Maria Trebenova

Zdravie lekárne
Liečivé rastliny: rady a skúsenosti
1KAR

z Božej

MARIA T R E B E N O V A

CopynghT ■ Dy Wilhelm Ennsthalei. Sieyt. Ôslertoich Názov ongmalu: Gesundheit aus der Apotheke Gottes Slovák iranslalion o 1991 by Ikar, Bratislava Pfotníil RNOr Povol Pltoniak

ISBN fiO-7n8-OB1-0 ISBN 8D-7U8-0l2-2 0.vyd,J Originál: Gesundhell aus der Apotheke Gottes ISBN 3-85066-090-8

Predhovor
„NajvySSi vytvortl ro zeme lleävô byHny a múdry muž nebude ich odmietaf od soba-" Slarý zákon. Sírach; 38.4

Napriek tomu. že mnohi z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravte z Božej lekárne, dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vtasti i zo zahraničia a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom a rozšírenom vydaní tejto knihy. V čase. keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu Života a privodlla si nesprávnou životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán Boh vo svoje] láskavosti od nepamäti obdarúva, Ctihodný otec Kneípp vo svojej knihe hovorí,- „Na každú chorobu vyrástla bylinka." Každý leda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Bože) lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zapar a využíva ich vo forme extraktov. masti, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny, treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv. ako sú cesnak medvedi, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarova­ nie. Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára, aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažké] choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne kontrolovať lekár. Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného kongresu pre rfaíšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúske] lekárskej komory, ktorý sa konal v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov. Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárske) univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat - a dnes musíme zápasiť s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodar­ ného prostriedku. Potom začali lavínovité narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia." Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohi zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší Čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak, môžu napríklad u žien vyvolať rakovmu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách. V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko povznáša, že chorý už tým spotovice prekoná beznádejnosť svojej situácie. Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, naprtek útlemu veku. uvedo­ movala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa. aby sme my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie. Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch deti, ochorela na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju poslali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni živola. Jej sestra, ustarostená o t/i budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov. 3

" Vyšetrenie po desiatich drioch ukázalo: ani stopy po leukémii! Z týchto príkladov vidíme. Na ňom je. viedla správnou cestou.Zellnkárka sa na ňu rozkričala: „Iba leraz idete s touto mŕtvou vodou'?''. že je nesmieme dôležité. ani ml nepfátet Keďže už neliečim. vydanú u môjho rakúskeho nakladateľa A ešte niečo: Neposielam žiadne' liečivé rastliny. v ktorého rukách spočíva nás život a nachádza istotu. Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka. Pri klinickom vyšetrení o desať dni sa nezistila ani síopa po leukémii. Odvtedy mám jednu Istotu . neprijímam ani návštevy! Rozsiahly názvový register vás nasmeruje na správnu cestu a pomôže vám nájsť tie pravé rastliny! Môžem vám ešte odporučiť brožúru Liečebné úspechy Marle Tretinovej (Listy a správy o liečebných úspechoch). Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny. akoby ma vyšSia moc. no pomohla je] bylinkami. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín.že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách. aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili denne veľké množstvo čaju. úcta a modlitba pred ledným zázračným mariánskym obrazom. že v tejto prepracovanej knižke som sa usilovala svoje skúsenosti v každom ohľade doplniť a scellť. uräte ml neuškodí. ale predovšetkým vsemohúcnosti Stvoriteľa. Aj tu Sto o leukémiu a lekári chorej už nedávali žiadnu nádej. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: „Ak mi aj nepomôže. Keďže táto príručka sa dostáva do rúk mnohým. a takto ich ponúkam na prospech ľuďom. pomocníčka chorých. obdarúval a usmerňoval nás život podľa svojej vôle. Stalo sa to tak. aby nás viedol. v ťažkých chorobách s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. Na záver by som rada ešte raz zdôraznila. K tomu sa pridali nové skúseností a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltfn z Božej lekárne. mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch. ani neprijímam objednávky! Grieskirchen. má| 1980 MARIA TREBENOVÁ ♦ . ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojich rúk I môjho vlastníctva. Uňho hľadáme pomoc a útechu. mám ešte jednu prosbu: Netelefonujte ml. Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou Štyroch deti. Dôvera k nej. predovšetkým Matka Božia. Preto sa usilujem vlesf ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín. Denne si pripravovala niekoľko krčahov bylinného čaju.

. Žlčníkové kamene) 66 Končatiny (trasľavé) > 67 Kosti (choroby kosti. Cesnak medvedl Deväísll lekársky Dúška materina. syridtový.OBSAH Predhovor VŠEOBECNÁ ČASŤ Správnyzberlločivýchr8SlHn. Zlatobyľ obyčajná švédske • horké) 38 40 42 42 44 46 47 49 50 . . * . „ . 52 53 macerácla) 7 8 8 . Imelobiele Kapsička pastierska Kostihoj lekársky Kukuricasiata Kyslička obyčajná 10 11 12 13 14 14 15 17 18 20 20 Lastovičnik väčší 20 Upkavec obyčajný. . úbytok kostných látok) 67 Krvácanie (menštruačné krvácanie) 67 Krvácavosf (hemofília) . . . 71 Obličky (zápal a hmsanieobličie-k) 71 . lámavé nechty alebo poškodené) 71 Nechufdojedeniaudeti . Tinktúra-Čerstvá šfava-Kaša z bylín-Obklady zo zaparených bylín . 70 Nádcha (senná nádcha) 70 Nádory (nezhubné na pokožke hemartgiomy) 70 Nechty (zápal nechtovôho lôžka. 68 Lupienka (psoriáza) . 8 ■• • 3 Švédske byliny (vrátane Starého rukopisu Veíkó Švédske Víno na srdce (s receptom) . . 66 Rstuly « 66 Chrbtica (poranená) 66 Kamene (obličkové kamene. ZnamenitáČajovôzmesprerodinu na Malé horké • 53 61 61 • . . koxanróza (choroby kĺbov) 63 Cukrovka (diabetes) « -64 čkanie 65 Črevnóparaiity(helminty) 66 Ďasno (choroby dasna a uvolnovanie zubov) 66 Fimoza (stiahnutie predkožky na mužskom úde) . . .• • * 68 Maternica(obrátená maternica) » 70 Močovýmechúr(slabostmočovóhomechúra) .sedacikúpeO-Obkladyzosvédskychbylín LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE Atehemilka pasienková . Mastiaoleie-Bylínnékúpelelúplnýkúpef.. .■ • 62 RADY PRI UEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB Amputácia (fantómovébolesliamputačnýchkýpfov) 63 Artróza. . . tymianová . artritída. mäkký 22 Ľubovník bodkovaný 24 Nechtík lekársky 25 Orech kráľovský 27 Plavúnobyčajný 28 Podbeľliečivý 29 Praslička roľná 31 Pŕhľava dvojdomá 33 Prvosienka jarná 36 Púpava lekárska 37 a receptu Puškvorec obyčajný Rebríček obyčajný Repfklekärsky Rumanček kamilkový Skorocel kopije-vitý Sleznebadaný šalvia lekárska Veronika lekárska Vŕbovka malokvetá Vŕbovka malokvetá pomáha. . . Hluchavka biela Hluchavnfkžltý . piesok v mechúri.lchuskladnenleepripfBva:Zber-SuSenie Spôsob prípravy: Príprava čaju (zapar alebo odvar. • ..

.. . . .. . . .'« • "• 81 82 83 93 . ... . . ... . . . . . hnisavý zápal prstov) "uža Skleróza multiplex(vsestrannáskleróza) . Slepé črevo (podráždenie slepého Sluchové orgány (bolesti sluchových Slzotok Spánok (nepokojný spánok detí) Srdce (poškodenie srdca a krvného obehu) Svaly(chradnutiesvatov-atrofia) Štítna žfaza (zväčšená Štítna Tvár (neuralgické bolesti tváre-neuralgiatrigeminu) . .• . . ■ . ..... . .. . .Obrna Kastová (ParKinsonova choroba) .. . * .• • . . .. . . . . . . . • .. . . Dôležité upozornenie Mliečne kvasenie Vecný register Farebnáprlloha ••• 78 80 80 80 .. .. . .. ..... .. . . . Opuchy (edémy v dôsledku nahromadenia Pfuca(rozdutieprúc-emfyzóm) Porážka (predchádzanie) Porážka (stav po porážke s herpes kvapaliny príznakmi zosier) v tkanivách) ochrnutia) * Potenie (nočné potenie) 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 73 Potrat (predčasný pôrod) *... . .. .. . .. . Obličky Pečeň (cirhóza) Píuca PodbruŠie (vaječniky a maternica) Pohlavné orgány (mužské) Prsníky Stltna žľaza ... . .• • • . .. » . 97 8 .• • ■ • • . .. oi • « .Opar (opasecplazívGC pásový. . . . 85 55 85 • • ■ • * > . . . . 85 . . ... Uhry (aknó-hnisavý zápal mazových žliaz Ústa (zápach z úst a povlak na Vlasy (rast vlasov) Výsledkyvskole(zléucebnóvýsledkydelí) Zákal očí (sivý a zelený zákal oči) ' čreva) orgánov) žľaza) kože) jazyku) ' ' ■ Zápcha RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH Brušná slinivka Črevá Hrtan . . .. .Ja2yk Kosti Koža Leukémia . • • .. . . ::S H/ 86 o/ 87 .. . . Prsty (zápal... Žalúdok . . Lymfatické Žfazy Nádory (tumory) . .....

Každý rok nás požehná novými rastlinami. nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené. na správnom mieste a správnym spôsobom. Na zimu odkladáme len dokonale vysušené rastliny. len nadrobno porežú. včasné zjari alebo v jeseni. lúkách. teplých priestoroch (pod strechou). 7 . pri znečistených vodách. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo nepo­ krčený papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných. Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami.prvosienka jama). na špinavých brehoch. pred kvitnutím a po kvitnutí. Čerstvé byliny možno zbieraf včasné zjan. imelo a vfbovku je najlepšie rezať pred sušením.VŠEOBECNÁ ČASŤ Správny zber liečivých rastlín. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných škatúľ. Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu účinných látok. Ak ich poznáme. podľa možnosti rýchlo. ktoré nie sú chránené (napr. potom je dôležité. niekedy už od februára až do konca novembra. Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé. na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov. aby sme Ich zbierali v správnom čase. Nikdy ich nezblerame na chemicky ošetrených poliach. Zo skúsenosti viem. Šetrime prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi. pokiaf dobre poznáme miesto ich výskylu (napr. Korene. v čase dozrievania. v blízkosti ciest. Zásoby si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu. prvosienka holá . Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime pred svetlom (používame farebné poháre. Na zimu si urobíme neveľkú zásobu sušených rastlín. ktoré dôkladne umyjeme. Kvety a listy pri zbieranj nestláčame a na zber nenosíme plastikové vrecká a tašky. Pritom teplota nesmie prekročiť 35 aC. zeleno sú najvhodnejšie). Niektoré možno dokonca nájsť cez zimu pod snehovou prikrývkou. Korene. čo fe pri ťažkých chorobách bezpodmienečne nutné. nezarosené. Rastliny sa zaparia a neskôr pri sušení sčernejú. SUŠENIE Rastliny sa pred sušením neumývajú. autostrád. čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov! Zbierame ich za slnečných dnf v suchom stave. kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme umelým teplom. ich uskladnenie a príprava ZBER Predpokladom zberu liečivých rasilln je ich presné poznanie. že najlepšie liečivé účinky majú Čerstvo nazbierané rastliny. lastovičnlk). Kvety Liaty Korene Plody - začiatkom kviinulia.

kapsičku. imelo alebo puškvorec) némÔifime zapariť. Po nejakom čase zoberieme parou zmäknuté. Macôrácla: Niektoré byliny (napr. Suché byliny lúhujeme o niečo dlhšie (jednu až dve minúty). zabalíme ich do riedkeho plátna a pnložfme na choré miesto. premiešame a odtiahneme zo sporáka. Čerstvé šťavy možno pripravovať denne. potom macerát krátko prihrejeme (len na teplotu vhodnú na pitie'J a denné množstvo prelejeme do termosky. Takto pripravený Čaj je oveľa príjemnejší a na vzhľad krajší. Čerstvé byliny lúhujeme len veľmi krátko (stati pol minúty}! Caj musí byť celkom jasný: jasnožltý alebo jasnozelený. ráno scedíme.40 % žitného alebo ovocného liehu. Tento kašovitý obklad môžeme ponechať celú noc. priložíme na choré miesto. Maceráciou získaný výluh zmiešaný so záparom je najlepší spôsob. Týmto spôsobom pripravený čaj obsahuje účinné látky aj z macerácie. Potom 8 . všetko zakryjeme a vodu varíme. Veľmi účinné sú parné obklady z prasličky. ktorú sme predtým vypiácbll horúcou vodou. Celé zakryjeme vlnenou šatkou a obviažeme uterákom. lôbô zvýšením teploty by sa stratila ich liečivá sila. Získava sa v domácom odšťavovači. Tinktúry sa užívajú vnútorne po kvapkách znedené čajom. Vodu necháme zovrieť. zvonka na obklady alebo natieranie. Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich popražime. zaviažeme šatkou a udržiavame v teple. ako získame z liečivej rastliny všetky látky: Byliny macerujeme polovičnou dávkou vody cez noc. Dennú dávku čaju prelejeme do termosky a podľa návodu po dúškoch pijeme. Tinktúra (esencia) Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38 . Masti a oleje Štyri plné hrste bylín nadrobno porežeme. Vo všeobecnosti dávame jednu zarovnanú Čajovú lyžičku bylín na 1/4 litra vody (jedna Šálka). Rastlinné zvyšky ešte zaparíme ďalšou polovicou zovretej vody a opäť scedíme. Kaša z bylín Stonku a listy rozvaľkáme valčekom na cesto na kašovitú hmotu. Maceráciou (za studená) získaný výluh primiešame k záparu. Caj z týchto bylín získame vylúhovaním v studenej vode čiže maceráciou. teplé byliny. Dobre sa uzavrie a dá na teplé miesto (asi 20 °C) na 14 alebo viac dni. odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. Rasa alebo iné uzatvárateľné nádoba sa voľne naplní určitou bylinou a zaleje ovocným alebo žitným liehom. Obklady zo zaparených bylín Nad hrniec s vodou zavesíme sito s čerstvými alebo vysušenými bylinami. Čerstvá šťava Čerstvá šťava z bylín sa užíva po kvapkách alebo sa ňou navthčujú choré miesta na tele.SPÔSOB PRÍPRAVY Príprava čaju Zapar a odvar: Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleného pohára alebo nekovovej nádoby. Takéto obklady sa nechajú pôsobiť dve hodiny alebo cez noc. dobre uzavreté a uschované v chladničke vydržia celé mesiace. Udané množstvo bylín dáme do studenej vody na 8 až 12 hodín (obyčajne cez noc) a necháme lúhovať. Rozotrieme na ľanové plátno. Naplnené do malých fliaš. nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú. častejšie sa pretrasie. inakšie dávkujeme podľa údajov pri jednotlivých rastlinách. Nesmie vzniknúť pocit chladu. krátko povaríme a tri minúty lúhujeme. Korene dáme do predpísaného množstva studenej vody. Rozohrejeme 500 g bravčovej mastí ako pri vyprážaní rezňa. aj zo záparu. v ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú.

Kúpeľ má trvať 20 minút. ale obviažeme ho len uterákom. aby sme nezamastili bielizeň. pripadne buničiny. alebo ho určitý čas nedávame. Na Jeden kúpeľ treba jedno plné vedro ( 6 . Olejové prípravky získame takto: kvetmi alebo bylinami naplníme fľašu az po hrdlo. Srdce nesmie byt vo vode. Bylinné kúpele Úplný kúpeľ: Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. Na to priložíme trošku väčší kus igelitu. Na druhý deň len prihrejeme. ktoré svrbia. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. ako dlho ho znesieme. Alergickým osobám nedávame na obklad igelit. treba potrieť nechtlkovou masťou. Po kúpaní sa nepoutierame. Postupujeme ako pri úplnom kúpeli. ale v osuške alebo v kúpačom plášti si ľahneme do postele a eSte sa vypotlme. zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom dva prsty nad kvety alebo byliny a necháme 14 dni na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. môžeme s nimi chodiť po izbe alebo sedieť. aby alkohol nevytiahol z pokožky tuk. ale musíme ju ohriať. môžeme obklad ponechať cez noc Keď obklad zložíme. Obklady zo švédskych bylín (zo švédskeho horkého) Podľa veľkosti miesta na tele zoberieme menší alebo väčší kus vaty. Ďalej treba zohľadňovať návody pri jednotlivých bylinách. Na druhý deň sa macerát pnhreje a vleje do vody pripravenej na kúpeľ. obklad necháme pôsobiť kratšie. Ak napriek tomu podráždi citlivým ľuďom pokožku. 8 týmito obkladmi netreba bezpodmienečne ležať v posteli. Vodu z úplného alebo sedacieho kúpeľa môžeme použiť ešte dva razy. Sedací kúpeľ: Na sedací kúpeľ treba len pol vedra čerstvých alebo asi 100 g sušených bylín. prípadne obväzom. ak sú dobre pripevnené. pokožku zapudrujeme. a až potom to celé obviažeme šatkou.masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. navlhčime ho švédskym horkým a priložíme na choré miesto. Ak ho pacient znesie. ktoré sme vopred namastili bravčovou alebo nechtlkovou masťou.8 litrov) čerstvých alebo 200 g sušených bylín. « . preliltrujeme cez ľanové plátno a ešte teplú masť napinime do pripravených fľaštičiek alebo téglikov. Obklad necháme pôsobiť dve aí Štyri hodiny podľa povahy ochorenia a podľa toho. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pred priložením obkladu namastiť pokožku! Miesta.

srteť. neskôr len listy. kontriheľ. Často by Ju mali piť aj chorí na cukrovku. str 18). pri ochorení podbruáfa a nevoľnostiach v prechode. Naši predkovia používali túto bylinu na rany. môže sa ešte dva razy použiť). denne po dúškoch. ako sa varf vajce. Alchemilka pôsobí sťahujúco (zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. Používame ju ako prostriedok odvodňujúci a posilňujúci srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany). keď im pndáme 10 . pozn. na svahoch a na vlhkých lúkách vo vyšších polohách a v horských oblastiach. zosilnejú po Častom užívaní tohto čaju. rosnička.LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE ALCHEMILKA PASIENKOVÁ (Aicbemilla monticola OPIZ) Ľudový názov. dohromady tn kúpele týždenne. Vykonajú dobré služby aj pri slabom spánku. mnohé deti by ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec ženu. ktorá rastie vo vyšších polohách." Alchemilka. prekl. Deti. upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice. Švajčiarsky farár Kunzle zvlášť zdôrazňuje: . ktorá sa leskne ako perla. Ona je všeliekom na všetky ženské choroby a poméha dokonca spolu s kapslčkou pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži. V uvedených prípadoch sa pijú štyri šálky čaju z atchemilky. vredy a prietrže. hviezdoš. bodnutia a porezanie. Každá šestonedieľka by mala piť 8 až 10 dni veľa čaju z tejto rastliny. ale pomáha tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným (myši chvost obyčajný) priaznivo ovplyvňuje menštruáciu. ťapkaná. alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným (zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko do poriadku. Po viacnásobnom vyplachovanl zahojí ranu v priebehu dňa. Spomeniem citát z veľmi starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má človek prietrž. alchemilka lúčna. pevnú. keby vedeli o tomto Božom dare. Dari sa je) aj na vápenco­ vom podklade. Sám názov (nemec­ ký) hovorí. vý­ toku. a to tak dlho. Slabé deti zmocnejú. Rastie predovšetkým na okrajoch lesov a ciest. pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín. Rastlina má dlaňovito lalocnatô listy so siedmimi až deviatimi lalokmi. V nadmor­ skej výške nad 1 000 m rastie alchemilka alpská. ktoré majú slabé svaly napriek dobrej strave. suknička. keď sa voda vo vani zohreje.). keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú menštruáciu. hnisavých ranách a zanedbaných vre­ doch. Po extrakcii zubov sa alchemilka odporúča ako najlepší hojivý prostriedok. ženský pláží. Od kresťanských čias Je táto rastlina zasvätená Panne Márii. ktoré rastú v Alpách. ktoré vidieť od apríla až do júna. kondolík. Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam by mail od tretieho mesiaca piť alchemllku. hnlsanle. V prípade. horúčku. alebo starý. pri obrátení maternice začneme natieraním zvonka. Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri pôrode." V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto rastlina svoje osvedčené miesto. husia nôžka. vnútorné i vonkajšie. a potom nech z nej pije. pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany).Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných keby sa ženy najprv dlhší čas liečili touto bylinkou. čí je mladý. Okrem toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapslčky pastierskej (pozri pod heslom Kapsička pastierska. že rastlina sa preslávila predovšetkým ako bylina pre ženy. Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách. všetko sušíme pod strechou. nevysokú stonku a drobné žltozelené kvety. aj na kryštalických horninách (ide o dva samostatné druhy. divý muškát. počnúc od pošvy smerom hore. má rub listu stnebnstoiesklý a používa sa pri tučnote Dve až štyri šálky denne pôsobia veľmi priaznivo. pn ochabnutí podbrušla tieň. Z oboch rastlín zbierame celú byľ v čase kvitnutia. Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden kúpeľ. ktoré majú ťažký pôrod alebo aklon k potratu. Listy alchemllky niekedy priliehajú k zemi a zrána vidieť na nich v prostriedku kvapku rosy. ale aj neskôr. V niektorých krajoch vijú z nej venčeky na Božie Telo a zdobia nimi hlavu Spasiteľa na oltárikoch. lebo ona lieči zápaly podbrusia. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín Pomáha pri málokrvnostl. ľudovo sa nazýva strieborný plášť (Alchemilla alpina). Spôsob použitia. Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí rany. nech vari dve hrsle alchemilky v primeranom množstve vody.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Obklady: Macerat: l plná čajová lyžička na V* litra vody. Listy možno upraviť aj ako špenát alebo šalát. Je preto vhodný najmä ako súčasť jarných kúr na prečistenie a lieči chronické kožné choroby. zaliať teptým mliekom. mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlleňovanla a prečisťovania. Mladé listy sa zbierajú v apríli. Narežú sa nadrobno a dávajú sa na maslový chlieb. knedli a ostatných jedál. Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín (pozri Vôeobecnú časť. Táto veľmi hodnotná rastlina sa využíva aj pri skleróze multlplex. Z Burgenlandu mi oznámili poznatok. obalenej bielymi priehľadnými šupkami. ktorých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. ktoré pridáme do trošky vody. dajú sa na noc do vedra so studenou vodou. predchadzaiú vápenatenie ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti. Pretože vo väčšom množstve je cesnak medvedi štipľavý. zelenú krásu. ako je uvedená v hesle Kapsička pastierska. kopijovité. Z neho denne užívame 10 až 12 kvapiek. lieči atroflu svalu (chradnuUe) a ťažké. Prine­ sie nám zdravé. Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé účinky. aby si prečistili žalúdok. Vnútorne nás oblaží a rozníeti. zaparí sa a krátko vylúhuje. Jasnozelenó. 11 . valčekom na cesto sa dobre rozmliaždi a prikladá. zelené listy cesnaku medvedíeho. zaiste nezanedbateľné osvieženie. Úplný kúpeľ). v tienistých a vlhkých lužných lesoch. lesklé.do kúpeľa rnacerál z alchemilky pasienkovej alebo alchemilky alpskej. V zmesi s kapsičkou pastierskou. Osoby citlivé na žalúdok môžu listy a cibule nakrájať nadrobno. bohatých na humus. môžeme si pripraviť liehový výťažok (pozri Spôsob použilia). Na jeden úplný kúpeľ sa použije 200 g vysušených alebo dvojnásobné množstvo čerstvých bylín. neliečiteľné choroby svalstva. nevieme mu byť za to dosť vďační. pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. jasnozelená stonka s bielym okollkom kvetov je až 30 cm vysoká. Cesnak medvedí. ten značne liečivejšie. na jame prečisťovanie a odhliertovanie sa používajú čerstvé. Tieto kvapky vynikajúco podporujú pamäť. jemne posekané ich denne pridávame ako koreninu (nevarenú) do polievok. máji. Pre túto vôňu dostal názov „divý cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s (edovaiou jesienkou obyčajnou. Z pôdy vyrastá v apríli a máji. Hladká. pri príprave Špenátu ho zmiešame s pŕhľavou. niekedy aj skôr. Cesnak medvedi rastie na vlhkých lúkách. teda ešte pred kvitnutím. Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín sa krátko premyje. Kvety však zbadáme iba uprostred mája.) Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. že keď sa pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka sa nim umýva oblasť srdca. ako rasilinu zbadáme. že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede. obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precltime celým srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa S ohľadom na túto novú. Úplný kúpeľ). Cesnak medvedi má v podstate také vlastnosti ako cesnak kuchynský. v krátkom Čase nastane zlepšenie. konvalinke podobné listy vyrastajú priamo z podlhovastej cibule. na druhý deň sa to zohreje a maceráciou získaná kvapalina sa prileje do kúpeľa {pozri Všeobecnú časí. Cesnak medvedí (Ainum ursinum L. cibule v neskorej jeseni a zime Cibule cesnaku medvedieho sa používajú ako cesnak kuchynský. je predovšetkým prvým poslom jari. Drieme v rtom mohutná liečivá sila a povráva sa. 2 až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť. Včasné zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé. Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medvedieho. črevá a krv. Jeho silnú cesnakovú vóftu zacitime skôr. ľudovo medvedi lenek. Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásf bylinku na každú chorobu.

Cesnak medvedí veľmi priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný nielen ako prostriedok proti prudko prebiehajúcim a chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami, rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a ochabnulosť čriev, A| hlísty a škrkavky vychádzajú z tela, keo* sa istý čas užíva táto bylina. Keď sa zlepši črevný systém, stratia sa aj ťažkosti, ktoré Často mávajú starší fudia alebo tí. čo sa nadmieru prejedajú a majú ochabnuté alebo preplnené črevá. Cesnak medvedf odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti. klorých príčinou je zvápenatenle ciev alebo vysoký tlak. ako sú závraty, tlak v hlave, skl učenosť Vysoký tlak postupne klesne. Víno z cesnaku medvedleho (pozri Spôsob použitia) ie pre všetkých starých ľudí, ktori majú trvalé zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pn dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmá pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s nfm zmizne aj dýchavičnosť. Tento liečivý prostriedok odporúčam najmä pri tuberkulóze a vodnatleľke, ktorými Často trpia starí ľudia. Ak sa použijú čerstvé listy. čistia súčasne aj obličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja. Zlepši sa aj ochorenie srdcových vencových tepien. Cesnak medvedí je neoceniteľný ako prostriedok prečfsťuiúcl krv, najmä pri chronicky znečistenej koži. Túto rastlinu si obzvlášť pochvaľoval švajčiarsky liečiteľ a zelinkár kňaz Kúnzle: „Prečisťuje celé telo, odslraňuje choré, usadené látky, ozdravuje krv, vypudzuje a zneškodňuje jedovaté látky. Vecne chorľavejúci ľudia s llsajmi, múčnatou tvárou, ákrofulózou a reumatizmom mali by si cesnak medvedí ceniť nad zlato. Ani jedna bylina na zemi nie je taká účinná na Čistenie žalúdka, Čriev a krvi. Mladí ľudia budú prekvitať ako ružové kríky a rozvíjať sa ako jedľové šišky na slnku!" Kúnzle ďalej uvádza, že pozná rodiny, ktorých členovia predtým chorľaveli, po cely rok chodili po lekároch, mali plno vyrážok a lišajov. po celom tele škrofulózu tvár olovnatosivú, akoby už boli jednou nohou v hrobe a len-len ušli hrobárovi z lopaty, no po dlhšom užívaní tohto skvelého božieho daru celkom vyzdravell a ožili.

SPÔSOB P O U Ž I T I A Ako korenina: Tinktúra: Čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro pokrájajú ako pažítka alebo petržlen a dajú sa na chlieb, do polievok, šalátov a mäsitých jedál. Fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno nakrájanými listami alebo cibuľami. zalejeme 38 až 40% ražným alebo dobrým ovocným liehom a postavíme na 14 dní na slnečné miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 až 15 kvapiek s troškou vody Vezmeme plnú hrsť nadrobno pokrájaných listov, krátko ich povaríme v % litri bieleho vína, osladíme podfa chuti medom alebo sirupom a denne pomaly, po dúškoch pijeme.

Víno:

DEVÄ1 SI L ľ

LEKÁRSKY

(Petasites hybridus (L) GAERTN., B. MEY. et SCHERB.)

Deváfsil lekársky rastie na brehoch riek a potokov, v priekopách a na okra­ joch lesov. Je oveľa väčší ako podbeľ liečivý, s ktorým patrí do jednej čeľade. Jeho listy sú veľké ako klobúk, drobné zúbkaté, na báze sivé a plstnaté. Kvety sú ápinavobtele alebo bledoružoyé, zriedka čfstobíele. Súkvetie vytvá­ ra hustý, úborovitý strapec. Zbiera sa (skôr, ako rastlina rozkvitne) koreň zmierňujúci horúčku, ktorý si v časoch moru vyslúžil veľkú pozornosť. Potopudný čaj sa užíva pri horúč­ ke, dýchavičností, dne a epilepsii. Denne sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Pn vyklbenlnách, vyvrtnutiach a nohách pokrytých ranami, no aj pri každom druhu snetf, prt zhubných nádoroch a prudkých (paliacich) ra­ nách sa používajú veľké čerstvé listy na obklady.
1?

SPÔSOB POUŽITIA Macerét: Obklady: 1 zarovnaná čajová lyžička rozdrveného koreňa sa dá do V4 litra vody a nechá sa v ne) cez noc. ráno sa prihreje a scedi. Čerstvé, umyté listy sa rozmliaždia a priložia na ranu. Opakuje sa viac ráz za den.

D Ú Š K A M A T E R I N A (Thymus serpyllum L ) D Ú Š K A T Y M I A N O V Á (Thymus vulgaris L ) Rastie na slnečných stranách, návršiach, v redších okrajoch lasa a ne menšich mraveniskách na lúkách. Obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky, kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo, Za poludnajäej páľavy sa z pestroľialových kvetných vankúšikov šlrl aromatická vona a vábi hmyz a včely. Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo mne prebudili už v detstve. Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli v 11. storočí z oblasti Stredomoria a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel od dúšky materinej íe až 50 cm vysoká. Účinky však majú obe podobné, Dúška tymianová Je známa už od staroveku. Až do našich čias sa traduje: „Tymian je predovšetkým ostrý a pälivý. Upravuje odtok mocu a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený čaj čisti jemné vnútorné časti tela." Abatiša Hildegarda z Blngenu hovorí, že tymian je liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým chorobám. Kto ráno vypije šálku tymianoveho čaju miesto kávy. čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky: duševnú sviežosť, dobrý pocit v žalúdku, rána bez kašľa a celkový pocit blaha. Dúška materina, rumanček a rebríček sa zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa prikladajú vo vankúšikoch na neuralgickó bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto nervových ťažkostiach. Ak sa pritom objavia kŕče. prikladáme aj vankúšik z plavúrta, Istý sedemdesiatdeväfľočný roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, kecf raz. idúc z poľa domov, celkom premokol a hneď ho kamsi odvolali. Nemal čas prezliecť si Satý. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti a ústa mu vyknvilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keo" si prikladal obklady zo švédskych bylin. No až ked si začal prikladať obklady z uvedených rasUín, nazbieraných za slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte aj potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, pljaval čaj z týchto rastlín. Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku. Po Jednom Jedinom 20-minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili, zdvihlo sa z vane celkom iné diefa. Ako keby niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa prekvitať. Dúška sa zbiera v kvete za slnečného počasia od Júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho slnka. Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše, zalejeme tch olejom a necháme stáť 10 dní, alebo z nich urobime sirup. Olej sa používa pri obrne pri porážke, skleróze multiplex, atrofil (chradnutf) svalov, reuma­ tizme a vykĺbení. Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve Šálky. Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch na kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia sa na žalúdok alebo na podbrusle. Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako ako pri zastaranej reume. V zmesi so skorocelom kopljovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích ciest, ťažkom zahlienení priedušiek a pri prieduškové) astme. Do Šálky dáme ošúpané koliesko citrónu a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Caj sa má piť horúci po dúškoch. Treba ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý. Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj 13

pije každú hodinu po Jednom dúšku, na to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku ešte mnohé matky nezabudli. Treba však mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emtyzému (zdurenla) s veľmi ťažkým záduchom. Dúškovou tinktúrot sa natierajú končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj chorým na sklerózu multiplex sa vtiera dúšková tinktúra. Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúskou. buď vo forme čaju, alebo prísadou do kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych deti našlo pokojný spánok už po jednom takomto kúpeli. Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch čoskoro zdraví. Netreba zabúdať, ža dúška sa odporúča ako prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej vody, zakryjeme a dve minúty (úhujeme. Čaj naplnime do termosky a dávame piť alkoholikovi každú štvrťhodinu po jednej polievkovej lyžici. Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom aj veľká chuf do jedla a smád. Pri recidívach, ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr sú čoraz zriedkavejšie, treba liečebnú kúru opakovať. Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch, ale po celý rok ako čajová kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou. Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup Podáva sa pred Jedlom pri prechladnutí.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar; 1 vrchovatá čajová lyžička bylín sa zaparí 7* litrom vriacej vody, krátko sa vylúhuje. Prísada do kúpeľa: Na úplný kúpe! 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť. Úplný kúpeľ). Tinktúra: Fľaša sa voľne až po hrdlo naplní za slnečného poludnia natrhanými kvetmi, tie sa zalejú 38 - 40% ražným alebo ovocným liehom a nechajú 14 dní stáť na slnečnom mieste. Olej: Za slnečného poludnia natrhané kvety sa voľne dajú co fľaše a zalejú sa za studená lisovaným olejom tak. že olej je na dva prsty nad kvetmi Necháme 14 dni stáť na slnečnom mieste alebo v teple. Bylinné vankúšiky: Bylinami naplníme vankúšiky a zašijeme. Sirup: Za slnečného počasia nazbierané kvety a stonky sa navlhčenými rukami naložia do pohára Prevrstvia sa cukrom a silne natlačia Všetko sa nechá tri týždne stáť na slnečnom miesie. Po scedeni treba cukrom presýtené stonky a kvety opláchnuť vodou a vodu priliať do sirupu. Sirup sa pomaly zahusťuje na elektrickom sporáku, no nesmie vrieť. Sirup nemá byť prihustý, preto ho treba raz aleto dva razy vychladiť. aby sme si overili správnu hustotu.

H L U C H A V K A B I E L A (Lamium abum L)
H L U C H A V N Í K Ž L T Ý (Galeobdolon luteum HUDS.. emend. HOLUB) Ľudový názov: medulka, mŕtva žihľava, hluchá pŕhľava. Rastie vo vlhkých lesoch, v priekopách, krovinách, pri plotoch a v húštinách, na násypoch, tienistých vlhkých miestach a všade tam, kde rastie pŕhľava. Kvitne v apríli a máji, v horských oblastiach a) neskôr. Z plazivého podzemku vyrastá priama alebo vystúpavá štvorhranná až SO cm vysoké slonka s proti stojným i Itetomi, kvóty sú sediace a vyrastajú po 6 až 10 v pazuchách horných listov. Zbierame Hs:y a kvety. Takisto ako hluchavnik žltý, aj hluchavka biela je liečivé - je to jedna z najlepších liečivých rastlín. Kvitne od mája do októbra ako burina pri cestách, na rumoviskách i železničných násypoch. Zbierame listy, no najmä kvety. Caj z nich, ak sa pijú dve šálky denne, pomáha pri ťažkostiach podbrušfa a pri menštruácii. Prečisťuje tiež krv, odstraňuje nespavosť z nervozity a je veľmi účinným liečivým prostriedkom pri rozličných lanských chorobách. Najmä ženy s trvalé chorľavým podbrusim a mlade dievčatá by mali piť tento zapar Kvety a listy hluchavnlka žltého sa používajú pn podobných ťažkostiach, najmä pri zlom vylučovaní moč u, bolestiach a pálení pri močení, pri ťažkom ochorení obličiek a pri srdcovej vodnatleľke. Kvety sa používajú pri poruchách trávenia, pri ékrofulóze a kožných vyrážkach. V takýchto prípadoch sa pije dopoludnia šálka čaju. Pri vredoch a kŕčových žilách si pomáhame obkladmi zo zápam. 14

môže sa použiť hluchavka biela. aby si cez noc priložila na nos čerstvú kašu z plodov imela Znie to neuveriteľne. Ilpkavca a zlatobyle v rovnakom pomere. ktoré sú v októbri a decembri ešte na imele. Tento prastarý liečivý prostriedon uznáva aj kneippovec doktor Bonn. Zapar:. zaparíme. Navlhčime plátno zaparom a prikladáme teplý obklad. Keďže imelo má najlepší vplyv na celkovú funkciu žliaz. že ich zobákom zavrtávajú do haluze. úspešne pomáhajú. v zime sa neodvážila vyjsť z domu Bolesti sa jej z roka na rok stupňovali. Ak niet hluchavnika žltého. Istá pani mala dlhé roky omrznutý nos. ktoré sa pred sušením nadrobno porežú. Čajová zmes: Hluchavník žitý. Sedací kúpeľ: Pozri Všeobecnú časí. vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. Ľudia sa ma neraz pýtajú. imola.a parazituje na nej. no aj rastliny prezimujúce na jedliach. žltozelenej farby Biely. lebo nemusime oberaľ lepkavé plody. no len od začiatku októbra do polovice decembra a v marci a apríli. V ostatných mesiacoch imelo nemá liečivú silu. teda listy a konáriky. ani v zemi. Pri nevyliečiteľnom zvrasťovaní obličiek. Preto máme menej roboty pri rezaní listov a vetvičiek. Tie nevyklíčia ani vo vode. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak. ktoré hosfuje na duboch a topoľoch. keltskí kňazi. nie sú vôbec jedovaté. jemelo. Zaparíme a krátko vylúhujeme. opradená tajomstvami. Ju považovali za posvätnú rastlinu. ktorí trpia na chronické poruchy 15 . že si ju nevieme z nášho života ani odmyslieť. uprednostňuje sa ako výborný prostriedok na povzbudenie látkovej výmeny.Hluchavnlk žltý sa odporúča starým ľuďom pri ochrnutí močového mechúra. Použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku tejto zmesi na % litra vody. Odporúča imelo v našich časoch pri chronických kŕcocn a hysterických záchvatoch. Poradila som jej. Ľudia. prevodneni obličiek a pri dialýze obli­ čiek veľmi priaznivo pôsobí užívanie zmesi hluchavnika Žltého. Obklady: 3 vrchovaté čajové lyžičky na '/*. Je to taká skvelá liečivo rastlina. že nos bol o niekoľko dni zahojený. no plody požité vnútorne sú otravné. vtáky ich v zime vyzobali. Imelo. Na hostileľskcm stromo vyrastá v guľovitom tvare. Druidi. len na hostiteľskej rastline. Sedaci kúpeľ(používa sa celá rastlina). Sedací kúpeľ s maceratorn z tejto rastliny pôsobí veľmi blahodarne. keď je vlastne jedovaté.jedle a borovice . alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. Že po dlhodobej čajovej kúre sa celkom stratí príčina vzniku cukrovky. Najväčšiu liečivú silu má imelo. Súčasne tak dobre vplýva na brušnú sllnivku. litra vody. gemalo. no uisťujem vás. boroviciach a ovocných stromoch sú liečivé. Ešte jedna rada pri zbere: v marci a apríli imelo nemá plody. ďalej pri prechladnutí mechúra a pn zápale obličiek. Kňazi odrezévali imelo počas sviatočných cere­ mónii zlatými nožmi a nožnicami Starí zelinkári ho používali ako dôležitý a bezpečný liek proti epilepsii. Zaparí sa a nechá krátko vylúhovať. lipkavec a zlatobyľ zmiešame v rovnakom pomere. Zbierame listy a malé vetvičky. prečo tak chválim imelo. omalo. SPÔSOB P O U Ž I T I A 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. všeliek. že imelo bola prastará liečivá a čarodejná rastlina našich predkov. Keď ich však rozmiešame s bravčovou masťou (pozri Spôsob použitia) a užívame zvonka ako masť pri omrzlinách. Ľudové názvy imelo. bosoräcky kotol nám napovedajú. ktorý odstraňuje všetky neduhy. V ž d y z e l e n é listy sú kožovité. I M E L O B I E L E (Viscum album L ) Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prisavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny . sklovitý.

Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. aký mal nízky krvný Mak a ako mu ho Imelo celkom normalizovalo. Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh. ktorá by vôbec nemusela nastať. pozn. zdá sa nám nepredstaviteľ­ né. Imelo evidentne pôsobí aj vtedy. keď je narušená hormonálna funkcia. takže možno právom povedať. dáme výluh do termosky vypláchnutej horúcou vodou. keď som prednášala v mestečku v Hornom Rakúsku. ketfdlhšl čas užívali lieky na zníženie vysokého krvného tlaku. teda aj poruchy srdcového rytmu. ako sú návaly krvi do hlavy. návalmi krvi do hlavy. zamiešaných do trošky vody. predovšetkým silné mesačné krvácanie. Užíva sa po 25 kvapiek. Pri ťažkých poruchách krvného obehu treba vždy odporučiť imelo. druhú šálku pred obedom a po ňom a tretiu pred večerou a po nej. keby sa bol pravidelne pil imelový čaj. no márne. sa postavil skepticky. Šelest v ušiach a poruchy zraku. pôsobí aj pri týfuse a úplavici. Ak potrebujeme na deň väčšie množstvo. že tri od seba nezávislé výskumné skupiny zistili. Imelo sa používa aj ako prostnedok zastavujúci krvácanie. dva týždne dve šálky a týždeň jednu šálku. a tým zaručujú vyšší pracovný výkon. K môjmu tvrdeniu. Zmiznú všetky sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom. alebo macerát prihrejeme vo vodnom kúpeli. Ľudia sa začali cítiť dobre a mali opäť radosť z práce. závraty a nechuť do práce. únavu. treba po celý rok pif jednu šálku imeiového maceráiu denne. Ťažkosti sa úplne stratia a žena nemá potíl. že imelo pôsobí na nizky aj vysoký krvný tlak. V tomlo prípade treba plť najmenej dve šálky denne. Krvný obeh a krvný tlak sa upravia. Čerstvá šťava: Čerstvé listy a konáriky umyjeme a ešte vlhké odstavíme v odšťavovači. normalizujú činnosť srdca a krvný tlak. Ponavštevoval význačných lekárov nielen v Nemecku. Aby sme si naďalej udržali dobrý konštantný stav. Tinktúra: Hotové imelové kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. Pred nejakým časom dostala sa úo tlače správa z Londýna. Obráťte sa aj vy na týchto pomocníkov. Vsúčasnosti sa imelo začalo používať v medicíne preventívne I priamo proti rakovine. by mali skúsiť aspoň pol roka pravidelne piť imelový čaj. že liečivé rastliny prečlsťujú telo a odstraňujú z neho chorobné látky. a to ráno a večer. Načo podstupovať také riziko. pocity závratu. nech pije počas šiestich týždňov denne tri šálky. čerstvá šťava z Imela odstráni neplodnosť ženy Imelo treba dobre vymyť a ešte za vlhká odšťavif v odšťavovači. Bolo to práve v apríli. a to prvú šálku pred raňajkami a po nich. že je v prechode. mimoriadne sa odporúča pri porážke. Skúsenosti poukazujú na to. Pije sa pol hodiny pred raňajkami a večer pred spaním. ta . Náš dnešný uponáhľaný život. Pn ťažkostiach v prechode sprevádzaných búšením srdca a zrýchlením tepu. pocitmi strachu a ťažkosťami s dýchaním možno niekoľko rokov sústavne pif tento čaj. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: Pripravuje sa za studená.látkovej výmeny. aby ste mali pevné a stále zdravie. O niekoľko mesiacov neskôr. prekl. že ako mlynár nemohol vykonávať svoju prácu. že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. ale aj vo Švajčiarsku. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela. poruchy srdca. tri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku Imeiového čaju. Príprava masti: Čerstvé biele plody (pabobule) imela zmiešame za studená s bravčovou masfou (používa sa na omrzliny). zastav! nám krvácanie. sedel náš mlynár v prvom rade a oboznamoval všetkých s tým. Imek) výnimočne pôsobí aj proti vápenateniu ciev. Keď uí však niekto porážku dostal. Mnohé listy. Po imele môžu siahnuť aj ženy. pomáha aj pn krvácaní z pľúc či z črfev. Istý Človek z mohucského kraja roky trpel na nízky tlak. niektoré dnt tak veľmi. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca. dalo sa zbierať. Určite treba aspoň raz za rok absolvovať šesťtýždňovú imelovú kúru: tri týždne pijeme denne tri šálky. ktoré odstránilo ich pisateľom v krátkom čase ťažkosti s vysokým krvným tlakom. ktoré som dostala. Tri šálky imeiového čaju denne (pripraveného maceráciou). imelo ešte malo svoju liečivú silu. prekl. ktorý kladie na človeka veľké požiadavky a navidomoči ho časovo zaťažuje. ako aj krvácanie sestonedieľky.). pozn. Jedna vrchovatá čajová lyžička imela sa dá cez noc do % litra studenej vody. tlmočia vďaku za Imelo. potrebuje takýchto ozajstných pomocníkov. vždy po pol šálke. užívané po dúškoch. že vysoké percento žien nad 50 rokov dostalo rakovinu prsníkov. Normalizovaný krvný tlak pôsobí priaznivo na poruchy maternice a menštruá­ cie. Imelovó kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. že je nevyhnutným prostriedkom pri liečení porúch srdca a krvného obehu. ráno sa trošku prihreje a scedl. poruchy krvného obehu. Keo* vtiahneme do nosa studený Imelový čaj.). keď tu predsa máme naše vynikajúce tmelo.

Len čo zmizne sneh a pieslane -nrznúť. že v ten deň. a to až dovtedy. Hlavou mi prebehla myšlienka: „Už máš knižku pol roka. čerstvá kapsička.sa odporúča najmä ako liečivá rastlina na vyrovnávanie krvného obehu. Po krátkom čase tá žena tak zosilnela. denne ju potom niekoľkokrát vtieraj do svalov a vypi štyri šálky čaju alchemilky. či už ide o vysoký." Akoby vtedy išlo len o to . a ešte si si ju bližšie nepozrela!" Ihneď som vstala z postele. Zapar sa aj v tomto prípade pije len určitý Čas. že sa o tom nedočítame v dnešných knihách o liečivých rastlinách. Ale ako sa to ui stáva. ktorú predtým zaparili nad sitom a teplú uložili medzi uteráky. Za tých 10 dní. vzala knihu a sadla som si pohodlne do obývačky. Tento zapar upravuje aj menštnáciu v čase puberty. násy­ poch. Na rozdiel od Imela. tak okolo polnoci. výborne pomôže zapar z kapsičky. ktorú nám dal Boh. bola na púti Matky Božej v San Damíane v Taliansku. Pre chradnutle svalov som úplne bezmocná!" Poradila som jej spomenutý recept a ona o tri týždne prišla za mnou do Grieskirchenu zdravá. už sa objaví zelená. Ľudová názvy: kokoáka. taška. strhla som sa zc spánku. že mohla opäf vykonávať svoje povolanie. pastierska tobolka. zatvorila som knihu. čriev a proti nepravidelnému krváca­ niu z maternice. Pred niekoľkým rokmi mi podaroval istý star­ ší pán prekrásnu knihu o liečivých rastlinách s jedinečnými rytinami a kresbami. poliach a v zeleninových záhradách. alebo nízky krvný tlak.podob­ ne ako má púpavec jesenný. Rozkonérená stonka je až 40 cm vysoká.najmä pri etavbe domu — uí tam. Kvetenstvo je strapec drobných bielych kve­ tov.KAPSIČKA PASTIERSKA (Capsella bursa-pastoris (L) MED. nedá sa vraj už nič robiť. z Horného Rakúska. Plody sú trojhranné (srdcovító) seÄuľky. na jednu šálku použijeme kopcovitú čajovú lyžičku kapsičky." Hneď som pomyslela na kapsičku. ktoré sa neCá zastavif. Denne sa užívajú dve šálky. upozornil Ju na mňa. aby denne pila štyri šálky alchemilky na upevnenie vnútorného svalstva. akoby ma pílkou rezali.) Táto všade sa vyskytujúca. Poradila som žene. potom tri týždne nepije nič a cyklus znova opakuje. Pri silnom menštruačnom krvácaní treba 10 dni pred začiatkom menzesu denne pif dve šálky záparu z byliny. bol takýto: „Mám 62 rokov. úhoroch. tentoraz zo Štajerská. Iný telefonát. žalúdka. Ked" jeden pán v autobuse na spiatočnej ceste videl jej bezrnocnosl. z kapsičky sa robí len zapar. ktoré sa pripravuje maceráciou v studenej vode cez noc. Je zaujímavé. Len čo niekto niekde navŕši hŕbu zomo . veľmi hodnotná liečivá rastlina sa všeobecne pova­ žuje za nepríjemnú burinu. keď je deň vyplnený od včasného rána do neskorého večera.že mám prečítať tých niekoľko riadkov. Zapar z kapsičky je veľmi účinný proti všetkým druhom krvácania. kým sa pripravuje tinktúra z kapsičky. Pri krvácaní z hemoroidov (zlatá žila) aplikujeme malý výplach čriev. z ktorej nech potom dá trikrát 10 kvapiek do Čaju z alchemilky. holduška. Od nej som sa dozvedela. úbočiach. Mimoriadne ich obľubujú sliepky. Lekári v nemocnici ma odmietli druhý raz operovať. Na moje nesmieme 17 . Vlani ml ochabol zvlerač. od marca do novembra. navrhla som jej obklady zo švédskych byliniek. Cas kvitnutia. potom urob takto: Kapsičku drobné nakrájanú daj na 10 dni do žitnej pálenky a nechaj na slnku alebo pri peci. V pre­ chode môže každá žena pif štyri týždne denne dve šálky. na hmat kožovltó. som zdravotná sestra a už dva roky som v predčasnom dôchodku. Pri krvácaní z obličiek sa veľmi odporúča Čajová zmes kapsičky a prasličky v rovnakom pomere. „Mohli by ste mi pomôcť? Mám 52 rokov. ako keby ma niekto jemne podrmal za plece. Prízemnú ružicu tvona stopkató gracovitô alebo perovito strihané listy . Pri krvácaní z rán. vyrastie kapsička. ktorým navierajú prsníky. ktoré od pupka postupujú na oba boky.podobne ako imelo . môžu si na ne prikladať kapsičku. ked" som sa okolo polnoci zobudila. kým sa neupraví krvný tlak.v tom okamihu som si neuvedomila . na lúkách. Vo dne v noci mám neprestajné bolesti. prelistovala som si tú knihu iba raz. Tohto roku v Jeseni sa mi to zopakovalo. zvonka aby si vtlerala tinktúru z kapsičky. vyvrátil sa mi konečník a museli ma operovať. Do oču mi padlo niekoľko riadkov: „Ak nič nepomáha proti atrofil (chradnutlu) svalov. ako na­ príklad proti krvácaniu z nosa. Jedného dna. Rovnako dobré liečivé účinky ako imelo má kapsička aj pri krvácaní z maternice. Tálo rastlina je významným pomocníkom pri všetkých vonkajších svalových ochoreniach. Dojčiace matky. Pijú sa dve Šálky čaju denne. takmer cez noc. sedacie kúpele alebo výplachy teplým záparom kapsičky. Nájdeme ju pri cestách. položila ju na svoje miesto a ľahla si do postele a zakrátko som zaspala O pár dní mi telefonovali z Viedne. Kapsička .

Dnes je kĺb úplne pohyblivý a pani môže bežne vykonávať domáce práce. na okrajoch poli. Chorí. Pani. Viacročný koreň je zvonka tmavohnedý až čierny. priam mazľavý a mastný." Nebohý šéflekár doktor Erich RÔhling. Pretože som sa ako žena pracujúca v poľnohospodárstve nemohla šetriť . dobrý koreň. Vykopávame ho včasné zjari úzkym rýľom. prikladala som si obklady zo švédskych byliniek. Bol totiž presvedčený. pokiaľ možno Čerstvej. Sedacie kúpele Parné obklady: 2 plné hrste kapsičky pastierskej. Pretože je dlhý. skrýva v sebe obdivuhodnú silu. aby mi svoju radosť vyjadrila osobne. Tinktúra z kostihoja lekárskeho. Kým som začala používať kapslčku. Deň po dni sledovala. pomôžu si veľmi rýchlo touto tinktúrou. priložené ako tepla kasa na ochrnuté končatiny. Po dvanástich dňoch už nebolo vidief stopy po slabinovej prietrži. ako sa jej bolesti strácajú. Rastie na vlhkých lúkách. ktorú si ľahko pripravíme. ktoré nám príroda pripravila. Pretože ma telefonát načisto prekvapil a nezmohla som sa na slovo. Keď sa vnútorne užívajú štyri šálky čaju z alchemilky denne a zvonka sa vtlera tinktúra z kapsičky. po rozrezani veľmi hlienovitý. stonky s kvetmi a šešufkami sa nadrobno pokrájajú. 3 až 4 cm vysoká a široká. ktorá už nemohla pohybovať pravým ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepohyblivý a lekár konštatoval ochrnutie). ako pomáhajú rastliny z Božej lekárne! Kto je schopný la<éhoto divu? Jedine Stvoriteľova milosť! Istá pani z Dolného Rakúska neďaleko Karlsteinu pfse: „Po jednej prednáäke pýtala som si od vás radu ohľadom slabinovej prietrže. Možno si teda len vzdychnúť: Hľa. Tinktúra: čestvó byliny. 18 . listy. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časť. cez noc pomôžu zaparené listy. medunica.bola žatva . vnútri biely až žltý. svalnlk čierny. svaly zvlerača začali opäť normálne fungovaf a bolesti v bokoch prestali už na druhý deň po užívaní bylín. Táto liečivá rastlina patri k naším najlepším nenahraditeľným bylinám. ale ešte vždy som cítila bolesti. (Vtieranie sa musí začať od pošvy a pokračovať cez podbrušle). Potom som začala to miesto natierať tinktúrou z kapsičky a po áesť týždňov som denne vypila štyri šálky alchemílky. Nájdeme ju aj pri plotoch a na rumoviskách. potom sa zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom (byliny musia byť zaliate) a celé sa to nechá stáť 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. veľmi sa nad tým pozastavil. Zaparené byliny sa dajú na uterák a priložia na postihnuté miesto. že z lekárskeho hľadiska sa slablnová prietrž dá vyliečiť iba operáciou. vo vlhkých priekopách a pozdĺž potokov. nemýľme si ho s hadomorom španielskym (ľudovo čierny koreň). ktorý ma raz navštívil a čítal tento list. pomáha to pri obrátení maternice. vykĺbením. že všetky fažkosti pominuli. alebo sú výsledkom porážky. Kvitne po celé leto. Aj tie sa však po dvoch mesiacoch stratili Takto som si vyliečila slabinovú prietrž bez operácie. Osobitne zdôrazňu­ jem. Bola asi tOcm dlhá. ktorý sa pestuje v záhradách a používa ako korenina v kuchyni. vyvrtnutím. že táto tinktúra musí byt z čerstvej kapsičky! Závažné ochorenia svalov sa dajú vyliečiť rýchlo a isto len čerstvými byllnamll SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. K O S T I H O J L E K Á R S K Y (Symphytum ofíiclnale L ) Ľudový názov: čierny koreň. začala si na moju radu natierať denne klb a pravé rameno touto tinktúrou. Zaparí sa a krátko vylúhuje. ktorí dlhé roky užívali špeciálne prostriedky proti reumatizmu a kĺbovým opuchom a nevyliečili sa.prekvapenie mi po nejakom Čase žena zavolala. hrubý ako palec. Listy sú drsné a na čepelí kopijovité. o dva dni neskôr prišla žena ku mne. Čerstvé listy sa zbierajú počas kvitnutia Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo nazýva čierny koreň. rastlina sa takmer nedá vyhubiť. predtým riaditeľ biologického sanatória v Mittenwalde pri Garmischl v Hornom Bavorsku. Ak sú bolesti spôsobené prepracovanosťou.nosila som pri práci elastické nohavičky. Vyvrátenie konečníka sa úplne stratilo. sa dajú do sita a držia sa vo vodnej pare.

bolestiach tráviaceho traktu. íalajú sa ražnou pálenkou alobo ovocným liehom a postavia sa na slnečné miesto alebo do tepla. Kedže teta nemala žiadne bolesti a mohla opäť normálne chodiť. natrieme na ľanové plátno a ešte teplé priložíme na choré miesto a obviažeme. tam |ej ho spevnili klincom a po uzdravení |u prepustili domov. dne. bolestiach šije. nasledujúci deň prihrejeme. ktorý používame vnútorne pri katare priedušiek. SPÔSOB POUŽITIA Macerát z koreňov: 2 Čajové lyžičky nadrobno nakrájaných koreňov sa macerujú cez noc v V« litri studenej vody. Kašovfté obklady: Dobre vysušené korene jemne zomelieme. kým sa Jedného dna nedostavili ukrutné bolesti. no hnisanie kosti sa nevyliečilo. krvácaní žalúdka a zápale pohrudnice. Cez noc necháme postál". nepriala v danom termíne na predpísanú prehliadku. Listy kostihoja sa používajú nielen na obklady. ráno sa trošku prihrejú a scedia. Z koreňa možno pripraviť Čaj. do ktorej sme pridali niekolko kvapiek jedlého oleja. pn nádoroch. Úplný kúpef: 500 g čerstvých alebo vysušených listov sa nechá stáť cez noc v 5 litroch studenej vody. umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na 5-6 lýždňov do 1 litra prírodného bieleho vina. Nepreháňam. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili hnisanie kostí. Účinné látky tejto rastliny potom využíva celá rodina.v poriadku. pri tvorbe totbv (chron. Masf: 4 až 6 dobre umytých koreňov kostihoja sa jemne pokrája a krátko zapraží približne v 250 g čistej masti. pri poruchách prekrvenia v nohách. Chcela by som sa ešte zmieniť o tinktúre z kostihoja. Víno: 2 až 5 čerstvých. Po roku mali klinec vybrať. Pije sa po cúškoch.Tetu môjho manžela zrazil na ceste motocyklista. pri reumatických opuchoch. Obkladmi z nej docielime najlepšie výsledky pri vonkajších I vnútorných ranách. Lieh musí korene prekrývať. priložíme na postihnuté miesto a obviažeme. pri ktorých sa používajú sedacie kúpele (vo vani). Masf je nenahraditeľná pri liečbe poranení fudí a zvierat. necháme tri minúty lúhovaf. rýchle vymiešame na kašu. Naplníme do malých Čistých nádoba uschováme v chladničke. očistia kefkou. prišla k nám na návštevj. Sedací kúpeľ: Pripravuje sa ako úplný kúpef. rozvalkäme na tablici. predvídavá teta si ich vysušila na peci a potom zomlela v starom mlynčeku na kávu (môže poslúžiť aj mlynček na mak). Zdalo sa. Vynikajúci prostriedok na pfúcne choroby. až celkom prestala cítiť bolesti. pomliaždeninách. ako kôpka nešťastia. Múčku kostihoja dostať už dnes v mnohých lekárňach. Kostihojovú masť používame namiesto kaäovitých obkladov. čajová zmes: Vrchovatú Čajovú lyžičku Čajovej zmesi zaparíme V* litrom vriacej vody. Injekcie sice bolesti načas otupili. že všetko í-:. keď tvrdím. bolestiach kostí. Nasledujúci doň mohla teta bez bolestí sedieť a ložaf. V takomto stave. Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch predkolenia. pri kŕčových žilách a na dollečovanle kostných ziomenln. Pijú sa tri až štyri šálky denne po dúškoch. V šálke vriacej vody. že teplo obklady z múčky <ostihoia lekárskeho pomohli za noc. Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. že obklady z kaše kostihoja prinesú úľavu aj pri ochrnutí chrbtice. nadrobno pokrájajú a vofne sa naložia do ííase až po hrdlo. Obzvlášť by som chcela upozorniť na to. Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kostných výrastkoch na rukách alebo nohách. nD z 200 g listov. Došla do nemocnice so zlomeninou stehenného klbu. 50 g nechtika a 5 g stavikrvu vtáčieho (prípravu pozri pod heslom Spôsob použitia). Keďže v obchode s liečivými rastlinami dostať len drobno nakrájané korene. ale sa pridávajú aj do úplného kúpefa pri reumatických bolestiach. 19 / . pri vnútornom krvácaní a zlome­ ninách. cez plátno precedíme a vylisujeme. Na druhý deň sa všetko zohreje na bod varu a tekutina sa prileje do vody vo vani (pozri heslo Úplný kúpeí. Listové obklady (zaparené): Listy kostihoja sa zaparia a teplé priložia. dokonca aj pri zápale okostlee. Pri žalúdočných vredoch sa odporúča čajová zmes zo 100 g kostihoja. Tinktúra: Korene kostihoja sa umyjú. Listové obklady: čerstvé listy umyjeme. Všeobecná časť). V niektorých krajoch sa listy kostihoja namáčajú do omeletového cesta a vyprážajú. pri poraneniach každého druhu. pri fantómových bolestiach. dna). Kasovrtô obklady prikladala tak dlho (recept pozri pod heslom Spôsob použitia).

V ľudovom liečiteľstve sa čerstvá Šťava odporúča pri začínajúcej rakovine Žalúdka. pri srdcovej vodnatieľke a opuchoch (edémoch) sú kukuričné blížny rovnako účinné ako pri zápale obličiek. nesladi sa. Pri žltačke. 62. Možno ich úspešne použiť pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. Dnes sa považuje za obyčajnú jedovatú burinu. Krátko sa vylúhuje.) V starých knihách o liečivých rastlinách požívala táto rastlina veľkú úctu. vredoch. ako aj pri Parkinsonovej chorobe sa zriedenie a dávkovanie musí svedomité dodržiavať. ľahšie poruchy pečene a tráviacich ústrojov. krvavník. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička kukuričných blizien sa zapari % litrom vriacej vody. Na vonkajšie rakovinové vredy sa natiera Čerstvá šťava. Pohľad na ňu človeka mimoriad­ ne potešuje. pijú sa dve šálky denne. Ak sa kukuričné blížny dostatočne nevysušia.KUKURICA SIATA (ZeamaysL) Prednedávnom sa veľmi rozšírilo pestovanie kukurice. Na tieto ťažkosti sa používa v studenom stave. . Pri všetkých spomenutých chorobách užívame každé 2 až 3 hodiny jednu plnú polievkovú lyžicu tohto čaju. Pri rakovine žalúdka. Každú hodinu sa užije In až päť kvapiek zriedených vo vode alebo v bylinnom čaji. nádoroch. ako aj pri obličkových kolikách. používame ju v čerstvom stave. ktorú uvádzam na str. Ak potrebujete cenný močopudný prostriedok. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 polievková lyžica čerstvých listov sa zapari % litrom vody. Táto rastlina odstraňuje pálenie záhy. Kvitnutie trvá od júna do augusta. KYSLIČKA OBYČAJNÁ (Oxalis acetosella L) Svojimi jasnozelenými trojpočetnými listami a drobnými bielymi kvetmi pokrýva pôdy našich listnatých a Ihličnatých lesov a vytvára kobercovítô porasty. krátko sa vylúhuje. Počas kvitnutia vyčnievajú z klasov niťovité blížny samičfch kvetov. Poznať to najmä na ľudových názvoch. LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L. lastovíčník a podobne. u nás napríklad: hadi mlieč. Po opelení sa blížny odrežú a narýchlo sa sušia v tieni. Kvety zbieram v menšom množstve a pridávam ich do čajovej zmesi. Kysličku nasušíme. Pri zbieraní húb sa často zohnem po jej lístoček a zjem ho. kožných vyrážkach a črev­ ných parazitoch sa pijú dve šálky teplého čaju. okrem toho (e veľmi dobrý na schudnutie a odtučnenle (čo je v nasej blahobytnej spoločnosti aktuálne pre mnohých ľudi s nadváhou). Sú liečivou časťou rastliny. dne a reume. pri vnútorných i vonkajších rakovinových vredoch a nádoroch. strácajú svoju močopudnú schopnosť a pôsobia skôr preháňajúce Pri ochorení močových orgánov a tvorbe kameňov. katare mechúra. pite čaj z kukuričných blizien. Pri takzvanej trasľavej obrne (Parklnsonova choroba) sa užíva každú hodinu tri až päť kvapiek Šťavy v zápare z rebríčka a zvonka sa ňou masíruje chrbtica. Čerstvá ôfäva: Listy sa umyjú a domácou odstredivkou (odšťavovačom) sa odšfavia. Čerstvú šťavu získame odsta­ vením na domácich odstredivkách (odšťavovačoch). zápale obličiek.

Postihnuté miesta sa natierajú šťavou z lastovičnika. Pred niekoľkými rokmi mi rozprávali o žene. Očnému lekárovi. Jeho stálym verným sprievodcom bol už prestarnutý pes vlčiak. keď sa používa homeopaticky. Bola to kožná rakovina. Tesne pred Vianocami som zažila veľkú radosť. Zo stonky a z valcovitého podzámku pri poškodení vyteká oranžovožltá hustá Šťava. Vezmeme bylinu. ktorá mala na pravom viečku červený nádor veľký ako necht na malíčku. ako aj pri hučaní v ušiach. že šťava jej oku neuškodí. Poradila som jej tiež. hod ožarovanie rakovinové nádory nevylieči. umyjeme ju a medzi navlhčeným palcom a ukazová­ kom rozpučíme slonku na kašu. slabozrakosti aj preventívne. ak si pamätáme miesto jeho výskytu. od ktorého si dala predpísať okuliare. poradila som jej lastovičnik. keď všetko pokrýva sneh. len zaparí). ako jej to predpísal lekár. plotoch a na rumoviskácn. keď sa sčervenené bradavice rýchlo zvrhnú na rakovinu kože. Očný lekár. silné ochlpenie na rukách a nohách žien poukazujú na poruchy obličiek. Keď povedala: „Mesačne som chodila na ožarovanie do Unza. Toto sa odporúča robiť pri sivom zákale. Rastie na južnejšie orientovaných okra|och lesov. sa jej začudovane pýta). V zmesi s pŕhľavou a bazo­ vými púčikmi som ju používala proti leukémii. tak ako som uviedla. Cítim sa potom veľmi príjemne. Keď som prefa^nft. nech rastlinu presadí do črepníka. A teraz moja prosba všetkým. Okrem toho možno podslúpiť liečenie čajom z pŕhľavy. " keď sa vyberala na cestu.Odpor k tejto rastline v našich časoch sa dá vysvetlil" len tak. z ktorej sa užíva trikrát 10 . ktorých vídala pri ožarovaní. Mori čítate tieto riadky: Pomôžte iným v podobných prípadoch a ochráňte svo. Pretože vred bol na viečku. Ako prostriedok prečisťujúcl krv a pečeň pôsobí veľmi priaznivo 1 na látkovú výmenu. že by duševne nebola zniesla pohľad na tváre Iných pacientov rozožraté do kosti. Hoci oko nenatneme priamo. Rastlina má krv prečíslujúce a krvotvornó účinky. z rastliny ešte vždy vyteká hustá oranžovožltá šťava. pri múroch. treba denne vypiť aspoň dva litre tohto čaju. Lastovičnik je spoľahlivým prostriedkom proti ťažkým chorobám pečene. Poslal teda vzorku na histologické vyšetrenie. Lastovičník má 30 až 80 cm vysokú. viery a sebadôvery. piť aspoň tri až štyri šálky denne. bradaviciam a nevyliečiteľným lišajom. keby som jej nebola dodávala toľko odvahy. aby bola poruke. Veľmi účinný je pri chorobách žlčníka. potom sa miesto umyje jemným mydlom a trošku vysušená pokožka sa natrie nechllkovou masťou alebo rumančekovým. V týchto prípadoch sa po dúškoch denne pijú dve až tn šálky (čaj sa nevarí. aby sa ľud od nich odvrátil a užíval chemicky pripraveno lieky.15 kvapiek. Bolo to vo februári a našťastie zima nebola tuhá." Ešte mi povedala. upokojila som Ju. prinesiem si zo záhrady lastovičnik a pretriem si kútiky oči. Chlpy na tvárí. Vždy mám prijemný pocit. hoci mala nádor už sedem alebo osem rokov a nespôsoboval jej žiadne ťažkosti. Aby sa docielil dobrý výsledok. Istý známy z okolia Mainzu používal na svojich každodenných prechádzkach šťavu lastovičnika. lebo zhubný vred sa vyliečil. Takto získanou tekutinou potrieme kútik zatvoreného oka. Postupne po ňom zmizne aj sivý zákal a škvrny na rohovke oči. sa to nepáčilo. Naložený vo víne (30 g lastovičnika s koreňmi sa nalož! na 1 až 2 hodiny do 1/2 litra bieleho vlna) veľmi rýchlo odstráni žltačku Možno ho odporučiť aj pri hemoroidoch spojených s pálením konečníka. Laslovlčnik prezimuje a ostáva zelený. že začiatkom priemy­ selnej výroby liečiv sa všetky vysokohodnotnô liečivé rastliny v zásade odsudzova­ li. šťava sa dostane do oka. rozvetvenú srstnatú stonku s perovtto striha­ nými listami. potom je to zázrak. ktorú môžeme získať v odšťavovači (Čerstvá šťava sa v chladničke udrží až pol roka). šťava sa nechá niekoľko hodín pôsobiť. znedených vodou. alebo využiť sedacie kúpele z prasličky na zlepšenie prekrvenia obličiek (pozri heslo Praslička roľná). šťava pomáha aj pri krvácaní a odchlopeni sietnice. často aj kosti. čo robila. aký to bol pre mladú ženu šok. aj keď čáslo vybavujem poštu do neskorých nočných hodín. Denne si mala pät až šesť ráz ľahko pretrief choré miesto oranžovožltou šťavou. skôr môže narušiť zdravé časti kože.ich blížnych pred hrozným koncom. keď sú južné stráne vyprahnuté. už vo dverách ma objala okolo krku. prípadne ľubovníkovým olejom (pozri Spôsob použitia). ako by mi spadol závoj z oči. Viete si predstaviť. V našich časoch verkého znečistenia životného prostredia sa množia prípady. Keď žena prišla. Raz môj známy 20 žartu pretrel šťavou ." lekár odpovedal: „Ak vred vyhojilo rôntgenovó žiarenie. Zvonka sa používa proti zhubným chorobám kože. Homeopalta predpisuje pn týchto chorobách tinktúru i lastovičnika. ak sa zrak preťažuje. pn pichaní a rezaní pri močení. aby chodila raz mesačne na ožarovanie do Ltnza. Pretože jej rocina patrila do okruhu mojich známych. Poradila som jej. ktorého predtým navštívila. ako som uviedla. obličiek a pečene. No lastovičnik nájdeme aj v zime. A] za suchého leia.

Istá pani mi oznámila. kde no roľníci ničia pesticídmi. Tento Čaj používaný zvonka voľmi rýchlo pomáha pri všetkých kožných chorobách. Tento priklad uvádzam aj preto. ale vyliečila sa jej aj štítna žľaza. Roku 1980 sme sa znova stretli v Kneippovom dome a videla . LIPKAVEC OBYČAJNÝ LIPKAVEC MÄKKÝ (Galium aparine L. Ale práve dnes by sme mail lipkavcom venovať zvýšenú pozornosť. ktorou natrieme choré miesta na koži a necháme vyschnúť. pravda. poliehavé alebo popínavá na hranách porastená drobnými. ako stojí. čo mu asi bolo príjemné. ktorými sa rastlina prichytáva. Z operácie mala strach. Ako mi sám povedal.). kostolník už okuliare nenosil. Tinktúra: Ako homeopatický prostriedok. drobné kvety. Na lieto rastliny vyskytujúce sa vo veľkom množstve sa v súčasnosti zabúda.hlboko kloktá. čo najčastejšie. Poradila som jej lipkavec Zaparí sa a v teplom stave sa ním denne. keď denne dôkladne kloktáme lipkavcovým čajom. že liečivá sila čerstvej rastliny je podstatne vyššia a pri ťažkých chorobách ju treba bezpodmienečne používať v čerstvom stave. aby som zdôraznila. Vínový výluh: 30 g lastovičnika aj s koreňom sa zaleje V2 litrom bieleho vina a nechá sa stáf t až 2 hodiny. nechá sa zaparil Čerstvá stáva: Listy. keď si pán pretieral oči laslovičníkovou slávou. Všetky spomenuté druhy majú podobnú liečivú silu. vredoch. som každý rok stretávala v Kneippovom liečeb­ nom dome. 30 až 40 cm vysoký. Lipkavec mäkký má žltobiele. lebo sa vyskytuje čoraz viac rakoviny. potom sa scedi a pije po dúškoch. ako keď nosil okuliare. Pri umývaní teplým čajom sa napína zvädnutá pokožka. Úspešne sa používa vylisovaná šťava. Dosahuje výšku 60 až 160 cm. lúkách a v krovi. V tom čase.svojmu psovi od. Aj v zime možno nájsť na nezasnežených miestach pod suchou trávou čerstvé výhonky llpkavca mSkkého. vyskytuje sa na kopcoch. Kto trpí na poruchy lymfatického systému. mal by denne piť llpkavcový čaj. Byľ je slabé. Keď som vo februári prišla opäť na faru.Môdlingu. Kvitnúca bylina sa zbiera v júli. pozn. Na (are v Hornom Rakúsku som mala prednášku. má luhé kopijovité listy. Známych. pri ťažkostiach s pleskom a kameňmi. brušnú sllnlvku a slezinu od chorobných látok. Lipkavec čisti obličky. je to medovo ostro voňajúca rastlina.J L I P K A V E C S Y R I D L O V Ý (Galium verum L) (GalUm mollugo L. ktorý je rozširený na poliach. Používajú sa rovnakým spôsobom. prekl. vudnalieľke a pichaniu v boku. ranách. že všetko rastlinstvo je mŕtve. Proti strume pomáha. zadržia­ vaní moču. nesie zlatožlté. zistila som. že žena má dosť viditeľnú alrumu. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 zarovnaná lyžička byliny na % litra vody. Lipkavec syridlový vyskytuje sa častejšie vo vyšších polohách. naspäť obrátenými ostňami. medom voňajúce kvety. uhroch. na ktorej sa zúčastnil kostolník s okuliarmi. Keď sme sa roku 1979 stretli.) Existuje viacero liečivých druhov: Lipkavec obyčajný. stonka a kvety sa umyjú a ešte v čerstvom stave sa odstavia v odšťavovači (na vonkajšie používanie). A navyše videl oveľa lepšie. Víta. už od novembra si denne pretieral oči podľa mojej rady lastovicnlkovou šťavou. počas kvitnutia skôr leži. možno si ju zadovážif z lekárne (v Rakúsku. Pôsobí aj proti anémii. lebo odvtedy vždy. hystérií. keď sa zdá. tanci sv. súkvetie je metlina vrchcllkov. V ľudovom liečiteľstve sa lipkavec odporúča pri epilepsii. je vzpriamený. že je] zmizla nielen struma. prosebné si sadol pred neho. že niektoré rastliny možno nájsf čerstvé aj v zime. ktoré vyrastajú v praslenoch. na okrajoch ciest. manželov z Viedne . Aj tu treba zdôrazniť. kvety vyrastajú na dlhých stopkách z listových pazúch a tvoria zeleno-biele vidlanovité súkvetie. musel zbierať lastovičnlkovó listy spod snehu. pečeň.

no svine a osly nie. že svätá Panna preto vzala „Máriinu slamu". načo sa mu bolesti úplne stratili. ktorá mala byť 19. ktorý mi príležitostne ukázala. ako jej manžel často prinášal čerstvý lipkavec. že bolesti už po štyroch dňoch prestali Do 19. že je to lipkavec. aby kloktal odvarom lipkavca. na posúdenie moje skúsenosti s lipkavcom: Asi pred desiatimi rokmi som sa dozvedela. aby ju aspoň ušetril najhorších bolestí. odtiaľ je aj názov Slama našej milej Panej. apríla a pri ktorej jej mal prerušií nerv medzi krkom a kľúčnou kosťou. Tento zvyk sa neskôr pripisoval Panne Márii. Pri ťažkej chorobe môžeme užívať štyri šálky denne. Častejšie si vypil dúšok. ktoré sa javia ako tvrdé. váženi Čitatelia. Keď niekoľko dní kloktala čajom z lipkavca. Primár sa veľmi začudoval. Takáto čajová zmes sa používa aj pri degenerácii obličiek a pri iných ťažkých obličkových chorobách. Roka opuchla. Šesť mesiacov to bolo v poriadku. pŕhľavy a rebríčka Istá pani z Horného Rakúska mala na podnebí uzlinu a neznesiteľné bolesti v celých ústach. Chorej totiž pred pol rokom vyrástol v hrtane rakovinový nádor. . Druhá oblička tiež hnísala a už nemohla riadne fungovať. zlatobyle a hluchavníka. Celá Šťastná mi porozprávala. keď sa zmieša v rovnakom pomere so zlatobyľou obyčajnou a hluchavnfkom žltým. aby si ho mohla sama nazbierať. Tu začal muž s lipkavcovou kúrou. aj nim kloktať. keď som sa dozvedela. aby mail ľahší pôrod. ako povedal. Vtedy sa účinky prejavia veľmi rýchle. ktorý ju prvý raz operoval. Povedal. Ešte jeden prípad: Bolo to koncom marca. až celkom zmizla. že istý zubný lekár z Linza ochorel na rakovinu jazyka. Okrem toho som jej odporúčala čajovú zmes brzdiacu rakovinu: 300 g nechtlka. doktor Heinrich Neulhaler v Liečivých rastlinách (Kräuterbuch} zasa piše o llpkavci toto: „Lipkavec mäkký sa ešte aj dnes odporúča v niektorých krajoch ako liek proti rakovine. V poslednom čase sa rozmáha ochrnutie hlaalvkovóho väziva Ide pravdepodobne o vírusové ochorenie. O Čosi neskôr som sa dozvedela o 28-ročnej žene. Matka Božia si touto bylinou podstielala lôžko. v medicíne neexistuje. Po operácii veľmi schudol a mal ísť na ožarovanie do Viedne. íe struma jej zmizla. lebo ten tú osol rozožral. Podľa inej zvesti vystiala lípkavcom mäkký podhlavnik malému Ježiškovi. „Nech v tom vaša matka pokračuje!" Po čase som sa dozvedela. navrhol jej druhú operáciu. Obzvlášť účinný je. Aby si ušetrila veľkú sumu na cestu do Korutánska a iné výdavky. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. Ktoktanie a vyplachovanie lípkavcom tento nedostatok veľmi rýchlo odstráni. apríla sa panej opäť obnovila citlivosť rúk a pleca a mohla nimi pohybovať. ktorá tiež ochorela na rakovinu jazyka. Pil denne štyri šálky spomenutej zmesi lipkavca. Ja som napriek tomu poradila tej žene prť čaj z lipkavca. každých 20 minút jeden dúšok) a natieranie lipkavcovou masťou. Zistila som. ukázala som jej lipkavec. takže žena nemohla v ruke udržať ani list papiera. Liečiť sa dajú aj rakovinové nádory. V dávnejších časoch si ženy lipkavec cenili pri chorobách maternice. Navidomoči ho dojalo. apríla. uzlina zmizla a s ňou aj bolesti. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy (jeden a pol litra za deň. Ten je] prisľúbil. To súhlasí. Kňaz Kúnzle sa vo svojich spisoch zmieňuje o 45-ročnom mužovi. a dal |ej bylinný čaj. Pravdepodobne ide o Infekčné ochorenie. keď mi jedna mladá žana z Viedne rozprávala. je to však nezmysel. Kravy totiž rady požierajú lipkavec. Sliezska legenda zasa hovorí. ktorá sa mala uskutočniť 19. Poradila som mu. najprv pozorovali. že ju za päť rokov úplne vylieči. že vyplachovanie lipkavcom a pitie čaju z neho Je znamenitým proslriedkom pri liečbe rakoviny jazyka a takisto čerstvá šťava zmiešaná s maslom pomáha pri všetkých druhoch rakovinových ochorení kože a pn rakovinových nádoroch. Lekár jej vtedy zatajil pravdu a chorobu stanovil ako strumu. Z tejto ťažkej choroby sa vyliečila. Poradili je) konzultácie s lekárom v Korutánsku. že struma bola vždy menšia. Iná pomoc. zmiernil bolesti. O týždeň som sa dozvedela. dokonca aj vtedy. V tomto prípade dosiahneme úspechy s čerstvou šťavou z lipkavca a nechtíkovou masťou. Zakrátko bol zdravý. že jej 63-ročná matka |s veľmi ťažko chorá a čoskoro pôjde na druhú operáciu. spolu s plecom znecitlivela." Tu sú. Podľa Švajčiarskeho liečiteľa kňaza Kilnzleho je lipkavec spoľahlivým prostriedkom aj proti ťažkej chorobe obličiek alebo pri hnisaní obličiek. Teraz však dostala do ľavého pleca veľmi silné bolesti. s ktorou išla na prvú operáciu. V poslednom čase sa šíria rakovinové ochorenia kože. ktoré ju trápili v0 dne v noci. ktorý mal ťažkú chorobu obličiek a bolo mu čoraz horšie. aby druhú operáciu nerobil. keď všetky ostatné prostriedky zlyhajú. Viete si predsiaviť moje radostné prekvapenie. keď mu verne porozprá­ vala o pôsobení liečivých rastlín.som. ostro ohraničené zdrsnené škvrny. Aby jej primár. keď ho dcéra poprosila. Ctihodný otec KúnzJe hovor! o 14 dňoch. Bezpodmienečne treba užívať krv prečíslujúci čaj z nechtlka. Cajovína sa len zaparí a pol šálky sa vypije nalačno 30 minút pred raňajkami a zvyšok cez deň po dúškoch. Zatiaľ čo známy rakúsky botanik Richard WHIfort vo svojej knihe Zdravie z liečivých rastlín (Gesundheit durch Heilkräuter) poukazuje na lo. proti ktorému treba ostro vystupovať. že tej žene sa vodí znamenite a že sa už stará a) o svoju šesťčlennú rodinu. Túto rastlinu kládli ženám do postele pred ich-ťaikou hodinou. že ožarovanie už nie je potrebné a že chorý sa vždy väčšmi a väčšmi zotavuje.

ktorý je symbolom posvätných síl svetla a tepla. Absolvujeme ich raz do týždňa a po každom nasleduje šesť ráz kúpeľ nôh. krúžok. zápale nervov. tieto zvyky sa uchovávajú už len ojedinelé v rodinách veriacich roľníkov. roztlačíme rozvinutý kvet. Počas dospievania by mail mladé dievčatá piť denne dve šálky ľubovnikového čaju. súčasne zmierňuje bolesti. t/ezalka. musel mať na hlave tento veniec. Bohužiaľ. krvavočervenú šťavu kvetu s krvou a ranami nášho Spasiteľa. Čaj z ľubovníka bodkovaného sa používa pri nervových poruchách a pri všetkých druhoch nervových ochorení. svätojánska bylina. Počas tajuplnej svätojánskej noci hádzali dievčence vetvičky ľubovníka do vody a panny videli podľa stupňa rozvítia zvädnutých kvetov. na okrajoch lesných ciest. akoby červená kvapky krvi nášho Spasiteľa žili uchované v červenom farbive ziatožltých kvetov. Môžeme si ju sami pripraviť a s úspechom používať pri bolestiach nervov. zvonček a i. Určite neprinášajú pomoc len byliny. Jánsky olej je skutočne najlepším olejom na rany. hysterické záchvaty. ale aj Všemohúci Boh. aoy boli zvieratá uchránené od chorôb. keď vypijeme denne dva až tn šálky a zvonka postihnuté miesto dlhší čas natierame jánskym olejom. Aj proti prudkým bolestiam trojklanného nervu sa dá bojovať ľubovníkom. zažiari ľubovník (svätojánska bylina) vo svojej najväčšej kráse. Už v nich sa odráža jej vysoká liečivá hodnota. Napokon. kvŕeťa P8nny Máríe. Je to vynikajúci prostriedok proti hnačkám. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie.) Táto rastlina. že 3me ju naozaj spo­ znali. má vera ľudových názvov: čarovnlk. Za dávnejších čias vili z neho dievčence vence a kto tancoval okolo jánskeho ohňa. Jána. námesačnosť. jánsku korunu. koreň Matky Božej. Rastlina je 25 až 60 cm vysoká s viacerými. vnútorne raz denne 10 až 15 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody. Mám skúsenosti. Legen­ da o tejto rastline. nepokojný spánok. ktorej sa ľudovo hovorí aj svätojánska bylina. na prípravu jánskeho oleja zbierame len kvety. Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje a ešte vlhký sa odäfaví. aký veľký význam mal ľubovnik od nepamäti. aby ich ako drahú pamiatku na Spasiteľovu smrf podaroval nábožným veriacim. ktorý spolupôsobí. dieravec. z ktorého má vytiecť červená šťava Na prípravu Čaju a kúpeľa sa zbiera kvitnúca bylina. starostlivo zbieral svätou krvou skropenô rastliny. zaparí sa a krátko vylúhuje. klorá rastie na medziach. Tinktúra z ľubovníka sa nazýva aj „arnika na nervy". Táto kúra sa odporúča pri všetkých nervové podmienených stavoch. podporuje vývin ženských orgánov a pomáha liečiť nepravidelnú mesačnú periódu. či budú mať na budúci rok ženícha V Hornom Rakúsku kládli roľníci podľa starého zvyku medzi dva krajce chleba túto bylinu a podávali ju dobytku zožrať. nemôže obstáť. láskavec. nespavosti a slabosti nervov." Tajuplná červená šťava korenistej rastliny vzbudila dojem. . uvádza: „Keď miláčik Pána (učeník Ján) stál pod krížom na smrf zarmútený. Masf: Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote zmieša s maslom a odloží do chladničky. že pri všetkých týchto chorobách okrem vnútorného užitia čaju veľmi účinne pomáhajú aj sedacie kúpele z ľubovníka (pozri Spôsob použitia). pri zraneniach po úderoch a pri zanedbaných následkoch.Tvrdenie. na kopcoch a iúkach a kvitne od júla do septembra. zabraňuje zápalom a pôsobí hojivo. ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ (HypericumperforatumL. neurózach. Aby sme sa presvedčili. Na deň sv. všetko je v rukách Božích! SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička llpkavca na V4 litra vody. nočné pomočovanie a depresie. Veriaci ľudia kedysi dávali do súvisu balzamovitú. hore strapcovito rozvetvenými stonkami a zlatožltými kvetmi. Ľubovníkom sa liečia aj poruchy reči. Z toho vidieť. že používať lipkavec pri týchto chorobách Je nezmysel.

ale nechtík je tiečivejši. malo bolesti brušká. Poznáme viacero druhov: s poloquľovitými úbormi. Ako krv prečlsťujúca bylina je našim najlep25 . Dobre zaviažeme a fľašu postavíme na niekolko týždňov na slnečné miesto alebo do tepla. s jasnými alebo tmavšími piestikovými kvetmi. že jánsky olej sa úspešne používa pri zdurenlnách žliaz. opuchy žliaz a ako prostriedok na ošetrovanie pokožky pri disnej pokožke na tvári. najmä ráno. Zakaždým. Raz vošla istému roľníkovi ruka do stroja a ťažko s ju zranil. Ir. Nájdeme ho často vo vidieckych záhradách. Jánsky olej čoskoro odstránil takmer všetky bolesti a rany sa zahojili bez problémov. Ak sa ráno o siedmej hodine kvetné úbory zatvárajú.Veľmi preslávený prírodný liek je jánsky olej. nahátka liečivá. V záhradách ju možno zbierať do neskorej jesene. Pred kúpeľom sa všetko zohreje na bod varu a prileje do kúpeľa Kúpeľ trvá 20 minút (pozri Všeobecnú časí. Natrela dieťaťu bruško vždy. keď plakalo. Matka sa dočítala.) Medzi našimi domácimi liečivými rastlinami zastáva nechtík lekársky dôležrtó miesto. prekl). nachádzame ho nielen v záhradách. kým nechtík možno pif bez obáv. Liečivé účinky majú rovnaké. Nechtík dorastá do výšky 30 až 60 cm. dánsky olej uchovávame v tmavých fľašiach. Zapari sa a krátko vylúhuje. Udrží si liečivú silu dva roky a môže sa účinne používať nielen na otvorené rany. kým ju nenapadne múčnatka. ale aj ako účinný prostriodok na vtioranle pri bolestiach chrbtice. môžeme namiesto olivového oleja dať ľanový olej. lebo vtedy má najväčšiu liečivú silu. Keď ho chceme používať na popáleniny. aj domácich zvierat. Môžeme gi ho ľahko pripraviť sami (pozri Spôsob použitia). stonkou a listami. lebo nie je jedovatý. Dojčatá s boľavým bruškom sa ihneď upokoja. Sedacie kúpele: Plné vedro ľubovníka (stonky. rstý lekár zistil osemročnému dievčatku zdurené lymfatické uzliny v brušku. Tento olej sa používa aj pri slnečnom úpale. Pretože ľudia spoznal' jeho liečŕvosf. mesiačik. Zapar: Olej: NECHTÍK LEKÁRSKY (CalendulaotficlnaltsL. výrony krvi. Kvety zalejeme ľanovým olejom. Ľudové názvy: kalendula. Kvety natrhané za slnečného pocasa naložíme voľne až po hrdlo do fľaše. Po krátkom čase mu všetko prešlo. ktorá lieči všetky poranonia. Poznám rornfčku. Sedací kúpel). jánskym olejom. nalejeme olivovým olejom. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Arnika sa napríklad používa len pod lekárskym cozorom a čaj z nej narobí chorým na srdce viac škody ako úžitku. Preíiltrujeme ho cez plátno. Nechtík sa podobá arnike (na Slovensku nerastie. Po čase olej sčervenie. keď dieťa zacítilo chlad zvonku alebo zvnútra. Nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. seknutí v krížoch (hexonfius). keď im bruško namasirujeme jánskym olefrsm. Istý roľník úspešne použil jánsky olej na vonkajšie ťažké poranenie nohy svojho koňa. ale aj na poliach. ešte v ten deň príde dážď. napokon ich malo každý deň. Tinktúra: Do litra alkoholu dáme dve hrste na slnku natrhaných kvetov a postavíme iľašu na tri týždne na slnečné alebo teplé miesto. pozn. listy a kvety) sa dá cez noc do studenej vody.cniasl a reumatizme Aj pri popálení či oparení treba mať poruke správny domáci prostriedok. ktoré účinne zasahujú proti rakovine a rakovinovým nádorom. Nechtík patri k rastlinám. čerstvá poranenia. niekedy splanle na sutinách. Jeho kvetné úbory žiaria žltou alebo pomarančovou farbou. Dobre je zbierať ju za jasného slnečného počasia. Stonka a listy sú šťavnaté a pri dotyku lepkavé. V minulosti sa uplatnili pri predpovediach počasia V ľudovom liečiteľstve sa zbiera a používa celé rastlina s kvstmi.

že bolesti v rane. Nechtík pôsobí precisťujuco. Vnútorne sa používa zapar z nechlíka pri žalúdočných a črevných chorobách. oslabol mu zrak a malo všetky možné ťažkosti s trávením. keď ma navšllvila v Grieskirchene. ako ma o lom ubezpečilo množstvo listov. veľmi sa zotavilo. doktor Bonn. keď jej táto pani o mesiac ukázala nohy. Malo chronickú hnačku. pri otvorených nohách. podobne zmiznú pehy a starecké škvrny Vyliečiť možno aj drsné.Sfm pomocníkom pri Infekčnej žltačke. Bezprostredná trojnásobná skúška na pôvodcu týfusu bola na prvý raz negatívna. načo sa silné napätie v rane veľmi rýchle stratilo. preto jej pri prehliadke lekári predpísali podstatne menšiu dávku ožarovania. Jazva po operácii sa jej. Istá rehoľná sestra mi oznámila. rakovine podobné ôkvrny no koži. pripravila som nechtikovú masť. povedal ml. prečísľuje. ak jednu polievkovú lyžicu nechtikových kvetov zaparíme 1/4 litrom vody. Potom si denne natierala masť na ranové plálno a priväzovala na lýtka. Ak napadne pieseň pošvu. Odvtedy jeho manželka znova začala pestovať v záhrade nechtík lekársky." Dobrá výsledky s nechtíkom sa prejavili aj pri Infekčnej žltačke. chudlo. že stretla na ulici starú panlu. Z nechtika získame antlhelmlntlcký (na vyháňanie črevných parazitov) prostriedok. oveľa lepšie hojila. natiahnuté éľachy. pre ktoré nemohol celé noci spávať. keď vám poviem. ranách po popálení. Co všetko podnikli! No kúpele. Pri vyššie uvedených chorobách sa denne vypijú 3 až 4 šálky čaju. holeňových vredoch a pri zlých. čo mi povedal istý lekár: „Malé. výrony krvi. V takýchto prípadoch možno účinne použiť nechtikový zapar z čerstvých bylín. Raz pri návšteve v Mlynárskej štvrti ml Jedna pani ukázala nohy s kŕčovými žilami. nevyliečiteľných vredoch. Jedna až dve Šálky denne robia divy. keď iné prostriedky zlyhali. Nie je to úžasné' Okrem masti možno použiť aj nechtikovú tinktúru (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). doktor Halenser a iní. Keď týždeň uživalo čaj z čerstvých nechtikových kvetov a podrobilo sa homeopatickému liečeniu. Kým ešte ležala v nemocnici a všetci sme sa o ňu báli. Potom skúsili ešte nechtikovú masť. Táto tinktúra sa riedi prevarenou vodou a je veľmi dobrá ako obklad na rany. masti a púdre nemali žiadny účinok. 26 . Touto masťou si neskôr natierala veľkú ranu po operácii. peknú pokožku. upravuje krvný obeh a rýchle hoji rany. listy a stonka sa zaparia vriacou vodou a čaj sa pije nesladený. aj keď sú nohy napadnuté plesňou. Lišaje a zdurené žľazy sa liečia omývanfm nechtlkovým záparom. A to najmä v prípadoch. už nemala kŕčové žily. Bola veľmi prekvapená. Dopočula som sa o tom a poradila som mu masť z nechtika. Istému mužovi zachytila cirkulárka ruku. kostižere. v porovnani s inými pacientkami. Kvety. ale aj známi lekári ako doktor Šláger. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. Aj po prepustení z nemocnice mal v rane veľké bolesti. Nechtiková masť rýchlo pomáha aj pri zápaloch ciev. ktorá mala na nohách nápadne vystupujúce krčovó žily. Po Ôsmich dňoch sa otvorené miesta zahojili. Poradila jej nechtikovú masf. dva a pol ročné dievčatko ochorelo po opakovanom očkovaní proti detskej obrne. vodnatleľke a krvavom moci. ba dokonca aj na hnisavé alebo rakovinové nádory. pomliaždeniny. Doktor Bonn označuje nechtík za dôležitý liečivý prostriedok pri ochorení na rakovinu: keď sa už nedá operovať. Za nechtík ako prirodný liečivý prostriedok sa nezasadzova) len ctihodný otec Kneipp. asi 1 polievková lyžica každú štvrťhodinu. treba si robiť sedacie kúpele a omývať sa. omrzlinách. Je aj vynikajúcim liečebným prostriedkom pri chorobách pečene. Keď sa denne natiera čerstvou šťavou nezhubný nádor ciev (angióm). Je prvoradým pomocníkom aj pri vírusových chorobách a bakteriál­ nych výlučkoch. Pri rakovinových vredoch a nádoroch. Istej známej museli amputovať prsník. V poslednom čase americký lekár a vedec doktor Drwey poukazuje na Jedinečnú liečivú silu nechtíka pri rakovine: dosiahol ním veľmi dobré výsledky. zakrátko pominuli. Čerstvú nechtikovú šťavu možno veľmi účinne použiť pri rakovine kože. vyplýva z toho. flstulóch. Masť a zvyšky z prípravy nechtikovej masti sa používajú pri vredoch na prsiach. opuchy a hrče. ako aj pri zápale hrubého čreva. Zvyšky som jej ihneď priložila na lýtko (zvyšky možno použiť štyri až pôť ráz). odporúča piť dlhší čas nechtikový čaj. Natrhala som v záhrade nechtíkové úbory (hlávky) a pripravila masť. môže sa stratiť. Pri klinickom vyšetrení napokon zistili paratýfus. Kŕčová žily zmizli a pokožka bola opäť hladká. Na oboch nohách mala opäť hladkú. že o štyri týždne. preto ostalo dieťa pod lekárskym dozorom. že jej manžel trpel na pieseň nôh. Kto nosí okuliare a umýva si očt vlažným čajom. najmä keď majú zhubný charakter (rakovina prsníkov). Na sedací kúpeľ treba 50 g suchej byliny alebo dve plné hrste čerstvej. Nechtiková masť výborne pomáha. Ak sa zapar pravidelne pije. Ako obdivuhodne pôsobí zapar z čerstvého nechtíka. na otvorené preležanlny. Šťava z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab. Určite sa začudujele. Zo Stuttgartu mi napísala istá pani. zlepší sa mu zrak. Účinok tejto masti ho nadchol.

Silný zapar z orechových listov pridaný do kúpeľa lieči omrzliny Možno ho použiť aj pn silnom vypadávaní vlasov. 500 g masti zo sadla prirodzene kŕmeného prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vypráža­ nie rezňa. Tinktúra: 1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. hnisavým vyrážkam. Sedací kúpeľ). chrasty * na hlave a svrab. pri kostržore a rozjatrení kosil. nechá sa vzkypieť. hrdla a hrtana. poteniu nôh a blelotoku Výplachy sa robia pn zápale usmej sliznice. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá Čajová lyžička byliny na V4 litra vody. uvediem ešte niekoľko liečebných úspechov: Istá zdravotná sestra osem rokov trpela na zápal hrubého čreva a až potom sa prihlásila k odbornému lekárovi. na prípravu nechtlkove) masti môže použiť dobrý rastlinný tuk. Umývanie: Na % litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín. pridáme v teplom stave do hmoty trochu oleja. Hoci pila rumančekový čaj. stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odstavia. 4 hrste čerstvej byliny alebo 100 g suchej na jeden sedací kúpeľ {pozri Všeobecnú časť. Poznámka: Ak má niekto odpor k bravčovej masti. Chrastavosť v nose sa dá ľahko vyliečiť nechtíkovou masťou. až keď začala používať nechtlkovú masť. stonka a kvety) sa nadrobno porežú. zle hojaclch ranách pomáha umývanie záparom nechtlka a prasličky zmiešaných v rovnakom pomere. ktorá prečísluje žalúdok. Okrem loho je vynikajúcim prostriedkom proti hustnutlu krvi. zelené tobolky krátko pred dozretím. Jedna rehoľná sestra ml rozprávala. Iná rehoľná sestra z Bavorska trpela 15 rokov na pieseň nôh a často mávala aj zápal žil. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. Z natrhaných zelených orechov na Jána. prípadne kúpanie v tejto prísade pomáha proti uhrovltoatl. a zrelé plody v septembri. Čoskoro sa dostaví dobrý výsledok. S úspechom sa používa aj pri cukrovke a proti žltačke Macerát z listov ako prísada do kúpeľa je účinný pri všetkých skrotulóznych a rachitlckých chorobách. pričom treba usilovne masí­ rovať pokožku hlavy. Keď budeme umývať záparom zo zelených orechových listov mliečne chrasty (u dojčiat). Dáva sa plná polievková lyžica zmesi na pol litra vody. pri chorobách ďasna. Zapar: Sedací kúpeľ: ORECH KRÁĽOVSKÝ (Juglans regia L. proti zápche. ďalej pri hnlsani nechlov na nohách a na rukách. teda asi v polovici júna (musia sa dať ľahko prepichnúť) sa pripravuje vynikajúca orechovica. Podľa mojej knižky jej poradil zapar z nechtika. Je výborným prostriedkom aj pri opätovne sa vysky­ tujúcich valach. stav sa jej nezlepšoval. kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť. Čerstvé listy zaháňajú aj iný nežiadúci hmyz. Na druhý deň sa trošku pnhreje a pratiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky. Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík. že trpela silnými hnačkami. zelené oriešky uprostred júna. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20" C Masť: 4 plné hrste nechtika (listy. Štyri týždne pila po dúškoch denne dve šálky. Čaj z orechových listov Je výborným prostriedkom proti poruchám tráve­ nia. Nohy sa (ej vyliečili. že po lakom krátkom čase jej zmizli všetky ťažkosti. Aby som zdôraznila jedinečné účinky čaju z nechtlka. 27 . Až keď začala užívať nechtlkový zapar. Nemohla pochopiť. nechuti do jedla a na prečistenie krvi. odstraňuje slabosť žalúdka a hnilobné procesy v črevách. peceň a krv. premieša sa a odstaví z platne. ešte skôr ako vypučia listy. V júni zbierame čerstvé listy. prv než zhnednú. Čerstvá šťava: Listy. choroba zakrátko ustúpila.hnisavých. Omývanie. Aby masť ostala pri tomto spôsobe prípravy hladká.] Orech kvitne v máji.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička nadrobno narezaných listov sa zaparí vriacou vodou a krátko vylúhuje. Kúpele a omývanle: l00 g listov na úplný kúpeľ. Na omývanie jedna vrchovatá čajová lyžička nare2aných listov na V4 litra vody (pozri Všeobecnú čast Úplný kúpeľ). Na silný zépar použijeme dvojitú dávku. Orechovlca: Asi 20 zelených orieškov sa rozštvrti. náplni sa nimi Kaša so širokým hrdlom, zaleje litrom ražného liehu, tak aby bol na 2-3 prsty nad orecbami. Uzavretú ffašu postavíme na 14 dni, pripadne na 4 týždne na slnko alebo na teplé miesto. Potom orechovicu scedíme a naplníme do Rias. V čase potreby užívame po 1 kávovej lyžičke. - Veľmi chutný orechový likér pripravíme tak. že k zeleným orechom pridáme 2-3 klinčeky, kúsok škoricovej kôry, trošku vanilky a polovicu pomarančovej šupy. dobre umytej, chemicky nestriekanej. 500 g cukru sa povarí v % litri vody a prileje do scedenej orechovice.

PLAVÚŇ OBYČAJNÝ

(Lycopodium clavatum L)

Ľudový názov: čertov spár, Jelení rožok, machovina, mach, medvedia tlapa, morčia noha. spavec. svätojánsky pás, vlačucha. Bylina podobná machu, vždyzelená s jeden až dva metre dlhými plazivými stonkami a jemnými tenkými korienkami, rastie na lesných pôdach. Z plazivých stoniek vyrastajú 7 až 10 cm dlhé. veľmi mäkké, vidlicovito rozkonárené vetvičky podobné vresovcu masovému, len s mäkšími a hustejšími šidlovitýmt listami. Na štvorhraných rastlinách sa v leta vytvárajú žlté klasy, ktoré obsahujú výtrusy (spóry), nazývané aj plavúrtová múčka. Táto múčka sa užíva homeopatlcky pri poraneniach pokožky. Plavúň je liečivá rastlina, obsahuje rádium a od machov ju ľahko rozoznáme tak. že má dlhé plazivé stonky a v klasoch žlté výtrusy. Rastie len v horách v nadmorskej výške vyše 600 m a v Ich okrajoch na severnej strane. Na rúbanis­ kách rastlina ožltne a napokon celkom vymizne, pretože pod priamymi slnečný­ mi lúčmi stráca životnú silu. V Rakúsku a Nemecku (samozrejme, aj u nás, pozn. prekl,) je plavúň zákonom chránený, preto ho odporúčam nakupovať v lekárni. Plavúň sa zbiera len na severne orientovaných stranách, lebo len ten je dobrej kvality. Plavúnový zapar veľmi odporúčam pri dne a reumatických ochoreniach, keď sa prejavujú zmeny tvaru okolo kfbov, pri chronických zápchach a hemoroidoch (zlatá žila). Osoby, ktoré trpia na hnačky, nech tento Čaj užívajú veľmi opatrne, lebo môžu dostať kŕče do čriev. Plavúň sa nevarí, ale len zaparí vriacou vodou Zapar sa Užíva aj pri všetkých ochoreniach močových a pohlavných orgánov, pri bolestiach semenníkov a ich zatvrdnutí, pri výskyte plesku v obličkách a pri obličkových kolikách. Plavúň je nenahraditeľný pri zápaloch pečene, pri chorobnom bujnení väzivového tkaniva pečene, najmä keď má zhubný charakter. Veľmi rýchlo vracia rekonvalescentom plnú silu. Manžel Jednej mojej známej dlhé roky trpel na nočný záduch, ktorý mu liečili ako srdcovú astmu. Bolo mu čoraz horšie, až mu lekár pri ďalšej návšteve povedal; „Keď neprestanete ihneď pracovať, do ôsmich dní zomriete!" Lekár muža poslal do nemocnice v Grieskirchene. Od jednej ženy som sa dozvedela, že má stvrdnutú pečeň (cirhózu pečene) v poslednom štádiu. S cirhózou pečene ide ruka v ruke nočný záduch. Po nejakom čase poslali muža ako na smrf chorého domov. Na moju radu mu manželka zadovážila plavúň, ktorý veFmi rýchlo pomohol. Bude sa vám to javiť ako zázrak, no po užití prvej Šálky plavúňovóho záparu sa obávaný nočný záduch stratil. Ak sa dozviete v okruhu svojich známych o niekom, kto má cirhózu pečene, dodajte odvahy tomu Človeku, aj keď bude jeho stav beznádejný, a upozornite ho na plavúň, ktorý obsahuje rádium a je takou významnou liečivou rastlinou. Plavúň môže vrátiť život aj ľuďom, ktorí trpia zhubným ochorením pečene-

Počas jednej náučnej vychádzky po lese. Moru podnikla skupinka Hornorakúšanov. upozornila som svojho sprievodcu doktora Bruna Weinmeistera. biológa z odboru rastlín, na liečivo účinky plavúrta, predovšetkým pri cirhóze pečene a rakovine pečene, Nato mi porozprával nasledujúcu udalosť: Ako mladý študent Šiel s niekoľkými priateľmi do hôr. Na ceste k chate našiel medzi kosodrevinou plazivú stonku plavúrta a ovinul si ju zo žartu okolo klobúka. Jeho priateľ dostal cestou k chate bolestivý krč do nohy. a to taký, že sa mu noha v kolennom kfbe vykrútila. Spoločníci sa mu usilovali všemožne pomôcť. Chatár doniesol aj írancovku a masíroval mu nohu. no máme. Mladý Welnmeister dostal Šťastný nápad a obviazal plavúrtom zo svojho klobúka priateľovi nohu od hora nadol. Noha sa ihneď vrátila na správne miesto. Doktor Weinmeister si myslel, že je to náhoda. Kŕče sa možno jednoducho uvoľnili. Na ceste domov natrhal za hrsť plavúrta pre svoju domácu, ktorá často dostávala kŕče do nôh. Plavúrt jej kŕče ihneď uvoľnil. Po rokoch sa raz doktor Weinmeister rozprával o tejto udalosti s odborným lekárom. Od neho sa dozvedel, že plavúrt obsahuje rádium. Odvtedy si veľa ľudi pomohlo plavúnom vo vrecúšku od kŕčov v nohách, najmä v lýtkach. Moju známu poslali do nemocnice, pretože nemohla močiť. Silno jej opuchlo plece. Ked odišla z nemocnice. bolo opäť všetko po starom. Našťastie som práve mala doma plavúrt, lebo moja svokra, ktorá mala vtedy S6 rokov, trpela v tom čase na kŕče v lýtkach. Moja domnienka, že známa môže mať kŕče mechúra, sa potvrdila, keď som (ej priložila vrecúško so sušeným plavúnom na oblasť mechúra, a o dve minúty mohla močif. Vrecúško s plavúnom nosila v oblasti mechúra ešte niekoľko dni; pozvoľna sa stratila aj voda z opuchnutého pleca. Sama som roky trpela na vysoký krvný tlak Zväčša to súvisí so zvýšenou činnosťou obličiek, Priložila som si na noc vrecko so sušeným plavúrtom na obličky. Na druhý deň mi klesol krvný tlak z 200 na 165. Odvtedy si niekedy prikladám na oblasť obličiek vrecko naplnené Čerstvým plavúnom. Pri kŕčoch v lýtkach sa plavúrt uloži do plátna a obviaže sa ním lýtko. Možno si urobiť aj kúpele nôh, pri kŕčoch mechúra sedacie kúpele (pozri Všeobecnú časť. Sedaci kúpeľ). Po zraneniach vo vojne a úrazoch zostávajú jazvy, ktoré spôsobujú kŕče. Jeden invalid mal na chrbte jazvu. do ktorej sa dala vložiť ruka, Tá jazva mu vždy vyvolávala bolestivé kŕče. po ktorých sa spotil na celom tete. Bolesti siahali až na kožu na hlave. Po tridsaťročnom utrpení som zbavila toho muža trápenia vankúšikmi s plavúnom a kúpeľmi. iPlavúrtové výtrusy, ktoré dostať v niektorých lekárňach, pomáhajú v krátkom Čase vyhojtť chorým ľuďom1 otvorené rany. Otvorené miesta jemne a opatrne posypeme plavúňovými výtrusmi. Už po prvom použití nastane citeľná úľava. (O ďalších liečebných výsledkoch s plavúnom sa môžete dočítať v knižke Maria Treben's Heilerfolge. vydanej v nakladateľstve Wilhelrna Ennsthalera.) Ak je niekto tak pevne spätý s liečivými rastlinami ako ja. dosahuje takmer zázračné výsledky. Treba si pripomenúť, Že Stvoriteľ nám toto všetko položil k nohám. Mnohí ľudia sa potkýnajú o tieto dary. a necítia vsemohúcnosf nebies.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Zarovnaná čajová lyžička plavúrta sa sparí % litrom vriacej vody a krátko vylúhuje. Pije sa len 1 šálka denne, a to ráno nalačno. Užíva sa po dúškoch pol hodiny pred raňajkami Pri cimôze pečene sa denne po dúškoch pijú 2 šálky. Plavúňové vankúšiky: Vysušeným plavúrtom (podľa vefkosti miesta postihnutého kŕčmi sa dáva 100,200 alebo 300 g) sa naplní vrecúško, ktoré sa potom cez noc prikladá na boľavé, kŕčmi postihnuté miesto. Tieto vankúšiky si udržia liečivú pôsobnosť až jeden rok. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časí.

PODBEĽ

LIEČIVÝ

(TussilagofarfaraL.)

j
Keď na našich lúkách a svahoch niet ešte ani stopy po jarnej zeleni, keď sa oko nepostaví pri pučiacich |tíiňadách vŕb. tu podbeľ, ako prvý zvestovateľ Jari, vystrčí svoje žlté kvetné hlávky. Na vlhkých pôdach, obnažených návršiach, kopách piesku, úhoroch a násypoch nájdeme celé vankúše podbe29

ľových kvetov, ktoré vypučfa zo zeme oveľa skôr ako listy. Včely a hmyz z nich čerpajú prvú výživu. Podbeľu sa dobre darí na ilovitých a hlinitých pôdach. Je spoľahlivým ukazovateľom hlinitých a dovitých pôd. Podbeľ je> prvým kvetom, ktorý zbierame na zimnú zásobu. Jeho protizápalove a hlieny uvoľňujúce vlastnosti výborne pôsobia proti bronchitíde (zápalu priedušiek), kataru hrdla a hrtanu, prieduškovej astme a zápalu pohrud­ nice. ako a) pri začínajúcej tuberkulóze pľúc. Pri zdĺhavom kasil £1 mu­ čivom zachrípnutí by bolo treba viac ráz za den pif teplý podbeľový zépar s medom. Neskôr, v máji. použijeme aj jeho plstnató listy, ktoré sú na líci zelené, na rube sivobiele. Pre veľký obsah vitamínu C sú vhodné na polievky a jarné šaláty. Keďže listy obsahujú viac účinných látok ako kvety, zbierame, pravdaže, a| tie a na prípravu čaju použijeme zmes kvetov a listov. Prírodní liečitelia, počnúc starovekom a končiac ctihodným otcom Kneippom, podbeľ jednoznačne vychvaľujú. Čerstvé, umyté a na kašu rozomieté listy priložené na hruď pomáhajú pri všetkých ochoreniach pľúc, pri ruzl a pri poranení tkanív, ktoré sprevádzajú modročervené opuchy, ba dokonca ai pri zápale mazových vačkov - burzitfde. Účinky takýchto kasovitých obkladov sú ohromujúce. Obklady zo silného záparu podbeľových listov sa používajú pri ftkrofulóznych vredoch. Pri chronickej bronchitíde - zápale priedušiek - sprevádzanej opakovanými záchvatmi a dusivým záduchom treba viac ráz vdychovať paru z podbeľa, a to z listov a kvetov Zakrátko chorému veľmi odľahne. Aj napuchnuté nohy by sa mali častejšie kúpavať v zápare z podbeľových listov. Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare príeduälek. Hlinený hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a dale] plníme, až kým nie )e nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu alebo celofánu a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme doskou a zasypernezemou Rovnomerná teplola pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec vyhrabeme a získaný sirup raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so širokým hrdlom. Tento sirup je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období Odoberáme z neho po Čajovej lyžičke. Pri astmatických bolestiach, trvalých poškodeniach priedušiek a škodlivých následkoch fajčenia nám vynika­ júce služby zavčas zjari urobia dve alebo tri lyžičky čerstvo vytlačenej šťavy z podbeľa, ktorú pijeme s mäsovým vývarom alebo teplým mliekom. Na 2apálené cievy priložíme čerstvé roztlačené listy, ktoré sme s čerstvou smotanou vymiešali na hmoiu podobnú masti, a ľahko obviažeme šatkou. Čerstvo vylisovaná šťava z podbeľových listov nakvapkaná do ucha pomáha proti bolestiam v uchu. Č A J NA UVOLNENIE HLIENU Ak si chceme pripraviť čaj na uvoľnenie hlienu, zmiešame podbefové kvety a listy, kvety divozela velkokvetóho, pfúcnik lekársky a listy skorocelu kopljovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín dávame dve Čajové lyžičky na }U litra vody a zaparíme. Denne užívame tri Šálky tohto čaju, sladeného medom. Čaj sa pije po dúškoch teplý.

SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička kvetov (neskôr kvety a listy zmiešané v rovnakom pomere) na % litra vody Zaparí sa a krátko vylúhuje. Obklady: Čerstvé listy sa pomliaždía na kašu a prikladajú. Inhalácia: Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod uterákom. Opakujeme viac ráz za deň. Kúpele na nohy: Dve plné hrsle podbeľových listov zaparíme zodpovedajúcim množstvom vody. králko vylúhujeme. Kúpeľ trvá 20 minút. Čerstvá šťava: Čerstvé, umyté listy odstavíme v domácom odšťavovači. Sirup a čajová zmes na uvoľnenie hlienu a proti chrapfavosti: Pozri na príslušnom mieste v texte. Zapar: 30

Teplú vlhkú prasličku zabalíme do vlhkého plátna a priložíme na poranené miesto. Takto kamene zväčša odídu. zakrátko. niekedy ihneď vylieči aj to najsilnejšie krvácanie a chrlenie krvi. O niekoľko dni prišiel list: „Zachránila ci ml život. ktorá veľmi rýchle vylieči ťažké zápaly obličkovej panvičky a jej hnisanie. že všetci ľudia by od určitého veku mali denne vypif šálku prasiičkovôho čaju. tlak v obličkách stzniži a v dôsledku toho sa postupne stratia aj poruchy zraku. postihnutí sa cítia dobre a nemajú ťažkosti. Je tiež liečivá. ktorí sa nemôžu naraz vymočiť a zvíjajú sa v bolestiach. Všetka reuma. aby sa potcm pod tlakom kamienky vyplavil. Prasilčkovó kúpele ma zbavili všetkých bolesti a dali mi novú silu!" Praslička najväčšia. rastliny na pôdach chemicky hnojených nezbierame.PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum arvense L. V rudovej liečbe bola táto rastlina už za dávnych čias veľmi známa. podobné maličkým jedličkám. alebo pri poruchách obličiek. 86-ročnom mužovi. lesných ciest a okrajov lesov Ťažké pôrody mlčdým matkám niekedy spôsobia poruchy zraku. Som doma. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička prvotriednym. Prirodzene. predovšetkým pre svoje krv zastavujúce účinky a pôsobenie pn chorobách obličiek a mechú­ ra. Podľa miesta výskytu obsahuje 3 . divo proso. Dodržiavanie rád pomohlo uvoľniť obličkové kamene. pri močových a obličkových chorobách. A nebol to nik iný ako nás vefký a slávny prírodný liečiteľ ctihodný otec Kneipp. dokonca pri rakovinových nádoroch a takisto pri kostlžere.je prostriedkom. dna a nervové choroby by zmizli a každý Človek by sa dožil zdravej jesene svojho života. Kneipp o nej hovorí: „Je nenahraditeľná a neoceniteľná pri krvácaní. sa môže používať len na sedacie kúpele. ktorej pary necháme pod kúpacim plástom pôsobiť na mechúr 10 minút. Na prípravu Čaju a vnúlornó užívanie M môže trhať len praslička z rolí.len na vonkajšie použitie . Na tieto rady som dostala viaceré listy. pri obličkových a mechúrových kameňoch sa odporúčajú horúce sedacie kúpele r prasličky. Čo rastie na ílovitých pôdach. Pri plesku v obličkách. Mo.) Ľudový názov. Pretože liečenie nemalo konca-kraja. po užití záparu z prasličky sa veľmi ľahko uvoľňuje tmavo sfarbený moč. Príčina je zaručene v tom. Kunzle hovorí aj c starom. Prasličku nájdeme na poliach.a to vo vyššej miere . vyskytujúca sa na močaristých lúkách a ne horských pasienkoch. choroba rýchlo ustúpi Starých ľujf. že obličky sú pri pôrode veľmi zaťažené. hrubá ako prst. až 40 cm vysoké prasienovlte rozkonérené. žeby Im lekár musel zaviesť katéter. Umýva. pôsobiacim na obličky. ktorá má obzvlášť dobré liečivé účinky. Keď to niekoľko ráz opakujeme. šmirgľová alebo vechrová tráva.^ dobrá známa ležala týždne a mesiace s ťažkým zápalom obličkovej panvičky v Innsbruckej nemocnici. ktoré len potvrdzujú správnosť mojtch pokynov. Pn zapálení a hnlsani obličkové) panvičky spôsob! jeden |ediný sedací kúpeľ z prasličky zázraky. Pri vodnatleľke je praslička najúčin31 ." A pokračuje: „Praslička vykonáva mimoriadne služby pri zastaraných chorobách. V skorej jarí vyrastajú z rozložitého podzemku uloženého hlboko v zemi dvojaké stonky: najprv nerozkonárené hnedosfarbené plodové jarné stonky nesúce klas aporoíylov s výtrusnicami a neskôr zelené. Napriek tomu však upadla do zabudnutia. napríklad pri nahromadení vody v osrdcovnlku 6 v pohrudnici. moč sa však musi zadržať. Praslička s jemnejšími konárikmi sa vyskytuje prevažne v lesoch a na ich okrajoch. na druhej strane .prasličku najväčšiu (Equisetum telmatela EHRH. Okrem iného vraví: „Keď sa táto rastlina užíva vnútorne ako čaj. Tá.) so stonkou hrúbky prsta z močaristých pôd a z horských pasienkov. chrlení krvi. praslička polnia. pri zahnívajúcich ranách. železničných násypoch a na kopcoch. praslica. je najliečivejšia. obrátila sa o pomoc na mňa. tak vnútorným." Niet lepšieho prostnedku na prechladnutie mechúra so zvleravými bolesťami ako zapar z prasličky. môžu horúce pary prasličky oslobodiť od týchto bolesti bez toho. Praslička sa osvedčila aj v prípadoch. Sedacie kúpele z prasličky pôsobia zvonku na prekrvenie obličiek. pije sa pri nich horúci praslickový zapar. ktorý vrátil prasličke jej pôvodný význam. keď iné odvodňujúce prostriedky zlyhali. a potom žil ešte veľa rokov.Poradila som jej sedacie kúpele z prasličky. rjri kameňoch a plesku. Vtedy použijeme ." Švajčiarsky kňaz ^únzle sa vyjadril.16 % kyseliny kremičitej. ktorý sa kúpeľmi z prasličky vyliečil z kameňov. Veľký nemecký kneíppovec doktor Bohn vzdáva tejto rastline najväčšiu chválu: „Na jednej straie je praslička prostriedkom proti krvácaniu. utišuje a súčasne rozpaľuje poškodené miesta. ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechúra.

Pri svrbiacich kožných vyrážkach." Keo* niet iného prostriedku na odvodnenie. aby srne trpeli. plecia a krk jej tak zmeraveli. RĎntgenové snímky ukážu starobou opotrebované stavce. no nie vyliečenie. no aj keď sú drsné. Zaparenú rastlinu liež možno zabaliť do plátna a použiť ako obklad. pn pečeňových a žlčníkových záchvatoch a pri bolestivom zastavení krvi (stáza). V nemocnici si ho nechali niekoľko dni a opäť ho poslali domov. krvácaní ďasien alebo pri Iných zápaloch. Po každoročných liečebných kúrach u doktora Zelleisa v Gallspachu nastávalo len prechodné zlepšenie. keď 22. že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci tyče. tvrdý nádor však nebolo cítiť. maternice. keď vám poviem. kostlžer. ale tlak obličky na voľne ležiace nervy. Pokožka zmľandravela a zmäkla. Istá 38-ročná žena sa tri roky liečila na bolesti medzlstavcových platničiek. Pri bolestivých hemoroldových uzloch prikladáme Čerstvú kašu z raslllny. ktorú pripravíme takto: čerstvú prasličku umyjeme a na drevenej doske rozmliaždime na kašu. prirodzene. rovnomerne po celý deň. Ženám s blelotokom prospievajú sedacie kúpele z prasličky. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky. ktorému sa vytvoril na päte tvrdý nádor. Normálne rátame na šálku (1/4 litra) jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny. vynecháme ostatné bylinné čaje a pijeme štyri ai päť dni (v ťažkých prípadoch až Šesť dni) päť až Šesť šálok praslickovóho záparu. Pn potení nôh rovnako dobre pomáhajú prasllčkovô kúpele (pozri Spôsob použitia). pri hnilobe úst a ďasien. zápaloch ústnej sliznice. pri krvácaní dávame na Šálku dve až tn vrchovaté čajové lyžičky. Muž nemohol chodiť. pri fistulách a polypoch na podnebí a v hrdle. Zo skúsenosti vieme. V tom čase som mala prednášku v Štajerskú v Hornom Rakúsku a zoznámila som sa s ňou.nejšim prostriedkom. Ako prostriedok na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní z pľúc. že nádor celkom zmizol. Isté pani zo Švajčiarska mala už roky stuhnuté krčnô stavce ako kameň. mi zatelefonovali. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti zväčšovali. že prasllčkové kúpele prinesú úľavu dokonca pri ťažkom poškodení medzlslavcových plat­ ničiek (chrbtice). Ako volmi dobrý prostriedok proti poteniu nôh možno odporúčať prasličkovú tinktúru (pozri Spôsob použitia). Dobre umyté. otvorené rany na nohách. Teda nie sú to medzlstavcové platničky. až napokon zmiznú. rozjatrené staré rany. Odstráni sa aj celková slabosť sprevádzajúca tuberkulózu. prechádza do nervov prebiehajúcich po povrchu pozdĺž chrbtice a zapríčiňuje tieto bolesti. Nesmieme zabudnúť. Parné obklady pomáhajú aj pn kŕčových bolestiach žalúdka. Pravidelným užívaním praslickovóho záparu sa do tela neprestajne dostáva kyselina kremičitá. hemoroidov a žalúdka. treba prirpavif silné zápary. nový ďiv z Božej lekárne! Presviedčam sa. osušené nohy sa natrú prasličkovou tinktúrou. teda o tri dni. a tým sa liečia tuberkulózne pľúca. ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prasličky. To isté piati aj o poškodení platničiek pri jazde na traktore. Ihneď vznikne tlak dohora. ako aj zápaly mazových vačkov. Išlo o 49-ročnóho roľníka. ostrohy na päte. no narúšajú sa nimi obličky. pokiaľ ho nezapríčinilo zaseknutie nervu. sprevádzaný veľkými bolesťami. Praslička spolu s Veronikou svojimi krv prečisťu* júcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu cfev a strácaniu pamäti Je aj najlepším preventívnym prostriedkom proti rakovine. hnisavé alebo chrastavé. že voda z tela väčšinou odíde. že dlhodobejším užívaním záparu prasličky sa zabrzdi rast zhubných rakovinových nádorov (tumorov). Zapar zo zmesi prasličky a ľubovníka. Možno ho odporúčať na kioktanie pri zápale mandli. ktorú jej manžel primontoval na posteľ. aká som bola prekvapená. Skúsenosť ukázala. V oboch prípadoch sa liečenie podporuje parnými obkladmi a sedacími kúpeľmi. Hľa. Pri pretrvávajúcom krvácaní z nosa sa prikladá obklad z ochladeného praslickovóho záparu. no len po dúäkoch. že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze. Nové výskumy potvrdzujú podľa rakúskeho biológa Richarda Wlllforta domnienku. no to nie je dôvod. Pri šupinách na hlave si treba denne umývať vlasy záparom z prasličky a masírovať pokožku hlavy dobrým olejom Šupiny sa veľmi rýchlo stratia. že tlak narušenej obličky smeruje nahor. Poradila som mu parné obklady z prasličky. decembra 1977 mi telefonovali z Východného Štajerská. pomáha proti nočnému pomočovaniu. lebo tie odstraňujú aj zhubné nádory. Sedacie kúpele pôsobia svojím hĺbkovým účinkom na obličky a ihneď odstraňujú ich tlak smerujúci nahor. že tej panej po jednom jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli všetky bolesti. ktorého sa pije jedna až dve šálky denne a pritom sa večeria suchá strava. Týmto spôsobom sa liečia dokonca aj polypy v podbruši alebo v konečníku. Tu. rakovinové nádory. pomáha omývanie záparom z prasličky a obklady z neho. Okrem toho je dobré každý deň ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami vypiť šálku praslickovóho záparu. ktoré svojim tlakom smerujúcim nahor ovplyvňuje činnosť srdca. flstuly. Môžete si predstaviť. Určite užasnete. decembra. rozličné druhy llsajov a lupus (tuberkulóza kože). Omývanfm praslíčkovým záparom alebo kúpeľmi z prasličky sa liečia hnisavé zápaly nechtového lôžka. zápal vlasových korienkov. Dňa 19. Náhodne som sa s touto .

Vyrážky a) bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli. Pŕhľava je naša najlepšia krvčistlaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. Žiaľ.) Istý lekár sa raz v rozhlasovej prednáške vyslovil. že po návrate domov vyskúša sedací kúpeľ z prasličky. V týchto prípadoch treba okrem pŕhľavovóho a rebrfčkového záparu pif ráno 3 večer aj po šôlke prasličkovôho záparu. Bezpodmienečne treba všetko ešte teplo zabatift Necháme pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc. Na jeden kúpeľ treba páflítrové vedro plno bylín (pozri Spôsob použitia a Všeobecnú časť pod heslom Sedacie kúpele). ako som počula. Uečivosf pŕhľavy dvojdomej sa začína koreňom. Kašovltý obklad: čerstvá praslička sa dobre umyje a na drevenej doske rozmlfaždl na kašu. sľúbila mi. Pretože má dobrý vplyv na sllnivku brušnú. a ja som predpokladala. treba ich liečiť vnútorne Čajmi prečísľujúcimi krv. Sedacf kúpeľ 100 g prasličky sa dá na noc do studenej vody. sa nevrátila. Pratože súčasne účinkuje na vyprázdňovanie stolice. ako sme uí uviedli. nasledujúci deň sa zohreje na bod varu a prdá do vody na kúpeľ Kúpeľ má trvať 20 minút." Odvtedy sorn poradila mnohým ľuďom. ale mokrí si v kúpačom plášti ľahneme na hodinu do postele Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. Pri sedacích kúpeľoch musia byf obličky pod vodou . Keby ľudia vedeli. pestovali by ten pŕhľavu. Švajčiarsky kftaz Kúnzle poukázal vo svojich spisoch na to. Význačný nervový lekár dr. halucináciami. záchvatmi zúrivosti. Sedací kúpeľ možno prihriať a ešte dvakrát použiť. stŕpnutíe jej už po desiatich minútach prešlo. z prasličky najväčšej z močaristých lúk. Tinktúra: 10 c Čerstvej prasličky sa dá do 50 g pravej ražnej pálenky. NeosuSlrne sa.partou zoznámila. ale ešte mokrí v kúpačom plášti si na hodinu ľahneme do postele. lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku. S ochorením obličiek idú často ruka v ru«e silné bolesti hlavy. Pŕhľavu dvojdomú som jej poradila preto. znižuje pŕhľavový zapar obsah cukru v krvi. aká je liečivá. Hoc) som ju veľmi nepresvedčila. Raz som poradila matke. ktorá mala sedem deti a od narodenia posledného mala ustavične vyrážky.1528) namaľoval anjela. . Hmyz a živočíchy by sa už dávno postarali o Jej zánik. Lieči aj ochorenia a zápal/ močových ciest. PŔHĽAVA DVOJDOMÁ (Urtica dioica L. keby mali zdravé obličky. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili. Denne sa premieša. o jej účinkoch vie len málokto. keby ju nechránila Jej pŕhľavosť. Nechá sa 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. a ani po rokoch. Potom mi však čoskoro zatelefonovala: Ešte keď sedela v teplom prasličkovom kúpeli. ako letí s pŕhľavou v ruke k trónu Najvyššieho. zabalíme ju do ľanového plátna a priložíme na choré miesto. Wagner-Jauregg píše vo svojich spisoch: „Dve tretiny nervové chorých ľudí by nemuseli ísť do nemocnice.kúpeľ má trvať 20 minút! Po ňom sa neosušime. chorobné zadržiavanie mocu. Pretože vyrážky majú vnútornú príčinu. Pri ťažkých poruchách obličiek so všetkými sprievodnými znakmi treba použif sedacie kúpele z čerstvé) prasličky: najlepšie. aby pila pŕhľavový zapar. a tak som Ich zachránila pred ústavom pre nervové chorých. Pamýobkiad: Plná 4 hrste prasličky sa dajú na sito a zavesia nad vriacu vodu. Albrecht Durer (1471 . Meravosf celkom zmizla. ktoré mala popritom. Nechá sa zapariť. Mori pre poruchy obličiek trpeli depresiami. pokračuje stonkou a konči sa kvetmi. že pŕhľava patrí k našim najlepším liečivým rastlinám. prasiičkové sedacie kúpele. že pŕhľava by už dávno bola vykynožená. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Až potom sa preztečieme do suchej bielizne. odporúča sa pri jarných kúrach. Keď je bylina horúca a mäkká. Vyrážky jej po krátkom čase zmizli a súčasne jej ustali bolesti hlavy. že tá žena nemá od posledného pôrodu v poriadku obličky.

I ja si denne masírujem takouto tinktúrou pokožku hlavy a nosím ju so sebou aj na cestách. Pri vodnstleľke pomáha pŕhľava výdatným odvodňovaním. účinné látky zachovalí. Vtedy je najlepšie užívaf čerstvú pŕhľavu. Pŕhľava veľmi pomáha pri zúžení ciev. Moja rodina i ja už roky neužívame lieky a ja sa cítim pružná a mladá.Odkedy viem. Jej zdravotný stav sa zlepšil. Tá nám pomôže prekonať tento ťažký stav. dýchacie cvičenia a psychokybernetiku. Ukazujú mi. sleziny. vracia sa energia a tvorivá sila. pričom ich ľahko maši rujeme. Predpísal jej surovú stravu. ako sa jej vlasy zotavujú a hustnú. Pod ňou by jej bolt odumreli posledné zvyšky vlasov. ktorú si nechcela dať operačne odstrániť. V zmesi s Inými liečivými rastlinami sa účinne využíva pri leukémii (pozri heslo Leukémia). pri zahlienení žalúdka a dýchacích orgánov. A tak je to dodnes. Účinnými krvotvornými látkami. Ano. Ak niekto trpí na nejaký druh alergia (sem patri aj senná nádcha). nech dlhši čas pije pŕhľavový zapar. kde ich užívajú. Celá šťastná mi rozprávala. Odvtedy užíva túto liečivú bylinu celá jej rodina. aby sa dobrý účinok zvýšil. keď mlado výhonky opäť vyrastú. ktorá denne pila šálku pŕhľavového záparu. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy. . Raz prišla ku mne mladá žena po dovolenke. To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev." (28. no celkom sa nevyliečila. tak môže pomôcť krvčisttaca a krvotvorné pŕhľava. ako mnohí ľudia na vlastnej koži pocítili liečivú silu pŕhľavy dvojdomej. Po nejakom čase som ju náhodou znova stretla. vlasy sú bujné. Aby sa hodnotné. bylina sa len zaparí. pretože fistula na tvári bola práve na jarmovej kosti. Napokon. Roku 1978 obrátila sa táto nešťastná žena na ľudového liečiteľa. 1979. V takýchto prípadoch sa odporúčajú kúpele v zápare pŕhľavy. Precitlivené a jemné povahy si môžu na zlepšenie chuli pridať rumanček kamilkový alebo matu piepornú. ako rýchlo jej pŕhľava pomohla. Umývanie hlavy a Tinktúra z pŕhľavy). na ktorú často nestačíme ani upozorniť. Aj čaj pred raňajkami možno pif po dúškoch. Výsledok je viditeľný: pokožka hlavy je bez šupin. ale zmizlo jej aj hnlsajúce kurie oko. ktorú pripravujeme z jarných alebo jesenných píhľavových koreňov (pozri heslo Spôsob použitia. ktoré obsahuje. Obzvlášť blahodarne na vlasy pôsobí tinktúra. Poradila som jej. V priebehu pol roka. po Šiestich 200-gramových úplných kúpeľoch z pŕhľavy.) S radosťou sa dozvedám. Takéto listy sú okamihmi svella v mojom živote. človek začne aj navonok viditeľne rozkvitať. pomáha pri málokrvnostl. Päťdesiatjedenročná žena z Bavorska mala 28 rokov flstulu a po celý čas ju sužovali neopísateľné bolesti. Hornou časťou tela sa zohneme nad vaňu. Po takejto kúre sa cítim nesmierne dobre a mám pocit. Pif ho treba bez cukru. že pŕhľavou si vyliečila ekzém. ktoré jej spôsobilo bolesti až v stehne a nemohla si ho pre pracovné zaťaženie ani ošetrovať. že naše dobré liečivé rastliny spoľahlivo pomôžu všade tam. pružné a majú pekný lesk. Poradila som je pŕhľavový zapar. vlažným záparom z pŕhľavy omývame miesta v oblasti srdca. keby si zavčasu boli robili kúpele z koreňov pŕhľavy dvojdomej (pozri Spôsob použitia). ktorá obsahuje železo. V marci 1979 začala zbierať prvú čerstvú pŕhľavu a pila denne tri Šálky záparu.11. ktorý mal pre ňu pochopenie. Nielenže napriek každodennej ťažkej práci nebola vyčerpaná a unavená. Iná pani ml písala. človek sa cíti starý a mene) výkonný. Bola málokrvná. zmiešaného s jednou čajovou lyžičkou Švédskeho horkého. a to na jar z mladých výhonkov a v jeseni po kosení. že urobim trojnásobné množstvo prace ako inokedy. poukazuje na poruchy prekrvenia. že musela nosiť parochňu. Poslúchla moju radu a z týždňa na týždeň sa dáta pozorovať. Každý kŕč. ktorý ju sužoval po dlhé roky. Pred nejakým časom som sa zoznámila s 50-ročnou ženou. mala žalúdočné a žlčníkové bolesti. robievam si z nej Štvortýždňovú čajovú kúru. Nedávno mi písala jedna pani. anémii a iných ťažkých chorobách krvi. aby si umývala hlavu záparom z čerstvej pŕhľavy s prísadou záparu z pŕhľavových koreňov. Pŕhľava zdoláva náchylnosť na prechladnutie a pomáha pri dne a reumatických chorobách. Stratila sa jej aj pieseň na nechte. Profesor v nemocnici operáciu odďaľoval. Neskôr mi napísala: _Po štrnástich dňoch sa fistula na tvári zahojila a bolesti mi celkom zmizli. Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železe Dostavujú sa stavy únavy a vyčerpanosti. Jednej panej z Eichstátiu tri roky lekársky ošetrovali bolestivý Ischias. aké je pŕhľava liečiva. husté. Preventívne sa pije jedna šatka záparu z pŕhľavy denne po celý rok Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych Infekciách je pŕhľava prvotriednym pomocníkom. Po pŕhľavovej kúre sa pomerne rýchlo cítime telesne lepšie. bledničke. nech pochádza z hocičoho. bolesti zmizli. Jednu šálku pijem ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami a jednu až dve šálky po dúškoch cez deň. ktorá mala také riedke vlasy. ča| nechutí zle. dokonca proti tumoru sleziny. vredoch čriev a pri pľúcnych chorobách. trvalé ju silno bolela hlava. V ľudovej medicine sa odporúča pif pŕhľavový zapar ako niekoľkotýždňovú kúru proti chorobám pečene a žlčníka. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch.

pri IschlesJ. ktoré mala na koži v oblasti žalúdka a krížov. Nikdy by v našom tele nevzniklo nič zhubné. Istý čitateľ z WestfálSka píše: „Môj sused používa pŕhľavu aj na hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade. Prisahala na jeho dobré účinky. čo mi vlastne je. zápale nervov v rukách a nohách z ľ a h k a potrieme choré miesto čerstvou pŕhľavou. Dovoľte našim liečivým rastlinám opäť vojsť do vášho domul Vystrejte sa včasné zjari nožnicami a rukavicami a vyjdite do božej prírody! Budete mať veľkú radosť. že jej lekár zistil silné bujnenie rakoviny v žalúdku. Čim čerstvejšiu ju budete užívať. a podstúpte prečísľujúcu kúru. Odvtedy mal tmavohnedý moč a trpel neznesiteľnými bolesťami hlavy. na ktoré často zabúdame. Nevedela sa už pre svoj vysoký vek odhodlať na operáciu. O čosi neskôr mi poslal odkaz. Nemusíme dopustiť. Prekvapia vás jej príjemné účinky. ale aj občerstvuje a zbavuje veľkej únavy. Skutočne pomôcť však môžu len naše dobré liečivé rastliny. že môžete niečo urobiť pre svoje zdravie. aby veci zašil tak ďaleko. ktorý na mňa veľmi zapôsobil. bolesti hlavy sa stupňovaíi. Ennsthalera. Keď som začal pif zapar z pŕhľavy a užíval som ho celý týždeň. už bol blízko samovraždy. najmä včasné zjari. Nijaký lekár mi nevedel povedať. vy ste sa už dali operovať? Ale nevidieť žiadnu jazvu. ktorá ml rozprávala. pod slobodným božím nebom. A teraz jedna dobrá rada: začnime s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. a predsa sú bez Škodlivého hmyzu. Vysušenú bylinu dostaneme v každej lekárni alebo predajni s liečivými rastlinami. keď si nazbierate pŕhľavu sami. ktorý mi poslali z Dellachu v Korutánsku. Istá obchodníčka mi rozprávala. alžbetínka z Klagenfurtu." Z uvedeného prípadu vidieť. prečítajte si knižku Liečebné úspechy Márie Trebenovej (Maria Treben's Heileríolge). škvrny. Teste sa. Podobne postupujeme aj na iných postihnutých miestach. ani injekcie (nakoniec tch dostával do hlavy). seknutí v krížoch. Istá rehoľná sestra. keď na čistých okrajoch lesov a lúk. kde pozdĺž plota rástla hustá pŕhľava. Nepomohlo mu ani množstvo predpísaných tabletiek. Nemali by sme sa Bohu poďakovať za jeho milosť. pri ťažkých ochoreniach treba vypiť po dúškoch aspoň dva Htre denne. Ako sme my ľudia oslepil! 35 . zakrátko zmizli. Pravdaže. Nielenže najlepšie hasí smäd. v našom mestečku som sa zoznámila so starou paňou. ale aj v pravidelných odstupoch vo forme záparu prijímali jej obdivuhodnú silu. Využite aj vy čerstvé mladé výhonky pŕhľavy. Pri ischiasi napríklad pretrieme celkom pomaly nohu čerstvou rastlinou počnúc po vonkajšej strane od členka nohy až po bok. ktorá vyšla vo vydavateľstve W. ktorá sa mi dostala prostredníctvom vašej rady. tým väčšie liečivé účinky bude mať. Povzbu­ dila som ho a poradila mu čerstvú pŕhľavu. Myslite pritom na to. Takto sa dostávajú jedy škodlivé pre človeka až do nedotknutej lesnej pôdy. Počas mojej 19 rokov trvajúcej choroby som pochodil mnoho neurologických ústavov v celom Rakúsku. Zapar z pŕhľavy pomohol aj v mnohých Iných prípadoch. čo by mi pomohlo. Ani mrkvu nenapadnú žiadne červy! Keď sa chcete dozvedieť o ďalších účinkoch pŕhľavy. Ešte jedna dôležitá poznámka. že sa cíti zdravší ako pred chrípkou. poslúchla moju radu a veľmi ju prekvapil výsledok. Čas na pokosenie pŕhľavy kosou si roľníci dnes už nenájdu. vyberám toto miesto: „Srdečné Pán Boh zaplaŕ za neoceniteľnú pomoc. Práve naopak." Rakovina sa celkom stratila a stará pani si ešte mohla užívať šťastnú starobu. že máme takú nezvyčajnú liečivú rastlinu? Vo svojom krátkom živote ľudia okolo nej prechádzajú a siahajú radšej po prostriedkoch utišujúcich bolesti a nadmieru ich užívajú. ktorá má asi 300 litrov {možno použiť aj menšiu) dá väčšie množstvo pŕhľavy dvojdomej a dlhší čas ju nechá lúhovat* vo vode. postrekujú pŕhľavu ničivými prostriedkami. Dva a pot litra záparu si mal rozdeliť na celý deň a pif ho. na to už ti ľudia nemyslia. A ona denne chodievala do záhrady. 2e tým však ničia aj vtáky a hmyz. že nosí so sebou v termoske pŕhľavový zapar na všetky výlety. Nato jej ktosi poradil zapar z pŕhľavy dvojdomej. Touto pŕhľavovou vodou potom vždy polieva svoje rastliny. a už vôbec nie.Raz prišiel ku mne plačúci starší muž. keo* začala užlvaf pŕhľavový zapar a držať diétu na pečeň. Do nádoby. akoby jej nikdy nebolo. Nakoniec by som ešte rada spomenula jeden zážitok. Z listu. Pred tromi rokmi ochorel na chrípku. nepomôže vždy iba jedna Šálka za deň. ako rýchlo môžu naše liečivé rastliny pomôcť. vzdialených od ciest a iných znečisťovateľov. pochôdzky a služobné cesty. choroba sa ako zázrakom pominula. Keď navštívila po čase lekára. ktoré nemusí postrekovať chemickými prípravkami. Práve naopak postupujú niektorí poľnohospodári. Po Štyroch dňoch ml zatelefonoval. odtiaľ späť cez zadok pozdĺž vnútornej strany nohy až na patu. a každý raz st z nej za hrsť priniesla. že bolesti hlavy mu celkom zmizli. Nato tieto miesta naputírujeme. aby ste si z nej urobili zásobu na zimu. ktoré silno svrbeli a nedali sa vyliečiť. Na sušenie Je najlepšie zbierať májovú pŕhľavu. ten sa jej zadivený opýtal: „Čože. keby sme si našu dobrú pŕhľavu nielen ctili.

zatiaľ čo tento zapar nervové poruchy odstraňuje. O sedem dni som opáf prišla k mojim známym. ale neviem. Napriek najsilnejším prostriedkom na spanie. V jednej spoločnosti rozprával muž sediaci vedľa mňa. Náš rozhovor sa odohral 7 decembra 1976. nevedel čo ďalej.V lakom teplom maceráte. Tento kúpef nôh možno opäť povarif a 2 až 3 razy znova použif. Prelo bol telesne aj duševne veľmi vyčerpaný. Nervov! lekári v Linzi ani vo Viedni ho nevedeli zbavif tejto choroby. Na jar alebo v Jeseni sa vykopú korene. Zapar sa pije veľmi teplý. po dúškoch 10 g ľubovníka pred spaním. Je to jeho posledná nádej. Podľa potreby sa pnsladí medom. Keď si večer na smrť unavený ľahol do postele. zaparí sa vriacou vodou a nechá krátko vylúhovať. dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody. Skúsil to. Zaiejú sa 38 . Pŕhľava zostáva vo vodnom kúpeli. ktoré spôsobujú dnu a reumatické bolesti. ktoré átria prijemnú medovú vôňu. keď taký dlhý čas užíval tie najsilnejšie lieky. Rastie na lúkách. Kuper nôh: 2 hrste dobre umytých. takmer zúfalý. Na umytie hlavy možno v takomto prípade použif jadrovo mydlo. pretože vedela. nemohol zaspať. Povedala som mu.SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: Tinktúra: i plná čajová lyžička na 74 litra vody. preto ju nazbierame. nadrobno nakrájajú a naplnia do ífaše až po hrdlo. ktoré mu podávali. nasledujúci deň zohrejeme na bod varu a necháme 10 minút stáť. očistia sa kefou. Ak použijeme koreň pŕhfavy. ako človek znesie. Ctihodný otec Kneipp hovorí: „Kto je náchytný na choroby končatín . rastie v horách a je zákonom chránená. kefou očistených pŕhfavových koreňov a čerstvej pŕhfavy {stonka a listy) sa dajú na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa zohrejú na bod varu. Veľmi rozšírená je aj prvosienka vyššia (Primula elatior /L J HILL).40% ražnou pálenkou a postavia na 14 dni na teplé miesto.) Z husto rozkonárenóho podzemku vyrastá ružica podlhovastých vajcovitých kuče­ ravých prízemných listov a 10 až 20 cm vysoký stvol s okollkom zlatožltých kvetov. Je takisto liečivá a môžeme ju užívať. Jeho ošetrujúci lekár si potom od neho vyžiadal recept na Čaj proti nespavosti: 50 g kvetov prvosienky Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 I vody 25 g kvetov levanduly a nechá sa 3 minúty lúhovaf. 15 g chmeľových šištičiek 5 g koreňov valeriány Zapar treba uprednostniť pred všetkými chemickými uspávacími prostriedkami. akoby mu na lýtku zahásali horiacu cigaretu. PRVOSIENKA JARNÁ (Primula veris L. Trhala celé okolíky. Chemické prostriedky rozrušujú nervový systém. Nájdeme Ju na horských lúkách. kopcoch a v listnatých lesoch. Umývanie hlavy: 8 až 10 plných hrsti čerstvej alebo vysušenej pŕhfavy sa dá do 5-litrového hrnca studenej vody a na slabom plameni sa zohreje až na bod varu Nechá sa 5 minút lúhovaf. Vidieť ho na jednom obraze s prvosienkou v ruke. že je na hečeni v Gallspachu. okrajoch lesov a v krovinách na horských nivách Na vysokom stvole vyrastá okollk jasnožltých kvetov. sa 20 minút kúpu nohy. Čaj mu v krátkom čase vrátil zdravie a zahojil aj všetky nervové poruchy. že síce poznám dobrý liek na spanie. prepadla ho bolesf. Pretože sa blížil koniec pobytu a zatiaľ bez výsledku. či mu pomôže. ako utišujúco táto rastlina pôsobí na srdce a nervy. Súčasne sa zbavil aj bolesti v lýtku. Svojimi krv prečísťujúcíml účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky. Aj ctihodný otec Kneipp bol veľkým prívržencom prvosienky.). prvosienka holá (Primula auricula L. ktorí mi už vo dverách radostne zvestovali. Tretí druh. Moja matka zbierala každú jar kvety prvosienky. že náš známy priateľ môže opáf spávať. Kvety len slabo voňajú.

Ja si pripravujem včasné zjari celú rastlinu ako šalát a podávam ho na večeru so zemiakmi a vajíčkami na mäkko. Budú sa čudovať jej výborným účinkom. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. denne päť až šesf kusov. pumprlica. púpava. in WIGGERS) Ľudový názov: kaSinec. Dvojlit­ rová fľaša sa naplní kvetmi prvosienky (celé okolfky) voľne až po hrdlo a zaleje prírodným vinom. Keď som bola v Juhoslávii na liečení. korene včasné zjari alebo v jeseni. žltý). aut}. Fľašu ľahko zazátkujeme a necháme 14 dní na slnečnom mieste. Víno na srdce. hostia dostávali denne na stôl okrom Iného čerstvého šalátu misku šalátu z púpavy. lebo uvoľňuje močové kamene. Prípravu a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Zapar na spanie: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Jamy krvčIsHacI čaj: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! P Ú P A V A L E K Á R S K A (Taraxacum otficinale WEB.) 50 g mladých výhonkov bazy Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody.pampuška. Stvol spolu s kvetom sa umyje. ľudia chorí na srdce užívajú až tri polievkové lyžice denne. Jedinečným prostriedkom proti srdcovým chorobám je prvosienkové vino. Odvar z koreňov. vodnatleľke a sklonom k poráike. púpava lúčna. že čerstvé duté stvoly. konzumo­ vané v surovom stave. Kvitne v aprili a máji na všetkých medziach. májik. Stvol chuti spočiatku horko. Stvoly pomáhajú aj pri cukrovke. zjesť až desať kusov. Veľmi vlhké miesta pre ňu nie sú vhodné. vynikajúco pôsobí proti zápalom srdcového svalu. až potom sa úbor (kvetenstvo) odtrhne a zvyšok sa pomaly požuje. mail by podstúpiť štrnásfdnovú kúru z Čerstvých púpavových stvolov. známy špecialista na choroby pečene. Chorľaví ľudia. lúkách a trávnatých plochách. lucemlčky. ktorí sa cítia ubití a unaveni. pozn. že púpava veľmi dobre vplýva na pečeň. Dnes už viem. kým je púpava v kvete. Rastlina.(mysli tým dnu a reumu. Celá rastlina je lieči/á. Nechá sa zapariľ a krátko sa vylúhuje. je chrumkavý a šťavnatý. leví zubec. Na jarné prečistenie krvi odporúčame tento čaj: 50 g kvetov prvosienky (Pod výhonkami bazy rozumieme mladé púčiky na jar. veľmi pomáhajú pri chronickom zápale pečene (je to veľmi bolestivá choroba. Odstraňuje svrbenie kože. ktoré sa dá pripraviť na jar. Pri srdcových bolestiach užívame občas glg vlna. je výborný na obličky. Čerstvý stvol bezbolestne rozpúšťa žlčové 37 . Cukrovkári by mali den­ ne. Listy zbierame pred kvitnulím. Kvety musia byť ponorené. Púpava pomáha aj pri iných ťažkostiach. llšaje a vyrážky. vylepšuje žalúdočné šťavy a čisti žalúdok od všetkých usadenín. Lekár. pampališka. zmierňuje migrénu a nervové bolesti hlavy. Silno bolesti povolia a časom úplne zmiznú. predstavuje pre trpiace !udstvo nadovšetko cennú liečivú bylinu. nechá 15 g pŕhľavových listov sa 3 minúty lúhovaf. pripomína list endlvie. sladený medom. pumpelica. 2ltý koberec jej kvetov nás každý rok vždy znova a znova nadchýna. ktorá sa považuje za burinu. byľ počas kvitnutia. pichanie siahe až pod pravú lopatku)." Zapar z prvosienky je výborným prostriedkom na posilnenie nervov a srdca. Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnos­ ťami: pomáha pri bolestiach žtčnlka a chorobách pečene. mlieč (zabi. môžu sa osladif medom. mi na moju otázku odpovedal. nech dlhší čas pije donne dve salky prvosienkovôho záparu. 15 g koreňov púpav/ Denne sa po dúškoch pijú dve šálky.

dlhý až 1 m a v čerstvom stave má horkú. lebo pri dlhšom skladovaní by začal kryštalizovať. Raz u mňa v dome pracoval stolár. Podzemok puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestrannej slabosti zažívacích 38 . Púpava sa môže úspešne využiť aj pri žltačke a chorobách sleziny. Musí mať takú hustotu. Denne 5 až 10 vyrastaných stvolov sa požuje a zje. zapneme sporák len na najmenší plameň alebo najnižšiu teplotu. Zhodujú krv a sú teda vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi. ale aj vysušené. Kerf sa jej opýtala. Táto pani púpavu nepoznala. šalát: Stvol: Sirup: P U Š K V O R E C O B Y Č A J N Ý (Acorus calamus L j Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch. Táto vzácna liečivá rastlina zastáva v ľudovom liečiteľstve význačné miesto. jazerách. Moja matka stretla raz panlu. Náš stolár dostal naň chuť.kamene. Každý rok na jar robim z púpavových kvetov sirup. 2 čerstvých. urýchľujú trávenie. a vyháňa listy aj v chladnom ročnom období. aby sa dal dobre natrieť na žemľu alebo chlieb s maslom. že chorým na obličky nerobí dobre kyselina vo včeľom mede. vtedy príjemne chuti. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: 1 vrchovatá čajová lyžička koreňov sa dá na noc do % litra studenej vody. Starostlivo si nim umývali oči a tvár a „dúfali. zatiaľ čo sirup z púpavy je pre nich prijateľnejší. Po vysušení má miernu príchuť. ale v našom mestečku. K lomu chcem len pripomenúť. Okrem minerálnych lalok púpava obsahuje významné liečivé a stavebné látky. Na druhý deň všetko prelejeme cez sito a odkvapkané kvety vytlačíme oboma rukami. osviežujú. Plochá. preclsťujú krv. Keď tekutina vzkypí. Po dvoj až trojtýždňovej liečbe čerstvým stvolom ustupujú aj opuchy Žliaz. ktorý tu uvádzam: Štyri plné hrste púpavy dáme do 1 litra studenej vody a pomaly zohrievame na bod varu. korenistú chuť. Sirup nesmie byf prlhustý. surových koreňov a listov (pozri príslušnú časť v texte). rozčúlene mi povedala. že som med pripravila sama. na druhý deň sa zohreje na bod varu a scedí. Pozn príslušne miesto v texte. Pri procesii na Božie Telo všimla som si mladika. hoci nebývala vo veľkom meste. Bol nim nadšený a tvrdil. kým rodina si pochutnávala na chlebíčkoch s čerstvo pripraveným púpavovým medom. premiešame a pridáme polovicu na plátky nakrájaného a ošúpaného {ak je ošetrený chemickými látkami) citrónu. Celú tvár mal znetvorenú uhrami (aknô). ktorému som na večeru pripravila studenú misu. stlačená byľ nesie asi uprostred kužeľovitý. aby sme vyskúšali správnu hustotu. Upozornila som jeho matku na krvčlstiaci pŕhľavový a púpavový čaj. veľa ľudí ju nepozná a odstraňujú ju ako nepríjemnú burinu. že sa im podarí zjasniť tvár". Rastlina patrí k bylinám. Zbierame ho včasné zjari alebo v pozdnej jeseni. Citrón sirup trochu prlkysll. Hrniec postavíme bez pokrievky na sporák. čo s tým bude robiť. dozvedela sa recept na prípravu cenného púpavového sirupu. lebo po čase by skysol. Raz alebo dva razy celú masu ochladlme. Z bahnitých pobrežných vôd vyrastá vodorovne plazivý podzemok a z neho kolmo hore početné mečovité listy vysoké až 1 m. močiaroch a stojatých vodách. Keď chceme uchovať čo najviac vitamínov. Toto množstvo sa pije po dúškoch pol hodiny pred raňajkami a pol hodiny po raňajkách. Korene púpavy. odtiahneme hrniec z platne a necháme celú noc stáť. že predsa nebude dávať svojmu synovi hocijaké buriny. Podzemok je hrubý asi ako palec. ktoré hrajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní splodín látkovej výmeny. ktorá niesla plnú zásteru púpavových kvetov. Staré knihy o liečivých rastlinách uvádzajú. Do šťavy dáme len 1 kg cukru. použité v surovom stave. upravuje Činnosť pečene a žlčníka. ktoré v zime neodpočívajú. no ani pririedky. Tak zahusťujeme tekutinu bez varenia. majú potopudné a mocopudnô účinky. Pre svoje krvčistiace účinky pomáha aj pri dne a reumatizme. Bohužiaľ. že sirup sa nedá rozlíšiť od pravého medu. íe ženy pripravovali z byliny a koreňov zapar na skrôôľovank* pleti. Keď som jej raslilnu ukázala. zelený až hnedý šúľok. Ako včelár nechcel uveriť. ktorý niesol zástavu. pretože dobre chuti a súčasne prospieva zdraviu. Vianočné medovníky pripravujem len z púpavového sirupu.

žlčníka. mala neopísateľné ťažkosti s črevami a lekár mi jedného dňa povedal. Po tejto skúsenosti začala som prenikať do tajov liečivých rastlín a neskôr som mohla pomôcť v mnohých beznádejných prípadoch. Siabé oči možno posilniť. ráno trošku prihrejeme. oboma rukami sa oprel o stôl a díval sa na muža. pri takýchto ťažkých stavoch sa čaj musí plť celé týždne. Takéto kúpele pomáhajú aj pri studených nohách a rukách. nie horúcom odvare 20 minút kúpeme postihnuté miesto. o ktorom si myslel. Podzemok prispieva k otepleniu a odhlloneniu flegmatického žalúdka a čriev. javí sa mi ako zásah Božej Prozreteľnosti a vždy ma dojme. V lom čase som sa liečivými rastlinami zaoberala len málo. ako sme spomínali. kolíkových záchvatoch. lebo predtým veľmi schudla. Manželia chceli stráviť niekoľko bezstarostných dni v chate a živiť sa z vlastných zásob. Mimoriadne vychudnutí ľudia. keď sa o nej zmienim v prednáškach. ked natierame zatvorené viečka čerstvou vylisovanou šťavou z podzemku. Táto liečba sa vzťahuje aj na celkový žalúdočný a črevný trakt vrátane pečene. zastarané alebo zhubné. Podzámkom puškvorca možno liečiť žalúdočné a črevné poruchy. pridala som sa k nim a toto som sa od nich dozvedela: Muž. Mali ho previezť z Linza na viedenskú kliniku. vstúpil raz so zdravotnou sestrou. Sotva som bola schopná vykonávať denné práce. čo sa v poslednom čase vyskytuje dosť často. ktorý s ťažkými batohmi kráčal k horám. Možno ho odporúčať aj pri malát­ nosti Čriev a slabej látkovej výmene. vysoký 1. Keď oddychovali. Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli. že už po 14 dňoch matke prestali všetky bolesti. a celý ohúrený zo seba dostal: „Čo ste robili?" Muž odvetil: „ž*ul som podzemok puškvorca a pil rebríčkový čaj.ale vtedy som išla do postele už o Ôsmej. . že sa musím pripraviť na to najhoršie: je io rakovina čriev. ktorí strácajú váhu napriek dostatku potravy. Keď vážil už len 48 kg. nasledujúci deň vodu prihrejeme na bod varu. Keď fajčiar pomaly prežúva suchý podzemok.Jeho starostlivá svokra mi porozprávala. Až takmer po pol roku prišiel opäť do ordinácie svojho lekára. Istý 36-ročný muž sa nevedel zotaviť z operácie tumoru pečene. vtedy ich používame čo najteplejšie. Čaj dokonca pomáha deťom. Pochopi­ teľne. Môj deň sa obyčajne začína o šiestej ráno a konči sa zväčša o |edenástej večer . a pretože sa cítil lepšie. Po štyroch až piatich týždňoch dostal vysokú horúčku. kde som sa s ním zoznámila. dá sa kúpiť v predajni liečivých rastlín za pár šilingov.s rakovinou pľúc!" Tak sa chorý muž nechtiac dozvedel diagnózu svojej choroby. viac sa nemá piť. alebo ju opisujem ako teraz vám. ktorá ho sprevádzala. že už je dávno pod zemou. a!e veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. v akom beznádejnom stave sa nachádza. Na črevách sa mu začali vytvárať uzlfky. Puškvorec odstraňuje nechuť do jedia. ba aj mesiace. aby sa súčasne odučil fajčiť a ráno a večer pil čaj z rebríčka.ústrojov." Celá Šťastná rozprávala som na druhý deň matke. čo som počula. Podzemok puškvorca vždy prináša neuveriteľné výsledky. 39 . ona však rezignovane kývla rukou „Mne už nikto a nič napomôže!" Zadovážíla som podzemok puškvorca a ona ho užívala. necháme cez noc stáť. Moja matka ťažko ochorela. aby usilovne žul podzemok puškvorca. môže sa odučiť fajčiť." „Podzemok puškvorca? A kde ho možno nájsť?" spýtal sa lekár. asi tak päťdesiatnik. Niekoľko minút necháme šťavu pôsobiť a potom viečka umyjeme studenou vodou. V mierne ochladenom. Nech sú trvalé. pri plynatosti (vetroch) žalúdka a crlev. Ten vyskočil. ktoré spôsobovali vysoké horúčky. pomáha pri poškodení obličiek a je dobrým pro­ striedkom na prečistenie celého tela. Týždenne priberala 400 gramov. postavil malé kufríkové rádio a povedal: „Aby si nebola doma taká sama!" Krátko na to bolo počuť z rádia hlas: „Hovorí domáci lekár. Táto správa ma veľmi vydesila. ako jeho lekár vravi: „Posielam vám môj beznádejný prípad . takmer rok čoraz väčšmi chudol a nevedel príčinu choroby. mali by pif čaj z podzemku pušk'ovrca a občas si ho pridať do úplného kúpeľa. Päť minút lúhujeme. hoci už vtedy som radšej siahla po prirodzených Wcoch ako po medikamentoch. ako aj pri anémii a vodnatieľke. Práve som premýšľala o beznádejnej situácii mojej matky." Muž mal vtedy už svoju pôvodnú váhu 86 kg a o pol roka neskôr putoval s plným batohom do hôr. viac k lekárovi nešiel. Je to takmer zázrak. do ordinácie svojho ošetrujúceho lekára a ten práve telefonoval Inému lekárovi. Podzemky dáme na noc do studenej vody. Pacient začul.85 m. Ktosi mu nato poradil. sleziny a brušnej sllnlvky. dáme do nej zarovnanú lyžičku puškvorca.Ten netreba hľadať. zamiešame a pijeme pred a po každom jedle dúšok. Často som pomohla ľuďom s rozličnými omrzlinami teplými puškvorcovýml kúpeľ­ mi. keď sa otvorili dvere. Vždy keď o tejto udalosti premýšľam. ktoré neznáša­ jú obilniny. Na výlete z Weíssenbachialu do Postalmu som stretla manželský pár z Bad Ischlu. Chorý začal pomaly priberať na váhe. ksď vám poviem. Teda šesť dúškov za deň. Tekutinu môžeme štyri razy zohriať a znovu použiť. Môj manžel vstúpil. pán primár. Aj tu pomohol podzemok puškvorca. Zoberieme šálku studenej vody.

Kvety sú v úhorových chochlikoch s obojpohlavnýml kvetmi. Ožarovali ju kobaltom. alebo ak tu hranicu už prekročili. aby denne vypila toľko rebrfčkového záparu. Veľmi som sa začudovala. Že z optimistického. keď ani nie o tri týždne prišiel list. koľko len znesie. Príbuzným oznámili. Táto bylina rastie vo veľkom množstve na lúkách alebo poľných chodníčkoch. Ráno sa trošku prihreje a scedi. Spomenula som si na ctihodného otca Kneippa a odporučila som mladej žene. Už sa zmieril s tým. macerátu. Jeho priate' mi rozpráva!. ktorý mal napriek prísnej diéte trvalú hnačku. začal denne piť šesť dúškov macerátu z puškvorca. hoci tomu spočiatku nedôveroval. zbavil sa jej po Šiestich dúškoch puSkvorcovóho . stal mrzutým. keď sa ich éterické oleje a liečivá sila zmnožujú. Čerstvá stáva: Čerstvý koreň sa starostlivo očisti a ešte vlhký sa dá do odšťavovača. Bolesti načali ustupovať a po piatich týždňoch ju už nič nebolelo.Podzámok puškvorca vyrovná nedostatok žalúdočnej kyseliny aj jej nadbytok. Macerácla: REBRÍČEK OBYČAJNÝ (Achillea mlllefolium L) Rebríček obyčajný je liečivá rastlina. o ktorej sa zrazu začalo hovonť. bez ktorej si náš život ani nevieme pred­ staviť. Iný muž trpel desať rokov na krvavú hnačku a maJ denne 30 až 40 ráz stolicu. Úplný kúpeľ). sa nevydarilo. Aj pre mladú. pochopiteľne. Zarovnaná kávová lyžička puSkvorca dá sa cez noc do % litra studenej vody. vrátila sa jej chuť do jedia a ako každý Iný člen rodiny opäť zniesla už výdatnú domácu stravu. pritom užíval ešte dve šálky záparu z nechtíka. SPÔSOB POUŽITIA Čaj z podzemku puškvorca sa pripravuje maceráciou za studená. ktoré majú na obvode piestikové lupienky bielej. čo v tie roky podnikol. Istý starší duchovný roky trpel na hnačku. Okolo Veľkej noci. že jej choroba je nevyliečiteľná. že začiatkom júna toho istého roku začal opäť pracovať. Po mojom odporúčaní začal denne piť Šesť dúfikov puškvorcového macerátu. Rebríček skvele vplýva na podbrušie žien. Pomerne mladý šiel do dôchodku. V krátkom čase mal črevá vyliečené. Na druhý deft sa prihreje na bod varu. Na moju radu začala užívať denne Šesť dúškov čaju z podzemku puškvorca (macerétu) a už po troch dňoch sa bolesti stratili a viac sa neopakovali. Isté pani z Vorarlbergu dva roky trpela žalúdočnými bolesťami a nemohla ani deň vydržať bez tabletiek. Nič. Malý chlapec. veselého Človeka sa. Kvety (kvetenstva) trháme za slnečného dňa. no iste sa jej vracia zvyčajná váha. musela denne brať lieky. začala užfvaí šesť odporúčaných dúškov. Úplný kúpef: Asi 200 g puškvorcového podzemku sa dá do 51 studenej vody. Ketf ju upwomifi na puškvorec. ak si na prechádzkach po lese alebo poli nazbierajú kytičku čerstvého rebríčka. že ochorela na rakovinu podbrusla. Pred použitím sa tento macerát prihrieva vo vodnom kúpeli. aj pfé staršiu js dôležité vypiť si éalku záparu z rebríčka. preto ženy urobia pre svoje zdravie najlepšie. Pomáha nám pri mnohých ťažkých chorobách. Poznám mladú gazdinú. ale aj staršie ženy bezprostredne pred prechodom. ktoré mávajú nepravidelné mesačné krvácanie. na okrajoch ciest a obilných polí. vylúhuje sa a pridá do vody na kúpanie (pozri Všeobecnú Časť. zatrpknutým. niekedy ružovej alebo Červenej farby a na slnečných miestach ostro aromatický voňajú. Jeho matka je nesmierne šťastná. Aby zniesla bolesti. 40 . keby občas siahli po rebričkul" A to nielen mladé dievčatá. no v prvom rade je to liečivá rastlina žien. že sa jej dari výborne a pomaly. že sa tohto trápenia nikdy nezbaví. Iná pani z Dolného Rakúska roky trpela na dvanástnikové vredy. opáf dostal chuť do jedla a už aj čosi pribral. Na moje veľké prekvapenie ml jeho žena napísala. Pevnú stravu vôbec neznášala a nemala chuť do jedla. Ctihodný otec Kneipp píše vo svojich spisoch: „Ženy by sa uchránili pred mnohými chorobami.

gynekológ. odstránia aj myómy (maternice). takisto proti závratom. akoby mu išla hlava prasknú'. Masf: Sedací kúpeľ: 100 g rebríčka (celá rastlina) sa dá na noc do studenej vody. škoda. Za slnečného počasia natrhané kvetenstvá rebríčka sa voľne nakladajú do fľaše po hrdlo a zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom. Je) ustarostená matka prišla ku mne. Aj v prechode tyy mali ženy usilovne pif zapar z rebríčka. pri ktorých medicína zlyháva. Menštruá­ cia sa síce nedostavila. Užívajú sa tak dlho. Poradila som jej. jej predpísal tabletky.Pri zápale vajec nikov takmer prvý sedací kúpeľ odnime bolesti a zápal začne pomaly ustupovať. Nasledujúci deň sa mierne pnhreje. Zväčša tieto kúpele pomôžu už na prvý raz a bolesti zmiznú. Nepríjemné svrbenie pošvy sa vyhoji umývaním a sedacími kúpeľmi. Ponechá sa to 14 dni stáf na slnečnom mieste alebo v teple. ak sa pí)e veľmi teplý po dúškoch. lebo nič nezaúčinkovalo. Staré knihy o zelinkách . kde sa už ničím iným nedá pomôcť. spôsobený zmenou počasia. vylisuje ce* ľanovú šatku a náplni co čistých. vie ten málokto. Svojou krvclstiacou silou odstráni z tela mnohé choroby. keď má človek pocit. Rebríček však musíme zbieraľ za slnečného poludnia. žalúdočné krce. po dúškoch sa pijú štyri Šálky alchemilkového záparu a robí sa masáž tinktúrou z kapsičky od pošvy hore cez podbrušie. no dievčaťu sa veľmi zväčšili prsníky. odstraňuje nechuť do jedenia. krátko sa popraží (aby skypelo). Takéto kúpele sú rovnako účinne pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. Vtedy treba denne pi( dve šálky záparu z rebríčka. Tak pomáha pri chorobách kostnej drene. bolestlrr očí sprevádzaným slzením. môžeme ho teda použiť všade tam. Sedací kúpeľ). Odborný lekár. Odmietla tablety ďalej užívať. Skladuje sa v chladničke. 41 . pripravených fliaš. Zapar z rebríčka je veľmi dobrý prostriedok na zastavenie krvácania. nevoľnostiam. Vyhli by sa vnútornému nepokoju a iným podobným stavom. nasledujúci den sa rozohreje na bod varu a pridá do kúpeľa (pozri Všeobecnú Časf. Pretože vynikajúco pomáha pri poruchách krvného obehu a kŕčoch ciev. Pri pravidelnom jživaní záparu sa môže migréna úplne stratif. Po štyroch týždňoch bolo všetko v poriadku a tak to aj zostalo do dnešného dňa. takisto pri tlaku v žalúdku a pri silnej záhe zapar veľmi rýchfo pomôže. takisto pri kostlžere. nadrobno narezaných kvetov rebríčka a 15 g nadrobno narezaných malino­ vých listov. bolestiach chrbta alebo reumatických bolestiach treba pif taký horúci zapar z rebríčka. že som vtedy nemala takéto skúsenosti s liečivými rastlinami. zápaly žalúdočno-črevnôho traktu. pridá sa don 15 g čerstvých. Pri krvácaní zo žalúdka a silne krvácajúcich hemoroldoch. poruchy pečene. kým lekárska kontrola neukáže negatívny nález. Pri zápaloch nervov rúk a nôh veľmi blahodarne pôsobia kúpele s prísadou rebríčka. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Tinktúra: 1 vrchovatá čajová lyžička na Va liira vody.nazývajú rebríček liekom na všetky choroby. Treba to len skúsiť. zamieša a zloží zo sporáka. možno ho veľmi odporúčať pri angíne pectoris (srdcovej angíne). Záchvat migrény. Zapar upravuje činnosť obličiek. Pri prechladnutí. Koreň puškvorca sa cez deň žuje a večer a ráno sa po dúškoch pije po šálke rebričkovóho záparu. Rebričkový zapar odporúča doktor Lutze pri bolestivých návaloch krvi do hlavy. Ze rebricek pôsobí priamo a najlepšie na Kostnú areň a upravuje krvotvorbu. Mladé 19-ročnó dievča nemalo vôbec menštruáciu. odstráni často už šálka záparu z rebríčo.zellnkáre . pri krvácaní z prúc a možno nim spolu s koreňom puškvorca vyliečiť rakovinu prúc. keď sa robia denne dlhší čas. vetry. ktorý sa skončil v ústave pre choromyseľných. keď sa robia čajové kúry. Pri obrátení maternice sa dlhší čas robia sedacie kúpele z rebríčka. ktoré v ňom roky pretrvávali. Spomínam si na Iný podobný prípad. kúpele a masáže tinktúrou z rebríčka. aby dievčaťu denne na lacno podávala Šálku rebrfčkovôho čaju. plchavým bolestiam oči a krvácaniu z nosa. 90 g nesoleného masla alebo bravčovej masti sa silne rozohreje. Sedacie kúpele z rebríčka. ako aj pri blelotoku. Prób hemoroldom možno pripraviť veľmi dobrú masf z Kvetov rebríčka (pozri Spôsob použitia}. aký len znesieme. Zaparí sa a nachá krátko vylúhovať. Na zdravotný stav veľmi dobre pôsobia aj sedacie kúpele. zvyšuje činnosť črevných žliaz a pôsobí na pravidel­ nosť stolice.

rozdutie pľúc (emfyzôm). Čajová zmes proti chorobám pečene: Repík lekársky. Rastie na poliach. pn vynechávaní menštruácie a pri iných ťažkostiach podbrušla. 42 . zápale ústnej sliznice. zastavení činnos­ ti pečene a chorobách sleziny. Poznali ju už starí Egypťania. ústach a hrtane. repíček. Bližší opis tejto rastliny nie je potrebný. Má veľké liečivé účinky na všetky zápaly v krku. Ľudovo názvy čiastočne naznačujú. najlepšie ZH slnečného dna okolo poludnia. Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú ďaleko do minulosti. vôňu má korenistú a príjemnú. pn horúčkach. Kvetné lôžko rumančeka je na rozdiel od rumanu bezplievkate a duté. pri stvrdnutí pečene. Usty repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť. Úplný kúpeľ). Zbierajú sa kvetné úbory od mája do augusta. v každom prípade by sa mal kamilkový čaj podávať predovšetkým pri kŕčoch a bolestiach v brušku. lipkavec obyčajný (alebo syridlový) a lipkavec marinkový sa zmiešajú v rovnakom pomere.Rastie na slnečných suchých miestach. na obilných. Denne treba vypiť tri šálky záparu. že rumanček kamilkový je . Veľmi ho odporúčame pri kŕčových žilách a vredoch predkolenie. pri cestách. dovitých pôdach.Pri chorobách pečene užívame čajovú zmes 100 g repíka. na rany. na kopcoch a svahoch. ďatelinových. rumanček. a keď sa zapar užíva dlhšie. bolestiach žalúdka. v presvetlených lesoch a na rumoviskách. veľké listy sú až 10 cm dlhé. čriev. nepárno perovito zložené. hnačkách. lesných lúkách. Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu dňa 2 šálky po dúškoch. ktorí v zamestnaní veľa hovoria alebo spievajú. žalúdka. podobne ako nechtík lekársky. RUMANČEK KAMILKOVÝ (MaWcariarecutitaL. škrofulôzne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli. úlrobnlk. lebo ie veľmi známa. zaparí sa a krátko vylúhuje Kúpeľ: 200 g na úplný kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. seknutí v krížoch. Zbiera sa kvitnúca bylina od |úna do augusta. Doktor Schierbaum hovorí: „Trikrát denne jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie srdca.REPÍK LEKÁRSKY (AgrimoniaeupatoriaL) Ľudový názov: boži blč. Každý si môže dať toľko námahy. zemia­ kových a repných poliach. násypoch. Repík patri pre sťahujúce účinky a obsah liečivých látok k našim najlepším liečivým rastlinám. vyrážkach. Masť: 2 plné hrste nadrobno narezaných listov. najmä pre malé deti. mail by preventívne kloktať repíkovým čajom. Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je veľmi účinná. bolestivých ranách a pri bolesti zubov. chorobách hrdla.) Ľudový názov: harmanček. Treba na nu pamätať pn angíne. Pomáha pri plynatostl (vetroch). s úspechom sa využívajú pri reume. tráviacich ťažkostiach. Celá rastlina je mäkko chlpatá. oakú vynikajúcu rastlinu ide. kamilky. pomáha pri chorobách obličiek a mechúra. pri menštruačných poruchách. Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých kvetov. aby si do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový kúpeľ (pozri Spôsob použitia). zápaloch prlsemennlka. konopfnec. keď poviem. Rastlina patri do tej isiej čeľade ako alchemilka. na medziach a navrSiach. na okrajoch lesov. Vonkoncom nepreháňam.všeliek". kukuričných. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. Nadmerné hnojenie umelými hnojivami a chemické postreky proti burine túto veľmi cennú rastlinu neprestajne vytláčajú. Hojne sa vyskytuje po zime bohatej na sneh a vlhkej jari. 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. 100 g lipkavca obyčajného a 100 g lipkavca marinkového (po starom marinka voňavá). kvetov a stoniek na 250 g bravčovej masti (pozri Prípravu masti vo Všeobecnej časti). zapari sa a krátko vylúhuje. pri nespavosti. starček. Ľudia.

krátko vylúhujeme. na kloktanie pri bolestiach zubov. Švajčiarsky kňaz. zakryjeme a odstavíme cez noc na chladné miesto. upokojujúco a protlkŕčovo. že rumančekový olej odstraňuje únavu z údov. Zelinkárka sa pozrela na muža a povedala.matka. prírodný liečiteľ Jonann Kúnzle rozpráva o jednej žene v dedine. Rumančekový zapar môžete použiť a) pri starostlivosti o vlasy. Rumanček musí byť v oleji ponorený. Pod uterákom vdychujeme pary rumančeka. a tie sa v krátkom čase vyliečia. Po takomto ošetretní treba. Na druhý deň ešte raz prihrejeme a cez ľanové plátno prelejeme a vylisujeme. Rumančekové kúpele a omývanie pôsobia upokojujúco. Obklady: scedime a potom dávame obklady.Rumanček pôsobí potopudne. užívali rumanček. pričom nespôsobuje preháňanie. Názov Matricaria sa odvádza od latinského slova „mater" . ktorú nazývali rumančeková bosorka. čo on dosvedčil. Kňaz Kúnzle ďalej rozpráva: „Istý tkáč mohol spávať už len posediačky. dobre rozmiešame. Rumančekový olej použi valí už v staroveku pri neuralgiách a lámaní v údoch. Zapar: Kúpele: 43 . na kúpeľ tváre a na omývanie hlavy jedna hrst rumančekových úborov (kvetu). zaparí sa a nechá vylúhovať 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zalejeme vriacím mliekom. upokojenie nastane ihneď. potom čoraz Čistejší. mali by sme si vypiť šálku rumančekového zaparu. Vlasy vám budú voňať a dostanú krásny lesk. bol pesvedčený. Keď si budete celý týždeň umývať tvár rumančekovým záparom. Olej: Fľaštičku naplníme až po hrdlo na slnku natrhanými čerstvými rumančekovýmí úbormi a zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom. Rumanček uľahčuje stolicu. aby povaril veľkú Iľašu vína s rumančekom a každé ráno a večer vypil za plný pohár. najväčší vplyv majú na nervový systém. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá lyžička na % litra vody. skôr než srdce utrpí Škodu. Na suchej panvici ho dobre zohrejeme a prikladáme. Proti bolestiam ocf sa prikladá na zatvorené očí teplý obklad z kvetov rumančeka povarených v mlieku. ostať v tepíe. že z neho neodchádza moč. že ste sa vnútorne upokojili. Na kúpeľ vo vaní sa použijú štyri hrste. že Inak sa zadusí. že pražila v rumančekovom oleji urgineu (morskú cibuľu) a potom im častejšie kvapkala do uši teplý olej. Keď boli matky a ženy choré. V starých zelinkárskych knihách čítame. pridáme dve plné hrste Masf: čerstvých rumančekových úborov. až po ôsmich dňoch sa tkáč vyliečil. a tak nepriamo vplýva na liečenie hemoroldov. prirodzene. Potom mu kázala. Zo skúsenosti odporúčam takýto postup: do sita vložíme ľanové plátno a dáme ho nad nádobu so širším hrdlom a vytláčame. ktoré možno zvonka liečiť rumančekovou masťou. Po ťažkých chorobách alebo po stavoch vyčerpanosti sa veľmi skoro začnete dobre cltif a neujde vám. Zvonka ho používame pri svrbiacich a mokvajúcich kožných vyrážkach. ako navštevovala chorých. najmä zápal sliznice. povarený vo vode a priložený na mechúr mierni bolesti. Keď vdychujeme pary z rumančeka. Piatim nedoslýchavým vyliečila sluch tak. Dobre uzatvorenú fľašu postavíme na 14 dní na slnečné miesto. Túto masť možno použiť aj na liečenie rán. Moč bol spočiatku mútny. keď to potrebovali. tvár vám očividne rozkvitne a získa čerstvý vzhľad. Rumančekový vankúš: Ľanové vrecko naplníme suchými rumančekovýml úbormi a zašijeme. Pri pestovaní krásy by ste nemali zabudnúť na rumanček. Táto „rumančeková bosorka" opáť vrátila pohyb ochrnutým končatinám vtleranfm rumančekového oleja. keď sme nepokojní. Nato začal muž neuveriteľne veľa močiť. V starom Egypte bol rumanček posvätnou rastlinou boha slnka pre svoju zmierňujúcu silu pri horúčkach a úpaloch. najmä ak máte svetle vlasy. Masf sa potom rovnomerne rozmieša a vleje do čistých pohárov a téglikov. Veľmi sa odporúča teplý vankúšik vysušených byliniek ako obklad na boľavé miesto. okrem toho dezinfikuje a brzdí zápaly každého druhu. 250 g bravčovej masti rozohrejeme ako na praženie rezňa. na vymývanie rán. Zaparí sa a krátko vylúhuje. bylinkár. Hotový uskladníme v chladničke. Pary: 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zaparíme v l litri vriacej vody. Vždy. necháme spenrf. rýchlejšie sa nám vylieči nádcha a čelné dutiny.

Pomáha slabým deťom. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra Pri bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody dáme plátok citróna (ak bol sínekaný. Treba ho užívať denne ako bežnú. že štyri až päť ráz necháme vodu vzkypieť. Na vidieku ľudia od nepamäli vedia. treba vložiť do topánky list skorocelu. keď na ne prikladáme obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. nevznikol žiaden zápal. Všetkému odolávaš. v priekopách a na vlhkých úhoroch. Necháme pol minúty vylúhovať. čierny kašeľ. velebí deväf rastlín a o skoroceli hovorí toto: A ty. Teda meno rastliny znači vládca ciest a skorocel naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. že skorocel je vynikajúci prostriedok na rany Raz sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom. po tebe sa mladuchy nosia. dokonca na pľúcnu tuberkulózu. Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov. pľuzgiere sa vyhoja Stratia sa aj zhubné opuchy. Švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kúnzle. keď mala veľmi dobrú povesť. a až potom pridáme plnú lyžičku čajovej zmesi.koreň.) Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako ďalšiu vybrala lúto. V ťažkých prípadoch sa musí pripraviť Čerstvý čaj štyn až päť ráz za deň. Prvé dve slabiky Wege ■ cesta. rozmliaždi! ho a priložil na ranu. MŠaje alebo kto pokašláva. Nad krajinou sa vznášajú neduhy a my potrebujeme také liečivé rastliny. otváraš sa na východ. pravdepodobne z jedenásteho storočia. Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových a chorobných látok. V týchto 44 . všetkému sa staviaš. aj keby ho do masla ponoril.) za nim nijako nezaostáva a takisto sa využíva v liečiteľstve. Ten ju vylieči. Zapíjame čajom zo skorocelu. liečia strumu (hrvoľ). pozn. preslávený vo všetkých zelinkárskych knihách a zdolávajúci zlo. chudý ako koza. píše: „Používa sa celá rastlina . lebo aj dnes je rozšírená tak ako za dávnych čias. najmä na silné zahllenenie. rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex = kráí. vnútri si mocný: Tak odporuj aj jedu. ako je skorocel kopijovitý. Aj dnes je to tak ako voľakedy. ktoré napriek dobrej strave sotva sa udržia na nohách!" Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom zmiešaným v rovnakom pomere s dúškou materinou. prekľ). semená a všetky jej druhy. pozri aj heslo Príprava sirupu). Tak ako žiadna iná rastlina prečisti krv. Pijeme ho po dúškoch taký horúci. Posledná slabika staronemeckého slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel kopijovjtý. pomliaždenô listy pomáhajú pri tržných a sečných ranách. Jedovatým hmyzom a hadom. dokon­ ca aj pri pohryzeni besným psom. Napriek tomu. keď niet nablízku lekára V jednej starej knihe o liečivých rastlinách sa píše: „Keď ropuchu poštlpe pavúk. stvol. čo nad krajinou tiahnú. že list nebol umytý. po tebe ženy jazdia. pľúca a žalúdok. nákaze a neduhom. \e preto dobrá pre každého mátokrvnóho alebo so zlou krvou. ako len znesieme. keď ich denne požijeme 8 gramov. ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú lyžičku kandizovanóho cukru a povaríme tak. Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách a medziach. odstavíme ju zo sporáka.SKOROCEL KOPIJOVITÝ (Plantago lanceolaia L. na moje veľké prekvapenie odtrhol čerstvý list skorocelu. pri pichnutí osou. Keď máme na nohách pľuzgiere. pravidelnú liečebnú kúru po jednej polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti jednu čajovú lyžičku. je zachrípnutý." Keď čerstvé listy pomiiaždenó medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme na krk. Ako sa možno dočítať v starých knihách o liečivých rastlinách. Pribuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L. semená skorocela pomáhajú proti tvorbe kameňov. po tebe vozy škrípu. Čerstvé. pľúcnu astmu. kašeľ. má vyrážky. ponáhľa sa ku skorocelu. pre toho. kto je bledý. Anglosaské oslavná báseň z istého starého rukopisu. po tebe býčky fučia. vyskytuje sa prakticky na celom svete. samouk a znalec veľkej liečivej sily všetkých našich rastlín. klas. skorocel. matkou si rastlín. slabými pľúcami a obličkami.

ani ožarovaním. ani injekciami. rany sa cez noc íahojili a on mohol znovu vykonávať zvyčajné práce. K tejto kašovilej hmote pridáme trošku vody. 45 . tým väčšie prekvapenia zažívam. tú ešte horúcu nalejeme do fliaš a uložíme do chladničky. Hmota sa cez noc usadí. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach umiera na rakovinové nádory. zalejeme olivovým olejom a dáme na 10 dni na teplé miesto. spôsob): 4 plné hrste umytých skorocelových listov sa zomelú na mlynčeku na mäso. Večer bolo stvrdlinu už len slabo cítiť a na druhý deň ráno. Nie je teda prehnané. že listy skorocelu vyliečia každú ranu. až je pohár plný. na doske rozvaľkajú na kašu a priložia. 300 g cukru a 250 g včelleho medu. Moja suseda mala 17 rokov otvorenú nohu a dlho nemohla ani vyjsť z domu. rozmliaždlla som ich medzi palcom a ukazovákom a viac ráz za deň som si stvrdnuté miesto natrela. ktori roky trpia na otvorené nohy. keby bola čo aká staré. aj keď lekári už nedávajú chorému nijakú nadaj. spôsob): Umyté listy prekladáme v zavaracom pohári vrstvami cukru a silne natláčame. keď ctihodný otec Kneipp vo svojich spisoch zdôrazňuje. kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezti nebadaného alebo v odvare z prasličky. Získa­ ným majoránovým olejom natrieme choré žľazy. rany by sa Čoskoro zavreli a vyliečili. Ihneď som si na lúke nazbierala za hrsť skorocelových listov. Koncom apríla som sa zúčastnila s manželom na zasadnutí vo Fretstadte. neotvorila. Na prednáške na fare v Línzi som sa presvedčila. Zrazu som zbadala. Nedali sa zahojiť ani masťami. Na druhý deň som jej priniesla lisl skorocelu a ona si ho podľa vášho návodu priložila na chorú nohu. Skoroce­ lové listy mimoriadne odporúčam aj pri trombóze. Čajová zmes: t vrchovatá lyžička zmesi skorocelových listov a dúšky matennej v rovnakom pomere sa zaparí % litrom vody (pozri príslušné miesto v texte). keby sme dali na naše liečivé byliny.Ťažko ranenému vojnovému invalidovi sa v dlhotrvajúcich letných horúčavách otvorili rany po amputácii nohy. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu. Keby si prikladali skorocelové listy. Pred rokmi som často nosievala vtedy ešie jednoročného vnúčika na rukách a on ma raz zo samopaše pohrýzol na líc! v kútiku úst. Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín. S akou radosťou by sme mohli zdraví kráčať Životom. na radosť nás všetkých. Za stáleho miešania všetko na slabom plameni povaríme. jej už nebolo.prípadoch je však dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom oleji (v súrnych prípadoch možno použíf aj sušený majorán). aby sa neuľahla. Nasledujúci deň vrstvy doplníme. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Tieto príklady jasne ukazujú jedno: Na Božiu lekáreň sa možno spofahnúť. Okraje rán sa po kúpeli natierajú nechtlkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky. ktorá sa mi musela vytvonť cez noc. Keď som opäť po piatich mesiacoch prednášala v sále školy sestier križovnlčiek v Unzi. Spôsob použitia). Sirup (1. Tieto moje riadky by mali dodať odvahu a útechu všetkým starým ľuďom. Sirup (Z. aby mi raz to miesto nestvrdlo. Bála som sa. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina Začnite sa väčšmi zaujímať o liečivé rastliny a postupne sa zbavíte ťažkosti. prihlásila sa jedna pani: „Svojho času som zapochybovala o vašom vyhlásení. Toto miesto ma niekoľko dni veľmi bolelo. až vznikne hustnúca kvapalina. Ak sú nohy aj opuchnuté. Iný prípad. priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme šatkou. že na každú chorobu rastie bylinka. Listové obklady: Čerstvé listy skorocelu kopijovitého alebo veľkého sa umyjú. Majorán naložíme do Iľaše. už je to päť mesiacov. Keď však na ne chorý priložil skorocelové listy. Sama som si raz rýchlo pomohla čerstvou skorocelovou Šťavou. aj keby bola desaf rokov stará. že mám na pohryzenom mieste stvrdnutú uzlinu veľkú ako šošovica. Musím svoje pochybnosti odvolať: Rana sa veľmi rýchlo zahojila a na náš údiv sa doteraz. hoci existujú na ne liečivé rastliny. že rozmliaždený list skorocelu vylieči každú ranu. Niekoľko ráz som si ho potrela skorocelovou esenciou.

Pri svrbľave) a pálčivej alergii tváre takisto veľmi prijemne pôsob! omývanie vlažným siezom. Jačmeň najprv povaríme. Z jeho listov a z jačmeňa možno pnpravií polievku. Dosku a kameň môže byf vidiet Pôsobením rovnomernej teploty v zemi sa cukor a listy zmenia na sirup. Kto nemá možnosť uskutočnif tento spôsob kvasenia. Jeho diskovitý. dobre ju prevaríme. môžeme vyliečiť slezom. Nazbierali sme spolu čerstvý slez. ktoré si pred niekoľkými rokmi zlomila nohu v členku. slez macerujeme. Slez lesný (Malva sylvestris L. no aj prí zápale hrtana. kasll a silnom zachrípnutí. pri zápaloch sliznice vnútorných orgánov. slez planý. chlebíčky. až sa sirup usadí na spodku. potom je iste. odtiaľ ľudový názov božie koláčiky Je len málo detí na dedine. listy a stonku od júna do septembra. a na priedušky a pľúca prikladať obklady zo scedených. Slez nebadaný má políehavú. pánbožkcve syrečky. opuchy nôh alebo rúk pri zlomeninách alebo zápale ciev. cez noc macerovanych a dobre zohriatých listov a kvetov. Slez nebadaný rastie pri plotoch. divý ajbiš.) a ínó druhy možno väčšinou nájsť v kvetinových a zeleninových záhradách. Denne treba vypiť aspoň tri šálky. rozpadavý plod sa podobá ma­ lému tvarohovému koláčiku. Pretože sa pri sušení strácajú slizovité látky. nevyliečiteľný emtyzém (rozdutie pľúc). SLEZ NEBADANÝ (Malva neglecta WALLR) Ľudový názov: bochníčky. naplníme ňou ffaše a pevne uzavrieme. božie koláčiky. Vždy mala s tou nohou ťažkosti a jedného dňa musela Ísť opäť do nemocnice. ľahko vystúpavú stonku. alebo sa s nimi nehrali. že tam kedysi bol dvor alebo dom. treba používať slez podľa možnosti čerstvý. prí zápale sliznice žalúdka (gastritis). Všetko zasypeme zemou. Slez sa cení predovšetkým vo forme čaju. dlhosiopkatô okrúhle dlaňovito laločnatô vrúbkované listy a malé fialo­ vé až bledoružove kvety.dýchavičnosť. Práve pri zlomeninách nôh. ako sme uviedli vyššie. Hoci mala palicu. Môžeme ho odporúčať najmä pn zahlienení pľúc. žalúdočno-črevného kanálu a ústnej dutiny. ktoré by tieto koláčiky nejedli. Dokonca aj tvrdý. zápale priedušiek. išla len slimačím tempom. ako aj pri vredoch žalúdka a čriev.SPÔSOB POUŽITIA Na chránenom mieste v záhrade vyhrabeme jamku a dáme do nej fľašu zabalenú v troch alebo Štyroch vrstvách pergamenu. mandlí a pri suchých ústach. Zbierame kvety. vredy. Aj tento sirup treba dobre povariť. šťavu vytlačíme v lise na ovocie (nie cez plátno). že ho dáme na noc do studenej vody a liečivé látky vylúhujeme. Aby sa stizové látky nezničili. položíme na ňu dosku a zaťažíme kameňom. Veľmi sa oceňu|ú očné výplachy a obklady z vlažného slezovóho macerátu pri zriedkavo sa vyskytujúcom vysušení sĺz. V našom susedstve bývala pani. prí báze drevna­ tú. Po prepustení som ju stretla ťažko krívajúcu a nohu mala opuchnutú až po koleno. ktorý často vyvoláva ťažký záduch . to znamená. pri starých múroch a na rumoviskách. Ako dennú dávku užívame po dúškoch dve až tri šálky mierne zohriatého výluhu (macerétu). odporúča sa slezový kúpeľ. ale vždy v bezprostrednej blízkosti osídlených plôch Ak ho niekedy nájdeme ďalej od obydlí. Oba spomenuté druhy majú v listoch. Asi po troch mesiacoch pohár vyberieme. S takýmito kúpeľmi mám veľa skúsenosti. prí zápale mechúra. okrajoch ciest. 46 . Zvonka sa používa slez na rany. Ale aj vysušená rastlina má ešte vždy dosť liečivej sily. slez okrúhlolistý. pridáme k nemu slezové listy. keď je noha preťažená a opúcha. kvetoch a stonkách slizovité a trieslovinové látky. a keď ochladne. môže dar pohár na slnko alebo do blízkosti tepelného zdroja. V týchto prípadoch treba si robiť kúpele na nohy alebo ruky (pozri Spôsob použitia).

ktorý znova začal chodiť oo nemocnice a už celkom stratil hlas. Veď ktorá gazdinka a matka si môže dovoliť šetriť si pravú ruku? Každú noc ju ruka veľmi rozbolela a denne jej opúchala. ráno sa trošku prihreje. Môjmu manželovi je už lepšie. ale aj zhubné ochorenia. čo povedal ošetrujúci primár. a aby sa zbavili mokroty a špiny. zvyšok použijeme na kloktanie. Po niekoľkých dňoch sa mu dokonca vrátil hlas " O týždeň mi pani zavolala znova: „Môjmu manželovi sa darí dobre. Rada by som vám ešte prezradila. SPÔSOB POUŽITIA Macerácla: Príprava čaju (macerátu) len za studená! Jedna vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody sa cez noc maceruje (vylúhuje). za ktorého sa nevieme Bohu dosť narfakovaf. Naostatok som sa porozprávala s primárom. Aj v tomto prípade čoskoro nastalo zlepšenie. Pri čítani týchto riadkov už nepoviete: „Ale tá pánt Trebenová zveličuje!" ~oto všetko. čo tu tvrdim. čo uchorých často vyvoláva nervozitu. hoci sme už starí. takto mizne veľký pomocník ľudstva. Môže sa opäť zohriať a použiť ešte dva razy. koľko to ruky a nohy znesú. Kúpeľ trvá 20 minút. že v podstate nič proti liečivým rastlinám nemá. Keď som ju raz stretla. Sadla som si jedného dňa v kasíne divadla v Linzí sama k stolu a obedovala som. Na druhý deň sa všetko zohreje. Povedala som jej o mojom úmysle. čo táto malá. ktorý môjho manžela liečil. Ja ju na zimu ľahko.Skúste f. Nepreháňam. Máme predsa nás dobrý slez. Moja dcéra je lekárka vo Viedni. lebo je citlivá na mráz. plazivá rastlina dokáže.' povedala. Obklady: Zvyšky po príprave čaju sa v troške vody zohrejú a zmiešajú s jačmennou múkou. Pestuje sa na chránených slnečných miestach. 47 . korenistú vôňu. báli sa. Európy a u nás sa pestuje v záhradách. často okolie domov betónujú alebo vydláždia. Slez nebadaný sa vyskytuje pri hospodárskych budovách. keď sa v očiach netvoria slzy. hltane a nose. ktorá znie čudesne." povedala som (ej.o s liečivými rastlinami. že má veľká starosti s manželom. ktorý pomáha pri zápale hrdia. Skorccel umyjeme a ešte svieži priložíme na ranu. ate je pravdivá. že otca zoberiem z nemocnice a skúsim to s liečivými rastlinami. zmiešaných s jačmennou múkou. tak ako ste povedali. ako skoro sa rana zaceli. poradila som jej s!ez. viac ráz za noc kloktáme a vyplachujeme si ústa slezovým Čajom. Tak som zobrala svojho muža domov. keď som mu všetko porozprávala: . V takýchto prípadoch treba pripraviť cez noc dva a pol litra macerátu (výluhu za studená) ako dennú dávku (na štvrť litra jednu vrchovatú lyžičku byliny). že po týždni už nepotrebovala palicu a nohu mala na vzhľad celkom normálnu. . jej fialové pyskató kvety vytvárajú prasleny Protistojnô sivé plstnaté listy širia trošku horkastú. Denne po dúškoch vypijeme Štyri šálky. urob to. Rana sa cez noc uzavrie a viac sa neotvorí. Otvorenú opuchnutú nohu nemusíme mať. Podobne to bolo s ďalšou paňou. no ľudia ho odtiaľ čím ďalej tým väčšmi vytláčajú. že čoskoro bude môcť znovu vyučovať. je plný nádeje. keď poviem. Prisadla si ku mne jedna pani a pn reči vyplynulo. polom poslúchnite moju radu a použite čerstvý skorocel." PoSas rozhovoru pri stolo sme sa spriatelili a vymenili a adresy. aby ich dom pekne vyzeral aj zvonka. Lekári odpovedali na je| otázky vyhýbavo.Na druhý deň začala pani s kúpeľmi nôh. Kúpele a obklady sa osvedčili. Kúpele rúk a nôh: 2 plné hrste siezu nebadaného sa dajú do 51 nádoby so studenou vodou. rozotrú sa na ľanové plátno a prikladajú ŠALVIA LEKÁRSKA (ŠalviaofficinalisL) Pochádza z južne. Začal kloktaf a ja som mu robila obklady na krk. a ten povedal tiež. Slezovým čajom si viac ráz za deň vykloktáme a na noc priložíme teplú kašu zo zvySkov Čaju. Ráno ho trochu prihrejeme a celú dávku dáme do termosky vypláchnutej horúcou vodou.prikrývam vetvičkami. aj keď bola desat alebo pátnásť rokov stará alebo ešte staršia. ktorá si zlomila zápästie pravé] ruky a mala Čoraz väčšie ťažkosti. Takto prichádza slez nebadaný o svoje tradičné miesto.Keď ťa to upokojí. že som tieto skúsenosti nedávno sama nadobudla. Teraz vám rozpoviem udalosť. mamička. Aj tu pomôžu slezové kúpele spolu s Čerstvým skorocelom. Nasledujúci týždeň v stredu mi pani z Linzu zatelefonovala: „K vášmu stolu ma priviedol anjel strážny. či nejde o rakovinu hrtana.Ak trpíte na takúto otvorenú ranu. Je 30 až 70 cm vysoká. Urobili sme všetko. Keď máme sucho v ústach.Tá pani si zaslúži zlatý radi" Náš dobrý slez nebadaný neodstraňuje z hrdla len zápaly. Budete prekvapení. Je skutočne neuveriteľná. si môžem dovoliť len preto. „Nestrácate odvahu. .

ktorý používame na prijemnú a oživujúcu masáž chorých. bolestiach. Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité. Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch dve šálky denne. Keď človek za dlhé roky nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami a často sa v ťažkých prípadoch utieka o pomoc k našej milostivej Matke Božej. Ak chýbajú. žliaz a s veľmi dobrými výsledkami pri trasľavých končatinách. keď v záhrade rastie šalvia?" Už sám názov svedčí o vysokom ocenení. Keď nebezpečenstvo pominulo. Sedacie kúpele). ktorá pomáha pri nočnom potení. lieči chorobu. ktorá zapríčinila nočné potenie. ktoré jej ľudia od nepamäti prisudzujú. chráni ho pred porážkou a veľmi priaznivo vplýva na obrnu. Zapar veľmi dobre pôsobí na chorú pečeň. ktorou sa ďalej budeme podrobne zaoberať. keby boli zavčasu používali šalviu. súvisiace s poruchami pečene. posilňuje cele telo.Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí. keď sa pridá lístok šatvie. 4 plné hrste listov dáme na noc do studenej vody Nasledujúci deň všetko privedieme do varu a zohriaté pridáme do kúpeľa (pozri Všeobecnú časí. zachrániť ich od smrti. Veľa deti aj dospelých by nemuselo podstúpil operáciu mandli. Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú liečivú rastlinu. „Prečo by mal človek umierať. Čisti krv. Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená vata. Šalviový ocot: Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme Iľašu až po hrdlo. chorobách miechy. zalejeme prírodným octom. šalviu lúčnu (Šalvia pralensis L). do mastných jedál. Už naši predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. svojou oživujúcou silou odstraňuje veľkú slabosť tela. hnlsani zubov. Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú Ich z tela. a nenašli ich. uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti. V niektorých krajoch sa robi šalviové pečivo alebošalviové koláče.1 plnú hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe . na bravčové. nájdeme v jednej starej krásnej knihe o liečivých rastlinách: „Keď musela Matka Božia utekať s malým Ježišom pred Herodesom. pri bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách. aby jej pomohli. potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek. Matka Božia prišla k šalvii a milo jej povedala: . Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými kvetmi a Šíri aromatickú vôňu Zo šalvie lúčne) zbierame iba kvety na kloktanle a na prípravu šalvlového octu . že nad našimi liečivými rastlinami sa vznáša jej ochranná ruka. 48 . . klorá chorobu sprevádzala. ale aj ako cennú koreninu. upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. Pridáva sa v malých množstvách. Keď sa šalviový čaj pije častejšie. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto Sedací kúpeľ.pasienkoch a lúkách. a sušia sa v tieni. no ani jedna Jej neposkytla prístrešie. husacie alebo morčacie pečené máso. Osobitne odporúčam šalviový zapar na vonkajšie použitie pn zápale mandlí. ktorí dlho ležia. Oveľa liecívejsia je šalvia lekárska. Zaparí sa a krátko vylúhuje. odvádza hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka. tak ako si to mne urobila teraz.Iný druh. Sklonila sa k šalvii a hľa. Pri pichnutí hmyzom treba priložiť rozmliaždený Šalviový list. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby. Popri levanduli je jedinou liečivou rastlinou. považujú sa za políciu organizmu. Aj divina je chutnejšia. Listy sa zbierajú pred kvitnut/m v máji alebo v júni Rastlina má najviac éterických olejov na slnečných a suchých miestach. potom v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti. u nej našla útočište. preto sa listy trhajú len za slnečného počasia. Ani pri bylinkových syroch a koreninových omáčkach netreba na šalviu zabúdať. Rozdrobený Šalviový list sa do cesta pridáva podobne ako aníz. ako si vážili šalviu v dávnych časoch. ochrannými listami ukryla sa s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. uzdravovať) Svedectvo o tom. zápale hrtana a ústne] dutiny. Pod je| hustými. aby si raz za čas urobili sedací kúpeľ (pozri Spôsob použitia). šalviový zapar pomáha pri krvácajúcich a uvoľnených zuboch. prosila všetky kvetiny v poli."' Odvtedy rastlinka kvllne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha Im. najlepšie na poludnie. podobne ako tymian (dúška tymianc-vá) a saturejka. ktorý musí kvety zakrývať. Ti tade prešli. Názov šalvia je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť. nájdeme na vŕškoch. Jeden verš z roku 1300 hovorí. Veľa lekárov pozná dobro vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch.

Veronika. ale mu aj zabraňuje a svojimi krvčisliaciml účinkami dodáva telu novú pružnosť. aby užívali tento upokojujúci zapar pred spánkom. v lesoch. listov podbeľa liečivého. Zbiera sa kvetenstvo. ktorí veľa duševne pracujú. striebristolesklými listami a s priamym. Listy pri dotyku ľahko opadávajú. mi za 14 dní zmizli. Veronika kvitne od mája do augusta. keď mi o pol roka porozprával. ktorá sa dá ľahko pripraviť (pozri Spôsob použitia). Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. chorobách pečene a sleziny odporúčam tento čaj: 50 g koreňov púpavy. Má chlpatú. Rada by som vyzdvihla najmä to. ktoré pripravíme namáčaním v čerstvom zápare. Bol som neistý a nervózny. poliehavú alebo vyslúpavú stonku s malými pilkatýml. Slabé. TI. povedali mu. Počas kázne ml vypadávali dôležŕtó slová. alebo byliny zaparíme vodou. vypitá večer pred spánkom. v krovinách. nádchová zelina. úložník či vretienko. Mala som nesmiernu radosť. Každý rok bezpodmienečne pite istý čas zapar z čerstvo natrhanej veroniky! Nielenže spomaľuje vápenatenie ciev. pri plotoch. Vynikajúco pôsobí dokonca aj pri žltačke a plesku v moci. kecf ml jeden pán porozprával. precitlivené osoby ju znášajú ako dobrý žalúdočný prostriedok s miernymi účinkami. že už nemá zvýšenú hladinu cholesterolu. že má toľko dobrých vlastnosti ako preslávená verontka lekárska. Najúčinnejšie sú rastliny. Z kvitnúcej rastliny sa dá pripraviť aj čerstvá šťava. na rúbaniskách. aki boli lekári pri nedávnom vyšetrení prekvapení. skorocelu kopíjovitého a veroniky lekárskej v rovnakom pomere. že má vysoký obsah cholesterolu v krvi.VERONIKA LEKÁRSKA (Veromcaofficinalis L ) Keď svojho času Rimania obsadili germánsku krajinu. predovšetkým pri ekzémoch (recept pozri v Spôsobe použitia). Pri žltačke. odporúčam ju pn zapálených a ťažko sa hojaclch ranách. Sladime ho medom. pri cestách a na okrajoch lesov. naučili sa od tamojšieho obyvaterstva nadovšetko si ceniť liečivú rastlinu zvanú veronika lekárska. ktoré rastú na pokraji lesov a pod dubmi. Jedna šálka. ktorá sa odporúča pri chronických chorobách kože. Tieto byliny dobre zmiešame. Podľa tradície našich otcov je táto liečivá rastlina obľúbenou prfmesou do krv prečisťujúcich čajov a spolu s pŕhľavovými výhonkami pomáha liečiť chronické ekzémy Pri nepríjemnej stareckej svrbľavostl si nemožno veroníku dosť vynachváliť. Poradila som mu. najmä v blízkosti holennej kosti (píšťaly). Švajčiarsky kňaz Kunzie odporúča ľuďom. Z nej sa užíva trikrát denne plná lyžička. pretože upravme trávenie. aby denne pil dve šálky záparu z veroniky. Ako pľúcny čaj používame zmes pľúcnika lekárskeho. mali by skúsiť účinnú tinktúru z veroniky. priekopách. ktoré som mal v pamäti. aj Rimania sa presvedčili o jej veľkej sile. Veronika zmiešaná so zelerovým koreňom odstraňuje slabosť nervov a melanchóliu. Odstraňuje aj zahllenenle žalúdka a črevné poruchy. suchom prieduškovom kašll robí veronika priam zázraky. dve šálky na deň). 25 g lipkavca marinkovóho (po starom marinka voňavá) a 50 g veroniky. ktorá má pôvod v duševnej prepracovanosti. Ako som sa dočítala v starej knihe o liečivých bylinách. neskôr priložíme na noc obklady. Už viac ráz pre to ležal v nemocnici. 25 g čakanky. Preto vás prosím: Vezmite si túto radu k srdcu! 49 ." Pri zastaranom. Denne pijeme po dúškoch dve šálky nesladeného čaju <na 1/4 litra dávame jednu čajovú lyžičku byl(n). Istý kňaz mi oznámil: „Keď som začal užívať čaj zo zmesi veroniky lekárskej a prasličky roľnej (zmiešané v rovnakom pomere. Pretože sa veronika lekárska vyzdvihuje v starých knihách ako zázračná rastlina. rastie na suchších pôdach. že veronika má vynikajúce účinky pri nervozite. Na tento výrok som si spomenula. a ranu teplo zabalíme. Ak chceli byť voči dajakému známemu alebo priateľovi oOzvlášf pozorní. robf svojimi upokojujúcimi účinkami ozajstné divy. Ranu najprv vykúpeme v Čajovom odvare. a preto sa im hovorí "mužská vernosť". Vtedy ju nazývali „hlavný liek na všetky choroby" a ešte aj dnes sa v ľudovej reči volá „všeliek". ľudovo biela betonika. jasnomodrým alebo Halovým kvetným strapcom. vnútorne trikrát denne po 15 kvapiek s troškou vody alebo čaju. rozrazil. Byliny mi neuveriteľne rýchlo pomohli. pri reumatických a dnových bolestiach končatín. veľké medzery. v ktorej sme rozpustili kandizovaný cukor. Osviežuje pamäť a zaháňa závraty. čo trpia reumatickými a silnými dnovými bolesťami.

pritom dávame pozor. Čerstvá šťava: Čerstvé kvetenstvá sa umyjú a vlhké vylisujú v domácom odšťavovači. Vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. nadrobno posekaných bylin dáme do 1 litra 38 až 40% raiovice a necháme stáť 14 dni na slnku alebo v blízkosti tepelného zdroja. vŕbovka močiarna (Epilobium palustre L). ženský vlas). nastúpila vŕbovka víťaznú cestu pri liečení prostaty. vŕbovka malokvetá (Epilobium parvifiorum SCHREB. Vtedy začal pif pŕhľavový čaj a Čaj proti bolestiam mechúra. To však neznamená. Tie sa však dajú rozoznať od ostatných malokvetých (liečivých) vrboviek. len sa zaparí a krátko vylúhuje. ktorý vedel. lebo mnohým pomohla vyliečiť sa z tejto choroby. Dva druhy vrboviek sa nesmú zbierať. Nájdeme ju často vo veľkých zárastoch pri stojatých vodách. Je to vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. prekl. Z uvedených liečivých druhov zbierame celú rastlinu. vŕbovka kopcová (Epilobium colllnum C. ktorá môže chorobu prostaty celkom vyliečiť. vŕbovka horská (Epilobium monianum L. Ťažko skúšaný otec rodiny by sa bol pravdepodobne tomuto utrpeniu vyhol. Tinktúra: Dve plné hrste kvitnúcich. Putoval z jednej nemocnice do druhej. mu urobili elektroresekciu prostaty.). Šťava sa naplní do fľaštičiek a uloží do chladničky. Kvety rastú na krátkom hypantiu. bledočervenej alebo bielej farby. opatrené priesvitným chumáčikom jemných vlákien (v Tirolskú poznajú vŕbovku pod menom Frauenhaar. bol zúfalý. GMEL). Čajová zmes: 1 plná čajová lyžička na % litra vody. Roku 1961 sa jeho chronický zápal prostaty po kúpeľoch vo vode obsahujúcej rádium stal akútnym. Tablety a injekcie jeho stav opäť zhoršili. aby sme ju odtrhli asi uprostred .) má kvety veľké ako necht na palci a lesklo purpurovočervené. a to jedna šálka ráno na lacno a jedna večer. teda stonku s listami a kvetmi. vysokú až 150 cm. Epilobium fleischeri HORST.).) Od otca rodiny som raz dostala list. Známy rakúsky botaník Richard Willfort. Byliny porežeme ešte v čerstvom stave. Z dlhých toboliek (6 až 8 cm) po dozretí vypadávajú semená. ktoré neskôr odpadne od úzkeho predĺženého semennlka. Z početných druhov vrboviek sú najliečivejšie tieto: vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB. láme sa ľahko aby mohli opäť vyrásť nové bočné výhony. pozn. Sú červenastej. Napriek tomu má dodnes zápaly.po starom vŕbovka . keby bol poznal vŕbovku malokvetú. ako píše.) a vŕbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifollum LAMK. Mal bližšie k smrti ako k životu a lekár mu nariadil. Až keď vyšlo prvé vydanie mojej knižky Zdravie z Božej lekárne.). Zaparí sa a krátko vylúhuje. Stonka a listy sú na rube Žliazkato huňaté až plstnaté.napokon. V krátkom čase sa stala známou v celej Európe aj inde. vŕbovka kopijovitá (Epilobium ianceolatum SEB et MAURľ). a to len preto. Pri každej stolici z neho vystrekovala krv a hnis. ale nik ho nechcel operovať. Nato sa jeho stav natoíko zlepšil. vŕbovka tmavá (Epilo­ bium obscurum SCHREB. ružovej. VŔBOVKA MALOKVETÁ (Epilobium parviflorum SCHREB.). V poslednom Čase sa objavila už aj v knihách o liečivých rastlinách a v príslušných časopisoch. že vŕbovka malokvetá je lieči50 . Pri každej závažnej chorobe sa treba poradiť s lekárom. Potom. Vŕbovka malokvatá nebola známa ako liečivá rastlina a žiadna príručka o liečivých rastlinách sa o nej nezmie­ ňovala. G. J.SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Z vŕbovky sa aj v najťažších prípadoch pijú len dve šálky za den. Všetky liečivé vŕbovky poznáme podľa ich drob­ ných kvetov. aby prestal užívať lieky." Predtým mi opísal svoje utrpenie. narušila sa mu črevná flóra a ťažko ochorel na pečeň. Po nadmernom užívaní liekov dostal vredy na dvanástniku. azda ml ukážete ceslu k zdraviu a vrátite trpiacej rodine zdravého otca.(Chamaerion angustifolium /L/ HOLUB).) a kyprina úzkollstá . t. v ktorom mi doslova píše: „So zopätými rukami vás úpenlivo prosím. že netreba ísť k lekárovi. (u nás nerastie.). že mohol každý dert pracovať.

V ordinácii môjho lekára som sa dozvedia. Dozvedel som sa o úžasne) vŕbovke malokvetej. jednu ráro. Z listu zo Schwarzwaldu vyberám: „Mojej švagrinej sa v dôsledku ožarovania natrhlo črevo a mechúr. ktorému už lekári nedávali Žiadnu nádej. i Mnohí trpiaci na prostatu sa môžu vyliečiť vŕbovkou malokvetou bez toho. vydanej vo vydavateľstve W. Sused. Od mojej matky som sa dozvedela o človeku. Napriek tomu som ju šla zbierať. V každom prípade však treba konzultoval s lekárom. ktorá pomohla mnohým v podobnom trápení. keď som sa liečivými rastlinami nezaoberala. Poradila som mu. že jej museli dávaf morfium. aj keď ona už nebude žiť. teda na hypertrofiu prostaty. exkurzii za rastlinami a publikácii sa s touto rastlinou zoznámili všetky vrstvy obyvateľstva. že v záhradách už medzi jahodami. v horách. že sťaby kývnutím ruky zbaví chorých na prostatu všetkých ťažkosti. Dávala mu piť dve šálky denne. ktoré sa po nej objavujú. Človek. aby ste vŕbovkou 51 . všetko odkvitlo a uschlo. Nie však moja matka! Každý rok ju zbierala a pomáhala mnohým ľuďom pri močových chorobách a pri chorobách obličiek. ktorú ml pre choré srdce nemohli operovať. Všade. aby pil čaj z vŕbovky. Početné zárasty kypriny počas kvitnutia žiaria ako ohnivé plody.Vŕbovka malokvetá ma vyliečila z ochorenia prostaty. Ležal som v coburskej nemocnld po infarkte. Ďakujem z celého srdca nášmu Pánu Bohu. kde v lete kvitla. Liečivá sila tejto rastliny je taká veľká. o rastlinu som sa viac nestarala. Okrem toho som mal ťažkosti s prostatou. „tento statočný človek nesmie zomrieť!" Myslela som pritom na vŕbovku. Ak ostane podzemok v pôde. Podľa vyobrazenia vo vašej knihe Lekáreň z Božej prírody sme hľadali a aj našli vŕbovku malokvetú. Bolo to ešte v Čase. že Istý dobrý známy leží v beznádejnom stave v nemocnici s rakovinou močového mechúra. na okrajoch lesov. „Nie. kto pozná túto liečivú rastlinu. aby vyzdraveli. Ak by sa bol stav zhorši. Po odlomení rastlina vyrastie ešte dva až tri razy. Začal som denne piť tri šálky záparu z nej a o niekoľko dni som sa zbavil ťažkosti s prostatou. To sú zázraky z Božej lekárne!" o ďalších liečebných výsledkoch sa môžete dočítať v brožúre Liečebné výsledky Márie Trebenovej. kde som sa s manželom ocitla. a teraz sa opäť s plným pracovným zanietením venuje svojmu povolaniu. ale vŕbovka chlpatá má aspoň päťkrát väčšie kvety. boli by mi museli natrvalo zaviesť cievku. Trpel na rakovinu mechúra a prostaty. Bola som ešte mladá. chráni ju šetrným Irhanlm pred vyschnutim. ale vo svojej knihe to neuvádza. pri brehoch potokov alebo na rúbaniskách. ba I v Postlingene a Freibergu pri Linzi našli sme na našu radosť prostredný výhonok vŕbovky opatrne odlomený. vŕbovka Ich zbaví pálčivých bolesti. Rúkvetie tvnri dlhý kužeľovitý strapec na červenkastej stopke." Ale ako sa to zavše sláva. Že sa vyliečil. Poznala som miesto. jednu večer a po 14 dňoch som sa dozvedela od lekára. Zapamätajte si túto rastlinu! Ste ešte mladá a môžete ňou pomôcť mnohým ľuďom. tak ako mi to povedal ten starký z môjho rodiska: „Zapamátajte si túto rastlinu. Nedávno som pomohla duchovnému. aby som nikdy nezabudla tú rastlinu zbieraf. že je už polovica októbra. keď je človek mladý a zdravý. mäsité stopky a listy. aby sa museli dať operovať. hovorí. Akoby len teraz mohla vracať mnohým trpiacim zdravie a odvahu do života. pani Trebenová. bol by dnes ešte žil. Ennsthalera. klinicky mu dokázali rakovinu mechúra a bol vo vefmi zlom telesnom stave.vá. Po týždni užívania záparu sa bolesti stratili. Chemické liečivá ju však úplne vytlačili. Mužovo vyzdravenie na mňa urobilo silný trvalý dojem. ktorý už mal za sebou tri operácie mechúra. vyrastie z neho na jar nová rastlina. Na Hromnice roku 1961 moja mama zomrela a ja som v to leto zabudla nazbierať vŕbovku. že v tomto prípade sa už nedá pomôcť. Mama ma často upozorňovala. museli čaj piť dlhšie. S potešením sa dozvedám z listov. pravda. Moje návody mali veľký ohlas. Každý. ktorý bol liečivým rastlinám naklonený. Teraz ešte pijem dve šálky záparu denne na doliečenie. Predtým ju vytrhávali ako nepríjemnú burinu. Kyprlna úzkolislá {Chamaerton angustitolium /LV HOLUB) je ai 150 cm vysoká a nájdeme ju v presvetlených lesoch. O tom. kde sa vŕbovka oficiálne uvádzala okolo roku 1880. že chorému sa veľmi polepšilo. tvoja bylinka pomohla!" Odvtedy som pomohla stovkám ľudí. škodlŕvó účinky. som sa dozvedela neskôr od lekára. Povedal mi veselo „Teda. a jedna jediná šálka čaju im priniesla ifavu. Boli prípady. bol však presvedčený. Našla som pár zožltnutých stoniek porezala som ich nadrobno a poslala manželke chorého. rúbaniskách a w mallnftl. ktorý bol v liečivých rastlinách skúsenejší. na prechádzkach. Ak už operáciu podstúpili. ktorý sa uzdravil z ochorenia prostaty. je veľmi vysoká a mé. Mechúr ju začal tak bolieť. No ja som vŕbovku nemala a s hrôzou som zistila. píše z Coburgu: . keď môj svokor zomrel v najlepšom veku na chorobné zväčšenie predstojnice. že ju ľahko moíno zameniť za vŕbovku chlpatú. môžete ňou mnohým ľuďom pomôcť!" Istý lekárnik z Mníchova mi ukázal v starej lekárnickej knihe miesto. zeleninou a okrasnými kríkmi rastie aj vŕbovka malokvetá. Samozrejme. Prostredníctvom mojich prednášok. Lekár." zvolala som. ml raz ukázal vŕbovku matokvetú a povedal: „Keby bol vás svokor pil Čaj z tejto rastliny. keď sa mužom pred operáciou uvoľňoval moč len po kvapkách. Želám Vám.

Kvety vyrastajú priamo na kôre. má tiež spodný semenník. získame pevný. V takejto situácii môže človek vydržať do konca života. a inl biológovia a botanici ho ďalej rozviedli. To značí. vŕbovka malokvetá pomáha! Srdečná vďaka znovuobjaviteľke dávno zabudnutej liečivej rastliny z Božej lekárne." 52 . V jeseni z neho vypadávajú semená. normálneho" vyrovnania cez listy. že liečivo Božie rastlinky vedia poskytnúť dobrú pomoc aj vtedy. To všetko prenesené do súvisu s človekom znamená: hlavné pôsobnosť rastliny sa sústreďuje na dolnú časť tela. A čo je najdôležitejšie. hemoroidov. bez „zdravého. Tento aromatický.močové ústroje. a kvety-plody látkovej výmene a končatinám. Hypoxis rooperi z Južnej Afriky. Pijú sa iba dve Šálky denne. A pre odborníkov. rytmickému systému. ako píše Maria Trebenové. stonka a korene ustupujú do úzadia a z tohto pohfadu sú nezaujímavé. Čiže sú už aj Čímsi duchovným. narastá." Je neuveriteľne. Takáto situácia vzniká u Človeka (pravdaže. že niektoré dôležité urogenitátne rastliny. predovšetkým v análnej (konečníkovej) oblasti. ktorý sa mení na tobolku. praktického lekára. listová oblasť strednej časti. z ktorého sa získava silosterin. trvafý základ chápania vzťahov medzi človekom a rastlinou. ak sa z nej pripraví čaj. Vývoj plodu v jeseni poukazuje na jeseň človeka. napríklad keď má ranu. Vŕbovka m a l o k v e t á pomáha (Od doktora Dirka Amtzena z Berlína. má rastlina. Vzniká tu situácia. Jeho hojný výskyt na rovnako častý výskyt tejto choroby. Zoberme si hamamel virgfnsky (Hamamells virginiana L). Ale teraz k vŕbovke malokvetej Márie Trebenovej. Na každú rastlinu a takisto na každého človeka sa musí Individuálne rozpracovať. na hmotnosti a látke už tak veľmi nezaváži. Semenník je podstatná. najmä hlave. Z iného hľadiska môžeme oblasť Čriev úplne vynechať (tu sa uplatňujú skôr drogy vyznačujúce sa chuťou. i SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. že korene rastliny zodpovedajú nervovo-zmyslovej organizácii človeka. aj keď spočiatku na zopár príkladoch. predstojnicu. vodný spôsob prípravy účinkuje na človeka v osobitnom smere. ako topoľ či bavlník (Gossypium). tekvicou: spodný semenník sa po odkvitnutí obrovsky zvôčSí a takpovediac nevyhnutne pôsobí na močové orgány. je v skutočnosti semenník. Kôra patrí k minerálnej oblasti koreňov. že svojou polohou pripomína prostatu. Ale ak sme ju raz pochopili. antropozofa. listy. Nie je tu normálna nadväznosť na listy. Existuje pomerne veľa druhov vŕboviek a sú dosť rozšírené. Z toho si môžeme odvodiť pôsobenie zriedených IleČfv v homeopatii. sa nedá mechanicky použiť. keď si exaktná medicína nevie rady. Princíp tohto postupu ukážem na príklade.) Uvádzam list doktora Arntzena. ráno na lacno a večer pol hodiny pred večerou. teda na jeho spodnú časť . dá sa povedať. Podobne je to s melónom. Pozoruhodný je jav. Rastlina bohato kvitne a má veľa plodov. Takže nám môže táto rastlina poslúžiť ako liečebný prostriedok. Táto rastlina sa vyznačuje predovšetkým tým. že žije z tejto výnimočnej situácie a cez ňu. Táto predstava. Ona nám vlastne ukazuje. ako možno za určitej situácie dlho Žiť a nebyf chorý. napríklad horkosťou). Vysvetlenie sme na to nenašli. na tri časti členený Človek. Podobne aj hruška (Pyrus). Hamamel je model rany. kde sa „princíp látkovej výmeny" kvetov napája priamo na „nervovo-zmyslový princíp" koreň . hrubne. že sa silne prejavuje v tejto oblasti.kôra. čo sa spočiatku môže považovaťza obyčajnú kvetnú stopku. to značí. a keďže takéto „situácie" v živote existujú. teda v podstate na močové a pohlavné orgány. že to. To treba chápať tak. „Nasledujúci opis vychádza z určitého chápania rastliny. ktoré sú ešte vždy trochu nejasné.malokvelou pomohli eSte mnohým ľuďom. a nebyť chorý. ktorý sa vofá: Obrátený. zaparí sa a krátko vylúhuje. ktorého Inšpirátorom bol Rudolf Steiner. Najvfičíi účinok. ako je to v živote so všetkým. Toto chápanie je vlastne obraz. sa rovnako vyznačujú nápadnou tvorbou páperia. nápadná časť a leží vnútri. aj u zvieraťa). predlžuje sa a mení farbu.

ako povedal. ale to všetko sa naozaj stalo. trvalo to 14 dni. Aj druhá oblička mu hnisala. Jedného dna ml pnniesla akási neznáma pani malú fľaštičku tmavohnedej. V týchto chvíľach som nemohla ani sedieť. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. Bola som bezmocným ľudským klbkom. dieťa a naše matky. že sú to následky týfusu. Vtedy začal ten človek zlatobyľovú kúru. priamo z prírody. a bolo mu čim ďalej horšie. sa vždy podieľajú obličky. či už je to náhla smrí mlle| osoby. aby týždeň denne užíval tri šálky čajovej zmesi. pravdaže. Ako mladá. ktoré ma budú sužovať ešte dlhé roky. Keď nás muž presťahoval do Rakúska. Súčasne som kŕčovito vracala a mala hnačky. Prelo treba pri sklamaniach a iných duševných záťažiach bezpodmienečne piť zapar zo zlatobyle obyčajnej. silno voňajúcej kvapaliny. ani ležať. ani stáť. ku ktorému sa pripojila žltačka a nepriechodnosť čriev. V noci sa dostavili bolesti. Vo všetkých troch prípadoch som docielila dobré výsledky užívaním spomínaných liečivých rastlin. Anjel liečivých rastlín stojí tesne pri zlatobyli. Š V É D S K E BYLINY Recept sa našiel po smrti slávneho švédskeho lekára. lapajúc dych. pri prevodnení (rozšírení) panvičky pod vplyvom Itaku moču a pri pripojení na umelú obličku. Kvety sa zbierajú v júli až októbri. kým mu bolesti celkom nezmizli. Všetky duševné a citové zážitky Človeka sa odreagúvajú cez obličky. Zo zmesi pripravil čaj a pH po dúškoch tri až štyri šálky denne. Stačilo. Už len pohľad na zlatobyľ v prírode človeka upokojí. mňa. že sme v blízkosti rastliny. Mali by sme byť vďační už za vedomie. Päťdesiatdvaročný muž roky trpel na nevyliečiteľnú degeneráciu obličiek a lekári mu už nedávali žiadnu náde| na vyliečenie. Lekár zistil. Túlo liečivú rastlinu nájdeme na okrajoch lesov. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz KOnzIe hovorí vo svojich spisoch o 45-ročnom mužovi. ktorá nás utešuje. Kvety a listy pôsobia chladivo. Dozvedela sa o mojej . zaparí sa a králko vylúhuje. ťažko choré žena som prišla do Múhlvlertelu neďaleko Lembachu. takže šiel predčasne do penzie. Po troch týždňoch sa takmer celkom zbavil bolesti. On. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička zlatobyle na V* litra vody. Osvedčila sa predovšetkým ako výborný liečivý prostriedok na choroby obličiek. keď mal 104 rokov. Znie to skoro ako rozprávka.ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ (Solidago virgaurea L. a bolo mu lepšie. sotva som stála na nohách. Bola som vyhnankyňou zo sudelonemeckého kraja a v bavorskom tábore som ochorela na brušný týfus po otrave mäsom. Raz pribehol za mnou po schodoch na prvé poschodie. Jeho rodičia a starí rodičia sa tiež dožili patriarchálneho veku. K zlatobyli primiešal v rovnakom pomere lipkavec a hluchavnik žltý. Má asi 80 cm vysokú jednoduchú stonku so strapcovitými alebo do metliny usporiadanými úbormi ziatožltých kvetov. Z vyššie uvedenej zmesi bylín sa dáva 1 vrchovatá čajová lyžička a pripraví sa tak ako predchá­ dzajúci zapar. rektora lekárskej fakulty doktora Samsta. užíval všetky rastliny čerstvé. hadi trank. v jarkoch. Na každom duševnom šoku. na stráriach a rúbanis­ kách. Po­ užívame ich pri ochorení čriev a krvácaní z čriev.) Ľudový názov: cellk. živiteľnlk zlatušký. zadychčaný a upotený sa zvalil na sioličku. ani ísť. Zlatobyľ pôsobi spolu s llpkavcom a hluchavníkom žltým alebo bielym dokonca aj pri degenerácii obličiek. a pretože rastlina zbavuje organizmus prebytočnej vody. Vyše pol roka som ležala v nemocnici. zlatá metla. medzi jeho spismi. ktoré mnou prenikali ako meč. alebo dajaké nešťastie. odporúča sa pri všetkých bolestiach obličiek a mechúra. ktorý mal veľké bolesti obličiek. takže musel prestať pracovať. Upokojujúci účinok tejto rastliny pocítime pri ťažkých citových pohnutiach ako hladkajúcu ruku. Doktor Samst nešťastne spadol pri jazde na koni.

) 11. na to všetko som si natiahla podväzkový pás a sadla si opäť k práci. Nášmu synovi som denne večer pred spaním navlhčovaia Jazvy. Takto poučená prišla som roku 1953 do Grieskirchenu. Chorobu akoby bolo odviaio. Istá pani trpela viac mesiacov na bolestivé hnlsanle četných dutín. Prihovorila som sa jej a zistila som. 10 g 5g 0.citvar (Curcuma zedoaria (BERGIUS) ROXB. Takto možno tento elixír udržať dlhé roky. Rebarbora lekdrska (Rheum otíicinale BAILL. že mi tieto jednoduché kvapky môžu navrátiť zdravie. Predtým mi povedali. stál roľník pred mojimi dverami. Všetky deti musela dať preč z domu. pozn. ktoré zasiahli hlboko do nosa. Cim dlhšie stojí. ktoré dobre uzavrieme a držíme v chlade. Manna(Manna) 9. Krasovlas bezbyfový (Cartina acaults L. Pred rokmi pomohla obkladmi svojej malej dcére pn nebezpečnom zápale pľúc. dýchacie cesty sa uvoľnili a cez noc vytieklo množstvo hnisu. Ako sa v ňom písalo.) 4. Ja som k nej hneď v ten večer poslala syna s fľaštičkou švédskeho horkého. Okrem toho mala neznesiteľné bolesti hlavy. Aloa ozbrojená (Aloé ferox MILL)X 2. Na moje veľké prekvapenie zavčas rána. Táto vidiečanka si švédske horké veľmi váži ešte i dnes. čoskoro zmizli a stratili sa dokonca aj tie. ale aj zvonka na obklad. Silné antibiotiká a ožarovanie nepomohli. ked ml nevie pomôcť ani lekár. bodu dokonca morové vredy a hrče. ktoré neskôr spurpurovela. Kurkurna zedoárová . Od nosa k ústam sa mu tiahla jazva. Kvapalinu nalievame do malých HiaŠ.) chorobe a chcela mi pomôcť.gáfor íCamphora otfidnarum NEES)** 6. rany a rezy.po jedinom obklade. Odvtedy má tieto kvapky vždy doma. Prikryla som ju nylonovým vreckom. Kasia úzkollstá .) 8.) Poznámka " namiesto aloe môžeme použif koreň horca žltého " gátor sa používa len prírodný. Každý deň obsah pretrasieme.2g 10g 10g 10g 10 g 10g 10 g 5g 10 g Švédske byliny dáme do dvojlitrovej fľaše so širokým hrdlom. Poradila som jej. že nemôže jesť. ktorá po narodení šiesteho dieťaťa vyzerala ako tieň. Keď si tri nasledujúce noci dala obklad. a pretože sa lekár obával nádoru.senné listy (Cassla angustífolia VAHL) 5. Ostatok môžeme neobmedzene dlho nechať na bylinách. Najprv som postavila kvapky do domácej lekárničky. Raz pri návšteve v roľníckej usadlosti som sa stretla s mladou vidiečankou. všetci Členovia rodiny sa dožili vysokého veku." povedala mi namiesto pozdravu. ktoré choroby tieto kvapky liečia. Už celé týždne ju sužovali neznesiteľné bolesti hlavy. hrubé ako malIČek. Archangelika lekárska (Archangelica off icinalís HOFFM. Theriak veneziánsky {Theriak venezlan) 10. ked ich navlhčime 40 ráz. Švédske horké lieči podľa 43. aby ju obklad aspoň v noci zbavil bolesti. Raz nášho vtedy šesťročného syna napadol vlčiak a nebezpečne ho pohrýzol na tvári. tým je účinnejší. Už po prvom ráze pocítila úľavu. prilejeme (eden a pol litra 38 až 40% obilného liehu (ražovice) alebo dobrého ovocného liehu a postavíme na 14 dni na slnečné miesto alebo blízko tepelného zdroja. V Starom rukopise v bode 33 Čítame: odstraňuje všetky Jazvy. ktoré pominulo. Telom mi prenikol čudesne prijemný pocit tepla a zrazu mi bolo. ktorý v 46 bodoch vysvetľoval. ako keby niekto kývnutím ruky vyhnal z môjho tela všetky choroby. Z videnia som poznala mladú ženu. aj zastarané. keď dojila v maštali. Švédske byliny totiž aj jej pomohli z ťažkej choroby Priniesla aj odpis Starého rukopisu. nový záchvat sa už nikdy neopakoval. keď budeme tekutinu cedit do malej fľaše na používanie. „Co si to postala mojej žene? Keď si priložila navlhčenú vatu^ o dve minúty jej zmizli všetky tie hrozné bolesti hlavy. aby užívala švédske 54 ." Bolo to zastarané ochorenie čelných dutín. Nemohla dýchať nosom. Ráno jej vypadli z nosa dve hrdzavohnedó zátky.MALÉ ŠVÉDSKE HORKÉ 1. „Môžeš ma postavil k stene a rovno zastreliť. Safran siaty (Crocus sativus L. Neuvažovala som dlho a priložila som si vatu navlhčenú niekoľkými kvapkami na brucho. matkou dvoch malých delí. Recept pochádzal z pozostalosti slávneho Švédskeho lekára. už o siedmej.) 7. ked ma zachvátil nový záchvat. Čoskoro som však zistila opak. oči a nos. Myrhovník abesfnsky (Commiphora abyssínica ENGL) 3. aj keby sa nachádzali na krku. red. (V Rakúsku ho dostaf hotový ako Klelner Schwedenbitter. Jednoducho som neverila. Sedela som práve pri veľkom koši prezretých hrušiek. ktoré boío treba rýchlo spracovať. Gáfrovnlk lekársky . že kvapky možno uživať nielen vnútorne. Napokon si dala na noc obklad zo švédskeho horkého na čelo. poslal Ju do Linza na räntgen. takisto ho pretrasieme.

podopierajúcu sa iba jednou palicou. Musela som preto každé dva mesiace posielať do Lipska švédske bylinky cez jednu bavorskú pohraničnú dedinku. Žena pri chôdzi Šúchala nohami a vrchnou časťou tela sa kyvotavo pohybovala vpred. Táto žena sa zrazu vo svojej posteli stala mrzáčkou. priložila som navlhčenú vatu na opuchnuté miesto. ktorá jej rástla pred oblokom. Bylinky zaúčinkovali veľmi rýchlo. trvalo to tri minúty. že vždy pred jedlom a po jedle vypila pol lyžice. nesmieme som sa prekvapila. Od mojej sestry. pohľad na nu sa mi vryl hlboko do srdca. ktoré bolo vtedy dostať v Nemeoku pod názvom Grancampo. akoby ma zasiahol blesk. a to tak." povedala a ďalej rozprávala. či by som sa aspoň duševne nemohla ujať jej netere.byliny. Zrazu som mala pocit. som sa dozvedela. klby začali byť pohyblivejšie. podali jej dve barly a zmrzačené telo napriek pomoci potrebovalo ešte štvrť hodiny. Manžel chcel priviesť z Ebensee lekára. Keď som bola na nákupe. a teraz to už bola zdravá. lebo na takú infekciu 55 . aby ich užívala. Žena denne ďakovala Bohu za tieto milosti. Rada by som uviedla ešte ďalšie údaje o neuveriteľných účinkoch švédskeho horkého. Bol prameňom jej radosti. Čoskoro som dostala listy plné nádeje. Skôr ako sa rodičia dieťaťa obliekli. ktoré jej predtým robievali ochotní ľudia. Pri jazere Offensee sa stala aj ďalšia nehoda. Aj to zmizlo do 3. jedného dna som dostala z Nemecka list. Opäť mohla všetko jesf. Jej stav sa zlepšoval. teda o rok neskôr. Cez noc mi palec napuchol ako klobása. Modlili sme sa obe. bez palice a celkom zdravá. Deformácie pomaly ustupovali. Chorá užívala trikrát denne pred jedlom a po ňom pol polievkovej lyžice švédskeho horkého s troškou vody. Keď priala prvý raz za mnou do Grieskirchenu. Noha odpuchla a palica už nebola potrebná. Kedysi sme sa kúpavali v jazere Offensee a sedávali sme na brvne na [eho brehu Raz bol klát opretý o ohradu pre dobytok. mladá pani. no keď som uvidela vystupovať z autobusu usmievavú pani. Dnes už švédske horké pripravené podľa uvedeného receptu dostať v mnohých lekárňach a drogónách. no nemali žiaden účinok.bol to osud lislcov Nemcov . Keď sme išli k autu. že jej známa v Lipsku je už 15 rokov pripútaná na vozík. Sledovala. Kvapky jej neuveriteľne pomohli. ako mu žltne lístie a ako cez zimu v jeho holých konároch šantia vtáky. Tam bola celé týždne zatvorené bez slamy či matracov." povedala. Dostala 75 injekcii. ona v Lipsku. ja v Grieskirchene. ktorá je toho času na liečení v Gallspachu. Ako vefmi dôverovala Bohu vo svojej ťažkej chorobe. keď oslala opustená a sama. veľmi som sa jej naľakala. Styn roky dva razy ročne prichádzala do Gallspachu k dr. Pri kúpaní uštipol sršen štvorročné dievčatko do pleca Plece neforemné opuchlo.ju nahnali do pivnice obytného domu. augusta 1965. Po krvných podliatinách nebolo ani stopy a hrče veľké ako päsť zmizli tiež. Neskôr prišla s manželom do Lipska. Bolo to vo februári 1964. Zeileisovt. bola počas choroby radosťou jej života. opuchlina sa stratila. Pred odchodom domov som napoly zohnutá ukladala do nej veci na kúpanie. Stála som vo dverách bytu. Pri pôrode štvrtého dieťaťa jej veľmi utrpeli obličky a cez noc nastala táto hrozná deformácia. Čoskoro sa u nej prejavili ťažké deformácie kfbov. tažký klát mi padol rovno na nohu. Položila som si k nemu tašku. V septembri toho istého roku mi zatelefonovala z Gallspachu. Vyložili ju z auta. Priniesla som švédske horké. Dcéra poslala matke rukopis o švédskych bylinách a poradila jej. V Nemecku chodila od lekára k lekárovi a nik jej nevedel pomôcť. Počas vojny žila v Prahe a roku 1945 . Asi o tri týždne som ju opäť stretla. Pri zbieraní malín ma uštipol do palca akýsi jedovatý hmyz. ako slrom zelenie a zakvitá. ukazuje táto skutočnosť: Lipa. Od kolena nadol sa tiahli modročervené škvrny a mala som tam dve hrče ako päsť. po 15 rokoch strávených na vozíčku pomaly sa uzdravujúca Žena po prvý raz vyšla sama z domu. Kŕčovito stiahnuté a znetvorené ruky sa narovnal! a z väčšej časti aj deformo­ vané nohy. že jej matka ležala v nemocnici so silne opuchnutou nohou a už dlho predtým chodila o palici. Kým sme k nemu došli. Aj ako chromá sa musela z bytu presťahovať do jednej zariadenej izby. prišli k takej strašnej chorobe?" „Za jednu noc po štvrtom dieťati. obličky alkohol zniesli. prsty rúk kŕčovito stiahnuté a neschopné niečo udržať. Hoci švédske byliny boli naložené do ražovice. Po trištvrte roku táto nepohyblivá. Vtedy prišla do Gallspachu naposledy. obe ruky som si pntiskala na srdce a nemohla som povedať nič Iné. a a) deti si mohla vziať domov. Poradila som jej švédske byliny. Žena denne užívala tri polievkové lyžice švédskeho horkého zriedeného troškou vlažnej vody. ale ja som ho prosila. že jej môže len zmierniť bolesti. Mohla si sama očistiť oblok a porobiť Iné práce. S dievčatkom už nemuseli ísť k lekárovi. KÍby oboch nôh boli deformované. Moji blízki ma odniesli k autu a potom do mojej izby. už som mala pripravené obklady. Žena sa toho chytila ako topiaci sa slamky. spozorovala to jedna pani a povedala: „Musíte ísť hneď do nemocnice. O jej osude som sa dozvedela iba po náhlej smrti jej manžela. v ktorom ma prosila moja známa. Keď si opakom pokrútenej ruky brala šálku kávy. Ani nie o pol hodiny som mohla sama vojsť do jedálne a na druhý deri bola noha hladká ako prv. aby došlo na prvé poschodie do môjho byiu. Najprv som bola bezradná. čulá žena. Vtedy nebolo možné posielať z Rakúska do Nemeckej demokratickej republiky liečivé rastliny alebo iné medikamenty. Len na ľavej nohe mala koleno a členok opuchnuté. „Akoby bolo zo mňa vyšlo akési zviera. no vyliečiť ju nemôže. ktorý jej však povedal. žijúcej v Nemecku. Nakoniec ostala pripútaná na vozík. len: „Ako ste. aby mi urobil obklad zo švédskych bylín. či ju môžem prísť čakať v Grieskirchene k autobusu.

vyčerpanosť. Robila som to tak. Pritom nesmieme zabúdať dať do ucha trošku oleja. Raz sa mi zle povodllo v práčovni. Okolo oka som mala veľkú krvnú podliatinu. predovšetkým keď sú preťažené. Mali by sme ho mať pripravené vo fľaštičke a vždy ho nosievať na cesty. aby alkohol pokožku nevysušil. utesnila ju igelitovým vreckom a priviazala šatkou. Každý rok som chodievala do Kneippových kúpeľov v Muhlackene. aby sa okrem obkladov na záhlavie pil aj pŕhľavový čaj. ako je únava. na to suchú vatu a igelit. že po používaní Švédskeho horkého odložili načúvací pristroj a opaf normálne počujú. Teraz už dobre počuje a môžeme sa bez problémov dorozumieť." Na noc som si priložila valu navlhčenú švédskym horkým a ráno bol palec opát v poriadku. treba pokožku napudrovat. a to trikrát denne čajovú lyžičku. aby sa udržalo teplo. Omráčená bolesťou a poloslepá som sa vytackala na prvé poschodie. zavše aj polievkovú lyžicu s troškou vlažnej vody. hneď som zacítila. navhlčíme kúsok vaty švédskym horkým a priložíme k nosu a zhlboka vdychujeme. očú. Po niekoľkých mesiacoch prišiel mladý muž za mnou a povedal. nemalo by chýbať ani v jedinej domácej lekárničke.Mali by sme s< tie obklady pnkladať aj na zdravé oči. znova začala používať švédske byliny. V chrípkovom období denne užívame jednu Čajovú lyžičku. Pretože švédske horké je veľkolepým pomocníkom nášho zdravia. Pani si súčasne navlhčovala aj okolie ušnice. a takisto by sme si mali ráno a večer pretrieť viečka a kútiky očí švédskym horkým. a Ihneď nám ožije celé telo. Hlavná sestra raz priviedla do moje] izby paniu. Obklady si denne prikladali na zatvorené oči na jednu hodinu. pri pocitoch tlaku v čele a žalúdku. Bolo to ešte vtedy. narodeniny. aby sa vyzliekla. Preto je vhodné dávať epileptikom obklady zo švédskeho horkého na záhlavie. Aj vtedy vzápätí pocítime úľavu. Kvapky teda pomáhajú aj pri ťažkej nedoslýchavosti a všade tam. Trpela ťažkými žlčníkovými záchvatmi a chcela sa so mnou poradiť. lebo bola veľmi nedoslýchavá.vtedy je švédske horké ozajstným elixírom. a viac už záchvat nemala. zriedenú vodou alebo bylinným čajom. a tým veľmi rýchlo znižujú bolesť. kde sa vyskytujú bolesti. Vždy bolo treba vyberať bielizeň z horúce) vody drevenými kliešťami. čelo. Ťažko sme sa dorozumievali. Ešte niekoľko dni som si na noc dávala takéto obklady. Roky som opatrovala osamotenú ženu. Ihneď pocítime v oblasti čela a nosa úľavu. Preto si na môj príkaz musela vytierať sluchovod švédskym horkým. Takto možno docieliť aj vo vysokom veku dobrú ostrosť zraku. že epileptické záchvaty celkom prestali. Tielo obklady sa používajú aj pri zápaloch mazových vačkov. Lieky Jej nepomohli a lekár bezpodmienečne nariadil operáciu. Ako som vyrozumela z listov. obklady zo švédskych bylín úspešne pôsobili pri odlúpenl sietnice. Pri náhlej nádche so všetkými neblahými následkami. V Starom rukopise sa píše. Len čo som si priložila obklad zo švédskeho horkého. potrebujeme niečo na povzbudenie žalúdka a žlčníka. či už vnútorne. uchránime sa tak pred chrípkou. Práve som chcela pane) natiahnuť podväzkový pás. „Navratia aj stratený sluch". Vždy. ako bolesť ustupuje. Keď ju raz pri vystupovaní z autobusu zrazilo auto a spadla tvárou na cestu. poranenia hlavy úderom alebo pádom. ktorý utrpel pri nebezpečnej autohavárii dvojitú zlomeninu lebky Keď sa zo zranenia vyliečil. Kvapky dobre prekrvujú pokožku. 56 . opäť som sa po štvrťhodine vybrala do práčovne. vdychujeme kvapky otvorenými ústami. Na prednáške v Gallspachu prišiel za mnou istý mladý muž. Príčina týchto záchvatov korení často v minulosti: možno ich spôsobil náraz do hlavy alebo šok v detstve. že som jej namočeným ukazovákom kvapkala do zvukovodu. Vari netreba ešte raz prízvukovať. aby sa mi v oku nevytvorilo niečo škodlivé. pretrieme spánky. a priložila som jej obklad zo švédskych bylín na oblasť žlčníka (pri takýchto obkladoch treba pokožku natrieť bravčovou alebo nechtlkovou masťou. ked práčka len prala a nepláchala. Všetci títo ľudia nemali ďaleko od slepoty. Kerf som si na oko priložila navlhčenú vatu. Často nám nechutí jest mimo domu. dostavovali sa denne záchvaty epilepsie. ktorá kráčala za ňou celá pokrútená. Ketf sa obklad zloží. Zrazu sa jej vrátil sluch a omladla jej tvár. keď sa vyskytnú bolestí. pri jej prekrvení a poróznosti. Polom ireba na boľavé miesto priložiť navlhčenú a dobre vytlačenú vatu. že pri všetkých týchto ťažkých chorobách sa Ireba poradiť s lekárom. Vypijeme z neho glg zriedený vodou. Mala som vo zvyku robiť všetko rýchlo a chvatne. Okrem obkladov užívala vnútorne kvapky. aby sa predišlo sčerveneniu alebo svrbeniu!). Ak prechladnutie pokročilo a napadlo priedušky. spánkov a čelo. zajakanle a rečové poruchy sa úspešne liečia obkladmi zo Švédskeho horkého na záhlavie. alebo radi by sme sa uvoľnili a odpočinuli si . alebo zvonka. okolie očí a miesta za ušami. Požiadala som ju. Prvého februára oslávila 89. keď zvolala: „Všetky bolesti sa mi stratili!" Čoskoro jej ťažkosti pominuli. aby si dala do poriadku poudieranú modročer­ venú tvár.môžete zomrieť. Pri ťažkých epileptických záchvatoch je dôležité. Po chvíli som si poranenie prezrela. Na prechádzkach mi ľudia často hovoria. Kliešte sa mi pošmykli a s náramnou silou mi vrazili do pravého oka. Poradila som mu obklady zo švédskeho horkého na záhlavie a denne štyri šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma polievkovými lyžicami švédskeho horkého. aby nezačalo svrbieť. Zápaly mozgových blán. a previazať plátnom.

bolesti prestali a na operáciu už nebolo treba ísť. ktorá si pri zdravom zimnom Športe vykĺbila členok. bradavice. ktorú v našich časoch tak veľmi potrebujeme. Zadovážil si švédske byliny a užíval ich. keď sa ml ten pán prihovoril a preveľmi mi ďakoval. „Môj štyridsaťjedenročný synovec mi napísal pred desiatimi 57 . že na Hromnice býva veľa pohrebov. Za Dubienkom sa mu vytvorilo ako dôsledok zápalu hnisavé ložisko. a kým došiel lekár. Dozvedeli sme sa. aby sme pomohli aj jej. Z toho treba vypiť po dúškoch denne aspoň dva litre. rebríčka a pŕhľavy v rovnakom pomere. všetky choroby žalúdka a žlčníkové bolesti. Mladej matke piatich deti dával lekár len niekoľko dní života. Udržiavajte si týmto nezvyčajným elixírom zdravie. opuchnutý členok bol normálny.užívame Švédske horké vnútorne alebo si ho zvonka vtierame. už mohla chodiť bez palice. veľmi nám chýbala. Prečísľujú krv. Ale Žiaľ. Bolo na ňom vidieť. že musela ísť ihneď do nemocnice. keď kúsok vaty navlhčený kvapkami vložíme do ucha. lebo už bola v nemocnici. Švédske byliny pomáhajú vždy. Mala nevyliečiteľnú chorobu — rakovinu Čriev. Pacientka ležala a členok mala veľmi opuchnutý. že na druhý deň by som bola zostala na chóre takmer sama. zaháňajú koliky a zlé trávenie. podporujú krvný obeh. Bola to manželka lekára a na moje prípravy sa dívala skepticky. ako o pár rokov omladol. ako som sa dopočula. Na druhý deň prišla na chór. skrvny. V nemocnici jej poradili. vrátila sa mu farba do tváre a nemohol pochopiť. Keď počul. bolesti prestali. ako to. lebo v podobných prípadoch možno niekedy stratiť sluch. Kvapky posilňujú pamäť. keď sa nimi častejšie navlhčia krčné stavce. takisto bez námahy. Obklad zo švédskeho horkého priniesol okamžitú úľavu. môžeme hovoriť o regenerácii alebo o udržiavaní zdravia. ale nakoniec rozhodla skutočnosť. Keď pohár vyprázdnil. pndala som trošku vody a ponúkla som mu ich. Je známe. len povedal: „Tebe nepredpíšem nič. Pred niekoľkými rokmi som dostala obličkovú koliku. Keď začala pif trikrát denne Čajovú lyžičku švédskeho horkého s pmľavovým a prasličkovým čajom. Na prípad som už zabudla a spomenula som si naň len vtedy. po troch týždňoch. povedal: „Výborne. Jedna chórová speváčka sa v tom období zranila pri korčuľo­ vaní. závraty. súčasne som jei však odporučila užívať puškvorcový koreň. Pretože švédske kvapky používame na všetky choroby. Prebúdzajú životnú energiu. a tak som zachránila naše rekviem. Nakvapkala som na kúsok vaty švédskeho horkého a vložila chlapcovi do ucha. ktorá už roky chodila o palici. hemangiôm) a tukové žľazy sa stratia. ktorý sa dáva na noc do studenej vody (1 šálka vody na jednu zarovnanú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa). na obed a večer jednu čajovú lyžičku s troškou vody alebo bylinného čaju. bolesti hlavy. Pri trombóze a zápale ciev sa pokožka natrie na hrúbku noža nechtikovou masťou a na to sa priloží obklad zo švédskeho horkého. Keď som sa vracala z kostola. životnú silu a optimizmus v povolaní. Bola pokrútená dnou a reumou. keď o chvíľu mohla koleno bez námahy ohýbať a na druhý deň. Raz som bola na návšteve v Múhlvierteli a v hostinci pri vedľajšom stole som si všimla hosťa. prečo kolika tak rýchlo prešla. stretla som ju v meste. či prikladáme obklady. vystúpila strmými schodmi na chór. O chvíľočku som bola u nej so svojimi obkladmi. Istá pani z Heilbronnu v Nemecku mi napísala. Mala veľké bolesti. Priniesla som svoje kvapky. Na návšteve v jednej roľníckej rodine som sa dozvedela. chýbala nám aj iná speváčka. Citila som sa trochu nepríjemne. Po liečení robíme kúpele nóh z pŕhľavy na dobré prekrvenie. Robila som to len veľmi nerada. Kvapky odstraňujú lenivosľ čriev. Keď som prišla do jeho ordinácie. dokonca aj ochrnutie. vypiť po dúšku pred každým jedlom a po ňom krvčistiad čaj zo zmesi nechtíka. žiaden liek jej nepomáhal a s nervami bola v koncoch. Raz prišla ku mne pani. Ak z tých kvapiek užívame denne ráno. Ale on bol zvedavý. ktorý sa zvíjal od bolesti. Takéto záchvaty mával častejšie. Priložila som si obklad zo švédskeho horkého na oblasť obličiek. Denne mu vytieklo z ucha veľa hnisu. Nemala bolesti. ba aj nezhubné nádory na pokožke (angiórn. v rodine a v kruhu svojich blížnych. Znamienka na tele. Pre meravé koleno nemohla vyjsť hore strmými schodami na chór. Práve vyliečená pani ma súrila. O po! roka som opäť prišla do tých končín. naliala som z nich jednu polievkovú lyžicu. Poradila som jej obklady na miesto. tu je injekcia zbytočná!" On sám totiž švédske byliny odporúčal. kde sú choré črevá. že pomohol obklad. Pretože nás bolo v zbore málo. hoci na ceste bola poľadovica. Všetky ťažkosti so sllnivkou brušnou a akútna gastritída (zápal žalúdočnej sliznice) sa stratili Pretože tieto kvapky vyliečia aj stinivku brušnú. Šumenie a zvonenie v ušiach odstránime tak. Bola som proti operácii. keď Ich častejšie natierame. podobne kurie oká a hemoroldy. Veľmi účinne pomáhajú pri všetkých chorobách Dokonca aj pri rakovinových ochoreniach. ty máš svoje švédske byliny!" Tento lekár mi pomohol spoznať mnohé liečivé rastliny. no lieky mu nepomáhali. aby si nohu vyložila vyššie. lebo lekár strácal svoj vzácny čas. že mu bolesti v mihu prestali. udržíme si zdravie a tvorivú silu do vysokého veku. že Ich dvanásťročný syn mal ísť na operáciu ucha. Svoj názor však rýchlo zmenila. Pri prudkých bolestiach zubov užívame jednu polievkovú lyžicu kvapiek s troškou vody alebo bylinného čaju. možno ich odporúčať cukrovkárom. Dnes sa má pani dobre a môže rátať s úplným vyliečením. choroby pečene a obličiek (aj keď dotyčný nesmie piť alkohol).

) 1. puSkvorcový koreň a ďalšie byliny. Konečne mohol opäť spať poležiačky. ktorý stratil roku 1944 vo vojne pri ťažkom poranení hlavy a mozgu. Každý deň ráno a večer musel pif po jedne| Šálke plavúňového čaju s čajovou lyžičkou švédskeho horkého. ukázala už prvá noc.mesiacmi zo Sacramenta v Kalifornii. ktorá mu už roky dovolila dôjsť iba k dverám izby. Tri razy si vložil do ucha vatu navlhčenú švédskym horkým. zahmlené. že operácia pri jej poškodenom sluchu nebude účinná. či je možné užívať švédske horké. prikladáme nimi navlhčené plátno na hlavu. On postupoval podľa vášho návodu. pri každom kroku vysoko dvíhal ruky. milf čitatelia. zhovárala som sa \ autobuse s prešťastným 74-ročným mužom." Rozprávala mi. rebríček a pŕhľavu. Tento jeden dúšok spôsobil. ako 52-ročná. Hluché ucho som si dva razy trošku navlhčil kvapkami a stal sa zázrak: Po deväťročnej hluchote počul som tikať budík!" Koľkým hluchonemým by sa mohlo takýmto spôsobom pomôcť! Aj keby sa sluch navrátil iba jednému! Raz po prednáške som sa dozvedela od poslucháčky.ochrnutie). ale peceň. sa pôsobením Švédskeho horkého a plavúňa tak rýchlo zlepšila. Keď sa nimi včas navlhčujú očné kútiky alebo keď sa vlhké plátenko prikladá na zatvorené oči. Švédske horké mi rýchlo zmiernilo neznesiteľné bolesti. Musela prerušiť štúdium. nemohla dosiahnuť vytúžené povolanie a s neprestajnými bolesfami v čeľusti mohla iba viesť cudziu domácnosť. že ako 12-ročná bola na Školskom výlete J horách a dievča idúce pred ňou ju neúmyselne koplo bagančou do tváre. Operácia bola nevyhnutná. ale vyliečila sa za ednu noc. že trpi na ťažké krvácanie z čriev a lekárska diagnóza znela . odstraňujú škvrny a sivý zákal. V takomto prípade však najprv len po jednej čajovej lyžičke denne a častejšie si prikladáme obklady zo švédskych byli n (pozri Spôsob použitia na konci tejto kapitoly). sa zacellla. aj keď sú oči červene. Všetci boli prekvapení. istému pacientovi sa nemohla uzavrieť rana po operácii. ako nechtík. keď má pacient prísne zakázané piť alkohol. keď po 14 dňoch normálne počula. priložila si na sánku obklady. únava začsla miznúť a strata na váhe sa tiež začala upravovať. Vždy dostávam otázky. zakalené. aby užívala švédske horké tak. Farská gazdiné z Burgenlandu mi rozprávala. Z Viedne ml telefonovala akási žena: „Ďakujem vám za švédske byliny. denne musel zjesť osem tabletiek. Štyri šálky alchemilky a šesť dúškov čaju z puškovrca denne zasa všetko uviedlo do pcnadku. roky mohol spávať Inn posndiačky. a tie ju konečne zbavili všetkých bolestí. zaliata dobrým liehom a 10 dní lúhovaná na teplom mieste) lieči ochabnutie svalov a ťažké choroby svalov (atrofiu . STARÝ RUKOPIS (Opis llečivosti Švédskych bylín. Teraz pomaly kráča v ústrety svojmu vyzdraveniu. aby sa mohot nadýchnuť. podstúpila vyše 16 operácii a opakovaných punkcií. Po štyridsiatich rokoch." (Tieto správy sú doložené listami!) Istý pán z Horného Bavorska oznamuje: „Pri nehode zranil som si pravé plece. navlhčujeme krčné stavce. a robiť mu punkcie. Po obkladoch a užití švédskeho horkého sa zápal zahojil. Priložila som mužovi na oWasť pečene obklad zo švédskych bylín. Preto ich môžeme užlvdi bez ujmy na zdraví. Švédske horké a kapsifika (nadrobno narezaná. Iného pacienta bolo treba operovať pre dlhoročný hnisavý zápal. Bola som tej mienky. O rok bol môj synovec opäť práceschopný. vyvolaný častými úrazmi. švédske horké. Lekári konštatovali." Istého 52-rocnôho muža liečili už desať rokov na srdcovú astmu. Ihneď som mu poslala vašu knižku Zdravie z Božej lekárne. Podľa spoľahlivých laboratórnych výskumov účinky bylín prevládajú nad účinakmi alkoholu a kvapky pôsobia ako liek. že už na tretí deň mohol po dva razy vyjsť do záhradky. Ťažké Črevné krvácanie prestalo na štvrtý deň po užívaní odporúčaných dávok. 2 Pomáhajú pri očnom zákale a všetkých bolestiach. Keď ich častejšie vdychujeme alebo šnupeme. zaháňajú bolesť a závraty. že dva roky trpí nachradnutle čriev. že rana. 58 . že choroba je nevyliečiteľná. alebo skôr riadením Božím. keď pacient vypil veľký dúšok švédskeho horkého. Z toho jej 40 rokov stále hnlsali čeľuste. Musím vás. Neteri som poradila. oboznámiť a) s listom z Grazu: „Celkom náhodou. že si vieje pár kvapiek do zvukovodu. 2e môj odhad bol správny. že dýchavičnosť nespôsobuje srdce. Ťažká dýchavičnosť. zapálené. ktorá bola tn roky otvorená a bolo ju treba viac raz denne ošetrovať. a pritom Žalostne vzdychal. posilňujú pamäť a mozog. Po použití švédskeho horkého sa mu cez noc vrátil sluch. si precitala o švédskych bylinách. že jej 23-ročná neter mala od narodenia poruchu sluchu Vyšetrili Ju na klinike a povedali.rakovina Čriev.

zriedené vodou. že ich pomaly púšťame dolu hrdlom. Plátenko navlhčime kvapkami a priložíme na ranu. 26. kým placenta nevyjde. upravujú chuť do Jedenia a trávenie. bradavice a popraskané ruky. Zakrátko zmiznú bolesti. alebo je prisilné. Bolesf sa strati a hnisame prestane. Utišujú zápaly a liečia hltan. Slúžia deťom I dospelým na vyháňanie črevných parazitov. Pri bolestiach zubov dáme do trošky vody plnú polievkovú lyžicu kvapiek a chvíľu tekutinu podržíme v ústach. Pľuzgiere na jazyku alebo Iné poškodenia natreté týmito kvapkami sa v krátkom čase vyliečia. ktoré 59 . ani prehltnúť kvapalinu. Rozprúdi to krv a pálenie prestane. na obed a večer kvapky. Keď kiahne usýchajú. bez ďalšej kúry odvádzajú hypochondrické tekutiny z tela. 10. že nevieme jesť. 20. odstraňujú melanchóliu a depresie. po pol hodine sa trochu poprechádza a potom sa môže naraňajkovať. vstrekneme do rán. Ak sú v tele diery. otvoríme mu ústa. pečeň sa ochladzuje a mierni všetky bolesti žalúdka a vnútornosti. V posledných 14 dňoch tehotenstva treba užívať zavčasu ráno a večer po jednej polievkovej lyžici kvapiek. 19. Keď žena stratila pravidelné mesačné krvácanie. Chorý ich môže užívať. Sú znamenitým prostriedkom na žalúdok. Navlhčime nimi šatku. 31. vtedy nezostanú žiadne jazvy. Po užiti kvapiek sa rozptýlia vetry v tele. treba mu ihneď na mieste podať kvapky. pri záchvate užívame jednu polievkovú lyžicu. nech kvapky užíva tri dni a opakuje to dvadsať ráz. liečia obličky. zastarané kiahne. Treba uživať zavčas rána a navečer po jednej polievkovej lyžici kvapiek a na noc si prikladať obklady.3. 13. 15. 28. Zvonka prikladáme navlhčenú vatu. Pri kolikách užívame Íri polievkové lyžice. priložené navlhčené plátenko rýchlo pomôže. keď ju spočiatku častejšie navlhčujeme a vnútorne užívame kvapky. Po mlieku sa kvapky nemajú užívať. 16. aj chrasty v nose alebo inde na tele. len treba kvapky dávkovať podľa veku. podávame mu jednu polievkovú lyžicu kvapiek. keď ich často a dobre navlhčujeme. Zaháňajú detské kiahne. 9. pôsobia proti závratom a nevoľnosti. hoja živé mäso a rany. a Čoskoro zmiznú všetky bolesti. Ak sa po pôrode zapália prsné bradavky. Užívať ich ireba najmä pred spánkom. užívame ráno. Liečia ochrnutie. 8. Keď má žena bolesti maternice. Liečia aj osýpky a ružu. spôsobené strelnou zbraňou. čo bolo prisilné. To. 22. takže časom prestane. je rozpálený alebo má zimnicu a je celkom slabý. podáva sa šestonedieľke každé dve hodiny jedna plná lyžička. čo prislabé. odstráni sa aj zápal a hnis a vyliečia sa aj zastarané rany. dokonca aj pásomnice. keď sa častejšie navlhčia kvapkami. 4. Pomáhajú pri bolestiach žlčníka. Či už sečné. pulz sa znormalizuje a nech bola horúčka čo aká vysoká. Ak si nezaťažil organizmus inými liekmi. 18. Ak trpíme na žalúdočné kŕče. alebo navlhčime boliaci zub plálenkom. priviažeme na pupok a stále udržiavame vlhkú. nesmie však piť mlieko. 14. alebo rastie na nich živé mäso. 23. keď zle trávi a neudrží potravu. vyrovnávajú. 24. Použitím tohto prostriedku sa zaháňa aj tichý zrádnlk (kŕče). veľmi rýchlo príde k sebe. 5. pomaly jednu za druhou. Pn vodnatieľke užívame šesť týždňov zavčasu ráno a večer po jednej plnej polievkové) lyžici kvapiek v bielom víne. Kvapky liečia aj rakovinu. Čoskoro pocítime úľavu. Ak má niekto horúčku. napomáhajú pôrod. Otvárajú zlatú žilu (hemoroldy). uvoľni sa aj zápcha. alebo bodné. 7. Odstraňujú nádory a bolesti. dáme mu za polievkovú lyžicu kvapiek a chorý precitne. lebo posilňujú postihnuté nervy a telo a odstraňujú všetky choroby. 32 Bez nebezpečenstva vyliečia všetky rany. 11. a to tak. Tento prostriedok pomáha aj pri bíelotoku. podáva sa jej tri dni zavčasu ráno plná polievková lyžica kvapiek v červenom vine. 17. Zlatú žilu (hemoroldy) otvárajú aj vnútorne. všetko vymyjeme bielym vinom a priložíme plátenko navlhčené v kvapkách. keď užívame Irlkrát denne polievkovú lyžicu kvapiek a na opuchnutú pečeň dávame obklady. 30. čim sa zlatá žila zmäkčuje. . kvapky ulisujú. navlhčujeme ich častejšie kvapkami. 6. 27 Ak niekto dostal epileptický záchvat. Liečia kiahne a vyrážky všelkôho druhu. chorému bude čoskoro lepšie. Ťažkosti pri žltačke čoskoro prejdú. Aby ľahšie vyšla placenta. 29. 12. Keď sú rany staré a hnisavé. Pri bolestiach v ušiach a šumení v ušiach sa navlhči vata a vloži do ucha. Keď je natoľko zapálené alebo boľavé hrdlo. Ak niekto omdlel. 21. Dieťaťu podávame kvapky podľa veku. Kvapky sú veľmi účinné a opäť vracajú stratený sluch.

kvapky sa užívajú vnútorne. vytvárajú novú a podporujú krvný obeh 39. horúce) vody. Podľa veľkosti ošetrovaného miesta sa vezme menší alebo väčší kus vaty. alebo aj keby boli staré. 37. Liečia omrznuté ruky a nohy. kvapky. 40. Ak je niekto chudokrvný. 34. Pri nespavosti nervového pôvodu treba priložiť plátenko navlhčené v zriedených kvapkách na srdce. vrátia mu stratenú chuť do jedenia. Iba potom ovinieme šatkou alebo obväzom Obklad necháme pôsobiť podľa druhu choroby dve až štyri hodiny. pn ktorej by švédske byliny nepomohli. nech užije pred spaním tieto kvapky. obyčajné rany i rezné rany. Po troch dňoch samy odpadnú. Na to priložíme igelit. aj zastarané. Pri zhubných (rakovinových) chorobách 2 až 3 polievkové lyžice denne nasledujúcim spôsobom: i polievková lyžica sa zriedl % litra bylinného čaju. 44. dokonca aj hnisavé pľuzgiere bez stopy zmiznú. že takmer niet choroby. lebo liečia morové vredy a kŕče. len ho obviažme šatkou. Rany vyliečené kvapkami nezanechajú žiadne jazvy. 43. 41. Vyliečia všeiky popáleniny. 35. Poslúžia proti hrčiam a ákvrném. Či. jedna časť sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po jedle. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pokožku namas­ tiť. 36. treba použiť nechtlkovú masť. Počas epidémie moru a iných nákazlivých chorôb ich treba užívať viac ráz za deň. zbavujú všetkých chorôb. osviežujú nervy a krv. Kto nemôže v noci dobre spávať. treba obklady nechať pôsobiť kratší čas. Ak niekomu nechutí jesť. Obklady: 60 . rozdelí sa napoly. keď sa usilovne navlhčujú. navlhči sa švédskym horkým a pnloží na postihnuté miesto.sa nemusia vopred bezpodmienečne vyčistiť. najmä v noci. keď ich bude užívať určitý čas vždy ráno. Z predchádzajúcich bodov Starého rukopisu jasne vidieť nezvyčajnú liečivú silu tejto zmesi bylín. Keď budeme často prikladať navlhčené plátenko rany sa v krátkom čase zahoja. Na ranu prikladáme navlhčené plátenko. 45. Zbavujú reumatických bolesti rúk a nôh. čo sú v hrdle. odstraňujú t rosenie rúk a nôh. odstránia sa zápaly. keď ich užívame ráno a večer a prikladáme na boľavé miesta navlhčené plátenko. Možno právom povedať. alebo úderu. treba prikladať navlhčené piatenko. Vyliečia všeiky fistuly. Ak sa predsa urobia svrbiace vyrážky. aj keď sa zdali nevyliečiteľné. pretože liečia a ničia všetky jedy. i2 od ohňa. Telo zostáva pružné. lebo posilňujú telo. pokožku napudrujeme. Čo najčastejšie. Alergickým osobám nedáme na choré miesto igelit. Ak sa napriek tomu citlivým osobám pokožka podráždi. Na kurie oká treba prikladať navlhčenú vatu a udržiavať boľavo miesta vždy vlhké. ktoré vopred natrieme bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Nevytvoria sa pľuzgiera. 38. Opilec ihneď vytriezvie. Ten. Prečisťujú krv. tvár mladá a pekná. Skrátka. SPÔSOB POUŽITIA Vnútorne: ProtilakUcky (preventívne) sa užíva podľa údajov v Starom rukopise vždy ráno a večer jedna čajová lyžička zriedených kvapiek. alebo ich prikladať s prestávkami. Liečia aj uhryznutie besným psom a inými zvieratami. 33 Kvapky odstránia väetky jazvy. Dôležité upozornenie: Všetky uvedené množstvá kvapiek treba rietíiť bylinným čajom alebo vodou. aby sa nezašpinila bielizeň. nepotrebuje nijaký iný liek. alebo masti. keď užije dve polievkové lyžice kvapiek. 42. ak ich nimi asi 40 ráz navlhčime. 46. dokonca aj otvorené rany. Ak to pacient znáša. môžeme ho ponechať aj na noc Keď obklad odstránime. kvapky mu vrátia stratenú farbu. alebo sa dajú bezbolestne vylúpnuí. Či už sú od nárazu. Pri nevoľnosti každého druhu tri čajové lyžičky. kto pravidelne užíva zavčasu ráno a navečer tieto kvapky. alebo neboli aspoň základom |ej liečenia. dokonca aj tie.

že každý nech sa rozhodne. Praktický lekár doktor Hertzkä. zomrela teda vo veku 81 rokov. Postup však musíš dodržať. Dobre uzavrieme! Usadenina. VÍNO NA SRDCE V knižke doktora Gotttrieda Hertzku.medové víno na srdcel" Doktor Hertzka ďalej rozvádza: „Ak raz pocítiš svoje srdce. mystičke sa jej pri plnom vedomí zjavovala pred očami akási nebeská televízna obrazovka. a prelo budem mať vždy bolesti. Viac mi nemôžu pomôcť. Pápež Eugen III. Ale vďaka vinu na srdce sa moje ťažkosti po dvojmesačnom užívaní rozplynuli. že všetky spisy. Na slabom plameni všetko 10 minút povaríme (pozor. pridáme jednu alebo dve polievkové lyžice vínneho octu.Napriek tomu. aby som do tejto knižky zaradila aj zloženie Velkóho švédskeho horkého. Sama som poskytla tento recept niekoľkým ľuďom a výsledok bol prekvapujúci. alebo rozčúlením) akoby ti odvialo." Dna 21. ktorý využíva prírodné liečivé prostriedky a žije v Kosinici pri Bodamskom jazere. že ma mnohí nabádali. alebo nie. že som začala piť víno na srdce a dosiahla som neuveriteľné výsledky.1179). nemohla som sa na to odhodlať. Či bude medom sladiť. nám sprostredkoval niektoré Hildegardine recepty vo svojej knižočke Tak lieči Boh. Z varenia si starosti nerob. R E C E P T NA V f N O NA S R D C E Do 1 litra prírodného vína dáme 10 čerstvých petržlenových stoniek aj s listami. To znamená. Pred desiatimi rokmi som bola operovaná. pri pravých bolestiach srdca ti bude velkou pomocou toto petržlenovo-medové víno na srdce. z ktorého vám tu zacitujem: „Oznamujem vám. Doktor Hertzka hovorí: „Nezálež! na tom. Len si pokojne var to svoje petržlenovo . ho vo svojej lekárskej praxi využíva v širokom rozsahu. či červené. Povedali ml. Len nebuď malicherný alebo úzkostlivý." 61 . Horúce víno na srdce scedíme a hnetf plníme do fliaš. Abatiša Híídegarda z Bingenu žila pred 800 rokmi (1098 . ktoré sme vyplácht! troškou silného liehu. vydanej vo Vydavateľstve Christiana v Steine nad Rýnom vo Švajčiarsku. Ako tzv. Na konci svojho životného diela výslovne dosvjedca a objasňuje. pochádzajú z týchto nebeských obrazov a slov. aby ma bol o tom upovedomil. So heilt Gott (Tak IlecI Boh). ale aj pri skutočných slabostiach. uži jednu. ako sám uvádza. Po 800 rokoch moderna lekárska veda uznala Jej poznatky z medicíny za správne. tn alebo viac polievkových lyžíc za deň a všetko pichanie na srdci (či už ovplyvnené zmenami počasia. ktorý má neobyčajné výsledky. lebo všetky uvedené liečebné výsledky som dosiahla Malým švédskym horkým. dal preveriť údaje z jej videní a cirkevne uznal jej charizmu. K tomu receptu dodávam len to. áno. aké víno použiješ. neškodí a môže sa piť. ktoré kedy napísala. Recept Víno na srdce má skvelé účinky na všetky slabosti srdca a na skutočné ochorenie srdca a doktor Hertzka. že sa s tým musím zmieriť. Už sa necítim slabá. no musí byt prírodné. Med sa pridáva až po prvom zovretí a musí sa tiež povariť. dve. alebo biele. peni sal). pretože si nemôžeš uškodiť. Víno na srdce spôsobilo citeľné zlepšenie a) pri angíne pectorls. januára 1980 dostala som zo salzburskeho kraja list od jednej panej. Recept Velkého švédskeho horkého zaradil do knižky prvý vydavatef bez toho. možno ťa dokonca vylieči. že mám slabé srdce. No nielen pri ľahkých začiatočných bolestiach srdca. bol uvedený skvelý recept pre chorých na srdce. No aj s Velkým švédskym horkým som zaznamenala úspechy.VEĽKÉ ŠVÉDSKE HORKÉ . všetky uvedené choroby a opísané lieky jej zjavil Boh. Potom pridáme 300 g pravého včelieho medu a ďalšie 4 minúty varíme na miernom ohni. ktorá sa vo fľašiach vytvára. ktorá by nemala chýbať ani v jednej kresťanskej domácnosti.

užitočných. Doplnia naše zimné večera a vy si budete spomínať na krásne letné chvíle strávené vo voľnej Božej prírode. verml málo . 62 .trhaf za slnečného počasia) Lubovmk (kvety . neskôr listy) Prvosienka (okolfky kvetov) Fialka. všetky druhy (kvety a listy) Pľúcnik (kvety) Kysllčka (kvety) Zádusnlk. ale len málo) Dlvozel (kvety .Z N A M E N I T Á ČAJOVÁ ZMES PRE RODINU Zbieraf začneme včasné zjari prvé kvety podbeľa. Na jednu šálku (1/4 litra vody) dávame vrchovato čajovú lyžičku bylinnej zmesi. potom zbierame vo všetkých ročných obdobiach.trhaf za slnečného počasia) Pamajorón (kvety a listy) Vhbovka (kvety a listy) Smrek (celkom mladé výhonky) Lipkavec syridlový (kvety.aj bez kvetov) Rebríček (Irhaf za slnečného počasia. listy . listy. stonky a listy) Jahoda (listy): ostružina černicové (výhonky): malina (výhonky) Baza (výhonky. stonky. aromatických a chulných čajov. stonky. stonky) Ruía vo všetkých farbách (len biologicky hnojená!) Byliny sa dobre usušia a neskoro na jesert sa z nich robia zmesi vynikajúcich.aj bez kvetov) Mäta (kvety. zaparíme a krátko vylúhujeme. listy . čim nás príroda postupne požehnáva a obdarúva: Podbeľ (kvety. stonky a listy) Medovka (kvety. trhaf za slnečného počasia) Rumanček {trhaf za slnečného počasia) Kozia brada (kvety) Nechtík (kvety) Lipkavec marlnkový (kvety. neskôr listy) Sedmo kráska Lipa (kvety.len ako korenie (súkvetie-paprasleny) Pŕhľava (prvé mladé výhonky na jar) Alchemllka (kvety a listy) Veronika (kvety.

RADY PRI LIEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB A M P U T Á C I A (fantómové bolesti amputačných kýpfovj Ešte dlho po amputácii. Na miesta. aj deformácie sa napravia v priebehu jedného alebo dvoch rokov. Listy som umyla. musela si zobrať na pomoc palicu. deformáciách klbov a ich opotrebovaní. prikladáme na štyri hodiny obklady zo Švédskeho horkého. najlepšie v kávovom mlynčeku alebo v mlynčeku na mak či strúhanku. Pri zápaloch klbov sa používajú parné obklady z prasličky (pozri str. 10 dní necháme na slnečnom alebo teplom mieste. zohriať a použiť na dva rfalšie kúpele. Preto som obklady priložila ešte nasledujúcu noc a na našu radosť opuchlina zmizla (boľsevnik je jedovatá rastlina. kúpeme sa 20 minút. Všetky bolestí v kolene sa stratili. Štrnásť dni som jej prikladala kapustové listy. zavesíme a vysušime. prekl. 63 . Touto tekutinou natierame kýpeť po amputácii. aby nevznikli vyrážky. Odporúča sa prikladať na noc tymlanové alebo plavúnové vankúšiky. Rastlina má veľké okollkaté kvety so zeleným alebo jasnoružovým nádychom. ktoré sa prežehlia horúcou žehličkou. Spôsob použitia. že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol po jedle. a tie zaúčinkovali od prvého dňa. ktorú lúhujeme pol minúty. Suchý koreň sa zometie na prášok. teplé sa priložia na bolestivý kĺb a ovinú šatkou. Bolesti síce trošku povolili. sa vyskytujú silné fantómové bolesti. Ľanové vrecko naplníme 100 až 150 g uvedenej byliny. Na lúkách a na medziach vyniká mohutným vzrastom. Vykopeme ho v októbri. Nuž priniesla som listy boľševníka. rozvaľkala na doske a priložila cez noc na choré koleno. pozn. Skúsenosť ukájala. ARTRITÍDA. ich v pomerne krátkom čase odložia Na to treba pif ráno pol hodiny pred raňajkami a vefier pol hodiny pred večerou šálku záparu z prasličky. Nesmieme zabudnúť: pokožku treba predtým natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou a po obkladoch napudrovať. bolesti sa pomaly stratia. Vyskytuje sa aj vo svetlých. na druhý deň sa zohreje. Našej 93-ročneJ starej mame odrazu opuchlo ľavé koleno a začalo ju veľmi bolieť. Z týchto Štyroch šálok sa do Íroch pridá po jednej polievkovej lyžici švédskeho horkého a rozdelia sa tak. zalejeme 38 až 40 % obilnou pálenkou.J. ktorú možno dostať v homeopatických lekárňach. Cez deň treba vypiť štyri šálky pŕhľavového čaju pripraveného rovnako dlhým lúhovanlm pŕhľavy. kde sa objavia bolesti. Naša 94-ročná starká ďalej chodí bez palice. ale chodiť nemohla. kiori chodia s bariami čí palicami. Veľmi odporúčam urobiť si raz mesačne prasllčkový sedací kúpeľ zo 100 g byliny. Kýpte treba tnkrát do týždňa kúpať v dúékovom (tymianovom) kúpeli (prvý kúpeľ sa môže ešte dva razy zohriať). Boľsevnik nájdeme na všetkých medziach. 33}. Lepšie znášať bolesti nám pomôže aj natieranie klbov esenciou z kostihoja. Vodou na kúpanie možno ešte dva razy zaliať byliny. často mnoho rokov. Chorí. Tieto ochorenia sa dajú liečiť. Fľašu naplníme po hrdlo na kolieska nakrájanou cibuľou. či už v kolenách. KOXARTRÓZA (chorobyklbov) Predložené návody slúžia pri zápaloch klbov. Rovnako dobre pôsob) cibuľová esencia. Veľmi pomáha aj Ôaj z podzemku kosatca žltého. že kasa 2 kostihoja (pozn heslo Kostihoj. Okrem kapustových a kelových listov úprimne odporúčam predovšetkým obklady z listov boľsevnlka borsfcového. Na noc sa bylina dá do studenej vody. str. ktoré sa neskôr strácajú. no ani s ňou nevládala chodiť. Na kúpeľ treba plnú hrsť dúšky materinej. Polovica čajovej lyžičky tohto prášku sa dá na noc do 1/4 litra vody a cez deň sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Len opuch bol ešte viditeľný. Môžeme si ju ľahko pripraviť aj sami. Nasledujúci deň už starká mohla chodiť. potom nalejeme do fliaš. ARTRÓZA. Hoci inak bola veľmi pohyblivá. kefou umyjeme. alebo v Iných kfboch. Zlepšenie nastáva aj po obkladoch z kelových alebo kapustových listov. nemôže sa prikladať na poranené miesta. 19) zmierňuje bolesti. vlhkých a zmiešaných lesoch i v lužných lesoch. kopcoch a lúkách.

scedíme a pijeme po dúšku pred a po každom jedle. Znamená to. Pred veľkými svialkami. že z jednej tečie trévovozelená šťava a z druhej žltá. Každý chorý na cukrovku sa bude prijemne cítiť aj po týchto šiestich dúškoch. ba môže ju aj vyliečiť. 4 polievkové lyžice listov z brusnice čučoriedkovej (trhať pred dozretím plodov!) sa dajú do 2 litrov studenej vody a napoly sa uvaria. Tu je ďalší ľudový prostriedok. Spočiatku sa dávajú tri šálky studenej vody a tri vrchovaté čajové lyžičky tmela. Aj naše preslávené švédske horké priaznivo ovplyvňuje brušnú slinivku. ale aj na jedli a na ovocných stromoch. Lekársky dozor je v každom prípade nevyhnutný. po 1 diele listov ostružiny černicovej a brusnica čučoriedkovej. chodia ľudia s takými veľkými nákupmi. Usty sa majú zbierať pred dozrievaním plodov. dvakrát denne si pichať inzulínové injekcie a už od detstva stáť jednou nohou v hrobe. sú klinicky vyskúšaným prostriedkom proti cukrovke. ktoíým sa dá brušná slinivka povzbudiť. Cukrovkári by mali skoro zjari denne jedávať tento šalát na obed i na večeru. V tých mesiacoch ho aj treba zbierať.Jedna rehoľná sestra piše: „V apríli som vás prosila o radu. je na dubových a topoľových stromoch. ktoré trvajú dva dni. umyjeme ju a iba potom odstránime kvet. Teda nielen dospelí sú chorí na cukrovku. preto sa tieto 64 . ktoré ochorejú na brušnú silnivku. Pri zbieraní zistime. že je spolu s Infarktom srdca a rakovinou jednou z najrozšírenejších chorôb. že pred dozrievaním plodov listy čučoriedky obsahujú myrtilfn. Po niekoľkých týždňoch užívania sa prejde na dve šálky a o niečo neskôr už len na jednu. Starým dobrým prostriedkom je surové šťava z kapusty. keď sa na lúkách a poliach objavuje púpava. že by nasýtili celý regiment. no aj cibuľa a cesnak nakrájané na chlieb pomáhajú znižovať hladinu cukru. a tým sa dá likvidovať príčina cukrovky. Napnek tejto vynikajúcej vlastnosti listov brusnice čučoriedkovej nesmie liečenie ostať bez lekárskej kontroly. Včasné zjari. ako aj každodenné požívanie čerstvej mrkvy. Na zníženie obsahu cukru v krvi možno odporučiť aj zeler. takže keď sa pravidelne užíva. nadišiel čas pre každého chorého zbaviť sa počas štvortýždňovej kúry cukru. Baza patri k najstarším ľudovým liekom. treba ju odrezať až pri koreni. Stonka chutí spočiatku horkasto. Uečivó účinky brusnice čučoriedkovej (čučoriedky) závisia od správneho zberu. Pracujem teraz v dome dôchodcov a mnohým starým ľuďom som liečivými rastlinami pomohla. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kíinzle hovorí. teda dostanú cukrovku. Keď zjeme 10 až 15 stoniek denne. Keď je púpava v apríli a májt v plnom kvete. za deň treba vypiť 1. Rada by som upozornila všetkých cukrovkárov na prostriedok. lo znamená šesť dúškov za doň. Musím vám s radosťou oznámiť. môžeme docieliť totálne zníženie hladiny cukru.sa na prípravu Čaju nesmú používať. Aj imelo má veľmi dobrý vplyv na brušnú slinivku. Imelo sa dáva na noc do studenej vody." CUKROVKA (diabetes) Cukrovka sa dnes tak rozšírila. V tomto prípade používame prhľavový extrakt. Jednu čajovú lyžičku puškvorcového koreňa zalejeme na noc studenou vodou. Ak sa zbierajú v pravý čas. že som po pol roku nemala v kĺboch žiadne bolesti a operácia už nie je potrebná. 3 diely nátrznika zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov. Nemohla som pre bolesti v noci spávaf. ale trpí ňou aj veľa detí. dobre umyť a pripraviť z nej šalát. Biele plody . Keď sa včasné zjari objaví prvá zelenina. treba urobiť v kúre prestávku a prejsť na zeleninu. „Cukrovka sa dosť rýchlo vylieči týmito rasllinami: 3 diely kuklfka mestského. Vera dnešných chorôb dokazuje. že sa musia obmedzovať v detských hrách. ráno trošku prihrejeme. Je dokázané. Cukrovkárom sa odporúča aj čaj z výhonkov a listov bazy. Takisto znižuje obsah cukru v krvi. zaparí sa a nechá tn minúty postáť. Na vašu radu som denne pila 4 šálky čerstvého pŕhľavového čaju s tromi čajovými lyžičkami a jednou polievkovou lyžicou švédskeho horkého. ktorý dostať v homeopatických lekárňach a v drogériách. Imelo je liečivé od začiatku októbra do začiatku decembra a v marci a apríli. Kôš s chlebom treba postaviť vyššie a nadmernú stravu obmedziť. Vetvičky a listy sa nadrobno porežú. pomáha aj pri cukrovke." Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi. a ten nielen zníži vylučovanie cukru. ale môže chorobu úplne vyliečiť Myrtilín z čučoriedkových listov sa právom nazýva „rastlinný inzulín". Keďže puškvorcový koreň vylieči brušnú slinivku zo všetkých chorôb. Pije sa trikrát donne jedna šálka. cukrovka sa ani nemôže vyvinúť. táto chuť sa postupom Času stráca.5 až 2 litre. Príjemnejšia a krehkejšia je púpava so žltou šťavou. Príčinou ochorenia je nadmerné a nezdravé stravovanie ľudí. najmä deti.pabobule . držať prísnu diétu. Najliečivejsle. Trháme celú stonku aj s kvetom. Aj pŕhľava má dobrý vplyv na brušnú slinivku. že blahobyt na nás v žiadnom prípade nevplýva dobre.

Musí na nich bezpodmienečne zostať šupka. V apríli 1977 mt telefonovala jedna pani z Viedne a povedala. ktorú treba veľmi dobre požuť.za najlepší prostriedok proti črevným červom. Ketf má dieťa hlísty. ■ Aj por |e vhodný pre ľudí chorých na cukrovku. a to raz mesačne. Zakryjeme a necháme 24 hodín stáf.jej jadrá .kvapky odporúčajú pri cukrovke. Pridržiaval sa rád z mojej knižky. Pri prednáške sa táto pani prihlásila a povedala: . Použitie všetkých týchto liečivých rastl In a diétnej zeleniny je. aby používala uvedené rastliny. Koncom septembra 1977 som mala na hasenleitenskej fare vo Viedni prednášku. nalejeme do fľaše a pijeme ráno a večer po dúškoch. Dobre sa umyje. Podľa vašej knihy začal užívať čaje z bylín.. ČKANIE Príjemným a rýchle pôsobiacim prostriedkom proti čkaniu je nesladený Čaj z kdprových semien.sa denne môže s chlebom jesť na večeru. Takto si pripravíme mimoriadne chutný nápoj: 500 g póru nadrobno pokrájame až po zelené končeky a zalejeme 0. aby som jej pomohla.Bola som tridsať rokov chorá na cukrovku. Istý praktický lekár z Horného Rakúska pomohol chorej na cukrovku týmto receptom: 3 veľké cesnakové hlávky sa rozmliaidia. dajú do litrovej frase. dospelému 20 až 30 jadier. Hadomor sa na kuchynské potreby pestuje v zeleninových záhradkách a nie je totožný s kostihojom.7 litrom bieleho vina. Dodržiavala som rady pani Trebenovej a od augusta mám normálnu hladinu cukru. pod lekárskou kontrolou. Riadila sa presne mojimi návodmi. Na obed sa odporúča ako šalát. Scedíme. dáme mu 10 až 15 jadier.až na lupienky . Lekára prekvapil pokles hladiny cukru. Aj pri pásomnlcovej kúre sú tekvicové Jadrá najlepšie. Vylúhovaný pór si dáme na chlieb a zjeme. Každý deň pred raňajkami treba vypiť jednu čajovú lyžičku. preto sa tiež odporúčaHadomor (čierny koreň) je takisto významná diétna zelenina. nevzniknú žiadne ťažkosti. Asi po hodine sa vypije malá lyžička ricfnového oleja." Inžinier z Viedne mal hodnutu cukru 280. že pri lekárskej kontrole jej zistili normálnu hladinu cukru. Proti Škrkavkám pomáha starý domáci prostriedok: mrkva a cvikla. samozrejme. Prosila ma. ktoré znižujú cukor v krvi.Caj z kvetov a stonky čakanky sa používa s veľmi dobrými výsledkami pn tučnota. Pre svoj malý obsah uhľovodíkov je špargľa aj hadomor najvhodnejším diétnym jedlom pre cukrovkárov. podobne ako špargľa. Nadrobno nakrájaný . Cesnak povarený v mlieku pomáha veľmi rýchlo. Koreň čakanky možno odporučiť cukrovkárom ako najlepšiu diétnu zeleninu. Aj vylisovaná šťava z čerstvých uhoriek znižuje obsah hladiny cukru v krvi. zalejú 1 litrom ražovice a 10 až 14 dni sa nechajú stáf. Poradila som jej. Začiatkom augusta mi s radosťou oznámila. že mu hodnota cukru klesla na 130. Ak treba v prípade neúspechu podstúpiť novú kúru. Vypudenie škrkaviek napomáha nielen surová stáva z kapusty. Obe možno podávať dobre omastenô a posypané strúhankou. úspešné len vtedy. Môžu sa trikrát denne užívať po jednej čajovej lyžičke s malým množstvom bylinného čaju. 80 až 100 jadier sa na štyri razy dôkladne požuje a po pol hodine sa vypije pol polievkovej lyžice riclnového oleja. keď chorý presne dodržiava predpísanú diétu na cukrovku. . Pravdaže." Poslucháči ju odmenili búrlivým potleskom. Na lekárskej kontrole zistili. aby sa trošku zmiernila horká chuť. ktorý má tiež čierny koreň. že je už tridsať rokov chorá na cukrovku. podobne ako šalät z envldie. Známa z Gundetlingu v Bavorsku ml píše: „Môj dobrý známy bol dlhé roky chorý na cukrovku a denne dostával injekcie. ale aj užívanie chrenu a cibule. Jednu čajovú lyžičku semien zaparíme 1/4 litrom vriacej vody a necháme tri minúty lúhovaf. Č R E V N É P A R A Z I T Y (helminty) Odpradávna platia semená tekvice . Denne pijeme dve šálky tohto zaparu. Dodržiava sa prísna diéta. Pre veľkolepé hĺbkové pôsobenie švédskeho horkého na organizmus možno odporúčať Štvorho­ dinové obklady na brušnú slinivku.

V starých zelínkárskych knihách nájdeme zmienku. Dospelým dávame 100 g na jeden sedací kúpeľ. Ráno sa výluh prihreje s naleje sa do termosky vypláchnutej horúcou vodou. Najpriazrivejší vek je od Štyroch do siedmich rokov. lebo podľa mienky pána profesora bola veľmi chúlostivá. Cez noc sa vylúhujú v studenej vode. bez cukru. prasličky a p y šteká obyčajného v rovnakorr pomere.Ď A S N O (choroby ďasna a uvoľňovanie zubov) Odporúča sa použivaf tieto byliny: dubovú kôru. pn ktorých sa súčasne užíva teplý prasllčkový čaj. Presne po 14 dňoch sa mi fistula na Kcí zahojlla a už som viac nemala bolesti. Pre vysoký obsah trieslovín niektorí ľudia medvedicu neznášajú. sa dá 10 až 20 ml 10 % roztoku kólia sulfurata (najlepšie čerstvého) pripraveného v lekárni a pri kúpaní sa predkožka zľahka zaťahuje dozadu. vo veľmi ťažkých prípadoch jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého v zápare rumančeka. 2vonka umývame postihnuté miesto odvarom zmesi zadusnika brečtanov!toho. názov . veľmi rýchlo vyháňajú obličkový a mechúrový piesok a kamene. FISTULY ■ Vnútorne užívame trikrát denne jednu čajovú lyžičku. alchemllku. ktorá je dobrou náhradou. Tinktúry a esencie). Na 1/2 litra vody sa dajú dve kopcovité lyžičky bylín. urobí sa Im nevoľno a stratia chuť do jedla. existuje metóda. po umytí potneme évedskym horkým. zmiešané v rovnakom pomere. Muž ma nahováral na operáciu.pozn." CHRBTICA (poranená) Mimoriadne úspešne tu pomáha masť z llpkavca. lebo rovnako dobre pôsobí proti obličkovým kameňom. Na jeden detský kúpeľ treba plnú hrsť slezu. sedacie kúpele z prasličky. Preto namiesto medvedice možno použiť listy primitívnej sorty hrušky (Mostbirne . ako kúpeľmi vyliečiť fimozu deti. Veľký význam má aj natieranie esenciou z rebríčka a z kostihoja (pozri Všeobecnú časť. no treba ju používať zriedenú. berlínskeho lekára. Ústa sa viac ráz za tíen vypláchnu vlažným čajom. ktorá sa pripravuje podobne ako nechtlková masť (pozri heslo Nechtík lekársky). Príslušné návody na použitie sú priložené.no nevyliečila som sa. Masť vtierame hore-dolu pozdĺž chrbtice. Treba robiť Jeden až dva kúpele do týždňa Často sa úspech dosiahne už po štvrtom kúpeli. Ľudový liečiteľ ml zmiernil bolesti tým. Pre starších mužov už táto metóda neplatí. no ja som na ňu nešla. 66 . no viac ako desaf kúpeľov nemá žiadny význam. na noc priložíme zaparenú prasličku (pozri heslo Praslička a Spôsob použitia). Začnú vracať. Do detského kúpeľa. kúpele možno robiť aj desaťročným. Takto uchránime mnoho chlapcov pred operáciou.nem. Úspech možno dosiahnuť aj kúpeľmi zo slezu nebadaného. teda asi na 50 až 70 litrov. FI M O Z A (stiahnutie predkožky na mužskom úde) Podľa doktora Di'ka Arntzena. Povedala ml: „Neviem opísať bolesti.). piesok v mochúri) Esenciu z pŕhľavy používanú v homeopatii môžeme len úprimne odporúčať. Včasné zjari som si priniesla z prírody prvú Čerstvú pŕhľavu a začala som piť denne tri šálky pŕh lávového čaju. vždy s jednou čajovou lyžičkou švédskeho horkého. Istá päťdesiatjedenročná pani z Bavorska mala dvadsaťosem rokov fistulu na lici na jarmovej kosti. Túto esenciu dostaneme v lekárňach a v drogériách (v Rakúsku). K A M E N E (obličkové kamene. prekl. Úplný kúpeľ). alebo priložíme ním navlhčenú vatu. že ml odporučil surovú stravu a dýchacie cvičenia . ktoré som za týchto dvadsaťosem rokov vytrpela. že pakost smradľavý. ako aj úplné kúpele z dúšky a rebríčka (pozri Všeobecnú časť. Urobíme si sedací kúpeľ z prasličky. Ako som už uviedla v odseku o prasličke. stavlkrv vtáčí a Šalviu. Ďasna možno čajom pomocu mäkkej zubnej kefky aj masírovať. fialka voňavá a medvedica lekárska (rastie medzi brusnicami) veľmi rýchlo a spoľahlivo odstránia obílčkovó kamene. Pripravíme ho studeným nálevom (maceráciou) cez noc.

50 g koreňa valeriány. okrajoch lesov. ktorá odstraňuje koliky a kamene: po 20 g bedrovníka väčšieho. to sú symptómy. keď sa vrátila späť a vzala do ruky nôž. Počas dňa užívame každú hodinu polievkovú lyžicu. k. srdce nemá byť vo vode (voda na kúpeľ sa môže dvakrát prihrlať a znova použiť). rebríčka alebo dúšky. Caj sa. Na 1 liter jablčkovóho vina alebo muštu dáme tri polievkové lyžice bylín. ukáže táto príhoda. Sedacie kúpele). ľubovníka. Žlčníkové kamene na rukoväti noža sa bez stopy rozpustili vo vlhkej reďkvovej mase. KRVÁCANIE (menštruačné krvácanie) Pri silnom menštruačnom krvácaní sa pije ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami zapar z týchto bylín. Denne treba vypiť 2 Šálky čaju z rebríčka. úbytok kostných látok) Dobré výsledky sa dosiahli zomletým alebo práškovým semenom senovky gréckej (tiež pri kostných nádoroch alebo pri zápale kostnej drene). Dáva sa 1 vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 litra vody. Šesťtýždňová kúra šťavou z čiernej reďkvi doteraz vždy pomohla. K O S T I (choroby kostí. brečtanu popínavého. Vynikajúca čajová zmes je po 20 g repíka. ak nešlo o veľmi zriedkavé prípady. Začneme ráno na lacno so 100 g šťavy a počas troch týždňov zvýšime postupne dávku až na 400 g. Nenadarmo ho ľud nazýva „všeliekom". silné kŕče vyžarujúce spod pravých rebier k srdcu a sprevádzané veľkou nevoľnosťou. na nezastavaných miestach. necháme za studená lúhovať. všetko sa dobre zmieša. ktorý rastie na lesných cestách. kvetov ľubovníka. Tu je Jedna veľmi dobrá čajová zmes. odstavíme a necháme tri minúty lúhovať. po troch týždňoch opäť zídeme na 100 g. Byliny sa dajú do 38 až 40 % obilnej alebo ovocnej pálenky. Ako sa však začudovala. prirodzene. brehoch riek a ktorého kvety vytvárajú od júna do septembra zlatožltó klasové strapce. repíka lekárskeho. teda asi osem alebo deväť ráz. ihlice. generála v pevnosti Trient si dala vyoperovať žlčníkové kamene. Manželka bývalého c. aj keď sa krvácanie normalizuje. Ako rýchlo rozpúšťa reďkvová šťava Žlčníkové kamene. nám dáva vynikajúci čaj proti obličkovému plesku a kameňom. šalvie a prasličky. Okrem toho sa pripravia sedacie kúpele z čerstvých výhonkov smreka. Denne sa pijú tri šálky čaju. na kopcoch alebo aj na medziach. preto sa uchováva v termoske. 20 g vstavača mužského. Od podbrušia sa Šíri dobrý pocit. o nerozpusiné kamene. Horké grganie. Na jednu šálku sa dáva jedna vrchovatá čajová lyžička bylín. nenastávajú žiadne vedľajšie ťažkosti a účinok bylín trvá niekoľko rokov. kúpeľ má trvať 20 minút. kapsičky a brezových listov. len zaparí a vylúhuje 1 minútu.Žlto kvitnúci repík lekársky. Kedže máme v Božej lekárni mnoho byliniek. že na túto chorobu trpia častejšie ženy ako muži. nemusíme isf na operáciu. Na sedací kúpeľ treba 100 g bylín. Caj sa môže užívať. ako aj proti žlčníkovým kameňom. 25 g rebríčka a 25 g šalvie. „kráľom všetkých bylín". Vtedy treba isf na operáciu. Do dvoch dávok sa pridá vždy pol lyžičky zomletých semien senovky gréckej. 67 . 25 g medovky. rozdeleného na Štyri dávky. 25 g pľuzglerky Islandskej. postavia sa na 14 dni na slnečné alebo teplé miesto. nakoniec ich dala vsadiť do rukoväte noža. keď práve Šúpala reďkev. mäty prlepornej a paliny pravej. 25 g kvetu arniky. KONČATINY (trasľavé) Na túto chorobu použijeme 50 g ľubovníka. Tekutina sa má užívať teplá. Raz mesačne si treba urobiť úplný kúpeľ z rebríčka. prišla návšteva. Zloženie zmesi }e takéto: po 20 g listov Jaseňa. rebríčka. Použije sa 200 g bylín. 20 g prvosienky Jarnej a 10 g plodov borievky. vracanie. KAMENE (žlčníkové kamene) Je zaujímavé. potom privedieme do varu. sedacie kúpele treba robiť každých 14 dni (pozri Všeobecnú časť. Reďkev treba odstaviť v odšťavovači. chmeľu obyčajného. Pretože pôsobenie bylín urýchľuje priaznivé liečenie. Baz. Každú hodinu sa užíva 14 až 20 kvapiek v čaji z nižšie uvedených bylín. Pri zápale žalúdka alebo čriev sa reďkvová šťava nemôže užívať. zaparí sa a nechá 3 minúty lúhovať. Boli malé aj veľké a rada ich každému ukazovala. Položila nôž k reďkvám do misky a venovala sa hosťovi.

Zakrátko jej opäť narástli vlasy a pokožku mala hladkú a bez škvŕn. 1 minútu vylúhujeme. jahody a ich šťavy. z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľnú chorobu. surové jabĺčka. rebríček a praslička. zrnkovú kávu. pretože tvoria kyseliny. víno.Pred rokom ma prosila jedna mladá žena o tento recept. alchemllka. 68 . že nám Boh zosiela pomoc prostredníctvom mnohých v lese a na lúkách rozšírených rastlín. vyliečila sa za pol roka. Vodou na kúpeľ možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalšie dva sedacie kúpele. šošovica. Existujú rozličné druhy tejto mučivej choroby: takzvaná červená lupienka. divina. že takúto chorobu môže vyliečiť len diéta a krvästiace rastliny. Keď žena začala užívať zmes Čajov. Tak sa dostal tento zaujímavý recept do mojich rúk. pri druhom type sa pokožka pokryje šupinami podobnými rybím šupinám a tretí druh sa vyznačuje hrubou. že to musíme skúsiť s bylinami. Viac ako rok a pol som tmela na menštruačné krvácanie. Čajová zmes: lOgdubovejkôry 30 g vŕbovej kôry 40 g kozobrady lúčnej 20 g zemedymu lekárskeho 20 g orechových šúp 30glaslovičníka 50 g pŕhľavy 30 g veroniky 30 g nechtlka 20 g rebríčka Všetky byliny sa dobre zmiešajú. Pokožka trošku zmäkla a bolesti sa zmiernili. chvalabohu. Na 1/4 litra vody dáme vrchovatú čajovú lyžičku bylín. Dovolené sú mliečne výrobky a jedlé z nich. KRVÁCAVOSŤ (hemofília) Proti krvácavosti môžeme. ako je hrach. no márne. na ktorej sa trhliny večer prehlbujú. ktorá mala od krku hore veľmi hrubú a kožovitú pokožku. fazuľa. ktoré zbavia telo jedov. konzervovanému masu. ktoré chorá pečeň neznáša. šaláty prichutenó kyslou smotanou. Táto choroba vzniká funkčnou poruchou pečene. varená hovädzina. gynekológa. Z tohto čaju sa denne po dúškoch vypije 1 1/2 až 2 litre. ktoré trvalo 14 i viac dni. Z pokožky sa denne odlupuje množstvo šupin a sypú sa z nej pri každom pohybe. na noc sa dajú do studenej vody. keď som po fažkom ochorení na týfus začala krvácať a nedalo sa to zastaviť. mušt. údené a bravčové mäso a z nich varené polievky. Pred rokmi som sa dopočula o 38-roČnej žene. nasledujúci deň sa voda prihreje a vleje do dobre temperovanej vody kúpeľa. praskajú a spôsobujú človeku ťažké útrapy. Denne treba vypiť aspoň štyri šálky čaju rovnomerne rozdelené na celý deň. takisto Čiarne ríbezle. Ak je možné. čokoládu. ľahké máso ako teľacie. že ju po krk zaviazali do nylonového vrecka. údeným rybám. V nemocnici jej chceli zmierniť bolesti tým. Odvtedy som vyliečila mnohých ľudí trpiacich na lupienku. kakao a včeli med. grapefruity. ľahko stráviteľná zelenina a ako náhrada za čerstvé ovocie denne veľa jablkového kompótu. vlasy jej povypadávali a život sa jej stal nekonečným utrpením. Kúpeľ má trvať 20 minút. úspešne zakročiť týmito rastlinami: veronika. lá sa vyznačuje jedovatými. Okrem toho treba robiť z týchto bylín sedacie kúpele. Zaparí sa a tri minúty lúhuje. a dodržiavala diétu. strukovinám. všetky druhy kyselín. L U P I E N K A (psoriáza) Zo všetkých kútov Rakúska a Nemecka prichádzajú a hľadajú pomoc tí. hydina. S tým sa spája mimoriadne silné svrbenie. Vedela. Byliny som užívala presne štyri týždne a mesačná pravidelnosť sa normalizovala. na šálku sa dáva 1 vrchovalá čajová lyžička bylín. kapslčka. Mala nepredstaviteľne silno menštruačné krvácanie a už jej robili dva zásahy na klinike jej brata. kožovitou pokožkou. treba použivaf čerstvé byliny. No na jej utrpenie nebolo pomoci. Zmiešajú sa v rovnakom pomere. pomaranče. že okrem užívania bylín treba dodržiavať prísnu diétu na pečeň: zo stravy treba vylúčiť všetky salámy (okrem diétnej). Čaj jej pomohol veľmi rýchlo a takisto aj mne. Každý dúšok telo Ihneď pnjme a spracuje. Treba sa ďalej vyhýbať všetkým druhom rybích konzerv. Bez prerušenia som pila čaj celých päť rokov. červeno ohraničenými Škvmamí. Na kúpeľ Ich treba 100 g. Môj ošetrujúci lekár vtedy povedal. ktoré nervovo zaťažuje každého chorého. čo veríme liečivým rastlinám z Božej lekárne. ako ocot. zaparíme. a všetkým druhom alkoholu. ktorú som jej navrhla. čo trpia na psoriázu. vieme. čerstvé alebo mrazené ryby. citróny. To znamená. My.

chlapec asi trištvrte roka. že istá mladá žena. no choroba sa nezlepšila. Diagnóza lekára znela: Neurodermilis. že Martin je citlivý na všetky trávy. ktorú jej tam mohli poskytnúť. Tu a tam sa ešte poškriabe. ktorá je rozšírená po celom tele. ochorela na túto strašnú chorobu Lupienku dostala po žltačke a ja som predpokladala. Od septembra 1977 začal Martin piť podľa vašej rady asi 1 1/2 litra Čaju proti luplenke.Buďte radi. huby a prach a od toho dostáva vyrážky. Večer sa začala pokožka meniť. hnisavé ruky. ale máme. Od februára 1973 do júla 1978 bol desenzibilizovaný (to znamená. Keď som jej poradila spomínanú liečbu. nedostal žiadnu infekciu. možno povedať. Začiatkom októbra sa začatá liečiť čajovou kúrou a diétou. Spočiatku pil čaj s veľkým odporom. večer sa potom naolejovala. Napokon dcéru vyliečili bylinami. boli aj vo Švajčiarsku.Mamička. Rok 1977/78 bol prvý rok. Krvčistiace byliny spolu s predpísanou diétou aj v tomto pripade pomohli a žena sa po pol roku vyliečila. srdce nemá byť vo vode). Uvedené liečebné postupy pomáhajú aj pri neurodermítis . Tu je list z Mníchova: „V septembri 1977 som vás žiadala o radu ohľadne nášho 13-ročnóho syna Martina. hnisavé ložiská od chodidiel po členky. že lupienka sa celkom stratila. len s najvyššou námahou vydržala osem hodín. že ju vyvolala funkčná porucha pečene. Svoj bylinkový čajik. V októbri 1972 som sa dozvedela. keď chcela ísť medzi ľudí. až si napokon musela nasadiť parochnu. Keď štyri mesiace dodržiavalo môj recept na psoriázu." 69 . nemohol zaspať. ale odkedy pije čaj. Niekoľko ráz bola viac týždňov v nemocnici. Dvanásťročné dievča ju malo od svojho druhého roku. ani som si poriadne neľahol do postele a už som zaspal!' Keď si šiel Martin ľahnúť. V júli sa mu skončila desenzibílizácia. Pri každom pohybe sa z nej sypali šupiny. Od januára 1978 je už bez obväzov a bavlnených rukavíc Teraz chodí do deviatej triedy jazykového gymnázia. Ustavične jej vypadávali vlasy. Pred Veľkou nocou nasledujúceho roka mala už hladkú pokožku a vlasy jej opäť narástli. V ďalšom pripade malo dievča od dvoch rokov znetvorenú celú tvár červenou tupienkou.na úplný kúpeľ dáme 200 g bylín. Najhoršie bolo večné svrbenie. bol dva mesiace v Davose. Lekár povedal: . s dievčatkom navštívili mnohých lekárov.Mamička. že je to len slepé črevo. V septembri 1972 bolo s nim tak zle. Tamojší lekár nám povedal. na predkoleniach. Matka povedala. Co nastalo po tej kúre. zo mňa odchádza veľmi veľa vody)' Raz po 14 dňoch som ho prišla do detskej izby zobudiť a on mi povedal: . z dermatologickej kliniky k ľudovým liečiteľom. Žena. Liečenie napomáhajú a svrbenie miernia aj kúpele zo slezu a prasličky (rastliny sa zmiešajú v rovnakom pomere a cez noc sa nechajú lúhovať v studenej vode . iné deti dostavajú po takej liečbe žalúdočné vredy. aby dieťa zbavili hroznej choroby. žľazy v slabinách opuchnuté ako hotubie vajíčka. že sa sial necitlivým). bolo. Lekári mu väčšinou predpisovali cortison. o ktorom pišete vo vašej knižke. takže chlapec nemohol urobiť bez bolesti ani krok. čo nás neprekvapilo. ako sa mu pokožka vyliečila. že mu čaje robia dobre. vlasy. pretože už vyskúšal toľko veci. Ani pokožka hlavy neostala ušetrená. si popíja v menšom množstve ďalej. Už začiatkom decembra zmizla ťažká vyčerpanosť a únava. Obchodníčka z Horného Rakúska mala telo na mnohých miestach pokryté červenou lupienkou. vyzdravela ani nie po štyroch týždňoch. Telo ho ustavične svrbelo. aby vypil svoju Iľašu čaju. Že po spánku od malička len túžil. že dievča má teraz takú hladkú pokožku ako bábätko. Istú rehoľnú sestru už tridsať rokov trápila lupienka. keď nebol týždne a mesiace chorý Neviete si predstaviť. Zúfali rodičia skúšali všetko možné. bolo hrozné Dennodenné horúčky. Lekári z nemocnice si nevedia vysvetliť. Možno použiť aj masť zo slezu nebadaného. V istej rodtne ochoreli na lupienku dve deti. Jedinou úľavou. vytvárali sa na nej hlboké trhliny.otvorené rany. On už totiž ničomu neveril. ktoré si ona v lete s veľkou radosťou zbierala. že dieťa má túto chorobu od kolísky a niet na ňu iného lieku ako cortison.neurodermitíae (veľký ohraničený svrbiaci zápal kože). Jeho prvé zistenie bolo: . dlhé hodiny. matka troch deti. pef. K tomu všetkému sa odporúčajú kúpele z pakostu smradľavého (výluh). celá zabalila do ľanovej plachty a šla si ľahnúť.' Testy ukázali. kúpeľ má trvať 20 minút. krku a tvári . Mladá žena bola celá pokrytá šupinami. Trinásť rokov sme s nim chodili od jedného detského lekára k druhému. Masf sa uskladňuje v chladničke. Ak ide o chrastavú lupienku. odšťavi sa čerstvý lastovičník a pripraví sa masf z 5 g šťavy lastovičnlka a 50 g bravčovej masti zo sadla. ktorá skoro do polnoci šila pre deti a cez deň pomáhala manželovi pri tapetovaní. že ju až po krk dali do nylonového vreca. ušniciach. aj do polnoci. Keď prvý raz zaspal. že sme ho museli odviezf do nemocnice vo Schwablngu. ako začal prekvitať) Od roku 1978 chodi takmer po štyroch rokoch opäť na hodiny telocviku a je veľmi šťastný. Keď mal sedem rokov. takže pokožka sa začala potiť a zmäkla. musel sa škrabať. opáť malo normálnu tvár. Pokožka sa mu podstatne zlepšila. Podobne sa povodllo aj mlynárovi od Mainzu: Aj jemu odporúčaná procedúra vyliečila červenú lupienku. Nič sa však nezlepšilo.Telo treba denne natierať masťou z bravčového sadla. Pred Vianocami mi oznámila. a denne sa premáhal. Červená lupienka jej skoro celkom zmizla. Rodičia vyskúšali všetko možno. Lekári hovorili o otrave krvi. Nejde nám to do hlavy. Od intenzívnej liečby cortisonom dostal zápal slepého čreva. bol už presvedčený.

Aj tu bolo priebežne vidieť zlepšenie. Aj šťava z tučnolistej skalnlce strechovej (Sempervivum tectorum L. ktorý trvá 20 minút. bielych ohraničených miestach na pokožke a bradaviciach. pri poruchách pigmentu. Ckrem toho treba denne vypiť štyri šálky záparu z alchemllky a oblasť mechúra natierať esenciou z kapslčky. Predovšetkým aj pacient mal istotu. kvety a listy kapslčky sa naložia do ffaše po hrdlo a zalejú sa 38 až 40 % liehom. Jedinečne pomôžu aj sedacie kúpele s kuchynskou soľou. Začala postihnuté miesto častejšie natierať švédskym horkým Približne za šesť týždňov sa nádor stratil. ak sa často používa. Na jeden kúpeľ treba 100 g bylin. N Á D O R Y (nezhubné nádory na pokožke . takže z nich možno pripraviť celkove tri kúpele. nadrobno nakrájame. Návod na prípravu tejto esencie nájdeme v hesle Kapsička pastierska. MOČOVÝ MECHÚR (slabosť močového mechúra) Mnohí ľudia najmä za daždivého počasia alebo pn zostupovaní z kopca nemôžu dobre udržať moč. ktorý od narodenia trpel na reurodermltfdu Mladík si za tie roky neuveriteľne vytrpel. zalejeme 38 až 40 % liehom a postavíme na 10 dni na slnečné alebo teplé miesto. Do dobre zohriatého kúpeľa dáme za hrsť kuchynskej soli a kúpele opakujeme vždy večer dovtedy. NÁDCHA (senná nádcha) Pretože pŕhľava pomáha pri všetkých alergiách a senná nádcha je alergia. získaná v odšťavovači. MATERNICA (obrátená maternica) Denne treba po dúškoch pif štyri šálky alchemilkového čaju. do ktorej sa primiešala čerstvá Šťava zo slezu nebadaného. Švédske horké.V lete í 979 prišiel ku mne z Nemecka odborný lekár internista so svojim 21 -ročným synom. Sedacie kúpele).' Šťava z hrubej stonky nechtfka. keď budeme piť Čaj z pŕhľavy. Nadrobno narezané stonky. V októbri 1979 ho znova prijali na Štúdium práva. môžeme sa v krátkom čase vyliečiť. tri až Štyri šálky počas dňa. vylieči aj tvrdošijné choroby pokožky. ktorú po dĺžke rozrežeme a ňou si natierame nádory. ako upchatie nosa či tlak do hlavy. Prastičkovô kúpele znášal dobre.). Voda na kúpanie sa môže ešte dva razy naliaf na byliny. Súčasne sa Týždenne robia 3 sedacie kúpele z rebríčka: 100 g rebríčka dáme na noc do studenej vody. prekl.hemangiómy) Cédrové alebo cyprusové listy umyjeme. hod mu rohilí dobre na pokožku. nasledujúci deň prihrejeme a urobíme sedací kúpeľ.). stareckých Škvrnách. 100 g na kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. Ustarostená matka sa obávala komplikácií. Touto tinktúrou viackrát za deň nádory natierame. Svalstvo sa oživuje zvonku. ktorý mu chceli operačne odstrá­ niť. Zaparí sa a krátko vylúhuje. TO . Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička byliny. kúpele z pakosta smradľavého slabšie. Táto esencia sa niekoľkokrát denne vtiera do pokožky počnúc od pošvy až po podbrušie. tiež pomôže odstrániť nádorčeky. Okrem toho odporúčam sedacie kúpele z kapslčky. Tu pomôžu predovšetkým teplé sedacie kúpele z rebríčka alebo prasličky. pozn. prispieva k postupnému vyliečeniu. pričom doň pridáme tri čajové lyžičky švédskeho horkého. Na suchú pokožku používal masť „hamotum" (výťažok z listov Hamamels virginiana. Spomenuté šťavy a tinktúry su dobrými pomocníkmi aj pn odstrartovan i materských znamienok. 10 dní sa všetko nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. kým slabosti mechúra nepominú. Dvojmesačný chlapček mal na prsiach nádorček veľký ako polovica šošovice. naložíme po hrdlo do fľaše. čo pôsobilo veľmi prijemne. Pn používaní čerstvých bylin ma! silné reakcie. že vyzdravie.

má radosť z pohybu na Čerstvom vzduchu. „Len glg musím vypifľ hovorieva jej šibalsky. ktoré má prekvapujúco dobré účinky. Z jedného kúpeľa možno prihnevaním urobiť celkove tri kúpele (pozri Všeobecnú časí. Zhrubnutá stonka sa naspodu nareže a necht sa opakovane natiera jej Šťavou. Lámavé alebo poškodené nechty natierame cibuľovou Šťavou alebo otavou z blyskaca Jarného. ktorý bol pripravený z 50 g bylin (na noc sa dajú rastliny do studenej vody. umyjeme a odstavíme v odšťavovači. Cibuľu možno aj odstaviť Úspešne sa používa aj šťava blyskáča. Okrem toho dlefa denne vypilo po dúškoch šálku pŕhľavováho čaju. Cibuľa sa prekrojí a prekrojenou plochou sa necht častejšie natiera. Denne si potom prikladáme na záhlavie na 4 hodiny obklady zo švédskeho horkého (pozri heslo švédske byliny. Za slnečného počasia natrhané kvety rebríčka sa dajú do 38 aí 40 % liehu a nechajú sa 14 dni stáť na slnečnom mieste. Vytekajúcou šťavou niekoľkokrát denne natierame choré miesto. NECHUŤ DO J E D E N I A U D E T Í Mladá malka nariekala. O B L I Č K Y (zápal a hnisanie obličiek) V týchto prípadoch sa užívajú nielen bltzny kukurice. hluchavnik žltý a sedacie kúpele z prasličky. treba si urobiť úplný kúpeľ z dúšky z 200 g bylin. Dva až päť listov skainice rozrežeme po dĺžke a uložíme vedľa seba na tanier. je unavený. pred spánkom sa macerát prihreje a pndá do kúpeľa na nohy alebo ruky. 53). Listy možno odstaviť v odšťavovači. krátko vylúhujeme. lámavé nechty alebo poškodené) Pri zápale nechtového lôžka sa za studená pripraví 50 g slezu nebadaného. plazlvec pasový. Bleskovo sa to zmenilo. ale sa aj pije mlieko so slavikrvom vtáčím (3 až 4 šálky denne). O P A R (opasec. Kvapky kysličky zriedime aspoň v trojnásobnom množstve čaju. kúpeľ má trvať 20 minút. keď na moju radu ponorila matka svoje dieťa do lymlanového kúpeľa (dúšky materinej alebo tymianovej). V jednej starej knižke o liečivých rastlinách je tento recept: 71 . srdce nemá byf vo vode.na šálku sa dáva t vrchovatá čajová lyžička . že jej syn trpí chronickou nechuťou do jedenia. Natešená matka rozprávala. str. rastúceho na okraji lesov a lúk. nemá dobrú náladu. Úplný kúpeľ. Kúpeľ má trvať 20 minút. málo sa pohybuje a pod ocami má výrazné čierne kruhy. ktoré ako koberec pokrýva pôdu našich ihličnatých lesov. s ktorými možno v byle pracovať. hluchavka biela. ktorého si na deň pripravíme 3 alebo 5 šálok.NECHTY (zápal nechtového lôžka. Chorý pocíti prijemné účinky už po prvom natretí. byliny možno zaliať ešte dvakrát vodou. Vodu z kúpeľa možno ešte dva alebo tri razy použiť. nechce chodiť na prechádzky. zaparíme. OBRNA TRASĽAVÁ (Parkinsonova choroba) Čerstvé listy kysllčky. Dostalo chuť do jedenia. Súčasne treba potierat chrtticu čerstvou Šťavou z kysličky a striedať ju s trinktúrou z rebríčka. herpes zoster) Jemná šťava skalnlce strechovej rýchlo odstráni bolestný opar. Nechtovó lôžko natrieme nechtlkovou masťou a priložíme naň obklad zo švédskych bylin. Každú hodinu užívame 3 až 5 kvapiek zriedených v rebríčkovom čaji. že svoje dieťa nemôže spoznať.zaliaty horúcim mliekom sa teplý pije po dúškoch. 9). Ak sa okrem trasenia objaví určitá meravosf končatín. vcelku možno z bylin pripraviť tn kúpele). Stavikrv. necht sa musí natierať dlhodobo. Jednorazovým natieraním sa nijaký výsledok nedosiahne. čerstvo natrhané kyslička. Na jednu šálku dáme jednu vrchovatú Čajovú lyžičku rebričkových kvetov. slr. z prechádzok a celkom žartovne svojej mamičke pripomína pŕhľavový Čaj.

Pije sa jedna šálka donne. vznikajú väčšinou narušením pečene. dáme na ľanové plátno a prikladáme na opar. fajčenie a pitie zrnkovej kávy sú prísne zakázané. znetvorená (pokrútená) vár a akustický (sluchový) klam. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku imela dáme na noc do 1'4 litra studenej vody. fialku voňavú a yzop zmiešame v rovnakom pomere. takisto obklady zo švédskych bylín na oblasť obličiek a vlhké studené obklady na srdce. Obklady prikladáme na chorú pečeň a obviažeme ranovou šatkou. PĽÚCA (rozdutiepľúc-emfyzóm) Emfyzém pľúc. kuklik mestský. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylín zaparíme 1/4 litrom vriaceho jablčného muštu a 3 minúty lúhujeme. Týmto čajom možno odstrániť uvedené symptómy (príznaky). strach. P O R Á Ž K A (stav po porážke s príznakmi ochrnutia) Najprv treba zaviesť liečebnú kúru Imelom: šesť týždňov pijeme tn šálky. Do šálky macerátu môžeme ešte doliat pol šálky vody. Vlažný odvar starostlivo nanášame na choré miesto. koreň rebríčka bertrámového. alebo ho priirievame vo vodnom kúpeli Ľubovník. Zvyšky rastlín fahko prihrejeme. levanduľa. 72 . Druhá možnosť. nátržník husí.Na jednu šálku sa dáva slabá čajová lyžička kôry z bazy (väčšie množstvo spôsobuje vracanie alebo hnačku. Tlak pečene klesne a postupne sa stratí aj znepokojujúca dýchavičnosť PORÁŽKA (predchádzanie) Príznaky tejto choroby sú: veľký nepokoj. veronlka. Tlak z pečene sa dvíha hore k prieduškám. Mierne prihrejeme a pijeme po pol šálke trikrát denne po jedle. Aby nebolo treba čaj cez deň prihrievať. ráno trošku prihrejeme a scedíme. šalviu. Toto množstvo pripravíme viac ráz za deň a pijeme.25 g dubové) kôry 10 g alchemllky 20 g ovsa 10 g rumančeka 25 g šalvie 10 g komonlce Do t litra studenej vody dáme 4 polievkové lyžice dobre zmiešaných bylín. Z tohto čaju sa pije jedna šálka 3red obedom a jedna po obede. všeliek hojivý. dáme ho do termosky vypláchnutej horúcou vodou. medovka. sprevádzané dýchavičnosťou. Možno ešte odporučiť túto čajovú zmes: koreň angellky. pľúcam a srdcu. ako aj srdcová astma a ochorenie štítnej žľazy. Spôsob použitia) a na noc obklady zo zaparenej prasličky. takže opúchajú a začínajú sa zväčšovať. preto treba používať veľmi slabé dávky) a cez noc sa maceruje. ráno trošku prihrejeme a scedíme. majorán. koreň valeriány. iri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku denne. kvety levandule. rozmarín a šalvia sa zmiešajú v rovnakom pomere. nátržník vzpriamený. rozmarín. Stály tlak pečene na citlivú štítnu zrazu na nej spôsobuje chorobné zmeny. polovica pol hodiny pred raňajkami a polovica po raňajkách. Alkohol každého druhu (jedinú výnimku tvori švédske horké).v dôsledku nahromadenia kvapalín v tkanivách) Na jednu šálku vody dáme dve čajové lyžičky nadrobno nasekaných koreňov Ihlice tŕnistej. uvedieme rýchlo do varu. Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 litrom vriacej vody a nechá sa krátko lúhovať. ako odbúrať edémy. Možno užívať imelo v studenom náleve ráno a večer po jednej šálke a dve šálky záparu Šalvie cez deň. V takomto prípade pijeme ráno šálku čaju z plavúňa a cez deň si priložíme na štyri hodiny obklady zo Švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny. O P U C H Y (edémy . odstavíme a necháme tri minúty lúhovaf. Cez noc necháme stáť v studenej vode. je použiť kôru z kmeňa alebo vetiev bazy. Ku všetkým prípadom treba privolať lekára! Odporúča sa striedmosť v jedle a pomalé prechádzky prírodou.

Mlieko sa scedi. hnisavý zápal prstov) Prsty viackrát denne kúpeme pol hodiny v rumančeku.pri esenciách . ako rýchlo byliny pomáhajúl" P O T R A T (predčasný pôrod) Veľa žien často predčasne porodí. Keď som bola minule. kým došiel lekár. čo pila šalviu. zaparia vriacou vodou. čo s tým má robiť. ba mesiacov na večeru." povedala som s úsmevom. Takúto polievku treba jesť niekoľko týždňov. Zaparí sa. rozprávala mi jedna stará pani. nemôžu svoje dieťa donosiť. POTENIE (nočnépotenie) Ako domáci prostriedok proti nočnému poteniu sa už dávno preslávila šalvia Zaparí sa a ráno sa na lacno pomaly pije. necháme cez noc v studenom vine a ráno uvedieme do varu. Frasa sa naplní po hrdlo bylinami a zaleje buď 38 až 40 % ovocným alebo obilným liehom . P R S T Y (zápal prstov. že veľmi trpí nočným potením a nevie. Ak by sa pri tom otvoril vred. Byliny posilnia celý organizmus. sa už v noci nepotila! „Ale mne sa vidí. Na noc sa môže dať chorému pod hlavu vankúšik naplnený suchým papradím bez stoniek. Nakoniec Ich natrieme masťou proti vredom a obviažeme gázou. Po prebudení nemohla rozprávať a ľavé viečko jej previslo do polovice oka. ráno sa výluh bylín prihreje a vleje do vody na kúpanie. ktorý sme našli v zelinkárskych knihách. Iblôu lekárskeho.alebo pri bylinnom oleji za studená vylisovaným olivovým olejom. koreňa paprade samčej a kvetov bazy čiernej. Ako doplnok sa robia sedacie kúpele z rebríčka a prasličky zo 100 g bylín a úplné kúpele z 200 g dúšky na kúpeľ. Prsty ponoríme na dve hodiny do vlažného vina s bylinami. Každý týždeň sa má použiť na kúpeľ len jeden druh bylín. Byliny sa cez noc máčajú v studenej vode. je táto čajová zmes: vezme sa po 20 g šalvie. Listy sa zaparia. že po štyroch dňoch. Všetko sa potom postav) na slnečné miesto alebo neďaleko tepelného zdroja. Ihnerf sme iej dali podľa Kneippovho návodu tri alebo Štyri razy studený obklad na čelo a oči. nechá sa králko vylúhovať a dlhší Čas sa pije jedna šálka pred raňajkami. Ochrnula Časí tela sa natiera oživujúcimi esenciami z rebríčka. priložíme na prsty na obviažeme ľanovým plátnom. bolo všetko v poriadku. Po niekoľkých dňoch som stretla paniu na prechádzke: Nemohla uveriť. pri úplnom kúpeli oslava srdce nad vodou. a tým odstránia nočné potenie. Bude sa varmi dobre cítiť. valčekom na cesto rozvaľkáme na kašu a priložíme na zapálené miesto s ružou. Z listov sa dá pripraviť aj zapar (listy sa porežú. alchemllky a prasličky.Obklady zo švédskych bylín na záhlavie pomáhajú prekrviť a oživiť mozgové bunky. kapslčky alebo dusky Odporúča sa aj vtleranle dúškovóho oleja alebo ľubovnfkového oleja. v Kneippových kúpeľoch na liečení. Použitou vodou na kúpanie možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalší kúpeľ. tak ako každý rok. potom naškriabeme prášok z kriedy. Potom už žena sotva potretí. Odníma telu látky. Ak prsty hnisajú. Mladé výhonky s tromi lístkami sa varia v mlieku. Kúpeľ má trvať 20 minút. Na 1/2 litra bieleho vina dáme 15 g bylin. Iný starý domáci prostriedok je zmes rovnakých dielov bed rovník a vôčšieho. rozmieša sa v ňom žílok a nakoniec sa pridá zápražka z kúska masla a múky. Odporúčala som jej vypiť pred spaním šálku šalvie. Na obed dostala ľahkú stravu. Tieto ieny by mali siahnuť po rebrlčkovom a alchemllkovom čaji a užívať dve až tri šálky denne. Ochrnuté miesta sa oživujú obkladmi z teplých listov kostihoja. Najhodnotnejší prostriedok proti možnému poteniu. teplé sa zabalia do ľanového plátna a priložia. Podľa starého domáceho receptu treba povariť cesnak v mlieku a v tejto tekutine kúpať prsty pol hodiny. Naša deväťdesiatštyriročná starká utrpela ľahšiu porážku. krátko vylúhujú a z vychladnutého zéparu 73 . RUŽA Čerstvé listy podbeľa umyjeme. „že predsa len musíte veriť. ktoré spôsobujú potenie. treba robiť kúpele v rumančekovom čaji. pri večeri sedela už na svojom mieste pri rodinnom stole. No pomôžu aj mladé výhonky hrabú. ktorý sa často vysádza ako živý plot okolo domov. dáme na ne ako obklad kašu z ľanového semena. ľubovníka.

alebo by obklad silno zaúčinkoval na citlivé miesta. Keďže sa znova začína rozvíjať chov koni. Na jeden kúpeľ sa dáva 100 g bylin. kíby a bedrá. Niekedy už môžem prejsť po byte niekoľko krokov a nemusím sa držať nábytku ani stien. Známa ml písala. Odstraňujú každý zápal ruže. považovanú za nevyliečiteľnú. Týmito esenciami natierame chrbticu. že ruža zmizla. samozrejme. nie sú už také bolestivé. rumančeka a rebríčka natrhané za slnečného počasia založíme takisto ako kapsičku. naplníme do trase až po hrdlo a zalejeme 36 až 40 % liehom. hoci ešte len malý. Casio sa mu potom veľmi polepši. Po kúpeli treba odpočívať hodinu v posteli. do ktorého chorého zabalíme. možno si ho niekde zadovážiť. zalejeme 40 % liehom a získanú esenciu používame na natieranie. aby som si denne večer natierala chrbticu esenciou z rebríčka. Denne . Listy treba umyť. ktorá vychádza z boľševnika. nohy ráno a večer esenciou z kapsičky a dávala si obklady zo švédskych bylín na podbrušie. šalvie. Podobne umyjeme kefkou korene kostlhoja. Zväčša však chorý pocíti pôsobenie liečivej sily. Aj túto vodu možno použiť tn razy za sebou. Cez deň v priebehu šiestich hodín užijeme každú hodinu 3 až 5 kvapiek zriedených čajom. Takisto sa dajú využiť aj listy kelu a kapusty. Táto voda z kúpeľa sa môže použiť ešte dva razy. rebríčka. Menštruáciu dostávam každé tri až päť týždňov a trvá už len tri až päť dni. pridáme do nej niekoľko kvapiek oleja. rumančeka. každý druh osobitne. nadrobno ich nakrá­ jame. spojenú s ochorením mechúra a podbruôla. Osobitným liekom na túto chorobu. Je to úspech. Okrem toho treba piť ráno a večer po šálke rebríčkového záparu. ako jeden starý ovčiar pomohol mnohým chorým vyliečiť sa kobylím mliekom z tejto beznádejnej choroby. že na ťažké choroby treba používať Čerstvé rastliny Na zimu sa rastliny sušia. Listy skalnice možno tiež rozrezať po dfžke a položiť ich šťavnatou stranou na tanier. Aj keď zlepšenie ide len z kroka na krok. Vnútorne sa užíva jedna šálka záparu z veronlky pol hodiny pred raňajkami. dúšky a prasličky. kým kontrola u lekára nepotvrdi. je kobylie mlieko. a to až dovtedy. ešte ho zavinieme do osušky a necháme ho jednu noc ležať v obklade. týkajúce sa užívania liečivých rastlín. lebo viera a útnosf v liečivé rastliny je darom nášho Stvoriteľa chorému ľudstvu. Kvety natrhané za slnečného počasia naplníme po hrdlo do fľaše. Opäť zdôrazňujem.sa robia obklady). Listy sa odstavia v odšťavovači a zapálené miesta sa ľahko potrú šťavou. treba priložiť na kríže kaäovitý obklad z múčky kostlhojového koreňa. Zaiejú sa ňou byliny a celé sa to prihreje. „Vašu radu.Ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami pijem Čaj z vfbovky so švédskym horkým. Skleróza multiplex je veľmi tvrdošijná choroba s mnohými sprievodnými ochoreniami. Nakoniec pripájam správu chorej na sklerózu multiplex. Vytekajúcou Šťavou z listov sa natiera ružou zapálené miesto. Umyjú sa. Súčasne by som pri skleróze multiplex chcela obrátiť vašu pozornosť na stravu. rozvaľkať valčekom. začínajú dobre účinkovať. zalejeme za studená lisovaným olivovým olejom (olej musí byliny zakrývať) a necháme stáť 10 dní na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. V jednom týždni možno použiť na kúpele len jeden druh bylín. som poslúchla. Nové liečivé výsledky sa získali obkladmi z boľéevnika borščovóho na celé telo (listy sa považujú za najlepšie krmivo pre zajace). SKLERÓZA MULTIPLEX (všestrannáskleróza) Aj na túlo takzvanú nevyliečiteľnú chorobu sú v Božej lekárni prostriedky. rumančekovým alebo tymlanovým olejom. Čerstvé listy kysllčky odšťavíme v odšťa­ vovači. človek sa nesmie vzdávať. Kostihojová múčka sa s horúcou vodou zmieša na kašu. Potom ju postavíme na 10 dní na slnečné miesto alebo k tepelnému zdroju. Po štyroch mesiacoch môžem povedať. ktorou sa tiež dosiahnu pozoruhodne výsledky. Hrozne kŕče v nohách mi pomaly ustupujú. Tn polievkové lyžice švédskeho horkého zriedlme v bylinnom Čaji a podávame cez deň pravidelne po dúškoch. Srdce nesmie byť vo vode. Ak by bol chorý nepokojný. Častejšie si možno prikladať na štyri hodiny na záhlavie obklady zo švédskych bylín. Vnútorne treba piť po dúškoch štyri šálky alchemllkovóho čaju a dve šálky salvlovóho Čaju. na druhý deň sa všetko prihreje a výluh sa vleje do vody na kúpanie. Pnaznivo pôsobí aj natieranie ľubovníkovým. Kúpeľ má trvať 20 minút a voda má zakrývať obličky. Veľmi dobre a mierne účinkuje šťava z mäsitých listov skalnlce strechove}. a hlboko zaspi. Touto tinktúrou natierame dva až tri razy denne choré svalstvo. chorého odbalíme. a poklást na ľanové plátno. no netreba zabúdať ani na úplný kúpeľ z pŕhľavy a na jej nezvyčajné prekrvujúce účinky. th až Štyri Šálky pŕhľavového čaju po dúškoch cez deň. Na noc sa dajú do studenej vody. Mechúr opäť normálne íunguje. položiť na dosku. Ak je chrbtica stuhnutá. Kapslčku pastiersku umyjeme. z ľubovníka. Na kúpeľ sa použije 200 g pŕhľavy a robí sa ako sedací kúpeľ. Aby sa ľahšie natierala na ľanové plátno. Kvety ľubovníka. rozvaľkajú a prikladajú. ktoré sme si rovnomerne rozdelili na den. Špeciálne odporúčam úplný kúpeľ z dúšky ktorý ovplyvňuje svalstvo a tkanivá. nadrobno pokrájame. že vaše rady. Pri ochrnutí majú veľmi dobré účinky sedacie kúpele zo smrekových výhonkov. že pred rokmi čítala. aby pustili šťavu.

nemali by sme podráždené slepé črevo. lebo ma povzbudí. Najprv sa odporúča nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého tymlanovóho oleja (dúška tymianová). alkohole a drogách sa v tom čase treba vyhýbať aj zrnkovej káve. SLEPÉ ČREVO (podráždenie slepého čreva) „Keby srna častejšie pili šálku čerstvého čaju z listov ostružiny černicovej. 75 . O medzlstavcových platničkách som Čítala v lekárskej knihe mojich rodičov: Treba nastrúhať hľuzy pivonky a kúpať sa v ich odvare. vrátila sa mu na tvár farba. ktorý má trvať 20 minút. keď sa môj sedemročný syn prebudil s bolesťami slepého čreva a bledou tvárou. Obklad sa ponechá pol hodiny. Popri cigaretách. a potom sa do nej kvapnú jedna alebo dve kvapky oleja. rebríčka a aJchemitky. Na druhý deň bolesti platničiek úplne zmizli. Keď sa macerát trošku ochladí. V mnohých prípadoch zapríčinili deťom spazmatické ochrnutie matky počas tehotenstva. pódium jedna moja známa. Veľké vedro treba do polovice naplniť lipovými kvetmi. 20 g rumančaka a 10 g roty. ktoré som uviedla pri skleróze multiplex a atrofii svalov. ale kupovala si sušené byliny. Odvtedy prešli tri týždne a bolesti sa nevrátili. Vo všetkých štyroch prípadoch je dôležité prikladať na záhlavie obklady zo švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny). Postupuje sa pritom tak. normálne chodiť a cíti sa ako zdravý človek. že prevzala na seba toľkú prácu a nevzdala sa. 15 g alchemllky. Lipové kvety sa podľa možnosti zbierajú za slnečného počasia. v ktorom som sa 20 minút kúpala. Chrasta mi už takmer zmizla. Na 2imu som sa bohato zásobila bylinami. Natieranie uvedenými esenciami. Zohriatá voda z tohto kúpeľa sa môže ešte dva razy použiť. že sa do horúcej vody ponorí lyžička. ak postieľku dieťaťa neovplyvňuje dajaké geopatofogickó žiarenie. Do ucha sa však môže vložiť aj vata pokvapkaná švédskym horkým. Že opáť môže. lebo tým. Mongolofdné deti alebo deti trpiace na spazmatické (kŕčovité) ochrnutie sa liečia tými istými bylinami. no nepomohli mi. Diváci jej búrlivo zatlieskali. Hľuzy pivonky som dala do ražovice a z tejto esencie som naliala do odvaru. no ihneď som pripravila šálku čaju z listov ostružniny černicovej." Pri prednáške v Rendsburgu v Nemecku priala na. SPÁNOK (nepokojný spánok deti) Keď deti nepokojne spia. 10 g valeriány. ale predovšetkým životodar­ né bylinné kúpele možno nadovšetko odporučiť. 15 g benedlktu lekárskeho. Ešte kým chlapec pil čaj. Na 1/2 litra vody dáme 15 g bylín. SLZOTOK Pri tomto nanajvýš nepríjemnom stave zmiešame 10 g očlanky. • SLUCHOVÉ ORGÁNY (bolesti sluchových orgánov) Zédusník brečtanovitý." Na tento výrok starého domáceho lekára z detských čias som si spomenula. ktorá sa pred tromi rokmi ešte vozila na vozíku. namočíme v ňom ľanové plátenko a ešte teplé priložíme na zatvorené oči. Držala sa rád Božej lekárne a jej zdravotný stav sa natoľko zlepšil. Ihneď im pomôžu kúpele z lipových kvetov. šalviu a rebríček zmiešame v rovnakom pomere. Pivonka dobre pôsobí na predĺženú miechu a na mozog. Nasledu|úci den sa macerát prihreje a vleje do kúpeľa. Robila som si z ne| dva kúpele. Veľmi sa teším z každého. na druhý den zohrejeme na bod varu. Premiešame a tri minúty necháme lúhovať. prehadzujú sa z boka na bok a nenachádzajú pokoj. Pod ľavým okom som roky mala hrubú chrastu. Potom sa priloží suchá šatka a chvíľu sa odpočíva. Z tejto bylinnej zmesi urobíme zapar na vyplachovanie uší. pravda. si získala ich obdiv. podráždenie slepého čreva nekonštatoval. Opakujeme niekoľko ráz. macerujeme cez noc v studenej vode. i najmenšieho úspechu.pijem malé množstvo švédskeho horkého v čaji z pŕhľavy. Keď prišiel lekár. Dobro skúsenosti mám s lastovičníkom. aby som vo svojom úsilí vytrvala. Skúšala som potom šťavu z lastovičnlka (lastovičnlk som nechala stáť desať dní v ražnom liehu). Užívala som rozličné medikamenty od lekára. Upovedomila som lekára. ktorá časom prerástla čoraz bližšie k oku. Nemala možnosť zbierať čerstvé rastliny v prírode. cez noc ich macerovať v studenej vode. Deti s poruchami reči by tiež mali prejsť týmto liečebným postupom. 10 g kvetu orgovánu obyčajného.

podlhovasto vajcovité špicaté listy. Ca| sa cez noc maceruje v studenej vode a ráno sa prihreje.) 10 g lopúcha väčšieho 10 g nátržnlka husieho 10 g rebríčka 10 g zemedymu lekárskeho 10 g srdcovníka obyčajného 10 g pľuzglerky islandskej 10 g puškvorca 10 g Ihlice tŕnistej 10 g pýru plazivého 10 g medovky Všetky byliny sa dobre zmiešajú. Touto bylinnou esenciou sa potiera trikrát denne choré svalstvo. že struma sa zmenšuje. 10 g prasličky 10 g ruty 10 g stavikrvu vtáčieho 10 g koreňa bedrovntka 10 g amiky 30 g hlohu 20 g imela 20 g čaju mate (ilex paraguayensis) 10 g konopnice žltkastobielej 10 g púpavy lekárskej 10 g fazuľových strukov 10 g kapsičky 10 g krušiny jelšovej 10 g chaluhy bublinatej (Fucus vesiculosus L. podobne ako baza. umývame si tvár teplým záparom z pŕhľavy. no nepijeme ho. Bála sa operácie.struma) Časté kloktanie čajom z drobno nasekaného krtičníka hľuznatého alebo čajom z lipkavca lieči vnútorne i navonok zväčšenú štítnu žľazu. preto som jej poradila. Pije sa zavčas ráno jedna šálka. že manžel jej často zbieral lipkavec: ihneď pocítila. 10 dni sa nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. O rok mi celá šťastná rozprávala. Byliny zbierame za slnečného počasia. Podávam preto návod na čajovú zmes. Vnútorne sa po dúškoch pijú štyri šálky čaju z alchemllky.S R D C E (poškodenie srdca a krvného obehu) V posledných rokoch sa veľmi rozmáhajú srdcové infarkty a zdá sa. rebríčka a dúšky. lipkavec zbierame celý i s kvetmi. Čerstvé alebo trošku presušené ich dáme do ľanového vrecka a priložíme priamo na bolestivú časť tváre. ktoré ostro páchnu. dlvozelu veľkokvetého. Na jednu šálku vody sa dá jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi. Ak pntom máme kŕčovité bolesti. 70 . Krtičník možno nájsf na brehoch potokov. keď sa objaví prvý lipkavec. Má nenápadné červenohnedé kvety a tmavohnedé. začala kloktať jeho zapar. prísladená lyžičkou medu. ŠTÍTNA ŽĽAZA (zväčšené štitna žľaza . až celkom zmizla.Po 10 dňoch sa z nej odleje do fľaštičky na používanie a chýbajúci alkohol sa doieje. v priekopách a vlhkých krovinách. Okrem loho z uvedených rastlín pijeme denne po dúškoch v časových intervaloch Štyri šálky. aby včasné zjari. Ktorá prekvapujúco zapôsobila na poškodené srdce a poruchy krvného obehu. ak je možné. Istej známej z Viedne sa urobila roku 1979 dosf viditeľná struma. pretože ich éterické oleje majú liečivé účinky a slnečné žiarenie zosilňuje vznik týchto látok v rastlinách.neuralgia trigeminu) Za slnečného počasia nazbierame kvety rumančeka. T V A R (neuralgické bolesti tváre . SVALY (chradnutie svalov . Kým z krtičníka zbierame len listy a Čajom z nich hlboko kloktáme. Podľa Ich zápachu si nemožno krtičník pomýliť s inými bylinami.atrofia) Pri chradnutí svalov sa osvedčili tieto liečebné postupy: čerstvá kapslčka nadrobno narezaná sa dá do fľaše a zaleje 40 % ražovicou alebo ovocnou pálenkou. čajom hlboko kloktáme a dúšok z neho odpijeme. Zapar necháme krátko vylúhovať. rozdelené na celý deň. že sa stavajú národnou chorobou. byliny sa použijú v Čerstvom stave (pozri heslá Kapsička pastierska a Alchemilka obyčajná).

Odporúčam dobre vyparenú plastikovú fľašu s dierkovanou zátkou. Ocot má chren zakrývať. pomôže časté kloktanie s 30 až 40 kvapkami myrtovej esencie. keď do vyššie uvedenej čajovej zmesi dáme trikrát denne po čajovej lyžičke švédskych kvapiek. ktoré treba bezpodmienečne opraviť. ocot sa nezlieva. Necháme stáť vo vykurovanom byte 10 dni Esencia sa uživa priamo z fľaše. VLASY (rast vlasov) Do studenej vody dáme za hrsť čerstvej pŕhľavy. ale aj pre jeho okolie. Chorému sa uľav i aj vtedy. Na rodičovskom združení jej učitelia povedali. Na jednu šálku dáme len slabej pol čajovej lyžičky patiny. kyslým šalátom a nápojom. Pri vredoch v ústnej dutine treba kloktať teplým čajom z lipkavca. zriedenými vlažnou vodou. Predovšetkým musí lekár presne zistiť. že nejaví žiaden záujem o školu. po šiestich týždňoch. ale aj skazený žalúdok. Zápach z úst sa môže odstrániť aj žuvaním kôprovóho semena. vredy v ústnej dutine. Zakrátko. ktorú tvár dobre znáša. Nastrúhaný chren dáme do fľaše a zalejeme vínovým alebo ovocným octom. že palina je zdravá a nemôže škodiť. Chren odoberá ostrosť octu a ocot chrenu. Vlasy sa umyjú dobrým jadrovým mydlom s polovicou odvaru a opláchnu sa čistou vodou. na najbližšom rodičovskom združení bol) všetci prekvapení: učitelia. nedostatok žalúdočnej kyseliny a zápcha. Ak príčinou zápachu sú poruchy ústnej duiiny. rodičia a napokon aj sami žiaci Tam. Pri povlaku na jazyku a pri odpornom zápachu z úst uprednostňujeme pailnový čaj. Potom necháme druhú polovicu pôsobiť niekoľko minút na vlasové korienky a pokožku. 77 . orechových a brezových listov a jednu stonku lastovlčnika a zahrejeme na bod varu. šaláty treba pripravovať s kyslou smotanou Na akné treba denne vypiť po dúškoch jeden liter íáparu z pŕhľavy. Vonkajšia liečba: Ráno a večer treba nanášať na navlhčenú tvár chrenový ocot a nechať ho pôsobiť desať minút. odkiaľ zápach pochádza. 9) treba bezpodmienečne dávaf v posteli. Teraz bol bledý a pod očami mal tmavé kruhy. po dúškoch pijeme. zápal mandlí. Jednoduché byliny veľmi rýchlo pomohli.potom ju osušíme a priložíme na nu ľanové vrecko s nadrobno narezaným plavúňom. U H R Y (akné . ktorý dáme do pohára vlažnej vody a pomaly. Necháme tri minúty lúhovať. VÝSLEDKY V ŠKOLE (zlé učebné výsledky deti) Istá matka mi s beznádejou rozprávala o svojom dvanásťročnom synovi. boli teraz dvojky a jednotky.hnisavý zápal mazových žliaz kože) Je to vyslovene pubertálne ochorenie a čiastočne závisi od porúch obličiek. Prelo sa treba vyhýbať slaným jedlám. výlučky nosnej sliznice. Podľa môjho názoru bol chorý Odporúčala som mu denne dve šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma čajovými lyžičkami Švédskeho horkého. Tieto dobré výsledky v škole povzbudili chlapca k ešte lepšiemu výkonu. Všeobecná mienka. Chlapec predtým nebol chorý a bol aj dobrým športovcom. kde boli štvorky a pätorky. Ú S T A (zápach z úst a povlak na jazyku) Zápach z úst je nepríjemný nielen pre postihnutého. Neúspechy v učení nie sú vždy znakom lenivosti dieťaťa. Tu treba predovšetkým upraviť trávenie. Často môžu mať pričinu v rastových poruchách alebo v samom organizme. pri odlučovaní nosnej sliznice vťahovať vlažný salviový čaj Občas pri zápachu z úst pomôže niekoľko kvapiek borievkového oleja. Príčiny môžu byť rozličné: zlé zuby. rozdelený na celý deň. Obklady zo švédskeho horkého (pozri str. S palinou treba zaobchádzať úsporne. pri zápale mandli čajom zo šalvie. Vznikne tak mierna octová esencia. ako sme to videli v tomto prípade. no vlasy už 6stou vodou neopláchneme. že chlapec na vyučovaní nestačí držať krok s ostatnými a níč sa s ním nedá robiť. nie je vôbec správna.

že takéto užívanie švédskeho horkého pri sivom zákale má dobré výsledky. to je asi 2 a 1/2 litra čerstvých rastlín. je to znak. začala piť čakankový čaj a jesť figovú klobásu. Použitá voda sa môže ešte zohriať a použiť na ďalšie dva sedacie kúpele. že zjete tri polievkové lyžice ľanových semien a vypijete trošku vody. že sa jej zelený zákal očí celkom stratil. aby vyliečenie bolo čim rýchlejšie. Klobásy vyformujeme. Keo* všetko zovrie. Tie sa na noc dajú do studenej vody a musia byť v nej ponorené. Tieto kúpele vplývajú veľmi dobre na obličky zvonka. 78 . Aj v jednom liste mi oznámili." Dajte si do poriadku trávenie tým. veroniky. Tento recept je na parný kúpeľ oči: 20 g očtanky Rostkovovej 20 g valeriány lekárskej 10 g železníka lekárskeho 30 g kvetu bazy čiernej 20 g rumančeka kamilkového Byliny dobre premiešame. Na jednu šálku dáme nanajvýš pol čajovej lyžičky byliny a krátko vylúhujeme. Najlepšie je. treba si urobiť sedacie kúpele z prasličky. súvisi s poruchami obličiek. Obličky majú byť vo vode. Ak je to možno. ráno ich prihrejeme a zjeme buď pred raňajkami. Ak po takýchto kúpeľoch začnú oči bolieť. scedí a prlleje do dobre zohriatej kúpeľovej vody. litrom bieleho vlna. takže často ešte počas kúpeľa tlak z oči ustúpi. necht i ka a prasličky v rovnakom pomere. Pri zelenom zákale je veľmi dôležitý sedací kúpeľ z prasličky. no srdce níe. alebo na raňajky. Možno si robiť aj očné kúpele z očlanky. Ráno na lacno zjeme kúsok veľký ako lieskový oriešok. čerstvého záparu. Obklady odporúčame len zo slabého. Na druhý den sa všetko ohreje. kerf sa víno naleje do fľaše. a po dvanástich rokoch mala opäť riadnu stolicu a normálne trávenie.. lebo pomáha aj pri ťažkej zápche. necháme paru pôsobiť na zatvorené oči. Denne dve až tri šálky. keď ich na noc namočíme do studenej vody. Keď boli M? Nemci na púti v hornorakúskom kostolíku. ale len z veľmi slabého záparu. Užívame tak dlho. Chcem vám zacitovať z listu z Bavorska: „Moja matka poslúchla vašu radu. ktorý sa môže použiť len raz. že uvedená Čajová zmes dosahuje dobré výsledky. Vo väčšine prípadov ide ruka v ruke s reumatickými bolesťami rúk a nôh. ZÁPCHA Istý lekár na prednáške v domove dôchodcov. Bez osušenia si oblečieme kúpači plásf a hodinu si v ňom poležíme v teplej posteli. Osobitným spôsobom ovplyvňuje stolicu čakanka. Lebo už sa zmierila s tým. postač! vypiť z nej ráno na lacno jeden pohár. páf zarovnaných polievkových lyžíc bylín zaparíme V." Recept na figovú klobásu: Umyjeme 500 g tig a zomelieme na mäsovom mlynčeku a spolu s 5 g múčky z lístkov senný zamiesime na cesto. Aby sa nepríjemné bolesti z očí Čím skôr stratili. tým väčšiu zápchu budete maťl Okrem toho. V kúpeľni má byť prijemne teplo. priložíme si po obede na prižmúrené oči na jednu hodinu valu navlhčenú švédskym horkým. Pri sivom zákale si treba viac ráz denne pretrieť očné vlečka švédskym horkým. Na kúpeľ treba 100 g suchej byliny na pol vedra. že sme bylinu predávkovali. aby bolí pary vždy čerstvé. povedal: „Čim viac preháňajúcich prostnedkov budete používať. Kúpeľ má trvať 20 minút. stočíme do fólie a odložíme do chladničky. keď vypijeme pol šálky alebo šálku čaju z nej ráno na lacno. že jej niet pomoci. byliny by mali byt čerstvé.Z Á K A L O Č Í (sivý a zelený zákal oči) Zelený zákal nie je len chorobou očí. kecf sa pridržiavala rád z mojej knižky. Dobre v tomto ohľade zaúčinkujú figy a hrušky. Ak je nablízku čerstvá studnlčná voda. prišla ku mne natešená pani a povedala mi. deťom dáme len tretinu z toho množstva. Porušené obličky totiž vytvárajú tlak dohora smerom k očiam. a na oči sa pôsobí len menším množstvom. v ktorom som práve bola. Odporúča sa zmes pŕhľavy. ustavičným oďhlleňovaním vám črevo ešte väčšmi zoslabne. Aby sa tlak zasahujúci oči zmiernil. kým nezačne fungovať normálne trávenie. do ktorých sa vždy dá po ča|ove| lyžičke švédskeho horkého. Z listov usudzujem.

vidno ich tu len zriedka. teda trikrát denne. ako som prišla na to. Aká som bola prekvapená. Tak aj mne pnpadol jeden kvietok.Stravovanie treba zmeniť a prejsť na ovocie. 79 . zoberiem si tvojich šesf kvetov domov!" Denne zaparujem pre svoju rodinu šesť šálok bylinného čaju. Z každého miesta na okrajoch ciest žiarili modré kvety ako hviezdičky Bol to prekrásny pohľad pre rozradostené detské srdcel Tu v Hornom Rakúsku mi tieto kvetné hviezdičky veľmi chýbajú. celozrnnú múku a obilniny! Rada by som vám porozrpávala. Zostala som stáť. Viem si predstaviť. Na druhý dert pribudlo do čaju šesť umytých kvetov čakanky. výborne trávilo. zeleninu. aké sú zapráSenó.A ešte jedna rada: Denne sa treba pohybovať na čerstvom vzduchu. že čakanka pomáha pri zápche. a povedala som si: „Aj keď vyzeráš úboho. Toho dna mi pri každom jedle. Nedalo mi to pokoja. S Čakankou ma spájajú najkrajšie spomienky z detstva. ako pri takomto výdatnom trávení začne pomaly človeku ubúdať z nadbytočnej váhy. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách som našla rozlúštenie záhady: Čakankou sa dajú dosiahnuť v boji proti tučnota výborné výsledky. poľutovala som ich. keo" som jedného dna zazrela oproti nášmu domu šesf modrých kvetov čakanky.

nazáver piše: „Moja pani a ja zverejníme tento . Takto je žalúdok schopný čaj dobre prijať. leraz 51-ročná. že musela celé týždne ležať. aby sme dodali nádej tým/čo hľadajú pomoc" HRTAN Na liečenie treba čerstvý slez nebadaný. Opäť ju hospitalizovali na sedem týždňov.Bezpodmienečne treba Čerstvé byJtny.náš prípad' s podpismi. augusta 1979. Pán Helmut E. Čaj treba udržiavať teplý v termoske. Za 48 hodín priebežného liečenia nastalo zlepšenie. Pripravené byliny sa dajú na noc do studenej vody a ráno sa trošku prihrejú. rebríček. Jej stav sa zlepšoval z týždňa na týždeň. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. vypláchnutej B O . Zoberie sa veľký kus vaty. Ak chorý švédske horké neznáša. Tentoraz jej urobili pravostranný brušný rez. Pani Bena E.lo znamená šesť dúškov za deň . že stav jeho ženy Je beznádejný.viac nie. Dosviedčala to aj rapídna strata hmotnosti z 80 kg na 62 kg. Na deň si potrebujeme pripraviť štyri šálky na pitie a šesť Šálok na vyplachovanle a kloktanle. na obed a večer po šálke. si z hamburskej lekárne niekoľko litrov švédskeho horkého. Vtedy už pani Berta vedala. Po desiatich dňoch. ktorú im poskytla knižka Zdravie z Božej lekárne. V tom čase sa manžel dozvedel od ošetrujúceho lekára. Nález už bez pochybnosti dokázal metastázu. pŕhľavu a puškvorcovy koreň. ako je uvedené v knižke. Mnohí jeho priatelia. scedia a macerát sa naplní do termosky. V novembri 1978 sa chorá dostala znovu do tej istej nemocnice. pani E. Treba ich prikladať čo najčastejšie. známi a príbuzní sa od tejto udalosti stati vyznavačmi rastlín. Aj obklady zo zaparene| prasličky zmenšia bolesti.. z ktorých sa cez noc maceráclou pripraví studený výluh. že tento čaj chorému rýchlo zvýši chuť do jedla. Z mačerátu sa pije dúšok tesne pred jedlom a po nom . nechtík. po odchode z nemocnice bola ešte taká slabá. teda vcelku 2 a 1/2 litra tekutiny. marca 1979 pani Bertu znova operovali. Pani E. že má rakovinu. Ju prepustili domov. Lekárov aj všetkých zúčastnených to nepredstaviteľne prekvapilo. bylinné čaje a šesť dúškov puškvorcovóho čaju. ráno sa prihreje a precedi. 24. ktoré nikto neočakával. ČREVÁ Jedna zarovnaná čajová lyžička koreňa puškvorca sa dä na noc do 1/4 litra vody. ku každej pol šálke sa pridá jedna polievková lyžica švédskeho horkého a toto sa pije po dúškoch pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ňom. Okrem toho sa užíva táto čajová zmes: 300 g nechtíka. Na prípravu čaju sa dáva jedna vrchovatá lyžička bylinnej zmesi na 1/4 litra vody. Skúsenosť ukázala. aby sa ml poďakovali za pomoc. do daru moju knižku Zdravie z Božej lekárne. dve hodiny ráno a po obede a ostať pritom v posteli a neskôr si ich daí na noc (obidva druhy obkladov pozri vo Všeobecnej časti). že nastalo „relatívne zlepšenie". Helmut E. Denná dávka je 1 a 1/2 až 2 litre záparu. Zadovážil. Neskôr sa užíva toto množstvo čaju ráno. ktorý sprevádzali silné bolesti.RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH BRUŠNÁ SLINIVKA Lieči sa ako ochorenie čriev (pozri nižšie a nasledujúce sírany). V januári 1977 ju na hamburskej klinike otvorili a diagnóza znela: Tumor sa nedá operovať. prepustili domov na ambulantné liečenie s lekárskym zdôvodnením. ale zlepšenie nenastalo Takmer kašovltú stravu vždy vzápätí vyvrátila. So súhlasom ošetrujúceho lekára dávali chorej na hamburskej klinike obklady zo švéd­ skeho horkého na celé brucho. vo februári 1977. keď jej celkom vypadali vlasy. navlhčí sa kvapkami a v tenkej vrstve sa priloží na brucho. že tento „zázrak" sa stal len vďaka žehnajúcej Božej ruke. Slez stráca sušením tretinu svojej liečivej stly. lebo je veľmi rozrastený! Po siedmich týždňoch. Pri vyáetreni vo februári 1979 jej zistili v ľavej hornej časti brucha cystický tumor veľkosti detskej hlavy. Všetko sa dobre zmieša. Chorý pije presne podľa hodín každú Štvrťhodinu alebo každých dvadsaf minút jeden dúšok. spadla raz zo schodov a vytvoril sa jej na podbruši tumor. napísal neskôr v liste z 8. Okrem toho sa dávajú na celé brucho obklady zo švédskych bylín. Ďalej však pokračovala v bylinnej čajovej terapii. Vrátila sa jej chuť do jedenia a pani Berta začala priberať. V tejto situácii dostal pán E. Pacientku päť týždňov umelo vyživovali. Drta 1 októbra 1979 prišli za mnou manželia Helmul a Berla E. môže sa pridať len jedna polievková lyžica. apríla 1979. Dňa 20..

treba liečiť podľa návodu v hesle Nádory. Už po prvom obklade pocíti chorý uľahčenie. Vnútorne. treba použiť čerstvé byliny!) Na 1/4 litra vody sa dá vrchovatá čajová lyžička bylín. tinktúra z kostihoja lekárskeho (pozn heslo Kostíhoj. Celý deft kloktáme čaj čo najhlbšie a vždy ho vypľujeme. ktorú treba potĺkať čerstvou kašou zo skorocelu kopíjovitého a väčšieho. a keď šťava vsiakne. zmiešaných v rovnakom pomere. Istej mlade) 30-ročnej matke vyoperovali zväčšujúce sa materské zramienko v blízkosti pleca. Vo väčšine prípadov už netreba ožaroval. Bylinné zvyšky po čajoch treba nechať v čajníku a večer ich prihriať v troške vody. Tu sa dodržiava taký istý postup ako pri otvorených. môžu si lastovičnik presadiť do kvetináča. 61 . Ak sa šíria na koži zhrubnutó miesta s ohraničenými charakteristickými tmavými škvrnami. lebo rebríček obzvlášť priaznivo pôsobi na tvorbu krvi v kostnej dreni. na prečistenia krvi sa musia denne vypiť štyri Šálky čaju z pŕhľavy. omýva sa vlažným záparom prasličky alebo studeným výluhom zo slezu nebadaného Okraje rany sa najprv natrú šťavou lastovlčníka. Štyri Šálky treba po dúškoch vypif a ďalších Šesť ostane na kloktanie a vyplachovanie. Po ďalšom omývaní treba kašu zasa priložiť. viac ráz za dert Ju zľahka natierame šťavou z lastovlčníka. keď je choroba v poslednom štádiu. Podobne ako pri liečení hrtana treba postupovať aj ph liečení pažeráka. natrie sa pokožka nechtikovou masťou (pozri Nechtík lekársky). Okrem toho sa-viac ráz za dert vtiera tinktúra a: rebríčka (pozri heslo Rebríček. KOSTI Denne treba vypiť štyn šálky rebričkového čaju. až kým ju chorý nepocíti ako príjemnú. Ak chorý spočiatku neznáša prisilný tlak alebo sťahovanie. Ak sa však vytvorí na kosti rakovinový nádor. nechtika a rebríčka. hnisavé alebo mokvavô kožné ochorenia. Potom to celé obalíme teploušatkou. Spôsob použitia). alebo sa prihrieva každý raz vo vodnom kúpeli. Len tu i tam prehltneme dúšok. Jedna sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po ňom. Byliny sa zaparia a krátko vylúhujú. Po operatívnom odstránení materských znamienok alebo tvrdých kožných uzlín sa môžu vyskytnúť otvorené. KOŽA Ak ide o uzavretú (zacelenú) zhubnú kožnú chorobu. Na Jednu šálku dáme jednu vrchovatú čajovú lyžičku lipkavca. z ktorej vyteká hnis. možno docieliť dobré výsledky častým natieraním čerstvou šťavou z lipkavca (pozn heslo Lipkavec. Opuchy čoskoro zmiznú a bolesti ustanú už na štvrtý alebo piaty deň. z ktorého metastázy vychádzajú. Umytý a na kašu rozmliaždený skorocel kopijovitý alebo väčší sa pnkladá priamo na ranu. Spôsob použitia). Potom sa zmiešajú s jačmennou múkou a znova prihrejú. Spôsob použitia) a zo švédskeho horkého. Ak sa rozšíria otvorené plôšky po celom tele. Týchto desať Šálok veľmi rýchlo odstráni rakovinu hrtana. ktoré spôsobuje kaša. Ľudia. hnisavých ranách so zapáchajúcim sekrétom. ktoré môžu mať rakovinový charakter. treba ju odstrániť. dokonca aj vtedy. ktorí nemajú možnosť natrhať si v prírode alebo v záhrade čerstvé listy alebo stonky. Ak bolesti v kostiach spôsobujú metastázy.horúcou vodou. K tomu ešte dve šálky nechtikového čaju a dve šálky pŕhravového čaju (ak Je to možné. použijú sa úplné kúpee z prasličky a slezu nebadaného. vyplachovanim a pitim lipkavcoveho čaju sa pacient v prekvapujúco krátkom čase zbaví ťažkostí. JAZYK Čerstvo natrhaný a nadrobno narezaný llpkavec zaparíme a krátko vylúhujeme Na dert sa počíta so šiestimi až ôsmimi šálkami. Kloktanim. Do jednej šálky čaju treba pridať jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého a Čaj rozdeliť na dve polovice. Popri teplých kašovitých obkladoch treba na noc prikladať aj parné obklady z prasličky (pamé obklady pozri vo Všeobecnej časti pod heslom Praslička) a kloktať čerstvým lipkavcom (pozri ochorenie jazyka). Šťavu preliatu do ľľaštičiek treba uskladňovať v chladničke. Ak je choroba otvorená čiže zahnívajúca rana. po štvrtom alebo piatom dni sa často vráti stratený hlas. Chorého na noc zabalíme do ľanovej plachty. treba liečiť každé miesto. Na noc sa môžu prikladať obklady z prasličky a zo slezu nebadaného. Zistili. Na 1/4 litra vody sa dáva jedna kopcovitá čajová lyžička zmesi. veronlky. Teplú kašu natrieme na ľanové plátno a obviažeme ním hrdlo.

Koncom novembra 1978 odviezli rodičia svojho syna do mannheimskej nemocnice na vyšetre­ nie krvi. Bolo na nej prítomných okolo 1 800 ľudí. poslali začiatkom júla 1978 Petra do Mannheimu do nemocnice. takisto solené a korenené jedlá. Keď som Petra predstavila a porozprávala o jeho ceste za zdravím. rozličné ovocné šťavy a kyslasté surové ovocie. citróny. lebo mala napadnuté a{ lymfatické uzliny. ktoré sa na štyri hodiny dávajú na oblasť pečene a sleziny. £ena musela podstúpiť štyri ťažké operácie. Aj koncom októbra 1979 bol so svojimi rodičmi na mojej prednáške v Pforzheime.Po prvom kúpeli z dúšky (pozri heslo Dúška. bol veľmi bledý. Voda z kúpeľa sa mohla ešte dva razy naliať na byliny. bol chlapcov zlepšený krvný obraz záhadou. Rodičia s nim z času načas chodievajú na krvné vyšetrenia. úplným kúpeľom z 200 g dúšky a čajom z 300 g nech tiká. dieťa ihneď ožilo." Lekári nevedeli. Hlboké rany po operácii sa neuzavreli a boli zapálené. Počas jedného dňa sa po dúškoch vypijú najmenej 2 litre čaju. takisto zaparené praslička (oba obkiady pozri vo Všeobecnej časti). V apríli 1979 prišiel celkom uzdravený so svojimi rodičmi do Traunsteinu v Hornom Bavorsku na moju prednášku. AJ tam som mohla predstaviť publiku celkom zdravé dieťa. pŕhľavu a rebríček a pod ne napísal: „Moji záchrancovia!" Bolo to veľmi milé a originálne. grapefruity. Toto množstvo treba rozdeliť na pol Šálky a piť pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ftom po pol šálke. ďalej ho natierajú dúškovým olejom (načali ho totiž bolieť žfazy na krku). Peter mi písal na Vianoce 1979. 62 . ktorý ho vyšetroval. Zarovna­ nú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa treba dať na noc do 1/4 litra studenej vody. aj pomaranče. Odporúčajú sa aj obklady zo évedskych bylín. Potom chlapec pil vyššie uvedené bylinné čaje. Treba zo stravy vylúčiť všetky druhy kyselín. ráno prihriať a scediť. Chorá nevládala viesť domácnosť a starať sa o dieťa. ako je bežná norma. že ešte vždy pije bylinné čaje a mamička mu robí obklady zo švédskych bylín na slezinu a na krk. Tam mu povedali: „Krvný obraz je lepší. klorého po dúškoch za celý den vypila 1 liter. Spôsob použitia). keď sa ďalej pijú bylinné čaje a prikladajú obklady. prihriať a použiť na nové kúpele. Keďže príčinu vzniku leukémie treba hľadať v slezine. budeme pif šesť dúškov puskvorcovóbo čaju. Hoci bol ešte malý. unavený a nechutilo mu jesť. na ktorej sa zúčastnilo asi 2 200 ľudí. Mladá žena si opäť mohla viesť domácnosť. To je „zázrak" z Božej lekámel LEUKÉMIA Odporúčam túto ča|ovú zmes: 20 g veroniky 25 g lipkavca 25 g rebríčka 20g paliny 30 g výhonkov bazy 30gnechtlka 30glastovičnlka 30 g pŕhFavy 15 g ľubovníka 15 g koreňa púpavy 25 g kozobrada Z tejto čajovej zmesi sa dáva na 1/4 litra vody jedna vrchovatá čajová lyžička. Začiatkom novembra 1978 prišli za mnou zúlali rodičia so sotva šesťročným chlapcom. Keď som Petra prvý raz videla. z Nemecka mal leukémiu v poslednom štádiu Ochorenie uňho prepuklo v máji 1978 horúčkou a bolesťami v nohách. zaburácal potlesk. ktoré mu rodičia na moju radu začali robiť. nemai vlasy. aspoň niektoré zo spomínaných. Jabíčkový kompót možno jesť v hocijakom množstve. Veľmi dôležité je zbierať čerstvé byliny v prírode. kde zostal jedenásť týždňov. Rýchlo mlade] žene pomohla obkladmi zo skorocelu kopijovitóho a väčšieho (pozri heslo Skorocel kopijovitý. že je ťažko chorý. hoci Peter je už zdravý chlapec. umývaním vlažným výluhom zo slezu a prasličky.že je zhubné. Pretože sa jeho stav nezlepšoval. 100 g rebríčka. Profesorovi. a bola z toho zúfalá. V decembn mu opäť začali vyrastať husté vlasy a opäť išiel so svojimi rodičmi na vyšetrenie krvného obrazu. salámy a tučné mäsa. 100 g pŕhľavy (na 1/4 IHra vody sa dáva vrchovatá lyžička tejto čajovej zmesi). Lekárske kontroly považujem za veľmi dôležité! A takisto schvaľujem. Spôsob použitia). Potom sa pred každým jedlom a po ftom pije po Jednom dúšku Tri čajové lyžičky (možno užívať aj tri polievkové lyžice) švédskeho horkého sa vypijú s tromi Šálkami bylinných čajov. Na pomoc jej pridelili sestričku z Charity. Na papier mi pastelkami namaľoval nechtík. Peter W. Am po jeho prepustení sa nič nezlepšilo. Aj v strave dodržiaval predpísanú diétu. Bolo na ftom vidieť. starostlivo sledoval hodiny a každú štvrťhodinu prehltol dúšok čaju. Chránia už raz rakovinou postihnutého Človeka pred prípadným návratom choroby. Presne po mesiaci sa jej rany zahojili. kam majú tento neuveriteľný a nepochopiteľný prípad zaradiť.

hovori. opuchy. Svojou výškou a päť a viaclaločnatými listam so zúbkatýmt okrajmi prevyšuje všetky ostatné rastliny. Pritom má dve hodiny ležať v posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). rastúcej na lúkách. elefantiôza. Aj popoludní treba dať obklady na dve hodiny a chorý si má opäť ľahnúť do postele. stratia citlivosť a stvrdnú. Kaše možno prikladať aj na opuchnuté miesta. treba pokožku zapudrovať. nezhubné nádory sfarbené melaninom (melanómy).pije sa denne po dúškoch. Potom striedavo prikladáme kašu z jednotlivých bylín na choré lymfatické uzliny. Pani. na noc priložiť a dobre obviazať Chorý cíti po obklade veľkú úľavu. N Á D O R Y (tumory) Ctihodný otec Kneipp poukazuje vo svojich spisoch na to. že z čerstvého krmiva Si kravy vyberajú najprv veľké listy boľševnlka. Dobré výsledky možno docieliť aj tým. ktorá kaša mu pomáha najväčšmi. V noci priložíme obklady znova. medziach a v tienistých krovinách. Čerstvé listy skorocelu kopijovitóho alebo väčšieho. tzv. 100 g prasličky. Netreba zabúdať na tri polievkové lyžice Švédskeho horkého: postupy liečenia sme uviedli pri iných chorobách. nezhubné nádory (adenômy). Vnútorne ireba cez deň bezpodmienečne vypiť 2 litre čaju zo zmesi 300 g nechtíka. Dobré 83 . iba visia na tele. možno ich tiež natierať nechtfkovou masťou alebo ľubovnikovým olejom (pozri heslo Nechtík lekársky a Ľubovník bodko­ vaný).L Y M F A T I C K É ŽĽAZY Majorán z poslednej úrody dáme do fliaš až po hrdlo. listy devflťsllu (obrovské listy deväťsilu vidieť pri brehoch potokov a na vlhkých okrajoch lesov). vlhkých násypoch. Pri veľmi ťažkých stavoch treba začať hneď ráno ešte v posteli obkladmi a nechať ich no chorom miesto dve hodiny. vysokej trvécej rastliny i čeľade mrkvotvarých. Cez obed priložíme na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. Ruky alebo nohy začnú silno opúchať. a udržiavali sa v teple! Jeden prasličkový obklad možno použiť tri až Štyri razy. môžeme okrem bylinnej kaše prikladať aj obklady zo švédskeho horkého (švédske horké možno aj vlieraf do pokožky) a aj obklady zo zaparené] prasličky. že končatiny sú ako kláty. nepretržite prikladaných obkladoch možno už na piaty deň pozorovať zlepšenie a po desiatich až štrnástich dňoch aj vyliečenie. keď sa stvrdnuté miesta natierajú šíavou z kysličky (pozri heslo Kysllčka obyčajná). predovšetkým na žľazy. cysty. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Na vonkajšie nádory. aby boli zaparené. Keď sa obklad zloží. pasienkoch. Listy treba rozvaľkať ešte mokré. potom sa to celé zakryje plasitkovou fóliou a obviaže šatkou. Väčšie množstvo listov treba umyť a ešte vo vlhkom stave rozvaľkať. aby nezačala svrbieť. S týmito obkladmi sa môže chorý pohybovať po byte alebo sedieť. lebo voda uľahčuje vytláčanie šťavy. Aj slez. Vyskytuje sa aj rakovinové ochorenie lymfatických žliaz s tvrdými opuchlinami na rukách a nohách. Ak je už chorý po operáci. Mala som príležitosť presvedčiť sa o tom. Miesta pod obkladmi treba najprv natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou. Vtedy jedinečne pomáhajú listy boľsevnfka boréčovóho. prináša veľkú úľavu. kde sú nádory. nezhubné členité nádory (papllóny) alebo uzavreté výrony pod kožou (hematômy). Týmto majoránovým olejom natierame choré žľazy. na to priložiť vatu navlhčenú švédskym horkým a na riu ešte suchú vatu ako tepelnú ochranu. že praslička utíši a postupne vylieči každý zhubný nádor. vredy. Dôležité je. od ktorej kupujeme mlieko. mäkká a ešte horjca praslička sa vloží medzi ľanová plátno a priloží na miesto. Vezmeme dve plné hrste prasličky. vredy a opuchliny sa príloil čerstvá kaša zo skorocelu kopijovitého alebo väčšieho a z listov boľševnlka (oozrl zhubné ochorenie lymfatických žliaz). čerstvý lipka vec alebo čerstvú stonku a listy nechtíka umyjeme a každé zvlášť rozvaľkáme na Tabllci. Vďaka kúpeľom opuchy na rukách a nohách pomaly miznú. Prečo sa venuje Kneippovým spisom tak málo pozornosti? Koľkým na smrť chorým ľuďom by navrátili životnú silu a koľkí rodinní príslušníci by boli ušetrení starosti! Podľa mojich pozorovaní pri všetkých nádoroch najlepšie pomáhajú obklady so zaparenou prasličkou. chorý má pocit. Pri pravidelne. niekedy ružové lesklé kvetnaté okollky. keď sa na noc zaleje studenou vodou a použije na kúpeľ. dáme ju do sita a zavesíme nad hrniec vriacej vody (môžeme využiť aj pary nad variacimi sa zemiakmi alebo zeleninou). Chorý sám najlepšie zisti. Listy sú známe ako dobré krmivo pre zajace. ktorá má biele. Na 1/4 litra vody dáme Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylfn . zalejeme olivovým olejom a necháme 10 dnf na slnečnom mieste alebo blízko tepelného zdroja. Dobre zaparená. V takomto prípade treba prikladať uvedené bylinné kaše.

Od cortisonových injekcii stratilo medzičasom naše dieťa všetky vlasy. Do čaju treba podľa možnosti pnmieSať šesť ráz za deň (a to v odstupe jednej hodiny) do každej šálky 3 až 5 kvapiek kysličkovej šťavy. ako naše dieťa zo dňa na deň chradne. ktoré sú uvedené v knižke Zdravie z Božej lekárne pod heslom Nádory (tumory). Krátko pred Vianocami roku 1978 sme opäť išli na vyšetrenie do Augsburgu. Ten veľký zázrak sa stal. Požiadal som. aby sme si mohli na tých desať dní zobrať dieťa domov. ktoré fyzicky naše dieťa veľmi vyčerpávali. Po nových. že liečivá rastliny pomohli. 48-ročný otec štyroch deti. Poradila mi. Na platu noc začalo naše diefa plakať. preto sme operáciu odriekli. Preto som vám aj opísal tento prípad. Dalo sa predpokladať. RÔntgenovô snímky ukázali už len zvápenatené miesta. že ju nemecká tlač napáda. sa vrátil z nemocnice veľmi ťažko chorý. a aj jeho celkový stav je lepší. odpovedali mi. Keď som sa opýtal. by som rád opísal prípad môjho dieťaťa. Dieía ožarovali a vstrekovali mu cortison. ako milo sme boli prekvapení. ako predpovedali lekári. nám povedali. ako keď noha slŕpne. Pani Trebenová nám povedala. no museli ju hneď na začiatku ukončiť. zasiahol dôležité orgány. Dodatočne sme sa dozvedeli. aby napriek transfúzii naše dieťa nevykrvácalo. Chcem iba zdôrazniť. na ktorom profesor. že to oko už nikdy neotvorí. Až v auguste 1978 sme sa dozvedeli. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Daniela sa narodila 4. slezinu a obličky. dali nám dvoj až päťpercentnú šancu. len zlepšiť. Co sa vlastne stalo? Krvné cievy boli upchaté a krv nemohla prúdiť do nôh. čo našu nádej len zväčšilo. musel si od prekvapenia sadnúť. Týždeň po operácii dostalo žltačku. oko otvoril a je mu oveľa lepšie Keo* prišiel domáci lekár na návštevu a videl. Istá pani z Bavorska mi píše: „Nedávno som vám písala. Neviete si predstaviť. Allgáu napísal 25. že žltačka doznieva. Pre ožarovanie a cortisonové injekcie nemohlo už jesť. Začiatkom septembra 1978 sa lekári podujali na operáciu. Povedal. Nádor sa rozšíri! v celom brušku. Spočiatku si lekári mysleli. Tým väčšmi som prekvapený. či chcem. Po mnohých vyšetreniach. Ošetrujúci lekár usúdil. takisto aj aortu a tepny na nohách. a napriek tomu ani jeden lekár zavčasu nespozoroval smrteľná nebezpečenstvo. z B. môže sa uskutočniť najskôr o desať dni. že nádor zastavil odtok žlče. Vo svojej tiesni sme nemali iné východisko a podľa našej mienky sa nič nemohlo zhoršiť. pri ktorých nebola stanovená žiadna presná diagnóza. že dieťaťu zistili nádor. Boli sme s ňou na všetkých preventívnych vyšetreniach. keď bude operačná sála zasa v poriadku. A len polom sa začalo nášmu dieťaťu utrpenie. Nášmu dieťaťu sa dodnes dari dobre. že operáciu moje dieťa neprežije. aby moje dieťa zomrelo na zlyhanie pečene. Aby nám celkom nevzali nádej. augusta 1973 a vzorne sme sa o ňu starali. Naše dieťa bolo predtým živé a zrazu začalo byť zo dňa na deň skteslejšie a veľmi unavené. Po opakovaných konzultáciách s lekármi. z čoho sme pochopili. že pacient otvára oko. čo to bolo pre nás rodičov." Pán Joachim M. že také dačo sa mu ešte nestalo. Medzičasom som sa dozvedel od známeho o pani Maril Trebenovej a hneď som jej zatelefo­ noval. Sedem týždňov sme chodievali do Augsburgu k posteli nášho dieťaťa a p/itom sme sa museli usmievať a tváriť sa veselo. mnohonásobných. V hlave má nádor a prejavujú sa uňho príznaky ochrnutia. prečo naše dieťa nechcelo behať. aby sa žič odvádzala umelo. žlčník. že aj keď je operácia nevyhnutná. že naše dieťa malo šancu žiť najviac do Vianoc. musel by som napísať 84 . ktoré nášmu dieťaťu hrozilo. že pani Trebenová pomáha nezištne. Čo je vo veci. Vnútorne treba piť šálku prasllckového Čaju ráno pol hodiny pred raňajkami a šálku pol hodiny pred večerou. že po piatich dňoch musí nastať zlepšenie. Krátko pred termínom operácie sme spozorovali. po uvoľnení vznikol pocit. Bolo to koncom septembra 1978. Vieie si predstaviť. hoci nedávno ešte kričalo od bolesti. nechali sme našu dcéru na detskej klinike v Augsburgu. cez deň jeden až dva lilre Čaju z bylinnej zmesi 300 g nechtfka. navrhli ďalšiu operáciu. vyhlásil. čo podľa vašich rád z Božej lekárne používal byliny. To všetko sa stalo za deváť týždňov. že nádor nemôže zistiť. ktorá sa čoraz väčšmi zhoršovala. takže nemohol otvoriť jedno oko. Keby som chcel dať všetko na papier. hodiny trvajúcich vyšetreniach lekári zistili. Ustavične ho ožarovali a dávali mu cortisonovó injekcie. Vyžadovalo si to obrovské duševné vypátie. aby sme používali byliny. Išli sme s každým príznakom ochorenia k lekárovi. keď budeme choré miesto natierať čerstvou Šťavou z kysllcky (listy treba umyť a vo vlhkom stave odstaviť v odšťavovači). Lekári mu povedali. Pritom sme videli. ktorá sa objavujú v tlači proti pani Mani Trebenovej a jej knižke Zdravie z Božej lekárne. kapacita v tomto odbore. ako pečeň. Našťastie v tom čase renovovali operačnú sálu. či je táto operácia bezpodmienečne nutná. že náš sused. že žltačku dostalo po transfúzii krvi. keď po niekoľkých dňoch. ktorý sa dnešnými prostriedkami nedá vyliečiť. Zrazu sme boli šťastní. Jednu stranu tváre už mal ochrnutú. Presvedčili sme sa. je opäť také ako predtým a sme presvedčení. aby sa nádor zmenšil a dal sa pripadne operovať. Na túto chviľu som čakal. že zásluhou rád pani Trebenovej žije naše dieťa už o pol roka dlhšie.výsledky dosiahneme a) vtedy. júna 1979 do redakcie istých nemeckých novín: „Ako odpoveď na útoky.

že po pnaznivých výsledkoch preslall s bylinnou liečbou. ale veľmi cynickým spôsobom od nemeckého reportéra. no rozplynul sa a s ním sa stratilo všetko bujnenie. nedozvedeia som sa to od (eho rodičov. a cez noc obklad na oblasť pečene. ktorá sprevádza tieto choroby. Vhodné sú sedacie kúpele z prasličky. Jednu vrchovatú lyžičku stavikrvu vtáčieho zalejeme vnacim mliekom. Obklady zo švédskeho horkého sa denne prikladajú na 4 hodiny. pacient pritom leží v posteli. V mojej rodine sa stal zázrak. pod heslom Leukémia správu o. Na 1/4 litra vody sa dáva zarovnaná čajová lyžička byliny. Toto množstvo čaju Ireba vypiťcez deň po dúškoch. Vodou z prvého sedacieho kúpeľa opäť zalejeme byliny a možno ju ešte dva razy prihriať a použiť na kúpeľ. Žiat. aby pri vyparovaní nevychladli. ráno sa macerát prihreje a prileje do vody na kúpanie. lekári v nej nevedeli pomôcť. V bolestivých prípadoch treba na noc prikladať obklady zo zaparenej prasličky a cez deň na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (obidvoje obklady pozri vo Všeobecnej časti) na oblasť pľúc. „pretože sa malé dieťa nedalo donútiť piť ďalej čaj". jeden a pol minúty lúhujeme a teplé po dúškoch pijeme. hluchavku bielu. Cez deň treba žuť koreň puškvorca. Všetky obklady treba ešte ovinúť teplým uterákom. no súčasne sa priznal. a tým ohrozil život malej Daniely. ihneď prestane. malom Petrovi W. prosím. ktoré pijeme 3 až 4 razy denne. Treba naň šesť až osem vrchovatých čajových lyžičiek bylín. cez noc sa byliny macerujú v studenej vode.celý román. takže z jedného sedacieho kúpeľa urobíme tri. PODBRUŠIE (vaječníky a maternica) Denne treba pripraviť 1 a 1/2 litra čaju z bylinnej zmesi: 300 g nechtlka a 300 g rebríčka. Do troch šálok čaju pridáme po jednej čajovej lyžičke švédskeho horkého." Ust je veľmi výrečný a mohli by sme si myslieť. Rád by som ešte raz vyjadril pani Trebenovej svoju vďačnosť za Jej nezištnú pomoc.3 séiky pŕhľavového dajú. Tri polievkové lyžice švédskeho horkého sa vždy rozdelila napoly a pijú sa zriedené čajom pred každým jedlom a po ňom Okrem toho treba si každý týždeň urobiť sedací kúpeľ z rebríčka (pozri Rebríček obyčajný. Dýchavičnosť. Spôsob použitia). z tejto zmesi sa denne po dúškoch pijú štyri šálky. Ale dieťa po vyše pol roku zomrelo. že dieťa dostalo zrazu horúčku. Sliny sa prehltnú s troškou čaju a zvyšky koreňa sa vypľujú. To byliny z Božej lekárne pomohli. PEČEŇ (cirhóza) Pri cirhóze aj pri rakovinovom ochorení pečene pomáha jedna šálka záparu z plavúňa ráno na lacno a pol hodiny pred večerou.zmiešané v rovnakom pomere. OBLIČKY Pri tejto chorobe používame byliny. kúpeľ má trvať 20 minút Vodou na kúpanie možno byliny opáť zaliať. že napriek priaznivému obratu v smrteľnej chorobe malá Daniela predsa nečakane zomrela? Otec mi asi po pol roku napísal. pripadne aj na chrbát. Ako došlo k tomu. A boli by určite pomáhali aj ďalej. Pozoruhodné výsledky dosiahneme mliekom so stavlkrvom vtáčím. Nádor sice prerástol všetkými životne dôležitými orgánmi. 85 . ktorý patril tiež k novinárom zaujatým voči mne. PĽÚCA Denne treba piť po dúškoch štyri šálky záparu z rebríčka a okrem toho 1 šálku prasličky ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. dáva sa 100 g bylín na kúpeľ. Choroba bola smrteľná. obklady zo zaparenej prasličky (obidva pozri vo Všeobecnej časti) ráno a popoludní po dvoch hodinách. Popritom sa pije 6 dúškov puékvorcovóho čaju (pozri Puškvorec obyčajný) a 2 . ktoré odporúča pri zvrašfovanl obličiek švajčiarsky prírodný liečiteľ a kňaz Kúnzle: zlatobyľ. že tu už nemohli nastať žiadne komplikácie. Na noc sa prikladajú (na oblasť obličiek) obklady zo zaparenej prasličky a denne na štyri hodiny aj obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). hluchavnfk žltý . Prečítajte si. lipkavec.

Teraz citujem z listu pani R. Všetky bolesti zmizli. Švagriné už nevládala jesť a izba pachla hnilobou. Domáct lekár. V decembri 1978 som si zlomila dva stavce a preležala som štyri mesiace. PRSNÍK Liečenie po operácii: Jazvy sa natierajú až po podpažie nechtíkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky). Okrem toho treba ráno. Byliny treba umyť. Jedného dňa som spozorovala. všetko sa dobre zmieša. Vo íobruári 1970 vrátila sa z nomoonlco moja svagriná. Ak pacientka tieto kúpele dobre zná&a. No to sa očisťovala. teda v semenníkoch. len Ich trošku prihrejeme.Takto budeme mať tri sedacie kúpele do týždňa. Nechtlková masť odoberá silné napálle. Som roľnička. na obed a večer pred každým jedlom do pol šálky tohto čaju pridať polievkovú lyžicu Švédskeho horkého a vypiť po dúškoch pol hodiny pred jedlom a pol hodiny po jedle. a potom postupujeme tak. keď som si na noc dala obklady zo švédskych bylín. preto vám píšem. Že k rozšíreniu tejto katastrofálnej choroby prispieva aj nosenie módnych úzkych nohavíc. sprevádzaný horúčkou a silnými bolesťami. Ďalej sa používa čajová zmes bylín: 300 g nechtika. Istá mladá žena píše: „Dva týždne po narodení dieťaťa mi stvrdol prsník a dostatá som zápal prsnej bradavky. ako je to opísané pod heslom Lymfatické žľazy. zmiešajú s jačmennou múkou. Napriek tomu nepretržité liečenie sa musi začať tam. vari a chodí na prechádzky. ktoré vzniká po operácii a vyžaruje až po ruky. môže sa kúpať denne. Cez deň si treba robiť obklady zo zaparenej prasličky na dve hodiny (chorý je pritom v posteli) a na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej Časti). treba si častejšie robiť obklady zo Švédskych bylín a obklady zo zaparenej prasličky (oba obklady pozri vo Všeobecnej častí) Všetky uvedené postupy sa zachovávajú." ŠTÍTNA ŽĽAZA Veľmi hlboko sa kloktá striedavo čajom zo slezu a z llpkavca. že keď švédske horké tak prekvapujúco a rýchlo pomáha človeku. že bude žiť najviac štyri týždne. na obed a večer užila na podbrušíe aj obklady zo švédskych bylm. Prsia a podbruííe spolu úzko súvisia." P O H L A V N É O R G Á N Y (mužské) Čoraz väčšmi postihujú tieto zhubné ochorenia nielen dospelých mužov. že je (o zázrak z Božej lekárne. čo ju spočiatku naľakalo. častejšie prikladáme kašu z rozvaľkaných listov skorocelu kopljovltého alebo väčšieho (pozri Skorocel kopijovitý. Liečenie je podobné ako pri zhubnom ochorení" lymfatických žliaz (pozri str. keď sa v krátkom čase dostavili podobné výsledky. aj keď sa vytvárajú uzliny. treba si ešte robiť obklady zo zaparené) prasličky a obklady zo Švédskych byiin (pozri ďalej heslo Nádory). februára 1980. My však vieme. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. že sa pokožka vyhladi a má normálnu farbu. povedal. Niekoľko týždňov po operácii sa prejavia odrazu bolesti a opuchy na celkom inom mieste. potom to bude možné aj pri zvierati Skúsila som rovnaký postup a bola som prijemne prekvapená. Čajové zvyšky rastlin sa prihrejú. Priaznivo ovplyvňujú okrem iného aj to. Nato začala uživať byliny podľa vašej knižky. Pod týmto heslom Je liečenie uvedené na Inom mieste. z Nemecka zo 4. Z poSvy jej začali vychádzať chuchvalce. preto treba tento postup zachovať aj pri zhubnom ochorení podbrusia. Ones si opäť vedie domácnosť. „Som vám veľmi povďačná. Denne vypila 2 a 1/2 litra čaju zo zmesi rebríčka. ale aj mladých chlapcov v školopovin­ nom a dospievajúcom veku. Ak ochoreli aj lymfatické uzliny (v podpazuší). Keby nastali bolesti. priložia a obviažu. že také Čosi ešte nezažil. Zvyšky po príprave masti môžeme použiť štyri až päť ráz. pŕhľavy a nechtika. 63). Spôsob použitia). Denné množstvo Je 1 a 1/2 až 2 litre zápanj z bylín. Možno. že naša krava má zapálené a stvrdnuté vemeno. Lekári povedali bratovi. Mora mala navyliačitoľnú rakovinu podbrusia. a ráno. začala opäť jesť a hnilobný zápach zmizol. rozotrú na ľanové plátno. . V tom čase som mala dosť času preštudovať ot vaôu knižku. lebo lieky už nezaberajú. ktorý dostal správu z nemocnice. Na prípravu čaju sa dáva 1 vrchovatá lyžička zmes) na 1/4 litra vody. ktoré sa cez deň pije po dúškoch. Na noc sa robia obklady zo švédskych bylín. Po krátkom čase dostala chuť do jedenia. odkiaľ choroba vyšla. rozvaľkať na doske na kašu. Ak nastanú bolestí. Pomyslela som si. priložiť na choré miesto a obviazať.

ktorý prostredníctvom liečivých rastlín plní príkaz lásky k blížnemu a smie pritom zažiť veľa zázrakov. Obklady treba dobre zabaliť. aby chorý strávil ten čas mimo postele. Dobre a zrozumiteľne ste ich vedeli každému podať a ďalej rozširovať. Polovicu pol hodiny pred každým jedlom a polovicu pol hodiny po nom. predovšetkým. ŽALÚDOK V tomto prípade treba prikladať na oblasť žalúdka na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. za čo sa vám chcem predovšetkým srdečne poďakovať. ďaleko prevyšuje ľudské nedostatky. Len lekár má možnosť spoznať presný zdravotný stav človeka. rebríček. ktoré nám spôsobujú toľko ťažkostí. Dnes som dostala vašu knižku Liečebné výsledky. čoskoro ju po pití čaju dostane. zdravé oživenie. Postupne začne fungovať aj trávenie. Veľmi dôležité sú pre celkom bezvládnych ľudí. a vďaka nim som sa zázračne vyliečil. Citujem z listu účastníka vojny. ktoré vyvolávajú temné sily. Pri mnohých nevyliečiteľných rakovinových ochoreniach nastane niekedy vysoká koncentrácia vody v tele. strávil. Chorý pocíti prekvapujúce. a čítam tam. Je predchádzajúci strávený. ktorý mi poslala v liste z 8. cviklou a uhorkami. To bola moja záchrana.. Tohto roku chcem í ja začať s mliečnym kvasením dostupných čerstvých bylin. Ak je to možné. že sa to dá. že liečivé rastliny možno uchovať zmrazením. Nedajte sa v žiadnom pripade zastrašiť negativnymi útokmi. podľa možnosti z čerstvých bylín: pŕhľavy a necht i ka. čo prijal. že mi je oveľa lepšie. úplné kúpele z dúšky lymíanovej. ktorý mi napísal v júli 1979: „Po návrate z väzenia roku 1947 som mal rakovinu žalúdka. Prepustili ma traja lekári ako nevyliečiteľne chorého. ktorí majú horúčku. do každej pridáme čajovú lyžičku švédskeho horkého a na dva razy vypijeme. Na noc sa prikladajú obklady zo zaparenej prasličky. že niekoho vyliečime. Náš Stvoriteľ vložil do prírody nesmierne liečivé sily! Viete si predstaviť. treba opäť začať pif predpísané množstvo čaju. ak nie priam obral. Ak po nejakom čase znova stúpne v tele obsah vody. Z uvedeného množstva čaju odlejeme tri razy po pol Šálke. Pri začínajúcej rakovine žalúdka pomáha čerstvo vylisované šťava z kysllčky . aby pri vyparovaní nevychladli. bolo by dobré. najmä pre tých. treba okrem toho ráno a poobede na dve hodiny prikladať tieto zaparené obklady na posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). zmiešaných v rovnakom pomere. púpavu a skorocel a z ich šfavy som každú hodinu vypil jeden hit. Práve včera som založila z našej blologlcko-dynamicky obrábanej záhrady po jednom pohári pľúcnika. Ak sa táto koncentrácia na tretí alebo štvrtý deň zníži. kvetov a koreňov púpavy. pretože môj známy to už robí s púpavou.Okrem toho treba denne ptť po dúškoch 1 a 1/2 litra čaju zo zmesi bylín: nechtík. po ktorých mi bolo lepšie. z Erkrathu v Nemecku. Ak by vznikli veľké bolesti. V núdzi putoval som po prírode nášho Stvoriteľa a vyhľadával som tieto rastliny: pŕhľavu. prečo sa potom o to pokúšať pri liečivých rastlinách? Mám však Iný návrh: naložiť liečivé rastliny a skvasiť Ich mliečnym kvasením. pŕhľavou a kvasi aj listy zeleru. dá sa ľahko zdolať. treba znova začať so záparom z prasličky. podobne ako sa to robí s kapustou. ktoré sa chorému zdá pnveľkô. fazuľou. Lebo veľká radosť z toho. Množstvo. Popri tom treba bezpodmienečne po dúškoch vypif ešte 1 a 1/2 litra čaju. že sa cítim úzko spátý s každým Človekom. Od toho času som sa venoval rastlinám. že žalúdok konečne aspoň to málo. Prestaneme plť uvedené množstvo čaju a pijeme päť dni denne 5 až 6 šálok Čaju z prasličky. Viem dobre.. keď sa pije každých 15 až 20 minút po dúškoch. Ak chorý nemá chuť do jedenia. apríla 1960: „Vaše rady nám často pomohli a my sme ich odovzdávali našim susedom. Skôr ako žalúdok prijme nasledujúci hit. V mrazničke sa však napríklad mení obsah cukru: mnohí prírodní liečitelia neodporúčajú pacientom chorým na rakovinu zmrazené potraviny. Je to jedno87 .3 až 5 kvapiek za hodinu v odporúčanom čaji. Už po niekoľkých hodinách som spozoroval. Najdôležitejšie pri všetkých chorobách sú však pravidelné lekárske prehliadky. rebríček a pŕhľava v rovnakých pomeroch (na 1/4 litra vody dáme 1 vrchovatú čajovú lyžičku zmesi)." Dôležité upozornenie Uvedené množstvo čaju treba pri každom zhubnom ochorení dodržiavať. MLIEČNE KVASENIE Ešte by som rada oboznámila čitateľov s jedinečným zlepšovacím návrhom pani Eike B.

duché: Potrebujeme pohár so vzduchotesným závitovým uzáverom. aby sme neskôr mohli odoberať z bylín lyžicou. treba podložiť tanierik . aby sme podporili kvasenie: pozor na prelievanie. Potom fľašu postavíme na teplé miesto. ako sa len dá (ako kapustu). Chorým na rakovmu odporúčajú kvasené produkty. a nie priveľký. • 88 . Po 5 až 6 týždňoch je kvasenie ukončené. Do týchto pohárov dáme nadrobno porezané čisté rastliny. natlačíme ich. a doisjerne po vrch vodou. pretože nastane kvasenie.a po dvoch dňoch dáme fľašu do pivnice. Obsah fľaše môže siahať len 2 cm pod viečko. preto a| skvasené liečivé rastliny môžu dobre pomáhať. prirodzene kvasenou. Každý pohár naočkujeme Čerstvým cmarom alebo kyslou kapustou. aby nebol medzi bylinami vzduch. podľa možnosti so širokým hrdlom. pretože po otvorení obsah fľaše dlho nevydrží (v chladničke asi 3 až 4 týždne).

pozri uhry alergia alergia pálčivá . 54. pozri choroby črevné parazity {červy) črevné poruchy. sprevádzané slzením —pri močení -semenníkov -sluchových orgánov -srdca -tráviaceho traktu -tro)klannôho nervu (IriQemmu) .srdcová astmatické bolesti atrafia svalov bakteriálne Infekcie bakteriálne výlučky bielotok boľavo bruško (u deti) boľavá hrdlo bolesti ďasien -hlavy -chrbta .41. 43. — srdca . . — Žlčníka čistenie f alúdka čkanie 41 33 32 38 37 20.22. 33. . . 39. 57 dnové bolesti končalln 49 duševná prepracovanosť 49 duševná záfaž 53 duševný Sok 53 dýchavičnosť 12. .o č i . 32.15. 72 -maternice 59 E -očí . pozri stvrdnutie cukor v krvi cukrovka » 33 27. 28 75 37.44 15.svrbľavá . 34. 59 40. pozri poranenia činnosť obličiek — pečene . 17.59 .28. 24. • • • ■ • . 76 34 26 27.59 flegmatické Črevá (odhlíenenie) flegmatický žalúdok (odhlienenie) funkaa hormonálna funkcia žliaz H halucinácie hemoroldovô uzly hemorokJy -krvácajúce hlísty hnačka krvavá —trvalá 26. 59 10 39 19.19.57. 46.. 59 25 59 48 33. .v bruchu bolestivo rany * ■ 5IJ0 43 ekzém ekzémy chronické eleiantiéza emfyzém. 61 83 63 28. • • . 59. 59. 63 66 39 39 16 15 .80 28 16 30. . . 37. angina pectoris {srdcovo angína) artritída artróza astma .72 . . 44 58. . . 65 črevné choroby. 21. 56. 41. amputácia anémia angína . 26.chrbtice -kostí bolesti medztetavcových platničiek . .39. 57. .56 14. . . 59 21. fistury bolesti v uchu -zubov -žalúdka -žlčníka bradavice bronchitída brusná slmivka bujnenie tkaniva pečene búšenie srdca 42. 28.' . 59 41 12 .mechúra . 20. . 66 33 32 . 31. . pozri rozdutie pľúc epilepsia epileptické záchvaty extrakcia zubov F fajčenie fantômové bolesti fimoza 34 49 83 10. . 40 40 89 . . 48.39 42 41. . . . 32. 70 30.obličiek C 34 46 46 63 22. 60. . . . . 53 24 53 41 14 . 58.VECNÝ REGISTER aknô. 64 Č čerstvé poranenia.61 19 24.12. 38. 43. 30 44 13. . 59 dialýza obličiek 15 dna 12. 57. 35. 37. 30 11. 30. .76 42 26 iS cirhóza pečene. 57 41 25 19 75 43. 57. 36. 57. .priedušková . 57. .42. . . ■ • .pľúcna .22. .nervov . pozri poruchy 65 D deformácia kĺbov 55 degenerácia obličiek 53 depresie 14. 13. .

53.27.spôsobené iazvaml (po poraneniach) 29 . .42 -hrtana . : : : : e* . pozn choroby kožné vyrážky. 4 8 .24 CH chlpy na tvári . 4 4 .hrdia 27. 32. . 30 kiahne klbový opuch 18 kolika 12. 42.57 -žalúdočné (žalúdka) . . .80 27. 4 2 . .65 . 27 -rachitlcké ..41 . 60 . 2 6 ..57 -pečene 2 1 . 31 chrlenio krvi infekčná žltačka.17. . . 12. 31 . 16.59 hučanie v uSiach 26.svalstva .67 kašeľ 44.• •.. . .71 -obličiek . . 70 . .57 30. . .46 -äerny 44 . 53..58 . . . 16. . . 3 2 . . 17.44 -mechúra 31 -miechy .mazovýcn žliaz kože .mesačné . 27.z maternice (nepravidelné) . 17. 12.prstov • _ . 2 3 . . . . M -vmechúri 31 -žtcnikové (žlčové) 38." hysterické záchvaty 22 15. . . .zo žalúdka .prieduSkový 49 -zdĺhavý 30 katar hllanu 30 . . . pozri hemoroidy krvácajúce zuby.31 -ďasien 32 . .morové . . -zastaraná . . 28.pokožky . choroby močové -obličiek 2 1 . . 19. 73 horúčka 77 hrče . . 27 -škrofulózne .c i e v ■ . 24.27.41 kostné výraslky (na rukách. . 19. 49 Choré podbrušíe . 11.v nohách 29 -vpodbruäí 13 -žalúdočné 13. koža znečistené {chronicky) 12 kožné choroby. . .srdca . . . . . 48 -žľazy . 17 -vysoký . 17. 53 hniloba úst a ďasien 32 hnlBanie 10 . pozri vyrážky krvácajúce hemoroidy. 59 kolíkové 2ôchvaly 39 kostížer 26. . 10. 22.41.hnačky . 21. . .maternica' 42.kostnej drene -kože . 26. . .67 . . . 5 1 .drala 30 .močové 37 -obličkové 31. . . ♦9. . . . .32 . . pozri atrofia 27.59 90 . . 34. .33. . 59. pozri zuby krvácanie 17.49 11 21. 42. . .46. 27 chrasty na hlave 66 chrbtica poranená 56 chrípkové ochorenia . 56 krvný obeh .60 jazvy ::I K kamene **. 38.obličkovej panvičky 31 hnisavé nádory 28 10. 4 2 .. . 48 . .81 .'. . . . .58 .žliaz . 16. . .32. 29 krvolvorba .32. . pozri žltačka ischias J 25. . . na nohách) 19 koxartróza 63 . 14 -ženské ' • .. . . 3 1 . 58 chradnutíe čriev chradnutle svalov.34 . .34. 16. 21 cholesterol . 10. 32. . 57. 16.26. . . 67 -sietnice 21 .31.42. .z nosa . .' ■ 21.60 krvný tlak nizky 16. 60 -hnisavé 34 kŕče 48 • .41 krvvmoči 26 kurie oko 57. . v i .12.. 3 4 .z pľúc . 17. pozri krv v moci krvné podliatiny 55.26. 54. hustá krv 21 38 hustnulle krvi hypertrofia proslaly % hystôna . 16.mechúra (močového) 20 : -priedušiek -.čelných dutín 54 19 -kosil 27 -nechtov 23.prúc .59 -rany hnisavé vyrážky hnisavý zápal . ..kože zhubne . 34.59 chrastavosf v nose . . .Seslonedieľky 16 krvácanie z čriev . .. .í obličiek 17 .37 . 41 krvácavosf (hemofília) 68 krvavý moč.z hemoroidov . 35 . . 17.. . 67 -kosti 41. 3 7 . .57. 45 > choroby črevné . . .. . 27 63 -klbov .v bruchu 42 -vrýtkach • • 29 . . 80 ••• -zhubné 26. 41 -chronické 15 -mechúra 29 . . .menštruačné .17.34 -žlčníka . .. 34 -krvi 23 . .43.49 -sleziny . 41 .ďasna . .

91 . .srdcových vencových tepien . . 70. 69 lupus (tuberkulóza kože) . 57. 32. . . kŕčové žily 32 14. . . . . pc*rí choroby močové kamene. . 60. 59. na nohách) 13. 70 -nezhubné . . . .18. . 32 M malótnosf čriev matokrvnosf malomocenstvo mechúrovô kamene. 43. 15 lonivoaf čriev 57 leukémia 21.74 . nádory . _ > . 42 L lámanie v údoch . 57 obličkové kamene. . . .. 41 48. . 46. .82 21.44 Usaje lupienka (psoriáza) . .34. 56 nádor tvrdý . .močového mechúra 15 omrzliny nepokojný spánok nepravidelné mesačné krvácanie (menštruácia..14 71 . 26.v pohrudnici Í 31 nómesačnosí . 75 nervové ochorenia 24 48 49 omrznuté nohy.45 . pozn bolesti neuralgické bolesti tváre neuralgie neurodermilitía neuróza nevoľnosť nezhubný nádor ciev (angióm) neznásanie obilnín (u deti) nočné pomočovanie nočné potenie nohy.. . . 36. . 40 nepriechodnosť čriev 53 nervové botestl hlavy 37 nervové choroby 13.. . . 26 natiahnuté šľachy 16. . 56 nedostvchavQaf 46. 16 . 12. . 23. pozn vredy myôm . .močových orgánov . . 44. perióda) 10.stitnej žľazy 72 ochrnuté končaliny 18. . . . .59 26 39 24. 60 43 69. .34. . 12 . ruky omrznutý nos opar (herpes zoster) oparenie opilstvo opuchliny opuchnutá pečeň opuchy opuchy modročervené . 83 nahromadenie vody v osrdcovníku . . poiri kŕče menštruačné krvácanie. 24 napomáhanie pôrodu 59 napuchnutô nohy 30 narušené hormonálna funkcia . .42. 25 . 41. 32 . 28. 17 . .. .70 obrna 13.žliaz ostrohy na pate ostrosť zraku osýpky ošetrovanie pokožky oteplenie žalúdka otrava mäsom otvorená opucHiutá noha otvorené nohy otvorené preležanlny 15 . 20. 41. 46 obrna trasľavá.56 13. 27. pozn kamene mongofoidné deti morové kŕče.19. 71 .na rakovinu . 61 . 24.. pozri krvácanie meravosf končatín migréna mliečne chrasty mocopudnô účinky močové choroby. . pozri kŕče morové vredy. 42.70 . .óa 10.. . 26.37.38 mor 75 60 41 N nádcha .55 . 59 13. 72. . . . 43. 24. . 83 30 ..26. . 24 41.43 odtok moču . 59. 26. 17 navierame prsníkov .54 -Čriev 53 -podbrusia 10 . pozn kamene melanchólia menštruácia menštruačné kŕče. 12. . 43 lámavé nechty 71 látkovo výmena . .32.pohlavných orgánov . .44 ochorenia dýchacích ciest -mechúra 31 51. . 43 ochrnutie .. 13.44 nespavosť neuralgia trigemmu. 11 odri itertovanie odchlopenie síemice 21. 27 20. 14. . pozri poruchy mesačné krvácanie. 21 ochlpenie silné [na rukách. .33 -P'úc . . 4t návaly krvi do hlavy .hlasivkovóho väziva 23 .31 nervové poruchy.47 nedostatočná tvorba sfz (suché oči) nechuť do jedla 27. pokryté ranami . 19. 58 očný zákal . . 73 12 13 49. 39. 6B.kŕčové bolesti žalúdka . pozri krvácanie menštruačné poruchy. 30 . pozn poruchy nervovo slabi fudía nervozita 24. 10 -zvterača (v konečníku) . . . 59 20. 69 lupienka Červená . 47 26. 2C -obličiek 14.prostaty 51.žliaz . 57. . 71 nechuť do pfáce 16 neplodnosť ženy 16 obličková kolika 20. .14. 59 -chrbtice t? . . . pozri kamene obrátená maternica 10.60 13. .52 -srdca . . . 39 ochorenie čelných dutín . 39 60 »•• 25 • ■ 50 25 . pozri Parklnsonova choroba . . 26 . 68. 83 -zhubné . 31 . . 20 odtučnenie ochabnutie podbrusia (u žien) .

21. . 49 . . pozri tuberkulóza pľúc prynatosf pocity strachu pohryzonie besným psom -hadom .41 16 . . 58 . . pozn astma pľúcna tuberkulóza. . .60 -sečné 44 — tržné 44 . . pichnutie hmyzom . . 46. .n a nohách popálenie poranené chrbtica poranenia čerstvé -hlavy -tkanív -všetky poranenie mozgu poranenie pri pôrode . piesok -obličkový {ľadvinový) . .srdcového rytmu . -trávenia -zraku -žalúdočné -močový -vmechuri * 34 26.26.. 36 . 88 . pozri choroby 56 ?? 32 13. 24. 41. . . pozn nádory zhubné rakovinové ochorenia kože 23. . . .pohlavných orgánov (mužských) 32. 16 14 . 56 39. pozri lupienka rachttickó choroby. . . 25. 22 . 31 21 .kože -kosti . 61 41 48 22. ľ '-Otvorené na nohách 32 . 10 13. . . . 60 66 25 56.prostaty 51 -prsníkov 26.39. 57 rany . 26. pieseň non .16. . 59 . 87 rakovinové nádory. . 19 -zastarané 50 B2 . . 59 .v hrdle -v konečníku .po popálení 26 . . .prekrvenia v nohách . . . 34 .81 • • • • • • • 16 51 55 SI 85 39. 85 86 ■ ™ . . . 81 . 19. . .•.. 12. . 85 40.hrtana -iazyka . 48. . .60 prečisťovanie 11. . 26 20. 26 -pečene 21.p r i srdci pichavô bolesti oči .21.58 30 19.49. 10. . 54.58. 33.ťažko sa hojace 49 -vnútorné 19 -vonkajšie . 73 77 76 32 *• . . 56 -mechúra (močového) 15 prechod (klimaktérium) 10.pečene .prudké (páliace) 12 -rožné 10. . . . . 26 . 49 28. 27 28 12 preťažené oči povzbudenie žlčníka 56 pravidelnosť stolice 41 procistenle krvi . 20. . 16. 16 . 14 poôkodonte krvného obehu . 33. .41 . 37. . . . .31 —srdca potenie nôh potopudné účinky potrat (predčasný pôrod) povlak na Jazyku povzbudenie žalúdka -v obličkách -pichanie pn močení. 48.25. .26 60 44 25.maternice . . pozri rany pálenie pri močení . . 44. 35.pečene -prekrvenia . porážka poróznost sietnica . . .pľúc . 31 39 . . . . . 16.57. poruchy črevné —krvného obehu . . 27 -Žalúdka 27 predčasný pôrod. . . . . . . . 69 -Otvorené . . pozri potrat prechladnutie 14. .na (azyku 59 .v podbrušl pomliaždeniny pľuzgiere . .57.17. .medzlstavcových platničiek -obli&ek 39 76 27. .lymfatických íHaz . pieseň na nechte . pľúcna astma.podbrušta . -reči .71 65 . pálenie záhy . 29. 56 58 12 . 34 . 20 . .látkovej výmeny (chronické) . . .36. 60. . 43 13.Jedovatým hmyzom polypy na podnebí . 72 . .38. 34. . .41 prekrvenie sietnice 58 prepracovanosí 18 15 53 10 53 56 -závratu 12..p o operácii 26. 22.33. paratýfus Parkinsonova choroba . .25 58 rakovina -čriev . 67 33.otvorené rany. .60 47.bodné 10 . . . pehy pestovanie krásy . 16. 80 23. 78 .POávy prúca zahlienené . 16. .š t í t n e j žľazy 86 -vaječníkov « -žalúdka 20.lymfatického systému .maternice -mechúra -obličiek -pažeráka . pozri astma pleť* pripojenie na umelú obličku psoriáza. .42 16 16 44 44 44 32 prevodneme obličiek prevodnenie panvičky (obličkovej) priedušková astma. pásomnica . . . . 42.sluchu -srdca ..19.40.menštruácie . 32 38. 42 24. . 39.nervové . . 43 . . .

34. . Šumenie v ušiach šupiny na hlave . 14. . 25. 13. pozri piesok U uhrovliosf uhry uhryznutie besným psom uvoľnené zuby uzlíky na črevách únava úpal úplavtea .27 ia 12. rúk . . . 41. 27 . . pozri rany vonkajšie svalové ochorenia 17 vredy 10. pozri poruchy reuma (zastaraná) reumatické bolesti (končalln) . 44.14. . . 57. 57 tuberkulóza tuberkulóza pľúc . . 46.74 skion k potratu 10 skľúčenosf skrášľovanie piati slabá látková výmena . 27 22.20 vonkajšie rany. 50. . . pozri bolesti srdcové choroby. .49. 83 -čriev 34 ::::. . 14. . . 12. 70 strácanie pamäti 32 Stratený sluch 56. . reumatické ochorenia reumatické opuchy reumatizmus rezanie pri močení riedke vlasy rozdutle pfúc (emfyzóm) . -sivý zákal. .*S 93 . 13. .16. . 65 .s pieskom.svalov 48 -tela 38 -zažívacích orgánov . pozri Parkinsonova choroba trasľavé končatiny traumatická horúčka W trávenie . 60. ruky 39 suché ústa 46. . . . . 26. pozri úpal slzotok 75 snef 10. : : : : . .srdca . 49.44 v slabé deti . .31. .32. 42 26. pozn choroby srdcové poruchy. . 22. . 66 39 16. . . 48. . io. -v žalúdku . . 31. . . . 39. . 14. 44 slabo obličky -oä -pľúca -svahy io slablnová prietrž . 28 . • •• tuberkulózne kosti . . vnútorné krvácanie vnútorné rany. . .49 vetry . 75 slinivka brusná. 18 25.20. 78 tráviaco ľažkosli 42 rrombôza 45. 42. . pozri rany vnútorný nepokoj (pri prechode) 41 vodnatiefka 12. . 43 1° V vápenatenie ciev 11 12. pozri zákal skleróza multtptex 11. . . . . pozri astma srdcová vodnatiefka. 76 . .73 svrab svrbenie kože . . . . * . 26. . . 69 . .O slabosť končatín . 30. 77 . . 43.41. rozjatrenô rany (staré) . . .16. . . . pozri choroby ôkrofuktene vredy.36. . . . . -žalúdka slabo vyvinuté deti slaboz/akosf Slabý spánok ee slepé Črevo (zápal) -podráždenie .. . 34 14. 42 . . .. tehotenstvo . 12 srdcová astma. pozri kamene . . 59.38 .72 32 • ■ • . 22. 70 senné nádcha 20 schudnutie . pozri poruchy starecká svrbľavosť 48 starecké Škvrny 26. .v nose 47 13 suchý prieduškový kašeľ 2 ::. 35. :Š I z lanec sv. . . 46. . . . 42 16 .53 <ý*"s II • ■ "■Z íažkosti podbrusla . 24. . 41 tofy (chronická dna) . .78 . .44 13. svrbenie pošvy . 21 .57 19. 57. pozri vredy škvrny na koží . 70 . 22.13. tichý zrádnik . 85 stvrdnutie pečene (cirhóza) studené nohy. .žalúdka ruža . . 19 Irasenie nôh. 59 • vírusové ochorenia . 60 trasľavá choroba. . 35. 34. ..močového mechúra .rast vlasov rečové pofuchy. . . . • ■ • tučnota . . . 38. . . . 59 seknutie v krfioch (hexenšus) . pozri vodnatieľka srdcové bolesti. 59 struma . 49 -nervov -srdca . . 38. . . 19 12. 57.srdcového svalstva . . . 42. . . 57 tumor sleziny 34 tvorba kameňov 20. 60 21 .s kamertmi. 59 vodnatieľka srdcová 14. 47 sucho v hitane 47 . . pozri brusná slinivka slnečný úpal. . . 34. -•tlak v hlave . . .na rohovke . . -sdýchaním .eo • ••• 48.42. . . 42 . 37. . . rozjatrenle kosti rozšírenie čriev . . . S šelest v ušiach Škrkavky ôkrofutoza Sk/ofulôzne choroby. . 77 . . 10 tukové žľazy . 25. . 28. Vila . .

28. vyrážky -kožné výrony krvi vysoký llak. .32. 27 -žil zápaly. . 32 . 27. 71 -•24.42 . . 12 zranenia po úderoch . . .. . 46.. pozri astma záha -•• záchvaty zúrivosti ••• 21. 59. ... . 48 zúženie ciev . . pozri nádory zhubná zhubné choroby. vymývanie rán . 18 .na ďasnách .krvácania 16. . . .. * • .. . — mandli .sliznice žalúdka (gastritis) . .mazových vačkov . 43.vlasových korienkov . . . 12. ■ • Z zadržiavanie mocu . . 69 12.. . 56 Žlčníkové (Žlčové) kamene. . . . . . . . . . .• . 77 . . 44. . 37 . . .pľúc . . . 43 25. vynechávanie menslruácie vypadávanie vlasov . .krku 42 . . . 10 19. pozri hemoroldy zlepšenie zraku . . ' .\ -pečene 28. 16 zrýchlený top zuby krvácajúce . 22 zvädnutá pokožka zvonenie v ušiach • . .86 . .78 zákal sivý .46. 26 30 T? 10 .. -holanovô -morové . 26. . . 14. ••• . 32. 35. 34 zúženie srdcových vencových ciev .prúc 12. .. . 28.. .49. 41 -žalúdocno-crevného traktu . . 42. . 27 . . . .31. . . zapálená cievy 30 -•. 32 . 57 42. . pozri choroby zhubne nádory. . . . 50 .59 . • ■ • • * ■ - - . 77 zlomeniny 19. 78 zápach z úst 77 ..... .obličiek . . 32. . . . . 24 . . 76 .. -zanedbané -žalúdka VSI vyčerpanosť vyklbenlny vyluôovonio mocu (*|ó) . .pozri choroby .. 34. . .mechúra 46 . 30.* . . . pozri choroby zlatá žila. 46. 40. ■ ::::::::::S y. . . . . . . . pozri kamene žltačka .prlsemennlka . .-dvanastnlkové .žalúdocno-crevného kanálu .sliznice vnútorných orgánov . . . . . . 42 -vaječníkov . .. 48. . 43 . pozri krvný tlak vysušenie sĺz výtok vyvrtnutia . 25 zdurené lymtaltcké uzliny zdurené Žľazy .rany 49 .41. .78 zápcha závraty 12 16. . 32. 13. 46 . 53. . pozri zákal zhubné choroby kože. 46 . .... 59 živé mäso žlčníkové záchvaty . . . . .. 69 27 34. 84 . 34. . 48 . .. . 41 -nervov ••. 22. . 37. . 69 . . .30 -pohrudnice • • • • ■ • • * 32. . pozri choroby žalúdočné kŕče. 56 ... . 20. . 48 . . 48. . . .26. . . 42 20.. . 59 69.prsných bradaviek 59. 46. . . . . . -•• 57. .37 . . . i 40 26 60 48 26 19. 73 -sliznice ■ . 42 -úst -ústnej dutiny . 46.. 19.hrdlo 59 . .57. 26 zfé výsledky v škole . . .okostice 19 . . zatvrdnutie semenníkov .77 . . . ...na prsiach . . . . .prostaty .84 Ž 94 . 46 . 44. vyprázdňovanie stolice . .. . . zápal ciev 26..mozgových blán .86 žalúdočná kyselina. pozri poruchy žalúdočné vredy. . .srdcového svalu ■ * ■ • . . .nechtového lôžka .. . . . . .48 zlyhanie pečene . . . . . * ■ * -•. . . . 34 zväčšená stitna žľaza . 28 záduch. 27 38. 32. 28 48 10 12.. . .. . <* . 32. . .hrtana >. . 20. ...41 . . . . .46 -••. * .podbrusia . . 40 -prebytok žalúdočné bolesti. . .hrubého čreva .58. .15. . .46 -priedušiek .priedušiek 13 -žalúdka 34. .44 .. pozri kŕče žalúdočné poruchy.ústnej sliznice 27. •*• ••• --. 42 . zapálenie obličkovej panvičky .predkolenia -rakovinové -skrofulozne ... . 49 zahnívajúce rany 31 zachrípnutie 30. . 41 . .70 znečistenie koze (chronické) .kostnej drene .. 57 zvrašfovanie obličiek 15. .. . 28 zmeny tvaru okolo kĺbov znamienka n a tele . . pozri bolesti žalúdočné choroby..prstov ..57 . . . 20. .. 18 14 43 42 27 33 33. pozn vredy • ženské choroby. 26 zelený zákal očí. . . 56 .58. .33 zahlienenie dýchacích orgánov. . . 49.. . . . . 13 . . .zelený.. .. . . . . 71 . nedostatok . 59 77. 31 zastavenie Činnosti pečene . .v ústnej dutine . . iné .

S p. Banská Bystrica. Vydalo vydavalefetvo Ikar. VH 13. publlkadu Vydania druhá. s. VyHacfli Tlačiarne BB.8. Zredigovala Inka Hermanovi Podfa originálneho vydania graficky upravil Daniel Mraz. Sfeyr. W. Pavol Piioniak. .MARIA TRE8ENOVÄ ZDRAVIE Z BOŽEJ LEKÁRNE LIEČIVÉ RASTLINY RAOV A SKÚSENOSTI Z nemeckého originálu GesundhoH aus der Apotheke Goties (Rakúsko. Ennslhaller Veriag 1990) preložil RNDf... a. BraHBlava v roku 1992 ako svoju 56. Revidovala a nestor zostavila Elena Unzboihová.5. AH 11.

i Repík lekársky lAgiimniúa eupatoria Ĺ J Šalvia lekárska (Šalvia iiffidnalis L.OBRAZ I Skorocel väčší (filimtego majof L.) .

.I GAERTN. B. el SCIIERH.OBRAZ II Púpava lekárska l'ľaľii.) Plavúň obyčajný (Lyeoppdium clityoium L.) . MEY.MKiiiii offifinule WEB in WIGGERS) Nechlík lekársky (Calendulo Offídnális L > Slez nebadaný tMalva iirulerta WALLR.) Deväťsil lekársky fpčiaslres hyMdus <L.) m ^^^^ V Podbeľ liečivý (Tussilagofarfaľa L.

) Kukurica siata f/n/ »wy.l ■X* Prvosienka jarná (Primula nr/.) Alchemilka pasienková Aliiu-milhí (nanticola OPI/.) Orech kráľovský (Jugl'gns regia L.) Pŕhľava dvojdomá (Uľtico dfoica l.OBRAZ III Kostihoj lekársky [Symphylum nfluimilc ľ.v l. j .i Rebríček obyčajný | (Ai-hillen niillejolhmi t.v L.) Praslička roľná (EquiseturH úrvense L...

HOLUB) Ľubovník bodkovaný lllypcrkum pvrfvratum L.) Puškvorec obyčajný (Acorus calamus L.OBRAZ IV Rumanček kamilkový (Mtwtcarta recutitti L J Kyslička obyčajná (Oxalls actíosella l.) . cmentl.) Hluchavník žltý (Galeobdolon luteum IlUDS.) Zlatobyľ obyčajná Veronika lekárska iVerimka offtciiialís L..

ako často a v akom množstve sa má piť. rozličné očné choroby. Vo vydavateľstve máme z takýchto listov veľkú radosť. ako sú anémia. Maria Treben. W. Frank: Kombucha. AIDS a iné. Do vydavateľstva IKAR prišlo veľa ďakov­ ných listov. Maria Treben. ktorým táto kniha pomohla. W. Zomrela roku 1991 vo veku 84 rokov. Už po prvých rakúskych vydaniach dostala autorka množslvo listov od čitateľov z Rakúska a Nemecka. Maria Treben. Žiaľ. G. Maria Treben. Kniha predstavuje spôsoby liečenia pomocou aloy pri konkrétnych chorobách. hemoroidy. Listy a správy o liečebných úspechoch podľa bylinkárskej knižky Zdravie z Božej lekárne. o tom. ako im jej rady pomohli neraz aj pri ťažkých chorobách. p. Veľa zdravia Vám želá Vydavateľstvo IKAR. . že všetky svoje skúsenosti z využívania liečivých rastlín zanechala ľuďom v knihách.Prvé slovenské vydanie knihy Zdravie z Božej lekárne v roku 1991 malo nesmierny úspech. 827 99 Bratislava 27 MARIA TREBEN Kniha Zdravie z Božej lekárne vyšla v týchto jazykoch: Anglicky Česky Dánsky Fínsky Francúzsky Holandsky Maďarsky Nemecky Španielsky Švédsky Taliansky Maria Treben. Wirth: Liečenie pomocou aloy Aloa ako liečivá rastlina je známa už dávno. s. 23. aby bol skutočne účinný a chorému pomohol . Maria Treben. rakovina. Maria Treben. v ktorých čitatelia píšu o svojich skúsenostiach s recepta­ mi rakúskej bylinkárky Márie Trebenovej. nazývali ju „rastlinou prvej pomoci". p. poruchy srdcového rytmu. Vďaka jej. Úryvky z ich listov sú zaradené v knihe Liečebné úspechy Márie Trebenovej. Slovenskí čitatelia však nie sú prví. Maria Treben.tak ako pomohol pri liečení rakoviny prezidenta Ronalda Reagana. Nápoj z čajovej huby. Maria Treben. ako sa má kombuchový nápoj správne pripravovať. Aj tá prináša množ­ stvo praktických rád. astma. Maria Treben. a. skleróza multiplex. Health through God's Pharmacy Zdraví z boží lékárny Sundhed fra Guds Apotek Luonnon omat lääkkeet La Santé á la Pharmacie du Bon Dieu Gezondheid uit de apotheek van God Egészség Isten patikájából Gesundheit aus der Apotheke Gottes Salud de la Botica del Seňor Hälsa ur Guds Apotek La Salute dalla Farmácia del Signore Ďalšie knihy vydavateľstva IKAR: Liečebné úspechy Márie Trebenovej. čo užívali na svoje choroby a za aký čas im ktorá bylinková kúra pomoh'a. V praxi osvedčený návod na prípravu a použitie. Kniha radí. Čajová huba kombucha je prastarý liečebný prostriedok a jej pestovanie je aj dnes mimoriad­ ne rozšírené. Maria Trebenová už nikomu novú radu neposkytne. Maria Treben. lebo čitatelia presne opisujú.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful