# I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Obracuna plata i doprinosa u RS Naziv Neto plata Bruto plata PIO (II*18%) / Penzijsko i invalidsko osiguranje ZO (II*12,5%) / Zdravstveno osiguranje DZ (II*1,5%) / Dječija zaštita ZZI (II*1%) / Osiguranje u slučaju nezaposlenosti Ukupno doprinosi Dohodak poreska osnovica (II-VII) Lični odbitak Po osnovu poreske kartice - izvod Osnovica za obračun poreza (VIII-IX-X) Porez na dohodak (XI*10%)

Primjer Unos 814.00 1,353.23 243,58 169,15 20,30 13,53 446,57 906,67 0.00 0.00 906,67 90,67

512.55 850.00 153.00 106.25 12.75 8.50 280.50 569.50 0.00 0.00 569.50 56.95