Maria Trebenova

Zdravie lekárne
Liečivé rastliny: rady a skúsenosti
1KAR

z Božej

MARIA T R E B E N O V A

CopynghT ■ Dy Wilhelm Ennsthalei. Sieyt. Ôslertoich Názov ongmalu: Gesundheit aus der Apotheke Gottes Slovák iranslalion o 1991 by Ikar, Bratislava Pfotníil RNOr Povol Pltoniak

ISBN fiO-7n8-OB1-0 ISBN 8D-7U8-0l2-2 0.vyd,J Originál: Gesundhell aus der Apotheke Gottes ISBN 3-85066-090-8

Predhovor
„NajvySSi vytvortl ro zeme lleävô byHny a múdry muž nebude ich odmietaf od soba-" Slarý zákon. Sírach; 38.4

Napriek tomu. že mnohi z rozličných strán útočia na moju osobu a moje rady v knihe Zdravte z Božej lekárne, dala som sa presvedčiť oduševnenými listami od zdravých i chorých, od lekárov i liečiteľov z vtasti i zo zahraničia a rozhodla som sa ponúknuť ľuďom svoje vedomosti a novšie skúsenosti s liečivými rastlinami v prepracovanom a rozšírenom vydaní tejto knihy. V čase. keď sa väčšina ľudstva priveľmi odklonila od prirodzeného spôsobu Života a privodlla si nesprávnou životosprávou hrozné choroby, mali by sme opäť začať vyhľadávať naše liečivé rastliny, ktorými nás Pán Boh vo svoje] láskavosti od nepamäti obdarúva, Ctihodný otec Kneípp vo svojej knihe hovorí,- „Na každú chorobu vyrástla bylinka." Každý leda môže poslúžiť svojmu zdraviu, keď prezieravo a v pravý čas zbiera rastliny z Bože) lekárne, denne alebo počas liečebnej kúry z nich pije zapar a využíva ich vo forme extraktov. masti, obkladov, horúcich parných obkladov alebo prísad do kúpeľa. Ak sa rozhodneme užívať liečivé rastliny, treba začať s bylinami prečisťujúcimi krv. ako sú cesnak medvedi, pŕhľava dvojdomá, veronika lekárska, púpava lekárska a skorocel. Kúry z týchto bylín, užívané presne podľa návodu, nemôžu nikdy uškodiť. Ak neprinášajú úľavu, alebo pomôžu len zriedka, možno hľadať príčinu v geopatických rušivých zónach v bytových alebo pracovných priestoroch. Vtedy treba zavolať skúseného prútkára, aby vyhľadal miesto, kde nepôsobí vyžarova­ nie. Pri ťažkých nevoľnostiach, horúčke a iných výrazných príznakoch chorôb treba bezodkladne navštíviť lekára, aby určil správnu diagnózu a dal radu. Priebeh ťažké] choroby a proces liečenia má, prirodzene, odborne kontrolovať lekár. Uznávaná lekárska veda začína využívať prírodné liečiteľstvo, ako to vyplýva zo záverov 25. medzinárodného kongresu pre rfaíšie vzdelávanie Nemeckej lekárskej komory a Rakúske] lekárskej komory, ktorý sa konal v marci 1980 v Badgasteine v salzburskom kraji za prítomnosti takmer 1 500 lekárov. Univerzitný profesor doktor Carl Alken zo sárske) univerzity v Spolkovej republike Nemecko odôvodňuje dôraznejší návrat medicíny k liečivým silám prírody takto: „Po druhej svetovej vojne boli lekári bezmocní voči tuberkulóze alebo zlyhaniu obličiek. Po zavedení antibiotík nastal veľký obrat - a dnes musíme zápasiť s negatívnymi následkami zapríčinenými čiastočným predávkovaním alebo mylným nasadením tohto blahodar­ ného prostriedku. Potom začali lavínovité narastať hubovité ochorenia, ktorých príčinou boli poruchy biologickej rovnováhy spôsobené priveľkým množstvom liekov alebo vplyvmi prostredia." Už roky sledujem lekárske zasadnutia a kongresy, ktorých výsledky sa objavujú aj v dennej tlači. Mnohi zodpovední lekári varujú pred nadmerným užívaním tabletiek. Znova a znova sa zdôrazňuje najmä to, aké nebezpečné môžu byť prostriedky utišujúce bolesť. Mnohí ľudia ich berú nekontrolovane, bez vedomia lekára a niekedy si spôsobia ťažké poškodenie orgánov. Keď sa dlhší Čas užívajú prostriedky znižujúce krvný tlak, môžu napríklad u žien vyvolať rakovmu prsníkov, ktorú v týchto prípadoch dokázali tri nezávisle od seba pracujúce vedecké skupiny v Bostone, Bristole a v Helsinkách. V tejto publikácii by som chcela chorým ľuďom priblížiť liečivú silu a účinky určitých rastlín, doplniť brožúru Zdravie z Božej lekárne svojimi skúsenosťami, ktoré som nazbierala za posledného dva a pol roka, a podať im pomocnú ruku na ceste k uzdraveniu. Človeka povznáša, keď sa vlastnou silou, vôľou i vďaka Božej pomoci vylieči prostredníctvom liečivých rastlín z ťažkej choroby. Účasť na vlastnom uzdravovaní človeka natoľko povznáša, že chorý už tým spotovice prekoná beznádejnosť svojej situácie. Vždy znova sa ma ľudia pýtajú, kde som získala vedomosti o liečivých rastlinách. Neviem na to presne odpovedať. V detstve som trávievala prázdniny v rodine istého horára. Tam som si, naprtek útlemu veku. uvedo­ movala vzájomné súvislosti v prírode. Už ako dieťa som poznávala rastliny, učila som sa ich názvy, ale nepoznala som ich liečivé účinky. Moja matka bola veľkou obdivovateľkou ctihodného otca Kneippa a usilovala sa. aby sme my deti vyrastali prirodzene, bez vplyvov chémie. Dve udalosti z raného dievčenstva silne ovplyvnili môj život. Istá asi 40-ročná vdova, matka troch deti, ochorela na leukémiu a ako nevyliečiteľne chorú ju poslali z nemocnice domov. Lekári jej dávali už len tri dni živola. Jej sestra, ustarostená o t/i budúce siroty, zobrala moč chorej a šla k zelinkárke neďaleko Karlových Varov. 3

Denne si pripravovala niekoľko krčahov bylinného čaju. pomocníčka chorých. Dôvera k nej. aby sme pri zdanlivo nevyliečiteľných chorobách vypili denne veľké množstvo čaju. v ťažkých chorobách s pokorou a úctou siahame po bylinách z jeho lekárne. Na záver by som rada ešte raz zdôraznila. Stalo sa to tak." Vyšetrenie po desiatich drioch ukázalo: ani stopy po leukémii! Z týchto príkladov vidíme. mi vždy pomáhajú v neistých prípadoch. a takto ich ponúkam na prospech ľuďom. no pomohla je] bylinkami. vydanú u môjho rakúskeho nakladateľa A ešte niečo: Neposielam žiadne' liečivé rastliny. Pravidelne z neho odpila dúšok a pomyslela si: „Ak mi aj nepomôže. úcta a modlitba pred ledným zázračným mariánskym obrazom. K tomu sa pridali nové skúseností a dozrel vo mne bezpečný cit pre liečivé účinky rasltfn z Božej lekárne. mám ešte jednu prosbu: Netelefonujte ml. neprijímam ani návštevy! Rozsiahly názvový register vás nasmeruje na správnu cestu a pomôže vám nájsť tie pravé rastliny! Môžem vám ešte odporučiť brožúru Liečebné úspechy Marle Tretinovej (Listy a správy o liečebných úspechoch). Preto sa usilujem vlesf ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín. Táto žena sa tiež poradila so zelinkárkou a priniesla si potrebné byliny. Odvtedy mám určitý cit pre liečivé účinky rastlín. akoby ma vyšSia moc. Na Hromnice roku 1961 zomrela moja dobrá matka. ani neprijímam objednávky! Grieskirchen. ktorý sa nezvyčajným spôsobom dostal do mojich rúk I môjho vlastníctva. Aj tu Sto o leukémiu a lekári chorej už nedávali žiadnu nádej. Odvtedy mám jednu Istotu . že je nesmieme dôležité.Zellnkárka sa na ňu rozkričala: „Iba leraz idete s touto mŕtvou vodou'?''. má| 1980 MARIA TREBENOVÁ ♦ . Podobne to bolo takmer v tom istom čase s 38-ročnou matkou Štyroch deti. Na ňom je. obdarúval a usmerňoval nás život podľa svojej vôle. ale predovšetkým vsemohúcnosti Stvoriteľa. viedla správnou cestou. predovšetkým Matka Božia. uräte ml neuškodí. Keďže táto príručka sa dostáva do rúk mnohým. aby nás viedol. Uňho hľadáme pomoc a útechu.že byliny môžu pomôcť aj pri zhubných chorobách. v ktorého rukách spočíva nás život a nachádza istotu. Pri klinickom vyšetrení o desať dni sa nezistila ani síopa po leukémii. že v tejto prepracovanej knižke som sa usilovala svoje skúsenosti v každom ohľade doplniť a scellť. ani ml nepfátet Keďže už neliečim.

. . . . Tinktúra-Čerstvá šfava-Kaša z bylín-Obklady zo zaparených bylín . . piesok v mechúri. . Žlčníkové kamene) 66 Končatiny (trasľavé) > 67 Kosti (choroby kosti. 68 Lupienka (psoriáza) . 70 Nádcha (senná nádcha) 70 Nádory (nezhubné na pokožke hemartgiomy) 70 Nechty (zápal nechtovôho lôžka. syridtový. Cesnak medvedl Deväísll lekársky Dúška materina. .■ • 62 RADY PRI UEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB Amputácia (fantómovébolesliamputačnýchkýpfov) 63 Artróza.lchuskladnenleepripfBva:Zber-SuSenie Spôsob prípravy: Príprava čaju (zapar alebo odvar.OBSAH Predhovor VŠEOBECNÁ ČASŤ Správnyzberlločivýchr8SlHn. 52 53 macerácla) 7 8 8 . Mastiaoleie-Bylínnékúpelelúplnýkúpef. • .. 66 Rstuly « 66 Chrbtica (poranená) 66 Kamene (obličkové kamene.. 71 Obličky (zápal a hmsanieobličie-k) 71 . koxanróza (choroby kĺbov) 63 Cukrovka (diabetes) « -64 čkanie 65 Črevnóparaiity(helminty) 66 Ďasno (choroby dasna a uvolnovanie zubov) 66 Fimoza (stiahnutie predkožky na mužskom úde) . Hluchavka biela Hluchavnfkžltý . . . úbytok kostných látok) 67 Krvácanie (menštruačné krvácanie) 67 Krvácavosf (hemofília) .sedacikúpeO-Obkladyzosvédskychbylín LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE Atehemilka pasienková . . ZnamenitáČajovôzmesprerodinu na Malé horké • 53 61 61 • . lámavé nechty alebo poškodené) 71 Nechufdojedeniaudeti . . * .• • * 68 Maternica(obrátená maternica) » 70 Močovýmechúr(slabostmočovóhomechúra) . . . artritída. tymianová . „ . Imelobiele Kapsička pastierska Kostihoj lekársky Kukuricasiata Kyslička obyčajná 10 11 12 13 14 14 15 17 18 20 20 Lastovičnik väčší 20 Upkavec obyčajný. . mäkký 22 Ľubovník bodkovaný 24 Nechtík lekársky 25 Orech kráľovský 27 Plavúnobyčajný 28 Podbeľliečivý 29 Praslička roľná 31 Pŕhľava dvojdomá 33 Prvosienka jarná 36 Púpava lekárska 37 a receptu Puškvorec obyčajný Rebríček obyčajný Repfklekärsky Rumanček kamilkový Skorocel kopije-vitý Sleznebadaný šalvia lekárska Veronika lekárska Vŕbovka malokvetá Vŕbovka malokvetá pomáha. Zlatobyľ obyčajná švédske • horké) 38 40 42 42 44 46 47 49 50 . 8 ■• • 3 Švédske byliny (vrátane Starého rukopisu Veíkó Švédske Víno na srdce (s receptom) .

. ..... . . Opuchy (edémy v dôsledku nahromadenia Pfuca(rozdutieprúc-emfyzóm) Porážka (predchádzanie) Porážka (stav po porážke s herpes kvapaliny príznakmi zosier) v tkanivách) ochrnutia) * Potenie (nočné potenie) 71 71 72 72 72 72 73 73 73 74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 73 Potrat (predčasný pôrod) *.. .. hnisavý zápal prstov) "uža Skleróza multiplex(vsestrannáskleróza) . . . . . . ..... .. . . . 85 55 85 • • ■ • * > .. . .. . Prsty (zápal. Obličky Pečeň (cirhóza) Píuca PodbruŠie (vaječniky a maternica) Pohlavné orgány (mužské) Prsníky Stltna žľaza .• • • . ... . Slepé črevo (podráždenie slepého Sluchové orgány (bolesti sluchových Slzotok Spánok (nepokojný spánok detí) Srdce (poškodenie srdca a krvného obehu) Svaly(chradnutiesvatov-atrofia) Štítna žfaza (zväčšená Štítna Tvár (neuralgické bolesti tváre-neuralgiatrigeminu) . . .. • .. ... . . .• • ■ • • . ■ . . . ... . .. oi • « ...• • . .. Dôležité upozornenie Mliečne kvasenie Vecný register Farebnáprlloha ••• 78 80 80 80 . . .• . . . . . » . . . ...Ja2yk Kosti Koža Leukémia . .. . 97 8 . . .. Lymfatické Žfazy Nádory (tumory) . ... . . . . . • • ..'« • "• 81 82 83 93 . 85 . .. . . . . . . . . ..Opar (opasecplazívGC pásový...Obrna Kastová (ParKinsonova choroba) . ..... ::S H/ 86 o/ 87 . . .. . . . .. Žalúdok . . * .. Uhry (aknó-hnisavý zápal mazových žliaz Ústa (zápach z úst a povlak na Vlasy (rast vlasov) Výsledkyvskole(zléucebnóvýsledkydelí) Zákal očí (sivý a zelený zákal oči) ' čreva) orgánov) žľaza) kože) jazyku) ' ' ■ Zápcha RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH Brušná slinivka Črevá Hrtan .

pred kvitnutím a po kvitnutí. Korene. Zo skúsenosti viem. Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime pred svetlom (používame farebné poháre. ktoré dôkladne umyjeme. Ak ich poznáme. Čerstvé byliny možno zbieraf včasné zjan. potom je dôležité. imelo a vfbovku je najlepšie rezať pred sušením. Šetrime prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi. pri znečistených vodách. Nikdy ich nezblerame na chemicky ošetrených poliach. Kvety a listy pri zbieranj nestláčame a na zber nenosíme plastikové vrecká a tašky. nezarosené. v blízkosti ciest. autostrád. že najlepšie liečivé účinky majú Čerstvo nazbierané rastliny. Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami. nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo nepo­ krčený papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných. len nadrobno porežú. pokiaf dobre poznáme miesto ich výskylu (napr. na špinavých brehoch. prvosienka holá . kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme umelým teplom. na správnom mieste a správnym spôsobom. 7 . v čase dozrievania. Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé. včasné zjari alebo v jeseni. ich uskladnenie a príprava ZBER Predpokladom zberu liečivých rasilln je ich presné poznanie. čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov! Zbierame ich za slnečných dnf v suchom stave. niekedy už od februára až do konca novembra. Pritom teplota nesmie prekročiť 35 aC. lastovičnlk). lúkách. SUŠENIE Rastliny sa pred sušením neumývajú. ktoré nie sú chránené (napr. aby sme Ich zbierali v správnom čase.prvosienka jama). Niektoré možno dokonca nájsť cez zimu pod snehovou prikrývkou. teplých priestoroch (pod strechou). na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov. Korene. zeleno sú najvhodnejšie). čo fe pri ťažkých chorobách bezpodmienečne nutné. Rastliny sa zaparia a neskôr pri sušení sčernejú. Každý rok nás požehná novými rastlinami. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných škatúľ. Na zimu si urobíme neveľkú zásobu sušených rastlín.VŠEOBECNÁ ČASŤ Správny zber liečivých rastlín. Na zimu odkladáme len dokonale vysušené rastliny. podľa možnosti rýchlo. Kvety Liaty Korene Plody - začiatkom kviinulia. Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu účinných látok. Zásoby si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu.

Čerstvé šťavy možno pripravovať denne. odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. v ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú. Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich popražime. Celé zakryjeme vlnenou šatkou a obviažeme uterákom. častejšie sa pretrasie. Po nejakom čase zoberieme parou zmäknuté. inakšie dávkujeme podľa údajov pri jednotlivých rastlinách. Potom 8 . Korene dáme do predpísaného množstva studenej vody. Tento kašovitý obklad môžeme ponechať celú noc. Tinktúry sa užívajú vnútorne po kvapkách znedené čajom. zabalíme ich do riedkeho plátna a pnložfme na choré miesto. Dennú dávku čaju prelejeme do termosky a podľa návodu po dúškoch pijeme. Dobre sa uzavrie a dá na teplé miesto (asi 20 °C) na 14 alebo viac dni. Rastlinné zvyšky ešte zaparíme ďalšou polovicou zovretej vody a opäť scedíme. Takéto obklady sa nechajú pôsobiť dve hodiny alebo cez noc. zvonka na obklady alebo natieranie. Čerstvé byliny lúhujeme len veľmi krátko (stati pol minúty}! Caj musí byť celkom jasný: jasnožltý alebo jasnozelený. Rozotrieme na ľanové plátno. premiešame a odtiahneme zo sporáka. Maceráciou získaný výluh zmiešaný so záparom je najlepší spôsob. potom macerát krátko prihrejeme (len na teplotu vhodnú na pitie'J a denné množstvo prelejeme do termosky. Takto pripravený Čaj je oveľa príjemnejší a na vzhľad krajší. teplé byliny. lôbô zvýšením teploty by sa stratila ich liečivá sila. Masti a oleje Štyri plné hrste bylín nadrobno porežeme. Tinktúra (esencia) Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38 . aj zo záparu. imelo alebo puškvorec) némÔifime zapariť. Veľmi účinné sú parné obklady z prasličky. Caj z týchto bylín získame vylúhovaním v studenej vode čiže maceráciou. Kaša z bylín Stonku a listy rozvaľkáme valčekom na cesto na kašovitú hmotu. Naplnené do malých fliaš. ráno scedíme. Maceráciou (za studená) získaný výluh primiešame k záparu. krátko povaríme a tri minúty lúhujeme. Rasa alebo iné uzatvárateľné nádoba sa voľne naplní určitou bylinou a zaleje ovocným alebo žitným liehom. priložíme na choré miesto.SPÔSOB PRÍPRAVY Príprava čaju Zapar a odvar: Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleného pohára alebo nekovovej nádoby.40 % žitného alebo ovocného liehu. kapsičku. Macôrácla: Niektoré byliny (napr. Rozohrejeme 500 g bravčovej mastí ako pri vyprážaní rezňa. nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú. Udané množstvo bylín dáme do studenej vody na 8 až 12 hodín (obyčajne cez noc) a necháme lúhovať. Vodu necháme zovrieť. Získava sa v domácom odšťavovači. Nesmie vzniknúť pocit chladu. Vo všeobecnosti dávame jednu zarovnanú Čajovú lyžičku bylín na 1/4 litra vody (jedna Šálka). Suché byliny lúhujeme o niečo dlhšie (jednu až dve minúty). ktorú sme predtým vypiácbll horúcou vodou. Obklady zo zaparených bylín Nad hrniec s vodou zavesíme sito s čerstvými alebo vysušenými bylinami. Týmto spôsobom pripravený čaj obsahuje účinné látky aj z macerácie. zaviažeme šatkou a udržiavame v teple. dobre uzavreté a uschované v chladničke vydržia celé mesiace. všetko zakryjeme a vodu varíme. Čerstvá šťava Čerstvá šťava z bylín sa užíva po kvapkách alebo sa ňou navthčujú choré miesta na tele. ako získame z liečivej rastliny všetky látky: Byliny macerujeme polovičnou dávkou vody cez noc.

masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. prípadne obväzom. Na druhý deň len prihrejeme. ak sú dobre pripevnené. ale v osuške alebo v kúpačom plášti si ľahneme do postele a eSte sa vypotlme. ktoré svrbia. Olejové prípravky získame takto: kvetmi alebo bylinami naplníme fľašu az po hrdlo. Ak napriek tomu podráždi citlivým ľuďom pokožku. alebo ho určitý čas nedávame. pokožku zapudrujeme. pripadne buničiny. Ak ho pacient znesie. ako dlho ho znesieme. ale musíme ju ohriať. 8 týmito obkladmi netreba bezpodmienečne ležať v posteli. treba potrieť nechtlkovou masťou. Na Jeden kúpeľ treba jedno plné vedro ( 6 . obklad necháme pôsobiť kratšie. Obklady zo švédskych bylín (zo švédskeho horkého) Podľa veľkosti miesta na tele zoberieme menší alebo väčší kus vaty. Srdce nesmie byt vo vode. Na to priložíme trošku väčší kus igelitu. zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom dva prsty nad kvety alebo byliny a necháme 14 dni na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. Po kúpaní sa nepoutierame. ktoré sme vopred namastili bravčovou alebo nechtlkovou masťou. aby alkohol nevytiahol z pokožky tuk. « . aby sme nezamastili bielizeň. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pred priložením obkladu namastiť pokožku! Miesta. Postupujeme ako pri úplnom kúpeli. Alergickým osobám nedávame na obklad igelit. a až potom to celé obviažeme šatkou. navlhčime ho švédskym horkým a priložíme na choré miesto. môžeme obklad ponechať cez noc Keď obklad zložíme. Ďalej treba zohľadňovať návody pri jednotlivých bylinách. ale obviažeme ho len uterákom. Kúpeľ má trvať 20 minút. preliltrujeme cez ľanové plátno a ešte teplú masť napinime do pripravených fľaštičiek alebo téglikov. Bylinné kúpele Úplný kúpeľ: Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. Sedací kúpeľ: Na sedací kúpeľ treba len pol vedra čerstvých alebo asi 100 g sušených bylín. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky.8 litrov) čerstvých alebo 200 g sušených bylín. Vodu z úplného alebo sedacieho kúpeľa môžeme použiť ešte dva razy. Na druhý deň sa macerát pnhreje a vleje do vody pripravenej na kúpeľ. Obklad necháme pôsobiť dve aí Štyri hodiny podľa povahy ochorenia a podľa toho. môžeme s nimi chodiť po izbe alebo sedieť.

str 18). srteť. Z oboch rastlín zbierame celú byľ v čase kvitnutia. Sám názov (nemec­ ký) hovorí. na svahoch a na vlhkých lúkách vo vyšších polohách a v horských oblastiach. vý­ toku. Často by Ju mali piť aj chorí na cukrovku. pri obrátení maternice začneme natieraním zvonka. keď im pndáme 10 . ktoré vidieť od apríla až do júna. ale aj neskôr. kondolík. keď mladé dievčatá napriek liekom nemajú pravidelnú menštruáciu. prekl. hnlsanle. Po extrakcii zubov sa alchemilka odporúča ako najlepší hojivý prostriedok. pri ochorení podbruáfa a nevoľnostiach v prechode. počnúc od pošvy smerom hore. Rastie predovšetkým na okrajoch lesov a ciest. Deti. keď sa voda vo vani zohreje. kontriheľ.LIEČIVÉ RASTLINY Z BOŽEJ LEKÁRNE ALCHEMILKA PASIENKOVÁ (Aicbemilla monticola OPIZ) Ľudový názov. Okrem toho masírujeme postihnuté miesto tinktúrou z kapslčky pastierskej (pozri pod heslom Kapsička pastierska. ktorá sa leskne ako perla. Vykonajú dobré služby aj pri slabom spánku. horúčku. alebo starý. a to tak dlho. Listy alchemllky niekedy priliehajú k zemi a zrána vidieť na nich v prostriedku kvapku rosy. Spôsob použitia. husia nôžka. dohromady tn kúpele týždenne. nevysokú stonku a drobné žltozelené kvety. ktoré majú ťažký pôrod alebo aklon k potratu. ktoré majú slabé svaly napriek dobrej strave. rosnička. pevnú. aj na kryštalických horninách (ide o dva samostatné druhy. mnohé deti by ešte mali matku a nejeden postihnutý vdovec ženu. denne po dúškoch. bodnutia a porezanie. pripraveného podľa možnosti z čerstvo natrhaných bylín. Tu sa uplatňujú doplnkové sedacie kúpele z rebríčka obyčajného (100 g byliny na jeden kúpeľ. a potom nech z nej pije. všetko sušíme pod strechou. čí je mladý. Dari sa je) aj na vápenco­ vom podklade. pri epilepsii a pri prietrži (brušnej blany). Švajčiarsky farár Kunzle zvlášť zdôrazňuje: . Ženy so sklonom k týmto ťažkostiam by mail od tretieho mesiaca piť alchemllku. že rastlina sa preslávila predovšetkým ako bylina pre ženy. Používame ju ako prostriedok odvodňujúci a posilňujúci srdce pri traumatických horúčkach (horúčka z rany). Naši predkovia používali túto bylinu na rany. ktoré rastú v Alpách.Dve tretiny operácií žien bolo by úplne zbytočných keby sa ženy najprv dlhší čas liečili touto bylinkou. ktorá rastie vo vyšších polohách. Slabé deti zmocnejú. Rastlina má dlaňovito lalocnatô listy so siedmimi až deviatimi lalokmi. ženský pláží. alchemilka spolu s rebríčkom obyčajným (zmiešať v rovnakom pomere) dajú všetko do poriadku." V dnešnom ľudovom liečiteľstve má táto rastlina svoje osvedčené miesto. má rub listu stnebnstoiesklý a používa sa pri tučnote Dve až štyri šálky denne pôsobia veľmi priaznivo.). zosilnejú po Častom užívaní tohto čaju. pozn. Odstraňuje tiež slabosť svalov a končatín Pomáha pri málokrvnostl. Alchemilka pôsobí sťahujúco (zvieravo) a veľmi rýchlo lieči. hviezdoš. ale pomáha tiež v začínajúcej puberte a spolu s rebríčkom obyčajným (myši chvost obyčajný) priaznivo ovplyvňuje menštruáciu. V uvedených prípadoch sa pijú štyri šálky čaju z atchemilky. Každá šestonedieľka by mala piť 8 až 10 dni veľa čaju z tejto rastliny. ľudovo sa nazýva strieborný plášť (Alchemilla alpina). nech vari dve hrsle alchemilky v primeranom množstve vody. neskôr len listy. vnútorné i vonkajšie. môže sa ešte dva razy použiť). vredy a prietrže. V niektorých krajoch vijú z nej venčeky na Božie Telo a zdobia nimi hlavu Spasiteľa na oltárikoch." Alchemilka. keby vedeli o tomto Božom dare. ťapkaná. alchemilka lúčna. ako sa varf vajce. Spomeniem citát z veľmi starej knihy o liečivých rastlinách: „Ak má človek prietrž. V prípade. Alchemilka veľmi pomáha pri poranení pri pôrode. Od kresťanských čias Je táto rastlina zasvätená Panne Márii. divý muškát. Roztlačená rastlina sa prikladá zvonka a hojí rany. Po viacnásobnom vyplachovanl zahojí ranu v priebehu dňa. Ona je všeliekom na všetky ženské choroby a poméha dokonca spolu s kapslčkou pastierskou pri obrátení maternice a slabinovej prietrži. suknička. hnisavých ranách a zanedbaných vre­ doch. pn ochabnutí podbrušla tieň. Alchemilka blahodarne pôsobí nielen pri menštruačných poruchách. V nadmor­ skej výške nad 1 000 m rastie alchemilka alpská. upevňuje plod a posilňuje väzivo maternice. lebo ona lieči zápaly podbrusia.

valčekom na cesto sa dobre rozmliaždi a prikladá. Táto veľmi hodnotná rastlina sa využíva aj pri skleróze multlplex. zelenú krásu. Tieto kvapky vynikajúco podporujú pamäť. Zodpovedajúce množstvo čerstvých bylín sa krátko premyje. pri príprave Špenátu ho zmiešame s pŕhľavou. cibule v neskorej jeseni a zime Cibule cesnaku medvedieho sa používajú ako cesnak kuchynský. Pretože listy v suchom stave strácajú liečivé účinky. dajú sa na noc do vedra so studenou vodou. máji. Listy možno upraviť aj ako špenát alebo šalát. niekedy aj skôr. obveselí nás prvá zeleň i jasavý svet vtákov a my to všetko precltime celým srdcom ako dobrotivý dar nášho Stvoriteľa S ohľadom na túto novú. zelené listy cesnaku medvedíeho. Cesnak medvedí. knedli a ostatných jedál. že ho po zimnom spánku vyhľadávajú medvede. 2 až 3 hodiny nechať postáť a potom túto tekutinu po dúškoch piť. Osoby citlivé na žalúdok môžu listy a cibule nakrájať nadrobno. Drieme v rtom mohutná liečivá sila a povráva sa. Narežú sa nadrobno a dávajú sa na maslový chlieb. na druhý deň sa to zohreje a maceráciou získaná kvapalina sa prileje do kúpeľa {pozri Všeobecnú časí. Hladká. Úplný kúpeľ). Prine­ sie nám zdravé. že keď sa pri slabosti srdcového svalstva pije čaj z alchemilky a zvonka sa nim umýva oblasť srdca. ľudovo medvedi lenek. Vnútorne nás oblaží a rozníeti. kopijovité. v krátkom Čase nastane zlepšenie. Na jeden úplný kúpeľ sa použije 200 g vysušených alebo dvojnásobné množstvo čerstvých bylín. ktorých chuť inokedy vylepšujeme petržlenom. jemne posekané ich denne pridávame ako koreninu (nevarenú) do polievok. ten značne liečivejšie. Na jeden kúpeľ sa používa 200 g bylín (pozri Vôeobecnú časť. lieči atroflu svalu (chradnuUe) a ťažké. aby si prečistili žalúdok. je predovšetkým prvým poslom jari. Cesnak medvedi má v podstate také vlastnosti ako cesnak kuchynský. Cesnak medvedí (Ainum ursinum L. zaiste nezanedbateľné osvieženie. obalenej bielymi priehľadnými šupkami. Včasné zjari mnohé lužné lesy pokrývajú čerstvé. môžeme si pripraviť liehový výťažok (pozri Spôsob použilia). Aby sme mohli po celý rok využívať liečivú silu cesnaku medvedieho. bohatých na humus. lesklé. Pre túto vôňu dostal názov „divý cesnak" a s určitosťou vylučuje zámenu s listami konvalinky alebo s (edovaiou jesienkou obyčajnou. predchadzaiú vápenatenie ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti. zaliať teptým mliekom. Jeho silnú cesnakovú vóftu zacitime skôr. 11 . pod krovinami a v listnatých a horských lesoch. Pretože vo väčšom množstve je cesnak medvedi štipľavý. jasnozelená stonka s bielym okollkom kvetov je až 30 cm vysoká. Náš Stvoriteľ vo svojej priazni nechal vyrásf bylinku na každú chorobu. Mladé listy sa zbierajú v apríli. Kvety však zbadáme iba uprostred mája. teda ešte pred kvitnutím. na jame prečisťovanie a odhliertovanie sa používajú čerstvé.) Jar vždy prináša novú nádej na slnko a teplo. ako je uvedená v hesle Kapsička pastierska. Z neho denne užívame 10 až 12 kvapiek. Z Burgenlandu mi oznámili poznatok. zaparí sa a krátko vylúhuje. V zmesi s kapsičkou pastierskou. črevá a krv. mali by sme podstúpiť jarnú kúru odhlleňovanla a prečisťovania. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Obklady: Macerat: l plná čajová lyžička na V* litra vody. v tienistých a vlhkých lužných lesoch. Z pôdy vyrastá v apríli a máji. ako rasilinu zbadáme. ktoré pridáme do trošky vody. nevieme mu byť za to dosť vďační. neliečiteľné choroby svalstva. Úplný kúpeľ). Cesnak medvedi rastie na vlhkých lúkách. Jasnozelenó. konvalinke podobné listy vyrastajú priamo z podlhovastej cibule.do kúpeľa rnacerál z alchemilky pasienkovej alebo alchemilky alpskej. Je preto vhodný najmä ako súčasť jarných kúr na prečistenie a lieči chronické kožné choroby.

Cesnak medvedí veľmi priaznivo pôsobí na žalúdok a na črevný systém. Je veľmi účinný nielen ako prostriedok proti prudko prebiehajúcim a chronickým hnačkám, ale aj hnačkám sprevádzaným plynatosťou a kolikami, rovnako pomáha pri zápchach, ktoré spôsobujú vnútorné kŕče a ochabnulosť čriev, A| hlísty a škrkavky vychádzajú z tela, keo* sa istý čas užíva táto bylina. Keď sa zlepši črevný systém, stratia sa aj ťažkosti, ktoré Často mávajú starší fudia alebo tí. čo sa nadmieru prejedajú a majú ochabnuté alebo preplnené črevá. Cesnak medvedf odstraňuje aj srdcové poruchy, ktorých pôvodcom je žalúdok, nespavosť, ako aj všetky ťažkosti. klorých príčinou je zvápenatenle ciev alebo vysoký tlak. ako sú závraty, tlak v hlave, skl učenosť Vysoký tlak postupne klesne. Víno z cesnaku medvedleho (pozri Spôsob použitia) ie pre všetkých starých ľudí, ktori majú trvalé zahlienené pľúca a s tým spojené ťažkosti pn dýchaní (dýchavičnosť), zázračným liekom. Najmá pri zastaranom kašli sa hlien uvoľňuje z pľúc a s nfm zmizne aj dýchavičnosť. Tento liečivý prostriedok odporúčam najmä pri tuberkulóze a vodnatleľke, ktorými Často trpia starí ľudia. Ak sa použijú čerstvé listy. čistia súčasne aj obličky a mechúr a uvoľňujú moč. Ak sa zastarané rany natierajú čerstvou šťavou, rýchlo sa zahoja. Zlepši sa aj ochorenie srdcových vencových tepien. Cesnak medvedí je neoceniteľný ako prostriedok prečfsťuiúcl krv, najmä pri chronicky znečistenej koži. Túto rastlinu si obzvlášť pochvaľoval švajčiarsky liečiteľ a zelinkár kňaz Kúnzle: „Prečisťuje celé telo, odslraňuje choré, usadené látky, ozdravuje krv, vypudzuje a zneškodňuje jedovaté látky. Vecne chorľavejúci ľudia s llsajmi, múčnatou tvárou, ákrofulózou a reumatizmom mali by si cesnak medvedí ceniť nad zlato. Ani jedna bylina na zemi nie je taká účinná na Čistenie žalúdka, Čriev a krvi. Mladí ľudia budú prekvitať ako ružové kríky a rozvíjať sa ako jedľové šišky na slnku!" Kúnzle ďalej uvádza, že pozná rodiny, ktorých členovia predtým chorľaveli, po cely rok chodili po lekároch, mali plno vyrážok a lišajov. po celom tele škrofulózu tvár olovnatosivú, akoby už boli jednou nohou v hrobe a len-len ušli hrobárovi z lopaty, no po dlhšom užívaní tohto skvelého božieho daru celkom vyzdravell a ožili.

SPÔSOB P O U Ž I T I A Ako korenina: Tinktúra: Čerstvé listy cesnaku medvedieho sa nadobro pokrájajú ako pažítka alebo petržlen a dajú sa na chlieb, do polievok, šalátov a mäsitých jedál. Fľašu voľne až po hrdlo naplníme nadrobno nakrájanými listami alebo cibuľami. zalejeme 38 až 40% ražným alebo dobrým ovocným liehom a postavíme na 14 dní na slnečné miesto alebo do blízkosti tepelného zdroja. Užívame denne 10 až 15 kvapiek s troškou vody Vezmeme plnú hrsť nadrobno pokrájaných listov, krátko ich povaríme v % litri bieleho vína, osladíme podfa chuti medom alebo sirupom a denne pomaly, po dúškoch pijeme.

Víno:

DEVÄ1 SI L ľ

LEKÁRSKY

(Petasites hybridus (L) GAERTN., B. MEY. et SCHERB.)

Deváfsil lekársky rastie na brehoch riek a potokov, v priekopách a na okra­ joch lesov. Je oveľa väčší ako podbeľ liečivý, s ktorým patrí do jednej čeľade. Jeho listy sú veľké ako klobúk, drobné zúbkaté, na báze sivé a plstnaté. Kvety sú ápinavobtele alebo bledoružoyé, zriedka čfstobíele. Súkvetie vytvá­ ra hustý, úborovitý strapec. Zbiera sa (skôr, ako rastlina rozkvitne) koreň zmierňujúci horúčku, ktorý si v časoch moru vyslúžil veľkú pozornosť. Potopudný čaj sa užíva pri horúč­ ke, dýchavičností, dne a epilepsii. Denne sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Pn vyklbenlnách, vyvrtnutiach a nohách pokrytých ranami, no aj pri každom druhu snetf, prt zhubných nádoroch a prudkých (paliacich) ra­ nách sa používajú veľké čerstvé listy na obklady.
1?

SPÔSOB POUŽITIA Macerét: Obklady: 1 zarovnaná čajová lyžička rozdrveného koreňa sa dá do V4 litra vody a nechá sa v ne) cez noc. ráno sa prihreje a scedi. Čerstvé, umyté listy sa rozmliaždia a priložia na ranu. Opakuje sa viac ráz za den.

D Ú Š K A M A T E R I N A (Thymus serpyllum L ) D Ú Š K A T Y M I A N O V Á (Thymus vulgaris L ) Rastie na slnečných stranách, návršiach, v redších okrajoch lasa a ne menšich mraveniskách na lúkách. Obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky, kde silnejšie vyžaruje pôdne teplo, Za poludnajäej páľavy sa z pestroľialových kvetných vankúšikov šlrl aromatická vona a vábi hmyz a včely. Náklonnosť a láska k materinej dúške sa vo mne prebudili už v detstve. Dúšku tymianovú (tymian) k nám priniesli v 11. storočí z oblasti Stredomoria a jej kultivované a znova splanené druhy nachádzame v záhradách. Na rozdiel od dúšky materinej íe až 50 cm vysoká. Účinky však majú obe podobné, Dúška tymianová Je známa už od staroveku. Až do našich čias sa traduje: „Tymian je predovšetkým ostrý a pälivý. Upravuje odtok mocu a menštruáciu, pomáha pri potratoch a pri pôrode urýchľuje normálny výstup dieťaťa z tela matky. Z neho pripravený čaj čisti jemné vnútorné časti tela." Abatiša Hildegarda z Blngenu hovorí, že tymian je liek proti malomocenstvu, proti ochrnutiu a nervovým chorobám. Kto ráno vypije šálku tymianoveho čaju miesto kávy. čoskoro na sebe zbadá liečivé účinky: duševnú sviežosť, dobrý pocit v žalúdku, rána bez kašľa a celkový pocit blaha. Dúška materina, rumanček a rebríček sa zbierajú za slnečného počasia a vysušené sa prikladajú vo vankúšikoch na neuralgickó bolestivé miesta na tvári. Súčasne sa pije čaj z týchto byliniek. Pomáha to pri takýchto nervových ťažkostiach. Ak sa pritom objavia kŕče. prikladáme aj vankúšik z plavúrta, Istý sedemdesiatdeväfľočný roľník trpel už dvadsaťsedem rokov ťažkými neuralgickými bolesťami tváre (trojklanného nervu). Mal už za sebou niekoľko operácií. Chorobu si privolal, kecf raz. idúc z poľa domov, celkom premokol a hneď ho kamsi odvolali. Nemal čas prezliecť si Satý. V posledných mesiacoch choroby mal veľké bolesti a ústa mu vyknvilo až k uchu. Spočiatku nastalo isté zlepšenie, keo" si prikladal obklady zo švédskych bylin. No až ked si začal prikladať obklady z uvedených rasUín, nazbieraných za slnečného počasia, nastal rýchly obrat. Ešte aj potom, keď zmizli nervové bolesti tváre, pljaval čaj z týchto rastlín. Moje štvorročné dieťa sa nemohlo zotaviť z týfusu. Dva roky sme skúšali všetko možné, no bez výsledku. Po Jednom Jedinom 20-minútovom kúpeli z dúšky, ktorý mi poradili, zdvihlo sa z vane celkom iné diefa. Ako keby niekto stlačil gombík, všetka choroba z neho spadla ako závoj a ono začalo od toho dňa prekvitať. Dúška sa zbiera v kvete za slnečného počasia od Júna do augusta; najúčinnejšia je, keď sa trhá za poludňajšieho slnka. Kvety môžeme naložiť až po hrdlo do fľaše, zalejeme tch olejom a necháme stáť 10 dní, alebo z nich urobime sirup. Olej sa používa pri obrne pri porážke, skleróze multiplex, atrofil (chradnutf) svalov, reuma­ tizme a vykĺbení. Vnútorne sa dúška odporúča pri žalúdočných a menštruačných kŕčoch, ako aj pri kŕčoch v podbruší. Denne treba vypiť dve Šálky. Vysušené kvety a stonky nazbierané za slnečného počasia prikladáme vo vankúšikoch na kŕčmi postihnuté miesta. Pred spánkom sa tieto vankúšiky nahrejú v panvici a priložia sa na žalúdok alebo na podbrusle. Bylinné vankúšiky sa odporúčajú aj pri opuchlinách a pomliaždeninách, rovnako ako pri zastaranej reume. V zmesi so skorocelom kopljovitým je dúška starým osvedčeným liečivým prostriedkom pri ochorení dýchacích ciest, ťažkom zahlienení priedušiek a pri prieduškové) astme. Do Šálky dáme ošúpané koliesko citrónu a 1 čajovú lyžičku zmesi dúšky so skorocelom, potom zaparíme a pol minúty lúhujeme. Caj sa má piť horúci po dúškoch. Treba ho pripraviť štyri až päť ráz denne čerstvý. Pri nebezpečenstve zápalu pľúc sa tento čaj 13

pije každú hodinu po Jednom dúšku, na to sa nesmie zabudnúť. Šťastie, že na dúšku ešte mnohé matky nezabudli. Treba však mať na pamäti, že podávanie nápoja priamo z chladničky môže deťom zapríčiniť chronický zápal priedušiek, ktorý neskôr môže prejsť do emtyzému (zdurenla) s veľmi ťažkým záduchom. Dúškovou tinktúrot sa natierajú končatiny slabo vyvinutým deťom, no aj chorým na sklerózu multiplex sa vtiera dúšková tinktúra. Koľko bolestí a trápenia by si ušetrili mnohé rodiny, keby chorému dieťaťu pomáhali dúskou. buď vo forme čaju, alebo prísadou do kúpeľa. Veľa nepokojných alebo nervóznych deti našlo pokojný spánok už po jednom takomto kúpeli. Ale aj nervózni a podráždení ľudia, postihnutí depresiami, sa cítia po týchto kúpeľoch čoskoro zdraví. Netreba zabúdať, ža dúška sa odporúča ako prostriedok proti opilstvu. Plnú hrsť dúšky zalejeme litrom vriacej vody, zakryjeme a dve minúty (úhujeme. Čaj naplnime do termosky a dávame piť alkoholikovi každú štvrťhodinu po jednej polievkovej lyžici. Dostaví sa nevoľnosť, vracanie, silné preháňanie a močenie, potenie, no popri tom aj veľká chuf do jedla a smád. Pri recidívach, ktorým sa spočiatku nevyhneme, no neskôr sú čoraz zriedkavejšie, treba liečebnú kúru opakovať. Dúšku treba odporúčať aj pri epileptických záchvatoch. Dve šálky denne sa užívajú nielen pri záchvatoch, ale po celý rok ako čajová kúra trvajúca dva až tri týždne s desaťdennou prestávkou. Obdivuhodný a prospešný je dúškový sirup Podáva sa pred Jedlom pri prechladnutí.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar; 1 vrchovatá čajová lyžička bylín sa zaparí 7* litrom vriacej vody, krátko sa vylúhuje. Prísada do kúpeľa: Na úplný kúpe! 200 g bylín (pozri Všeobecnú časť. Úplný kúpeľ). Tinktúra: Fľaša sa voľne až po hrdlo naplní za slnečného poludnia natrhanými kvetmi, tie sa zalejú 38 - 40% ražným alebo ovocným liehom a nechajú 14 dní stáť na slnečnom mieste. Olej: Za slnečného poludnia natrhané kvety sa voľne dajú co fľaše a zalejú sa za studená lisovaným olejom tak. že olej je na dva prsty nad kvetmi Necháme 14 dni stáť na slnečnom mieste alebo v teple. Bylinné vankúšiky: Bylinami naplníme vankúšiky a zašijeme. Sirup: Za slnečného počasia nazbierané kvety a stonky sa navlhčenými rukami naložia do pohára Prevrstvia sa cukrom a silne natlačia Všetko sa nechá tri týždne stáť na slnečnom miesie. Po scedeni treba cukrom presýtené stonky a kvety opláchnuť vodou a vodu priliať do sirupu. Sirup sa pomaly zahusťuje na elektrickom sporáku, no nesmie vrieť. Sirup nemá byť prihustý, preto ho treba raz aleto dva razy vychladiť. aby sme si overili správnu hustotu.

H L U C H A V K A B I E L A (Lamium abum L)
H L U C H A V N Í K Ž L T Ý (Galeobdolon luteum HUDS.. emend. HOLUB) Ľudový názov: medulka, mŕtva žihľava, hluchá pŕhľava. Rastie vo vlhkých lesoch, v priekopách, krovinách, pri plotoch a v húštinách, na násypoch, tienistých vlhkých miestach a všade tam, kde rastie pŕhľava. Kvitne v apríli a máji, v horských oblastiach a) neskôr. Z plazivého podzemku vyrastá priama alebo vystúpavá štvorhranná až SO cm vysoké slonka s proti stojným i Itetomi, kvóty sú sediace a vyrastajú po 6 až 10 v pazuchách horných listov. Zbierame Hs:y a kvety. Takisto ako hluchavnik žltý, aj hluchavka biela je liečivé - je to jedna z najlepších liečivých rastlín. Kvitne od mája do októbra ako burina pri cestách, na rumoviskách i železničných násypoch. Zbierame listy, no najmä kvety. Caj z nich, ak sa pijú dve šálky denne, pomáha pri ťažkostiach podbrušfa a pri menštruácii. Prečisťuje tiež krv, odstraňuje nespavosť z nervozity a je veľmi účinným liečivým prostriedkom pri rozličných lanských chorobách. Najmä ženy s trvalé chorľavým podbrusim a mlade dievčatá by mali piť tento zapar Kvety a listy hluchavnlka žltého sa používajú pn podobných ťažkostiach, najmä pri zlom vylučovaní moč u, bolestiach a pálení pri močení, pri ťažkom ochorení obličiek a pri srdcovej vodnatleľke. Kvety sa používajú pri poruchách trávenia, pri ékrofulóze a kožných vyrážkach. V takýchto prípadoch sa pije dopoludnia šálka čaju. Pri vredoch a kŕčových žilách si pomáhame obkladmi zo zápam. 14

Kňazi odrezévali imelo počas sviatočných cere­ mónii zlatými nožmi a nožnicami Starí zelinkári ho používali ako dôležitý a bezpečný liek proti epilepsii. Navlhčime plátno zaparom a prikladáme teplý obklad. V ostatných mesiacoch imelo nemá liečivú silu. Druidi. Imelo. ktorý odstraňuje všetky neduhy. vtáky ich v zime vyzobali. no aj rastliny prezimujúce na jedliach. len na hostiteľskej rastline. jemelo. Obklady: 3 vrchovaté čajové lyžičky na '/*. Sedací kúpeľ s maceratorn z tejto rastliny pôsobí veľmi blahodarne. žltozelenej farby Biely. aby si cez noc priložila na nos čerstvú kašu z plodov imela Znie to neuveriteľne. Sedací kúpeľ: Pozri Všeobecnú časí. v zime sa neodvážila vyjsť z domu Bolesti sa jej z roka na rok stupňovali. omalo. Pri nevyliečiteľnom zvrasťovaní obličiek. Na hostileľskcm stromo vyrastá v guľovitom tvare. Keď ich však rozmiešame s bravčovou masťou (pozri Spôsob použitia) a užívame zvonka ako masť pri omrzlinách. litra vody. Zaparí sa a nechá krátko vylúhovať. nie sú vôbec jedovaté. Ju považovali za posvätnú rastlinu. Zbierame listy a malé vetvičky. ktoré sú v októbri a decembri ešte na imele. Sedaci kúpeľ(používa sa celá rastlina). môže sa použiť hluchavka biela. alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. I M E L O B I E L E (Viscum album L ) Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prisavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny . keď je vlastne jedovaté. Čajová zmes: Hluchavník žitý.a parazituje na nej. ďalej pri prechladnutí mechúra a pn zápale obličiek. prečo tak chválim imelo. ani v zemi. Zaparíme a krátko vylúhujeme.Hluchavnlk žltý sa odporúča starým ľuďom pri ochrnutí močového mechúra. imola. ktoré hosfuje na duboch a topoľoch. Istá pani mala dlhé roky omrznutý nos. Keďže imelo má najlepší vplyv na celkovú funkciu žliaz. Tie nevyklíčia ani vo vode. Je to taká skvelá liečivo rastlina. Ľudové názvy imelo. Ľudia sa ma neraz pýtajú. úspešne pomáhajú. vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. ktorí trpia na chronické poruchy 15 . Preto máme menej roboty pri rezaní listov a vetvičiek. Ešte jedna rada pri zbere: v marci a apríli imelo nemá plody. uprednostňuje sa ako výborný prostriedok na povzbudenie látkovej výmeny. Ak niet hluchavnika žltého. Tento prastarý liečivý prostriedon uznáva aj kneippovec doktor Bonn. no len od začiatku októbra do polovice decembra a v marci a apríli. no uisťujem vás. lipkavec a zlatobyľ zmiešame v rovnakom pomere. Ilpkavca a zlatobyle v rovnakom pomere. všeliek. že si ju nevieme z nášho života ani odmyslieť. že nos bol o niekoľko dni zahojený. Že po dlhodobej čajovej kúre sa celkom stratí príčina vzniku cukrovky. V ž d y z e l e n é listy sú kožovité. SPÔSOB P O U Ž I T I A 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. opradená tajomstvami. Poradila som jej. lebo nemusime oberaľ lepkavé plody. teda listy a konáriky. že imelo bola prastará liečivá a čarodejná rastlina našich predkov. gemalo. keltskí kňazi. Odporúča imelo v našich časoch pri chronických kŕcocn a hysterických záchvatoch. bosoräcky kotol nám napovedajú. Súčasne tak dobre vplýva na brušnú sllnivku. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak. Najväčšiu liečivú silu má imelo. že ich zobákom zavrtávajú do haluze. boroviciach a ovocných stromoch sú liečivé. no plody požité vnútorne sú otravné. Použijeme 1 vrchovatú čajovú lyžičku tejto zmesi na % litra vody.jedle a borovice . ktoré sa pred sušením nadrobno porežú. Zapar:. Ľudia. sklovitý. prevodneni obličiek a pri dialýze obli­ čiek veľmi priaznivo pôsobí užívanie zmesi hluchavnika Žltého. zaparíme.

že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. ráno sa trošku prihreje a scedl. niektoré dnt tak veľmi. pozn. Náš dnešný uponáhľaný život. pocity závratu. že liečivé rastliny prečlsťujú telo a odstraňujú z neho chorobné látky. pomáha aj pn krvácaní z pľúc či z črfev. Tinktúra: Hotové imelové kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. nech pije počas šiestich týždňov denne tri šálky. ktoré som dostala. a to ráno a večer. poruchy krvného obehu. zamiešaných do trošky vody. zastav! nám krvácanie. Pije sa pol hodiny pred raňajkami a večer pred spaním. Krvný obeh a krvný tlak sa upravia. Imelovó kvapky dostať v lekárni (v Rakúsku. mimoriadne sa odporúča pri porážke. pôsobí aj pri týfuse a úplavici. Príprava masti: Čerstvé biele plody (pabobule) imela zmiešame za studená s bravčovou masfou (používa sa na omrzliny). ktorý kladie na človeka veľké požiadavky a navidomoči ho časovo zaťažuje. Šelest v ušiach a poruchy zraku. dáme výluh do termosky vypláchnutej horúcou vodou. čerstvá šťava z Imela odstráni neplodnosť ženy Imelo treba dobre vymyť a ešte za vlhká odšťavif v odšťavovači. Mnohé listy.). že je nevyhnutným prostriedkom pri liečení porúch srdca a krvného obehu. Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. Aby sme si naďalej udržali dobrý konštantný stav. potrebuje takýchto ozajstných pomocníkov. dva týždne dve šálky a týždeň jednu šálku. Keo* vtiahneme do nosa studený Imelový čaj. Normalizovaný krvný tlak pôsobí priaznivo na poruchy maternice a menštruá­ cie. Tri šálky imeiového čaju denne (pripraveného maceráciou). predovšetkým silné mesačné krvácanie. Ťažkosti sa úplne stratia a žena nemá potíl. O niekoľko mesiacov neskôr. a to prvú šálku pred raňajkami a po nich. pozn. pocitmi strachu a ťažkosťami s dýchaním možno niekoľko rokov sústavne pif tento čaj. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: Pripravuje sa za studená. Čerstvá šťava: Čerstvé listy a konáriky umyjeme a ešte vlhké odstavíme v odšťavovači. Ak potrebujeme na deň väčšie množstvo. aký mal nízky krvný Mak a ako mu ho Imelo celkom normalizovalo. že vysoké percento žien nad 50 rokov dostalo rakovinu prsníkov. tri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku Imeiového čaju. Bolo to práve v apríli. normalizujú činnosť srdca a krvný tlak. prekl. únavu. ako sú návaly krvi do hlavy. že ako mlynár nemohol vykonávať svoju prácu. vždy po pol šálke. že tri od seba nezávislé výskumné skupiny zistili. by mali skúsiť aspoň pol roka pravidelne piť imelový čaj. prekl. ktorá by vôbec nemusela nastať. Imelo evidentne pôsobí aj vtedy. návalmi krvi do hlavy. Jedna vrchovatá čajová lyžička imela sa dá cez noc do % litra studenej vody. Skúsenosti poukazujú na to. Imelo sa používa aj ako prostnedok zastavujúci krvácanie. Po imele môžu siahnuť aj ženy. Pri ťažkých poruchách krvného obehu treba vždy odporučiť imelo. Ľudia sa začali cítiť dobre a mali opäť radosť z práce. závraty a nechuť do práce. ta . že je v prechode. keď tu predsa máme naše vynikajúce tmelo. takže možno právom povedať. dalo sa zbierať. imelo ešte malo svoju liečivú silu. Imek) výnimočne pôsobí aj proti vápenateniu ciev. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca. Načo podstupovať také riziko. že imelo pôsobí na nizky aj vysoký krvný tlak. V tomlo prípade treba plť najmenej dve šálky denne. no márne.). Určite treba aspoň raz za rok absolvovať šesťtýždňovú imelovú kúru: tri týždne pijeme denne tri šálky. keby sa bol pravidelne pil imelový čaj. keď je narušená hormonálna funkcia. tlmočia vďaku za Imelo. Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh. Obráťte sa aj vy na týchto pomocníkov. Ponavštevoval význačných lekárov nielen v Nemecku. Zmiznú všetky sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom. alebo macerát prihrejeme vo vodnom kúpeli. druhú šálku pred obedom a po ňom a tretiu pred večerou a po nej. Istý Človek z mohucského kraja roky trpel na nízky tlak. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela. užívané po dúškoch. Pn ťažkostiach v prechode sprevádzaných búšením srdca a zrýchlením tepu. Keď uí však niekto porážku dostal. ketfdlhšl čas užívali lieky na zníženie vysokého krvného tlaku. aby ste mali pevné a stále zdravie. K môjmu tvrdeniu. ale aj vo Švajčiarsku. sedel náš mlynár v prvom rade a oboznamoval všetkých s tým. Vsúčasnosti sa imelo začalo používať v medicíne preventívne I priamo proti rakovine. teda aj poruchy srdcového rytmu. Užíva sa po 25 kvapiek. poruchy srdca. ktoré odstránilo ich pisateľom v krátkom čase ťažkosti s vysokým krvným tlakom. treba po celý rok pif jednu šálku imeiového maceráiu denne.látkovej výmeny. keď som prednášala v mestečku v Hornom Rakúsku. zdá sa nám nepredstaviteľ­ né. sa postavil skepticky. Pred nejakým časom dostala sa úo tlače správa z Londýna. ako aj krvácanie sestonedieľky. a tým zaručujú vyšší pracovný výkon.

Je zaujímavé. kým sa neupraví krvný tlak. že mohla opäf vykonávať svoje povolanie. Rovnako dobré liečivé účinky ako imelo má kapsička aj pri krvácaní z maternice. Kvetenstvo je strapec drobných bielych kve­ tov. poliach a v zeleninových záhradách. a ešte si si ju bližšie nepozrela!" Ihneď som vstala z postele. ako keby ma niekto jemne podrmal za plece. som zdravotná sestra a už dva roky som v predčasnom dôchodku. Tento zapar upravuje aj menštnáciu v čase puberty. vyvrátil sa mi konečník a museli ma operovať. tak okolo polnoci. Vlani ml ochabol zvlerač. ktorú predtým zaparili nad sitom a teplú uložili medzi uteráky. Tálo rastlina je významným pomocníkom pri všetkých vonkajších svalových ochoreniach. Zapar sa aj v tomto prípade pije len určitý Čas. vyrastie kapsička. prelistovala som si tú knihu iba raz. Plody sú trojhranné (srdcovító) seÄuľky. na lúkách. už sa objaví zelená. potom urob takto: Kapsičku drobné nakrájanú daj na 10 dni do žitnej pálenky a nechaj na slnku alebo pri peci. V pre­ chode môže každá žena pif štyri týždne denne dve šálky. taška." Hneď som pomyslela na kapsičku. ako na­ príklad proti krvácaniu z nosa. Dojčiace matky. ktoré sa pripravuje maceráciou v studenej vode cez noc. Cas kvitnutia. Len čo zmizne sneh a pieslane -nrznúť. Lekári v nemocnici ma odmietli druhý raz operovať. Vo dne v noci mám neprestajné bolesti. Nájdeme ju pri cestách. položila ju na svoje miesto a ľahla si do postele a zakrátko som zaspala O pár dní mi telefonovali z Viedne. z ktorej nech potom dá trikrát 10 kvapiek do Čaju z alchemilky. takmer cez noc. Ked" jeden pán v autobuse na spiatočnej ceste videl jej bezrnocnosl. úbočiach. ktoré sa neCá zastavif. pastierska tobolka. Od nej som sa dozvedela. Len čo niekto niekde navŕši hŕbu zomo . Zapar z kapsičky je veľmi účinný proti všetkým druhom krvácania. Po krátkom čase tá žena tak zosilnela. Poradila som žene. tentoraz zo Štajerská. môžu si na ne prikladať kapsičku. Kapsička . Pred niekoľkým rokmi mi podaroval istý star­ ší pán prekrásnu knihu o liečivých rastlinách s jedinečnými rytinami a kresbami. sedacie kúpele alebo výplachy teplým záparom kapsičky. z kapsičky sa robí len zapar. ktoré od pupka postupujú na oba boky. Pre chradnutle svalov som úplne bezmocná!" Poradila som jej spomenutý recept a ona o tri týždne prišla za mnou do Grieskirchenu zdravá." Akoby vtedy išlo len o to . ked" som sa okolo polnoci zobudila. ktorým navierajú prsníky. výborne pomôže zapar z kapsičky. vzala knihu a sadla som si pohodlne do obývačky. Za tých 10 dní.v tom okamihu som si neuvedomila . potom tri týždne nepije nič a cyklus znova opakuje. Jedného dna.že mám prečítať tých niekoľko riadkov. Na rozdiel od Imela. či už ide o vysoký. Iný telefonát. Hlavou mi prebehla myšlienka: „Už máš knižku pol roka. čriev a proti nepravidelnému krváca­ niu z maternice. nedá sa vraj už nič robiť. ktorú nám dal Boh. bola na púti Matky Božej v San Damíane v Taliansku. bol takýto: „Mám 62 rokov. Pijú sa dve Šálky čaju denne. Mimoriadne ich obľubujú sliepky. že sa o tom nedočítame v dnešných knihách o liečivých rastlinách. holduška. akoby ma pílkou rezali. Ľudová názvy: kokoáka. veľmi hodnotná liečivá rastlina sa všeobecne pova­ žuje za nepríjemnú burinu.najmä pri etavbe domu — uí tam.sa odporúča najmä ako liečivá rastlina na vyrovnávanie krvného obehu.) Táto všade sa vyskytujúca. od marca do novembra. Tohto roku v Jeseni sa mi to zopakovalo. upozornil Ju na mňa. Pri krvácaní z obličiek sa veľmi odporúča Čajová zmes kapsičky a prasličky v rovnakom pomere. Denne sa užívajú dve šálky. Na moje nesmieme 17 . Ale ako sa to ui stáva. a to až dovtedy. strhla som sa zc spánku. na jednu šálku použijeme kopcovitú čajovú lyžičku kapsičky. Do oču mi padlo niekoľko riadkov: „Ak nič nepomáha proti atrofil (chradnutlu) svalov.podobne ako imelo . žalúdka. z Horného Rakúska. že v ten deň. keď je deň vyplnený od včasného rána do neskorého večera. Pri krvácaní z hemoroidov (zlatá žila) aplikujeme malý výplach čriev. Prízemnú ružicu tvona stopkató gracovitô alebo perovito strihané listy . kým sa pripravuje tinktúra z kapsičky. úhoroch. alebo nízky krvný tlak. Pri silnom menštruačnom krvácaní treba 10 dni pred začiatkom menzesu denne pif dve šálky záparu z byliny. denne ju potom niekoľkokrát vtieraj do svalov a vypi štyri šálky čaju alchemilky. „Mohli by ste mi pomôcť? Mám 52 rokov. násy­ poch.podob­ ne ako má púpavec jesenný. navrhla som jej obklady zo švédskych byliniek. čerstvá kapsička.KAPSIČKA PASTIERSKA (Capsella bursa-pastoris (L) MED. Rozkonérená stonka je až 40 cm vysoká. aby denne pila štyri šálky alchemilky na upevnenie vnútorného svalstva. Pri krvácaní z rán. zatvorila som knihu. zvonka aby si vtlerala tinktúru z kapsičky. na hmat kožovltó.

Ak sú bolesti spôsobené prepracovanosťou. Pretože som sa ako žena pracujúca v poľnohospodárstve nemohla šetriť . pomôžu si veľmi rýchlo touto tinktúrou. Pretože je dlhý. hrubý ako palec. po rozrezani veľmi hlienovitý. 18 .nosila som pri práci elastické nohavičky. ako sa jej bolesti strácajú.bola žatva . Čerstvé listy sa zbierajú počas kvitnutia Keďže kostihoj lekársky sa ľudovo nazýva čierny koreň. že všetky fažkosti pominuli. Rastie na vlhkých lúkách. na okrajoch poli. Možno si teda len vzdychnúť: Hľa. cez noc pomôžu zaparené listy. Zaparené byliny sa dajú na uterák a priložia na postihnuté miesto. K O S T I H O J L E K Á R S K Y (Symphytum ofíiclnale L ) Ľudový názov: čierny koreň. Zaparí sa a krátko vylúhuje. začala si na moju radu natierať denne klb a pravé rameno touto tinktúrou. medunica. nemýľme si ho s hadomorom španielskym (ľudovo čierny koreň). ktoré nám príroda pripravila. Osobitne zdôrazňu­ jem. rastlina sa takmer nedá vyhubiť. Bola asi tOcm dlhá. predtým riaditeľ biologického sanatória v Mittenwalde pri Garmischl v Hornom Bavorsku. Táto liečivá rastlina patri k naším najlepším nenahraditeľným bylinám. prikladala som si obklady zo švédskych byliniek. sa dajú do sita a držia sa vo vodnej pare. Kvitne po celé leto. Tinktúra: čestvó byliny. listy. alebo sú výsledkom porážky. stonky s kvetmi a šešufkami sa nadrobno pokrájajú. vnútri biely až žltý. Vyvrátenie konečníka sa úplne stratilo. že z lekárskeho hľadiska sa slablnová prietrž dá vyliečiť iba operáciou. ale ešte vždy som cítila bolesti. priam mazľavý a mastný. že táto tinktúra musí byt z čerstvej kapsičky! Závažné ochorenia svalov sa dajú vyliečiť rýchlo a isto len čerstvými byllnamll SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Dnes je kĺb úplne pohyblivý a pani môže bežne vykonávať domáce práce. aby mi svoju radosť vyjadrila osobne. pokiaľ možno Čerstvej. Viacročný koreň je zvonka tmavohnedý až čierny. ktorú si ľahko pripravíme. dobrý koreň. Potom som začala to miesto natierať tinktúrou z kapsičky a po áesť týždňov som denne vypila štyri šálky alchemílky. Tinktúra z kostihoja lekárskeho. skrýva v sebe obdivuhodnú silu. Aj tie sa však po dvoch mesiacoch stratili Takto som si vyliečila slabinovú prietrž bez operácie. ktorá už nemohla pohybovať pravým ramenom (ramenný kĺb bol takmer nepohyblivý a lekár konštatoval ochrnutie). Pretože ma telefonát načisto prekvapil a nezmohla som sa na slovo. svaly zvlerača začali opäť normálne fungovaf a bolesti v bokoch prestali už na druhý deň po užívaní bylín. Bol totiž presvedčený. vyvrtnutím. (Vtieranie sa musí začať od pošvy a pokračovať cez podbrušle). svalnlk čierny. Keď sa vnútorne užívajú štyri šálky čaju z alchemilky denne a zvonka sa vtlera tinktúra z kapsičky. Nájdeme ju aj pri plotoch a na rumoviskách. pomáha to pri obrátení maternice. Deň po dni sledovala. ako pomáhajú rastliny z Božej lekárne! Kto je schopný la<éhoto divu? Jedine Stvoriteľova milosť! Istá pani z Dolného Rakúska neďaleko Karlsteinu pfse: „Po jednej prednáäke pýtala som si od vás radu ohľadom slabinovej prietrže. ktorí dlhé roky užívali špeciálne prostriedky proti reumatizmu a kĺbovým opuchom a nevyliečili sa. Po dvanástich dňoch už nebolo vidief stopy po slabinovej prietrži. ktorý ma raz navštívil a čítal tento list. ktorý sa pestuje v záhradách a používa ako korenina v kuchyni. Sedacie kúpele Parné obklady: 2 plné hrste kapsičky pastierskej. Listy sú drsné a na čepelí kopijovité. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časť. Vykopávame ho včasné zjari úzkym rýľom. vo vlhkých priekopách a pozdĺž potokov. 3 až 4 cm vysoká a široká. potom sa zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom (byliny musia byť zaliate) a celé sa to nechá stáť 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. vykĺbením. veľmi sa nad tým pozastavil." Nebohý šéflekár doktor Erich RÔhling. Pani. Kým som začala používať kapslčku. Chorí.prekvapenie mi po nejakom Čase žena zavolala. priložené ako tepla kasa na ochrnuté končatiny. o dva dni neskôr prišla žena ku mne.

Nasledujúci doň mohla teta bez bolestí sedieť a ložaf. natrieme na ľanové plátno a ešte teplé priložíme na choré miesto a obviažeme. Masf: 4 až 6 dobre umytých koreňov kostihoja sa jemne pokrája a krátko zapraží približne v 250 g čistej masti. bolestiach kostí. dokonca aj pri zápale okostlee. dna). pri reumatických opuchoch. Obzvlášť by som chcela upozorniť na to.v poriadku. Nato jej lekári vybrali klinec a zistili hnisanie kostí. pn nádoroch. ale sa pridávajú aj do úplného kúpefa pri reumatických bolestiach. Sedací kúpeľ: Pripravuje sa ako úplný kúpef. íalajú sa ražnou pálenkou alobo ovocným liehom a postavia sa na slnečné miesto alebo do tepla. nasledujúci deň prihrejeme. Listy kostihoja sa používajú nielen na obklady. pri vnútornom krvácaní a zlome­ ninách. pomliaždeninách. pri poraneniach každého druhu. priložíme na postihnuté miesto a obviažeme. Po roku mali klinec vybrať. až celkom prestala cítiť bolesti. Došla do nemocnice so zlomeninou stehenného klbu. V takomto stave. necháme tri minúty lúhovaf. bolestiach šije. Tinktúra: Korene kostihoja sa umyjú. Všeobecná časť). Masf je nenahraditeľná pri liečbe poranení fudí a zvierat. Pijú sa tri až štyri šálky denne po dúškoch. bolestiach tráviaceho traktu. rýchle vymiešame na kašu. Teplé obklady z kaše pomáhajú pri vredoch predkolenia. kým sa Jedného dna nedostavili ukrutné bolesti. ako kôpka nešťastia. Víno: 2 až 5 čerstvých. nepriala v danom termíne na predpísanú prehliadku. Úplný kúpef: 500 g čerstvých alebo vysušených listov sa nechá stáť cez noc v 5 litroch studenej vody. do ktorej sme pridali niekolko kvapiek jedlého oleja. 50 g nechtika a 5 g stavikrvu vtáčieho (prípravu pozri pod heslom Spôsob použitia). predvídavá teta si ich vysušila na peci a potom zomlela v starom mlynčeku na kávu (môže poslúžiť aj mlynček na mak). tam |ej ho spevnili klincom a po uzdravení |u prepustili domov. umytých koreňov jemne pokrájame a dáme na 5-6 lýždňov do 1 litra prírodného bieleho vina. Pije sa po cúškoch. V niektorých krajoch sa listy kostihoja namáčajú do omeletového cesta a vyprážajú. Na druhý deň sa všetko zohreje na bod varu a tekutina sa prileje do vody vo vani (pozri heslo Úplný kúpeí. Cez noc necháme postál". Listové obklady (zaparené): Listy kostihoja sa zaparia a teplé priložia. Vynikajúci prostriedok na pfúcne choroby. Denne sa po dúškoch pijú dve až štyri šálky. dne. Múčku kostihoja dostať už dnes v mnohých lekárňach. pri kŕčových žilách a na dollečovanle kostných ziomenln. očistia kefkou. V šálke vriacej vody. že všetko í-:. pri fantómových bolestiach. Pri žalúdočných vredoch sa odporúča čajová zmes zo 100 g kostihoja. Keďže v obchode s liečivými rastlinami dostať len drobno nakrájané korene. nadrobno pokrájajú a vofne sa naložia do ííase až po hrdlo. SPÔSOB POUŽITIA Macerát z koreňov: 2 Čajové lyžičky nadrobno nakrájaných koreňov sa macerujú cez noc v V« litri studenej vody. že teplo obklady z múčky <ostihoia lekárskeho pomohli za noc. Naplníme do malých Čistých nádoba uschováme v chladničke. Kasovrtô obklady prikladala tak dlho (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). čajová zmes: Vrchovatú Čajovú lyžičku Čajovej zmesi zaparíme V* litrom vriacej vody. Zdalo sa. Z koreňa možno pripraviť Čaj. nD z 200 g listov. Kašovfté obklady: Dobre vysušené korene jemne zomelieme. pri poruchách prekrvenia v nohách. no hnisanie kosti sa nevyliečilo. Kostihojovú masť používame namiesto kaäovitých obkladov.Tetu môjho manžela zrazil na ceste motocyklista. ráno sa trošku prihrejú a scedia. ktorý používame vnútorne pri katare priedušiek. 19 / . pri ktorých sa používajú sedacie kúpele (vo vani). Prikladanie tejto kaše pomôže aj pri kostných výrastkoch na rukách alebo nohách. pri tvorbe totbv (chron. Chcela by som sa ešte zmieniť o tinktúre z kostihoja. Obkladmi z nej docielime najlepšie výsledky pri vonkajších I vnútorných ranách. Listové obklady: čerstvé listy umyjeme. Injekcie sice bolesti načas otupili. rozvalkäme na tablici. že obklady z kaše kostihoja prinesú úľavu aj pri ochrnutí chrbtice. Účinné látky tejto rastliny potom využíva celá rodina. prišla k nám na návštevj. cez plátno precedíme a vylisujeme. Kedže teta nemala žiadne bolesti a mohla opäť normálne chodiť. Nepreháňam. krvácaní žalúdka a zápale pohrudnice. keď tvrdím. Lieh musí korene prekrývať.

pite čaj z kukuričných blizien. krvavník. Krátko sa vylúhuje. katare mechúra. pijú sa dve šálky denne. Po opelení sa blížny odrežú a narýchlo sa sušia v tieni. ľahšie poruchy pečene a tráviacich ústrojov. okrem toho (e veľmi dobrý na schudnutie a odtučnenle (čo je v nasej blahobytnej spoločnosti aktuálne pre mnohých ľudi s nadváhou). Na tieto ťažkosti sa používa v studenom stave. Pri žltačke. Pri takzvanej trasľavej obrne (Parklnsonova choroba) sa užíva každú hodinu tri až päť kvapiek Šťavy v zápare z rebríčka a zvonka sa ňou masíruje chrbtica.KUKURICA SIATA (ZeamaysL) Prednedávnom sa veľmi rozšírilo pestovanie kukurice. Dnes sa považuje za obyčajnú jedovatú burinu. Každú hodinu sa užije In až päť kvapiek zriedených vo vode alebo v bylinnom čaji. ktorú uvádzam na str. u nás napríklad: hadi mlieč. nádoroch. používame ju v čerstvom stave. vredoch. Kysličku nasušíme. Sú liečivou časťou rastliny. Kvety zbieram v menšom množstve a pridávam ich do čajovej zmesi. ako aj pri obličkových kolikách. 62. strácajú svoju močopudnú schopnosť a pôsobia skôr preháňajúce Pri ochorení močových orgánov a tvorbe kameňov. Poznať to najmä na ľudových názvoch. ako aj pri Parkinsonovej chorobe sa zriedenie a dávkovanie musí svedomité dodržiavať. Pohľad na ňu človeka mimoriad­ ne potešuje. pri vnútorných i vonkajších rakovinových vredoch a nádoroch. Možno ich úspešne použiť pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. Pri rakovine žalúdka. Ak sa kukuričné blížny dostatočne nevysušia. V ľudovom liečiteľstve sa čerstvá Šťava odporúča pri začínajúcej rakovine Žalúdka. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička kukuričných blizien sa zapari % litrom vriacej vody. kožných vyrážkach a črev­ ných parazitoch sa pijú dve šálky teplého čaju. lastovíčník a podobne. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 polievková lyžica čerstvých listov sa zapari % litrom vody. Ak potrebujete cenný močopudný prostriedok. Táto rastlina odstraňuje pálenie záhy. Pri zbieraní húb sa často zohnem po jej lístoček a zjem ho. krátko sa vylúhuje. Na vonkajšie rakovinové vredy sa natiera Čerstvá šťava. LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L. Čerstvú šťavu získame odsta­ vením na domácich odstredivkách (odšťavovačoch). Kvitnutie trvá od júna do augusta. Počas kvitnutia vyčnievajú z klasov niťovité blížny samičfch kvetov.) V starých knihách o liečivých rastlinách požívala táto rastlina veľkú úctu. KYSLIČKA OBYČAJNÁ (Oxalis acetosella L) Svojimi jasnozelenými trojpočetnými listami a drobnými bielymi kvetmi pokrýva pôdy našich listnatých a Ihličnatých lesov a vytvára kobercovítô porasty. nesladi sa. Čerstvá ôfäva: Listy sa umyjú a domácou odstredivkou (odšťavovačom) sa odšfavia. dne a reume. pri srdcovej vodnatieľke a opuchoch (edémoch) sú kukuričné blížny rovnako účinné ako pri zápale obličiek. zápale obličiek. . Pri všetkých spomenutých chorobách užívame každé 2 až 3 hodiny jednu plnú polievkovú lyžicu tohto čaju.

treba denne vypiť aspoň dva litre tohto čaju. Laslovlčnik prezimuje a ostáva zelený. ak sa zrak preťažuje. Hoci oko nenatneme priamo. od ktorého si dala predpísať okuliare. silné ochlpenie na rukách a nohách žien poukazujú na poruchy obličiek. aby chodila raz mesačne na ožarovanie do Ltnza. V zmesi s pŕhľavou a bazo­ vými púčikmi som ju používala proti leukémii. aby bola poruke. aký to bol pre mladú ženu šok. šťava sa dostane do oka. pri múroch. keď všetko pokrýva sneh. viery a sebadôvery. Pred niekoľkými rokmi mi rozprávali o žene. ktorého predtým navštívila. Cítim sa potom veľmi príjemne. Lastovičnik je spoľahlivým prostriedkom proti ťažkým chorobám pečene. Naložený vo víne (30 g lastovičnika s koreňmi sa nalož! na 1 až 2 hodiny do 1/2 litra bieleho vlna) veľmi rýchlo odstráni žltačku Možno ho odporučiť aj pri hemoroidoch spojených s pálením konečníka. ktorých vídala pri ožarovaní. ktorú môžeme získať v odšťavovači (Čerstvá šťava sa v chladničke udrží až pol roka). Poradila som jej. hod ožarovanie rakovinové nádory nevylieči. Denne si mala pät až šesť ráz ľahko pretrief choré miesto oranžovožltou šťavou. aj keď čáslo vybavujem poštu do neskorých nočných hodín. Postihnuté miesta sa natierajú šťavou z lastovičnika. Poradila som jej tiež. poradila som jej lastovičnik. " keď sa vyberala na cestu. už vo dverách ma objala okolo krku. obličiek a pečene. alebo využiť sedacie kúpele z prasličky na zlepšenie prekrvenia obličiek (pozri heslo Praslička roľná). Lastovičník má 30 až 80 cm vysokú. Veľmi účinný je pri chorobách žlčníka. Takto získanou tekutinou potrieme kútik zatvoreného oka. keby som jej nebola dodávala toľko odvahy. šťava pomáha aj pri krvácaní a odchlopeni sietnice. plotoch a na rumoviskácn. piť aspoň tri až štyri šálky denne. Keď som prefa^nft. len zaparí). že by duševne nebola zniesla pohľad na tváre Iných pacientov rozožraté do kosti. že šťava jej oku neuškodí. Chlpy na tvárí. z rastliny ešte vždy vyteká hustá oranžovožltá šťava. Viete si predstaviť. často aj kosti. Zo stonky a z valcovitého podzámku pri poškodení vyteká oranžovožltá hustá Šťava. Bola to kožná rakovina. Bolo to vo februári a našťastie zima nebola tuhá. Toto sa odporúča robiť pri sivom zákale. prinesiem si zo záhrady lastovičnik a pretriem si kútiky oči. ak si pamätáme miesto jeho výskytu. Pretože vred bol na viečku. že začiatkom priemy­ selnej výroby liečiv sa všetky vysokohodnotnô liečivé rastliny v zásade odsudzova­ li. z ktorej sa užíva trikrát 10 . Rastlina má krv prečíslujúce a krvotvornó účinky. A] za suchého leia.Odpor k tejto rastline v našich časoch sa dá vysvetlil" len tak.ich blížnych pred hrozným koncom. umyjeme ju a medzi navlhčeným palcom a ukazová­ kom rozpučíme slonku na kašu. ako jej to predpísal lekár. Postupne po ňom zmizne aj sivý zákal a škvrny na rohovke oči. Raz môj známy 20 žartu pretrel šťavou . Očný lekár. keď sa sčervenené bradavice rýchlo zvrhnú na rakovinu kože. Istý známy z okolia Mainzu používal na svojich každodenných prechádzkach šťavu lastovičnika. keď sú južné stráne vyprahnuté. Tesne pred Vianocami som zažila veľkú radosť. Aby sa docielil dobrý výsledok. skôr môže narušiť zdravé časti kože. V našich časoch verkého znečistenia životného prostredia sa množia prípady. Mori čítate tieto riadky: Pomôžte iným v podobných prípadoch a ochráňte svo. Homeopalta predpisuje pn týchto chorobách tinktúru i lastovičnika. prípadne ľubovníkovým olejom (pozri Spôsob použitia). sa to nepáčilo. rozvetvenú srstnatú stonku s perovtto striha­ nými listami. potom je to zázrak. Jeho stálym verným sprievodcom bol už prestarnutý pes vlčiak. Očnému lekárovi. pn pichaní a rezaní pri močení. Ako prostriedok prečisťujúcl krv a pečeň pôsobí veľmi priaznivo 1 na látkovú výmenu. potom sa miesto umyje jemným mydlom a trošku vysušená pokožka sa natrie nechllkovou masťou alebo rumančekovým. ako by mi spadol závoj z oči. keď sa používa homeopaticky. hoci mala nádor už sedem alebo osem rokov a nespôsoboval jej žiadne ťažkosti. V týchto prípadoch sa po dúškoch denne pijú dve až tn šálky (čaj sa nevarí. Poslal teda vzorku na histologické vyšetrenie. bradaviciam a nevyliečiteľným lišajom. slabozrakosti aj preventívne. ako som uviedla. aby sa ľud od nich odvrátil a užíval chemicky pripraveno lieky. Zvonka sa používa proti zhubným chorobám kože. Rastie na južnejšie orientovaných okra|och lesov." lekár odpovedal: „Ak vred vyhojilo rôntgenovó žiarenie. Vždy mám prijemný pocit. No lastovičnik nájdeme aj v zime. znedených vodou. čo robila. sa jej začudovane pýta).15 kvapiek. nech rastlinu presadí do črepníka. Okrem toho možno podslúpiť liečenie čajom z pŕhľavy. ako aj pri hučaní v ušiach. tak ako som uviedla. upokojila som Ju. Keď žena prišla. Pretože jej rocina patrila do okruhu mojich známych." Ešte mi povedala. Keď povedala: „Mesačne som chodila na ožarovanie do Unza. A teraz moja prosba všetkým. Vezmeme bylinu. lebo zhubný vred sa vyliečil. šťava sa nechá niekoľko hodín pôsobiť. ktorá mala na pravom viečku červený nádor veľký ako necht na malíčku.

mal by denne piť llpkavcový čaj. Istá pani mi oznámila. pri ťažkostiach s pleskom a kameňmi. vredoch. zistila som. LIPKAVEC OBYČAJNÝ LIPKAVEC MÄKKÝ (Galium aparine L. na ktorej sa zúčastnil kostolník s okuliarmi. prosebné si sadol pred neho. Vínový výluh: 30 g lastovičnika aj s koreňom sa zaleje V2 litrom bieleho vina a nechá sa stáf t až 2 hodiny. kde no roľníci ničia pesticídmi. Lipkavec čisti obličky. Z operácie mala strach. ktorými sa rastlina prichytáva. ktoré vyrastajú v praslenoch. Tinktúra: Ako homeopatický prostriedok. nesie zlatožlté. ale vyliečila sa jej aj štítna žľaza. uhroch. poliehavé alebo popínavá na hranách porastená drobnými. ktorou natrieme choré miesta na koži a necháme vyschnúť. A navyše videl oveľa lepšie. Tento Čaj používaný zvonka voľmi rýchlo pomáha pri všetkých kožných chorobách. V ľudovom liečiteľstve sa lipkavec odporúča pri epilepsii. Lipkavec mäkký má žltobiele.) Existuje viacero liečivých druhov: Lipkavec obyčajný. drobné kvety.Môdlingu. že niektoré rastliny možno nájsf čerstvé aj v zime. že žena má dosť viditeľnú alrumu. Aj v zime možno nájsť na nezasnežených miestach pod suchou trávou čerstvé výhonky llpkavca mSkkého. Pri umývaní teplým čajom sa napína zvädnutá pokožka. keď denne dôkladne kloktáme lipkavcovým čajom. aby som zdôraznila. Tento priklad uvádzam aj preto. lebo odvtedy vždy. Úspešne sa používa vylisovaná šťava. lúkách a v krovi. Proti strume pomáha. ako stojí. keď si pán pretieral oči laslovičníkovou slávou. brušnú sllnlvku a slezinu od chorobných látok.svojmu psovi od. že je] zmizla nielen struma. ako keď nosil okuliare. Ale práve dnes by sme mail lipkavcom venovať zvýšenú pozornosť. ranách. je to medovo ostro voňajúca rastlina. stonka a kvety sa umyjú a ešte v čerstvom stave sa odstavia v odšťavovači (na vonkajšie používanie). Na lieto rastliny vyskytujúce sa vo veľkom množstve sa v súčasnosti zabúda. je vzpriamený. keď sa zdá. Poradila som jej lipkavec Zaparí sa a v teplom stave sa ním denne. prekl. nechá sa zaparil Čerstvá stáva: Listy. Všetky spomenuté druhy majú podobnú liečivú silu. súkvetie je metlina vrchcllkov. možno si ju zadovážif z lekárne (v Rakúsku. počas kvitnutia skôr leži. Keď som vo februári prišla opäť na faru. Na (are v Hornom Rakúsku som mala prednášku. pečeň. Kvitnúca bylina sa zbiera v júli. som každý rok stretávala v Kneippovom liečeb­ nom dome. čo mu asi bolo príjemné. že liečivá sila čerstvej rastliny je podstatne vyššia a pri ťažkých chorobách ju treba bezpodmienečne používať v čerstvom stave. zadržia­ vaní moču. Používajú sa rovnakým spôsobom. kvety vyrastajú na dlhých stopkách z listových pazúch a tvoria zeleno-biele vidlanovité súkvetie. potom sa scedi a pije po dúškoch. už od novembra si denne pretieral oči podľa mojej rady lastovicnlkovou šťavou. Byľ je slabé. tanci sv. lebo sa vyskytuje čoraz viac rakoviny. manželov z Viedne .). ktorý je rozširený na poliach. pozn. kostolník už okuliare nenosil. Ako mi sám povedal. Známych. 30 až 40 cm vysoký.J L I P K A V E C S Y R I D L O V Ý (Galium verum L) (GalUm mollugo L. Dosahuje výšku 60 až 160 cm. hystérií. Lipkavec syridlový vyskytuje sa častejšie vo vyšších polohách. Pôsobí aj proti anémii. musel zbierať lastovičnlkovó listy spod snehu. čo najčastejšie. má luhé kopijovité listy. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 zarovnaná lyžička byliny na % litra vody. vudnalieľke a pichaniu v boku. naspäť obrátenými ostňami. medom voňajúce kvety. Keď sme sa roku 1979 stretli.hlboko kloktá. na okrajoch ciest. Kto trpí na poruchy lymfatického systému. Aj tu treba zdôrazniť. vyskytuje sa na kopcoch. Víta. V tom čase. Roku 1980 sme sa znova stretli v Kneippovom dome a videla . že všetko rastlinstvo je mŕtve. pravda.

aby kloktal odvarom lipkavca. Po operácii veľmi schudol a mal ísť na ožarovanie do Viedne. To súhlasí. Pil denne štyri šálky spomenutej zmesi lipkavca. že tej žene sa vodí znamenite a že sa už stará a) o svoju šesťčlennú rodinu. že ju za päť rokov úplne vylieči. Vtedy sa účinky prejavia veľmi rýchle. Aby jej primár. Celá Šťastná mi porozprávala. Kňaz Kúnzle sa vo svojich spisoch zmieňuje o 45-ročnom mužovi. keď všetky ostatné prostriedky zlyhajú. O Čosi neskôr som sa dozvedela o 28-ročnej žene. ktorý mal ťažkú chorobu obličiek a bolo mu čoraz horšie. Chorej totiž pred pol rokom vyrástol v hrtane rakovinový nádor. „Nech v tom vaša matka pokračuje!" Po čase som sa dozvedela. uzlina zmizla a s ňou aj bolesti. Kravy totiž rady požierajú lipkavec. Ktoktanie a vyplachovanie lípkavcom tento nedostatok veľmi rýchlo odstráni. že vyplachovanie lipkavcom a pitie čaju z neho Je znamenitým proslriedkom pri liečbe rakoviny jazyka a takisto čerstvá šťava zmiešaná s maslom pomáha pri všetkých druhoch rakovinových ochorení kože a pn rakovinových nádoroch. ako povedal. proti ktorému treba ostro vystupovať. íe struma jej zmizla. Roka opuchla. zlatobyle a hluchavníka. zmiernil bolesti. aby si ho mohla sama nazbierať. Túto rastlinu kládli ženám do postele pred ich-ťaikou hodinou. Iná pomoc. V poslednom čase sa rozmáha ochrnutie hlaalvkovóho väziva Ide pravdepodobne o vírusové ochorenie. . keď som sa dozvedela. Okrem toho som jej odporúčala čajovú zmes brzdiacu rakovinu: 300 g nechtlka. každých 20 minút jeden dúšok) a natieranie lipkavcovou masťou. odtiaľ je aj názov Slama našej milej Panej. Ešte jeden prípad: Bolo to koncom marca. V dávnejších časoch si ženy lipkavec cenili pri chorobách maternice. Navidomoči ho dojalo. že jej 63-ročná matka |s veľmi ťažko chorá a čoskoro pôjde na druhú operáciu. doktor Heinrich Neulhaler v Liečivých rastlinách (Kräuterbuch} zasa piše o llpkavci toto: „Lipkavec mäkký sa ešte aj dnes odporúča v niektorých krajoch ako liek proti rakovine. aby ju aspoň ušetril najhorších bolestí. Sliezska legenda zasa hovorí. Viete si predsiaviť moje radostné prekvapenie. je to však nezmysel. váženi Čitatelia. Keď niekoľko dní kloktala čajom z lipkavca. Podľa Švajčiarskeho liečiteľa kňaza Kilnzleho je lipkavec spoľahlivým prostriedkom aj proti ťažkej chorobe obličiek alebo pri hnisaní obličiek. ako jej manžel často prinášal čerstvý lipkavec. ktorý mi príležitostne ukázala. ktorý ju prvý raz operoval. načo sa mu bolesti úplne stratili. že ožarovanie už nie je potrebné a že chorý sa vždy väčšmi a väčšmi zotavuje. a dal |ej bylinný čaj. ktoré ju trápili v0 dne v noci. pŕhľavy a rebríčka Istá pani z Horného Rakúska mala na podnebí uzlinu a neznesiteľné bolesti v celých ústach. že istý zubný lekár z Linza ochorel na rakovinu jazyka. Druhá oblička tiež hnísala a už nemohla riadne fungovať. O týždeň som sa dozvedela." Tu sú. V tomto prípade dosiahneme úspechy s čerstvou šťavou z lipkavca a nechtíkovou masťou. ktorá sa mala uskutočniť 19. ktoré sa javia ako tvrdé. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. Pravdepodobne ide o Infekčné ochorenie. no svine a osly nie. ktorá tiež ochorela na rakovinu jazyka. ktorá mala byť 19. že struma bola vždy menšia. že je to lipkavec. navrhol jej druhú operáciu. lebo ten tú osol rozožral. apríla sa panej opäť obnovila citlivosť rúk a pleca a mohla nimi pohybovať. Bezpodmienečne treba užívať krv prečíslujúci čaj z nechtlka. Zatiaľ čo známy rakúsky botanik Richard WHIfort vo svojej knihe Zdravie z liečivých rastlín (Gesundheit durch Heilkräuter) poukazuje na lo. Ja som napriek tomu poradila tej žene prť čaj z lipkavca. Aby si ušetrila veľkú sumu na cestu do Korutánska a iné výdavky. Povedal. s ktorou išla na prvú operáciu. Tu začal muž s lipkavcovou kúrou. ostro ohraničené zdrsnené škvrny. Primár sa veľmi začudoval. Ten je] prisľúbil. Podľa inej zvesti vystiala lípkavcom mäkký podhlavnik malému Ježiškovi. že bolesti už po štyroch dňoch prestali Do 19. V poslednom čase sa šíria rakovinové ochorenia kože. na posúdenie moje skúsenosti s lipkavcom: Asi pred desiatimi rokmi som sa dozvedela. Matka Božia si touto bylinou podstielala lôžko. dokonca aj vtedy. keď mi jedna mladá žana z Viedne rozprávala. keď sa zmieša v rovnakom pomere so zlatobyľou obyčajnou a hluchavnfkom žltým. Zistila som. Poradili je) konzultácie s lekárom v Korutánsku. Ctihodný otec KúnzJe hovor! o 14 dňoch. Tento zvyk sa neskôr pripisoval Panne Márii. Obzvlášť účinný je. aby druhú operáciu nerobil. Cajovína sa len zaparí a pol šálky sa vypije nalačno 30 minút pred raňajkami a zvyšok cez deň po dúškoch. takže žena nemohla v ruke udržať ani list papiera.som. v medicíne neexistuje. až celkom zmizla. aj nim kloktať. ukázala som jej lipkavec. aby mail ľahší pôrod. najprv pozorovali. keď ho dcéra poprosila. Častejšie si vypil dúšok. Poradila som mu. keď mu verne porozprá­ vala o pôsobení liečivých rastlín. Zakrátko bol zdravý. Pri ťažkej chorobe môžeme užívať štyri šálky denne. Teraz však dostala do ľavého pleca veľmi silné bolesti. Lekár jej vtedy zatajil pravdu a chorobu stanovil ako strumu. Liečiť sa dajú aj rakovinové nádory. že svätá Panna preto vzala „Máriinu slamu". apríla a pri ktorej jej mal prerušií nerv medzi krkom a kľúčnou kosťou. apríla. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy (jeden a pol litra za deň. Z tejto ťažkej choroby sa vyliečila. Šesť mesiacov to bolo v poriadku. Takáto čajová zmes sa používa aj pri degenerácii obličiek a pri iných ťažkých obličkových chorobách. spolu s plecom znecitlivela.

Už v nich sa odráža jej vysoká liečivá hodnota. na okrajoch lesných ciest. že pri všetkých týchto chorobách okrem vnútorného užitia čaju veľmi účinne pomáhajú aj sedacie kúpele z ľubovníka (pozri Spôsob použitia). ĽUBOVNÍK BODKOVANÝ (HypericumperforatumL. zabraňuje zápalom a pôsobí hojivo. kvŕeťa P8nny Máríe. Aby sme sa presvedčili. nočné pomočovanie a depresie. súčasne zmierňuje bolesti. Jánsky olej je skutočne najlepším olejom na rany. Rastlina je 25 až 60 cm vysoká s viacerými. Napokon. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. Je to vynikajúci prostriedok proti hnačkám. z ktorého má vytiecť červená šťava Na prípravu Čaju a kúpeľa sa zbiera kvitnúca bylina. Z toho vidieť. ale aj Všemohúci Boh. má vera ľudových názvov: čarovnlk. Legen­ da o tejto rastline. na prípravu jánskeho oleja zbierame len kvety. Absolvujeme ich raz do týždňa a po každom nasleduje šesť ráz kúpeľ nôh. či budú mať na budúci rok ženícha V Hornom Rakúsku kládli roľníci podľa starého zvyku medzi dva krajce chleba túto bylinu a podávali ju dobytku zožrať. krvavočervenú šťavu kvetu s krvou a ranami nášho Spasiteľa. nepokojný spánok. vnútorne raz denne 10 až 15 kvapiek na jednu polievkovú lyžicu vody. Počas dospievania by mail mladé dievčatá piť denne dve šálky ľubovnikového čaju. klorá rastie na medziach. že 3me ju naozaj spo­ znali. Počas tajuplnej svätojánskej noci hádzali dievčence vetvičky ľubovníka do vody a panny videli podľa stupňa rozvítia zvädnutých kvetov. neurózach. dieravec. t/ezalka. na kopcoch a iúkach a kvitne od júla do septembra. Aj proti prudkým bolestiam trojklanného nervu sa dá bojovať ľubovníkom. musel mať na hlave tento veniec. hysterické záchvaty. všetko je v rukách Božích! SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička llpkavca na V4 litra vody. Mám skúsenosti. zažiari ľubovník (svätojánska bylina) vo svojej najväčšej kráse. že používať lipkavec pri týchto chorobách Je nezmysel. Za dávnejších čias vili z neho dievčence vence a kto tancoval okolo jánskeho ohňa. akoby červená kvapky krvi nášho Spasiteľa žili uchované v červenom farbive ziatožltých kvetov. svätojánska bylina. starostlivo zbieral svätou krvou skropenô rastliny. Tinktúra z ľubovníka sa nazýva aj „arnika na nervy". pri zraneniach po úderoch a pri zanedbaných následkoch. ktorý spolupôsobí. námesačnosť. Veriaci ľudia kedysi dávali do súvisu balzamovitú. Jána. Čaj z ľubovníka bodkovaného sa používa pri nervových poruchách a pri všetkých druhoch nervových ochorení. keď vypijeme denne dva až tn šálky a zvonka postihnuté miesto dlhší čas natierame jánskym olejom. nemôže obstáť. zvonček a i. podporuje vývin ženských orgánov a pomáha liečiť nepravidelnú mesačnú periódu. láskavec. hore strapcovito rozvetvenými stonkami a zlatožltými kvetmi. tieto zvyky sa uchovávajú už len ojedinelé v rodinách veriacich roľníkov. roztlačíme rozvinutý kvet. aoy boli zvieratá uchránené od chorôb. ktorej sa ľudovo hovorí aj svätojánska bylina. Ľubovníkom sa liečia aj poruchy reči. nespavosti a slabosti nervov. Bohužiaľ." Tajuplná červená šťava korenistej rastliny vzbudila dojem. Určite neprinášajú pomoc len byliny. ktorý je symbolom posvätných síl svetla a tepla.) Táto rastlina. Masf: Čerstvá šťava sa pri izbovej teplote zmieša s maslom a odloží do chladničky. Môžeme si ju sami pripraviť a s úspechom používať pri bolestiach nervov. Táto kúra sa odporúča pri všetkých nervové podmienených stavoch. aby ich ako drahú pamiatku na Spasiteľovu smrf podaroval nábožným veriacim. krúžok. jánsku korunu. uvádza: „Keď miláčik Pána (učeník Ján) stál pod krížom na smrf zarmútený.Tvrdenie. Čerstvá šťava: Čerstvý lipkavec sa umyje a ešte vlhký sa odäfaví. . aký veľký význam mal ľubovnik od nepamäti. zápale nervov. Na deň sv. zaparí sa a krátko vylúhuje. koreň Matky Božej.

nahátka liečivá. Zakaždým. jánskym olejom. Nechtík patri k rastlinám. Nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. prekl). Tento olej sa používa aj pri slnečnom úpale. Dobre je zbierať ju za jasného slnečného počasia. Stonka a listy sú šťavnaté a pri dotyku lepkavé. V záhradách ju možno zbierať do neskorej jesene. Po čase olej sčervenie. Ľudové názvy: kalendula. Sedacie kúpele: Plné vedro ľubovníka (stonky. seknutí v krížoch (hexonfius).cniasl a reumatizme Aj pri popálení či oparení treba mať poruke správny domáci prostriedok. Udrží si liečivú silu dva roky a môže sa účinne používať nielen na otvorené rany. Keď ho chceme používať na popáleniny. keď im bruško namasirujeme jánskym olefrsm. Jánsky olej čoskoro odstránil takmer všetky bolesti a rany sa zahojili bez problémov. pozn. Zapar: Olej: NECHTÍK LEKÁRSKY (CalendulaotficlnaltsL. Liečivé účinky majú rovnaké. s jasnými alebo tmavšími piestikovými kvetmi. malo bolesti brušká. ktoré účinne zasahujú proti rakovine a rakovinovým nádorom. aj domácich zvierat. listy a kvety) sa dá cez noc do studenej vody. Natrela dieťaťu bruško vždy. môžeme namiesto olivového oleja dať ľanový olej. Kvety natrhané za slnečného pocasa naložíme voľne až po hrdlo do fľaše. Môžeme gi ho ľahko pripraviť sami (pozri Spôsob použitia). ale aj ako účinný prostriodok na vtioranle pri bolestiach chrbtice. Preíiltrujeme ho cez plátno. lebo nie je jedovatý. Nechtík dorastá do výšky 30 až 60 cm. Poznám rornfčku. Raz vošla istému roľníkovi ruka do stroja a ťažko s ju zranil. rstý lekár zistil osemročnému dievčatku zdurené lymfatické uzliny v brušku. keď plakalo. Pretože ľudia spoznal' jeho liečŕvosf. ale nechtík je tiečivejši. Ak sa ráno o siedmej hodine kvetné úbory zatvárajú. keď dieťa zacítilo chlad zvonku alebo zvnútra. ešte v ten deň príde dážď.) Medzi našimi domácimi liečivými rastlinami zastáva nechtík lekársky dôležrtó miesto. opuchy žliaz a ako prostriedok na ošetrovanie pokožky pri disnej pokožke na tvári. Dobre zaviažeme a fľašu postavíme na niekolko týždňov na slnečné miesto alebo do tepla. Jeho kvetné úbory žiaria žltou alebo pomarančovou farbou. Ako krv prečlsťujúca bylina je našim najlep25 . dánsky olej uchovávame v tmavých fľašiach. Istý roľník úspešne použil jánsky olej na vonkajšie ťažké poranenie nohy svojho koňa. ktorá lieči všetky poranonia. najmä ráno. kým nechtík možno pif bez obáv. výrony krvi. čerstvá poranenia. niekedy splanle na sutinách. Kvety zalejeme ľanovým olejom. napokon ich malo každý deň. stonkou a listami. mesiačik. Zapari sa a krátko vylúhuje. nalejeme olivovým olejom. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. že jánsky olej sa úspešne používa pri zdurenlnách žliaz. kým ju nenapadne múčnatka. Ir. Nájdeme ho často vo vidieckych záhradách. Dojčatá s boľavým bruškom sa ihneď upokoja. Poznáme viacero druhov: s poloquľovitými úbormi. nachádzame ho nielen v záhradách. Tinktúra: Do litra alkoholu dáme dve hrste na slnku natrhaných kvetov a postavíme iľašu na tri týždne na slnečné alebo teplé miesto. Matka sa dočítala. ale aj na poliach. Pred kúpeľom sa všetko zohreje na bod varu a prileje do kúpeľa Kúpeľ trvá 20 minút (pozri Všeobecnú časí. lebo vtedy má najväčšiu liečivú silu. Nechtík sa podobá arnike (na Slovensku nerastie. Po krátkom čase mu všetko prešlo. Arnika sa napríklad používa len pod lekárskym cozorom a čaj z nej narobí chorým na srdce viac škody ako úžitku.Veľmi preslávený prírodný liek je jánsky olej. Sedací kúpel). V minulosti sa uplatnili pri predpovediach počasia V ľudovom liečiteľstve sa zbiera a používa celé rastlina s kvstmi.

ktorá mala na nohách nápadne vystupujúce krčovó žily. Na oboch nohách mala opäť hladkú. Nie je to úžasné' Okrem masti možno použiť aj nechtikovú tinktúru (recept pozri pod heslom Spôsob použitia). Čerstvú nechtikovú šťavu možno veľmi účinne použiť pri rakovine kože. Bezprostredná trojnásobná skúška na pôvodcu týfusu bola na prvý raz negatívna. Vnútorne sa používa zapar z nechlíka pri žalúdočných a črevných chorobách. Ak napadne pieseň pošvu. podobne zmiznú pehy a starecké škvrny Vyliečiť možno aj drsné. Pri rakovinových vredoch a nádoroch. Ako obdivuhodne pôsobí zapar z čerstvého nechtíka. Jazva po operácii sa jej. keď iné prostriedky zlyhali. holeňových vredoch a pri zlých. Natrhala som v záhrade nechtíkové úbory (hlávky) a pripravila masť.Sfm pomocníkom pri Infekčnej žltačke. Bola veľmi prekvapená. Malo chronickú hnačku." Dobrá výsledky s nechtíkom sa prejavili aj pri Infekčnej žltačke. Je aj vynikajúcim liečebným prostriedkom pri chorobách pečene. Co všetko podnikli! No kúpele. načo sa silné napätie v rane veľmi rýchle stratilo. keď jej táto pani o mesiac ukázala nohy. ranách po popálení. Je prvoradým pomocníkom aj pri vírusových chorobách a bakteriál­ nych výlučkoch. Lišaje a zdurené žľazy sa liečia omývanfm nechtlkovým záparom. že o štyri týždne. zakrátko pominuli. chudlo. môže sa stratiť. nevyliečiteľných vredoch. Poradila jej nechtikovú masf. flstulóch. Pri klinickom vyšetrení napokon zistili paratýfus. Účinok tejto masti ho nadchol. preto jej pri prehliadke lekári predpísali podstatne menšiu dávku ožarovania. Kvety. doktor Bonn. Kto nosí okuliare a umýva si očt vlažným čajom. Potom si denne natierala masť na ranové plálno a priväzovala na lýtka. vodnatleľke a krvavom moci. peknú pokožku. 26 . omrzlinách. Ak sa zapar pravidelne pije. pri otvorených nohách. oslabol mu zrak a malo všetky možné ťažkosti s trávením. Po Ôsmich dňoch sa otvorené miesta zahojili. povedal ml. najmä keď majú zhubný charakter (rakovina prsníkov). ba dokonca aj na hnisavé alebo rakovinové nádory. treba si robiť sedacie kúpele a omývať sa. ale aj známi lekári ako doktor Šláger. asi 1 polievková lyžica každú štvrťhodinu. oveľa lepšie hojila. Šťava z čerstvých stoniek odstraňuje bradavice a svrab. Keď týždeň uživalo čaj z čerstvých nechtikových kvetov a podrobilo sa homeopatickému liečeniu. Pri vyššie uvedených chorobách sa denne vypijú 3 až 4 šálky čaju. keď vám poviem. natiahnuté éľachy. Z nechtika získame antlhelmlntlcký (na vyháňanie črevných parazitov) prostriedok. pre ktoré nemohol celé noci spávať. Jedna až dve Šálky denne robia divy. Masť a zvyšky z prípravy nechtikovej masti sa používajú pri vredoch na prsiach. čo mi povedal istý lekár: „Malé. Keď sa denne natiera čerstvou šťavou nezhubný nádor ciev (angióm). Istému mužovi zachytila cirkulárka ruku. pomliaždeniny. kostižere. Istej známej museli amputovať prsník. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. upravuje krvný obeh a rýchle hoji rany. v porovnani s inými pacientkami. veľmi sa zotavilo. Táto tinktúra sa riedi prevarenou vodou a je veľmi dobrá ako obklad na rany. Na sedací kúpeľ treba 50 g suchej byliny alebo dve plné hrste čerstvej. na otvorené preležanlny. zlepší sa mu zrak. Nechtík pôsobí precisťujuco. Kŕčová žily zmizli a pokožka bola opäť hladká. vyplýva z toho. že stretla na ulici starú panlu. Raz pri návšteve v Mlynárskej štvrti ml Jedna pani ukázala nohy s kŕčovými žilami. pripravila som nechtikovú masť. Kým ešte ležala v nemocnici a všetci sme sa o ňu báli. Nechtiková masť rýchlo pomáha aj pri zápaloch ciev. listy a stonka sa zaparia vriacou vodou a čaj sa pije nesladený. Dopočula som sa o tom a poradila som mu masť z nechtika. rakovine podobné ôkvrny no koži. Odvtedy jeho manželka znova začala pestovať v záhrade nechtík lekársky. V poslednom čase americký lekár a vedec doktor Drwey poukazuje na Jedinečnú liečivú silu nechtíka pri rakovine: dosiahol ním veľmi dobré výsledky. V takýchto prípadoch možno účinne použiť nechtikový zapar z čerstvých bylín. odporúča piť dlhší čas nechtikový čaj. prečísľuje. preto ostalo dieťa pod lekárskym dozorom. aj keď sú nohy napadnuté plesňou. už nemala kŕčové žily. Istá rehoľná sestra mi oznámila. Doktor Bonn označuje nechtík za dôležitý liečivý prostriedok pri ochorení na rakovinu: keď sa už nedá operovať. ako ma o lom ubezpečilo množstvo listov. ak jednu polievkovú lyžicu nechtikových kvetov zaparíme 1/4 litrom vody. Aj po prepustení z nemocnice mal v rane veľké bolesti. dva a pol ročné dievčatko ochorelo po opakovanom očkovaní proti detskej obrne. Nechtiková masť výborne pomáha. opuchy a hrče. že jej manžel trpel na pieseň nôh. Určite sa začudujele. Zo Stuttgartu mi napísala istá pani. keď ma navšllvila v Grieskirchene. masti a púdre nemali žiadny účinok. ako aj pri zápale hrubého čreva. Touto masťou si neskôr natierala veľkú ranu po operácii. Zvyšky som jej ihneď priložila na lýtko (zvyšky možno použiť štyri až pôť ráz). doktor Halenser a iní. Za nechtík ako prirodný liečivý prostriedok sa nezasadzova) len ctihodný otec Kneipp. výrony krvi. že bolesti v rane. Potom skúsili ešte nechtikovú masť. A to najmä v prípadoch.

Silný zapar z orechových listov pridaný do kúpeľa lieči omrzliny Možno ho použiť aj pn silnom vypadávaní vlasov. stav sa jej nezlepšoval. hnisavým vyrážkam. Hoci pila rumančekový čaj. peceň a krv. Zapar: Sedací kúpeľ: ORECH KRÁĽOVSKÝ (Juglans regia L. ďalej pri hnlsani nechlov na nohách a na rukách. Aby som zdôraznila jedinečné účinky čaju z nechtlka. premieša sa a odstaví z platne. Čerstvé listy zaháňajú aj iný nežiadúci hmyz. Čaj z orechových listov Je výborným prostriedkom proti poruchám tráve­ nia. uvediem ešte niekoľko liečebných úspechov: Istá zdravotná sestra osem rokov trpela na zápal hrubého čreva a až potom sa prihlásila k odbornému lekárovi. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. Sedací kúpeľ). Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík. Z natrhaných zelených orechov na Jána. zelené tobolky krátko pred dozretím. pri chorobách ďasna.hnisavých. zelené oriešky uprostred júna. Nohy sa (ej vyliečili. 500 g masti zo sadla prirodzene kŕmeného prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vypráža­ nie rezňa. Podľa mojej knižky jej poradil zapar z nechtika. ktorá prečísluje žalúdok. ešte skôr ako vypučia listy. proti zápche. Čerstvá šťava: Listy. že trpela silnými hnačkami. Čoskoro sa dostaví dobrý výsledok. 27 . SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá Čajová lyžička byliny na V4 litra vody. Umývanie: Na % litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín. prípadne kúpanie v tejto prísade pomáha proti uhrovltoatl. pridáme v teplom stave do hmoty trochu oleja. nechuti do jedla a na prečistenie krvi. S úspechom sa používa aj pri cukrovke a proti žltačke Macerát z listov ako prísada do kúpeľa je účinný pri všetkých skrotulóznych a rachitlckých chorobách. Aby masť ostala pri tomto spôsobe prípravy hladká. V júni zbierame čerstvé listy. Je výborným prostriedkom aj pri opätovne sa vysky­ tujúcich valach. teda asi v polovici júna (musia sa dať ľahko prepichnúť) sa pripravuje vynikajúca orechovica. Dáva sa plná polievková lyžica zmesi na pol litra vody. Jedna rehoľná sestra ml rozprávala. Keď budeme umývať záparom zo zelených orechových listov mliečne chrasty (u dojčiat). prv než zhnednú. Až keď začala užívať nechtlkový zapar. kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť. 4 hrste čerstvej byliny alebo 100 g suchej na jeden sedací kúpeľ {pozri Všeobecnú časť. na prípravu nechtlkove) masti môže použiť dobrý rastlinný tuk. Omývanie. poteniu nôh a blelotoku Výplachy sa robia pn zápale usmej sliznice. pri kostržore a rozjatrení kosil. Tinktúra: 1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20" C Masť: 4 plné hrste nechtika (listy. Nemohla pochopiť. že po lakom krátkom čase jej zmizli všetky ťažkosti. Poznámka: Ak má niekto odpor k bravčovej masti. Štyri týždne pila po dúškoch denne dve šálky. odstraňuje slabosť žalúdka a hnilobné procesy v črevách. hrdla a hrtana. stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odstavia. Iná rehoľná sestra z Bavorska trpela 15 rokov na pieseň nôh a často mávala aj zápal žil. chrasty * na hlave a svrab. Chrastavosť v nose sa dá ľahko vyliečiť nechtíkovou masťou. Na druhý deň sa trošku pnhreje a pratiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky.] Orech kvitne v máji. zle hojaclch ranách pomáha umývanie záparom nechtlka a prasličky zmiešaných v rovnakom pomere. Okrem loho je vynikajúcim prostriedkom proti hustnutlu krvi. pričom treba usilovne masí­ rovať pokožku hlavy. nechá sa vzkypieť. až keď začala používať nechtlkovú masť. a zrelé plody v septembri. stonka a kvety) sa nadrobno porežú. choroba zakrátko ustúpila.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička nadrobno narezaných listov sa zaparí vriacou vodou a krátko vylúhuje. Kúpele a omývanle: l00 g listov na úplný kúpeľ. Na omývanie jedna vrchovatá čajová lyžička nare2aných listov na V4 litra vody (pozri Všeobecnú čast Úplný kúpeľ). Na silný zépar použijeme dvojitú dávku. Orechovlca: Asi 20 zelených orieškov sa rozštvrti. náplni sa nimi Kaša so širokým hrdlom, zaleje litrom ražného liehu, tak aby bol na 2-3 prsty nad orecbami. Uzavretú ffašu postavíme na 14 dni, pripadne na 4 týždne na slnko alebo na teplé miesto. Potom orechovicu scedíme a naplníme do Rias. V čase potreby užívame po 1 kávovej lyžičke. - Veľmi chutný orechový likér pripravíme tak. že k zeleným orechom pridáme 2-3 klinčeky, kúsok škoricovej kôry, trošku vanilky a polovicu pomarančovej šupy. dobre umytej, chemicky nestriekanej. 500 g cukru sa povarí v % litri vody a prileje do scedenej orechovice.

PLAVÚŇ OBYČAJNÝ

(Lycopodium clavatum L)

Ľudový názov: čertov spár, Jelení rožok, machovina, mach, medvedia tlapa, morčia noha. spavec. svätojánsky pás, vlačucha. Bylina podobná machu, vždyzelená s jeden až dva metre dlhými plazivými stonkami a jemnými tenkými korienkami, rastie na lesných pôdach. Z plazivých stoniek vyrastajú 7 až 10 cm dlhé. veľmi mäkké, vidlicovito rozkonárené vetvičky podobné vresovcu masovému, len s mäkšími a hustejšími šidlovitýmt listami. Na štvorhraných rastlinách sa v leta vytvárajú žlté klasy, ktoré obsahujú výtrusy (spóry), nazývané aj plavúrtová múčka. Táto múčka sa užíva homeopatlcky pri poraneniach pokožky. Plavúň je liečivá rastlina, obsahuje rádium a od machov ju ľahko rozoznáme tak. že má dlhé plazivé stonky a v klasoch žlté výtrusy. Rastie len v horách v nadmorskej výške vyše 600 m a v Ich okrajoch na severnej strane. Na rúbanis­ kách rastlina ožltne a napokon celkom vymizne, pretože pod priamymi slnečný­ mi lúčmi stráca životnú silu. V Rakúsku a Nemecku (samozrejme, aj u nás, pozn. prekl,) je plavúň zákonom chránený, preto ho odporúčam nakupovať v lekárni. Plavúň sa zbiera len na severne orientovaných stranách, lebo len ten je dobrej kvality. Plavúnový zapar veľmi odporúčam pri dne a reumatických ochoreniach, keď sa prejavujú zmeny tvaru okolo kfbov, pri chronických zápchach a hemoroidoch (zlatá žila). Osoby, ktoré trpia na hnačky, nech tento Čaj užívajú veľmi opatrne, lebo môžu dostať kŕče do čriev. Plavúň sa nevarí, ale len zaparí vriacou vodou Zapar sa Užíva aj pri všetkých ochoreniach močových a pohlavných orgánov, pri bolestiach semenníkov a ich zatvrdnutí, pri výskyte plesku v obličkách a pri obličkových kolikách. Plavúň je nenahraditeľný pri zápaloch pečene, pri chorobnom bujnení väzivového tkaniva pečene, najmä keď má zhubný charakter. Veľmi rýchlo vracia rekonvalescentom plnú silu. Manžel Jednej mojej známej dlhé roky trpel na nočný záduch, ktorý mu liečili ako srdcovú astmu. Bolo mu čoraz horšie, až mu lekár pri ďalšej návšteve povedal; „Keď neprestanete ihneď pracovať, do ôsmich dní zomriete!" Lekár muža poslal do nemocnice v Grieskirchene. Od jednej ženy som sa dozvedela, že má stvrdnutú pečeň (cirhózu pečene) v poslednom štádiu. S cirhózou pečene ide ruka v ruke nočný záduch. Po nejakom čase poslali muža ako na smrf chorého domov. Na moju radu mu manželka zadovážila plavúň, ktorý veFmi rýchlo pomohol. Bude sa vám to javiť ako zázrak, no po užití prvej Šálky plavúňovóho záparu sa obávaný nočný záduch stratil. Ak sa dozviete v okruhu svojich známych o niekom, kto má cirhózu pečene, dodajte odvahy tomu Človeku, aj keď bude jeho stav beznádejný, a upozornite ho na plavúň, ktorý obsahuje rádium a je takou významnou liečivou rastlinou. Plavúň môže vrátiť život aj ľuďom, ktorí trpia zhubným ochorením pečene-

Počas jednej náučnej vychádzky po lese. Moru podnikla skupinka Hornorakúšanov. upozornila som svojho sprievodcu doktora Bruna Weinmeistera. biológa z odboru rastlín, na liečivo účinky plavúrta, predovšetkým pri cirhóze pečene a rakovine pečene, Nato mi porozprával nasledujúcu udalosť: Ako mladý študent Šiel s niekoľkými priateľmi do hôr. Na ceste k chate našiel medzi kosodrevinou plazivú stonku plavúrta a ovinul si ju zo žartu okolo klobúka. Jeho priateľ dostal cestou k chate bolestivý krč do nohy. a to taký, že sa mu noha v kolennom kfbe vykrútila. Spoločníci sa mu usilovali všemožne pomôcť. Chatár doniesol aj írancovku a masíroval mu nohu. no máme. Mladý Welnmeister dostal Šťastný nápad a obviazal plavúrtom zo svojho klobúka priateľovi nohu od hora nadol. Noha sa ihneď vrátila na správne miesto. Doktor Weinmeister si myslel, že je to náhoda. Kŕče sa možno jednoducho uvoľnili. Na ceste domov natrhal za hrsť plavúrta pre svoju domácu, ktorá často dostávala kŕče do nôh. Plavúrt jej kŕče ihneď uvoľnil. Po rokoch sa raz doktor Weinmeister rozprával o tejto udalosti s odborným lekárom. Od neho sa dozvedel, že plavúrt obsahuje rádium. Odvtedy si veľa ľudi pomohlo plavúnom vo vrecúšku od kŕčov v nohách, najmä v lýtkach. Moju známu poslali do nemocnice, pretože nemohla močiť. Silno jej opuchlo plece. Ked odišla z nemocnice. bolo opäť všetko po starom. Našťastie som práve mala doma plavúrt, lebo moja svokra, ktorá mala vtedy S6 rokov, trpela v tom čase na kŕče v lýtkach. Moja domnienka, že známa môže mať kŕče mechúra, sa potvrdila, keď som (ej priložila vrecúško so sušeným plavúnom na oblasť mechúra, a o dve minúty mohla močif. Vrecúško s plavúnom nosila v oblasti mechúra ešte niekoľko dni; pozvoľna sa stratila aj voda z opuchnutého pleca. Sama som roky trpela na vysoký krvný tlak Zväčša to súvisí so zvýšenou činnosťou obličiek, Priložila som si na noc vrecko so sušeným plavúrtom na obličky. Na druhý deň mi klesol krvný tlak z 200 na 165. Odvtedy si niekedy prikladám na oblasť obličiek vrecko naplnené Čerstvým plavúnom. Pri kŕčoch v lýtkach sa plavúrt uloži do plátna a obviaže sa ním lýtko. Možno si urobiť aj kúpele nôh, pri kŕčoch mechúra sedacie kúpele (pozri Všeobecnú časť. Sedaci kúpeľ). Po zraneniach vo vojne a úrazoch zostávajú jazvy, ktoré spôsobujú kŕče. Jeden invalid mal na chrbte jazvu. do ktorej sa dala vložiť ruka, Tá jazva mu vždy vyvolávala bolestivé kŕče. po ktorých sa spotil na celom tete. Bolesti siahali až na kožu na hlave. Po tridsaťročnom utrpení som zbavila toho muža trápenia vankúšikmi s plavúnom a kúpeľmi. iPlavúrtové výtrusy, ktoré dostať v niektorých lekárňach, pomáhajú v krátkom Čase vyhojtť chorým ľuďom1 otvorené rany. Otvorené miesta jemne a opatrne posypeme plavúňovými výtrusmi. Už po prvom použití nastane citeľná úľava. (O ďalších liečebných výsledkoch s plavúnom sa môžete dočítať v knižke Maria Treben's Heilerfolge. vydanej v nakladateľstve Wilhelrna Ennsthalera.) Ak je niekto tak pevne spätý s liečivými rastlinami ako ja. dosahuje takmer zázračné výsledky. Treba si pripomenúť, Že Stvoriteľ nám toto všetko položil k nohám. Mnohí ľudia sa potkýnajú o tieto dary. a necítia vsemohúcnosf nebies.

SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Zarovnaná čajová lyžička plavúrta sa sparí % litrom vriacej vody a krátko vylúhuje. Pije sa len 1 šálka denne, a to ráno nalačno. Užíva sa po dúškoch pol hodiny pred raňajkami Pri cimôze pečene sa denne po dúškoch pijú 2 šálky. Plavúňové vankúšiky: Vysušeným plavúrtom (podľa vefkosti miesta postihnutého kŕčmi sa dáva 100,200 alebo 300 g) sa naplní vrecúško, ktoré sa potom cez noc prikladá na boľavé, kŕčmi postihnuté miesto. Tieto vankúšiky si udržia liečivú pôsobnosť až jeden rok. Sedacie kúpele: Pozri Všeobecnú časí.

PODBEĽ

LIEČIVÝ

(TussilagofarfaraL.)

j
Keď na našich lúkách a svahoch niet ešte ani stopy po jarnej zeleni, keď sa oko nepostaví pri pučiacich |tíiňadách vŕb. tu podbeľ, ako prvý zvestovateľ Jari, vystrčí svoje žlté kvetné hlávky. Na vlhkých pôdach, obnažených návršiach, kopách piesku, úhoroch a násypoch nájdeme celé vankúše podbe29

ľových kvetov, ktoré vypučfa zo zeme oveľa skôr ako listy. Včely a hmyz z nich čerpajú prvú výživu. Podbeľu sa dobre darí na ilovitých a hlinitých pôdach. Je spoľahlivým ukazovateľom hlinitých a dovitých pôd. Podbeľ je> prvým kvetom, ktorý zbierame na zimnú zásobu. Jeho protizápalove a hlieny uvoľňujúce vlastnosti výborne pôsobia proti bronchitíde (zápalu priedušiek), kataru hrdla a hrtanu, prieduškovej astme a zápalu pohrud­ nice. ako a) pri začínajúcej tuberkulóze pľúc. Pri zdĺhavom kasil £1 mu­ čivom zachrípnutí by bolo treba viac ráz za den pif teplý podbeľový zépar s medom. Neskôr, v máji. použijeme aj jeho plstnató listy, ktoré sú na líci zelené, na rube sivobiele. Pre veľký obsah vitamínu C sú vhodné na polievky a jarné šaláty. Keďže listy obsahujú viac účinných látok ako kvety, zbierame, pravdaže, a| tie a na prípravu čaju použijeme zmes kvetov a listov. Prírodní liečitelia, počnúc starovekom a končiac ctihodným otcom Kneippom, podbeľ jednoznačne vychvaľujú. Čerstvé, umyté a na kašu rozomieté listy priložené na hruď pomáhajú pri všetkých ochoreniach pľúc, pri ruzl a pri poranení tkanív, ktoré sprevádzajú modročervené opuchy, ba dokonca ai pri zápale mazových vačkov - burzitfde. Účinky takýchto kasovitých obkladov sú ohromujúce. Obklady zo silného záparu podbeľových listov sa používajú pri ftkrofulóznych vredoch. Pri chronickej bronchitíde - zápale priedušiek - sprevádzanej opakovanými záchvatmi a dusivým záduchom treba viac ráz vdychovať paru z podbeľa, a to z listov a kvetov Zakrátko chorému veľmi odľahne. Aj napuchnuté nohy by sa mali častejšie kúpavať v zápare z podbeľových listov. Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare príeduälek. Hlinený hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a dale] plníme, až kým nie )e nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu alebo celofánu a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme doskou a zasypernezemou Rovnomerná teplola pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec vyhrabeme a získaný sirup raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so širokým hrdlom. Tento sirup je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období Odoberáme z neho po Čajovej lyžičke. Pri astmatických bolestiach, trvalých poškodeniach priedušiek a škodlivých následkoch fajčenia nám vynika­ júce služby zavčas zjari urobia dve alebo tri lyžičky čerstvo vytlačenej šťavy z podbeľa, ktorú pijeme s mäsovým vývarom alebo teplým mliekom. Na 2apálené cievy priložíme čerstvé roztlačené listy, ktoré sme s čerstvou smotanou vymiešali na hmoiu podobnú masti, a ľahko obviažeme šatkou. Čerstvo vylisovaná šťava z podbeľových listov nakvapkaná do ucha pomáha proti bolestiam v uchu. Č A J NA UVOLNENIE HLIENU Ak si chceme pripraviť čaj na uvoľnenie hlienu, zmiešame podbefové kvety a listy, kvety divozela velkokvetóho, pfúcnik lekársky a listy skorocelu kopljovitého v rovnakom pomere. Z tejto zmesi bylín dávame dve Čajové lyžičky na }U litra vody a zaparíme. Denne užívame tri Šálky tohto čaju, sladeného medom. Čaj sa pije po dúškoch teplý.

SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá čajová lyžička kvetov (neskôr kvety a listy zmiešané v rovnakom pomere) na % litra vody Zaparí sa a krátko vylúhuje. Obklady: Čerstvé listy sa pomliaždía na kašu a prikladajú. Inhalácia: Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod uterákom. Opakujeme viac ráz za deň. Kúpele na nohy: Dve plné hrsle podbeľových listov zaparíme zodpovedajúcim množstvom vody. králko vylúhujeme. Kúpeľ trvá 20 minút. Čerstvá šťava: Čerstvé, umyté listy odstavíme v domácom odšťavovači. Sirup a čajová zmes na uvoľnenie hlienu a proti chrapfavosti: Pozri na príslušnom mieste v texte. Zapar: 30

Sedacie kúpele z prasličky pôsobia zvonku na prekrvenie obličiek." A pokračuje: „Praslička vykonáva mimoriadne služby pri zastaraných chorobách. ako i vonkajším prostriedkom na systém obličiek a mechúra. tak vnútorným. rastliny na pôdach chemicky hnojených nezbierame. Okrem iného vraví: „Keď sa táto rastlina užíva vnútorne ako čaj." Švajčiarsky kňaz ^únzle sa vyjadril. ktorá veľmi rýchle vylieči ťažké zápaly obličkovej panvičky a jej hnisanie. po užití záparu z prasličky sa veľmi ľahko uvoľňuje tmavo sfarbený moč. Dodržiavanie rád pomohlo uvoľniť obličkové kamene. Praslička s jemnejšími konárikmi sa vyskytuje prevažne v lesoch a na ich okrajoch. obrátila sa o pomoc na mňa.Poradila som jej sedacie kúpele z prasličky. divo proso. vyskytujúca sa na močaristých lúkách a ne horských pasienkoch.) Ľudový názov. pôsobiacim na obličky. Umýva. sa môže používať len na sedacie kúpele.a to vo vyššej miere . napríklad pri nahromadení vody v osrdcovnlku 6 v pohrudnici. podobné maličkým jedličkám. je najliečivejšia. Prasličku nájdeme na poliach. Všetka reuma. praslica. 86-ročnom mužovi. Takto kamene zväčša odídu. Praslička sa osvedčila aj v prípadoch. praslička polnia. Prasilčkovó kúpele ma zbavili všetkých bolesti a dali mi novú silu!" Praslička najväčšia. až 40 cm vysoké prasienovlte rozkonérené. predovšetkým pre svoje krv zastavujúce účinky a pôsobenie pn chorobách obličiek a mechú­ ra. keď iné odvodňujúce prostriedky zlyhali. Vo všetkých týchto prípadoch je praslička prvotriednym. postihnutí sa cítia dobre a nemajú ťažkosti. na druhej strane . Pn zapálení a hnlsani obličkové) panvičky spôsob! jeden |ediný sedací kúpeľ z prasličky zázraky. a potom žil ešte veľa rokov. rjri kameňoch a plesku. Som doma. Kunzle hovorí aj c starom.) so stonkou hrúbky prsta z močaristých pôd a z horských pasienkov.^ dobrá známa ležala týždne a mesiace s ťažkým zápalom obličkovej panvičky v Innsbruckej nemocnici. Prirodzene. tlak v obličkách stzniži a v dôsledku toho sa postupne stratia aj poruchy zraku. V rudovej liečbe bola táto rastlina už za dávnych čias veľmi známa. že obličky sú pri pôrode veľmi zaťažené. Pri vodnatleľke je praslička najúčin31 . pije sa pri nich horúci praslickový zapar. zakrátko. Vtedy použijeme . alebo pri poruchách obličiek. ktorý vrátil prasličke jej pôvodný význam. pri močových a obličkových chorobách.16 % kyseliny kremičitej. moč sa však musi zadržať. pri obličkových a mechúrových kameňoch sa odporúčajú horúce sedacie kúpele r prasličky.len na vonkajšie použitie . že všetci ľudia by od určitého veku mali denne vypif šálku prasiičkovôho čaju. A nebol to nik iný ako nás vefký a slávny prírodný liečiteľ ctihodný otec Kneipp. Na prípravu Čaju a vnúlornó užívanie M môže trhať len praslička z rolí. ktorí sa nemôžu naraz vymočiť a zvíjajú sa v bolestiach.PRASLIČKA ROĽNÁ (Equisetum arvense L." Niet lepšieho prostnedku na prechladnutie mechúra so zvleravými bolesťami ako zapar z prasličky. Je tiež liečivá. Napriek tomu však upadla do zabudnutia. Keď to niekoľko ráz opakujeme. lesných ciest a okrajov lesov Ťažké pôrody mlčdým matkám niekedy spôsobia poruchy zraku. Pri plesku v obličkách. choroba rýchlo ustúpi Starých ľujf. aby sa potcm pod tlakom kamienky vyplavil. Pretože liečenie nemalo konca-kraja. ktorej pary necháme pod kúpacim plástom pôsobiť na mechúr 10 minút.je prostriedkom. chrlení krvi. môžu horúce pary prasličky oslobodiť od týchto bolesti bez toho. ktorý sa kúpeľmi z prasličky vyliečil z kameňov. šmirgľová alebo vechrová tráva. Na tieto rady som dostala viaceré listy. Veľký nemecký kneíppovec doktor Bohn vzdáva tejto rastline najväčšiu chválu: „Na jednej straie je praslička prostriedkom proti krvácaniu. dokonca pri rakovinových nádoroch a takisto pri kostlžere. V skorej jarí vyrastajú z rozložitého podzemku uloženého hlboko v zemi dvojaké stonky: najprv nerozkonárené hnedosfarbené plodové jarné stonky nesúce klas aporoíylov s výtrusnicami a neskôr zelené. železničných násypoch a na kopcoch. pri zahnívajúcich ranách. Podľa miesta výskytu obsahuje 3 . Teplú vlhkú prasličku zabalíme do vlhkého plátna a priložíme na poranené miesto. utišuje a súčasne rozpaľuje poškodené miesta. niekedy ihneď vylieči aj to najsilnejšie krvácanie a chrlenie krvi. ktorá má obzvlášť dobré liečivé účinky. Mo. hrubá ako prst. O niekoľko dni prišiel list: „Zachránila ci ml život. dna a nervové choroby by zmizli a každý Človek by sa dožil zdravej jesene svojho života. žeby Im lekár musel zaviesť katéter.prasličku najväčšiu (Equisetum telmatela EHRH. ktoré len potvrdzujú správnosť mojtch pokynov. Čo rastie na ílovitých pôdach. Tá. Príčina je zaručene v tom. Kneipp o nej hovorí: „Je nenahraditeľná a neoceniteľná pri krvácaní.

Pn potení nôh rovnako dobre pomáhajú prasllčkovô kúpele (pozri Spôsob použitia). kostlžer. ktoré svojim tlakom smerujúcim nahor ovplyvňuje činnosť srdca.nejšim prostriedkom. decembra. V nemocnici si ho nechali niekoľko dni a opäť ho poslali domov. rozličné druhy llsajov a lupus (tuberkulóza kože). Odstráni sa aj celková slabosť sprevádzajúca tuberkulózu. Skúsenosť ukázala. Normálne rátame na šálku (1/4 litra) jednu vrchovatú čajovú lyžičku byliny. V oboch prípadoch sa liečenie podporuje parnými obkladmi a sedacími kúpeľmi. aká som bola prekvapená. osušené nohy sa natrú prasličkovou tinktúrou. flstuly. Týmto spôsobom sa liečia dokonca aj polypy v podbruši alebo v konečníku. pomáha omývanie záparom z prasličky a obklady z neho. Dobre umyté. krvácaní ďasien alebo pri Iných zápaloch. Poradila som mu parné obklady z prasličky. Náhodne som sa s touto . Dňa 19. Pri pretrvávajúcom krvácaní z nosa sa prikladá obklad z ochladeného praslickovóho záparu. Pokožka zmľandravela a zmäkla. pn pečeňových a žlčníkových záchvatoch a pri bolestivom zastavení krvi (stáza). vynecháme ostatné bylinné čaje a pijeme štyri ai päť dni (v ťažkých prípadoch až Šesť dni) päť až Šesť šálok praslickovóho záparu. Ženám s blelotokom prospievajú sedacie kúpele z prasličky. keď vám poviem. no nie vyliečenie. Zo skúsenosti vieme. ktorého sa pije jedna až dve šálky denne a pritom sa večeria suchá strava. pri hnilobe úst a ďasien. pri krvácaní dávame na Šálku dve až tn vrchovaté čajové lyžičky. Pri svrbiacich kožných vyrážkach. až napokon zmiznú. že prasllčkové kúpele prinesú úľavu dokonca pri ťažkom poškodení medzlslavcových plat­ ničiek (chrbtice). že voda z tela väčšinou odíde. Okrem toho je dobré každý deň ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami vypiť šálku praslickovóho záparu. Po každoročných liečebných kúrach u doktora Zelleisa v Gallspachu nastávalo len prechodné zlepšenie. no to nie je dôvod. Tu. decembra 1977 mi telefonovali z Východného Štajerská. zápaloch ústnej sliznice. aby srne trpeli. RĎntgenové snímky ukážu starobou opotrebované stavce. ktorú pripravíme takto: čerstvú prasličku umyjeme a na drevenej doske rozmliaždime na kašu. Istá 38-ročná žena sa tri roky liečila na bolesti medzlstavcových platničiek. nový ďiv z Božej lekárne! Presviedčam sa. Pravidelným užívaním praslickovóho záparu sa do tela neprestajne dostáva kyselina kremičitá. mi zatelefonovali. Namiesto zlepšenia sa jej bolesti zväčšovali. otvorené rany na nohách. ostrohy na päte. Teda nie sú to medzlstavcové platničky. že dlhodobejším užívaním záparu prasličky sa zabrzdi rast zhubných rakovinových nádorov (tumorov). že sa ráno mohla pohnúť iba za pomoci tyče. hnisavé alebo chrastavé. Parné obklady pomáhajú aj pn kŕčových bolestiach žalúdka. lebo tie odstraňujú aj zhubné nádory. no narúšajú sa nimi obličky. plecia a krk jej tak zmeraveli. rozjatrené staré rany. Môžete si predstaviť. ktorý vyliečia práve sedacie kúpele z prasličky. že nádor celkom zmizol. Prudké pohyby nepoškodzujú platničky. no aj keď sú drsné. teda o tri dni. Omývanfm praslíčkovým záparom alebo kúpeľmi z prasličky sa liečia hnisavé zápaly nechtového lôžka. ktorému sa vytvoril na päte tvrdý nádor. pomáha proti nočnému pomočovaniu. Praslička spolu s Veronikou svojimi krv prečisťu* júcimi účinkami slúži ako dobrý prostriedok proti vápenateniu cfev a strácaniu pamäti Je aj najlepším preventívnym prostriedkom proti rakovine. prirodzene. tvrdý nádor však nebolo cítiť. Určite užasnete. Išlo o 49-ročnóho roľníka. pri fistulách a polypoch na podnebí a v hrdle. Nesmieme zabudnúť. Možno ho odporúčať na kioktanie pri zápale mandli. že tlak narušenej obličky smeruje nahor. ako aj zápaly mazových vačkov. keď 22. To isté piati aj o poškodení platničiek pri jazde na traktore. Isté pani zo Švajčiarska mala už roky stuhnuté krčnô stavce ako kameň. a tým sa liečia tuberkulózne pľúca. že praslička je jedným z najlepších prostriedkov pôsobiacich na pľúca pri chronickom zápale priedušiek a pľúcnej tuberkulóze. Pri šupinách na hlave si treba denne umývať vlasy záparom z prasličky a masírovať pokožku hlavy dobrým olejom Šupiny sa veľmi rýchlo stratia." Keo* niet iného prostriedku na odvodnenie. Muž nemohol chodiť. Ako prostriedok na zastavenie krvácania pomáha pri krvácaní z pľúc. pokiaľ ho nezapríčinilo zaseknutie nervu. Nové výskumy potvrdzujú podľa rakúskeho biológa Richarda Wlllforta domnienku. maternice. no len po dúäkoch. sprevádzaný veľkými bolesťami. rovnomerne po celý deň. V tom čase som mala prednášku v Štajerskú v Hornom Rakúsku a zoznámila som sa s ňou. zápal vlasových korienkov. hemoroidov a žalúdka. ale tlak obličky na voľne ležiace nervy. Hľa. Ihneď vznikne tlak dohora. Sedacie kúpele pôsobia svojím hĺbkovým účinkom na obličky a ihneď odstraňujú ich tlak smerujúci nahor. prechádza do nervov prebiehajúcich po povrchu pozdĺž chrbtice a zapríčiňuje tieto bolesti. Ako volmi dobrý prostriedok proti poteniu nôh možno odporúčať prasličkovú tinktúru (pozri Spôsob použitia). že tej panej po jednom jedinom sedacom kúpeli z prasličky zmizli všetky bolesti. treba prirpavif silné zápary. Zaparenú rastlinu liež možno zabaliť do plátna a použiť ako obklad. Pri bolestivých hemoroldových uzloch prikladáme Čerstvú kašu z raslllny. rakovinové nádory. Zapar zo zmesi prasličky a ľubovníka. ktorú jej manžel primontoval na posteľ.

že pŕhľava by už dávno bola vykynožená. Hmyz a živočíchy by sa už dávno postarali o Jej zánik. Albrecht Durer (1471 . Sedací kúpeľ možno prihriať a ešte dvakrát použiť. PŔHĽAVA DVOJDOMÁ (Urtica dioica L. záchvatmi zúrivosti. Pŕhľavu dvojdomú som jej poradila preto. . Nechá sa zapariť. Význačný nervový lekár dr. Nechá sa 14 dní na slnečnom mieste alebo v teple. sľúbila mi. pestovali by ten pŕhľavu. keby ju nechránila Jej pŕhľavosť. chorobné zadržiavanie mocu. Pŕhľava je naša najlepšia krvčistlaca a súčasne krvotvorná liečivá rastlina. a ja som predpokladala. treba ich liečiť vnútorne Čajmi prečísľujúcimi krv. Vyrážky a) bolesti hlavy sa v krátkom čase pominuli. Keď je bylina horúca a mäkká. Uečivosf pŕhľavy dvojdomej sa začína koreňom. Pri sedacích kúpeľoch musia byf obličky pod vodou .partou zoznámila. z prasličky najväčšej z močaristých lúk. a ani po rokoch. ale ešte mokrí v kúpačom plášti si na hodinu ľahneme do postele. odporúča sa pri jarných kúrach. Vyrážky jej po krátkom čase zmizli a súčasne jej ustali bolesti hlavy. V týchto prípadoch treba okrem pŕhľavovóho a rebrfčkového záparu pif ráno 3 večer aj po šôlke prasličkovôho záparu. halucináciami. keby mali zdravé obličky. S ochorením obličiek idú často ruka v ru«e silné bolesti hlavy. že tá žena nemá od posledného pôrodu v poriadku obličky." Odvtedy sorn poradila mnohým ľuďom. Potom mi však čoskoro zatelefonovala: Ešte keď sedela v teplom prasličkovom kúpeli. Raz som poradila matke. zabalíme ju do ľanového plátna a priložíme na choré miesto. lebo bráni tvorbe ľadvinového a močového piesku. Už v staroveku si pŕhľavu veľmi ctili. Kašovltý obklad: čerstvá praslička sa dobre umyje a na drevenej doske rozmlfaždl na kašu. Bezpodmienečne treba všetko ešte teplo zabatift Necháme pôsobiť niekoľko hodín alebo celú noc. Žiaľ. o jej účinkoch vie len málokto. znižuje pŕhľavový zapar obsah cukru v krvi. prasiičkové sedacie kúpele. ale mokrí si v kúpačom plášti ľahneme na hodinu do postele Voda na kúpanie musí siahať nad obličky. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. že pŕhľava patrí k našim najlepším liečivým rastlinám. Tinktúra: 10 c Čerstvej prasličky sa dá do 50 g pravej ražnej pálenky.kúpeľ má trvať 20 minút! Po ňom sa neosušime. že po návrate domov vyskúša sedací kúpeľ z prasličky. stŕpnutíe jej už po desiatich minútach prešlo.) Istý lekár sa raz v rozhlasovej prednáške vyslovil. aká je liečivá. Na jeden kúpeľ treba páflítrové vedro plno bylín (pozri Spôsob použitia a Všeobecnú časť pod heslom Sedacie kúpele). Keby ľudia vedeli. ktorá mala sedem deti a od narodenia posledného mala ustavične vyrážky. Až potom sa preztečieme do suchej bielizne. nasledujúci deň sa zohreje na bod varu a prdá do vody na kúpeľ Kúpeľ má trvať 20 minút. NeosuSlrne sa. Pamýobkiad: Plná 4 hrste prasličky sa dajú na sito a zavesia nad vriacu vodu. Pratože súčasne účinkuje na vyprázdňovanie stolice. sa nevrátila. pokračuje stonkou a konči sa kvetmi. Švajčiarsky kftaz Kúnzle poukázal vo svojich spisoch na to. Meravosf celkom zmizla. Wagner-Jauregg píše vo svojich spisoch: „Dve tretiny nervové chorých ľudí by nemuseli ísť do nemocnice. Pretože vyrážky majú vnútornú príčinu. ktoré mala popritom. Pretože má dobrý vplyv na sllnivku brušnú. a tak som Ich zachránila pred ústavom pre nervové chorých.1528) namaľoval anjela. ako letí s pŕhľavou v ruke k trónu Najvyššieho. aby pila pŕhľavový zapar. Mori pre poruchy obličiek trpeli depresiami. Lieči aj ochorenia a zápal/ močových ciest. Sedacf kúpeľ 100 g prasličky sa dá na noc do studenej vody. ako sme uí uviedli. ako som počula. Hoc) som ju veľmi nepresvedčila. Pri ťažkých poruchách obličiek so všetkými sprievodnými znakmi treba použif sedacie kúpele z čerstvé) prasličky: najlepšie. Denne sa premieša.

robievam si z nej Štvortýždňovú čajovú kúru. bledničke. Pŕhľava veľmi pomáha pri zúžení ciev. Aj čaj pred raňajkami možno pif po dúškoch. Jednej panej z Eichstátiu tri roky lekársky ošetrovali bolestivý Ischias. ktoré obsahuje. Nedávno mi písala jedna pani. Takéto listy sú okamihmi svella v mojom živote. Nielenže napriek každodennej ťažkej práci nebola vyčerpaná a unavená. Odvtedy užíva túto liečivú bylinu celá jej rodina. nech pochádza z hocičoho.) S radosťou sa dozvedám. Pŕhľava zdoláva náchylnosť na prechladnutie a pomáha pri dne a reumatických chorobách. Pri vodnstleľke pomáha pŕhľava výdatným odvodňovaním. vracia sa energia a tvorivá sila. pri žalúdočných kŕčoch a vredoch. aké je pŕhľava liečiva. Niektorí ľudia by si ušetrili amputáciu nohy. Každý kŕč. Pod ňou by jej bolt odumreli posledné zvyšky vlasov. Poradila som jej. Aby sa hodnotné. vredoch čriev a pri pľúcnych chorobách. Celá šťastná mi rozprávala. Obzvlášť blahodarne na vlasy pôsobí tinktúra. 1979. Ak niekto trpí na nejaký druh alergia (sem patri aj senná nádcha). Profesor v nemocnici operáciu odďaľoval. Stratila sa jej aj pieseň na nechte. To platí aj v špeciálnom prípade zúženia srdcových vencových ciev. aby sa dobrý účinok zvýšil. že musela nosiť parochňu. A tak je to dodnes. Raz prišla ku mne mladá žena po dovolenke. V zmesi s Inými liečivými rastlinami sa účinne využíva pri leukémii (pozri heslo Leukémia). že pŕhľavou si vyliečila ekzém. ako rýchlo jej pŕhľava pomohla.Odkedy viem. ktoré jej spôsobilo bolesti až v stehne a nemohla si ho pre pracovné zaťaženie ani ošetrovať. Preventívne sa pije jedna šatka záparu z pŕhľavy denne po celý rok Aj pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych Infekciách je pŕhľava prvotriednym pomocníkom. Napokon. keby si zavčasu boli robili kúpele z koreňov pŕhľavy dvojdomej (pozri Spôsob použitia). Pred nejakým časom som sa zoznámila s 50-ročnou ženou. Bola málokrvná. že naše dobré liečivé rastliny spoľahlivo pomôžu všade tam. človek sa cíti starý a mene) výkonný. husté. Moja rodina i ja už roky neužívame lieky a ja sa cítim pružná a mladá. Predpísal jej surovú stravu. Od určitého veku sa v ľudskom tele znižuje obsah železe Dostavujú sa stavy únavy a vyčerpanosti. a to na jar z mladých výhonkov a v jeseni po kosení. človek začne aj navonok viditeľne rozkvitať. účinné látky zachovalí. tak môže pomôcť krvčisttaca a krvotvorné pŕhľava. ako mnohí ľudia na vlastnej koži pocítili liečivú silu pŕhľavy dvojdomej. Hornou časťou tela sa zohneme nad vaňu. pretože fistula na tvári bola práve na jarmovej kosti. dýchacie cvičenia a psychokybernetiku. Výsledok je viditeľný: pokožka hlavy je bez šupin. Účinnými krvotvornými látkami. poukazuje na poruchy prekrvenia. bolesti zmizli. Roku 1978 obrátila sa táto nešťastná žena na ľudového liečiteľa. Tá nám pomôže prekonať tento ťažký stav.11. Jej zdravotný stav sa zlepšil. ktorá denne pila šálku pŕhľavového záparu. Po takejto kúre sa cítim nesmierne dobre a mám pocit. ale zmizlo jej aj hnlsajúce kurie oko. Po nejakom čase som ju náhodou znova stretla. . ktorá obsahuje železo. Pif ho treba bez cukru. no celkom sa nevyliečila. ako sa jej vlasy zotavujú a hustnú. Vtedy je najlepšie užívaf čerstvú pŕhľavu. V priebehu pol roka. V marci 1979 začala zbierať prvú čerstvú pŕhľavu a pila denne tri Šálky záparu. vlažným záparom z pŕhľavy omývame miesta v oblasti srdca. trvalé ju silno bolela hlava. ktorý mal pre ňu pochopenie. V takýchto prípadoch sa odporúčajú kúpele v zápare pŕhľavy. po Šiestich 200-gramových úplných kúpeľoch z pŕhľavy. anémii a iných ťažkých chorobách krvi. Precitlivené a jemné povahy si môžu na zlepšenie chuli pridať rumanček kamilkový alebo matu piepornú. vlasy sú bujné. na ktorú často nestačíme ani upozorniť. ča| nechutí zle. Iná pani ml písala. nech dlhši čas pije pŕhľavový zapar. ktorú pripravujeme z jarných alebo jesenných píhľavových koreňov (pozri heslo Spôsob použitia. V ľudovej medicine sa odporúča pif pŕhľavový zapar ako niekoľkotýždňovú kúru proti chorobám pečene a žlčníka. Päťdesiatjedenročná žena z Bavorska mala 28 rokov flstulu a po celý čas ju sužovali neopísateľné bolesti. aby si umývala hlavu záparom z čerstvej pŕhľavy s prísadou záparu z pŕhľavových koreňov. Poslúchla moju radu a z týždňa na týždeň sa dáta pozorovať. Po pŕhľavovej kúre sa pomerne rýchlo cítime telesne lepšie. keď mlado výhonky opäť vyrastú. pri zahlienení žalúdka a dýchacích orgánov. Ukazujú mi. Jednu šálku pijem ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami a jednu až dve šálky po dúškoch cez deň. že urobim trojnásobné množstvo prace ako inokedy. mala žalúdočné a žlčníkové bolesti. kde ich užívajú. pomáha pri málokrvnostl." (28. Umývanie hlavy a Tinktúra z pŕhľavy). pružné a majú pekný lesk. I ja si denne masírujem takouto tinktúrou pokožku hlavy a nosím ju so sebou aj na cestách. bylina sa len zaparí. Ano. sleziny. Poradila som je pŕhľavový zapar. ktorá mala také riedke vlasy. ktorý ju sužoval po dlhé roky. dokonca proti tumoru sleziny. Neskôr mi napísala: _Po štrnástich dňoch sa fistula na tvári zahojila a bolesti mi celkom zmizli. ktorú si nechcela dať operačne odstrániť. zmiešaného s jednou čajovou lyžičkou Švédskeho horkého. pričom ich ľahko maši rujeme.

Istá rehoľná sestra. Prekvapia vás jej príjemné účinky. pri ťažkých ochoreniach treba vypiť po dúškoch aspoň dva Htre denne. Nijaký lekár mi nevedel povedať. Povzbu­ dila som ho a poradila mu čerstvú pŕhľavu. Pri ischiasi napríklad pretrieme celkom pomaly nohu čerstvou rastlinou počnúc po vonkajšej strane od členka nohy až po bok. Na sušenie Je najlepšie zbierať májovú pŕhľavu. O čosi neskôr mi poslal odkaz. vzdialených od ciest a iných znečisťovateľov. čo by mi pomohlo. 2e tým však ničia aj vtáky a hmyz." Z uvedeného prípadu vidieť. ktorá sa mi dostala prostredníctvom vašej rady. že máme takú nezvyčajnú liečivú rastlinu? Vo svojom krátkom živote ľudia okolo nej prechádzajú a siahajú radšej po prostriedkoch utišujúcich bolesti a nadmieru ich užívajú. ako rýchlo môžu naše liečivé rastliny pomôcť. kde pozdĺž plota rástla hustá pŕhľava. Ani mrkvu nenapadnú žiadne červy! Keď sa chcete dozvedieť o ďalších účinkoch pŕhľavy. už bol blízko samovraždy. Zapar z pŕhľavy pomohol aj v mnohých Iných prípadoch. Touto pŕhľavovou vodou potom vždy polieva svoje rastliny. Podobne postupujeme aj na iných postihnutých miestach. ktorá má asi 300 litrov {možno použiť aj menšiu) dá väčšie množstvo pŕhľavy dvojdomej a dlhší čas ju nechá lúhovat* vo vode. Počas mojej 19 rokov trvajúcej choroby som pochodil mnoho neurologických ústavov v celom Rakúsku. ktorá ml rozprávala. Nato tieto miesta naputírujeme. choroba sa ako zázrakom pominula. alžbetínka z Klagenfurtu. a každý raz st z nej za hrsť priniesla. vy ste sa už dali operovať? Ale nevidieť žiadnu jazvu. ale aj v pravidelných odstupoch vo forme záparu prijímali jej obdivuhodnú silu. bolesti hlavy sa stupňovaíi. nepomôže vždy iba jedna Šálka za deň. Do nádoby. ktorý na mňa veľmi zapôsobil. vyberám toto miesto: „Srdečné Pán Boh zaplaŕ za neoceniteľnú pomoc. že bolesti hlavy mu celkom zmizli. Takto sa dostávajú jedy škodlivé pre človeka až do nedotknutej lesnej pôdy. aby ste si z nej urobili zásobu na zimu. Istá obchodníčka mi rozprávala. ktoré mala na koži v oblasti žalúdka a krížov. ktoré silno svrbeli a nedali sa vyliečiť." Rakovina sa celkom stratila a stará pani si ešte mohla užívať šťastnú starobu. Nevedela sa už pre svoj vysoký vek odhodlať na operáciu. ani injekcie (nakoniec tch dostával do hlavy). že môžete niečo urobiť pre svoje zdravie. Ešte jedna dôležitá poznámka. Istý čitateľ z WestfálSka píše: „Môj sused používa pŕhľavu aj na hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade. na to už ti ľudia nemyslia. a podstúpte prečísľujúcu kúru. ten sa jej zadivený opýtal: „Čože. Vysušenú bylinu dostaneme v každej lekárni alebo predajni s liečivými rastlinami. ale aj občerstvuje a zbavuje veľkej únavy. Keď navštívila po čase lekára. A ona denne chodievala do záhrady. seknutí v krížoch. Dovoľte našim liečivým rastlinám opäť vojsť do vášho domul Vystrejte sa včasné zjari nožnicami a rukavicami a vyjdite do božej prírody! Budete mať veľkú radosť. Využite aj vy čerstvé mladé výhonky pŕhľavy. najmä včasné zjari.Raz prišiel ku mne plačúci starší muž. Myslite pritom na to. zakrátko zmizli. Čas na pokosenie pŕhľavy kosou si roľníci dnes už nenájdu. Teste sa. prečítajte si knižku Liečebné úspechy Márie Trebenovej (Maria Treben's Heileríolge). ktorá vyšla vo vydavateľstve W. Nepomohlo mu ani množstvo predpísaných tabletiek. že nosí so sebou v termoske pŕhľavový zapar na všetky výlety. Prisahala na jeho dobré účinky. zápale nervov v rukách a nohách z ľ a h k a potrieme choré miesto čerstvou pŕhľavou. Keď som začal pif zapar z pŕhľavy a užíval som ho celý týždeň. keby sme si našu dobrú pŕhľavu nielen ctili. škvrny. Práve naopak. že jej lekár zistil silné bujnenie rakoviny v žalúdku. keď si nazbierate pŕhľavu sami. a predsa sú bez Škodlivého hmyzu. a už vôbec nie. Ennsthalera. Skutočne pomôcť však môžu len naše dobré liečivé rastliny. postrekujú pŕhľavu ničivými prostriedkami. Nemali by sme sa Bohu poďakovať za jeho milosť. Po Štyroch dňoch ml zatelefonoval. A teraz jedna dobrá rada: začnime s pŕhľavovou kúrou ešte dnes. odtiaľ späť cez zadok pozdĺž vnútornej strany nohy až na patu. Čim čerstvejšiu ju budete užívať. ktoré nemusí postrekovať chemickými prípravkami. pochôdzky a služobné cesty. keď na čistých okrajoch lesov a lúk. Práve naopak postupujú niektorí poľnohospodári. že sa cíti zdravší ako pred chrípkou. na ktoré často zabúdame. Nakoniec by som ešte rada spomenula jeden zážitok. poslúchla moju radu a veľmi ju prekvapil výsledok. Nikdy by v našom tele nevzniklo nič zhubné. tým väčšie liečivé účinky bude mať. Z listu. Nemusíme dopustiť. Ako sme my ľudia oslepil! 35 . aby veci zašil tak ďaleko. pod slobodným božím nebom. Nato jej ktosi poradil zapar z pŕhľavy dvojdomej. Odvtedy mal tmavohnedý moč a trpel neznesiteľnými bolesťami hlavy. Nielenže najlepšie hasí smäd. Dva a pot litra záparu si mal rozdeliť na celý deň a pif ho. pri IschlesJ. Pravdaže. v našom mestečku som sa zoznámila so starou paňou. akoby jej nikdy nebolo. keo* začala užlvaf pŕhľavový zapar a držať diétu na pečeň. Pred tromi rokmi ochorel na chrípku. ktorý mi poslali z Dellachu v Korutánsku. čo mi vlastne je.

ktoré spôsobujú dnu a reumatické bolesti. Prelo bol telesne aj duševne veľmi vyčerpaný. Napriek najsilnejším prostriedkom na spanie.SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: Tinktúra: i plná čajová lyžička na 74 litra vody. Na jar alebo v Jeseni sa vykopú korene. Pŕhľava zostáva vo vodnom kúpeli. Kuper nôh: 2 hrste dobre umytých. že je na hečeni v Gallspachu. Moja matka zbierala každú jar kvety prvosienky. že síce poznám dobrý liek na spanie.) Z husto rozkonárenóho podzemku vyrastá ružica podlhovastých vajcovitých kuče­ ravých prízemných listov a 10 až 20 cm vysoký stvol s okollkom zlatožltých kvetov. O sedem dni som opáf prišla k mojim známym. Zapar sa pije veľmi teplý. Skúsil to. po dúškoch 10 g ľubovníka pred spaním. Je takisto liečivá a môžeme ju užívať. očistia sa kefou. akoby mu na lýtku zahásali horiacu cigaretu. nevedel čo ďalej. Náš rozhovor sa odohral 7 decembra 1976. Svojimi krv prečísťujúcíml účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky. Na umytie hlavy možno v takomto prípade použif jadrovo mydlo. Nájdeme Ju na horských lúkách. rastie v horách a je zákonom chránená. Ak použijeme koreň pŕhfavy. prepadla ho bolesf. nadrobno nakrájajú a naplnia do ífaše až po hrdlo. nasledujúci deň zohrejeme na bod varu a necháme 10 minút stáť. ale neviem. Rastie na lúkách. zatiaľ čo tento zapar nervové poruchy odstraňuje. Zaiejú sa 38 . Nervov! lekári v Linzi ani vo Viedni ho nevedeli zbavif tejto choroby. Kvety len slabo voňajú. Podľa potreby sa pnsladí medom.40% ražnou pálenkou a postavia na 14 dni na teplé miesto. takmer zúfalý. Chemické prostriedky rozrušujú nervový systém. Čaj mu v krátkom čase vrátil zdravie a zahojil aj všetky nervové poruchy. ktorí mi už vo dverách radostne zvestovali. či mu pomôže. Trhala celé okolíky. okrajoch lesov a v krovinách na horských nivách Na vysokom stvole vyrastá okollk jasnožltých kvetov. Povedala som mu. Jeho ošetrujúci lekár si potom od neho vyžiadal recept na Čaj proti nespavosti: 50 g kvetov prvosienky Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 I vody 25 g kvetov levanduly a nechá sa 3 minúty lúhovaf. že náš známy priateľ môže opáf spávať. sa 20 minút kúpu nohy. ktoré mu podávali. ako utišujúco táto rastlina pôsobí na srdce a nervy. Súčasne sa zbavil aj bolesti v lýtku. Aj ctihodný otec Kneipp bol veľkým prívržencom prvosienky. Keď si večer na smrť unavený ľahol do postele. zaparí sa vriacou vodou a nechá krátko vylúhovať. Vidieť ho na jednom obraze s prvosienkou v ruke. prvosienka holá (Primula auricula L. pretože vedela. Umývanie hlavy: 8 až 10 plných hrsti čerstvej alebo vysušenej pŕhfavy sa dá do 5-litrového hrnca studenej vody a na slabom plameni sa zohreje až na bod varu Nechá sa 5 minút lúhovaf. V jednej spoločnosti rozprával muž sediaci vedľa mňa. keď taký dlhý čas užíval tie najsilnejšie lieky. preto ju nazbierame. ktoré átria prijemnú medovú vôňu. PRVOSIENKA JARNÁ (Primula veris L. Ctihodný otec Kneipp hovorí: „Kto je náchytný na choroby končatín . nemohol zaspať. kopcoch a v listnatých lesoch. Tretí druh. dáme 2 plné hrste cez noc do studenej vody. Pretože sa blížil koniec pobytu a zatiaľ bez výsledku. kefou očistených pŕhfavových koreňov a čerstvej pŕhfavy {stonka a listy) sa dajú na noc do 5 litrov vody a nasledujúci deň sa zohrejú na bod varu. ako človek znesie.). Tento kúpef nôh možno opäť povarif a 2 až 3 razy znova použif. Veľmi rozšírená je aj prvosienka vyššia (Primula elatior /L J HILL). Je to jeho posledná nádej. 15 g chmeľových šištičiek 5 g koreňov valeriány Zapar treba uprednostniť pred všetkými chemickými uspávacími prostriedkami.V lakom teplom maceráte.

leví zubec. Chorľaví ľudia. Silno bolesti povolia a časom úplne zmiznú. Budú sa čudovať jej výborným účinkom. ktorí sa cítia ubití a unaveni. 2ltý koberec jej kvetov nás každý rok vždy znova a znova nadchýna. predstavuje pre trpiace !udstvo nadovšetko cennú liečivú bylinu. púpava lúčna. Stvoly pomáhajú aj pri cukrovke. pichanie siahe až pod pravú lopatku). lúkách a trávnatých plochách. sladený medom. Púpava pomáha aj pri iných ťažkostiach. Veľmi vlhké miesta pre ňu nie sú vhodné. Dvojlit­ rová fľaša sa naplní kvetmi prvosienky (celé okolfky) voľne až po hrdlo a zaleje prírodným vinom." Zapar z prvosienky je výborným prostriedkom na posilnenie nervov a srdca. aut}. môžu sa osladif medom. je chrumkavý a šťavnatý. Kvitne v aprili a máji na všetkých medziach. známy špecialista na choroby pečene. Odstraňuje svrbenie kože. Listy zbierame pred kvitnulím. Na jarné prečistenie krvi odporúčame tento čaj: 50 g kvetov prvosienky (Pod výhonkami bazy rozumieme mladé púčiky na jar. nechá 15 g pŕhľavových listov sa 3 minúty lúhovaf. Pri srdcových bolestiach užívame občas glg vlna.(mysli tým dnu a reumu. hostia dostávali denne na stôl okrom Iného čerstvého šalátu misku šalátu z púpavy. nech dlhší čas pije donne dve salky prvosienkovôho záparu. llšaje a vyrážky. Lekár. lebo uvoľňuje močové kamene. že čerstvé duté stvoly. pampališka. kým je púpava v kvete. veľmi pomáhajú pri chronickom zápale pečene (je to veľmi bolestivá choroba. denne päť až šesf kusov. konzumo­ vané v surovom stave. májik. pumprlica. vodnatleľke a sklonom k poráike. Keď som bola v Juhoslávii na liečení. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. pozn. in WIGGERS) Ľudový názov: kaSinec. Víno na srdce. lucemlčky. ľudia chorí na srdce užívajú až tri polievkové lyžice denne. vynikajúco pôsobí proti zápalom srdcového svalu. až potom sa úbor (kvetenstvo) odtrhne a zvyšok sa pomaly požuje. Stvol spolu s kvetom sa umyje. 15 g koreňov púpav/ Denne sa po dúškoch pijú dve šálky. mi na moju otázku odpovedal. žltý). Čerstvý stvol bezbolestne rozpúšťa žlčové 37 . mail by podstúpiť štrnásfdnovú kúru z Čerstvých púpavových stvolov. Stvol chuti spočiatku horko. Kvety musia byť ponorené. zmierňuje migrénu a nervové bolesti hlavy. Prípravu a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Zapar na spanie: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! Jamy krvčIsHacI čaj: Zmes a použitie pozri na príslušnom mieste v texte! P Ú P A V A L E K Á R S K A (Taraxacum otficinale WEB. Celá rastlina je lieči/á. pumpelica. že púpava veľmi dobre vplýva na pečeň. Odvar z koreňov. byľ počas kvitnutia. Cukrovkári by mali den­ ne. Jedinečným prostriedkom proti srdcovým chorobám je prvosienkové vino. Vyznačuje sa dvoma poprednými vlastnos­ ťami: pomáha pri bolestiach žtčnlka a chorobách pečene. Fľašu ľahko zazátkujeme a necháme 14 dní na slnečnom mieste. púpava. vylepšuje žalúdočné šťavy a čisti žalúdok od všetkých usadenín.) 50 g mladých výhonkov bazy Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody. zjesť až desať kusov. Nechá sa zapariľ a krátko sa vylúhuje. ktorá sa považuje za burinu. korene včasné zjari alebo v jeseni. Dnes už viem.pampuška. mlieč (zabi. ktoré sa dá pripraviť na jar. Ja si pripravujem včasné zjari celú rastlinu ako šalát a podávam ho na večeru so zemiakmi a vajíčkami na mäkko. pripomína list endlvie. Rastlina. je výborný na obličky.

na druhý deň sa zohreje na bod varu a scedí. zatiaľ čo sirup z púpavy je pre nich prijateľnejší. hoci nebývala vo veľkom meste. dlhý až 1 m a v čerstvom stave má horkú. Pozn príslušne miesto v texte. ktoré hrajú dôležitú úlohu pri odstraňovaní splodín látkovej výmeny. Po dvoj až trojtýždňovej liečbe čerstvým stvolom ustupujú aj opuchy Žliaz. Denne 5 až 10 vyrastaných stvolov sa požuje a zje. Zbierame ho včasné zjari alebo v pozdnej jeseni. Rastlina patrí k bylinám. Podzemok je hrubý asi ako palec. Keď chceme uchovať čo najviac vitamínov. a vyháňa listy aj v chladnom ročnom období. že chorým na obličky nerobí dobre kyselina vo včeľom mede. Upozornila som jeho matku na krvčlstiaci pŕhľavový a púpavový čaj. Do šťavy dáme len 1 kg cukru. Po vysušení má miernu príchuť. Zhodujú krv a sú teda vynikajúcim prostriedkom proti hustej krvi. Musí mať takú hustotu. Bohužiaľ. Hrniec postavíme bez pokrievky na sporák. Citrón sirup trochu prlkysll. Náš stolár dostal naň chuť. ktorá niesla plnú zásteru púpavových kvetov. Sirup nesmie byf prlhustý. Raz u mňa v dome pracoval stolár. stlačená byľ nesie asi uprostred kužeľovitý. íe ženy pripravovali z byliny a koreňov zapar na skrôôľovank* pleti. že predsa nebude dávať svojmu synovi hocijaké buriny. Tak zahusťujeme tekutinu bez varenia. ktorý niesol zástavu. Každý rok na jar robim z púpavových kvetov sirup. močiaroch a stojatých vodách. ktorému som na večeru pripravila studenú misu. Púpava sa môže úspešne využiť aj pri žltačke a chorobách sleziny. jazerách. Okrem minerálnych lalok púpava obsahuje významné liečivé a stavebné látky. ale v našom mestečku. Vianočné medovníky pripravujem len z púpavového sirupu. Na druhý deň všetko prelejeme cez sito a odkvapkané kvety vytlačíme oboma rukami. Pri procesii na Božie Telo všimla som si mladika. Keď som jej raslilnu ukázala. zelený až hnedý šúľok. 2 čerstvých. premiešame a pridáme polovicu na plátky nakrájaného a ošúpaného {ak je ošetrený chemickými látkami) citrónu. ktorý tu uvádzam: Štyri plné hrste púpavy dáme do 1 litra studenej vody a pomaly zohrievame na bod varu. rozčúlene mi povedala. vtedy príjemne chuti. surových koreňov a listov (pozri príslušnú časť v texte). Korene púpavy. čo s tým bude robiť. že sirup sa nedá rozlíšiť od pravého medu. Bol nim nadšený a tvrdil. SPÔSOB POUŽITIA Macerát: 1 vrchovatá čajová lyžička koreňov sa dá na noc do % litra studenej vody. Plochá. aby sme vyskúšali správnu hustotu. kým rodina si pochutnávala na chlebíčkoch s čerstvo pripraveným púpavovým medom. lebo pri dlhšom skladovaní by začal kryštalizovať. dozvedela sa recept na prípravu cenného púpavového sirupu. Ako včelár nechcel uveriť. upravuje Činnosť pečene a žlčníka. Podzemok puškvorca sa používa nielen pre jeho posilňujúce účinky pri všestrannej slabosti zažívacích 38 . odtiahneme hrniec z platne a necháme celú noc stáť. Z bahnitých pobrežných vôd vyrastá vodorovne plazivý podzemok a z neho kolmo hore početné mečovité listy vysoké až 1 m. Celú tvár mal znetvorenú uhrami (aknô). Toto množstvo sa pije po dúškoch pol hodiny pred raňajkami a pol hodiny po raňajkách. urýchľujú trávenie.kamene. osviežujú. že sa im podarí zjasniť tvár". Moja matka stretla raz panlu. no ani pririedky. lebo po čase by skysol. aby sa dal dobre natrieť na žemľu alebo chlieb s maslom. Kerf sa jej opýtala. Táto vzácna liečivá rastlina zastáva v ľudovom liečiteľstve význačné miesto. majú potopudné a mocopudnô účinky. Raz alebo dva razy celú masu ochladlme. Keď tekutina vzkypí. šalát: Stvol: Sirup: P U Š K V O R E C O B Y Č A J N Ý (Acorus calamus L j Táto vodná rastlina sa vyskytuje najmä v rybníkoch. zapneme sporák len na najmenší plameň alebo najnižšiu teplotu. že som med pripravila sama. Pre svoje krvčistiace účinky pomáha aj pri dne a reumatizme. K lomu chcem len pripomenúť. ktoré v zime neodpočívajú. ale aj vysušené. preclsťujú krv. veľa ľudí ju nepozná a odstraňujú ju ako nepríjemnú burinu. pretože dobre chuti a súčasne prospieva zdraviu. Starostlivo si nim umývali oči a tvár a „dúfali. korenistú chuť. Táto pani púpavu nepoznala. Staré knihy o liečivých rastlinách uvádzajú. použité v surovom stave.

85 m. Často som pomohla ľuďom s rozličnými omrzlinami teplými puškvorcovýml kúpeľ­ mi. kde som sa s ním zoznámila. a!e veľmi pomáha aj pri ochorení žliaz a dne. Takéto kúpele pomáhajú aj pri studených nohách a rukách. V mierne ochladenom. pomáha pri poškodení obličiek a je dobrým pro­ striedkom na prečistenie celého tela. pridala som sa k nim a toto som sa od nich dozvedela: Muž. Chorý začal pomaly priberať na váhe. Keď fajčiar pomaly prežúva suchý podzemok. hoci už vtedy som radšej siahla po prirodzených Wcoch ako po medikamentoch. ktorá ho sprevádzala. ráno trošku prihrejeme. ksď vám poviem. kolíkových záchvatoch. Keď oddychovali. Istý 36-ročný muž sa nevedel zotaviť z operácie tumoru pečene.ale vtedy som išla do postele už o Ôsmej. javí sa mi ako zásah Božej Prozreteľnosti a vždy ma dojme. že sa musím pripraviť na to najhoršie: je io rakovina čriev. Na výlete z Weíssenbachialu do Postalmu som stretla manželský pár z Bad Ischlu. Päť minút lúhujeme. vtedy ich používame čo najteplejšie. ktorý s ťažkými batohmi kráčal k horám. Pochopi­ teľne. mali by pif čaj z podzemku pušk'ovrca a občas si ho pridať do úplného kúpeľa. Siabé oči možno posilniť. Pacient začul.s rakovinou pľúc!" Tak sa chorý muž nechtiac dozvedel diagnózu svojej choroby. dáme do nej zarovnanú lyžičku puškvorca. ona však rezignovane kývla rukou „Mne už nikto a nič napomôže!" Zadovážíla som podzemok puškvorca a ona ho užívala. Možno ho odporúčať aj pri malát­ nosti Čriev a slabej látkovej výmene. a celý ohúrený zo seba dostal: „Čo ste robili?" Muž odvetil: „ž*ul som podzemok puškvorca a pil rebríčkový čaj.ústrojov. nie horúcom odvare 20 minút kúpeme postihnuté miesto. ktoré neznáša­ jú obilniny. žlčníka. Podzemok puškvorca vždy prináša neuveriteľné výsledky. Môj deň sa obyčajne začína o šiestej ráno a konči sa zväčša o |edenástej večer . Nech sú trvalé. Mali ho previezť z Linza na viedenskú kliniku. Čaj treba zohriať vo vodnom kúpeli. Môj manžel vstúpil. o ktorom si myslel. Ktosi mu nato poradil. do ordinácie svojho ošetrujúceho lekára a ten práve telefonoval Inému lekárovi. aby usilovne žul podzemok puškvorca. 39 . viac k lekárovi nešiel. Tekutinu môžeme štyri razy zohriať a znovu použiť. takmer rok čoraz väčšmi chudol a nevedel príčinu choroby. pri plynatosti (vetroch) žalúdka a crlev. mala neopísateľné ťažkosti s črevami a lekár mi jedného dňa povedal. Zoberieme šálku studenej vody. Aj tu pomohol podzemok puškvorca. Podzemky dáme na noc do studenej vody. ked natierame zatvorené viečka čerstvou vylisovanou šťavou z podzemku. Práve som premýšľala o beznádejnej situácii mojej matky. dá sa kúpiť v predajni liečivých rastlín za pár šilingov. a pretože sa cítil lepšie. čo som počula. ktorí strácajú váhu napriek dostatku potravy. . Podzámkom puškvorca možno liečiť žalúdočné a črevné poruchy. v akom beznádejnom stave sa nachádza. Po tejto skúsenosti začala som prenikať do tajov liečivých rastlín a neskôr som mohla pomôcť v mnohých beznádejných prípadoch. sleziny a brušnej sllnlvky." Muž mal vtedy už svoju pôvodnú váhu 86 kg a o pol roka neskôr putoval s plným batohom do hôr. keď sa otvorili dvere. Podzemok prispieva k otepleniu a odhlloneniu flegmatického žalúdka a čriev. V lom čase som sa liečivými rastlinami zaoberala len málo. vstúpil raz so zdravotnou sestrou. ako jeho lekár vravi: „Posielam vám môj beznádejný prípad . Týždenne priberala 400 gramov.Jeho starostlivá svokra mi porozprávala. keď sa o nej zmienim v prednáškach. ktoré spôsobovali vysoké horúčky. Na črevách sa mu začali vytvárať uzlfky. Po štyroch až piatich týždňoch dostal vysokú horúčku. ako aj pri anémii a vodnatieľke. Táto správa ma veľmi vydesila. zamiešame a pijeme pred a po každom jedle dúšok. postavil malé kufríkové rádio a povedal: „Aby si nebola doma taká sama!" Krátko na to bolo počuť z rádia hlas: „Hovorí domáci lekár. oboma rukami sa oprel o stôl a díval sa na muža. môže sa odučiť fajčiť. Ten vyskočil. lebo predtým veľmi schudla. Vždy keď o tejto udalosti premýšľam. zastarané alebo zhubné. že už je dávno pod zemou. čo sa v poslednom čase vyskytuje dosť často. ba aj mesiace. pri takýchto ťažkých stavoch sa čaj musí plť celé týždne." Celá Šťastná rozprávala som na druhý deň matke. Mimoriadne vychudnutí ľudia. necháme cez noc stáť. Keď vážil už len 48 kg. Manželia chceli stráviť niekoľko bezstarostných dni v chate a živiť sa z vlastných zásob. viac sa nemá piť. alebo ju opisujem ako teraz vám. Moja matka ťažko ochorela. nasledujúci deň vodu prihrejeme na bod varu. asi tak päťdesiatnik. aby sa súčasne odučil fajčiť a ráno a večer pil čaj z rebríčka. vysoký 1." „Podzemok puškvorca? A kde ho možno nájsť?" spýtal sa lekár. Teda šesť dúškov za deň. Táto liečba sa vzťahuje aj na celkový žalúdočný a črevný trakt vrátane pečene. Sotva som bola schopná vykonávať denné práce. Puškvorec odstraňuje nechuť do jedia. Je to takmer zázrak. že už po 14 dňoch matke prestali všetky bolesti. Až takmer po pol roku prišiel opäť do ordinácie svojho lekára. ako sme spomínali. Čaj dokonca pomáha deťom. pán primár. Niekoľko minút necháme šťavu pôsobiť a potom viečka umyjeme studenou vodou.Ten netreba hľadať.

že jej choroba je nevyliečiteľná. Ráno sa trošku prihreje a scedi. Na moju radu začala užívať denne Šesť dúškov čaju z podzemku puškvorca (macerétu) a už po troch dňoch sa bolesti stratili a viac sa neopakovali. Na druhý deft sa prihreje na bod varu. Ketf ju upwomifi na puškvorec. Ožarovali ju kobaltom. 40 . Príbuzným oznámili. Pomerne mladý šiel do dôchodku. V krátkom čase mal črevá vyliečené. Malý chlapec. Pomáha nám pri mnohých ťažkých chorobách. Istý starší duchovný roky trpel na hnačku. alebo ak tu hranicu už prekročili. Rebríček skvele vplýva na podbrušie žien. preto ženy urobia pre svoje zdravie najlepšie. Macerácla: REBRÍČEK OBYČAJNÝ (Achillea mlllefolium L) Rebríček obyčajný je liečivá rastlina. Spomenula som si na ctihodného otca Kneippa a odporučila som mladej žene. keď ani nie o tri týždne prišiel list. SPÔSOB POUŽITIA Čaj z podzemku puškvorca sa pripravuje maceráciou za studená. Aj pre mladú. stal mrzutým. Okolo Veľkej noci. Aby zniesla bolesti. niekedy ružovej alebo Červenej farby a na slnečných miestach ostro aromatický voňajú. hoci tomu spočiatku nedôveroval. ale aj staršie ženy bezprostredne pred prechodom. na okrajoch ciest a obilných polí. Isté pani z Vorarlbergu dva roky trpela žalúdočnými bolesťami a nemohla ani deň vydržať bez tabletiek. Už sa zmieril s tým. ak si na prechádzkach po lese alebo poli nazbierajú kytičku čerstvého rebríčka. pochopiteľne. opáf dostal chuť do jedla a už aj čosi pribral. Úplný kúpeľ). Kvety sú v úhorových chochlikoch s obojpohlavnýml kvetmi. Po mojom odporúčaní začal denne piť Šesť dúfikov puškvorcového macerátu. Nič. že ochorela na rakovinu podbrusla. ktoré mávajú nepravidelné mesačné krvácanie.Podzámok puškvorca vyrovná nedostatok žalúdočnej kyseliny aj jej nadbytok. koľko len znesie. ktoré majú na obvode piestikové lupienky bielej. Pred použitím sa tento macerát prihrieva vo vodnom kúpeli. Pevnú stravu vôbec neznášala a nemala chuť do jedla. Veľmi som sa začudovala. keď sa ich éterické oleje a liečivá sila zmnožujú. macerátu. Iná pani z Dolného Rakúska roky trpela na dvanástnikové vredy. veselého Človeka sa. o ktorej sa zrazu začalo hovonť. Na moje veľké prekvapenie ml jeho žena napísala. zbavil sa jej po Šiestich dúškoch puSkvorcovóho . Ctihodný otec Kneipp píše vo svojich spisoch: „Ženy by sa uchránili pred mnohými chorobami. ktorý mal napriek prísnej diéte trvalú hnačku. Bolesti načali ustupovať a po piatich týždňoch ju už nič nebolelo. vrátila sa jej chuť do jedia a ako každý Iný člen rodiny opäť zniesla už výdatnú domácu stravu. pritom užíval ešte dve šálky záparu z nechtíka. no v prvom rade je to liečivá rastlina žien. aj pfé staršiu js dôležité vypiť si éalku záparu z rebríčka. bez ktorej si náš život ani nevieme pred­ staviť. no iste sa jej vracia zvyčajná váha. Zarovnaná kávová lyžička puSkvorca dá sa cez noc do % litra studenej vody. začal denne piť šesť dúškov macerátu z puškvorca. že sa tohto trápenia nikdy nezbaví. že začiatkom júna toho istého roku začal opäť pracovať. vylúhuje sa a pridá do vody na kúpanie (pozri Všeobecnú Časť. Kvety (kvetenstva) trháme za slnečného dňa. Táto bylina rastie vo veľkom množstve na lúkách alebo poľných chodníčkoch. Že z optimistického. zatrpknutým. Čerstvá stáva: Čerstvý koreň sa starostlivo očisti a ešte vlhký sa dá do odšťavovača. čo v tie roky podnikol. Poznám mladú gazdinú. Iný muž trpel desať rokov na krvavú hnačku a maJ denne 30 až 40 ráz stolicu. že sa jej dari výborne a pomaly. aby denne vypila toľko rebrfčkového záparu. sa nevydarilo. musela denne brať lieky. začala užfvaí šesť odporúčaných dúškov. keby občas siahli po rebričkul" A to nielen mladé dievčatá. Jeho priate' mi rozpráva!. Úplný kúpef: Asi 200 g puškvorcového podzemku sa dá do 51 studenej vody. Jeho matka je nesmierne šťastná.

bolestlrr očí sprevádzaným slzením. Aj v prechode tyy mali ženy usilovne pif zapar z rebríčka. vetry. zápaly žalúdočno-črevnôho traktu. Zapar upravuje činnosť obličiek. pri ktorých medicína zlyháva. Pri krvácaní zo žalúdka a silne krvácajúcich hemoroldoch. po dúškoch sa pijú štyri Šálky alchemilkového záparu a robí sa masáž tinktúrou z kapsičky od pošvy hore cez podbrušie. Pretože vynikajúco pomáha pri poruchách krvného obehu a kŕčoch ciev. keď má človek pocit. Nepríjemné svrbenie pošvy sa vyhoji umývaním a sedacími kúpeľmi. Po štyroch týždňoch bolo všetko v poriadku a tak to aj zostalo do dnešného dňa. Pri zápaloch nervov rúk a nôh veľmi blahodarne pôsobia kúpele s prísadou rebríčka. Takéto kúpele sú rovnako účinne pri nočnom pomočovaní deti a starších ľudí. odstraňuje nechuť do jedenia. krátko sa popraží (aby skypelo). Sedacie kúpele z rebríčka. zvyšuje činnosť črevných žliaz a pôsobí na pravidel­ nosť stolice. škoda. Staré knihy o zelinkách . ak sa pí)e veľmi teplý po dúškoch. Spomínam si na Iný podobný prípad. môžeme ho teda použiť všade tam. pridá sa don 15 g čerstvých. žalúdočné krce. odstránia aj myómy (maternice). 90 g nesoleného masla alebo bravčovej masti sa silne rozohreje. kde sa už ničím iným nedá pomôcť. nadrobno narezaných kvetov rebríčka a 15 g nadrobno narezaných malino­ vých listov. odstráni často už šálka záparu z rebríčo. nevoľnostiam.Pri zápale vajec nikov takmer prvý sedací kúpeľ odnime bolesti a zápal začne pomaly ustupovať. vylisuje ce* ľanovú šatku a náplni co čistých. akoby mu išla hlava prasknú'. jej predpísal tabletky. ktorý sa skončil v ústave pre choromyseľných. spôsobený zmenou počasia. Za slnečného počasia natrhané kvetenstvá rebríčka sa voľne nakladajú do fľaše po hrdlo a zalejú 38 až 40% ražným alebo ovocným liehom. keď sa robia denne dlhší čas. nasledujúci den sa rozohreje na bod varu a pridá do kúpeľa (pozri Všeobecnú Časf. Pri obrátení maternice sa dlhší čas robia sedacie kúpele z rebríčka. Treba to len skúsiť. Záchvat migrény. bolestiach chrbta alebo reumatických bolestiach treba pif taký horúci zapar z rebríčka. ako aj pri blelotoku. plchavým bolestiam oči a krvácaniu z nosa. keď sa robia čajové kúry. Vyhli by sa vnútornému nepokoju a iným podobným stavom. pri krvácaní z prúc a možno nim spolu s koreňom puškvorca vyliečiť rakovinu prúc. že som vtedy nemala takéto skúsenosti s liečivými rastlinami. aký len znesieme. Tak pomáha pri chorobách kostnej drene. Na zdravotný stav veľmi dobre pôsobia aj sedacie kúpele. takisto proti závratom. Koreň puškvorca sa cez deň žuje a večer a ráno sa po dúškoch pije po šálke rebričkovóho záparu. Sedací kúpeľ). Prób hemoroldom možno pripraviť veľmi dobrú masf z Kvetov rebríčka (pozri Spôsob použitia}. Poradila som jej. ktoré v ňom roky pretrvávali. Vtedy treba denne pi( dve šálky záparu z rebríčka. Masf: Sedací kúpeľ: 100 g rebríčka (celá rastlina) sa dá na noc do studenej vody. Je) ustarostená matka prišla ku mne. no dievčaťu sa veľmi zväčšili prsníky. Zväčša tieto kúpele pomôžu už na prvý raz a bolesti zmiznú. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: Tinktúra: 1 vrchovatá čajová lyžička na Va liira vody. aby dievčaťu denne na lacno podávala Šálku rebrfčkovôho čaju. Odmietla tablety ďalej užívať. Odborný lekár. kúpele a masáže tinktúrou z rebríčka. Zapar z rebríčka je veľmi dobrý prostriedok na zastavenie krvácania. Svojou krvclstiacou silou odstráni z tela mnohé choroby. Ze rebricek pôsobí priamo a najlepšie na Kostnú areň a upravuje krvotvorbu. poruchy pečene. 41 . Skladuje sa v chladničke. Menštruá­ cia sa síce nedostavila. Pri prechladnutí. kým lekárska kontrola neukáže negatívny nález. gynekológ. Rebričkový zapar odporúča doktor Lutze pri bolestivých návaloch krvi do hlavy.zellnkáre . takisto pri tlaku v žalúdku a pri silnej záhe zapar veľmi rýchfo pomôže. Ponechá sa to 14 dni stáf na slnečnom mieste alebo v teple. zamieša a zloží zo sporáka. Mladé 19-ročnó dievča nemalo vôbec menštruáciu.nazývajú rebríček liekom na všetky choroby. Nasledujúci deň sa mierne pnhreje. možno ho veľmi odporúčať pri angíne pectoris (srdcovej angíne). pripravených fliaš. Zaparí sa a nachá krátko vylúhovať. Pri pravidelnom jživaní záparu sa môže migréna úplne stratif. lebo nič nezaúčinkovalo. vie ten málokto. takisto pri kostlžere. Užívajú sa tak dlho. Rebríček však musíme zbieraľ za slnečného poludnia.

vyrážkach. nepárno perovito zložené. zapari sa a krátko vylúhuje. Zbierajú sa kvetné úbory od mája do augusta. aby si do roka robil raz či dva razy bylinný repíkový kúpeľ (pozri Spôsob použitia). oakú vynikajúcu rastlinu ide. ústach a hrtane. pri cestách. najlepšie ZH slnečného dna okolo poludnia. pn vynechávaní menštruácie a pri iných ťažkostiach podbrušla. pri menštruačných poruchách. kvetov a stoniek na 250 g bravčovej masti (pozri Prípravu masti vo Všeobecnej časti). Kvetné lôžko rumančeka je na rozdiel od rumanu bezplievkate a duté. rumanček. čriev. na okrajoch lesov. Veľmi ho odporúčame pri kŕčových žilách a vredoch predkolenie. v presvetlených lesoch a na rumoviskách. na kopcoch a svahoch. lipkavec obyčajný (alebo syridlový) a lipkavec marinkový sa zmiešajú v rovnakom pomere. škrofulôzne deti by sa mali denne kúpať v takomto bylinnom kúpeli. Pije sa denne 1 šálka na lacno a v priebehu dňa 2 šálky po dúškoch. Poznali ju už starí Egypťania. veľké listy sú až 10 cm dlhé. zápaloch prlsemennlka. Úplný kúpeľ). lesných lúkách. Kvetenstvo je klasovitý strapec drobných žltých kvetov. na obilných. Má veľké liečivé účinky na všetky zápaly v krku. Čajová zmes proti chorobám pečene: Repík lekársky. keď poviem. mail by preventívne kloktať repíkovým čajom. tráviacich ťažkostiach. zaparí sa a krátko vylúhuje Kúpeľ: 200 g na úplný kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. Hojne sa vyskytuje po zime bohatej na sneh a vlhkej jari.Rastie na slnečných suchých miestach. Zbiera sa kvitnúca bylina od |úna do augusta. na rany. zemia­ kových a repných poliach. Ľudia. lebo ie veľmi známa. násypoch. Vonkoncom nepreháňam. Celá rastlina je mäkko chlpatá. Treba na nu pamätať pn angíne. pomáha pri chorobách obličiek a mechúra. seknutí v krížoch.REPÍK LEKÁRSKY (AgrimoniaeupatoriaL) Ľudový názov: boži blč. pn horúčkach. Každý si môže dať toľko námahy. 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody.) Ľudový názov: harmanček. repíček. podobne ako nechtík lekársky. Repíková masť (pozri Spôsob použitia) je veľmi účinná. zastavení činnos­ ti pečene a chorobách sleziny. pri stvrdnutí pečene. Bližší opis tejto rastliny nie je potrebný.Pri chorobách pečene užívame čajovú zmes 100 g repíka. chorobách hrdla. zápale ústnej sliznice. Rastie na poliach. RUMANČEK KAMILKOVÝ (MaWcariarecutitaL. konopfnec. 42 . dovitých pôdach. žalúdka. Ľudovo názvy čiastočne naznačujú. Dejiny tejto liečivej rastliny siahajú ďaleko do minulosti. kukuričných. vôňu má korenistú a príjemnú. hnačkách. a keď sa zapar užíva dlhšie. Masť: 2 plné hrste nadrobno narezaných listov. bolestivých ranách a pri bolesti zubov. ďatelinových. úlrobnlk. kamilky. s úspechom sa využívajú pri reume. Pomáha pri plynatostl (vetroch).všeliek". rozdutie pľúc (emfyzôm). Doktor Schierbaum hovorí: „Trikrát denne jedna šálka repíkového čaju lieči rozšírenie srdca. Repík patri pre sťahujúce účinky a obsah liečivých látok k našim najlepším liečivým rastlinám. Denne treba vypiť tri šálky záparu. pri nespavosti. bolestiach žalúdka. na medziach a navrSiach. Nadmerné hnojenie umelými hnojivami a chemické postreky proti burine túto veľmi cennú rastlinu neprestajne vytláčajú. Rastlina patri do tej isiej čeľade ako alchemilka. Usty repíka veľmi účinne pôsobia na málokrvnosť. v každom prípade by sa mal kamilkový čaj podávať predovšetkým pri kŕčoch a bolestiach v brušku. že rumanček kamilkový je . ktorí v zamestnaní veľa hovoria alebo spievajú. 100 g lipkavca obyčajného a 100 g lipkavca marinkového (po starom marinka voňavá). najmä pre malé deti. starček.

na vymývanie rán. Zapar: Kúpele: 43 . Švajčiarsky kňaz. upokojujúco a protlkŕčovo. Na kúpeľ vo vaní sa použijú štyri hrste. a tie sa v krátkom čase vyliečia. najmä zápal sliznice. Táto „rumančeková bosorka" opáť vrátila pohyb ochrnutým končatinám vtleranfm rumančekového oleja. na kloktanie pri bolestiach zubov. na kúpeľ tváre a na omývanie hlavy jedna hrst rumančekových úborov (kvetu). Keď si budete celý týždeň umývať tvár rumančekovým záparom. keď to potrebovali. potom čoraz Čistejší. Proti bolestiam ocf sa prikladá na zatvorené očí teplý obklad z kvetov rumančeka povarených v mlieku. že rumančekový olej odstraňuje únavu z údov. najmä ak máte svetle vlasy. Rumanček uľahčuje stolicu. Zo skúsenosti odporúčam takýto postup: do sita vložíme ľanové plátno a dáme ho nad nádobu so širším hrdlom a vytláčame. dobre rozmiešame. Rumančekový vankúš: Ľanové vrecko naplníme suchými rumančekovýml úbormi a zašijeme. ktoré možno zvonka liečiť rumančekovou masťou. Zaparí sa a krátko vylúhuje. keď sme nepokojní. že ste sa vnútorne upokojili. Potom mu kázala. ako navštevovala chorých. tvár vám očividne rozkvitne a získa čerstvý vzhľad. skôr než srdce utrpí Škodu. a tak nepriamo vplýva na liečenie hemoroldov. Pod uterákom vdychujeme pary rumančeka. Pary: 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zaparíme v l litri vriacej vody. Vlasy vám budú voňať a dostanú krásny lesk. SPÔSOB POUŽITIA 1 vrchovatá lyžička na % litra vody. pričom nespôsobuje preháňanie. bylinkár. krátko vylúhujeme. Pri pestovaní krásy by ste nemali zabudnúť na rumanček. že z neho neodchádza moč. Na suchej panvici ho dobre zohrejeme a prikladáme. Kňaz Kúnzle ďalej rozpráva: „Istý tkáč mohol spávať už len posediačky. aby povaril veľkú Iľašu vína s rumančekom a každé ráno a večer vypil za plný pohár. prírodný liečiteľ Jonann Kúnzle rozpráva o jednej žene v dedine. najväčší vplyv majú na nervový systém. zaparí sa a nechá vylúhovať 1 vrchovatú polievkovú lyžicu rumančeka zalejeme vriacím mliekom. Keď vdychujeme pary z rumančeka. pridáme dve plné hrste Masf: čerstvých rumančekových úborov. 250 g bravčovej masti rozohrejeme ako na praženie rezňa. V starom Egypte bol rumanček posvätnou rastlinou boha slnka pre svoju zmierňujúcu silu pri horúčkach a úpaloch. Obklady: scedime a potom dávame obklady. Rumančekové kúpele a omývanie pôsobia upokojujúco. Rumančekový zapar môžete použiť a) pri starostlivosti o vlasy. čo on dosvedčil. Vždy. Keď boli matky a ženy choré. rýchlejšie sa nám vylieči nádcha a čelné dutiny. Nato začal muž neuveriteľne veľa močiť. Piatim nedoslýchavým vyliečila sluch tak. Túto masť možno použiť aj na liečenie rán. upokojenie nastane ihneď. Po ťažkých chorobách alebo po stavoch vyčerpanosti sa veľmi skoro začnete dobre cltif a neujde vám. až po ôsmich dňoch sa tkáč vyliečil. povarený vo vode a priložený na mechúr mierni bolesti. mali by sme si vypiť šálku rumančekového zaparu.Rumanček pôsobí potopudne. necháme spenrf. Názov Matricaria sa odvádza od latinského slova „mater" . Na druhý deň ešte raz prihrejeme a cez ľanové plátno prelejeme a vylisujeme. Po takomto ošetretní treba. Hotový uskladníme v chladničke. prirodzene. ktorú nazývali rumančeková bosorka. Dobre uzatvorenú fľašu postavíme na 14 dní na slnečné miesto. že pražila v rumančekovom oleji urgineu (morskú cibuľu) a potom im častejšie kvapkala do uši teplý olej. V starých zelinkárskych knihách čítame. Veľmi sa odporúča teplý vankúšik vysušených byliniek ako obklad na boľavé miesto.matka. Zvonka ho používame pri svrbiacich a mokvajúcich kožných vyrážkach. Zelinkárka sa pozrela na muža a povedala. zakryjeme a odstavíme cez noc na chladné miesto. bol pesvedčený. Masf sa potom rovnomerne rozmieša a vleje do čistých pohárov a téglikov. užívali rumanček. okrem toho dezinfikuje a brzdí zápaly každého druhu. že Inak sa zadusí. Rumanček musí byť v oleji ponorený. Olej: Fľaštičku naplníme až po hrdlo na slnku natrhanými čerstvými rumančekovýmí úbormi a zalejeme za studená vylisovaným olivovým olejom. ostať v tepíe. Moč bol spočiatku mútny. Rumančekový olej použi valí už v staroveku pri neuralgiách a lámaní v údoch.

má vyrážky. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra Pri bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody dáme plátok citróna (ak bol sínekaný. V ťažkých prípadoch sa musí pripraviť Čerstvý čaj štyn až päť ráz za deň. rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex = kráí. pľúca a žalúdok. liečia strumu (hrvoľ). semená skorocela pomáhajú proti tvorbe kameňov. po tebe ženy jazdia.) Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako ďalšiu vybrala lúto. pre toho.) za nim nijako nezaostáva a takisto sa využíva v liečiteľstve. Švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kúnzle. je zachrípnutý.SKOROCEL KOPIJOVITÝ (Plantago lanceolaia L. Ako sa možno dočítať v starých knihách o liečivých rastlinách. Keď máme na nohách pľuzgiere. rozmliaždi! ho a priložil na ranu. a až potom pridáme plnú lyžičku čajovej zmesi. Tak ako žiadna iná rastlina prečisti krv. píše: „Používa sa celá rastlina . Pijeme ho po dúškoch taký horúci. nákaze a neduhom. keď niet nablízku lekára V jednej starej knihe o liečivých rastlinách sa píše: „Keď ropuchu poštlpe pavúk. že list nebol umytý. pozri aj heslo Príprava sirupu). vyskytuje sa prakticky na celom svete. všetkému sa staviaš. \e preto dobrá pre každého mátokrvnóho alebo so zlou krvou. chudý ako koza. Teda meno rastliny znači vládca ciest a skorocel naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. treba vložiť do topánky list skorocelu. Nad krajinou sa vznášajú neduhy a my potrebujeme také liečivé rastliny. ako je skorocel kopijovitý. keď ich denne požijeme 8 gramov. matkou si rastlín. Ten ju vylieči. Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov. MŠaje alebo kto pokašláva. samouk a znalec veľkej liečivej sily všetkých našich rastlín. Aj dnes je to tak ako voľakedy. kašeľ. po tebe sa mladuchy nosia. ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú lyžičku kandizovanóho cukru a povaríme tak. Necháme pol minúty vylúhovať. dokon­ ca aj pri pohryzeni besným psom. pomliaždenô listy pomáhajú pri tržných a sečných ranách. aj keby ho do masla ponoril. velebí deväf rastlín a o skoroceli hovorí toto: A ty." Keď čerstvé listy pomiiaždenó medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme na krk. v priekopách a na vlhkých úhoroch. lebo aj dnes je rozšírená tak ako za dávnych čias. stvol. kto je bledý. slabými pľúcami a obličkami. pravdepodobne z jedenásteho storočia. Pribuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L. pozn. čo nad krajinou tiahnú. že štyri až päť ráz necháme vodu vzkypieť. Zapíjame čajom zo skorocelu. na moje veľké prekvapenie odtrhol čerstvý list skorocelu. Všetkému odolávaš. Čerstvé. Na vidieku ľudia od nepamäli vedia. odstavíme ju zo sporáka.koreň. vnútri si mocný: Tak odporuj aj jedu. Posledná slabika staronemeckého slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel kopijovjtý. po tebe vozy škrípu. po tebe býčky fučia. pri pichnutí osou. nevznikol žiaden zápal. semená a všetky jej druhy. dokonca na pľúcnu tuberkulózu. otváraš sa na východ. keď mala veľmi dobrú povesť. Jedovatým hmyzom a hadom. ponáhľa sa ku skorocelu. že skorocel je vynikajúci prostriedok na rany Raz sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom. keď na ne prikladáme obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. V týchto 44 . prekľ). čierny kašeľ. Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách a medziach. pľúcnu astmu. klas. Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových a chorobných látok. Napriek tomu. najmä na silné zahllenenie. Treba ho užívať denne ako bežnú. pravidelnú liečebnú kúru po jednej polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti jednu čajovú lyžičku. pľuzgiere sa vyhoja Stratia sa aj zhubné opuchy. Prvé dve slabiky Wege ■ cesta. Pomáha slabým deťom. preslávený vo všetkých zelinkárskych knihách a zdolávajúci zlo. Anglosaské oslavná báseň z istého starého rukopisu. ako len znesieme. ktoré napriek dobrej strave sotva sa udržia na nohách!" Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom zmiešaným v rovnakom pomere s dúškou materinou. skorocel.

aj keď lekári už nedávajú chorému nijakú nadaj. aby sa neuľahla. jej už nebolo. na radosť nás všetkých. Iný prípad. 300 g cukru a 250 g včelleho medu. Listové obklady: Čerstvé listy skorocelu kopijovitého alebo veľkého sa umyjú. až vznikne hustnúca kvapalina. že listy skorocelu vyliečia každú ranu. aby mi raz to miesto nestvrdlo. Nedali sa zahojiť ani masťami. Sirup (Z. Tieto príklady jasne ukazujú jedno: Na Božiu lekáreň sa možno spofahnúť. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina Začnite sa väčšmi zaujímať o liečivé rastliny a postupne sa zbavíte ťažkosti. Keby si prikladali skorocelové listy. prihlásila sa jedna pani: „Svojho času som zapochybovala o vašom vyhlásení. neotvorila. Čajová zmes: t vrchovatá lyžička zmesi skorocelových listov a dúšky matennej v rovnakom pomere sa zaparí % litrom vody (pozri príslušné miesto v texte). ktorá sa mi musela vytvonť cez noc. Tieto moje riadky by mali dodať odvahu a útechu všetkým starým ľuďom. tú ešte horúcu nalejeme do fliaš a uložíme do chladničky. Moja suseda mala 17 rokov otvorenú nohu a dlho nemohla ani vyjsť z domu. Nasledujúci deň vrstvy doplníme. hoci existujú na ne liečivé rastliny. keby bola čo aká staré. Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín. keby sme dali na naše liečivé byliny. Keď som opäť po piatich mesiacoch prednášala v sále školy sestier križovnlčiek v Unzi. Za stáleho miešania všetko na slabom plameni povaríme. Večer bolo stvrdlinu už len slabo cítiť a na druhý deň ráno. Spôsob použitia).Ťažko ranenému vojnovému invalidovi sa v dlhotrvajúcich letných horúčavách otvorili rany po amputácii nohy. K tejto kašovilej hmote pridáme trošku vody. Hmota sa cez noc usadí. už je to päť mesiacov. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. na doske rozvaľkajú na kašu a priložia. keď ctihodný otec Kneipp vo svojich spisoch zdôrazňuje. Získa­ ným majoránovým olejom natrieme choré žľazy. Musím svoje pochybnosti odvolať: Rana sa veľmi rýchlo zahojila a na náš údiv sa doteraz. priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme šatkou. ktori roky trpia na otvorené nohy. rany by sa Čoskoro zavreli a vyliečili. Bála som sa. Keď však na ne chorý priložil skorocelové listy. rozmliaždlla som ich medzi palcom a ukazovákom a viac ráz za deň som si stvrdnuté miesto natrela. Na druhý deň som jej priniesla lisl skorocelu a ona si ho podľa vášho návodu priložila na chorú nohu. rany sa cez noc íahojili a on mohol znovu vykonávať zvyčajné práce. Ak sú nohy aj opuchnuté. zalejeme olivovým olejom a dáme na 10 dni na teplé miesto. 45 . Okraje rán sa po kúpeli natierajú nechtlkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Skoroce­ lové listy mimoriadne odporúčam aj pri trombóze. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach umiera na rakovinové nádory. Niekoľko ráz som si ho potrela skorocelovou esenciou. že na každú chorobu rastie bylinka. Toto miesto ma niekoľko dni veľmi bolelo. spôsob): Umyté listy prekladáme v zavaracom pohári vrstvami cukru a silne natláčame. Sama som si raz rýchlo pomohla čerstvou skorocelovou Šťavou. aj keby bola desaf rokov stará. ani injekciami. Ihneď som si na lúke nazbierala za hrsť skorocelových listov. Sirup (1. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu. že rozmliaždený list skorocelu vylieči každú ranu. tým väčšie prekvapenia zažívam. ani ožarovaním. Majorán naložíme do Iľaše. až je pohár plný. S akou radosťou by sme mohli zdraví kráčať Životom. Pred rokmi som často nosievala vtedy ešie jednoročného vnúčika na rukách a on ma raz zo samopaše pohrýzol na líc! v kútiku úst. Koncom apríla som sa zúčastnila s manželom na zasadnutí vo Fretstadte. Na prednáške na fare v Línzi som sa presvedčila. kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezti nebadaného alebo v odvare z prasličky. že mám na pohryzenom mieste stvrdnutú uzlinu veľkú ako šošovica. Nie je teda prehnané.prípadoch je však dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom oleji (v súrnych prípadoch možno použíf aj sušený majorán). Zrazu som zbadala. spôsob): 4 plné hrste umytých skorocelových listov sa zomelú na mlynčeku na mäso.

opuchy nôh alebo rúk pri zlomeninách alebo zápale ciev. Asi po troch mesiacoch pohár vyberieme. Hoci mala palicu. Ale aj vysušená rastlina má ešte vždy dosť liečivej sily. V našom susedstve bývala pani. Slez nebadaný rastie pri plotoch. Pretože sa pri sušení strácajú slizovité látky. potom je iste. Po prepustení som ju stretla ťažko krívajúcu a nohu mala opuchnutú až po koleno. Oba spomenuté druhy majú v listoch. pri starých múroch a na rumoviskách. odtiaľ ľudový názov božie koláčiky Je len málo detí na dedine. dlhosiopkatô okrúhle dlaňovito laločnatô vrúbkované listy a malé fialo­ vé až bledoružove kvety. Ako dennú dávku užívame po dúškoch dve až tri šálky mierne zohriatého výluhu (macerétu). môžeme vyliečiť slezom. Slez nebadaný má políehavú. že tam kedysi bol dvor alebo dom. ako aj pri vredoch žalúdka a čriev. a keď ochladne. božie koláčiky. Môžeme ho odporúčať najmä pn zahlienení pľúc. divý ajbiš. no aj prí zápale hrtana. odporúča sa slezový kúpeľ. vredy. slez okrúhlolistý. ktoré si pred niekoľkými rokmi zlomila nohu v členku. V týchto prípadoch treba si robiť kúpele na nohy alebo ruky (pozri Spôsob použitia). a na priedušky a pľúca prikladať obklady zo scedených. že ho dáme na noc do studenej vody a liečivé látky vylúhujeme. Denne treba vypiť aspoň tri šálky. ktoré by tieto koláčiky nejedli. Dokonca aj tvrdý. Slez lesný (Malva sylvestris L. naplníme ňou ffaše a pevne uzavrieme. kvetoch a stonkách slizovité a trieslovinové látky. SLEZ NEBADANÝ (Malva neglecta WALLR) Ľudový názov: bochníčky. okrajoch ciest. kasll a silnom zachrípnutí. ako sme uviedli vyššie. ale vždy v bezprostrednej blízkosti osídlených plôch Ak ho niekedy nájdeme ďalej od obydlí. to znamená. až sa sirup usadí na spodku. žalúdočno-črevného kanálu a ústnej dutiny. cez noc macerovanych a dobre zohriatých listov a kvetov. Zvonka sa používa slez na rany. Slez sa cení predovšetkým vo forme čaju. Jeho diskovitý. nevyliečiteľný emtyzém (rozdutie pľúc). 46 . rozpadavý plod sa podobá ma­ lému tvarohovému koláčiku.SPÔSOB POUŽITIA Na chránenom mieste v záhrade vyhrabeme jamku a dáme do nej fľašu zabalenú v troch alebo Štyroch vrstvách pergamenu. položíme na ňu dosku a zaťažíme kameňom. Aj tento sirup treba dobre povariť. Veľmi sa oceňu|ú očné výplachy a obklady z vlažného slezovóho macerátu pri zriedkavo sa vyskytujúcom vysušení sĺz. ktorý často vyvoláva ťažký záduch . treba používať slez podľa možnosti čerstvý. Nazbierali sme spolu čerstvý slez. Vždy mala s tou nohou ťažkosti a jedného dňa musela Ísť opäť do nemocnice. pri zápaloch sliznice vnútorných orgánov. zápale priedušiek. dobre ju prevaríme. išla len slimačím tempom. Práve pri zlomeninách nôh.dýchavičnosť. chlebíčky. Aby sa stizové látky nezničili.) a ínó druhy možno väčšinou nájsť v kvetinových a zeleninových záhradách. slez planý. môže dar pohár na slnko alebo do blízkosti tepelného zdroja. prí báze drevna­ tú. alebo sa s nimi nehrali. listy a stonku od júna do septembra. slez macerujeme. Kto nemá možnosť uskutočnif tento spôsob kvasenia. mandlí a pri suchých ústach. prí zápale sliznice žalúdka (gastritis). pridáme k nemu slezové listy. keď je noha preťažená a opúcha. šťavu vytlačíme v lise na ovocie (nie cez plátno). Pri svrbľave) a pálčivej alergii tváre takisto veľmi prijemne pôsob! omývanie vlažným siezom. ľahko vystúpavú stonku. pánbožkcve syrečky. Dosku a kameň môže byf vidiet Pôsobením rovnomernej teploty v zemi sa cukor a listy zmenia na sirup. Z jeho listov a z jačmeňa možno pnpravií polievku. Zbierame kvety. prí zápale mechúra. Všetko zasypeme zemou. S takýmito kúpeľmi mám veľa skúsenosti. Jačmeň najprv povaríme.

prikrývam vetvičkami. V takýchto prípadoch treba pripraviť cez noc dva a pol litra macerátu (výluhu za studená) ako dennú dávku (na štvrť litra jednu vrchovatú lyžičku byliny). Kúpeľ trvá 20 minút. že v podstate nič proti liečivým rastlinám nemá.Skúste f. Môjmu manželovi je už lepšie. ale aj zhubné ochorenia. polom poslúchnite moju radu a použite čerstvý skorocel. Naostatok som sa porozprávala s primárom. plazivá rastlina dokáže. Tak som zobrala svojho muža domov. „Nestrácate odvahu. že má veľká starosti s manželom. keď som mu všetko porozprávala: . . takto mizne veľký pomocník ľudstva. zvyšok použijeme na kloktanie. čo povedal ošetrujúci primár. Povedala som jej o mojom úmysle. Rana sa cez noc uzavrie a viac sa neotvorí. Lekári odpovedali na je| otázky vyhýbavo. že som tieto skúsenosti nedávno sama nadobudla. Denne po dúškoch vypijeme Štyri šálky. ktorá znie čudesne. je plný nádeje. Sadla som si jedného dňa v kasíne divadla v Linzí sama k stolu a obedovala som. často okolie domov betónujú alebo vydláždia. tak ako ste povedali. hoci sme už starí. Môže sa opäť zohriať a použiť ešte dva razy. Pri čítani týchto riadkov už nepoviete: „Ale tá pánt Trebenová zveličuje!" ~oto všetko. Otvorenú opuchnutú nohu nemusíme mať. korenistú vôňu. zmiešaných s jačmennou múkou. čo táto malá.Na druhý deň začala pani s kúpeľmi nôh. báli sa.' povedala. Skorccel umyjeme a ešte svieži priložíme na ranu. Slezovým čajom si viac ráz za deň vykloktáme a na noc priložíme teplú kašu zo zvySkov Čaju. Je skutočne neuveriteľná. ako skoro sa rana zaceli. ktorý pomáha pri zápale hrdia. či nejde o rakovinu hrtana. SPÔSOB POUŽITIA Macerácla: Príprava čaju (macerátu) len za studená! Jedna vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody sa cez noc maceruje (vylúhuje).Tá pani si zaslúži zlatý radi" Náš dobrý slez nebadaný neodstraňuje z hrdla len zápaly.o s liečivými rastlinami. Teraz vám rozpoviem udalosť. Prisadla si ku mne jedna pani a pn reči vyplynulo. aby ich dom pekne vyzeral aj zvonka. Európy a u nás sa pestuje v záhradách. Moja dcéra je lekárka vo Viedni. ktorý môjho manžela liečil. Ráno ho trochu prihrejeme a celú dávku dáme do termosky vypláchnutej horúcou vodou. Začal kloktaf a ja som mu robila obklady na krk. keď sa v očiach netvoria slzy. Kúpele a obklady sa osvedčili. a ten povedal tiež. Takto prichádza slez nebadaný o svoje tradičné miesto. Rada by som vám ešte prezradila.Keď ťa to upokojí. Kúpele rúk a nôh: 2 plné hrste siezu nebadaného sa dajú do 51 nádoby so studenou vodou. koľko to ruky a nohy znesú. Nasledujúci týždeň v stredu mi pani z Linzu zatelefonovala: „K vášmu stolu ma priviedol anjel strážny.Ak trpíte na takúto otvorenú ranu. Keď máme sucho v ústach. Slez nebadaný sa vyskytuje pri hospodárskych budovách. Keď som ju raz stretla. čo tu tvrdim. ktorý znova začal chodiť oo nemocnice a už celkom stratil hlas. rozotrú sa na ľanové plátno a prikladajú ŠALVIA LEKÁRSKA (ŠalviaofficinalisL) Pochádza z južne. Po niekoľkých dňoch sa mu dokonca vrátil hlas " O týždeň mi pani zavolala znova: „Môjmu manželovi sa darí dobre. ate je pravdivá." PoSas rozhovoru pri stolo sme sa spriatelili a vymenili a adresy. Veď ktorá gazdinka a matka si môže dovoliť šetriť si pravú ruku? Každú noc ju ruka veľmi rozbolela a denne jej opúchala. Nepreháňam. Podobne to bolo s ďalšou paňou. . lebo je citlivá na mráz. urob to. Aj tu pomôžu slezové kúpele spolu s Čerstvým skorocelom. Obklady: Zvyšky po príprave čaju sa v troške vody zohrejú a zmiešajú s jačmennou múkou. že čoskoro bude môcť znovu vyučovať. poradila som jej s!ez. viac ráz za noc kloktáme a vyplachujeme si ústa slezovým Čajom. Máme predsa nás dobrý slez. aj keď bola desat alebo pátnásť rokov stará alebo ešte staršia. Na druhý deň sa všetko zohreje." povedala som (ej. mamička. si môžem dovoliť len preto. Urobili sme všetko. čo uchorých často vyvoláva nervozitu. Je 30 až 70 cm vysoká. Aj v tomto prípade čoskoro nastalo zlepšenie. Budete prekvapení. ráno sa trošku prihreje. že po týždni už nepotrebovala palicu a nohu mala na vzhľad celkom normálnu. keď poviem. Ja ju na zimu ľahko. jej fialové pyskató kvety vytvárajú prasleny Protistojnô sivé plstnaté listy širia trošku horkastú. že otca zoberiem z nemocnice a skúsim to s liečivými rastlinami. no ľudia ho odtiaľ čím ďalej tým väčšmi vytláčajú. ktorá si zlomila zápästie pravé] ruky a mala Čoraz väčšie ťažkosti. za ktorého sa nevieme Bohu dosť narfakovaf. 47 . Pestuje sa na chránených slnečných miestach. a aby sa zbavili mokroty a špiny. hltane a nose.

keď sa pridá lístok šatvie. Čisti krv. chorobách miechy. najlepšie na poludnie. posilňuje cele telo. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto Sedací kúpeľ. zápale hrtana a ústne] dutiny. ktoré jej ľudia od nepamäti prisudzujú. Pri uvedených chorobách pijú sa po dúškoch dve šálky denne. Ani pri bylinkových syroch a koreninových omáčkach netreba na šalviu zabúdať. . aby si raz za čas urobili sedací kúpeľ (pozri Spôsob použitia). keď v záhrade rastie šalvia?" Už sám názov svedčí o vysokom ocenení. Ti tade prešli. preto sa listy trhajú len za slnečného počasia. potom v najhlbšej viere a opravdivej dôvere pocíti. Pri pichnutí hmyzom treba priložiť rozmliaždený Šalviový list. Keďže mandle zadržujú jedovaté látky a odstraňujú Ich z tela. „Prečo by mal človek umierať. Popri levanduli je jedinou liečivou rastlinou. ktorá zapríčinila nočné potenie.ktorý používame na prijemnú a oživujúcu masáž chorých. nájdeme v jednej starej krásnej knihe o liečivých rastlinách: „Keď musela Matka Božia utekať s malým Ježišom pred Herodesom. šalviu lúčnu (Šalvia pralensis L). Oveľa liecívejsia je šalvia lekárska. Listy sa zbierajú pred kvitnut/m v máji alebo v júni Rastlina má najviac éterických olejov na slnečných a suchých miestach. Vtedy sa kloktá alebo priloží navlhčená vata. svojou oživujúcou silou odstraňuje veľkú slabosť tela. Keď nebezpečenstvo pominulo. uvoľňuje vetry a všetky ťažkosti. 48 . Veľa deti aj dospelých by nemuselo podstúpil operáciu mandli. Jeden verš z roku 1300 hovorí. Názov šalvia je odvodený od latinského slova salvare (= liečiť.Iný druh. upravuje chuť a odstraňuje črevné poruchy a hnačku. Zapar veľmi dobre pôsobí na chorú pečeň. Dávam ti silu pomáhať ľuďom od každej choroby. lieči chorobu. klorá chorobu sprevádzala. nájdeme na vŕškoch. Veľa lekárov pozná dobro vlastnosti šalvie: používajú ju pri kŕčoch. považujú sa za políciu organizmu. tak ako si to mne urobila teraz. ktorý musí kvety zakrývať. potom jedovaté látky putujú priamo do obličiek. Pridáva sa v malých množstvách. u nej našla útočište. do mastných jedál. Sklonila sa k šalvii a hľa. Zaparí sa a krátko vylúhuje. Pre nervovo slabých ľudí a ženy s chorým podbruším je veľmi dôležité. husacie alebo morčacie pečené máso. Rozdrobený Šalviový list sa do cesta pridáva podobne ako aníz. 4 plné hrste listov dáme na noc do studenej vody Nasledujúci deň všetko privedieme do varu a zohriaté pridáme do kúpeľa (pozri Všeobecnú časí. a sušia sa v tieni. Šalviový ocot: Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme Iľašu až po hrdlo. a nenašli ich. Matka Božia prišla k šalvii a milo jej povedala: . ktorou sa ďalej budeme podrobne zaoberať.1 plnú hrsť kvetov macerujeme (vylúhujeme) v prírodnom octe . Sedacie kúpele).Odteraz až na veky budeš najmilšou kvetinou ľudí.pasienkoch a lúkách. Aj divina je chutnejšia. ktorá pomáha pri nočnom potení. Pod je| hustými. Keď človek za dlhé roky nadobudol skúsenosti s liečivými rastlinami a často sa v ťažkých prípadoch utieka o pomoc k našej milostivej Matke Božej. chráni ho pred porážkou a veľmi priaznivo vplýva na obrnu. aby jej pomohli. zalejeme prírodným octom. bolestiach. šalviový zapar pomáha pri krvácajúcich a uvoľnených zuboch. Šalviu treba užívať nielen ako veľmi účinnú liečivú rastlinu. Osobitne odporúčam šalviový zapar na vonkajšie použitie pn zápale mandlí. V niektorých krajoch sa robi šalviové pečivo alebošalviové koláče. no ani jedna Jej neposkytla prístrešie. ochrannými listami ukryla sa s dieťatkom pred Herodesovými vojakmi. ale aj ako cennú koreninu."' Odvtedy rastlinka kvllne a po všetky časy lieči ľudí a pomáha Im. ktorí dlho ležia. hnlsani zubov. Už naši predkovia poznali šalviu ako cennú liečivú rastlinu. žliaz a s veľmi dobrými výsledkami pri trasľavých končatinách. ako si vážili šalviu v dávnych časoch. súvisiace s poruchami pečene. keby boli zavčasu používali šalviu. pri bolestiach ďasna a vredoch na ďasnách. uzdravovať) Svedectvo o tom. Keď sa šalviový čaj pije častejšie. odvádza hlieny z dýchacích orgánov a zo žalúdka. SPÔSOB P O U Ž I T I A Zapar: 1 čajová lyžička na % litra vody. prosila všetky kvetiny v poli. zachrániť ich od smrti. Do diaľky žiari tmavomodrými až fialovými kvetmi a Šíri aromatickú vôňu Zo šalvie lúčne) zbierame iba kvety na kloktanle a na prípravu šalvlového octu . že nad našimi liečivými rastlinami sa vznáša jej ochranná ruka. podobne ako tymian (dúška tymianc-vá) a saturejka. na bravčové. Ak chýbajú.

Istý kňaz mi oznámil: „Keď som začal užívať čaj zo zmesi veroniky lekárskej a prasličky roľnej (zmiešané v rovnakom pomere. Jedna šálka. poliehavú alebo vyslúpavú stonku s malými pilkatýml. Mala som nesmiernu radosť. ktorá sa dá ľahko pripraviť (pozri Spôsob použitia). pri cestách a na okrajoch lesov. naučili sa od tamojšieho obyvaterstva nadovšetko si ceniť liečivú rastlinu zvanú veronika lekárska. ktorá sa odporúča pri chronických chorobách kože. že veronika má vynikajúce účinky pri nervozite. Bol som neistý a nervózny. Poradila som mu. nádchová zelina. Vtedy ju nazývali „hlavný liek na všetky choroby" a ešte aj dnes sa v ľudovej reči volá „všeliek". Má chlpatú. Vynikajúco pôsobí dokonca aj pri žltačke a plesku v moci. dve šálky na deň). Na tento výrok som si spomenula. vypitá večer pred spánkom. najmä v blízkosti holennej kosti (píšťaly). Každý rok bezpodmienečne pite istý čas zapar z čerstvo natrhanej veroniky! Nielenže spomaľuje vápenatenie ciev. odporúčam ju pn zapálených a ťažko sa hojaclch ranách. pretože upravme trávenie. Z kvitnúcej rastliny sa dá pripraviť aj čerstvá šťava. TI. a preto sa im hovorí "mužská vernosť". Denne pijeme po dúškoch dve šálky nesladeného čaju <na 1/4 litra dávame jednu čajovú lyžičku byl(n). aby užívali tento upokojujúci zapar pred spánkom. Už viac ráz pre to ležal v nemocnici. ktorá má pôvod v duševnej prepracovanosti. aj Rimania sa presvedčili o jej veľkej sile. Podľa tradície našich otcov je táto liečivá rastlina obľúbenou prfmesou do krv prečisťujúcich čajov a spolu s pŕhľavovými výhonkami pomáha liečiť chronické ekzémy Pri nepríjemnej stareckej svrbľavostl si nemožno veroníku dosť vynachváliť. Listy pri dotyku ľahko opadávajú. keď mi o pol roka porozprával. v lesoch. Ak chceli byť voči dajakému známemu alebo priateľovi oOzvlášf pozorní. na rúbaniskách. Švajčiarsky kňaz Kunzie odporúča ľuďom. ktoré rastú na pokraji lesov a pod dubmi. pri reumatických a dnových bolestiach končatín. kecf ml jeden pán porozprával. vnútorne trikrát denne po 15 kvapiek s troškou vody alebo čaju. jasnomodrým alebo Halovým kvetným strapcom. čo trpia reumatickými a silnými dnovými bolesťami. a ranu teplo zabalíme. Osviežuje pamäť a zaháňa závraty. Z nej sa užíva trikrát denne plná lyžička. Rada by som vyzdvihla najmä to. rozrazil. ktoré pripravíme namáčaním v čerstvom zápare. predovšetkým pri ekzémoch (recept pozri v Spôsobe použitia). listov podbeľa liečivého. Ako som sa dočítala v starej knihe o liečivých bylinách. Tieto byliny dobre zmiešame. Veronika kvitne od mája do augusta. pri plotoch. v krovinách. že už nemá zvýšenú hladinu cholesterolu. v ktorej sme rozpustili kandizovaný cukor. Slabé. precitlivené osoby ju znášajú ako dobrý žalúdočný prostriedok s miernymi účinkami. úložník či vretienko. chorobách pečene a sleziny odporúčam tento čaj: 50 g koreňov púpavy. Veronika zmiešaná so zelerovým koreňom odstraňuje slabosť nervov a melanchóliu. ale mu aj zabraňuje a svojimi krvčisliaciml účinkami dodáva telu novú pružnosť. povedali mu. priekopách. veľké medzery. 25 g lipkavca marinkovóho (po starom marinka voňavá) a 50 g veroniky. Veronika. rastie na suchších pôdach. Najúčinnejšie sú rastliny. že má vysoký obsah cholesterolu v krvi. Pretože sa veronika lekárska vyzdvihuje v starých knihách ako zázračná rastlina.VERONIKA LEKÁRSKA (Veromcaofficinalis L ) Keď svojho času Rimania obsadili germánsku krajinu. skorocelu kopíjovitého a veroniky lekárskej v rovnakom pomere. ľudovo biela betonika. Ranu najprv vykúpeme v Čajovom odvare. alebo byliny zaparíme vodou. neskôr priložíme na noc obklady. ktorí veľa duševne pracujú. ktoré som mal v pamäti. mi za 14 dní zmizli. striebristolesklými listami a s priamym. Preto vás prosím: Vezmite si túto radu k srdcu! 49 . Zbiera sa kvetenstvo. aby denne pil dve šálky záparu z veroniky. Sladime ho medom. robf svojimi upokojujúcimi účinkami ozajstné divy. Ako pľúcny čaj používame zmes pľúcnika lekárskeho. mali by skúsiť účinnú tinktúru z veroniky. 25 g čakanky. že má toľko dobrých vlastnosti ako preslávená verontka lekárska. aki boli lekári pri nedávnom vyšetrení prekvapení. Pri žltačke. Byliny mi neuveriteľne rýchlo pomohli. Počas kázne ml vypadávali dôležŕtó slová. Odstraňuje aj zahllenenle žalúdka a črevné poruchy." Pri zastaranom. Táto tinktúra sa používa zvonka na natieranie. suchom prieduškovom kašll robí veronika priam zázraky.

GMEL). bol zúfalý. Byliny porežeme ešte v čerstvom stave. vŕbovka tmavá (Epilo­ bium obscurum SCHREB. G. ktorý vedel.). vysokú až 150 cm. azda ml ukážete ceslu k zdraviu a vrátite trpiacej rodine zdravého otca.po starom vŕbovka . a to jedna šálka ráno na lacno a jedna večer. vŕbovka kopijovitá (Epilobium ianceolatum SEB et MAURľ). Kvety rastú na krátkom hypantiu. vŕbovka malokvetá (Epilobium parvifiorum SCHREB. ale nik ho nechcel operovať.napokon. Pri každej stolici z neho vystrekovala krv a hnis. Z vŕbovky sa aj v najťažších prípadoch pijú len dve šálky za den. Všetky liečivé vŕbovky poznáme podľa ich drob­ ných kvetov. prekl. bledočervenej alebo bielej farby. ako píše. ružovej. aby sme ju odtrhli asi uprostred . VŔBOVKA MALOKVETÁ (Epilobium parviflorum SCHREB. Z početných druhov vrboviek sú najliečivejšie tieto: vŕbovka ružová (Epilobium roseum SCHREB. Je to vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. Vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum L. teda stonku s listami a kvetmi. Roku 1961 sa jeho chronický zápal prostaty po kúpeľoch vo vode obsahujúcej rádium stal akútnym. Z uvedených liečivých druhov zbierame celú rastlinu. mu urobili elektroresekciu prostaty. Dva druhy vrboviek sa nesmú zbierať.) a vŕbovka drchničkolistá (Epilobium anagallidifollum LAMK. Ťažko skúšaný otec rodiny by sa bol pravdepodobne tomuto utrpeniu vyhol. nastúpila vŕbovka víťaznú cestu pri liečení prostaty. Z dlhých toboliek (6 až 8 cm) po dozretí vypadávajú semená. t. pritom dávame pozor. Napriek tomu má dodnes zápaly. Vtedy začal pif pŕhľavový čaj a Čaj proti bolestiam mechúra. Tinktúra: Dve plné hrste kvitnúcich. ktoré neskôr odpadne od úzkeho predĺženého semennlka.(Chamaerion angustifolium /L/ HOLUB). aby prestal užívať lieky. opatrené priesvitným chumáčikom jemných vlákien (v Tirolskú poznajú vŕbovku pod menom Frauenhaar. ktorá môže chorobu prostaty celkom vyliečiť. Až keď vyšlo prvé vydanie mojej knižky Zdravie z Božej lekárne. Čajová zmes: 1 plná čajová lyžička na % litra vody. vŕbovka kopcová (Epilobium colllnum C.). ženský vlas). Šťava sa naplní do fľaštičiek a uloží do chladničky. Známy rakúsky botaník Richard Willfort. Stonka a listy sú na rube Žliazkato huňaté až plstnaté. že vŕbovka malokvetá je lieči50 . narušila sa mu črevná flóra a ťažko ochorel na pečeň.) má kvety veľké ako necht na palci a lesklo purpurovočervené. vŕbovka močiarna (Epilobium palustre L). Putoval z jednej nemocnice do druhej. V krátkom čase sa stala známou v celej Európe aj inde.).) Od otca rodiny som raz dostala list. Epilobium fleischeri HORST. len sa zaparí a krátko vylúhuje. v ktorom mi doslova píše: „So zopätými rukami vás úpenlivo prosím. Zaparí sa a krátko vylúhuje. lebo mnohým pomohla vyliečiť sa z tejto choroby. Čerstvá šťava: Čerstvé kvetenstvá sa umyjú a vlhké vylisujú v domácom odšťavovači. láme sa ľahko aby mohli opäť vyrásť nové bočné výhony. Sú červenastej. že mohol každý dert pracovať. V poslednom Čase sa objavila už aj v knihách o liečivých rastlinách a v príslušných časopisoch.)." Predtým mi opísal svoje utrpenie. že netreba ísť k lekárovi. nadrobno posekaných bylin dáme do 1 litra 38 až 40% raiovice a necháme stáť 14 dni na slnku alebo v blízkosti tepelného zdroja. Pri každej závažnej chorobe sa treba poradiť s lekárom. Potom. keby bol poznal vŕbovku malokvetú. pozn. J.). Tablety a injekcie jeho stav opäť zhoršili. (u nás nerastie. Nájdeme ju často vo veľkých zárastoch pri stojatých vodách. a to len preto. Po nadmernom užívaní liekov dostal vredy na dvanástniku. vŕbovka horská (Epilobium monianum L. Mal bližšie k smrti ako k životu a lekár mu nariadil. To však neznamená.SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička na % litra vody. Tie sa však dajú rozoznať od ostatných malokvetých (liečivých) vrboviek.) a kyprina úzkollstá . Vŕbovka malokvatá nebola známa ako liečivá rastlina a žiadna príručka o liečivých rastlinách sa o nej nezmie­ ňovala. Nato sa jeho stav natoíko zlepšil.

Liečivá sila tejto rastliny je taká veľká. a jedna jediná šálka čaju im priniesla ifavu. aby ste vŕbovkou 51 . Boli prípady. V každom prípade však treba konzultoval s lekárom. že jej museli dávaf morfium. Mužovo vyzdravenie na mňa urobilo silný trvalý dojem. rúbaniskách a w mallnftl. ktorá pomohla mnohým v podobnom trápení. Nie však moja matka! Každý rok ju zbierala a pomáhala mnohým ľuďom pri močových chorobách a pri chorobách obličiek. hovorí. Ak už operáciu podstúpili. Dozvedel som sa o úžasne) vŕbovke malokvetej. že sťaby kývnutím ruky zbaví chorých na prostatu všetkých ťažkosti. Ak ostane podzemok v pôde. píše z Coburgu: . že v záhradách už medzi jahodami. klinicky mu dokázali rakovinu mechúra a bol vo vefmi zlom telesnom stave. bol však presvedčený. museli čaj piť dlhšie. ale vo svojej knihe to neuvádza. vydanej vo vydavateľstve W. Chemické liečivá ju však úplne vytlačili. Ennsthalera. pani Trebenová. Samozrejme. kde v lete kvitla. zeleninou a okrasnými kríkmi rastie aj vŕbovka malokvetá. kde sa vŕbovka oficiálne uvádzala okolo roku 1880. Po odlomení rastlina vyrastie ešte dva až tri razy. aby vyzdraveli. Napriek tomu som ju šla zbierať. o rastlinu som sa viac nestarala. Ležal som v coburskej nemocnld po infarkte. exkurzii za rastlinami a publikácii sa s touto rastlinou zoznámili všetky vrstvy obyvateľstva. na prechádzkach." zvolala som. všetko odkvitlo a uschlo. aby som nikdy nezabudla tú rastlinu zbieraf." Ale ako sa to zavše sláva. Našla som pár zožltnutých stoniek porezala som ich nadrobno a poslala manželke chorého. Rúkvetie tvnri dlhý kužeľovitý strapec na červenkastej stopke. Podľa vyobrazenia vo vašej knihe Lekáreň z Božej prírody sme hľadali a aj našli vŕbovku malokvetú. ktorú ml pre choré srdce nemohli operovať. keď je človek mladý a zdravý. „tento statočný človek nesmie zomrieť!" Myslela som pritom na vŕbovku.Vŕbovka malokvetá ma vyliečila z ochorenia prostaty. Poznala som miesto. že ju ľahko moíno zameniť za vŕbovku chlpatú. Všade. tvoja bylinka pomohla!" Odvtedy som pomohla stovkám ľudí. ktoré sa po nej objavujú. a teraz sa opäť s plným pracovným zanietením venuje svojmu povolaniu. na okrajoch lesov. No ja som vŕbovku nemala a s hrôzou som zistila. aby pil čaj z vŕbovky. ktorému už lekári nedávali Žiadnu nádej. ale vŕbovka chlpatá má aspoň päťkrát väčšie kvety. Okrem toho som mal ťažkosti s prostatou. Človek. Po týždni užívania záparu sa bolesti stratili. Moje návody mali veľký ohlas. škodlŕvó účinky. Ďakujem z celého srdca nášmu Pánu Bohu.vá. vyrastie z neho na jar nová rastlina. Početné zárasty kypriny počas kvitnutia žiaria ako ohnivé plody. Lekár. Mechúr ju začal tak bolieť. môžete ňou mnohým ľuďom pomôcť!" Istý lekárnik z Mníchova mi ukázal v starej lekárnickej knihe miesto. Na Hromnice roku 1961 moja mama zomrela a ja som v to leto zabudla nazbierať vŕbovku. ktorý sa uzdravil z ochorenia prostaty. Akoby len teraz mohla vracať mnohým trpiacim zdravie a odvahu do života. Dávala mu piť dve šálky denne. Kyprlna úzkolislá {Chamaerton angustitolium /LV HOLUB) je ai 150 cm vysoká a nájdeme ju v presvetlených lesoch. som sa dozvedela neskôr od lekára. V ordinácii môjho lekára som sa dozvedia. kde som sa s manželom ocitla. Poradila som mu. Prostredníctvom mojich prednášok. boli by mi museli natrvalo zaviesť cievku. Sused. tak ako mi to povedal ten starký z môjho rodiska: „Zapamátajte si túto rastlinu. aby sa museli dať operovať. Teraz ešte pijem dve šálky záparu denne na doliečenie. pri brehoch potokov alebo na rúbaniskách. ba I v Postlingene a Freibergu pri Linzi našli sme na našu radosť prostredný výhonok vŕbovky opatrne odlomený. ktorý bol v liečivých rastlinách skúsenejší. Predtým ju vytrhávali ako nepríjemnú burinu. ktorý bol liečivým rastlinám naklonený. keď môj svokor zomrel v najlepšom veku na chorobné zväčšenie predstojnice. ktorý už mal za sebou tri operácie mechúra. „Nie. vŕbovka Ich zbaví pálčivých bolesti. že Istý dobrý známy leží v beznádejnom stave v nemocnici s rakovinou močového mechúra. Nedávno som pomohla duchovnému. v horách. že chorému sa veľmi polepšilo. Mama ma často upozorňovala. ml raz ukázal vŕbovku matokvetú a povedal: „Keby bol vás svokor pil Čaj z tejto rastliny. jednu ráro. Od mojej matky som sa dozvedela o človeku. kto pozná túto liečivú rastlinu. Zapamätajte si túto rastlinu! Ste ešte mladá a môžete ňou pomôcť mnohým ľuďom. mäsité stopky a listy. i Mnohí trpiaci na prostatu sa môžu vyliečiť vŕbovkou malokvetou bez toho. Z listu zo Schwarzwaldu vyberám: „Mojej švagrinej sa v dôsledku ožarovania natrhlo črevo a mechúr. Každý. chráni ju šetrným Irhanlm pred vyschnutim. aj keď ona už nebude žiť. O tom. keď som sa liečivými rastlinami nezaoberala. že je už polovica októbra. pravda. Začal som denne piť tri šálky záparu z nej a o niekoľko dni som sa zbavil ťažkosti s prostatou. Povedal mi veselo „Teda. Ak by sa bol stav zhorši. Že sa vyliečil. Bolo to ešte v Čase. keď sa mužom pred operáciou uvoľňoval moč len po kvapkách. jednu večer a po 14 dňoch som sa dozvedela od lekára. teda na hypertrofiu prostaty. Bola som ešte mladá. Trpel na rakovinu mechúra a prostaty. bol by dnes ešte žil. To sú zázraky z Božej lekárne!" o ďalších liečebných výsledkoch sa môžete dočítať v brožúre Liečebné výsledky Márie Trebenovej. S potešením sa dozvedám z listov. že v tomto prípade sa už nedá pomôcť. Želám Vám. je veľmi vysoká a mé.

V takejto situácii môže človek vydržať do konca života. Vzniká tu situácia. antropozofa. Vŕbovka m a l o k v e t á pomáha (Od doktora Dirka Amtzena z Berlína." Je neuveriteľne. Táto predstava. Princíp tohto postupu ukážem na príklade. že to. A čo je najdôležitejšie. normálneho" vyrovnania cez listy.malokvelou pomohli eSte mnohým ľuďom. predstojnicu. že korene rastliny zodpovedajú nervovo-zmyslovej organizácii človeka. ak sa z nej pripraví čaj. Podobne je to s melónom. a inl biológovia a botanici ho ďalej rozviedli. Hypoxis rooperi z Južnej Afriky. listy. rytmickému systému. to značí. je v skutočnosti semenník. Ona nám vlastne ukazuje. získame pevný. V jeseni z neho vypadávajú semená. hemoroidov. aj keď spočiatku na zopár príkladoch. vŕbovka malokvetá pomáha! Srdečná vďaka znovuobjaviteľke dávno zabudnutej liečivej rastliny z Božej lekárne. a kvety-plody látkovej výmene a končatinám." 52 . predovšetkým v análnej (konečníkovej) oblasti. že svojou polohou pripomína prostatu. ktorý sa vofá: Obrátený. sa nedá mechanicky použiť. „Nasledujúci opis vychádza z určitého chápania rastliny. Tento aromatický. teda na jeho spodnú časť . narastá. zaparí sa a krátko vylúhuje. na tri časti členený Človek. má tiež spodný semenník. Semenník je podstatná. z ktorého sa získava silosterin. Kôra patrí k minerálnej oblasti koreňov.) Uvádzam list doktora Arntzena. listová oblasť strednej časti. na hmotnosti a látke už tak veľmi nezaváži. i SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na % litra vody. nápadná časť a leží vnútri. dá sa povedať. Rastlina bohato kvitne a má veľa plodov. napríklad keď má ranu. Toto chápanie je vlastne obraz. ráno na lacno a večer pol hodiny pred večerou. aj u zvieraťa). teda v podstate na močové a pohlavné orgány. predlžuje sa a mení farbu. hrubne. A pre odborníkov. Ale ak sme ju raz pochopili. keď si exaktná medicína nevie rady. Táto rastlina sa vyznačuje predovšetkým tým. Jeho hojný výskyt na rovnako častý výskyt tejto choroby. Najvfičíi účinok. a nebyť chorý. Takže nám môže táto rastlina poslúžiť ako liečebný prostriedok. že liečivo Božie rastlinky vedia poskytnúť dobrú pomoc aj vtedy. čo sa spočiatku môže považovaťza obyčajnú kvetnú stopku. Z iného hľadiska môžeme oblasť Čriev úplne vynechať (tu sa uplatňujú skôr drogy vyznačujúce sa chuťou. Zoberme si hamamel virgfnsky (Hamamells virginiana L). Z toho si môžeme odvodiť pôsobenie zriedených IleČfv v homeopatii. Pijú sa iba dve Šálky denne. Takáto situácia vzniká u Človeka (pravdaže. To treba chápať tak. že žije z tejto výnimočnej situácie a cez ňu. kde sa „princíp látkovej výmeny" kvetov napája priamo na „nervovo-zmyslový princíp" koreň . ako píše Maria Trebenové. Nie je tu normálna nadväznosť na listy. To značí. praktického lekára. stonka a korene ustupujú do úzadia a z tohto pohfadu sú nezaujímavé. To všetko prenesené do súvisu s človekom znamená: hlavné pôsobnosť rastliny sa sústreďuje na dolnú časť tela. Podobne aj hruška (Pyrus). ktorého Inšpirátorom bol Rudolf Steiner. vodný spôsob prípravy účinkuje na človeka v osobitnom smere. Kvety vyrastajú priamo na kôre. a keďže takéto „situácie" v živote existujú. Vývoj plodu v jeseni poukazuje na jeseň človeka. Vysvetlenie sme na to nenašli. ako je to v živote so všetkým. ako možno za určitej situácie dlho Žiť a nebyf chorý. ktoré sú ešte vždy trochu nejasné. má rastlina. že sa silne prejavuje v tejto oblasti. napríklad horkosťou). najmä hlave. ktorý sa mení na tobolku. Čiže sú už aj Čímsi duchovným. Pozoruhodný je jav. že niektoré dôležité urogenitátne rastliny. Existuje pomerne veľa druhov vŕboviek a sú dosť rozšírené.močové ústroje. tekvicou: spodný semenník sa po odkvitnutí obrovsky zvôčSí a takpovediac nevyhnutne pôsobí na močové orgány. Ale teraz k vŕbovke malokvetej Márie Trebenovej. Na každú rastlinu a takisto na každého človeka sa musí Individuálne rozpracovať.kôra. sa rovnako vyznačujú nápadnou tvorbou páperia. Hamamel je model rany. bez „zdravého. trvafý základ chápania vzťahov medzi človekom a rastlinou. ako topoľ či bavlník (Gossypium).

Po troch týždňoch sa takmer celkom zbavil bolesti. pri prevodnení (rozšírení) panvičky pod vplyvom Itaku moču a pri pripojení na umelú obličku. lapajúc dych. Doktor Samst nešťastne spadol pri jazde na koni. Vyše pol roka som ležala v nemocnici. mňa. ako povedal. zadychčaný a upotený sa zvalil na sioličku. Vo všetkých troch prípadoch som docielila dobré výsledky užívaním spomínaných liečivých rastlin. zlatá metla. na stráriach a rúbanis­ kách. silno voňajúcej kvapaliny. Ako mladá. ani stáť. Všetky duševné a citové zážitky Človeka sa odreagúvajú cez obličky. že sme v blízkosti rastliny. Š V É D S K E BYLINY Recept sa našiel po smrti slávneho švédskeho lekára. Z vyššie uvedenej zmesi bylín sa dáva 1 vrchovatá čajová lyžička a pripraví sa tak ako predchá­ dzajúci zapar. Osvedčila sa predovšetkým ako výborný liečivý prostriedok na choroby obličiek. priamo z prírody. Kvety sa zbierajú v júli až októbri. Päťdesiatdvaročný muž roky trpel na nevyliečiteľnú degeneráciu obličiek a lekári mu už nedávali žiadnu náde| na vyliečenie. Raz pribehol za mnou po schodoch na prvé poschodie. Zo zmesi pripravil čaj a pH po dúškoch tri až štyri šálky denne. Prelo treba pri sklamaniach a iných duševných záťažiach bezpodmienečne piť zapar zo zlatobyle obyčajnej. Bola som vyhnankyňou zo sudelonemeckého kraja a v bavorskom tábore som ochorela na brušný týfus po otrave mäsom. Jedného dna ml pnniesla akási neznáma pani malú fľaštičku tmavohnedej. ale to všetko sa naozaj stalo. Kvety a listy pôsobia chladivo. takže musel prestať pracovať. či už je to náhla smrí mlle| osoby. Už len pohľad na zlatobyľ v prírode človeka upokojí. Aj druhá oblička mu hnisala. Stačilo. ťažko choré žena som prišla do Múhlvlertelu neďaleko Lembachu. dieťa a naše matky. K zlatobyli primiešal v rovnakom pomere lipkavec a hluchavnik žltý. On. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz KOnzIe hovorí vo svojich spisoch o 45-ročnom mužovi. Túlo liečivú rastlinu nájdeme na okrajoch lesov. Po­ užívame ich pri ochorení čriev a krvácaní z čriev. Nakoniec mu museli jednu obličku odstrániť. rektora lekárskej fakulty doktora Samsta. hadi trank. ktorý mal veľké bolesti obličiek. ktorá nás utešuje. ku ktorému sa pripojila žltačka a nepriechodnosť čriev. odporúča sa pri všetkých bolestiach obličiek a mechúra.) Ľudový názov: cellk. Vtedy začal ten človek zlatobyľovú kúru. ktoré mnou prenikali ako meč. Na každom duševnom šoku. aby týždeň denne užíval tri šálky čajovej zmesi. Zlatobyľ pôsobi spolu s llpkavcom a hluchavníkom žltým alebo bielym dokonca aj pri degenerácii obličiek. alebo dajaké nešťastie. Anjel liečivých rastlín stojí tesne pri zlatobyli. SPÔSOB POUŽITIA Zapar: 1 vrchovatá čajová lyžička zlatobyle na V* litra vody. sa vždy podieľajú obličky. ani ísť. Súčasne som kŕčovito vracala a mala hnačky. Bola som bezmocným ľudským klbkom. Keď nás muž presťahoval do Rakúska. živiteľnlk zlatušký. v jarkoch. kým mu bolesti celkom nezmizli. Upokojujúci účinok tejto rastliny pocítime pri ťažkých citových pohnutiach ako hladkajúcu ruku. medzi jeho spismi. Dozvedela sa o mojej . ani ležať. V noci sa dostavili bolesti. keď mal 104 rokov. trvalo to 14 dni. užíval všetky rastliny čerstvé. takže šiel predčasne do penzie. Znie to skoro ako rozprávka. že sú to následky týfusu. ktoré ma budú sužovať ešte dlhé roky. Lekár zistil. a pretože rastlina zbavuje organizmus prebytočnej vody. a bolo mu čim ďalej horšie. Mali by sme byť vďační už za vedomie. zaparí sa a králko vylúhuje. Má asi 80 cm vysokú jednoduchú stonku so strapcovitými alebo do metliny usporiadanými úbormi ziatožltých kvetov. Jeho rodičia a starí rodičia sa tiež dožili patriarchálneho veku.ZLATOBYĽ OBYČAJNÁ (Solidago virgaurea L. V týchto chvíľach som nemohla ani sedieť. sotva som stála na nohách. pravdaže. a bolo mu lepšie.

ale aj zvonka na obklad. Recept pochádzal z pozostalosti slávneho Švédskeho lekára. hrubé ako malIČek. Gáfrovnlk lekársky . dýchacie cesty sa uvoľnili a cez noc vytieklo množstvo hnisu. Všetky deti musela dať preč z domu. ktorá po narodení šiesteho dieťaťa vyzerala ako tieň. ktoré choroby tieto kvapky liečia. Ráno jej vypadli z nosa dve hrdzavohnedó zátky. oči a nos. Pred rokmi pomohla obkladmi svojej malej dcére pn nebezpečnom zápale pľúc. Čoskoro som však zistila opak. aby ju obklad aspoň v noci zbavil bolesti. „Môžeš ma postavil k stene a rovno zastreliť. ktorý v 46 bodoch vysvetľoval. Takto možno tento elixír udržať dlhé roky." Bolo to zastarané ochorenie čelných dutín. Ako sa v ňom písalo. ktoré dobre uzavrieme a držíme v chlade. Táto vidiečanka si švédske horké veľmi váži ešte i dnes. Keď si tri nasledujúce noci dala obklad. „Co si to postala mojej žene? Keď si priložila navlhčenú vatu^ o dve minúty jej zmizli všetky tie hrozné bolesti hlavy. aj zastarané.MALÉ ŠVÉDSKE HORKÉ 1. 10 g 5g 0. keď dojila v maštali. Prihovorila som sa jej a zistila som.) 7.) 11. ktoré neskôr spurpurovela. poslal Ju do Linza na räntgen. ako keby niekto kývnutím ruky vyhnal z môjho tela všetky choroby. Kvapalinu nalievame do malých HiaŠ. Archangelika lekárska (Archangelica off icinalís HOFFM.po jedinom obklade. matkou dvoch malých delí. Poradila som jej. Okrem toho mala neznesiteľné bolesti hlavy. Už po prvom ráze pocítila úľavu. Napokon si dala na noc obklad zo švédskeho horkého na čelo. Sedela som práve pri veľkom koši prezretých hrušiek.2g 10g 10g 10g 10 g 10g 10 g 5g 10 g Švédske byliny dáme do dvojlitrovej fľaše so širokým hrdlom. aby užívala švédske 54 . Nášmu synovi som denne večer pred spaním navlhčovaia Jazvy. ked ml nevie pomôcť ani lekár. Švédske byliny totiž aj jej pomohli z ťažkej choroby Priniesla aj odpis Starého rukopisu. Z videnia som poznala mladú ženu. Od nosa k ústam sa mu tiahla jazva. Neuvažovala som dlho a priložila som si vatu navlhčenú niekoľkými kvapkami na brucho. Raz nášho vtedy šesťročného syna napadol vlčiak a nebezpečne ho pohrýzol na tvári. Každý deň obsah pretrasieme.senné listy (Cassla angustífolia VAHL) 5. Prikryla som ju nylonovým vreckom. Theriak veneziánsky {Theriak venezlan) 10. red. pozn. že nemôže jesť. ked ich navlhčime 40 ráz. ktoré boío treba rýchlo spracovať. a pretože sa lekár obával nádoru. nový záchvat sa už nikdy neopakoval. že mi tieto jednoduché kvapky môžu navrátiť zdravie. Raz pri návšteve v roľníckej usadlosti som sa stretla s mladou vidiečankou. Manna(Manna) 9. (V Rakúsku ho dostaf hotový ako Klelner Schwedenbitter. prilejeme (eden a pol litra 38 až 40% obilného liehu (ražovice) alebo dobrého ovocného liehu a postavíme na 14 dni na slnečné miesto alebo blízko tepelného zdroja. Ostatok môžeme neobmedzene dlho nechať na bylinách. Jednoducho som neverila." povedala mi namiesto pozdravu.) 8.) 4. ktoré pominulo. čoskoro zmizli a stratili sa dokonca aj tie. Rebarbora lekdrska (Rheum otíicinale BAILL. že kvapky možno uživať nielen vnútorne. Aloa ozbrojená (Aloé ferox MILL)X 2. ked ma zachvátil nový záchvat. stál roľník pred mojimi dverami. Telom mi prenikol čudesne prijemný pocit tepla a zrazu mi bolo. Silné antibiotiká a ožarovanie nepomohli.gáfor íCamphora otfidnarum NEES)** 6. už o siedmej. rany a rezy. ktoré zasiahli hlboko do nosa. Odvtedy má tieto kvapky vždy doma. bodu dokonca morové vredy a hrče. Kasia úzkollstá . Švédske horké lieči podľa 43. Kurkurna zedoárová . Ja som k nej hneď v ten večer poslala syna s fľaštičkou švédskeho horkého. Najprv som postavila kvapky do domácej lekárničky. Krasovlas bezbyfový (Cartina acaults L. keď budeme tekutinu cedit do malej fľaše na používanie. V Starom rukopise v bode 33 Čítame: odstraňuje všetky Jazvy. Už celé týždne ju sužovali neznesiteľné bolesti hlavy. Cim dlhšie stojí. aj keby sa nachádzali na krku. Nemohla dýchať nosom. tým je účinnejší. Predtým mi povedali.) chorobe a chcela mi pomôcť. Chorobu akoby bolo odviaio. Istá pani trpela viac mesiacov na bolestivé hnlsanle četných dutín. Takto poučená prišla som roku 1953 do Grieskirchenu. Safran siaty (Crocus sativus L. všetci Členovia rodiny sa dožili vysokého veku.citvar (Curcuma zedoaria (BERGIUS) ROXB.) Poznámka " namiesto aloe môžeme použif koreň horca žltého " gátor sa používa len prírodný. Na moje veľké prekvapenie zavčas rána. takisto ho pretrasieme. na to všetko som si natiahla podväzkový pás a sadla si opäť k práci. Myrhovník abesfnsky (Commiphora abyssínica ENGL) 3.

Keď som bola na nákupe. v ktorom ma prosila moja známa. podali jej dve barly a zmrzačené telo napriek pomoci potrebovalo ešte štvrť hodiny. Keď priala prvý raz za mnou do Grieskirchenu. obličky alkohol zniesli. Asi o tri týždne som ju opäť stretla. Poradila som jej švédske byliny. jedného dna som dostala z Nemecka list. Ako vefmi dôverovala Bohu vo svojej ťažkej chorobe. aby ich užívala. žijúcej v Nemecku. Kŕčovito stiahnuté a znetvorené ruky sa narovnal! a z väčšej časti aj deformo­ vané nohy. pohľad na nu sa mi vryl hlboko do srdca. len: „Ako ste. ktorá je toho času na liečení v Gallspachu. Hoci švédske byliny boli naložené do ražovice. ja v Grieskirchene. V Nemecku chodila od lekára k lekárovi a nik jej nevedel pomôcť. Cez noc mi palec napuchol ako klobása. Dnes už švédske horké pripravené podľa uvedeného receptu dostať v mnohých lekárňach a drogónách. keď oslala opustená a sama. Pred odchodom domov som napoly zohnutá ukladala do nej veci na kúpanie.ju nahnali do pivnice obytného domu. ktoré jej predtým robievali ochotní ľudia. ale ja som ho prosila. Nakoniec ostala pripútaná na vozík. Mohla si sama očistiť oblok a porobiť Iné práce. že jej matka ležala v nemocnici so silne opuchnutou nohou a už dlho predtým chodila o palici. „Akoby bolo zo mňa vyšlo akési zviera. Noha odpuchla a palica už nebola potrebná. Bolo to vo februári 1964. Priniesla som švédske horké. Kedysi sme sa kúpavali v jazere Offensee a sedávali sme na brvne na [eho brehu Raz bol klát opretý o ohradu pre dobytok. a teraz to už bola zdravá. augusta 1965. Keď sme išli k autu. Vtedy nebolo možné posielať z Rakúska do Nemeckej demokratickej republiky liečivé rastliny alebo iné medikamenty. Manžel chcel priviesť z Ebensee lekára. bez palice a celkom zdravá. no vyliečiť ju nemôže. Tam bola celé týždne zatvorené bez slamy či matracov. Vyložili ju z auta. Kým sme k nemu došli." povedala a ďalej rozprávala. O jej osude som sa dozvedela iba po náhlej smrti jej manžela. Vtedy prišla do Gallspachu naposledy. čulá žena. Zeileisovt. Modlili sme sa obe. po 15 rokoch strávených na vozíčku pomaly sa uzdravujúca Žena po prvý raz vyšla sama z domu. Kvapky jej neuveriteľne pomohli. no keď som uvidela vystupovať z autobusu usmievavú pani. spozorovala to jedna pani a povedala: „Musíte ísť hneď do nemocnice. Sledovala. aby mi urobil obklad zo švédskych bylín. Pri jazere Offensee sa stala aj ďalšia nehoda. Čoskoro som dostala listy plné nádeje.bol to osud lislcov Nemcov . že vždy pred jedlom a po jedle vypila pol lyžice. Čoskoro sa u nej prejavili ťažké deformácie kfbov. Po krvných podliatinách nebolo ani stopy a hrče veľké ako päsť zmizli tiež. a to tak. KÍby oboch nôh boli deformované. Po trištvrte roku táto nepohyblivá. veľmi som sa jej naľakala. klby začali byť pohyblivejšie. Keď si opakom pokrútenej ruky brala šálku kávy. ona v Lipsku. Rada by som uviedla ešte ďalšie údaje o neuveriteľných účinkoch švédskeho horkého. a a) deti si mohla vziať domov. Dostala 75 injekcii. Pri kúpaní uštipol sršen štvorročné dievčatko do pleca Plece neforemné opuchlo. Bol prameňom jej radosti. priložila som navlhčenú vatu na opuchnuté miesto. trvalo to tri minúty. Aj ako chromá sa musela z bytu presťahovať do jednej zariadenej izby. Pri zbieraní malín ma uštipol do palca akýsi jedovatý hmyz. som sa dozvedela. Od kolena nadol sa tiahli modročervené škvrny a mala som tam dve hrče ako päsť. ktorá jej rástla pred oblokom. Žena denne užívala tri polievkové lyžice švédskeho horkého zriedeného troškou vlažnej vody. Aj to zmizlo do 3. Deformácie pomaly ustupovali. Táto žena sa zrazu vo svojej posteli stala mrzáčkou. mladá pani. či ju môžem prísť čakať v Grieskirchene k autobusu. Počas vojny žila v Prahe a roku 1945 . Chorá užívala trikrát denne pred jedlom a po ňom pol polievkovej lyžice švédskeho horkého s troškou vody. ako slrom zelenie a zakvitá. prišli k takej strašnej chorobe?" „Za jednu noc po štvrtom dieťati. ako mu žltne lístie a ako cez zimu v jeho holých konároch šantia vtáky. Žena denne ďakovala Bohu za tieto milosti. opuchlina sa stratila. teda o rok neskôr. Žena pri chôdzi Šúchala nohami a vrchnou časťou tela sa kyvotavo pohybovala vpred. Opäť mohla všetko jesf. Zrazu som mala pocit. no nemali žiaden účinok. S dievčatkom už nemuseli ísť k lekárovi. Neskôr prišla s manželom do Lipska. Musela som preto každé dva mesiace posielať do Lipska švédske bylinky cez jednu bavorskú pohraničnú dedinku. Ani nie o pol hodiny som mohla sama vojsť do jedálne a na druhý deri bola noha hladká ako prv. V septembri toho istého roku mi zatelefonovala z Gallspachu. Najprv som bola bezradná. podopierajúcu sa iba jednou palicou. bola počas choroby radosťou jej života.byliny. ktorý jej však povedal. Skôr ako sa rodičia dieťaťa obliekli. ktoré bolo vtedy dostať v Nemeoku pod názvom Grancampo. či by som sa aspoň duševne nemohla ujať jej netere. Dcéra poslala matke rukopis o švédskych bylinách a poradila jej. obe ruky som si pntiskala na srdce a nemohla som povedať nič Iné. Len na ľavej nohe mala koleno a členok opuchnuté. ukazuje táto skutočnosť: Lipa. Pri pôrode štvrtého dieťaťa jej veľmi utrpeli obličky a cez noc nastala táto hrozná deformácia. Stála som vo dverách bytu. Položila som si k nemu tašku." povedala. lebo na takú infekciu 55 . prsty rúk kŕčovito stiahnuté a neschopné niečo udržať. aby došlo na prvé poschodie do môjho byiu. Žena sa toho chytila ako topiaci sa slamky. Styn roky dva razy ročne prichádzala do Gallspachu k dr. Od mojej sestry. nesmieme som sa prekvapila. tažký klát mi padol rovno na nohu. akoby ma zasiahol blesk. Bylinky zaúčinkovali veľmi rýchlo. už som mala pripravené obklady. Moji blízki ma odniesli k autu a potom do mojej izby. že jej známa v Lipsku je už 15 rokov pripútaná na vozík. že jej môže len zmierniť bolesti. Jej stav sa zlepšoval.

alebo zvonka. Tielo obklady sa používajú aj pri zápaloch mazových vačkov. predovšetkým keď sú preťažené. aby nezačalo svrbieť. ako bolesť ustupuje. 56 . a priložila som jej obklad zo švédskych bylín na oblasť žlčníka (pri takýchto obkladoch treba pokožku natrieť bravčovou alebo nechtlkovou masťou. Preto si na môj príkaz musela vytierať sluchovod švédskym horkým. Často nám nechutí jest mimo domu. Zrazu sa jej vrátil sluch a omladla jej tvár. znova začala používať švédske byliny. kde sa vyskytujú bolesti. Okrem obkladov užívala vnútorne kvapky. Okolo oka som mala veľkú krvnú podliatinu. pri jej prekrvení a poróznosti. Príčina týchto záchvatov korení často v minulosti: možno ich spôsobil náraz do hlavy alebo šok v detstve. Pri náhlej nádche so všetkými neblahými následkami. Robila som to tak. Vždy bolo treba vyberať bielizeň z horúce) vody drevenými kliešťami. Vypijeme z neho glg zriedený vodou. Všetci títo ľudia nemali ďaleko od slepoty. Po niekoľkých mesiacoch prišiel mladý muž za mnou a povedal. dostavovali sa denne záchvaty epilepsie. a viac už záchvat nemala. spánkov a čelo. aby sa udržalo teplo. uchránime sa tak pred chrípkou. vyčerpanosť. aby sa okrem obkladov na záhlavie pil aj pŕhľavový čaj. aby sa mi v oku nevytvorilo niečo škodlivé. zajakanle a rečové poruchy sa úspešne liečia obkladmi zo Švédskeho horkého na záhlavie. potrebujeme niečo na povzbudenie žalúdka a žlčníka. alebo radi by sme sa uvoľnili a odpočinuli si . Požiadala som ju. vdychujeme kvapky otvorenými ústami. pretrieme spánky. Ihneď pocítime v oblasti čela a nosa úľavu. hneď som zacítila. ktorý utrpel pri nebezpečnej autohavárii dvojitú zlomeninu lebky Keď sa zo zranenia vyliečil. keď sa vyskytnú bolestí. ktorá kráčala za ňou celá pokrútená. opäť som sa po štvrťhodine vybrala do práčovne. lebo bola veľmi nedoslýchavá. Ak prechladnutie pokročilo a napadlo priedušky. Pri ťažkých epileptických záchvatoch je dôležité. zavše aj polievkovú lyžicu s troškou vlažnej vody. Zápaly mozgových blán. Trpela ťažkými žlčníkovými záchvatmi a chcela sa so mnou poradiť. Mala som vo zvyku robiť všetko rýchlo a chvatne. Ťažko sme sa dorozumievali. Vždy. Raz sa mi zle povodllo v práčovni. nemalo by chýbať ani v jedinej domácej lekárničke. aby sa predišlo sčerveneniu alebo svrbeniu!). očú. V chrípkovom období denne užívame jednu Čajovú lyžičku. „Navratia aj stratený sluch".vtedy je švédske horké ozajstným elixírom. že pri všetkých týchto ťažkých chorobách sa Ireba poradiť s lekárom. Omráčená bolesťou a poloslepá som sa vytackala na prvé poschodie." Na noc som si priložila valu navlhčenú švédskym horkým a ráno bol palec opát v poriadku. Pani si súčasne navlhčovala aj okolie ušnice. Na prednáške v Gallspachu prišiel za mnou istý mladý muž. ako je únava. Na prechádzkach mi ľudia často hovoria. aby si dala do poriadku poudieranú modročer­ venú tvár. Poradila som mu obklady zo švédskeho horkého na záhlavie a denne štyri šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma polievkovými lyžicami švédskeho horkého. Roky som opatrovala osamotenú ženu. či už vnútorne. aby alkohol pokožku nevysušil. Prvého februára oslávila 89. a takisto by sme si mali ráno a večer pretrieť viečka a kútiky očí švédskym horkým. Polom ireba na boľavé miesto priložiť navlhčenú a dobre vytlačenú vatu. a tým veľmi rýchlo znižujú bolesť. narodeniny. obklady zo švédskych bylín úspešne pôsobili pri odlúpenl sietnice. poranenia hlavy úderom alebo pádom. že epileptické záchvaty celkom prestali. aby sa vyzliekla. Kvapky dobre prekrvujú pokožku. utesnila ju igelitovým vreckom a priviazala šatkou. čelo. Aj vtedy vzápätí pocítime úľavu. a to trikrát denne čajovú lyžičku. Ešte niekoľko dni som si na noc dávala takéto obklady. Kliešte sa mi pošmykli a s náramnou silou mi vrazili do pravého oka. navhlčíme kúsok vaty švédskym horkým a priložíme k nosu a zhlboka vdychujeme. Takto možno docieliť aj vo vysokom veku dobrú ostrosť zraku. Kvapky teda pomáhajú aj pri ťažkej nedoslýchavosti a všade tam. Kerf som si na oko priložila navlhčenú vatu. Po chvíli som si poranenie prezrela. Len čo som si priložila obklad zo švédskeho horkého. a previazať plátnom. Ako som vyrozumela z listov. že som jej namočeným ukazovákom kvapkala do zvukovodu. Lieky Jej nepomohli a lekár bezpodmienečne nariadil operáciu. zriedenú vodou alebo bylinným čajom. okolie očí a miesta za ušami. V Starom rukopise sa píše. Keď ju raz pri vystupovaní z autobusu zrazilo auto a spadla tvárou na cestu. Vari netreba ešte raz prízvukovať. Hlavná sestra raz priviedla do moje] izby paniu. Obklady si denne prikladali na zatvorené oči na jednu hodinu. Práve som chcela pane) natiahnuť podväzkový pás. pri pocitoch tlaku v čele a žalúdku. Teraz už dobre počuje a môžeme sa bez problémov dorozumieť. keď zvolala: „Všetky bolesti sa mi stratili!" Čoskoro jej ťažkosti pominuli. že po používaní Švédskeho horkého odložili načúvací pristroj a opaf normálne počujú. Preto je vhodné dávať epileptikom obklady zo švédskeho horkého na záhlavie.Mali by sme s< tie obklady pnkladať aj na zdravé oči. Pretože švédske horké je veľkolepým pomocníkom nášho zdravia. Bolo to ešte vtedy. treba pokožku napudrovat. Ketf sa obklad zloží. ked práčka len prala a nepláchala. Pritom nesmieme zabúdať dať do ucha trošku oleja. Každý rok som chodievala do Kneippových kúpeľov v Muhlackene.môžete zomrieť. na to suchú vatu a igelit. Mali by sme ho mať pripravené vo fľaštičke a vždy ho nosievať na cesty. a Ihneď nám ožije celé telo.

opuchnutý členok bol normálny. dokonca aj ochrnutie. súčasne som jei však odporučila užívať puškvorcový koreň. choroby pečene a obličiek (aj keď dotyčný nesmie piť alkohol). Raz som bola na návšteve v Múhlvierteli a v hostinci pri vedľajšom stole som si všimla hosťa. Keď som prišla do jeho ordinácie. Bola som proti operácii. ako o pár rokov omladol. Mala nevyliečiteľnú chorobu — rakovinu Čriev. Keď počul. lebo lekár strácal svoj vzácny čas. skrvny. keď sa ml ten pán prihovoril a preveľmi mi ďakoval. Pretože švédske kvapky používame na všetky choroby. závraty. naliala som z nich jednu polievkovú lyžicu. bradavice. Nakvapkala som na kúsok vaty švédskeho horkého a vložila chlapcovi do ucha. hemangiôm) a tukové žľazy sa stratia. ty máš svoje švédske byliny!" Tento lekár mi pomohol spoznať mnohé liečivé rastliny. hoci na ceste bola poľadovica. Veľmi účinne pomáhajú pri všetkých chorobách Dokonca aj pri rakovinových ochoreniach. Priniesla som svoje kvapky. vrátila sa mu farba do tváre a nemohol pochopiť. Takéto záchvaty mával častejšie. Pacientka ležala a členok mala veľmi opuchnutý. veľmi nám chýbala. Na prípad som už zabudla a spomenula som si naň len vtedy. Ale Žiaľ. Je známe. Dozvedeli sme sa. Poradila som jej obklady na miesto. no lieky mu nepomáhali. lebo v podobných prípadoch možno niekedy stratiť sluch. Svoj názor však rýchlo zmenila. Keď pohár vyprázdnil. Mala veľké bolesti. keď Ich častejšie natierame. Pretože nás bolo v zbore málo. „Môj štyridsaťjedenročný synovec mi napísal pred desiatimi 57 . Mladej matke piatich deti dával lekár len niekoľko dní života. Obklad zo švédskeho horkého priniesol okamžitú úľavu. Keď začala pif trikrát denne Čajovú lyžičku švédskeho horkého s pmľavovým a prasličkovým čajom. kde sú choré črevá. a tak som zachránila naše rekviem. Pri prudkých bolestiach zubov užívame jednu polievkovú lyžicu kvapiek s troškou vody alebo bylinného čaju. ktorá si pri zdravom zimnom Športe vykĺbila členok. vystúpila strmými schodmi na chór. bolesti prestali. prečo kolika tak rýchlo prešla. len povedal: „Tebe nepredpíšem nič. Pri trombóze a zápale ciev sa pokožka natrie na hrúbku noža nechtikovou masťou a na to sa priloží obklad zo švédskeho horkého. Šumenie a zvonenie v ušiach odstránime tak. Za Dubienkom sa mu vytvorilo ako dôsledok zápalu hnisavé ložisko. Priložila som si obklad zo švédskeho horkého na oblasť obličiek. že na Hromnice býva veľa pohrebov.užívame Švédske horké vnútorne alebo si ho zvonka vtierame. keď sa nimi častejšie navlhčia krčné stavce. životnú silu a optimizmus v povolaní. ba aj nezhubné nádory na pokožke (angiórn. Pre meravé koleno nemohla vyjsť hore strmými schodami na chór. Robila som to len veľmi nerada. chýbala nám aj iná speváčka. Ale on bol zvedavý. podobne kurie oká a hemoroldy. Citila som sa trochu nepríjemne. Dnes sa má pani dobre a môže rátať s úplným vyliečením. či prikladáme obklady. ako to. Jedna chórová speváčka sa v tom období zranila pri korčuľo­ vaní. v rodine a v kruhu svojich blížnych. Keď som sa vracala z kostola. Bola to manželka lekára a na moje prípravy sa dívala skepticky. keď kúsok vaty navlhčený kvapkami vložíme do ucha. ktorá už roky chodila o palici. Bolo na ňom vidieť. Znamienka na tele. Denne mu vytieklo z ucha veľa hnisu. po troch týždňoch. Kvapky odstraňujú lenivosľ čriev. stretla som ju v meste. povedal: „Výborne. Všetky ťažkosti so sllnivkou brušnou a akútna gastritída (zápal žalúdočnej sliznice) sa stratili Pretože tieto kvapky vyliečia aj stinivku brušnú. takisto bez námahy. všetky choroby žalúdka a žlčníkové bolesti. ako som sa dopočula. O po! roka som opäť prišla do tých končín. keď o chvíľu mohla koleno bez námahy ohýbať a na druhý deň. Kvapky posilňujú pamäť. aby si nohu vyložila vyššie. ktorý sa zvíjal od bolesti. Ak z tých kvapiek užívame denne ráno. ktorú v našich časoch tak veľmi potrebujeme. lebo už bola v nemocnici. zaháňajú koliky a zlé trávenie. že mu bolesti v mihu prestali. Práve vyliečená pani ma súrila. Na návšteve v jednej roľníckej rodine som sa dozvedela. Zadovážil si švédske byliny a užíval ich. Švédske byliny pomáhajú vždy. Udržiavajte si týmto nezvyčajným elixírom zdravie. V nemocnici jej poradili. Nemala bolesti. už mohla chodiť bez palice. aby sme pomohli aj jej. Raz prišla ku mne pani. Z toho treba vypiť po dúškoch denne aspoň dva litre. na obed a večer jednu čajovú lyžičku s troškou vody alebo bylinného čaju. tu je injekcia zbytočná!" On sám totiž švédske byliny odporúčal. bolesti prestali a na operáciu už nebolo treba ísť. že musela ísť ihneď do nemocnice. možno ich odporúčať cukrovkárom. že na druhý deň by som bola zostala na chóre takmer sama. Pred niekoľkými rokmi som dostala obličkovú koliku. bolesti hlavy. ale nakoniec rozhodla skutočnosť. Prebúdzajú životnú energiu. Na druhý deň prišla na chór. Istá pani z Heilbronnu v Nemecku mi napísala. žiaden liek jej nepomáhal a s nervami bola v koncoch. udržíme si zdravie a tvorivú silu do vysokého veku. ktorý sa dáva na noc do studenej vody (1 šálka vody na jednu zarovnanú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa). vypiť po dúšku pred každým jedlom a po ňom krvčistiad čaj zo zmesi nechtíka. O chvíľočku som bola u nej so svojimi obkladmi. podporujú krvný obeh. že Ich dvanásťročný syn mal ísť na operáciu ucha. a kým došiel lekár. že pomohol obklad. môžeme hovoriť o regenerácii alebo o udržiavaní zdravia. Bola pokrútená dnou a reumou. Prečísľujú krv. rebríčka a pŕhľavy v rovnakom pomere. pndala som trošku vody a ponúkla som mu ich. Po liečení robíme kúpele nóh z pŕhľavy na dobré prekrvenie.

zahmlené. Štyri šálky alchemilky a šesť dúškov čaju z puškovrca denne zasa všetko uviedlo do pcnadku. sa pôsobením Švédskeho horkého a plavúňa tak rýchlo zlepšila. On postupoval podľa vášho návodu. Každý deň ráno a večer musel pif po jedne| Šálke plavúňového čaju s čajovou lyžičkou švédskeho horkého. Preto ich môžeme užlvdi bez ujmy na zdraví. si precitala o švédskych bylinách. zaliata dobrým liehom a 10 dní lúhovaná na teplom mieste) lieči ochabnutie svalov a ťažké choroby svalov (atrofiu . roky mohol spávať Inn posndiačky.) 1. švédske horké. že trpi na ťažké krvácanie z čriev a lekárska diagnóza znela . Ťažké Črevné krvácanie prestalo na štvrtý deň po užívaní odporúčaných dávok. že operácia pri jej poškodenom sluchu nebude účinná. oboznámiť a) s listom z Grazu: „Celkom náhodou. milf čitatelia. Musela prerušiť štúdium. denne musel zjesť osem tabletiek. Konečne mohol opäť spať poležiačky. že si vieje pár kvapiek do zvukovodu. aj keď sú oči červene. Lekári konštatovali. či je možné užívať švédske horké. keď po 14 dňoch normálne počula. zapálené. Ťažká dýchavičnosť. zakalené. že jej 23-ročná neter mala od narodenia poruchu sluchu Vyšetrili Ju na klinike a povedali. sa zacellla. Všetci boli prekvapení. ktorý stratil roku 1944 vo vojne pri ťažkom poranení hlavy a mozgu. rebríček a pŕhľavu. STARÝ RUKOPIS (Opis llečivosti Švédskych bylín. Operácia bola nevyhnutná. nemohla dosiahnuť vytúžené povolanie a s neprestajnými bolesfami v čeľusti mohla iba viesť cudziu domácnosť. Po obkladoch a užití švédskeho horkého sa zápal zahojil. zaháňajú bolesť a závraty. odstraňujú škvrny a sivý zákal." Istého 52-rocnôho muža liečili už desať rokov na srdcovú astmu. únava začsla miznúť a strata na váhe sa tiež začala upravovať. Hluché ucho som si dva razy trošku navlhčil kvapkami a stal sa zázrak: Po deväťročnej hluchote počul som tikať budík!" Koľkým hluchonemým by sa mohlo takýmto spôsobom pomôcť! Aj keby sa sluch navrátil iba jednému! Raz po prednáške som sa dozvedela od poslucháčky. Vždy dostávam otázky. ukázala už prvá noc.ochrnutie). keď pacient vypil veľký dúšok švédskeho horkého. Tento jeden dúšok spôsobil. posilňujú pamäť a mozog.rakovina Čriev. vyvolaný častými úrazmi. že už na tretí deň mohol po dva razy vyjsť do záhradky. že dýchavičnosť nespôsobuje srdce. že choroba je nevyliečiteľná. 58 . pri každom kroku vysoko dvíhal ruky. Z Viedne ml telefonovala akási žena: „Ďakujem vám za švédske byliny. Z toho jej 40 rokov stále hnlsali čeľuste. a pritom Žalostne vzdychal. podstúpila vyše 16 operácii a opakovaných punkcií. zhovárala som sa \ autobuse s prešťastným 74-ročným mužom. ktorá bola tn roky otvorená a bolo ju treba viac raz denne ošetrovať. že ako 12-ročná bola na Školskom výlete J horách a dievča idúce pred ňou ju neúmyselne koplo bagančou do tváre. ako nechtík. ale peceň. aby užívala švédske horké tak. Iného pacienta bolo treba operovať pre dlhoročný hnisavý zápal. Keď sa nimi včas navlhčujú očné kútiky alebo keď sa vlhké plátenko prikladá na zatvorené oči. priložila si na sánku obklady. istému pacientovi sa nemohla uzavrieť rana po operácii. že dva roky trpí nachradnutle čriev. a tie ju konečne zbavili všetkých bolestí. navlhčujeme krčné stavce. Neteri som poradila. Farská gazdiné z Burgenlandu mi rozprávala. Bola som tej mienky. Po použití švédskeho horkého sa mu cez noc vrátil sluch. keď má pacient prísne zakázané piť alkohol. Podľa spoľahlivých laboratórnych výskumov účinky bylín prevládajú nad účinakmi alkoholu a kvapky pôsobia ako liek. Švédske horké a kapsifika (nadrobno narezaná." Rozprávala mi. puSkvorcový koreň a ďalšie byliny. Musím vás. V takomto prípade však najprv len po jednej čajovej lyžičke denne a častejšie si prikladáme obklady zo švédskych byli n (pozri Spôsob použitia na konci tejto kapitoly). Teraz pomaly kráča v ústrety svojmu vyzdraveniu. Švédske horké mi rýchlo zmiernilo neznesiteľné bolesti. že rana. Po štyridsiatich rokoch. Ihneď som mu poslala vašu knižku Zdravie z Božej lekárne. 2e môj odhad bol správny. aby sa mohot nadýchnuť. Priložila som mužovi na oWasť pečene obklad zo švédskych bylín. prikladáme nimi navlhčené plátno na hlavu. Keď ich častejšie vdychujeme alebo šnupeme. a robiť mu punkcie. O rok bol môj synovec opäť práceschopný. ako 52-ročná. alebo skôr riadením Božím." (Tieto správy sú doložené listami!) Istý pán z Horného Bavorska oznamuje: „Pri nehode zranil som si pravé plece. ktorá mu už roky dovolila dôjsť iba k dverám izby.mesiacmi zo Sacramenta v Kalifornii. Tri razy si vložil do ucha vatu navlhčenú švédskym horkým. 2 Pomáhajú pri očnom zákale a všetkých bolestiach. ale vyliečila sa za ednu noc.

navlhčujeme ich častejšie kvapkami. alebo rastie na nich živé mäso. spôsobené strelnou zbraňou. takže časom prestane. . ani prehltnúť kvapalinu. veľmi rýchlo príde k sebe. Zvonka prikladáme navlhčenú vatu. Tento prostriedok pomáha aj pri bíelotoku. Liečia kiahne a vyrážky všelkôho druhu. Po užiti kvapiek sa rozptýlia vetry v tele. keď ju spočiatku častejšie navlhčujeme a vnútorne užívame kvapky. všetko vymyjeme bielym vinom a priložíme plátenko navlhčené v kvapkách. Keď sú rany staré a hnisavé. Či už sečné. Ak má niekto horúčku. na obed a večer kvapky. Zaháňajú detské kiahne. Zlatú žilu (hemoroldy) otvárajú aj vnútorne. dáme mu za polievkovú lyžicu kvapiek a chorý precitne. čim sa zlatá žila zmäkčuje. V posledných 14 dňoch tehotenstva treba užívať zavčasu ráno a večer po jednej polievkovej lyžici kvapiek. Sú znamenitým prostriedkom na žalúdok. 12. uvoľni sa aj zápcha. Pri bolestiach v ušiach a šumení v ušiach sa navlhči vata a vloži do ucha. 10. že ich pomaly púšťame dolu hrdlom. Kvapky sú veľmi účinné a opäť vracajú stratený sluch. pri záchvate užívame jednu polievkovú lyžicu. 22. Liečia ochrnutie. Pľuzgiere na jazyku alebo Iné poškodenia natreté týmito kvapkami sa v krátkom čase vyliečia. Keď žena stratila pravidelné mesačné krvácanie. liečia obličky. čo bolo prisilné. keď užívame Irlkrát denne polievkovú lyžicu kvapiek a na opuchnutú pečeň dávame obklady. Pri kolikách užívame Íri polievkové lyžice. Treba uživať zavčas rána a navečer po jednej polievkovej lyžici kvapiek a na noc si prikladať obklady. 27 Ak niekto dostal epileptický záchvat. že nevieme jesť. 24. Keď kiahne usýchajú. upravujú chuť do Jedenia a trávenie. Ak si nezaťažil organizmus inými liekmi. podáva sa jej tri dni zavčasu ráno plná polievková lyžica kvapiek v červenom vine. Ak sú v tele diery. alebo navlhčime boliaci zub plálenkom. pomaly jednu za druhou. odstráni sa aj zápal a hnis a vyliečia sa aj zastarané rany. vyrovnávajú. 9. To. Utišujú zápaly a liečia hltan. Navlhčime nimi šatku. zastarané kiahne. Keď má žena bolesti maternice. 19. 4. 31. 8. bez ďalšej kúry odvádzajú hypochondrické tekutiny z tela. Kvapky liečia aj rakovinu. Chorý ich môže užívať. dokonca aj pásomnice. 20. napomáhajú pôrod. Čoskoro pocítime úľavu. Dieťaťu podávame kvapky podľa veku. Zakrátko zmiznú bolesti. bradavice a popraskané ruky. treba mu ihneď na mieste podať kvapky. 6. podávame mu jednu polievkovú lyžicu kvapiek. a to tak. 14. a Čoskoro zmiznú všetky bolesti. Ak niekto omdlel. Ak trpíme na žalúdočné kŕče. 15. 16. otvoríme mu ústa.3. pečeň sa ochladzuje a mierni všetky bolesti žalúdka a vnútornosti. 32 Bez nebezpečenstva vyliečia všetky rany. pulz sa znormalizuje a nech bola horúčka čo aká vysoká. vstrekneme do rán. Liečia aj osýpky a ružu. 30. 18. ktoré 59 . Pn vodnatieľke užívame šesť týždňov zavčasu ráno a večer po jednej plnej polievkové) lyžici kvapiek v bielom víne. keď zle trávi a neudrží potravu. hoja živé mäso a rany. lebo posilňujú postihnuté nervy a telo a odstraňujú všetky choroby. Plátenko navlhčime kvapkami a priložíme na ranu. Pri bolestiach zubov dáme do trošky vody plnú polievkovú lyžicu kvapiek a chvíľu tekutinu podržíme v ústach. Keď je natoľko zapálené alebo boľavé hrdlo. keď sa častejšie navlhčia kvapkami. 23. keď ich často a dobre navlhčujeme. Použitím tohto prostriedku sa zaháňa aj tichý zrádnlk (kŕče). 29. alebo je prisilné. odstraňujú melanchóliu a depresie. Rozprúdi to krv a pálenie prestane. nech kvapky užíva tri dni a opakuje to dvadsať ráz. Aby ľahšie vyšla placenta. kvapky ulisujú. kým placenta nevyjde. zriedené vodou. priložené navlhčené plátenko rýchlo pomôže. 11. užívame ráno. 7. Slúžia deťom I dospelým na vyháňanie črevných parazitov. 28. 17. chorému bude čoskoro lepšie. vtedy nezostanú žiadne jazvy. 26. Po mlieku sa kvapky nemajú užívať. Pomáhajú pri bolestiach žlčníka. alebo bodné. 21. 5. len treba kvapky dávkovať podľa veku. Odstraňujú nádory a bolesti. aj chrasty v nose alebo inde na tele. Užívať ich ireba najmä pred spánkom. je rozpálený alebo má zimnicu a je celkom slabý. Bolesf sa strati a hnisame prestane. priviažeme na pupok a stále udržiavame vlhkú. nesmie však piť mlieko. pôsobia proti závratom a nevoľnosti. Ak sa po pôrode zapália prsné bradavky. Otvárajú zlatú žilu (hemoroldy). po pol hodine sa trochu poprechádza a potom sa môže naraňajkovať. 13. čo prislabé. Ťažkosti pri žltačke čoskoro prejdú. podáva sa šestonedieľke každé dve hodiny jedna plná lyžička.

ak ich nimi asi 40 ráz navlhčime. alebo sa dajú bezbolestne vylúpnuí. kvapky mu vrátia stratenú farbu. alebo ich prikladať s prestávkami. Skrátka. Obklady: 60 . Ak niekomu nechutí jesť. Kto nemôže v noci dobre spávať. i2 od ohňa. 45. Telo zostáva pružné. osviežujú nervy a krv. 46. Na to priložíme igelit. čo sú v hrdle. Či. Opilec ihneď vytriezvie. kvapky. 36. Pri nevoľnosti každého druhu tri čajové lyžičky. Či už sú od nárazu. Keď budeme často prikladať navlhčené plátenko rany sa v krátkom čase zahoja. Po troch dňoch samy odpadnú. dokonca aj tie. Zbavujú reumatických bolesti rúk a nôh. kto pravidelne užíva zavčasu ráno a navečer tieto kvapky. odstraňujú t rosenie rúk a nôh. najmä v noci. Možno právom povedať. treba prikladať navlhčené piatenko. môžeme ho ponechať aj na noc Keď obklad odstránime. 44. že takmer niet choroby. Na ranu prikladáme navlhčené plátenko. jedna časť sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po jedle. Čo najčastejšie. treba použiť nechtlkovú masť. 37.sa nemusia vopred bezpodmienečne vyčistiť. alebo masti. Ak sa predsa urobia svrbiace vyrážky. keď užije dve polievkové lyžice kvapiek. nech užije pred spaním tieto kvapky. alebo neboli aspoň základom |ej liečenia. odstránia sa zápaly. Podľa veľkosti ošetrovaného miesta sa vezme menší alebo väčší kus vaty. 35. treba obklady nechať pôsobiť kratší čas. len ho obviažme šatkou. SPÔSOB POUŽITIA Vnútorne: ProtilakUcky (preventívne) sa užíva podľa údajov v Starom rukopise vždy ráno a večer jedna čajová lyžička zriedených kvapiek. 42. dokonca aj otvorené rany. navlhči sa švédskym horkým a pnloží na postihnuté miesto. alebo úderu. Nevytvoria sa pľuzgiera. vrátia mu stratenú chuť do jedenia. Vyliečia všeiky popáleniny. 33 Kvapky odstránia väetky jazvy. Liečia omrznuté ruky a nohy. Pri nespavosti nervového pôvodu treba priložiť plátenko navlhčené v zriedených kvapkách na srdce. Liečia aj uhryznutie besným psom a inými zvieratami. rozdelí sa napoly. obyčajné rany i rezné rany. Iba potom ovinieme šatkou alebo obväzom Obklad necháme pôsobiť podľa druhu choroby dve až štyri hodiny. nepotrebuje nijaký iný liek. aj keď sa zdali nevyliečiteľné. zbavujú všetkých chorôb. horúce) vody. pretože liečia a ničia všetky jedy. Ak sa napriek tomu citlivým osobám pokožka podráždi. 34. 43. vytvárajú novú a podporujú krvný obeh 39. pokožku napudrujeme. Vyliečia všeiky fistuly. Dôležité upozornenie: Všetky uvedené množstvá kvapiek treba rietíiť bylinným čajom alebo vodou. Rany vyliečené kvapkami nezanechajú žiadne jazvy. ktoré vopred natrieme bravčovou alebo nechtlkovou masťou. V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť pokožku namas­ tiť. Z predchádzajúcich bodov Starého rukopisu jasne vidieť nezvyčajnú liečivú silu tejto zmesi bylín. Ak to pacient znáša. dokonca aj hnisavé pľuzgiere bez stopy zmiznú. keď ich bude užívať určitý čas vždy ráno. aby sa nezašpinila bielizeň. kvapky sa užívajú vnútorne. lebo liečia morové vredy a kŕče. Počas epidémie moru a iných nákazlivých chorôb ich treba užívať viac ráz za deň. Ten. Poslúžia proti hrčiam a ákvrném. lebo posilňujú telo. aj zastarané. Ak je niekto chudokrvný. pn ktorej by švédske byliny nepomohli. Pri zhubných (rakovinových) chorobách 2 až 3 polievkové lyžice denne nasledujúcim spôsobom: i polievková lyžica sa zriedl % litra bylinného čaju. Alergickým osobám nedáme na choré miesto igelit. keď sa usilovne navlhčujú. 41. alebo aj keby boli staré. tvár mladá a pekná. 40. Prečisťujú krv. keď ich užívame ráno a večer a prikladáme na boľavé miesta navlhčené plátenko. Na kurie oká treba prikladať navlhčenú vatu a udržiavať boľavo miesta vždy vlhké. 38.

Len nebuď malicherný alebo úzkostlivý. Víno na srdce spôsobilo citeľné zlepšenie a) pri angíne pectorls. Už sa necítim slabá.medové víno na srdcel" Doktor Hertzka ďalej rozvádza: „Ak raz pocítiš svoje srdce. Ako tzv. So heilt Gott (Tak IlecI Boh). možno ťa dokonca vylieči.VEĽKÉ ŠVÉDSKE HORKÉ . aby som do tejto knižky zaradila aj zloženie Velkóho švédskeho horkého. že každý nech sa rozhodne. Doktor Hertzka hovorí: „Nezálež! na tom. Či bude medom sladiť. Viac mi nemôžu pomôcť. aby ma bol o tom upovedomil. Povedali ml. že všetky spisy. neškodí a môže sa piť. Pápež Eugen III.Napriek tomu. peni sal). Sama som poskytla tento recept niekoľkým ľuďom a výsledok bol prekvapujúci. No aj s Velkým švédskym horkým som zaznamenala úspechy. Po 800 rokoch moderna lekárska veda uznala Jej poznatky z medicíny za správne. nemohla som sa na to odhodlať. no musí byt prírodné. že mám slabé srdce. Z varenia si starosti nerob. áno. že ma mnohí nabádali. ale aj pri skutočných slabostiach. z ktorého vám tu zacitujem: „Oznamujem vám. alebo biele. dve. Abatiša Híídegarda z Bingenu žila pred 800 rokmi (1098 . Recept Víno na srdce má skvelé účinky na všetky slabosti srdca a na skutočné ochorenie srdca a doktor Hertzka. dal preveriť údaje z jej videní a cirkevne uznal jej charizmu. uži jednu. ktorý má neobyčajné výsledky. že som začala piť víno na srdce a dosiahla som neuveriteľné výsledky. zomrela teda vo veku 81 rokov. Potom pridáme 300 g pravého včelieho medu a ďalšie 4 minúty varíme na miernom ohni. januára 1980 dostala som zo salzburskeho kraja list od jednej panej. To znamená. Horúce víno na srdce scedíme a hnetf plníme do fliaš. že sa s tým musím zmieriť. a prelo budem mať vždy bolesti. ktorá by nemala chýbať ani v jednej kresťanskej domácnosti." 61 . vydanej vo Vydavateľstve Christiana v Steine nad Rýnom vo Švajčiarsku. bol uvedený skvelý recept pre chorých na srdce. Na slabom plameni všetko 10 minút povaríme (pozor. Len si pokojne var to svoje petržlenovo . nám sprostredkoval niektoré Hildegardine recepty vo svojej knižočke Tak lieči Boh. Pred desiatimi rokmi som bola operovaná. alebo nie. Postup však musíš dodržať." Dna 21. alebo rozčúlením) akoby ti odvialo. pridáme jednu alebo dve polievkové lyžice vínneho octu. aké víno použiješ. K tomu receptu dodávam len to. pochádzajú z týchto nebeských obrazov a slov. Recept Velkého švédskeho horkého zaradil do knižky prvý vydavatef bez toho. mystičke sa jej pri plnom vedomí zjavovala pred očami akási nebeská televízna obrazovka. lebo všetky uvedené liečebné výsledky som dosiahla Malým švédskym horkým. ktoré sme vyplácht! troškou silného liehu. pri pravých bolestiach srdca ti bude velkou pomocou toto petržlenovo-medové víno na srdce. No nielen pri ľahkých začiatočných bolestiach srdca. Med sa pridáva až po prvom zovretí a musí sa tiež povariť. či červené. Dobre uzavrieme! Usadenina. Na konci svojho životného diela výslovne dosvjedca a objasňuje. Ale vďaka vinu na srdce sa moje ťažkosti po dvojmesačnom užívaní rozplynuli. všetky uvedené choroby a opísané lieky jej zjavil Boh. R E C E P T NA V f N O NA S R D C E Do 1 litra prírodného vína dáme 10 čerstvých petržlenových stoniek aj s listami. ktoré kedy napísala. ktorá sa vo fľašiach vytvára. Praktický lekár doktor Hertzkä. ako sám uvádza. VÍNO NA SRDCE V knižke doktora Gotttrieda Hertzku. ktorý využíva prírodné liečivé prostriedky a žije v Kosinici pri Bodamskom jazere. tn alebo viac polievkových lyžíc za deň a všetko pichanie na srdci (či už ovplyvnené zmenami počasia.1179). pretože si nemôžeš uškodiť. ho vo svojej lekárskej praxi využíva v širokom rozsahu.

aromatických a chulných čajov. ale len málo) Dlvozel (kvety .len ako korenie (súkvetie-paprasleny) Pŕhľava (prvé mladé výhonky na jar) Alchemllka (kvety a listy) Veronika (kvety. užitočných. stonky. Doplnia naše zimné večera a vy si budete spomínať na krásne letné chvíle strávené vo voľnej Božej prírode. neskôr listy) Sedmo kráska Lipa (kvety. stonky) Ruía vo všetkých farbách (len biologicky hnojená!) Byliny sa dobre usušia a neskoro na jesert sa z nich robia zmesi vynikajúcich. neskôr listy) Prvosienka (okolfky kvetov) Fialka.Z N A M E N I T Á ČAJOVÁ ZMES PRE RODINU Zbieraf začneme včasné zjari prvé kvety podbeľa.trhaf za slnečného počasia) Pamajorón (kvety a listy) Vhbovka (kvety a listy) Smrek (celkom mladé výhonky) Lipkavec syridlový (kvety. listy . 62 . listy .aj bez kvetov) Rebríček (Irhaf za slnečného počasia. čim nás príroda postupne požehnáva a obdarúva: Podbeľ (kvety. stonky a listy) Jahoda (listy): ostružina černicové (výhonky): malina (výhonky) Baza (výhonky. potom zbierame vo všetkých ročných obdobiach. trhaf za slnečného počasia) Rumanček {trhaf za slnečného počasia) Kozia brada (kvety) Nechtík (kvety) Lipkavec marlnkový (kvety. listy. stonky a listy) Medovka (kvety. všetky druhy (kvety a listy) Pľúcnik (kvety) Kysllčka (kvety) Zádusnlk. zaparíme a krátko vylúhujeme. verml málo . stonky. Na jednu šálku (1/4 litra vody) dávame vrchovato čajovú lyžičku bylinnej zmesi.aj bez kvetov) Mäta (kvety.trhaf za slnečného počasia) Lubovmk (kvety .

aby nevznikli vyrážky. ARTRÓZA. Touto tekutinou natierame kýpeť po amputácii. Na miesta. KOXARTRÓZA (chorobyklbov) Predložené návody slúžia pri zápaloch klbov. Kýpte treba tnkrát do týždňa kúpať v dúékovom (tymianovom) kúpeli (prvý kúpeľ sa môže ešte dva razy zohriať). kopcoch a lúkách. Môžeme si ju ľahko pripraviť aj sami. Hoci inak bola veľmi pohyblivá. kúpeme sa 20 minút. ARTRITÍDA. str. kde sa objavia bolesti. Nesmieme zabudnúť: pokožku treba predtým natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou a po obkladoch napudrovať. ktoré sa prežehlia horúcou žehličkou. najlepšie v kávovom mlynčeku alebo v mlynčeku na mak či strúhanku. Ľanové vrecko naplníme 100 až 150 g uvedenej byliny. Naša 94-ročná starká ďalej chodí bez palice. teplé sa priložia na bolestivý kĺb a ovinú šatkou. Nasledujúci deň už starká mohla chodiť. Lepšie znášať bolesti nám pomôže aj natieranie klbov esenciou z kostihoja. vlhkých a zmiešaných lesoch i v lužných lesoch. Všetky bolestí v kolene sa stratili. Tieto ochorenia sa dajú liečiť. Veľmi odporúčam urobiť si raz mesačne prasllčkový sedací kúpeľ zo 100 g byliny. či už v kolenách. Okrem kapustových a kelových listov úprimne odporúčam predovšetkým obklady z listov boľsevnlka borsfcového. Pri zápaloch klbov sa používajú parné obklady z prasličky (pozri str. Suchý koreň sa zometie na prášok. alebo v Iných kfboch. prikladáme na štyri hodiny obklady zo Švédskeho horkého. Polovica čajovej lyžičky tohto prášku sa dá na noc do 1/4 litra vody a cez deň sa po dúškoch vypije jedna až dve šálky. Len opuch bol ešte viditeľný. a tie zaúčinkovali od prvého dňa. Nuž priniesla som listy boľševníka. Vyskytuje sa aj vo svetlých. Našej 93-ročneJ starej mame odrazu opuchlo ľavé koleno a začalo ju veľmi bolieť. 33}. zalejeme 38 až 40 % obilnou pálenkou. musela si zobrať na pomoc palicu. potom nalejeme do fliaš. na druhý deň sa zohreje. Na kúpeľ treba plnú hrsť dúšky materinej. Bolesti síce trošku povolili. no ani s ňou nevládala chodiť. kefou umyjeme. sa vyskytujú silné fantómové bolesti. Chorí. Rovnako dobre pôsob) cibuľová esencia. že kasa 2 kostihoja (pozn heslo Kostihoj. Štrnásť dni som jej prikladala kapustové listy. ich v pomerne krátkom čase odložia Na to treba pif ráno pol hodiny pred raňajkami a vefier pol hodiny pred večerou šálku záparu z prasličky. Skúsenosť ukájala. Veľmi pomáha aj Ôaj z podzemku kosatca žltého. deformáciách klbov a ich opotrebovaní. 19) zmierňuje bolesti. Vykopeme ho v októbri. nemôže sa prikladať na poranené miesta. ktoré sa neskôr strácajú. kiori chodia s bariami čí palicami. Odporúča sa prikladať na noc tymlanové alebo plavúnové vankúšiky. Na noc sa bylina dá do studenej vody. 10 dní necháme na slnečnom alebo teplom mieste. prekl. Z týchto Štyroch šálok sa do Íroch pridá po jednej polievkovej lyžici švédskeho horkého a rozdelia sa tak. Preto som obklady priložila ešte nasledujúcu noc a na našu radosť opuchlina zmizla (boľsevnik je jedovatá rastlina. že pol šálky sa vypije pred jedlom a pol po jedle. Zlepšenie nastáva aj po obkladoch z kelových alebo kapustových listov. Cez deň treba vypiť štyri šálky pŕhľavového čaju pripraveného rovnako dlhým lúhovanlm pŕhľavy. často mnoho rokov. 63 . ktorú možno dostať v homeopatických lekárňach. aj deformácie sa napravia v priebehu jedného alebo dvoch rokov. Na lúkách a na medziach vyniká mohutným vzrastom. Vodou na kúpanie možno ešte dva razy zaliať byliny. Spôsob použitia. zavesíme a vysušime.J. pozn. Listy som umyla. rozvaľkala na doske a priložila cez noc na choré koleno. bolesti sa pomaly stratia. zohriať a použiť na dva rfalšie kúpele. Rastlina má veľké okollkaté kvety so zeleným alebo jasnoružovým nádychom.RADY PRI LIEČENÍ ROZLIČNÝCH CHORÔB A M P U T Á C I A (fantómové bolesti amputačných kýpfovj Ešte dlho po amputácii. Boľsevnik nájdeme na všetkých medziach. ktorú lúhujeme pol minúty. ale chodiť nemohla. Fľašu naplníme po hrdlo na kolieska nakrájanou cibuľou.

ráno trošku prihrejeme. že blahobyt na nás v žiadnom prípade nevplýva dobre. po 1 diele listov ostružiny černicovej a brusnica čučoriedkovej. Aj naše preslávené švédske horké priaznivo ovplyvňuje brušnú slinivku.Jedna rehoľná sestra piše: „V apríli som vás prosila o radu. treba ju odrezať až pri koreni. je na dubových a topoľových stromoch. a ten nielen zníži vylučovanie cukru. že by nasýtili celý regiment. Keď je púpava v apríli a májt v plnom kvete. Po niekoľkých týždňoch užívania sa prejde na dve šálky a o niečo neskôr už len na jednu. Cukrovkári by mali skoro zjari denne jedávať tento šalát na obed i na večeru. ba môže ju aj vyliečiť.sa na prípravu Čaju nesmú používať. Musím vám s radosťou oznámiť. Cukrovkárom sa odporúča aj čaj z výhonkov a listov bazy. Keď zjeme 10 až 15 stoniek denne. „Cukrovka sa dosť rýchlo vylieči týmito rasllinami: 3 diely kuklfka mestského. nadišiel čas pre každého chorého zbaviť sa počas štvortýždňovej kúry cukru." Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi. keď sa na lúkách a poliach objavuje púpava. Veľký švajčiarsky prírodný liečiteľ kňaz Kíinzle hovorí. Imelo sa dáva na noc do studenej vody. Rada by som upozornila všetkých cukrovkárov na prostriedok. dobre umyť a pripraviť z nej šalát. ale aj na jedli a na ovocných stromoch. Na zníženie obsahu cukru v krvi možno odporučiť aj zeler. Imelo je liečivé od začiatku októbra do začiatku decembra a v marci a apríli. Napnek tejto vynikajúcej vlastnosti listov brusnice čučoriedkovej nesmie liečenie ostať bez lekárskej kontroly. ktoré ochorejú na brušnú silnivku. Baza patri k najstarším ľudovým liekom. ktoré trvajú dva dni. Najliečivejsle. Biele plody . Vera dnešných chorôb dokazuje. ktoíým sa dá brušná slinivka povzbudiť. Tu je ďalší ľudový prostriedok. teda dostanú cukrovku. V tomto prípade používame prhľavový extrakt. Vetvičky a listy sa nadrobno porežú. no aj cibuľa a cesnak nakrájané na chlieb pomáhajú znižovať hladinu cukru. takže keď sa pravidelne užíva. že z jednej tečie trévovozelená šťava a z druhej žltá. Usty sa majú zbierať pred dozrievaním plodov. Keď sa včasné zjari objaví prvá zelenina. Jednu čajovú lyžičku puškvorcového koreňa zalejeme na noc studenou vodou. Trháme celú stonku aj s kvetom. ktorý dostať v homeopatických lekárňach a v drogériách. Je dokázané. Kôš s chlebom treba postaviť vyššie a nadmernú stravu obmedziť.5 až 2 litre. Príčinou ochorenia je nadmerné a nezdravé stravovanie ľudí. Starým dobrým prostriedkom je surové šťava z kapusty. Aj imelo má veľmi dobrý vplyv na brušnú slinivku. treba urobiť v kúre prestávku a prejsť na zeleninu. 4 polievkové lyžice listov z brusnice čučoriedkovej (trhať pred dozretím plodov!) sa dajú do 2 litrov studenej vody a napoly sa uvaria. Na vašu radu som denne pila 4 šálky čerstvého pŕhľavového čaju s tromi čajovými lyžičkami a jednou polievkovou lyžicou švédskeho horkého. Pije sa trikrát donne jedna šálka. držať prísnu diétu. Uečivó účinky brusnice čučoriedkovej (čučoriedky) závisia od správneho zberu. Teda nielen dospelí sú chorí na cukrovku. scedíme a pijeme po dúšku pred a po každom jedle. umyjeme ju a iba potom odstránime kvet. môžeme docieliť totálne zníženie hladiny cukru.pabobule . Pracujem teraz v dome dôchodcov a mnohým starým ľuďom som liečivými rastlinami pomohla. Lekársky dozor je v každom prípade nevyhnutný. ale môže chorobu úplne vyliečiť Myrtilín z čučoriedkových listov sa právom nazýva „rastlinný inzulín". že pred dozrievaním plodov listy čučoriedky obsahujú myrtilfn." CUKROVKA (diabetes) Cukrovka sa dnes tak rozšírila. že sa musia obmedzovať v detských hrách. Keďže puškvorcový koreň vylieči brušnú slinivku zo všetkých chorôb. Pri zbieraní zistime. a tým sa dá likvidovať príčina cukrovky. 3 diely nátrznika zlatého a 2 diely zelených vysušených fazuľových strukov. za deň treba vypiť 1. Príjemnejšia a krehkejšia je púpava so žltou šťavou. Znamená to. ale trpí ňou aj veľa detí. Každý chorý na cukrovku sa bude prijemne cítiť aj po týchto šiestich dúškoch. Aj pŕhľava má dobrý vplyv na brušnú slinivku. V tých mesiacoch ho aj treba zbierať. že je spolu s Infarktom srdca a rakovinou jednou z najrozšírenejších chorôb. zaparí sa a nechá tn minúty postáť. preto sa tieto 64 . táto chuť sa postupom Času stráca. pomáha aj pri cukrovke. Takisto znižuje obsah cukru v krvi. Pred veľkými svialkami. Stonka chutí spočiatku horkasto. Ak sa zbierajú v pravý čas. lo znamená šesť dúškov za doň. Nemohla som pre bolesti v noci spávaf. najmä deti. že som po pol roku nemala v kĺboch žiadne bolesti a operácia už nie je potrebná. Včasné zjari. chodia ľudia s takými veľkými nákupmi. Spočiatku sa dávajú tri šálky studenej vody a tri vrchovaté čajové lyžičky tmela. sú klinicky vyskúšaným prostriedkom proti cukrovke. dvakrát denne si pichať inzulínové injekcie a už od detstva stáť jednou nohou v hrobe. ako aj každodenné požívanie čerstvej mrkvy. cukrovka sa ani nemôže vyvinúť.

ČKANIE Príjemným a rýchle pôsobiacim prostriedkom proti čkaniu je nesladený Čaj z kdprových semien. preto sa tiež odporúčaHadomor (čierny koreň) je takisto významná diétna zelenina. ktorú treba veľmi dobre požuť.jej jadrá . a to raz mesačne. Jednu čajovú lyžičku semien zaparíme 1/4 litrom vriacej vody a necháme tri minúty lúhovaf.7 litrom bieleho vina." Inžinier z Viedne mal hodnutu cukru 280. Na obed sa odporúča ako šalát. Vypudenie škrkaviek napomáha nielen surová stáva z kapusty. V apríli 1977 mt telefonovala jedna pani z Viedne a povedala. Ak treba v prípade neúspechu podstúpiť novú kúru. pod lekárskou kontrolou. dáme mu 10 až 15 jadier. Pri prednáške sa táto pani prihlásila a povedala: . Dodržiavala som rady pani Trebenovej a od augusta mám normálnu hladinu cukru. Koncom septembra 1977 som mala na hasenleitenskej fare vo Viedni prednášku. ■ Aj por |e vhodný pre ľudí chorých na cukrovku. samozrejme. zalejú 1 litrom ražovice a 10 až 14 dni sa nechajú stáf. aby som jej pomohla. Pravdaže. Začiatkom augusta mi s radosťou oznámila. Prosila ma. že je už tridsať rokov chorá na cukrovku. nalejeme do fľaše a pijeme ráno a večer po dúškoch." Poslucháči ju odmenili búrlivým potleskom. Každý deň pred raňajkami treba vypiť jednu čajovú lyžičku.za najlepší prostriedok proti črevným červom. Obe možno podávať dobre omastenô a posypané strúhankou. Podľa vašej knihy začal užívať čaje z bylín. Koreň čakanky možno odporučiť cukrovkárom ako najlepšiu diétnu zeleninu. Č R E V N É P A R A Z I T Y (helminty) Odpradávna platia semená tekvice . že pri lekárskej kontrole jej zistili normálnu hladinu cukru. Lekára prekvapil pokles hladiny cukru. Aj vylisovaná šťava z čerstvých uhoriek znižuje obsah hladiny cukru v krvi. podobne ako špargľa. Asi po hodine sa vypije malá lyžička ricfnového oleja.Caj z kvetov a stonky čakanky sa používa s veľmi dobrými výsledkami pn tučnota. Pre veľkolepé hĺbkové pôsobenie švédskeho horkého na organizmus možno odporúčať Štvorho­ dinové obklady na brušnú slinivku.až na lupienky . Použitie všetkých týchto liečivých rastl In a diétnej zeleniny je. nevzniknú žiadne ťažkosti.sa denne môže s chlebom jesť na večeru. úspešné len vtedy. že mu hodnota cukru klesla na 130. Proti Škrkavkám pomáha starý domáci prostriedok: mrkva a cvikla. aby používala uvedené rastliny. Nadrobno nakrájaný . ale aj užívanie chrenu a cibule.. Zakryjeme a necháme 24 hodín stáf. Riadila sa presne mojimi návodmi. Cesnak povarený v mlieku pomáha veľmi rýchlo. 80 až 100 jadier sa na štyri razy dôkladne požuje a po pol hodine sa vypije pol polievkovej lyžice riclnového oleja. Dobre sa umyje. Dodržiava sa prísna diéta. . Musí na nich bezpodmienečne zostať šupka. ktorý má tiež čierny koreň. podobne ako šalät z envldie. Denne pijeme dve šálky tohto zaparu. Aj pri pásomnlcovej kúre sú tekvicové Jadrá najlepšie. Ketf má dieťa hlísty. Na lekárskej kontrole zistili. Vylúhovaný pór si dáme na chlieb a zjeme.Bola som tridsať rokov chorá na cukrovku. keď chorý presne dodržiava predpísanú diétu na cukrovku. Scedíme. ktoré znižujú cukor v krvi. dospelému 20 až 30 jadier. Známa z Gundetlingu v Bavorsku ml píše: „Môj dobrý známy bol dlhé roky chorý na cukrovku a denne dostával injekcie. Pre svoj malý obsah uhľovodíkov je špargľa aj hadomor najvhodnejším diétnym jedlom pre cukrovkárov. Poradila som jej. dajú do litrovej frase. Takto si pripravíme mimoriadne chutný nápoj: 500 g póru nadrobno pokrájame až po zelené končeky a zalejeme 0. Hadomor sa na kuchynské potreby pestuje v zeleninových záhradkách a nie je totožný s kostihojom. Pridržiaval sa rád z mojej knižky. aby sa trošku zmiernila horká chuť. Môžu sa trikrát denne užívať po jednej čajovej lyžičke s malým množstvom bylinného čaju.kvapky odporúčajú pri cukrovke. Istý praktický lekár z Horného Rakúska pomohol chorej na cukrovku týmto receptom: 3 veľké cesnakové hlávky sa rozmliaidia.

no nevyliečila som sa. FISTULY ■ Vnútorne užívame trikrát denne jednu čajovú lyžičku. Túto esenciu dostaneme v lekárňach a v drogériách (v Rakúsku). Preto namiesto medvedice možno použiť listy primitívnej sorty hrušky (Mostbirne . Príslušné návody na použitie sú priložené. alebo priložíme ním navlhčenú vatu. že ml odporučil surovú stravu a dýchacie cvičenia . ktorá je dobrou náhradou. vo veľmi ťažkých prípadoch jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého v zápare rumančeka. na noc priložíme zaparenú prasličku (pozri heslo Praslička a Spôsob použitia). Treba robiť Jeden až dva kúpele do týždňa Často sa úspech dosiahne už po štvrtom kúpeli. lebo podľa mienky pána profesora bola veľmi chúlostivá. 66 .). Ľudový liečiteľ ml zmiernil bolesti tým. veľmi rýchlo vyháňajú obličkový a mechúrový piesok a kamene. V starých zelínkárskych knihách nájdeme zmienku. sa dá 10 až 20 ml 10 % roztoku kólia sulfurata (najlepšie čerstvého) pripraveného v lekárni a pri kúpaní sa predkožka zľahka zaťahuje dozadu. berlínskeho lekára. Ako som už uviedla v odseku o prasličke. Veľký význam má aj natieranie esenciou z rebríčka a z kostihoja (pozri Všeobecnú časť. bez cukru. no viac ako desaf kúpeľov nemá žiadny význam. prasličky a p y šteká obyčajného v rovnakorr pomere. FI M O Z A (stiahnutie predkožky na mužskom úde) Podľa doktora Di'ka Arntzena. Do detského kúpeľa. že pakost smradľavý. 2vonka umývame postihnuté miesto odvarom zmesi zadusnika brečtanov!toho. Ďasna možno čajom pomocu mäkkej zubnej kefky aj masírovať. Cez noc sa vylúhujú v studenej vode. Pre starších mužov už táto metóda neplatí." CHRBTICA (poranená) Mimoriadne úspešne tu pomáha masť z llpkavca. Pre vysoký obsah trieslovín niektorí ľudia medvedicu neznášajú. Ústa sa viac ráz za tíen vypláchnu vlažným čajom. Pripravíme ho studeným nálevom (maceráciou) cez noc. názov . Úspech možno dosiahnuť aj kúpeľmi zo slezu nebadaného. existuje metóda. Ráno sa výluh prihreje s naleje sa do termosky vypláchnutej horúcou vodou. kúpele možno robiť aj desaťročným. piesok v mochúri) Esenciu z pŕhľavy používanú v homeopatii môžeme len úprimne odporúčať. vždy s jednou čajovou lyžičkou švédskeho horkého. Muž ma nahováral na operáciu. Včasné zjari som si priniesla z prírody prvú Čerstvú pŕhľavu a začala som piť denne tri šálky pŕh lávového čaju. ktoré som za týchto dvadsaťosem rokov vytrpela. urobí sa Im nevoľno a stratia chuť do jedla. no treba ju používať zriedenú. Na 1/2 litra vody sa dajú dve kopcovité lyžičky bylín. alchemllku. Dospelým dávame 100 g na jeden sedací kúpeľ. prekl. ako aj úplné kúpele z dúšky a rebríčka (pozri Všeobecnú časť. po umytí potneme évedskym horkým. no ja som na ňu nešla. stavlkrv vtáčí a Šalviu. teda asi na 50 až 70 litrov.pozn. Úplný kúpeľ). Urobíme si sedací kúpeľ z prasličky. Takto uchránime mnoho chlapcov pred operáciou. Presne po 14 dňoch sa mi fistula na Kcí zahojlla a už som viac nemala bolesti.Ď A S N O (choroby ďasna a uvoľňovanie zubov) Odporúča sa použivaf tieto byliny: dubovú kôru. ktorá sa pripravuje podobne ako nechtlková masť (pozri heslo Nechtík lekársky).nem. lebo rovnako dobre pôsobí proti obličkovým kameňom. sedacie kúpele z prasličky. Povedala ml: „Neviem opísať bolesti. zmiešané v rovnakom pomere. Najpriazrivejší vek je od Štyroch do siedmich rokov. ako kúpeľmi vyliečiť fimozu deti. fialka voňavá a medvedica lekárska (rastie medzi brusnicami) veľmi rýchlo a spoľahlivo odstránia obílčkovó kamene. K A M E N E (obličkové kamene. pn ktorých sa súčasne užíva teplý prasllčkový čaj. Istá päťdesiatjedenročná pani z Bavorska mala dvadsaťosem rokov fistulu na lici na jarmovej kosti. Začnú vracať. Masť vtierame hore-dolu pozdĺž chrbtice. Tinktúry a esencie). Na jeden detský kúpeľ treba plnú hrsť slezu.

„kráľom všetkých bylín". Od podbrušia sa Šíri dobrý pocit. 25 g medovky. Nenadarmo ho ľud nazýva „všeliekom". Zloženie zmesi }e takéto: po 20 g listov Jaseňa. chmeľu obyčajného. postavia sa na 14 dni na slnečné alebo teplé miesto. potom privedieme do varu. po troch týždňoch opäť zídeme na 100 g. len zaparí a vylúhuje 1 minútu. 20 g prvosienky Jarnej a 10 g plodov borievky. 25 g kvetu arniky. K O S T I (choroby kostí. Tekutina sa má užívať teplá. ukáže táto príhoda. vracanie. odstavíme a necháme tri minúty lúhovať. rozdeleného na Štyri dávky. Manželka bývalého c. nakoniec ich dala vsadiť do rukoväte noža. prirodzene. ktorý rastie na lesných cestách. Reďkev treba odstaviť v odšťavovači. rebríčka alebo dúšky. teda asi osem alebo deväť ráz. mäty prlepornej a paliny pravej. Vynikajúca čajová zmes je po 20 g repíka. Vtedy treba isf na operáciu. Ako sa však začudovala. silné kŕče vyžarujúce spod pravých rebier k srdcu a sprevádzané veľkou nevoľnosťou. Začneme ráno na lacno so 100 g šťavy a počas troch týždňov zvýšime postupne dávku až na 400 g. Šesťtýždňová kúra šťavou z čiernej reďkvi doteraz vždy pomohla. Denne sa pijú tri šálky čaju. na nezastavaných miestach. na kopcoch alebo aj na medziach. šalvie a prasličky. Pretože pôsobenie bylín urýchľuje priaznivé liečenie. 25 g pľuzglerky Islandskej. keď práve Šúpala reďkev. Každú hodinu sa užíva 14 až 20 kvapiek v čaji z nižšie uvedených bylín. Byliny sa dajú do 38 až 40 % obilnej alebo ovocnej pálenky. rebríčka. Na sedací kúpeľ treba 100 g bylín. Sedacie kúpele). nám dáva vynikajúci čaj proti obličkovému plesku a kameňom. 20 g vstavača mužského. srdce nemá byť vo vode (voda na kúpeľ sa môže dvakrát prihrlať a znova použiť). Kedže máme v Božej lekárni mnoho byliniek. sedacie kúpele treba robiť každých 14 dni (pozri Všeobecnú časť.Žlto kvitnúci repík lekársky. úbytok kostných látok) Dobré výsledky sa dosiahli zomletým alebo práškovým semenom senovky gréckej (tiež pri kostných nádoroch alebo pri zápale kostnej drene). Položila nôž k reďkvám do misky a venovala sa hosťovi. Počas dňa užívame každú hodinu polievkovú lyžicu. kúpeľ má trvať 20 minút. okrajoch lesov. necháme za studená lúhovať. brehoch riek a ktorého kvety vytvárajú od júna do septembra zlatožltó klasové strapce. 50 g koreňa valeriány. Caj sa môže užívať. že na túto chorobu trpia častejšie ženy ako muži. nemusíme isf na operáciu. zaparí sa a nechá 3 minúty lúhovať. keď sa vrátila späť a vzala do ruky nôž. ak nešlo o veľmi zriedkavé prípady. Pri zápale žalúdka alebo čriev sa reďkvová šťava nemôže užívať. Na jednu šálku sa dáva jedna vrchovatá čajová lyžička bylín. prišla návšteva. Caj sa. Horké grganie. repíka lekárskeho. všetko sa dobre zmieša. Okrem toho sa pripravia sedacie kúpele z čerstvých výhonkov smreka. Tu je Jedna veľmi dobrá čajová zmes. Boli malé aj veľké a rada ich každému ukazovala. Použije sa 200 g bylín. ako aj proti žlčníkovým kameňom. KAMENE (žlčníkové kamene) Je zaujímavé. Do dvoch dávok sa pridá vždy pol lyžičky zomletých semien senovky gréckej. Na 1 liter jablčkovóho vina alebo muštu dáme tri polievkové lyžice bylín. k. KONČATINY (trasľavé) Na túto chorobu použijeme 50 g ľubovníka. kapsičky a brezových listov. 25 g rebríčka a 25 g šalvie. nenastávajú žiadne vedľajšie ťažkosti a účinok bylín trvá niekoľko rokov. to sú symptómy. 67 . kvetov ľubovníka. ihlice. Dáva sa 1 vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 litra vody. KRVÁCANIE (menštruačné krvácanie) Pri silnom menštruačnom krvácaní sa pije ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami zapar z týchto bylín. Baz. preto sa uchováva v termoske. Žlčníkové kamene na rukoväti noža sa bez stopy rozpustili vo vlhkej reďkvovej mase. aj keď sa krvácanie normalizuje. generála v pevnosti Trient si dala vyoperovať žlčníkové kamene. ktorá odstraňuje koliky a kamene: po 20 g bedrovníka väčšieho. Raz mesačne si treba urobiť úplný kúpeľ z rebríčka. brečtanu popínavého. ľubovníka. o nerozpusiné kamene. Ako rýchlo rozpúšťa reďkvová šťava Žlčníkové kamene. Denne treba vypiť 2 Šálky čaju z rebríčka.

šaláty prichutenó kyslou smotanou. že takúto chorobu môže vyliečiť len diéta a krvästiace rastliny. nasledujúci deň sa voda prihreje a vleje do dobre temperovanej vody kúpeľa. V nemocnici jej chceli zmierniť bolesti tým. Pokožka trošku zmäkla a bolesti sa zmiernili. 1 minútu vylúhujeme. Čaj jej pomohol veľmi rýchlo a takisto aj mne. ktoré zbavia telo jedov. ktoré nervovo zaťažuje každého chorého. z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľnú chorobu. ktoré chorá pečeň neznáša. a dodržiavala diétu. pri druhom type sa pokožka pokryje šupinami podobnými rybím šupinám a tretí druh sa vyznačuje hrubou. grapefruity. Vodou na kúpeľ možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalšie dva sedacie kúpele. To znamená. Z pokožky sa denne odlupuje množstvo šupin a sypú sa z nej pri každom pohybe. citróny. Čajová zmes: lOgdubovejkôry 30 g vŕbovej kôry 40 g kozobrady lúčnej 20 g zemedymu lekárskeho 20 g orechových šúp 30glaslovičníka 50 g pŕhľavy 30 g veroniky 30 g nechtlka 20 g rebríčka Všetky byliny sa dobre zmiešajú. vieme. Tak sa dostal tento zaujímavý recept do mojich rúk. pretože tvoria kyseliny. praskajú a spôsobujú človeku ťažké útrapy. čokoládu. údeným rybám. čerstvé alebo mrazené ryby. lá sa vyznačuje jedovatými. úspešne zakročiť týmito rastlinami: veronika. zrnkovú kávu. vyliečila sa za pol roka. ako ocot. My. že ju po krk zaviazali do nylonového vrecka. červeno ohraničenými Škvmamí. Pred rokmi som sa dopočula o 38-roČnej žene. hydina. varená hovädzina. No na jej utrpenie nebolo pomoci. Keď žena začala užívať zmes Čajov. S tým sa spája mimoriadne silné svrbenie. Okrem toho treba robiť z týchto bylín sedacie kúpele. víno. že to musíme skúsiť s bylinami. Bez prerušenia som pila čaj celých päť rokov. na šálku sa dáva 1 vrchovalá čajová lyžička bylín. fazuľa. jahody a ich šťavy. Ak je možné. Na 1/4 litra vody dáme vrchovatú čajovú lyžičku bylín. že nám Boh zosiela pomoc prostredníctvom mnohých v lese a na lúkách rozšírených rastlín. ktorú som jej navrhla. Zaparí sa a tri minúty lúhuje. na noc sa dajú do studenej vody. na ktorej sa trhliny večer prehlbujú. Denne treba vypiť aspoň štyri šálky čaju rovnomerne rozdelené na celý deň. Z tohto čaju sa denne po dúškoch vypije 1 1/2 až 2 litre. čo veríme liečivým rastlinám z Božej lekárne. Odvtedy som vyliečila mnohých ľudí trpiacich na lupienku. ktorá mala od krku hore veľmi hrubú a kožovitú pokožku. údené a bravčové mäso a z nich varené polievky. kapslčka. chvalabohu. treba použivaf čerstvé byliny. no márne. kakao a včeli med. takisto Čiarne ríbezle. Dovolené sú mliečne výrobky a jedlé z nich. kožovitou pokožkou. alchemllka. Každý dúšok telo Ihneď pnjme a spracuje. Vedela. ľahké máso ako teľacie. Zakrátko jej opäť narástli vlasy a pokožku mala hladkú a bez škvŕn. ktoré trvalo 14 i viac dni. Viac ako rok a pol som tmela na menštruačné krvácanie. Kúpeľ má trvať 20 minút. vlasy jej povypadávali a život sa jej stal nekonečným utrpením. Existujú rozličné druhy tejto mučivej choroby: takzvaná červená lupienka. zaparíme. Táto choroba vzniká funkčnou poruchou pečene. KRVÁCAVOSŤ (hemofília) Proti krvácavosti môžeme. Mala nepredstaviteľne silno menštruačné krvácanie a už jej robili dva zásahy na klinike jej brata. Môj ošetrujúci lekár vtedy povedal. šošovica. gynekológa. Byliny som užívala presne štyri týždne a mesačná pravidelnosť sa normalizovala. pomaranče. čo trpia na psoriázu. všetky druhy kyselín. Na kúpeľ Ich treba 100 g.Pred rokom ma prosila jedna mladá žena o tento recept. L U P I E N K A (psoriáza) Zo všetkých kútov Rakúska a Nemecka prichádzajú a hľadajú pomoc tí. Zmiešajú sa v rovnakom pomere. že okrem užívania bylín treba dodržiavať prísnu diétu na pečeň: zo stravy treba vylúčiť všetky salámy (okrem diétnej). keď som po fažkom ochorení na týfus začala krvácať a nedalo sa to zastaviť. konzervovanému masu. ako je hrach. divina. rebríček a praslička. 68 . a všetkým druhom alkoholu. Treba sa ďalej vyhýbať všetkým druhom rybích konzerv. mušt. surové jabĺčka. strukovinám. ľahko stráviteľná zelenina a ako náhrada za čerstvé ovocie denne veľa jablkového kompótu.

Pred Veľkou nocou nasledujúceho roka mala už hladkú pokožku a vlasy jej opäť narástli. Co nastalo po tej kúre. Začiatkom októbra sa začatá liečiť čajovou kúrou a diétou. aby vypil svoju Iľašu čaju. bolo hrozné Dennodenné horúčky. ani som si poriadne neľahol do postele a už som zaspal!' Keď si šiel Martin ľahnúť. Lekár povedal: . Dvanásťročné dievča ju malo od svojho druhého roku. Trinásť rokov sme s nim chodili od jedného detského lekára k druhému. Lekári hovorili o otrave krvi.Buďte radi. opáť malo normálnu tvár. z dermatologickej kliniky k ľudovým liečiteľom. Nejde nám to do hlavy. musel sa škrabať.na úplný kúpeľ dáme 200 g bylín. iné deti dostavajú po takej liečbe žalúdočné vredy. bol dva mesiace v Davose. Podobne sa povodllo aj mlynárovi od Mainzu: Aj jemu odporúčaná procedúra vyliečila červenú lupienku. dlhé hodiny. K tomu všetkému sa odporúčajú kúpele z pakostu smradľavého (výluh). Mladá žena bola celá pokrytá šupinami. len s najvyššou námahou vydržala osem hodín. Lekári mu väčšinou predpisovali cortison. Od januára 1978 je už bez obväzov a bavlnených rukavíc Teraz chodí do deviatej triedy jazykového gymnázia. kúpeľ má trvať 20 minút. že sme ho museli odviezf do nemocnice vo Schwablngu. matka troch deti. a denne sa premáhal. ktorú jej tam mohli poskytnúť. takže pokožka sa začala potiť a zmäkla. Istú rehoľnú sestru už tridsať rokov trápila lupienka. že dievča má teraz takú hladkú pokožku ako bábätko. V júli sa mu skončila desenzibílizácia. Rok 1977/78 bol prvý rok. až si napokon musela nasadiť parochnu. Najhoršie bolo večné svrbenie. zo mňa odchádza veľmi veľa vody)' Raz po 14 dňoch som ho prišla do detskej izby zobudiť a on mi povedal: . V ďalšom pripade malo dievča od dvoch rokov znetvorenú celú tvár červenou tupienkou. s dievčatkom navštívili mnohých lekárov. odšťavi sa čerstvý lastovičník a pripraví sa masf z 5 g šťavy lastovičnlka a 50 g bravčovej masti zo sadla. srdce nemá byť vo vode). Spočiatku pil čaj s veľkým odporom. Keď som jej poradila spomínanú liečbu. Keď štyri mesiace dodržiavalo môj recept na psoriázu. Jeho prvé zistenie bolo: . že ju až po krk dali do nylonového vreca.neurodermitíae (veľký ohraničený svrbiaci zápal kože). V istej rodtne ochoreli na lupienku dve deti. Od februára 1973 do júla 1978 bol desenzibilizovaný (to znamená. V októbri 1972 som sa dozvedela. ale odkedy pije čaj. že dieťa má túto chorobu od kolísky a niet na ňu iného lieku ako cortison. že ju vyvolala funkčná porucha pečene. Jedinou úľavou. ako začal prekvitať) Od roku 1978 chodi takmer po štyroch rokoch opäť na hodiny telocviku a je veľmi šťastný. Že po spánku od malička len túžil. večer sa potom naolejovala. Ani pokožka hlavy neostala ušetrená. že istá mladá žena. ktorá skoro do polnoci šila pre deti a cez deň pomáhala manželovi pri tapetovaní. Červená lupienka jej skoro celkom zmizla. huby a prach a od toho dostáva vyrážky. že sa sial necitlivým). no choroba sa nezlepšila. krku a tvári . Keď prvý raz zaspal. Krvčistiace byliny spolu s predpísanou diétou aj v tomto pripade pomohli a žena sa po pol roku vyliečila. Pri každom pohybe sa z nej sypali šupiny. že mu čaje robia dobre. aby dieťa zbavili hroznej choroby. Tu je list z Mníchova: „V septembri 1977 som vás žiadala o radu ohľadne nášho 13-ročnóho syna Martina. ktoré si ona v lete s veľkou radosťou zbierala. ale máme. vlasy. Pokožka sa mu podstatne zlepšila. pretože už vyskúšal toľko veci. Napokon dcéru vyliečili bylinami. čo nás neprekvapilo. Od intenzívnej liečby cortisonom dostal zápal slepého čreva. boli aj vo Švajčiarsku. Rodičia vyskúšali všetko možno.Telo treba denne natierať masťou z bravčového sadla. Ustavične jej vypadávali vlasy. vyzdravela ani nie po štyroch týždňoch. o ktorom pišete vo vašej knižke. Možno použiť aj masť zo slezu nebadaného. bol už presvedčený. celá zabalila do ľanovej plachty a šla si ľahnúť. Ak ide o chrastavú lupienku. hnisavé ruky. V septembri 1972 bolo s nim tak zle. Tamojší lekár nám povedal." 69 . ako sa mu pokožka vyliečila. ušniciach. nemohol zaspať. bolo. možno povedať. Nič sa však nezlepšilo. na predkoleniach. takže chlapec nemohol urobiť bez bolesti ani krok.Mamička.' Testy ukázali. Zúfali rodičia skúšali všetko možné.Mamička. Keď mal sedem rokov. Pred Vianocami mi oznámila. že lupienka sa celkom stratila. pef. Masf sa uskladňuje v chladničke. On už totiž ničomu neveril. Niekoľko ráz bola viac týždňov v nemocnici. vytvárali sa na nej hlboké trhliny. nedostal žiadnu infekciu. Obchodníčka z Horného Rakúska mala telo na mnohých miestach pokryté červenou lupienkou.otvorené rany. žľazy v slabinách opuchnuté ako hotubie vajíčka. ochorela na túto strašnú chorobu Lupienku dostala po žltačke a ja som predpokladala. Lekári z nemocnice si nevedia vysvetliť. si popíja v menšom množstve ďalej. Telo ho ustavične svrbelo. Liečenie napomáhajú a svrbenie miernia aj kúpele zo slezu a prasličky (rastliny sa zmiešajú v rovnakom pomere a cez noc sa nechajú lúhovať v studenej vode . Žena. že je to len slepé črevo. Už začiatkom decembra zmizla ťažká vyčerpanosť a únava. hnisavé ložiská od chodidiel po členky. Uvedené liečebné postupy pomáhajú aj pri neurodermítis . že Martin je citlivý na všetky trávy. Tu a tam sa ešte poškriabe. Matka povedala. Diagnóza lekára znela: Neurodermilis. ktorá je rozšírená po celom tele. aj do polnoci. Od septembra 1977 začal Martin piť podľa vašej rady asi 1 1/2 litra Čaju proti luplenke. Svoj bylinkový čajik. keď chcela ísť medzi ľudí. Večer sa začala pokožka meniť. keď nebol týždne a mesiace chorý Neviete si predstaviť. chlapec asi trištvrte roka.

Ckrem toho treba denne vypiť štyri šálky záparu z alchemllky a oblasť mechúra natierať esenciou z kapslčky. vylieči aj tvrdošijné choroby pokožky. Jedinečne pomôžu aj sedacie kúpele s kuchynskou soľou. Okrem toho odporúčam sedacie kúpele z kapslčky. Predovšetkým aj pacient mal istotu. Sedacie kúpele).' Šťava z hrubej stonky nechtfka. NÁDCHA (senná nádcha) Pretože pŕhľava pomáha pri všetkých alergiách a senná nádcha je alergia. ako upchatie nosa či tlak do hlavy. TO . tri až Štyri šálky počas dňa. Aj tu bolo priebežne vidieť zlepšenie. prekl. Touto tinktúrou viackrát za deň nádory natierame. MOČOVÝ MECHÚR (slabosť močového mechúra) Mnohí ľudia najmä za daždivého počasia alebo pn zostupovaní z kopca nemôžu dobre udržať moč. Aj šťava z tučnolistej skalnlce strechovej (Sempervivum tectorum L. ktorú po dĺžke rozrežeme a ňou si natierame nádory. Na suchú pokožku používal masť „hamotum" (výťažok z listov Hamamels virginiana. zalejeme 38 až 40 % liehom a postavíme na 10 dni na slnečné alebo teplé miesto. pričom doň pridáme tri čajové lyžičky švédskeho horkého. V októbri 1979 ho znova prijali na Štúdium práva. Začala postihnuté miesto častejšie natierať švédskym horkým Približne za šesť týždňov sa nádor stratil.). prispieva k postupnému vyliečeniu. nadrobno nakrájame. takže z nich možno pripraviť celkove tri kúpele. keď budeme piť Čaj z pŕhľavy. bielych ohraničených miestach na pokožke a bradaviciach. Návod na prípravu tejto esencie nájdeme v hesle Kapsička pastierska. hod mu rohilí dobre na pokožku. Na jeden kúpeľ treba 100 g bylin. Svalstvo sa oživuje zvonku. Do dobre zohriatého kúpeľa dáme za hrsť kuchynskej soli a kúpele opakujeme vždy večer dovtedy. ktorý trvá 20 minút. Švédske horké. Tu pomôžu predovšetkým teplé sedacie kúpele z rebríčka alebo prasličky. pozn. kým slabosti mechúra nepominú. Zaparí sa a krátko vylúhuje.V lete í 979 prišiel ku mne z Nemecka odborný lekár internista so svojim 21 -ročným synom. ak sa často používa. Voda na kúpanie sa môže ešte dva razy naliaf na byliny. čo pôsobilo veľmi prijemne. Táto esencia sa niekoľkokrát denne vtiera do pokožky počnúc od pošvy až po podbrušie. tiež pomôže odstrániť nádorčeky. Pn používaní čerstvých bylin ma! silné reakcie. Ustarostená matka sa obávala komplikácií. Spomenuté šťavy a tinktúry su dobrými pomocníkmi aj pn odstrartovan i materských znamienok. Nadrobno narezané stonky. ktorý od narodenia trpel na reurodermltfdu Mladík si za tie roky neuveriteľne vytrpel. Prastičkovô kúpele znášal dobre.hemangiómy) Cédrové alebo cyprusové listy umyjeme. Na 1/4 litra vody sa dáva vrchovatá čajová lyžička byliny. kvety a listy kapslčky sa naložia do ffaše po hrdlo a zalejú sa 38 až 40 % liehom. môžeme sa v krátkom čase vyliečiť. N Á D O R Y (nezhubné nádory na pokožke . ktorý mu chceli operačne odstrá­ niť. naložíme po hrdlo do fľaše. kúpele z pakosta smradľavého slabšie. získaná v odšťavovači. MATERNICA (obrátená maternica) Denne treba po dúškoch pif štyri šálky alchemilkového čaju. 100 g na kúpeľ (pozri Všeobecnú časť. stareckých Škvrnách. že vyzdravie. nasledujúci deň prihrejeme a urobíme sedací kúpeľ. 10 dní sa všetko nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. do ktorej sa primiešala čerstvá Šťava zo slezu nebadaného.). pri poruchách pigmentu. Dvojmesačný chlapček mal na prsiach nádorček veľký ako polovica šošovice. Súčasne sa Týždenne robia 3 sedacie kúpele z rebríčka: 100 g rebríčka dáme na noc do studenej vody.

je unavený. Nechtovó lôžko natrieme nechtlkovou masťou a priložíme naň obklad zo švédskych bylin. nechce chodiť na prechádzky. Bleskovo sa to zmenilo. Kvapky kysličky zriedime aspoň v trojnásobnom množstve čaju. Za slnečného počasia natrhané kvety rebríčka sa dajú do 38 aí 40 % liehu a nechajú sa 14 dni stáť na slnečnom mieste. Natešená matka rozprávala. NECHUŤ DO J E D E N I A U D E T Í Mladá malka nariekala. lámavé nechty alebo poškodené) Pri zápale nechtového lôžka sa za studená pripraví 50 g slezu nebadaného. málo sa pohybuje a pod ocami má výrazné čierne kruhy. hluchavka biela. z prechádzok a celkom žartovne svojej mamičke pripomína pŕhľavový Čaj. 9).NECHTY (zápal nechtového lôžka. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách je tento recept: 71 . že jej syn trpí chronickou nechuťou do jedenia. Stavikrv. ktorého si na deň pripravíme 3 alebo 5 šálok. vcelku možno z bylin pripraviť tn kúpele). ktoré má prekvapujúco dobré účinky. Cibuľa sa prekrojí a prekrojenou plochou sa necht častejšie natiera. byliny možno zaliať ešte dvakrát vodou. ktoré ako koberec pokrýva pôdu našich ihličnatých lesov. O B L I Č K Y (zápal a hnisanie obličiek) V týchto prípadoch sa užívajú nielen bltzny kukurice. Úplný kúpeľ. hluchavnik žltý a sedacie kúpele z prasličky. že svoje dieťa nemôže spoznať. umyjeme a odstavíme v odšťavovači. Cibuľu možno aj odstaviť Úspešne sa používa aj šťava blyskáča. keď na moju radu ponorila matka svoje dieťa do lymlanového kúpeľa (dúšky materinej alebo tymianovej). Lámavé alebo poškodené nechty natierame cibuľovou Šťavou alebo otavou z blyskaca Jarného.na šálku sa dáva t vrchovatá čajová lyžička . kúpeľ má trvať 20 minút. slr. Z jedného kúpeľa možno prihnevaním urobiť celkove tri kúpele (pozri Všeobecnú časí. Každú hodinu užívame 3 až 5 kvapiek zriedených v rebríčkovom čaji. Zhrubnutá stonka sa naspodu nareže a necht sa opakovane natiera jej Šťavou. treba si urobiť úplný kúpeľ z dúšky z 200 g bylin. krátko vylúhujeme. má radosť z pohybu na Čerstvom vzduchu. str. Chorý pocíti prijemné účinky už po prvom natretí. necht sa musí natierať dlhodobo. čerstvo natrhané kyslička. ktorý bol pripravený z 50 g bylin (na noc sa dajú rastliny do studenej vody. Dva až päť listov skainice rozrežeme po dĺžke a uložíme vedľa seba na tanier. nemá dobrú náladu. pred spánkom sa macerát prihreje a pndá do kúpeľa na nohy alebo ruky. s ktorými možno v byle pracovať. Denne si potom prikladáme na záhlavie na 4 hodiny obklady zo švédskeho horkého (pozri heslo švédske byliny. ale sa aj pije mlieko so slavikrvom vtáčím (3 až 4 šálky denne). herpes zoster) Jemná šťava skalnlce strechovej rýchlo odstráni bolestný opar. „Len glg musím vypifľ hovorieva jej šibalsky. 53). Súčasne treba potierat chrtticu čerstvou Šťavou z kysličky a striedať ju s trinktúrou z rebríčka. rastúceho na okraji lesov a lúk. Vytekajúcou šťavou niekoľkokrát denne natierame choré miesto. Listy možno odstaviť v odšťavovači. Na jednu šálku dáme jednu vrchovatú Čajovú lyžičku rebričkových kvetov. OBRNA TRASĽAVÁ (Parkinsonova choroba) Čerstvé listy kysllčky. Kúpeľ má trvať 20 minút. Vodu z kúpeľa možno ešte dva alebo tri razy použiť. zaparíme. Okrem toho dlefa denne vypilo po dúškoch šálku pŕhľavováho čaju. Jednorazovým natieraním sa nijaký výsledok nedosiahne. Ak sa okrem trasenia objaví určitá meravosf končatín. plazlvec pasový.zaliaty horúcim mliekom sa teplý pije po dúškoch. O P A R (opasec. Dostalo chuť do jedenia. srdce nemá byf vo vode.

Toto množstvo pripravíme viac ráz za deň a pijeme. sprevádzané dýchavičnosťou. Tlak pečene klesne a postupne sa stratí aj znepokojujúca dýchavičnosť PORÁŽKA (predchádzanie) Príznaky tejto choroby sú: veľký nepokoj. takisto obklady zo švédskych bylín na oblasť obličiek a vlhké studené obklady na srdce. Aby nebolo treba čaj cez deň prihrievať. uvedieme rýchlo do varu. Cez noc necháme stáť v studenej vode. odstavíme a necháme tri minúty lúhovaf. Možno užívať imelo v studenom náleve ráno a večer po jednej šálke a dve šálky záparu Šalvie cez deň. preto treba používať veľmi slabé dávky) a cez noc sa maceruje. vznikajú väčšinou narušením pečene. veronlka. ráno trošku prihrejeme a scedíme. majorán. Zvyšky rastlín fahko prihrejeme. rozmarín a šalvia sa zmiešajú v rovnakom pomere. O P U C H Y (edémy . ráno trošku prihrejeme a scedíme. Alkohol každého druhu (jedinú výnimku tvori švédske horké). strach. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku imela dáme na noc do 1'4 litra studenej vody. Z tohto čaju sa pije jedna šálka 3red obedom a jedna po obede. takže opúchajú a začínajú sa zväčšovať.25 g dubové) kôry 10 g alchemllky 20 g ovsa 10 g rumančeka 25 g šalvie 10 g komonlce Do t litra studenej vody dáme 4 polievkové lyžice dobre zmiešaných bylín. šalviu. alebo ho priirievame vo vodnom kúpeli Ľubovník. Stály tlak pečene na citlivú štítnu zrazu na nej spôsobuje chorobné zmeny. ako odbúrať edémy. Spôsob použitia) a na noc obklady zo zaparenej prasličky. Ku všetkým prípadom treba privolať lekára! Odporúča sa striedmosť v jedle a pomalé prechádzky prírodou. pľúcam a srdcu. V takomto prípade pijeme ráno šálku čaju z plavúňa a cez deň si priložíme na štyri hodiny obklady zo Švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny. polovica pol hodiny pred raňajkami a polovica po raňajkách. rozmarín. koreň valeriány. fajčenie a pitie zrnkovej kávy sú prísne zakázané. Mierne prihrejeme a pijeme po pol šálke trikrát denne po jedle. medovka. levanduľa. Obklady prikladáme na chorú pečeň a obviažeme ranovou šatkou. Vlažný odvar starostlivo nanášame na choré miesto. koreň rebríčka bertrámového. je použiť kôru z kmeňa alebo vetiev bazy. Jedna vrchovatá čajová lyžička tejto zmesi sa zaparí 1/4 litrom vriacej vody a nechá sa krátko lúhovať. fialku voňavú a yzop zmiešame v rovnakom pomere. nátržník vzpriamený. nátržník husí. PĽÚCA (rozdutiepľúc-emfyzóm) Emfyzém pľúc. Do šálky macerátu môžeme ešte doliat pol šálky vody. kvety levandule. kuklik mestský. Možno ešte odporučiť túto čajovú zmes: koreň angellky. 72 . znetvorená (pokrútená) vár a akustický (sluchový) klam. Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylín zaparíme 1/4 litrom vriaceho jablčného muštu a 3 minúty lúhujeme. Pije sa jedna šálka donne. Tlak z pečene sa dvíha hore k prieduškám. Týmto čajom možno odstrániť uvedené symptómy (príznaky). iri týždne dve šálky a dva týždne jednu šálku denne. ako aj srdcová astma a ochorenie štítnej žľazy. Druhá možnosť.v dôsledku nahromadenia kvapalín v tkanivách) Na jednu šálku vody dáme dve čajové lyžičky nadrobno nasekaných koreňov Ihlice tŕnistej. dáme ho do termosky vypláchnutej horúcou vodou. všeliek hojivý. P O R Á Ž K A (stav po porážke s príznakmi ochrnutia) Najprv treba zaviesť liečebnú kúru Imelom: šesť týždňov pijeme tn šálky. dáme na ľanové plátno a prikladáme na opar.Na jednu šálku sa dáva slabá čajová lyžička kôry z bazy (väčšie množstvo spôsobuje vracanie alebo hnačku.

Ochrnuté miesta sa oživujú obkladmi z teplých listov kostihoja. Všetko sa potom postav) na slnečné miesto alebo neďaleko tepelného zdroja. Ak prsty hnisajú. Z listov sa dá pripraviť aj zapar (listy sa porežú. Podľa starého domáceho receptu treba povariť cesnak v mlieku a v tejto tekutine kúpať prsty pol hodiny. Na noc sa môže dať chorému pod hlavu vankúšik naplnený suchým papradím bez stoniek. Po niekoľkých dňoch som stretla paniu na prechádzke: Nemohla uveriť. Iblôu lekárskeho. Mladé výhonky s tromi lístkami sa varia v mlieku. priložíme na prsty na obviažeme ľanovým plátnom. Keď som bola minule. Ihnerf sme iej dali podľa Kneippovho návodu tri alebo Štyri razy studený obklad na čelo a oči. je táto čajová zmes: vezme sa po 20 g šalvie. Na obed dostala ľahkú stravu. valčekom na cesto rozvaľkáme na kašu a priložíme na zapálené miesto s ružou. Ako doplnok sa robia sedacie kúpele z rebríčka a prasličky zo 100 g bylín a úplné kúpele z 200 g dúšky na kúpeľ. Nakoniec Ich natrieme masťou proti vredom a obviažeme gázou. kým došiel lekár. Použitou vodou na kúpanie možno byliny ešte dvakrát zaliať a zohriať na ďalší kúpeľ. Iný starý domáci prostriedok je zmes rovnakých dielov bed rovník a vôčšieho. Byliny posilnia celý organizmus. bolo všetko v poriadku. No pomôžu aj mladé výhonky hrabú. P R S T Y (zápal prstov. Po prebudení nemohla rozprávať a ľavé viečko jej previslo do polovice oka." povedala som s úsmevom. krátko vylúhujú a z vychladnutého zéparu 73 . čo pila šalviu. POTENIE (nočnépotenie) Ako domáci prostriedok proti nočnému poteniu sa už dávno preslávila šalvia Zaparí sa a ráno sa na lacno pomaly pije. kapslčky alebo dusky Odporúča sa aj vtleranle dúškovóho oleja alebo ľubovnfkového oleja.Obklady zo švédskych bylín na záhlavie pomáhajú prekrviť a oživiť mozgové bunky. RUŽA Čerstvé listy podbeľa umyjeme. Takúto polievku treba jesť niekoľko týždňov. Ochrnula Časí tela sa natiera oživujúcimi esenciami z rebríčka. Najhodnotnejší prostriedok proti možnému poteniu. Bude sa varmi dobre cítiť. ako rýchlo byliny pomáhajúl" P O T R A T (predčasný pôrod) Veľa žien často predčasne porodí. nechá sa králko vylúhovať a dlhší Čas sa pije jedna šálka pred raňajkami. ba mesiacov na večeru. Ak by sa pri tom otvoril vred. Na 1/2 litra bieleho vina dáme 15 g bylin. alchemllky a prasličky. Každý týždeň sa má použiť na kúpeľ len jeden druh bylín. Potom už žena sotva potretí. dáme na ne ako obklad kašu z ľanového semena. ktoré spôsobujú potenie. rozprávala mi jedna stará pani. nemôžu svoje dieťa donosiť. že veľmi trpí nočným potením a nevie. teplé sa zabalia do ľanového plátna a priložia. Listy sa zaparia. Odporúčala som jej vypiť pred spaním šálku šalvie. hnisavý zápal prstov) Prsty viackrát denne kúpeme pol hodiny v rumančeku. sa už v noci nepotila! „Ale mne sa vidí. Prsty ponoríme na dve hodiny do vlažného vina s bylinami. Mlieko sa scedi. Kúpeľ má trvať 20 minút. ráno sa výluh bylín prihreje a vleje do vody na kúpanie. ktorý sme našli v zelinkárskych knihách. Zaparí sa. pri večeri sedela už na svojom mieste pri rodinnom stole. necháme cez noc v studenom vine a ráno uvedieme do varu. pri úplnom kúpeli oslava srdce nad vodou.alebo pri bylinnom oleji za studená vylisovaným olivovým olejom. Tieto ieny by mali siahnuť po rebrlčkovom a alchemllkovom čaji a užívať dve až tri šálky denne. a tým odstránia nočné potenie. tak ako každý rok. treba robiť kúpele v rumančekovom čaji. ľubovníka. zaparia vriacou vodou. potom naškriabeme prášok z kriedy. rozmieša sa v ňom žílok a nakoniec sa pridá zápražka z kúska masla a múky. Naša deväťdesiatštyriročná starká utrpela ľahšiu porážku. čo s tým má robiť. Odníma telu látky. Byliny sa cez noc máčajú v studenej vode. koreňa paprade samčej a kvetov bazy čiernej. Frasa sa naplní po hrdlo bylinami a zaleje buď 38 až 40 % ovocným alebo obilným liehom . ktorý sa často vysádza ako živý plot okolo domov.pri esenciách . „že predsa len musíte veriť. že po štyroch dňoch. v Kneippových kúpeľoch na liečení.

Pri ochrnutí majú veľmi dobré účinky sedacie kúpele zo smrekových výhonkov. Kúpeľ má trvať 20 minút a voda má zakrývať obličky. no netreba zabúdať ani na úplný kúpeľ z pŕhľavy a na jej nezvyčajné prekrvujúce účinky. Listy skalnice možno tiež rozrezať po dfžke a položiť ich šťavnatou stranou na tanier. som poslúchla. Častejšie si možno prikladať na štyri hodiny na záhlavie obklady zo švédskych bylín. začínajú dobre účinkovať. Osobitným liekom na túto chorobu. Vnútorne sa užíva jedna šálka záparu z veronlky pol hodiny pred raňajkami. V jednom týždni možno použiť na kúpele len jeden druh bylín. Na kúpeľ sa použije 200 g pŕhľavy a robí sa ako sedací kúpeľ. ktorá vychádza z boľševnika. rumančekovým alebo tymlanovým olejom. rebríčka. ako jeden starý ovčiar pomohol mnohým chorým vyliečiť sa kobylím mliekom z tejto beznádejnej choroby. Ak je chrbtica stuhnutá. považovanú za nevyliečiteľnú. ktorou sa tiež dosiahnu pozoruhodne výsledky. Odstraňujú každý zápal ruže. nadrobno ich nakrá­ jame. Aj keď zlepšenie ide len z kroka na krok. hoci ešte len malý. kým kontrola u lekára nepotvrdi. Tn polievkové lyžice švédskeho horkého zriedlme v bylinnom Čaji a podávame cez deň pravidelne po dúškoch. spojenú s ochorením mechúra a podbruôla. Nové liečivé výsledky sa získali obkladmi z boľéevnika borščovóho na celé telo (listy sa považujú za najlepšie krmivo pre zajace). ktoré sme si rovnomerne rozdelili na den. Touto tinktúrou natierame dva až tri razy denne choré svalstvo. Hrozne kŕče v nohách mi pomaly ustupujú. Pnaznivo pôsobí aj natieranie ľubovníkovým. možno si ho niekde zadovážiť. človek sa nesmie vzdávať. a to až dovtedy. Mechúr opäť normálne íunguje. rumančeka a rebríčka natrhané za slnečného počasia založíme takisto ako kapsičku. Táto voda z kúpeľa sa môže použiť ešte dva razy. Čerstvé listy kysllčky odšťavíme v odšťa­ vovači. th až Štyri Šálky pŕhľavového čaju po dúškoch cez deň. z ľubovníka. nadrobno pokrájame. položiť na dosku. Po kúpeli treba odpočívať hodinu v posteli. Okrem toho treba piť ráno a večer po šálke rebríčkového záparu. Je to úspech. Zväčša však chorý pocíti pôsobenie liečivej sily.Ráno na lacno pol hodiny pred raňajkami pijem Čaj z vfbovky so švédskym horkým. „Vašu radu. nohy ráno a večer esenciou z kapsičky a dávala si obklady zo švédskych bylín na podbrušie. Vytekajúcou Šťavou z listov sa natiera ružou zapálené miesto. naplníme do trase až po hrdlo a zalejeme 36 až 40 % liehom. pridáme do nej niekoľko kvapiek oleja. že vaše rady. Denne . Zaiejú sa ňou byliny a celé sa to prihreje. Ak by bol chorý nepokojný. že na ťažké choroby treba používať Čerstvé rastliny Na zimu sa rastliny sušia. treba priložiť na kríže kaäovitý obklad z múčky kostlhojového koreňa. Listy treba umyť. SKLERÓZA MULTIPLEX (všestrannáskleróza) Aj na túlo takzvanú nevyliečiteľnú chorobu sú v Božej lekárni prostriedky. Kvety ľubovníka. aby pustili šťavu. Súčasne by som pri skleróze multiplex chcela obrátiť vašu pozornosť na stravu. Skleróza multiplex je veľmi tvrdošijná choroba s mnohými sprievodnými ochoreniami. Veľmi dobre a mierne účinkuje šťava z mäsitých listov skalnlce strechove}. Na noc sa dajú do studenej vody. aby som si denne večer natierala chrbticu esenciou z rebríčka. zalejeme 40 % liehom a získanú esenciu používame na natieranie. rozvaľkajú a prikladajú. zalejeme za studená lisovaným olivovým olejom (olej musí byliny zakrývať) a necháme stáť 10 dní na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. lebo viera a útnosf v liečivé rastliny je darom nášho Stvoriteľa chorému ľudstvu. nie sú už také bolestivé. Opäť zdôrazňujem. dúšky a prasličky. ešte ho zavinieme do osušky a necháme ho jednu noc ležať v obklade. a poklást na ľanové plátno. Vnútorne treba piť po dúškoch štyri šálky alchemllkovóho čaju a dve šálky salvlovóho Čaju. kíby a bedrá. Aj túto vodu možno použiť tn razy za sebou. Kapslčku pastiersku umyjeme. Cez deň v priebehu šiestich hodín užijeme každú hodinu 3 až 5 kvapiek zriedených čajom. šalvie. Umyjú sa. je kobylie mlieko. Špeciálne odporúčam úplný kúpeľ z dúšky ktorý ovplyvňuje svalstvo a tkanivá. každý druh osobitne. Niekedy už môžem prejsť po byte niekoľko krokov a nemusím sa držať nábytku ani stien. do ktorého chorého zabalíme. Srdce nesmie byť vo vode. Na jeden kúpeľ sa dáva 100 g bylin. Po štyroch mesiacoch môžem povedať. Casio sa mu potom veľmi polepši. Keďže sa znova začína rozvíjať chov koni. samozrejme. Takisto sa dajú využiť aj listy kelu a kapusty. Kostihojová múčka sa s horúcou vodou zmieša na kašu. Kvety natrhané za slnečného počasia naplníme po hrdlo do fľaše. rozvaľkať valčekom. Nakoniec pripájam správu chorej na sklerózu multiplex. Podobne umyjeme kefkou korene kostlhoja. na druhý deň sa všetko prihreje a výluh sa vleje do vody na kúpanie. Aby sa ľahšie natierala na ľanové plátno. a hlboko zaspi. Menštruáciu dostávam každé tri až päť týždňov a trvá už len tri až päť dni. týkajúce sa užívania liečivých rastlín. Známa ml písala. Potom ju postavíme na 10 dní na slnečné miesto alebo k tepelnému zdroju. že pred rokmi čítala. Týmito esenciami natierame chrbticu. rumančeka.sa robia obklady). alebo by obklad silno zaúčinkoval na citlivé miesta. Listy sa odstavia v odšťavovači a zapálené miesta sa ľahko potrú šťavou. chorého odbalíme. že ruža zmizla.

15 g benedlktu lekárskeho. Že opáť môže. šalviu a rebríček zmiešame v rovnakom pomere. Upovedomila som lekára. ktorý má trvať 20 minút. 10 g valeriány. ale kupovala si sušené byliny. Keď prišiel lekár. Na druhý deň bolesti platničiek úplne zmizli. Vo všetkých štyroch prípadoch je dôležité prikladať na záhlavie obklady zo švédskych bylín (pozri heslo Švédske byliny). Na 2imu som sa bohato zásobila bylinami. 75 . Nemala možnosť zbierať čerstvé rastliny v prírode. Postupuje sa pritom tak. SLZOTOK Pri tomto nanajvýš nepríjemnom stave zmiešame 10 g očlanky. SPÁNOK (nepokojný spánok deti) Keď deti nepokojne spia. Najprv sa odporúča nakvapkať do ucha pár kvapiek teplého tymlanovóho oleja (dúška tymianová). Keď sa macerát trošku ochladí. rebríčka a aJchemitky. Dobro skúsenosti mám s lastovičníkom. Premiešame a tri minúty necháme lúhovať. Popri cigaretách. lebo tým. O medzlstavcových platničkách som Čítala v lekárskej knihe mojich rodičov: Treba nastrúhať hľuzy pivonky a kúpať sa v ich odvare. Mongolofdné deti alebo deti trpiace na spazmatické (kŕčovité) ochrnutie sa liečia tými istými bylinami. Odvtedy prešli tri týždne a bolesti sa nevrátili. Veľmi sa teším z každého. Zohriatá voda z tohto kúpeľa sa môže ešte dva razy použiť. • SLUCHOVÉ ORGÁNY (bolesti sluchových orgánov) Zédusník brečtanovitý. ale predovšetkým životodar­ né bylinné kúpele možno nadovšetko odporučiť. nemali by sme podráždené slepé črevo. Držala sa rád Božej lekárne a jej zdravotný stav sa natoľko zlepšil." Na tento výrok starého domáceho lekára z detských čias som si spomenula. Ešte kým chlapec pil čaj. si získala ich obdiv. Robila som si z ne| dva kúpele. no ihneď som pripravila šálku čaju z listov ostružniny černicovej. macerujeme cez noc v studenej vode. 20 g rumančaka a 10 g roty. podráždenie slepého čreva nekonštatoval. a potom sa do nej kvapnú jedna alebo dve kvapky oleja. no nepomohli mi. Ihneď im pomôžu kúpele z lipových kvetov. Pod ľavým okom som roky mala hrubú chrastu. Na 1/2 litra vody dáme 15 g bylín. Natieranie uvedenými esenciami. pravda. Opakujeme niekoľko ráz. Obklad sa ponechá pol hodiny. prehadzujú sa z boka na bok a nenachádzajú pokoj.pijem malé množstvo švédskeho horkého v čaji z pŕhľavy. lebo ma povzbudí. Nasledu|úci den sa macerát prihreje a vleje do kúpeľa. Hľuzy pivonky som dala do ražovice a z tejto esencie som naliala do odvaru. Chrasta mi už takmer zmizla. Užívala som rozličné medikamenty od lekára. na druhý den zohrejeme na bod varu. Skúšala som potom šťavu z lastovičnlka (lastovičnlk som nechala stáť desať dní v ražnom liehu). Veľké vedro treba do polovice naplniť lipovými kvetmi. V mnohých prípadoch zapríčinili deťom spazmatické ochrnutie matky počas tehotenstva. i najmenšieho úspechu. ktorá sa pred tromi rokmi ešte vozila na vozíku. keď sa môj sedemročný syn prebudil s bolesťami slepého čreva a bledou tvárou. vrátila sa mu na tvár farba. namočíme v ňom ľanové plátenko a ešte teplé priložíme na zatvorené oči. ktorá časom prerástla čoraz bližšie k oku. Do ucha sa však môže vložiť aj vata pokvapkaná švédskym horkým. Pivonka dobre pôsobí na predĺženú miechu a na mozog. Diváci jej búrlivo zatlieskali. Lipové kvety sa podľa možnosti zbierajú za slnečného počasia. v ktorom som sa 20 minút kúpala. pódium jedna moja známa. Z tejto bylinnej zmesi urobíme zapar na vyplachovanie uší." Pri prednáške v Rendsburgu v Nemecku priala na. normálne chodiť a cíti sa ako zdravý človek. aby som vo svojom úsilí vytrvala. 10 g kvetu orgovánu obyčajného. Potom sa priloží suchá šatka a chvíľu sa odpočíva. 15 g alchemllky. Deti s poruchami reči by tiež mali prejsť týmto liečebným postupom. cez noc ich macerovať v studenej vode. ak postieľku dieťaťa neovplyvňuje dajaké geopatofogickó žiarenie. SLEPÉ ČREVO (podráždenie slepého čreva) „Keby srna častejšie pili šálku čerstvého čaju z listov ostružiny černicovej. že prevzala na seba toľkú prácu a nevzdala sa. alkohole a drogách sa v tom čase treba vyhýbať aj zrnkovej káve. že sa do horúcej vody ponorí lyžička. ktoré som uviedla pri skleróze multiplex a atrofii svalov.

atrofia) Pri chradnutí svalov sa osvedčili tieto liečebné postupy: čerstvá kapslčka nadrobno narezaná sa dá do fľaše a zaleje 40 % ražovicou alebo ovocnou pálenkou.) 10 g lopúcha väčšieho 10 g nátržnlka husieho 10 g rebríčka 10 g zemedymu lekárskeho 10 g srdcovníka obyčajného 10 g pľuzglerky islandskej 10 g puškvorca 10 g Ihlice tŕnistej 10 g pýru plazivého 10 g medovky Všetky byliny sa dobre zmiešajú. T V A R (neuralgické bolesti tváre . ŠTÍTNA ŽĽAZA (zväčšené štitna žľaza . Touto bylinnou esenciou sa potiera trikrát denne choré svalstvo. byliny sa použijú v Čerstvom stave (pozri heslá Kapsička pastierska a Alchemilka obyčajná). až celkom zmizla. lipkavec zbierame celý i s kvetmi. SVALY (chradnutie svalov . Podávam preto návod na čajovú zmes. Zapar necháme krátko vylúhovať.S R D C E (poškodenie srdca a krvného obehu) V posledných rokoch sa veľmi rozmáhajú srdcové infarkty a zdá sa. Bála sa operácie. Krtičník možno nájsf na brehoch potokov. O rok mi celá šťastná rozprávala.Po 10 dňoch sa z nej odleje do fľaštičky na používanie a chýbajúci alkohol sa doieje. keď sa objaví prvý lipkavec. 70 . Kým z krtičníka zbierame len listy a Čajom z nich hlboko kloktáme. no nepijeme ho. v priekopách a vlhkých krovinách. podlhovasto vajcovité špicaté listy.neuralgia trigeminu) Za slnečného počasia nazbierame kvety rumančeka. ak je možné. Ktorá prekvapujúco zapôsobila na poškodené srdce a poruchy krvného obehu.struma) Časté kloktanie čajom z drobno nasekaného krtičníka hľuznatého alebo čajom z lipkavca lieči vnútorne i navonok zväčšenú štítnu žľazu. 10 dni sa nechá stáť na slnečnom mieste alebo v blízkosti tepelného zdroja. že sa stavajú národnou chorobou. Ca| sa cez noc maceruje v studenej vode a ráno sa prihreje. Vnútorne sa po dúškoch pijú štyri šálky čaju z alchemllky. Na jednu šálku vody sa dá jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi. Okrem loho z uvedených rastlín pijeme denne po dúškoch v časových intervaloch Štyri šálky. Má nenápadné červenohnedé kvety a tmavohnedé. Ak pntom máme kŕčovité bolesti. ktoré ostro páchnu. aby včasné zjari. preto som jej poradila. dlvozelu veľkokvetého. Podľa Ich zápachu si nemožno krtičník pomýliť s inými bylinami. Byliny zbierame za slnečného počasia. podobne ako baza. 10 g prasličky 10 g ruty 10 g stavikrvu vtáčieho 10 g koreňa bedrovntka 10 g amiky 30 g hlohu 20 g imela 20 g čaju mate (ilex paraguayensis) 10 g konopnice žltkastobielej 10 g púpavy lekárskej 10 g fazuľových strukov 10 g kapsičky 10 g krušiny jelšovej 10 g chaluhy bublinatej (Fucus vesiculosus L. prísladená lyžičkou medu. rebríčka a dúšky. začala kloktať jeho zapar. Istej známej z Viedne sa urobila roku 1979 dosf viditeľná struma. rozdelené na celý deň. že struma sa zmenšuje. čajom hlboko kloktáme a dúšok z neho odpijeme. umývame si tvár teplým záparom z pŕhľavy. pretože ich éterické oleje majú liečivé účinky a slnečné žiarenie zosilňuje vznik týchto látok v rastlinách. že manžel jej často zbieral lipkavec: ihneď pocítila. Čerstvé alebo trošku presušené ich dáme do ľanového vrecka a priložíme priamo na bolestivú časť tváre. Pije sa zavčas ráno jedna šálka.

rozdelený na celý deň. nedostatok žalúdočnej kyseliny a zápcha. ako sme to videli v tomto prípade. zriedenými vlažnou vodou. ktorý dáme do pohára vlažnej vody a pomaly. 9) treba bezpodmienečne dávaf v posteli. Často môžu mať pričinu v rastových poruchách alebo v samom organizme. Prelo sa treba vyhýbať slaným jedlám. Vznikne tak mierna octová esencia. Všeobecná mienka. pri zápale mandli čajom zo šalvie. Obklady zo švédskeho horkého (pozri str. pomôže časté kloktanie s 30 až 40 kvapkami myrtovej esencie. Na jednu šálku dáme len slabej pol čajovej lyžičky patiny. šaláty treba pripravovať s kyslou smotanou Na akné treba denne vypiť po dúškoch jeden liter íáparu z pŕhľavy. Tu treba predovšetkým upraviť trávenie. Chorému sa uľav i aj vtedy. S palinou treba zaobchádzať úsporne. Odporúčam dobre vyparenú plastikovú fľašu s dierkovanou zátkou. kde boli štvorky a pätorky. Potom necháme druhú polovicu pôsobiť niekoľko minút na vlasové korienky a pokožku. Chren odoberá ostrosť octu a ocot chrenu. Predovšetkým musí lekár presne zistiť. VLASY (rast vlasov) Do studenej vody dáme za hrsť čerstvej pŕhľavy. že palina je zdravá a nemôže škodiť. ktoré treba bezpodmienečne opraviť. Príčiny môžu byť rozličné: zlé zuby. orechových a brezových listov a jednu stonku lastovlčnika a zahrejeme na bod varu. Vlasy sa umyjú dobrým jadrovým mydlom s polovicou odvaru a opláchnu sa čistou vodou. Podľa môjho názoru bol chorý Odporúčala som mu denne dve šálky pŕhľavovôho čaju s dvoma čajovými lyžičkami Švédskeho horkého.potom ju osušíme a priložíme na nu ľanové vrecko s nadrobno narezaným plavúňom. že nejaví žiaden záujem o školu. že chlapec na vyučovaní nestačí držať krok s ostatnými a níč sa s ním nedá robiť. Chlapec predtým nebol chorý a bol aj dobrým športovcom. Necháme tri minúty lúhovať. boli teraz dvojky a jednotky. po šiestich týždňoch. pri odlučovaní nosnej sliznice vťahovať vlažný salviový čaj Občas pri zápachu z úst pomôže niekoľko kvapiek borievkového oleja. Pri vredoch v ústnej dutine treba kloktať teplým čajom z lipkavca. Neúspechy v učení nie sú vždy znakom lenivosti dieťaťa. po dúškoch pijeme. ale aj pre jeho okolie.hnisavý zápal mazových žliaz kože) Je to vyslovene pubertálne ochorenie a čiastočne závisi od porúch obličiek. Ú S T A (zápach z úst a povlak na jazyku) Zápach z úst je nepríjemný nielen pre postihnutého. Nastrúhaný chren dáme do fľaše a zalejeme vínovým alebo ovocným octom. Pri povlaku na jazyku a pri odpornom zápachu z úst uprednostňujeme pailnový čaj. ale aj skazený žalúdok. vredy v ústnej dutine. Tieto dobré výsledky v škole povzbudili chlapca k ešte lepšiemu výkonu. 77 . Na rodičovskom združení jej učitelia povedali. kyslým šalátom a nápojom. výlučky nosnej sliznice. Necháme stáť vo vykurovanom byte 10 dni Esencia sa uživa priamo z fľaše. keď do vyššie uvedenej čajovej zmesi dáme trikrát denne po čajovej lyžičke švédskych kvapiek. ocot sa nezlieva. Ak príčinou zápachu sú poruchy ústnej duiiny. U H R Y (akné . nie je vôbec správna. no vlasy už 6stou vodou neopláchneme. zápal mandlí. Jednoduché byliny veľmi rýchlo pomohli. Zápach z úst sa môže odstrániť aj žuvaním kôprovóho semena. odkiaľ zápach pochádza. rodičia a napokon aj sami žiaci Tam. na najbližšom rodičovskom združení bol) všetci prekvapení: učitelia. Vonkajšia liečba: Ráno a večer treba nanášať na navlhčenú tvár chrenový ocot a nechať ho pôsobiť desať minút. Zakrátko. VÝSLEDKY V ŠKOLE (zlé učebné výsledky deti) Istá matka mi s beznádejou rozprávala o svojom dvanásťročnom synovi. ktorú tvár dobre znáša. Teraz bol bledý a pod očami mal tmavé kruhy. Ocot má chren zakrývať.

Dobre v tomto ohľade zaúčinkujú figy a hrušky. keď ich na noc namočíme do studenej vody. Ráno na lacno zjeme kúsok veľký ako lieskový oriešok. veroniky. Keď boli M? Nemci na púti v hornorakúskom kostolíku. ale len z veľmi slabého záparu. postač! vypiť z nej ráno na lacno jeden pohár. začala piť čakankový čaj a jesť figovú klobásu.. 78 . Lebo už sa zmierila s tým. Možno si robiť aj očné kúpele z očlanky. Užívame tak dlho." Dajte si do poriadku trávenie tým. scedí a prlleje do dobre zohriatej kúpeľovej vody. ustavičným oďhlleňovaním vám črevo ešte väčšmi zoslabne. Chcem vám zacitovať z listu z Bavorska: „Moja matka poslúchla vašu radu. Obličky majú byť vo vode. Na jednu šálku dáme nanajvýš pol čajovej lyžičky byliny a krátko vylúhujeme. Tie sa na noc dajú do studenej vody a musia byť v nej ponorené. Keo* všetko zovrie. byliny by mali byt čerstvé. v ktorom som práve bola. aby vyliečenie bolo čim rýchlejšie. no srdce níe. súvisi s poruchami obličiek. to je asi 2 a 1/2 litra čerstvých rastlín. litrom bieleho vlna. že jej niet pomoci. že sme bylinu predávkovali. Tieto kúpele vplývajú veľmi dobre na obličky zvonka. Ak je nablízku čerstvá studnlčná voda. kým nezačne fungovať normálne trávenie. Aby sa tlak zasahujúci oči zmiernil. Tento recept je na parný kúpeľ oči: 20 g očtanky Rostkovovej 20 g valeriány lekárskej 10 g železníka lekárskeho 30 g kvetu bazy čiernej 20 g rumančeka kamilkového Byliny dobre premiešame. že uvedená Čajová zmes dosahuje dobré výsledky. že zjete tri polievkové lyžice ľanových semien a vypijete trošku vody. ráno ich prihrejeme a zjeme buď pred raňajkami. Odporúča sa zmes pŕhľavy. Obklady odporúčame len zo slabého. ktorý sa môže použiť len raz. a po dvanástich rokoch mala opäť riadnu stolicu a normálne trávenie." Recept na figovú klobásu: Umyjeme 500 g tig a zomelieme na mäsovom mlynčeku a spolu s 5 g múčky z lístkov senný zamiesime na cesto. páf zarovnaných polievkových lyžíc bylín zaparíme V. Ak je to možno. lebo pomáha aj pri ťažkej zápche. prišla ku mne natešená pani a povedala mi. treba si urobiť sedacie kúpele z prasličky. necháme paru pôsobiť na zatvorené oči. že sa jej zelený zákal očí celkom stratil. kerf sa víno naleje do fľaše. priložíme si po obede na prižmúrené oči na jednu hodinu valu navlhčenú švédskym horkým. a na oči sa pôsobí len menším množstvom. je to znak. necht i ka a prasličky v rovnakom pomere. Aby sa nepríjemné bolesti z očí Čím skôr stratili. Aj v jednom liste mi oznámili. alebo na raňajky. stočíme do fólie a odložíme do chladničky. Vo väčšine prípadov ide ruka v ruke s reumatickými bolesťami rúk a nôh. Najlepšie je. Porušené obličky totiž vytvárajú tlak dohora smerom k očiam. V kúpeľni má byť prijemne teplo. Bez osušenia si oblečieme kúpači plásf a hodinu si v ňom poležíme v teplej posteli. Denne dve až tri šálky. aby bolí pary vždy čerstvé. deťom dáme len tretinu z toho množstva. Na druhý den sa všetko ohreje. Ak po takýchto kúpeľoch začnú oči bolieť. Osobitným spôsobom ovplyvňuje stolicu čakanka. keď vypijeme pol šálky alebo šálku čaju z nej ráno na lacno. Na kúpeľ treba 100 g suchej byliny na pol vedra. do ktorých sa vždy dá po ča|ove| lyžičke švédskeho horkého. tým väčšiu zápchu budete maťl Okrem toho. ZÁPCHA Istý lekár na prednáške v domove dôchodcov. takže často ešte počas kúpeľa tlak z oči ustúpi. Kúpeľ má trvať 20 minút. Klobásy vyformujeme. čerstvého záparu. kecf sa pridržiavala rád z mojej knižky. Pri zelenom zákale je veľmi dôležitý sedací kúpeľ z prasličky.Z Á K A L O Č Í (sivý a zelený zákal oči) Zelený zákal nie je len chorobou očí. že takéto užívanie švédskeho horkého pri sivom zákale má dobré výsledky. Použitá voda sa môže ešte zohriať a použiť na ďalšie dva sedacie kúpele. povedal: „Čim viac preháňajúcich prostnedkov budete používať. Pri sivom zákale si treba viac ráz denne pretrieť očné vlečka švédskym horkým. Z listov usudzujem.

Viem si predstaviť. že čakanka pomáha pri zápche. ako som prišla na to. keo" som jedného dna zazrela oproti nášmu domu šesf modrých kvetov čakanky. vidno ich tu len zriedka. poľutovala som ich. Na druhý dert pribudlo do čaju šesť umytých kvetov čakanky. zeleninu. ako pri takomto výdatnom trávení začne pomaly človeku ubúdať z nadbytočnej váhy. teda trikrát denne. V jednej starej knižke o liečivých rastlinách som našla rozlúštenie záhady: Čakankou sa dajú dosiahnuť v boji proti tučnota výborné výsledky. zoberiem si tvojich šesf kvetov domov!" Denne zaparujem pre svoju rodinu šesť šálok bylinného čaju. 79 . Tak aj mne pnpadol jeden kvietok. Z každého miesta na okrajoch ciest žiarili modré kvety ako hviezdičky Bol to prekrásny pohľad pre rozradostené detské srdcel Tu v Hornom Rakúsku mi tieto kvetné hviezdičky veľmi chýbajú. Aká som bola prekvapená. Zostala som stáť.A ešte jedna rada: Denne sa treba pohybovať na čerstvom vzduchu. S Čakankou ma spájajú najkrajšie spomienky z detstva. výborne trávilo.Stravovanie treba zmeniť a prejsť na ovocie. aké sú zapráSenó. celozrnnú múku a obilniny! Rada by som vám porozrpávala. Toho dna mi pri každom jedle. a povedala som si: „Aj keď vyzeráš úboho. Nedalo mi to pokoja.

Okrem toho sa užíva táto čajová zmes: 300 g nechtíka. Slez stráca sušením tretinu svojej liečivej stly. Tentoraz jej urobili pravostranný brušný rez. V novembri 1978 sa chorá dostala znovu do tej istej nemocnice. z ktorých sa cez noc maceráclou pripraví studený výluh. Za 48 hodín priebežného liečenia nastalo zlepšenie. Drta 1 októbra 1979 prišli za mnou manželia Helmul a Berla E. Ak chorý švédske horké neznáša. vypláchnutej B O . Treba ich prikladať čo najčastejšie.viac nie. vo februári 1977. ktorý sprevádzali silné bolesti. že musela celé týždne ležať. lebo je veľmi rozrastený! Po siedmich týždňoch. aby sa ml poďakovali za pomoc. Okrem toho sa dávajú na celé brucho obklady zo švédskych bylín. Lekárov aj všetkých zúčastnených to nepredstaviteľne prekvapilo. bylinné čaje a šesť dúškov puškvorcovóho čaju. Skúsenosť ukázala. známi a príbuzní sa od tejto udalosti stati vyznavačmi rastlín. ku každej pol šálke sa pridá jedna polievková lyžica švédskeho horkého a toto sa pije po dúškoch pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ňom. že má rakovinu. V januári 1977 ju na hamburskej klinike otvorili a diagnóza znela: Tumor sa nedá operovať. ale zlepšenie nenastalo Takmer kašovltú stravu vždy vzápätí vyvrátila. si z hamburskej lekárne niekoľko litrov švédskeho horkého. Zoberie sa veľký kus vaty. Na prípravu čaju sa dáva jedna vrchovatá lyžička bylinnej zmesi na 1/4 litra vody. Pani Bena E. pani E. Opäť ju hospitalizovali na sedem týždňov. Nález už bez pochybnosti dokázal metastázu.náš prípad' s podpismi. augusta 1979. Pacientku päť týždňov umelo vyživovali. Po desiatich dňoch. Vtedy už pani Berta vedala. po odchode z nemocnice bola ešte taká slabá. So súhlasom ošetrujúceho lekára dávali chorej na hamburskej klinike obklady zo švéd­ skeho horkého na celé brucho. že stav jeho ženy Je beznádejný. že nastalo „relatívne zlepšenie".. Mnohí jeho priatelia. Na deň si potrebujeme pripraviť štyri šálky na pitie a šesť Šálok na vyplachovanle a kloktanle. Chorý pije presne podľa hodín každú Štvrťhodinu alebo každých dvadsaf minút jeden dúšok. ktorú im poskytla knižka Zdravie z Božej lekárne. ČREVÁ Jedna zarovnaná čajová lyžička koreňa puškvorca sa dä na noc do 1/4 litra vody. ráno sa prihreje a precedi. Denná dávka je 1 a 1/2 až 2 litre záparu. Vrátila sa jej chuť do jedenia a pani Berta začala priberať. Pri vyáetreni vo februári 1979 jej zistili v ľavej hornej časti brucha cystický tumor veľkosti detskej hlavy. teda vcelku 2 a 1/2 litra tekutiny. rebríček. navlhčí sa kvapkami a v tenkej vrstve sa priloží na brucho. že tento „zázrak" sa stal len vďaka žehnajúcej Božej ruke.Bezpodmienečne treba Čerstvé byJtny. Takto je žalúdok schopný čaj dobre prijať. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. apríla 1979. V tom čase sa manžel dozvedel od ošetrujúceho lekára. leraz 51-ročná. Neskôr sa užíva toto množstvo čaju ráno. na obed a večer po šálke. scedia a macerát sa naplní do termosky. Aj obklady zo zaparene| prasličky zmenšia bolesti. keď jej celkom vypadali vlasy. Čaj treba udržiavať teplý v termoske. Helmut E. prepustili domov na ambulantné liečenie s lekárskym zdôvodnením. aby sme dodali nádej tým/čo hľadajú pomoc" HRTAN Na liečenie treba čerstvý slez nebadaný. do daru moju knižku Zdravie z Božej lekárne. Dňa 20. Ďalej však pokračovala v bylinnej čajovej terapii. Všetko sa dobre zmieša. nechtík. dve hodiny ráno a po obede a ostať pritom v posteli a neskôr si ich daí na noc (obidva druhy obkladov pozri vo Všeobecnej časti). nazáver piše: „Moja pani a ja zverejníme tento . Z mačerátu sa pije dúšok tesne pred jedlom a po nom . Zadovážil. 24. Jej stav sa zlepšoval z týždňa na týždeň. Dosviedčala to aj rapídna strata hmotnosti z 80 kg na 62 kg. pŕhľavu a puškvorcovy koreň.RADY PRI ZHUBNÝCH CHOROBÁCH BRUŠNÁ SLINIVKA Lieči sa ako ochorenie čriev (pozri nižšie a nasledujúce sírany). ako je uvedené v knižke.lo znamená šesť dúškov za deň . Pripravené byliny sa dajú na noc do studenej vody a ráno sa trošku prihrejú. že tento čaj chorému rýchlo zvýši chuť do jedla. spadla raz zo schodov a vytvoril sa jej na podbruši tumor. Pani E. Ju prepustili domov. môže sa pridať len jedna polievková lyžica. marca 1979 pani Bertu znova operovali. V tejto situácii dostal pán E. napísal neskôr v liste z 8. ktoré nikto neočakával. Pán Helmut E..

hnisavých ranách so zapáchajúcim sekrétom. ktoré spôsobuje kaša. Po ďalšom omývaní treba kašu zasa priložiť. lebo rebríček obzvlášť priaznivo pôsobi na tvorbu krvi v kostnej dreni. Do jednej šálky čaju treba pridať jednu polievkovú lyžicu švédskeho horkého a Čaj rozdeliť na dve polovice. Na Jednu šálku dáme jednu vrchovatú čajovú lyžičku lipkavca. Umytý a na kašu rozmliaždený skorocel kopijovitý alebo väčší sa pnkladá priamo na ranu. Ak bolesti v kostiach spôsobujú metastázy. zmiešaných v rovnakom pomere. Bylinné zvyšky po čajoch treba nechať v čajníku a večer ich prihriať v troške vody. Ak sa však vytvorí na kosti rakovinový nádor. nechtika a rebríčka. Vo väčšine prípadov už netreba ožaroval. Na noc sa môžu prikladať obklady z prasličky a zo slezu nebadaného. Jedna sa vypije pol hodiny pred jedlom a druhá pol hodiny po ňom. tinktúra z kostihoja lekárskeho (pozn heslo Kostíhoj. na prečistenia krvi sa musia denne vypiť štyri Šálky čaju z pŕhľavy. môžu si lastovičnik presadiť do kvetináča. z ktorého metastázy vychádzajú. Tu sa dodržiava taký istý postup ako pri otvorených. Spôsob použitia). Ak sa rozšíria otvorené plôšky po celom tele. Ak je choroba otvorená čiže zahnívajúca rana. veronlky. Chorého na noc zabalíme do ľanovej plachty. Kloktanim. Byliny sa zaparia a krátko vylúhujú. použijú sa úplné kúpee z prasličky a slezu nebadaného. JAZYK Čerstvo natrhaný a nadrobno narezaný llpkavec zaparíme a krátko vylúhujeme Na dert sa počíta so šiestimi až ôsmimi šálkami. K tomu ešte dve šálky nechtikového čaju a dve šálky pŕhravového čaju (ak Je to možné. Spôsob použitia) a zo švédskeho horkého. treba liečiť podľa návodu v hesle Nádory. Podobne ako pri liečení hrtana treba postupovať aj ph liečení pažeráka. natrie sa pokožka nechtikovou masťou (pozri Nechtík lekársky). Ak sa šíria na koži zhrubnutó miesta s ohraničenými charakteristickými tmavými škvrnami. treba použiť čerstvé byliny!) Na 1/4 litra vody sa dá vrchovatá čajová lyžička bylín. Len tu i tam prehltneme dúšok. keď je choroba v poslednom štádiu. Ak chorý spočiatku neznáša prisilný tlak alebo sťahovanie. KOSTI Denne treba vypiť štyn šálky rebričkového čaju. dokonca aj vtedy. viac ráz za dert Ju zľahka natierame šťavou z lastovlčníka. ktorí nemajú možnosť natrhať si v prírode alebo v záhrade čerstvé listy alebo stonky. treba liečiť každé miesto. Zistili. Spôsob použitia). a keď šťava vsiakne. Vnútorne. Štyri Šálky treba po dúškoch vypif a ďalších Šesť ostane na kloktanie a vyplachovanie. Potom to celé obalíme teploušatkou. po štvrtom alebo piatom dni sa často vráti stratený hlas. Po operatívnom odstránení materských znamienok alebo tvrdých kožných uzlín sa môžu vyskytnúť otvorené. z ktorej vyteká hnis. Istej mlade) 30-ročnej matke vyoperovali zväčšujúce sa materské zramienko v blízkosti pleca. ktorú treba potĺkať čerstvou kašou zo skorocelu kopíjovitého a väčšieho. omýva sa vlažným záparom prasličky alebo studeným výluhom zo slezu nebadaného Okraje rany sa najprv natrú šťavou lastovlčníka. Týchto desať Šálok veľmi rýchlo odstráni rakovinu hrtana. Na 1/4 litra vody sa dáva jedna kopcovitá čajová lyžička zmesi. Okrem toho sa-viac ráz za dert vtiera tinktúra a: rebríčka (pozri heslo Rebríček. ktoré môžu mať rakovinový charakter. Potom sa zmiešajú s jačmennou múkou a znova prihrejú. Ľudia. 61 . Šťavu preliatu do ľľaštičiek treba uskladňovať v chladničke. Popri teplých kašovitých obkladoch treba na noc prikladať aj parné obklady z prasličky (pamé obklady pozri vo Všeobecnej časti pod heslom Praslička) a kloktať čerstvým lipkavcom (pozri ochorenie jazyka). vyplachovanim a pitim lipkavcoveho čaju sa pacient v prekvapujúco krátkom čase zbaví ťažkostí. KOŽA Ak ide o uzavretú (zacelenú) zhubnú kožnú chorobu. treba ju odstrániť. Už po prvom obklade pocíti chorý uľahčenie. Opuchy čoskoro zmiznú a bolesti ustanú už na štvrtý alebo piaty deň. Celý deft kloktáme čaj čo najhlbšie a vždy ho vypľujeme. hnisavé alebo mokvavô kožné ochorenia. Teplú kašu natrieme na ľanové plátno a obviažeme ním hrdlo. možno docieliť dobré výsledky častým natieraním čerstvou šťavou z lipkavca (pozn heslo Lipkavec. alebo sa prihrieva každý raz vo vodnom kúpeli. až kým ju chorý nepocíti ako príjemnú.horúcou vodou.

prihriať a použiť na nové kúpele. Keď som Petra prvý raz videla. ktoré mu rodičia na moju radu začali robiť. Na pomoc jej pridelili sestričku z Charity. zaburácal potlesk. grapefruity. Rodičia s nim z času načas chodievajú na krvné vyšetrenia. umývaním vlažným výluhom zo slezu a prasličky. Koncom novembra 1978 odviezli rodičia svojho syna do mannheimskej nemocnice na vyšetre­ nie krvi. Veľmi dôležité je zbierať čerstvé byliny v prírode. Lekárske kontroly považujem za veľmi dôležité! A takisto schvaľujem. bol veľmi bledý. Mladá žena si opäť mohla viesť domácnosť. lebo mala napadnuté a{ lymfatické uzliny. ktorý ho vyšetroval. Tam mu povedali: „Krvný obraz je lepší. ráno prihriať a scediť. že ešte vždy pije bylinné čaje a mamička mu robí obklady zo švédskych bylín na slezinu a na krk. Bolo na nej prítomných okolo 1 800 ľudí. V apríli 1979 prišiel celkom uzdravený so svojimi rodičmi do Traunsteinu v Hornom Bavorsku na moju prednášku. Keďže príčinu vzniku leukémie treba hľadať v slezine. 62 . poslali začiatkom júla 1978 Petra do Mannheimu do nemocnice. Bolo na ftom vidieť. Hlboké rany po operácii sa neuzavreli a boli zapálené. na ktorej sa zúčastnilo asi 2 200 ľudí. salámy a tučné mäsa. 100 g rebríčka. Chorá nevládala viesť domácnosť a starať sa o dieťa. unavený a nechutilo mu jesť. aj pomaranče. klorého po dúškoch za celý den vypila 1 liter. V decembn mu opäť začali vyrastať husté vlasy a opäť išiel so svojimi rodičmi na vyšetrenie krvného obrazu. a bola z toho zúfalá. úplným kúpeľom z 200 g dúšky a čajom z 300 g nech tiká. Aj v strave dodržiaval predpísanú diétu.že je zhubné. ďalej ho natierajú dúškovým olejom (načali ho totiž bolieť žfazy na krku). keď sa ďalej pijú bylinné čaje a prikladajú obklady. Voda z kúpeľa sa mohla ešte dva razy naliať na byliny. bol chlapcov zlepšený krvný obraz záhadou. 100 g pŕhľavy (na 1/4 IHra vody sa dáva vrchovatá lyžička tejto čajovej zmesi). Zarovna­ nú čajovú lyžičku puškvorcového koreňa treba dať na noc do 1/4 litra studenej vody. Chránia už raz rakovinou postihnutého Človeka pred prípadným návratom choroby. ktoré sa na štyri hodiny dávajú na oblasť pečene a sleziny.Po prvom kúpeli z dúšky (pozri heslo Dúška. Peter mi písal na Vianoce 1979. že je ťažko chorý. starostlivo sledoval hodiny a každú štvrťhodinu prehltol dúšok čaju. Jabíčkový kompót možno jesť v hocijakom množstve. Hoci bol ešte malý. kde zostal jedenásť týždňov. hoci Peter je už zdravý chlapec. Počas jedného dňa sa po dúškoch vypijú najmenej 2 litre čaju. Profesorovi. rozličné ovocné šťavy a kyslasté surové ovocie. Presne po mesiaci sa jej rany zahojili. Začiatkom novembra 1978 prišli za mnou zúlali rodičia so sotva šesťročným chlapcom. z Nemecka mal leukémiu v poslednom štádiu Ochorenie uňho prepuklo v máji 1978 horúčkou a bolesťami v nohách. Treba zo stravy vylúčiť všetky druhy kyselín. Pretože sa jeho stav nezlepšoval. aspoň niektoré zo spomínaných. kam majú tento neuveriteľný a nepochopiteľný prípad zaradiť. nemai vlasy. Keď som Petra predstavila a porozprávala o jeho ceste za zdravím. Spôsob použitia). budeme pif šesť dúškov puskvorcovóbo čaju. £ena musela podstúpiť štyri ťažké operácie. Rýchlo mlade] žene pomohla obkladmi zo skorocelu kopijovitóho a väčšieho (pozri heslo Skorocel kopijovitý. Am po jeho prepustení sa nič nezlepšilo. Na papier mi pastelkami namaľoval nechtík." Lekári nevedeli. Aj koncom októbra 1979 bol so svojimi rodičmi na mojej prednáške v Pforzheime. Toto množstvo treba rozdeliť na pol Šálky a piť pol hodiny pred každým jedlom a pol hodiny po ftom po pol šálke. To je „zázrak" z Božej lekámel LEUKÉMIA Odporúčam túto ča|ovú zmes: 20 g veroniky 25 g lipkavca 25 g rebríčka 20g paliny 30 g výhonkov bazy 30gnechtlka 30glastovičnlka 30 g pŕhFavy 15 g ľubovníka 15 g koreňa púpavy 25 g kozobrada Z tejto čajovej zmesi sa dáva na 1/4 litra vody jedna vrchovatá čajová lyžička. Potom sa pred každým jedlom a po ftom pije po Jednom dúšku Tri čajové lyžičky (možno užívať aj tri polievkové lyžice) švédskeho horkého sa vypijú s tromi Šálkami bylinných čajov. AJ tam som mohla predstaviť publiku celkom zdravé dieťa. Spôsob použitia). takisto solené a korenené jedlá. Odporúčajú sa aj obklady zo évedskych bylín. Potom chlapec pil vyššie uvedené bylinné čaje. takisto zaparené praslička (oba obkiady pozri vo Všeobecnej časti). ako je bežná norma. Peter W. pŕhľavu a rebríček a pod ne napísal: „Moji záchrancovia!" Bolo to veľmi milé a originálne. dieťa ihneď ožilo. citróny.

že praslička utíši a postupne vylieči každý zhubný nádor. keď sa na noc zaleje studenou vodou a použije na kúpeľ. Netreba zabúdať na tri polievkové lyžice Švédskeho horkého: postupy liečenia sme uviedli pri iných chorobách. S týmito obkladmi sa môže chorý pohybovať po byte alebo sedieť. na noc priložiť a dobre obviazať Chorý cíti po obklade veľkú úľavu. Väčšie množstvo listov treba umyť a ešte vo vlhkom stave rozvaľkať. ktorá kaša mu pomáha najväčšmi. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Vnútorne ireba cez deň bezpodmienečne vypiť 2 litre čaju zo zmesi 300 g nechtíka. iba visia na tele. Prečo sa venuje Kneippovým spisom tak málo pozornosti? Koľkým na smrť chorým ľuďom by navrátili životnú silu a koľkí rodinní príslušníci by boli ušetrení starosti! Podľa mojich pozorovaní pri všetkých nádoroch najlepšie pomáhajú obklady so zaparenou prasličkou. Miesta pod obkladmi treba najprv natrieť bravčovou alebo nechtíkovou masťou. 100 g prasličky. predovšetkým na žľazy. Dobre zaparená. Na 1/4 litra vody dáme Jednu vrchovatú čajovú lyžičku bylfn . stratia citlivosť a stvrdnú. vysokej trvécej rastliny i čeľade mrkvotvarých. Ak je už chorý po operáci. aby boli zaparené. Vezmeme dve plné hrste prasličky. N Á D O R Y (tumory) Ctihodný otec Kneipp poukazuje vo svojich spisoch na to. V takomto prípade treba prikladať uvedené bylinné kaše. treba pokožku zapudrovať. potom sa to celé zakryje plasitkovou fóliou a obviaže šatkou. aby nezačala svrbieť. keď sa stvrdnuté miesta natierajú šíavou z kysličky (pozri heslo Kysllčka obyčajná). nezhubné nádory sfarbené melaninom (melanómy). tzv. listy devflťsllu (obrovské listy deväťsilu vidieť pri brehoch potokov a na vlhkých okrajoch lesov). ktorá má biele.L Y M F A T I C K É ŽĽAZY Majorán z poslednej úrody dáme do fliaš až po hrdlo. vredy. Listy sú známe ako dobré krmivo pre zajace. Cez obed priložíme na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. kde sú nádory. Pani. Keď sa obklad zloží. Potom striedavo prikladáme kašu z jednotlivých bylín na choré lymfatické uzliny. na to priložiť vatu navlhčenú švédskym horkým a na riu ešte suchú vatu ako tepelnú ochranu. od ktorej kupujeme mlieko. pasienkoch. Pri veľmi ťažkých stavoch treba začať hneď ráno ešte v posteli obkladmi a nechať ich no chorom miesto dve hodiny. Aj slez. možno ich tiež natierať nechtfkovou masťou alebo ľubovnikovým olejom (pozri heslo Nechtík lekársky a Ľubovník bodko­ vaný). mäkká a ešte horjca praslička sa vloží medzi ľanová plátno a priloží na miesto. Vyskytuje sa aj rakovinové ochorenie lymfatických žliaz s tvrdými opuchlinami na rukách a nohách. môžeme okrem bylinnej kaše prikladať aj obklady zo švédskeho horkého (švédske horké možno aj vlieraf do pokožky) a aj obklady zo zaparené] prasličky. nezhubné členité nádory (papllóny) alebo uzavreté výrony pod kožou (hematômy). Mala som príležitosť presvedčiť sa o tom. Čerstvé listy skorocelu kopijovitóho alebo väčšieho. Listy treba rozvaľkať ešte mokré. že končatiny sú ako kláty. Pri pravidelne. a udržiavali sa v teple! Jeden prasličkový obklad možno použiť tri až Štyri razy. Týmto majoránovým olejom natierame choré žľazy. V noci priložíme obklady znova. chorý má pocit. medziach a v tienistých krovinách. Pritom má dve hodiny ležať v posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). Na vonkajšie nádory. vlhkých násypoch. Vtedy jedinečne pomáhajú listy boľsevnfka boréčovóho. lebo voda uľahčuje vytláčanie šťavy. cysty. Dobré výsledky možno docieliť aj tým. Kaše možno prikladať aj na opuchnuté miesta.pije sa denne po dúškoch. Ruky alebo nohy začnú silno opúchať. zalejeme olivovým olejom a necháme 10 dnf na slnečnom mieste alebo blízko tepelného zdroja. nepretržite prikladaných obkladoch možno už na piaty deň pozorovať zlepšenie a po desiatich až štrnástich dňoch aj vyliečenie. Chorý sám najlepšie zisti. Dôležité je. dáme ju do sita a zavesíme nad hrniec vriacej vody (môžeme využiť aj pary nad variacimi sa zemiakmi alebo zeleninou). že z čerstvého krmiva Si kravy vyberajú najprv veľké listy boľševnlka. Vďaka kúpeľom opuchy na rukách a nohách pomaly miznú. niekedy ružové lesklé kvetnaté okollky. prináša veľkú úľavu. opuchy. elefantiôza. vredy a opuchliny sa príloil čerstvá kaša zo skorocelu kopijovitého alebo väčšieho a z listov boľševnlka (oozrl zhubné ochorenie lymfatických žliaz). nezhubné nádory (adenômy). Svojou výškou a päť a viaclaločnatými listam so zúbkatýmt okrajmi prevyšuje všetky ostatné rastliny. čerstvý lipka vec alebo čerstvú stonku a listy nechtíka umyjeme a každé zvlášť rozvaľkáme na Tabllci. Dobré 83 . rastúcej na lúkách. hovori. Aj popoludní treba dať obklady na dve hodiny a chorý si má opäť ľahnúť do postele.

keď po niekoľkých dňoch. Co sa vlastne stalo? Krvné cievy boli upchaté a krv nemohla prúdiť do nôh. dali nám dvoj až päťpercentnú šancu. Nášmu dieťaťu sa dodnes dari dobre. Povedal. že žltačka doznieva. Preto som vám aj opísal tento prípad. Lekári mu povedali. Pre ožarovanie a cortisonové injekcie nemohlo už jesť. že žltačku dostalo po transfúzii krvi. keď bude operačná sála zasa v poriadku. Po nových. že liečivá rastliny pomohli. Na platu noc začalo naše diefa plakať.výsledky dosiahneme a) vtedy. Neviete si predstaviť. hodiny trvajúcich vyšetreniach lekári zistili. hoci nedávno ešte kričalo od bolesti. zasiahol dôležité orgány. že pani Trebenová pomáha nezištne. Sedem týždňov sme chodievali do Augsburgu k posteli nášho dieťaťa a p/itom sme sa museli usmievať a tváriť sa veselo. ako keď noha slŕpne. Poradila mi. 48-ročný otec štyroch deti. Dodatočne sme sa dozvedeli. Vieie si predstaviť. čo to bolo pre nás rodičov. aby sme si mohli na tých desať dní zobrať dieťa domov. nám povedali. Allgáu napísal 25. že pacient otvára oko. sa vrátil z nemocnice veľmi ťažko chorý. Aby nám celkom nevzali nádej. 100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. no museli ju hneď na začiatku ukončiť. aby moje dieťa zomrelo na zlyhanie pečene. Na túto chviľu som čakal. Ošetrujúci lekár usúdil. ktoré fyzicky naše dieťa veľmi vyčerpávali. musel si od prekvapenia sadnúť. takisto aj aortu a tepny na nohách. že po piatich dňoch musí nastať zlepšenie. Keby som chcel dať všetko na papier. Naše dieťa bolo predtým živé a zrazu začalo byť zo dňa na deň skteslejšie a veľmi unavené. že dieťaťu zistili nádor. Daniela sa narodila 4. Až v auguste 1978 sme sa dozvedeli. Boli sme s ňou na všetkých preventívnych vyšetreniach. ako predpovedali lekári. Čo je vo veci. aby sa žič odvádzala umelo. ktoré sú uvedené v knižke Zdravie z Božej lekárne pod heslom Nádory (tumory). Ten veľký zázrak sa stal. môže sa uskutočniť najskôr o desať dni. takže nemohol otvoriť jedno oko. že zásluhou rád pani Trebenovej žije naše dieťa už o pol roka dlhšie. To všetko sa stalo za deváť týždňov. ako pečeň. Týždeň po operácii dostalo žltačku. Medzičasom som sa dozvedel od známeho o pani Maril Trebenovej a hneď som jej zatelefo­ noval. že naše dieťa malo šancu žiť najviac do Vianoc. ktorý sa dnešnými prostriedkami nedá vyliečiť. že nádor zastavil odtok žlče. čo podľa vašich rád z Božej lekárne používal byliny. aby napriek transfúzii naše dieťa nevykrvácalo. po uvoľnení vznikol pocit. augusta 1973 a vzorne sme sa o ňu starali. odpovedali mi. Ustavične ho ožarovali a dávali mu cortisonovó injekcie. ktoré nášmu dieťaťu hrozilo. Našťastie v tom čase renovovali operačnú sálu. Do čaju treba podľa možnosti pnmieSať šesť ráz za deň (a to v odstupe jednej hodiny) do každej šálky 3 až 5 kvapiek kysličkovej šťavy. Bolo to koncom septembra 1978. A len polom sa začalo nášmu dieťaťu utrpenie. Krátko pred termínom operácie sme spozorovali. oko otvoril a je mu oveľa lepšie Keo* prišiel domáci lekár na návštevu a videl. navrhli ďalšiu operáciu. Jednu stranu tváre už mal ochrnutú. že to oko už nikdy neotvorí. by som rád opísal prípad môjho dieťaťa. Požiadal som. Vyžadovalo si to obrovské duševné vypátie. RÔntgenovô snímky ukázali už len zvápenatené miesta. Po mnohých vyšetreniach. Dieía ožarovali a vstrekovali mu cortison. a napriek tomu ani jeden lekár zavčasu nespozoroval smrteľná nebezpečenstvo. z čoho sme pochopili. V hlave má nádor a prejavujú sa uňho príznaky ochrnutia. aby sa nádor zmenšil a dal sa pripadne operovať. musel by som napísať 84 . že nádor nemôže zistiť. Pritom sme videli." Pán Joachim M. kapacita v tomto odbore. keď budeme choré miesto natierať čerstvou Šťavou z kysllcky (listy treba umyť a vo vlhkom stave odstaviť v odšťavovači). len zlepšiť. ktorá sa čoraz väčšmi zhoršovala. nechali sme našu dcéru na detskej klinike v Augsburgu. Krátko pred Vianocami roku 1978 sme opäť išli na vyšetrenie do Augsburgu. ako naše dieťa zo dňa na deň chradne. Išli sme s každým príznakom ochorenia k lekárovi. Tým väčšmi som prekvapený. z B. či je táto operácia bezpodmienečne nutná. Istá pani z Bavorska mi píše: „Nedávno som vám písala. že náš sused. slezinu a obličky. čo našu nádej len zväčšilo. Pani Trebenová nám povedala. vyhlásil. ktorá sa objavujú v tlači proti pani Mani Trebenovej a jej knižke Zdravie z Božej lekárne. či chcem. Presvedčili sme sa. preto sme operáciu odriekli. žlčník. Vnútorne treba piť šálku prasllckového Čaju ráno pol hodiny pred raňajkami a šálku pol hodiny pred večerou. pri ktorých nebola stanovená žiadna presná diagnóza. Nádor sa rozšíri! v celom brušku. mnohonásobných. Dalo sa predpokladať. že operáciu moje dieťa neprežije. aby sme používali byliny. Chcem iba zdôrazniť. a aj jeho celkový stav je lepší. cez deň jeden až dva lilre Čaju z bylinnej zmesi 300 g nechtfka. Začiatkom septembra 1978 sa lekári podujali na operáciu. Keď som sa opýtal. že také dačo sa mu ešte nestalo. Spočiatku si lekári mysleli. ako milo sme boli prekvapení. Vo svojej tiesni sme nemali iné východisko a podľa našej mienky sa nič nemohlo zhoršiť. že aj keď je operácia nevyhnutná. na ktorom profesor. prečo naše dieťa nechcelo behať. júna 1979 do redakcie istých nemeckých novín: „Ako odpoveď na útoky. je opäť také ako predtým a sme presvedčení. Od cortisonových injekcii stratilo medzičasom naše dieťa všetky vlasy. že ju nemecká tlač napáda. Zrazu sme boli šťastní. Po opakovaných konzultáciách s lekármi.

a cez noc obklad na oblasť pečene. 85 . Rád by som ešte raz vyjadril pani Trebenovej svoju vďačnosť za Jej nezištnú pomoc. Obklady zo švédskeho horkého sa denne prikladajú na 4 hodiny. ktorý patril tiež k novinárom zaujatým voči mne. Choroba bola smrteľná. aby pri vyparovaní nevychladli. Ale dieťa po vyše pol roku zomrelo. ktoré odporúča pri zvrašfovanl obličiek švajčiarsky prírodný liečiteľ a kňaz Kúnzle: zlatobyľ. lekári v nej nevedeli pomôcť. Na noc sa prikladajú (na oblasť obličiek) obklady zo zaparenej prasličky a denne na štyri hodiny aj obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). Treba naň šesť až osem vrchovatých čajových lyžičiek bylín. obklady zo zaparenej prasličky (obidva pozri vo Všeobecnej časti) ráno a popoludní po dvoch hodinách. pod heslom Leukémia správu o. V bolestivých prípadoch treba na noc prikladať obklady zo zaparenej prasličky a cez deň na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (obidvoje obklady pozri vo Všeobecnej časti) na oblasť pľúc. PEČEŇ (cirhóza) Pri cirhóze aj pri rakovinovom ochorení pečene pomáha jedna šálka záparu z plavúňa ráno na lacno a pol hodiny pred večerou.celý román. z tejto zmesi sa denne po dúškoch pijú štyri šálky. no súčasne sa priznal. a tým ohrozil život malej Daniely.3 séiky pŕhľavového dajú. Pozoruhodné výsledky dosiahneme mliekom so stavlkrvom vtáčím. že po pnaznivých výsledkoch preslall s bylinnou liečbou. Cez deň treba žuť koreň puškvorca. ale veľmi cynickým spôsobom od nemeckého reportéra. V mojej rodine sa stal zázrak. Sliny sa prehltnú s troškou čaju a zvyšky koreňa sa vypľujú. „pretože sa malé dieťa nedalo donútiť piť ďalej čaj". Všetky obklady treba ešte ovinúť teplým uterákom. Do troch šálok čaju pridáme po jednej čajovej lyžičke švédskeho horkého. lipkavec. takže z jedného sedacieho kúpeľa urobíme tri. že dieťa dostalo zrazu horúčku. Vodou z prvého sedacieho kúpeľa opäť zalejeme byliny a možno ju ešte dva razy prihriať a použiť na kúpeľ. Vhodné sú sedacie kúpele z prasličky. Ako došlo k tomu. Popritom sa pije 6 dúškov puékvorcovóho čaju (pozri Puškvorec obyčajný) a 2 . Na 1/4 litra vody sa dáva zarovnaná čajová lyžička byliny. hluchavnfk žltý . dáva sa 100 g bylín na kúpeľ. Jednu vrchovatú lyžičku stavikrvu vtáčieho zalejeme vnacim mliekom. To byliny z Božej lekárne pomohli. prosím. kúpeľ má trvať 20 minút Vodou na kúpanie možno byliny opáť zaliať. ktoré pijeme 3 až 4 razy denne. PODBRUŠIE (vaječníky a maternica) Denne treba pripraviť 1 a 1/2 litra čaju z bylinnej zmesi: 300 g nechtlka a 300 g rebríčka. cez noc sa byliny macerujú v studenej vode. že napriek priaznivému obratu v smrteľnej chorobe malá Daniela predsa nečakane zomrela? Otec mi asi po pol roku napísal." Ust je veľmi výrečný a mohli by sme si myslieť. jeden a pol minúty lúhujeme a teplé po dúškoch pijeme. malom Petrovi W. no rozplynul sa a s ním sa stratilo všetko bujnenie. Nádor sice prerástol všetkými životne dôležitými orgánmi. hluchavku bielu. nedozvedeia som sa to od (eho rodičov. ktorá sprevádza tieto choroby. pripadne aj na chrbát. Spôsob použitia). ráno sa macerát prihreje a prileje do vody na kúpanie. Prečítajte si. A boli by určite pomáhali aj ďalej. Dýchavičnosť. OBLIČKY Pri tejto chorobe používame byliny. Žiat. ihneď prestane.zmiešané v rovnakom pomere. PĽÚCA Denne treba piť po dúškoch štyri šálky záparu z rebríčka a okrem toho 1 šálku prasličky ráno na lacno a pol hodiny pred večerou. Toto množstvo čaju Ireba vypiťcez deň po dúškoch. že tu už nemohli nastať žiadne komplikácie. pacient pritom leží v posteli. Tri polievkové lyžice švédskeho horkého sa vždy rozdelila napoly a pijú sa zriedené čajom pred každým jedlom a po ňom Okrem toho treba si každý týždeň urobiť sedací kúpeľ z rebríčka (pozri Rebríček obyčajný.

100 g rebríčka a 100 g pŕhľavy. Ak pacientka tieto kúpele dobre zná&a. Možno. Denne vypila 2 a 1/2 litra čaju zo zmesi rebríčka. potom to bude možné aj pri zvierati Skúsila som rovnaký postup a bola som prijemne prekvapená. Som roľnička. Z poSvy jej začali vychádzať chuchvalce. na obed a večer užila na podbrušíe aj obklady zo švédskych bylm. . Napriek tomu nepretržité liečenie sa musi začať tam. Pomyslela som si. PRSNÍK Liečenie po operácii: Jazvy sa natierajú až po podpažie nechtíkovou masťou (pozri heslo Nechtík lekársky). rozotrú na ľanové plátno. Švagriné už nevládala jesť a izba pachla hnilobou. Všetky bolesti zmizli. a potom postupujeme tak. Pod týmto heslom Je liečenie uvedené na Inom mieste." ŠTÍTNA ŽĽAZA Veľmi hlboko sa kloktá striedavo čajom zo slezu a z llpkavca. preto vám píšem. Keby nastali bolesti. Cez deň si treba robiť obklady zo zaparenej prasličky na dve hodiny (chorý je pritom v posteli) a na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín (oba obklady pozri vo Všeobecnej Časti). Ďalej sa používa čajová zmes bylín: 300 g nechtika. Čajové zvyšky rastlin sa prihrejú. Spôsob použitia). V tom čase som mala dosť času preštudovať ot vaôu knižku. Denné množstvo Je 1 a 1/2 až 2 litre zápanj z bylín. „Som vám veľmi povďačná. ako je to opísané pod heslom Lymfatické žľazy. keď som si na noc dala obklady zo švédskych bylín. z Nemecka zo 4. Okrem toho treba ráno. že keď švédske horké tak prekvapujúco a rýchlo pomáha človeku. priložia a obviažu. Že k rozšíreniu tejto katastrofálnej choroby prispieva aj nosenie módnych úzkych nohavíc. zmiešajú s jačmennou múkou. Byliny treba umyť. že je (o zázrak z Božej lekárne. že naša krava má zapálené a stvrdnuté vemeno. začala opäť jesť a hnilobný zápach zmizol. No to sa očisťovala. Lekári povedali bratovi. a ráno. Istá mladá žena píše: „Dva týždne po narodení dieťaťa mi stvrdol prsník a dostatá som zápal prsnej bradavky. rozvaľkať na doske na kašu. na obed a večer pred každým jedlom do pol šálky tohto čaju pridať polievkovú lyžicu Švédskeho horkého a vypiť po dúškoch pol hodiny pred jedlom a pol hodiny po jedle. Priaznivo ovplyvňujú okrem iného aj to. Ak ochoreli aj lymfatické uzliny (v podpazuší). všetko sa dobre zmieša. Na prípravu čaju sa dáva 1 vrchovatá lyžička zmes) na 1/4 litra vody. ale aj mladých chlapcov v školopovin­ nom a dospievajúcom veku. Jedného dňa som spozorovala. len Ich trošku prihrejeme. ktorý dostal správu z nemocnice. sprevádzaný horúčkou a silnými bolesťami. že také Čosi ešte nezažil. aj keď sa vytvárajú uzliny. odkiaľ choroba vyšla. Ones si opäť vedie domácnosť. Na noc sa robia obklady zo švédskych bylín. ktoré vzniká po operácii a vyžaruje až po ruky. My však vieme. Teraz citujem z listu pani R. že sa pokožka vyhladi a má normálnu farbu. februára 1980. Mora mala navyliačitoľnú rakovinu podbrusia. priložiť na choré miesto a obviazať. Po krátkom čase dostala chuť do jedenia. pŕhľavy a nechtika. Nato začala uživať byliny podľa vašej knižky. vari a chodí na prechádzky. Ak nastanú bolestí. treba si ešte robiť obklady zo zaparené) prasličky a obklady zo Švédskych byiin (pozri ďalej heslo Nádory). Prsia a podbruííe spolu úzko súvisia. V decembri 1978 som si zlomila dva stavce a preležala som štyri mesiace. Nechtlková masť odoberá silné napálle. preto treba tento postup zachovať aj pri zhubnom ochorení podbrusia. častejšie prikladáme kašu z rozvaľkaných listov skorocelu kopljovltého alebo väčšieho (pozri Skorocel kopijovitý. teda v semenníkoch. Liečenie je podobné ako pri zhubnom ochorení" lymfatických žliaz (pozri str. Domáct lekár. Vo íobruári 1970 vrátila sa z nomoonlco moja svagriná. ktoré sa cez deň pije po dúškoch. povedal. Niekoľko týždňov po operácii sa prejavia odrazu bolesti a opuchy na celkom inom mieste. čo ju spočiatku naľakalo." P O H L A V N É O R G Á N Y (mužské) Čoraz väčšmi postihujú tieto zhubné ochorenia nielen dospelých mužov. treba si častejšie robiť obklady zo Švédskych bylín a obklady zo zaparenej prasličky (oba obklady pozri vo Všeobecnej častí) Všetky uvedené postupy sa zachovávajú. 63). keď sa v krátkom čase dostavili podobné výsledky.Takto budeme mať tri sedacie kúpele do týždňa. Zvyšky po príprave masti môžeme použiť štyri až päť ráz. môže sa kúpať denne. lebo lieky už nezaberajú. že bude žiť najviac štyri týždne.

púpavu a skorocel a z ich šfavy som každú hodinu vypil jeden hit. úplné kúpele z dúšky lymíanovej. ktoré sa chorému zdá pnveľkô. Skôr ako žalúdok prijme nasledujúci hit. Dnes som dostala vašu knižku Liečebné výsledky. Chorý pocíti prekvapujúce. Najdôležitejšie pri všetkých chorobách sú však pravidelné lekárske prehliadky. Pri začínajúcej rakovine žalúdka pomáha čerstvo vylisované šťava z kysllčky . Postupne začne fungovať aj trávenie. zdravé oživenie. že sa to dá. predovšetkým. že sa cítim úzko spátý s každým Človekom. keď sa pije každých 15 až 20 minút po dúškoch. čo prijal. za čo sa vám chcem predovšetkým srdečne poďakovať. podľa možnosti z čerstvých bylín: pŕhľavy a necht i ka. Ak po nejakom čase znova stúpne v tele obsah vody. treba znova začať so záparom z prasličky. Tohto roku chcem í ja začať s mliečnym kvasením dostupných čerstvých bylin. Ak chorý nemá chuť do jedenia. Pri mnohých nevyliečiteľných rakovinových ochoreniach nastane niekedy vysoká koncentrácia vody v tele. MLIEČNE KVASENIE Ešte by som rada oboznámila čitateľov s jedinečným zlepšovacím návrhom pani Eike B. Už po niekoľkých hodinách som spozoroval. podobne ako sa to robí s kapustou. Na noc sa prikladajú obklady zo zaparenej prasličky. rebríček. Viem dobre. najmä pre tých. ktorí majú horúčku. z Erkrathu v Nemecku. že žalúdok konečne aspoň to málo. že mi je oveľa lepšie. ktorý prostredníctvom liečivých rastlín plní príkaz lásky k blížnemu a smie pritom zažiť veľa zázrakov.." Dôležité upozornenie Uvedené množstvo čaju treba pri každom zhubnom ochorení dodržiavať.Okrem toho treba denne ptť po dúškoch 1 a 1/2 litra čaju zo zmesi bylín: nechtík. Dobre a zrozumiteľne ste ich vedeli každému podať a ďalej rozširovať. Náš Stvoriteľ vložil do prírody nesmierne liečivé sily! Viete si predstaviť. aby pri vyparovaní nevychladli. Popri tom treba bezpodmienečne po dúškoch vypif ešte 1 a 1/2 litra čaju. apríla 1960: „Vaše rady nám často pomohli a my sme ich odovzdávali našim susedom. ktorý mi napísal v júli 1979: „Po návrate z väzenia roku 1947 som mal rakovinu žalúdka. rebríček a pŕhľava v rovnakých pomeroch (na 1/4 litra vody dáme 1 vrchovatú čajovú lyžičku zmesi). cviklou a uhorkami. strávil. Citujem z listu účastníka vojny. Veľmi dôležité sú pre celkom bezvládnych ľudí. pretože môj známy to už robí s púpavou. Nedajte sa v žiadnom pripade zastrašiť negativnymi útokmi. Ak by vznikli veľké bolesti. a vďaka nim som sa zázračne vyliečil. treba okrem toho ráno a poobede na dve hodiny prikladať tieto zaparené obklady na posteli (oba obklady pozri vo Všeobecnej časti). že liečivé rastliny možno uchovať zmrazením. kvetov a koreňov púpavy. Od toho času som sa venoval rastlinám. ďaleko prevyšuje ľudské nedostatky. ktorý mi poslala v liste z 8. čoskoro ju po pití čaju dostane. a čítam tam. pŕhľavou a kvasi aj listy zeleru. Množstvo. Prestaneme plť uvedené množstvo čaju a pijeme päť dni denne 5 až 6 šálok Čaju z prasličky. Je predchádzajúci strávený. Lebo veľká radosť z toho. Polovicu pol hodiny pred každým jedlom a polovicu pol hodiny po nom. treba opäť začať pif predpísané množstvo čaju. Práve včera som založila z našej blologlcko-dynamicky obrábanej záhrady po jednom pohári pľúcnika. zmiešaných v rovnakom pomere. Ak sa táto koncentrácia na tretí alebo štvrtý deň zníži. Prepustili ma traja lekári ako nevyliečiteľne chorého. aby chorý strávil ten čas mimo postele. ŽALÚDOK V tomto prípade treba prikladať na oblasť žalúdka na štyri hodiny obklady zo švédskych bylín. prečo sa potom o to pokúšať pri liečivých rastlinách? Mám však Iný návrh: naložiť liečivé rastliny a skvasiť Ich mliečnym kvasením. Obklady treba dobre zabaliť. dá sa ľahko zdolať. do každej pridáme čajovú lyžičku švédskeho horkého a na dva razy vypijeme. Z uvedeného množstva čaju odlejeme tri razy po pol Šálke. fazuľou. že niekoho vyliečime. Ak je to možné. V mrazničke sa však napríklad mení obsah cukru: mnohí prírodní liečitelia neodporúčajú pacientom chorým na rakovinu zmrazené potraviny. V núdzi putoval som po prírode nášho Stvoriteľa a vyhľadával som tieto rastliny: pŕhľavu. ktoré nám spôsobujú toľko ťažkostí.. bolo by dobré. ktoré vyvolávajú temné sily. ak nie priam obral.3 až 5 kvapiek za hodinu v odporúčanom čaji. To bola moja záchrana. po ktorých mi bolo lepšie. Len lekár má možnosť spoznať presný zdravotný stav človeka. Je to jedno87 .

Obsah fľaše môže siahať len 2 cm pod viečko. prirodzene kvasenou.a po dvoch dňoch dáme fľašu do pivnice. a doisjerne po vrch vodou. aby nebol medzi bylinami vzduch. pretože nastane kvasenie. a nie priveľký. Potom fľašu postavíme na teplé miesto. natlačíme ich. Po 5 až 6 týždňoch je kvasenie ukončené.duché: Potrebujeme pohár so vzduchotesným závitovým uzáverom. Do týchto pohárov dáme nadrobno porezané čisté rastliny. Každý pohár naočkujeme Čerstvým cmarom alebo kyslou kapustou. preto a| skvasené liečivé rastliny môžu dobre pomáhať. Chorým na rakovmu odporúčajú kvasené produkty. aby sme neskôr mohli odoberať z bylín lyžicou. podľa možnosti so širokým hrdlom. aby sme podporili kvasenie: pozor na prelievanie. • 88 . pretože po otvorení obsah fľaše dlho nevydrží (v chladničke asi 3 až 4 týždne). treba podložiť tanierik . ako sa len dá (ako kapustu).

70 30. — srdca .srdcová astmatické bolesti atrafia svalov bakteriálne Infekcie bakteriálne výlučky bielotok boľavo bruško (u deti) boľavá hrdlo bolesti ďasien -hlavy -chrbta .39. 66 33 32 . 63 66 39 39 16 15 . 30. 28 75 37. pozri rozdutie pľúc epilepsia epileptické záchvaty extrakcia zubov F fajčenie fantômové bolesti fimoza 34 49 83 10. . . 59 21. pozri poranenia činnosť obličiek — pečene . pozri poruchy 65 D deformácia kĺbov 55 degenerácia obličiek 53 depresie 14. . 54.15. 44 58. 17. — Žlčníka čistenie f alúdka čkanie 41 33 32 38 37 20. fistury bolesti v uchu -zubov -žalúdka -žlčníka bradavice bronchitída brusná slmivka bujnenie tkaniva pečene búšenie srdca 42.39 42 41. 13. 40 40 89 . pozri uhry alergia alergia pálčivá . 64 Č čerstvé poranenia. .28. .76 42 26 iS cirhóza pečene. 30 44 13. . .56 14. 59 25 59 48 33. 43.57. . 57. pozri stvrdnutie cukor v krvi cukrovka » 33 27. pozri choroby črevné parazity {červy) črevné poruchy. 57. 39.22. • • . • • • ■ • .41. 61 83 63 28.obličiek C 34 46 46 63 22.44 15. .nervov . . 57. 72 -maternice 59 E -očí . 30 11. 65 črevné choroby. 48.priedušková . 59. .59 flegmatické Črevá (odhlíenenie) flegmatický žalúdok (odhlienenie) funkaa hormonálna funkcia žliaz H halucinácie hemoroldovô uzly hemorokJy -krvácajúce hlísty hnačka krvavá —trvalá 26. 57 41 25 19 75 43. 38. 76 34 26 27.19. .22.12.42. . 41. 56. 58. . . 59 41 12 .61 19 24. .72 . 28.o č i . . 57. 26. angina pectoris {srdcovo angína) artritída artróza astma . . amputácia anémia angína . 32.svrbľavá . 20. . .v bruchu bolestivo rany * ■ 5IJ0 43 ekzém ekzémy chronické eleiantiéza emfyzém. ■ • . . 59 dialýza obličiek 15 dna 12. 34.VECNÝ REGISTER aknô. 37. . .59 . 60. . 37. 46.mechúra . . . ..80 28 16 30. . 31. 33.' .pľúcna . sprevádzané slzením —pri močení -semenníkov -sluchových orgánov -srdca -tráviaceho traktu -tro)klannôho nervu (IriQemmu) . 59 10 39 19. 57 dnové bolesti končalln 49 duševná prepracovanosť 49 duševná záfaž 53 duševný Sok 53 dýchavičnosť 12. 59. 24. 32. 21. 57. . . 59 40. 53 24 53 41 14 .chrbtice -kostí bolesti medztetavcových platničiek . . . 36. . 35. 43.

.čelných dutín 54 19 -kosil 27 -nechtov 23.. choroby močové -obličiek 2 1 .obličkovej panvičky 31 hnisavé nádory 28 10. 27 -škrofulózne .58 . 27 63 -klbov . na nohách) 19 koxartróza 63 . 48 .. .34 -žlčníka .41 kostné výraslky (na rukách. .41 .34. .' ■ 21. . koža znečistené {chronicky) 12 kožné choroby. . . 4 2 .močové 37 -obličkové 31. 67 -kosti 41. . . . . . .c i e v ■ .57. .. .26. 49 Choré podbrušíe .mazovýcn žliaz kože .65 . . . . pozri atrofia 27. pozn choroby kožné vyrážky.prieduSkový 49 -zdĺhavý 30 katar hllanu 30 . 53. .srdca . . . 59 kolíkové 2ôchvaly 39 kostížer 26. . 34. ♦9.mesačné . 27 chrasty na hlave 66 chrbtica poranená 56 chrípkové ochorenia .46 -äerny 44 . -zastaraná . 54. .80 27. . .42. pozri krv v moci krvné podliatiny 55. . 57. hustá krv 21 38 hustnulle krvi hypertrofia proslaly % hystôna ..Seslonedieľky 16 krvácanie z čriev . . .59 -rany hnisavé vyrážky hnisavý zápal .31 -ďasien 32 .46. 17. 16.43.menštruačné . v i . pozri vyrážky krvácajúce hemoroidy. 30 kiahne klbový opuch 18 kolika 12. . : : : : e* . 3 7 .v nohách 29 -vpodbruäí 13 -žalúdočné 13.í obličiek 17 . 10. 60 . .27. .57 -pečene 2 1 .32 .49 -sleziny .• •. . 17. pozri zuby krvácanie 17. . . 17.17. 3 2 . . 19. 29 krvolvorba .. 2 6 . .37 . 16. 60 -hnisavé 34 kŕče 48 • . . . 4 2 . . 28. 14 -ženské ' • .42 -hrtana . 70 . . 21. .58 .59 chrastavosf v nose .zo žalúdka . 41 .z maternice (nepravidelné) .drala 30 .32.pokožky . .53.81 .34 ..z hemoroidov . 16. .mechúra (močového) 20 : -priedušiek -.morové . . . .z nosa .32. . 24.'. . 22. . M -vmechúri 31 -žtcnikové (žlčové) 38. 41 -chronické 15 -mechúra 29 .17. 80 ••• -zhubné 26. .71 -obličiek .33. 42. . . 11. 12. . 56 krvný obeh .z pľúc . . . . 42. . .hnačky . 10.. . . . 32..49 11 21. 41 krvácavosf (hemofília) 68 krvavý moč.31. . 27.41." hysterické záchvaty 22 15. 45 > choroby črevné . 31 .27. . . 17 -vysoký .60 jazvy ::I K kamene **. 59.. . . 5 1 . . . 73 horúčka 77 hrče . 31 chrlenio krvi infekčná žltačka..svalstva . 21 cholesterol . . . 16..60 krvný tlak nizky 16.prstov • _ .maternica' 42. 3 1 .kože zhubne .prúc .57 -žalúdočné (žalúdka) .12. . 32.59 90 . 19. pozri žltačka ischias J 25. . . . 4 8 .59 hučanie v uSiach 26. 3 4 . 26. 67 -sietnice 21 .26. 17. . . 38. .hrdia 27. 17. . pozri hemoroidy krvácajúce zuby.v bruchu 42 -vrýtkach • • 29 . 48 -žľazy .žliaz . .kostnej drene -kože . .67 kašeľ 44.57 30.spôsobené iazvaml (po poraneniach) 29 . . 53 hniloba úst a ďasien 32 hnlBanie 10 . 27 -rachitlcké . 35 . 58 chradnutíe čriev chradnutle svalov. . 34 -krvi 23 . 12. . . . . 4 4 . . 34.ďasna .41 krvvmoči 26 kurie oko 57. . .. 16. .24 CH chlpy na tvári . 16. .67 . 2 3 . . . .44 -mechúra 31 -miechy .

44 nespavosť neuralgia trigemmu. . .59 26 39 24. 57.43 odtok moču . . . . . 28. 41 48. . 42 L lámanie v údoch . pozn poruchy nervovo slabi fudía nervozita 24. 24.38 mor 75 60 41 N nádcha . . .14 71 . .82 21.34. 6B. 30 .56 13. . 12. pozri kŕče morové vredy. 32 . 43 ochrnutie .31 nervové poruchy. . 73 12 13 49. 27. 69 lupus (tuberkulóza kože) .70 obrna 13. 60 43 69. pozri Parklnsonova choroba .26.močových orgánov . 43.. 91 . 43. 41. pc*rí choroby močové kamene. . 12 . 43 lámavé nechty 71 látkovo výmena . 44. .52 -srdca . . 24 41. 4t návaly krvi do hlavy . perióda) 10.70 .55 . kŕčové žily 32 14.pohlavných orgánov . 83 30 .. nádory .47 nedostatočná tvorba sfz (suché oči) nechuť do jedla 27.19. . . . 20. pozn vredy myôm .33 -P'úc . . 40 nepriechodnosť čriev 53 nervové botestl hlavy 37 nervové choroby 13. . . 59 13. . .54 -Čriev 53 -podbrusia 10 . 46 obrna trasľavá. na nohách) 13. 42.. 46. 32 M malótnosf čriev matokrvnosf malomocenstvo mechúrovô kamene.44 ochorenia dýchacích ciest -mechúra 31 51. . . .34. 59 -chrbtice t? . 57. 26. .. . 26 . . 61 . ruky omrznutý nos opar (herpes zoster) oparenie opilstvo opuchliny opuchnutá pečeň opuchy opuchy modročervené .14. pozn kamene mongofoidné deti morové kŕče. . pozri kamene obrátená maternica 10. . 23. .na rakovinu . . . pozri poruchy mesačné krvácanie. 69 lupienka Červená . . . poiri kŕče menštruačné krvácanie.močového mechúra 15 omrzliny nepokojný spánok nepravidelné mesačné krvácanie (menštruácia. . 58 očný zákal . 2C -obličiek 14.60 13. .37. 17 .. 83 nahromadenie vody v osrdcovníku . 39 60 »•• 25 • ■ 50 25 . 12. . . 36. 32. 24 napomáhanie pôrodu 59 napuchnutô nohy 30 narušené hormonálna funkcia . . 39 ochorenie čelných dutín .hlasivkovóho väziva 23 .42. 59. 70 -nezhubné . . 59. . 60. _ > .v pohrudnici Í 31 nómesačnosí . . .óa 10. pokryté ranami . 31 . . . 41.32. . 26. . 70.kŕčové bolesti žalúdka . . 56 nedostvchavQaf 46. 13. 57 obličkové kamene. .45 . pozn kamene melanchólia menštruácia menštruačné kŕče. 47 26. 83 -zhubné ..74 . .žliaz ostrohy na pate ostrosť zraku osýpky ošetrovanie pokožky oteplenie žalúdka otrava mäsom otvorená opucHiutá noha otvorené nohy otvorené preležanlny 15 . 71 nechuť do pfáce 16 neplodnosť ženy 16 obličková kolika 20. 26. 20 odtučnenie ochabnutie podbrusia (u žien) . 16 . 24.18. 19. . 15 lonivoaf čriev 57 leukémia 21. 27 20. . pozn bolesti neuralgické bolesti tváre neuralgie neurodermilitía neuróza nevoľnosť nezhubný nádor ciev (angióm) neznásanie obilnín (u deti) nočné pomočovanie nočné potenie nohy. 25 . .prostaty 51. . . . pozri krvácanie menštruačné poruchy. . 17 navierame prsníkov . . . 75 nervové ochorenia 24 48 49 omrznuté nohy. 10 -zvterača (v konečníku) . . 72. 59 20. 68. .44 Usaje lupienka (psoriáza) .stitnej žľazy 72 ochrnuté končaliny 18. 71 . 11 odri itertovanie odchlopenie síemice 21.. pozri krvácanie meravosf končatín migréna mliečne chrasty mocopudnô účinky močové choroby. 56 nádor tvrdý . .žliaz . .srdcových vencových tepien .. 26 natiahnuté šľachy 16. 21 ochlpenie silné [na rukách.. 39. 14. .

. 72 . . . 73 77 76 32 *• . 16. 21. . . . 26 -pečene 21. 39.menštruácie .bodné 10 . . 26 20. 10.16. 26 . . . . . -trávenia -zraku -žalúdočné -močový -vmechuri * 34 26. . . 25. 31 39 .58. .81 • • • • • • • 16 51 55 SI 85 39.57. . .po popálení 26 . . pásomnica .57.31 —srdca potenie nôh potopudné účinky potrat (predčasný pôrod) povlak na Jazyku povzbudenie žalúdka -v obličkách -pichanie pn močení..60 prečisťovanie 11. pozri lupienka rachttickó choroby. . 54. . .pľúc . 26. 14 poôkodonte krvného obehu . . 34 . poruchy črevné —krvného obehu .p r i srdci pichavô bolesti oči . 12.POávy prúca zahlienené . pozri tuberkulóza pľúc prynatosf pocity strachu pohryzonie besným psom -hadom .v podbrušl pomliaždeniny pľuzgiere . 88 .25. .maternice . 20. 60. 16 14 .lymfatických íHaz . . 56 39. . .pečene -prekrvenia . .58 30 19.39. 46. 16.sluchu -srdca . . 27 28 12 preťažené oči povzbudenie žlčníka 56 pravidelnosť stolice 41 procistenle krvi . .41 . 85 86 ■ ™ .60 -sečné 44 — tržné 44 . . 37.•. porážka poróznost sietnica . . . 16. 43 .otvorené rany. . 24. . pieseň non . . pozn nádory zhubné rakovinové ochorenia kože 23. 85 40.ťažko sa hojace 49 -vnútorné 19 -vonkajšie . 36 . . . 80 23. . -reči .38. 87 rakovinové nádory. . . piesok -obličkový {ľadvinový) . . 48.prostaty 51 -prsníkov 26. . . . . . . 67 33. 44. . . . .60 47. 57 rany . 59 . 27 -Žalúdka 27 predčasný pôrod. pálenie záhy . ľ '-Otvorené na nohách 32 . pozri choroby 56 ?? 32 13.33. 34. 20 . 22 .26 60 44 25. pieseň na nechte .medzlstavcových platničiek -obli&ek 39 76 27. 22. . 48. . . .21. 49 28. . 33. 35. 41.prekrvenia v nohách .pohlavných orgánov (mužských) 32. .prudké (páliace) 12 -rožné 10. . . pichnutie hmyzom . paratýfus Parkinsonova choroba . 16.. . 81 . pozri rany pálenie pri močení . .41 prekrvenie sietnice 58 prepracovanosí 18 15 53 10 53 56 -závratu 12. . 56 -mechúra (močového) 15 prechod (klimaktérium) 10. 19 -zastarané 50 B2 . pľúcna astma. . . . . 29. pozn astma pľúcna tuberkulóza.srdcového rytmu .. pozri potrat prechladnutie 14. 59 .nervové .25 58 rakovina -čriev .kože -kosti . pozri astma pleť* pripojenie na umelú obličku psoriáza. 42. . . .maternice -mechúra -obličiek -pažeráka .pečene .š t í t n e j žľazy 86 -vaječníkov « -žalúdka 20. .49. . .p o operácii 26.40. .podbrušta . 42 24. 49 . .látkovej výmeny (chronické) . . .hrtana -iazyka .19.Jedovatým hmyzom polypy na podnebí . . 78 . . . . 43 13. .v hrdle -v konečníku . 34 .71 65 . .41 16 . 31 21 . pehy pestovanie krásy . 56 58 12 . 16 .36.lymfatického systému . .na (azyku 59 . 69 -Otvorené .. . 58 . .17. . 10 13. 60 66 25 56. 61 41 48 22. .42 16 16 44 44 44 32 prevodneme obličiek prevodnenie panvičky (obličkovej) priedušková astma. 33.26. 19. . .n a nohách popálenie poranené chrbtica poranenia čerstvé -hlavy -tkanív -všetky poranenie mozgu poranenie pri pôrode . 32 38. .

. . . 22. . . 10 tukové žľazy . pozri vodnatieľka srdcové bolesti. . 85 stvrdnutie pečene (cirhóza) studené nohy.*S 93 . . 49 -nervov -srdca .20. 69 . 13. . .44 13.27 ia 12. . . . Šumenie v ušiach šupiny na hlave . 70 senné nádcha 20 schudnutie .72 32 • ■ • . -sivý zákal. 35. . . 24. . 44 slabo obličky -oä -pľúca -svahy io slablnová prietrž . . 78 tráviaco ľažkosli 42 rrombôza 45. . . . pozri kamene . . 65 . pozri rany vnútorný nepokoj (pri prechode) 41 vodnatiefka 12. pozri poruchy starecká svrbľavosť 48 starecké Škvrny 26. 19 12. 41 tofy (chronická dna) . 66 39 16. . .rast vlasov rečové pofuchy. . . . . 41. pozri úpal slzotok 75 snef 10. . 57. vnútorné krvácanie vnútorné rany. . . 42 26.srdcového svalstva . . 50.73 svrab svrbenie kože . tehotenstvo . • ■ • tučnota . 76 . . . . 22. pozri astma srdcová vodnatiefka.O slabosť končatín . . pozri zákal skleróza multtptex 11. 19 Irasenie nôh. . -žalúdka slabo vyvinuté deti slaboz/akosf Slabý spánok ee slepé Črevo (zápal) -podráždenie . . 59. -v žalúdku . :Š I z lanec sv. 77 . 14. tichý zrádnik .16. 70 . . 49. . reumatické ochorenia reumatické opuchy reumatizmus rezanie pri močení riedke vlasy rozdutle pfúc (emfyzóm) . 60. 46. .žalúdka ruža . : : : : . . 59 • vírusové ochorenia . . pozri rany vonkajšie svalové ochorenia 17 vredy 10. .s pieskom. . . . 48. . 59 struma . 42 . . .močového mechúra .. Vila . 25. . . . 44. 42 16 . . . . 43 1° V vápenatenie ciev 11 12. 46. pozri vredy škvrny na koží . . . . . rúk . . . 47 sucho v hitane 47 . . -sdýchaním . .41.53 <ý*"s II • ■ "■Z íažkosti podbrusla . . 42 . 70 strácanie pamäti 32 Stratený sluch 56. . . .31. . 31. . . 37. 60 21 . . io.49 vetry . 57. rozjatrenô rany (staré) . 14.49.38 . .. 42. pozri bolesti srdcové choroby. 27 . . 59 seknutie v krfioch (hexenšus) . 34. . 42.. . 27 22. 83 -čriev 34 ::::. pozri choroby ôkrofuktene vredy. 26. 59 vodnatieľka srdcová 14.svalov 48 -tela 38 -zažívacích orgánov .srdca . pozri poruchy reuma (zastaraná) reumatické bolesti (končalln) .42. 57. 22. 34. .57 19. .78 . 77 . . 38. 18 25.13. . . 28. . . 12 srdcová astma. • •• tuberkulózne kosti . 75 slinivka brusná. 57 tumor sleziny 34 tvorba kameňov 20. .na rohovke . . -•tlak v hlave . 34. . * . 28 . . . . .20 vonkajšie rany. .74 skion k potratu 10 skľúčenosf skrášľovanie piati slabá látková výmena . . . . . pozn choroby srdcové poruchy. pozri brusná slinivka slnečný úpal. 35. . . 12. 14. 21 . 60 trasľavá choroba. 13. . pozri piesok U uhrovliosf uhry uhryznutie besným psom uvoľnené zuby uzlíky na črevách únava úpal úplavtea . .44 v slabé deti . . . ruky 39 suché ústa 46. 34 14.eo • ••• 48.16. 38. . 57 tuberkulóza tuberkulóza pľúc . . 43. rozjatrenle kosti rozšírenie čriev . 25.36. 26. .s kamertmi. .14. . . svrbenie pošvy . 30. . 39. S šelest v ušiach Škrkavky ôkrofutoza Sk/ofulôzne choroby. . pozri Parkinsonova choroba trasľavé končatiny traumatická horúčka W trávenie . .v nose 47 13 suchý prieduškový kašeľ 2 ::. .32.

. . 28.krku 42 . .. 27. . 34 zväčšená stitna žľaza . . <* . . . 43 . 22. . . .. 18 . 48 zúženie ciev . 59 77..78 zápcha závraty 12 16. zapálenie obličkovej panvičky . . pozri krvný tlak vysušenie sĺz výtok vyvrtnutia . .pľúc . . 20.. . 48 . . 26. 71 -•24.. . 28 48 10 12. . .-dvanastnlkové . vyrážky -kožné výrony krvi vysoký llak. vymývanie rán . . .zelený. . pozri poruchy žalúdočné vredy. pozn vredy • ženské choroby. . .hrtana >. 32. . 77 zlomeniny 19.41 .. . 49. 22 zvädnutá pokožka zvonenie v ušiach • . 42 -úst -ústnej dutiny .nechtového lôžka .ústnej sliznice 27. ... ••• . — mandli . 42 . .46 -priedušiek .krvácania 16.26. . iné . 49 zahnívajúce rany 31 zachrípnutie 30. .hrdlo 59 . 26 zelený zákal očí..78 zákal sivý . ... . 35. . 46. . . . 46 . . -holanovô -morové .srdcového svalu ■ * ■ • . 69 . . .sliznice žalúdka (gastritis) . . 13. 69 27 34. . . 78 zápach z úst 77 . . 34. .46 -••... . zapálená cievy 30 -•.. . pozri choroby zlatá žila.. 73 -sliznice ■ . . 13 . 14.vlasových korienkov . . 34.77 . . .57. . .70 znečistenie koze (chronické) . . 32 . 44.41... . ■ ::::::::::S y. . i 40 26 60 48 26 19. 27 -žil zápaly. . . . 26 30 T? 10 .59 . . * • . . .48 zlyhanie pečene . . 18 14 43 42 27 33 33.58. 32.. 42 20. * . .priedušiek 13 -žalúdka 34. . . . . 41 . .mazových vačkov .. . . 46 .58. . . . . .. 69 12. . 57 42. ..37 . vynechávanie menslruácie vypadávanie vlasov . ..kostnej drene . . 24 . . pozri nádory zhubná zhubné choroby. * ■ * -•. .prlsemennlka . . .. 28 zmeny tvaru okolo kĺbov znamienka n a tele . .. 37 .žalúdocno-crevného kanálu . 46. 46 . •*• ••• --.na prsiach .sliznice vnútorných orgánov . 20. . .. • ■ • • * ■ - - . . . .mechúra 46 .podbrusia . 76 .. .* . . 43. . . 25 zdurené lymtaltcké uzliny zdurené Žľazy . . 48 . .prsných bradaviek 59. . 32. . ..30 -pohrudnice • • • • ■ • • * 32. 27 . .. . . 56 Žlčníkové (Žlčové) kamene. . 37. 46. . .84 Ž 94 . . . pozri kamene žltačka .hrubého čreva . 43 25.prostaty . . . pozri astma záha -•• záchvaty zúrivosti ••• 21. . .. .rany 49 . . 50 . vyprázdňovanie stolice . 32. 53.. -zanedbané -žalúdka VSI vyčerpanosť vyklbenlny vyluôovonio mocu (*|ó) .. . 71 . 16 zrýchlený top zuby krvácajúce . . 41 -žalúdocno-crevného traktu . . 84 . ..obličiek . . . . 31 zastavenie Činnosti pečene . . . 30. .\ -pečene 28.. .. 19. .. . pozri hemoroldy zlepšenie zraku .. . . 48.. 32 . . . . . . 26 zfé výsledky v škole .na ďasnách . .49. . . . . . 20. . . . . 77 . .. 12. 56 . 10 19. . 44. zatvrdnutie semenníkov . . . 59. 27 38. . . 34 zúženie srdcových vencových ciev . . 57 zvrašfovanie obličiek 15. . . . .44 . 41 -nervov ••.. zápal ciev 26. 32. . . . . 46. pozri zákal zhubné choroby kože. 28 záduch. .prstov ... . . . . . . . . 42 -vaječníkov .v ústnej dutine . 28.• . .32. . . ' . .. .pozri choroby . .33 zahlienenie dýchacích orgánov. .86 . . . . .57 . 59 živé mäso žlčníkové záchvaty . . . ■ • Z zadržiavanie mocu . pozri choroby žalúdočné kŕče.prúc 12.31. 40. . . nedostatok . 12 zranenia po úderoch . pozri bolesti žalúdočné choroby. pozri kŕče žalúdočné poruchy. .15.. .. . 42. 48. .. .predkolenia -rakovinové -skrofulozne . . . .. .mozgových blán . 56 . -•• 57.46. 40 -prebytok žalúdočné bolesti. .42 . 59 69.86 žalúdočná kyselina. . pozri choroby zhubne nádory.okostice 19 .

. Ennslhaller Veriag 1990) preložil RNDf.. Zredigovala Inka Hermanovi Podfa originálneho vydania graficky upravil Daniel Mraz. a. W. AH 11. s.8. Sfeyr. Pavol Piioniak. Vydalo vydavalefetvo Ikar.MARIA TRE8ENOVÄ ZDRAVIE Z BOŽEJ LEKÁRNE LIEČIVÉ RASTLINY RAOV A SKÚSENOSTI Z nemeckého originálu GesundhoH aus der Apotheke Goties (Rakúsko.5. VyHacfli Tlačiarne BB. S p. Revidovala a nestor zostavila Elena Unzboihová. publlkadu Vydania druhá. BraHBlava v roku 1992 ako svoju 56.. Banská Bystrica. VH 13.

i Repík lekársky lAgiimniúa eupatoria Ĺ J Šalvia lekárska (Šalvia iiffidnalis L.) .OBRAZ I Skorocel väčší (filimtego majof L.

) Plavúň obyčajný (Lyeoppdium clityoium L. B..I GAERTN. MEY.) . el SCIIERH.) m ^^^^ V Podbeľ liečivý (Tussilagofarfaľa L.OBRAZ II Púpava lekárska l'ľaľii.MKiiiii offifinule WEB in WIGGERS) Nechlík lekársky (Calendulo Offídnális L > Slez nebadaný tMalva iirulerta WALLR.) Deväťsil lekársky fpčiaslres hyMdus <L.

OBRAZ III Kostihoj lekársky [Symphylum nfluimilc ľ..) Pŕhľava dvojdomá (Uľtico dfoica l.v l.) Kukurica siata f/n/ »wy.) Alchemilka pasienková Aliiu-milhí (nanticola OPI/. j .) Orech kráľovský (Jugl'gns regia L.l ■X* Prvosienka jarná (Primula nr/.i Rebríček obyčajný | (Ai-hillen niillejolhmi t.) Praslička roľná (EquiseturH úrvense L..v L.

cmentl.) Hluchavník žltý (Galeobdolon luteum IlUDS.) Zlatobyľ obyčajná Veronika lekárska iVerimka offtciiialís L.) ..) Puškvorec obyčajný (Acorus calamus L. HOLUB) Ľubovník bodkovaný lllypcrkum pvrfvratum L.OBRAZ IV Rumanček kamilkový (Mtwtcarta recutitti L J Kyslička obyčajná (Oxalls actíosella l.

v ktorých čitatelia píšu o svojich skúsenostiach s recepta­ mi rakúskej bylinkárky Márie Trebenovej. nazývali ju „rastlinou prvej pomoci". p. Úryvky z ich listov sú zaradené v knihe Liečebné úspechy Márie Trebenovej. W. aby bol skutočne účinný a chorému pomohol . ktorým táto kniha pomohla. Do vydavateľstva IKAR prišlo veľa ďakov­ ných listov. o tom. ako sú anémia. Maria Treben. Žiaľ. Maria Treben. Maria Treben. Maria Trebenová už nikomu novú radu neposkytne. Maria Treben. Kniha predstavuje spôsoby liečenia pomocou aloy pri konkrétnych chorobách. astma. Health through God's Pharmacy Zdraví z boží lékárny Sundhed fra Guds Apotek Luonnon omat lääkkeet La Santé á la Pharmacie du Bon Dieu Gezondheid uit de apotheek van God Egészség Isten patikájából Gesundheit aus der Apotheke Gottes Salud de la Botica del Seňor Hälsa ur Guds Apotek La Salute dalla Farmácia del Signore Ďalšie knihy vydavateľstva IKAR: Liečebné úspechy Márie Trebenovej. lebo čitatelia presne opisujú. rozličné očné choroby. p. Vďaka jej. rakovina. G. V praxi osvedčený návod na prípravu a použitie. že všetky svoje skúsenosti z využívania liečivých rastlín zanechala ľuďom v knihách. Frank: Kombucha. 827 99 Bratislava 27 MARIA TREBEN Kniha Zdravie z Božej lekárne vyšla v týchto jazykoch: Anglicky Česky Dánsky Fínsky Francúzsky Holandsky Maďarsky Nemecky Španielsky Švédsky Taliansky Maria Treben. poruchy srdcového rytmu.tak ako pomohol pri liečení rakoviny prezidenta Ronalda Reagana. Aj tá prináša množ­ stvo praktických rád. ako sa má kombuchový nápoj správne pripravovať. Zomrela roku 1991 vo veku 84 rokov. Čajová huba kombucha je prastarý liečebný prostriedok a jej pestovanie je aj dnes mimoriad­ ne rozšírené. hemoroidy. Listy a správy o liečebných úspechoch podľa bylinkárskej knižky Zdravie z Božej lekárne. Slovenskí čitatelia však nie sú prví. a. Maria Treben.Prvé slovenské vydanie knihy Zdravie z Božej lekárne v roku 1991 malo nesmierny úspech. Maria Treben. Maria Treben. . skleróza multiplex. Vo vydavateľstve máme z takýchto listov veľkú radosť. 23. Wirth: Liečenie pomocou aloy Aloa ako liečivá rastlina je známa už dávno. AIDS a iné. Maria Treben. Maria Treben. ako často a v akom množstve sa má piť. ako im jej rady pomohli neraz aj pri ťažkých chorobách. Už po prvých rakúskych vydaniach dostala autorka množslvo listov od čitateľov z Rakúska a Nemecka. W. Kniha radí. Veľa zdravia Vám želá Vydavateľstvo IKAR. čo užívali na svoje choroby a za aký čas im ktorá bylinková kúra pomoh'a. s. Maria Treben. Nápoj z čajovej huby.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful