P. 1
predložky, spojky, častice, citoslovcia

predložky, spojky, častice, citoslovcia

|Views: 1,847|Likes:
Published by Nattie Alexander

More info:

Published by: Nattie Alexander on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

Neohybné slovné druhy Ostatné slovné druhy, a to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia sú neohybné, pri použití vo vete

nemenia svoj tvar. Podávame ich stručnú charakteristiku s dôrazom na ich funkciu vo vete. Predložky, spojky, častice a citoslovcia Predložky, spojky a častice sú neplnovýznamové slová, ktoré nič nepomenúvajú, majú však dôležitú funkciu v stavbe vety, vyjadrujú vzťahy. Keďže sú neplnovýznamové a vo vete nemajú funkciu vetného člena, nazývame ich aj gramatickými slovami. Predložky vyjadrujú vzťahy medzi slovami vo vete. Tieto vzťahy môžu byť polohové – určujú polohu predmetu (kniha je na stole), smerové – určujú, akým smerom sa predmet pohybuje (zo školy, do školy), časové – hovoria, kedy sa udalosť odohrala (v marci, cez víkend). Predložky však vyjadrujú vzťahy medzi slovami nesamostatne – aj dané slovo vo vete musí byť v istom páde, samotná predložka na vyjadrenie jeho vzťahu k iným slovám nestačí: pred strom (smer), pred stromom (miesto). Spojky spájajú slová alebo vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Vzťahy medzi slovami a vetami (na rozdiel od predložiek) vyjadrujú samostatne, slová nemusia meniť svoj tvar: otec a mama; ani otec, ani mama; otec alebo mama. Cvičenie1. V bežnej jazykovej praxi sa na vyjadrenie istých významových vzťahov používajú nesprávne, resp. nevhodné predložkové konštrukcie. Nahraďte ich správnymi. cez všetky protesty nič sa nedosiahlo, pracovať cez čas, je za päť minút dvanásť, upracovať sa k smrti, želať šťastie k novému roku, mať ďaleko k spokojnosti, zmeniť sa k nepoznaniu, mám k vám otázku, prinútiť k odchodu, nie je k dostaniu, mať čas k riešeniu, mať k tomu dôvod, ísť k zápisu, poznámky k referátu, k môjmu šťastiu neprišiel, ísť na hotel (na internát, na záhradu), hrať na husle, mať na tom záujem, prišlo ich na päťdesiat, nad čím pracujete?, stále po mne čosi chce, po dobu troch rokov vykonával vojenskú službu, bol po zásluhe odmenený, budeme bývať po dvoch, ísť pre chlieb (pre lekára), mať dôvod pre oslavu, mať podmienky pre štúdium, bojovať pre spravodlivosť, byť u moci, riaditeľ je u seba, odpočinúť si u potoka, rečniť u príležitosti osláv, prednáška sa začne za hodinu, je naňho milá, bývať na jednej izbe, v nedeľu sme boli na huby, hovoriť na mikrofón; Na poradu som nemohol prísť kvôli chorobe. Vydali sme pokyny pre ošetrovanie stromov. To je pre začiatok všetko. Musíme zvážiť všetky pre a proti. Kto hlasuje (kto je) pre predložený návrh. Vlak je pripravený k odchodu. Vzhľadom k tomu, že... Písanie spojok Spolu sa píšu spojkové výrazy - s druhou časťou -že, napr. akože, pretože, lenže, čiže, keďže, ibaže; - s druhou časťou -by, napr. žeby, akoby, keby, aby.

Zapamätajte si: Spojka žeby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť spojkou aby, napr. Deti sa tuhšie k sebe primkli, žeby (aby) premohli strach. V opačnom prípade sa píše oddelene, napr. Neverila som tomu, že by bol doma. Spojka akoby sa píše dovedna, ak sa dá logicky nahradiť výrazom ako keby, napr. Robil som sa akoby (ako keby) ma to nezaujímalo. V opačnom prípade sa ako by píše oddelene, napr. Neviem, ako by si to napísala.

že sa to nepodarí. Potom sme išli na hrad Beckov a hneď o pár hodín nám letelo lietadlo z Prahy.ktoré vznikli z druhotných predložiek a spojok. napr. Chlap. ale väčšinou podraďovací. a pritom sme boli kamaráti. aby. aj na sladkosti zostalo. Mohli sme i spievať. nietoby/nie to by.) Zápas sa skončil(.) Vyliezli sme na kopec. a teda. Ako sme prišli tak sme i odišli a ešte nás aj biť chceli. Buď sa na ten test riadne pripravíte alebo budete musieť skúšku znova opakovať. (Odporovací vzťah. a tak sme sa pobrali domov. Ani sa riadne nenaučil ani sa nebol ospravedlniť a preto dostal nedostatočnú. alebo. Nebolo mi to všetko jasné a tak som sa radšej spýtal nášho učiteľa. pretože nevyjadrujú zlučovací vzťah. Vedľajšia veta sa od hlavnej vždy oddeľuje čiarkou. a predsa. ktorý bol najvyšší. Podviedol ma. i keby. Bol už večer. napr. i.obsahujúce prvotné spojky a. čo ako. čiarka sa musí písať.. ani keby (ale: avšak). Cvičenie 2. Budeme sa len tak pofľakovať či posedávať po kaviarňach. ak vyjadrujú iný ako zlučovací vzťah. zatiaľ čo. i karty hrať. . (Zlučovací vzťah. Aj koňa kúpil. Ani som sa nesnažil a predsa som sa dostal do ďalšieho kola. len čo. a tak.) Pri zdvojených spojkách sa pred druhou spojkou vždy píše čiarka. ale domov sme nešli.s časticou čo. či. Spojka či sa dá nahradiť spojkou a: Budeme hrať futbal a posedávať pod stromami. máme náhradný plán. nieto/nie to. Niektoré spojky sa píšu spolu aj osobitne. aj keď. Pred týmito spojkami sa môže. čiarka sa môže. ani. a čo..) a domov sme nešli. ani sa nás nezastal. (Podraďovacie súvetie. koľko nás je. Bol to môj starý dobrý kamarát a navyše sme kedysi sedeli v jednej lavici. Nemali sme peniaze. i. ani. aj. Písanie čiarok v súvetiach Čiarka v priraďovacích súvetiach sa píše pred všetkými spájacími spojkami okrem a. nietožeby/nie to že by.) Spýtame sa. Čiarka sa píše aj pred spojkovými výrazmi a preto. Stál úplne na okraji jamy a to sa mu napokon nevyplatilo. . (Prívlastková vedľajšia veta.) Vedľajšia veta vložená do hlavnej vety sa oddeľuje čiarkou z oboch strán: V prípade. napr. a jednako a pritom. Doplňte čiarky v priraďovacích súvetiach. Podraďovacie súvetia sa skladajú z hlavnej a vedľajšej vety. Už je tu koniec leta a teplo nie a nie odísť. Bol hladný. Ani nenadával ani nefauloval ani neprotestoval a predsa mu dal rozhodca žltú kartu. a jednako. a preto. a predsa. i pálenku piť. namiesto toho. a preto šiel do obchodu. bol môj známy.) Budeme hrať futbal či posedávať pod stromami. Spýtal sa. čiarka sa nepíše. (Zlučovací vzťah. a teda. (Predmetová vedľajšia veta. a predsa nikto neodišiel. no nemusí čiarka písať iba v prípade. a jednako sme boli šťastní. Tu sa zjavil ako duch zo záhrobia tu nás naplašil v tmavej uličke. no nemusí písať.Osobitne sa píšu viacslovné zložené spojky . Pri troch a viacerých rovnakých spojkách sa čiarka píše pred druhou a každou ďalšou. Budeme mávať zástavami alebo spievať chorály. napr. ale. Skončil som medzi poslednými a tak som sa snažil. Ani nám nepomohol. aj. Či Dušan či Karol ale obaja dokázali svoju vysokú kvalitu. Skončili sme. čiarka sa nepíše. . Zápas sa skončil a išli sme domov. Jeho nálada sa neskôr výrazne zlepšila aj sa dal do spevu s nami. ktorého sme stretli. Spojka a sa dá nahradiť synonymnou spojkou ale: Zápas sa skončil. či by nám nepomohli. aby. i tak. bez toho.

ktoré vyjadrujú vzťahy medzi slovami. pif-paf. Pokazilo sa mi auto. heš.. prepáčte. hihi. dobrý deň. (spojka) Či som sa ťa zľakla! (častica) Otec hovoril vážne. (predložka) Čo to máš za účes? (častica) Neviem. ). bác. pśśśt. haf. au. čo povedal. jaj. mnohé dokonca nemajú ani jednoznačný význam (jaj môže vyjadrovať bolesť. ktoré vyjadrujú mimovoľné city (haha.. To. príslovka. vôľu (ahoj. predložka. alebo napodobňujú zvuky (mňau. Na rozdiel od predložiek a spojok. závisí od jeho konkrétneho použitia: Stretneme sa za školou. častice vyjadrujú vzťahy hovoriaceho k tomu.Častice Častice majú vo vete dve funkcie: hovoriaci nimi nadväzuje na predchádzajúci kontext alebo situáciu a zároveň nimi vyjadruje svoj postoj k výpovedi alebo k jej časti. Cvičenie 2 Pri niektorých časticiach prevláda nadväzovacia funkcia. chichi. ha-ha. čľup. pochopenie niečoho.). pri iných hodnotiaca. vitajte. čau. výkričníkom alebo tvoria samostatnú vetu: Hihi. – častica) Citoslovcia Citoslovcia sú neplnovýznamové slová. cingi-lingi. (naozaj. mrš. klop). Choď trochu rýchlejšie! Veď nás predbehne aj bicykel! Skok padákom bol určite ten najkrajší zážitok. Vyhľadajte častice a sledujte ich funkciu v nasledovných ukážkach. či je slovo vo vete časticou.. he-he-he. či ti rozumiem. chichi. otec o tom hovoril.. či sa hnevám na teba! Bolo to vlastne celkom dobré riešenie. pŕŕ). A čo mám s tým robiť? Jaj. ani ustálenú písanú podobu (citoslovce smiechu sa môže zapísať rôznym spôsobom: chacha. Časticou môže byť vo vete aj iný slovný druh. Dočerta! . spojka. hohoho. (ako? – príslovka) Vážne. údiv. fuj). smútok. preto ich vždy oddeľujeme čiarkami. to je ale dobrý vtip! „Čau!“ zakričal a už ho nebolo. Citoslovcia vo vetách nevstupujú do vzťahov s inými slovami. Citoslovcia sú neohybné. prekvapenie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->