Maria Trebenova

Zdravie lekárne
Liečivé rastliny: rady a skúsenosti
1KAR

z Božej

MARIA T R E B E N O V A

CopynghT ■ Dy Wilhelm Ennsthalei. Sieyt. Ôslertoich Názov ongmalu: Gesundheit aus der Apotheke Gottes Slovák iranslalion o 1991 by Ikar, Bratislava Pfotníil RNOr Povol Pltoniak

ISBN fiO-7n8-OB1-0 ISBN 8D-7U8-0l2-2 0.vyd,J Originál: Gesundhell aus der Apotheke Gottes ISBN 3-85066-090-8

Predhovor
„NajvySSi vytvortl ro zeme lleävô byHny a múdry muž nebude ich odmietaf od soba-" Slarý zákon. Sírach; 38.4

Napriek tomu. že mnohi z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravte z Božej lekárne, dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vtasti i zo zahraničia a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom a rozšírenom vydaní tejto knihy. V čase. keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu Života a privodlla si nesprávnou životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán Boh vo svoje] láskavosti od nepamäti obdarúva, Ctihodný otec Kneípp vo svojej knihe hovorí,- „Na každú chorobu vyrástla bylinka." Každý leda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Bože) lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zapar a využíva ich vo forme extraktov. masti, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny, treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv. ako sú cesnak medvedi, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarova­ nie. Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára, aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažké] choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne kontrolovať lekár. Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného kongresu pre rfaíšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúske] lekárskej komory, ktorý sa konal v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov. Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárske) univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat - a dnes musíme zápasiť s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodar­ ného prostriedku. Potom začali lavínovité narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia." Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohi zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší Čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak, môžu napríklad u žien vyvolať rakovmu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách. V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko povznáša, že chorý už tým spotovice prekoná beznádejnosť svojej situácie. Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, naprtek útlemu veku. uvedo­ movala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa. aby sme my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie. Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch deti, ochorela na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju poslali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni živola. Jej sestra, ustarostená o t/i budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov. 3

ale predovšetkým vsemohúcnosti Stvoriteľa.Zellnkárka sa na ňu rozkričala: „Iba leraz idete s touto mŕtvou vodou'?''. aby nás viedol. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: „Ak mi aj nepomôže. v ktorého rukách spočíva nás život a nachádza istotu. Denne si pripravovala niekoľko krčahov bylinného čaju. akoby ma vyšSia moc. mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch. Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou Štyroch deti. že v tejto prepracovanej knižke som sa usilovala svoje skúsenosti v každom ohľade doplniť a scellť. no pomohla je] bylinkami. má| 1980 MARIA TREBENOVÁ ♦ ." Vyšetrenie po desiatich drioch ukázalo: ani stopy po leukémii! Z týchto príkladov vidíme.že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách. predovšetkým Matka Božia. že je nesmieme dôležité. Keďže táto príručka sa dostáva do rúk mnohým. Aj tu Sto o leukémiu a lekári chorej už nedávali žiadnu nádej. Stalo sa to tak. Pri klinickom vyšetrení o desať dni sa nezistila ani síopa po leukémii. mám ešte jednu prosbu: Netelefonujte ml. uräte ml neuškodí. ani ml nepfátet Keďže už neliečim. aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili denne veľké množstvo čaju. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín. pomocníčka chorých. Na záver by som rada ešte raz zdôraznila. Preto sa usilujem vlesf ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín. vydanú u môjho rakúskeho nakladateľa A ešte niečo: Neposielam žiadne' liečivé rastliny. Dôvera k nej. Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny. Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka. v ťažkých chorobách s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. Na ňom je. viedla správnou cestou. Uňho hľadáme pomoc a útechu. Odvtedy mám jednu Istotu . obdarúval a usmerňoval nás život podľa svojej vôle. K tomu sa pridali nové skúseností a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltfn z Božej lekárne. úcta a modlitba pred ledným zázračným mariánskym obrazom. a takto ich ponúkam na prospech ľuďom. neprijímam ani návštevy! Rozsiahly názvový register vás nasmeruje na správnu cestu a pomôže vám nájsť tie pravé rastliny! Môžem vám ešte odporučiť brožúru Liečebné úspechy Marle Tretinovej (Listy a správy o liečebných úspechoch). ani neprijímam objednávky! Grieskirchen. ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojich rúk I môjho vlastníctva.

koxanróza (choroby kĺbov) 63 Cukrovka (diabetes) « -64 čkanie 65 Črevnóparaiity(helminty) 66 Ďasno (choroby dasna a uvolnovanie zubov) 66 Fimoza (stiahnutie predkožky na mužskom úde) . . „ . . Zlatobyľ obyčajná švédske • horké) 38 40 42 42 44 46 47 49 50 . * . 68 Lupienka (psoriáza) ... Cesnak medvedl Deväísll lekársky Dúška materina. 8 ■• • 3 Švédske byliny (vrátane Starého rukopisu Veíkó Švédske Víno na srdce (s receptom) . Hluchavka biela Hluchavnfkžltý . Žlčníkové kamene) 66 Končatiny (trasľavé) > 67 Kosti (choroby kosti. 66 Rstuly « 66 Chrbtica (poranená) 66 Kamene (obličkové kamene. . mäkký 22 Ľubovník bodkovaný 24 Nechtík lekársky 25 Orech kráľovský 27 Plavúnobyčajný 28 Podbeľliečivý 29 Praslička roľná 31 Pŕhľava dvojdomá 33 Prvosienka jarná 36 Púpava lekárska 37 a receptu Puškvorec obyčajný Rebríček obyčajný Repfklekärsky Rumanček kamilkový Skorocel kopije-vitý Sleznebadaný šalvia lekárska Veronika lekárska Vŕbovka malokvetá Vŕbovka malokvetá pomáha. . . . artritída. . tymianová . . úbytok kostných látok) 67 Krvácanie (menštruačné krvácanie) 67 Krvácavosf (hemofília) . piesok v mechúri.sedacikúpeO-Obkladyzosvédskychbylín LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE Atehemilka pasienková . . Tinktúra-Čerstvá šfava-Kaša z bylín-Obklady zo zaparených bylín . . . syridtový. • . 70 Nádcha (senná nádcha) 70 Nádory (nezhubné na pokožke hemartgiomy) 70 Nechty (zápal nechtovôho lôžka. lámavé nechty alebo poškodené) 71 Nechufdojedeniaudeti . .■ • 62 RADY PRI UEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB Amputácia (fantómovébolesliamputačnýchkýpfov) 63 Artróza. . 52 53 macerácla) 7 8 8 . ZnamenitáČajovôzmesprerodinu na Malé horké • 53 61 61 • .lchuskladnenleepripfBva:Zber-SuSenie Spôsob prípravy: Príprava čaju (zapar alebo odvar.OBSAH Predhovor VŠEOBECNÁ ČASŤ Správnyzberlločivýchr8SlHn. Mastiaoleie-Bylínnékúpelelúplnýkúpef. Imelobiele Kapsička pastierska Kostihoj lekársky Kukuricasiata Kyslička obyčajná 10 11 12 13 14 14 15 17 18 20 20 Lastovičnik väčší 20 Upkavec obyčajný.• • * 68 Maternica(obrátená maternica) » 70 Močovýmechúr(slabostmočovóhomechúra) . . 71 Obličky (zápal a hmsanieobličie-k) 71 .

. . . . . * .• • ■ • • . . . .'« • "• 81 82 83 93 . .. . Prsty (zápal. . .. . .• . Slepé črevo (podráždenie slepého Sluchové orgány (bolesti sluchových Slzotok Spánok (nepokojný spánok detí) Srdce (poškodenie srdca a krvného obehu) Svaly(chradnutiesvatov-atrofia) Štítna žfaza (zväčšená Štítna Tvár (neuralgické bolesti tváre-neuralgiatrigeminu) .. .. . . .. . . .. hnisavý zápal prstov) "uža Skleróza multiplex(vsestrannáskleróza) . . .. ... . • • ... ...... . . ■ .• • . . . .. . Uhry (aknó-hnisavý zápal mazových žliaz Ústa (zápach z úst a povlak na Vlasy (rast vlasov) Výsledkyvskole(zléucebnóvýsledkydelí) Zákal očí (sivý a zelený zákal oči) ' čreva) orgánov) žľaza) kože) jazyku) ' ' ■ Zápcha RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH Brušná slinivka Črevá Hrtan . . .. . .. . . Lymfatické Žfazy Nádory (tumory) .. Opuchy (edémy v dôsledku nahromadenia Pfuca(rozdutieprúc-emfyzóm) Porážka (predchádzanie) Porážka (stav po porážke s herpes kvapaliny príznakmi zosier) v tkanivách) ochrnutia) * Potenie (nočné potenie) 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 73 Potrat (predčasný pôrod) *. . » ..Ja2yk Kosti Koža Leukémia . . Žalúdok . . .• • • .. . ::S H/ 86 o/ 87 . . Obličky Pečeň (cirhóza) Píuca PodbruŠie (vaječniky a maternica) Pohlavné orgány (mužské) Prsníky Stltna žľaza . 97 8 . Dôležité upozornenie Mliečne kvasenie Vecný register Farebnáprlloha ••• 78 80 80 80 . . . .. . .. .Opar (opasecplazívGC pásový. . . ...... .. . . 85 .. • . .. oi • « . ... .. . . . . 85 55 85 • • ■ • * > .. . .... . ...Obrna Kastová (ParKinsonova choroba) . .. ..

Na zimu si urobíme neveľkú zásobu sušených rastlín. Zo skúsenosti viem. Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime pred svetlom (používame farebné poháre. včasné zjari alebo v jeseni. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo nepo­ krčený papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných. lastovičnlk). imelo a vfbovku je najlepšie rezať pred sušením. Korene. Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé. na správnom mieste a správnym spôsobom. čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov! Zbierame ich za slnečných dnf v suchom stave. nezarosené. Na zimu odkladáme len dokonale vysušené rastliny. ktoré nie sú chránené (napr. Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami. Rastliny sa zaparia a neskôr pri sušení sčernejú. Každý rok nás požehná novými rastlinami. zeleno sú najvhodnejšie). Čerstvé byliny možno zbieraf včasné zjan. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných škatúľ. ich uskladnenie a príprava ZBER Predpokladom zberu liečivých rasilln je ich presné poznanie. čo fe pri ťažkých chorobách bezpodmienečne nutné. SUŠENIE Rastliny sa pred sušením neumývajú. podľa možnosti rýchlo. len nadrobno porežú. lúkách. nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené. Šetrime prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi. Zásoby si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu. na špinavých brehoch. kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme umelým teplom. pri znečistených vodách. na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov. Kvety a listy pri zbieranj nestláčame a na zber nenosíme plastikové vrecká a tašky. Kvety Liaty Korene Plody - začiatkom kviinulia. teplých priestoroch (pod strechou). Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu účinných látok. Nikdy ich nezblerame na chemicky ošetrených poliach. že najlepšie liečivé účinky majú Čerstvo nazbierané rastliny. niekedy už od februára až do konca novembra. 7 . Niektoré možno dokonca nájsť cez zimu pod snehovou prikrývkou. pred kvitnutím a po kvitnutí. v čase dozrievania.prvosienka jama). aby sme Ich zbierali v správnom čase. v blízkosti ciest.VŠEOBECNÁ ČASŤ Správny zber liečivých rastlín. autostrád. Korene. Pritom teplota nesmie prekročiť 35 aC. pokiaf dobre poznáme miesto ich výskylu (napr. potom je dôležité. ktoré dôkladne umyjeme. Ak ich poznáme. prvosienka holá .

ktorú sme predtým vypiácbll horúcou vodou. Naplnené do malých fliaš. Veľmi účinné sú parné obklady z prasličky. Rasa alebo iné uzatvárateľné nádoba sa voľne naplní určitou bylinou a zaleje ovocným alebo žitným liehom. Korene dáme do predpísaného množstva studenej vody. Potom 8 . ako získame z liečivej rastliny všetky látky: Byliny macerujeme polovičnou dávkou vody cez noc. Caj z týchto bylín získame vylúhovaním v studenej vode čiže maceráciou. častejšie sa pretrasie. Týmto spôsobom pripravený čaj obsahuje účinné látky aj z macerácie. teplé byliny. zabalíme ich do riedkeho plátna a pnložfme na choré miesto. Tinktúry sa užívajú vnútorne po kvapkách znedené čajom. Rozohrejeme 500 g bravčovej mastí ako pri vyprážaní rezňa. Čerstvé šťavy možno pripravovať denne. Maceráciou získaný výluh zmiešaný so záparom je najlepší spôsob. Tinktúra (esencia) Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38 . Suché byliny lúhujeme o niečo dlhšie (jednu až dve minúty). Vodu necháme zovrieť. Získava sa v domácom odšťavovači. Vo všeobecnosti dávame jednu zarovnanú Čajovú lyžičku bylín na 1/4 litra vody (jedna Šálka). Maceráciou (za studená) získaný výluh primiešame k záparu. Obklady zo zaparených bylín Nad hrniec s vodou zavesíme sito s čerstvými alebo vysušenými bylinami. kapsičku. Dennú dávku čaju prelejeme do termosky a podľa návodu po dúškoch pijeme. Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich popražime. aj zo záparu. krátko povaríme a tri minúty lúhujeme. v ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú. Macôrácla: Niektoré byliny (napr. Dobre sa uzavrie a dá na teplé miesto (asi 20 °C) na 14 alebo viac dni. lôbô zvýšením teploty by sa stratila ich liečivá sila. priložíme na choré miesto. Rozotrieme na ľanové plátno. zaviažeme šatkou a udržiavame v teple. nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú. Rastlinné zvyšky ešte zaparíme ďalšou polovicou zovretej vody a opäť scedíme. Kaša z bylín Stonku a listy rozvaľkáme valčekom na cesto na kašovitú hmotu. Takto pripravený Čaj je oveľa príjemnejší a na vzhľad krajší. zvonka na obklady alebo natieranie. Masti a oleje Štyri plné hrste bylín nadrobno porežeme. dobre uzavreté a uschované v chladničke vydržia celé mesiace. premiešame a odtiahneme zo sporáka. odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. Tento kašovitý obklad môžeme ponechať celú noc.SPÔSOB PRÍPRAVY Príprava čaju Zapar a odvar: Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleného pohára alebo nekovovej nádoby.40 % žitného alebo ovocného liehu. imelo alebo puškvorec) némÔifime zapariť. Čerstvá šťava Čerstvá šťava z bylín sa užíva po kvapkách alebo sa ňou navthčujú choré miesta na tele. ráno scedíme. Takéto obklady sa nechajú pôsobiť dve hodiny alebo cez noc. Nesmie vzniknúť pocit chladu. Po nejakom čase zoberieme parou zmäknuté. potom macerát krátko prihrejeme (len na teplotu vhodnú na pitie'J a denné množstvo prelejeme do termosky. Čerstvé byliny lúhujeme len veľmi krátko (stati pol minúty}! Caj musí byť celkom jasný: jasnožltý alebo jasnozelený. Udané množstvo bylín dáme do studenej vody na 8 až 12 hodín (obyčajne cez noc) a necháme lúhovať. Celé zakryjeme vlnenou šatkou a obviažeme uterákom. inakšie dávkujeme podľa údajov pri jednotlivých rastlinách. všetko zakryjeme a vodu varíme.

8 týmito obkladmi netreba bezpodmienečne ležať v posteli. aby sme nezamastili bielizeň. ale v osuške alebo v kúpačom plášti si ľahneme do postele a eSte sa vypotlme. Sedací kúpeľ: Na sedací kúpeľ treba len pol vedra čerstvých alebo asi 100 g sušených bylín. Alergickým osobám nedávame na obklad igelit. Obklady zo švédskych bylín (zo švédskeho horkého) Podľa veľkosti miesta na tele zoberieme menší alebo väčší kus vaty. ale musíme ju ohriať. preliltrujeme cez ľanové plátno a ešte teplú masť napinime do pripravených fľaštičiek alebo téglikov. Na druhý deň len prihrejeme. Po kúpaní sa nepoutierame. Postupujeme ako pri úplnom kúpeli. ktoré sme vopred namastili bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Srdce nesmie byt vo vode. môžeme obklad ponechať cez noc Keď obklad zložíme. Ak ho pacient znesie. Obklad necháme pôsobiť dve aí Štyri hodiny podľa povahy ochorenia a podľa toho. « . Na druhý deň sa macerát pnhreje a vleje do vody pripravenej na kúpeľ. obklad necháme pôsobiť kratšie. Kúpeľ má trvať 20 minút. Ak napriek tomu podráždi citlivým ľuďom pokožku. a až potom to celé obviažeme šatkou. ale obviažeme ho len uterákom. zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom dva prsty nad kvety alebo byliny a necháme 14 dni na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Na to priložíme trošku väčší kus igelitu. Olejové prípravky získame takto: kvetmi alebo bylinami naplníme fľašu az po hrdlo. Bylinné kúpele Úplný kúpeľ: Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. navlhčime ho švédskym horkým a priložíme na choré miesto. alebo ho určitý čas nedávame. pokožku zapudrujeme. ako dlho ho znesieme. Vodu z úplného alebo sedacieho kúpeľa môžeme použiť ešte dva razy. prípadne obväzom. aby alkohol nevytiahol z pokožky tuk. treba potrieť nechtlkovou masťou. Ďalej treba zohľadňovať návody pri jednotlivých bylinách.masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. môžeme s nimi chodiť po izbe alebo sedieť.8 litrov) čerstvých alebo 200 g sušených bylín. ak sú dobre pripevnené. ktoré svrbia. pripadne buničiny. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pred priložením obkladu namastiť pokožku! Miesta. Na Jeden kúpeľ treba jedno plné vedro ( 6 . Voda na kúpanie musí siahať nad obličky.

denne po dúškoch. lebo ona lieči zápaly podbrusia. Slabé deti zmocnejú. pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany). Po extrakcii zubov sa alchemilka odporúča ako najlepší hojivý prostriedok. Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí rany. a potom nech z nej pije.). V niektorých krajoch vijú z nej venčeky na Božie Telo a zdobia nimi hlavu Spasiteľa na oltárikoch. upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice. pevnú. divý muškát. Rastie predovšetkým na okrajoch lesov a ciest. vredy a prietrže.Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných keby sa ženy najprv dlhší čas liečili touto bylinkou. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín Pomáha pri málokrvnostl. počnúc od pošvy smerom hore. pn ochabnutí podbrušla tieň. keď im pndáme 10 . alchemilka lúčna. čí je mladý. hnisavých ranách a zanedbaných vre­ doch. keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú menštruáciu. ale pomáha tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným (myši chvost obyčajný) priaznivo ovplyvňuje menštruáciu. Od kresťanských čias Je táto rastlina zasvätená Panne Márii. Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden kúpeľ." Alchemilka. Z oboch rastlín zbierame celú byľ v čase kvitnutia. neskôr len listy. pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín. mnohé deti by ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec ženu. Listy alchemllky niekedy priliehajú k zemi a zrána vidieť na nich v prostriedku kvapku rosy. rosnička. str 18). ľudovo sa nazýva strieborný plášť (Alchemilla alpina).LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE ALCHEMILKA PASIENKOVÁ (Aicbemilla monticola OPIZ) Ľudový názov. nech vari dve hrsle alchemilky v primeranom množstve vody. Naši predkovia používali túto bylinu na rany. nevysokú stonku a drobné žltozelené kvety. Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam by mail od tretieho mesiaca piť alchemllku. Vykonajú dobré služby aj pri slabom spánku. Spomeniem citát z veľmi starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má človek prietrž. Dari sa je) aj na vápenco­ vom podklade. Okrem toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapslčky pastierskej (pozri pod heslom Kapsička pastierska. prekl. Každá šestonedieľka by mala piť 8 až 10 dni veľa čaju z tejto rastliny. srteť. ako sa varf vajce. Používame ju ako prostriedok odvodňujúci a posilňujúci srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany). kondolík. horúčku. Sám názov (nemec­ ký) hovorí. hviezdoš. všetko sušíme pod strechou. bodnutia a porezanie. V nadmor­ skej výške nad 1 000 m rastie alchemilka alpská. ale aj neskôr. ženský pláží. ťapkaná. vý­ toku. kontriheľ. pri obrátení maternice začneme natieraním zvonka. ktoré majú ťažký pôrod alebo aklon k potratu. Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách. pri ochorení podbruáfa a nevoľnostiach v prechode. alebo starý. hnlsanle. suknička. môže sa ešte dva razy použiť). aj na kryštalických horninách (ide o dva samostatné druhy. na svahoch a na vlhkých lúkách vo vyšších polohách a v horských oblastiach. má rub listu stnebnstoiesklý a používa sa pri tučnote Dve až štyri šálky denne pôsobia veľmi priaznivo. zosilnejú po Častom užívaní tohto čaju. že rastlina sa preslávila predovšetkým ako bylina pre ženy. alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným (zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko do poriadku. ktoré majú slabé svaly napriek dobrej strave. Spôsob použitia. Ona je všeliekom na všetky ženské choroby a poméha dokonca spolu s kapslčkou pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži. V uvedených prípadoch sa pijú štyri šálky čaju z atchemilky. ktorá sa leskne ako perla. pozn. Alchemilka pôsobí sťahujúco (zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri pôrode. Rastlina má dlaňovito lalocnatô listy so siedmimi až deviatimi lalokmi. keď sa voda vo vani zohreje. dohromady tn kúpele týždenne. husia nôžka. Často by Ju mali piť aj chorí na cukrovku. ktoré vidieť od apríla až do júna. a to tak dlho. Deti." V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto rastlina svoje osvedčené miesto. ktoré rastú v Alpách. Švajčiarsky farár Kunzle zvlášť zdôrazňuje: . ktorá rastie vo vyšších polohách. keby vedeli o tomto Božom dare. Po viacnásobnom vyplachovanl zahojí ranu v priebehu dňa. vnútorné i vonkajšie. V prípade.

11 . Cesnak medvedí. na druhý deň sa to zohreje a maceráciou získaná kvapalina sa prileje do kúpeľa {pozri Všeobecnú časí. zaliať teptým mliekom. kopijovité. Kvety však zbadáme iba uprostred mája. Mladé listy sa zbierajú v apríli. ktorých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. máji. Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medvedieho. Jeho silnú cesnakovú vóftu zacitime skôr. ako rasilinu zbadáme. zelenú krásu. mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlleňovanla a prečisťovania. Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé účinky. ľudovo medvedi lenek. Je preto vhodný najmä ako súčasť jarných kúr na prečistenie a lieči chronické kožné choroby. môžeme si pripraviť liehový výťažok (pozri Spôsob použilia). zaiste nezanedbateľné osvieženie. Táto veľmi hodnotná rastlina sa využíva aj pri skleróze multlplex. Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásf bylinku na každú chorobu. črevá a krv. Osoby citlivé na žalúdok môžu listy a cibule nakrájať nadrobno. dajú sa na noc do vedra so studenou vodou. ktoré pridáme do trošky vody. valčekom na cesto sa dobre rozmliaždi a prikladá. knedli a ostatných jedál. Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín sa krátko premyje. Z Burgenlandu mi oznámili poznatok. bohatých na humus. neliečiteľné choroby svalstva. Tieto kvapky vynikajúco podporujú pamäť. ako je uvedená v hesle Kapsička pastierska. obalenej bielymi priehľadnými šupkami. jemne posekané ich denne pridávame ako koreninu (nevarenú) do polievok. niekedy aj skôr. Cesnak medvedí (Ainum ursinum L. lesklé. Cesnak medvedi má v podstate také vlastnosti ako cesnak kuchynský. Prine­ sie nám zdravé. lieči atroflu svalu (chradnuUe) a ťažké. 2 až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť. Úplný kúpeľ). ten značne liečivejšie. Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín (pozri Vôeobecnú časť. Narežú sa nadrobno a dávajú sa na maslový chlieb. Z neho denne užívame 10 až 12 kvapiek. V zmesi s kapsičkou pastierskou. nevieme mu byť za to dosť vďační. zelené listy cesnaku medvedíeho. že keď sa pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka sa nim umýva oblasť srdca. pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. v tienistých a vlhkých lužných lesoch. Jasnozelenó. teda ešte pred kvitnutím. cibule v neskorej jeseni a zime Cibule cesnaku medvedieho sa používajú ako cesnak kuchynský. Z pôdy vyrastá v apríli a máji. jasnozelená stonka s bielym okollkom kvetov je až 30 cm vysoká. konvalinke podobné listy vyrastajú priamo z podlhovastej cibule. Hladká. obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precltime celým srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa S ohľadom na túto novú. predchadzaiú vápenatenie ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti. zaparí sa a krátko vylúhuje. Vnútorne nás oblaží a rozníeti.) Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. Pre túto vôňu dostal názov „divý cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s (edovaiou jesienkou obyčajnou. Cesnak medvedi rastie na vlhkých lúkách. je predovšetkým prvým poslom jari. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Obklady: Macerat: l plná čajová lyžička na V* litra vody. Včasné zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé. Pretože vo väčšom množstve je cesnak medvedi štipľavý. Drieme v rtom mohutná liečivá sila a povráva sa. pri príprave Špenátu ho zmiešame s pŕhľavou. aby si prečistili žalúdok. že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede. Listy možno upraviť aj ako špenát alebo šalát. v krátkom Čase nastane zlepšenie. Na jeden úplný kúpeľ sa použije 200 g vysušených alebo dvojnásobné množstvo čerstvých bylín.do kúpeľa rnacerál z alchemilky pasienkovej alebo alchemilky alpskej. na jame prečisťovanie a odhliertovanie sa používajú čerstvé. Úplný kúpeľ).

Cesnak medvedí veľmi priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný nielen ako prostriedok proti prudko prebiehajúcim a chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami, rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a ochabnulosť čriev, A| hlísty a škrkavky vychádzajú z tela, keo* sa istý čas užíva táto bylina. Keď sa zlepši črevný systém, stratia sa aj ťažkosti, ktoré Často mávajú starší fudia alebo tí. čo sa nadmieru prejedajú a majú ochabnuté alebo preplnené črevá. Cesnak medvedf odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti. klorých príčinou je zvápenatenle ciev alebo vysoký tlak. ako sú závraty, tlak v hlave, skl učenosť Vysoký tlak postupne klesne. Víno z cesnaku medvedleho (pozri Spôsob použitia) ie pre všetkých starých ľudí, ktori majú trvalé zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pn dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmá pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s nfm zmizne aj dýchavičnosť. Tento liečivý prostriedok odporúčam najmä pri tuberkulóze a vodnatleľke, ktorými Často trpia starí ľudia. Ak sa použijú čerstvé listy. čistia súčasne aj obličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja. Zlepši sa aj ochorenie srdcových vencových tepien. Cesnak medvedí je neoceniteľný ako prostriedok prečfsťuiúcl krv, najmä pri chronicky znečistenej koži. Túto rastlinu si obzvlášť pochvaľoval švajčiarsky liečiteľ a zelinkár kňaz Kúnzle: „Prečisťuje celé telo, odslraňuje choré, usadené látky, ozdravuje krv, vypudzuje a zneškodňuje jedovaté látky. Vecne chorľavejúci ľudia s llsajmi, múčnatou tvárou, ákrofulózou a reumatizmom mali by si cesnak medvedí ceniť nad zlato. Ani jedna bylina na zemi nie je taká účinná na Čistenie žalúdka, Čriev a krvi. Mladí ľudia budú prekvitať ako ružové kríky a rozvíjať sa ako jedľové šišky na slnku!" Kúnzle ďalej uvádza, že pozná rodiny, ktorých členovia predtým chorľaveli, po cely rok chodili po lekároch, mali plno vyrážok a lišajov. po celom tele škrofulózu tvár olovnatosivú, akoby už boli jednou nohou v hrobe a len-len ušli hrobárovi z lopaty, no po dlhšom užívaní tohto skvelého božieho daru celkom vyzdravell a ožili.

SPÔSOB P O U Ž I T I A Ako korenina: Tinktúra: Čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro pokrájajú ako pažítka alebo petržlen a dajú sa na chlieb, do polievok, šalátov a mäsitých jedál. Fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno nakrájanými listami alebo cibuľami. zalejeme 38 až 40% ražným alebo dobrým ovocným liehom a postavíme na 14 dní na slnečné miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 až 15 kvapiek s troškou vody Vezmeme plnú hrsť nadrobno pokrájaných listov, krátko ich povaríme v % litri bieleho vína, osladíme podfa chuti medom alebo sirupom a denne pomaly, po dúškoch pijeme.

Víno:

DEVÄ1 SI L ľ

LEKÁRSKY

(Petasites hybridus (L) GAERTN., B. MEY. et SCHERB.)

Deváfsil lekársky rastie na brehoch riek a potokov, v priekopách a na okra­ joch lesov. Je oveľa väčší ako podbeľ liečivý, s ktorým patrí do jednej čeľade. Jeho listy sú veľké ako klobúk, drobné zúbkaté, na báze sivé a plstnaté. Kvety sú ápinavobtele alebo bledoružoyé, zriedka čfstobíele. Súkvetie vytvá­ ra hustý, úborovitý strapec. Zbiera sa (skôr, ako rastlina rozkvitne) koreň zmierňujúci horúčku, ktorý si v časoch moru vyslúžil veľkú pozornosť. Potopudný čaj sa užíva pri horúč­ ke, dýchavičností, dne a epilepsii. Denne sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Pn vyklbenlnách, vyvrtnutiach a nohách pokrytých ranami, no aj pri každom druhu snetf, prt zhubných nádoroch a prudkých (paliacich) ra­ nách sa používajú veľké čerstvé listy na obklady.
1?

SPÔSOB POUŽITIA Macerét: Obklady: 1 zarovnaná čajová lyžička rozdrveného koreňa sa dá do V4 litra vody a nechá sa v ne) cez noc. ráno sa prihreje a scedi. Čerstvé, umyté listy sa rozmliaždia a priložia na ranu. Opakuje sa viac ráz za den.

D Ú Š K A M A T E R I N A (Thymus serpyllum L ) D Ú Š K A T Y M I A N O V Á (Thymus vulgaris L ) Rastie na slnečných stranách, návršiach, v redších okrajoch lasa a ne menšich mraveniskách na lúkách. Obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky, kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo, Za poludnajäej páľavy sa z pestroľialových kvetných vankúšikov šlrl aromatická vona a vábi hmyz a včely. Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo mne prebudili už v detstve. Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli v 11. storočí z oblasti Stredomoria a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel od dúšky materinej íe až 50 cm vysoká. Účinky však majú obe podobné, Dúška tymianová Je známa už od staroveku. Až do našich čias sa traduje: „Tymian je predovšetkým ostrý a pälivý. Upravuje odtok mocu a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený čaj čisti jemné vnútorné časti tela." Abatiša Hildegarda z Blngenu hovorí, že tymian je liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým chorobám. Kto ráno vypije šálku tymianoveho čaju miesto kávy. čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky: duševnú sviežosť, dobrý pocit v žalúdku, rána bez kašľa a celkový pocit blaha. Dúška materina, rumanček a rebríček sa zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa prikladajú vo vankúšikoch na neuralgickó bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto nervových ťažkostiach. Ak sa pritom objavia kŕče. prikladáme aj vankúšik z plavúrta, Istý sedemdesiatdeväfľočný roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, kecf raz. idúc z poľa domov, celkom premokol a hneď ho kamsi odvolali. Nemal čas prezliecť si Satý. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti a ústa mu vyknvilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keo" si prikladal obklady zo švédskych bylin. No až ked si začal prikladať obklady z uvedených rasUín, nazbieraných za slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte aj potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, pljaval čaj z týchto rastlín. Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku. Po Jednom Jedinom 20-minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili, zdvihlo sa z vane celkom iné diefa. Ako keby niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa prekvitať. Dúška sa zbiera v kvete za slnečného počasia od Júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho slnka. Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše, zalejeme tch olejom a necháme stáť 10 dní, alebo z nich urobime sirup. Olej sa používa pri obrne pri porážke, skleróze multiplex, atrofil (chradnutf) svalov, reuma­ tizme a vykĺbení. Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve Šálky. Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch na kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia sa na žalúdok alebo na podbrusle. Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako ako pri zastaranej reume. V zmesi so skorocelom kopljovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích ciest, ťažkom zahlienení priedušiek a pri prieduškové) astme. Do Šálky dáme ošúpané koliesko citrónu a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Caj sa má piť horúci po dúškoch. Treba ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý. Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj 13

pije každú hodinu po Jednom dúšku, na to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku ešte mnohé matky nezabudli. Treba však mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emtyzému (zdurenla) s veľmi ťažkým záduchom. Dúškovou tinktúrot sa natierajú končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj chorým na sklerózu multiplex sa vtiera dúšková tinktúra. Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúskou. buď vo forme čaju, alebo prísadou do kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych deti našlo pokojný spánok už po jednom takomto kúpeli. Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch čoskoro zdraví. Netreba zabúdať, ža dúška sa odporúča ako prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej vody, zakryjeme a dve minúty (úhujeme. Čaj naplnime do termosky a dávame piť alkoholikovi každú štvrťhodinu po jednej polievkovej lyžici. Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom aj veľká chuf do jedla a smád. Pri recidívach, ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr sú čoraz zriedkavejšie, treba liečebnú kúru opakovať. Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch, ale po celý rok ako čajová kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou. Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup Podáva sa pred Jedlom pri prechladnutí.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar; 1 vrchovatá čajová lyžička bylín sa zaparí 7* litrom vriacej vody, krátko sa vylúhuje. Prísada do kúpeľa: Na úplný kúpe! 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť. Úplný kúpeľ). Tinktúra: Fľaša sa voľne až po hrdlo naplní za slnečného poludnia natrhanými kvetmi, tie sa zalejú 38 - 40% ražným alebo ovocným liehom a nechajú 14 dní stáť na slnečnom mieste. Olej: Za slnečného poludnia natrhané kvety sa voľne dajú co fľaše a zalejú sa za studená lisovaným olejom tak. že olej je na dva prsty nad kvetmi Necháme 14 dni stáť na slnečnom mieste alebo v teple. Bylinné vankúšiky: Bylinami naplníme vankúšiky a zašijeme. Sirup: Za slnečného počasia nazbierané kvety a stonky sa navlhčenými rukami naložia do pohára Prevrstvia sa cukrom a silne natlačia Všetko sa nechá tri týždne stáť na slnečnom miesie. Po scedeni treba cukrom presýtené stonky a kvety opláchnuť vodou a vodu priliať do sirupu. Sirup sa pomaly zahusťuje na elektrickom sporáku, no nesmie vrieť. Sirup nemá byť prihustý, preto ho treba raz aleto dva razy vychladiť. aby sme si overili správnu hustotu.

H L U C H A V K A B I E L A (Lamium abum L)
H L U C H A V N Í K Ž L T Ý (Galeobdolon luteum HUDS.. emend. HOLUB) Ľudový názov: medulka, mŕtva žihľava, hluchá pŕhľava. Rastie vo vlhkých lesoch, v priekopách, krovinách, pri plotoch a v húštinách, na násypoch, tienistých vlhkých miestach a všade tam, kde rastie pŕhľava. Kvitne v apríli a máji, v horských oblastiach a) neskôr. Z plazivého podzemku vyrastá priama alebo vystúpavá štvorhranná až SO cm vysoké slonka s proti stojným i Itetomi, kvóty sú sediace a vyrastajú po 6 až 10 v pazuchách horných listov. Zbierame Hs:y a kvety. Takisto ako hluchavnik žltý, aj hluchavka biela je liečivé - je to jedna z najlepších liečivých rastlín. Kvitne od mája do októbra ako burina pri cestách, na rumoviskách i železničných násypoch. Zbierame listy, no najmä kvety. Caj z nich, ak sa pijú dve šálky denne, pomáha pri ťažkostiach podbrušfa a pri menštruácii. Prečisťuje tiež krv, odstraňuje nespavosť z nervozity a je veľmi účinným liečivým prostriedkom pri rozličných lanských chorobách. Najmä ženy s trvalé chorľavým podbrusim a mlade dievčatá by mali piť tento zapar Kvety a listy hluchavnlka žltého sa používajú pn podobných ťažkostiach, najmä pri zlom vylučovaní moč u, bolestiach a pálení pri močení, pri ťažkom ochorení obličiek a pri srdcovej vodnatleľke. Kvety sa používajú pri poruchách trávenia, pri ékrofulóze a kožných vyrážkach. V takýchto prípadoch sa pije dopoludnia šálka čaju. Pri vredoch a kŕčových žilách si pomáhame obkladmi zo zápam. 14

žltozelenej farby Biely. Imelo. Kňazi odrezévali imelo počas sviatočných cere­ mónii zlatými nožmi a nožnicami Starí zelinkári ho používali ako dôležitý a bezpečný liek proti epilepsii. Obklady: 3 vrchovaté čajové lyžičky na '/*. V ostatných mesiacoch imelo nemá liečivú silu. lebo nemusime oberaľ lepkavé plody. ktorí trpia na chronické poruchy 15 . I M E L O B I E L E (Viscum album L ) Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prisavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny . keltskí kňazi. SPÔSOB P O U Ž I T I A 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. Odporúča imelo v našich časoch pri chronických kŕcocn a hysterických záchvatoch. Sedaci kúpeľ(používa sa celá rastlina). Že po dlhodobej čajovej kúre sa celkom stratí príčina vzniku cukrovky. Preto máme menej roboty pri rezaní listov a vetvičiek. keď je vlastne jedovaté. aby si cez noc priložila na nos čerstvú kašu z plodov imela Znie to neuveriteľne. ktoré hosfuje na duboch a topoľoch. Tie nevyklíčia ani vo vode. litra vody. no plody požité vnútorne sú otravné. úspešne pomáhajú. opradená tajomstvami. Ilpkavca a zlatobyle v rovnakom pomere. no uisťujem vás. Zaparíme a krátko vylúhujeme. prevodneni obličiek a pri dialýze obli­ čiek veľmi priaznivo pôsobí užívanie zmesi hluchavnika Žltého. uprednostňuje sa ako výborný prostriedok na povzbudenie látkovej výmeny. ďalej pri prechladnutí mechúra a pn zápale obličiek. imola. sklovitý. ktorý odstraňuje všetky neduhy. Zapar:. ktoré sú v októbri a decembri ešte na imele. zaparíme. Zbierame listy a malé vetvičky. Ju považovali za posvätnú rastlinu. Druidi.Hluchavnlk žltý sa odporúča starým ľuďom pri ochrnutí močového mechúra.a parazituje na nej. boroviciach a ovocných stromoch sú liečivé. gemalo. Použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku tejto zmesi na % litra vody. Navlhčime plátno zaparom a prikladáme teplý obklad. v zime sa neodvážila vyjsť z domu Bolesti sa jej z roka na rok stupňovali. no len od začiatku októbra do polovice decembra a v marci a apríli. všeliek. môže sa použiť hluchavka biela. Sedací kúpeľ: Pozri Všeobecnú časí. Čajová zmes: Hluchavník žitý. že nos bol o niekoľko dni zahojený. V ž d y z e l e n é listy sú kožovité. vtáky ich v zime vyzobali. že imelo bola prastará liečivá a čarodejná rastlina našich predkov. prečo tak chválim imelo. nie sú vôbec jedovaté. Poradila som jej.jedle a borovice . Ľudia. Ešte jedna rada pri zbere: v marci a apríli imelo nemá plody. Keďže imelo má najlepší vplyv na celkovú funkciu žliaz. že ich zobákom zavrtávajú do haluze. Ľudia sa ma neraz pýtajú. Tento prastarý liečivý prostriedon uznáva aj kneippovec doktor Bonn. no aj rastliny prezimujúce na jedliach. že si ju nevieme z nášho života ani odmyslieť. Najväčšiu liečivú silu má imelo. teda listy a konáriky. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak. Keď ich však rozmiešame s bravčovou masťou (pozri Spôsob použitia) a užívame zvonka ako masť pri omrzlinách. Zaparí sa a nechá krátko vylúhovať. Ak niet hluchavnika žltého. omalo. alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. Na hostileľskcm stromo vyrastá v guľovitom tvare. len na hostiteľskej rastline. ani v zemi. Pri nevyliečiteľnom zvrasťovaní obličiek. Ľudové názvy imelo. Je to taká skvelá liečivo rastlina. bosoräcky kotol nám napovedajú. ktoré sa pred sušením nadrobno porežú. lipkavec a zlatobyľ zmiešame v rovnakom pomere. Istá pani mala dlhé roky omrznutý nos. Súčasne tak dobre vplýva na brušnú sllnivku. jemelo. Sedací kúpeľ s maceratorn z tejto rastliny pôsobí veľmi blahodarne.

Ľudia sa začali cítiť dobre a mali opäť radosť z práce. takže možno právom povedať. Náš dnešný uponáhľaný život. Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. ktorý kladie na človeka veľké požiadavky a navidomoči ho časovo zaťažuje. Obráťte sa aj vy na týchto pomocníkov. ta .). mimoriadne sa odporúča pri porážke. alebo macerát prihrejeme vo vodnom kúpeli. keď je narušená hormonálna funkcia. Imek) výnimočne pôsobí aj proti vápenateniu ciev. Ponavštevoval význačných lekárov nielen v Nemecku. sedel náš mlynár v prvom rade a oboznamoval všetkých s tým. Pn ťažkostiach v prechode sprevádzaných búšením srdca a zrýchlením tepu. Tinktúra: Hotové imelové kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. keď som prednášala v mestečku v Hornom Rakúsku. Tri šálky imeiového čaju denne (pripraveného maceráciou). zamiešaných do trošky vody. dáme výluh do termosky vypláchnutej horúcou vodou. pocity závratu. keby sa bol pravidelne pil imelový čaj. ale aj vo Švajčiarsku. Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh.látkovej výmeny. dva týždne dve šálky a týždeň jednu šálku. druhú šálku pred obedom a po ňom a tretiu pred večerou a po nej. že imelo pôsobí na nizky aj vysoký krvný tlak. Normalizovaný krvný tlak pôsobí priaznivo na poruchy maternice a menštruá­ cie. Ak potrebujeme na deň väčšie množstvo. Šelest v ušiach a poruchy zraku. niektoré dnt tak veľmi. že je nevyhnutným prostriedkom pri liečení porúch srdca a krvného obehu. no márne. Skúsenosti poukazujú na to. prekl. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: Pripravuje sa za studená. Určite treba aspoň raz za rok absolvovať šesťtýždňovú imelovú kúru: tri týždne pijeme denne tri šálky. ako aj krvácanie sestonedieľky. Jedna vrchovatá čajová lyžička imela sa dá cez noc do % litra studenej vody. Imelo evidentne pôsobí aj vtedy. Pred nejakým časom dostala sa úo tlače správa z Londýna. Pije sa pol hodiny pred raňajkami a večer pred spaním. Po imele môžu siahnuť aj ženy. že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. Krvný obeh a krvný tlak sa upravia. Načo podstupovať také riziko. závraty a nechuť do práce. tlmočia vďaku za Imelo. by mali skúsiť aspoň pol roka pravidelne piť imelový čaj. tri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku Imeiového čaju. a to ráno a večer. aby ste mali pevné a stále zdravie. pozn. pozn. treba po celý rok pif jednu šálku imeiového maceráiu denne.). teda aj poruchy srdcového rytmu. Istý Človek z mohucského kraja roky trpel na nízky tlak. ktoré som dostala. vždy po pol šálke. O niekoľko mesiacov neskôr. užívané po dúškoch. potrebuje takýchto ozajstných pomocníkov. že liečivé rastliny prečlsťujú telo a odstraňujú z neho chorobné látky. a to prvú šálku pred raňajkami a po nich. ktoré odstránilo ich pisateľom v krátkom čase ťažkosti s vysokým krvným tlakom. Ťažkosti sa úplne stratia a žena nemá potíl. predovšetkým silné mesačné krvácanie. Čerstvá šťava: Čerstvé listy a konáriky umyjeme a ešte vlhké odstavíme v odšťavovači. sa postavil skepticky. pomáha aj pn krvácaní z pľúc či z črfev. že vysoké percento žien nad 50 rokov dostalo rakovinu prsníkov. pôsobí aj pri týfuse a úplavici. poruchy krvného obehu. prekl. návalmi krvi do hlavy. Imelo sa používa aj ako prostnedok zastavujúci krvácanie. nech pije počas šiestich týždňov denne tri šálky. imelo ešte malo svoju liečivú silu. Keo* vtiahneme do nosa studený Imelový čaj. ako sú návaly krvi do hlavy. poruchy srdca. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela. zastav! nám krvácanie. dalo sa zbierať. pocitmi strachu a ťažkosťami s dýchaním možno niekoľko rokov sústavne pif tento čaj. Bolo to práve v apríli. Vsúčasnosti sa imelo začalo používať v medicíne preventívne I priamo proti rakovine. aký mal nízky krvný Mak a ako mu ho Imelo celkom normalizovalo. V tomlo prípade treba plť najmenej dve šálky denne. keď tu predsa máme naše vynikajúce tmelo. čerstvá šťava z Imela odstráni neplodnosť ženy Imelo treba dobre vymyť a ešte za vlhká odšťavif v odšťavovači. Užíva sa po 25 kvapiek. Mnohé listy. Pri ťažkých poruchách krvného obehu treba vždy odporučiť imelo. Keď uí však niekto porážku dostal. Aby sme si naďalej udržali dobrý konštantný stav. zdá sa nám nepredstaviteľ­ né. že tri od seba nezávislé výskumné skupiny zistili. únavu. normalizujú činnosť srdca a krvný tlak. Zmiznú všetky sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom. Príprava masti: Čerstvé biele plody (pabobule) imela zmiešame za studená s bravčovou masfou (používa sa na omrzliny). že je v prechode. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca. a tým zaručujú vyšší pracovný výkon. ktorá by vôbec nemusela nastať. K môjmu tvrdeniu. ráno sa trošku prihreje a scedl. že ako mlynár nemohol vykonávať svoju prácu. ketfdlhšl čas užívali lieky na zníženie vysokého krvného tlaku. Imelovó kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku.

" Hneď som pomyslela na kapsičku. navrhla som jej obklady zo švédskych byliniek. ktorým navierajú prsníky. kým sa neupraví krvný tlak. čerstvá kapsička. na jednu šálku použijeme kopcovitú čajovú lyžičku kapsičky. kým sa pripravuje tinktúra z kapsičky. že v ten deň. potom urob takto: Kapsičku drobné nakrájanú daj na 10 dni do žitnej pálenky a nechaj na slnku alebo pri peci. z ktorej nech potom dá trikrát 10 kvapiek do Čaju z alchemilky.podob­ ne ako má púpavec jesenný.sa odporúča najmä ako liečivá rastlina na vyrovnávanie krvného obehu. z kapsičky sa robí len zapar. Ľudová názvy: kokoáka. či už ide o vysoký." Akoby vtedy išlo len o to . Na rozdiel od Imela.že mám prečítať tých niekoľko riadkov. násy­ poch. bola na púti Matky Božej v San Damíane v Taliansku. nedá sa vraj už nič robiť. Pri krvácaní z obličiek sa veľmi odporúča Čajová zmes kapsičky a prasličky v rovnakom pomere. strhla som sa zc spánku. taška. ked" som sa okolo polnoci zobudila. poliach a v zeleninových záhradách. Ale ako sa to ui stáva. Pre chradnutle svalov som úplne bezmocná!" Poradila som jej spomenutý recept a ona o tri týždne prišla za mnou do Grieskirchenu zdravá. holduška. denne ju potom niekoľkokrát vtieraj do svalov a vypi štyri šálky čaju alchemilky. Zapar z kapsičky je veľmi účinný proti všetkým druhom krvácania. z Horného Rakúska. Jedného dna. výborne pomôže zapar z kapsičky. Kvetenstvo je strapec drobných bielych kve­ tov. pastierska tobolka.KAPSIČKA PASTIERSKA (Capsella bursa-pastoris (L) MED. Vo dne v noci mám neprestajné bolesti. Pijú sa dve Šálky čaju denne. ktoré sa neCá zastavif.v tom okamihu som si neuvedomila . potom tri týždne nepije nič a cyklus znova opakuje. ktorú nám dal Boh. od marca do novembra. Poradila som žene. Cas kvitnutia. Tálo rastlina je významným pomocníkom pri všetkých vonkajších svalových ochoreniach. akoby ma pílkou rezali. Za tých 10 dní. prelistovala som si tú knihu iba raz. veľmi hodnotná liečivá rastlina sa všeobecne pova­ žuje za nepríjemnú burinu. sedacie kúpele alebo výplachy teplým záparom kapsičky. Hlavou mi prebehla myšlienka: „Už máš knižku pol roka. Pri krvácaní z hemoroidov (zlatá žila) aplikujeme malý výplach čriev. bol takýto: „Mám 62 rokov. úhoroch.najmä pri etavbe domu — uí tam. upozornil Ju na mňa. ktoré od pupka postupujú na oba boky. Prízemnú ružicu tvona stopkató gracovitô alebo perovito strihané listy . takmer cez noc. Iný telefonát. Len čo zmizne sneh a pieslane -nrznúť. a to až dovtedy. Tohto roku v Jeseni sa mi to zopakovalo. som zdravotná sestra a už dva roky som v predčasnom dôchodku. vyrastie kapsička. Lekári v nemocnici ma odmietli druhý raz operovať. na hmat kožovltó. Denne sa užívajú dve šálky. že mohla opäf vykonávať svoje povolanie. Pri silnom menštruačnom krvácaní treba 10 dni pred začiatkom menzesu denne pif dve šálky záparu z byliny. Zapar sa aj v tomto prípade pije len určitý Čas.podobne ako imelo . „Mohli by ste mi pomôcť? Mám 52 rokov. zvonka aby si vtlerala tinktúru z kapsičky. vzala knihu a sadla som si pohodlne do obývačky. už sa objaví zelená. zatvorila som knihu. ktorú predtým zaparili nad sitom a teplú uložili medzi uteráky. na lúkách. Po krátkom čase tá žena tak zosilnela. ako keby ma niekto jemne podrmal za plece. Mimoriadne ich obľubujú sliepky. Nájdeme ju pri cestách. úbočiach. keď je deň vyplnený od včasného rána do neskorého večera. aby denne pila štyri šálky alchemilky na upevnenie vnútorného svalstva. Na moje nesmieme 17 . Vlani ml ochabol zvlerač. Je zaujímavé. tak okolo polnoci. Rozkonérená stonka je až 40 cm vysoká. Ked" jeden pán v autobuse na spiatočnej ceste videl jej bezrnocnosl. V pre­ chode môže každá žena pif štyri týždne denne dve šálky. Pri krvácaní z rán. položila ju na svoje miesto a ľahla si do postele a zakrátko som zaspala O pár dní mi telefonovali z Viedne. tentoraz zo Štajerská. vyvrátil sa mi konečník a museli ma operovať.) Táto všade sa vyskytujúca. môžu si na ne prikladať kapsičku. ako na­ príklad proti krvácaniu z nosa. žalúdka. čriev a proti nepravidelnému krváca­ niu z maternice. že sa o tom nedočítame v dnešných knihách o liečivých rastlinách. Rovnako dobré liečivé účinky ako imelo má kapsička aj pri krvácaní z maternice. Kapsička . Plody sú trojhranné (srdcovító) seÄuľky. Len čo niekto niekde navŕši hŕbu zomo . a ešte si si ju bližšie nepozrela!" Ihneď som vstala z postele. alebo nízky krvný tlak. Dojčiace matky. Tento zapar upravuje aj menštnáciu v čase puberty. Pred niekoľkým rokmi mi podaroval istý star­ ší pán prekrásnu knihu o liečivých rastlinách s jedinečnými rytinami a kresbami. Od nej som sa dozvedela. ktoré sa pripravuje maceráciou v studenej vode cez noc. Do oču mi padlo niekoľko riadkov: „Ak nič nepomáha proti atrofil (chradnutlu) svalov.

Pretože som sa ako žena pracujúca v poľnohospodárstve nemohla šetriť . Aj tie sa však po dvoch mesiacoch stratili Takto som si vyliečila slabinovú prietrž bez operácie. ako sa jej bolesti strácajú. Deň po dni sledovala." Nebohý šéflekár doktor Erich RÔhling. stonky s kvetmi a šešufkami sa nadrobno pokrájajú. Po dvanástich dňoch už nebolo vidief stopy po slabinovej prietrži. potom sa zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom (byliny musia byť zaliate) a celé sa to nechá stáť 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. listy. hrubý ako palec. 18 . Táto liečivá rastlina patri k naším najlepším nenahraditeľným bylinám. Sedacie kúpele Parné obklady: 2 plné hrste kapsičky pastierskej. Ak sú bolesti spôsobené prepracovanosťou. medunica. ktorý ma raz navštívil a čítal tento list. Zaparené byliny sa dajú na uterák a priložia na postihnuté miesto. svalnlk čierny. že všetky fažkosti pominuli. o dva dni neskôr prišla žena ku mne. Chorí. ktorí dlhé roky užívali špeciálne prostriedky proti reumatizmu a kĺbovým opuchom a nevyliečili sa. sa dajú do sita a držia sa vo vodnej pare.nosila som pri práci elastické nohavičky. Kvitne po celé leto. skrýva v sebe obdivuhodnú silu. Rastie na vlhkých lúkách. vnútri biely až žltý. vykĺbením. Pretože ma telefonát načisto prekvapil a nezmohla som sa na slovo. pomôžu si veľmi rýchlo touto tinktúrou. aby mi svoju radosť vyjadrila osobne. Nájdeme ju aj pri plotoch a na rumoviskách. rastlina sa takmer nedá vyhubiť. na okrajoch poli. priam mazľavý a mastný. vyvrtnutím. Osobitne zdôrazňu­ jem. (Vtieranie sa musí začať od pošvy a pokračovať cez podbrušle). K O S T I H O J L E K Á R S K Y (Symphytum ofíiclnale L ) Ľudový názov: čierny koreň. ktorý sa pestuje v záhradách a používa ako korenina v kuchyni. ako pomáhajú rastliny z Božej lekárne! Kto je schopný la<éhoto divu? Jedine Stvoriteľova milosť! Istá pani z Dolného Rakúska neďaleko Karlsteinu pfse: „Po jednej prednáäke pýtala som si od vás radu ohľadom slabinovej prietrže.bola žatva . Tinktúra: čestvó byliny. 3 až 4 cm vysoká a široká. Tinktúra z kostihoja lekárskeho. Kým som začala používať kapslčku. Viacročný koreň je zvonka tmavohnedý až čierny. alebo sú výsledkom porážky. predtým riaditeľ biologického sanatória v Mittenwalde pri Garmischl v Hornom Bavorsku. pokiaľ možno Čerstvej. veľmi sa nad tým pozastavil. Čerstvé listy sa zbierajú počas kvitnutia Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo nazýva čierny koreň. Vykopávame ho včasné zjari úzkym rýľom. Bol totiž presvedčený. Bola asi tOcm dlhá. Keď sa vnútorne užívajú štyri šálky čaju z alchemilky denne a zvonka sa vtlera tinktúra z kapsičky. prikladala som si obklady zo švédskych byliniek. ktoré nám príroda pripravila. po rozrezani veľmi hlienovitý. že z lekárskeho hľadiska sa slablnová prietrž dá vyliečiť iba operáciou. ktorá už nemohla pohybovať pravým ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepohyblivý a lekár konštatoval ochrnutie). Vyvrátenie konečníka sa úplne stratilo. Zaparí sa a krátko vylúhuje. ktorú si ľahko pripravíme. pomáha to pri obrátení maternice. Listy sú drsné a na čepelí kopijovité. Dnes je kĺb úplne pohyblivý a pani môže bežne vykonávať domáce práce. Pani. začala si na moju radu natierať denne klb a pravé rameno touto tinktúrou. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časť. že táto tinktúra musí byt z čerstvej kapsičky! Závažné ochorenia svalov sa dajú vyliečiť rýchlo a isto len čerstvými byllnamll SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. dobrý koreň. nemýľme si ho s hadomorom španielskym (ľudovo čierny koreň). priložené ako tepla kasa na ochrnuté končatiny. Možno si teda len vzdychnúť: Hľa. Potom som začala to miesto natierať tinktúrou z kapsičky a po áesť týždňov som denne vypila štyri šálky alchemílky. vo vlhkých priekopách a pozdĺž potokov. Pretože je dlhý. cez noc pomôžu zaparené listy.prekvapenie mi po nejakom Čase žena zavolala. ale ešte vždy som cítila bolesti. svaly zvlerača začali opäť normálne fungovaf a bolesti v bokoch prestali už na druhý deň po užívaní bylín.

Obzvlášť by som chcela upozorniť na to. Chcela by som sa ešte zmieniť o tinktúre z kostihoja. pri poruchách prekrvenia v nohách. no hnisanie kosti sa nevyliečilo. pri kŕčových žilách a na dollečovanle kostných ziomenln. pri ktorých sa používajú sedacie kúpele (vo vani). nepriala v danom termíne na predpísanú prehliadku. bolestiach šije. Lieh musí korene prekrývať. Všeobecná časť). tam |ej ho spevnili klincom a po uzdravení |u prepustili domov. prišla k nám na návštevj.Tetu môjho manžela zrazil na ceste motocyklista. pn nádoroch. Na druhý deň sa všetko zohreje na bod varu a tekutina sa prileje do vody vo vani (pozri heslo Úplný kúpeí. Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch predkolenia. že všetko í-:. do ktorej sme pridali niekolko kvapiek jedlého oleja. čajová zmes: Vrchovatú Čajovú lyžičku Čajovej zmesi zaparíme V* litrom vriacej vody. ako kôpka nešťastia. pri tvorbe totbv (chron. SPÔSOB POUŽITIA Macerát z koreňov: 2 Čajové lyžičky nadrobno nakrájaných koreňov sa macerujú cez noc v V« litri studenej vody. Pijú sa tri až štyri šálky denne po dúškoch. nadrobno pokrájajú a vofne sa naložia do ííase až po hrdlo. Účinné látky tejto rastliny potom využíva celá rodina. Pri žalúdočných vredoch sa odporúča čajová zmes zo 100 g kostihoja. pomliaždeninách. Masf: 4 až 6 dobre umytých koreňov kostihoja sa jemne pokrája a krátko zapraží približne v 250 g čistej masti. Kedže teta nemala žiadne bolesti a mohla opäť normálne chodiť. umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na 5-6 lýždňov do 1 litra prírodného bieleho vina. nasledujúci deň prihrejeme. Cez noc necháme postál". pri vnútornom krvácaní a zlome­ ninách. Obkladmi z nej docielime najlepšie výsledky pri vonkajších I vnútorných ranách. bolestiach kostí. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili hnisanie kostí. Došla do nemocnice so zlomeninou stehenného klbu. Úplný kúpef: 500 g čerstvých alebo vysušených listov sa nechá stáť cez noc v 5 litroch studenej vody. Víno: 2 až 5 čerstvých. Nasledujúci doň mohla teta bez bolestí sedieť a ložaf. pri reumatických opuchoch. pri poraneniach každého druhu. predvídavá teta si ich vysušila na peci a potom zomlela v starom mlynčeku na kávu (môže poslúžiť aj mlynček na mak). V takomto stave. Listové obklady (zaparené): Listy kostihoja sa zaparia a teplé priložia. kým sa Jedného dna nedostavili ukrutné bolesti. V niektorých krajoch sa listy kostihoja namáčajú do omeletového cesta a vyprážajú.v poriadku. cez plátno precedíme a vylisujeme. natrieme na ľanové plátno a ešte teplé priložíme na choré miesto a obviažeme. necháme tri minúty lúhovaf. dne. Kašovfté obklady: Dobre vysušené korene jemne zomelieme. očistia kefkou. Injekcie sice bolesti načas otupili. ráno sa trošku prihrejú a scedia. Múčku kostihoja dostať už dnes v mnohých lekárňach. Zdalo sa. že obklady z kaše kostihoja prinesú úľavu aj pri ochrnutí chrbtice. pri fantómových bolestiach. 50 g nechtika a 5 g stavikrvu vtáčieho (prípravu pozri pod heslom Spôsob použitia). Sedací kúpeľ: Pripravuje sa ako úplný kúpef. Tinktúra: Korene kostihoja sa umyjú. rýchle vymiešame na kašu. Masf je nenahraditeľná pri liečbe poranení fudí a zvierat. Vynikajúci prostriedok na pfúcne choroby. Naplníme do malých Čistých nádoba uschováme v chladničke. dna). Listové obklady: čerstvé listy umyjeme. Kasovrtô obklady prikladala tak dlho (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). keď tvrdím. nD z 200 g listov. až celkom prestala cítiť bolesti. ale sa pridávajú aj do úplného kúpefa pri reumatických bolestiach. 19 / . Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. krvácaní žalúdka a zápale pohrudnice. že teplo obklady z múčky <ostihoia lekárskeho pomohli za noc. Po roku mali klinec vybrať. ktorý používame vnútorne pri katare priedušiek. Kostihojovú masť používame namiesto kaäovitých obkladov. V šálke vriacej vody. Nepreháňam. Keďže v obchode s liečivými rastlinami dostať len drobno nakrájané korene. rozvalkäme na tablici. Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kostných výrastkoch na rukách alebo nohách. dokonca aj pri zápale okostlee. bolestiach tráviaceho traktu. Z koreňa možno pripraviť Čaj. priložíme na postihnuté miesto a obviažeme. íalajú sa ražnou pálenkou alobo ovocným liehom a postavia sa na slnečné miesto alebo do tepla. Listy kostihoja sa používajú nielen na obklady. Pije sa po cúškoch.

Sú liečivou časťou rastliny. katare mechúra. pite čaj z kukuričných blizien. vredoch. pri srdcovej vodnatieľke a opuchoch (edémoch) sú kukuričné blížny rovnako účinné ako pri zápale obličiek. Čerstvú šťavu získame odsta­ vením na domácich odstredivkách (odšťavovačoch). . strácajú svoju močopudnú schopnosť a pôsobia skôr preháňajúce Pri ochorení močových orgánov a tvorbe kameňov. dne a reume. Čerstvá ôfäva: Listy sa umyjú a domácou odstredivkou (odšťavovačom) sa odšfavia.KUKURICA SIATA (ZeamaysL) Prednedávnom sa veľmi rozšírilo pestovanie kukurice. Pohľad na ňu človeka mimoriad­ ne potešuje. Po opelení sa blížny odrežú a narýchlo sa sušia v tieni. ako aj pri Parkinsonovej chorobe sa zriedenie a dávkovanie musí svedomité dodržiavať. okrem toho (e veľmi dobrý na schudnutie a odtučnenle (čo je v nasej blahobytnej spoločnosti aktuálne pre mnohých ľudi s nadváhou). Pri žltačke. zápale obličiek. Ak sa kukuričné blížny dostatočne nevysušia. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička kukuričných blizien sa zapari % litrom vriacej vody. Dnes sa považuje za obyčajnú jedovatú burinu.) V starých knihách o liečivých rastlinách požívala táto rastlina veľkú úctu. Poznať to najmä na ľudových názvoch. Každú hodinu sa užije In až päť kvapiek zriedených vo vode alebo v bylinnom čaji. Pri zbieraní húb sa často zohnem po jej lístoček a zjem ho. Krátko sa vylúhuje. krátko sa vylúhuje. nádoroch. LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L. nesladi sa. Pri rakovine žalúdka. ľahšie poruchy pečene a tráviacich ústrojov. Pri takzvanej trasľavej obrne (Parklnsonova choroba) sa užíva každú hodinu tri až päť kvapiek Šťavy v zápare z rebríčka a zvonka sa ňou masíruje chrbtica. Na tieto ťažkosti sa používa v studenom stave. pri vnútorných i vonkajších rakovinových vredoch a nádoroch. kožných vyrážkach a črev­ ných parazitoch sa pijú dve šálky teplého čaju. Možno ich úspešne použiť pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 polievková lyžica čerstvých listov sa zapari % litrom vody. Kvety zbieram v menšom množstve a pridávam ich do čajovej zmesi. krvavník. Táto rastlina odstraňuje pálenie záhy. ktorú uvádzam na str. Kysličku nasušíme. Pri všetkých spomenutých chorobách užívame každé 2 až 3 hodiny jednu plnú polievkovú lyžicu tohto čaju. Ak potrebujete cenný močopudný prostriedok. V ľudovom liečiteľstve sa čerstvá Šťava odporúča pri začínajúcej rakovine Žalúdka. ako aj pri obličkových kolikách. Kvitnutie trvá od júna do augusta. KYSLIČKA OBYČAJNÁ (Oxalis acetosella L) Svojimi jasnozelenými trojpočetnými listami a drobnými bielymi kvetmi pokrýva pôdy našich listnatých a Ihličnatých lesov a vytvára kobercovítô porasty. používame ju v čerstvom stave. 62. u nás napríklad: hadi mlieč. lastovíčník a podobne. pijú sa dve šálky denne. Počas kvitnutia vyčnievajú z klasov niťovité blížny samičfch kvetov. Na vonkajšie rakovinové vredy sa natiera Čerstvá šťava.

z rastliny ešte vždy vyteká hustá oranžovožltá šťava. keď sa používa homeopaticky. slabozrakosti aj preventívne. ktorého predtým navštívila. Denne si mala pät až šesť ráz ľahko pretrief choré miesto oranžovožltou šťavou. že šťava jej oku neuškodí. V týchto prípadoch sa po dúškoch denne pijú dve až tn šálky (čaj sa nevarí. keď sa sčervenené bradavice rýchlo zvrhnú na rakovinu kože. Toto sa odporúča robiť pri sivom zákale. šťava sa dostane do oka. ako aj pri hučaní v ušiach. Mori čítate tieto riadky: Pomôžte iným v podobných prípadoch a ochráňte svo. Chlpy na tvárí. Naložený vo víne (30 g lastovičnika s koreňmi sa nalož! na 1 až 2 hodiny do 1/2 litra bieleho vlna) veľmi rýchlo odstráni žltačku Možno ho odporučiť aj pri hemoroidoch spojených s pálením konečníka. Pretože vred bol na viečku. Vezmeme bylinu. A] za suchého leia.15 kvapiek. keď všetko pokrýva sneh. Poradila som jej tiež. potom sa miesto umyje jemným mydlom a trošku vysušená pokožka sa natrie nechllkovou masťou alebo rumančekovým. od ktorého si dala predpísať okuliare. poradila som jej lastovičnik. bradaviciam a nevyliečiteľným lišajom. keď sú južné stráne vyprahnuté. Vždy mám prijemný pocit. Keď žena prišla. skôr môže narušiť zdravé časti kože. hoci mala nádor už sedem alebo osem rokov a nespôsoboval jej žiadne ťažkosti. Homeopalta predpisuje pn týchto chorobách tinktúru i lastovičnika. Pred niekoľkými rokmi mi rozprávali o žene. prinesiem si zo záhrady lastovičnik a pretriem si kútiky oči. sa to nepáčilo. Aby sa docielil dobrý výsledok. Bola to kožná rakovina. " keď sa vyberala na cestu. ako jej to predpísal lekár. sa jej začudovane pýta). Postihnuté miesta sa natierajú šťavou z lastovičnika. potom je to zázrak. Ako prostriedok prečisťujúcl krv a pečeň pôsobí veľmi priaznivo 1 na látkovú výmenu. Keď som prefa^nft. lebo zhubný vred sa vyliečil. Hoci oko nenatneme priamo. šťava pomáha aj pri krvácaní a odchlopeni sietnice. už vo dverách ma objala okolo krku. šťava sa nechá niekoľko hodín pôsobiť. Postupne po ňom zmizne aj sivý zákal a škvrny na rohovke oči. A teraz moja prosba všetkým. ak si pamätáme miesto jeho výskytu.ich blížnych pred hrozným koncom. Laslovlčnik prezimuje a ostáva zelený. umyjeme ju a medzi navlhčeným palcom a ukazová­ kom rozpučíme slonku na kašu. treba denne vypiť aspoň dva litre tohto čaju. aby sa ľud od nich odvrátil a užíval chemicky pripraveno lieky. že začiatkom priemy­ selnej výroby liečiv sa všetky vysokohodnotnô liečivé rastliny v zásade odsudzova­ li. V zmesi s pŕhľavou a bazo­ vými púčikmi som ju používala proti leukémii. Tesne pred Vianocami som zažila veľkú radosť. aby chodila raz mesačne na ožarovanie do Ltnza. Raz môj známy 20 žartu pretrel šťavou . aj keď čáslo vybavujem poštu do neskorých nočných hodín. znedených vodou. Očný lekár. Očnému lekárovi. že by duševne nebola zniesla pohľad na tváre Iných pacientov rozožraté do kosti. hod ožarovanie rakovinové nádory nevylieči. aby bola poruke. Cítim sa potom veľmi príjemne. Keď povedala: „Mesačne som chodila na ožarovanie do Unza. silné ochlpenie na rukách a nohách žien poukazujú na poruchy obličiek. Istý známy z okolia Mainzu používal na svojich každodenných prechádzkach šťavu lastovičnika. ako by mi spadol závoj z oči. Rastie na južnejšie orientovaných okra|och lesov. tak ako som uviedla. Pretože jej rocina patrila do okruhu mojich známych. prípadne ľubovníkovým olejom (pozri Spôsob použitia). nech rastlinu presadí do črepníka. Jeho stálym verným sprievodcom bol už prestarnutý pes vlčiak." lekár odpovedal: „Ak vred vyhojilo rôntgenovó žiarenie. ktorých vídala pri ožarovaní. Poslal teda vzorku na histologické vyšetrenie. často aj kosti. čo robila. upokojila som Ju. No lastovičnik nájdeme aj v zime. Rastlina má krv prečíslujúce a krvotvornó účinky. pri múroch. pn pichaní a rezaní pri močení. piť aspoň tri až štyri šálky denne. Lastovičnik je spoľahlivým prostriedkom proti ťažkým chorobám pečene. Viete si predstaviť. V našich časoch verkého znečistenia životného prostredia sa množia prípady. aký to bol pre mladú ženu šok. Okrem toho možno podslúpiť liečenie čajom z pŕhľavy. len zaparí). keby som jej nebola dodávala toľko odvahy. Lastovičník má 30 až 80 cm vysokú.Odpor k tejto rastline v našich časoch sa dá vysvetlil" len tak. Veľmi účinný je pri chorobách žlčníka. ako som uviedla. viery a sebadôvery. Bolo to vo februári a našťastie zima nebola tuhá. ktorú môžeme získať v odšťavovači (Čerstvá šťava sa v chladničke udrží až pol roka). rozvetvenú srstnatú stonku s perovtto striha­ nými listami. Zvonka sa používa proti zhubným chorobám kože. Poradila som jej. ak sa zrak preťažuje. Takto získanou tekutinou potrieme kútik zatvoreného oka. Zo stonky a z valcovitého podzámku pri poškodení vyteká oranžovožltá hustá Šťava. obličiek a pečene. ktorá mala na pravom viečku červený nádor veľký ako necht na malíčku. z ktorej sa užíva trikrát 10 . plotoch a na rumoviskácn." Ešte mi povedala. alebo využiť sedacie kúpele z prasličky na zlepšenie prekrvenia obličiek (pozri heslo Praslička roľná).

ranách. naspäť obrátenými ostňami.) Existuje viacero liečivých druhov: Lipkavec obyčajný. že žena má dosť viditeľnú alrumu. V ľudovom liečiteľstve sa lipkavec odporúča pri epilepsii. ktoré vyrastajú v praslenoch. že niektoré rastliny možno nájsf čerstvé aj v zime. počas kvitnutia skôr leži. hystérií. Roku 1980 sme sa znova stretli v Kneippovom dome a videla . Vínový výluh: 30 g lastovičnika aj s koreňom sa zaleje V2 litrom bieleho vina a nechá sa stáf t až 2 hodiny. pravda. pozn. už od novembra si denne pretieral oči podľa mojej rady lastovicnlkovou šťavou. Lipkavec čisti obličky. keď sa zdá. Na lieto rastliny vyskytujúce sa vo veľkom množstve sa v súčasnosti zabúda. vudnalieľke a pichaniu v boku. Aj v zime možno nájsť na nezasnežených miestach pod suchou trávou čerstvé výhonky llpkavca mSkkého. Proti strume pomáha. ktorý je rozširený na poliach. Lipkavec syridlový vyskytuje sa častejšie vo vyšších polohách. Používajú sa rovnakým spôsobom. Z operácie mala strach. Známych. kde no roľníci ničia pesticídmi. nesie zlatožlté. medom voňajúce kvety. Tinktúra: Ako homeopatický prostriedok.hlboko kloktá. Pôsobí aj proti anémii.). čo mu asi bolo príjemné. Poradila som jej lipkavec Zaparí sa a v teplom stave sa ním denne. Kvitnúca bylina sa zbiera v júli. Pri umývaní teplým čajom sa napína zvädnutá pokožka. Dosahuje výšku 60 až 160 cm. lebo odvtedy vždy. aby som zdôraznila. Keď som vo februári prišla opäť na faru. zistila som. uhroch. Na (are v Hornom Rakúsku som mala prednášku. vredoch. Tento Čaj používaný zvonka voľmi rýchlo pomáha pri všetkých kožných chorobách. Kto trpí na poruchy lymfatického systému. Istá pani mi oznámila. A navyše videl oveľa lepšie. LIPKAVEC OBYČAJNÝ LIPKAVEC MÄKKÝ (Galium aparine L. nechá sa zaparil Čerstvá stáva: Listy. Víta. súkvetie je metlina vrchcllkov. Byľ je slabé. na ktorej sa zúčastnil kostolník s okuliarmi. pečeň. možno si ju zadovážif z lekárne (v Rakúsku. ktorou natrieme choré miesta na koži a necháme vyschnúť. Tento priklad uvádzam aj preto. Ako mi sám povedal. Keď sme sa roku 1979 stretli. na okrajoch ciest. prosebné si sadol pred neho. Aj tu treba zdôrazniť. tanci sv. Lipkavec mäkký má žltobiele. Úspešne sa používa vylisovaná šťava. poliehavé alebo popínavá na hranách porastená drobnými. vyskytuje sa na kopcoch.Môdlingu.J L I P K A V E C S Y R I D L O V Ý (Galium verum L) (GalUm mollugo L. lebo sa vyskytuje čoraz viac rakoviny. Ale práve dnes by sme mail lipkavcom venovať zvýšenú pozornosť. V tom čase. brušnú sllnlvku a slezinu od chorobných látok. má luhé kopijovité listy. stonka a kvety sa umyjú a ešte v čerstvom stave sa odstavia v odšťavovači (na vonkajšie používanie). je to medovo ostro voňajúca rastlina. kostolník už okuliare nenosil. zadržia­ vaní moču. ale vyliečila sa jej aj štítna žľaza. že je] zmizla nielen struma. ako stojí. 30 až 40 cm vysoký. že všetko rastlinstvo je mŕtve. čo najčastejšie. manželov z Viedne . som každý rok stretávala v Kneippovom liečeb­ nom dome. že liečivá sila čerstvej rastliny je podstatne vyššia a pri ťažkých chorobách ju treba bezpodmienečne používať v čerstvom stave. lúkách a v krovi.svojmu psovi od. keď si pán pretieral oči laslovičníkovou slávou. ako keď nosil okuliare. keď denne dôkladne kloktáme lipkavcovým čajom. mal by denne piť llpkavcový čaj. kvety vyrastajú na dlhých stopkách z listových pazúch a tvoria zeleno-biele vidlanovité súkvetie. prekl. Všetky spomenuté druhy majú podobnú liečivú silu. drobné kvety. pri ťažkostiach s pleskom a kameňmi. musel zbierať lastovičnlkovó listy spod snehu. ktorými sa rastlina prichytáva. je vzpriamený. potom sa scedi a pije po dúškoch. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 zarovnaná lyžička byliny na % litra vody.

odtiaľ je aj názov Slama našej milej Panej. Liečiť sa dajú aj rakovinové nádory. Obzvlášť účinný je. ako jej manžel často prinášal čerstvý lipkavec. keď som sa dozvedela. Kňaz Kúnzle sa vo svojich spisoch zmieňuje o 45-ročnom mužovi. To súhlasí. ktoré sa javia ako tvrdé. aby mail ľahší pôrod. Z tejto ťažkej choroby sa vyliečila. Navidomoči ho dojalo. keď mi jedna mladá žana z Viedne rozprávala. Sliezska legenda zasa hovorí. Vtedy sa účinky prejavia veľmi rýchle. aby ju aspoň ušetril najhorších bolestí. no svine a osly nie. takže žena nemohla v ruke udržať ani list papiera. váženi Čitatelia. že struma bola vždy menšia. ukázala som jej lipkavec. ktorý mi príležitostne ukázala. že ju za päť rokov úplne vylieči. lebo ten tú osol rozožral. keď sa zmieša v rovnakom pomere so zlatobyľou obyčajnou a hluchavnfkom žltým. na posúdenie moje skúsenosti s lipkavcom: Asi pred desiatimi rokmi som sa dozvedela. Podľa inej zvesti vystiala lípkavcom mäkký podhlavnik malému Ježiškovi. V tomto prípade dosiahneme úspechy s čerstvou šťavou z lipkavca a nechtíkovou masťou. načo sa mu bolesti úplne stratili. „Nech v tom vaša matka pokračuje!" Po čase som sa dozvedela. Podľa Švajčiarskeho liečiteľa kňaza Kilnzleho je lipkavec spoľahlivým prostriedkom aj proti ťažkej chorobe obličiek alebo pri hnisaní obličiek. Ktoktanie a vyplachovanie lípkavcom tento nedostatok veľmi rýchlo odstráni. že bolesti už po štyroch dňoch prestali Do 19. každých 20 minút jeden dúšok) a natieranie lipkavcovou masťou. Ctihodný otec KúnzJe hovor! o 14 dňoch. Cajovína sa len zaparí a pol šálky sa vypije nalačno 30 minút pred raňajkami a zvyšok cez deň po dúškoch. ktorý ju prvý raz operoval. Zistila som. pŕhľavy a rebríčka Istá pani z Horného Rakúska mala na podnebí uzlinu a neznesiteľné bolesti v celých ústach. Zatiaľ čo známy rakúsky botanik Richard WHIfort vo svojej knihe Zdravie z liečivých rastlín (Gesundheit durch Heilkräuter) poukazuje na lo. Poradila som mu. Keď niekoľko dní kloktala čajom z lipkavca. Aby jej primár. že jej 63-ročná matka |s veľmi ťažko chorá a čoskoro pôjde na druhú operáciu. aby kloktal odvarom lipkavca. že tej žene sa vodí znamenite a že sa už stará a) o svoju šesťčlennú rodinu. zlatobyle a hluchavníka." Tu sú. je to však nezmysel. Primár sa veľmi začudoval. a dal |ej bylinný čaj. Lekár jej vtedy zatajil pravdu a chorobu stanovil ako strumu. aby druhú operáciu nerobil.som. zmiernil bolesti. keď ho dcéra poprosila. Kravy totiž rady požierajú lipkavec. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. O Čosi neskôr som sa dozvedela o 28-ročnej žene. apríla a pri ktorej jej mal prerušií nerv medzi krkom a kľúčnou kosťou. najprv pozorovali. Šesť mesiacov to bolo v poriadku. keď mu verne porozprá­ vala o pôsobení liečivých rastlín. Pravdepodobne ide o Infekčné ochorenie. ostro ohraničené zdrsnené škvrny. navrhol jej druhú operáciu. Iná pomoc. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy (jeden a pol litra za deň. Takáto čajová zmes sa používa aj pri degenerácii obličiek a pri iných ťažkých obličkových chorobách. uzlina zmizla a s ňou aj bolesti. apríla sa panej opäť obnovila citlivosť rúk a pleca a mohla nimi pohybovať. ktorá tiež ochorela na rakovinu jazyka. že svätá Panna preto vzala „Máriinu slamu". Po operácii veľmi schudol a mal ísť na ožarovanie do Viedne. Matka Božia si touto bylinou podstielala lôžko. Ja som napriek tomu poradila tej žene prť čaj z lipkavca. Roka opuchla. Tento zvyk sa neskôr pripisoval Panne Márii. ktorý mal ťažkú chorobu obličiek a bolo mu čoraz horšie. Celá Šťastná mi porozprávala. ktorá sa mala uskutočniť 19. spolu s plecom znecitlivela. Aby si ušetrila veľkú sumu na cestu do Korutánska a iné výdavky. Túto rastlinu kládli ženám do postele pred ich-ťaikou hodinou. ktorá mala byť 19. Teraz však dostala do ľavého pleca veľmi silné bolesti. Viete si predsiaviť moje radostné prekvapenie. Druhá oblička tiež hnísala a už nemohla riadne fungovať. ako povedal. Zakrátko bol zdravý. doktor Heinrich Neulhaler v Liečivých rastlinách (Kräuterbuch} zasa piše o llpkavci toto: „Lipkavec mäkký sa ešte aj dnes odporúča v niektorých krajoch ako liek proti rakovine. Povedal. íe struma jej zmizla. Bezpodmienečne treba užívať krv prečíslujúci čaj z nechtlka. aj nim kloktať. apríla. proti ktorému treba ostro vystupovať. Poradili je) konzultácie s lekárom v Korutánsku. O týždeň som sa dozvedela. Tu začal muž s lipkavcovou kúrou. že je to lipkavec. Pri ťažkej chorobe môžeme užívať štyri šálky denne. v medicíne neexistuje. Chorej totiž pred pol rokom vyrástol v hrtane rakovinový nádor. Okrem toho som jej odporúčala čajovú zmes brzdiacu rakovinu: 300 g nechtlka. Častejšie si vypil dúšok. Pil denne štyri šálky spomenutej zmesi lipkavca. V dávnejších časoch si ženy lipkavec cenili pri chorobách maternice. Ten je] prisľúbil. ktoré ju trápili v0 dne v noci. keď všetky ostatné prostriedky zlyhajú. až celkom zmizla. dokonca aj vtedy. že istý zubný lekár z Linza ochorel na rakovinu jazyka. V poslednom čase sa šíria rakovinové ochorenia kože. s ktorou išla na prvú operáciu. V poslednom čase sa rozmáha ochrnutie hlaalvkovóho väziva Ide pravdepodobne o vírusové ochorenie. . že vyplachovanie lipkavcom a pitie čaju z neho Je znamenitým proslriedkom pri liečbe rakoviny jazyka a takisto čerstvá šťava zmiešaná s maslom pomáha pri všetkých druhoch rakovinových ochorení kože a pn rakovinových nádoroch. Ešte jeden prípad: Bolo to koncom marca. že ožarovanie už nie je potrebné a že chorý sa vždy väčšmi a väčšmi zotavuje. aby si ho mohla sama nazbierať.

aký veľký význam mal ľubovnik od nepamäti. súčasne zmierňuje bolesti. či budú mať na budúci rok ženícha V Hornom Rakúsku kládli roľníci podľa starého zvyku medzi dva krajce chleba túto bylinu a podávali ju dobytku zožrať. ktorý spolupôsobí. Aj proti prudkým bolestiam trojklanného nervu sa dá bojovať ľubovníkom. že pri všetkých týchto chorobách okrem vnútorného užitia čaju veľmi účinne pomáhajú aj sedacie kúpele z ľubovníka (pozri Spôsob použitia). Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje a ešte vlhký sa odäfaví." Tajuplná červená šťava korenistej rastliny vzbudila dojem. pri zraneniach po úderoch a pri zanedbaných následkoch. láskavec. všetko je v rukách Božích! SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička llpkavca na V4 litra vody. klorá rastie na medziach. podporuje vývin ženských orgánov a pomáha liečiť nepravidelnú mesačnú periódu. nočné pomočovanie a depresie. Rastlina je 25 až 60 cm vysoká s viacerými. ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ (HypericumperforatumL. nepokojný spánok. krvavočervenú šťavu kvetu s krvou a ranami nášho Spasiteľa. na prípravu jánskeho oleja zbierame len kvety. aoy boli zvieratá uchránené od chorôb. akoby červená kvapky krvi nášho Spasiteľa žili uchované v červenom farbive ziatožltých kvetov. zažiari ľubovník (svätojánska bylina) vo svojej najväčšej kráse. Aby sme sa presvedčili. koreň Matky Božej. Počas tajuplnej svätojánskej noci hádzali dievčence vetvičky ľubovníka do vody a panny videli podľa stupňa rozvítia zvädnutých kvetov. dieravec. vnútorne raz denne 10 až 15 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody. ktorý je symbolom posvätných síl svetla a tepla. Určite neprinášajú pomoc len byliny. Jánsky olej je skutočne najlepším olejom na rany. musel mať na hlave tento veniec. na kopcoch a iúkach a kvitne od júla do septembra. uvádza: „Keď miláčik Pána (učeník Ján) stál pod krížom na smrf zarmútený. jánsku korunu. že používať lipkavec pri týchto chorobách Je nezmysel. keď vypijeme denne dva až tn šálky a zvonka postihnuté miesto dlhší čas natierame jánskym olejom. neurózach. Na deň sv.Tvrdenie. zvonček a i. Veriaci ľudia kedysi dávali do súvisu balzamovitú. ktorej sa ľudovo hovorí aj svätojánska bylina. svätojánska bylina. má vera ľudových názvov: čarovnlk. Masf: Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote zmieša s maslom a odloží do chladničky. že 3me ju naozaj spo­ znali. Z toho vidieť. Ľubovníkom sa liečia aj poruchy reči. t/ezalka. nespavosti a slabosti nervov. tieto zvyky sa uchovávajú už len ojedinelé v rodinách veriacich roľníkov. Absolvujeme ich raz do týždňa a po každom nasleduje šesť ráz kúpeľ nôh. nemôže obstáť. roztlačíme rozvinutý kvet. Je to vynikajúci prostriedok proti hnačkám. krúžok. hore strapcovito rozvetvenými stonkami a zlatožltými kvetmi. zaparí sa a krátko vylúhuje. Napokon. na okrajoch lesných ciest. námesačnosť. zabraňuje zápalom a pôsobí hojivo. kvŕeťa P8nny Máríe. Tinktúra z ľubovníka sa nazýva aj „arnika na nervy". ale aj Všemohúci Boh. Za dávnejších čias vili z neho dievčence vence a kto tancoval okolo jánskeho ohňa. hysterické záchvaty. starostlivo zbieral svätou krvou skropenô rastliny. Bohužiaľ. aby ich ako drahú pamiatku na Spasiteľovu smrf podaroval nábožným veriacim. Čaj z ľubovníka bodkovaného sa používa pri nervových poruchách a pri všetkých druhoch nervových ochorení. Táto kúra sa odporúča pri všetkých nervové podmienených stavoch. Legen­ da o tejto rastline. Už v nich sa odráža jej vysoká liečivá hodnota. Jána. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie.) Táto rastlina. z ktorého má vytiecť červená šťava Na prípravu Čaju a kúpeľa sa zbiera kvitnúca bylina. Počas dospievania by mail mladé dievčatá piť denne dve šálky ľubovnikového čaju. Mám skúsenosti. Môžeme si ju sami pripraviť a s úspechom používať pri bolestiach nervov. zápale nervov. .

Dobre je zbierať ju za jasného slnečného počasia. Kvety zalejeme ľanovým olejom. aj domácich zvierat. ešte v ten deň príde dážď. V záhradách ju možno zbierať do neskorej jesene. ale aj ako účinný prostriodok na vtioranle pri bolestiach chrbtice. Po krátkom čase mu všetko prešlo. Kvety natrhané za slnečného pocasa naložíme voľne až po hrdlo do fľaše. opuchy žliaz a ako prostriedok na ošetrovanie pokožky pri disnej pokožke na tvári. s jasnými alebo tmavšími piestikovými kvetmi. Ako krv prečlsťujúca bylina je našim najlep25 . napokon ich malo každý deň. nachádzame ho nielen v záhradách. Keď ho chceme používať na popáleniny. kým ju nenapadne múčnatka. pozn. Stonka a listy sú šťavnaté a pri dotyku lepkavé. malo bolesti brušká. Ak sa ráno o siedmej hodine kvetné úbory zatvárajú. Po čase olej sčervenie. nalejeme olivovým olejom. Tinktúra: Do litra alkoholu dáme dve hrste na slnku natrhaných kvetov a postavíme iľašu na tri týždne na slnečné alebo teplé miesto. Udrží si liečivú silu dva roky a môže sa účinne používať nielen na otvorené rany. lebo nie je jedovatý. keď dieťa zacítilo chlad zvonku alebo zvnútra. Pred kúpeľom sa všetko zohreje na bod varu a prileje do kúpeľa Kúpeľ trvá 20 minút (pozri Všeobecnú časí. Nechtík sa podobá arnike (na Slovensku nerastie. Zapari sa a krátko vylúhuje. Arnika sa napríklad používa len pod lekárskym cozorom a čaj z nej narobí chorým na srdce viac škody ako úžitku. dánsky olej uchovávame v tmavých fľašiach. ale nechtík je tiečivejši. V minulosti sa uplatnili pri predpovediach počasia V ľudovom liečiteľstve sa zbiera a používa celé rastlina s kvstmi. Nechtík dorastá do výšky 30 až 60 cm. seknutí v krížoch (hexonfius). najmä ráno. Zapar: Olej: NECHTÍK LEKÁRSKY (CalendulaotficlnaltsL. rstý lekár zistil osemročnému dievčatku zdurené lymfatické uzliny v brušku. Matka sa dočítala. lebo vtedy má najväčšiu liečivú silu. Ir. Jeho kvetné úbory žiaria žltou alebo pomarančovou farbou. nahátka liečivá. Sedací kúpel). Liečivé účinky majú rovnaké. Jánsky olej čoskoro odstránil takmer všetky bolesti a rany sa zahojili bez problémov. Môžeme gi ho ľahko pripraviť sami (pozri Spôsob použitia). že jánsky olej sa úspešne používa pri zdurenlnách žliaz.) Medzi našimi domácimi liečivými rastlinami zastáva nechtík lekársky dôležrtó miesto. jánskym olejom. Pretože ľudia spoznal' jeho liečŕvosf. Tento olej sa používa aj pri slnečnom úpale. Zakaždým. ale aj na poliach. Poznáme viacero druhov: s poloquľovitými úbormi.cniasl a reumatizme Aj pri popálení či oparení treba mať poruke správny domáci prostriedok. prekl). niekedy splanle na sutinách. Preíiltrujeme ho cez plátno. Dojčatá s boľavým bruškom sa ihneď upokoja. kým nechtík možno pif bez obáv. keď plakalo. Istý roľník úspešne použil jánsky olej na vonkajšie ťažké poranenie nohy svojho koňa. čerstvá poranenia. Nájdeme ho často vo vidieckych záhradách. ktorá lieči všetky poranonia. Raz vošla istému roľníkovi ruka do stroja a ťažko s ju zranil. výrony krvi. keď im bruško namasirujeme jánskym olefrsm. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. stonkou a listami. Nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. ktoré účinne zasahujú proti rakovine a rakovinovým nádorom. listy a kvety) sa dá cez noc do studenej vody. mesiačik. Ľudové názvy: kalendula. Sedacie kúpele: Plné vedro ľubovníka (stonky. Nechtík patri k rastlinám.Veľmi preslávený prírodný liek je jánsky olej. Dobre zaviažeme a fľašu postavíme na niekolko týždňov na slnečné miesto alebo do tepla. môžeme namiesto olivového oleja dať ľanový olej. Poznám rornfčku. Natrela dieťaťu bruško vždy.

Na sedací kúpeľ treba 50 g suchej byliny alebo dve plné hrste čerstvej. Raz pri návšteve v Mlynárskej štvrti ml Jedna pani ukázala nohy s kŕčovými žilami. Istej známej museli amputovať prsník. Je aj vynikajúcim liečebným prostriedkom pri chorobách pečene. oveľa lepšie hojila. Keď sa denne natiera čerstvou šťavou nezhubný nádor ciev (angióm). Doktor Bonn označuje nechtík za dôležitý liečivý prostriedok pri ochorení na rakovinu: keď sa už nedá operovať. Za nechtík ako prirodný liečivý prostriedok sa nezasadzova) len ctihodný otec Kneipp. Aj po prepustení z nemocnice mal v rane veľké bolesti. Zo Stuttgartu mi napísala istá pani. Na oboch nohách mala opäť hladkú. Nechtík pôsobí precisťujuco. Kto nosí okuliare a umýva si očt vlažným čajom. peknú pokožku. Určite sa začudujele. čo mi povedal istý lekár: „Malé. Pri vyššie uvedených chorobách sa denne vypijú 3 až 4 šálky čaju. Potom skúsili ešte nechtikovú masť. Pri rakovinových vredoch a nádoroch. povedal ml. ak jednu polievkovú lyžicu nechtikových kvetov zaparíme 1/4 litrom vody. listy a stonka sa zaparia vriacou vodou a čaj sa pije nesladený. upravuje krvný obeh a rýchle hoji rany. najmä keď majú zhubný charakter (rakovina prsníkov). veľmi sa zotavilo. výrony krvi. Ako obdivuhodne pôsobí zapar z čerstvého nechtíka. ako ma o lom ubezpečilo množstvo listov. keď ma navšllvila v Grieskirchene. nevyliečiteľných vredoch. pomliaždeniny. Šťava z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab." Dobrá výsledky s nechtíkom sa prejavili aj pri Infekčnej žltačke. opuchy a hrče. V poslednom čase americký lekár a vedec doktor Drwey poukazuje na Jedinečnú liečivú silu nechtíka pri rakovine: dosiahol ním veľmi dobré výsledky. že jej manžel trpel na pieseň nôh. doktor Halenser a iní. Jedna až dve Šálky denne robia divy. Dopočula som sa o tom a poradila som mu masť z nechtika. preto ostalo dieťa pod lekárskym dozorom. pripravila som nechtikovú masť. že o štyri týždne. doktor Bonn. Co všetko podnikli! No kúpele. Malo chronickú hnačku. Po Ôsmich dňoch sa otvorené miesta zahojili. Keď týždeň uživalo čaj z čerstvých nechtikových kvetov a podrobilo sa homeopatickému liečeniu. Poradila jej nechtikovú masf. vodnatleľke a krvavom moci. Touto masťou si neskôr natierala veľkú ranu po operácii. treba si robiť sedacie kúpele a omývať sa. už nemala kŕčové žily. že bolesti v rane. v porovnani s inými pacientkami. načo sa silné napätie v rane veľmi rýchle stratilo. 26 . Jazva po operácii sa jej.Sfm pomocníkom pri Infekčnej žltačke. ale aj známi lekári ako doktor Šláger. zakrátko pominuli. Z nechtika získame antlhelmlntlcký (na vyháňanie črevných parazitov) prostriedok. odporúča piť dlhší čas nechtikový čaj. na otvorené preležanlny. Istému mužovi zachytila cirkulárka ruku. ba dokonca aj na hnisavé alebo rakovinové nádory. Nechtiková masť rýchlo pomáha aj pri zápaloch ciev. Istá rehoľná sestra mi oznámila. Čerstvú nechtikovú šťavu možno veľmi účinne použiť pri rakovine kože. pre ktoré nemohol celé noci spávať. ktorá mala na nohách nápadne vystupujúce krčovó žily. pri otvorených nohách. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. holeňových vredoch a pri zlých. chudlo. Ak napadne pieseň pošvu. keď vám poviem. asi 1 polievková lyžica každú štvrťhodinu. zlepší sa mu zrak. Natrhala som v záhrade nechtíkové úbory (hlávky) a pripravila masť. prečísľuje. Je prvoradým pomocníkom aj pri vírusových chorobách a bakteriál­ nych výlučkoch. kostižere. aj keď sú nohy napadnuté plesňou. keď iné prostriedky zlyhali. A to najmä v prípadoch. Kvety. Ak sa zapar pravidelne pije. vyplýva z toho. Masť a zvyšky z prípravy nechtikovej masti sa používajú pri vredoch na prsiach. môže sa stratiť. rakovine podobné ôkvrny no koži. že stretla na ulici starú panlu. Bezprostredná trojnásobná skúška na pôvodcu týfusu bola na prvý raz negatívna. Nie je to úžasné' Okrem masti možno použiť aj nechtikovú tinktúru (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). Účinok tejto masti ho nadchol. podobne zmiznú pehy a starecké škvrny Vyliečiť možno aj drsné. Potom si denne natierala masť na ranové plálno a priväzovala na lýtka. natiahnuté éľachy. keď jej táto pani o mesiac ukázala nohy. Bola veľmi prekvapená. Kým ešte ležala v nemocnici a všetci sme sa o ňu báli. Vnútorne sa používa zapar z nechlíka pri žalúdočných a črevných chorobách. ranách po popálení. oslabol mu zrak a malo všetky možné ťažkosti s trávením. Kŕčová žily zmizli a pokožka bola opäť hladká. Lišaje a zdurené žľazy sa liečia omývanfm nechtlkovým záparom. masti a púdre nemali žiadny účinok. preto jej pri prehliadke lekári predpísali podstatne menšiu dávku ožarovania. Táto tinktúra sa riedi prevarenou vodou a je veľmi dobrá ako obklad na rany. flstulóch. Zvyšky som jej ihneď priložila na lýtko (zvyšky možno použiť štyri až pôť ráz). Nechtiková masť výborne pomáha. V takýchto prípadoch možno účinne použiť nechtikový zapar z čerstvých bylín. dva a pol ročné dievčatko ochorelo po opakovanom očkovaní proti detskej obrne. omrzlinách. Pri klinickom vyšetrení napokon zistili paratýfus. ako aj pri zápale hrubého čreva. Odvtedy jeho manželka znova začala pestovať v záhrade nechtík lekársky.

pričom treba usilovne masí­ rovať pokožku hlavy. prv než zhnednú. Na druhý deň sa trošku pnhreje a pratiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky. Omývanie. Poznámka: Ak má niekto odpor k bravčovej masti. Čoskoro sa dostaví dobrý výsledok. odstraňuje slabosť žalúdka a hnilobné procesy v črevách. hrdla a hrtana. ktorá prečísluje žalúdok. Iná rehoľná sestra z Bavorska trpela 15 rokov na pieseň nôh a často mávala aj zápal žil. Podľa mojej knižky jej poradil zapar z nechtika. že po lakom krátkom čase jej zmizli všetky ťažkosti. Zapar: Sedací kúpeľ: ORECH KRÁĽOVSKÝ (Juglans regia L. zle hojaclch ranách pomáha umývanie záparom nechtlka a prasličky zmiešaných v rovnakom pomere. Štyri týždne pila po dúškoch denne dve šálky. pridáme v teplom stave do hmoty trochu oleja. Nohy sa (ej vyliečili. Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík. Je výborným prostriedkom aj pri opätovne sa vysky­ tujúcich valach. Aby som zdôraznila jedinečné účinky čaju z nechtlka. ďalej pri hnlsani nechlov na nohách a na rukách. Hoci pila rumančekový čaj. a zrelé plody v septembri. peceň a krv. 500 g masti zo sadla prirodzene kŕmeného prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vypráža­ nie rezňa. zelené oriešky uprostred júna. Okrem loho je vynikajúcim prostriedkom proti hustnutlu krvi. Až keď začala užívať nechtlkový zapar. S úspechom sa používa aj pri cukrovke a proti žltačke Macerát z listov ako prísada do kúpeľa je účinný pri všetkých skrotulóznych a rachitlckých chorobách. 4 hrste čerstvej byliny alebo 100 g suchej na jeden sedací kúpeľ {pozri Všeobecnú časť. nechá sa vzkypieť. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá Čajová lyžička byliny na V4 litra vody. hnisavým vyrážkam.hnisavých. pri chorobách ďasna. stav sa jej nezlepšoval. uvediem ešte niekoľko liečebných úspechov: Istá zdravotná sestra osem rokov trpela na zápal hrubého čreva a až potom sa prihlásila k odbornému lekárovi. Dáva sa plná polievková lyžica zmesi na pol litra vody. pri kostržore a rozjatrení kosil. premieša sa a odstaví z platne. V júni zbierame čerstvé listy. Jedna rehoľná sestra ml rozprávala. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. poteniu nôh a blelotoku Výplachy sa robia pn zápale usmej sliznice. Chrastavosť v nose sa dá ľahko vyliečiť nechtíkovou masťou. kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť. chrasty * na hlave a svrab. choroba zakrátko ustúpila. Keď budeme umývať záparom zo zelených orechových listov mliečne chrasty (u dojčiat). stonka a kvety) sa nadrobno porežú. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20" C Masť: 4 plné hrste nechtika (listy. prípadne kúpanie v tejto prísade pomáha proti uhrovltoatl. teda asi v polovici júna (musia sa dať ľahko prepichnúť) sa pripravuje vynikajúca orechovica. Z natrhaných zelených orechov na Jána. že trpela silnými hnačkami. Aby masť ostala pri tomto spôsobe prípravy hladká.] Orech kvitne v máji. na prípravu nechtlkove) masti môže použiť dobrý rastlinný tuk. 27 . stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odstavia. Čaj z orechových listov Je výborným prostriedkom proti poruchám tráve­ nia. Tinktúra: 1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. zelené tobolky krátko pred dozretím. nechuti do jedla a na prečistenie krvi. Umývanie: Na % litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín. až keď začala používať nechtlkovú masť. Čerstvé listy zaháňajú aj iný nežiadúci hmyz. ešte skôr ako vypučia listy. Silný zapar z orechových listov pridaný do kúpeľa lieči omrzliny Možno ho použiť aj pn silnom vypadávaní vlasov. Nemohla pochopiť. proti zápche. Čerstvá šťava: Listy. Sedací kúpeľ).

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička nadrobno narezaných listov sa zaparí vriacou vodou a krátko vylúhuje. Kúpele a omývanle: l00 g listov na úplný kúpeľ. Na omývanie jedna vrchovatá čajová lyžička nare2aných listov na V4 litra vody (pozri Všeobecnú čast Úplný kúpeľ). Na silný zépar použijeme dvojitú dávku. Orechovlca: Asi 20 zelených orieškov sa rozštvrti. náplni sa nimi Kaša so širokým hrdlom, zaleje litrom ražného liehu, tak aby bol na 2-3 prsty nad orecbami. Uzavretú ffašu postavíme na 14 dni, pripadne na 4 týždne na slnko alebo na teplé miesto. Potom orechovicu scedíme a naplníme do Rias. V čase potreby užívame po 1 kávovej lyžičke. - Veľmi chutný orechový likér pripravíme tak. že k zeleným orechom pridáme 2-3 klinčeky, kúsok škoricovej kôry, trošku vanilky a polovicu pomarančovej šupy. dobre umytej, chemicky nestriekanej. 500 g cukru sa povarí v % litri vody a prileje do scedenej orechovice.

PLAVÚŇ OBYČAJNÝ

(Lycopodium clavatum L)

Ľudový názov: čertov spár, Jelení rožok, machovina, mach, medvedia tlapa, morčia noha. spavec. svätojánsky pás, vlačucha. Bylina podobná machu, vždyzelená s jeden až dva metre dlhými plazivými stonkami a jemnými tenkými korienkami, rastie na lesných pôdach. Z plazivých stoniek vyrastajú 7 až 10 cm dlhé. veľmi mäkké, vidlicovito rozkonárené vetvičky podobné vresovcu masovému, len s mäkšími a hustejšími šidlovitýmt listami. Na štvorhraných rastlinách sa v leta vytvárajú žlté klasy, ktoré obsahujú výtrusy (spóry), nazývané aj plavúrtová múčka. Táto múčka sa užíva homeopatlcky pri poraneniach pokožky. Plavúň je liečivá rastlina, obsahuje rádium a od machov ju ľahko rozoznáme tak. že má dlhé plazivé stonky a v klasoch žlté výtrusy. Rastie len v horách v nadmorskej výške vyše 600 m a v Ich okrajoch na severnej strane. Na rúbanis­ kách rastlina ožltne a napokon celkom vymizne, pretože pod priamymi slnečný­ mi lúčmi stráca životnú silu. V Rakúsku a Nemecku (samozrejme, aj u nás, pozn. prekl,) je plavúň zákonom chránený, preto ho odporúčam nakupovať v lekárni. Plavúň sa zbiera len na severne orientovaných stranách, lebo len ten je dobrej kvality. Plavúnový zapar veľmi odporúčam pri dne a reumatických ochoreniach, keď sa prejavujú zmeny tvaru okolo kfbov, pri chronických zápchach a hemoroidoch (zlatá žila). Osoby, ktoré trpia na hnačky, nech tento Čaj užívajú veľmi opatrne, lebo môžu dostať kŕče do čriev. Plavúň sa nevarí, ale len zaparí vriacou vodou Zapar sa Užíva aj pri všetkých ochoreniach močových a pohlavných orgánov, pri bolestiach semenníkov a ich zatvrdnutí, pri výskyte plesku v obličkách a pri obličkových kolikách. Plavúň je nenahraditeľný pri zápaloch pečene, pri chorobnom bujnení väzivového tkaniva pečene, najmä keď má zhubný charakter. Veľmi rýchlo vracia rekonvalescentom plnú silu. Manžel Jednej mojej známej dlhé roky trpel na nočný záduch, ktorý mu liečili ako srdcovú astmu. Bolo mu čoraz horšie, až mu lekár pri ďalšej návšteve povedal; „Keď neprestanete ihneď pracovať, do ôsmich dní zomriete!" Lekár muža poslal do nemocnice v Grieskirchene. Od jednej ženy som sa dozvedela, že má stvrdnutú pečeň (cirhózu pečene) v poslednom štádiu. S cirhózou pečene ide ruka v ruke nočný záduch. Po nejakom čase poslali muža ako na smrf chorého domov. Na moju radu mu manželka zadovážila plavúň, ktorý veFmi rýchlo pomohol. Bude sa vám to javiť ako zázrak, no po užití prvej Šálky plavúňovóho záparu sa obávaný nočný záduch stratil. Ak sa dozviete v okruhu svojich známych o niekom, kto má cirhózu pečene, dodajte odvahy tomu Človeku, aj keď bude jeho stav beznádejný, a upozornite ho na plavúň, ktorý obsahuje rádium a je takou významnou liečivou rastlinou. Plavúň môže vrátiť život aj ľuďom, ktorí trpia zhubným ochorením pečene-

Počas jednej náučnej vychádzky po lese. Moru podnikla skupinka Hornorakúšanov. upozornila som svojho sprievodcu doktora Bruna Weinmeistera. biológa z odboru rastlín, na liečivo účinky plavúrta, predovšetkým pri cirhóze pečene a rakovine pečene, Nato mi porozprával nasledujúcu udalosť: Ako mladý študent Šiel s niekoľkými priateľmi do hôr. Na ceste k chate našiel medzi kosodrevinou plazivú stonku plavúrta a ovinul si ju zo žartu okolo klobúka. Jeho priateľ dostal cestou k chate bolestivý krč do nohy. a to taký, že sa mu noha v kolennom kfbe vykrútila. Spoločníci sa mu usilovali všemožne pomôcť. Chatár doniesol aj írancovku a masíroval mu nohu. no máme. Mladý Welnmeister dostal Šťastný nápad a obviazal plavúrtom zo svojho klobúka priateľovi nohu od hora nadol. Noha sa ihneď vrátila na správne miesto. Doktor Weinmeister si myslel, že je to náhoda. Kŕče sa možno jednoducho uvoľnili. Na ceste domov natrhal za hrsť plavúrta pre svoju domácu, ktorá často dostávala kŕče do nôh. Plavúrt jej kŕče ihneď uvoľnil. Po rokoch sa raz doktor Weinmeister rozprával o tejto udalosti s odborným lekárom. Od neho sa dozvedel, že plavúrt obsahuje rádium. Odvtedy si veľa ľudi pomohlo plavúnom vo vrecúšku od kŕčov v nohách, najmä v lýtkach. Moju známu poslali do nemocnice, pretože nemohla močiť. Silno jej opuchlo plece. Ked odišla z nemocnice. bolo opäť všetko po starom. Našťastie som práve mala doma plavúrt, lebo moja svokra, ktorá mala vtedy S6 rokov, trpela v tom čase na kŕče v lýtkach. Moja domnienka, že známa môže mať kŕče mechúra, sa potvrdila, keď som (ej priložila vrecúško so sušeným plavúnom na oblasť mechúra, a o dve minúty mohla močif. Vrecúško s plavúnom nosila v oblasti mechúra ešte niekoľko dni; pozvoľna sa stratila aj voda z opuchnutého pleca. Sama som roky trpela na vysoký krvný tlak Zväčša to súvisí so zvýšenou činnosťou obličiek, Priložila som si na noc vrecko so sušeným plavúrtom na obličky. Na druhý deň mi klesol krvný tlak z 200 na 165. Odvtedy si niekedy prikladám na oblasť obličiek vrecko naplnené Čerstvým plavúnom. Pri kŕčoch v lýtkach sa plavúrt uloži do plátna a obviaže sa ním lýtko. Možno si urobiť aj kúpele nôh, pri kŕčoch mechúra sedacie kúpele (pozri Všeobecnú časť. Sedaci kúpeľ). Po zraneniach vo vojne a úrazoch zostávajú jazvy, ktoré spôsobujú kŕče. Jeden invalid mal na chrbte jazvu. do ktorej sa dala vložiť ruka, Tá jazva mu vždy vyvolávala bolestivé kŕče. po ktorých sa spotil na celom tete. Bolesti siahali až na kožu na hlave. Po tridsaťročnom utrpení som zbavila toho muža trápenia vankúšikmi s plavúnom a kúpeľmi. iPlavúrtové výtrusy, ktoré dostať v niektorých lekárňach, pomáhajú v krátkom Čase vyhojtť chorým ľuďom1 otvorené rany. Otvorené miesta jemne a opatrne posypeme plavúňovými výtrusmi. Už po prvom použití nastane citeľná úľava. (O ďalších liečebných výsledkoch s plavúnom sa môžete dočítať v knižke Maria Treben's Heilerfolge. vydanej v nakladateľstve Wilhelrna Ennsthalera.) Ak je niekto tak pevne spätý s liečivými rastlinami ako ja. dosahuje takmer zázračné výsledky. Treba si pripomenúť, Že Stvoriteľ nám toto všetko položil k nohám. Mnohí ľudia sa potkýnajú o tieto dary. a necítia vsemohúcnosf nebies.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Zarovnaná čajová lyžička plavúrta sa sparí % litrom vriacej vody a krátko vylúhuje. Pije sa len 1 šálka denne, a to ráno nalačno. Užíva sa po dúškoch pol hodiny pred raňajkami Pri cimôze pečene sa denne po dúškoch pijú 2 šálky. Plavúňové vankúšiky: Vysušeným plavúrtom (podľa vefkosti miesta postihnutého kŕčmi sa dáva 100,200 alebo 300 g) sa naplní vrecúško, ktoré sa potom cez noc prikladá na boľavé, kŕčmi postihnuté miesto. Tieto vankúšiky si udržia liečivú pôsobnosť až jeden rok. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časí.

PODBEĽ

LIEČIVÝ

(TussilagofarfaraL.)

j
Keď na našich lúkách a svahoch niet ešte ani stopy po jarnej zeleni, keď sa oko nepostaví pri pučiacich |tíiňadách vŕb. tu podbeľ, ako prvý zvestovateľ Jari, vystrčí svoje žlté kvetné hlávky. Na vlhkých pôdach, obnažených návršiach, kopách piesku, úhoroch a násypoch nájdeme celé vankúše podbe29

ľových kvetov, ktoré vypučfa zo zeme oveľa skôr ako listy. Včely a hmyz z nich čerpajú prvú výživu. Podbeľu sa dobre darí na ilovitých a hlinitých pôdach. Je spoľahlivým ukazovateľom hlinitých a dovitých pôd. Podbeľ je> prvým kvetom, ktorý zbierame na zimnú zásobu. Jeho protizápalove a hlieny uvoľňujúce vlastnosti výborne pôsobia proti bronchitíde (zápalu priedušiek), kataru hrdla a hrtanu, prieduškovej astme a zápalu pohrud­ nice. ako a) pri začínajúcej tuberkulóze pľúc. Pri zdĺhavom kasil £1 mu­ čivom zachrípnutí by bolo treba viac ráz za den pif teplý podbeľový zépar s medom. Neskôr, v máji. použijeme aj jeho plstnató listy, ktoré sú na líci zelené, na rube sivobiele. Pre veľký obsah vitamínu C sú vhodné na polievky a jarné šaláty. Keďže listy obsahujú viac účinných látok ako kvety, zbierame, pravdaže, a| tie a na prípravu čaju použijeme zmes kvetov a listov. Prírodní liečitelia, počnúc starovekom a končiac ctihodným otcom Kneippom, podbeľ jednoznačne vychvaľujú. Čerstvé, umyté a na kašu rozomieté listy priložené na hruď pomáhajú pri všetkých ochoreniach pľúc, pri ruzl a pri poranení tkanív, ktoré sprevádzajú modročervené opuchy, ba dokonca ai pri zápale mazových vačkov - burzitfde. Účinky takýchto kasovitých obkladov sú ohromujúce. Obklady zo silného záparu podbeľových listov sa používajú pri ftkrofulóznych vredoch. Pri chronickej bronchitíde - zápale priedušiek - sprevádzanej opakovanými záchvatmi a dusivým záduchom treba viac ráz vdychovať paru z podbeľa, a to z listov a kvetov Zakrátko chorému veľmi odľahne. Aj napuchnuté nohy by sa mali častejšie kúpavať v zápare z podbeľových listov. Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare príeduälek. Hlinený hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a dale] plníme, až kým nie )e nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu alebo celofánu a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme doskou a zasypernezemou Rovnomerná teplola pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec vyhrabeme a získaný sirup raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so širokým hrdlom. Tento sirup je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období Odoberáme z neho po Čajovej lyžičke. Pri astmatických bolestiach, trvalých poškodeniach priedušiek a škodlivých následkoch fajčenia nám vynika­ júce služby zavčas zjari urobia dve alebo tri lyžičky čerstvo vytlačenej šťavy z podbeľa, ktorú pijeme s mäsovým vývarom alebo teplým mliekom. Na 2apálené cievy priložíme čerstvé roztlačené listy, ktoré sme s čerstvou smotanou vymiešali na hmoiu podobnú masti, a ľahko obviažeme šatkou. Čerstvo vylisovaná šťava z podbeľových listov nakvapkaná do ucha pomáha proti bolestiam v uchu. Č A J NA UVOLNENIE HLIENU Ak si chceme pripraviť čaj na uvoľnenie hlienu, zmiešame podbefové kvety a listy, kvety divozela velkokvetóho, pfúcnik lekársky a listy skorocelu kopljovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín dávame dve Čajové lyžičky na }U litra vody a zaparíme. Denne užívame tri Šálky tohto čaju, sladeného medom. Čaj sa pije po dúškoch teplý.

SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička kvetov (neskôr kvety a listy zmiešané v rovnakom pomere) na % litra vody Zaparí sa a krátko vylúhuje. Obklady: Čerstvé listy sa pomliaždía na kašu a prikladajú. Inhalácia: Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod uterákom. Opakujeme viac ráz za deň. Kúpele na nohy: Dve plné hrsle podbeľových listov zaparíme zodpovedajúcim množstvom vody. králko vylúhujeme. Kúpeľ trvá 20 minút. Čerstvá šťava: Čerstvé, umyté listy odstavíme v domácom odšťavovači. Sirup a čajová zmes na uvoľnenie hlienu a proti chrapfavosti: Pozri na príslušnom mieste v texte. Zapar: 30

rjri kameňoch a plesku. po užití záparu z prasličky sa veľmi ľahko uvoľňuje tmavo sfarbený moč. Sedacie kúpele z prasličky pôsobia zvonku na prekrvenie obličiek. tak vnútorným. že všetci ľudia by od určitého veku mali denne vypif šálku prasiičkovôho čaju.je prostriedkom. hrubá ako prst. že obličky sú pri pôrode veľmi zaťažené. železničných násypoch a na kopcoch. Podľa miesta výskytu obsahuje 3 . choroba rýchlo ustúpi Starých ľujf. praslica. keď iné odvodňujúce prostriedky zlyhali. alebo pri poruchách obličiek.PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum arvense L. až 40 cm vysoké prasienovlte rozkonérené. Pn zapálení a hnlsani obličkové) panvičky spôsob! jeden |ediný sedací kúpeľ z prasličky zázraky." Švajčiarsky kňaz ^únzle sa vyjadril. Umýva. Je tiež liečivá. Veľký nemecký kneíppovec doktor Bohn vzdáva tejto rastline najväčšiu chválu: „Na jednej straie je praslička prostriedkom proti krvácaniu.a to vo vyššej miere . praslička polnia. Na tieto rady som dostala viaceré listy." Niet lepšieho prostnedku na prechladnutie mechúra so zvleravými bolesťami ako zapar z prasličky. Kunzle hovorí aj c starom. ktorí sa nemôžu naraz vymočiť a zvíjajú sa v bolestiach. Mo. 86-ročnom mužovi. Tá. Prasličku nájdeme na poliach. môžu horúce pary prasličky oslobodiť od týchto bolesti bez toho. Okrem iného vraví: „Keď sa táto rastlina užíva vnútorne ako čaj." A pokračuje: „Praslička vykonáva mimoriadne služby pri zastaraných chorobách. žeby Im lekár musel zaviesť katéter. ktorej pary necháme pod kúpacim plástom pôsobiť na mechúr 10 minút. dna a nervové choroby by zmizli a každý Človek by sa dožil zdravej jesene svojho života. ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechúra. lesných ciest a okrajov lesov Ťažké pôrody mlčdým matkám niekedy spôsobia poruchy zraku. podobné maličkým jedličkám.Poradila som jej sedacie kúpele z prasličky. Pretože liečenie nemalo konca-kraja.len na vonkajšie použitie . rastliny na pôdach chemicky hnojených nezbierame. aby sa potcm pod tlakom kamienky vyplavil. Pri vodnatleľke je praslička najúčin31 . napríklad pri nahromadení vody v osrdcovnlku 6 v pohrudnici. Praslička sa osvedčila aj v prípadoch. V rudovej liečbe bola táto rastlina už za dávnych čias veľmi známa. ktoré len potvrdzujú správnosť mojtch pokynov. pri močových a obličkových chorobách. Príčina je zaručene v tom. je najliečivejšia. O niekoľko dni prišiel list: „Zachránila ci ml život. Kneipp o nej hovorí: „Je nenahraditeľná a neoceniteľná pri krvácaní. divo proso.16 % kyseliny kremičitej. A nebol to nik iný ako nás vefký a slávny prírodný liečiteľ ctihodný otec Kneipp. V skorej jarí vyrastajú z rozložitého podzemku uloženého hlboko v zemi dvojaké stonky: najprv nerozkonárené hnedosfarbené plodové jarné stonky nesúce klas aporoíylov s výtrusnicami a neskôr zelené. zakrátko. predovšetkým pre svoje krv zastavujúce účinky a pôsobenie pn chorobách obličiek a mechú­ ra. Som doma. ktorý sa kúpeľmi z prasličky vyliečil z kameňov. Teplú vlhkú prasličku zabalíme do vlhkého plátna a priložíme na poranené miesto. Na prípravu Čaju a vnúlornó užívanie M môže trhať len praslička z rolí. Praslička s jemnejšími konárikmi sa vyskytuje prevažne v lesoch a na ich okrajoch. obrátila sa o pomoc na mňa. utišuje a súčasne rozpaľuje poškodené miesta.) so stonkou hrúbky prsta z močaristých pôd a z horských pasienkov. Čo rastie na ílovitých pôdach. moč sa však musi zadržať. ktorá veľmi rýchle vylieči ťažké zápaly obličkovej panvičky a jej hnisanie. pôsobiacim na obličky. postihnutí sa cítia dobre a nemajú ťažkosti. Keď to niekoľko ráz opakujeme. Dodržiavanie rád pomohlo uvoľniť obličkové kamene. a potom žil ešte veľa rokov. Prasilčkovó kúpele ma zbavili všetkých bolesti a dali mi novú silu!" Praslička najväčšia. dokonca pri rakovinových nádoroch a takisto pri kostlžere.prasličku najväčšiu (Equisetum telmatela EHRH. Všetka reuma. pri zahnívajúcich ranách. vyskytujúca sa na močaristých lúkách a ne horských pasienkoch. ktorá má obzvlášť dobré liečivé účinky. sa môže používať len na sedacie kúpele. Takto kamene zväčša odídu. niekedy ihneď vylieči aj to najsilnejšie krvácanie a chrlenie krvi. Pri plesku v obličkách. tlak v obličkách stzniži a v dôsledku toho sa postupne stratia aj poruchy zraku. Napriek tomu však upadla do zabudnutia.^ dobrá známa ležala týždne a mesiace s ťažkým zápalom obličkovej panvičky v Innsbruckej nemocnici. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička prvotriednym.) Ľudový názov. šmirgľová alebo vechrová tráva. Vtedy použijeme . na druhej strane . pije sa pri nich horúci praslickový zapar. chrlení krvi. ktorý vrátil prasličke jej pôvodný význam. pri obličkových a mechúrových kameňoch sa odporúčajú horúce sedacie kúpele r prasličky. Prirodzene.

prechádza do nervov prebiehajúcich po povrchu pozdĺž chrbtice a zapríčiňuje tieto bolesti. decembra. Pravidelným užívaním praslickovóho záparu sa do tela neprestajne dostáva kyselina kremičitá. keď 22. Týmto spôsobom sa liečia dokonca aj polypy v podbruši alebo v konečníku. ktorého sa pije jedna až dve šálky denne a pritom sa večeria suchá strava. Ako prostriedok na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní z pľúc. zápaloch ústnej sliznice. no aj keď sú drsné. že nádor celkom zmizol. lebo tie odstraňujú aj zhubné nádory. Okrem toho je dobré každý deň ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami vypiť šálku praslickovóho záparu. pn pečeňových a žlčníkových záchvatoch a pri bolestivom zastavení krvi (stáza). Náhodne som sa s touto . ktoré svojim tlakom smerujúcim nahor ovplyvňuje činnosť srdca. Omývanfm praslíčkovým záparom alebo kúpeľmi z prasličky sa liečia hnisavé zápaly nechtového lôžka. Isté pani zo Švajčiarska mala už roky stuhnuté krčnô stavce ako kameň. pomáha omývanie záparom z prasličky a obklady z neho. ktorú pripravíme takto: čerstvú prasličku umyjeme a na drevenej doske rozmliaždime na kašu. no narúšajú sa nimi obličky. krvácaní ďasien alebo pri Iných zápaloch. rakovinové nádory. flstuly. že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze. Istá 38-ročná žena sa tri roky liečila na bolesti medzlstavcových platničiek. Pn potení nôh rovnako dobre pomáhajú prasllčkovô kúpele (pozri Spôsob použitia).nejšim prostriedkom. pokiaľ ho nezapríčinilo zaseknutie nervu. Pri šupinách na hlave si treba denne umývať vlasy záparom z prasličky a masírovať pokožku hlavy dobrým olejom Šupiny sa veľmi rýchlo stratia. osušené nohy sa natrú prasličkovou tinktúrou. Normálne rátame na šálku (1/4 litra) jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny. Pri pretrvávajúcom krvácaní z nosa sa prikladá obklad z ochladeného praslickovóho záparu. Ženám s blelotokom prospievajú sedacie kúpele z prasličky. no to nie je dôvod. V tom čase som mala prednášku v Štajerskú v Hornom Rakúsku a zoznámila som sa s ňou. ktorému sa vytvoril na päte tvrdý nádor. Nové výskumy potvrdzujú podľa rakúskeho biológa Richarda Wlllforta domnienku. Po každoročných liečebných kúrach u doktora Zelleisa v Gallspachu nastávalo len prechodné zlepšenie. tvrdý nádor však nebolo cítiť. V nemocnici si ho nechali niekoľko dni a opäť ho poslali domov. Teda nie sú to medzlstavcové platničky. Praslička spolu s Veronikou svojimi krv prečisťu* júcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu cfev a strácaniu pamäti Je aj najlepším preventívnym prostriedkom proti rakovine. že tej panej po jednom jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli všetky bolesti. Išlo o 49-ročnóho roľníka. RĎntgenové snímky ukážu starobou opotrebované stavce. plecia a krk jej tak zmeraveli. pri hnilobe úst a ďasien. zápal vlasových korienkov. Odstráni sa aj celková slabosť sprevádzajúca tuberkulózu. pri fistulách a polypoch na podnebí a v hrdle. rozličné druhy llsajov a lupus (tuberkulóza kože). Určite užasnete. Pri svrbiacich kožných vyrážkach. Dňa 19. otvorené rany na nohách. pri krvácaní dávame na Šálku dve až tn vrchovaté čajové lyžičky. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky. rovnomerne po celý deň. hemoroidov a žalúdka. vynecháme ostatné bylinné čaje a pijeme štyri ai päť dni (v ťažkých prípadoch až Šesť dni) päť až Šesť šálok praslickovóho záparu." Keo* niet iného prostriedku na odvodnenie. že prasllčkové kúpele prinesú úľavu dokonca pri ťažkom poškodení medzlslavcových plat­ ničiek (chrbtice). ako aj zápaly mazových vačkov. ktorú jej manžel primontoval na posteľ. Poradila som mu parné obklady z prasličky. pomáha proti nočnému pomočovaniu. Môžete si predstaviť. Pokožka zmľandravela a zmäkla. Možno ho odporúčať na kioktanie pri zápale mandli. ostrohy na päte. Sedacie kúpele pôsobia svojím hĺbkovým účinkom na obličky a ihneď odstraňujú ich tlak smerujúci nahor. že tlak narušenej obličky smeruje nahor. keď vám poviem. prirodzene. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti zväčšovali. Ihneď vznikne tlak dohora. a tým sa liečia tuberkulózne pľúca. sprevádzaný veľkými bolesťami. aby srne trpeli. kostlžer. hnisavé alebo chrastavé. V oboch prípadoch sa liečenie podporuje parnými obkladmi a sedacími kúpeľmi. no len po dúäkoch. Ako volmi dobrý prostriedok proti poteniu nôh možno odporúčať prasličkovú tinktúru (pozri Spôsob použitia). že dlhodobejším užívaním záparu prasličky sa zabrzdi rast zhubných rakovinových nádorov (tumorov). nový ďiv z Božej lekárne! Presviedčam sa. Tu. teda o tri dni. Zaparenú rastlinu liež možno zabaliť do plátna a použiť ako obklad. až napokon zmiznú. aká som bola prekvapená. Skúsenosť ukázala. ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prasličky. mi zatelefonovali. Pri bolestivých hemoroldových uzloch prikladáme Čerstvú kašu z raslllny. Muž nemohol chodiť. maternice. Nesmieme zabudnúť. rozjatrené staré rany. Zapar zo zmesi prasličky a ľubovníka. že voda z tela väčšinou odíde. Dobre umyté. Zo skúsenosti vieme. treba prirpavif silné zápary. Parné obklady pomáhajú aj pn kŕčových bolestiach žalúdka. To isté piati aj o poškodení platničiek pri jazde na traktore. Hľa. no nie vyliečenie. že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci tyče. ale tlak obličky na voľne ležiace nervy. decembra 1977 mi telefonovali z Východného Štajerská.

ktoré mala popritom. Hoc) som ju veľmi nepresvedčila." Odvtedy sorn poradila mnohým ľuďom. zabalíme ju do ľanového plátna a priložíme na choré miesto. nasledujúci deň sa zohreje na bod varu a prdá do vody na kúpeľ Kúpeľ má trvať 20 minút. lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku. pokračuje stonkou a konči sa kvetmi. Raz som poradila matke. keby mali zdravé obličky. a ani po rokoch. ako letí s pŕhľavou v ruke k trónu Najvyššieho. Meravosf celkom zmizla. S ochorením obličiek idú často ruka v ru«e silné bolesti hlavy. Hmyz a živočíchy by sa už dávno postarali o Jej zánik. Kašovltý obklad: čerstvá praslička sa dobre umyje a na drevenej doske rozmlfaždl na kašu. odporúča sa pri jarných kúrach. a ja som predpokladala. ktorá mala sedem deti a od narodenia posledného mala ustavične vyrážky. aby pila pŕhľavový zapar. z prasličky najväčšej z močaristých lúk.partou zoznámila. halucináciami. Švajčiarsky kftaz Kúnzle poukázal vo svojich spisoch na to. o jej účinkoch vie len málokto. že pŕhľava patrí k našim najlepším liečivým rastlinám. Uečivosf pŕhľavy dvojdomej sa začína koreňom. chorobné zadržiavanie mocu. Lieči aj ochorenia a zápal/ močových ciest. pestovali by ten pŕhľavu. Sedacf kúpeľ 100 g prasličky sa dá na noc do studenej vody. Bezpodmienečne treba všetko ešte teplo zabatift Necháme pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc. Pri sedacích kúpeľoch musia byf obličky pod vodou . znižuje pŕhľavový zapar obsah cukru v krvi. Pretože má dobrý vplyv na sllnivku brušnú. Pretože vyrážky majú vnútornú príčinu. a tak som Ich zachránila pred ústavom pre nervové chorých. stŕpnutíe jej už po desiatich minútach prešlo. Keby ľudia vedeli. ale ešte mokrí v kúpačom plášti si na hodinu ľahneme do postele. Mori pre poruchy obličiek trpeli depresiami. Žiaľ. Tinktúra: 10 c Čerstvej prasličky sa dá do 50 g pravej ražnej pálenky.kúpeľ má trvať 20 minút! Po ňom sa neosušime.) Istý lekár sa raz v rozhlasovej prednáške vyslovil. ale mokrí si v kúpačom plášti ľahneme na hodinu do postele Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. V týchto prípadoch treba okrem pŕhľavovóho a rebrfčkového záparu pif ráno 3 večer aj po šôlke prasličkovôho záparu. Význačný nervový lekár dr. záchvatmi zúrivosti. Pratože súčasne účinkuje na vyprázdňovanie stolice. Nechá sa 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. Albrecht Durer (1471 . Pŕhľava je naša najlepšia krvčistlaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. sa nevrátila. keby ju nechránila Jej pŕhľavosť. že pŕhľava by už dávno bola vykynožená. Potom mi však čoskoro zatelefonovala: Ešte keď sedela v teplom prasličkovom kúpeli. Vyrážky a) bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli. Wagner-Jauregg píše vo svojich spisoch: „Dve tretiny nervové chorých ľudí by nemuseli ísť do nemocnice. treba ich liečiť vnútorne Čajmi prečísľujúcimi krv. Pamýobkiad: Plná 4 hrste prasličky sa dajú na sito a zavesia nad vriacu vodu. ako som počula. Nechá sa zapariť. Denne sa premieša. PŔHĽAVA DVOJDOMÁ (Urtica dioica L. Keď je bylina horúca a mäkká. . Na jeden kúpeľ treba páflítrové vedro plno bylín (pozri Spôsob použitia a Všeobecnú časť pod heslom Sedacie kúpele). že tá žena nemá od posledného pôrodu v poriadku obličky. Vyrážky jej po krátkom čase zmizli a súčasne jej ustali bolesti hlavy. Pri ťažkých poruchách obličiek so všetkými sprievodnými znakmi treba použif sedacie kúpele z čerstvé) prasličky: najlepšie. ako sme uí uviedli. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. aká je liečivá. Až potom sa preztečieme do suchej bielizne. Pŕhľavu dvojdomú som jej poradila preto. že po návrate domov vyskúša sedací kúpeľ z prasličky. prasiičkové sedacie kúpele. sľúbila mi. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili.1528) namaľoval anjela. NeosuSlrne sa. Sedací kúpeľ možno prihriať a ešte dvakrát použiť.

11. ktorý mal pre ňu pochopenie. Iná pani ml písala. Celá šťastná mi rozprávala. že naše dobré liečivé rastliny spoľahlivo pomôžu všade tam. dýchacie cvičenia a psychokybernetiku. na ktorú často nestačíme ani upozorniť. Nielenže napriek každodennej ťažkej práci nebola vyčerpaná a unavená. že pŕhľavou si vyliečila ekzém. ča| nechutí zle. Ukazujú mi. vredoch čriev a pri pľúcnych chorobách. Obzvlášť blahodarne na vlasy pôsobí tinktúra. Pred nejakým časom som sa zoznámila s 50-ročnou ženou. Po takejto kúre sa cítim nesmierne dobre a mám pocit. Ano. a to na jar z mladých výhonkov a v jeseni po kosení. Po nejakom čase som ju náhodou znova stretla. že urobim trojnásobné množstvo prace ako inokedy. V takýchto prípadoch sa odporúčajú kúpele v zápare pŕhľavy. vlažným záparom z pŕhľavy omývame miesta v oblasti srdca. bylina sa len zaparí. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. ako sa jej vlasy zotavujú a hustnú. ale zmizlo jej aj hnlsajúce kurie oko. nech dlhši čas pije pŕhľavový zapar. ktorú si nechcela dať operačne odstrániť. ktoré jej spôsobilo bolesti až v stehne a nemohla si ho pre pracovné zaťaženie ani ošetrovať. aby si umývala hlavu záparom z čerstvej pŕhľavy s prísadou záparu z pŕhľavových koreňov. ktorý ju sužoval po dlhé roky. A tak je to dodnes. poukazuje na poruchy prekrvenia. bolesti zmizli. pomáha pri málokrvnostl. keď mlado výhonky opäť vyrastú." (28. Nedávno mi písala jedna pani.) S radosťou sa dozvedám. Výsledok je viditeľný: pokožka hlavy je bez šupin. Odvtedy užíva túto liečivú bylinu celá jej rodina. Jej zdravotný stav sa zlepšil. Pŕhľava veľmi pomáha pri zúžení ciev. anémii a iných ťažkých chorobách krvi. ktoré obsahuje. Ak niekto trpí na nejaký druh alergia (sem patri aj senná nádcha). Aby sa hodnotné. pružné a majú pekný lesk. pretože fistula na tvári bola práve na jarmovej kosti. človek začne aj navonok viditeľne rozkvitať. človek sa cíti starý a mene) výkonný. Poradila som je pŕhľavový zapar. Roku 1978 obrátila sa táto nešťastná žena na ľudového liečiteľa. Päťdesiatjedenročná žena z Bavorska mala 28 rokov flstulu a po celý čas ju sužovali neopísateľné bolesti. To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev. Po pŕhľavovej kúre sa pomerne rýchlo cítime telesne lepšie. kde ich užívajú. aké je pŕhľava liečiva. Precitlivené a jemné povahy si môžu na zlepšenie chuli pridať rumanček kamilkový alebo matu piepornú. nech pochádza z hocičoho. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy. Neskôr mi napísala: _Po štrnástich dňoch sa fistula na tvári zahojila a bolesti mi celkom zmizli. Aj čaj pred raňajkami možno pif po dúškoch. Jednu šálku pijem ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami a jednu až dve šálky po dúškoch cez deň. Každý kŕč. . ktorá obsahuje železo. Napokon. ako rýchlo jej pŕhľava pomohla. Takéto listy sú okamihmi svella v mojom živote. ktorá denne pila šálku pŕhľavového záparu. Pif ho treba bez cukru. Predpísal jej surovú stravu. ako mnohí ľudia na vlastnej koži pocítili liečivú silu pŕhľavy dvojdomej. V zmesi s Inými liečivými rastlinami sa účinne využíva pri leukémii (pozri heslo Leukémia). keby si zavčasu boli robili kúpele z koreňov pŕhľavy dvojdomej (pozri Spôsob použitia). Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železe Dostavujú sa stavy únavy a vyčerpanosti. no celkom sa nevyliečila. Bola málokrvná. Moja rodina i ja už roky neužívame lieky a ja sa cítim pružná a mladá. Účinnými krvotvornými látkami. Vtedy je najlepšie užívaf čerstvú pŕhľavu. 1979. Profesor v nemocnici operáciu odďaľoval. trvalé ju silno bolela hlava. I ja si denne masírujem takouto tinktúrou pokožku hlavy a nosím ju so sebou aj na cestách. robievam si z nej Štvortýždňovú čajovú kúru. dokonca proti tumoru sleziny. ktorú pripravujeme z jarných alebo jesenných píhľavových koreňov (pozri heslo Spôsob použitia. Stratila sa jej aj pieseň na nechte. V ľudovej medicine sa odporúča pif pŕhľavový zapar ako niekoľkotýždňovú kúru proti chorobám pečene a žlčníka. že musela nosiť parochňu. V priebehu pol roka. Pod ňou by jej bolt odumreli posledné zvyšky vlasov. účinné látky zachovalí. Pŕhľava zdoláva náchylnosť na prechladnutie a pomáha pri dne a reumatických chorobách. vlasy sú bujné. V marci 1979 začala zbierať prvú čerstvú pŕhľavu a pila denne tri Šálky záparu. ktorá mala také riedke vlasy. po Šiestich 200-gramových úplných kúpeľoch z pŕhľavy.Odkedy viem. vracia sa energia a tvorivá sila. bledničke. Pri vodnstleľke pomáha pŕhľava výdatným odvodňovaním. pričom ich ľahko maši rujeme. Poradila som jej. mala žalúdočné a žlčníkové bolesti. Tá nám pomôže prekonať tento ťažký stav. Umývanie hlavy a Tinktúra z pŕhľavy). husté. Preventívne sa pije jedna šatka záparu z pŕhľavy denne po celý rok Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych Infekciách je pŕhľava prvotriednym pomocníkom. Poslúchla moju radu a z týždňa na týždeň sa dáta pozorovať. Hornou časťou tela sa zohneme nad vaňu. tak môže pomôcť krvčisttaca a krvotvorné pŕhľava. zmiešaného s jednou čajovou lyžičkou Švédskeho horkého. sleziny. Raz prišla ku mne mladá žena po dovolenke. Jednej panej z Eichstátiu tri roky lekársky ošetrovali bolestivý Ischias. pri zahlienení žalúdka a dýchacích orgánov. aby sa dobrý účinok zvýšil.

" Z uvedeného prípadu vidieť. Čim čerstvejšiu ju budete užívať. ten sa jej zadivený opýtal: „Čože. pri ťažkých ochoreniach treba vypiť po dúškoch aspoň dva Htre denne. Nato tieto miesta naputírujeme. 2e tým však ničia aj vtáky a hmyz. na to už ti ľudia nemyslia. Na sušenie Je najlepšie zbierať májovú pŕhľavu. Nijaký lekár mi nevedel povedať. zakrátko zmizli. odtiaľ späť cez zadok pozdĺž vnútornej strany nohy až na patu. Nikdy by v našom tele nevzniklo nič zhubné. kde pozdĺž plota rástla hustá pŕhľava. Nakoniec by som ešte rada spomenula jeden zážitok. že sa cíti zdravší ako pred chrípkou. keď na čistých okrajoch lesov a lúk. keď si nazbierate pŕhľavu sami. ktorá sa mi dostala prostredníctvom vašej rady. tým väčšie liečivé účinky bude mať. Touto pŕhľavovou vodou potom vždy polieva svoje rastliny. Nemali by sme sa Bohu poďakovať za jeho milosť. keo* začala užlvaf pŕhľavový zapar a držať diétu na pečeň. Ako sme my ľudia oslepil! 35 . A ona denne chodievala do záhrady. keby sme si našu dobrú pŕhľavu nielen ctili. Pred tromi rokmi ochorel na chrípku. Dovoľte našim liečivým rastlinám opäť vojsť do vášho domul Vystrejte sa včasné zjari nožnicami a rukavicami a vyjdite do božej prírody! Budete mať veľkú radosť. že bolesti hlavy mu celkom zmizli. Práve naopak. ktoré mala na koži v oblasti žalúdka a krížov. Čas na pokosenie pŕhľavy kosou si roľníci dnes už nenájdu. ktoré silno svrbeli a nedali sa vyliečiť. aby ste si z nej urobili zásobu na zimu. Nevedela sa už pre svoj vysoký vek odhodlať na operáciu. Ešte jedna dôležitá poznámka. akoby jej nikdy nebolo." Rakovina sa celkom stratila a stará pani si ešte mohla užívať šťastnú starobu. ktorá vyšla vo vydavateľstve W. ale aj občerstvuje a zbavuje veľkej únavy. a predsa sú bez Škodlivého hmyzu. Istá obchodníčka mi rozprávala. Takto sa dostávajú jedy škodlivé pre človeka až do nedotknutej lesnej pôdy. aby veci zašil tak ďaleko. postrekujú pŕhľavu ničivými prostriedkami. nepomôže vždy iba jedna Šálka za deň. pri IschlesJ. Dva a pot litra záparu si mal rozdeliť na celý deň a pif ho. vzdialených od ciest a iných znečisťovateľov. Z listu. a už vôbec nie. Skutočne pomôcť však môžu len naše dobré liečivé rastliny. Keď som začal pif zapar z pŕhľavy a užíval som ho celý týždeň. Nemusíme dopustiť. pod slobodným božím nebom. škvrny.Raz prišiel ku mne plačúci starší muž. Ani mrkvu nenapadnú žiadne červy! Keď sa chcete dozvedieť o ďalších účinkoch pŕhľavy. že máme takú nezvyčajnú liečivú rastlinu? Vo svojom krátkom živote ľudia okolo nej prechádzajú a siahajú radšej po prostriedkoch utišujúcich bolesti a nadmieru ich užívajú. Nato jej ktosi poradil zapar z pŕhľavy dvojdomej. pochôdzky a služobné cesty. ani injekcie (nakoniec tch dostával do hlavy). Prisahala na jeho dobré účinky. Pri ischiasi napríklad pretrieme celkom pomaly nohu čerstvou rastlinou počnúc po vonkajšej strane od členka nohy až po bok. vyberám toto miesto: „Srdečné Pán Boh zaplaŕ za neoceniteľnú pomoc. čo mi vlastne je. už bol blízko samovraždy. poslúchla moju radu a veľmi ju prekvapil výsledok. Podobne postupujeme aj na iných postihnutých miestach. Využite aj vy čerstvé mladé výhonky pŕhľavy. zápale nervov v rukách a nohách z ľ a h k a potrieme choré miesto čerstvou pŕhľavou. že nosí so sebou v termoske pŕhľavový zapar na všetky výlety. Myslite pritom na to. prečítajte si knižku Liečebné úspechy Márie Trebenovej (Maria Treben's Heileríolge). bolesti hlavy sa stupňovaíi. a podstúpte prečísľujúcu kúru. Nielenže najlepšie hasí smäd. Zapar z pŕhľavy pomohol aj v mnohých Iných prípadoch. O čosi neskôr mi poslal odkaz. na ktoré často zabúdame. ale aj v pravidelných odstupoch vo forme záparu prijímali jej obdivuhodnú silu. Do nádoby. vy ste sa už dali operovať? Ale nevidieť žiadnu jazvu. ktoré nemusí postrekovať chemickými prípravkami. v našom mestečku som sa zoznámila so starou paňou. Odvtedy mal tmavohnedý moč a trpel neznesiteľnými bolesťami hlavy. Pravdaže. Práve naopak postupujú niektorí poľnohospodári. Po Štyroch dňoch ml zatelefonoval. Prekvapia vás jej príjemné účinky. že môžete niečo urobiť pre svoje zdravie. ktorá ml rozprávala. ktorý na mňa veľmi zapôsobil. choroba sa ako zázrakom pominula. Vysušenú bylinu dostaneme v každej lekárni alebo predajni s liečivými rastlinami. Teste sa. A teraz jedna dobrá rada: začnime s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. ako rýchlo môžu naše liečivé rastliny pomôcť. že jej lekár zistil silné bujnenie rakoviny v žalúdku. Počas mojej 19 rokov trvajúcej choroby som pochodil mnoho neurologických ústavov v celom Rakúsku. Ennsthalera. ktorá má asi 300 litrov {možno použiť aj menšiu) dá väčšie množstvo pŕhľavy dvojdomej a dlhší čas ju nechá lúhovat* vo vode. Povzbu­ dila som ho a poradila mu čerstvú pŕhľavu. alžbetínka z Klagenfurtu. Keď navštívila po čase lekára. ktorý mi poslali z Dellachu v Korutánsku. Istý čitateľ z WestfálSka píše: „Môj sused používa pŕhľavu aj na hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade. seknutí v krížoch. najmä včasné zjari. a každý raz st z nej za hrsť priniesla. Istá rehoľná sestra. Nepomohlo mu ani množstvo predpísaných tabletiek. čo by mi pomohlo.

ktoré átria prijemnú medovú vôňu. Moja matka zbierala každú jar kvety prvosienky. Tento kúpef nôh možno opäť povarif a 2 až 3 razy znova použif. Aj ctihodný otec Kneipp bol veľkým prívržencom prvosienky. Na jar alebo v Jeseni sa vykopú korene. Jeho ošetrujúci lekár si potom od neho vyžiadal recept na Čaj proti nespavosti: 50 g kvetov prvosienky Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 I vody 25 g kvetov levanduly a nechá sa 3 minúty lúhovaf. Ctihodný otec Kneipp hovorí: „Kto je náchytný na choroby končatín . Náš rozhovor sa odohral 7 decembra 1976. či mu pomôže. po dúškoch 10 g ľubovníka pred spaním. Trhala celé okolíky. O sedem dni som opáf prišla k mojim známym. sa 20 minút kúpu nohy. Tretí druh. kefou očistených pŕhfavových koreňov a čerstvej pŕhfavy {stonka a listy) sa dajú na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa zohrejú na bod varu. prvosienka holá (Primula auricula L. Veľmi rozšírená je aj prvosienka vyššia (Primula elatior /L J HILL). kopcoch a v listnatých lesoch. nasledujúci deň zohrejeme na bod varu a necháme 10 minút stáť. prepadla ho bolesf.V lakom teplom maceráte. Zaiejú sa 38 .40% ražnou pálenkou a postavia na 14 dni na teplé miesto. ale neviem. ktoré mu podávali. nevedel čo ďalej. akoby mu na lýtku zahásali horiacu cigaretu. zatiaľ čo tento zapar nervové poruchy odstraňuje. že síce poznám dobrý liek na spanie.) Z husto rozkonárenóho podzemku vyrastá ružica podlhovastých vajcovitých kuče­ ravých prízemných listov a 10 až 20 cm vysoký stvol s okollkom zlatožltých kvetov. PRVOSIENKA JARNÁ (Primula veris L. Umývanie hlavy: 8 až 10 plných hrsti čerstvej alebo vysušenej pŕhfavy sa dá do 5-litrového hrnca studenej vody a na slabom plameni sa zohreje až na bod varu Nechá sa 5 minút lúhovaf. Ak použijeme koreň pŕhfavy. ako človek znesie. takmer zúfalý. rastie v horách a je zákonom chránená. očistia sa kefou. že náš známy priateľ môže opáf spávať. Chemické prostriedky rozrušujú nervový systém. Pŕhľava zostáva vo vodnom kúpeli. V jednej spoločnosti rozprával muž sediaci vedľa mňa. Pretože sa blížil koniec pobytu a zatiaľ bez výsledku.). 15 g chmeľových šištičiek 5 g koreňov valeriány Zapar treba uprednostniť pred všetkými chemickými uspávacími prostriedkami. Kvety len slabo voňajú. Rastie na lúkách. zaparí sa vriacou vodou a nechá krátko vylúhovať.SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: Tinktúra: i plná čajová lyžička na 74 litra vody. Kuper nôh: 2 hrste dobre umytých. nadrobno nakrájajú a naplnia do ífaše až po hrdlo. Podľa potreby sa pnsladí medom. ktoré spôsobujú dnu a reumatické bolesti. Skúsil to. Povedala som mu. pretože vedela. že je na hečeni v Gallspachu. Nájdeme Ju na horských lúkách. Napriek najsilnejším prostriedkom na spanie. Je to jeho posledná nádej. preto ju nazbierame. Čaj mu v krátkom čase vrátil zdravie a zahojil aj všetky nervové poruchy. ako utišujúco táto rastlina pôsobí na srdce a nervy. dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody. Zapar sa pije veľmi teplý. Je takisto liečivá a môžeme ju užívať. nemohol zaspať. Prelo bol telesne aj duševne veľmi vyčerpaný. Na umytie hlavy možno v takomto prípade použif jadrovo mydlo. Svojimi krv prečísťujúcíml účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky. Súčasne sa zbavil aj bolesti v lýtku. Keď si večer na smrť unavený ľahol do postele. Nervov! lekári v Linzi ani vo Viedni ho nevedeli zbavif tejto choroby. ktorí mi už vo dverách radostne zvestovali. Vidieť ho na jednom obraze s prvosienkou v ruke. okrajoch lesov a v krovinách na horských nivách Na vysokom stvole vyrastá okollk jasnožltých kvetov. keď taký dlhý čas užíval tie najsilnejšie lieky.

" Zapar z prvosienky je výborným prostriedkom na posilnenie nervov a srdca. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. púpava lúčna. lúkách a trávnatých plochách. mlieč (zabi. pozn. že čerstvé duté stvoly. nech dlhší čas pije donne dve salky prvosienkovôho záparu. žltý). zjesť až desať kusov. Cukrovkári by mali den­ ne. lebo uvoľňuje močové kamene.(mysli tým dnu a reumu. mail by podstúpiť štrnásfdnovú kúru z Čerstvých púpavových stvolov. Kvety musia byť ponorené. púpava. pumprlica. Na jarné prečistenie krvi odporúčame tento čaj: 50 g kvetov prvosienky (Pod výhonkami bazy rozumieme mladé púčiky na jar. Lekár. Víno na srdce. leví zubec. pampališka. je chrumkavý a šťavnatý. denne päť až šesf kusov. aut}. môžu sa osladif medom. korene včasné zjari alebo v jeseni. ľudia chorí na srdce užívajú až tri polievkové lyžice denne. mi na moju otázku odpovedal. ktorá sa považuje za burinu. Dnes už viem. vodnatleľke a sklonom k poráike. byľ počas kvitnutia. až potom sa úbor (kvetenstvo) odtrhne a zvyšok sa pomaly požuje. Prípravu a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Zapar na spanie: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Jamy krvčIsHacI čaj: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! P Ú P A V A L E K Á R S K A (Taraxacum otficinale WEB. májik. známy špecialista na choroby pečene. Odvar z koreňov. Keď som bola v Juhoslávii na liečení. Silno bolesti povolia a časom úplne zmiznú. Stvol spolu s kvetom sa umyje. sladený medom. Fľašu ľahko zazátkujeme a necháme 14 dní na slnečnom mieste. llšaje a vyrážky. predstavuje pre trpiace !udstvo nadovšetko cennú liečivú bylinu. zmierňuje migrénu a nervové bolesti hlavy. Stvoly pomáhajú aj pri cukrovke. Stvol chuti spočiatku horko. Budú sa čudovať jej výborným účinkom. Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnos­ ťami: pomáha pri bolestiach žtčnlka a chorobách pečene. 15 g koreňov púpav/ Denne sa po dúškoch pijú dve šálky. pumpelica. kým je púpava v kvete. vylepšuje žalúdočné šťavy a čisti žalúdok od všetkých usadenín. pichanie siahe až pod pravú lopatku). in WIGGERS) Ľudový názov: kaSinec. Ja si pripravujem včasné zjari celú rastlinu ako šalát a podávam ho na večeru so zemiakmi a vajíčkami na mäkko. lucemlčky. Chorľaví ľudia. Pri srdcových bolestiach užívame občas glg vlna. Kvitne v aprili a máji na všetkých medziach. Púpava pomáha aj pri iných ťažkostiach. Rastlina. Odstraňuje svrbenie kože. 2ltý koberec jej kvetov nás každý rok vždy znova a znova nadchýna. nechá 15 g pŕhľavových listov sa 3 minúty lúhovaf. Veľmi vlhké miesta pre ňu nie sú vhodné. Listy zbierame pred kvitnulím. že púpava veľmi dobre vplýva na pečeň.pampuška. Celá rastlina je lieči/á. konzumo­ vané v surovom stave. je výborný na obličky. Jedinečným prostriedkom proti srdcovým chorobám je prvosienkové vino. pripomína list endlvie. ktoré sa dá pripraviť na jar. veľmi pomáhajú pri chronickom zápale pečene (je to veľmi bolestivá choroba. Čerstvý stvol bezbolestne rozpúšťa žlčové 37 . hostia dostávali denne na stôl okrom Iného čerstvého šalátu misku šalátu z púpavy. Dvojlit­ rová fľaša sa naplní kvetmi prvosienky (celé okolfky) voľne až po hrdlo a zaleje prírodným vinom.) 50 g mladých výhonkov bazy Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody. ktorí sa cítia ubití a unaveni. vynikajúco pôsobí proti zápalom srdcového svalu. Nechá sa zapariľ a krátko sa vylúhuje.

Raz alebo dva razy celú masu ochladlme. Kerf sa jej opýtala. Hrniec postavíme bez pokrievky na sporák. Sirup nesmie byf prlhustý. Pri procesii na Božie Telo všimla som si mladika. Každý rok na jar robim z púpavových kvetov sirup. že sirup sa nedá rozlíšiť od pravého medu. Musí mať takú hustotu. Pre svoje krvčistiace účinky pomáha aj pri dne a reumatizme. Zbierame ho včasné zjari alebo v pozdnej jeseni. aby sa dal dobre natrieť na žemľu alebo chlieb s maslom. Zhodujú krv a sú teda vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi. íe ženy pripravovali z byliny a koreňov zapar na skrôôľovank* pleti. že predsa nebude dávať svojmu synovi hocijaké buriny. Z bahnitých pobrežných vôd vyrastá vodorovne plazivý podzemok a z neho kolmo hore početné mečovité listy vysoké až 1 m. Rastlina patrí k bylinám. ktorý niesol zástavu. ktorá niesla plnú zásteru púpavových kvetov. Táto pani púpavu nepoznala. Ako včelár nechcel uveriť. Starostlivo si nim umývali oči a tvár a „dúfali. Keď som jej raslilnu ukázala. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: 1 vrchovatá čajová lyžička koreňov sa dá na noc do % litra studenej vody. Upozornila som jeho matku na krvčlstiaci pŕhľavový a púpavový čaj. zelený až hnedý šúľok. Toto množstvo sa pije po dúškoch pol hodiny pred raňajkami a pol hodiny po raňajkách. Podzemok je hrubý asi ako palec. aby sme vyskúšali správnu hustotu. močiaroch a stojatých vodách. že sa im podarí zjasniť tvár". a vyháňa listy aj v chladnom ročnom období. Raz u mňa v dome pracoval stolár. premiešame a pridáme polovicu na plátky nakrájaného a ošúpaného {ak je ošetrený chemickými látkami) citrónu. Táto vzácna liečivá rastlina zastáva v ľudovom liečiteľstve význačné miesto. ktoré v zime neodpočívajú. že chorým na obličky nerobí dobre kyselina vo včeľom mede. šalát: Stvol: Sirup: P U Š K V O R E C O B Y Č A J N Ý (Acorus calamus L j Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch. čo s tým bude robiť.kamene. Tak zahusťujeme tekutinu bez varenia. jazerách. Keď chceme uchovať čo najviac vitamínov. Do šťavy dáme len 1 kg cukru. Keď tekutina vzkypí. Moja matka stretla raz panlu. že som med pripravila sama. Púpava sa môže úspešne využiť aj pri žltačke a chorobách sleziny. veľa ľudí ju nepozná a odstraňujú ju ako nepríjemnú burinu. 2 čerstvých. Denne 5 až 10 vyrastaných stvolov sa požuje a zje. Po vysušení má miernu príchuť. Okrem minerálnych lalok púpava obsahuje významné liečivé a stavebné látky. hoci nebývala vo veľkom meste. lebo po čase by skysol. Po dvoj až trojtýždňovej liečbe čerstvým stvolom ustupujú aj opuchy Žliaz. majú potopudné a mocopudnô účinky. upravuje Činnosť pečene a žlčníka. Plochá. Citrón sirup trochu prlkysll. ktoré hrajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní splodín látkovej výmeny. Vianočné medovníky pripravujem len z púpavového sirupu. dozvedela sa recept na prípravu cenného púpavového sirupu. použité v surovom stave. vtedy príjemne chuti. Pozn príslušne miesto v texte. K lomu chcem len pripomenúť. rozčúlene mi povedala. surových koreňov a listov (pozri príslušnú časť v texte). ktorému som na večeru pripravila studenú misu. lebo pri dlhšom skladovaní by začal kryštalizovať. ale v našom mestečku. urýchľujú trávenie. Celú tvár mal znetvorenú uhrami (aknô). Podzemok puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestrannej slabosti zažívacích 38 . pretože dobre chuti a súčasne prospieva zdraviu. zapneme sporák len na najmenší plameň alebo najnižšiu teplotu. ale aj vysušené. preclsťujú krv. stlačená byľ nesie asi uprostred kužeľovitý. odtiahneme hrniec z platne a necháme celú noc stáť. no ani pririedky. Náš stolár dostal naň chuť. Staré knihy o liečivých rastlinách uvádzajú. Bohužiaľ. zatiaľ čo sirup z púpavy je pre nich prijateľnejší. korenistú chuť. ktorý tu uvádzam: Štyri plné hrste púpavy dáme do 1 litra studenej vody a pomaly zohrievame na bod varu. osviežujú. Bol nim nadšený a tvrdil. dlhý až 1 m a v čerstvom stave má horkú. Korene púpavy. Na druhý deň všetko prelejeme cez sito a odkvapkané kvety vytlačíme oboma rukami. kým rodina si pochutnávala na chlebíčkoch s čerstvo pripraveným púpavovým medom. na druhý deň sa zohreje na bod varu a scedí.

alebo ju opisujem ako teraz vám. zastarané alebo zhubné. V lom čase som sa liečivými rastlinami zaoberala len málo. viac k lekárovi nešiel. ba aj mesiace. Podzámkom puškvorca možno liečiť žalúdočné a črevné poruchy." Muž mal vtedy už svoju pôvodnú váhu 86 kg a o pol roka neskôr putoval s plným batohom do hôr. Teda šesť dúškov za deň. Keď vážil už len 48 kg. že sa musím pripraviť na to najhoršie: je io rakovina čriev. Na výlete z Weíssenbachialu do Postalmu som stretla manželský pár z Bad Ischlu. necháme cez noc stáť. aby sa súčasne odučil fajčiť a ráno a večer pil čaj z rebríčka. Siabé oči možno posilniť. Týždenne priberala 400 gramov. keď sa o nej zmienim v prednáškach. ktorí strácajú váhu napriek dostatku potravy. Päť minút lúhujeme. takmer rok čoraz väčšmi chudol a nevedel príčinu choroby.ale vtedy som išla do postele už o Ôsmej. Istý 36-ročný muž sa nevedel zotaviť z operácie tumoru pečene. Vždy keď o tejto udalosti premýšľam. Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli. viac sa nemá piť. Táto liečba sa vzťahuje aj na celkový žalúdočný a črevný trakt vrátane pečene. kolíkových záchvatoch. Ten vyskočil. Moja matka ťažko ochorela. môže sa odučiť fajčiť.s rakovinou pľúc!" Tak sa chorý muž nechtiac dozvedel diagnózu svojej choroby. Až takmer po pol roku prišiel opäť do ordinácie svojho lekára. Môj deň sa obyčajne začína o šiestej ráno a konči sa zväčša o |edenástej večer . ksď vám poviem. V mierne ochladenom. o ktorom si myslel. pomáha pri poškodení obličiek a je dobrým pro­ striedkom na prečistenie celého tela. nasledujúci deň vodu prihrejeme na bod varu. a pretože sa cítil lepšie. Podzemky dáme na noc do studenej vody. Po štyroch až piatich týždňoch dostal vysokú horúčku. čo sa v poslednom čase vyskytuje dosť často. Na črevách sa mu začali vytvárať uzlfky. kde som sa s ním zoznámila. Táto správa ma veľmi vydesila." „Podzemok puškvorca? A kde ho možno nájsť?" spýtal sa lekár. ako sme spomínali.ústrojov. hoci už vtedy som radšej siahla po prirodzených Wcoch ako po medikamentoch. Podzemok puškvorca vždy prináša neuveriteľné výsledky. žlčníka. pán primár. ktoré neznáša­ jú obilniny. Často som pomohla ľuďom s rozličnými omrzlinami teplými puškvorcovýml kúpeľ­ mi. Puškvorec odstraňuje nechuť do jedia. dáme do nej zarovnanú lyžičku puškvorca. lebo predtým veľmi schudla. oboma rukami sa oprel o stôl a díval sa na muža.85 m. ktoré spôsobovali vysoké horúčky. dá sa kúpiť v predajni liečivých rastlín za pár šilingov. . Keď oddychovali. javí sa mi ako zásah Božej Prozreteľnosti a vždy ma dojme. Ktosi mu nato poradil. vtedy ich používame čo najteplejšie. Môj manžel vstúpil. keď sa otvorili dvere. vstúpil raz so zdravotnou sestrou. mala neopísateľné ťažkosti s črevami a lekár mi jedného dňa povedal. ako jeho lekár vravi: „Posielam vám môj beznádejný prípad . Po tejto skúsenosti začala som prenikať do tajov liečivých rastlín a neskôr som mohla pomôcť v mnohých beznádejných prípadoch. ráno trošku prihrejeme. pri plynatosti (vetroch) žalúdka a crlev. asi tak päťdesiatnik. ked natierame zatvorené viečka čerstvou vylisovanou šťavou z podzemku. Pacient začul. 39 . Chorý začal pomaly priberať na váhe. Čaj dokonca pomáha deťom.Ten netreba hľadať. že už po 14 dňoch matke prestali všetky bolesti. Nech sú trvalé. Mali ho previezť z Linza na viedenskú kliniku. Je to takmer zázrak. Aj tu pomohol podzemok puškvorca. mali by pif čaj z podzemku pušk'ovrca a občas si ho pridať do úplného kúpeľa. čo som počula. že už je dávno pod zemou. Pochopi­ teľne. Takéto kúpele pomáhajú aj pri studených nohách a rukách. sleziny a brušnej sllnlvky. Mimoriadne vychudnutí ľudia. ako aj pri anémii a vodnatieľke. zamiešame a pijeme pred a po každom jedle dúšok. Podzemok prispieva k otepleniu a odhlloneniu flegmatického žalúdka a čriev. pridala som sa k nim a toto som sa od nich dozvedela: Muž. a celý ohúrený zo seba dostal: „Čo ste robili?" Muž odvetil: „ž*ul som podzemok puškvorca a pil rebríčkový čaj. vysoký 1. Tekutinu môžeme štyri razy zohriať a znovu použiť. Zoberieme šálku studenej vody. Manželia chceli stráviť niekoľko bezstarostných dni v chate a živiť sa z vlastných zásob. do ordinácie svojho ošetrujúceho lekára a ten práve telefonoval Inému lekárovi. a!e veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. Keď fajčiar pomaly prežúva suchý podzemok. v akom beznádejnom stave sa nachádza. Práve som premýšľala o beznádejnej situácii mojej matky. pri takýchto ťažkých stavoch sa čaj musí plť celé týždne.Jeho starostlivá svokra mi porozprávala. nie horúcom odvare 20 minút kúpeme postihnuté miesto. ktorá ho sprevádzala. Možno ho odporúčať aj pri malát­ nosti Čriev a slabej látkovej výmene. Niekoľko minút necháme šťavu pôsobiť a potom viečka umyjeme studenou vodou. postavil malé kufríkové rádio a povedal: „Aby si nebola doma taká sama!" Krátko na to bolo počuť z rádia hlas: „Hovorí domáci lekár. aby usilovne žul podzemok puškvorca. ona však rezignovane kývla rukou „Mne už nikto a nič napomôže!" Zadovážíla som podzemok puškvorca a ona ho užívala. ktorý s ťažkými batohmi kráčal k horám." Celá Šťastná rozprávala som na druhý deň matke. Sotva som bola schopná vykonávať denné práce.

SPÔSOB POUŽITIA Čaj z podzemku puškvorca sa pripravuje maceráciou za studená. na okrajoch ciest a obilných polí. musela denne brať lieky. ktoré mávajú nepravidelné mesačné krvácanie. pritom užíval ešte dve šálky záparu z nechtíka. Okolo Veľkej noci. Jeho priate' mi rozpráva!. Iný muž trpel desať rokov na krvavú hnačku a maJ denne 30 až 40 ráz stolicu. keď sa ich éterické oleje a liečivá sila zmnožujú. Aj pre mladú. alebo ak tu hranicu už prekročili. opáf dostal chuť do jedla a už aj čosi pribral. Kvety (kvetenstva) trháme za slnečného dňa. že sa tohto trápenia nikdy nezbaví. Že z optimistického. vylúhuje sa a pridá do vody na kúpanie (pozri Všeobecnú Časť. keď ani nie o tri týždne prišiel list. Kvety sú v úhorových chochlikoch s obojpohlavnýml kvetmi. Poznám mladú gazdinú. Aby zniesla bolesti. koľko len znesie. o ktorej sa zrazu začalo hovonť. Isté pani z Vorarlbergu dva roky trpela žalúdočnými bolesťami a nemohla ani deň vydržať bez tabletiek. že ochorela na rakovinu podbrusla. ak si na prechádzkach po lese alebo poli nazbierajú kytičku čerstvého rebríčka. aby denne vypila toľko rebrfčkového záparu. Ctihodný otec Kneipp píše vo svojich spisoch: „Ženy by sa uchránili pred mnohými chorobami. Táto bylina rastie vo veľkom množstve na lúkách alebo poľných chodníčkoch. macerátu. Iná pani z Dolného Rakúska roky trpela na dvanástnikové vredy. no iste sa jej vracia zvyčajná váha. Ráno sa trošku prihreje a scedi. Jeho matka je nesmierne šťastná. no v prvom rade je to liečivá rastlina žien. Na moju radu začala užívať denne Šesť dúškov čaju z podzemku puškvorca (macerétu) a už po troch dňoch sa bolesti stratili a viac sa neopakovali. Už sa zmieril s tým. Úplný kúpef: Asi 200 g puškvorcového podzemku sa dá do 51 studenej vody. Rebríček skvele vplýva na podbrušie žien. ktoré majú na obvode piestikové lupienky bielej. že začiatkom júna toho istého roku začal opäť pracovať. Macerácla: REBRÍČEK OBYČAJNÝ (Achillea mlllefolium L) Rebríček obyčajný je liečivá rastlina. Zarovnaná kávová lyžička puSkvorca dá sa cez noc do % litra studenej vody. pochopiteľne. že sa jej dari výborne a pomaly. začal denne piť šesť dúškov macerátu z puškvorca. ale aj staršie ženy bezprostredne pred prechodom. čo v tie roky podnikol. Malý chlapec. zbavil sa jej po Šiestich dúškoch puSkvorcovóho . Spomenula som si na ctihodného otca Kneippa a odporučila som mladej žene. Ožarovali ju kobaltom. zatrpknutým. stal mrzutým. keby občas siahli po rebričkul" A to nielen mladé dievčatá. začala užfvaí šesť odporúčaných dúškov. Na druhý deft sa prihreje na bod varu. niekedy ružovej alebo Červenej farby a na slnečných miestach ostro aromatický voňajú. Po mojom odporúčaní začal denne piť Šesť dúfikov puškvorcového macerátu. Úplný kúpeľ). Pomáha nám pri mnohých ťažkých chorobách. preto ženy urobia pre svoje zdravie najlepšie. hoci tomu spočiatku nedôveroval. Čerstvá stáva: Čerstvý koreň sa starostlivo očisti a ešte vlhký sa dá do odšťavovača. Pred použitím sa tento macerát prihrieva vo vodnom kúpeli. ktorý mal napriek prísnej diéte trvalú hnačku. vrátila sa jej chuť do jedia a ako každý Iný člen rodiny opäť zniesla už výdatnú domácu stravu. Príbuzným oznámili. Bolesti načali ustupovať a po piatich týždňoch ju už nič nebolelo. aj pfé staršiu js dôležité vypiť si éalku záparu z rebríčka. sa nevydarilo.Podzámok puškvorca vyrovná nedostatok žalúdočnej kyseliny aj jej nadbytok. veselého Človeka sa. Nič. bez ktorej si náš život ani nevieme pred­ staviť. Na moje veľké prekvapenie ml jeho žena napísala. Istý starší duchovný roky trpel na hnačku. Pevnú stravu vôbec neznášala a nemala chuť do jedla. Pomerne mladý šiel do dôchodku. V krátkom čase mal črevá vyliečené. Veľmi som sa začudovala. 40 . že jej choroba je nevyliečiteľná. Ketf ju upwomifi na puškvorec.

aký len znesieme. Sedacie kúpele z rebríčka. Je) ustarostená matka prišla ku mne. Ze rebricek pôsobí priamo a najlepšie na Kostnú areň a upravuje krvotvorbu. 90 g nesoleného masla alebo bravčovej masti sa silne rozohreje. Vtedy treba denne pi( dve šálky záparu z rebríčka. Nepríjemné svrbenie pošvy sa vyhoji umývaním a sedacími kúpeľmi. pri krvácaní z prúc a možno nim spolu s koreňom puškvorca vyliečiť rakovinu prúc. Ponechá sa to 14 dni stáf na slnečnom mieste alebo v teple. vylisuje ce* ľanovú šatku a náplni co čistých. ktoré v ňom roky pretrvávali. Tak pomáha pri chorobách kostnej drene. nasledujúci den sa rozohreje na bod varu a pridá do kúpeľa (pozri Všeobecnú Časf. Rebričkový zapar odporúča doktor Lutze pri bolestivých návaloch krvi do hlavy. 41 .zellnkáre . Pri zápaloch nervov rúk a nôh veľmi blahodarne pôsobia kúpele s prísadou rebríčka. ak sa pí)e veľmi teplý po dúškoch. Vyhli by sa vnútornému nepokoju a iným podobným stavom. Na zdravotný stav veľmi dobre pôsobia aj sedacie kúpele. gynekológ. Pri obrátení maternice sa dlhší čas robia sedacie kúpele z rebríčka. zvyšuje činnosť črevných žliaz a pôsobí na pravidel­ nosť stolice. Staré knihy o zelinkách . ako aj pri blelotoku. pri ktorých medicína zlyháva. Pri pravidelnom jživaní záparu sa môže migréna úplne stratif. akoby mu išla hlava prasknú'. Po štyroch týždňoch bolo všetko v poriadku a tak to aj zostalo do dnešného dňa. nevoľnostiam. Pri krvácaní zo žalúdka a silne krvácajúcich hemoroldoch. takisto pri kostlžere. bolestlrr očí sprevádzaným slzením. krátko sa popraží (aby skypelo). plchavým bolestiam oči a krvácaniu z nosa. vie ten málokto. no dievčaťu sa veľmi zväčšili prsníky. Mladé 19-ročnó dievča nemalo vôbec menštruáciu. odstraňuje nechuť do jedenia. pripravených fliaš. poruchy pečene. Zapar z rebríčka je veľmi dobrý prostriedok na zastavenie krvácania. Takéto kúpele sú rovnako účinne pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. Masf: Sedací kúpeľ: 100 g rebríčka (celá rastlina) sa dá na noc do studenej vody. Užívajú sa tak dlho. Prób hemoroldom možno pripraviť veľmi dobrú masf z Kvetov rebríčka (pozri Spôsob použitia}. odstráni často už šálka záparu z rebríčo. aby dievčaťu denne na lacno podávala Šálku rebrfčkovôho čaju. takisto proti závratom. keď sa robia čajové kúry. Odmietla tablety ďalej užívať. ktorý sa skončil v ústave pre choromyseľných. Skladuje sa v chladničke. bolestiach chrbta alebo reumatických bolestiach treba pif taký horúci zapar z rebríčka. možno ho veľmi odporúčať pri angíne pectoris (srdcovej angíne). Svojou krvclstiacou silou odstráni z tela mnohé choroby. Rebríček však musíme zbieraľ za slnečného poludnia. Aj v prechode tyy mali ženy usilovne pif zapar z rebríčka. Nasledujúci deň sa mierne pnhreje.Pri zápale vajec nikov takmer prvý sedací kúpeľ odnime bolesti a zápal začne pomaly ustupovať. jej predpísal tabletky. Zväčša tieto kúpele pomôžu už na prvý raz a bolesti zmiznú. keď má človek pocit. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Tinktúra: 1 vrchovatá čajová lyžička na Va liira vody. nadrobno narezaných kvetov rebríčka a 15 g nadrobno narezaných malino­ vých listov. po dúškoch sa pijú štyri Šálky alchemilkového záparu a robí sa masáž tinktúrou z kapsičky od pošvy hore cez podbrušie. Za slnečného počasia natrhané kvetenstvá rebríčka sa voľne nakladajú do fľaše po hrdlo a zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom. takisto pri tlaku v žalúdku a pri silnej záhe zapar veľmi rýchfo pomôže.nazývajú rebríček liekom na všetky choroby. Menštruá­ cia sa síce nedostavila. Pretože vynikajúco pomáha pri poruchách krvného obehu a kŕčoch ciev. pridá sa don 15 g čerstvých. lebo nič nezaúčinkovalo. Spomínam si na Iný podobný prípad. odstránia aj myómy (maternice). Zapar upravuje činnosť obličiek. kým lekárska kontrola neukáže negatívny nález. žalúdočné krce. kde sa už ničím iným nedá pomôcť. Poradila som jej. Treba to len skúsiť. Záchvat migrény. škoda. spôsobený zmenou počasia. Koreň puškvorca sa cez deň žuje a večer a ráno sa po dúškoch pije po šálke rebričkovóho záparu. Sedací kúpeľ). kúpele a masáže tinktúrou z rebríčka. vetry. Zaparí sa a nachá krátko vylúhovať. môžeme ho teda použiť všade tam. Pri prechladnutí. zamieša a zloží zo sporáka. že som vtedy nemala takéto skúsenosti s liečivými rastlinami. zápaly žalúdočno-črevnôho traktu. Odborný lekár. keď sa robia denne dlhší čas.

Repík patri pre sťahujúce účinky a obsah liečivých látok k našim najlepším liečivým rastlinám. oakú vynikajúcu rastlinu ide. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. čriev. Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu dňa 2 šálky po dúškoch. mail by preventívne kloktať repíkovým čajom. repíček. chorobách hrdla. škrofulôzne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli. Veľmi ho odporúčame pri kŕčových žilách a vredoch predkolenie. Pomáha pri plynatostl (vetroch).) Ľudový názov: harmanček. nepárno perovito zložené. s úspechom sa využívajú pri reume. a keď sa zapar užíva dlhšie. Každý si môže dať toľko námahy. Ľudovo názvy čiastočne naznačujú. podobne ako nechtík lekársky.REPÍK LEKÁRSKY (AgrimoniaeupatoriaL) Ľudový názov: boži blč. na okrajoch lesov. Bližší opis tejto rastliny nie je potrebný. tráviacich ťažkostiach. kukuričných. násypoch. Úplný kúpeľ). pri menštruačných poruchách. pri cestách. ďatelinových. konopfnec. Čajová zmes proti chorobám pečene: Repík lekársky. lesných lúkách. pomáha pri chorobách obličiek a mechúra. na medziach a navrSiach. v každom prípade by sa mal kamilkový čaj podávať predovšetkým pri kŕčoch a bolestiach v brušku. pri nespavosti. veľké listy sú až 10 cm dlhé. 42 . lebo ie veľmi známa. že rumanček kamilkový je . na kopcoch a svahoch. pri stvrdnutí pečene. dovitých pôdach. Masť: 2 plné hrste nadrobno narezaných listov. Zbierajú sa kvetné úbory od mája do augusta. na rany. Zbiera sa kvitnúca bylina od |úna do augusta. vyrážkach. lipkavec obyčajný (alebo syridlový) a lipkavec marinkový sa zmiešajú v rovnakom pomere. Doktor Schierbaum hovorí: „Trikrát denne jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie srdca. Treba na nu pamätať pn angíne. Ľudia. Rastie na poliach. Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je veľmi účinná. kamilky. zemia­ kových a repných poliach. Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých kvetov. Usty repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť. Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú ďaleko do minulosti. najmä pre malé deti. Hojne sa vyskytuje po zime bohatej na sneh a vlhkej jari. starček. kvetov a stoniek na 250 g bravčovej masti (pozri Prípravu masti vo Všeobecnej časti). zaparí sa a krátko vylúhuje Kúpeľ: 200 g na úplný kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. v presvetlených lesoch a na rumoviskách. pn vynechávaní menštruácie a pri iných ťažkostiach podbrušla. zapari sa a krátko vylúhuje. Vonkoncom nepreháňam. Denne treba vypiť tri šálky záparu. zastavení činnos­ ti pečene a chorobách sleziny. Kvetné lôžko rumančeka je na rozdiel od rumanu bezplievkate a duté. bolestiach žalúdka. Celá rastlina je mäkko chlpatá. úlrobnlk. zápaloch prlsemennlka. ktorí v zamestnaní veľa hovoria alebo spievajú. zápale ústnej sliznice. najlepšie ZH slnečného dna okolo poludnia. aby si do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový kúpeľ (pozri Spôsob použitia).Rastie na slnečných suchých miestach. Poznali ju už starí Egypťania. bolestivých ranách a pri bolesti zubov. hnačkách. keď poviem. Nadmerné hnojenie umelými hnojivami a chemické postreky proti burine túto veľmi cennú rastlinu neprestajne vytláčajú. rumanček. RUMANČEK KAMILKOVÝ (MaWcariarecutitaL. žalúdka. Rastlina patri do tej isiej čeľade ako alchemilka.Pri chorobách pečene užívame čajovú zmes 100 g repíka. rozdutie pľúc (emfyzôm). 100 g lipkavca obyčajného a 100 g lipkavca marinkového (po starom marinka voňavá). seknutí v krížoch. na obilných. pn horúčkach.všeliek". vôňu má korenistú a príjemnú. ústach a hrtane. Má veľké liečivé účinky na všetky zápaly v krku.

na kloktanie pri bolestiach zubov. Táto „rumančeková bosorka" opáť vrátila pohyb ochrnutým končatinám vtleranfm rumančekového oleja. ostať v tepíe. Na suchej panvici ho dobre zohrejeme a prikladáme. najmä ak máte svetle vlasy. najmä zápal sliznice. ktoré možno zvonka liečiť rumančekovou masťou. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá lyžička na % litra vody. aby povaril veľkú Iľašu vína s rumančekom a každé ráno a večer vypil za plný pohár. tvár vám očividne rozkvitne a získa čerstvý vzhľad. Kňaz Kúnzle ďalej rozpráva: „Istý tkáč mohol spávať už len posediačky. Proti bolestiam ocf sa prikladá na zatvorené očí teplý obklad z kvetov rumančeka povarených v mlieku. Keď vdychujeme pary z rumančeka. Rumančekové kúpele a omývanie pôsobia upokojujúco. pričom nespôsobuje preháňanie. Rumanček uľahčuje stolicu. Po takomto ošetretní treba. povarený vo vode a priložený na mechúr mierni bolesti. Rumančekový vankúš: Ľanové vrecko naplníme suchými rumančekovýml úbormi a zašijeme. Keď si budete celý týždeň umývať tvár rumančekovým záparom. prirodzene. Zelinkárka sa pozrela na muža a povedala. Vždy. okrem toho dezinfikuje a brzdí zápaly každého druhu. zakryjeme a odstavíme cez noc na chladné miesto.matka. Pary: 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zaparíme v l litri vriacej vody. na kúpeľ tváre a na omývanie hlavy jedna hrst rumančekových úborov (kvetu). najväčší vplyv majú na nervový systém. Vlasy vám budú voňať a dostanú krásny lesk. zaparí sa a nechá vylúhovať 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zalejeme vriacím mliekom. Zapar: Kúpele: 43 . že pražila v rumančekovom oleji urgineu (morskú cibuľu) a potom im častejšie kvapkala do uši teplý olej. a tie sa v krátkom čase vyliečia. Názov Matricaria sa odvádza od latinského slova „mater" . Zo skúsenosti odporúčam takýto postup: do sita vložíme ľanové plátno a dáme ho nad nádobu so širším hrdlom a vytláčame. Veľmi sa odporúča teplý vankúšik vysušených byliniek ako obklad na boľavé miesto. Zvonka ho používame pri svrbiacich a mokvajúcich kožných vyrážkach. a tak nepriamo vplýva na liečenie hemoroldov. rýchlejšie sa nám vylieči nádcha a čelné dutiny. Dobre uzatvorenú fľašu postavíme na 14 dní na slnečné miesto. čo on dosvedčil. Moč bol spočiatku mútny. že z neho neodchádza moč. Piatim nedoslýchavým vyliečila sluch tak. 250 g bravčovej masti rozohrejeme ako na praženie rezňa. že Inak sa zadusí. Pod uterákom vdychujeme pary rumančeka. Na druhý deň ešte raz prihrejeme a cez ľanové plátno prelejeme a vylisujeme. že rumančekový olej odstraňuje únavu z údov. upokojujúco a protlkŕčovo. Keď boli matky a ženy choré. keď sme nepokojní. Nato začal muž neuveriteľne veľa močiť. Pri pestovaní krásy by ste nemali zabudnúť na rumanček. dobre rozmiešame. ako navštevovala chorých. Obklady: scedime a potom dávame obklady. krátko vylúhujeme. Švajčiarsky kňaz. upokojenie nastane ihneď. Rumanček musí byť v oleji ponorený. Potom mu kázala. užívali rumanček. V starých zelinkárskych knihách čítame. keď to potrebovali. ktorú nazývali rumančeková bosorka. Po ťažkých chorobách alebo po stavoch vyčerpanosti sa veľmi skoro začnete dobre cltif a neujde vám. Masf sa potom rovnomerne rozmieša a vleje do čistých pohárov a téglikov.Rumanček pôsobí potopudne. na vymývanie rán. až po ôsmich dňoch sa tkáč vyliečil. pridáme dve plné hrste Masf: čerstvých rumančekových úborov. Olej: Fľaštičku naplníme až po hrdlo na slnku natrhanými čerstvými rumančekovýmí úbormi a zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom. V starom Egypte bol rumanček posvätnou rastlinou boha slnka pre svoju zmierňujúcu silu pri horúčkach a úpaloch. Rumančekový zapar môžete použiť a) pri starostlivosti o vlasy. prírodný liečiteľ Jonann Kúnzle rozpráva o jednej žene v dedine. potom čoraz Čistejší. Na kúpeľ vo vaní sa použijú štyri hrste. mali by sme si vypiť šálku rumančekového zaparu. bol pesvedčený. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Rumančekový olej použi valí už v staroveku pri neuralgiách a lámaní v údoch. necháme spenrf. bylinkár. Túto masť možno použiť aj na liečenie rán. skôr než srdce utrpí Škodu. že ste sa vnútorne upokojili. Hotový uskladníme v chladničke.

Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových a chorobných látok. V týchto 44 . rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex = kráí. Čerstvé. pravdepodobne z jedenásteho storočia. Všetkému odolávaš. Jedovatým hmyzom a hadom. keď niet nablízku lekára V jednej starej knihe o liečivých rastlinách sa píše: „Keď ropuchu poštlpe pavúk. lebo aj dnes je rozšírená tak ako za dávnych čias. ako len znesieme. Tak ako žiadna iná rastlina prečisti krv. chudý ako koza." Keď čerstvé listy pomiiaždenó medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme na krk.) Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako ďalšiu vybrala lúto. pľúcnu astmu. matkou si rastlín. prekľ). pomliaždenô listy pomáhajú pri tržných a sečných ranách. pozri aj heslo Príprava sirupu). vnútri si mocný: Tak odporuj aj jedu. kašeľ. Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov. liečia strumu (hrvoľ). ponáhľa sa ku skorocelu. Necháme pol minúty vylúhovať. Nad krajinou sa vznášajú neduhy a my potrebujeme také liečivé rastliny. ako je skorocel kopijovitý. Posledná slabika staronemeckého slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel kopijovjtý. semená a všetky jej druhy. po tebe sa mladuchy nosia. Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách a medziach. MŠaje alebo kto pokašláva. dokon­ ca aj pri pohryzeni besným psom. ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú lyžičku kandizovanóho cukru a povaríme tak. v priekopách a na vlhkých úhoroch. Keď máme na nohách pľuzgiere. Ako sa možno dočítať v starých knihách o liečivých rastlinách. Pribuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L. že štyri až päť ráz necháme vodu vzkypieť. že skorocel je vynikajúci prostriedok na rany Raz sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom. čo nad krajinou tiahnú. píše: „Používa sa celá rastlina . pre toho. semená skorocela pomáhajú proti tvorbe kameňov.) za nim nijako nezaostáva a takisto sa využíva v liečiteľstve. rozmliaždi! ho a priložil na ranu. preslávený vo všetkých zelinkárskych knihách a zdolávajúci zlo. velebí deväf rastlín a o skoroceli hovorí toto: A ty. Ten ju vylieči. Napriek tomu. Aj dnes je to tak ako voľakedy. treba vložiť do topánky list skorocelu. klas. aj keby ho do masla ponoril. po tebe býčky fučia. po tebe vozy škrípu. \e preto dobrá pre každého mátokrvnóho alebo so zlou krvou. otváraš sa na východ. nákaze a neduhom. na moje veľké prekvapenie odtrhol čerstvý list skorocelu. má vyrážky. Pomáha slabým deťom. odstavíme ju zo sporáka.koreň. Švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kúnzle. že list nebol umytý. vyskytuje sa prakticky na celom svete. pľuzgiere sa vyhoja Stratia sa aj zhubné opuchy. po tebe ženy jazdia. slabými pľúcami a obličkami. nevznikol žiaden zápal. čierny kašeľ. pravidelnú liečebnú kúru po jednej polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti jednu čajovú lyžičku. keď na ne prikladáme obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. a až potom pridáme plnú lyžičku čajovej zmesi. samouk a znalec veľkej liečivej sily všetkých našich rastlín. stvol. je zachrípnutý. Zapíjame čajom zo skorocelu. keď mala veľmi dobrú povesť. Pijeme ho po dúškoch taký horúci. kto je bledý. V ťažkých prípadoch sa musí pripraviť Čerstvý čaj štyn až päť ráz za deň. ktoré napriek dobrej strave sotva sa udržia na nohách!" Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom zmiešaným v rovnakom pomere s dúškou materinou. pľúca a žalúdok. najmä na silné zahllenenie.SKOROCEL KOPIJOVITÝ (Plantago lanceolaia L. Teda meno rastliny znači vládca ciest a skorocel naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. dokonca na pľúcnu tuberkulózu. keď ich denne požijeme 8 gramov. Anglosaské oslavná báseň z istého starého rukopisu. Na vidieku ľudia od nepamäli vedia. všetkému sa staviaš. Prvé dve slabiky Wege ■ cesta. Treba ho užívať denne ako bežnú. skorocel. pri pichnutí osou. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra Pri bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody dáme plátok citróna (ak bol sínekaný. pozn.

Hmota sa cez noc usadí.prípadoch je však dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom oleji (v súrnych prípadoch možno použíf aj sušený majorán). na doske rozvaľkajú na kašu a priložia. Listové obklady: Čerstvé listy skorocelu kopijovitého alebo veľkého sa umyjú. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina Začnite sa väčšmi zaujímať o liečivé rastliny a postupne sa zbavíte ťažkosti. že mám na pohryzenom mieste stvrdnutú uzlinu veľkú ako šošovica. Tieto moje riadky by mali dodať odvahu a útechu všetkým starým ľuďom. na radosť nás všetkých. Získa­ ným majoránovým olejom natrieme choré žľazy. aj keby bola desaf rokov stará. 300 g cukru a 250 g včelleho medu. že rozmliaždený list skorocelu vylieči každú ranu. aby mi raz to miesto nestvrdlo. jej už nebolo. aj keď lekári už nedávajú chorému nijakú nadaj. Nedali sa zahojiť ani masťami. už je to päť mesiacov. Pred rokmi som často nosievala vtedy ešie jednoročného vnúčika na rukách a on ma raz zo samopaše pohrýzol na líc! v kútiku úst. ani ožarovaním. Zrazu som zbadala. K tejto kašovilej hmote pridáme trošku vody. keby bola čo aká staré. Čajová zmes: t vrchovatá lyžička zmesi skorocelových listov a dúšky matennej v rovnakom pomere sa zaparí % litrom vody (pozri príslušné miesto v texte). Niekoľko ráz som si ho potrela skorocelovou esenciou. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Moja suseda mala 17 rokov otvorenú nohu a dlho nemohla ani vyjsť z domu. Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín. Sirup (1. rozmliaždlla som ich medzi palcom a ukazovákom a viac ráz za deň som si stvrdnuté miesto natrela. Nasledujúci deň vrstvy doplníme. Koncom apríla som sa zúčastnila s manželom na zasadnutí vo Fretstadte.Ťažko ranenému vojnovému invalidovi sa v dlhotrvajúcich letných horúčavách otvorili rany po amputácii nohy. Nie je teda prehnané. ktorá sa mi musela vytvonť cez noc. spôsob): Umyté listy prekladáme v zavaracom pohári vrstvami cukru a silne natláčame. rany by sa Čoskoro zavreli a vyliečili. keby sme dali na naše liečivé byliny. až je pohár plný. Spôsob použitia). Za stáleho miešania všetko na slabom plameni povaríme. neotvorila. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Na druhý deň som jej priniesla lisl skorocelu a ona si ho podľa vášho návodu priložila na chorú nohu. tým väčšie prekvapenia zažívam. Na prednáške na fare v Línzi som sa presvedčila. Ihneď som si na lúke nazbierala za hrsť skorocelových listov. Večer bolo stvrdlinu už len slabo cítiť a na druhý deň ráno. ktori roky trpia na otvorené nohy. 45 . Keď však na ne chorý priložil skorocelové listy. Skoroce­ lové listy mimoriadne odporúčam aj pri trombóze. Tieto príklady jasne ukazujú jedno: Na Božiu lekáreň sa možno spofahnúť. Toto miesto ma niekoľko dni veľmi bolelo. Bála som sa. aby sa neuľahla. priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme šatkou. až vznikne hustnúca kvapalina. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach umiera na rakovinové nádory. prihlásila sa jedna pani: „Svojho času som zapochybovala o vašom vyhlásení. kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezti nebadaného alebo v odvare z prasličky. spôsob): 4 plné hrste umytých skorocelových listov sa zomelú na mlynčeku na mäso. Iný prípad. Keby si prikladali skorocelové listy. Keď som opäť po piatich mesiacoch prednášala v sále školy sestier križovnlčiek v Unzi. Okraje rán sa po kúpeli natierajú nechtlkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky. Ak sú nohy aj opuchnuté. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu. Majorán naložíme do Iľaše. S akou radosťou by sme mohli zdraví kráčať Životom. rany sa cez noc íahojili a on mohol znovu vykonávať zvyčajné práce. Musím svoje pochybnosti odvolať: Rana sa veľmi rýchlo zahojila a na náš údiv sa doteraz. Sama som si raz rýchlo pomohla čerstvou skorocelovou Šťavou. keď ctihodný otec Kneipp vo svojich spisoch zdôrazňuje. tú ešte horúcu nalejeme do fliaš a uložíme do chladničky. ani injekciami. že listy skorocelu vyliečia každú ranu. že na každú chorobu rastie bylinka. hoci existujú na ne liečivé rastliny. Sirup (Z. zalejeme olivovým olejom a dáme na 10 dni na teplé miesto.

ako sme uviedli vyššie. Slez nebadaný má políehavú. išla len slimačím tempom. prí báze drevna­ tú.) a ínó druhy možno väčšinou nájsť v kvetinových a zeleninových záhradách. pri zápaloch sliznice vnútorných orgánov. Oba spomenuté druhy majú v listoch. Zbierame kvety. ako aj pri vredoch žalúdka a čriev. no aj prí zápale hrtana. Môžeme ho odporúčať najmä pn zahlienení pľúc. dobre ju prevaríme. alebo sa s nimi nehrali. Kto nemá možnosť uskutočnif tento spôsob kvasenia. nevyliečiteľný emtyzém (rozdutie pľúc). Pri svrbľave) a pálčivej alergii tváre takisto veľmi prijemne pôsob! omývanie vlažným siezom. pri starých múroch a na rumoviskách. V týchto prípadoch treba si robiť kúpele na nohy alebo ruky (pozri Spôsob použitia). Denne treba vypiť aspoň tri šálky. kvetoch a stonkách slizovité a trieslovinové látky. Asi po troch mesiacoch pohár vyberieme. Slez lesný (Malva sylvestris L. žalúdočno-črevného kanálu a ústnej dutiny. slez planý. Jačmeň najprv povaríme. ktoré by tieto koláčiky nejedli. treba používať slez podľa možnosti čerstvý. pridáme k nemu slezové listy. položíme na ňu dosku a zaťažíme kameňom. opuchy nôh alebo rúk pri zlomeninách alebo zápale ciev.SPÔSOB POUŽITIA Na chránenom mieste v záhrade vyhrabeme jamku a dáme do nej fľašu zabalenú v troch alebo Štyroch vrstvách pergamenu. V našom susedstve bývala pani. SLEZ NEBADANÝ (Malva neglecta WALLR) Ľudový názov: bochníčky. naplníme ňou ffaše a pevne uzavrieme. to znamená. listy a stonku od júna do septembra. 46 . môže dar pohár na slnko alebo do blízkosti tepelného zdroja. Dosku a kameň môže byf vidiet Pôsobením rovnomernej teploty v zemi sa cukor a listy zmenia na sirup. božie koláčiky. chlebíčky. až sa sirup usadí na spodku. divý ajbiš. Hoci mala palicu. slez okrúhlolistý. že tam kedysi bol dvor alebo dom. ľahko vystúpavú stonku. S takýmito kúpeľmi mám veľa skúsenosti. a keď ochladne. Aj tento sirup treba dobre povariť. Vždy mala s tou nohou ťažkosti a jedného dňa musela Ísť opäť do nemocnice. slez macerujeme. prí zápale sliznice žalúdka (gastritis). Pretože sa pri sušení strácajú slizovité látky. odtiaľ ľudový názov božie koláčiky Je len málo detí na dedine. a na priedušky a pľúca prikladať obklady zo scedených. prí zápale mechúra. okrajoch ciest. že ho dáme na noc do studenej vody a liečivé látky vylúhujeme. môžeme vyliečiť slezom. Dokonca aj tvrdý. kasll a silnom zachrípnutí. ktoré si pred niekoľkými rokmi zlomila nohu v členku. Slez sa cení predovšetkým vo forme čaju. pánbožkcve syrečky. šťavu vytlačíme v lise na ovocie (nie cez plátno). Po prepustení som ju stretla ťažko krívajúcu a nohu mala opuchnutú až po koleno. keď je noha preťažená a opúcha. cez noc macerovanych a dobre zohriatých listov a kvetov. dlhosiopkatô okrúhle dlaňovito laločnatô vrúbkované listy a malé fialo­ vé až bledoružove kvety. Práve pri zlomeninách nôh. Nazbierali sme spolu čerstvý slez. odporúča sa slezový kúpeľ. mandlí a pri suchých ústach. Zvonka sa používa slez na rany. Všetko zasypeme zemou. zápale priedušiek. Aby sa stizové látky nezničili. rozpadavý plod sa podobá ma­ lému tvarohovému koláčiku. vredy. ktorý často vyvoláva ťažký záduch . potom je iste. Jeho diskovitý. Ale aj vysušená rastlina má ešte vždy dosť liečivej sily. Ako dennú dávku užívame po dúškoch dve až tri šálky mierne zohriatého výluhu (macerétu).dýchavičnosť. Veľmi sa oceňu|ú očné výplachy a obklady z vlažného slezovóho macerátu pri zriedkavo sa vyskytujúcom vysušení sĺz. Z jeho listov a z jačmeňa možno pnpravií polievku. Slez nebadaný rastie pri plotoch. ale vždy v bezprostrednej blízkosti osídlených plôch Ak ho niekedy nájdeme ďalej od obydlí.

čo tu tvrdim. takto mizne veľký pomocník ľudstva. Aj v tomto prípade čoskoro nastalo zlepšenie. jej fialové pyskató kvety vytvárajú prasleny Protistojnô sivé plstnaté listy širia trošku horkastú. lebo je citlivá na mráz. Urobili sme všetko. Podobne to bolo s ďalšou paňou. plazivá rastlina dokáže. Je skutočne neuveriteľná. ktorý znova začal chodiť oo nemocnice a už celkom stratil hlas. a aby sa zbavili mokroty a špiny. Rana sa cez noc uzavrie a viac sa neotvorí.Ak trpíte na takúto otvorenú ranu. zmiešaných s jačmennou múkou. že čoskoro bude môcť znovu vyučovať.Keď ťa to upokojí. „Nestrácate odvahu. urob to. Keď som ju raz stretla.Tá pani si zaslúži zlatý radi" Náš dobrý slez nebadaný neodstraňuje z hrdla len zápaly. že v podstate nič proti liečivým rastlinám nemá. Skorccel umyjeme a ešte svieži priložíme na ranu. ako skoro sa rana zaceli. a ten povedal tiež. keď som mu všetko porozprávala: . Teraz vám rozpoviem udalosť. Povedala som jej o mojom úmysle. zvyšok použijeme na kloktanie. Sadla som si jedného dňa v kasíne divadla v Linzí sama k stolu a obedovala som. . Máme predsa nás dobrý slez. Veď ktorá gazdinka a matka si môže dovoliť šetriť si pravú ruku? Každú noc ju ruka veľmi rozbolela a denne jej opúchala. Ja ju na zimu ľahko. Pestuje sa na chránených slnečných miestach. Lekári odpovedali na je| otázky vyhýbavo.Skúste f. ktorý môjho manžela liečil. tak ako ste povedali. Pri čítani týchto riadkov už nepoviete: „Ale tá pánt Trebenová zveličuje!" ~oto všetko. ate je pravdivá.' povedala. koľko to ruky a nohy znesú. Ráno ho trochu prihrejeme a celú dávku dáme do termosky vypláchnutej horúcou vodou. hoci sme už starí. Denne po dúškoch vypijeme Štyri šálky." povedala som (ej. Aj tu pomôžu slezové kúpele spolu s Čerstvým skorocelom. viac ráz za noc kloktáme a vyplachujeme si ústa slezovým Čajom. Kúpele rúk a nôh: 2 plné hrste siezu nebadaného sa dajú do 51 nádoby so studenou vodou. Európy a u nás sa pestuje v záhradách. korenistú vôňu. Prisadla si ku mne jedna pani a pn reči vyplynulo. Môže sa opäť zohriať a použiť ešte dva razy. V takýchto prípadoch treba pripraviť cez noc dva a pol litra macerátu (výluhu za studená) ako dennú dávku (na štvrť litra jednu vrchovatú lyžičku byliny). poradila som jej s!ez. Nasledujúci týždeň v stredu mi pani z Linzu zatelefonovala: „K vášmu stolu ma priviedol anjel strážny. ktorá znie čudesne. Budete prekvapení. čo uchorých často vyvoláva nervozitu. že má veľká starosti s manželom. polom poslúchnite moju radu a použite čerstvý skorocel. čo táto malá.o s liečivými rastlinami. Je 30 až 70 cm vysoká. čo povedal ošetrujúci primár. . Rada by som vám ešte prezradila. Moja dcéra je lekárka vo Viedni. no ľudia ho odtiaľ čím ďalej tým väčšmi vytláčajú. Obklady: Zvyšky po príprave čaju sa v troške vody zohrejú a zmiešajú s jačmennou múkou. mamička. si môžem dovoliť len preto. je plný nádeje. Slezovým čajom si viac ráz za deň vykloktáme a na noc priložíme teplú kašu zo zvySkov Čaju. SPÔSOB POUŽITIA Macerácla: Príprava čaju (macerátu) len za studená! Jedna vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody sa cez noc maceruje (vylúhuje). často okolie domov betónujú alebo vydláždia. či nejde o rakovinu hrtana. keď sa v očiach netvoria slzy. Začal kloktaf a ja som mu robila obklady na krk.prikrývam vetvičkami. že otca zoberiem z nemocnice a skúsim to s liečivými rastlinami. rozotrú sa na ľanové plátno a prikladajú ŠALVIA LEKÁRSKA (ŠalviaofficinalisL) Pochádza z južne. Nepreháňam. 47 . Otvorenú opuchnutú nohu nemusíme mať. Môjmu manželovi je už lepšie. ale aj zhubné ochorenia. ráno sa trošku prihreje." PoSas rozhovoru pri stolo sme sa spriatelili a vymenili a adresy. Po niekoľkých dňoch sa mu dokonca vrátil hlas " O týždeň mi pani zavolala znova: „Môjmu manželovi sa darí dobre. aj keď bola desat alebo pátnásť rokov stará alebo ešte staršia. báli sa. ktorý pomáha pri zápale hrdia. Na druhý deň sa všetko zohreje. Naostatok som sa porozprávala s primárom.Na druhý deň začala pani s kúpeľmi nôh. za ktorého sa nevieme Bohu dosť narfakovaf. že po týždni už nepotrebovala palicu a nohu mala na vzhľad celkom normálnu. Keď máme sucho v ústach. hltane a nose. ktorá si zlomila zápästie pravé] ruky a mala Čoraz väčšie ťažkosti. keď poviem. aby ich dom pekne vyzeral aj zvonka. Tak som zobrala svojho muža domov. Kúpeľ trvá 20 minút. že som tieto skúsenosti nedávno sama nadobudla. Takto prichádza slez nebadaný o svoje tradičné miesto. Kúpele a obklady sa osvedčili. Slez nebadaný sa vyskytuje pri hospodárskych budovách.

Osobitne odporúčam šalviový zapar na vonkajšie použitie pn zápale mandlí. Názov šalvia je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť. aby jej pomohli. V niektorých krajoch sa robi šalviové pečivo alebošalviové koláče. no ani jedna Jej neposkytla prístrešie. zápale hrtana a ústne] dutiny. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. ale aj ako cennú koreninu. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto Sedací kúpeľ. ktorý musí kvety zakrývať. upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. Aj divina je chutnejšia. Veľa deti aj dospelých by nemuselo podstúpil operáciu mandli. aby si raz za čas urobili sedací kúpeľ (pozri Spôsob použitia). Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými kvetmi a Šíri aromatickú vôňu Zo šalvie lúčne) zbierame iba kvety na kloktanle a na prípravu šalvlového octu . Zaparí sa a krátko vylúhuje. uzdravovať) Svedectvo o tom. Ak chýbajú. Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú Ich z tela.1 plnú hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe .Iný druh. súvisiace s poruchami pečene. u nej našla útočište. tak ako si to mne urobila teraz. Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú liečivú rastlinu. zachrániť ich od smrti. Jeden verš z roku 1300 hovorí. ktoré jej ľudia od nepamäti prisudzujú. ktorá pomáha pri nočnom potení. Ti tade prešli. bolestiach. prosila všetky kvetiny v poli. Pri pichnutí hmyzom treba priložiť rozmliaždený Šalviový list. hnlsani zubov. Popri levanduli je jedinou liečivou rastlinou. pri bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách. . keď sa pridá lístok šatvie. Matka Božia prišla k šalvii a milo jej povedala: . potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek. Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená vata. Listy sa zbierajú pred kvitnut/m v máji alebo v júni Rastlina má najviac éterických olejov na slnečných a suchých miestach. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby.Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí. keď v záhrade rastie šalvia?" Už sám názov svedčí o vysokom ocenení. odvádza hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka. uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti. šalviu lúčnu (Šalvia pralensis L). Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch dve šálky denne. najlepšie na poludnie. Ani pri bylinkových syroch a koreninových omáčkach netreba na šalviu zabúdať. lieči chorobu. posilňuje cele telo. a sušia sa v tieni. zalejeme prírodným octom. Sklonila sa k šalvii a hľa. Čisti krv. že nad našimi liečivými rastlinami sa vznáša jej ochranná ruka.pasienkoch a lúkách. do mastných jedál. nájdeme na vŕškoch. chráni ho pred porážkou a veľmi priaznivo vplýva na obrnu. „Prečo by mal človek umierať. Keď človek za dlhé roky nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami a často sa v ťažkých prípadoch utieka o pomoc k našej milostivej Matke Božej. 4 plné hrste listov dáme na noc do studenej vody Nasledujúci deň všetko privedieme do varu a zohriaté pridáme do kúpeľa (pozri Všeobecnú časí.ktorý používame na prijemnú a oživujúcu masáž chorých. Šalviový ocot: Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme Iľašu až po hrdlo. Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité. podobne ako tymian (dúška tymianc-vá) a saturejka. Keď nebezpečenstvo pominulo. ktorá zapríčinila nočné potenie. potom v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti. Keď sa šalviový čaj pije častejšie. a nenašli ich. 48 . Pridáva sa v malých množstvách. ako si vážili šalviu v dávnych časoch. nájdeme v jednej starej krásnej knihe o liečivých rastlinách: „Keď musela Matka Božia utekať s malým Ježišom pred Herodesom. Oveľa liecívejsia je šalvia lekárska. žliaz a s veľmi dobrými výsledkami pri trasľavých končatinách. ochrannými listami ukryla sa s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. klorá chorobu sprevádzala. ktorou sa ďalej budeme podrobne zaoberať. na bravčové. Zapar veľmi dobre pôsobí na chorú pečeň. šalviový zapar pomáha pri krvácajúcich a uvoľnených zuboch. svojou oživujúcou silou odstraňuje veľkú slabosť tela. husacie alebo morčacie pečené máso. keby boli zavčasu používali šalviu. preto sa listy trhajú len za slnečného počasia. považujú sa za políciu organizmu. ktorí dlho ležia. Pod je| hustými."' Odvtedy rastlinka kvllne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha Im. Rozdrobený Šalviový list sa do cesta pridáva podobne ako aníz. Už naši predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. chorobách miechy. Veľa lekárov pozná dobro vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch. Sedacie kúpele).

Mala som nesmiernu radosť. keď mi o pol roka porozprával. Tieto byliny dobre zmiešame. Ranu najprv vykúpeme v Čajovom odvare. ktorá sa dá ľahko pripraviť (pozri Spôsob použitia). Istý kňaz mi oznámil: „Keď som začal užívať čaj zo zmesi veroniky lekárskej a prasličky roľnej (zmiešané v rovnakom pomere. Ako som sa dočítala v starej knihe o liečivých bylinách. povedali mu. predovšetkým pri ekzémoch (recept pozri v Spôsobe použitia). dve šálky na deň). Najúčinnejšie sú rastliny. suchom prieduškovom kašll robí veronika priam zázraky. vypitá večer pred spánkom. pri cestách a na okrajoch lesov. Z nej sa užíva trikrát denne plná lyžička. Pri žltačke. Už viac ráz pre to ležal v nemocnici. ktorá sa odporúča pri chronických chorobách kože. Odstraňuje aj zahllenenle žalúdka a črevné poruchy. Jedna šálka. rozrazil. Má chlpatú. ktoré som mal v pamäti. skorocelu kopíjovitého a veroniky lekárskej v rovnakom pomere. Z kvitnúcej rastliny sa dá pripraviť aj čerstvá šťava. alebo byliny zaparíme vodou. aby denne pil dve šálky záparu z veroniky. robf svojimi upokojujúcimi účinkami ozajstné divy. a preto sa im hovorí "mužská vernosť". Slabé. aki boli lekári pri nedávnom vyšetrení prekvapení. Podľa tradície našich otcov je táto liečivá rastlina obľúbenou prfmesou do krv prečisťujúcich čajov a spolu s pŕhľavovými výhonkami pomáha liečiť chronické ekzémy Pri nepríjemnej stareckej svrbľavostl si nemožno veroníku dosť vynachváliť. priekopách. 25 g čakanky. poliehavú alebo vyslúpavú stonku s malými pilkatýml. Na tento výrok som si spomenula. veľké medzery. chorobách pečene a sleziny odporúčam tento čaj: 50 g koreňov púpavy. Ak chceli byť voči dajakému známemu alebo priateľovi oOzvlášf pozorní. Švajčiarsky kňaz Kunzie odporúča ľuďom. čo trpia reumatickými a silnými dnovými bolesťami. naučili sa od tamojšieho obyvaterstva nadovšetko si ceniť liečivú rastlinu zvanú veronika lekárska." Pri zastaranom. ktorí veľa duševne pracujú. mali by skúsiť účinnú tinktúru z veroniky. Pretože sa veronika lekárska vyzdvihuje v starých knihách ako zázračná rastlina. pri reumatických a dnových bolestiach končatín. jasnomodrým alebo Halovým kvetným strapcom. TI.VERONIKA LEKÁRSKA (Veromcaofficinalis L ) Keď svojho času Rimania obsadili germánsku krajinu. vnútorne trikrát denne po 15 kvapiek s troškou vody alebo čaju. kecf ml jeden pán porozprával. a ranu teplo zabalíme. nádchová zelina. ktorá má pôvod v duševnej prepracovanosti. na rúbaniskách. precitlivené osoby ju znášajú ako dobrý žalúdočný prostriedok s miernymi účinkami. Osviežuje pamäť a zaháňa závraty. v krovinách. aj Rimania sa presvedčili o jej veľkej sile. Vtedy ju nazývali „hlavný liek na všetky choroby" a ešte aj dnes sa v ľudovej reči volá „všeliek". Veronika zmiešaná so zelerovým koreňom odstraňuje slabosť nervov a melanchóliu. neskôr priložíme na noc obklady. že má vysoký obsah cholesterolu v krvi. rastie na suchších pôdach. ale mu aj zabraňuje a svojimi krvčisliaciml účinkami dodáva telu novú pružnosť. Preto vás prosím: Vezmite si túto radu k srdcu! 49 . ľudovo biela betonika. ktoré rastú na pokraji lesov a pod dubmi. že už nemá zvýšenú hladinu cholesterolu. Veronika kvitne od mája do augusta. v lesoch. listov podbeľa liečivého. Vynikajúco pôsobí dokonca aj pri žltačke a plesku v moci. pri plotoch. Sladime ho medom. Ako pľúcny čaj používame zmes pľúcnika lekárskeho. Každý rok bezpodmienečne pite istý čas zapar z čerstvo natrhanej veroniky! Nielenže spomaľuje vápenatenie ciev. Listy pri dotyku ľahko opadávajú. v ktorej sme rozpustili kandizovaný cukor. mi za 14 dní zmizli. Poradila som mu. Bol som neistý a nervózny. striebristolesklými listami a s priamym. Byliny mi neuveriteľne rýchlo pomohli. aby užívali tento upokojujúci zapar pred spánkom. Rada by som vyzdvihla najmä to. že má toľko dobrých vlastnosti ako preslávená verontka lekárska. pretože upravme trávenie. Denne pijeme po dúškoch dve šálky nesladeného čaju <na 1/4 litra dávame jednu čajovú lyžičku byl(n). 25 g lipkavca marinkovóho (po starom marinka voňavá) a 50 g veroniky. najmä v blízkosti holennej kosti (píšťaly). Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. odporúčam ju pn zapálených a ťažko sa hojaclch ranách. Zbiera sa kvetenstvo. Počas kázne ml vypadávali dôležŕtó slová. ktoré pripravíme namáčaním v čerstvom zápare. že veronika má vynikajúce účinky pri nervozite. úložník či vretienko. Veronika.

vŕbovka močiarna (Epilobium palustre L). vysokú až 150 cm. opatrené priesvitným chumáčikom jemných vlákien (v Tirolskú poznajú vŕbovku pod menom Frauenhaar. ktorá môže chorobu prostaty celkom vyliečiť. len sa zaparí a krátko vylúhuje. VŔBOVKA MALOKVETÁ (Epilobium parviflorum SCHREB. Tablety a injekcie jeho stav opäť zhoršili. Z uvedených liečivých druhov zbierame celú rastlinu. že mohol každý dert pracovať. keby bol poznal vŕbovku malokvetú. Ťažko skúšaný otec rodiny by sa bol pravdepodobne tomuto utrpeniu vyhol. Nato sa jeho stav natoíko zlepšil. Známy rakúsky botaník Richard Willfort. mu urobili elektroresekciu prostaty.) a kyprina úzkollstá . Tie sa však dajú rozoznať od ostatných malokvetých (liečivých) vrboviek.) má kvety veľké ako necht na palci a lesklo purpurovočervené. GMEL).). To však neznamená. lebo mnohým pomohla vyliečiť sa z tejto choroby. Šťava sa naplní do fľaštičiek a uloží do chladničky. Napriek tomu má dodnes zápaly. ako píše. ktoré neskôr odpadne od úzkeho predĺženého semennlka.napokon. vŕbovka tmavá (Epilo­ bium obscurum SCHREB. Vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L.). G. Je to vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. ale nik ho nechcel operovať. teda stonku s listami a kvetmi. Sú červenastej. Z početných druhov vrboviek sú najliečivejšie tieto: vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB. Epilobium fleischeri HORST. Nájdeme ju často vo veľkých zárastoch pri stojatých vodách. V krátkom čase sa stala známou v celej Európe aj inde.po starom vŕbovka . ružovej. vŕbovka horská (Epilobium monianum L. nastúpila vŕbovka víťaznú cestu pri liečení prostaty. a to len preto. ktorý vedel. Potom. narušila sa mu črevná flóra a ťažko ochorel na pečeň. bol zúfalý. azda ml ukážete ceslu k zdraviu a vrátite trpiacej rodine zdravého otca.). Vtedy začal pif pŕhľavový čaj a Čaj proti bolestiam mechúra." Predtým mi opísal svoje utrpenie.) Od otca rodiny som raz dostala list. že netreba ísť k lekárovi. a to jedna šálka ráno na lacno a jedna večer. Čajová zmes: 1 plná čajová lyžička na % litra vody. aby sme ju odtrhli asi uprostred . pritom dávame pozor. Tinktúra: Dve plné hrste kvitnúcich.) a vŕbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifollum LAMK. t. Roku 1961 sa jeho chronický zápal prostaty po kúpeľoch vo vode obsahujúcej rádium stal akútnym. Byliny porežeme ešte v čerstvom stave. Pri každej závažnej chorobe sa treba poradiť s lekárom.SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Po nadmernom užívaní liekov dostal vredy na dvanástniku. bledočervenej alebo bielej farby. aby prestal užívať lieky. vŕbovka kopcová (Epilobium colllnum C. Čerstvá šťava: Čerstvé kvetenstvá sa umyjú a vlhké vylisujú v domácom odšťavovači.). Z vŕbovky sa aj v najťažších prípadoch pijú len dve šálky za den. prekl. Stonka a listy sú na rube Žliazkato huňaté až plstnaté. pozn.). ženský vlas). V poslednom Čase sa objavila už aj v knihách o liečivých rastlinách a v príslušných časopisoch. že vŕbovka malokvetá je lieči50 . Putoval z jednej nemocnice do druhej. Z dlhých toboliek (6 až 8 cm) po dozretí vypadávajú semená. nadrobno posekaných bylin dáme do 1 litra 38 až 40% raiovice a necháme stáť 14 dni na slnku alebo v blízkosti tepelného zdroja. Dva druhy vrboviek sa nesmú zbierať. Všetky liečivé vŕbovky poznáme podľa ich drob­ ných kvetov.(Chamaerion angustifolium /L/ HOLUB). Zaparí sa a krátko vylúhuje. Až keď vyšlo prvé vydanie mojej knižky Zdravie z Božej lekárne. vŕbovka kopijovitá (Epilobium ianceolatum SEB et MAURľ). v ktorom mi doslova píše: „So zopätými rukami vás úpenlivo prosím. (u nás nerastie. Mal bližšie k smrti ako k životu a lekár mu nariadil. láme sa ľahko aby mohli opäť vyrásť nové bočné výhony. Vŕbovka malokvatá nebola známa ako liečivá rastlina a žiadna príručka o liečivých rastlinách sa o nej nezmie­ ňovala. Kvety rastú na krátkom hypantiu. vŕbovka malokvetá (Epilobium parvifiorum SCHREB. J. Pri každej stolici z neho vystrekovala krv a hnis.

chráni ju šetrným Irhanlm pred vyschnutim. ktoré sa po nej objavujú. Mama ma často upozorňovala. škodlŕvó účinky. Dávala mu piť dve šálky denne. tak ako mi to povedal ten starký z môjho rodiska: „Zapamátajte si túto rastlinu. V každom prípade však treba konzultoval s lekárom. Mechúr ju začal tak bolieť. ktorý bol liečivým rastlinám naklonený. Po odlomení rastlina vyrastie ešte dva až tri razy. Nedávno som pomohla duchovnému. V ordinácii môjho lekára som sa dozvedia. hovorí. Predtým ju vytrhávali ako nepríjemnú burinu. Napriek tomu som ju šla zbierať. že v tomto prípade sa už nedá pomôcť. pani Trebenová. klinicky mu dokázali rakovinu mechúra a bol vo vefmi zlom telesnom stave. je veľmi vysoká a mé. že sťaby kývnutím ruky zbaví chorých na prostatu všetkých ťažkosti. Trpel na rakovinu mechúra a prostaty. Liečivá sila tejto rastliny je taká veľká. tvoja bylinka pomohla!" Odvtedy som pomohla stovkám ľudí. že je už polovica októbra. boli by mi museli natrvalo zaviesť cievku. píše z Coburgu: . aby vyzdraveli. Početné zárasty kypriny počas kvitnutia žiaria ako ohnivé plody. Bolo to ešte v Čase. exkurzii za rastlinami a publikácii sa s touto rastlinou zoznámili všetky vrstvy obyvateľstva. ktorá pomohla mnohým v podobnom trápení. som sa dozvedela neskôr od lekára. To sú zázraky z Božej lekárne!" o ďalších liečebných výsledkoch sa môžete dočítať v brožúre Liečebné výsledky Márie Trebenovej. ale vo svojej knihe to neuvádza. Človek. „tento statočný človek nesmie zomrieť!" Myslela som pritom na vŕbovku. Boli prípady. a jedna jediná šálka čaju im priniesla ifavu. kde sa vŕbovka oficiálne uvádzala okolo roku 1880. Všade. môžete ňou mnohým ľuďom pomôcť!" Istý lekárnik z Mníchova mi ukázal v starej lekárnickej knihe miesto. Že sa vyliečil. Zapamätajte si túto rastlinu! Ste ešte mladá a môžete ňou pomôcť mnohým ľuďom. že chorému sa veľmi polepšilo. rúbaniskách a w mallnftl. aby sa museli dať operovať." Ale ako sa to zavše sláva. ktorú ml pre choré srdce nemohli operovať. že v záhradách už medzi jahodami. Z listu zo Schwarzwaldu vyberám: „Mojej švagrinej sa v dôsledku ožarovania natrhlo črevo a mechúr. pri brehoch potokov alebo na rúbaniskách. Chemické liečivá ju však úplne vytlačili. vydanej vo vydavateľstve W. Želám Vám. že ju ľahko moíno zameniť za vŕbovku chlpatú. Mužovo vyzdravenie na mňa urobilo silný trvalý dojem. Ennsthalera. Moje návody mali veľký ohlas. ktorý sa uzdravil z ochorenia prostaty. Prostredníctvom mojich prednášok. Akoby len teraz mohla vracať mnohým trpiacim zdravie a odvahu do života. Nie však moja matka! Každý rok ju zbierala a pomáhala mnohým ľuďom pri močových chorobách a pri chorobách obličiek. „Nie. keď je človek mladý a zdravý. Bola som ešte mladá. Lekár. Ďakujem z celého srdca nášmu Pánu Bohu. Teraz ešte pijem dve šálky záparu denne na doliečenie. mäsité stopky a listy. Ležal som v coburskej nemocnld po infarkte. o rastlinu som sa viac nestarala. Ak už operáciu podstúpili. Kyprlna úzkolislá {Chamaerton angustitolium /LV HOLUB) je ai 150 cm vysoká a nájdeme ju v presvetlených lesoch. keď môj svokor zomrel v najlepšom veku na chorobné zväčšenie predstojnice. Poradila som mu. Podľa vyobrazenia vo vašej knihe Lekáreň z Božej prírody sme hľadali a aj našli vŕbovku malokvetú. Začal som denne piť tri šálky záparu z nej a o niekoľko dni som sa zbavil ťažkosti s prostatou. aby ste vŕbovkou 51 . O tom. Po týždni užívania záparu sa bolesti stratili. Povedal mi veselo „Teda. bol však presvedčený. na okrajoch lesov. kde v lete kvitla. v horách." zvolala som. ml raz ukázal vŕbovku matokvetú a povedal: „Keby bol vás svokor pil Čaj z tejto rastliny. pravda. a teraz sa opäť s plným pracovným zanietením venuje svojmu povolaniu. Našla som pár zožltnutých stoniek porezala som ich nadrobno a poslala manželke chorého. Rúkvetie tvnri dlhý kužeľovitý strapec na červenkastej stopke. Poznala som miesto. jednu ráro. vyrastie z neho na jar nová rastlina. ba I v Postlingene a Freibergu pri Linzi našli sme na našu radosť prostredný výhonok vŕbovky opatrne odlomený. že jej museli dávaf morfium. kde som sa s manželom ocitla. ktorému už lekári nedávali Žiadnu nádej. No ja som vŕbovku nemala a s hrôzou som zistila. teda na hypertrofiu prostaty. ale vŕbovka chlpatá má aspoň päťkrát väčšie kvety. Okrem toho som mal ťažkosti s prostatou.Vŕbovka malokvetá ma vyliečila z ochorenia prostaty. keď sa mužom pred operáciou uvoľňoval moč len po kvapkách. že Istý dobrý známy leží v beznádejnom stave v nemocnici s rakovinou močového mechúra. ktorý bol v liečivých rastlinách skúsenejší. vŕbovka Ich zbaví pálčivých bolesti. na prechádzkach. Ak ostane podzemok v pôde. Sused. Každý. všetko odkvitlo a uschlo. i Mnohí trpiaci na prostatu sa môžu vyliečiť vŕbovkou malokvetou bez toho. Od mojej matky som sa dozvedela o človeku. aby pil čaj z vŕbovky. aj keď ona už nebude žiť. Dozvedel som sa o úžasne) vŕbovke malokvetej. jednu večer a po 14 dňoch som sa dozvedela od lekára. aby som nikdy nezabudla tú rastlinu zbieraf. keď som sa liečivými rastlinami nezaoberala. kto pozná túto liečivú rastlinu. Samozrejme. zeleninou a okrasnými kríkmi rastie aj vŕbovka malokvetá. ktorý už mal za sebou tri operácie mechúra. Na Hromnice roku 1961 moja mama zomrela a ja som v to leto zabudla nazbierať vŕbovku. S potešením sa dozvedám z listov. museli čaj piť dlhšie.vá. Ak by sa bol stav zhorši. bol by dnes ešte žil.

že liečivo Božie rastlinky vedia poskytnúť dobrú pomoc aj vtedy. Vŕbovka m a l o k v e t á pomáha (Od doktora Dirka Amtzena z Berlína. Táto predstava. to značí. z ktorého sa získava silosterin. Podobne je to s melónom. hemoroidov. aj keď spočiatku na zopár príkladoch. Takáto situácia vzniká u Človeka (pravdaže. Toto chápanie je vlastne obraz. na hmotnosti a látke už tak veľmi nezaváži." 52 . Z toho si môžeme odvodiť pôsobenie zriedených IleČfv v homeopatii. Čiže sú už aj Čímsi duchovným. a kvety-plody látkovej výmene a končatinám. je v skutočnosti semenník. ako topoľ či bavlník (Gossypium). ako je to v živote so všetkým. Kôra patrí k minerálnej oblasti koreňov. sa nedá mechanicky použiť. ako možno za určitej situácie dlho Žiť a nebyf chorý. má tiež spodný semenník. predlžuje sa a mení farbu. zaparí sa a krátko vylúhuje. že sa silne prejavuje v tejto oblasti. Pozoruhodný je jav. ktorý sa mení na tobolku. tekvicou: spodný semenník sa po odkvitnutí obrovsky zvôčSí a takpovediac nevyhnutne pôsobí na močové orgány. listová oblasť strednej časti. „Nasledujúci opis vychádza z určitého chápania rastliny. predovšetkým v análnej (konečníkovej) oblasti. Táto rastlina sa vyznačuje predovšetkým tým. ráno na lacno a večer pol hodiny pred večerou. Vzniká tu situácia. ako píše Maria Trebenové. Na každú rastlinu a takisto na každého človeka sa musí Individuálne rozpracovať. sa rovnako vyznačujú nápadnou tvorbou páperia. Rastlina bohato kvitne a má veľa plodov. Zoberme si hamamel virgfnsky (Hamamells virginiana L). Semenník je podstatná. keď si exaktná medicína nevie rady. Existuje pomerne veľa druhov vŕboviek a sú dosť rozšírené. antropozofa. trvafý základ chápania vzťahov medzi človekom a rastlinou. na tri časti členený Človek. hrubne. Hypoxis rooperi z Južnej Afriky. Tento aromatický. najmä hlave. stonka a korene ustupujú do úzadia a z tohto pohfadu sú nezaujímavé. praktického lekára. vŕbovka malokvetá pomáha! Srdečná vďaka znovuobjaviteľke dávno zabudnutej liečivej rastliny z Božej lekárne. narastá. Takže nám môže táto rastlina poslúžiť ako liečebný prostriedok. Najvfičíi účinok. teda na jeho spodnú časť . A pre odborníkov. získame pevný. napríklad keď má ranu. rytmickému systému. kde sa „princíp látkovej výmeny" kvetov napája priamo na „nervovo-zmyslový princíp" koreň . že korene rastliny zodpovedajú nervovo-zmyslovej organizácii človeka. V jeseni z neho vypadávajú semená. dá sa povedať. napríklad horkosťou). Pijú sa iba dve Šálky denne. Jeho hojný výskyt na rovnako častý výskyt tejto choroby. Ona nám vlastne ukazuje. bez „zdravého. Z iného hľadiska môžeme oblasť Čriev úplne vynechať (tu sa uplatňujú skôr drogy vyznačujúce sa chuťou." Je neuveriteľne. Kvety vyrastajú priamo na kôre. To treba chápať tak. ktorého Inšpirátorom bol Rudolf Steiner. Vývoj plodu v jeseni poukazuje na jeseň človeka. Ale ak sme ju raz pochopili. že svojou polohou pripomína prostatu. má rastlina. Hamamel je model rany. ktoré sú ešte vždy trochu nejasné. Nie je tu normálna nadväznosť na listy. že žije z tejto výnimočnej situácie a cez ňu. Ale teraz k vŕbovke malokvetej Márie Trebenovej. že niektoré dôležité urogenitátne rastliny. že to. teda v podstate na močové a pohlavné orgány. To všetko prenesené do súvisu s človekom znamená: hlavné pôsobnosť rastliny sa sústreďuje na dolnú časť tela. i SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody.) Uvádzam list doktora Arntzena. normálneho" vyrovnania cez listy. To značí. nápadná časť a leží vnútri. A čo je najdôležitejšie. Vysvetlenie sme na to nenašli. Princíp tohto postupu ukážem na príklade. Podobne aj hruška (Pyrus). predstojnicu. vodný spôsob prípravy účinkuje na človeka v osobitnom smere.močové ústroje. čo sa spočiatku môže považovaťza obyčajnú kvetnú stopku. a keďže takéto „situácie" v živote existujú. ktorý sa vofá: Obrátený. aj u zvieraťa). a inl biológovia a botanici ho ďalej rozviedli. listy. a nebyť chorý. ak sa z nej pripraví čaj.malokvelou pomohli eSte mnohým ľuďom.kôra. V takejto situácii môže človek vydržať do konca života.

Jeho rodičia a starí rodičia sa tiež dožili patriarchálneho veku. Osvedčila sa predovšetkým ako výborný liečivý prostriedok na choroby obličiek. ťažko choré žena som prišla do Múhlvlertelu neďaleko Lembachu.) Ľudový názov: cellk. Mali by sme byť vďační už za vedomie. Z vyššie uvedenej zmesi bylín sa dáva 1 vrchovatá čajová lyžička a pripraví sa tak ako predchá­ dzajúci zapar. K zlatobyli primiešal v rovnakom pomere lipkavec a hluchavnik žltý. Anjel liečivých rastlín stojí tesne pri zlatobyli. Päťdesiatdvaročný muž roky trpel na nevyliečiteľnú degeneráciu obličiek a lekári mu už nedávali žiadnu náde| na vyliečenie. ktoré ma budú sužovať ešte dlhé roky. Kvety sa zbierajú v júli až októbri. Má asi 80 cm vysokú jednoduchú stonku so strapcovitými alebo do metliny usporiadanými úbormi ziatožltých kvetov. Keď nás muž presťahoval do Rakúska. ani ležať. zaparí sa a králko vylúhuje. takže šiel predčasne do penzie. takže musel prestať pracovať. zlatá metla. On. ktorý mal veľké bolesti obličiek. Ako mladá. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička zlatobyle na V* litra vody. lapajúc dych. a bolo mu lepšie. Vo všetkých troch prípadoch som docielila dobré výsledky užívaním spomínaných liečivých rastlin. na stráriach a rúbanis­ kách. ale to všetko sa naozaj stalo. sotva som stála na nohách. Súčasne som kŕčovito vracala a mala hnačky. ani stáť. Kvety a listy pôsobia chladivo. Š V É D S K E BYLINY Recept sa našiel po smrti slávneho švédskeho lekára. dieťa a naše matky. Bola som vyhnankyňou zo sudelonemeckého kraja a v bavorskom tábore som ochorela na brušný týfus po otrave mäsom. rektora lekárskej fakulty doktora Samsta. Túlo liečivú rastlinu nájdeme na okrajoch lesov. ako povedal. živiteľnlk zlatušký. Znie to skoro ako rozprávka. Na každom duševnom šoku. pri prevodnení (rozšírení) panvičky pod vplyvom Itaku moču a pri pripojení na umelú obličku. V týchto chvíľach som nemohla ani sedieť. silno voňajúcej kvapaliny. že sú to následky týfusu. a bolo mu čim ďalej horšie. Zo zmesi pripravil čaj a pH po dúškoch tri až štyri šálky denne. že sme v blízkosti rastliny. zadychčaný a upotený sa zvalil na sioličku. keď mal 104 rokov. trvalo to 14 dni. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. ktorá nás utešuje. ktoré mnou prenikali ako meč. ku ktorému sa pripojila žltačka a nepriechodnosť čriev. Po troch týždňoch sa takmer celkom zbavil bolesti. priamo z prírody. Bola som bezmocným ľudským klbkom. Vyše pol roka som ležala v nemocnici. ani ísť. Upokojujúci účinok tejto rastliny pocítime pri ťažkých citových pohnutiach ako hladkajúcu ruku. Všetky duševné a citové zážitky Človeka sa odreagúvajú cez obličky. Doktor Samst nešťastne spadol pri jazde na koni. odporúča sa pri všetkých bolestiach obličiek a mechúra. medzi jeho spismi. aby týždeň denne užíval tri šálky čajovej zmesi. V noci sa dostavili bolesti. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz KOnzIe hovorí vo svojich spisoch o 45-ročnom mužovi. Stačilo. Vtedy začal ten človek zlatobyľovú kúru. v jarkoch. alebo dajaké nešťastie. užíval všetky rastliny čerstvé. Zlatobyľ pôsobi spolu s llpkavcom a hluchavníkom žltým alebo bielym dokonca aj pri degenerácii obličiek. Dozvedela sa o mojej . Jedného dna ml pnniesla akási neznáma pani malú fľaštičku tmavohnedej. mňa. či už je to náhla smrí mlle| osoby. Po­ užívame ich pri ochorení čriev a krvácaní z čriev. Už len pohľad na zlatobyľ v prírode človeka upokojí. pravdaže. hadi trank. a pretože rastlina zbavuje organizmus prebytočnej vody. kým mu bolesti celkom nezmizli. sa vždy podieľajú obličky. Aj druhá oblička mu hnisala. Lekár zistil. Raz pribehol za mnou po schodoch na prvé poschodie. Prelo treba pri sklamaniach a iných duševných záťažiach bezpodmienečne piť zapar zo zlatobyle obyčajnej.ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ (Solidago virgaurea L.

) 4. Z videnia som poznala mladú ženu. už o siedmej. keď dojila v maštali. čoskoro zmizli a stratili sa dokonca aj tie. ktoré dobre uzavrieme a držíme v chlade. Napokon si dala na noc obklad zo švédskeho horkého na čelo. Krasovlas bezbyfový (Cartina acaults L. 10 g 5g 0. oči a nos. Aloa ozbrojená (Aloé ferox MILL)X 2. ktoré zasiahli hlboko do nosa. Už celé týždne ju sužovali neznesiteľné bolesti hlavy.) 11. aby užívala švédske 54 . Nemohla dýchať nosom. Táto vidiečanka si švédske horké veľmi váži ešte i dnes. Švédske horké lieči podľa 43. Švédske byliny totiž aj jej pomohli z ťažkej choroby Priniesla aj odpis Starého rukopisu. Chorobu akoby bolo odviaio. Safran siaty (Crocus sativus L. ktoré boío treba rýchlo spracovať. Sedela som práve pri veľkom koši prezretých hrušiek. Telom mi prenikol čudesne prijemný pocit tepla a zrazu mi bolo. Archangelika lekárska (Archangelica off icinalís HOFFM. rany a rezy. Všetky deti musela dať preč z domu. Recept pochádzal z pozostalosti slávneho Švédskeho lekára. Pred rokmi pomohla obkladmi svojej malej dcére pn nebezpečnom zápale pľúc. poslal Ju do Linza na räntgen.) Poznámka " namiesto aloe môžeme použif koreň horca žltého " gátor sa používa len prírodný. Odvtedy má tieto kvapky vždy doma. Čoskoro som však zistila opak. ked ich navlhčime 40 ráz.MALÉ ŠVÉDSKE HORKÉ 1. ktoré choroby tieto kvapky liečia. Theriak veneziánsky {Theriak venezlan) 10. všetci Členovia rodiny sa dožili vysokého veku. aby ju obklad aspoň v noci zbavil bolesti." Bolo to zastarané ochorenie čelných dutín. ked ma zachvátil nový záchvat. aj zastarané. Gáfrovnlk lekársky .2g 10g 10g 10g 10 g 10g 10 g 5g 10 g Švédske byliny dáme do dvojlitrovej fľaše so širokým hrdlom. Každý deň obsah pretrasieme. hrubé ako malIČek. Najprv som postavila kvapky do domácej lekárničky. ked ml nevie pomôcť ani lekár. ale aj zvonka na obklad. red. Kurkurna zedoárová . že nemôže jesť. stál roľník pred mojimi dverami.po jedinom obklade.) 8." povedala mi namiesto pozdravu. že kvapky možno uživať nielen vnútorne. Jednoducho som neverila. „Môžeš ma postavil k stene a rovno zastreliť. Takto poučená prišla som roku 1953 do Grieskirchenu. „Co si to postala mojej žene? Keď si priložila navlhčenú vatu^ o dve minúty jej zmizli všetky tie hrozné bolesti hlavy. Cim dlhšie stojí. Keď si tri nasledujúce noci dala obklad. ktorá po narodení šiesteho dieťaťa vyzerala ako tieň.citvar (Curcuma zedoaria (BERGIUS) ROXB. Ostatok môžeme neobmedzene dlho nechať na bylinách. tým je účinnejší.) 7. Predtým mi povedali. aj keby sa nachádzali na krku. prilejeme (eden a pol litra 38 až 40% obilného liehu (ražovice) alebo dobrého ovocného liehu a postavíme na 14 dni na slnečné miesto alebo blízko tepelného zdroja. pozn. Poradila som jej. Okrem toho mala neznesiteľné bolesti hlavy. Takto možno tento elixír udržať dlhé roky. Rebarbora lekdrska (Rheum otíicinale BAILL. ktoré pominulo. Raz pri návšteve v roľníckej usadlosti som sa stretla s mladou vidiečankou. že mi tieto jednoduché kvapky môžu navrátiť zdravie. (V Rakúsku ho dostaf hotový ako Klelner Schwedenbitter. Na moje veľké prekvapenie zavčas rána. Už po prvom ráze pocítila úľavu. ako keby niekto kývnutím ruky vyhnal z môjho tela všetky choroby. Myrhovník abesfnsky (Commiphora abyssínica ENGL) 3. V Starom rukopise v bode 33 Čítame: odstraňuje všetky Jazvy. Raz nášho vtedy šesťročného syna napadol vlčiak a nebezpečne ho pohrýzol na tvári. Istá pani trpela viac mesiacov na bolestivé hnlsanle četných dutín. ktoré neskôr spurpurovela. bodu dokonca morové vredy a hrče. Kvapalinu nalievame do malých HiaŠ. Nášmu synovi som denne večer pred spaním navlhčovaia Jazvy. na to všetko som si natiahla podväzkový pás a sadla si opäť k práci. Manna(Manna) 9. Ráno jej vypadli z nosa dve hrdzavohnedó zátky. nový záchvat sa už nikdy neopakoval. Silné antibiotiká a ožarovanie nepomohli. Od nosa k ústam sa mu tiahla jazva. Prikryla som ju nylonovým vreckom. matkou dvoch malých delí. dýchacie cesty sa uvoľnili a cez noc vytieklo množstvo hnisu. Prihovorila som sa jej a zistila som.) chorobe a chcela mi pomôcť. a pretože sa lekár obával nádoru.senné listy (Cassla angustífolia VAHL) 5. Neuvažovala som dlho a priložila som si vatu navlhčenú niekoľkými kvapkami na brucho. Ja som k nej hneď v ten večer poslala syna s fľaštičkou švédskeho horkého. Ako sa v ňom písalo.gáfor íCamphora otfidnarum NEES)** 6. keď budeme tekutinu cedit do malej fľaše na používanie. takisto ho pretrasieme. Kasia úzkollstá . ktorý v 46 bodoch vysvetľoval.

no nemali žiaden účinok. či ju môžem prísť čakať v Grieskirchene k autobusu. obličky alkohol zniesli. bez palice a celkom zdravá. Od kolena nadol sa tiahli modročervené škvrny a mala som tam dve hrče ako päsť. aby mi urobil obklad zo švédskych bylín. Aj ako chromá sa musela z bytu presťahovať do jednej zariadenej izby. len: „Ako ste.byliny. Kým sme k nemu došli. no vyliečiť ju nemôže. Moji blízki ma odniesli k autu a potom do mojej izby. Keď priala prvý raz za mnou do Grieskirchenu. Bolo to vo februári 1964. som sa dozvedela. Bol prameňom jej radosti. no keď som uvidela vystupovať z autobusu usmievavú pani. Vyložili ju z auta. Táto žena sa zrazu vo svojej posteli stala mrzáčkou. Pred odchodom domov som napoly zohnutá ukladala do nej veci na kúpanie. O jej osude som sa dozvedela iba po náhlej smrti jej manžela. Musela som preto každé dva mesiace posielať do Lipska švédske bylinky cez jednu bavorskú pohraničnú dedinku. Položila som si k nemu tašku. Zrazu som mala pocit. Hoci švédske byliny boli naložené do ražovice. Ako vefmi dôverovala Bohu vo svojej ťažkej chorobe. ja v Grieskirchene." povedala. nesmieme som sa prekvapila. Jej stav sa zlepšoval. mladá pani. Sledovala. teda o rok neskôr. klby začali byť pohyblivejšie. Modlili sme sa obe. Manžel chcel priviesť z Ebensee lekára. Stála som vo dverách bytu. Od mojej sestry. a teraz to už bola zdravá." povedala a ďalej rozprávala. Len na ľavej nohe mala koleno a členok opuchnuté. Žena denne užívala tri polievkové lyžice švédskeho horkého zriedeného troškou vlažnej vody. V Nemecku chodila od lekára k lekárovi a nik jej nevedel pomôcť. Pri zbieraní malín ma uštipol do palca akýsi jedovatý hmyz. Deformácie pomaly ustupovali. a to tak. že vždy pred jedlom a po jedle vypila pol lyžice. čulá žena. ona v Lipsku. Mohla si sama očistiť oblok a porobiť Iné práce. veľmi som sa jej naľakala. Dostala 75 injekcii. Kvapky jej neuveriteľne pomohli. Keď sme išli k autu. ale ja som ho prosila. spozorovala to jedna pani a povedala: „Musíte ísť hneď do nemocnice. Ani nie o pol hodiny som mohla sama vojsť do jedálne a na druhý deri bola noha hladká ako prv. Pri pôrode štvrtého dieťaťa jej veľmi utrpeli obličky a cez noc nastala táto hrozná deformácia. či by som sa aspoň duševne nemohla ujať jej netere. ktorá jej rástla pred oblokom. Počas vojny žila v Prahe a roku 1945 . Aj to zmizlo do 3. Zeileisovt. Keď si opakom pokrútenej ruky brala šálku kávy.bol to osud lislcov Nemcov . a a) deti si mohla vziať domov. ktoré jej predtým robievali ochotní ľudia. aby ich užívala. že jej matka ležala v nemocnici so silne opuchnutou nohou a už dlho predtým chodila o palici. akoby ma zasiahol blesk. „Akoby bolo zo mňa vyšlo akési zviera.ju nahnali do pivnice obytného domu. Rada by som uviedla ešte ďalšie údaje o neuveriteľných účinkoch švédskeho horkého. že jej môže len zmierniť bolesti. Žena pri chôdzi Šúchala nohami a vrchnou časťou tela sa kyvotavo pohybovala vpred. po 15 rokoch strávených na vozíčku pomaly sa uzdravujúca Žena po prvý raz vyšla sama z domu. Priniesla som švédske horké. Poradila som jej švédske byliny. Keď som bola na nákupe. tažký klát mi padol rovno na nohu. Kedysi sme sa kúpavali v jazere Offensee a sedávali sme na brvne na [eho brehu Raz bol klát opretý o ohradu pre dobytok. podopierajúcu sa iba jednou palicou. Dcéra poslala matke rukopis o švédskych bylinách a poradila jej. že jej známa v Lipsku je už 15 rokov pripútaná na vozík. jedného dna som dostala z Nemecka list. Nakoniec ostala pripútaná na vozík. augusta 1965. ukazuje táto skutočnosť: Lipa. žijúcej v Nemecku. Bylinky zaúčinkovali veľmi rýchlo. Žena denne ďakovala Bohu za tieto milosti. Cez noc mi palec napuchol ako klobása. ktoré bolo vtedy dostať v Nemeoku pod názvom Grancampo. Kŕčovito stiahnuté a znetvorené ruky sa narovnal! a z väčšej časti aj deformo­ vané nohy. Po krvných podliatinách nebolo ani stopy a hrče veľké ako päsť zmizli tiež. ktorá je toho času na liečení v Gallspachu. podali jej dve barly a zmrzačené telo napriek pomoci potrebovalo ešte štvrť hodiny. keď oslala opustená a sama. Žena sa toho chytila ako topiaci sa slamky. priložila som navlhčenú vatu na opuchnuté miesto. ako slrom zelenie a zakvitá. Tam bola celé týždne zatvorené bez slamy či matracov. bola počas choroby radosťou jej života. obe ruky som si pntiskala na srdce a nemohla som povedať nič Iné. Najprv som bola bezradná. už som mala pripravené obklady. aby došlo na prvé poschodie do môjho byiu. Vtedy nebolo možné posielať z Rakúska do Nemeckej demokratickej republiky liečivé rastliny alebo iné medikamenty. Čoskoro sa u nej prejavili ťažké deformácie kfbov. Vtedy prišla do Gallspachu naposledy. pohľad na nu sa mi vryl hlboko do srdca. Pri jazere Offensee sa stala aj ďalšia nehoda. opuchlina sa stratila. Pri kúpaní uštipol sršen štvorročné dievčatko do pleca Plece neforemné opuchlo. Čoskoro som dostala listy plné nádeje. Skôr ako sa rodičia dieťaťa obliekli. lebo na takú infekciu 55 . Asi o tri týždne som ju opäť stretla. V septembri toho istého roku mi zatelefonovala z Gallspachu. prišli k takej strašnej chorobe?" „Za jednu noc po štvrtom dieťati. Neskôr prišla s manželom do Lipska. ktorý jej však povedal. Po trištvrte roku táto nepohyblivá. prsty rúk kŕčovito stiahnuté a neschopné niečo udržať. KÍby oboch nôh boli deformované. Styn roky dva razy ročne prichádzala do Gallspachu k dr. ako mu žltne lístie a ako cez zimu v jeho holých konároch šantia vtáky. Chorá užívala trikrát denne pred jedlom a po ňom pol polievkovej lyžice švédskeho horkého s troškou vody. Dnes už švédske horké pripravené podľa uvedeného receptu dostať v mnohých lekárňach a drogónách. trvalo to tri minúty. S dievčatkom už nemuseli ísť k lekárovi. Noha odpuchla a palica už nebola potrebná. Opäť mohla všetko jesf. v ktorom ma prosila moja známa.

Ešte niekoľko dni som si na noc dávala takéto obklady. Robila som to tak. Ketf sa obklad zloží. okolie očí a miesta za ušami. Každý rok som chodievala do Kneippových kúpeľov v Muhlackene. aby sa predišlo sčerveneniu alebo svrbeniu!). či už vnútorne. Pretože švédske horké je veľkolepým pomocníkom nášho zdravia. treba pokožku napudrovat. aby sa udržalo teplo. Preto si na môj príkaz musela vytierať sluchovod švédskym horkým. pri jej prekrvení a poróznosti. pretrieme spánky. Hlavná sestra raz priviedla do moje] izby paniu. že epileptické záchvaty celkom prestali. Polom ireba na boľavé miesto priložiť navlhčenú a dobre vytlačenú vatu. znova začala používať švédske byliny. Preto je vhodné dávať epileptikom obklady zo švédskeho horkého na záhlavie.môžete zomrieť. Trpela ťažkými žlčníkovými záchvatmi a chcela sa so mnou poradiť. Pri ťažkých epileptických záchvatoch je dôležité. Pri náhlej nádche so všetkými neblahými následkami. utesnila ju igelitovým vreckom a priviazala šatkou. Okolo oka som mala veľkú krvnú podliatinu. Omráčená bolesťou a poloslepá som sa vytackala na prvé poschodie. Ťažko sme sa dorozumievali. lebo bola veľmi nedoslýchavá. Zrazu sa jej vrátil sluch a omladla jej tvár. Vypijeme z neho glg zriedený vodou. Mala som vo zvyku robiť všetko rýchlo a chvatne. ktorý utrpel pri nebezpečnej autohavárii dvojitú zlomeninu lebky Keď sa zo zranenia vyliečil. Teraz už dobre počuje a môžeme sa bez problémov dorozumieť. Raz sa mi zle povodllo v práčovni. aby sa okrem obkladov na záhlavie pil aj pŕhľavový čaj. dostavovali sa denne záchvaty epilepsie. očú. že pri všetkých týchto ťažkých chorobách sa Ireba poradiť s lekárom. Bolo to ešte vtedy. Kliešte sa mi pošmykli a s náramnou silou mi vrazili do pravého oka. Často nám nechutí jest mimo domu. vyčerpanosť. hneď som zacítila. aby alkohol pokožku nevysušil. „Navratia aj stratený sluch". a viac už záchvat nemala. Pani si súčasne navlhčovala aj okolie ušnice. Okrem obkladov užívala vnútorne kvapky. zajakanle a rečové poruchy sa úspešne liečia obkladmi zo Švédskeho horkého na záhlavie. alebo radi by sme sa uvoľnili a odpočinuli si . Ihneď pocítime v oblasti čela a nosa úľavu. Zápaly mozgových blán. že som jej namočeným ukazovákom kvapkala do zvukovodu. Keď ju raz pri vystupovaní z autobusu zrazilo auto a spadla tvárou na cestu. pri pocitoch tlaku v čele a žalúdku. Mali by sme ho mať pripravené vo fľaštičke a vždy ho nosievať na cesty.Mali by sme s< tie obklady pnkladať aj na zdravé oči. ktorá kráčala za ňou celá pokrútená. keď zvolala: „Všetky bolesti sa mi stratili!" Čoskoro jej ťažkosti pominuli. Roky som opatrovala osamotenú ženu. čelo." Na noc som si priložila valu navlhčenú švédskym horkým a ráno bol palec opát v poriadku. ako bolesť ustupuje. navhlčíme kúsok vaty švédskym horkým a priložíme k nosu a zhlboka vdychujeme. Vari netreba ešte raz prízvukovať. aby nezačalo svrbieť. alebo zvonka. a priložila som jej obklad zo švédskych bylín na oblasť žlčníka (pri takýchto obkladoch treba pokožku natrieť bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Na prednáške v Gallspachu prišiel za mnou istý mladý muž. vdychujeme kvapky otvorenými ústami. a to trikrát denne čajovú lyžičku. zriedenú vodou alebo bylinným čajom. Poradila som mu obklady zo švédskeho horkého na záhlavie a denne štyri šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma polievkovými lyžicami švédskeho horkého. a previazať plátnom. Lieky Jej nepomohli a lekár bezpodmienečne nariadil operáciu. obklady zo švédskych bylín úspešne pôsobili pri odlúpenl sietnice. uchránime sa tak pred chrípkou. Ako som vyrozumela z listov. Vždy bolo treba vyberať bielizeň z horúce) vody drevenými kliešťami. Po chvíli som si poranenie prezrela. Požiadala som ju. Obklady si denne prikladali na zatvorené oči na jednu hodinu. poranenia hlavy úderom alebo pádom. V chrípkovom období denne užívame jednu Čajovú lyžičku. na to suchú vatu a igelit. Prvého februára oslávila 89. kde sa vyskytujú bolesti. Kerf som si na oko priložila navlhčenú vatu. zavše aj polievkovú lyžicu s troškou vlažnej vody. Na prechádzkach mi ľudia často hovoria. a takisto by sme si mali ráno a večer pretrieť viečka a kútiky očí švédskym horkým. Kvapky teda pomáhajú aj pri ťažkej nedoslýchavosti a všade tam. Všetci títo ľudia nemali ďaleko od slepoty. ked práčka len prala a nepláchala. Takto možno docieliť aj vo vysokom veku dobrú ostrosť zraku. ako je únava. Tielo obklady sa používajú aj pri zápaloch mazových vačkov. a Ihneď nám ožije celé telo. Práve som chcela pane) natiahnuť podväzkový pás. Ak prechladnutie pokročilo a napadlo priedušky. spánkov a čelo. opäť som sa po štvrťhodine vybrala do práčovne. 56 . aby sa mi v oku nevytvorilo niečo škodlivé.vtedy je švédske horké ozajstným elixírom. Aj vtedy vzápätí pocítime úľavu. narodeniny. a tým veľmi rýchlo znižujú bolesť. Len čo som si priložila obklad zo švédskeho horkého. predovšetkým keď sú preťažené. Príčina týchto záchvatov korení často v minulosti: možno ich spôsobil náraz do hlavy alebo šok v detstve. keď sa vyskytnú bolestí. potrebujeme niečo na povzbudenie žalúdka a žlčníka. nemalo by chýbať ani v jedinej domácej lekárničke. aby sa vyzliekla. aby si dala do poriadku poudieranú modročer­ venú tvár. Vždy. Kvapky dobre prekrvujú pokožku. Po niekoľkých mesiacoch prišiel mladý muž za mnou a povedal. že po používaní Švédskeho horkého odložili načúvací pristroj a opaf normálne počujú. Pritom nesmieme zabúdať dať do ucha trošku oleja. V Starom rukopise sa píše.

Robila som to len veľmi nerada. Šumenie a zvonenie v ušiach odstránime tak. skrvny. povedal: „Výborne.užívame Švédske horké vnútorne alebo si ho zvonka vtierame. Istá pani z Heilbronnu v Nemecku mi napísala. žiaden liek jej nepomáhal a s nervami bola v koncoch. prečo kolika tak rýchlo prešla. choroby pečene a obličiek (aj keď dotyčný nesmie piť alkohol). že na druhý deň by som bola zostala na chóre takmer sama. Mala nevyliečiteľnú chorobu — rakovinu Čriev. O chvíľočku som bola u nej so svojimi obkladmi. Za Dubienkom sa mu vytvorilo ako dôsledok zápalu hnisavé ložisko. v rodine a v kruhu svojich blížnych. Keď som sa vracala z kostola. ako som sa dopočula. lebo už bola v nemocnici. Ak z tých kvapiek užívame denne ráno. súčasne som jei však odporučila užívať puškvorcový koreň. Mladej matke piatich deti dával lekár len niekoľko dní života. ktorá už roky chodila o palici. Po liečení robíme kúpele nóh z pŕhľavy na dobré prekrvenie. Pri prudkých bolestiach zubov užívame jednu polievkovú lyžicu kvapiek s troškou vody alebo bylinného čaju. Nemala bolesti. Svoj názor však rýchlo zmenila. takisto bez námahy. kde sú choré črevá. zaháňajú koliky a zlé trávenie. Mala veľké bolesti. keď Ich častejšie natierame. Poradila som jej obklady na miesto. už mohla chodiť bez palice. že pomohol obklad. Ale on bol zvedavý. ba aj nezhubné nádory na pokožke (angiórn. opuchnutý členok bol normálny. lebo lekár strácal svoj vzácny čas. a tak som zachránila naše rekviem. Denne mu vytieklo z ucha veľa hnisu. Je známe. Priložila som si obklad zo švédskeho horkého na oblasť obličiek. životnú silu a optimizmus v povolaní. „Môj štyridsaťjedenročný synovec mi napísal pred desiatimi 57 . V nemocnici jej poradili. Pri trombóze a zápale ciev sa pokožka natrie na hrúbku noža nechtikovou masťou a na to sa priloží obklad zo švédskeho horkého. Keď počul. ktorá si pri zdravom zimnom Športe vykĺbila členok. Bola som proti operácii. Zadovážil si švédske byliny a užíval ich. veľmi nám chýbala. ako to. ktorý sa zvíjal od bolesti. tu je injekcia zbytočná!" On sám totiž švédske byliny odporúčal. Udržiavajte si týmto nezvyčajným elixírom zdravie. Bola to manželka lekára a na moje prípravy sa dívala skepticky. Keď pohár vyprázdnil. Pretože nás bolo v zbore málo. ale nakoniec rozhodla skutočnosť. možno ich odporúčať cukrovkárom. Bola pokrútená dnou a reumou. Raz som bola na návšteve v Múhlvierteli a v hostinci pri vedľajšom stole som si všimla hosťa. bolesti prestali. Veľmi účinne pomáhajú pri všetkých chorobách Dokonca aj pri rakovinových ochoreniach. bolesti prestali a na operáciu už nebolo treba ísť. Priniesla som svoje kvapky. Na návšteve v jednej roľníckej rodine som sa dozvedela. Keď som prišla do jeho ordinácie. keď kúsok vaty navlhčený kvapkami vložíme do ucha. Pre meravé koleno nemohla vyjsť hore strmými schodami na chór. že mu bolesti v mihu prestali. Prečísľujú krv. a kým došiel lekár. hoci na ceste bola poľadovica. Jedna chórová speváčka sa v tom období zranila pri korčuľo­ vaní. Dnes sa má pani dobre a môže rátať s úplným vyliečením. Obklad zo švédskeho horkého priniesol okamžitú úľavu. Prebúdzajú životnú energiu. Keď začala pif trikrát denne Čajovú lyžičku švédskeho horkého s pmľavovým a prasličkovým čajom. všetky choroby žalúdka a žlčníkové bolesti. lebo v podobných prípadoch možno niekedy stratiť sluch. keď sa nimi častejšie navlhčia krčné stavce. ty máš svoje švédske byliny!" Tento lekár mi pomohol spoznať mnohé liečivé rastliny. keď sa ml ten pán prihovoril a preveľmi mi ďakoval. podobne kurie oká a hemoroldy. bolesti hlavy. hemangiôm) a tukové žľazy sa stratia. po troch týždňoch. Pretože švédske kvapky používame na všetky choroby. či prikladáme obklady. Z toho treba vypiť po dúškoch denne aspoň dva litre. závraty. aby sme pomohli aj jej. ktorú v našich časoch tak veľmi potrebujeme. Práve vyliečená pani ma súrila. Raz prišla ku mne pani. Ale Žiaľ. môžeme hovoriť o regenerácii alebo o udržiavaní zdravia. bradavice. rebríčka a pŕhľavy v rovnakom pomere. Pred niekoľkými rokmi som dostala obličkovú koliku. pndala som trošku vody a ponúkla som mu ich. len povedal: „Tebe nepredpíšem nič. Znamienka na tele. ako o pár rokov omladol. chýbala nám aj iná speváčka. stretla som ju v meste. ktorý sa dáva na noc do studenej vody (1 šálka vody na jednu zarovnanú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa). že na Hromnice býva veľa pohrebov. Všetky ťažkosti so sllnivkou brušnou a akútna gastritída (zápal žalúdočnej sliznice) sa stratili Pretože tieto kvapky vyliečia aj stinivku brušnú. Na druhý deň prišla na chór. Takéto záchvaty mával častejšie. Dozvedeli sme sa. Pacientka ležala a členok mala veľmi opuchnutý. že Ich dvanásťročný syn mal ísť na operáciu ucha. Kvapky odstraňujú lenivosľ čriev. podporujú krvný obeh. Na prípad som už zabudla a spomenula som si naň len vtedy. Citila som sa trochu nepríjemne. že musela ísť ihneď do nemocnice. vrátila sa mu farba do tváre a nemohol pochopiť. vystúpila strmými schodmi na chór. dokonca aj ochrnutie. aby si nohu vyložila vyššie. Nakvapkala som na kúsok vaty švédskeho horkého a vložila chlapcovi do ucha. Švédske byliny pomáhajú vždy. na obed a večer jednu čajovú lyžičku s troškou vody alebo bylinného čaju. O po! roka som opäť prišla do tých končín. naliala som z nich jednu polievkovú lyžicu. no lieky mu nepomáhali. Bolo na ňom vidieť. keď o chvíľu mohla koleno bez námahy ohýbať a na druhý deň. Kvapky posilňujú pamäť. udržíme si zdravie a tvorivú silu do vysokého veku. vypiť po dúšku pred každým jedlom a po ňom krvčistiad čaj zo zmesi nechtíka.

prikladáme nimi navlhčené plátno na hlavu. že dýchavičnosť nespôsobuje srdce. ale peceň. podstúpila vyše 16 operácii a opakovaných punkcií. ako nechtík. Preto ich môžeme užlvdi bez ujmy na zdraví. zahmlené. Tento jeden dúšok spôsobil. Tri razy si vložil do ucha vatu navlhčenú švédskym horkým. Ihneď som mu poslala vašu knižku Zdravie z Božej lekárne. roky mohol spávať Inn posndiačky. rebríček a pŕhľavu.ochrnutie). že choroba je nevyliečiteľná. pri každom kroku vysoko dvíhal ruky. Konečne mohol opäť spať poležiačky. Švédske horké mi rýchlo zmiernilo neznesiteľné bolesti. nemohla dosiahnuť vytúžené povolanie a s neprestajnými bolesfami v čeľusti mohla iba viesť cudziu domácnosť. Švédske horké a kapsifika (nadrobno narezaná. zakalené. denne musel zjesť osem tabletiek. O rok bol môj synovec opäť práceschopný. že si vieje pár kvapiek do zvukovodu. že dva roky trpí nachradnutle čriev. Priložila som mužovi na oWasť pečene obklad zo švédskych bylín." Istého 52-rocnôho muža liečili už desať rokov na srdcovú astmu. Vždy dostávam otázky. ktorý stratil roku 1944 vo vojne pri ťažkom poranení hlavy a mozgu. že jej 23-ročná neter mala od narodenia poruchu sluchu Vyšetrili Ju na klinike a povedali. Podľa spoľahlivých laboratórnych výskumov účinky bylín prevládajú nad účinakmi alkoholu a kvapky pôsobia ako liek. Po štyridsiatich rokoch. a pritom Žalostne vzdychal. Z toho jej 40 rokov stále hnlsali čeľuste. alebo skôr riadením Božím. keď po 14 dňoch normálne počula. Musela prerušiť štúdium. Farská gazdiné z Burgenlandu mi rozprávala. Po obkladoch a užití švédskeho horkého sa zápal zahojil. 2e môj odhad bol správny. milf čitatelia. puSkvorcový koreň a ďalšie byliny. a robiť mu punkcie. že ako 12-ročná bola na Školskom výlete J horách a dievča idúce pred ňou ju neúmyselne koplo bagančou do tváre. Keď ich častejšie vdychujeme alebo šnupeme. či je možné užívať švédske horké. Operácia bola nevyhnutná. On postupoval podľa vášho návodu. Neteri som poradila. zapálené. švédske horké. 2 Pomáhajú pri očnom zákale a všetkých bolestiach. že trpi na ťažké krvácanie z čriev a lekárska diagnóza znela . posilňujú pamäť a mozog. a tie ju konečne zbavili všetkých bolestí. 58 . keď má pacient prísne zakázané piť alkohol. aby užívala švédske horké tak. Štyri šálky alchemilky a šesť dúškov čaju z puškovrca denne zasa všetko uviedlo do pcnadku. ale vyliečila sa za ednu noc. oboznámiť a) s listom z Grazu: „Celkom náhodou. ktorá bola tn roky otvorená a bolo ju treba viac raz denne ošetrovať.mesiacmi zo Sacramenta v Kalifornii. Ťažká dýchavičnosť. STARÝ RUKOPIS (Opis llečivosti Švédskych bylín. Hluché ucho som si dva razy trošku navlhčil kvapkami a stal sa zázrak: Po deväťročnej hluchote počul som tikať budík!" Koľkým hluchonemým by sa mohlo takýmto spôsobom pomôcť! Aj keby sa sluch navrátil iba jednému! Raz po prednáške som sa dozvedela od poslucháčky. Po použití švédskeho horkého sa mu cez noc vrátil sluch. vyvolaný častými úrazmi.) 1. odstraňujú škvrny a sivý zákal. únava začsla miznúť a strata na váhe sa tiež začala upravovať. ako 52-ročná. zhovárala som sa \ autobuse s prešťastným 74-ročným mužom. Iného pacienta bolo treba operovať pre dlhoročný hnisavý zápal. keď pacient vypil veľký dúšok švédskeho horkého. Každý deň ráno a večer musel pif po jedne| Šálke plavúňového čaju s čajovou lyžičkou švédskeho horkého. sa pôsobením Švédskeho horkého a plavúňa tak rýchlo zlepšila. Z Viedne ml telefonovala akási žena: „Ďakujem vám za švédske byliny. Lekári konštatovali. aj keď sú oči červene. Všetci boli prekvapení. istému pacientovi sa nemohla uzavrieť rana po operácii. že operácia pri jej poškodenom sluchu nebude účinná. Bola som tej mienky." (Tieto správy sú doložené listami!) Istý pán z Horného Bavorska oznamuje: „Pri nehode zranil som si pravé plece. ktorá mu už roky dovolila dôjsť iba k dverám izby. aby sa mohot nadýchnuť. Teraz pomaly kráča v ústrety svojmu vyzdraveniu. si precitala o švédskych bylinách. ukázala už prvá noc. V takomto prípade však najprv len po jednej čajovej lyžičke denne a častejšie si prikladáme obklady zo švédskych byli n (pozri Spôsob použitia na konci tejto kapitoly). Musím vás. že rana. Ťažké Črevné krvácanie prestalo na štvrtý deň po užívaní odporúčaných dávok. že už na tretí deň mohol po dva razy vyjsť do záhradky. priložila si na sánku obklady. navlhčujeme krčné stavce." Rozprávala mi. sa zacellla. zaháňajú bolesť a závraty. zaliata dobrým liehom a 10 dní lúhovaná na teplom mieste) lieči ochabnutie svalov a ťažké choroby svalov (atrofiu . Keď sa nimi včas navlhčujú očné kútiky alebo keď sa vlhké plátenko prikladá na zatvorené oči.rakovina Čriev.

treba mu ihneď na mieste podať kvapky. Či už sečné. nesmie však piť mlieko. nech kvapky užíva tri dni a opakuje to dvadsať ráz. Keď má žena bolesti maternice. veľmi rýchlo príde k sebe. keď sa častejšie navlhčia kvapkami. keď ju spočiatku častejšie navlhčujeme a vnútorne užívame kvapky. 16. 27 Ak niekto dostal epileptický záchvat. navlhčujeme ich častejšie kvapkami. otvoríme mu ústa. uvoľni sa aj zápcha. Liečia kiahne a vyrážky všelkôho druhu. priložené navlhčené plátenko rýchlo pomôže. 12. Pri bolestiach zubov dáme do trošky vody plnú polievkovú lyžicu kvapiek a chvíľu tekutinu podržíme v ústach. Chorý ich môže užívať. 30. Zvonka prikladáme navlhčenú vatu. Tento prostriedok pomáha aj pri bíelotoku. 6. Dieťaťu podávame kvapky podľa veku. 10. ktoré 59 . keď zle trávi a neudrží potravu. 7. Rozprúdi to krv a pálenie prestane. Zlatú žilu (hemoroldy) otvárajú aj vnútorne. Keď sú rany staré a hnisavé. Navlhčime nimi šatku. 32 Bez nebezpečenstva vyliečia všetky rany. odstraňujú melanchóliu a depresie. 11. 22. zastarané kiahne. Pri bolestiach v ušiach a šumení v ušiach sa navlhči vata a vloži do ucha. podávame mu jednu polievkovú lyžicu kvapiek. vstrekneme do rán. Ak sa po pôrode zapália prsné bradavky. a Čoskoro zmiznú všetky bolesti. po pol hodine sa trochu poprechádza a potom sa môže naraňajkovať. spôsobené strelnou zbraňou. Plátenko navlhčime kvapkami a priložíme na ranu. Sú znamenitým prostriedkom na žalúdok. ani prehltnúť kvapalinu. kým placenta nevyjde. na obed a večer kvapky. lebo posilňujú postihnuté nervy a telo a odstraňujú všetky choroby. zriedené vodou. 5. 9. Liečia aj osýpky a ružu. Užívať ich ireba najmä pred spánkom. dokonca aj pásomnice. a to tak. Otvárajú zlatú žilu (hemoroldy). pomaly jednu za druhou. aj chrasty v nose alebo inde na tele. 18. Odstraňujú nádory a bolesti. V posledných 14 dňoch tehotenstva treba užívať zavčasu ráno a večer po jednej polievkovej lyžici kvapiek. Zakrátko zmiznú bolesti. Ak si nezaťažil organizmus inými liekmi. chorému bude čoskoro lepšie. Keď kiahne usýchajú. 20. alebo navlhčime boliaci zub plálenkom. pečeň sa ochladzuje a mierni všetky bolesti žalúdka a vnútornosti. Kvapky sú veľmi účinné a opäť vracajú stratený sluch. Keď je natoľko zapálené alebo boľavé hrdlo. 14. 13.3. 28. Aby ľahšie vyšla placenta. pôsobia proti závratom a nevoľnosti. 29. bradavice a popraskané ruky. 24. Čoskoro pocítime úľavu. Bolesf sa strati a hnisame prestane. Kvapky liečia aj rakovinu. Liečia ochrnutie. čim sa zlatá žila zmäkčuje. Pri kolikách užívame Íri polievkové lyžice. 19. všetko vymyjeme bielym vinom a priložíme plátenko navlhčené v kvapkách. alebo rastie na nich živé mäso. Ak trpíme na žalúdočné kŕče. užívame ráno. Ak má niekto horúčku. upravujú chuť do Jedenia a trávenie. 4. keď ich často a dobre navlhčujeme. Keď žena stratila pravidelné mesačné krvácanie. kvapky ulisujú. že ich pomaly púšťame dolu hrdlom. keď užívame Irlkrát denne polievkovú lyžicu kvapiek a na opuchnutú pečeň dávame obklady. Použitím tohto prostriedku sa zaháňa aj tichý zrádnlk (kŕče). napomáhajú pôrod. čo bolo prisilné. Utišujú zápaly a liečia hltan. alebo je prisilné. hoja živé mäso a rany. Po užiti kvapiek sa rozptýlia vetry v tele. Zaháňajú detské kiahne. 15. Slúžia deťom I dospelým na vyháňanie črevných parazitov. Ťažkosti pri žltačke čoskoro prejdú. takže časom prestane. dáme mu za polievkovú lyžicu kvapiek a chorý precitne. čo prislabé. Ak niekto omdlel. len treba kvapky dávkovať podľa veku. alebo bodné. . 21. Pn vodnatieľke užívame šesť týždňov zavčasu ráno a večer po jednej plnej polievkové) lyžici kvapiek v bielom víne. že nevieme jesť. bez ďalšej kúry odvádzajú hypochondrické tekutiny z tela. pulz sa znormalizuje a nech bola horúčka čo aká vysoká. Po mlieku sa kvapky nemajú užívať. vtedy nezostanú žiadne jazvy. podáva sa jej tri dni zavčasu ráno plná polievková lyžica kvapiek v červenom vine. Ak sú v tele diery. 8. liečia obličky. 23. vyrovnávajú. odstráni sa aj zápal a hnis a vyliečia sa aj zastarané rany. Pomáhajú pri bolestiach žlčníka. priviažeme na pupok a stále udržiavame vlhkú. je rozpálený alebo má zimnicu a je celkom slabý. 17. Treba uživať zavčas rána a navečer po jednej polievkovej lyžici kvapiek a na noc si prikladať obklady. To. Pľuzgiere na jazyku alebo Iné poškodenia natreté týmito kvapkami sa v krátkom čase vyliečia. pri záchvate užívame jednu polievkovú lyžicu. podáva sa šestonedieľke každé dve hodiny jedna plná lyžička. 26. 31.

osviežujú nervy a krv. dokonca aj hnisavé pľuzgiere bez stopy zmiznú. keď ich bude užívať určitý čas vždy ráno. Pri zhubných (rakovinových) chorobách 2 až 3 polievkové lyžice denne nasledujúcim spôsobom: i polievková lyžica sa zriedl % litra bylinného čaju. Opilec ihneď vytriezvie. 38. 43. Ak sa predsa urobia svrbiace vyrážky.sa nemusia vopred bezpodmienečne vyčistiť. vrátia mu stratenú chuť do jedenia. môžeme ho ponechať aj na noc Keď obklad odstránime. vytvárajú novú a podporujú krvný obeh 39. Liečia omrznuté ruky a nohy. alebo masti. Ak niekomu nechutí jesť. aj keď sa zdali nevyliečiteľné. 33 Kvapky odstránia väetky jazvy. horúce) vody. 36. Zbavujú reumatických bolesti rúk a nôh. Ak to pacient znáša. Čo najčastejšie. Či. keď ich užívame ráno a večer a prikladáme na boľavé miesta navlhčené plátenko. Pri nespavosti nervového pôvodu treba priložiť plátenko navlhčené v zriedených kvapkách na srdce. Či už sú od nárazu. Ten. alebo neboli aspoň základom |ej liečenia. alebo aj keby boli staré. pretože liečia a ničia všetky jedy. Poslúžia proti hrčiam a ákvrném. jedna časť sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po jedle. kvapky sa užívajú vnútorne. Ak je niekto chudokrvný. 45. najmä v noci. aj zastarané. lebo posilňujú telo. Liečia aj uhryznutie besným psom a inými zvieratami. 40. treba obklady nechať pôsobiť kratší čas. Skrátka. alebo ich prikladať s prestávkami. 35. Dôležité upozornenie: Všetky uvedené množstvá kvapiek treba rietíiť bylinným čajom alebo vodou. Rany vyliečené kvapkami nezanechajú žiadne jazvy. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pokožku namas­ tiť. Možno právom povedať. že takmer niet choroby. čo sú v hrdle. alebo sa dajú bezbolestne vylúpnuí. 46. navlhči sa švédskym horkým a pnloží na postihnuté miesto. 37. kvapky mu vrátia stratenú farbu. 34. Iba potom ovinieme šatkou alebo obväzom Obklad necháme pôsobiť podľa druhu choroby dve až štyri hodiny. treba prikladať navlhčené piatenko. Na ranu prikladáme navlhčené plátenko. keď užije dve polievkové lyžice kvapiek. aby sa nezašpinila bielizeň. Alergickým osobám nedáme na choré miesto igelit. zbavujú všetkých chorôb. nech užije pred spaním tieto kvapky. Po troch dňoch samy odpadnú. Vyliečia všeiky popáleniny. kvapky. odstránia sa zápaly. Na to priložíme igelit. nepotrebuje nijaký iný liek. keď sa usilovne navlhčujú. SPÔSOB POUŽITIA Vnútorne: ProtilakUcky (preventívne) sa užíva podľa údajov v Starom rukopise vždy ráno a večer jedna čajová lyžička zriedených kvapiek. tvár mladá a pekná. lebo liečia morové vredy a kŕče. Počas epidémie moru a iných nákazlivých chorôb ich treba užívať viac ráz za deň. rozdelí sa napoly. obyčajné rany i rezné rany. Obklady: 60 . alebo úderu. pn ktorej by švédske byliny nepomohli. pokožku napudrujeme. kto pravidelne užíva zavčasu ráno a navečer tieto kvapky. dokonca aj tie. Na kurie oká treba prikladať navlhčenú vatu a udržiavať boľavo miesta vždy vlhké. Z predchádzajúcich bodov Starého rukopisu jasne vidieť nezvyčajnú liečivú silu tejto zmesi bylín. Prečisťujú krv. Vyliečia všeiky fistuly. odstraňujú t rosenie rúk a nôh. Ak sa napriek tomu citlivým osobám pokožka podráždi. Kto nemôže v noci dobre spávať. len ho obviažme šatkou. dokonca aj otvorené rany. 42. 41. Pri nevoľnosti každého druhu tri čajové lyžičky. ktoré vopred natrieme bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Telo zostáva pružné. 44. Keď budeme často prikladať navlhčené plátenko rany sa v krátkom čase zahoja. Podľa veľkosti ošetrovaného miesta sa vezme menší alebo väčší kus vaty. Nevytvoria sa pľuzgiera. ak ich nimi asi 40 ráz navlhčime. treba použiť nechtlkovú masť. i2 od ohňa.

ktorý má neobyčajné výsledky. že som začala piť víno na srdce a dosiahla som neuveriteľné výsledky. tn alebo viac polievkových lyžíc za deň a všetko pichanie na srdci (či už ovplyvnené zmenami počasia. ktorý využíva prírodné liečivé prostriedky a žije v Kosinici pri Bodamskom jazere. Praktický lekár doktor Hertzkä. či červené. R E C E P T NA V f N O NA S R D C E Do 1 litra prírodného vína dáme 10 čerstvých petržlenových stoniek aj s listami. aké víno použiješ. dal preveriť údaje z jej videní a cirkevne uznal jej charizmu. že všetky spisy.1179). Už sa necítim slabá. vydanej vo Vydavateľstve Christiana v Steine nad Rýnom vo Švajčiarsku. Abatiša Híídegarda z Bingenu žila pred 800 rokmi (1098 ." 61 . že ma mnohí nabádali. ktorá sa vo fľašiach vytvára. nemohla som sa na to odhodlať. Recept Velkého švédskeho horkého zaradil do knižky prvý vydavatef bez toho. že sa s tým musím zmieriť. pretože si nemôžeš uškodiť. peni sal). z ktorého vám tu zacitujem: „Oznamujem vám. možno ťa dokonca vylieči. ho vo svojej lekárskej praxi využíva v širokom rozsahu. Len nebuď malicherný alebo úzkostlivý. Sama som poskytla tento recept niekoľkým ľuďom a výsledok bol prekvapujúci. Horúce víno na srdce scedíme a hnetf plníme do fliaš. neškodí a môže sa piť.Napriek tomu. januára 1980 dostala som zo salzburskeho kraja list od jednej panej. Po 800 rokoch moderna lekárska veda uznala Jej poznatky z medicíny za správne. nám sprostredkoval niektoré Hildegardine recepty vo svojej knižočke Tak lieči Boh. ktorá by nemala chýbať ani v jednej kresťanskej domácnosti. So heilt Gott (Tak IlecI Boh). Či bude medom sladiť. Ako tzv. Viac mi nemôžu pomôcť. VÍNO NA SRDCE V knižke doktora Gotttrieda Hertzku.VEĽKÉ ŠVÉDSKE HORKÉ ." Dna 21. Len si pokojne var to svoje petržlenovo . No aj s Velkým švédskym horkým som zaznamenala úspechy. ktoré sme vyplácht! troškou silného liehu. Postup však musíš dodržať. Pred desiatimi rokmi som bola operovaná. uži jednu. Recept Víno na srdce má skvelé účinky na všetky slabosti srdca a na skutočné ochorenie srdca a doktor Hertzka. lebo všetky uvedené liečebné výsledky som dosiahla Malým švédskym horkým. ktoré kedy napísala. pri pravých bolestiach srdca ti bude velkou pomocou toto petržlenovo-medové víno na srdce. ako sám uvádza. bol uvedený skvelý recept pre chorých na srdce. Med sa pridáva až po prvom zovretí a musí sa tiež povariť. K tomu receptu dodávam len to. Povedali ml. že každý nech sa rozhodne. Na konci svojho životného diela výslovne dosvjedca a objasňuje. zomrela teda vo veku 81 rokov. no musí byt prírodné. aby ma bol o tom upovedomil. a prelo budem mať vždy bolesti. alebo nie. že mám slabé srdce. aby som do tejto knižky zaradila aj zloženie Velkóho švédskeho horkého. Na slabom plameni všetko 10 minút povaríme (pozor. Doktor Hertzka hovorí: „Nezálež! na tom. ale aj pri skutočných slabostiach. mystičke sa jej pri plnom vedomí zjavovala pred očami akási nebeská televízna obrazovka. pochádzajú z týchto nebeských obrazov a slov. všetky uvedené choroby a opísané lieky jej zjavil Boh. Ale vďaka vinu na srdce sa moje ťažkosti po dvojmesačnom užívaní rozplynuli. Dobre uzavrieme! Usadenina. Z varenia si starosti nerob. alebo rozčúlením) akoby ti odvialo. dve. To znamená. Víno na srdce spôsobilo citeľné zlepšenie a) pri angíne pectorls. No nielen pri ľahkých začiatočných bolestiach srdca. Potom pridáme 300 g pravého včelieho medu a ďalšie 4 minúty varíme na miernom ohni. Pápež Eugen III. áno.medové víno na srdcel" Doktor Hertzka ďalej rozvádza: „Ak raz pocítiš svoje srdce. alebo biele. pridáme jednu alebo dve polievkové lyžice vínneho octu.

zaparíme a krátko vylúhujeme. ale len málo) Dlvozel (kvety . Doplnia naše zimné večera a vy si budete spomínať na krásne letné chvíle strávené vo voľnej Božej prírode. potom zbierame vo všetkých ročných obdobiach. listy. stonky. trhaf za slnečného počasia) Rumanček {trhaf za slnečného počasia) Kozia brada (kvety) Nechtík (kvety) Lipkavec marlnkový (kvety. listy . 62 . všetky druhy (kvety a listy) Pľúcnik (kvety) Kysllčka (kvety) Zádusnlk. aromatických a chulných čajov. stonky a listy) Medovka (kvety. čim nás príroda postupne požehnáva a obdarúva: Podbeľ (kvety. stonky. neskôr listy) Sedmo kráska Lipa (kvety. stonky a listy) Jahoda (listy): ostružina černicové (výhonky): malina (výhonky) Baza (výhonky.aj bez kvetov) Mäta (kvety.aj bez kvetov) Rebríček (Irhaf za slnečného počasia.len ako korenie (súkvetie-paprasleny) Pŕhľava (prvé mladé výhonky na jar) Alchemllka (kvety a listy) Veronika (kvety.Z N A M E N I T Á ČAJOVÁ ZMES PRE RODINU Zbieraf začneme včasné zjari prvé kvety podbeľa. stonky) Ruía vo všetkých farbách (len biologicky hnojená!) Byliny sa dobre usušia a neskoro na jesert sa z nich robia zmesi vynikajúcich. neskôr listy) Prvosienka (okolfky kvetov) Fialka. verml málo . Na jednu šálku (1/4 litra vody) dávame vrchovato čajovú lyžičku bylinnej zmesi. listy .trhaf za slnečného počasia) Lubovmk (kvety .trhaf za slnečného počasia) Pamajorón (kvety a listy) Vhbovka (kvety a listy) Smrek (celkom mladé výhonky) Lipkavec syridlový (kvety. užitočných.

ARTRÓZA. Nuž priniesla som listy boľševníka. Môžeme si ju ľahko pripraviť aj sami. Pri zápaloch klbov sa používajú parné obklady z prasličky (pozri str. Spôsob použitia. Na kúpeľ treba plnú hrsť dúšky materinej. potom nalejeme do fliaš. zavesíme a vysušime. Polovica čajovej lyžičky tohto prášku sa dá na noc do 1/4 litra vody a cez deň sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. 19) zmierňuje bolesti. Všetky bolestí v kolene sa stratili. Cez deň treba vypiť štyri šálky pŕhľavového čaju pripraveného rovnako dlhým lúhovanlm pŕhľavy. prekl. nemôže sa prikladať na poranené miesta. Ľanové vrecko naplníme 100 až 150 g uvedenej byliny. 33}. teplé sa priložia na bolestivý kĺb a ovinú šatkou. Vykopeme ho v októbri. Na lúkách a na medziach vyniká mohutným vzrastom. najlepšie v kávovom mlynčeku alebo v mlynčeku na mak či strúhanku. str. Vyskytuje sa aj vo svetlých. a tie zaúčinkovali od prvého dňa. Lepšie znášať bolesti nám pomôže aj natieranie klbov esenciou z kostihoja. Štrnásť dni som jej prikladala kapustové listy. Boľsevnik nájdeme na všetkých medziach. Rastlina má veľké okollkaté kvety so zeleným alebo jasnoružovým nádychom. často mnoho rokov. aj deformácie sa napravia v priebehu jedného alebo dvoch rokov. kefou umyjeme. prikladáme na štyri hodiny obklady zo Švédskeho horkého. Veľmi pomáha aj Ôaj z podzemku kosatca žltého. pozn. ktoré sa neskôr strácajú. 63 . ARTRITÍDA. KOXARTRÓZA (chorobyklbov) Predložené návody slúžia pri zápaloch klbov. Na miesta. ktorú lúhujeme pol minúty. Tieto ochorenia sa dajú liečiť. bolesti sa pomaly stratia. Preto som obklady priložila ešte nasledujúcu noc a na našu radosť opuchlina zmizla (boľsevnik je jedovatá rastlina. aby nevznikli vyrážky. Našej 93-ročneJ starej mame odrazu opuchlo ľavé koleno a začalo ju veľmi bolieť. Chorí. Hoci inak bola veľmi pohyblivá.RADY PRI LIEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB A M P U T Á C I A (fantómové bolesti amputačných kýpfovj Ešte dlho po amputácii. rozvaľkala na doske a priložila cez noc na choré koleno. kde sa objavia bolesti. Touto tekutinou natierame kýpeť po amputácii. zohriať a použiť na dva rfalšie kúpele. na druhý deň sa zohreje. Z týchto Štyroch šálok sa do Íroch pridá po jednej polievkovej lyžici švédskeho horkého a rozdelia sa tak. Okrem kapustových a kelových listov úprimne odporúčam predovšetkým obklady z listov boľsevnlka borsfcového. Rovnako dobre pôsob) cibuľová esencia. ktoré sa prežehlia horúcou žehličkou. Skúsenosť ukájala. Odporúča sa prikladať na noc tymlanové alebo plavúnové vankúšiky.J. Zlepšenie nastáva aj po obkladoch z kelových alebo kapustových listov. Nasledujúci deň už starká mohla chodiť. sa vyskytujú silné fantómové bolesti. Kýpte treba tnkrát do týždňa kúpať v dúékovom (tymianovom) kúpeli (prvý kúpeľ sa môže ešte dva razy zohriať). ich v pomerne krátkom čase odložia Na to treba pif ráno pol hodiny pred raňajkami a vefier pol hodiny pred večerou šálku záparu z prasličky. Bolesti síce trošku povolili. či už v kolenách. kúpeme sa 20 minút. deformáciách klbov a ich opotrebovaní. že kasa 2 kostihoja (pozn heslo Kostihoj. Len opuch bol ešte viditeľný. Nesmieme zabudnúť: pokožku treba predtým natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou a po obkladoch napudrovať. 10 dní necháme na slnečnom alebo teplom mieste. Veľmi odporúčam urobiť si raz mesačne prasllčkový sedací kúpeľ zo 100 g byliny. ale chodiť nemohla. musela si zobrať na pomoc palicu. Naša 94-ročná starká ďalej chodí bez palice. vlhkých a zmiešaných lesoch i v lužných lesoch. zalejeme 38 až 40 % obilnou pálenkou. no ani s ňou nevládala chodiť. kopcoch a lúkách. kiori chodia s bariami čí palicami. Fľašu naplníme po hrdlo na kolieska nakrájanou cibuľou. Vodou na kúpanie možno ešte dva razy zaliať byliny. Suchý koreň sa zometie na prášok. ktorú možno dostať v homeopatických lekárňach. Na noc sa bylina dá do studenej vody. že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol po jedle. Listy som umyla. alebo v Iných kfboch.

Usty sa majú zbierať pred dozrievaním plodov. Je dokázané. „Cukrovka sa dosť rýchlo vylieči týmito rasllinami: 3 diely kuklfka mestského. 4 polievkové lyžice listov z brusnice čučoriedkovej (trhať pred dozretím plodov!) sa dajú do 2 litrov studenej vody a napoly sa uvaria. treba ju odrezať až pri koreni. Pracujem teraz v dome dôchodcov a mnohým starým ľuďom som liečivými rastlinami pomohla. ktoré trvajú dva dni. Starým dobrým prostriedkom je surové šťava z kapusty. Vetvičky a listy sa nadrobno porežú. Cukrovkári by mali skoro zjari denne jedávať tento šalát na obed i na večeru. Príjemnejšia a krehkejšia je púpava so žltou šťavou. dvakrát denne si pichať inzulínové injekcie a už od detstva stáť jednou nohou v hrobe. Aj imelo má veľmi dobrý vplyv na brušnú slinivku. preto sa tieto 64 . Aj pŕhľava má dobrý vplyv na brušnú slinivku. držať prísnu diétu. Po niekoľkých týždňoch užívania sa prejde na dve šálky a o niečo neskôr už len na jednu. umyjeme ju a iba potom odstránime kvet. Pri zbieraní zistime. Včasné zjari. Imelo je liečivé od začiatku októbra do začiatku decembra a v marci a apríli. lo znamená šesť dúškov za doň. Ak sa zbierajú v pravý čas. takže keď sa pravidelne užíva.sa na prípravu Čaju nesmú používať. Stonka chutí spočiatku horkasto. ale trpí ňou aj veľa detí.Jedna rehoľná sestra piše: „V apríli som vás prosila o radu. že pred dozrievaním plodov listy čučoriedky obsahujú myrtilfn. V tých mesiacoch ho aj treba zbierať. Nemohla som pre bolesti v noci spávaf. ako aj každodenné požívanie čerstvej mrkvy. pomáha aj pri cukrovke. ba môže ju aj vyliečiť. za deň treba vypiť 1. sú klinicky vyskúšaným prostriedkom proti cukrovke. Najliečivejsle. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kíinzle hovorí. Príčinou ochorenia je nadmerné a nezdravé stravovanie ľudí. že som po pol roku nemala v kĺboch žiadne bolesti a operácia už nie je potrebná. treba urobiť v kúre prestávku a prejsť na zeleninu. Jednu čajovú lyžičku puškvorcového koreňa zalejeme na noc studenou vodou. Lekársky dozor je v každom prípade nevyhnutný." CUKROVKA (diabetes) Cukrovka sa dnes tak rozšírila. najmä deti. Imelo sa dáva na noc do studenej vody. Znamená to. teda dostanú cukrovku. keď sa na lúkách a poliach objavuje púpava. no aj cibuľa a cesnak nakrájané na chlieb pomáhajú znižovať hladinu cukru. že je spolu s Infarktom srdca a rakovinou jednou z najrozšírenejších chorôb. Trháme celú stonku aj s kvetom. Napnek tejto vynikajúcej vlastnosti listov brusnice čučoriedkovej nesmie liečenie ostať bez lekárskej kontroly. scedíme a pijeme po dúšku pred a po každom jedle. a tým sa dá likvidovať príčina cukrovky. Keď zjeme 10 až 15 stoniek denne. Kôš s chlebom treba postaviť vyššie a nadmernú stravu obmedziť. a ten nielen zníži vylučovanie cukru. Teda nielen dospelí sú chorí na cukrovku. Uečivó účinky brusnice čučoriedkovej (čučoriedky) závisia od správneho zberu. Na zníženie obsahu cukru v krvi možno odporučiť aj zeler.5 až 2 litre. V tomto prípade používame prhľavový extrakt. ráno trošku prihrejeme. Aj naše preslávené švédske horké priaznivo ovplyvňuje brušnú slinivku. ktoré ochorejú na brušnú silnivku. že sa musia obmedzovať v detských hrách.pabobule . Vera dnešných chorôb dokazuje. Takisto znižuje obsah cukru v krvi. Keďže puškvorcový koreň vylieči brušnú slinivku zo všetkých chorôb. chodia ľudia s takými veľkými nákupmi. 3 diely nátrznika zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov." Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi. Tu je ďalší ľudový prostriedok. ktoíým sa dá brušná slinivka povzbudiť. Každý chorý na cukrovku sa bude prijemne cítiť aj po týchto šiestich dúškoch. Baza patri k najstarším ľudovým liekom. dobre umyť a pripraviť z nej šalát. Cukrovkárom sa odporúča aj čaj z výhonkov a listov bazy. Biele plody . Pije sa trikrát donne jedna šálka. Na vašu radu som denne pila 4 šálky čerstvého pŕhľavového čaju s tromi čajovými lyžičkami a jednou polievkovou lyžicou švédskeho horkého. že blahobyt na nás v žiadnom prípade nevplýva dobre. ktorý dostať v homeopatických lekárňach a v drogériách. Spočiatku sa dávajú tri šálky studenej vody a tri vrchovaté čajové lyžičky tmela. Musím vám s radosťou oznámiť. Rada by som upozornila všetkých cukrovkárov na prostriedok. ale aj na jedli a na ovocných stromoch. je na dubových a topoľových stromoch. že by nasýtili celý regiment. ale môže chorobu úplne vyliečiť Myrtilín z čučoriedkových listov sa právom nazýva „rastlinný inzulín". nadišiel čas pre každého chorého zbaviť sa počas štvortýždňovej kúry cukru. zaparí sa a nechá tn minúty postáť. Keď sa včasné zjari objaví prvá zelenina. po 1 diele listov ostružiny černicovej a brusnica čučoriedkovej. môžeme docieliť totálne zníženie hladiny cukru. táto chuť sa postupom Času stráca. že z jednej tečie trévovozelená šťava a z druhej žltá. cukrovka sa ani nemôže vyvinúť. Pred veľkými svialkami. Keď je púpava v apríli a májt v plnom kvete.

ktorý má tiež čierny koreň. Na lekárskej kontrole zistili. Aj vylisovaná šťava z čerstvých uhoriek znižuje obsah hladiny cukru v krvi. Ak treba v prípade neúspechu podstúpiť novú kúru. Nadrobno nakrájaný . Č R E V N É P A R A Z I T Y (helminty) Odpradávna platia semená tekvice . 80 až 100 jadier sa na štyri razy dôkladne požuje a po pol hodine sa vypije pol polievkovej lyžice riclnového oleja. Jednu čajovú lyžičku semien zaparíme 1/4 litrom vriacej vody a necháme tri minúty lúhovaf. zalejú 1 litrom ražovice a 10 až 14 dni sa nechajú stáf.za najlepší prostriedok proti črevným červom. Aj pri pásomnlcovej kúre sú tekvicové Jadrá najlepšie. ■ Aj por |e vhodný pre ľudí chorých na cukrovku. preto sa tiež odporúčaHadomor (čierny koreň) je takisto významná diétna zelenina. Riadila sa presne mojimi návodmi. Pri prednáške sa táto pani prihlásila a povedala: . Takto si pripravíme mimoriadne chutný nápoj: 500 g póru nadrobno pokrájame až po zelené končeky a zalejeme 0. Istý praktický lekár z Horného Rakúska pomohol chorej na cukrovku týmto receptom: 3 veľké cesnakové hlávky sa rozmliaidia. nevzniknú žiadne ťažkosti.kvapky odporúčajú pri cukrovke.. Môžu sa trikrát denne užívať po jednej čajovej lyžičke s malým množstvom bylinného čaju. Asi po hodine sa vypije malá lyžička ricfnového oleja.Caj z kvetov a stonky čakanky sa používa s veľmi dobrými výsledkami pn tučnota. Známa z Gundetlingu v Bavorsku ml píše: „Môj dobrý známy bol dlhé roky chorý na cukrovku a denne dostával injekcie. Každý deň pred raňajkami treba vypiť jednu čajovú lyžičku. podobne ako šalät z envldie. keď chorý presne dodržiava predpísanú diétu na cukrovku. dospelému 20 až 30 jadier.7 litrom bieleho vina. aby som jej pomohla. Zakryjeme a necháme 24 hodín stáf. Pravdaže. V apríli 1977 mt telefonovala jedna pani z Viedne a povedala. a to raz mesačne. Hadomor sa na kuchynské potreby pestuje v zeleninových záhradkách a nie je totožný s kostihojom. samozrejme. Dodržiavala som rady pani Trebenovej a od augusta mám normálnu hladinu cukru. ktorú treba veľmi dobre požuť. ktoré znižujú cukor v krvi.jej jadrá . Musí na nich bezpodmienečne zostať šupka. že je už tridsať rokov chorá na cukrovku. že mu hodnota cukru klesla na 130. Pre svoj malý obsah uhľovodíkov je špargľa aj hadomor najvhodnejším diétnym jedlom pre cukrovkárov. Vylúhovaný pór si dáme na chlieb a zjeme. Dodržiava sa prísna diéta. Začiatkom augusta mi s radosťou oznámila." Poslucháči ju odmenili búrlivým potleskom. ČKANIE Príjemným a rýchle pôsobiacim prostriedkom proti čkaniu je nesladený Čaj z kdprových semien. dáme mu 10 až 15 jadier. aby používala uvedené rastliny. ale aj užívanie chrenu a cibule. Na obed sa odporúča ako šalát. Scedíme. Pridržiaval sa rád z mojej knižky. Koncom septembra 1977 som mala na hasenleitenskej fare vo Viedni prednášku.sa denne môže s chlebom jesť na večeru. Poradila som jej. Dobre sa umyje. podobne ako špargľa. Koreň čakanky možno odporučiť cukrovkárom ako najlepšiu diétnu zeleninu. Lekára prekvapil pokles hladiny cukru. že pri lekárskej kontrole jej zistili normálnu hladinu cukru. Použitie všetkých týchto liečivých rastl In a diétnej zeleniny je. Pre veľkolepé hĺbkové pôsobenie švédskeho horkého na organizmus možno odporúčať Štvorho­ dinové obklady na brušnú slinivku. dajú do litrovej frase." Inžinier z Viedne mal hodnutu cukru 280. aby sa trošku zmiernila horká chuť. Proti Škrkavkám pomáha starý domáci prostriedok: mrkva a cvikla. úspešné len vtedy.Bola som tridsať rokov chorá na cukrovku. Ketf má dieťa hlísty. pod lekárskou kontrolou. Denne pijeme dve šálky tohto zaparu. nalejeme do fľaše a pijeme ráno a večer po dúškoch.až na lupienky . Prosila ma. Cesnak povarený v mlieku pomáha veľmi rýchlo. . Vypudenie škrkaviek napomáha nielen surová stáva z kapusty. Podľa vašej knihy začal užívať čaje z bylín. Obe možno podávať dobre omastenô a posypané strúhankou.

Muž ma nahováral na operáciu. ktoré som za týchto dvadsaťosem rokov vytrpela. Včasné zjari som si priniesla z prírody prvú Čerstvú pŕhľavu a začala som piť denne tri šálky pŕh lávového čaju. veľmi rýchlo vyháňajú obličkový a mechúrový piesok a kamene. no ja som na ňu nešla.). ktorá sa pripravuje podobne ako nechtlková masť (pozri heslo Nechtík lekársky). Urobíme si sedací kúpeľ z prasličky.pozn. Dospelým dávame 100 g na jeden sedací kúpeľ. názov .nem. urobí sa Im nevoľno a stratia chuť do jedla. kúpele možno robiť aj desaťročným. ako kúpeľmi vyliečiť fimozu deti. FI M O Z A (stiahnutie predkožky na mužskom úde) Podľa doktora Di'ka Arntzena. pn ktorých sa súčasne užíva teplý prasllčkový čaj. Do detského kúpeľa. Na 1/2 litra vody sa dajú dve kopcovité lyžičky bylín. Na jeden detský kúpeľ treba plnú hrsť slezu. že ml odporučil surovú stravu a dýchacie cvičenia . piesok v mochúri) Esenciu z pŕhľavy používanú v homeopatii môžeme len úprimne odporúčať. Príslušné návody na použitie sú priložené. že pakost smradľavý. stavlkrv vtáčí a Šalviu. berlínskeho lekára. V starých zelínkárskych knihách nájdeme zmienku. teda asi na 50 až 70 litrov. na noc priložíme zaparenú prasličku (pozri heslo Praslička a Spôsob použitia). Ďasna možno čajom pomocu mäkkej zubnej kefky aj masírovať. Začnú vracať. lebo podľa mienky pána profesora bola veľmi chúlostivá. K A M E N E (obličkové kamene. lebo rovnako dobre pôsobí proti obličkovým kameňom. bez cukru. Pre starších mužov už táto metóda neplatí. Preto namiesto medvedice možno použiť listy primitívnej sorty hrušky (Mostbirne . Úplný kúpeľ). vo veľmi ťažkých prípadoch jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého v zápare rumančeka. Ľudový liečiteľ ml zmiernil bolesti tým. Ústa sa viac ráz za tíen vypláchnu vlažným čajom. alchemllku. zmiešané v rovnakom pomere. FISTULY ■ Vnútorne užívame trikrát denne jednu čajovú lyžičku. ktorá je dobrou náhradou. sedacie kúpele z prasličky. Tinktúry a esencie). Pripravíme ho studeným nálevom (maceráciou) cez noc. prasličky a p y šteká obyčajného v rovnakorr pomere. Cez noc sa vylúhujú v studenej vode. fialka voňavá a medvedica lekárska (rastie medzi brusnicami) veľmi rýchlo a spoľahlivo odstránia obílčkovó kamene.Ď A S N O (choroby ďasna a uvoľňovanie zubov) Odporúča sa použivaf tieto byliny: dubovú kôru. no treba ju používať zriedenú. 66 . Ráno sa výluh prihreje s naleje sa do termosky vypláchnutej horúcou vodou. existuje metóda. Takto uchránime mnoho chlapcov pred operáciou. Presne po 14 dňoch sa mi fistula na Kcí zahojlla a už som viac nemala bolesti. po umytí potneme évedskym horkým. Pre vysoký obsah trieslovín niektorí ľudia medvedicu neznášajú. Veľký význam má aj natieranie esenciou z rebríčka a z kostihoja (pozri Všeobecnú časť. vždy s jednou čajovou lyžičkou švédskeho horkého." CHRBTICA (poranená) Mimoriadne úspešne tu pomáha masť z llpkavca. Istá päťdesiatjedenročná pani z Bavorska mala dvadsaťosem rokov fistulu na lici na jarmovej kosti. Povedala ml: „Neviem opísať bolesti. Masť vtierame hore-dolu pozdĺž chrbtice. Túto esenciu dostaneme v lekárňach a v drogériách (v Rakúsku). Najpriazrivejší vek je od Štyroch do siedmich rokov. no viac ako desaf kúpeľov nemá žiadny význam. ako aj úplné kúpele z dúšky a rebríčka (pozri Všeobecnú časť. sa dá 10 až 20 ml 10 % roztoku kólia sulfurata (najlepšie čerstvého) pripraveného v lekárni a pri kúpaní sa predkožka zľahka zaťahuje dozadu. alebo priložíme ním navlhčenú vatu. Treba robiť Jeden až dva kúpele do týždňa Často sa úspech dosiahne už po štvrtom kúpeli. Úspech možno dosiahnuť aj kúpeľmi zo slezu nebadaného. prekl.no nevyliečila som sa. 2vonka umývame postihnuté miesto odvarom zmesi zadusnika brečtanov!toho. Ako som už uviedla v odseku o prasličke.

20 g vstavača mužského. Zloženie zmesi }e takéto: po 20 g listov Jaseňa. Do dvoch dávok sa pridá vždy pol lyžičky zomletých semien senovky gréckej. Žlčníkové kamene na rukoväti noža sa bez stopy rozpustili vo vlhkej reďkvovej mase. ako aj proti žlčníkovým kameňom. Caj sa môže užívať. Šesťtýždňová kúra šťavou z čiernej reďkvi doteraz vždy pomohla. preto sa uchováva v termoske. KRVÁCANIE (menštruačné krvácanie) Pri silnom menštruačnom krvácaní sa pije ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami zapar z týchto bylín. Počas dňa užívame každú hodinu polievkovú lyžicu. 25 g kvetu arniky. Použije sa 200 g bylín. prišla návšteva. vracanie. ukáže táto príhoda. Tekutina sa má užívať teplá. po troch týždňoch opäť zídeme na 100 g. nenastávajú žiadne vedľajšie ťažkosti a účinok bylín trvá niekoľko rokov. Na jednu šálku sa dáva jedna vrchovatá čajová lyžička bylín. k. Denne sa pijú tri šálky čaju. postavia sa na 14 dni na slnečné alebo teplé miesto. kapsičky a brezových listov.Žlto kvitnúci repík lekársky. na nezastavaných miestach. Kedže máme v Božej lekárni mnoho byliniek. Položila nôž k reďkvám do misky a venovala sa hosťovi. Nenadarmo ho ľud nazýva „všeliekom". ak nešlo o veľmi zriedkavé prípady. sedacie kúpele treba robiť každých 14 dni (pozri Všeobecnú časť. Boli malé aj veľké a rada ich každému ukazovala. Pri zápale žalúdka alebo čriev sa reďkvová šťava nemôže užívať. chmeľu obyčajného. nemusíme isf na operáciu. zaparí sa a nechá 3 minúty lúhovať. Manželka bývalého c. Vynikajúca čajová zmes je po 20 g repíka. aj keď sa krvácanie normalizuje. kúpeľ má trvať 20 minút. Reďkev treba odstaviť v odšťavovači. silné kŕče vyžarujúce spod pravých rebier k srdcu a sprevádzané veľkou nevoľnosťou. Na sedací kúpeľ treba 100 g bylín. brečtanu popínavého. mäty prlepornej a paliny pravej. necháme za studená lúhovať. 67 . KAMENE (žlčníkové kamene) Je zaujímavé. všetko sa dobre zmieša. Vtedy treba isf na operáciu. ihlice. na kopcoch alebo aj na medziach. prirodzene. Tu je Jedna veľmi dobrá čajová zmes. Ako sa však začudovala. Raz mesačne si treba urobiť úplný kúpeľ z rebríčka. Pretože pôsobenie bylín urýchľuje priaznivé liečenie. úbytok kostných látok) Dobré výsledky sa dosiahli zomletým alebo práškovým semenom senovky gréckej (tiež pri kostných nádoroch alebo pri zápale kostnej drene). Dáva sa 1 vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 litra vody. keď sa vrátila späť a vzala do ruky nôž. brehoch riek a ktorého kvety vytvárajú od júna do septembra zlatožltó klasové strapce. len zaparí a vylúhuje 1 minútu. rozdeleného na Štyri dávky. že na túto chorobu trpia častejšie ženy ako muži. to sú symptómy. Od podbrušia sa Šíri dobrý pocit. 20 g prvosienky Jarnej a 10 g plodov borievky. Caj sa. „kráľom všetkých bylín". odstavíme a necháme tri minúty lúhovať. Byliny sa dajú do 38 až 40 % obilnej alebo ovocnej pálenky. Okrem toho sa pripravia sedacie kúpele z čerstvých výhonkov smreka. Sedacie kúpele). Baz. Ako rýchlo rozpúšťa reďkvová šťava Žlčníkové kamene. Horké grganie. 25 g pľuzglerky Islandskej. Každú hodinu sa užíva 14 až 20 kvapiek v čaji z nižšie uvedených bylín. srdce nemá byť vo vode (voda na kúpeľ sa môže dvakrát prihrlať a znova použiť). 25 g medovky. Denne treba vypiť 2 Šálky čaju z rebríčka. nakoniec ich dala vsadiť do rukoväte noža. ľubovníka. Začneme ráno na lacno so 100 g šťavy a počas troch týždňov zvýšime postupne dávku až na 400 g. Na 1 liter jablčkovóho vina alebo muštu dáme tri polievkové lyžice bylín. potom privedieme do varu. rebríčka. šalvie a prasličky. keď práve Šúpala reďkev. repíka lekárskeho. generála v pevnosti Trient si dala vyoperovať žlčníkové kamene. nám dáva vynikajúci čaj proti obličkovému plesku a kameňom. rebríčka alebo dúšky. ktorá odstraňuje koliky a kamene: po 20 g bedrovníka väčšieho. KONČATINY (trasľavé) Na túto chorobu použijeme 50 g ľubovníka. 25 g rebríčka a 25 g šalvie. kvetov ľubovníka. teda asi osem alebo deväť ráz. K O S T I (choroby kostí. 50 g koreňa valeriány. ktorý rastie na lesných cestách. o nerozpusiné kamene. okrajoch lesov.

Treba sa ďalej vyhýbať všetkým druhom rybích konzerv. fazuľa. lá sa vyznačuje jedovatými. nasledujúci deň sa voda prihreje a vleje do dobre temperovanej vody kúpeľa. S tým sa spája mimoriadne silné svrbenie. Môj ošetrujúci lekár vtedy povedal. ktorú som jej navrhla. keď som po fažkom ochorení na týfus začala krvácať a nedalo sa to zastaviť. mušt. ktorá mala od krku hore veľmi hrubú a kožovitú pokožku. To znamená. všetky druhy kyselín. zaparíme. ktoré trvalo 14 i viac dni. čo veríme liečivým rastlinám z Božej lekárne. že nám Boh zosiela pomoc prostredníctvom mnohých v lese a na lúkách rozšírených rastlín. Z pokožky sa denne odlupuje množstvo šupin a sypú sa z nej pri každom pohybe. Kúpeľ má trvať 20 minút. rebríček a praslička. ktoré nervovo zaťažuje každého chorého. Každý dúšok telo Ihneď pnjme a spracuje. zrnkovú kávu. Tak sa dostal tento zaujímavý recept do mojich rúk. grapefruity. víno. Viac ako rok a pol som tmela na menštruačné krvácanie. kožovitou pokožkou. strukovinám. že ju po krk zaviazali do nylonového vrecka. Odvtedy som vyliečila mnohých ľudí trpiacich na lupienku. Bez prerušenia som pila čaj celých päť rokov. čo trpia na psoriázu. Pokožka trošku zmäkla a bolesti sa zmiernili. treba použivaf čerstvé byliny. L U P I E N K A (psoriáza) Zo všetkých kútov Rakúska a Nemecka prichádzajú a hľadajú pomoc tí. že to musíme skúsiť s bylinami. My. Čaj jej pomohol veľmi rýchlo a takisto aj mne. Okrem toho treba robiť z týchto bylín sedacie kúpele. Na 1/4 litra vody dáme vrchovatú čajovú lyžičku bylín. Ak je možné. kakao a včeli med. ktoré zbavia telo jedov. na noc sa dajú do studenej vody. ktoré chorá pečeň neznáša. Zakrátko jej opäť narástli vlasy a pokožku mala hladkú a bez škvŕn. z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľnú chorobu. jahody a ich šťavy. vieme. varená hovädzina. Zaparí sa a tri minúty lúhuje. Keď žena začala užívať zmes Čajov. čokoládu. chvalabohu. vlasy jej povypadávali a život sa jej stal nekonečným utrpením. Vedela. že okrem užívania bylín treba dodržiavať prísnu diétu na pečeň: zo stravy treba vylúčiť všetky salámy (okrem diétnej). Na kúpeľ Ich treba 100 g. Táto choroba vzniká funkčnou poruchou pečene. Pred rokmi som sa dopočula o 38-roČnej žene. Zmiešajú sa v rovnakom pomere. Byliny som užívala presne štyri týždne a mesačná pravidelnosť sa normalizovala. KRVÁCAVOSŤ (hemofília) Proti krvácavosti môžeme. Čajová zmes: lOgdubovejkôry 30 g vŕbovej kôry 40 g kozobrady lúčnej 20 g zemedymu lekárskeho 20 g orechových šúp 30glaslovičníka 50 g pŕhľavy 30 g veroniky 30 g nechtlka 20 g rebríčka Všetky byliny sa dobre zmiešajú. takisto Čiarne ríbezle. červeno ohraničenými Škvmamí. surové jabĺčka. 1 minútu vylúhujeme. kapslčka. pretože tvoria kyseliny. že takúto chorobu môže vyliečiť len diéta a krvästiace rastliny. šaláty prichutenó kyslou smotanou. 68 . údeným rybám. praskajú a spôsobujú človeku ťažké útrapy. pri druhom type sa pokožka pokryje šupinami podobnými rybím šupinám a tretí druh sa vyznačuje hrubou. V nemocnici jej chceli zmierniť bolesti tým. na ktorej sa trhliny večer prehlbujú. pomaranče. alchemllka. vyliečila sa za pol roka. hydina. Dovolené sú mliečne výrobky a jedlé z nich. Z tohto čaju sa denne po dúškoch vypije 1 1/2 až 2 litre. a dodržiavala diétu. gynekológa. No na jej utrpenie nebolo pomoci. na šálku sa dáva 1 vrchovalá čajová lyžička bylín. ako ocot. Mala nepredstaviteľne silno menštruačné krvácanie a už jej robili dva zásahy na klinike jej brata.Pred rokom ma prosila jedna mladá žena o tento recept. a všetkým druhom alkoholu. ako je hrach. Existujú rozličné druhy tejto mučivej choroby: takzvaná červená lupienka. Vodou na kúpeľ možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalšie dva sedacie kúpele. údené a bravčové mäso a z nich varené polievky. šošovica. no márne. Denne treba vypiť aspoň štyri šálky čaju rovnomerne rozdelené na celý deň. ľahké máso ako teľacie. konzervovanému masu. divina. citróny. ľahko stráviteľná zelenina a ako náhrada za čerstvé ovocie denne veľa jablkového kompótu. úspešne zakročiť týmito rastlinami: veronika. čerstvé alebo mrazené ryby.

Lekári mu väčšinou predpisovali cortison. vlasy. chlapec asi trištvrte roka. že istá mladá žena. že Martin je citlivý na všetky trávy. Lekár povedal: . Že po spánku od malička len túžil. V ďalšom pripade malo dievča od dvoch rokov znetvorenú celú tvár červenou tupienkou. boli aj vo Švajčiarsku. Červená lupienka jej skoro celkom zmizla. Od februára 1973 do júla 1978 bol desenzibilizovaný (to znamená. keď nebol týždne a mesiace chorý Neviete si predstaviť.na úplný kúpeľ dáme 200 g bylín. Matka povedala. si popíja v menšom množstve ďalej. hnisavé ruky. Keď som jej poradila spomínanú liečbu. srdce nemá byť vo vode). nedostal žiadnu infekciu. Niekoľko ráz bola viac týždňov v nemocnici. Uvedené liečebné postupy pomáhajú aj pri neurodermítis . kúpeľ má trvať 20 minút. Žena. Rok 1977/78 bol prvý rok. Začiatkom októbra sa začatá liečiť čajovou kúrou a diétou. V istej rodtne ochoreli na lupienku dve deti. krku a tvári . pef.Mamička. Istú rehoľnú sestru už tridsať rokov trápila lupienka.Buďte radi. ochorela na túto strašnú chorobu Lupienku dostala po žltačke a ja som predpokladala. takže chlapec nemohol urobiť bez bolesti ani krok. dlhé hodiny. Keď prvý raz zaspal.neurodermitíae (veľký ohraničený svrbiaci zápal kože). takže pokožka sa začala potiť a zmäkla. Podobne sa povodllo aj mlynárovi od Mainzu: Aj jemu odporúčaná procedúra vyliečila červenú lupienku. Diagnóza lekára znela: Neurodermilis. aby vypil svoju Iľašu čaju. čo nás neprekvapilo. že lupienka sa celkom stratila.otvorené rany. ktorá je rozšírená po celom tele. Zúfali rodičia skúšali všetko možné." 69 . Nejde nám to do hlavy. zo mňa odchádza veľmi veľa vody)' Raz po 14 dňoch som ho prišla do detskej izby zobudiť a on mi povedal: . Nič sa však nezlepšilo. že ju vyvolala funkčná porucha pečene. vyzdravela ani nie po štyroch týždňoch. ale máme. že ju až po krk dali do nylonového vreca. On už totiž ničomu neveril. pretože už vyskúšal toľko veci. len s najvyššou námahou vydržala osem hodín. Pred Vianocami mi oznámila. možno povedať. až si napokon musela nasadiť parochnu. ako sa mu pokožka vyliečila.' Testy ukázali. ktorú jej tam mohli poskytnúť. no choroba sa nezlepšila. Pokožka sa mu podstatne zlepšila. Liečenie napomáhajú a svrbenie miernia aj kúpele zo slezu a prasličky (rastliny sa zmiešajú v rovnakom pomere a cez noc sa nechajú lúhovať v studenej vode . bol už presvedčený. musel sa škrabať. Mladá žena bola celá pokrytá šupinami. V októbri 1972 som sa dozvedela.Telo treba denne natierať masťou z bravčového sadla. Spočiatku pil čaj s veľkým odporom. keď chcela ísť medzi ľudí. huby a prach a od toho dostáva vyrážky. ktoré si ona v lete s veľkou radosťou zbierala. aby dieťa zbavili hroznej choroby. nemohol zaspať. Už začiatkom decembra zmizla ťažká vyčerpanosť a únava. Jedinou úľavou. Tu je list z Mníchova: „V septembri 1977 som vás žiadala o radu ohľadne nášho 13-ročnóho syna Martina. že sa sial necitlivým). iné deti dostavajú po takej liečbe žalúdočné vredy. vytvárali sa na nej hlboké trhliny. Trinásť rokov sme s nim chodili od jedného detského lekára k druhému. Jeho prvé zistenie bolo: . Ani pokožka hlavy neostala ušetrená. Od januára 1978 je už bez obväzov a bavlnených rukavíc Teraz chodí do deviatej triedy jazykového gymnázia. Co nastalo po tej kúre. Svoj bylinkový čajik. že je to len slepé črevo. Pri každom pohybe sa z nej sypali šupiny. žľazy v slabinách opuchnuté ako hotubie vajíčka. bol dva mesiace v Davose. že mu čaje robia dobre. ale odkedy pije čaj. Lekári z nemocnice si nevedia vysvetliť.Mamička. Lekári hovorili o otrave krvi. aj do polnoci. Od intenzívnej liečby cortisonom dostal zápal slepého čreva. odšťavi sa čerstvý lastovičník a pripraví sa masf z 5 g šťavy lastovičnlka a 50 g bravčovej masti zo sadla. z dermatologickej kliniky k ľudovým liečiteľom. Tu a tam sa ešte poškriabe. Najhoršie bolo večné svrbenie. hnisavé ložiská od chodidiel po členky. ako začal prekvitať) Od roku 1978 chodi takmer po štyroch rokoch opäť na hodiny telocviku a je veľmi šťastný. Napokon dcéru vyliečili bylinami. opáť malo normálnu tvár. Ustavične jej vypadávali vlasy. ktorá skoro do polnoci šila pre deti a cez deň pomáhala manželovi pri tapetovaní. Ak ide o chrastavú lupienku. že dieťa má túto chorobu od kolísky a niet na ňu iného lieku ako cortison. Keď mal sedem rokov. K tomu všetkému sa odporúčajú kúpele z pakostu smradľavého (výluh). ani som si poriadne neľahol do postele a už som zaspal!' Keď si šiel Martin ľahnúť. Keď štyri mesiace dodržiavalo môj recept na psoriázu. Pred Veľkou nocou nasledujúceho roka mala už hladkú pokožku a vlasy jej opäť narástli. Tamojší lekár nám povedal. bolo. večer sa potom naolejovala. s dievčatkom navštívili mnohých lekárov. Od septembra 1977 začal Martin piť podľa vašej rady asi 1 1/2 litra Čaju proti luplenke. Rodičia vyskúšali všetko možno. Obchodníčka z Horného Rakúska mala telo na mnohých miestach pokryté červenou lupienkou. a denne sa premáhal. že sme ho museli odviezf do nemocnice vo Schwablngu. Masf sa uskladňuje v chladničke. V júli sa mu skončila desenzibílizácia. bolo hrozné Dennodenné horúčky. o ktorom pišete vo vašej knižke. na predkoleniach. Dvanásťročné dievča ju malo od svojho druhého roku. Večer sa začala pokožka meniť. že dievča má teraz takú hladkú pokožku ako bábätko. Krvčistiace byliny spolu s predpísanou diétou aj v tomto pripade pomohli a žena sa po pol roku vyliečila. Telo ho ustavične svrbelo. V septembri 1972 bolo s nim tak zle. celá zabalila do ľanovej plachty a šla si ľahnúť. Možno použiť aj masť zo slezu nebadaného. matka troch deti. ušniciach.

ak sa často používa. Ckrem toho treba denne vypiť štyri šálky záparu z alchemllky a oblasť mechúra natierať esenciou z kapslčky. nasledujúci deň prihrejeme a urobíme sedací kúpeľ. Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička byliny. Súčasne sa Týždenne robia 3 sedacie kúpele z rebríčka: 100 g rebríčka dáme na noc do studenej vody. Návod na prípravu tejto esencie nájdeme v hesle Kapsička pastierska. Začala postihnuté miesto častejšie natierať švédskym horkým Približne za šesť týždňov sa nádor stratil. N Á D O R Y (nezhubné nádory na pokožke . Sedacie kúpele). MOČOVÝ MECHÚR (slabosť močového mechúra) Mnohí ľudia najmä za daždivého počasia alebo pn zostupovaní z kopca nemôžu dobre udržať moč. pričom doň pridáme tri čajové lyžičky švédskeho horkého. do ktorej sa primiešala čerstvá Šťava zo slezu nebadaného. ako upchatie nosa či tlak do hlavy. keď budeme piť Čaj z pŕhľavy.' Šťava z hrubej stonky nechtfka. Aj tu bolo priebežne vidieť zlepšenie. naložíme po hrdlo do fľaše. nadrobno nakrájame. získaná v odšťavovači. 100 g na kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. Prastičkovô kúpele znášal dobre. Nadrobno narezané stonky. Na jeden kúpeľ treba 100 g bylin.hemangiómy) Cédrové alebo cyprusové listy umyjeme.). Pn používaní čerstvých bylin ma! silné reakcie. Švédske horké. Táto esencia sa niekoľkokrát denne vtiera do pokožky počnúc od pošvy až po podbrušie. stareckých Škvrnách. ktorý trvá 20 minút. že vyzdravie. MATERNICA (obrátená maternica) Denne treba po dúškoch pif štyri šálky alchemilkového čaju. Svalstvo sa oživuje zvonku. Do dobre zohriatého kúpeľa dáme za hrsť kuchynskej soli a kúpele opakujeme vždy večer dovtedy. prispieva k postupnému vyliečeniu. prekl. ktorý od narodenia trpel na reurodermltfdu Mladík si za tie roky neuveriteľne vytrpel. V októbri 1979 ho znova prijali na Štúdium práva. tiež pomôže odstrániť nádorčeky.). Na suchú pokožku používal masť „hamotum" (výťažok z listov Hamamels virginiana. Aj šťava z tučnolistej skalnlce strechovej (Sempervivum tectorum L. Dvojmesačný chlapček mal na prsiach nádorček veľký ako polovica šošovice. tri až Štyri šálky počas dňa. hod mu rohilí dobre na pokožku. Predovšetkým aj pacient mal istotu. zalejeme 38 až 40 % liehom a postavíme na 10 dni na slnečné alebo teplé miesto. Touto tinktúrou viackrát za deň nádory natierame. kým slabosti mechúra nepominú. NÁDCHA (senná nádcha) Pretože pŕhľava pomáha pri všetkých alergiách a senná nádcha je alergia. 10 dní sa všetko nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. kvety a listy kapslčky sa naložia do ffaše po hrdlo a zalejú sa 38 až 40 % liehom. bielych ohraničených miestach na pokožke a bradaviciach. takže z nich možno pripraviť celkove tri kúpele. pozn. pri poruchách pigmentu. Voda na kúpanie sa môže ešte dva razy naliaf na byliny. Zaparí sa a krátko vylúhuje.V lete í 979 prišiel ku mne z Nemecka odborný lekár internista so svojim 21 -ročným synom. TO . Ustarostená matka sa obávala komplikácií. kúpele z pakosta smradľavého slabšie. Jedinečne pomôžu aj sedacie kúpele s kuchynskou soľou. čo pôsobilo veľmi prijemne. Okrem toho odporúčam sedacie kúpele z kapslčky. Tu pomôžu predovšetkým teplé sedacie kúpele z rebríčka alebo prasličky. vylieči aj tvrdošijné choroby pokožky. ktorý mu chceli operačne odstrá­ niť. môžeme sa v krátkom čase vyliečiť. ktorú po dĺžke rozrežeme a ňou si natierame nádory. Spomenuté šťavy a tinktúry su dobrými pomocníkmi aj pn odstrartovan i materských znamienok.

Z jedného kúpeľa možno prihnevaním urobiť celkove tri kúpele (pozri Všeobecnú časí. je unavený. Listy možno odstaviť v odšťavovači. Lámavé alebo poškodené nechty natierame cibuľovou Šťavou alebo otavou z blyskaca Jarného. Dva až päť listov skainice rozrežeme po dĺžke a uložíme vedľa seba na tanier. z prechádzok a celkom žartovne svojej mamičke pripomína pŕhľavový Čaj. pred spánkom sa macerát prihreje a pndá do kúpeľa na nohy alebo ruky. ktorý bol pripravený z 50 g bylin (na noc sa dajú rastliny do studenej vody. Bleskovo sa to zmenilo. nemá dobrú náladu. zaparíme. ale sa aj pije mlieko so slavikrvom vtáčím (3 až 4 šálky denne). necht sa musí natierať dlhodobo. Kúpeľ má trvať 20 minút. 53). kúpeľ má trvať 20 minút. OBRNA TRASĽAVÁ (Parkinsonova choroba) Čerstvé listy kysllčky. Jednorazovým natieraním sa nijaký výsledok nedosiahne. Na jednu šálku dáme jednu vrchovatú Čajovú lyžičku rebričkových kvetov. 9). krátko vylúhujeme. NECHUŤ DO J E D E N I A U D E T Í Mladá malka nariekala. ktoré má prekvapujúco dobré účinky. málo sa pohybuje a pod ocami má výrazné čierne kruhy. Za slnečného počasia natrhané kvety rebríčka sa dajú do 38 aí 40 % liehu a nechajú sa 14 dni stáť na slnečnom mieste. Vytekajúcou šťavou niekoľkokrát denne natierame choré miesto.na šálku sa dáva t vrchovatá čajová lyžička . Súčasne treba potierat chrtticu čerstvou Šťavou z kysličky a striedať ju s trinktúrou z rebríčka. nechce chodiť na prechádzky. ktorého si na deň pripravíme 3 alebo 5 šálok. Ak sa okrem trasenia objaví určitá meravosf končatín. Každú hodinu užívame 3 až 5 kvapiek zriedených v rebríčkovom čaji. Chorý pocíti prijemné účinky už po prvom natretí. Cibuľu možno aj odstaviť Úspešne sa používa aj šťava blyskáča. Stavikrv. herpes zoster) Jemná šťava skalnlce strechovej rýchlo odstráni bolestný opar. byliny možno zaliať ešte dvakrát vodou. Denne si potom prikladáme na záhlavie na 4 hodiny obklady zo švédskeho horkého (pozri heslo švédske byliny. Nechtovó lôžko natrieme nechtlkovou masťou a priložíme naň obklad zo švédskych bylin. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách je tento recept: 71 . keď na moju radu ponorila matka svoje dieťa do lymlanového kúpeľa (dúšky materinej alebo tymianovej). Dostalo chuť do jedenia. čerstvo natrhané kyslička. „Len glg musím vypifľ hovorieva jej šibalsky. plazlvec pasový. má radosť z pohybu na Čerstvom vzduchu. Zhrubnutá stonka sa naspodu nareže a necht sa opakovane natiera jej Šťavou. O B L I Č K Y (zápal a hnisanie obličiek) V týchto prípadoch sa užívajú nielen bltzny kukurice. O P A R (opasec. slr. Kvapky kysličky zriedime aspoň v trojnásobnom množstve čaju. rastúceho na okraji lesov a lúk. str. že svoje dieťa nemôže spoznať. Vodu z kúpeľa možno ešte dva alebo tri razy použiť.zaliaty horúcim mliekom sa teplý pije po dúškoch. srdce nemá byf vo vode. lámavé nechty alebo poškodené) Pri zápale nechtového lôžka sa za studená pripraví 50 g slezu nebadaného.NECHTY (zápal nechtového lôžka. Okrem toho dlefa denne vypilo po dúškoch šálku pŕhľavováho čaju. vcelku možno z bylin pripraviť tn kúpele). ktoré ako koberec pokrýva pôdu našich ihličnatých lesov. hluchavnik žltý a sedacie kúpele z prasličky. umyjeme a odstavíme v odšťavovači. Úplný kúpeľ. Cibuľa sa prekrojí a prekrojenou plochou sa necht častejšie natiera. s ktorými možno v byle pracovať. Natešená matka rozprávala. treba si urobiť úplný kúpeľ z dúšky z 200 g bylin. hluchavka biela. že jej syn trpí chronickou nechuťou do jedenia.

P O R Á Ž K A (stav po porážke s príznakmi ochrnutia) Najprv treba zaviesť liečebnú kúru Imelom: šesť týždňov pijeme tn šálky. Mierne prihrejeme a pijeme po pol šálke trikrát denne po jedle. Toto množstvo pripravíme viac ráz za deň a pijeme. Tlak z pečene sa dvíha hore k prieduškám. znetvorená (pokrútená) vár a akustický (sluchový) klam. je použiť kôru z kmeňa alebo vetiev bazy. koreň valeriány. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylín zaparíme 1/4 litrom vriaceho jablčného muštu a 3 minúty lúhujeme. fajčenie a pitie zrnkovej kávy sú prísne zakázané. Druhá možnosť. odstavíme a necháme tri minúty lúhovaf. Týmto čajom možno odstrániť uvedené symptómy (príznaky). sprevádzané dýchavičnosťou. ráno trošku prihrejeme a scedíme. takže opúchajú a začínajú sa zväčšovať.25 g dubové) kôry 10 g alchemllky 20 g ovsa 10 g rumančeka 25 g šalvie 10 g komonlce Do t litra studenej vody dáme 4 polievkové lyžice dobre zmiešaných bylín. pľúcam a srdcu. polovica pol hodiny pred raňajkami a polovica po raňajkách. ráno trošku prihrejeme a scedíme. vznikajú väčšinou narušením pečene. Možno užívať imelo v studenom náleve ráno a večer po jednej šálke a dve šálky záparu Šalvie cez deň. takisto obklady zo švédskych bylín na oblasť obličiek a vlhké studené obklady na srdce. 72 . strach. Spôsob použitia) a na noc obklady zo zaparenej prasličky. kuklik mestský.v dôsledku nahromadenia kvapalín v tkanivách) Na jednu šálku vody dáme dve čajové lyžičky nadrobno nasekaných koreňov Ihlice tŕnistej. levanduľa. ako aj srdcová astma a ochorenie štítnej žľazy. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku imela dáme na noc do 1'4 litra studenej vody. Pije sa jedna šálka donne. iri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku denne. šalviu. Cez noc necháme stáť v studenej vode. preto treba používať veľmi slabé dávky) a cez noc sa maceruje.Na jednu šálku sa dáva slabá čajová lyžička kôry z bazy (väčšie množstvo spôsobuje vracanie alebo hnačku. alebo ho priirievame vo vodnom kúpeli Ľubovník. Možno ešte odporučiť túto čajovú zmes: koreň angellky. Obklady prikladáme na chorú pečeň a obviažeme ranovou šatkou. majorán. Z tohto čaju sa pije jedna šálka 3red obedom a jedna po obede. dáme na ľanové plátno a prikladáme na opar. Vlažný odvar starostlivo nanášame na choré miesto. Do šálky macerátu môžeme ešte doliat pol šálky vody. PĽÚCA (rozdutiepľúc-emfyzóm) Emfyzém pľúc. rozmarín a šalvia sa zmiešajú v rovnakom pomere. Aby nebolo treba čaj cez deň prihrievať. uvedieme rýchlo do varu. nátržník husí. Ku všetkým prípadom treba privolať lekára! Odporúča sa striedmosť v jedle a pomalé prechádzky prírodou. medovka. dáme ho do termosky vypláchnutej horúcou vodou. koreň rebríčka bertrámového. Tlak pečene klesne a postupne sa stratí aj znepokojujúca dýchavičnosť PORÁŽKA (predchádzanie) Príznaky tejto choroby sú: veľký nepokoj. fialku voňavú a yzop zmiešame v rovnakom pomere. rozmarín. Alkohol každého druhu (jedinú výnimku tvori švédske horké). O P U C H Y (edémy . Zvyšky rastlín fahko prihrejeme. kvety levandule. veronlka. všeliek hojivý. Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 litrom vriacej vody a nechá sa krátko lúhovať. nátržník vzpriamený. V takomto prípade pijeme ráno šálku čaju z plavúňa a cez deň si priložíme na štyri hodiny obklady zo Švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny. ako odbúrať edémy. Stály tlak pečene na citlivú štítnu zrazu na nej spôsobuje chorobné zmeny.

Každý týždeň sa má použiť na kúpeľ len jeden druh bylín. ba mesiacov na večeru. Tieto ieny by mali siahnuť po rebrlčkovom a alchemllkovom čaji a užívať dve až tri šálky denne. ako rýchlo byliny pomáhajúl" P O T R A T (predčasný pôrod) Veľa žien často predčasne porodí. čo s tým má robiť. pri večeri sedela už na svojom mieste pri rodinnom stole. Na noc sa môže dať chorému pod hlavu vankúšik naplnený suchým papradím bez stoniek. Keď som bola minule. Potom už žena sotva potretí. priložíme na prsty na obviažeme ľanovým plátnom. Na obed dostala ľahkú stravu. dáme na ne ako obklad kašu z ľanového semena. Z listov sa dá pripraviť aj zapar (listy sa porežú. že po štyroch dňoch. Ak by sa pri tom otvoril vred. Po prebudení nemohla rozprávať a ľavé viečko jej previslo do polovice oka. pri úplnom kúpeli oslava srdce nad vodou. Frasa sa naplní po hrdlo bylinami a zaleje buď 38 až 40 % ovocným alebo obilným liehom . No pomôžu aj mladé výhonky hrabú.pri esenciách . Odníma telu látky. bolo všetko v poriadku. POTENIE (nočnépotenie) Ako domáci prostriedok proti nočnému poteniu sa už dávno preslávila šalvia Zaparí sa a ráno sa na lacno pomaly pije. Ak prsty hnisajú. rozmieša sa v ňom žílok a nakoniec sa pridá zápražka z kúska masla a múky. kapslčky alebo dusky Odporúča sa aj vtleranle dúškovóho oleja alebo ľubovnfkového oleja.alebo pri bylinnom oleji za studená vylisovaným olivovým olejom. krátko vylúhujú a z vychladnutého zéparu 73 . nechá sa králko vylúhovať a dlhší Čas sa pije jedna šálka pred raňajkami. a tým odstránia nočné potenie. Ako doplnok sa robia sedacie kúpele z rebríčka a prasličky zo 100 g bylín a úplné kúpele z 200 g dúšky na kúpeľ. Nakoniec Ich natrieme masťou proti vredom a obviažeme gázou. Mlieko sa scedi. Odporúčala som jej vypiť pred spaním šálku šalvie. hnisavý zápal prstov) Prsty viackrát denne kúpeme pol hodiny v rumančeku." povedala som s úsmevom. zaparia vriacou vodou. Všetko sa potom postav) na slnečné miesto alebo neďaleko tepelného zdroja. tak ako každý rok. Takúto polievku treba jesť niekoľko týždňov. je táto čajová zmes: vezme sa po 20 g šalvie. necháme cez noc v studenom vine a ráno uvedieme do varu. Byliny sa cez noc máčajú v studenej vode. rozprávala mi jedna stará pani. teplé sa zabalia do ľanového plátna a priložia. kým došiel lekár. Ochrnuté miesta sa oživujú obkladmi z teplých listov kostihoja. treba robiť kúpele v rumančekovom čaji. valčekom na cesto rozvaľkáme na kašu a priložíme na zapálené miesto s ružou. P R S T Y (zápal prstov. Prsty ponoríme na dve hodiny do vlažného vina s bylinami. koreňa paprade samčej a kvetov bazy čiernej. potom naškriabeme prášok z kriedy. Ihnerf sme iej dali podľa Kneippovho návodu tri alebo Štyri razy studený obklad na čelo a oči. Najhodnotnejší prostriedok proti možnému poteniu. „že predsa len musíte veriť. ľubovníka. ktorý sme našli v zelinkárskych knihách. v Kneippových kúpeľoch na liečení. Byliny posilnia celý organizmus. Použitou vodou na kúpanie možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalší kúpeľ. že veľmi trpí nočným potením a nevie. RUŽA Čerstvé listy podbeľa umyjeme. Listy sa zaparia. alchemllky a prasličky. ráno sa výluh bylín prihreje a vleje do vody na kúpanie. nemôžu svoje dieťa donosiť. Mladé výhonky s tromi lístkami sa varia v mlieku. Ochrnula Časí tela sa natiera oživujúcimi esenciami z rebríčka. čo pila šalviu. Na 1/2 litra bieleho vina dáme 15 g bylin.Obklady zo švédskych bylín na záhlavie pomáhajú prekrviť a oživiť mozgové bunky. Po niekoľkých dňoch som stretla paniu na prechádzke: Nemohla uveriť. Podľa starého domáceho receptu treba povariť cesnak v mlieku a v tejto tekutine kúpať prsty pol hodiny. Zaparí sa. ktorý sa často vysádza ako živý plot okolo domov. Iný starý domáci prostriedok je zmes rovnakých dielov bed rovník a vôčšieho. Kúpeľ má trvať 20 minút. Bude sa varmi dobre cítiť. Iblôu lekárskeho. sa už v noci nepotila! „Ale mne sa vidí. Naša deväťdesiatštyriročná starká utrpela ľahšiu porážku. ktoré spôsobujú potenie.

Známa ml písala. Nakoniec pripájam správu chorej na sklerózu multiplex. že ruža zmizla. ktoré sme si rovnomerne rozdelili na den. ako jeden starý ovčiar pomohol mnohým chorým vyliečiť sa kobylím mliekom z tejto beznádejnej choroby. Kúpeľ má trvať 20 minút a voda má zakrývať obličky. Hrozne kŕče v nohách mi pomaly ustupujú. Kvety natrhané za slnečného počasia naplníme po hrdlo do fľaše. a poklást na ľanové plátno. kým kontrola u lekára nepotvrdi. že vaše rady.sa robia obklady). Vnútorne sa užíva jedna šálka záparu z veronlky pol hodiny pred raňajkami. Cez deň v priebehu šiestich hodín užijeme každú hodinu 3 až 5 kvapiek zriedených čajom. Týmito esenciami natierame chrbticu. Pri ochrnutí majú veľmi dobré účinky sedacie kúpele zo smrekových výhonkov. treba priložiť na kríže kaäovitý obklad z múčky kostlhojového koreňa. Kostihojová múčka sa s horúcou vodou zmieša na kašu. zalejeme 40 % liehom a získanú esenciu používame na natieranie. alebo by obklad silno zaúčinkoval na citlivé miesta. položiť na dosku. th až Štyri Šálky pŕhľavového čaju po dúškoch cez deň. Keďže sa znova začína rozvíjať chov koni. Opäť zdôrazňujem. Vnútorne treba piť po dúškoch štyri šálky alchemllkovóho čaju a dve šálky salvlovóho Čaju. nadrobno pokrájame. možno si ho niekde zadovážiť. Na kúpeľ sa použije 200 g pŕhľavy a robí sa ako sedací kúpeľ. a to až dovtedy. nie sú už také bolestivé. nadrobno ich nakrá­ jame. Je to úspech. rumančekovým alebo tymlanovým olejom. aby pustili šťavu. Niekedy už môžem prejsť po byte niekoľko krokov a nemusím sa držať nábytku ani stien. Na jeden kúpeľ sa dáva 100 g bylin. Veľmi dobre a mierne účinkuje šťava z mäsitých listov skalnlce strechove}. Srdce nesmie byť vo vode. Aj túto vodu možno použiť tn razy za sebou. pridáme do nej niekoľko kvapiek oleja. Aby sa ľahšie natierala na ľanové plátno. samozrejme. Listy sa odstavia v odšťavovači a zapálené miesta sa ľahko potrú šťavou. nohy ráno a večer esenciou z kapsičky a dávala si obklady zo švédskych bylín na podbrušie. hoci ešte len malý. rozvaľkajú a prikladajú. Po štyroch mesiacoch môžem povedať. Umyjú sa. naplníme do trase až po hrdlo a zalejeme 36 až 40 % liehom. rebríčka. rumančeka a rebríčka natrhané za slnečného počasia založíme takisto ako kapsičku. Zväčša však chorý pocíti pôsobenie liečivej sily. že na ťažké choroby treba používať Čerstvé rastliny Na zimu sa rastliny sušia. začínajú dobre účinkovať. Listy treba umyť. Kapslčku pastiersku umyjeme. dúšky a prasličky. som poslúchla. Špeciálne odporúčam úplný kúpeľ z dúšky ktorý ovplyvňuje svalstvo a tkanivá. chorého odbalíme. no netreba zabúdať ani na úplný kúpeľ z pŕhľavy a na jej nezvyčajné prekrvujúce účinky. Čerstvé listy kysllčky odšťavíme v odšťa­ vovači. Skleróza multiplex je veľmi tvrdošijná choroba s mnohými sprievodnými ochoreniami. ktorá vychádza z boľševnika. a hlboko zaspi. Po kúpeli treba odpočívať hodinu v posteli. aby som si denne večer natierala chrbticu esenciou z rebríčka. Potom ju postavíme na 10 dní na slnečné miesto alebo k tepelnému zdroju. ktorou sa tiež dosiahnu pozoruhodne výsledky. Zaiejú sa ňou byliny a celé sa to prihreje. Touto tinktúrou natierame dva až tri razy denne choré svalstvo. týkajúce sa užívania liečivých rastlín. na druhý deň sa všetko prihreje a výluh sa vleje do vody na kúpanie. kíby a bedrá. Mechúr opäť normálne íunguje. Listy skalnice možno tiež rozrezať po dfžke a položiť ich šťavnatou stranou na tanier. Ak by bol chorý nepokojný. že pred rokmi čítala. je kobylie mlieko. SKLERÓZA MULTIPLEX (všestrannáskleróza) Aj na túlo takzvanú nevyliečiteľnú chorobu sú v Božej lekárni prostriedky. každý druh osobitne. Kvety ľubovníka. V jednom týždni možno použiť na kúpele len jeden druh bylín. považovanú za nevyliečiteľnú. Okrem toho treba piť ráno a večer po šálke rebríčkového záparu. ešte ho zavinieme do osušky a necháme ho jednu noc ležať v obklade. Súčasne by som pri skleróze multiplex chcela obrátiť vašu pozornosť na stravu. Denne . rozvaľkať valčekom. Pnaznivo pôsobí aj natieranie ľubovníkovým. z ľubovníka. Vytekajúcou Šťavou z listov sa natiera ružou zapálené miesto. Táto voda z kúpeľa sa môže použiť ešte dva razy. „Vašu radu. rumančeka. Casio sa mu potom veľmi polepši.Ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami pijem Čaj z vfbovky so švédskym horkým. Častejšie si možno prikladať na štyri hodiny na záhlavie obklady zo švédskych bylín. lebo viera a útnosf v liečivé rastliny je darom nášho Stvoriteľa chorému ľudstvu. Osobitným liekom na túto chorobu. Na noc sa dajú do studenej vody. Takisto sa dajú využiť aj listy kelu a kapusty. Podobne umyjeme kefkou korene kostlhoja. spojenú s ochorením mechúra a podbruôla. Tn polievkové lyžice švédskeho horkého zriedlme v bylinnom Čaji a podávame cez deň pravidelne po dúškoch. Menštruáciu dostávam každé tri až päť týždňov a trvá už len tri až päť dni. Nové liečivé výsledky sa získali obkladmi z boľéevnika borščovóho na celé telo (listy sa považujú za najlepšie krmivo pre zajace). človek sa nesmie vzdávať. zalejeme za studená lisovaným olivovým olejom (olej musí byliny zakrývať) a necháme stáť 10 dní na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Aj keď zlepšenie ide len z kroka na krok. Odstraňujú každý zápal ruže. šalvie. do ktorého chorého zabalíme. Ak je chrbtica stuhnutá.

Postupuje sa pritom tak. V mnohých prípadoch zapríčinili deťom spazmatické ochrnutie matky počas tehotenstva. Do ucha sa však môže vložiť aj vata pokvapkaná švédskym horkým. Deti s poruchami reči by tiež mali prejsť týmto liečebným postupom." Pri prednáške v Rendsburgu v Nemecku priala na. Zohriatá voda z tohto kúpeľa sa môže ešte dva razy použiť. Keď prišiel lekár. Nemala možnosť zbierať čerstvé rastliny v prírode. ale predovšetkým životodar­ né bylinné kúpele možno nadovšetko odporučiť. Dobro skúsenosti mám s lastovičníkom. pravda. Obklad sa ponechá pol hodiny. v ktorom som sa 20 minút kúpala. • SLUCHOVÉ ORGÁNY (bolesti sluchových orgánov) Zédusník brečtanovitý. normálne chodiť a cíti sa ako zdravý človek. ktorá časom prerástla čoraz bližšie k oku. Odvtedy prešli tri týždne a bolesti sa nevrátili. 15 g benedlktu lekárskeho. Z tejto bylinnej zmesi urobíme zapar na vyplachovanie uší. Pod ľavým okom som roky mala hrubú chrastu. Na druhý deň bolesti platničiek úplne zmizli. podráždenie slepého čreva nekonštatoval. Lipové kvety sa podľa možnosti zbierajú za slnečného počasia. Natieranie uvedenými esenciami. 10 g valeriány. Popri cigaretách. Na 2imu som sa bohato zásobila bylinami. Premiešame a tri minúty necháme lúhovať. Veľké vedro treba do polovice naplniť lipovými kvetmi. Nasledu|úci den sa macerát prihreje a vleje do kúpeľa. ktoré som uviedla pri skleróze multiplex a atrofii svalov. Užívala som rozličné medikamenty od lekára. Skúšala som potom šťavu z lastovičnlka (lastovičnlk som nechala stáť desať dní v ražnom liehu). Ešte kým chlapec pil čaj.pijem malé množstvo švédskeho horkého v čaji z pŕhľavy. Robila som si z ne| dva kúpele. i najmenšieho úspechu. SLEPÉ ČREVO (podráždenie slepého čreva) „Keby srna častejšie pili šálku čerstvého čaju z listov ostružiny černicovej. prehadzujú sa z boka na bok a nenachádzajú pokoj. a potom sa do nej kvapnú jedna alebo dve kvapky oleja. cez noc ich macerovať v studenej vode. namočíme v ňom ľanové plátenko a ešte teplé priložíme na zatvorené oči. Opakujeme niekoľko ráz. rebríčka a aJchemitky. Potom sa priloží suchá šatka a chvíľu sa odpočíva. lebo tým. šalviu a rebríček zmiešame v rovnakom pomere. Upovedomila som lekára. že prevzala na seba toľkú prácu a nevzdala sa. Vo všetkých štyroch prípadoch je dôležité prikladať na záhlavie obklady zo švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny). alkohole a drogách sa v tom čase treba vyhýbať aj zrnkovej káve. Diváci jej búrlivo zatlieskali. Veľmi sa teším z každého. no nepomohli mi. že sa do horúcej vody ponorí lyžička. keď sa môj sedemročný syn prebudil s bolesťami slepého čreva a bledou tvárou. macerujeme cez noc v studenej vode. vrátila sa mu na tvár farba. ale kupovala si sušené byliny. si získala ich obdiv. 15 g alchemllky. Hľuzy pivonky som dala do ražovice a z tejto esencie som naliala do odvaru. no ihneď som pripravila šálku čaju z listov ostružniny černicovej. 10 g kvetu orgovánu obyčajného. Ihneď im pomôžu kúpele z lipových kvetov. nemali by sme podráždené slepé črevo. aby som vo svojom úsilí vytrvala. Chrasta mi už takmer zmizla. ktorá sa pred tromi rokmi ešte vozila na vozíku. ak postieľku dieťaťa neovplyvňuje dajaké geopatofogickó žiarenie. 75 . O medzlstavcových platničkách som Čítala v lekárskej knihe mojich rodičov: Treba nastrúhať hľuzy pivonky a kúpať sa v ich odvare. Najprv sa odporúča nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého tymlanovóho oleja (dúška tymianová). lebo ma povzbudí. Keď sa macerát trošku ochladí. Že opáť môže. Mongolofdné deti alebo deti trpiace na spazmatické (kŕčovité) ochrnutie sa liečia tými istými bylinami. Pivonka dobre pôsobí na predĺženú miechu a na mozog. ktorý má trvať 20 minút. SPÁNOK (nepokojný spánok deti) Keď deti nepokojne spia." Na tento výrok starého domáceho lekára z detských čias som si spomenula. 20 g rumančaka a 10 g roty. pódium jedna moja známa. Držala sa rád Božej lekárne a jej zdravotný stav sa natoľko zlepšil. SLZOTOK Pri tomto nanajvýš nepríjemnom stave zmiešame 10 g očlanky. na druhý den zohrejeme na bod varu. Na 1/2 litra vody dáme 15 g bylín.

Kým z krtičníka zbierame len listy a Čajom z nich hlboko kloktáme. ŠTÍTNA ŽĽAZA (zväčšené štitna žľaza . podobne ako baza. preto som jej poradila. podlhovasto vajcovité špicaté listy. Bála sa operácie.struma) Časté kloktanie čajom z drobno nasekaného krtičníka hľuznatého alebo čajom z lipkavca lieči vnútorne i navonok zväčšenú štítnu žľazu. Na jednu šálku vody sa dá jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi.) 10 g lopúcha väčšieho 10 g nátržnlka husieho 10 g rebríčka 10 g zemedymu lekárskeho 10 g srdcovníka obyčajného 10 g pľuzglerky islandskej 10 g puškvorca 10 g Ihlice tŕnistej 10 g pýru plazivého 10 g medovky Všetky byliny sa dobre zmiešajú. Má nenápadné červenohnedé kvety a tmavohnedé.Po 10 dňoch sa z nej odleje do fľaštičky na používanie a chýbajúci alkohol sa doieje. umývame si tvár teplým záparom z pŕhľavy. 10 g prasličky 10 g ruty 10 g stavikrvu vtáčieho 10 g koreňa bedrovntka 10 g amiky 30 g hlohu 20 g imela 20 g čaju mate (ilex paraguayensis) 10 g konopnice žltkastobielej 10 g púpavy lekárskej 10 g fazuľových strukov 10 g kapsičky 10 g krušiny jelšovej 10 g chaluhy bublinatej (Fucus vesiculosus L. pretože ich éterické oleje majú liečivé účinky a slnečné žiarenie zosilňuje vznik týchto látok v rastlinách. že sa stavajú národnou chorobou. že struma sa zmenšuje. začala kloktať jeho zapar. ak je možné. aby včasné zjari. ktoré ostro páchnu. O rok mi celá šťastná rozprávala. no nepijeme ho. čajom hlboko kloktáme a dúšok z neho odpijeme.S R D C E (poškodenie srdca a krvného obehu) V posledných rokoch sa veľmi rozmáhajú srdcové infarkty a zdá sa.neuralgia trigeminu) Za slnečného počasia nazbierame kvety rumančeka. Touto bylinnou esenciou sa potiera trikrát denne choré svalstvo. prísladená lyžičkou medu. byliny sa použijú v Čerstvom stave (pozri heslá Kapsička pastierska a Alchemilka obyčajná). 10 dni sa nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. T V A R (neuralgické bolesti tváre . Ca| sa cez noc maceruje v studenej vode a ráno sa prihreje. rebríčka a dúšky. Byliny zbierame za slnečného počasia. 70 . SVALY (chradnutie svalov . až celkom zmizla. že manžel jej často zbieral lipkavec: ihneď pocítila. Zapar necháme krátko vylúhovať. Podávam preto návod na čajovú zmes. Ak pntom máme kŕčovité bolesti. keď sa objaví prvý lipkavec. Podľa Ich zápachu si nemožno krtičník pomýliť s inými bylinami.atrofia) Pri chradnutí svalov sa osvedčili tieto liečebné postupy: čerstvá kapslčka nadrobno narezaná sa dá do fľaše a zaleje 40 % ražovicou alebo ovocnou pálenkou. lipkavec zbierame celý i s kvetmi. Čerstvé alebo trošku presušené ich dáme do ľanového vrecka a priložíme priamo na bolestivú časť tváre. Istej známej z Viedne sa urobila roku 1979 dosf viditeľná struma. Krtičník možno nájsf na brehoch potokov. Pije sa zavčas ráno jedna šálka. Okrem loho z uvedených rastlín pijeme denne po dúškoch v časových intervaloch Štyri šálky. dlvozelu veľkokvetého. Vnútorne sa po dúškoch pijú štyri šálky čaju z alchemllky. rozdelené na celý deň. v priekopách a vlhkých krovinách. Ktorá prekvapujúco zapôsobila na poškodené srdce a poruchy krvného obehu.

Obklady zo švédskeho horkého (pozri str.hnisavý zápal mazových žliaz kože) Je to vyslovene pubertálne ochorenie a čiastočne závisi od porúch obličiek. Príčiny môžu byť rozličné: zlé zuby. Chren odoberá ostrosť octu a ocot chrenu. zápal mandlí. Tu treba predovšetkým upraviť trávenie. no vlasy už 6stou vodou neopláchneme. nie je vôbec správna. VLASY (rast vlasov) Do studenej vody dáme za hrsť čerstvej pŕhľavy. Na jednu šálku dáme len slabej pol čajovej lyžičky patiny. Ocot má chren zakrývať. Chlapec predtým nebol chorý a bol aj dobrým športovcom. kyslým šalátom a nápojom. Vonkajšia liečba: Ráno a večer treba nanášať na navlhčenú tvár chrenový ocot a nechať ho pôsobiť desať minút. ocot sa nezlieva. Odporúčam dobre vyparenú plastikovú fľašu s dierkovanou zátkou. Tieto dobré výsledky v škole povzbudili chlapca k ešte lepšiemu výkonu. U H R Y (akné . zriedenými vlažnou vodou. keď do vyššie uvedenej čajovej zmesi dáme trikrát denne po čajovej lyžičke švédskych kvapiek. šaláty treba pripravovať s kyslou smotanou Na akné treba denne vypiť po dúškoch jeden liter íáparu z pŕhľavy. pri odlučovaní nosnej sliznice vťahovať vlažný salviový čaj Občas pri zápachu z úst pomôže niekoľko kvapiek borievkového oleja. Necháme tri minúty lúhovať. že nejaví žiaden záujem o školu. na najbližšom rodičovskom združení bol) všetci prekvapení: učitelia. boli teraz dvojky a jednotky. VÝSLEDKY V ŠKOLE (zlé učebné výsledky deti) Istá matka mi s beznádejou rozprávala o svojom dvanásťročnom synovi. Jednoduché byliny veľmi rýchlo pomohli. po dúškoch pijeme. Necháme stáť vo vykurovanom byte 10 dni Esencia sa uživa priamo z fľaše. ktorú tvár dobre znáša. rodičia a napokon aj sami žiaci Tam. ale aj skazený žalúdok. Predovšetkým musí lekár presne zistiť. kde boli štvorky a pätorky. Ú S T A (zápach z úst a povlak na jazyku) Zápach z úst je nepríjemný nielen pre postihnutého. Neúspechy v učení nie sú vždy znakom lenivosti dieťaťa. výlučky nosnej sliznice. ktorý dáme do pohára vlažnej vody a pomaly. pomôže časté kloktanie s 30 až 40 kvapkami myrtovej esencie. Teraz bol bledý a pod očami mal tmavé kruhy. Prelo sa treba vyhýbať slaným jedlám. pri zápale mandli čajom zo šalvie. Potom necháme druhú polovicu pôsobiť niekoľko minút na vlasové korienky a pokožku. že chlapec na vyučovaní nestačí držať krok s ostatnými a níč sa s ním nedá robiť. Pri povlaku na jazyku a pri odpornom zápachu z úst uprednostňujeme pailnový čaj. 9) treba bezpodmienečne dávaf v posteli. Podľa môjho názoru bol chorý Odporúčala som mu denne dve šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma čajovými lyžičkami Švédskeho horkého. odkiaľ zápach pochádza. ktoré treba bezpodmienečne opraviť. Všeobecná mienka. po šiestich týždňoch. Pri vredoch v ústnej dutine treba kloktať teplým čajom z lipkavca. že palina je zdravá a nemôže škodiť. Ak príčinou zápachu sú poruchy ústnej duiiny. Na rodičovskom združení jej učitelia povedali. S palinou treba zaobchádzať úsporne. Často môžu mať pričinu v rastových poruchách alebo v samom organizme. Vznikne tak mierna octová esencia. Vlasy sa umyjú dobrým jadrovým mydlom s polovicou odvaru a opláchnu sa čistou vodou. orechových a brezových listov a jednu stonku lastovlčnika a zahrejeme na bod varu. ale aj pre jeho okolie. Chorému sa uľav i aj vtedy.potom ju osušíme a priložíme na nu ľanové vrecko s nadrobno narezaným plavúňom. Nastrúhaný chren dáme do fľaše a zalejeme vínovým alebo ovocným octom. vredy v ústnej dutine. Zakrátko. Zápach z úst sa môže odstrániť aj žuvaním kôprovóho semena. nedostatok žalúdočnej kyseliny a zápcha. rozdelený na celý deň. ako sme to videli v tomto prípade. 77 .

aby bolí pary vždy čerstvé. Užívame tak dlho. Odporúča sa zmes pŕhľavy.. Keď boli M? Nemci na púti v hornorakúskom kostolíku. Porušené obličky totiž vytvárajú tlak dohora smerom k očiam. ustavičným oďhlleňovaním vám črevo ešte väčšmi zoslabne. Na kúpeľ treba 100 g suchej byliny na pol vedra. no srdce níe. prišla ku mne natešená pani a povedala mi. Keo* všetko zovrie. že sa jej zelený zákal očí celkom stratil. Kúpeľ má trvať 20 minút. scedí a prlleje do dobre zohriatej kúpeľovej vody. postač! vypiť z nej ráno na lacno jeden pohár. páf zarovnaných polievkových lyžíc bylín zaparíme V. necháme paru pôsobiť na zatvorené oči. Vo väčšine prípadov ide ruka v ruke s reumatickými bolesťami rúk a nôh. Ak po takýchto kúpeľoch začnú oči bolieť. priložíme si po obede na prižmúrené oči na jednu hodinu valu navlhčenú švédskym horkým.Z Á K A L O Č Í (sivý a zelený zákal oči) Zelený zákal nie je len chorobou očí. kerf sa víno naleje do fľaše. litrom bieleho vlna. čerstvého záparu. Na jednu šálku dáme nanajvýš pol čajovej lyžičky byliny a krátko vylúhujeme. to je asi 2 a 1/2 litra čerstvých rastlín. Z listov usudzujem. povedal: „Čim viac preháňajúcich prostnedkov budete používať. lebo pomáha aj pri ťažkej zápche. Aby sa nepríjemné bolesti z očí Čím skôr stratili. veroniky. Denne dve až tri šálky. ZÁPCHA Istý lekár na prednáške v domove dôchodcov. ktorý sa môže použiť len raz." Recept na figovú klobásu: Umyjeme 500 g tig a zomelieme na mäsovom mlynčeku a spolu s 5 g múčky z lístkov senný zamiesime na cesto. Aj v jednom liste mi oznámili. Bez osušenia si oblečieme kúpači plásf a hodinu si v ňom poležíme v teplej posteli. treba si urobiť sedacie kúpele z prasličky. Tie sa na noc dajú do studenej vody a musia byť v nej ponorené. tým väčšiu zápchu budete maťl Okrem toho. keď vypijeme pol šálky alebo šálku čaju z nej ráno na lacno. Chcem vám zacitovať z listu z Bavorska: „Moja matka poslúchla vašu radu. Aby sa tlak zasahujúci oči zmiernil. že sme bylinu predávkovali. Ak je nablízku čerstvá studnlčná voda. stočíme do fólie a odložíme do chladničky. Na druhý den sa všetko ohreje. ráno ich prihrejeme a zjeme buď pred raňajkami. Obličky majú byť vo vode. že jej niet pomoci. Lebo už sa zmierila s tým. Tento recept je na parný kúpeľ oči: 20 g očtanky Rostkovovej 20 g valeriány lekárskej 10 g železníka lekárskeho 30 g kvetu bazy čiernej 20 g rumančeka kamilkového Byliny dobre premiešame. Možno si robiť aj očné kúpele z očlanky. Obklady odporúčame len zo slabého. deťom dáme len tretinu z toho množstva. v ktorom som práve bola. Tieto kúpele vplývajú veľmi dobre na obličky zvonka. ale len z veľmi slabého záparu. Pri zelenom zákale je veľmi dôležitý sedací kúpeľ z prasličky. do ktorých sa vždy dá po ča|ove| lyžičke švédskeho horkého. Pri sivom zákale si treba viac ráz denne pretrieť očné vlečka švédskym horkým. byliny by mali byt čerstvé. že takéto užívanie švédskeho horkého pri sivom zákale má dobré výsledky. keď ich na noc namočíme do studenej vody. Použitá voda sa môže ešte zohriať a použiť na ďalšie dva sedacie kúpele. kecf sa pridržiavala rád z mojej knižky. Najlepšie je." Dajte si do poriadku trávenie tým. Dobre v tomto ohľade zaúčinkujú figy a hrušky. aby vyliečenie bolo čim rýchlejšie. a na oči sa pôsobí len menším množstvom. Klobásy vyformujeme. a po dvanástich rokoch mala opäť riadnu stolicu a normálne trávenie. Ak je to možno. je to znak. Osobitným spôsobom ovplyvňuje stolicu čakanka. takže často ešte počas kúpeľa tlak z oči ustúpi. necht i ka a prasličky v rovnakom pomere. kým nezačne fungovať normálne trávenie. V kúpeľni má byť prijemne teplo. že zjete tri polievkové lyžice ľanových semien a vypijete trošku vody. súvisi s poruchami obličiek. alebo na raňajky. Ráno na lacno zjeme kúsok veľký ako lieskový oriešok. 78 . že uvedená Čajová zmes dosahuje dobré výsledky. začala piť čakankový čaj a jesť figovú klobásu.

Zostala som stáť. Toho dna mi pri každom jedle. Na druhý dert pribudlo do čaju šesť umytých kvetov čakanky. zoberiem si tvojich šesf kvetov domov!" Denne zaparujem pre svoju rodinu šesť šálok bylinného čaju. keo" som jedného dna zazrela oproti nášmu domu šesf modrých kvetov čakanky. Tak aj mne pnpadol jeden kvietok. výborne trávilo. Aká som bola prekvapená. vidno ich tu len zriedka.Stravovanie treba zmeniť a prejsť na ovocie. S Čakankou ma spájajú najkrajšie spomienky z detstva. 79 . Nedalo mi to pokoja. teda trikrát denne. ako pri takomto výdatnom trávení začne pomaly človeku ubúdať z nadbytočnej váhy.A ešte jedna rada: Denne sa treba pohybovať na čerstvom vzduchu. Z každého miesta na okrajoch ciest žiarili modré kvety ako hviezdičky Bol to prekrásny pohľad pre rozradostené detské srdcel Tu v Hornom Rakúsku mi tieto kvetné hviezdičky veľmi chýbajú. celozrnnú múku a obilniny! Rada by som vám porozrpávala. že čakanka pomáha pri zápche. aké sú zapráSenó. Viem si predstaviť. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách som našla rozlúštenie záhady: Čakankou sa dajú dosiahnuť v boji proti tučnota výborné výsledky. a povedala som si: „Aj keď vyzeráš úboho. zeleninu. poľutovala som ich. ako som prišla na to.

známi a príbuzní sa od tejto udalosti stati vyznavačmi rastlín. Treba ich prikladať čo najčastejšie. Ju prepustili domov. Všetko sa dobre zmieša. keď jej celkom vypadali vlasy. Takto je žalúdok schopný čaj dobre prijať. Pani Bena E. Na prípravu čaju sa dáva jedna vrchovatá lyžička bylinnej zmesi na 1/4 litra vody. ktorú im poskytla knižka Zdravie z Božej lekárne. ČREVÁ Jedna zarovnaná čajová lyžička koreňa puškvorca sa dä na noc do 1/4 litra vody. môže sa pridať len jedna polievková lyžica. Aj obklady zo zaparene| prasličky zmenšia bolesti. ale zlepšenie nenastalo Takmer kašovltú stravu vždy vzápätí vyvrátila. Po desiatich dňoch. spadla raz zo schodov a vytvoril sa jej na podbruši tumor. Helmut E. Pán Helmut E. aby sme dodali nádej tým/čo hľadajú pomoc" HRTAN Na liečenie treba čerstvý slez nebadaný. rebríček. Tentoraz jej urobili pravostranný brušný rez. ku každej pol šálke sa pridá jedna polievková lyžica švédskeho horkého a toto sa pije po dúškoch pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ňom. Vtedy už pani Berta vedala. augusta 1979. si z hamburskej lekárne niekoľko litrov švédskeho horkého. Mnohí jeho priatelia. ráno sa prihreje a precedi. Zoberie sa veľký kus vaty. Pripravené byliny sa dajú na noc do studenej vody a ráno sa trošku prihrejú. Opäť ju hospitalizovali na sedem týždňov. Pri vyáetreni vo februári 1979 jej zistili v ľavej hornej časti brucha cystický tumor veľkosti detskej hlavy. že stav jeho ženy Je beznádejný. že tento „zázrak" sa stal len vďaka žehnajúcej Božej ruke. navlhčí sa kvapkami a v tenkej vrstve sa priloží na brucho. Skúsenosť ukázala. marca 1979 pani Bertu znova operovali.. Neskôr sa užíva toto množstvo čaju ráno. na obed a večer po šálke. pŕhľavu a puškvorcovy koreň.RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH BRUŠNÁ SLINIVKA Lieči sa ako ochorenie čriev (pozri nižšie a nasledujúce sírany). vypláchnutej B O . V tejto situácii dostal pán E. Z mačerátu sa pije dúšok tesne pred jedlom a po nom . nechtík. V novembri 1978 sa chorá dostala znovu do tej istej nemocnice. scedia a macerát sa naplní do termosky. ktorý sprevádzali silné bolesti. 24. lebo je veľmi rozrastený! Po siedmich týždňoch. ako je uvedené v knižke. Dosviedčala to aj rapídna strata hmotnosti z 80 kg na 62 kg. Dňa 20.lo znamená šesť dúškov za deň .Bezpodmienečne treba Čerstvé byJtny. Na deň si potrebujeme pripraviť štyri šálky na pitie a šesť Šálok na vyplachovanle a kloktanle. ktoré nikto neočakával.viac nie. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. vo februári 1977. že má rakovinu. že nastalo „relatívne zlepšenie". Lekárov aj všetkých zúčastnených to nepredstaviteľne prekvapilo. nazáver piše: „Moja pani a ja zverejníme tento . aby sa ml poďakovali za pomoc. pani E. Ďalej však pokračovala v bylinnej čajovej terapii. Denná dávka je 1 a 1/2 až 2 litre záparu. Zadovážil. po odchode z nemocnice bola ešte taká slabá. Jej stav sa zlepšoval z týždňa na týždeň.. prepustili domov na ambulantné liečenie s lekárskym zdôvodnením. Slez stráca sušením tretinu svojej liečivej stly. že tento čaj chorému rýchlo zvýši chuť do jedla. bylinné čaje a šesť dúškov puškvorcovóho čaju. Vrátila sa jej chuť do jedenia a pani Berta začala priberať. Pacientku päť týždňov umelo vyživovali. do daru moju knižku Zdravie z Božej lekárne. z ktorých sa cez noc maceráclou pripraví studený výluh. že musela celé týždne ležať. napísal neskôr v liste z 8. Drta 1 októbra 1979 prišli za mnou manželia Helmul a Berla E. Čaj treba udržiavať teplý v termoske. Za 48 hodín priebežného liečenia nastalo zlepšenie.náš prípad' s podpismi. teda vcelku 2 a 1/2 litra tekutiny. V tom čase sa manžel dozvedel od ošetrujúceho lekára. leraz 51-ročná. Pani E. V januári 1977 ju na hamburskej klinike otvorili a diagnóza znela: Tumor sa nedá operovať. Chorý pije presne podľa hodín každú Štvrťhodinu alebo každých dvadsaf minút jeden dúšok. Ak chorý švédske horké neznáša. apríla 1979. Nález už bez pochybnosti dokázal metastázu. Okrem toho sa dávajú na celé brucho obklady zo švédskych bylín. So súhlasom ošetrujúceho lekára dávali chorej na hamburskej klinike obklady zo švéd­ skeho horkého na celé brucho. dve hodiny ráno a po obede a ostať pritom v posteli a neskôr si ich daí na noc (obidva druhy obkladov pozri vo Všeobecnej časti). Okrem toho sa užíva táto čajová zmes: 300 g nechtíka.

Potom to celé obalíme teploušatkou. Po operatívnom odstránení materských znamienok alebo tvrdých kožných uzlín sa môžu vyskytnúť otvorené. JAZYK Čerstvo natrhaný a nadrobno narezaný llpkavec zaparíme a krátko vylúhujeme Na dert sa počíta so šiestimi až ôsmimi šálkami. hnisavých ranách so zapáchajúcim sekrétom. z ktorého metastázy vychádzajú. Týchto desať Šálok veľmi rýchlo odstráni rakovinu hrtana. ktorú treba potĺkať čerstvou kašou zo skorocelu kopíjovitého a väčšieho. Podobne ako pri liečení hrtana treba postupovať aj ph liečení pažeráka. možno docieliť dobré výsledky častým natieraním čerstvou šťavou z lipkavca (pozn heslo Lipkavec. Zistili. po štvrtom alebo piatom dni sa často vráti stratený hlas. ktoré môžu mať rakovinový charakter. Ak bolesti v kostiach spôsobujú metastázy. Teplú kašu natrieme na ľanové plátno a obviažeme ním hrdlo. Ak sa však vytvorí na kosti rakovinový nádor. treba liečiť každé miesto. Ak sa šíria na koži zhrubnutó miesta s ohraničenými charakteristickými tmavými škvrnami. na prečistenia krvi sa musia denne vypiť štyri Šálky čaju z pŕhľavy. Spôsob použitia) a zo švédskeho horkého. KOŽA Ak ide o uzavretú (zacelenú) zhubnú kožnú chorobu. tinktúra z kostihoja lekárskeho (pozn heslo Kostíhoj. z ktorej vyteká hnis. až kým ju chorý nepocíti ako príjemnú. Ak sa rozšíria otvorené plôšky po celom tele. dokonca aj vtedy. a keď šťava vsiakne. nechtika a rebríčka. Po ďalšom omývaní treba kašu zasa priložiť. Na 1/4 litra vody sa dáva jedna kopcovitá čajová lyžička zmesi. Vo väčšine prípadov už netreba ožaroval. keď je choroba v poslednom štádiu. ktoré spôsobuje kaša. Už po prvom obklade pocíti chorý uľahčenie. Umytý a na kašu rozmliaždený skorocel kopijovitý alebo väčší sa pnkladá priamo na ranu. treba použiť čerstvé byliny!) Na 1/4 litra vody sa dá vrchovatá čajová lyžička bylín.horúcou vodou. Na noc sa môžu prikladať obklady z prasličky a zo slezu nebadaného. môžu si lastovičnik presadiť do kvetináča. Kloktanim. natrie sa pokožka nechtikovou masťou (pozri Nechtík lekársky). K tomu ešte dve šálky nechtikového čaju a dve šálky pŕhravového čaju (ak Je to možné. Vnútorne. alebo sa prihrieva každý raz vo vodnom kúpeli. veronlky. Popri teplých kašovitých obkladoch treba na noc prikladať aj parné obklady z prasličky (pamé obklady pozri vo Všeobecnej časti pod heslom Praslička) a kloktať čerstvým lipkavcom (pozri ochorenie jazyka). vyplachovanim a pitim lipkavcoveho čaju sa pacient v prekvapujúco krátkom čase zbaví ťažkostí. Na Jednu šálku dáme jednu vrchovatú čajovú lyžičku lipkavca. KOSTI Denne treba vypiť štyn šálky rebričkového čaju. 61 . ktorí nemajú možnosť natrhať si v prírode alebo v záhrade čerstvé listy alebo stonky. Tu sa dodržiava taký istý postup ako pri otvorených. Celý deft kloktáme čaj čo najhlbšie a vždy ho vypľujeme. Istej mlade) 30-ročnej matke vyoperovali zväčšujúce sa materské zramienko v blízkosti pleca. Okrem toho sa-viac ráz za dert vtiera tinktúra a: rebríčka (pozri heslo Rebríček. lebo rebríček obzvlášť priaznivo pôsobi na tvorbu krvi v kostnej dreni. Bylinné zvyšky po čajoch treba nechať v čajníku a večer ich prihriať v troške vody. Len tu i tam prehltneme dúšok. Spôsob použitia). omýva sa vlažným záparom prasličky alebo studeným výluhom zo slezu nebadaného Okraje rany sa najprv natrú šťavou lastovlčníka. použijú sa úplné kúpee z prasličky a slezu nebadaného. Potom sa zmiešajú s jačmennou múkou a znova prihrejú. Do jednej šálky čaju treba pridať jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého a Čaj rozdeliť na dve polovice. Byliny sa zaparia a krátko vylúhujú. zmiešaných v rovnakom pomere. Chorého na noc zabalíme do ľanovej plachty. Spôsob použitia). Ak chorý spočiatku neznáša prisilný tlak alebo sťahovanie. Šťavu preliatu do ľľaštičiek treba uskladňovať v chladničke. treba ju odstrániť. Opuchy čoskoro zmiznú a bolesti ustanú už na štvrtý alebo piaty deň. Jedna sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po ňom. Ľudia. Ak je choroba otvorená čiže zahnívajúca rana. treba liečiť podľa návodu v hesle Nádory. Štyri Šálky treba po dúškoch vypif a ďalších Šesť ostane na kloktanie a vyplachovanie. viac ráz za dert Ju zľahka natierame šťavou z lastovlčníka. hnisavé alebo mokvavô kožné ochorenia.

Profesorovi." Lekári nevedeli. Bolo na ftom vidieť. ktorý ho vyšetroval. že je ťažko chorý. Chránia už raz rakovinou postihnutého Človeka pred prípadným návratom choroby. 100 g pŕhľavy (na 1/4 IHra vody sa dáva vrchovatá lyžička tejto čajovej zmesi). Spôsob použitia). grapefruity. pŕhľavu a rebríček a pod ne napísal: „Moji záchrancovia!" Bolo to veľmi milé a originálne. Peter mi písal na Vianoce 1979. hoci Peter je už zdravý chlapec. prihriať a použiť na nové kúpele. V apríli 1979 prišiel celkom uzdravený so svojimi rodičmi do Traunsteinu v Hornom Bavorsku na moju prednášku. starostlivo sledoval hodiny a každú štvrťhodinu prehltol dúšok čaju. Keď som Petra predstavila a porozprávala o jeho ceste za zdravím. Treba zo stravy vylúčiť všetky druhy kyselín. Rodičia s nim z času načas chodievajú na krvné vyšetrenia. takisto zaparené praslička (oba obkiady pozri vo Všeobecnej časti). lebo mala napadnuté a{ lymfatické uzliny. a bola z toho zúfalá.že je zhubné. Odporúčajú sa aj obklady zo évedskych bylín. Peter W. že ešte vždy pije bylinné čaje a mamička mu robí obklady zo švédskych bylín na slezinu a na krk. aj pomaranče. ráno prihriať a scediť. bol chlapcov zlepšený krvný obraz záhadou. úplným kúpeľom z 200 g dúšky a čajom z 300 g nech tiká. kam majú tento neuveriteľný a nepochopiteľný prípad zaradiť. Tam mu povedali: „Krvný obraz je lepší. poslali začiatkom júla 1978 Petra do Mannheimu do nemocnice. budeme pif šesť dúškov puskvorcovóbo čaju. ktoré sa na štyri hodiny dávajú na oblasť pečene a sleziny. takisto solené a korenené jedlá. To je „zázrak" z Božej lekámel LEUKÉMIA Odporúčam túto ča|ovú zmes: 20 g veroniky 25 g lipkavca 25 g rebríčka 20g paliny 30 g výhonkov bazy 30gnechtlka 30glastovičnlka 30 g pŕhFavy 15 g ľubovníka 15 g koreňa púpavy 25 g kozobrada Z tejto čajovej zmesi sa dáva na 1/4 litra vody jedna vrchovatá čajová lyžička. Spôsob použitia). umývaním vlažným výluhom zo slezu a prasličky. Aj koncom októbra 1979 bol so svojimi rodičmi na mojej prednáške v Pforzheime. Voda z kúpeľa sa mohla ešte dva razy naliať na byliny. ako je bežná norma. dieťa ihneď ožilo. Začiatkom novembra 1978 prišli za mnou zúlali rodičia so sotva šesťročným chlapcom. Potom chlapec pil vyššie uvedené bylinné čaje. zaburácal potlesk. Jabíčkový kompót možno jesť v hocijakom množstve. Toto množstvo treba rozdeliť na pol Šálky a piť pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ftom po pol šálke. unavený a nechutilo mu jesť. Koncom novembra 1978 odviezli rodičia svojho syna do mannheimskej nemocnice na vyšetre­ nie krvi. Hoci bol ešte malý. Na pomoc jej pridelili sestričku z Charity. Presne po mesiaci sa jej rany zahojili. Lekárske kontroly považujem za veľmi dôležité! A takisto schvaľujem. Am po jeho prepustení sa nič nezlepšilo. bol veľmi bledý. V decembn mu opäť začali vyrastať husté vlasy a opäť išiel so svojimi rodičmi na vyšetrenie krvného obrazu.Po prvom kúpeli z dúšky (pozri heslo Dúška. Na papier mi pastelkami namaľoval nechtík. nemai vlasy. klorého po dúškoch za celý den vypila 1 liter. citróny. Chorá nevládala viesť domácnosť a starať sa o dieťa. £ena musela podstúpiť štyri ťažké operácie. keď sa ďalej pijú bylinné čaje a prikladajú obklady. ďalej ho natierajú dúškovým olejom (načali ho totiž bolieť žfazy na krku). Aj v strave dodržiaval predpísanú diétu. Zarovna­ nú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa treba dať na noc do 1/4 litra studenej vody. aspoň niektoré zo spomínaných. Hlboké rany po operácii sa neuzavreli a boli zapálené. Mladá žena si opäť mohla viesť domácnosť. 62 . Potom sa pred každým jedlom a po ftom pije po Jednom dúšku Tri čajové lyžičky (možno užívať aj tri polievkové lyžice) švédskeho horkého sa vypijú s tromi Šálkami bylinných čajov. Keďže príčinu vzniku leukémie treba hľadať v slezine. Bolo na nej prítomných okolo 1 800 ľudí. na ktorej sa zúčastnilo asi 2 200 ľudí. z Nemecka mal leukémiu v poslednom štádiu Ochorenie uňho prepuklo v máji 1978 horúčkou a bolesťami v nohách. ktoré mu rodičia na moju radu začali robiť. Počas jedného dňa sa po dúškoch vypijú najmenej 2 litre čaju. rozličné ovocné šťavy a kyslasté surové ovocie. AJ tam som mohla predstaviť publiku celkom zdravé dieťa. Pretože sa jeho stav nezlepšoval. salámy a tučné mäsa. Veľmi dôležité je zbierať čerstvé byliny v prírode. 100 g rebríčka. kde zostal jedenásť týždňov. Keď som Petra prvý raz videla. Rýchlo mlade] žene pomohla obkladmi zo skorocelu kopijovitóho a väčšieho (pozri heslo Skorocel kopijovitý.

mäkká a ešte horjca praslička sa vloží medzi ľanová plátno a priloží na miesto. Potom striedavo prikladáme kašu z jednotlivých bylín na choré lymfatické uzliny. Pri pravidelne. stratia citlivosť a stvrdnú. Listy sú známe ako dobré krmivo pre zajace. elefantiôza. vredy. Na vonkajšie nádory. dáme ju do sita a zavesíme nad hrniec vriacej vody (môžeme využiť aj pary nad variacimi sa zemiakmi alebo zeleninou). vredy a opuchliny sa príloil čerstvá kaša zo skorocelu kopijovitého alebo väčšieho a z listov boľševnlka (oozrl zhubné ochorenie lymfatických žliaz). a udržiavali sa v teple! Jeden prasličkový obklad možno použiť tri až Štyri razy. potom sa to celé zakryje plasitkovou fóliou a obviaže šatkou. Pritom má dve hodiny ležať v posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). opuchy. Miesta pod obkladmi treba najprv natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou. Dôležité je. aby nezačala svrbieť. na to priložiť vatu navlhčenú švédskym horkým a na riu ešte suchú vatu ako tepelnú ochranu. aby boli zaparené. pasienkoch. cysty. tzv. Kaše možno prikladať aj na opuchnuté miesta. ktorá má biele. možno ich tiež natierať nechtfkovou masťou alebo ľubovnikovým olejom (pozri heslo Nechtík lekársky a Ľubovník bodko­ vaný). čerstvý lipka vec alebo čerstvú stonku a listy nechtíka umyjeme a každé zvlášť rozvaľkáme na Tabllci. že praslička utíši a postupne vylieči každý zhubný nádor. zalejeme olivovým olejom a necháme 10 dnf na slnečnom mieste alebo blízko tepelného zdroja. Vyskytuje sa aj rakovinové ochorenie lymfatických žliaz s tvrdými opuchlinami na rukách a nohách. že končatiny sú ako kláty. Svojou výškou a päť a viaclaločnatými listam so zúbkatýmt okrajmi prevyšuje všetky ostatné rastliny. Vnútorne ireba cez deň bezpodmienečne vypiť 2 litre čaju zo zmesi 300 g nechtíka. S týmito obkladmi sa môže chorý pohybovať po byte alebo sedieť. keď sa na noc zaleje studenou vodou a použije na kúpeľ. Dobré 83 . na noc priložiť a dobre obviazať Chorý cíti po obklade veľkú úľavu. od ktorej kupujeme mlieko. Chorý sám najlepšie zisti. Vďaka kúpeľom opuchy na rukách a nohách pomaly miznú. Vezmeme dve plné hrste prasličky. Cez obed priložíme na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. keď sa stvrdnuté miesta natierajú šíavou z kysličky (pozri heslo Kysllčka obyčajná). V noci priložíme obklady znova. chorý má pocit. Pri veľmi ťažkých stavoch treba začať hneď ráno ešte v posteli obkladmi a nechať ich no chorom miesto dve hodiny. niekedy ružové lesklé kvetnaté okollky. nezhubné nádory (adenômy). Prečo sa venuje Kneippovým spisom tak málo pozornosti? Koľkým na smrť chorým ľuďom by navrátili životnú silu a koľkí rodinní príslušníci by boli ušetrení starosti! Podľa mojich pozorovaní pri všetkých nádoroch najlepšie pomáhajú obklady so zaparenou prasličkou. Dobré výsledky možno docieliť aj tým. nezhubné nádory sfarbené melaninom (melanómy). hovori. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. nezhubné členité nádory (papllóny) alebo uzavreté výrony pod kožou (hematômy). Aj slez. Netreba zabúdať na tri polievkové lyžice Švédskeho horkého: postupy liečenia sme uviedli pri iných chorobách. medziach a v tienistých krovinách. môžeme okrem bylinnej kaše prikladať aj obklady zo švédskeho horkého (švédske horké možno aj vlieraf do pokožky) a aj obklady zo zaparené] prasličky. listy devflťsllu (obrovské listy deväťsilu vidieť pri brehoch potokov a na vlhkých okrajoch lesov). Aj popoludní treba dať obklady na dve hodiny a chorý si má opäť ľahnúť do postele. lebo voda uľahčuje vytláčanie šťavy. Týmto majoránovým olejom natierame choré žľazy. Mala som príležitosť presvedčiť sa o tom. rastúcej na lúkách. Dobre zaparená.pije sa denne po dúškoch. treba pokožku zapudrovať. Listy treba rozvaľkať ešte mokré. ktorá kaša mu pomáha najväčšmi. Čerstvé listy skorocelu kopijovitóho alebo väčšieho. V takomto prípade treba prikladať uvedené bylinné kaše. N Á D O R Y (tumory) Ctihodný otec Kneipp poukazuje vo svojich spisoch na to. že z čerstvého krmiva Si kravy vyberajú najprv veľké listy boľševnlka. prináša veľkú úľavu. 100 g prasličky. Na 1/4 litra vody dáme Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylfn . nepretržite prikladaných obkladoch možno už na piaty deň pozorovať zlepšenie a po desiatich až štrnástich dňoch aj vyliečenie. Ak je už chorý po operáci. iba visia na tele. vlhkých násypoch. kde sú nádory. Vtedy jedinečne pomáhajú listy boľsevnfka boréčovóho. predovšetkým na žľazy. Keď sa obklad zloží.L Y M F A T I C K É ŽĽAZY Majorán z poslednej úrody dáme do fliaš až po hrdlo. vysokej trvécej rastliny i čeľade mrkvotvarých. Ruky alebo nohy začnú silno opúchať. Väčšie množstvo listov treba umyť a ešte vo vlhkom stave rozvaľkať. Pani.

augusta 1973 a vzorne sme sa o ňu starali. že náš sused. že také dačo sa mu ešte nestalo. ktoré fyzicky naše dieťa veľmi vyčerpávali. júna 1979 do redakcie istých nemeckých novín: „Ako odpoveď na útoky." Pán Joachim M. Po mnohých vyšetreniach. Do čaju treba podľa možnosti pnmieSať šesť ráz za deň (a to v odstupe jednej hodiny) do každej šálky 3 až 5 kvapiek kysličkovej šťavy. vyhlásil. je opäť také ako predtým a sme presvedčení. ako pečeň. Neviete si predstaviť. z B. Tým väčšmi som prekvapený. Po opakovaných konzultáciách s lekármi. prečo naše dieťa nechcelo behať. musel by som napísať 84 . ktorá sa čoraz väčšmi zhoršovala. keď bude operačná sála zasa v poriadku. Jednu stranu tváre už mal ochrnutú. žlčník. Bolo to koncom septembra 1978. Pre ožarovanie a cortisonové injekcie nemohlo už jesť. V hlave má nádor a prejavujú sa uňho príznaky ochrnutia. Ten veľký zázrak sa stal. ktoré nášmu dieťaťu hrozilo. A len polom sa začalo nášmu dieťaťu utrpenie. keď po niekoľkých dňoch. či je táto operácia bezpodmienečne nutná. Co sa vlastne stalo? Krvné cievy boli upchaté a krv nemohla prúdiť do nôh. Krátko pred Vianocami roku 1978 sme opäť išli na vyšetrenie do Augsburgu. že pacient otvára oko. z čoho sme pochopili. ako milo sme boli prekvapení. aby napriek transfúzii naše dieťa nevykrvácalo. že liečivá rastliny pomohli. že nádor zastavil odtok žlče. 48-ročný otec štyroch deti. Krátko pred termínom operácie sme spozorovali. Požiadal som. Poradila mi. Dodatočne sme sa dozvedeli. Povedal. aby sa žič odvádzala umelo. Týždeň po operácii dostalo žltačku. ktoré sú uvedené v knižke Zdravie z Božej lekárne pod heslom Nádory (tumory). Dieía ožarovali a vstrekovali mu cortison. hodiny trvajúcich vyšetreniach lekári zistili. a aj jeho celkový stav je lepší. Ustavične ho ožarovali a dávali mu cortisonovó injekcie. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Čo je vo veci. ktorý sa dnešnými prostriedkami nedá vyliečiť. že operáciu moje dieťa neprežije. Naše dieťa bolo predtým živé a zrazu začalo byť zo dňa na deň skteslejšie a veľmi unavené. pri ktorých nebola stanovená žiadna presná diagnóza. nechali sme našu dcéru na detskej klinike v Augsburgu. mnohonásobných. Ošetrujúci lekár usúdil. Po nových. Dalo sa predpokladať. Išli sme s každým príznakom ochorenia k lekárovi. aby sa nádor zmenšil a dal sa pripadne operovať. navrhli ďalšiu operáciu. Vieie si predstaviť. To všetko sa stalo za deváť týždňov. aby sme si mohli na tých desať dní zobrať dieťa domov. Boli sme s ňou na všetkých preventívnych vyšetreniach. či chcem. že naše dieťa malo šancu žiť najviac do Vianoc. čo našu nádej len zväčšilo. keď budeme choré miesto natierať čerstvou Šťavou z kysllcky (listy treba umyť a vo vlhkom stave odstaviť v odšťavovači). takže nemohol otvoriť jedno oko. aby sme používali byliny. aby moje dieťa zomrelo na zlyhanie pečene.výsledky dosiahneme a) vtedy. ako naše dieťa zo dňa na deň chradne. ktorá sa objavujú v tlači proti pani Mani Trebenovej a jej knižke Zdravie z Božej lekárne. že zásluhou rád pani Trebenovej žije naše dieťa už o pol roka dlhšie. Daniela sa narodila 4. cez deň jeden až dva lilre Čaju z bylinnej zmesi 300 g nechtfka. čo to bolo pre nás rodičov. nám povedali. by som rád opísal prípad môjho dieťaťa. zasiahol dôležité orgány. Keď som sa opýtal. dali nám dvoj až päťpercentnú šancu. musel si od prekvapenia sadnúť. ako predpovedali lekári. že pani Trebenová pomáha nezištne. slezinu a obličky. že po piatich dňoch musí nastať zlepšenie. Nášmu dieťaťu sa dodnes dari dobre. a napriek tomu ani jeden lekár zavčasu nespozoroval smrteľná nebezpečenstvo. Keby som chcel dať všetko na papier. Na túto chviľu som čakal. preto sme operáciu odriekli. Vyžadovalo si to obrovské duševné vypátie. Na platu noc začalo naše diefa plakať. že to oko už nikdy neotvorí. len zlepšiť. že aj keď je operácia nevyhnutná. po uvoľnení vznikol pocit. Zrazu sme boli šťastní. Aby nám celkom nevzali nádej. kapacita v tomto odbore. Nádor sa rozšíri! v celom brušku. Chcem iba zdôrazniť. čo podľa vašich rád z Božej lekárne používal byliny. odpovedali mi. sa vrátil z nemocnice veľmi ťažko chorý. Sedem týždňov sme chodievali do Augsburgu k posteli nášho dieťaťa a p/itom sme sa museli usmievať a tváriť sa veselo. Začiatkom septembra 1978 sa lekári podujali na operáciu. že žltačka doznieva. Spočiatku si lekári mysleli. Našťastie v tom čase renovovali operačnú sálu. ako keď noha slŕpne. že žltačku dostalo po transfúzii krvi. Medzičasom som sa dozvedel od známeho o pani Maril Trebenovej a hneď som jej zatelefo­ noval. že nádor nemôže zistiť. Vo svojej tiesni sme nemali iné východisko a podľa našej mienky sa nič nemohlo zhoršiť. Istá pani z Bavorska mi píše: „Nedávno som vám písala. môže sa uskutočniť najskôr o desať dni. Lekári mu povedali. takisto aj aortu a tepny na nohách. že dieťaťu zistili nádor. Pritom sme videli. že ju nemecká tlač napáda. Presvedčili sme sa. Allgáu napísal 25. Preto som vám aj opísal tento prípad. Až v auguste 1978 sme sa dozvedeli. oko otvoril a je mu oveľa lepšie Keo* prišiel domáci lekár na návštevu a videl. Vnútorne treba piť šálku prasllckového Čaju ráno pol hodiny pred raňajkami a šálku pol hodiny pred večerou. hoci nedávno ešte kričalo od bolesti. no museli ju hneď na začiatku ukončiť. Od cortisonových injekcii stratilo medzičasom naše dieťa všetky vlasy. na ktorom profesor. Pani Trebenová nám povedala. RÔntgenovô snímky ukázali už len zvápenatené miesta.

ktoré pijeme 3 až 4 razy denne. kúpeľ má trvať 20 minút Vodou na kúpanie možno byliny opáť zaliať. Žiat. To byliny z Božej lekárne pomohli. Cez deň treba žuť koreň puškvorca. ráno sa macerát prihreje a prileje do vody na kúpanie. A boli by určite pomáhali aj ďalej. že dieťa dostalo zrazu horúčku. ktoré odporúča pri zvrašfovanl obličiek švajčiarsky prírodný liečiteľ a kňaz Kúnzle: zlatobyľ. takže z jedného sedacieho kúpeľa urobíme tri. pripadne aj na chrbát. dáva sa 100 g bylín na kúpeľ. V bolestivých prípadoch treba na noc prikladať obklady zo zaparenej prasličky a cez deň na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (obidvoje obklady pozri vo Všeobecnej časti) na oblasť pľúc. ktorá sprevádza tieto choroby. Tri polievkové lyžice švédskeho horkého sa vždy rozdelila napoly a pijú sa zriedené čajom pred každým jedlom a po ňom Okrem toho treba si každý týždeň urobiť sedací kúpeľ z rebríčka (pozri Rebríček obyčajný. že po pnaznivých výsledkoch preslall s bylinnou liečbou. Nádor sice prerástol všetkými životne dôležitými orgánmi. cez noc sa byliny macerujú v studenej vode.3 séiky pŕhľavového dajú. Vodou z prvého sedacieho kúpeľa opäť zalejeme byliny a možno ju ešte dva razy prihriať a použiť na kúpeľ. hluchavnfk žltý . a tým ohrozil život malej Daniely. PĽÚCA Denne treba piť po dúškoch štyri šálky záparu z rebríčka a okrem toho 1 šálku prasličky ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. Choroba bola smrteľná." Ust je veľmi výrečný a mohli by sme si myslieť. Dýchavičnosť. prosím. Vhodné sú sedacie kúpele z prasličky.zmiešané v rovnakom pomere. Sliny sa prehltnú s troškou čaju a zvyšky koreňa sa vypľujú. malom Petrovi W. Prečítajte si. hluchavku bielu. Rád by som ešte raz vyjadril pani Trebenovej svoju vďačnosť za Jej nezištnú pomoc. Jednu vrchovatú lyžičku stavikrvu vtáčieho zalejeme vnacim mliekom. aby pri vyparovaní nevychladli. a cez noc obklad na oblasť pečene. ktorý patril tiež k novinárom zaujatým voči mne. Ako došlo k tomu. no súčasne sa priznal. Popritom sa pije 6 dúškov puékvorcovóho čaju (pozri Puškvorec obyčajný) a 2 . Spôsob použitia). že tu už nemohli nastať žiadne komplikácie. 85 . PEČEŇ (cirhóza) Pri cirhóze aj pri rakovinovom ochorení pečene pomáha jedna šálka záparu z plavúňa ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. Do troch šálok čaju pridáme po jednej čajovej lyžičke švédskeho horkého.celý román. Na 1/4 litra vody sa dáva zarovnaná čajová lyžička byliny. ale veľmi cynickým spôsobom od nemeckého reportéra. pod heslom Leukémia správu o. pacient pritom leží v posteli. Ale dieťa po vyše pol roku zomrelo. V mojej rodine sa stal zázrak. „pretože sa malé dieťa nedalo donútiť piť ďalej čaj". Na noc sa prikladajú (na oblasť obličiek) obklady zo zaparenej prasličky a denne na štyri hodiny aj obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). nedozvedeia som sa to od (eho rodičov. Všetky obklady treba ešte ovinúť teplým uterákom. lekári v nej nevedeli pomôcť. ihneď prestane. jeden a pol minúty lúhujeme a teplé po dúškoch pijeme. Obklady zo švédskeho horkého sa denne prikladajú na 4 hodiny. no rozplynul sa a s ním sa stratilo všetko bujnenie. Pozoruhodné výsledky dosiahneme mliekom so stavlkrvom vtáčím. obklady zo zaparenej prasličky (obidva pozri vo Všeobecnej časti) ráno a popoludní po dvoch hodinách. z tejto zmesi sa denne po dúškoch pijú štyri šálky. lipkavec. Treba naň šesť až osem vrchovatých čajových lyžičiek bylín. že napriek priaznivému obratu v smrteľnej chorobe malá Daniela predsa nečakane zomrela? Otec mi asi po pol roku napísal. PODBRUŠIE (vaječníky a maternica) Denne treba pripraviť 1 a 1/2 litra čaju z bylinnej zmesi: 300 g nechtlka a 300 g rebríčka. OBLIČKY Pri tejto chorobe používame byliny. Toto množstvo čaju Ireba vypiťcez deň po dúškoch.

môže sa kúpať denne. že je (o zázrak z Božej lekárne. Možno. treba si ešte robiť obklady zo zaparené) prasličky a obklady zo Švédskych byiin (pozri ďalej heslo Nádory). keď sa v krátkom čase dostavili podobné výsledky. Istá mladá žena píše: „Dva týždne po narodení dieťaťa mi stvrdol prsník a dostatá som zápal prsnej bradavky. ktorý dostal správu z nemocnice. pŕhľavy a nechtika. a ráno. ako je to opísané pod heslom Lymfatické žľazy. sprevádzaný horúčkou a silnými bolesťami. Švagriné už nevládala jesť a izba pachla hnilobou. Domáct lekár. Spôsob použitia). No to sa očisťovala. Zvyšky po príprave masti môžeme použiť štyri až päť ráz. že sa pokožka vyhladi a má normálnu farbu. Po krátkom čase dostala chuť do jedenia. na obed a večer užila na podbrušíe aj obklady zo švédskych bylm. Prsia a podbruííe spolu úzko súvisia. Čajové zvyšky rastlin sa prihrejú. Ak nastanú bolestí. Nato začala uživať byliny podľa vašej knižky. preto treba tento postup zachovať aj pri zhubnom ochorení podbrusia. 63). Mora mala navyliačitoľnú rakovinu podbrusia. teda v semenníkoch. Keby nastali bolesti. Ďalej sa používa čajová zmes bylín: 300 g nechtika. Pod týmto heslom Je liečenie uvedené na Inom mieste. z Nemecka zo 4. Z poSvy jej začali vychádzať chuchvalce. „Som vám veľmi povďačná. Na noc sa robia obklady zo švédskych bylín. preto vám píšem. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Niekoľko týždňov po operácii sa prejavia odrazu bolesti a opuchy na celkom inom mieste. Ones si opäť vedie domácnosť. potom to bude možné aj pri zvierati Skúsila som rovnaký postup a bola som prijemne prekvapená. povedal. že naša krava má zapálené a stvrdnuté vemeno. Cez deň si treba robiť obklady zo zaparenej prasličky na dve hodiny (chorý je pritom v posteli) a na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej Časti). Na prípravu čaju sa dáva 1 vrchovatá lyžička zmes) na 1/4 litra vody. všetko sa dobre zmieša. že také Čosi ešte nezažil. V tom čase som mala dosť času preštudovať ot vaôu knižku. Okrem toho treba ráno. PRSNÍK Liečenie po operácii: Jazvy sa natierajú až po podpažie nechtíkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky). vari a chodí na prechádzky." P O H L A V N É O R G Á N Y (mužské) Čoraz väčšmi postihujú tieto zhubné ochorenia nielen dospelých mužov. častejšie prikladáme kašu z rozvaľkaných listov skorocelu kopljovltého alebo väčšieho (pozri Skorocel kopijovitý. Jedného dňa som spozorovala. že keď švédske horké tak prekvapujúco a rýchlo pomáha človeku. lebo lieky už nezaberajú. rozvaľkať na doske na kašu. Nechtlková masť odoberá silné napálle. začala opäť jesť a hnilobný zápach zmizol. že bude žiť najviac štyri týždne. treba si častejšie robiť obklady zo Švédskych bylín a obklady zo zaparenej prasličky (oba obklady pozri vo Všeobecnej častí) Všetky uvedené postupy sa zachovávajú. Priaznivo ovplyvňujú okrem iného aj to. priložia a obviažu. zmiešajú s jačmennou múkou. Byliny treba umyť. ktoré vzniká po operácii a vyžaruje až po ruky. V decembri 1978 som si zlomila dva stavce a preležala som štyri mesiace. rozotrú na ľanové plátno.Takto budeme mať tri sedacie kúpele do týždňa. len Ich trošku prihrejeme. Lekári povedali bratovi. . ktoré sa cez deň pije po dúškoch. aj keď sa vytvárajú uzliny. Všetky bolesti zmizli. Napriek tomu nepretržité liečenie sa musi začať tam. Som roľnička. Ak ochoreli aj lymfatické uzliny (v podpazuší). čo ju spočiatku naľakalo. odkiaľ choroba vyšla. Liečenie je podobné ako pri zhubnom ochorení" lymfatických žliaz (pozri str." ŠTÍTNA ŽĽAZA Veľmi hlboko sa kloktá striedavo čajom zo slezu a z llpkavca. Teraz citujem z listu pani R. a potom postupujeme tak. priložiť na choré miesto a obviazať. Ak pacientka tieto kúpele dobre zná&a. keď som si na noc dala obklady zo švédskych bylín. Pomyslela som si. februára 1980. Že k rozšíreniu tejto katastrofálnej choroby prispieva aj nosenie módnych úzkych nohavíc. Denné množstvo Je 1 a 1/2 až 2 litre zápanj z bylín. My však vieme. ale aj mladých chlapcov v školopovin­ nom a dospievajúcom veku. na obed a večer pred každým jedlom do pol šálky tohto čaju pridať polievkovú lyžicu Švédskeho horkého a vypiť po dúškoch pol hodiny pred jedlom a pol hodiny po jedle. Denne vypila 2 a 1/2 litra čaju zo zmesi rebríčka. Vo íobruári 1970 vrátila sa z nomoonlco moja svagriná.

za čo sa vám chcem predovšetkým srdečne poďakovať. apríla 1960: „Vaše rady nám často pomohli a my sme ich odovzdávali našim susedom. Lebo veľká radosť z toho. Citujem z listu účastníka vojny. treba okrem toho ráno a poobede na dve hodiny prikladať tieto zaparené obklady na posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). podobne ako sa to robí s kapustou. predovšetkým. Z uvedeného množstva čaju odlejeme tri razy po pol Šálke. V núdzi putoval som po prírode nášho Stvoriteľa a vyhľadával som tieto rastliny: pŕhľavu. Ak po nejakom čase znova stúpne v tele obsah vody. Najdôležitejšie pri všetkých chorobách sú však pravidelné lekárske prehliadky. aby pri vyparovaní nevychladli. Pri mnohých nevyliečiteľných rakovinových ochoreniach nastane niekedy vysoká koncentrácia vody v tele. Popri tom treba bezpodmienečne po dúškoch vypif ešte 1 a 1/2 litra čaju. rebríček. po ktorých mi bolo lepšie. aby chorý strávil ten čas mimo postele. rebríček a pŕhľava v rovnakých pomeroch (na 1/4 litra vody dáme 1 vrchovatú čajovú lyžičku zmesi). Množstvo. Je to jedno87 . ktorý mi napísal v júli 1979: „Po návrate z väzenia roku 1947 som mal rakovinu žalúdka. cviklou a uhorkami. Ak chorý nemá chuť do jedenia. z Erkrathu v Nemecku. že žalúdok konečne aspoň to málo. ktoré vyvolávajú temné sily. Dobre a zrozumiteľne ste ich vedeli každému podať a ďalej rozširovať. Pri začínajúcej rakovine žalúdka pomáha čerstvo vylisované šťava z kysllčky . zdravé oživenie. do každej pridáme čajovú lyžičku švédskeho horkého a na dva razy vypijeme. pretože môj známy to už robí s púpavou. že niekoho vyliečime. Obklady treba dobre zabaliť. MLIEČNE KVASENIE Ešte by som rada oboznámila čitateľov s jedinečným zlepšovacím návrhom pani Eike B. Už po niekoľkých hodinách som spozoroval. dá sa ľahko zdolať. ak nie priam obral. bolo by dobré.. čoskoro ju po pití čaju dostane. že sa cítim úzko spátý s každým Človekom. podľa možnosti z čerstvých bylín: pŕhľavy a necht i ka. Ak by vznikli veľké bolesti. treba opäť začať pif predpísané množstvo čaju. Chorý pocíti prekvapujúce. ktorý mi poslala v liste z 8. že liečivé rastliny možno uchovať zmrazením. Postupne začne fungovať aj trávenie. ktoré nám spôsobujú toľko ťažkostí. Náš Stvoriteľ vložil do prírody nesmierne liečivé sily! Viete si predstaviť. Od toho času som sa venoval rastlinám. že sa to dá. Na noc sa prikladajú obklady zo zaparenej prasličky.Okrem toho treba denne ptť po dúškoch 1 a 1/2 litra čaju zo zmesi bylín: nechtík. ktorý prostredníctvom liečivých rastlín plní príkaz lásky k blížnemu a smie pritom zažiť veľa zázrakov. najmä pre tých. ktoré sa chorému zdá pnveľkô. Práve včera som založila z našej blologlcko-dynamicky obrábanej záhrady po jednom pohári pľúcnika. a čítam tam. Veľmi dôležité sú pre celkom bezvládnych ľudí. Nedajte sa v žiadnom pripade zastrašiť negativnymi útokmi. že mi je oveľa lepšie.. pŕhľavou a kvasi aj listy zeleru. Polovicu pol hodiny pred každým jedlom a polovicu pol hodiny po nom. a vďaka nim som sa zázračne vyliečil. prečo sa potom o to pokúšať pri liečivých rastlinách? Mám však Iný návrh: naložiť liečivé rastliny a skvasiť Ich mliečnym kvasením. Tohto roku chcem í ja začať s mliečnym kvasením dostupných čerstvých bylin. Skôr ako žalúdok prijme nasledujúci hit. Viem dobre. keď sa pije každých 15 až 20 minút po dúškoch. zmiešaných v rovnakom pomere. Prestaneme plť uvedené množstvo čaju a pijeme päť dni denne 5 až 6 šálok Čaju z prasličky. púpavu a skorocel a z ich šfavy som každú hodinu vypil jeden hit." Dôležité upozornenie Uvedené množstvo čaju treba pri každom zhubnom ochorení dodržiavať. To bola moja záchrana. Ak sa táto koncentrácia na tretí alebo štvrtý deň zníži. úplné kúpele z dúšky lymíanovej. ŽALÚDOK V tomto prípade treba prikladať na oblasť žalúdka na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. V mrazničke sa však napríklad mení obsah cukru: mnohí prírodní liečitelia neodporúčajú pacientom chorým na rakovinu zmrazené potraviny. strávil. treba znova začať so záparom z prasličky.3 až 5 kvapiek za hodinu v odporúčanom čaji. fazuľou. Dnes som dostala vašu knižku Liečebné výsledky. kvetov a koreňov púpavy. Je predchádzajúci strávený. ďaleko prevyšuje ľudské nedostatky. Prepustili ma traja lekári ako nevyliečiteľne chorého. Len lekár má možnosť spoznať presný zdravotný stav človeka. čo prijal. ktorí majú horúčku. Ak je to možné.

ako sa len dá (ako kapustu). treba podložiť tanierik . preto a| skvasené liečivé rastliny môžu dobre pomáhať. aby nebol medzi bylinami vzduch. Obsah fľaše môže siahať len 2 cm pod viečko. prirodzene kvasenou. Chorým na rakovmu odporúčajú kvasené produkty. pretože nastane kvasenie. • 88 . podľa možnosti so širokým hrdlom. Každý pohár naočkujeme Čerstvým cmarom alebo kyslou kapustou. Potom fľašu postavíme na teplé miesto. a doisjerne po vrch vodou.duché: Potrebujeme pohár so vzduchotesným závitovým uzáverom.a po dvoch dňoch dáme fľašu do pivnice. Do týchto pohárov dáme nadrobno porezané čisté rastliny. aby sme podporili kvasenie: pozor na prelievanie. a nie priveľký. pretože po otvorení obsah fľaše dlho nevydrží (v chladničke asi 3 až 4 týždne). natlačíme ich. aby sme neskôr mohli odoberať z bylín lyžicou. Po 5 až 6 týždňoch je kvasenie ukončené.

pľúcna . . . . .59 flegmatické Črevá (odhlíenenie) flegmatický žalúdok (odhlienenie) funkaa hormonálna funkcia žliaz H halucinácie hemoroldovô uzly hemorokJy -krvácajúce hlísty hnačka krvavá —trvalá 26. 59. 33. . 57. • • . 36. 66 33 32 . 43. 65 črevné choroby. 70 30. 44 58. 30 44 13. 60. 37. . pozri stvrdnutie cukor v krvi cukrovka » 33 27. 61 83 63 28.chrbtice -kostí bolesti medztetavcových platničiek . 57 dnové bolesti končalln 49 duševná prepracovanosť 49 duševná záfaž 53 duševný Sok 53 dýchavičnosť 12. 72 -maternice 59 E -očí .59 . .28.22. . 57. 13.39 42 41. .srdcová astmatické bolesti atrafia svalov bakteriálne Infekcie bakteriálne výlučky bielotok boľavo bruško (u deti) boľavá hrdlo bolesti ďasien -hlavy -chrbta . 28 75 37. .obličiek C 34 46 46 63 22.priedušková .svrbľavá . 31. 41. 17. 30. . sprevádzané slzením —pri močení -semenníkov -sluchových orgánov -srdca -tráviaceho traktu -tro)klannôho nervu (IriQemmu) . 24. .15. 59 25 59 48 33.v bruchu bolestivo rany * ■ 5IJ0 43 ekzém ekzémy chronické eleiantiéza emfyzém. . 37. ■ • . . 21. 35. 32.41.. . . pozri choroby črevné parazity {červy) črevné poruchy.o č i . 57. 57.80 28 16 30. 59.76 42 26 iS cirhóza pečene. angina pectoris {srdcovo angína) artritída artróza astma . .12.' . 39. pozri uhry alergia alergia pálčivá . 76 34 26 27. . 40 40 89 . 63 66 39 39 16 15 . 46. . 64 Č čerstvé poranenia. 59 dialýza obličiek 15 dna 12. 26. 43. fistury bolesti v uchu -zubov -žalúdka -žlčníka bradavice bronchitída brusná slmivka bujnenie tkaniva pečene búšenie srdca 42. 30 11. 54.39. 59 40. 28.nervov . — Žlčníka čistenie f alúdka čkanie 41 33 32 38 37 20. . 59 10 39 19. 38.72 .42. 59 21. 58. . . . 34. 32.56 14. . . 59 41 12 . . pozri poruchy 65 D deformácia kĺbov 55 degenerácia obličiek 53 depresie 14.22. . pozri rozdutie pľúc epilepsia epileptické záchvaty extrakcia zubov F fajčenie fantômové bolesti fimoza 34 49 83 10. . 57. .mechúra . .61 19 24. 56. 48. 53 24 53 41 14 . amputácia anémia angína . • • • ■ • . .VECNÝ REGISTER aknô.19. — srdca . . 57 41 25 19 75 43. pozri poranenia činnosť obličiek — pečene .57. 20. .44 15.

27. . .obličkovej panvičky 31 hnisavé nádory 28 10.. . 26. . 42. . 59 kolíkové 2ôchvaly 39 kostížer 26.svalstva .• •. v i .drala 30 .31. 16. 80 ••• -zhubné 26.80 27. . . pozri zuby krvácanie 17.43. . pozri krv v moci krvné podliatiny 55. . 42. 16.41 kostné výraslky (na rukách. . pozri atrofia 27. 32. .65 . . . .41. .59 chrastavosf v nose .46 -äerny 44 . 30 kiahne klbový opuch 18 kolika 12.60 jazvy ::I K kamene **. .srdca . 27 63 -klbov . 60 .žliaz . . 34. 27 -rachitlcké . : : : : e* . 19. -zastaraná . .57 -pečene 2 1 . . . .58 . . 54. 34.. .mesačné . 48 . 19. . .42 -hrtana . pozri žltačka ischias J 25. 57. . 31 chrlenio krvi infekčná žltačka. . . 41 krvácavosf (hemofília) 68 krvavý moč.42.31 -ďasien 32 .z maternice (nepravidelné) .kostnej drene -kože .zo žalúdka . . .32. . pozri hemoroidy krvácajúce zuby. . 35 . 16. 17... choroby močové -obličiek 2 1 .67 . . 45 > choroby črevné .57 30. 67 -sietnice 21 . .í obličiek 17 . 48 -žľazy . koža znečistené {chronicky) 12 kožné choroby. . 17. .Seslonedieľky 16 krvácanie z čriev . .. M -vmechúri 31 -žtcnikové (žlčové) 38. . 34 -krvi 23 .ďasna . .53. 21. 32. 41 -chronické 15 -mechúra 29 . . .17.59 hučanie v uSiach 26.menštruačné . 17 -vysoký . 27 chrasty na hlave 66 chrbtica poranená 56 chrípkové ochorenia . 12. 73 horúčka 77 hrče .34. 67 -kosti 41. .. . . . . . 3 7 .'.60 krvný tlak nizky 16.81 . pozn choroby kožné vyrážky. 4 2 . 2 3 . .41 ..prúc . .49 -sleziny . ♦9. 27 -škrofulózne . . 41 . 2 6 . . .spôsobené iazvaml (po poraneniach) 29 .močové 37 -obličkové 31. 14 -ženské ' • . 29 krvolvorba . .mazovýcn žliaz kože .32 .mechúra (močového) 20 : -priedušiek -.v nohách 29 -vpodbruäí 13 -žalúdočné 13. . . ." hysterické záchvaty 22 15. 3 4 .kože zhubne .17. hustá krv 21 38 hustnulle krvi hypertrofia proslaly % hystôna .12. . .c i e v ■ .34 -žlčníka . 16.' ■ 21.32.57 -žalúdočné (žalúdka) .prieduSkový 49 -zdĺhavý 30 katar hllanu 30 .hrdia 27.. . . na nohách) 19 koxartróza 63 . 49 Choré podbrušíe . 4 2 .59 -rany hnisavé vyrážky hnisavý zápal . . 21 cholesterol .26. 70 . 17.33. 24.44 -mechúra 31 -miechy . . 59. 38. 56 krvný obeh . 5 1 . .46.71 -obličiek .57.. 11.prstov • _ .čelných dutín 54 19 -kosil 27 -nechtov 23. 60 -hnisavé 34 kŕče 48 • .24 CH chlpy na tvári .58 . . 3 2 . 17. . . . 58 chradnutíe čriev chradnutle svalov. .. 4 8 . . pozri vyrážky krvácajúce hemoroidy.49 11 21.v bruchu 42 -vrýtkach • • 29 . . . 4 4 . .67 kašeľ 44. .. 12. .27. . 16. . 53. .morové .. . .27.z pľúc . . . .59 90 .z nosa .maternica' 42.z hemoroidov . . .pokožky . 10. . . 28. 53 hniloba úst a ďasien 32 hnlBanie 10 .hnačky . . 3 1 . . 16. 17. 31 . .26.37 . . .34 . 22. . . 10. .41 krvvmoči 26 kurie oko 57.

_ > . 24 napomáhanie pôrodu 59 napuchnutô nohy 30 narušené hormonálna funkcia . poiri kŕče menštruačné krvácanie. . .74 . . kŕčové žily 32 14. 24. 43 ochrnutie . 42 L lámanie v údoch . 26.37.60 13. . . 4t návaly krvi do hlavy . .. 71 . 31 . 41 48. 26.v pohrudnici Í 31 nómesačnosí . 32. 21 ochlpenie silné [na rukách.52 -srdca . . . . 44. .stitnej žľazy 72 ochrnuté končaliny 18. . . 17 . . 10 -zvterača (v konečníku) . . 60 43 69. . pozn kamene mongofoidné deti morové kŕče. .43 odtok moču .38 mor 75 60 41 N nádcha . 46. . 36.33 -P'úc . pozri poruchy mesačné krvácanie. 60. 43. 39.žliaz ostrohy na pate ostrosť zraku osýpky ošetrovanie pokožky oteplenie žalúdka otrava mäsom otvorená opucHiutá noha otvorené nohy otvorené preležanlny 15 . 47 26.14. 32 M malótnosf čriev matokrvnosf malomocenstvo mechúrovô kamene. 57.srdcových vencových tepien . . . .54 -Čriev 53 -podbrusia 10 . .44 Usaje lupienka (psoriáza) . . pozri kamene obrátená maternica 10. . . 59 13. 41. 69 lupus (tuberkulóza kože) . pozn vredy myôm . . 26. 12.pohlavných orgánov . . 57. .34.47 nedostatočná tvorba sfz (suché oči) nechuť do jedla 27. 83 -zhubné . 70 -nezhubné . pozri kŕče morové vredy. .82 21.70 obrna 13. . 56 nádor tvrdý . 75 nervové ochorenia 24 48 49 omrznuté nohy. 41.. 20. . 30 . pozri krvácanie meravosf končatín migréna mliečne chrasty mocopudnô účinky močové choroby. . 57 obličkové kamene. 59 -chrbtice t? . 69 lupienka Červená . 27.prostaty 51. 26 . pozn poruchy nervovo slabi fudía nervozita 24. 24 41. na nohách) 13. 73 12 13 49.26. . 43. . pozri Parklnsonova choroba .močových orgánov . 68.. .. . .56 13. pozn kamene melanchólia menštruácia menštruačné kŕče.59 26 39 24. 16 . 91 . 12 . . .hlasivkovóho väziva 23 . 59 20. 71 nechuť do pfáce 16 neplodnosť ženy 16 obličková kolika 20. ruky omrznutý nos opar (herpes zoster) oparenie opilstvo opuchliny opuchnutá pečeň opuchy opuchy modročervené . 27 20. 11 odri itertovanie odchlopenie síemice 21.. . . 39 60 »•• 25 • ■ 50 25 .55 . pozri krvácanie menštruačné poruchy. 12. 83 nahromadenie vody v osrdcovníku . .18.32. . . 23. . 39 ochorenie čelných dutín . 46 obrna trasľavá. .45 . pokryté ranami . 2C -obličiek 14.31 nervové poruchy.14 71 . 42. 43 lámavé nechty 71 látkovo výmena . perióda) 10. 26 natiahnuté šľachy 16. 70. . 72.kŕčové bolesti žalúdka . 20 odtučnenie ochabnutie podbrusia (u žien) . 56 nedostvchavQaf 46. 83 30 .19. nádory . 19.močového mechúra 15 omrzliny nepokojný spánok nepravidelné mesačné krvácanie (menštruácia. . . .. 59. 15 lonivoaf čriev 57 leukémia 21. 32 . pc*rí choroby močové kamene. . . 6B. 58 očný zákal . .na rakovinu . .42.44 ochorenia dýchacích ciest -mechúra 31 51. . 25 . .. ..34. . . 59. 40 nepriechodnosť čriev 53 nervové botestl hlavy 37 nervové choroby 13. 14.žliaz . . 13.óa 10.44 nespavosť neuralgia trigemmu. 17 navierame prsníkov . . .70 . 24. pozn bolesti neuralgické bolesti tváre neuralgie neurodermilitía neuróza nevoľnosť nezhubný nádor ciev (angióm) neznásanie obilnín (u deti) nočné pomočovanie nočné potenie nohy.. . 61 . . . 28. . .

. . 19 -zastarané 50 B2 . . . 88 ..kože -kosti . 69 -Otvorené .. 10 13. 85 86 ■ ™ . 29. . .60 -sečné 44 — tržné 44 . 33.38. 80 23. . . 48. .š t í t n e j žľazy 86 -vaječníkov « -žalúdka 20. . 59 . 31 39 . 20 . . porážka poróznost sietnica .39. 16 .bodné 10 . 41.17. . 43 13.po popálení 26 . . 19. . . . pichnutie hmyzom . pozn nádory zhubné rakovinové ochorenia kože 23. . . . pieseň na nechte . 57 rany . 56 -mechúra (močového) 15 prechod (klimaktérium) 10. .Jedovatým hmyzom polypy na podnebí . . . 16. . . . .. 25. 81 . . . . . . . 35. 72 . 10. pozri tuberkulóza pľúc prynatosf pocity strachu pohryzonie besným psom -hadom . 42 24. . 27 -Žalúdka 27 predčasný pôrod.58 30 19. 54.16. 16. 34. 59 .pľúc .sluchu -srdca .41 prekrvenie sietnice 58 prepracovanosí 18 15 53 10 53 56 -závratu 12.41 . . . 34 . . -trávenia -zraku -žalúdočné -močový -vmechuri * 34 26. .v hrdle -v konečníku .maternice .n a nohách popálenie poranené chrbtica poranenia čerstvé -hlavy -tkanív -všetky poranenie mozgu poranenie pri pôrode . 60 66 25 56. .60 prečisťovanie 11.POávy prúca zahlienené .lymfatického systému . 73 77 76 32 *• .36. .pečene -prekrvenia .pohlavných orgánov (mužských) 32. .49. .•. paratýfus Parkinsonova choroba . pálenie záhy . 61 41 48 22.hrtana -iazyka . pozn astma pľúcna tuberkulóza. 26 -pečene 21. 49 28. .31 —srdca potenie nôh potopudné účinky potrat (predčasný pôrod) povlak na Jazyku povzbudenie žalúdka -v obličkách -pichanie pn močení. .40. . . . . 49 . 32 38. . 56 39. 56 58 12 . 14 poôkodonte krvného obehu .menštruácie . . . . .21. . 22.v podbrušl pomliaždeniny pľuzgiere . 85 40.látkovej výmeny (chronické) .57. 44. 46.. . .nervové .26. . 36 . . 26 20.prostaty 51 -prsníkov 26. . 20.33. 43 . pásomnica . pozri lupienka rachttickó choroby. . . . . .pečene .81 • • • • • • • 16 51 55 SI 85 39. pehy pestovanie krásy . . 31 21 . 16 14 . . -reči .p r i srdci pichavô bolesti oči . 58 . ľ '-Otvorené na nohách 32 . 24.prekrvenia v nohách .maternice -mechúra -obličiek -pažeráka . pieseň non . . . poruchy črevné —krvného obehu . 34 . . . 12.25 58 rakovina -čriev . 33. 26 . pozri potrat prechladnutie 14. . 42. 16.19. 48. . 78 . piesok -obličkový {ľadvinový) . . 21. . .ťažko sa hojace 49 -vnútorné 19 -vonkajšie . 60.medzlstavcových platničiek -obli&ek 39 76 27.57. . . 27 28 12 preťažené oči povzbudenie žlčníka 56 pravidelnosť stolice 41 procistenle krvi .25. .prudké (páliace) 12 -rožné 10. . pozri astma pleť* pripojenie na umelú obličku psoriáza.41 16 . 22 .42 16 16 44 44 44 32 prevodneme obličiek prevodnenie panvičky (obličkovej) priedušková astma. 39. 16. .lymfatických íHaz . . . 37. .71 65 .srdcového rytmu .26 60 44 25.60 47. .podbrušta . 87 rakovinové nádory. 67 33. 26. . .p o operácii 26. . pozri choroby 56 ?? 32 13. pľúcna astma. . .na (azyku 59 . . pozri rany pálenie pri močení .58.otvorené rany.

rozjatrenle kosti rozšírenie čriev . 12 srdcová astma. pozri Parkinsonova choroba trasľavé končatiny traumatická horúčka W trávenie . . . 34.s kamertmi. . 66 39 16. . 37. . 14. 10 tukové žľazy . . -v žalúdku . 42. . . 14. . tichý zrádnik . 57. . . 13.. . pozri brusná slinivka slnečný úpal.14. 35. . .žalúdka ruža . . 19 12. 38. . . 69 . 27 22. 25. . .13. . 24. io. . . . . . . .O slabosť končatín . 49. 59 vodnatieľka srdcová 14. 14.*S 93 . pozri choroby ôkrofuktene vredy. . .74 skion k potratu 10 skľúčenosf skrášľovanie piati slabá látková výmena . .eo • ••• 48. . 26. 41 tofy (chronická dna) .srdcového svalstva . 38. 19 Irasenie nôh. .38 . .svalov 48 -tela 38 -zažívacích orgánov . 35. 49 -nervov -srdca . 22. . . . 50.42. 57.27 ia 12. . . pozri bolesti srdcové choroby. pozri rany vonkajšie svalové ochorenia 17 vredy 10. pozri astma srdcová vodnatiefka. . svrbenie pošvy . 18 25. . 42 . pozri úpal slzotok 75 snef 10. 70 senné nádcha 20 schudnutie . 34. . . 48. . 44. 65 . 28. 59 • vírusové ochorenia . 13. -sdýchaním . pozri poruchy starecká svrbľavosť 48 starecké Škvrny 26. pozri vodnatieľka srdcové bolesti. .20.53 <ý*"s II • ■ "■Z íažkosti podbrusla . 31. .44 13. .72 32 • ■ • . . 60. . 21 . . pozri piesok U uhrovliosf uhry uhryznutie besným psom uvoľnené zuby uzlíky na črevách únava úpal úplavtea . -•tlak v hlave . . 60 trasľavá choroba. vnútorné krvácanie vnútorné rany.rast vlasov rečové pofuchy. rozjatrenô rany (staré) . . . 77 . . . .57 19. 76 .73 svrab svrbenie kože . 39. • ■ • tučnota . . 42 16 . pozri vredy škvrny na koží . 75 slinivka brusná.s pieskom. 42 . 59 struma . 34 14.44 v slabé deti . 46. ruky 39 suché ústa 46. . .41. . . . . pozri zákal skleróza multtptex 11. 28 . 30. 59.v nose 47 13 suchý prieduškový kašeľ 2 ::. -žalúdka slabo vyvinuté deti slaboz/akosf Slabý spánok ee slepé Črevo (zápal) -podráždenie . .. . . tehotenstvo . . pozri rany vnútorný nepokoj (pri prechode) 41 vodnatiefka 12. . . S šelest v ušiach Škrkavky ôkrofutoza Sk/ofulôzne choroby. . :Š I z lanec sv. . . 46. pozri kamene . . . .49.na rohovke . 77 . * . . . 47 sucho v hitane 47 .16. .16.močového mechúra . .32. 22. . 83 -čriev 34 ::::. . . 41. . 42. . . . 60 21 .31. 27 . . 12. -sivý zákal. . . Šumenie v ušiach šupiny na hlave . • •• tuberkulózne kosti . 78 tráviaco ľažkosli 42 rrombôza 45. .49 vetry . 70 strácanie pamäti 32 Stratený sluch 56. 43. . pozri poruchy reuma (zastaraná) reumatické bolesti (končalln) . reumatické ochorenia reumatické opuchy reumatizmus rezanie pri močení riedke vlasy rozdutle pfúc (emfyzóm) . . . . .20 vonkajšie rany. rúk . 26. 34. 44 slabo obličky -oä -pľúca -svahy io slablnová prietrž . 57. . 59 seknutie v krfioch (hexenšus) . . . . 25. . . 85 stvrdnutie pečene (cirhóza) studené nohy. 57 tumor sleziny 34 tvorba kameňov 20. 22. pozn choroby srdcové poruchy. . 70 . . Vila .srdca . .36. . .78 . .. . : : : : . 42 26. . . 57 tuberkulóza tuberkulóza pľúc . 43 1° V vápenatenie ciev 11 12.

okostice 19 .. . . 13 .44 .. .41. . 46. .na ďasnách .58. . ' .sliznice vnútorných orgánov . . . . . . zapálená cievy 30 -•. . •*• ••• --. .58. . . . . . 56 . pozri bolesti žalúdočné choroby. . 26 zfé výsledky v škole . 48. 27 -žil zápaly. . . 46..37 ..57. . 59. .* .podbrusia . 10 19. iné . . 34 zväčšená stitna žľaza . 32 . . . 13. .pozri choroby . * . -holanovô -morové . 46.. . . . pozri krvný tlak vysušenie sĺz výtok vyvrtnutia .. . pozri choroby žalúdočné kŕče. . 34. 53. . . . * • . . . . . . .. . 22. 42 . . 59 77. -zanedbané -žalúdka VSI vyčerpanosť vyklbenlny vyluôovonio mocu (*|ó) . .vlasových korienkov . . .. .mozgových blán . . -•• 57. . .78 zápcha závraty 12 16. . . 22 zvädnutá pokožka zvonenie v ušiach • . . 24 .. . 32. 59 živé mäso žlčníkové záchvaty .. . . 28 záduch. . .48 zlyhanie pečene .. . . . zápal ciev 26. . . 26 30 T? 10 . . 20. . 69 27 34.. . . . . . . . . 32. 28 zmeny tvaru okolo kĺbov znamienka n a tele .-dvanastnlkové .pľúc . zapálenie obličkovej panvičky . 26 zelený zákal očí. . pozri nádory zhubná zhubné choroby. 14. 16 zrýchlený top zuby krvácajúce . . . pozri hemoroldy zlepšenie zraku .v ústnej dutine .hrubého čreva . 34 zúženie srdcových vencových ciev . 71 . * ■ * -•.priedušiek 13 -žalúdka 34.59 . . . 77 zlomeniny 19. . . . . 46 . 41 -nervov ••.26. .. . . ••• .. . 32.. 12. . . 35..na prsiach . .. 42 20.57 . 41 . . 48 . 42 -úst -ústnej dutiny . 20.prostaty . 42.31.32. ..41 . pozri zákal zhubné choroby kože. . 56 Žlčníkové (Žlčové) kamene. . . .. . 18 . . 78 zápach z úst 77 . . . .\ -pečene 28. . . . 46 . 84 . . . . 40. . 26. 57 zvrašfovanie obličiek 15. . . 37. 18 14 43 42 27 33 33. . . . 50 . . . 27 38.krvácania 16. . vynechávanie menslruácie vypadávanie vlasov . pozri astma záha -•• záchvaty zúrivosti ••• 21.. 48 . .. 43 25. . <* . .46. . ..15.kostnej drene .. 40 -prebytok žalúdočné bolesti. 28 48 10 12. 30. vymývanie rán . pozri kŕče žalúdočné poruchy. 69 .predkolenia -rakovinové -skrofulozne . . .46 -••. . . pozri choroby zhubne nádory. ■ • Z zadržiavanie mocu . pozri kamene žltačka . ..krku 42 . vyprázdňovanie stolice . . .42 . . . . .46 -priedušiek . .zelený.. 25 zdurené lymtaltcké uzliny zdurené Žľazy . vyrážky -kožné výrony krvi vysoký llak.86 . . ■ ::::::::::S y. . . . 76 . .49.prlsemennlka . 27 . 48 zúženie ciev ..rany 49 ..77 .prúc 12. 37 . 12 zranenia po úderoch . . . 49. . . 28.. 32.. 46. . 27. 43. ... . • ■ • • * ■ - - .. .hrdlo 59 . 46 .. 32.mazových vačkov . 20. 49 zahnívajúce rany 31 zachrípnutie 30. . 42 -vaječníkov . . 77 . . . . 56 . 71 -•24. . . 44. . .. 44.. . . 19. pozri choroby zlatá žila.84 Ž 94 . 57 42. 32 . 41 -žalúdocno-crevného traktu . . . . .hrtana >.. . . pozri poruchy žalúdočné vredy. . . .. 48. .. . pozn vredy • ženské choroby.žalúdocno-crevného kanálu . . . . . .srdcového svalu ■ * ■ • . 34.mechúra 46 . . .86 žalúdočná kyselina.ústnej sliznice 27.. 73 -sliznice ■ . .nechtového lôžka .. . 43 . .33 zahlienenie dýchacích orgánov. 31 zastavenie Činnosti pečene . — mandli . . .prstov .70 znečistenie koze (chronické) .. . 59 69. . . 28..obličiek . .. zatvrdnutie semenníkov .prsných bradaviek 59.• ... . . . . . . nedostatok .30 -pohrudnice • • • • ■ • • * 32. i 40 26 60 48 26 19. .sliznice žalúdka (gastritis) .78 zákal sivý .. 69 12. .

MARIA TRE8ENOVÄ ZDRAVIE Z BOŽEJ LEKÁRNE LIEČIVÉ RASTLINY RAOV A SKÚSENOSTI Z nemeckého originálu GesundhoH aus der Apotheke Goties (Rakúsko. Vydalo vydavalefetvo Ikar.. BraHBlava v roku 1992 ako svoju 56. Pavol Piioniak. VH 13. Ennslhaller Veriag 1990) preložil RNDf. VyHacfli Tlačiarne BB. Zredigovala Inka Hermanovi Podfa originálneho vydania graficky upravil Daniel Mraz. s. a. Sfeyr.8. . Revidovala a nestor zostavila Elena Unzboihová. AH 11. publlkadu Vydania druhá. Banská Bystrica.5.. W. S p.

OBRAZ I Skorocel väčší (filimtego majof L.i Repík lekársky lAgiimniúa eupatoria Ĺ J Šalvia lekárska (Šalvia iiffidnalis L.) .

el SCIIERH.) Deväťsil lekársky fpčiaslres hyMdus <L.) . MEY.) m ^^^^ V Podbeľ liečivý (Tussilagofarfaľa L. B.) Plavúň obyčajný (Lyeoppdium clityoium L..OBRAZ II Púpava lekárska l'ľaľii.MKiiiii offifinule WEB in WIGGERS) Nechlík lekársky (Calendulo Offídnális L > Slez nebadaný tMalva iirulerta WALLR.I GAERTN.

) Alchemilka pasienková Aliiu-milhí (nanticola OPI/..i Rebríček obyčajný | (Ai-hillen niillejolhmi t.v L.) Praslička roľná (EquiseturH úrvense L.) Kukurica siata f/n/ »wy.l ■X* Prvosienka jarná (Primula nr/.v l.) Pŕhľava dvojdomá (Uľtico dfoica l..OBRAZ III Kostihoj lekársky [Symphylum nfluimilc ľ. j .) Orech kráľovský (Jugl'gns regia L.

) Puškvorec obyčajný (Acorus calamus L.) Hluchavník žltý (Galeobdolon luteum IlUDS.) Zlatobyľ obyčajná Veronika lekárska iVerimka offtciiialís L. HOLUB) Ľubovník bodkovaný lllypcrkum pvrfvratum L..) .OBRAZ IV Rumanček kamilkový (Mtwtcarta recutitti L J Kyslička obyčajná (Oxalls actíosella l. cmentl.

Listy a správy o liečebných úspechoch podľa bylinkárskej knižky Zdravie z Božej lekárne. Maria Treben. Do vydavateľstva IKAR prišlo veľa ďakov­ ných listov. Maria Trebenová už nikomu novú radu neposkytne. ako často a v akom množstve sa má piť. a. 827 99 Bratislava 27 MARIA TREBEN Kniha Zdravie z Božej lekárne vyšla v týchto jazykoch: Anglicky Česky Dánsky Fínsky Francúzsky Holandsky Maďarsky Nemecky Španielsky Švédsky Taliansky Maria Treben. Kniha radí. ako im jej rady pomohli neraz aj pri ťažkých chorobách. Maria Treben. 23. W.tak ako pomohol pri liečení rakoviny prezidenta Ronalda Reagana. Slovenskí čitatelia však nie sú prví. s. lebo čitatelia presne opisujú. Čajová huba kombucha je prastarý liečebný prostriedok a jej pestovanie je aj dnes mimoriad­ ne rozšírené. Úryvky z ich listov sú zaradené v knihe Liečebné úspechy Márie Trebenovej. Už po prvých rakúskych vydaniach dostala autorka množslvo listov od čitateľov z Rakúska a Nemecka. Maria Treben. Maria Treben. Health through God's Pharmacy Zdraví z boží lékárny Sundhed fra Guds Apotek Luonnon omat lääkkeet La Santé á la Pharmacie du Bon Dieu Gezondheid uit de apotheek van God Egészség Isten patikájából Gesundheit aus der Apotheke Gottes Salud de la Botica del Seňor Hälsa ur Guds Apotek La Salute dalla Farmácia del Signore Ďalšie knihy vydavateľstva IKAR: Liečebné úspechy Márie Trebenovej. Maria Treben. V praxi osvedčený návod na prípravu a použitie. Maria Treben. nazývali ju „rastlinou prvej pomoci". . p. Žiaľ. Nápoj z čajovej huby. Maria Treben. ktorým táto kniha pomohla. aby bol skutočne účinný a chorému pomohol . AIDS a iné. Vo vydavateľstve máme z takýchto listov veľkú radosť. v ktorých čitatelia píšu o svojich skúsenostiach s recepta­ mi rakúskej bylinkárky Márie Trebenovej. Zomrela roku 1991 vo veku 84 rokov. Wirth: Liečenie pomocou aloy Aloa ako liečivá rastlina je známa už dávno. astma. o tom. Aj tá prináša množ­ stvo praktických rád.Prvé slovenské vydanie knihy Zdravie z Božej lekárne v roku 1991 malo nesmierny úspech. čo užívali na svoje choroby a za aký čas im ktorá bylinková kúra pomoh'a. Maria Treben. Maria Treben. skleróza multiplex. poruchy srdcového rytmu. Kniha predstavuje spôsoby liečenia pomocou aloy pri konkrétnych chorobách. Maria Treben. ako sa má kombuchový nápoj správne pripravovať. G. rozličné očné choroby. Frank: Kombucha. W. hemoroidy. p. že všetky svoje skúsenosti z využívania liečivých rastlín zanechala ľuďom v knihách. rakovina. ako sú anémia. Veľa zdravia Vám želá Vydavateľstvo IKAR. Vďaka jej.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful