1. Koliki otpor treba priključiti između tačaka C i D mreže prikazane na slici da bi otpornost između tačaka A i B bila 10Ω?

Rešenje: R AB = R1

(R2 + R3

R4 )

R AB

 R R  R1  R2 + 3 4   R3 + R 4    =  R R  R1 +  R 2 + 3 4   R3 + R 4    4000 + 600 R4 = 10Ω 600 + 50 R 4

R AB =

R4 = 20Ω

2. Za kolo prikazano na slici poznato je: 1) ekvivalentna otpornost Re1 = 320 Ω između tačaka 1 i 2 kada su tačke 3 i 4 kratko spojene i 2) ekvivalentna otpornost Re2 = 500 Ω između tačaka 1 i 2 kada su tačke 3 i 4 razdvojene. Odrediti otpornosti R1 i R2.

Rešenje:
1) Re1 = R1 +

R1R2 = 320Ω R1 + R2

R1 = 200Ω R2 = 300Ω

2) Re 2 = R1 + R2 = 500Ω

R2 + R3− 6 I na kraju. Ekvivalentni otpornik R5-6 vezan je opet paralelno sa otpornikom R2: R2 − 6 = R2 ⋅ R3− 6 . R4 + R56 Otpornik R3 vezan je na red sa otpornikom R4-6: R3− 6 = R3 + R4 − 6 . otpornik ekvivalentni otpornik R2-6 vezan je redno sa otpornikom R1.3. Odrediti ekvivalentnu otpornost u tzv. Kolika je otpornost između tačaka A i B? (Rezultat: 40Ω) 2 . Rešenje: Otpornik R5 i R6 vezani su redno. R ⋅R Otpornik R56 vezan je paralelno sa otpornikom R3. odnosno ekvivalentna otpornost cele grupe otpornika jednaka je: Re = R1 + R 2 −6 . pa važi: R4 − 6 = 4 56 . lestvičastom kolu na slici. odnosno Re = R1 + R2 R3 (R4 + R5 + R6 ) + R2 R4 (R5 + R6 ) (R2 + R3 )(R4 + R5 + R6 ) + R4 (R5 + R6 ) 4. njihova ekvivalentna otpornost je: R56 = R5 + R6 .

Odrediti otpornost Re ekvivalentnog otpornika za prikazanu grupu. grupa otpornika može se predstaviti na sledeći način: Re = R12 + R3567 + R4 Re = R ⋅ ( R5 + R6 + R7 ) R1 ⋅ R2 + R4 = 740Ω + 3 R1 + R2 R3 + ( R5 + R6 + R7 ) b) Kada je prekidač K zatvoren: Re′ = R12 + R37 + R4 Re ′ = R ⋅R R1 ⋅ R 2 + 3 7 + R 4 = 580Ω . R1 + R 2 R3 + R 7 3 . Pozante su sve otponosti otpornika vezanih u grupu kao na slici. b) prekidač K zatvoren. R1 = 300Ω R2 = 600Ω R3 = 600Ω R4 = 180Ω R5 = 200Ω R6 = 400Ω R7 = 300Ω Rešenje: a) Kada je prekidač K otvoren. kada je: a) prekidač K otvoren.5.

4 . R 3 = 250 Ω. R 6 = 500 Ω spojeni su u grupu. i R5. R 5 = 200 Ω. Prijemnik otpornosti R 1 = 500 Ω. Rešenje: Kolo na slici se može predstaviti sledećom ekvivalentnom šemom: Neka je R′ ekvivalentna otpornost grupe otpornika R1. 1 1 1 1 1 = + + = 2 ⋅10 −3 + 10 −3 + 2 ⋅10 −3 = 5 ⋅10 −3 R ′ R1 R4 R6 Ω R ′ = 200Ω 1 1 1 1 = + = 5 ⋅10 −3 + 5 ⋅10 −3 = 10 − 2 R ′′ R2 R5 Ω R ′′ = 100Ω Ekvivalentna otpornost cele grupe otpornika predstavlja rednu vezu otpornika R′ i R″. R 4 = 1 kΩ. odnosno biće: Re = R ′ + R ′′ = 300Ω . R 2 = 200 Ω. kao na slici.6. Odrediti ekvivalentnu otpornost grupe otpornika između tačaka A i B. R4 i R6 i neka je R″ ekvivalentna otpornost grupe otpornika R2.

spojeni su prema slici. Otpornici otpora R 1 = R 4 = 120 Ω. odnosno: R ′′ = R ′ + R3 = 60Ω I na kraju ekvivalentna otpornost cele grupe otpornika jednaka je: Re = R1R′′ = 40Ω . R 2 = R 5 = 80 Ω. Rešenje: Kolo sa slike može se predstaviti ekvivalentnim kolom: Ako se otpornici R 2.7. R1 + R′′ 5 . Odrediti ekvivalentni otpor. R 3 = 20 Ω i R 6 = 160 Ω. otpornici R 3 i R’ vezani su na red. R 4. R 5 i R 6 zamene ekvivalentnim otpornikom otpornosti R’dobija se ekvivalentno kolo: gde je: 1 1 1 1 = + + R ′ R 2 R 4 R5 + R 6 R′ = R 2 R 4 (R5 + R 6 ) = 40Ω R 4 (R5 + R 6 ) + R 2 (R5 + R 6 ) + R 2 R 4 U novom prostom kolu.

kao na slici. R 2 = 50 Ω. Otpornici otpornosti R 1 = 60 Ω. Odrediti ekvivalentne otpornosti grupa otpornika između svih parova tačaka. Rešenje: 1) R AB = R1 + {R3 RAB = R1 + [R2 + (R4 R5 )]}+ R6 R 45 = R 4 R5 = 50Ω R 4 + R5 R 2 R3 ( R 4 + R5 ) + R3 R 4 R5 + R = 220Ω (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 6 3) RAD = R1 + {R2 R AD = R1 + 2) R AC = R1 = 60Ω [R3 + R45 ]} 4) R AE = R1 + [(R2 + R 45 ) R3 ] + R7 R AE = R1 + 5) R BC = [R3 RBC = R 2 ( R3 R 4 + R 3 R5 + R 4 R5 ) = 100Ω (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 R3 ( R 2 R 4 + R 2 R5 + R 4 R5 ) + R = 320Ω (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 7 (R2 + R45 )]+ R6 6) R BD = R6 + [(R 2 + R3 ) R 45 ] RBD = R6 + R3 (R2 R4 + R2 R5 + R4 R5 ) + R = 160Ω (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 6 (R2 + R3 )R4 R5 (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 = 140Ω 7) RBE = R6 + R7 = 300Ω 8) RCD = R2 RCD = 9) RCE = [(R2 + R45 ) R3 ] + R7 RCE = R3 (R2 R4 + R2 R5 + R4 R5 ) + R = 260Ω (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 7 R2 + R3 + R45 (R3 + R45 ) R2 (R3 + R45 ) = 40Ω 10) RDE = [R45 R DE (R2 + R3 )] + R7 (R2 + R3 )R4 R5 = (R2 + R3 )(R4 + R5 ) + R4 R5 + R7 = 240Ω 6 . R 6 = 100 Ω i R 7 = 200 Ω. spojeni su u grupu. R 3 = 150 Ω. R 5 = 60 Ω.8. R 4 = 300 Ω.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful