Maria Trebenova

Zdravie lekárne
Liečivé rastliny: rady a skúsenosti
1KAR

z Božej

MARIA T R E B E N O V A

CopynghT ■ Dy Wilhelm Ennsthalei. Sieyt. Ôslertoich Názov ongmalu: Gesundheit aus der Apotheke Gottes Slovák iranslalion o 1991 by Ikar, Bratislava Pfotníil RNOr Povol Pltoniak

ISBN fiO-7n8-OB1-0 ISBN 8D-7U8-0l2-2 0.vyd,J Originál: Gesundhell aus der Apotheke Gottes ISBN 3-85066-090-8

Predhovor
„NajvySSi vytvortl ro zeme lleävô byHny a múdry muž nebude ich odmietaf od soba-" Slarý zákon. Sírach; 38.4

Napriek tomu. že mnohi z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravte z Božej lekárne, dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vtasti i zo zahraničia a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom a rozšírenom vydaní tejto knihy. V čase. keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu Života a privodlla si nesprávnou životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán Boh vo svoje] láskavosti od nepamäti obdarúva, Ctihodný otec Kneípp vo svojej knihe hovorí,- „Na každú chorobu vyrástla bylinka." Každý leda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Bože) lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zapar a využíva ich vo forme extraktov. masti, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny, treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv. ako sú cesnak medvedi, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarova­ nie. Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára, aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažké] choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne kontrolovať lekár. Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného kongresu pre rfaíšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúske] lekárskej komory, ktorý sa konal v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov. Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárske) univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat - a dnes musíme zápasiť s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodar­ ného prostriedku. Potom začali lavínovité narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia." Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohi zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší Čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak, môžu napríklad u žien vyvolať rakovmu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách. V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko povznáša, že chorý už tým spotovice prekoná beznádejnosť svojej situácie. Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, naprtek útlemu veku. uvedo­ movala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa. aby sme my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie. Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch deti, ochorela na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju poslali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni živola. Jej sestra, ustarostená o t/i budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov. 3

Stalo sa to tak. no pomohla je] bylinkami. Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou Štyroch deti. že je nesmieme dôležité. Na ňom je. predovšetkým Matka Božia. v ťažkých chorobách s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. akoby ma vyšSia moc. uräte ml neuškodí. Uňho hľadáme pomoc a útechu. Denne si pripravovala niekoľko krčahov bylinného čaju. má| 1980 MARIA TREBENOVÁ ♦ . K tomu sa pridali nové skúseností a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltfn z Božej lekárne. Aj tu Sto o leukémiu a lekári chorej už nedávali žiadnu nádej. neprijímam ani návštevy! Rozsiahly názvový register vás nasmeruje na správnu cestu a pomôže vám nájsť tie pravé rastliny! Môžem vám ešte odporučiť brožúru Liečebné úspechy Marle Tretinovej (Listy a správy o liečebných úspechoch). Pri klinickom vyšetrení o desať dni sa nezistila ani síopa po leukémii. v ktorého rukách spočíva nás život a nachádza istotu.že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách. obdarúval a usmerňoval nás život podľa svojej vôle. ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojich rúk I môjho vlastníctva. Na záver by som rada ešte raz zdôraznila. ale predovšetkým vsemohúcnosti Stvoriteľa. vydanú u môjho rakúskeho nakladateľa A ešte niečo: Neposielam žiadne' liečivé rastliny. Preto sa usilujem vlesf ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín. Odvtedy mám jednu Istotu . mám ešte jednu prosbu: Netelefonujte ml. ani ml nepfátet Keďže už neliečim. Dôvera k nej.Zellnkárka sa na ňu rozkričala: „Iba leraz idete s touto mŕtvou vodou'?''. aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili denne veľké množstvo čaju. mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch. že v tejto prepracovanej knižke som sa usilovala svoje skúsenosti v každom ohľade doplniť a scellť. pomocníčka chorých. ani neprijímam objednávky! Grieskirchen. Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka." Vyšetrenie po desiatich drioch ukázalo: ani stopy po leukémii! Z týchto príkladov vidíme. úcta a modlitba pred ledným zázračným mariánskym obrazom. Keďže táto príručka sa dostáva do rúk mnohým. viedla správnou cestou. a takto ich ponúkam na prospech ľuďom. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: „Ak mi aj nepomôže. aby nás viedol. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín. Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny.

. 52 53 macerácla) 7 8 8 . Imelobiele Kapsička pastierska Kostihoj lekársky Kukuricasiata Kyslička obyčajná 10 11 12 13 14 14 15 17 18 20 20 Lastovičnik väčší 20 Upkavec obyčajný. . . . Cesnak medvedl Deväísll lekársky Dúška materina. Žlčníkové kamene) 66 Končatiny (trasľavé) > 67 Kosti (choroby kosti. Hluchavka biela Hluchavnfkžltý . 70 Nádcha (senná nádcha) 70 Nádory (nezhubné na pokožke hemartgiomy) 70 Nechty (zápal nechtovôho lôžka. koxanróza (choroby kĺbov) 63 Cukrovka (diabetes) « -64 čkanie 65 Črevnóparaiity(helminty) 66 Ďasno (choroby dasna a uvolnovanie zubov) 66 Fimoza (stiahnutie predkožky na mužskom úde) . . 66 Rstuly « 66 Chrbtica (poranená) 66 Kamene (obličkové kamene.• • * 68 Maternica(obrátená maternica) » 70 Močovýmechúr(slabostmočovóhomechúra) . . 8 ■• • 3 Švédske byliny (vrátane Starého rukopisu Veíkó Švédske Víno na srdce (s receptom) . syridtový.■ • 62 RADY PRI UEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB Amputácia (fantómovébolesliamputačnýchkýpfov) 63 Artróza. „ . Zlatobyľ obyčajná švédske • horké) 38 40 42 42 44 46 47 49 50 . úbytok kostných látok) 67 Krvácanie (menštruačné krvácanie) 67 Krvácavosf (hemofília) . • .sedacikúpeO-Obkladyzosvédskychbylín LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE Atehemilka pasienková . . piesok v mechúri..lchuskladnenleepripfBva:Zber-SuSenie Spôsob prípravy: Príprava čaju (zapar alebo odvar. . tymianová . Mastiaoleie-Bylínnékúpelelúplnýkúpef. mäkký 22 Ľubovník bodkovaný 24 Nechtík lekársky 25 Orech kráľovský 27 Plavúnobyčajný 28 Podbeľliečivý 29 Praslička roľná 31 Pŕhľava dvojdomá 33 Prvosienka jarná 36 Púpava lekárska 37 a receptu Puškvorec obyčajný Rebríček obyčajný Repfklekärsky Rumanček kamilkový Skorocel kopije-vitý Sleznebadaný šalvia lekárska Veronika lekárska Vŕbovka malokvetá Vŕbovka malokvetá pomáha. * . lámavé nechty alebo poškodené) 71 Nechufdojedeniaudeti . artritída. .. . . 68 Lupienka (psoriáza) . . . Tinktúra-Čerstvá šfava-Kaša z bylín-Obklady zo zaparených bylín . 71 Obličky (zápal a hmsanieobličie-k) 71 . . ZnamenitáČajovôzmesprerodinu na Malé horké • 53 61 61 • .OBSAH Predhovor VŠEOBECNÁ ČASŤ Správnyzberlločivýchr8SlHn.

. . • • .Opar (opasecplazívGC pásový. . . . . . . .. . ..• • ... » ... . . . . ... .. . Slepé črevo (podráždenie slepého Sluchové orgány (bolesti sluchových Slzotok Spánok (nepokojný spánok detí) Srdce (poškodenie srdca a krvného obehu) Svaly(chradnutiesvatov-atrofia) Štítna žfaza (zväčšená Štítna Tvár (neuralgické bolesti tváre-neuralgiatrigeminu) ... .. 85 55 85 • • ■ • * > . . . Obličky Pečeň (cirhóza) Píuca PodbruŠie (vaječniky a maternica) Pohlavné orgány (mužské) Prsníky Stltna žľaza . * .• • • .. 85 . . . ::S H/ 86 o/ 87 . . .. . . ..Ja2yk Kosti Koža Leukémia . Žalúdok . . ... Uhry (aknó-hnisavý zápal mazových žliaz Ústa (zápach z úst a povlak na Vlasy (rast vlasov) Výsledkyvskole(zléucebnóvýsledkydelí) Zákal očí (sivý a zelený zákal oči) ' čreva) orgánov) žľaza) kože) jazyku) ' ' ■ Zápcha RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH Brušná slinivka Črevá Hrtan . ■ . . . .Obrna Kastová (ParKinsonova choroba) . .. .... . . . .. . . . hnisavý zápal prstov) "uža Skleróza multiplex(vsestrannáskleróza) ..... . .. . .. ... . 97 8 . . .. oi • « . .... . . .. . . .'« • "• 81 82 83 93 ... Opuchy (edémy v dôsledku nahromadenia Pfuca(rozdutieprúc-emfyzóm) Porážka (predchádzanie) Porážka (stav po porážke s herpes kvapaliny príznakmi zosier) v tkanivách) ochrnutia) * Potenie (nočné potenie) 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 73 Potrat (predčasný pôrod) *. . .. . . Lymfatické Žfazy Nádory (tumory) .• . . Prsty (zápal. Dôležité upozornenie Mliečne kvasenie Vecný register Farebnáprlloha ••• 78 80 80 80 . . • .. . . . .... . . .• • ■ • • .

v čase dozrievania. pri znečistených vodách. Korene. Zo skúsenosti viem.VŠEOBECNÁ ČASŤ Správny zber liečivých rastlín. Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami. ktoré nie sú chránené (napr. že najlepšie liečivé účinky majú Čerstvo nazbierané rastliny. Zásoby si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu. SUŠENIE Rastliny sa pred sušením neumývajú. na špinavých brehoch. Niektoré možno dokonca nájsť cez zimu pod snehovou prikrývkou. zeleno sú najvhodnejšie). v blízkosti ciest. ich uskladnenie a príprava ZBER Predpokladom zberu liečivých rasilln je ich presné poznanie. podľa možnosti rýchlo. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo nepo­ krčený papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných. potom je dôležité. aby sme Ich zbierali v správnom čase. čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov! Zbierame ich za slnečných dnf v suchom stave. Kvety a listy pri zbieranj nestláčame a na zber nenosíme plastikové vrecká a tašky. na správnom mieste a správnym spôsobom. Kvety Liaty Korene Plody - začiatkom kviinulia. lúkách. nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené. včasné zjari alebo v jeseni. prvosienka holá . kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme umelým teplom. niekedy už od februára až do konca novembra. Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime pred svetlom (používame farebné poháre. imelo a vfbovku je najlepšie rezať pred sušením. Korene. autostrád. len nadrobno porežú. Každý rok nás požehná novými rastlinami. Čerstvé byliny možno zbieraf včasné zjan. na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov. lastovičnlk). Na zimu odkladáme len dokonale vysušené rastliny.prvosienka jama). teplých priestoroch (pod strechou). pred kvitnutím a po kvitnutí. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných škatúľ. Pritom teplota nesmie prekročiť 35 aC. Šetrime prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi. Na zimu si urobíme neveľkú zásobu sušených rastlín. čo fe pri ťažkých chorobách bezpodmienečne nutné. Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu účinných látok. Rastliny sa zaparia a neskôr pri sušení sčernejú. Nikdy ich nezblerame na chemicky ošetrených poliach. pokiaf dobre poznáme miesto ich výskylu (napr. 7 . nezarosené. Ak ich poznáme. Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé. ktoré dôkladne umyjeme.

Čerstvé šťavy možno pripravovať denne. dobre uzavreté a uschované v chladničke vydržia celé mesiace. imelo alebo puškvorec) némÔifime zapariť. ktorú sme predtým vypiácbll horúcou vodou. Masti a oleje Štyri plné hrste bylín nadrobno porežeme. priložíme na choré miesto. Tinktúry sa užívajú vnútorne po kvapkách znedené čajom. Naplnené do malých fliaš. Maceráciou (za studená) získaný výluh primiešame k záparu. Rasa alebo iné uzatvárateľné nádoba sa voľne naplní určitou bylinou a zaleje ovocným alebo žitným liehom. Týmto spôsobom pripravený čaj obsahuje účinné látky aj z macerácie. Tento kašovitý obklad môžeme ponechať celú noc. Celé zakryjeme vlnenou šatkou a obviažeme uterákom. Suché byliny lúhujeme o niečo dlhšie (jednu až dve minúty). Po nejakom čase zoberieme parou zmäknuté. Udané množstvo bylín dáme do studenej vody na 8 až 12 hodín (obyčajne cez noc) a necháme lúhovať. kapsičku. Tinktúra (esencia) Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38 . Maceráciou získaný výluh zmiešaný so záparom je najlepší spôsob. Kaša z bylín Stonku a listy rozvaľkáme valčekom na cesto na kašovitú hmotu. Potom 8 . Rozotrieme na ľanové plátno. lôbô zvýšením teploty by sa stratila ich liečivá sila. ráno scedíme. Obklady zo zaparených bylín Nad hrniec s vodou zavesíme sito s čerstvými alebo vysušenými bylinami. Rozohrejeme 500 g bravčovej mastí ako pri vyprážaní rezňa. Vodu necháme zovrieť. Čerstvé byliny lúhujeme len veľmi krátko (stati pol minúty}! Caj musí byť celkom jasný: jasnožltý alebo jasnozelený. Takéto obklady sa nechajú pôsobiť dve hodiny alebo cez noc. Veľmi účinné sú parné obklady z prasličky. Vo všeobecnosti dávame jednu zarovnanú Čajovú lyžičku bylín na 1/4 litra vody (jedna Šálka).40 % žitného alebo ovocného liehu. krátko povaríme a tri minúty lúhujeme. odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. zvonka na obklady alebo natieranie. Čerstvá šťava Čerstvá šťava z bylín sa užíva po kvapkách alebo sa ňou navthčujú choré miesta na tele. Macôrácla: Niektoré byliny (napr. Takto pripravený Čaj je oveľa príjemnejší a na vzhľad krajší. teplé byliny. Caj z týchto bylín získame vylúhovaním v studenej vode čiže maceráciou. v ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú. Rastlinné zvyšky ešte zaparíme ďalšou polovicou zovretej vody a opäť scedíme.SPÔSOB PRÍPRAVY Príprava čaju Zapar a odvar: Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleného pohára alebo nekovovej nádoby. ako získame z liečivej rastliny všetky látky: Byliny macerujeme polovičnou dávkou vody cez noc. aj zo záparu. zabalíme ich do riedkeho plátna a pnložfme na choré miesto. inakšie dávkujeme podľa údajov pri jednotlivých rastlinách. Korene dáme do predpísaného množstva studenej vody. všetko zakryjeme a vodu varíme. Dobre sa uzavrie a dá na teplé miesto (asi 20 °C) na 14 alebo viac dni. Získava sa v domácom odšťavovači. zaviažeme šatkou a udržiavame v teple. Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich popražime. potom macerát krátko prihrejeme (len na teplotu vhodnú na pitie'J a denné množstvo prelejeme do termosky. častejšie sa pretrasie. nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú. Nesmie vzniknúť pocit chladu. Dennú dávku čaju prelejeme do termosky a podľa návodu po dúškoch pijeme. premiešame a odtiahneme zo sporáka.

Vodu z úplného alebo sedacieho kúpeľa môžeme použiť ešte dva razy. a až potom to celé obviažeme šatkou. Ak ho pacient znesie. Alergickým osobám nedávame na obklad igelit. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pred priložením obkladu namastiť pokožku! Miesta. prípadne obväzom. ale musíme ju ohriať. aby sme nezamastili bielizeň. Postupujeme ako pri úplnom kúpeli. Sedací kúpeľ: Na sedací kúpeľ treba len pol vedra čerstvých alebo asi 100 g sušených bylín.8 litrov) čerstvých alebo 200 g sušených bylín. pokožku zapudrujeme. Ak napriek tomu podráždi citlivým ľuďom pokožku. ak sú dobre pripevnené. Olejové prípravky získame takto: kvetmi alebo bylinami naplníme fľašu az po hrdlo. ako dlho ho znesieme. Bylinné kúpele Úplný kúpeľ: Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. Srdce nesmie byt vo vode. Na Jeden kúpeľ treba jedno plné vedro ( 6 . treba potrieť nechtlkovou masťou. 8 týmito obkladmi netreba bezpodmienečne ležať v posteli. obklad necháme pôsobiť kratšie. môžeme s nimi chodiť po izbe alebo sedieť. alebo ho určitý čas nedávame. Obklady zo švédskych bylín (zo švédskeho horkého) Podľa veľkosti miesta na tele zoberieme menší alebo väčší kus vaty. Na druhý deň len prihrejeme. Po kúpaní sa nepoutierame. navlhčime ho švédskym horkým a priložíme na choré miesto. Obklad necháme pôsobiť dve aí Štyri hodiny podľa povahy ochorenia a podľa toho. aby alkohol nevytiahol z pokožky tuk. « . preliltrujeme cez ľanové plátno a ešte teplú masť napinime do pripravených fľaštičiek alebo téglikov. ktoré sme vopred namastili bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. ktoré svrbia. pripadne buničiny. Kúpeľ má trvať 20 minút. zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom dva prsty nad kvety alebo byliny a necháme 14 dni na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. môžeme obklad ponechať cez noc Keď obklad zložíme. ale v osuške alebo v kúpačom plášti si ľahneme do postele a eSte sa vypotlme. Na druhý deň sa macerát pnhreje a vleje do vody pripravenej na kúpeľ.masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. ale obviažeme ho len uterákom. Na to priložíme trošku väčší kus igelitu. Ďalej treba zohľadňovať návody pri jednotlivých bylinách.

Listy alchemllky niekedy priliehajú k zemi a zrána vidieť na nich v prostriedku kvapku rosy. všetko sušíme pod strechou. alchemilka lúčna. Od kresťanských čias Je táto rastlina zasvätená Panne Márii. že rastlina sa preslávila predovšetkým ako bylina pre ženy. vnútorné i vonkajšie. ale pomáha tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným (myši chvost obyčajný) priaznivo ovplyvňuje menštruáciu. pevnú.Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných keby sa ženy najprv dlhší čas liečili touto bylinkou. aj na kryštalických horninách (ide o dva samostatné druhy. počnúc od pošvy smerom hore. ktoré rastú v Alpách. Švajčiarsky farár Kunzle zvlášť zdôrazňuje: . vredy a prietrže.). neskôr len listy. Spomeniem citát z veľmi starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má človek prietrž. kontriheľ. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín Pomáha pri málokrvnostl. Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam by mail od tretieho mesiaca piť alchemllku. prekl. upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice. hviezdoš. Používame ju ako prostriedok odvodňujúci a posilňujúci srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany). pri obrátení maternice začneme natieraním zvonka. ako sa varf vajce. Alchemilka pôsobí sťahujúco (zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí rany. pozn. Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri pôrode. Po extrakcii zubov sa alchemilka odporúča ako najlepší hojivý prostriedok. má rub listu stnebnstoiesklý a používa sa pri tučnote Dve až štyri šálky denne pôsobia veľmi priaznivo. Deti. Rastlina má dlaňovito lalocnatô listy so siedmimi až deviatimi lalokmi." Alchemilka. denne po dúškoch. ktorá rastie vo vyšších polohách. suknička. zosilnejú po Častom užívaní tohto čaju. srteť. divý muškát. ktoré majú slabé svaly napriek dobrej strave. Sám názov (nemec­ ký) hovorí. Rastie predovšetkým na okrajoch lesov a ciest. horúčku. nech vari dve hrsle alchemilky v primeranom množstve vody. ktorá sa leskne ako perla. Dari sa je) aj na vápenco­ vom podklade. str 18). V prípade. čí je mladý. pn ochabnutí podbrušla tieň. mnohé deti by ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec ženu. keby vedeli o tomto Božom dare. Často by Ju mali piť aj chorí na cukrovku. keď sa voda vo vani zohreje. Ona je všeliekom na všetky ženské choroby a poméha dokonca spolu s kapslčkou pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži. pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany). Naši predkovia používali túto bylinu na rany. V niektorých krajoch vijú z nej venčeky na Božie Telo a zdobia nimi hlavu Spasiteľa na oltárikoch. Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách. alebo starý. ktoré vidieť od apríla až do júna. ktoré majú ťažký pôrod alebo aklon k potratu. V uvedených prípadoch sa pijú štyri šálky čaju z atchemilky. na svahoch a na vlhkých lúkách vo vyšších polohách a v horských oblastiach. Po viacnásobnom vyplachovanl zahojí ranu v priebehu dňa. husia nôžka. pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín. kondolík. keď im pndáme 10 . ženský pláží. Z oboch rastlín zbierame celú byľ v čase kvitnutia. Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden kúpeľ. ľudovo sa nazýva strieborný plášť (Alchemilla alpina). rosnička. dohromady tn kúpele týždenne. Vykonajú dobré služby aj pri slabom spánku. ale aj neskôr. ťapkaná.LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE ALCHEMILKA PASIENKOVÁ (Aicbemilla monticola OPIZ) Ľudový názov. V nadmor­ skej výške nad 1 000 m rastie alchemilka alpská. a potom nech z nej pije. vý­ toku. bodnutia a porezanie. Slabé deti zmocnejú. Každá šestonedieľka by mala piť 8 až 10 dni veľa čaju z tejto rastliny. hnisavých ranách a zanedbaných vre­ doch. keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú menštruáciu. môže sa ešte dva razy použiť)." V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto rastlina svoje osvedčené miesto. pri ochorení podbruáfa a nevoľnostiach v prechode. lebo ona lieči zápaly podbrusia. nevysokú stonku a drobné žltozelené kvety. Okrem toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapslčky pastierskej (pozri pod heslom Kapsička pastierska. hnlsanle. a to tak dlho. alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným (zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko do poriadku. Spôsob použitia.

Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín (pozri Vôeobecnú časť. pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. Na jeden úplný kúpeľ sa použije 200 g vysušených alebo dvojnásobné množstvo čerstvých bylín. Včasné zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé. v krátkom Čase nastane zlepšenie. Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín sa krátko premyje. črevá a krv. obalenej bielymi priehľadnými šupkami. ten značne liečivejšie. aby si prečistili žalúdok. ľudovo medvedi lenek. konvalinke podobné listy vyrastajú priamo z podlhovastej cibule.) Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. neliečiteľné choroby svalstva. ktoré pridáme do trošky vody. Drieme v rtom mohutná liečivá sila a povráva sa. Narežú sa nadrobno a dávajú sa na maslový chlieb. predchadzaiú vápenatenie ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti. niekedy aj skôr. Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé účinky. Jasnozelenó. jasnozelená stonka s bielym okollkom kvetov je až 30 cm vysoká. Pre túto vôňu dostal názov „divý cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s (edovaiou jesienkou obyčajnou. nevieme mu byť za to dosť vďační. Prine­ sie nám zdravé. na druhý deň sa to zohreje a maceráciou získaná kvapalina sa prileje do kúpeľa {pozri Všeobecnú časí. pri príprave Špenátu ho zmiešame s pŕhľavou.do kúpeľa rnacerál z alchemilky pasienkovej alebo alchemilky alpskej. Vnútorne nás oblaží a rozníeti. zaparí sa a krátko vylúhuje. môžeme si pripraviť liehový výťažok (pozri Spôsob použilia). že keď sa pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka sa nim umýva oblasť srdca. Jeho silnú cesnakovú vóftu zacitime skôr. Cesnak medvedí (Ainum ursinum L. zaiste nezanedbateľné osvieženie. Kvety však zbadáme iba uprostred mája. Úplný kúpeľ). Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medvedieho. lesklé. jemne posekané ich denne pridávame ako koreninu (nevarenú) do polievok. Cesnak medvedí. lieči atroflu svalu (chradnuUe) a ťažké. cibule v neskorej jeseni a zime Cibule cesnaku medvedieho sa používajú ako cesnak kuchynský. na jame prečisťovanie a odhliertovanie sa používajú čerstvé. obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precltime celým srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa S ohľadom na túto novú. V zmesi s kapsičkou pastierskou. Pretože vo väčšom množstve je cesnak medvedi štipľavý. Úplný kúpeľ). dajú sa na noc do vedra so studenou vodou. zelené listy cesnaku medvedíeho. teda ešte pred kvitnutím. knedli a ostatných jedál. bohatých na humus. máji. Je preto vhodný najmä ako súčasť jarných kúr na prečistenie a lieči chronické kožné choroby. mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlleňovanla a prečisťovania. Mladé listy sa zbierajú v apríli. Cesnak medvedi má v podstate také vlastnosti ako cesnak kuchynský. v tienistých a vlhkých lužných lesoch. Tieto kvapky vynikajúco podporujú pamäť. 2 až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť. že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede. Z Burgenlandu mi oznámili poznatok. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Obklady: Macerat: l plná čajová lyžička na V* litra vody. valčekom na cesto sa dobre rozmliaždi a prikladá. Osoby citlivé na žalúdok môžu listy a cibule nakrájať nadrobno. ako rasilinu zbadáme. ktorých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. 11 . Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásf bylinku na každú chorobu. Hladká. zelenú krásu. Cesnak medvedi rastie na vlhkých lúkách. je predovšetkým prvým poslom jari. ako je uvedená v hesle Kapsička pastierska. Táto veľmi hodnotná rastlina sa využíva aj pri skleróze multlplex. Listy možno upraviť aj ako špenát alebo šalát. Z neho denne užívame 10 až 12 kvapiek. Z pôdy vyrastá v apríli a máji. zaliať teptým mliekom. kopijovité.

Cesnak medvedí veľmi priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný nielen ako prostriedok proti prudko prebiehajúcim a chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami, rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a ochabnulosť čriev, A| hlísty a škrkavky vychádzajú z tela, keo* sa istý čas užíva táto bylina. Keď sa zlepši črevný systém, stratia sa aj ťažkosti, ktoré Často mávajú starší fudia alebo tí. čo sa nadmieru prejedajú a majú ochabnuté alebo preplnené črevá. Cesnak medvedf odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti. klorých príčinou je zvápenatenle ciev alebo vysoký tlak. ako sú závraty, tlak v hlave, skl učenosť Vysoký tlak postupne klesne. Víno z cesnaku medvedleho (pozri Spôsob použitia) ie pre všetkých starých ľudí, ktori majú trvalé zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pn dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmá pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s nfm zmizne aj dýchavičnosť. Tento liečivý prostriedok odporúčam najmä pri tuberkulóze a vodnatleľke, ktorými Často trpia starí ľudia. Ak sa použijú čerstvé listy. čistia súčasne aj obličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja. Zlepši sa aj ochorenie srdcových vencových tepien. Cesnak medvedí je neoceniteľný ako prostriedok prečfsťuiúcl krv, najmä pri chronicky znečistenej koži. Túto rastlinu si obzvlášť pochvaľoval švajčiarsky liečiteľ a zelinkár kňaz Kúnzle: „Prečisťuje celé telo, odslraňuje choré, usadené látky, ozdravuje krv, vypudzuje a zneškodňuje jedovaté látky. Vecne chorľavejúci ľudia s llsajmi, múčnatou tvárou, ákrofulózou a reumatizmom mali by si cesnak medvedí ceniť nad zlato. Ani jedna bylina na zemi nie je taká účinná na Čistenie žalúdka, Čriev a krvi. Mladí ľudia budú prekvitať ako ružové kríky a rozvíjať sa ako jedľové šišky na slnku!" Kúnzle ďalej uvádza, že pozná rodiny, ktorých členovia predtým chorľaveli, po cely rok chodili po lekároch, mali plno vyrážok a lišajov. po celom tele škrofulózu tvár olovnatosivú, akoby už boli jednou nohou v hrobe a len-len ušli hrobárovi z lopaty, no po dlhšom užívaní tohto skvelého božieho daru celkom vyzdravell a ožili.

SPÔSOB P O U Ž I T I A Ako korenina: Tinktúra: Čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro pokrájajú ako pažítka alebo petržlen a dajú sa na chlieb, do polievok, šalátov a mäsitých jedál. Fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno nakrájanými listami alebo cibuľami. zalejeme 38 až 40% ražným alebo dobrým ovocným liehom a postavíme na 14 dní na slnečné miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 až 15 kvapiek s troškou vody Vezmeme plnú hrsť nadrobno pokrájaných listov, krátko ich povaríme v % litri bieleho vína, osladíme podfa chuti medom alebo sirupom a denne pomaly, po dúškoch pijeme.

Víno:

DEVÄ1 SI L ľ

LEKÁRSKY

(Petasites hybridus (L) GAERTN., B. MEY. et SCHERB.)

Deváfsil lekársky rastie na brehoch riek a potokov, v priekopách a na okra­ joch lesov. Je oveľa väčší ako podbeľ liečivý, s ktorým patrí do jednej čeľade. Jeho listy sú veľké ako klobúk, drobné zúbkaté, na báze sivé a plstnaté. Kvety sú ápinavobtele alebo bledoružoyé, zriedka čfstobíele. Súkvetie vytvá­ ra hustý, úborovitý strapec. Zbiera sa (skôr, ako rastlina rozkvitne) koreň zmierňujúci horúčku, ktorý si v časoch moru vyslúžil veľkú pozornosť. Potopudný čaj sa užíva pri horúč­ ke, dýchavičností, dne a epilepsii. Denne sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Pn vyklbenlnách, vyvrtnutiach a nohách pokrytých ranami, no aj pri každom druhu snetf, prt zhubných nádoroch a prudkých (paliacich) ra­ nách sa používajú veľké čerstvé listy na obklady.
1?

SPÔSOB POUŽITIA Macerét: Obklady: 1 zarovnaná čajová lyžička rozdrveného koreňa sa dá do V4 litra vody a nechá sa v ne) cez noc. ráno sa prihreje a scedi. Čerstvé, umyté listy sa rozmliaždia a priložia na ranu. Opakuje sa viac ráz za den.

D Ú Š K A M A T E R I N A (Thymus serpyllum L ) D Ú Š K A T Y M I A N O V Á (Thymus vulgaris L ) Rastie na slnečných stranách, návršiach, v redších okrajoch lasa a ne menšich mraveniskách na lúkách. Obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky, kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo, Za poludnajäej páľavy sa z pestroľialových kvetných vankúšikov šlrl aromatická vona a vábi hmyz a včely. Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo mne prebudili už v detstve. Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli v 11. storočí z oblasti Stredomoria a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel od dúšky materinej íe až 50 cm vysoká. Účinky však majú obe podobné, Dúška tymianová Je známa už od staroveku. Až do našich čias sa traduje: „Tymian je predovšetkým ostrý a pälivý. Upravuje odtok mocu a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený čaj čisti jemné vnútorné časti tela." Abatiša Hildegarda z Blngenu hovorí, že tymian je liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým chorobám. Kto ráno vypije šálku tymianoveho čaju miesto kávy. čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky: duševnú sviežosť, dobrý pocit v žalúdku, rána bez kašľa a celkový pocit blaha. Dúška materina, rumanček a rebríček sa zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa prikladajú vo vankúšikoch na neuralgickó bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto nervových ťažkostiach. Ak sa pritom objavia kŕče. prikladáme aj vankúšik z plavúrta, Istý sedemdesiatdeväfľočný roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, kecf raz. idúc z poľa domov, celkom premokol a hneď ho kamsi odvolali. Nemal čas prezliecť si Satý. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti a ústa mu vyknvilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keo" si prikladal obklady zo švédskych bylin. No až ked si začal prikladať obklady z uvedených rasUín, nazbieraných za slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte aj potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, pljaval čaj z týchto rastlín. Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku. Po Jednom Jedinom 20-minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili, zdvihlo sa z vane celkom iné diefa. Ako keby niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa prekvitať. Dúška sa zbiera v kvete za slnečného počasia od Júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho slnka. Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše, zalejeme tch olejom a necháme stáť 10 dní, alebo z nich urobime sirup. Olej sa používa pri obrne pri porážke, skleróze multiplex, atrofil (chradnutf) svalov, reuma­ tizme a vykĺbení. Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve Šálky. Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch na kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia sa na žalúdok alebo na podbrusle. Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako ako pri zastaranej reume. V zmesi so skorocelom kopljovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích ciest, ťažkom zahlienení priedušiek a pri prieduškové) astme. Do Šálky dáme ošúpané koliesko citrónu a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Caj sa má piť horúci po dúškoch. Treba ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý. Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj 13

pije každú hodinu po Jednom dúšku, na to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku ešte mnohé matky nezabudli. Treba však mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emtyzému (zdurenla) s veľmi ťažkým záduchom. Dúškovou tinktúrot sa natierajú končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj chorým na sklerózu multiplex sa vtiera dúšková tinktúra. Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúskou. buď vo forme čaju, alebo prísadou do kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych deti našlo pokojný spánok už po jednom takomto kúpeli. Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch čoskoro zdraví. Netreba zabúdať, ža dúška sa odporúča ako prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej vody, zakryjeme a dve minúty (úhujeme. Čaj naplnime do termosky a dávame piť alkoholikovi každú štvrťhodinu po jednej polievkovej lyžici. Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom aj veľká chuf do jedla a smád. Pri recidívach, ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr sú čoraz zriedkavejšie, treba liečebnú kúru opakovať. Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch, ale po celý rok ako čajová kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou. Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup Podáva sa pred Jedlom pri prechladnutí.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar; 1 vrchovatá čajová lyžička bylín sa zaparí 7* litrom vriacej vody, krátko sa vylúhuje. Prísada do kúpeľa: Na úplný kúpe! 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť. Úplný kúpeľ). Tinktúra: Fľaša sa voľne až po hrdlo naplní za slnečného poludnia natrhanými kvetmi, tie sa zalejú 38 - 40% ražným alebo ovocným liehom a nechajú 14 dní stáť na slnečnom mieste. Olej: Za slnečného poludnia natrhané kvety sa voľne dajú co fľaše a zalejú sa za studená lisovaným olejom tak. že olej je na dva prsty nad kvetmi Necháme 14 dni stáť na slnečnom mieste alebo v teple. Bylinné vankúšiky: Bylinami naplníme vankúšiky a zašijeme. Sirup: Za slnečného počasia nazbierané kvety a stonky sa navlhčenými rukami naložia do pohára Prevrstvia sa cukrom a silne natlačia Všetko sa nechá tri týždne stáť na slnečnom miesie. Po scedeni treba cukrom presýtené stonky a kvety opláchnuť vodou a vodu priliať do sirupu. Sirup sa pomaly zahusťuje na elektrickom sporáku, no nesmie vrieť. Sirup nemá byť prihustý, preto ho treba raz aleto dva razy vychladiť. aby sme si overili správnu hustotu.

H L U C H A V K A B I E L A (Lamium abum L)
H L U C H A V N Í K Ž L T Ý (Galeobdolon luteum HUDS.. emend. HOLUB) Ľudový názov: medulka, mŕtva žihľava, hluchá pŕhľava. Rastie vo vlhkých lesoch, v priekopách, krovinách, pri plotoch a v húštinách, na násypoch, tienistých vlhkých miestach a všade tam, kde rastie pŕhľava. Kvitne v apríli a máji, v horských oblastiach a) neskôr. Z plazivého podzemku vyrastá priama alebo vystúpavá štvorhranná až SO cm vysoké slonka s proti stojným i Itetomi, kvóty sú sediace a vyrastajú po 6 až 10 v pazuchách horných listov. Zbierame Hs:y a kvety. Takisto ako hluchavnik žltý, aj hluchavka biela je liečivé - je to jedna z najlepších liečivých rastlín. Kvitne od mája do októbra ako burina pri cestách, na rumoviskách i železničných násypoch. Zbierame listy, no najmä kvety. Caj z nich, ak sa pijú dve šálky denne, pomáha pri ťažkostiach podbrušfa a pri menštruácii. Prečisťuje tiež krv, odstraňuje nespavosť z nervozity a je veľmi účinným liečivým prostriedkom pri rozličných lanských chorobách. Najmä ženy s trvalé chorľavým podbrusim a mlade dievčatá by mali piť tento zapar Kvety a listy hluchavnlka žltého sa používajú pn podobných ťažkostiach, najmä pri zlom vylučovaní moč u, bolestiach a pálení pri močení, pri ťažkom ochorení obličiek a pri srdcovej vodnatleľke. Kvety sa používajú pri poruchách trávenia, pri ékrofulóze a kožných vyrážkach. V takýchto prípadoch sa pije dopoludnia šálka čaju. Pri vredoch a kŕčových žilách si pomáhame obkladmi zo zápam. 14

gemalo. Preto máme menej roboty pri rezaní listov a vetvičiek. že ich zobákom zavrtávajú do haluze. ďalej pri prechladnutí mechúra a pn zápale obličiek. Že po dlhodobej čajovej kúre sa celkom stratí príčina vzniku cukrovky. no plody požité vnútorne sú otravné. Ešte jedna rada pri zbere: v marci a apríli imelo nemá plody. Ju považovali za posvätnú rastlinu. Imelo. Navlhčime plátno zaparom a prikladáme teplý obklad. Sedaci kúpeľ(používa sa celá rastlina). Tento prastarý liečivý prostriedon uznáva aj kneippovec doktor Bonn. no uisťujem vás. vtáky ich v zime vyzobali. Ilpkavca a zlatobyle v rovnakom pomere. omalo. Poradila som jej. I M E L O B I E L E (Viscum album L ) Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prisavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny . no aj rastliny prezimujúce na jedliach. jemelo. Keď ich však rozmiešame s bravčovou masťou (pozri Spôsob použitia) a užívame zvonka ako masť pri omrzlinách. úspešne pomáhajú. alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. Druidi. že nos bol o niekoľko dni zahojený. aby si cez noc priložila na nos čerstvú kašu z plodov imela Znie to neuveriteľne. Istá pani mala dlhé roky omrznutý nos.jedle a borovice . Ak niet hluchavnika žltého. Na hostileľskcm stromo vyrastá v guľovitom tvare. no len od začiatku októbra do polovice decembra a v marci a apríli. Je to taká skvelá liečivo rastlina. ktoré sú v októbri a decembri ešte na imele.a parazituje na nej. Sedací kúpeľ: Pozri Všeobecnú časí. V ostatných mesiacoch imelo nemá liečivú silu. Keďže imelo má najlepší vplyv na celkovú funkciu žliaz. Pri nevyliečiteľnom zvrasťovaní obličiek. lebo nemusime oberaľ lepkavé plody. opradená tajomstvami. Čajová zmes: Hluchavník žitý. Použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku tejto zmesi na % litra vody. SPÔSOB P O U Ž I T I A 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. teda listy a konáriky. litra vody. že si ju nevieme z nášho života ani odmyslieť. Najväčšiu liečivú silu má imelo. imola. ktorý odstraňuje všetky neduhy. V ž d y z e l e n é listy sú kožovité. Zapar:. boroviciach a ovocných stromoch sú liečivé. prevodneni obličiek a pri dialýze obli­ čiek veľmi priaznivo pôsobí užívanie zmesi hluchavnika Žltého. bosoräcky kotol nám napovedajú. lipkavec a zlatobyľ zmiešame v rovnakom pomere.Hluchavnlk žltý sa odporúča starým ľuďom pri ochrnutí močového mechúra. keltskí kňazi. v zime sa neodvážila vyjsť z domu Bolesti sa jej z roka na rok stupňovali. Obklady: 3 vrchovaté čajové lyžičky na '/*. Sedací kúpeľ s maceratorn z tejto rastliny pôsobí veľmi blahodarne. zaparíme. prečo tak chválim imelo. uprednostňuje sa ako výborný prostriedok na povzbudenie látkovej výmeny. nie sú vôbec jedovaté. len na hostiteľskej rastline. Ľudia. vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. Ľudia sa ma neraz pýtajú. Zaparí sa a nechá krátko vylúhovať. Kňazi odrezévali imelo počas sviatočných cere­ mónii zlatými nožmi a nožnicami Starí zelinkári ho používali ako dôležitý a bezpečný liek proti epilepsii. ani v zemi. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak. keď je vlastne jedovaté. Tie nevyklíčia ani vo vode. Ľudové názvy imelo. všeliek. že imelo bola prastará liečivá a čarodejná rastlina našich predkov. Súčasne tak dobre vplýva na brušnú sllnivku. môže sa použiť hluchavka biela. ktoré sa pred sušením nadrobno porežú. ktorí trpia na chronické poruchy 15 . Zaparíme a krátko vylúhujeme. Odporúča imelo v našich časoch pri chronických kŕcocn a hysterických záchvatoch. Zbierame listy a malé vetvičky. žltozelenej farby Biely. ktoré hosfuje na duboch a topoľoch. sklovitý.

že je v prechode. treba po celý rok pif jednu šálku imeiového maceráiu denne. ketfdlhšl čas užívali lieky na zníženie vysokého krvného tlaku. Určite treba aspoň raz za rok absolvovať šesťtýždňovú imelovú kúru: tri týždne pijeme denne tri šálky. Mnohé listy. Normalizovaný krvný tlak pôsobí priaznivo na poruchy maternice a menštruá­ cie. keď tu predsa máme naše vynikajúce tmelo. Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. pôsobí aj pri týfuse a úplavici. zamiešaných do trošky vody. Aby sme si naďalej udržali dobrý konštantný stav. Príprava masti: Čerstvé biele plody (pabobule) imela zmiešame za studená s bravčovou masfou (používa sa na omrzliny). tri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku Imeiového čaju. že imelo pôsobí na nizky aj vysoký krvný tlak. aby ste mali pevné a stále zdravie. a to ráno a večer. že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. Pn ťažkostiach v prechode sprevádzaných búšením srdca a zrýchlením tepu. že tri od seba nezávislé výskumné skupiny zistili. tlmočia vďaku za Imelo. Imelo evidentne pôsobí aj vtedy. Ak potrebujeme na deň väčšie množstvo. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela. ta . ktoré som dostala. potrebuje takýchto ozajstných pomocníkov. ale aj vo Švajčiarsku. Čerstvá šťava: Čerstvé listy a konáriky umyjeme a ešte vlhké odstavíme v odšťavovači. teda aj poruchy srdcového rytmu. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: Pripravuje sa za studená. Pije sa pol hodiny pred raňajkami a večer pred spaním.). aký mal nízky krvný Mak a ako mu ho Imelo celkom normalizovalo. sa postavil skepticky. pomáha aj pn krvácaní z pľúc či z črfev. Imek) výnimočne pôsobí aj proti vápenateniu ciev. ktorá by vôbec nemusela nastať. mimoriadne sa odporúča pri porážke. prekl. pocity závratu. Bolo to práve v apríli. dáme výluh do termosky vypláchnutej horúcou vodou. že je nevyhnutným prostriedkom pri liečení porúch srdca a krvného obehu. V tomlo prípade treba plť najmenej dve šálky denne. Náš dnešný uponáhľaný život. Vsúčasnosti sa imelo začalo používať v medicíne preventívne I priamo proti rakovine. poruchy srdca. Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh. zastav! nám krvácanie. ako sú návaly krvi do hlavy. zdá sa nám nepredstaviteľ­ né. Imelo sa používa aj ako prostnedok zastavujúci krvácanie. dalo sa zbierať. Zmiznú všetky sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom. Keď uí však niekto porážku dostal. niektoré dnt tak veľmi. že liečivé rastliny prečlsťujú telo a odstraňujú z neho chorobné látky. Načo podstupovať také riziko. normalizujú činnosť srdca a krvný tlak. čerstvá šťava z Imela odstráni neplodnosť ženy Imelo treba dobre vymyť a ešte za vlhká odšťavif v odšťavovači. Skúsenosti poukazujú na to. imelo ešte malo svoju liečivú silu. Krvný obeh a krvný tlak sa upravia. K môjmu tvrdeniu. Keo* vtiahneme do nosa studený Imelový čaj. závraty a nechuť do práce. alebo macerát prihrejeme vo vodnom kúpeli. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca. O niekoľko mesiacov neskôr. prekl. Ťažkosti sa úplne stratia a žena nemá potíl. že vysoké percento žien nad 50 rokov dostalo rakovinu prsníkov. Po imele môžu siahnuť aj ženy. keď je narušená hormonálna funkcia.látkovej výmeny. druhú šálku pred obedom a po ňom a tretiu pred večerou a po nej. Istý Človek z mohucského kraja roky trpel na nízky tlak. a tým zaručujú vyšší pracovný výkon. Pred nejakým časom dostala sa úo tlače správa z Londýna. pozn. dva týždne dve šálky a týždeň jednu šálku. Tri šálky imeiového čaju denne (pripraveného maceráciou). poruchy krvného obehu. ktorý kladie na človeka veľké požiadavky a navidomoči ho časovo zaťažuje. ako aj krvácanie sestonedieľky. keby sa bol pravidelne pil imelový čaj. únavu. návalmi krvi do hlavy. pozn. že ako mlynár nemohol vykonávať svoju prácu. takže možno právom povedať. Užíva sa po 25 kvapiek. ktoré odstránilo ich pisateľom v krátkom čase ťažkosti s vysokým krvným tlakom. Pri ťažkých poruchách krvného obehu treba vždy odporučiť imelo. Šelest v ušiach a poruchy zraku. Jedna vrchovatá čajová lyžička imela sa dá cez noc do % litra studenej vody. Ponavštevoval význačných lekárov nielen v Nemecku. Tinktúra: Hotové imelové kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. Imelovó kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. sedel náš mlynár v prvom rade a oboznamoval všetkých s tým.). a to prvú šálku pred raňajkami a po nich. užívané po dúškoch. no márne. Ľudia sa začali cítiť dobre a mali opäť radosť z práce. pocitmi strachu a ťažkosťami s dýchaním možno niekoľko rokov sústavne pif tento čaj. predovšetkým silné mesačné krvácanie. by mali skúsiť aspoň pol roka pravidelne piť imelový čaj. vždy po pol šálke. keď som prednášala v mestečku v Hornom Rakúsku. nech pije počas šiestich týždňov denne tri šálky. ráno sa trošku prihreje a scedl. Obráťte sa aj vy na týchto pomocníkov.

ktorým navierajú prsníky. Rovnako dobré liečivé účinky ako imelo má kapsička aj pri krvácaní z maternice. prelistovala som si tú knihu iba raz.že mám prečítať tých niekoľko riadkov. Tento zapar upravuje aj menštnáciu v čase puberty. na jednu šálku použijeme kopcovitú čajovú lyžičku kapsičky. z kapsičky sa robí len zapar. aby denne pila štyri šálky alchemilky na upevnenie vnútorného svalstva.) Táto všade sa vyskytujúca. potom tri týždne nepije nič a cyklus znova opakuje. tentoraz zo Štajerská. ktoré sa neCá zastavif. vyvrátil sa mi konečník a museli ma operovať. Ked" jeden pán v autobuse na spiatočnej ceste videl jej bezrnocnosl. násy­ poch. Vo dne v noci mám neprestajné bolesti. Mimoriadne ich obľubujú sliepky. Pri silnom menštruačnom krvácaní treba 10 dni pred začiatkom menzesu denne pif dve šálky záparu z byliny. úbočiach. ktorú predtým zaparili nad sitom a teplú uložili medzi uteráky. žalúdka. kým sa pripravuje tinktúra z kapsičky. bol takýto: „Mám 62 rokov. z Horného Rakúska. Za tých 10 dní. Je zaujímavé. úhoroch. Zapar z kapsičky je veľmi účinný proti všetkým druhom krvácania. Vlani ml ochabol zvlerač.podob­ ne ako má púpavec jesenný. položila ju na svoje miesto a ľahla si do postele a zakrátko som zaspala O pár dní mi telefonovali z Viedne. zatvorila som knihu. Prízemnú ružicu tvona stopkató gracovitô alebo perovito strihané listy . vyrastie kapsička. že mohla opäf vykonávať svoje povolanie. a ešte si si ju bližšie nepozrela!" Ihneď som vstala z postele." Hneď som pomyslela na kapsičku. Nájdeme ju pri cestách. ktoré od pupka postupujú na oba boky. Plody sú trojhranné (srdcovító) seÄuľky. zvonka aby si vtlerala tinktúru z kapsičky. Jedného dna. Poradila som žene. denne ju potom niekoľkokrát vtieraj do svalov a vypi štyri šálky čaju alchemilky.KAPSIČKA PASTIERSKA (Capsella bursa-pastoris (L) MED. Do oču mi padlo niekoľko riadkov: „Ak nič nepomáha proti atrofil (chradnutlu) svalov. Dojčiace matky. Len čo zmizne sneh a pieslane -nrznúť. pastierska tobolka. potom urob takto: Kapsičku drobné nakrájanú daj na 10 dni do žitnej pálenky a nechaj na slnku alebo pri peci. čriev a proti nepravidelnému krváca­ niu z maternice. Pre chradnutle svalov som úplne bezmocná!" Poradila som jej spomenutý recept a ona o tri týždne prišla za mnou do Grieskirchenu zdravá. Pri krvácaní z obličiek sa veľmi odporúča Čajová zmes kapsičky a prasličky v rovnakom pomere. Kapsička . Na moje nesmieme 17 . tak okolo polnoci. holduška. Od nej som sa dozvedela. veľmi hodnotná liečivá rastlina sa všeobecne pova­ žuje za nepríjemnú burinu. nedá sa vraj už nič robiť. ako keby ma niekto jemne podrmal za plece. strhla som sa zc spánku. Na rozdiel od Imela. Pri krvácaní z hemoroidov (zlatá žila) aplikujeme malý výplach čriev. a to až dovtedy. Lekári v nemocnici ma odmietli druhý raz operovať. vzala knihu a sadla som si pohodlne do obývačky. či už ide o vysoký. Iný telefonát.v tom okamihu som si neuvedomila . na lúkách. taška. alebo nízky krvný tlak. upozornil Ju na mňa. Ale ako sa to ui stáva. sedacie kúpele alebo výplachy teplým záparom kapsičky. ako na­ príklad proti krvácaniu z nosa. ktorú nám dal Boh.podobne ako imelo . Cas kvitnutia. čerstvá kapsička. ked" som sa okolo polnoci zobudila. Denne sa užívajú dve šálky. na hmat kožovltó. Pred niekoľkým rokmi mi podaroval istý star­ ší pán prekrásnu knihu o liečivých rastlinách s jedinečnými rytinami a kresbami." Akoby vtedy išlo len o to . Zapar sa aj v tomto prípade pije len určitý Čas. Len čo niekto niekde navŕši hŕbu zomo . že sa o tom nedočítame v dnešných knihách o liečivých rastlinách.sa odporúča najmä ako liečivá rastlina na vyrovnávanie krvného obehu. Kvetenstvo je strapec drobných bielych kve­ tov. Ľudová názvy: kokoáka. Tálo rastlina je významným pomocníkom pri všetkých vonkajších svalových ochoreniach. akoby ma pílkou rezali. bola na púti Matky Božej v San Damíane v Taliansku.najmä pri etavbe domu — uí tam. V pre­ chode môže každá žena pif štyri týždne denne dve šálky. Pri krvácaní z rán. Tohto roku v Jeseni sa mi to zopakovalo. takmer cez noc. kým sa neupraví krvný tlak. z ktorej nech potom dá trikrát 10 kvapiek do Čaju z alchemilky. ktoré sa pripravuje maceráciou v studenej vode cez noc. výborne pomôže zapar z kapsičky. Pijú sa dve Šálky čaju denne. Rozkonérená stonka je až 40 cm vysoká. Po krátkom čase tá žena tak zosilnela. od marca do novembra. som zdravotná sestra a už dva roky som v predčasnom dôchodku. už sa objaví zelená. navrhla som jej obklady zo švédskych byliniek. môžu si na ne prikladať kapsičku. keď je deň vyplnený od včasného rána do neskorého večera. poliach a v zeleninových záhradách. „Mohli by ste mi pomôcť? Mám 52 rokov. že v ten deň. Hlavou mi prebehla myšlienka: „Už máš knižku pol roka.

Vyvrátenie konečníka sa úplne stratilo. hrubý ako palec. Chorí. ktorý sa pestuje v záhradách a používa ako korenina v kuchyni. pokiaľ možno Čerstvej. že táto tinktúra musí byt z čerstvej kapsičky! Závažné ochorenia svalov sa dajú vyliečiť rýchlo a isto len čerstvými byllnamll SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. aby mi svoju radosť vyjadrila osobne. Pretože ma telefonát načisto prekvapil a nezmohla som sa na slovo. Vykopávame ho včasné zjari úzkym rýľom. priam mazľavý a mastný. rastlina sa takmer nedá vyhubiť. Aj tie sa však po dvoch mesiacoch stratili Takto som si vyliečila slabinovú prietrž bez operácie. Listy sú drsné a na čepelí kopijovité. alebo sú výsledkom porážky. pomáha to pri obrátení maternice. Keď sa vnútorne užívajú štyri šálky čaju z alchemilky denne a zvonka sa vtlera tinktúra z kapsičky. že z lekárskeho hľadiska sa slablnová prietrž dá vyliečiť iba operáciou." Nebohý šéflekár doktor Erich RÔhling. Kvitne po celé leto. svalnlk čierny. Tinktúra z kostihoja lekárskeho. vyvrtnutím. Tinktúra: čestvó byliny. 18 . Osobitne zdôrazňu­ jem. Bola asi tOcm dlhá. Zaparené byliny sa dajú na uterák a priložia na postihnuté miesto. Čerstvé listy sa zbierajú počas kvitnutia Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo nazýva čierny koreň. začala si na moju radu natierať denne klb a pravé rameno touto tinktúrou. priložené ako tepla kasa na ochrnuté končatiny. Táto liečivá rastlina patri k naším najlepším nenahraditeľným bylinám. Pretože som sa ako žena pracujúca v poľnohospodárstve nemohla šetriť . predtým riaditeľ biologického sanatória v Mittenwalde pri Garmischl v Hornom Bavorsku. dobrý koreň. prikladala som si obklady zo švédskych byliniek. skrýva v sebe obdivuhodnú silu. Bol totiž presvedčený. Rastie na vlhkých lúkách. ako sa jej bolesti strácajú. Nájdeme ju aj pri plotoch a na rumoviskách. potom sa zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom (byliny musia byť zaliate) a celé sa to nechá stáť 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. Pretože je dlhý. pomôžu si veľmi rýchlo touto tinktúrou. ktorá už nemohla pohybovať pravým ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepohyblivý a lekár konštatoval ochrnutie). na okrajoch poli. K O S T I H O J L E K Á R S K Y (Symphytum ofíiclnale L ) Ľudový názov: čierny koreň. ktorý ma raz navštívil a čítal tento list. ale ešte vždy som cítila bolesti. Po dvanástich dňoch už nebolo vidief stopy po slabinovej prietrži. ktorú si ľahko pripravíme. 3 až 4 cm vysoká a široká.nosila som pri práci elastické nohavičky. stonky s kvetmi a šešufkami sa nadrobno pokrájajú. o dva dni neskôr prišla žena ku mne. Zaparí sa a krátko vylúhuje. ako pomáhajú rastliny z Božej lekárne! Kto je schopný la<éhoto divu? Jedine Stvoriteľova milosť! Istá pani z Dolného Rakúska neďaleko Karlsteinu pfse: „Po jednej prednáäke pýtala som si od vás radu ohľadom slabinovej prietrže. Sedacie kúpele Parné obklady: 2 plné hrste kapsičky pastierskej. sa dajú do sita a držia sa vo vodnej pare. vo vlhkých priekopách a pozdĺž potokov. Možno si teda len vzdychnúť: Hľa. vnútri biely až žltý. (Vtieranie sa musí začať od pošvy a pokračovať cez podbrušle). Ak sú bolesti spôsobené prepracovanosťou. nemýľme si ho s hadomorom španielskym (ľudovo čierny koreň). Pani. ktorí dlhé roky užívali špeciálne prostriedky proti reumatizmu a kĺbovým opuchom a nevyliečili sa. po rozrezani veľmi hlienovitý. ktoré nám príroda pripravila. že všetky fažkosti pominuli. medunica. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časť. Deň po dni sledovala. Kým som začala používať kapslčku. Dnes je kĺb úplne pohyblivý a pani môže bežne vykonávať domáce práce.prekvapenie mi po nejakom Čase žena zavolala. Viacročný koreň je zvonka tmavohnedý až čierny. vykĺbením. Potom som začala to miesto natierať tinktúrou z kapsičky a po áesť týždňov som denne vypila štyri šálky alchemílky. veľmi sa nad tým pozastavil.bola žatva . cez noc pomôžu zaparené listy. listy. svaly zvlerača začali opäť normálne fungovaf a bolesti v bokoch prestali už na druhý deň po užívaní bylín.

Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. pri poruchách prekrvenia v nohách. bolestiach šije. Nasledujúci doň mohla teta bez bolestí sedieť a ložaf. dne. umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na 5-6 lýždňov do 1 litra prírodného bieleho vina. Kašovfté obklady: Dobre vysušené korene jemne zomelieme. cez plátno precedíme a vylisujeme. ktorý používame vnútorne pri katare priedušiek. Pijú sa tri až štyri šálky denne po dúškoch. V takomto stave. Účinné látky tejto rastliny potom využíva celá rodina. Cez noc necháme postál". Listové obklady: čerstvé listy umyjeme. ako kôpka nešťastia. Listové obklady (zaparené): Listy kostihoja sa zaparia a teplé priložia. nasledujúci deň prihrejeme. Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kostných výrastkoch na rukách alebo nohách. priložíme na postihnuté miesto a obviažeme. Pri žalúdočných vredoch sa odporúča čajová zmes zo 100 g kostihoja. prišla k nám na návštevj.v poriadku. pomliaždeninách. Došla do nemocnice so zlomeninou stehenného klbu. očistia kefkou. bolestiach kostí. ráno sa trošku prihrejú a scedia. až celkom prestala cítiť bolesti. pri fantómových bolestiach. predvídavá teta si ich vysušila na peci a potom zomlela v starom mlynčeku na kávu (môže poslúžiť aj mlynček na mak). pri reumatických opuchoch. Chcela by som sa ešte zmieniť o tinktúre z kostihoja. že všetko í-:. že obklady z kaše kostihoja prinesú úľavu aj pri ochrnutí chrbtice. Obkladmi z nej docielime najlepšie výsledky pri vonkajších I vnútorných ranách. pri vnútornom krvácaní a zlome­ ninách. Úplný kúpef: 500 g čerstvých alebo vysušených listov sa nechá stáť cez noc v 5 litroch studenej vody. Kostihojovú masť používame namiesto kaäovitých obkladov. pri ktorých sa používajú sedacie kúpele (vo vani).Tetu môjho manžela zrazil na ceste motocyklista. krvácaní žalúdka a zápale pohrudnice. Naplníme do malých Čistých nádoba uschováme v chladničke. Vynikajúci prostriedok na pfúcne choroby. Na druhý deň sa všetko zohreje na bod varu a tekutina sa prileje do vody vo vani (pozri heslo Úplný kúpeí. natrieme na ľanové plátno a ešte teplé priložíme na choré miesto a obviažeme. nepriala v danom termíne na predpísanú prehliadku. V šálke vriacej vody. Keďže v obchode s liečivými rastlinami dostať len drobno nakrájané korene. Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch predkolenia. Tinktúra: Korene kostihoja sa umyjú. Nepreháňam. 19 / . rozvalkäme na tablici. Listy kostihoja sa používajú nielen na obklady. Injekcie sice bolesti načas otupili. Pije sa po cúškoch. dna). pri kŕčových žilách a na dollečovanle kostných ziomenln. kým sa Jedného dna nedostavili ukrutné bolesti. Zdalo sa. íalajú sa ražnou pálenkou alobo ovocným liehom a postavia sa na slnečné miesto alebo do tepla. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili hnisanie kostí. V niektorých krajoch sa listy kostihoja namáčajú do omeletového cesta a vyprážajú. SPÔSOB POUŽITIA Macerát z koreňov: 2 Čajové lyžičky nadrobno nakrájaných koreňov sa macerujú cez noc v V« litri studenej vody. Masf je nenahraditeľná pri liečbe poranení fudí a zvierat. pri tvorbe totbv (chron. Obzvlášť by som chcela upozorniť na to. 50 g nechtika a 5 g stavikrvu vtáčieho (prípravu pozri pod heslom Spôsob použitia). Lieh musí korene prekrývať. nadrobno pokrájajú a vofne sa naložia do ííase až po hrdlo. pri poraneniach každého druhu. necháme tri minúty lúhovaf. Z koreňa možno pripraviť Čaj. do ktorej sme pridali niekolko kvapiek jedlého oleja. Všeobecná časť). ale sa pridávajú aj do úplného kúpefa pri reumatických bolestiach. pn nádoroch. rýchle vymiešame na kašu. bolestiach tráviaceho traktu. Sedací kúpeľ: Pripravuje sa ako úplný kúpef. dokonca aj pri zápale okostlee. no hnisanie kosti sa nevyliečilo. Múčku kostihoja dostať už dnes v mnohých lekárňach. že teplo obklady z múčky <ostihoia lekárskeho pomohli za noc. nD z 200 g listov. tam |ej ho spevnili klincom a po uzdravení |u prepustili domov. Masf: 4 až 6 dobre umytých koreňov kostihoja sa jemne pokrája a krátko zapraží približne v 250 g čistej masti. Kedže teta nemala žiadne bolesti a mohla opäť normálne chodiť. Kasovrtô obklady prikladala tak dlho (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). keď tvrdím. Po roku mali klinec vybrať. Víno: 2 až 5 čerstvých. čajová zmes: Vrchovatú Čajovú lyžičku Čajovej zmesi zaparíme V* litrom vriacej vody.

Sú liečivou časťou rastliny. ktorú uvádzam na str. kožných vyrážkach a črev­ ných parazitoch sa pijú dve šálky teplého čaju.KUKURICA SIATA (ZeamaysL) Prednedávnom sa veľmi rozšírilo pestovanie kukurice. LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L. dne a reume. nesladi sa.) V starých knihách o liečivých rastlinách požívala táto rastlina veľkú úctu. V ľudovom liečiteľstve sa čerstvá Šťava odporúča pri začínajúcej rakovine Žalúdka. Ak sa kukuričné blížny dostatočne nevysušia. ako aj pri Parkinsonovej chorobe sa zriedenie a dávkovanie musí svedomité dodržiavať. Krátko sa vylúhuje. . Počas kvitnutia vyčnievajú z klasov niťovité blížny samičfch kvetov. Pri zbieraní húb sa často zohnem po jej lístoček a zjem ho. ako aj pri obličkových kolikách. pri vnútorných i vonkajších rakovinových vredoch a nádoroch. Poznať to najmä na ľudových názvoch. Čerstvá ôfäva: Listy sa umyjú a domácou odstredivkou (odšťavovačom) sa odšfavia. Na tieto ťažkosti sa používa v studenom stave. Čerstvú šťavu získame odsta­ vením na domácich odstredivkách (odšťavovačoch). Po opelení sa blížny odrežú a narýchlo sa sušia v tieni. nádoroch. krvavník. pite čaj z kukuričných blizien. KYSLIČKA OBYČAJNÁ (Oxalis acetosella L) Svojimi jasnozelenými trojpočetnými listami a drobnými bielymi kvetmi pokrýva pôdy našich listnatých a Ihličnatých lesov a vytvára kobercovítô porasty. zápale obličiek. používame ju v čerstvom stave. krátko sa vylúhuje. Možno ich úspešne použiť pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. Dnes sa považuje za obyčajnú jedovatú burinu. vredoch. pri srdcovej vodnatieľke a opuchoch (edémoch) sú kukuričné blížny rovnako účinné ako pri zápale obličiek. Kvety zbieram v menšom množstve a pridávam ich do čajovej zmesi. Každú hodinu sa užije In až päť kvapiek zriedených vo vode alebo v bylinnom čaji. lastovíčník a podobne. strácajú svoju močopudnú schopnosť a pôsobia skôr preháňajúce Pri ochorení močových orgánov a tvorbe kameňov. Pri takzvanej trasľavej obrne (Parklnsonova choroba) sa užíva každú hodinu tri až päť kvapiek Šťavy v zápare z rebríčka a zvonka sa ňou masíruje chrbtica. Pri všetkých spomenutých chorobách užívame každé 2 až 3 hodiny jednu plnú polievkovú lyžicu tohto čaju. Na vonkajšie rakovinové vredy sa natiera Čerstvá šťava. Pohľad na ňu človeka mimoriad­ ne potešuje. u nás napríklad: hadi mlieč. okrem toho (e veľmi dobrý na schudnutie a odtučnenle (čo je v nasej blahobytnej spoločnosti aktuálne pre mnohých ľudi s nadváhou). Kvitnutie trvá od júna do augusta. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička kukuričných blizien sa zapari % litrom vriacej vody. Pri rakovine žalúdka. Ak potrebujete cenný močopudný prostriedok. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 polievková lyžica čerstvých listov sa zapari % litrom vody. Kysličku nasušíme. katare mechúra. ľahšie poruchy pečene a tráviacich ústrojov. Táto rastlina odstraňuje pálenie záhy. pijú sa dve šálky denne. Pri žltačke. 62.

ako jej to predpísal lekár. ktorých vídala pri ožarovaní. keby som jej nebola dodávala toľko odvahy. Aby sa docielil dobrý výsledok. Lastovičník má 30 až 80 cm vysokú. ktorú môžeme získať v odšťavovači (Čerstvá šťava sa v chladničke udrží až pol roka). ktorého predtým navštívila. A teraz moja prosba všetkým. rozvetvenú srstnatú stonku s perovtto striha­ nými listami. plotoch a na rumoviskácn. skôr môže narušiť zdravé časti kože. V zmesi s pŕhľavou a bazo­ vými púčikmi som ju používala proti leukémii. Toto sa odporúča robiť pri sivom zákale. No lastovičnik nájdeme aj v zime. čo robila. keď sa používa homeopaticky. od ktorého si dala predpísať okuliare. ktorá mala na pravom viečku červený nádor veľký ako necht na malíčku. Denne si mala pät až šesť ráz ľahko pretrief choré miesto oranžovožltou šťavou. Postihnuté miesta sa natierajú šťavou z lastovičnika. Vezmeme bylinu. Tesne pred Vianocami som zažila veľkú radosť. Veľmi účinný je pri chorobách žlčníka. hod ožarovanie rakovinové nádory nevylieči. Istý známy z okolia Mainzu používal na svojich každodenných prechádzkach šťavu lastovičnika. prípadne ľubovníkovým olejom (pozri Spôsob použitia). poradila som jej lastovičnik. aby bola poruke. sa to nepáčilo. alebo využiť sedacie kúpele z prasličky na zlepšenie prekrvenia obličiek (pozri heslo Praslička roľná). z rastliny ešte vždy vyteká hustá oranžovožltá šťava. Keď povedala: „Mesačne som chodila na ožarovanie do Unza. A] za suchého leia. znedených vodou. Zvonka sa používa proti zhubným chorobám kože. Rastie na južnejšie orientovaných okra|och lesov. treba denne vypiť aspoň dva litre tohto čaju. Rastlina má krv prečíslujúce a krvotvornó účinky. pri múroch. V našich časoch verkého znečistenia životného prostredia sa množia prípady. slabozrakosti aj preventívne. Postupne po ňom zmizne aj sivý zákal a škvrny na rohovke oči. sa jej začudovane pýta). upokojila som Ju. " keď sa vyberala na cestu. šťava pomáha aj pri krvácaní a odchlopeni sietnice. Zo stonky a z valcovitého podzámku pri poškodení vyteká oranžovožltá hustá Šťava. Takto získanou tekutinou potrieme kútik zatvoreného oka. prinesiem si zo záhrady lastovičnik a pretriem si kútiky oči. Vždy mám prijemný pocit. tak ako som uviedla.ich blížnych pred hrozným koncom. Pretože vred bol na viečku. Lastovičnik je spoľahlivým prostriedkom proti ťažkým chorobám pečene. obličiek a pečene. ako aj pri hučaní v ušiach. Poradila som jej. hoci mala nádor už sedem alebo osem rokov a nespôsoboval jej žiadne ťažkosti. Hoci oko nenatneme priamo. Cítim sa potom veľmi príjemne. Laslovlčnik prezimuje a ostáva zelený. z ktorej sa užíva trikrát 10 . umyjeme ju a medzi navlhčeným palcom a ukazová­ kom rozpučíme slonku na kašu. šťava sa dostane do oka. Viete si predstaviť. často aj kosti. aby sa ľud od nich odvrátil a užíval chemicky pripraveno lieky. silné ochlpenie na rukách a nohách žien poukazujú na poruchy obličiek. že šťava jej oku neuškodí. šťava sa nechá niekoľko hodín pôsobiť. Homeopalta predpisuje pn týchto chorobách tinktúru i lastovičnika. Pred niekoľkými rokmi mi rozprávali o žene. Pretože jej rocina patrila do okruhu mojich známych.15 kvapiek. ak sa zrak preťažuje. Očný lekár. Chlpy na tvárí. Bola to kožná rakovina. V týchto prípadoch sa po dúškoch denne pijú dve až tn šálky (čaj sa nevarí." lekár odpovedal: „Ak vred vyhojilo rôntgenovó žiarenie.Odpor k tejto rastline v našich časoch sa dá vysvetlil" len tak. Keď som prefa^nft. potom sa miesto umyje jemným mydlom a trošku vysušená pokožka sa natrie nechllkovou masťou alebo rumančekovým. keď sú južné stráne vyprahnuté. Mori čítate tieto riadky: Pomôžte iným v podobných prípadoch a ochráňte svo. viery a sebadôvery. aby chodila raz mesačne na ožarovanie do Ltnza. pn pichaní a rezaní pri močení. potom je to zázrak. Naložený vo víne (30 g lastovičnika s koreňmi sa nalož! na 1 až 2 hodiny do 1/2 litra bieleho vlna) veľmi rýchlo odstráni žltačku Možno ho odporučiť aj pri hemoroidoch spojených s pálením konečníka. piť aspoň tri až štyri šálky denne. Bolo to vo februári a našťastie zima nebola tuhá. Raz môj známy 20 žartu pretrel šťavou . lebo zhubný vred sa vyliečil. už vo dverách ma objala okolo krku. keď všetko pokrýva sneh. Okrem toho možno podslúpiť liečenie čajom z pŕhľavy. ako by mi spadol závoj z oči. Poradila som jej tiež. Keď žena prišla. aký to bol pre mladú ženu šok." Ešte mi povedala. Očnému lekárovi. keď sa sčervenené bradavice rýchlo zvrhnú na rakovinu kože. Poslal teda vzorku na histologické vyšetrenie. Jeho stálym verným sprievodcom bol už prestarnutý pes vlčiak. aj keď čáslo vybavujem poštu do neskorých nočných hodín. len zaparí). nech rastlinu presadí do črepníka. Ako prostriedok prečisťujúcl krv a pečeň pôsobí veľmi priaznivo 1 na látkovú výmenu. že by duševne nebola zniesla pohľad na tváre Iných pacientov rozožraté do kosti. že začiatkom priemy­ selnej výroby liečiv sa všetky vysokohodnotnô liečivé rastliny v zásade odsudzova­ li. ako som uviedla. ak si pamätáme miesto jeho výskytu. bradaviciam a nevyliečiteľným lišajom.

lebo sa vyskytuje čoraz viac rakoviny. Lipkavec čisti obličky. Kto trpí na poruchy lymfatického systému. LIPKAVEC OBYČAJNÝ LIPKAVEC MÄKKÝ (Galium aparine L.). mal by denne piť llpkavcový čaj. prekl. že všetko rastlinstvo je mŕtve. kvety vyrastajú na dlhých stopkách z listových pazúch a tvoria zeleno-biele vidlanovité súkvetie. počas kvitnutia skôr leži. Roku 1980 sme sa znova stretli v Kneippovom dome a videla . A navyše videl oveľa lepšie.J L I P K A V E C S Y R I D L O V Ý (Galium verum L) (GalUm mollugo L. Ale práve dnes by sme mail lipkavcom venovať zvýšenú pozornosť. musel zbierať lastovičnlkovó listy spod snehu. nesie zlatožlté. keď sa zdá. ranách. manželov z Viedne . na ktorej sa zúčastnil kostolník s okuliarmi. Používajú sa rovnakým spôsobom. tanci sv. súkvetie je metlina vrchcllkov. ktorou natrieme choré miesta na koži a necháme vyschnúť. Aj tu treba zdôrazniť. že žena má dosť viditeľnú alrumu. uhroch. Víta. Byľ je slabé. Úspešne sa používa vylisovaná šťava. pozn. Tinktúra: Ako homeopatický prostriedok. Vínový výluh: 30 g lastovičnika aj s koreňom sa zaleje V2 litrom bieleho vina a nechá sa stáf t až 2 hodiny. pravda. že je] zmizla nielen struma. už od novembra si denne pretieral oči podľa mojej rady lastovicnlkovou šťavou. ale vyliečila sa jej aj štítna žľaza. že niektoré rastliny možno nájsf čerstvé aj v zime. medom voňajúce kvety. drobné kvety. Ako mi sám povedal. Z operácie mala strach. Pri umývaní teplým čajom sa napína zvädnutá pokožka. Pôsobí aj proti anémii. Keď som vo februári prišla opäť na faru. Keď sme sa roku 1979 stretli. vyskytuje sa na kopcoch. čo najčastejšie. prosebné si sadol pred neho. lúkách a v krovi. pečeň. hystérií. je to medovo ostro voňajúca rastlina. Známych. aby som zdôraznila. Lipkavec mäkký má žltobiele. lebo odvtedy vždy. Aj v zime možno nájsť na nezasnežených miestach pod suchou trávou čerstvé výhonky llpkavca mSkkého. že liečivá sila čerstvej rastliny je podstatne vyššia a pri ťažkých chorobách ju treba bezpodmienečne používať v čerstvom stave. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 zarovnaná lyžička byliny na % litra vody. čo mu asi bolo príjemné. stonka a kvety sa umyjú a ešte v čerstvom stave sa odstavia v odšťavovači (na vonkajšie používanie).hlboko kloktá. zadržia­ vaní moču. je vzpriamený. potom sa scedi a pije po dúškoch. má luhé kopijovité listy. Kvitnúca bylina sa zbiera v júli. vudnalieľke a pichaniu v boku. 30 až 40 cm vysoký. Na (are v Hornom Rakúsku som mala prednášku. Tento Čaj používaný zvonka voľmi rýchlo pomáha pri všetkých kožných chorobách. ako stojí. som každý rok stretávala v Kneippovom liečeb­ nom dome. keď denne dôkladne kloktáme lipkavcovým čajom. Proti strume pomáha.) Existuje viacero liečivých druhov: Lipkavec obyčajný. ktorý je rozširený na poliach. V ľudovom liečiteľstve sa lipkavec odporúča pri epilepsii. Lipkavec syridlový vyskytuje sa častejšie vo vyšších polohách. Všetky spomenuté druhy majú podobnú liečivú silu. poliehavé alebo popínavá na hranách porastená drobnými.svojmu psovi od. zistila som. ako keď nosil okuliare. vredoch. V tom čase. keď si pán pretieral oči laslovičníkovou slávou. kde no roľníci ničia pesticídmi. brušnú sllnlvku a slezinu od chorobných látok. ktorými sa rastlina prichytáva. Na lieto rastliny vyskytujúce sa vo veľkom množstve sa v súčasnosti zabúda. pri ťažkostiach s pleskom a kameňmi. nechá sa zaparil Čerstvá stáva: Listy. Dosahuje výšku 60 až 160 cm. naspäť obrátenými ostňami. Poradila som jej lipkavec Zaparí sa a v teplom stave sa ním denne. Tento priklad uvádzam aj preto. možno si ju zadovážif z lekárne (v Rakúsku. kostolník už okuliare nenosil.Môdlingu. Istá pani mi oznámila. na okrajoch ciest. ktoré vyrastajú v praslenoch.

ako jej manžel často prinášal čerstvý lipkavec. Šesť mesiacov to bolo v poriadku. Sliezska legenda zasa hovorí. Liečiť sa dajú aj rakovinové nádory. aj nim kloktať. V tomto prípade dosiahneme úspechy s čerstvou šťavou z lipkavca a nechtíkovou masťou. a dal |ej bylinný čaj. ostro ohraničené zdrsnené škvrny. Ktoktanie a vyplachovanie lípkavcom tento nedostatok veľmi rýchlo odstráni. íe struma jej zmizla. Z tejto ťažkej choroby sa vyliečila. To súhlasí. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. načo sa mu bolesti úplne stratili. Ešte jeden prípad: Bolo to koncom marca. ktorá sa mala uskutočniť 19. Navidomoči ho dojalo. Ten je] prisľúbil. keď mi jedna mladá žana z Viedne rozprávala. že bolesti už po štyroch dňoch prestali Do 19. Okrem toho som jej odporúčala čajovú zmes brzdiacu rakovinu: 300 g nechtlka. s ktorou išla na prvú operáciu. Celá Šťastná mi porozprávala. že vyplachovanie lipkavcom a pitie čaju z neho Je znamenitým proslriedkom pri liečbe rakoviny jazyka a takisto čerstvá šťava zmiešaná s maslom pomáha pri všetkých druhoch rakovinových ochorení kože a pn rakovinových nádoroch. Tento zvyk sa neskôr pripisoval Panne Márii. je to však nezmysel. lebo ten tú osol rozožral. V poslednom čase sa rozmáha ochrnutie hlaalvkovóho väziva Ide pravdepodobne o vírusové ochorenie." Tu sú. ktorá tiež ochorela na rakovinu jazyka. zmiernil bolesti. ktoré sa javia ako tvrdé. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy (jeden a pol litra za deň. apríla sa panej opäť obnovila citlivosť rúk a pleca a mohla nimi pohybovať. na posúdenie moje skúsenosti s lipkavcom: Asi pred desiatimi rokmi som sa dozvedela. Druhá oblička tiež hnísala a už nemohla riadne fungovať. ktorý mi príležitostne ukázala. keď sa zmieša v rovnakom pomere so zlatobyľou obyčajnou a hluchavnfkom žltým. Obzvlášť účinný je. Túto rastlinu kládli ženám do postele pred ich-ťaikou hodinou. Tu začal muž s lipkavcovou kúrou. Kravy totiž rady požierajú lipkavec. každých 20 minút jeden dúšok) a natieranie lipkavcovou masťou. Poradila som mu. že svätá Panna preto vzala „Máriinu slamu". ktorý ju prvý raz operoval. váženi Čitatelia. doktor Heinrich Neulhaler v Liečivých rastlinách (Kräuterbuch} zasa piše o llpkavci toto: „Lipkavec mäkký sa ešte aj dnes odporúča v niektorých krajoch ako liek proti rakovine. Lekár jej vtedy zatajil pravdu a chorobu stanovil ako strumu. navrhol jej druhú operáciu. že ju za päť rokov úplne vylieči. pŕhľavy a rebríčka Istá pani z Horného Rakúska mala na podnebí uzlinu a neznesiteľné bolesti v celých ústach. keď mu verne porozprá­ vala o pôsobení liečivých rastlín. uzlina zmizla a s ňou aj bolesti. . Zatiaľ čo známy rakúsky botanik Richard WHIfort vo svojej knihe Zdravie z liečivých rastlín (Gesundheit durch Heilkräuter) poukazuje na lo. Zakrátko bol zdravý. apríla. Pri ťažkej chorobe môžeme užívať štyri šálky denne. Roka opuchla. dokonca aj vtedy. proti ktorému treba ostro vystupovať. že istý zubný lekár z Linza ochorel na rakovinu jazyka. Teraz však dostala do ľavého pleca veľmi silné bolesti. Keď niekoľko dní kloktala čajom z lipkavca. no svine a osly nie.som. ktorý mal ťažkú chorobu obličiek a bolo mu čoraz horšie. že jej 63-ročná matka |s veľmi ťažko chorá a čoskoro pôjde na druhú operáciu. aby ju aspoň ušetril najhorších bolestí. apríla a pri ktorej jej mal prerušií nerv medzi krkom a kľúčnou kosťou. že ožarovanie už nie je potrebné a že chorý sa vždy väčšmi a väčšmi zotavuje. Povedal. „Nech v tom vaša matka pokračuje!" Po čase som sa dozvedela. Ctihodný otec KúnzJe hovor! o 14 dňoch. spolu s plecom znecitlivela. keď všetky ostatné prostriedky zlyhajú. že tej žene sa vodí znamenite a že sa už stará a) o svoju šesťčlennú rodinu. Chorej totiž pred pol rokom vyrástol v hrtane rakovinový nádor. Vtedy sa účinky prejavia veľmi rýchle. Po operácii veľmi schudol a mal ísť na ožarovanie do Viedne. Cajovína sa len zaparí a pol šálky sa vypije nalačno 30 minút pred raňajkami a zvyšok cez deň po dúškoch. aby kloktal odvarom lipkavca. Pil denne štyri šálky spomenutej zmesi lipkavca. Iná pomoc. aby druhú operáciu nerobil. Matka Božia si touto bylinou podstielala lôžko. ktoré ju trápili v0 dne v noci. aby mail ľahší pôrod. Častejšie si vypil dúšok. Zistila som. že struma bola vždy menšia. Ja som napriek tomu poradila tej žene prť čaj z lipkavca. Takáto čajová zmes sa používa aj pri degenerácii obličiek a pri iných ťažkých obličkových chorobách. O týždeň som sa dozvedela. V dávnejších časoch si ženy lipkavec cenili pri chorobách maternice. odtiaľ je aj názov Slama našej milej Panej. Podľa Švajčiarskeho liečiteľa kňaza Kilnzleho je lipkavec spoľahlivým prostriedkom aj proti ťažkej chorobe obličiek alebo pri hnisaní obličiek. ako povedal. Aby jej primár. O Čosi neskôr som sa dozvedela o 28-ročnej žene. Aby si ušetrila veľkú sumu na cestu do Korutánska a iné výdavky. Viete si predsiaviť moje radostné prekvapenie. takže žena nemohla v ruke udržať ani list papiera. Primár sa veľmi začudoval. že je to lipkavec. až celkom zmizla. Podľa inej zvesti vystiala lípkavcom mäkký podhlavnik malému Ježiškovi. Kňaz Kúnzle sa vo svojich spisoch zmieňuje o 45-ročnom mužovi. v medicíne neexistuje. V poslednom čase sa šíria rakovinové ochorenia kože. Pravdepodobne ide o Infekčné ochorenie. Poradili je) konzultácie s lekárom v Korutánsku. ktorá mala byť 19. aby si ho mohla sama nazbierať. keď ho dcéra poprosila. ukázala som jej lipkavec. Bezpodmienečne treba užívať krv prečíslujúci čaj z nechtlka. keď som sa dozvedela. najprv pozorovali. zlatobyle a hluchavníka.

aoy boli zvieratá uchránené od chorôb. Absolvujeme ich raz do týždňa a po každom nasleduje šesť ráz kúpeľ nôh. Masf: Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote zmieša s maslom a odloží do chladničky. na okrajoch lesných ciest. Z toho vidieť.) Táto rastlina. uvádza: „Keď miláčik Pána (učeník Ján) stál pod krížom na smrf zarmútený. keď vypijeme denne dva až tn šálky a zvonka postihnuté miesto dlhší čas natierame jánskym olejom. aby ich ako drahú pamiatku na Spasiteľovu smrf podaroval nábožným veriacim. koreň Matky Božej. či budú mať na budúci rok ženícha V Hornom Rakúsku kládli roľníci podľa starého zvyku medzi dva krajce chleba túto bylinu a podávali ju dobytku zožrať. Táto kúra sa odporúča pri všetkých nervové podmienených stavoch. zaparí sa a krátko vylúhuje. starostlivo zbieral svätou krvou skropenô rastliny. ktorý je symbolom posvätných síl svetla a tepla. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. že používať lipkavec pri týchto chorobách Je nezmysel. Počas dospievania by mail mladé dievčatá piť denne dve šálky ľubovnikového čaju. t/ezalka. na kopcoch a iúkach a kvitne od júla do septembra. zažiari ľubovník (svätojánska bylina) vo svojej najväčšej kráse. pri zraneniach po úderoch a pri zanedbaných následkoch. že pri všetkých týchto chorobách okrem vnútorného užitia čaju veľmi účinne pomáhajú aj sedacie kúpele z ľubovníka (pozri Spôsob použitia). ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ (HypericumperforatumL. hysterické záchvaty. ale aj Všemohúci Boh. krúžok. Veriaci ľudia kedysi dávali do súvisu balzamovitú. Tinktúra z ľubovníka sa nazýva aj „arnika na nervy". neurózach. Napokon. Legen­ da o tejto rastline. vnútorne raz denne 10 až 15 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody. Už v nich sa odráža jej vysoká liečivá hodnota. Môžeme si ju sami pripraviť a s úspechom používať pri bolestiach nervov. nočné pomočovanie a depresie. zvonček a i. tieto zvyky sa uchovávajú už len ojedinelé v rodinách veriacich roľníkov. hore strapcovito rozvetvenými stonkami a zlatožltými kvetmi. má vera ľudových názvov: čarovnlk. Čaj z ľubovníka bodkovaného sa používa pri nervových poruchách a pri všetkých druhoch nervových ochorení. Bohužiaľ. Mám skúsenosti. súčasne zmierňuje bolesti. svätojánska bylina. jánsku korunu. na prípravu jánskeho oleja zbierame len kvety. Jánsky olej je skutočne najlepším olejom na rany.Tvrdenie. musel mať na hlave tento veniec. všetko je v rukách Božích! SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička llpkavca na V4 litra vody. Jána. Počas tajuplnej svätojánskej noci hádzali dievčence vetvičky ľubovníka do vody a panny videli podľa stupňa rozvítia zvädnutých kvetov. zabraňuje zápalom a pôsobí hojivo. Určite neprinášajú pomoc len byliny. Aj proti prudkým bolestiam trojklanného nervu sa dá bojovať ľubovníkom." Tajuplná červená šťava korenistej rastliny vzbudila dojem. Ľubovníkom sa liečia aj poruchy reči. klorá rastie na medziach. že 3me ju naozaj spo­ znali. akoby červená kvapky krvi nášho Spasiteľa žili uchované v červenom farbive ziatožltých kvetov. dieravec. roztlačíme rozvinutý kvet. Rastlina je 25 až 60 cm vysoká s viacerými. Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje a ešte vlhký sa odäfaví. láskavec. ktorý spolupôsobí. nepokojný spánok. kvŕeťa P8nny Máríe. nespavosti a slabosti nervov. Aby sme sa presvedčili. zápale nervov. Je to vynikajúci prostriedok proti hnačkám. námesačnosť. aký veľký význam mal ľubovnik od nepamäti. nemôže obstáť. Na deň sv. Za dávnejších čias vili z neho dievčence vence a kto tancoval okolo jánskeho ohňa. podporuje vývin ženských orgánov a pomáha liečiť nepravidelnú mesačnú periódu. ktorej sa ľudovo hovorí aj svätojánska bylina. krvavočervenú šťavu kvetu s krvou a ranami nášho Spasiteľa. . z ktorého má vytiecť červená šťava Na prípravu Čaju a kúpeľa sa zbiera kvitnúca bylina.

lebo vtedy má najväčšiu liečivú silu. Keď ho chceme používať na popáleniny. Nechtík dorastá do výšky 30 až 60 cm. ktorá lieči všetky poranonia. seknutí v krížoch (hexonfius). ešte v ten deň príde dážď. Jeho kvetné úbory žiaria žltou alebo pomarančovou farbou. prekl). že jánsky olej sa úspešne používa pri zdurenlnách žliaz. Ir. najmä ráno. Nájdeme ho často vo vidieckych záhradách. Raz vošla istému roľníkovi ruka do stroja a ťažko s ju zranil. keď plakalo. nahátka liečivá. môžeme namiesto olivového oleja dať ľanový olej. napokon ich malo každý deň. Zapar: Olej: NECHTÍK LEKÁRSKY (CalendulaotficlnaltsL. niekedy splanle na sutinách. jánskym olejom. Nechtík sa podobá arnike (na Slovensku nerastie. malo bolesti brušká.) Medzi našimi domácimi liečivými rastlinami zastáva nechtík lekársky dôležrtó miesto. Liečivé účinky majú rovnaké. ktoré účinne zasahujú proti rakovine a rakovinovým nádorom. Tento olej sa používa aj pri slnečnom úpale. keď dieťa zacítilo chlad zvonku alebo zvnútra. Arnika sa napríklad používa len pod lekárskym cozorom a čaj z nej narobí chorým na srdce viac škody ako úžitku. Kvety zalejeme ľanovým olejom. Ľudové názvy: kalendula. opuchy žliaz a ako prostriedok na ošetrovanie pokožky pri disnej pokožke na tvári. Ako krv prečlsťujúca bylina je našim najlep25 . ale nechtík je tiečivejši. aj domácich zvierat. Istý roľník úspešne použil jánsky olej na vonkajšie ťažké poranenie nohy svojho koňa. čerstvá poranenia. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody.Veľmi preslávený prírodný liek je jánsky olej.cniasl a reumatizme Aj pri popálení či oparení treba mať poruke správny domáci prostriedok. dánsky olej uchovávame v tmavých fľašiach. Nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. ale aj ako účinný prostriodok na vtioranle pri bolestiach chrbtice. Ak sa ráno o siedmej hodine kvetné úbory zatvárajú. Po čase olej sčervenie. pozn. Zapari sa a krátko vylúhuje. Môžeme gi ho ľahko pripraviť sami (pozri Spôsob použitia). stonkou a listami. Tinktúra: Do litra alkoholu dáme dve hrste na slnku natrhaných kvetov a postavíme iľašu na tri týždne na slnečné alebo teplé miesto. V záhradách ju možno zbierať do neskorej jesene. Poznám rornfčku. kým nechtík možno pif bez obáv. Dobre je zbierať ju za jasného slnečného počasia. nalejeme olivovým olejom. Sedací kúpel). lebo nie je jedovatý. mesiačik. Pretože ľudia spoznal' jeho liečŕvosf. Po krátkom čase mu všetko prešlo. kým ju nenapadne múčnatka. Nechtík patri k rastlinám. Stonka a listy sú šťavnaté a pri dotyku lepkavé. Kvety natrhané za slnečného pocasa naložíme voľne až po hrdlo do fľaše. V minulosti sa uplatnili pri predpovediach počasia V ľudovom liečiteľstve sa zbiera a používa celé rastlina s kvstmi. Preíiltrujeme ho cez plátno. Udrží si liečivú silu dva roky a môže sa účinne používať nielen na otvorené rany. Jánsky olej čoskoro odstránil takmer všetky bolesti a rany sa zahojili bez problémov. listy a kvety) sa dá cez noc do studenej vody. keď im bruško namasirujeme jánskym olefrsm. Sedacie kúpele: Plné vedro ľubovníka (stonky. rstý lekár zistil osemročnému dievčatku zdurené lymfatické uzliny v brušku. Matka sa dočítala. Dobre zaviažeme a fľašu postavíme na niekolko týždňov na slnečné miesto alebo do tepla. Zakaždým. výrony krvi. Natrela dieťaťu bruško vždy. Pred kúpeľom sa všetko zohreje na bod varu a prileje do kúpeľa Kúpeľ trvá 20 minút (pozri Všeobecnú časí. Dojčatá s boľavým bruškom sa ihneď upokoja. ale aj na poliach. s jasnými alebo tmavšími piestikovými kvetmi. Poznáme viacero druhov: s poloquľovitými úbormi. nachádzame ho nielen v záhradách.

A to najmä v prípadoch. Kŕčová žily zmizli a pokožka bola opäť hladká. masti a púdre nemali žiadny účinok. Vnútorne sa používa zapar z nechlíka pri žalúdočných a črevných chorobách. Šťava z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab. pripravila som nechtikovú masť. ale aj známi lekári ako doktor Šláger. výrony krvi. Je prvoradým pomocníkom aj pri vírusových chorobách a bakteriál­ nych výlučkoch. kostižere. Nechtiková masť výborne pomáha. Aj po prepustení z nemocnice mal v rane veľké bolesti. môže sa stratiť. čo mi povedal istý lekár: „Malé. Co všetko podnikli! No kúpele. Pri rakovinových vredoch a nádoroch. Zo Stuttgartu mi napísala istá pani. Doktor Bonn označuje nechtík za dôležitý liečivý prostriedok pri ochorení na rakovinu: keď sa už nedá operovať. odporúča piť dlhší čas nechtikový čaj. Z nechtika získame antlhelmlntlcký (na vyháňanie črevných parazitov) prostriedok. Účinok tejto masti ho nadchol. keď vám poviem. asi 1 polievková lyžica každú štvrťhodinu. v porovnani s inými pacientkami. peknú pokožku. Pri klinickom vyšetrení napokon zistili paratýfus. Kým ešte ležala v nemocnici a všetci sme sa o ňu báli. Bezprostredná trojnásobná skúška na pôvodcu týfusu bola na prvý raz negatívna. preto jej pri prehliadke lekári predpísali podstatne menšiu dávku ožarovania. ba dokonca aj na hnisavé alebo rakovinové nádory. Malo chronickú hnačku. ranách po popálení. Jazva po operácii sa jej. V poslednom čase americký lekár a vedec doktor Drwey poukazuje na Jedinečnú liečivú silu nechtíka pri rakovine: dosiahol ním veľmi dobré výsledky. doktor Bonn. načo sa silné napätie v rane veľmi rýchle stratilo. veľmi sa zotavilo. opuchy a hrče. povedal ml. Nechtiková masť rýchlo pomáha aj pri zápaloch ciev. vyplýva z toho. rakovine podobné ôkvrny no koži. Kto nosí okuliare a umýva si očt vlažným čajom. Je aj vynikajúcim liečebným prostriedkom pri chorobách pečene. omrzlinách. Určite sa začudujele. Lišaje a zdurené žľazy sa liečia omývanfm nechtlkovým záparom. zlepší sa mu zrak. Ak sa zapar pravidelne pije. Raz pri návšteve v Mlynárskej štvrti ml Jedna pani ukázala nohy s kŕčovými žilami. upravuje krvný obeh a rýchle hoji rany. aj keď sú nohy napadnuté plesňou. Táto tinktúra sa riedi prevarenou vodou a je veľmi dobrá ako obklad na rany. 26 . že bolesti v rane. Masť a zvyšky z prípravy nechtikovej masti sa používajú pri vredoch na prsiach. pri otvorených nohách. natiahnuté éľachy. Touto masťou si neskôr natierala veľkú ranu po operácii. treba si robiť sedacie kúpele a omývať sa. holeňových vredoch a pri zlých. Natrhala som v záhrade nechtíkové úbory (hlávky) a pripravila masť. Kvety. nevyliečiteľných vredoch. doktor Halenser a iní. najmä keď majú zhubný charakter (rakovina prsníkov). ak jednu polievkovú lyžicu nechtikových kvetov zaparíme 1/4 litrom vody. preto ostalo dieťa pod lekárskym dozorom. Čerstvú nechtikovú šťavu možno veľmi účinne použiť pri rakovine kože. Po Ôsmich dňoch sa otvorené miesta zahojili. ako aj pri zápale hrubého čreva. Istej známej museli amputovať prsník. Keď týždeň uživalo čaj z čerstvých nechtikových kvetov a podrobilo sa homeopatickému liečeniu. Na oboch nohách mala opäť hladkú. flstulóch. Pri vyššie uvedených chorobách sa denne vypijú 3 až 4 šálky čaju. dva a pol ročné dievčatko ochorelo po opakovanom očkovaní proti detskej obrne. už nemala kŕčové žily. Nechtík pôsobí precisťujuco. Jedna až dve Šálky denne robia divy. Istému mužovi zachytila cirkulárka ruku. V takýchto prípadoch možno účinne použiť nechtikový zapar z čerstvých bylín. prečísľuje. na otvorené preležanlny. chudlo. Potom skúsili ešte nechtikovú masť. listy a stonka sa zaparia vriacou vodou a čaj sa pije nesladený. pre ktoré nemohol celé noci spávať. Odvtedy jeho manželka znova začala pestovať v záhrade nechtík lekársky. ako ma o lom ubezpečilo množstvo listov. keď jej táto pani o mesiac ukázala nohy." Dobrá výsledky s nechtíkom sa prejavili aj pri Infekčnej žltačke. ktorá mala na nohách nápadne vystupujúce krčovó žily. vodnatleľke a krvavom moci.Sfm pomocníkom pri Infekčnej žltačke. Nie je to úžasné' Okrem masti možno použiť aj nechtikovú tinktúru (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). Potom si denne natierala masť na ranové plálno a priväzovala na lýtka. oslabol mu zrak a malo všetky možné ťažkosti s trávením. Poradila jej nechtikovú masf. že stretla na ulici starú panlu. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. že jej manžel trpel na pieseň nôh. pomliaždeniny. keď ma navšllvila v Grieskirchene. podobne zmiznú pehy a starecké škvrny Vyliečiť možno aj drsné. Ako obdivuhodne pôsobí zapar z čerstvého nechtíka. keď iné prostriedky zlyhali. že o štyri týždne. Na sedací kúpeľ treba 50 g suchej byliny alebo dve plné hrste čerstvej. oveľa lepšie hojila. zakrátko pominuli. Za nechtík ako prirodný liečivý prostriedok sa nezasadzova) len ctihodný otec Kneipp. Bola veľmi prekvapená. Dopočula som sa o tom a poradila som mu masť z nechtika. Zvyšky som jej ihneď priložila na lýtko (zvyšky možno použiť štyri až pôť ráz). Keď sa denne natiera čerstvou šťavou nezhubný nádor ciev (angióm). Istá rehoľná sestra mi oznámila. Ak napadne pieseň pošvu.

pri kostržore a rozjatrení kosil. Tinktúra: 1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. zelené tobolky krátko pred dozretím. Okrem loho je vynikajúcim prostriedkom proti hustnutlu krvi. ešte skôr ako vypučia listy. pridáme v teplom stave do hmoty trochu oleja. premieša sa a odstaví z platne. pri chorobách ďasna. proti zápche. 27 . Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík. peceň a krv. nechuti do jedla a na prečistenie krvi. odstraňuje slabosť žalúdka a hnilobné procesy v črevách. že po lakom krátkom čase jej zmizli všetky ťažkosti. Zapar: Sedací kúpeľ: ORECH KRÁĽOVSKÝ (Juglans regia L. Sedací kúpeľ). zelené oriešky uprostred júna. Čerstvá šťava: Listy. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. Čaj z orechových listov Je výborným prostriedkom proti poruchám tráve­ nia. poteniu nôh a blelotoku Výplachy sa robia pn zápale usmej sliznice. ďalej pri hnlsani nechlov na nohách a na rukách. Čoskoro sa dostaví dobrý výsledok. uvediem ešte niekoľko liečebných úspechov: Istá zdravotná sestra osem rokov trpela na zápal hrubého čreva a až potom sa prihlásila k odbornému lekárovi.] Orech kvitne v máji. S úspechom sa používa aj pri cukrovke a proti žltačke Macerát z listov ako prísada do kúpeľa je účinný pri všetkých skrotulóznych a rachitlckých chorobách. Silný zapar z orechových listov pridaný do kúpeľa lieči omrzliny Možno ho použiť aj pn silnom vypadávaní vlasov. hrdla a hrtana. že trpela silnými hnačkami. kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť. Umývanie: Na % litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín. až keď začala používať nechtlkovú masť. Nemohla pochopiť. Podľa mojej knižky jej poradil zapar z nechtika. choroba zakrátko ustúpila. Je výborným prostriedkom aj pri opätovne sa vysky­ tujúcich valach. stav sa jej nezlepšoval. Poznámka: Ak má niekto odpor k bravčovej masti.hnisavých. Na druhý deň sa trošku pnhreje a pratiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20" C Masť: 4 plné hrste nechtika (listy. stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odstavia. Dáva sa plná polievková lyžica zmesi na pol litra vody. hnisavým vyrážkam. Aby som zdôraznila jedinečné účinky čaju z nechtlka. Hoci pila rumančekový čaj. Z natrhaných zelených orechov na Jána. pričom treba usilovne masí­ rovať pokožku hlavy. chrasty * na hlave a svrab. na prípravu nechtlkove) masti môže použiť dobrý rastlinný tuk. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá Čajová lyžička byliny na V4 litra vody. Až keď začala užívať nechtlkový zapar. prípadne kúpanie v tejto prísade pomáha proti uhrovltoatl. Chrastavosť v nose sa dá ľahko vyliečiť nechtíkovou masťou. nechá sa vzkypieť. V júni zbierame čerstvé listy. 4 hrste čerstvej byliny alebo 100 g suchej na jeden sedací kúpeľ {pozri Všeobecnú časť. Iná rehoľná sestra z Bavorska trpela 15 rokov na pieseň nôh a často mávala aj zápal žil. Omývanie. a zrelé plody v septembri. 500 g masti zo sadla prirodzene kŕmeného prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vypráža­ nie rezňa. stonka a kvety) sa nadrobno porežú. Keď budeme umývať záparom zo zelených orechových listov mliečne chrasty (u dojčiat). teda asi v polovici júna (musia sa dať ľahko prepichnúť) sa pripravuje vynikajúca orechovica. Čerstvé listy zaháňajú aj iný nežiadúci hmyz. Štyri týždne pila po dúškoch denne dve šálky. prv než zhnednú. Jedna rehoľná sestra ml rozprávala. Nohy sa (ej vyliečili. Aby masť ostala pri tomto spôsobe prípravy hladká. ktorá prečísluje žalúdok. zle hojaclch ranách pomáha umývanie záparom nechtlka a prasličky zmiešaných v rovnakom pomere.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička nadrobno narezaných listov sa zaparí vriacou vodou a krátko vylúhuje. Kúpele a omývanle: l00 g listov na úplný kúpeľ. Na omývanie jedna vrchovatá čajová lyžička nare2aných listov na V4 litra vody (pozri Všeobecnú čast Úplný kúpeľ). Na silný zépar použijeme dvojitú dávku. Orechovlca: Asi 20 zelených orieškov sa rozštvrti. náplni sa nimi Kaša so širokým hrdlom, zaleje litrom ražného liehu, tak aby bol na 2-3 prsty nad orecbami. Uzavretú ffašu postavíme na 14 dni, pripadne na 4 týždne na slnko alebo na teplé miesto. Potom orechovicu scedíme a naplníme do Rias. V čase potreby užívame po 1 kávovej lyžičke. - Veľmi chutný orechový likér pripravíme tak. že k zeleným orechom pridáme 2-3 klinčeky, kúsok škoricovej kôry, trošku vanilky a polovicu pomarančovej šupy. dobre umytej, chemicky nestriekanej. 500 g cukru sa povarí v % litri vody a prileje do scedenej orechovice.

PLAVÚŇ OBYČAJNÝ

(Lycopodium clavatum L)

Ľudový názov: čertov spár, Jelení rožok, machovina, mach, medvedia tlapa, morčia noha. spavec. svätojánsky pás, vlačucha. Bylina podobná machu, vždyzelená s jeden až dva metre dlhými plazivými stonkami a jemnými tenkými korienkami, rastie na lesných pôdach. Z plazivých stoniek vyrastajú 7 až 10 cm dlhé. veľmi mäkké, vidlicovito rozkonárené vetvičky podobné vresovcu masovému, len s mäkšími a hustejšími šidlovitýmt listami. Na štvorhraných rastlinách sa v leta vytvárajú žlté klasy, ktoré obsahujú výtrusy (spóry), nazývané aj plavúrtová múčka. Táto múčka sa užíva homeopatlcky pri poraneniach pokožky. Plavúň je liečivá rastlina, obsahuje rádium a od machov ju ľahko rozoznáme tak. že má dlhé plazivé stonky a v klasoch žlté výtrusy. Rastie len v horách v nadmorskej výške vyše 600 m a v Ich okrajoch na severnej strane. Na rúbanis­ kách rastlina ožltne a napokon celkom vymizne, pretože pod priamymi slnečný­ mi lúčmi stráca životnú silu. V Rakúsku a Nemecku (samozrejme, aj u nás, pozn. prekl,) je plavúň zákonom chránený, preto ho odporúčam nakupovať v lekárni. Plavúň sa zbiera len na severne orientovaných stranách, lebo len ten je dobrej kvality. Plavúnový zapar veľmi odporúčam pri dne a reumatických ochoreniach, keď sa prejavujú zmeny tvaru okolo kfbov, pri chronických zápchach a hemoroidoch (zlatá žila). Osoby, ktoré trpia na hnačky, nech tento Čaj užívajú veľmi opatrne, lebo môžu dostať kŕče do čriev. Plavúň sa nevarí, ale len zaparí vriacou vodou Zapar sa Užíva aj pri všetkých ochoreniach močových a pohlavných orgánov, pri bolestiach semenníkov a ich zatvrdnutí, pri výskyte plesku v obličkách a pri obličkových kolikách. Plavúň je nenahraditeľný pri zápaloch pečene, pri chorobnom bujnení väzivového tkaniva pečene, najmä keď má zhubný charakter. Veľmi rýchlo vracia rekonvalescentom plnú silu. Manžel Jednej mojej známej dlhé roky trpel na nočný záduch, ktorý mu liečili ako srdcovú astmu. Bolo mu čoraz horšie, až mu lekár pri ďalšej návšteve povedal; „Keď neprestanete ihneď pracovať, do ôsmich dní zomriete!" Lekár muža poslal do nemocnice v Grieskirchene. Od jednej ženy som sa dozvedela, že má stvrdnutú pečeň (cirhózu pečene) v poslednom štádiu. S cirhózou pečene ide ruka v ruke nočný záduch. Po nejakom čase poslali muža ako na smrf chorého domov. Na moju radu mu manželka zadovážila plavúň, ktorý veFmi rýchlo pomohol. Bude sa vám to javiť ako zázrak, no po užití prvej Šálky plavúňovóho záparu sa obávaný nočný záduch stratil. Ak sa dozviete v okruhu svojich známych o niekom, kto má cirhózu pečene, dodajte odvahy tomu Človeku, aj keď bude jeho stav beznádejný, a upozornite ho na plavúň, ktorý obsahuje rádium a je takou významnou liečivou rastlinou. Plavúň môže vrátiť život aj ľuďom, ktorí trpia zhubným ochorením pečene-

Počas jednej náučnej vychádzky po lese. Moru podnikla skupinka Hornorakúšanov. upozornila som svojho sprievodcu doktora Bruna Weinmeistera. biológa z odboru rastlín, na liečivo účinky plavúrta, predovšetkým pri cirhóze pečene a rakovine pečene, Nato mi porozprával nasledujúcu udalosť: Ako mladý študent Šiel s niekoľkými priateľmi do hôr. Na ceste k chate našiel medzi kosodrevinou plazivú stonku plavúrta a ovinul si ju zo žartu okolo klobúka. Jeho priateľ dostal cestou k chate bolestivý krč do nohy. a to taký, že sa mu noha v kolennom kfbe vykrútila. Spoločníci sa mu usilovali všemožne pomôcť. Chatár doniesol aj írancovku a masíroval mu nohu. no máme. Mladý Welnmeister dostal Šťastný nápad a obviazal plavúrtom zo svojho klobúka priateľovi nohu od hora nadol. Noha sa ihneď vrátila na správne miesto. Doktor Weinmeister si myslel, že je to náhoda. Kŕče sa možno jednoducho uvoľnili. Na ceste domov natrhal za hrsť plavúrta pre svoju domácu, ktorá často dostávala kŕče do nôh. Plavúrt jej kŕče ihneď uvoľnil. Po rokoch sa raz doktor Weinmeister rozprával o tejto udalosti s odborným lekárom. Od neho sa dozvedel, že plavúrt obsahuje rádium. Odvtedy si veľa ľudi pomohlo plavúnom vo vrecúšku od kŕčov v nohách, najmä v lýtkach. Moju známu poslali do nemocnice, pretože nemohla močiť. Silno jej opuchlo plece. Ked odišla z nemocnice. bolo opäť všetko po starom. Našťastie som práve mala doma plavúrt, lebo moja svokra, ktorá mala vtedy S6 rokov, trpela v tom čase na kŕče v lýtkach. Moja domnienka, že známa môže mať kŕče mechúra, sa potvrdila, keď som (ej priložila vrecúško so sušeným plavúnom na oblasť mechúra, a o dve minúty mohla močif. Vrecúško s plavúnom nosila v oblasti mechúra ešte niekoľko dni; pozvoľna sa stratila aj voda z opuchnutého pleca. Sama som roky trpela na vysoký krvný tlak Zväčša to súvisí so zvýšenou činnosťou obličiek, Priložila som si na noc vrecko so sušeným plavúrtom na obličky. Na druhý deň mi klesol krvný tlak z 200 na 165. Odvtedy si niekedy prikladám na oblasť obličiek vrecko naplnené Čerstvým plavúnom. Pri kŕčoch v lýtkach sa plavúrt uloži do plátna a obviaže sa ním lýtko. Možno si urobiť aj kúpele nôh, pri kŕčoch mechúra sedacie kúpele (pozri Všeobecnú časť. Sedaci kúpeľ). Po zraneniach vo vojne a úrazoch zostávajú jazvy, ktoré spôsobujú kŕče. Jeden invalid mal na chrbte jazvu. do ktorej sa dala vložiť ruka, Tá jazva mu vždy vyvolávala bolestivé kŕče. po ktorých sa spotil na celom tete. Bolesti siahali až na kožu na hlave. Po tridsaťročnom utrpení som zbavila toho muža trápenia vankúšikmi s plavúnom a kúpeľmi. iPlavúrtové výtrusy, ktoré dostať v niektorých lekárňach, pomáhajú v krátkom Čase vyhojtť chorým ľuďom1 otvorené rany. Otvorené miesta jemne a opatrne posypeme plavúňovými výtrusmi. Už po prvom použití nastane citeľná úľava. (O ďalších liečebných výsledkoch s plavúnom sa môžete dočítať v knižke Maria Treben's Heilerfolge. vydanej v nakladateľstve Wilhelrna Ennsthalera.) Ak je niekto tak pevne spätý s liečivými rastlinami ako ja. dosahuje takmer zázračné výsledky. Treba si pripomenúť, Že Stvoriteľ nám toto všetko položil k nohám. Mnohí ľudia sa potkýnajú o tieto dary. a necítia vsemohúcnosf nebies.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Zarovnaná čajová lyžička plavúrta sa sparí % litrom vriacej vody a krátko vylúhuje. Pije sa len 1 šálka denne, a to ráno nalačno. Užíva sa po dúškoch pol hodiny pred raňajkami Pri cimôze pečene sa denne po dúškoch pijú 2 šálky. Plavúňové vankúšiky: Vysušeným plavúrtom (podľa vefkosti miesta postihnutého kŕčmi sa dáva 100,200 alebo 300 g) sa naplní vrecúško, ktoré sa potom cez noc prikladá na boľavé, kŕčmi postihnuté miesto. Tieto vankúšiky si udržia liečivú pôsobnosť až jeden rok. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časí.

PODBEĽ

LIEČIVÝ

(TussilagofarfaraL.)

j
Keď na našich lúkách a svahoch niet ešte ani stopy po jarnej zeleni, keď sa oko nepostaví pri pučiacich |tíiňadách vŕb. tu podbeľ, ako prvý zvestovateľ Jari, vystrčí svoje žlté kvetné hlávky. Na vlhkých pôdach, obnažených návršiach, kopách piesku, úhoroch a násypoch nájdeme celé vankúše podbe29

ľových kvetov, ktoré vypučfa zo zeme oveľa skôr ako listy. Včely a hmyz z nich čerpajú prvú výživu. Podbeľu sa dobre darí na ilovitých a hlinitých pôdach. Je spoľahlivým ukazovateľom hlinitých a dovitých pôd. Podbeľ je> prvým kvetom, ktorý zbierame na zimnú zásobu. Jeho protizápalove a hlieny uvoľňujúce vlastnosti výborne pôsobia proti bronchitíde (zápalu priedušiek), kataru hrdla a hrtanu, prieduškovej astme a zápalu pohrud­ nice. ako a) pri začínajúcej tuberkulóze pľúc. Pri zdĺhavom kasil £1 mu­ čivom zachrípnutí by bolo treba viac ráz za den pif teplý podbeľový zépar s medom. Neskôr, v máji. použijeme aj jeho plstnató listy, ktoré sú na líci zelené, na rube sivobiele. Pre veľký obsah vitamínu C sú vhodné na polievky a jarné šaláty. Keďže listy obsahujú viac účinných látok ako kvety, zbierame, pravdaže, a| tie a na prípravu čaju použijeme zmes kvetov a listov. Prírodní liečitelia, počnúc starovekom a končiac ctihodným otcom Kneippom, podbeľ jednoznačne vychvaľujú. Čerstvé, umyté a na kašu rozomieté listy priložené na hruď pomáhajú pri všetkých ochoreniach pľúc, pri ruzl a pri poranení tkanív, ktoré sprevádzajú modročervené opuchy, ba dokonca ai pri zápale mazových vačkov - burzitfde. Účinky takýchto kasovitých obkladov sú ohromujúce. Obklady zo silného záparu podbeľových listov sa používajú pri ftkrofulóznych vredoch. Pri chronickej bronchitíde - zápale priedušiek - sprevádzanej opakovanými záchvatmi a dusivým záduchom treba viac ráz vdychovať paru z podbeľa, a to z listov a kvetov Zakrátko chorému veľmi odľahne. Aj napuchnuté nohy by sa mali častejšie kúpavať v zápare z podbeľových listov. Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare príeduälek. Hlinený hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a dale] plníme, až kým nie )e nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu alebo celofánu a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme doskou a zasypernezemou Rovnomerná teplola pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec vyhrabeme a získaný sirup raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so širokým hrdlom. Tento sirup je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období Odoberáme z neho po Čajovej lyžičke. Pri astmatických bolestiach, trvalých poškodeniach priedušiek a škodlivých následkoch fajčenia nám vynika­ júce služby zavčas zjari urobia dve alebo tri lyžičky čerstvo vytlačenej šťavy z podbeľa, ktorú pijeme s mäsovým vývarom alebo teplým mliekom. Na 2apálené cievy priložíme čerstvé roztlačené listy, ktoré sme s čerstvou smotanou vymiešali na hmoiu podobnú masti, a ľahko obviažeme šatkou. Čerstvo vylisovaná šťava z podbeľových listov nakvapkaná do ucha pomáha proti bolestiam v uchu. Č A J NA UVOLNENIE HLIENU Ak si chceme pripraviť čaj na uvoľnenie hlienu, zmiešame podbefové kvety a listy, kvety divozela velkokvetóho, pfúcnik lekársky a listy skorocelu kopljovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín dávame dve Čajové lyžičky na }U litra vody a zaparíme. Denne užívame tri Šálky tohto čaju, sladeného medom. Čaj sa pije po dúškoch teplý.

SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička kvetov (neskôr kvety a listy zmiešané v rovnakom pomere) na % litra vody Zaparí sa a krátko vylúhuje. Obklady: Čerstvé listy sa pomliaždía na kašu a prikladajú. Inhalácia: Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod uterákom. Opakujeme viac ráz za deň. Kúpele na nohy: Dve plné hrsle podbeľových listov zaparíme zodpovedajúcim množstvom vody. králko vylúhujeme. Kúpeľ trvá 20 minút. Čerstvá šťava: Čerstvé, umyté listy odstavíme v domácom odšťavovači. Sirup a čajová zmes na uvoľnenie hlienu a proti chrapfavosti: Pozri na príslušnom mieste v texte. Zapar: 30

je najliečivejšia. Všetka reuma. rjri kameňoch a plesku. šmirgľová alebo vechrová tráva. Praslička sa osvedčila aj v prípadoch. aby sa potcm pod tlakom kamienky vyplavil. Takto kamene zväčša odídu. pri zahnívajúcich ranách. predovšetkým pre svoje krv zastavujúce účinky a pôsobenie pn chorobách obličiek a mechú­ ra. môžu horúce pary prasličky oslobodiť od týchto bolesti bez toho. na druhej strane .16 % kyseliny kremičitej. ktorí sa nemôžu naraz vymočiť a zvíjajú sa v bolestiach. až 40 cm vysoké prasienovlte rozkonérené. ktorej pary necháme pod kúpacim plástom pôsobiť na mechúr 10 minút. A nebol to nik iný ako nás vefký a slávny prírodný liečiteľ ctihodný otec Kneipp. Okrem iného vraví: „Keď sa táto rastlina užíva vnútorne ako čaj. Keď to niekoľko ráz opakujeme. tak vnútorným. ktorý vrátil prasličke jej pôvodný význam.je prostriedkom. keď iné odvodňujúce prostriedky zlyhali. po užití záparu z prasličky sa veľmi ľahko uvoľňuje tmavo sfarbený moč. postihnutí sa cítia dobre a nemajú ťažkosti. Na tieto rady som dostala viaceré listy.) so stonkou hrúbky prsta z močaristých pôd a z horských pasienkov. Pri vodnatleľke je praslička najúčin31 . ktorá má obzvlášť dobré liečivé účinky. Mo. žeby Im lekár musel zaviesť katéter. Prasličku nájdeme na poliach." Švajčiarsky kňaz ^únzle sa vyjadril.^ dobrá známa ležala týždne a mesiace s ťažkým zápalom obličkovej panvičky v Innsbruckej nemocnici.prasličku najväčšiu (Equisetum telmatela EHRH. praslička polnia. napríklad pri nahromadení vody v osrdcovnlku 6 v pohrudnici. Som doma. Pri plesku v obličkách. Je tiež liečivá. ktorý sa kúpeľmi z prasličky vyliečil z kameňov. sa môže používať len na sedacie kúpele. obrátila sa o pomoc na mňa.len na vonkajšie použitie . ktoré len potvrdzujú správnosť mojtch pokynov. Umýva. zakrátko. a potom žil ešte veľa rokov. Teplú vlhkú prasličku zabalíme do vlhkého plátna a priložíme na poranené miesto. chrlení krvi. divo proso. O niekoľko dni prišiel list: „Zachránila ci ml život. Pn zapálení a hnlsani obličkové) panvičky spôsob! jeden |ediný sedací kúpeľ z prasličky zázraky.a to vo vyššej miere . Príčina je zaručene v tom. lesných ciest a okrajov lesov Ťažké pôrody mlčdým matkám niekedy spôsobia poruchy zraku. pri obličkových a mechúrových kameňoch sa odporúčajú horúce sedacie kúpele r prasličky. vyskytujúca sa na močaristých lúkách a ne horských pasienkoch.) Ľudový názov. ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechúra. moč sa však musi zadržať. praslica. rastliny na pôdach chemicky hnojených nezbierame. Napriek tomu však upadla do zabudnutia. že obličky sú pri pôrode veľmi zaťažené.Poradila som jej sedacie kúpele z prasličky.PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum arvense L. choroba rýchlo ustúpi Starých ľujf. Na prípravu Čaju a vnúlornó užívanie M môže trhať len praslička z rolí. V skorej jarí vyrastajú z rozložitého podzemku uloženého hlboko v zemi dvojaké stonky: najprv nerozkonárené hnedosfarbené plodové jarné stonky nesúce klas aporoíylov s výtrusnicami a neskôr zelené. Prasilčkovó kúpele ma zbavili všetkých bolesti a dali mi novú silu!" Praslička najväčšia. Pretože liečenie nemalo konca-kraja. tlak v obličkách stzniži a v dôsledku toho sa postupne stratia aj poruchy zraku. alebo pri poruchách obličiek. 86-ročnom mužovi. pri močových a obličkových chorobách. pije sa pri nich horúci praslickový zapar. Dodržiavanie rád pomohlo uvoľniť obličkové kamene." A pokračuje: „Praslička vykonáva mimoriadne služby pri zastaraných chorobách." Niet lepšieho prostnedku na prechladnutie mechúra so zvleravými bolesťami ako zapar z prasličky. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička prvotriednym. že všetci ľudia by od určitého veku mali denne vypif šálku prasiičkovôho čaju. V rudovej liečbe bola táto rastlina už za dávnych čias veľmi známa. Kunzle hovorí aj c starom. ktorá veľmi rýchle vylieči ťažké zápaly obličkovej panvičky a jej hnisanie. Sedacie kúpele z prasličky pôsobia zvonku na prekrvenie obličiek. Veľký nemecký kneíppovec doktor Bohn vzdáva tejto rastline najväčšiu chválu: „Na jednej straie je praslička prostriedkom proti krvácaniu. Praslička s jemnejšími konárikmi sa vyskytuje prevažne v lesoch a na ich okrajoch. Vtedy použijeme . Tá. utišuje a súčasne rozpaľuje poškodené miesta. dna a nervové choroby by zmizli a každý Človek by sa dožil zdravej jesene svojho života. niekedy ihneď vylieči aj to najsilnejšie krvácanie a chrlenie krvi. železničných násypoch a na kopcoch. Prirodzene. Čo rastie na ílovitých pôdach. hrubá ako prst. dokonca pri rakovinových nádoroch a takisto pri kostlžere. Kneipp o nej hovorí: „Je nenahraditeľná a neoceniteľná pri krvácaní. podobné maličkým jedličkám. Podľa miesta výskytu obsahuje 3 . pôsobiacim na obličky.

Teda nie sú to medzlstavcové platničky. ako aj zápaly mazových vačkov. no len po dúäkoch. že dlhodobejším užívaním záparu prasličky sa zabrzdi rast zhubných rakovinových nádorov (tumorov). Môžete si predstaviť. Normálne rátame na šálku (1/4 litra) jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny. Muž nemohol chodiť. pri krvácaní dávame na Šálku dve až tn vrchovaté čajové lyžičky. rakovinové nádory. Zapar zo zmesi prasličky a ľubovníka." Keo* niet iného prostriedku na odvodnenie. krvácaní ďasien alebo pri Iných zápaloch. hemoroidov a žalúdka. no narúšajú sa nimi obličky. keď 22. Parné obklady pomáhajú aj pn kŕčových bolestiach žalúdka. Pn potení nôh rovnako dobre pomáhajú prasllčkovô kúpele (pozri Spôsob použitia). no nie vyliečenie. Pri bolestivých hemoroldových uzloch prikladáme Čerstvú kašu z raslllny. že tej panej po jednom jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli všetky bolesti. že prasllčkové kúpele prinesú úľavu dokonca pri ťažkom poškodení medzlslavcových plat­ ničiek (chrbtice). decembra 1977 mi telefonovali z Východného Štajerská. Hľa. Náhodne som sa s touto .nejšim prostriedkom. no aj keď sú drsné. nový ďiv z Božej lekárne! Presviedčam sa. decembra. Dňa 19. Pokožka zmľandravela a zmäkla. Pri šupinách na hlave si treba denne umývať vlasy záparom z prasličky a masírovať pokožku hlavy dobrým olejom Šupiny sa veľmi rýchlo stratia. ktorému sa vytvoril na päte tvrdý nádor. kostlžer. treba prirpavif silné zápary. pomáha omývanie záparom z prasličky a obklady z neho. Praslička spolu s Veronikou svojimi krv prečisťu* júcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu cfev a strácaniu pamäti Je aj najlepším preventívnym prostriedkom proti rakovine. Nové výskumy potvrdzujú podľa rakúskeho biológa Richarda Wlllforta domnienku. že nádor celkom zmizol. rozličné druhy llsajov a lupus (tuberkulóza kože). ktorú pripravíme takto: čerstvú prasličku umyjeme a na drevenej doske rozmliaždime na kašu. ktoré svojim tlakom smerujúcim nahor ovplyvňuje činnosť srdca. a tým sa liečia tuberkulózne pľúca. Odstráni sa aj celková slabosť sprevádzajúca tuberkulózu. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky. osušené nohy sa natrú prasličkovou tinktúrou. pn pečeňových a žlčníkových záchvatoch a pri bolestivom zastavení krvi (stáza). pri fistulách a polypoch na podnebí a v hrdle. Pravidelným užívaním praslickovóho záparu sa do tela neprestajne dostáva kyselina kremičitá. tvrdý nádor však nebolo cítiť. že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci tyče. Isté pani zo Švajčiarska mala už roky stuhnuté krčnô stavce ako kameň. lebo tie odstraňujú aj zhubné nádory. Ihneď vznikne tlak dohora. mi zatelefonovali. Zo skúsenosti vieme. prirodzene. Ženám s blelotokom prospievajú sedacie kúpele z prasličky. sprevádzaný veľkými bolesťami. Nesmieme zabudnúť. zápal vlasových korienkov. ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prasličky. rovnomerne po celý deň. že voda z tela väčšinou odíde. že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze. RĎntgenové snímky ukážu starobou opotrebované stavce. Okrem toho je dobré každý deň ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami vypiť šálku praslickovóho záparu. Išlo o 49-ročnóho roľníka. pomáha proti nočnému pomočovaniu. Po každoročných liečebných kúrach u doktora Zelleisa v Gallspachu nastávalo len prechodné zlepšenie. ktorú jej manžel primontoval na posteľ. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti zväčšovali. ostrohy na päte. no to nie je dôvod. flstuly. Možno ho odporúčať na kioktanie pri zápale mandli. To isté piati aj o poškodení platničiek pri jazde na traktore. V tom čase som mala prednášku v Štajerskú v Hornom Rakúsku a zoznámila som sa s ňou. ale tlak obličky na voľne ležiace nervy. až napokon zmiznú. Tu. aby srne trpeli. vynecháme ostatné bylinné čaje a pijeme štyri ai päť dni (v ťažkých prípadoch až Šesť dni) päť až Šesť šálok praslickovóho záparu. rozjatrené staré rany. Pri pretrvávajúcom krvácaní z nosa sa prikladá obklad z ochladeného praslickovóho záparu. plecia a krk jej tak zmeraveli. prechádza do nervov prebiehajúcich po povrchu pozdĺž chrbtice a zapríčiňuje tieto bolesti. hnisavé alebo chrastavé. Omývanfm praslíčkovým záparom alebo kúpeľmi z prasličky sa liečia hnisavé zápaly nechtového lôžka. Ako prostriedok na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní z pľúc. Týmto spôsobom sa liečia dokonca aj polypy v podbruši alebo v konečníku. pokiaľ ho nezapríčinilo zaseknutie nervu. Pri svrbiacich kožných vyrážkach. Istá 38-ročná žena sa tri roky liečila na bolesti medzlstavcových platničiek. maternice. keď vám poviem. zápaloch ústnej sliznice. pri hnilobe úst a ďasien. Sedacie kúpele pôsobia svojím hĺbkovým účinkom na obličky a ihneď odstraňujú ich tlak smerujúci nahor. že tlak narušenej obličky smeruje nahor. Poradila som mu parné obklady z prasličky. teda o tri dni. aká som bola prekvapená. ktorého sa pije jedna až dve šálky denne a pritom sa večeria suchá strava. Zaparenú rastlinu liež možno zabaliť do plátna a použiť ako obklad. otvorené rany na nohách. V oboch prípadoch sa liečenie podporuje parnými obkladmi a sedacími kúpeľmi. Dobre umyté. V nemocnici si ho nechali niekoľko dni a opäť ho poslali domov. Určite užasnete. Ako volmi dobrý prostriedok proti poteniu nôh možno odporúčať prasličkovú tinktúru (pozri Spôsob použitia). Skúsenosť ukázala.

zabalíme ju do ľanového plátna a priložíme na choré miesto. Denne sa premieša. Význačný nervový lekár dr. nasledujúci deň sa zohreje na bod varu a prdá do vody na kúpeľ Kúpeľ má trvať 20 minút. keby mali zdravé obličky. aká je liečivá. Pretože má dobrý vplyv na sllnivku brušnú. odporúča sa pri jarných kúrach. Žiaľ. Keď je bylina horúca a mäkká. ako sme uí uviedli. PŔHĽAVA DVOJDOMÁ (Urtica dioica L. Bezpodmienečne treba všetko ešte teplo zabatift Necháme pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc. Vyrážky a) bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli. Hoc) som ju veľmi nepresvedčila. Pri ťažkých poruchách obličiek so všetkými sprievodnými znakmi treba použif sedacie kúpele z čerstvé) prasličky: najlepšie. záchvatmi zúrivosti. Kašovltý obklad: čerstvá praslička sa dobre umyje a na drevenej doske rozmlfaždl na kašu. sa nevrátila. chorobné zadržiavanie mocu. S ochorením obličiek idú často ruka v ru«e silné bolesti hlavy. Uečivosf pŕhľavy dvojdomej sa začína koreňom. Nechá sa zapariť. Sedacf kúpeľ 100 g prasličky sa dá na noc do studenej vody. Pretože vyrážky majú vnútornú príčinu. a ani po rokoch. prasiičkové sedacie kúpele.partou zoznámila. ale ešte mokrí v kúpačom plášti si na hodinu ľahneme do postele.) Istý lekár sa raz v rozhlasovej prednáške vyslovil. pestovali by ten pŕhľavu. Albrecht Durer (1471 . stŕpnutíe jej už po desiatich minútach prešlo. ktorá mala sedem deti a od narodenia posledného mala ustavične vyrážky. aby pila pŕhľavový zapar. Nechá sa 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. a ja som predpokladala.1528) namaľoval anjela. sľúbila mi. Sedací kúpeľ možno prihriať a ešte dvakrát použiť. Lieči aj ochorenia a zápal/ močových ciest. ktoré mala popritom. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Potom mi však čoskoro zatelefonovala: Ešte keď sedela v teplom prasličkovom kúpeli. Hmyz a živočíchy by sa už dávno postarali o Jej zánik. keby ju nechránila Jej pŕhľavosť. lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili. Švajčiarsky kftaz Kúnzle poukázal vo svojich spisoch na to. znižuje pŕhľavový zapar obsah cukru v krvi. že pŕhľava by už dávno bola vykynožená. Pamýobkiad: Plná 4 hrste prasličky sa dajú na sito a zavesia nad vriacu vodu.kúpeľ má trvať 20 minút! Po ňom sa neosušime. o jej účinkoch vie len málokto. z prasličky najväčšej z močaristých lúk. Vyrážky jej po krátkom čase zmizli a súčasne jej ustali bolesti hlavy. Keby ľudia vedeli. ale mokrí si v kúpačom plášti ľahneme na hodinu do postele Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. že tá žena nemá od posledného pôrodu v poriadku obličky. Pri sedacích kúpeľoch musia byf obličky pod vodou . NeosuSlrne sa." Odvtedy sorn poradila mnohým ľuďom. Wagner-Jauregg píše vo svojich spisoch: „Dve tretiny nervové chorých ľudí by nemuseli ísť do nemocnice. treba ich liečiť vnútorne Čajmi prečísľujúcimi krv. ako letí s pŕhľavou v ruke k trónu Najvyššieho. Raz som poradila matke. a tak som Ich zachránila pred ústavom pre nervové chorých. halucináciami. V týchto prípadoch treba okrem pŕhľavovóho a rebrfčkového záparu pif ráno 3 večer aj po šôlke prasličkovôho záparu. pokračuje stonkou a konči sa kvetmi. že po návrate domov vyskúša sedací kúpeľ z prasličky. Až potom sa preztečieme do suchej bielizne. Na jeden kúpeľ treba páflítrové vedro plno bylín (pozri Spôsob použitia a Všeobecnú časť pod heslom Sedacie kúpele). že pŕhľava patrí k našim najlepším liečivým rastlinám. Pŕhľava je naša najlepšia krvčistlaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. Pŕhľavu dvojdomú som jej poradila preto. Mori pre poruchy obličiek trpeli depresiami. Pratože súčasne účinkuje na vyprázdňovanie stolice. ako som počula. Tinktúra: 10 c Čerstvej prasličky sa dá do 50 g pravej ražnej pálenky. Meravosf celkom zmizla. .

Vtedy je najlepšie užívaf čerstvú pŕhľavu. Tá nám pomôže prekonať tento ťažký stav. Napokon. pružné a majú pekný lesk.) S radosťou sa dozvedám. Jednej panej z Eichstátiu tri roky lekársky ošetrovali bolestivý Ischias. Jej zdravotný stav sa zlepšil." (28. ča| nechutí zle. Ukazujú mi.11. vracia sa energia a tvorivá sila. vredoch čriev a pri pľúcnych chorobách. zmiešaného s jednou čajovou lyžičkou Švédskeho horkého. trvalé ju silno bolela hlava. Neskôr mi napísala: _Po štrnástich dňoch sa fistula na tvári zahojila a bolesti mi celkom zmizli. Iná pani ml písala. bylina sa len zaparí. Odvtedy užíva túto liečivú bylinu celá jej rodina. Stratila sa jej aj pieseň na nechte. I ja si denne masírujem takouto tinktúrou pokožku hlavy a nosím ju so sebou aj na cestách. keby si zavčasu boli robili kúpele z koreňov pŕhľavy dvojdomej (pozri Spôsob použitia). ako mnohí ľudia na vlastnej koži pocítili liečivú silu pŕhľavy dvojdomej. Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železe Dostavujú sa stavy únavy a vyčerpanosti. Celá šťastná mi rozprávala. V takýchto prípadoch sa odporúčajú kúpele v zápare pŕhľavy. ako sa jej vlasy zotavujú a hustnú. že pŕhľavou si vyliečila ekzém. ale zmizlo jej aj hnlsajúce kurie oko. pretože fistula na tvári bola práve na jarmovej kosti. ktorý ju sužoval po dlhé roky. Hornou časťou tela sa zohneme nad vaňu. Aby sa hodnotné. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy. že musela nosiť parochňu. Poradila som jej. dokonca proti tumoru sleziny. aby si umývala hlavu záparom z čerstvej pŕhľavy s prísadou záparu z pŕhľavových koreňov. V zmesi s Inými liečivými rastlinami sa účinne využíva pri leukémii (pozri heslo Leukémia). pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. aké je pŕhľava liečiva. . To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev. človek začne aj navonok viditeľne rozkvitať. a to na jar z mladých výhonkov a v jeseni po kosení. Ak niekto trpí na nejaký druh alergia (sem patri aj senná nádcha). 1979. Profesor v nemocnici operáciu odďaľoval. V priebehu pol roka. ktorý mal pre ňu pochopenie. na ktorú často nestačíme ani upozorniť. mala žalúdočné a žlčníkové bolesti. Pif ho treba bez cukru. Pŕhľava veľmi pomáha pri zúžení ciev. Roku 1978 obrátila sa táto nešťastná žena na ľudového liečiteľa. Päťdesiatjedenročná žena z Bavorska mala 28 rokov flstulu a po celý čas ju sužovali neopísateľné bolesti. pomáha pri málokrvnostl. po Šiestich 200-gramových úplných kúpeľoch z pŕhľavy. husté. Po pŕhľavovej kúre sa pomerne rýchlo cítime telesne lepšie. Moja rodina i ja už roky neužívame lieky a ja sa cítim pružná a mladá. Nielenže napriek každodennej ťažkej práci nebola vyčerpaná a unavená. kde ich užívajú. ktorá obsahuje železo. Umývanie hlavy a Tinktúra z pŕhľavy). Poradila som je pŕhľavový zapar. ktorú pripravujeme z jarných alebo jesenných píhľavových koreňov (pozri heslo Spôsob použitia. Pod ňou by jej bolt odumreli posledné zvyšky vlasov. robievam si z nej Štvortýždňovú čajovú kúru. Preventívne sa pije jedna šatka záparu z pŕhľavy denne po celý rok Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych Infekciách je pŕhľava prvotriednym pomocníkom. ktoré obsahuje. vlasy sú bujné. ako rýchlo jej pŕhľava pomohla. no celkom sa nevyliečila. bolesti zmizli. Výsledok je viditeľný: pokožka hlavy je bez šupin. anémii a iných ťažkých chorobách krvi. aby sa dobrý účinok zvýšil. sleziny. Bola málokrvná. dýchacie cvičenia a psychokybernetiku. Precitlivené a jemné povahy si môžu na zlepšenie chuli pridať rumanček kamilkový alebo matu piepornú. Jednu šálku pijem ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami a jednu až dve šálky po dúškoch cez deň. nech dlhši čas pije pŕhľavový zapar. vlažným záparom z pŕhľavy omývame miesta v oblasti srdca. človek sa cíti starý a mene) výkonný. bledničke. Ano. Každý kŕč. V ľudovej medicine sa odporúča pif pŕhľavový zapar ako niekoľkotýždňovú kúru proti chorobám pečene a žlčníka. ktoré jej spôsobilo bolesti až v stehne a nemohla si ho pre pracovné zaťaženie ani ošetrovať. nech pochádza z hocičoho. Po takejto kúre sa cítim nesmierne dobre a mám pocit. Predpísal jej surovú stravu. Pri vodnstleľke pomáha pŕhľava výdatným odvodňovaním. Nedávno mi písala jedna pani. ktorú si nechcela dať operačne odstrániť. pričom ich ľahko maši rujeme. Raz prišla ku mne mladá žena po dovolenke. že urobim trojnásobné množstvo prace ako inokedy. Pŕhľava zdoláva náchylnosť na prechladnutie a pomáha pri dne a reumatických chorobách. účinné látky zachovalí. poukazuje na poruchy prekrvenia. V marci 1979 začala zbierať prvú čerstvú pŕhľavu a pila denne tri Šálky záparu. Pred nejakým časom som sa zoznámila s 50-ročnou ženou. Takéto listy sú okamihmi svella v mojom živote. ktorá mala také riedke vlasy. Aj čaj pred raňajkami možno pif po dúškoch. Poslúchla moju radu a z týždňa na týždeň sa dáta pozorovať. že naše dobré liečivé rastliny spoľahlivo pomôžu všade tam. pri zahlienení žalúdka a dýchacích orgánov. Obzvlášť blahodarne na vlasy pôsobí tinktúra. ktorá denne pila šálku pŕhľavového záparu. A tak je to dodnes. Po nejakom čase som ju náhodou znova stretla. Účinnými krvotvornými látkami.Odkedy viem. tak môže pomôcť krvčisttaca a krvotvorné pŕhľava. keď mlado výhonky opäť vyrastú.

Na sušenie Je najlepšie zbierať májovú pŕhľavu. ale aj občerstvuje a zbavuje veľkej únavy. zápale nervov v rukách a nohách z ľ a h k a potrieme choré miesto čerstvou pŕhľavou. Touto pŕhľavovou vodou potom vždy polieva svoje rastliny. Dovoľte našim liečivým rastlinám opäť vojsť do vášho domul Vystrejte sa včasné zjari nožnicami a rukavicami a vyjdite do božej prírody! Budete mať veľkú radosť. že bolesti hlavy mu celkom zmizli. Ani mrkvu nenapadnú žiadne červy! Keď sa chcete dozvedieť o ďalších účinkoch pŕhľavy. tým väčšie liečivé účinky bude mať. že môžete niečo urobiť pre svoje zdravie. nepomôže vždy iba jedna Šálka za deň. ktorá ml rozprávala. Istý čitateľ z WestfálSka píše: „Môj sused používa pŕhľavu aj na hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade. Čim čerstvejšiu ju budete užívať. ktoré silno svrbeli a nedali sa vyliečiť. zakrátko zmizli. Nikdy by v našom tele nevzniklo nič zhubné. Pravdaže. alžbetínka z Klagenfurtu. Do nádoby. škvrny. ani injekcie (nakoniec tch dostával do hlavy). keo* začala užlvaf pŕhľavový zapar a držať diétu na pečeň. na to už ti ľudia nemyslia. ale aj v pravidelných odstupoch vo forme záparu prijímali jej obdivuhodnú silu. prečítajte si knižku Liečebné úspechy Márie Trebenovej (Maria Treben's Heileríolge). Pred tromi rokmi ochorel na chrípku. v našom mestečku som sa zoznámila so starou paňou. bolesti hlavy sa stupňovaíi. Po Štyroch dňoch ml zatelefonoval. keď si nazbierate pŕhľavu sami. kde pozdĺž plota rástla hustá pŕhľava. ktorá sa mi dostala prostredníctvom vašej rady. už bol blízko samovraždy. a podstúpte prečísľujúcu kúru. Využite aj vy čerstvé mladé výhonky pŕhľavy. Ako sme my ľudia oslepil! 35 . a každý raz st z nej za hrsť priniesla. Istá rehoľná sestra. Keď navštívila po čase lekára. Myslite pritom na to. Skutočne pomôcť však môžu len naše dobré liečivé rastliny. že máme takú nezvyčajnú liečivú rastlinu? Vo svojom krátkom živote ľudia okolo nej prechádzajú a siahajú radšej po prostriedkoch utišujúcich bolesti a nadmieru ich užívajú. ktorý na mňa veľmi zapôsobil. ktoré nemusí postrekovať chemickými prípravkami. A ona denne chodievala do záhrady." Rakovina sa celkom stratila a stará pani si ešte mohla užívať šťastnú starobu. že nosí so sebou v termoske pŕhľavový zapar na všetky výlety. akoby jej nikdy nebolo. pri IschlesJ. Prisahala na jeho dobré účinky. Nevedela sa už pre svoj vysoký vek odhodlať na operáciu. že sa cíti zdravší ako pred chrípkou. Nato jej ktosi poradil zapar z pŕhľavy dvojdomej. Dva a pot litra záparu si mal rozdeliť na celý deň a pif ho. ktoré mala na koži v oblasti žalúdka a krížov. poslúchla moju radu a veľmi ju prekvapil výsledok. aby veci zašil tak ďaleko. pri ťažkých ochoreniach treba vypiť po dúškoch aspoň dva Htre denne. Odvtedy mal tmavohnedý moč a trpel neznesiteľnými bolesťami hlavy. čo by mi pomohlo. Pri ischiasi napríklad pretrieme celkom pomaly nohu čerstvou rastlinou počnúc po vonkajšej strane od členka nohy až po bok. Istá obchodníčka mi rozprávala. vzdialených od ciest a iných znečisťovateľov. seknutí v krížoch. Takto sa dostávajú jedy škodlivé pre človeka až do nedotknutej lesnej pôdy. Vysušenú bylinu dostaneme v každej lekárni alebo predajni s liečivými rastlinami. Nakoniec by som ešte rada spomenula jeden zážitok. Ennsthalera. vy ste sa už dali operovať? Ale nevidieť žiadnu jazvu. Nepomohlo mu ani množstvo predpísaných tabletiek. pochôdzky a služobné cesty. keď na čistých okrajoch lesov a lúk. Nemusíme dopustiť. postrekujú pŕhľavu ničivými prostriedkami. ktorá vyšla vo vydavateľstve W. Ešte jedna dôležitá poznámka. Nijaký lekár mi nevedel povedať. Keď som začal pif zapar z pŕhľavy a užíval som ho celý týždeň. Z listu. ktorý mi poslali z Dellachu v Korutánsku. A teraz jedna dobrá rada: začnime s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. Počas mojej 19 rokov trvajúcej choroby som pochodil mnoho neurologických ústavov v celom Rakúsku. aby ste si z nej urobili zásobu na zimu. ktorá má asi 300 litrov {možno použiť aj menšiu) dá väčšie množstvo pŕhľavy dvojdomej a dlhší čas ju nechá lúhovat* vo vode. Práve naopak postupujú niektorí poľnohospodári. pod slobodným božím nebom. najmä včasné zjari." Z uvedeného prípadu vidieť. vyberám toto miesto: „Srdečné Pán Boh zaplaŕ za neoceniteľnú pomoc. 2e tým však ničia aj vtáky a hmyz. Čas na pokosenie pŕhľavy kosou si roľníci dnes už nenájdu. odtiaľ späť cez zadok pozdĺž vnútornej strany nohy až na patu. ten sa jej zadivený opýtal: „Čože. Nemali by sme sa Bohu poďakovať za jeho milosť. choroba sa ako zázrakom pominula. na ktoré často zabúdame. Podobne postupujeme aj na iných postihnutých miestach. Nato tieto miesta naputírujeme. Povzbu­ dila som ho a poradila mu čerstvú pŕhľavu. Teste sa. keby sme si našu dobrú pŕhľavu nielen ctili. že jej lekár zistil silné bujnenie rakoviny v žalúdku. a predsa sú bez Škodlivého hmyzu. Práve naopak. a už vôbec nie. O čosi neskôr mi poslal odkaz. Zapar z pŕhľavy pomohol aj v mnohých Iných prípadoch.Raz prišiel ku mne plačúci starší muž. Prekvapia vás jej príjemné účinky. Nielenže najlepšie hasí smäd. ako rýchlo môžu naše liečivé rastliny pomôcť. čo mi vlastne je.

Je takisto liečivá a môžeme ju užívať. že náš známy priateľ môže opáf spávať. kefou očistených pŕhfavových koreňov a čerstvej pŕhfavy {stonka a listy) sa dajú na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa zohrejú na bod varu. preto ju nazbierame.40% ražnou pálenkou a postavia na 14 dni na teplé miesto. nasledujúci deň zohrejeme na bod varu a necháme 10 minút stáť. Prelo bol telesne aj duševne veľmi vyčerpaný. Skúsil to. Rastie na lúkách. V jednej spoločnosti rozprával muž sediaci vedľa mňa. Kvety len slabo voňajú.) Z husto rozkonárenóho podzemku vyrastá ružica podlhovastých vajcovitých kuče­ ravých prízemných listov a 10 až 20 cm vysoký stvol s okollkom zlatožltých kvetov. Kuper nôh: 2 hrste dobre umytých. Jeho ošetrujúci lekár si potom od neho vyžiadal recept na Čaj proti nespavosti: 50 g kvetov prvosienky Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 I vody 25 g kvetov levanduly a nechá sa 3 minúty lúhovaf. Ak použijeme koreň pŕhfavy. Vidieť ho na jednom obraze s prvosienkou v ruke. ale neviem. kopcoch a v listnatých lesoch. ktoré mu podávali.SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: Tinktúra: i plná čajová lyžička na 74 litra vody. ako utišujúco táto rastlina pôsobí na srdce a nervy. Pretože sa blížil koniec pobytu a zatiaľ bez výsledku. Nájdeme Ju na horských lúkách. rastie v horách a je zákonom chránená. Je to jeho posledná nádej. že síce poznám dobrý liek na spanie. Podľa potreby sa pnsladí medom. okrajoch lesov a v krovinách na horských nivách Na vysokom stvole vyrastá okollk jasnožltých kvetov. Na umytie hlavy možno v takomto prípade použif jadrovo mydlo. Zapar sa pije veľmi teplý. Súčasne sa zbavil aj bolesti v lýtku. keď taký dlhý čas užíval tie najsilnejšie lieky. ktorí mi už vo dverách radostne zvestovali. prvosienka holá (Primula auricula L. Na jar alebo v Jeseni sa vykopú korene. nadrobno nakrájajú a naplnia do ífaše až po hrdlo. Moja matka zbierala každú jar kvety prvosienky. Umývanie hlavy: 8 až 10 plných hrsti čerstvej alebo vysušenej pŕhfavy sa dá do 5-litrového hrnca studenej vody a na slabom plameni sa zohreje až na bod varu Nechá sa 5 minút lúhovaf. takmer zúfalý. Tento kúpef nôh možno opäť povarif a 2 až 3 razy znova použif. akoby mu na lýtku zahásali horiacu cigaretu. O sedem dni som opáf prišla k mojim známym. Tretí druh. prepadla ho bolesf. 15 g chmeľových šištičiek 5 g koreňov valeriány Zapar treba uprednostniť pred všetkými chemickými uspávacími prostriedkami. zatiaľ čo tento zapar nervové poruchy odstraňuje. Napriek najsilnejším prostriedkom na spanie. nemohol zaspať. Veľmi rozšírená je aj prvosienka vyššia (Primula elatior /L J HILL). ktoré spôsobujú dnu a reumatické bolesti. zaparí sa vriacou vodou a nechá krátko vylúhovať. nevedel čo ďalej. Čaj mu v krátkom čase vrátil zdravie a zahojil aj všetky nervové poruchy. očistia sa kefou. Zaiejú sa 38 . Pŕhľava zostáva vo vodnom kúpeli. ako človek znesie. sa 20 minút kúpu nohy. Ctihodný otec Kneipp hovorí: „Kto je náchytný na choroby končatín . či mu pomôže. Nervov! lekári v Linzi ani vo Viedni ho nevedeli zbavif tejto choroby. že je na hečeni v Gallspachu. Náš rozhovor sa odohral 7 decembra 1976. Chemické prostriedky rozrušujú nervový systém. pretože vedela. ktoré átria prijemnú medovú vôňu. PRVOSIENKA JARNÁ (Primula veris L. po dúškoch 10 g ľubovníka pred spaním. Aj ctihodný otec Kneipp bol veľkým prívržencom prvosienky. dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody. Keď si večer na smrť unavený ľahol do postele.V lakom teplom maceráte. Svojimi krv prečísťujúcíml účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky.). Trhala celé okolíky. Povedala som mu.

až potom sa úbor (kvetenstvo) odtrhne a zvyšok sa pomaly požuje. pozn. lucemlčky. in WIGGERS) Ľudový názov: kaSinec. kým je púpava v kvete." Zapar z prvosienky je výborným prostriedkom na posilnenie nervov a srdca. ktoré sa dá pripraviť na jar. Celá rastlina je lieči/á. mlieč (zabi. pumpelica. Dnes už viem. Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnos­ ťami: pomáha pri bolestiach žtčnlka a chorobách pečene. 15 g koreňov púpav/ Denne sa po dúškoch pijú dve šálky. 2ltý koberec jej kvetov nás každý rok vždy znova a znova nadchýna. Dvojlit­ rová fľaša sa naplní kvetmi prvosienky (celé okolfky) voľne až po hrdlo a zaleje prírodným vinom. Na jarné prečistenie krvi odporúčame tento čaj: 50 g kvetov prvosienky (Pod výhonkami bazy rozumieme mladé púčiky na jar. denne päť až šesf kusov. pumprlica. byľ počas kvitnutia. pampališka. veľmi pomáhajú pri chronickom zápale pečene (je to veľmi bolestivá choroba. púpava. Veľmi vlhké miesta pre ňu nie sú vhodné. májik. Ja si pripravujem včasné zjari celú rastlinu ako šalát a podávam ho na večeru so zemiakmi a vajíčkami na mäkko. nech dlhší čas pije donne dve salky prvosienkovôho záparu. Keď som bola v Juhoslávii na liečení. pripomína list endlvie. nechá 15 g pŕhľavových listov sa 3 minúty lúhovaf. ľudia chorí na srdce užívajú až tri polievkové lyžice denne. Jedinečným prostriedkom proti srdcovým chorobám je prvosienkové vino. je výborný na obličky. leví zubec. hostia dostávali denne na stôl okrom Iného čerstvého šalátu misku šalátu z púpavy. korene včasné zjari alebo v jeseni.(mysli tým dnu a reumu. zjesť až desať kusov. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. Kvitne v aprili a máji na všetkých medziach. mi na moju otázku odpovedal. konzumo­ vané v surovom stave. púpava lúčna. známy špecialista na choroby pečene. Pri srdcových bolestiach užívame občas glg vlna. sladený medom. pichanie siahe až pod pravú lopatku). Púpava pomáha aj pri iných ťažkostiach. Budú sa čudovať jej výborným účinkom. Odvar z koreňov. ktorí sa cítia ubití a unaveni.pampuška. Fľašu ľahko zazátkujeme a necháme 14 dní na slnečnom mieste. Odstraňuje svrbenie kože. mail by podstúpiť štrnásfdnovú kúru z Čerstvých púpavových stvolov. Stvoly pomáhajú aj pri cukrovke. Chorľaví ľudia. lúkách a trávnatých plochách. predstavuje pre trpiace !udstvo nadovšetko cennú liečivú bylinu. že čerstvé duté stvoly. žltý). že púpava veľmi dobre vplýva na pečeň. je chrumkavý a šťavnatý. Prípravu a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Zapar na spanie: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Jamy krvčIsHacI čaj: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! P Ú P A V A L E K Á R S K A (Taraxacum otficinale WEB.) 50 g mladých výhonkov bazy Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody. ktorá sa považuje za burinu. Stvol chuti spočiatku horko. Čerstvý stvol bezbolestne rozpúšťa žlčové 37 . Nechá sa zapariľ a krátko sa vylúhuje. Lekár. Silno bolesti povolia a časom úplne zmiznú. vylepšuje žalúdočné šťavy a čisti žalúdok od všetkých usadenín. zmierňuje migrénu a nervové bolesti hlavy. vodnatleľke a sklonom k poráike. môžu sa osladif medom. vynikajúco pôsobí proti zápalom srdcového svalu. Listy zbierame pred kvitnulím. Víno na srdce. aut}. Kvety musia byť ponorené. Stvol spolu s kvetom sa umyje. Cukrovkári by mali den­ ne. lebo uvoľňuje močové kamene. llšaje a vyrážky. Rastlina.

Celú tvár mal znetvorenú uhrami (aknô). Rastlina patrí k bylinám. Korene púpavy. stlačená byľ nesie asi uprostred kužeľovitý. že predsa nebude dávať svojmu synovi hocijaké buriny. upravuje Činnosť pečene a žlčníka. Denne 5 až 10 vyrastaných stvolov sa požuje a zje. Po dvoj až trojtýždňovej liečbe čerstvým stvolom ustupujú aj opuchy Žliaz. aby sme vyskúšali správnu hustotu. Do šťavy dáme len 1 kg cukru. lebo pri dlhšom skladovaní by začal kryštalizovať. Ako včelár nechcel uveriť. Bol nim nadšený a tvrdil. Keď som jej raslilnu ukázala. Na druhý deň všetko prelejeme cez sito a odkvapkané kvety vytlačíme oboma rukami. čo s tým bude robiť. Staré knihy o liečivých rastlinách uvádzajú. Plochá. a vyháňa listy aj v chladnom ročnom období. kým rodina si pochutnávala na chlebíčkoch s čerstvo pripraveným púpavovým medom. surových koreňov a listov (pozri príslušnú časť v texte). zelený až hnedý šúľok. šalát: Stvol: Sirup: P U Š K V O R E C O B Y Č A J N Ý (Acorus calamus L j Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch. ktoré hrajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní splodín látkovej výmeny. K lomu chcem len pripomenúť. íe ženy pripravovali z byliny a koreňov zapar na skrôôľovank* pleti. ktorý tu uvádzam: Štyri plné hrste púpavy dáme do 1 litra studenej vody a pomaly zohrievame na bod varu. Zhodujú krv a sú teda vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi. že som med pripravila sama. preclsťujú krv. Upozornila som jeho matku na krvčlstiaci pŕhľavový a púpavový čaj. pretože dobre chuti a súčasne prospieva zdraviu. hoci nebývala vo veľkom meste. Raz u mňa v dome pracoval stolár. Bohužiaľ. rozčúlene mi povedala. že chorým na obličky nerobí dobre kyselina vo včeľom mede. no ani pririedky. zapneme sporák len na najmenší plameň alebo najnižšiu teplotu. Pozn príslušne miesto v texte. ktorému som na večeru pripravila studenú misu. použité v surovom stave. Pri procesii na Božie Telo všimla som si mladika. dlhý až 1 m a v čerstvom stave má horkú. Okrem minerálnych lalok púpava obsahuje významné liečivé a stavebné látky. Pre svoje krvčistiace účinky pomáha aj pri dne a reumatizme.kamene. dozvedela sa recept na prípravu cenného púpavového sirupu. majú potopudné a mocopudnô účinky. aby sa dal dobre natrieť na žemľu alebo chlieb s maslom. Hrniec postavíme bez pokrievky na sporák. korenistú chuť. ktorý niesol zástavu. Táto pani púpavu nepoznala. Z bahnitých pobrežných vôd vyrastá vodorovne plazivý podzemok a z neho kolmo hore početné mečovité listy vysoké až 1 m. ale aj vysušené. jazerách. Vianočné medovníky pripravujem len z púpavového sirupu. že sirup sa nedá rozlíšiť od pravého medu. ale v našom mestečku. Táto vzácna liečivá rastlina zastáva v ľudovom liečiteľstve význačné miesto. Kerf sa jej opýtala. ktoré v zime neodpočívajú. vtedy príjemne chuti. močiaroch a stojatých vodách. osviežujú. Sirup nesmie byf prlhustý. Tak zahusťujeme tekutinu bez varenia. urýchľujú trávenie. Moja matka stretla raz panlu. Púpava sa môže úspešne využiť aj pri žltačke a chorobách sleziny. Keď tekutina vzkypí. zatiaľ čo sirup z púpavy je pre nich prijateľnejší. Podzemok puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestrannej slabosti zažívacích 38 . 2 čerstvých. Musí mať takú hustotu. na druhý deň sa zohreje na bod varu a scedí. veľa ľudí ju nepozná a odstraňujú ju ako nepríjemnú burinu. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: 1 vrchovatá čajová lyžička koreňov sa dá na noc do % litra studenej vody. premiešame a pridáme polovicu na plátky nakrájaného a ošúpaného {ak je ošetrený chemickými látkami) citrónu. Zbierame ho včasné zjari alebo v pozdnej jeseni. Starostlivo si nim umývali oči a tvár a „dúfali. Každý rok na jar robim z púpavových kvetov sirup. Po vysušení má miernu príchuť. Náš stolár dostal naň chuť. Podzemok je hrubý asi ako palec. odtiahneme hrniec z platne a necháme celú noc stáť. Keď chceme uchovať čo najviac vitamínov. Toto množstvo sa pije po dúškoch pol hodiny pred raňajkami a pol hodiny po raňajkách. ktorá niesla plnú zásteru púpavových kvetov. že sa im podarí zjasniť tvár". Citrón sirup trochu prlkysll. lebo po čase by skysol. Raz alebo dva razy celú masu ochladlme.

sleziny a brušnej sllnlvky. javí sa mi ako zásah Božej Prozreteľnosti a vždy ma dojme. Čaj dokonca pomáha deťom. Moja matka ťažko ochorela. oboma rukami sa oprel o stôl a díval sa na muža. mali by pif čaj z podzemku pušk'ovrca a občas si ho pridať do úplného kúpeľa." „Podzemok puškvorca? A kde ho možno nájsť?" spýtal sa lekár. Chorý začal pomaly priberať na váhe.Jeho starostlivá svokra mi porozprávala. . Sotva som bola schopná vykonávať denné práce. Táto liečba sa vzťahuje aj na celkový žalúdočný a črevný trakt vrátane pečene. Puškvorec odstraňuje nechuť do jedia. čo sa v poslednom čase vyskytuje dosť často. Týždenne priberala 400 gramov. vtedy ich používame čo najteplejšie. Je to takmer zázrak. Pochopi­ teľne. necháme cez noc stáť.s rakovinou pľúc!" Tak sa chorý muž nechtiac dozvedel diagnózu svojej choroby. a pretože sa cítil lepšie. postavil malé kufríkové rádio a povedal: „Aby si nebola doma taká sama!" Krátko na to bolo počuť z rádia hlas: „Hovorí domáci lekár. dáme do nej zarovnanú lyžičku puškvorca. Niekoľko minút necháme šťavu pôsobiť a potom viečka umyjeme studenou vodou. ktoré spôsobovali vysoké horúčky. Na črevách sa mu začali vytvárať uzlfky. 39 . vstúpil raz so zdravotnou sestrou. Vždy keď o tejto udalosti premýšľam. V mierne ochladenom. ako aj pri anémii a vodnatieľke. Práve som premýšľala o beznádejnej situácii mojej matky. do ordinácie svojho ošetrujúceho lekára a ten práve telefonoval Inému lekárovi. V lom čase som sa liečivými rastlinami zaoberala len málo. Ktosi mu nato poradil. keď sa o nej zmienim v prednáškach. kde som sa s ním zoznámila. ktorý s ťažkými batohmi kráčal k horám. pri takýchto ťažkých stavoch sa čaj musí plť celé týždne. Siabé oči možno posilniť. Môj deň sa obyčajne začína o šiestej ráno a konči sa zväčša o |edenástej večer . ksď vám poviem. ktorá ho sprevádzala. aby sa súčasne odučil fajčiť a ráno a večer pil čaj z rebríčka. ked natierame zatvorené viečka čerstvou vylisovanou šťavou z podzemku. viac k lekárovi nešiel. že už je dávno pod zemou. Až takmer po pol roku prišiel opäť do ordinácie svojho lekára. čo som počula. že už po 14 dňoch matke prestali všetky bolesti. nasledujúci deň vodu prihrejeme na bod varu. a celý ohúrený zo seba dostal: „Čo ste robili?" Muž odvetil: „ž*ul som podzemok puškvorca a pil rebríčkový čaj. zastarané alebo zhubné. ba aj mesiace. ktorí strácajú váhu napriek dostatku potravy. keď sa otvorili dvere. Zoberieme šálku studenej vody. ráno trošku prihrejeme. Podzámkom puškvorca možno liečiť žalúdočné a črevné poruchy. Mimoriadne vychudnutí ľudia. Päť minút lúhujeme. a!e veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. Podzemok prispieva k otepleniu a odhlloneniu flegmatického žalúdka a čriev. kolíkových záchvatoch. môže sa odučiť fajčiť. žlčníka. Po štyroch až piatich týždňoch dostal vysokú horúčku. pri plynatosti (vetroch) žalúdka a crlev. asi tak päťdesiatnik. Manželia chceli stráviť niekoľko bezstarostných dni v chate a živiť sa z vlastných zásob. pridala som sa k nim a toto som sa od nich dozvedela: Muž. pán primár. Keď fajčiar pomaly prežúva suchý podzemok. Táto správa ma veľmi vydesila. Teda šesť dúškov za deň. Na výlete z Weíssenbachialu do Postalmu som stretla manželský pár z Bad Ischlu.ale vtedy som išla do postele už o Ôsmej. ktoré neznáša­ jú obilniny. Podzemok puškvorca vždy prináša neuveriteľné výsledky. aby usilovne žul podzemok puškvorca. dá sa kúpiť v predajni liečivých rastlín za pár šilingov. pomáha pri poškodení obličiek a je dobrým pro­ striedkom na prečistenie celého tela." Muž mal vtedy už svoju pôvodnú váhu 86 kg a o pol roka neskôr putoval s plným batohom do hôr. Môj manžel vstúpil. Aj tu pomohol podzemok puškvorca. viac sa nemá piť. Mali ho previezť z Linza na viedenskú kliniku. v akom beznádejnom stave sa nachádza.Ten netreba hľadať. Pacient začul. Po tejto skúsenosti začala som prenikať do tajov liečivých rastlín a neskôr som mohla pomôcť v mnohých beznádejných prípadoch. hoci už vtedy som radšej siahla po prirodzených Wcoch ako po medikamentoch. Nech sú trvalé. takmer rok čoraz väčšmi chudol a nevedel príčinu choroby.ústrojov. Tekutinu môžeme štyri razy zohriať a znovu použiť. alebo ju opisujem ako teraz vám. ako jeho lekár vravi: „Posielam vám môj beznádejný prípad . Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli." Celá Šťastná rozprávala som na druhý deň matke. o ktorom si myslel. nie horúcom odvare 20 minút kúpeme postihnuté miesto. Keď oddychovali. lebo predtým veľmi schudla. mala neopísateľné ťažkosti s črevami a lekár mi jedného dňa povedal. Istý 36-ročný muž sa nevedel zotaviť z operácie tumoru pečene. že sa musím pripraviť na to najhoršie: je io rakovina čriev. Často som pomohla ľuďom s rozličnými omrzlinami teplými puškvorcovýml kúpeľ­ mi. vysoký 1. Keď vážil už len 48 kg. Takéto kúpele pomáhajú aj pri studených nohách a rukách. Možno ho odporúčať aj pri malát­ nosti Čriev a slabej látkovej výmene. Podzemky dáme na noc do studenej vody. zamiešame a pijeme pred a po každom jedle dúšok. ako sme spomínali. ona však rezignovane kývla rukou „Mne už nikto a nič napomôže!" Zadovážíla som podzemok puškvorca a ona ho užívala. Ten vyskočil.85 m.

že sa tohto trápenia nikdy nezbaví. veselého Človeka sa. no v prvom rade je to liečivá rastlina žien. Iná pani z Dolného Rakúska roky trpela na dvanástnikové vredy. Na moju radu začala užívať denne Šesť dúškov čaju z podzemku puškvorca (macerétu) a už po troch dňoch sa bolesti stratili a viac sa neopakovali. Že z optimistického. že začiatkom júna toho istého roku začal opäť pracovať. Ketf ju upwomifi na puškvorec. aj pfé staršiu js dôležité vypiť si éalku záparu z rebríčka. vylúhuje sa a pridá do vody na kúpanie (pozri Všeobecnú Časť. Bolesti načali ustupovať a po piatich týždňoch ju už nič nebolelo. čo v tie roky podnikol. Kvety (kvetenstva) trháme za slnečného dňa. SPÔSOB POUŽITIA Čaj z podzemku puškvorca sa pripravuje maceráciou za studená. Istý starší duchovný roky trpel na hnačku. niekedy ružovej alebo Červenej farby a na slnečných miestach ostro aromatický voňajú.Podzámok puškvorca vyrovná nedostatok žalúdočnej kyseliny aj jej nadbytok. Úplný kúpeľ). Nič. opáf dostal chuť do jedla a už aj čosi pribral. že ochorela na rakovinu podbrusla. Pred použitím sa tento macerát prihrieva vo vodnom kúpeli. Čerstvá stáva: Čerstvý koreň sa starostlivo očisti a ešte vlhký sa dá do odšťavovača. Malý chlapec. Spomenula som si na ctihodného otca Kneippa a odporučila som mladej žene. že sa jej dari výborne a pomaly. o ktorej sa zrazu začalo hovonť. Táto bylina rastie vo veľkom množstve na lúkách alebo poľných chodníčkoch. ktorý mal napriek prísnej diéte trvalú hnačku. sa nevydarilo. Pomáha nám pri mnohých ťažkých chorobách. vrátila sa jej chuť do jedia a ako každý Iný člen rodiny opäť zniesla už výdatnú domácu stravu. ktoré mávajú nepravidelné mesačné krvácanie. Ráno sa trošku prihreje a scedi. začal denne piť šesť dúškov macerátu z puškvorca. Ctihodný otec Kneipp píše vo svojich spisoch: „Ženy by sa uchránili pred mnohými chorobami. ak si na prechádzkach po lese alebo poli nazbierajú kytičku čerstvého rebríčka. Poznám mladú gazdinú. Pevnú stravu vôbec neznášala a nemala chuť do jedla. zatrpknutým. Okolo Veľkej noci. bez ktorej si náš život ani nevieme pred­ staviť. Iný muž trpel desať rokov na krvavú hnačku a maJ denne 30 až 40 ráz stolicu. no iste sa jej vracia zvyčajná váha. Úplný kúpef: Asi 200 g puškvorcového podzemku sa dá do 51 studenej vody. keby občas siahli po rebričkul" A to nielen mladé dievčatá. Na moje veľké prekvapenie ml jeho žena napísala. že jej choroba je nevyliečiteľná. Už sa zmieril s tým. keď ani nie o tri týždne prišiel list. Na druhý deft sa prihreje na bod varu. pochopiteľne. musela denne brať lieky. Macerácla: REBRÍČEK OBYČAJNÝ (Achillea mlllefolium L) Rebríček obyčajný je liečivá rastlina. Veľmi som sa začudovala. 40 . Aby zniesla bolesti. Príbuzným oznámili. Pomerne mladý šiel do dôchodku. Kvety sú v úhorových chochlikoch s obojpohlavnýml kvetmi. Jeho matka je nesmierne šťastná. koľko len znesie. pritom užíval ešte dve šálky záparu z nechtíka. macerátu. keď sa ich éterické oleje a liečivá sila zmnožujú. Ožarovali ju kobaltom. Rebríček skvele vplýva na podbrušie žien. alebo ak tu hranicu už prekročili. začala užfvaí šesť odporúčaných dúškov. hoci tomu spočiatku nedôveroval. stal mrzutým. zbavil sa jej po Šiestich dúškoch puSkvorcovóho . na okrajoch ciest a obilných polí. ale aj staršie ženy bezprostredne pred prechodom. aby denne vypila toľko rebrfčkového záparu. Isté pani z Vorarlbergu dva roky trpela žalúdočnými bolesťami a nemohla ani deň vydržať bez tabletiek. Jeho priate' mi rozpráva!. Po mojom odporúčaní začal denne piť Šesť dúfikov puškvorcového macerátu. Zarovnaná kávová lyžička puSkvorca dá sa cez noc do % litra studenej vody. V krátkom čase mal črevá vyliečené. ktoré majú na obvode piestikové lupienky bielej. Aj pre mladú. preto ženy urobia pre svoje zdravie najlepšie.

takisto pri tlaku v žalúdku a pri silnej záhe zapar veľmi rýchfo pomôže. že som vtedy nemala takéto skúsenosti s liečivými rastlinami. pripravených fliaš. aby dievčaťu denne na lacno podávala Šálku rebrfčkovôho čaju. aký len znesieme. Pri zápaloch nervov rúk a nôh veľmi blahodarne pôsobia kúpele s prísadou rebríčka. keď sa robia denne dlhší čas. Ze rebricek pôsobí priamo a najlepšie na Kostnú areň a upravuje krvotvorbu. kým lekárska kontrola neukáže negatívny nález. jej predpísal tabletky. Takéto kúpele sú rovnako účinne pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí.nazývajú rebríček liekom na všetky choroby. bolestlrr očí sprevádzaným slzením. pri krvácaní z prúc a možno nim spolu s koreňom puškvorca vyliečiť rakovinu prúc. keď sa robia čajové kúry. Svojou krvclstiacou silou odstráni z tela mnohé choroby. Pri pravidelnom jživaní záparu sa môže migréna úplne stratif. možno ho veľmi odporúčať pri angíne pectoris (srdcovej angíne). poruchy pečene. vie ten málokto. keď má človek pocit. Odmietla tablety ďalej užívať. pri ktorých medicína zlyháva. pridá sa don 15 g čerstvých. nadrobno narezaných kvetov rebríčka a 15 g nadrobno narezaných malino­ vých listov. Pri krvácaní zo žalúdka a silne krvácajúcich hemoroldoch. Treba to len skúsiť. Sedací kúpeľ). lebo nič nezaúčinkovalo. Prób hemoroldom možno pripraviť veľmi dobrú masf z Kvetov rebríčka (pozri Spôsob použitia}. odstráni často už šálka záparu z rebríčo. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Tinktúra: 1 vrchovatá čajová lyžička na Va liira vody. takisto pri kostlžere. škoda. Na zdravotný stav veľmi dobre pôsobia aj sedacie kúpele. 90 g nesoleného masla alebo bravčovej masti sa silne rozohreje. Rebríček však musíme zbieraľ za slnečného poludnia. bolestiach chrbta alebo reumatických bolestiach treba pif taký horúci zapar z rebríčka. Pri obrátení maternice sa dlhší čas robia sedacie kúpele z rebríčka. Po štyroch týždňoch bolo všetko v poriadku a tak to aj zostalo do dnešného dňa. Zaparí sa a nachá krátko vylúhovať. Sedacie kúpele z rebríčka. Je) ustarostená matka prišla ku mne. po dúškoch sa pijú štyri Šálky alchemilkového záparu a robí sa masáž tinktúrou z kapsičky od pošvy hore cez podbrušie. Odborný lekár. krátko sa popraží (aby skypelo). Rebričkový zapar odporúča doktor Lutze pri bolestivých návaloch krvi do hlavy. gynekológ. ak sa pí)e veľmi teplý po dúškoch. Spomínam si na Iný podobný prípad. žalúdočné krce. Koreň puškvorca sa cez deň žuje a večer a ráno sa po dúškoch pije po šálke rebričkovóho záparu. vetry. odstránia aj myómy (maternice).Pri zápale vajec nikov takmer prvý sedací kúpeľ odnime bolesti a zápal začne pomaly ustupovať. Poradila som jej. plchavým bolestiam oči a krvácaniu z nosa. Tak pomáha pri chorobách kostnej drene. nasledujúci den sa rozohreje na bod varu a pridá do kúpeľa (pozri Všeobecnú Časf. Vtedy treba denne pi( dve šálky záparu z rebríčka. Aj v prechode tyy mali ženy usilovne pif zapar z rebríčka. Mladé 19-ročnó dievča nemalo vôbec menštruáciu. Nepríjemné svrbenie pošvy sa vyhoji umývaním a sedacími kúpeľmi. akoby mu išla hlava prasknú'. spôsobený zmenou počasia.zellnkáre . Za slnečného počasia natrhané kvetenstvá rebríčka sa voľne nakladajú do fľaše po hrdlo a zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom. kde sa už ničím iným nedá pomôcť. ktorý sa skončil v ústave pre choromyseľných. Skladuje sa v chladničke. môžeme ho teda použiť všade tam. Masf: Sedací kúpeľ: 100 g rebríčka (celá rastlina) sa dá na noc do studenej vody. no dievčaťu sa veľmi zväčšili prsníky. Zapar upravuje činnosť obličiek. Záchvat migrény. zamieša a zloží zo sporáka. Zapar z rebríčka je veľmi dobrý prostriedok na zastavenie krvácania. Menštruá­ cia sa síce nedostavila. ktoré v ňom roky pretrvávali. kúpele a masáže tinktúrou z rebríčka. odstraňuje nechuť do jedenia. zápaly žalúdočno-črevnôho traktu. vylisuje ce* ľanovú šatku a náplni co čistých. nevoľnostiam. Ponechá sa to 14 dni stáf na slnečnom mieste alebo v teple. zvyšuje činnosť črevných žliaz a pôsobí na pravidel­ nosť stolice. Užívajú sa tak dlho. takisto proti závratom. Nasledujúci deň sa mierne pnhreje. Staré knihy o zelinkách . ako aj pri blelotoku. Pretože vynikajúco pomáha pri poruchách krvného obehu a kŕčoch ciev. Pri prechladnutí. Vyhli by sa vnútornému nepokoju a iným podobným stavom. 41 . Zväčša tieto kúpele pomôžu už na prvý raz a bolesti zmiznú.

rozdutie pľúc (emfyzôm). RUMANČEK KAMILKOVÝ (MaWcariarecutitaL. pri cestách. pn vynechávaní menštruácie a pri iných ťažkostiach podbrušla. násypoch. kvetov a stoniek na 250 g bravčovej masti (pozri Prípravu masti vo Všeobecnej časti). Vonkoncom nepreháňam. Poznali ju už starí Egypťania. vyrážkach. na okrajoch lesov. Repík patri pre sťahujúce účinky a obsah liečivých látok k našim najlepším liečivým rastlinám. oakú vynikajúcu rastlinu ide. lebo ie veľmi známa. škrofulôzne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli. vôňu má korenistú a príjemnú.Pri chorobách pečene užívame čajovú zmes 100 g repíka. čriev. Hojne sa vyskytuje po zime bohatej na sneh a vlhkej jari. zemia­ kových a repných poliach. Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je veľmi účinná. na rany. najmä pre malé deti. konopfnec. starček. na kopcoch a svahoch. v presvetlených lesoch a na rumoviskách. kukuričných. Úplný kúpeľ). Každý si môže dať toľko námahy.Rastie na slnečných suchých miestach. Denne treba vypiť tri šálky záparu. lesných lúkách. mail by preventívne kloktať repíkovým čajom. chorobách hrdla. pri nespavosti. s úspechom sa využívajú pri reume. rumanček. na medziach a navrSiach. zápale ústnej sliznice. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. pri menštruačných poruchách. Rastie na poliach. pn horúčkach. ktorí v zamestnaní veľa hovoria alebo spievajú. najlepšie ZH slnečného dna okolo poludnia. Zbiera sa kvitnúca bylina od |úna do augusta.REPÍK LEKÁRSKY (AgrimoniaeupatoriaL) Ľudový názov: boži blč. zapari sa a krátko vylúhuje. Zbierajú sa kvetné úbory od mája do augusta. a keď sa zapar užíva dlhšie. Doktor Schierbaum hovorí: „Trikrát denne jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie srdca. pomáha pri chorobách obličiek a mechúra. Má veľké liečivé účinky na všetky zápaly v krku. kamilky. úlrobnlk. Ľudia. Čajová zmes proti chorobám pečene: Repík lekársky. lipkavec obyčajný (alebo syridlový) a lipkavec marinkový sa zmiešajú v rovnakom pomere. aby si do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový kúpeľ (pozri Spôsob použitia).) Ľudový názov: harmanček. hnačkách. žalúdka. 100 g lipkavca obyčajného a 100 g lipkavca marinkového (po starom marinka voňavá). 42 . v každom prípade by sa mal kamilkový čaj podávať predovšetkým pri kŕčoch a bolestiach v brušku. Rastlina patri do tej isiej čeľade ako alchemilka. repíček. Nadmerné hnojenie umelými hnojivami a chemické postreky proti burine túto veľmi cennú rastlinu neprestajne vytláčajú. Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú ďaleko do minulosti. zápaloch prlsemennlka. Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu dňa 2 šálky po dúškoch. tráviacich ťažkostiach. Usty repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť. veľké listy sú až 10 cm dlhé. Celá rastlina je mäkko chlpatá. Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých kvetov. seknutí v krížoch. Bližší opis tejto rastliny nie je potrebný. zaparí sa a krátko vylúhuje Kúpeľ: 200 g na úplný kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. Kvetné lôžko rumančeka je na rozdiel od rumanu bezplievkate a duté. bolestiach žalúdka. Masť: 2 plné hrste nadrobno narezaných listov. ústach a hrtane. ďatelinových. Ľudovo názvy čiastočne naznačujú. 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Treba na nu pamätať pn angíne.všeliek". pri stvrdnutí pečene. na obilných. nepárno perovito zložené. zastavení činnos­ ti pečene a chorobách sleziny. dovitých pôdach. bolestivých ranách a pri bolesti zubov. podobne ako nechtík lekársky. keď poviem. Veľmi ho odporúčame pri kŕčových žilách a vredoch predkolenie. že rumanček kamilkový je . Pomáha pri plynatostl (vetroch).

upokojujúco a protlkŕčovo. ktorú nazývali rumančeková bosorka. bylinkár. na kloktanie pri bolestiach zubov. Zapar: Kúpele: 43 . 250 g bravčovej masti rozohrejeme ako na praženie rezňa. že Inak sa zadusí. Dobre uzatvorenú fľašu postavíme na 14 dní na slnečné miesto. skôr než srdce utrpí Škodu. Rumančekový olej použi valí už v staroveku pri neuralgiách a lámaní v údoch. Pod uterákom vdychujeme pary rumančeka. keď to potrebovali. Potom mu kázala. necháme spenrf. Piatim nedoslýchavým vyliečila sluch tak. prirodzene. a tie sa v krátkom čase vyliečia. ako navštevovala chorých. Nato začal muž neuveriteľne veľa močiť. najmä ak máte svetle vlasy. ktoré možno zvonka liečiť rumančekovou masťou. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Názov Matricaria sa odvádza od latinského slova „mater" . Obklady: scedime a potom dávame obklady. Rumančekové kúpele a omývanie pôsobia upokojujúco. Rumančekový zapar môžete použiť a) pri starostlivosti o vlasy. najmä zápal sliznice. tvár vám očividne rozkvitne a získa čerstvý vzhľad. Hotový uskladníme v chladničke. upokojenie nastane ihneď. Kňaz Kúnzle ďalej rozpráva: „Istý tkáč mohol spávať už len posediačky. Keď boli matky a ženy choré. Pri pestovaní krásy by ste nemali zabudnúť na rumanček. bol pesvedčený. Táto „rumančeková bosorka" opáť vrátila pohyb ochrnutým končatinám vtleranfm rumančekového oleja. zaparí sa a nechá vylúhovať 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zalejeme vriacím mliekom. Pary: 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zaparíme v l litri vriacej vody. ostať v tepíe. dobre rozmiešame. Na suchej panvici ho dobre zohrejeme a prikladáme. Zo skúsenosti odporúčam takýto postup: do sita vložíme ľanové plátno a dáme ho nad nádobu so širším hrdlom a vytláčame. Na druhý deň ešte raz prihrejeme a cez ľanové plátno prelejeme a vylisujeme. na kúpeľ tváre a na omývanie hlavy jedna hrst rumančekových úborov (kvetu). keď sme nepokojní. Švajčiarsky kňaz. V starom Egypte bol rumanček posvätnou rastlinou boha slnka pre svoju zmierňujúcu silu pri horúčkach a úpaloch. Na kúpeľ vo vaní sa použijú štyri hrste. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá lyžička na % litra vody. čo on dosvedčil. Po takomto ošetretní treba. aby povaril veľkú Iľašu vína s rumančekom a každé ráno a večer vypil za plný pohár. že z neho neodchádza moč. povarený vo vode a priložený na mechúr mierni bolesti. Zelinkárka sa pozrela na muža a povedala. Zvonka ho používame pri svrbiacich a mokvajúcich kožných vyrážkach. užívali rumanček. rýchlejšie sa nám vylieči nádcha a čelné dutiny. že ste sa vnútorne upokojili. na vymývanie rán. pridáme dve plné hrste Masf: čerstvých rumančekových úborov. Veľmi sa odporúča teplý vankúšik vysušených byliniek ako obklad na boľavé miesto. Keď vdychujeme pary z rumančeka. okrem toho dezinfikuje a brzdí zápaly každého druhu. krátko vylúhujeme. Rumanček musí byť v oleji ponorený. najväčší vplyv majú na nervový systém. Rumanček uľahčuje stolicu. pričom nespôsobuje preháňanie. mali by sme si vypiť šálku rumančekového zaparu. zakryjeme a odstavíme cez noc na chladné miesto. Keď si budete celý týždeň umývať tvár rumančekovým záparom. potom čoraz Čistejší. až po ôsmich dňoch sa tkáč vyliečil. prírodný liečiteľ Jonann Kúnzle rozpráva o jednej žene v dedine.matka. Vlasy vám budú voňať a dostanú krásny lesk. Túto masť možno použiť aj na liečenie rán. Rumančekový vankúš: Ľanové vrecko naplníme suchými rumančekovýml úbormi a zašijeme. že pražila v rumančekovom oleji urgineu (morskú cibuľu) a potom im častejšie kvapkala do uši teplý olej. Masf sa potom rovnomerne rozmieša a vleje do čistých pohárov a téglikov. Po ťažkých chorobách alebo po stavoch vyčerpanosti sa veľmi skoro začnete dobre cltif a neujde vám. Olej: Fľaštičku naplníme až po hrdlo na slnku natrhanými čerstvými rumančekovýmí úbormi a zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom. a tak nepriamo vplýva na liečenie hemoroldov. že rumančekový olej odstraňuje únavu z údov. Vždy. Moč bol spočiatku mútny. V starých zelinkárskych knihách čítame.Rumanček pôsobí potopudne. Proti bolestiam ocf sa prikladá na zatvorené očí teplý obklad z kvetov rumančeka povarených v mlieku.

Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových a chorobných látok. semená skorocela pomáhajú proti tvorbe kameňov. je zachrípnutý. pomliaždenô listy pomáhajú pri tržných a sečných ranách. ako len znesieme. na moje veľké prekvapenie odtrhol čerstvý list skorocelu. Tak ako žiadna iná rastlina prečisti krv. ponáhľa sa ku skorocelu. pľúcnu astmu. treba vložiť do topánky list skorocelu. po tebe ženy jazdia. Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách a medziach. liečia strumu (hrvoľ). pľuzgiere sa vyhoja Stratia sa aj zhubné opuchy. slabými pľúcami a obličkami. pri pichnutí osou. Ten ju vylieči. skorocel. Teda meno rastliny znači vládca ciest a skorocel naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. píše: „Používa sa celá rastlina . najmä na silné zahllenenie. prekľ). keď niet nablízku lekára V jednej starej knihe o liečivých rastlinách sa píše: „Keď ropuchu poštlpe pavúk. Švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kúnzle. velebí deväf rastlín a o skoroceli hovorí toto: A ty. keď na ne prikladáme obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. klas. nákaze a neduhom. otváraš sa na východ. preslávený vo všetkých zelinkárskych knihách a zdolávajúci zlo.) Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako ďalšiu vybrala lúto. Pijeme ho po dúškoch taký horúci. Aj dnes je to tak ako voľakedy. lebo aj dnes je rozšírená tak ako za dávnych čias. aj keby ho do masla ponoril. semená a všetky jej druhy. MŠaje alebo kto pokašláva. Na vidieku ľudia od nepamäli vedia. keď ich denne požijeme 8 gramov. V týchto 44 . stvol. všetkému sa staviaš. Jedovatým hmyzom a hadom. Necháme pol minúty vylúhovať. keď mala veľmi dobrú povesť. Pomáha slabým deťom. rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex = kráí. matkou si rastlín. čierny kašeľ. po tebe býčky fučia. pravidelnú liečebnú kúru po jednej polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti jednu čajovú lyžičku. Treba ho užívať denne ako bežnú.) za nim nijako nezaostáva a takisto sa využíva v liečiteľstve. pre toho. pozn.SKOROCEL KOPIJOVITÝ (Plantago lanceolaia L. dokon­ ca aj pri pohryzeni besným psom. kašeľ. vyskytuje sa prakticky na celom svete. Nad krajinou sa vznášajú neduhy a my potrebujeme také liečivé rastliny. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra Pri bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody dáme plátok citróna (ak bol sínekaný. kto je bledý. a až potom pridáme plnú lyžičku čajovej zmesi. pľúca a žalúdok. Čerstvé. dokonca na pľúcnu tuberkulózu. Posledná slabika staronemeckého slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel kopijovjtý. rozmliaždi! ho a priložil na ranu. pozri aj heslo Príprava sirupu). Napriek tomu." Keď čerstvé listy pomiiaždenó medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme na krk. ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú lyžičku kandizovanóho cukru a povaríme tak. po tebe vozy škrípu. Keď máme na nohách pľuzgiere. že štyri až päť ráz necháme vodu vzkypieť. Prvé dve slabiky Wege ■ cesta. samouk a znalec veľkej liečivej sily všetkých našich rastlín. ktoré napriek dobrej strave sotva sa udržia na nohách!" Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom zmiešaným v rovnakom pomere s dúškou materinou. vnútri si mocný: Tak odporuj aj jedu. odstavíme ju zo sporáka. v priekopách a na vlhkých úhoroch. Zapíjame čajom zo skorocelu. ako je skorocel kopijovitý. nevznikol žiaden zápal. chudý ako koza. že list nebol umytý. V ťažkých prípadoch sa musí pripraviť Čerstvý čaj štyn až päť ráz za deň. pravdepodobne z jedenásteho storočia. Všetkému odolávaš. má vyrážky. Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov. že skorocel je vynikajúci prostriedok na rany Raz sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom. \e preto dobrá pre každého mátokrvnóho alebo so zlou krvou. čo nad krajinou tiahnú. Anglosaské oslavná báseň z istého starého rukopisu.koreň. po tebe sa mladuchy nosia. Ako sa možno dočítať v starých knihách o liečivých rastlinách. Pribuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L.

keď ctihodný otec Kneipp vo svojich spisoch zdôrazňuje. aj keď lekári už nedávajú chorému nijakú nadaj. až je pohár plný. Iný prípad. jej už nebolo. Sama som si raz rýchlo pomohla čerstvou skorocelovou Šťavou. že na každú chorobu rastie bylinka. rany by sa Čoskoro zavreli a vyliečili.Ťažko ranenému vojnovému invalidovi sa v dlhotrvajúcich letných horúčavách otvorili rany po amputácii nohy. Okraje rán sa po kúpeli natierajú nechtlkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky. aj keby bola desaf rokov stará. 45 . Majorán naložíme do Iľaše. Tieto moje riadky by mali dodať odvahu a útechu všetkým starým ľuďom. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina Začnite sa väčšmi zaujímať o liečivé rastliny a postupne sa zbavíte ťažkosti. Zaparí sa a krátko vylúhuje. ani injekciami. kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezti nebadaného alebo v odvare z prasličky. Získa­ ným majoránovým olejom natrieme choré žľazy. aby mi raz to miesto nestvrdlo. K tejto kašovilej hmote pridáme trošku vody. Hmota sa cez noc usadí. hoci existujú na ne liečivé rastliny. Keby si prikladali skorocelové listy. Nasledujúci deň vrstvy doplníme. Pred rokmi som často nosievala vtedy ešie jednoročného vnúčika na rukách a on ma raz zo samopaše pohrýzol na líc! v kútiku úst. Listové obklady: Čerstvé listy skorocelu kopijovitého alebo veľkého sa umyjú. až vznikne hustnúca kvapalina. zalejeme olivovým olejom a dáme na 10 dni na teplé miesto. ktori roky trpia na otvorené nohy. Čajová zmes: t vrchovatá lyžička zmesi skorocelových listov a dúšky matennej v rovnakom pomere sa zaparí % litrom vody (pozri príslušné miesto v texte). Za stáleho miešania všetko na slabom plameni povaríme. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach umiera na rakovinové nádory. keby sme dali na naše liečivé byliny. ktorá sa mi musela vytvonť cez noc. že mám na pohryzenom mieste stvrdnutú uzlinu veľkú ako šošovica.prípadoch je však dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom oleji (v súrnych prípadoch možno použíf aj sušený majorán). Moja suseda mala 17 rokov otvorenú nohu a dlho nemohla ani vyjsť z domu. neotvorila. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu. keby bola čo aká staré. S akou radosťou by sme mohli zdraví kráčať Životom. Toto miesto ma niekoľko dni veľmi bolelo. Tieto príklady jasne ukazujú jedno: Na Božiu lekáreň sa možno spofahnúť. prihlásila sa jedna pani: „Svojho času som zapochybovala o vašom vyhlásení. priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme šatkou. Spôsob použitia). že listy skorocelu vyliečia každú ranu. Sirup (Z. už je to päť mesiacov. Niekoľko ráz som si ho potrela skorocelovou esenciou. Večer bolo stvrdlinu už len slabo cítiť a na druhý deň ráno. tú ešte horúcu nalejeme do fliaš a uložíme do chladničky. 300 g cukru a 250 g včelleho medu. že rozmliaždený list skorocelu vylieči každú ranu. Na prednáške na fare v Línzi som sa presvedčila. Na druhý deň som jej priniesla lisl skorocelu a ona si ho podľa vášho návodu priložila na chorú nohu. aby sa neuľahla. Keď však na ne chorý priložil skorocelové listy. spôsob): 4 plné hrste umytých skorocelových listov sa zomelú na mlynčeku na mäso. Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín. Zrazu som zbadala. ani ožarovaním. Ak sú nohy aj opuchnuté. Ihneď som si na lúke nazbierala za hrsť skorocelových listov. rany sa cez noc íahojili a on mohol znovu vykonávať zvyčajné práce. Bála som sa. tým väčšie prekvapenia zažívam. Keď som opäť po piatich mesiacoch prednášala v sále školy sestier križovnlčiek v Unzi. Nie je teda prehnané. Nedali sa zahojiť ani masťami. spôsob): Umyté listy prekladáme v zavaracom pohári vrstvami cukru a silne natláčame. Sirup (1. rozmliaždlla som ich medzi palcom a ukazovákom a viac ráz za deň som si stvrdnuté miesto natrela. na doske rozvaľkajú na kašu a priložia. Musím svoje pochybnosti odvolať: Rana sa veľmi rýchlo zahojila a na náš údiv sa doteraz. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. na radosť nás všetkých. Koncom apríla som sa zúčastnila s manželom na zasadnutí vo Fretstadte. Skoroce­ lové listy mimoriadne odporúčam aj pri trombóze.

odtiaľ ľudový názov božie koláčiky Je len málo detí na dedine. Po prepustení som ju stretla ťažko krívajúcu a nohu mala opuchnutú až po koleno. zápale priedušiek. to znamená. Ako dennú dávku užívame po dúškoch dve až tri šálky mierne zohriatého výluhu (macerétu). divý ajbiš. kvetoch a stonkách slizovité a trieslovinové látky. Denne treba vypiť aspoň tri šálky. odporúča sa slezový kúpeľ. S takýmito kúpeľmi mám veľa skúsenosti. Ale aj vysušená rastlina má ešte vždy dosť liečivej sily. chlebíčky. ktoré by tieto koláčiky nejedli. vredy.) a ínó druhy možno väčšinou nájsť v kvetinových a zeleninových záhradách.dýchavičnosť. okrajoch ciest. V týchto prípadoch treba si robiť kúpele na nohy alebo ruky (pozri Spôsob použitia). išla len slimačím tempom. dlhosiopkatô okrúhle dlaňovito laločnatô vrúbkované listy a malé fialo­ vé až bledoružove kvety. Môžeme ho odporúčať najmä pn zahlienení pľúc. potom je iste. slez okrúhlolistý. Slez nebadaný má políehavú. pridáme k nemu slezové listy. slez macerujeme. prí zápale mechúra. rozpadavý plod sa podobá ma­ lému tvarohovému koláčiku. slez planý. až sa sirup usadí na spodku. žalúdočno-črevného kanálu a ústnej dutiny. pri starých múroch a na rumoviskách. Pri svrbľave) a pálčivej alergii tváre takisto veľmi prijemne pôsob! omývanie vlažným siezom. ako sme uviedli vyššie. V našom susedstve bývala pani. alebo sa s nimi nehrali. Oba spomenuté druhy majú v listoch. ktorý často vyvoláva ťažký záduch . Zvonka sa používa slez na rany. Aj tento sirup treba dobre povariť. že ho dáme na noc do studenej vody a liečivé látky vylúhujeme. Jačmeň najprv povaríme. prí zápale sliznice žalúdka (gastritis). ako aj pri vredoch žalúdka a čriev.SPÔSOB POUŽITIA Na chránenom mieste v záhrade vyhrabeme jamku a dáme do nej fľašu zabalenú v troch alebo Štyroch vrstvách pergamenu. Dokonca aj tvrdý. naplníme ňou ffaše a pevne uzavrieme. Asi po troch mesiacoch pohár vyberieme. Dosku a kameň môže byf vidiet Pôsobením rovnomernej teploty v zemi sa cukor a listy zmenia na sirup. môže dar pohár na slnko alebo do blízkosti tepelného zdroja. Vždy mala s tou nohou ťažkosti a jedného dňa musela Ísť opäť do nemocnice. pánbožkcve syrečky. božie koláčiky. Jeho diskovitý. listy a stonku od júna do septembra. Aby sa stizové látky nezničili. Práve pri zlomeninách nôh. Z jeho listov a z jačmeňa možno pnpravií polievku. Slez sa cení predovšetkým vo forme čaju. ale vždy v bezprostrednej blízkosti osídlených plôch Ak ho niekedy nájdeme ďalej od obydlí. nevyliečiteľný emtyzém (rozdutie pľúc). ktoré si pred niekoľkými rokmi zlomila nohu v členku. a keď ochladne. prí báze drevna­ tú. ľahko vystúpavú stonku. Hoci mala palicu. cez noc macerovanych a dobre zohriatých listov a kvetov. mandlí a pri suchých ústach. keď je noha preťažená a opúcha. Slez lesný (Malva sylvestris L. položíme na ňu dosku a zaťažíme kameňom. šťavu vytlačíme v lise na ovocie (nie cez plátno). dobre ju prevaríme. Slez nebadaný rastie pri plotoch. Pretože sa pri sušení strácajú slizovité látky. Nazbierali sme spolu čerstvý slez. Všetko zasypeme zemou. Veľmi sa oceňu|ú očné výplachy a obklady z vlažného slezovóho macerátu pri zriedkavo sa vyskytujúcom vysušení sĺz. kasll a silnom zachrípnutí. 46 . a na priedušky a pľúca prikladať obklady zo scedených. treba používať slez podľa možnosti čerstvý. môžeme vyliečiť slezom. Zbierame kvety. Kto nemá možnosť uskutočnif tento spôsob kvasenia. opuchy nôh alebo rúk pri zlomeninách alebo zápale ciev. pri zápaloch sliznice vnútorných orgánov. že tam kedysi bol dvor alebo dom. SLEZ NEBADANÝ (Malva neglecta WALLR) Ľudový názov: bochníčky. no aj prí zápale hrtana.

Budete prekvapení. že má veľká starosti s manželom. ale aj zhubné ochorenia. Kúpeľ trvá 20 minút. korenistú vôňu. SPÔSOB POUŽITIA Macerácla: Príprava čaju (macerátu) len za studená! Jedna vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody sa cez noc maceruje (vylúhuje). Sadla som si jedného dňa v kasíne divadla v Linzí sama k stolu a obedovala som. že po týždni už nepotrebovala palicu a nohu mala na vzhľad celkom normálnu. Keď máme sucho v ústach. hltane a nose. Rana sa cez noc uzavrie a viac sa neotvorí. 47 . že čoskoro bude môcť znovu vyučovať. Denne po dúškoch vypijeme Štyri šálky. . Otvorenú opuchnutú nohu nemusíme mať. Európy a u nás sa pestuje v záhradách. Je skutočne neuveriteľná. a aby sa zbavili mokroty a špiny. ktorý znova začal chodiť oo nemocnice a už celkom stratil hlas. plazivá rastlina dokáže. že otca zoberiem z nemocnice a skúsim to s liečivými rastlinami. poradila som jej s!ez. ktorý pomáha pri zápale hrdia. no ľudia ho odtiaľ čím ďalej tým väčšmi vytláčajú.Skúste f. Nasledujúci týždeň v stredu mi pani z Linzu zatelefonovala: „K vášmu stolu ma priviedol anjel strážny. aby ich dom pekne vyzeral aj zvonka. že som tieto skúsenosti nedávno sama nadobudla. ate je pravdivá. Pestuje sa na chránených slnečných miestach. si môžem dovoliť len preto. je plný nádeje. aj keď bola desat alebo pátnásť rokov stará alebo ešte staršia. Rada by som vám ešte prezradila.Ak trpíte na takúto otvorenú ranu. často okolie domov betónujú alebo vydláždia. Veď ktorá gazdinka a matka si môže dovoliť šetriť si pravú ruku? Každú noc ju ruka veľmi rozbolela a denne jej opúchala. polom poslúchnite moju radu a použite čerstvý skorocel. Prisadla si ku mne jedna pani a pn reči vyplynulo. Obklady: Zvyšky po príprave čaju sa v troške vody zohrejú a zmiešajú s jačmennou múkou. čo tu tvrdim. keď poviem.prikrývam vetvičkami. . ktorá znie čudesne. Na druhý deň sa všetko zohreje.o s liečivými rastlinami. Podobne to bolo s ďalšou paňou. Moja dcéra je lekárka vo Viedni. Slez nebadaný sa vyskytuje pri hospodárskych budovách. Tak som zobrala svojho muža domov. tak ako ste povedali. takto mizne veľký pomocník ľudstva. Slezovým čajom si viac ráz za deň vykloktáme a na noc priložíme teplú kašu zo zvySkov Čaju. mamička." povedala som (ej. Aj v tomto prípade čoskoro nastalo zlepšenie. Lekári odpovedali na je| otázky vyhýbavo. Nepreháňam. Povedala som jej o mojom úmysle. Naostatok som sa porozprávala s primárom. čo táto malá. a ten povedal tiež. zvyšok použijeme na kloktanie. ktorá si zlomila zápästie pravé] ruky a mala Čoraz väčšie ťažkosti. za ktorého sa nevieme Bohu dosť narfakovaf. V takýchto prípadoch treba pripraviť cez noc dva a pol litra macerátu (výluhu za studená) ako dennú dávku (na štvrť litra jednu vrchovatú lyžičku byliny). Môjmu manželovi je už lepšie. či nejde o rakovinu hrtana. zmiešaných s jačmennou múkou.' povedala. Môže sa opäť zohriať a použiť ešte dva razy. Pri čítani týchto riadkov už nepoviete: „Ale tá pánt Trebenová zveličuje!" ~oto všetko. čo uchorých často vyvoláva nervozitu. Keď som ju raz stretla. Po niekoľkých dňoch sa mu dokonca vrátil hlas " O týždeň mi pani zavolala znova: „Môjmu manželovi sa darí dobre. koľko to ruky a nohy znesú. Je 30 až 70 cm vysoká. keď sa v očiach netvoria slzy.Na druhý deň začala pani s kúpeľmi nôh. Urobili sme všetko. urob to. Ja ju na zimu ľahko. ráno sa trošku prihreje. čo povedal ošetrujúci primár.Keď ťa to upokojí. viac ráz za noc kloktáme a vyplachujeme si ústa slezovým Čajom. Teraz vám rozpoviem udalosť. Máme predsa nás dobrý slez. Začal kloktaf a ja som mu robila obklady na krk. „Nestrácate odvahu. Ráno ho trochu prihrejeme a celú dávku dáme do termosky vypláchnutej horúcou vodou. Kúpele rúk a nôh: 2 plné hrste siezu nebadaného sa dajú do 51 nádoby so studenou vodou. lebo je citlivá na mráz. ktorý môjho manžela liečil. Kúpele a obklady sa osvedčili. Skorccel umyjeme a ešte svieži priložíme na ranu. ako skoro sa rana zaceli." PoSas rozhovoru pri stolo sme sa spriatelili a vymenili a adresy. jej fialové pyskató kvety vytvárajú prasleny Protistojnô sivé plstnaté listy širia trošku horkastú. keď som mu všetko porozprávala: . že v podstate nič proti liečivým rastlinám nemá.Tá pani si zaslúži zlatý radi" Náš dobrý slez nebadaný neodstraňuje z hrdla len zápaly. Aj tu pomôžu slezové kúpele spolu s Čerstvým skorocelom. hoci sme už starí. rozotrú sa na ľanové plátno a prikladajú ŠALVIA LEKÁRSKA (ŠalviaofficinalisL) Pochádza z južne. báli sa. Takto prichádza slez nebadaný o svoje tradičné miesto.

Zapar veľmi dobre pôsobí na chorú pečeň. Aj divina je chutnejšia. keď sa pridá lístok šatvie. Popri levanduli je jedinou liečivou rastlinou. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto Sedací kúpeľ. no ani jedna Jej neposkytla prístrešie. keď v záhrade rastie šalvia?" Už sám názov svedčí o vysokom ocenení.1 plnú hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe . ktoré jej ľudia od nepamäti prisudzujú.Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí. uzdravovať) Svedectvo o tom. Pod je| hustými. súvisiace s poruchami pečene. ale aj ako cennú koreninu. pri bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách. Šalviový ocot: Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme Iľašu až po hrdlo."' Odvtedy rastlinka kvllne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha Im. žliaz a s veľmi dobrými výsledkami pri trasľavých končatinách. Zaparí sa a krátko vylúhuje. šalviový zapar pomáha pri krvácajúcich a uvoľnených zuboch. zachrániť ich od smrti.pasienkoch a lúkách. uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti. potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek. Ani pri bylinkových syroch a koreninových omáčkach netreba na šalviu zabúdať. upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. bolestiach. V niektorých krajoch sa robi šalviové pečivo alebošalviové koláče. podobne ako tymian (dúška tymianc-vá) a saturejka. ochrannými listami ukryla sa s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. Názov šalvia je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť. Oveľa liecívejsia je šalvia lekárska. keby boli zavčasu používali šalviu. Jeden verš z roku 1300 hovorí. Pridáva sa v malých množstvách. Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú liečivú rastlinu. klorá chorobu sprevádzala. ktorý musí kvety zakrývať. Pri pichnutí hmyzom treba priložiť rozmliaždený Šalviový list. nájdeme v jednej starej krásnej knihe o liečivých rastlinách: „Keď musela Matka Božia utekať s malým Ježišom pred Herodesom. ako si vážili šalviu v dávnych časoch. zalejeme prírodným octom. „Prečo by mal človek umierať.Iný druh. . tak ako si to mne urobila teraz. odvádza hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby. do mastných jedál. chráni ho pred porážkou a veľmi priaznivo vplýva na obrnu. aby jej pomohli. Keď nebezpečenstvo pominulo. najlepšie na poludnie. ktorou sa ďalej budeme podrobne zaoberať. prosila všetky kvetiny v poli. ktorá pomáha pri nočnom potení.ktorý používame na prijemnú a oživujúcu masáž chorých. Veľa lekárov pozná dobro vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch. Rozdrobený Šalviový list sa do cesta pridáva podobne ako aníz. Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými kvetmi a Šíri aromatickú vôňu Zo šalvie lúčne) zbierame iba kvety na kloktanle a na prípravu šalvlového octu . chorobách miechy. Osobitne odporúčam šalviový zapar na vonkajšie použitie pn zápale mandlí. Keď človek za dlhé roky nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami a často sa v ťažkých prípadoch utieka o pomoc k našej milostivej Matke Božej. Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch dve šálky denne. Čisti krv. Listy sa zbierajú pred kvitnut/m v máji alebo v júni Rastlina má najviac éterických olejov na slnečných a suchých miestach. Keď sa šalviový čaj pije častejšie. ktorá zapríčinila nočné potenie. Ti tade prešli. zápale hrtana a ústne] dutiny. Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená vata. že nad našimi liečivými rastlinami sa vznáša jej ochranná ruka. potom v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti. 48 . posilňuje cele telo. 4 plné hrste listov dáme na noc do studenej vody Nasledujúci deň všetko privedieme do varu a zohriaté pridáme do kúpeľa (pozri Všeobecnú časí. u nej našla útočište. Veľa deti aj dospelých by nemuselo podstúpil operáciu mandli. aby si raz za čas urobili sedací kúpeľ (pozri Spôsob použitia). svojou oživujúcou silou odstraňuje veľkú slabosť tela. nájdeme na vŕškoch. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. považujú sa za políciu organizmu. husacie alebo morčacie pečené máso. hnlsani zubov. Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú Ich z tela. Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité. Sedacie kúpele). Matka Božia prišla k šalvii a milo jej povedala: . preto sa listy trhajú len za slnečného počasia. a nenašli ich. lieči chorobu. šalviu lúčnu (Šalvia pralensis L). Ak chýbajú. ktorí dlho ležia. Už naši predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. Sklonila sa k šalvii a hľa. na bravčové. a sušia sa v tieni.

skorocelu kopíjovitého a veroniky lekárskej v rovnakom pomere. chorobách pečene a sleziny odporúčam tento čaj: 50 g koreňov púpavy. veľké medzery. Preto vás prosím: Vezmite si túto radu k srdcu! 49 . jasnomodrým alebo Halovým kvetným strapcom. Ranu najprv vykúpeme v Čajovom odvare. listov podbeľa liečivého. ktoré som mal v pamäti. že má vysoký obsah cholesterolu v krvi. rastie na suchších pôdach. Najúčinnejšie sú rastliny. v lesoch. Slabé. Pretože sa veronika lekárska vyzdvihuje v starých knihách ako zázračná rastlina. kecf ml jeden pán porozprával. Veronika. poliehavú alebo vyslúpavú stonku s malými pilkatýml. ľudovo biela betonika. nádchová zelina. že má toľko dobrých vlastnosti ako preslávená verontka lekárska. neskôr priložíme na noc obklady. Ako som sa dočítala v starej knihe o liečivých bylinách. aki boli lekári pri nedávnom vyšetrení prekvapení. že už nemá zvýšenú hladinu cholesterolu. Má chlpatú. Na tento výrok som si spomenula. TI. v ktorej sme rozpustili kandizovaný cukor. predovšetkým pri ekzémoch (recept pozri v Spôsobe použitia). vypitá večer pred spánkom. Osviežuje pamäť a zaháňa závraty. Byliny mi neuveriteľne rýchlo pomohli. robf svojimi upokojujúcimi účinkami ozajstné divy. Počas kázne ml vypadávali dôležŕtó slová. striebristolesklými listami a s priamym. Pri žltačke. povedali mu. Bol som neistý a nervózny. Veronika zmiešaná so zelerovým koreňom odstraňuje slabosť nervov a melanchóliu. pri plotoch. ktorá má pôvod v duševnej prepracovanosti. aby užívali tento upokojujúci zapar pred spánkom. Z nej sa užíva trikrát denne plná lyžička. že veronika má vynikajúce účinky pri nervozite. pri reumatických a dnových bolestiach končatín. Každý rok bezpodmienečne pite istý čas zapar z čerstvo natrhanej veroniky! Nielenže spomaľuje vápenatenie ciev. Podľa tradície našich otcov je táto liečivá rastlina obľúbenou prfmesou do krv prečisťujúcich čajov a spolu s pŕhľavovými výhonkami pomáha liečiť chronické ekzémy Pri nepríjemnej stareckej svrbľavostl si nemožno veroníku dosť vynachváliť. naučili sa od tamojšieho obyvaterstva nadovšetko si ceniť liečivú rastlinu zvanú veronika lekárska. Odstraňuje aj zahllenenle žalúdka a črevné poruchy. Jedna šálka. pri cestách a na okrajoch lesov. vnútorne trikrát denne po 15 kvapiek s troškou vody alebo čaju. Tieto byliny dobre zmiešame. najmä v blízkosti holennej kosti (píšťaly). priekopách. Zbiera sa kvetenstvo. Z kvitnúcej rastliny sa dá pripraviť aj čerstvá šťava. precitlivené osoby ju znášajú ako dobrý žalúdočný prostriedok s miernymi účinkami. čo trpia reumatickými a silnými dnovými bolesťami. aj Rimania sa presvedčili o jej veľkej sile. Poradila som mu. keď mi o pol roka porozprával. Švajčiarsky kňaz Kunzie odporúča ľuďom. mali by skúsiť účinnú tinktúru z veroniky. odporúčam ju pn zapálených a ťažko sa hojaclch ranách. mi za 14 dní zmizli. Ako pľúcny čaj používame zmes pľúcnika lekárskeho. na rúbaniskách. v krovinách. a ranu teplo zabalíme. Mala som nesmiernu radosť. Vtedy ju nazývali „hlavný liek na všetky choroby" a ešte aj dnes sa v ľudovej reči volá „všeliek". ktoré pripravíme namáčaním v čerstvom zápare. Veronika kvitne od mája do augusta. 25 g lipkavca marinkovóho (po starom marinka voňavá) a 50 g veroniky. pretože upravme trávenie. Istý kňaz mi oznámil: „Keď som začal užívať čaj zo zmesi veroniky lekárskej a prasličky roľnej (zmiešané v rovnakom pomere. Ak chceli byť voči dajakému známemu alebo priateľovi oOzvlášf pozorní. Už viac ráz pre to ležal v nemocnici. ale mu aj zabraňuje a svojimi krvčisliaciml účinkami dodáva telu novú pružnosť. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. rozrazil." Pri zastaranom. Rada by som vyzdvihla najmä to. suchom prieduškovom kašll robí veronika priam zázraky. Sladime ho medom. ktorí veľa duševne pracujú. ktoré rastú na pokraji lesov a pod dubmi. dve šálky na deň). Denne pijeme po dúškoch dve šálky nesladeného čaju <na 1/4 litra dávame jednu čajovú lyžičku byl(n). Vynikajúco pôsobí dokonca aj pri žltačke a plesku v moci. aby denne pil dve šálky záparu z veroniky. a preto sa im hovorí "mužská vernosť". alebo byliny zaparíme vodou.VERONIKA LEKÁRSKA (Veromcaofficinalis L ) Keď svojho času Rimania obsadili germánsku krajinu. úložník či vretienko. Listy pri dotyku ľahko opadávajú. ktorá sa dá ľahko pripraviť (pozri Spôsob použitia). ktorá sa odporúča pri chronických chorobách kože. 25 g čakanky.

Dva druhy vrboviek sa nesmú zbierať. Čajová zmes: 1 plná čajová lyžička na % litra vody. narušila sa mu črevná flóra a ťažko ochorel na pečeň. t. Tie sa však dajú rozoznať od ostatných malokvetých (liečivých) vrboviek. a to len preto.) Od otca rodiny som raz dostala list. Z vŕbovky sa aj v najťažších prípadoch pijú len dve šálky za den. ženský vlas). Až keď vyšlo prvé vydanie mojej knižky Zdravie z Božej lekárne. vysokú až 150 cm. keby bol poznal vŕbovku malokvetú. Nájdeme ju často vo veľkých zárastoch pri stojatých vodách. Pri každej stolici z neho vystrekovala krv a hnis. Pri každej závažnej chorobe sa treba poradiť s lekárom. Epilobium fleischeri HORST. ružovej.SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Vtedy začal pif pŕhľavový čaj a Čaj proti bolestiam mechúra. v ktorom mi doslova píše: „So zopätými rukami vás úpenlivo prosím. VŔBOVKA MALOKVETÁ (Epilobium parviflorum SCHREB.po starom vŕbovka . bol zúfalý. že vŕbovka malokvetá je lieči50 . teda stonku s listami a kvetmi. Známy rakúsky botaník Richard Willfort.). Sú červenastej. lebo mnohým pomohla vyliečiť sa z tejto choroby.). pritom dávame pozor. opatrené priesvitným chumáčikom jemných vlákien (v Tirolskú poznajú vŕbovku pod menom Frauenhaar. ktorá môže chorobu prostaty celkom vyliečiť. GMEL). vŕbovka horská (Epilobium monianum L. Putoval z jednej nemocnice do druhej.) a kyprina úzkollstá . Čerstvá šťava: Čerstvé kvetenstvá sa umyjú a vlhké vylisujú v domácom odšťavovači. Vŕbovka malokvatá nebola známa ako liečivá rastlina a žiadna príručka o liečivých rastlinách sa o nej nezmie­ ňovala. nadrobno posekaných bylin dáme do 1 litra 38 až 40% raiovice a necháme stáť 14 dni na slnku alebo v blízkosti tepelného zdroja. Mal bližšie k smrti ako k životu a lekár mu nariadil. Napriek tomu má dodnes zápaly. mu urobili elektroresekciu prostaty.). Kvety rastú na krátkom hypantiu. Šťava sa naplní do fľaštičiek a uloží do chladničky. Z uvedených liečivých druhov zbierame celú rastlinu. vŕbovka tmavá (Epilo­ bium obscurum SCHREB. Byliny porežeme ešte v čerstvom stave. ktoré neskôr odpadne od úzkeho predĺženého semennlka. len sa zaparí a krátko vylúhuje.napokon. Ťažko skúšaný otec rodiny by sa bol pravdepodobne tomuto utrpeniu vyhol. Nato sa jeho stav natoíko zlepšil. vŕbovka malokvetá (Epilobium parvifiorum SCHREB. Tablety a injekcie jeho stav opäť zhoršili. V krátkom čase sa stala známou v celej Európe aj inde. Z dlhých toboliek (6 až 8 cm) po dozretí vypadávajú semená. Potom. vŕbovka kopcová (Epilobium colllnum C.). Je to vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. nastúpila vŕbovka víťaznú cestu pri liečení prostaty. vŕbovka močiarna (Epilobium palustre L). J. Roku 1961 sa jeho chronický zápal prostaty po kúpeľoch vo vode obsahujúcej rádium stal akútnym. Všetky liečivé vŕbovky poznáme podľa ich drob­ ných kvetov. Zaparí sa a krátko vylúhuje. ako píše. že netreba ísť k lekárovi. Tinktúra: Dve plné hrste kvitnúcich. a to jedna šálka ráno na lacno a jedna večer. V poslednom Čase sa objavila už aj v knihách o liečivých rastlinách a v príslušných časopisoch. To však neznamená.).(Chamaerion angustifolium /L/ HOLUB). (u nás nerastie." Predtým mi opísal svoje utrpenie. láme sa ľahko aby mohli opäť vyrásť nové bočné výhony. aby sme ju odtrhli asi uprostred . G. Po nadmernom užívaní liekov dostal vredy na dvanástniku. ktorý vedel. vŕbovka kopijovitá (Epilobium ianceolatum SEB et MAURľ). bledočervenej alebo bielej farby.) má kvety veľké ako necht na palci a lesklo purpurovočervené.) a vŕbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifollum LAMK. Vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. Z početných druhov vrboviek sú najliečivejšie tieto: vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB. Stonka a listy sú na rube Žliazkato huňaté až plstnaté. azda ml ukážete ceslu k zdraviu a vrátite trpiacej rodine zdravého otca. prekl. aby prestal užívať lieky. ale nik ho nechcel operovať. pozn. že mohol každý dert pracovať.

Našla som pár zožltnutých stoniek porezala som ich nadrobno a poslala manželke chorého. keď som sa liečivými rastlinami nezaoberala. Poradila som mu. O tom. všetko odkvitlo a uschlo. bol však presvedčený. Na Hromnice roku 1961 moja mama zomrela a ja som v to leto zabudla nazbierať vŕbovku. tvoja bylinka pomohla!" Odvtedy som pomohla stovkám ľudí. Podľa vyobrazenia vo vašej knihe Lekáreň z Božej prírody sme hľadali a aj našli vŕbovku malokvetú. Po týždni užívania záparu sa bolesti stratili. chráni ju šetrným Irhanlm pred vyschnutim. Rúkvetie tvnri dlhý kužeľovitý strapec na červenkastej stopke. Ak by sa bol stav zhorši. a teraz sa opäť s plným pracovným zanietením venuje svojmu povolaniu. v horách. Lekár. že je už polovica októbra. pri brehoch potokov alebo na rúbaniskách. Ďakujem z celého srdca nášmu Pánu Bohu. aby sa museli dať operovať. Boli prípady. kto pozná túto liečivú rastlinu. Prostredníctvom mojich prednášok. Liečivá sila tejto rastliny je taká veľká. že sťaby kývnutím ruky zbaví chorých na prostatu všetkých ťažkosti. S potešením sa dozvedám z listov. exkurzii za rastlinami a publikácii sa s touto rastlinou zoznámili všetky vrstvy obyvateľstva. Od mojej matky som sa dozvedela o človeku. keď je človek mladý a zdravý. vŕbovka Ich zbaví pálčivých bolesti. Začal som denne piť tri šálky záparu z nej a o niekoľko dni som sa zbavil ťažkosti s prostatou. boli by mi museli natrvalo zaviesť cievku. Sused. Mužovo vyzdravenie na mňa urobilo silný trvalý dojem. Mama ma často upozorňovala. i Mnohí trpiaci na prostatu sa môžu vyliečiť vŕbovkou malokvetou bez toho. Dávala mu piť dve šálky denne. ktorá pomohla mnohým v podobnom trápení. Z listu zo Schwarzwaldu vyberám: „Mojej švagrinej sa v dôsledku ožarovania natrhlo črevo a mechúr. klinicky mu dokázali rakovinu mechúra a bol vo vefmi zlom telesnom stave." zvolala som. Predtým ju vytrhávali ako nepríjemnú burinu. pani Trebenová. Mechúr ju začal tak bolieť. kde v lete kvitla. ba I v Postlingene a Freibergu pri Linzi našli sme na našu radosť prostredný výhonok vŕbovky opatrne odlomený. Bolo to ešte v Čase. jednu večer a po 14 dňoch som sa dozvedela od lekára. Napriek tomu som ju šla zbierať. Povedal mi veselo „Teda. Chemické liečivá ju však úplne vytlačili. na prechádzkach. V ordinácii môjho lekára som sa dozvedia. že Istý dobrý známy leží v beznádejnom stave v nemocnici s rakovinou močového mechúra. ktorý bol liečivým rastlinám naklonený. že v tomto prípade sa už nedá pomôcť. mäsité stopky a listy. som sa dozvedela neskôr od lekára. Ak ostane podzemok v pôde. hovorí. vyrastie z neho na jar nová rastlina. teda na hypertrofiu prostaty. Teraz ešte pijem dve šálky záparu denne na doliečenie. ktorú ml pre choré srdce nemohli operovať. Zapamätajte si túto rastlinu! Ste ešte mladá a môžete ňou pomôcť mnohým ľuďom. o rastlinu som sa viac nestarala. Človek. kde sa vŕbovka oficiálne uvádzala okolo roku 1880. bol by dnes ešte žil. Ak už operáciu podstúpili. aby pil čaj z vŕbovky. jednu ráro. Akoby len teraz mohla vracať mnohým trpiacim zdravie a odvahu do života. ktoré sa po nej objavujú. je veľmi vysoká a mé. Každý. Trpel na rakovinu mechúra a prostaty. rúbaniskách a w mallnftl. „tento statočný človek nesmie zomrieť!" Myslela som pritom na vŕbovku. tak ako mi to povedal ten starký z môjho rodiska: „Zapamátajte si túto rastlinu. ktorému už lekári nedávali Žiadnu nádej. Poznala som miesto. To sú zázraky z Božej lekárne!" o ďalších liečebných výsledkoch sa môžete dočítať v brožúre Liečebné výsledky Márie Trebenovej. Ennsthalera. že v záhradách už medzi jahodami. píše z Coburgu: . Dozvedel som sa o úžasne) vŕbovke malokvetej. pravda. keď môj svokor zomrel v najlepšom veku na chorobné zväčšenie predstojnice. vydanej vo vydavateľstve W. že chorému sa veľmi polepšilo. No ja som vŕbovku nemala a s hrôzou som zistila.vá. Samozrejme. ale vŕbovka chlpatá má aspoň päťkrát väčšie kvety. kde som sa s manželom ocitla. Že sa vyliečil. škodlŕvó účinky. aby som nikdy nezabudla tú rastlinu zbieraf. ktorý už mal za sebou tri operácie mechúra. „Nie. Bola som ešte mladá. Nedávno som pomohla duchovnému. Okrem toho som mal ťažkosti s prostatou. museli čaj piť dlhšie. aby ste vŕbovkou 51 . Moje návody mali veľký ohlas. keď sa mužom pred operáciou uvoľňoval moč len po kvapkách.Vŕbovka malokvetá ma vyliečila z ochorenia prostaty. ktorý sa uzdravil z ochorenia prostaty. Početné zárasty kypriny počas kvitnutia žiaria ako ohnivé plody. aby vyzdraveli. a jedna jediná šálka čaju im priniesla ifavu. že ju ľahko moíno zameniť za vŕbovku chlpatú. Kyprlna úzkolislá {Chamaerton angustitolium /LV HOLUB) je ai 150 cm vysoká a nájdeme ju v presvetlených lesoch. Ležal som v coburskej nemocnld po infarkte. V každom prípade však treba konzultoval s lekárom. Želám Vám. Všade. ale vo svojej knihe to neuvádza. môžete ňou mnohým ľuďom pomôcť!" Istý lekárnik z Mníchova mi ukázal v starej lekárnickej knihe miesto." Ale ako sa to zavše sláva. ml raz ukázal vŕbovku matokvetú a povedal: „Keby bol vás svokor pil Čaj z tejto rastliny. Po odlomení rastlina vyrastie ešte dva až tri razy. na okrajoch lesov. zeleninou a okrasnými kríkmi rastie aj vŕbovka malokvetá. Nie však moja matka! Každý rok ju zbierala a pomáhala mnohým ľuďom pri močových chorobách a pri chorobách obličiek. ktorý bol v liečivých rastlinách skúsenejší. aj keď ona už nebude žiť. že jej museli dávaf morfium.

z ktorého sa získava silosterin. stonka a korene ustupujú do úzadia a z tohto pohfadu sú nezaujímavé. že niektoré dôležité urogenitátne rastliny. trvafý základ chápania vzťahov medzi človekom a rastlinou." Je neuveriteľne. má rastlina. Z toho si môžeme odvodiť pôsobenie zriedených IleČfv v homeopatii. Podobne je to s melónom. predlžuje sa a mení farbu. „Nasledujúci opis vychádza z určitého chápania rastliny. listová oblasť strednej časti. Na každú rastlinu a takisto na každého človeka sa musí Individuálne rozpracovať.kôra. antropozofa. napríklad keď má ranu. normálneho" vyrovnania cez listy. zaparí sa a krátko vylúhuje. ktoré sú ešte vždy trochu nejasné. ak sa z nej pripraví čaj." 52 . Kôra patrí k minerálnej oblasti koreňov. že sa silne prejavuje v tejto oblasti. a keďže takéto „situácie" v živote existujú. Nie je tu normálna nadväznosť na listy. Vzniká tu situácia. Kvety vyrastajú priamo na kôre. Zoberme si hamamel virgfnsky (Hamamells virginiana L). predstojnicu. Pijú sa iba dve Šálky denne. V jeseni z neho vypadávajú semená. sa rovnako vyznačujú nápadnou tvorbou páperia. listy. To treba chápať tak. a inl biológovia a botanici ho ďalej rozviedli. Vŕbovka m a l o k v e t á pomáha (Od doktora Dirka Amtzena z Berlína. Rastlina bohato kvitne a má veľa plodov. že liečivo Božie rastlinky vedia poskytnúť dobrú pomoc aj vtedy. Princíp tohto postupu ukážem na príklade.malokvelou pomohli eSte mnohým ľuďom. ktorého Inšpirátorom bol Rudolf Steiner. Čiže sú už aj Čímsi duchovným. ako je to v živote so všetkým. hemoroidov. A čo je najdôležitejšie. na tri časti členený Človek. Vývoj plodu v jeseni poukazuje na jeseň človeka. že svojou polohou pripomína prostatu. Táto rastlina sa vyznačuje predovšetkým tým. nápadná časť a leží vnútri. Existuje pomerne veľa druhov vŕboviek a sú dosť rozšírené. Táto predstava.) Uvádzam list doktora Arntzena. hrubne. predovšetkým v análnej (konečníkovej) oblasti. teda na jeho spodnú časť . Takáto situácia vzniká u Človeka (pravdaže. Hamamel je model rany. aj keď spočiatku na zopár príkladoch. Takže nám môže táto rastlina poslúžiť ako liečebný prostriedok. A pre odborníkov. Ona nám vlastne ukazuje. vodný spôsob prípravy účinkuje na človeka v osobitnom smere. vŕbovka malokvetá pomáha! Srdečná vďaka znovuobjaviteľke dávno zabudnutej liečivej rastliny z Božej lekárne. to značí. dá sa povedať. Vysvetlenie sme na to nenašli. ráno na lacno a večer pol hodiny pred večerou. rytmickému systému. Z iného hľadiska môžeme oblasť Čriev úplne vynechať (tu sa uplatňujú skôr drogy vyznačujúce sa chuťou. je v skutočnosti semenník. sa nedá mechanicky použiť. tekvicou: spodný semenník sa po odkvitnutí obrovsky zvôčSí a takpovediac nevyhnutne pôsobí na močové orgány. že to. napríklad horkosťou). získame pevný. najmä hlave. a kvety-plody látkovej výmene a končatinám. V takejto situácii môže človek vydržať do konca života.močové ústroje. Najvfičíi účinok. Pozoruhodný je jav. Jeho hojný výskyt na rovnako častý výskyt tejto choroby. ako možno za určitej situácie dlho Žiť a nebyf chorý. aj u zvieraťa). To značí. čo sa spočiatku môže považovaťza obyčajnú kvetnú stopku. praktického lekára. narastá. Hypoxis rooperi z Južnej Afriky. bez „zdravého. Ale ak sme ju raz pochopili. ako píše Maria Trebenové. ktorý sa mení na tobolku. a nebyť chorý. na hmotnosti a látke už tak veľmi nezaváži. keď si exaktná medicína nevie rady. že žije z tejto výnimočnej situácie a cez ňu. Semenník je podstatná. teda v podstate na močové a pohlavné orgány. kde sa „princíp látkovej výmeny" kvetov napája priamo na „nervovo-zmyslový princíp" koreň . i SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. To všetko prenesené do súvisu s človekom znamená: hlavné pôsobnosť rastliny sa sústreďuje na dolnú časť tela. že korene rastliny zodpovedajú nervovo-zmyslovej organizácii človeka. Tento aromatický. Ale teraz k vŕbovke malokvetej Márie Trebenovej. ako topoľ či bavlník (Gossypium). má tiež spodný semenník. Toto chápanie je vlastne obraz. ktorý sa vofá: Obrátený. Podobne aj hruška (Pyrus).

Mali by sme byť vďační už za vedomie. Prelo treba pri sklamaniach a iných duševných záťažiach bezpodmienečne piť zapar zo zlatobyle obyčajnej. ani ležať. a bolo mu čim ďalej horšie. Stačilo. v jarkoch. aby týždeň denne užíval tri šálky čajovej zmesi. priamo z prírody. Bola som vyhnankyňou zo sudelonemeckého kraja a v bavorskom tábore som ochorela na brušný týfus po otrave mäsom. K zlatobyli primiešal v rovnakom pomere lipkavec a hluchavnik žltý. Osvedčila sa predovšetkým ako výborný liečivý prostriedok na choroby obličiek. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička zlatobyle na V* litra vody. V noci sa dostavili bolesti. Zlatobyľ pôsobi spolu s llpkavcom a hluchavníkom žltým alebo bielym dokonca aj pri degenerácii obličiek. Raz pribehol za mnou po schodoch na prvé poschodie. že sú to následky týfusu. zaparí sa a králko vylúhuje. silno voňajúcej kvapaliny. na stráriach a rúbanis­ kách. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz KOnzIe hovorí vo svojich spisoch o 45-ročnom mužovi. Znie to skoro ako rozprávka. Súčasne som kŕčovito vracala a mala hnačky. alebo dajaké nešťastie. ku ktorému sa pripojila žltačka a nepriechodnosť čriev. Túlo liečivú rastlinu nájdeme na okrajoch lesov. či už je to náhla smrí mlle| osoby. Kvety a listy pôsobia chladivo. Jeho rodičia a starí rodičia sa tiež dožili patriarchálneho veku. Doktor Samst nešťastne spadol pri jazde na koni. a pretože rastlina zbavuje organizmus prebytočnej vody. rektora lekárskej fakulty doktora Samsta. že sme v blízkosti rastliny. Jedného dna ml pnniesla akási neznáma pani malú fľaštičku tmavohnedej. ktorý mal veľké bolesti obličiek. odporúča sa pri všetkých bolestiach obličiek a mechúra. takže musel prestať pracovať. Zo zmesi pripravil čaj a pH po dúškoch tri až štyri šálky denne. medzi jeho spismi. Aj druhá oblička mu hnisala. On. Už len pohľad na zlatobyľ v prírode človeka upokojí. lapajúc dych. dieťa a naše matky. a bolo mu lepšie. zlatá metla. sa vždy podieľajú obličky. Päťdesiatdvaročný muž roky trpel na nevyliečiteľnú degeneráciu obličiek a lekári mu už nedávali žiadnu náde| na vyliečenie. ťažko choré žena som prišla do Múhlvlertelu neďaleko Lembachu. ktoré ma budú sužovať ešte dlhé roky. Ako mladá. ktorá nás utešuje. Bola som bezmocným ľudským klbkom. Anjel liečivých rastlín stojí tesne pri zlatobyli.) Ľudový názov: cellk.ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ (Solidago virgaurea L. Na každom duševnom šoku. ale to všetko sa naozaj stalo. Š V É D S K E BYLINY Recept sa našiel po smrti slávneho švédskeho lekára. Dozvedela sa o mojej . Má asi 80 cm vysokú jednoduchú stonku so strapcovitými alebo do metliny usporiadanými úbormi ziatožltých kvetov. Vo všetkých troch prípadoch som docielila dobré výsledky užívaním spomínaných liečivých rastlin. ktoré mnou prenikali ako meč. kým mu bolesti celkom nezmizli. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. V týchto chvíľach som nemohla ani sedieť. Keď nás muž presťahoval do Rakúska. pravdaže. ani ísť. pri prevodnení (rozšírení) panvičky pod vplyvom Itaku moču a pri pripojení na umelú obličku. Všetky duševné a citové zážitky Človeka sa odreagúvajú cez obličky. Vyše pol roka som ležala v nemocnici. Z vyššie uvedenej zmesi bylín sa dáva 1 vrchovatá čajová lyžička a pripraví sa tak ako predchá­ dzajúci zapar. užíval všetky rastliny čerstvé. živiteľnlk zlatušký. Po­ užívame ich pri ochorení čriev a krvácaní z čriev. Upokojujúci účinok tejto rastliny pocítime pri ťažkých citových pohnutiach ako hladkajúcu ruku. Kvety sa zbierajú v júli až októbri. ani stáť. takže šiel predčasne do penzie. ako povedal. Po troch týždňoch sa takmer celkom zbavil bolesti. mňa. sotva som stála na nohách. hadi trank. Lekár zistil. Vtedy začal ten človek zlatobyľovú kúru. keď mal 104 rokov. zadychčaný a upotený sa zvalil na sioličku. trvalo to 14 dni.

že mi tieto jednoduché kvapky môžu navrátiť zdravie. Ako sa v ňom písalo. Myrhovník abesfnsky (Commiphora abyssínica ENGL) 3. a pretože sa lekár obával nádoru. takisto ho pretrasieme. oči a nos. Už po prvom ráze pocítila úľavu. Theriak veneziánsky {Theriak venezlan) 10. Archangelika lekárska (Archangelica off icinalís HOFFM.MALÉ ŠVÉDSKE HORKÉ 1. že kvapky možno uživať nielen vnútorne.gáfor íCamphora otfidnarum NEES)** 6. V Starom rukopise v bode 33 Čítame: odstraňuje všetky Jazvy. ked ma zachvátil nový záchvat. Krasovlas bezbyfový (Cartina acaults L. Napokon si dala na noc obklad zo švédskeho horkého na čelo. Aloa ozbrojená (Aloé ferox MILL)X 2. dýchacie cesty sa uvoľnili a cez noc vytieklo množstvo hnisu.) 11.) 8. ked ml nevie pomôcť ani lekár. Keď si tri nasledujúce noci dala obklad. (V Rakúsku ho dostaf hotový ako Klelner Schwedenbitter. na to všetko som si natiahla podväzkový pás a sadla si opäť k práci. už o siedmej. ktoré pominulo. Švédske byliny totiž aj jej pomohli z ťažkej choroby Priniesla aj odpis Starého rukopisu. Švédske horké lieči podľa 43. Raz pri návšteve v roľníckej usadlosti som sa stretla s mladou vidiečankou. Nemohla dýchať nosom. ktorá po narodení šiesteho dieťaťa vyzerala ako tieň. pozn. Z videnia som poznala mladú ženu. hrubé ako malIČek. aj zastarané. Kvapalinu nalievame do malých HiaŠ. Najprv som postavila kvapky do domácej lekárničky. ktoré zasiahli hlboko do nosa. red. všetci Členovia rodiny sa dožili vysokého veku. čoskoro zmizli a stratili sa dokonca aj tie.2g 10g 10g 10g 10 g 10g 10 g 5g 10 g Švédske byliny dáme do dvojlitrovej fľaše so širokým hrdlom. Takto poučená prišla som roku 1953 do Grieskirchenu. keď dojila v maštali. tým je účinnejší. Prikryla som ju nylonovým vreckom. matkou dvoch malých delí." Bolo to zastarané ochorenie čelných dutín. Táto vidiečanka si švédske horké veľmi váži ešte i dnes. Odvtedy má tieto kvapky vždy doma. aby užívala švédske 54 . Sedela som práve pri veľkom koši prezretých hrušiek. Kasia úzkollstá . 10 g 5g 0.) 7. Recept pochádzal z pozostalosti slávneho Švédskeho lekára. Všetky deti musela dať preč z domu.) chorobe a chcela mi pomôcť.senné listy (Cassla angustífolia VAHL) 5. Manna(Manna) 9. Ostatok môžeme neobmedzene dlho nechať na bylinách. ktoré dobre uzavrieme a držíme v chlade. Už celé týždne ju sužovali neznesiteľné bolesti hlavy. Takto možno tento elixír udržať dlhé roky. ktorý v 46 bodoch vysvetľoval. Chorobu akoby bolo odviaio.citvar (Curcuma zedoaria (BERGIUS) ROXB. prilejeme (eden a pol litra 38 až 40% obilného liehu (ražovice) alebo dobrého ovocného liehu a postavíme na 14 dni na slnečné miesto alebo blízko tepelného zdroja. Predtým mi povedali. Gáfrovnlk lekársky . Telom mi prenikol čudesne prijemný pocit tepla a zrazu mi bolo. Raz nášho vtedy šesťročného syna napadol vlčiak a nebezpečne ho pohrýzol na tvári. Safran siaty (Crocus sativus L. Silné antibiotiká a ožarovanie nepomohli.) Poznámka " namiesto aloe môžeme použif koreň horca žltého " gátor sa používa len prírodný. nový záchvat sa už nikdy neopakoval. ako keby niekto kývnutím ruky vyhnal z môjho tela všetky choroby. aby ju obklad aspoň v noci zbavil bolesti. Od nosa k ústam sa mu tiahla jazva. ktoré boío treba rýchlo spracovať. Pred rokmi pomohla obkladmi svojej malej dcére pn nebezpečnom zápale pľúc. Čoskoro som však zistila opak. Poradila som jej. Kurkurna zedoárová . Okrem toho mala neznesiteľné bolesti hlavy. rany a rezy. Istá pani trpela viac mesiacov na bolestivé hnlsanle četných dutín. Ja som k nej hneď v ten večer poslala syna s fľaštičkou švédskeho horkého. že nemôže jesť. stál roľník pred mojimi dverami. Na moje veľké prekvapenie zavčas rána. Rebarbora lekdrska (Rheum otíicinale BAILL. ktoré choroby tieto kvapky liečia. keď budeme tekutinu cedit do malej fľaše na používanie. Nášmu synovi som denne večer pred spaním navlhčovaia Jazvy. Ráno jej vypadli z nosa dve hrdzavohnedó zátky.po jedinom obklade. poslal Ju do Linza na räntgen. „Môžeš ma postavil k stene a rovno zastreliť. ktoré neskôr spurpurovela. ale aj zvonka na obklad. ked ich navlhčime 40 ráz. Cim dlhšie stojí. Neuvažovala som dlho a priložila som si vatu navlhčenú niekoľkými kvapkami na brucho. Jednoducho som neverila." povedala mi namiesto pozdravu.) 4. Prihovorila som sa jej a zistila som. bodu dokonca morové vredy a hrče. Každý deň obsah pretrasieme. aj keby sa nachádzali na krku. „Co si to postala mojej žene? Keď si priložila navlhčenú vatu^ o dve minúty jej zmizli všetky tie hrozné bolesti hlavy.

Modlili sme sa obe. ona v Lipsku. Sledovala. Dcéra poslala matke rukopis o švédskych bylinách a poradila jej. Stála som vo dverách bytu. či by som sa aspoň duševne nemohla ujať jej netere. Ani nie o pol hodiny som mohla sama vojsť do jedálne a na druhý deri bola noha hladká ako prv. Tam bola celé týždne zatvorené bez slamy či matracov. bez palice a celkom zdravá. spozorovala to jedna pani a povedala: „Musíte ísť hneď do nemocnice. opuchlina sa stratila. Po krvných podliatinách nebolo ani stopy a hrče veľké ako päsť zmizli tiež. a a) deti si mohla vziať domov. no nemali žiaden účinok. keď oslala opustená a sama. Skôr ako sa rodičia dieťaťa obliekli. Aj ako chromá sa musela z bytu presťahovať do jednej zariadenej izby. pohľad na nu sa mi vryl hlboko do srdca.ju nahnali do pivnice obytného domu. priložila som navlhčenú vatu na opuchnuté miesto. ukazuje táto skutočnosť: Lipa. ale ja som ho prosila. augusta 1965. „Akoby bolo zo mňa vyšlo akési zviera. prišli k takej strašnej chorobe?" „Za jednu noc po štvrtom dieťati. Zrazu som mala pocit. Keď priala prvý raz za mnou do Grieskirchenu. Keď som bola na nákupe. Cez noc mi palec napuchol ako klobása. Neskôr prišla s manželom do Lipska. obličky alkohol zniesli. Položila som si k nemu tašku. Od mojej sestry. obe ruky som si pntiskala na srdce a nemohla som povedať nič Iné. O jej osude som sa dozvedela iba po náhlej smrti jej manžela. Počas vojny žila v Prahe a roku 1945 . V septembri toho istého roku mi zatelefonovala z Gallspachu. som sa dozvedela. aby mi urobil obklad zo švédskych bylín. Pri pôrode štvrtého dieťaťa jej veľmi utrpeli obličky a cez noc nastala táto hrozná deformácia. Pri kúpaní uštipol sršen štvorročné dievčatko do pleca Plece neforemné opuchlo." povedala a ďalej rozprávala. Musela som preto každé dva mesiace posielať do Lipska švédske bylinky cez jednu bavorskú pohraničnú dedinku. Deformácie pomaly ustupovali. už som mala pripravené obklady. Poradila som jej švédske byliny. lebo na takú infekciu 55 . Nakoniec ostala pripútaná na vozík. Bol prameňom jej radosti. ktoré jej predtým robievali ochotní ľudia. Chorá užívala trikrát denne pred jedlom a po ňom pol polievkovej lyžice švédskeho horkého s troškou vody. Od kolena nadol sa tiahli modročervené škvrny a mala som tam dve hrče ako päsť. podopierajúcu sa iba jednou palicou." povedala. Len na ľavej nohe mala koleno a členok opuchnuté. Jej stav sa zlepšoval. Vtedy prišla do Gallspachu naposledy. nesmieme som sa prekvapila. Žena denne užívala tri polievkové lyžice švédskeho horkého zriedeného troškou vlažnej vody. Bylinky zaúčinkovali veľmi rýchlo. Čoskoro sa u nej prejavili ťažké deformácie kfbov. Ako vefmi dôverovala Bohu vo svojej ťažkej chorobe. Kvapky jej neuveriteľne pomohli. Rada by som uviedla ešte ďalšie údaje o neuveriteľných účinkoch švédskeho horkého. v ktorom ma prosila moja známa. podali jej dve barly a zmrzačené telo napriek pomoci potrebovalo ešte štvrť hodiny. Asi o tri týždne som ju opäť stretla.byliny. Vtedy nebolo možné posielať z Rakúska do Nemeckej demokratickej republiky liečivé rastliny alebo iné medikamenty. že jej známa v Lipsku je už 15 rokov pripútaná na vozík. KÍby oboch nôh boli deformované. prsty rúk kŕčovito stiahnuté a neschopné niečo udržať. že jej matka ležala v nemocnici so silne opuchnutou nohou a už dlho predtým chodila o palici. po 15 rokoch strávených na vozíčku pomaly sa uzdravujúca Žena po prvý raz vyšla sama z domu. bola počas choroby radosťou jej života. klby začali byť pohyblivejšie. Pri jazere Offensee sa stala aj ďalšia nehoda. aby došlo na prvé poschodie do môjho byiu. mladá pani. Najprv som bola bezradná. a to tak. a teraz to už bola zdravá. Keď si opakom pokrútenej ruky brala šálku kávy. Žena denne ďakovala Bohu za tieto milosti. že vždy pred jedlom a po jedle vypila pol lyžice. teda o rok neskôr. Vyložili ju z auta. jedného dna som dostala z Nemecka list. Kým sme k nemu došli. Mohla si sama očistiť oblok a porobiť Iné práce. trvalo to tri minúty. Táto žena sa zrazu vo svojej posteli stala mrzáčkou. Dostala 75 injekcii. Manžel chcel priviesť z Ebensee lekára. Hoci švédske byliny boli naložené do ražovice. Styn roky dva razy ročne prichádzala do Gallspachu k dr. že jej môže len zmierniť bolesti. Aj to zmizlo do 3. akoby ma zasiahol blesk. V Nemecku chodila od lekára k lekárovi a nik jej nevedel pomôcť. žijúcej v Nemecku. Po trištvrte roku táto nepohyblivá. Keď sme išli k autu. tažký klát mi padol rovno na nohu. len: „Ako ste. Kŕčovito stiahnuté a znetvorené ruky sa narovnal! a z väčšej časti aj deformo­ vané nohy. Žena sa toho chytila ako topiaci sa slamky. či ju môžem prísť čakať v Grieskirchene k autobusu. aby ich užívala. ako mu žltne lístie a ako cez zimu v jeho holých konároch šantia vtáky. ktoré bolo vtedy dostať v Nemeoku pod názvom Grancampo. Čoskoro som dostala listy plné nádeje. no vyliečiť ju nemôže. ktorá jej rástla pred oblokom. S dievčatkom už nemuseli ísť k lekárovi.bol to osud lislcov Nemcov . veľmi som sa jej naľakala. Žena pri chôdzi Šúchala nohami a vrchnou časťou tela sa kyvotavo pohybovala vpred. Bolo to vo februári 1964. čulá žena. ktorý jej však povedal. Priniesla som švédske horké. Noha odpuchla a palica už nebola potrebná. Moji blízki ma odniesli k autu a potom do mojej izby. Dnes už švédske horké pripravené podľa uvedeného receptu dostať v mnohých lekárňach a drogónách. Pred odchodom domov som napoly zohnutá ukladala do nej veci na kúpanie. Kedysi sme sa kúpavali v jazere Offensee a sedávali sme na brvne na [eho brehu Raz bol klát opretý o ohradu pre dobytok. Opäť mohla všetko jesf. ako slrom zelenie a zakvitá. ktorá je toho času na liečení v Gallspachu. Zeileisovt. no keď som uvidela vystupovať z autobusu usmievavú pani. ja v Grieskirchene. Pri zbieraní malín ma uštipol do palca akýsi jedovatý hmyz.

Ihneď pocítime v oblasti čela a nosa úľavu. Pani si súčasne navlhčovala aj okolie ušnice. Keď ju raz pri vystupovaní z autobusu zrazilo auto a spadla tvárou na cestu. aby sa udržalo teplo. Po chvíli som si poranenie prezrela. kde sa vyskytujú bolesti. Často nám nechutí jest mimo domu. okolie očí a miesta za ušami. opäť som sa po štvrťhodine vybrala do práčovne. Mali by sme ho mať pripravené vo fľaštičke a vždy ho nosievať na cesty. Raz sa mi zle povodllo v práčovni. Hlavná sestra raz priviedla do moje] izby paniu. spánkov a čelo. očú. narodeniny. utesnila ju igelitovým vreckom a priviazala šatkou. či už vnútorne. Bolo to ešte vtedy. Na prednáške v Gallspachu prišiel za mnou istý mladý muž. hneď som zacítila. vdychujeme kvapky otvorenými ústami. obklady zo švédskych bylín úspešne pôsobili pri odlúpenl sietnice. keď zvolala: „Všetky bolesti sa mi stratili!" Čoskoro jej ťažkosti pominuli. Ťažko sme sa dorozumievali. aby nezačalo svrbieť. ako bolesť ustupuje. a Ihneď nám ožije celé telo. na to suchú vatu a igelit. Aj vtedy vzápätí pocítime úľavu. znova začala používať švédske byliny. zajakanle a rečové poruchy sa úspešne liečia obkladmi zo Švédskeho horkého na záhlavie. Príčina týchto záchvatov korení často v minulosti: možno ich spôsobil náraz do hlavy alebo šok v detstve. aby alkohol pokožku nevysušil. a viac už záchvat nemala. lebo bola veľmi nedoslýchavá." Na noc som si priložila valu navlhčenú švédskym horkým a ráno bol palec opát v poriadku.môžete zomrieť. zavše aj polievkovú lyžicu s troškou vlažnej vody. ako je únava. Tielo obklady sa používajú aj pri zápaloch mazových vačkov. Vždy. aby sa mi v oku nevytvorilo niečo škodlivé.vtedy je švédske horké ozajstným elixírom. ktorá kráčala za ňou celá pokrútená. Preto je vhodné dávať epileptikom obklady zo švédskeho horkého na záhlavie. keď sa vyskytnú bolestí. Ako som vyrozumela z listov. alebo zvonka. Obklady si denne prikladali na zatvorené oči na jednu hodinu. pri pocitoch tlaku v čele a žalúdku. Zrazu sa jej vrátil sluch a omladla jej tvár. Kvapky teda pomáhajú aj pri ťažkej nedoslýchavosti a všade tam. treba pokožku napudrovat. Okolo oka som mala veľkú krvnú podliatinu. aby sa vyzliekla. Trpela ťažkými žlčníkovými záchvatmi a chcela sa so mnou poradiť. čelo. že po používaní Švédskeho horkého odložili načúvací pristroj a opaf normálne počujú. Roky som opatrovala osamotenú ženu. ked práčka len prala a nepláchala. Ak prechladnutie pokročilo a napadlo priedušky. aby sa predišlo sčerveneniu alebo svrbeniu!). potrebujeme niečo na povzbudenie žalúdka a žlčníka. Kerf som si na oko priložila navlhčenú vatu. Zápaly mozgových blán. ktorý utrpel pri nebezpečnej autohavárii dvojitú zlomeninu lebky Keď sa zo zranenia vyliečil. Polom ireba na boľavé miesto priložiť navlhčenú a dobre vytlačenú vatu. Všetci títo ľudia nemali ďaleko od slepoty. Na prechádzkach mi ľudia často hovoria. alebo radi by sme sa uvoľnili a odpočinuli si . „Navratia aj stratený sluch". vyčerpanosť. predovšetkým keď sú preťažené. Pretože švédske horké je veľkolepým pomocníkom nášho zdravia. Omráčená bolesťou a poloslepá som sa vytackala na prvé poschodie. Kvapky dobre prekrvujú pokožku. V chrípkovom období denne užívame jednu Čajovú lyžičku. Robila som to tak. a previazať plátnom. že som jej namočeným ukazovákom kvapkala do zvukovodu. že epileptické záchvaty celkom prestali. Ešte niekoľko dni som si na noc dávala takéto obklady. Pri náhlej nádche so všetkými neblahými následkami. Ketf sa obklad zloží. že pri všetkých týchto ťažkých chorobách sa Ireba poradiť s lekárom. Pritom nesmieme zabúdať dať do ucha trošku oleja. a tým veľmi rýchlo znižujú bolesť. Pri ťažkých epileptických záchvatoch je dôležité. Práve som chcela pane) natiahnuť podväzkový pás. Lieky Jej nepomohli a lekár bezpodmienečne nariadil operáciu. Preto si na môj príkaz musela vytierať sluchovod švédskym horkým. pretrieme spánky. Po niekoľkých mesiacoch prišiel mladý muž za mnou a povedal. a priložila som jej obklad zo švédskych bylín na oblasť žlčníka (pri takýchto obkladoch treba pokožku natrieť bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Len čo som si priložila obklad zo švédskeho horkého. navhlčíme kúsok vaty švédskym horkým a priložíme k nosu a zhlboka vdychujeme. aby si dala do poriadku poudieranú modročer­ venú tvár.Mali by sme s< tie obklady pnkladať aj na zdravé oči. pri jej prekrvení a poróznosti. Teraz už dobre počuje a môžeme sa bez problémov dorozumieť. Vypijeme z neho glg zriedený vodou. dostavovali sa denne záchvaty epilepsie. V Starom rukopise sa píše. zriedenú vodou alebo bylinným čajom. Vždy bolo treba vyberať bielizeň z horúce) vody drevenými kliešťami. Vari netreba ešte raz prízvukovať. Každý rok som chodievala do Kneippových kúpeľov v Muhlackene. Mala som vo zvyku robiť všetko rýchlo a chvatne. 56 . Kliešte sa mi pošmykli a s náramnou silou mi vrazili do pravého oka. Poradila som mu obklady zo švédskeho horkého na záhlavie a denne štyri šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma polievkovými lyžicami švédskeho horkého. Prvého februára oslávila 89. a takisto by sme si mali ráno a večer pretrieť viečka a kútiky očí švédskym horkým. aby sa okrem obkladov na záhlavie pil aj pŕhľavový čaj. Požiadala som ju. Okrem obkladov užívala vnútorne kvapky. poranenia hlavy úderom alebo pádom. uchránime sa tak pred chrípkou. a to trikrát denne čajovú lyžičku. Takto možno docieliť aj vo vysokom veku dobrú ostrosť zraku. nemalo by chýbať ani v jedinej domácej lekárničke.

podobne kurie oká a hemoroldy. životnú silu a optimizmus v povolaní. naliala som z nich jednu polievkovú lyžicu. keď o chvíľu mohla koleno bez námahy ohýbať a na druhý deň. závraty. Mala nevyliečiteľnú chorobu — rakovinu Čriev. Pred niekoľkými rokmi som dostala obličkovú koliku. podporujú krvný obeh. ktorá už roky chodila o palici. veľmi nám chýbala. na obed a večer jednu čajovú lyžičku s troškou vody alebo bylinného čaju. lebo už bola v nemocnici. Na druhý deň prišla na chór. vystúpila strmými schodmi na chór. pndala som trošku vody a ponúkla som mu ich. po troch týždňoch. bradavice. Pretože nás bolo v zbore málo. Za Dubienkom sa mu vytvorilo ako dôsledok zápalu hnisavé ložisko. a kým došiel lekár. Pri prudkých bolestiach zubov užívame jednu polievkovú lyžicu kvapiek s troškou vody alebo bylinného čaju. takisto bez námahy. Dozvedeli sme sa. už mohla chodiť bez palice. Z toho treba vypiť po dúškoch denne aspoň dva litre. žiaden liek jej nepomáhal a s nervami bola v koncoch. Pri trombóze a zápale ciev sa pokožka natrie na hrúbku noža nechtikovou masťou a na to sa priloží obklad zo švédskeho horkého. Istá pani z Heilbronnu v Nemecku mi napísala. Bola to manželka lekára a na moje prípravy sa dívala skepticky. skrvny. Všetky ťažkosti so sllnivkou brušnou a akútna gastritída (zápal žalúdočnej sliznice) sa stratili Pretože tieto kvapky vyliečia aj stinivku brušnú. Priniesla som svoje kvapky. Znamienka na tele. stretla som ju v meste. keď sa ml ten pán prihovoril a preveľmi mi ďakoval. všetky choroby žalúdka a žlčníkové bolesti. Práve vyliečená pani ma súrila. Keď počul. kde sú choré črevá. opuchnutý členok bol normálny. len povedal: „Tebe nepredpíšem nič. bolesti prestali. ako som sa dopočula. Šumenie a zvonenie v ušiach odstránime tak. že Ich dvanásťročný syn mal ísť na operáciu ucha. Po liečení robíme kúpele nóh z pŕhľavy na dobré prekrvenie. Keď začala pif trikrát denne Čajovú lyžičku švédskeho horkého s pmľavovým a prasličkovým čajom. ba aj nezhubné nádory na pokožke (angiórn. Bolo na ňom vidieť. že na druhý deň by som bola zostala na chóre takmer sama. Prečísľujú krv. súčasne som jei však odporučila užívať puškvorcový koreň. keď Ich častejšie natierame. O chvíľočku som bola u nej so svojimi obkladmi. Veľmi účinne pomáhajú pri všetkých chorobách Dokonca aj pri rakovinových ochoreniach. bolesti hlavy. Obklad zo švédskeho horkého priniesol okamžitú úľavu. Svoj názor však rýchlo zmenila. Keď som sa vracala z kostola.užívame Švédske horké vnútorne alebo si ho zvonka vtierame. Bola pokrútená dnou a reumou. Keď som prišla do jeho ordinácie. Prebúdzajú životnú energiu. O po! roka som opäť prišla do tých končín. Nakvapkala som na kúsok vaty švédskeho horkého a vložila chlapcovi do ucha. vypiť po dúšku pred každým jedlom a po ňom krvčistiad čaj zo zmesi nechtíka. ako o pár rokov omladol. že pomohol obklad. Mladej matke piatich deti dával lekár len niekoľko dní života. že na Hromnice býva veľa pohrebov. ale nakoniec rozhodla skutočnosť. Keď pohár vyprázdnil. Robila som to len veľmi nerada. Na návšteve v jednej roľníckej rodine som sa dozvedela. Ak z tých kvapiek užívame denne ráno. že musela ísť ihneď do nemocnice. prečo kolika tak rýchlo prešla. keď kúsok vaty navlhčený kvapkami vložíme do ucha. Pretože švédske kvapky používame na všetky choroby. zaháňajú koliky a zlé trávenie. že mu bolesti v mihu prestali. vrátila sa mu farba do tváre a nemohol pochopiť. chýbala nám aj iná speváčka. keď sa nimi častejšie navlhčia krčné stavce. Citila som sa trochu nepríjemne. Bola som proti operácii. no lieky mu nepomáhali. hoci na ceste bola poľadovica. môžeme hovoriť o regenerácii alebo o udržiavaní zdravia. ako to. bolesti prestali a na operáciu už nebolo treba ísť. Pacientka ležala a členok mala veľmi opuchnutý. ktorá si pri zdravom zimnom Športe vykĺbila členok. ktorý sa zvíjal od bolesti. ktorý sa dáva na noc do studenej vody (1 šálka vody na jednu zarovnanú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa). Nemala bolesti. Priložila som si obklad zo švédskeho horkého na oblasť obličiek. aby si nohu vyložila vyššie. lebo lekár strácal svoj vzácny čas. aby sme pomohli aj jej. „Môj štyridsaťjedenročný synovec mi napísal pred desiatimi 57 . v rodine a v kruhu svojich blížnych. Pre meravé koleno nemohla vyjsť hore strmými schodami na chór. lebo v podobných prípadoch možno niekedy stratiť sluch. dokonca aj ochrnutie. Takéto záchvaty mával častejšie. Raz prišla ku mne pani. Denne mu vytieklo z ucha veľa hnisu. Ale Žiaľ. Kvapky odstraňujú lenivosľ čriev. či prikladáme obklady. hemangiôm) a tukové žľazy sa stratia. choroby pečene a obličiek (aj keď dotyčný nesmie piť alkohol). tu je injekcia zbytočná!" On sám totiž švédske byliny odporúčal. Udržiavajte si týmto nezvyčajným elixírom zdravie. Raz som bola na návšteve v Múhlvierteli a v hostinci pri vedľajšom stole som si všimla hosťa. V nemocnici jej poradili. možno ich odporúčať cukrovkárom. Švédske byliny pomáhajú vždy. Je známe. Kvapky posilňujú pamäť. Zadovážil si švédske byliny a užíval ich. Jedna chórová speváčka sa v tom období zranila pri korčuľo­ vaní. ktorú v našich časoch tak veľmi potrebujeme. Dnes sa má pani dobre a môže rátať s úplným vyliečením. Poradila som jej obklady na miesto. udržíme si zdravie a tvorivú silu do vysokého veku. Ale on bol zvedavý. povedal: „Výborne. Na prípad som už zabudla a spomenula som si naň len vtedy. ty máš svoje švédske byliny!" Tento lekár mi pomohol spoznať mnohé liečivé rastliny. Mala veľké bolesti. rebríčka a pŕhľavy v rovnakom pomere. a tak som zachránila naše rekviem.

že rana. sa pôsobením Švédskeho horkého a plavúňa tak rýchlo zlepšila. švédske horké. 2 Pomáhajú pri očnom zákale a všetkých bolestiach.) 1. ale peceň. že ako 12-ročná bola na Školskom výlete J horách a dievča idúce pred ňou ju neúmyselne koplo bagančou do tváre. zaháňajú bolesť a závraty. Po obkladoch a užití švédskeho horkého sa zápal zahojil. aj keď sú oči červene. Švédske horké mi rýchlo zmiernilo neznesiteľné bolesti. Štyri šálky alchemilky a šesť dúškov čaju z puškovrca denne zasa všetko uviedlo do pcnadku. aby užívala švédske horké tak. Z toho jej 40 rokov stále hnlsali čeľuste. V takomto prípade však najprv len po jednej čajovej lyžičke denne a častejšie si prikladáme obklady zo švédskych byli n (pozri Spôsob použitia na konci tejto kapitoly). rebríček a pŕhľavu. Vždy dostávam otázky. ukázala už prvá noc. a tie ju konečne zbavili všetkých bolestí. keď po 14 dňoch normálne počula. Lekári konštatovali. Musela prerušiť štúdium. Po štyridsiatich rokoch. puSkvorcový koreň a ďalšie byliny. únava začsla miznúť a strata na váhe sa tiež začala upravovať. keď pacient vypil veľký dúšok švédskeho horkého. zhovárala som sa \ autobuse s prešťastným 74-ročným mužom. Bola som tej mienky. Teraz pomaly kráča v ústrety svojmu vyzdraveniu. Operácia bola nevyhnutná. Musím vás. Farská gazdiné z Burgenlandu mi rozprávala. a pritom Žalostne vzdychal. Podľa spoľahlivých laboratórnych výskumov účinky bylín prevládajú nad účinakmi alkoholu a kvapky pôsobia ako liek. Každý deň ráno a večer musel pif po jedne| Šálke plavúňového čaju s čajovou lyžičkou švédskeho horkého. keď má pacient prísne zakázané piť alkohol. Ťažké Črevné krvácanie prestalo na štvrtý deň po užívaní odporúčaných dávok. On postupoval podľa vášho návodu." (Tieto správy sú doložené listami!) Istý pán z Horného Bavorska oznamuje: „Pri nehode zranil som si pravé plece. Hluché ucho som si dva razy trošku navlhčil kvapkami a stal sa zázrak: Po deväťročnej hluchote počul som tikať budík!" Koľkým hluchonemým by sa mohlo takýmto spôsobom pomôcť! Aj keby sa sluch navrátil iba jednému! Raz po prednáške som sa dozvedela od poslucháčky. ako 52-ročná. Po použití švédskeho horkého sa mu cez noc vrátil sluch. 58 . odstraňujú škvrny a sivý zákal. zapálené. roky mohol spávať Inn posndiačky. že operácia pri jej poškodenom sluchu nebude účinná. aby sa mohot nadýchnuť. navlhčujeme krčné stavce. Všetci boli prekvapení." Rozprávala mi. že choroba je nevyliečiteľná. si precitala o švédskych bylinách. Ťažká dýchavičnosť. Konečne mohol opäť spať poležiačky. že trpi na ťažké krvácanie z čriev a lekárska diagnóza znela . podstúpila vyše 16 operácii a opakovaných punkcií. vyvolaný častými úrazmi. Tri razy si vložil do ucha vatu navlhčenú švédskym horkým. ale vyliečila sa za ednu noc. posilňujú pamäť a mozog. prikladáme nimi navlhčené plátno na hlavu. STARÝ RUKOPIS (Opis llečivosti Švédskych bylín.ochrnutie). že už na tretí deň mohol po dva razy vyjsť do záhradky. Ihneď som mu poslala vašu knižku Zdravie z Božej lekárne. pri každom kroku vysoko dvíhal ruky. Priložila som mužovi na oWasť pečene obklad zo švédskych bylín." Istého 52-rocnôho muža liečili už desať rokov na srdcovú astmu. Preto ich môžeme užlvdi bez ujmy na zdraví. 2e môj odhad bol správny. zaliata dobrým liehom a 10 dní lúhovaná na teplom mieste) lieči ochabnutie svalov a ťažké choroby svalov (atrofiu . nemohla dosiahnuť vytúžené povolanie a s neprestajnými bolesfami v čeľusti mohla iba viesť cudziu domácnosť. zahmlené. oboznámiť a) s listom z Grazu: „Celkom náhodou.mesiacmi zo Sacramenta v Kalifornii. Keď ich častejšie vdychujeme alebo šnupeme. istému pacientovi sa nemohla uzavrieť rana po operácii. Keď sa nimi včas navlhčujú očné kútiky alebo keď sa vlhké plátenko prikladá na zatvorené oči. zakalené. Iného pacienta bolo treba operovať pre dlhoročný hnisavý zápal. sa zacellla. ktorý stratil roku 1944 vo vojne pri ťažkom poranení hlavy a mozgu. ako nechtík. ktorá bola tn roky otvorená a bolo ju treba viac raz denne ošetrovať. Neteri som poradila. že jej 23-ročná neter mala od narodenia poruchu sluchu Vyšetrili Ju na klinike a povedali. Švédske horké a kapsifika (nadrobno narezaná. priložila si na sánku obklady. Tento jeden dúšok spôsobil. že si vieje pár kvapiek do zvukovodu.rakovina Čriev. O rok bol môj synovec opäť práceschopný. ktorá mu už roky dovolila dôjsť iba k dverám izby. alebo skôr riadením Božím. či je možné užívať švédske horké. milf čitatelia. Z Viedne ml telefonovala akási žena: „Ďakujem vám za švédske byliny. že dva roky trpí nachradnutle čriev. denne musel zjesť osem tabletiek. že dýchavičnosť nespôsobuje srdce. a robiť mu punkcie.

že nevieme jesť. 19. 9. 5. Navlhčime nimi šatku. pôsobia proti závratom a nevoľnosti. čo bolo prisilné. kvapky ulisujú. zriedené vodou. 16. liečia obličky. Liečia ochrnutie. Kvapky liečia aj rakovinu. To. Ťažkosti pri žltačke čoskoro prejdú. Zlatú žilu (hemoroldy) otvárajú aj vnútorne. 4. Použitím tohto prostriedku sa zaháňa aj tichý zrádnlk (kŕče). 15. 24. 30. uvoľni sa aj zápcha. odstráni sa aj zápal a hnis a vyliečia sa aj zastarané rany. bez ďalšej kúry odvádzajú hypochondrické tekutiny z tela. Keď je natoľko zapálené alebo boľavé hrdlo. priložené navlhčené plátenko rýchlo pomôže. Utišujú zápaly a liečia hltan. vyrovnávajú. treba mu ihneď na mieste podať kvapky. Zvonka prikladáme navlhčenú vatu. Ak niekto omdlel. alebo je prisilné. aj chrasty v nose alebo inde na tele. kým placenta nevyjde. Ak trpíme na žalúdočné kŕče. Pri bolestiach v ušiach a šumení v ušiach sa navlhči vata a vloži do ucha. hoja živé mäso a rany. je rozpálený alebo má zimnicu a je celkom slabý. keď zle trávi a neudrží potravu. Ak sú v tele diery. po pol hodine sa trochu poprechádza a potom sa môže naraňajkovať. len treba kvapky dávkovať podľa veku. napomáhajú pôrod. Dieťaťu podávame kvapky podľa veku. 31. Odstraňujú nádory a bolesti. Liečia kiahne a vyrážky všelkôho druhu. chorému bude čoskoro lepšie. pečeň sa ochladzuje a mierni všetky bolesti žalúdka a vnútornosti. 20. nech kvapky užíva tri dni a opakuje to dvadsať ráz. pri záchvate užívame jednu polievkovú lyžicu. 12. Keď sú rany staré a hnisavé. Liečia aj osýpky a ružu. 26. veľmi rýchlo príde k sebe. a Čoskoro zmiznú všetky bolesti. Užívať ich ireba najmä pred spánkom. Zaháňajú detské kiahne. 32 Bez nebezpečenstva vyliečia všetky rany. Ak si nezaťažil organizmus inými liekmi. Keď má žena bolesti maternice.3. spôsobené strelnou zbraňou. 8. Aby ľahšie vyšla placenta. Ak sa po pôrode zapália prsné bradavky. Rozprúdi to krv a pálenie prestane. keď užívame Irlkrát denne polievkovú lyžicu kvapiek a na opuchnutú pečeň dávame obklady. 17. Čoskoro pocítime úľavu. podávame mu jednu polievkovú lyžicu kvapiek. čo prislabé. Pľuzgiere na jazyku alebo Iné poškodenia natreté týmito kvapkami sa v krátkom čase vyliečia. vstrekneme do rán. 10. na obed a večer kvapky. keď ich často a dobre navlhčujeme. alebo navlhčime boliaci zub plálenkom. 14. Kvapky sú veľmi účinné a opäť vracajú stratený sluch. odstraňujú melanchóliu a depresie. Pn vodnatieľke užívame šesť týždňov zavčasu ráno a večer po jednej plnej polievkové) lyžici kvapiek v bielom víne. Bolesf sa strati a hnisame prestane. otvoríme mu ústa. 6. 18. keď ju spočiatku častejšie navlhčujeme a vnútorne užívame kvapky. zastarané kiahne. všetko vymyjeme bielym vinom a priložíme plátenko navlhčené v kvapkách. Pri bolestiach zubov dáme do trošky vody plnú polievkovú lyžicu kvapiek a chvíľu tekutinu podržíme v ústach. navlhčujeme ich častejšie kvapkami. dokonca aj pásomnice. . Či už sečné. dáme mu za polievkovú lyžicu kvapiek a chorý precitne. ani prehltnúť kvapalinu. Plátenko navlhčime kvapkami a priložíme na ranu. Po mlieku sa kvapky nemajú užívať. 28. Keď žena stratila pravidelné mesačné krvácanie. Sú znamenitým prostriedkom na žalúdok. pulz sa znormalizuje a nech bola horúčka čo aká vysoká. 21. Chorý ich môže užívať. Pri kolikách užívame Íri polievkové lyžice. pomaly jednu za druhou. Pomáhajú pri bolestiach žlčníka. užívame ráno. 7. 22. 29. vtedy nezostanú žiadne jazvy. keď sa častejšie navlhčia kvapkami. 23. Ak má niekto horúčku. 27 Ak niekto dostal epileptický záchvat. ktoré 59 . 11. upravujú chuť do Jedenia a trávenie. takže časom prestane. podáva sa šestonedieľke každé dve hodiny jedna plná lyžička. Zakrátko zmiznú bolesti. Keď kiahne usýchajú. lebo posilňujú postihnuté nervy a telo a odstraňujú všetky choroby. podáva sa jej tri dni zavčasu ráno plná polievková lyžica kvapiek v červenom vine. alebo rastie na nich živé mäso. Po užiti kvapiek sa rozptýlia vetry v tele. 13. V posledných 14 dňoch tehotenstva treba užívať zavčasu ráno a večer po jednej polievkovej lyžici kvapiek. Tento prostriedok pomáha aj pri bíelotoku. bradavice a popraskané ruky. že ich pomaly púšťame dolu hrdlom. priviažeme na pupok a stále udržiavame vlhkú. a to tak. čim sa zlatá žila zmäkčuje. nesmie však piť mlieko. Otvárajú zlatú žilu (hemoroldy). alebo bodné. Slúžia deťom I dospelým na vyháňanie črevných parazitov. Treba uživať zavčas rána a navečer po jednej polievkovej lyžici kvapiek a na noc si prikladať obklady.

alebo sa dajú bezbolestne vylúpnuí. treba obklady nechať pôsobiť kratší čas. Na ranu prikladáme navlhčené plátenko. že takmer niet choroby. Ak to pacient znáša. aj zastarané. vytvárajú novú a podporujú krvný obeh 39. Pri nevoľnosti každého druhu tri čajové lyžičky. keď sa usilovne navlhčujú. 33 Kvapky odstránia väetky jazvy. alebo úderu. čo sú v hrdle. dokonca aj tie. Počas epidémie moru a iných nákazlivých chorôb ich treba užívať viac ráz za deň. 43. aj keď sa zdali nevyliečiteľné. Opilec ihneď vytriezvie. alebo ich prikladať s prestávkami. Liečia omrznuté ruky a nohy. 37. Alergickým osobám nedáme na choré miesto igelit. Ak sa predsa urobia svrbiace vyrážky. 44. Obklady: 60 . najmä v noci. môžeme ho ponechať aj na noc Keď obklad odstránime. Skrátka. kvapky sa užívajú vnútorne. odstraňujú t rosenie rúk a nôh. keď ich užívame ráno a večer a prikladáme na boľavé miesta navlhčené plátenko. keď ich bude užívať určitý čas vždy ráno. 42. osviežujú nervy a krv. kvapky mu vrátia stratenú farbu. Vyliečia všeiky fistuly. Ak je niekto chudokrvný. navlhči sa švédskym horkým a pnloží na postihnuté miesto. Na to priložíme igelit. Prečisťujú krv. pokožku napudrujeme. Keď budeme často prikladať navlhčené plátenko rany sa v krátkom čase zahoja. rozdelí sa napoly. tvár mladá a pekná. Vyliečia všeiky popáleniny. odstránia sa zápaly. Čo najčastejšie. Liečia aj uhryznutie besným psom a inými zvieratami. zbavujú všetkých chorôb. Iba potom ovinieme šatkou alebo obväzom Obklad necháme pôsobiť podľa druhu choroby dve až štyri hodiny. lebo liečia morové vredy a kŕče. Kto nemôže v noci dobre spávať. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pokožku namas­ tiť. ktoré vopred natrieme bravčovou alebo nechtlkovou masťou. nepotrebuje nijaký iný liek. len ho obviažme šatkou. dokonca aj otvorené rany. Pri zhubných (rakovinových) chorobách 2 až 3 polievkové lyžice denne nasledujúcim spôsobom: i polievková lyžica sa zriedl % litra bylinného čaju. Či. Ten.sa nemusia vopred bezpodmienečne vyčistiť. pn ktorej by švédske byliny nepomohli. alebo masti. Ak sa napriek tomu citlivým osobám pokožka podráždi. treba prikladať navlhčené piatenko. Nevytvoria sa pľuzgiera. Ak niekomu nechutí jesť. ak ich nimi asi 40 ráz navlhčime. 35. dokonca aj hnisavé pľuzgiere bez stopy zmiznú. kvapky. i2 od ohňa. Na kurie oká treba prikladať navlhčenú vatu a udržiavať boľavo miesta vždy vlhké. Telo zostáva pružné. Po troch dňoch samy odpadnú. 45. Dôležité upozornenie: Všetky uvedené množstvá kvapiek treba rietíiť bylinným čajom alebo vodou. Možno právom povedať. Poslúžia proti hrčiam a ákvrném. kto pravidelne užíva zavčasu ráno a navečer tieto kvapky. 38. Pri nespavosti nervového pôvodu treba priložiť plátenko navlhčené v zriedených kvapkách na srdce. obyčajné rany i rezné rany. alebo neboli aspoň základom |ej liečenia. keď užije dve polievkové lyžice kvapiek. 34. aby sa nezašpinila bielizeň. nech užije pred spaním tieto kvapky. Z predchádzajúcich bodov Starého rukopisu jasne vidieť nezvyčajnú liečivú silu tejto zmesi bylín. vrátia mu stratenú chuť do jedenia. Či už sú od nárazu. Rany vyliečené kvapkami nezanechajú žiadne jazvy. 46. lebo posilňujú telo. jedna časť sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po jedle. alebo aj keby boli staré. treba použiť nechtlkovú masť. 36. horúce) vody. Zbavujú reumatických bolesti rúk a nôh. 40. SPÔSOB POUŽITIA Vnútorne: ProtilakUcky (preventívne) sa užíva podľa údajov v Starom rukopise vždy ráno a večer jedna čajová lyžička zriedených kvapiek. Podľa veľkosti ošetrovaného miesta sa vezme menší alebo väčší kus vaty. 41. pretože liečia a ničia všetky jedy.

Napriek tomu. ktorý využíva prírodné liečivé prostriedky a žije v Kosinici pri Bodamskom jazere. Praktický lekár doktor Hertzkä. Dobre uzavrieme! Usadenina. Po 800 rokoch moderna lekárska veda uznala Jej poznatky z medicíny za správne. Recept Velkého švédskeho horkého zaradil do knižky prvý vydavatef bez toho. alebo rozčúlením) akoby ti odvialo. že mám slabé srdce. alebo nie. nám sprostredkoval niektoré Hildegardine recepty vo svojej knižočke Tak lieči Boh. ktoré sme vyplácht! troškou silného liehu. Len si pokojne var to svoje petržlenovo . bol uvedený skvelý recept pre chorých na srdce. peni sal). aké víno použiješ. zomrela teda vo veku 81 rokov. Sama som poskytla tento recept niekoľkým ľuďom a výsledok bol prekvapujúci. pretože si nemôžeš uškodiť. ktorá sa vo fľašiach vytvára. ktoré kedy napísala. So heilt Gott (Tak IlecI Boh). ale aj pri skutočných slabostiach. áno. Ako tzv. Už sa necítim slabá. aby som do tejto knižky zaradila aj zloženie Velkóho švédskeho horkého. či červené. To znamená. a prelo budem mať vždy bolesti. Pápež Eugen III. že som začala piť víno na srdce a dosiahla som neuveriteľné výsledky.1179). No aj s Velkým švédskym horkým som zaznamenala úspechy. že každý nech sa rozhodne. z ktorého vám tu zacitujem: „Oznamujem vám. pochádzajú z týchto nebeských obrazov a slov. Viac mi nemôžu pomôcť. Na slabom plameni všetko 10 minút povaríme (pozor. lebo všetky uvedené liečebné výsledky som dosiahla Malým švédskym horkým. uži jednu.medové víno na srdcel" Doktor Hertzka ďalej rozvádza: „Ak raz pocítiš svoje srdce. nemohla som sa na to odhodlať. Postup však musíš dodržať. ako sám uvádza. že sa s tým musím zmieriť. alebo biele. Povedali ml. možno ťa dokonca vylieči. no musí byt prírodné. ktorý má neobyčajné výsledky. Či bude medom sladiť. ho vo svojej lekárskej praxi využíva v širokom rozsahu. že všetky spisy. vydanej vo Vydavateľstve Christiana v Steine nad Rýnom vo Švajčiarsku. Ale vďaka vinu na srdce sa moje ťažkosti po dvojmesačnom užívaní rozplynuli. Potom pridáme 300 g pravého včelieho medu a ďalšie 4 minúty varíme na miernom ohni. No nielen pri ľahkých začiatočných bolestiach srdca. Horúce víno na srdce scedíme a hnetf plníme do fliaš. Len nebuď malicherný alebo úzkostlivý. Recept Víno na srdce má skvelé účinky na všetky slabosti srdca a na skutočné ochorenie srdca a doktor Hertzka." Dna 21. dal preveriť údaje z jej videní a cirkevne uznal jej charizmu. Víno na srdce spôsobilo citeľné zlepšenie a) pri angíne pectorls. K tomu receptu dodávam len to. že ma mnohí nabádali. R E C E P T NA V f N O NA S R D C E Do 1 litra prírodného vína dáme 10 čerstvých petržlenových stoniek aj s listami. Med sa pridáva až po prvom zovretí a musí sa tiež povariť. Na konci svojho životného diela výslovne dosvjedca a objasňuje. januára 1980 dostala som zo salzburskeho kraja list od jednej panej. ktorá by nemala chýbať ani v jednej kresťanskej domácnosti. všetky uvedené choroby a opísané lieky jej zjavil Boh." 61 . Abatiša Híídegarda z Bingenu žila pred 800 rokmi (1098 . dve. mystičke sa jej pri plnom vedomí zjavovala pred očami akási nebeská televízna obrazovka. VÍNO NA SRDCE V knižke doktora Gotttrieda Hertzku. Pred desiatimi rokmi som bola operovaná. pri pravých bolestiach srdca ti bude velkou pomocou toto petržlenovo-medové víno na srdce.VEĽKÉ ŠVÉDSKE HORKÉ . neškodí a môže sa piť. Z varenia si starosti nerob. pridáme jednu alebo dve polievkové lyžice vínneho octu. Doktor Hertzka hovorí: „Nezálež! na tom. tn alebo viac polievkových lyžíc za deň a všetko pichanie na srdci (či už ovplyvnené zmenami počasia. aby ma bol o tom upovedomil.

stonky) Ruía vo všetkých farbách (len biologicky hnojená!) Byliny sa dobre usušia a neskoro na jesert sa z nich robia zmesi vynikajúcich. neskôr listy) Sedmo kráska Lipa (kvety. užitočných.trhaf za slnečného počasia) Pamajorón (kvety a listy) Vhbovka (kvety a listy) Smrek (celkom mladé výhonky) Lipkavec syridlový (kvety. všetky druhy (kvety a listy) Pľúcnik (kvety) Kysllčka (kvety) Zádusnlk.aj bez kvetov) Rebríček (Irhaf za slnečného počasia. stonky. potom zbierame vo všetkých ročných obdobiach. stonky a listy) Medovka (kvety. 62 . trhaf za slnečného počasia) Rumanček {trhaf za slnečného počasia) Kozia brada (kvety) Nechtík (kvety) Lipkavec marlnkový (kvety. listy . listy .len ako korenie (súkvetie-paprasleny) Pŕhľava (prvé mladé výhonky na jar) Alchemllka (kvety a listy) Veronika (kvety. neskôr listy) Prvosienka (okolfky kvetov) Fialka. listy. čim nás príroda postupne požehnáva a obdarúva: Podbeľ (kvety.aj bez kvetov) Mäta (kvety. verml málo .Z N A M E N I T Á ČAJOVÁ ZMES PRE RODINU Zbieraf začneme včasné zjari prvé kvety podbeľa. aromatických a chulných čajov. zaparíme a krátko vylúhujeme. stonky. ale len málo) Dlvozel (kvety . Na jednu šálku (1/4 litra vody) dávame vrchovato čajovú lyžičku bylinnej zmesi.trhaf za slnečného počasia) Lubovmk (kvety . stonky a listy) Jahoda (listy): ostružina černicové (výhonky): malina (výhonky) Baza (výhonky. Doplnia naše zimné večera a vy si budete spomínať na krásne letné chvíle strávené vo voľnej Božej prírode.

Môžeme si ju ľahko pripraviť aj sami. často mnoho rokov. Listy som umyla. najlepšie v kávovom mlynčeku alebo v mlynčeku na mak či strúhanku. teplé sa priložia na bolestivý kĺb a ovinú šatkou. Cez deň treba vypiť štyri šálky pŕhľavového čaju pripraveného rovnako dlhým lúhovanlm pŕhľavy. Chorí. Bolesti síce trošku povolili. kiori chodia s bariami čí palicami. ich v pomerne krátkom čase odložia Na to treba pif ráno pol hodiny pred raňajkami a vefier pol hodiny pred večerou šálku záparu z prasličky. Lepšie znášať bolesti nám pomôže aj natieranie klbov esenciou z kostihoja. ARTRITÍDA. kde sa objavia bolesti. ale chodiť nemohla. 10 dní necháme na slnečnom alebo teplom mieste.J. Naša 94-ročná starká ďalej chodí bez palice. Nesmieme zabudnúť: pokožku treba predtým natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou a po obkladoch napudrovať. aby nevznikli vyrážky. Nasledujúci deň už starká mohla chodiť. Z týchto Štyroch šálok sa do Íroch pridá po jednej polievkovej lyžici švédskeho horkého a rozdelia sa tak. Všetky bolestí v kolene sa stratili. kefou umyjeme. potom nalejeme do fliaš. že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol po jedle.RADY PRI LIEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB A M P U T Á C I A (fantómové bolesti amputačných kýpfovj Ešte dlho po amputácii. zalejeme 38 až 40 % obilnou pálenkou. Spôsob použitia. Pri zápaloch klbov sa používajú parné obklady z prasličky (pozri str. deformáciách klbov a ich opotrebovaní. vlhkých a zmiešaných lesoch i v lužných lesoch. ktoré sa prežehlia horúcou žehličkou. či už v kolenách. Preto som obklady priložila ešte nasledujúcu noc a na našu radosť opuchlina zmizla (boľsevnik je jedovatá rastlina. KOXARTRÓZA (chorobyklbov) Predložené návody slúžia pri zápaloch klbov. Veľmi odporúčam urobiť si raz mesačne prasllčkový sedací kúpeľ zo 100 g byliny. na druhý deň sa zohreje. že kasa 2 kostihoja (pozn heslo Kostihoj. ktorú lúhujeme pol minúty. Len opuch bol ešte viditeľný. a tie zaúčinkovali od prvého dňa. Tieto ochorenia sa dajú liečiť. str. Suchý koreň sa zometie na prášok. Ľanové vrecko naplníme 100 až 150 g uvedenej byliny. Polovica čajovej lyžičky tohto prášku sa dá na noc do 1/4 litra vody a cez deň sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. nemôže sa prikladať na poranené miesta. Okrem kapustových a kelových listov úprimne odporúčam predovšetkým obklady z listov boľsevnlka borsfcového. Touto tekutinou natierame kýpeť po amputácii. rozvaľkala na doske a priložila cez noc na choré koleno. ktoré sa neskôr strácajú. 33}. Kýpte treba tnkrát do týždňa kúpať v dúékovom (tymianovom) kúpeli (prvý kúpeľ sa môže ešte dva razy zohriať). musela si zobrať na pomoc palicu. pozn. ktorú možno dostať v homeopatických lekárňach. Rovnako dobre pôsob) cibuľová esencia. prikladáme na štyri hodiny obklady zo Švédskeho horkého. kopcoch a lúkách. Na kúpeľ treba plnú hrsť dúšky materinej. sa vyskytujú silné fantómové bolesti. zavesíme a vysušime. Fľašu naplníme po hrdlo na kolieska nakrájanou cibuľou. Nuž priniesla som listy boľševníka. ARTRÓZA. Hoci inak bola veľmi pohyblivá. Na lúkách a na medziach vyniká mohutným vzrastom. Rastlina má veľké okollkaté kvety so zeleným alebo jasnoružovým nádychom. Na noc sa bylina dá do studenej vody. alebo v Iných kfboch. prekl. bolesti sa pomaly stratia. Našej 93-ročneJ starej mame odrazu opuchlo ľavé koleno a začalo ju veľmi bolieť. Na miesta. 63 . zohriať a použiť na dva rfalšie kúpele. Vodou na kúpanie možno ešte dva razy zaliať byliny. aj deformácie sa napravia v priebehu jedného alebo dvoch rokov. Vyskytuje sa aj vo svetlých. Boľsevnik nájdeme na všetkých medziach. Odporúča sa prikladať na noc tymlanové alebo plavúnové vankúšiky. Veľmi pomáha aj Ôaj z podzemku kosatca žltého. Štrnásť dni som jej prikladala kapustové listy. 19) zmierňuje bolesti. kúpeme sa 20 minút. Skúsenosť ukájala. no ani s ňou nevládala chodiť. Vykopeme ho v októbri. Zlepšenie nastáva aj po obkladoch z kelových alebo kapustových listov.

nadišiel čas pre každého chorého zbaviť sa počas štvortýždňovej kúry cukru. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kíinzle hovorí. Trháme celú stonku aj s kvetom. Baza patri k najstarším ľudovým liekom. môžeme docieliť totálne zníženie hladiny cukru. ktoíým sa dá brušná slinivka povzbudiť. že z jednej tečie trévovozelená šťava a z druhej žltá. držať prísnu diétu. ráno trošku prihrejeme.5 až 2 litre. za deň treba vypiť 1. Na zníženie obsahu cukru v krvi možno odporučiť aj zeler. Biele plody . ktoré ochorejú na brušnú silnivku. Rada by som upozornila všetkých cukrovkárov na prostriedok. Imelo je liečivé od začiatku októbra do začiatku decembra a v marci a apríli. a tým sa dá likvidovať príčina cukrovky. V tomto prípade používame prhľavový extrakt. Keď je púpava v apríli a májt v plnom kvete. ale aj na jedli a na ovocných stromoch. Včasné zjari. Napnek tejto vynikajúcej vlastnosti listov brusnice čučoriedkovej nesmie liečenie ostať bez lekárskej kontroly. Keďže puškvorcový koreň vylieči brušnú slinivku zo všetkých chorôb. Starým dobrým prostriedkom je surové šťava z kapusty. Keď zjeme 10 až 15 stoniek denne. táto chuť sa postupom Času stráca. Ak sa zbierajú v pravý čas. Musím vám s radosťou oznámiť. Jednu čajovú lyžičku puškvorcového koreňa zalejeme na noc studenou vodou. Príjemnejšia a krehkejšia je púpava so žltou šťavou. Príčinou ochorenia je nadmerné a nezdravé stravovanie ľudí. Aj pŕhľava má dobrý vplyv na brušnú slinivku. preto sa tieto 64 . Aj imelo má veľmi dobrý vplyv na brušnú slinivku. Vetvičky a listy sa nadrobno porežú. Aj naše preslávené švédske horké priaznivo ovplyvňuje brušnú slinivku. keď sa na lúkách a poliach objavuje púpava. dvakrát denne si pichať inzulínové injekcie a už od detstva stáť jednou nohou v hrobe. Imelo sa dáva na noc do studenej vody. zaparí sa a nechá tn minúty postáť.Jedna rehoľná sestra piše: „V apríli som vás prosila o radu. Po niekoľkých týždňoch užívania sa prejde na dve šálky a o niečo neskôr už len na jednu. teda dostanú cukrovku. 3 diely nátrznika zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov." CUKROVKA (diabetes) Cukrovka sa dnes tak rozšírila. scedíme a pijeme po dúšku pred a po každom jedle. ale trpí ňou aj veľa detí. Uečivó účinky brusnice čučoriedkovej (čučoriedky) závisia od správneho zberu. že je spolu s Infarktom srdca a rakovinou jednou z najrozšírenejších chorôb. takže keď sa pravidelne užíva. Cukrovkári by mali skoro zjari denne jedávať tento šalát na obed i na večeru. Spočiatku sa dávajú tri šálky studenej vody a tri vrchovaté čajové lyžičky tmela. umyjeme ju a iba potom odstránime kvet. no aj cibuľa a cesnak nakrájané na chlieb pomáhajú znižovať hladinu cukru. že blahobyt na nás v žiadnom prípade nevplýva dobre. Vera dnešných chorôb dokazuje. ako aj každodenné požívanie čerstvej mrkvy. že som po pol roku nemala v kĺboch žiadne bolesti a operácia už nie je potrebná. V tých mesiacoch ho aj treba zbierať. Stonka chutí spočiatku horkasto. 4 polievkové lyžice listov z brusnice čučoriedkovej (trhať pred dozretím plodov!) sa dajú do 2 litrov studenej vody a napoly sa uvaria. treba ju odrezať až pri koreni. Kôš s chlebom treba postaviť vyššie a nadmernú stravu obmedziť. Nemohla som pre bolesti v noci spávaf. že pred dozrievaním plodov listy čučoriedky obsahujú myrtilfn. dobre umyť a pripraviť z nej šalát. že by nasýtili celý regiment. Každý chorý na cukrovku sa bude prijemne cítiť aj po týchto šiestich dúškoch." Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi. Je dokázané. sú klinicky vyskúšaným prostriedkom proti cukrovke. treba urobiť v kúre prestávku a prejsť na zeleninu. Pije sa trikrát donne jedna šálka. po 1 diele listov ostružiny černicovej a brusnica čučoriedkovej. chodia ľudia s takými veľkými nákupmi. Teda nielen dospelí sú chorí na cukrovku. ktoré trvajú dva dni. Keď sa včasné zjari objaví prvá zelenina. Cukrovkárom sa odporúča aj čaj z výhonkov a listov bazy. Najliečivejsle. lo znamená šesť dúškov za doň. Tu je ďalší ľudový prostriedok. najmä deti. je na dubových a topoľových stromoch.pabobule . a ten nielen zníži vylučovanie cukru. Pred veľkými svialkami. „Cukrovka sa dosť rýchlo vylieči týmito rasllinami: 3 diely kuklfka mestského. ktorý dostať v homeopatických lekárňach a v drogériách. Na vašu radu som denne pila 4 šálky čerstvého pŕhľavového čaju s tromi čajovými lyžičkami a jednou polievkovou lyžicou švédskeho horkého.sa na prípravu Čaju nesmú používať. pomáha aj pri cukrovke. Lekársky dozor je v každom prípade nevyhnutný. Pracujem teraz v dome dôchodcov a mnohým starým ľuďom som liečivými rastlinami pomohla. Takisto znižuje obsah cukru v krvi. ba môže ju aj vyliečiť. Pri zbieraní zistime. že sa musia obmedzovať v detských hrách. ale môže chorobu úplne vyliečiť Myrtilín z čučoriedkových listov sa právom nazýva „rastlinný inzulín". cukrovka sa ani nemôže vyvinúť. Usty sa majú zbierať pred dozrievaním plodov. Znamená to.

Známa z Gundetlingu v Bavorsku ml píše: „Môj dobrý známy bol dlhé roky chorý na cukrovku a denne dostával injekcie. Poradila som jej. Scedíme. 80 až 100 jadier sa na štyri razy dôkladne požuje a po pol hodine sa vypije pol polievkovej lyžice riclnového oleja. Aj vylisovaná šťava z čerstvých uhoriek znižuje obsah hladiny cukru v krvi. Obe možno podávať dobre omastenô a posypané strúhankou. Môžu sa trikrát denne užívať po jednej čajovej lyžičke s malým množstvom bylinného čaju.7 litrom bieleho vina. aby sa trošku zmiernila horká chuť. dospelému 20 až 30 jadier. dáme mu 10 až 15 jadier. nalejeme do fľaše a pijeme ráno a večer po dúškoch. ktoré znižujú cukor v krvi. Dodržiava sa prísna diéta. Pridržiaval sa rád z mojej knižky. Riadila sa presne mojimi návodmi. Asi po hodine sa vypije malá lyžička ricfnového oleja. Takto si pripravíme mimoriadne chutný nápoj: 500 g póru nadrobno pokrájame až po zelené končeky a zalejeme 0. Použitie všetkých týchto liečivých rastl In a diétnej zeleniny je. že mu hodnota cukru klesla na 130.Caj z kvetov a stonky čakanky sa používa s veľmi dobrými výsledkami pn tučnota. Č R E V N É P A R A Z I T Y (helminty) Odpradávna platia semená tekvice . a to raz mesačne. Pravdaže. aby používala uvedené rastliny. Prosila ma. preto sa tiež odporúčaHadomor (čierny koreň) je takisto významná diétna zelenina. Musí na nich bezpodmienečne zostať šupka. Dodržiavala som rady pani Trebenovej a od augusta mám normálnu hladinu cukru. Začiatkom augusta mi s radosťou oznámila. Dobre sa umyje. Proti Škrkavkám pomáha starý domáci prostriedok: mrkva a cvikla. Každý deň pred raňajkami treba vypiť jednu čajovú lyžičku. V apríli 1977 mt telefonovala jedna pani z Viedne a povedala. ČKANIE Príjemným a rýchle pôsobiacim prostriedkom proti čkaniu je nesladený Čaj z kdprových semien. ktorú treba veľmi dobre požuť. Na lekárskej kontrole zistili. Cesnak povarený v mlieku pomáha veľmi rýchlo." Inžinier z Viedne mal hodnutu cukru 280. Pri prednáške sa táto pani prihlásila a povedala: . Ketf má dieťa hlísty. ktorý má tiež čierny koreň. Lekára prekvapil pokles hladiny cukru. Koncom septembra 1977 som mala na hasenleitenskej fare vo Viedni prednášku. Nadrobno nakrájaný . . ■ Aj por |e vhodný pre ľudí chorých na cukrovku.Bola som tridsať rokov chorá na cukrovku. Pre veľkolepé hĺbkové pôsobenie švédskeho horkého na organizmus možno odporúčať Štvorho­ dinové obklady na brušnú slinivku. podobne ako špargľa. Ak treba v prípade neúspechu podstúpiť novú kúru. že je už tridsať rokov chorá na cukrovku. Pre svoj malý obsah uhľovodíkov je špargľa aj hadomor najvhodnejším diétnym jedlom pre cukrovkárov. Vylúhovaný pór si dáme na chlieb a zjeme. dajú do litrovej frase." Poslucháči ju odmenili búrlivým potleskom. aby som jej pomohla..za najlepší prostriedok proti črevným červom. Jednu čajovú lyžičku semien zaparíme 1/4 litrom vriacej vody a necháme tri minúty lúhovaf.kvapky odporúčajú pri cukrovke. ale aj užívanie chrenu a cibule. Denne pijeme dve šálky tohto zaparu. zalejú 1 litrom ražovice a 10 až 14 dni sa nechajú stáf. keď chorý presne dodržiava predpísanú diétu na cukrovku. pod lekárskou kontrolou. Vypudenie škrkaviek napomáha nielen surová stáva z kapusty. Aj pri pásomnlcovej kúre sú tekvicové Jadrá najlepšie. Koreň čakanky možno odporučiť cukrovkárom ako najlepšiu diétnu zeleninu. nevzniknú žiadne ťažkosti. podobne ako šalät z envldie. že pri lekárskej kontrole jej zistili normálnu hladinu cukru.až na lupienky . Hadomor sa na kuchynské potreby pestuje v zeleninových záhradkách a nie je totožný s kostihojom. Na obed sa odporúča ako šalát. Istý praktický lekár z Horného Rakúska pomohol chorej na cukrovku týmto receptom: 3 veľké cesnakové hlávky sa rozmliaidia.jej jadrá . samozrejme. Podľa vašej knihy začal užívať čaje z bylín. Zakryjeme a necháme 24 hodín stáf. úspešné len vtedy.sa denne môže s chlebom jesť na večeru.

no viac ako desaf kúpeľov nemá žiadny význam. Úplný kúpeľ). FI M O Z A (stiahnutie predkožky na mužskom úde) Podľa doktora Di'ka Arntzena. vždy s jednou čajovou lyžičkou švédskeho horkého. piesok v mochúri) Esenciu z pŕhľavy používanú v homeopatii môžeme len úprimne odporúčať. Dospelým dávame 100 g na jeden sedací kúpeľ. teda asi na 50 až 70 litrov. prekl. vo veľmi ťažkých prípadoch jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého v zápare rumančeka. Cez noc sa vylúhujú v studenej vode. no ja som na ňu nešla. existuje metóda. Na jeden detský kúpeľ treba plnú hrsť slezu. Ľudový liečiteľ ml zmiernil bolesti tým. Povedala ml: „Neviem opísať bolesti. na noc priložíme zaparenú prasličku (pozri heslo Praslička a Spôsob použitia). V starých zelínkárskych knihách nájdeme zmienku. Veľký význam má aj natieranie esenciou z rebríčka a z kostihoja (pozri Všeobecnú časť. Preto namiesto medvedice možno použiť listy primitívnej sorty hrušky (Mostbirne . Ústa sa viac ráz za tíen vypláchnu vlažným čajom. lebo rovnako dobre pôsobí proti obličkovým kameňom. Ďasna možno čajom pomocu mäkkej zubnej kefky aj masírovať. Masť vtierame hore-dolu pozdĺž chrbtice. názov . alebo priložíme ním navlhčenú vatu. Pre vysoký obsah trieslovín niektorí ľudia medvedicu neznášajú. že pakost smradľavý. 66 . Najpriazrivejší vek je od Štyroch do siedmich rokov. ktorá sa pripravuje podobne ako nechtlková masť (pozri heslo Nechtík lekársky). stavlkrv vtáčí a Šalviu. po umytí potneme évedskym horkým. Príslušné návody na použitie sú priložené. Urobíme si sedací kúpeľ z prasličky. Na 1/2 litra vody sa dajú dve kopcovité lyžičky bylín. no treba ju používať zriedenú. Presne po 14 dňoch sa mi fistula na Kcí zahojlla a už som viac nemala bolesti. Pre starších mužov už táto metóda neplatí. Túto esenciu dostaneme v lekárňach a v drogériách (v Rakúsku). Včasné zjari som si priniesla z prírody prvú Čerstvú pŕhľavu a začala som piť denne tri šálky pŕh lávového čaju.). Pripravíme ho studeným nálevom (maceráciou) cez noc. ako aj úplné kúpele z dúšky a rebríčka (pozri Všeobecnú časť. prasličky a p y šteká obyčajného v rovnakorr pomere. Začnú vracať. bez cukru." CHRBTICA (poranená) Mimoriadne úspešne tu pomáha masť z llpkavca. FISTULY ■ Vnútorne užívame trikrát denne jednu čajovú lyžičku. Istá päťdesiatjedenročná pani z Bavorska mala dvadsaťosem rokov fistulu na lici na jarmovej kosti.nem. sedacie kúpele z prasličky. Ráno sa výluh prihreje s naleje sa do termosky vypláchnutej horúcou vodou.pozn. sa dá 10 až 20 ml 10 % roztoku kólia sulfurata (najlepšie čerstvého) pripraveného v lekárni a pri kúpaní sa predkožka zľahka zaťahuje dozadu. veľmi rýchlo vyháňajú obličkový a mechúrový piesok a kamene. zmiešané v rovnakom pomere. K A M E N E (obličkové kamene. alchemllku. Takto uchránime mnoho chlapcov pred operáciou. Treba robiť Jeden až dva kúpele do týždňa Často sa úspech dosiahne už po štvrtom kúpeli. urobí sa Im nevoľno a stratia chuť do jedla. lebo podľa mienky pána profesora bola veľmi chúlostivá. fialka voňavá a medvedica lekárska (rastie medzi brusnicami) veľmi rýchlo a spoľahlivo odstránia obílčkovó kamene. Ako som už uviedla v odseku o prasličke.Ď A S N O (choroby ďasna a uvoľňovanie zubov) Odporúča sa použivaf tieto byliny: dubovú kôru.no nevyliečila som sa. ktoré som za týchto dvadsaťosem rokov vytrpela. berlínskeho lekára. Tinktúry a esencie). že ml odporučil surovú stravu a dýchacie cvičenia . ktorá je dobrou náhradou. pn ktorých sa súčasne užíva teplý prasllčkový čaj. ako kúpeľmi vyliečiť fimozu deti. Muž ma nahováral na operáciu. kúpele možno robiť aj desaťročným. 2vonka umývame postihnuté miesto odvarom zmesi zadusnika brečtanov!toho. Úspech možno dosiahnuť aj kúpeľmi zo slezu nebadaného. Do detského kúpeľa.

Od podbrušia sa Šíri dobrý pocit. o nerozpusiné kamene. na kopcoch alebo aj na medziach. 20 g prvosienky Jarnej a 10 g plodov borievky. 25 g medovky. rebríčka. Začneme ráno na lacno so 100 g šťavy a počas troch týždňov zvýšime postupne dávku až na 400 g. ktorý rastie na lesných cestách. Boli malé aj veľké a rada ich každému ukazovala. Manželka bývalého c. úbytok kostných látok) Dobré výsledky sa dosiahli zomletým alebo práškovým semenom senovky gréckej (tiež pri kostných nádoroch alebo pri zápale kostnej drene). chmeľu obyčajného. 20 g vstavača mužského. Raz mesačne si treba urobiť úplný kúpeľ z rebríčka. Tu je Jedna veľmi dobrá čajová zmes. na nezastavaných miestach. Zloženie zmesi }e takéto: po 20 g listov Jaseňa. Na jednu šálku sa dáva jedna vrchovatá čajová lyžička bylín. 67 . to sú symptómy. kúpeľ má trvať 20 minút. srdce nemá byť vo vode (voda na kúpeľ sa môže dvakrát prihrlať a znova použiť). zaparí sa a nechá 3 minúty lúhovať. nám dáva vynikajúci čaj proti obličkovému plesku a kameňom. Kedže máme v Božej lekárni mnoho byliniek. Každú hodinu sa užíva 14 až 20 kvapiek v čaji z nižšie uvedených bylín. Vynikajúca čajová zmes je po 20 g repíka. KRVÁCANIE (menštruačné krvácanie) Pri silnom menštruačnom krvácaní sa pije ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami zapar z týchto bylín. K O S T I (choroby kostí. nemusíme isf na operáciu. brehoch riek a ktorého kvety vytvárajú od júna do septembra zlatožltó klasové strapce. Pretože pôsobenie bylín urýchľuje priaznivé liečenie. Baz. šalvie a prasličky. Na 1 liter jablčkovóho vina alebo muštu dáme tri polievkové lyžice bylín. Žlčníkové kamene na rukoväti noža sa bez stopy rozpustili vo vlhkej reďkvovej mase. Do dvoch dávok sa pridá vždy pol lyžičky zomletých semien senovky gréckej. 50 g koreňa valeriány. Nenadarmo ho ľud nazýva „všeliekom". repíka lekárskeho. po troch týždňoch opäť zídeme na 100 g. brečtanu popínavého. keď sa vrátila späť a vzala do ruky nôž. ako aj proti žlčníkovým kameňom. „kráľom všetkých bylín". Sedacie kúpele). Ako rýchlo rozpúšťa reďkvová šťava Žlčníkové kamene. všetko sa dobre zmieša. ak nešlo o veľmi zriedkavé prípady. potom privedieme do varu. Caj sa. teda asi osem alebo deväť ráz. sedacie kúpele treba robiť každých 14 dni (pozri Všeobecnú časť. Byliny sa dajú do 38 až 40 % obilnej alebo ovocnej pálenky. keď práve Šúpala reďkev. že na túto chorobu trpia častejšie ženy ako muži. prirodzene. Okrem toho sa pripravia sedacie kúpele z čerstvých výhonkov smreka. Denne treba vypiť 2 Šálky čaju z rebríčka. ktorá odstraňuje koliky a kamene: po 20 g bedrovníka väčšieho. Šesťtýždňová kúra šťavou z čiernej reďkvi doteraz vždy pomohla. Položila nôž k reďkvám do misky a venovala sa hosťovi. preto sa uchováva v termoske. Ako sa však začudovala. Vtedy treba isf na operáciu. 25 g kvetu arniky. kvetov ľubovníka. okrajoch lesov. mäty prlepornej a paliny pravej. necháme za studená lúhovať. ukáže táto príhoda. 25 g rebríčka a 25 g šalvie. Počas dňa užívame každú hodinu polievkovú lyžicu. prišla návšteva. 25 g pľuzglerky Islandskej. KAMENE (žlčníkové kamene) Je zaujímavé. rozdeleného na Štyri dávky. rebríčka alebo dúšky. KONČATINY (trasľavé) Na túto chorobu použijeme 50 g ľubovníka. ihlice. k. Na sedací kúpeľ treba 100 g bylín. Caj sa môže užívať. Použije sa 200 g bylín. Reďkev treba odstaviť v odšťavovači. Tekutina sa má užívať teplá. nakoniec ich dala vsadiť do rukoväte noža. kapsičky a brezových listov. len zaparí a vylúhuje 1 minútu. silné kŕče vyžarujúce spod pravých rebier k srdcu a sprevádzané veľkou nevoľnosťou. ľubovníka. Pri zápale žalúdka alebo čriev sa reďkvová šťava nemôže užívať. postavia sa na 14 dni na slnečné alebo teplé miesto. generála v pevnosti Trient si dala vyoperovať žlčníkové kamene. aj keď sa krvácanie normalizuje. Denne sa pijú tri šálky čaju. Dáva sa 1 vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 litra vody. Horké grganie. nenastávajú žiadne vedľajšie ťažkosti a účinok bylín trvá niekoľko rokov. vracanie. odstavíme a necháme tri minúty lúhovať.Žlto kvitnúci repík lekársky.

čo trpia na psoriázu. ako je hrach. pri druhom type sa pokožka pokryje šupinami podobnými rybím šupinám a tretí druh sa vyznačuje hrubou. Byliny som užívala presne štyri týždne a mesačná pravidelnosť sa normalizovala. údeným rybám. Táto choroba vzniká funkčnou poruchou pečene. Denne treba vypiť aspoň štyri šálky čaju rovnomerne rozdelené na celý deň. zrnkovú kávu. Pred rokmi som sa dopočula o 38-roČnej žene. že ju po krk zaviazali do nylonového vrecka. Čajová zmes: lOgdubovejkôry 30 g vŕbovej kôry 40 g kozobrady lúčnej 20 g zemedymu lekárskeho 20 g orechových šúp 30glaslovičníka 50 g pŕhľavy 30 g veroniky 30 g nechtlka 20 g rebríčka Všetky byliny sa dobre zmiešajú. Ak je možné. Z tohto čaju sa denne po dúškoch vypije 1 1/2 až 2 litre. víno. konzervovanému masu. vyliečila sa za pol roka. Zakrátko jej opäť narástli vlasy a pokožku mala hladkú a bez škvŕn. Vedela. Existujú rozličné druhy tejto mučivej choroby: takzvaná červená lupienka. že nám Boh zosiela pomoc prostredníctvom mnohých v lese a na lúkách rozšírených rastlín. 68 . ľahké máso ako teľacie. takisto Čiarne ríbezle. ktorú som jej navrhla. čokoládu. Kúpeľ má trvať 20 minút. na noc sa dajú do studenej vody. treba použivaf čerstvé byliny. čo veríme liečivým rastlinám z Božej lekárne. že okrem užívania bylín treba dodržiavať prísnu diétu na pečeň: zo stravy treba vylúčiť všetky salámy (okrem diétnej). Tak sa dostal tento zaujímavý recept do mojich rúk. červeno ohraničenými Škvmamí. Viac ako rok a pol som tmela na menštruačné krvácanie. pomaranče. fazuľa. nasledujúci deň sa voda prihreje a vleje do dobre temperovanej vody kúpeľa. No na jej utrpenie nebolo pomoci. zaparíme. ľahko stráviteľná zelenina a ako náhrada za čerstvé ovocie denne veľa jablkového kompótu. ktoré trvalo 14 i viac dni. že to musíme skúsiť s bylinami. Každý dúšok telo Ihneď pnjme a spracuje. Odvtedy som vyliečila mnohých ľudí trpiacich na lupienku. Treba sa ďalej vyhýbať všetkým druhom rybích konzerv. My. Zaparí sa a tri minúty lúhuje. varená hovädzina. V nemocnici jej chceli zmierniť bolesti tým. Dovolené sú mliečne výrobky a jedlé z nich. divina. citróny. kakao a včeli med. Na 1/4 litra vody dáme vrchovatú čajovú lyžičku bylín. úspešne zakročiť týmito rastlinami: veronika. alchemllka. keď som po fažkom ochorení na týfus začala krvácať a nedalo sa to zastaviť. ktorá mala od krku hore veľmi hrubú a kožovitú pokožku. surové jabĺčka. Bez prerušenia som pila čaj celých päť rokov. na ktorej sa trhliny večer prehlbujú. čerstvé alebo mrazené ryby. To znamená. vlasy jej povypadávali a život sa jej stal nekonečným utrpením. L U P I E N K A (psoriáza) Zo všetkých kútov Rakúska a Nemecka prichádzajú a hľadajú pomoc tí. z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľnú chorobu. strukovinám. no márne. údené a bravčové mäso a z nich varené polievky. hydina. na šálku sa dáva 1 vrchovalá čajová lyžička bylín. a dodržiavala diétu. rebríček a praslička. gynekológa. ktoré zbavia telo jedov. kožovitou pokožkou. vieme. Pokožka trošku zmäkla a bolesti sa zmiernili. Keď žena začala užívať zmes Čajov. ktoré nervovo zaťažuje každého chorého. Vodou na kúpeľ možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalšie dva sedacie kúpele. grapefruity. ako ocot. praskajú a spôsobujú človeku ťažké útrapy. Čaj jej pomohol veľmi rýchlo a takisto aj mne. mušt. pretože tvoria kyseliny. KRVÁCAVOSŤ (hemofília) Proti krvácavosti môžeme. Na kúpeľ Ich treba 100 g. 1 minútu vylúhujeme. Mala nepredstaviteľne silno menštruačné krvácanie a už jej robili dva zásahy na klinike jej brata. všetky druhy kyselín. a všetkým druhom alkoholu. šaláty prichutenó kyslou smotanou. ktoré chorá pečeň neznáša. Z pokožky sa denne odlupuje množstvo šupin a sypú sa z nej pri každom pohybe. Okrem toho treba robiť z týchto bylín sedacie kúpele. že takúto chorobu môže vyliečiť len diéta a krvästiace rastliny. šošovica.Pred rokom ma prosila jedna mladá žena o tento recept. kapslčka. Môj ošetrujúci lekár vtedy povedal. Zmiešajú sa v rovnakom pomere. S tým sa spája mimoriadne silné svrbenie. chvalabohu. jahody a ich šťavy. lá sa vyznačuje jedovatými.

že dievča má teraz takú hladkú pokožku ako bábätko. Najhoršie bolo večné svrbenie. vyzdravela ani nie po štyroch týždňoch. Od februára 1973 do júla 1978 bol desenzibilizovaný (to znamená.otvorené rany.Mamička. Tu a tam sa ešte poškriabe. na predkoleniach. hnisavé ruky. ale máme. že dieťa má túto chorobu od kolísky a niet na ňu iného lieku ako cortison. Že po spánku od malička len túžil. ale odkedy pije čaj. srdce nemá byť vo vode). Diagnóza lekára znela: Neurodermilis. hnisavé ložiská od chodidiel po členky. ušniciach. no choroba sa nezlepšila. Pokožka sa mu podstatne zlepšila. Napokon dcéru vyliečili bylinami. Rok 1977/78 bol prvý rok. o ktorom pišete vo vašej knižke. V septembri 1972 bolo s nim tak zle. Dvanásťročné dievča ju malo od svojho druhého roku.' Testy ukázali. možno povedať. Svoj bylinkový čajik. V ďalšom pripade malo dievča od dvoch rokov znetvorenú celú tvár červenou tupienkou. Matka povedala. Keď som jej poradila spomínanú liečbu. Nič sa však nezlepšilo. opáť malo normálnu tvár. Istú rehoľnú sestru už tridsať rokov trápila lupienka. Co nastalo po tej kúre. Tamojší lekár nám povedal. nemohol zaspať. Rodičia vyskúšali všetko možno. V istej rodtne ochoreli na lupienku dve deti. Ani pokožka hlavy neostala ušetrená. Lekár povedal: . ktoré si ona v lete s veľkou radosťou zbierala.Buďte radi. Od intenzívnej liečby cortisonom dostal zápal slepého čreva. pretože už vyskúšal toľko veci. bolo hrozné Dennodenné horúčky. Pri každom pohybe sa z nej sypali šupiny. že je to len slepé črevo. žľazy v slabinách opuchnuté ako hotubie vajíčka. Žena. pef. Mladá žena bola celá pokrytá šupinami. že sa sial necitlivým). aby dieťa zbavili hroznej choroby. Večer sa začala pokožka meniť. ochorela na túto strašnú chorobu Lupienku dostala po žltačke a ja som predpokladala. bol dva mesiace v Davose. Obchodníčka z Horného Rakúska mala telo na mnohých miestach pokryté červenou lupienkou.neurodermitíae (veľký ohraničený svrbiaci zápal kože). odšťavi sa čerstvý lastovičník a pripraví sa masf z 5 g šťavy lastovičnlka a 50 g bravčovej masti zo sadla. Liečenie napomáhajú a svrbenie miernia aj kúpele zo slezu a prasličky (rastliny sa zmiešajú v rovnakom pomere a cez noc sa nechajú lúhovať v studenej vode . keď chcela ísť medzi ľudí. Niekoľko ráz bola viac týždňov v nemocnici. Začiatkom októbra sa začatá liečiť čajovou kúrou a diétou. si popíja v menšom množstve ďalej.na úplný kúpeľ dáme 200 g bylín. Od septembra 1977 začal Martin piť podľa vašej rady asi 1 1/2 litra Čaju proti luplenke. Nejde nám to do hlavy. Jeho prvé zistenie bolo: . z dermatologickej kliniky k ľudovým liečiteľom. keď nebol týždne a mesiace chorý Neviete si predstaviť. vytvárali sa na nej hlboké trhliny. Keď prvý raz zaspal. že istá mladá žena. takže chlapec nemohol urobiť bez bolesti ani krok. ktorú jej tam mohli poskytnúť. len s najvyššou námahou vydržala osem hodín. dlhé hodiny." 69 . až si napokon musela nasadiť parochnu. Pred Vianocami mi oznámila. Trinásť rokov sme s nim chodili od jedného detského lekára k druhému. bolo. čo nás neprekvapilo. že lupienka sa celkom stratila. že ju vyvolala funkčná porucha pečene. ako sa mu pokožka vyliečila. že ju až po krk dali do nylonového vreca. nedostal žiadnu infekciu. že Martin je citlivý na všetky trávy. Ustavične jej vypadávali vlasy. večer sa potom naolejovala. matka troch deti. Od januára 1978 je už bez obväzov a bavlnených rukavíc Teraz chodí do deviatej triedy jazykového gymnázia. Krvčistiace byliny spolu s predpísanou diétou aj v tomto pripade pomohli a žena sa po pol roku vyliečila. boli aj vo Švajčiarsku. Ak ide o chrastavú lupienku. ako začal prekvitať) Od roku 1978 chodi takmer po štyroch rokoch opäť na hodiny telocviku a je veľmi šťastný. Zúfali rodičia skúšali všetko možné. Masf sa uskladňuje v chladničke. ktorá je rozšírená po celom tele. a denne sa premáhal. Už začiatkom decembra zmizla ťažká vyčerpanosť a únava. Telo ho ustavične svrbelo. Lekári hovorili o otrave krvi. Tu je list z Mníchova: „V septembri 1977 som vás žiadala o radu ohľadne nášho 13-ročnóho syna Martina. iné deti dostavajú po takej liečbe žalúdočné vredy. Lekári mu väčšinou predpisovali cortison. Podobne sa povodllo aj mlynárovi od Mainzu: Aj jemu odporúčaná procedúra vyliečila červenú lupienku. ani som si poriadne neľahol do postele a už som zaspal!' Keď si šiel Martin ľahnúť. V júli sa mu skončila desenzibílizácia. V októbri 1972 som sa dozvedela. Jedinou úľavou. že sme ho museli odviezf do nemocnice vo Schwablngu. Lekári z nemocnice si nevedia vysvetliť.Telo treba denne natierať masťou z bravčového sadla. huby a prach a od toho dostáva vyrážky. Keď štyri mesiace dodržiavalo môj recept na psoriázu. musel sa škrabať. K tomu všetkému sa odporúčajú kúpele z pakostu smradľavého (výluh). Pred Veľkou nocou nasledujúceho roka mala už hladkú pokožku a vlasy jej opäť narástli. bol už presvedčený. celá zabalila do ľanovej plachty a šla si ľahnúť. Možno použiť aj masť zo slezu nebadaného. takže pokožka sa začala potiť a zmäkla. vlasy. Keď mal sedem rokov. Uvedené liečebné postupy pomáhajú aj pri neurodermítis . ktorá skoro do polnoci šila pre deti a cez deň pomáhala manželovi pri tapetovaní. aj do polnoci. chlapec asi trištvrte roka.Mamička. zo mňa odchádza veľmi veľa vody)' Raz po 14 dňoch som ho prišla do detskej izby zobudiť a on mi povedal: . On už totiž ničomu neveril. s dievčatkom navštívili mnohých lekárov. Červená lupienka jej skoro celkom zmizla. krku a tvári . aby vypil svoju Iľašu čaju. že mu čaje robia dobre. Spočiatku pil čaj s veľkým odporom. kúpeľ má trvať 20 minút.

hod mu rohilí dobre na pokožku. Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička byliny. môžeme sa v krátkom čase vyliečiť. Dvojmesačný chlapček mal na prsiach nádorček veľký ako polovica šošovice. tri až Štyri šálky počas dňa. Na jeden kúpeľ treba 100 g bylin. Aj tu bolo priebežne vidieť zlepšenie. Nadrobno narezané stonky. pri poruchách pigmentu. ak sa často používa. keď budeme piť Čaj z pŕhľavy. ako upchatie nosa či tlak do hlavy. prispieva k postupnému vyliečeniu. TO . ktorú po dĺžke rozrežeme a ňou si natierame nádory. že vyzdravie. čo pôsobilo veľmi prijemne. kúpele z pakosta smradľavého slabšie. naložíme po hrdlo do fľaše. tiež pomôže odstrániť nádorčeky.).). bielych ohraničených miestach na pokožke a bradaviciach. Tu pomôžu predovšetkým teplé sedacie kúpele z rebríčka alebo prasličky. nasledujúci deň prihrejeme a urobíme sedací kúpeľ. MOČOVÝ MECHÚR (slabosť močového mechúra) Mnohí ľudia najmä za daždivého počasia alebo pn zostupovaní z kopca nemôžu dobre udržať moč. Zaparí sa a krátko vylúhuje. pričom doň pridáme tri čajové lyžičky švédskeho horkého.hemangiómy) Cédrové alebo cyprusové listy umyjeme. vylieči aj tvrdošijné choroby pokožky. Prastičkovô kúpele znášal dobre. Do dobre zohriatého kúpeľa dáme za hrsť kuchynskej soli a kúpele opakujeme vždy večer dovtedy. Touto tinktúrou viackrát za deň nádory natierame. V októbri 1979 ho znova prijali na Štúdium práva.V lete í 979 prišiel ku mne z Nemecka odborný lekár internista so svojim 21 -ročným synom. Pn používaní čerstvých bylin ma! silné reakcie. Ustarostená matka sa obávala komplikácií. Začala postihnuté miesto častejšie natierať švédskym horkým Približne za šesť týždňov sa nádor stratil. kvety a listy kapslčky sa naložia do ffaše po hrdlo a zalejú sa 38 až 40 % liehom. zalejeme 38 až 40 % liehom a postavíme na 10 dni na slnečné alebo teplé miesto. 100 g na kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. Sedacie kúpele). NÁDCHA (senná nádcha) Pretože pŕhľava pomáha pri všetkých alergiách a senná nádcha je alergia. Ckrem toho treba denne vypiť štyri šálky záparu z alchemllky a oblasť mechúra natierať esenciou z kapslčky. ktorý trvá 20 minút. Aj šťava z tučnolistej skalnlce strechovej (Sempervivum tectorum L. do ktorej sa primiešala čerstvá Šťava zo slezu nebadaného. Na suchú pokožku používal masť „hamotum" (výťažok z listov Hamamels virginiana.' Šťava z hrubej stonky nechtfka. Návod na prípravu tejto esencie nájdeme v hesle Kapsička pastierska. Spomenuté šťavy a tinktúry su dobrými pomocníkmi aj pn odstrartovan i materských znamienok. Okrem toho odporúčam sedacie kúpele z kapslčky. Voda na kúpanie sa môže ešte dva razy naliaf na byliny. Táto esencia sa niekoľkokrát denne vtiera do pokožky počnúc od pošvy až po podbrušie. takže z nich možno pripraviť celkove tri kúpele. MATERNICA (obrátená maternica) Denne treba po dúškoch pif štyri šálky alchemilkového čaju. nadrobno nakrájame. prekl. 10 dní sa všetko nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Súčasne sa Týždenne robia 3 sedacie kúpele z rebríčka: 100 g rebríčka dáme na noc do studenej vody. ktorý mu chceli operačne odstrá­ niť. pozn. N Á D O R Y (nezhubné nádory na pokožke . získaná v odšťavovači. Predovšetkým aj pacient mal istotu. stareckých Škvrnách. kým slabosti mechúra nepominú. Jedinečne pomôžu aj sedacie kúpele s kuchynskou soľou. Svalstvo sa oživuje zvonku. Švédske horké. ktorý od narodenia trpel na reurodermltfdu Mladík si za tie roky neuveriteľne vytrpel.

OBRNA TRASĽAVÁ (Parkinsonova choroba) Čerstvé listy kysllčky. z prechádzok a celkom žartovne svojej mamičke pripomína pŕhľavový Čaj. čerstvo natrhané kyslička. má radosť z pohybu na Čerstvom vzduchu. Na jednu šálku dáme jednu vrchovatú Čajovú lyžičku rebričkových kvetov. Jednorazovým natieraním sa nijaký výsledok nedosiahne. ktorého si na deň pripravíme 3 alebo 5 šálok. 53). slr. srdce nemá byf vo vode. hluchavnik žltý a sedacie kúpele z prasličky. vcelku možno z bylin pripraviť tn kúpele). Chorý pocíti prijemné účinky už po prvom natretí. Dva až päť listov skainice rozrežeme po dĺžke a uložíme vedľa seba na tanier. herpes zoster) Jemná šťava skalnlce strechovej rýchlo odstráni bolestný opar. Stavikrv. hluchavka biela. Okrem toho dlefa denne vypilo po dúškoch šálku pŕhľavováho čaju. málo sa pohybuje a pod ocami má výrazné čierne kruhy.na šálku sa dáva t vrchovatá čajová lyžička . „Len glg musím vypifľ hovorieva jej šibalsky. nechce chodiť na prechádzky. že svoje dieťa nemôže spoznať. NECHUŤ DO J E D E N I A U D E T Í Mladá malka nariekala. Denne si potom prikladáme na záhlavie na 4 hodiny obklady zo švédskeho horkého (pozri heslo švédske byliny. treba si urobiť úplný kúpeľ z dúšky z 200 g bylin. ale sa aj pije mlieko so slavikrvom vtáčím (3 až 4 šálky denne). že jej syn trpí chronickou nechuťou do jedenia. Listy možno odstaviť v odšťavovači. Lámavé alebo poškodené nechty natierame cibuľovou Šťavou alebo otavou z blyskaca Jarného. zaparíme. Kvapky kysličky zriedime aspoň v trojnásobnom množstve čaju. Dostalo chuť do jedenia. O P A R (opasec. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách je tento recept: 71 . je unavený. Vytekajúcou šťavou niekoľkokrát denne natierame choré miesto. Za slnečného počasia natrhané kvety rebríčka sa dajú do 38 aí 40 % liehu a nechajú sa 14 dni stáť na slnečnom mieste. Natešená matka rozprávala. Úplný kúpeľ. nemá dobrú náladu.NECHTY (zápal nechtového lôžka. krátko vylúhujeme. Kúpeľ má trvať 20 minút. ktorý bol pripravený z 50 g bylin (na noc sa dajú rastliny do studenej vody.zaliaty horúcim mliekom sa teplý pije po dúškoch. rastúceho na okraji lesov a lúk. Z jedného kúpeľa možno prihnevaním urobiť celkove tri kúpele (pozri Všeobecnú časí. O B L I Č K Y (zápal a hnisanie obličiek) V týchto prípadoch sa užívajú nielen bltzny kukurice. str. ktoré ako koberec pokrýva pôdu našich ihličnatých lesov. pred spánkom sa macerát prihreje a pndá do kúpeľa na nohy alebo ruky. Cibuľa sa prekrojí a prekrojenou plochou sa necht častejšie natiera. byliny možno zaliať ešte dvakrát vodou. plazlvec pasový. Zhrubnutá stonka sa naspodu nareže a necht sa opakovane natiera jej Šťavou. kúpeľ má trvať 20 minút. Nechtovó lôžko natrieme nechtlkovou masťou a priložíme naň obklad zo švédskych bylin. Ak sa okrem trasenia objaví určitá meravosf končatín. lámavé nechty alebo poškodené) Pri zápale nechtového lôžka sa za studená pripraví 50 g slezu nebadaného. Bleskovo sa to zmenilo. umyjeme a odstavíme v odšťavovači. necht sa musí natierať dlhodobo. Každú hodinu užívame 3 až 5 kvapiek zriedených v rebríčkovom čaji. ktoré má prekvapujúco dobré účinky. Súčasne treba potierat chrtticu čerstvou Šťavou z kysličky a striedať ju s trinktúrou z rebríčka. 9). keď na moju radu ponorila matka svoje dieťa do lymlanového kúpeľa (dúšky materinej alebo tymianovej). Cibuľu možno aj odstaviť Úspešne sa používa aj šťava blyskáča. s ktorými možno v byle pracovať. Vodu z kúpeľa možno ešte dva alebo tri razy použiť.

rozmarín. nátržník vzpriamený. Pije sa jedna šálka donne. preto treba používať veľmi slabé dávky) a cez noc sa maceruje. Alkohol každého druhu (jedinú výnimku tvori švédske horké). Cez noc necháme stáť v studenej vode. strach. Aby nebolo treba čaj cez deň prihrievať. šalviu. Toto množstvo pripravíme viac ráz za deň a pijeme. Do šálky macerátu môžeme ešte doliat pol šálky vody. O P U C H Y (edémy . ráno trošku prihrejeme a scedíme. Vlažný odvar starostlivo nanášame na choré miesto. nátržník husí.Na jednu šálku sa dáva slabá čajová lyžička kôry z bazy (väčšie množstvo spôsobuje vracanie alebo hnačku. Možno ešte odporučiť túto čajovú zmes: koreň angellky. takisto obklady zo švédskych bylín na oblasť obličiek a vlhké studené obklady na srdce. koreň rebríčka bertrámového. Mierne prihrejeme a pijeme po pol šálke trikrát denne po jedle. Možno užívať imelo v studenom náleve ráno a večer po jednej šálke a dve šálky záparu Šalvie cez deň.25 g dubové) kôry 10 g alchemllky 20 g ovsa 10 g rumančeka 25 g šalvie 10 g komonlce Do t litra studenej vody dáme 4 polievkové lyžice dobre zmiešaných bylín. kvety levandule. polovica pol hodiny pred raňajkami a polovica po raňajkách. znetvorená (pokrútená) vár a akustický (sluchový) klam. majorán. Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 litrom vriacej vody a nechá sa krátko lúhovať. Ku všetkým prípadom treba privolať lekára! Odporúča sa striedmosť v jedle a pomalé prechádzky prírodou. Týmto čajom možno odstrániť uvedené symptómy (príznaky). levanduľa. dáme ho do termosky vypláchnutej horúcou vodou. pľúcam a srdcu. sprevádzané dýchavičnosťou. alebo ho priirievame vo vodnom kúpeli Ľubovník. ako aj srdcová astma a ochorenie štítnej žľazy. fajčenie a pitie zrnkovej kávy sú prísne zakázané. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylín zaparíme 1/4 litrom vriaceho jablčného muštu a 3 minúty lúhujeme. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku imela dáme na noc do 1'4 litra studenej vody. PĽÚCA (rozdutiepľúc-emfyzóm) Emfyzém pľúc. 72 . veronlka. je použiť kôru z kmeňa alebo vetiev bazy. ráno trošku prihrejeme a scedíme. Stály tlak pečene na citlivú štítnu zrazu na nej spôsobuje chorobné zmeny. Spôsob použitia) a na noc obklady zo zaparenej prasličky. rozmarín a šalvia sa zmiešajú v rovnakom pomere. odstavíme a necháme tri minúty lúhovaf. Z tohto čaju sa pije jedna šálka 3red obedom a jedna po obede. fialku voňavú a yzop zmiešame v rovnakom pomere. kuklik mestský. iri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku denne. V takomto prípade pijeme ráno šálku čaju z plavúňa a cez deň si priložíme na štyri hodiny obklady zo Švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny. Tlak z pečene sa dvíha hore k prieduškám. P O R Á Ž K A (stav po porážke s príznakmi ochrnutia) Najprv treba zaviesť liečebnú kúru Imelom: šesť týždňov pijeme tn šálky. ako odbúrať edémy. Tlak pečene klesne a postupne sa stratí aj znepokojujúca dýchavičnosť PORÁŽKA (predchádzanie) Príznaky tejto choroby sú: veľký nepokoj. Zvyšky rastlín fahko prihrejeme. uvedieme rýchlo do varu. Obklady prikladáme na chorú pečeň a obviažeme ranovou šatkou. vznikajú väčšinou narušením pečene. koreň valeriány. dáme na ľanové plátno a prikladáme na opar. Druhá možnosť. medovka. všeliek hojivý. takže opúchajú a začínajú sa zväčšovať.v dôsledku nahromadenia kvapalín v tkanivách) Na jednu šálku vody dáme dve čajové lyžičky nadrobno nasekaných koreňov Ihlice tŕnistej.

čo s tým má robiť. Iný starý domáci prostriedok je zmes rovnakých dielov bed rovník a vôčšieho. hnisavý zápal prstov) Prsty viackrát denne kúpeme pol hodiny v rumančeku. bolo všetko v poriadku. Ochrnula Časí tela sa natiera oživujúcimi esenciami z rebríčka. No pomôžu aj mladé výhonky hrabú. Ako doplnok sa robia sedacie kúpele z rebríčka a prasličky zo 100 g bylín a úplné kúpele z 200 g dúšky na kúpeľ. je táto čajová zmes: vezme sa po 20 g šalvie. Keď som bola minule. Použitou vodou na kúpanie možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalší kúpeľ. pri večeri sedela už na svojom mieste pri rodinnom stole. ktorý sa často vysádza ako živý plot okolo domov. valčekom na cesto rozvaľkáme na kašu a priložíme na zapálené miesto s ružou." povedala som s úsmevom. že po štyroch dňoch. treba robiť kúpele v rumančekovom čaji. alchemllky a prasličky. čo pila šalviu. Ak prsty hnisajú. Nakoniec Ich natrieme masťou proti vredom a obviažeme gázou. „že predsa len musíte veriť. Potom už žena sotva potretí. Z listov sa dá pripraviť aj zapar (listy sa porežú. Listy sa zaparia. POTENIE (nočnépotenie) Ako domáci prostriedok proti nočnému poteniu sa už dávno preslávila šalvia Zaparí sa a ráno sa na lacno pomaly pije. Každý týždeň sa má použiť na kúpeľ len jeden druh bylín. Byliny sa cez noc máčajú v studenej vode. Kúpeľ má trvať 20 minút. nechá sa králko vylúhovať a dlhší Čas sa pije jedna šálka pred raňajkami. Mladé výhonky s tromi lístkami sa varia v mlieku. priložíme na prsty na obviažeme ľanovým plátnom. pri úplnom kúpeli oslava srdce nad vodou. a tým odstránia nočné potenie. zaparia vriacou vodou. teplé sa zabalia do ľanového plátna a priložia. Po niekoľkých dňoch som stretla paniu na prechádzke: Nemohla uveriť. Ochrnuté miesta sa oživujú obkladmi z teplých listov kostihoja. Tieto ieny by mali siahnuť po rebrlčkovom a alchemllkovom čaji a užívať dve až tri šálky denne. nemôžu svoje dieťa donosiť. Po prebudení nemohla rozprávať a ľavé viečko jej previslo do polovice oka. ktorý sme našli v zelinkárskych knihách.alebo pri bylinnom oleji za studená vylisovaným olivovým olejom. koreňa paprade samčej a kvetov bazy čiernej. Ihnerf sme iej dali podľa Kneippovho návodu tri alebo Štyri razy studený obklad na čelo a oči. ktoré spôsobujú potenie. Frasa sa naplní po hrdlo bylinami a zaleje buď 38 až 40 % ovocným alebo obilným liehom . ako rýchlo byliny pomáhajúl" P O T R A T (predčasný pôrod) Veľa žien často predčasne porodí. že veľmi trpí nočným potením a nevie. kým došiel lekár. Na noc sa môže dať chorému pod hlavu vankúšik naplnený suchým papradím bez stoniek. Zaparí sa. tak ako každý rok. Ak by sa pri tom otvoril vred. ba mesiacov na večeru. Iblôu lekárskeho. P R S T Y (zápal prstov. Byliny posilnia celý organizmus. ľubovníka. krátko vylúhujú a z vychladnutého zéparu 73 . Na obed dostala ľahkú stravu. Takúto polievku treba jesť niekoľko týždňov. Odporúčala som jej vypiť pred spaním šálku šalvie. Bude sa varmi dobre cítiť. Prsty ponoríme na dve hodiny do vlažného vina s bylinami. Naša deväťdesiatštyriročná starká utrpela ľahšiu porážku. RUŽA Čerstvé listy podbeľa umyjeme. Mlieko sa scedi. Na 1/2 litra bieleho vina dáme 15 g bylin. necháme cez noc v studenom vine a ráno uvedieme do varu. Odníma telu látky. potom naškriabeme prášok z kriedy.Obklady zo švédskych bylín na záhlavie pomáhajú prekrviť a oživiť mozgové bunky. sa už v noci nepotila! „Ale mne sa vidí.pri esenciách . rozmieša sa v ňom žílok a nakoniec sa pridá zápražka z kúska masla a múky. dáme na ne ako obklad kašu z ľanového semena. kapslčky alebo dusky Odporúča sa aj vtleranle dúškovóho oleja alebo ľubovnfkového oleja. Podľa starého domáceho receptu treba povariť cesnak v mlieku a v tejto tekutine kúpať prsty pol hodiny. rozprávala mi jedna stará pani. Najhodnotnejší prostriedok proti možnému poteniu. Všetko sa potom postav) na slnečné miesto alebo neďaleko tepelného zdroja. v Kneippových kúpeľoch na liečení. ráno sa výluh bylín prihreje a vleje do vody na kúpanie.

Pnaznivo pôsobí aj natieranie ľubovníkovým. Tn polievkové lyžice švédskeho horkého zriedlme v bylinnom Čaji a podávame cez deň pravidelne po dúškoch. Okrem toho treba piť ráno a večer po šálke rebríčkového záparu. nohy ráno a večer esenciou z kapsičky a dávala si obklady zo švédskych bylín na podbrušie. každý druh osobitne. pridáme do nej niekoľko kvapiek oleja. považovanú za nevyliečiteľnú. rumančeka. SKLERÓZA MULTIPLEX (všestrannáskleróza) Aj na túlo takzvanú nevyliečiteľnú chorobu sú v Božej lekárni prostriedky. rumančeka a rebríčka natrhané za slnečného počasia založíme takisto ako kapsičku. Zväčša však chorý pocíti pôsobenie liečivej sily. že pred rokmi čítala. kíby a bedrá. Čerstvé listy kysllčky odšťavíme v odšťa­ vovači. rumančekovým alebo tymlanovým olejom. Podobne umyjeme kefkou korene kostlhoja. Aj túto vodu možno použiť tn razy za sebou. aby som si denne večer natierala chrbticu esenciou z rebríčka. týkajúce sa užívania liečivých rastlín. a poklást na ľanové plátno. Týmito esenciami natierame chrbticu. no netreba zabúdať ani na úplný kúpeľ z pŕhľavy a na jej nezvyčajné prekrvujúce účinky. Je to úspech. že ruža zmizla. Takisto sa dajú využiť aj listy kelu a kapusty. Kostihojová múčka sa s horúcou vodou zmieša na kašu. lebo viera a útnosf v liečivé rastliny je darom nášho Stvoriteľa chorému ľudstvu. rozvaľkať valčekom.sa robia obklady). Častejšie si možno prikladať na štyri hodiny na záhlavie obklady zo švédskych bylín. kým kontrola u lekára nepotvrdi. Veľmi dobre a mierne účinkuje šťava z mäsitých listov skalnlce strechove}. Na noc sa dajú do studenej vody. človek sa nesmie vzdávať. zalejeme 40 % liehom a získanú esenciu používame na natieranie. Cez deň v priebehu šiestich hodín užijeme každú hodinu 3 až 5 kvapiek zriedených čajom. treba priložiť na kríže kaäovitý obklad z múčky kostlhojového koreňa. že na ťažké choroby treba používať Čerstvé rastliny Na zimu sa rastliny sušia. Kvety ľubovníka. Mechúr opäť normálne íunguje. Kúpeľ má trvať 20 minút a voda má zakrývať obličky. Vytekajúcou Šťavou z listov sa natiera ružou zapálené miesto. Menštruáciu dostávam každé tri až päť týždňov a trvá už len tri až päť dni. Na jeden kúpeľ sa dáva 100 g bylin. Casio sa mu potom veľmi polepši. rebríčka. Na kúpeľ sa použije 200 g pŕhľavy a robí sa ako sedací kúpeľ. Pri ochrnutí majú veľmi dobré účinky sedacie kúpele zo smrekových výhonkov. Táto voda z kúpeľa sa môže použiť ešte dva razy. do ktorého chorého zabalíme. aby pustili šťavu. možno si ho niekde zadovážiť. Ak by bol chorý nepokojný. Ak je chrbtica stuhnutá. rozvaľkajú a prikladajú. V jednom týždni možno použiť na kúpele len jeden druh bylín. zalejeme za studená lisovaným olivovým olejom (olej musí byliny zakrývať) a necháme stáť 10 dní na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. „Vašu radu. ktoré sme si rovnomerne rozdelili na den. Listy sa odstavia v odšťavovači a zapálené miesta sa ľahko potrú šťavou. chorého odbalíme. položiť na dosku. Skleróza multiplex je veľmi tvrdošijná choroba s mnohými sprievodnými ochoreniami. Aj keď zlepšenie ide len z kroka na krok. Odstraňujú každý zápal ruže. Po kúpeli treba odpočívať hodinu v posteli. Nové liečivé výsledky sa získali obkladmi z boľéevnika borščovóho na celé telo (listy sa považujú za najlepšie krmivo pre zajace). a to až dovtedy. samozrejme. nadrobno pokrájame. Umyjú sa. šalvie. ktorou sa tiež dosiahnu pozoruhodne výsledky.Ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami pijem Čaj z vfbovky so švédskym horkým. ktorá vychádza z boľševnika. Vnútorne sa užíva jedna šálka záparu z veronlky pol hodiny pred raňajkami. Kvety natrhané za slnečného počasia naplníme po hrdlo do fľaše. ešte ho zavinieme do osušky a necháme ho jednu noc ležať v obklade. Osobitným liekom na túto chorobu. Denne . je kobylie mlieko. som poslúchla. že vaše rady. Kapslčku pastiersku umyjeme. Opäť zdôrazňujem. Špeciálne odporúčam úplný kúpeľ z dúšky ktorý ovplyvňuje svalstvo a tkanivá. Potom ju postavíme na 10 dní na slnečné miesto alebo k tepelnému zdroju. Súčasne by som pri skleróze multiplex chcela obrátiť vašu pozornosť na stravu. začínajú dobre účinkovať. z ľubovníka. Niekedy už môžem prejsť po byte niekoľko krokov a nemusím sa držať nábytku ani stien. Nakoniec pripájam správu chorej na sklerózu multiplex. Po štyroch mesiacoch môžem povedať. Keďže sa znova začína rozvíjať chov koni. Aby sa ľahšie natierala na ľanové plátno. a hlboko zaspi. th až Štyri Šálky pŕhľavového čaju po dúškoch cez deň. nadrobno ich nakrá­ jame. Známa ml písala. naplníme do trase až po hrdlo a zalejeme 36 až 40 % liehom. ako jeden starý ovčiar pomohol mnohým chorým vyliečiť sa kobylím mliekom z tejto beznádejnej choroby. dúšky a prasličky. Srdce nesmie byť vo vode. Vnútorne treba piť po dúškoch štyri šálky alchemllkovóho čaju a dve šálky salvlovóho Čaju. na druhý deň sa všetko prihreje a výluh sa vleje do vody na kúpanie. spojenú s ochorením mechúra a podbruôla. hoci ešte len malý. Listy treba umyť. Touto tinktúrou natierame dva až tri razy denne choré svalstvo. Hrozne kŕče v nohách mi pomaly ustupujú. nie sú už také bolestivé. Listy skalnice možno tiež rozrezať po dfžke a položiť ich šťavnatou stranou na tanier. alebo by obklad silno zaúčinkoval na citlivé miesta. Zaiejú sa ňou byliny a celé sa to prihreje.

ale kupovala si sušené byliny. Veľmi sa teším z každého. pódium jedna moja známa. Držala sa rád Božej lekárne a jej zdravotný stav sa natoľko zlepšil. keď sa môj sedemročný syn prebudil s bolesťami slepého čreva a bledou tvárou. SPÁNOK (nepokojný spánok deti) Keď deti nepokojne spia. Že opáť môže. SLEPÉ ČREVO (podráždenie slepého čreva) „Keby srna častejšie pili šálku čerstvého čaju z listov ostružiny černicovej. 15 g alchemllky. Na druhý deň bolesti platničiek úplne zmizli. Deti s poruchami reči by tiež mali prejsť týmto liečebným postupom. no ihneď som pripravila šálku čaju z listov ostružniny černicovej. prehadzujú sa z boka na bok a nenachádzajú pokoj. a potom sa do nej kvapnú jedna alebo dve kvapky oleja. Lipové kvety sa podľa možnosti zbierajú za slnečného počasia. Užívala som rozličné medikamenty od lekára. 10 g kvetu orgovánu obyčajného. v ktorom som sa 20 minút kúpala. Odvtedy prešli tri týždne a bolesti sa nevrátili. Natieranie uvedenými esenciami. normálne chodiť a cíti sa ako zdravý človek. že sa do horúcej vody ponorí lyžička. na druhý den zohrejeme na bod varu. nemali by sme podráždené slepé črevo. 10 g valeriány. Opakujeme niekoľko ráz. 15 g benedlktu lekárskeho. Najprv sa odporúča nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého tymlanovóho oleja (dúška tymianová). rebríčka a aJchemitky. Ihneď im pomôžu kúpele z lipových kvetov. Premiešame a tri minúty necháme lúhovať. alkohole a drogách sa v tom čase treba vyhýbať aj zrnkovej káve. že prevzala na seba toľkú prácu a nevzdala sa. O medzlstavcových platničkách som Čítala v lekárskej knihe mojich rodičov: Treba nastrúhať hľuzy pivonky a kúpať sa v ich odvare. vrátila sa mu na tvár farba. ale predovšetkým životodar­ né bylinné kúpele možno nadovšetko odporučiť. ktoré som uviedla pri skleróze multiplex a atrofii svalov. Mongolofdné deti alebo deti trpiace na spazmatické (kŕčovité) ochrnutie sa liečia tými istými bylinami. Pod ľavým okom som roky mala hrubú chrastu. Dobro skúsenosti mám s lastovičníkom." Na tento výrok starého domáceho lekára z detských čias som si spomenula. Robila som si z ne| dva kúpele. Potom sa priloží suchá šatka a chvíľu sa odpočíva." Pri prednáške v Rendsburgu v Nemecku priala na. Vo všetkých štyroch prípadoch je dôležité prikladať na záhlavie obklady zo švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny). šalviu a rebríček zmiešame v rovnakom pomere. Popri cigaretách. Keď sa macerát trošku ochladí. ktorá časom prerástla čoraz bližšie k oku. Pivonka dobre pôsobí na predĺženú miechu a na mozog. Keď prišiel lekár. Z tejto bylinnej zmesi urobíme zapar na vyplachovanie uší. Nemala možnosť zbierať čerstvé rastliny v prírode. 75 . SLZOTOK Pri tomto nanajvýš nepríjemnom stave zmiešame 10 g očlanky. no nepomohli mi. Upovedomila som lekára. si získala ich obdiv. • SLUCHOVÉ ORGÁNY (bolesti sluchových orgánov) Zédusník brečtanovitý. lebo ma povzbudí. Chrasta mi už takmer zmizla. Na 1/2 litra vody dáme 15 g bylín. Diváci jej búrlivo zatlieskali. Veľké vedro treba do polovice naplniť lipovými kvetmi. cez noc ich macerovať v studenej vode. namočíme v ňom ľanové plátenko a ešte teplé priložíme na zatvorené oči. V mnohých prípadoch zapríčinili deťom spazmatické ochrnutie matky počas tehotenstva. Zohriatá voda z tohto kúpeľa sa môže ešte dva razy použiť. Skúšala som potom šťavu z lastovičnlka (lastovičnlk som nechala stáť desať dní v ražnom liehu). Ešte kým chlapec pil čaj. Do ucha sa však môže vložiť aj vata pokvapkaná švédskym horkým. Nasledu|úci den sa macerát prihreje a vleje do kúpeľa. ak postieľku dieťaťa neovplyvňuje dajaké geopatofogickó žiarenie. ktorý má trvať 20 minút. ktorá sa pred tromi rokmi ešte vozila na vozíku. Hľuzy pivonky som dala do ražovice a z tejto esencie som naliala do odvaru. aby som vo svojom úsilí vytrvala. Obklad sa ponechá pol hodiny. pravda. 20 g rumančaka a 10 g roty.pijem malé množstvo švédskeho horkého v čaji z pŕhľavy. lebo tým. Postupuje sa pritom tak. i najmenšieho úspechu. macerujeme cez noc v studenej vode. Na 2imu som sa bohato zásobila bylinami. podráždenie slepého čreva nekonštatoval.

Ak pntom máme kŕčovité bolesti. ktoré ostro páchnu. 10 dni sa nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Istej známej z Viedne sa urobila roku 1979 dosf viditeľná struma. až celkom zmizla. lipkavec zbierame celý i s kvetmi. prísladená lyžičkou medu. byliny sa použijú v Čerstvom stave (pozri heslá Kapsička pastierska a Alchemilka obyčajná). v priekopách a vlhkých krovinách. Ktorá prekvapujúco zapôsobila na poškodené srdce a poruchy krvného obehu.) 10 g lopúcha väčšieho 10 g nátržnlka husieho 10 g rebríčka 10 g zemedymu lekárskeho 10 g srdcovníka obyčajného 10 g pľuzglerky islandskej 10 g puškvorca 10 g Ihlice tŕnistej 10 g pýru plazivého 10 g medovky Všetky byliny sa dobre zmiešajú. podlhovasto vajcovité špicaté listy. Zapar necháme krátko vylúhovať. Krtičník možno nájsf na brehoch potokov. Čerstvé alebo trošku presušené ich dáme do ľanového vrecka a priložíme priamo na bolestivú časť tváre. ŠTÍTNA ŽĽAZA (zväčšené štitna žľaza . že manžel jej často zbieral lipkavec: ihneď pocítila. 70 . čajom hlboko kloktáme a dúšok z neho odpijeme.S R D C E (poškodenie srdca a krvného obehu) V posledných rokoch sa veľmi rozmáhajú srdcové infarkty a zdá sa. Byliny zbierame za slnečného počasia. Touto bylinnou esenciou sa potiera trikrát denne choré svalstvo. začala kloktať jeho zapar. O rok mi celá šťastná rozprávala. Vnútorne sa po dúškoch pijú štyri šálky čaju z alchemllky. ak je možné. Podľa Ich zápachu si nemožno krtičník pomýliť s inými bylinami. no nepijeme ho. aby včasné zjari.Po 10 dňoch sa z nej odleje do fľaštičky na používanie a chýbajúci alkohol sa doieje. rozdelené na celý deň. preto som jej poradila. Má nenápadné červenohnedé kvety a tmavohnedé. Okrem loho z uvedených rastlín pijeme denne po dúškoch v časových intervaloch Štyri šálky.neuralgia trigeminu) Za slnečného počasia nazbierame kvety rumančeka.struma) Časté kloktanie čajom z drobno nasekaného krtičníka hľuznatého alebo čajom z lipkavca lieči vnútorne i navonok zväčšenú štítnu žľazu. Pije sa zavčas ráno jedna šálka. rebríčka a dúšky. Podávam preto návod na čajovú zmes. umývame si tvár teplým záparom z pŕhľavy. SVALY (chradnutie svalov . podobne ako baza.atrofia) Pri chradnutí svalov sa osvedčili tieto liečebné postupy: čerstvá kapslčka nadrobno narezaná sa dá do fľaše a zaleje 40 % ražovicou alebo ovocnou pálenkou. že sa stavajú národnou chorobou. Ca| sa cez noc maceruje v studenej vode a ráno sa prihreje. Bála sa operácie. Kým z krtičníka zbierame len listy a Čajom z nich hlboko kloktáme. dlvozelu veľkokvetého. že struma sa zmenšuje. T V A R (neuralgické bolesti tváre . Na jednu šálku vody sa dá jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi. 10 g prasličky 10 g ruty 10 g stavikrvu vtáčieho 10 g koreňa bedrovntka 10 g amiky 30 g hlohu 20 g imela 20 g čaju mate (ilex paraguayensis) 10 g konopnice žltkastobielej 10 g púpavy lekárskej 10 g fazuľových strukov 10 g kapsičky 10 g krušiny jelšovej 10 g chaluhy bublinatej (Fucus vesiculosus L. pretože ich éterické oleje majú liečivé účinky a slnečné žiarenie zosilňuje vznik týchto látok v rastlinách. keď sa objaví prvý lipkavec.

Chren odoberá ostrosť octu a ocot chrenu. Často môžu mať pričinu v rastových poruchách alebo v samom organizme. zápal mandlí. ocot sa nezlieva. Ocot má chren zakrývať. Chlapec predtým nebol chorý a bol aj dobrým športovcom. Tieto dobré výsledky v škole povzbudili chlapca k ešte lepšiemu výkonu. Pri vredoch v ústnej dutine treba kloktať teplým čajom z lipkavca. Zakrátko. boli teraz dvojky a jednotky.hnisavý zápal mazových žliaz kože) Je to vyslovene pubertálne ochorenie a čiastočne závisi od porúch obličiek. 9) treba bezpodmienečne dávaf v posteli. na najbližšom rodičovskom združení bol) všetci prekvapení: učitelia. kde boli štvorky a pätorky. 77 . Neúspechy v učení nie sú vždy znakom lenivosti dieťaťa. Vlasy sa umyjú dobrým jadrovým mydlom s polovicou odvaru a opláchnu sa čistou vodou. Pri povlaku na jazyku a pri odpornom zápachu z úst uprednostňujeme pailnový čaj. kyslým šalátom a nápojom. Chorému sa uľav i aj vtedy.potom ju osušíme a priložíme na nu ľanové vrecko s nadrobno narezaným plavúňom. nie je vôbec správna. keď do vyššie uvedenej čajovej zmesi dáme trikrát denne po čajovej lyžičke švédskych kvapiek. ktoré treba bezpodmienečne opraviť. U H R Y (akné . Podľa môjho názoru bol chorý Odporúčala som mu denne dve šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma čajovými lyžičkami Švédskeho horkého. Príčiny môžu byť rozličné: zlé zuby. Ak príčinou zápachu sú poruchy ústnej duiiny. rozdelený na celý deň. Obklady zo švédskeho horkého (pozri str. Necháme stáť vo vykurovanom byte 10 dni Esencia sa uživa priamo z fľaše. Prelo sa treba vyhýbať slaným jedlám. ktorú tvár dobre znáša. orechových a brezových listov a jednu stonku lastovlčnika a zahrejeme na bod varu. Vznikne tak mierna octová esencia. Na rodičovskom združení jej učitelia povedali. ako sme to videli v tomto prípade. zriedenými vlažnou vodou. po šiestich týždňoch. pri odlučovaní nosnej sliznice vťahovať vlažný salviový čaj Občas pri zápachu z úst pomôže niekoľko kvapiek borievkového oleja. po dúškoch pijeme. no vlasy už 6stou vodou neopláchneme. Predovšetkým musí lekár presne zistiť. rodičia a napokon aj sami žiaci Tam. Potom necháme druhú polovicu pôsobiť niekoľko minút na vlasové korienky a pokožku. Na jednu šálku dáme len slabej pol čajovej lyžičky patiny. S palinou treba zaobchádzať úsporne. Zápach z úst sa môže odstrániť aj žuvaním kôprovóho semena. že palina je zdravá a nemôže škodiť. že chlapec na vyučovaní nestačí držať krok s ostatnými a níč sa s ním nedá robiť. ktorý dáme do pohára vlažnej vody a pomaly. Ú S T A (zápach z úst a povlak na jazyku) Zápach z úst je nepríjemný nielen pre postihnutého. ale aj pre jeho okolie. VÝSLEDKY V ŠKOLE (zlé učebné výsledky deti) Istá matka mi s beznádejou rozprávala o svojom dvanásťročnom synovi. odkiaľ zápach pochádza. Teraz bol bledý a pod očami mal tmavé kruhy. vredy v ústnej dutine. výlučky nosnej sliznice. že nejaví žiaden záujem o školu. šaláty treba pripravovať s kyslou smotanou Na akné treba denne vypiť po dúškoch jeden liter íáparu z pŕhľavy. pomôže časté kloktanie s 30 až 40 kvapkami myrtovej esencie. Necháme tri minúty lúhovať. VLASY (rast vlasov) Do studenej vody dáme za hrsť čerstvej pŕhľavy. pri zápale mandli čajom zo šalvie. Jednoduché byliny veľmi rýchlo pomohli. ale aj skazený žalúdok. Tu treba predovšetkým upraviť trávenie. Odporúčam dobre vyparenú plastikovú fľašu s dierkovanou zátkou. nedostatok žalúdočnej kyseliny a zápcha. Vonkajšia liečba: Ráno a večer treba nanášať na navlhčenú tvár chrenový ocot a nechať ho pôsobiť desať minút. Nastrúhaný chren dáme do fľaše a zalejeme vínovým alebo ovocným octom. Všeobecná mienka.

čerstvého záparu. deťom dáme len tretinu z toho množstva. Ráno na lacno zjeme kúsok veľký ako lieskový oriešok. že takéto užívanie švédskeho horkého pri sivom zákale má dobré výsledky. Tento recept je na parný kúpeľ oči: 20 g očtanky Rostkovovej 20 g valeriány lekárskej 10 g železníka lekárskeho 30 g kvetu bazy čiernej 20 g rumančeka kamilkového Byliny dobre premiešame. Vo väčšine prípadov ide ruka v ruke s reumatickými bolesťami rúk a nôh. kerf sa víno naleje do fľaše. a po dvanástich rokoch mala opäť riadnu stolicu a normálne trávenie. Obličky majú byť vo vode. Aby sa nepríjemné bolesti z očí Čím skôr stratili. v ktorom som práve bola. ZÁPCHA Istý lekár na prednáške v domove dôchodcov. že jej niet pomoci. necháme paru pôsobiť na zatvorené oči. ustavičným oďhlleňovaním vám črevo ešte väčšmi zoslabne. Porušené obličky totiž vytvárajú tlak dohora smerom k očiam. že sme bylinu predávkovali. a na oči sa pôsobí len menším množstvom." Recept na figovú klobásu: Umyjeme 500 g tig a zomelieme na mäsovom mlynčeku a spolu s 5 g múčky z lístkov senný zamiesime na cesto. to je asi 2 a 1/2 litra čerstvých rastlín. Na druhý den sa všetko ohreje. Použitá voda sa môže ešte zohriať a použiť na ďalšie dva sedacie kúpele. prišla ku mne natešená pani a povedala mi. scedí a prlleje do dobre zohriatej kúpeľovej vody. že zjete tri polievkové lyžice ľanových semien a vypijete trošku vody. začala piť čakankový čaj a jesť figovú klobásu. Chcem vám zacitovať z listu z Bavorska: „Moja matka poslúchla vašu radu. lebo pomáha aj pri ťažkej zápche. že uvedená Čajová zmes dosahuje dobré výsledky. aby vyliečenie bolo čim rýchlejšie. Bez osušenia si oblečieme kúpači plásf a hodinu si v ňom poležíme v teplej posteli. Kúpeľ má trvať 20 minút. Najlepšie je. Keo* všetko zovrie. keď ich na noc namočíme do studenej vody. Aby sa tlak zasahujúci oči zmiernil. ktorý sa môže použiť len raz. no srdce níe. Ak je to možno. Pri zelenom zákale je veľmi dôležitý sedací kúpeľ z prasličky. do ktorých sa vždy dá po ča|ove| lyžičke švédskeho horkého. súvisi s poruchami obličiek. je to znak. byliny by mali byt čerstvé. Klobásy vyformujeme. Možno si robiť aj očné kúpele z očlanky. Denne dve až tri šálky. že sa jej zelený zákal očí celkom stratil. stočíme do fólie a odložíme do chladničky. keď vypijeme pol šálky alebo šálku čaju z nej ráno na lacno. Na kúpeľ treba 100 g suchej byliny na pol vedra. Dobre v tomto ohľade zaúčinkujú figy a hrušky. Aj v jednom liste mi oznámili. alebo na raňajky. Pri sivom zákale si treba viac ráz denne pretrieť očné vlečka švédskym horkým. postač! vypiť z nej ráno na lacno jeden pohár. Užívame tak dlho. Z listov usudzujem. Obklady odporúčame len zo slabého. ráno ich prihrejeme a zjeme buď pred raňajkami. Ak je nablízku čerstvá studnlčná voda. Odporúča sa zmes pŕhľavy. Osobitným spôsobom ovplyvňuje stolicu čakanka. ale len z veľmi slabého záparu. Ak po takýchto kúpeľoch začnú oči bolieť. necht i ka a prasličky v rovnakom pomere. kým nezačne fungovať normálne trávenie. treba si urobiť sedacie kúpele z prasličky. kecf sa pridržiavala rád z mojej knižky. povedal: „Čim viac preháňajúcich prostnedkov budete používať. takže často ešte počas kúpeľa tlak z oči ustúpi. litrom bieleho vlna. V kúpeľni má byť prijemne teplo. Lebo už sa zmierila s tým. Tieto kúpele vplývajú veľmi dobre na obličky zvonka. Tie sa na noc dajú do studenej vody a musia byť v nej ponorené. 78 . tým väčšiu zápchu budete maťl Okrem toho.Z Á K A L O Č Í (sivý a zelený zákal oči) Zelený zákal nie je len chorobou očí. Na jednu šálku dáme nanajvýš pol čajovej lyžičky byliny a krátko vylúhujeme. priložíme si po obede na prižmúrené oči na jednu hodinu valu navlhčenú švédskym horkým.. aby bolí pary vždy čerstvé. Keď boli M? Nemci na púti v hornorakúskom kostolíku. páf zarovnaných polievkových lyžíc bylín zaparíme V. veroniky." Dajte si do poriadku trávenie tým.

zeleninu. Z každého miesta na okrajoch ciest žiarili modré kvety ako hviezdičky Bol to prekrásny pohľad pre rozradostené detské srdcel Tu v Hornom Rakúsku mi tieto kvetné hviezdičky veľmi chýbajú. zoberiem si tvojich šesf kvetov domov!" Denne zaparujem pre svoju rodinu šesť šálok bylinného čaju. Nedalo mi to pokoja. Tak aj mne pnpadol jeden kvietok. ako pri takomto výdatnom trávení začne pomaly človeku ubúdať z nadbytočnej váhy. celozrnnú múku a obilniny! Rada by som vám porozrpávala. 79 . ako som prišla na to. Toho dna mi pri každom jedle. výborne trávilo. Viem si predstaviť. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách som našla rozlúštenie záhady: Čakankou sa dajú dosiahnuť v boji proti tučnota výborné výsledky. vidno ich tu len zriedka. že čakanka pomáha pri zápche. S Čakankou ma spájajú najkrajšie spomienky z detstva. a povedala som si: „Aj keď vyzeráš úboho. poľutovala som ich. Na druhý dert pribudlo do čaju šesť umytých kvetov čakanky.A ešte jedna rada: Denne sa treba pohybovať na čerstvom vzduchu.Stravovanie treba zmeniť a prejsť na ovocie. Aká som bola prekvapená. aké sú zapráSenó. Zostala som stáť. keo" som jedného dna zazrela oproti nášmu domu šesf modrých kvetov čakanky. teda trikrát denne.

aby sme dodali nádej tým/čo hľadajú pomoc" HRTAN Na liečenie treba čerstvý slez nebadaný. ráno sa prihreje a precedi. Dosviedčala to aj rapídna strata hmotnosti z 80 kg na 62 kg. Čaj treba udržiavať teplý v termoske. scedia a macerát sa naplní do termosky. ku každej pol šálke sa pridá jedna polievková lyžica švédskeho horkého a toto sa pije po dúškoch pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ňom. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. ktorú im poskytla knižka Zdravie z Božej lekárne. Pacientku päť týždňov umelo vyživovali. V tejto situácii dostal pán E. pani E. Okrem toho sa dávajú na celé brucho obklady zo švédskych bylín. ktorý sprevádzali silné bolesti. nechtík. Denná dávka je 1 a 1/2 až 2 litre záparu.Bezpodmienečne treba Čerstvé byJtny. ktoré nikto neočakával. Aj obklady zo zaparene| prasličky zmenšia bolesti. nazáver piše: „Moja pani a ja zverejníme tento . augusta 1979. marca 1979 pani Bertu znova operovali.. známi a príbuzní sa od tejto udalosti stati vyznavačmi rastlín. Drta 1 októbra 1979 prišli za mnou manželia Helmul a Berla E. Pani E. Zadovážil. 24. vypláchnutej B O . Vrátila sa jej chuť do jedenia a pani Berta začala priberať. že nastalo „relatívne zlepšenie". Z mačerátu sa pije dúšok tesne pred jedlom a po nom .náš prípad' s podpismi. Pri vyáetreni vo februári 1979 jej zistili v ľavej hornej časti brucha cystický tumor veľkosti detskej hlavy. lebo je veľmi rozrastený! Po siedmich týždňoch. prepustili domov na ambulantné liečenie s lekárskym zdôvodnením. môže sa pridať len jedna polievková lyžica. po odchode z nemocnice bola ešte taká slabá. V januári 1977 ju na hamburskej klinike otvorili a diagnóza znela: Tumor sa nedá operovať. na obed a večer po šálke. Chorý pije presne podľa hodín každú Štvrťhodinu alebo každých dvadsaf minút jeden dúšok. ako je uvedené v knižke. pŕhľavu a puškvorcovy koreň. Opäť ju hospitalizovali na sedem týždňov. Nález už bez pochybnosti dokázal metastázu. Lekárov aj všetkých zúčastnených to nepredstaviteľne prekvapilo. Ju prepustili domov. V novembri 1978 sa chorá dostala znovu do tej istej nemocnice. apríla 1979. teda vcelku 2 a 1/2 litra tekutiny. aby sa ml poďakovali za pomoc. Za 48 hodín priebežného liečenia nastalo zlepšenie. Pripravené byliny sa dajú na noc do studenej vody a ráno sa trošku prihrejú. Zoberie sa veľký kus vaty. napísal neskôr v liste z 8. rebríček. ale zlepšenie nenastalo Takmer kašovltú stravu vždy vzápätí vyvrátila. že má rakovinu. Na prípravu čaju sa dáva jedna vrchovatá lyžička bylinnej zmesi na 1/4 litra vody. si z hamburskej lekárne niekoľko litrov švédskeho horkého..RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH BRUŠNÁ SLINIVKA Lieči sa ako ochorenie čriev (pozri nižšie a nasledujúce sírany). ČREVÁ Jedna zarovnaná čajová lyžička koreňa puškvorca sa dä na noc do 1/4 litra vody. že musela celé týždne ležať. Ak chorý švédske horké neznáša. Treba ich prikladať čo najčastejšie.lo znamená šesť dúškov za deň . Tentoraz jej urobili pravostranný brušný rez. Neskôr sa užíva toto množstvo čaju ráno. Helmut E. Takto je žalúdok schopný čaj dobre prijať. Dňa 20. leraz 51-ročná. Slez stráca sušením tretinu svojej liečivej stly. Okrem toho sa užíva táto čajová zmes: 300 g nechtíka. So súhlasom ošetrujúceho lekára dávali chorej na hamburskej klinike obklady zo švéd­ skeho horkého na celé brucho. dve hodiny ráno a po obede a ostať pritom v posteli a neskôr si ich daí na noc (obidva druhy obkladov pozri vo Všeobecnej časti). že tento čaj chorému rýchlo zvýši chuť do jedla. spadla raz zo schodov a vytvoril sa jej na podbruši tumor. keď jej celkom vypadali vlasy. Na deň si potrebujeme pripraviť štyri šálky na pitie a šesť Šálok na vyplachovanle a kloktanle. Mnohí jeho priatelia. Ďalej však pokračovala v bylinnej čajovej terapii. Pani Bena E. do daru moju knižku Zdravie z Božej lekárne. Skúsenosť ukázala. Po desiatich dňoch. z ktorých sa cez noc maceráclou pripraví studený výluh. Vtedy už pani Berta vedala. že tento „zázrak" sa stal len vďaka žehnajúcej Božej ruke. Všetko sa dobre zmieša. že stav jeho ženy Je beznádejný. navlhčí sa kvapkami a v tenkej vrstve sa priloží na brucho. V tom čase sa manžel dozvedel od ošetrujúceho lekára. bylinné čaje a šesť dúškov puškvorcovóho čaju.viac nie. Pán Helmut E. Jej stav sa zlepšoval z týždňa na týždeň. vo februári 1977.

KOSTI Denne treba vypiť štyn šálky rebričkového čaju. Vnútorne. hnisavé alebo mokvavô kožné ochorenia. Istej mlade) 30-ročnej matke vyoperovali zväčšujúce sa materské zramienko v blízkosti pleca. Potom sa zmiešajú s jačmennou múkou a znova prihrejú. Týchto desať Šálok veľmi rýchlo odstráni rakovinu hrtana. z ktorého metastázy vychádzajú. Popri teplých kašovitých obkladoch treba na noc prikladať aj parné obklady z prasličky (pamé obklady pozri vo Všeobecnej časti pod heslom Praslička) a kloktať čerstvým lipkavcom (pozri ochorenie jazyka). Ak sa šíria na koži zhrubnutó miesta s ohraničenými charakteristickými tmavými škvrnami. po štvrtom alebo piatom dni sa často vráti stratený hlas. lebo rebríček obzvlášť priaznivo pôsobi na tvorbu krvi v kostnej dreni. treba liečiť každé miesto. Tu sa dodržiava taký istý postup ako pri otvorených. Zistili. Vo väčšine prípadov už netreba ožaroval. viac ráz za dert Ju zľahka natierame šťavou z lastovlčníka. na prečistenia krvi sa musia denne vypiť štyri Šálky čaju z pŕhľavy. Ak sa rozšíria otvorené plôšky po celom tele. tinktúra z kostihoja lekárskeho (pozn heslo Kostíhoj. až kým ju chorý nepocíti ako príjemnú. natrie sa pokožka nechtikovou masťou (pozri Nechtík lekársky). použijú sa úplné kúpee z prasličky a slezu nebadaného. nechtika a rebríčka. Chorého na noc zabalíme do ľanovej plachty. Celý deft kloktáme čaj čo najhlbšie a vždy ho vypľujeme. JAZYK Čerstvo natrhaný a nadrobno narezaný llpkavec zaparíme a krátko vylúhujeme Na dert sa počíta so šiestimi až ôsmimi šálkami. Okrem toho sa-viac ráz za dert vtiera tinktúra a: rebríčka (pozri heslo Rebríček.horúcou vodou. Ak bolesti v kostiach spôsobujú metastázy. treba použiť čerstvé byliny!) Na 1/4 litra vody sa dá vrchovatá čajová lyžička bylín. Na noc sa môžu prikladať obklady z prasličky a zo slezu nebadaného. keď je choroba v poslednom štádiu. hnisavých ranách so zapáchajúcim sekrétom. Spôsob použitia) a zo švédskeho horkého. môžu si lastovičnik presadiť do kvetináča. Jedna sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po ňom. Už po prvom obklade pocíti chorý uľahčenie. KOŽA Ak ide o uzavretú (zacelenú) zhubnú kožnú chorobu. Ak sa však vytvorí na kosti rakovinový nádor. Spôsob použitia). ktoré spôsobuje kaša. ktorí nemajú možnosť natrhať si v prírode alebo v záhrade čerstvé listy alebo stonky. Opuchy čoskoro zmiznú a bolesti ustanú už na štvrtý alebo piaty deň. Po operatívnom odstránení materských znamienok alebo tvrdých kožných uzlín sa môžu vyskytnúť otvorené. ktoré môžu mať rakovinový charakter. Podobne ako pri liečení hrtana treba postupovať aj ph liečení pažeráka. Len tu i tam prehltneme dúšok. Umytý a na kašu rozmliaždený skorocel kopijovitý alebo väčší sa pnkladá priamo na ranu. Do jednej šálky čaju treba pridať jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého a Čaj rozdeliť na dve polovice. Na Jednu šálku dáme jednu vrchovatú čajovú lyžičku lipkavca. Byliny sa zaparia a krátko vylúhujú. možno docieliť dobré výsledky častým natieraním čerstvou šťavou z lipkavca (pozn heslo Lipkavec. Ľudia. zmiešaných v rovnakom pomere. Na 1/4 litra vody sa dáva jedna kopcovitá čajová lyžička zmesi. dokonca aj vtedy. Štyri Šálky treba po dúškoch vypif a ďalších Šesť ostane na kloktanie a vyplachovanie. Bylinné zvyšky po čajoch treba nechať v čajníku a večer ich prihriať v troške vody. omýva sa vlažným záparom prasličky alebo studeným výluhom zo slezu nebadaného Okraje rany sa najprv natrú šťavou lastovlčníka. alebo sa prihrieva každý raz vo vodnom kúpeli. treba liečiť podľa návodu v hesle Nádory. Ak je choroba otvorená čiže zahnívajúca rana. Kloktanim. Potom to celé obalíme teploušatkou. treba ju odstrániť. vyplachovanim a pitim lipkavcoveho čaju sa pacient v prekvapujúco krátkom čase zbaví ťažkostí. Teplú kašu natrieme na ľanové plátno a obviažeme ním hrdlo. veronlky. K tomu ešte dve šálky nechtikového čaju a dve šálky pŕhravového čaju (ak Je to možné. Spôsob použitia). Šťavu preliatu do ľľaštičiek treba uskladňovať v chladničke. Ak chorý spočiatku neznáša prisilný tlak alebo sťahovanie. a keď šťava vsiakne. Po ďalšom omývaní treba kašu zasa priložiť. z ktorej vyteká hnis. 61 . ktorú treba potĺkať čerstvou kašou zo skorocelu kopíjovitého a väčšieho.

nemai vlasy. Koncom novembra 1978 odviezli rodičia svojho syna do mannheimskej nemocnice na vyšetre­ nie krvi. lebo mala napadnuté a{ lymfatické uzliny. V decembn mu opäť začali vyrastať husté vlasy a opäť išiel so svojimi rodičmi na vyšetrenie krvného obrazu. z Nemecka mal leukémiu v poslednom štádiu Ochorenie uňho prepuklo v máji 1978 horúčkou a bolesťami v nohách. Hlboké rany po operácii sa neuzavreli a boli zapálené. Začiatkom novembra 1978 prišli za mnou zúlali rodičia so sotva šesťročným chlapcom. takisto zaparené praslička (oba obkiady pozri vo Všeobecnej časti). Toto množstvo treba rozdeliť na pol Šálky a piť pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ftom po pol šálke. V apríli 1979 prišiel celkom uzdravený so svojimi rodičmi do Traunsteinu v Hornom Bavorsku na moju prednášku. Jabíčkový kompót možno jesť v hocijakom množstve. Keď som Petra prvý raz videla. umývaním vlažným výluhom zo slezu a prasličky. Peter mi písal na Vianoce 1979. Spôsob použitia). prihriať a použiť na nové kúpele. Mladá žena si opäť mohla viesť domácnosť. Na papier mi pastelkami namaľoval nechtík. Bolo na nej prítomných okolo 1 800 ľudí. unavený a nechutilo mu jesť. AJ tam som mohla predstaviť publiku celkom zdravé dieťa. dieťa ihneď ožilo. 62 . 100 g rebríčka. aj pomaranče. Odporúčajú sa aj obklady zo évedskych bylín. ktoré sa na štyri hodiny dávajú na oblasť pečene a sleziny. Lekárske kontroly považujem za veľmi dôležité! A takisto schvaľujem. hoci Peter je už zdravý chlapec. starostlivo sledoval hodiny a každú štvrťhodinu prehltol dúšok čaju. salámy a tučné mäsa. bol veľmi bledý. Potom chlapec pil vyššie uvedené bylinné čaje. Zarovna­ nú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa treba dať na noc do 1/4 litra studenej vody. úplným kúpeľom z 200 g dúšky a čajom z 300 g nech tiká. Veľmi dôležité je zbierať čerstvé byliny v prírode. Bolo na ftom vidieť. poslali začiatkom júla 1978 Petra do Mannheimu do nemocnice.že je zhubné. aspoň niektoré zo spomínaných. ktorý ho vyšetroval. Pretože sa jeho stav nezlepšoval. takisto solené a korenené jedlá. a bola z toho zúfalá. pŕhľavu a rebríček a pod ne napísal: „Moji záchrancovia!" Bolo to veľmi milé a originálne. Rodičia s nim z času načas chodievajú na krvné vyšetrenia. Aj v strave dodržiaval predpísanú diétu. že ešte vždy pije bylinné čaje a mamička mu robí obklady zo švédskych bylín na slezinu a na krk. Chorá nevládala viesť domácnosť a starať sa o dieťa. budeme pif šesť dúškov puskvorcovóbo čaju. 100 g pŕhľavy (na 1/4 IHra vody sa dáva vrchovatá lyžička tejto čajovej zmesi). ďalej ho natierajú dúškovým olejom (načali ho totiž bolieť žfazy na krku). ktoré mu rodičia na moju radu začali robiť. ako je bežná norma. Na pomoc jej pridelili sestričku z Charity. na ktorej sa zúčastnilo asi 2 200 ľudí. To je „zázrak" z Božej lekámel LEUKÉMIA Odporúčam túto ča|ovú zmes: 20 g veroniky 25 g lipkavca 25 g rebríčka 20g paliny 30 g výhonkov bazy 30gnechtlka 30glastovičnlka 30 g pŕhFavy 15 g ľubovníka 15 g koreňa púpavy 25 g kozobrada Z tejto čajovej zmesi sa dáva na 1/4 litra vody jedna vrchovatá čajová lyžička. citróny. Chránia už raz rakovinou postihnutého Človeka pred prípadným návratom choroby. ráno prihriať a scediť. zaburácal potlesk. bol chlapcov zlepšený krvný obraz záhadou." Lekári nevedeli. Keď som Petra predstavila a porozprávala o jeho ceste za zdravím. Rýchlo mlade] žene pomohla obkladmi zo skorocelu kopijovitóho a väčšieho (pozri heslo Skorocel kopijovitý. Hoci bol ešte malý.Po prvom kúpeli z dúšky (pozri heslo Dúška. Treba zo stravy vylúčiť všetky druhy kyselín. že je ťažko chorý. Presne po mesiaci sa jej rany zahojili. rozličné ovocné šťavy a kyslasté surové ovocie. Profesorovi. kam majú tento neuveriteľný a nepochopiteľný prípad zaradiť. Peter W. Am po jeho prepustení sa nič nezlepšilo. £ena musela podstúpiť štyri ťažké operácie. Potom sa pred každým jedlom a po ftom pije po Jednom dúšku Tri čajové lyžičky (možno užívať aj tri polievkové lyžice) švédskeho horkého sa vypijú s tromi Šálkami bylinných čajov. Spôsob použitia). klorého po dúškoch za celý den vypila 1 liter. kde zostal jedenásť týždňov. grapefruity. Aj koncom októbra 1979 bol so svojimi rodičmi na mojej prednáške v Pforzheime. Keďže príčinu vzniku leukémie treba hľadať v slezine. keď sa ďalej pijú bylinné čaje a prikladajú obklady. Tam mu povedali: „Krvný obraz je lepší. Počas jedného dňa sa po dúškoch vypijú najmenej 2 litre čaju. Voda z kúpeľa sa mohla ešte dva razy naliať na byliny.

iba visia na tele. nezhubné členité nádory (papllóny) alebo uzavreté výrony pod kožou (hematômy). prináša veľkú úľavu. Aj popoludní treba dať obklady na dve hodiny a chorý si má opäť ľahnúť do postele. na to priložiť vatu navlhčenú švédskym horkým a na riu ešte suchú vatu ako tepelnú ochranu. Týmto majoránovým olejom natierame choré žľazy. Mala som príležitosť presvedčiť sa o tom. vredy. Vyskytuje sa aj rakovinové ochorenie lymfatických žliaz s tvrdými opuchlinami na rukách a nohách. Cez obed priložíme na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. aby nezačala svrbieť. Na 1/4 litra vody dáme Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylfn . kde sú nádory. Prečo sa venuje Kneippovým spisom tak málo pozornosti? Koľkým na smrť chorým ľuďom by navrátili životnú silu a koľkí rodinní príslušníci by boli ušetrení starosti! Podľa mojich pozorovaní pri všetkých nádoroch najlepšie pomáhajú obklady so zaparenou prasličkou. listy devflťsllu (obrovské listy deväťsilu vidieť pri brehoch potokov a na vlhkých okrajoch lesov). Ruky alebo nohy začnú silno opúchať. Pritom má dve hodiny ležať v posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). čerstvý lipka vec alebo čerstvú stonku a listy nechtíka umyjeme a každé zvlášť rozvaľkáme na Tabllci. Väčšie množstvo listov treba umyť a ešte vo vlhkom stave rozvaľkať. že praslička utíši a postupne vylieči každý zhubný nádor. Ak je už chorý po operáci. Dôležité je. cysty. vredy a opuchliny sa príloil čerstvá kaša zo skorocelu kopijovitého alebo väčšieho a z listov boľševnlka (oozrl zhubné ochorenie lymfatických žliaz). nepretržite prikladaných obkladoch možno už na piaty deň pozorovať zlepšenie a po desiatich až štrnástich dňoch aj vyliečenie. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. V takomto prípade treba prikladať uvedené bylinné kaše. nezhubné nádory (adenômy). S týmito obkladmi sa môže chorý pohybovať po byte alebo sedieť.pije sa denne po dúškoch. keď sa stvrdnuté miesta natierajú šíavou z kysličky (pozri heslo Kysllčka obyčajná). Keď sa obklad zloží. od ktorej kupujeme mlieko. ktorá má biele. Listy treba rozvaľkať ešte mokré. medziach a v tienistých krovinách. Vtedy jedinečne pomáhajú listy boľsevnfka boréčovóho. pasienkoch. Vďaka kúpeľom opuchy na rukách a nohách pomaly miznú. zalejeme olivovým olejom a necháme 10 dnf na slnečnom mieste alebo blízko tepelného zdroja. tzv. vysokej trvécej rastliny i čeľade mrkvotvarých. keď sa na noc zaleje studenou vodou a použije na kúpeľ. stratia citlivosť a stvrdnú. možno ich tiež natierať nechtfkovou masťou alebo ľubovnikovým olejom (pozri heslo Nechtík lekársky a Ľubovník bodko­ vaný). Chorý sám najlepšie zisti. Svojou výškou a päť a viaclaločnatými listam so zúbkatýmt okrajmi prevyšuje všetky ostatné rastliny. predovšetkým na žľazy. hovori. dáme ju do sita a zavesíme nad hrniec vriacej vody (môžeme využiť aj pary nad variacimi sa zemiakmi alebo zeleninou). na noc priložiť a dobre obviazať Chorý cíti po obklade veľkú úľavu. Listy sú známe ako dobré krmivo pre zajace. ktorá kaša mu pomáha najväčšmi. V noci priložíme obklady znova. vlhkých násypoch. potom sa to celé zakryje plasitkovou fóliou a obviaže šatkou. Dobré výsledky možno docieliť aj tým. Kaše možno prikladať aj na opuchnuté miesta. Čerstvé listy skorocelu kopijovitóho alebo väčšieho. že z čerstvého krmiva Si kravy vyberajú najprv veľké listy boľševnlka. nezhubné nádory sfarbené melaninom (melanómy). N Á D O R Y (tumory) Ctihodný otec Kneipp poukazuje vo svojich spisoch na to. mäkká a ešte horjca praslička sa vloží medzi ľanová plátno a priloží na miesto. niekedy ružové lesklé kvetnaté okollky. Na vonkajšie nádory. Netreba zabúdať na tri polievkové lyžice Švédskeho horkého: postupy liečenia sme uviedli pri iných chorobách. a udržiavali sa v teple! Jeden prasličkový obklad možno použiť tri až Štyri razy. môžeme okrem bylinnej kaše prikladať aj obklady zo švédskeho horkého (švédske horké možno aj vlieraf do pokožky) a aj obklady zo zaparené] prasličky. Miesta pod obkladmi treba najprv natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou. Aj slez. chorý má pocit. že končatiny sú ako kláty. Vnútorne ireba cez deň bezpodmienečne vypiť 2 litre čaju zo zmesi 300 g nechtíka. Dobre zaparená. Vezmeme dve plné hrste prasličky. elefantiôza. lebo voda uľahčuje vytláčanie šťavy. treba pokožku zapudrovať. Pani. Pri pravidelne. Pri veľmi ťažkých stavoch treba začať hneď ráno ešte v posteli obkladmi a nechať ich no chorom miesto dve hodiny. Potom striedavo prikladáme kašu z jednotlivých bylín na choré lymfatické uzliny. Dobré 83 . aby boli zaparené. 100 g prasličky. rastúcej na lúkách.L Y M F A T I C K É ŽĽAZY Majorán z poslednej úrody dáme do fliaš až po hrdlo. opuchy.

To všetko sa stalo za deváť týždňov. Po nových. augusta 1973 a vzorne sme sa o ňu starali. Jednu stranu tváre už mal ochrnutú. musel si od prekvapenia sadnúť. Dieía ožarovali a vstrekovali mu cortison. Týždeň po operácii dostalo žltačku. aby moje dieťa zomrelo na zlyhanie pečene. je opäť také ako predtým a sme presvedčení. ako milo sme boli prekvapení. len zlepšiť. Do čaju treba podľa možnosti pnmieSať šesť ráz za deň (a to v odstupe jednej hodiny) do každej šálky 3 až 5 kvapiek kysličkovej šťavy. ktorá sa čoraz väčšmi zhoršovala. či je táto operácia bezpodmienečne nutná. že dieťaťu zistili nádor. môže sa uskutočniť najskôr o desať dni. Allgáu napísal 25. keď bude operačná sála zasa v poriadku. Neviete si predstaviť. Od cortisonových injekcii stratilo medzičasom naše dieťa všetky vlasy. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Tým väčšmi som prekvapený. ako pečeň. Daniela sa narodila 4. mnohonásobných. keď po niekoľkých dňoch. že po piatich dňoch musí nastať zlepšenie. Na túto chviľu som čakal. že to oko už nikdy neotvorí. Išli sme s každým príznakom ochorenia k lekárovi. ktorý sa dnešnými prostriedkami nedá vyliečiť. že pacient otvára oko. Presvedčili sme sa. Medzičasom som sa dozvedel od známeho o pani Maril Trebenovej a hneď som jej zatelefo­ noval.výsledky dosiahneme a) vtedy. Ten veľký zázrak sa stal. či chcem. Po opakovaných konzultáciách s lekármi. že aj keď je operácia nevyhnutná. že žltačka doznieva. Nášmu dieťaťu sa dodnes dari dobre. preto sme operáciu odriekli. že nádor zastavil odtok žlče. žlčník. aby sa žič odvádzala umelo. čo podľa vašich rád z Božej lekárne používal byliny. sa vrátil z nemocnice veľmi ťažko chorý. z B. nechali sme našu dcéru na detskej klinike v Augsburgu. V hlave má nádor a prejavujú sa uňho príznaky ochrnutia. Ustavične ho ožarovali a dávali mu cortisonovó injekcie. Začiatkom septembra 1978 sa lekári podujali na operáciu. po uvoľnení vznikol pocit. Požiadal som. Bolo to koncom septembra 1978. Pani Trebenová nám povedala. Nádor sa rozšíri! v celom brušku. 48-ročný otec štyroch deti." Pán Joachim M. že náš sused. navrhli ďalšiu operáciu. a aj jeho celkový stav je lepší. že také dačo sa mu ešte nestalo. Pritom sme videli. aby sme používali byliny. hodiny trvajúcich vyšetreniach lekári zistili. aby sa nádor zmenšil a dal sa pripadne operovať. že naše dieťa malo šancu žiť najviac do Vianoc. vyhlásil. Co sa vlastne stalo? Krvné cievy boli upchaté a krv nemohla prúdiť do nôh. pri ktorých nebola stanovená žiadna presná diagnóza. keď budeme choré miesto natierať čerstvou Šťavou z kysllcky (listy treba umyť a vo vlhkom stave odstaviť v odšťavovači). Krátko pred Vianocami roku 1978 sme opäť išli na vyšetrenie do Augsburgu. Ošetrujúci lekár usúdil. že ju nemecká tlač napáda. aby napriek transfúzii naše dieťa nevykrvácalo. Zrazu sme boli šťastní. zasiahol dôležité orgány. Preto som vám aj opísal tento prípad. aby sme si mohli na tých desať dní zobrať dieťa domov. Vyžadovalo si to obrovské duševné vypátie. Dodatočne sme sa dozvedeli. na ktorom profesor. ktoré sú uvedené v knižke Zdravie z Božej lekárne pod heslom Nádory (tumory). a napriek tomu ani jeden lekár zavčasu nespozoroval smrteľná nebezpečenstvo. Poradila mi. Istá pani z Bavorska mi píše: „Nedávno som vám písala. Vnútorne treba piť šálku prasllckového Čaju ráno pol hodiny pred raňajkami a šálku pol hodiny pred večerou. Spočiatku si lekári mysleli. nám povedali. čo to bolo pre nás rodičov. Až v auguste 1978 sme sa dozvedeli. že liečivá rastliny pomohli. Vo svojej tiesni sme nemali iné východisko a podľa našej mienky sa nič nemohlo zhoršiť. Naše dieťa bolo predtým živé a zrazu začalo byť zo dňa na deň skteslejšie a veľmi unavené. že nádor nemôže zistiť. Po mnohých vyšetreniach. prečo naše dieťa nechcelo behať. RÔntgenovô snímky ukázali už len zvápenatené miesta. že žltačku dostalo po transfúzii krvi. Pre ožarovanie a cortisonové injekcie nemohlo už jesť. Keby som chcel dať všetko na papier. slezinu a obličky. musel by som napísať 84 . Dalo sa predpokladať. Čo je vo veci. ako predpovedali lekári. Vieie si predstaviť. by som rád opísal prípad môjho dieťaťa. dali nám dvoj až päťpercentnú šancu. že zásluhou rád pani Trebenovej žije naše dieťa už o pol roka dlhšie. z čoho sme pochopili. ako keď noha slŕpne. takže nemohol otvoriť jedno oko. cez deň jeden až dva lilre Čaju z bylinnej zmesi 300 g nechtfka. oko otvoril a je mu oveľa lepšie Keo* prišiel domáci lekár na návštevu a videl. Keď som sa opýtal. že operáciu moje dieťa neprežije. kapacita v tomto odbore. júna 1979 do redakcie istých nemeckých novín: „Ako odpoveď na útoky. odpovedali mi. ktorá sa objavujú v tlači proti pani Mani Trebenovej a jej knižke Zdravie z Božej lekárne. hoci nedávno ešte kričalo od bolesti. že pani Trebenová pomáha nezištne. Krátko pred termínom operácie sme spozorovali. čo našu nádej len zväčšilo. Boli sme s ňou na všetkých preventívnych vyšetreniach. Chcem iba zdôrazniť. ako naše dieťa zo dňa na deň chradne. Aby nám celkom nevzali nádej. no museli ju hneď na začiatku ukončiť. ktoré fyzicky naše dieťa veľmi vyčerpávali. A len polom sa začalo nášmu dieťaťu utrpenie. takisto aj aortu a tepny na nohách. Našťastie v tom čase renovovali operačnú sálu. ktoré nášmu dieťaťu hrozilo. Lekári mu povedali. Povedal. Na platu noc začalo naše diefa plakať. Sedem týždňov sme chodievali do Augsburgu k posteli nášho dieťaťa a p/itom sme sa museli usmievať a tváriť sa veselo.

Treba naň šesť až osem vrchovatých čajových lyžičiek bylín.3 séiky pŕhľavového dajú. pripadne aj na chrbát. lekári v nej nevedeli pomôcť.zmiešané v rovnakom pomere. PĽÚCA Denne treba piť po dúškoch štyri šálky záparu z rebríčka a okrem toho 1 šálku prasličky ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. Nádor sice prerástol všetkými životne dôležitými orgánmi. z tejto zmesi sa denne po dúškoch pijú štyri šálky. takže z jedného sedacieho kúpeľa urobíme tri. Vodou z prvého sedacieho kúpeľa opäť zalejeme byliny a možno ju ešte dva razy prihriať a použiť na kúpeľ. a cez noc obklad na oblasť pečene. no súčasne sa priznal. obklady zo zaparenej prasličky (obidva pozri vo Všeobecnej časti) ráno a popoludní po dvoch hodinách. že dieťa dostalo zrazu horúčku. OBLIČKY Pri tejto chorobe používame byliny. Popritom sa pije 6 dúškov puékvorcovóho čaju (pozri Puškvorec obyčajný) a 2 . jeden a pol minúty lúhujeme a teplé po dúškoch pijeme.celý román." Ust je veľmi výrečný a mohli by sme si myslieť. aby pri vyparovaní nevychladli. kúpeľ má trvať 20 minút Vodou na kúpanie možno byliny opáť zaliať. 85 . prosím. hluchavnfk žltý . že tu už nemohli nastať žiadne komplikácie. Tri polievkové lyžice švédskeho horkého sa vždy rozdelila napoly a pijú sa zriedené čajom pred každým jedlom a po ňom Okrem toho treba si každý týždeň urobiť sedací kúpeľ z rebríčka (pozri Rebríček obyčajný. cez noc sa byliny macerujú v studenej vode. že po pnaznivých výsledkoch preslall s bylinnou liečbou. Všetky obklady treba ešte ovinúť teplým uterákom. ktorá sprevádza tieto choroby. že napriek priaznivému obratu v smrteľnej chorobe malá Daniela predsa nečakane zomrela? Otec mi asi po pol roku napísal. Žiat. lipkavec. „pretože sa malé dieťa nedalo donútiť piť ďalej čaj". PODBRUŠIE (vaječníky a maternica) Denne treba pripraviť 1 a 1/2 litra čaju z bylinnej zmesi: 300 g nechtlka a 300 g rebríčka. no rozplynul sa a s ním sa stratilo všetko bujnenie. PEČEŇ (cirhóza) Pri cirhóze aj pri rakovinovom ochorení pečene pomáha jedna šálka záparu z plavúňa ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. ráno sa macerát prihreje a prileje do vody na kúpanie. Dýchavičnosť. V mojej rodine sa stal zázrak. Obklady zo švédskeho horkého sa denne prikladajú na 4 hodiny. ihneď prestane. A boli by určite pomáhali aj ďalej. Prečítajte si. Cez deň treba žuť koreň puškvorca. Pozoruhodné výsledky dosiahneme mliekom so stavlkrvom vtáčím. ktoré pijeme 3 až 4 razy denne. dáva sa 100 g bylín na kúpeľ. Toto množstvo čaju Ireba vypiťcez deň po dúškoch. ale veľmi cynickým spôsobom od nemeckého reportéra. a tým ohrozil život malej Daniely. Jednu vrchovatú lyžičku stavikrvu vtáčieho zalejeme vnacim mliekom. pod heslom Leukémia správu o. V bolestivých prípadoch treba na noc prikladať obklady zo zaparenej prasličky a cez deň na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (obidvoje obklady pozri vo Všeobecnej časti) na oblasť pľúc. ktorý patril tiež k novinárom zaujatým voči mne. Do troch šálok čaju pridáme po jednej čajovej lyžičke švédskeho horkého. ktoré odporúča pri zvrašfovanl obličiek švajčiarsky prírodný liečiteľ a kňaz Kúnzle: zlatobyľ. pacient pritom leží v posteli. Spôsob použitia). To byliny z Božej lekárne pomohli. Na 1/4 litra vody sa dáva zarovnaná čajová lyžička byliny. Choroba bola smrteľná. Sliny sa prehltnú s troškou čaju a zvyšky koreňa sa vypľujú. hluchavku bielu. Vhodné sú sedacie kúpele z prasličky. Ako došlo k tomu. Na noc sa prikladajú (na oblasť obličiek) obklady zo zaparenej prasličky a denne na štyri hodiny aj obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). nedozvedeia som sa to od (eho rodičov. malom Petrovi W. Ale dieťa po vyše pol roku zomrelo. Rád by som ešte raz vyjadril pani Trebenovej svoju vďačnosť za Jej nezištnú pomoc.

" ŠTÍTNA ŽĽAZA Veľmi hlboko sa kloktá striedavo čajom zo slezu a z llpkavca. treba si ešte robiť obklady zo zaparené) prasličky a obklady zo Švédskych byiin (pozri ďalej heslo Nádory). PRSNÍK Liečenie po operácii: Jazvy sa natierajú až po podpažie nechtíkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky). Domáct lekár. Istá mladá žena píše: „Dva týždne po narodení dieťaťa mi stvrdol prsník a dostatá som zápal prsnej bradavky. Niekoľko týždňov po operácii sa prejavia odrazu bolesti a opuchy na celkom inom mieste. Na noc sa robia obklady zo švédskych bylín. odkiaľ choroba vyšla. rozotrú na ľanové plátno. častejšie prikladáme kašu z rozvaľkaných listov skorocelu kopljovltého alebo väčšieho (pozri Skorocel kopijovitý. Na prípravu čaju sa dáva 1 vrchovatá lyžička zmes) na 1/4 litra vody. pŕhľavy a nechtika. Že k rozšíreniu tejto katastrofálnej choroby prispieva aj nosenie módnych úzkych nohavíc. Vo íobruári 1970 vrátila sa z nomoonlco moja svagriná. ktorý dostal správu z nemocnice. povedal. teda v semenníkoch. Jedného dňa som spozorovala. sprevádzaný horúčkou a silnými bolesťami. Liečenie je podobné ako pri zhubnom ochorení" lymfatických žliaz (pozri str. že keď švédske horké tak prekvapujúco a rýchlo pomáha človeku. zmiešajú s jačmennou múkou. ktoré sa cez deň pije po dúškoch. Cez deň si treba robiť obklady zo zaparenej prasličky na dve hodiny (chorý je pritom v posteli) a na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej Časti). februára 1980. Pomyslela som si. Nechtlková masť odoberá silné napálle. na obed a večer pred každým jedlom do pol šálky tohto čaju pridať polievkovú lyžicu Švédskeho horkého a vypiť po dúškoch pol hodiny pred jedlom a pol hodiny po jedle. Ak pacientka tieto kúpele dobre zná&a. len Ich trošku prihrejeme. priložiť na choré miesto a obviazať." P O H L A V N É O R G Á N Y (mužské) Čoraz väčšmi postihujú tieto zhubné ochorenia nielen dospelých mužov. Zvyšky po príprave masti môžeme použiť štyri až päť ráz. Teraz citujem z listu pani R. Z poSvy jej začali vychádzať chuchvalce. ktoré vzniká po operácii a vyžaruje až po ruky. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. priložia a obviažu. Švagriné už nevládala jesť a izba pachla hnilobou. na obed a večer užila na podbrušíe aj obklady zo švédskych bylm. treba si častejšie robiť obklady zo Švédskych bylín a obklady zo zaparenej prasličky (oba obklady pozri vo Všeobecnej častí) Všetky uvedené postupy sa zachovávajú. vari a chodí na prechádzky. Možno. My však vieme. Byliny treba umyť. Okrem toho treba ráno. potom to bude možné aj pri zvierati Skúsila som rovnaký postup a bola som prijemne prekvapená. môže sa kúpať denne. že sa pokožka vyhladi a má normálnu farbu. Všetky bolesti zmizli. z Nemecka zo 4. Som roľnička. Mora mala navyliačitoľnú rakovinu podbrusia. čo ju spočiatku naľakalo. začala opäť jesť a hnilobný zápach zmizol. „Som vám veľmi povďačná. Denné množstvo Je 1 a 1/2 až 2 litre zápanj z bylín. Po krátkom čase dostala chuť do jedenia. a potom postupujeme tak. Napriek tomu nepretržité liečenie sa musi začať tam. preto treba tento postup zachovať aj pri zhubnom ochorení podbrusia. a ráno.Takto budeme mať tri sedacie kúpele do týždňa. aj keď sa vytvárajú uzliny. 63). Čajové zvyšky rastlin sa prihrejú. V decembri 1978 som si zlomila dva stavce a preležala som štyri mesiace. Ones si opäť vedie domácnosť. Keby nastali bolesti. Lekári povedali bratovi. Pod týmto heslom Je liečenie uvedené na Inom mieste. že naša krava má zapálené a stvrdnuté vemeno. Nato začala uživať byliny podľa vašej knižky. preto vám píšem. Denne vypila 2 a 1/2 litra čaju zo zmesi rebríčka. Priaznivo ovplyvňujú okrem iného aj to. Prsia a podbruííe spolu úzko súvisia. V tom čase som mala dosť času preštudovať ot vaôu knižku. Ďalej sa používa čajová zmes bylín: 300 g nechtika. lebo lieky už nezaberajú. že také Čosi ešte nezažil. rozvaľkať na doske na kašu. Ak nastanú bolestí. Spôsob použitia). keď sa v krátkom čase dostavili podobné výsledky. ako je to opísané pod heslom Lymfatické žľazy. Ak ochoreli aj lymfatické uzliny (v podpazuší). ale aj mladých chlapcov v školopovin­ nom a dospievajúcom veku. že bude žiť najviac štyri týždne. že je (o zázrak z Božej lekárne. No to sa očisťovala. všetko sa dobre zmieša. . keď som si na noc dala obklady zo švédskych bylín.

Je predchádzajúci strávený. treba okrem toho ráno a poobede na dve hodiny prikladať tieto zaparené obklady na posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). úplné kúpele z dúšky lymíanovej. ak nie priam obral. Ak po nejakom čase znova stúpne v tele obsah vody. že liečivé rastliny možno uchovať zmrazením. dá sa ľahko zdolať. ktoré sa chorému zdá pnveľkô. že sa to dá. že mi je oveľa lepšie. Najdôležitejšie pri všetkých chorobách sú však pravidelné lekárske prehliadky. zmiešaných v rovnakom pomere. ďaleko prevyšuje ľudské nedostatky. treba znova začať so záparom z prasličky. ŽALÚDOK V tomto prípade treba prikladať na oblasť žalúdka na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. V mrazničke sa však napríklad mení obsah cukru: mnohí prírodní liečitelia neodporúčajú pacientom chorým na rakovinu zmrazené potraviny. Práve včera som založila z našej blologlcko-dynamicky obrábanej záhrady po jednom pohári pľúcnika. Na noc sa prikladajú obklady zo zaparenej prasličky. ktorý mi napísal v júli 1979: „Po návrate z väzenia roku 1947 som mal rakovinu žalúdka. prečo sa potom o to pokúšať pri liečivých rastlinách? Mám však Iný návrh: naložiť liečivé rastliny a skvasiť Ich mliečnym kvasením. po ktorých mi bolo lepšie. Dnes som dostala vašu knižku Liečebné výsledky. najmä pre tých..Okrem toho treba denne ptť po dúškoch 1 a 1/2 litra čaju zo zmesi bylín: nechtík. aby chorý strávil ten čas mimo postele. že sa cítim úzko spátý s každým Človekom. čoskoro ju po pití čaju dostane.. bolo by dobré. Je to jedno87 . ktoré vyvolávajú temné sily. Chorý pocíti prekvapujúce. Lebo veľká radosť z toho. strávil. rebríček. a vďaka nim som sa zázračne vyliečil. do každej pridáme čajovú lyžičku švédskeho horkého a na dva razy vypijeme. podobne ako sa to robí s kapustou. a čítam tam. Z uvedeného množstva čaju odlejeme tri razy po pol Šálke. ktorý prostredníctvom liečivých rastlín plní príkaz lásky k blížnemu a smie pritom zažiť veľa zázrakov. MLIEČNE KVASENIE Ešte by som rada oboznámila čitateľov s jedinečným zlepšovacím návrhom pani Eike B." Dôležité upozornenie Uvedené množstvo čaju treba pri každom zhubnom ochorení dodržiavať. čo prijal. Citujem z listu účastníka vojny. aby pri vyparovaní nevychladli. Ak chorý nemá chuť do jedenia. púpavu a skorocel a z ich šfavy som každú hodinu vypil jeden hit. že žalúdok konečne aspoň to málo. cviklou a uhorkami. fazuľou. Ak sa táto koncentrácia na tretí alebo štvrtý deň zníži. Pri mnohých nevyliečiteľných rakovinových ochoreniach nastane niekedy vysoká koncentrácia vody v tele. ktorý mi poslala v liste z 8. Obklady treba dobre zabaliť. To bola moja záchrana. pŕhľavou a kvasi aj listy zeleru. Náš Stvoriteľ vložil do prírody nesmierne liečivé sily! Viete si predstaviť. ktoré nám spôsobujú toľko ťažkostí. Postupne začne fungovať aj trávenie. Množstvo. podľa možnosti z čerstvých bylín: pŕhľavy a necht i ka. Pri začínajúcej rakovine žalúdka pomáha čerstvo vylisované šťava z kysllčky . Od toho času som sa venoval rastlinám. Len lekár má možnosť spoznať presný zdravotný stav človeka. keď sa pije každých 15 až 20 minút po dúškoch. zdravé oživenie. predovšetkým. kvetov a koreňov púpavy. pretože môj známy to už robí s púpavou.3 až 5 kvapiek za hodinu v odporúčanom čaji. V núdzi putoval som po prírode nášho Stvoriteľa a vyhľadával som tieto rastliny: pŕhľavu. Nedajte sa v žiadnom pripade zastrašiť negativnymi útokmi. Veľmi dôležité sú pre celkom bezvládnych ľudí. Popri tom treba bezpodmienečne po dúškoch vypif ešte 1 a 1/2 litra čaju. za čo sa vám chcem predovšetkým srdečne poďakovať. Dobre a zrozumiteľne ste ich vedeli každému podať a ďalej rozširovať. Skôr ako žalúdok prijme nasledujúci hit. Tohto roku chcem í ja začať s mliečnym kvasením dostupných čerstvých bylin. Ak je to možné. Polovicu pol hodiny pred každým jedlom a polovicu pol hodiny po nom. Ak by vznikli veľké bolesti. Viem dobre. Prestaneme plť uvedené množstvo čaju a pijeme päť dni denne 5 až 6 šálok Čaju z prasličky. že niekoho vyliečime. ktorí majú horúčku. treba opäť začať pif predpísané množstvo čaju. apríla 1960: „Vaše rady nám často pomohli a my sme ich odovzdávali našim susedom. Prepustili ma traja lekári ako nevyliečiteľne chorého. rebríček a pŕhľava v rovnakých pomeroch (na 1/4 litra vody dáme 1 vrchovatú čajovú lyžičku zmesi). Už po niekoľkých hodinách som spozoroval. z Erkrathu v Nemecku.

Obsah fľaše môže siahať len 2 cm pod viečko. ako sa len dá (ako kapustu). Do týchto pohárov dáme nadrobno porezané čisté rastliny. aby sme podporili kvasenie: pozor na prelievanie. aby nebol medzi bylinami vzduch. pretože po otvorení obsah fľaše dlho nevydrží (v chladničke asi 3 až 4 týždne). aby sme neskôr mohli odoberať z bylín lyžicou. preto a| skvasené liečivé rastliny môžu dobre pomáhať.a po dvoch dňoch dáme fľašu do pivnice. Po 5 až 6 týždňoch je kvasenie ukončené. pretože nastane kvasenie. Potom fľašu postavíme na teplé miesto. Každý pohár naočkujeme Čerstvým cmarom alebo kyslou kapustou. Chorým na rakovmu odporúčajú kvasené produkty. treba podložiť tanierik . a nie priveľký. prirodzene kvasenou. • 88 .duché: Potrebujeme pohár so vzduchotesným závitovým uzáverom. podľa možnosti so širokým hrdlom. a doisjerne po vrch vodou. natlačíme ich.

66 33 32 . 61 83 63 28. . 57. 37. 36. sprevádzané slzením —pri močení -semenníkov -sluchových orgánov -srdca -tráviaceho traktu -tro)klannôho nervu (IriQemmu) . 57. 28 75 37. . 33. . 31. . 60. . pozri rozdutie pľúc epilepsia epileptické záchvaty extrakcia zubov F fajčenie fantômové bolesti fimoza 34 49 83 10. . .56 14. .nervov . 38. 28. 48. 43. 17. 63 66 39 39 16 15 .' . 65 črevné choroby.80 28 16 30. pozri stvrdnutie cukor v krvi cukrovka » 33 27. . . . . 53 24 53 41 14 . .12. 59 41 12 .57. 57. fistury bolesti v uchu -zubov -žalúdka -žlčníka bradavice bronchitída brusná slmivka bujnenie tkaniva pečene búšenie srdca 42. .obličiek C 34 46 46 63 22. . 64 Č čerstvé poranenia.22. pozri poruchy 65 D deformácia kĺbov 55 degenerácia obličiek 53 depresie 14. 59 dialýza obličiek 15 dna 12. 30 44 13.76 42 26 iS cirhóza pečene. . 57 41 25 19 75 43. .o č i . . 59 10 39 19. 21. — srdca . 57 dnové bolesti končalln 49 duševná prepracovanosť 49 duševná záfaž 53 duševný Sok 53 dýchavičnosť 12. angina pectoris {srdcovo angína) artritída artróza astma .39. . 57. — Žlčníka čistenie f alúdka čkanie 41 33 32 38 37 20. 37. 59. 56. . .VECNÝ REGISTER aknô. . 32. .59 flegmatické Črevá (odhlíenenie) flegmatický žalúdok (odhlienenie) funkaa hormonálna funkcia žliaz H halucinácie hemoroldovô uzly hemorokJy -krvácajúce hlísty hnačka krvavá —trvalá 26. 59. .mechúra . . 43.priedušková . 35. ■ • .19. 58. .svrbľavá . . 30 11. pozri uhry alergia alergia pálčivá . 32. 39.72 . 70 30. amputácia anémia angína . 13. . 20.39 42 41. 40 40 89 . .15.44 15. . 44 58.v bruchu bolestivo rany * ■ 5IJ0 43 ekzém ekzémy chronické eleiantiéza emfyzém. 76 34 26 27. 57. . 46. . 54. . • • .41. pozri choroby črevné parazity {červy) črevné poruchy.59 .pľúcna . • • • ■ • .61 19 24. 59 25 59 48 33.28. 26.42. pozri poranenia činnosť obličiek — pečene .srdcová astmatické bolesti atrafia svalov bakteriálne Infekcie bakteriálne výlučky bielotok boľavo bruško (u deti) boľavá hrdlo bolesti ďasien -hlavy -chrbta .. 59 21.chrbtice -kostí bolesti medztetavcových platničiek . 41.22. 34. 59 40. 24. 72 -maternice 59 E -očí . 30.

12.34 -žlčníka . . 16. 26.obličkovej panvičky 31 hnisavé nádory 28 10.67 . 34.. . : : : : e* . . . .spôsobené iazvaml (po poraneniach) 29 . 70 .57 30.. . . . 19. . 21. 30 kiahne klbový opuch 18 kolika 12. 29 krvolvorba .kostnej drene -kože . 32.menštruačné . 67 -sietnice 21 . .31. . . . .. .58 .49 11 21.24 CH chlpy na tvári . 42.43. 27 -rachitlcké . 4 4 .41.59 chrastavosf v nose .prieduSkový 49 -zdĺhavý 30 katar hllanu 30 .53.34 .hrdia 27.65 . .57.57 -žalúdočné (žalúdka) . 73 horúčka 77 hrče . .morové . . 3 2 . pozri hemoroidy krvácajúce zuby.37 . pozri krv v moci krvné podliatiny 55.. .. 59 kolíkové 2ôchvaly 39 kostížer 26. . . . . . .. 27 chrasty na hlave 66 chrbtica poranená 56 chrípkové ochorenia . 60 -hnisavé 34 kŕče 48 • .močové 37 -obličkové 31. .31 -ďasien 32 . . -zastaraná .z maternice (nepravidelné) . . 45 > choroby črevné . 4 2 . M -vmechúri 31 -žtcnikové (žlčové) 38.27. 56 krvný obeh .34. .17.59 -rany hnisavé vyrážky hnisavý zápal . 28. 16. . 10..60 jazvy ::I K kamene **. 2 3 .'. 10. 27 -škrofulózne . . . 34 -krvi 23 .41 . . . . .71 -obličiek . .c i e v ■ . . 49 Choré podbrušíe .60 krvný tlak nizky 16.maternica' 42. 19. .42. .46. 31 . 17 -vysoký .í obličiek 17 .• •. koža znečistené {chronicky) 12 kožné choroby. . .57 -pečene 2 1 .42 -hrtana .59 hučanie v uSiach 26. 16.17.prúc . 5 1 .. . ." hysterické záchvaty 22 15.44 -mechúra 31 -miechy . .kože zhubne . pozri atrofia 27. 12. 4 8 .čelných dutín 54 19 -kosil 27 -nechtov 23.žliaz . 24. . 41 -chronické 15 -mechúra 29 . 27. . 48 -žľazy .49 -sleziny . . 34.58 . . .prstov • _ .z pľúc . 3 7 .41 krvvmoči 26 kurie oko 57. 53.32. . .srdca . .' ■ 21..80 27. .59 90 . 3 4 .27. .svalstva . 16. . .67 kašeľ 44. .pokožky .46 -äerny 44 . 17. 60 .12. . .26.26. . pozri žltačka ischias J 25. . . v i . 67 -kosti 41. . 2 6 . . . 11. .z nosa . 54.32 .drala 30 . 58 chradnutíe čriev chradnutle svalov. . 53 hniloba úst a ďasien 32 hnlBanie 10 . 48 . pozri vyrážky krvácajúce hemoroidy. . . . .ďasna .zo žalúdka . 42.Seslonedieľky 16 krvácanie z čriev .. 4 2 .mechúra (močového) 20 : -priedušiek -.32. pozri zuby krvácanie 17.33. . 59. . . 35 . .mazovýcn žliaz kože . . 57. 38. . 17. 16. . 27 63 -klbov . na nohách) 19 koxartróza 63 .mesačné . . ♦9.hnačky . 16. . 41 krvácavosf (hemofília) 68 krvavý moč. . hustá krv 21 38 hustnulle krvi hypertrofia proslaly % hystôna . . 17. 32. 21 cholesterol . 41 . . .81 . . 80 ••• -zhubné 26.. 17. 14 -ženské ' • . . pozn choroby kožné vyrážky. 22. . . 3 1 . 17. 31 chrlenio krvi infekčná žltačka. .v nohách 29 -vpodbruäí 13 -žalúdočné 13. . . .41 kostné výraslky (na rukách.z hemoroidov .. . choroby močové -obličiek 2 1 .v bruchu 42 -vrýtkach • • 29 .

.82 21. . 60 43 69. pozri kamene obrátená maternica 10. . . . _ > . 32. 56 nádor tvrdý . . 69 lupienka Červená . pozn kamene mongofoidné deti morové kŕče.. .. . .. 40 nepriechodnosť čriev 53 nervové botestl hlavy 37 nervové choroby 13.34. .44 nespavosť neuralgia trigemmu. 21 ochlpenie silné [na rukách. 12. . . nádory . .. . pc*rí choroby močové kamene. . .44 Usaje lupienka (psoriáza) . . 17 navierame prsníkov . 44. . . 20 odtučnenie ochabnutie podbrusia (u žien) .74 . kŕčové žily 32 14. 47 26. 71 .55 . 57. 13. 41. .kŕčové bolesti žalúdka . .56 13. 83 30 .70 . 46. .42. .. . 71 nechuť do pfáce 16 neplodnosť ženy 16 obličková kolika 20.močového mechúra 15 omrzliny nepokojný spánok nepravidelné mesačné krvácanie (menštruácia. 28. . . . 43. 39. 39 ochorenie čelných dutín . 12. .stitnej žľazy 72 ochrnuté končaliny 18. .prostaty 51.. 59.47 nedostatočná tvorba sfz (suché oči) nechuť do jedla 27.52 -srdca . 61 . pozri poruchy mesačné krvácanie.32.70 obrna 13. 43 lámavé nechty 71 látkovo výmena . 17 . . 43. 24 41. . . 11 odri itertovanie odchlopenie síemice 21. .. . 14. . 16 . 83 nahromadenie vody v osrdcovníku . 43 ochrnutie . . pozn poruchy nervovo slabi fudía nervozita 24. . 60. 83 -zhubné .31 nervové poruchy.14. . 91 . . 26.43 odtok moču . 15 lonivoaf čriev 57 leukémia 21. . 30 . .na rakovinu . 32 .. . 59 -chrbtice t? .močových orgánov .54 -Čriev 53 -podbrusia 10 .38 mor 75 60 41 N nádcha . 36. 4t návaly krvi do hlavy . 19.. . 26. na nohách) 13. 73 12 13 49. pozn kamene melanchólia menštruácia menštruačné kŕče. 27. 70.37. 41. . 39 60 »•• 25 • ■ 50 25 .žliaz .26. . . 25 . 75 nervové ochorenia 24 48 49 omrznuté nohy. 10 -zvterača (v konečníku) . .srdcových vencových tepien .óa 10. pozri krvácanie meravosf končatín migréna mliečne chrasty mocopudnô účinky močové choroby.hlasivkovóho väziva 23 . . perióda) 10. pozn bolesti neuralgické bolesti tváre neuralgie neurodermilitía neuróza nevoľnosť nezhubný nádor ciev (angióm) neznásanie obilnín (u deti) nočné pomočovanie nočné potenie nohy.14 71 . . 58 očný zákal . 2C -obličiek 14. 41 48. 46 obrna trasľavá. 72. . 57 obličkové kamene. . ruky omrznutý nos opar (herpes zoster) oparenie opilstvo opuchliny opuchnutá pečeň opuchy opuchy modročervené . pozri krvácanie menštruačné poruchy. 24. 26.v pohrudnici Í 31 nómesačnosí . . 42 L lámanie v údoch . . . 6B. pozri Parklnsonova choroba . 31 . 56 nedostvchavQaf 46. pokryté ranami . 26 . 69 lupus (tuberkulóza kože) . 68. 24. 24 napomáhanie pôrodu 59 napuchnutô nohy 30 narušené hormonálna funkcia . 57. 59 13.60 13. . .59 26 39 24. 59 20. 26 natiahnuté šľachy 16.žliaz ostrohy na pate ostrosť zraku osýpky ošetrovanie pokožky oteplenie žalúdka otrava mäsom otvorená opucHiutá noha otvorené nohy otvorené preležanlny 15 . . pozn vredy myôm .34.45 . .33 -P'úc . 27 20.44 ochorenia dýchacích ciest -mechúra 31 51.18. 23. 32 M malótnosf čriev matokrvnosf malomocenstvo mechúrovô kamene. . 12 . . . 42. 20. . 70 -nezhubné . . . poiri kŕče menštruačné krvácanie.19. 59. .pohlavných orgánov . . pozri kŕče morové vredy.

. . . 49 .81 • • • • • • • 16 51 55 SI 85 39. . .60 47.25. 19. 33.p o operácii 26. pichnutie hmyzom . 72 .41 . . pozri rany pálenie pri močení . 22 . . .maternice -mechúra -obličiek -pažeráka . .pľúc . . pozn nádory zhubné rakovinové ochorenia kože 23. 16. 27 -Žalúdka 27 predčasný pôrod. 16. 16. 10. 12. 48. 25.sluchu -srdca . .po popálení 26 . 14 poôkodonte krvného obehu . . 43 . 31 21 . 20. .17. ľ '-Otvorené na nohách 32 . 32 38.21. . .š t í t n e j žľazy 86 -vaječníkov « -žalúdka 20. 42.39. 10 13. .pečene . . -trávenia -zraku -žalúdočné -močový -vmechuri * 34 26. . pozri tuberkulóza pľúc prynatosf pocity strachu pohryzonie besným psom -hadom . 41. pozri potrat prechladnutie 14.p r i srdci pichavô bolesti oči . . 67 33.medzlstavcových platničiek -obli&ek 39 76 27. .49. . . . 58 . 60. 88 .lymfatických íHaz . 36 .v podbrušl pomliaždeniny pľuzgiere . . . . .36. 21.prudké (páliace) 12 -rožné 10. 26 . . . 42 24. . . 56 -mechúra (močového) 15 prechod (klimaktérium) 10. . . . 33.33. .58 30 19. 24. 73 77 76 32 *• . . .na (azyku 59 .41 prekrvenie sietnice 58 prepracovanosí 18 15 53 10 53 56 -závratu 12. . 48. . 34 .42 16 16 44 44 44 32 prevodneme obličiek prevodnenie panvičky (obličkovej) priedušková astma. 54.nervové . . 59 . pásomnica .60 prečisťovanie 11. -reči . .. . . 16 . . pozri choroby 56 ?? 32 13. 19 -zastarané 50 B2 . poruchy črevné —krvného obehu . . . .25 58 rakovina -čriev . 27 28 12 preťažené oči povzbudenie žlčníka 56 pravidelnosť stolice 41 procistenle krvi . 35. . . . paratýfus Parkinsonova choroba . pieseň na nechte . . piesok -obličkový {ľadvinový) . . . 85 86 ■ ™ .srdcového rytmu .POávy prúca zahlienené .kože -kosti .podbrušta . pozri astma pleť* pripojenie na umelú obličku psoriáza. 34. . 80 23. pálenie záhy . 34 . 61 41 48 22.. pieseň non . pozn astma pľúcna tuberkulóza. . .. 69 -Otvorené . porážka poróznost sietnica . . . .Jedovatým hmyzom polypy na podnebí .v hrdle -v konečníku . 37. 22. 29. .58. 26 20.57.látkovej výmeny (chronické) . 26. 16 14 . pľúcna astma.ťažko sa hojace 49 -vnútorné 19 -vonkajšie ..menštruácie . 87 rakovinové nádory.41 16 . . . . 85 40. .pohlavných orgánov (mužských) 32.bodné 10 . . . 57 rany . 81 .26 60 44 25.60 -sečné 44 — tržné 44 . 59 . 56 58 12 . . .hrtana -iazyka . . . 44.38.19. . . . . .16. pozri lupienka rachttickó choroby. . 46. .lymfatického systému . pehy pestovanie krásy . 56 39. . .•. . 16. . 78 . . . . 20 .57. 49 28.prekrvenia v nohách . . 39. .31 —srdca potenie nôh potopudné účinky potrat (predčasný pôrod) povlak na Jazyku povzbudenie žalúdka -v obličkách -pichanie pn močení.40. 60 66 25 56.pečene -prekrvenia . .prostaty 51 -prsníkov 26. 26 -pečene 21.71 65 .maternice . . 31 39 . 43 13. .26.otvorené rany.n a nohách popálenie poranené chrbtica poranenia čerstvé -hlavy -tkanív -všetky poranenie mozgu poranenie pri pôrode .

57. 35. . 46. .rast vlasov rečové pofuchy. . . 42. . 19 12. 34 14. . 77 . 18 25.49. . 59 seknutie v krfioch (hexenšus) . . 14. 21 . .53 <ý*"s II • ■ "■Z íažkosti podbrusla .s kamertmi. . : : : : .srdca . . • •• tuberkulózne kosti . 38. . 59 • vírusové ochorenia . 22. 24. 14.44 v slabé deti . :Š I z lanec sv. 46. 70 strácanie pamäti 32 Stratený sluch 56. 34. 50.svalov 48 -tela 38 -zažívacích orgánov . -sivý zákal. . 44 slabo obličky -oä -pľúca -svahy io slablnová prietrž . . . pozri poruchy reuma (zastaraná) reumatické bolesti (končalln) . . . . . 59 struma . . .32. 83 -čriev 34 ::::. . . . 28 . . . . .. 42.na rohovke . 27 .srdcového svalstva . ruky 39 suché ústa 46. pozri piesok U uhrovliosf uhry uhryznutie besným psom uvoľnené zuby uzlíky na črevách únava úpal úplavtea . S šelest v ušiach Škrkavky ôkrofutoza Sk/ofulôzne choroby. 19 Irasenie nôh. . . 70 . . 35. 34. 25. . . . . . . . pozri zákal skleróza multtptex 11. 57.74 skion k potratu 10 skľúčenosf skrášľovanie piati slabá látková výmena . . . 48.*S 93 . . 42 . . 37. . 59.13. . 42 16 . . 57 tuberkulóza tuberkulóza pľúc . . . 57. 76 . 22. 26. . . . .49 vetry . 38. . . 59 vodnatieľka srdcová 14. . . . 49 -nervov -srdca . . 13. -sdýchaním . . . rozjatrenô rany (staré) . . 25. 43. . . . . . . 30. . 60. 44. 39.57 19.78 . svrbenie pošvy . 10 tukové žľazy . pozri rany vnútorný nepokoj (pri prechode) 41 vodnatiefka 12.20. . pozri vodnatieľka srdcové bolesti. . pozn choroby srdcové poruchy. 22. . . 43 1° V vápenatenie ciev 11 12. . 60 21 . vnútorné krvácanie vnútorné rany. . 41. • ■ • tučnota . .14. . . pozri poruchy starecká svrbľavosť 48 starecké Škvrny 26. . 65 .. pozri brusná slinivka slnečný úpal. pozri vredy škvrny na koží . 42 26.20 vonkajšie rany. . .žalúdka ruža . . . . . 31. 26. . -žalúdka slabo vyvinuté deti slaboz/akosf Slabý spánok ee slepé Črevo (zápal) -podráždenie .s pieskom.72 32 • ■ • . io. .44 13. -v žalúdku . 77 . 78 tráviaco ľažkosli 42 rrombôza 45. 42 . 60 trasľavá choroba. pozri choroby ôkrofuktene vredy.O slabosť končatín . 34.42. . pozri Parkinsonova choroba trasľavé končatiny traumatická horúčka W trávenie . 75 slinivka brusná. pozri bolesti srdcové choroby. . . pozri kamene . 85 stvrdnutie pečene (cirhóza) studené nohy. .16. . rozjatrenle kosti rozšírenie čriev .36. . * . . 69 . rúk . .27 ia 12. . .v nose 47 13 suchý prieduškový kašeľ 2 ::. tichý zrádnik . . . . 57 tumor sleziny 34 tvorba kameňov 20. . . -•tlak v hlave . . . . . pozri astma srdcová vodnatiefka. . tehotenstvo . pozri úpal slzotok 75 snef 10. 70 senné nádcha 20 schudnutie ..73 svrab svrbenie kože . Šumenie v ušiach šupiny na hlave .41. .16. 14. 13. 49. 41 tofy (chronická dna) . 28. Vila .31. 12 srdcová astma.38 . 66 39 16.eo • ••• 48. . 27 22. . reumatické ochorenia reumatické opuchy reumatizmus rezanie pri močení riedke vlasy rozdutle pfúc (emfyzóm) .močového mechúra . pozri rany vonkajšie svalové ochorenia 17 vredy 10. 47 sucho v hitane 47 . . 12.

. .hrdlo 59 . . . 84 .. . 26. 41 . 48. 59. . .. . . . . . . . . . 56 .70 znečistenie koze (chronické) . 46 . . 48. . . 18 .krku 42 ... 69 .. . . . 20. 56 Žlčníkové (Žlčové) kamene.• . .48 zlyhanie pečene .ústnej sliznice 27.. 20.. 28 záduch. 46. .15. . . . .v ústnej dutine . . ..okostice 19 .mazových vačkov . 46.. 27 38. 46 . . ■ • Z zadržiavanie mocu . . . .na prsiach . -•• 57. 32. .prúc 12..mozgových blán .. . . 42 . .prsných bradaviek 59.. .. . pozri hemoroldy zlepšenie zraku . 12 zranenia po úderoch . 59 živé mäso žlčníkové záchvaty . . . . 53. .. . . 22. . . 46. . . 12. .. . i 40 26 60 48 26 19. .. . ..priedušiek 13 -žalúdka 34.. 34. . . 57 zvrašfovanie obličiek 15. pozri choroby žalúdočné kŕče. . . . . pozri choroby zlatá žila. .26.. 37.41 .. . . zápal ciev 26. 10 19. . . . . . . 26 30 T? 10 . pozri kamene žltačka . . zatvrdnutie semenníkov . . .pľúc .59 . . 46 . .zelený. . 69 27 34.. . . pozri poruchy žalúdočné vredy. 28. . . 57 42. 59 69. .31. .78 zápcha závraty 12 16. . 44.vlasových korienkov ..prostaty .. . . 71 -•24. . . . 44. . .44 . . . 27 . 28 48 10 12.84 Ž 94 . .42 . 25 zdurené lymtaltcké uzliny zdurené Žľazy . . ... * • . 16 zrýchlený top zuby krvácajúce . . nedostatok . 32 . . 27.mechúra 46 . 69 12. .86 . 40 -prebytok žalúdočné bolesti. zapálená cievy 30 -•. . . . .krvácania 16.hrtana >. 42 -vaječníkov . .58. . . . . . .41.58. . -holanovô -morové . pozri choroby zhubne nádory.prlsemennlka . . .46 -priedušiek .. vymývanie rán . . 13. .na ďasnách . vyrážky -kožné výrony krvi vysoký llak.. . . . . 77 . 77 zlomeniny 19. <* .. 59 77. . 34.. . 41 -žalúdocno-crevného traktu . pozri astma záha -•• záchvaty zúrivosti ••• 21. .32. . . .. . * ■ * -•.77 . .30 -pohrudnice • • • • ■ • • * 32.. .. 31 zastavenie Činnosti pečene . .nechtového lôžka . 78 zápach z úst 77 . 76 . .pozri choroby . pozn vredy • ženské choroby.. . 48 . . 49 zahnívajúce rany 31 zachrípnutie 30. 41 -nervov ••. 19. 24 . . .33 zahlienenie dýchacích orgánov. . pozri zákal zhubné choroby kože. .podbrusia . . •*• ••• --. .46.. pozri bolesti žalúdočné choroby. . 22 zvädnutá pokožka zvonenie v ušiach • . 28. 43 25. zapálenie obličkovej panvičky . iné . 32 . 30. • ■ • • * ■ - - . . -zanedbané -žalúdka VSI vyčerpanosť vyklbenlny vyluôovonio mocu (*|ó) . . 26 zfé výsledky v škole . pozri nádory zhubná zhubné choroby.žalúdocno-crevného kanálu . . . . .predkolenia -rakovinové -skrofulozne . . 32. 35. 14. . .57 .-dvanastnlkové .. . . vynechávanie menslruácie vypadávanie vlasov . 28 zmeny tvaru okolo kĺbov znamienka n a tele . 48 zúženie ciev .rany 49 .\ -pečene 28.. 42 -úst -ústnej dutiny . . .. ..57. — mandli . . . . .obličiek .sliznice žalúdka (gastritis) . . . 32.kostnej drene . 20.hrubého čreva . 48 . 42 20.. 71 . 43. . 32. 56 . . 37 .. 42. . . .86 žalúdočná kyselina. 49. 32. 26 zelený zákal očí. . . pozri krvný tlak vysušenie sĺz výtok vyvrtnutia .prstov .. . 18 14 43 42 27 33 33. . . ' . ... .srdcového svalu ■ * ■ • . . 40. . 46. ..sliznice vnútorných orgánov . 34 zväčšená stitna žľaza . ••• . .* . 34 zúženie srdcových vencových ciev . 43 .. 73 -sliznice ■ . .49. . .37 . . pozri kŕče žalúdočné poruchy. . . . . vyprázdňovanie stolice . 50 . . * . ■ ::::::::::S y.78 zákal sivý . . 13 . .46 -••. . . . . . 27 -žil zápaly. . .

Banská Bystrica. VH 13. Ennslhaller Veriag 1990) preložil RNDf. s. AH 11.. Vydalo vydavalefetvo Ikar. a.MARIA TRE8ENOVÄ ZDRAVIE Z BOŽEJ LEKÁRNE LIEČIVÉ RASTLINY RAOV A SKÚSENOSTI Z nemeckého originálu GesundhoH aus der Apotheke Goties (Rakúsko.5. S p.8. VyHacfli Tlačiarne BB. Pavol Piioniak.. publlkadu Vydania druhá. Revidovala a nestor zostavila Elena Unzboihová. Zredigovala Inka Hermanovi Podfa originálneho vydania graficky upravil Daniel Mraz. . Sfeyr. BraHBlava v roku 1992 ako svoju 56. W.

) .OBRAZ I Skorocel väčší (filimtego majof L.i Repík lekársky lAgiimniúa eupatoria Ĺ J Šalvia lekárska (Šalvia iiffidnalis L.

.MKiiiii offifinule WEB in WIGGERS) Nechlík lekársky (Calendulo Offídnális L > Slez nebadaný tMalva iirulerta WALLR. el SCIIERH.) Deväťsil lekársky fpčiaslres hyMdus <L. B.) Plavúň obyčajný (Lyeoppdium clityoium L.) m ^^^^ V Podbeľ liečivý (Tussilagofarfaľa L.I GAERTN.OBRAZ II Púpava lekárska l'ľaľii.) . MEY.

l ■X* Prvosienka jarná (Primula nr/. j .) Praslička roľná (EquiseturH úrvense L.OBRAZ III Kostihoj lekársky [Symphylum nfluimilc ľ.) Pŕhľava dvojdomá (Uľtico dfoica l.) Alchemilka pasienková Aliiu-milhí (nanticola OPI/.i Rebríček obyčajný | (Ai-hillen niillejolhmi t.v l.) Orech kráľovský (Jugl'gns regia L..) Kukurica siata f/n/ »wy..v L.

) Hluchavník žltý (Galeobdolon luteum IlUDS.) Zlatobyľ obyčajná Veronika lekárska iVerimka offtciiialís L.) . HOLUB) Ľubovník bodkovaný lllypcrkum pvrfvratum L.OBRAZ IV Rumanček kamilkový (Mtwtcarta recutitti L J Kyslička obyčajná (Oxalls actíosella l. cmentl..) Puškvorec obyčajný (Acorus calamus L.

AIDS a iné. p. V praxi osvedčený návod na prípravu a použitie. ako im jej rady pomohli neraz aj pri ťažkých chorobách. 23. Čajová huba kombucha je prastarý liečebný prostriedok a jej pestovanie je aj dnes mimoriad­ ne rozšírené. a. Slovenskí čitatelia však nie sú prví. Frank: Kombucha. astma. Maria Treben. Listy a správy o liečebných úspechoch podľa bylinkárskej knižky Zdravie z Božej lekárne. ktorým táto kniha pomohla.tak ako pomohol pri liečení rakoviny prezidenta Ronalda Reagana. Úryvky z ich listov sú zaradené v knihe Liečebné úspechy Márie Trebenovej. v ktorých čitatelia píšu o svojich skúsenostiach s recepta­ mi rakúskej bylinkárky Márie Trebenovej.Prvé slovenské vydanie knihy Zdravie z Božej lekárne v roku 1991 malo nesmierny úspech. Aj tá prináša množ­ stvo praktických rád. Zomrela roku 1991 vo veku 84 rokov. W. Maria Trebenová už nikomu novú radu neposkytne. Health through God's Pharmacy Zdraví z boží lékárny Sundhed fra Guds Apotek Luonnon omat lääkkeet La Santé á la Pharmacie du Bon Dieu Gezondheid uit de apotheek van God Egészség Isten patikájából Gesundheit aus der Apotheke Gottes Salud de la Botica del Seňor Hälsa ur Guds Apotek La Salute dalla Farmácia del Signore Ďalšie knihy vydavateľstva IKAR: Liečebné úspechy Márie Trebenovej. Už po prvých rakúskych vydaniach dostala autorka množslvo listov od čitateľov z Rakúska a Nemecka. Maria Treben. Vďaka jej. Maria Treben. Maria Treben. Do vydavateľstva IKAR prišlo veľa ďakov­ ných listov. Maria Treben. s. že všetky svoje skúsenosti z využívania liečivých rastlín zanechala ľuďom v knihách. Maria Treben. Maria Treben. hemoroidy. nazývali ju „rastlinou prvej pomoci". 827 99 Bratislava 27 MARIA TREBEN Kniha Zdravie z Božej lekárne vyšla v týchto jazykoch: Anglicky Česky Dánsky Fínsky Francúzsky Holandsky Maďarsky Nemecky Španielsky Švédsky Taliansky Maria Treben. ako sú anémia. Maria Treben. Veľa zdravia Vám želá Vydavateľstvo IKAR. W. Vo vydavateľstve máme z takýchto listov veľkú radosť. rozličné očné choroby. Kniha predstavuje spôsoby liečenia pomocou aloy pri konkrétnych chorobách. Maria Treben. skleróza multiplex. . Maria Treben. o tom. ako často a v akom množstve sa má piť. Nápoj z čajovej huby. ako sa má kombuchový nápoj správne pripravovať. rakovina. lebo čitatelia presne opisujú. G. aby bol skutočne účinný a chorému pomohol . p. čo užívali na svoje choroby a za aký čas im ktorá bylinková kúra pomoh'a. Kniha radí. Žiaľ. Wirth: Liečenie pomocou aloy Aloa ako liečivá rastlina je známa už dávno. poruchy srdcového rytmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful