# I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Obracuna plata i doprinosa u RS Naziv Neto plata Bruto plata PIO (II*18%) / Penzijsko i invalidsko osiguranje ZO (II*12,5%) / Zdravstveno osiguranje DZ (II*1,5%) / Dječija zaštita ZZI (II*1%) / Osiguranje u slučaju nezaposlenosti Ukupno doprinosi Dohodak poreska osnovica (II-VII) Lični odbitak Po osnovu poreske kartice - izvod Osnovica za obračun poreza (VIII-IX-X) Porez na dohodak (XI*10%)

Primjer Unos 814.00 1,353.23 243,58 169,15 20,30 13,53 446,57 906,67 0.00 0.00 906,67 90,67

512.55 850.00 153.00 106.25 12.75 8.50 280.50 569.50 0.00 0.00 569.50 56.95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful