FIRMA REGIÓNU

o

LeViCe na pohľadniCiaCh - 5. str.

pä ť

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU
Ročník LXVII č. 23 12. júna 2012 cena 0,46 €
Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Merali aj čistotu ovzdušia v meste, aby bol čistý vzduch ľudským právom

s poslancom nr sr Mariánom Kérym:

Kamión Camfilu opäť v Leviciach: aký vzduch dýchame?
ac 2 Vi str. na
Beáta Horváthová v špeciálnom kamióne Camfilu ukazuje, že v pondelok o 12-tej hodine bol vzduch v Leviciach o tretinu znečistenejší ako v švédskom mestečku Trosa. Foto: (op)

stal ľudským právom. V bratislavskom Auparku toto unikátne laboratórium v nedeľu 3. júna navštívili stovky zvedavcov. Školské výpravy, skupiny záujemcov aj jednotlivci sa v útrobách špeciálneho kamióna pristaveného v Leviciach na Námestí hrdinov dozvedeli informácie, ktoré nemajú kde inde získať. Okrem iného aj viditeľne zistili, že rozdiel medzi čistým a čerstvým vzduchom je veľký. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znečistené ovzdušie zabíja každý rok približne dva milióny ľudí. Znečistené ovzdušie skracuje dĺžku života ľudí v Európe o takmer deväť mesiacov. A hoci denne človek skonzumuje kilo potravín, vypije dva litre tekutín a vdýchne až 25 kilogramov vzduchu, o to, čo dýcha, sa, na rozdiel od jedla a pitia, zaujíma veľmi málo. (pokračovanie na 2. strane)

okresy Levice aj Zlaté Moravce očakávajú pomoc

Vieme, čo dýchame?

OĽGA PREKOPOVÁ Ste jediným poslancom NR SR za okres Zlaté Moravce. Rovnako jediným poslancom NR SR za okres Levice je Milan Halúz. V poslaneckom klube Smeru – SD zastupujete susedné okresy. Budete re-

giónom Pohronia a Požitavia pomáhať spoločne? S Milanon Halúzom sa poznám už od roku 2001, kedy som bol prijímaný za člena strany Smer-SD. Bolo to práve v Leviciach, lebo v Zlatých Moravciach sme ešte nemali vlastnú okresnú organizáciu a patrili sme pod Levice. Výsledky parlamentných volieb okrem iného rozhodli aj o tom, že okresy LV a ZM budú mať svojich poslancov v NR SR. Obaja sme zároveň okresní predsedovia aj dobrí priatelia. Je teda samozrejmé, že spoločnými silami sa budeme usilovať o rozvoj Pohronia i Požitavia. (pokračovanie na 2. strane)

LEVICE (ap) – Hromady záujemcov od pondelkového rána 11. júna obstávali jedinečné mobilné laboratórium na skúmanie hodnôt vzduchu, kto-

rý všetci dýchame. V Leviciach sa v pondelok a utorok končila slovenská časť tohoročného turné Road Show – jazda unikátneho kamiónu spoločnosti

Camfil Farr po európskych krajinách. Jeho posolstvom je želanie spoločnosti Camfil Farr, svetového výrobcu filtračných zariadení, aby sa čistý vzduch

Kalná nad Hronom, Želiezovce, Mýtne Ludany, Rybník, Santovka, Nový Tekov.

V Bátovských ľochoch koštovali laici aj odborníci

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice
digitálna televízia freesat

Pekná bodka za sezónou tohoročných degustácií
ŠTEFAN RÁCHELA BÁTOVCE – Dôkazom toho, že aj z podujatia, ktoré vzniklo spontánne, na báze spoločnej záľuby fyzických osôb, môže vzniknúť pekná tradícia, je Degustácia pod lipou. Už 6. ročník podujatia zorganizovalo neformálne združenie Spolok priateľov vína Bátovské ľochy v sobotu 9. júna popoludní pred ľochmi rodín Dodokovej a Šťastnej. Bátovské ľochy sú vlastne vínne pivnice nad vodnou nádržou Lipovina. Vznikli z bývalých baní. Hlboké diery vytesané v andezite poskytujú výborné podmienky na uskladnenie vína.

Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
freesat komplet KOnTAKT: T-Mobile: 0903 704 381 Telefónica O2: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu na splátky:

- freesat karta umožňuje sledovať vo veľmi výhodnej 10 slovenských, 10 českých cene len 55 € a 15 maďarských programov - žiadne mesačné poplatky a žiadna viazanosť - vysoká stabilita služby - nízke vstupné náklady - zaplatíte iba jednorázový Satelitný komplet obsahuje: aktivačný poplatok 20 € set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ročný poplatok 20 € 10 m koaxiálny kábel, scart kábel

Foto: Ladislav Kútik

Aj tohto roku išlo o spojenú odbornú a verejnú degustáciu, keď odborná porota pod vede-

ním Jána Svetíka, vinára z Levíc, ochutnávala vína spoločne (pokračovanie na 3. strane)

Nech deti rastú s dobrom
Redakcia POHRONIE spolu s COOP Jednotou Levice, SD ako generálnym partnerom, vyhlasujú celoročnú mediálnu iniciatívu zameranú na podporu pozitívneho myslenia detí, ich láskavosti a zvyšovania ich zmyslu pre súcit s tými, ktorí potrebujú pomoc. Máme na mysli pomoc ľuďom, zvieratkám alebo prírode ako takej v situáciách, kde deti môžu podať pomocnú ruku. Rovnako cenné sú aj činy, pri ktorých deti poukážu na dobro iných a napíšu o tom.Všetky príbehy o dobrých skutkoch, ktoré deti vykonali, alebo v ktorých vyzdvihujú dobro a šľachetnosť iných, čakáme už odteraz na adrese: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Písať ich môžu sami aktéri dobrých činov, rodičia, príbuzní, priatelia, alebo učitelia.

(7)

Súkromné gymnázium T.Smaragd

malých aktérov skutkov
Generálny partner:

Hľadáme

neprehLiadnite!
Druhé kolo prijímacích pohovorov na Súkromné bilingválne gymnázium T.Smaragd (anglický jazyk a španielsky jazyk) sa bude konať
tel.: 0905 799 046 0908 483 295 hagara.vladimir@gmail.com

nasledovaniahodných

v utorok 19. júna o 8. hodine.

www.tsmaragd.sk

(67)

VEĽKÉ TUROVCE (svl) - Obyvateľov Veľkých Turoviec v utorok 5. júna ráno prekvapil medveď prechádzajúci sa v parku v centre obce. Zviera po približne dvojhodinovej prechádzke preskočilo oplotenie a odkráčalo po ceste. "O medveďovi som sa dozvedel okolo piatej hodiny ráno, nechcel som tomu veriť. Nepamätám si, že by sme tu niekedy nejakého medveďa mali. Hneď som volal na políciu, čo robiť. Až po dvoch hodinách sa nám podarilo medveďa z parku nejako vyduriť," uviedol starosta Jaroslav Péter. Zhruba 120 kilogramov vážiaci maco na nikoho nezaútočil ani neprevracal odpadkové koše. "Netušíme, čo tu hľadal, či nejakú potravu alebo sa len zatúlal. V každom prípade však budeme musieť v spolupráci s políciou okolie obce nejaký čas monitorovať. Upozornili sme aj susedné obce, aby ľudia zvýšili opatrnosť," konštatoval starosta. Medveď v oblasti Veľkých Turoviec je raritou. Obec leží na hranici východného okraja Ipeľskej pahorkatiny s južnými výbežkami Krupinskej výšiny v doline Krupinice. "Sme skôr rovinatá obec, žiadne veľké kopce tu nemáme. Preto predpokladáme, že sa sem medveď zatúlal od Kremnických vrchov," domnieva sa Péter.

(Dokončenie z 1. strany) * Ste na začiatku poslaneckej dráhy v NR SR. Kde, v ktorých oblastiach, sa v meste a v okrese Zlaté Moravce od vás ako poslanca najvyššieho zákonodarného zboru najviac očakáva? - Čo sa týka očakávaní ľudí, tie sú veľké. Zároveň som rád, že si občania uvedomujú zložitú hospodársko-ekonomickú situáciu, aj to, že SR nie je takou mocnosťou, ktorá by mohla výrazným spôsobom meniť pomery v európskom priestore. Jednoducho sme závislí od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v Európskej únii. Už viacero rokov sa viac-menej pravidelne stretávam so starostami Zlatomoravského okresu, takže si dovolím tvrdiť, že mám veľmi dobrý zdroj informácií a reálnu predstavu o tom, s čím má samospráva najviac problémov a zároveň čo najviac potrebuje... Navyše už tretie volebné obdobie som poslancom Obecného zastupiteľstva v Červenom Hrádku ( v mojej rodnej obci, ktorá nemá ani 500 obyvateľov ) a druhé volebné obdobie som aj

Mestský úrad v Leviciach oznamuje širokej verejnosti, že Kancelária prvého kontaktu bude z dôvodu rekonštrukcie priestorov dočasne presťahovaná. Od pondelka 11. júna do piatku 15. júna môžu občania využiť služby kancelárie v priestoroch mestského úradu nachádzajúcich sa zboku budovy na Ul. Na bašte.

poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. * Ste začlenený do zahraničného výboru NR SR. Zodpovedá to vašej predstave o vašom poslaneckom pôsobení? Aké máte v tomto smere vízie a aké sú prvé skúsenosti z práce vo výbore? - Dostal som sa do zahraničného výboru, plynule hovorím rusky a dohovorím sa aj anglicky, ale priznám sa, že som chcel pracovať vo výbore pre vzdelávanie, školstvo, mládež a šport. Túto ambíciu som mal najmä z dvoch dôvodov: som absolventom UKF v Nitre a istý čas som pôsobil ako pedagóg, aj preto mi je problematika školstva blízka. Po ďalšie: Väčšinu svojho života som sa aktívne či pasívne venoval športu - bol som napríklad futbalový rozhodca. Začlenenie do výboru beriem ako nováčikovskú daň. Zatiaľ sme mali len dve zasadnutia zahraničného výboru a na hodnotenie je z tohto dôvodu podľa mňa priskoro. Najvážnejšou témou bolo zatiaľ prerokovanie Programového vyhlásenia vlády SR. Čo sa týka môjho postoja, som rád, že SR je platným

členom EÚ ako aj ďalších dôležitých inštitúcií. Zároveň si myslím, že máme štyri svetové strany a zahraničná politika by mala byť vyvážená... Som rád, že na čele rezortu zahraničných vecí stojí kariérny diplomat, minister Miroslav Lajčák. * Zrejme budete mať svoju poslaneckú kanceláriu, kde môžete hovoriť so svojimi voličmi. Ak áno, už ste absolvovali aj prvé stretnutia s ľuďmi z regiónu? - Poslanecké kancelárie mám dve - jednu v Zlatých Moravciach a druhú v Leviciach. Okrem toho ma občania môžu zastihnúť na mobilnom telefóne, ale aj na rôznych kultúrnych, spoločenských či športových akciách, ktoré sa konajú v regióne. Naposledy som bol napríklad na oslavách MDM v Sľažanoch a Hosťovciach a 2. júna som sa zúčastnil osláv 40. výročia založenia ZŠ v Tesárskych Mlyňanoch. Aj toto sú dobré príležitosti na stretávanie sa a komunikáciu s ľuďmi. Tí musia mať pocit, že ich my, politici, nepotrebujeme len pred voľbami, ale sme pevnou súčasťou regiónu, v ktorom žijeme.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Leviciach upozorňuje motoristickú verejnosť na úplnú uzávierku cesty v meste Tlmače v termíne od utorka 19. júna (od 8,50 h) do štvrtka 28. júna (do 12. h) nepretržite kvôli oprave železničného priecestia na železničnej trati Levice – Kozárovce. Uzávierka a obchádzková trasa budú vyznačené dočasným dopravným značením. Obchádzka pre osobné vozidlá bude cez Tlmače a obec Veľké Kozmálovce, pričom vozidlá môžu odbočiť vľavo na cestu II/564 Tlmače – Levice. Vzhľadom na nepriaznivé šírkové pomery na ceste III/05157 bude trasa pre nákladné vozidlá z Tlmáč cez Veľké Kozmálovce, kde bude pokračovať priamo na Starý Tekov a Hronské Kľačany. Obidve obchádzkové trasy budú vyznačené v obidvoch smeroch dočasným dopravným značením. ODI OR PZ Levice žiada vodičov aby v tomto úseku zvýšili opatrnosť, aby rešpektovali dopravné značenie. Miroslav Košút, riaditeľ OR PZ

NITRA (Eva Rakovská) - V Nitrianskom kraji bolo v roku 2011 priemerne zamestnaných 120 275 osôb, čo je o 0,7 % viac ako v roku 2010. Z tohto počtu pracovalo 0,9 % v zahraničí a 2,7 % bolo zdravotne postihnutých. Bolo odpracovaných 199 432 tis. hodín, čo na jedného zamestnanca predstavuje 1 658 hodín. Priemerná mesačná mzda dosiahla hodnotu 726 eur a oproti vlaňajšku sa zvýšila o 3,7 %. Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre vyplýva, že najviac, až 39,4 % pracovníkov je zamestnaných v odvetví priemyslu, ďalej nasleduje odvetvie vzdelávania, kde bolo zamestnaných 15,2 % pracovníkov a verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie s 8,7 % pracovníkov z celkového počtu zamestnancov v kraji.

Najvyššia priemerná mesačná mzda bola dosiahnutá v odborných, vedeckých a technických činnostiach, predstavovala 1 097 eur (index 97,3). Dlhodobo nadpriemerná je aj mzda v odvetví informácie a komunikácia, ktorá dosiahla 1 055 eur a medziročne poklesla o 2,3 %. Najnižšia priemerná mesačná mzda bola zaznamenaná v odvetví ostatné činnosti (zahŕňa činnosti členských organizácií a ostatné osobné služby) a dosiahla 500 Eur (index 105,3), ďalej v administratívnych a podporných službách 502 Eur (index 102,7) a v odvetví finančné a poisťovacie činnosti 541 Eur (index 91,1). Prezentovaná analýza zamestnanosti je spracovaná zo štvrťročného výkazníctva za súbor podnikov s 20 a viac zamestnancami, bez malých podnikov do 19 zamestnancov a bez súkromných podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri vrátane ich zamestnancov. (ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre)

(Dokončenie z 1. strany) Pritom vonkajšie znečistenie, ktoré cez okná alebo fitlračné systémy preniká do budov, môže ľahko prispieť aj k znečisteniu vzduchu vo vnútri. Podľa WHO môžu mať ultrajemné častice, ktoré prenikajú filtračnými systémami, negatívny vplyv na kardiovaskulárny systém a zoslabujú pľúcne a dýchacie funkcie najmä u detí a starších, viac zraniteľných ľudí. Na čistenie vzduchu a ochranu ľudí existujú efektívne filtračné riešenia. Výsledky prieskumu uskutočneného na vybranej skupine takmer 4 000 zamestnancov ukázali až 35 %né zníženie nemocenských nákladov pri zlepšenej ventilácii. Ďalší prieskum zo Škandinávie preukázal 15 %-né zlepšenie výkonnosti žiakov v školách. O to, aby sa čistý vzduch stal hmatateľným, sa snaží mobilné laboratórium v kamióne Camfil Farr. Jeho jazda po Slovensku bola načasovaná k Svetovému dňu životného prostredia (5. jún), ktorého témou je tento rok zelená ekonomika.

Interiér synagógy si v pondelok 4. júna prezreli členovia Rotary klubu Levice. Zaujímali sa aj o históriu tohto sakrálneho skvostu. Foto (bb)

Kamión vybavený štyrmi laboratórnymi stanicami názorne ukazuje rozdiely medzi vysokokvalitnými a menej kvalitnými filtrami, ich vplyv na zdravie ľudí, na prevádzkové náklady budovy, meria čistotu vzduchu v troch svetových mestách aj na aktuálnom mieste pristavenia. Okrem toho je v ňom premietané video o zmenách, čo sa na Zemi udiali v posledných desaťročiach a ich vplyve na život ľudí. Prvá laboratórna stanica ukazuje pomocou dymu rozdiel medzi účinnosťou filtrácie vysokokvalitného a nízkokvalitného filtra. Druhé stanovisko vyzdvihuje úlohu filtrov v meste, kde je vysoká koncentrácia ozónu a oxidu dusičnatého. Zaujímavé je aj porovnanie ročných nákladov na prevádzku vysokokvalitného a menej kvalitného filtra. Kým rozdiel v cene takýchto filtrov je iba pár eur, ročná úspora môže byť aj niekoľko desiatok eur za jeden filter. „Napríklad v nákupnom centre filtráciu zabezpečujú stovky filtrov,

Čo dýchajú Parížania a čo Levičania

takže vyrátať ročnú úsporu pri prevádzke takejto budovy nie je ťažké. Všeobecne platí, že už rozdiel jedného pascalu znamená úsporu jeden a pol eura,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Camfil Farr s.r.o. Imrich Mészáros. Meranie v kamióne je doplnené grafmi, ktoré znázorňujú množstvo častíc pred filtrom (vonku) a v už prefiltrovanom vzduchu vo vnútri. Výsledným ukazovateľom je účinnosť filtra, ktorá je pri kvalitných filtroch už tradične vysoká. Štvrtá laboratórna stanica porovnáva aktuálnu koncentráciu nanočastíc vo švédskej Trose, americkom Riverdale, Paríži a v Leviciach. Kamión Camfil Farr začal svoje európske putovanie 9. marca 2011 v Štokholme a predpokladá sa, že európske mestá by malo toto špeciálne vybavené laboratórium brázdiť ešte dva roky. Jeho hlavnou úlohou je zvýšiť povedomie o nebezpečenstve nekvalitného ovzdušia a názorne ukázať, ako je možné pomocou špeciálnych prístrojov merať kvalitu vzduchu. V pondelok aj v utorok vás v kamióne očakávajú odborníci z Camfilu od 9. – 18. hodiny. Deti sa môžu tešiť na prekvapenie.

Road Show na Slovensku

V špeciálnom kamióne Camfilu odpovedali na otázky záujemcov ohľadne kvality ovzdušia Beáta Horváthová (na snímke vpravo) a Magdaléna Mužíková. Unikátne laboratórium navštívili žiaci škôl aj obyvatelia z okresu Levice. Foto (op)

POHRONIE

pubLiCistiKa

12. júna 2012

3

aj v ini si uctili Mesto preklenie finančný problém sviatok detí
Štát pozastavil financovanie projektov – rekonštrukcia Vi. ZŠ však bude pokračovať
LEVICE (Adriana Macáková) - Ministerstvo pôdohospodárstva SR v polovici mája oznámilo Mestu Levice, že z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov je ako riadiaci orgán pre Regionálne operačné programy nútené pozastaviť preplácanie financovania projektov v rámci tohto operačného programu. Preto samospráva na základe odporúčania ministerstva zvažovala prerušiť realizáciu prác na schválenom projekte rekonštrukcie VI. ZŠ do obdobia, kým ministerstvo opätovne neobnoví ich preplácanie. Vzhľadom k tomu, že práce na rekonštrukcii školy by mali byť ukončené do konca decembra tohto roka, sa však mesto napokon rozhodlo v rekonštrukcii pokračovať. Jedným z hlavným dôvodov je aj fakt, že práce sa uskutočňovali počas školskéhnutné vykonať cez prázdniny. Mesto trvá na tom, aby do konca augusta boli ukončené predovšetkým všetky práce v interiéri školy, aby na začiatku školského roka boli triedy pripravené a žiaci neboli obmedzovaní vo vyučovaní. Práce bude mesto uhrádzať z vlastných zdrojov, až kým ministerstvo obnoví preplácanie platieb. Celkové náklady projektu rekonštrukcie Základnej školy na Saratovskej 85 sú vo výške takmer milióna eur. V rámci rekonštrukcie sa na hlavnej budove školy vymenia okná aj dvere, plochá strecha za sedlovú a budovu, kde bude vybudovaný bezbariérový vstup, zateplia. Bežné a špecializované učebne dostanú nové interiérové vybavenie, odborné pomôcky a informačno-komunikačné technológie. (autorka je hovorkyňa MsÚ)

Nové vybavenie tried.

ho roka a ich ďalšie predlžovanie by naďalej značne obme-

by, spoločnosti Euro-Building, niektoré práce nie sú zlúčiteľné

Do konca prázdnin musia byť hotové práce v interiéri
dzovalo vyučovací proces. Podľa vyjadrenia zhotoviteľa stavs prevádzkou školy pre nebezpečné výpary, preto je ich nevy-

IŇA - I napriek nepriazni počasia v obci oslávili detský deň tak ako po iné roky. Bohatý program sa konal v kultúrnom dome. Patrilo k nem veľa súťaží a hier, maľovanie na tvár, skákací hrad aj trampolína. Na záver starosta Jozef Rosi-

pal vyhodnotil jednotlivé súťaže a deti odmenil peknými darčekmi a diplomom. Pre deti bolo pripravené pohostenie a čakala na nich aj sladká odmena v podobe torty. Najmenší občiankovia Ine sa už teraz tešia na budúcoročný sviatok detí.

deti by mali viac poznať krásy prírody a jej zákony
vzduchovky na papierové terče vo vzdialenosti 10 metrov, v určovaní azimutu podľa buzoly a v odhade vzdialenosti. Poslednou deviatou disciplínou bola chôdza na chodúľoch na vzdialenosť 10 metrov. Vo vekovej kategórii „A“ boli štyri súťažné disciplíny. Okrem vedomostného testu to bola znalosť najznámejších druhov srstnatej a pernatej zveri, lesných drevín a plemien psov v poľovníckej kynológii. obstála so cťou. Veľmi zaujímavá bola súťaž vo vekovej kategórii „B“. Najväčšie problémy robila súťažiacim streľba zo vzduchovky, ale aj poľovnícka kynológia a poznanie drevín, najmä u členov súťažného družstva ZŠ Hronské Kľačany, ktoré sa súťaže zúčastnilo po prvýkrát. Putovný pohár OkO SPZ Levice už po druhýkrát získalo a v súťaži družstiev zvíťazilo trojčlenné družstvo KMPP POS Deberča Čajkov (Samuel Stroška, Júlia Strošková a Marek Ištók) s možnosťou reprezentovať Okresnú poľovnícku organizáciu Levice na celoslovenskej súťaži KMPP. Druhé miesto patrilo KMPP ZŠ Demandice (Dávid Orechovský, Jana Jeleneko-

Mladí adepti poľovníctva súťažili medzinárodne

pribudli nové krúžky

Slávnostné otvorenie VI. medzinárodného ročníka okresnej súťaže.

V Bátovských ľochoch koštovali laici aj odborníci

ŠTEFAN PALAŤKA ČAJKOV - Po dvojročnej prestávke sa v obci opäť konal už VI. ročník medzinárodnej okresnej súťaže krúžkov mladých priateľov poľovníctva (KMPP). Spomienky na V. ročník súťaže, ktorý bol v júni 2010 organizačne veľmi dobre pripravený, dávali súťažiacim členom poľovníckych krúžkov okresu Levice, ako aj členom krúžku mladých poľovníkov Domu detí a mládeže (DDaM) Hranice v ČR istotu, že organizátori súťaže urobia maximum preto, aby toto významne podujatie malo opäť vysokú odbornú a spoločenskú úroveň. Súťaž sa konala opäť v atraktívnom prostredí areálu prírodného amfiteátra a Obecnej chaty v lokalite Deberča. Najväčšiu zásluhu na príprave prírodného areálu a vytvorení vhodných podmienok na dôstojné absolvovanie všetkých deviatich súťažných disciplín, mali predovšetkým členovia Poľovníckeho ochranného spolku (POS) Deberča Čajkov pod vedením predsedu Dušana Krajčiho. Veľmi dôležitá bola opäť úzka spolupráca čajkovských poľovníkov so starostkou Obecného

úradu Čajkov Emíliou Nichtovou. K úspešnej príprave súťaže prispelo aj riaditeľstvo čajkovskej ZŠ, ktorej žiaci pod vedením vedúceho KMPP Blažeja Babinca už niekoľko rokov vzorne a úspešne reprezentujú školu, obec a poľovnícky spolok.

rozhodli až rozstrely

Súťaž prebiehala veľmi hladko. Väčšina súťažiacich osvedčila veľmi dobré znalosti vo všetkých súťažných disciplínach. Najmä deti vo vekovej kategórii „A“ dokázali, že je už potrebné v budúcom ročníku zvýšiť náročnosť všetkých šty-

Pekná bodka za sezónou degustácií
(dokončenie z 1. strany) s prítomnými a predseda poroty podával ku každému vínu odborný výklad. Osvetový účel takejto degustácia dokázala aj tohtoročná kvalita väčšiny prihlásených vín. Nebol za tým iba dobrý ročník 2011, ale aj poctivá práca a odbornosť vinárov, z ktorých väčšina dorába mok z vlastného hrozna. Ako zdôraznil Svetík, vlaňajší ročník nebol vôbec taký jednoduchý na spracovanie, ako sa zdalo. Vysoká cukornatosť a nízky obsah kyselín niektorých vinárov prekvapili. Ocenil aj kvalitu predložených starších vín z ročníkov 2009 a 2008. Prihlásených bolo 54 vzoriek vín. Šampiónom bielych sa stal Devín ročník 2011 Jozefa Alberta z Levíc, šampiónom červených vín Cabernet Sauvignon, ročník 2009 domáceho ľochára Borisa Michaloviča. Zlatou medailou bolo ocenených päť bielych vín a dve červené vína – ale väčšina červených má

Chôdza na chodúľoch vyžadovala aj fyzickú zdatnosť.

Do okresnej súťaže sa v tomto roku prihlásilo pôvodne rekordných sedem trojčlenných družstiev vo vekovej kategórii „B“ žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a tri družstvá vo vekovej kategórii „A“ žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Domáci poľovnícky krúžok POS Deberča Čajkov mal zastúpenie po jednom súťažnom družstve v oboch vekových kategóriách, rovnako aj poľovnícky krúžok zo ZŠ Demandice. Zahraničných hostí z DDaM Hranice reprezentovali dve súťažné družstvá vo vekovej kategórii „B“. Poľovnícky krúžok ZŠ Andreja Kmeťa Levice mal v súťaži len družstvo vo vekovej kategórii „B“. Rovnako dopadla aj premiérová účasť poľovníckeho krúžku z Hronských Kľačian. Prvou disciplínou bol v sobotu 2. júna vedomostný test. Vo kategórii „B“ obsahoval dvadsať otázok a v kategórii „A“ pätnásť. Ďalších päť súťažných disciplín vo vekovej kategórii „B“ bolo zameraných najmä na znalosti detí v poznaní hlavných druhov srstnatej a pernatej zveri, stôp zveri, poľovníckej kynológii, poznania najznámejších lesných drevín a správnej znalosti názvoslovia u trofejí zveri a poľovníckych zbraní. Praktické zručnosti si starší žiaci overili v streľbe zo

Česko – slovenské súperenie

Sústredenie detí pri krúžkovaní odpovedí vedomostného testu.

roch súťažných disciplín, pretože dosiahnuté výsledky až u troch detí boli na maximálnom počte 45 bodov. Konečný „rozstrel“ o určení poradia na prvých troch miestach musela priniesť až dodatočná súťaž v poznaní hlavných druhov srstnatej a pernatej zveri, použitím otázok z vekovej kategórie „B“. Zvíťazila Jaroslava Grausová zo ZŠ Demandice, pred Patrikom Hajkom zo ZŠ Čajkov a Ladislavom Štanliberom zo ZŠ Demandice. V súťaži družstiev zvíťazil KMPP ZŠ Demandice (Jaroslava Grausová, Ladislav Štanliber a Erik Krško). Na 2. mieste skončilo družstvo KMPP POS Deberča Čajkov (Patrik Hajko, Viktória Mališová a Peter Novák). Súťažné družstvo KMPP ZŠ Andreja Kmeťa Levice tvorila iba jedna súťažiaca, Eliška Bukovenová, ktorá pri svojej premiére

vá a Igor Poulíček). Družstvo KMPP ZŠ Andreja Kmeťa Levice ( Martin Krén, Dávid Meszároš a Adam Jurač) obsadilo 3. miesto. Na ďalších miestach sa umiestnili dve družstvá zahraničných hostí z DDaM Hranice a na šiestom mieste skončilo KMPP ZŠ Hronské Kľačany. Súťaž jednotlivcov bola veľmi vyrovnaná. Vyhral Samuel Stroška z KMPP POS Deberča Čajkov. Na 2. mieste skončil Martin Krén ( KMPP ZŠ Andreja Kmeťa Levice) a na 3. mieste Júlia Strošková z domáceho družstva. Keďže pribudli nové poľovnícke krúžky pri Cirkevnej ZŠ v Novej Dedine a pri ZŠ Zbrojníky, dá sa očakávať, že VII. ročník okresnej súťaže bude opäť nielen medzinárodný, ale už aj s ich účasťou. (autor je odborný garant súťaže)

svoj vrchol ešte len pred sebou. Sklamaním boli vzorky predložené samorodých vín, ktoré sú špecialitou tohto podujatia. Až na dve im chýbali typické znaky otelákov. Podľa Svetíka to bolo tým, že sa z nich snažili vinári robiť „vylepšovaním“ niečo iné. Oživením tohtoročnej degustácie bol aj príchod pracovníkov Televízie Šiklóš, ktorí prišli nakrútiť šot z podujatia. Bude odvysielaný vo štvrtok večer o 19. hodine v Televíznych kravinách na 29. kanáli Televízie Šiklóš. Pokiaľ sa výsledky počítačovo spracovali, ponúkli ľochári v kotloch pripravené tri guláše a ľochárske gazdinky napečené slané i sladké pečivo. Posedenie pokračovalo dišputami pri víne do večerných hodín. Pod natiahnutými plachtami nikomu neprekážal ani dlho očakávaný dážď. Bola to pekná bodka za tohtoročnou sezónou degustácií vín.

Zľava riadaci degustácie Michal Márföldy, predseda komisie Ján Svetík a Boris Michalovič s diplomom za šampionát červených vín. Foto: (šr)

V ROZPRÁVKOVEJ DÚHOVEJ KRAJINE
BÁTOVCE (Gabriel Agárdyová) - Počas osláv Dňa detí v piatok 1. júna na malých Bátovčanov čakalo deväť rozprávkových krajín vo farbách dúhy. Každá jedna krajina ponúkala možnosť zažiť niečo nové, každé dieťa sa mohlo stať výnimočným a zažiť úspech v jednotlivých disciplínach. Také prenášanie vajíčka, ktoré sa vybralo na vandrovku, chodenie na chodúľoch v krajine černokňažníka, hľadanie strateného prsteňa princeznej alebo búranie múrika s Patom a Matom. To všetko bolo súčasťou príjemného dopoludnia. Deti so svojimi vyučujúcimi prechádzali jednotlivými farebnými krajinami a plnili úlohy. Bolo krásne sledovať ich veselé tváre, ktoré občas vystriedalo napätie či sklamanie z neúspechu. Napriek tomu, že nie vždy sa darilo, každé dieťa získalo stužku odvahy za chuť, elán a nadšenie, s ktorým sa púšťali do plnenia úloh. Veľmi milou návštevou na pôde základnej školy boli najmenší – škôlkári, ktorí preukázali svoju šikovnosť v nejednej dúhovej krajine. Na pomoc prišli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bátovciach. Deti si mohli prehliadnuť hasičské auto a súťažiť v zelenej krajine. Hlavným partnerom podujatia bola poisťovňa Wüstenrot a.s., Leaf Levice a obec Bátovce, ktorá zabezpečila občerstvenie a každému drobnú maškrtu do vrecka. Všetky sponzorské dary boli ukryté v truhlici pokladov.

ČAJKOV (A. Miškovičová) - Každý, kto bol obdarovaný deťmi, vie, čo je to láska a šťastie. Sú to práve deti, čo vedia vyčariť úsmev na tvár, prinášajú blahodarný pocit v duši, robia nás šťastnými. Deti sú naša radosť. Pre každého rodiča i učiteľa sú úsmev a radosť detí vzácne.

Na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje od roku 1952. ZŠ v spolupráci s MŠ v Čajkove pripravili v areáli školy v stredu 31. mája deň plný zaujímavostí. Deťom ho spríjemnili príslušníci polície, členovia SČK a cvičitelia psov. Okrem toho, že policajti detí upozornili na bezpečnosť pri bicyklovaní, si

každé dieťa mohlo vyskúšať ťažkú, nepriestrelnú vestu, prezrieť a sadnúť do policajného auta a čo bolo pre nich najväčším zážitkom – povoziť sa na policajnom aute so zapnutým majákom. Nezabudnuteľný zážitok mali deti z ukážok s policajným psovodom a jeho psami. Členky SČK predviedli ukážky poskytovania prvej pomoci pri topení sa. Predviedli resuscitáciu na modeloch dieťaťa a žiaci si mohli vyskúšať na tomto modeli podávanie umelého dýchania. Potom deti s veľkým záujmom sledovali výkony vycvičeného psa so svojou cvičiteľkou. Po týchto atrakciách mali učitelia pripravené stanovištia s rôznymi súťažnými disciplínami, kde najlepší súťažiaci boli odmenení. Chlapci po absolvovaní týchto disciplín si s radosťou zahrali futbal. V priebehu celého dňa bola opekačka a čaj, ktorý pripravili kuchárky. Nechýbala trampolína a nafukovací hrad, ktoré venovala najmenším a malým starostka. Všetkým deťom sponzorsky darovala jazdu na koni Monika Kopecká z čajkovského Moni ranču.

Smiech, radosť, zdravé súperenie malo nesmiernu silu, ktorú ešte zavŕšila diskotéka. Celá filozofia hier a súťaží sa niesla v duchu veľkej pedagogičky Marie Montessori: „Pomôž mi, aby som to urobil sám“. Každé dieťa potrebuje v živote zažívať úspech, len tak z neho môže vyrásť vyrovnaná a sebavedomá osobnosť. Prostredníctvom takýchto aktivít je možné vychovávať budúcich animátorov, dobrovoľníkov, ale hlavne ľudí dobrého srdca.

Deti večer zaspávali v škole pri rozprávke
LEVICE (Tatiana Gáfriková) - V Spojenej škole internátnej sa žije nielen cez deň, ale aj v noci. A to vďaka akcii Noc v škole s najlepším priateľom - knihou, ktorú pre žiakov 1.- 4. ročníka Špeciálnej ZŠ zorganizovali učiteľky Gabriela Rišková a Mária Marcineková v predvečer Medzinárodného dňa detí. Výdatnú pomoc poskytlo aj občianske združenie Miesto v dome, s ktorým škola spolupracuje už celý školský rok. Študenti PaSA pôsobiaci v občianskom združení pod vedením Ľ. Prištiakovej pripravili žiakom bohatý program, súčasťou ktorého bolo bábkové divadlo, rôzne pohybové hry a hľadanie pokladu – truhlice plnej sladkostí. Samozrejmosťou večera bola grilovačka a diskotéka na školskom dvore. Prekvapenie v podobe torty so sviečkami, ktoré pre školákov pripravili učiteľky, sa stretlo s nadšenou odozvou. Takto rozveselení a plní dojmov si políhali do pripravených lôžok v triedach a s privretými viečkami počúvali rozprávky na dobrú noc. „Našou snahou bolo priblížiť všetkým deťom, ale najmä tým zo sociálne znevýhodneného prostredia, bežný režim dňa ukončený večernou hygienou a čítaním rozprávok na dobrú noc. Práve čítanie rozprávok sa už vytratilo z mnohých rodín. Naša akcia Noc v škole s najlepším priateľom - knihou deťom tento zážitok poskytla“, uviedla spoluorganizátorka akcie M. Marcineková. Podľa G. Riškovej, vedúcej Metodického združenia v Spojenej škole internátnej pre ročníky 1. – 4 mala táto akcia pozitívny ohlas aj u rodičov žiakov, takže ju s veľkou pravdepodobnosťou zopakujú aj v budúcom školskom roku. „Ďalšie podujatie, ktoré pripravujeme pre našich žiakov, je zamerané na prevenciu úrazov počas prázdnin,“ dodala G. Rišková.

NOVÉ ZÁMKY (SYSA) - Stále spomínaná celoeurópska kríza priniesla aj do našich regiónov celkom nový vzor správania sa v znamení hesla: musíme šetriť. Tak sa vzdávame niektorých svojich zvykov a záľub, bez ktorých sa vraj zaobídeme. Samozrejme, supermarkety navštevujeme s takou istou pravidelnosťou ako doteraz, veď Slovač si jedlo či pitie hádam nebude odopierať. No čo sa týka takej tej duchovnej potravy, tej sa už vzdáme oveľa ľahšie. Preto to majú organizátori rôznych kultúrnych podujatí stále ťažšie. Po niekoľkomesačnom organizovaní a zabezpečovaní všetkého potrebného okolo koncertu, festivalu, či inej významnej udalosti sa môžu iba tíško modliť, aby sa aspoň tretina lístkov predala v predpredaji. No a nakoniec môže

aj sľubnú návštevnosť pokaziť nepredvídateľné počasie... Všimli ste si, že rôznych koncertov je v našich regiónoch akosi pomenej? Akoby sa organizátori naozaj vzdávali a jeden po druhom odchádzajú do úzadia. Zostáva iba niekoľko veľkých, renomovaných, s viacročnými skúsenosťami alebo finančným zázemím. Takí, ktorí si môžu dovoliť prípadné fiasko uhradiť z vlastného. O to väčšie bolo moje prekvapenie v úvode minulého týždňa na veľkolepom a jedinečnom spoločnom vystúpení Alexandrovcov a 100 členného cigánskeho orchestra z Budapešti v Nových Zámkoch, ktoré svojou návštevou poctilo 5950 záujemcov. Na parkovisku okrem miestnych ŠPZ nechýbalo značné zastúpenie ani tých s LV, tak isto niekoľko obcí zorganizovalo zájazd na tento koncert zo Želiezoviec, Šiah a okolia. Všetci fanúšikovia skutočného múzického umenia si mohli prísť na svoje pri úvodných skladbách ojedinelého zoskupenia Rómov, hrajúcich cigánske piesne s maďarskou tradíciou. No nechýbali ani klasické diela vážnej hudby, podané tiež tak trochu po svojom. Najväčšie zimomriavky však spôsobili spoločne vyčarené tóny dvoch veľmi rozdielnych hudobných telies. Kým cigánsky orchester tentoraz neponúkol svoje najznámejšie piesne, Alexandrovci bodovali okrem Katuši či Kalinky aj s tou našou – Na kráľovej holi či zrejme pre susedov pripravenou Lady karneval. Futbalový štadión sa tak stal miestom ustanovu-

júceho slovenského rekordu, keď sa na jednom pódiu stretlo naraz viac ako 220 účinkujúcich. Certifikát si z rúk R. Vrableca zo Slovenskej knihy rekordov prevzal spoluorganizátor Ján Konček, ktorý, mimochodom, prípadný neúspech tohto podujatia nepripúšťal ani na chvíľku. Medzi významnými hosťami bol aj ruský vojenský atašé či 40 ame-

rických vojakov z ambasády, hostí novozámockého primátora. Na záver už dodám iba povzdych Levičanov, ktorí v družnej debate po koncerte na parkovisku poznamenali: Škoda, že to nebolo v Leviciach. Nuž, možno nabudúce... Foto: Peter Szabó

ŠTEFAN RÁCHELA Len málo miest prešlo v druhej polovici 20. storočia takými prevratnými zmenami ako Levice. Týkali sa prudkého nárastu obyvateľstva, ale tiež stavebných zmien, ktorým padla za obeť aj podstatná časť starého mesta. Výstižne a pekne do vo svojej eseji Stratené mesto vystihol levický rodák, spisovateľ Lajos Grendel. Na tom, aby staré Levice definitívne nezmizli vo víre dejín, má zásluhu zberateľ pohľadníc a milovník histórie Csaba Tolnai. Pred šiestimi rokmi vyšla jeho publikácia Levice na starých pohľadniciach. V máji uviedli slávnostne do života druhé vydanie knihy. Je rozšíreným prvým vydaním. Autor si tým dal darček k životnému jubileu – k 40. narodeninám. Novinku symbolicky uviedli do života na bývalom levickom korze, v jednej z najstarších budov. Medzi tým vyšla aj prvá seriózna odborná a reprezentačná monografia Levíc, na ktorej vydaním mal Csaba Tolnai tiež svoj podiel a stal sa jej krstným otcom.
* Kedy a ako sa začala vaša záľuba zbierať staré pohľadnice? - Presne si to pamätám. Bolo to v roku 1985, mal som vtedy 13 rokov. Chodili sme sa hrávať na hrad a jeden spolužiak mi povedal, že má doma fotku, na ktorej je Levický hrad ako úplná ruina. Na druhý deň ju priniesol. Nebola to fotka, ale okienková pohľadnica, kolorovaná, z obdobia prvej ČSR. Vtedy som prvýkrát uvidel starú pohľadnicu Levíc. A tá ma natoľko upútala, že som to spomenul svojmu ujovi Jožkovi Kanyukovi. Bol zberateľom, čo som práve vtedy zistil. Mňa to tiež chytilo, asi je to v génoch. Ponúkol mi, že mi v tomto smere pomôže. Bral ma na zberateľské stretnutia, výmenné akcie, burzy. Od roku 1985 som navštevoval rôzne mestá na Slovensku i v zahraničí, kde som vymieňal a kupoval staré pohľadnice. Pretože pohľadnice Levíc sa nedajú hľadať v Leviciach. Ony sa posielali do iných miest, preto ich treba hľadať inde. Tie najvzácnejšie kúsky z čias RakúskoUhorska niekedy až v Rakúsku, alebo hlboko v Maďarsku. Ja som najskôr zbieral pohľadnice v Leviciach. Navštevoval som starých ľudí, chodil som dom od domu a pýtal som sa, či také nemajú. Takto som zbieral tie, ktoré prichádzali do Levíc a na burzách som ich vymieňal za pohľadnice z iných miest, ktoré tam prichádzali z Levíc. Tak som získaval prvé kusy levických pohľadníc. Dnes je takéto zberateľstvo už v modernejšej forme. Niektoré aukcie prebiehajú cez internet. Som v kontakte so zberateľmi z rôznych kútov sveta. Za tých 27 rokov sa mi do dnešného dňa podarilo zozbierať vyše päťsto pohľadníc, blížim sa k šestovke. Stalo sa to mojou záľubou. vied s majiteľom vydavateľstva Danielom Kollárom, jemu vydali túto publikáciu. Keď sa mi táto kniha dostala do rúk, povedal som si: to je ono! Levice musia mať takúto knihu. Bolo to v roku 2006. Napísal som do vydavateľstva, že takáto kniha by mala vyjsť aj v Leviciach a trúfam si ju napísať. Dlho mi neprichádzala odpoveď. Potom som sedel v našej kaviareň Kontakt s kazateľom z Bratislavy, ktorý v tom čase pracoval na polovičný úväzok v SAV. Spomenul som mu svoj zámer. A on že sa skúsi opýtať priateľa v od starých Levičanov, pamätníkov, ústnou formou. Navštevoval som ich viackrát, často sa posadili ku mne do auta, zastali sme pred Zárdou, pred učitelákom, na námestí a pani rozprávala, spomínala. A povedali mi aj pikošky, ktoré sa nenájdu v žiadnych archívnych materiáloch. Samotná pohľadnica je unikátny historický materiál, lebo okrem obrázku si môžete prečítať text, ktorý mnohokrát hovorí viac ako obrázok. V krátkom výstižnom texte k fotografiám v knihe je vlastne kombinácia týchto informácií, ktoré som zís-

Juraj Precechtel (vľavo) a Csaba Tolnai na krste knihy. * Ako vznikla myšlienka vydať knihu a pohľadníc a ako sa ju podarilo? Vydať dnes knihu vôbec nie je jednoduché. - Mnoho ľudí chcelo vidieť moje pohľadnice. A chcel som spraviť ucelenú prechádzku starým mestom prostredníctvom nich. Treba povedať, že to bol Boží zázrak. Manželka mi vtedy kúpila na Vianoce knihu Jána Hanušina „Trenčín na starých pohľadniciach“ z vydavateľstva Dajana. Toto vydavateľstvo vydáva cestopisné knihy, mapy, časopis Krásy Slovenska. Vydávaním kníh starých pohľadníc sa nezaoberajú. Zberateľ pohľadníc Ján Hanušin spolupracoval v Slovenskej akadémii

SAV, ktorý má vydavateľstvo. Ten jeho pria- kal. teľ bol Daniel Kollár. Kontaktoval sa s ním * Aj keď nie ste rodák z Levíc, vidno, že a poslali mi cenovú ponuku. Problémom však máte k tomuto mestu veľmi hlboký vzťah. boli peniaze. Keďže akurát v tom roku Levice - V Leviciach žijem od roku 1974, dovtedy oslavovali 850. výročie prvej písomnej zmien- som žil v Jure nad Hronom a narodil som sa v ky, mesto zafinancovalo prvé vydanie knihy. Želiezovciach. Teší ma, keď sa rekonštruuje nejaká historická budova, ale na druhej strane * Ako došlo k druhému vydaniu knihy? - Prvé vydanie malo veľký úspech, boli dve ma zraňuje, keď vidím, ako bol totálne zničedotlače, a štyri roky už nie je v predaji. Ľudia ný Klaisnerov dom, staré kasárne, keď máme sa ma pýtali, kde sa dá kniha zohnať, že by aj v centre mesta doslova strašidelné pozemsi ju radi kúpili. Tak som si povedal, že po ky, ktoré špatia mesto. Niektorí majitelia sú šiestich rokoch urobím druhé vydanie. Po- veľmi nezodpovední. Teší ma, a vyjadrujem ňal som ho tak trochu jubilejne, lebo v tomto to aj v knihe, že máme obnovenú Kalváriu, roku mám 40 rokov. synagógu, niekdajšie, dlhé roky dominanty Osemdesiat percent pohľadníc, ktoré sa mesta, po ktorých revitalizácii sme roky túžili. nachádzali v jednotlivých kapitolách, som Máme rekonštruované námestie - môžeme vymenil. Aj keď to bola tá istá budova, vy- viesť diskusie o tom, aké je, ale máme ho. menil som pohľadnicu, na ktorej bola zob* Uvedenie knihy do života bolo vraj razená. Navyše som dal 15 nových pohľad- v skutku štýlové. níc, ktoré neboli zatiaľ nikde zverejnené. Plus som pridal nové texty. Urobil som nový dizajn, takže kniha je aj po tejto stránke iná, modernejšia. Všetky texty som prešiel, aktualizoval. Lebo za šesť rokov sa človek veľa dozvie. Takže čitateľ tam nájde veľa nových vecí, ktoré súvisia s Levicami a ktoré veľmi jednoduchou formou, jednoduchým hovorovým jazykom, vtiahnu čitateľa do obdobia monarchie či prvej republiky. Nájde tam základné informácie o histórii mesta, aj tej vzdialenej, ktoré by Levičan mal vedieť. Kniha si nenárokuje byť monografiou, je žánrovo niekde inde, preto monografii nie je konkurencia. * Cez túto vašu záľubu ste sa stali aj dôverným znalcom histórie Levíc, dokonca si myslím, že jeden z najlepších. - Ja nie som historicky vzdelaný, preto nesúťažím s pracovníkmi archívu alebo múzea , lebo oni sú vzdelaní a sú priamo pri zdroji. Ich prácu pokladám za skvelú a nesmierne potrebnú. Ja som čerpal svoje informácie jednak z archívu, múzea, ale od roku 1985 som si zhromažďoval informácie aj Zľava Vladimír Palko, Csaba Tolnai, Štefan Mišák a Štefan Bučko.

- Knihu sme uviedli do života 12. mája symbolicky - na symbolickom mieste, v Meštianskom dome, kde sídlila Prvá levická banka. Je to druhá najstaršia budova na Námestí hrdinov – od roku 1870. (Najstaršia budova v centre je oranžová budova na Pionierskej ulici, tzv. Goldsteinov dom.) Budova sa nachádza na levickom korze, ktoré tvorilo promenádu od hotela Lev po koniec tejto budovy. Podávala sa levická husacina a pilo sa levické (primátorove) víno. O všetkých týchto veciach sa v knihe píše. Na oslave sa zúčastnili ľudia, ktorí sa nejako na vydaní knihy podieľali. Toto druhé vydanie som si financoval sám z darov sponzorov, takže tých som pozval tiež. Knihu uviedol do života Vladimír Palko, bývalý minister vnútra. Sme priatelia. Prítomný bol ďalší politik Peter Tatár. Herec Štefan Bučko predniesol niekoľko svojich básní. Spieval Branislav Jobus zo skupiny Karpatské chrbáty. Keď sa človek pozrel na tú skupinu prítomných: bol tam silne konzervatívny Vladimír Palko, veselý Štefan Bučko, vážny, ale úžasný, Peter Tatár, sedel tam primátor mesta Štefan Mišák, historička Greta Nováková Pölhösová, kronikár mesta Juraj Precechtel a Braňo Jobus tam hral na rýle, Jozef Kanyuk maliar – bola to úžasne pestrá spoločnosť. Kto videl tam tých ľudí, tak videl mňa: som konzervatívny, ale zároveň veselý, trochu bláznivý, ale aj trochu zádumčivý. Moji priatelia sú mojim obrazom. *** Kniha sa dá kúpiť na Levickej INFORMAČNEJ AGANTÚRE, za chrbtom budovy Mestského úradu na Holubyho ulici, cena 12 €. Bude sa dať kúpiť aj teraz v sobotu na Levických hradných slávnostiach.

Foto: archív Csabu Tolnaia

6

12. júna 2012

pubLiCistiKa * inZerCia

POHRONIE

regionálne osvetové stredisko pospletalo zaujímavé podujatia na ochranu prírody a jej súčastí

Vytvorte s nami eKosieť!
sila prírodného a prirodzeného

Kľačian, Želiezoviec, či Základnej školy z Kozároviec.

HELENA LONGAuEROVÁ LEVICE - Počas organizovania environmentálne zameraných podujatí v regióne sme sa stretli s veľkým záujmom o tieto vzdelávacie aktivity. Zároveň bola vyslovená aj potreba sústrediť nejakou formou neformálne, či formálne skupiny ľudí, ktoré sa venujú ochrane prírody, ochrane a tvorbe životného prostredia, alebo svojimi aktivitami či životným štýlom inšpirujú ostatných. Reakciou Regionálneho osvetového strediska (ROS) na tento podnet bolo zorganizovanie série podujatí v rámci EKOSIEtE, ktoré ROS považuje za akýsi nultý ročník „čohosi“, čo by sa v budúcnosti malo premeniť na festival všetkých a všetkého dobrého, pekného,

zaujímavého, pozitívneho, čo sa v tomto regióne deje alebo už je v oblasti ochrany prírody, ochrany a tvorby životného prostredia, či návratu k prirodzenému a zdravému životnému štýlu.

tento rok si v priestoroch tekovského múzea v Leviciach v dňoch 23. – 25. mája mohli žiaci základných a stredných škôl z Levíc a okolia pozrieť filmy ocenené v minuloročnom festivale Envirofilm 2011. Pre nižší stupeň ROS vybralo film Strážca divočiny režiséra Roberta Rajchla o živote medveďov v tichej doline slovenských tatier. Vyššie ročníky znova zhliadli pútavý počin režiséra Pavla Barabáša V tieni

Videli to najlepšie z envirofilmu

Džingischána. Premietania envirofilmov sa zúčastnili aj študenti z Fínska, ktorí sa podujatia zúčastnili ako návšteva Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach. V tomto prípade sme sa popýšili filmom režiséra Zdena Vlacha V lúčnom kráľovstve, ktorý je úžasnou prehliadkou tých najkrajších zákutí slovenskej prírody. Pre žiakov materských škôl ROS Levice v spolupráci so študentmi PaSA Levice pripravilo Ekohry, počas ktorých zážitkovou formou spoznávali rastliny a živočíchy žijúce v areáli levického hradu, dozvedali sa o účinkoch liečivých bylín, o kolobehu vody v prírode, o triedení odpadu, zahrali sa pohybové hry. Veľmi nás potešila účasť nielen materských škôl z Levíc, ale aj z Hronských

Okrem sprievodných podujatí pre školy v Leviciach a okolí Regionálne osvetové stredisko pripravilo niekoľko zaujímavých akcií pre verejnosť. V stredu 23. mája popoludní to boli Rozhovory s dulou a poradkyňou pri dojčení Denisou urbanovou. Predstavila prácu a poslanie duly a odpovedala na otázky týkajúce sa prirodzeného pôrodu, dojčenia a podpory matky a dieťaťa ako samostatnej jednotky. V ten istý deň podvečer Milada Rakovská predviedla prípravu jedál spojenú s ochutnávkou pod názvom Ako chutia zdravé potraviny?. Inšpirovať sa mohli všetci, ktorých zaujíma zdravý životný štýl. tréning tvorby prírodných záhrad pod vedením vynikajúcej permakultúrnej dizajnérky Patrície Černákovej bol vo štvrtok 24. mája určený všetkým, ktorí chcú na svojom pozemku, či v školskom areáli vytvoriť peknú, nízkonákladovú a podľa chuti aj jedlú prírodnú záhradu. Vytvoriť ju s deťmi a pre deti, rešpektujúc a využívajúc pri tom prírodné zákonitosti. Spomínané podujatia prebiehali v „ krbovej“ miestnosti tekovského múzea v Leviciach, v spolupráci s ktorým ich Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizovalo. Všetci návštevníci mali možnosť prezrieť si panelovú prezentáciu mimovládnych organizácií

v Levickom okrese, zaoberajúcich sa problematikou ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírody, ochrany zvierat a iných. Účasť na podujatiach je potrebné nahlasovať na tel. čisle 0918949539, H. Longauerová. Vstup je zdarma.

ekosieť: stovky zúčastnených

V piatok 25. mája študenti SOŠPa SV v Leviciach spolu s lektormi a učiteľmi, ktorí pracovali na projekte Agropuzzle, pripravili konferenciu na záver realizácie a predstavenia vytvorených výstupov. Obsah projektu zahŕňal tvorbu študijných materiálov pre agropodnikateľa, ktorý chce ponúknuť turistovi širšiu škálu možností a to návštevu miest zapísaných me-

bola beseda o projekte „Honba za divočinou“, ktorý bol výstupom absolventov vzdelávania mladých vedúcich realizovaného na Slovensku IuVENtOu – Slovenským inštitútom mládeže v rámci Národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, v Levickom okrese v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom. Podujatí EKOSIEtE sa tento rok zúčastnilo približne 660 návštevníkov. Za spoluprácu ďakujeme tekovskému múzeu v Leviciach, študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb vidieku v Leviciach, lektorom kurzov pre verejnosť a Občianskemu združeniu Na háji.

dzi pamiatky unesco a prírodné krásy Natura 2000. Študenti vystúpili so svojimi prezentáciami a program obohatili videami spracovanými ako inštruktážny materiál na vyučovanie. Ďalším bodom programu študentov SOŠPaSV v Leviciach

Zároveň vyzývame všetkých, ktorí by sa akoukoľvek formou chceli do našej EKOSIEtE zapliesť na budúci rok, aby nás kontaktovali na t.č. 0918 949 539, h.longauerova@ gmail.com, Helena Longauerová.

CELODENNÁ PREHLIADKA
hudba, spev, tanec, ľudové remeslá a veľa iného

tANEČNé DIVADLO uRáNIA L and V DANCE GROuP ZuŠ Levice DOMINIKA „DODHA“ MIKLóŠOVá (obrazy) ZuZKA „LIENKA“ PuStAIOVá (šperky, fotky) o. z. CLuB ExtRéMNyCH ŠPORtOV ZOOCREW Levice o. z. FuJARt „KRAJOVKA“ StREDNá uMELECKá ŠKOLA LADISLAVA BIELIKA Levice MAtERSKé ŠKOLy, ZáKLADNé ŠKOLy, StREDNé ŠKOLy z Levíc - mladí umelci /COCtAIL tIME Kreslenie obrazov na chodníky a veľa iného... viac info o týždeň

RôZNyCH ŽÁNROV A DRuHOV uMENIA V CENTRE MESTA LEVICE

www.roslevice.sk
(57)

PAVOL HOLLÝ Jediný zástupca Slovenska v silne obsadených pretekoch (účastníci z 12 krajín) bol počas víkendu Marek Pavuk (na snímke), plavec ŠK AQUASPORT Levice. Napriek tomu, že v štartovej listine figurovali 4 mená, pri ktorých svietilo SVK do vody prekrásneho bazéna v Grazi, napokon skákal len jeden Slovák. Medzi pretekármi z Nemecka, Rakúska, Talianska, Slovinska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Maďarska, Česka, Rumunska, Švajčiarska, Bosny a Hercegoviny sa Marek nestratil. Keďže preteky boli vypísané ako OPEN, vyhlasovali sa len prví traja v každej disciplíne celkovo. Tieto priečky tak patrili mužom. Marek (rok nar.1999), v tomto roku v kategórií 98/99 a svojich 7 štartov premenil

medzi svojimi rovesníkmi na 2 druhé miesta na 200 m znak a 1500 m voľný spôsob, jedno tretie na 100 m znak, dve štvrté a jedno siedme. Tri zo zaplávaných časov znamenali zlepšenie osobných maxím. V kontrastnom počasí, keď piatkové extrémne teplo a tropických 30 stupňov vystriedalo cez víkend upršané a trošku chladnejšie počasie, dostal Marek príležitosť zažiť atmosféru na medzinárodných pretekov. Už samotný fakt, že slovenská vlajka patrila vlastne tak trochu len jemu, v ňom vzbudzoval hrdosť, ktorá ho bude posúvať na jeho ďalšej športovej ceste. Najbližšími vrcholmi sezóny budú pre všetkých plavcov klubu Majstrovstvá SR v jednotlivých kategóriách, pričom ako prvé sa už tento víkend uskutočnia na bratislavských Pasienkoch juniorské a seniorské. Všetkým plavcom želáme veľa úspechov.

Biatlonisti začali sezónu v letnom biatlone v Revúcej v dňoch 2. a 3. júna, keď bol na programe vytrvalostný biatlon. Pretekárom robil problém silný nárazový vietor. V kategórii veteránov si víťazstvo odniesol člen klubu biatlonu Levice Karol Hudeček, ktorý položku v ľahu zvládol bezchybne a v stoji mal tri chybné výstrely. Na druhom mieste sa umiestnil Rastislav Cagáň z KB Lúčnica nad Žitavou (8 trestných minút) a na bronzový stupienok vystúpil Marian Kazár z ŽP Šport Podbrezová (5 tr. min) Na druhý deň bol na programe rýchlostný biatlon s trestnými kolami za nezastrelené sklopné terče. Víťazstvo si zopakoval Karol Hudeček s tromi trestnými kolami pred Marianom Kazárom zo štyrmi trestnými kolami a Rastislavom Cagáňom, ktorý mal sedem nepresných zásahov. Program Slovenského Viessmann pohára pokračuje 23. a 24. júna pretekmi v Predajnej. KBL

V Bratislave na Kuchajde sa 2. - 3. júna uskutočnilo vrcholné triatlonové podujatie so širokou medzinárodnou účasťou. Pretekári ŠK Atóm Levice chceli dokázať, že dokážu súperiť a obstáť v konkurencii najlepších aj mimo Slovenska. Vhodnou motiváciou bola i možnosť získať na slovenské pomery nadštandardné ocenenie, keďže prítomnosť sponzorov, médií a širokej športovej komunity bola mimoriadna. Sprievodný komentár počas podujatia so svojím pestrým žargónom obohatil populárny Sajfa.

né ťaženie dokončila v nedeľu, keď v drese Triklub FTVŠ hosťovala a zvíťazila aj v štafete. Tieto strhujúce preteky boli ozdobou podujatia. Medzi chlapcami juniormi získal strieborné umiestnenie Tadeáš Fazekaš 1:00:48, ktorý porazil štartové pole 73 pretekárov, medzi ktorými súťažila okrem juniorov i kategória mužov do 34 rokov. Skloniť sa musel iba pred Nikolasom Fejérom z Realízu BA 0:58:46. Miroslav Stráňovský dokončil preteky na 11.priečke a Gergely Duba žiaľ preteky nedokončil, lebo na cyklistickej trati dostal defekt. Starší žiak Kamil Macek vo svojich pretekoch obsadil 6. miesto, Martin Suchý 7.miesto. Piati naši triatlonisti si vybojovali miesto v reprezentačnom výbere Slovenska na Preteky olympijských nádejí PON, ktoré budú hneď nasledujúci víkend v Poľskom Szczecineku. V top-elite mužov boli prítomní olympionici Jan Čelustka z Čiech a náš Richard Varga. Obaja boli ťahákom podujatia. Čelustka potvrdil výnimočnú výkonnosť na ktorú sa bolo radosť pozerať a zvíťazil časom 0:53:49. Nášmu olympionikovi zabránilo virózne ochorenie večer pred štartom postaviť sa na štart. Bol však prítomný počas pretekov ako i na autogramiáde. Prajeme mu úspech 7. augusta na Olympiáde v Londýne, Rišo drž sa! DF

Karol Hudeček v strede.

Foto: archív KBL

Všetky trate: plávanie, bicykel i beh boli postavené ako rýchlostný šprint triatlon. Napr. juniori 750 m - 20 km - 5 km. Tým boli preteky veľmi rýchle a preto zaujímavé i pre oko diváka. Nevídaným spestrením bol bežecký okruh, ktorý prechádzal naprieč obchodným centrom Polus. Podľa neskorších komentov je táto rarita svetovým unikátom. Ako obstáli naši? Najvýraznejší úspech dosiahla v sobotňajšom juniorskom meraní síl Ivana Kuriačková, ktorá časom 1:01:14 zvíťazila v záverečnom bežeckom súboji nad češkou Anetou Grabmullerovou. Juniorský úspech našich dievčat zvýraznila ešte bronzovým umiestnením Ivona Miklóšová ! Cenné umiestnenie získala tiež Barbara Trnkusová na 15.priečke, Radka Suchá, na 19. mieste Katka Baková dobehla na 24. mieste. Mladá Ivanka Kuriačková zvíťazila zároveň v absolútnom poradí medzi elit - ženami, ktorých stálo na štarte vyše štyridsať. Svoje víťaz-

V rýchlostnej disciplíne (Pole Bending) zvíťazil Ján Vajda na koni FREDDIK RUGGER z oddielu Iža – Kelementis JK so ziskom 6 bodov pred oddielovým kolegom Ivanom Tkáčikom, ktorý jazdil na koni GENUIR RANGER. V súťaži mladých jazdcov vyhrala Lucia Tomková na koni ABAR z oddielu Nemecká – Ranč Olivero. V druhej rýchlostnej disciplíne (Barel Racing Onen) víťazil znovu Ján Vajda na koni FREDERIK RUGGER, pred oddielovým kolegom Gabrielom Borošom, ktorý jazdil na koni JACK 3. V súťaži mladých znovu potvrdila svoje kvality Lucia Tomková na koni ABAR, keď zvíťazila. Z okresu Levice sa najlepšie, na 5. mieste umiestnila Ramóna Škamlová z oddielu Plášťovce – Oldo Ranč. V lasovaní dobytka (Ropping) zvíťazil Ľubomír Urban na koni AJŠA z oddielu Ostrý Grúň – Ranč Blanc. Na 4. mieste sa umiestnil Zsolt Varga na koni ACHAT z Nýroviec – Nýrwest. Oddeľovaní dobytka od stáda (Catle Oening) zvíťazil Branislav Šablatúra na koni KAM MARI SOLANO z oddielu Galanta – Siver Lake Ranch. Zsolt Varga z Nýroviec na koni BEMY FCX skončil šiesty. V oddeľovaní skupiny dobytka od stáda zvíťazila dvojica jazdcov Janka Paulíková a Ľubomír Urban so ziskom 4 bodov. =LV=

LEVICE (lk) – „Súťažná športovo – tanečná činnosť je vtedy úspešná, ak je silná základňa. To znamená veľa tanečníkov – začiatočníkov aj pokročilých, z ktorých je možné vyberať talenty na pravidelnú prípravu pre tanečný šport,“ hovorí vedúca Tanečno-športového klubu (TŠK) Junilev Levice Lenka Kluchová. Prioritou TŠK JUNILEV je zabezpečenie kvalitnej prípravnej detskej skupiny. Lub má 6 mini párov a kladie veľký dôraz na začatie súťažnej činnosti 8 pokročilých detských a juniorských párov. Tento víkend 3 páry vyskúšali svoje tanečné vedomosti v Želiezovciach na súťaži Magnum 2012.

VÝSLEDKY: Adam Tkáč – Michaela Šebová - (kategória HOBBY JUNIOR). 1. miesto, Dávid Bačkor – Laura Dreváňová - (kategória HOBBY DETI) 2. miesto a v kategórii HOBBY JUNIOR 3. miesto. Filip Čorba – Simona Šebová - (kategória HOBBY DETI finále) 4. miesto. Gratulujeme a prajeme ešte veľa podobných úspešných výsledkov.

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVO
Filip Čorba – Simona Šebová Pohronský Ruskov - Starý Tekov 1:8, Kalinčiakovo - Čajkov 1:2, Veľký Ďur Hronské Kosihy 4:1, Plášťovce - Veľké Turovce 7:2, Horné Turovce - Čata 1:2, Nová Dedina - Rybník 1:1, Tekovské Lužany - Podlužany 2:2, Hronské Kľačany Keť 7:2
1. Podlužany 2. Čajkov 3. Starý Tekov 4. Kalinčiakovo 5. T. Lužany 6. Plášťovce 7. Hr. Kľačany 8. H. Turovce 9. Nová Dedina 10. Hr. Kosihy 11. Veľký Ďur 12. Čata 13. P. Ruskov 14. Rybník 15. V. Turovce 16. Keť 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 19 17 17 15 13 13 13 13 11 11 11 11 11 10 7 4 7 6 5 4 6 5 3 3 7 4 4 3 2 4 1 8 3 6 7 10 10 11 13 13 11 14 14 15 16 15 21 17 69:26 61:29 76:30 66:52 58:57 70:63 71:58 66:57 49:50 52:56 61:67 46:63 50:75 52:76 43:98 35:68 64 57 56 49 45 44 42 42 40 37 37 36 35 34 22 20

II. TRIEDA
Plavé Vozokany - Mýtne Ludany 4:0, Malé Kozmálovce - Dolný Pial 2:1, Žemberovce - Nový Tekov 2:2, Ipeľské Úľany - Veľké Kozmálovce 1:1, Ipeľský Sokolec - Bory 2:0, Šarovce - Jur n/Hronom 1:4, Beša Pukanec 5:1, Vyškovce - Lok 6:4
1. Jur n/Hronom 29 2. Nový Tekov 29 3. Žemberovce 29 4. Pl. Vozokany 29 5. Bory 29 6. Ip. Sokolec 29 7. M. Kozmálov. 29 8. Lok 29 9. V. Kozmálov. 29 10. Pukanec 29 11. Dolný Pial 29 12. Šarovce 29 13. Ip. Úľany 29 14. M. Ludany 29 15. Vyškovce 29 16. Beša 29 22 19 19 17 14 14 11 10 10 8 10 10 8 7 7 7 1 4 4 6 5 1 6 8 6 10 4 3 7 6 4 3 6 6 6 6 10 14 12 11 13 11 15 16 14 16 18 19 88:30 94:37 88:41 91:51 66:44 59:70 52:69 75:62 60:57 46:56 43:59 40:73 42:74 44:68 48:109 41:77 67 61 61 57 47 43 39 38 36 34 34 33 31 27 25 24

III. TRIEDA
Bátovce - Tešmak 11:2, voľno - Lontov, Málaš - Pastovce 1:1, Santovka - Horné Semerovce 3:1, Hokovce - Demandice 1:5, Tupá - Hronovce 3:0, Hontianske Trsťany - Tek. Lužany 4FSC 3:1, Malé Ludince Farná 4:2
1. H. Semerovce 2. Demandice 3. Santovka 4. Farná 5. Hokovce 6. T. Lužany 7. Bátovce 8. H. Trsťany 9. Malé Ludince 10. Hronovce 11. Lontov 12. Pastovce 13. Málaš 14. Tupá 15. Tešmak 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 22 18 16 14 14 12 11 12 11 8 8 7 5 6 4 3 7 4 6 6 6 7 4 3 8 2 3 7 1 3 2 2 7 7 7 9 9 11 13 11 17 17 15 20 21 83:26 81:29 68:38 83:46 77:52 63:52 80:63 40:35 58:78 58:52 45:79 43:65 32:82 40:85 48:117 69 61 52 48 48 42 40 40 36 32 26 24 22 19 15

Adam Tkáč – Michaela Šebová

8

12. júna 2012

pubLiCistiKa * inZerCia

POHRONIE
Vyberali zo 140 kapiel, predstaví sa 20

Hasiči učili deti zodpovednému prístupu k sebe aj k okoliu

Aby boli múdrejší ako oheň

LEVICE (Lenka Chládeková) - Projekt pod názvom Buď múdrejší ako oheň smeruje do radov školákov a je spojením požiarnej prevencie s informáciami o práci hasičov. Tento školský rok je to už tretí ročník

tohto projektu v Nitrianskom kraji. Iniciovalo ho Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre. Pilotný projekt odštartoval v Prešove v roku 2005. Zaujať deti tak, aby nebezpečné situácie, s ktorými sa neskôr môžu stretnúť, dokázali vyriešiť, sa snažili príslušníčky oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Leviciach. Celý školský rok sa stretávali „školské“ hasičky s deťmi na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach.. Cieľovou skupinou boli piataci zo ZŠ. Obsah piatich tém po dvoch vyučovacích hodinách bol začlenený priamo do vyučovacieho procesu. Pre potreby výučby sa využívali ilustrované pracovné zošity, audiovizuálne pomôc-

ky, či praktické ukážky v triede, v priestoroch hasičskej stanice alebo priamo v teréne. Témy boli zamerané na reálne situácie. Počas desiatich vyučovacích hodín sa školáci zoznámili s prá-

cou hasičov, naučili sa správať pri požiaroch a iných nehodách, dozvedeli sa, ako manipulovať so zábavnou pyrotechnikou, ako bezpečne zapáliť i uhasiť oheň v prírode a mali možnosť prezrieť si hasičskú techniku zblízka. Posledná hodina mala názov „Desatoro bezpečného prežitia leta, alebo na čo by sme si mali dať z pohľadu hasičov pozor. Cieľom bolo preventívne pôsobiť a naučiť deti rozmýšľať o svojom vlastnom správaní a zodpovednosti za vlastný život pred nadchádzajúcimi prázdninami. Deti videli prácu hasičov priamo v teréne, pričom boli zapájané do rôznych činností. Naučili sa ako sa správať zodpovedne v prírode i doma. Príslušníci OR HaZZ v Leviciach majú cieľ svojou činnosťou znížiť počet požiarov a nehôd zapríčinených deťmi. Aj vďaka tomuto programu pomôžu deťom uvedomiť si následky ich konania, a tak predísť tragédiám. (Oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ Levice)

poprock fest nová baňa 2012

Začiatky festivalu siahajú do roku 2009.

NOVÁ BAŇA (js) - V posledný júnový piatok a v sobotu sa uskutoční už štvrtý ročník nekomerčného festivalu Poprock fest, ktorý podporuje mladé talenty. Aj v tomto ročníku si diváci môžu vypočuť viac ako 20 kapiel rôzneho žánrového zamerania a zabaviť sa pri dobrej muzike. Za všetkých účinkujúcich možno spomenúť formáciu ENS s exsuperstáristom Michalom Chrenkom, kapelu Maddogx (minulý rok vydala debutové CD pod dohľadom člena skupiny Elán, Henryho tótha), vycibrené melódie Roba Patejdla, vynikajúco zvládnuté grify zoskupenia Juraj Kupec and Natalia alebo ten správny „nárez“ kapely tristana. Samozrejme, bude toho oveľa viac. Zaznejú skladby, ktorých sila je v textoch s trochou irónie, ale aj s nadsázkou. Chýbať nebudú ani hosťujúce kapely z ČR. Veď bolo z čoho vyberať. Záujem v neformálnej hudobnej verejnosti o toto podujatie stále rastie. V prvom ročníku sa prihlásilo na účinkovanie asi 25 kapiel a v tomto to už bolo viac ako 140. Organizátori zoskupení okolo Občianskeho združenia REtRO sa tento ročník rozhodli umiestniť

do rekreačného zariadenia LOSOS, kde je možnosť obohatiť toto podujatie o ďalšie aktivity. Návštevníci si budú môcť popri muzike vychutnať posedenie pri stoloch, na lavičkách, alebo len tak na dekách, ochutnať grilované špeciality, guláš, ktorý navaria súťažiaci gurmáni, nakúpiť si darčekové predmety s rockovou tematikou a prezrieť si motorkárske skvosty, ktoré boli tiež na podujatie pozvané. taktiež si môžu vyskúšať súťaž v pretláčaní rukou podľa medzinárodných pravidiel a možno aj nejaké to prekvapenie, ktoré organizátori pripravujú. Samozrejme nebude chýbať ani obľúbená diskotéka s retro nádychom. to všetko bude možné vidieť po zostavení celého programu, ktorý bude zverejnený na plagátoch, ale najmä na našej stránke www.poprockfest.webnode.sk.

VEŠTKyŇA ROKA 2009 JASNOVIDKA OĽGA

požívame�vás
Pridajte sa k nám na pozícii:
● ●

do svojich radov Rastieme, rozširujeme sa a hľadáme možno práve Vás.
OPERÁTOR VÝROBNEJ LINKY
obsluhuje výrobné stroje a zariadenia, vrátane ich nastavovania a dolaďovania zodpovedá za požadované množstvo a kvalitu výstupov ● zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku ● vykonáva pomocné, prípravné a manipulačné práce podľa pokynov vedúceho zamestnanca

Svätojánsku noc
Čakajú na Vás svätojánske rituály, občerstvenie, dobrá pohoda.

pozýva všetkých záujemcov na

v sobotu 23. júna.

Požiadavky:
● ●

min. stredoškolské vzdelanie bez maturity zodpovednosť ● spoľahlivosť ● ochota pracovať

Ponúkame:
● ●

motivujúce finančné ohodnotenie práca v mladom, rozvíjajúcom sa podniku ● možnosť osobného a odborného rastu

Životopisy posielajte na:

Leaf Slovakia, s.r.o, Géňa 5555/60, 934 01 Levice alebo recruitment@leaf.eu Tel.: 0910 828 008 Ďalsie ponuky práce hľadajte na: FB, leaf.slovakia.sk

VOLAJTE 0907 500 624
(99) (68)
25.5.2012 13:33

leafnabor_132x205.indd 1

23/2012

Týždenník pOHROnIE

v mestách a obciach okresu Levice

12. júna 2012

Vedenie obCe ďaKuje úspeŠnýM dobroVoľnýM hasiČoM

okresné kolo súťaže dhZ 2012: Ženy z Kalnej súťažili po 37 rokoch a zvíťazili

dobrovoľný hasičský zbor sa úspešne omladzuje

Veľa zdaru do ďalších pohárových súťaží!
Obec Kalná nad Hronom zastúpená starostom Ladislavom éhnom a zástupcom starostu Pavlom Kockom ďakujú aktívnym členom Dobrovoľného hasičského zboru (HHZ) za výsledky dosiahnuté na Okresnej súťaži DHZ, ktorá sa konala v sobotu 3. júna v Hontianskej Vrbici. Ženskému družstvu patrí vďaka za 1. miesto, dorastencom za 2. miesto a poďakovanie patrí aj družstvu mužov, ktorým, žiaľ, športové šťastie neprialo. Zásluhu na dosiahnutých výsledkoch majú aj ostatní členovia, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhali pri prípravách a tréningoch družstiev. Do nasledujúcich pohárových súťaží im prajeme veľa úspechov!

Kalnianski dobrovoľní hasiči si v Hontianskej Vrbici počínali veľmi úspešne.

VÝKUP PAPIERA
Malý. Získal striebornú medailu. Za mužov súťažil Daniel Nagy, ktorému tiež patril strieborný stupienok za 2. miesto. Veľkú podporu mali naše družstvá v ostatných členoch DHZ a v mladých hasičoch. Povzbudzovať prišiel aj zástupca starostu Pavol Kocka s rodinou. Súťažiacim gratulujem a ďakujem všetkým, ktorí prejavili sympatie a prišli povzbudiť naše družstvá. (DHZ Kalná nad Hronom)

MARIÁN MAZÁŇ Netrpezlivo očakávaná nedeľa 3. júna konečne nastala. V tento deň sa v Hontianskej Vrbici konala okresná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) v kategóriách dorast a dospelí. Po dlhých rokoch sa z DHZ Kalná nad Hronom zúčastnili až 3 družstvá – dorastenci, ženy a muži. Po viacročnej prestávke nás opäť reprezentovalo družstvo

dorastencov. Zišlo sa 9 chlapcov, ktorí sa s elánom pustili do súťaženia a odmenou im bolo získanie 2. miesta. Hasičské družstvo žien sa takejto súťaže naposledy zúčastnilo v roku 1975. Je to návrat po neuveriteľných 37 rokoch. Preto si veľmi vážim ich chuť súťažiť a fakt, že obetovali veľa voľného času, ktorý trávili na tréningoch. Rozhodne to nebol premárnený čas. V súťaži sa našim ženám darilo a získali 1. miesto.

Pochvalu si zaslúži aj hasičské družstvo mužov. Po úspechoch dorastencov a žien chceli aj oni zabojovať o popredné umiestnenie. Celú súťaž však zápasili s veľkou smolou. Na štafete sa nevyhli pádom a napriek vynikajúcemu času dosiahnutému vo vodnom útoku, do nášho potlesku zaznel hlas rozhodcu: „Pokus neplatný.“ Súťaže sa celkovo zúčastnilo 17 družstiev. Pretekov jednotlivcov sa za dorast zúčastnil Erik

Za najlepšie ceny!

KEDY: 15.6.2012 ČAS: 17:40 KDE: Pred obecným úradom
4kg = 1 toal. papier Harmony, 2 vrstvový 12kg = 1 balík vreckoviek (10 balíčkov) 15kg = 1 balík kuch. utierok, 2 vrstvové alebo 1kg = 0,05€ (výkup)
Vykupujeme všetky druhy papiera, vrátane kníh bez textilných obalov, zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke)! Za nepriaznivého počasia výkup preložíme do náhradného termínu. KARTÓNY NEVYKUPUJEME! V menšom množstve vám ich bezplatne odoberieme. Vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa. Chráňme prírodu spoločne.

o sprÁVnYCh popLatKoCh a popLatKoCh Za posKYtoVanÉ sLuŽbY
Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci: Návrh zvesený z úradnej tabule v obci: Návrh zverejnený na internetovej stránke obce: Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce: Návrh schválený v OZ: VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: VZN zverejnené na internetovej stránke obce: VZN nadobúda účinnosť: dňa 01.06.2012 dňa 18.06.2012 dňa 01.06.2012 dňa 18.06.2012 dňa 19.06.2012 dňa 20.06.2012 dňa 20.06.2012 dňa 01.06.2012 Rodinný lístok (2 dospelí + 2 deti) Dospelá osoba (skupina nad 10 osôb) Dieťa, študent, dôchodca, ZŤP (skupina nad 10 osôb) Dospelá osoba (letná sezóna na 6 hodín) Dieťa, študent, dôchodca, ZŤP (letná sezóna na 6 hodín) Rodinný lístok (2 dospelí + 2 deti) (letná sezóna na 6 hodín) Obyvateľ obce Kalná nad Hronom (letná sezóna na 6 hodín) Obyvateľ obce Kalná nad Hronom (dospelá osoba aj dieťa) – dieťa do 6 r. v sprievode rodiča zdarma Lehátka, šatňa, bedmintonové kurty, parkovanie Vstupné cez permanentky: Dospelá osoba Dieťa, študent, dôchodca, ZŤP Rodinný lístok (dospelí + 2 deti) Členovia DHZ Kalná nad Hronom – vstup zadarmo 1x/týždenne. b.) FITnESS Dospelý študent, dôchodca Vstupné cez permanentky: Dospelý študent, dôchodca 2 EuR/za 90 min. 1,70 EuR/za 75 90 min. 1,50 EuR/za 90 min. 1,30 EuR/za 90 min. 9 EuR 2,50 EuR 1,99 EuR 12,50 EuR 3,50 EuR 3 EuR 5 EuR 4,50 EuR 16 EuR 4 EuR 2 EuR zdarma 2,70 EuR 2,20 EuR 9 EuR 2 EuR zdarma 3,60 EuR 3,10 EuR 12,50 EuR

nÁVrh VZn č. 15/2012

Ďurkova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika T: +421 (0) 37 6345 100 www.gwr.sk

Špecialisti na mobilnú skartáciu dokumentov a výkup zberových materiálov Jednoducho. Spoľahlivo. Eticky.

Gól sa nepodarilo streliť ani hosťom

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch a podľa NR SR č. 145/1995 a 232/1999 Z.z. o správnych poplatkoch, a zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: Článok 1 Na území Obce Kalná nad Hronom sa po nadobudnutí právoplatnosti tohto všeobecne – záväzného nariadenia môžu vyberať tieto poplatky: a.) poplatok za poskytnuté služby, b.) poplatok za správny úkon. 3. relaxačno – športový areál Kalná nad hronom: a.) BAZÉn Dospelá osoba Dieťa, študent, dôchodca, ZŤP (dieťa 4-15 r., do 3 r. zdarma) Mimo sezóny 3 EuR 2,50 EuR Sezóna 4 EuR 3,50 EuR

VŠeobeCne ZÁVäZnÉ nariadenie č. 15/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby

s plášťovcami doma bezgólová remíza
KALNÁ NAD HRONOM (Pavel Bátovský) – V sobotu 9. júna kalnianski žiaci nastúpili na posledný domáci zápas proti súperovi z Plášťoviec so značne omladeným kádrom, čo sa aj prejavilo na hre. Celý zápas boli aktívnejší, gól sa im však vsietiť nepodarilo. Keďže brankára neprekonali ani hostia, zápas sa skončil pre Plášťovčanov prijateľným výsledkom 0:0.

starosta obCe KaLnÁ nad hronoM
pozvánka na riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva
v Kalnej nad hronom
V zmysle §-u 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

19. júna 2012 (v utorok) o 16.30 hod.
v sobášnej miestnosti Obecného úradu.

:

ČO

NOVÉHO?

Mesto vo februári neobnovilo nájomné zmluvy tým dlhodobým neplatičom, ktorí mali nahromadený značný nedoplatok na nájomnom. Sú to najmä dlhodobí neplatiči. Tvrdí to vedúci útvaru správy mestského majetku Vojtech Félix v správe o analýze nákladov slobodárne. Na rozdiel od predchádzajúcej praxe sa zmluvy o ubytovaní v tomto objekte uzatvárajú na určité obdobie a ukončenie zmlúv s neplatičmi podľa neho prispelo k zlepšeniu platobnej disciplíny ostatných ubytovaných. Za rok 2011 bolo v tomto objekte predpísané nájomné 34 769, 58 eur, ku koncu roka bolo zaplatené nájomné 30 467,08 eur. Zlepšenie ukazovateľa platobnej disciplíny dokumentuje stav ku koncu prvého štvrťroka, keď bolo predpísané nájomné 8951 eur, zaplatené z toho bolo 8102 eur a ubytovaní zaplatili aj nedoplatky za predchádzajúce roky vo výške 2135 eur. Celkový príjem z nájomného v slobodárni za prvý kvartál teda predstavuje 10 237 eur. Mesto tu však ku koncu marca naďalej eviduje súhrnný nedoplatok 10 607 eur. Oproti stavu ku koncu minulého roka, keď bol celkový nedoplatok 11 893 eur, sa teda za tri mesiace podarilo znížiť tieto pohľadávky mesta o vyše 1200 eur. Podľa analýzy nákladov však ani v prípade dosiahnutia stavu včasného platenia nájomného a maximálnej obsadenosti objektu sa nedá dosiahnuť

taký príjem z nájomného, ktorý by pokryl náklady na správu a prevádzku. Môže za to zlý technický stav budovy, ktorá pôvodne nebola určená na takýto účel. Elektrické rozvody sú zastarané, predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska možnosti vzniku požiaru. Dve bytové jednotky nie je možné prenajať pre zlý stav elektroinštalácie. V podobne zlom stave sú podľa V. Félixa rozvody vody a kanalizácie, ktoré často spôsobujú zaplavovanie bytov. Navyše spotreba energií v budove nie je kontrolovateľná, pretože v bytových jednotkách nie sú namontované merače spotreby. Pri nemožnosti merania spotreby tak ubytovaní nie sú motivovaní k úsporám. „Efektívne zníženie nákladov možno dosiahnuť len investíciou do rekonštrukcie elektrických rozvodov, vody, kanalizácie a umiestnením pomerových meračov na reálne zistenie spotreby energií v jednotlivých bytoch a modernizáciou prípravy teplej úžitkovej vody. Následne by bola nutná aj výmena okien a dverí a rovnako aj výmena strešnej krytiny,“ hovorí vedúci útvaru správy majetku. Na tieto investície však v rozpočte nie sú vymedzené prostriedky, navyše v súčasnej situácii je nepravdepodobné, že mesto dokáže vyčleniť prostriedky na riešenie tohto stavu. Predstavitelia samosprávy sa touto problematikou budú zaoberať v priebehu najbližšieho obdobia.

„Dieťa je živý kvet zeme“

(Maxim Gorkij)

Deti vnášajú radosť do našich uponáhľaných životov svojím úprimným detským úsmevom. Zabúdame na každodenné starosti, problémy, ťažkosti. Preto deti zo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach pripravujú pre seniorov v Novom domove v Želiezovciach rôzne kultúrne predstavenia, aby spríjemnili život ich obyvateľom. Počuť detský smiech, vidieť ich úprimnú radosť, to bola priorita nielen zamestnancov ale aj seniorov v posledných dvoch týždňov. Šiesty jún bol deň, ktorý bol určený špeciálne pre deti a seniorov Nového domova zo Želiezoviec. Od skorých ranných hodín bolo slnečné počasie, seniori sa aktívne zapájali do príprav na spoločne strávené poobedie. Unavení, ale plní očakávania, sme privítali deti zo základných škôl, ktoré hneď pri otvorení medzinárodného dňa detí čakalo prekvapenie. Ocitli sa v krajine rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktorých postavičky predstavovali zamestnanci zariadenia. Najširší úsmev na tvárach detí vyvolal šašo, ktorý sa staral o zábavu celého popoludnia. Deti mali pripravené množstvo atrakcií, nechýbali ani ukážky Mestskej polície Želiezovce. Po ich prezentácii sa 40 detí rozdelilo do 5 tímov, a nasledovalo športové súťaženie, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť. Súťažili v behu vo vreci, hode na cieľ, navliekaní korálok, kuželkách,

preťahovaní lanom. Energiu načerpávali zo sladkého olovrantu, ktorý pripravili pracovníci kuchyne. Za súťaženie si každé dieťa zaslúžilo odmenu, všetky dostali diplomy a balíček prekvapenia. Tímy dostali tiež svoju odmenu, ktorú prevzali pani učiteľky. Prvý traja najlepší súťažiaci boli ocenení sladkosťou a knižkou. Ich radosť z výhier nás hriala pri srdci ešte dlho potom. Deti nelenili a užívali si ďalšie atrakcie. Vychutnávali si jazdu na koni, nechali si maľovať tvár rôznymi rozprávkovými kresbami, rozprávali sa so seniormi... Po pracovnom dni sa prišli na svoje ratolesti pozrieť aj ich rodičia a spoločne sme si užívali krásny záver dňa, ktorý bol zavŕšený skvelým gulášom vareným vonku v kotlíku. Sme vďační sponzorom, ktorí nám prispeli k organizácii dňa detí. Boli to títo: Leaf Slovakia Levice, papiernictvo Delfín Želiezovce, MSM Slovakia Holíč, Ing. Peter Martosy Želiezovce, Ing. Zoltán Fekete starosta obce Nýrovce, Farma Kissová Šarovce, Pekáreň Kamenín, Jadranská zmrzlina Želiezovce. Dúfame, že deťom a našim seniorom ostanú zo spoločne stráveného popoludnia krásne spomienky. Pevne veríme, že naďalej budeme aktívne spolupracovať a podobné akcie častejšie opakovať. Pretože deti sú našou budúcnosťou, ale seniori predstavujú našu históriu. Erika Moháriová (sociálna pracovníčka, organizátor akcie) Nový domov Želiezovce

Kultúrny kalendár Mestskej knižnice na jún
13. júna: Košíček plný básničiek – interaktívny program pre deti, 14.00 h, ŠKD Mierová 67 Želiezovce 19. júna: Jánske zvyky – podujatie v Klube dôchodcov na ul.SNP od 14.00 h 20. júna: Dám si pozor cez prázdniny – poučenie pre deti, ako sa cez prázdniny nezraniť (v spolupráci s SČK) od 14.00 h ZŠ Mierová 67, Želiezovce 21. júna: Naučím sa čítať obrázkový seriál – program pre deti z MŠ Kukučínov od 9.30 v odd. pre mládež 25. júna: Výstava výtvarných prác detí ŠKD ZŠ Mierová 67, pod vedením uč. Mgr. M. Lackovej - trvá do 31. júla vo výstavnej sieni knižnice na prízemí, vstup voľný 26. júna: Dokumentačná výstava v náučnom odd. P. P. Rubens (435. výr. nar.) PERSONÁLNE VÝSTAVKY: Jozef Pavlovič - 78. výr. nar. (13. 6. 1934) Sütö András - 85. výr. (nar. 17. 6. 1927) Karinthy Frigyes - 125. výr. nar. (25. 6. 1887) Jean Jacques Rousseau - 300. výr. nar. (28. 6. 1712) Marta Podhradská - 63. výr. nar. (28. 6. 1949)

Denne prístup na internet, burza kníh, návšteva mestského múzea. www.facebook.com/KniznicaZeliezovce

POHRONIE

saMospRávne noviny

12. júna 2012

11

Od utorka do utorka: čím žIjE ObEc

č. 23/2012

12. jún 2012

11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva (oz) č. 11/2012
na deň 14. júna 2012 (štvrtok) o 18. hod.

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rybníku zvoláva starosta obce Rybník Ing. Imrich Králik

pozvánKa

Milí spoluobčania,

Rybnícki matičiari boli na Košariskách

Uctili si pamiatku M. R. Štefánika pri mohyle na Bradle
DANIELA TRŇANOVÁ V sobotu 9. júna 45 matičiarov z Rybníka navštívilo Košariská. Prehliadli sme si expozíciu múzea – rodný dom M. R. Štefánika a dozvedeli sa zaujímavosti z jeho života. V blízkom Evanjelickom kostole nám s veľkým zanietením priblížila históriu farnosti p. farárka Durcová. Na miestnom cintoríne sme navštívili hroby rodičov a súrodencov M. R. Štefánika. Náš pôvodný zámer, turistiku z Košarísk na Bradlo, prekazilo počasie. Nočná búrka

Pri Dejinnom pamätníku na cintoríne v Brezovej pod Bradlom.

spôsobila nepriechodnosť lesných ciest, a tak sme sa na Bradlo vybrali autobusom. Cestou sme sa zastavili v Brezovej pod Bradlom, kde sme si na cintoríne položením kytice uctili pamiatku Dušana Jurkoviča, významného architekta, tvorcu Štefánikovej mohyly na Bradle. Je to ojedinelá pamiatka, ktorá predstavuje symbol lásky, úcty a vďačnosti nášho národa k tejto veľkej osobnosti. Pamiatku M. R. Štefánika sme si pri mohyle uctili aj my, matičiari z Rybníka, básňou, piesňou a položením venca.

teším sa tomu, že na Tekovskom koliesku, prehliadke ľudovej, čilejkárskej, slovesnosti, zarezonoval náš najmladší súbor GALIBÁŠIK zvykoslovným pásmom „Z kováčšej dielne“, čo je veľmi zaujímavá téma. Opäť sa potvrdilo, že v oprašovaní toho najlepšieho z regionálnej histórie má obec Rybník dominantné postavenie. V tejto súvislosti mi však nedá nespomenúť, že nie všetci máme k uchovávaniu hodnôt pre budúce generácie taký vzorný vzťah ako naši škôlkari a ich učitelia. Veď po minulotýždňovej hostine, ktorá je tiež ozvenou regionálnych zvykov našich predkov, a ktorá bola príjemným zastavením sa uprostred rýchlych dní, väčšinu Rybníčanov nahnevalo vyčínanie vandalov v našom krásnom parku v nedeľu v noci po hodoch. Opäť sa ukázalo, že keď úraduje alkohol, dobrého sa deje málo. Verím, že poškodzovanie parkovej výzdoby pred týždňom bolo posledným výčinom aktérov tohto odsúdeniahodného činu. Veď možno aj oni by v inej situácii a najmä za triezva radi zachovali našu obecnú zeleň pre budúce generácie. S úctou. Imrich Králik, starosta

Na rybníckych adresách: aj tu sa píšu dejiny

Žijú tu skvelí, tvoriví, ľudia (2. časť)
JOZEF GALLUS V rozhovoroch sme akosi pozabudli vypýtať si recept – ktovie, či by nám ho prezradila. Jozef nám pri posedení zahral na fujare, on ich totiž vyrába a pekne ich mal na stene povyvesované. jim umením, svojou produkciou i vo veľkom svete. Ešte raz sme sa s rybníckym maliarom stretli na perfektnej vinárskej usadlosti neďaleko odtiaľto. Ako by bolo zostalo niečo nedopovedané... Profesionálny slovenský vinár Jozef Uhnák je jedným z viacerých výrobcov vínneho moku na inžiniera spojený s koštovkou dorábaných druhov nás doslova uchvátil. Vieme, že terajšia mladá generácia sa neveľmi hrnie do pivníc, kde je tvrdej práce po celý rok neúrekom. Dokonca vzácne dedičstvo mnohí opúšťajú a ich životné smerovanie nadobúda iný kurz, predsa však musíme

Matičiarska pochôdzka po rybníckych adresách.

V peknej obci sme nevychádzali z údivu, pretože ďalšie veľké prekvapenie nás čakalo v dome maliara Mareka Gellena. Jeho pozoruhodná aktivita je príkladná. Ako nám povedal, maľuje dobrých štyridsať rokov, zaujali nás predovšetkým portréty ľudí, azda tých dievčat bolo medzi nimi trochu viac. Ohromil nás zbierkou heligóniek, pri odchode nám na jednej zahral, je to naozaj pozoruhodný umelec. Výborne by sa uplatnil svo-

tohto priezviska, ktorí svoje remeslo dokonale ovládajú. Vínu sa začal priúčať na školách v Modre a v Ledniciach na Morave. Prišiel ten čas, keď si smelo mohol povedať, že sa tomuto odboru bude venovať profesionálne. Má vlastné vinohrady, na svojom pozemku spolu s manželkou vybudovali pivnicu, tá je základom výroby a uchovania vína v príslušných nádobách. Aj keď medzi nami neboli nejakí zasvätení znalci, výklad pá-

vysoko uznávať smelosť a odvahu tých, ktorí sa rozhodli ísť cestou predkov a nedopustiť na tradičnej pôde nejakú stavebnú činnosť a iné komerčné aktivity. Nemohlo byť lepšie vyvrcholenie nášho vlastivedného výbehu do blízkeho okolia! V krátkom čase sme takpovediac maturovali z modernej tradičnej výroby. Veď kde inde ako v pivnici pri sudoch možno sa v slobodnej debate a zaujímavej výmene názorov dozvedieť v takom krátkom

čase o veciach, s ktorými sa nestretávame každý deň. Krátky návrat do rodného kraja vyvoláva dávne spomienky na poctivé hospodárenie predkov, na ich spoločné úsilie udržať vzácne slovenské pôdy pre nastávajúce generácie. Pôda je naše vlastnícke zlato, či sa tam pestuje pšenica, kukurica, zemiaky alebo i vinice s plnými strapcami hrozna. Zle je počuť a konštatovať, že slovenskú pôdu predávame cudzincom. Spomenuté miesta v peknej obci pod horami sme navštívili s pokorou a spoznali sme zanietených ľudí nášho krajanského vyznania. Všetci si zaslúžia verejný obdiv, spoločenské uznanie a v neposlednom rade duchovnú a materiálnu pomoc. Sú to priekopníci, pionieri modernej výzvy na postupné zlepšovanie života nás všetkých. Ak nás v uplynulých dňoch náramne potešili hokejoví reprezentanti, svetu predstavili Slovensko v nádherných farbách, takisto sú hrdinami ľudia, s ktorými sme mali v Rybníku príležitosť stretnúť sa čo len na krátku chvíľu. Nesporne by dokázali oveľa viac, keby pocítili masívnejšiu spoločenskú podporu nielen vo svojom rodnom regióne, ale v širšom slovenskom svete. Príležitostí je dosť, treba ich cielene vyhľadávať a všeobecným záujmom povyšovať schopnosti výnimočných ľudí nad šedivosť života. (Autor je rodák z regiónu a člen Únie slovenských novinárov)

Rybnícke hody bývajú tradične vydarené. Nebolo tomu inak ani tento rok.

Malí rybnícki fokloristi oprášili regionálne kováčske tradície

Galibášik na Tekovskom koliesku
Tekovské koliesko, prehliadka ľudovej slovesnosti detí materských škôl čilejkárskeho regiónu v oblasti folklóru, sa konalo v sobotu 10. júna. Už piaty ročník podujatia prebiehal v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Aj rybnícka MŠ sa prostredníctvom folklórneho súboru GALIBÁŠIK predstavila na prehliadke s remeselníckym pásmom „V kováčskej dielni“. V ňom deti predviedli, ako kováč učí kone podkúvať a kováčka dievku na kolovrátku konope priasť. Ako kováč sa predstavil Dušanko Valach, kováčski učni – Sebastián Šimko a Peťko Maďar. Kováčku si zahrala Dominika Kelemenová a jej dievku Michalka Vajdová. Remeselníkom – drotárom bol Alexandrík Ďurčať a čižmárom Erik Kováč. Sólista súboru Marek Uhnák ,vyučený kováč, zaspieval pieseň „V mojej milej dvore“. Celým pásmom Galibášik sprevádzala na harmonike Emília Krnčoková. Pásmo pripravili pani učiteľky Jana Polomčáková a Stanislava Chlebová. (mŠ)

Galibášik oprášil rybnícke tradície.

Vážení spoluobčania,
opäť je tu čas sa vám prihovoriť, informovať vás o tom, čo ideme robiť v najbližšom období. A keďže všetko sa nedeje tak, ako je to veľakrát prezentované z vyššej moci, zostáva nám rýchlo sa prispôsobovať a hľadať riešenia v rámci svojich možností, ktoré sú však tiež z mnohých strán oklieštené. Obec podala krásny projekt na rekonštrukciu nášho mlyna, no, žiaľ, neschválili nám ho. Nie preto, že by sme mali zle vypracované podklady k nemu. Jednoducho bolo podaných veľmi veľa žiadostí na medzinárodnej úrovni a všestranné využitie projektu je tiež veľmi dôležitou prioritou, s čím nás iní mohli bodovo predbehnúť. Takže nám opäť zostáva otázka, ako ďalej s mlynom.

Milí spoluobčania, zapojte sa aj vy do úlohy spolurozhodovania a dajte návrh na ďalšie riešenie . Spoločnými silami určite dospejeme k správnemu rozhodnutiu, ktoré bude pre našu obec to najlepšie. Obec podala aj ďalší projekt na rekonštrukciu Materskej školy, no pre veľký počet uchádzačov zatiaľ projekty neboli vyhodnotené. Ďalší projekt bol podaný na prístavbu prístreška k domu smútku v katolíckom cintoríne. Projekt bol schválený, no požadovaná finančná čiastka sa už dvakrát skrátila. My sa však aj tej čiastke, ktorú dostaneme, tešíme, lebo každé euro, ktoré obec získa, je plus k nášmu rozpočtu. Ďalšie práce na budove dome smútku budú čerpané z obecného rozpočtu. Práca s projektmi nie je jednoduchá. Je prebyrokratizovaná. Veď okrem technickej výkresovej dokumentácie sa ku každému projektu prikladá 25 – 30 príloh, čo treba dokladovať. V tomto období sa opravuje aj pomník padlých Ludančanov v I. a II. svetovej vojne, Kereszt – kríž. Obnove sa budeme určite všetci tešiť. Naša snaha je veľká, no nie vždy to vychádza tak, ako by sme chceli. S úctou: Oľga Kollárdiová, starostka Ani nevyspytateľné počasie neodradilo rodičov s ratolesťami, aby prišli v sobotu 2. júna na futbalové ihrisko. Konalo sa tam podujatie pre deti pod názvom Na kolesách proti chorobe. Organizátorom bola Obec Mýtne Ludany v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Materskou školou, Poľovníckym združením PEREC a Telovýchovnou jednotou. Na úvod každý, kto si priniesol kolesový dopravný prostriedok, absolvoval cestu pre zdravie. Každý podľa svojich schopností. Účastníci jazdy dostali za odmenu tričko a šiltovku. Deti potom súťažili podľa vekových kategórií. Pre najmenších pripravil súťaže a zábavné hry kolektív zamestnancov MŠ. Staršie deti si zmerali sily a šikovnosť v športových disciplínach, ktoré zabezpečili členovia telovýchovnej jednoty (beh vo vreci, hod do terča, floorball, atď.). Veľmi zaujímavé a náučné boli súťaže, ktoré pripravili poľovníci (streľba zo vzduchovky, poznávanie rastlín a zvierat, poznávanie chutí potravín). Nechýbalo ani obľúbené maľovanie na tvár. Deti sa nevedeli dočkať, kedy sa na ich líčkach objavia zvieratká, či kvetinky. Vďaka patrí A. Gyurgyonovicsovej. Víťazi všetkých súťažných disciplín boli odmenení vecnými cenami a každý účastník sladkou odmenou. Ceny zabezpečila Obec Mýtne Ludany, Poľovnícke združenie PEREC, Slovenské rybárske družstvo, S. Pásztorová. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.

Koncom mája sme sa spoločne s rodičmi vybrali na výlet do Budapešti. Cieľom našej cesty bola jedna z najstarších a najúžasnejších zoologických záhrad sveta. Všetci sme mali pekný zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

NARODILI SA LEVICE: 2. 5. Eva Bartošová (dcéra Dariny), 24. 5. Tibor Arbes (syn Ingridy), 28. 5. Patrik Greško (syn Radoslava a Ľubomíry), Samuel Ladislav Štiglinc (syn Kataríny), 29. 5. Kristián Kacian (syn Szabolcsa a Eriky), Tobias Turčik (syn Michala a Gabriely), Tomáš Bravčok (syn Marcela a Stanislavy), 30. 5. René Čulík (syn Petra a Zuzany), Emma Supuková (dcéra Jána a Lenky), Shakira Lakatošová (dcéra Vladimíra a Klaudie), Július Rafael (syn Lívie), Patrik Petras (syn Jána a Silvie), 1. 6. Nina Harangozó (dcéra Pavla a Elišky), Tobias Bertók (syn Petra a Ady), 2. 6. Katarína Labudová (dcéra Ing. Branislava a Zuzany), Oliver Ivanický (syn Štefana a Lucie), 3. 6. Tamara Mária Beňová (dcéra Tomáša a Tatiany) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 1. 6. Abdurahman Jerebičanin a Lucia Naďová, 2. 6. Ľuboš Baran a Mgr. Alexandra Hríbiková, Ing. Martin Kalocsay a JUDr. Petra Moravská, Ján Konôpka a Ing. Daniela Dodoková ŠAHY: 2. 6. Peter Balogh (Veľké Kapušany) a Andrea Makkyová (Dunajská Streda), Ladislav Antal (Plášťovce) a Katarína Tamásová (Šahy - Tešmak)
Stredná odborná škola, Ul. mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje: Zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov vhodných ako kancelárske a skladové priestory Nachádzajúcich sa v I. budove školy, súp. číslo 525 na parcele č. 3/9 na Ulici mieru č. 23, katastrálne územie Kalná. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Leviciach, správa katastra Levice na liste vlastníctva č. 212. Doba nájmu: jeden rok Cena nájmu: Za prenájom plochy 15 € na rok za 1 m2 V prípade záujmu vaše cenové ponuky zašlite do 13. 07. 2012 do 9.00 hod na adresu: Stredná odborná škola, Ulica mieru 23, 935 32 Kalná nad Hronom V označenej obálke „NÁJOM„ Bližšie informácie na tel.: 036/6395 215 Kontaktná osoba: Dr. Bibiana Berkešiová (350)

ŽIVOT PRI ŽIVOTE
Prémia Literárnej ceny Mám talent 2011
Za novelu Život pri živote získala autorka prémiu Literárnej ceny Mám talent 2011. Vo svojom knižnom debute vypovedá o niečom takom delikátnom, ako je profesionálna pomoc tým, čo to potrebujú. V tomto prípade pacientom na psychiatrii. Elene Elekovej sa podarilo napísať zaujímavú a pútavú knihu. Pochvalne sa o nej vyjadrili členovia poroty, ktorá hodnotila rukopisy zaradené do súťaže na Literárnu cenu Mám talent 2011. Napríklad spisovateľ Peter Holka konštatuje: „Život pri živote je kultivovane napísaný rukopis svedčiaci o autorkinej zrelosti, štylistickej zručnosti a talente. Rozpráva o jemnostiach života, vzťahov, komunikácie, o napĺňaní túžob a ambícií – profesionálnych i privát-nych. Život pri živote je próza odhaľujúca vesmír v ženskom vnútri, zložito štruktúrovaný svet, ktorý má čo povedať iným ženám, no odhaľuje ho aj mužom, pravda, ak sa oň zaujímajú.“ Publicistka Zuzana Belková na uvedenej novele ocenila literárnu reflexiu viacerých závažných fenoménov súčasnosti: „Mám na mysli najmä toľko diskutovaný syndróm vyhorenia, ktorý sa poľahky prihodí všetkým, ktorí z nejakých dôvodov odmietnu pohodlnú taktiku jedným uchom dnu, druhým von. Ďalší člen poroty, novinár Marián Leško poznamenal, že Život pri živote je: „Vierohodný a poctivo spracovaný príbeh, ktorý neuráža vkus čitateľa a ktorému sa dá veriť.“ Na otázku, kedy sa zrodil nápad

OZNAM

OPUSTILI NÁS LEVICE: 31. 5. Juliana Piačeková (68 r., Hronský Beňadik), Ing. Štefan Gutyán (66 r., Levice), 1. 6. Imrich Haulik (68 r., Levice), Ján Tomka (54 r., Levice), 2. 6. Štefan Kožuch (84 r., Levice), 3. 6. Rozália Dobrotinová (76 r., Tehla), Zita Juhásová (79 r., Iňa), Ladislav Gutyan (50 r., Malé Kozmálovce), Gizela Bandová (61 r., Sikenica), 4. 6. Helena Virágová (84 r., Šarovce), 6. 6. Štefan Török (83 r., Kukučínov)

napísať knihu z prostredia psychiatrie jej autorka Elena Eleková odpovedala: „Literárne je to zrejme dosť atraktívne prostredie, dráždiace fantáziu autora i čitateľa, no ja som v tomto prostredí pracovala päť rokov, takže to nebol nápad, ale prirodzená voľba. A skutočným dôvodom na písanie boli predovšetkým problémy, ktoré som skrz neho vnímala – na jednej aj druhej strane zamknutých dverí, a o ktorých sa mi zdalo vhodné, či potrebné písať.“ Elena Eleková (1978), vlastným menom Katarína Varechová sa narodila a vyrastala v Sobranciach. Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. S manželom a dcérou žije v Michalovciach, kde pracuje v poradni pre psychické zdravie. ŽIVOT PRI ŽIVOTE vychádza na 256 stranách. Maloobchodná cena 6,90 €. www.kniznyweb.sk, www.mamtalent.sk, www.ibux.sk


1 terénny sociálny pracovník nástup 2. 7., vyššie vzdel., Obec Čata, Hlavná 80, p. Varga 1 animátor voľného času - nástup 14. 6., VŠ vzdel., Mgr. Jarmila Mišovičová, Veľké Krškany 147, Levice, Mgr. Mišovičová, tel. 0915 719 069 1 asistent terénneho sociálneho pracovníka - nástup 2. 7., vyššie vzdel., Obec Čata, Hlavná 80, p. Varga 1 automechanik nákladných automobilov - nástup 25. 6., vyuč., UNISERVIS, Veľké Kozmálovce 371, janTrnkusUniservis@azet.sk, p. Trnkus 1 automechanik - motorár - nástup 18. 6., vyuč., ACHP a.s., Podhradie 31, Levice, tel. 0908 582 457, Ing. Gajdoš 1 bytový dizajnér - nástup 2. 7., vyššie vzdel., SANTAL, Nám. Šoltésovej 9, Levice, p. Hulvej, tel. 0903 458 582 1 elektrikár - nástup 1. 8., ÚSO, Ministerstvo obrany SR, Šafárikova 9/9, Levice, tel. 0960 430 265, martin.majtan@mil.sk, Ing. Majtán 2 elektrotechnici - nástup 15. 6., VŠ, PROFIHEAT, s.r.o., Sokolovská 2144/8, Levice, obchod@ekovykurovanie.sk, p. Kollár 1 evident výroby - nástup 6. 6., ÚSO, EUROPALT, s.r.o., Mestský majer 2, Levice, p. Miková, tel. 0903 754 358 1 expedient - nástup 6. 6., ÚSO, EUROPALT, s.r.o., Mestský majer 2, Levice, p. Miková, tel. 0903 754 358, miko@europalt.sk 2 kuchári - nástup 15. 6., vyuč., DASTAN s.r.o. Štefánika 69, Levice, tel. 036/6317 137, info@dastan. sk, p. Hulvejová 1 kuchár - nástup 18. 6., vyuč., Ján Kurucz, Podjavorinskej 3/3, Levice, p. Kurucz, tel. 0905 369248 2 kuchári - nástup 21. 6., vyuč., RAMIRO s.r.o., Kozmálovská cesta 153/1, Tlmače, Mgr. Krivočenková, tel. 036/634 22 32 1 majster vo výrobe - nástup 2. 7., ÚSO, ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., Krškany 38, p. Očovská, tel. 036/631 00 94 1 manažér kvality - nástup 29. 6., VŠ, TAPLAST SK, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5928, Levice, Bc. Tomášová, tel. 036/2908 011 4 murári - nástup 6. 7., vyuč., Pavol Hypský - H&H mont, SNP 190, Tekovské Lužany,p. Hypský 1 nastavovač výrobných strojov nástup 22. 6., ÚSO, Hörnlein Slovensko, s.r.o., Bernecká 1823, Šahy, Mgr. Kázmérová, 036/745 0178 1 operátor vo výrobe - nástup 2. 7., vyuč., SANTAL, Nám. Šoltésovej 9, Levice, p. Hulvej, tel. 0903 458 582, michal@santal.sk 2 poistní poradcovia - nástup 14. 6., ÚSO, UNIQA poisťovňa, a.s., Mlynská 5057/A, Levice 1 pomocná sila v kuchyni - nástup 21. 6., zákl. vzdel., RAMIRO s.r.o., Kozmálovská cesta 153/1, Tlmače, Mgr. Krivočenková, tel. 036/634 22 32 1 pomocný stolár - nástup 14. 6., vyuč., Dremax s.r.o., Čajkov 126, p. Tuhý, tel. 0905 545 820 1 pracovník do zverníka - nástup 25. 6., ÚSO, EUROPALT plus, s.r.o., Tehla 117, p. Miková, tel. 0903 754 358 2 upratovačky - nástup 9. 7., zákl. vzdel., Husniriza Kukuli, Štúra 7, Levice 1 učiteľ AJ - nástup 1. 9., VŠ, Základná škola Bátovce 368, 036/639 4188, PhDr. Salinka 2 učitelia anglického jazyka - nástup 3. 9., VŠ, Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce, Mgr. Bukoven 1 učiteľ anglického jazyka - nástup 3. 9., VŠ, Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36, Levice, tel. 036/6221 061, Mgr. Nemčoková 2 učitelia informatiky - nástup 3. 9., VŠ, Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce, Mgr. Bukoven 1 vedúci prevádzky, manažér nástup 14. 6., ÚSO, BEVA ISTOTA n.o., Vajanského 12, Levice, p. Ághová 1 vedúci výrobného strediska nástup 6. 6., VŠ, EUROPALT, s.r.o., Mestský majer 2/, Levice, p. Miková, tel. 0903 754 358 2 vodiči nákl. auta - nástup 14. 6., ÚSO, INCAR, s.r.o., Mochovská 44/44, Levice, p. Franková 1 vodič nákl. autom. s hydraulic. rukou - nástup 18. 6., ÚSO, A.T. REALITY s.r.o., Hollého 11, Levice, JUDr. Kucháriková, tel. 036/ 630 57 50 1 vodič-strojník - nástup 6. 7., ÚSO, PROAGROS s.r.o., SNP 129, Tekovské Lužany, Ing. Škarba 1 výrobný pracovník - nástup 2. 7., zákl. vzdel., Michal Hulvej SANTAL, Nám. Šoltésovej 9, Levice, p. Hulvej, tel. 0903 458 582 5 výrobní robotníci - nástup 14. 6., ÚSO, EUROPALT, s.r.o., Mestský majer 2, Levice 1 výrobný robotník - manipulant - nástup 25. 6., vyuč., EUROPALT, s.r.o., Mestský majer 2, Levice, p. Miková, tel. 0903 754 358 1 zmenový majster - nástup 29. 6., vyššie vzdel., TAPLAST SK, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5928, Levice, Bc. Tomášová, tel. 036/290 80 11 1 zvárač - nástup 25. 6., ÚSO, EUROPALT, s.r.o., Mestský majer 2, Levice, p. Miková, tel. 0903 754 358 2 zvárači CO2, zámočníci - nástup 21. 6., vyuč., ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., Krškany 38, Levice, zdenka.ocovska@ enpay.com, Ing. Valkovič 2 čašníci - nástup 15. 6., vyuč., DASTAN s.r.o., Štefánika 69, Levice, tel. 036/6317 137, p. Hulvejová 4 čašníci, servírky - nástup 1. 7., ÚSO, MedAgro, s.r.o., Nitrianska 1/1, Kalná nad Hronom, Ing. Šidlovská, tel. 0915 245 696 1 čašník-čka - nástup 21. 6., ÚSO, KF&MF s.r.o., Vyšné nad Hronom 106, Dolná Seč, p. Fabian, tel. 0948 530 021

1 pracovník technickej údržby nástup 14. 6., ÚSO, TESCO STORES SR, a.s., Turecký rad, 7, Levice, tel. 036/636 46 02, Bc. Kurucová 1 predavač v potravinách - nástup 2. 7., ÚSO, Peter Koncz - UPDATE LEVICE, Holubyho 2, pracovisko Šahy, p. Koncz, levice@update.sk 1 stolár - nástup 14. 6., vyuč., Dremax s.r.o., Čajkov 126, p. Tuhý, tel. 0905 545 820 1 strojársky montážny pracovník - nástup 15. 6., ÚSO, PROFIHEAT, s.r.o., Sokolovská 2144/8, Levice, obchod@eko-vykurovanie.sk, p. Kollár 2 strážnici SBS - nástup 2. 7., ÚSO, Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, s.r.o., Tlmače, p. Štofila, tel. 0903 621 567

2 špecialisti na prácu s CNC sústruhom - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 100 reštauračný a hotelový personál - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 obrábač kovov - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP 1 maliar a lakovník - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP 1 zdravotný odborný perso-

nál - Nemecko, NJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok, VP B 1 pomocník do výroby (chemická a farmaceutická technika) - Nemecko, NJ komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, VP 1 pracovník do výroby (strojová obsluha zariadení) - Nemecko, NJ - komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, VP 1 zvárač - Nemecko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP - B 1 strojový technik - Nemec-

ko, NJ - komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, VP 1 cukrár/ka - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 čalúnnik - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 3 kvetinárky - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 kamenár - Rakúsko, AJ aktívne, SOU, prax min. 3 roky, VP 1 manažér reštaurácie - Rakúsko, NJ - aktívne, SŠ. Prax min. 1 rok

2 čašníci/ky - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 zlievač - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 kaderník/čka zo Slovenska - ČR, SOU, prax min. 1 rok 1 operátor call centra v oblasti vymáhania pohľadávok - ČR, SJ - aktívne, SOU, SŠ 4 programátori - Android ČR, AJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 30 vodiči - Veľká Británia, AJ - komunikatívne, SOU,

prax min. 1 rok, VP C+E 17 brusiči - oceľ, hliník Holandsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 10 odlievači ocele - Holandsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 5 pracovníci v zlievarni Holandsko, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 autoklampiar - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 2 roky 1 autočalúnnik, čalúnnik Holandsko, AJ, NJ - komuni-

katívne, SOU, SŠ, prax min. 2 roky 1 stavebný tesár - Holandsko, AJ, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 3 roky 2 psychiatri - Dánsko, AJ aktívne, VŠ, prax min. 3 roky 3 mechanici bicyklov - Nórsko, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 4 pracovníci v stavebníctve Nórsko, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky EURES 036/2440 303

14

12. júna 2012

saMosprÁVne noVinY

POHRONIE

jubileum oslávila škola vynovená

pred prázdninami bude výlet
li moderné a praktické učebné pomôcky, na ktoré prispeli Občianske združenie Do školy a Obec Santovka. Jej pracovníci odmontovali nefunkčný odparovač, opravili brány, vodovodné batérie, namontovali zvonček a vybudovali pieskovisko. Vlani v novembri vyhotovili novú striešku pred vchodovými dvermi. Po opätovnej žiadosti obec získala dotácie na opravu strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Na obecné náklady sa opravila tiež fasáda školskej budovy a strecha priľahlej hospodárskej budovy, na ktorej sa vymenili okná aj

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce santovka
Obec Santovka podľa § 18a ods.2) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v platnom znení sa na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2012 uznieslo na voľbe hlavného kontrolóra obce, ktorá sa bude konať dňa 23. augusta 2012. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoje písomné prihlášky najneskôr do 8. augusta 2012 do 17:00 hodiny poštou, alebo osobne do podateľne Obce na adrese: Obec Santovka, parková 2, 935 87 Santovka. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Súčasťou prihlášky musí byť aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Dňom nástupu do práce sa určuje deň 1. 9. 2012. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesťročné. Obecné zastupiteľstvo určilo pracovný čas v rozsahu 0,2 násobku riadneho pracovného úväzku. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta uzavrie pracovnú zmluvu v uvedenom rozsahu.

Úsilie pedagógov školy a talent školákov ocenil v príhovore starosta Ľ. Lőrincz. Foto: (op)

Vynovené triedy boli plné dospelákov.

Foto: (op)

SANTOVKA (op) - Najväčšie zmeny, ktoré santovskej škole – jubilantke zmenili tvár, sa udiali od roku 2006, kedy nastúpil do úradu starosta Ľubomír Lőrincz.. Chodba školy dostala protišmykovú dlažbu, bol v nej vymenený nábytok (poskytla ho spoločnosť AQuA MINERAL SANtOVKA) a boli obnovené sociálne zariadenia. Od školského roku 2010/2011 sa triedy pýšia novými lavicami, stoličkami, katedrami a keramickými tabuľami. Pribud-

Santovská škola sa v deň osláv premenila na múzeum.

Foto: (op)

dvere a dostala novú tvár. Škola už má aj bleskozvod, zateplenie stropu a celej budovy a od apríla aj novú farebnú fasádu a odkvapové žľaby. Vďaka šikovným rodičom je školský areál vynovený preliezkami, hojdačkami a dreveným vláčikom. takto zmodernizovaná a upravená sa santovská málotriedka dočkala koncom mája dôstojných osláv svojich osemdesiatin. Deti v nej oslávili MDD a do konca júna ich čaká ešte plavecký výcvik, branná vychádzka spojená s opekačkou, školský výlet a rozlúčka so starým rokom a so štvrtákmi.

Písomnú prihlášku doručte v zalepenej obálke s označením „ nEOTVÁRAť - VÝBEROVÉ KOnAnIE HLAVnÝ KOnTROLÓR“.

toto neprehLiadnite!
Obec Santovka oznamuje obyvateľom aj všetkým záujemcom, že sa na miestnom ihrisku budú konať obecné slávnosti

v sobotu 7. júla 2012

Pre účastníkov pripravujeme bohaté občerstvenie, tombolu a kultúrny program. Pre deti budú pripravené rôzne atrakcie. Vo večerných hodinách sa bude konať diskotéka. Príďte svojou účasťou podporiť už piaty ročník podujatia! Všetkých srdečne pozývame. Vedenie obce.

„deŇ obCe“.

Nový Tekov
dedina sa postupne mení

aby sa ľuďom lepšie žilo
OĽGA PREKOPOVÁ NOVý TEKOV - Každý deň prináša pre samosprávu nové úlohy. Vedenie obce denne rieši to, čo prináša život. „V tom je táto práca úžasná, že je o ľuďoch a s ľuďmi. Pritom každý z nich má na veci a ich súvislosti iný pohľad. Niekto vidí, čo všetko sa robí, iný nie. Ale o tom je práca starostov, lebo pod ich drobnohľad patria všetci obyvatelia, bez ohľadu na ich názory,“ povedala nedávno starostka Silvia Hrušková. Od jej zvolenia do funkcie neuplynulo ešte veľa vody, zato v Novom tekove sa už pohlo dopredu veľa vecí, ktoré ľuďom uľahčili život. A obec jednoznačne ožila mnohými aktivitami. Postupne sa mení aj jej vzhľad a funkčnosť objektov v nej.

som rada, že v obci to žije, čo je evidentné z celého spektra podujatí, o ktorých vás pravidelne informujeme. Okrem toho sa tu postupne obnovujú objekty, ktoré rekonštrukciu potrebujú a vykonávajú sa práce, ktoré ľuďom uľahčujú život a zvyšujú ich bezpečnosť. Riešenie týchto úloh považujem za veľmi dôležité kroky samosprávy. Ešte mi dovoľte, aby som tlmočila zmenu termínu splavu Hrona z Kalnej nad Hronom do Jura nad Hronom. Splav, ktorý organizuje OZ Tekovan, sa bude konať v sobotu 16. júna s odchodom od Bistra v Novom Tekove o 10. hodine. Viac informácií na telefóne J. Lelovskej 0905 962 821. S úctou. Silvia Hrušková, starostka

Milí Novotekovčania,

hneď po Mdd ďalšia akcia: rybári malým novotekovčanom

Obecná knižnica je už po rekonštrukcii.

Foto: (sh)

Vydarené detské rybárske preteky
ŠTEFAN FÁBIK Spolok rybárov pri Obecnom úrade v Novom tekove zorganizoval v spolupráci s Obecným úradom v sobotu 9. júna pri príležitosti Dňa detí na obecnom rybníku detské rybárske preteky. Začali sa o 8. hodine, ale nedočkavci prichádzali už skôr. Mladých pretekárov bolo nakoniec 17. Medzi nimi nechýbala stabilná trojka najlepších domácich súťažiacich Erik Szabo, Alex Csomor a Maťo Chovan. Ale tohto roku na ich pozíciu útočila silná dvojica pretekárov Štefan Fiflík zo Žemberoviec a Marek Ďurovič z Levíc. Všetci títo si nakoniec rozdelili poradie v prvej päťke medzi sebou. Víťazom sa stal Erik Szabo pred Alexom Csomorom a Maťom Chovanom. Na záver si deti spolu s rodičmi pochutnali na opekaných špekáčkoch. Pohodu nenarušil ani drobný dážď, ktorý sa spustil po 13. hodine. Nakoniec sa chceme poďakovať sponzorom podujatia: Autodoprava Balog, Potraviny Nový tekov a reštaurácia VIVIEN Horná Seč. O rok sa tešíme znovu na naše tradičné podujatia.

„ukázalo sa, že je potrebné zrekonštruovať miestnosti na prízemí Obecného úradu, pretože boli v dezolátnom stave – zo stien opadávala omietka. Ako prvá prešla rekonštrukciou obecná knižnica, ktorá sa rozrástla o ďalšiu miestnosť. tým sa vytvorili priestory pre študovňu literatúry,“ informovala starostka.

Rekonštrukciou prešla aj ďalšia miestnosť na prízemí Obecného úradu, ktorú dala obec do prenájmu. Od 1. júna tu verejnosti poskytuje služby pedikérka. V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce v sobášnej sieni a v prípravnej miestnosti. V týchto dňoch sa dokončila úprava zelene v celej obci.

úloha polície: pomáhať a chrániť
NOVý TEKOV (Beáta Beňová) - Pretože už deti v predškolskom veku sa oboznamujú s dopravnou výchovou a vedia, akú úlohu má polícia, škôlkari z MŠ s radosťou očakávali vzácnu návštevu – policajtov v ozajstných uniformách. Medzi malých Novotekovčanov zavítal náčelník Obecnej polície Štefan urbán a člen Ján Kosnovský. Deti im pripravili pekné výkresy, na ktorých zachytili svoje predstavy o práci polície. Na oplátku hostia rozdali deťom reflexné náramky, z ktorých mali veľkú radosť a chceli v nich aj popoludní spať. Škôlkari veľmi spontánne kládli otázky a beseda pokračovala v plnom prúde aj na školskom dvore, kde si deti prezreli policajné auto aj nasadenie „papuče“.

■ ■ ■ ■o ■

» Predám neprerobený 3-izbový byt v OV, s balkónom + veľký kumbál a špajzou, obytná plocha 72 m2, v celom byte nové stierky, k bytu patrí pivnica v suteréne, pripojenie na internet a káblová televízia, Levice, Rybníky 3, Saratovská ulica, 3. posch. Cena 47.000 €. Tel. 0904 311 020 (327) » Predám 3-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (335) » Predám 4-izbový byt na Pradiarskej ulici, Levice. Cena 57.900 €. Tel. 0911 401 924 (342)

(72)

Pohrebníctvo a Kvetinárstvo
kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (65) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148 » Predám rodinný dom na 23 árovom pozemku, obytná plocha 148 m2, 5 miestností, všetky IS, 10 km od termálneho kúpaliska Podhájska. Cena dohodou. Tel. 042/4422 468, 0908 05 47 16 (340) » Predám dvojgeneračný RD v Tlmačoch na Lipníku - dvojgaráž, bazén, záhrada. Cena 139.000 €. Tel. 0903 401 925 (341) » Predám novostavbu v obci Šarovce. Cena 159.000 €. Bližšie informácie na tel. 0903 401 925 (344)

KERBEROS

VÝMENA

» Dám do prenájmu v Leviciach garsónku. Tel. 0915 297 319 (270) » Prenajmem garsónku, kompletne Tel. 0907 755 409 zrekonštruovanú, zariadenú pre 1 (285) osobu od 1. 7., cena 250 €. Tel. 0914 139 178 (329) BYTY » Dám do prenájmu garsónku v SLUŽBY » Kúpim garsónku v Leviciach, Leviciach Ku Bratke, čiastočne alebo 1-izbový byt. Tel. 0907 560 » Vypomôžem v domácnosti v Levizariadenú pre 1 osobu aj dlhodobo. 493 (331) ciach - upratovanie, nakupovanie. Cena 190 €. Tel. 0907 890 125 » Predám 1-izbový byt v OV v Tel. 0907 37 89 74 (254) (349) Leviciach. Tel. 0911 211 755 (333) Glazúrovanie vaní. » Na predaj 1-izbový byt v Tel. 0905 983 602 Leviciach ulica Zdenka Nejedlého. 0903 405 588 (12) Cena 29.900 €. Tel. 0911 401 924 » Dám do prenájmu v centre Levíc 1 (346) -izbový byt. Tel. 0915 297 319

Kúpim starožitnosti – staré pohľadnice, vyznamenania, vreckové hodiny, strieborné predmety, bodáky, šable, lustre, porcelán – v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 (1)

PRÁCU PONÚKA

Kaviareň NA KORZE prijme ihneď čašníka/čku
s praxou (aj brigádnicky) počas víkendov.

» V Pukanci vymením 2 RD na jednom pozemku za rodinný dom v Leviciach. V jednom RD je izba a kuchyňa, v druhom RD 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba, po čiastočnej rekonštrukcii. Záhrada 16 árov, všetky IS. Tel. 0907 529 759 (50)

AKO PODAŤ RIADKOVÝ OBČIANSKY INZERÁT
Občiansky inzerát môžete podať osobne v redakcii na Pionierskej ulici č. 2 v Leviciach (budova pri MsÚ, vchod zboku). Stačí, ak prídete, nadiktujete text inzerátu a na mieste zaplatíte. Ďalšou možnosťou je telefonické podávanie inzerátov na tel. č. redakcie 036/631 23 92. Zvolený text nadiktujete našej pracovníčke, ktorá vypočíta cenu inzerátu. Spôsob platby si môžete zvoliť sami. Jednou z možností je zaslanie peňazí poštovou poukážkou typu "H“, ktorú si vypýtate na pošte. Ďalšou možnosťou je prísť osobne a vyplatiť sumu v redakcii, príp. môžete peniaze poslať po inej osobe. Napokon existuje ešte jeden spôsob podávania inzerátov poštou. V liste pošlete text inzerátu, uvediete svoju adresu, na ktorú vám zašleme poštovú poukážku na úhradu inzerátu. Po zaplatení bude váš inzerát ihneď uverejnený.

PRENÁJOM

POZEMKY

* INZERCIA *

» Predám pozemok na záhradku, resp. na stavbu rekreačnej chaty v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (337) » Predám viničný dom aj s pozemkom v Kalinčiakove. Super cena 11.500 €. Tel. 0911 401 924 (343) » Predám stavebný pozemok v Bátovciach, časť Jalakšová. Cena 6.700 €. Tel. 0905 632 353 (345)

Predám tatranský profil –
brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267 0911 811 880

(13)

Predám 2-izbový byt v OV v centre Levíc po kompletnej rekonštrukcii (murované jadro, plastové okná, plávajúce podlahy, nové rozvody vody a elektr. energie, nové dvere).

Kúpim STAROŽITNOSTI porcelán, sklo, nábytok, hodiny, svietidlá, keramiku, strieborné predmety, šable. bodáky, sochy, obrazy, mlynské kamene, kamenné válovy, kroje a iné. Tel. 0903 439 092 0918 038 408 (229)

Tel. 0915 410 766

(334)

(271) » Dám do prenájmu prerobený, čiastočne zariadený 1-izbový byt v Leviciach. Cena dohodou. Tel. 0905 331 557 (309) » Dám do prenájmu 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (272) Prenajmeme priestory na podnikanie 400 m2, vhodné ako skladové aj obchodné. Prístup aj pre kamióny, rampa, veľký dvor s možnosťou parkovania áut. Levice, Podjavorinskej 5. Tel. 036/6312 986, 0903 503 739
(269)

AUTO-MOTO-BICYKLE

PORADENSTVO pre zdravú a krásnu pleť. Vyskúšajte si bezplatne. Tel. 0905 632 353 (251)
» Doučujem matematiku a chémiu, ZŠ, SŠ, VŠ, pripravím na prijímačky, monitor aj maturity. Tel. 0903 906 130 (264) » Ponúkam v Leviciach a blízkom okolí upratovanie domácností celkovo 20 € a vonkajšie ručné umývanie aut za 7 €. Tel. 0903 859 079 (293)

PARKETY

Tel. 0908 407 103

- renovácia parkiet - brúsenie - tmelenie - lakovanie - lepenie PVC - plávajúce podlahy
(306)

» Predám 2-izbový byt v OV v Leviciach. Tel. 0905 434 593 (338) » Predám 3-izbový byt v LV, ul. K. Marxa, 76 m2, poschodie 6/7, po čiastočnej rekonštrukcii. Cena 52.000 €. Kontakt 0908 167 394 (280) » Predám 3-izbový byt v OV, zrekonštruovaný v centre Levíc, Jilemnického ul. Cena 52.000 €. Tel. 0902 913 231 (283) » Predám 3-izbový byt v Leviciach v OV, komplet rekonštrukcia - nová kúpeľňa, vstavaná skriňa, obklady, dlažba, plávajúce podlahy, nová kuchynská linka. Cena dohodou. Tel. 0907 542 088 (286) » Predám veľký 3-izbový byt v OV na Školskej ulici v Leviciach po rekonštrukcii, lógia, poschodie 5/7. Cena 47.500 €. Tel. 0904 233 449 (304) » Predám 3+1 byt v LV v tehlovom dome. Info: 0903 278 342 (324) » Predám v Kalnej nad Hronom 3izbový byt v OV v pôvodnom stave s balkónom. Tel. 0908 788 982 (325) » Predám 3-izbový DB v Žemberovciach o rozlohe 81,8 m2. Tel. 0910 185 790 (328)

» Predám FORD Fiesta, benzín, r. v. 96, 3-dverový, nové letné, zimné gumy, vo veľmi zachovalom stave. Cena dohodou. Tel. 0908 266 284 (210) » Predám obytný príves 5,7 m garážovaný. Cena dohodou. Tel. 036/6228 459, 0904 225 047 (214)

ZVIERATÁ RÔZNE

» Predám odstavčatá. Tel. 0915 884 913 (305) » Predám suché hranoly priemer 10 x 10, 12 x 12, 14 x 14 cm dĺžka 4 m. Cena dohodou. Tel. 045/6898 107 (233) » Predám úle B 10. Tel. 0908 321 682 (253) » Predám piko vláčiky so súpravami - zachovalé. Tel. 0915 057 500 (326)

» Dám do prenájmu zariadený 2izbový byt v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (336) » Ponúkam kancelárske priestory do prenájmu na pešej zóne v Leviciach. Tel. 0905 632 353 (347)

Každú stredu o 18. hodine v JUNIORCENTRE Levice. VSTUP VOĽNÝ.

SAHADŽA JOGA.

CVIČENIA

NEHNUTEĽNOSTI

» Predám poschodový rodinný dom v Dolnej Seči, 5-izieb, celý podpivničený, garáž, záhrada, dvor, všetky IS. RK nevolať. Tel. 0944 126 794 (243) » V Tlmačoch na Lipníku na Ružovej ulici predám rodinný dom. Všetky IS v prevádzke. Cena 42.000 € seriózna dohoda, RP nevolať. Informácie 0904 956 905 (307)
Predám rodinný dom v Leviciach, širšie centrum, stavba 70. roky 7,5 árový pozemok. Výborná cena 103.000 €. Tel. 0908 083 590 (332)

V týchto dňoch sa dožíva krásneho jubilea, 70 rokov, mamička a starká, EVA VÝBOŠTEKOVÁ. Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody želá celá rodina.
(330)

BLAHOŽELANIE

REDAKCIA POHRONIE

036/6312 392

» Predám rodinný dom v Bátovciach, vhodný aj na podnikanie, zastavaná plocha 652 m2, obytná 345 m2. Tel. 0903 493 496 (308)

16

12. júna 2012

inZerCia * pubLiCistiKa

POHRONIE
(46)

Aktuálne zájazdy a last minute nájdete na:
e-mail: dekampo@mail.telekom.sk • tel.: 036/622 22 19 • sv. Michala 4, 934 01 Levice

www.dekampo.sk
pozývajú širokú verejnosť na podujatie

Mesto Levice a primátor mesta Levice

Deň zDravia
Akcia, ktorá je zameraná na ponuku zdravého životného štýlu, sa bude konať dňa 21. júna 2012 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod. v Športovej hale sŠZ v Leviciach. (64)
(73)

v leviciach

(5) (66) (1)

KARTA LEVIČANA
Zľavy Akcie

ISTOTA NÍZKEJ CENY! VO VAŠOM MESTE A OKOLÍ.
Novinky

MV-Plast, s.r.o., Kozárovce
Jedinečná stavebná hĺbka 92 mm

VÝROBA, MONTÁŽ A KOMPLETNÝ SERVIS PLASTOVÝCH DVERÍ A OKIEN SALAMANDER

tel. č. 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk

NoVý PRoFIl

www.VYHODYKARIET.sk

• celopresklené interiérové systémy - GeZe • hliníkové dvere • hliníkové Zábradlia • strešné okná roto • možnosť nákupu na splátky Quatro • sklenené Zásteny – GraFosklo

www.mvplast.sk

pLASTOVÉ OKnÁ A DVERE

Dem-ter

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)
Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)
hprk.sk

zn. saLaMander VrÁtane oV a deCeuninCK dopLnK

pLastoVÉ obKLadY a opLotenia, MarKíZY
Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS
(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

Levice, ul. Mlynská 2238

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk
Potrebujete graficky spracovať...

(2)

...inzerát, leták, knihu?
0907 933 483 • roloend@gmail.com