Maria Trebenova

Zdravie lekárne
Liečivé rastliny: rady a skúsenosti
1KAR

z Božej

MARIA T R E B E N O V A

CopynghT ■ Dy Wilhelm Ennsthalei. Sieyt. Ôslertoich Názov ongmalu: Gesundheit aus der Apotheke Gottes Slovák iranslalion o 1991 by Ikar, Bratislava Pfotníil RNOr Povol Pltoniak

ISBN fiO-7n8-OB1-0 ISBN 8D-7U8-0l2-2 0.vyd,J Originál: Gesundhell aus der Apotheke Gottes ISBN 3-85066-090-8

Predhovor
„NajvySSi vytvortl ro zeme lleävô byHny a múdry muž nebude ich odmietaf od soba-" Slarý zákon. Sírach; 38.4

Napriek tomu. že mnohi z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravte z Božej lekárne, dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vtasti i zo zahraničia a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom a rozšírenom vydaní tejto knihy. V čase. keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu Života a privodlla si nesprávnou životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán Boh vo svoje] láskavosti od nepamäti obdarúva, Ctihodný otec Kneípp vo svojej knihe hovorí,- „Na každú chorobu vyrástla bylinka." Každý leda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Bože) lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zapar a využíva ich vo forme extraktov. masti, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny, treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv. ako sú cesnak medvedi, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarova­ nie. Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára, aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažké] choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne kontrolovať lekár. Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného kongresu pre rfaíšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúske] lekárskej komory, ktorý sa konal v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov. Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárske) univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat - a dnes musíme zápasiť s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodar­ ného prostriedku. Potom začali lavínovité narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia." Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohi zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší Čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak, môžu napríklad u žien vyvolať rakovmu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách. V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko povznáša, že chorý už tým spotovice prekoná beznádejnosť svojej situácie. Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, naprtek útlemu veku. uvedo­ movala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa. aby sme my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie. Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch deti, ochorela na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju poslali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni živola. Jej sestra, ustarostená o t/i budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov. 3

no pomohla je] bylinkami. že je nesmieme dôležité. aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili denne veľké množstvo čaju. že v tejto prepracovanej knižke som sa usilovala svoje skúsenosti v každom ohľade doplniť a scellť. Uňho hľadáme pomoc a útechu. a takto ich ponúkam na prospech ľuďom. Preto sa usilujem vlesf ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín. viedla správnou cestou. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín.že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách. uräte ml neuškodí. má| 1980 MARIA TREBENOVÁ ♦ . ale predovšetkým vsemohúcnosti Stvoriteľa. Na ňom je. aby nás viedol. Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny. Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka. akoby ma vyšSia moc. predovšetkým Matka Božia. vydanú u môjho rakúskeho nakladateľa A ešte niečo: Neposielam žiadne' liečivé rastliny. mám ešte jednu prosbu: Netelefonujte ml. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: „Ak mi aj nepomôže. mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch. Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou Štyroch deti. ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojich rúk I môjho vlastníctva. Denne si pripravovala niekoľko krčahov bylinného čaju. obdarúval a usmerňoval nás život podľa svojej vôle. Pri klinickom vyšetrení o desať dni sa nezistila ani síopa po leukémii. úcta a modlitba pred ledným zázračným mariánskym obrazom. neprijímam ani návštevy! Rozsiahly názvový register vás nasmeruje na správnu cestu a pomôže vám nájsť tie pravé rastliny! Môžem vám ešte odporučiť brožúru Liečebné úspechy Marle Tretinovej (Listy a správy o liečebných úspechoch)." Vyšetrenie po desiatich drioch ukázalo: ani stopy po leukémii! Z týchto príkladov vidíme. K tomu sa pridali nové skúseností a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltfn z Božej lekárne. Odvtedy mám jednu Istotu . pomocníčka chorých.Zellnkárka sa na ňu rozkričala: „Iba leraz idete s touto mŕtvou vodou'?''. v ťažkých chorobách s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. v ktorého rukách spočíva nás život a nachádza istotu. Dôvera k nej. Stalo sa to tak. Keďže táto príručka sa dostáva do rúk mnohým. Aj tu Sto o leukémiu a lekári chorej už nedávali žiadnu nádej. ani ml nepfátet Keďže už neliečim. Na záver by som rada ešte raz zdôraznila. ani neprijímam objednávky! Grieskirchen.

úbytok kostných látok) 67 Krvácanie (menštruačné krvácanie) 67 Krvácavosf (hemofília) . 52 53 macerácla) 7 8 8 . 68 Lupienka (psoriáza) . . 70 Nádcha (senná nádcha) 70 Nádory (nezhubné na pokožke hemartgiomy) 70 Nechty (zápal nechtovôho lôžka. Tinktúra-Čerstvá šfava-Kaša z bylín-Obklady zo zaparených bylín . koxanróza (choroby kĺbov) 63 Cukrovka (diabetes) « -64 čkanie 65 Črevnóparaiity(helminty) 66 Ďasno (choroby dasna a uvolnovanie zubov) 66 Fimoza (stiahnutie predkožky na mužskom úde) . 66 Rstuly « 66 Chrbtica (poranená) 66 Kamene (obličkové kamene. Zlatobyľ obyčajná švédske • horké) 38 40 42 42 44 46 47 49 50 . mäkký 22 Ľubovník bodkovaný 24 Nechtík lekársky 25 Orech kráľovský 27 Plavúnobyčajný 28 Podbeľliečivý 29 Praslička roľná 31 Pŕhľava dvojdomá 33 Prvosienka jarná 36 Púpava lekárska 37 a receptu Puškvorec obyčajný Rebríček obyčajný Repfklekärsky Rumanček kamilkový Skorocel kopije-vitý Sleznebadaný šalvia lekárska Veronika lekárska Vŕbovka malokvetá Vŕbovka malokvetá pomáha. . piesok v mechúri. * . . artritída. . „ . . . .■ • 62 RADY PRI UEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB Amputácia (fantómovébolesliamputačnýchkýpfov) 63 Artróza. Mastiaoleie-Bylínnékúpelelúplnýkúpef.sedacikúpeO-Obkladyzosvédskychbylín LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE Atehemilka pasienková . . 8 ■• • 3 Švédske byliny (vrátane Starého rukopisu Veíkó Švédske Víno na srdce (s receptom) . .lchuskladnenleepripfBva:Zber-SuSenie Spôsob prípravy: Príprava čaju (zapar alebo odvar. tymianová . 71 Obličky (zápal a hmsanieobličie-k) 71 . Cesnak medvedl Deväísll lekársky Dúška materina. .• • * 68 Maternica(obrátená maternica) » 70 Močovýmechúr(slabostmočovóhomechúra) . . .. • . Hluchavka biela Hluchavnfkžltý . Žlčníkové kamene) 66 Končatiny (trasľavé) > 67 Kosti (choroby kosti.OBSAH Predhovor VŠEOBECNÁ ČASŤ Správnyzberlločivýchr8SlHn. syridtový. lámavé nechty alebo poškodené) 71 Nechufdojedeniaudeti . Imelobiele Kapsička pastierska Kostihoj lekársky Kukuricasiata Kyslička obyčajná 10 11 12 13 14 14 15 17 18 20 20 Lastovičnik väčší 20 Upkavec obyčajný. ZnamenitáČajovôzmesprerodinu na Malé horké • 53 61 61 • .. . .

. . .. . • • .. . ... 85 ....'« • "• 81 82 83 93 . . . .. » . hnisavý zápal prstov) "uža Skleróza multiplex(vsestrannáskleróza) . Uhry (aknó-hnisavý zápal mazových žliaz Ústa (zápach z úst a povlak na Vlasy (rast vlasov) Výsledkyvskole(zléucebnóvýsledkydelí) Zákal očí (sivý a zelený zákal oči) ' čreva) orgánov) žľaza) kože) jazyku) ' ' ■ Zápcha RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH Brušná slinivka Črevá Hrtan . ... . . . 85 55 85 • • ■ • * > . . .. .. . . . . .. Lymfatické Žfazy Nádory (tumory) . . Obličky Pečeň (cirhóza) Píuca PodbruŠie (vaječniky a maternica) Pohlavné orgány (mužské) Prsníky Stltna žľaza .. . . . oi • « .. .. . .. . .... . . . .Obrna Kastová (ParKinsonova choroba) . Slepé črevo (podráždenie slepého Sluchové orgány (bolesti sluchových Slzotok Spánok (nepokojný spánok detí) Srdce (poškodenie srdca a krvného obehu) Svaly(chradnutiesvatov-atrofia) Štítna žfaza (zväčšená Štítna Tvár (neuralgické bolesti tváre-neuralgiatrigeminu) . ... . Žalúdok . .. . . Prsty (zápal.. .. . .Opar (opasecplazívGC pásový.. . . . Dôležité upozornenie Mliečne kvasenie Vecný register Farebnáprlloha ••• 78 80 80 80 ..• . . .Ja2yk Kosti Koža Leukémia ... . ... . .. . . . . .• • . . . . * . • .• • ■ • • .. ::S H/ 86 o/ 87 . ■ . . .. .• • • . 97 8 .. . . . . Opuchy (edémy v dôsledku nahromadenia Pfuca(rozdutieprúc-emfyzóm) Porážka (predchádzanie) Porážka (stav po porážke s herpes kvapaliny príznakmi zosier) v tkanivách) ochrnutia) * Potenie (nočné potenie) 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 73 Potrat (predčasný pôrod) *.. . . ..... ...

v blízkosti ciest. na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov. na správnom mieste a správnym spôsobom. čo fe pri ťažkých chorobách bezpodmienečne nutné. autostrád. pred kvitnutím a po kvitnutí. nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené. v čase dozrievania. len nadrobno porežú. Na zimu si urobíme neveľkú zásobu sušených rastlín. Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami. Šetrime prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi. pokiaf dobre poznáme miesto ich výskylu (napr. že najlepšie liečivé účinky majú Čerstvo nazbierané rastliny. prvosienka holá . Každý rok nás požehná novými rastlinami. lúkách. Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime pred svetlom (používame farebné poháre. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo nepo­ krčený papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných. podľa možnosti rýchlo. imelo a vfbovku je najlepšie rezať pred sušením. Rastliny sa zaparia a neskôr pri sušení sčernejú. Zásoby si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu. včasné zjari alebo v jeseni. zeleno sú najvhodnejšie). lastovičnlk). Kvety Liaty Korene Plody - začiatkom kviinulia. kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme umelým teplom. aby sme Ich zbierali v správnom čase. ktoré nie sú chránené (napr. Zo skúsenosti viem. ktoré dôkladne umyjeme. Korene. Korene. Na zimu odkladáme len dokonale vysušené rastliny. SUŠENIE Rastliny sa pred sušením neumývajú. niekedy už od februára až do konca novembra. pri znečistených vodách. ich uskladnenie a príprava ZBER Predpokladom zberu liečivých rasilln je ich presné poznanie. čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov! Zbierame ich za slnečných dnf v suchom stave. Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu účinných látok. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných škatúľ. na špinavých brehoch. Čerstvé byliny možno zbieraf včasné zjan. Pritom teplota nesmie prekročiť 35 aC. Ak ich poznáme. Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé. Niektoré možno dokonca nájsť cez zimu pod snehovou prikrývkou. potom je dôležité.VŠEOBECNÁ ČASŤ Správny zber liečivých rastlín. 7 . Nikdy ich nezblerame na chemicky ošetrených poliach. Kvety a listy pri zbieranj nestláčame a na zber nenosíme plastikové vrecká a tašky.prvosienka jama). teplých priestoroch (pod strechou). nezarosené.

imelo alebo puškvorec) némÔifime zapariť. Tento kašovitý obklad môžeme ponechať celú noc. Vodu necháme zovrieť. Tinktúry sa užívajú vnútorne po kvapkách znedené čajom. Rasa alebo iné uzatvárateľné nádoba sa voľne naplní určitou bylinou a zaleje ovocným alebo žitným liehom. Čerstvá šťava Čerstvá šťava z bylín sa užíva po kvapkách alebo sa ňou navthčujú choré miesta na tele. Korene dáme do predpísaného množstva studenej vody. Dobre sa uzavrie a dá na teplé miesto (asi 20 °C) na 14 alebo viac dni. Čerstvé šťavy možno pripravovať denne. Takto pripravený Čaj je oveľa príjemnejší a na vzhľad krajší. častejšie sa pretrasie. inakšie dávkujeme podľa údajov pri jednotlivých rastlinách. Tinktúra (esencia) Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38 . odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. Kaša z bylín Stonku a listy rozvaľkáme valčekom na cesto na kašovitú hmotu.SPÔSOB PRÍPRAVY Príprava čaju Zapar a odvar: Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleného pohára alebo nekovovej nádoby. Rozotrieme na ľanové plátno. Udané množstvo bylín dáme do studenej vody na 8 až 12 hodín (obyčajne cez noc) a necháme lúhovať. Rozohrejeme 500 g bravčovej mastí ako pri vyprážaní rezňa. zvonka na obklady alebo natieranie. potom macerát krátko prihrejeme (len na teplotu vhodnú na pitie'J a denné množstvo prelejeme do termosky. Rastlinné zvyšky ešte zaparíme ďalšou polovicou zovretej vody a opäť scedíme. teplé byliny. všetko zakryjeme a vodu varíme. zabalíme ich do riedkeho plátna a pnložfme na choré miesto. Macôrácla: Niektoré byliny (napr. zaviažeme šatkou a udržiavame v teple. Týmto spôsobom pripravený čaj obsahuje účinné látky aj z macerácie. Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich popražime. Potom 8 . Nesmie vzniknúť pocit chladu. priložíme na choré miesto. aj zo záparu. ráno scedíme. ako získame z liečivej rastliny všetky látky: Byliny macerujeme polovičnou dávkou vody cez noc. Vo všeobecnosti dávame jednu zarovnanú Čajovú lyžičku bylín na 1/4 litra vody (jedna Šálka). Caj z týchto bylín získame vylúhovaním v studenej vode čiže maceráciou. Maceráciou získaný výluh zmiešaný so záparom je najlepší spôsob. dobre uzavreté a uschované v chladničke vydržia celé mesiace.40 % žitného alebo ovocného liehu. ktorú sme predtým vypiácbll horúcou vodou. nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú. krátko povaríme a tri minúty lúhujeme. Získava sa v domácom odšťavovači. Čerstvé byliny lúhujeme len veľmi krátko (stati pol minúty}! Caj musí byť celkom jasný: jasnožltý alebo jasnozelený. Obklady zo zaparených bylín Nad hrniec s vodou zavesíme sito s čerstvými alebo vysušenými bylinami. Maceráciou (za studená) získaný výluh primiešame k záparu. Naplnené do malých fliaš. Dennú dávku čaju prelejeme do termosky a podľa návodu po dúškoch pijeme. Celé zakryjeme vlnenou šatkou a obviažeme uterákom. premiešame a odtiahneme zo sporáka. lôbô zvýšením teploty by sa stratila ich liečivá sila. v ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú. Veľmi účinné sú parné obklady z prasličky. kapsičku. Po nejakom čase zoberieme parou zmäknuté. Takéto obklady sa nechajú pôsobiť dve hodiny alebo cez noc. Masti a oleje Štyri plné hrste bylín nadrobno porežeme. Suché byliny lúhujeme o niečo dlhšie (jednu až dve minúty).

zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom dva prsty nad kvety alebo byliny a necháme 14 dni na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Olejové prípravky získame takto: kvetmi alebo bylinami naplníme fľašu az po hrdlo. Obklady zo švédskych bylín (zo švédskeho horkého) Podľa veľkosti miesta na tele zoberieme menší alebo väčší kus vaty. Na Jeden kúpeľ treba jedno plné vedro ( 6 . Srdce nesmie byt vo vode. navlhčime ho švédskym horkým a priložíme na choré miesto. môžeme obklad ponechať cez noc Keď obklad zložíme. Postupujeme ako pri úplnom kúpeli. Kúpeľ má trvať 20 minút. Sedací kúpeľ: Na sedací kúpeľ treba len pol vedra čerstvých alebo asi 100 g sušených bylín.masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. ale obviažeme ho len uterákom. a až potom to celé obviažeme šatkou. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pred priložením obkladu namastiť pokožku! Miesta. Obklad necháme pôsobiť dve aí Štyri hodiny podľa povahy ochorenia a podľa toho. aby alkohol nevytiahol z pokožky tuk. ale musíme ju ohriať. ale v osuške alebo v kúpačom plášti si ľahneme do postele a eSte sa vypotlme. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. « . Ak ho pacient znesie. Vodu z úplného alebo sedacieho kúpeľa môžeme použiť ešte dva razy. Alergickým osobám nedávame na obklad igelit. pripadne buničiny. Ďalej treba zohľadňovať návody pri jednotlivých bylinách. Na to priložíme trošku väčší kus igelitu. pokožku zapudrujeme.8 litrov) čerstvých alebo 200 g sušených bylín. ktoré sme vopred namastili bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Po kúpaní sa nepoutierame. môžeme s nimi chodiť po izbe alebo sedieť. 8 týmito obkladmi netreba bezpodmienečne ležať v posteli. obklad necháme pôsobiť kratšie. prípadne obväzom. Na druhý deň sa macerát pnhreje a vleje do vody pripravenej na kúpeľ. treba potrieť nechtlkovou masťou. Ak napriek tomu podráždi citlivým ľuďom pokožku. Na druhý deň len prihrejeme. ktoré svrbia. alebo ho určitý čas nedávame. ak sú dobre pripevnené. Bylinné kúpele Úplný kúpeľ: Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. aby sme nezamastili bielizeň. ako dlho ho znesieme. preliltrujeme cez ľanové plátno a ešte teplú masť napinime do pripravených fľaštičiek alebo téglikov.

Ona je všeliekom na všetky ženské choroby a poméha dokonca spolu s kapslčkou pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži. Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam by mail od tretieho mesiaca piť alchemllku. Deti. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín Pomáha pri málokrvnostl. husia nôžka. lebo ona lieči zápaly podbrusia. V nadmor­ skej výške nad 1 000 m rastie alchemilka alpská. Po extrakcii zubov sa alchemilka odporúča ako najlepší hojivý prostriedok. vý­ toku. pozn. keď sa voda vo vani zohreje." Alchemilka. hnlsanle. aj na kryštalických horninách (ide o dva samostatné druhy. čí je mladý. Po viacnásobnom vyplachovanl zahojí ranu v priebehu dňa. bodnutia a porezanie. Spôsob použitia. Rastlina má dlaňovito lalocnatô listy so siedmimi až deviatimi lalokmi. ako sa varf vajce. nevysokú stonku a drobné žltozelené kvety. počnúc od pošvy smerom hore. pri obrátení maternice začneme natieraním zvonka. zosilnejú po Častom užívaní tohto čaju. Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden kúpeľ. má rub listu stnebnstoiesklý a používa sa pri tučnote Dve až štyri šálky denne pôsobia veľmi priaznivo. Spomeniem citát z veľmi starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má človek prietrž." V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto rastlina svoje osvedčené miesto. ktoré vidieť od apríla až do júna. ťapkaná. ktoré majú slabé svaly napriek dobrej strave. Slabé deti zmocnejú. keď im pndáme 10 . Okrem toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapslčky pastierskej (pozri pod heslom Kapsička pastierska. že rastlina sa preslávila predovšetkým ako bylina pre ženy. dohromady tn kúpele týždenne. alchemilka lúčna. a potom nech z nej pije. Z oboch rastlín zbierame celú byľ v čase kvitnutia. kontriheľ. nech vari dve hrsle alchemilky v primeranom množstve vody. kondolík. ktorá sa leskne ako perla. môže sa ešte dva razy použiť). V uvedených prípadoch sa pijú štyri šálky čaju z atchemilky. Naši predkovia používali túto bylinu na rany. vnútorné i vonkajšie. ľudovo sa nazýva strieborný plášť (Alchemilla alpina). mnohé deti by ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec ženu. Vykonajú dobré služby aj pri slabom spánku. alebo starý. Od kresťanských čias Je táto rastlina zasvätená Panne Márii. Používame ju ako prostriedok odvodňujúci a posilňujúci srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany). na svahoch a na vlhkých lúkách vo vyšších polohách a v horských oblastiach. všetko sušíme pod strechou. prekl. horúčku. upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice. str 18). hviezdoš. Dari sa je) aj na vápenco­ vom podklade. ktoré rastú v Alpách. ženský pláží. divý muškát. Rastie predovšetkým na okrajoch lesov a ciest.).Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných keby sa ženy najprv dlhší čas liečili touto bylinkou. pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín. Listy alchemllky niekedy priliehajú k zemi a zrána vidieť na nich v prostriedku kvapku rosy. denne po dúškoch. Často by Ju mali piť aj chorí na cukrovku. Každá šestonedieľka by mala piť 8 až 10 dni veľa čaju z tejto rastliny. Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri pôrode. keby vedeli o tomto Božom dare. keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú menštruáciu. a to tak dlho. neskôr len listy. Alchemilka pôsobí sťahujúco (zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. hnisavých ranách a zanedbaných vre­ doch. V prípade. srteť. pn ochabnutí podbrušla tieň. ktoré majú ťažký pôrod alebo aklon k potratu. ktorá rastie vo vyšších polohách. pevnú. rosnička. Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí rany. Švajčiarsky farár Kunzle zvlášť zdôrazňuje: . ale pomáha tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným (myši chvost obyčajný) priaznivo ovplyvňuje menštruáciu. Sám názov (nemec­ ký) hovorí. V niektorých krajoch vijú z nej venčeky na Božie Telo a zdobia nimi hlavu Spasiteľa na oltárikoch. vredy a prietrže. Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách.LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE ALCHEMILKA PASIENKOVÁ (Aicbemilla monticola OPIZ) Ľudový názov. pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany). pri ochorení podbruáfa a nevoľnostiach v prechode. suknička. ale aj neskôr. alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným (zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko do poriadku.

Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín sa krátko premyje. v krátkom Čase nastane zlepšenie. Z pôdy vyrastá v apríli a máji. je predovšetkým prvým poslom jari. Táto veľmi hodnotná rastlina sa využíva aj pri skleróze multlplex. pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. Pre túto vôňu dostal názov „divý cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s (edovaiou jesienkou obyčajnou. v tienistých a vlhkých lužných lesoch. 11 . ľudovo medvedi lenek. konvalinke podobné listy vyrastajú priamo z podlhovastej cibule. Jasnozelenó. Mladé listy sa zbierajú v apríli.) Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. Je preto vhodný najmä ako súčasť jarných kúr na prečistenie a lieči chronické kožné choroby. na jame prečisťovanie a odhliertovanie sa používajú čerstvé. Na jeden úplný kúpeľ sa použije 200 g vysušených alebo dvojnásobné množstvo čerstvých bylín. Drieme v rtom mohutná liečivá sila a povráva sa. ktoré pridáme do trošky vody. Cesnak medvedí. Narežú sa nadrobno a dávajú sa na maslový chlieb. obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precltime celým srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa S ohľadom na túto novú. lieči atroflu svalu (chradnuUe) a ťažké. Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé účinky. Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín (pozri Vôeobecnú časť. neliečiteľné choroby svalstva. ktorých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. Kvety však zbadáme iba uprostred mája. črevá a krv. dajú sa na noc do vedra so studenou vodou. Hladká. Osoby citlivé na žalúdok môžu listy a cibule nakrájať nadrobno. Cesnak medvedí (Ainum ursinum L. obalenej bielymi priehľadnými šupkami. ako rasilinu zbadáme. valčekom na cesto sa dobre rozmliaždi a prikladá. zelenú krásu. Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medvedieho. aby si prečistili žalúdok. Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásf bylinku na každú chorobu. Pretože vo väčšom množstve je cesnak medvedi štipľavý. 2 až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť. jemne posekané ich denne pridávame ako koreninu (nevarenú) do polievok. teda ešte pred kvitnutím. pri príprave Špenátu ho zmiešame s pŕhľavou. lesklé. kopijovité. môžeme si pripraviť liehový výťažok (pozri Spôsob použilia). zaliať teptým mliekom. Z Burgenlandu mi oznámili poznatok. cibule v neskorej jeseni a zime Cibule cesnaku medvedieho sa používajú ako cesnak kuchynský. zaiste nezanedbateľné osvieženie. Prine­ sie nám zdravé. ako je uvedená v hesle Kapsička pastierska. Cesnak medvedi rastie na vlhkých lúkách. že keď sa pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka sa nim umýva oblasť srdca. na druhý deň sa to zohreje a maceráciou získaná kvapalina sa prileje do kúpeľa {pozri Všeobecnú časí. zaparí sa a krátko vylúhuje. mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlleňovanla a prečisťovania. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Obklady: Macerat: l plná čajová lyžička na V* litra vody. Listy možno upraviť aj ako špenát alebo šalát. ten značne liečivejšie. Z neho denne užívame 10 až 12 kvapiek. Včasné zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé. Jeho silnú cesnakovú vóftu zacitime skôr. knedli a ostatných jedál. Úplný kúpeľ). Vnútorne nás oblaží a rozníeti. predchadzaiú vápenatenie ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti. že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede. niekedy aj skôr. bohatých na humus. V zmesi s kapsičkou pastierskou. nevieme mu byť za to dosť vďační. zelené listy cesnaku medvedíeho. Úplný kúpeľ). Cesnak medvedi má v podstate také vlastnosti ako cesnak kuchynský. Tieto kvapky vynikajúco podporujú pamäť. máji.do kúpeľa rnacerál z alchemilky pasienkovej alebo alchemilky alpskej. jasnozelená stonka s bielym okollkom kvetov je až 30 cm vysoká.

Cesnak medvedí veľmi priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný nielen ako prostriedok proti prudko prebiehajúcim a chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami, rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a ochabnulosť čriev, A| hlísty a škrkavky vychádzajú z tela, keo* sa istý čas užíva táto bylina. Keď sa zlepši črevný systém, stratia sa aj ťažkosti, ktoré Často mávajú starší fudia alebo tí. čo sa nadmieru prejedajú a majú ochabnuté alebo preplnené črevá. Cesnak medvedf odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti. klorých príčinou je zvápenatenle ciev alebo vysoký tlak. ako sú závraty, tlak v hlave, skl učenosť Vysoký tlak postupne klesne. Víno z cesnaku medvedleho (pozri Spôsob použitia) ie pre všetkých starých ľudí, ktori majú trvalé zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pn dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmá pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s nfm zmizne aj dýchavičnosť. Tento liečivý prostriedok odporúčam najmä pri tuberkulóze a vodnatleľke, ktorými Často trpia starí ľudia. Ak sa použijú čerstvé listy. čistia súčasne aj obličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja. Zlepši sa aj ochorenie srdcových vencových tepien. Cesnak medvedí je neoceniteľný ako prostriedok prečfsťuiúcl krv, najmä pri chronicky znečistenej koži. Túto rastlinu si obzvlášť pochvaľoval švajčiarsky liečiteľ a zelinkár kňaz Kúnzle: „Prečisťuje celé telo, odslraňuje choré, usadené látky, ozdravuje krv, vypudzuje a zneškodňuje jedovaté látky. Vecne chorľavejúci ľudia s llsajmi, múčnatou tvárou, ákrofulózou a reumatizmom mali by si cesnak medvedí ceniť nad zlato. Ani jedna bylina na zemi nie je taká účinná na Čistenie žalúdka, Čriev a krvi. Mladí ľudia budú prekvitať ako ružové kríky a rozvíjať sa ako jedľové šišky na slnku!" Kúnzle ďalej uvádza, že pozná rodiny, ktorých členovia predtým chorľaveli, po cely rok chodili po lekároch, mali plno vyrážok a lišajov. po celom tele škrofulózu tvár olovnatosivú, akoby už boli jednou nohou v hrobe a len-len ušli hrobárovi z lopaty, no po dlhšom užívaní tohto skvelého božieho daru celkom vyzdravell a ožili.

SPÔSOB P O U Ž I T I A Ako korenina: Tinktúra: Čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro pokrájajú ako pažítka alebo petržlen a dajú sa na chlieb, do polievok, šalátov a mäsitých jedál. Fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno nakrájanými listami alebo cibuľami. zalejeme 38 až 40% ražným alebo dobrým ovocným liehom a postavíme na 14 dní na slnečné miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 až 15 kvapiek s troškou vody Vezmeme plnú hrsť nadrobno pokrájaných listov, krátko ich povaríme v % litri bieleho vína, osladíme podfa chuti medom alebo sirupom a denne pomaly, po dúškoch pijeme.

Víno:

DEVÄ1 SI L ľ

LEKÁRSKY

(Petasites hybridus (L) GAERTN., B. MEY. et SCHERB.)

Deváfsil lekársky rastie na brehoch riek a potokov, v priekopách a na okra­ joch lesov. Je oveľa väčší ako podbeľ liečivý, s ktorým patrí do jednej čeľade. Jeho listy sú veľké ako klobúk, drobné zúbkaté, na báze sivé a plstnaté. Kvety sú ápinavobtele alebo bledoružoyé, zriedka čfstobíele. Súkvetie vytvá­ ra hustý, úborovitý strapec. Zbiera sa (skôr, ako rastlina rozkvitne) koreň zmierňujúci horúčku, ktorý si v časoch moru vyslúžil veľkú pozornosť. Potopudný čaj sa užíva pri horúč­ ke, dýchavičností, dne a epilepsii. Denne sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Pn vyklbenlnách, vyvrtnutiach a nohách pokrytých ranami, no aj pri každom druhu snetf, prt zhubných nádoroch a prudkých (paliacich) ra­ nách sa používajú veľké čerstvé listy na obklady.
1?

SPÔSOB POUŽITIA Macerét: Obklady: 1 zarovnaná čajová lyžička rozdrveného koreňa sa dá do V4 litra vody a nechá sa v ne) cez noc. ráno sa prihreje a scedi. Čerstvé, umyté listy sa rozmliaždia a priložia na ranu. Opakuje sa viac ráz za den.

D Ú Š K A M A T E R I N A (Thymus serpyllum L ) D Ú Š K A T Y M I A N O V Á (Thymus vulgaris L ) Rastie na slnečných stranách, návršiach, v redších okrajoch lasa a ne menšich mraveniskách na lúkách. Obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky, kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo, Za poludnajäej páľavy sa z pestroľialových kvetných vankúšikov šlrl aromatická vona a vábi hmyz a včely. Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo mne prebudili už v detstve. Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli v 11. storočí z oblasti Stredomoria a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel od dúšky materinej íe až 50 cm vysoká. Účinky však majú obe podobné, Dúška tymianová Je známa už od staroveku. Až do našich čias sa traduje: „Tymian je predovšetkým ostrý a pälivý. Upravuje odtok mocu a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený čaj čisti jemné vnútorné časti tela." Abatiša Hildegarda z Blngenu hovorí, že tymian je liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým chorobám. Kto ráno vypije šálku tymianoveho čaju miesto kávy. čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky: duševnú sviežosť, dobrý pocit v žalúdku, rána bez kašľa a celkový pocit blaha. Dúška materina, rumanček a rebríček sa zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa prikladajú vo vankúšikoch na neuralgickó bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto nervových ťažkostiach. Ak sa pritom objavia kŕče. prikladáme aj vankúšik z plavúrta, Istý sedemdesiatdeväfľočný roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, kecf raz. idúc z poľa domov, celkom premokol a hneď ho kamsi odvolali. Nemal čas prezliecť si Satý. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti a ústa mu vyknvilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keo" si prikladal obklady zo švédskych bylin. No až ked si začal prikladať obklady z uvedených rasUín, nazbieraných za slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte aj potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, pljaval čaj z týchto rastlín. Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku. Po Jednom Jedinom 20-minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili, zdvihlo sa z vane celkom iné diefa. Ako keby niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa prekvitať. Dúška sa zbiera v kvete za slnečného počasia od Júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho slnka. Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše, zalejeme tch olejom a necháme stáť 10 dní, alebo z nich urobime sirup. Olej sa používa pri obrne pri porážke, skleróze multiplex, atrofil (chradnutf) svalov, reuma­ tizme a vykĺbení. Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve Šálky. Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch na kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia sa na žalúdok alebo na podbrusle. Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako ako pri zastaranej reume. V zmesi so skorocelom kopljovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích ciest, ťažkom zahlienení priedušiek a pri prieduškové) astme. Do Šálky dáme ošúpané koliesko citrónu a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Caj sa má piť horúci po dúškoch. Treba ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý. Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj 13

pije každú hodinu po Jednom dúšku, na to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku ešte mnohé matky nezabudli. Treba však mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emtyzému (zdurenla) s veľmi ťažkým záduchom. Dúškovou tinktúrot sa natierajú končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj chorým na sklerózu multiplex sa vtiera dúšková tinktúra. Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúskou. buď vo forme čaju, alebo prísadou do kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych deti našlo pokojný spánok už po jednom takomto kúpeli. Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch čoskoro zdraví. Netreba zabúdať, ža dúška sa odporúča ako prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej vody, zakryjeme a dve minúty (úhujeme. Čaj naplnime do termosky a dávame piť alkoholikovi každú štvrťhodinu po jednej polievkovej lyžici. Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom aj veľká chuf do jedla a smád. Pri recidívach, ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr sú čoraz zriedkavejšie, treba liečebnú kúru opakovať. Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch, ale po celý rok ako čajová kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou. Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup Podáva sa pred Jedlom pri prechladnutí.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar; 1 vrchovatá čajová lyžička bylín sa zaparí 7* litrom vriacej vody, krátko sa vylúhuje. Prísada do kúpeľa: Na úplný kúpe! 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť. Úplný kúpeľ). Tinktúra: Fľaša sa voľne až po hrdlo naplní za slnečného poludnia natrhanými kvetmi, tie sa zalejú 38 - 40% ražným alebo ovocným liehom a nechajú 14 dní stáť na slnečnom mieste. Olej: Za slnečného poludnia natrhané kvety sa voľne dajú co fľaše a zalejú sa za studená lisovaným olejom tak. že olej je na dva prsty nad kvetmi Necháme 14 dni stáť na slnečnom mieste alebo v teple. Bylinné vankúšiky: Bylinami naplníme vankúšiky a zašijeme. Sirup: Za slnečného počasia nazbierané kvety a stonky sa navlhčenými rukami naložia do pohára Prevrstvia sa cukrom a silne natlačia Všetko sa nechá tri týždne stáť na slnečnom miesie. Po scedeni treba cukrom presýtené stonky a kvety opláchnuť vodou a vodu priliať do sirupu. Sirup sa pomaly zahusťuje na elektrickom sporáku, no nesmie vrieť. Sirup nemá byť prihustý, preto ho treba raz aleto dva razy vychladiť. aby sme si overili správnu hustotu.

H L U C H A V K A B I E L A (Lamium abum L)
H L U C H A V N Í K Ž L T Ý (Galeobdolon luteum HUDS.. emend. HOLUB) Ľudový názov: medulka, mŕtva žihľava, hluchá pŕhľava. Rastie vo vlhkých lesoch, v priekopách, krovinách, pri plotoch a v húštinách, na násypoch, tienistých vlhkých miestach a všade tam, kde rastie pŕhľava. Kvitne v apríli a máji, v horských oblastiach a) neskôr. Z plazivého podzemku vyrastá priama alebo vystúpavá štvorhranná až SO cm vysoké slonka s proti stojným i Itetomi, kvóty sú sediace a vyrastajú po 6 až 10 v pazuchách horných listov. Zbierame Hs:y a kvety. Takisto ako hluchavnik žltý, aj hluchavka biela je liečivé - je to jedna z najlepších liečivých rastlín. Kvitne od mája do októbra ako burina pri cestách, na rumoviskách i železničných násypoch. Zbierame listy, no najmä kvety. Caj z nich, ak sa pijú dve šálky denne, pomáha pri ťažkostiach podbrušfa a pri menštruácii. Prečisťuje tiež krv, odstraňuje nespavosť z nervozity a je veľmi účinným liečivým prostriedkom pri rozličných lanských chorobách. Najmä ženy s trvalé chorľavým podbrusim a mlade dievčatá by mali piť tento zapar Kvety a listy hluchavnlka žltého sa používajú pn podobných ťažkostiach, najmä pri zlom vylučovaní moč u, bolestiach a pálení pri močení, pri ťažkom ochorení obličiek a pri srdcovej vodnatleľke. Kvety sa používajú pri poruchách trávenia, pri ékrofulóze a kožných vyrážkach. V takýchto prípadoch sa pije dopoludnia šálka čaju. Pri vredoch a kŕčových žilách si pomáhame obkladmi zo zápam. 14

ktorý odstraňuje všetky neduhy. jemelo.Hluchavnlk žltý sa odporúča starým ľuďom pri ochrnutí močového mechúra. vtáky ich v zime vyzobali. ani v zemi. len na hostiteľskej rastline. Že po dlhodobej čajovej kúre sa celkom stratí príčina vzniku cukrovky. Zapar:. no len od začiatku októbra do polovice decembra a v marci a apríli. že si ju nevieme z nášho života ani odmyslieť. vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. že imelo bola prastará liečivá a čarodejná rastlina našich predkov. litra vody. Použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku tejto zmesi na % litra vody. že nos bol o niekoľko dni zahojený. teda listy a konáriky. Istá pani mala dlhé roky omrznutý nos.jedle a borovice . keď je vlastne jedovaté. Pri nevyliečiteľnom zvrasťovaní obličiek. Ľudia. alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. lebo nemusime oberaľ lepkavé plody. ďalej pri prechladnutí mechúra a pn zápale obličiek. že ich zobákom zavrtávajú do haluze. Preto máme menej roboty pri rezaní listov a vetvičiek. úspešne pomáhajú. žltozelenej farby Biely. opradená tajomstvami. Tie nevyklíčia ani vo vode. Zbierame listy a malé vetvičky. Čajová zmes: Hluchavník žitý. I M E L O B I E L E (Viscum album L ) Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prisavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny . uprednostňuje sa ako výborný prostriedok na povzbudenie látkovej výmeny. Ľudové názvy imelo. Keď ich však rozmiešame s bravčovou masťou (pozri Spôsob použitia) a užívame zvonka ako masť pri omrzlinách. omalo. Sedací kúpeľ: Pozri Všeobecnú časí. bosoräcky kotol nám napovedajú. Ešte jedna rada pri zbere: v marci a apríli imelo nemá plody. lipkavec a zlatobyľ zmiešame v rovnakom pomere. Zaparí sa a nechá krátko vylúhovať. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak. Druidi. Na hostileľskcm stromo vyrastá v guľovitom tvare. keltskí kňazi. Ju považovali za posvätnú rastlinu. Odporúča imelo v našich časoch pri chronických kŕcocn a hysterických záchvatoch. Je to taká skvelá liečivo rastlina. Ak niet hluchavnika žltého. Obklady: 3 vrchovaté čajové lyžičky na '/*. sklovitý. ktoré sú v októbri a decembri ešte na imele. ktorí trpia na chronické poruchy 15 . Sedací kúpeľ s maceratorn z tejto rastliny pôsobí veľmi blahodarne. Najväčšiu liečivú silu má imelo. ktoré hosfuje na duboch a topoľoch. no uisťujem vás. zaparíme. ktoré sa pred sušením nadrobno porežú. Keďže imelo má najlepší vplyv na celkovú funkciu žliaz. Zaparíme a krátko vylúhujeme. no plody požité vnútorne sú otravné. Ilpkavca a zlatobyle v rovnakom pomere. prečo tak chválim imelo. V ž d y z e l e n é listy sú kožovité. V ostatných mesiacoch imelo nemá liečivú silu. Súčasne tak dobre vplýva na brušnú sllnivku. aby si cez noc priložila na nos čerstvú kašu z plodov imela Znie to neuveriteľne. no aj rastliny prezimujúce na jedliach. Kňazi odrezévali imelo počas sviatočných cere­ mónii zlatými nožmi a nožnicami Starí zelinkári ho používali ako dôležitý a bezpečný liek proti epilepsii. Tento prastarý liečivý prostriedon uznáva aj kneippovec doktor Bonn.a parazituje na nej. imola. môže sa použiť hluchavka biela. v zime sa neodvážila vyjsť z domu Bolesti sa jej z roka na rok stupňovali. Navlhčime plátno zaparom a prikladáme teplý obklad. prevodneni obličiek a pri dialýze obli­ čiek veľmi priaznivo pôsobí užívanie zmesi hluchavnika Žltého. Sedaci kúpeľ(používa sa celá rastlina). SPÔSOB P O U Ž I T I A 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Ľudia sa ma neraz pýtajú. Imelo. Poradila som jej. nie sú vôbec jedovaté. gemalo. všeliek. boroviciach a ovocných stromoch sú liečivé.

Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. Keď uí však niekto porážku dostal. ta . Aby sme si naďalej udržali dobrý konštantný stav. Mnohé listy. niektoré dnt tak veľmi. Normalizovaný krvný tlak pôsobí priaznivo na poruchy maternice a menštruá­ cie. ktoré som dostala. Šelest v ušiach a poruchy zraku. imelo ešte malo svoju liečivú silu. Ťažkosti sa úplne stratia a žena nemá potíl. predovšetkým silné mesačné krvácanie. druhú šálku pred obedom a po ňom a tretiu pred večerou a po nej. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: Pripravuje sa za studená. a tým zaručujú vyšší pracovný výkon. že je nevyhnutným prostriedkom pri liečení porúch srdca a krvného obehu.). že imelo pôsobí na nizky aj vysoký krvný tlak. alebo macerát prihrejeme vo vodnom kúpeli. Príprava masti: Čerstvé biele plody (pabobule) imela zmiešame za studená s bravčovou masfou (používa sa na omrzliny). dalo sa zbierať. pocity závratu. zamiešaných do trošky vody. no márne. tri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku Imeiového čaju. normalizujú činnosť srdca a krvný tlak.). Obráťte sa aj vy na týchto pomocníkov. ktoré odstránilo ich pisateľom v krátkom čase ťažkosti s vysokým krvným tlakom. V tomlo prípade treba plť najmenej dve šálky denne. zastav! nám krvácanie. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela. keď tu predsa máme naše vynikajúce tmelo. ale aj vo Švajčiarsku. Bolo to práve v apríli. Pri ťažkých poruchách krvného obehu treba vždy odporučiť imelo. Pn ťažkostiach v prechode sprevádzaných búšením srdca a zrýchlením tepu. vždy po pol šálke. Tri šálky imeiového čaju denne (pripraveného maceráciou). ráno sa trošku prihreje a scedl. K môjmu tvrdeniu. sedel náš mlynár v prvom rade a oboznamoval všetkých s tým. že liečivé rastliny prečlsťujú telo a odstraňujú z neho chorobné látky. mimoriadne sa odporúča pri porážke. že vysoké percento žien nad 50 rokov dostalo rakovinu prsníkov. keby sa bol pravidelne pil imelový čaj. Ľudia sa začali cítiť dobre a mali opäť radosť z práce. Imelo sa používa aj ako prostnedok zastavujúci krvácanie. Vsúčasnosti sa imelo začalo používať v medicíne preventívne I priamo proti rakovine. aký mal nízky krvný Mak a ako mu ho Imelo celkom normalizovalo. nech pije počas šiestich týždňov denne tri šálky. Čerstvá šťava: Čerstvé listy a konáriky umyjeme a ešte vlhké odstavíme v odšťavovači. ketfdlhšl čas užívali lieky na zníženie vysokého krvného tlaku. Skúsenosti poukazujú na to. únavu. že je v prechode. ako sú návaly krvi do hlavy. Istý Človek z mohucského kraja roky trpel na nízky tlak. Určite treba aspoň raz za rok absolvovať šesťtýždňovú imelovú kúru: tri týždne pijeme denne tri šálky. Zmiznú všetky sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom. a to prvú šálku pred raňajkami a po nich. aby ste mali pevné a stále zdravie. Pred nejakým časom dostala sa úo tlače správa z Londýna. takže možno právom povedať. teda aj poruchy srdcového rytmu. že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. ako aj krvácanie sestonedieľky. užívané po dúškoch. závraty a nechuť do práce. treba po celý rok pif jednu šálku imeiového maceráiu denne. tlmočia vďaku za Imelo. Po imele môžu siahnuť aj ženy. poruchy srdca. pozn. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca. Tinktúra: Hotové imelové kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. Jedna vrchovatá čajová lyžička imela sa dá cez noc do % litra studenej vody. keď je narušená hormonálna funkcia. sa postavil skepticky. ktorá by vôbec nemusela nastať. návalmi krvi do hlavy. Ak potrebujeme na deň väčšie množstvo. Imelo evidentne pôsobí aj vtedy. Imelovó kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. Krvný obeh a krvný tlak sa upravia. prekl. Imek) výnimočne pôsobí aj proti vápenateniu ciev. ktorý kladie na človeka veľké požiadavky a navidomoči ho časovo zaťažuje. že tri od seba nezávislé výskumné skupiny zistili. čerstvá šťava z Imela odstráni neplodnosť ženy Imelo treba dobre vymyť a ešte za vlhká odšťavif v odšťavovači. že ako mlynár nemohol vykonávať svoju prácu. Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh. pôsobí aj pri týfuse a úplavici. O niekoľko mesiacov neskôr. Náš dnešný uponáhľaný život. Načo podstupovať také riziko. Pije sa pol hodiny pred raňajkami a večer pred spaním. pozn. pocitmi strachu a ťažkosťami s dýchaním možno niekoľko rokov sústavne pif tento čaj. potrebuje takýchto ozajstných pomocníkov. keď som prednášala v mestečku v Hornom Rakúsku. poruchy krvného obehu. dva týždne dve šálky a týždeň jednu šálku. Užíva sa po 25 kvapiek. zdá sa nám nepredstaviteľ­ né.látkovej výmeny. by mali skúsiť aspoň pol roka pravidelne piť imelový čaj. dáme výluh do termosky vypláchnutej horúcou vodou. prekl. Ponavštevoval význačných lekárov nielen v Nemecku. a to ráno a večer. pomáha aj pn krvácaní z pľúc či z črfev. Keo* vtiahneme do nosa studený Imelový čaj.

denne ju potom niekoľkokrát vtieraj do svalov a vypi štyri šálky čaju alchemilky.najmä pri etavbe domu — uí tam. Dojčiace matky. ako na­ príklad proti krvácaniu z nosa. Vlani ml ochabol zvlerač. bol takýto: „Mám 62 rokov. nedá sa vraj už nič robiť. bola na púti Matky Božej v San Damíane v Taliansku. Ľudová názvy: kokoáka. Zapar sa aj v tomto prípade pije len určitý Čas. poliach a v zeleninových záhradách. aby denne pila štyri šálky alchemilky na upevnenie vnútorného svalstva. na lúkách. veľmi hodnotná liečivá rastlina sa všeobecne pova­ žuje za nepríjemnú burinu. Pijú sa dve Šálky čaju denne. položila ju na svoje miesto a ľahla si do postele a zakrátko som zaspala O pár dní mi telefonovali z Viedne. Zapar z kapsičky je veľmi účinný proti všetkým druhom krvácania. prelistovala som si tú knihu iba raz. Pri silnom menštruačnom krvácaní treba 10 dni pred začiatkom menzesu denne pif dve šálky záparu z byliny. sedacie kúpele alebo výplachy teplým záparom kapsičky. z Horného Rakúska. kým sa pripravuje tinktúra z kapsičky.že mám prečítať tých niekoľko riadkov. že mohla opäf vykonávať svoje povolanie. Plody sú trojhranné (srdcovító) seÄuľky. už sa objaví zelená. ktorú nám dal Boh. Len čo zmizne sneh a pieslane -nrznúť. žalúdka. Vo dne v noci mám neprestajné bolesti. Rovnako dobré liečivé účinky ako imelo má kapsička aj pri krvácaní z maternice. na hmat kožovltó. či už ide o vysoký. Iný telefonát. ktoré od pupka postupujú na oba boky. potom urob takto: Kapsičku drobné nakrájanú daj na 10 dni do žitnej pálenky a nechaj na slnku alebo pri peci. Tento zapar upravuje aj menštnáciu v čase puberty. úhoroch. pastierska tobolka. vyvrátil sa mi konečník a museli ma operovať. kým sa neupraví krvný tlak.v tom okamihu som si neuvedomila . Po krátkom čase tá žena tak zosilnela. Na rozdiel od Imela. som zdravotná sestra a už dva roky som v predčasnom dôchodku. ktorým navierajú prsníky. čriev a proti nepravidelnému krváca­ niu z maternice.podob­ ne ako má púpavec jesenný. tentoraz zo Štajerská. ktoré sa neCá zastavif. alebo nízky krvný tlak. ktoré sa pripravuje maceráciou v studenej vode cez noc. z kapsičky sa robí len zapar. Denne sa užívajú dve šálky. Pred niekoľkým rokmi mi podaroval istý star­ ší pán prekrásnu knihu o liečivých rastlinách s jedinečnými rytinami a kresbami. holduška. potom tri týždne nepije nič a cyklus znova opakuje. Tohto roku v Jeseni sa mi to zopakovalo. navrhla som jej obklady zo švédskych byliniek. Za tých 10 dní. vzala knihu a sadla som si pohodlne do obývačky. Od nej som sa dozvedela.KAPSIČKA PASTIERSKA (Capsella bursa-pastoris (L) MED. že sa o tom nedočítame v dnešných knihách o liečivých rastlinách. V pre­ chode môže každá žena pif štyri týždne denne dve šálky. Kvetenstvo je strapec drobných bielych kve­ tov. Pri krvácaní z obličiek sa veľmi odporúča Čajová zmes kapsičky a prasličky v rovnakom pomere. vyrastie kapsička. Ale ako sa to ui stáva. ako keby ma niekto jemne podrmal za plece. strhla som sa zc spánku. násy­ poch. Kapsička . upozornil Ju na mňa. od marca do novembra. úbočiach.sa odporúča najmä ako liečivá rastlina na vyrovnávanie krvného obehu. Lekári v nemocnici ma odmietli druhý raz operovať. „Mohli by ste mi pomôcť? Mám 52 rokov. Hlavou mi prebehla myšlienka: „Už máš knižku pol roka. výborne pomôže zapar z kapsičky. ktorú predtým zaparili nad sitom a teplú uložili medzi uteráky.podobne ako imelo .) Táto všade sa vyskytujúca. tak okolo polnoci. Jedného dna. môžu si na ne prikladať kapsičku. Je zaujímavé. Pri krvácaní z rán. takmer cez noc. a to až dovtedy. že v ten deň. zvonka aby si vtlerala tinktúru z kapsičky. ked" som sa okolo polnoci zobudila. akoby ma pílkou rezali." Akoby vtedy išlo len o to . taška. Pre chradnutle svalov som úplne bezmocná!" Poradila som jej spomenutý recept a ona o tri týždne prišla za mnou do Grieskirchenu zdravá. Len čo niekto niekde navŕši hŕbu zomo . Mimoriadne ich obľubujú sliepky. Nájdeme ju pri cestách. Ked" jeden pán v autobuse na spiatočnej ceste videl jej bezrnocnosl. Tálo rastlina je významným pomocníkom pri všetkých vonkajších svalových ochoreniach. Poradila som žene." Hneď som pomyslela na kapsičku. Na moje nesmieme 17 . Rozkonérená stonka je až 40 cm vysoká. čerstvá kapsička. zatvorila som knihu. keď je deň vyplnený od včasného rána do neskorého večera. a ešte si si ju bližšie nepozrela!" Ihneď som vstala z postele. Pri krvácaní z hemoroidov (zlatá žila) aplikujeme malý výplach čriev. Cas kvitnutia. Do oču mi padlo niekoľko riadkov: „Ak nič nepomáha proti atrofil (chradnutlu) svalov. Prízemnú ružicu tvona stopkató gracovitô alebo perovito strihané listy . na jednu šálku použijeme kopcovitú čajovú lyžičku kapsičky. z ktorej nech potom dá trikrát 10 kvapiek do Čaju z alchemilky.

Tinktúra z kostihoja lekárskeho. Aj tie sa však po dvoch mesiacoch stratili Takto som si vyliečila slabinovú prietrž bez operácie. že všetky fažkosti pominuli. prikladala som si obklady zo švédskych byliniek. hrubý ako palec. Vyvrátenie konečníka sa úplne stratilo. Zaparí sa a krátko vylúhuje.nosila som pri práci elastické nohavičky. nemýľme si ho s hadomorom španielskym (ľudovo čierny koreň). Pretože ma telefonát načisto prekvapil a nezmohla som sa na slovo. Bol totiž presvedčený. Potom som začala to miesto natierať tinktúrou z kapsičky a po áesť týždňov som denne vypila štyri šálky alchemílky.bola žatva . Listy sú drsné a na čepelí kopijovité. dobrý koreň. Keď sa vnútorne užívajú štyri šálky čaju z alchemilky denne a zvonka sa vtlera tinktúra z kapsičky. že z lekárskeho hľadiska sa slablnová prietrž dá vyliečiť iba operáciou. Kvitne po celé leto. vykĺbením. predtým riaditeľ biologického sanatória v Mittenwalde pri Garmischl v Hornom Bavorsku. skrýva v sebe obdivuhodnú silu. Nájdeme ju aj pri plotoch a na rumoviskách. priložené ako tepla kasa na ochrnuté končatiny. cez noc pomôžu zaparené listy. ktorý ma raz navštívil a čítal tento list. Čerstvé listy sa zbierajú počas kvitnutia Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo nazýva čierny koreň. Chorí. 3 až 4 cm vysoká a široká. Pani. svaly zvlerača začali opäť normálne fungovaf a bolesti v bokoch prestali už na druhý deň po užívaní bylín. Možno si teda len vzdychnúť: Hľa. vyvrtnutím. Pretože je dlhý. ktorí dlhé roky užívali špeciálne prostriedky proti reumatizmu a kĺbovým opuchom a nevyliečili sa. potom sa zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom (byliny musia byť zaliate) a celé sa to nechá stáť 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. alebo sú výsledkom porážky. Kým som začala používať kapslčku. svalnlk čierny. (Vtieranie sa musí začať od pošvy a pokračovať cez podbrušle). vo vlhkých priekopách a pozdĺž potokov. začala si na moju radu natierať denne klb a pravé rameno touto tinktúrou. že táto tinktúra musí byt z čerstvej kapsičky! Závažné ochorenia svalov sa dajú vyliečiť rýchlo a isto len čerstvými byllnamll SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Bola asi tOcm dlhá. o dva dni neskôr prišla žena ku mne. Sedacie kúpele Parné obklady: 2 plné hrste kapsičky pastierskej. Osobitne zdôrazňu­ jem. pomôžu si veľmi rýchlo touto tinktúrou. Táto liečivá rastlina patri k naším najlepším nenahraditeľným bylinám. Viacročný koreň je zvonka tmavohnedý až čierny. priam mazľavý a mastný. sa dajú do sita a držia sa vo vodnej pare. Zaparené byliny sa dajú na uterák a priložia na postihnuté miesto. K O S T I H O J L E K Á R S K Y (Symphytum ofíiclnale L ) Ľudový názov: čierny koreň.prekvapenie mi po nejakom Čase žena zavolala. Po dvanástich dňoch už nebolo vidief stopy po slabinovej prietrži. veľmi sa nad tým pozastavil. medunica." Nebohý šéflekár doktor Erich RÔhling. ako sa jej bolesti strácajú. 18 . ktorá už nemohla pohybovať pravým ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepohyblivý a lekár konštatoval ochrnutie). ale ešte vždy som cítila bolesti. Vykopávame ho včasné zjari úzkym rýľom. pokiaľ možno Čerstvej. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časť. vnútri biely až žltý. Ak sú bolesti spôsobené prepracovanosťou. rastlina sa takmer nedá vyhubiť. Pretože som sa ako žena pracujúca v poľnohospodárstve nemohla šetriť . ktoré nám príroda pripravila. na okrajoch poli. listy. ktorý sa pestuje v záhradách a používa ako korenina v kuchyni. Rastie na vlhkých lúkách. ako pomáhajú rastliny z Božej lekárne! Kto je schopný la<éhoto divu? Jedine Stvoriteľova milosť! Istá pani z Dolného Rakúska neďaleko Karlsteinu pfse: „Po jednej prednáäke pýtala som si od vás radu ohľadom slabinovej prietrže. stonky s kvetmi a šešufkami sa nadrobno pokrájajú. ktorú si ľahko pripravíme. Dnes je kĺb úplne pohyblivý a pani môže bežne vykonávať domáce práce. Tinktúra: čestvó byliny. Deň po dni sledovala. po rozrezani veľmi hlienovitý. pomáha to pri obrátení maternice. aby mi svoju radosť vyjadrila osobne.

Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. V šálke vriacej vody. čajová zmes: Vrchovatú Čajovú lyžičku Čajovej zmesi zaparíme V* litrom vriacej vody. Úplný kúpef: 500 g čerstvých alebo vysušených listov sa nechá stáť cez noc v 5 litroch studenej vody. Múčku kostihoja dostať už dnes v mnohých lekárňach. ráno sa trošku prihrejú a scedia. Kostihojovú masť používame namiesto kaäovitých obkladov. Nepreháňam. Všeobecná časť). rýchle vymiešame na kašu. Injekcie sice bolesti načas otupili. Víno: 2 až 5 čerstvých. necháme tri minúty lúhovaf. pomliaždeninách. Obzvlášť by som chcela upozorniť na to. Listové obklady: čerstvé listy umyjeme. pri reumatických opuchoch. pri poruchách prekrvenia v nohách. Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kostných výrastkoch na rukách alebo nohách. ako kôpka nešťastia. Pri žalúdočných vredoch sa odporúča čajová zmes zo 100 g kostihoja. pri tvorbe totbv (chron.Tetu môjho manžela zrazil na ceste motocyklista. ktorý používame vnútorne pri katare priedušiek. Na druhý deň sa všetko zohreje na bod varu a tekutina sa prileje do vody vo vani (pozri heslo Úplný kúpeí. očistia kefkou. dna). bolestiach kostí. dne. Pije sa po cúškoch. Tinktúra: Korene kostihoja sa umyjú. Listy kostihoja sa používajú nielen na obklady. nasledujúci deň prihrejeme. že obklady z kaše kostihoja prinesú úľavu aj pri ochrnutí chrbtice. cez plátno precedíme a vylisujeme. Zdalo sa. nepriala v danom termíne na predpísanú prehliadku. bolestiach šije. krvácaní žalúdka a zápale pohrudnice. Kasovrtô obklady prikladala tak dlho (recept pozri pod heslom Spôsob použitia).v poriadku. pri fantómových bolestiach. íalajú sa ražnou pálenkou alobo ovocným liehom a postavia sa na slnečné miesto alebo do tepla. Lieh musí korene prekrývať. Obkladmi z nej docielime najlepšie výsledky pri vonkajších I vnútorných ranách. kým sa Jedného dna nedostavili ukrutné bolesti. 19 / . prišla k nám na návštevj. až celkom prestala cítiť bolesti. Pijú sa tri až štyri šálky denne po dúškoch. do ktorej sme pridali niekolko kvapiek jedlého oleja. keď tvrdím. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili hnisanie kostí. nadrobno pokrájajú a vofne sa naložia do ííase až po hrdlo. pri ktorých sa používajú sedacie kúpele (vo vani). umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na 5-6 lýždňov do 1 litra prírodného bieleho vina. SPÔSOB POUŽITIA Macerát z koreňov: 2 Čajové lyžičky nadrobno nakrájaných koreňov sa macerujú cez noc v V« litri studenej vody. Listové obklady (zaparené): Listy kostihoja sa zaparia a teplé priložia. pri kŕčových žilách a na dollečovanle kostných ziomenln. V niektorých krajoch sa listy kostihoja namáčajú do omeletového cesta a vyprážajú. Kedže teta nemala žiadne bolesti a mohla opäť normálne chodiť. Naplníme do malých Čistých nádoba uschováme v chladničke. natrieme na ľanové plátno a ešte teplé priložíme na choré miesto a obviažeme. rozvalkäme na tablici. Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch predkolenia. no hnisanie kosti sa nevyliečilo. Z koreňa možno pripraviť Čaj. Masf je nenahraditeľná pri liečbe poranení fudí a zvierat. že teplo obklady z múčky <ostihoia lekárskeho pomohli za noc. Došla do nemocnice so zlomeninou stehenného klbu. nD z 200 g listov. Nasledujúci doň mohla teta bez bolestí sedieť a ložaf. bolestiach tráviaceho traktu. ale sa pridávajú aj do úplného kúpefa pri reumatických bolestiach. pn nádoroch. V takomto stave. pri poraneniach každého druhu. tam |ej ho spevnili klincom a po uzdravení |u prepustili domov. dokonca aj pri zápale okostlee. 50 g nechtika a 5 g stavikrvu vtáčieho (prípravu pozri pod heslom Spôsob použitia). predvídavá teta si ich vysušila na peci a potom zomlela v starom mlynčeku na kávu (môže poslúžiť aj mlynček na mak). pri vnútornom krvácaní a zlome­ ninách. Vynikajúci prostriedok na pfúcne choroby. Cez noc necháme postál". Keďže v obchode s liečivými rastlinami dostať len drobno nakrájané korene. Po roku mali klinec vybrať. že všetko í-:. priložíme na postihnuté miesto a obviažeme. Chcela by som sa ešte zmieniť o tinktúre z kostihoja. Kašovfté obklady: Dobre vysušené korene jemne zomelieme. Masf: 4 až 6 dobre umytých koreňov kostihoja sa jemne pokrája a krátko zapraží približne v 250 g čistej masti. Sedací kúpeľ: Pripravuje sa ako úplný kúpef. Účinné látky tejto rastliny potom využíva celá rodina.

nesladi sa. u nás napríklad: hadi mlieč. Pohľad na ňu človeka mimoriad­ ne potešuje. Sú liečivou časťou rastliny.KUKURICA SIATA (ZeamaysL) Prednedávnom sa veľmi rozšírilo pestovanie kukurice. ako aj pri obličkových kolikách. ako aj pri Parkinsonovej chorobe sa zriedenie a dávkovanie musí svedomité dodržiavať.) V starých knihách o liečivých rastlinách požívala táto rastlina veľkú úctu. Poznať to najmä na ľudových názvoch. . pijú sa dve šálky denne. strácajú svoju močopudnú schopnosť a pôsobia skôr preháňajúce Pri ochorení močových orgánov a tvorbe kameňov. pri srdcovej vodnatieľke a opuchoch (edémoch) sú kukuričné blížny rovnako účinné ako pri zápale obličiek. Kvety zbieram v menšom množstve a pridávam ich do čajovej zmesi. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička kukuričných blizien sa zapari % litrom vriacej vody. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 polievková lyžica čerstvých listov sa zapari % litrom vody. Na vonkajšie rakovinové vredy sa natiera Čerstvá šťava. Pri takzvanej trasľavej obrne (Parklnsonova choroba) sa užíva každú hodinu tri až päť kvapiek Šťavy v zápare z rebríčka a zvonka sa ňou masíruje chrbtica. Po opelení sa blížny odrežú a narýchlo sa sušia v tieni. Ak potrebujete cenný močopudný prostriedok. krvavník. lastovíčník a podobne. Pri zbieraní húb sa často zohnem po jej lístoček a zjem ho. Krátko sa vylúhuje. Čerstvá ôfäva: Listy sa umyjú a domácou odstredivkou (odšťavovačom) sa odšfavia. dne a reume. Možno ich úspešne použiť pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. Na tieto ťažkosti sa používa v studenom stave. nádoroch. Dnes sa považuje za obyčajnú jedovatú burinu. krátko sa vylúhuje. vredoch. KYSLIČKA OBYČAJNÁ (Oxalis acetosella L) Svojimi jasnozelenými trojpočetnými listami a drobnými bielymi kvetmi pokrýva pôdy našich listnatých a Ihličnatých lesov a vytvára kobercovítô porasty. Pri žltačke. LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L. katare mechúra. Pri rakovine žalúdka. 62. pite čaj z kukuričných blizien. Kvitnutie trvá od júna do augusta. V ľudovom liečiteľstve sa čerstvá Šťava odporúča pri začínajúcej rakovine Žalúdka. Počas kvitnutia vyčnievajú z klasov niťovité blížny samičfch kvetov. Ak sa kukuričné blížny dostatočne nevysušia. Táto rastlina odstraňuje pálenie záhy. ľahšie poruchy pečene a tráviacich ústrojov. okrem toho (e veľmi dobrý na schudnutie a odtučnenle (čo je v nasej blahobytnej spoločnosti aktuálne pre mnohých ľudi s nadváhou). kožných vyrážkach a črev­ ných parazitoch sa pijú dve šálky teplého čaju. zápale obličiek. pri vnútorných i vonkajších rakovinových vredoch a nádoroch. ktorú uvádzam na str. Každú hodinu sa užije In až päť kvapiek zriedených vo vode alebo v bylinnom čaji. používame ju v čerstvom stave. Kysličku nasušíme. Čerstvú šťavu získame odsta­ vením na domácich odstredivkách (odšťavovačoch). Pri všetkých spomenutých chorobách užívame každé 2 až 3 hodiny jednu plnú polievkovú lyžicu tohto čaju.

Pretože jej rocina patrila do okruhu mojich známych. Keď žena prišla. Postupne po ňom zmizne aj sivý zákal a škvrny na rohovke oči. Pretože vred bol na viečku. často aj kosti. znedených vodou. bradaviciam a nevyliečiteľným lišajom. No lastovičnik nájdeme aj v zime. šťava pomáha aj pri krvácaní a odchlopeni sietnice. Hoci oko nenatneme priamo. Bolo to vo februári a našťastie zima nebola tuhá. Vezmeme bylinu. Zo stonky a z valcovitého podzámku pri poškodení vyteká oranžovožltá hustá Šťava. Istý známy z okolia Mainzu používal na svojich každodenných prechádzkach šťavu lastovičnika. Očnému lekárovi. keď sa sčervenené bradavice rýchlo zvrhnú na rakovinu kože. aby chodila raz mesačne na ožarovanie do Ltnza. rozvetvenú srstnatú stonku s perovtto striha­ nými listami. Viete si predstaviť. treba denne vypiť aspoň dva litre tohto čaju. Toto sa odporúča robiť pri sivom zákale. upokojila som Ju. Takto získanou tekutinou potrieme kútik zatvoreného oka.ich blížnych pred hrozným koncom. ktorých vídala pri ožarovaní. potom sa miesto umyje jemným mydlom a trošku vysušená pokožka sa natrie nechllkovou masťou alebo rumančekovým. ako som uviedla. Keď povedala: „Mesačne som chodila na ožarovanie do Unza. ako jej to predpísal lekár. Bola to kožná rakovina. Poradila som jej tiež. skôr môže narušiť zdravé časti kože. pn pichaní a rezaní pri močení. Denne si mala pät až šesť ráz ľahko pretrief choré miesto oranžovožltou šťavou.Odpor k tejto rastline v našich časoch sa dá vysvetlil" len tak. aj keď čáslo vybavujem poštu do neskorých nočných hodín. Raz môj známy 20 žartu pretrel šťavou . že šťava jej oku neuškodí. Jeho stálym verným sprievodcom bol už prestarnutý pes vlčiak. Lastovičník má 30 až 80 cm vysokú." lekár odpovedal: „Ak vred vyhojilo rôntgenovó žiarenie. sa jej začudovane pýta). A teraz moja prosba všetkým. poradila som jej lastovičnik. keby som jej nebola dodávala toľko odvahy. obličiek a pečene. Naložený vo víne (30 g lastovičnika s koreňmi sa nalož! na 1 až 2 hodiny do 1/2 litra bieleho vlna) veľmi rýchlo odstráni žltačku Možno ho odporučiť aj pri hemoroidoch spojených s pálením konečníka. Zvonka sa používa proti zhubným chorobám kože. šťava sa nechá niekoľko hodín pôsobiť. len zaparí). tak ako som uviedla. Lastovičnik je spoľahlivým prostriedkom proti ťažkým chorobám pečene. aby bola poruke. že začiatkom priemy­ selnej výroby liečiv sa všetky vysokohodnotnô liečivé rastliny v zásade odsudzova­ li. čo robila. z ktorej sa užíva trikrát 10 . silné ochlpenie na rukách a nohách žien poukazujú na poruchy obličiek. Chlpy na tvárí. Cítim sa potom veľmi príjemne. prinesiem si zo záhrady lastovičnik a pretriem si kútiky oči. Aby sa docielil dobrý výsledok. V zmesi s pŕhľavou a bazo­ vými púčikmi som ju používala proti leukémii. keď všetko pokrýva sneh. Homeopalta predpisuje pn týchto chorobách tinktúru i lastovičnika. Poradila som jej. Keď som prefa^nft. Ako prostriedok prečisťujúcl krv a pečeň pôsobí veľmi priaznivo 1 na látkovú výmenu. z rastliny ešte vždy vyteká hustá oranžovožltá šťava. Očný lekár. V týchto prípadoch sa po dúškoch denne pijú dve až tn šálky (čaj sa nevarí. Rastlina má krv prečíslujúce a krvotvornó účinky. hod ožarovanie rakovinové nádory nevylieči. aký to bol pre mladú ženu šok. Poslal teda vzorku na histologické vyšetrenie. už vo dverách ma objala okolo krku. Okrem toho možno podslúpiť liečenie čajom z pŕhľavy. Rastie na južnejšie orientovaných okra|och lesov. ako by mi spadol závoj z oči. šťava sa dostane do oka. " keď sa vyberala na cestu. hoci mala nádor už sedem alebo osem rokov a nespôsoboval jej žiadne ťažkosti. ktorého predtým navštívila. A] za suchého leia. že by duševne nebola zniesla pohľad na tváre Iných pacientov rozožraté do kosti. potom je to zázrak. Laslovlčnik prezimuje a ostáva zelený. ak si pamätáme miesto jeho výskytu." Ešte mi povedala. ktorá mala na pravom viečku červený nádor veľký ako necht na malíčku. ako aj pri hučaní v ušiach. viery a sebadôvery. piť aspoň tri až štyri šálky denne. Mori čítate tieto riadky: Pomôžte iným v podobných prípadoch a ochráňte svo. lebo zhubný vred sa vyliečil. keď sú južné stráne vyprahnuté. ak sa zrak preťažuje. keď sa používa homeopaticky. alebo využiť sedacie kúpele z prasličky na zlepšenie prekrvenia obličiek (pozri heslo Praslička roľná). V našich časoch verkého znečistenia životného prostredia sa množia prípady. pri múroch. Tesne pred Vianocami som zažila veľkú radosť. ktorú môžeme získať v odšťavovači (Čerstvá šťava sa v chladničke udrží až pol roka). plotoch a na rumoviskácn. od ktorého si dala predpísať okuliare. prípadne ľubovníkovým olejom (pozri Spôsob použitia). slabozrakosti aj preventívne. umyjeme ju a medzi navlhčeným palcom a ukazová­ kom rozpučíme slonku na kašu.15 kvapiek. Postihnuté miesta sa natierajú šťavou z lastovičnika. Veľmi účinný je pri chorobách žlčníka. sa to nepáčilo. aby sa ľud od nich odvrátil a užíval chemicky pripraveno lieky. nech rastlinu presadí do črepníka. Pred niekoľkými rokmi mi rozprávali o žene. Vždy mám prijemný pocit.

vudnalieľke a pichaniu v boku. prosebné si sadol pred neho. poliehavé alebo popínavá na hranách porastená drobnými. manželov z Viedne . Keď sme sa roku 1979 stretli. počas kvitnutia skôr leži. Známych. ako stojí. Tento Čaj používaný zvonka voľmi rýchlo pomáha pri všetkých kožných chorobách. Používajú sa rovnakým spôsobom. ktorou natrieme choré miesta na koži a necháme vyschnúť. ale vyliečila sa jej aj štítna žľaza. stonka a kvety sa umyjú a ešte v čerstvom stave sa odstavia v odšťavovači (na vonkajšie používanie). Tento priklad uvádzam aj preto. medom voňajúce kvety. kvety vyrastajú na dlhých stopkách z listových pazúch a tvoria zeleno-biele vidlanovité súkvetie. je to medovo ostro voňajúca rastlina. Dosahuje výšku 60 až 160 cm. V ľudovom liečiteľstve sa lipkavec odporúča pri epilepsii. keď denne dôkladne kloktáme lipkavcovým čajom. prekl.Môdlingu. Aj tu treba zdôrazniť. A navyše videl oveľa lepšie. Ale práve dnes by sme mail lipkavcom venovať zvýšenú pozornosť. že všetko rastlinstvo je mŕtve. LIPKAVEC OBYČAJNÝ LIPKAVEC MÄKKÝ (Galium aparine L. vyskytuje sa na kopcoch. nesie zlatožlté. Istá pani mi oznámila. Kto trpí na poruchy lymfatického systému. Víta. zadržia­ vaní moču. má luhé kopijovité listy. súkvetie je metlina vrchcllkov. pravda. pečeň. Z operácie mala strach. že niektoré rastliny možno nájsf čerstvé aj v zime. Byľ je slabé. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 zarovnaná lyžička byliny na % litra vody. ranách. mal by denne piť llpkavcový čaj. ktoré vyrastajú v praslenoch. že liečivá sila čerstvej rastliny je podstatne vyššia a pri ťažkých chorobách ju treba bezpodmienečne používať v čerstvom stave. brušnú sllnlvku a slezinu od chorobných látok. Roku 1980 sme sa znova stretli v Kneippovom dome a videla . pozn. hystérií. Poradila som jej lipkavec Zaparí sa a v teplom stave sa ním denne. tanci sv.). Lipkavec mäkký má žltobiele.hlboko kloktá. drobné kvety. lebo odvtedy vždy. ktorý je rozširený na poliach. vredoch. na okrajoch ciest. keď si pán pretieral oči laslovičníkovou slávou. Aj v zime možno nájsť na nezasnežených miestach pod suchou trávou čerstvé výhonky llpkavca mSkkého. Vínový výluh: 30 g lastovičnika aj s koreňom sa zaleje V2 litrom bieleho vina a nechá sa stáf t až 2 hodiny. naspäť obrátenými ostňami. V tom čase. aby som zdôraznila. Proti strume pomáha. Keď som vo februári prišla opäť na faru. zistila som. Kvitnúca bylina sa zbiera v júli. lebo sa vyskytuje čoraz viac rakoviny. keď sa zdá. už od novembra si denne pretieral oči podľa mojej rady lastovicnlkovou šťavou. Lipkavec syridlový vyskytuje sa častejšie vo vyšších polohách.svojmu psovi od. Pôsobí aj proti anémii. Ako mi sám povedal. som každý rok stretávala v Kneippovom liečeb­ nom dome. čo najčastejšie. kde no roľníci ničia pesticídmi. musel zbierať lastovičnlkovó listy spod snehu. Tinktúra: Ako homeopatický prostriedok. 30 až 40 cm vysoký. Úspešne sa používa vylisovaná šťava. čo mu asi bolo príjemné. Na lieto rastliny vyskytujúce sa vo veľkom množstve sa v súčasnosti zabúda. Lipkavec čisti obličky.) Existuje viacero liečivých druhov: Lipkavec obyčajný. že žena má dosť viditeľnú alrumu. Všetky spomenuté druhy majú podobnú liečivú silu. Na (are v Hornom Rakúsku som mala prednášku. Pri umývaní teplým čajom sa napína zvädnutá pokožka. nechá sa zaparil Čerstvá stáva: Listy. na ktorej sa zúčastnil kostolník s okuliarmi. možno si ju zadovážif z lekárne (v Rakúsku. pri ťažkostiach s pleskom a kameňmi. kostolník už okuliare nenosil. uhroch. je vzpriamený. lúkách a v krovi. že je] zmizla nielen struma. potom sa scedi a pije po dúškoch. ktorými sa rastlina prichytáva.J L I P K A V E C S Y R I D L O V Ý (Galium verum L) (GalUm mollugo L. ako keď nosil okuliare.

Zistila som. že bolesti už po štyroch dňoch prestali Do 19. Pravdepodobne ide o Infekčné ochorenie. ako jej manžel často prinášal čerstvý lipkavec. Teraz však dostala do ľavého pleca veľmi silné bolesti. najprv pozorovali. Celá Šťastná mi porozprávala. Takáto čajová zmes sa používa aj pri degenerácii obličiek a pri iných ťažkých obličkových chorobách. až celkom zmizla. Kravy totiž rady požierajú lipkavec. Viete si predsiaviť moje radostné prekvapenie. dokonca aj vtedy. Poradili je) konzultácie s lekárom v Korutánsku. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. Tu začal muž s lipkavcovou kúrou. pŕhľavy a rebríčka Istá pani z Horného Rakúska mala na podnebí uzlinu a neznesiteľné bolesti v celých ústach. a dal |ej bylinný čaj. . Šesť mesiacov to bolo v poriadku. uzlina zmizla a s ňou aj bolesti. Obzvlášť účinný je. Povedal. Chorej totiž pred pol rokom vyrástol v hrtane rakovinový nádor. Podľa Švajčiarskeho liečiteľa kňaza Kilnzleho je lipkavec spoľahlivým prostriedkom aj proti ťažkej chorobe obličiek alebo pri hnisaní obličiek. že jej 63-ročná matka |s veľmi ťažko chorá a čoskoro pôjde na druhú operáciu. načo sa mu bolesti úplne stratili. O týždeň som sa dozvedela.som. že tej žene sa vodí znamenite a že sa už stará a) o svoju šesťčlennú rodinu. že ožarovanie už nie je potrebné a že chorý sa vždy väčšmi a väčšmi zotavuje. O Čosi neskôr som sa dozvedela o 28-ročnej žene. odtiaľ je aj názov Slama našej milej Panej. zmiernil bolesti. aby ju aspoň ušetril najhorších bolestí. že je to lipkavec. V tomto prípade dosiahneme úspechy s čerstvou šťavou z lipkavca a nechtíkovou masťou. takže žena nemohla v ruke udržať ani list papiera. Primár sa veľmi začudoval. Pri ťažkej chorobe môžeme užívať štyri šálky denne. proti ktorému treba ostro vystupovať. zlatobyle a hluchavníka. Ctihodný otec KúnzJe hovor! o 14 dňoch. apríla. Iná pomoc. Roka opuchla. aby si ho mohla sama nazbierať. navrhol jej druhú operáciu. Častejšie si vypil dúšok. V poslednom čase sa rozmáha ochrnutie hlaalvkovóho väziva Ide pravdepodobne o vírusové ochorenie. ktorá sa mala uskutočniť 19. keď som sa dozvedela. v medicíne neexistuje. Aby si ušetrila veľkú sumu na cestu do Korutánska a iné výdavky. Zakrátko bol zdravý. ako povedal. Navidomoči ho dojalo. Tento zvyk sa neskôr pripisoval Panne Márii. ktoré ju trápili v0 dne v noci. Matka Božia si touto bylinou podstielala lôžko. Zatiaľ čo známy rakúsky botanik Richard WHIfort vo svojej knihe Zdravie z liečivých rastlín (Gesundheit durch Heilkräuter) poukazuje na lo. keď ho dcéra poprosila. s ktorou išla na prvú operáciu. Ten je] prisľúbil. apríla sa panej opäť obnovila citlivosť rúk a pleca a mohla nimi pohybovať. aby kloktal odvarom lipkavca. Okrem toho som jej odporúčala čajovú zmes brzdiacu rakovinu: 300 g nechtlka. ktorá mala byť 19. ktorý mi príležitostne ukázala. aj nim kloktať. V dávnejších časoch si ženy lipkavec cenili pri chorobách maternice. ktorý ju prvý raz operoval. ktoré sa javia ako tvrdé. keď mu verne porozprá­ vala o pôsobení liečivých rastlín. ukázala som jej lipkavec. Z tejto ťažkej choroby sa vyliečila. apríla a pri ktorej jej mal prerušií nerv medzi krkom a kľúčnou kosťou. doktor Heinrich Neulhaler v Liečivých rastlinách (Kräuterbuch} zasa piše o llpkavci toto: „Lipkavec mäkký sa ešte aj dnes odporúča v niektorých krajoch ako liek proti rakovine. keď sa zmieša v rovnakom pomere so zlatobyľou obyčajnou a hluchavnfkom žltým. Liečiť sa dajú aj rakovinové nádory. ktorá tiež ochorela na rakovinu jazyka. ktorý mal ťažkú chorobu obličiek a bolo mu čoraz horšie. váženi Čitatelia." Tu sú. íe struma jej zmizla. Túto rastlinu kládli ženám do postele pred ich-ťaikou hodinou. no svine a osly nie. Podľa inej zvesti vystiala lípkavcom mäkký podhlavnik malému Ježiškovi. Ešte jeden prípad: Bolo to koncom marca. V poslednom čase sa šíria rakovinové ochorenia kože. To súhlasí. že vyplachovanie lipkavcom a pitie čaju z neho Je znamenitým proslriedkom pri liečbe rakoviny jazyka a takisto čerstvá šťava zmiešaná s maslom pomáha pri všetkých druhoch rakovinových ochorení kože a pn rakovinových nádoroch. Keď niekoľko dní kloktala čajom z lipkavca. že struma bola vždy menšia. Vtedy sa účinky prejavia veľmi rýchle. Po operácii veľmi schudol a mal ísť na ožarovanie do Viedne. že svätá Panna preto vzala „Máriinu slamu". Pil denne štyri šálky spomenutej zmesi lipkavca. lebo ten tú osol rozožral. Aby jej primár. aby druhú operáciu nerobil. „Nech v tom vaša matka pokračuje!" Po čase som sa dozvedela. spolu s plecom znecitlivela. Poradila som mu. Sliezska legenda zasa hovorí. na posúdenie moje skúsenosti s lipkavcom: Asi pred desiatimi rokmi som sa dozvedela. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy (jeden a pol litra za deň. je to však nezmysel. Lekár jej vtedy zatajil pravdu a chorobu stanovil ako strumu. každých 20 minút jeden dúšok) a natieranie lipkavcovou masťou. že istý zubný lekár z Linza ochorel na rakovinu jazyka. aby mail ľahší pôrod. Kňaz Kúnzle sa vo svojich spisoch zmieňuje o 45-ročnom mužovi. Ktoktanie a vyplachovanie lípkavcom tento nedostatok veľmi rýchlo odstráni. Bezpodmienečne treba užívať krv prečíslujúci čaj z nechtlka. keď všetky ostatné prostriedky zlyhajú. Cajovína sa len zaparí a pol šálky sa vypije nalačno 30 minút pred raňajkami a zvyšok cez deň po dúškoch. že ju za päť rokov úplne vylieči. Ja som napriek tomu poradila tej žene prť čaj z lipkavca. ostro ohraničené zdrsnené škvrny. Druhá oblička tiež hnísala a už nemohla riadne fungovať. keď mi jedna mladá žana z Viedne rozprávala.

tieto zvyky sa uchovávajú už len ojedinelé v rodinách veriacich roľníkov. Za dávnejších čias vili z neho dievčence vence a kto tancoval okolo jánskeho ohňa. Aby sme sa presvedčili. aby ich ako drahú pamiatku na Spasiteľovu smrf podaroval nábožným veriacim. svätojánska bylina. podporuje vývin ženských orgánov a pomáha liečiť nepravidelnú mesačnú periódu. Už v nich sa odráža jej vysoká liečivá hodnota. krvavočervenú šťavu kvetu s krvou a ranami nášho Spasiteľa. Môžeme si ju sami pripraviť a s úspechom používať pri bolestiach nervov. neurózach. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ (HypericumperforatumL. že používať lipkavec pri týchto chorobách Je nezmysel. t/ezalka. Počas dospievania by mail mladé dievčatá piť denne dve šálky ľubovnikového čaju. na okrajoch lesných ciest. krúžok. ktorý je symbolom posvätných síl svetla a tepla. ktorý spolupôsobí. Jána. že pri všetkých týchto chorobách okrem vnútorného užitia čaju veľmi účinne pomáhajú aj sedacie kúpele z ľubovníka (pozri Spôsob použitia). Mám skúsenosti. Jánsky olej je skutočne najlepším olejom na rany. Počas tajuplnej svätojánskej noci hádzali dievčence vetvičky ľubovníka do vody a panny videli podľa stupňa rozvítia zvädnutých kvetov. Absolvujeme ich raz do týždňa a po každom nasleduje šesť ráz kúpeľ nôh. Táto kúra sa odporúča pri všetkých nervové podmienených stavoch. keď vypijeme denne dva až tn šálky a zvonka postihnuté miesto dlhší čas natierame jánskym olejom. Určite neprinášajú pomoc len byliny. zažiari ľubovník (svätojánska bylina) vo svojej najväčšej kráse. hysterické záchvaty. Rastlina je 25 až 60 cm vysoká s viacerými. starostlivo zbieral svätou krvou skropenô rastliny. roztlačíme rozvinutý kvet. súčasne zmierňuje bolesti. Veriaci ľudia kedysi dávali do súvisu balzamovitú. námesačnosť. nespavosti a slabosti nervov. akoby červená kvapky krvi nášho Spasiteľa žili uchované v červenom farbive ziatožltých kvetov. Tinktúra z ľubovníka sa nazýva aj „arnika na nervy". na prípravu jánskeho oleja zbierame len kvety. všetko je v rukách Božích! SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička llpkavca na V4 litra vody. Z toho vidieť. .) Táto rastlina. aký veľký význam mal ľubovnik od nepamäti. zabraňuje zápalom a pôsobí hojivo. uvádza: „Keď miláčik Pána (učeník Ján) stál pod krížom na smrf zarmútený.Tvrdenie. dieravec. ktorej sa ľudovo hovorí aj svätojánska bylina. koreň Matky Božej. Na deň sv. Bohužiaľ. z ktorého má vytiecť červená šťava Na prípravu Čaju a kúpeľa sa zbiera kvitnúca bylina. nočné pomočovanie a depresie. zvonček a i. jánsku korunu. vnútorne raz denne 10 až 15 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody. Čaj z ľubovníka bodkovaného sa používa pri nervových poruchách a pri všetkých druhoch nervových ochorení. láskavec. zápale nervov. zaparí sa a krátko vylúhuje. Masf: Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote zmieša s maslom a odloží do chladničky. Legen­ da o tejto rastline. pri zraneniach po úderoch a pri zanedbaných následkoch." Tajuplná červená šťava korenistej rastliny vzbudila dojem. Napokon. Je to vynikajúci prostriedok proti hnačkám. klorá rastie na medziach. má vera ľudových názvov: čarovnlk. kvŕeťa P8nny Máríe. Ľubovníkom sa liečia aj poruchy reči. nemôže obstáť. hore strapcovito rozvetvenými stonkami a zlatožltými kvetmi. na kopcoch a iúkach a kvitne od júla do septembra. ale aj Všemohúci Boh. Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje a ešte vlhký sa odäfaví. aoy boli zvieratá uchránené od chorôb. či budú mať na budúci rok ženícha V Hornom Rakúsku kládli roľníci podľa starého zvyku medzi dva krajce chleba túto bylinu a podávali ju dobytku zožrať. Aj proti prudkým bolestiam trojklanného nervu sa dá bojovať ľubovníkom. nepokojný spánok. že 3me ju naozaj spo­ znali. musel mať na hlave tento veniec.

Poznám rornfčku. Zapar: Olej: NECHTÍK LEKÁRSKY (CalendulaotficlnaltsL. ale aj ako účinný prostriodok na vtioranle pri bolestiach chrbtice. Dobre zaviažeme a fľašu postavíme na niekolko týždňov na slnečné miesto alebo do tepla. Nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. Ak sa ráno o siedmej hodine kvetné úbory zatvárajú. Istý roľník úspešne použil jánsky olej na vonkajšie ťažké poranenie nohy svojho koňa. seknutí v krížoch (hexonfius). Nechtík dorastá do výšky 30 až 60 cm. lebo nie je jedovatý. Zakaždým. lebo vtedy má najväčšiu liečivú silu. Natrela dieťaťu bruško vždy. Arnika sa napríklad používa len pod lekárskym cozorom a čaj z nej narobí chorým na srdce viac škody ako úžitku. Keď ho chceme používať na popáleniny. V minulosti sa uplatnili pri predpovediach počasia V ľudovom liečiteľstve sa zbiera a používa celé rastlina s kvstmi. kým ju nenapadne múčnatka. s jasnými alebo tmavšími piestikovými kvetmi.) Medzi našimi domácimi liečivými rastlinami zastáva nechtík lekársky dôležrtó miesto. Kvety zalejeme ľanovým olejom. Nechtík patri k rastlinám. čerstvá poranenia. keď plakalo. Kvety natrhané za slnečného pocasa naložíme voľne až po hrdlo do fľaše. Jánsky olej čoskoro odstránil takmer všetky bolesti a rany sa zahojili bez problémov. Môžeme gi ho ľahko pripraviť sami (pozri Spôsob použitia). Matka sa dočítala. Sedací kúpel). nachádzame ho nielen v záhradách. aj domácich zvierat.Veľmi preslávený prírodný liek je jánsky olej. keď im bruško namasirujeme jánskym olefrsm. napokon ich malo každý deň. rstý lekár zistil osemročnému dievčatku zdurené lymfatické uzliny v brušku. ešte v ten deň príde dážď. mesiačik. Pretože ľudia spoznal' jeho liečŕvosf. Po krátkom čase mu všetko prešlo. keď dieťa zacítilo chlad zvonku alebo zvnútra. opuchy žliaz a ako prostriedok na ošetrovanie pokožky pri disnej pokožke na tvári. ktorá lieči všetky poranonia. kým nechtík možno pif bez obáv. Liečivé účinky majú rovnaké. Ir. Preíiltrujeme ho cez plátno. listy a kvety) sa dá cez noc do studenej vody. Poznáme viacero druhov: s poloquľovitými úbormi. Po čase olej sčervenie. ale nechtík je tiečivejši. dánsky olej uchovávame v tmavých fľašiach. niekedy splanle na sutinách. Zapari sa a krátko vylúhuje. Ako krv prečlsťujúca bylina je našim najlep25 . jánskym olejom. Sedacie kúpele: Plné vedro ľubovníka (stonky. že jánsky olej sa úspešne používa pri zdurenlnách žliaz. Nechtík sa podobá arnike (na Slovensku nerastie. prekl). Udrží si liečivú silu dva roky a môže sa účinne používať nielen na otvorené rany. ktoré účinne zasahujú proti rakovine a rakovinovým nádorom. najmä ráno. stonkou a listami. malo bolesti brušká.cniasl a reumatizme Aj pri popálení či oparení treba mať poruke správny domáci prostriedok. Stonka a listy sú šťavnaté a pri dotyku lepkavé. Nájdeme ho často vo vidieckych záhradách. Dojčatá s boľavým bruškom sa ihneď upokoja. V záhradách ju možno zbierať do neskorej jesene. Tinktúra: Do litra alkoholu dáme dve hrste na slnku natrhaných kvetov a postavíme iľašu na tri týždne na slnečné alebo teplé miesto. nahátka liečivá. pozn. Pred kúpeľom sa všetko zohreje na bod varu a prileje do kúpeľa Kúpeľ trvá 20 minút (pozri Všeobecnú časí. Tento olej sa používa aj pri slnečnom úpale. Jeho kvetné úbory žiaria žltou alebo pomarančovou farbou. môžeme namiesto olivového oleja dať ľanový olej. nalejeme olivovým olejom. Dobre je zbierať ju za jasného slnečného počasia. Raz vošla istému roľníkovi ruka do stroja a ťažko s ju zranil. Ľudové názvy: kalendula. výrony krvi. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. ale aj na poliach.

rakovine podobné ôkvrny no koži. ako aj pri zápale hrubého čreva. Nie je to úžasné' Okrem masti možno použiť aj nechtikovú tinktúru (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). kostižere. vyplýva z toho. Poradila jej nechtikovú masf. flstulóch. Jazva po operácii sa jej. ale aj známi lekári ako doktor Šláger. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. keď vám poviem. už nemala kŕčové žily. pre ktoré nemohol celé noci spávať. Kvety. Malo chronickú hnačku. A to najmä v prípadoch. ktorá mala na nohách nápadne vystupujúce krčovó žily. oslabol mu zrak a malo všetky možné ťažkosti s trávením. že jej manžel trpel na pieseň nôh. podobne zmiznú pehy a starecké škvrny Vyliečiť možno aj drsné. Na sedací kúpeľ treba 50 g suchej byliny alebo dve plné hrste čerstvej. keď ma navšllvila v Grieskirchene. Dopočula som sa o tom a poradila som mu masť z nechtika. doktor Halenser a iní. keď jej táto pani o mesiac ukázala nohy. Kým ešte ležala v nemocnici a všetci sme sa o ňu báli. Po Ôsmich dňoch sa otvorené miesta zahojili. Pri klinickom vyšetrení napokon zistili paratýfus. Zo Stuttgartu mi napísala istá pani. ranách po popálení. Je aj vynikajúcim liečebným prostriedkom pri chorobách pečene. Lišaje a zdurené žľazy sa liečia omývanfm nechtlkovým záparom. preto ostalo dieťa pod lekárskym dozorom." Dobrá výsledky s nechtíkom sa prejavili aj pri Infekčnej žltačke. Doktor Bonn označuje nechtík za dôležitý liečivý prostriedok pri ochorení na rakovinu: keď sa už nedá operovať. Kto nosí okuliare a umýva si očt vlažným čajom. Istá rehoľná sestra mi oznámila. Nechtiková masť výborne pomáha. natiahnuté éľachy. zakrátko pominuli. ak jednu polievkovú lyžicu nechtikových kvetov zaparíme 1/4 litrom vody. Kŕčová žily zmizli a pokožka bola opäť hladká. aj keď sú nohy napadnuté plesňou. Bezprostredná trojnásobná skúška na pôvodcu týfusu bola na prvý raz negatívna. zlepší sa mu zrak. najmä keď majú zhubný charakter (rakovina prsníkov). Ako obdivuhodne pôsobí zapar z čerstvého nechtíka. opuchy a hrče. V poslednom čase americký lekár a vedec doktor Drwey poukazuje na Jedinečnú liečivú silu nechtíka pri rakovine: dosiahol ním veľmi dobré výsledky. Potom skúsili ešte nechtikovú masť. Z nechtika získame antlhelmlntlcký (na vyháňanie črevných parazitov) prostriedok. povedal ml. Masť a zvyšky z prípravy nechtikovej masti sa používajú pri vredoch na prsiach. Táto tinktúra sa riedi prevarenou vodou a je veľmi dobrá ako obklad na rany. môže sa stratiť. doktor Bonn. Zvyšky som jej ihneď priložila na lýtko (zvyšky možno použiť štyri až pôť ráz). peknú pokožku. Účinok tejto masti ho nadchol. masti a púdre nemali žiadny účinok. omrzlinách. pripravila som nechtikovú masť. Určite sa začudujele. Pri rakovinových vredoch a nádoroch. Vnútorne sa používa zapar z nechlíka pri žalúdočných a črevných chorobách. na otvorené preležanlny. Natrhala som v záhrade nechtíkové úbory (hlávky) a pripravila masť. treba si robiť sedacie kúpele a omývať sa. načo sa silné napätie v rane veľmi rýchle stratilo. že o štyri týždne. ba dokonca aj na hnisavé alebo rakovinové nádory. Keď sa denne natiera čerstvou šťavou nezhubný nádor ciev (angióm). Pri vyššie uvedených chorobách sa denne vypijú 3 až 4 šálky čaju. prečísľuje. Je prvoradým pomocníkom aj pri vírusových chorobách a bakteriál­ nych výlučkoch. asi 1 polievková lyžica každú štvrťhodinu. odporúča piť dlhší čas nechtikový čaj. preto jej pri prehliadke lekári predpísali podstatne menšiu dávku ožarovania. v porovnani s inými pacientkami. Ak napadne pieseň pošvu. Aj po prepustení z nemocnice mal v rane veľké bolesti. Za nechtík ako prirodný liečivý prostriedok sa nezasadzova) len ctihodný otec Kneipp. keď iné prostriedky zlyhali. čo mi povedal istý lekár: „Malé. chudlo. Bola veľmi prekvapená. pri otvorených nohách. vodnatleľke a krvavom moci. Ak sa zapar pravidelne pije. Potom si denne natierala masť na ranové plálno a priväzovala na lýtka. ako ma o lom ubezpečilo množstvo listov.Sfm pomocníkom pri Infekčnej žltačke. upravuje krvný obeh a rýchle hoji rany. Jedna až dve Šálky denne robia divy. Co všetko podnikli! No kúpele. listy a stonka sa zaparia vriacou vodou a čaj sa pije nesladený. dva a pol ročné dievčatko ochorelo po opakovanom očkovaní proti detskej obrne. Na oboch nohách mala opäť hladkú. Odvtedy jeho manželka znova začala pestovať v záhrade nechtík lekársky. Čerstvú nechtikovú šťavu možno veľmi účinne použiť pri rakovine kože. Keď týždeň uživalo čaj z čerstvých nechtikových kvetov a podrobilo sa homeopatickému liečeniu. V takýchto prípadoch možno účinne použiť nechtikový zapar z čerstvých bylín. 26 . nevyliečiteľných vredoch. že stretla na ulici starú panlu. výrony krvi. Touto masťou si neskôr natierala veľkú ranu po operácii. veľmi sa zotavilo. oveľa lepšie hojila. Nechtík pôsobí precisťujuco. holeňových vredoch a pri zlých. Raz pri návšteve v Mlynárskej štvrti ml Jedna pani ukázala nohy s kŕčovými žilami. Šťava z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab. Istému mužovi zachytila cirkulárka ruku. Istej známej museli amputovať prsník. že bolesti v rane. pomliaždeniny. Nechtiková masť rýchlo pomáha aj pri zápaloch ciev.

hnisavých. že po lakom krátkom čase jej zmizli všetky ťažkosti. Okrem loho je vynikajúcim prostriedkom proti hustnutlu krvi. Z natrhaných zelených orechov na Jána. Omývanie.] Orech kvitne v máji. hrdla a hrtana. Až keď začala užívať nechtlkový zapar. Sedací kúpeľ). Zapar: Sedací kúpeľ: ORECH KRÁĽOVSKÝ (Juglans regia L. pričom treba usilovne masí­ rovať pokožku hlavy. Tinktúra: 1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. uvediem ešte niekoľko liečebných úspechov: Istá zdravotná sestra osem rokov trpela na zápal hrubého čreva a až potom sa prihlásila k odbornému lekárovi. zle hojaclch ranách pomáha umývanie záparom nechtlka a prasličky zmiešaných v rovnakom pomere. Nohy sa (ej vyliečili. ktorá prečísluje žalúdok. ďalej pri hnlsani nechlov na nohách a na rukách. Umývanie: Na % litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín. Iná rehoľná sestra z Bavorska trpela 15 rokov na pieseň nôh a často mávala aj zápal žil. Na druhý deň sa trošku pnhreje a pratiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky. Je výborným prostriedkom aj pri opätovne sa vysky­ tujúcich valach. peceň a krv. na prípravu nechtlkove) masti môže použiť dobrý rastlinný tuk. Aby som zdôraznila jedinečné účinky čaju z nechtlka. pridáme v teplom stave do hmoty trochu oleja. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá Čajová lyžička byliny na V4 litra vody. Keď budeme umývať záparom zo zelených orechových listov mliečne chrasty (u dojčiat). S úspechom sa používa aj pri cukrovke a proti žltačke Macerát z listov ako prísada do kúpeľa je účinný pri všetkých skrotulóznych a rachitlckých chorobách. pri kostržore a rozjatrení kosil. choroba zakrátko ustúpila. Poznámka: Ak má niekto odpor k bravčovej masti. až keď začala používať nechtlkovú masť. hnisavým vyrážkam. 4 hrste čerstvej byliny alebo 100 g suchej na jeden sedací kúpeľ {pozri Všeobecnú časť. nechá sa vzkypieť. Hoci pila rumančekový čaj. Čaj z orechových listov Je výborným prostriedkom proti poruchám tráve­ nia. že trpela silnými hnačkami. Čoskoro sa dostaví dobrý výsledok. 27 . prípadne kúpanie v tejto prísade pomáha proti uhrovltoatl. Jedna rehoľná sestra ml rozprávala. Podľa mojej knižky jej poradil zapar z nechtika. pri chorobách ďasna. stonka a kvety) sa nadrobno porežú. teda asi v polovici júna (musia sa dať ľahko prepichnúť) sa pripravuje vynikajúca orechovica. zelené tobolky krátko pred dozretím. a zrelé plody v septembri. Chrastavosť v nose sa dá ľahko vyliečiť nechtíkovou masťou. premieša sa a odstaví z platne. ešte skôr ako vypučia listy. Štyri týždne pila po dúškoch denne dve šálky. poteniu nôh a blelotoku Výplachy sa robia pn zápale usmej sliznice. kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť. 500 g masti zo sadla prirodzene kŕmeného prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vypráža­ nie rezňa. Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík. zelené oriešky uprostred júna. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20" C Masť: 4 plné hrste nechtika (listy. Silný zapar z orechových listov pridaný do kúpeľa lieči omrzliny Možno ho použiť aj pn silnom vypadávaní vlasov. proti zápche. stav sa jej nezlepšoval. nechuti do jedla a na prečistenie krvi. Čerstvé listy zaháňajú aj iný nežiadúci hmyz. odstraňuje slabosť žalúdka a hnilobné procesy v črevách. stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odstavia. chrasty * na hlave a svrab. prv než zhnednú. Dáva sa plná polievková lyžica zmesi na pol litra vody. Nemohla pochopiť. Aby masť ostala pri tomto spôsobe prípravy hladká. Čerstvá šťava: Listy. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. V júni zbierame čerstvé listy.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička nadrobno narezaných listov sa zaparí vriacou vodou a krátko vylúhuje. Kúpele a omývanle: l00 g listov na úplný kúpeľ. Na omývanie jedna vrchovatá čajová lyžička nare2aných listov na V4 litra vody (pozri Všeobecnú čast Úplný kúpeľ). Na silný zépar použijeme dvojitú dávku. Orechovlca: Asi 20 zelených orieškov sa rozštvrti. náplni sa nimi Kaša so širokým hrdlom, zaleje litrom ražného liehu, tak aby bol na 2-3 prsty nad orecbami. Uzavretú ffašu postavíme na 14 dni, pripadne na 4 týždne na slnko alebo na teplé miesto. Potom orechovicu scedíme a naplníme do Rias. V čase potreby užívame po 1 kávovej lyžičke. - Veľmi chutný orechový likér pripravíme tak. že k zeleným orechom pridáme 2-3 klinčeky, kúsok škoricovej kôry, trošku vanilky a polovicu pomarančovej šupy. dobre umytej, chemicky nestriekanej. 500 g cukru sa povarí v % litri vody a prileje do scedenej orechovice.

PLAVÚŇ OBYČAJNÝ

(Lycopodium clavatum L)

Ľudový názov: čertov spár, Jelení rožok, machovina, mach, medvedia tlapa, morčia noha. spavec. svätojánsky pás, vlačucha. Bylina podobná machu, vždyzelená s jeden až dva metre dlhými plazivými stonkami a jemnými tenkými korienkami, rastie na lesných pôdach. Z plazivých stoniek vyrastajú 7 až 10 cm dlhé. veľmi mäkké, vidlicovito rozkonárené vetvičky podobné vresovcu masovému, len s mäkšími a hustejšími šidlovitýmt listami. Na štvorhraných rastlinách sa v leta vytvárajú žlté klasy, ktoré obsahujú výtrusy (spóry), nazývané aj plavúrtová múčka. Táto múčka sa užíva homeopatlcky pri poraneniach pokožky. Plavúň je liečivá rastlina, obsahuje rádium a od machov ju ľahko rozoznáme tak. že má dlhé plazivé stonky a v klasoch žlté výtrusy. Rastie len v horách v nadmorskej výške vyše 600 m a v Ich okrajoch na severnej strane. Na rúbanis­ kách rastlina ožltne a napokon celkom vymizne, pretože pod priamymi slnečný­ mi lúčmi stráca životnú silu. V Rakúsku a Nemecku (samozrejme, aj u nás, pozn. prekl,) je plavúň zákonom chránený, preto ho odporúčam nakupovať v lekárni. Plavúň sa zbiera len na severne orientovaných stranách, lebo len ten je dobrej kvality. Plavúnový zapar veľmi odporúčam pri dne a reumatických ochoreniach, keď sa prejavujú zmeny tvaru okolo kfbov, pri chronických zápchach a hemoroidoch (zlatá žila). Osoby, ktoré trpia na hnačky, nech tento Čaj užívajú veľmi opatrne, lebo môžu dostať kŕče do čriev. Plavúň sa nevarí, ale len zaparí vriacou vodou Zapar sa Užíva aj pri všetkých ochoreniach močových a pohlavných orgánov, pri bolestiach semenníkov a ich zatvrdnutí, pri výskyte plesku v obličkách a pri obličkových kolikách. Plavúň je nenahraditeľný pri zápaloch pečene, pri chorobnom bujnení väzivového tkaniva pečene, najmä keď má zhubný charakter. Veľmi rýchlo vracia rekonvalescentom plnú silu. Manžel Jednej mojej známej dlhé roky trpel na nočný záduch, ktorý mu liečili ako srdcovú astmu. Bolo mu čoraz horšie, až mu lekár pri ďalšej návšteve povedal; „Keď neprestanete ihneď pracovať, do ôsmich dní zomriete!" Lekár muža poslal do nemocnice v Grieskirchene. Od jednej ženy som sa dozvedela, že má stvrdnutú pečeň (cirhózu pečene) v poslednom štádiu. S cirhózou pečene ide ruka v ruke nočný záduch. Po nejakom čase poslali muža ako na smrf chorého domov. Na moju radu mu manželka zadovážila plavúň, ktorý veFmi rýchlo pomohol. Bude sa vám to javiť ako zázrak, no po užití prvej Šálky plavúňovóho záparu sa obávaný nočný záduch stratil. Ak sa dozviete v okruhu svojich známych o niekom, kto má cirhózu pečene, dodajte odvahy tomu Človeku, aj keď bude jeho stav beznádejný, a upozornite ho na plavúň, ktorý obsahuje rádium a je takou významnou liečivou rastlinou. Plavúň môže vrátiť život aj ľuďom, ktorí trpia zhubným ochorením pečene-

Počas jednej náučnej vychádzky po lese. Moru podnikla skupinka Hornorakúšanov. upozornila som svojho sprievodcu doktora Bruna Weinmeistera. biológa z odboru rastlín, na liečivo účinky plavúrta, predovšetkým pri cirhóze pečene a rakovine pečene, Nato mi porozprával nasledujúcu udalosť: Ako mladý študent Šiel s niekoľkými priateľmi do hôr. Na ceste k chate našiel medzi kosodrevinou plazivú stonku plavúrta a ovinul si ju zo žartu okolo klobúka. Jeho priateľ dostal cestou k chate bolestivý krč do nohy. a to taký, že sa mu noha v kolennom kfbe vykrútila. Spoločníci sa mu usilovali všemožne pomôcť. Chatár doniesol aj írancovku a masíroval mu nohu. no máme. Mladý Welnmeister dostal Šťastný nápad a obviazal plavúrtom zo svojho klobúka priateľovi nohu od hora nadol. Noha sa ihneď vrátila na správne miesto. Doktor Weinmeister si myslel, že je to náhoda. Kŕče sa možno jednoducho uvoľnili. Na ceste domov natrhal za hrsť plavúrta pre svoju domácu, ktorá často dostávala kŕče do nôh. Plavúrt jej kŕče ihneď uvoľnil. Po rokoch sa raz doktor Weinmeister rozprával o tejto udalosti s odborným lekárom. Od neho sa dozvedel, že plavúrt obsahuje rádium. Odvtedy si veľa ľudi pomohlo plavúnom vo vrecúšku od kŕčov v nohách, najmä v lýtkach. Moju známu poslali do nemocnice, pretože nemohla močiť. Silno jej opuchlo plece. Ked odišla z nemocnice. bolo opäť všetko po starom. Našťastie som práve mala doma plavúrt, lebo moja svokra, ktorá mala vtedy S6 rokov, trpela v tom čase na kŕče v lýtkach. Moja domnienka, že známa môže mať kŕče mechúra, sa potvrdila, keď som (ej priložila vrecúško so sušeným plavúnom na oblasť mechúra, a o dve minúty mohla močif. Vrecúško s plavúnom nosila v oblasti mechúra ešte niekoľko dni; pozvoľna sa stratila aj voda z opuchnutého pleca. Sama som roky trpela na vysoký krvný tlak Zväčša to súvisí so zvýšenou činnosťou obličiek, Priložila som si na noc vrecko so sušeným plavúrtom na obličky. Na druhý deň mi klesol krvný tlak z 200 na 165. Odvtedy si niekedy prikladám na oblasť obličiek vrecko naplnené Čerstvým plavúnom. Pri kŕčoch v lýtkach sa plavúrt uloži do plátna a obviaže sa ním lýtko. Možno si urobiť aj kúpele nôh, pri kŕčoch mechúra sedacie kúpele (pozri Všeobecnú časť. Sedaci kúpeľ). Po zraneniach vo vojne a úrazoch zostávajú jazvy, ktoré spôsobujú kŕče. Jeden invalid mal na chrbte jazvu. do ktorej sa dala vložiť ruka, Tá jazva mu vždy vyvolávala bolestivé kŕče. po ktorých sa spotil na celom tete. Bolesti siahali až na kožu na hlave. Po tridsaťročnom utrpení som zbavila toho muža trápenia vankúšikmi s plavúnom a kúpeľmi. iPlavúrtové výtrusy, ktoré dostať v niektorých lekárňach, pomáhajú v krátkom Čase vyhojtť chorým ľuďom1 otvorené rany. Otvorené miesta jemne a opatrne posypeme plavúňovými výtrusmi. Už po prvom použití nastane citeľná úľava. (O ďalších liečebných výsledkoch s plavúnom sa môžete dočítať v knižke Maria Treben's Heilerfolge. vydanej v nakladateľstve Wilhelrna Ennsthalera.) Ak je niekto tak pevne spätý s liečivými rastlinami ako ja. dosahuje takmer zázračné výsledky. Treba si pripomenúť, Že Stvoriteľ nám toto všetko položil k nohám. Mnohí ľudia sa potkýnajú o tieto dary. a necítia vsemohúcnosf nebies.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Zarovnaná čajová lyžička plavúrta sa sparí % litrom vriacej vody a krátko vylúhuje. Pije sa len 1 šálka denne, a to ráno nalačno. Užíva sa po dúškoch pol hodiny pred raňajkami Pri cimôze pečene sa denne po dúškoch pijú 2 šálky. Plavúňové vankúšiky: Vysušeným plavúrtom (podľa vefkosti miesta postihnutého kŕčmi sa dáva 100,200 alebo 300 g) sa naplní vrecúško, ktoré sa potom cez noc prikladá na boľavé, kŕčmi postihnuté miesto. Tieto vankúšiky si udržia liečivú pôsobnosť až jeden rok. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časí.

PODBEĽ

LIEČIVÝ

(TussilagofarfaraL.)

j
Keď na našich lúkách a svahoch niet ešte ani stopy po jarnej zeleni, keď sa oko nepostaví pri pučiacich |tíiňadách vŕb. tu podbeľ, ako prvý zvestovateľ Jari, vystrčí svoje žlté kvetné hlávky. Na vlhkých pôdach, obnažených návršiach, kopách piesku, úhoroch a násypoch nájdeme celé vankúše podbe29

ľových kvetov, ktoré vypučfa zo zeme oveľa skôr ako listy. Včely a hmyz z nich čerpajú prvú výživu. Podbeľu sa dobre darí na ilovitých a hlinitých pôdach. Je spoľahlivým ukazovateľom hlinitých a dovitých pôd. Podbeľ je> prvým kvetom, ktorý zbierame na zimnú zásobu. Jeho protizápalove a hlieny uvoľňujúce vlastnosti výborne pôsobia proti bronchitíde (zápalu priedušiek), kataru hrdla a hrtanu, prieduškovej astme a zápalu pohrud­ nice. ako a) pri začínajúcej tuberkulóze pľúc. Pri zdĺhavom kasil £1 mu­ čivom zachrípnutí by bolo treba viac ráz za den pif teplý podbeľový zépar s medom. Neskôr, v máji. použijeme aj jeho plstnató listy, ktoré sú na líci zelené, na rube sivobiele. Pre veľký obsah vitamínu C sú vhodné na polievky a jarné šaláty. Keďže listy obsahujú viac účinných látok ako kvety, zbierame, pravdaže, a| tie a na prípravu čaju použijeme zmes kvetov a listov. Prírodní liečitelia, počnúc starovekom a končiac ctihodným otcom Kneippom, podbeľ jednoznačne vychvaľujú. Čerstvé, umyté a na kašu rozomieté listy priložené na hruď pomáhajú pri všetkých ochoreniach pľúc, pri ruzl a pri poranení tkanív, ktoré sprevádzajú modročervené opuchy, ba dokonca ai pri zápale mazových vačkov - burzitfde. Účinky takýchto kasovitých obkladov sú ohromujúce. Obklady zo silného záparu podbeľových listov sa používajú pri ftkrofulóznych vredoch. Pri chronickej bronchitíde - zápale priedušiek - sprevádzanej opakovanými záchvatmi a dusivým záduchom treba viac ráz vdychovať paru z podbeľa, a to z listov a kvetov Zakrátko chorému veľmi odľahne. Aj napuchnuté nohy by sa mali častejšie kúpavať v zápare z podbeľových listov. Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare príeduälek. Hlinený hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a dale] plníme, až kým nie )e nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu alebo celofánu a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme doskou a zasypernezemou Rovnomerná teplola pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec vyhrabeme a získaný sirup raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so širokým hrdlom. Tento sirup je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období Odoberáme z neho po Čajovej lyžičke. Pri astmatických bolestiach, trvalých poškodeniach priedušiek a škodlivých následkoch fajčenia nám vynika­ júce služby zavčas zjari urobia dve alebo tri lyžičky čerstvo vytlačenej šťavy z podbeľa, ktorú pijeme s mäsovým vývarom alebo teplým mliekom. Na 2apálené cievy priložíme čerstvé roztlačené listy, ktoré sme s čerstvou smotanou vymiešali na hmoiu podobnú masti, a ľahko obviažeme šatkou. Čerstvo vylisovaná šťava z podbeľových listov nakvapkaná do ucha pomáha proti bolestiam v uchu. Č A J NA UVOLNENIE HLIENU Ak si chceme pripraviť čaj na uvoľnenie hlienu, zmiešame podbefové kvety a listy, kvety divozela velkokvetóho, pfúcnik lekársky a listy skorocelu kopljovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín dávame dve Čajové lyžičky na }U litra vody a zaparíme. Denne užívame tri Šálky tohto čaju, sladeného medom. Čaj sa pije po dúškoch teplý.

SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička kvetov (neskôr kvety a listy zmiešané v rovnakom pomere) na % litra vody Zaparí sa a krátko vylúhuje. Obklady: Čerstvé listy sa pomliaždía na kašu a prikladajú. Inhalácia: Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod uterákom. Opakujeme viac ráz za deň. Kúpele na nohy: Dve plné hrsle podbeľových listov zaparíme zodpovedajúcim množstvom vody. králko vylúhujeme. Kúpeľ trvá 20 minút. Čerstvá šťava: Čerstvé, umyté listy odstavíme v domácom odšťavovači. Sirup a čajová zmes na uvoľnenie hlienu a proti chrapfavosti: Pozri na príslušnom mieste v texte. Zapar: 30

ktorý sa kúpeľmi z prasličky vyliečil z kameňov. ktorej pary necháme pod kúpacim plástom pôsobiť na mechúr 10 minút. rastliny na pôdach chemicky hnojených nezbierame.Poradila som jej sedacie kúpele z prasličky. Pretože liečenie nemalo konca-kraja. dna a nervové choroby by zmizli a každý Človek by sa dožil zdravej jesene svojho života. Umýva. chrlení krvi. pije sa pri nich horúci praslickový zapar. vyskytujúca sa na močaristých lúkách a ne horských pasienkoch. praslica. praslička polnia. Veľký nemecký kneíppovec doktor Bohn vzdáva tejto rastline najväčšiu chválu: „Na jednej straie je praslička prostriedkom proti krvácaniu. podobné maličkým jedličkám. Čo rastie na ílovitých pôdach. Pn zapálení a hnlsani obličkové) panvičky spôsob! jeden |ediný sedací kúpeľ z prasličky zázraky. ktorí sa nemôžu naraz vymočiť a zvíjajú sa v bolestiach. pri obličkových a mechúrových kameňoch sa odporúčajú horúce sedacie kúpele r prasličky. pri močových a obličkových chorobách. niekedy ihneď vylieči aj to najsilnejšie krvácanie a chrlenie krvi." A pokračuje: „Praslička vykonáva mimoriadne služby pri zastaraných chorobách. Pri plesku v obličkách. Na tieto rady som dostala viaceré listy. Prirodzene. Dodržiavanie rád pomohlo uvoľniť obličkové kamene. pri zahnívajúcich ranách. až 40 cm vysoké prasienovlte rozkonérené. Praslička s jemnejšími konárikmi sa vyskytuje prevažne v lesoch a na ich okrajoch. choroba rýchlo ustúpi Starých ľujf.) so stonkou hrúbky prsta z močaristých pôd a z horských pasienkov. je najliečivejšia. Na prípravu Čaju a vnúlornó užívanie M môže trhať len praslička z rolí. Okrem iného vraví: „Keď sa táto rastlina užíva vnútorne ako čaj. V rudovej liečbe bola táto rastlina už za dávnych čias veľmi známa. V skorej jarí vyrastajú z rozložitého podzemku uloženého hlboko v zemi dvojaké stonky: najprv nerozkonárené hnedosfarbené plodové jarné stonky nesúce klas aporoíylov s výtrusnicami a neskôr zelené." Niet lepšieho prostnedku na prechladnutie mechúra so zvleravými bolesťami ako zapar z prasličky. ktorá má obzvlášť dobré liečivé účinky. že obličky sú pri pôrode veľmi zaťažené. ktorý vrátil prasličke jej pôvodný význam. na druhej strane . A nebol to nik iný ako nás vefký a slávny prírodný liečiteľ ctihodný otec Kneipp. Kneipp o nej hovorí: „Je nenahraditeľná a neoceniteľná pri krvácaní. Mo. žeby Im lekár musel zaviesť katéter. Tá.je prostriedkom. Napriek tomu však upadla do zabudnutia. železničných násypoch a na kopcoch.a to vo vyššej miere . obrátila sa o pomoc na mňa. 86-ročnom mužovi. tak vnútorným. O niekoľko dni prišiel list: „Zachránila ci ml život. ktoré len potvrdzujú správnosť mojtch pokynov. Praslička sa osvedčila aj v prípadoch. rjri kameňoch a plesku. a potom žil ešte veľa rokov. že všetci ľudia by od určitého veku mali denne vypif šálku prasiičkovôho čaju. Som doma. keď iné odvodňujúce prostriedky zlyhali. Keď to niekoľko ráz opakujeme. ktorá veľmi rýchle vylieči ťažké zápaly obličkovej panvičky a jej hnisanie. Všetka reuma. lesných ciest a okrajov lesov Ťažké pôrody mlčdým matkám niekedy spôsobia poruchy zraku. sa môže používať len na sedacie kúpele. Sedacie kúpele z prasličky pôsobia zvonku na prekrvenie obličiek. predovšetkým pre svoje krv zastavujúce účinky a pôsobenie pn chorobách obličiek a mechú­ ra. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička prvotriednym. divo proso. alebo pri poruchách obličiek.16 % kyseliny kremičitej.^ dobrá známa ležala týždne a mesiace s ťažkým zápalom obličkovej panvičky v Innsbruckej nemocnici. napríklad pri nahromadení vody v osrdcovnlku 6 v pohrudnici. Kunzle hovorí aj c starom. Pri vodnatleľke je praslička najúčin31 . Teplú vlhkú prasličku zabalíme do vlhkého plátna a priložíme na poranené miesto.PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum arvense L. po užití záparu z prasličky sa veľmi ľahko uvoľňuje tmavo sfarbený moč. Príčina je zaručene v tom.prasličku najväčšiu (Equisetum telmatela EHRH. Takto kamene zväčša odídu.) Ľudový názov. tlak v obličkách stzniži a v dôsledku toho sa postupne stratia aj poruchy zraku. Prasličku nájdeme na poliach. Prasilčkovó kúpele ma zbavili všetkých bolesti a dali mi novú silu!" Praslička najväčšia. dokonca pri rakovinových nádoroch a takisto pri kostlžere. Vtedy použijeme . aby sa potcm pod tlakom kamienky vyplavil.len na vonkajšie použitie ." Švajčiarsky kňaz ^únzle sa vyjadril. Je tiež liečivá. hrubá ako prst. postihnutí sa cítia dobre a nemajú ťažkosti. môžu horúce pary prasličky oslobodiť od týchto bolesti bez toho. utišuje a súčasne rozpaľuje poškodené miesta. pôsobiacim na obličky. šmirgľová alebo vechrová tráva. moč sa však musi zadržať. ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechúra. Podľa miesta výskytu obsahuje 3 . zakrátko.

Teda nie sú to medzlstavcové platničky. Týmto spôsobom sa liečia dokonca aj polypy v podbruši alebo v konečníku. Dobre umyté. Odstráni sa aj celková slabosť sprevádzajúca tuberkulózu. Pri pretrvávajúcom krvácaní z nosa sa prikladá obklad z ochladeného praslickovóho záparu. ako aj zápaly mazových vačkov. no nie vyliečenie. ktorému sa vytvoril na päte tvrdý nádor. Omývanfm praslíčkovým záparom alebo kúpeľmi z prasličky sa liečia hnisavé zápaly nechtového lôžka. Istá 38-ročná žena sa tri roky liečila na bolesti medzlstavcových platničiek. Praslička spolu s Veronikou svojimi krv prečisťu* júcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu cfev a strácaniu pamäti Je aj najlepším preventívnym prostriedkom proti rakovine. flstuly. Tu. keď vám poviem. Ihneď vznikne tlak dohora. plecia a krk jej tak zmeraveli. Muž nemohol chodiť. rakovinové nádory. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky. Náhodne som sa s touto . Parné obklady pomáhajú aj pn kŕčových bolestiach žalúdka. a tým sa liečia tuberkulózne pľúca. Ženám s blelotokom prospievajú sedacie kúpele z prasličky. nový ďiv z Božej lekárne! Presviedčam sa. Nesmieme zabudnúť. že tej panej po jednom jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli všetky bolesti. pomáha proti nočnému pomočovaniu. že tlak narušenej obličky smeruje nahor." Keo* niet iného prostriedku na odvodnenie. ktoré svojim tlakom smerujúcim nahor ovplyvňuje činnosť srdca. Možno ho odporúčať na kioktanie pri zápale mandli. ostrohy na päte. aká som bola prekvapená. V oboch prípadoch sa liečenie podporuje parnými obkladmi a sedacími kúpeľmi. že voda z tela väčšinou odíde. že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci tyče. no len po dúäkoch. pri fistulách a polypoch na podnebí a v hrdle. Poradila som mu parné obklady z prasličky. ale tlak obličky na voľne ležiace nervy. Normálne rátame na šálku (1/4 litra) jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny. Určite užasnete. rozličné druhy llsajov a lupus (tuberkulóza kože). Pri svrbiacich kožných vyrážkach. pomáha omývanie záparom z prasličky a obklady z neho. Môžete si predstaviť. aby srne trpeli. Ako prostriedok na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní z pľúc. Po každoročných liečebných kúrach u doktora Zelleisa v Gallspachu nastávalo len prechodné zlepšenie. keď 22. Okrem toho je dobré každý deň ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami vypiť šálku praslickovóho záparu. Pokožka zmľandravela a zmäkla. ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prasličky. tvrdý nádor však nebolo cítiť. pn pečeňových a žlčníkových záchvatoch a pri bolestivom zastavení krvi (stáza). hemoroidov a žalúdka. pokiaľ ho nezapríčinilo zaseknutie nervu. Sedacie kúpele pôsobia svojím hĺbkovým účinkom na obličky a ihneď odstraňujú ich tlak smerujúci nahor. decembra 1977 mi telefonovali z Východného Štajerská. Zapar zo zmesi prasličky a ľubovníka. V tom čase som mala prednášku v Štajerskú v Hornom Rakúsku a zoznámila som sa s ňou. treba prirpavif silné zápary. Dňa 19. Išlo o 49-ročnóho roľníka. Pn potení nôh rovnako dobre pomáhajú prasllčkovô kúpele (pozri Spôsob použitia). ktorého sa pije jedna až dve šálky denne a pritom sa večeria suchá strava. sprevádzaný veľkými bolesťami. že prasllčkové kúpele prinesú úľavu dokonca pri ťažkom poškodení medzlslavcových plat­ ničiek (chrbtice). Zo skúsenosti vieme. ktorú jej manžel primontoval na posteľ. až napokon zmiznú. Pri šupinách na hlave si treba denne umývať vlasy záparom z prasličky a masírovať pokožku hlavy dobrým olejom Šupiny sa veľmi rýchlo stratia. rozjatrené staré rany. Ako volmi dobrý prostriedok proti poteniu nôh možno odporúčať prasličkovú tinktúru (pozri Spôsob použitia). pri krvácaní dávame na Šálku dve až tn vrchovaté čajové lyžičky. maternice. že dlhodobejším užívaním záparu prasličky sa zabrzdi rast zhubných rakovinových nádorov (tumorov). teda o tri dni. To isté piati aj o poškodení platničiek pri jazde na traktore. vynecháme ostatné bylinné čaje a pijeme štyri ai päť dni (v ťažkých prípadoch až Šesť dni) päť až Šesť šálok praslickovóho záparu. hnisavé alebo chrastavé. že nádor celkom zmizol. Hľa. V nemocnici si ho nechali niekoľko dni a opäť ho poslali domov. otvorené rany na nohách.nejšim prostriedkom. mi zatelefonovali. krvácaní ďasien alebo pri Iných zápaloch. prechádza do nervov prebiehajúcich po povrchu pozdĺž chrbtice a zapríčiňuje tieto bolesti. že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze. prirodzene. Pravidelným užívaním praslickovóho záparu sa do tela neprestajne dostáva kyselina kremičitá. no to nie je dôvod. RĎntgenové snímky ukážu starobou opotrebované stavce. zápaloch ústnej sliznice. decembra. Isté pani zo Švajčiarska mala už roky stuhnuté krčnô stavce ako kameň. ktorú pripravíme takto: čerstvú prasličku umyjeme a na drevenej doske rozmliaždime na kašu. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti zväčšovali. zápal vlasových korienkov. pri hnilobe úst a ďasien. Nové výskumy potvrdzujú podľa rakúskeho biológa Richarda Wlllforta domnienku. no aj keď sú drsné. osušené nohy sa natrú prasličkovou tinktúrou. Pri bolestivých hemoroldových uzloch prikladáme Čerstvú kašu z raslllny. Skúsenosť ukázala. rovnomerne po celý deň. Zaparenú rastlinu liež možno zabaliť do plátna a použiť ako obklad. no narúšajú sa nimi obličky. kostlžer. lebo tie odstraňujú aj zhubné nádory.

Meravosf celkom zmizla. Wagner-Jauregg píše vo svojich spisoch: „Dve tretiny nervové chorých ľudí by nemuseli ísť do nemocnice. ale ešte mokrí v kúpačom plášti si na hodinu ľahneme do postele. lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku. ako letí s pŕhľavou v ruke k trónu Najvyššieho. keby ju nechránila Jej pŕhľavosť. sa nevrátila. halucináciami. Pamýobkiad: Plná 4 hrste prasličky sa dajú na sito a zavesia nad vriacu vodu. ktoré mala popritom. Význačný nervový lekár dr. aká je liečivá. S ochorením obličiek idú často ruka v ru«e silné bolesti hlavy. Uečivosf pŕhľavy dvojdomej sa začína koreňom. Pratože súčasne účinkuje na vyprázdňovanie stolice. ako som počula. Mori pre poruchy obličiek trpeli depresiami. Až potom sa preztečieme do suchej bielizne. pokračuje stonkou a konči sa kvetmi. ale mokrí si v kúpačom plášti ľahneme na hodinu do postele Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. Hmyz a živočíchy by sa už dávno postarali o Jej zánik. že po návrate domov vyskúša sedací kúpeľ z prasličky. zabalíme ju do ľanového plátna a priložíme na choré miesto.kúpeľ má trvať 20 minút! Po ňom sa neosušime.) Istý lekár sa raz v rozhlasovej prednáške vyslovil.partou zoznámila. Vyrážky jej po krátkom čase zmizli a súčasne jej ustali bolesti hlavy. ako sme uí uviedli. Sedací kúpeľ možno prihriať a ešte dvakrát použiť. z prasličky najväčšej z močaristých lúk. že tá žena nemá od posledného pôrodu v poriadku obličky. NeosuSlrne sa. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili. Hoc) som ju veľmi nepresvedčila. pestovali by ten pŕhľavu. a tak som Ich zachránila pred ústavom pre nervové chorých. Bezpodmienečne treba všetko ešte teplo zabatift Necháme pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc. prasiičkové sedacie kúpele. a ani po rokoch. Pretože vyrážky majú vnútornú príčinu. že pŕhľava patrí k našim najlepším liečivým rastlinám. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. stŕpnutíe jej už po desiatich minútach prešlo. Vyrážky a) bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli. Keď je bylina horúca a mäkká. Sedacf kúpeľ 100 g prasličky sa dá na noc do studenej vody. Pŕhľava je naša najlepšia krvčistlaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. sľúbila mi.1528) namaľoval anjela. Kašovltý obklad: čerstvá praslička sa dobre umyje a na drevenej doske rozmlfaždl na kašu. nasledujúci deň sa zohreje na bod varu a prdá do vody na kúpeľ Kúpeľ má trvať 20 minút. Švajčiarsky kftaz Kúnzle poukázal vo svojich spisoch na to. PŔHĽAVA DVOJDOMÁ (Urtica dioica L. odporúča sa pri jarných kúrach." Odvtedy sorn poradila mnohým ľuďom. Lieči aj ochorenia a zápal/ močových ciest. Tinktúra: 10 c Čerstvej prasličky sa dá do 50 g pravej ražnej pálenky. aby pila pŕhľavový zapar. Keby ľudia vedeli. a ja som predpokladala. V týchto prípadoch treba okrem pŕhľavovóho a rebrfčkového záparu pif ráno 3 večer aj po šôlke prasličkovôho záparu. že pŕhľava by už dávno bola vykynožená. Denne sa premieša. záchvatmi zúrivosti. Pretože má dobrý vplyv na sllnivku brušnú. Pri sedacích kúpeľoch musia byf obličky pod vodou . keby mali zdravé obličky. Potom mi však čoskoro zatelefonovala: Ešte keď sedela v teplom prasličkovom kúpeli. . znižuje pŕhľavový zapar obsah cukru v krvi. Nechá sa 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. Pri ťažkých poruchách obličiek so všetkými sprievodnými znakmi treba použif sedacie kúpele z čerstvé) prasličky: najlepšie. o jej účinkoch vie len málokto. Nechá sa zapariť. Na jeden kúpeľ treba páflítrové vedro plno bylín (pozri Spôsob použitia a Všeobecnú časť pod heslom Sedacie kúpele). Raz som poradila matke. Žiaľ. Pŕhľavu dvojdomú som jej poradila preto. chorobné zadržiavanie mocu. treba ich liečiť vnútorne Čajmi prečísľujúcimi krv. Albrecht Durer (1471 . ktorá mala sedem deti a od narodenia posledného mala ustavične vyrážky.

Raz prišla ku mne mladá žena po dovolenke. Precitlivené a jemné povahy si môžu na zlepšenie chuli pridať rumanček kamilkový alebo matu piepornú. Pri vodnstleľke pomáha pŕhľava výdatným odvodňovaním. bylina sa len zaparí. keby si zavčasu boli robili kúpele z koreňov pŕhľavy dvojdomej (pozri Spôsob použitia). Pod ňou by jej bolt odumreli posledné zvyšky vlasov. Po nejakom čase som ju náhodou znova stretla. Vtedy je najlepšie užívaf čerstvú pŕhľavu. 1979. bolesti zmizli. To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev. Umývanie hlavy a Tinktúra z pŕhľavy). Takéto listy sú okamihmi svella v mojom živote. Stratila sa jej aj pieseň na nechte. človek začne aj navonok viditeľne rozkvitať. ča| nechutí zle. A tak je to dodnes. Jednej panej z Eichstátiu tri roky lekársky ošetrovali bolestivý Ischias. pričom ich ľahko maši rujeme. vredoch čriev a pri pľúcnych chorobách. že urobim trojnásobné množstvo prace ako inokedy. V marci 1979 začala zbierať prvú čerstvú pŕhľavu a pila denne tri Šálky záparu. Tá nám pomôže prekonať tento ťažký stav. ktorú si nechcela dať operačne odstrániť. kde ich užívajú. Bola málokrvná. keď mlado výhonky opäť vyrastú. Aj čaj pred raňajkami možno pif po dúškoch. Každý kŕč. Neskôr mi napísala: _Po štrnástich dňoch sa fistula na tvári zahojila a bolesti mi celkom zmizli. ktorá denne pila šálku pŕhľavového záparu. Ukazujú mi. na ktorú často nestačíme ani upozorniť. po Šiestich 200-gramových úplných kúpeľoch z pŕhľavy. vracia sa energia a tvorivá sila. no celkom sa nevyliečila. pretože fistula na tvári bola práve na jarmovej kosti. Obzvlášť blahodarne na vlasy pôsobí tinktúra. že musela nosiť parochňu. dýchacie cvičenia a psychokybernetiku. Preventívne sa pije jedna šatka záparu z pŕhľavy denne po celý rok Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych Infekciách je pŕhľava prvotriednym pomocníkom. Iná pani ml písala. Odvtedy užíva túto liečivú bylinu celá jej rodina. Profesor v nemocnici operáciu odďaľoval. poukazuje na poruchy prekrvenia. trvalé ju silno bolela hlava. ktorá obsahuje železo. ktorá mala také riedke vlasy. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy. V takýchto prípadoch sa odporúčajú kúpele v zápare pŕhľavy. Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železe Dostavujú sa stavy únavy a vyčerpanosti. ako mnohí ľudia na vlastnej koži pocítili liečivú silu pŕhľavy dvojdomej. aby sa dobrý účinok zvýšil. tak môže pomôcť krvčisttaca a krvotvorné pŕhľava. človek sa cíti starý a mene) výkonný. pri zahlienení žalúdka a dýchacích orgánov. Pŕhľava veľmi pomáha pri zúžení ciev. dokonca proti tumoru sleziny. ktoré obsahuje. a to na jar z mladých výhonkov a v jeseni po kosení. Ak niekto trpí na nejaký druh alergia (sem patri aj senná nádcha).Odkedy viem. husté. že naše dobré liečivé rastliny spoľahlivo pomôžu všade tam. ktorú pripravujeme z jarných alebo jesenných píhľavových koreňov (pozri heslo Spôsob použitia. Moja rodina i ja už roky neužívame lieky a ja sa cítim pružná a mladá. Celá šťastná mi rozprávala. Po takejto kúre sa cítim nesmierne dobre a mám pocit. vlasy sú bujné. Výsledok je viditeľný: pokožka hlavy je bez šupin. Hornou časťou tela sa zohneme nad vaňu. Poradila som je pŕhľavový zapar. Nielenže napriek každodennej ťažkej práci nebola vyčerpaná a unavená. Účinnými krvotvornými látkami. Pŕhľava zdoláva náchylnosť na prechladnutie a pomáha pri dne a reumatických chorobách. bledničke. ako rýchlo jej pŕhľava pomohla. V ľudovej medicine sa odporúča pif pŕhľavový zapar ako niekoľkotýždňovú kúru proti chorobám pečene a žlčníka. Pif ho treba bez cukru. nech dlhši čas pije pŕhľavový zapar. sleziny. vlažným záparom z pŕhľavy omývame miesta v oblasti srdca. nech pochádza z hocičoho. robievam si z nej Štvortýždňovú čajovú kúru. Nedávno mi písala jedna pani. účinné látky zachovalí. Poradila som jej. Poslúchla moju radu a z týždňa na týždeň sa dáta pozorovať.11. Roku 1978 obrátila sa táto nešťastná žena na ľudového liečiteľa." (28. mala žalúdočné a žlčníkové bolesti. pružné a majú pekný lesk. pomáha pri málokrvnostl.) S radosťou sa dozvedám. ktoré jej spôsobilo bolesti až v stehne a nemohla si ho pre pracovné zaťaženie ani ošetrovať. ktorý mal pre ňu pochopenie. aké je pŕhľava liečiva. Ano. Päťdesiatjedenročná žena z Bavorska mala 28 rokov flstulu a po celý čas ju sužovali neopísateľné bolesti. Po pŕhľavovej kúre sa pomerne rýchlo cítime telesne lepšie. Jej zdravotný stav sa zlepšil. ktorý ju sužoval po dlhé roky. V zmesi s Inými liečivými rastlinami sa účinne využíva pri leukémii (pozri heslo Leukémia). ako sa jej vlasy zotavujú a hustnú. V priebehu pol roka. Jednu šálku pijem ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami a jednu až dve šálky po dúškoch cez deň. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. anémii a iných ťažkých chorobách krvi. Pred nejakým časom som sa zoznámila s 50-ročnou ženou. Napokon. Predpísal jej surovú stravu. aby si umývala hlavu záparom z čerstvej pŕhľavy s prísadou záparu z pŕhľavových koreňov. ale zmizlo jej aj hnlsajúce kurie oko. . I ja si denne masírujem takouto tinktúrou pokožku hlavy a nosím ju so sebou aj na cestách. že pŕhľavou si vyliečila ekzém. zmiešaného s jednou čajovou lyžičkou Švédskeho horkého. Aby sa hodnotné.

Teste sa. Vysušenú bylinu dostaneme v každej lekárni alebo predajni s liečivými rastlinami. čo mi vlastne je. že jej lekár zistil silné bujnenie rakoviny v žalúdku. v našom mestečku som sa zoznámila so starou paňou. Istá obchodníčka mi rozprávala. Do nádoby. Nato jej ktosi poradil zapar z pŕhľavy dvojdomej. Povzbu­ dila som ho a poradila mu čerstvú pŕhľavu. a každý raz st z nej za hrsť priniesla. že bolesti hlavy mu celkom zmizli. Na sušenie Je najlepšie zbierať májovú pŕhľavu. Myslite pritom na to. pri IschlesJ. ktoré nemusí postrekovať chemickými prípravkami. O čosi neskôr mi poslal odkaz. choroba sa ako zázrakom pominula. pri ťažkých ochoreniach treba vypiť po dúškoch aspoň dva Htre denne. ktorá ml rozprávala. Nato tieto miesta naputírujeme. Ani mrkvu nenapadnú žiadne červy! Keď sa chcete dozvedieť o ďalších účinkoch pŕhľavy. 2e tým však ničia aj vtáky a hmyz. Pred tromi rokmi ochorel na chrípku. keo* začala užlvaf pŕhľavový zapar a držať diétu na pečeň. ktoré silno svrbeli a nedali sa vyliečiť. Nijaký lekár mi nevedel povedať. a už vôbec nie. alžbetínka z Klagenfurtu. kde pozdĺž plota rástla hustá pŕhľava. Nemali by sme sa Bohu poďakovať za jeho milosť. Prisahala na jeho dobré účinky. už bol blízko samovraždy. keď na čistých okrajoch lesov a lúk. Keď som začal pif zapar z pŕhľavy a užíval som ho celý týždeň. ktorá vyšla vo vydavateľstve W. zakrátko zmizli. Využite aj vy čerstvé mladé výhonky pŕhľavy. Nemusíme dopustiť. Nevedela sa už pre svoj vysoký vek odhodlať na operáciu. zápale nervov v rukách a nohách z ľ a h k a potrieme choré miesto čerstvou pŕhľavou. aby veci zašil tak ďaleko. Práve naopak. nepomôže vždy iba jedna Šálka za deň. a podstúpte prečísľujúcu kúru. Takto sa dostávajú jedy škodlivé pre človeka až do nedotknutej lesnej pôdy. Istá rehoľná sestra. postrekujú pŕhľavu ničivými prostriedkami. Po Štyroch dňoch ml zatelefonoval. Dva a pot litra záparu si mal rozdeliť na celý deň a pif ho. poslúchla moju radu a veľmi ju prekvapil výsledok. Ešte jedna dôležitá poznámka. ten sa jej zadivený opýtal: „Čože. Nielenže najlepšie hasí smäd. A teraz jedna dobrá rada: začnime s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. Touto pŕhľavovou vodou potom vždy polieva svoje rastliny. na to už ti ľudia nemyslia. Istý čitateľ z WestfálSka píše: „Môj sused používa pŕhľavu aj na hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade. tým väčšie liečivé účinky bude mať. ale aj občerstvuje a zbavuje veľkej únavy. Z listu. škvrny. bolesti hlavy sa stupňovaíi. keby sme si našu dobrú pŕhľavu nielen ctili. pod slobodným božím nebom. A ona denne chodievala do záhrady. Prekvapia vás jej príjemné účinky. keď si nazbierate pŕhľavu sami. Práve naopak postupujú niektorí poľnohospodári. aby ste si z nej urobili zásobu na zimu. Čas na pokosenie pŕhľavy kosou si roľníci dnes už nenájdu. akoby jej nikdy nebolo. že môžete niečo urobiť pre svoje zdravie. najmä včasné zjari. odtiaľ späť cez zadok pozdĺž vnútornej strany nohy až na patu. Počas mojej 19 rokov trvajúcej choroby som pochodil mnoho neurologických ústavov v celom Rakúsku. Nepomohlo mu ani množstvo predpísaných tabletiek. ktorá má asi 300 litrov {možno použiť aj menšiu) dá väčšie množstvo pŕhľavy dvojdomej a dlhší čas ju nechá lúhovat* vo vode. Nakoniec by som ešte rada spomenula jeden zážitok. ako rýchlo môžu naše liečivé rastliny pomôcť. na ktoré často zabúdame. že sa cíti zdravší ako pred chrípkou. Podobne postupujeme aj na iných postihnutých miestach.Raz prišiel ku mne plačúci starší muž. ktorý na mňa veľmi zapôsobil. Nikdy by v našom tele nevzniklo nič zhubné. vy ste sa už dali operovať? Ale nevidieť žiadnu jazvu. ktorá sa mi dostala prostredníctvom vašej rady. Dovoľte našim liečivým rastlinám opäť vojsť do vášho domul Vystrejte sa včasné zjari nožnicami a rukavicami a vyjdite do božej prírody! Budete mať veľkú radosť. Pravdaže. ktoré mala na koži v oblasti žalúdka a krížov." Z uvedeného prípadu vidieť. Ako sme my ľudia oslepil! 35 . vyberám toto miesto: „Srdečné Pán Boh zaplaŕ za neoceniteľnú pomoc. pochôdzky a služobné cesty. čo by mi pomohlo. ani injekcie (nakoniec tch dostával do hlavy). Čim čerstvejšiu ju budete užívať. Ennsthalera. a predsa sú bez Škodlivého hmyzu. seknutí v krížoch. prečítajte si knižku Liečebné úspechy Márie Trebenovej (Maria Treben's Heileríolge)." Rakovina sa celkom stratila a stará pani si ešte mohla užívať šťastnú starobu. Zapar z pŕhľavy pomohol aj v mnohých Iných prípadoch. ale aj v pravidelných odstupoch vo forme záparu prijímali jej obdivuhodnú silu. vzdialených od ciest a iných znečisťovateľov. Odvtedy mal tmavohnedý moč a trpel neznesiteľnými bolesťami hlavy. že máme takú nezvyčajnú liečivú rastlinu? Vo svojom krátkom živote ľudia okolo nej prechádzajú a siahajú radšej po prostriedkoch utišujúcich bolesti a nadmieru ich užívajú. Skutočne pomôcť však môžu len naše dobré liečivé rastliny. Pri ischiasi napríklad pretrieme celkom pomaly nohu čerstvou rastlinou počnúc po vonkajšej strane od členka nohy až po bok. Keď navštívila po čase lekára. že nosí so sebou v termoske pŕhľavový zapar na všetky výlety. ktorý mi poslali z Dellachu v Korutánsku.

prvosienka holá (Primula auricula L. Tretí druh. Súčasne sa zbavil aj bolesti v lýtku. Pretože sa blížil koniec pobytu a zatiaľ bez výsledku. Svojimi krv prečísťujúcíml účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky. Podľa potreby sa pnsladí medom. ktorí mi už vo dverách radostne zvestovali.V lakom teplom maceráte. Na jar alebo v Jeseni sa vykopú korene. Rastie na lúkách. Nájdeme Ju na horských lúkách. Trhala celé okolíky. Veľmi rozšírená je aj prvosienka vyššia (Primula elatior /L J HILL). V jednej spoločnosti rozprával muž sediaci vedľa mňa. O sedem dni som opáf prišla k mojim známym. ktoré mu podávali. po dúškoch 10 g ľubovníka pred spaním. Vidieť ho na jednom obraze s prvosienkou v ruke. 15 g chmeľových šištičiek 5 g koreňov valeriány Zapar treba uprednostniť pred všetkými chemickými uspávacími prostriedkami. Ak použijeme koreň pŕhfavy. prepadla ho bolesf. zatiaľ čo tento zapar nervové poruchy odstraňuje. kefou očistených pŕhfavových koreňov a čerstvej pŕhfavy {stonka a listy) sa dajú na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa zohrejú na bod varu. ktoré spôsobujú dnu a reumatické bolesti. či mu pomôže. keď taký dlhý čas užíval tie najsilnejšie lieky. Kvety len slabo voňajú. Chemické prostriedky rozrušujú nervový systém. nevedel čo ďalej. nasledujúci deň zohrejeme na bod varu a necháme 10 minút stáť. Na umytie hlavy možno v takomto prípade použif jadrovo mydlo. kopcoch a v listnatých lesoch. Prelo bol telesne aj duševne veľmi vyčerpaný. Jeho ošetrujúci lekár si potom od neho vyžiadal recept na Čaj proti nespavosti: 50 g kvetov prvosienky Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 I vody 25 g kvetov levanduly a nechá sa 3 minúty lúhovaf.40% ražnou pálenkou a postavia na 14 dni na teplé miesto.). rastie v horách a je zákonom chránená. zaparí sa vriacou vodou a nechá krátko vylúhovať. že je na hečeni v Gallspachu. pretože vedela. Zapar sa pije veľmi teplý. že síce poznám dobrý liek na spanie. Zaiejú sa 38 . takmer zúfalý. dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody. Skúsil to. Kuper nôh: 2 hrste dobre umytých. nadrobno nakrájajú a naplnia do ífaše až po hrdlo. Je to jeho posledná nádej. Náš rozhovor sa odohral 7 decembra 1976.SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: Tinktúra: i plná čajová lyžička na 74 litra vody. sa 20 minút kúpu nohy. Umývanie hlavy: 8 až 10 plných hrsti čerstvej alebo vysušenej pŕhfavy sa dá do 5-litrového hrnca studenej vody a na slabom plameni sa zohreje až na bod varu Nechá sa 5 minút lúhovaf. akoby mu na lýtku zahásali horiacu cigaretu. Moja matka zbierala každú jar kvety prvosienky. Povedala som mu. ako utišujúco táto rastlina pôsobí na srdce a nervy. Ctihodný otec Kneipp hovorí: „Kto je náchytný na choroby končatín . Čaj mu v krátkom čase vrátil zdravie a zahojil aj všetky nervové poruchy. nemohol zaspať. Aj ctihodný otec Kneipp bol veľkým prívržencom prvosienky.) Z husto rozkonárenóho podzemku vyrastá ružica podlhovastých vajcovitých kuče­ ravých prízemných listov a 10 až 20 cm vysoký stvol s okollkom zlatožltých kvetov. Tento kúpef nôh možno opäť povarif a 2 až 3 razy znova použif. Je takisto liečivá a môžeme ju užívať. očistia sa kefou. Pŕhľava zostáva vo vodnom kúpeli. že náš známy priateľ môže opáf spávať. Nervov! lekári v Linzi ani vo Viedni ho nevedeli zbavif tejto choroby. ktoré átria prijemnú medovú vôňu. ale neviem. okrajoch lesov a v krovinách na horských nivách Na vysokom stvole vyrastá okollk jasnožltých kvetov. preto ju nazbierame. ako človek znesie. Keď si večer na smrť unavený ľahol do postele. PRVOSIENKA JARNÁ (Primula veris L. Napriek najsilnejším prostriedkom na spanie.

Fľašu ľahko zazátkujeme a necháme 14 dní na slnečnom mieste. Odvar z koreňov. nech dlhší čas pije donne dve salky prvosienkovôho záparu. kým je púpava v kvete. Nechá sa zapariľ a krátko sa vylúhuje. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. zjesť až desať kusov. 15 g koreňov púpav/ Denne sa po dúškoch pijú dve šálky. pumprlica. že púpava veľmi dobre vplýva na pečeň. až potom sa úbor (kvetenstvo) odtrhne a zvyšok sa pomaly požuje. Stvol spolu s kvetom sa umyje. lucemlčky. ktoré sa dá pripraviť na jar. llšaje a vyrážky. pripomína list endlvie. ľudia chorí na srdce užívajú až tri polievkové lyžice denne. môžu sa osladif medom. Čerstvý stvol bezbolestne rozpúšťa žlčové 37 ." Zapar z prvosienky je výborným prostriedkom na posilnenie nervov a srdca. Stvol chuti spočiatku horko. lebo uvoľňuje močové kamene. pozn. leví zubec. Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnos­ ťami: pomáha pri bolestiach žtčnlka a chorobách pečene. Rastlina.pampuška. Jedinečným prostriedkom proti srdcovým chorobám je prvosienkové vino. Listy zbierame pred kvitnulím. vynikajúco pôsobí proti zápalom srdcového svalu. Púpava pomáha aj pri iných ťažkostiach. aut}. nechá 15 g pŕhľavových listov sa 3 minúty lúhovaf. Odstraňuje svrbenie kože. in WIGGERS) Ľudový názov: kaSinec. Keď som bola v Juhoslávii na liečení. denne päť až šesf kusov. pichanie siahe až pod pravú lopatku). mi na moju otázku odpovedal. pampališka. Pri srdcových bolestiach užívame občas glg vlna. Dvojlit­ rová fľaša sa naplní kvetmi prvosienky (celé okolfky) voľne až po hrdlo a zaleje prírodným vinom. Celá rastlina je lieči/á. veľmi pomáhajú pri chronickom zápale pečene (je to veľmi bolestivá choroba. Lekár. sladený medom. hostia dostávali denne na stôl okrom Iného čerstvého šalátu misku šalátu z púpavy. vodnatleľke a sklonom k poráike. lúkách a trávnatých plochách. vylepšuje žalúdočné šťavy a čisti žalúdok od všetkých usadenín. mlieč (zabi. Ja si pripravujem včasné zjari celú rastlinu ako šalát a podávam ho na večeru so zemiakmi a vajíčkami na mäkko. konzumo­ vané v surovom stave. predstavuje pre trpiace !udstvo nadovšetko cennú liečivú bylinu. púpava lúčna. zmierňuje migrénu a nervové bolesti hlavy. ktorí sa cítia ubití a unaveni. májik. ktorá sa považuje za burinu. púpava. byľ počas kvitnutia. je výborný na obličky.) 50 g mladých výhonkov bazy Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody. pumpelica. Chorľaví ľudia. 2ltý koberec jej kvetov nás každý rok vždy znova a znova nadchýna. Stvoly pomáhajú aj pri cukrovke. mail by podstúpiť štrnásfdnovú kúru z Čerstvých púpavových stvolov. Na jarné prečistenie krvi odporúčame tento čaj: 50 g kvetov prvosienky (Pod výhonkami bazy rozumieme mladé púčiky na jar. je chrumkavý a šťavnatý. Kvety musia byť ponorené. žltý). Silno bolesti povolia a časom úplne zmiznú. Kvitne v aprili a máji na všetkých medziach. Budú sa čudovať jej výborným účinkom.(mysli tým dnu a reumu. Prípravu a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Zapar na spanie: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Jamy krvčIsHacI čaj: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! P Ú P A V A L E K Á R S K A (Taraxacum otficinale WEB. Cukrovkári by mali den­ ne. Dnes už viem. Veľmi vlhké miesta pre ňu nie sú vhodné. známy špecialista na choroby pečene. korene včasné zjari alebo v jeseni. Víno na srdce. že čerstvé duté stvoly.

Z bahnitých pobrežných vôd vyrastá vodorovne plazivý podzemok a z neho kolmo hore početné mečovité listy vysoké až 1 m. 2 čerstvých. zelený až hnedý šúľok. upravuje Činnosť pečene a žlčníka. aby sme vyskúšali správnu hustotu. Pre svoje krvčistiace účinky pomáha aj pri dne a reumatizme. Bol nim nadšený a tvrdil. urýchľujú trávenie. že sa im podarí zjasniť tvár". aby sa dal dobre natrieť na žemľu alebo chlieb s maslom. Staré knihy o liečivých rastlinách uvádzajú. ale v našom mestečku. osviežujú. no ani pririedky. Raz alebo dva razy celú masu ochladlme. Hrniec postavíme bez pokrievky na sporák. Do šťavy dáme len 1 kg cukru. dlhý až 1 m a v čerstvom stave má horkú. Púpava sa môže úspešne využiť aj pri žltačke a chorobách sleziny. Ako včelár nechcel uveriť. čo s tým bude robiť. lebo pri dlhšom skladovaní by začal kryštalizovať. Rastlina patrí k bylinám. ale aj vysušené. Denne 5 až 10 vyrastaných stvolov sa požuje a zje. Po vysušení má miernu príchuť. Upozornila som jeho matku na krvčlstiaci pŕhľavový a púpavový čaj. Každý rok na jar robim z púpavových kvetov sirup. použité v surovom stave. Pozn príslušne miesto v texte. na druhý deň sa zohreje na bod varu a scedí. majú potopudné a mocopudnô účinky. ktoré v zime neodpočívajú. že predsa nebude dávať svojmu synovi hocijaké buriny. Zbierame ho včasné zjari alebo v pozdnej jeseni. pretože dobre chuti a súčasne prospieva zdraviu. stlačená byľ nesie asi uprostred kužeľovitý. Celú tvár mal znetvorenú uhrami (aknô). ktorému som na večeru pripravila studenú misu. Citrón sirup trochu prlkysll. lebo po čase by skysol. veľa ľudí ju nepozná a odstraňujú ju ako nepríjemnú burinu. Táto vzácna liečivá rastlina zastáva v ľudovom liečiteľstve význačné miesto. Starostlivo si nim umývali oči a tvár a „dúfali. šalát: Stvol: Sirup: P U Š K V O R E C O B Y Č A J N Ý (Acorus calamus L j Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch. že som med pripravila sama. Zhodujú krv a sú teda vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi. a vyháňa listy aj v chladnom ročnom období. Musí mať takú hustotu. K lomu chcem len pripomenúť. hoci nebývala vo veľkom meste. íe ženy pripravovali z byliny a koreňov zapar na skrôôľovank* pleti. Okrem minerálnych lalok púpava obsahuje významné liečivé a stavebné látky. Na druhý deň všetko prelejeme cez sito a odkvapkané kvety vytlačíme oboma rukami. korenistú chuť. Korene púpavy. Sirup nesmie byf prlhustý. Po dvoj až trojtýždňovej liečbe čerstvým stvolom ustupujú aj opuchy Žliaz. močiaroch a stojatých vodách. Táto pani púpavu nepoznala. Podzemok je hrubý asi ako palec. Pri procesii na Božie Telo všimla som si mladika. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: 1 vrchovatá čajová lyžička koreňov sa dá na noc do % litra studenej vody. že sirup sa nedá rozlíšiť od pravého medu. jazerách. Raz u mňa v dome pracoval stolár. dozvedela sa recept na prípravu cenného púpavového sirupu. Keď tekutina vzkypí. Keď som jej raslilnu ukázala. Náš stolár dostal naň chuť. ktorý niesol zástavu. že chorým na obličky nerobí dobre kyselina vo včeľom mede. zapneme sporák len na najmenší plameň alebo najnižšiu teplotu. Bohužiaľ. Keď chceme uchovať čo najviac vitamínov. odtiahneme hrniec z platne a necháme celú noc stáť. rozčúlene mi povedala. surových koreňov a listov (pozri príslušnú časť v texte). ktoré hrajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní splodín látkovej výmeny. Toto množstvo sa pije po dúškoch pol hodiny pred raňajkami a pol hodiny po raňajkách. ktorý tu uvádzam: Štyri plné hrste púpavy dáme do 1 litra studenej vody a pomaly zohrievame na bod varu.kamene. zatiaľ čo sirup z púpavy je pre nich prijateľnejší. Moja matka stretla raz panlu. premiešame a pridáme polovicu na plátky nakrájaného a ošúpaného {ak je ošetrený chemickými látkami) citrónu. Tak zahusťujeme tekutinu bez varenia. Kerf sa jej opýtala. Vianočné medovníky pripravujem len z púpavového sirupu. preclsťujú krv. kým rodina si pochutnávala na chlebíčkoch s čerstvo pripraveným púpavovým medom. Podzemok puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestrannej slabosti zažívacích 38 . ktorá niesla plnú zásteru púpavových kvetov. vtedy príjemne chuti. Plochá.

nie horúcom odvare 20 minút kúpeme postihnuté miesto. Pacient začul. keď sa otvorili dvere. o ktorom si myslel. Siabé oči možno posilniť. ráno trošku prihrejeme. viac k lekárovi nešiel. čo sa v poslednom čase vyskytuje dosť často. Sotva som bola schopná vykonávať denné práce. Ten vyskočil. mala neopísateľné ťažkosti s črevami a lekár mi jedného dňa povedal. Aj tu pomohol podzemok puškvorca. kde som sa s ním zoznámila. Takéto kúpele pomáhajú aj pri studených nohách a rukách. postavil malé kufríkové rádio a povedal: „Aby si nebola doma taká sama!" Krátko na to bolo počuť z rádia hlas: „Hovorí domáci lekár. alebo ju opisujem ako teraz vám. Na črevách sa mu začali vytvárať uzlfky." Celá Šťastná rozprávala som na druhý deň matke. ako sme spomínali.Jeho starostlivá svokra mi porozprávala. V lom čase som sa liečivými rastlinami zaoberala len málo. Na výlete z Weíssenbachialu do Postalmu som stretla manželský pár z Bad Ischlu. Mimoriadne vychudnutí ľudia.85 m. zamiešame a pijeme pred a po každom jedle dúšok. asi tak päťdesiatnik. Podzemok puškvorca vždy prináša neuveriteľné výsledky. Zoberieme šálku studenej vody. ktoré spôsobovali vysoké horúčky. lebo predtým veľmi schudla. mali by pif čaj z podzemku pušk'ovrca a občas si ho pridať do úplného kúpeľa. a pretože sa cítil lepšie. Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli. Podzemky dáme na noc do studenej vody. takmer rok čoraz väčšmi chudol a nevedel príčinu choroby. ktorý s ťažkými batohmi kráčal k horám." Muž mal vtedy už svoju pôvodnú váhu 86 kg a o pol roka neskôr putoval s plným batohom do hôr. že už po 14 dňoch matke prestali všetky bolesti. čo som počula. vysoký 1. Istý 36-ročný muž sa nevedel zotaviť z operácie tumoru pečene. pridala som sa k nim a toto som sa od nich dozvedela: Muž. ktorá ho sprevádzala. a celý ohúrený zo seba dostal: „Čo ste robili?" Muž odvetil: „ž*ul som podzemok puškvorca a pil rebríčkový čaj. ona však rezignovane kývla rukou „Mne už nikto a nič napomôže!" Zadovážíla som podzemok puškvorca a ona ho užívala. vstúpil raz so zdravotnou sestrou. Keď fajčiar pomaly prežúva suchý podzemok. pri takýchto ťažkých stavoch sa čaj musí plť celé týždne. Je to takmer zázrak. že už je dávno pod zemou. Podzámkom puškvorca možno liečiť žalúdočné a črevné poruchy." „Podzemok puškvorca? A kde ho možno nájsť?" spýtal sa lekár. Chorý začal pomaly priberať na váhe. ked natierame zatvorené viečka čerstvou vylisovanou šťavou z podzemku. Podzemok prispieva k otepleniu a odhlloneniu flegmatického žalúdka a čriev. Môj manžel vstúpil.ústrojov. pán primár. V mierne ochladenom. Po štyroch až piatich týždňoch dostal vysokú horúčku. kolíkových záchvatoch. aby usilovne žul podzemok puškvorca. môže sa odučiť fajčiť. ktorí strácajú váhu napriek dostatku potravy. Môj deň sa obyčajne začína o šiestej ráno a konči sa zväčša o |edenástej večer . javí sa mi ako zásah Božej Prozreteľnosti a vždy ma dojme. ksď vám poviem. 39 . zastarané alebo zhubné. Pochopi­ teľne. Ktosi mu nato poradil. vtedy ich používame čo najteplejšie. necháme cez noc stáť. Keď oddychovali.s rakovinou pľúc!" Tak sa chorý muž nechtiac dozvedel diagnózu svojej choroby. ako aj pri anémii a vodnatieľke. do ordinácie svojho ošetrujúceho lekára a ten práve telefonoval Inému lekárovi. nasledujúci deň vodu prihrejeme na bod varu. dáme do nej zarovnanú lyžičku puškvorca. ktoré neznáša­ jú obilniny. Až takmer po pol roku prišiel opäť do ordinácie svojho lekára. že sa musím pripraviť na to najhoršie: je io rakovina čriev. keď sa o nej zmienim v prednáškach. hoci už vtedy som radšej siahla po prirodzených Wcoch ako po medikamentoch. v akom beznádejnom stave sa nachádza. aby sa súčasne odučil fajčiť a ráno a večer pil čaj z rebríčka. Možno ho odporúčať aj pri malát­ nosti Čriev a slabej látkovej výmene. . Niekoľko minút necháme šťavu pôsobiť a potom viečka umyjeme studenou vodou. sleziny a brušnej sllnlvky. Päť minút lúhujeme. Vždy keď o tejto udalosti premýšľam. Puškvorec odstraňuje nechuť do jedia. Práve som premýšľala o beznádejnej situácii mojej matky. Nech sú trvalé.ale vtedy som išla do postele už o Ôsmej. Týždenne priberala 400 gramov. žlčníka. Keď vážil už len 48 kg.Ten netreba hľadať. Teda šesť dúškov za deň. ba aj mesiace. dá sa kúpiť v predajni liečivých rastlín za pár šilingov. Mali ho previezť z Linza na viedenskú kliniku. Manželia chceli stráviť niekoľko bezstarostných dni v chate a živiť sa z vlastných zásob. Moja matka ťažko ochorela. a!e veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. Čaj dokonca pomáha deťom. Táto správa ma veľmi vydesila. Po tejto skúsenosti začala som prenikať do tajov liečivých rastlín a neskôr som mohla pomôcť v mnohých beznádejných prípadoch. oboma rukami sa oprel o stôl a díval sa na muža. pomáha pri poškodení obličiek a je dobrým pro­ striedkom na prečistenie celého tela. Tekutinu môžeme štyri razy zohriať a znovu použiť. Často som pomohla ľuďom s rozličnými omrzlinami teplými puškvorcovýml kúpeľ­ mi. viac sa nemá piť. pri plynatosti (vetroch) žalúdka a crlev. Táto liečba sa vzťahuje aj na celkový žalúdočný a črevný trakt vrátane pečene. ako jeho lekár vravi: „Posielam vám môj beznádejný prípad .

ktoré majú na obvode piestikové lupienky bielej. macerátu. Malý chlapec. Táto bylina rastie vo veľkom množstve na lúkách alebo poľných chodníčkoch. Pred použitím sa tento macerát prihrieva vo vodnom kúpeli. pochopiteľne. Jeho matka je nesmierne šťastná. Iná pani z Dolného Rakúska roky trpela na dvanástnikové vredy. Bolesti načali ustupovať a po piatich týždňoch ju už nič nebolelo. Aby zniesla bolesti. Príbuzným oznámili. alebo ak tu hranicu už prekročili. aby denne vypila toľko rebrfčkového záparu. že sa tohto trápenia nikdy nezbaví. začala užfvaí šesť odporúčaných dúškov. pritom užíval ešte dve šálky záparu z nechtíka. že jej choroba je nevyliečiteľná. Zarovnaná kávová lyžička puSkvorca dá sa cez noc do % litra studenej vody. no v prvom rade je to liečivá rastlina žien. Že z optimistického. preto ženy urobia pre svoje zdravie najlepšie. že sa jej dari výborne a pomaly. Rebríček skvele vplýva na podbrušie žien. niekedy ružovej alebo Červenej farby a na slnečných miestach ostro aromatický voňajú. opáf dostal chuť do jedla a už aj čosi pribral. Po mojom odporúčaní začal denne piť Šesť dúfikov puškvorcového macerátu. Kvety sú v úhorových chochlikoch s obojpohlavnýml kvetmi. Spomenula som si na ctihodného otca Kneippa a odporučila som mladej žene. Poznám mladú gazdinú. Istý starší duchovný roky trpel na hnačku. Aj pre mladú. Macerácla: REBRÍČEK OBYČAJNÝ (Achillea mlllefolium L) Rebríček obyčajný je liečivá rastlina. hoci tomu spočiatku nedôveroval. ktoré mávajú nepravidelné mesačné krvácanie. Na druhý deft sa prihreje na bod varu. Ráno sa trošku prihreje a scedi. Jeho priate' mi rozpráva!. keď ani nie o tri týždne prišiel list. sa nevydarilo. Na moje veľké prekvapenie ml jeho žena napísala. začal denne piť šesť dúškov macerátu z puškvorca. zbavil sa jej po Šiestich dúškoch puSkvorcovóho . veselého Človeka sa. ktorý mal napriek prísnej diéte trvalú hnačku. čo v tie roky podnikol. že začiatkom júna toho istého roku začal opäť pracovať. Úplný kúpeľ). Isté pani z Vorarlbergu dva roky trpela žalúdočnými bolesťami a nemohla ani deň vydržať bez tabletiek. Čerstvá stáva: Čerstvý koreň sa starostlivo očisti a ešte vlhký sa dá do odšťavovača. keby občas siahli po rebričkul" A to nielen mladé dievčatá. Pevnú stravu vôbec neznášala a nemala chuť do jedla. zatrpknutým. ale aj staršie ženy bezprostredne pred prechodom. vrátila sa jej chuť do jedia a ako každý Iný člen rodiny opäť zniesla už výdatnú domácu stravu. musela denne brať lieky. ak si na prechádzkach po lese alebo poli nazbierajú kytičku čerstvého rebríčka. no iste sa jej vracia zvyčajná váha. Kvety (kvetenstva) trháme za slnečného dňa. Na moju radu začala užívať denne Šesť dúškov čaju z podzemku puškvorca (macerétu) a už po troch dňoch sa bolesti stratili a viac sa neopakovali. Úplný kúpef: Asi 200 g puškvorcového podzemku sa dá do 51 studenej vody. Pomáha nám pri mnohých ťažkých chorobách. Nič. Okolo Veľkej noci. V krátkom čase mal črevá vyliečené. 40 . Ctihodný otec Kneipp píše vo svojich spisoch: „Ženy by sa uchránili pred mnohými chorobami. SPÔSOB POUŽITIA Čaj z podzemku puškvorca sa pripravuje maceráciou za studená. Pomerne mladý šiel do dôchodku. na okrajoch ciest a obilných polí. keď sa ich éterické oleje a liečivá sila zmnožujú. bez ktorej si náš život ani nevieme pred­ staviť. Iný muž trpel desať rokov na krvavú hnačku a maJ denne 30 až 40 ráz stolicu. aj pfé staršiu js dôležité vypiť si éalku záparu z rebríčka. že ochorela na rakovinu podbrusla. vylúhuje sa a pridá do vody na kúpanie (pozri Všeobecnú Časť.Podzámok puškvorca vyrovná nedostatok žalúdočnej kyseliny aj jej nadbytok. o ktorej sa zrazu začalo hovonť. stal mrzutým. Už sa zmieril s tým. Ožarovali ju kobaltom. koľko len znesie. Veľmi som sa začudovala. Ketf ju upwomifi na puškvorec.

Pretože vynikajúco pomáha pri poruchách krvného obehu a kŕčoch ciev. Poradila som jej. ak sa pí)e veľmi teplý po dúškoch. takisto pri tlaku v žalúdku a pri silnej záhe zapar veľmi rýchfo pomôže. kde sa už ničím iným nedá pomôcť. Ze rebricek pôsobí priamo a najlepšie na Kostnú areň a upravuje krvotvorbu. Ponechá sa to 14 dni stáf na slnečnom mieste alebo v teple. že som vtedy nemala takéto skúsenosti s liečivými rastlinami. Na zdravotný stav veľmi dobre pôsobia aj sedacie kúpele. Pri krvácaní zo žalúdka a silne krvácajúcich hemoroldoch. Po štyroch týždňoch bolo všetko v poriadku a tak to aj zostalo do dnešného dňa. gynekológ. zamieša a zloží zo sporáka. môžeme ho teda použiť všade tam. Záchvat migrény. keď sa robia denne dlhší čas. poruchy pečene. keď má človek pocit. Sedací kúpeľ). kúpele a masáže tinktúrou z rebríčka. vylisuje ce* ľanovú šatku a náplni co čistých. jej predpísal tabletky. Rebríček však musíme zbieraľ za slnečného poludnia. Nasledujúci deň sa mierne pnhreje. Tak pomáha pri chorobách kostnej drene. ktoré v ňom roky pretrvávali. Za slnečného počasia natrhané kvetenstvá rebríčka sa voľne nakladajú do fľaše po hrdlo a zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom. Aj v prechode tyy mali ženy usilovne pif zapar z rebríčka. Zapar upravuje činnosť obličiek. Svojou krvclstiacou silou odstráni z tela mnohé choroby. vetry. plchavým bolestiam oči a krvácaniu z nosa. bolestlrr očí sprevádzaným slzením. aby dievčaťu denne na lacno podávala Šálku rebrfčkovôho čaju.Pri zápale vajec nikov takmer prvý sedací kúpeľ odnime bolesti a zápal začne pomaly ustupovať. Nepríjemné svrbenie pošvy sa vyhoji umývaním a sedacími kúpeľmi. žalúdočné krce. takisto pri kostlžere. Masf: Sedací kúpeľ: 100 g rebríčka (celá rastlina) sa dá na noc do studenej vody. aký len znesieme. po dúškoch sa pijú štyri Šálky alchemilkového záparu a robí sa masáž tinktúrou z kapsičky od pošvy hore cez podbrušie. pripravených fliaš. vie ten málokto. odstráni často už šálka záparu z rebríčo. odstraňuje nechuť do jedenia. Pri obrátení maternice sa dlhší čas robia sedacie kúpele z rebríčka. takisto proti závratom. keď sa robia čajové kúry. akoby mu išla hlava prasknú'. kým lekárska kontrola neukáže negatívny nález. nevoľnostiam. Staré knihy o zelinkách .zellnkáre . Odborný lekár.nazývajú rebríček liekom na všetky choroby. bolestiach chrbta alebo reumatických bolestiach treba pif taký horúci zapar z rebríčka. Skladuje sa v chladničke. Menštruá­ cia sa síce nedostavila. Pri prechladnutí. Prób hemoroldom možno pripraviť veľmi dobrú masf z Kvetov rebríčka (pozri Spôsob použitia}. zápaly žalúdočno-črevnôho traktu. zvyšuje činnosť črevných žliaz a pôsobí na pravidel­ nosť stolice. Spomínam si na Iný podobný prípad. Pri pravidelnom jživaní záparu sa môže migréna úplne stratif. Vyhli by sa vnútornému nepokoju a iným podobným stavom. Koreň puškvorca sa cez deň žuje a večer a ráno sa po dúškoch pije po šálke rebričkovóho záparu. Zväčša tieto kúpele pomôžu už na prvý raz a bolesti zmiznú. Rebričkový zapar odporúča doktor Lutze pri bolestivých návaloch krvi do hlavy. 90 g nesoleného masla alebo bravčovej masti sa silne rozohreje. krátko sa popraží (aby skypelo). Takéto kúpele sú rovnako účinne pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. nadrobno narezaných kvetov rebríčka a 15 g nadrobno narezaných malino­ vých listov. 41 . nasledujúci den sa rozohreje na bod varu a pridá do kúpeľa (pozri Všeobecnú Časf. Mladé 19-ročnó dievča nemalo vôbec menštruáciu. Sedacie kúpele z rebríčka. Užívajú sa tak dlho. no dievčaťu sa veľmi zväčšili prsníky. ako aj pri blelotoku. pri ktorých medicína zlyháva. možno ho veľmi odporúčať pri angíne pectoris (srdcovej angíne). spôsobený zmenou počasia. pri krvácaní z prúc a možno nim spolu s koreňom puškvorca vyliečiť rakovinu prúc. ktorý sa skončil v ústave pre choromyseľných. Pri zápaloch nervov rúk a nôh veľmi blahodarne pôsobia kúpele s prísadou rebríčka. odstránia aj myómy (maternice). Zapar z rebríčka je veľmi dobrý prostriedok na zastavenie krvácania. Treba to len skúsiť. Vtedy treba denne pi( dve šálky záparu z rebríčka. škoda. Je) ustarostená matka prišla ku mne. Odmietla tablety ďalej užívať. pridá sa don 15 g čerstvých. Zaparí sa a nachá krátko vylúhovať. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Tinktúra: 1 vrchovatá čajová lyžička na Va liira vody. lebo nič nezaúčinkovalo.

Denne treba vypiť tri šálky záparu. na obilných. že rumanček kamilkový je . úlrobnlk. rumanček. na okrajoch lesov.Rastie na slnečných suchých miestach. oakú vynikajúcu rastlinu ide. ústach a hrtane. Zbierajú sa kvetné úbory od mája do augusta. kvetov a stoniek na 250 g bravčovej masti (pozri Prípravu masti vo Všeobecnej časti). na kopcoch a svahoch. hnačkách. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. bolestiach žalúdka. zemia­ kových a repných poliach. Treba na nu pamätať pn angíne. škrofulôzne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli. žalúdka. zápaloch prlsemennlka. Úplný kúpeľ).Pri chorobách pečene užívame čajovú zmes 100 g repíka. Ľudia. Repík patri pre sťahujúce účinky a obsah liečivých látok k našim najlepším liečivým rastlinám. najlepšie ZH slnečného dna okolo poludnia. lipkavec obyčajný (alebo syridlový) a lipkavec marinkový sa zmiešajú v rovnakom pomere. pn horúčkach. veľké listy sú až 10 cm dlhé. pri nespavosti. na rany. Vonkoncom nepreháňam. Pomáha pri plynatostl (vetroch). vyrážkach. seknutí v krížoch.všeliek". v presvetlených lesoch a na rumoviskách. s úspechom sa využívajú pri reume. lebo ie veľmi známa. aby si do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový kúpeľ (pozri Spôsob použitia). Usty repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť. 42 . Celá rastlina je mäkko chlpatá. Bližší opis tejto rastliny nie je potrebný. Rastie na poliach. podobne ako nechtík lekársky. Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je veľmi účinná. 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Každý si môže dať toľko námahy. RUMANČEK KAMILKOVÝ (MaWcariarecutitaL. Kvetné lôžko rumančeka je na rozdiel od rumanu bezplievkate a duté. bolestivých ranách a pri bolesti zubov. tráviacich ťažkostiach. lesných lúkách. Má veľké liečivé účinky na všetky zápaly v krku. nepárno perovito zložené. Masť: 2 plné hrste nadrobno narezaných listov. najmä pre malé deti. kukuričných. pri cestách. keď poviem. Hojne sa vyskytuje po zime bohatej na sneh a vlhkej jari. 100 g lipkavca obyčajného a 100 g lipkavca marinkového (po starom marinka voňavá). Poznali ju už starí Egypťania. zastavení činnos­ ti pečene a chorobách sleziny. Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú ďaleko do minulosti. pn vynechávaní menštruácie a pri iných ťažkostiach podbrušla.REPÍK LEKÁRSKY (AgrimoniaeupatoriaL) Ľudový názov: boži blč. Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu dňa 2 šálky po dúškoch. Ľudovo názvy čiastočne naznačujú. repíček. konopfnec. dovitých pôdach. mail by preventívne kloktať repíkovým čajom. na medziach a navrSiach. Veľmi ho odporúčame pri kŕčových žilách a vredoch predkolenie. v každom prípade by sa mal kamilkový čaj podávať predovšetkým pri kŕčoch a bolestiach v brušku. vôňu má korenistú a príjemnú. Nadmerné hnojenie umelými hnojivami a chemické postreky proti burine túto veľmi cennú rastlinu neprestajne vytláčajú. pomáha pri chorobách obličiek a mechúra. Doktor Schierbaum hovorí: „Trikrát denne jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie srdca. Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých kvetov. čriev. Čajová zmes proti chorobám pečene: Repík lekársky. pri menštruačných poruchách.) Ľudový názov: harmanček. ktorí v zamestnaní veľa hovoria alebo spievajú. pri stvrdnutí pečene. kamilky. Rastlina patri do tej isiej čeľade ako alchemilka. Zbiera sa kvitnúca bylina od |úna do augusta. násypoch. zaparí sa a krátko vylúhuje Kúpeľ: 200 g na úplný kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. zápale ústnej sliznice. rozdutie pľúc (emfyzôm). chorobách hrdla. starček. ďatelinových. zapari sa a krátko vylúhuje. a keď sa zapar užíva dlhšie.

Veľmi sa odporúča teplý vankúšik vysušených byliniek ako obklad na boľavé miesto. prírodný liečiteľ Jonann Kúnzle rozpráva o jednej žene v dedine. 250 g bravčovej masti rozohrejeme ako na praženie rezňa. užívali rumanček. zakryjeme a odstavíme cez noc na chladné miesto. na vymývanie rán. Keď boli matky a ženy choré.matka. aby povaril veľkú Iľašu vína s rumančekom a každé ráno a večer vypil za plný pohár. upokojujúco a protlkŕčovo. Vždy. dobre rozmiešame. Piatim nedoslýchavým vyliečila sluch tak. Túto masť možno použiť aj na liečenie rán. pričom nespôsobuje preháňanie.Rumanček pôsobí potopudne. že ste sa vnútorne upokojili. Dobre uzatvorenú fľašu postavíme na 14 dní na slnečné miesto. Táto „rumančeková bosorka" opáť vrátila pohyb ochrnutým končatinám vtleranfm rumančekového oleja. a tie sa v krátkom čase vyliečia. keď to potrebovali. Proti bolestiam ocf sa prikladá na zatvorené očí teplý obklad z kvetov rumančeka povarených v mlieku. bylinkár. Po ťažkých chorobách alebo po stavoch vyčerpanosti sa veľmi skoro začnete dobre cltif a neujde vám. Na druhý deň ešte raz prihrejeme a cez ľanové plátno prelejeme a vylisujeme. pridáme dve plné hrste Masf: čerstvých rumančekových úborov. na kúpeľ tváre a na omývanie hlavy jedna hrst rumančekových úborov (kvetu). najmä ak máte svetle vlasy. Olej: Fľaštičku naplníme až po hrdlo na slnku natrhanými čerstvými rumančekovýmí úbormi a zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom. najmä zápal sliznice. Pri pestovaní krásy by ste nemali zabudnúť na rumanček. Po takomto ošetretní treba. Pod uterákom vdychujeme pary rumančeka. Kňaz Kúnzle ďalej rozpráva: „Istý tkáč mohol spávať už len posediačky. mali by sme si vypiť šálku rumančekového zaparu. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá lyžička na % litra vody. Zelinkárka sa pozrela na muža a povedala. Vlasy vám budú voňať a dostanú krásny lesk. okrem toho dezinfikuje a brzdí zápaly každého druhu. Rumančekový olej použi valí už v staroveku pri neuralgiách a lámaní v údoch. najväčší vplyv majú na nervový systém. Zvonka ho používame pri svrbiacich a mokvajúcich kožných vyrážkach. že rumančekový olej odstraňuje únavu z údov. čo on dosvedčil. Švajčiarsky kňaz. Obklady: scedime a potom dávame obklady. povarený vo vode a priložený na mechúr mierni bolesti. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Zo skúsenosti odporúčam takýto postup: do sita vložíme ľanové plátno a dáme ho nad nádobu so širším hrdlom a vytláčame. prirodzene. že pražila v rumančekovom oleji urgineu (morskú cibuľu) a potom im častejšie kvapkala do uši teplý olej. ako navštevovala chorých. Hotový uskladníme v chladničke. Potom mu kázala. ostať v tepíe. V starom Egypte bol rumanček posvätnou rastlinou boha slnka pre svoju zmierňujúcu silu pri horúčkach a úpaloch. Rumanček uľahčuje stolicu. Pary: 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zaparíme v l litri vriacej vody. rýchlejšie sa nám vylieči nádcha a čelné dutiny. na kloktanie pri bolestiach zubov. Moč bol spočiatku mútny. ktoré možno zvonka liečiť rumančekovou masťou. potom čoraz Čistejší. tvár vám očividne rozkvitne a získa čerstvý vzhľad. a tak nepriamo vplýva na liečenie hemoroldov. skôr než srdce utrpí Škodu. keď sme nepokojní. že Inak sa zadusí. Masf sa potom rovnomerne rozmieša a vleje do čistých pohárov a téglikov. Názov Matricaria sa odvádza od latinského slova „mater" . Rumančekový vankúš: Ľanové vrecko naplníme suchými rumančekovýml úbormi a zašijeme. Rumančekový zapar môžete použiť a) pri starostlivosti o vlasy. Na kúpeľ vo vaní sa použijú štyri hrste. necháme spenrf. V starých zelinkárskych knihách čítame. upokojenie nastane ihneď. Nato začal muž neuveriteľne veľa močiť. až po ôsmich dňoch sa tkáč vyliečil. zaparí sa a nechá vylúhovať 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zalejeme vriacím mliekom. Rumanček musí byť v oleji ponorený. že z neho neodchádza moč. Keď vdychujeme pary z rumančeka. krátko vylúhujeme. Zapar: Kúpele: 43 . ktorú nazývali rumančeková bosorka. Keď si budete celý týždeň umývať tvár rumančekovým záparom. bol pesvedčený. Rumančekové kúpele a omývanie pôsobia upokojujúco. Na suchej panvici ho dobre zohrejeme a prikladáme.

klas. pozn. otváraš sa na východ. Prvé dve slabiky Wege ■ cesta. po tebe vozy škrípu. Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov. Čerstvé. pravidelnú liečebnú kúru po jednej polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti jednu čajovú lyžičku. Tak ako žiadna iná rastlina prečisti krv. ako je skorocel kopijovitý. Jedovatým hmyzom a hadom. pre toho. lebo aj dnes je rozšírená tak ako za dávnych čias. vnútri si mocný: Tak odporuj aj jedu. Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových a chorobných látok. velebí deväf rastlín a o skoroceli hovorí toto: A ty. že list nebol umytý. MŠaje alebo kto pokašláva. kto je bledý. prekľ). Pomáha slabým deťom. v priekopách a na vlhkých úhoroch. Aj dnes je to tak ako voľakedy. V ťažkých prípadoch sa musí pripraviť Čerstvý čaj štyn až päť ráz za deň.SKOROCEL KOPIJOVITÝ (Plantago lanceolaia L. ponáhľa sa ku skorocelu. odstavíme ju zo sporáka. čierny kašeľ. Nad krajinou sa vznášajú neduhy a my potrebujeme také liečivé rastliny. pravdepodobne z jedenásteho storočia.koreň. Posledná slabika staronemeckého slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel kopijovjtý. Keď máme na nohách pľuzgiere. semená skorocela pomáhajú proti tvorbe kameňov. Na vidieku ľudia od nepamäli vedia. ktoré napriek dobrej strave sotva sa udržia na nohách!" Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom zmiešaným v rovnakom pomere s dúškou materinou. semená a všetky jej druhy. keď na ne prikladáme obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. treba vložiť do topánky list skorocelu. skorocel. dokonca na pľúcnu tuberkulózu. má vyrážky. vyskytuje sa prakticky na celom svete. po tebe býčky fučia. keď niet nablízku lekára V jednej starej knihe o liečivých rastlinách sa píše: „Keď ropuchu poštlpe pavúk. všetkému sa staviaš. pozri aj heslo Príprava sirupu). píše: „Používa sa celá rastlina . Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách a medziach. rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex = kráí. chudý ako koza. \e preto dobrá pre každého mátokrvnóho alebo so zlou krvou. pľúcnu astmu. je zachrípnutý. dokon­ ca aj pri pohryzeni besným psom. po tebe sa mladuchy nosia. preslávený vo všetkých zelinkárskych knihách a zdolávajúci zlo. nákaze a neduhom. Všetkému odolávaš. že skorocel je vynikajúci prostriedok na rany Raz sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom. Švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kúnzle. stvol. Treba ho užívať denne ako bežnú. nevznikol žiaden zápal. najmä na silné zahllenenie. Zapíjame čajom zo skorocelu. rozmliaždi! ho a priložil na ranu. keď ich denne požijeme 8 gramov. aj keby ho do masla ponoril. Anglosaské oslavná báseň z istého starého rukopisu. Ako sa možno dočítať v starých knihách o liečivých rastlinách. Teda meno rastliny znači vládca ciest a skorocel naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. po tebe ženy jazdia. ako len znesieme. Napriek tomu. Necháme pol minúty vylúhovať. liečia strumu (hrvoľ). V týchto 44 . pľuzgiere sa vyhoja Stratia sa aj zhubné opuchy.) Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako ďalšiu vybrala lúto. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra Pri bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody dáme plátok citróna (ak bol sínekaný. samouk a znalec veľkej liečivej sily všetkých našich rastlín. čo nad krajinou tiahnú. Pribuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L." Keď čerstvé listy pomiiaždenó medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme na krk. keď mala veľmi dobrú povesť. kašeľ. na moje veľké prekvapenie odtrhol čerstvý list skorocelu. slabými pľúcami a obličkami. pomliaždenô listy pomáhajú pri tržných a sečných ranách. pľúca a žalúdok. pri pichnutí osou. Ten ju vylieči. ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú lyžičku kandizovanóho cukru a povaríme tak.) za nim nijako nezaostáva a takisto sa využíva v liečiteľstve. Pijeme ho po dúškoch taký horúci. matkou si rastlín. a až potom pridáme plnú lyžičku čajovej zmesi. že štyri až päť ráz necháme vodu vzkypieť.

300 g cukru a 250 g včelleho medu. keď ctihodný otec Kneipp vo svojich spisoch zdôrazňuje. Tieto moje riadky by mali dodať odvahu a útechu všetkým starým ľuďom. že listy skorocelu vyliečia každú ranu. Toto miesto ma niekoľko dni veľmi bolelo. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Listové obklady: Čerstvé listy skorocelu kopijovitého alebo veľkého sa umyjú. ani injekciami. až je pohár plný. K tejto kašovilej hmote pridáme trošku vody. 45 . Niekoľko ráz som si ho potrela skorocelovou esenciou. ani ožarovaním. Sama som si raz rýchlo pomohla čerstvou skorocelovou Šťavou. S akou radosťou by sme mohli zdraví kráčať Životom. Získa­ ným majoránovým olejom natrieme choré žľazy. spôsob): 4 plné hrste umytých skorocelových listov sa zomelú na mlynčeku na mäso. Čajová zmes: t vrchovatá lyžička zmesi skorocelových listov a dúšky matennej v rovnakom pomere sa zaparí % litrom vody (pozri príslušné miesto v texte). že rozmliaždený list skorocelu vylieči každú ranu. prihlásila sa jedna pani: „Svojho času som zapochybovala o vašom vyhlásení. tým väčšie prekvapenia zažívam. už je to päť mesiacov. aby sa neuľahla.prípadoch je však dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom oleji (v súrnych prípadoch možno použíf aj sušený majorán). Pred rokmi som často nosievala vtedy ešie jednoročného vnúčika na rukách a on ma raz zo samopaše pohrýzol na líc! v kútiku úst. Iný prípad. spôsob): Umyté listy prekladáme v zavaracom pohári vrstvami cukru a silne natláčame. jej už nebolo. priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme šatkou. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach umiera na rakovinové nádory. Majorán naložíme do Iľaše. Moja suseda mala 17 rokov otvorenú nohu a dlho nemohla ani vyjsť z domu. na radosť nás všetkých. Ak sú nohy aj opuchnuté. hoci existujú na ne liečivé rastliny. na doske rozvaľkajú na kašu a priložia. Hmota sa cez noc usadí. Okraje rán sa po kúpeli natierajú nechtlkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu. aj keď lekári už nedávajú chorému nijakú nadaj. aby mi raz to miesto nestvrdlo. že na každú chorobu rastie bylinka. Zrazu som zbadala. Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín. Keď som opäť po piatich mesiacoch prednášala v sále školy sestier križovnlčiek v Unzi. ktorá sa mi musela vytvonť cez noc. Sirup (1. Skoroce­ lové listy mimoriadne odporúčam aj pri trombóze. Nedali sa zahojiť ani masťami. ktori roky trpia na otvorené nohy. Tieto príklady jasne ukazujú jedno: Na Božiu lekáreň sa možno spofahnúť. Koncom apríla som sa zúčastnila s manželom na zasadnutí vo Fretstadte. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina Začnite sa väčšmi zaujímať o liečivé rastliny a postupne sa zbavíte ťažkosti. Musím svoje pochybnosti odvolať: Rana sa veľmi rýchlo zahojila a na náš údiv sa doteraz. Keby si prikladali skorocelové listy. Sirup (Z. aj keby bola desaf rokov stará. Za stáleho miešania všetko na slabom plameni povaríme. neotvorila. Ihneď som si na lúke nazbierala za hrsť skorocelových listov. Nie je teda prehnané. keby bola čo aká staré. Na druhý deň som jej priniesla lisl skorocelu a ona si ho podľa vášho návodu priložila na chorú nohu. zalejeme olivovým olejom a dáme na 10 dni na teplé miesto. rany sa cez noc íahojili a on mohol znovu vykonávať zvyčajné práce. keby sme dali na naše liečivé byliny. Spôsob použitia). Nasledujúci deň vrstvy doplníme. až vznikne hustnúca kvapalina. Večer bolo stvrdlinu už len slabo cítiť a na druhý deň ráno. že mám na pohryzenom mieste stvrdnutú uzlinu veľkú ako šošovica.Ťažko ranenému vojnovému invalidovi sa v dlhotrvajúcich letných horúčavách otvorili rany po amputácii nohy. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Bála som sa. rozmliaždlla som ich medzi palcom a ukazovákom a viac ráz za deň som si stvrdnuté miesto natrela. kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezti nebadaného alebo v odvare z prasličky. rany by sa Čoskoro zavreli a vyliečili. Keď však na ne chorý priložil skorocelové listy. tú ešte horúcu nalejeme do fliaš a uložíme do chladničky. Na prednáške na fare v Línzi som sa presvedčila.

treba používať slez podľa možnosti čerstvý. Dosku a kameň môže byf vidiet Pôsobením rovnomernej teploty v zemi sa cukor a listy zmenia na sirup. prí báze drevna­ tú. Všetko zasypeme zemou. divý ajbiš.dýchavičnosť. že ho dáme na noc do studenej vody a liečivé látky vylúhujeme. Zbierame kvety. a na priedušky a pľúca prikladať obklady zo scedených. S takýmito kúpeľmi mám veľa skúsenosti. Zvonka sa používa slez na rany. SLEZ NEBADANÝ (Malva neglecta WALLR) Ľudový názov: bochníčky. vredy. Po prepustení som ju stretla ťažko krívajúcu a nohu mala opuchnutú až po koleno. Slez lesný (Malva sylvestris L. Aj tento sirup treba dobre povariť. 46 . Jačmeň najprv povaríme. slez okrúhlolistý. no aj prí zápale hrtana. odtiaľ ľudový názov božie koláčiky Je len málo detí na dedine. slez planý. môže dar pohár na slnko alebo do blízkosti tepelného zdroja. ktorý často vyvoláva ťažký záduch . okrajoch ciest. môžeme vyliečiť slezom. rozpadavý plod sa podobá ma­ lému tvarohovému koláčiku. ktoré si pred niekoľkými rokmi zlomila nohu v členku. chlebíčky. Jeho diskovitý. kvetoch a stonkách slizovité a trieslovinové látky. ale vždy v bezprostrednej blízkosti osídlených plôch Ak ho niekedy nájdeme ďalej od obydlí. dlhosiopkatô okrúhle dlaňovito laločnatô vrúbkované listy a malé fialo­ vé až bledoružove kvety. Vždy mala s tou nohou ťažkosti a jedného dňa musela Ísť opäť do nemocnice. Slez nebadaný rastie pri plotoch. Aby sa stizové látky nezničili. zápale priedušiek. išla len slimačím tempom. božie koláčiky. šťavu vytlačíme v lise na ovocie (nie cez plátno). Nazbierali sme spolu čerstvý slez. cez noc macerovanych a dobre zohriatých listov a kvetov. potom je iste. keď je noha preťažená a opúcha. mandlí a pri suchých ústach. V našom susedstve bývala pani. Dokonca aj tvrdý.SPÔSOB POUŽITIA Na chránenom mieste v záhrade vyhrabeme jamku a dáme do nej fľašu zabalenú v troch alebo Štyroch vrstvách pergamenu. pri starých múroch a na rumoviskách. ako sme uviedli vyššie. Ako dennú dávku užívame po dúškoch dve až tri šálky mierne zohriatého výluhu (macerétu). Slez sa cení predovšetkým vo forme čaju. to znamená. žalúdočno-črevného kanálu a ústnej dutiny. Z jeho listov a z jačmeňa možno pnpravií polievku. a keď ochladne. Oba spomenuté druhy majú v listoch. V týchto prípadoch treba si robiť kúpele na nohy alebo ruky (pozri Spôsob použitia). dobre ju prevaríme. prí zápale mechúra. ľahko vystúpavú stonku. ktoré by tieto koláčiky nejedli. ako aj pri vredoch žalúdka a čriev. Kto nemá možnosť uskutočnif tento spôsob kvasenia. alebo sa s nimi nehrali. položíme na ňu dosku a zaťažíme kameňom. naplníme ňou ffaše a pevne uzavrieme. Pri svrbľave) a pálčivej alergii tváre takisto veľmi prijemne pôsob! omývanie vlažným siezom. až sa sirup usadí na spodku. pri zápaloch sliznice vnútorných orgánov. opuchy nôh alebo rúk pri zlomeninách alebo zápale ciev. Asi po troch mesiacoch pohár vyberieme. slez macerujeme. odporúča sa slezový kúpeľ. Môžeme ho odporúčať najmä pn zahlienení pľúc. Hoci mala palicu. prí zápale sliznice žalúdka (gastritis). pridáme k nemu slezové listy. Denne treba vypiť aspoň tri šálky. pánbožkcve syrečky. Práve pri zlomeninách nôh. Pretože sa pri sušení strácajú slizovité látky. Ale aj vysušená rastlina má ešte vždy dosť liečivej sily.) a ínó druhy možno väčšinou nájsť v kvetinových a zeleninových záhradách. nevyliečiteľný emtyzém (rozdutie pľúc). Slez nebadaný má políehavú. že tam kedysi bol dvor alebo dom. Veľmi sa oceňu|ú očné výplachy a obklady z vlažného slezovóho macerátu pri zriedkavo sa vyskytujúcom vysušení sĺz. kasll a silnom zachrípnutí. listy a stonku od júna do septembra.

Aj tu pomôžu slezové kúpele spolu s Čerstvým skorocelom. Prisadla si ku mne jedna pani a pn reči vyplynulo. čo uchorých často vyvoláva nervozitu. Je skutočne neuveriteľná. 47 .' povedala. zvyšok použijeme na kloktanie. Teraz vám rozpoviem udalosť. tak ako ste povedali.prikrývam vetvičkami. Ja ju na zimu ľahko. korenistú vôňu.Skúste f. Pri čítani týchto riadkov už nepoviete: „Ale tá pánt Trebenová zveličuje!" ~oto všetko. poradila som jej s!ez. Máme predsa nás dobrý slez. Nepreháňam. báli sa. ktorý znova začal chodiť oo nemocnice a už celkom stratil hlas. Budete prekvapení. koľko to ruky a nohy znesú. Je 30 až 70 cm vysoká. Otvorenú opuchnutú nohu nemusíme mať." PoSas rozhovoru pri stolo sme sa spriatelili a vymenili a adresy. že v podstate nič proti liečivým rastlinám nemá. či nejde o rakovinu hrtana. Rana sa cez noc uzavrie a viac sa neotvorí.Na druhý deň začala pani s kúpeľmi nôh. V takýchto prípadoch treba pripraviť cez noc dva a pol litra macerátu (výluhu za studená) ako dennú dávku (na štvrť litra jednu vrchovatú lyžičku byliny). rozotrú sa na ľanové plátno a prikladajú ŠALVIA LEKÁRSKA (ŠalviaofficinalisL) Pochádza z južne. ktorá si zlomila zápästie pravé] ruky a mala Čoraz väčšie ťažkosti. keď som mu všetko porozprávala: .Tá pani si zaslúži zlatý radi" Náš dobrý slez nebadaný neodstraňuje z hrdla len zápaly. Rada by som vám ešte prezradila. Slezovým čajom si viac ráz za deň vykloktáme a na noc priložíme teplú kašu zo zvySkov Čaju. „Nestrácate odvahu. si môžem dovoliť len preto. . mamička. Takto prichádza slez nebadaný o svoje tradičné miesto. že má veľká starosti s manželom. a ten povedal tiež. keď poviem. . čo tu tvrdim. hoci sme už starí. aby ich dom pekne vyzeral aj zvonka. polom poslúchnite moju radu a použite čerstvý skorocel. Veď ktorá gazdinka a matka si môže dovoliť šetriť si pravú ruku? Každú noc ju ruka veľmi rozbolela a denne jej opúchala. Kúpeľ trvá 20 minút. Podobne to bolo s ďalšou paňou. takto mizne veľký pomocník ľudstva. že čoskoro bude môcť znovu vyučovať. že po týždni už nepotrebovala palicu a nohu mala na vzhľad celkom normálnu. Kúpele rúk a nôh: 2 plné hrste siezu nebadaného sa dajú do 51 nádoby so studenou vodou. za ktorého sa nevieme Bohu dosť narfakovaf. čo povedal ošetrujúci primár. Lekári odpovedali na je| otázky vyhýbavo. Môjmu manželovi je už lepšie. Sadla som si jedného dňa v kasíne divadla v Linzí sama k stolu a obedovala som. ktorá znie čudesne. lebo je citlivá na mráz. čo táto malá. ale aj zhubné ochorenia.Keď ťa to upokojí. Denne po dúškoch vypijeme Štyri šálky. Skorccel umyjeme a ešte svieži priložíme na ranu. Kúpele a obklady sa osvedčili. keď sa v očiach netvoria slzy. Nasledujúci týždeň v stredu mi pani z Linzu zatelefonovala: „K vášmu stolu ma priviedol anjel strážny. a aby sa zbavili mokroty a špiny. aj keď bola desat alebo pátnásť rokov stará alebo ešte staršia. viac ráz za noc kloktáme a vyplachujeme si ústa slezovým Čajom. Pestuje sa na chránených slnečných miestach. Obklady: Zvyšky po príprave čaju sa v troške vody zohrejú a zmiešajú s jačmennou múkou. ate je pravdivá. Povedala som jej o mojom úmysle. zmiešaných s jačmennou múkou. že som tieto skúsenosti nedávno sama nadobudla. Moja dcéra je lekárka vo Viedni. je plný nádeje. že otca zoberiem z nemocnice a skúsim to s liečivými rastlinami. Tak som zobrala svojho muža domov. ktorý pomáha pri zápale hrdia. často okolie domov betónujú alebo vydláždia.o s liečivými rastlinami. SPÔSOB POUŽITIA Macerácla: Príprava čaju (macerátu) len za studená! Jedna vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody sa cez noc maceruje (vylúhuje). urob to. Keď som ju raz stretla. Keď máme sucho v ústach. ráno sa trošku prihreje." povedala som (ej. jej fialové pyskató kvety vytvárajú prasleny Protistojnô sivé plstnaté listy širia trošku horkastú. Ráno ho trochu prihrejeme a celú dávku dáme do termosky vypláchnutej horúcou vodou. Európy a u nás sa pestuje v záhradách. Slez nebadaný sa vyskytuje pri hospodárskych budovách. ktorý môjho manžela liečil. hltane a nose. no ľudia ho odtiaľ čím ďalej tým väčšmi vytláčajú. Na druhý deň sa všetko zohreje. Začal kloktaf a ja som mu robila obklady na krk. ako skoro sa rana zaceli. Naostatok som sa porozprávala s primárom. Po niekoľkých dňoch sa mu dokonca vrátil hlas " O týždeň mi pani zavolala znova: „Môjmu manželovi sa darí dobre.Ak trpíte na takúto otvorenú ranu. Môže sa opäť zohriať a použiť ešte dva razy. Aj v tomto prípade čoskoro nastalo zlepšenie. Urobili sme všetko. plazivá rastlina dokáže.

Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú Ich z tela. potom v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti. Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými kvetmi a Šíri aromatickú vôňu Zo šalvie lúčne) zbierame iba kvety na kloktanle a na prípravu šalvlového octu . preto sa listy trhajú len za slnečného počasia. Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch dve šálky denne. zachrániť ich od smrti. hnlsani zubov. svojou oživujúcou silou odstraňuje veľkú slabosť tela. „Prečo by mal človek umierať. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby. Názov šalvia je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť. ktorá pomáha pri nočnom potení. Keď človek za dlhé roky nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami a často sa v ťažkých prípadoch utieka o pomoc k našej milostivej Matke Božej. Už naši predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. bolestiach. Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité. Keď nebezpečenstvo pominulo.1 plnú hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe . ktorou sa ďalej budeme podrobne zaoberať. keď v záhrade rastie šalvia?" Už sám názov svedčí o vysokom ocenení. Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená vata. Sklonila sa k šalvii a hľa. upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek. Zapar veľmi dobre pôsobí na chorú pečeň. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto Sedací kúpeľ. považujú sa za políciu organizmu. ktoré jej ľudia od nepamäti prisudzujú. Pri pichnutí hmyzom treba priložiť rozmliaždený Šalviový list.ktorý používame na prijemnú a oživujúcu masáž chorých. Pod je| hustými. keby boli zavčasu používali šalviu. aby jej pomohli. najlepšie na poludnie. prosila všetky kvetiny v poli. Oveľa liecívejsia je šalvia lekárska. a sušia sa v tieni. keď sa pridá lístok šatvie. ochrannými listami ukryla sa s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. a nenašli ich. tak ako si to mne urobila teraz. aby si raz za čas urobili sedací kúpeľ (pozri Spôsob použitia). chráni ho pred porážkou a veľmi priaznivo vplýva na obrnu. Šalviový ocot: Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme Iľašu až po hrdlo. klorá chorobu sprevádzala. Jeden verš z roku 1300 hovorí. Matka Božia prišla k šalvii a milo jej povedala: . zápale hrtana a ústne] dutiny. Listy sa zbierajú pred kvitnut/m v máji alebo v júni Rastlina má najviac éterických olejov na slnečných a suchých miestach. Sedacie kúpele). žliaz a s veľmi dobrými výsledkami pri trasľavých končatinách. no ani jedna Jej neposkytla prístrešie. Osobitne odporúčam šalviový zapar na vonkajšie použitie pn zápale mandlí. podobne ako tymian (dúška tymianc-vá) a saturejka. Aj divina je chutnejšia. ale aj ako cennú koreninu.Iný druh. Čisti krv. Ani pri bylinkových syroch a koreninových omáčkach netreba na šalviu zabúdať. súvisiace s poruchami pečene. . chorobách miechy. Keď sa šalviový čaj pije častejšie. ktorý musí kvety zakrývať. posilňuje cele telo. uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti. u nej našla útočište. na bravčové.pasienkoch a lúkách. pri bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách. Veľa deti aj dospelých by nemuselo podstúpil operáciu mandli."' Odvtedy rastlinka kvllne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha Im. Ti tade prešli. do mastných jedál. šalviový zapar pomáha pri krvácajúcich a uvoľnených zuboch. odvádza hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka. ako si vážili šalviu v dávnych časoch. nájdeme na vŕškoch.Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí. ktorí dlho ležia. Rozdrobený Šalviový list sa do cesta pridáva podobne ako aníz. lieči chorobu. Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú liečivú rastlinu. šalviu lúčnu (Šalvia pralensis L). ktorá zapríčinila nočné potenie. uzdravovať) Svedectvo o tom. nájdeme v jednej starej krásnej knihe o liečivých rastlinách: „Keď musela Matka Božia utekať s malým Ježišom pred Herodesom. V niektorých krajoch sa robi šalviové pečivo alebošalviové koláče. Zaparí sa a krátko vylúhuje. 4 plné hrste listov dáme na noc do studenej vody Nasledujúci deň všetko privedieme do varu a zohriaté pridáme do kúpeľa (pozri Všeobecnú časí. Popri levanduli je jedinou liečivou rastlinou. Veľa lekárov pozná dobro vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch. 48 . Ak chýbajú. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. husacie alebo morčacie pečené máso. že nad našimi liečivými rastlinami sa vznáša jej ochranná ruka. Pridáva sa v malých množstvách. zalejeme prírodným octom.

ale mu aj zabraňuje a svojimi krvčisliaciml účinkami dodáva telu novú pružnosť. na rúbaniskách. rozrazil. v lesoch. Slabé. ktoré rastú na pokraji lesov a pod dubmi. 25 g lipkavca marinkovóho (po starom marinka voňavá) a 50 g veroniky. Sladime ho medom. aby užívali tento upokojujúci zapar pred spánkom. rastie na suchších pôdach. aj Rimania sa presvedčili o jej veľkej sile. Na tento výrok som si spomenula. Bol som neistý a nervózny.VERONIKA LEKÁRSKA (Veromcaofficinalis L ) Keď svojho času Rimania obsadili germánsku krajinu. Mala som nesmiernu radosť. pri cestách a na okrajoch lesov. naučili sa od tamojšieho obyvaterstva nadovšetko si ceniť liečivú rastlinu zvanú veronika lekárska. najmä v blízkosti holennej kosti (píšťaly). že má toľko dobrých vlastnosti ako preslávená verontka lekárska. Ako som sa dočítala v starej knihe o liečivých bylinách. Má chlpatú. v krovinách. a preto sa im hovorí "mužská vernosť". ktoré som mal v pamäti. aby denne pil dve šálky záparu z veroniky. predovšetkým pri ekzémoch (recept pozri v Spôsobe použitia). Podľa tradície našich otcov je táto liečivá rastlina obľúbenou prfmesou do krv prečisťujúcich čajov a spolu s pŕhľavovými výhonkami pomáha liečiť chronické ekzémy Pri nepríjemnej stareckej svrbľavostl si nemožno veroníku dosť vynachváliť. poliehavú alebo vyslúpavú stonku s malými pilkatýml. Jedna šálka. keď mi o pol roka porozprával. aki boli lekári pri nedávnom vyšetrení prekvapení. v ktorej sme rozpustili kandizovaný cukor. ktorá sa odporúča pri chronických chorobách kože. Počas kázne ml vypadávali dôležŕtó slová. Pri žltačke. Ranu najprv vykúpeme v Čajovom odvare. úložník či vretienko. Tieto byliny dobre zmiešame. Listy pri dotyku ľahko opadávajú. a ranu teplo zabalíme. mali by skúsiť účinnú tinktúru z veroniky. Už viac ráz pre to ležal v nemocnici. TI. listov podbeľa liečivého. čo trpia reumatickými a silnými dnovými bolesťami. Denne pijeme po dúškoch dve šálky nesladeného čaju <na 1/4 litra dávame jednu čajovú lyžičku byl(n). povedali mu. Ako pľúcny čaj používame zmes pľúcnika lekárskeho. pretože upravme trávenie. kecf ml jeden pán porozprával. ktorí veľa duševne pracujú. mi za 14 dní zmizli. Vynikajúco pôsobí dokonca aj pri žltačke a plesku v moci. Ak chceli byť voči dajakému známemu alebo priateľovi oOzvlášf pozorní. Najúčinnejšie sú rastliny. ktorá sa dá ľahko pripraviť (pozri Spôsob použitia). odporúčam ju pn zapálených a ťažko sa hojaclch ranách. Švajčiarsky kňaz Kunzie odporúča ľuďom. Veronika zmiešaná so zelerovým koreňom odstraňuje slabosť nervov a melanchóliu. Preto vás prosím: Vezmite si túto radu k srdcu! 49 . Pretože sa veronika lekárska vyzdvihuje v starých knihách ako zázračná rastlina. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. Veronika. Istý kňaz mi oznámil: „Keď som začal užívať čaj zo zmesi veroniky lekárskej a prasličky roľnej (zmiešané v rovnakom pomere. 25 g čakanky. Veronika kvitne od mája do augusta. Zbiera sa kvetenstvo. striebristolesklými listami a s priamym. Vtedy ju nazývali „hlavný liek na všetky choroby" a ešte aj dnes sa v ľudovej reči volá „všeliek". vnútorne trikrát denne po 15 kvapiek s troškou vody alebo čaju. jasnomodrým alebo Halovým kvetným strapcom. priekopách. ktorá má pôvod v duševnej prepracovanosti. dve šálky na deň). ľudovo biela betonika. Poradila som mu. Každý rok bezpodmienečne pite istý čas zapar z čerstvo natrhanej veroniky! Nielenže spomaľuje vápenatenie ciev. vypitá večer pred spánkom. že veronika má vynikajúce účinky pri nervozite. Rada by som vyzdvihla najmä to. Byliny mi neuveriteľne rýchlo pomohli. Odstraňuje aj zahllenenle žalúdka a črevné poruchy. neskôr priložíme na noc obklady." Pri zastaranom. Osviežuje pamäť a zaháňa závraty. suchom prieduškovom kašll robí veronika priam zázraky. nádchová zelina. Z kvitnúcej rastliny sa dá pripraviť aj čerstvá šťava. alebo byliny zaparíme vodou. ktoré pripravíme namáčaním v čerstvom zápare. veľké medzery. robf svojimi upokojujúcimi účinkami ozajstné divy. pri plotoch. že už nemá zvýšenú hladinu cholesterolu. precitlivené osoby ju znášajú ako dobrý žalúdočný prostriedok s miernymi účinkami. že má vysoký obsah cholesterolu v krvi. skorocelu kopíjovitého a veroniky lekárskej v rovnakom pomere. pri reumatických a dnových bolestiach končatín. chorobách pečene a sleziny odporúčam tento čaj: 50 g koreňov púpavy. Z nej sa užíva trikrát denne plná lyžička.

).) má kvety veľké ako necht na palci a lesklo purpurovočervené. opatrené priesvitným chumáčikom jemných vlákien (v Tirolskú poznajú vŕbovku pod menom Frauenhaar. Pri každej stolici z neho vystrekovala krv a hnis. Z dlhých toboliek (6 až 8 cm) po dozretí vypadávajú semená. Stonka a listy sú na rube Žliazkato huňaté až plstnaté. ktorý vedel. mu urobili elektroresekciu prostaty.). Epilobium fleischeri HORST. Po nadmernom užívaní liekov dostal vredy na dvanástniku. v ktorom mi doslova píše: „So zopätými rukami vás úpenlivo prosím.) a kyprina úzkollstá . Pri každej závažnej chorobe sa treba poradiť s lekárom. Až keď vyšlo prvé vydanie mojej knižky Zdravie z Božej lekárne. prekl. VŔBOVKA MALOKVETÁ (Epilobium parviflorum SCHREB.napokon. To však neznamená. Potom. Zaparí sa a krátko vylúhuje. ale nik ho nechcel operovať. bol zúfalý. Kvety rastú na krátkom hypantiu. nastúpila vŕbovka víťaznú cestu pri liečení prostaty.).). Vtedy začal pif pŕhľavový čaj a Čaj proti bolestiam mechúra.po starom vŕbovka . a to jedna šálka ráno na lacno a jedna večer. ružovej. Čerstvá šťava: Čerstvé kvetenstvá sa umyjú a vlhké vylisujú v domácom odšťavovači. t. Tablety a injekcie jeho stav opäť zhoršili. pozn. vŕbovka kopcová (Epilobium colllnum C. Mal bližšie k smrti ako k životu a lekár mu nariadil. Známy rakúsky botaník Richard Willfort. Tinktúra: Dve plné hrste kvitnúcich. Tie sa však dajú rozoznať od ostatných malokvetých (liečivých) vrboviek. GMEL). azda ml ukážete ceslu k zdraviu a vrátite trpiacej rodine zdravého otca. keby bol poznal vŕbovku malokvetú. Nájdeme ju často vo veľkých zárastoch pri stojatých vodách. bledočervenej alebo bielej farby. Vŕbovka malokvatá nebola známa ako liečivá rastlina a žiadna príručka o liečivých rastlinách sa o nej nezmie­ ňovala. lebo mnohým pomohla vyliečiť sa z tejto choroby. ktorá môže chorobu prostaty celkom vyliečiť. Čajová zmes: 1 plná čajová lyžička na % litra vody. vŕbovka horská (Epilobium monianum L.) a vŕbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifollum LAMK. láme sa ľahko aby mohli opäť vyrásť nové bočné výhony. aby prestal užívať lieky.) Od otca rodiny som raz dostala list. J. G. narušila sa mu črevná flóra a ťažko ochorel na pečeň. Dva druhy vrboviek sa nesmú zbierať. Ťažko skúšaný otec rodiny by sa bol pravdepodobne tomuto utrpeniu vyhol. (u nás nerastie. Z vŕbovky sa aj v najťažších prípadoch pijú len dve šálky za den. len sa zaparí a krátko vylúhuje. ženský vlas). Byliny porežeme ešte v čerstvom stave. Je to vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. V poslednom Čase sa objavila už aj v knihách o liečivých rastlinách a v príslušných časopisoch. a to len preto. Napriek tomu má dodnes zápaly. Sú červenastej. že vŕbovka malokvetá je lieči50 . pritom dávame pozor. vŕbovka kopijovitá (Epilobium ianceolatum SEB et MAURľ). vŕbovka močiarna (Epilobium palustre L)." Predtým mi opísal svoje utrpenie. vŕbovka tmavá (Epilo­ bium obscurum SCHREB. že mohol každý dert pracovať. V krátkom čase sa stala známou v celej Európe aj inde. Všetky liečivé vŕbovky poznáme podľa ich drob­ ných kvetov. aby sme ju odtrhli asi uprostred . Vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. Putoval z jednej nemocnice do druhej. ako píše.SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody.). teda stonku s listami a kvetmi. nadrobno posekaných bylin dáme do 1 litra 38 až 40% raiovice a necháme stáť 14 dni na slnku alebo v blízkosti tepelného zdroja. Z početných druhov vrboviek sú najliečivejšie tieto: vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB. ktoré neskôr odpadne od úzkeho predĺženého semennlka.(Chamaerion angustifolium /L/ HOLUB). Šťava sa naplní do fľaštičiek a uloží do chladničky. Z uvedených liečivých druhov zbierame celú rastlinu. Roku 1961 sa jeho chronický zápal prostaty po kúpeľoch vo vode obsahujúcej rádium stal akútnym. vŕbovka malokvetá (Epilobium parvifiorum SCHREB. vysokú až 150 cm. že netreba ísť k lekárovi. Nato sa jeho stav natoíko zlepšil.

" Ale ako sa to zavše sláva. že sťaby kývnutím ruky zbaví chorých na prostatu všetkých ťažkosti. ba I v Postlingene a Freibergu pri Linzi našli sme na našu radosť prostredný výhonok vŕbovky opatrne odlomený. O tom. V ordinácii môjho lekára som sa dozvedia. Našla som pár zožltnutých stoniek porezala som ich nadrobno a poslala manželke chorého. klinicky mu dokázali rakovinu mechúra a bol vo vefmi zlom telesnom stave. No ja som vŕbovku nemala a s hrôzou som zistila. mäsité stopky a listy. Ennsthalera. vyrastie z neho na jar nová rastlina. ktoré sa po nej objavujú. Nedávno som pomohla duchovnému. Povedal mi veselo „Teda. Ak by sa bol stav zhorši. Boli prípady. ktorý už mal za sebou tri operácie mechúra. Poradila som mu. boli by mi museli natrvalo zaviesť cievku." zvolala som. môžete ňou mnohým ľuďom pomôcť!" Istý lekárnik z Mníchova mi ukázal v starej lekárnickej knihe miesto. v horách. Poznala som miesto. je veľmi vysoká a mé. aj keď ona už nebude žiť. teda na hypertrofiu prostaty. a jedna jediná šálka čaju im priniesla ifavu. pravda. keď sa mužom pred operáciou uvoľňoval moč len po kvapkách. Mechúr ju začal tak bolieť. Dozvedel som sa o úžasne) vŕbovke malokvetej. Prostredníctvom mojich prednášok. Okrem toho som mal ťažkosti s prostatou. i Mnohí trpiaci na prostatu sa môžu vyliečiť vŕbovkou malokvetou bez toho. ktorý bol liečivým rastlinám naklonený. Človek. Početné zárasty kypriny počas kvitnutia žiaria ako ohnivé plody. že ju ľahko moíno zameniť za vŕbovku chlpatú. som sa dozvedela neskôr od lekára. že jej museli dávaf morfium. aby pil čaj z vŕbovky. hovorí.Vŕbovka malokvetá ma vyliečila z ochorenia prostaty. bol však presvedčený. zeleninou a okrasnými kríkmi rastie aj vŕbovka malokvetá. Od mojej matky som sa dozvedela o človeku. To sú zázraky z Božej lekárne!" o ďalších liečebných výsledkoch sa môžete dočítať v brožúre Liečebné výsledky Márie Trebenovej. S potešením sa dozvedám z listov. Na Hromnice roku 1961 moja mama zomrela a ja som v to leto zabudla nazbierať vŕbovku. Kyprlna úzkolislá {Chamaerton angustitolium /LV HOLUB) je ai 150 cm vysoká a nájdeme ju v presvetlených lesoch. keď som sa liečivými rastlinami nezaoberala.vá. Samozrejme. Po týždni užívania záparu sa bolesti stratili. Mama ma často upozorňovala. Že sa vyliečil. Sused. museli čaj piť dlhšie. že Istý dobrý známy leží v beznádejnom stave v nemocnici s rakovinou močového mechúra. kde v lete kvitla. chráni ju šetrným Irhanlm pred vyschnutim. Mužovo vyzdravenie na mňa urobilo silný trvalý dojem. jednu ráro. aby vyzdraveli. kto pozná túto liečivú rastlinu. vydanej vo vydavateľstve W. Podľa vyobrazenia vo vašej knihe Lekáreň z Božej prírody sme hľadali a aj našli vŕbovku malokvetú. aby som nikdy nezabudla tú rastlinu zbieraf. ktorému už lekári nedávali Žiadnu nádej. Po odlomení rastlina vyrastie ešte dva až tri razy. „Nie. Predtým ju vytrhávali ako nepríjemnú burinu. rúbaniskách a w mallnftl. Každý. bol by dnes ešte žil. ktorá pomohla mnohým v podobnom trápení. na okrajoch lesov. tak ako mi to povedal ten starký z môjho rodiska: „Zapamátajte si túto rastlinu. píše z Coburgu: . Ležal som v coburskej nemocnld po infarkte. Zapamätajte si túto rastlinu! Ste ešte mladá a môžete ňou pomôcť mnohým ľuďom. kde sa vŕbovka oficiálne uvádzala okolo roku 1880. kde som sa s manželom ocitla. aby sa museli dať operovať. Liečivá sila tejto rastliny je taká veľká. že v tomto prípade sa už nedá pomôcť. Začal som denne piť tri šálky záparu z nej a o niekoľko dni som sa zbavil ťažkosti s prostatou. Chemické liečivá ju však úplne vytlačili. jednu večer a po 14 dňoch som sa dozvedela od lekára. „tento statočný človek nesmie zomrieť!" Myslela som pritom na vŕbovku. keď môj svokor zomrel v najlepšom veku na chorobné zväčšenie predstojnice. že chorému sa veľmi polepšilo. Želám Vám. Trpel na rakovinu mechúra a prostaty. že v záhradách už medzi jahodami. exkurzii za rastlinami a publikácii sa s touto rastlinou zoznámili všetky vrstvy obyvateľstva. Lekár. Nie však moja matka! Každý rok ju zbierala a pomáhala mnohým ľuďom pri močových chorobách a pri chorobách obličiek. všetko odkvitlo a uschlo. na prechádzkach. Akoby len teraz mohla vracať mnohým trpiacim zdravie a odvahu do života. ktorý sa uzdravil z ochorenia prostaty. Ak ostane podzemok v pôde. pri brehoch potokov alebo na rúbaniskách. ktorý bol v liečivých rastlinách skúsenejší. ml raz ukázal vŕbovku matokvetú a povedal: „Keby bol vás svokor pil Čaj z tejto rastliny. Moje návody mali veľký ohlas. V každom prípade však treba konzultoval s lekárom. ktorú ml pre choré srdce nemohli operovať. Ďakujem z celého srdca nášmu Pánu Bohu. Dávala mu piť dve šálky denne. Napriek tomu som ju šla zbierať. ale vŕbovka chlpatá má aspoň päťkrát väčšie kvety. tvoja bylinka pomohla!" Odvtedy som pomohla stovkám ľudí. škodlŕvó účinky. o rastlinu som sa viac nestarala. Bolo to ešte v Čase. Všade. Ak už operáciu podstúpili. Teraz ešte pijem dve šálky záparu denne na doliečenie. Rúkvetie tvnri dlhý kužeľovitý strapec na červenkastej stopke. aby ste vŕbovkou 51 . pani Trebenová. a teraz sa opäť s plným pracovným zanietením venuje svojmu povolaniu. Z listu zo Schwarzwaldu vyberám: „Mojej švagrinej sa v dôsledku ožarovania natrhlo črevo a mechúr. Bola som ešte mladá. vŕbovka Ich zbaví pálčivých bolesti. keď je človek mladý a zdravý. že je už polovica októbra. ale vo svojej knihe to neuvádza.

Ale teraz k vŕbovke malokvetej Márie Trebenovej. ak sa z nej pripraví čaj. na tri časti členený Človek. Vŕbovka m a l o k v e t á pomáha (Od doktora Dirka Amtzena z Berlína.malokvelou pomohli eSte mnohým ľuďom. aj u zvieraťa). Čiže sú už aj Čímsi duchovným. Na každú rastlinu a takisto na každého človeka sa musí Individuálne rozpracovať. listová oblasť strednej časti. Vysvetlenie sme na to nenašli. Podobne aj hruška (Pyrus). že žije z tejto výnimočnej situácie a cez ňu. vŕbovka malokvetá pomáha! Srdečná vďaka znovuobjaviteľke dávno zabudnutej liečivej rastliny z Božej lekárne.) Uvádzam list doktora Arntzena. trvafý základ chápania vzťahov medzi človekom a rastlinou. rytmickému systému. ako topoľ či bavlník (Gossypium). tekvicou: spodný semenník sa po odkvitnutí obrovsky zvôčSí a takpovediac nevyhnutne pôsobí na močové orgány. napríklad horkosťou). na hmotnosti a látke už tak veľmi nezaváži. ktorý sa mení na tobolku. aj keď spočiatku na zopár príkladoch. antropozofa. „Nasledujúci opis vychádza z určitého chápania rastliny. Tento aromatický. kde sa „princíp látkovej výmeny" kvetov napája priamo na „nervovo-zmyslový princíp" koreň . To treba chápať tak. Pijú sa iba dve Šálky denne. Hypoxis rooperi z Južnej Afriky. získame pevný. je v skutočnosti semenník. listy. bez „zdravého. to značí. sa rovnako vyznačujú nápadnou tvorbou páperia. Toto chápanie je vlastne obraz. Kôra patrí k minerálnej oblasti koreňov. že korene rastliny zodpovedajú nervovo-zmyslovej organizácii človeka. ráno na lacno a večer pol hodiny pred večerou. nápadná časť a leží vnútri. A čo je najdôležitejšie. sa nedá mechanicky použiť. Jeho hojný výskyt na rovnako častý výskyt tejto choroby. ako možno za určitej situácie dlho Žiť a nebyf chorý. predovšetkým v análnej (konečníkovej) oblasti. Pozoruhodný je jav. predstojnicu. a kvety-plody látkovej výmene a končatinám. Semenník je podstatná. Podobne je to s melónom. Z iného hľadiska môžeme oblasť Čriev úplne vynechať (tu sa uplatňujú skôr drogy vyznačujúce sa chuťou. Nie je tu normálna nadväznosť na listy. normálneho" vyrovnania cez listy. teda v podstate na močové a pohlavné orgány. z ktorého sa získava silosterin.kôra. narastá. Hamamel je model rany. Z toho si môžeme odvodiť pôsobenie zriedených IleČfv v homeopatii. že niektoré dôležité urogenitátne rastliny. Rastlina bohato kvitne a má veľa plodov. keď si exaktná medicína nevie rady. že liečivo Božie rastlinky vedia poskytnúť dobrú pomoc aj vtedy. predlžuje sa a mení farbu. a keďže takéto „situácie" v živote existujú. V takejto situácii môže človek vydržať do konca života. Zoberme si hamamel virgfnsky (Hamamells virginiana L). Existuje pomerne veľa druhov vŕboviek a sú dosť rozšírené. napríklad keď má ranu. Vývoj plodu v jeseni poukazuje na jeseň človeka. a nebyť chorý. vodný spôsob prípravy účinkuje na človeka v osobitnom smere. ako píše Maria Trebenové. ako je to v živote so všetkým. stonka a korene ustupujú do úzadia a z tohto pohfadu sú nezaujímavé. Kvety vyrastajú priamo na kôre. že to.močové ústroje. hrubne. ktorého Inšpirátorom bol Rudolf Steiner. hemoroidov." Je neuveriteľne. má rastlina. To značí. Ale ak sme ju raz pochopili. ktorý sa vofá: Obrátený. i SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody." 52 . má tiež spodný semenník. že svojou polohou pripomína prostatu. teda na jeho spodnú časť . že sa silne prejavuje v tejto oblasti. čo sa spočiatku môže považovaťza obyčajnú kvetnú stopku. Táto predstava. Princíp tohto postupu ukážem na príklade. dá sa povedať. Takáto situácia vzniká u Človeka (pravdaže. a inl biológovia a botanici ho ďalej rozviedli. To všetko prenesené do súvisu s človekom znamená: hlavné pôsobnosť rastliny sa sústreďuje na dolnú časť tela. zaparí sa a krátko vylúhuje. Ona nám vlastne ukazuje. najmä hlave. Táto rastlina sa vyznačuje predovšetkým tým. ktoré sú ešte vždy trochu nejasné. V jeseni z neho vypadávajú semená. A pre odborníkov. praktického lekára. Vzniká tu situácia. Takže nám môže táto rastlina poslúžiť ako liečebný prostriedok. Najvfičíi účinok.

) Ľudový názov: cellk. Vo všetkých troch prípadoch som docielila dobré výsledky užívaním spomínaných liečivých rastlin. odporúča sa pri všetkých bolestiach obličiek a mechúra. silno voňajúcej kvapaliny. Päťdesiatdvaročný muž roky trpel na nevyliečiteľnú degeneráciu obličiek a lekári mu už nedávali žiadnu náde| na vyliečenie. Jedného dna ml pnniesla akási neznáma pani malú fľaštičku tmavohnedej. Zlatobyľ pôsobi spolu s llpkavcom a hluchavníkom žltým alebo bielym dokonca aj pri degenerácii obličiek. Osvedčila sa predovšetkým ako výborný liečivý prostriedok na choroby obličiek. ktorý mal veľké bolesti obličiek. zaparí sa a králko vylúhuje. na stráriach a rúbanis­ kách. ktorá nás utešuje. ťažko choré žena som prišla do Múhlvlertelu neďaleko Lembachu. sa vždy podieľajú obličky. či už je to náhla smrí mlle| osoby. Anjel liečivých rastlín stojí tesne pri zlatobyli. Prelo treba pri sklamaniach a iných duševných záťažiach bezpodmienečne piť zapar zo zlatobyle obyčajnej. Kvety sa zbierajú v júli až októbri. V týchto chvíľach som nemohla ani sedieť. pri prevodnení (rozšírení) panvičky pod vplyvom Itaku moču a pri pripojení na umelú obličku. Vyše pol roka som ležala v nemocnici.ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ (Solidago virgaurea L. Z vyššie uvedenej zmesi bylín sa dáva 1 vrchovatá čajová lyžička a pripraví sa tak ako predchá­ dzajúci zapar. Na každom duševnom šoku. a pretože rastlina zbavuje organizmus prebytočnej vody. ani ísť. Ako mladá. Všetky duševné a citové zážitky Človeka sa odreagúvajú cez obličky. ani stáť. ale to všetko sa naozaj stalo. užíval všetky rastliny čerstvé. Zo zmesi pripravil čaj a pH po dúškoch tri až štyri šálky denne. ako povedal. Mali by sme byť vďační už za vedomie. Stačilo. Aj druhá oblička mu hnisala. v jarkoch. Lekár zistil. dieťa a naše matky. Bola som bezmocným ľudským klbkom. aby týždeň denne užíval tri šálky čajovej zmesi. Upokojujúci účinok tejto rastliny pocítime pri ťažkých citových pohnutiach ako hladkajúcu ruku. alebo dajaké nešťastie. sotva som stála na nohách. Dozvedela sa o mojej . Raz pribehol za mnou po schodoch na prvé poschodie. Keď nás muž presťahoval do Rakúska. rektora lekárskej fakulty doktora Samsta. Súčasne som kŕčovito vracala a mala hnačky. kým mu bolesti celkom nezmizli. keď mal 104 rokov. ani ležať. živiteľnlk zlatušký. Bola som vyhnankyňou zo sudelonemeckého kraja a v bavorskom tábore som ochorela na brušný týfus po otrave mäsom. zadychčaný a upotený sa zvalil na sioličku. že sme v blízkosti rastliny. že sú to následky týfusu. lapajúc dych. ku ktorému sa pripojila žltačka a nepriechodnosť čriev. Po­ užívame ich pri ochorení čriev a krvácaní z čriev. medzi jeho spismi. a bolo mu lepšie. a bolo mu čim ďalej horšie. mňa. hadi trank. Má asi 80 cm vysokú jednoduchú stonku so strapcovitými alebo do metliny usporiadanými úbormi ziatožltých kvetov. zlatá metla. Už len pohľad na zlatobyľ v prírode človeka upokojí. Kvety a listy pôsobia chladivo. Š V É D S K E BYLINY Recept sa našiel po smrti slávneho švédskeho lekára. pravdaže. Doktor Samst nešťastne spadol pri jazde na koni. Jeho rodičia a starí rodičia sa tiež dožili patriarchálneho veku. Po troch týždňoch sa takmer celkom zbavil bolesti. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz KOnzIe hovorí vo svojich spisoch o 45-ročnom mužovi. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. trvalo to 14 dni. priamo z prírody. On. Znie to skoro ako rozprávka. V noci sa dostavili bolesti. ktoré ma budú sužovať ešte dlhé roky. K zlatobyli primiešal v rovnakom pomere lipkavec a hluchavnik žltý. takže šiel predčasne do penzie. Túlo liečivú rastlinu nájdeme na okrajoch lesov. ktoré mnou prenikali ako meč. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička zlatobyle na V* litra vody. Vtedy začal ten človek zlatobyľovú kúru. takže musel prestať pracovať.

) Poznámka " namiesto aloe môžeme použif koreň horca žltého " gátor sa používa len prírodný. na to všetko som si natiahla podväzkový pás a sadla si opäť k práci. Napokon si dala na noc obklad zo švédskeho horkého na čelo. že nemôže jesť. Raz pri návšteve v roľníckej usadlosti som sa stretla s mladou vidiečankou. Už celé týždne ju sužovali neznesiteľné bolesti hlavy.senné listy (Cassla angustífolia VAHL) 5. Ja som k nej hneď v ten večer poslala syna s fľaštičkou švédskeho horkého. všetci Členovia rodiny sa dožili vysokého veku.) chorobe a chcela mi pomôcť. hrubé ako malIČek. ktoré zasiahli hlboko do nosa. Chorobu akoby bolo odviaio. aj keby sa nachádzali na krku. ked ma zachvátil nový záchvat. ked ml nevie pomôcť ani lekár. Jednoducho som neverila. ktoré pominulo. Krasovlas bezbyfový (Cartina acaults L.) 8. matkou dvoch malých delí. ktoré dobre uzavrieme a držíme v chlade. Kurkurna zedoárová . Recept pochádzal z pozostalosti slávneho Švédskeho lekára. Kvapalinu nalievame do malých HiaŠ. bodu dokonca morové vredy a hrče. Telom mi prenikol čudesne prijemný pocit tepla a zrazu mi bolo. Manna(Manna) 9. že kvapky možno uživať nielen vnútorne. V Starom rukopise v bode 33 Čítame: odstraňuje všetky Jazvy. dýchacie cesty sa uvoľnili a cez noc vytieklo množstvo hnisu. Pred rokmi pomohla obkladmi svojej malej dcére pn nebezpečnom zápale pľúc. Sedela som práve pri veľkom koši prezretých hrušiek. „Co si to postala mojej žene? Keď si priložila navlhčenú vatu^ o dve minúty jej zmizli všetky tie hrozné bolesti hlavy. Istá pani trpela viac mesiacov na bolestivé hnlsanle četných dutín. Theriak veneziánsky {Theriak venezlan) 10. Od nosa k ústam sa mu tiahla jazva. tým je účinnejší. Gáfrovnlk lekársky . čoskoro zmizli a stratili sa dokonca aj tie. ktoré choroby tieto kvapky liečia. pozn. Nemohla dýchať nosom. Čoskoro som však zistila opak. keď dojila v maštali. poslal Ju do Linza na räntgen. už o siedmej. Cim dlhšie stojí. keď budeme tekutinu cedit do malej fľaše na používanie. Nášmu synovi som denne večer pred spaním navlhčovaia Jazvy. Silné antibiotiká a ožarovanie nepomohli. Každý deň obsah pretrasieme. (V Rakúsku ho dostaf hotový ako Klelner Schwedenbitter. Všetky deti musela dať preč z domu. aj zastarané. ale aj zvonka na obklad. 10 g 5g 0. Ostatok môžeme neobmedzene dlho nechať na bylinách.citvar (Curcuma zedoaria (BERGIUS) ROXB. Rebarbora lekdrska (Rheum otíicinale BAILL.) 4. aby ju obklad aspoň v noci zbavil bolesti. Prihovorila som sa jej a zistila som. rany a rezy.MALÉ ŠVÉDSKE HORKÉ 1. nový záchvat sa už nikdy neopakoval. prilejeme (eden a pol litra 38 až 40% obilného liehu (ražovice) alebo dobrého ovocného liehu a postavíme na 14 dni na slnečné miesto alebo blízko tepelného zdroja. takisto ho pretrasieme.gáfor íCamphora otfidnarum NEES)** 6. Takto možno tento elixír udržať dlhé roky. ako keby niekto kývnutím ruky vyhnal z môjho tela všetky choroby. Neuvažovala som dlho a priložila som si vatu navlhčenú niekoľkými kvapkami na brucho. Aloa ozbrojená (Aloé ferox MILL)X 2. stál roľník pred mojimi dverami.po jedinom obklade. Švédske byliny totiž aj jej pomohli z ťažkej choroby Priniesla aj odpis Starého rukopisu. ktoré neskôr spurpurovela." povedala mi namiesto pozdravu. Ráno jej vypadli z nosa dve hrdzavohnedó zátky. ked ich navlhčime 40 ráz. Odvtedy má tieto kvapky vždy doma. ktoré boío treba rýchlo spracovať. Najprv som postavila kvapky do domácej lekárničky. Švédske horké lieči podľa 43. red.) 11. a pretože sa lekár obával nádoru. aby užívala švédske 54 . Myrhovník abesfnsky (Commiphora abyssínica ENGL) 3. Už po prvom ráze pocítila úľavu. Prikryla som ju nylonovým vreckom. ktorý v 46 bodoch vysvetľoval. „Môžeš ma postavil k stene a rovno zastreliť. Predtým mi povedali. Safran siaty (Crocus sativus L. Keď si tri nasledujúce noci dala obklad. ktorá po narodení šiesteho dieťaťa vyzerala ako tieň. Raz nášho vtedy šesťročného syna napadol vlčiak a nebezpečne ho pohrýzol na tvári. že mi tieto jednoduché kvapky môžu navrátiť zdravie. oči a nos. Na moje veľké prekvapenie zavčas rána. Kasia úzkollstá . Okrem toho mala neznesiteľné bolesti hlavy.) 7.2g 10g 10g 10g 10 g 10g 10 g 5g 10 g Švédske byliny dáme do dvojlitrovej fľaše so širokým hrdlom. Archangelika lekárska (Archangelica off icinalís HOFFM. Táto vidiečanka si švédske horké veľmi váži ešte i dnes." Bolo to zastarané ochorenie čelných dutín. Takto poučená prišla som roku 1953 do Grieskirchenu. Ako sa v ňom písalo. Z videnia som poznala mladú ženu. Poradila som jej.

Ani nie o pol hodiny som mohla sama vojsť do jedálne a na druhý deri bola noha hladká ako prv. Kedysi sme sa kúpavali v jazere Offensee a sedávali sme na brvne na [eho brehu Raz bol klát opretý o ohradu pre dobytok. Vyložili ju z auta. aby došlo na prvé poschodie do môjho byiu. priložila som navlhčenú vatu na opuchnuté miesto." povedala. akoby ma zasiahol blesk. lebo na takú infekciu 55 . aby mi urobil obklad zo švédskych bylín. po 15 rokoch strávených na vozíčku pomaly sa uzdravujúca Žena po prvý raz vyšla sama z domu. nesmieme som sa prekvapila. ktoré jej predtým robievali ochotní ľudia. Žena pri chôdzi Šúchala nohami a vrchnou časťou tela sa kyvotavo pohybovala vpred. Chorá užívala trikrát denne pred jedlom a po ňom pol polievkovej lyžice švédskeho horkého s troškou vody. no nemali žiaden účinok. už som mala pripravené obklady. ukazuje táto skutočnosť: Lipa. že jej známa v Lipsku je už 15 rokov pripútaná na vozík. trvalo to tri minúty. spozorovala to jedna pani a povedala: „Musíte ísť hneď do nemocnice. teda o rok neskôr. ktorá jej rástla pred oblokom. Pred odchodom domov som napoly zohnutá ukladala do nej veci na kúpanie. Po krvných podliatinách nebolo ani stopy a hrče veľké ako päsť zmizli tiež. Zeileisovt. Modlili sme sa obe. Dcéra poslala matke rukopis o švédskych bylinách a poradila jej. V septembri toho istého roku mi zatelefonovala z Gallspachu.bol to osud lislcov Nemcov . prsty rúk kŕčovito stiahnuté a neschopné niečo udržať. Kŕčovito stiahnuté a znetvorené ruky sa narovnal! a z väčšej časti aj deformo­ vané nohy. Mohla si sama očistiť oblok a porobiť Iné práce. Asi o tri týždne som ju opäť stretla. Nakoniec ostala pripútaná na vozík. či ju môžem prísť čakať v Grieskirchene k autobusu. Musela som preto každé dva mesiace posielať do Lipska švédske bylinky cez jednu bavorskú pohraničnú dedinku. veľmi som sa jej naľakala. prišli k takej strašnej chorobe?" „Za jednu noc po štvrtom dieťati. KÍby oboch nôh boli deformované. ktorý jej však povedal. Bolo to vo februári 1964. žijúcej v Nemecku. „Akoby bolo zo mňa vyšlo akési zviera. Opäť mohla všetko jesf. Manžel chcel priviesť z Ebensee lekára. ale ja som ho prosila. Kým sme k nemu došli. Skôr ako sa rodičia dieťaťa obliekli. a a) deti si mohla vziať domov. Moji blízki ma odniesli k autu a potom do mojej izby. Pri jazere Offensee sa stala aj ďalšia nehoda. klby začali byť pohyblivejšie. Priniesla som švédske horké. či by som sa aspoň duševne nemohla ujať jej netere. Len na ľavej nohe mala koleno a členok opuchnuté. ktorá je toho času na liečení v Gallspachu. Zrazu som mala pocit. v ktorom ma prosila moja známa. Počas vojny žila v Prahe a roku 1945 . Aj ako chromá sa musela z bytu presťahovať do jednej zariadenej izby. Jej stav sa zlepšoval. pohľad na nu sa mi vryl hlboko do srdca. Bol prameňom jej radosti. Rada by som uviedla ešte ďalšie údaje o neuveriteľných účinkoch švédskeho horkého. Pri zbieraní malín ma uštipol do palca akýsi jedovatý hmyz. Čoskoro sa u nej prejavili ťažké deformácie kfbov. keď oslala opustená a sama.byliny. a to tak.ju nahnali do pivnice obytného domu. no vyliečiť ju nemôže. Čoskoro som dostala listy plné nádeje. som sa dozvedela. Neskôr prišla s manželom do Lipska. S dievčatkom už nemuseli ísť k lekárovi. V Nemecku chodila od lekára k lekárovi a nik jej nevedel pomôcť. Dnes už švédske horké pripravené podľa uvedeného receptu dostať v mnohých lekárňach a drogónách. O jej osude som sa dozvedela iba po náhlej smrti jej manžela. že jej môže len zmierniť bolesti. Stála som vo dverách bytu. Vtedy prišla do Gallspachu naposledy. Ako vefmi dôverovala Bohu vo svojej ťažkej chorobe. podali jej dve barly a zmrzačené telo napriek pomoci potrebovalo ešte štvrť hodiny. tažký klát mi padol rovno na nohu. Po trištvrte roku táto nepohyblivá. Deformácie pomaly ustupovali. Keď som bola na nákupe. že jej matka ležala v nemocnici so silne opuchnutou nohou a už dlho predtým chodila o palici. Tam bola celé týždne zatvorené bez slamy či matracov. aby ich užívala. len: „Ako ste. Žena denne ďakovala Bohu za tieto milosti. Sledovala. Položila som si k nemu tašku. mladá pani. Keď priala prvý raz za mnou do Grieskirchenu. čulá žena. Od mojej sestry. Hoci švédske byliny boli naložené do ražovice. ona v Lipsku. ja v Grieskirchene. jedného dna som dostala z Nemecka list. ako slrom zelenie a zakvitá. Keď sme išli k autu. Žena denne užívala tri polievkové lyžice švédskeho horkého zriedeného troškou vlažnej vody. Bylinky zaúčinkovali veľmi rýchlo. opuchlina sa stratila. Noha odpuchla a palica už nebola potrebná. Pri kúpaní uštipol sršen štvorročné dievčatko do pleca Plece neforemné opuchlo. ako mu žltne lístie a ako cez zimu v jeho holých konároch šantia vtáky. Cez noc mi palec napuchol ako klobása. Vtedy nebolo možné posielať z Rakúska do Nemeckej demokratickej republiky liečivé rastliny alebo iné medikamenty. ktoré bolo vtedy dostať v Nemeoku pod názvom Grancampo. Žena sa toho chytila ako topiaci sa slamky. Pri pôrode štvrtého dieťaťa jej veľmi utrpeli obličky a cez noc nastala táto hrozná deformácia. Od kolena nadol sa tiahli modročervené škvrny a mala som tam dve hrče ako päsť. Kvapky jej neuveriteľne pomohli. Dostala 75 injekcii. bola počas choroby radosťou jej života. a teraz to už bola zdravá. bez palice a celkom zdravá. obličky alkohol zniesli. Keď si opakom pokrútenej ruky brala šálku kávy. Poradila som jej švédske byliny. Najprv som bola bezradná. podopierajúcu sa iba jednou palicou. obe ruky som si pntiskala na srdce a nemohla som povedať nič Iné. že vždy pred jedlom a po jedle vypila pol lyžice. Táto žena sa zrazu vo svojej posteli stala mrzáčkou. Aj to zmizlo do 3. augusta 1965." povedala a ďalej rozprávala. no keď som uvidela vystupovať z autobusu usmievavú pani. Styn roky dva razy ročne prichádzala do Gallspachu k dr.

ked práčka len prala a nepláchala." Na noc som si priložila valu navlhčenú švédskym horkým a ráno bol palec opát v poriadku. Ketf sa obklad zloží. kde sa vyskytujú bolesti. že pri všetkých týchto ťažkých chorobách sa Ireba poradiť s lekárom. Vypijeme z neho glg zriedený vodou. Ihneď pocítime v oblasti čela a nosa úľavu. uchránime sa tak pred chrípkou. Lieky Jej nepomohli a lekár bezpodmienečne nariadil operáciu. narodeniny. Keď ju raz pri vystupovaní z autobusu zrazilo auto a spadla tvárou na cestu. ktorá kráčala za ňou celá pokrútená. Vždy. a tým veľmi rýchlo znižujú bolesť. Prvého februára oslávila 89. a previazať plátnom. že som jej namočeným ukazovákom kvapkala do zvukovodu.Mali by sme s< tie obklady pnkladať aj na zdravé oči. vyčerpanosť. Ak prechladnutie pokročilo a napadlo priedušky. Vari netreba ešte raz prízvukovať. 56 . dostavovali sa denne záchvaty epilepsie. na to suchú vatu a igelit. pri jej prekrvení a poróznosti. Hlavná sestra raz priviedla do moje] izby paniu. očú. zavše aj polievkovú lyžicu s troškou vlažnej vody. aby sa udržalo teplo. Pretože švédske horké je veľkolepým pomocníkom nášho zdravia. nemalo by chýbať ani v jedinej domácej lekárničke. opäť som sa po štvrťhodine vybrala do práčovne. Kvapky teda pomáhajú aj pri ťažkej nedoslýchavosti a všade tam. Vždy bolo treba vyberať bielizeň z horúce) vody drevenými kliešťami. že po používaní Švédskeho horkého odložili načúvací pristroj a opaf normálne počujú. a takisto by sme si mali ráno a večer pretrieť viečka a kútiky očí švédskym horkým. Aj vtedy vzápätí pocítime úľavu. V Starom rukopise sa píše. zriedenú vodou alebo bylinným čajom. pretrieme spánky. ako je únava. znova začala používať švédske byliny. poranenia hlavy úderom alebo pádom. Teraz už dobre počuje a môžeme sa bez problémov dorozumieť. Pani si súčasne navlhčovala aj okolie ušnice. Pri náhlej nádche so všetkými neblahými následkami. Často nám nechutí jest mimo domu. Ako som vyrozumela z listov. Zápaly mozgových blán. treba pokožku napudrovat. a viac už záchvat nemala. Trpela ťažkými žlčníkovými záchvatmi a chcela sa so mnou poradiť. Každý rok som chodievala do Kneippových kúpeľov v Muhlackene. Pritom nesmieme zabúdať dať do ucha trošku oleja. Roky som opatrovala osamotenú ženu. a priložila som jej obklad zo švédskych bylín na oblasť žlčníka (pri takýchto obkladoch treba pokožku natrieť bravčovou alebo nechtlkovou masťou. aby nezačalo svrbieť. Bolo to ešte vtedy. aby si dala do poriadku poudieranú modročer­ venú tvár. spánkov a čelo. Omráčená bolesťou a poloslepá som sa vytackala na prvé poschodie. pri pocitoch tlaku v čele a žalúdku. aby sa predišlo sčerveneniu alebo svrbeniu!). Zrazu sa jej vrátil sluch a omladla jej tvár. a Ihneď nám ožije celé telo. aby sa vyzliekla. aby alkohol pokožku nevysušil. Robila som to tak. Príčina týchto záchvatov korení často v minulosti: možno ich spôsobil náraz do hlavy alebo šok v detstve. alebo radi by sme sa uvoľnili a odpočinuli si . čelo. zajakanle a rečové poruchy sa úspešne liečia obkladmi zo Švédskeho horkého na záhlavie. Okrem obkladov užívala vnútorne kvapky. Po chvíli som si poranenie prezrela. Ešte niekoľko dni som si na noc dávala takéto obklady. Pri ťažkých epileptických záchvatoch je dôležité. hneď som zacítila. Preto je vhodné dávať epileptikom obklady zo švédskeho horkého na záhlavie. Raz sa mi zle povodllo v práčovni.môžete zomrieť. „Navratia aj stratený sluch". Mala som vo zvyku robiť všetko rýchlo a chvatne. okolie očí a miesta za ušami. Práve som chcela pane) natiahnuť podväzkový pás. Poradila som mu obklady zo švédskeho horkého na záhlavie a denne štyri šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma polievkovými lyžicami švédskeho horkého. že epileptické záchvaty celkom prestali. a to trikrát denne čajovú lyžičku. Len čo som si priložila obklad zo švédskeho horkého. potrebujeme niečo na povzbudenie žalúdka a žlčníka. Po niekoľkých mesiacoch prišiel mladý muž za mnou a povedal.vtedy je švédske horké ozajstným elixírom. Tielo obklady sa používajú aj pri zápaloch mazových vačkov. Na prechádzkach mi ľudia často hovoria. či už vnútorne. Okolo oka som mala veľkú krvnú podliatinu. ako bolesť ustupuje. Preto si na môj príkaz musela vytierať sluchovod švédskym horkým. aby sa okrem obkladov na záhlavie pil aj pŕhľavový čaj. Všetci títo ľudia nemali ďaleko od slepoty. Kvapky dobre prekrvujú pokožku. navhlčíme kúsok vaty švédskym horkým a priložíme k nosu a zhlboka vdychujeme. Mali by sme ho mať pripravené vo fľaštičke a vždy ho nosievať na cesty. alebo zvonka. Takto možno docieliť aj vo vysokom veku dobrú ostrosť zraku. Kliešte sa mi pošmykli a s náramnou silou mi vrazili do pravého oka. Obklady si denne prikladali na zatvorené oči na jednu hodinu. lebo bola veľmi nedoslýchavá. vdychujeme kvapky otvorenými ústami. Na prednáške v Gallspachu prišiel za mnou istý mladý muž. keď sa vyskytnú bolestí. keď zvolala: „Všetky bolesti sa mi stratili!" Čoskoro jej ťažkosti pominuli. Požiadala som ju. ktorý utrpel pri nebezpečnej autohavárii dvojitú zlomeninu lebky Keď sa zo zranenia vyliečil. V chrípkovom období denne užívame jednu Čajovú lyžičku. aby sa mi v oku nevytvorilo niečo škodlivé. Ťažko sme sa dorozumievali. predovšetkým keď sú preťažené. Polom ireba na boľavé miesto priložiť navlhčenú a dobre vytlačenú vatu. utesnila ju igelitovým vreckom a priviazala šatkou. Kerf som si na oko priložila navlhčenú vatu. obklady zo švédskych bylín úspešne pôsobili pri odlúpenl sietnice.

môžeme hovoriť o regenerácii alebo o udržiavaní zdravia. možno ich odporúčať cukrovkárom. bolesti prestali. V nemocnici jej poradili. choroby pečene a obličiek (aj keď dotyčný nesmie piť alkohol). stretla som ju v meste. súčasne som jei však odporučila užívať puškvorcový koreň. Keď počul.užívame Švédske horké vnútorne alebo si ho zvonka vtierame. Šumenie a zvonenie v ušiach odstránime tak. Na prípad som už zabudla a spomenula som si naň len vtedy. opuchnutý členok bol normálny. Práve vyliečená pani ma súrila. bolesti hlavy. Pri prudkých bolestiach zubov užívame jednu polievkovú lyžicu kvapiek s troškou vody alebo bylinného čaju. ktorá si pri zdravom zimnom Športe vykĺbila členok. lebo lekár strácal svoj vzácny čas. ktorý sa dáva na noc do studenej vody (1 šálka vody na jednu zarovnanú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa). hemangiôm) a tukové žľazy sa stratia. že pomohol obklad. a tak som zachránila naše rekviem. Nakvapkala som na kúsok vaty švédskeho horkého a vložila chlapcovi do ucha. Keď som sa vracala z kostola. Dozvedeli sme sa. Bola to manželka lekára a na moje prípravy sa dívala skepticky. Po liečení robíme kúpele nóh z pŕhľavy na dobré prekrvenie. O chvíľočku som bola u nej so svojimi obkladmi. Ak z tých kvapiek užívame denne ráno. hoci na ceste bola poľadovica. Kvapky posilňujú pamäť. takisto bez námahy. Prečísľujú krv. ty máš svoje švédske byliny!" Tento lekár mi pomohol spoznať mnohé liečivé rastliny. lebo už bola v nemocnici. keď kúsok vaty navlhčený kvapkami vložíme do ucha. Jedna chórová speváčka sa v tom období zranila pri korčuľo­ vaní. Bola pokrútená dnou a reumou. pndala som trošku vody a ponúkla som mu ich. Švédske byliny pomáhajú vždy. len povedal: „Tebe nepredpíšem nič. aby si nohu vyložila vyššie. závraty. no lieky mu nepomáhali. O po! roka som opäť prišla do tých končín. „Môj štyridsaťjedenročný synovec mi napísal pred desiatimi 57 . naliala som z nich jednu polievkovú lyžicu. Ale Žiaľ. tu je injekcia zbytočná!" On sám totiž švédske byliny odporúčal. ba aj nezhubné nádory na pokožke (angiórn. podporujú krvný obeh. ako som sa dopočula. povedal: „Výborne. aby sme pomohli aj jej. že na druhý deň by som bola zostala na chóre takmer sama. že Ich dvanásťročný syn mal ísť na operáciu ucha. ktorá už roky chodila o palici. Priniesla som svoje kvapky. keď sa nimi častejšie navlhčia krčné stavce. a kým došiel lekár. Bolo na ňom vidieť. Je známe. Raz som bola na návšteve v Múhlvierteli a v hostinci pri vedľajšom stole som si všimla hosťa. lebo v podobných prípadoch možno niekedy stratiť sluch. Za Dubienkom sa mu vytvorilo ako dôsledok zápalu hnisavé ložisko. Priložila som si obklad zo švédskeho horkého na oblasť obličiek. že mu bolesti v mihu prestali. Zadovážil si švédske byliny a užíval ich. keď Ich častejšie natierame. že na Hromnice býva veľa pohrebov. Keď som prišla do jeho ordinácie. udržíme si zdravie a tvorivú silu do vysokého veku. Robila som to len veľmi nerada. rebríčka a pŕhľavy v rovnakom pomere. Na druhý deň prišla na chór. Pre meravé koleno nemohla vyjsť hore strmými schodami na chór. podobne kurie oká a hemoroldy. Veľmi účinne pomáhajú pri všetkých chorobách Dokonca aj pri rakovinových ochoreniach. Všetky ťažkosti so sllnivkou brušnou a akútna gastritída (zápal žalúdočnej sliznice) sa stratili Pretože tieto kvapky vyliečia aj stinivku brušnú. Raz prišla ku mne pani. Citila som sa trochu nepríjemne. keď sa ml ten pán prihovoril a preveľmi mi ďakoval. Z toho treba vypiť po dúškoch denne aspoň dva litre. prečo kolika tak rýchlo prešla. Takéto záchvaty mával častejšie. kde sú choré črevá. zaháňajú koliky a zlé trávenie. Obklad zo švédskeho horkého priniesol okamžitú úľavu. Pretože nás bolo v zbore málo. Keď začala pif trikrát denne Čajovú lyžičku švédskeho horkého s pmľavovým a prasličkovým čajom. vrátila sa mu farba do tváre a nemohol pochopiť. Mladej matke piatich deti dával lekár len niekoľko dní života. Denne mu vytieklo z ucha veľa hnisu. bolesti prestali a na operáciu už nebolo treba ísť. Nemala bolesti. veľmi nám chýbala. chýbala nám aj iná speváčka. keď o chvíľu mohla koleno bez námahy ohýbať a na druhý deň. Pretože švédske kvapky používame na všetky choroby. Kvapky odstraňujú lenivosľ čriev. na obed a večer jednu čajovú lyžičku s troškou vody alebo bylinného čaju. v rodine a v kruhu svojich blížnych. Poradila som jej obklady na miesto. Keď pohár vyprázdnil. Svoj názor však rýchlo zmenila. vystúpila strmými schodmi na chór. Znamienka na tele. Pri trombóze a zápale ciev sa pokožka natrie na hrúbku noža nechtikovou masťou a na to sa priloží obklad zo švédskeho horkého. Udržiavajte si týmto nezvyčajným elixírom zdravie. žiaden liek jej nepomáhal a s nervami bola v koncoch. že musela ísť ihneď do nemocnice. Bola som proti operácii. Mala nevyliečiteľnú chorobu — rakovinu Čriev. či prikladáme obklady. ktorú v našich časoch tak veľmi potrebujeme. ale nakoniec rozhodla skutočnosť. Prebúdzajú životnú energiu. Pred niekoľkými rokmi som dostala obličkovú koliku. životnú silu a optimizmus v povolaní. po troch týždňoch. dokonca aj ochrnutie. už mohla chodiť bez palice. Na návšteve v jednej roľníckej rodine som sa dozvedela. bradavice. skrvny. ako o pár rokov omladol. Dnes sa má pani dobre a môže rátať s úplným vyliečením. Istá pani z Heilbronnu v Nemecku mi napísala. Pacientka ležala a členok mala veľmi opuchnutý. ako to. všetky choroby žalúdka a žlčníkové bolesti. vypiť po dúšku pred každým jedlom a po ňom krvčistiad čaj zo zmesi nechtíka. ktorý sa zvíjal od bolesti. Ale on bol zvedavý. Mala veľké bolesti.

Ihneď som mu poslala vašu knižku Zdravie z Božej lekárne. Operácia bola nevyhnutná. sa pôsobením Švédskeho horkého a plavúňa tak rýchlo zlepšila. že si vieje pár kvapiek do zvukovodu. že dýchavičnosť nespôsobuje srdce. Preto ich môžeme užlvdi bez ujmy na zdraví. Musela prerušiť štúdium. nemohla dosiahnuť vytúžené povolanie a s neprestajnými bolesfami v čeľusti mohla iba viesť cudziu domácnosť. ukázala už prvá noc. ako 52-ročná. únava začsla miznúť a strata na váhe sa tiež začala upravovať. že rana. a pritom Žalostne vzdychal. Farská gazdiné z Burgenlandu mi rozprávala. navlhčujeme krčné stavce. Po použití švédskeho horkého sa mu cez noc vrátil sluch. Ťažké Črevné krvácanie prestalo na štvrtý deň po užívaní odporúčaných dávok. STARÝ RUKOPIS (Opis llečivosti Švédskych bylín. ktorý stratil roku 1944 vo vojne pri ťažkom poranení hlavy a mozgu. Keď sa nimi včas navlhčujú očné kútiky alebo keď sa vlhké plátenko prikladá na zatvorené oči. 2 Pomáhajú pri očnom zákale a všetkých bolestiach. denne musel zjesť osem tabletiek. že ako 12-ročná bola na Školskom výlete J horách a dievča idúce pred ňou ju neúmyselne koplo bagančou do tváre." Istého 52-rocnôho muža liečili už desať rokov na srdcovú astmu. Priložila som mužovi na oWasť pečene obklad zo švédskych bylín. že dva roky trpí nachradnutle čriev.mesiacmi zo Sacramenta v Kalifornii. istému pacientovi sa nemohla uzavrieť rana po operácii. zaliata dobrým liehom a 10 dní lúhovaná na teplom mieste) lieči ochabnutie svalov a ťažké choroby svalov (atrofiu . keď pacient vypil veľký dúšok švédskeho horkého.ochrnutie). že už na tretí deň mohol po dva razy vyjsť do záhradky. že operácia pri jej poškodenom sluchu nebude účinná. zaháňajú bolesť a závraty. Švédske horké a kapsifika (nadrobno narezaná. O rok bol môj synovec opäť práceschopný. švédske horké. zapálené. Každý deň ráno a večer musel pif po jedne| Šálke plavúňového čaju s čajovou lyžičkou švédskeho horkého. milf čitatelia. Ťažká dýchavičnosť. že jej 23-ročná neter mala od narodenia poruchu sluchu Vyšetrili Ju na klinike a povedali. a robiť mu punkcie. ktorá mu už roky dovolila dôjsť iba k dverám izby. Tri razy si vložil do ucha vatu navlhčenú švédskym horkým. odstraňujú škvrny a sivý zákal. že choroba je nevyliečiteľná. Keď ich častejšie vdychujeme alebo šnupeme. pri každom kroku vysoko dvíhal ruky. oboznámiť a) s listom z Grazu: „Celkom náhodou. zakalené. alebo skôr riadením Božím. ale vyliečila sa za ednu noc. Musím vás. Švédske horké mi rýchlo zmiernilo neznesiteľné bolesti. a tie ju konečne zbavili všetkých bolestí. Všetci boli prekvapení. 58 . keď po 14 dňoch normálne počula. ktorá bola tn roky otvorená a bolo ju treba viac raz denne ošetrovať. Konečne mohol opäť spať poležiačky. 2e môj odhad bol správny. Teraz pomaly kráča v ústrety svojmu vyzdraveniu. prikladáme nimi navlhčené plátno na hlavu. Po štyridsiatich rokoch. či je možné užívať švédske horké. Hluché ucho som si dva razy trošku navlhčil kvapkami a stal sa zázrak: Po deväťročnej hluchote počul som tikať budík!" Koľkým hluchonemým by sa mohlo takýmto spôsobom pomôcť! Aj keby sa sluch navrátil iba jednému! Raz po prednáške som sa dozvedela od poslucháčky. sa zacellla. Iného pacienta bolo treba operovať pre dlhoročný hnisavý zápal. roky mohol spávať Inn posndiačky. V takomto prípade však najprv len po jednej čajovej lyžičke denne a častejšie si prikladáme obklady zo švédskych byli n (pozri Spôsob použitia na konci tejto kapitoly). ako nechtík.) 1. aby sa mohot nadýchnuť. zahmlené. Z Viedne ml telefonovala akási žena: „Ďakujem vám za švédske byliny. Lekári konštatovali. zhovárala som sa \ autobuse s prešťastným 74-ročným mužom. keď má pacient prísne zakázané piť alkohol. On postupoval podľa vášho návodu. ale peceň. posilňujú pamäť a mozog. Vždy dostávam otázky.rakovina Čriev. Neteri som poradila. Tento jeden dúšok spôsobil. Z toho jej 40 rokov stále hnlsali čeľuste. Podľa spoľahlivých laboratórnych výskumov účinky bylín prevládajú nad účinakmi alkoholu a kvapky pôsobia ako liek. rebríček a pŕhľavu. aby užívala švédske horké tak. puSkvorcový koreň a ďalšie byliny. podstúpila vyše 16 operácii a opakovaných punkcií. aj keď sú oči červene. Štyri šálky alchemilky a šesť dúškov čaju z puškovrca denne zasa všetko uviedlo do pcnadku. si precitala o švédskych bylinách. vyvolaný častými úrazmi." (Tieto správy sú doložené listami!) Istý pán z Horného Bavorska oznamuje: „Pri nehode zranil som si pravé plece. Bola som tej mienky. že trpi na ťažké krvácanie z čriev a lekárska diagnóza znela . Po obkladoch a užití švédskeho horkého sa zápal zahojil." Rozprávala mi. priložila si na sánku obklady.

lebo posilňujú postihnuté nervy a telo a odstraňujú všetky choroby. Keď sú rany staré a hnisavé. odstraňujú melanchóliu a depresie. Plátenko navlhčime kvapkami a priložíme na ranu. Ak trpíme na žalúdočné kŕče. Po mlieku sa kvapky nemajú užívať. 24. Ak si nezaťažil organizmus inými liekmi. navlhčujeme ich častejšie kvapkami. takže časom prestane. 18. Keď žena stratila pravidelné mesačné krvácanie. po pol hodine sa trochu poprechádza a potom sa môže naraňajkovať. dáme mu za polievkovú lyžicu kvapiek a chorý precitne. kým placenta nevyjde. pôsobia proti závratom a nevoľnosti. keď zle trávi a neudrží potravu. napomáhajú pôrod. 13. čo bolo prisilné. Užívať ich ireba najmä pred spánkom. Aby ľahšie vyšla placenta. Sú znamenitým prostriedkom na žalúdok. alebo navlhčime boliaci zub plálenkom. a to tak. keď ich často a dobre navlhčujeme. 14. Liečia aj osýpky a ružu. Ak sú v tele diery. vtedy nezostanú žiadne jazvy. Liečia kiahne a vyrážky všelkôho druhu. 17. 12. Použitím tohto prostriedku sa zaháňa aj tichý zrádnlk (kŕče). Ťažkosti pri žltačke čoskoro prejdú. chorému bude čoskoro lepšie. Zlatú žilu (hemoroldy) otvárajú aj vnútorne. uvoľni sa aj zápcha. 30. keď ju spočiatku častejšie navlhčujeme a vnútorne užívame kvapky. Chorý ich môže užívať. . Treba uživať zavčas rána a navečer po jednej polievkovej lyžici kvapiek a na noc si prikladať obklady. 29. 9. 11. Ak má niekto horúčku. pečeň sa ochladzuje a mierni všetky bolesti žalúdka a vnútornosti. 26. na obed a večer kvapky. upravujú chuť do Jedenia a trávenie. spôsobené strelnou zbraňou. ktoré 59 . vyrovnávajú. hoja živé mäso a rany. Slúžia deťom I dospelým na vyháňanie črevných parazitov. 10. Navlhčime nimi šatku. pri záchvate užívame jednu polievkovú lyžicu. odstráni sa aj zápal a hnis a vyliečia sa aj zastarané rany. len treba kvapky dávkovať podľa veku.3. čo prislabé. 32 Bez nebezpečenstva vyliečia všetky rany. Kvapky liečia aj rakovinu. keď sa častejšie navlhčia kvapkami. 16. Pomáhajú pri bolestiach žlčníka. vstrekneme do rán. 22. veľmi rýchlo príde k sebe. To. Otvárajú zlatú žilu (hemoroldy). nech kvapky užíva tri dni a opakuje to dvadsať ráz. 28. V posledných 14 dňoch tehotenstva treba užívať zavčasu ráno a večer po jednej polievkovej lyžici kvapiek. alebo rastie na nich živé mäso. liečia obličky. Pn vodnatieľke užívame šesť týždňov zavčasu ráno a večer po jednej plnej polievkové) lyžici kvapiek v bielom víne. Keď je natoľko zapálené alebo boľavé hrdlo. aj chrasty v nose alebo inde na tele. bez ďalšej kúry odvádzajú hypochondrické tekutiny z tela. a Čoskoro zmiznú všetky bolesti. 6. 23. treba mu ihneď na mieste podať kvapky. podáva sa jej tri dni zavčasu ráno plná polievková lyžica kvapiek v červenom vine. priložené navlhčené plátenko rýchlo pomôže. Čoskoro pocítime úľavu. Kvapky sú veľmi účinné a opäť vracajú stratený sluch. 8. Tento prostriedok pomáha aj pri bíelotoku. 21. Keď má žena bolesti maternice. Rozprúdi to krv a pálenie prestane. Pľuzgiere na jazyku alebo Iné poškodenia natreté týmito kvapkami sa v krátkom čase vyliečia. ani prehltnúť kvapalinu. Odstraňujú nádory a bolesti. 7. čim sa zlatá žila zmäkčuje. kvapky ulisujú. zastarané kiahne. 5. Zakrátko zmiznú bolesti. alebo bodné. dokonca aj pásomnice. Pri kolikách užívame Íri polievkové lyžice. Dieťaťu podávame kvapky podľa veku. Ak sa po pôrode zapália prsné bradavky. otvoríme mu ústa. 15. všetko vymyjeme bielym vinom a priložíme plátenko navlhčené v kvapkách. Zvonka prikladáme navlhčenú vatu. užívame ráno. Pri bolestiach zubov dáme do trošky vody plnú polievkovú lyžicu kvapiek a chvíľu tekutinu podržíme v ústach. 27 Ak niekto dostal epileptický záchvat. 4. keď užívame Irlkrát denne polievkovú lyžicu kvapiek a na opuchnutú pečeň dávame obklady. že nevieme jesť. podávame mu jednu polievkovú lyžicu kvapiek. Zaháňajú detské kiahne. je rozpálený alebo má zimnicu a je celkom slabý. 31. Ak niekto omdlel. podáva sa šestonedieľke každé dve hodiny jedna plná lyžička. alebo je prisilné. 19. Utišujú zápaly a liečia hltan. Po užiti kvapiek sa rozptýlia vetry v tele. Keď kiahne usýchajú. bradavice a popraskané ruky. zriedené vodou. nesmie však piť mlieko. Liečia ochrnutie. Pri bolestiach v ušiach a šumení v ušiach sa navlhči vata a vloži do ucha. pomaly jednu za druhou. priviažeme na pupok a stále udržiavame vlhkú. Bolesf sa strati a hnisame prestane. Či už sečné. že ich pomaly púšťame dolu hrdlom. 20. pulz sa znormalizuje a nech bola horúčka čo aká vysoká.

alebo ich prikladať s prestávkami. obyčajné rany i rezné rany. keď sa usilovne navlhčujú. ak ich nimi asi 40 ráz navlhčime. nech užije pred spaním tieto kvapky. Liečia aj uhryznutie besným psom a inými zvieratami. treba prikladať navlhčené piatenko. lebo liečia morové vredy a kŕče. tvár mladá a pekná. Ak to pacient znáša. Zbavujú reumatických bolesti rúk a nôh. osviežujú nervy a krv. SPÔSOB POUŽITIA Vnútorne: ProtilakUcky (preventívne) sa užíva podľa údajov v Starom rukopise vždy ráno a večer jedna čajová lyžička zriedených kvapiek. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pokožku namas­ tiť. keď ich užívame ráno a večer a prikladáme na boľavé miesta navlhčené plátenko. alebo masti. vytvárajú novú a podporujú krvný obeh 39. 34. 38. aj keď sa zdali nevyliečiteľné. Dôležité upozornenie: Všetky uvedené množstvá kvapiek treba rietíiť bylinným čajom alebo vodou. 46. dokonca aj hnisavé pľuzgiere bez stopy zmiznú. Na ranu prikladáme navlhčené plátenko. že takmer niet choroby. 33 Kvapky odstránia väetky jazvy. pokožku napudrujeme. Pri nevoľnosti každého druhu tri čajové lyžičky. Ak niekomu nechutí jesť. Po troch dňoch samy odpadnú. Z predchádzajúcich bodov Starého rukopisu jasne vidieť nezvyčajnú liečivú silu tejto zmesi bylín. Ten. navlhči sa švédskym horkým a pnloží na postihnuté miesto. Ak sa napriek tomu citlivým osobám pokožka podráždi. keď ich bude užívať určitý čas vždy ráno. Obklady: 60 . rozdelí sa napoly. Rany vyliečené kvapkami nezanechajú žiadne jazvy. Alergickým osobám nedáme na choré miesto igelit. aj zastarané. 43. kvapky mu vrátia stratenú farbu. aby sa nezašpinila bielizeň. dokonca aj tie. Poslúžia proti hrčiam a ákvrném. 42. čo sú v hrdle. 45. Možno právom povedať. Kto nemôže v noci dobre spávať. Na to priložíme igelit. ktoré vopred natrieme bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Či už sú od nárazu. lebo posilňujú telo. kto pravidelne užíva zavčasu ráno a navečer tieto kvapky. alebo úderu. 37. Opilec ihneď vytriezvie. vrátia mu stratenú chuť do jedenia. Na kurie oká treba prikladať navlhčenú vatu a udržiavať boľavo miesta vždy vlhké.sa nemusia vopred bezpodmienečne vyčistiť. Čo najčastejšie. nepotrebuje nijaký iný liek. jedna časť sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po jedle. 36. najmä v noci. alebo neboli aspoň základom |ej liečenia. alebo sa dajú bezbolestne vylúpnuí. Počas epidémie moru a iných nákazlivých chorôb ich treba užívať viac ráz za deň. odstránia sa zápaly. Liečia omrznuté ruky a nohy. Pri zhubných (rakovinových) chorobách 2 až 3 polievkové lyžice denne nasledujúcim spôsobom: i polievková lyžica sa zriedl % litra bylinného čaju. Pri nespavosti nervového pôvodu treba priložiť plátenko navlhčené v zriedených kvapkách na srdce. kvapky sa užívajú vnútorne. Nevytvoria sa pľuzgiera. Podľa veľkosti ošetrovaného miesta sa vezme menší alebo väčší kus vaty. Prečisťujú krv. Telo zostáva pružné. treba obklady nechať pôsobiť kratší čas. Ak je niekto chudokrvný. Vyliečia všeiky fistuly. zbavujú všetkých chorôb. kvapky. odstraňujú t rosenie rúk a nôh. 41. Skrátka. pretože liečia a ničia všetky jedy. len ho obviažme šatkou. i2 od ohňa. Iba potom ovinieme šatkou alebo obväzom Obklad necháme pôsobiť podľa druhu choroby dve až štyri hodiny. 35. keď užije dve polievkové lyžice kvapiek. dokonca aj otvorené rany. Či. Keď budeme často prikladať navlhčené plátenko rany sa v krátkom čase zahoja. 44. pn ktorej by švédske byliny nepomohli. Vyliečia všeiky popáleniny. Ak sa predsa urobia svrbiace vyrážky. 40. môžeme ho ponechať aj na noc Keď obklad odstránime. treba použiť nechtlkovú masť. alebo aj keby boli staré. horúce) vody.

To znamená. že ma mnohí nabádali. alebo biele. ho vo svojej lekárskej praxi využíva v širokom rozsahu. aby ma bol o tom upovedomil. že všetky spisy. K tomu receptu dodávam len to. že sa s tým musím zmieriť. Len si pokojne var to svoje petržlenovo . z ktorého vám tu zacitujem: „Oznamujem vám. ale aj pri skutočných slabostiach. vydanej vo Vydavateľstve Christiana v Steine nad Rýnom vo Švajčiarsku. Horúce víno na srdce scedíme a hnetf plníme do fliaš. že mám slabé srdce.Napriek tomu. So heilt Gott (Tak IlecI Boh). Pred desiatimi rokmi som bola operovaná. peni sal). Sama som poskytla tento recept niekoľkým ľuďom a výsledok bol prekvapujúci. Víno na srdce spôsobilo citeľné zlepšenie a) pri angíne pectorls." Dna 21. áno. tn alebo viac polievkových lyžíc za deň a všetko pichanie na srdci (či už ovplyvnené zmenami počasia. Z varenia si starosti nerob. ktorá by nemala chýbať ani v jednej kresťanskej domácnosti. Postup však musíš dodržať. Či bude medom sladiť. Na konci svojho životného diela výslovne dosvjedca a objasňuje. pochádzajú z týchto nebeských obrazov a slov. Ale vďaka vinu na srdce sa moje ťažkosti po dvojmesačnom užívaní rozplynuli. dal preveriť údaje z jej videní a cirkevne uznal jej charizmu. Med sa pridáva až po prvom zovretí a musí sa tiež povariť. dve. ktorý využíva prírodné liečivé prostriedky a žije v Kosinici pri Bodamskom jazere. No aj s Velkým švédskym horkým som zaznamenala úspechy. nám sprostredkoval niektoré Hildegardine recepty vo svojej knižočke Tak lieči Boh. Len nebuď malicherný alebo úzkostlivý. ktorý má neobyčajné výsledky. ktoré kedy napísala.VEĽKÉ ŠVÉDSKE HORKÉ .1179). Povedali ml. Na slabom plameni všetko 10 minút povaríme (pozor. alebo rozčúlením) akoby ti odvialo. pridáme jednu alebo dve polievkové lyžice vínneho octu. alebo nie. možno ťa dokonca vylieči. ako sám uvádza. Viac mi nemôžu pomôcť. uži jednu. Praktický lekár doktor Hertzkä. mystičke sa jej pri plnom vedomí zjavovala pred očami akási nebeská televízna obrazovka. Doktor Hertzka hovorí: „Nezálež! na tom. Už sa necítim slabá. Ako tzv. že som začala piť víno na srdce a dosiahla som neuveriteľné výsledky.medové víno na srdcel" Doktor Hertzka ďalej rozvádza: „Ak raz pocítiš svoje srdce. no musí byt prírodné. ktoré sme vyplácht! troškou silného liehu. VÍNO NA SRDCE V knižke doktora Gotttrieda Hertzku. Po 800 rokoch moderna lekárska veda uznala Jej poznatky z medicíny za správne. lebo všetky uvedené liečebné výsledky som dosiahla Malým švédskym horkým. všetky uvedené choroby a opísané lieky jej zjavil Boh. Abatiša Híídegarda z Bingenu žila pred 800 rokmi (1098 ." 61 . ktorá sa vo fľašiach vytvára. a prelo budem mať vždy bolesti. neškodí a môže sa piť. nemohla som sa na to odhodlať. aby som do tejto knižky zaradila aj zloženie Velkóho švédskeho horkého. R E C E P T NA V f N O NA S R D C E Do 1 litra prírodného vína dáme 10 čerstvých petržlenových stoniek aj s listami. bol uvedený skvelý recept pre chorých na srdce. pri pravých bolestiach srdca ti bude velkou pomocou toto petržlenovo-medové víno na srdce. Recept Víno na srdce má skvelé účinky na všetky slabosti srdca a na skutočné ochorenie srdca a doktor Hertzka. Pápež Eugen III. No nielen pri ľahkých začiatočných bolestiach srdca. zomrela teda vo veku 81 rokov. Potom pridáme 300 g pravého včelieho medu a ďalšie 4 minúty varíme na miernom ohni. Dobre uzavrieme! Usadenina. či červené. že každý nech sa rozhodne. Recept Velkého švédskeho horkého zaradil do knižky prvý vydavatef bez toho. pretože si nemôžeš uškodiť. aké víno použiješ. januára 1980 dostala som zo salzburskeho kraja list od jednej panej.

neskôr listy) Prvosienka (okolfky kvetov) Fialka.trhaf za slnečného počasia) Pamajorón (kvety a listy) Vhbovka (kvety a listy) Smrek (celkom mladé výhonky) Lipkavec syridlový (kvety. stonky. 62 . trhaf za slnečného počasia) Rumanček {trhaf za slnečného počasia) Kozia brada (kvety) Nechtík (kvety) Lipkavec marlnkový (kvety. potom zbierame vo všetkých ročných obdobiach.trhaf za slnečného počasia) Lubovmk (kvety .aj bez kvetov) Mäta (kvety. zaparíme a krátko vylúhujeme. neskôr listy) Sedmo kráska Lipa (kvety. listy. stonky a listy) Jahoda (listy): ostružina černicové (výhonky): malina (výhonky) Baza (výhonky. listy .Z N A M E N I T Á ČAJOVÁ ZMES PRE RODINU Zbieraf začneme včasné zjari prvé kvety podbeľa. listy . užitočných. ale len málo) Dlvozel (kvety . čim nás príroda postupne požehnáva a obdarúva: Podbeľ (kvety. aromatických a chulných čajov. stonky a listy) Medovka (kvety. stonky. verml málo . Na jednu šálku (1/4 litra vody) dávame vrchovato čajovú lyžičku bylinnej zmesi. všetky druhy (kvety a listy) Pľúcnik (kvety) Kysllčka (kvety) Zádusnlk.aj bez kvetov) Rebríček (Irhaf za slnečného počasia. stonky) Ruía vo všetkých farbách (len biologicky hnojená!) Byliny sa dobre usušia a neskoro na jesert sa z nich robia zmesi vynikajúcich.len ako korenie (súkvetie-paprasleny) Pŕhľava (prvé mladé výhonky na jar) Alchemllka (kvety a listy) Veronika (kvety. Doplnia naše zimné večera a vy si budete spomínať na krásne letné chvíle strávené vo voľnej Božej prírode.

Veľmi odporúčam urobiť si raz mesačne prasllčkový sedací kúpeľ zo 100 g byliny. na druhý deň sa zohreje. teplé sa priložia na bolestivý kĺb a ovinú šatkou. Nesmieme zabudnúť: pokožku treba predtým natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou a po obkladoch napudrovať. no ani s ňou nevládala chodiť. kefou umyjeme. Skúsenosť ukájala. ktorú možno dostať v homeopatických lekárňach. zavesíme a vysušime. Vodou na kúpanie možno ešte dva razy zaliať byliny. 63 . Vykopeme ho v októbri. sa vyskytujú silné fantómové bolesti.J. Štrnásť dni som jej prikladala kapustové listy. Preto som obklady priložila ešte nasledujúcu noc a na našu radosť opuchlina zmizla (boľsevnik je jedovatá rastlina. Našej 93-ročneJ starej mame odrazu opuchlo ľavé koleno a začalo ju veľmi bolieť. Tieto ochorenia sa dajú liečiť. Naša 94-ročná starká ďalej chodí bez palice. Listy som umyla. Z týchto Štyroch šálok sa do Íroch pridá po jednej polievkovej lyžici švédskeho horkého a rozdelia sa tak. Fľašu naplníme po hrdlo na kolieska nakrájanou cibuľou. Ľanové vrecko naplníme 100 až 150 g uvedenej byliny. aj deformácie sa napravia v priebehu jedného alebo dvoch rokov. kiori chodia s bariami čí palicami. Polovica čajovej lyžičky tohto prášku sa dá na noc do 1/4 litra vody a cez deň sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Pri zápaloch klbov sa používajú parné obklady z prasličky (pozri str. Všetky bolestí v kolene sa stratili. Chorí. Hoci inak bola veľmi pohyblivá. či už v kolenách. Suchý koreň sa zometie na prášok. kde sa objavia bolesti. ale chodiť nemohla. Rovnako dobre pôsob) cibuľová esencia. musela si zobrať na pomoc palicu. Spôsob použitia. Na noc sa bylina dá do studenej vody. Lepšie znášať bolesti nám pomôže aj natieranie klbov esenciou z kostihoja.RADY PRI LIEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB A M P U T Á C I A (fantómové bolesti amputačných kýpfovj Ešte dlho po amputácii. 10 dní necháme na slnečnom alebo teplom mieste. alebo v Iných kfboch. Na lúkách a na medziach vyniká mohutným vzrastom. kúpeme sa 20 minút. potom nalejeme do fliaš. Zlepšenie nastáva aj po obkladoch z kelových alebo kapustových listov. Len opuch bol ešte viditeľný. ARTRITÍDA. aby nevznikli vyrážky. ich v pomerne krátkom čase odložia Na to treba pif ráno pol hodiny pred raňajkami a vefier pol hodiny pred večerou šálku záparu z prasličky. Rastlina má veľké okollkaté kvety so zeleným alebo jasnoružovým nádychom. ktoré sa prežehlia horúcou žehličkou. Bolesti síce trošku povolili. ktorú lúhujeme pol minúty. Môžeme si ju ľahko pripraviť aj sami. Boľsevnik nájdeme na všetkých medziach. Vyskytuje sa aj vo svetlých. deformáciách klbov a ich opotrebovaní. že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol po jedle. zohriať a použiť na dva rfalšie kúpele. Nuž priniesla som listy boľševníka. ARTRÓZA. Odporúča sa prikladať na noc tymlanové alebo plavúnové vankúšiky. KOXARTRÓZA (chorobyklbov) Predložené návody slúžia pri zápaloch klbov. zalejeme 38 až 40 % obilnou pálenkou. že kasa 2 kostihoja (pozn heslo Kostihoj. Kýpte treba tnkrát do týždňa kúpať v dúékovom (tymianovom) kúpeli (prvý kúpeľ sa môže ešte dva razy zohriať). často mnoho rokov. najlepšie v kávovom mlynčeku alebo v mlynčeku na mak či strúhanku. Na miesta. Cez deň treba vypiť štyri šálky pŕhľavového čaju pripraveného rovnako dlhým lúhovanlm pŕhľavy. 19) zmierňuje bolesti. prekl. nemôže sa prikladať na poranené miesta. Veľmi pomáha aj Ôaj z podzemku kosatca žltého. vlhkých a zmiešaných lesoch i v lužných lesoch. prikladáme na štyri hodiny obklady zo Švédskeho horkého. 33}. Nasledujúci deň už starká mohla chodiť. bolesti sa pomaly stratia. pozn. Na kúpeľ treba plnú hrsť dúšky materinej. a tie zaúčinkovali od prvého dňa. kopcoch a lúkách. rozvaľkala na doske a priložila cez noc na choré koleno. Touto tekutinou natierame kýpeť po amputácii. ktoré sa neskôr strácajú. str. Okrem kapustových a kelových listov úprimne odporúčam predovšetkým obklady z listov boľsevnlka borsfcového.

4 polievkové lyžice listov z brusnice čučoriedkovej (trhať pred dozretím plodov!) sa dajú do 2 litrov studenej vody a napoly sa uvaria. Spočiatku sa dávajú tri šálky studenej vody a tri vrchovaté čajové lyžičky tmela. Cukrovkárom sa odporúča aj čaj z výhonkov a listov bazy. Znamená to. Musím vám s radosťou oznámiť. za deň treba vypiť 1. Baza patri k najstarším ľudovým liekom. Imelo sa dáva na noc do studenej vody. Cukrovkári by mali skoro zjari denne jedávať tento šalát na obed i na večeru. Vera dnešných chorôb dokazuje. Tu je ďalší ľudový prostriedok. ktoré ochorejú na brušnú silnivku. táto chuť sa postupom Času stráca. Kôš s chlebom treba postaviť vyššie a nadmernú stravu obmedziť. lo znamená šesť dúškov za doň. pomáha aj pri cukrovke. teda dostanú cukrovku. Rada by som upozornila všetkých cukrovkárov na prostriedok. že pred dozrievaním plodov listy čučoriedky obsahujú myrtilfn. dvakrát denne si pichať inzulínové injekcie a už od detstva stáť jednou nohou v hrobe. Pracujem teraz v dome dôchodcov a mnohým starým ľuďom som liečivými rastlinami pomohla. Ak sa zbierajú v pravý čas. V tomto prípade používame prhľavový extrakt. dobre umyť a pripraviť z nej šalát. Nemohla som pre bolesti v noci spávaf. a tým sa dá likvidovať príčina cukrovky. ako aj každodenné požívanie čerstvej mrkvy. ale môže chorobu úplne vyliečiť Myrtilín z čučoriedkových listov sa právom nazýva „rastlinný inzulín". Keďže puškvorcový koreň vylieči brušnú slinivku zo všetkých chorôb. Keď je púpava v apríli a májt v plnom kvete. Uečivó účinky brusnice čučoriedkovej (čučoriedky) závisia od správneho zberu. Vetvičky a listy sa nadrobno porežú. ba môže ju aj vyliečiť. treba urobiť v kúre prestávku a prejsť na zeleninu. Takisto znižuje obsah cukru v krvi. Usty sa majú zbierať pred dozrievaním plodov. Každý chorý na cukrovku sa bude prijemne cítiť aj po týchto šiestich dúškoch. po 1 diele listov ostružiny černicovej a brusnica čučoriedkovej.sa na prípravu Čaju nesmú používať. Príjemnejšia a krehkejšia je púpava so žltou šťavou. no aj cibuľa a cesnak nakrájané na chlieb pomáhajú znižovať hladinu cukru. Keď zjeme 10 až 15 stoniek denne. že som po pol roku nemala v kĺboch žiadne bolesti a operácia už nie je potrebná. Na zníženie obsahu cukru v krvi možno odporučiť aj zeler. ale aj na jedli a na ovocných stromoch. ktoíým sa dá brušná slinivka povzbudiť. najmä deti. Včasné zjari. Pije sa trikrát donne jedna šálka. Imelo je liečivé od začiatku októbra do začiatku decembra a v marci a apríli. Po niekoľkých týždňoch užívania sa prejde na dve šálky a o niečo neskôr už len na jednu. Lekársky dozor je v každom prípade nevyhnutný. cukrovka sa ani nemôže vyvinúť. Je dokázané. chodia ľudia s takými veľkými nákupmi." Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi. sú klinicky vyskúšaným prostriedkom proti cukrovke. Teda nielen dospelí sú chorí na cukrovku. že sa musia obmedzovať v detských hrách. Najliečivejsle. nadišiel čas pre každého chorého zbaviť sa počas štvortýždňovej kúry cukru. je na dubových a topoľových stromoch. V tých mesiacoch ho aj treba zbierať. takže keď sa pravidelne užíva. Príčinou ochorenia je nadmerné a nezdravé stravovanie ľudí. Aj imelo má veľmi dobrý vplyv na brušnú slinivku. Napnek tejto vynikajúcej vlastnosti listov brusnice čučoriedkovej nesmie liečenie ostať bez lekárskej kontroly. keď sa na lúkách a poliach objavuje púpava. umyjeme ju a iba potom odstránime kvet. Biele plody . Na vašu radu som denne pila 4 šálky čerstvého pŕhľavového čaju s tromi čajovými lyžičkami a jednou polievkovou lyžicou švédskeho horkého. Trháme celú stonku aj s kvetom. Keď sa včasné zjari objaví prvá zelenina. držať prísnu diétu. Starým dobrým prostriedkom je surové šťava z kapusty. že je spolu s Infarktom srdca a rakovinou jednou z najrozšírenejších chorôb. ráno trošku prihrejeme. „Cukrovka sa dosť rýchlo vylieči týmito rasllinami: 3 diely kuklfka mestského. preto sa tieto 64 . Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kíinzle hovorí. Pred veľkými svialkami. Aj naše preslávené švédske horké priaznivo ovplyvňuje brušnú slinivku. scedíme a pijeme po dúšku pred a po každom jedle. Pri zbieraní zistime. Aj pŕhľava má dobrý vplyv na brušnú slinivku. 3 diely nátrznika zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov. že z jednej tečie trévovozelená šťava a z druhej žltá. zaparí sa a nechá tn minúty postáť. že blahobyt na nás v žiadnom prípade nevplýva dobre." CUKROVKA (diabetes) Cukrovka sa dnes tak rozšírila. ktoré trvajú dva dni. Stonka chutí spočiatku horkasto. že by nasýtili celý regiment. môžeme docieliť totálne zníženie hladiny cukru.pabobule . ktorý dostať v homeopatických lekárňach a v drogériách. treba ju odrezať až pri koreni.5 až 2 litre. Jednu čajovú lyžičku puškvorcového koreňa zalejeme na noc studenou vodou.Jedna rehoľná sestra piše: „V apríli som vás prosila o radu. a ten nielen zníži vylučovanie cukru. ale trpí ňou aj veľa detí.

Pri prednáške sa táto pani prihlásila a povedala: . Známa z Gundetlingu v Bavorsku ml píše: „Môj dobrý známy bol dlhé roky chorý na cukrovku a denne dostával injekcie.. Zakryjeme a necháme 24 hodín stáf. Dodržiava sa prísna diéta. ktoré znižujú cukor v krvi. Jednu čajovú lyžičku semien zaparíme 1/4 litrom vriacej vody a necháme tri minúty lúhovaf. ktorú treba veľmi dobre požuť.za najlepší prostriedok proti črevným červom. Koreň čakanky možno odporučiť cukrovkárom ako najlepšiu diétnu zeleninu. Scedíme. Takto si pripravíme mimoriadne chutný nápoj: 500 g póru nadrobno pokrájame až po zelené končeky a zalejeme 0. Poradila som jej. pod lekárskou kontrolou.kvapky odporúčajú pri cukrovke.Caj z kvetov a stonky čakanky sa používa s veľmi dobrými výsledkami pn tučnota. dáme mu 10 až 15 jadier. nevzniknú žiadne ťažkosti. Podľa vašej knihy začal užívať čaje z bylín. Dodržiavala som rady pani Trebenovej a od augusta mám normálnu hladinu cukru. Na lekárskej kontrole zistili. .jej jadrá . že mu hodnota cukru klesla na 130. Vylúhovaný pór si dáme na chlieb a zjeme.7 litrom bieleho vina." Poslucháči ju odmenili búrlivým potleskom. aby sa trošku zmiernila horká chuť. Každý deň pred raňajkami treba vypiť jednu čajovú lyžičku. že je už tridsať rokov chorá na cukrovku. Istý praktický lekár z Horného Rakúska pomohol chorej na cukrovku týmto receptom: 3 veľké cesnakové hlávky sa rozmliaidia.sa denne môže s chlebom jesť na večeru. zalejú 1 litrom ražovice a 10 až 14 dni sa nechajú stáf. Aj vylisovaná šťava z čerstvých uhoriek znižuje obsah hladiny cukru v krvi. úspešné len vtedy. podobne ako šalät z envldie. nalejeme do fľaše a pijeme ráno a večer po dúškoch. 80 až 100 jadier sa na štyri razy dôkladne požuje a po pol hodine sa vypije pol polievkovej lyžice riclnového oleja. dospelému 20 až 30 jadier. aby som jej pomohla. Na obed sa odporúča ako šalát. podobne ako špargľa. ale aj užívanie chrenu a cibule. Cesnak povarený v mlieku pomáha veľmi rýchlo. Vypudenie škrkaviek napomáha nielen surová stáva z kapusty. ktorý má tiež čierny koreň. ČKANIE Príjemným a rýchle pôsobiacim prostriedkom proti čkaniu je nesladený Čaj z kdprových semien. Denne pijeme dve šálky tohto zaparu. Pre veľkolepé hĺbkové pôsobenie švédskeho horkého na organizmus možno odporúčať Štvorho­ dinové obklady na brušnú slinivku. Hadomor sa na kuchynské potreby pestuje v zeleninových záhradkách a nie je totožný s kostihojom. keď chorý presne dodržiava predpísanú diétu na cukrovku. Proti Škrkavkám pomáha starý domáci prostriedok: mrkva a cvikla. Pre svoj malý obsah uhľovodíkov je špargľa aj hadomor najvhodnejším diétnym jedlom pre cukrovkárov. Musí na nich bezpodmienečne zostať šupka. Začiatkom augusta mi s radosťou oznámila.až na lupienky . Ak treba v prípade neúspechu podstúpiť novú kúru. Č R E V N É P A R A Z I T Y (helminty) Odpradávna platia semená tekvice . dajú do litrovej frase. Ketf má dieťa hlísty. Prosila ma. Lekára prekvapil pokles hladiny cukru. ■ Aj por |e vhodný pre ľudí chorých na cukrovku. preto sa tiež odporúčaHadomor (čierny koreň) je takisto významná diétna zelenina. že pri lekárskej kontrole jej zistili normálnu hladinu cukru. a to raz mesačne. V apríli 1977 mt telefonovala jedna pani z Viedne a povedala. Môžu sa trikrát denne užívať po jednej čajovej lyžičke s malým množstvom bylinného čaju. Nadrobno nakrájaný . Dobre sa umyje." Inžinier z Viedne mal hodnutu cukru 280.Bola som tridsať rokov chorá na cukrovku. Pridržiaval sa rád z mojej knižky. Obe možno podávať dobre omastenô a posypané strúhankou. aby používala uvedené rastliny. Koncom septembra 1977 som mala na hasenleitenskej fare vo Viedni prednášku. Aj pri pásomnlcovej kúre sú tekvicové Jadrá najlepšie. samozrejme. Riadila sa presne mojimi návodmi. Použitie všetkých týchto liečivých rastl In a diétnej zeleniny je. Pravdaže. Asi po hodine sa vypije malá lyžička ricfnového oleja.

V starých zelínkárskych knihách nájdeme zmienku. Preto namiesto medvedice možno použiť listy primitívnej sorty hrušky (Mostbirne .). Povedala ml: „Neviem opísať bolesti. teda asi na 50 až 70 litrov. 2vonka umývame postihnuté miesto odvarom zmesi zadusnika brečtanov!toho.pozn. 66 . Ráno sa výluh prihreje s naleje sa do termosky vypláchnutej horúcou vodou. alchemllku. lebo rovnako dobre pôsobí proti obličkovým kameňom. Na jeden detský kúpeľ treba plnú hrsť slezu. ktoré som za týchto dvadsaťosem rokov vytrpela. Istá päťdesiatjedenročná pani z Bavorska mala dvadsaťosem rokov fistulu na lici na jarmovej kosti. Treba robiť Jeden až dva kúpele do týždňa Často sa úspech dosiahne už po štvrtom kúpeli. Cez noc sa vylúhujú v studenej vode. Túto esenciu dostaneme v lekárňach a v drogériách (v Rakúsku). po umytí potneme évedskym horkým. Presne po 14 dňoch sa mi fistula na Kcí zahojlla a už som viac nemala bolesti. Pre starších mužov už táto metóda neplatí. Včasné zjari som si priniesla z prírody prvú Čerstvú pŕhľavu a začala som piť denne tri šálky pŕh lávového čaju. Masť vtierame hore-dolu pozdĺž chrbtice. Ústa sa viac ráz za tíen vypláchnu vlažným čajom. prekl. bez cukru.nem. FI M O Z A (stiahnutie predkožky na mužskom úde) Podľa doktora Di'ka Arntzena. Pripravíme ho studeným nálevom (maceráciou) cez noc. ktorá sa pripravuje podobne ako nechtlková masť (pozri heslo Nechtík lekársky). stavlkrv vtáčí a Šalviu. Veľký význam má aj natieranie esenciou z rebríčka a z kostihoja (pozri Všeobecnú časť. fialka voňavá a medvedica lekárska (rastie medzi brusnicami) veľmi rýchlo a spoľahlivo odstránia obílčkovó kamene. lebo podľa mienky pána profesora bola veľmi chúlostivá. zmiešané v rovnakom pomere. Príslušné návody na použitie sú priložené. piesok v mochúri) Esenciu z pŕhľavy používanú v homeopatii môžeme len úprimne odporúčať. K A M E N E (obličkové kamene. že pakost smradľavý. pn ktorých sa súčasne užíva teplý prasllčkový čaj. Začnú vracať. Muž ma nahováral na operáciu. Na 1/2 litra vody sa dajú dve kopcovité lyžičky bylín. Najpriazrivejší vek je od Štyroch do siedmich rokov. Tinktúry a esencie). Úspech možno dosiahnuť aj kúpeľmi zo slezu nebadaného." CHRBTICA (poranená) Mimoriadne úspešne tu pomáha masť z llpkavca.no nevyliečila som sa. sedacie kúpele z prasličky. FISTULY ■ Vnútorne užívame trikrát denne jednu čajovú lyžičku. Takto uchránime mnoho chlapcov pred operáciou. Úplný kúpeľ). existuje metóda. na noc priložíme zaparenú prasličku (pozri heslo Praslička a Spôsob použitia). vždy s jednou čajovou lyžičkou švédskeho horkého. veľmi rýchlo vyháňajú obličkový a mechúrový piesok a kamene. Pre vysoký obsah trieslovín niektorí ľudia medvedicu neznášajú. ako aj úplné kúpele z dúšky a rebríčka (pozri Všeobecnú časť. vo veľmi ťažkých prípadoch jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého v zápare rumančeka. názov . no viac ako desaf kúpeľov nemá žiadny význam. Ľudový liečiteľ ml zmiernil bolesti tým. alebo priložíme ním navlhčenú vatu. berlínskeho lekára. Ďasna možno čajom pomocu mäkkej zubnej kefky aj masírovať. ako kúpeľmi vyliečiť fimozu deti. sa dá 10 až 20 ml 10 % roztoku kólia sulfurata (najlepšie čerstvého) pripraveného v lekárni a pri kúpaní sa predkožka zľahka zaťahuje dozadu. no ja som na ňu nešla. urobí sa Im nevoľno a stratia chuť do jedla. prasličky a p y šteká obyčajného v rovnakorr pomere. Do detského kúpeľa. no treba ju používať zriedenú. kúpele možno robiť aj desaťročným. že ml odporučil surovú stravu a dýchacie cvičenia . Dospelým dávame 100 g na jeden sedací kúpeľ.Ď A S N O (choroby ďasna a uvoľňovanie zubov) Odporúča sa použivaf tieto byliny: dubovú kôru. ktorá je dobrou náhradou. Ako som už uviedla v odseku o prasličke. Urobíme si sedací kúpeľ z prasličky.

KAMENE (žlčníkové kamene) Je zaujímavé. preto sa uchováva v termoske. Na sedací kúpeľ treba 100 g bylín. Každú hodinu sa užíva 14 až 20 kvapiek v čaji z nižšie uvedených bylín. „kráľom všetkých bylín". Kedže máme v Božej lekárni mnoho byliniek. kúpeľ má trvať 20 minút. rebríčka alebo dúšky. necháme za studená lúhovať. prirodzene. repíka lekárskeho. nám dáva vynikajúci čaj proti obličkovému plesku a kameňom. potom privedieme do varu. k. vracanie. 20 g vstavača mužského. ak nešlo o veľmi zriedkavé prípady. 25 g kvetu arniky. 20 g prvosienky Jarnej a 10 g plodov borievky. šalvie a prasličky. zaparí sa a nechá 3 minúty lúhovať. Na jednu šálku sa dáva jedna vrchovatá čajová lyžička bylín. rozdeleného na Štyri dávky. brehoch riek a ktorého kvety vytvárajú od júna do septembra zlatožltó klasové strapce. nemusíme isf na operáciu. na kopcoch alebo aj na medziach. mäty prlepornej a paliny pravej. kvetov ľubovníka. Byliny sa dajú do 38 až 40 % obilnej alebo ovocnej pálenky. na nezastavaných miestach. Denne sa pijú tri šálky čaju. Šesťtýždňová kúra šťavou z čiernej reďkvi doteraz vždy pomohla. o nerozpusiné kamene. Sedacie kúpele). 25 g rebríčka a 25 g šalvie. všetko sa dobre zmieša. Žlčníkové kamene na rukoväti noža sa bez stopy rozpustili vo vlhkej reďkvovej mase. Okrem toho sa pripravia sedacie kúpele z čerstvých výhonkov smreka. kapsičky a brezových listov. Raz mesačne si treba urobiť úplný kúpeľ z rebríčka. Pretože pôsobenie bylín urýchľuje priaznivé liečenie. Dáva sa 1 vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 litra vody. Horké grganie. Caj sa. teda asi osem alebo deväť ráz. aj keď sa krvácanie normalizuje. 25 g pľuzglerky Islandskej. KRVÁCANIE (menštruačné krvácanie) Pri silnom menštruačnom krvácaní sa pije ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami zapar z týchto bylín. KONČATINY (trasľavé) Na túto chorobu použijeme 50 g ľubovníka. keď práve Šúpala reďkev. po troch týždňoch opäť zídeme na 100 g. Začneme ráno na lacno so 100 g šťavy a počas troch týždňov zvýšime postupne dávku až na 400 g. Počas dňa užívame každú hodinu polievkovú lyžicu. Vynikajúca čajová zmes je po 20 g repíka. ktorý rastie na lesných cestách. Položila nôž k reďkvám do misky a venovala sa hosťovi. Tekutina sa má užívať teplá. 67 . Tu je Jedna veľmi dobrá čajová zmes. Caj sa môže užívať. brečtanu popínavého. ktorá odstraňuje koliky a kamene: po 20 g bedrovníka väčšieho. Reďkev treba odstaviť v odšťavovači. Od podbrušia sa Šíri dobrý pocit. ihlice.Žlto kvitnúci repík lekársky. srdce nemá byť vo vode (voda na kúpeľ sa môže dvakrát prihrlať a znova použiť). okrajoch lesov. odstavíme a necháme tri minúty lúhovať. Pri zápale žalúdka alebo čriev sa reďkvová šťava nemôže užívať. Vtedy treba isf na operáciu. Ako sa však začudovala. že na túto chorobu trpia častejšie ženy ako muži. Použije sa 200 g bylín. Zloženie zmesi }e takéto: po 20 g listov Jaseňa. sedacie kúpele treba robiť každých 14 dni (pozri Všeobecnú časť. ako aj proti žlčníkovým kameňom. ukáže táto príhoda. generála v pevnosti Trient si dala vyoperovať žlčníkové kamene. úbytok kostných látok) Dobré výsledky sa dosiahli zomletým alebo práškovým semenom senovky gréckej (tiež pri kostných nádoroch alebo pri zápale kostnej drene). to sú symptómy. Denne treba vypiť 2 Šálky čaju z rebríčka. keď sa vrátila späť a vzala do ruky nôž. Nenadarmo ho ľud nazýva „všeliekom". Boli malé aj veľké a rada ich každému ukazovala. Ako rýchlo rozpúšťa reďkvová šťava Žlčníkové kamene. ľubovníka. nenastávajú žiadne vedľajšie ťažkosti a účinok bylín trvá niekoľko rokov. len zaparí a vylúhuje 1 minútu. prišla návšteva. Na 1 liter jablčkovóho vina alebo muštu dáme tri polievkové lyžice bylín. 50 g koreňa valeriány. chmeľu obyčajného. Baz. silné kŕče vyžarujúce spod pravých rebier k srdcu a sprevádzané veľkou nevoľnosťou. rebríčka. 25 g medovky. Manželka bývalého c. Do dvoch dávok sa pridá vždy pol lyžičky zomletých semien senovky gréckej. K O S T I (choroby kostí. postavia sa na 14 dni na slnečné alebo teplé miesto. nakoniec ich dala vsadiť do rukoväte noža.

divina. Byliny som užívala presne štyri týždne a mesačná pravidelnosť sa normalizovala. hydina. 68 . Na 1/4 litra vody dáme vrchovatú čajovú lyžičku bylín. na šálku sa dáva 1 vrchovalá čajová lyžička bylín. Zaparí sa a tri minúty lúhuje. My. Táto choroba vzniká funkčnou poruchou pečene. ako ocot. že okrem užívania bylín treba dodržiavať prísnu diétu na pečeň: zo stravy treba vylúčiť všetky salámy (okrem diétnej). čokoládu. pri druhom type sa pokožka pokryje šupinami podobnými rybím šupinám a tretí druh sa vyznačuje hrubou. Zmiešajú sa v rovnakom pomere. Ak je možné.Pred rokom ma prosila jedna mladá žena o tento recept. šaláty prichutenó kyslou smotanou. kakao a včeli med. čo veríme liečivým rastlinám z Božej lekárne. že ju po krk zaviazali do nylonového vrecka. takisto Čiarne ríbezle. jahody a ich šťavy. ľahké máso ako teľacie. že nám Boh zosiela pomoc prostredníctvom mnohých v lese a na lúkách rozšírených rastlín. Bez prerušenia som pila čaj celých päť rokov. vieme. No na jej utrpenie nebolo pomoci. ktorá mala od krku hore veľmi hrubú a kožovitú pokožku. treba použivaf čerstvé byliny. že takúto chorobu môže vyliečiť len diéta a krvästiace rastliny. Z tohto čaju sa denne po dúškoch vypije 1 1/2 až 2 litre. pomaranče. Každý dúšok telo Ihneď pnjme a spracuje. pretože tvoria kyseliny. Okrem toho treba robiť z týchto bylín sedacie kúpele. Mala nepredstaviteľne silno menštruačné krvácanie a už jej robili dva zásahy na klinike jej brata. víno. nasledujúci deň sa voda prihreje a vleje do dobre temperovanej vody kúpeľa. údené a bravčové mäso a z nich varené polievky. zrnkovú kávu. Keď žena začala užívať zmes Čajov. keď som po fažkom ochorení na týfus začala krvácať a nedalo sa to zastaviť. Čajová zmes: lOgdubovejkôry 30 g vŕbovej kôry 40 g kozobrady lúčnej 20 g zemedymu lekárskeho 20 g orechových šúp 30glaslovičníka 50 g pŕhľavy 30 g veroniky 30 g nechtlka 20 g rebríčka Všetky byliny sa dobre zmiešajú. fazuľa. ktoré zbavia telo jedov. Na kúpeľ Ich treba 100 g. Čaj jej pomohol veľmi rýchlo a takisto aj mne. Z pokožky sa denne odlupuje množstvo šupin a sypú sa z nej pri každom pohybe. úspešne zakročiť týmito rastlinami: veronika. Denne treba vypiť aspoň štyri šálky čaju rovnomerne rozdelené na celý deň. konzervovanému masu. 1 minútu vylúhujeme. na ktorej sa trhliny večer prehlbujú. Kúpeľ má trvať 20 minút. mušt. V nemocnici jej chceli zmierniť bolesti tým. vyliečila sa za pol roka. gynekológa. na noc sa dajú do studenej vody. Vedela. chvalabohu. čo trpia na psoriázu. ktoré trvalo 14 i viac dni. varená hovädzina. S tým sa spája mimoriadne silné svrbenie. Môj ošetrujúci lekár vtedy povedal. To znamená. kapslčka. Viac ako rok a pol som tmela na menštruačné krvácanie. Existujú rozličné druhy tejto mučivej choroby: takzvaná červená lupienka. lá sa vyznačuje jedovatými. a všetkým druhom alkoholu. všetky druhy kyselín. červeno ohraničenými Škvmamí. ako je hrach. zaparíme. kožovitou pokožkou. KRVÁCAVOSŤ (hemofília) Proti krvácavosti môžeme. a dodržiavala diétu. ktoré chorá pečeň neznáša. vlasy jej povypadávali a život sa jej stal nekonečným utrpením. L U P I E N K A (psoriáza) Zo všetkých kútov Rakúska a Nemecka prichádzajú a hľadajú pomoc tí. že to musíme skúsiť s bylinami. ktoré nervovo zaťažuje každého chorého. Pred rokmi som sa dopočula o 38-roČnej žene. strukovinám. grapefruity. Vodou na kúpeľ možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalšie dva sedacie kúpele. ktorú som jej navrhla. rebríček a praslička. šošovica. čerstvé alebo mrazené ryby. Zakrátko jej opäť narástli vlasy a pokožku mala hladkú a bez škvŕn. údeným rybám. praskajú a spôsobujú človeku ťažké útrapy. z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľnú chorobu. surové jabĺčka. Treba sa ďalej vyhýbať všetkým druhom rybích konzerv. Dovolené sú mliečne výrobky a jedlé z nich. Pokožka trošku zmäkla a bolesti sa zmiernili. citróny. Odvtedy som vyliečila mnohých ľudí trpiacich na lupienku. alchemllka. Tak sa dostal tento zaujímavý recept do mojich rúk. no márne. ľahko stráviteľná zelenina a ako náhrada za čerstvé ovocie denne veľa jablkového kompótu.

Začiatkom októbra sa začatá liečiť čajovou kúrou a diétou. Uvedené liečebné postupy pomáhajú aj pri neurodermítis . keď chcela ísť medzi ľudí. dlhé hodiny. aby dieťa zbavili hroznej choroby. bolo. čo nás neprekvapilo. K tomu všetkému sa odporúčajú kúpele z pakostu smradľavého (výluh). Od septembra 1977 začal Martin piť podľa vašej rady asi 1 1/2 litra Čaju proti luplenke. Od januára 1978 je už bez obväzov a bavlnených rukavíc Teraz chodí do deviatej triedy jazykového gymnázia. Lekár povedal: . že istá mladá žena. Niekoľko ráz bola viac týždňov v nemocnici. Lekári mu väčšinou predpisovali cortison. Telo ho ustavične svrbelo. zo mňa odchádza veľmi veľa vody)' Raz po 14 dňoch som ho prišla do detskej izby zobudiť a on mi povedal: .na úplný kúpeľ dáme 200 g bylín. Ustavične jej vypadávali vlasy. ktorá je rozšírená po celom tele. ale máme. celá zabalila do ľanovej plachty a šla si ľahnúť. Svoj bylinkový čajik. ktorá skoro do polnoci šila pre deti a cez deň pomáhala manželovi pri tapetovaní. Obchodníčka z Horného Rakúska mala telo na mnohých miestach pokryté červenou lupienkou. Pred Vianocami mi oznámila. Keď mal sedem rokov. matka troch deti. vyzdravela ani nie po štyroch týždňoch. srdce nemá byť vo vode). nedostal žiadnu infekciu. chlapec asi trištvrte roka. V októbri 1972 som sa dozvedela. hnisavé ložiská od chodidiel po členky.Mamička. Tamojší lekár nám povedal. pef. že ju vyvolala funkčná porucha pečene.Mamička. Že po spánku od malička len túžil. Trinásť rokov sme s nim chodili od jedného detského lekára k druhému. opáť malo normálnu tvár. Matka povedala. bol dva mesiace v Davose. Keď štyri mesiace dodržiavalo môj recept na psoriázu.Buďte radi. večer sa potom naolejovala. až si napokon musela nasadiť parochnu. Tu a tam sa ešte poškriabe. Možno použiť aj masť zo slezu nebadaného. V ďalšom pripade malo dievča od dvoch rokov znetvorenú celú tvár červenou tupienkou. Diagnóza lekára znela: Neurodermilis. ochorela na túto strašnú chorobu Lupienku dostala po žltačke a ja som predpokladala. možno povedať. pretože už vyskúšal toľko veci. žľazy v slabinách opuchnuté ako hotubie vajíčka.otvorené rany. krku a tvári . no choroba sa nezlepšila. ale odkedy pije čaj. ako začal prekvitať) Od roku 1978 chodi takmer po štyroch rokoch opäť na hodiny telocviku a je veľmi šťastný. že sme ho museli odviezf do nemocnice vo Schwablngu. V septembri 1972 bolo s nim tak zle. Od intenzívnej liečby cortisonom dostal zápal slepého čreva. si popíja v menšom množstve ďalej. On už totiž ničomu neveril. Nejde nám to do hlavy. Keď som jej poradila spomínanú liečbu. že lupienka sa celkom stratila. boli aj vo Švajčiarsku. na predkoleniach. Lekári z nemocnice si nevedia vysvetliť. aby vypil svoju Iľašu čaju. Večer sa začala pokožka meniť. Tu je list z Mníchova: „V septembri 1977 som vás žiadala o radu ohľadne nášho 13-ročnóho syna Martina. Pokožka sa mu podstatne zlepšila. že sa sial necitlivým). Mladá žena bola celá pokrytá šupinami. Keď prvý raz zaspal. že Martin je citlivý na všetky trávy. Spočiatku pil čaj s veľkým odporom. bol už presvedčený." 69 . V istej rodtne ochoreli na lupienku dve deti. ušniciach. Jedinou úľavou. takže chlapec nemohol urobiť bez bolesti ani krok. Ak ide o chrastavú lupienku. musel sa škrabať. bolo hrozné Dennodenné horúčky. keď nebol týždne a mesiace chorý Neviete si predstaviť.' Testy ukázali. iné deti dostavajú po takej liečbe žalúdočné vredy. Jeho prvé zistenie bolo: . Zúfali rodičia skúšali všetko možné. Liečenie napomáhajú a svrbenie miernia aj kúpele zo slezu a prasličky (rastliny sa zmiešajú v rovnakom pomere a cez noc sa nechajú lúhovať v studenej vode . aj do polnoci. že dieťa má túto chorobu od kolísky a niet na ňu iného lieku ako cortison. hnisavé ruky. Dvanásťročné dievča ju malo od svojho druhého roku. V júli sa mu skončila desenzibílizácia. Lekári hovorili o otrave krvi. že dievča má teraz takú hladkú pokožku ako bábätko. že mu čaje robia dobre. že je to len slepé črevo. Istú rehoľnú sestru už tridsať rokov trápila lupienka. ako sa mu pokožka vyliečila. Pred Veľkou nocou nasledujúceho roka mala už hladkú pokožku a vlasy jej opäť narástli. Nič sa však nezlepšilo.Telo treba denne natierať masťou z bravčového sadla. z dermatologickej kliniky k ľudovým liečiteľom. Rodičia vyskúšali všetko možno. ktorú jej tam mohli poskytnúť. vytvárali sa na nej hlboké trhliny. Co nastalo po tej kúre. Pri každom pohybe sa z nej sypali šupiny. Od februára 1973 do júla 1978 bol desenzibilizovaný (to znamená. nemohol zaspať. a denne sa premáhal. Krvčistiace byliny spolu s predpísanou diétou aj v tomto pripade pomohli a žena sa po pol roku vyliečila. huby a prach a od toho dostáva vyrážky. Napokon dcéru vyliečili bylinami. Už začiatkom decembra zmizla ťažká vyčerpanosť a únava. ani som si poriadne neľahol do postele a už som zaspal!' Keď si šiel Martin ľahnúť. o ktorom pišete vo vašej knižke. Červená lupienka jej skoro celkom zmizla. vlasy. odšťavi sa čerstvý lastovičník a pripraví sa masf z 5 g šťavy lastovičnlka a 50 g bravčovej masti zo sadla. takže pokožka sa začala potiť a zmäkla. ktoré si ona v lete s veľkou radosťou zbierala. s dievčatkom navštívili mnohých lekárov. Ani pokožka hlavy neostala ušetrená. Žena. Rok 1977/78 bol prvý rok.neurodermitíae (veľký ohraničený svrbiaci zápal kože). Masf sa uskladňuje v chladničke. kúpeľ má trvať 20 minút. Podobne sa povodllo aj mlynárovi od Mainzu: Aj jemu odporúčaná procedúra vyliečila červenú lupienku. Najhoršie bolo večné svrbenie. len s najvyššou námahou vydržala osem hodín. že ju až po krk dali do nylonového vreca.

). ktorý trvá 20 minút. Sedacie kúpele). hod mu rohilí dobre na pokožku.V lete í 979 prišiel ku mne z Nemecka odborný lekár internista so svojim 21 -ročným synom. získaná v odšťavovači. Aj tu bolo priebežne vidieť zlepšenie. Zaparí sa a krátko vylúhuje. kým slabosti mechúra nepominú. nadrobno nakrájame. Návod na prípravu tejto esencie nájdeme v hesle Kapsička pastierska. takže z nich možno pripraviť celkove tri kúpele. prispieva k postupnému vyliečeniu. nasledujúci deň prihrejeme a urobíme sedací kúpeľ. pozn. Na suchú pokožku používal masť „hamotum" (výťažok z listov Hamamels virginiana. V októbri 1979 ho znova prijali na Štúdium práva. bielych ohraničených miestach na pokožke a bradaviciach. pri poruchách pigmentu. NÁDCHA (senná nádcha) Pretože pŕhľava pomáha pri všetkých alergiách a senná nádcha je alergia. Touto tinktúrou viackrát za deň nádory natierame. Táto esencia sa niekoľkokrát denne vtiera do pokožky počnúc od pošvy až po podbrušie. naložíme po hrdlo do fľaše. Dvojmesačný chlapček mal na prsiach nádorček veľký ako polovica šošovice. tiež pomôže odstrániť nádorčeky. ktorý od narodenia trpel na reurodermltfdu Mladík si za tie roky neuveriteľne vytrpel. Voda na kúpanie sa môže ešte dva razy naliaf na byliny. môžeme sa v krátkom čase vyliečiť. Spomenuté šťavy a tinktúry su dobrými pomocníkmi aj pn odstrartovan i materských znamienok. Súčasne sa Týždenne robia 3 sedacie kúpele z rebríčka: 100 g rebríčka dáme na noc do studenej vody.hemangiómy) Cédrové alebo cyprusové listy umyjeme. ktorú po dĺžke rozrežeme a ňou si natierame nádory. Pn používaní čerstvých bylin ma! silné reakcie. keď budeme piť Čaj z pŕhľavy. vylieči aj tvrdošijné choroby pokožky. čo pôsobilo veľmi prijemne. Tu pomôžu predovšetkým teplé sedacie kúpele z rebríčka alebo prasličky. 10 dní sa všetko nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Predovšetkým aj pacient mal istotu. prekl. ktorý mu chceli operačne odstrá­ niť. Jedinečne pomôžu aj sedacie kúpele s kuchynskou soľou. Ustarostená matka sa obávala komplikácií. Švédske horké. Prastičkovô kúpele znášal dobre. stareckých Škvrnách. pričom doň pridáme tri čajové lyžičky švédskeho horkého. Okrem toho odporúčam sedacie kúpele z kapslčky. ako upchatie nosa či tlak do hlavy. Na jeden kúpeľ treba 100 g bylin. N Á D O R Y (nezhubné nádory na pokožke . Ckrem toho treba denne vypiť štyri šálky záparu z alchemllky a oblasť mechúra natierať esenciou z kapslčky. Aj šťava z tučnolistej skalnlce strechovej (Sempervivum tectorum L. Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička byliny. MOČOVÝ MECHÚR (slabosť močového mechúra) Mnohí ľudia najmä za daždivého počasia alebo pn zostupovaní z kopca nemôžu dobre udržať moč. kvety a listy kapslčky sa naložia do ffaše po hrdlo a zalejú sa 38 až 40 % liehom. zalejeme 38 až 40 % liehom a postavíme na 10 dni na slnečné alebo teplé miesto. Začala postihnuté miesto častejšie natierať švédskym horkým Približne za šesť týždňov sa nádor stratil. Nadrobno narezané stonky. 100 g na kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. tri až Štyri šálky počas dňa. TO .' Šťava z hrubej stonky nechtfka. MATERNICA (obrátená maternica) Denne treba po dúškoch pif štyri šálky alchemilkového čaju.). Do dobre zohriatého kúpeľa dáme za hrsť kuchynskej soli a kúpele opakujeme vždy večer dovtedy. že vyzdravie. ak sa často používa. kúpele z pakosta smradľavého slabšie. Svalstvo sa oživuje zvonku. do ktorej sa primiešala čerstvá Šťava zo slezu nebadaného.

nechce chodiť na prechádzky. zaparíme. Za slnečného počasia natrhané kvety rebríčka sa dajú do 38 aí 40 % liehu a nechajú sa 14 dni stáť na slnečnom mieste. Ak sa okrem trasenia objaví určitá meravosf končatín. hluchavnik žltý a sedacie kúpele z prasličky. Súčasne treba potierat chrtticu čerstvou Šťavou z kysličky a striedať ju s trinktúrou z rebríčka.zaliaty horúcim mliekom sa teplý pije po dúškoch. Chorý pocíti prijemné účinky už po prvom natretí. herpes zoster) Jemná šťava skalnlce strechovej rýchlo odstráni bolestný opar. že svoje dieťa nemôže spoznať. srdce nemá byf vo vode. plazlvec pasový. málo sa pohybuje a pod ocami má výrazné čierne kruhy. slr. Jednorazovým natieraním sa nijaký výsledok nedosiahne. Kvapky kysličky zriedime aspoň v trojnásobnom množstve čaju. Na jednu šálku dáme jednu vrchovatú Čajovú lyžičku rebričkových kvetov. Denne si potom prikladáme na záhlavie na 4 hodiny obklady zo švédskeho horkého (pozri heslo švédske byliny. kúpeľ má trvať 20 minút. Bleskovo sa to zmenilo. čerstvo natrhané kyslička. ktoré má prekvapujúco dobré účinky. Vytekajúcou šťavou niekoľkokrát denne natierame choré miesto. Stavikrv. ktorého si na deň pripravíme 3 alebo 5 šálok.NECHTY (zápal nechtového lôžka. Cibuľu možno aj odstaviť Úspešne sa používa aj šťava blyskáča. ktoré ako koberec pokrýva pôdu našich ihličnatých lesov. OBRNA TRASĽAVÁ (Parkinsonova choroba) Čerstvé listy kysllčky. Okrem toho dlefa denne vypilo po dúškoch šálku pŕhľavováho čaju. Zhrubnutá stonka sa naspodu nareže a necht sa opakovane natiera jej Šťavou. s ktorými možno v byle pracovať. lámavé nechty alebo poškodené) Pri zápale nechtového lôžka sa za studená pripraví 50 g slezu nebadaného. umyjeme a odstavíme v odšťavovači. Natešená matka rozprávala. Z jedného kúpeľa možno prihnevaním urobiť celkove tri kúpele (pozri Všeobecnú časí. že jej syn trpí chronickou nechuťou do jedenia. Listy možno odstaviť v odšťavovači. hluchavka biela. má radosť z pohybu na Čerstvom vzduchu. Dostalo chuť do jedenia. NECHUŤ DO J E D E N I A U D E T Í Mladá malka nariekala. „Len glg musím vypifľ hovorieva jej šibalsky. vcelku možno z bylin pripraviť tn kúpele). ktorý bol pripravený z 50 g bylin (na noc sa dajú rastliny do studenej vody. Vodu z kúpeľa možno ešte dva alebo tri razy použiť. str. Úplný kúpeľ. 9). rastúceho na okraji lesov a lúk. Každú hodinu užívame 3 až 5 kvapiek zriedených v rebríčkovom čaji. Cibuľa sa prekrojí a prekrojenou plochou sa necht častejšie natiera. necht sa musí natierať dlhodobo. Kúpeľ má trvať 20 minút. z prechádzok a celkom žartovne svojej mamičke pripomína pŕhľavový Čaj. Nechtovó lôžko natrieme nechtlkovou masťou a priložíme naň obklad zo švédskych bylin. Dva až päť listov skainice rozrežeme po dĺžke a uložíme vedľa seba na tanier. O P A R (opasec. ale sa aj pije mlieko so slavikrvom vtáčím (3 až 4 šálky denne). keď na moju radu ponorila matka svoje dieťa do lymlanového kúpeľa (dúšky materinej alebo tymianovej). V jednej starej knižke o liečivých rastlinách je tento recept: 71 . byliny možno zaliať ešte dvakrát vodou. nemá dobrú náladu. treba si urobiť úplný kúpeľ z dúšky z 200 g bylin.na šálku sa dáva t vrchovatá čajová lyžička . je unavený. krátko vylúhujeme. O B L I Č K Y (zápal a hnisanie obličiek) V týchto prípadoch sa užívajú nielen bltzny kukurice. pred spánkom sa macerát prihreje a pndá do kúpeľa na nohy alebo ruky. 53). Lámavé alebo poškodené nechty natierame cibuľovou Šťavou alebo otavou z blyskaca Jarného.

Stály tlak pečene na citlivú štítnu zrazu na nej spôsobuje chorobné zmeny.25 g dubové) kôry 10 g alchemllky 20 g ovsa 10 g rumančeka 25 g šalvie 10 g komonlce Do t litra studenej vody dáme 4 polievkové lyžice dobre zmiešaných bylín. sprevádzané dýchavičnosťou. Z tohto čaju sa pije jedna šálka 3red obedom a jedna po obede. Vlažný odvar starostlivo nanášame na choré miesto. koreň valeriány. uvedieme rýchlo do varu. Cez noc necháme stáť v studenej vode. fajčenie a pitie zrnkovej kávy sú prísne zakázané. Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 litrom vriacej vody a nechá sa krátko lúhovať. pľúcam a srdcu. P O R Á Ž K A (stav po porážke s príznakmi ochrnutia) Najprv treba zaviesť liečebnú kúru Imelom: šesť týždňov pijeme tn šálky. šalviu. alebo ho priirievame vo vodnom kúpeli Ľubovník. znetvorená (pokrútená) vár a akustický (sluchový) klam. 72 . polovica pol hodiny pred raňajkami a polovica po raňajkách. O P U C H Y (edémy . Jednu vrchovatú čajovú lyžičku imela dáme na noc do 1'4 litra studenej vody. Zvyšky rastlín fahko prihrejeme. odstavíme a necháme tri minúty lúhovaf. koreň rebríčka bertrámového. ako aj srdcová astma a ochorenie štítnej žľazy. medovka. Ku všetkým prípadom treba privolať lekára! Odporúča sa striedmosť v jedle a pomalé prechádzky prírodou. Možno užívať imelo v studenom náleve ráno a večer po jednej šálke a dve šálky záparu Šalvie cez deň. dáme na ľanové plátno a prikladáme na opar. PĽÚCA (rozdutiepľúc-emfyzóm) Emfyzém pľúc. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylín zaparíme 1/4 litrom vriaceho jablčného muštu a 3 minúty lúhujeme. rozmarín a šalvia sa zmiešajú v rovnakom pomere. ako odbúrať edémy. Alkohol každého druhu (jedinú výnimku tvori švédske horké). Obklady prikladáme na chorú pečeň a obviažeme ranovou šatkou. Do šálky macerátu môžeme ešte doliat pol šálky vody. Možno ešte odporučiť túto čajovú zmes: koreň angellky. Mierne prihrejeme a pijeme po pol šálke trikrát denne po jedle. kuklik mestský. vznikajú väčšinou narušením pečene. levanduľa. strach. nátržník husí. preto treba používať veľmi slabé dávky) a cez noc sa maceruje. Toto množstvo pripravíme viac ráz za deň a pijeme. Druhá možnosť. veronlka. Pije sa jedna šálka donne. je použiť kôru z kmeňa alebo vetiev bazy. Týmto čajom možno odstrániť uvedené symptómy (príznaky). ráno trošku prihrejeme a scedíme. ráno trošku prihrejeme a scedíme.v dôsledku nahromadenia kvapalín v tkanivách) Na jednu šálku vody dáme dve čajové lyžičky nadrobno nasekaných koreňov Ihlice tŕnistej. Tlak pečene klesne a postupne sa stratí aj znepokojujúca dýchavičnosť PORÁŽKA (predchádzanie) Príznaky tejto choroby sú: veľký nepokoj. fialku voňavú a yzop zmiešame v rovnakom pomere. Spôsob použitia) a na noc obklady zo zaparenej prasličky. Aby nebolo treba čaj cez deň prihrievať. nátržník vzpriamený. rozmarín. všeliek hojivý. takisto obklady zo švédskych bylín na oblasť obličiek a vlhké studené obklady na srdce. takže opúchajú a začínajú sa zväčšovať. V takomto prípade pijeme ráno šálku čaju z plavúňa a cez deň si priložíme na štyri hodiny obklady zo Švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny. dáme ho do termosky vypláchnutej horúcou vodou.Na jednu šálku sa dáva slabá čajová lyžička kôry z bazy (väčšie množstvo spôsobuje vracanie alebo hnačku. kvety levandule. majorán. iri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku denne. Tlak z pečene sa dvíha hore k prieduškám.

Ak prsty hnisajú. POTENIE (nočnépotenie) Ako domáci prostriedok proti nočnému poteniu sa už dávno preslávila šalvia Zaparí sa a ráno sa na lacno pomaly pije. je táto čajová zmes: vezme sa po 20 g šalvie. Použitou vodou na kúpanie možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalší kúpeľ. dáme na ne ako obklad kašu z ľanového semena.pri esenciách . priložíme na prsty na obviažeme ľanovým plátnom. Nakoniec Ich natrieme masťou proti vredom a obviažeme gázou. sa už v noci nepotila! „Ale mne sa vidí. Podľa starého domáceho receptu treba povariť cesnak v mlieku a v tejto tekutine kúpať prsty pol hodiny. alchemllky a prasličky. nechá sa králko vylúhovať a dlhší Čas sa pije jedna šálka pred raňajkami. Všetko sa potom postav) na slnečné miesto alebo neďaleko tepelného zdroja. Iný starý domáci prostriedok je zmes rovnakých dielov bed rovník a vôčšieho. Byliny posilnia celý organizmus. Keď som bola minule. Frasa sa naplní po hrdlo bylinami a zaleje buď 38 až 40 % ovocným alebo obilným liehom .alebo pri bylinnom oleji za studená vylisovaným olivovým olejom. Na obed dostala ľahkú stravu. Každý týždeň sa má použiť na kúpeľ len jeden druh bylín. ba mesiacov na večeru. že po štyroch dňoch. Zaparí sa. Prsty ponoríme na dve hodiny do vlažného vina s bylinami. Ochrnuté miesta sa oživujú obkladmi z teplých listov kostihoja. že veľmi trpí nočným potením a nevie. v Kneippových kúpeľoch na liečení. No pomôžu aj mladé výhonky hrabú. nemôžu svoje dieťa donosiť. Kúpeľ má trvať 20 minút. pri úplnom kúpeli oslava srdce nad vodou. hnisavý zápal prstov) Prsty viackrát denne kúpeme pol hodiny v rumančeku. rozmieša sa v ňom žílok a nakoniec sa pridá zápražka z kúska masla a múky. „že predsa len musíte veriť. ako rýchlo byliny pomáhajúl" P O T R A T (predčasný pôrod) Veľa žien často predčasne porodí. Listy sa zaparia. Z listov sa dá pripraviť aj zapar (listy sa porežú. rozprávala mi jedna stará pani. Mlieko sa scedi.Obklady zo švédskych bylín na záhlavie pomáhajú prekrviť a oživiť mozgové bunky. čo s tým má robiť. Ihnerf sme iej dali podľa Kneippovho návodu tri alebo Štyri razy studený obklad na čelo a oči. treba robiť kúpele v rumančekovom čaji. Iblôu lekárskeho. Bude sa varmi dobre cítiť. ráno sa výluh bylín prihreje a vleje do vody na kúpanie. P R S T Y (zápal prstov. Ako doplnok sa robia sedacie kúpele z rebríčka a prasličky zo 100 g bylín a úplné kúpele z 200 g dúšky na kúpeľ. Odporúčala som jej vypiť pred spaním šálku šalvie. Po niekoľkých dňoch som stretla paniu na prechádzke: Nemohla uveriť. Ochrnula Časí tela sa natiera oživujúcimi esenciami z rebríčka. kým došiel lekár." povedala som s úsmevom. a tým odstránia nočné potenie. Na 1/2 litra bieleho vina dáme 15 g bylin. necháme cez noc v studenom vine a ráno uvedieme do varu. Naša deväťdesiatštyriročná starká utrpela ľahšiu porážku. ľubovníka. Odníma telu látky. čo pila šalviu. Potom už žena sotva potretí. Najhodnotnejší prostriedok proti možnému poteniu. ktorý sme našli v zelinkárskych knihách. Na noc sa môže dať chorému pod hlavu vankúšik naplnený suchým papradím bez stoniek. RUŽA Čerstvé listy podbeľa umyjeme. Po prebudení nemohla rozprávať a ľavé viečko jej previslo do polovice oka. valčekom na cesto rozvaľkáme na kašu a priložíme na zapálené miesto s ružou. ktoré spôsobujú potenie. potom naškriabeme prášok z kriedy. Tieto ieny by mali siahnuť po rebrlčkovom a alchemllkovom čaji a užívať dve až tri šálky denne. Ak by sa pri tom otvoril vred. tak ako každý rok. Mladé výhonky s tromi lístkami sa varia v mlieku. kapslčky alebo dusky Odporúča sa aj vtleranle dúškovóho oleja alebo ľubovnfkového oleja. zaparia vriacou vodou. koreňa paprade samčej a kvetov bazy čiernej. Takúto polievku treba jesť niekoľko týždňov. Byliny sa cez noc máčajú v studenej vode. bolo všetko v poriadku. ktorý sa často vysádza ako živý plot okolo domov. teplé sa zabalia do ľanového plátna a priložia. pri večeri sedela už na svojom mieste pri rodinnom stole. krátko vylúhujú a z vychladnutého zéparu 73 .

možno si ho niekde zadovážiť. Vnútorne treba piť po dúškoch štyri šálky alchemllkovóho čaju a dve šálky salvlovóho Čaju. Aby sa ľahšie natierala na ľanové plátno. Na jeden kúpeľ sa dáva 100 g bylin. pridáme do nej niekoľko kvapiek oleja. rumančeka a rebríčka natrhané za slnečného počasia založíme takisto ako kapsičku. no netreba zabúdať ani na úplný kúpeľ z pŕhľavy a na jej nezvyčajné prekrvujúce účinky. Aj túto vodu možno použiť tn razy za sebou. Aj keď zlepšenie ide len z kroka na krok. a poklást na ľanové plátno. Táto voda z kúpeľa sa môže použiť ešte dva razy. Listy skalnice možno tiež rozrezať po dfžke a položiť ich šťavnatou stranou na tanier. kým kontrola u lekára nepotvrdi. že na ťažké choroby treba používať Čerstvé rastliny Na zimu sa rastliny sušia. som poslúchla. aby pustili šťavu. Zväčša však chorý pocíti pôsobenie liečivej sily. Cez deň v priebehu šiestich hodín užijeme každú hodinu 3 až 5 kvapiek zriedených čajom. Zaiejú sa ňou byliny a celé sa to prihreje. Umyjú sa. Súčasne by som pri skleróze multiplex chcela obrátiť vašu pozornosť na stravu. Častejšie si možno prikladať na štyri hodiny na záhlavie obklady zo švédskych bylín. rumančekovým alebo tymlanovým olejom. Denne . hoci ešte len malý. že vaše rady. rumančeka. dúšky a prasličky. Známa ml písala. alebo by obklad silno zaúčinkoval na citlivé miesta. rozvaľkajú a prikladajú. začínajú dobre účinkovať. Vytekajúcou Šťavou z listov sa natiera ružou zapálené miesto. Pnaznivo pôsobí aj natieranie ľubovníkovým. SKLERÓZA MULTIPLEX (všestrannáskleróza) Aj na túlo takzvanú nevyliečiteľnú chorobu sú v Božej lekárni prostriedky. Potom ju postavíme na 10 dní na slnečné miesto alebo k tepelnému zdroju. Odstraňujú každý zápal ruže. ešte ho zavinieme do osušky a necháme ho jednu noc ležať v obklade. z ľubovníka. Takisto sa dajú využiť aj listy kelu a kapusty. Kúpeľ má trvať 20 minút a voda má zakrývať obličky. do ktorého chorého zabalíme. Na noc sa dajú do studenej vody. spojenú s ochorením mechúra a podbruôla. Srdce nesmie byť vo vode. Skleróza multiplex je veľmi tvrdošijná choroba s mnohými sprievodnými ochoreniami. nadrobno pokrájame. Je to úspech. Keďže sa znova začína rozvíjať chov koni.Ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami pijem Čaj z vfbovky so švédskym horkým. „Vašu radu. chorého odbalíme. Pri ochrnutí majú veľmi dobré účinky sedacie kúpele zo smrekových výhonkov. Kvety natrhané za slnečného počasia naplníme po hrdlo do fľaše. Nové liečivé výsledky sa získali obkladmi z boľéevnika borščovóho na celé telo (listy sa považujú za najlepšie krmivo pre zajace). nohy ráno a večer esenciou z kapsičky a dávala si obklady zo švédskych bylín na podbrušie. rebríčka. Kapslčku pastiersku umyjeme. nie sú už také bolestivé. Na kúpeľ sa použije 200 g pŕhľavy a robí sa ako sedací kúpeľ. že ruža zmizla. Podobne umyjeme kefkou korene kostlhoja. Tn polievkové lyžice švédskeho horkého zriedlme v bylinnom Čaji a podávame cez deň pravidelne po dúškoch. položiť na dosku. lebo viera a útnosf v liečivé rastliny je darom nášho Stvoriteľa chorému ľudstvu. th až Štyri Šálky pŕhľavového čaju po dúškoch cez deň. Nakoniec pripájam správu chorej na sklerózu multiplex. ktorá vychádza z boľševnika. Niekedy už môžem prejsť po byte niekoľko krokov a nemusím sa držať nábytku ani stien. človek sa nesmie vzdávať. ktoré sme si rovnomerne rozdelili na den. ako jeden starý ovčiar pomohol mnohým chorým vyliečiť sa kobylím mliekom z tejto beznádejnej choroby. Ak je chrbtica stuhnutá. Po kúpeli treba odpočívať hodinu v posteli. Čerstvé listy kysllčky odšťavíme v odšťa­ vovači. rozvaľkať valčekom. zalejeme 40 % liehom a získanú esenciu používame na natieranie. Po štyroch mesiacoch môžem povedať. Menštruáciu dostávam každé tri až päť týždňov a trvá už len tri až päť dni. Casio sa mu potom veľmi polepši. Kostihojová múčka sa s horúcou vodou zmieša na kašu. Opäť zdôrazňujem. V jednom týždni možno použiť na kúpele len jeden druh bylín. Kvety ľubovníka. a hlboko zaspi. nadrobno ich nakrá­ jame. že pred rokmi čítala. Listy treba umyť. Špeciálne odporúčam úplný kúpeľ z dúšky ktorý ovplyvňuje svalstvo a tkanivá. každý druh osobitne. Hrozne kŕče v nohách mi pomaly ustupujú. Listy sa odstavia v odšťavovači a zapálené miesta sa ľahko potrú šťavou. Touto tinktúrou natierame dva až tri razy denne choré svalstvo. na druhý deň sa všetko prihreje a výluh sa vleje do vody na kúpanie. a to až dovtedy. kíby a bedrá. Veľmi dobre a mierne účinkuje šťava z mäsitých listov skalnlce strechove}. treba priložiť na kríže kaäovitý obklad z múčky kostlhojového koreňa. aby som si denne večer natierala chrbticu esenciou z rebríčka. samozrejme. Ak by bol chorý nepokojný. Osobitným liekom na túto chorobu. Okrem toho treba piť ráno a večer po šálke rebríčkového záparu. týkajúce sa užívania liečivých rastlín. je kobylie mlieko. zalejeme za studená lisovaným olivovým olejom (olej musí byliny zakrývať) a necháme stáť 10 dní na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. považovanú za nevyliečiteľnú. Vnútorne sa užíva jedna šálka záparu z veronlky pol hodiny pred raňajkami.sa robia obklady). Týmito esenciami natierame chrbticu. Mechúr opäť normálne íunguje. ktorou sa tiež dosiahnu pozoruhodne výsledky. naplníme do trase až po hrdlo a zalejeme 36 až 40 % liehom. šalvie.

Opakujeme niekoľko ráz. Chrasta mi už takmer zmizla. Z tejto bylinnej zmesi urobíme zapar na vyplachovanie uší. Do ucha sa však môže vložiť aj vata pokvapkaná švédskym horkým. Ihneď im pomôžu kúpele z lipových kvetov. ktorá sa pred tromi rokmi ešte vozila na vozíku. šalviu a rebríček zmiešame v rovnakom pomere. Držala sa rád Božej lekárne a jej zdravotný stav sa natoľko zlepšil. alkohole a drogách sa v tom čase treba vyhýbať aj zrnkovej káve. Skúšala som potom šťavu z lastovičnlka (lastovičnlk som nechala stáť desať dní v ražnom liehu). Na druhý deň bolesti platničiek úplne zmizli. normálne chodiť a cíti sa ako zdravý človek. pravda. Pivonka dobre pôsobí na predĺženú miechu a na mozog. Na 2imu som sa bohato zásobila bylinami. Pod ľavým okom som roky mala hrubú chrastu. si získala ich obdiv. SPÁNOK (nepokojný spánok deti) Keď deti nepokojne spia. Najprv sa odporúča nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého tymlanovóho oleja (dúška tymianová). lebo ma povzbudí. Robila som si z ne| dva kúpele. no ihneď som pripravila šálku čaju z listov ostružniny černicovej. namočíme v ňom ľanové plátenko a ešte teplé priložíme na zatvorené oči. pódium jedna moja známa. O medzlstavcových platničkách som Čítala v lekárskej knihe mojich rodičov: Treba nastrúhať hľuzy pivonky a kúpať sa v ich odvare. Veľké vedro treba do polovice naplniť lipovými kvetmi. vrátila sa mu na tvár farba. macerujeme cez noc v studenej vode. SLZOTOK Pri tomto nanajvýš nepríjemnom stave zmiešame 10 g očlanky. SLEPÉ ČREVO (podráždenie slepého čreva) „Keby srna častejšie pili šálku čerstvého čaju z listov ostružiny černicovej. Popri cigaretách. 10 g kvetu orgovánu obyčajného. Lipové kvety sa podľa možnosti zbierajú za slnečného počasia. Deti s poruchami reči by tiež mali prejsť týmto liečebným postupom. ktoré som uviedla pri skleróze multiplex a atrofii svalov. • SLUCHOVÉ ORGÁNY (bolesti sluchových orgánov) Zédusník brečtanovitý. Zohriatá voda z tohto kúpeľa sa môže ešte dva razy použiť. že sa do horúcej vody ponorí lyžička. ale kupovala si sušené byliny. Diváci jej búrlivo zatlieskali. V mnohých prípadoch zapríčinili deťom spazmatické ochrnutie matky počas tehotenstva. na druhý den zohrejeme na bod varu. cez noc ich macerovať v studenej vode. lebo tým. Potom sa priloží suchá šatka a chvíľu sa odpočíva. v ktorom som sa 20 minút kúpala. Užívala som rozličné medikamenty od lekára. Ešte kým chlapec pil čaj. Nasledu|úci den sa macerát prihreje a vleje do kúpeľa. Hľuzy pivonky som dala do ražovice a z tejto esencie som naliala do odvaru. i najmenšieho úspechu. Dobro skúsenosti mám s lastovičníkom. aby som vo svojom úsilí vytrvala." Na tento výrok starého domáceho lekára z detských čias som si spomenula. 15 g benedlktu lekárskeho." Pri prednáške v Rendsburgu v Nemecku priala na. Že opáť môže. ak postieľku dieťaťa neovplyvňuje dajaké geopatofogickó žiarenie. 10 g valeriány. 20 g rumančaka a 10 g roty. Odvtedy prešli tri týždne a bolesti sa nevrátili. že prevzala na seba toľkú prácu a nevzdala sa.pijem malé množstvo švédskeho horkého v čaji z pŕhľavy. Premiešame a tri minúty necháme lúhovať. no nepomohli mi. 15 g alchemllky. Na 1/2 litra vody dáme 15 g bylín. a potom sa do nej kvapnú jedna alebo dve kvapky oleja. Postupuje sa pritom tak. ale predovšetkým životodar­ né bylinné kúpele možno nadovšetko odporučiť. Vo všetkých štyroch prípadoch je dôležité prikladať na záhlavie obklady zo švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny). ktorý má trvať 20 minút. Nemala možnosť zbierať čerstvé rastliny v prírode. Keď sa macerát trošku ochladí. Obklad sa ponechá pol hodiny. prehadzujú sa z boka na bok a nenachádzajú pokoj. ktorá časom prerástla čoraz bližšie k oku. Upovedomila som lekára. keď sa môj sedemročný syn prebudil s bolesťami slepého čreva a bledou tvárou. nemali by sme podráždené slepé črevo. Keď prišiel lekár. Mongolofdné deti alebo deti trpiace na spazmatické (kŕčovité) ochrnutie sa liečia tými istými bylinami. Natieranie uvedenými esenciami. Veľmi sa teším z každého. 75 . rebríčka a aJchemitky. podráždenie slepého čreva nekonštatoval.

aby včasné zjari. prísladená lyžičkou medu. že sa stavajú národnou chorobou. Ktorá prekvapujúco zapôsobila na poškodené srdce a poruchy krvného obehu. že manžel jej často zbieral lipkavec: ihneď pocítila.neuralgia trigeminu) Za slnečného počasia nazbierame kvety rumančeka. ktoré ostro páchnu. Vnútorne sa po dúškoch pijú štyri šálky čaju z alchemllky.S R D C E (poškodenie srdca a krvného obehu) V posledných rokoch sa veľmi rozmáhajú srdcové infarkty a zdá sa. dlvozelu veľkokvetého. Má nenápadné červenohnedé kvety a tmavohnedé.) 10 g lopúcha väčšieho 10 g nátržnlka husieho 10 g rebríčka 10 g zemedymu lekárskeho 10 g srdcovníka obyčajného 10 g pľuzglerky islandskej 10 g puškvorca 10 g Ihlice tŕnistej 10 g pýru plazivého 10 g medovky Všetky byliny sa dobre zmiešajú. Kým z krtičníka zbierame len listy a Čajom z nich hlboko kloktáme. začala kloktať jeho zapar. Krtičník možno nájsf na brehoch potokov. Byliny zbierame za slnečného počasia.atrofia) Pri chradnutí svalov sa osvedčili tieto liečebné postupy: čerstvá kapslčka nadrobno narezaná sa dá do fľaše a zaleje 40 % ražovicou alebo ovocnou pálenkou. podobne ako baza. Touto bylinnou esenciou sa potiera trikrát denne choré svalstvo. T V A R (neuralgické bolesti tváre . Ca| sa cez noc maceruje v studenej vode a ráno sa prihreje. umývame si tvár teplým záparom z pŕhľavy. Bála sa operácie. Ak pntom máme kŕčovité bolesti. až celkom zmizla. podlhovasto vajcovité špicaté listy. v priekopách a vlhkých krovinách. Čerstvé alebo trošku presušené ich dáme do ľanového vrecka a priložíme priamo na bolestivú časť tváre. že struma sa zmenšuje. Zapar necháme krátko vylúhovať. ŠTÍTNA ŽĽAZA (zväčšené štitna žľaza . 10 dni sa nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. no nepijeme ho. Podávam preto návod na čajovú zmes. 70 . ak je možné. lipkavec zbierame celý i s kvetmi.Po 10 dňoch sa z nej odleje do fľaštičky na používanie a chýbajúci alkohol sa doieje.struma) Časté kloktanie čajom z drobno nasekaného krtičníka hľuznatého alebo čajom z lipkavca lieči vnútorne i navonok zväčšenú štítnu žľazu. preto som jej poradila. čajom hlboko kloktáme a dúšok z neho odpijeme. Podľa Ich zápachu si nemožno krtičník pomýliť s inými bylinami. SVALY (chradnutie svalov . rozdelené na celý deň. Na jednu šálku vody sa dá jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi. Istej známej z Viedne sa urobila roku 1979 dosf viditeľná struma. pretože ich éterické oleje majú liečivé účinky a slnečné žiarenie zosilňuje vznik týchto látok v rastlinách. rebríčka a dúšky. Pije sa zavčas ráno jedna šálka. byliny sa použijú v Čerstvom stave (pozri heslá Kapsička pastierska a Alchemilka obyčajná). keď sa objaví prvý lipkavec. O rok mi celá šťastná rozprávala. Okrem loho z uvedených rastlín pijeme denne po dúškoch v časových intervaloch Štyri šálky. 10 g prasličky 10 g ruty 10 g stavikrvu vtáčieho 10 g koreňa bedrovntka 10 g amiky 30 g hlohu 20 g imela 20 g čaju mate (ilex paraguayensis) 10 g konopnice žltkastobielej 10 g púpavy lekárskej 10 g fazuľových strukov 10 g kapsičky 10 g krušiny jelšovej 10 g chaluhy bublinatej (Fucus vesiculosus L.

Jednoduché byliny veľmi rýchlo pomohli. Ak príčinou zápachu sú poruchy ústnej duiiny. nie je vôbec správna. že palina je zdravá a nemôže škodiť. zriedenými vlažnou vodou. U H R Y (akné . pomôže časté kloktanie s 30 až 40 kvapkami myrtovej esencie. VLASY (rast vlasov) Do studenej vody dáme za hrsť čerstvej pŕhľavy. výlučky nosnej sliznice. no vlasy už 6stou vodou neopláchneme. Pri povlaku na jazyku a pri odpornom zápachu z úst uprednostňujeme pailnový čaj. Obklady zo švédskeho horkého (pozri str. Odporúčam dobre vyparenú plastikovú fľašu s dierkovanou zátkou. boli teraz dvojky a jednotky. Prelo sa treba vyhýbať slaným jedlám. ako sme to videli v tomto prípade. po dúškoch pijeme. Neúspechy v učení nie sú vždy znakom lenivosti dieťaťa. ocot sa nezlieva. Chorému sa uľav i aj vtedy. Tu treba predovšetkým upraviť trávenie. Potom necháme druhú polovicu pôsobiť niekoľko minút na vlasové korienky a pokožku. zápal mandlí. Na jednu šálku dáme len slabej pol čajovej lyžičky patiny. Vlasy sa umyjú dobrým jadrovým mydlom s polovicou odvaru a opláchnu sa čistou vodou. VÝSLEDKY V ŠKOLE (zlé učebné výsledky deti) Istá matka mi s beznádejou rozprávala o svojom dvanásťročnom synovi. kyslým šalátom a nápojom. keď do vyššie uvedenej čajovej zmesi dáme trikrát denne po čajovej lyžičke švédskych kvapiek. na najbližšom rodičovskom združení bol) všetci prekvapení: učitelia. Necháme tri minúty lúhovať. ktorý dáme do pohára vlažnej vody a pomaly. Často môžu mať pričinu v rastových poruchách alebo v samom organizme.potom ju osušíme a priložíme na nu ľanové vrecko s nadrobno narezaným plavúňom. Zápach z úst sa môže odstrániť aj žuvaním kôprovóho semena. pri zápale mandli čajom zo šalvie. Vznikne tak mierna octová esencia. Chlapec predtým nebol chorý a bol aj dobrým športovcom. že chlapec na vyučovaní nestačí držať krok s ostatnými a níč sa s ním nedá robiť. kde boli štvorky a pätorky. pri odlučovaní nosnej sliznice vťahovať vlažný salviový čaj Občas pri zápachu z úst pomôže niekoľko kvapiek borievkového oleja. ale aj skazený žalúdok. šaláty treba pripravovať s kyslou smotanou Na akné treba denne vypiť po dúškoch jeden liter íáparu z pŕhľavy. rozdelený na celý deň. 77 . Pri vredoch v ústnej dutine treba kloktať teplým čajom z lipkavca. rodičia a napokon aj sami žiaci Tam. Ocot má chren zakrývať. Predovšetkým musí lekár presne zistiť. ktoré treba bezpodmienečne opraviť.hnisavý zápal mazových žliaz kože) Je to vyslovene pubertálne ochorenie a čiastočne závisi od porúch obličiek. Vonkajšia liečba: Ráno a večer treba nanášať na navlhčenú tvár chrenový ocot a nechať ho pôsobiť desať minút. Nastrúhaný chren dáme do fľaše a zalejeme vínovým alebo ovocným octom. vredy v ústnej dutine. Príčiny môžu byť rozličné: zlé zuby. Zakrátko. ale aj pre jeho okolie. Teraz bol bledý a pod očami mal tmavé kruhy. Ú S T A (zápach z úst a povlak na jazyku) Zápach z úst je nepríjemný nielen pre postihnutého. orechových a brezových listov a jednu stonku lastovlčnika a zahrejeme na bod varu. S palinou treba zaobchádzať úsporne. ktorú tvár dobre znáša. Tieto dobré výsledky v škole povzbudili chlapca k ešte lepšiemu výkonu. že nejaví žiaden záujem o školu. odkiaľ zápach pochádza. Na rodičovskom združení jej učitelia povedali. po šiestich týždňoch. 9) treba bezpodmienečne dávaf v posteli. Všeobecná mienka. nedostatok žalúdočnej kyseliny a zápcha. Podľa môjho názoru bol chorý Odporúčala som mu denne dve šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma čajovými lyžičkami Švédskeho horkého. Necháme stáť vo vykurovanom byte 10 dni Esencia sa uživa priamo z fľaše. Chren odoberá ostrosť octu a ocot chrenu.

Na jednu šálku dáme nanajvýš pol čajovej lyžičky byliny a krátko vylúhujeme. Keo* všetko zovrie. Obklady odporúčame len zo slabého. to je asi 2 a 1/2 litra čerstvých rastlín. Ak po takýchto kúpeľoch začnú oči bolieť. deťom dáme len tretinu z toho množstva. Klobásy vyformujeme." Recept na figovú klobásu: Umyjeme 500 g tig a zomelieme na mäsovom mlynčeku a spolu s 5 g múčky z lístkov senný zamiesime na cesto. postač! vypiť z nej ráno na lacno jeden pohár. V kúpeľni má byť prijemne teplo. ráno ich prihrejeme a zjeme buď pred raňajkami.Z Á K A L O Č Í (sivý a zelený zákal oči) Zelený zákal nie je len chorobou očí. že takéto užívanie švédskeho horkého pri sivom zákale má dobré výsledky. Obličky majú byť vo vode. Tento recept je na parný kúpeľ oči: 20 g očtanky Rostkovovej 20 g valeriány lekárskej 10 g železníka lekárskeho 30 g kvetu bazy čiernej 20 g rumančeka kamilkového Byliny dobre premiešame. Ráno na lacno zjeme kúsok veľký ako lieskový oriešok. Dobre v tomto ohľade zaúčinkujú figy a hrušky. keď vypijeme pol šálky alebo šálku čaju z nej ráno na lacno. keď ich na noc namočíme do studenej vody. Aj v jednom liste mi oznámili. je to znak." Dajte si do poriadku trávenie tým. kým nezačne fungovať normálne trávenie. Užívame tak dlho. Aby sa tlak zasahujúci oči zmiernil. treba si urobiť sedacie kúpele z prasličky. čerstvého záparu. tým väčšiu zápchu budete maťl Okrem toho. povedal: „Čim viac preháňajúcich prostnedkov budete používať. Na kúpeľ treba 100 g suchej byliny na pol vedra. takže často ešte počas kúpeľa tlak z oči ustúpi. Z listov usudzujem. v ktorom som práve bola. ale len z veľmi slabého záparu. že jej niet pomoci. Vo väčšine prípadov ide ruka v ruke s reumatickými bolesťami rúk a nôh. Ak je to možno. že sme bylinu predávkovali. byliny by mali byt čerstvé. Keď boli M? Nemci na púti v hornorakúskom kostolíku. Použitá voda sa môže ešte zohriať a použiť na ďalšie dva sedacie kúpele. že uvedená Čajová zmes dosahuje dobré výsledky. kerf sa víno naleje do fľaše. litrom bieleho vlna. priložíme si po obede na prižmúrené oči na jednu hodinu valu navlhčenú švédskym horkým. a po dvanástich rokoch mala opäť riadnu stolicu a normálne trávenie. Pri sivom zákale si treba viac ráz denne pretrieť očné vlečka švédskym horkým. že sa jej zelený zákal očí celkom stratil.. aby vyliečenie bolo čim rýchlejšie. Na druhý den sa všetko ohreje. Možno si robiť aj očné kúpele z očlanky. necht i ka a prasličky v rovnakom pomere. Najlepšie je. Chcem vám zacitovať z listu z Bavorska: „Moja matka poslúchla vašu radu. ktorý sa môže použiť len raz. Lebo už sa zmierila s tým. Tie sa na noc dajú do studenej vody a musia byť v nej ponorené. veroniky. Bez osušenia si oblečieme kúpači plásf a hodinu si v ňom poležíme v teplej posteli. Pri zelenom zákale je veľmi dôležitý sedací kúpeľ z prasličky. Ak je nablízku čerstvá studnlčná voda. lebo pomáha aj pri ťažkej zápche. 78 . ustavičným oďhlleňovaním vám črevo ešte väčšmi zoslabne. Odporúča sa zmes pŕhľavy. Tieto kúpele vplývajú veľmi dobre na obličky zvonka. kecf sa pridržiavala rád z mojej knižky. necháme paru pôsobiť na zatvorené oči. stočíme do fólie a odložíme do chladničky. Osobitným spôsobom ovplyvňuje stolicu čakanka. že zjete tri polievkové lyžice ľanových semien a vypijete trošku vody. no srdce níe. a na oči sa pôsobí len menším množstvom. ZÁPCHA Istý lekár na prednáške v domove dôchodcov. Kúpeľ má trvať 20 minút. alebo na raňajky. do ktorých sa vždy dá po ča|ove| lyžičke švédskeho horkého. Porušené obličky totiž vytvárajú tlak dohora smerom k očiam. Denne dve až tri šálky. aby bolí pary vždy čerstvé. prišla ku mne natešená pani a povedala mi. Aby sa nepríjemné bolesti z očí Čím skôr stratili. súvisi s poruchami obličiek. začala piť čakankový čaj a jesť figovú klobásu. páf zarovnaných polievkových lyžíc bylín zaparíme V. scedí a prlleje do dobre zohriatej kúpeľovej vody.

Toho dna mi pri každom jedle. ako som prišla na to. zoberiem si tvojich šesf kvetov domov!" Denne zaparujem pre svoju rodinu šesť šálok bylinného čaju. poľutovala som ich. výborne trávilo. Aká som bola prekvapená. zeleninu. a povedala som si: „Aj keď vyzeráš úboho. aké sú zapráSenó. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách som našla rozlúštenie záhady: Čakankou sa dajú dosiahnuť v boji proti tučnota výborné výsledky. Viem si predstaviť. vidno ich tu len zriedka. Tak aj mne pnpadol jeden kvietok. Z každého miesta na okrajoch ciest žiarili modré kvety ako hviezdičky Bol to prekrásny pohľad pre rozradostené detské srdcel Tu v Hornom Rakúsku mi tieto kvetné hviezdičky veľmi chýbajú.Stravovanie treba zmeniť a prejsť na ovocie. ako pri takomto výdatnom trávení začne pomaly človeku ubúdať z nadbytočnej váhy. keo" som jedného dna zazrela oproti nášmu domu šesf modrých kvetov čakanky. Na druhý dert pribudlo do čaju šesť umytých kvetov čakanky. 79 . S Čakankou ma spájajú najkrajšie spomienky z detstva. Nedalo mi to pokoja. Zostala som stáť. celozrnnú múku a obilniny! Rada by som vám porozrpávala.A ešte jedna rada: Denne sa treba pohybovať na čerstvom vzduchu. že čakanka pomáha pri zápche. teda trikrát denne.

že tento „zázrak" sa stal len vďaka žehnajúcej Božej ruke. na obed a večer po šálke. dve hodiny ráno a po obede a ostať pritom v posteli a neskôr si ich daí na noc (obidva druhy obkladov pozri vo Všeobecnej časti). Zoberie sa veľký kus vaty. Jej stav sa zlepšoval z týždňa na týždeň. Čaj treba udržiavať teplý v termoske.. Pri vyáetreni vo februári 1979 jej zistili v ľavej hornej časti brucha cystický tumor veľkosti detskej hlavy. Ak chorý švédske horké neznáša. navlhčí sa kvapkami a v tenkej vrstve sa priloží na brucho. Okrem toho sa užíva táto čajová zmes: 300 g nechtíka. Ďalej však pokračovala v bylinnej čajovej terapii. So súhlasom ošetrujúceho lekára dávali chorej na hamburskej klinike obklady zo švéd­ skeho horkého na celé brucho. teda vcelku 2 a 1/2 litra tekutiny. Treba ich prikladať čo najčastejšie. Pripravené byliny sa dajú na noc do studenej vody a ráno sa trošku prihrejú. ktorú im poskytla knižka Zdravie z Božej lekárne. lebo je veľmi rozrastený! Po siedmich týždňoch.náš prípad' s podpismi. že musela celé týždne ležať. si z hamburskej lekárne niekoľko litrov švédskeho horkého. do daru moju knižku Zdravie z Božej lekárne. Vrátila sa jej chuť do jedenia a pani Berta začala priberať. leraz 51-ročná.Bezpodmienečne treba Čerstvé byJtny. aby sme dodali nádej tým/čo hľadajú pomoc" HRTAN Na liečenie treba čerstvý slez nebadaný. Na prípravu čaju sa dáva jedna vrchovatá lyžička bylinnej zmesi na 1/4 litra vody. V novembri 1978 sa chorá dostala znovu do tej istej nemocnice. marca 1979 pani Bertu znova operovali. prepustili domov na ambulantné liečenie s lekárskym zdôvodnením. Ju prepustili domov.RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH BRUŠNÁ SLINIVKA Lieči sa ako ochorenie čriev (pozri nižšie a nasledujúce sírany).. 24. Aj obklady zo zaparene| prasličky zmenšia bolesti. Po desiatich dňoch. Denná dávka je 1 a 1/2 až 2 litre záparu. že tento čaj chorému rýchlo zvýši chuť do jedla. že nastalo „relatívne zlepšenie". Takto je žalúdok schopný čaj dobre prijať. bylinné čaje a šesť dúškov puškvorcovóho čaju. známi a príbuzní sa od tejto udalosti stati vyznavačmi rastlín. Pacientku päť týždňov umelo vyživovali. Neskôr sa užíva toto množstvo čaju ráno. Skúsenosť ukázala. Mnohí jeho priatelia. Helmut E. Drta 1 októbra 1979 prišli za mnou manželia Helmul a Berla E. napísal neskôr v liste z 8. V tejto situácii dostal pán E. Tentoraz jej urobili pravostranný brušný rez. vypláchnutej B O . V tom čase sa manžel dozvedel od ošetrujúceho lekára. môže sa pridať len jedna polievková lyžica. Dosviedčala to aj rapídna strata hmotnosti z 80 kg na 62 kg. pani E. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. nazáver piše: „Moja pani a ja zverejníme tento . nechtík. Za 48 hodín priebežného liečenia nastalo zlepšenie. Pán Helmut E. Dňa 20. z ktorých sa cez noc maceráclou pripraví studený výluh. augusta 1979. po odchode z nemocnice bola ešte taká slabá. ako je uvedené v knižke.viac nie. V januári 1977 ju na hamburskej klinike otvorili a diagnóza znela: Tumor sa nedá operovať. aby sa ml poďakovali za pomoc. Vtedy už pani Berta vedala. rebríček. Na deň si potrebujeme pripraviť štyri šálky na pitie a šesť Šálok na vyplachovanle a kloktanle. spadla raz zo schodov a vytvoril sa jej na podbruši tumor. Chorý pije presne podľa hodín každú Štvrťhodinu alebo každých dvadsaf minút jeden dúšok. Nález už bez pochybnosti dokázal metastázu. Opäť ju hospitalizovali na sedem týždňov. že má rakovinu. ČREVÁ Jedna zarovnaná čajová lyžička koreňa puškvorca sa dä na noc do 1/4 litra vody. Z mačerátu sa pije dúšok tesne pred jedlom a po nom .lo znamená šesť dúškov za deň . pŕhľavu a puškvorcovy koreň. ku každej pol šálke sa pridá jedna polievková lyžica švédskeho horkého a toto sa pije po dúškoch pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ňom. Všetko sa dobre zmieša. scedia a macerát sa naplní do termosky. Pani E. ktorý sprevádzali silné bolesti. Pani Bena E. keď jej celkom vypadali vlasy. Zadovážil. ale zlepšenie nenastalo Takmer kašovltú stravu vždy vzápätí vyvrátila. ráno sa prihreje a precedi. že stav jeho ženy Je beznádejný. ktoré nikto neočakával. apríla 1979. vo februári 1977. Slez stráca sušením tretinu svojej liečivej stly. Lekárov aj všetkých zúčastnených to nepredstaviteľne prekvapilo. Okrem toho sa dávajú na celé brucho obklady zo švédskych bylín.

Týchto desať Šálok veľmi rýchlo odstráni rakovinu hrtana. treba ju odstrániť. Ak bolesti v kostiach spôsobujú metastázy. Tu sa dodržiava taký istý postup ako pri otvorených. treba liečiť každé miesto. hnisavé alebo mokvavô kožné ochorenia. keď je choroba v poslednom štádiu. Na Jednu šálku dáme jednu vrchovatú čajovú lyžičku lipkavca. treba liečiť podľa návodu v hesle Nádory. Šťavu preliatu do ľľaštičiek treba uskladňovať v chladničke. Ak chorý spočiatku neznáša prisilný tlak alebo sťahovanie. z ktorej vyteká hnis. omýva sa vlažným záparom prasličky alebo studeným výluhom zo slezu nebadaného Okraje rany sa najprv natrú šťavou lastovlčníka. Už po prvom obklade pocíti chorý uľahčenie. 61 . až kým ju chorý nepocíti ako príjemnú. JAZYK Čerstvo natrhaný a nadrobno narezaný llpkavec zaparíme a krátko vylúhujeme Na dert sa počíta so šiestimi až ôsmimi šálkami. Štyri Šálky treba po dúškoch vypif a ďalších Šesť ostane na kloktanie a vyplachovanie. z ktorého metastázy vychádzajú. Bylinné zvyšky po čajoch treba nechať v čajníku a večer ich prihriať v troške vody. natrie sa pokožka nechtikovou masťou (pozri Nechtík lekársky). Spôsob použitia). viac ráz za dert Ju zľahka natierame šťavou z lastovlčníka. Zistili. Spôsob použitia) a zo švédskeho horkého. použijú sa úplné kúpee z prasličky a slezu nebadaného. Len tu i tam prehltneme dúšok. a keď šťava vsiakne. ktoré môžu mať rakovinový charakter.horúcou vodou. Na noc sa môžu prikladať obklady z prasličky a zo slezu nebadaného. Po ďalšom omývaní treba kašu zasa priložiť. nechtika a rebríčka. veronlky. Umytý a na kašu rozmliaždený skorocel kopijovitý alebo väčší sa pnkladá priamo na ranu. možno docieliť dobré výsledky častým natieraním čerstvou šťavou z lipkavca (pozn heslo Lipkavec. Do jednej šálky čaju treba pridať jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého a Čaj rozdeliť na dve polovice. hnisavých ranách so zapáchajúcim sekrétom. KOŽA Ak ide o uzavretú (zacelenú) zhubnú kožnú chorobu. Ľudia. Teplú kašu natrieme na ľanové plátno a obviažeme ním hrdlo. ktorí nemajú možnosť natrhať si v prírode alebo v záhrade čerstvé listy alebo stonky. Popri teplých kašovitých obkladoch treba na noc prikladať aj parné obklady z prasličky (pamé obklady pozri vo Všeobecnej časti pod heslom Praslička) a kloktať čerstvým lipkavcom (pozri ochorenie jazyka). po štvrtom alebo piatom dni sa často vráti stratený hlas. Kloktanim. Opuchy čoskoro zmiznú a bolesti ustanú už na štvrtý alebo piaty deň. Potom sa zmiešajú s jačmennou múkou a znova prihrejú. Na 1/4 litra vody sa dáva jedna kopcovitá čajová lyžička zmesi. Vo väčšine prípadov už netreba ožaroval. Istej mlade) 30-ročnej matke vyoperovali zväčšujúce sa materské zramienko v blízkosti pleca. Vnútorne. Spôsob použitia). Ak je choroba otvorená čiže zahnívajúca rana. Okrem toho sa-viac ráz za dert vtiera tinktúra a: rebríčka (pozri heslo Rebríček. Ak sa rozšíria otvorené plôšky po celom tele. na prečistenia krvi sa musia denne vypiť štyri Šálky čaju z pŕhľavy. alebo sa prihrieva každý raz vo vodnom kúpeli. Jedna sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po ňom. Byliny sa zaparia a krátko vylúhujú. Podobne ako pri liečení hrtana treba postupovať aj ph liečení pažeráka. treba použiť čerstvé byliny!) Na 1/4 litra vody sa dá vrchovatá čajová lyžička bylín. K tomu ešte dve šálky nechtikového čaju a dve šálky pŕhravového čaju (ak Je to možné. KOSTI Denne treba vypiť štyn šálky rebričkového čaju. tinktúra z kostihoja lekárskeho (pozn heslo Kostíhoj. dokonca aj vtedy. môžu si lastovičnik presadiť do kvetináča. Chorého na noc zabalíme do ľanovej plachty. ktorú treba potĺkať čerstvou kašou zo skorocelu kopíjovitého a väčšieho. Potom to celé obalíme teploušatkou. Po operatívnom odstránení materských znamienok alebo tvrdých kožných uzlín sa môžu vyskytnúť otvorené. Ak sa však vytvorí na kosti rakovinový nádor. zmiešaných v rovnakom pomere. Ak sa šíria na koži zhrubnutó miesta s ohraničenými charakteristickými tmavými škvrnami. Celý deft kloktáme čaj čo najhlbšie a vždy ho vypľujeme. vyplachovanim a pitim lipkavcoveho čaju sa pacient v prekvapujúco krátkom čase zbaví ťažkostí. lebo rebríček obzvlášť priaznivo pôsobi na tvorbu krvi v kostnej dreni. ktoré spôsobuje kaša.

citróny. úplným kúpeľom z 200 g dúšky a čajom z 300 g nech tiká. dieťa ihneď ožilo. bol veľmi bledý.Po prvom kúpeli z dúšky (pozri heslo Dúška. Koncom novembra 1978 odviezli rodičia svojho syna do mannheimskej nemocnice na vyšetre­ nie krvi. Peter W. že ešte vždy pije bylinné čaje a mamička mu robí obklady zo švédskych bylín na slezinu a na krk. Začiatkom novembra 1978 prišli za mnou zúlali rodičia so sotva šesťročným chlapcom. Potom sa pred každým jedlom a po ftom pije po Jednom dúšku Tri čajové lyžičky (možno užívať aj tri polievkové lyžice) švédskeho horkého sa vypijú s tromi Šálkami bylinných čajov. Chránia už raz rakovinou postihnutého Človeka pred prípadným návratom choroby. Toto množstvo treba rozdeliť na pol Šálky a piť pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ftom po pol šálke. 100 g pŕhľavy (na 1/4 IHra vody sa dáva vrchovatá lyžička tejto čajovej zmesi). Jabíčkový kompót možno jesť v hocijakom množstve. Presne po mesiaci sa jej rany zahojili. V decembn mu opäť začali vyrastať husté vlasy a opäť išiel so svojimi rodičmi na vyšetrenie krvného obrazu. ako je bežná norma. Spôsob použitia). Treba zo stravy vylúčiť všetky druhy kyselín. Aj v strave dodržiaval predpísanú diétu. pŕhľavu a rebríček a pod ne napísal: „Moji záchrancovia!" Bolo to veľmi milé a originálne. grapefruity. £ena musela podstúpiť štyri ťažké operácie. Am po jeho prepustení sa nič nezlepšilo. Hlboké rany po operácii sa neuzavreli a boli zapálené. Potom chlapec pil vyššie uvedené bylinné čaje. bol chlapcov zlepšený krvný obraz záhadou. umývaním vlažným výluhom zo slezu a prasličky. nemai vlasy. 62 . hoci Peter je už zdravý chlapec. Voda z kúpeľa sa mohla ešte dva razy naliať na byliny. Veľmi dôležité je zbierať čerstvé byliny v prírode. poslali začiatkom júla 1978 Petra do Mannheimu do nemocnice. Lekárske kontroly považujem za veľmi dôležité! A takisto schvaľujem. Tam mu povedali: „Krvný obraz je lepší. takisto solené a korenené jedlá. Keď som Petra predstavila a porozprávala o jeho ceste za zdravím. Na pomoc jej pridelili sestričku z Charity. To je „zázrak" z Božej lekámel LEUKÉMIA Odporúčam túto ča|ovú zmes: 20 g veroniky 25 g lipkavca 25 g rebríčka 20g paliny 30 g výhonkov bazy 30gnechtlka 30glastovičnlka 30 g pŕhFavy 15 g ľubovníka 15 g koreňa púpavy 25 g kozobrada Z tejto čajovej zmesi sa dáva na 1/4 litra vody jedna vrchovatá čajová lyžička. lebo mala napadnuté a{ lymfatické uzliny. a bola z toho zúfalá. Pretože sa jeho stav nezlepšoval. Rýchlo mlade] žene pomohla obkladmi zo skorocelu kopijovitóho a väčšieho (pozri heslo Skorocel kopijovitý. Bolo na nej prítomných okolo 1 800 ľudí. z Nemecka mal leukémiu v poslednom štádiu Ochorenie uňho prepuklo v máji 1978 horúčkou a bolesťami v nohách." Lekári nevedeli. na ktorej sa zúčastnilo asi 2 200 ľudí. keď sa ďalej pijú bylinné čaje a prikladajú obklady. Hoci bol ešte malý. Bolo na ftom vidieť. ktoré sa na štyri hodiny dávajú na oblasť pečene a sleziny. Profesorovi. 100 g rebríčka.že je zhubné. Na papier mi pastelkami namaľoval nechtík. salámy a tučné mäsa. Aj koncom októbra 1979 bol so svojimi rodičmi na mojej prednáške v Pforzheime. Chorá nevládala viesť domácnosť a starať sa o dieťa. budeme pif šesť dúškov puskvorcovóbo čaju. prihriať a použiť na nové kúpele. že je ťažko chorý. Zarovna­ nú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa treba dať na noc do 1/4 litra studenej vody. Spôsob použitia). Počas jedného dňa sa po dúškoch vypijú najmenej 2 litre čaju. kde zostal jedenásť týždňov. Keď som Petra prvý raz videla. unavený a nechutilo mu jesť. ráno prihriať a scediť. rozličné ovocné šťavy a kyslasté surové ovocie. aspoň niektoré zo spomínaných. ktorý ho vyšetroval. zaburácal potlesk. Odporúčajú sa aj obklady zo évedskych bylín. V apríli 1979 prišiel celkom uzdravený so svojimi rodičmi do Traunsteinu v Hornom Bavorsku na moju prednášku. Rodičia s nim z času načas chodievajú na krvné vyšetrenia. Keďže príčinu vzniku leukémie treba hľadať v slezine. aj pomaranče. starostlivo sledoval hodiny a každú štvrťhodinu prehltol dúšok čaju. AJ tam som mohla predstaviť publiku celkom zdravé dieťa. ktoré mu rodičia na moju radu začali robiť. kam majú tento neuveriteľný a nepochopiteľný prípad zaradiť. Peter mi písal na Vianoce 1979. Mladá žena si opäť mohla viesť domácnosť. ďalej ho natierajú dúškovým olejom (načali ho totiž bolieť žfazy na krku). takisto zaparené praslička (oba obkiady pozri vo Všeobecnej časti). klorého po dúškoch za celý den vypila 1 liter.

nepretržite prikladaných obkladoch možno už na piaty deň pozorovať zlepšenie a po desiatich až štrnástich dňoch aj vyliečenie. vredy. chorý má pocit.L Y M F A T I C K É ŽĽAZY Majorán z poslednej úrody dáme do fliaš až po hrdlo. na to priložiť vatu navlhčenú švédskym horkým a na riu ešte suchú vatu ako tepelnú ochranu. S týmito obkladmi sa môže chorý pohybovať po byte alebo sedieť. rastúcej na lúkách. že končatiny sú ako kláty. stratia citlivosť a stvrdnú. Na 1/4 litra vody dáme Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylfn . Ak je už chorý po operáci. opuchy. Miesta pod obkladmi treba najprv natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou. V noci priložíme obklady znova. niekedy ružové lesklé kvetnaté okollky. Dobré 83 . že praslička utíši a postupne vylieči každý zhubný nádor. Pritom má dve hodiny ležať v posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). Keď sa obklad zloží. V takomto prípade treba prikladať uvedené bylinné kaše. Mala som príležitosť presvedčiť sa o tom. 100 g prasličky. Kaše možno prikladať aj na opuchnuté miesta. a udržiavali sa v teple! Jeden prasličkový obklad možno použiť tri až Štyri razy. vlhkých násypoch. vredy a opuchliny sa príloil čerstvá kaša zo skorocelu kopijovitého alebo väčšieho a z listov boľševnlka (oozrl zhubné ochorenie lymfatických žliaz). vysokej trvécej rastliny i čeľade mrkvotvarých. Pri veľmi ťažkých stavoch treba začať hneď ráno ešte v posteli obkladmi a nechať ich no chorom miesto dve hodiny. že z čerstvého krmiva Si kravy vyberajú najprv veľké listy boľševnlka. Listy sú známe ako dobré krmivo pre zajace. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Vtedy jedinečne pomáhajú listy boľsevnfka boréčovóho. Čerstvé listy skorocelu kopijovitóho alebo väčšieho. nezhubné nádory (adenômy). listy devflťsllu (obrovské listy deväťsilu vidieť pri brehoch potokov a na vlhkých okrajoch lesov). predovšetkým na žľazy. medziach a v tienistých krovinách. lebo voda uľahčuje vytláčanie šťavy. aby nezačala svrbieť. cysty. pasienkoch. možno ich tiež natierať nechtfkovou masťou alebo ľubovnikovým olejom (pozri heslo Nechtík lekársky a Ľubovník bodko­ vaný). Netreba zabúdať na tri polievkové lyžice Švédskeho horkého: postupy liečenia sme uviedli pri iných chorobách. Pri pravidelne. Väčšie množstvo listov treba umyť a ešte vo vlhkom stave rozvaľkať. potom sa to celé zakryje plasitkovou fóliou a obviaže šatkou. Svojou výškou a päť a viaclaločnatými listam so zúbkatýmt okrajmi prevyšuje všetky ostatné rastliny. keď sa na noc zaleje studenou vodou a použije na kúpeľ. Cez obed priložíme na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. N Á D O R Y (tumory) Ctihodný otec Kneipp poukazuje vo svojich spisoch na to. Pani. Vďaka kúpeľom opuchy na rukách a nohách pomaly miznú. iba visia na tele. kde sú nádory. Prečo sa venuje Kneippovým spisom tak málo pozornosti? Koľkým na smrť chorým ľuďom by navrátili životnú silu a koľkí rodinní príslušníci by boli ušetrení starosti! Podľa mojich pozorovaní pri všetkých nádoroch najlepšie pomáhajú obklady so zaparenou prasličkou. mäkká a ešte horjca praslička sa vloží medzi ľanová plátno a priloží na miesto. hovori. môžeme okrem bylinnej kaše prikladať aj obklady zo švédskeho horkého (švédske horké možno aj vlieraf do pokožky) a aj obklady zo zaparené] prasličky. treba pokožku zapudrovať. čerstvý lipka vec alebo čerstvú stonku a listy nechtíka umyjeme a každé zvlášť rozvaľkáme na Tabllci. Týmto majoránovým olejom natierame choré žľazy. nezhubné členité nádory (papllóny) alebo uzavreté výrony pod kožou (hematômy). Aj slez. Dobre zaparená. Aj popoludní treba dať obklady na dve hodiny a chorý si má opäť ľahnúť do postele. Listy treba rozvaľkať ešte mokré. Ruky alebo nohy začnú silno opúchať. elefantiôza. ktorá má biele. Vyskytuje sa aj rakovinové ochorenie lymfatických žliaz s tvrdými opuchlinami na rukách a nohách. dáme ju do sita a zavesíme nad hrniec vriacej vody (môžeme využiť aj pary nad variacimi sa zemiakmi alebo zeleninou). na noc priložiť a dobre obviazať Chorý cíti po obklade veľkú úľavu. keď sa stvrdnuté miesta natierajú šíavou z kysličky (pozri heslo Kysllčka obyčajná). Potom striedavo prikladáme kašu z jednotlivých bylín na choré lymfatické uzliny. ktorá kaša mu pomáha najväčšmi. zalejeme olivovým olejom a necháme 10 dnf na slnečnom mieste alebo blízko tepelného zdroja. od ktorej kupujeme mlieko. Chorý sám najlepšie zisti. nezhubné nádory sfarbené melaninom (melanómy). aby boli zaparené. Vnútorne ireba cez deň bezpodmienečne vypiť 2 litre čaju zo zmesi 300 g nechtíka. Na vonkajšie nádory.pije sa denne po dúškoch. Vezmeme dve plné hrste prasličky. prináša veľkú úľavu. Dobré výsledky možno docieliť aj tým. tzv. Dôležité je.

Ten veľký zázrak sa stal. je opäť také ako predtým a sme presvedčení. či je táto operácia bezpodmienečne nutná. cez deň jeden až dva lilre Čaju z bylinnej zmesi 300 g nechtfka. Dieía ožarovali a vstrekovali mu cortison. keď budeme choré miesto natierať čerstvou Šťavou z kysllcky (listy treba umyť a vo vlhkom stave odstaviť v odšťavovači). aby moje dieťa zomrelo na zlyhanie pečene. Ošetrujúci lekár usúdil. Vyžadovalo si to obrovské duševné vypátie. Spočiatku si lekári mysleli. Po nových. Pritom sme videli. Ustavične ho ožarovali a dávali mu cortisonovó injekcie. ktorá sa objavujú v tlači proti pani Mani Trebenovej a jej knižke Zdravie z Božej lekárne. ako keď noha slŕpne. Presvedčili sme sa. Požiadal som. Lekári mu povedali. pri ktorých nebola stanovená žiadna presná diagnóza. že žltačku dostalo po transfúzii krvi. Po opakovaných konzultáciách s lekármi. Sedem týždňov sme chodievali do Augsburgu k posteli nášho dieťaťa a p/itom sme sa museli usmievať a tváriť sa veselo. Istá pani z Bavorska mi píše: „Nedávno som vám písala. RÔntgenovô snímky ukázali už len zvápenatené miesta. takže nemohol otvoriť jedno oko. Na platu noc začalo naše diefa plakať. Chcem iba zdôrazniť. že zásluhou rád pani Trebenovej žije naše dieťa už o pol roka dlhšie. nám povedali. Išli sme s každým príznakom ochorenia k lekárovi. len zlepšiť. Čo je vo veci. sa vrátil z nemocnice veľmi ťažko chorý. 48-ročný otec štyroch deti. keď po niekoľkých dňoch. Začiatkom septembra 1978 sa lekári podujali na operáciu. takisto aj aortu a tepny na nohách. Bolo to koncom septembra 1978. Po mnohých vyšetreniach. júna 1979 do redakcie istých nemeckých novín: „Ako odpoveď na útoky. Na túto chviľu som čakal. a aj jeho celkový stav je lepší. To všetko sa stalo za deváť týždňov. čo to bolo pre nás rodičov. že žltačka doznieva. keď bude operačná sála zasa v poriadku. hodiny trvajúcich vyšetreniach lekári zistili. Krátko pred termínom operácie sme spozorovali. ktoré fyzicky naše dieťa veľmi vyčerpávali. Co sa vlastne stalo? Krvné cievy boli upchaté a krv nemohla prúdiť do nôh. že liečivá rastliny pomohli. Týždeň po operácii dostalo žltačku. z čoho sme pochopili. Keby som chcel dať všetko na papier. Našťastie v tom čase renovovali operačnú sálu. Tým väčšmi som prekvapený. ako pečeň. prečo naše dieťa nechcelo behať. V hlave má nádor a prejavujú sa uňho príznaky ochrnutia. Dodatočne sme sa dozvedeli. že náš sused. Krátko pred Vianocami roku 1978 sme opäť išli na vyšetrenie do Augsburgu. ktorá sa čoraz väčšmi zhoršovala. aby sme používali byliny. na ktorom profesor. ako naše dieťa zo dňa na deň chradne. že nádor zastavil odtok žlče. Aby nám celkom nevzali nádej. Vnútorne treba piť šálku prasllckového Čaju ráno pol hodiny pred raňajkami a šálku pol hodiny pred večerou. kapacita v tomto odbore. Neviete si predstaviť. že dieťaťu zistili nádor. že nádor nemôže zistiť. Dalo sa predpokladať. Keď som sa opýtal. čo našu nádej len zväčšilo. ktorý sa dnešnými prostriedkami nedá vyliečiť. Jednu stranu tváre už mal ochrnutú. a napriek tomu ani jeden lekár zavčasu nespozoroval smrteľná nebezpečenstvo. vyhlásil. slezinu a obličky. preto sme operáciu odriekli. že po piatich dňoch musí nastať zlepšenie. Poradila mi. augusta 1973 a vzorne sme sa o ňu starali. že naše dieťa malo šancu žiť najviac do Vianoc. žlčník. navrhli ďalšiu operáciu." Pán Joachim M. aby sa nádor zmenšil a dal sa pripadne operovať. nechali sme našu dcéru na detskej klinike v Augsburgu. aby sme si mohli na tých desať dní zobrať dieťa domov. musel si od prekvapenia sadnúť. Vo svojej tiesni sme nemali iné východisko a podľa našej mienky sa nič nemohlo zhoršiť. ktoré nášmu dieťaťu hrozilo. by som rád opísal prípad môjho dieťaťa. Boli sme s ňou na všetkých preventívnych vyšetreniach. Povedal. musel by som napísať 84 . dali nám dvoj až päťpercentnú šancu. aby napriek transfúzii naše dieťa nevykrvácalo. že ju nemecká tlač napáda. Pani Trebenová nám povedala. Daniela sa narodila 4. no museli ju hneď na začiatku ukončiť. A len polom sa začalo nášmu dieťaťu utrpenie. že také dačo sa mu ešte nestalo. či chcem. že pacient otvára oko. zasiahol dôležité orgány. ako milo sme boli prekvapení. ktoré sú uvedené v knižke Zdravie z Božej lekárne pod heslom Nádory (tumory). Preto som vám aj opísal tento prípad. že pani Trebenová pomáha nezištne. čo podľa vašich rád z Božej lekárne používal byliny. že operáciu moje dieťa neprežije. odpovedali mi. z B. ako predpovedali lekári. Až v auguste 1978 sme sa dozvedeli. hoci nedávno ešte kričalo od bolesti. Naše dieťa bolo predtým živé a zrazu začalo byť zo dňa na deň skteslejšie a veľmi unavené. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Nádor sa rozšíri! v celom brušku. oko otvoril a je mu oveľa lepšie Keo* prišiel domáci lekár na návštevu a videl. Allgáu napísal 25. že aj keď je operácia nevyhnutná. mnohonásobných. Zrazu sme boli šťastní. že to oko už nikdy neotvorí. aby sa žič odvádzala umelo. môže sa uskutočniť najskôr o desať dni.výsledky dosiahneme a) vtedy. Vieie si predstaviť. Pre ožarovanie a cortisonové injekcie nemohlo už jesť. Nášmu dieťaťu sa dodnes dari dobre. Medzičasom som sa dozvedel od známeho o pani Maril Trebenovej a hneď som jej zatelefo­ noval. Od cortisonových injekcii stratilo medzičasom naše dieťa všetky vlasy. po uvoľnení vznikol pocit. Do čaju treba podľa možnosti pnmieSať šesť ráz za deň (a to v odstupe jednej hodiny) do každej šálky 3 až 5 kvapiek kysličkovej šťavy.

Cez deň treba žuť koreň puškvorca. OBLIČKY Pri tejto chorobe používame byliny. ktorý patril tiež k novinárom zaujatým voči mne. z tejto zmesi sa denne po dúškoch pijú štyri šálky.zmiešané v rovnakom pomere. Prečítajte si. malom Petrovi W. Sliny sa prehltnú s troškou čaju a zvyšky koreňa sa vypľujú. PĽÚCA Denne treba piť po dúškoch štyri šálky záparu z rebríčka a okrem toho 1 šálku prasličky ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. Pozoruhodné výsledky dosiahneme mliekom so stavlkrvom vtáčím. Vhodné sú sedacie kúpele z prasličky. Treba naň šesť až osem vrchovatých čajových lyžičiek bylín. PODBRUŠIE (vaječníky a maternica) Denne treba pripraviť 1 a 1/2 litra čaju z bylinnej zmesi: 300 g nechtlka a 300 g rebríčka. že po pnaznivých výsledkoch preslall s bylinnou liečbou. a cez noc obklad na oblasť pečene. pacient pritom leží v posteli. ráno sa macerát prihreje a prileje do vody na kúpanie. V mojej rodine sa stal zázrak. V bolestivých prípadoch treba na noc prikladať obklady zo zaparenej prasličky a cez deň na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (obidvoje obklady pozri vo Všeobecnej časti) na oblasť pľúc. Tri polievkové lyžice švédskeho horkého sa vždy rozdelila napoly a pijú sa zriedené čajom pred každým jedlom a po ňom Okrem toho treba si každý týždeň urobiť sedací kúpeľ z rebríčka (pozri Rebríček obyčajný. Dýchavičnosť. Nádor sice prerástol všetkými životne dôležitými orgánmi. Všetky obklady treba ešte ovinúť teplým uterákom. Spôsob použitia). Obklady zo švédskeho horkého sa denne prikladajú na 4 hodiny. Choroba bola smrteľná. Jednu vrchovatú lyžičku stavikrvu vtáčieho zalejeme vnacim mliekom. „pretože sa malé dieťa nedalo donútiť piť ďalej čaj". Popritom sa pije 6 dúškov puékvorcovóho čaju (pozri Puškvorec obyčajný) a 2 . Toto množstvo čaju Ireba vypiťcez deň po dúškoch. nedozvedeia som sa to od (eho rodičov. ihneď prestane. A boli by určite pomáhali aj ďalej. pripadne aj na chrbát. aby pri vyparovaní nevychladli. takže z jedného sedacieho kúpeľa urobíme tri. prosím. lipkavec. ktoré odporúča pri zvrašfovanl obličiek švajčiarsky prírodný liečiteľ a kňaz Kúnzle: zlatobyľ. že napriek priaznivému obratu v smrteľnej chorobe malá Daniela predsa nečakane zomrela? Otec mi asi po pol roku napísal. PEČEŇ (cirhóza) Pri cirhóze aj pri rakovinovom ochorení pečene pomáha jedna šálka záparu z plavúňa ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. pod heslom Leukémia správu o. Rád by som ešte raz vyjadril pani Trebenovej svoju vďačnosť za Jej nezištnú pomoc.celý román. To byliny z Božej lekárne pomohli. cez noc sa byliny macerujú v studenej vode. Ako došlo k tomu. Ale dieťa po vyše pol roku zomrelo. no súčasne sa priznal. ale veľmi cynickým spôsobom od nemeckého reportéra. Do troch šálok čaju pridáme po jednej čajovej lyžičke švédskeho horkého. kúpeľ má trvať 20 minút Vodou na kúpanie možno byliny opáť zaliať. hluchavnfk žltý . ktorá sprevádza tieto choroby. Vodou z prvého sedacieho kúpeľa opäť zalejeme byliny a možno ju ešte dva razy prihriať a použiť na kúpeľ. Na noc sa prikladajú (na oblasť obličiek) obklady zo zaparenej prasličky a denne na štyri hodiny aj obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). Žiat. obklady zo zaparenej prasličky (obidva pozri vo Všeobecnej časti) ráno a popoludní po dvoch hodinách. že dieťa dostalo zrazu horúčku. Na 1/4 litra vody sa dáva zarovnaná čajová lyžička byliny. no rozplynul sa a s ním sa stratilo všetko bujnenie. 85 . a tým ohrozil život malej Daniely. hluchavku bielu.3 séiky pŕhľavového dajú. že tu už nemohli nastať žiadne komplikácie. dáva sa 100 g bylín na kúpeľ." Ust je veľmi výrečný a mohli by sme si myslieť. lekári v nej nevedeli pomôcť. jeden a pol minúty lúhujeme a teplé po dúškoch pijeme. ktoré pijeme 3 až 4 razy denne.

Lekári povedali bratovi. Byliny treba umyť. treba si častejšie robiť obklady zo Švédskych bylín a obklady zo zaparenej prasličky (oba obklady pozri vo Všeobecnej častí) Všetky uvedené postupy sa zachovávajú." ŠTÍTNA ŽĽAZA Veľmi hlboko sa kloktá striedavo čajom zo slezu a z llpkavca. Že k rozšíreniu tejto katastrofálnej choroby prispieva aj nosenie módnych úzkych nohavíc. treba si ešte robiť obklady zo zaparené) prasličky a obklady zo Švédskych byiin (pozri ďalej heslo Nádory). PRSNÍK Liečenie po operácii: Jazvy sa natierajú až po podpažie nechtíkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky). preto vám píšem. Po krátkom čase dostala chuť do jedenia. 63). sprevádzaný horúčkou a silnými bolesťami. keď sa v krátkom čase dostavili podobné výsledky. Napriek tomu nepretržité liečenie sa musi začať tam. Zvyšky po príprave masti môžeme použiť štyri až päť ráz. Všetky bolesti zmizli. keď som si na noc dala obklady zo švédskych bylín. že naša krava má zapálené a stvrdnuté vemeno. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Možno. Na prípravu čaju sa dáva 1 vrchovatá lyžička zmes) na 1/4 litra vody. Niekoľko týždňov po operácii sa prejavia odrazu bolesti a opuchy na celkom inom mieste. Vo íobruári 1970 vrátila sa z nomoonlco moja svagriná. Prsia a podbruííe spolu úzko súvisia. Pomyslela som si. aj keď sa vytvárajú uzliny. Ak pacientka tieto kúpele dobre zná&a. My však vieme." P O H L A V N É O R G Á N Y (mužské) Čoraz väčšmi postihujú tieto zhubné ochorenia nielen dospelých mužov. Ones si opäť vedie domácnosť. . ktoré vzniká po operácii a vyžaruje až po ruky. že bude žiť najviac štyri týždne. Na noc sa robia obklady zo švédskych bylín. rozvaľkať na doske na kašu. Istá mladá žena píše: „Dva týždne po narodení dieťaťa mi stvrdol prsník a dostatá som zápal prsnej bradavky. potom to bude možné aj pri zvierati Skúsila som rovnaký postup a bola som prijemne prekvapená. na obed a večer pred každým jedlom do pol šálky tohto čaju pridať polievkovú lyžicu Švédskeho horkého a vypiť po dúškoch pol hodiny pred jedlom a pol hodiny po jedle. a ráno. V decembri 1978 som si zlomila dva stavce a preležala som štyri mesiace. Teraz citujem z listu pani R. Okrem toho treba ráno. z Nemecka zo 4. že je (o zázrak z Božej lekárne. Nechtlková masť odoberá silné napálle. Pod týmto heslom Je liečenie uvedené na Inom mieste. V tom čase som mala dosť času preštudovať ot vaôu knižku. ktoré sa cez deň pije po dúškoch. pŕhľavy a nechtika. Denné množstvo Je 1 a 1/2 až 2 litre zápanj z bylín. Cez deň si treba robiť obklady zo zaparenej prasličky na dve hodiny (chorý je pritom v posteli) a na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej Časti). rozotrú na ľanové plátno. môže sa kúpať denne. že také Čosi ešte nezažil. priložiť na choré miesto a obviazať. len Ich trošku prihrejeme. vari a chodí na prechádzky. priložia a obviažu. Keby nastali bolesti. odkiaľ choroba vyšla. na obed a večer užila na podbrušíe aj obklady zo švédskych bylm. ale aj mladých chlapcov v školopovin­ nom a dospievajúcom veku. častejšie prikladáme kašu z rozvaľkaných listov skorocelu kopljovltého alebo väčšieho (pozri Skorocel kopijovitý. Čajové zvyšky rastlin sa prihrejú. zmiešajú s jačmennou múkou. Ďalej sa používa čajová zmes bylín: 300 g nechtika. lebo lieky už nezaberajú. začala opäť jesť a hnilobný zápach zmizol. ktorý dostal správu z nemocnice. Jedného dňa som spozorovala. všetko sa dobre zmieša. že keď švédske horké tak prekvapujúco a rýchlo pomáha človeku. povedal. Domáct lekár. Som roľnička. Mora mala navyliačitoľnú rakovinu podbrusia. No to sa očisťovala. Spôsob použitia). Z poSvy jej začali vychádzať chuchvalce. Ak ochoreli aj lymfatické uzliny (v podpazuší). Denne vypila 2 a 1/2 litra čaju zo zmesi rebríčka. že sa pokožka vyhladi a má normálnu farbu. Priaznivo ovplyvňujú okrem iného aj to. februára 1980. čo ju spočiatku naľakalo. „Som vám veľmi povďačná. a potom postupujeme tak. Švagriné už nevládala jesť a izba pachla hnilobou. preto treba tento postup zachovať aj pri zhubnom ochorení podbrusia. Nato začala uživať byliny podľa vašej knižky. teda v semenníkoch.Takto budeme mať tri sedacie kúpele do týždňa. Liečenie je podobné ako pri zhubnom ochorení" lymfatických žliaz (pozri str. Ak nastanú bolestí. ako je to opísané pod heslom Lymfatické žľazy.

a čítam tam. Pri mnohých nevyliečiteľných rakovinových ochoreniach nastane niekedy vysoká koncentrácia vody v tele. bolo by dobré. najmä pre tých. Ak je to možné.. V núdzi putoval som po prírode nášho Stvoriteľa a vyhľadával som tieto rastliny: pŕhľavu. cviklou a uhorkami. ktorí majú horúčku. Najdôležitejšie pri všetkých chorobách sú však pravidelné lekárske prehliadky. Práve včera som založila z našej blologlcko-dynamicky obrábanej záhrady po jednom pohári pľúcnika. Lebo veľká radosť z toho. úplné kúpele z dúšky lymíanovej. keď sa pije každých 15 až 20 minút po dúškoch. Nedajte sa v žiadnom pripade zastrašiť negativnymi útokmi. apríla 1960: „Vaše rady nám často pomohli a my sme ich odovzdávali našim susedom. zdravé oživenie. rebríček. kvetov a koreňov púpavy. Množstvo. Popri tom treba bezpodmienečne po dúškoch vypif ešte 1 a 1/2 litra čaju. že niekoho vyliečime. Len lekár má možnosť spoznať presný zdravotný stav človeka. za čo sa vám chcem predovšetkým srdečne poďakovať. To bola moja záchrana. Polovicu pol hodiny pred každým jedlom a polovicu pol hodiny po nom.Okrem toho treba denne ptť po dúškoch 1 a 1/2 litra čaju zo zmesi bylín: nechtík. Je predchádzajúci strávený. V mrazničke sa však napríklad mení obsah cukru: mnohí prírodní liečitelia neodporúčajú pacientom chorým na rakovinu zmrazené potraviny. podobne ako sa to robí s kapustou. Dobre a zrozumiteľne ste ich vedeli každému podať a ďalej rozširovať. púpavu a skorocel a z ich šfavy som každú hodinu vypil jeden hit. pŕhľavou a kvasi aj listy zeleru. Náš Stvoriteľ vložil do prírody nesmierne liečivé sily! Viete si predstaviť. Obklady treba dobre zabaliť. treba okrem toho ráno a poobede na dve hodiny prikladať tieto zaparené obklady na posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). že liečivé rastliny možno uchovať zmrazením. ktoré sa chorému zdá pnveľkô. ktorý prostredníctvom liečivých rastlín plní príkaz lásky k blížnemu a smie pritom zažiť veľa zázrakov. aby chorý strávil ten čas mimo postele. Ak po nejakom čase znova stúpne v tele obsah vody. Už po niekoľkých hodinách som spozoroval. Prestaneme plť uvedené množstvo čaju a pijeme päť dni denne 5 až 6 šálok Čaju z prasličky. dá sa ľahko zdolať. treba znova začať so záparom z prasličky. Tohto roku chcem í ja začať s mliečnym kvasením dostupných čerstvých bylin. Od toho času som sa venoval rastlinám. Je to jedno87 . Chorý pocíti prekvapujúce. ktorý mi napísal v júli 1979: „Po návrate z väzenia roku 1947 som mal rakovinu žalúdka. že mi je oveľa lepšie. Pri začínajúcej rakovine žalúdka pomáha čerstvo vylisované šťava z kysllčky ." Dôležité upozornenie Uvedené množstvo čaju treba pri každom zhubnom ochorení dodržiavať. ak nie priam obral. fazuľou. predovšetkým. že sa cítim úzko spátý s každým Človekom. Dnes som dostala vašu knižku Liečebné výsledky. Na noc sa prikladajú obklady zo zaparenej prasličky. a vďaka nim som sa zázračne vyliečil. Ak sa táto koncentrácia na tretí alebo štvrtý deň zníži. aby pri vyparovaní nevychladli. MLIEČNE KVASENIE Ešte by som rada oboznámila čitateľov s jedinečným zlepšovacím návrhom pani Eike B. podľa možnosti z čerstvých bylín: pŕhľavy a necht i ka. Veľmi dôležité sú pre celkom bezvládnych ľudí.. ďaleko prevyšuje ľudské nedostatky. Viem dobre. Citujem z listu účastníka vojny. Ak by vznikli veľké bolesti. do každej pridáme čajovú lyžičku švédskeho horkého a na dva razy vypijeme. ktorý mi poslala v liste z 8. čoskoro ju po pití čaju dostane. Z uvedeného množstva čaju odlejeme tri razy po pol Šálke. Ak chorý nemá chuť do jedenia. po ktorých mi bolo lepšie. zmiešaných v rovnakom pomere. strávil. že sa to dá. čo prijal. že žalúdok konečne aspoň to málo. z Erkrathu v Nemecku. pretože môj známy to už robí s púpavou.3 až 5 kvapiek za hodinu v odporúčanom čaji. ktoré vyvolávajú temné sily. rebríček a pŕhľava v rovnakých pomeroch (na 1/4 litra vody dáme 1 vrchovatú čajovú lyžičku zmesi). prečo sa potom o to pokúšať pri liečivých rastlinách? Mám však Iný návrh: naložiť liečivé rastliny a skvasiť Ich mliečnym kvasením. ŽALÚDOK V tomto prípade treba prikladať na oblasť žalúdka na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. Prepustili ma traja lekári ako nevyliečiteľne chorého. Postupne začne fungovať aj trávenie. treba opäť začať pif predpísané množstvo čaju. Skôr ako žalúdok prijme nasledujúci hit. ktoré nám spôsobujú toľko ťažkostí.

a doisjerne po vrch vodou.duché: Potrebujeme pohár so vzduchotesným závitovým uzáverom.a po dvoch dňoch dáme fľašu do pivnice. preto a| skvasené liečivé rastliny môžu dobre pomáhať. pretože nastane kvasenie. pretože po otvorení obsah fľaše dlho nevydrží (v chladničke asi 3 až 4 týždne). Po 5 až 6 týždňoch je kvasenie ukončené. Chorým na rakovmu odporúčajú kvasené produkty. aby sme podporili kvasenie: pozor na prelievanie. natlačíme ich. a nie priveľký. aby nebol medzi bylinami vzduch. aby sme neskôr mohli odoberať z bylín lyžicou. ako sa len dá (ako kapustu). • 88 . Do týchto pohárov dáme nadrobno porezané čisté rastliny. prirodzene kvasenou. Potom fľašu postavíme na teplé miesto. podľa možnosti so širokým hrdlom. treba podložiť tanierik . Každý pohár naočkujeme Čerstvým cmarom alebo kyslou kapustou. Obsah fľaše môže siahať len 2 cm pod viečko.

— Žlčníka čistenie f alúdka čkanie 41 33 32 38 37 20. 28 75 37. .v bruchu bolestivo rany * ■ 5IJ0 43 ekzém ekzémy chronické eleiantiéza emfyzém. 37.80 28 16 30. . . .39. 70 30. fistury bolesti v uchu -zubov -žalúdka -žlčníka bradavice bronchitída brusná slmivka bujnenie tkaniva pečene búšenie srdca 42. 17.22. amputácia anémia angína . . angina pectoris {srdcovo angína) artritída artróza astma .nervov . . 59. 59 40.12. . . 72 -maternice 59 E -očí . 66 33 32 . 76 34 26 27. 33. 48.59 flegmatické Črevá (odhlíenenie) flegmatický žalúdok (odhlienenie) funkaa hormonálna funkcia žliaz H halucinácie hemoroldovô uzly hemorokJy -krvácajúce hlísty hnačka krvavá —trvalá 26.56 14. 61 83 63 28. .19. 20. . 57 dnové bolesti končalln 49 duševná prepracovanosť 49 duševná záfaž 53 duševný Sok 53 dýchavičnosť 12. .44 15. 59 21. 36. . ■ • . 57. • • • ■ • . 43. 56.chrbtice -kostí bolesti medztetavcových platničiek . . 35.59 . — srdca . 24. . 54. . 57 41 25 19 75 43. 39. 63 66 39 39 16 15 .o č i . . 30 44 13. 43. . . 57. 26. 58. pozri choroby črevné parazity {červy) črevné poruchy. 30 11. 30. .15. 57. . . . sprevádzané slzením —pri močení -semenníkov -sluchových orgánov -srdca -tráviaceho traktu -tro)klannôho nervu (IriQemmu) . .mechúra . 37.priedušková . pozri poranenia činnosť obličiek — pečene . 34. 59 dialýza obličiek 15 dna 12. 59 25 59 48 33. . 28. 57.28. .72 . . 21. 38. pozri stvrdnutie cukor v krvi cukrovka » 33 27. 60. .76 42 26 iS cirhóza pečene. 32. 59 10 39 19. 46. 53 24 53 41 14 . . pozri uhry alergia alergia pálčivá . 59.obličiek C 34 46 46 63 22. 31.VECNÝ REGISTER aknô. 57.. • • .41.22. 44 58.57. 32. 59 41 12 .39 42 41. 41.' .42. 13.svrbľavá .pľúcna . pozri rozdutie pľúc epilepsia epileptické záchvaty extrakcia zubov F fajčenie fantômové bolesti fimoza 34 49 83 10. . 40 40 89 . . . . 64 Č čerstvé poranenia. pozri poruchy 65 D deformácia kĺbov 55 degenerácia obličiek 53 depresie 14.61 19 24.srdcová astmatické bolesti atrafia svalov bakteriálne Infekcie bakteriálne výlučky bielotok boľavo bruško (u deti) boľavá hrdlo bolesti ďasien -hlavy -chrbta . . 65 črevné choroby.

53.31. 30 kiahne klbový opuch 18 kolika 12.z hemoroidov .58 .drala 30 . . 27. . . 5 1 .43.• •. . . .34 -žlčníka . .60 krvný tlak nizky 16. .prstov • _ .59 -rany hnisavé vyrážky hnisavý zápal . . .26. 56 krvný obeh .49 11 21.46. . . 34. 38.24 CH chlpy na tvári . . . 41 krvácavosf (hemofília) 68 krvavý moč. 4 8 ...hnačky .. .'. hustá krv 21 38 hustnulle krvi hypertrofia proslaly % hystôna .59 chrastavosf v nose .44 -mechúra 31 -miechy .41 kostné výraslky (na rukách. 19. 34 -krvi 23 .32.kože zhubne . 45 > choroby črevné . na nohách) 19 koxartróza 63 . 31 chrlenio krvi infekčná žltačka. . 12. 4 2 .26. 59 kolíkové 2ôchvaly 39 kostížer 26.60 jazvy ::I K kamene **. 21. . 53 hniloba úst a ďasien 32 hnlBanie 10 . 26. .. 16. 27 -rachitlcké . pozri vyrážky krvácajúce hemoroidy.32 .81 . .mesačné .58 .pokožky . . 10. 42. 27 -škrofulózne . . 35 .. 57. 53. . .. .27. -zastaraná . .67 kašeľ 44. .maternica' 42. . 24. .57 -žalúdočné (žalúdka) . M -vmechúri 31 -žtcnikové (žlčové) 38. . pozri hemoroidy krvácajúce zuby. 3 1 . choroby močové -obličiek 2 1 .svalstva .zo žalúdka . . . . 67 -kosti 41. . . 34. koža znečistené {chronicky) 12 kožné choroby. . 58 chradnutíe čriev chradnutle svalov. .obličkovej panvičky 31 hnisavé nádory 28 10. 59.32. 2 3 . 49 Choré podbrušíe . . 54.57. . : : : : e* . . ..34 . 27 63 -klbov .žliaz . 16.59 90 . .čelných dutín 54 19 -kosil 27 -nechtov 23. . . . 48 . 31 . . 48 -žľazy . . 16. 17.65 .37 . 14 -ženské ' • . 3 2 . . 17.z maternice (nepravidelné) .kostnej drene -kože . . .mechúra (močového) 20 : -priedušiek -. . . . 60 -hnisavé 34 kŕče 48 • . 17 -vysoký .z pľúc . . .46 -äerny 44 . . . . 17.42 -hrtana .34. 19.42. .' ■ 21. 28.33.močové 37 -obličkové 31.17.12. 16.27.prieduSkový 49 -zdĺhavý 30 katar hllanu 30 . . 42. . . . .57 -pečene 2 1 .. . . 21 cholesterol .menštruačné .71 -obličiek . .c i e v ■ . . 17.. . 16. 3 4 .41 . .ďasna .hrdia 27. 12. . 32. pozn choroby kožné vyrážky. 80 ••• -zhubné 26. . 67 -sietnice 21 . . . 60 .srdca . . pozri žltačka ischias J 25. 10.67 .morové .z nosa . 27 chrasty na hlave 66 chrbtica poranená 56 chrípkové ochorenia .v nohách 29 -vpodbruäí 13 -žalúdočné 13. pozri krv v moci krvné podliatiny 55. 11. 16.17. . ♦9.spôsobené iazvaml (po poraneniach) 29 .57 30. . 32. . . . 22. . . . . .80 27. 73 horúčka 77 hrče . . .49 -sleziny . .mazovýcn žliaz kože . pozri zuby krvácanie 17.í obličiek 17 .prúc . 17. 41 -chronické 15 -mechúra 29 . 41 .Seslonedieľky 16 krvácanie z čriev . 2 6 . .. . v i ." hysterické záchvaty 22 15.. .59 hučanie v uSiach 26. 4 2 . pozri atrofia 27. . 3 7 . 29 krvolvorba .v bruchu 42 -vrýtkach • • 29 . 70 .41. .31 -ďasien 32 .41 krvvmoči 26 kurie oko 57. . . 4 4 ..

srdcových vencových tepien . 59 20. 75 nervové ochorenia 24 48 49 omrznuté nohy. .. 39 ochorenie čelných dutín . 47 26. 39. .pohlavných orgánov . .38 mor 75 60 41 N nádcha . pozri krvácanie meravosf končatín migréna mliečne chrasty mocopudnô účinky močové choroby. 31 . 19.na rakovinu . . 26 natiahnuté šľachy 16. 57 obličkové kamene. . 15 lonivoaf čriev 57 leukémia 21.33 -P'úc . 4t návaly krvi do hlavy . 43 ochrnutie . 83 -zhubné . . . .kŕčové bolesti žalúdka . . 70 -nezhubné .19. . . .stitnej žľazy 72 ochrnuté končaliny 18. 72.32. 69 lupus (tuberkulóza kože) .14. . 20. 28.34.59 26 39 24.v pohrudnici Í 31 nómesačnosí . ..82 21.26. 32. _ > .54 -Čriev 53 -podbrusia 10 . . 21 ochlpenie silné [na rukách.hlasivkovóho väziva 23 . 73 12 13 49. . 42. 39 60 »•• 25 • ■ 50 25 .. pozri krvácanie menštruačné poruchy. pozn vredy myôm .. 57. . pozn poruchy nervovo slabi fudía nervozita 24. ruky omrznutý nos opar (herpes zoster) oparenie opilstvo opuchliny opuchnutá pečeň opuchy opuchy modročervené . . kŕčové žily 32 14. . 56 nádor tvrdý . 40 nepriechodnosť čriev 53 nervové botestl hlavy 37 nervové choroby 13. . .70 . 20 odtučnenie ochabnutie podbrusia (u žien) . . . pc*rí choroby močové kamene. . 71 nechuť do pfáce 16 neplodnosť ženy 16 obličková kolika 20. 24 napomáhanie pôrodu 59 napuchnutô nohy 30 narušené hormonálna funkcia .44 nespavosť neuralgia trigemmu. 46.60 13.močového mechúra 15 omrzliny nepokojný spánok nepravidelné mesačné krvácanie (menštruácia. 26. 60 43 69. .óa 10. . .70 obrna 13. 23. . 12. 71 .34. 41 48. 26. 14. 59 13. . pokryté ranami . 24 41. . . 11 odri itertovanie odchlopenie síemice 21. . . 2C -obličiek 14. 12. pozn bolesti neuralgické bolesti tváre neuralgie neurodermilitía neuróza nevoľnosť nezhubný nádor ciev (angióm) neznásanie obilnín (u deti) nočné pomočovanie nočné potenie nohy. 27. . .47 nedostatočná tvorba sfz (suché oči) nechuť do jedla 27. 69 lupienka Červená . 59. perióda) 10.močových orgánov . 61 . 13.žliaz .37. poiri kŕče menštruačné krvácanie. .žliaz ostrohy na pate ostrosť zraku osýpky ošetrovanie pokožky oteplenie žalúdka otrava mäsom otvorená opucHiutá noha otvorené nohy otvorené preležanlny 15 . 25 .31 nervové poruchy. 41. pozri kamene obrátená maternica 10.. . . . 41. .45 . 10 -zvterača (v konečníku) . pozri poruchy mesačné krvácanie.14 71 .43 odtok moču . . . . 59 -chrbtice t? . 26 . 6B.74 . . . .55 . 43 lámavé nechty 71 látkovo výmena . .44 Usaje lupienka (psoriáza) . 43. 46 obrna trasľavá. 91 . 83 nahromadenie vody v osrdcovníku . . 42 L lámanie v údoch .42. 30 . nádory . . . 56 nedostvchavQaf 46. pozri kŕče morové vredy. 57. . .. 43. . 36. 32 . 17 .56 13.. 68.. 16 . 12 . . na nohách) 13. .18.prostaty 51. pozn kamene mongofoidné deti morové kŕče. 58 očný zákal . 27 20. . 44. . 83 30 . 26. . . 17 navierame prsníkov . pozri Parklnsonova choroba ..44 ochorenia dýchacích ciest -mechúra 31 51. 32 M malótnosf čriev matokrvnosf malomocenstvo mechúrovô kamene. . 24. . 59. 24. . . . . 60. 70. pozn kamene melanchólia menštruácia menštruačné kŕče.52 -srdca . .

80 23.nervové . . 56 39. pozri rany pálenie pri močení . .pohlavných orgánov (mužských) 32. .medzlstavcových platničiek -obli&ek 39 76 27.42 16 16 44 44 44 32 prevodneme obličiek prevodnenie panvičky (obličkovej) priedušková astma. . 36 . 12.•. 26 20. 72 . 41. 87 rakovinové nádory. 16.16.60 47. 26 -pečene 21.60 prečisťovanie 11. . 85 40.n a nohách popálenie poranené chrbtica poranenia čerstvé -hlavy -tkanív -všetky poranenie mozgu poranenie pri pôrode .sluchu -srdca . . . porážka poróznost sietnica . . . . 57 rany . . . . 24.bodné 10 . paratýfus Parkinsonova choroba . 26 . ľ '-Otvorené na nohách 32 . .38. . .40. . . 49 28. 56 -mechúra (močového) 15 prechod (klimaktérium) 10. 42 24.58 30 19. . 88 . pozri potrat prechladnutie 14. pľúcna astma. 59 . pozri lupienka rachttickó choroby. 69 -Otvorené . 26.57. 25.prekrvenia v nohách . . 37. . pozn nádory zhubné rakovinové ochorenia kože 23.33. . 16.lymfatických íHaz . . pozri tuberkulóza pľúc prynatosf pocity strachu pohryzonie besným psom -hadom .pečene -prekrvenia . .60 -sečné 44 — tržné 44 . . pásomnica . 43 . pieseň na nechte . 31 39 . . .ťažko sa hojace 49 -vnútorné 19 -vonkajšie . .25 58 rakovina -čriev .po popálení 26 . . 10 13.Jedovatým hmyzom polypy na podnebí . piesok -obličkový {ľadvinový) . -reči . . 16. 33. 20. .menštruácie . .v hrdle -v konečníku . 21. .41 . . . 19.š t í t n e j žľazy 86 -vaječníkov « -žalúdka 20. . . 73 77 76 32 *• . . 61 41 48 22.v podbrušl pomliaždeniny pľuzgiere . 56 58 12 . 32 38.31 —srdca potenie nôh potopudné účinky potrat (predčasný pôrod) povlak na Jazyku povzbudenie žalúdka -v obličkách -pichanie pn močení. 46. ..36.19. 22.hrtana -iazyka . . .41 16 .21.látkovej výmeny (chronické) . 34. . . -trávenia -zraku -žalúdočné -močový -vmechuri * 34 26. pozri astma pleť* pripojenie na umelú obličku psoriáza. 16 14 .p r i srdci pichavô bolesti oči . . 27 -Žalúdka 27 predčasný pôrod.. . 39. 59 . 22 .17.. . pozri choroby 56 ?? 32 13.prudké (páliace) 12 -rožné 10.25. . . . 67 33. 10. 58 . .pečene . pálenie záhy . . pichnutie hmyzom . . . pozn astma pľúcna tuberkulóza. . . . . 43 13.26 60 44 25. . . . 34 . .otvorené rany. . 48. 78 .lymfatického systému . . . pieseň non . 19 -zastarané 50 B2 . . . 49 . . . 14 poôkodonte krvného obehu . 20 . 34 . 16 . 16. 33. 29.prostaty 51 -prsníkov 26. 85 86 ■ ™ . . . 42. 27 28 12 preťažené oči povzbudenie žlčníka 56 pravidelnosť stolice 41 procistenle krvi . poruchy črevné —krvného obehu . .41 prekrvenie sietnice 58 prepracovanosí 18 15 53 10 53 56 -závratu 12. .maternice . 31 21 . . . 44. 48. .podbrušta .srdcového rytmu . . 60.49.57. . . . . ..39. .pľúc . 81 .71 65 .maternice -mechúra -obličiek -pažeráka . 60 66 25 56.na (azyku 59 . .26. . 35. . pehy pestovanie krásy .81 • • • • • • • 16 51 55 SI 85 39.POávy prúca zahlienené . 54.p o operácii 26.58. . .kože -kosti . . .

. . . 49. 37.20 vonkajšie rany. * . .44 v slabé deti .31.žalúdka ruža . . . 25. 42 . .44 13. . 59.16. pozri rany vonkajšie svalové ochorenia 17 vredy 10. 42 26. . tehotenstvo . . . . 57. 69 . 59 struma .20. 41 tofy (chronická dna) . reumatické ochorenia reumatické opuchy reumatizmus rezanie pri močení riedke vlasy rozdutle pfúc (emfyzóm) .73 svrab svrbenie kože . Vila .13. 28 . 26. .močového mechúra . pozri astma srdcová vodnatiefka. . 22. . . .. 30. 31. pozri Parkinsonova choroba trasľavé končatiny traumatická horúčka W trávenie . 22. 27 22. . 44 slabo obličky -oä -pľúca -svahy io slablnová prietrž . . 60. .49 vetry . . 42 . .v nose 47 13 suchý prieduškový kašeľ 2 ::. . . -žalúdka slabo vyvinuté deti slaboz/akosf Slabý spánok ee slepé Črevo (zápal) -podráždenie . . . 46. . 50. 70 . 34. . . .49. :Š I z lanec sv. . 70 senné nádcha 20 schudnutie . 42. 57 tuberkulóza tuberkulóza pľúc . -•tlak v hlave .O slabosť končatín . . 14. . rozjatrenô rany (staré) . . . 43 1° V vápenatenie ciev 11 12. 12 srdcová astma. . -sivý zákal.. . . 13. . . 78 tráviaco ľažkosli 42 rrombôza 45. . 85 stvrdnutie pečene (cirhóza) studené nohy. . 38. . . 59 seknutie v krfioch (hexenšus) . 10 tukové žľazy . 19 12.41. 12. . 35. . .*S 93 . 44. svrbenie pošvy . . . . 60 trasľavá choroba. 35.42. 38.srdca . pozri bolesti srdcové choroby. S šelest v ušiach Škrkavky ôkrofutoza Sk/ofulôzne choroby.32. . . . 27 . . : : : : . 24.. 28. rozjatrenle kosti rozšírenie čriev . . . 14. 77 . 25. 59 vodnatieľka srdcová 14. . Šumenie v ušiach šupiny na hlave . . . 13.53 <ý*"s II • ■ "■Z íažkosti podbrusla . . • ■ • tučnota . 83 -čriev 34 ::::. 48. . . . .na rohovke . pozri úpal slzotok 75 snef 10.srdcového svalstva .36. . . .16. . . . .74 skion k potratu 10 skľúčenosf skrášľovanie piati slabá látková výmena . . pozri choroby ôkrofuktene vredy. .14. .eo • ••• 48. 26. . . . • •• tuberkulózne kosti . 14. io. . pozri poruchy reuma (zastaraná) reumatické bolesti (končalln) . 49 -nervov -srdca . . tichý zrádnik . . . ruky 39 suché ústa 46. rúk . . . pozri poruchy starecká svrbľavosť 48 starecké Škvrny 26. 19 Irasenie nôh. . 39. . pozri kamene . . -v žalúdku . vnútorné krvácanie vnútorné rany. . 57. 41. 22. 59 • vírusové ochorenia . . 18 25. 46. -sdýchaním . .27 ia 12.38 . . 42 16 . . .rast vlasov rečové pofuchy.72 32 • ■ • . . 66 39 16. . pozri brusná slinivka slnečný úpal. 34. pozri piesok U uhrovliosf uhry uhryznutie besným psom uvoľnené zuby uzlíky na črevách únava úpal úplavtea . 77 . . pozri rany vnútorný nepokoj (pri prechode) 41 vodnatiefka 12. 60 21 . 42. . 21 . 34. 65 .s kamertmi. . pozri zákal skleróza multtptex 11. . . .s pieskom. 47 sucho v hitane 47 . . 57. pozri vredy škvrny na koží . pozri vodnatieľka srdcové bolesti. 34 14. . 76 . .svalov 48 -tela 38 -zažívacích orgánov . . 75 slinivka brusná.78 . 57 tumor sleziny 34 tvorba kameňov 20.57 19. . 70 strácanie pamäti 32 Stratený sluch 56. . . . . pozn choroby srdcové poruchy. 43.

42 -vaječníkov . .86 žalúdočná kyselina.. . . .. . 41 -nervov ••. 46 .31. .49.48 zlyhanie pečene . 32. . . 57 42.. . . .84 Ž 94 . 71 . . . . . . pozri zákal zhubné choroby kože. .. . . . . . 32. 59 69..priedušiek 13 -žalúdka 34.ústnej sliznice 27. .37 . . . 22 zvädnutá pokožka zvonenie v ušiach • . 48 zúženie ciev . 56 .30 -pohrudnice • • • • ■ • • * 32. . * ■ * -•. . . 84 . 34.. 20.\ -pečene 28. 50 . . . . pozri choroby žalúdočné kŕče.krvácania 16. . . 57 zvrašfovanie obličiek 15. 30. zapálená cievy 30 -•. . 42 .. 46 . .59 . .. . . .kostnej drene . . .. pozri krvný tlak vysušenie sĺz výtok vyvrtnutia .prlsemennlka . . 28 záduch. . 27 -žil zápaly. . zapálenie obličkovej panvičky . . 42 -úst -ústnej dutiny .pľúc . . . 46. .. 37 . 34 zúženie srdcových vencových ciev . . vyprázdňovanie stolice .predkolenia -rakovinové -skrofulozne . 27 38. . . . .. . . nedostatok . . . .. 22. 18 . 37. 32. 40 -prebytok žalúdočné bolesti. . 48 . 26 30 T? 10 . . . .žalúdocno-crevného kanálu .46 -••. 12 zranenia po úderoch .57. .vlasových korienkov . 35. 12. pozri hemoroldy zlepšenie zraku . .. . . .mazových vačkov . . . — mandli . . . 28. . 25 zdurené lymtaltcké uzliny zdurené Žľazy . . .hrubého čreva .57 . . * .v ústnej dutine . 32 . . 13. . . . 48 .zelený. . 28 48 10 12.na prsiach . . 31 zastavenie Činnosti pečene . 34 zväčšená stitna žľaza . .. ■ ::::::::::S y.. 78 zápach z úst 77 .sliznice vnútorných orgánov . . ..44 . pozri choroby zlatá žila. 28.prstov . 59.42 . . .. .33 zahlienenie dýchacích orgánov. .86 .. . . . . .. 46. 43. . . . pozri bolesti žalúdočné choroby. .• . . . ..46.prostaty . .srdcového svalu ■ * ■ • . . 32. . zápal ciev 26. 41 -žalúdocno-crevného traktu .podbrusia .-dvanastnlkové . . 26. 32 . 16 zrýchlený top zuby krvácajúce . . zatvrdnutie semenníkov . . .prsných bradaviek 59. . 48. . . .nechtového lôžka . .hrtana >. . . 56 Žlčníkové (Žlčové) kamene. ■ • Z zadržiavanie mocu . 56 . .46 -priedušiek . -holanovô -morové . .. -•• 57. 32. * • . .rany 49 . . . .. pozri poruchy žalúdočné vredy. . • ■ • • * ■ - - . pozri kŕče žalúdočné poruchy. . . .pozri choroby . 26 zelený zákal očí.. -zanedbané -žalúdka VSI vyčerpanosť vyklbenlny vyluôovonio mocu (*|ó) . 46 . . .* . . 71 -•24. 69 . . . ••• . . . 41 . . 48.70 znečistenie koze (chronické) .. . 59 živé mäso žlčníkové záchvaty . •*• ••• --.. . . . . pozri nádory zhubná zhubné choroby. . . 20. 34. pozri astma záha -•• záchvaty zúrivosti ••• 21. vymývanie rán .hrdlo 59 ... .. 59 77. .krku 42 . 46. .. 69 12.. . pozri choroby zhubne nádory. 77 zlomeniny 19..sliznice žalúdka (gastritis) . .. . . 42.na ďasnách .15. ... . 53.41.. .. .41 . 26 zfé výsledky v škole . . 27 . . .32.. . .77 . i 40 26 60 48 26 19. 69 27 34. 49. . . . 76 . pozri kamene žltačka . 40. 13 . .26. . . . . 42 20.obličiek . 43 .mozgových blán . 77 . . . ... 19. 49 zahnívajúce rany 31 zachrípnutie 30. . vynechávanie menslruácie vypadávanie vlasov . .. <* . 18 14 43 42 27 33 33. . .58. pozn vredy • ženské choroby. . . 10 19. 20. . . . .prúc 12.78 zákal sivý . 28 zmeny tvaru okolo kĺbov znamienka n a tele . . 43 25.. . . 73 -sliznice ■ .okostice 19 ... 27.. 14. .. . . 46. . . . . ..mechúra 46 .78 zápcha závraty 12 16. . ' . 44. .58. . vyrážky -kožné výrony krvi vysoký llak. 44. 24 . . iné .

5. Revidovala a nestor zostavila Elena Unzboihová. . S p. Zredigovala Inka Hermanovi Podfa originálneho vydania graficky upravil Daniel Mraz. Ennslhaller Veriag 1990) preložil RNDf. VH 13. W. Pavol Piioniak. VyHacfli Tlačiarne BB.. s. Banská Bystrica. Vydalo vydavalefetvo Ikar. AH 11.MARIA TRE8ENOVÄ ZDRAVIE Z BOŽEJ LEKÁRNE LIEČIVÉ RASTLINY RAOV A SKÚSENOSTI Z nemeckého originálu GesundhoH aus der Apotheke Goties (Rakúsko. publlkadu Vydania druhá. Sfeyr. a.8. BraHBlava v roku 1992 ako svoju 56..

i Repík lekársky lAgiimniúa eupatoria Ĺ J Šalvia lekárska (Šalvia iiffidnalis L.) .OBRAZ I Skorocel väčší (filimtego majof L.

MEY.) m ^^^^ V Podbeľ liečivý (Tussilagofarfaľa L.OBRAZ II Púpava lekárska l'ľaľii.) Deväťsil lekársky fpčiaslres hyMdus <L.MKiiiii offifinule WEB in WIGGERS) Nechlík lekársky (Calendulo Offídnális L > Slez nebadaný tMalva iirulerta WALLR.) Plavúň obyčajný (Lyeoppdium clityoium L. el SCIIERH..) . B.I GAERTN.

l ■X* Prvosienka jarná (Primula nr/. j .) Praslička roľná (EquiseturH úrvense L.) Pŕhľava dvojdomá (Uľtico dfoica l.) Kukurica siata f/n/ »wy.v l..) Alchemilka pasienková Aliiu-milhí (nanticola OPI/.) Orech kráľovský (Jugl'gns regia L.i Rebríček obyčajný | (Ai-hillen niillejolhmi t.OBRAZ III Kostihoj lekársky [Symphylum nfluimilc ľ.v L..

OBRAZ IV Rumanček kamilkový (Mtwtcarta recutitti L J Kyslička obyčajná (Oxalls actíosella l.. cmentl. HOLUB) Ľubovník bodkovaný lllypcrkum pvrfvratum L.) .) Hluchavník žltý (Galeobdolon luteum IlUDS.) Zlatobyľ obyčajná Veronika lekárska iVerimka offtciiialís L.) Puškvorec obyčajný (Acorus calamus L.

ako sa má kombuchový nápoj správne pripravovať. ako často a v akom množstve sa má piť. Maria Treben. Zomrela roku 1991 vo veku 84 rokov. ako sú anémia. W. W. hemoroidy. astma. Maria Treben. 827 99 Bratislava 27 MARIA TREBEN Kniha Zdravie z Božej lekárne vyšla v týchto jazykoch: Anglicky Česky Dánsky Fínsky Francúzsky Holandsky Maďarsky Nemecky Španielsky Švédsky Taliansky Maria Treben. v ktorých čitatelia píšu o svojich skúsenostiach s recepta­ mi rakúskej bylinkárky Márie Trebenovej. . p. Už po prvých rakúskych vydaniach dostala autorka množslvo listov od čitateľov z Rakúska a Nemecka. AIDS a iné. Maria Treben. G. čo užívali na svoje choroby a za aký čas im ktorá bylinková kúra pomoh'a. Čajová huba kombucha je prastarý liečebný prostriedok a jej pestovanie je aj dnes mimoriad­ ne rozšírené. nazývali ju „rastlinou prvej pomoci". Maria Trebenová už nikomu novú radu neposkytne. Health through God's Pharmacy Zdraví z boží lékárny Sundhed fra Guds Apotek Luonnon omat lääkkeet La Santé á la Pharmacie du Bon Dieu Gezondheid uit de apotheek van God Egészség Isten patikájából Gesundheit aus der Apotheke Gottes Salud de la Botica del Seňor Hälsa ur Guds Apotek La Salute dalla Farmácia del Signore Ďalšie knihy vydavateľstva IKAR: Liečebné úspechy Márie Trebenovej. 23. Veľa zdravia Vám želá Vydavateľstvo IKAR. Wirth: Liečenie pomocou aloy Aloa ako liečivá rastlina je známa už dávno. ktorým táto kniha pomohla. Maria Treben. Vo vydavateľstve máme z takýchto listov veľkú radosť. poruchy srdcového rytmu. Kniha predstavuje spôsoby liečenia pomocou aloy pri konkrétnych chorobách. rakovina. Listy a správy o liečebných úspechoch podľa bylinkárskej knižky Zdravie z Božej lekárne. Frank: Kombucha. skleróza multiplex. o tom. Vďaka jej. p. Maria Treben. lebo čitatelia presne opisujú.Prvé slovenské vydanie knihy Zdravie z Božej lekárne v roku 1991 malo nesmierny úspech. Úryvky z ich listov sú zaradené v knihe Liečebné úspechy Márie Trebenovej. V praxi osvedčený návod na prípravu a použitie. Maria Treben. Nápoj z čajovej huby. Slovenskí čitatelia však nie sú prví. ako im jej rady pomohli neraz aj pri ťažkých chorobách.tak ako pomohol pri liečení rakoviny prezidenta Ronalda Reagana. rozličné očné choroby. Do vydavateľstva IKAR prišlo veľa ďakov­ ných listov. Maria Treben. Maria Treben. Aj tá prináša množ­ stvo praktických rád. Žiaľ. a. s. aby bol skutočne účinný a chorému pomohol . Maria Treben. Maria Treben. že všetky svoje skúsenosti z využívania liečivých rastlín zanechala ľuďom v knihách. Kniha radí.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful