P. 1
BYLINKY Treben SK Zdravie z Bozej Lekarne

BYLINKY Treben SK Zdravie z Bozej Lekarne

|Views: 7,538|Likes:
Published by Iba Kuko

More info:

Published by: Iba Kuko on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

Sections

 • FI M O Z A (stiahnutie predkožky na mužskom úde)
 • CHRBTICA (poranená)
 • KONČATINY (trasľavé)
 • KOSTI (choroby kostí, úbytok kostných látok)
 • KRVÁCANIE (menštruačné krvácanie)
 • MATERNICA (obrátená maternica)
 • NÁDCHA (senná nádcha)
 • NECHTY (zápal nechtového lôžka. lámavé nechty alebo poškodené)
 • OPUCHY (edémy - v dôsledku nahromadenia kvapalín v tkanivách)
 • PORÁŽKA (stav po porážke s príznakmi ochrnutia)
 • POTENIE (nočnépotenie)
 • PRSTY (zápal prstov, hnisavý zápal prstov)
 • SLEPÉ ČREVO (podráždenie slepého čreva)
 • SLUCHOVÉ ORGÁNY (bolesti sluchových orgánov)
 • SLZOTOK
 • SPÁNOK (nepokojný spánok deti)
 • SRDCE (poškodenie srdca a krvného obehu)
 • UHRY (akné - hnisavý zápal mazových žliaz kože)
 • ÚSTA (zápach z úst a povlak na jazyku)
 • VLASY (rast vlasov)

Maria Trebenova

Zdravie

z Božej

lekárne

Liečivé
rastliny:
rady
a skúsenosti

1KAR

MARIA TREBENOVA

CopynghT ■ Dy Wilhelm Ennsthalei. Sieyt. Ôslertoich

Názov ongmalu: Gesundheit aus der Apotheke Gottes
Slovák iranslalion o 1991 by Ikar, Bratislava
Pfotníil RNOr Povol Pltoniak

ISBN fiO-7n8-OB1-0
ISBN 8D-7U8-0l2-2 0.vyd,J
Originál: Gesundhell aus der Apotheke Gottes

ISBN 3-85066-090-8

Predhovor

„NajvySSi vytvortl ro zeme lleävô byHny
a múdry muž nebude ich odmietaf od soba-"
Slarý zákon. Sírach; 38.4

Napriek tomu. že mnohi z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravte z Božej lekárne,
dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vtasti i zo zahraničia
a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom
a rozšírenom vydaní tejto knihy.
V čase. keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu Života a privodlla si nesprávnou
životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán
Boh vo svoje] láskavosti od nepamäti obdarúva, Ctihodný otec Kneípp vo svojej knihe hovorí,- „Na každú
chorobu vyrástla bylinka." Každý leda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera
rastliny z Bože) lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zapar a využíva ich vo forme extraktov.
masti, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny,
treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv. ako sú cesnak medvedi, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava
lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú
úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo
pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarova
nie.

Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára,
aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažké] choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne
kontrolovať lekár.
Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného
kongresu pre rfaíšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúske] lekárskej komory, ktorý sa konal
v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov.
Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárske) univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje
dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči
tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat - a dnes musíme zápasiť
s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodar
ného prostriedku. Potom začali lavínovité narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej
rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia."
Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohi
zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké
nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára
a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší Čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak,
môžu napríklad u žien vyvolať rakovmu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba
pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách.
V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru
Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať
im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci
vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko
povznáša, že chorý už tým spotovice prekoná beznádejnosť svojej situácie.
Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne
odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, naprtek útlemu veku. uvedo
movala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala
som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa. aby sme
my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie.
Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch deti, ochorela
na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju poslali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni živola. Jej
sestra, ustarostená o t/i budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov.

3

Zellnkárka sa na ňu rozkričala: „Iba leraz idete s touto mŕtvou vodou'?'', no pomohla je] bylinkami. Pri klinickom
vyšetrení o desať dni sa nezistila ani síopa po leukémii.
Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou Štyroch deti. Aj tu Sto o leukémiu a lekári chorej
už nedávali žiadnu nádej. Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny. Denne
si pripravovala niekoľko krčahov bylinného čaju. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: „Ak
mi aj nepomôže, uräte ml neuškodí." Vyšetrenie po desiatich drioch ukázalo: ani stopy po leukémii!
Z týchto príkladov vidíme, že je nesmieme dôležité, aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili
denne veľké množstvo čaju.
Odvtedy mám jednu Istotu - že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách.
Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín. K tomu
sa pridali nové skúseností a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltfn z Božej lekárne. Stalo sa to tak,
akoby ma vyšSia moc, predovšetkým Matka Božia, pomocníčka chorých, viedla správnou cestou. Dôvera k nej,
úcta a modlitba pred ledným zázračným mariánskym obrazom, ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojich
rúk I môjho vlastníctva, mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch.
Preto sa usilujem vlesf ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín, ale predovšetkým vsemohúcnosti Stvoriteľa,
v ktorého rukách spočíva nás život a nachádza istotu. Uňho hľadáme pomoc a útechu, v ťažkých chorobách
s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. Na ňom je, aby nás viedol, obdarúval a usmerňoval nás
život podľa svojej vôle.
Na záver by som rada ešte raz zdôraznila, že v tejto prepracovanej knižke som sa usilovala svoje
skúsenosti v každom ohľade doplniť a scellť, a takto ich ponúkam na prospech ľuďom. Keďže táto
príručka sa dostáva do rúk mnohým, mám ešte jednu prosbu: Netelefonujte ml, ani ml nepfátet Keďže
už neliečim, neprijímam ani návštevy!
Rozsiahly názvový register vás nasmeruje na správnu cestu a pomôže
vám nájsť tie pravé rastliny! Môžem vám ešte odporučiť brožúru Liečebné úspechy Marle Tretinovej (Listy
a správy o liečebných úspechoch), vydanú u môjho rakúskeho nakladateľa A ešte niečo: Neposielam žiadne'
liečivé rastliny, ani neprijímam objednávky!

Grieskirchen, má| 1980

MARIA TREBENOVÁ

OBSAH

Predhovor

■• • 3

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Správnyzberlločivýchr8SlHn,lchuskladnenleepripfBva:Zber-SuSenie

7

Spôsob

prípravy:

Príprava

čaju

(zapar

alebo

odvar,

macerácla)

8

Tinktúra-Čerstvá šfava-Kaša z bylín-Obklady zo zaparených bylín . ,

8

Mastiaoleie-Bylínnékúpelelúplnýkúpef.sedacikúpeO-Obkladyzosvédskychbylín

. . 8

LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE

Atehemilka pasienková . . . . 10 Lastovičnik

väčší

20 Puškvorec

obyčajný

38

Cesnak medvedl

11 Upkavec obyčajný, syridtový, mäkký 22 Rebríček

obyčajný

40

Deväísll lekársky

12 Ľubovník bodkovaný

24 Repfklekärsky

42

Dúška materina, tymianová - . 13 Nechtík lekársky

25 Rumanček

kamilkový

42

Hluchavka

biela

14 Orech kráľovský

27 Skorocel kopije-vitý

44

Hluchavnfkžltý

. 14 Plavúnobyčajný

28 Sleznebadaný

46

Imelobiele

15 Podbeľliečivý

29 šalvia lekárska

47

Kapsička

pastierska

17 Praslička roľná

31 Veronika lekárska

49

Kostihoj lekársky

18 Pŕhľava dvojdomá

33 Vŕbovka malokvetá

50

Kukuricasiata

20 Prvosienka jarná

36 Vŕbovka malokvetá pomáha. . 52

Kyslička

obyčajná

20 Púpava lekárska

37 Zlatobyľ

obyčajná

53

Švédske byliny (vrátane Starého rukopisu a receptu na Malé švédske horké) 53
Veíkó

Švédske

horké

61

Víno na srdce (s receptom) , . .

61

ZnamenitáČajovôzmesprerodinu

• - ■ • 62

RADY PRI UEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB

Amputácia (fantómovébolesliamputačnýchkýpfov)

63

Artróza,

artritída,

koxanróza

(choroby

kĺbov)

63

Cukrovka (diabetes)

«

-64

čkanie

65

Črevnóparaiity(helminty)

66

Ďasno

(choroby

dasna

a

uvolnovanie

zubov)

66

Fimoza

(stiahnutie

predkožky

na

mužskom

úde)

- . 66

Rstuly

«

66

Chrbtica

(poranená)

66

Kamene (obličkové kamene, piesok v mechúri, Žlčníkové kamene)

66

Končatiny (trasľavé)

>

67

Kosti

(choroby

kosti,

úbytok

kostných

látok)

67

Krvácanie (menštruačné krvácanie)

67

Krvácavosf (hemofília)

...,.„..

68

Lupienka (psoriáza)

.

• - • • *

68

Maternica(obrátená maternica)

»

70

Močovýmechúr(slabostmočovóhomechúra)

. .

70

Nádcha (senná nádcha)

70

Nádory

(nezhubné

na

pokožke

-

hemartgiomy)

70

Nechty

(zápal

nechtovôho

lôžka,

lámavé

nechty

alebo

poškodené)

71

Nechufdojedeniaudeti .

* . .

71

Obličky

(zápal

a

hmsanieobličie-k)

71

Obrna

Kastová

(ParKinsonova

choroba)

.-

71

Opar

(opasecplazívGC

pásový,

herpes

zosier)

71

Opuchy

(edémy

v

dôsledku

nahromadenia

kvapaliny

v

tkanivách)

72

Pfuca(rozdutieprúc-emfyzóm)

72

Porážka (predchádzanie)

72

Porážka

(stav

po

porážke

s

príznakmi

ochrnutia)

72

Potenie

(nočné

potenie)

73

Potrat

(predčasný

pôrod)

*.,....

*

73

Prsty (zápal, hnisavý zápal prstov)

73

"uža

73

Skleróza multiplex(vsestrannáskleróza) . . . .

74

Slepé

črevo

(podráždenie

slepého

čreva)

75

Sluchové

orgány

(bolesti

sluchových

orgánov)

75

Slzotok

75

Spánok (nepokojný spánok detí)

75

Srdce (poškodenie srdca a krvného obehu)

76

Svaly(chradnutiesvatov-atrofia)

76

Štítna

žfaza

(zväčšená

Štítna

žľaza)

76

Tvár

(neuralgické

bolesti

tváre-neuralgiatrigeminu)

,

76

Uhry

(aknó-hnisavý

zápal

mazových

žliaz

kože)

77

Ústa

(zápach

z

úst

a

povlak

na

jazyku)

77

Vlasy

(rast

vlasov)

77

Výsledkyvskole(zléucebnóvýsledkydelí)

Zákal očí (sivý a zelený zákal oči) '

Zápcha

• • •

' ' ■

78

RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH

-••■

••--

.............

Brušná slinivka

Črevá
Hrtan
Ja2yk
Kosti
Koža

Leukémia . . .

Lymfatické Žfazy
Nádory (tumory)
Obličky
Pečeň (cirhóza)
Píuca
PodbruŠie (vaječniky a maternica)
Pohlavné orgány (mužské)
Prsníky

Stltna žľaza . . .

Žalúdok
Dôležité upozornenie

Mliečne kvasenie -
Vecný register

Farebnáprlloha

. . . . . ....

. • . . .

80
80
80

....................... oi

"•

-

81

• « - • •

82

......-•

83

93
... 85
... 85

- • . . .'«

55

85

::S

*>

86

......••------..»...... o/
*

H/

.........

. . . .
-

87

. . ... - . .
.......

■ ;

97

8

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Správny zber liečivých rastlín, ich uskladnenie a príprava

ZBER

Predpokladom zberu liečivých rasilln je ich presné poznanie. Ak ich poznáme, potom je dôležité, aby sme Ich
zbierali v správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom.
Zo skúsenosti viem. že najlepšie liečivé účinky majú Čerstvo nazbierané rastliny, čo fe pri ťažkých chorobách
bezpodmienečne nutné. Čerstvé byliny možno zbieraf včasné zjan, niekedy už od februára až do konca
novembra. Niektoré možno dokonca nájsť cez zimu pod snehovou prikrývkou, pokiaf dobre poznáme miesto
ich výskylu (napr. lastovičnlk).
Na zimu si urobíme neveľkú zásobu sušených rastlín. Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu účinných látok.

Kvety
Liaty
Korene
Plody

- začiatkom kviinulia.
- pred kvitnutím a po kvitnutí.
- včasné zjari alebo v jeseni.
- v čase dozrievania.

Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé, čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov!
Zbierame ich za slnečných dnf v suchom stave, nezarosené.
Nikdy ich nezblerame na chemicky ošetrených poliach, lúkách, na špinavých brehoch, pri znečistených vodách,
v blízkosti ciest, autostrád, na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov.
Šetrime prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi, nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené.
Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami, ktoré nie sú chránené (napr. prvosienka holá - prvosienka
jama).
Kvety a listy pri zbieranj nestláčame a na zber nenosíme plastikové vrecká a tašky. Rastliny sa zaparia a neskôr
pri sušení sčernejú.

SUŠENIE

Rastliny sa pred sušením neumývajú, len nadrobno porežú. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo nepo
krčený papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných, teplých priestoroch (pod strechou), podľa možnosti rýchlo,
Korene, kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme umelým teplom. Pritom teplota nesmie prekročiť 35 a

C. Korene,

ktoré dôkladne umyjeme, imelo a vfbovku je najlepšie rezať pred sušením.
Na zimu odkladáme len dokonale vysušené rastliny. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných škatúľ.
Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime pred svetlom (používame farebné poháre,
zeleno sú najvhodnejšie).
Zásoby si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu. Každý rok nás požehná novými
rastlinami.

7

SPÔSOB PRÍPRAVY
Príprava čaju

Zapar a odvar: Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleného pohára alebo
nekovovej nádoby. Vodu necháme zovrieť, odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. Čerstvé byliny lúhujeme
len veľmi krátko (stati pol minúty}! Caj musí byť celkom jasný: jasnožltý alebo jasnozelený. Suché byliny
lúhujeme o niečo dlhšie (jednu až dve minúty). Takto pripravený Čaj je oveľa príjemnejší a na vzhľad krajší.
Korene dáme do predpísaného množstva studenej vody, krátko povaríme a tri minúty lúhujeme.
Dennú dávku čaju prelejeme do termosky a podľa návodu po dúškoch pijeme. Vo všeobecnosti dávame jednu
zarovnanú Čajovú lyžičku bylín na 1/4 litra vody (jedna Šálka), inakšie dávkujeme podľa údajov pri jednotlivých

rastlinách.

Macôrácla: Niektoré byliny (napr. kapsičku. imelo alebo puškvorec) némÔifime zapariť, lôbô zvýšením teploty
by sa stratila ich liečivá sila. Caj z týchto bylín získame vylúhovaním v studenej vode čiže maceráciou. Udané
množstvo bylín dáme do studenej vody na 8 až 12 hodín (obyčajne cez noc) a necháme lúhovať, potom macerát
krátko prihrejeme (len na teplotu vhodnú na pitie'J a denné množstvo prelejeme do termosky, ktorú sme predtým
vypiácbll horúcou vodou. Maceráciou získaný výluh zmiešaný so záparom je najlepší spôsob, ako získame
z liečivej rastliny všetky látky: Byliny macerujeme polovičnou dávkou vody cez noc, ráno scedíme. Rastlinné
zvyšky ešte zaparíme ďalšou polovicou zovretej vody a opäť scedíme. Maceráciou (za studená) získaný výluh
primiešame k záparu. Týmto spôsobom pripravený čaj obsahuje účinné látky aj z macerácie, aj zo záparu.

Tinktúra (esencia)

Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38 - 40 % žitného alebo ovocného liehu. Rasa alebo iné
uzatvárateľné nádoba sa voľne naplní určitou bylinou a zaleje ovocným alebo žitným liehom. Dobre sa uzavrie
a dá na teplé miesto (asi 20 °C) na 14 alebo viac dni, častejšie sa pretrasie, nakoniec sa scedí a zvyšky
sa vylisujú. Tinktúry sa užívajú vnútorne po kvapkách znedené čajom, zvonka na obklady alebo natieranie.

Čerstvá šťava

Čerstvá šťava z bylín sa užíva po kvapkách alebo sa ňou navthčujú choré miesta na tele. Získava sa v domácom
odšťavovači, v ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú. Čerstvé šťavy možno pripravovať denne. Naplnené
do malých fliaš, dobre uzavreté a uschované v chladničke vydržia celé mesiace.

Kaša z bylín

Stonku a listy rozvaľkáme valčekom na cesto na kašovitú hmotu. Rozotrieme na ľanové plátno, priložíme
na choré miesto, zaviažeme šatkou a udržiavame v teple. Tento kašovitý obklad môžeme ponechať celú noc.

Obklady zo zaparených bylín

Nad hrniec s vodou zavesíme sito s čerstvými alebo vysušenými bylinami, všetko zakryjeme a vodu varíme.
Po nejakom čase zoberieme parou zmäknuté, teplé byliny, zabalíme ich do riedkeho plátna a pnložfme na choré
miesto. Celé zakryjeme vlnenou šatkou a obviažeme uterákom. Nesmie vzniknúť pocit chladu. Veľmi účinné
sú parné obklady z prasličky. Takéto obklady sa nechajú pôsobiť dve hodiny alebo cez noc.

Masti a oleje

Štyri plné hrste bylín nadrobno porežeme. Rozohrejeme 500 g bravčovej mastí ako pri vyprážaní rezňa.
Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich popražime, premiešame a odtiahneme zo sporáka. Potom

8

masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. Na druhý deň len prihrejeme. preliltrujeme cez ľanové plátno a ešte
teplú masť napinime do pripravených fľaštičiek alebo téglikov.
Olejové prípravky získame takto: kvetmi alebo bylinami naplníme fľašu az po hrdlo, zalejeme za studená
vylisovaným olivovým olejom dva prsty nad kvety alebo byliny a necháme 14 dni na slnečnom mieste alebo
v blízkosti tepelného zdroja.

Bylinné kúpele

Úplný kúpeľ: Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. Na Jeden kúpeľ treba jedno plné vedro (6-8 litrov)
čerstvých alebo 200 g sušených bylín. Na druhý deň sa macerát pnhreje a vleje do vody pripravenej na kúpeľ.

Kúpeľ má trvať 20 minút. Srdce nesmie byt vo vode. Po kúpaní sa nepoutierame, ale v osuške alebo v kúpačom

plášti si ľahneme do postele a eSte sa vypotlme.
Sedací kúpeľ: Na sedací kúpeľ treba len pol vedra čerstvých alebo asi 100 g sušených bylín, Postupujeme

ako pri úplnom kúpeli. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. Ďalej treba zohľadňovať návody pri jednotlivých

bylinách.
Vodu z úplného alebo sedacieho kúpeľa môžeme použiť ešte dva razy. ale musíme ju ohriať.

Obklady zo švédskych bylín (zo švédskeho horkého)

Podľa veľkosti miesta na tele zoberieme menší alebo väčší kus vaty, pripadne buničiny, navlhčime ho švédskym

horkým a priložíme na choré miesto, ktoré sme vopred namastili bravčovou alebo nechtlkovou masťou, aby
alkohol nevytiahol z pokožky tuk. Na to priložíme trošku väčší kus igelitu, aby sme nezamastili bielizeň,
a až potom to celé obviažeme šatkou, prípadne obväzom. Obklad necháme pôsobiť dve aí Štyri hodiny podľa
povahy ochorenia a podľa toho, ako dlho ho znesieme. Ak ho pacient znesie, môžeme obklad ponechať cez
noc Keď obklad zložíme, pokožku zapudrujeme. Ak napriek tomu podráždi citlivým ľuďom pokožku, obklad
necháme pôsobiť kratšie, alebo ho určitý čas nedávame. Alergickým osobám nedávame na obklad igelit, ale

obviažeme ho len uterákom. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pred priložením obkladu namastiť pokožku!

Miesta, ktoré svrbia, treba potrieť nechtlkovou masťou.
8 týmito obkladmi netreba bezpodmienečne ležať v posteli, ak sú dobre pripevnené, môžeme s nimi chodiť
po izbe alebo sedieť.

«

LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE

ALCHEMILKA PASIENKOVÁ (Aicbemilla monticola OPIZ)

Ľudový názov; alchemilka lúčna, divý muškát, husia nôžka, hviezdoš. kondo-
lík, kontriheľ. rosnička, suknička, ťapkaná, ženský pláží.
Rastie predovšetkým na okrajoch lesov a ciest, na svahoch a na vlhkých
lúkách vo vyšších polohách a v horských oblastiach. Rastlina má dlaňovito
lalocnatô listy so siedmimi až deviatimi lalokmi, pevnú, nevysokú stonku
a drobné žltozelené kvety, ktoré vidieť od apríla až do júna. ale aj neskôr.
V niektorých krajoch vijú z nej venčeky na Božie Telo a zdobia nimi hlavu
Spasiteľa na oltárikoch. Listy alchemllky niekedy priliehajú k zemi a zrána
vidieť na nich v prostriedku kvapku rosy, ktorá sa leskne ako perla. V nadmor
skej výške nad 1 000 m rastie alchemilka alpská. Dari sa je) aj na vápenco
vom podklade, aj na kryštalických horninách (ide o dva samostatné druhy,
ktoré rastú v Alpách, pozn. prekl.). Z oboch rastlín zbierame celú byľ v čase
kvitnutia, neskôr len listy, všetko sušíme pod strechou. Sám názov (nemec
ký) hovorí, že rastlina sa preslávila predovšetkým ako bylina pre ženy.
Od kresťanských čias Je táto rastlina zasvätená Panne Márii.
Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách, vý
toku, pri ochorení podbruáfa a nevoľnostiach v prechode, ale pomáha
tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným (myši chvost
obyčajný) priaznivo ovplyvňuje menštruáciu. V prípade, keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú
menštruáciu, alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným (zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko do poriadku.
Alchemilka pôsobí sťahujúco (zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. Používame ju ako prostriedok odvodňujúci
a posilňujúci srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany), hnisavých ranách a zanedbaných vre
doch. Po extrakcii zubov sa alchemilka odporúča ako najlepší hojivý prostriedok. Po viacnásobnom vyplacho-
vanl zahojí ranu v priebehu dňa. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín Pomáha pri málokrvnostl.
Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri pôrode, pn ochabnutí podbrušla tieň, ktoré majú ťažký pôrod
alebo aklon k potratu, upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice. Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam
by mail od tretieho mesiaca piť alchemllku. Ona je všeliekom na všetky ženské choroby a poméha dokonca
spolu s kapslčkou pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži. V uvedených prípadoch sa pijú
štyri šálky čaju z atchemilky. pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín, denne po dúškoch. Okrem
toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapslčky pastierskej (pozri pod heslom Kapsička pastierska.
Spôsob použitia, str 18), pri obrátení maternice začneme natieraním zvonka, počnúc od pošvy smerom
hore. Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden kúpeľ; dohromady
tn kúpele týždenne; keď sa voda vo vani zohreje, môže sa ešte dva razy použiť).
Naši predkovia používali túto bylinu na rany, vnútorné i vonkajšie, pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany).
Spomeniem citát z veľmi starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má človek prietrž, čí je mladý, alebo starý, nech
vari dve hrsle alchemilky v primeranom množstve vody, a to tak dlho, ako sa varf vajce, a potom nech z nej
pije." V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto rastlina svoje osvedčené miesto. Švajčiarsky farár Kunzle zvlášť
zdôrazňuje: .Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných keby sa ženy najprv dlhší čas liečili touto
bylinkou; lebo ona lieči zápaly podbrusia, horúčku, srteť, hnlsanle, vredy a prietrže. Každá šestonedieľka
by mala piť 8 až 10 dni veľa čaju z tejto rastliny, mnohé deti by ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec
ženu. keby vedeli o tomto Božom dare. Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí rany, bodnutia
a porezanie. Deti. ktoré majú slabé svaly napriek dobrej strave, zosilnejú po Častom užívaní tohto čaju,"
Alchemilka, ktorá rastie vo vyšších polohách, ľudovo sa nazýva strieborný plášť (Alchemilla alpina). má rub listu
stnebnstoiesklý a používa sa pri tučnote Dve až štyri šálky denne pôsobia veľmi priaznivo. Vykonajú dobré
služby aj pri slabom spánku. Často by Ju mali piť aj chorí na cukrovku. Slabé deti zmocnejú, keď im pndáme

10

do kúpeľa rnacerál z alchemilky pasienkovej alebo alchemilky alpskej. Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín
(pozri Vôeobecnú časť. Úplný kúpeľ).
V zmesi s kapsičkou pastierskou, ako je uvedená v hesle Kapsička pastierska, lieči atroflu svalu (chradnuUe)
a ťažké, neliečiteľné choroby svalstva. Táto veľmi hodnotná rastlina sa využíva aj pri skleróze multlplex.
Z Burgenlandu mi oznámili poznatok, že keď sa pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka
sa nim umýva oblasť srdca, v krátkom Čase nastane zlepšenie.
Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásf bylinku na každú chorobu; nevieme mu byť za to dosť vďační.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

l plná čajová lyžička na V* litra vody. zaparí sa a krátko vylúhuje.

Obklady:

Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín sa krátko premyje, valčekom na cesto sa dobre
rozmliaždi a prikladá.

Macerat:

Na jeden úplný kúpeľ sa použije 200 g vysušených alebo dvojnásobné množstvo
čerstvých bylín, dajú sa na noc do vedra so studenou vodou, na druhý deň sa to zohreje
a maceráciou získaná kvapalina sa prileje do kúpeľa {pozri Všeobecnú časí. Úplný
kúpeľ).

Cesnak medvedí (Ainum ursinum L.)

Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. Vnútorne nás oblaží a rozníeti.
obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precltime celým
srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa S ohľadom na túto novú. zelenú
krásu, mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlleňovanla a prečisťovania. Prine
sie nám zdravé, zaiste nezanedbateľné osvieženie.
Cesnak medvedí, ľudovo medvedi lenek, je predovšetkým prvým poslom jari.
Jasnozelenó. kopijovité, lesklé, konvalinke podobné listy vyrastajú priamo
z podlhovastej cibule, obalenej bielymi priehľadnými šupkami. Hladká, jasnoze-
lená stonka s bielym okollkom kvetov je až 30 cm vysoká. Cesnak medvedi
rastie na vlhkých lúkách, bohatých na humus, v tienistých a vlhkých lužných
lesoch, pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. Jeho silnú cesnakovú
vóftu zacitime skôr, ako rasilinu zbadáme. Pre túto vôňu dostal názov „divý
cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s (edovaiou
jesienkou obyčajnou.
Včasné zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé, zelené listy cesnaku medve-
díeho. Z pôdy vyrastá v apríli a máji, niekedy aj skôr. Kvety však zbadáme iba
uprostred mája. Drieme v rtom mohutná liečivá sila a povráva sa,
že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede, aby si prečistili žalúdok, črevá a krv. Cesnak medvedi
má v podstate také vlastnosti ako cesnak kuchynský, ten značne liečivejšie. Je preto vhodný najmä ako súčasť
jarných kúr na prečistenie a lieči chronické kožné choroby.

Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé účinky, na jame prečisťovanie a odhliertovanie sa používajú čerstvé.

Narežú sa nadrobno a dávajú sa na maslový chlieb; jemne posekané ich denne pridávame ako koreninu
(nevarenú) do polievok, knedli a ostatných jedál, ktorých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. Listy možno

upraviť aj ako špenát alebo šalát. Pretože vo väčšom množstve je cesnak medvedi štipľavý, pri príprave Špenátu

ho zmiešame s pŕhľavou.
Mladé listy sa zbierajú v apríli, máji, teda ešte pred kvitnutím, cibule v neskorej jeseni a zime Cibule cesnaku

medvedieho sa používajú ako cesnak kuchynský. Osoby citlivé na žalúdok môžu listy a cibule nakrájať nadrobno,

zaliať teptým mliekom. 2 až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť,
Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medvedieho. môžeme si pripraviť liehový výťažok (pozri
Spôsob použilia). Z neho denne užívame 10 až 12 kvapiek, ktoré pridáme do trošky vody. Tieto kvapky
vynikajúco podporujú pamäť, predchadzaiú vápenatenie ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti.

11

Cesnak medvedí veľmi priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný nielen ako prostriedok
proti prudko prebiehajúcim a chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami,
rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a ochabnulosť čriev, A| hlísty a škrkavky
vychádzajú z tela, keo* sa istý čas užíva táto bylina. Keď sa zlepši črevný systém, stratia sa aj ťažkosti, ktoré
Často mávajú starší fudia alebo tí. čo sa nadmieru prejedajú a majú ochabnuté alebo preplnené črevá. Cesnak
medvedf odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti.
klorých príčinou je zvápenatenle ciev alebo vysoký tlak. ako sú závraty, tlak v hlave, skl učenosť Vysoký
tlak postupne klesne. Víno z cesnaku medvedleho (pozri Spôsob použitia) ie pre všetkých starých ľudí, ktori
majú trvalé zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pn dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmá
pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s nfm zmizne aj dýchavičnosť. Tento liečivý prostriedok
odporúčam najmä pri tuberkulóze a vodnatleľke, ktorými Často trpia starí ľudia. Ak sa použijú čerstvé listy.
čistia súčasne aj obličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú čerstvou šťavou, rýchlo
sa zahoja. Zlepši sa aj ochorenie srdcových vencových tepien.

Cesnak medvedí je neoceniteľný ako prostriedok prečfsťuiúcl krv, najmä pri chronicky znečistenej koži.
Túto rastlinu si obzvlášť pochvaľoval švajčiarsky liečiteľ a zelinkár kňaz Kúnzle: „Prečisťuje celé telo, odslraňuje
choré, usadené látky, ozdravuje krv, vypudzuje a zneškodňuje jedovaté látky. Vecne chorľavejúci ľudia s llsajmi,
múčnatou tvárou, ákrofulózou a reumatizmom mali by si cesnak medvedí ceniť nad zlato. Ani jedna bylina
na zemi nie je taká účinná na Čistenie žalúdka, Čriev a krvi. Mladí ľudia budú prekvitať ako ružové kríky a rozvíjať
sa ako jedľové šišky na slnku!" Kúnzle ďalej uvádza, že pozná rodiny, ktorých členovia predtým chorľaveli,
po cely rok chodili po lekároch, mali plno vyrážok a lišajov. po celom tele škrofulózu tvár olovnatosivú, akoby
už boli jednou nohou v hrobe a len-len ušli hrobárovi z lopaty, no po dlhšom užívaní tohto skvelého božieho
daru celkom vyzdravell a ožili.

SPÔSOB POUŽITIA

Ako korenina: Čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro pokrájajú ako pažítka alebo petržlen
a dajú sa na chlieb, do polievok, šalátov a mäsitých jedál.

Tinktúra:

Fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno nakrájanými listami alebo cibuľami. zalejeme
38 až 40% ražným alebo dobrým ovocným liehom a postavíme na 14 dní
na slnečné miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 až 15 kvapiek
s troškou vody

Víno:

Vezmeme plnú hrsť nadrobno pokrájaných listov, krátko ich povaríme v % litri bieleho
vína, osladíme podfa chuti medom alebo sirupom a denne pomaly, po dúškoch pijeme.

ľ SI L LEKÁRSKY (Petasites hybridus (L) GAERTN.,

B. MEY. et SCHERB.)

Deváfsil lekársky rastie na brehoch riek a potokov, v priekopách a na okra
joch lesov. Je oveľa väčší ako podbeľ liečivý, s ktorým patrí do jednej čeľade.
Jeho listy sú veľké ako klobúk, drobné zúbkaté, na báze sivé a plstnaté.
Kvety sú ápinavobtele alebo bledoružoyé, zriedka čfstobíele. Súkvetie vytvá
ra hustý, úborovitý strapec.
Zbiera sa (skôr, ako rastlina rozkvitne) koreň zmierňujúci horúčku, ktorý
si v časoch moru vyslúžil veľkú pozornosť. Potopudný čaj sa užíva pri horúč
ke, dýchavičností, dne
a epilepsii. Denne sa po dúškoch vypije jedna
až dve šálky.
Pn vyklbenlnách, vyvrtnutiach a nohách pokrytých ranami, no aj pri
každom druhu snetf, prt zhubných nádoroch a prudkých (paliacich) ra
nách
sa používajú veľké čerstvé listy na obklady.

DEVÄ1

1?

SPÔSOB POUŽITIA

Macerét:

1 zarovnaná čajová lyžička rozdrveného koreňa sa dá do V4 litra vody a nechá sa v ne)
cez noc. ráno sa prihreje a scedi.

Obklady:

Čerstvé, umyté listy sa rozmliaždia a priložia na ranu. Opakuje sa viac ráz za den.

DÚŠKA MATERINA (Thymus serpyllum L)
DÚŠKA TYMIANOVÁ (Thymus vulgaris L)

Rastie na slnečných stranách, návršiach, v redších okrajoch lasa a ne menšich
mraveniskách na lúkách. Obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky,
kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo,
Za poludnajäej páľavy sa z pestroľialových kvetných vankúšikov šlrl aromatická
vona a vábi hmyz a včely. Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo mne
prebudili už v detstve.
Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli v 11. storočí z oblasti Stredomoria
a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel
od dúšky materinej íe až 50 cm vysoká. Účinky však majú obe podobné,
Dúška tymianová Je známa už od staroveku. Až do našich čias sa traduje:
„Tymian je predovšetkým ostrý a pälivý. Upravuje odtok mocu a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri
pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený čaj čisti jemné vnútorné časti tela."
Abatiša Hildegarda z Blngenu hovorí, že tymian je liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým
chorobám. Kto ráno vypije šálku tymianoveho čaju miesto kávy. čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky: duševnú
sviežosť, dobrý pocit v žalúdku, rána bez kašľa a celkový pocit blaha.

Dúška materina, rumanček a rebríček sa zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa prikladajú vo vankúšikoch

na neuralgickó bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto
nervových ťažkostiach. Ak sa pritom objavia kŕče. prikladáme aj vankúšik z plavúrta, Istý sedemdesiatdeväf-
ľočný roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal
už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, kecf raz. idúc z poľa domov, celkom premokol a hneď
ho kamsi odvolali. Nemal čas prezliecť si Satý. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti a ústa
mu vyknvilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keo" si prikladal obklady zo švédskych bylin. No až ked
si začal prikladať obklady z uvedených rasUín, nazbieraných za slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte
aj potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, pljaval čaj z týchto rastlín.
Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku.
Po Jednom Jedinom 20-minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili, zdvihlo sa z vane celkom iné diefa. Ako
keby niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa prekvitať.

Dúška sa zbiera v kvete za slnečného počasia od Júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho

slnka. Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše, zalejeme tch olejom a necháme stáť 10 dní, alebo z nich
urobime sirup. Olej sa používa pri obrne pri porážke, skleróze multiplex, atrofil (chradnutf) svalov, reuma
tizme a vykĺbení.
Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne
treba vypiť dve Šálky. Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch
na kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia sa na žalúdok alebo
na podbrusle. Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako ako pri
zastaranej reume.

V zmesi so skorocelom kopljovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích

ciest, ťažkom zahlienení priedušiek a pri prieduškové) astme. Do Šálky dáme ošúpané koliesko citrónu
a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Caj sa má piť horúci
po dúškoch. Treba ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý. Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj

13

pije každú hodinu po Jednom dúšku, na to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku ešte mnohé matky
nezabudli. Treba však mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický
zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emtyzému (zdurenla) s veľmi ťažkým záduchom.
Dúškovou tinktúrot sa natierajú končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj chorým na sklerózu multiplex
sa vtiera dúšková tinktúra.
Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúskou. buď vo forme čaju,
alebo prísadou do kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych deti našlo pokojný spánok už po jednom takomto
kúpeli. Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch čoskoro zdraví.
Netreba zabúdať, ža dúška sa odporúča ako prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej
vody, zakryjeme a dve minúty (úhujeme. Čaj naplnime do termosky a dávame piť alkoholikovi každú štvrťhodinu
po jednej polievkovej lyžici. Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom
aj veľká chuf do jedla a smád. Pri recidívach, ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr sú čoraz zriedkavejšie,
treba liečebnú kúru opakovať.
Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch,
ale po celý rok ako čajová kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou.
Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup Podáva sa pred Jedlom pri prechladnutí.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar;

1 vrchovatá čajová lyžička bylín sa zaparí 7* litrom vriacej vody, krátko sa vylúhuje.
Prísada do kúpeľa: Na úplný kúpe! 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť. Úplný kúpeľ).
Tinktúra:

Fľaša sa voľne až po hrdlo naplní za slnečného poludnia natrhanými kvetmi, tie sa zalejú
38 - 40% ražným alebo ovocným liehom a nechajú 14 dní stáť na slnečnom mieste.

Olej:

Za slnečného poludnia natrhané kvety sa voľne dajú co fľaše a zalejú sa za studená
lisovaným olejom tak. že olej je na dva prsty nad kvetmi Necháme 14 dni stáť
na slnečnom mieste alebo v teple.
Bylinné vankúšiky: Bylinami naplníme vankúšiky a zašijeme.
Sirup:

Za slnečného počasia nazbierané kvety a stonky sa navlhčenými rukami naložia
do pohára Prevrstvia sa cukrom a silne natlačia Všetko sa nechá tri týždne stáť
na slnečnom miesie. Po scedeni treba cukrom presýtené stonky a kvety opláchnuť vodou
a vodu priliať do sirupu. Sirup sa pomaly zahusťuje na elektrickom sporáku, no nesmie
vrieť. Sirup nemá byť prihustý, preto ho treba raz aleto dva razy vychladiť. aby sme
si overili správnu hustotu.

HLUCHAVKA BIELA (Lamium abum L)

HLUCHAVNÍK ŽLTÝ (Galeobdolon luteum HUDS.. emend. HOLUB)

Ľudový názov: medulka, mŕtva žihľava, hluchá pŕhľava.
Rastie vo vlhkých lesoch, v priekopách, krovinách, pri plotoch a v húštinách, na násypoch, tienistých vlhkých
miestach a všade tam, kde rastie pŕhľava. Kvitne v apríli a máji, v horských oblastiach a) neskôr. Z plazivého
podzemku vyrastá priama alebo vystúpavá štvorhranná až SO cm vysoké slonka s proti stojným i Itetomi, kvóty
sú sediace a vyrastajú po 6 až 10 v pazuchách horných listov. Zbierame Hs:y a kvety.
Takisto ako hluchavnik žltý, aj hluchavka biela je liečivé - je to jedna z najlepších liečivých rastlín. Kvitne
od mája do októbra ako burina pri cestách, na rumoviskách i železničných násypoch. Zbierame listy, no najmä
kvety. Caj z nich, ak sa pijú dve šálky denne, pomáha pri ťažkostiach podbrušfa a pri menštruácii. Prečisťuje
tiež krv, odstraňuje nespavosť z nervozity a je veľmi účinným liečivým prostriedkom pri rozličných lanských
chorobách. Najmä ženy s trvalé chorľavým podbrusim a mlade dievčatá by mali piť tento zapar
Kvety a listy hluchavnlka žltého sa používajú pn podobných ťažkostiach, najmä pri zlom vylučovaní moč u,
bolestiach a pálení pri močení, pri ťažkom ochorení obličiek a pri srdcovej vodnatleľke. Kvety sa používajú
pri poruchách trávenia, pri ékrofulóze a kožných vyrážkach. V takýchto prípadoch sa pije dopoludnia šálka
čaju. Pri vredoch a kŕčových žilách si pomáhame obkladmi zo zápam.

14

Hluchavnlk žltý sa odporúča starým ľuďom pri ochrnutí močového mechúra, ďalej
pri prechladnutí mechúra a pn zápale obličiek. Sedací kúpeľ s maceratorn z tejto
rastliny pôsobí veľmi blahodarne.
Pri nevyliečiteľnom zvrasťovaní obličiek, prevodneni obličiek a pri dialýze obli
čiek
veľmi priaznivo pôsobí užívanie zmesi hluchavnika Žltého. Ilpkavca a zlatobyle
v rovnakom pomere. Ak niet hluchavnika žltého, môže sa použiť hluchavka biela.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:.

1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Zaparí sa a nechá
krátko vylúhovať.

Obklady:

3 vrchovaté čajové lyžičky na '/*, litra vody. Zaparíme a krátko
vylúhujeme. Navlhčime plátno zaparom a prikladáme teplý
obklad.
Sedací kúpeľ: Pozri Všeobecnú časí. Sedaci kúpeľ(používa sa celá rastlina).
Čajová zmes: Hluchavník žitý, lipkavec a zlatobyľ zmiešame v rovnakom
pomere. Použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku tejto zmesi
na % litra vody. zaparíme.

IMELO BIELE (Viscum album L)

Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prisavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny
- jedle a borovice - a parazituje na nej. Je to taká skvelá liečivo rastlina, že si ju nevieme z nášho života ani

odmyslieť. Na hostileľskcm stromo vyrastá v guľovitom tvare. Vždyzelené listy sú kožovité. žltozelenej farby

Biely, sklovitý, vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak, že ich zobákom
zavrtávajú do haluze, alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. Tie nevyklíčia ani vo vode. ani v zemi. len
na hostiteľskej rastline.
Ľudové názvy imelo, imola, jemelo. gemalo, omalo, bosoräcky kotol nám napovedajú, že imelo bola prastará
liečivá a čarodejná rastlina našich predkov, opradená tajomstvami. Druidi, keltskí kňazi, Ju považovali
za posvätnú rastlinu, všeliek, ktorý odstraňuje všetky neduhy. Kňazi odrezévali imelo počas sviatočných cere
mónii zlatými nožmi a nožnicami Starí zelinkári ho používali ako dôležitý a bezpečný liek proti epilepsii. Tento

prastarý liečivý prostriedon uznáva aj kneippovec doktor Bonn. Odporúča imelo v našich časoch pri chronických

kŕcocn a hysterických záchvatoch.

Zbierame listy a malé vetvičky, ktoré sa pred sušením nadrobno porežú.
no len od začiatku októbra do polovice decembra a v marci a apríli.
V ostatných mesiacoch imelo nemá liečivú silu. Najväčšiu liečivú silu
má imelo, ktoré hosfuje na duboch a topoľoch; no aj rastliny prezimujúce
na jedliach, boroviciach a ovocných stromoch sú liečivé. Ešte jedna rada pri
zbere: v marci a apríli imelo nemá plody, vtáky ich v zime vyzobali. Preto
máme menej roboty pri rezaní listov a vetvičiek, lebo nemusime oberaľ
lepkavé plody, ktoré sú v októbri a decembri ešte na imele.
Ľudia sa ma neraz pýtajú, prečo tak chválim imelo, keď je vlastne jedovaté. Imelo.
teda listy a konáriky, nie sú vôbec jedovaté, no plody požité vnútorne sú otravné. Keď
ich však rozmiešame s bravčovou masťou (pozri Spôsob použitia) a užívame zvonka
ako masť pri omrzlinách, úspešne pomáhajú.
Istá pani mala dlhé roky omrznutý nos, v zime sa neodvážila vyjsť z domu Bolesti

sa jej z roka na rok stupňovali. Poradila som jej, aby si cez noc priložila na nos čerstvú

kašu z plodov imela Znie to neuveriteľne, no uisťujem vás, že nos bol o niekoľko dni

zahojený.

Keďže imelo má najlepší vplyv na celkovú funkciu žliaz, uprednostňuje sa ako
výborný prostriedok na povzbudenie látkovej výmeny. Súčasne tak dobre vplýva na brušnú sllnivku.
Že po dlhodobej čajovej kúre sa celkom stratí príčina vzniku cukrovky. Ľudia, ktorí trpia na chronické poruchy

15

látkovej výmeny, by mali skúsiť aspoň pol roka pravidelne piť imelový čaj. Imelo evidentne pôsobí aj vtedy,

keď je narušená hormonálna funkcia. V tomlo prípade treba plť najmenej dve šálky denne, a to ráno a večer.

Imek) výnimočne pôsobí aj proti vápenateniu ciev, mimoriadne sa odporúča pri porážke, ktorá by vôbec
nemusela nastať, keby sa bol pravidelne pil imelový čaj. Keď uí však niekto porážku dostal, nech pije počas
šiestich týždňov denne tri šálky, tri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku Imeiového čaju, a to prvú šálku
pred raňajkami a po nich, druhú šálku pred obedom a po ňom a tretiu pred večerou a po nej. vždy po pol šálke.
Imelo sa používa aj ako prostnedok zastavujúci krvácanie. Keo* vtiahneme do nosa studený Imelový čaj,
zastav! nám krvácanie, pomáha aj pn krvácaní z pľúc či z črfev; pôsobí aj pri týfuse a úplavici.
Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh. Pri ťažkých poruchách krvného
obehu treba vždy odporučiť imelo. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela, zdá sa nám nepredstaviteľ
né. že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. Zmiznú všetky
sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom, ako sú návaly krvi do hlavy, pocity závratu. Šelest
v ušiach a poruchy zraku. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca, takže možno právom
povedať, že je nevyhnutným prostriedkom pri liečení porúch srdca a krvného obehu. Náš dnešný uponáhľaný
život, ktorý kladie na človeka veľké požiadavky a navidomoči ho časovo zaťažuje, potrebuje takýchto ozajstných

pomocníkov.

Mnohé listy, ktoré som dostala, tlmočia vďaku za Imelo, ktoré odstránilo ich pisateľom v krátkom čase ťažkosti
s vysokým krvným tlakom, poruchy krvného obehu, únavu, poruchy srdca, teda aj poruchy srdcového
rytmu, závraty a nechuť do práce. Ľudia sa začali cítiť dobre a mali opäť radosť z práce. Tri šálky imeiového
čaju denne (pripraveného maceráciou). užívané po dúškoch, normalizujú činnosť srdca a krvný tlak. a tým
zaručujú vyšší pracovný výkon. Určite treba aspoň raz za rok absolvovať šesťtýždňovú imelovú kúru: tri týždne
pijeme denne tri šálky, dva týždne dve šálky a týždeň jednu šálku. Krvný obeh a krvný tlak sa upravia. Aby sme
si naďalej udržali dobrý konštantný stav, treba po celý rok pif jednu šálku imeiového maceráiu denne.

Istý Človek z mohucského kraja roky trpel na nízky tlak, niektoré dnt tak veľmi, že ako mlynár nemohol vykonávať

svoju prácu. Ponavštevoval význačných lekárov nielen v Nemecku, ale aj vo Švajčiarsku, no márne. K môjmu
tvrdeniu, že imelo pôsobí na nizky aj vysoký krvný tlak, sa postavil skepticky. Bolo to práve v apríli, imelo ešte
malo svoju liečivú silu. dalo sa zbierať. O niekoľko mesiacov neskôr, keď som prednášala v mestečku v Hornom
Rakúsku, sedel náš mlynár v prvom rade a oboznamoval všetkých s tým. aký mal nízky krvný Mak a ako
mu ho Imelo celkom normalizovalo.
Po imele môžu siahnuť aj ženy. Normalizovaný krvný tlak pôsobí priaznivo na poruchy maternice a menštruá
cie, predovšetkým silné mesačné krvácanie, ako aj krvácanie sestonedieľky. Pn ťažkostiach v prechode
sprevádzaných búšením srdca a zrýchlením tepu, návalmi krvi do hlavy, pocitmi strachu a ťažkosťami
s dýchaním možno niekoľko rokov sústavne pif tento čaj. Ťažkosti sa úplne stratia a žena nemá potíl,
že je v prechode, čerstvá šťava z Imela odstráni neplodnosť ženy Imelo treba dobre vymyť a ešte za vlhká
odšťavif v odšťavovači. Užíva sa po 25 kvapiek, zamiešaných do trošky vody. Pije sa pol hodiny pred raňajkami
a večer pred spaním. Imelovó kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku, pozn. prekl.).
Pred nejakým časom dostala sa úo tlače správa z Londýna, že tri od seba nezávislé výskumné skupiny zistili,

že vysoké percento žien nad 50 rokov dostalo rakovinu prsníkov, ketfdlhšl čas užívali lieky na zníženie vysokého

krvného tlaku. Načo podstupovať také riziko, keď tu predsa máme naše vynikajúce tmelo.
Vsúčasnosti sa imelo začalo používať v medicíne preventívne I priamo proti rakovine. Skúsenosti poukazujú

na to, že liečivé rastliny prečlsťujú telo a odstraňujú z neho chorobné látky. Obráťte sa aj vy na týchto pomocníkov.

aby ste mali pevné a stále zdravie.

SPÔSOB POUŽITIA

Macerát:

Pripravuje sa za studená. Jedna vrchovatá čajová lyžička imela sa dá cez noc do % litra
studenej vody. ráno sa trošku prihreje a scedl. Ak potrebujeme na deň väčšie množstvo.
dáme výluh do termosky vypláchnutej horúcou vodou, alebo macerát prihrejeme vo
vodnom kúpeli.

Tinktúra:

Hotové imelové kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku, pozn. prekl.).
Čerstvá šťava: Čerstvé listy a konáriky umyjeme a ešte vlhké odstavíme v odšťavovači.
Príprava masti: Čerstvé biele plody (pabobule) imela zmiešame za studená s bravčovou masfou (používa
sa na omrzliny).

ta

KAPSIČKA PASTIERSKA (Capsella bursa-pastoris (L) MED.)

Táto všade sa vyskytujúca, veľmi hodnotná liečivá rastlina sa všeobecne pova
žuje za nepríjemnú burinu. Nájdeme ju pri cestách, na lúkách, úhoroch, násy
poch, úbočiach, poliach a v zeleninových záhradách. Len čo niekto niekde navŕši

hŕbu zomo - najmä pri etavbe domu — uí tam, takmer cez noc. vyrastie kapsička.

Ľudová názvy: kokoáka, holduška. pastierska tobolka, taška.
Prízemnú ružicu tvona stopkató gracovitô alebo perovito strihané listy - podob
ne ako má púpavec jesenný. Rozkonérená stonka je až 40 cm vysoká. Cas
kvitnutia; od marca do novembra. Kvetenstvo je strapec drobných bielych kve
tov. Plody sú trojhranné (srdcovító) seÄuľky, na hmat kožovltó. Mimoriadne ich
obľubujú sliepky. Len čo zmizne sneh a pieslane -nrznúť, už sa objaví zelená.
čerstvá kapsička.
Zapar z kapsičky je veľmi účinný proti všetkým druhom krvácania, ako na
príklad proti krvácaniu z nosa, žalúdka, čriev a proti nepravidelnému krváca
niu z maternice. Pri krvácaní z rán. ktoré sa neCá zastavif. výborne pomôže
zapar z kapsičky.
Pri silnom menštruačnom krvácaní treba 10 dni pred začiatkom menzesu
denne pif dve šálky záparu z byliny, na jednu šálku použijeme kopcovitú čajovú
lyžičku kapsičky, Tento zapar upravuje aj menštnáciu v čase puberty. V pre
chode
môže každá žena pif štyri týždne denne dve šálky, potom tri týždne
nepije nič a cyklus znova opakuje.
Pri krvácaní z hemoroidov (zlatá žila) aplikujeme malý výplach čriev, sedacie kúpele alebo výplachy teplým
záparom kapsičky. Dojčiace matky, ktorým navierajú prsníky, môžu si na ne prikladať kapsičku, ktorú predtým

zaparili nad sitom a teplú uložili medzi uteráky. Pri krvácaní z obličiek sa veľmi odporúča Čajová zmes kapsičky

a prasličky v rovnakom pomere. Pijú sa dve Šálky čaju denne.
Kapsička - podobne ako imelo - sa odporúča najmä ako liečivá rastlina na vyrovnávanie krvného obehu,
či už ide o vysoký, alebo nízky krvný tlak. Na rozdiel od Imela, ktoré sa pripravuje maceráciou v studenej
vode cez noc, z kapsičky sa robí len zapar. Denne sa užívajú dve šálky, a to až dovtedy, kým sa neupraví
krvný tlak. Rovnako dobré liečivé účinky ako imelo má kapsička aj pri krvácaní z maternice. Zapar sa aj v tomto
prípade pije len určitý Čas.
Tálo rastlina je významným pomocníkom pri všetkých vonkajších svalových ochoreniach. Je zaujímavé,

že sa o tom nedočítame v dnešných knihách o liečivých rastlinách. Pred niekoľkým rokmi mi podaroval istý star

ší pán prekrásnu knihu o liečivých rastlinách s jedinečnými rytinami a kresbami. Ale ako sa to ui stáva, keď je deň
vyplnený od včasného rána do neskorého večera, prelistovala som si tú knihu iba raz. Jedného dna, tak okolo
polnoci, strhla som sa zc spánku, ako keby ma niekto jemne podrmal za plece. Hlavou mi prebehla myšlienka:
„Už máš knižku pol roka, a ešte si si ju bližšie nepozrela!" Ihneď som vstala z postele, vzala knihu a sadla som

si pohodlne do obývačky. Do oču mi padlo niekoľko riadkov: „Ak nič nepomáha proti atrofil (chradnutlu) svalov,

potom urob takto: Kapsičku drobné nakrájanú daj na 10 dni do žitnej pálenky a nechaj na slnku alebo pri peci,

denne ju potom niekoľkokrát vtieraj do svalov a vypi štyri šálky čaju alchemilky." Akoby vtedy išlo len o to - v tom

okamihu som si neuvedomila - že mám prečítať tých niekoľko riadkov, zatvorila som knihu, položila ju na svoje

miesto a ľahla si do postele a zakrátko som zaspala O pár dní mi telefonovali z Viedne; „Mohli by ste mi pomôcť?

Mám 52 rokov, som zdravotná sestra a už dva roky som v predčasnom dôchodku. Pre chradnutle svalov som
úplne bezmocná!" Poradila som jej spomenutý recept a ona o tri týždne prišla za mnou do Grieskirchenu zdravá.
Od nej som sa dozvedela, že v ten deň, ked" som sa okolo polnoci zobudila, bola na púti Matky Božej v San
Damíane v Taliansku. Ked" jeden pán v autobuse na spiatočnej ceste videl jej bezrnocnosl. upozornil Ju na mňa.
Po krátkom čase tá žena tak zosilnela, že mohla opäf vykonávať svoje povolanie.

Iný telefonát, tentoraz zo Štajerská, z Horného Rakúska, bol takýto: „Mám 62 rokov. Vlani ml ochabol zvlerač,
vyvrátil sa
mi konečník a museli ma operovať. Tohto roku v Jeseni sa mi to zopakovalo. Vo dne v noci mám
neprestajné bolesti, ktoré od pupka postupujú na oba boky. akoby ma pílkou rezali. Lekári v nemocnici
ma odmietli druhý raz operovať, nedá sa vraj už nič robiť." Hneď som pomyslela na kapsičku. ktorú nám dal
Boh. Poradila som žene, aby denne pila štyri šálky alchemilky na upevnenie vnútorného svalstva, zvonka aby
si vtlerala tinktúru z kapsičky. z ktorej nech potom dá trikrát 10 kvapiek do Čaju z alchemilky. Za tých 10 dní.
kým sa pripravuje tinktúra z kapsičky, navrhla som jej obklady zo švédskych byliniek. Na moje nesmieme

17

prekvapenie mi po nejakom Čase žena zavolala, že všetky fažkosti pominuli. Vyvrátenie konečníka sa úplne
stratilo, svaly zvlerača začali opäť normálne fungovaf a bolesti v bokoch prestali už na druhý deň po užívaní
bylín. Pretože ma telefonát načisto prekvapil a nezmohla som sa na slovo, o dva dni neskôr prišla žena ku mne,
aby mi svoju radosť vyjadrila osobne. Možno si teda len vzdychnúť: Hľa, ako pomáhajú rastliny z Božej lekárne!
Kto je schopný la<éhoto divu? Jedine Stvoriteľova milosť!
Istá pani z Dolného Rakúska neďaleko Karlsteinu pfse: „Po jednej prednáäke pýtala som si od vás radu
ohľadom slabinovej prietrže. Bola asi tOcm dlhá, 3 až 4 cm vysoká a široká. Kým som začala používať
kapslčku. prikladala som si obklady zo švédskych byliniek. Potom som začala to miesto natierať tinktúrou
z kapsičky a po áesť týždňov som denne vypila štyri šálky alchemílky. Pretože som sa ako žena pracujúca
v poľnohospodárstve nemohla šetriť - bola žatva - nosila som pri práci elastické nohavičky. Po dvanástich
dňoch už nebolo vidief stopy po slabinovej prietrži, ale ešte vždy som cítila bolesti. Aj tie sa však po dvoch
mesiacoch stratili Takto som si vyliečila slabinovú prietrž bez operácie."
Nebohý šéflekár doktor Erich RÔhling, predtým riaditeľ biologického sanatória v Mittenwalde pri Garmischl
v Hornom Bavorsku, ktorý ma raz navštívil a čítal tento list, veľmi sa nad tým pozastavil. Bol totiž presvedčený,
že z lekárskeho hľadiska sa slablnová prietrž dá vyliečiť iba operáciou.
Keď sa vnútorne užívajú štyri šálky čaju z alchemilky denne a zvonka sa vtlera tinktúra z kapsičky, pomáha
to pri obrátení maternice. (Vtieranie sa musí začať od pošvy a pokračovať cez podbrušle). Osobitne zdôrazňu
jem, že táto tinktúra musí byt z čerstvej kapsičky! Závažné ochorenia svalov sa dajú vyliečiť rýchlo a isto len
čerstvými byllnamll

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Zaparí sa a krátko vylúhuje.
Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časť. Sedacie kúpele
Parné obklady: 2 plné hrste kapsičky pastierskej, pokiaľ možno Čerstvej, sa dajú do sita a držia sa
vo vodnej pare. Zaparené byliny sa dajú na uterák a priložia na postihnuté miesto.

Tinktúra:

čestvó byliny, listy, stonky s kvetmi a šešufkami sa nadrobno pokrájajú, potom sa zalejú
38 až 40% ražným alebo ovocným liehom (byliny musia byť zaliate) a celé sa to nechá
stáť 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple.

KOSTIHOJ LEKÁRSKY (Symphytum ofíiclnale L)

Ľudový názov: čierny koreň, dobrý koreň, medunica. svalnlk čierny.
Táto liečivá rastlina patri k naším najlepším nenahraditeľným bylinám, ktoré
nám príroda pripravila. Rastie na vlhkých lúkách, na okrajoch poli, vo vlhkých
priekopách a pozdĺž potokov. Nájdeme ju aj pri plotoch a na rumoviskách.
Kvitne po celé leto. Listy sú drsné a na čepelí kopijovité. Viacročný koreň
je zvonka tmavohnedý až čierny, vnútri biely až žltý, hrubý ako palec,
po rozrezani veľmi hlienovitý. priam mazľavý a mastný. Pretože je dlhý.
rastlina sa takmer nedá vyhubiť. Vykopávame ho včasné zjari úzkym rýľom.
Čerstvé listy sa zbierajú počas kvitnutia Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo
nazýva čierny koreň, nemýľme si ho s hadomorom španielskym (ľudovo

čierny koreň), ktorý sa pestuje v záhradách a používa ako korenina v kuchyni,
Tinktúra z kostihoja lekárskeho, ktorú si ľahko pripravíme, skrýva v sebe obdivuhodnú

silu. Chorí, ktorí dlhé roky užívali špeciálne prostriedky proti reumatizmu a kĺbovým
opuchom a nevyliečili sa, pomôžu si veľmi rýchlo touto tinktúrou. Pani, ktorá

už nemohla pohybovať pravým ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepohyblivý a lekár

konštatoval ochrnutie), začala si na moju radu natierať denne klb a pravé rameno
touto tinktúrou. Deň po dni sledovala, ako sa jej bolesti strácajú. Dnes je kĺb úplne pohyblivý a pani môže bežne
vykonávať domáce práce. Ak sú bolesti spôsobené prepracovanosťou, vyvrtnutím, vykĺbením, alebo
sú výsledkom porážky, cez noc pomôžu zaparené listy, priložené ako tepla kasa na ochrnuté končatiny.

18

Tetu môjho manžela zrazil na ceste motocyklista. Došla do nemocnice so zlomeninou stehenného klbu. tam |ej
ho spevnili klincom a po uzdravení |u prepustili domov. Po roku mali klinec vybrať. Kedže teta nemala žiadne
bolesti a mohla opäť normálne chodiť, nepriala v danom termíne na predpísanú prehliadku. Zdalo sa. že všetko
í-:- v poriadku, kým sa Jedného dna nedostavili ukrutné bolesti. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili hnisanie
kostí, Injekcie sice bolesti načas otupili, no hnisanie kosti sa nevyliečilo. V takomto stave, ako kôpka nešťastia.
prišla k nám na návštevj. Nepreháňam, keď tvrdím, že teplo obklady z múčky za noc. Nasledujúci doň mohla teta bez bolestí sedieť a ložaf, Keďže v obchode s liečivými rastlinami dostať
len drobno nakrájané korene, predvídavá teta si ich vysušila na peci a potom zomlela v starom mlynčeku na kávu
(môže poslúžiť aj mlynček na mak). Kasovrtô obklady prikladala tak dlho (recept pozri pod heslom Spôsob
použitia), až celkom prestala cítiť bolesti.
Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kostných výrastkoch na rukách alebo nohách. Múčku kostihoja dostať
už dnes v mnohých lekárňach. Obzvlášť by som chcela upozorniť na to, že obklady z kaše kostihoja prinesú
úľavu aj pri ochrnutí chrbtice. Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch predkolenia, pri reumatických
opuchoch, pri tvorbe totbv (chron. dna), pn nádoroch, bolestiach šije, pri fantómových bolestiach, dokonca
aj pri zápale okostlee. Z koreňa možno pripraviť Čaj. ktorý používame vnútorne pri katare priedušiek, bolestiach
tráviaceho traktu, krvácaní žalúdka a zápale pohrudnice. Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. Pri
žalúdočných vredoch sa odporúča čajová zmes zo 100 g kostihoja. 50 g nechtika a 5 g stavikrvu vtáčieho
(prípravu pozri pod heslom Spôsob použitia).
Chcela by som sa ešte zmieniť o tinktúre z kostihoja. Obkladmi z nej docielime najlepšie výsledky pri vonkajších
I vnútorných ranách, pri poraneniach každého druhu, pomliaždeninách, pri vnútornom krvácaní a zlome

ninách.

Listy kostihoja sa používajú nielen na obklady, ale sa pridávajú aj do úplného kúpefa pri reumatických
bolestiach, dne, bolestiach kostí, pri poruchách prekrvenia v nohách, pri kŕčových žilách a na dollečova-
nle kostných ziomenln, pri ktorých sa používajú sedacie kúpele (vo vani).
V niektorých krajoch sa listy kostihoja namáčajú do omeletového cesta a vyprážajú. Účinné látky tejto rastliny

potom využíva celá rodina.

SPÔSOB POUŽITIA
Macerát z koreňov: 2 Čajové lyžičky nadrobno nakrájaných koreňov sa macerujú cez noc v V« litri
studenej vody, ráno sa trošku prihrejú a scedia. Pije sa po cúškoch.
čajová zmes: Vrchovatú Čajovú lyžičku Čajovej zmesi zaparíme V* litrom vriacej vody. necháme tri
minúty lúhovaf. Pijú sa tri až štyri šálky denne po dúškoch.
Kašovfté obklady: Dobre vysušené korene jemne zomelieme. V šálke vriacej vody. do ktorej sme pridali
niekolko kvapiek jedlého oleja, rýchle vymiešame na kašu, natrieme na ľanové plátno
a ešte teplé priložíme na choré miesto a obviažeme.
Listové obklady: čerstvé listy umyjeme, rozvalkäme na tablici. priložíme na postihnuté miesto
a obviažeme.
Listové obklady (zaparené): Listy kostihoja sa zaparia a teplé priložia.
Úplný kúpef: 500 g čerstvých alebo vysušených listov sa nechá stáť cez noc v 5 litroch studenej vody.
Na druhý deň sa všetko zohreje na bod varu a tekutina sa prileje do vody vo vani (pozri
heslo Úplný kúpeí. Všeobecná časť).
Sedací kúpeľ: Pripravuje sa ako úplný kúpef, nD z 200 g listov.
Tinktúra:

Korene kostihoja sa umyjú. očistia kefkou, nadrobno pokrájajú a vofne sa naložia do ííase
až po hrdlo, íalajú sa ražnou pálenkou alobo ovocným liehom a postavia sa
na slnečné miesto alebo do tepla. Lieh musí korene prekrývať.

Masf:

4 až 6 dobre umytých koreňov kostihoja sa jemne pokrája a krátko zapraží približne
v 250 g čistej masti. Cez noc necháme postál", nasledujúci deň prihrejeme. cez plátno
precedíme a vylisujeme. Naplníme do malých Čistých nádoba uschováme v chladničke.
Kostihojovú masť používame namiesto kaäovitých obkladov. Masf je nenahraditeľná pri
liečbe poranení fudí a zvierat.

Víno:

2 až 5 čerstvých, umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na 5-6 lýždňov do 1 litra
prírodného bieleho vina. Vynikajúci prostriedok na pfúcne choroby.

/

19

KUKURICA SIATA (ZeamaysL)

Prednedávnom sa veľmi rozšírilo pestovanie kukurice. Počas kvitnutia vyčnievajú z klasov
niťovité blížny samičfch kvetov. Sú liečivou časťou rastliny. Kvitnutie trvá od júna do augusta.
Po opelení sa blížny odrežú a narýchlo sa sušia v tieni.
Ak potrebujete cenný močopudný prostriedok, pite čaj z kukuričných blizien; okrem toho
(e veľmi dobrý na schudnutie a odtučnenle (čo je v nasej blahobytnej spoločnosti aktuálne
pre mnohých ľudi s nadváhou). Ak sa kukuričné blížny dostatočne nevysušia, strácajú svoju
močopudnú schopnosť a pôsobia skôr preháňajúce
Pri ochorení močových orgánov a tvorbe kameňov, pri srdcovej vodnatieľke a opuchoch
(edémoch) sú kukuričné blížny rovnako účinné ako pri zápale obličiek, katare mechúra,
dne a reume. Možno ich úspešne použiť pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. ako
aj pri obličkových kolikách. Pri všetkých spomenutých chorobách užívame každé
2 až 3 hodiny jednu plnú polievkovú lyžicu tohto čaju.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička kukuričných blizien sa zapari %
litrom vriacej vody. Krátko sa vylúhuje, nesladi sa.

KYSLIČKA OBYČAJNÁ (Oxalis acetosella L)

Svojimi jasnozelenými trojpočetnými listami a drobnými bielymi kvetmi pokrýva pôdy našich
listnatých a Ihličnatých lesov a vytvára kobercovítô porasty. Pohľad na ňu človeka mimoriad
ne potešuje. Pri zbieraní húb sa často zohnem po jej lístoček a zjem ho. Kvety zbieram
v menšom množstve a pridávam ich do čajovej zmesi, ktorú uvádzam na str. 62.
Kysličku nasušíme, používame ju v čerstvom stave. Táto rastlina odstraňuje pálenie záhy.
ľahšie poruchy pečene a tráviacich ústrojov. Na tieto ťažkosti sa používa v studenom
stave, pijú sa dve šálky denne. Pri žltačke, zápale obličiek, kožných vyrážkach a črev
ných parazitoch sa pijú dve šálky teplého čaju.
V ľudovom liečiteľstve sa čerstvá Šťava odporúča pri začínajúcej rakovine Žalúdka, pri
vnútorných i vonkajších rakovinových vredoch a nádoroch. Čerstvú šťavu získame odsta
vením na domácich odstredivkách (odšťavovačoch). Každú hodinu sa užije In až päť
kvapiek zriedených vo vode alebo v bylinnom čaji. Na vonkajšie rakovinové vredy sa natiera
Čerstvá šťava.
Pri takzvanej trasľavej obrne (Parklnsonova choroba) sa užíva každú hodinu tri až päť
kvapiek Šťavy v zápare z rebríčka a zvonka sa ňou masíruje chrbtica. Pri rakovine žalúdka,
vredoch, nádoroch, ako aj pri Parkinsonovej chorobe sa zriedenie a dávkovanie musí
svedomité dodržiavať,

Zapar:
Čerstvá ôfäva:

SPÔSOB POUŽITIA

1 polievková lyžica čerstvých listov sa zapari % litrom vody, krátko sa vylúhuje.
Listy sa umyjú a domácou odstredivkou (odšťavovačom) sa odšfavia.

LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L.)

V starých knihách o liečivých rastlinách požívala táto rastlina veľkú úctu. Dnes sa považuje za obyčajnú jedovatú
burinu. Poznať to najmä na ľudových názvoch, u nás napríklad: hadi mlieč, krvavník, lastovíčník a podobne.

Odpor k tejto rastline v našich časoch sa dá vysvetlil" len tak. že začiatkom priemy
selnej výroby liečiv sa všetky vysokohodnotnô liečivé rastliny v zásade odsudzova
li, aby sa ľud od nich odvrátil a užíval chemicky pripraveno lieky.
Lastovičník má 30 až 80 cm vysokú, rozvetvenú srstnatú stonku s perovtto striha
nými listami. Zo stonky a z valcovitého podzámku pri poškodení vyteká oranžovo-
žltá hustá Šťava. Rastie na južnejšie orientovaných okra|och lesov, pri múroch,
plotoch a na rumoviskácn. A] za suchého leia, keď sú južné stráne vyprahnuté,
z rastliny ešte vždy vyteká hustá oranžovožltá šťava. No lastovičnik nájdeme
aj v zime, keď všetko pokrýva sneh, ak si pamätáme miesto jeho výskytu.
Rastlina má krv prečíslujúce a krvotvornó účinky. V zmesi s pŕhľavou a bazo
vými púčikmi som ju používala proti leukémii. Aby sa docielil dobrý výsledok, treba
denne vypiť aspoň dva litre tohto čaju.
Lastovičnik je spoľahlivým prostriedkom proti ťažkým chorobám pečene, keď
sa používa homeopaticky. Ako prostriedok prečisťujúcl krv a pečeň pôsobí veľmi
priaznivo 1 na látkovú výmenu. Veľmi účinný je pri chorobách žlčníka, obličiek
a pečene. Naložený vo víne (30 g lastovičnika s koreňmi sa nalož! na 1 až 2 hodiny
do 1/2 litra bieleho vlna) veľmi rýchlo odstráni žltačku Možno ho odporučiť aj pri
hemoroidoch spojených s pálením konečníka, pn pichaní a rezaní pri močení,
ako aj pri hučaní v ušiach. V týchto prípadoch sa po dúškoch denne pijú dve
až tn šálky (čaj sa nevarí, len zaparí). Zvonka sa používa proti zhubným chorobám kože. bradaviciam
a nevyliečiteľným lišajom. Postupne po ňom zmizne aj sivý zákal a škvrny na rohovke oči. šťava pomáha
aj pri krvácaní a odchlopeni sietnice. Vezmeme bylinu, umyjeme ju a medzi navlhčeným palcom a ukazová
kom rozpučíme slonku na kašu. Takto získanou tekutinou potrieme kútik zatvoreného oka. Hoci oko nenatneme
priamo, šťava sa dostane do oka. Toto sa odporúča robiť pri sivom zákale, slabozrakosti aj preventívne.
ak sa zrak preťažuje, Cítim sa potom veľmi príjemne, aj keď čáslo vybavujem poštu do neskorých nočných
hodín. Keď som prefa^nft, prinesiem si zo záhrady lastovičnik a pretriem si kútiky oči. ako som uviedla. Vždy
mám prijemný pocit, ako by mi spadol závoj z oči. Homeopalta predpisuje pn týchto chorobách tinktúru
i lastovičnika, z ktorej sa užíva trikrát 10 - 15 kvapiek, znedených vodou.

Pred niekoľkými rokmi mi rozprávali o žene, ktorá mala na pravom viečku červený nádor veľký ako necht
na malíčku. Očnému lekárovi, od ktorého si dala predpísať okuliare, sa to nepáčilo, hoci mala nádor už sedem
alebo osem rokov a nespôsoboval jej žiadne ťažkosti. Poslal teda vzorku na histologické vyšetrenie. Bola
to kožná rakovina. Viete si predstaviť, aký to bol pre mladú ženu šok. Pretože jej rocina patrila do okruhu mojich
známych, poradila som jej lastovičnik. Bolo to vo februári a našťastie zima nebola tuhá. Laslovlčnik prezimuje
a ostáva zelený. Poradila som jej, nech rastlinu presadí do črepníka, aby bola poruke. Denne si mala pät
až šesť ráz ľahko pretrief choré miesto oranžovožltou šťavou. Pretože vred bol na viečku, upokojila som Ju,
že šťava jej oku neuškodí. Poradila som jej tiež, aby chodila raz mesačne na ožarovanie do Ltnza. ako jej
to predpísal lekár, hod ožarovanie rakovinové nádory nevylieči, skôr môže narušiť zdravé časti kože, často
aj kosti. Tesne pred Vianocami som zažila veľkú radosť, lebo zhubný vred sa vyliečil. Keď žena prišla,
už vo dverách ma objala okolo krku. Očný lekár, ktorého predtým navštívila, sa jej začudovane pýta), čo robila.
Keď povedala: „Mesačne som chodila na ožarovanie do Unza." lekár odpovedal: „Ak vred vyhojilo rôntgenovó
žiarenie, potom je to zázrak." Ešte mi povedala, že by duševne nebola zniesla pohľad na tváre Iných pacientov
rozožraté do kosti, ktorých vídala pri ožarovaní, keby som jej nebola dodávala toľko odvahy, viery a sebadôvery,
" keď sa vyberala na cestu. A teraz moja prosba všetkým. Mori čítate tieto riadky: Pomôžte iným v podobných
prípadoch a ochráňte svo.ich blížnych pred hrozným koncom. V našich časoch verkého znečistenia životného
prostredia sa množia prípady, keď sa sčervenené bradavice rýchlo zvrhnú na rakovinu kože.
Chlpy na tvárí, silné ochlpenie na rukách a nohách žien poukazujú na poruchy obličiek. Postihnuté miesta
sa natierajú šťavou z lastovičnika. ktorú môžeme získať v odšťavovači (Čerstvá šťava sa v chladničke udrží
až pol roka), šťava sa nechá niekoľko hodín pôsobiť, potom sa miesto umyje jemným mydlom a trošku vysušená
pokožka sa natrie nechllkovou masťou alebo rumančekovým, prípadne ľubovníkovým olejom (pozri Spôsob
použitia).

Okrem toho možno podslúpiť liečenie čajom z pŕhľavy, piť aspoň tri až štyri šálky denne, alebo využiť sedacie
kúpele z prasličky na zlepšenie prekrvenia obličiek (pozri heslo Praslička roľná).
Istý známy z okolia Mainzu používal na svojich každodenných prechádzkach šťavu lastovičnika. tak ako som
uviedla. Jeho stálym verným sprievodcom bol už prestarnutý pes vlčiak. Raz môj známy 20 žartu pretrel šťavou

svojmu psovi od. čo mu asi bolo príjemné, lebo odvtedy vždy, keď si pán pretieral oči laslovičníkovou slávou.
prosebné si sadol pred neho.

Na (are v Hornom Rakúsku som mala prednášku, na ktorej sa zúčastnil kostolník s okuliarmi. Keď som vo februári

prišla opäť na faru. kostolník už okuliare nenosil. Ako mi sám povedal, už od novembra si denne pretieral oči
podľa mojej rady lastovicnlkovou šťavou. A navyše videl oveľa lepšie. ako keď nosil okuliare. V tom čase,
pravda, musel zbierať lastovičnlkovó listy spod snehu. Tento priklad uvádzam aj preto, aby som zdôraznila.
že niektoré rastliny možno nájsf čerstvé aj v zime, keď sa zdá. že všetko rastlinstvo je mŕtve.

Zapar:

Čerstvá stáva:

Tinktúra:
Vínový výluh:

SPÔSOB POUŽITIA

1 zarovnaná lyžička byliny na % litra vody, nechá sa zaparil
Listy, stonka a kvety sa umyjú a ešte v čerstvom stave sa odstavia v odšťavovači
(na vonkajšie používanie).
Ako homeopatický prostriedok, možno si ju zadovážif z lekárne (v Rakúsku, pozn. prekl.).
30 g lastovičnika aj s koreňom sa zaleje V2 litrom bieleho vina a nechá sa stáf t až
2 hodiny, potom sa scedi a pije po dúškoch.

LIPKAVEC OBYČAJNÝ (Galium aparine L.J

LIPKAVEC SYRIDLOVÝ (Galium verum L)

LIPKAVEC MÄKKÝ (GalUm mollugo L.)

Existuje viacero liečivých druhov: Lipkavec obyčajný, ktorý je rozširený na poliach, lúkách a v krovi. kde no roľníci

ničia pesticídmi. Dosahuje výšku 60 až 160 cm, má luhé kopijovité listy, ktoré vyrastajú v praslenoch, kvety

vyrastajú na dlhých stopkách z listových pazúch a tvoria zeleno-biele vidlanovité súkvetie. Byľ je slabé, poliehavé

alebo popínavá na hranách porastená drobnými, naspäť obrátenými ostňami, ktorými sa rastlina prichytáva.
Lipkavec syridlový vyskytuje sa častejšie vo vyšších polohách, je vzpriamený, 30 až 40 cm vysoký, súkvetie
je metlina vrchcllkov, nesie zlatožlté, medom voňajúce kvety. Kvitnúca bylina sa zbiera v júli.
Lipkavec mäkký má žltobiele, drobné kvety, je to medovo ostro voňajúca rastlina, vyskytuje sa na kopcoch,
na okrajoch ciest, počas kvitnutia skôr leži. ako stojí. Všetky spomenuté druhy majú podobnú liečivú silu.
Používajú sa rovnakým spôsobom.
Na lieto rastliny vyskytujúce sa vo veľkom množstve sa v súčasnosti zabúda. Ale práve dnes by sme mail
lipkavcom venovať zvýšenú pozornosť, lebo sa vyskytuje čoraz viac rakoviny. Aj tu treba

zdôrazniť, že liečivá sila čerstvej rastliny je podstatne vyššia a pri ťažkých chorobách ju treba

bezpodmienečne používať v čerstvom stave. Aj v zime možno nájsť na nezasnežených
miestach pod suchou trávou čerstvé výhonky llpkavca mSkkého.
Lipkavec čisti obličky, pečeň, brušnú sllnlvku a slezinu od chorobných látok. Kto trpí

na poruchy lymfatického systému, mal by denne piť llpkavcový čaj. Pôsobí aj proti anémii,

vudnalieľke a pichaniu v boku. Tento Čaj používaný zvonka voľmi rýchlo pomáha pri
všetkých kožných chorobách, ranách, vredoch, uhroch. Pri umývaní teplým čajom
sa napína zvädnutá pokožka. Úspešne sa používa vylisovaná šťava, ktorou natrieme
choré miesta na koži a necháme vyschnúť.
V ľudovom liečiteľstve sa lipkavec odporúča pri epilepsii, hystérií, tanci sv. Víta, zadržia
vaní moču, pri ťažkostiach s pleskom a kameňmi. Proti strume pomáha, keď denne
dôkladne kloktáme lipkavcovým čajom.
Istá pani mi oznámila, že je] zmizla nielen struma. ale vyliečila sa jej aj štítna žľaza.
Známych, manželov z Viedne - Môdlingu, som každý rok stretávala v Kneippovom liečeb
nom dome. Keď sme sa roku 1979 stretli, zistila som, že žena má dosť viditeľnú alrumu.
Z operácie mala strach. Poradila som jej lipkavec Zaparí sa a v teplom stave sa ním denne.
čo najčastejšie.hlboko kloktá. Roku 1980 sme sa znova stretli v Kneippovom dome a videla

som. íe struma jej zmizla. Celá Šťastná mi porozprávala, ako jej manžel často prinášal čerstvý lipkavec; najprv
pozorovali, že struma bola vždy menšia, až celkom zmizla.
V poslednom čase sa rozmáha ochrnutie hlaalvkovóho väziva Ide pravdepodobne o vírusové ochorenie.

Ktoktanie a vyplachovanie lípkavcom tento nedostatok veľmi rýchlo odstráni. Podľa Švajčiarskeho liečiteľa kňaza

Kilnzleho je lipkavec spoľahlivým prostriedkom aj proti ťažkej chorobe obličiek alebo pri hnisaní obličiek.

dokonca aj vtedy, keď všetky ostatné prostriedky zlyhajú. Obzvlášť účinný je, keď sa zmieša v rovnakom pomere

so zlatobyľou obyčajnou a hluchavnfkom žltým. Vtedy sa účinky prejavia veľmi rýchle. Ctihodný otec KúnzJe
hovor! o 14 dňoch. Cajovína sa len zaparí a pol šálky sa vypije nalačno 30 minút pred raňajkami a zvyšok cez
deň po dúškoch. Pri ťažkej chorobe môžeme užívať štyri šálky denne.
V dávnejších časoch si ženy lipkavec cenili pri chorobách maternice. Túto rastlinu kládli ženám do postele
pred ich-ťaikou hodinou, aby mail ľahší pôrod. Tento zvyk sa neskôr pripisoval Panne Márii. Matka Božia si touto
bylinou podstielala lôžko, odtiaľ je aj názov Slama našej milej Panej. Podľa inej zvesti vystiala lípkavcom mäkký
podhlavnik malému Ježiškovi. Sliezska legenda zasa hovorí, že svätá Panna preto vzala „Máriinu slamu", lebo
ten tú osol rozožral. To súhlasí. Kravy totiž rady požierajú lipkavec, no svine a osly nie.
Kňaz Kúnzle sa vo svojich spisoch zmieňuje o 45-ročnom mužovi, ktorý mal ťažkú chorobu obličiek a bolo
mu čoraz horšie. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. Druhá oblička tiež hnísala a už nemohla riadne
fungovať. Tu začal muž s lipkavcovou kúrou. Pil denne štyri šálky spomenutej zmesi lipkavca. zlatobyle
a hluchavníka. Častejšie si vypil dúšok. načo sa mu bolesti úplne stratili. Takáto čajová zmes sa používa aj pri
degenerácii obličiek a pri iných ťažkých obličkových chorobách.
Zatiaľ čo známy rakúsky botanik Richard WHIfort vo svojej knihe Zdravie z liečivých rastlín (Gesundheit durch
Heilkräuter) poukazuje na lo, že vyplachovanie lipkavcom a pitie čaju z neho Je znamenitým proslriedkom pri

liečbe rakoviny jazyka a takisto čerstvá šťava zmiešaná s maslom pomáha pri všetkých druhoch rakovinových

ochorení kože a pn rakovinových nádoroch, doktor Heinrich Neulhaler v Liečivých rastlinách (Kräuterbuch}
zasa piše o llpkavci toto: „Lipkavec mäkký sa ešte aj dnes odporúča v niektorých krajoch ako liek proti rakovine.
je to však nezmysel, proti ktorému treba ostro vystupovať."
Tu sú, váženi Čitatelia, na posúdenie moje skúsenosti s lipkavcom: Asi pred desiatimi rokmi som sa dozvedela.
že istý zubný lekár z Linza ochorel na rakovinu jazyka. Po operácii veľmi schudol a mal ísť na ožarovanie
do Viedne. Poradila som mu. aby kloktal odvarom lipkavca. O týždeň som sa dozvedela, že ožarovanie už nie
je potrebné a že chorý sa vždy väčšmi a väčšmi zotavuje. Zakrátko bol zdravý.

O Čosi neskôr som sa dozvedela o 28-ročnej žene, ktorá tiež ochorela na rakovinu jazyka. Poradili je) konzultácie

s lekárom v Korutánsku. Ten je] prisľúbil, že ju za päť rokov úplne vylieči, a dal |ej bylinný čaj, ktorý mi príležitostne
ukázala. Zistila som, že je to lipkavec. Aby si ušetrila veľkú sumu na cestu do Korutánska a iné výdavky, ukázala
som jej lipkavec, aby si ho mohla sama nazbierať. Z tejto ťažkej choroby sa vyliečila.
Ešte jeden prípad: Bolo to koncom marca, keď mi jedna mladá žana z Viedne rozprávala, že jej 63-ročná matka
|s veľmi ťažko chorá a čoskoro pôjde na druhú operáciu, ktorá mala byť 19. apríla. Chorej totiž pred pol rokom
vyrástol v hrtane rakovinový nádor. Lekár jej vtedy zatajil pravdu a chorobu stanovil ako strumu. s ktorou išla
na prvú operáciu. Šesť mesiacov to bolo v poriadku. Teraz však dostala do ľavého pleca veľmi silné bolesti,
ktoré ju trápili v0 dne v noci. Roka opuchla, spolu s plecom znecitlivela, takže žena nemohla v ruke udržať ani
list papiera. Aby jej primár, ktorý ju prvý raz operoval, zmiernil bolesti, navrhol jej druhú operáciu, ktorá sa mala
uskutočniť 19. apríla a pri ktorej jej mal prerušií nerv medzi krkom a kľúčnou kosťou, aby ju aspoň ušetril
najhorších bolestí. Iná pomoc, ako povedal, v medicíne neexistuje. Ja som napriek tomu poradila tej žene prť
čaj z lipkavca, aj nim kloktať. Okrem toho som jej odporúčala čajovú zmes brzdiacu rakovinu: 300 g nechtlka,
100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy (jeden a pol litra za deň. každých 20 minút jeden dúšok) a natieranie lipkavcovou
masťou. Viete si predsiaviť moje radostné prekvapenie, keď som sa dozvedela, že bolesti už po štyroch dňoch
prestali Do 19. apríla sa panej opäť obnovila citlivosť rúk a pleca a mohla nimi pohybovať. Primár sa veľmi
začudoval, keď ho dcéra poprosila, aby druhú operáciu nerobil. Navidomoči ho dojalo, keď mu verne porozprá
vala o pôsobení liečivých rastlín. Povedal; „Nech v tom vaša matka pokračuje!" Po čase som sa dozvedela.
že tej žene sa vodí znamenite a že sa už stará a) o svoju šesťčlennú rodinu.

Liečiť sa dajú aj rakovinové nádory. V poslednom čase sa šíria rakovinové ochorenia kože. ktoré sa javia
ako tvrdé, ostro ohraničené zdrsnené škvrny. Pravdepodobne ide o Infekčné ochorenie. V tomto prípade
dosiahneme úspechy s čerstvou šťavou z lipkavca a nechtíkovou masťou. Bezpodmienečne treba užívať krv
prečíslujúci čaj z nechtlka, pŕhľavy a rebríčka
Istá pani z Horného Rakúska mala na podnebí uzlinu a neznesiteľné bolesti v celých ústach. Keď niekoľko
dní kloktala čajom z lipkavca. uzlina zmizla a s ňou aj bolesti.

Tvrdenie, že používať lipkavec pri týchto chorobách Je nezmysel, nemôže obstáť. Určite neprinášajú pomoc len
byliny, ale aj Všemohúci Boh. ktorý spolupôsobí. Napokon, všetko je v rukách Božích!

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička llpkavca na V4 litra vody, zaparí sa a krátko vylúhuje.
Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje a ešte vlhký sa odäfaví.
Masf:

Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote zmieša s maslom a odloží do chladničky.

ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ (HypericumperforatumL.)

Táto rastlina, klorá rastie na medziach, na okrajoch lesných ciest, na kopcoch
a iúkach a kvitne od júla do septembra, má vera ľudových názvov: čarovnlk.
dieravec, koreň Matky Božej, krúžok, kvŕeťa P8nny Máríe. láskavec. svätojánska
bylina, t/ezalka, zvonček a i. Už v nich sa odráža jej vysoká liečivá hodnota.
Rastlina je 25 až 60 cm vysoká s viacerými, hore strapcovito rozvetvenými
stonkami a zlatožltými kvetmi, Aby sme sa presvedčili, že 3me ju naozaj spo
znali, roztlačíme rozvinutý kvet, z ktorého má vytiecť červená šťava
Na prípravu Čaju a kúpeľa sa zbiera kvitnúca bylina, na prípravu jánskeho oleja
zbierame len kvety.
Veriaci ľudia kedysi dávali do súvisu balzamovitú, krvavočervenú šťavu kvetu
s krvou a ranami nášho Spasiteľa. Jánsky olej je skutočne najlepším olejom
na rany, súčasne zmierňuje bolesti, zabraňuje zápalom a pôsobí hojivo. Legen
da o tejto rastline, ktorej sa ľudovo hovorí aj svätojánska bylina, uvádza: „Keď
miláčik Pána (učeník Ján) stál pod krížom na smrf zarmútený, starostlivo zbieral
svätou krvou skropenô rastliny, aby ich ako drahú pamiatku na Spasiteľovu
smrf podaroval nábožným veriacim." Tajuplná červená šťava korenistej rastliny vzbudila dojem, akoby červená
kvapky krvi nášho Spasiteľa žili uchované v červenom farbive ziatožltých kvetov.
Na deň sv. Jána. ktorý je symbolom posvätných síl svetla a tepla, zažiari ľubovník (svätojánska bylina) vo svojej
najväčšej kráse. Za dávnejších čias vili z neho dievčence vence a kto tancoval okolo jánskeho ohňa, musel
mať na hlave tento veniec, jánsku korunu. Počas tajuplnej svätojánskej noci hádzali dievčence vetvičky
ľubovníka do vody a panny videli podľa stupňa rozvítia zvädnutých kvetov, či budú mať na budúci rok ženícha
V Hornom Rakúsku kládli roľníci podľa starého zvyku medzi dva krajce chleba túto bylinu a podávali ju dobytku
zožrať, aoy boli zvieratá uchránené od chorôb. Bohužiaľ, tieto zvyky sa uchovávajú už len ojedinelé v rodinách
veriacich roľníkov.
Z toho vidieť, aký veľký význam mal ľubovnik od nepamäti. Čaj z ľubovníka bodkovaného sa používa pri
nervových poruchách a pri všetkých druhoch nervových ochorení, pri zraneniach po úderoch a pri
zanedbaných následkoch. Je to vynikajúci prostriedok proti hnačkám.
Aj proti prudkým bolestiam trojklanného nervu sa dá bojovať ľubovníkom, keď vypijeme denne dva až tn
šálky a zvonka postihnuté miesto dlhší čas natierame jánskym olejom. Tinktúra z ľubovníka sa nazýva aj „arnika
na nervy". Môžeme si ju sami pripraviť a s úspechom používať pri bolestiach nervov, zápale nervov,
neurózach, nespavosti
a slabosti nervov. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie, vnútorne raz denne
10 až 15 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody.
Ľubovníkom sa liečia aj poruchy reči, nepokojný spánok, hysterické záchvaty, námesačnosť, nočné
pomočovanie
a depresie. Mám skúsenosti, že pri všetkých týchto chorobách okrem vnútorného užitia čaju
veľmi účinne pomáhajú aj sedacie kúpele z ľubovníka (pozri Spôsob použitia). Absolvujeme ich raz do týždňa
a po každom nasleduje šesť ráz kúpeľ nôh. Táto kúra sa odporúča pri všetkých nervové podmienených stavoch.
Počas dospievania by mail mladé dievčatá piť denne dve šálky ľubovnikového čaju; podporuje vývin ženských
orgánov a pomáha liečiť nepravidelnú mesačnú periódu.

Veľmi preslávený prírodný liek je jánsky olej. Nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. Môžeme gi ho ľahko
pripraviť sami (pozri Spôsob použitia). Udrží si liečivú silu dva roky a môže sa účinne používať nielen
na otvorené rany, čerstvá poranenia, výrony krvi, opuchy žliaz a ako prostriedok na ošetrovanie pokožky
pri disnej pokožke na tvári, ale aj ako účinný prostriodok na vtioranle pri bolestiach chrbtice, seknutí v krížoch
(hexonfius). Ir.cniasl a reumatizme Aj pri popálení či oparení treba mať poruke správny domáci prostriedok.
Kvety zalejeme ľanovým olejom. Tento olej sa používa aj pri slnečnom úpale.
Dojčatá s boľavým bruškom sa ihneď upokoja, keď im bruško namasirujeme jánskym olefrsm. Poznám
rornfčku. ktorá lieči všetky poranonia, aj domácich zvierat, jánskym olejom. Raz vošla istému roľníkovi ruka
do stroja a ťažko s ju zranil. Jánsky olej čoskoro odstránil takmer všetky bolesti a rany sa zahojili bez problémov.
Istý roľník úspešne použil jánsky olej na vonkajšie ťažké poranenie nohy svojho koňa.
rstý lekár zistil osemročnému dievčatku zdurené lymfatické uzliny v brušku. Zakaždým, keď dieťa zacítilo
chlad zvonku alebo zvnútra, malo bolesti brušká, napokon ich malo každý deň, najmä ráno. Matka sa dočítala.
že jánsky olej sa úspešne používa pri zdurenlnách žliaz. Natrela dieťaťu bruško vždy, keď plakalo. Po krátkom
čase mu všetko prešlo.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Zapari sa a krátko vylúhuje.

Olej:

Kvety natrhané za slnečného pocasa naložíme voľne až po hrdlo do fľaše, nalejeme
olivovým olejom. Dobre zaviažeme a fľašu postavíme na niekolko týždňov na slnečné
miesto alebo do tepla. Po čase olej sčervenie. Preíiltrujeme ho cez plátno, dánsky olej
uchovávame v tmavých fľašiach. Keď ho chceme používať na popáleniny, môžeme
namiesto olivového oleja dať ľanový olej.

Tinktúra:

Do litra alkoholu dáme dve hrste na slnku natrhaných kvetov a postavíme iľašu na tri
týždne na slnečné alebo teplé miesto.
Sedacie kúpele: Plné vedro ľubovníka (stonky, listy a kvety) sa dá cez noc do studenej vody. Pred
kúpeľom sa všetko zohreje na bod varu a prileje do kúpeľa Kúpeľ trvá 20 minút (pozri
Všeobecnú časí. Sedací kúpel).

NECHTÍK LEKÁRSKY (CalendulaotficlnaltsL.)

Medzi našimi domácimi liečivými rastlinami zastáva nechtík lekársky dôležrtó
miesto. Ľudové názvy: kalendula. mesiačik, nahátka liečivá. Nechtík patri
k rastlinám, ktoré účinne zasahujú proti rakovine a rakovinovým nádorom.
Nájdeme ho často vo vidieckych záhradách, niekedy splanle na sutinách.
Pretože ľudia spoznal' jeho liečŕvosf, nachádzame ho nielen v záhradách.
ale aj na poliach. Nechtík dorastá do výšky 30 až 60 cm. Jeho kvetné úbory
žiaria žltou alebo pomarančovou farbou. Stonka a listy sú šťavnaté a pri
dotyku lepkavé. Poznáme viacero druhov: s poloquľovitými úbormi, s jasnými
alebo tmavšími piestikovými kvetmi, Liečivé účinky majú rovnaké. Ak sa ráno
o siedmej hodine kvetné úbory zatvárajú, ešte v ten deň príde dážď.
V minulosti sa uplatnili pri predpovediach počasia
V ľudovom liečiteľstve sa zbiera a používa celé rastlina s kvstmi, stonkou
a listami. Dobre je zbierať ju za jasného slnečného počasia, lebo vtedy
má najväčšiu liečivú silu. V záhradách ju možno zbierať do neskorej jesene.
kým ju nenapadne múčnatka.
Nechtík sa podobá arnike (na Slovensku nerastie, pozn. prekl), ale nechtík
je tiečivejši. Arnika sa napríklad používa len pod lekárskym cozorom a čaj
z nej narobí chorým na srdce viac škody ako úžitku, kým nechtík možno pif
bez obáv, lebo nie je jedovatý. Ako krv prečlsťujúca bylina je našim najlep-

25

Sfm pomocníkom pri Infekčnej žltačke. Jedna až dve Šálky denne robia divy. Nechtík pôsobí precisťujuco,
upravuje krvný obeh a rýchle hoji rany.
Istému mužovi zachytila cirkulárka ruku. Aj po prepustení z nemocnice mal v rane veľké bolesti. Dopočula
som sa o tom a poradila som mu masť z nechtika. Účinok tejto masti ho nadchol, povedal ml, že bolesti v rane,
pre ktoré nemohol celé noci spávať. zakrátko pominuli. Odvtedy jeho manželka znova začala pestovať v záhrade
nechtík lekársky.
Raz pri návšteve v Mlynárskej štvrti ml Jedna pani ukázala nohy s kŕčovými žilami. Natrhala som v záhrade
nechtíkové úbory (hlávky) a pripravila masť. Zvyšky som jej ihneď priložila na lýtko (zvyšky možno použiť štyri
až pôť ráz). Potom si denne natierala masť na ranové plálno a priväzovala na lýtka. Určite sa začudujele. keď
vám poviem, že o štyri týždne, keď ma navšllvila v Grieskirchene, už nemala kŕčové žily. Na oboch nohách
mala opäť hladkú, peknú pokožku. Istá rehoľná sestra mi oznámila, že stretla na ulici starú panlu, ktorá mala
na nohách nápadne vystupujúce krčovó žily. Poradila jej nechtikovú masf. Bola veľmi prekvapená, keď jej táto
pani o mesiac ukázala nohy. Kŕčová žily zmizli a pokožka bola opäť hladká.
Nechtiková masť rýchlo pomáha aj pri zápaloch ciev, nevyliečiteľných vredoch, flstulóch, omrzlinách,
ranách po popálení. Masť a zvyšky z prípravy nechtikovej masti sa používajú pri vredoch na prsiach, najmä
keď majú zhubný charakter (rakovina prsníkov).
Istej známej museli amputovať prsník. Kým ešte ležala v nemocnici a všetci sme sa o ňu báli, pripravila som
nechtikovú masť. Touto masťou si neskôr natierala veľkú ranu po operácii, načo sa silné napätie v rane veľmi
rýchle stratilo. Jazva po operácii sa jej. v porovnani s inými pacientkami, oveľa lepšie hojila, preto jej pri
prehliadke lekári predpísali podstatne menšiu dávku ožarovania.
Nechtiková masť výborne pomáha, aj keď sú nohy napadnuté plesňou. A to najmä v prípadoch, keď iné
prostriedky zlyhali, ako ma o lom ubezpečilo množstvo listov. V takýchto prípadoch možno účinne použiť
nechtikový zapar z čerstvých bylín. Ak napadne pieseň pošvu, treba si robiť sedacie kúpele a omývať sa.
Na sedací kúpeľ treba 50 g suchej byliny alebo dve plné hrste čerstvej.
Zo Stuttgartu mi napísala istá pani, že jej manžel trpel na pieseň nôh. Co všetko podnikli! No kúpele, masti
a púdre nemali žiadny účinok. Potom skúsili ešte nechtikovú masť. Po Ôsmich dňoch sa otvorené miesta zahojili.
Nie je to úžasné' Okrem masti možno použiť aj nechtikovú tinktúru (recept pozri pod heslom Spôsob použitia).
Táto tinktúra sa riedi prevarenou vodou a je veľmi dobrá ako obklad na rany, pomliaždeniny, výrony krvi,
natiahnuté éľachy.
ba dokonca aj na hnisavé alebo rakovinové nádory, na otvorené preležanlny, opuchy
a hrče.
Za nechtík ako prirodný liečivý prostriedok sa nezasadzova) len ctihodný otec Kneipp, ale aj známi lekári ako
doktor Šláger, doktor Bonn. doktor Halenser a iní. Doktor Bonn označuje nechtík za dôležitý liečivý prostriedok
pri ochorení na rakovinu: keď sa už nedá operovať, odporúča piť dlhší čas nechtikový čaj. Čerstvú nechtikovú
šťavu možno veľmi účinne použiť pri rakovine kože. Keď sa denne natiera čerstvou šťavou nezhubný nádor
ciev
(angióm), môže sa stratiť, podobne zmiznú pehy a starecké škvrny Vyliečiť možno aj drsné, rakovine
podobné ôkvrny no koži. V poslednom čase americký lekár a vedec doktor Drwey poukazuje na Jedinečnú
liečivú silu nechtíka pri rakovine: dosiahol ním veľmi dobré výsledky. Vnútorne sa používa zapar z nechlíka
pri žalúdočných a črevných chorobách, pri žalúdočných kŕčoch a vredoch, ako aj pri zápale hrubého
čreva, vodnatleľke
a krvavom moci. Je prvoradým pomocníkom aj pri vírusových chorobách a bakteriál
nych výlučkoch,

Ako obdivuhodne pôsobí zapar z čerstvého nechtíka, vyplýva z toho, čo mi povedal istý lekár: „Malé. dva a pol
ročné dievčatko ochorelo po opakovanom očkovaní proti detskej obrne. Malo chronickú hnačku, chudlo, oslabol
mu zrak a malo všetky možné ťažkosti s trávením. Pri klinickom vyšetrení napokon zistili paratýfus, preto ostalo
dieťa pod lekárskym dozorom. Keď týždeň uživalo čaj z čerstvých nechtikových kvetov a podrobilo sa homeopa-
tickému liečeniu, veľmi sa zotavilo. Bezprostredná trojnásobná skúška na pôvodcu týfusu bola na prvý raz
negatívna."
Dobrá výsledky s nechtíkom sa prejavili aj pri Infekčnej žltačke. Je aj vynikajúcim liečebným prostriedkom pri
chorobách pečene. Kvety, listy a stonka sa zaparia vriacou vodou a čaj sa pije nesladený. Pri vyššie uvedených
chorobách sa denne vypijú 3 až 4 šálky čaju. asi 1 polievková lyžica každú štvrťhodinu. Z nechtika získame
antlhelmlntlcký (na vyháňanie črevných parazitov) prostriedok, ak jednu polievkovú lyžicu nechtikových kvetov
zaparíme 1/4 litrom vody. Šťava z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab. Lišaje a zdurené žľazy
sa liečia omývanfm nechtlkovým záparom. Ak sa zapar pravidelne pije, prečísľuje. Kto nosí okuliare a umýva
si očt vlažným čajom, zlepší sa mu zrak.
Pri rakovinových vredoch a nádoroch, pri otvorených nohách, kostižere, holeňových vredoch a pri zlých,

26

hnisavých, zle hojaclch ranách pomáha umývanie záparom nechtlka a prasličky zmiešaných v rovnakom
pomere. Dáva sa plná polievková lyžica zmesi na pol litra vody. Aby som zdôraznila jedinečné účinky čaju
z nechtlka. uvediem ešte niekoľko liečebných úspechov: Istá zdravotná sestra osem rokov trpela na zápal
hrubého čreva
a až potom sa prihlásila k odbornému lekárovi. Podľa mojej knižky jej poradil zapar z nechtika.
Štyri týždne pila po dúškoch denne dve šálky. Nemohla pochopiť, že po lakom krátkom čase jej zmizli všetky
ťažkosti. Jedna rehoľná sestra ml rozprávala, že trpela silnými hnačkami. Hoci pila rumančekový čaj. stav sa jej
nezlepšoval. Až keď začala užívať nechtlkový zapar, choroba zakrátko ustúpila. Iná rehoľná sestra z Bavorska
trpela 15 rokov na pieseň nôh a často mávala aj zápal žil. Nohy sa (ej vyliečili, až keď začala používať
nechtlkovú masť.
Chrastavosť v nose sa dá ľahko vyliečiť nechtíkovou masťou. Poznámka: Ak má niekto odpor k bravčovej

masti, na prípravu nechtlkove) masti môže použiť dobrý rastlinný tuk. Aby masť ostala pri tomto spôsobe prípravy

hladká, pridáme v teplom stave do hmoty trochu oleja.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá Čajová lyžička byliny na V4 litra vody.
Sedací kúpeľ: 4 hrste čerstvej byliny alebo 100 g suchej na jeden sedací kúpeľ {pozri Všeobecnú časť.
Sedací kúpeľ).

Umývanie:

Na % litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín.

Tinktúra:

1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20" C

Masť:

4 plné hrste nechtika (listy, stonka a kvety) sa nadrobno porežú. 500 g masti zo sadla
prirodzene kŕmeného prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vypráža
nie rezňa. Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík, nechá sa vzkypieť, premieša sa
a odstaví z platne. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. Na druhý deň sa trošku pnhreje
a pratiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky.
Čerstvá šťava: Listy, stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odstavia.

ORECH KRÁĽOVSKÝ (Juglans regia L.]

Orech kvitne v máji, ešte skôr ako vypučia listy. V júni zbierame čerstvé listy, zelené oriešky uprostred júna.
kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť, zelené tobolky krátko pred dozretím, prv než zhnednú, a zrelé plody
v septembri.

Čaj z orechových listov Je výborným prostriedkom proti poruchám tráve
nia, proti zápche, nechuti do jedla a na prečistenie krvi. S úspechom
sa používa aj pri cukrovke a proti žltačke
Macerát z listov ako prísada do kúpeľa je účinný pri všetkých skrotulóz-
nych a rachitlckých
chorobách, pri kostržore a rozjatrení kosil, ďalej pri
hnlsani nechlov na nohách a na rukách. Keď budeme umývať záparom
zo zelených orechových listov mliečne chrasty (u dojčiat), chrasty
* na hlave a svrab,
Čoskoro sa dostaví dobrý výsledok.
Omývanie, prípadne kúpanie v tejto prísade pomáha proti uhrovltoatl,
hnisavým vyrážkam, poteniu nôh a blelotoku
Výplachy sa robia pn
zápale usmej sliznice, pri chorobách ďasna, hrdla a hrtana.
Silný zapar z orechových listov pridaný do kúpeľa lieči omrzliny Možno
ho použiť aj pn silnom vypadávaní vlasov, pričom treba usilovne masí
rovať pokožku hlavy. Je výborným prostriedkom aj pri opätovne sa vysky
tujúcich valach. Čerstvé listy zaháňajú aj iný nežiadúci hmyz.
Z natrhaných zelených orechov na Jána. teda asi v polovici júna (musia sa

dať ľahko prepichnúť) sa pripravuje vynikajúca orechovica, ktorá prečísluje

žalúdok, peceň a krv. odstraňuje slabosť žalúdka a hnilobné procesy
v črevách. Okrem loho je vynikajúcim prostriedkom proti hustnutlu krvi.

27

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička nadrobno narezaných listov sa zaparí vriacou vodou a
krátko vylúhuje.
Kúpele a omývanle: l00 g listov na úplný kúpeľ. Na omývanie jedna vrchovatá čajová lyžička nare2aných
listov na V4 litra vody (pozri Všeobecnú čast Úplný kúpeľ). Na silný zépar použijeme
dvojitú dávku.
Orechovlca: Asi 20 zelených orieškov sa rozštvrti. náplni sa nimi Kaša so širokým hrdlom, zaleje
litrom ražného liehu, tak aby bol na 2-3 prsty nad orecbami. Uzavretú ffašu postavíme
na 14 dni, pripadne na 4 týždne na slnko alebo na teplé miesto. Potom orechovicu
scedíme a naplníme do Rias. V čase potreby užívame po 1 kávovej lyžičke. - Veľmi
chutný orechový likér pripravíme tak. že k zeleným orechom pridáme 2-3 klinčeky, kúsok
škoricovej kôry, trošku vanilky a polovicu pomarančovej šupy. dobre umytej, chemicky
nestriekanej. 500 g cukru sa povarí v % litri vody a prileje do scedenej orechovice.

PLAVÚŇ OBYČAJNÝ (Lycopodium clavatum L)

Ľudový názov: čertov spár, Jelení rožok, machovina, mach, medvedia tlapa,
morčia noha. spavec. svätojánsky pás, vlačucha.
Bylina podobná machu, vždyzelená s jeden až dva metre dlhými plazivými
stonkami a jemnými tenkými korienkami, rastie na lesných pôdach. Z plazivých
stoniek vyrastajú 7 až 10 cm dlhé. veľmi mäkké, vidlicovito rozkonárené vetvičky
podobné vresovcu masovému, len s mäkšími a hustejšími šidlovitýmt listami.
Na štvorhraných rastlinách sa v leta vytvárajú žlté klasy, ktoré obsahujú výtrusy
(spóry), nazývané aj plavúrtová múčka. Táto múčka sa užíva homeopatlcky pri
poraneniach pokožky.
Plavúň je liečivá rastlina, obsahuje rádium a od machov ju ľahko rozoznáme
tak. že má dlhé plazivé stonky a v klasoch žlté výtrusy. Rastie len v horách
v nadmorskej výške vyše 600 m a v Ich okrajoch na severnej strane. Na rúbanis
kách rastlina ožltne a napokon celkom vymizne, pretože pod priamymi slnečný
mi lúčmi stráca životnú silu.
V Rakúsku a Nemecku (samozrejme, aj u nás, pozn. prekl,) je plavúň zákonom
chránený, preto ho odporúčam nakupovať v lekárni. Plavúň sa zbiera len
na severne orientovaných stranách, lebo len ten je dobrej kvality.
Plavúnový zapar veľmi odporúčam pri dne a reumatických ochoreniach, keď sa prejavujú zmeny tvaru okolo
kfbov, pri chronických zápchach a hemoroidoch (zlatá žila). Osoby, ktoré trpia na hnačky, nech tento
Čaj užívajú veľmi opatrne, lebo môžu dostať kŕče do čriev. Plavúň sa nevarí, ale len zaparí vriacou vodou
Zapar sa Užíva aj pri všetkých ochoreniach močových a pohlavných orgánov, pri bolestiach semenníkov
a
ich zatvrdnutí, pri výskyte plesku v obličkách a pri obličkových kolikách. Plavúň je nenahraditeľný pri
zápaloch pečene, pri chorobnom bujnení väzivového tkaniva pečene, najmä keď má zhubný charakter.
Veľmi rýchlo vracia rekonvalescentom plnú silu.
Manžel Jednej mojej známej dlhé roky trpel na nočný záduch, ktorý mu liečili ako srdcovú astmu. Bolo mu čoraz
horšie, až mu lekár pri ďalšej návšteve povedal; „Keď neprestanete ihneď pracovať, do ôsmich dní zomriete!"
Lekár muža poslal do nemocnice v Grieskirchene. Od jednej ženy som sa dozvedela, že stvrdnutú pečeň
(cirhózu pečene)
v poslednom štádiu. S cirhózou pečene ide ruka v ruke nočný záduch. Po nejakom čase
poslali muža ako na smrf chorého domov. Na moju radu mu manželka zadovážila plavúň, ktorý veFmi rýchlo
pomohol. Bude sa vám to javiť ako zázrak, no po užití prvej Šálky plavúňovóho záparu sa obávaný nočný záduch

stratil.

Ak sa dozviete v okruhu svojich známych o niekom, kto má cirhózu pečene, dodajte odvahy tomu Človeku,
aj keď bude jeho stav beznádejný, a upozornite ho na plavúň, ktorý obsahuje rádium a je takou významnou
liečivou rastlinou. Plavúň môže vrátiť život aj ľuďom, ktorí trpia zhubným ochorením pečene-

Počas jednej náučnej vychádzky po lese. Moru podnikla skupinka Hornorakúšanov. upozornila som svojho
sprievodcu doktora Bruna Weinmeistera. biológa z odboru rastlín, na liečivo účinky plavúrta, predovšetkým pri
cirhóze pečene a rakovine pečene,

Nato mi porozprával nasledujúcu udalosť: Ako mladý študent Šiel s niekoľkými priateľmi do hôr. Na ceste k chate

našiel medzi kosodrevinou plazivú stonku plavúrta a ovinul si ju zo žartu okolo klobúka. Jeho priateľ dostal
cestou k chate bolestivý krč do nohy. a to taký, že sa mu noha v kolennom kfbe vykrútila. Spoločníci
sa mu usilovali všemožne pomôcť. Chatár doniesol aj írancovku a masíroval mu nohu. no máme. Mladý
Welnmeister dostal Šťastný nápad a obviazal plavúrtom zo svojho klobúka priateľovi nohu od hora nadol. Noha
sa ihneď vrátila na správne miesto. Doktor Weinmeister si myslel, že je to náhoda. Kŕče sa možno jednoducho
uvoľnili. Na ceste domov natrhal za hrsť plavúrta pre svoju domácu, ktorá často dostávala kŕče do nôh. Plavúrt
jej kŕče ihneď uvoľnil. Po rokoch sa raz doktor Weinmeister rozprával o tejto udalosti s odborným lekárom.

Od neho sa dozvedel, že plavúrt obsahuje rádium. Odvtedy si veľa ľudi pomohlo plavúnom vo vrecúšku od kŕčov

v nohách, najmä v lýtkach.
Moju známu poslali do nemocnice, pretože nemohla močiť. Silno jej opuchlo plece. Ked odišla z nemocnice.
bolo opäť všetko po starom. Našťastie som práve mala doma plavúrt, lebo moja svokra, ktorá mala vtedy
S6 rokov, trpela v tom čase na kŕče v lýtkach. Moja domnienka, že známa môže mať kŕče mechúra, sa potvrdila,
keď som (ej priložila vrecúško so sušeným plavúnom na oblasť mechúra, a o dve minúty mohla močif. Vrecúško
s plavúnom nosila v oblasti mechúra ešte niekoľko dni; pozvoľna sa stratila aj voda z opuchnutého pleca.
Sama som roky trpela na vysoký krvný tlak Zväčša to súvisí so zvýšenou činnosťou obličiek, Priložila som
si na noc vrecko so sušeným plavúrtom na obličky. Na druhý deň mi klesol krvný tlak z 200 na 165. Odvtedy
si niekedy prikladám na oblasť obličiek vrecko naplnené Čerstvým plavúnom.
Pri kŕčoch v lýtkach sa plavúrt uloži do plátna a obviaže sa ním lýtko. Možno si urobiť aj kúpele nôh, pri kŕčoch
mechúra sedacie kúpele (pozri Všeobecnú časť. Sedaci kúpeľ).
Po zraneniach vo vojne a úrazoch zostávajú jazvy, ktoré spôsobujú kŕče. Jeden invalid mal na chrbte jazvu.
do ktorej sa dala vložiť ruka, Tá jazva mu vždy vyvolávala bolestivé kŕče. po ktorých sa spotil na celom tete.
Bolesti siahali až na kožu na hlave. Po tridsaťročnom utrpení som zbavila toho muža trápenia vankúšikmi
s plavúnom a kúpeľmi.
iPlavúrtové výtrusy, ktoré dostať v niektorých lekárňach, pomáhajú v krátkom Čase vyhojtť chorým ľuďom1

otvorené rany. Otvorené miesta jemne a opatrne posypeme plavúňovými výtrusmi. Už po prvom použití nastane

citeľná úľava. (O ďalších liečebných výsledkoch s plavúnom sa môžete dočítať v knižke Maria Treben's
Heilerfolge. vydanej v nakladateľstve Wilhelrna Ennsthalera.)
Ak je niekto tak pevne spätý s liečivými rastlinami ako ja. dosahuje takmer zázračné výsledky. Treba
si pripomenúť, Že Stvoriteľ nám toto všetko položil k nohám. Mnohí ľudia sa potkýnajú o tieto dary. a necítia
vsemohúcnosf nebies.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

Zarovnaná čajová lyžička plavúrta sa sparí % litrom vriacej vody a krátko vylúhuje. Pije
sa len 1 šálka denne, a to ráno nalačno. Užíva sa po dúškoch pol hodiny pred raňajkami
Pri cimôze pečene sa denne po dúškoch pijú 2 šálky.

Plavúňové vankúšiky: Vysušeným plavúrtom (podľa vefkosti miesta postihnutého kŕčmi sa dáva 100,200

alebo 300 g) sa naplní vrecúško, ktoré sa potom cez noc prikladá na boľavé, kŕčmi
postihnuté miesto. Tieto vankúšiky si udržia liečivú pôsobnosť až jeden rok.

Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časí.

PODBEĽ LIEČIVÝ (TussilagofarfaraL.)

j

Keď na našich lúkách a svahoch niet ešte ani stopy po jarnej zeleni, keď sa oko nepostaví pri pučiacich
|tíiňadách vŕb. tu podbeľ, ako prvý zvestovateľ Jari, vystrčí svoje žlté kvetné hlávky.
Na vlhkých pôdach, obnažených návršiach, kopách piesku, úhoroch a násypoch nájdeme celé vankúše podbe-

29

ľových kvetov, ktoré vypučfa zo zeme oveľa skôr ako listy. Včely a hmyz
z nich čerpajú prvú výživu. Podbeľu sa dobre darí na ilovitých a hlinitých
pôdach. Je spoľahlivým ukazovateľom hlinitých a dovitých pôd. Podbeľ
je> prvým kvetom, ktorý zbierame na zimnú zásobu. Jeho protizápalove
a hlieny uvoľňujúce vlastnosti výborne pôsobia proti bronchitíde (zápalu
priedušiek), kataru hrdla a hrtanu, prieduškovej astme a zápalu pohrud
nice. ako a) pri začínajúcej tuberkulóze pľúc. Pri zdĺhavom kasil £1 mu-
čivom zachrípnutí by bolo treba viac ráz za den pif teplý podbeľový zépar
s medom.

Neskôr, v máji. použijeme aj jeho plstnató listy, ktoré sú na líci zelené, na rube

sivobiele. Pre veľký obsah vitamínu C sú vhodné na polievky a jarné šaláty.
Keďže listy obsahujú viac účinných látok ako kvety, zbierame, pravdaže,
a| tie a na prípravu čaju použijeme zmes kvetov a listov.

Prírodní liečitelia, počnúc starovekom a končiac ctihodným otcom Kneippom,

podbeľ jednoznačne vychvaľujú. Čerstvé, umyté a na kašu rozomieté listy
priložené na hruď pomáhajú pri všetkých ochoreniach pľúc, pri ruzl a pri
poranení tkanív, ktoré sprevádzajú modročervené opuchy, ba dokonca
ai pri zápale mazových vačkov - burzitfde. Účinky takýchto kasovitých
obkladov sú ohromujúce. Obklady zo silného záparu podbeľových listov sa používajú pri ftkrofulóznych
vredoch. Pri chronickej bronchitíde - zápale priedušiek - sprevádzanej opakovanými záchvatmi a dusivým
záduchom treba viac ráz vdychovať paru z podbeľa, a to z listov a kvetov Zakrátko chorému veľmi odľahne.
Aj napuchnuté nohy by sa mali častejšie kúpavať v zápare z podbeľových listov.
Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare príeduälek. Hlinený
hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a dale] plníme,

až kým nie )e nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu alebo celofánu

a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme doskou a zasyperne-
zemou Rovnomerná teplola pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec vyhrabeme a získaný sirup
raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so širokým hrdlom. Tento sirup
je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období Odoberáme z neho po Čajovej lyžičke.
Pri astmatických bolestiach, trvalých poškodeniach priedušiek a škodlivých následkoch fajčenia nám vynika
júce služby zavčas zjari urobia dve alebo tri lyžičky čerstvo vytlačenej šťavy z podbeľa, ktorú pijeme s mäsovým
vývarom alebo teplým mliekom.
Na 2apálené cievy priložíme čerstvé roztlačené listy, ktoré sme s čerstvou smotanou vymiešali na hmoiu
podobnú masti, a ľahko obviažeme šatkou. Čerstvo vylisovaná šťava z podbeľových listov nakvapkaná do ucha
pomáha proti bolestiam v uchu.

ČAJ NA UVOLNENIE HLIENU
Ak si chceme pripraviť čaj na uvoľnenie hlienu, zmiešame podbefové kvety a listy, kvety divozela
velkokvetóho, pfúcnik lekársky a listy skorocelu kopljovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín
dávame dve Čajové lyžičky na }

U litra vody a zaparíme. Denne užívame tri Šálky tohto čaju, sladeného

medom. Čaj sa pije po dúškoch teplý.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička kvetov (neskôr kvety a listy zmiešané v rovnakom pomere)
na % litra vody Zaparí sa a krátko vylúhuje.

Obklady:

Čerstvé listy sa pomliaždía na kašu a prikladajú.

Inhalácia:

Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod
uterákom. Opakujeme viac ráz za deň.
Kúpele na nohy: Dve plné hrsle podbeľových listov zaparíme zodpovedajúcim množstvom vody.
králko vylúhujeme. Kúpeľ trvá 20 minút.
Čerstvá šťava: Čerstvé, umyté listy odstavíme v domácom odšťavovači.
Sirup a čajová zmes na uvoľnenie hlienu a proti chrapfavosti: Pozri na príslušnom mieste v texte.

30

PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum arvense L.)

Ľudový názov; divo proso, praslica, praslička polnia. šmirgľová alebo vechrová
tráva.
V skorej jarí vyrastajú z rozložitého podzemku uloženého hlboko v zemi dvojaké
stonky: najprv nerozkonárené hnedosfarbené plodové jarné stonky nesúce klas
aporoíylov s výtrusnicami a neskôr zelené, až 40 cm vysoké prasienovlte rozkoné-
rené. podobné maličkým jedličkám. Prasličku nájdeme na poliach, železničných
násypoch a na kopcoch, Tá, Čo rastie na ílovitých pôdach, je najliečivejšia. Podľa
miesta výskytu obsahuje 3 - 16 % kyseliny kremičitej, ktorá má obzvlášť dobré
liečivé účinky. Prirodzene, rastliny na pôdach chemicky hnojených nezbierame.

Praslička s jemnejšími konárikmi sa vyskytuje prevažne v lesoch a na ich okrajoch.

Je tiež liečivá.
V rudovej liečbe bola táto rastlina už za dávnych čias veľmi známa, predovšetkým
pre svoje krv zastavujúce účinky a pôsobenie pn chorobách obličiek a mechú
ra. Napriek tomu však upadla do zabudnutia. A nebol to nik iný ako nás vefký
a slávny prírodný liečiteľ ctihodný otec Kneipp, ktorý vrátil prasličke jej pôvodný
význam. Kneipp o nej hovorí: „Je nenahraditeľná a neoceniteľná pri krvácaní,
chrlení krvi, pri močových a obličkových chorobách, rjri kameňoch a plesku." A pokračuje: „Praslička

vykonáva mimoriadne služby pri zastaraných chorobách, pri zahnívajúcich ranách, dokonca pri rakovinových

nádoroch a takisto pri kostlžere, Umýva, utišuje a súčasne rozpaľuje poškodené miesta. Teplú vlhkú prasličku
zabalíme do vlhkého plátna a priložíme na poranené miesto."
Švajčiarsky kňaz ^únzle sa vyjadril, že všetci ľudia by od určitého veku mali denne vypif šálku prasiičkovôho
čaju. Všetka reuma, dna a nervové choroby by zmizli a každý Človek by sa dožil zdravej jesene svojho života.
Kunzle hovorí aj c starom. 86-ročnom mužovi, ktorý sa kúpeľmi z prasličky vyliečil z kameňov, a potom žil ešte
veľa rokov. Okrem iného vraví: „Keď sa táto rastlina užíva vnútorne ako čaj, zakrátko, niekedy ihneď vylieči
aj to najsilnejšie krvácanie a chrlenie krvi."
Niet lepšieho prostnedku na prechladnutie mechúra so zvleravými bolesťami ako zapar z prasličky, ktorej pary
necháme pod kúpacim plástom pôsobiť na mechúr 10 minút. Keď to niekoľko ráz opakujeme, choroba rýchlo
ustúpi Starých ľujf, ktorí sa nemôžu naraz vymočiť a zvíjajú sa v bolestiach, môžu horúce pary prasličky
oslobodiť od týchto bolesti bez toho. žeby Im lekár musel zaviesť katéter.
Pri plesku v obličkách, pri obličkových a mechúrových kameňoch sa odporúčajú horúce sedacie kúpele
r prasličky, pije sa pri nich horúci praslickový zapar, moč sa však musi zadržať, aby sa potcm pod tlakom
kamienky vyplavil. Takto kamene zväčša odídu. Na tieto rady som dostala viaceré listy, ktoré len potvrdzujú
správnosť mojtch pokynov. Dodržiavanie rád pomohlo uvoľniť obličkové kamene, postihnutí sa cítia dobre
a nemajú ťažkosti.
Praslička sa osvedčila aj v prípadoch, keď iné odvodňujúce prostriedky zlyhali, napríklad pri nahromadení
vody v osrdcovnlku 6 v pohrudnici, alebo pri poruchách obličiek. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička
prvotriednym, tak vnútorným, ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechúra.
Pn zapálení a hnlsani obličkové) panvičky spôsob! jeden |ediný sedací kúpeľ z prasličky zázraky. Vtedy
použijeme - len na vonkajšie použitie - prasličku najväčšiu (Equisetum telmatela EHRH.) so stonkou hrúbky
prsta z močaristých pôd a z horských pasienkov, ktorá veľmi rýchle vylieči ťažké zápaly obličkovej panvičky
a jej hnisanie. Mo,^ dobrá známa ležala týždne a mesiace s ťažkým zápalom obličkovej panvičky v Innsbruckej
nemocnici. Pretože liečenie nemalo konca-kraja. obrátila sa o pomoc na mňa- Poradila som jej sedacie kúpele

z prasličky. O niekoľko dni prišiel list: „Zachránila ci ml život. Som doma. Prasilčkovó kúpele ma zbavili všetkých

bolesti a dali mi novú silu!" Praslička najväčšia, hrubá ako prst, vyskytujúca sa na močaristých lúkách
a ne horských pasienkoch, sa môže používať len na sedacie kúpele. Na prípravu Čaju a vnúlornó užívanie
M môže trhať len praslička z rolí, lesných ciest a okrajov lesov
Ťažké pôrody mlčdým matkám niekedy spôsobia poruchy zraku. Príčina je zaručene v tom, že obličky sú pri
pôrode veľmi zaťažené. Sedacie kúpele z prasličky pôsobia zvonku na prekrvenie obličiek, tlak v obličkách
stzniži a v dôsledku toho sa postupne stratia aj poruchy zraku.
Veľký nemecký kneíppovec doktor Bohn vzdáva tejto rastline najväčšiu chválu: „Na jednej straie je praslička
prostriedkom proti krvácaniu, na druhej strane - a to vo vyššej miere - je prostriedkom, pôsobiacim na obličky.
po užití záparu z prasličky sa veľmi ľahko uvoľňuje tmavo sfarbený moč. Pri vodnatleľke je praslička najúčin-

31

nejšim prostriedkom." Keo* niet iného prostriedku na odvodnenie, vynecháme ostatné bylinné čaje a pijeme
štyri ai päť dni (v ťažkých prípadoch až Šesť dni) päť až Šesť šálok praslickovóho záparu. no len po dúäkoch,
rovnomerne po celý deň. Skúsenosť ukázala, že voda z tela väčšinou odíde.
Pri svrbiacich kožných vyrážkach, no aj keď sú drsné, hnisavé alebo chrastavé. pomáha omývanie záparom
z prasličky a obklady z neho. Omývanfm praslíčkovým záparom alebo kúpeľmi z prasličky sa liečia hnisavé

zápaly nechtového lôžka, otvorené rany na nohách, kostlžer, rozjatrené staré rany, rakovinové nádory,
ostrohy na päte, flstuly, zápal vlasových korienkov,
rozličné druhy llsajov a lupus (tuberkulóza kože).
Zaparenú rastlinu liež možno zabaliť do plátna a použiť ako obklad. Pri bolestivých hemoroldových uzloch
prikladáme Čerstvú kašu z raslllny. ktorú pripravíme takto: čerstvú prasličku umyjeme a na drevenej doske
rozmliaždime na kašu.
Pri pretrvávajúcom krvácaní z nosa sa prikladá obklad z ochladeného praslickovóho záparu. Ako prostriedok
na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní z pľúc, maternice, hemoroidov a žalúdka. Tu, prirodzene,
treba prirpavif silné zápary. Normálne rátame na šálku (1/4 litra) jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny, pri
krvácaní dávame na Šálku dve až tn vrchovaté čajové lyžičky. Praslička spolu s Veronikou svojimi krv prečisťu*
júcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu cfev a strácaniu pamäti Je aj najlepším
preventívnym prostriedkom proti rakovine.
Ako volmi dobrý prostriedok proti poteniu nôh možno odporúčať prasličkovú tinktúru (pozri Spôsob použitia).
Dobre umyté, osušené nohy sa natrú prasličkovou tinktúrou. Okrem toho je dobré každý deň ráno na lacno pol
hodiny pred raňajkami vypiť šálku praslickovóho záparu. Pn potení nôh rovnako dobre pomáhajú prasllčkovô
kúpele (pozri Spôsob použitia). Pri šupinách na hlave si treba denne umývať vlasy záparom z prasličky
a masírovať pokožku hlavy dobrým olejom Šupiny sa veľmi rýchlo stratia.
Zapar zo zmesi prasličky a ľubovníka, ktorého sa pije jedna až dve šálky denne a pritom sa večeria suchá
strava, pomáha proti nočnému pomočovaniu. Možno ho odporúčať na kioktanie pri zápale mandli, zápaloch

ústnej sliznice, pri hnilobe úst a ďasien, krvácaní ďasien alebo pri Iných zápaloch, pri fistulách a polypoch

na podnebí a v hrdle. Ženám s blelotokom prospievajú sedacie kúpele z prasličky.
Nesmieme zabudnúť, že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom
zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze.
Pravidelným užívaním praslickovóho záparu sa do tela neprestajne
dostáva kyselina kremičitá, a tým sa liečia tuberkulózne pľúca. Odstráni sa aj celková slabosť sprevádzajúca
tuberkulózu.
Nové výskumy potvrdzujú podľa rakúskeho biológa Richarda Wlllforta domnienku, že dlhodobejším užívaním
záparu prasličky sa zabrzdi rast zhubných rakovinových nádorov (tumorov), až napokon zmiznú. Týmto

spôsobom sa liečia dokonca aj polypy v podbruši alebo v konečníku, ako aj zápaly mazových vačkov. V oboch
prípadoch sa liečenie podporuje parnými obkladmi a sedacími kúpeľmi. Parné obklady pomáhajú aj pn kŕčových

bolestiach žalúdka, pn pečeňových a žlčníkových záchvatoch a pri bolestivom zastavení krvi (stáza). ktoré
svojim tlakom smerujúcim nahor ovplyvňuje činnosť srdca.
Dňa 19. decembra 1977 mi telefonovali z Východného Štajerská. Išlo o 49-ročnóho roľníka, ktorému sa vytvoril
na päte tvrdý nádor, sprevádzaný veľkými bolesťami. Muž nemohol chodiť. V nemocnici si ho nechali niekoľko
dni a opäť ho poslali domov. Poradila som mu parné obklady z prasličky, lebo tie odstraňujú aj zhubné nádory.
Môžete si predstaviť, aká som bola prekvapená, keď 22. decembra, teda o tri dni. mi zatelefonovali, že nádor
celkom zmizol. Pokožka zmľandravela a zmäkla, tvrdý nádor však nebolo cítiť. Hľa, nový ďiv z Božej lekárne!
Presviedčam sa. že prasllčkové kúpele prinesú úľavu dokonca pri ťažkom poškodení medzlslavcových plat
ničiek
(chrbtice), pokiaľ ho nezapríčinilo zaseknutie nervu, RĎntgenové snímky ukážu starobou opotrebované
stavce, no to nie je dôvod, aby srne trpeli. Zo skúsenosti vieme, že tlak narušenej obličky smeruje nahor,
prechádza do nervov prebiehajúcich po povrchu pozdĺž chrbtice a zapríčiňuje tieto bolesti. Teda nie
sú to medzlstavcové platničky, ale tlak obličky na voľne ležiace nervy. Sedacie kúpele pôsobia svojím hĺbkovým
účinkom na obličky a ihneď odstraňujú ich tlak smerujúci nahor.
Istá 38-ročná žena sa tri roky liečila na bolesti medzlstavcových platničiek. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti
zväčšovali, plecia a krk jej tak zmeraveli, že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci tyče. ktorú jej manžel
primontoval na posteľ. V tom čase som mala prednášku v Štajerskú v Hornom Rakúsku a zoznámila som
sa s ňou. Určite užasnete, keď vám poviem, že tej panej po jednom jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli

všetky bolesti. To isté piati aj o poškodení platničiek pri jazde na traktore. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky,

no narúšajú sa nimi obličky. Ihneď vznikne tlak dohora, ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prasličky,
Isté pani zo Švajčiarska mala už roky stuhnuté krčnô stavce ako kameň. Po každoročných liečebných kúrach
u doktora Zelleisa v Gallspachu nastávalo len prechodné zlepšenie, no nie vyliečenie. Náhodne som sa s touto

partou zoznámila. Hoc) som ju veľmi nepresvedčila, sľúbila mi, že po návrate domov vyskúša sedací kúpeľ
z prasličky. Potom mi však čoskoro zatelefonovala: Ešte keď sedela v teplom prasličkovom kúpeli, stŕpnutíe jej
už po desiatich minútach prešlo, Meravosf celkom zmizla, a ani po rokoch, ako som počula, sa nevrátila.
Význačný nervový lekár dr. Wagner-Jauregg píše vo svojich spisoch: „Dve tretiny nervové chorých ľudí
by nemuseli ísť do nemocnice, keby mali zdravé obličky." Odvtedy sorn poradila mnohým ľuďom, Mori pre
poruchy obličiek trpeli depresiami, halucináciami, záchvatmi zúrivosti, prasiičkové sedacie kúpele, a tak
som Ich zachránila pred ústavom pre nervové chorých. V týchto prípadoch treba okrem pŕhľavovóho a rebrfč-
kového záparu pif ráno 3 večer aj po šôlke prasličkovôho záparu.

Pri ťažkých poruchách obličiek so všetkými sprievodnými znakmi treba použif sedacie kúpele z čerstvé) prasličky:

najlepšie, ako sme uí uviedli, z prasličky najväčšej z močaristých lúk. Na jeden kúpeľ treba páflítrové vedro
plno bylín (pozri Spôsob použitia a Všeobecnú časť pod heslom Sedacie kúpele). Pri sedacích kúpeľoch musia
byf obličky pod vodou - kúpeľ má trvať 20 minút! Po ňom sa neosušime, ale ešte mokrí v kúpačom plášti
si na hodinu ľahneme do postele. Až potom sa preztečieme do suchej bielizne. Sedací kúpeľ možno prihriať
a ešte dvakrát použiť.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Nechá sa zapariť.
Pamýobkiad: Plná 4 hrste prasličky sa dajú na sito a zavesia nad vriacu vodu. Keď je bylina horúca
a mäkká, zabalíme ju do ľanového plátna a priložíme na choré miesto. Bezpodmienečne
treba všetko ešte teplo zabatift Necháme pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc.
Sedacf kúpeľ 100 g prasličky sa dá na noc do studenej vody, nasledujúci deň sa zohreje na bod varu

a prdá do vody na kúpeľ Kúpeľ má trvať 20 minút. NeosuSlrne sa, ale mokrí si v kúpačom

plášti ľahneme na hodinu do postele Voda na kúpanie musí siahať nad obličky.

Tinktúra:

10 c Čerstvej prasličky sa dá do 50 g pravej ražnej pálenky. Nechá sa 14 dní na slnečnom
mieste alebo v teple. Denne sa premieša.
Kašovltý obklad: čerstvá praslička sa dobre umyje a na drevenej doske rozmlfaždl na kašu.

PŔHĽAVA DVOJDOMÁ (Urtica dioica L.)

Istý lekár sa raz v rozhlasovej prednáške vyslovil, že pŕhľava patrí k našim
najlepším liečivým rastlinám. Keby ľudia vedeli, aká je liečivá, pestovali by ten
pŕhľavu. Žiaľ, o jej účinkoch vie len málokto.
Uečivosf pŕhľavy dvojdomej sa začína koreňom, pokračuje stonkou a konči
sa kvetmi. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili. Albrecht Durer (1471 - 1528)
namaľoval anjela, ako letí s pŕhľavou v ruke k trónu Najvyššieho. Švajčiarsky
kftaz Kúnzle poukázal vo svojich spisoch na to, že pŕhľava by už dávno bola
vykynožená, keby ju nechránila Jej pŕhľavosť. Hmyz a živočíchy by sa už dávno
postarali o Jej zánik.
Raz som poradila matke, ktorá mala sedem deti a od narodenia posledného
mala ustavične vyrážky, aby pila pŕhľavový zapar. Vyrážky jej po krátkom čase

zmizli a súčasne jej ustali bolesti hlavy, ktoré mala popritom. Pŕhľavu dvojdomú

som jej poradila preto, lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku.
a ja som predpokladala, že tá žena nemá od posledného pôrodu v poriadku
obličky. S ochorením obličiek idú často ruka v ru«e silné bolesti hlavy. Vyrážky
a) bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli. Pretože vyrážky majú vnútornú
príčinu, treba ich liečiť vnútorne Čajmi prečísľujúcimi krv.
Pŕhľava je naša najlepšia krvčistlaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. Pretože má dobrý vplyv na sllnivku
brušnú, znižuje pŕhľavový zapar obsah cukru v krvi. Lieči aj ochorenia a zápal/ močových ciest, chorobné
zadržiavanie mocu. Pratože súčasne účinkuje na vyprázdňovanie stolice, odporúča sa pri jarných kúrach.

Odkedy viem, aké je pŕhľava liečiva, robievam si z nej Štvortýždňovú čajovú kúru. a to na jar z mladých výhonkov
a v jeseni po kosení, keď mlado výhonky opäť vyrastú. Jednu šálku pijem ráno na lacno pol hodiny pred
raňajkami a jednu až dve šálky po dúškoch cez deň. Aj čaj pred raňajkami možno pif po dúškoch, aby sa dobrý
účinok zvýšil. Po takejto kúre sa cítim nesmierne dobre a mám pocit, že urobim trojnásobné množstvo prace
ako inokedy. Moja rodina i ja už roky neužívame lieky a ja sa cítim pružná a mladá. Napokon, ča| nechutí zle.
Pif ho treba bez cukru. Precitlivené a jemné povahy si môžu na zlepšenie chuli pridať rumanček kamilkový
alebo matu piepornú. V ľudovej medicine sa odporúča pif pŕhľavový zapar ako niekoľkotýždňovú kúru proti
chorobám pečene a žlčníka, sleziny, dokonca proti tumoru sleziny, pri zahlienení žalúdka a dýchacích
orgánov, pri žalúdočných kŕčoch a vredoch, vredoch čriev a pri pľúcnych chorobách. Aby sa hodnotné.
účinné látky zachovalí, bylina sa len zaparí. Preventívne sa pije jedna šatka záparu z pŕhľavy denne po celý
rok Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych Infekciách je pŕhľava prvotriednym pomocníkom.
Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železe Dostavujú sa stavy únavy a vyčerpanosti, človek
sa cíti starý a mene) výkonný. Vtedy je najlepšie užívaf čerstvú pŕhľavu, ktorá obsahuje železo. Tá nám pomôže
prekonať tento ťažký stav. Po pŕhľavovej kúre sa pomerne rýchlo cítime telesne lepšie, vracia sa energia a tvorivá
sila, človek začne aj navonok viditeľne rozkvitať.
Raz prišla ku mne mladá žena po dovolenke. Bola málokrvná. mala žalúdočné a žlčníkové bolesti, trvalé ju silno
bolela hlava. Poradila som je pŕhľavový zapar. Po nejakom čase som ju náhodou znova stretla. Celá šťastná
mi rozprávala, ako rýchlo jej pŕhľava pomohla. Odvtedy užíva túto liečivú bylinu celá jej rodina.
Pri vodnstleľke pomáha pŕhľava výdatným odvodňovaním. Účinnými krvotvornými látkami, ktoré obsahuje.
pomáha pri málokrvnostl. bledničke. anémii a iných ťažkých chorobách krvi. V zmesi s Inými liečivými
rastlinami sa účinne využíva pri leukémii (pozri heslo Leukémia). Ak niekto trpí na nejaký druh alergia (sem
patri aj senná nádcha), nech dlhši čas pije pŕhľavový zapar.
Pŕhľava zdoláva náchylnosť na prechladnutie a pomáha pri dne a reumatických chorobách. Jednej panej
z Eichstátiu tri roky lekársky ošetrovali bolestivý Ischias. V priebehu pol roka. po Šiestich 200-gramových úplných
kúpeľoch z pŕhľavy, bolesti zmizli.
Pred nejakým časom som sa zoznámila s 50-ročnou ženou, ktorá mala také riedke vlasy, že musela nosiť
parochňu. Pod ňou by jej bolt odumreli posledné zvyšky vlasov. Poradila som jej. aby si umývala hlavu záparom
z čerstvej pŕhľavy s prísadou záparu z pŕhľavových koreňov. Poslúchla moju radu a z týždňa na týždeň sa dáta
pozorovať, ako sa jej vlasy zotavujú a hustnú. Obzvlášť blahodarne na vlasy pôsobí tinktúra, ktorú pripravujeme
z jarných alebo jesenných píhľavových koreňov (pozri heslo Spôsob použitia, Umývanie hlavy a Tinktúra
z pŕhľavy). I ja si denne masírujem takouto tinktúrou pokožku hlavy a nosím ju so sebou aj na cestách. Výsledok
je viditeľný: pokožka hlavy je bez šupin, vlasy sú bujné, husté, pružné a majú pekný lesk.
Pŕhľava veľmi pomáha pri zúžení ciev. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy, keby si zavčasu boli robili
kúpele z koreňov pŕhľavy dvojdomej (pozri Spôsob použitia).
Každý kŕč, nech pochádza z hocičoho, poukazuje na poruchy prekrvenia. V takýchto prípadoch sa odporúčajú
kúpele v zápare pŕhľavy. To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev. Hornou časťou
tela sa zohneme nad vaňu, vlažným záparom z pŕhľavy omývame miesta v oblasti srdca, pričom ich ľahko
maši rujeme.
Päťdesiatjedenročná žena z Bavorska mala 28 rokov flstulu a po celý čas ju sužovali neopísateľné bolesti.
Profesor v nemocnici operáciu odďaľoval, pretože fistula na tvári bola práve na jarmovej kosti. Roku 1978
obrátila sa táto nešťastná žena na ľudového liečiteľa, ktorý mal pre ňu pochopenie. Predpísal jej surovú stravu.
dýchacie cvičenia a psychokybernetiku. Jej zdravotný stav sa zlepšil, no celkom sa nevyliečila. V marci 1979
začala zbierať prvú čerstvú pŕhľavu a pila denne tri Šálky záparu, zmiešaného s jednou čajovou lyžičkou
Švédskeho horkého. Neskôr mi napísala: _Po štrnástich dňoch sa fistula na tvári zahojila a bolesti mi celkom
zmizli. A tak je to dodnes." (28.11. 1979.)
S radosťou sa dozvedám, ako mnohí ľudia na vlastnej koži pocítili liečivú silu pŕhľavy dvojdomej. Nedávno
mi písala jedna pani, ktorá denne pila šálku pŕhľavového záparu. Nielenže napriek každodennej ťažkej práci
nebola vyčerpaná a unavená, ale zmizlo jej aj hnlsajúce kurie oko. ktoré jej spôsobilo bolesti až v stehne
a nemohla si ho pre pracovné zaťaženie ani ošetrovať. Stratila sa jej aj pieseň na nechte, ktorú si nechcela
dať operačne odstrániť. Ano. tak môže pomôcť krvčisttaca a krvotvorné pŕhľava, na ktorú často nestačíme ani
upozorniť. Iná pani ml písala, že pŕhľavou si vyliečila ekzém, ktorý ju sužoval po dlhé roky. Takéto listy
sú okamihmi svella v mojom živote. Ukazujú mi. že naše dobré liečivé rastliny spoľahlivo pomôžu všade tam,
kde ich užívajú.

Raz prišiel ku mne plačúci starší muž. Pred tromi rokmi ochorel na chrípku. Odvtedy mal tmavohnedý moč
a trpel neznesiteľnými bolesťami hlavy. Nepomohlo mu ani množstvo predpísaných tabletiek, ani injekcie
(nakoniec tch dostával do hlavy). Práve naopak, bolesti hlavy sa stupňovaíi, už bol blízko samovraždy. Povzbu
dila som ho a poradila mu čerstvú pŕhľavu. Dva a pot litra záparu si mal rozdeliť na celý deň a pif ho. Po Štyroch
dňoch ml zatelefonoval, že bolesti hlavy mu celkom zmizli. O čosi neskôr mi poslal odkaz, že sa cíti zdravší
ako pred chrípkou. Využite aj vy čerstvé mladé výhonky pŕhľavy, najmä včasné zjari, a podstúpte prečísľujúcu
kúru. Prekvapia vás jej príjemné účinky.
Istá rehoľná sestra, alžbetínka z Klagenfurtu, poslúchla moju radu a veľmi ju prekvapil výsledok, škvrny, ktoré
mala na koži v oblasti žalúdka a krížov, ktoré silno svrbeli a nedali sa vyliečiť, zakrátko zmizli, keo* začala
užlvaf pŕhľavový zapar a držať diétu na pečeň. Zapar z pŕhľavy pomohol aj v mnohých Iných prípadoch.
Z listu, ktorý mi poslali z Dellachu v Korutánsku, vyberám toto miesto: „Srdečné Pán Boh zaplaŕ za neoceniteľnú
pomoc, ktorá sa mi dostala prostredníctvom vašej rady. Počas mojej 19 rokov trvajúcej choroby som pochodil
mnoho neurologických ústavov v celom Rakúsku. Nijaký lekár mi nevedel povedať, čo mi vlastne je. a už vôbec
nie, čo by mi pomohlo. Keď som začal pif zapar z pŕhľavy a užíval som ho celý týždeň, choroba sa ako zázrakom
pominula, akoby jej nikdy nebolo." Z uvedeného prípadu vidieť, ako rýchlo môžu naše liečivé rastliny pomôcť.
Pravdaže, nepomôže vždy iba jedna Šálka za deň, pri ťažkých ochoreniach treba vypiť po dúškoch aspoň dva

Htre denne,

Istá obchodníčka mi rozprávala, že nosí so sebou v termoske pŕhľavový zapar na všetky výlety, pochôdzky
a služobné cesty. Prisahala na jeho dobré účinky. Nielenže najlepšie hasí smäd, ale aj občerstvuje a zbavuje
veľkej únavy.
Ešte jedna dôležitá poznámka; pri IschlesJ, seknutí v krížoch, zápale nervov v rukách a nohách zľahka

potrieme choré miesto čerstvou pŕhľavou. Pri ischiasi napríklad pretrieme celkom pomaly nohu čerstvou rastlinou

počnúc po vonkajšej strane od členka nohy až po bok, odtiaľ späť cez zadok pozdĺž vnútornej strany nohy
až na patu. Podobne postupujeme aj na iných postihnutých miestach. Nato tieto miesta naputírujeme.

Nemali by sme sa Bohu poďakovať za jeho milosť, že máme takú nezvyčajnú liečivú rastlinu? Vo svojom krátkom

živote ľudia okolo nej prechádzajú a siahajú radšej po prostriedkoch utišujúcich bolesti a nadmieru ich užívajú.
Skutočne pomôcť však môžu len naše dobré liečivé rastliny, na ktoré často zabúdame.
Nakoniec by som ešte rada spomenula jeden zážitok, ktorý na mňa veľmi zapôsobil, v našom mestečku som
sa zoznámila so starou paňou, ktorá ml rozprávala, že jej lekár zistil silné bujnenie rakoviny v žalúdku.
Nevedela sa už pre svoj vysoký vek odhodlať na operáciu. Nato jej ktosi poradil zapar z pŕhľavy dvojdomej.
A ona denne chodievala do záhrady, kde pozdĺž plota rástla hustá pŕhľava, a každý raz st z nej za hrsť priniesla.
Keď navštívila po čase lekára, ten sa jej zadivený opýtal: „Čože. vy ste sa už dali operovať? Ale nevidieť žiadnu
jazvu." Rakovina sa celkom stratila a stará pani si ešte mohla užívať šťastnú starobu. Nemusíme dopustiť, aby
veci zašil tak ďaleko. Nikdy by v našom tele nevzniklo nič zhubné, keby sme si našu dobrú pŕhľavu nielen ctili.
ale aj v pravidelných odstupoch vo forme záparu prijímali jej obdivuhodnú silu.
A teraz jedna dobrá rada: začnime s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. Vysušenú bylinu dostaneme v každej lekárni
alebo predajni s liečivými rastlinami. Dovoľte našim liečivým rastlinám opäť vojsť do vášho domul Vystrejte
sa včasné zjari nožnicami a rukavicami a vyjdite do božej prírody! Budete mať veľkú radosť, keď si nazbierate
pŕhľavu sami, pod slobodným božím nebom. Čim čerstvejšiu ju budete užívať, tým väčšie liečivé účinky bude
mať. Myslite pritom na to, aby ste si z nej urobili zásobu na zimu. Na sušenie Je najlepšie zbierať májovú pŕhľavu.
Teste sa, že môžete niečo urobiť pre svoje zdravie.

Istý čitateľ z WestfálSka píše: „Môj sused používa pŕhľavu aj na hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade.

Do nádoby, ktorá má asi 300 litrov {možno použiť aj menšiu) dá väčšie množstvo pŕhľavy dvojdomej a dlhší
čas ju nechá lúhovat* vo vode. Touto pŕhľavovou vodou potom vždy polieva svoje rastliny, ktoré nemusí
postrekovať chemickými prípravkami, a predsa sú bez Škodlivého hmyzu. Ani mrkvu nenapadnú žiadne červy!
Keď sa chcete dozvedieť o ďalších účinkoch pŕhľavy, prečítajte si knižku Liečebné úspechy Márie Trebenovej
(Maria Treben's Heileríolge), ktorá vyšla vo vydavateľstve W. Ennsthalera.
Práve naopak postupujú niektorí poľnohospodári, keď na čistých okrajoch lesov a lúk, vzdialených od ciest

a iných znečisťovateľov. postrekujú pŕhľavu ničivými prostriedkami. Takto sa dostávajú jedy škodlivé pre človeka

až do nedotknutej lesnej pôdy. 2e tým však ničia aj vtáky a hmyz, na to už ti ľudia nemyslia. Čas na pokosenie
pŕhľavy kosou si roľníci dnes už nenájdu. Ako sme my ľudia oslepil!

35

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

i plná čajová lyžička na 74 litra vody, zaparí sa vriacou vodou a nechá krátko vylúhovať.

Tinktúra:

Na jar alebo v Jeseni sa vykopú korene, očistia sa kefou, nadrobno nakrájajú a naplnia
do ífaše až po hrdlo. Zaiejú sa 38 - 40% ražnou pálenkou a postavia na 14 dni na teplé

miesto.

Kuper nôh: 2 hrste dobre umytých, kefou očistených pŕhfavových koreňov a čerstvej pŕhfavy {stonka
a listy) sa dajú na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa zohrejú na bod varu.V lakom
teplom maceráte, ako človek znesie, sa 20 minút kúpu nohy. Pŕhľava zostáva vo vodnom
kúpeli. Tento kúpef nôh možno opäť povarif a 2 až 3 razy znova použif.
Umývanie hlavy: 8 až 10 plných hrsti čerstvej alebo vysušenej pŕhfavy sa dá do 5-litrového hrnca studenej
vody a na slabom plameni sa zohreje až na bod varu Nechá sa 5 minút lúhovaf.
Ak použijeme koreň pŕhfavy, dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody. nasledujúci
deň zohrejeme na bod varu a necháme 10 minút stáť. Na umytie hlavy možno v takomto
prípade použif jadrovo mydlo.

PRVOSIENKA JARNÁ (Primula veris L.)

Z husto rozkonárenóho podzemku vyrastá ružica podlhovastých vajcovitých kuče
ravých prízemných listov a 10 až 20 cm vysoký stvol s okollkom zlatožltých kvetov,
ktoré átria prijemnú medovú vôňu. Nájdeme Ju na horských lúkách, kopcoch
a v listnatých lesoch.
Veľmi rozšírená je aj prvosienka vyššia (Primula elatior /L J HILL). Rastie na lúkách,
okrajoch lesov a v krovinách na horských nivách Na vysokom stvole vyrastá okollk
jasnožltých kvetov. Kvety len slabo voňajú. Je takisto liečivá a môžeme ju užívať.
Tretí druh, prvosienka holá (Primula auricula L.), rastie v horách a je zákonom
chránená, preto ju nazbierame.
V jednej spoločnosti rozprával muž sediaci vedľa mňa, že je na hečeni
v Gallspachu. Je to jeho posledná nádej. Pretože sa blížil koniec pobytu
a zatiaľ bez výsledku, nevedel čo ďalej. Napriek najsilnejším prostriedkom
na spanie, ktoré mu podávali, nemohol zaspať. Nervov! lekári v Linzi ani
vo Viedni ho nevedeli zbavif tejto choroby. Keď si večer na smrť unavený
ľahol do postele, prepadla ho bolesf, akoby mu na lýtku zahásali horiacu
cigaretu. Prelo bol telesne aj duševne veľmi vyčerpaný, takmer zúfalý. Povedala som mu. že síce poznám
dobrý liek na spanie, ale neviem, či mu pomôže, keď taký dlhý čas užíval tie najsilnejšie lieky. Skúsil to. Náš
rozhovor sa odohral 7 decembra 1976. O sedem dni som opáf prišla k mojim známym, ktorí mi už vo dverách
radostne zvestovali, že náš známy priateľ môže opáf spávať. Súčasne sa zbavil aj bolesti v lýtku. Čaj
mu v krátkom čase vrátil zdravie a zahojil aj všetky nervové poruchy. Jeho ošetrujúci lekár si potom od neho
vyžiadal recept na Čaj proti nespavosti:
50 g kvetov prvosienky Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 I vody
25 g kvetov levanduly

a nechá sa 3 minúty lúhovaf. Zapar sa pije veľmi teplý, po dúškoch

10 g ľubovníka

pred spaním. Podľa potreby sa pnsladí medom.

15 g chmeľových šištičiek
5 g koreňov valeriány
Zapar treba uprednostniť pred všetkými chemickými uspávacími prostriedkami. Chemické prostriedky rozrušujú
nervový systém, zatiaľ čo tento zapar nervové poruchy odstraňuje.
Moja matka zbierala každú jar kvety prvosienky, pretože vedela, ako utišujúco táto rastlina pôsobí na srdce
a nervy. Trhala celé okolíky. Aj ctihodný otec Kneipp bol veľkým prívržencom prvosienky. Vidieť ho na jednom
obraze s prvosienkou v ruke. Svojimi krv prečísťujúcíml účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky, ktoré
spôsobujú dnu a reumatické bolesti. Ctihodný otec Kneipp hovorí: „Kto je náchytný na choroby končatín

(mysli tým dnu a reumu, pozn. aut}, nech dlhší čas pije donne dve salky prvosienkovôho záparu. Silno bolesti
povolia a časom úplne zmiznú."
Zapar z prvosienky je výborným prostriedkom na posilnenie nervov a srdca, zmierňuje migrénu a nervové
bolesti hlavy, vynikajúco pôsobí proti zápalom srdcového svalu, vodnatleľke a sklonom k poráike. Odvar
z koreňov, sladený medom, je výborný na obličky, lebo uvoľňuje močové kamene.
Na jarné prečistenie krvi odporúčame tento čaj:
50 g kvetov prvosienky

(Pod výhonkami bazy rozumieme mladé púčiky na jar.)
50 g mladých výhonkov bazy Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody, nechá
15 g pŕhľavových listov

sa 3 minúty lúhovaf.

15 g koreňov púpav/

Denne sa po dúškoch pijú dve šálky, môžu sa osladif medom.
Jedinečným prostriedkom proti srdcovým chorobám je prvosienkové vino, ktoré sa dá pripraviť na jar. Dvojlit
rová fľaša sa naplní kvetmi prvosienky (celé okolfky) voľne až po hrdlo a zaleje prírodným vinom. Kvety musia
byť ponorené. Fľašu ľahko zazátkujeme a necháme 14 dní na slnečnom mieste. Pri srdcových bolestiach
užívame občas glg vlna. ľudia chorí na srdce užívajú až tri polievkové lyžice denne.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. Nechá sa zapariľ a krátko sa vylúhuje.
Víno na srdce; Prípravu a použitie pozri na príslušnom mieste v texte!
Zapar na spanie: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte!
Jamy krvčIsHacI čaj: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte!

PÚPAVA LEKÁRSKA (Taraxacum otficinale WEB. in WIGGERS)

Ľudový názov: kaSinec, lucemlčky. májik, mlieč (zabi, žltý), leví zubec. pampališka.pampuška. púpava, púpava
lúčna, pumpelica. pumprlica.
Rastlina, ktorá sa považuje za burinu, predstavuje pre trpiace !udstvo nadovšetko cennú liečivú bylinu. Kvitne
v aprili a máji na všetkých medziach, lúkách a trávnatých plochách, 2ltý koberec jej kvetov nás každý rok vždy
znova a znova nadchýna, Veľmi vlhké miesta pre ňu nie sú vhodné. Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnos
ťami: pomáha pri bolestiach žtčnlka a chorobách pečene.

Listy zbierame pred kvitnulím, korene včasné zjari alebo v jeseni,
byľ počas kvitnutia. Celá rastlina je lieči/á. Ja si pripravujem včasné
zjari celú rastlinu ako šalát a podávam ho na večeru so zemiakmi
a vajíčkami na mäkko. Keď som bola v Juhoslávii na liečení, hostia
dostávali denne na stôl okrom Iného čerstvého šalátu misku šalátu
z púpavy. Lekár, známy špecialista na choroby pečene, mi na moju
otázku odpovedal, že púpava veľmi dobre vplýva na pečeň. Dnes
už viem. že čerstvé duté stvoly, denne päť až šesf kusov, konzumo
vané v surovom stave, veľmi pomáhajú pri chronickom zápale
pečene (je to veľmi bolestivá choroba, pichanie siahe až pod pravú
lopatku). Stvoly pomáhajú aj pri cukrovke. Cukrovkári by mali den
ne. kým je púpava v kvete, zjesť až desať kusov. Stvol spolu
s kvetom sa umyje, až potom sa úbor (kvetenstvo) odtrhne a zvyšok
sa pomaly požuje. Stvol chuti spočiatku horko, je chrumkavý
a šťavnatý, pripomína list endlvie. Chorľaví ľudia, ktorí sa cítia ubití
a unaveni, mail by podstúpiť štrnásfdnovú kúru z Čerstvých púpavo-
vých stvolov. Budú sa čudovať jej výborným účinkom.
Púpava pomáha aj pri iných ťažkostiach. Odstraňuje svrbenie kože,
llšaje a vyrážky, vylepšuje žalúdočné šťavy a čisti žalúdok
od všetkých usadenín. Čerstvý stvol bezbolestne rozpúšťa žlčové

37

kamene, upravuje Činnosť pečene a žlčníka. Okrem minerálnych lalok púpava obsahuje významné liečivé
a stavebné látky, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní splodín látkovej výmeny. Pre svoje krvčistiace
účinky pomáha aj pri dne a reumatizme. Po dvoj až trojtýždňovej liečbe čerstvým stvolom ustupujú aj opuchy
Žliaz. Púpava sa môže úspešne využiť aj pri žltačke a chorobách sleziny.
Korene púpavy, použité v surovom stave, ale aj vysušené, preclsťujú krv, urýchľujú trávenie, majú potopudné
a mocopudnô účinky, osviežujú. Zhodujú krv a sú teda vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi.
Staré knihy o liečivých rastlinách uvádzajú. íe ženy pripravovali z byliny a koreňov zapar na skrôôľovank*
pleti. Starostlivo si nim umývali oči a tvár a „dúfali, že sa im podarí zjasniť tvár". Rastlina patrí k bylinám, ktoré
v zime neodpočívajú. a vyháňa listy aj v chladnom ročnom období.

Každý rok na jar robim z púpavových kvetov sirup, pretože dobre chuti a súčasne prospieva zdraviu. Vianočné

medovníky pripravujem len z púpavového sirupu.
Moja matka stretla raz panlu. ktorá niesla plnú zásteru púpavových kvetov. Kerf sa jej opýtala, čo s tým bude
robiť, dozvedela sa recept na prípravu cenného púpavového sirupu, ktorý tu uvádzam:
Štyri plné hrste púpavy dáme do 1 litra studenej vody a pomaly zohrievame na bod varu. Keď tekutina vzkypí,
odtiahneme hrniec z platne a necháme celú noc stáť. Na druhý deň všetko prelejeme cez sito a odkvapkané
kvety vytlačíme oboma rukami. Do šťavy dáme len 1 kg cukru, premiešame a pridáme polovicu na plátky
nakrájaného a ošúpaného {ak je ošetrený chemickými látkami) citrónu. Citrón sirup trochu prlkysll. Hrniec
postavíme bez pokrievky na sporák. Keď chceme uchovať čo najviac vitamínov, zapneme sporák len
na najmenší plameň alebo najnižšiu teplotu. Tak zahusťujeme tekutinu bez varenia. Raz alebo dva razy celú
masu ochladlme. aby sme vyskúšali správnu hustotu. Sirup nesmie byf prlhustý, lebo pri dlhšom skladovaní
by začal kryštalizovať, no ani pririedky, lebo po čase by skysol. Musí mať takú hustotu, aby sa dal dobre natrieť
na žemľu alebo chlieb s maslom, vtedy príjemne chuti.
Raz u mňa v dome pracoval stolár, ktorému som na večeru pripravila studenú misu, kým rodina si pochutnávala
na chlebíčkoch s čerstvo pripraveným púpavovým medom. Náš stolár dostal naň chuť. Ako včelár nechcel
uveriť, že som med pripravila sama. Bol nim nadšený a tvrdil, že sirup sa nedá rozlíšiť od pravého medu. K lomu
chcem len pripomenúť, že chorým na obličky nerobí dobre kyselina vo včeľom mede. zatiaľ čo sirup z púpavy
je pre nich prijateľnejší.
Táto vzácna liečivá rastlina zastáva v ľudovom liečiteľstve význačné miesto. Bohužiaľ, veľa ľudí ju nepozná
a odstraňujú ju ako nepríjemnú burinu. Pri procesii na Božie Telo všimla som si mladika, ktorý niesol zástavu.
Celú tvár mal znetvorenú uhrami (aknô). Upozornila som jeho matku na krvčlstiaci pŕhľavový a púpavový čaj.
Táto pani púpavu nepoznala, hoci nebývala vo veľkom meste, ale v našom mestečku. Keď som jej raslilnu
ukázala, rozčúlene mi povedala, že predsa nebude dávať svojmu synovi hocijaké buriny.

SPÔSOB POUŽITIA

Macerát:

1 vrchovatá čajová lyžička koreňov sa dá na noc do % litra studenej vody. na druhý deň
sa zohreje na bod varu a scedí. Toto množstvo sa pije po dúškoch pol hodiny pred
raňajkami a pol hodiny po raňajkách.

šalát:

2 čerstvých, surových koreňov a listov (pozri príslušnú časť v texte).

Stvol:

Denne 5 až 10 vyrastaných stvolov sa požuje a zje.

Sirup:

Pozn príslušne miesto v texte.

PUŠKVOREC OBYČAJNÝ (Acorus calamus L j

Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch, jazerách, močiaroch a stojatých vodách. Z bahnitých
pobrežných vôd vyrastá vodorovne plazivý podzemok a z neho kolmo hore početné mečovité listy vysoké
až 1 m. Plochá, stlačená byľ nesie asi uprostred kužeľovitý, zelený až hnedý šúľok. Podzemok je hrubý asi ako
palec, dlhý až 1 m a v čerstvom stave má horkú, korenistú chuť. Po vysušení má miernu príchuť. Zbierame
ho včasné zjari alebo v pozdnej jeseni,
Podzemok puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestrannej slabosti zažívacích

38

ústrojov, pri plynatosti (vetroch) žalúdka a crlev, kolíkových záchvatoch, a!e
veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. Podzemok prispieva k otepleniu
a odhlloneniu flegmatického žalúdka a čriev. Možno ho odporúčať aj pri malát
nosti Čriev a slabej látkovej výmene, ako aj pri anémii a vodnatieľke.
Mimoriadne vychudnutí ľudia, ktorí strácajú váhu napriek dostatku potravy, mali

by pif čaj z podzemku pušk'ovrca a občas si ho pridať do úplného kúpeľa. Puškvorec

odstraňuje nechuť do jedia, pomáha pri poškodení obličiek a je dobrým pro
striedkom na prečistenie celého tela. Čaj dokonca pomáha deťom, ktoré neznáša
jú obilniny, čo sa v poslednom čase vyskytuje dosť často, Keď fajčiar pomaly
prežúva suchý podzemok. môže sa odučiť fajčiť. Siabé oči možno posilniť, ked
natierame zatvorené viečka čerstvou vylisovanou šťavou z podzemku. Niekoľko
minút necháme šťavu pôsobiť a potom viečka umyjeme studenou vodou.

Často som pomohla ľuďom s rozličnými omrzlinami teplými puškvorcovýml kúpeľ

mi. Podzemky dáme na noc do studenej vody, nasledujúci deň vodu prihrejeme
na bod varu. Päť minút lúhujeme. V mierne ochladenom, nie horúcom odvare
20 minút kúpeme postihnuté miesto. Tekutinu môžeme štyri razy zohriať a znovu
použiť. Takéto kúpele pomáhajú aj pri studených nohách a rukách, vtedy ich
používame čo najteplejšie.
Istý 36-ročný muž sa nevedel zotaviť z operácie tumoru pečene. Po štyroch
až piatich týždňoch dostal vysokú horúčku. Mali ho previezť z Linza na viedenskú
kliniku- Jeho starostlivá svokra mi porozprávala, v akom beznádejnom stave sa nachádza. Na črevách
sa mu začali vytvárať uzlfky. ktoré spôsobovali vysoké horúčky. Aj tu pomohol podzemok puškvorca. Pochopi
teľne, pri takýchto ťažkých stavoch sa čaj musí plť celé týždne, ba aj mesiace.
Na výlete z Weíssenbachialu do Postalmu som stretla manželský pár z Bad Ischlu. ktorý s ťažkými batohmi
kráčal k horám. Manželia chceli stráviť niekoľko bezstarostných dni v chate a živiť sa z vlastných zásob. Keď
oddychovali, pridala som sa k nim a toto som sa od nich dozvedela:
Muž. vysoký 1,85 m, asi tak päťdesiatnik, takmer rok čoraz väčšmi chudol a nevedel príčinu choroby. Keď vážil
už len 48 kg, vstúpil raz so zdravotnou sestrou, ktorá ho sprevádzala, do ordinácie svojho ošetrujúceho lekára
a ten práve telefonoval Inému lekárovi. Pacient začul, ako jeho lekár vravi: „Posielam vám môj beznádejný
prípad - s rakovinou pľúc!" Tak sa chorý muž nechtiac dozvedel diagnózu svojej choroby. Ktosi mu nato
poradil, aby usilovne žul podzemok puškvorca, aby sa súčasne odučil fajčiť a ráno a večer pil čaj z rebríčka.
Chorý začal pomaly priberať na váhe. a pretože sa cítil lepšie, viac k lekárovi nešiel. Až takmer po pol roku
prišiel opäť do ordinácie svojho lekára. Ten vyskočil, oboma rukami sa oprel o stôl a díval sa na muža, o ktorom
si myslel, že už je dávno pod zemou, a celý ohúrený zo seba dostal: „Čo ste robili?" Muž odvetil: „ž*ul som
podzemok puškvorca a pil rebríčkový čaj." „Podzemok puškvorca? A kde ho možno nájsť?" spýtal sa lekár.
.Ten netreba hľadať, pán primár, dá sa kúpiť v predajni liečivých rastlín za pár šilingov." Muž mal vtedy už svoju
pôvodnú váhu 86 kg a o pol roka neskôr putoval s plným batohom do hôr, kde som sa s ním zoznámila.
Vždy keď o tejto udalosti premýšľam, keď sa o nej zmienim v prednáškach, alebo ju opisujem ako teraz vám.
javí sa mi ako zásah Božej Prozreteľnosti a vždy ma dojme. Moja matka ťažko ochorela, mala neopísateľné
ťažkosti s črevami a lekár mi jedného dňa povedal, že sa musím pripraviť na to najhoršie: je io rakovina čriev.
V lom čase som sa liečivými rastlinami zaoberala len málo. hoci už vtedy som radšej siahla po prirodzených
Wcoch ako po medikamentoch. Táto správa ma veľmi vydesila. Sotva som bola schopná vykonávať denné
práce. Môj deň sa obyčajne začína o šiestej ráno a konči sa zväčša o |edenástej večer - ale vtedy som išla
do postele už o Ôsmej. Práve som premýšľala o beznádejnej situácii mojej matky, keď sa otvorili dvere. Môj
manžel vstúpil, postavil malé kufríkové rádio a povedal: „Aby si nebola doma taká sama!" Krátko na to bolo
počuť z rádia hlas: „Hovorí domáci lekár. Podzámkom puškvorca možno liečiť žalúdočné a črevné poruchy.
Nech sú trvalé, zastarané alebo zhubné. Zoberieme šálku studenej vody, dáme do nej zarovnanú lyžičku
puškvorca, necháme cez noc stáť. ráno trošku prihrejeme. zamiešame a pijeme pred a po každom jedle dúšok.
Teda šesť dúškov za deň, viac sa nemá piť. Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli. Táto liečba sa vzťahuje
aj na celkový žalúdočný a črevný trakt vrátane pečene, žlčníka, sleziny a brušnej sllnlvky." Celá Šťastná
rozprávala som na druhý deň matke, čo som počula, ona však rezignovane kývla rukou „Mne už nikto a nič
napomôže!" Zadovážíla som podzemok puškvorca a ona ho užívala, ako sme spomínali. Je to takmer zázrak.

ksď vám poviem, že už po 14 dňoch matke prestali všetky bolesti. Týždenne priberala 400 gramov, lebo predtým

veľmi schudla. Po tejto skúsenosti začala som prenikať do tajov liečivých rastlín a neskôr som mohla pomôcť
v mnohých beznádejných prípadoch. Podzemok puškvorca vždy prináša neuveriteľné výsledky.

39

Podzámok puškvorca vyrovná nedostatok žalúdočnej kyseliny aj jej nadbytok,
Isté pani z Vorarlbergu dva roky trpela žalúdočnými bolesťami a nemohla ani deň vydržať bez tabletiek.
Na moju radu začala užívať denne Šesť dúškov čaju z podzemku puškvorca (macerétu) a už po troch dňoch
sa bolesti stratili a viac sa neopakovali.
Iná pani z Dolného Rakúska roky trpela na dvanástnikové vredy. Aby zniesla bolesti, musela denne brať
lieky. Pevnú stravu vôbec neznášala a nemala chuť do jedla. Ketf ju upwomifi na puškvorec, začala užfvaí
šesť odporúčaných dúškov. Bolesti načali ustupovať a po piatich týždňoch ju už nič nebolelo, vrátila sa jej chuť
do jedia a ako každý Iný člen rodiny opäť zniesla už výdatnú domácu stravu.
Malý chlapec, ktorý mal napriek prísnej diéte trvalú hnačku, zbavil sa jej po Šiestich dúškoch puSkvorcovóho ,
macerátu, opáf dostal chuť do jedla a už aj čosi pribral. Jeho matka je nesmierne šťastná.
Istý starší duchovný roky trpel na hnačku. Už sa zmieril s tým, že sa tohto trápenia nikdy nezbaví. Po mojom
odporúčaní začal denne piť Šesť dúfikov puškvorcového macerátu. V krátkom čase mal črevá vyliečené.
Iný muž trpel desať rokov na krvavú hnačku a maJ denne 30 až 40 ráz stolicu. Jeho priate' mi rozpráva!,
Že z optimistického, veselého Človeka sa. pochopiteľne, stal mrzutým, zatrpknutým. Nič, čo v tie roky podnikol.
sa nevydarilo, Pomerne mladý šiel do dôchodku. Okolo Veľkej noci, hoci tomu spočiatku nedôveroval, začal
denne piť šesť dúškov macerátu z puškvorca, pritom užíval ešte dve šálky záparu z nechtíka. Na moje veľké
prekvapenie ml jeho žena napísala, že začiatkom júna toho istého roku začal opäť pracovať.

SPÔSOB POUŽITIA

Macerácla:

Čaj z podzemku puškvorca sa pripravuje maceráciou za studená. Zarovnaná kávová
lyžička puSkvorca dá sa cez noc do % litra studenej vody. Ráno sa trošku prihreje
a scedi, Pred použitím sa tento macerát prihrieva vo vodnom kúpeli.
Čerstvá stáva: Čerstvý koreň sa starostlivo očisti a ešte vlhký sa dá do odšťavovača.
Úplný kúpef: Asi 200 g puškvorcového podzemku sa dá do 51 studenej vody. Na druhý deft sa prihreje
na bod varu. vylúhuje sa a pridá do vody na kúpanie (pozri Všeobecnú Časť. Úplný
kúpeľ).

REBRÍČEK OBYČAJNÝ (Achillea mlllefolium L)

Rebríček obyčajný je liečivá rastlina, bez ktorej si náš život ani nevieme pred
staviť. Pomáha nám pri mnohých ťažkých chorobách, no v prvom rade
je to liečivá rastlina žien. Ctihodný otec Kneipp píše vo svojich spisoch: „Ženy
by sa uchránili pred mnohými chorobami, keby občas siahli po rebričkul"
A to nielen mladé dievčatá, ktoré mávajú nepravidelné mesačné krvácanie,
ale aj staršie ženy bezprostredne pred prechodom, alebo ak tu hranicu
už prekročili. Aj pre mladú, aj pfé staršiu js dôležité vypiť si éalku záparu
z rebríčka. Rebríček skvele vplýva na podbrušie žien, preto ženy urobia pre
svoje zdravie najlepšie, ak si na prechádzkach po lese alebo poli nazbierajú
kytičku čerstvého rebríčka. Táto bylina rastie vo veľkom množstve na lúkách
alebo poľných chodníčkoch, na okrajoch ciest a obilných polí. Kvety
sú v úhorových chochlikoch s obojpohlavnýml kvetmi, ktoré majú na obvode
piestikové lupienky bielej, niekedy ružovej alebo Červenej farby a na slnečných miestach
ostro aromatický voňajú. Kvety (kvetenstva) trháme za slnečného dňa, keď sa ich éterické
oleje a liečivá sila zmnožujú.

Poznám mladú gazdinú, o ktorej sa zrazu začalo hovonť, že ochorela na rakovinu podbru-
sla. Ožarovali ju kobaltom. Príbuzným oznámili, že jej choroba je nevyliečiteľná. Spomenula
som si na ctihodného otca Kneippa a odporučila som mladej žene. aby denne vypila toľko
rebrfčkového záparu, koľko len znesie. Veľmi som sa začudovala, keď ani nie o tri týždne
prišiel list, že sa jej dari výborne a pomaly, no iste sa jej vracia zvyčajná váha.

40

Pri zápale vajec nikov takmer prvý sedací kúpeľ odnime bolesti a zápal začne pomaly ustupovať. Takéto kúpele

sú rovnako účinne pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. ako aj pri blelotoku. Vtedy treba denne pi(
dve šálky záparu z rebríčka. Pri obrátení maternice sa dlhší čas robia sedacie kúpele z rebríčka, po dúškoch
sa pijú štyri Šálky alchemilkového záparu a robí sa masáž tinktúrou z kapsičky od pošvy hore cez podbrušie.
Sedacie kúpele z rebríčka, keď sa robia denne dlhší čas, odstránia aj myómy (maternice). Užívajú sa tak dlho,
kým lekárska kontrola neukáže negatívny nález.

Mladé 19-ročnó dievča nemalo vôbec menštruáciu. Odborný lekár, gynekológ. jej predpísal tabletky. Menštruá

cia sa síce nedostavila, no dievčaťu sa veľmi zväčšili prsníky. Odmietla tablety ďalej užívať. Je) ustarostená

matka prišla ku mne. Poradila som jej. aby dievčaťu denne na lacno podávala Šálku rebrfčkovôho čaju. Po štyroch

týždňoch bolo všetko v poriadku a tak to aj zostalo do dnešného dňa. Spomínam si na Iný podobný prípad,
ktorý sa skončil v ústave pre choromyseľných, lebo nič nezaúčinkovalo. škoda, že som vtedy nemala takéto
skúsenosti s liečivými rastlinami,
Aj v prechode tyy mali ženy usilovne pif zapar z rebríčka. Vyhli by sa vnútornému nepokoju a iným podobným
stavom. Na zdravotný stav veľmi dobre pôsobia aj sedacie kúpele. Pri zápaloch nervov rúk a nôh veľmi
blahodarne pôsobia kúpele s prísadou rebríčka. Rebríček však musíme zbieraľ za slnečného poludnia. Zväčša
tieto kúpele pomôžu už na prvý raz a bolesti zmiznú.
Rebričkový zapar odporúča doktor Lutze pri bolestivých návaloch krvi do hlavy, keď má človek pocit, akoby
mu išla hlava prasknú', takisto proti závratom, nevoľnostiam, bolestlrr očí sprevádzaným slzením,
plchavým bolestiam oči a krvácaniu z nosa. Záchvat migrény, spôsobený zmenou počasia, odstráni často
už šálka záparu z rebríčo, ak sa pí)e veľmi teplý po dúškoch. Pri pravidelnom jživaní záparu sa môže migréna
úplne stratif.
Staré knihy o zelinkách - zellnkáre - nazývajú rebríček liekom na všetky choroby, môžeme ho teda použiť všade
tam. kde sa už ničím iným nedá pomôcť. Svojou krvclstiacou silou odstráni z tela mnohé choroby, ktoré v ňom
roky pretrvávali. Treba to len skúsiť.
Ze rebricek pôsobí priamo a najlepšie na Kostnú areň a upravuje krvotvorbu. vie ten málokto. Tak pomáha
pri chorobách kostnej drene. pri ktorých medicína zlyháva, takisto pri kostlžere, keď sa robia čajové kúry.
kúpele a masáže tinktúrou z rebríčka. Zapar z rebríčka je veľmi dobrý prostriedok na zastavenie krvácania.
pri krvácaní z prúc a možno nim spolu s koreňom puškvorca vyliečiť rakovinu prúc. Koreň puškvorca sa cez
deň žuje a večer a ráno sa po dúškoch pije po šálke rebričkovóho záparu. Pri krvácaní zo žalúdka a silne
krvácajúcich hemoroldoch. takisto pri tlaku v žalúdku a pri silnej záhe zapar veľmi rýchfo pomôže. Pri
prechladnutí, bolestiach chrbta alebo reumatických bolestiach treba pif taký horúci zapar z rebríčka, aký
len znesieme. Zapar upravuje činnosť obličiek, odstraňuje nechuť do jedenia, vetry, žalúdočné krce,
poruchy pečene, zápaly žalúdočno-črevnôho traktu, zvyšuje činnosť črevných žliaz a pôsobí na pravidel
nosť stolice. Pretože vynikajúco pomáha pri poruchách krvného obehu a kŕčoch ciev. možno ho veľmi
odporúčať pri angíne pectoris (srdcovej angíne).

Nepríjemné svrbenie pošvy sa vyhoji umývaním a sedacími kúpeľmi. Prób hemoroldom možno pripraviť
veľmi dobrú masf z Kvetov rebríčka (pozri Spôsob použitia}.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička na Va liira vody. Zaparí sa a nachá krátko vylúhovať.

Tinktúra:

Za slnečného počasia natrhané kvetenstvá rebríčka sa voľne nakladajú do fľaše po hrdlo
a zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom. Ponechá sa to 14 dni stáf
na slnečnom mieste alebo v teple.

Masf:

90 g nesoleného masla alebo bravčovej masti sa silne rozohreje, pridá sa don 15 g
čerstvých, nadrobno narezaných kvetov rebríčka a 15 g nadrobno narezaných malino
vých listov, krátko sa popraží (aby skypelo), zamieša a zloží zo sporáka. Nasledujúci deň
sa mierne pnhreje. vylisuje ce* ľanovú šatku a náplni co čistých, pripravených fliaš.
Skladuje sa v chladničke.
Sedací kúpeľ: 100 g rebríčka (celá rastlina) sa dá na noc do studenej vody. nasledujúci den sa rozohreje
na bod varu a pridá do kúpeľa (pozri Všeobecnú Časf, Sedací kúpeľ).

41

REPÍK LEKÁRSKY (AgrimoniaeupatoriaL)

Ľudový názov: boži blč, konopfnec. repíček. starček, úlrobnlk.
Ľudovo názvy čiastočne naznačujú, oakú vynikajúcu rastlinu ide- Rastie na slnečných suchých
miestach, pri cestách, na okrajoch lesov, na medziach a navrSiach. na kopcoch a svahoch,
v presvetlených lesoch a na rumoviskách. Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých
kvetov. Celá rastlina je mäkko chlpatá, veľké listy sú až 10 cm dlhé. nepárno
perovito zložené. Rastlina patri do tej isiej čeľade ako alchemilka. Zbiera
sa kvitnúca bylina od |úna do augusta. Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú
ďaleko do minulosti. Poznali ju už starí Egypťania. Má veľké liečivé účinky
na všetky zápaly v krku, ústach a hrtane. Treba na nu pamätať pn angíne.
chorobách hrdla, zápale ústnej sliznice. Ľudia, ktorí v zamestnaní veľa
hovoria alebo spievajú, mail by preventívne kloktať repíkovým čajom,
Usty repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť, na rany. s úspechom sa využívajú pri
reume, seknutí v krížoch, tráviacich ťažkostiach, pri stvrdnutí pečene, zastavení činnos
ti pečene a chorobách sleziny. Denne treba vypiť tri šálky záparu.
Každý si môže dať toľko námahy, aby si do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový kúpeľ
(pozri Spôsob použitia), škrofulôzne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli.
Repík patri pre sťahujúce účinky a obsah liečivých látok k našim najlepším liečivým rastlinám. Doktor Schier-
baum hovorí: „Trikrát denne jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie srdca, žalúdka, čriev, rozdutie pľúc
(emfyzôm). a keď sa zapar užíva dlhšie, pomáha pri chorobách obličiek a mechúra. Veľmi ho odporúčame
pri kŕčových žilách a vredoch predkolenie. Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je veľmi účinná, podobne
ako nechtík lekársky- Pri chorobách pečene užívame čajovú zmes 100 g repíka, 100 g lipkavca obyčajného
a 100 g lipkavca marinkového (po starom marinka voňavá). Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu dňa
2 šálky po dúškoch.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 čajová lyžička na % litra vody. zaparí sa a krátko vylúhuje

Kúpeľ:

200 g na úplný kúpeľ (pozri Všeobecnú časť, Úplný kúpeľ).
Čajová zmes proti chorobám pečene: Repík lekársky, lipkavec obyčajný (alebo syridlový) a lipkavec
marinkový sa zmiešajú v rovnakom pomere. 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody,
zapari sa a krátko vylúhuje.

Masť:

2 plné hrste nadrobno narezaných listov, kvetov a stoniek na 250 g bravčovej masti (pozri
Prípravu masti vo Všeobecnej časti).

RUMANČEK KAMILKOVÝ (MaWcariarecutitaL.)

Ľudový názov: harmanček, kamilky, rumanček.
Rastie na poliach, dovitých pôdach, lesných lúkách, násypoch, na obilných, kukuričných, ďatelinových, zemia
kových a repných poliach. Nadmerné hnojenie umelými hnojivami a chemické postreky proti burine túto veľmi
cennú rastlinu neprestajne vytláčajú. Hojne sa vyskytuje po zime bohatej na sneh a vlhkej jari. Kvetné lôžko
rumančeka je na rozdiel od rumanu bezplievkate a duté. vôňu má korenistú a príjemnú. Bližší opis tejto rastliny
nie je potrebný, lebo ie veľmi známa. Zbierajú sa kvetné úbory od mája do augusta, najlepšie ZH slnečného
dna okolo poludnia. Vonkoncom nepreháňam, keď poviem, že rumanček kamilkový je .všeliek", najmä pre malé
deti. v každom prípade by sa mal kamilkový čaj podávať predovšetkým pri kŕčoch a bolestiach v brušku.
Pomáha pri plynatostl (vetroch), hnačkách, vyrážkach, bolestiach žalúdka, pri menštruačných poruchách.
pn vynechávaní menštruácie a pri iných ťažkostiach podbrušla, pri nespavosti, zápaloch prlsemennlka.
pn horúčkach, bolestivých ranách a pri bolesti zubov.

42

Rumanček pôsobí potopudne, upokojujúco a protlkŕčovo, okrem toho dezinfikuje
a brzdí zápaly každého druhu, najmä zápal sliznice. Zvonka ho používame pri svrbiacich
a mokvajúcich kožných vyrážkach, na kloktanie pri bolestiach zubov, na vymývanie
rán. Vždy, keď sme nepokojní, mali by sme si vypiť šálku rumančekového zaparu,
upokojenie nastane ihneď, skôr než srdce utrpí Škodu. Veľmi sa odporúča teplý vankúšik
vysušených byliniek ako obklad na boľavé miesto.
Rumančekové kúpele a omývanie pôsobia upokojujúco, najväčší vplyv majú na nervový
systém. Po ťažkých chorobách alebo po stavoch vyčerpanosti sa veľmi skoro začnete
dobre cltif a neujde vám, že ste sa vnútorne upokojili. Pri pestovaní krásy by ste nemali
zabudnúť na rumanček. Keď si budete celý týždeň umývať tvár rumančekovým záparom,
tvár vám očividne rozkvitne a získa čerstvý vzhľad. Rumančekový zapar môžete použiť
a) pri starostlivosti o vlasy, najmä ak máte svetle vlasy. Vlasy vám budú voňať a dostanú
krásny lesk.
Rumanček uľahčuje stolicu, pričom nespôsobuje preháňanie, a tak nepriamo vplýva
na liečenie hemoroldov. ktoré možno zvonka liečiť rumančekovou masťou. Túto masť
možno použiť aj na liečenie rán, Keď vdychujeme pary z rumančeka, rýchlejšie sa nám
vylieči nádcha a čelné dutiny. Po takomto ošetretní treba, prirodzene, ostať v tepíe.
Rumančekový olej použi valí už v staroveku pri neuralgiách a lámaní v údoch. V starom
Egypte bol rumanček posvätnou rastlinou boha slnka pre svoju zmierňujúcu silu pri horúčkach a úpaloch.
Názov Matricaria sa odvádza od latinského slova „mater" - matka. Keď boli matky a ženy choré, užívali
rumanček. V starých zelinkárskych knihách čítame, že rumančekový olej odstraňuje únavu z údov, povarený
vo vode a priložený na mechúr mierni bolesti.
Švajčiarsky kňaz, bylinkár. prírodný liečiteľ Jonann Kúnzle rozpráva o jednej žene v dedine, ktorú nazývali
rumančeková bosorka, ako navštevovala chorých, keď to potrebovali. Piatim nedoslýchavým vyliečila sluch
tak, že pražila v rumančekovom oleji urgineu (morskú cibuľu) a potom im častejšie kvapkala do uši teplý olej.

Táto „rumančeková bosorka" opáť vrátila pohyb ochrnutým končatinám vtleranfm rumančekového oleja. Proti

bolestiam ocf sa prikladá na zatvorené očí teplý obklad z kvetov rumančeka povarených v mlieku, a tie
sa v krátkom čase vyliečia. Kňaz Kúnzle ďalej rozpráva: „Istý tkáč mohol spávať už len posediačky, bol
pesvedčený, že Inak sa zadusí. Zelinkárka sa pozrela na muža a povedala, že z neho neodchádza moč,
čo on dosvedčil. Potom mu kázala, aby povaril veľkú Iľašu vína s rumančekom a každé ráno a večer vypil
za plný pohár. Nato začal muž neuveriteľne veľa močiť. Moč bol spočiatku mútny, potom čoraz Čistejší,
až po ôsmich dňoch sa tkáč vyliečil.

SPÔSOB POUŽITIA
1 vrchovatá lyžička na % litra vody. Zaparí sa a krátko vylúhuje.
Na kúpeľ vo vaní sa použijú štyri hrste, na kúpeľ tváre a na omývanie hlavy jedna hrst
rumančekových úborov (kvetu), zaparí sa a nechá vylúhovať
1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zalejeme vriacím mliekom, krátko vylúhujeme,
scedime a potom dávame obklady.
1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zaparíme v l litri vriacej vody. Pod uterákom
vdychujeme pary rumančeka.
Rumančekový vankúš: Ľanové vrecko naplníme suchými rumančekovýml úbormi a zašijeme. Na suchej
panvici ho dobre zohrejeme a prikladáme.
Fľaštičku naplníme až po hrdlo na slnku natrhanými čerstvými rumančekovýmí úbormi
a zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom. Rumanček musí byť v oleji
ponorený. Dobre uzatvorenú fľašu postavíme na 14 dní na slnečné miesto. Hotový
uskladníme v chladničke.
250 g bravčovej masti rozohrejeme ako na praženie rezňa, pridáme dve plné hrste
čerstvých rumančekových úborov, necháme spenrf, dobre rozmiešame, zakryjeme
a odstavíme cez noc na chladné miesto. Na druhý deň ešte raz prihrejeme a cez ľanové
plátno prelejeme a vylisujeme. Zo skúsenosti odporúčam takýto postup: do sita vložíme
ľanové plátno a dáme ho nad nádobu so širším hrdlom a vytláčame. Masf sa potom
rovnomerne rozmieša a vleje do čistých pohárov a téglikov.

Zapar:

Kúpele:

Obklady:

Pary:

Olej:

Masf:

43

SKOROCEL KOPIJOVITÝ (Plantago lanceolaia L.)

Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako ďalšiu vybrala lúto. lebo aj dnes
je rozšírená tak ako za dávnych čias, keď mala veľmi dobrú povesť. Posledná
slabika staronemeckého slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel kopijovjtý,
pozn. prekľ). rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex
= kráí. Prvé dve slabiky Wege ■ cesta. Teda meno rastliny znači vládca ciest
a skorocel naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. Anglosaské oslavná
báseň z istého starého rukopisu, pravdepodobne z jedenásteho storočia, velebí
deväf rastlín a o skoroceli hovorí toto:
A

ty,

skorocel.

po tebe býčky fučia.

matkou si rastlín.

Všetkému odolávaš,

otváraš sa na východ.

všetkému sa staviaš,

vnútri si mocný:

Tak odporuj aj jedu,

po

tebe

vozy

škrípu,

nákaze a neduhom,

po

tebe

ženy

jazdia.

čo nad krajinou tiahnú.

po tebe sa mladuchy nosia,
Aj dnes je to tak ako voľakedy. Nad krajinou sa vznášajú neduhy a my potrebujeme
také liečivé rastliny, ako je skorocel kopijovitý, preslávený vo všetkých zelinkár-
skych knihách a zdolávajúci zlo. Pribuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L.) za nim nijako nezaostáva
a takisto sa využíva v liečiteľstve. Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách a medziach, v priekopách a na vlhkých
úhoroch; vyskytuje sa prakticky na celom svete.
Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov, najmä na silné zahllenenie,
kašeľ, čierny kašeľ, pľúcnu astmu, dokonca na pľúcnu tuberkulózu. Švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz
Kúnzle, samouk a znalec veľkej liečivej sily všetkých našich rastlín, píše: „Používa sa celá rastlina - koreň,
stvol. klas. semená a všetky jej druhy. Tak ako žiadna iná rastlina prečisti krv. pľúca a žalúdok. \e preto dobrá
pre každého mátokrvnóho alebo so zlou krvou, slabými pľúcami a obličkami, pre toho, kto je bledý.
má vyrážky, MŠaje alebo kto pokašláva, je zachrípnutý, chudý ako koza, aj keby ho do masla ponoril. Pomáha
slabým deťom, ktoré napriek dobrej strave sotva sa udržia na nohách!"
Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom zmiešaným v rovnakom
pomere s dúškou materinou. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra Pri
bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody
dáme plátok citróna (ak bol sínekaný, ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú
lyžičku kandizovanóho cukru a povaríme tak. že štyri až päť ráz necháme vodu
vzkypieť, odstavíme ju zo sporáka, a až potom pridáme plnú lyžičku čajovej zmesi.
Necháme pol minúty vylúhovať. V ťažkých prípadoch sa musí pripraviť Čerstvý čaj
štyn až päť ráz za deň. Pijeme ho po dúškoch taký horúci, ako len znesieme.
Ako sa možno dočítať v starých knihách o liečivých rastlinách, semená skorocela
pomáhajú proti tvorbe kameňov, keď ich denne požijeme 8 gramov. Zapíjame
čajom zo skorocelu. Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových
a chorobných látok. Treba ho užívať denne ako bežnú, pravidelnú liečebnú kúru
po jednej polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti jednu čajovú lyžičku, pozri
aj heslo Príprava sirupu).

Na vidieku ľudia od nepamäli vedia, že skorocel je vynikajúci prostriedok
na rany Raz sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom; na moje veľké
prekvapenie odtrhol čerstvý list skorocelu, rozmliaždi! ho a priložil na ranu.
Napriek tomu, že list nebol umytý, nevznikol žiaden zápal. Čerstvé, pomliaž-
denô listy pomáhajú pri tržných a sečných ranách, pri pichnutí osou, dokon
ca aj pri pohryzeni besným psom, Jedovatým hmyzom a hadom, keď
niet nablízku lekára V jednej starej knihe o liečivých rastlinách sa píše: „Keď
ropuchu poštlpe pavúk, ponáhľa sa ku skorocelu. Ten ju vylieči."
Keď čerstvé listy pomiiaždenó medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme na krk. liečia strumu
(hrvoľ). Keď máme na nohách pľuzgiere, treba vložiť do topánky list skorocelu, pľuzgiere sa vyhoja Stratia
sa aj zhubné opuchy, keď na ne prikladáme obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. V týchto

44

prípadoch je však dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom oleji (v súrnych prípadoch možno použíf aj sušený
majorán). Majorán naložíme do Iľaše, zalejeme olivovým olejom a dáme na 10 dni na teplé miesto. Získa
ným majoránovým olejom natrieme choré žľazy, priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme
šatkou.
Na prednáške na fare v Línzi som sa presvedčila, že rozmliaždený list skorocelu vylieči každú ranu. aj keby
bola desaf rokov stará. Keď som opäť po piatich mesiacoch prednášala v sále školy sestier križovnlčiek v Unzi.
prihlásila sa jedna pani: „Svojho času som zapochybovala o vašom vyhlásení, že listy skorocelu vyliečia každú
ranu, keby bola čo aká staré. Moja suseda mala 17 rokov otvorenú nohu a dlho nemohla ani vyjsť z domu.
Na druhý deň som jej priniesla lisl skorocelu a ona si ho podľa vášho návodu priložila na chorú nohu. Musím
svoje pochybnosti odvolať: Rana sa veľmi rýchlo zahojila a na náš údiv sa doteraz, už je to päť mesiacov.
neotvorila.
Iný prípad- Ťažko ranenému vojnovému invalidovi sa v dlhotrvajúcich letných horúčavách otvorili rany
po amputácii nohy. Nedali sa zahojiť ani masťami, ani ožarovaním, ani injekciami. Keď však na ne chorý priložil
skorocelové listy, rany sa cez noc íahojili a on mohol znovu vykonávať zvyčajné práce.
Sama som si raz rýchlo pomohla čerstvou skorocelovou Šťavou. Pred rokmi som často nosievala vtedy ešie

jednoročného vnúčika na rukách a on ma raz zo samopaše pohrýzol na líc! v kútiku úst. Toto miesto ma niekoľko

dni veľmi bolelo. Niekoľko ráz som si ho potrela skorocelovou esenciou. Bála som sa, aby mi raz to miesto
nestvrdlo. Koncom apríla som sa zúčastnila s manželom na zasadnutí vo Fretstadte. Zrazu som zbadala.
že mám na pohryzenom mieste stvrdnutú uzlinu veľkú ako šošovica, ktorá sa mi musela vytvonť cez noc.
Ihneď som si na lúke nazbierala za hrsť skorocelových listov, rozmliaždlla som ich medzi palcom a ukazovákom
a viac ráz za deň som si stvrdnuté miesto natrela. Večer bolo stvrdlinu už len slabo cítiť a na druhý deň ráno,
na radosť nás všetkých, jej už nebolo. Nie je teda prehnané, keď ctihodný otec Kneipp vo svojich spisoch
zdôrazňuje, že na každú chorobu rastie bylinka. Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín, tým väčšie
prekvapenia zažívam. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach umiera na rakovinové nádory, hoci existujú
na ne liečivé rastliny. S akou radosťou by sme mohli zdraví kráčať Životom, keby sme dali na naše liečivé
byliny. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina Začnite sa väčšmi zaujímať o liečivé rastliny
a postupne sa zbavíte ťažkosti.
Tieto moje riadky by mali dodať odvahu a útechu všetkým starým ľuďom, ktori roky trpia na otvorené nohy.
Keby si prikladali skorocelové listy, rany by sa Čoskoro zavreli a vyliečili. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu.
Ak sú nohy aj opuchnuté, kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezti nebadaného alebo v odvare z prasličky.
Okraje rán sa po kúpeli natierajú nechtlkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky. Spôsob použitia). Skoroce
lové listy mimoriadne odporúčam aj pri trombóze.
Tieto príklady jasne ukazujú jedno: Na Božiu lekáreň sa možno spofahnúť. aj keď lekári už nedávajú chorému
nijakú nadaj.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Zaparí sa a krátko vylúhuje.
Čajová zmes: t vrchovatá lyžička zmesi skorocelových listov a dúšky matennej v rovnakom pomere
sa zaparí % litrom vody (pozri príslušné miesto v texte).
Listové obklady: Čerstvé listy skorocelu kopijovitého alebo veľkého sa umyjú, na doske rozvaľkajú
na kašu a priložia.
Sirup (1. spôsob): 4 plné hrste umytých skorocelových listov sa zomelú na mlynčeku na mäso. K tejto
kašovilej hmote pridáme trošku vody. aby sa neuľahla, 300 g cukru a 250 g včelleho
medu. Za stáleho miešania všetko na slabom plameni povaríme, až vznikne hustnúca
kvapalina, tú ešte horúcu nalejeme do fliaš a uložíme do chladničky.
Sirup (Z. spôsob): Umyté listy prekladáme v zavaracom pohári vrstvami cukru a silne natláčame. Hmota
sa cez noc usadí. Nasledujúci deň vrstvy doplníme, až je pohár plný.

45

SPÔSOB POUŽITIA

Na chránenom mieste v záhrade vyhrabeme jamku a dáme do nej fľašu zabalenú v troch alebo Štyroch
vrstvách pergamenu, položíme na ňu dosku a zaťažíme kameňom. Všetko zasypeme zemou. Dosku
a kameň môže byf vidiet Pôsobením rovnomernej teploty v zemi sa cukor a listy zmenia na sirup. Asi
po troch mesiacoch pohár vyberieme. šťavu vytlačíme v lise na ovocie (nie cez plátno), dobre ju prevaríme,
naplníme ňou ffaše a pevne uzavrieme.
Kto nemá možnosť uskutočnif tento spôsob kvasenia, môže dar pohár na slnko alebo do blízkosti tepelného
zdroja, až sa sirup usadí na spodku. Aj tento sirup treba dobre povariť.

SLEZ NEBADANÝ (Malva neglecta WALLR)

Ľudový názov: bochníčky, božie koláčiky, chlebíčky, divý ajbiš, pánbožkc-
ve syrečky, slez okrúhlolistý. slez planý.
Slez nebadaný rastie pri plotoch, okrajoch ciest, pri starých múroch
a na rumoviskách. ale vždy v bezprostrednej blízkosti osídlených plôch
Ak ho niekedy nájdeme ďalej od obydlí, potom je iste. že tam kedysi bol
dvor alebo dom.
Slez lesný (Malva sylvestris L.) a ínó druhy možno väčšinou nájsť
v kvetinových a zeleninových záhradách. Oba spomenuté druhy majú
v listoch, kvetoch a stonkách slizovité a trieslovinové látky.
Slez nebadaný má políehavú, ľahko vystúpavú stonku, prí báze drevna
tú, dlhosiopkatô okrúhle dlaňovito laločnatô vrúbkované listy a malé fialo
vé až bledoružove kvety. Jeho diskovitý, rozpadavý plod sa podobá ma
lému tvarohovému koláčiku, odtiaľ ľudový názov božie koláčiky Je len
málo detí na dedine, ktoré by tieto koláčiky nejedli, alebo sa s nimi nehrali.
Zbierame kvety, listy a stonku od júna do septembra. Pretože sa pri sušení strácajú slizovité látky, treba používať
slez podľa možnosti čerstvý. Ale aj vysušená rastlina má ešte vždy dosť liečivej sily.
Slez sa cení predovšetkým vo forme čaju, pri zápaloch sliznice vnútorných orgánov, prí zápale sliznice
žalúdka (gastritis), prí zápale mechúra, žalúdočno-črevného kanálu a ústnej dutiny, ako aj pri vredoch
žalúdka a čriev. Z jeho listov a z jačmeňa možno pnpravií polievku. Jačmeň najprv povaríme, a keď ochladne.
pridáme k nemu slezové listy.
Môžeme ho odporúčať najmä pn zahlienení pľúc, zápale priedušiek, kasll a silnom zachrípnutí, no aj prí
zápale hrtana, mandlí a pri suchých ústach. Aby sa stizové látky nezničili, slez macerujeme. to znamená,
že ho dáme na noc do studenej vody a liečivé látky vylúhujeme. Ako dennú dávku užívame po dúškoch dve
až tri šálky mierne zohriatého výluhu (macerétu). Dokonca aj tvrdý, nevyliečiteľný emtyzém (rozdutie pľúc),
ktorý často vyvoláva ťažký záduch - dýchavičnosť, môžeme vyliečiť slezom. Denne treba vypiť aspoň tri šálky.
ako sme uviedli vyššie, a na priedušky a pľúca prikladať obklady zo scedených, cez noc macerovanych
a dobre zohriatých listov a kvetov.
Veľmi sa oceňu|ú očné výplachy a obklady z vlažného slezovóho macerátu pri zriedkavo sa vyskytujúcom
vysušení sĺz.
Pri svrbľave) a pálčivej alergii tváre takisto veľmi prijemne pôsob! omývanie vlažným siezom. Zvonka
sa používa slez na rany, vredy, opuchy nôh alebo rúk pri zlomeninách alebo zápale ciev. V týchto prípadoch
treba si robiť kúpele na nohy alebo ruky (pozri Spôsob použitia).
S takýmito kúpeľmi mám veľa skúsenosti. Práve pri zlomeninách nôh, keď je noha preťažená a opúcha,
odporúča sa slezový kúpeľ.
V našom susedstve bývala pani, ktoré si pred niekoľkými rokmi zlomila nohu v členku. Vždy mala s tou nohou
ťažkosti a jedného dňa musela Ísť opäť do nemocnice. Po prepustení som ju stretla ťažko krívajúcu a nohu
mala opuchnutú až po koleno. Hoci mala palicu, išla len slimačím tempom. Nazbierali sme spolu čerstvý slez.

46

Na druhý deň začala pani s kúpeľmi nôh. Nepreháňam, keď poviem, že po týždni už nepotrebovala palicu
a nohu mala na vzhľad celkom normálnu. Podobne to bolo s ďalšou paňou, ktorá si zlomila zápästie pravé]
ruky a mala Čoraz väčšie ťažkosti. Veď ktorá gazdinka a matka si môže dovoliť šetriť si pravú ruku? Každú noc
ju ruka veľmi rozbolela a denne jej opúchala. Keď som ju raz stretla, poradila som jej s!ez. Aj v tomto prípade
čoskoro nastalo zlepšenie.
Otvorenú opuchnutú nohu nemusíme mať. hoci sme už starí. Aj tu pomôžu slezové kúpele spolu s Čerstvým
skorocelom. Skorccel umyjeme a ešte svieži priložíme na ranu. Rana sa cez noc uzavrie a viac sa neotvorí,
aj keď bola desat alebo pátnásť rokov stará alebo ešte staršia- Ak trpíte na takúto otvorenú ranu. polom
poslúchnite moju radu a použite čerstvý skorocel. Budete prekvapení, ako skoro sa rana zaceli. Pri čítani týchto
riadkov už nepoviete: „Ale tá pánt Trebenová zveličuje!" ~oto všetko, čo tu tvrdim. si môžem dovoliť len preto.
že som tieto skúsenosti nedávno sama nadobudla.
Teraz vám rozpoviem udalosť, ktorá znie čudesne, ate je pravdivá. Je skutočne neuveriteľná, čo táto malá.
plazivá rastlina dokáže. Sadla som si jedného dňa v kasíne divadla v Linzí sama k stolu a obedovala som.
Prisadla si ku mne jedna pani a pn reči vyplynulo, že má veľká starosti s manželom, ktorý znova začal chodiť
oo nemocnice a už celkom stratil hlas. Lekári odpovedali na je| otázky vyhýbavo. báli sa, či nejde o rakovinu
hrtana.
„Nestrácate odvahu," povedala som (ej. .Skúste f

.o s liečivými rastlinami. Máme predsa nás dobrý slez.
ktorý pomáha pri zápale hrdia. Slezovým čajom si viac ráz za deň vykloktáme a na noc priložíme teplú kašu
zo zvySkov Čaju, zmiešaných s jačmennou múkou." PoSas rozhovoru pri stolo sme sa spriatelili a vymenili
a adresy. Nasledujúci týždeň v stredu mi pani z Linzu zatelefonovala: „K vášmu stolu ma priviedol anjel strážny.
Môjmu manželovi je už lepšie. Urobili sme všetko, tak ako ste povedali. Moja dcéra je lekárka vo Viedni. Povedala
som jej o mojom úmysle, že otca zoberiem z nemocnice a skúsim to s liečivými rastlinami. .Keď ťa to upokojí,
mamička, urob to,' povedala. Naostatok som sa porozprávala s primárom, ktorý môjho manžela liečil, a ten
povedal tiež, že v podstate nič proti liečivým rastlinám nemá. Tak som zobrala svojho muža domov. Začal klok-
taf a ja som mu robila obklady na krk. Po niekoľkých dňoch sa mu dokonca vrátil hlas " O týždeň mi pani zavolala

znova: „Môjmu manželovi sa darí dobre, je plný nádeje, že čoskoro bude môcť znovu vyučovať. Rada by som vám

ešte prezradila, čo povedal ošetrujúci primár, keď som mu všetko porozprávala: .Tá pani si zaslúži zlatý radi"
Náš dobrý slez nebadaný neodstraňuje z hrdla len zápaly, ale aj zhubné ochorenia. V takýchto prípadoch treba
pripraviť cez noc dva a pol litra macerátu (výluhu za studená) ako dennú dávku (na štvrť litra jednu vrchovatú
lyžičku byliny). Ráno ho trochu prihrejeme a celú dávku dáme do termosky vypláchnutej horúcou vodou. Denne
po dúškoch vypijeme Štyri šálky, zvyšok použijeme na kloktanie. Keď máme sucho v ústach, hltane a nose.
čo uchorých často vyvoláva nervozitu, viac ráz za noc kloktáme a vyplachujeme si ústa slezovým Čajom. Kúpele
a obklady sa osvedčili, keď sa v očiach netvoria slzy.

Slez nebadaný sa vyskytuje pri hospodárskych budovách, no ľudia ho odtiaľ čím ďalej tým väčšmi vytláčajú.
aby ich dom pekne vyzeral aj zvonka, a aby sa zbavili mokroty a špiny, často okolie domov betónujú alebo
vydláždia. Takto prichádza slez nebadaný o svoje tradičné miesto, takto mizne veľký pomocník ľudstva.
za ktorého sa nevieme Bohu dosť narfakovaf.

SPÔSOB POUŽITIA

Macerácla: Príprava čaju (macerátu) len za studená! Jedna vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra
vody sa cez noc maceruje (vylúhuje), ráno sa trošku prihreje.

Kúpele rúk a nôh: 2 plné hrste siezu nebadaného sa dajú do 51 nádoby so studenou vodou. Na druhý deň

sa všetko zohreje, koľko to ruky a nohy znesú. Kúpeľ trvá 20 minút. Môže sa opäť zohriať
a použiť ešte dva razy.

Obklady:

Zvyšky po príprave čaju sa v troške vody zohrejú a zmiešajú s jačmennou múkou, rozotrú
sa na ľanové plátno a prikladajú

ŠALVIA LEKÁRSKA (ŠalviaofficinalisL)

Pochádza z južne, Európy a u nás sa pestuje v záhradách. Je 30 až 70 cm vysoká, jej fialové pyskató kvety
vytvárajú prasleny Protistojnô sivé plstnaté listy širia trošku horkastú, korenistú vôňu. Pestuje sa na chránených
slnečných miestach. Ja ju na zimu ľahko,prikrývam vetvičkami, lebo je citlivá na mráz.

47

Iný druh, šalviu lúčnu (Šalvia pralensis L), nájdeme na vŕškoch, .pasienkoch
a lúkách. Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými kvetmi a Šíri aromatickú vôňu
Zo šalvie lúčne) zbierame iba kvety na kloktanle a na prípravu šalvlového octu
- 1 plnú hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe - ktorý používame
na prijemnú a oživujúcu masáž chorých, ktorí dlho ležia. Listy sa zbierajú pred
kvitnut/m v máji alebo v júni Rastlina má najviac éterických olejov na slnečných
a suchých miestach, preto sa listy trhajú len za slnečného počasia, najlepšie
na poludnie, a sušia sa v tieni.
Oveľa liecívejsia je šalvia lekárska, ktorou sa ďalej budeme podrobne zaoberať.
Už naši predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. Jeden verš z roku 1300
hovorí; „Prečo by mal človek umierať, keď v záhrade rastie šalvia?" Už sám názov
svedčí o vysokom ocenení, ktoré jej ľudia od nepamäti prisudzujú. Názov šalvia
je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť, uzdravovať)
Svedectvo o tom, ako si vážili šalviu v dávnych časoch, nájdeme v jednej starej krásnej
knihe o liečivých rastlinách: „Keď musela Matka Božia utekať s malým Ježišom pred
Herodesom, prosila všetky kvetiny v poli, aby jej pomohli, no ani jedna Jej neposkytla
prístrešie. Sklonila sa k šalvii a hľa, u nej našla útočište. Pod je| hustými, ochrannými
listami ukryla sa s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. Ti tade prešli, a nenašli
ich. Keď nebezpečenstvo pominulo, Matka Božia prišla k šalvii a milo jej povedala:
.Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby, zachrániť
ich od smrti, tak ako si to mne urobila teraz."' Odvtedy rastlinka kvllne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha Im.
Keď človek za dlhé roky nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami a často sa v ťažkých prípadoch utieka
o pomoc k našej milostivej Matke Božej, potom v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti, že nad našimi
liečivými rastlinami sa vznáša jej ochranná ruka.

Keď sa šalviový čaj pije častejšie, posilňuje cele telo. chráni ho pred porážkou a veľmi priaznivo vplýva na obrnu.
Popri levanduli je jedinou liečivou rastlinou, ktorá pomáha pri nočnom potení, lieči chorobu, ktorá zapríčinila
nočné potenie, svojou oživujúcou silou odstraňuje veľkú slabosť tela, klorá chorobu sprevádzala. Veľa lekárov
pozná dobro vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch, chorobách miechy, žliaz a s veľmi dobrými výsledkami
pri trasľavých končatinách. Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch dve šálky denne. Zapar veľmi dobre
pôsobí na chorú pečeň, uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti, súvisiace s poruchami pečene. Čisti krv. odvádza
hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka, upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. Pri pichnutí
hmyzom
treba priložiť rozmliaždený Šalviový list.
Osobitne odporúčam šalviový zapar na vonkajšie použitie pn zápale mandlí, bolestiach, hnlsani zubov,
zápale hrtana a ústne] dutiny.
Veľa deti aj dospelých by nemuselo podstúpil operáciu mandli, keby boli
zavčasu používali šalviu. Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú Ich z tela, považujú sa za políciu
organizmu. Ak chýbajú, potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek, šalviový zapar pomáha pri krvácajúcich
a uvoľnených zuboch,
pri bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách. Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená

vata.

Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité, aby si raz za čas urobili sedací
kúpeľ (pozri Spôsob použitia).
Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú liečivú rastlinu, ale aj ako cennú koreninu. Pridáva sa v malých
množstvách, podobne ako tymian (dúška tymianc-vá) a saturejka. do mastných jedál, na bravčové, husacie
alebo morčacie pečené máso. Aj divina je chutnejšia, keď sa pridá lístok šatvie. Ani pri bylinkových syroch
a koreninových omáčkach netreba na šalviu zabúdať. V niektorých krajoch sa robi šalviové pečivo alebošalviové
koláče. Rozdrobený Šalviový list sa do cesta pridáva podobne ako aníz.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 čajová lyžička na % litra vody. Zaparí sa a krátko vylúhuje.
Šalviový ocot: Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme Iľašu až po hrdlo, zalejeme prírodným octom, ktorý
musí kvety zakrývať. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto
Sedací kúpeľ; 4 plné hrste listov dáme na noc do studenej vody Nasledujúci deň všetko privedieme
do varu a zohriaté pridáme do kúpeľa (pozri Všeobecnú časí. Sedacie kúpele).

48

VERONIKA LEKÁRSKA (Veromcaofficinalis L)

Keď svojho času Rimania obsadili germánsku krajinu, naučili sa od tamojšieho
obyvaterstva nadovšetko si ceniť liečivú rastlinu zvanú veronika lekárska. Vtedy
ju nazývali „hlavný liek na všetky choroby" a ešte aj dnes sa v ľudovej reči volá
„všeliek". Ako som sa dočítala v starej knihe o liečivých bylinách, aj Rimania
sa presvedčili o jej veľkej sile. Ak chceli byť voči dajakému známemu alebo
priateľovi oOzvlášf pozorní, povedali mu, že má toľko dobrých vlastnosti ako
preslávená verontka lekárska.
Na tento výrok som si spomenula, kecf ml jeden pán porozprával, že má vysoký
obsah cholesterolu v krvi. Už viac ráz pre to ležal v nemocnici. Poradila som mu.
aby denne pil dve šálky záparu z veroniky. Mala som nesmiernu radosť. keď
mi o pol roka porozprával, aki boli lekári pri nedávnom vyšetrení prekvapení.
že už nemá zvýšenú hladinu cholesterolu.
Veronika, ľudovo biela betonika. nádchová zelina, rozrazil, úložník či vretienko.
rastie na suchších pôdach, v lesoch, na rúbaniskách, pri plotoch, v krovinách.
priekopách, pri cestách a na okrajoch lesov, Má chlpatú, poliehavú alebo vyslúpavú
stonku s malými pilkatýml, striebristolesklými listami a s priamym, jasnomodrým
alebo Halovým kvetným strapcom. Listy pri dotyku ľahko opadávajú, a preto
sa im hovorí "mužská vernosť". Veronika kvitne od mája do augusta. Zbiera sa kvetenstvo. Najúčinnejšie
sú rastliny, ktoré rastú na pokraji lesov a pod dubmi.
Podľa tradície našich otcov je táto liečivá rastlina obľúbenou prfmesou do krv prečisťujúcich čajov a spolu
s pŕhľavovými výhonkami pomáha liečiť chronické ekzémy Pri nepríjemnej stareckej svrbľavostl si nemožno
veroníku dosť vynachváliť. Slabé, precitlivené osoby ju znášajú ako dobrý žalúdočný prostriedok s miernymi
účinkami, pretože upravme trávenie. Odstraňuje aj zahllenenle žalúdka a črevné poruchy.
Rada by som vyzdvihla najmä to, že veronika má vynikajúce účinky pri nervozite, ktorá má pôvod v duševnej
prepracovanosti.
Jedna šálka, vypitá večer pred spánkom, robf svojimi upokojujúcimi účinkami ozajstné divy.
Švajčiarsky kňaz Kunzie odporúča ľuďom, ktorí veľa duševne pracujú, aby užívali tento upokojujúci zapar pred
spánkom. Osviežuje pamäť a zaháňa závraty. Veronika zmiešaná so zelerovým koreňom odstraňuje slabosť
nervov a melanchóliu. Vynikajúco pôsobí dokonca aj pri žltačke a plesku v moci, pri reumatických
a dnových bolestiach končatín.
Istý kňaz mi oznámil: „Keď som začal užívať čaj zo zmesi veroniky lekárskej a prasličky roľnej (zmiešané
v rovnakom pomere, dve šálky na deň), veľké medzery, ktoré som mal v pamäti, mi za 14 dní zmizli. Počas
kázne ml vypadávali dôležŕtó slová. Bol som neistý a nervózny. Byliny mi neuveriteľne rýchlo pomohli."
Pri zastaranom, suchom prieduškovom kašll robí veronika priam zázraky. Ako pľúcny čaj používame zmes
pľúcnika lekárskeho, listov podbeľa liečivého, skorocelu kopíjovitého a veroniky lekárskej v rovnakom pomere.
Sladime ho medom, alebo byliny zaparíme vodou, v ktorej sme rozpustili kandizovaný cukor.
Pri žltačke, chorobách pečene a sleziny odporúčam tento čaj: 50 g koreňov púpavy, 25 g čakanky. 25 g
lipkavca marinkovóho (po starom marinka voňavá) a 50 g veroniky. Tieto byliny dobre zmiešame. Denne pijeme
po dúškoch dve šálky nesladeného čaju Z kvitnúcej rastliny sa dá pripraviť aj čerstvá šťava, ktorá sa odporúča pri chronických chorobách kože,
predovšetkým pri ekzémoch (recept pozri v Spôsobe použitia). Z nej sa užíva trikrát denne plná lyžička.
Pretože sa veronika lekárska vyzdvihuje v starých knihách ako zázračná rastlina, odporúčam ju pn zapálených
a ťažko sa hojaclch ranách, najmä v blízkosti holennej kosti (píšťaly). Ranu najprv vykúpeme v Čajovom
odvare, neskôr priložíme na noc obklady, ktoré pripravíme namáčaním v čerstvom zápare, a ranu teplo
zabalíme.
TI, čo trpia reumatickými a silnými dnovými bolesťami, mali by skúsiť účinnú tinktúru z veroniky, ktorá
sa dá ľahko pripraviť (pozri Spôsob použitia). Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie, vnútorne trikrát
denne po 15 kvapiek s troškou vody alebo čaju.
Každý rok bezpodmienečne pite istý čas zapar z čerstvo natrhanej veroniky! Nielenže spomaľuje vápenatenie
ciev,
ale mu aj zabraňuje a svojimi krvčisliaciml účinkami dodáva telu novú pružnosť. Preto vás prosím: Vezmite
si túto radu k srdcu!

49

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Zaparí sa a krátko vylúhuje.
Čerstvá šťava: Čerstvé kvetenstvá sa umyjú a vlhké vylisujú v domácom odšťavovači. Šťava sa naplní
do fľaštičiek a uloží do chladničky.

Tinktúra:

Dve plné hrste kvitnúcich, nadrobno posekaných bylin dáme do 1 litra 38 až 40%
raiovice a necháme stáť 14 dni na slnku alebo v blízkosti tepelného zdroja.
Čajová zmes: 1 plná čajová lyžička na % litra vody, len sa zaparí a krátko vylúhuje.

VŔBOVKA MALOKVETÁ (Epilobium parviflorum SCHREB.)

Od otca rodiny som raz dostala list. v ktorom mi doslova píše: „So zopätými rukami vás úpenlivo prosím, azda ml

ukážete ceslu k zdraviu a vrátite trpiacej rodine zdravého otca." Predtým mi opísal svoje utrpenie; Roku 1961
sa jeho chronický zápal prostaty po kúpeľoch vo vode obsahujúcej rádium stal akútnym. Putoval z jednej
nemocnice do druhej, ale nik ho nechcel operovať; bol zúfalý. Pri každej stolici z neho vystrekovala krv a hnis.

Po nadmernom užívaní liekov dostal vredy na dvanástniku, narušila sa mu črevná flóra a ťažko ochorel na pečeň.

Mal bližšie k smrti ako k životu a lekár mu nariadil, aby prestal užívať lieky. Potom, ako píše. mu urobili
elektroresekciu prostaty. Napriek tomu má dodnes zápaly.
Tablety a injekcie jeho stav opäť zhoršili. Vtedy začal pif pŕhľavový čaj a Čaj proti bolestiam mechúra. Nato
sa jeho stav natoíko zlepšil, že mohol každý dert pracovať. Ťažko skúšaný otec rodiny by sa bol pravdepodobne
tomuto utrpeniu vyhol, keby bol poznal vŕbovku malokvetú, ktorá môže chorobu prostaty celkom vyliečiť.
Vŕbovka malokvatá nebola známa ako liečivá rastlina a žiadna príručka o liečivých rastlinách sa o nej nezmie
ňovala. Až keď vyšlo prvé vydanie mojej knižky Zdravie z Božej lekárne, nastúpila vŕbovka víťaznú cestu pri
liečení prostaty. V krátkom čase sa stala známou v celej Európe aj inde. a to len preto, lebo mnohým pomohla
vyliečiť sa z tejto choroby. V poslednom Čase sa objavila už aj v knihách o liečivých rastlinách a v príslušných
časopisoch.
Z početných druhov vrboviek sú najliečivejšie tieto: vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB.), vŕbovka
malokvetá (Epilobium parvifiorum SCHREB.). vŕbovka horská (Epilobium monianum L.), vŕbovka tmavá (Epilo
bium obscurum SCHREB.). vŕbovka kopijovitá (Epilobium ianceolatum SEB et MAURľ), vŕbovka kopcová
(Epilobium colllnum C. G. GMEL). vŕbovka močiarna (Epilobium palustre L).
Epilobium fleischeri HORST. (u nás nerastie, pozn. prekl.) a vŕbovka drchničkolistá
(Epilobium anagallidifollum LAMK.). Všetky liečivé vŕbovky poznáme podľa ich drob
ných kvetov. Sú červenastej, ružovej, bledočervenej alebo bielej farby. Kvety rastú
na krátkom hypantiu. ktoré neskôr odpadne od úzkeho predĺženého semennlka.
Z dlhých toboliek (6 až 8 cm) po dozretí vypadávajú semená, opatrené priesvitným

chumáčikom jemných vlákien (v Tirolskú poznajú vŕbovku pod menom Frauenhaar,

t. J. ženský vlas).

Z uvedených liečivých druhov zbierame celú rastlinu, teda stonku s listami a kvetmi.

pritom dávame pozor, aby sme ju odtrhli asi uprostred - napokon, láme sa ľahko -
aby mohli opäť vyrásť nové bočné výhony. Byliny porežeme ešte v čerstvom stave.
Z vŕbovky sa aj v najťažších prípadoch pijú len dve šálky za den, a to jedna šálka
ráno na lacno a jedna večer, To však neznamená, že netreba ísť k lekárovi. Pri
každej závažnej chorobe sa treba poradiť s lekárom.
Dva druhy vrboviek sa nesmú zbierať. Tie sa však dajú rozoznať od ostatných
malokvetých (liečivých) vrboviek. Je to vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L.)
a kyprina úzkollstá - po starom vŕbovka - (Chamaerion angustifolium /L/ HOLUB).
Vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L.) má kvety veľké ako necht na palci
a lesklo purpurovočervené. Nájdeme ju často vo veľkých zárastoch pri stojatých
vodách, vysokú až 150 cm. Stonka a listy sú na rube Žliazkato huňaté až plstnaté.
Známy rakúsky botaník Richard Willfort. ktorý vedel, že vŕbovka malokvetá je lieči-

50

vá, ale vo svojej knihe to neuvádza, hovorí, že ju ľahko moíno zameniť za vŕbovku chlpatú, ale vŕbovka chlpatá
má aspoň päťkrát väčšie kvety, mäsité stopky a listy, je veľmi vysoká a mé. pravda, škodlŕvó účinky, Kyprlna
úzkolislá {Chamaerton angustitolium /LV HOLUB) je ai 150 cm vysoká a nájdeme ju v presvetlených lesoch.
na okrajoch lesov, rúbaniskách a w mallnftl. Rúkvetie tvnri dlhý kužeľovitý strapec na červenkastej stopke.
Početné zárasty kypriny počas kvitnutia žiaria ako ohnivé plody.
Bola som ešte mladá, keď môj svokor zomrel v najlepšom veku na chorobné zväčšenie predstojnice. teda
na hypertrofiu prostaty. Sused, ktorý bol v liečivých rastlinách skúsenejší, ml raz ukázal vŕbovku matokvetú
a povedal: „Keby bol vás svokor pil Čaj z tejto rastliny, bol by dnes ešte žil. Zapamätajte si túto rastlinu! Ste
ešte mladá a môžete ňou pomôcť mnohým ľuďom." Ale ako sa to zavše sláva, keď je človek mladý a zdravý.
o rastlinu som sa viac nestarala. Nie však moja matka! Každý rok ju zbierala a pomáhala mnohým ľuďom pri
močových chorobách a pri chorobách obličiek. Liečivá sila tejto rastliny je taká veľká, že sťaby kývnutím
ruky zbaví chorých na prostatu všetkých ťažkosti. Boli prípady, keď sa mužom pred operáciou uvoľňoval moč
len po kvapkách, a jedna jediná šálka čaju im priniesla ifavu. Samozrejme, aby vyzdraveli, museli čaj piť dlhšie.
Od mojej matky som sa dozvedela o človeku, ktorý už mal za sebou tri operácie mechúra, klinicky mu dokázali
rakovinu mechúra a bol vo vefmi zlom telesnom stave. Poradila som mu. aby pil čaj z vŕbovky. O tom,
Že sa vyliečil, som sa dozvedela neskôr od lekára. Bolo to ešte v Čase, keď som sa liečivými rastlinami
nezaoberala. Mužovo vyzdravenie na mňa urobilo silný trvalý dojem. Mama ma často upozorňovala, aby som
nikdy nezabudla tú rastlinu zbieraf, aj keď ona už nebude žiť. Na Hromnice roku 1961 moja mama zomrela
a ja som v to leto zabudla nazbierať vŕbovku.

V ordinácii môjho lekára som sa dozvedia, že Istý dobrý známy leží v beznádejnom stave v nemocnici s rakovinou
močového mechúra. „Nie," zvolala som, „tento statočný človek nesmie zomrieť!" Myslela som pritom na vŕbovku.
Lekár, ktorý bol liečivým rastlinám naklonený, bol však presvedčený, že v tomto prípade sa už nedá pomôcť.
No ja som vŕbovku nemala a s hrôzou som zistila, že je už polovica októbra, všetko odkvitlo a uschlo. Napriek
tomu som ju šla zbierať. Poznala som miesto, kde v lete kvitla. Našla som pár zožltnutých stoniek porezala
som ich nadrobno a poslala manželke chorého. Dávala mu piť dve šálky denne, jednu ráro, jednu večer
a po 14 dňoch som sa dozvedela od lekára, že chorému sa veľmi polepšilo. Povedal mi veselo „Teda, tvoja
bylinka pomohla!" Odvtedy som pomohla stovkám ľudí, tak ako mi to povedal ten starký z môjho rodiska:
„Zapamátajte si túto rastlinu, môžete ňou mnohým ľuďom pomôcť!"
Istý lekárnik z Mníchova mi ukázal v starej lekárnickej knihe miesto, kde sa vŕbovka oficiálne uvádzala okolo
roku 1880. Chemické liečivá ju však úplne vytlačili, Prostredníctvom mojich prednášok, exkurzii za rastlinami
a publikácii sa s touto rastlinou zoznámili všetky vrstvy obyvateľstva. Moje návody mali veľký ohlas. Všade.
kde som sa s manželom ocitla, na prechádzkach, v horách, pri brehoch potokov alebo na rúbaniskách,
ba I v Postlingene a Freibergu pri Linzi našli sme na našu radosť prostredný výhonok vŕbovky opatrne odlomený.
Každý, kto pozná túto liečivú rastlinu, chráni ju šetrným Irhanlm pred vyschnutim. Po odlomení rastlina vyrastie
ešte dva až tri razy. Ak ostane podzemok v pôde, vyrastie z neho na jar nová rastlina.
S potešením sa dozvedám z listov, že v záhradách už medzi jahodami, zeleninou a okrasnými kríkmi rastie
aj vŕbovka malokvetá. Predtým ju vytrhávali ako nepríjemnú burinu. Akoby len teraz mohla vracať mnohým
trpiacim zdravie a odvahu do života. Nedávno som pomohla duchovnému, ktorému už lekári nedávali Žiadnu
nádej. Trpel na rakovinu mechúra a prostaty, a teraz sa opäť s plným pracovným zanietením venuje svojmu

povolaniu.

Z listu zo Schwarzwaldu vyberám: „Mojej švagrinej sa v dôsledku ožarovania natrhlo črevo a mechúr. Mechúr
ju začal tak bolieť, že jej museli dávaf morfium. Podľa vyobrazenia vo vašej knihe Lekáreň z Božej prírody
sme hľadali a aj našli vŕbovku malokvetú. Po týždni užívania záparu sa bolesti stratili. To sú zázraky z Božej
lekárne!" o ďalších liečebných výsledkoch sa môžete dočítať v brožúre Liečebné výsledky Márie Trebenovej.
vydanej vo vydavateľstve W. Ennsthalera.

i
Mnohí trpiaci na prostatu sa môžu vyliečiť vŕbovkou malokvetou bez toho, aby sa museli dať operovať.
Ak už operáciu podstúpili, vŕbovka Ich zbaví pálčivých bolesti, ktoré sa po nej objavujú. V každom prípade však
treba konzultoval s lekárom.
Človek, ktorý sa uzdravil z ochorenia prostaty, píše z Coburgu: .Vŕbovka malokvetá ma vyliečila z ochorenia
prostaty. Ležal som v coburskej nemocnld po infarkte. Okrem toho som mal ťažkosti s prostatou, ktorú ml pre
choré srdce nemohli operovať. Ak by sa bol stav zhorši, boli by mi museli natrvalo zaviesť cievku. Dozvedel
som sa o úžasne) vŕbovke malokvetej, ktorá pomohla mnohým v podobnom trápení. Začal som denne piť tri
šálky záparu z nej a o niekoľko dni som sa zbavil ťažkosti s prostatou. Teraz ešte pijem dve šálky záparu denne
na doliečenie. Ďakujem z celého srdca nášmu Pánu Bohu. Želám Vám, pani Trebenová, aby ste vŕbovkou

51

malokvelou pomohli eSte mnohým ľuďom." Je neuveriteľne, že liečivo Božie rastlinky vedia poskytnúť dobrú
pomoc aj vtedy, keď si exaktná medicína nevie rady.

i

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody, zaparí sa a krátko vylúhuje. Pijú sa iba
dve Šálky denne, ráno na lacno a večer pol hodiny pred večerou.

Vŕbovka malokvetá pomáha

(Od doktora Dirka Amtzena z Berlína.)

Uvádzam list doktora Arntzena, praktického lekára, antropozofa;
„Nasledujúci opis vychádza z určitého chápania rastliny, ktorého Inšpirátorom bol Rudolf Steiner, a inl biológovia
a botanici ho ďalej rozviedli. Toto chápanie je vlastne obraz, ktorý sa vofá: Obrátený, na tri časti členený Človek.
To značí, že korene rastliny zodpovedajú nervovo-zmyslovej organizácii človeka, najmä hlave, listová oblasť
strednej časti, rytmickému systému, a kvety-plody látkovej výmene a končatinám.
Táto predstava, ako je to v živote so všetkým, sa nedá mechanicky použiť. Na každú rastlinu a takisto na každého
človeka sa musí Individuálne rozpracovať. Ale ak sme ju raz pochopili, aj keď spočiatku na zopár príkladoch,
získame pevný, trvafý základ chápania vzťahov medzi človekom a rastlinou, ktoré sú ešte vždy trochu nejasné.
Princíp tohto postupu ukážem na príklade. Zoberme si hamamel virgfnsky (Hamamells virginiana L). Kvety
vyrastajú priamo na kôre. Nie je tu normálna nadväznosť na listy. Kôra patrí k minerálnej oblasti koreňov. Vzniká
tu situácia, kde sa „princíp látkovej výmeny" kvetov napája priamo na „nervovo-zmyslový princíp" koreň - kôra.
bez „zdravého, normálneho" vyrovnania cez listy. Takáto situácia vzniká u Človeka (pravdaže, aj u zvieraťa).
napríklad keď má ranu, predovšetkým v análnej (konečníkovej) oblasti. Hamamel je model rany. hemoroidov.
V takejto situácii môže človek vydržať do konca života, a nebyť chorý; dá sa povedať, že žije z tejto výnimočnej
situácie a cez ňu. Takže nám môže táto rastlina poslúžiť ako liečebný prostriedok. Ona nám vlastne ukazuje,
ako možno za určitej situácie dlho Žiť a nebyf chorý, a keďže takéto „situácie" v živote existujú, Čiže sú už aj Čímsi
duchovným, na hmotnosti a látke už tak veľmi nezaváži. Z toho si môžeme odvodiť pôsobenie zriedených IleČfv
v homeopatii.

Ale teraz k vŕbovke malokvetej Márie Trebenovej. Táto rastlina sa vyznačuje predovšetkým tým, že to.
čo sa spočiatku môže považovaťza obyčajnú kvetnú stopku, je v skutočnosti semenník, ktorý sa mení na tobolku,
narastá, hrubne, predlžuje sa a mení farbu. V jeseni z neho vypadávajú semená. Existuje pomerne veľa druhov
vŕboviek a sú dosť rozšírené. Rastlina bohato kvitne a má veľa plodov, to značí, že sa silne prejavuje v tejto
oblasti; listy, stonka a korene ustupujú do úzadia a z tohto pohfadu sú nezaujímavé. To všetko prenesené
do súvisu s človekom znamená: hlavné pôsobnosť rastliny sa sústreďuje na dolnú časť tela, teda v podstate
na močové a pohlavné orgány. Z iného hľadiska môžeme oblasť Čriev úplne vynechať (tu sa uplatňujú skôr
drogy vyznačujúce sa chuťou, napríklad horkosťou).
Semenník je podstatná, nápadná časť a leží vnútri. To treba chápať tak, že svojou polohou pripomína prostatu,
predstojnicu. Vývoj plodu v jeseni poukazuje na jeseň človeka, Jeho hojný výskyt na rovnako častý výskyt tejto
choroby.
Podobne je to s melónom, tekvicou: spodný semenník sa po odkvitnutí obrovsky zvôčSí a takpovediac
nevyhnutne pôsobí na močové orgány. Podobne aj hruška (Pyrus). A pre odborníkov; Hypoxis rooperi z Južnej
Afriky, z ktorého sa získava silosterin, má tiež spodný semenník.
Pozoruhodný je jav. že niektoré dôležité urogenitátne rastliny, ako topoľ či bavlník (Gossypium), sa rovnako
vyznačujú nápadnou tvorbou páperia. Vysvetlenie sme na to nenašli.
Najvfičíi účinok, ako píše Maria Trebenové, má rastlina, ak sa z nej pripraví čaj. Tento aromatický, vodný
spôsob prípravy účinkuje na človeka v osobitnom smere, teda na jeho spodnú časť - močové ústroje.
A čo je najdôležitejšie, vŕbovka malokvetá pomáha! Srdečná vďaka znovuobjaviteľke dávno zabudnutej liečivej
rastliny z Božej lekárne."

52

ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ (Solidago virgaurea L.)

Ľudový názov: cellk. hadi trank. zlatá metla, živiteľnlk zlatušký.
Túlo liečivú rastlinu nájdeme na okrajoch lesov, v jarkoch, na stráriach a rúbanis
kách. Má asi 80 cm vysokú jednoduchú stonku so strapcovitými alebo do metliny
usporiadanými úbormi ziatožltých kvetov. Kvety sa zbierajú v júli až októbri. Po
užívame ich pri ochorení čriev a krvácaní z čriev. Osvedčila sa predovšetkým
ako výborný liečivý prostriedok na choroby obličiek.
Kvety a listy pôsobia chladivo, a pretože rastlina zbavuje organizmus prebytočnej
vody. odporúča sa pri všetkých bolestiach obličiek a mechúra. Veľký švajčiarsky
prírodný liečiteľ kňaz KOnzIe hovorí vo svojich spisoch o 45-ročnom mužovi, ktorý
mal veľké bolesti obličiek, a bolo mu čim ďalej horšie. Nakoniec mu museli
jednu obličku odstrániť. Aj druhá oblička mu hnisala, takže musel prestať pracovať.
Vtedy začal ten človek zlatobyľovú kúru. K zlatobyli primiešal v rovnakom pomere
lipkavec a hluchavnik žltý. Zo zmesi pripravil čaj a pH po dúškoch tri až štyri šálky
denne, kým mu bolesti celkom nezmizli; ako povedal, trvalo to 14 dni.
Zlatobyľ pôsobi spolu s llpkavcom a hluchavníkom žltým alebo bielym dokonca
aj pri degenerácii obličiek, pri prevodnení (rozšírení) panvičky pod vplyvom
Itaku moču a pri pripojení na umelú obličku. Vo všetkých troch prípadoch som docielila dobré výsledky
užívaním spomínaných liečivých rastlin. Päťdesiatdvaročný muž roky trpel na nevyliečiteľnú degeneráciu
obličiek a lekári mu už nedávali žiadnu náde| na vyliečenie, takže šiel predčasne do penzie. Raz pribehol
za mnou po schodoch na prvé poschodie, zadychčaný a upotený sa zvalil na sioličku, lapajúc dych. Stačilo,
aby týždeň denne užíval tri šálky čajovej zmesi, a bolo mu lepšie. On, pravdaže, užíval všetky rastliny čerstvé,
priamo z prírody. Po troch týždňoch sa takmer celkom zbavil bolesti.
Všetky duševné a citové zážitky Človeka sa odreagúvajú cez obličky. Na každom duševnom šoku. či už je
to náhla smrí mlle| osoby, alebo dajaké nešťastie, sa vždy podieľajú obličky. Prelo treba pri sklamaniach a iných
duševných záťažiach bezpodmienečne piť zapar zo zlatobyle obyčajnej.
Anjel liečivých rastlín stojí tesne pri zlatobyli. Upokojujúci účinok tejto rastliny pocítime pri ťažkých citových
pohnutiach ako hladkajúcu ruku. Už len pohľad na zlatobyľ v prírode človeka upokojí. Mali by sme byť vďační
už za vedomie, že sme v blízkosti rastliny, ktorá nás utešuje.

SPÔSOB POUŽITIA

Zapar:

1 vrchovatá čajová lyžička zlatobyle na V* litra vody. zaparí sa a králko vylúhuje. Z vyššie
uvedenej zmesi bylín sa dáva 1 vrchovatá čajová lyžička a pripraví sa tak ako predchá
dzajúci zapar.

ŠVÉDSKE BYLINY

Recept sa našiel po smrti slávneho švédskeho lekára, rektora lekárskej fakulty doktora Samsta. medzi jeho
spismi, Doktor Samst nešťastne spadol pri jazde na koni. keď mal 104 rokov. Jeho rodičia a starí rodičia sa tiež
dožili patriarchálneho veku.
Znie to skoro ako rozprávka, ale to všetko sa naozaj stalo. Ako mladá, ťažko choré žena som prišla
do Múhlvlertelu neďaleko Lembachu. Bola som vyhnankyňou zo sudelonemeckého kraja a v bavorskom tábore
som ochorela na brušný týfus po otrave mäsom, ku ktorému sa pripojila žltačka a nepriechodnosť čriev.
Vyše pol roka som ležala v nemocnici. Keď nás muž presťahoval do Rakúska, mňa. dieťa a naše matky, sotva
som stála na nohách. V noci sa dostavili bolesti, ktoré mnou prenikali ako meč. V týchto chvíľach som nemohla
ani sedieť, ani ležať, ani ísť, ani stáť. Súčasne som kŕčovito vracala a mala hnačky. Bola som bezmocným
ľudským klbkom. Lekár zistil, že sú to následky týfusu, ktoré ma budú sužovať ešte dlhé roky. Jedného dna
ml pnniesla akási neznáma pani malú fľaštičku tmavohnedej, silno voňajúcej kvapaliny. Dozvedela sa o mojej

MALÉ ŠVÉDSKE HORKÉ

1. Aloa ozbrojená (Aloé ferox MILL)X

10 g

2. Myrhovník abesfnsky (Commiphora abyssínica ENGL)

5g

3. Safran siaty (Crocus sativus L.)

0,2g

4. Kasia úzkollstá - senné listy (Cassla angustífolia VAHL)

10g

5. Gáfrovnlk lekársky - gáfor íCamphora otfidnarum NEES)**

10g

6. Rebarbora lekdrska (Rheum otíicinale BAILL.)

10g

7. Kurkurna zedoárová - citvar (Curcuma zedoaria (BERGIUS) ROXB.)

10 g

8. Manna(Manna)

10g

9. Theriak veneziánsky {Theriak venezlan)

10 g

10. Krasovlas

bezbyfový

(Cartina

acaults

L.)

5 g

11.

Archangelika

lekárska

(Archangelica

off

icinalís

HOFFM.)

10 g

Poznámka " namiesto aloe môžeme použif koreň horca žltého " gátor sa používa len prírodný.

Švédske byliny dáme do dvojlitrovej fľaše so širokým hrdlom, prilejeme (eden a pol litra 38 až 40%
obilného liehu (ražovice) alebo dobrého ovocného liehu a postavíme na 14 dni na slnečné miesto alebo
blízko tepelného zdroja. Každý deň obsah pretrasieme. takisto ho pretrasieme, keď budeme tekutinu cedit
do malej fľaše na používanie. Ostatok môžeme neobmedzene dlho nechať na bylinách. Kvapalinu
nalievame do malých HiaŠ. ktoré dobre uzavrieme a držíme v chlade. Takto možno tento elixír udržať dlhé

roky. Cim dlhšie stojí, tým je účinnejší. (V Rakúsku ho dostaf hotový ako Klelner Schwedenbitter, pozn. red.)

chorobe a chcela mi pomôcť, Švédske byliny totiž aj jej pomohli z ťažkej choroby Priniesla aj odpis Starého
rukopisu, ktorý v 46 bodoch vysvetľoval, ktoré choroby tieto kvapky liečia. Recept pochádzal z pozostalosti
slávneho Švédskeho lekára. Ako sa v ňom písalo, všetci Členovia rodiny sa dožili vysokého veku. Švédske horké
lieči podľa 43. bodu dokonca morové vredy a hrče. aj keby sa nachádzali na krku. Najprv som postavila kvapky
do domácej lekárničky. Jednoducho som neverila, že mi tieto jednoduché kvapky môžu navrátiť zdravie, ked
ml nevie pomôcť ani lekár. Čoskoro som však zistila opak. Sedela som práve pri veľkom koši prezretých hrušiek,
ktoré boío treba rýchlo spracovať, ked ma zachvátil nový záchvat. Predtým mi povedali, že kvapky možno uživať
nielen vnútorne, ale aj zvonka na obklad. Neuvažovala som dlho a priložila som si vatu navlhčenú niekoľkými
kvapkami na brucho. Prikryla som ju nylonovým vreckom, na to všetko som si natiahla podväzkový pás a sadla
si opäť k práci. Telom mi prenikol čudesne prijemný pocit tepla a zrazu mi bolo, ako keby niekto kývnutím ruky
vyhnal z môjho tela všetky choroby. Chorobu akoby bolo odviaio. nový záchvat sa už nikdy neopakoval.
Raz nášho vtedy šesťročného syna napadol vlčiak a nebezpečne ho pohrýzol na tvári. Od nosa k ústam
sa mu tiahla jazva, ktoré neskôr spurpurovela. V Starom rukopise v bode 33 Čítame: odstraňuje všetky Jazvy,
rany a rezy, aj zastarané, ked ich navlhčime 40 ráz. Nášmu synovi som denne večer pred spaním navlhčovaia
Jazvy, čoskoro zmizli a stratili sa dokonca aj tie, ktoré zasiahli hlboko do nosa.
Takto poučená prišla som roku 1953 do Grieskirchenu. Raz pri návšteve v roľníckej usadlosti som sa stretla
s mladou vidiečankou, matkou dvoch malých delí. keď dojila v maštali. „Môžeš ma postavil k stene a rovno
zastreliť," povedala mi namiesto pozdravu. Už celé týždne ju sužovali neznesiteľné bolesti hlavy, a pretože
sa lekár obával nádoru, poslal Ju do Linza na räntgen. Ja som k nej hneď v ten večer poslala syna s fľaštičkou
švédskeho horkého, aby ju obklad aspoň v noci zbavil bolesti. Na moje veľké prekvapenie zavčas rána.
už o siedmej, stál roľník pred mojimi dverami. „Co si to postala mojej žene? Keď si priložila navlhčenú vatu^
o dve minúty jej zmizli všetky tie hrozné bolesti hlavy. Ráno jej vypadli z nosa dve hrdzavohnedó zátky, hrubé
ako malIČek." Bolo to zastarané ochorenie čelných dutín, ktoré pominulo.po jedinom obklade. Táto vidiečanka
si švédske horké veľmi váži ešte i dnes. Pred rokmi pomohla obkladmi svojej malej dcére pn nebezpečnom
zápale pľúc. Odvtedy má tieto kvapky vždy doma.
Istá pani trpela viac mesiacov na bolestivé hnlsanle četných dutín. Nemohla dýchať nosom. Okrem toho mala
neznesiteľné bolesti hlavy, Silné antibiotiká a ožarovanie nepomohli. Napokon si dala na noc obklad
zo švédskeho horkého na čelo. oči a nos. Už po prvom ráze pocítila úľavu. Keď si tri nasledujúce noci dala
obklad, dýchacie cesty sa uvoľnili a cez noc vytieklo množstvo hnisu.
Z videnia som poznala mladú ženu. ktorá po narodení šiesteho dieťaťa vyzerala ako tieň. Prihovorila som sa jej
a zistila som. že nemôže jesť. Všetky deti musela dať preč z domu. Poradila som jej, aby užívala švédske

54

byliny. Asi o tri týždne som ju opäť stretla, a teraz to už bola zdravá, čulá žena. Kvapky jej neuveriteľne pomohli.
Opäť mohla všetko jesf, a a) deti si mohla vziať domov. „Akoby bolo zo mňa vyšlo akési zviera," povedala
a ďalej rozprávala, že jej matka ležala v nemocnici so silne opuchnutou nohou a už dlho predtým chodila o palici.
Dostala 75 injekcii, no nemali žiaden účinok. Dcéra poslala matke rukopis o švédskych bylinách a poradila jej.
aby ich užívala. Bylinky zaúčinkovali veľmi rýchlo. Noha odpuchla a palica už nebola potrebná.
jedného dna som dostala z Nemecka list. v ktorom ma prosila moja známa, či by som sa aspoň duševne
nemohla ujať jej netere, ktorá je toho času na liečení v Gallspachu, Keď priala prvý raz za mnou do Grieskirchenu,
veľmi som sa jej naľakala. Vyložili ju z auta, podali jej dve barly a zmrzačené telo napriek pomoci potrebovalo
ešte štvrť hodiny, aby došlo na prvé poschodie do môjho byiu. KÍby oboch nôh boli deformované, prsty rúk

kŕčovito stiahnuté a neschopné niečo udržať. Žena pri chôdzi Šúchala nohami a vrchnou časťou tela sa kyvotavo

pohybovala vpred. Stála som vo dverách bytu. obe ruky som si pntiskala na srdce a nemohla som povedať nič
Iné, len: „Ako ste, mladá pani. prišli k takej strašnej chorobe?" „Za jednu noc po štvrtom dieťati," povedala.
Táto žena sa zrazu vo svojej posteli stala mrzáčkou. V Nemecku chodila od lekára k lekárovi a nik jej nevedel
pomôcť. Styn roky dva razy ročne prichádzala do Gallspachu k dr. Zeileisovt, ktorý jej však povedal, že jej môže
len zmierniť bolesti, no vyliečiť ju nemôže. Keď si opakom pokrútenej ruky brala šálku kávy, pohľad
na nu sa mi vryl hlboko do srdca. Poradila som jej švédske byliny, ktoré bolo vtedy dostať v Nemeoku pod
názvom Grancampo. Dnes už švédske horké pripravené podľa uvedeného receptu dostať v mnohých lekárňach
a drogónách. Žena sa toho chytila ako topiaci sa slamky. Bolo to vo februári 1964. V septembri toho istého roku
mi zatelefonovala z Gallspachu. či ju môžem prísť čakať v Grieskirchene k autobusu. Najprv som bola bezradná,
no keď som uvidela vystupovať z autobusu usmievavú pani, podopierajúcu sa iba jednou palicou, nesmieme
som sa prekvapila. Kŕčovito stiahnuté a znetvorené ruky sa narovnal! a z väčšej časti aj deformo
vané nohy. Len na ľavej nohe mala koleno a členok opuchnuté. Aj to zmizlo do 3. augusta 1965. teda o rok
neskôr. Vtedy prišla do Gallspachu naposledy, bez palice a celkom zdravá. Pri pôrode štvrtého dieťaťa jej veľmi
utrpeli obličky a cez noc nastala táto hrozná deformácia. Žena denne užívala tri polievkové lyžice švédskeho
horkého zriedeného troškou vlažnej vody. a to tak, že vždy pred jedlom a po jedle vypila pol lyžice. Hoci švédske
byliny boli naložené do ražovice, obličky alkohol zniesli.

Rada by som uviedla ešte ďalšie údaje o neuveriteľných účinkoch švédskeho horkého. Od mojej sestry, žijúcej

v Nemecku, som sa dozvedela, že jej známa v Lipsku je už 15 rokov pripútaná na vozík. Počas vojny žila v Prahe
a roku 1945 - bol to osud lislcov Nemcov - ju nahnali do pivnice obytného domu. Tam bola celé týždne zatvorené

bez slamy či matracov. Neskôr prišla s manželom do Lipska. Čoskoro sa u nej prejavili ťažké deformácie
kfbov. Nakoniec ostala pripútaná na vozík. O jej osude som sa dozvedela iba po náhlej smrti jej manžela, keď
oslala opustená a sama. Aj ako chromá sa musela z bytu presťahovať do jednej zariadenej izby. Vtedy nebolo
možné posielať z Rakúska do Nemeckej demokratickej republiky liečivé rastliny alebo iné medikamenty. Musela
som preto každé dva mesiace posielať do Lipska švédske bylinky cez jednu bavorskú pohraničnú dedinku.
Čoskoro som dostala listy plné nádeje. Chorá užívala trikrát denne pred jedlom a po ňom pol polievkovej lyžice
švédskeho horkého s troškou vody. Deformácie pomaly ustupovali, klby začali byť pohyblivejšie. Modlili sme
sa obe, ona v Lipsku, ja v Grieskirchene. Po trištvrte roku táto nepohyblivá, po 15 rokoch strávených na vozíčku
pomaly sa uzdravujúca Žena po prvý raz vyšla sama z domu. Jej stav sa zlepšoval. Mohla si sama očistiť oblok
a porobiť Iné práce, ktoré jej predtým robievali ochotní ľudia. Ako vefmi dôverovala Bohu vo svojej ťažkej
chorobe, ukazuje táto skutočnosť: Lipa, ktorá jej rástla pred oblokom, bola počas choroby radosťou jej života.
Sledovala, ako slrom zelenie a zakvitá, ako mu žltne lístie a ako cez zimu v jeho holých konároch šantia vtáky.
Bol prameňom jej radosti. Žena denne ďakovala Bohu za tieto milosti.

Kedysi sme sa kúpavali v jazere Offensee a sedávali sme na brvne na [eho brehu Raz bol klát opretý o ohradu
pre dobytok. Položila som si k nemu tašku. Pred odchodom domov som napoly zohnutá ukladala do nej veci
na kúpanie. Zrazu som mala pocit, akoby ma zasiahol blesk, tažký klát mi padol rovno na nohu. Od kolena
nadol sa tiahli modročervené škvrny a mala som tam dve hrče ako päsť. Moji blízki ma odniesli k autu a potom
do mojej izby. Manžel chcel priviesť z Ebensee lekára, ale ja som ho prosila, aby mi urobil obklad zo švédskych
bylín. Ani nie o pol hodiny som mohla sama vojsť do jedálne a na druhý deri bola noha hladká ako prv,
Po krvných podliatinách nebolo ani stopy a hrče veľké ako päsť zmizli tiež.
Pri jazere Offensee sa stala aj ďalšia nehoda. Pri kúpaní uštipol sršen štvorročné dievčatko do pleca Plece
neforemné opuchlo. Priniesla som švédske horké. Skôr ako sa rodičia dieťaťa obliekli, už som mala pripravené
obklady. Keď sme išli k autu, priložila som navlhčenú vatu na opuchnuté miesto. Kým sme k nemu došli, trvalo
to tri minúty, opuchlina sa stratila. S dievčatkom už nemuseli ísť k lekárovi.
Pri zbieraní malín ma uštipol do palca akýsi jedovatý hmyz. Cez noc mi palec napuchol ako klobása. Keď som
bola na nákupe, spozorovala to jedna pani a povedala: „Musíte ísť hneď do nemocnice, lebo na takú infekciu

55

môžete zomrieť." Na noc som si priložila valu navlhčenú švédskym horkým a ráno bol palec opát v poriadku.
Raz sa mi zle povodllo v práčovni. Bolo to ešte vtedy, ked práčka len prala a nepláchala. Vždy bolo treba
vyberať bielizeň z horúce) vody drevenými kliešťami. Mala som vo zvyku robiť všetko rýchlo a chvatne. Kliešte
sa mi pošmykli a s náramnou silou mi vrazili do pravého oka. Omráčená bolesťou a poloslepá som sa vytackala
na prvé poschodie. Len čo som si priložila obklad zo švédskeho horkého, hneď som zacítila, ako bolesť ustupuje.
Po chvíli som si poranenie prezrela. Okolo oka som mala veľkú krvnú podliatinu. Kerf som si na oko priložila
navlhčenú vatu, utesnila ju igelitovým vreckom a priviazala šatkou, opäť som sa po štvrťhodine vybrala
do práčovne. Ešte niekoľko dni som si na noc dávala takéto obklady, aby sa mi v oku nevytvorilo niečo škodlivé.
Každý rok som chodievala do Kneippových kúpeľov v Muhlackene. Hlavná sestra raz priviedla do moje] izby
paniu, ktorá kráčala za ňou celá pokrútená. Trpela ťažkými žlčníkovými záchvatmi a chcela sa so mnou
poradiť. Lieky Jej nepomohli a lekár bezpodmienečne nariadil operáciu. Požiadala som ju. aby sa vyzliekla.
a priložila som jej obklad zo švédskych bylín na oblasť žlčníka (pri takýchto obkladoch treba pokožku natrieť
bravčovou alebo nechtlkovou masťou, aby alkohol pokožku nevysušil. Polom ireba na boľavé miesto priložiť
navlhčenú a dobre vytlačenú vatu. na to suchú vatu a igelit, aby sa udržalo teplo, a previazať plátnom. Ketf
sa obklad zloží, treba pokožku napudrovat. aby sa predišlo sčerveneniu alebo svrbeniu!). Práve som chcela
pane) natiahnuť podväzkový pás. keď zvolala: „Všetky bolesti sa mi stratili!" Čoskoro jej ťažkosti pominuli.
Okrem obkladov užívala vnútorne kvapky, a to trikrát denne čajovú lyžičku, zriedenú vodou alebo bylinným
čajom, a viac už záchvat nemala.
Roky som opatrovala osamotenú ženu. Ťažko sme sa dorozumievali, lebo bola veľmi nedoslýchavá. V Starom
rukopise sa píše. „Navratia aj stratený sluch". Preto si na môj príkaz musela vytierať sluchovod švédskym
horkým. Robila som to tak. že som jej namočeným ukazovákom kvapkala do zvukovodu. Pritom nesmieme
zabúdať dať do ucha trošku oleja, aby nezačalo svrbieť. Pani si súčasne navlhčovala aj okolie ušnice, očú,
spánkov a čelo. Zrazu sa jej vrátil sluch a omladla jej tvár. Keď ju raz pri vystupovaní z autobusu zrazilo auto
a spadla tvárou na cestu, znova začala používať švédske byliny, aby si dala do poriadku poudieranú modročer
venú tvár. Prvého februára oslávila 89. narodeniny. Teraz už dobre počuje a môžeme sa bez problémov
dorozumieť. Na prechádzkach mi ľudia často hovoria, že po používaní Švédskeho horkého odložili načúvací
pristroj a opaf normálne počujú. Kvapky teda pomáhajú aj pri ťažkej nedoslýchavosti a všade tam, či už vnútorne,
alebo zvonka, kde sa vyskytujú bolesti. Kvapky dobre prekrvujú pokožku, a tým veľmi rýchlo znižujú bolesť.
Preto je vhodné dávať epileptikom obklady zo švédskeho horkého na záhlavie. Príčina týchto záchvatov korení
často v minulosti: možno ich spôsobil náraz do hlavy alebo šok v detstve.

Na prednáške v Gallspachu prišiel za mnou istý mladý muž. ktorý utrpel pri nebezpečnej autohavárii dvojitú
zlomeninu lebky Keď sa zo zranenia vyliečil, dostavovali sa denne záchvaty epilepsie. Poradila som
mu obklady zo švédskeho horkého na záhlavie a denne štyri šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma polievkovými
lyžicami švédskeho horkého. Pri ťažkých epileptických záchvatoch je dôležité, aby sa okrem obkladov
na záhlavie pil aj pŕhľavový čaj. Po niekoľkých mesiacoch prišiel mladý muž za mnou a povedal, že epileptické
záchvaty celkom prestali.
Zápaly mozgových blán, poranenia hlavy úderom alebo pádom, zajakanle a rečové poruchy sa úspešne
liečia obkladmi zo Švédskeho horkého na záhlavie. Tielo obklady sa používajú aj pri zápaloch mazových
vačkov. Vari netreba ešte raz prízvukovať, že pri všetkých týchto ťažkých chorobách sa Ireba poradiť s lekárom.
Ako som vyrozumela z listov, obklady zo švédskych bylín úspešne pôsobili pri odlúpenl sietnice, pri jej
prekrvení a poróznosti. Všetci títo ľudia nemali ďaleko od slepoty. Obklady si denne prikladali na zatvorené
oči na jednu hodinu- Mali by sme s< tie obklady pnkladať aj na zdravé oči, predovšetkým keď sú preťažené,
a takisto by sme si mali ráno a večer pretrieť viečka a kútiky očí švédskym horkým. Takto možno docieliť
aj vo vysokom veku dobrú ostrosť zraku.
Pretože švédske horké je veľkolepým pomocníkom nášho zdravia, nemalo by chýbať ani v jedinej domácej
lekárničke, Mali by sme ho mať pripravené vo fľaštičke a vždy ho nosievať na cesty. Často nám nechutí jest
mimo domu. potrebujeme niečo na povzbudenie žalúdka a žlčníka, alebo radi by sme sa uvoľnili a odpočinuli
si - vtedy je švédske horké ozajstným elixírom. Vypijeme z neho glg zriedený vodou, pretrieme spánky, čelo.
okolie očí a miesta za ušami, a Ihneď nám ožije celé telo.
Pri náhlej nádche so všetkými neblahými následkami, ako je únava, vyčerpanosť, pri pocitoch tlaku v čele
a žalúdku, navhlčíme kúsok vaty švédskym horkým a priložíme k nosu a zhlboka vdychujeme. Ihneď pocítime
v oblasti čela a nosa úľavu. Ak prechladnutie pokročilo a napadlo priedušky, vdychujeme kvapky otvorenými
ústami. Aj vtedy vzápätí pocítime úľavu. V chrípkovom období denne užívame jednu Čajovú lyžičku, zavše
aj polievkovú lyžicu s troškou vlažnej vody, uchránime sa tak pred chrípkou. Vždy, keď sa vyskytnú bolestí,

56

užívame Švédske horké vnútorne alebo si ho zvonka vtierame, či prikladáme obklady. Švédske byliny pomáhajú
vždy.
Pred niekoľkými rokmi som dostala obličkovú koliku. Priložila som si obklad zo švédskeho horkého na oblasť
obličiek, a kým došiel lekár, bolesti prestali. Citila som sa trochu nepríjemne, lebo lekár strácal svoj vzácny čas.
Ale on bol zvedavý, prečo kolika tak rýchlo prešla. Keď počul, že pomohol obklad, povedal: „Výborne,
tu je injekcia zbytočná!" On sám totiž švédske byliny odporúčal. Keď som prišla do jeho ordinácie, len povedal:
„Tebe nepredpíšem nič. ty máš svoje švédske byliny!" Tento lekár mi pomohol spoznať mnohé liečivé rastliny.
Raz prišla ku mne pani, ktorá už roky chodila o palici. Bola pokrútená dnou a reumou, žiaden liek jej nepomáhal
a s nervami bola v koncoch. Keď začala pif trikrát denne Čajovú lyžičku švédskeho horkého s pmľavovým
a prasličkovým čajom, po troch týždňoch, ako som sa dopočula, už mohla chodiť bez palice.
Je známe, že na Hromnice býva veľa pohrebov. Jedna chórová speváčka sa v tom období zranila pri korčuľo
vaní. Pretože nás bolo v zbore málo, veľmi nám chýbala. Keď som sa vracala z kostola, stretla som ju v meste.
Pre meravé koleno nemohla vyjsť hore strmými schodami na chór. O chvíľočku som bola u nej so svojimi
obkladmi. Bola to manželka lekára a na moje prípravy sa dívala skepticky. Svoj názor však rýchlo zmenila, keď
o chvíľu mohla koleno bez námahy ohýbať a na druhý deň. takisto bez námahy, vystúpila strmými schodmi
na chór. Ale Žiaľ, chýbala nám aj iná speváčka, ktorá si pri zdravom zimnom Športe vykĺbila členok. Dozvedeli
sme sa, že musela ísť ihneď do nemocnice. Práve vyliečená pani ma súrila, aby sme pomohli aj jej. Robila som
to len veľmi nerada, lebo už bola v nemocnici, ale nakoniec rozhodla skutočnosť, že na druhý deň by som bola
zostala na chóre takmer sama. Pacientka ležala a členok mala veľmi opuchnutý. V nemocnici jej poradili, aby
si nohu vyložila vyššie. Mala veľké bolesti. Obklad zo švédskeho horkého priniesol okamžitú úľavu. Na druhý
deň prišla na chór. hoci na ceste bola poľadovica. Nemala bolesti, opuchnutý členok bol normálny, a tak som
zachránila naše rekviem.
Raz som bola na návšteve v Múhlvierteli a v hostinci pri vedľajšom stole som si všimla hosťa, ktorý sa zvíjal
od bolesti, Takéto záchvaty mával častejšie, no lieky mu nepomáhali. Priniesla som svoje kvapky, naliala som
z nich jednu polievkovú lyžicu, pndala som trošku vody a ponúkla som mu ich. Keď pohár vyprázdnil, vrátila
sa mu farba do tváre a nemohol pochopiť, ako to. že mu bolesti v mihu prestali. O po! roka som opäť prišla
do tých končín. Na prípad som už zabudla a spomenula som si naň len vtedy, keď sa ml ten pán prihovoril
a preveľmi mi ďakoval. Bolo na ňom vidieť, ako o pár rokov omladol. Zadovážil si švédske byliny a užíval ich.
Všetky ťažkosti so sllnivkou brušnou a akútna gastritída (zápal žalúdočnej sliznice) sa stratili Pretože tieto
kvapky vyliečia aj stinivku brušnú, možno ich odporúčať cukrovkárom. Znamienka na tele, bradavice, skrvny.
ba aj nezhubné nádory
na pokožke (angiórn, hemangiôm) a tukové žľazy sa stratia, keď Ich častejšie
natierame, podobne kurie oká a hemoroldy. Šumenie a zvonenie v ušiach odstránime tak, keď kúsok vaty
navlhčený kvapkami vložíme do ucha. Kvapky posilňujú pamäť, keď sa nimi častejšie navlhčia krčné stavce.
Prečísľujú krv, podporujú krvný obeh, zaháňajú koliky a zlé trávenie, bolesti hlavy, všetky choroby
žalúdka a žlčníkové bolesti, choroby pečene
a obličiek (aj keď dotyčný nesmie piť alkohol). Pri trombóze
a zápale ciev
sa pokožka natrie na hrúbku noža nechtikovou masťou a na to sa priloží obklad zo švédskeho
horkého. Po liečení robíme kúpele nóh z pŕhľavy na dobré prekrvenie. Kvapky odstraňujú lenivosľ čriev,
závraty,
dokonca aj ochrnutie. Veľmi účinne pomáhajú pri všetkých chorobách Dokonca aj pri rakovinových
ochoreniach.
Pri prudkých bolestiach zubov užívame jednu polievkovú lyžicu kvapiek s troškou vody alebo
bylinného čaju. Ak z tých kvapiek užívame denne ráno, na obed a večer jednu čajovú lyžičku s troškou vody
alebo bylinného čaju, udržíme si zdravie a tvorivú silu do vysokého veku. Pretože švédske kvapky používame
na všetky choroby, môžeme hovoriť o regenerácii alebo o udržiavaní zdravia. Prebúdzajú životnú energiu, ktorú
v našich časoch tak veľmi potrebujeme. Udržiavajte si týmto nezvyčajným elixírom zdravie, životnú silu
a optimizmus v povolaní, v rodine a v kruhu svojich blížnych.

Na návšteve v jednej roľníckej rodine som sa dozvedela, že Ich dvanásťročný syn mal ísť na operáciu ucha.
Za Dubienkom sa mu vytvorilo ako dôsledok zápalu hnisavé ložisko. Bola som proti operácii, lebo v podobných
prípadoch možno niekedy stratiť sluch. Nakvapkala som na kúsok vaty švédskeho horkého a vložila chlapcovi
do ucha. Denne mu vytieklo z ucha veľa hnisu, bolesti prestali a na operáciu už nebolo treba ísť.
Mladej matke piatich deti dával lekár len niekoľko dní života. Mala nevyliečiteľnú chorobu — rakovinu Čriev.
Poradila som jej obklady na miesto, kde sú choré črevá, súčasne som jei však odporučila užívať puškvorcový
koreň, ktorý sa dáva na noc do studenej vody (1 šálka vody na jednu zarovnanú čajovú lyžičku puškvorcového
koreňa), vypiť po dúšku pred každým jedlom a po ňom krvčistiad čaj zo zmesi nechtíka, rebríčka a pŕhľavy
v rovnakom pomere. Z toho treba vypiť po dúškoch denne aspoň dva litre. Dnes sa má pani dobre a môže rátať
s úplným vyliečením.
Istá pani z Heilbronnu v Nemecku mi napísala; „Môj štyridsaťjedenročný synovec mi napísal pred desiatimi

57

mesiacmi zo Sacramenta v Kalifornii, že trpi na ťažké krvácanie z čriev a lekárska diagnóza znela - rakovina
Čriev. Operácia bola nevyhnutná. Ihneď som mu poslala vašu knižku Zdravie z Božej lekárne, švédske horké,
puSkvorcový koreň a ďalšie byliny, ako nechtík, rebríček a pŕhľavu. On postupoval podľa vášho návodu. O rok
bol môj synovec opäť práceschopný. Ťažké Črevné krvácanie prestalo na štvrtý deň po užívaní odporúčaných
dávok, únava začsla miznúť a strata na váhe sa tiež začala upravovať."
Istého 52-rocnôho muža liečili už desať rokov na srdcovú astmu; denne musel zjesť osem tabletiek, roky mohol
spávať Inn posndiačky. pri každom kroku vysoko dvíhal ruky, aby sa mohot nadýchnuť, a pritom Žalostne
vzdychal. Bola som tej mienky, že dýchavičnosť nespôsobuje srdce, ale peceň. Priložila som mužovi na oWasť

pečene obklad zo švédskych bylín. Každý deň ráno a večer musel pif po jedne| Šálke plavúňového čaju s čajovou

lyžičkou švédskeho horkého. 2e môj odhad bol správny, ukázala už prvá noc. Konečne mohol opäť spať
poležiačky. Ťažká dýchavičnosť, ktorá mu už roky dovolila dôjsť iba k dverám izby, sa pôsobením Švédskeho
horkého a plavúňa tak rýchlo zlepšila, že už na tretí deň mohol po dva razy vyjsť do záhradky. Teraz pomaly
kráča v ústrety svojmu vyzdraveniu.
istému pacientovi sa nemohla uzavrieť rana po operácii, ale vyliečila sa za ednu noc. keď pacient vypil veľký
dúšok švédskeho horkého. Tento jeden dúšok spôsobil, že rana. ktorá bola tn roky otvorená a bolo ju treba
viac raz denne ošetrovať, sa zacellla.
Iného pacienta bolo treba operovať pre dlhoročný hnisavý zápal, vyvolaný častými úrazmi, a robiť mu punkcie.
Po obkladoch a užití švédskeho horkého sa zápal zahojil.
Farská gazdiné z Burgenlandu mi rozprávala, že jej 23-ročná neter mala od narodenia poruchu sluchu Vyšetrili
Ju na klinike a povedali, že operácia pri jej poškodenom sluchu nebude účinná. Neteri som poradila, aby užívala
švédske horké tak, že si vieje pár kvapiek do zvukovodu. Všetci boli prekvapení, keď po 14 dňoch normálne
počula.
Musím vás. milf čitatelia, oboznámiť a) s listom z Grazu: „Celkom náhodou, alebo skôr riadením Božím,
zhovárala som sa \ autobuse s prešťastným 74-ročným mužom. Po použití švédskeho horkého sa mu cez noc
vrátil sluch, ktorý stratil roku 1944 vo vojne pri ťažkom poranení hlavy a mozgu. Tri razy si vložil do ucha vatu
navlhčenú švédskym horkým." (Tieto správy sú doložené listami!)
Istý pán z Horného Bavorska oznamuje: „Pri nehode zranil som si pravé plece. Švédske horké mi rýchlo
zmiernilo neznesiteľné bolesti. Hluché ucho som si dva razy trošku navlhčil kvapkami a stal sa zázrak:

Po deväťročnej hluchote počul som tikať budík!" Koľkým hluchonemým by sa mohlo takýmto spôsobom pomôcť!

Aj keby sa sluch navrátil iba jednému!
Raz po prednáške som sa dozvedela od poslucháčky, že dva roky trpí nachradnutle čriev. Lekári konštatovali,
že choroba je nevyliečiteľná. Švédske horké a kapsifika (nadrobno narezaná, zaliata dobrým liehom a 10 dní
lúhovaná na teplom mieste) lieči ochabnutie svalov a ťažké choroby svalov (atrofiu - ochrnutie); Štyri šálky
alchemilky a šesť dúškov čaju z puškovrca denne zasa všetko uviedlo do pcnadku.
Z Viedne ml telefonovala akási žena: „Ďakujem vám za švédske byliny." Rozprávala mi, že ako 12-ročná bola
na Školskom výlete J horách a dievča idúce pred ňou ju neúmyselne koplo bagančou do tváre. Z toho jej 40 rokov
stále hnlsali čeľuste, podstúpila vyše 16 operácii a opakovaných punkcií. Musela prerušiť štúdium, nemohla
dosiahnuť vytúžené povolanie a s neprestajnými bolesfami v čeľusti mohla iba viesť cudziu domácnosť.
Po štyridsiatich rokoch, ako 52-ročná. si precitala o švédskych bylinách, priložila si na sánku obklady, a tie
ju konečne zbavili všetkých bolestí.
Vždy dostávam otázky, či je možné užívať švédske horké, keď má pacient prísne zakázané piť alkohol. Podľa
spoľahlivých laboratórnych výskumov účinky bylín prevládajú nad účinakmi alkoholu a kvapky pôsobia ako liek.
Preto ich môžeme užlvdi bez ujmy na zdraví. V takomto prípade však najprv len po jednej čajovej lyžičke denne
a častejšie si prikladáme obklady zo švédskych byli n (pozri Spôsob použitia na konci tejto kapitoly).

STARÝ RUKOPIS

(Opis llečivosti Švédskych bylín.)

1. Keď ich častejšie vdychujeme alebo šnupeme. navlhčujeme krčné stavce, prikladáme nimi navlhčené plátno
na hlavu, zaháňajú bolesť a závraty, posilňujú pamäť a mozog.
2 Pomáhajú pri očnom zákale a všetkých bolestiach, aj keď sú oči červene, zapálené, zakalené, zahmlené.
Keď sa nimi včas navlhčujú očné kútiky alebo keď sa vlhké plátenko prikladá na zatvorené oči, odstraňujú
škvrny a sivý zákal.

58

3. Liečia kiahne a vyrážky všelkôho druhu, aj chrasty v nose alebo inde na tele. keď ich často a dobre

navlhčujeme.

4. Pri bolestiach zubov dáme do trošky vody plnú polievkovú lyžicu kvapiek a chvíľu tekutinu podržíme
v ústach, alebo navlhčime boliaci zub plálenkom. Bolesf sa strati a hnisame prestane.
5. Pľuzgiere na jazyku alebo Iné poškodenia natreté týmito kvapkami sa v krátkom čase vyliečia.
. 6. Keď je natoľko zapálené alebo boľavé hrdlo, že nevieme jesť. ani prehltnúť kvapalinu, užívame ráno,
na obed a večer kvapky, a to tak, že ich pomaly púšťame dolu hrdlom. Utišujú zápaly a liečia hltan.
7. Ak trpíme na žalúdočné kŕče, pri záchvate užívame jednu polievkovú lyžicu.
8. Pri kolikách užívame Íri polievkové lyžice, pomaly jednu za druhou. Čoskoro pocítime úľavu.
9. Po užiti kvapiek sa rozptýlia vetry v tele, pečeň sa ochladzuje a mierni všetky bolesti žalúdka
a vnútornosti, uvoľni sa aj zápcha.
10. Sú znamenitým prostriedkom na žalúdok, keď zle trávi a neudrží potravu.
11.
Pomáhajú pri bolestiach žlčníka. Treba uživať zavčas rána a navečer po jednej polievkovej lyžici kvapiek
a na noc si prikladať obklady, a Čoskoro zmiznú všetky bolesti.
12. Pn vodnatieľke užívame šesť týždňov zavčasu ráno a večer po jednej plnej polievkové) lyžici kvapiek
v bielom víne.
13. Pri bolestiach v ušiach a šumení v ušiach sa navlhči vata a vloži do ucha. Kvapky sú veľmi účinné
a opäť vracajú stratený sluch.
14.
Keď má žena bolesti maternice, podáva sa jej tri dni zavčasu ráno plná polievková lyžica kvapiek
v červenom vine. po pol hodine sa trochu poprechádza a potom sa môže naraňajkovať, nesmie však piť
mlieko. Po mlieku sa kvapky nemajú užívať.
15. V posledných 14 dňoch tehotenstva treba užívať zavčasu ráno a večer po jednej polievkovej lyžici kvapiek.
napomáhajú pôrod. Aby ľahšie vyšla placenta, podáva sa šestonedieľke každé dve hodiny jedna plná
lyžička, kým placenta nevyjde.
16. Ak sa po pôrode zapália prsné bradavky, priložené navlhčené plátenko rýchlo pomôže.
17. Zaháňajú detské kiahne. Dieťaťu podávame kvapky podľa veku, zriedené vodou. Keď kiahne usýchajú.
navlhčujeme ich častejšie kvapkami, vtedy nezostanú žiadne jazvy.
18. Slúžia deťom I dospelým na vyháňanie črevných parazitov, dokonca aj pásomnice, len treba kvapky
dávkovať podľa veku. Navlhčime nimi šatku, priviažeme na pupok a stále udržiavame vlhkú.
19. Ťažkosti pri žltačke čoskoro prejdú, keď užívame Irlkrát denne polievkovú lyžicu kvapiek a na opuchnutú
pečeň
dávame obklady.
20. Otvárajú zlatú žilu (hemoroldy), liečia obličky, bez ďalšej kúry odvádzajú hypochondrické tekutiny z tela.
odstraňujú melanchóliu a depresie, upravujú chuť do Jedenia a trávenie.
21. Zlatú žilu (hemoroldy)
otvárajú aj vnútorne, keď ju spočiatku častejšie navlhčujeme a vnútorne užívame
kvapky, čim sa zlatá žila zmäkčuje. Užívať ich ireba najmä pred spánkom. Zvonka prikladáme navlhčenú
vatu. Rozprúdi to krv a pálenie prestane.
22. Ak niekto omdlel, otvoríme mu ústa, dáme mu za polievkovú lyžicu kvapiek a chorý precitne.
23. Použitím tohto prostriedku sa zaháňa aj tichý zrádnlk (kŕče), takže časom prestane.
24. Keď žena stratila pravidelné mesačné krvácanie, alebo je prisilné, nech kvapky užíva tri dni a opakuje
to dvadsať ráz. To, čo bolo prisilné, kvapky ulisujú. čo prislabé, vyrovnávajú.
26. Tento prostriedok pomáha aj pri bíelotoku.
27 Ak niekto dostal epileptický záchvat, treba mu ihneď na mieste podať kvapky. Chorý ich môže užívať.
lebo posilňujú postihnuté nervy a telo a odstraňujú všetky choroby.
28. Liečia ochrnutie, pôsobia proti závratom a nevoľnosti.
29.
Liečia aj osýpky a ružu.
30. Ak má niekto horúčku, je rozpálený alebo má zimnicu a je celkom slabý, podávame mu jednu polievkovú
lyžicu kvapiek. Ak si nezaťažil organizmus inými liekmi, veľmi rýchlo príde k sebe, pulz sa znormalizuje
a nech bola horúčka čo aká vysoká, chorému bude čoskoro lepšie.
31. Kvapky liečia aj rakovinu, zastarané kiahne, bradavice a popraskané ruky. Keď sú rany staré a hnisavé.
alebo rastie na nich živé mäso. všetko vymyjeme bielym vinom a priložíme plátenko navlhčené v kvapkách.
Odstraňujú nádory a bolesti, hoja živé mäso a rany.
32 Bez nebezpečenstva vyliečia všetky rany. Či už sečné, alebo bodné, keď sa častejšie navlhčia kvapkami.
Plátenko navlhčime kvapkami a priložíme na ranu. Zakrátko zmiznú bolesti, odstráni sa aj zápal a hnis
a
vyliečia sa aj zastarané rany. spôsobené strelnou zbraňou. Ak sú v tele diery, vstrekneme do rán, ktoré

59

sa nemusia vopred bezpodmienečne vyčistiť, kvapky. Keď budeme často prikladať navlhčené plátenko
rany sa v krátkom čase zahoja.
33 Kvapky odstránia väetky jazvy, aj zastarané, obyčajné rany i rezné rany, ak ich nimi asi 40 ráz navlhčime.
Rany vyliečené kvapkami nezanechajú žiadne jazvy.
34. Vyliečia všeiky fistuly. aj keď sa zdali nevyliečiteľné, alebo aj keby boli staré.
35. Vyliečia všeiky popáleniny. Či. i2 od ohňa. horúce) vody, alebo masti, keď sa usilovne navlhčujú. Nevytvoria
sa pľuzgiera, odstránia sa zápaly, dokonca aj hnisavé pľuzgiere bez stopy zmiznú.
36. Poslúžia proti hrčiam a ákvrném, Či už sú od nárazu, alebo úderu.
37. Ak niekomu nechutí jesť. vrátia mu stratenú chuť do jedenia.
38. Ak je niekto chudokrvný, kvapky mu vrátia stratenú farbu, keď ich bude užívať určitý čas vždy ráno.
Prečisťujú krv. vytvárajú novú a podporujú krvný obeh
39. Zbavujú reumatických bolesti rúk a nôh, keď ich užívame ráno a večer a prikladáme na boľavé miesta
navlhčené plátenko.
40. Liečia omrznuté ruky a nohy. dokonca aj otvorené rany. Čo najčastejšie, najmä v noci, treba prikladať
navlhčené piatenko.
41. Na kurie oká treba prikladať navlhčenú vatu a udržiavať boľavo miesta vždy vlhké. Po troch dňoch samy
odpadnú, alebo sa dajú bezbolestne vylúpnuí.
42. Liečia aj uhryznutie besným psom a inými zvieratami; kvapky sa užívajú vnútorne, pretože liečia a ničia
všetky jedy, Na ranu prikladáme navlhčené plátenko.
43. Počas epidémie moru a iných nákazlivých chorôb ich treba užívať viac ráz za deň, lebo liečia morové
vredy a kŕče, dokonca aj tie, čo sú v hrdle.
44. Kto nemôže v noci dobre spávať, nech užije pred spaním tieto kvapky. Pri nespavosti nervového pôvodu
treba priložiť plátenko navlhčené v zriedených kvapkách na srdce.
45. Opilec ihneď vytriezvie, keď užije dve polievkové lyžice kvapiek.
46. Ten. kto pravidelne užíva zavčasu ráno a navečer tieto kvapky, nepotrebuje nijaký iný liek. lebo posilňujú
telo, osviežujú nervy a krv, odstraňujú t rosenie rúk a nôh. Skrátka, zbavujú všetkých chorôb. Telo zostáva
pružné, tvár mladá a pekná.

Dôležité upozornenie: Všetky uvedené množstvá kvapiek treba rietíiť bylinným čajom alebo vodou.
Z predchádzajúcich bodov Starého rukopisu jasne vidieť nezvyčajnú liečivú silu tejto zmesi bylín, Možno právom
povedať, že takmer niet choroby, pn ktorej by švédske byliny nepomohli, alebo neboli aspoň základom |ej

liečenia.

SPÔSOB POUŽITIA

ProtilakUcky (preventívne) sa užíva podľa údajov v Starom rukopise vždy ráno a večer
jedna čajová lyžička zriedených kvapiek. Pri nevoľnosti každého druhu tri čajové lyžičky.
Pri zhubných (rakovinových) chorobách 2 až 3 polievkové lyžice denne nasledujúcim
spôsobom: i polievková lyžica sa zriedl % litra bylinného čaju, rozdelí sa napoly, jedna
časť sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po jedle.
Podľa veľkosti ošetrovaného miesta sa vezme menší alebo väčší kus vaty, navlhči
sa švédskym horkým a pnloží na postihnuté miesto, ktoré vopred natrieme bravčovou
alebo nechtlkovou masťou. Na to priložíme igelit, aby sa nezašpinila bielizeň. Iba potom
ovinieme šatkou alebo obväzom
Obklad necháme pôsobiť podľa druhu choroby dve až štyri hodiny. Ak to pacient znáša.
môžeme ho ponechať aj na noc Keď obklad odstránime, pokožku napudrujeme. Ak
sa napriek tomu citlivým osobám pokožka podráždi, treba obklady nechať pôsobiť kratší
čas, alebo ich prikladať s prestávkami. Alergickým osobám nedáme na choré miesto
igelit, len ho obviažme šatkou. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pokožku namas
tiť. Ak sa predsa urobia svrbiace vyrážky, treba použiť nechtlkovú masť.

60

Vnútorne:

Obklady:

VEĽKÉ ŠVÉDSKE HORKÉ

.Napriek tomu, že ma mnohí nabádali, aby som do tejto knižky zaradila aj zloženie Velkóho švédskeho
horkého, nemohla som sa na to odhodlať, lebo všetky uvedené liečebné výsledky som dosiahla Malým
švédskym horkým. Recept Velkého švédskeho horkého zaradil do knižky prvý vydavatef bez toho, aby
ma bol o tom upovedomil. No aj s Velkým švédskym horkým som zaznamenala úspechy.

VÍNO NA SRDCE

V knižke doktora Gotttrieda Hertzku, vydanej vo Vydavateľstve Christiana v Steine nad Rýnom vo Švajčiarsku.
So heilt Gott (Tak IlecI Boh), ktorá by nemala chýbať ani v jednej kresťanskej domácnosti, bol uvedený skvelý
recept pre chorých na srdce, ktorý má neobyčajné výsledky.
Abatiša Híídegarda z Bingenu žila pred 800 rokmi (1098 - 1179). zomrela teda vo veku 81 rokov. Ako tzv.
mystičke sa jej pri plnom vedomí zjavovala pred očami akási nebeská televízna obrazovka. Na konci svojho
životného diela výslovne dosvjedca a objasňuje, že všetky spisy, ktoré kedy napísala, pochádzajú z týchto
nebeských obrazov a slov. všetky uvedené choroby a opísané lieky jej zjavil Boh.
Pápež Eugen III, dal preveriť údaje z jej videní a cirkevne uznal jej charizmu. Po 800 rokoch moderna lekárska
veda uznala Jej poznatky z medicíny za správne.
Praktický lekár doktor Hertzkä. ktorý využíva prírodné liečivé prostriedky a žije v Kosinici pri Bodamskom jazere.
nám sprostredkoval niektoré Hildegardine recepty vo svojej knižočke Tak lieči Boh.
Recept Víno na srdce má skvelé účinky na všetky slabosti srdca a na skutočné ochorenie srdca a doktor
Hertzka. ako sám uvádza, ho vo svojej lekárskej praxi využíva v širokom rozsahu. Sama som poskytla tento
recept niekoľkým ľuďom a výsledok bol prekvapujúci. Víno na srdce spôsobilo citeľné zlepšenie a) pri angíne
pectorls.

RECEPT NA VfNO NA SRDCE

Do 1 litra prírodného vína dáme 10 čerstvých petržlenových stoniek aj s listami, pridáme jednu alebo dve
polievkové lyžice vínneho octu. Na slabom plameni všetko 10 minút povaríme (pozor, peni sal). Potom
pridáme 300 g pravého včelieho medu a ďalšie 4 minúty varíme na miernom ohni. Horúce víno na srdce
scedíme a hnetf plníme do fliaš, ktoré sme vyplácht! troškou silného liehu, Dobre uzavrieme! Usadenina,
ktorá sa vo fľašiach vytvára, neškodí a môže sa piť. K tomu receptu dodávam len to, že každý nech
sa rozhodne. Či bude medom sladiť, alebo nie.

Doktor Hertzka hovorí: „Nezálež! na tom, aké víno použiješ, či červené, alebo biele, no musí byt prírodné.
Postup však musíš dodržať. Med sa pridáva až po prvom zovretí a musí sa tiež povariť. Z varenia si starosti
nerob. Len si pokojne var to svoje petržlenovo - medové víno na srdcel"
Doktor Hertzka ďalej rozvádza: „Ak raz pocítiš svoje srdce, uži jednu, dve, tn alebo viac polievkových lyžíc
za deň a všetko pichanie na srdci (či už ovplyvnené zmenami počasia, alebo rozčúlením) akoby ti odvialo.
Len nebuď malicherný alebo úzkostlivý, pretože si nemôžeš uškodiť. No nielen pri ľahkých začiatočných
bolestiach srdca, ale aj pri skutočných slabostiach, áno, pri pravých bolestiach srdca ti bude velkou pomocou
toto petržlenovo-medové víno na srdce, možno ťa dokonca vylieči."
Dna 21. januára 1980 dostala som zo salzburskeho kraja list od jednej panej, z ktorého vám tu zacitujem:
„Oznamujem vám, že som začala piť víno na srdce a dosiahla som neuveriteľné výsledky. Pred desiatimi rokmi
som bola operovaná. Povedali ml. že mám slabé srdce, a prelo budem mať vždy bolesti. Viac mi nemôžu
pomôcť. To znamená, že sa s tým musím zmieriť. Ale vďaka vinu na srdce sa moje ťažkosti po dvojmesačnom
užívaní rozplynuli. Už sa necítim slabá."

61

ZNAMENITÁ ČAJOVÁ ZMES PRE RODINU

Zbieraf začneme včasné zjari prvé kvety podbeľa, potom zbierame vo všetkých ročných obdobiach, čim nás
príroda postupne požehnáva a obdarúva:

Podbeľ (kvety, neskôr listy)
Prvosienka (okolfky kvetov)
Fialka, všetky druhy (kvety a listy)
Pľúcnik (kvety)
Kysllčka (kvety)
Zádusnlk, verml málo - len ako korenie (súkvetie-paprasleny)
Pŕhľava (prvé mladé výhonky na jar)
Alchemllka (kvety a listy)
Veronika (kvety, stonky a listy)
Jahoda (listy): ostružina černicové (výhonky): malina (výhonky)
Baza (výhonky, neskôr listy)

Sedmo kráska

Lipa (kvety, trhaf za slnečného počasia)
Rumanček {trhaf za slnečného počasia)
Kozia brada (kvety)
Nechtík (kvety)
Lipkavec marlnkový (kvety, stonky a listy)
Medovka (kvety, stonky, listy - aj bez kvetov)
Mäta (kvety, stonky, listy - aj bez kvetov)
Rebríček (Irhaf za slnečného počasia, ale len málo)
Dlvozel (kvety - trhaf za slnečného počasia)
Lubovmk (kvety - trhaf za slnečného počasia)
Pamajorón (kvety a listy)
Vhbovka (kvety a listy)
Smrek (celkom mladé výhonky)
Lipkavec syridlový (kvety, listy, stonky)
Ruía vo všetkých farbách (len biologicky hnojená!)

Byliny sa dobre usušia a neskoro na jesert sa z nich robia zmesi vynikajúcich, užitočných, aromatických
a chulných čajov. Doplnia naše zimné večera a vy si budete spomínať na krásne letné chvíle strávené vo voľnej

Božej prírode. Na jednu šálku (1/4 litra vody) dávame vrchovato čajovú lyžičku bylinnej zmesi, zaparíme a krátko
vylúhujeme.

62

RADY PRI LIEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB

AMPUTÁCIA (fantómové bolesti amputačných kýpfovj

Ešte dlho po amputácii, často mnoho rokov, sa vyskytujú silné fantómové bolesti. Skúsenosť ukájala, že kasa
2 kostihoja (pozn heslo Kostihoj. Spôsob použitia, str. 19) zmierňuje bolesti, ktoré sa neskôr strácajú.
Rovnako dobre pôsob) cibuľová esencia, ktorú možno dostať v homeopatických lekárňach. Môžeme si ju ľahko
pripraviť aj sami. Fľašu naplníme po hrdlo na kolieska nakrájanou cibuľou, zalejeme 38 až 40 % obilnou
pálenkou, 10 dní necháme na slnečnom alebo teplom mieste, potom nalejeme do fliaš. Touto tekutinou
natierame kýpeť po amputácii.
Veľmi pomáha aj Ôaj z podzemku kosatca žltého. Vykopeme ho v októbri, kefou umyjeme, zavesíme
a vysušime. Suchý koreň sa zometie na prášok, najlepšie v kávovom mlynčeku alebo v mlynčeku na mak
či strúhanku. Polovica čajovej lyžičky tohto prášku sa dá na noc do 1/4 litra vody a cez deň sa po dúškoch
vypije jedna až dve šálky.
Kýpte treba tnkrát do týždňa kúpať v dúékovom (tymianovom) kúpeli (prvý kúpeľ sa môže ešte dva razy
zohriať). Na kúpeľ treba plnú hrsť dúšky materinej. Odporúča sa prikladať na noc tymlanové alebo plavúnové
vankúšiky. Ľanové vrecko naplníme 100 až 150 g uvedenej byliny.

ARTRÓZA, ARTRITÍDA, KOXARTRÓZA (chorobyklbov)

Predložené návody slúžia pri zápaloch klbov, deformáciách klbov a ich opotrebovaní. Tieto ochorenia sa dajú
liečiť, bolesti sa pomaly stratia, aj deformácie sa napravia v priebehu jedného alebo dvoch rokov. Chorí, kiori
chodia s bariami čí palicami, ich v pomerne krátkom čase odložia Na to treba pif ráno pol hodiny pred raňajkami
a vefier pol hodiny pred večerou šálku záparu z prasličky, ktorú lúhujeme pol minúty. Cez deň treba vypiť štyri
šálky pŕhľavového čaju pripraveného rovnako dlhým lúhovanlm pŕhľavy. Z týchto Štyroch šálok sa do Íroch
pridá po jednej polievkovej lyžici švédskeho horkého a rozdelia sa tak. že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol

po jedle.

Na miesta, kde sa objavia bolesti, či už v kolenách, alebo v Iných kfboch, prikladáme na štyri hodiny obklady
zo Švédskeho horkého. Nesmieme zabudnúť: pokožku treba predtým natrieť bravčovou alebo nechtíkovou
masťou a po obkladoch napudrovať, aby nevznikli vyrážky. Zlepšenie nastáva aj po obkladoch z kelových
alebo kapustových listov, ktoré sa prežehlia horúcou žehličkou, teplé sa priložia na bolestivý kĺb a ovinú šatkou.
Lepšie znášať bolesti nám pomôže aj natieranie klbov esenciou z kostihoja. Pri zápaloch klbov sa používajú
parné obklady z prasličky (pozri str. 33}.
Okrem kapustových a kelových listov úprimne odporúčam predovšetkým obklady z listov boľsevnlka borsfco-
vého. Boľsevnik nájdeme na všetkých medziach, kopcoch a lúkách. Vyskytuje sa aj vo svetlých, vlhkých
a zmiešaných lesoch i v lužných lesoch. Rastlina má veľké okollkaté kvety so zeleným alebo jasnoružovým
nádychom. Na lúkách a na medziach vyniká mohutným vzrastom.
Našej 93-ročneJ starej mame odrazu opuchlo ľavé koleno a začalo ju veľmi bolieť. Hoci inak bola veľmi pohyblivá,
musela si zobrať na pomoc palicu, no ani s ňou nevládala chodiť. Štrnásť dni som jej prikladala kapustové listy.
Bolesti síce trošku povolili, ale chodiť nemohla. Nuž priniesla som listy boľševníka. a tie zaúčinkovali od prvého
dňa. Listy som umyla, rozvaľkala na doske a priložila cez noc na choré koleno. Nasledujúci deň už starká mohla
chodiť. Len opuch bol ešte viditeľný. Preto som obklady priložila ešte nasledujúcu noc a na našu radosť opuchlina
zmizla (boľsevnik je jedovatá rastlina, nemôže sa prikladať na poranené miesta, pozn. prekl.J. Naša 94-ročná
starká ďalej chodí bez palice. Všetky bolestí v kolene sa stratili.
Veľmi odporúčam urobiť si raz mesačne prasllčkový sedací kúpeľ zo 100 g byliny. Na noc sa bylina
dá do studenej vody, na druhý deň sa zohreje, kúpeme sa 20 minút, Vodou na kúpanie možno ešte dva razy
zaliať byliny, zohriať a použiť na dva rfalšie kúpele.

63

Jedna rehoľná sestra piše: „V apríli som vás prosila o radu. Nemohla som pre bolesti v noci spávaf. Na vašu
radu som denne pila 4 šálky čerstvého pŕhľavového čaju s tromi čajovými lyžičkami a jednou polievkovou lyžicou
švédskeho horkého. Musím vám s radosťou oznámiť, že som po pol roku nemala v kĺboch žiadne bolesti
a operácia už nie je potrebná. Pracujem teraz v dome dôchodcov a mnohým starým ľuďom som liečivými
rastlinami pomohla."

CUKROVKA (diabetes)

Cukrovka sa dnes tak rozšírila, že je spolu s Infarktom srdca a rakovinou jednou z najrozšírenejších chorôb.
Príčinou ochorenia je nadmerné a nezdravé stravovanie ľudí, najmä deti. Teda nielen dospelí sú chorí
na cukrovku, ale trpí ňou aj veľa detí, ktoré ochorejú na brušnú silnivku, teda dostanú cukrovku. Znamená
to. že sa musia obmedzovať v detských hrách, držať prísnu diétu, dvakrát denne si pichať inzulínové injekcie
a už od detstva stáť jednou nohou v hrobe. Vera dnešných chorôb dokazuje, že blahobyt na nás v žiadnom
prípade nevplýva dobre. Kôš s chlebom treba postaviť vyššie a nadmernú stravu obmedziť. Pred veľkými
svialkami, ktoré trvajú dva dni, chodia ľudia s takými veľkými nákupmi, že by nasýtili celý regiment.
Rada by som upozornila všetkých cukrovkárov na prostriedok, ktoíým sa dá brušná slinivka povzbudiť, a tým
sa dá likvidovať príčina cukrovky. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kíinzle hovorí. „Cukrovka sa dosť
rýchlo vylieči týmito rasllinami: 3 diely kuklfka mestského, po 1 diele listov ostružiny černicovej a brusnica
čučoriedkovej.
3 diely nátrznika zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov." Na 1/4 litra
vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi, zaparí sa a nechá tn minúty postáť, za deň treba vypiť 1,5
až 2 litre.
Uečivó účinky brusnice čučoriedkovej (čučoriedky) závisia od správneho zberu. Usty sa majú zbierať pred
dozrievaním plodov. Ak sa zbierajú v pravý čas. sú klinicky vyskúšaným prostriedkom proti cukrovke.
Je dokázané, že pred dozrievaním plodov listy čučoriedky obsahujú myrtilfn. a ten nielen zníži vylučovanie
cukru, ale môže chorobu úplne vyliečiť Myrtilín z čučoriedkových listov sa právom nazýva „rastlinný inzulín".
Napnek tejto vynikajúcej vlastnosti listov brusnice čučoriedkovej nesmie liečenie ostať bez lekárskej kontroly.
Lekársky dozor je v každom prípade nevyhnutný.
Na zníženie obsahu cukru v krvi možno odporučiť aj zeler. Starým dobrým prostriedkom je surové šťava
z kapusty, ako aj každodenné požívanie čerstvej mrkvy; no aj cibuľa a cesnak nakrájané na chlieb pomáhajú
znižovať hladinu cukru.
Tu je ďalší ľudový prostriedok; 4 polievkové lyžice listov z brusnice čučoriedkovej (trhať pred dozretím plodov!)
sa dajú do 2 litrov studenej vody a napoly sa uvaria. Pije sa trikrát donne jedna šálka. Aj pŕhľava má dobrý
vplyv na brušnú slinivku. Takisto znižuje obsah cukru v krvi. V tomto prípade používame prhľavový extrakt.
ktorý dostať v homeopatických lekárňach a v drogériách. Keďže puškvorcový koreň vylieči brušnú slinivku
zo všetkých chorôb, pomáha aj pri cukrovke. Jednu čajovú lyžičku puškvorcového koreňa zalejeme na noc
studenou vodou, ráno trošku prihrejeme, scedíme a pijeme po dúšku pred a po každom jedle, lo znamená šesť
dúškov za doň. Každý chorý na cukrovku sa bude prijemne cítiť aj po týchto šiestich dúškoch.
Cukrovkárom sa odporúča aj čaj z výhonkov a listov bazy, Baza patri k najstarším ľudovým liekom.
Včasné zjari, keď sa na lúkách a poliach objavuje púpava, treba ju odrezať až pri koreni, dobre umyť a pripraviť
z nej šalát. Pri zbieraní zistime, že z jednej tečie trévovozelená šťava a z druhej žltá. Príjemnejšia a krehkejšia
je púpava so žltou šťavou. Cukrovkári by mali skoro zjari denne jedávať tento šalát na obed i na večeru. Keď
je púpava v apríli a májt v plnom kvete, nadišiel čas pre každého chorého zbaviť sa počas štvortýždňovej kúry
cukru. Trháme celú stonku aj s kvetom, umyjeme ju a iba potom odstránime kvet. Keď zjeme 10 až 15 stoniek
denne, môžeme docieliť totálne zníženie hladiny cukru. Stonka chutí spočiatku horkasto. táto chuť sa postupom
Času stráca.
Aj imelo má veľmi dobrý vplyv na brušnú slinivku. takže keď sa pravidelne užíva, cukrovka sa ani nemôže
vyvinúť. Imelo sa dáva na noc do studenej vody. Spočiatku sa dávajú tri šálky studenej vody a tri vrchovaté
čajové lyžičky tmela. Po niekoľkých týždňoch užívania sa prejde na dve šálky a o niečo neskôr už len na jednu.
Keď sa včasné zjari objaví prvá zelenina, treba urobiť v kúre prestávku a prejsť na zeleninu. Imelo je liečivé
od začiatku októbra do začiatku decembra a v marci a apríli. V tých mesiacoch ho aj treba zbierať. Najliečivejsle.
je na dubových a topoľových stromoch, ale aj na jedli a na ovocných stromoch. Vetvičky a listy sa nadrobno
porežú. Biele plody - pabobule - sa na prípravu Čaju nesmú používať-

,

Aj naše preslávené švédske horké priaznivo ovplyvňuje brušnú slinivku. ba môže ju aj vyliečiť, preto sa tieto

64

kvapky odporúčajú pri cukrovke. Môžu sa trikrát denne užívať po jednej čajovej lyžičke s malým množstvom

bylinného čaju. Pre veľkolepé hĺbkové pôsobenie švédskeho horkého na organizmus možno odporúčať Štvorho

dinové obklady na brušnú slinivku. a to raz mesačne.
Koreň čakanky možno odporučiť cukrovkárom ako najlepšiu diétnu zeleninu. Dobre sa umyje, podobne ako
šalät z envldie. aby sa trošku zmiernila horká chuť- Caj z kvetov a stonky čakanky sa používa s veľmi dobrými
výsledkami pn tučnota. Denne pijeme dve šálky tohto zaparu. Aj vylisovaná šťava z čerstvých uhoriek znižuje
obsah hladiny cukru v krvi, preto sa tiež odporúča-
Hadomor (čierny koreň) je takisto významná diétna zelenina, podobne ako špargľa. Pre svoj malý obsah
uhľovodíkov je špargľa aj hadomor najvhodnejším diétnym jedlom pre cukrovkárov. Obe možno podávať dobre
omastenô a posypané strúhankou. Hadomor sa na kuchynské potreby pestuje v zeleninových záhradkách a nie
je totožný s kostihojom, ktorý má tiež čierny koreň. ■
Aj por |e vhodný pre ľudí chorých na cukrovku. Nadrobno nakrájaný - až na lupienky - sa denne môže s chlebom
jesť na večeru. Na obed sa odporúča ako šalát.

Takto si pripravíme mimoriadne chutný nápoj: 500 g póru nadrobno pokrájame až po zelené končeky a zalejeme
0.7 litrom bieleho vina. Zakryjeme a necháme 24 hodín stáf. Scedíme, nalejeme do fľaše a pijeme ráno a večer

po dúškoch. Vylúhovaný pór si dáme na chlieb a zjeme.

Istý praktický lekár z Horného Rakúska pomohol chorej na cukrovku týmto receptom: 3 veľké cesnakové hlávky

sa rozmliaidia, dajú do litrovej frase, zalejú 1 litrom ražovice a 10 až 14 dni sa nechajú stáf. Každý deň pred
raňajkami treba vypiť jednu čajovú lyžičku.
V apríli 1977 mt telefonovala jedna pani z Viedne a povedala, že je už tridsať rokov chorá na cukrovku. Prosila
ma. aby som jej pomohla. Poradila som jej, aby používala uvedené rastliny. Riadila sa presne mojimi návodmi.
Začiatkom augusta mi s radosťou oznámila, že pri lekárskej kontrole jej zistili normálnu hladinu cukru. Koncom
septembra 1977 som mala na hasenleitenskej fare vo Viedni prednášku. Pri prednáške sa táto pani prihlásila
a povedala: ..Bola som tridsať rokov chorá na cukrovku. Dodržiavala som rady pani Trebenovej a od augusta
mám normálnu hladinu cukru." Poslucháči ju odmenili búrlivým potleskom,
Známa z Gundetlingu v Bavorsku ml píše: „Môj dobrý známy bol dlhé roky chorý na cukrovku a denne dostával
injekcie. Podľa vašej knihy začal užívať čaje z bylín, ktoré znižujú cukor v krvi. Pravdaže, pod lekárskou
kontrolou. Lekára prekvapil pokles hladiny cukru."
Inžinier z Viedne mal hodnutu cukru 280. Pridržiaval sa rád z mojej knižky. Na lekárskej kontrole zistili,
že mu hodnota cukru klesla na 130.

Použitie všetkých týchto liečivých rastl In a diétnej zeleniny je, samozrejme, úspešné len vtedy, keď chorý presne

dodržiava predpísanú diétu na cukrovku.

ČKANIE

Príjemným a rýchle pôsobiacim prostriedkom proti čkaniu je nesladený Čaj z kdprových semien. Jednu čajovú
lyžičku semien zaparíme 1/4 litrom vriacej vody a necháme tri minúty lúhovaf.

ČREVNÉ PARAZITY (helminty)

Odpradávna platia semená tekvice - jej jadrá - za najlepší prostriedok proti črevným červom. Ketf má dieťa
hlísty, dáme mu 10 až 15 jadier, dospelému 20 až 30 jadier. Musí na nich bezpodmienečne zostať šupka, ktorú
treba veľmi dobre požuť. Asi po hodine sa vypije malá lyžička ricfnového oleja.
Aj pri pásomnlcovej kúre sú tekvicové Jadrá najlepšie. Dodržiava sa prísna diéta, 80 až 100 jadier sa na štyri
razy dôkladne požuje a po pol hodine sa vypije pol polievkovej lyžice riclnového oleja. Ak treba v prípade
neúspechu podstúpiť novú kúru, nevzniknú žiadne ťažkosti.
Proti Škrkavkám pomáha starý domáci prostriedok: mrkva a cvikla. Vypudenie škrkaviek napomáha nielen
surová stáva z kapusty, ale aj užívanie chrenu a cibule. Cesnak povarený v mlieku pomáha veľmi rýchlo.

ĎASNO (choroby ďasna a uvoľňovanie zubov)

Odporúča sa použivaf tieto byliny: dubovú kôru. alchemllku, stavlkrv vtáčí a Šalviu, zmiešané v rovnakom
pomere. Cez noc sa vylúhujú v studenej vode. Na 1/2 litra vody sa dajú dve kopcovité lyžičky bylín. Ráno
sa výluh prihreje s naleje sa do termosky vypláchnutej horúcou vodou. Ústa sa viac ráz za tíen vypláchnu
vlažným čajom. Ďasna možno čajom pomocu mäkkej zubnej kefky aj masírovať.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->