P. 1
predložky, spojky, častice, citoslovcia

predložky, spojky, častice, citoslovcia

|Views: 1,846|Likes:
Published by Nattie Alexander

More info:

Published by: Nattie Alexander on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

(Odporovací vzťah. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . nieto/nie to. .s časticou čo. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy. no nemusí písať.) Spýtame sa. napr. (Predmetová vedľajšia veta. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. Mohli sme i spievať. i tak. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola. alebo. Podviedol ma. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil.obsahujúce prvotné spojky a. namiesto toho. koľko nás je. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. a predsa. Aj koňa kúpil. Cvičenie 2. aj. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. a preto. (Zlučovací vzťah. ani keby (ale: avšak). nietoby/nie to by. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. a preto šiel do obchodu. a teda. aby. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. či by nám nepomohli.) a domov sme nešli. a čo. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. a tak sme sa pobrali domov. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. i pálenku piť. (Podraďovacie súvetie. ani. a tak. a teda. ani sa nás nezastal. a predsa nikto neodišiel. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. aj keď.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. . a jednako a pritom. Skončili sme. ale väčšinou podraďovací. a pritom sme boli kamaráti. a jednako sme boli šťastní. Bol hladný. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. aj na sladkosti zostalo. čiarka sa môže. že sa to nepodarí.. bez toho. .) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. čiarka sa nepíše. Ani nám nepomohol.) Zápas sa skončil(. nietožeby/nie to že by. či. (Prívlastková vedľajšia veta. ani. (Zlučovací vzťah. aby. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. i. no nemusí čiarka písať iba v prípade. zatiaľ čo. Spýtal sa. aj.. ale. Bol už večer. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo.) Vyliezli sme na kopec. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. len čo. čiarka sa musí písať. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. čiarka sa nepíše. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. ale domov sme nešli. Chlap. i. bol môj známy. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. napr. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. čo ako. napr.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. ktorého sme stretli. i keby. napr. a jednako. Nemali sme peniaze. Zápas sa skončil a išli sme domov. Pred týmito spojkami sa môže. Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. a predsa. máme náhradný plán. ktorý bol najvyšší. i karty hrať.

alebo napodobňujú zvuky (mňau. čau. pri iných hodnotiaca. he-he-he. (naozaj. jaj. pochopenie niečoho. hohoho. Na rozdiel od predložiek a spojok. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. pif-paf.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. chichi. haf. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. cingi-lingi. údiv. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. au. či ti rozumiem. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. spojka. klop). mrš. heš. smútok.). čľup. čo povedal. otec o tom hovoril. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem.. bác. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu. hihi. vôľu (ahoj. prepáčte. Dočerta! . pśśśt.. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. ). ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha. príslovka. pŕŕ). to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. dobrý deň. ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. Citoslovcia sú neohybné. To. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. predložka. vitajte. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. Pokazilo sa mi auto. fuj). Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia.. (ako? – príslovka) Vážne. A čo mám s tým robiť? Jaj. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. prekvapenie. ha-ha. chichi.. Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. či je slovo vo vete časticou.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->