A N T I U L C E R Ó Z A (A02) 1.

Farmakológia
Antiulceróza sú liečivá používané na terapiu vredovej choroby – multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom vznikajú ulcerácie na sliznici hornej časti tráviaceho traktu (v žalúdku a až v 90% v duodene) autodigesciouu proteolyt. enzýmami.. menej u žien (5%). Podstatné je, že autodigesciu spôsobuje hlavne aktívny pepsín (ktorý sa aktivuje pomocou HCl - teda peptický vred, nie poleptanie kyselinou) Vyskytuje sa viac u mužov (10 – 15%), 5% vredových žalúd. lézií je rakovinotvorných. Teoria vzniku vredovej choroby: 1, psychosomatická (kortikoviscerálna) – negatívne vplyvy na psychiku spôsobujú zmeny na žalúdočnej sliznici, prakticky: zhoršenie priebehu vredového ochorenia pri rôznych psychických podnetoch 2, genetická – častý výskyt familiárne 3, zápalová – Helicobacter pylori – u nás výskyt 50-60%, ale nie všetci nositelia ochorejú, to znamená že H.p. nie je jediným činiteľom. Pri eradikácii H.p. sa možno nielen dosiahnuť zhojenie vredu, ale i zabránenie recidívam, tj.vredová choroba je vyliečiteľná. V žalúdku sa nachádzajú - parietálne bunky (asi miliarda, vylučujú vodíkové protóny, pomocou H/K ATPázy, vplývajú na ne histamínové, cholinergné a gastrínové receptory, gastrín , ktorý je vylučovaný z G buniek antra žalúdka ovplyvňuje okrem gastrínových receptorov aj enterochromafinné bunky, ktoré vylučujú histamín, ACH sa uvolňuje na podnet nervu vagu. Histamín pôsobí cez adenylátcyklázu, gastrín a ACH cez nahromadenie vápnika) - hlienové bunky - hlavné bunky (produkujú pepsinogén) - epitelové bunky

Príčiny :

- vplyvy hereditárne ( krvná skupina 0, mužské pohlavie, hyperpepsinogénia, nízka sekrécia antigénov), endokrinné : hyperparatyreóza (zvýš. činnosť prištítnych teliesok) alebo Zollinger-Ellisonov syndróm (nádor pankreasu) - vplyvy vonkajšieho prostredia (emócie, stres, pracovné napätie, hnev) - Helicobacter pylori ( G negatívny mikroaerofilný bacil – tyčinka, produkuje ureázu – enzým, ktorý rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý (stúpajú i nitrity a nitráty), možno ho teda dokázať z dychu ureázovým testom, tento bacil poškodzuje protónovú pumpu, zvyšuje pH žalúdočného prostredia a má priamy toxický účinok na sliznicu žalúdka) 90% vredov (ostatné sú sekundárne), je sekundárnym karcinogénom ulcerogenne liečivá – NSAID – princíp: zásah do metabolizmu kyseliny arachidónovej, tlmia COX a tým znižujú tvorbu endogénnych prostaglandínov, bez ohladu na technolog. formu, okrem toho aj lokálny účinok (ASA) – ohrození sú viac chorí s hyperaciditou, ďalej konzumujúci alkohol

1

- niekedy nemožno NSAID vylúčiť – liečbou je inhibícia žalúd. sekrécie s antagonistami H-2 rec. alebo inhibítormi protón. pumpy, príp. misoprostol Vredy možno deliť tiež na Helicobacter pozitívne (liečia sa kombináciou antibiotík, chemoterapeutík a antiulceróznych látok), a H. negatívne často spôsobené liečbou NSA (používajú sa antiulcerózne látky a cytoprotektíva).

Príznaky:
- bolesť lokalizovaná do nadbruška, môže vyžarovať aj doprava (pripomína žlčníkovú bolesť) alebo aj do chrbta - pri dvanástnikovom vrede (častejší) sa bolesť dostavuje nalačno, tj. za 2 hod. a viac po jedle a v noci, k úľave dochádza po najedení - pri žalúdočnom vrede sa bolesť dostavuje častejšie po jedle, ak je vred vyššie lokalizovaný ( cca 15 min po jedle), ak pri pylore, neskoršie sa bolesť prejaví ---ale nie jednoznačné - čierna stolica, obyčajne mazľavá (meléna) – krvácanie – častým zdrojom sú peptické vredy, pri žalúd. vredoch sa skôr objaví zvracanie krvi (ako kávová usadenina) – chorí často označujú že im vred praskol (t.j.krvácanie), avšak perforácia znamená okamžitý prevoz do nemocnice a prejavuje sa náhlou a prudkou bolesťou

Terapia:
Režimové opatrenia :
- duševný kľud fyzický kľud, diéta, bez nadúvacích a korenených jedál, nakladaných mäs a ťažkých omáčiek, i kávy, pravidelné intervaly 4-5x denne nedoporučuje sa jesť večer nepiť alkohol nefajčiť vyvarovať sa ulcerogénnym liečivám (NSA, kortikosteroidy)

Medikamentózna liečba : - látky pôsobiace na agresívneho patogenetického činiteľa
(HCl, Helico) - cytoprotektívne látky

Používajú sa :
-

- antacidá M1 anticholinergiká H2 antihistaminiá Inhibítory protónovej pumpy Kombinovaná liečba Cytoprotektíva

2

1. Antacída
Účinky : Indikácie : neutralizujú HCl v žalúdku, a tým zvyšujú pH sekundárne znižujú aktivitu pepsínu majú cytoprotektívny účinok- tvoria ochranný povlak na sliznici žalúdka stimulujú syntézu prostaglandínov a endogénnych nitrátov subjektíne ťažkosti (pálenie záhy, hladové bolesti) gastritídy žalúdková dyspepsia (pokazený žalúdok) refluxná ezofagitída prevencia stresových vredov dlhodobé užívanie NSA (prevencia komplikácií)

Neutralizačné účinky antacíd sa vyjadrujú ako schopnosť neutralizovať 1 N HCl a doviesť pH žalúdka na 3,5 za 15 min, podávajú sa medzi jedlami. Nežiadúce účinky : 1. ovplyvňujú motilitu GIT (hliník a vápnik pôsobia obstipačne, horčík laxatívne) 2. vplyv na rezorpciu niektorých liečiv (zníženie) 3. vplyv na pH moču (horčík ho znižuje – urátová litiáza) 4. toxické účinky (hliník sa nesmie zapíjať citrusovými džúsmi – hliníková encefalopatia)

Delia sa na : 1. systémové – rezorbovateľné - uhličitan vápenatý (TUMS žuvačky) - hydrogenuhličitan sodný 2. lokálne – nerezorbovateľné - hydroxyhlinitan horečnatý - oxid a hydroxid horečnatý - hydroxid hlinitý - fosforečnan hlinitý - trisilikát horčíka - zásaditý dusičnan bizmutitý( pôsobí aj proti H. pylori) K niektorým prípravkom sa pridáva lokálne anestetikum účinné aj v kyslom prostredí – oxetakain.

2. Blokátory M1 cholinergných receptorov
Účinky : - selektívna blokáda M1 receptorov v parietálnej bunke - cytoprotektívny účinok, spôsobený vyšším prekrvením mikrocirkulácie sliznice - zlepšenie črevnej motility - znižujú sekréciu gastrínu, hlienu, bikarbonátu

Nežiadúce účinky - parasympatolytický účinok u cca 10% pacientov (suchosť v ústach, porucha akomodácie, zvýšený apetít, obstipácia, tachykardia). Používané liečivá – pirenzepín, telenzepín.

3

3. H2 antihistaminiká
Sú to látky, ktoré antagonizujú účinky histamínu na H2 receptoroch. Indikácie : - hyperacidita - peptidický vred - duodenálny reflux - Zollinger-ellisonov syndróm (zvýšená produkcia gastrínu) Nežiadúce účinky : trombocytopenia, granulocytopenia, gynekomastia , galaktorea, poruchy erekcie (hl. cimetidín,pretože je zvýšená sekrécia prolaktínu a inhibícia androgénnych receptorov) psychické poruchy až zmätenosť GIT problémy (hnačka) interakcie ( zvyšujú metabolizáciu cez mikrozomálny pečeňový systém) zvyšujú dostupnosť alkoholu, pretože znižujú aktivitu alkoholdehydrogenázy poruchy krvotvorby a pečene

Sú kontraindikované v tehotenstve a pri kojení. Používajú sa : cimetidín, famotidín, nizatidín, ranitidín, roxatidín Cimetidín sa dnes už nepoužíva (veľa NU, vid hore) ranitidín Farmakodynamické vlastnosti Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech. Inhibuje bazální žaludeční sekreci i sekreci stimulovanou např. histaminem, pentagastrinem a potravou. Snižuje obsah kyseliny a méně obsah pepsinu v žaludeční šťávě i její objem. Ranitidin je v játrech metabolisován na ranitidin-N-oxid, N-desmetylranitidin, ranitidin-S-oxid a na analog furanové kyseliny. Po perorálním podání je ranitidin vyloučen během 24 hodin ledvinami, zhruba do 30% jako nezměněný ranitidin, do 6% jako N-oxid a v malém množství v demetylované, S-oxidované formě a jako analog furanové kyseliny. Ranitidin je vylučován i žlučí. Velmi malé množství ranitidinu proniká do cerebrospinálního moku. Indikácie Léčba onemocnění proximální části gastrointestinálního traktu, u nichž je indikováno snížení sekrece žaludeční kyseliny, jako jsou: - Dvanáctníkový vřed - Benigní žaludeční vřed - Refluxní ezofagitida - Zollinger-Ellisonův syndrom Dlouhodobé podávání u dvanáctníkového nebo benigního žaludečního vředu jako profylaxe jejich recidivy (recidívy v anamnéze) - Jako jednotlivá dávka během porodu k prevenci aspirace kyselé žaludeční šťávy. - Dvanáctníkový a benigní žaludeční vřed

4

Interakce Při podávání vyšších dávek ranitidinu může být snížena exkrece prokainamidu, N-acetylprokainamidu a triamterenu v důsledku inhibice tubulární sekrece. Absorpce ranitidinu z trávicího ústrojí může být snížena antacidy nebo sukralfátem; Ranitidinratiopharm 150 mg proto má být užíván přibližně 2 hodiny před užitím těchto léčiv. V klinických studiích nebylo prokázáno snížení metabolismu teofylínu a/nebo zvýšení jeho plazmatických koncentrací ranitidinem Při současném užívání léčiv, jejichž absorpce závisí na pH, jako je ketokonazol, je nutné pamatovat na možnou změnu jejich absorpce. Ranitidin-ratiopharm 150 mg může zvýšit účinky alkoholu. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Užívání ranitidinu může zvyšovat účinky alkoholu; dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako bolesti hlavy, závratě, únava, zmatenost, vzrušení a halucinace. Za těchto okolností může být snížena schopnost reakce a úsudku, což zhoršuje schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Dávkovanie - 300 mg ranitidinu po večeři nebo před spaním; alternativně 150 mg ranitidinu 2krát denně, ráno a večer. - se vředy obvykle zhojí během 4 týdnů - refluxní ezofagitida 8 týždňov Dávky se podávají nezávisle na době jídla. Děti od 10 let - léčba ranitidinem se u této skupiny pacientů nedoporučuje. Ranitidin-ratiopharm 150 mg není indikován pro léčbu menších gastrointestinálních obtíží, jako jsou neurotické žaludeční obtíže (Ranisan:-) HVL: famotidín Famotidin je blokátor histaminových H2 receptorů, snižuje sekreci kyseliny solné krycími buňkami žaludeční sliznice a působí jako antiulcerózum. V pokuse na zvířatech má famotidin vůči spontánní i stimulované sekreci HCl účinek 50-100krát silnější než cimetidin a asi 7krát silnější než ranitidin (počítáno v molech látky potřebných k dosažení téhož účinku). Jiné funkce famotidin v terapeutických dávkách významně neovlivňuje. Jediný metabolit famotidinu je sulfoxid, nalezený v plazmě, moči i žluči. Famotidin se rozkládá v silně kyselém prostředí a působením mědi a jejích sloučenin. Indikace QUAMATEL je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba při onemocněních, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horní části zažívacího traktu). - Léčba hypersekrečních stavů, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Léčba bulbitidy. - Léčba dyspeptického syndromu spojeného se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. - Prevence nového vzplanutí žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Prevence a léčba vředu vyvolaného kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

5

Dávkování a způsob podání Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek QUAMATEL 20 MG s přípravkem QUAMATEL 40 MG. Dospělí a mladiství Při akutním dvanáctníkovém vředu užívá pacient 40 mg jednou denně, vždy večer před spaním. Terapie trvá 4 až 8 týdnů. Při žaludečním vředu se podává 40 mg jednou denně před spaním. Terapie trvá 6 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno, může se terapie ukončit dříve. Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu u pacientů, kteří dosud inhibitory žaludeční sekrece nedostávali, je počáteční dávka 20 mg každých 6 hod.; postupně se individuálně upravuje podle potřeby a je možné podávat až 480 mg denně po dobu 1 roku, aniž se objeví nežádoucí účinky anebo nesnášenlivost. Jako prevence nového vzplanutí nebo relapsu vředu se podává 20 mg jednou denně večer před spaním Vřed vyvolaný kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky: obvykle se užívá preventivně i léčebně 20 až 40 mg jednou (na noc) nebo dvakrát denně. Podávání přípravku dětem od 6 let je možné na základě pečlivého zvážení Přípravek je určen k vnitřnímu užití, potahované tablety se polykají celé a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje. Interakcie: Famotidin může snížit účinnost některých látek (např. ketokonazol, amoxicilin, přípravky obsahující železo, sukralftát), jejichž vstřebávání je závislé na kyselém prostředí v žaludku. Kombinace famotidinu a jiných antacid výrazněji zvyšuje účinnost těchto látek než je pouhý součet jejich antacidních účinků. QUAMATEL neovlivňuje systém cytochromu P450, takže neovlivňuje účinek látek, metabolizovaných tímto enzymovým systémem. Nežádoucí účinky Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa nebo průjem, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, rash, závratě. U malého počtu nemocných se mohou objevit změny v jaterních testech (vyšší transaminázy a bilirubinémie). Je možná hypersenzitivita s kožními projevy. HVL:

4. Inhibítory protónovej pumpy
Substituované benzimidazoly, látky, ktoré takmer na 100% blokujú tvorbu HCl, podávajú sa ako pro-drug formy. Nekompetetívne inhibujú H+/K+ ATPázu. MÚ :Látka sa vstrebáva v zásaditom pH tenkého čreva (acidorezistent.obal, poťah.tablety), je transportovaná systémovou cirkuláciou k parietál. bunkám žalúdočnej sliznice, kde sa uvoľňuje v blízkosti H/K ATPázy a vplyvom silne kyslého prostredia sa mení na aktívnu formu (sulfenamid- omeprazol), ktorá interaguje s SH-skupinami cysteínového zvyšku v αpodjednotke protónovej pumpy. Ich účinok trvá 48-72 hodín. Čím je pH vyššie, tým je vyšší aj ich účinok, preto sa nepodávajú ráno, a ani nie v kombinácii s H2 antihistaminikami. 6

Medzi jednotl. látkami nie sú výrazné rozdiely Použitie : - súčasť terapie pri Helicobacter pylori - ako iné inhibítory sekrécie HCl - Zollinger – Elisonov syndróm Používajú sa : omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol omeprazol: Omeprazol zvyšuje pH a snižuje objem žaludečního sekretu. Sám je slabá baze (pKa 3,97), hromadí se v silně kyselém prostředí sekrečních kanálků parietálních buněk a aktivuje se protonací při pH nižším než 3 (takto nízké pH se vyskytuje v organismu jedině v sekrečních kanálcích parietálních buněk). Aktivní substance, sulfenamid omeprazolu pak ireverzibilně blokuje H+/K+- ATPázu - pravděpodobně reakcí se sulfhydrilovými skupinami enzymu. Selektivní akumulace omeprazolu v oblastech s velmi nízkým pH, tj. v parietálních buňkách, je odpovědné jednak za specifický účinek právě na tyto buňky, jednak za dlouhé setrvání účinné látky právě v nich: přetrvává zde podstatně déle, než odpovídá plazmatickému poločasu omeprazolu. Po blokádě enzymu se zvyšuje pH, akumulace omeprazolu se snižuje, méně omeprazolu se mění na aktivní metabolit; účinnost omeprazolu se tedy reguluje zpětnovazebním mechanismem. Jakožto slabá baze se omeprazol koncentruje v kyselém prostředí intracelulárních kanálků parietálních buněk. V tomto vysoce kyselém prostředí se omeprazol protonuje a vzniká vlastní účinná látka, sulfenamid omeprazolu. Biologická dostupnost omeprazolu po jednorázové p.o. aplikaci je přibližně 35%; není ovlivněna příjmem potravy ani užitím antacid. Hlavní metabolity v moči jsou hydroxyomeprazol a odpovídající karbonová kyselina (pečeň). Indikace přípravku OMEPROL jsou: - duodenální vředy; - žaludeční vředy; - refluxní ezofagitida; - funkční dyspepsie, vyvolaná poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece; - eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky; - Zollingerův-Ellisonův syndrom. Tobolky přípravku OMEPROL 20 mg se polykají celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny; mají se úžívat nalačno před prvním jídlem, tj. před snídaní. Pokud je třeba denní dávku rozdělit na dvě dávky jednotlivé (např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu při denních dávkách převyšujících 80 mg), užívá se druhá dávka před večeří. Interakcie: Omeprazol může zesílit účinky diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol se metabolizuje především působením izoenzymu ze skupiny 2C cytochromu P450 (Smefenytoinhydroxylázou). Proto se při užívání omeprazolu zpomaluje inaktivace diazepamu, R-warfarinu a fenytoinu, metabolizovanými rovněž tímto izoenzymem. Při kombinaci s antikoagulacii typu warfarinu anebo s fenytoinem je třeba pacienty průběžně monitorovat, někdy je nutné dávkování těchto látek snížit. Nelze také vyloučit s interakci s jinými látkami, rovněž metabolizovaných izoenzymem P450 2C (např. s hexobarbitalem).

7

bioinaktivace zvýšení biologické v játrech dostupnosti a prodloužení biol. nauzea. naproxenu. že sníží např. absorpci erytromycinu. diklofenak. chinidin. případně hyperhidróza.Ojediněle se vyskytly benigní cystické útvary ve žlázách: po vysazení omeprazolu vymizely. beze změn farmakokinetiky estradiol Přípravek OMEPROL 20 mg by zejména na začátku léčby mohl snížit schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé. lze předpokládat. cyklosporin. R-warfarin. Tyto příznaky v dalším průběhu terapie obvykle ustoupí. anafylaktický šok. . Dále je možné. zvýšení tělesné teploty až horečka. erythema multiforme. ovlivnění trávicího ústrojí :občas se může objevit průjem.Ovlivnění kůže a vlasů : občas se vyskytl pruritus. že podobně jako klarithomycin se chovají i jiná makrolidová antibiotika. chinidinu (testováno při denních dávkách omeprazolu 40 mg po dobu až 8 dní). zvracení. fotosenzitivita. diklofenaku. zácpa.Ovlivnění centrálního a periferního nervstva 8 . itrakonazol a jiné látky s absorpcí závislou na kyselém pH Klarithromycin. NU:Ovlivnění krevního obrazu . . piroxikam. ztráta vlasů. .Ovlivnění jater: občas se mohou vyskytnout přechodné změny parametrů jaterních funkcí. Tabulka I: Přehled interakcí omeprazolu: Intereagující látka Diazepam. tinnitus) až i ztráta sluchu. propranolol. absorpci ketokonazolu a zvýší např. cyklosporinu. že přípravek neovlivňuje schopnost pacienta vykonávat tyto činnosti. že užívání omeprazolu změní absorpci látek. naproxen. alergická vaskulitida. lidokainu. piroxikamu. metoprololu. po ukončení terapie se však opět upraví.Reakce přecitlivělosti: ojediněle se vyskytly tyto projevy: urtikarie. metoprolol.Ovlivnění smyslových orgánů: občas se vyskytlo zkalené vidění nebo poruchy chuťového vnímání: tyto změny byly obvykle reverzibilní. Podle dosud dostupných informací omeprazol neovlivňuje metabolismus kofeinu. neočekávané situace! Řídit auto anebo jiné motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje lze po zjištění. angioneurotický edém. kofein.Vzájemně zesílit se mohou účinky při kombinaci s klarithromycinem. Následek (projev) inter. fenytoin Ketokonazol. . propranololu. estradiolu. bronchokonstrikce. zvýšená hladina v plazmě Snížení absorpce Interakce s izoenzymem P450 2C Zvýšení pH žaludeční šťávy Zvýšení pH žaludeční Zvýšení plazmatické šťávy a porucha koncentrace obou látek.tj. theofylinu. . Velmi vzácně se vyvinula porucha sluchu (např. alkoholu (testováno při denních dávkách omeprazolu 20 mg po dobu až 8 dní). roxithromycin erythromycin (a asi další makrolidy) Příčina inter. jejichž biologická dostupnost závisí na pH žaludeční šťávy . Zpomalení dekompozice. alkohol. poločasu omeprazolu Theofylin.lidokain. flatulence (případně s bolestmi v břiše). rash. kdy se zvyšují plazmatické hladiny omeprazolu i klarithromycinu.

5. Pokud je pro léčbu duodenálního nebo žaludečního vředu nutné další podávání pantoprazolu. etanol. 4. kofein. piroxicam. únava. V individuálních případech je možné zvýšit tuto dávku na 2 tablety denně. které jsou metabolizovány stejným enzymatickým systémem. naproxen. polykají se celé 1 hodinu před snídaní a zapíjejí potřebným množstvím tekutiny. metoprolol. Interakce Pantoprazol může snížit či zvýšit vstřebávání léků. Pro zhojení žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je obvykle postačující léčba po dobu 4 týdnů. digoxin. diklofenak. Kombinovaná léčba trvá obvykle 7 dnů a může být prodloužena na maximálně 2 týdny. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí. Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. Poznámka: denní dávka 40 mg pantoprazolu se nemá překračovat u starších pacientů a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. fenprokumon. 9 . tj. . Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám. diazepam. bolesti hlavy. 1 tableta denně ráno. nebyly pozorovány žádné klinicky signifikantní interakce. kde se má použít dávka pantoprazolu 2krát denně 40 mg po dobu jednoho týdne. které však po ukončení léčby vymizely. závratě. Tyto příznaky se obvykle v průběhu léčby upraví. Avšak při specifických testech s velkým počtem takových léků a látek jako karbamazepin. HVL: pantoprazol: Indikace Duodenální vředy. podává se obvyklá dávka pro monoterapii. Středně těžká a těžká refluxní ezofagitida. warfarin a jedno perorální kontraceptivum. Při kombinované léčbě u eradikace Helicobacter pylori se druhá tableta užívá před večeří. Controloc tablety se nesmí půlit ani drtit.Ojediněle se objevily stavy zmatenosti a halucinace. glibenklamid. Výjimkou je eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí se doporučuje dávkování 1 tableta (40 mg pantoprazolu) ob den. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další 4 týdny..Občas se vyskytnou poruchy spánku. Pro zhojení duodenálních vředů je obvykle postačující léčba po dobu 2 týdnů. zvláště u pacientů nereagujících na předchozí protivředovou léčbu. jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. teofylin. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další dva týdny.2. Žaludeční vředy. . 4. fenytoin.Jiné nežádoucí účinky :občas se v průběhu terapie objevily periferní edémy. většinou u těžce nemocných anebo starších pacientů a velice vzácně se vyskytly i deprese anebo agresivní chování.doporučené dávkování Obvyklá dávka v monoterapii u žaludečních a duodenálních vředů a refluxní ezofagitidy je 1 tableta denně. Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy. Dávkování a způsob podání . nifedipin. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s dalšími léky či látkami. ketokonazol).

refluxní esofagitida. Zvyšuje hladiny sérového pepsinogenu a snižuje aktivitu pepsinu za bazálních podmínek i při odpovědi na stimulaci jídlem. Je široce metabolizován v játrech. během kterých je hodnota pH vyšší než 3 a vyšší než 4. 4. Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované gastrické sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu.1. 4. Dávkování a způsob podání Doporučená denní dávka lansoprazolu je 30 mg (1 tobolka) jednou denně. 4. Interakce Jestliže je užíván lansoprazol spolu s léky metabolizovanými v játrech. HVL: lansoprazol Lansoprazol patří k třídě antisekrečních látek. . U nemocných s hypersekrecí kyseliny lansoprazol významně snižuje bazální sekreci kyseliny v žaludku a sekreci stimulovanou pentagastrinem.patologicko hypersekreční stavy včetně Zollingerova-Ellisonova syndromu. Lansoprazol inhibuje normální vzrůst sekrečního objemu. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Po perorálním podání lansoprazol významně snižuje bazální tvorbu kyseliny a významně zvyšuje střední hodnotu pH v žaludku a procentuální podíl časů. theofylinem. Přípravek je určen pro dospělé pacienty. buď ráno nebo večer. Inhibice sekrece kyseliny v žaludku.2. fenytoinem. avšak potlačují sekreci kyseliny specifickou inhibicí systému enzymu H+/K+-ATPasy na sekrečním povrchu gastrické parietální buňky. při kterých je třeba inhibovat sekreci kyseliny v žaludku: . . Nebylo zaznamenáno žádné zvýšení žaludeční kyselosti jako reakce na přerušení podávání léku (rebound fenomen). 10 . Lansoprazol rovněž významně snižuje tvorbu kyseliny stimulovanou jídlem. Jelikož je tento systém považován za kyselou (protonovou) pumpu v rámci parietální buňky.5. Indikace Patologické stavy.NU ako omeprazol.eradikace H pylori (v kombinaci s antibiotiky). je možno lansoprazol charakterizovat jako inhibitor gastrické protonové pumpy v tom smyslu. Lansoprazol zpomaluje vyprazdňování stravitelných pevných látek z žaludku. Lansoprazol je z 97% vázán na plazmatické bílkoviny. kyselosti a tvorby kyseliny indukované inzulinem. Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. perorálními antikoncepčními přípravky nebo perorálními antikoagulačními léky může vést k jejich zpomalenému vylučování. které nemají anticholinergní účinky nebo vlastnosti antagonistů histaminových H2-receptorů. může dojít k některým interakcím. . Současné podávání lansoprazolu s diazepamem. která byla zjišťována měřením pH uvnitř žaludku se postupně vrací k normálním hodnotám během dvou až čtyř dnů po několika dávkách. nejlépe před jídlem.benigní žaludeční vřed. že blokuje konečný stupeň tvorby kyseliny.duodenální vřed. .

Kominovaná liečba vredovej choroby Najúčinnejšie sú kombinácie : OAC – omeprazol + amoxicilín + claritromycín OMC . . HVL: 5. Jestliže jsou zapotřebí. Může nastat průjem. refluxná ezofagitída Farmakodynamické vlastnosti Protivředové působení sukralfátu je výsledkem vytvoření komplexu přilínajícího k vředu.zvýšená tvorba endogénnych prostaglandínov .Během podávání lansoprazolu není obvykle nezbytné podávat antacida. Sukralfátový-albuminový film zajišťuje bariéru proti difuzi vodíkových iontů. že vykazuje svůj účinek lokálním působením. pepsinu a žlučových solí.1.hyperfosfatémie. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou vzácné. Sukralfát – hlinitá soľ oktasulfátu sacharózy ( sulfónovaná sacharóza) Mukoprotektívny účinok po celej dľžke GIT je zabezpečený: . kožní vyrážky (1. . Absorbuje žlučové sole. Není metabolizován a je proto vylučován hlavně ve stolici bez zjištění enterohepatické cirkulace. rýma a kašel. jako je faryngitida.viaže tiež pepsín Indikácie : . Cytoprotektíva Tieto látky potencujú obranné vlastnosti žalúdočnej sliznice 1.žalúdočný a duodenálny vred.7%) a vzácně závratě a respirační syndromy. Sukralfát inhibuje působení pepsinu v žaludeční šťávě a způsobuje zvýšený výstup bikarbonátu ze žaludku.dvanáctníkového vředu.7%).stimulácia tvorby hlienu . Absorpce sukralfátu z gastrointestinálního traktu je minimální (3-5%). podobně jako bolesti hlavy (4. čímž snižuje peptickou aktivitu. I když zůstává otevřená otázka úplné definice mechanismu působení sukralfátu. avšak může tlumit vodíkové ionty v kráteru vředu. aby se předešlo opožděné absorpci lansoprazolu. avšak nepozměňuje sekreci žaludeční kyseliny. Sukralfát vytváří komplex přilínající k vředu s exsudátem bílkovinné povahy na místě vředu. pocit nevolnosti nebo zácpa (9%). 4.7. je známo. Sukralfát není intraluminálním antacidem.žaludečního vředu. Totéž platí pro podávání sukralfátu.polymerizácia v kyslom prostredí a tým tvorba ochranného gélu . 4. který pokrývá místo vředu a chrání je proti dalšímu účinku kyseliny.udržovací terapii peptické vředové choroby. 11 .omeprazol + metronidazol + claritromycín 6. Indikace VENTER je indikován pro léčbu: . měly by být užívány jednu hodinu před podáním nebo jednu hodinu po podání lansoprazolu. .absorbcia žlčových kyselín . Poločas. distribuční objem a vazba na plazmatické bílkoviny nejsou známy. . Terapeutické působení sukralfátu je místní a neexistuje důkaz o vztahu ke koncentracím ve tkáni nebo plazmě.ezofagitidy.

Dávkování a způsob podávání Dávkování u dětí od 4 do 10 let: 4krát 500 mg sukralfátu denně vždy půl hodiny před hlavním jídlem.zvýšená tvorba PGE 12 . ketokonazolu. to jest 4 g denně. 4. čtvrtou dávku před ulehnutím ke spánku. Jsou-li se sukralfátem podávány antacida. Sukralfát může bránit absorpci warfarinu. Ostatní: bolest v zádech. osteomalácie. trávicí obtíže. Interakce Současné podávání sukralfátu snižuje míru absorpce (biologickou dostupnost) následujících léků: cimetidinu. a proto je třeba při současném užívání těchto léků postupovat opatrně. ciprofloxacinu. je třeba dodržovat časový odstup 30 min. granule dispergovány v 10-15 ml vody.8. Není známo. digoxinu. plynatost a sucho v ústech. 4. Podání před jídly může zabránit vazbě sukralfátu na bílkoviny v jídle.2. encefalopatie) byly uváděny u nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. ranitidinu.5. ospalost. Udržovací léčba pro peptickou vředovou chorobu je 1 g sukralfátu 2krát denně po dobu až 12 týdnů.lokálne protektívny (precipitácia) .4. Nejsou známy žádné požadavky na dávkování sukralfátu u starších osob. tetracyklinu a teofylinu. nevolnost. Vzhledem k možnému snižování absorpce některých léků účinkem sukralfátu by měl být sukralfát podáván později než ostatní léky. 2. Dávka může být snížena podle hladiny fosfátů. Dermatologické účinky: svědění. žaludeční obtíže. Dávkování a způsob použití při hyperfosfatémii je stejný jako při léčbě vředů. Některými dalšími možnými nepříznivými gastrointestinálními účinky jsou: průjem. nespavost. norfloxacinu. takže se u nemocných může vyvinout hypofosfatémie. 4. zda sukralfát modifikuje jakoukoliv stránku tělesné biochemie. zvracení. bolesti hlavy. Nežádoucí účinky Nejčastějším nepříznivým účinkem sukralfátu je zácpa.4. buď 1 g jednu hodinu před jídlem 3krát denně a 1 g při odchodu na lůžko nebo 2 g při vstávání a 2 g při odchodu na lůžko po dobu 4-12 týdnů. vyrážka. Koloidné zlúčeniny bizmutu Účinky . Specielní upozornění Sukralfát by měl být užíván s opatrností u nemocných s renálním selháním vzhledem k možné absorpci hliníku a k účinkům zvýšeného množství hliníku v plazmě na ledviny. Hojení vředů a léčba ezofagitidy u dětí starších 10 let a u dospělých vyžaduje 4 g sukralfátu denně. Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání u malých dětí. Účinky na nervový systém: závratě. polohová závrať. Sukralfát váže fosfáty. Biologická dostupnost sulpiridu je při podávání spolu se sukralfátem snížena o 40%. Hromadění a toxicita hliníku (hliníková dystrofie. takže se nedoporučuje užívání sukralfátu u dětí mladších než 4 roky. Tablety by měly být brány s vodou.

hydroxid hlinitý reaguje so žlčovými kyselinami a lyzolecitínmi čo má pozitívny efekt na terapiu. 2. pylori. rosaprostil . ale v podobe stabilných derivátov – misoprostol (metylester derivátu PGE1). Na začiatku vyvoláva pálenie záhy a zápaly (gastritis). Ca).útlm sekrécie žalúdka (inhibícia tvorby cAMP) . jiná nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylosalicylové. 1. Prostaglandíny Hlavnými cytoprotektívnymi eikosanoidmi sú PGE1 a PGI2. Soli akalických zemín (Mg. čo môže vyústiť až do peptidických a duodenálnych vredov.zvýšené prekrvenie sliznice Nesmú sa podávať v gravidite. čiastočne 13 . tablety se užívají celé. pylori Samotné tieto zlúčeniny nestačia na zničenie H. Kyselina algínová Tvorí v žalúdku ochranný gél na 2-2. refluxná ezofagitída a pyróza. 4. nerozkousané. Jej indikáciami sú – obezita. Farmaceutická chémia Zvýšená sekrécia žalúdočných štiav prejavujúca sa ako hyperacidita môže narušiť ochranný mukózny obal žalúdka a duodenálnu sliznicu. Osvedčili sa látky povahy slabých báz. Antacida priame M.a hlienu . kteří jsou přecitlivělí na diklofenak. trimoprostil. enprostil.5 hodiny. misoprostol. Používajú sa : zásaditý citronan bizmutitý. salicylát bizmutitý 3. Arthrotec nesmí užívat těhotné ženy. Přípravek nesmí užívat pacienti mladší 18 let. Misoprostolová komponenta je určena pro profylaxi žaludečních a duodenálních vředů indukovaných nesteroidními antirevmatiky.inhibícia rastu H.Ú.zvýšená sekrécia HCO3. protože indukuje děložní kontrakce a tak může způsobit potrat. ktoré potlačujú agresívne pôsobenie pepsínu (pri pH nad 6 dochádza k jeho ireverzibilnej dezaktivácii). arbaprotil. ako nežiadúci účinok sa vyskytuje tmavo zafarbená stolica a jazyk. nerozdrcené nebo nerozpuštěné. Arthrotec je kontraindikován u pacientů s aktivním gastrointestinálním krvácením.. MÚ : . jiné prostaglandiny nebo jinou součást přípravku. Arthrotec je kontraindikován u pacientů. : prechodné zníženie koncentrácie protónov neutralizáciou alebo adsorpciou (a ústojnou schopnosťou). Môžu pôsobiť aj iné faktory ako napr. nedávajú sa v natívnej forme (rýchly rozklad). roprostil. ako súčasť prípravku: Arthrotec : Arthrotec má být užíván společně s jídlem.

Trikremičitan horečnatý 2MgO.hydrogenuhličitan sodný.hydroxid horečnatý minimálne vstrebávaný a zvoľna vylučovaný zo žalúdku. bespôsobuje alkalózu. Mg2 O2 .Mg(OH)2.zmes oxidu a peroxidu. účinkujú v GIT a v dôsledku väzby na hydrogenkarbamátové ióny v duodene výrazne nemenia acidobázickú rovnováhu. Zlúčeniny gélovitého charakteru pôsobia aj adsorbčným mechanizmom. Týmto požiadavkám vyhovujú hydrogenuhličitan sodný.nH2O – vytvára vo vodnom prostredí hydrogél s nízkou neutralizačnou a vysokou adsorbčnou schopnosťou. Uhličitany alkalických kovov a zemín NaHCO3 . vysoká väzobná kapacita protónov 2. Zvyšuje hydrogénkarbamáyových iónov. uhličitan a oxid horečnatý ale môžu vyvolať nežiadúcu alkalizáciu a tým stimulovať produkciu ďalšieho chlorovodíku – rebound fenomén. a ešte mierne obstipačne. ktoré neutralizujú obsah duodena. ich antipepsínový účinok možno potencovať pridaním zásaditých solí bizmutu. pozvoľný priechod do čriev bez vedľajších N. ľahko vstrebateľné Na ióny sú nežiadúce u kardiakov a môžu alkalózou narušiť acido-bázickú rovnováhu (až obličkové kamene).Mg(OH)2. majú dobrú kryciu schopnosť GIT sliznice.3H2O Zlúčeniny hliníka Majú výhody : pôsobia protrahovane. zvýšenie pH na cca 6.uhličitan vápenatý podobné N.3SiO2. Algedrát – koloidný roztok hydroxidu hlinitého Fosforečnan hlinitý AlPO4. nastavujú pH žalúdka na optimálnych 3. uhličitany.stimulujú kontrakcie žlčníka a sekréciu pankreasu.5H2O alebo 3MgCO3. (sóda bikarbóna) nepoužíva sa spôsobuje sekundárnu hypersekréciu HCl – pretože uvoľnený oxid uhličitý dráždi žalúdočnú sliznicu. Ú.Antacida nepriame 14 .peroxid horečnatý . pri sulfonamidoch.5. CaCO3 . 4. pôsobí silne adsorbčne . Zlúčeniny horčíka MgO. Mg(OH)2 . . alebo kremičitany horčíka a hliníka. ľahká reakcia s nimi v GIT 3. ktoré majú zlú rozpustnosť vo vode a preto sa len z malej časti vstrebávajú . Hydroxid – uhličitan horečnatý zmes 4MgCO3.oxid horečnatý. kremičitej ktorý zároveň chráni žalúdočnú sliznicu. Vhodnejšie sú fosforečnany.Ú. sa produkcia Požiadavky na dobré antacídum : 1. pre tieto dôvody sa dnes používa na alkalizáciu moča napr. ani hyperprodukciu HCl Hlinitan horečnatý (Mg3[Al(OH)6]2) – pomalý nástup účinku ale bez rizika vzniku alkalózy adsorpčný účinok 2. vzniká gél kys.

famotidin NH N CH3 N CN CIMET IDIN CH2 S CH2CH2 NH C NHCH3 Metyl na cykle vysoká aktivita Met: metyl na cykle ide na hydroxycimetidin S. K+-ATP-ázy. ktorý je zodpovedný za sekréciu protónov parietálnymi bunkami do žalúdočného lumenu.syntetická látka CH3CH2CH2 COOH NCO CHCH CH 2 2 CH3CH2CH2 NH CO PROGL UMID efekt založený na inhibícii sekrécii chlorovodík stimulujúceho hormónu gastrínu Inhibítory H-K-ATPázy: omeprazol Látky ireverzibilne inhibujú transportný systém H+. inhibované sú takmer len proteíny protónovej pumpy. ranitidin. Látky sú podávané v acidorezistentých obaloch. inhibuje sekréciu chlorovodíku a GIT motilitu. po vstrebaní sú čiastočne vylučované sekréčnymi kanálikmi parietálnych buniek v blízkosti protónovej pumpy. prvý dusík k cyklu N-glukuronid 4x účinnejší ako cimetidin vlastnosti rovnaké H2N C N H2N N S N SO2NH2 CH2 S CH2CH2C NH2 FAMOT IDIN podobný ako cimetidin ale 5-10 mg sa rovná 300mg cimetidinu Hormóny a inhibítory hormónov: enterogastron – ako adjuvans pri terapii duodenálnych vredov.j. ktorá sa viaže na sulfhydrylové skupiny enzýmu.Anticholinergiká (poldinmetylsufát pirenzepín) mechanizmus inhibícia sekrécie žalúdočných kyselín je daný antagonizmom acetylcholínu na postganglionárnych receptoroch parietálnych buniek sliznice GIT. Dostatočne vysoká koncentrácia H+ sa nachádza len v bezprostrednej blízkosti protónovej pumpy. V silne kyslom prostredí dochádza k vnútromolekulovému prešmyku na aktívnu formu. proglumid . C OH CH3OSO3 COOCH2 N CH3 CH3 POL DINMET Y SULFÁT NHCO N N COCH2 Je selektívnejší. neprechádza hematoencefalickou bariérou 10 % oxidatívne demetylovaný Tieto deriváty vykazujú vystupňovanú selektivitu voči Mreceptorom žalúdočnej sliznice N N CH3 PIRENZEPIN H-2-antihistaminiká: cimetidin.sulfoxid. ktoré sa rozpúšťajú v čreve. t. inhibuje aj sekréciu pepsínu. Tlmia zvýšenú sekréciu 15 . zvyšok je rýchlo metabolizovaný na neúčinné metabolity.

16 . ktorá reguluje výmenu draslíka za protóny a vylučovanie chlorovodíka do žalúdočného priestoru 3.Mukózoprotektíva Antiulcerózny efekt je daný rôznymi mechanizmamy. alebo podporujú zahojenie už vzniknutých vredov. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 H3C O CH3 CH3 N N + O CH3 H3C N + O CH3 CH3 SH H3C N + CH3 H + NH S OH N N S N NH S S CH3O O CH3 O CH3 O CH3 H+. sekrécia sa obnovuje až po novej syntéze enzýmu a majú aj čiastočnú antibakteriálnu aktivitu proti Helicobacter pylori. ktoré robia bunky slizničného epitelu GIT odolnejšie a chránia ich pred vznikom vredov. Molekulárny mechanizmus účinku inhibítorov protónovej pumpy H+.HCl nezávisle na pôvode na približne 24 h. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 O-CH3 O-CH3 N N N H S O O CH2-CF3 CH3 N N N H S O CH3O CHF2O omeprazol / esomeprazol pantoprazol lansoprazol NH CH3O N OMEPRAZOL O S CH2 CH3 N CH3 OCH3 Inhibícia protónovej pumpy sliznice žalúdočnej membrány.

viaže kyselinu. stimulujú sekréciu hydrogén karbonátnych iónov Antiulcerózny efekt je dôležitý cytoprotektívny efekt na sliznicu žalúdka i duodena 3. hypertenzia. algínová Ochranné prostriedky proti dráždeniu sliznice GIT 17 . prevedením na hlinitý SO3 Al2(OH)5 R komplex pribúda aj tlmenie žalúdočnej kyslosti Účinkuje u duodenálnych vredov a u peptických je menej výrazný RO CH2OR CH3 KARBENOXOL ON O CH2 CH2COO CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 COOH CH3 Prírodná látka vyizolovaná zo Succus Liquiritiae hemisukcinát enoxolonu (k. Stimuluje sekréciu žalúdočných mukoproteínov a priaznivo modifikuje ich zloženie. glycyrhetinovej). hl. N.kys.Hydroxid-citronan bizmutitý – jeho koloidný roztok vytvára ochrannú vrstvu čo vedie k inaktivácii pepsínu a blokádu aktivácie pepsinogénu. zatiaľ čo charakter cukru ovplyvňuje mierne OR OR aktivita stúpa od di k tetrasacharidom . zvyšuje odolnosť sliznice pre spätnú difúziu protónov potlačuje pôsobenie žlčových kyselín v duodenálnej sliznici. žiadna iná zlúčenina bizmutu takto nepôsobí Sukralfát – hlinitý komplex oktatis (hemisulfát) sacharózy – polysulfovaný oligosacharid.: zadržovanie tekutín. Farmakognózia ALGINETE . na duodenálne vredy SUKRAL FÁT CH2OR O O O OR OR antipepsínový a antiulerózny účinok rastie počtom jednotiek kyseliny sírovej. hypokaliémia Prostaglandíny – interferujú s adenylcyklázou inhibujú sekréciu žalúdočných. tvorí ochranný povlak a stimuluje tvorbu cytoprotektívnych prostaglandínov. predlžuje život epiteliálnych buniek. brzdia uvoľňovanie gastrínu. Ú.

ovata. gelidiaceae (ČSL 4) Zložky A – agaróza (70%) – lineárny reťazec (D-galaktóza-3-6-anhydro-L-galaktóza) B – agaropektín – agaróza esterifikovaná v polohe 6 k. Používajú sa ako prostriedok na zastavenie krvácania.k. Fabaceae (ČSL 4) Zložky A – bassorín (60%) bobtnajúci. L-arabinóza. galaktóza. k. nezrelých plánok. glukurónová.. ). Fucus. z algínatu sodného sa k algínová vyzráža s HCl). semeno . k. METAMUCIL plv.. xylóza. ktoré sa v organizme vstrebávajú. je aj v Althaeae radix Pektíny sú polygalakturonáty. :mierne laxatívum 2. AGIOLAX grn.tiež mierny antilogistický a expektoračný účinok. k. algínová a jej soli sa používajú ako zahusťovadlá. lebo tvoria nerozpustné Ca – algináty. D-manurónovej a L – gulurónovej 1 → 4 glykozidicky viazané. ktoré po vysušení tvoria rozpustné povlaky.V riasach sa nachádza ako vápenná soľ(získava sa – riasy sa pomocou slabých kyselín zbavia rozpustných polysacharidov a minerálnych solí a potom sa extrahujú horúcim roztokom sódy. Agar – Gelidium.. iba napučiava. Plantaginaceae (ČSL 4) Semen plantaginis Semen plantaginis ovatae – P. galakturónová P.Kys. D-galakturónová P. k.. Táto kyselina sa vo vode nerozpúšťa. psylium (skorocel blškový) Sliz – D-xylóza. P. centrálne útlmy . masťové základy vodou zmývateľných mastí. nerozpustný vo vode B – tragakantín (40%) rozpustný vo vode Stavebné jednotky : arabinóza. z chemickej stránky podobné slizom hnedých rias – algínovým kyselinám. : prísada laxatívnych čajovín 4. prítomnosť urónových kys. rezorbujúce sa obväzové a šijacie materiály. staabilizátory. : mierne laxatívum 3. Pektín – ovocné šťavy . Mg). list – antitusikum a mucilaginózum. v kozmetike a potravinárstve. Ecklonia) Je to lineárny polymér zložený z kys.Folium plantaginis – Plantago lanceolata. : mierne laxatívum. 1. Sodná soľ pôsobí ako laxans. Mucilaginóza Pôsobia ako protektíva sliznice GIT a pri napučiavaní ako mechanické laxatíva. emulgátory. ríbezlí. mrkvových koreňov. jabĺk.Semen lini – Linum usitatissinum. 18 .D-galaktóza. K. Získavajú sa extrakciou vhodných surovín (zvyškov po vylisovaní muštu z malín. L-ramnóza. mucilaginózne laxatívum. algínová je intracelulárna slizovitá látka rozličných hnedých rias (Laminaria. prostriedky urýchľujúce rozpadavosť tabliet.Tragacantha – Astragallus. repných odrezkov. sírovou. galakturónová P.).. Linaceae (ČSL 4) sliz. semeno do 10% slizu (SALVAT THÉ.. sám aukubín vyvoláva interne gastroenteritídy. D-galakturónová Horčiny = iridoidy – aukubín P. rozpustné sú jej soli (alkalické. Macrocystis.

Priaznivo pôsobí pri vredovej chorobe žalúdka.látky typu estrogénnych steroidných hormónov (adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) . katary). glycyrizínová. manitol) a škrob Používa sa ako expektorans so sekretomotorickým účinkom.živica. gastritíde a tráviacich ťažkostiach. glabrínová . rozličných zápalových ochorení.flavónové deriváty (glabrol. Droga je obsiahnutá aj v laxatívnych prípravkoch a používa sa tiež ako korigens chuti a pomocná látka..Ich základnou zložkou je kys. pôsobia detoxikačne a zamedzujú úbytku vody v organizme.antilyzozímová aktivitta glycyrizínu a synergické pôsobenie s flavonoidmi). herniarín) .oxykumaríny (umbeliferón.žlté zafarbenie spôsobuje likvirecigenín a izolikvirecigenín(flavonoid likviricín) . viazaná 1 – 4 glykozidovou väzbou. ďalším saponínom je kys. α – D – galakturónová. glycyrizínovej (50 krát sladšia ako sacharóza. Fabaceae (ČSL 4) Obsahové látky triterpénové saponíny – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín (sladko chutiaca amóniová alebo vápenatá soľ kys. ktorá pôsobí aj bakteriostaticky a antivirózne. Addisonovej choroby. Glycyrrizínová a jej deriváty – Glycyrrhiza glabra (sladkovka guľatoplodá. Väčšina liekopisov žiada lúpanú drogu (periderm má horkú chuť). Droga pôsobí aj diureticky a spazmolyticky. Liquiritiae radix ). glukóza.(sú tiež emulgátormi). inzulínu. Aglykóny flavonoidov pôsobia spazmolyticky (podobne ako papaverín). penicilínu. Sú zložkou prípravkov používaných pri gastritídach a vredovej chorobe (tvoria na slizniciach ochranné povlaky). Antacída Kys. Používajú sa ako regulátory pri vstrebávaní kys. účinkuje hlavne kys. pôsobí ako profylaktikum vredovej choroby. nedostatku draslíka (vyplavuje ho). glycyretínová. niekedy aj ako náhrada krvnej plazmy.horčina (glycyramín) . Sterilné 2% roztoky sa používajú na ošetrovanie rán (hemostyptické účinky). aglykónom je kys. sacharidy (sacharóza. vysokom TK. hispaglabridín) . Antimikróbne pôsobia aj izoflavonoidy hispaglabrdín A a B a glabridín). aplikuje sa na glycyrizín chudobnejší Succus liquiritiae ( pri vredoch . Droga nie je vhodná pri ochorení pečene. askorbovej. Deoxykortikosterónu podobné pôsobenie sa používa pri liečbe reumatických ochorení – artritíd.. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne)). - ANXIOLYTIKÁ (N05B) 19 . Pektíny sa používajú podobne ako slizy pri ochoreniach tráviaceho traktu (hnačky.

pocit tepla. hypnotiká Dysforiká Psychodysleptiká Amnesticky účinné látky 1. bolesti hlavy 8. anxiolytiká (úroveň emotívna) Látky s účinkom na Neuroleptiká psychické integrácie (úroveň racionality) Látky ovplyvňujúce pamäť Nootropiká. zmiešaná úzkostne-depresívna porucha 5.Farmakológia Anxiolytiká (antifobiká) sú liečivá.♀ strata libida dyspareunia ♀chladnosť 20 . fobické úzkostné poruchy 4.Prípravky : Diazepam Buspiron 1. ktoré zmierňujú nadmerné alebo chorobné stavy strachu a úzkosti (anxiety). generalizovaná úzkostná porucha 2. ♂. poruchy spánku Medzi prejavy úzkosti patrí Symptómy. pocit chvenia. chladu 6. Zaradenie anxiolytík medzi psychofarmakami : + Látky s účinkom na vigilitu Psychostimulanciá (úroveň bdenia) Látky s účinkom na afektivitu Antidepresíva. bolesti na hrudi 3. pomocou ktorých možno rozlíšiť anxiózu od depresie sú : úzkosť depresia spánok nočné mory ranné prebúdzanie GIT poruchy trávenia. nechutenstvo meteorizmus (nadúvanie) sexuálne funkcie ♂ejaculatio praecox. nutkanie na močenie 9. panická porucha 3. problémy s dychom 4. búšenie srdca 5. Na rozdiel od neuroleptík a antidepresív sú často podávané na nepsychiatrické indikácie. kognitíva Typy úzkostných porúch sú Sedatíva. obsedantno-kompulzívna porucha 6. posttraumatická stresová porucha 1. bolesti brucha 7. tras 2.

2. antikonvulzívne. Ú. bromazepam Krátkodobopôsobiace (<12 h) – oxazepam. temazepam. myorelaxačné. strata libida porucha menštruačného cyklu . prazepam. Pôsobia hlavne na subkortikálne štruktúry a limbický systém útlmom.zmätenosť . Ovplyvňujú špecifický benzodiazepínový receptor. čo vedie k otvoreniu Cl kanála a to vyvoláva hyperpolarizáciu. deriváty propánu 3. medazepam. ktorý je zpriahnutý s chloridovým kanálom. nové anxiolytiká 1. deriváty difenylmetánu 4. pri laktácii. benzodiazepíny 2. v gravidite.pri náhlom vysadení pri dlhodobom podávaní až epileptické záchvaty Pri intoxikácii možno použiť špecifického antagonistu – FLUMAZENIL.porucha koordinácia pohybov .riziko závislosti . Medzi ich N. Benzodiazepíny Tieto majú účinky – anxiolytické. tofizopam. klonazepam. drogovej závislosti a spánkovej apnoe. lorazepam Referenčnou látkou je diazepam. hypnosedatívne. Podľa dĺžky účinku sa delia na : Dlhodobopôsobiace (>24 h) – diazepam. panika zníženej aktivite Na liečbu anxiózy sa používajú : 1. chlórdiazepoxid. Sú kontraindikované pri myastemii gravis (okrem tofizopamu). otrave alkoholom a hypnotikami. klorazepát Stredne dlho pôsobiace (12-24 h) – alprazolam. gamanoradrenalín serotonín (5aminomaslová) hydroxytryptamín) zmeny psychiky pri spánok psychomotorický úzkosť zvýšenej aktivite nepokoj zmeny psychiky pri úzkosť psychmotorický útlm depresia.Za biologickú podstatu úzkosti sa považuje porucha 3 neurotransmiterových systémov.poruchy pamäti (amnestické účinky) . Deriváty propánu 21 . preto anxiolytiká pôsobia hlavne na ne : neurotransmiter GABA (k. klobazam.pribúdanie hmotnosti.útlm .ospalosť . tento spôsobuje ľahšie nasadanie GABY na jej receptor. patrí .

5. triflórmetylomCF3. fluoxetin. 4. antineurotiká. A zvyšuje substitúcia v polohe 7 elektronegatívnymi halogénomi. jeho nahradením iným aromatickým systémom alebo heterocyklom vedie k vymiznutiu A alebo zníženie (výnimku tvorí bromazepam). má mierne nižšiu účinnosť. Anxiolytické účinky má aj mefenoxalon (centrálne myorelaxans). Náhrada karbonylového kyslíku sírou pôsobí dysterapeuticky.4-benzodiazepínov je potrebná prítomnosť fenylu v polohe 5. Jeho výhodami oproti benzodiazepínom sú. Substitúcia fenylu v o-polohe halogénom A zachová i zvyšuje. 2. 6. 3.Guajfenezín – patrí aj do centrálnych myorelaxancií (pôsobí útlmom polysynaptických reflexov). stimuluje gastro-pulmonálny reflex). Nevýhodami sú. 1. zrušenie tejto väzby v polohách 4 a 5 nie je vhodné 22 . pôsobí cez zníženie cAMP). oxazepam). Benzodiazepíny Vzťah štruktúry a účinku : 1. Dochádza po ňom k útlmu serotoninergných a k zosilneniu noradrenergných a dopaminergných funkcií. 2. Zrušenie dvojitej väzby v polohách 1. benzoktamin. mefenhydramin. Meprobamát – je zastaralý a môže viesť k závislosti. nepotencuje účinky alkoholu (pacienti ho môžu piť). prazepam)alebo hydroxylová skupina v polohe 3 (oxazepam) ktorá môže byť esterifikovaná (kamazepam). V súčasnosti je požiadavka na dobrý anxiolytický účinok bez nežiaduceho hypnotického účinku. temazepam. Pre A 1. Nové anxiolytiká Buspiron – selektívne pôsobí na úzkosť. ohrozenia. buspiron mu už nezaberie. používa sa tiež ako expektorans (sekretomotorikum – uľahčuje transprt hlienu a odkašiavanie.2 pôsobí pozitívne. ak pacient už užíval benzodiazepíny. Deriváty difenylmetánu Benaktyzin 4. hydroxyzin. odsraňujú neurózy a napätie – sú označované ak ako ataraktiká. že nemá hypnosedatívne účinky. neutlmuje psychomotorické a kognitívne funkcie. zvyšuje aktivitu riasinkového epitelu. moxastin-teoklát. že jeho účinok nastupuje až za 2-3 týždne. klomipramin. Farmaceuticá chémia Látky odstraňujúce pocity strachu. že pôsobí antagonisticky na adrenergných a dopaminergných presynaptických auto-receproroch (inhibičné) a čiastočne agonisticky na 5HT1A receptoroch (presynaptická inhibícia. je drahší. substitúcia v iných polohách alebo rôznymi substituentami pôsobí dysterapeuticky 3. Metylaminoskupina v polohe 2 chlordiazepoxidu nie je nutná môže byť odstránená (medazepam) alebo nahradená karbonylom (diazepam. Účinok neovplyvňuje skôr zvyšuje alkylácia dusíku v polohe 1 (diazepam. nevyvoláva závislosť. malé trankvilizéry. alebo nitroskupinou-NO2 podobná substitúcia v iných polohách vedie k vymiznutiu A. Jeho mechanizmus účinku je založený na tom.

Cl H O N OH COO 2 K N Klorazepát dvojdraselný V kyslom prostredí je dekarboxylovnaý na N-desmetyldiazepam (nordazepam)-aktívny metabolit. Met : príloha H N Br Bromazepam N O N 23 . potom dôjde k deštrukcii skeletu.temazepam. Klorazepát pôsobí vo vyšších dávkach aj sedatívne. jednak oxidácia v polohe 2 na diazepam. myorelaxačne a spazmolyticky. NHCH3 N Cl N O Demetylácia desaminácia . Diazepam. N CO Cl Oxazepam N Met : oxidatívne odbúranie jednak otváraním diazepínového kruhu. ešte sa oxiduje na 3 hydroxydiazepam . že medazepam je prekurzorom týchto účinných metabolitov. oxazepam. alebo prebieha biotransformácia oboma smermi na oxazepam CH3 N Cl Medazepam N Met : oxidatívna demetylácia na normedazepam. Ten je potom oxidatívne hydroxylovaný v polohe 3 na temazepam a ďalej je demetylovaný na oxazepam. ten je ďalej hydroxylovaný na oxazepam ktorý je čiastočne vylučovaný ako glukuronid a čiastočne je odbúravaný otvorením diazepínového kruhu za vzniku 2-amino-5-chlorbenzofenón a glycín. temazepam sú silné anxiolytiká preto sa predpokladá.Chlordiazepoxid Met. konečným produktom je demoxazepam. ktorý je ešte čiastočne účinný.nordiazepam. jednak oxidatívna hydroxylácia na benzéne v polohe 5 a ďalej sa eliminuje v podobe glukuronidu . CH3 O N Cl Diazepam N Met : desmetylácia na N-desmetyldiazepam .príloha.

Dochádza tiež k štiepeniu azometínového mostíka benzodiazepínového kruhu za vzniku benzofenónových derivátov. Oxidatívnou demetyláciou vzniká 1desmetylalprazolam. Deriváty difenylmetánu Boli objavené v iných skupinách hl. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu a 4hydroxyalprazolam. 3. Tieto hydroxylované metabolity podliehajú ďalej čiastočne N-demetylácii za vzniku odpovadajúcich nor-metabolitov. OH OCH2CHCH2OH OCH3 guajfenesin CH2OCONH2 Me C Pr CH2OCONH2 Meprobamát Meprobamát sa eliminuje ako taký.2. menej sa štiepia metoxyskupiny v iných polohách.4´-dihydroklobazam.3-propándioly. CH3 N Cl Klobazam N O O 2.4-benzodiazepín Met : oxidatívne štiepená p-metoxyskupina fenylu v polohe 5 za vzniku hydroxymetabolitu. takže vedľa norklobazamu vzniká 4´hydroxyklobazam. preto tieto majú pomerne krátky polčas eliminácie. potom sa vylučujú ako glukuronidy. Met : (príloha) oxidatívnou hydroxyláciou vzniká alfahydroxyalprazolam. čiastočne ako Nglukuronid. čiastočne sa oxiduje na sek.resp. menej oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 5. anticholinergík a spazmolytík typu bázických esterov substituovaných kyselín fenyloctových alebo antihistaminík typu bázických benzhydryléterov. ktorý sa vylučuje ako O-glukuronid. ktorá u väčšiny benzodiazepínov vedie k derivátom s dlhým polčasom vylučovania. 1. 1. benzilovú a dietylaminoetanol a Met. alkohol.CH3 N Cl Alprazolam N N N Napojením heterocyklu sa zabráni oxidatívnej deštrukcii. C2H5 C COOCH2CH2N C2H5 OH Benaktyzin 24 . ktorý môže byť na jednom hydroxyle metylovaný. Deriváty propándiolov Patria sem 1.5-dibenzodiazepín Met . 3´. oxidatívne sa desalkuluje na monoetylderivát Má aj anticholinergné a spazmolytické účinky. hlavne N-demetylácia. CH3 N N C2H5 CH3O CH3O T ofisopam 3. Štiepi sa na kys.

CH3 C O CH2CH2N CH3 CH3 Mefenhydrinát Cl CH N N CH2CH2 OCH2CH2OH Hydroxyzin Rada benzhydrylpiperazínových derivátov. alpidem – príloha. Stropharia sp. ktoré na určitý čas patologicky menia duševnú činnosť človeka (halucinogény. Cyklizin. jeho p-chloranalóg chlórcyklizin. sedatívnou a hypnotickou aktivitou. pretože vyvoláva túžbu lietať. meklozin a buklizin sú H1 – antihistamnika a antiemetika. Vyvoláva halucinácie. sedatívne a trankvilizačné účinky. u cinnarizínu lipofilnou cinnamylsubstitúciou je zvýraznený efekt periférne vazodilatačný. 25 . episapiron. až dysfória. Veľmi výhodné vlastnosti. vykazuje tiež antiemetické. pôsobí aj sedatívne. u hydroxyzínu substitúciou hydrofilným zoskupením vystupuje do popredia účinok trankvilizačný. 4.látky pôsobiace prostredníctvom serotonínergného systému neinteragujú s GABA-ergným systémom. (lysohlávka. ktoré sa podarilo substitúciou na druhom piperazínovom dusíku selektívne vystupňovať. pulz až zlyhanie krvného obehu.látky ovplyvňujúce benzodiazepínové receptory Benzodiazepínové receptory sa vyskytujú v 3 podtypoch označovaných ako ω1-3 . môže viesť až k samovražde.Používa sa hl. študovaných pôvodne ako antihistaminiká. zolpidem. ale pôsobia ako parciálny agonisti na 5-HT1A receptoroch a môžu ovplyvňovať aj iné adrenergné systémy. je to indolalkamínový typ. Synonymum moxastin teoklát.. lyzergová patrí medzi hemiterpénové indolové alkaloidy. alebo peptidové alkaloidy (ergotamín) – viď antihypertenzíva. Tieto látky sú vo farmakológii zaraďované medzi hypnotiká. Gonocybe sp. Agaricaceae. Buspiron – príloha. znižuje KT. používa sa na vyvolanie modelových psychóz. Iné štruktúry . slabá sedácia a návykovosť. ako antiemetikum. periférne spazmolytické. . Secale cornutum – Claviceps purpurea. k. holohlavec –huba). sú od nej odvodené buď jednoduché amidy (ergometrín). alkaloidy. Zmeny nálady po ich požití sa môžu prejavovať ako eufória. ovplyvnenie jednotlivých podtypov umožňuje selektívnejšie rozlíšenie medzi anxiolytickou. 1. Indolové alkaloidy LSD – dietylamid k. Clavicipitaceae Je to polosyntetický derivát. fantastiká). gepiron. Farmakognózia Rastlinné psyhodysleptiká Sú to látky. Patrí medzi jednoduché indol. Halucinogény vyvolávajú halucinácie a delirogény vedú k zmenám vedomia. Psilocybín – Psilocybe sp. 3. lyzergovej.

Kanabinoidy majú tiež antiemetické účinky. pri silnom zvracaní. Cannabaceae Marihuana – z kvitnúcich stopiek samičích. Je to alkaloid odvodený od fenylalanínu. Hašiš. je tonajstaršie psychomimetikum. 4. odvodené od k. 26 . Izoxalové Muscimol – Amanita pantherina (muscaria) – huby Po požití stav podobný opilosti. Obsahové látky Cannabis Marihuana.10tetrahydrokanabinol – látka podmieňujúca psychotropný účinok hašiša. THC = Δ-9. Fabaceae.Bufoteín – Bufo vulgaris (v žľaze žaby). používajú sa menej návykové hl. Fenyletylamíny Mezkalín – Lophophora wiliamsii (kaktus). ktoré sprevádza nádorové ochorenia. patria medzi zložené acetogeníny (okrem acetogenínov sa na vzniku podieľajú aj iné prekurzory napr. halucinácie. hl. Echinocactus Wiliamsii Cactacceae Spôsobuje mydriázu.dronabinol a nabilon. kyselina ibotenová – Amanita sp. Anhalonium Levinii. 2.s. Piptadenia peregrina (v semenách stromu). používa sa v psychiatrii na vyvolanie modelových psychóz. Peyotl je indiánske pomenovanie drogy pochádzajúcej z druhu Lophophora wiliamsii. Hašiš – živica z listov a stopiek. Muscimol. najúčinejšou obsahovou látkou je mezkalín (ten sa vyskytuje aj v iných kaktusoch). mevalónovej). THC – Cannabis sativa (indica). Amanita sp. používa sa pri indiánskych slávnostiach a obradoch 3. Obsahové látky Cannabis.

kĺbov. neuralgia.vnímanie. stratou chuti do jedla. fantómove bolesti 2. koliky). respektíve sa opisuje termínmi takéhoto poškodenia (definícia podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) -má prísnu individualitu -vnímame ju ako zvláštny a nepríjemný druh citlivosti Zložky bolesti: 1.kostná metastáza. ischémia (myokardu. je spojená s hyperreaktivitou sympatického nervového systému (tachykardia. patologické zmeny v organizme.povrchová.N02A ANALGETIKÁ – ANODYNÁ FARMAKOLÓGIA BOLESTI: Definícia bolesti: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva.algothymická (psychická.hypochondriáza. dolných končatín).. bolesti hlavy . zmeny tonusu ciev (migréna). chápanie. zvýšený tlak. zvýšená respiračná frekvencia a iné) • chronická. nádory (tlačia na okolité tkanivo a nervy).na koži • deaferenčná (neuropatická). Delenie bolesti: 1. emotívna)..delenie z patofyziologického hľadiska: • nociceptorová. bolesti kostí. je ohraničená miestom tkanivového poškodenia. Príčiny bolesti: ťah (spazmy. tepelné a chemické podnety -viscerálna (útrobná).algognostická (percepčná). zápal.vzniká pri poškodení.bolesť žalúdočného vredu. rozrušenie tkaniva. svaloch. psychogénne bolesti 27 . ktorá spôspbuje utrpenie. z analgetík iba opioidné analgetiká potláčajú aj algothymickú zložku bolesti. nádory • psychogénna. Analgetiká potláčajú algognostickú zložku bolesti.vzniká dráždením senzitívnych zakončení na mechanické. porušení aferentných dráh -polyneuropatie.trvá viac ako 3 mesiace.. chirurgické zákroky.reumatická artritída. tlak (vnútroočný). depresiami 3. je sprevádzaná zmenami psychiky.afektívna.vzniká bez objektívnej patologickej zmeny . emocionálna reakcia na bolesť.delenie podľa etiológie: • bolesť s organickou príčinou.delenie podĺa dĺžky trvania: • akútna. nemá signalizačnú funkciu. lokalizácia bolesti 2. posttraumatické bolesti. poruchami spánku. ileus -somatická – hĺbková. nepríjemný zážitok Bolesť upozorňuje na nefyziologický stav organizmu.má signalizačnú a varovnú funkciu. resp.

K+ • Zvyšujúce citlivosť nociceptorov. zápalu.Vznik bolesti: Bolesť vzniká dráždením nociceptorov = receptorov bolesti (mechano-. chemoreceptorov). brad.prostaglandíny substancia P (produkcia NO.TROJNEURÓNOVÁ DRÁHA BOLESTI: 1. ktorý je sympatikový. ischémie -nervové zakončenia: mechano-. Algogénne pôsobky môžeme rozdeliť na: • Priamo aktivujúce nociceptory -bradikinín (B1 a B2 receptory) serotonín (5-HT3 receptory) histamin ióny H+. bolesť ostrá. pichavá • vlákna typu C –nemyelinizované (pomalé) -citlivé aj na chemické podráždenie (K+. V ňom dochádza k prvému spracovaniu bolestivého impulzu.primárny aferentný neuron (periférny neurón) -je to bipolárny neurón: -dostredivé vlákna Aδ. šíri bolesť) histamín serotonin Vedenie bolesti. kde sa signal spracováva je “vratkovací system”.a termoreceptory -prenos bolesti. hist. C z nociceptorov z periférie do spinálneho ganglia v zadných miešnych rohoch -telo v spinálnom gangliu -odstredivé vlákno zo spinálneho ganglia do substancia gelatinosa -v zadných miešnych rohoch. ktoré nemožno presne lokalizovať prejavujúce sa ako pálanie a tupá bolesť -v tomto oddieli pôsobia lokálne anestetiká (blokáda šírenia vzruchu) a nesteroidné protizápalové látky 28 .oddiel. termo-. tvorí sa tu substancia P a GABA. ktoré tieto receptory ďalej dráždia.) vzniknuté následkom poškodebnia tkanív. termo-. či signál o bolesti prepustia ďalej alebo ho utlmia. ktoré ako „filtre bolesti“ rozhodnú. myelinizované (rýchle) -citlivé na silný tlak a teplotu -nervové zakončenia: mechano.. chemoreceptory -bolestivé podnety. ktorú možno presne lokalizovať. Následným podráždením príslušným podnetom dochádza v mieste podnetu k vyplavovaniu algogénnych pôsobkov. 2 typy dostredivých nervových vlákien (senzitívnych): • vlákna typu Aδ -hrubšie. H+.

presynaptická inhibícia. σ. postsynaptická inhibícia. ľahko lokalizovateľnej bolesti • difúzny system do zadnej časti gyrus postcentralis -vnímanie tupej.endogénnych ópioidov (enkefalíny. κ. ventr. hypotalamu a limbického systému -aferktívna reakcia na bolestivý podnet -vedenie pomalej bolesti -túto dráhu bolesti nevieme farmakologicky ovplyvňovať 3. predĺženú miechu.↓ influx Ca2+ do nervových zakončení → inhibícia vyplavovania excitačných neurotransmiterov. celkové anestetiká) -zmenou emočných reakcií na bolesť.oddiel. ale aj do retikulárnej formácie (RF).anodyná Prirodzená inhibícia prenosu bolestivého impulzu. hlavne substancie P 2.všetky spriahnuté s G proteínom) → 1. endorfíny. pálivej. lokálne anestetiká) -prerušením vedenia nocicepčného podnetu senzitívnymi nervami (lokálne anestetiká) -útlmom prenosu nocicepčného podnetu v mieche (opioidy) -inhibíciou percepcie bolesti (opioidy.descendentný inhibičný system: -zo supraspinálnej úrovne (RF) -mediátory: NA. časti gyrus postcentralis -vnímanie ostrej. bolestivého chovania (antidperesíva) 29 .oddiel. 5-HT -aktivácia opiopeptínového inhibičného interneurónu→ vyplavenie ópipeptínov .spinotalamický neurón • tractus spino-thalamicus.zo substancia gelatinosa cez predný miešny povrazec.2.thalamokortikálny neuron -z talamu do mozgovej kôry • do presne def. tj.zo substancia gelatinosa nielen do talamu. Varolov most do talamu -poskytuje prvú a presnú informáciu o lokalizácii bolesti -vedenie rýchlej bolesti • tractus spino-reticulo-thalamicus. δ. ťažko lokalizovateľnej bolesti -v tomto oddiely sa bolesť lokalizuje a analyzuje -v tomto oddiely pôsobia celkové anestetiká a analgetiká. dynorfíny) → nasadnutie ópipeptínov na receptory na primárnom aferentnom neuróne (μ.↑K+ (hyperpolarizácia) → blokáda bolestivého impulzu na spinálnej úrovni Vnímanie bolesti môžeme modifikovať rôznymi spôsobmi: -odstránenie príčiny bolesti -zníženie citlivosti nociceptorov (antipyretické analgetiká.

čo vedie k zníženému uvoľňovaniu GABA a ACH (μ receptory). Majú teda podobné účinky ako endogénne opioidné peptidy. menšie abstinenčné príznaky -stimulácia benzomorfanom. ich syntetické analógy. noradrenalínu (κ receptory) i excitačných neurotransmiterov a substancie P. tolerancia. stimulácia K+ kanálov -analgézia. závislosť.ANODÝN Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: DEFINÍCIA ANALGETÍK-ANODÝN: Analgetiká sú látky. abstinenčné príznaky PODTYPY OPIOIDNÝCH RECEPTOROV: -opioidné receptory sa nachádzajú v neurónoch. proopiomelanokortin→ β-lipotropin (+ACTH)→ β-endorfin → α-endorfín b. obstipácia.pri dlhšom podávaní vyvolávajú toleranciu. ovplyvňujú vedomie. miechy a v nervových pletencoch regulujúcich motilitu gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu. ktoré potláčajú bolesť alebo znižujú jej vnímanie (pričom neovplyvňujú vedomie a schpnosť vnímania) -liečba analgetikami je symptomatická. bolesť neodstraňujú -majú účinky v CNS. ketocyklazocínom. eufória μ2. tlmia aj viscerálne bolesti.útlm tvorby cAMP.vysokoafinitný. mióza. blokáda naloxonom je sporná κ (kappa). endorfínmi 30 . enkefalíny. sedatívny efekt bez útlmu dychového centra. blokácia naloxonom ε (epsilon)-stimulácia morfínom a β-endorfínmi. bradykardia.respiračná depresia. obstipácia ρ (ró)-stimulácia enkefalínmi. alebo Gly-Gly-Phe-Leu a líšia sa len aminokyselinami nasledujúcimi za týmito reťazcami -endorfíny. tolerancia. ktoré sa v organizme tvoria štiepením inaktívnych polypeptidových prekurzorov: a. -všetky receptory sú spriahnuté s G regulačným proteínom μ (mí) -je spriahnutý s adenylátcyklázou . proenkefalin B (prodynorfin)→ dynorfin (17 AK) → dynorfin(8 AK) → leu-enkefalin (TyrGly-Gly-Phe-Leu) -enkefalíny majú charakter neuromediátorov (vznik v mieste ich pôsobenia) -endorfíny majú charakter hormónov (transport z miesta vzniku na miesto pôsobenia krvou) -všetky majú ako prvú aminokyselinu tyrozín a Gly-Gly-Phe-Met.nízkoafinitný. morfín. mióza. závislosť. útlm dychového centra. antagonistom je naloxon μ1. hypotermia.inhibícia Ca2+ kanála -analgézia. závsi losť. mierna obstipácia.DELENIE ANALGETÍK. proenkefalin A→ oktapeptid→ heptapeptid→ met-enkefalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) c. Vyskytujú sa v rôznych oblastiach mozgu.supraspinálna analgézia. silné abstinenčné príznaky -stimulovaný morfínom a β-endorfínmi. tlmia dychové centrum a niektoré majú aj antitusické účinky Tieto analgetiká stimulujú opioidné receptory. ENDOGÉNNE OPIOIDNÉ PEPTIDY: -sú endogénni agonisti nociceptorov -peptidy.

centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ. N-alkyl-cyklazocínom δ (delta). navodenie diurézy.nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Methadon • Levorfanol • Pyritramid • Bezitramid • Fentanyl.SUFENTANIL TORREX] • Hydromorfon • Oxymorfon 31 .typický príznak pri intoxikácii opioidmi • znižujú telesnú teplotu účinkovaním na hypothalamus • inhibujú sekréciu “releasing” hormónov. ich pôsobenie je selektívne a neovplyvňuje percepciu iných podnetov ako bolestivých (dotyk.aj ransdermálna aplikácia [DUROGESIC] • Alfentanyl • Sulfentanyl [SUFENTA. vysoké dávky vedú k útlmu pneumotaktického a dychového centra • mióza. tlak. vyššie dávky opoioidov tlmia aj viscerálnu bolesť.opioidné analgetiká zvyšujú prah vnímania bolesti. chvenie. čo sa môže prejaviť ortostatickou hypotenziou • zvyšujú tonus hladkého svalstva GIT→ zácpa.SILNÉ OPIOIDY -majú silné analgetické účinky ale vždy na ne vzniká závislosť • Morfín . MORPHIN BIOTIKA.nemá spastický účinok na hladké svalstvo [DOLSIN] • Tilidín .σ (sigma)-tachykardia. SKENAN] • Pethidín. mydriáza. čím znižujú hladinu hypofyzárnych hormónov • vedú k periférnej vazodilatácii a zníženiu periférnej rezistencie. ↑dychového cyklu→ hypoventilácia ÚČINKY ANODÝN: • analgetický účinok. ovplyvne nie telesnej teploty -stimulácia fencyklidínom. teplo) -toto pôsobenie sa prejavuje viacej u tupej bolesti. manické stavy.útlm tvorby cAMP a stimulácia K+ kanála ↓dychovej frekvencie. pri kolikách -ovplyvnenie aj algothymickej zložky.silné analgetikum [SLOVALGIN. halucinácie. napr. zvýšenie tlaku v žlčníku a možnosť jeho ruptúry (→neodporúča sa ich podávanie pri žlčníkových a iných kolikách) • zvýšený tonus hladkého svalstva môže viesť k retencii moču. odstránenie negatívnych emócií až eufória (stav blaženého kľudu)→ riziko závislosti a tolerancie • antitusický účinok a ovplyvnenie dychového centra. znížená sekrécia moču stimuláciou výdaja ADH • zvyšujú tonus maternice • tlmia pohyb riasinkového epitelu v bronchoch a vajcovodoch • prechádzajú placentou a môžu spôsobiť depresiu dýchania plodu ROZDELENIE: 1.

SOLPADEINE.slabšia stimulácia μ receptorov. eufória (návyk.útlm vazomotoric.majú sedatívne pôsobenie • • • • Buprenorfin [TEMGESIC.používajú sa pri slabších bolestiach a k zosilneniu účinku NSPZL • • • • • • • Tramadol. antagonista μ receptorov 32 .agonista κ. a euforuizujúce účinky [KORYLAN.riasinkový epitel. pretože dávka nie je dosť vysoká na to. antagonista μ receptorov [FORTRAL] Nalbufin .antitusické účinky Oxykodón 3.tlmenie -pre tieto jeho účinky sa podáva so spazmolytikami a antiemetikami 2.OPIOIDY S DUALISTICKÝM ÚČINKOM .majú slabšie analgetické účinky i menšiu látkovú závislosť .centra (maskovaný nahromadením CO2) -spinálna miecha.majú agonisticko-antagonistické účinky .analgézia (↑prahu vnímania bolesti).podráždenie chemorecepčnej zóny pre zvracanie (pri malej dávke možné zvracanie. aby bolo utlmené centrum pre zvracanie) .útlm polysympatických miešnych reflexov 2.hladká svalovina (GIT). CODEIN. ukľudnenie.agonista κ.útlm pneumotaktického centra . TRAMABENE] Dextropropoxyfén Kodein. otupenie.Účinky MORFÍNU: 1.útlm centra pre kašeľ .útlm centra pre zvracanie .dráždenie jadra nervus oculomotorius → mióza .kontrakcia čreva → spastická zápcha (kontrakcia a relaxácia čreva nie sú pravidelné. TRAMAL.OPIOIDY SO SLABŠÍMI ANALGETICKÝMI ÚČINKAMI . kŕče .CNS: -mozgová kôra. toxikománia) -mozgový kmeň -stredný mozog+most.slabšie analget.blokuje spätný príjem biogénnych amínov do nervových zakončení [MABRON.excitácia (dysfóra.dráždenie.kontrakcia žlčových ciest → nepodáva sa pri žlčových kolikách 3. KODYNAL] Etylmorfín [DIOLAN] Folkodin [NEOCODIN] Hydroxykodón.útlm dychového centra .“negatívna” eufória) -predĺžená miecha. črevo sa preto nevyprázdňuje) . TRANSTEC] Butorfanol Pentazocín .

ANALGETIKÁ • pri nádorovej bolesti Morfin [SLOVALGIN] Pyritramid Bezitramid • Pri kolikách Pethidin [DOLSIN inj.silnejšie blokujú účinky agonistov ako dualistov .ANTITUSIKÁ Kodein [CODEIN. hlavne k odstráneniu dychovej depresie -k diagnóze fyzickej závislosti na opioidoch -k liečbe liekovej závislosti -na zvládnutie porúch.kompetetívne vytesňujú opioidy z receptorov .gtt.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Pri bolestiach v ortopédii.] Folkodin -centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ Liečba útlmu CNS po opioidoch: Naloxon [INTRENON inj. ktoré sú podmienené uvoľňovaním endogénnych opioidov (šok.4.ANTAGONISTI OPIOIDOV . KODYNAL] Etylmorfin [DIOLAN inuj.používajú sa: -k liečbe intoxikácie opioidmi. infarkte myokardu. popáleninách..látky rušiace účinky i silných opioidov .] Alfentanyl Sulfentanyl [SUFENTA inj.] Ďalšie indikácie: potlačenie dušnosti pri astma cardiale a edéme pľúc spastiká na zastavenie neinfekčných hnačiek silné bolesti pri operáciách.] .gtt..pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo Tilidin . Buprenorfin [TAMGESIC] 33 .] • V kombinácii s analgetikami-antipyretikami Kodein + paracetamol [KORYLAN tbl. pri šoku 2.] Liečba závislosti na opioidoch: Methadon. mozgová trauma) • • • Nalorfin -parciálny antgaonista (slabo agonistický účinok) Naloxon -čistý antagonista Naltrexon -čistý antagonista INDIKÁCIE: 1. TRAMABENE] Pentazocin [FORTRAL] • Pri neuroleptanalgézii v kombinácii s neuroleptikami typu butyrofenónu Fentanyl [DUROGESIC emp tts. reumatológii Tramadol [TRAMAL.

zhoršenie nálady -svrbenie -retencia moču -hypotenzia -zvýšenie tlaku v žlčových cestách KONTRAINDIKÁCIE: -stavy s ohrozením dýchacieho centra -astma -zvýšený vnútrolebečný tlak -otrava centrálne dráždiacimi látkami INTERAKCIE: • Neuroleptiká.:-eliminácia vo forme glukuronidu -menšia časť je N-demetylovaná na normorfin a 3-O-metylovaná na kodein 9 16 C D N CH 3 HO Kodeín CH 3O O N CH3 HO -lipofilnejší ako morfín. morfin a normorfin. (toxikománia) -nauzea. rýchlejšie preniká do CNS Met. závislosť.v. Prírodné látky.NEŽIADÚCE ÚČINKY: -útlm dychového centra -tolerancia.získavajú sa z ópia Morfín HO 4 A 1 O E 6 B 14 .analgetická aktivita je viazaná na (-)-izomér . kŕče -závrate -blúznenie.i. aplikácii je rýchlo metabolizovaný) Met. zvracanie -obstipácia -excitácia.o. aplikácia (pri p. inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva zosilujú a predlžujú depresívne účinky opioidov • Synergizmus analgetického pôsobenia opioidov a nesteroidných protizápalových látok DELENIE ANALGETÍK. ktoré sú vylučované ako konjugáty 34 .alebo O-demetylácia na norkodein.CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1.ANODÝN Z FARM.:-eliminácia vo forme konjugátu -oxidatívna N.

Polosyntetické opioidy Vzťah štruktúry a účinku: 1)éterifikáciou fenolickéj skupiny sa znižuje analgetická aktivita morfínu a zvyšuje sa antitusické pôsobenie.radikálom na C7 (buprenorfin)sa zvyšuje analgetický účinok CH3CH2O CH 3O CH 3O O N CH3 HO O N C H3 O O OH N C H3 O Etylmorfín Hydrokodon Oxykodon Nalbufin HO Met.: -nezmenený. a súčasnou substitúciou objemným rozvetveným alifatic.:-vylučuje sa nezmeneý alebo ako O-glukuronid -oxidatívna dezalkylácia na nor-buprenorfin→ O-. Všetky iné obmeny aromatického kruhu pôsobia dysterapeuticky. 2)esterifikáciou oboch OH skupín za zvyšuje aktivita ale i toxicita 3) obmeny na C kruhu možné: hydrogenácia izolovanej dvojitej väzby a eventuálne súčasná obmena na sekundárnej alkoholickej skupine je vhodná 4) epoxidický O v kruhu E nie je podmienkou 5) náhrada metylu na N za väčší alkyl alebo cykloalkyl zvyšuje lipofilitu a mení vlastnosti na parciálne agonistické 6) premostenie kruhu C medzi C6 a C14 vinylom alebo etylénom.2. Nglukuronid -parciálny agonista N CH 2 O CH 3O H O C C( CH 3) 3 CH 3 35 . oxidácia OH na C6 za vzniku nalbufonu -N-dezalkylácia -agonisto-antagonistické vlastnosti OH H N CH 2 O HO Buprenorfin HO Met.

usporiadaní Butorfanol HO OH N CH 2 -zmiešaný agoniso-antagonista Met.snaha odstrániť vedľajšie účinky morfínu.náhrada metylu na N za vyššie lipofilné alkyly zvyšuje aktivitu Pentazocin HO CH3 CH3 N CH2 CH C C H3 CH3 -zmiešaný agonisto-antagonista. návyk A.3.aj trans.útlm dychového centra. tolerancia. jeho odstránenie alebo blokovanie éterickou väzbou aktivitu ruší 4. slabé antagonis. Syntetické opioidy . Deriváty benzomorfanu Vzťah štruktúry a účinku: 1. Deriváty 4-fenylpiperidínu Vzťah štruktúry a účinku: 1)substitúcia fenylu je nevýhodná s výnimkou OH v polohe 3 2) náhrada metylu na N za vyššie lipofilnejšie radikály je vhodná 36 . zhodné s prírodným morfínom ľavotočivým 4) výhodná je substitúcia na C-14 (butorfanol) 5) kruhy B a C môžu byt v cis. pôsobenie na μ receptory Met. jeho N-metyláciou vzniká účinný derivát N-metylmorfinan 2) A zvyšuje OH v polohe 3 .pre zachovanie aktivity sú nutné CH3 v polohe 5 a 9 2. oxidácia metylu v postrannom reťazci na OH až COOH skupinu -používa sa na vyvolanie abstinenčných príznakov u morfinistov -vhodný u stredných bolestí C. výrazné agonist. Deriváty morfínanu Vzťah štruktúry a účinku: 1) morfinan je sám neúčinný.:-3-O-glukuronid -oxidatívna hydroxylácia na cyklobutyle na neúčinný hydroxybutorfanol -dezalkylácia na neúčinný norbutorfanol Levorfanol HO H N CH 3 B.blokovaním éterickou väzbou sa znižuje analgenitcká A a zvy šuje sa antitusická 3) účinné sú (-)-morfínany.vyššiu A vykazujú trans izoméry 3.vyššia aktivita je pri prítomnosti OH na C2´.:-glukuronid. pôsobenie na κ a σ receptory.

3) esterová väzba je nositeľom vysokej aktivity, neni však pre jej zachovanie nevyhnutná, je možná jej náhrada za ketoskupinu, kratší alkyl, prevrátený ester 4) prenesenie substituentov z polohy 4 do 3 piperidinu A znižuje, ale neruší 5) piperidínový kruh nie je podmienkou aktivity, je možné ho rozšíriť na perhydroazepín Pethidin
CH3 N COOC2H5

Met.: oxidatívna N-demetylácia a zmydelnenie na slabo účinný norpethidin a kys. pethidinovú a neúčinnú kys. Norpetidí novú, ktoré sa vylučujú ako glukuronidy -spazmolytické, sedatívne, hypnotické účinky

D, Deriváty 3-fenylpropylamínu
Vzťah štruktúry a účinku: 1) substitúcia aromatických jadier pôsobí dysterapeuticky 2) pre A je nutný dvojuhlíkatý reťazec medzi centrálnym uhlíkom a bázickou skupinou, jeho skrátenie alebo predĺženie aktivitu ruší -metyl skupina na uhlíku v susedstve amino-skupiny je výhodná, ale nie nutná 3) A je viazaná na ľavotočivý izomér 4) redukciou keto skupiny na sekundárnu OH sa A znižuje, následnou esterifikáciou s kys. O octovou sa opäť zvyšuje 5) obmedzené sú možnosti obmien bázického reťazca- môže tu byť metylaminoskupina, pipe ridín, morfolín Methadon Met.:-oxidácia na methadon-N-oxid -redukcia keto skupiny na methadol, ktorý N-demetyláciou prechádza na normethadol -oxidatívne štiepenie ketónu za vzniku kyseliny -oxidatívna demetylácia na normethadon, ktorý cyklizuje na pyrolidínový metabolit -mí agonista

C CH3

C OC2H5 C H2 C H N ( CH 3 )2

Pyritramid
CN C C H2 C H 2 N C ON H 2 N

Bezitramid- len p.o. aplikácia (nerozpust. vo vode)
O N N C C O C H 2 C H3

CN C C H 2 C H2 N

Dextropropoxyfén Met.:-hydrolýza esterovej väzby za uvoľnenia alkoholu

37

C H2 C OC O C 2 H 5 H C C H3 CH3 N C H3

-mono- až di-demetylácia -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe benzylu a potom N-demetylácia -metabolity sa vylučujú vo forme konjugátov -nevyvoláva návyk -použitie v kombinácii s antipyretikami

E, Deriváty iných štruktúr
Fentanyl
CH 2CH2 N

Met.:-N-dezalkylácia na norfentanyl -hydrolytické štiepenie anilidovej väzby na despropionylfentanyl -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe oboch fenylov -hydroxyl. metabolity sú vylučované vo forme konjugátov -čistý agonista

CH 3CH2 CO N

Tilidín –trans
CH 3 N CH 3 CO OC2H 5

Met.:-oxidatívna demetylácia na nor-tilidin= vlastný účinný agens -ďalšia demetylácia na di-nor-tilidin -zmiešaný agonisto-antagonista

Tramadol
O CH3 HO H CH3 CH2N CH3

Met.:-nezmenený -N, O-demetylácia za vzniku O-demetyl-tramadolu -N,N-di-demetylácia -metabolity sa vylučujú nezmenné alebo ako glukuronidy -parciálny agonista -prolongácia potlačenia bolesti

4. Antagonisti analgetík
-potláčajú alebo zoslabujú charakteristické vlastnosti morfínu -antagonstický účinok je spôsobený substitúciou metylu na N lipofilnejším radikálom s 3-5 uhlíkmi Nalorfin Naloxon
HO HO

O N CH 2 CH HO

O

OH

C H2
O

N CH 2 CH

CH 2

38

-parciálny antagonista-čistý antagonista- antagonizuje všetky receptory antagonizuje μ receptory -vysoká lipofilita- ľahký prienik do CNS -čistí agonisti: morfín, fentanyl -parciálni agonisti: buprenorfín, tramadol -agonisto-antagonisti: pentazocin, butorfanol, nalbufin, tilidín -parciálni antagonisti: nalorfín, cyklazocín -čistí antagonisti: naloxon, naltrexon

MORFÍN
-je alkaloid, ktorý sa získava z ópia. Ópium je zaschnutá šťava nezrelých makovíc druhu Papver somniferum, Papaveraceae (mak siaty). Tieto nezrelé makovice (tobolky) sa 8-10 dní po opadaní korunných lupienkov pozdĺžne narezávajú a zberá sa žltkavá mliečna šťava vytekajúca z mliečnic- latex. Asi 75% latexu tvorí kaučuk, sliz, pektíny, živice, vosky a 15-25% alkaloidy. Ak sa získané ópium pridá do alkoholu, pripraví sa ópiová tinktúra. Ópium obsahuje alkaloidy: -morfinanový typ: morfín (10-17%), kodeín, tebaín 10-hydroxykodeín, 6-metylkodeín, neopín, pseudomorfín, salutaridín -benzylizochinolínový typ: papaverín laudanín, kodamín, laudanozín, retikulín, somniferín -ftalidotetraizochinolínový typ: narceín, noskapín, narkotolín -protopínový typ: protopín, kryptopín, α-allokryptopín -tetrahydroizochinolínový typ: hydrokotarnín -rhoeadínový typ: rhoeadín, glaudín, papaverrulín B,C,D Hlavné alkaloidy ópia: názov Obsah v % typ vlastnosti Morfín 3-23 Morfinanový Silná báza Vysoká toxicita Kodeín 0,2-4 Morfinanový Tebaín 0,2-1 Morfinanový Papaverín 0,5-2 Benzylizochinol. Slabá báza Nízka toxicita Noskapín 2-8 Ftalidotetrahydroizochinol. Narceín 0,1-2 Ftalidotetrahydroizochinol Použitie: • morfín - analgetický účinok (potencuje ho noskapín), vyvoláva eufóriu, je návykový • kodeín- analgetikum anodynum, slabšie pôsobí na psychické funkcie, centrálne pôsobiace antitusikum • papaverín- nemá narkotický účinok, nepôsobí na dýchacie centrum, má spazmolytické účinky- tlmí koliky a črevné spazmy spojené s hnačkami, spazmy žlčových a močových ciest • noskapín- tlmivé účinky na kašeľ, -koloidné sprievodné látky ópia sa podieľajú na pomalej resorpcii, čím sa dosahuje protrahovaný účinok ópia

39

ČSL 4: Opium Opium pulveratum Morfinium chloratum ČSL 3: Tinctura opii

SL1: Opium crudum Morphini sulfas Morphini hydrochloridum

SYNTÉZA BENZYLIIZOCHINOLÍNOVÝCH ALKALOIDOV:

40

NO2B ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ
DEFINÍCIA: Analgetiká- antipyretiká sú látky, ktoré znižujú vnímanie bolesti a zároveň znižujú zvýšenú telesnú teplotu. Pôsobia na mierne a stredne silné bolesti, nepôsobia na viscerálne a silné bolesti. Ich analgetický účinok je slabší ako u opioidných analgetík. Niektoré majú aj antiflogistický účinok.

HORÚČKA
Priemerná hodnota telesnej teploty je 36,8°C ± 0,4°C. Krivka telesnej teploty kolíše cez deň v rozsahu 0,5- 0,7°C a má diurinálny rytmus. Najvyššiu hodnotu dosahuje o 16-18. hodine, najnižšiu nadránom. Počas gravidity a menštruácie sa zvyšuje, počas ovulácie znižuje. Horúčka je obranná reakcia organizmu na patologický agens. Nie je ochorením, ale symptómom ochorenia. Je zvýšením teploty nad normálne denné kolísanie spôsobené imunitnými a termoregulačnými mechanizmami. Teplota tela: 37-38°C -subfebrilita 38-40°C -horúčka >40°C -hyperpyrexia Telo si reguluje telesnú teplotu na základe rovnováhy medzi výdajom a tvorbou tepla. Za tvorbu tepla sú zodpovedné: o tyreoidálne hormóny o metabolizmus- hlavne pečeň a kostrové svaly (50% tvorby tepla) o svalová aktivita (triaška)- nesynchrónne mimovoľné pohyby svalov Teplo sa vydáva: o vyžarovaním (radiáciou)- výdaj pomocou fyzikálnych pochodov, 60%výdaja o vedenie (napr. výdaj tepla s predmetom) o vyparovanie (potenie)- vylučovanie vody a solí, 20% výdaja tepla Nerovnováha výdaja a tvorby tepla sa prejaví: potením hyperventiláciou vazodilatáciou (červenaním) Príčiny horúčky: Infekcie, špecifické zápaly Imunitné reakcie, cudzorodá bielkovina Poškodenie tkanív Intraabdominálne zápaly Neoplastické procesy Akútne metabolické poruchy Lieková horúčka Dehydratácia Psychogénna

41

Regulácia horúčky: Za rovnováhu výdaja a tvorby tepla je zodpovedné termoregulačné centrum v zadnom laloku hypotalamu. Tento prijíma informácie z periférie a vnútorných orgánov a prestavuje teplotu. Mechanizmy vzniku horúčky: exogénne pyrogény_____________________________ ↓ ↓ aktivácia lymfocytov a makrofágov ↓ ↓ ↓ __________________________ ↓ ↓ ↓ ↓ CNS ← stimulujú tvorbu ↓ endogénnych pyrogénov ↓ ↓ ↓ hypotalamus ________________↓ ↓ nastavenie termoregulačného centra na vyššiu teplotu Exogénne pyrogény: • Lipopolysacharidy bakteriálnych membrán (mikrobiálne endotoxíny) • Antigény pôsobiace na lymfocyty • Imunokomplexy • Rakovinové bunky • Deštruované bunky Endogénny pyrogény (cytokíny): • IL-1α, IL-1β • IL-2, IL-6 (kľúčové cytokíny akútnej fázy) • TNFα (kachektin), TNF β (lymfotoxín) • Interferóny α, β, γ • CSF Endogénne pyrogény prejdú do zadného laloku hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu PLA2→ tvorba kyseliny arachidónovej → cyklooxygenáza → tvorba prostaglandínov, prostacyklínov. Za spúšťanie horúčky je zodpovedný PGE2.

42

Mechanizmus horúčky po prebudovaní termoregulačného centra: ↑ referenčnej hodnoty termostatu ↓ efektorové mechanizmy ↓ _______________________________ ↓ ↓ uchovávanie tepla zvýšená produkcia tepla vazokonstrikcia zvýšenie metabolizmu účelové správanie triaška ↓ ↓ horúčka horúčka -pri prebudovaní termoregulačného centra sa zvýši produkcia hormónov štítnej žľazy a aktivuje sympatikus PRIEBEH HORÚČKY: 1. prodromálne štádium -od nástupu exogénneho agensu po tvorbu endogénneho pyrogénu -trvá minúty, maximálne 1,5 hodiny 2. štádium vzostupu telesnej teploty -prestavenie termostatu → ↑telesnej teploty 3. štádium vyvrcholenia -zvýši sa tvorba tepla, teplo sa uchováva tak, aby teplota tela dosiahla teplotu na ktorú je termostat prestavený 4. zostupné štádium -pokles teploty, ktorý by mal trvať niekoľko hodín, nemá byť náhly Zmeny vitálnych funkcií pri horúčke: - ↑ frekvencia činnosti srdca - ↑ ventilácia - ↑ metabolizmus- ↑ oxygénna fosforylácia, až negatívna dusíková bilancia (proteolýza, ↓ telesnej hmotnosti) - ↓ diuréza - zápcha- ↓ pohyb tráviacich ciest, ↓ produkcia tráviacich štiav - ↓ chuť do jedla - oligémia, dehydratácia - hyperalgézia Význam horúčky:  Zvýšenie imunitnej schopnosti- pohyblivosti a fagocytovej schopnosti leukocytov, produkcie protilátok a antibakteriálnych, antivírusových látok, proliferácia Tlymfocytov  Spomalenie rastu a rozmnožovania mikroorganizmov- znížením množstva železa a zinku v plazme

43

1.ANTIPYRETÍK: MECHANIZMUS ÚČINKU: Analgetiká-antipyretiká pôsobia hlavne periférnym mechanizmom.svalový katabolizmus.febrilné kŕče. kĺbov. farmakologická. sladené nápoje. až poškodenie CNS . predovšetkým blokádou biosyntézy algogénnych mediátorov typu prostaglandínov.somnolencia a letargia . dehydratácia. delírium. ktorý upozorňuje na nutnosť ďalšej diagnostiky a liečby (medicínsko.analgetiká-antipyretiká ROZDELENIE ANALGETÍK.esterifikácia alebo pevná blokáda hydroxylovej skupiny éterickou väzbou aktivitu zachováva (pre antiseptický a antimykotický účinok musí byť OH voľná) 5. kde prebiehajú zápalové procesy. čaje s cukrom.. výnimkou je substitúcia OH skupinou v polohe 5 (kyselina gentisová a diflunisal sú účinnými antiflogistikami) 44 .telesná teplota zvýšená nad 43°C→ tepelný šok.esterifikácia kys.SALICYLÁTY VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. smrť LIEČBA HORÚČKY: A.↑ metabolizmus.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky.bolesti hlavy. Antipyretický účinok je vysvetlený prebudovaním termoregulačného centra na pôvodnú hodnotu (zníženie telesnej teploty centrálnym mechanizmom).záťaž KVS až cirkulačná insuficiencia . strata solí .symptóm. Analgetický a antiflogistický efekt antipyretických analgetík je vysvetlený blokádou cyklooxygenázy. negatívna dusíková bilancia . denaturácia bielkovín. halucinácie .sociálny význam) Možné škodlivé účinky horúčky (hlavne ak pretrváva dlhšie): . Nešpecifický diskomfort.telesná teplota zvýšená nad 41°C→ ↓imunitných reakcií.na zachovanie aktivity je potrebné o-usporiadanie 2. nefarmakologická -horizontálna poloha -eliminácia stresu a námahy -uvoľnenie odevu -pridanie tekutín -pridanie energie (minerálka. potenie.zmena karboxylu za amid aktivitu zachováva ale znižuje dráždivosť 3. hyperalgézia . salicylovej nemení analgeticko-antipyretický účinok 4.. Prostaglandíny ako tkanivové pôsobky vznikajú vo zvýšenej miere v tkanivách. svalov.) B.

zubov. antisepticky. ACET Y L SAL ICY LOVÁ MECHANIZMUS ÚČINKU: neselektívna inhibícia cyklooxygenázy COX1 aj COX2 ÚČINKY: • antiagregačné (pri dávke 100mg)vďaka schopnosti ireverzibilne acetylovať aminoskupiny terminálneho serínu enzýmu COX→ blokuje syntézu agregačne pôsobiaceho tromboxanu A2.5-trihydroxybenzoová Použitie: -vonkajšie. svalov. hlavy. čo vedie k zníženej tvorbe ochranného slizu. vredy 45 . keratolytikum (koncentrácia >10%). pretože blokuje tvorbu prostaglandínov v žalúdočnej sliznici. SAL ICY LOVÁ Met: vylučuje sa nezmenená.dyspepsia.poškodenie žalúdočnej sliznice.Kyselina salicylová COOH OH KY S. vomitus .keratoplastikum (koncentrácia <10%). antimykoticky -vnútorné. antiflogistikum Nežiadúci účinok: dráždenie a poškodzovanie žalúdočnej sliznice. 2. pričom minimálne inhibuje tvorbu antiagregačne pôsobiaceho prostacyklinu → profylaxia trombóz • antipyretické (pri dávke 3x500mg) • analgetické (pri dávke do 3g).5dihydroxybenzoová).3. alebo ako ester-glukuronid. zvýšenej tvorbe kyseliny chlórovodíkovej a zvýšenému prekrveniu sliznice až krvácaniu (podanie kyseliny vo forme alkalickej soli tento účinok znižuje) =>Pre tento nežiadúci účinok má iba vonkajšie použitie ako dermatologikum Kyselina acetylsalicylová -lepšiu stabilitu a znášanlivosť má soľ aloxiprin (ASA pufrovaná aluminiumoxidom). nausea. kyselina gentisová (2. neuralgie • antiflogistické (pri dávke 3-6g) -silná väzba na plazmatické bielkoviny => pozor na interakcie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -sú vyvolané rovnakým mechanizmom ako terapeutické účinky a sú závislé od plazmatickej koncentrácie • GIT.na bolesti kĺbov.antipyretikum. bakteriostaticky. šliach. éter-glukuronid. ktorý uvoľňuje kyselinu v alkalickom prostredí tenkého čreva -ASA je enzymaticky štiepená v kyslom prostredí žalúdka na účinnú kyselinu salicylovú COOH OCOCH3 KY S.

poruchy funkcie pečene a CNS) • 3. DERIVÁTY ANILÍNU Fenacetin NHCOCH3 FENACET IN OC2H5 Met: štiepenie éterovej väzby za vzniku paracetamolu alebo oxidatívna hyd roxylácia na 2. kŕče. Nemajú antiflogistický účinok. ktorý je príčinou nežiadúcej methemoglobinémie -má analgetické a antipyretické účinky. poruchy krvotvorby bronchokonstrikcia u precitlivelých osôob tinitus (zvonenie v ušiach) KONTRAINDIKÁCIE: • osoby s vredovou chorobou. dnou • deti do 12 rokov (riziko vzniku Reyeovho syndrómu.hyperpyrexia. svalov.na bolesti zubov.alebo 3-hydroxyfenacetin a dezacetylácia za vzniku fenetidinu. • Antipyretické. hlavy. metabolická acidóza. astmou.• • • okultné krvácanie. ktoré s benzochinoniminom ochotne reagujú (N-acetylcystein [SOLMUCOL. nemá antiflogistické účinky -pre nefrotoxicitu. Majú centrálny analgetický a antipyretický účinok. kde mimo iných mechanizmov inhibujú aj COX. methionin. zvracanie. trimester gravidity 2. pretože nie sú schopné prenikať do kyslého zápalového tkaniva. psychotropný a euforizujúci účinok sa používa veľmi málo alebo v kombinovaných prípravkoch Propacetamol.pôsobí na termoregulačné centrum hypotalamu a znižuje jeho reaktivitu na exogénne pyrogény • Analgetické. kancerogenitu. cystein. čo im umožňuje rýchlejší prienik do CNS. kĺbov NEŽIADÚCE ÚČINKY: menšie ako po ASA • pri dlhodobom užívaní riziko funkčného poškodenia obličiek (p-aminofenol) • pri predávkovaní riziko hepatotoxicity a závažného poškodenia pečene (po vyčerpaní zásob glutationu sa benzochinon-imin viaže na pečeňové peptidy) ako špecifické antidótum sa používa N-acetylcystein. SCC] podaný do 8-15 hodín po otrave) KONTRAINDIKÁCIE: 46 .proliečivo paracetamolu vhodné k injekčnej aplikácii Paracetamol PARACET AMOL NHCOCH3 OH ÚČINKY: -majú lipofilnejší charakter ako salicyláty.

zápaly žíl.aktrivita sa zachováva ak sa poloha 4. Používajú sa hlavne krátkodobo pre antiflogistické účinky ( reumatoidná artritída. ktoré je buď acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4hydroxyfenazón CH3 N CH3 CH3 CH3 CHHN RAMIFENAZON O N 47 . dna) -silná väzba na plazmatické bielkoviny=> pozor na interakcie VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. pyrazolónového jadra substituuje. DERIVÁTY PYRAZOLÓNU -analgetické. oxidatívna desmetylácia v polohe 2 na 2-norfenazón. aplikácia (metamizol) Fenazón Met: oxidatívne hydroxylovaný v polohe 4 a 3 za vzniku 4-hydroxyfenazonu a 3-hydroxymetylderivátu.substitúcia metylu na dusíku solitvornou sulfoskupinou zvyšuje rozpustnosť→ i. Zavedenie aminoskupiny a jej substitúcia alkylmi alebo acylmi analgeticko-antipyretickú aktivitu zvyšuje 2. ktoré sú vylučované ako N-acetylderiváty -druhá fáza: hydroxylácia za vzniku 4-hydroxyfenazonu a demetylácia na 3-desmetyl-4-aminofenazon N O CH 3 N CH 3 N CH 3 CH 3 AMINOFENAZON -analgetikum (bolesti zubov a hlavy). Metabolity sú vylučované ako glukuronidy -použitie v kombinovaných prípravkoch O N N CH 3 CH 3 FENAZON Aminofenazón Met:-prvá fáza: demetylovaný na dimetylaminoskupine na monodesmetylaminofenazón až 4-aminofenazón. antipyretikum NÚ: riziko tvorby karcinogénnych metabolitov (za prítomnosti nitritov v kyslom prostredí sa z neho odštiepi dimetylaminoskupina a vytvára sa karcinogénne pôsobiaci dimetylaminonitrosamin) riziko vzniku agranulocytózy Ramifenazón Met: oxidatívna demetylácia v polohe 2 na nor-raminofenazón oxidácia na metyle izopropylu s následnou možnou hydroxyláciou aromatického kruhu odštiepenie celého izopropylu na 4-aminofenazón. antipyretické účinky.v.• • osoby s ochorením alebo poškodením pečene 1. trimester gravidity 3.

ALNAGON NEO (ASA+kofeín+kodeín) Aloxiprin: SUPERPYRIN Paracetamol: PARALEN. PANADOL ULTRA (paracetamol+kofein+kodein). ASPIRIN C. ktorý je acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4-hydroxyfenazón NÚ: riziko vzniku agranulocytózy a anafylaktického šoku -silnejšie analgetikum a spazmolytikum -použitie pri žlčových a ľadvinových kolikách Piperylon CH3 N Účinné spasmoanalgetikum u kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest a spazmov GIT H O N N CH3CH2 PIPERY L ON PRÍPRAVKY: -použitie v monoprípravkoch ale aj v kombinovaných prípravkoch (s kys. MEXAVIT (paracetamol+vitamín C) 48 . kofeínom. guajfenezínom. PANADOL BABY -kombinované: ACIFEIN. MEDIPYRIN. vylučovaný hlavne ako enol-glukuronid nor-propyfenazón -rovnaký analgetický. …) alebo ako spazmoanalgetiká Kyselina acetylsalicylová : ACYLPYRIN. ANOPYRIN. ASPIRIN. ASPRO -kombinované: ACIFEIN (ASA+paracetamol+kofeín). ATARALGIN (paracetamol+guajfenesin+kofein). PANADOL EXTRA (paracetamol+kofein). PANADOL. COL DREX (paracetamol+kofein+fenylefrin). ACYLCOFFIN(ASA+kofeín). silnejší antipyretický a slabší antiflogistický účinok ako aminofenazón -bez rizika vzniku karcinogénnych metabolitov CH 3 N CH 3 CH CH 3 CH 3 PROPY FENAZON O N Metamizol (Noramidopyrin-methansulfonan sodný ) NORAMIDOPY RINMETASUL FONAN SODNÝ O NaOSO2CH2 N CH 3 N N CH 3 CH 3 Met: hydrolýza na 4-metylaminofenazon oxidácia na metylamínoskupine na 4-formylaminofenazón a 4aminofenazón. ASPRO C FORTE . askorbovou.Propyfenazón Met: N-demetylácia na nor-propyfenazón a následná hydroxylácia na p-hydroxy-nor-propyfenazón (oba sú analgeticky účinné).

(u nás nie je registrovaný).tlmí dráždivosť srdca (chinidín) zvyšuje citlivosť maternice na látky vyvolávajúce jej kontrakciu -Chininium chloratum sa nachádza v prípravku CHINASCORBIN drg. Rubiaceae (ČSL4. alkaloidového typu CHINÍN –Chinae cortex. čím ničí mnohých pôvodcov infekcií stomachikum. Cinchona succirubra. VIPERAE BERI VENENUM ung. 49 . SPASMOVERALGIN NEO Metamizol: NOVALGIN. analgetikum.izolovaná látka ofiotoxín. bolesti a zápale trojklanného nervu. antipyretikum.(u nás nie je registrovaný) AKONITÍN.. ktorá sa používa na potlačenie silných bolestí pri malígnych tumoroch -prípravok KOBRATOXIN inj. ktorý oxidáciou prechádza na kyselinu salicylovú -Salicis cortex obsahuje aj triesloviny. pri dne. artritídach (ako masť) -Tinctura aconiti je súčasťou expektoračného prípravku PLEUMOLYSIN gtt. NAPELLÍN -Aconiti radix (tuber). flavonoidy a organické kyseliny Použitie: analgetikum. SALICÍN –Salicis cortex. antireumatikum -nachádza sa v prípravku VALOFYT-NEO spc. SL 1) -monoterpénový indolový alkaloid (vzniká syntézou triptofánu a monoterpénu yohimbínového typu) Chinae cortex obsahuje 4-12% alkaloidov: chinín. Salix alba. SL 1) –fenolový glykozid (odvodený od kyseliny šikimovej) -hydrolýzou sa uvoľňuje glukóza z p-hydroxylu za vzniku salicylalkoholu (saligenínu). roborans antiarytmikum pri arytmiách a tachykardiách.protoplazmatický jed brzdiaci enzýmové procesy.Propyfenazón: VALETOL (propyfenazón+paarcetamol+kofeín).od kyseliny mevalónovej) Použitie: tlmí CNS. ALGIFEN PRÍRODNÉ ANELGETIKÁ.obsahuje látky používané na reumatické bolesti -prípravky VIPERALGIN inj.. Salicaceae (ČSL 4. antipyretikum. cinchonidín Použitie: antipyretikum a analgetikum –znížením tkanivového dýchania tlmivým pôsobením na CNS. VIPROSAL inj. Aconitum napellus. cinchonín. C. Ranunculaceae (ČSL4) -diterpénové alkaloidy (N je zabudovaný do terpénového skeletu. pri aplikácii na pokožku pôsobí anesteticky. chinidín. syntéza je podobná syntéze terpénov. antimalarikum. zápale kĺbov. hadie jedy Naja tripudians. (u nás nie je registrovaný) Vipera amnodytes. pastilky B.ANTIPYRETIKÁ A. neuralgiách.

Čs. Novorapid. má krátky biologický polčas. ↑ glykémiu. Čs. Endokrinná sekrécia I je riadená mechanizmami. 50 .Fabaceae Fazuľový plod bez semena Účinné látky – uvádzajú sa mnohé ubikvitárne obsahové látky a arginín Použitie: Upotrebenie drogy sa traduje z ľudového liečiteľstva – antidiabetikum a diuretikum Fitofarmaká . glukanónu. hormónov. DM je chronické metabolické a endokrinné ochorenie sprevádzané hyperglykémiou a glykozuriou ako následok nedstatku inzulínu. na celom svete droga tvorí zložku antidiabetických čajovín. vyvoláva glykogenolýzu. Súčasne sa uvoľnuje malé množstvo nerozštiepeného proinzulínu. A 10 – Antidiabetiká. mixtúr.Antidiabetiká – farmakognózia Fructus phaseoli sine semine (pericarpium phaseoli) – Phaseolus vulgaris . Beta bunky /cca 75%/ produkujú inzulín 3. ↑ hladninu GL v krvi. Somatostatín – 14 AMK. flavonoidy. Fytofarmaká. Alfa bunky /cca 20 %/ produkujú glukagón 2. inhibuje syntézu inzulínu. okrem toho hydroxygalegín a peganín. ktoré sa následne uvolńujú v ekvimolárnom množste do cievne riečišťa portállneho systému. Základným prejavom je hyperglykémia. odkiaľ sa dostáva do sekrečných granúl. tablit a i. Po odštiepení signálneho pepetidu je molekula proinzulínu lokalizovaná v Golgiho komplexu. triesloviny a malé množstvo saponínov. reguluje sekréciu inz. Fyziologické pôsobenie inzulínu Inzulín /I/ je syntetizovaný beta bunkami pankreasu vo forme prekurzorovej molekuly preproinzulínu podobne ako ostatné proteohormóny. je fyziologický antagonista inzulínu. Ešte pred uvolnení z beta buniek sa časť molekúl proinzulínu štiepi na C-peptid /31 AMK/ a I /51 AMK/. Langerhansenové ostrovčeky pankreasu 1. ktoré vedú k ovplyvneniu draslíkových kanálov a toku jónov kalcia do bunky so vzostupom jeho interceluárnej koncentrácie. čajovina – antidiabetikum.čajoviny – antidiabetikum a dezinficiens močových ciest (urologikum) Herba Galegae – Galega officinalis – Fabaceae Jastrabinová vňať Za glukokinín sa pokladá gvanidinový derivát galegín. Glukophage Diabetes mellitus /DM/ Je syndróm charakterizovaný neschopnosťou organizmu spracovávať glukózu /GL/ a udržiavať jej hladinu vo fyziologických medziach v dôsledku absolútneho a relatívneho nedostatku inzulínu. pôsobí staticky na produkciu hormónov. Delta bunky produkujú somatostatín Glukagón –je polypeptit /29 AMK/. má inhibičný účinok.

svaly. inzulinových receptorov. ktorá štiepi membránové fosfoinositídy v blízkosti inzulizového receptoru na diacylglycero a inositolmonofosfát /neskôr transformovaný na inozitoltrifosfát/. hyperlipidémia. Je aktivovaná fosfolipáza C. Tento heterotetramér je zodpovedný za špecifickú väzbu I a prenos informácie do vnútra bunky. polyúria. nervy/ Typ diabetu z klinického hľadiska:: 1.5 – 8 mmol/l Hyperhlykémia: GL > 10 mmol/l Pri DM v krvi je zvýšená hladina GL. U zdravého človeka približnej asi 50 % secernovaného I pripadá na bazálnu sekréciu. ICHDK/ . Všeobecne môžeme účinky inzulínu zhrnúť: 1. ↑ transportom AMK do bunky 4. ktoré sú považované za druhých poslov v pôsobení I. Komplikácie: ICHS /poškodenie cievneho endotelu/. Podpora vstupu GL do buniek 2. Klinické následky diabetu: Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie s vývojom orgánovo špecifických degeneratívnych procesov Diabetická angiopatia – ↑morbidita. Podpora účinku hexokinázy / glukóza – 6 – fosfát/ Normoglykémia: GL 3. jednak stimulovaná. polydypsia. prerif. čo spôsobuje polyúriu. Aktiváciou proteinkinázy C potom ďalej dochádza k fosforylácii 2. Je zrejme priamo ovplyvňovaná kaskáda fosforylačných reakcií postihujúcich enzýmy. ketonémia a metabolická acidóza.Táto zmena vedia k dvom metabolicky dôležitým pochodom. 1. Súčasťou týchto zmien je tiež presun glukózových transportérov k bunkovej membráne. ktoré sú tvorené dvoma podjednotkami alfa a dvoma beta. mozog. podpora proteosyntézy. zhoršenie hojenia rán. bolest a chlad.diabetická mikroangiopatia – morfologické zmeny malých ciev vo svaloch / srdce. brnenie a bolesti v nohách /neuropatie/ zníženie citlivosti na teplo. tubulárne nosiče nie su schopné vrátiť GL do krvi /obličkový prah/ GL strháva so sebou vodu. nekrózy až amputácie dolných končatín. Po väzbe I na alfa subjednotku dochádza k autofosforilácii v intraceulárnom úseku betasubjednotky. Inhibícia glukoneogenézy 3.podmienený absolútnym nedostatkom I 51 . kde umožnia vychytávanie GL do bunky. sietnica. svaloch a tukovom tkanive/ prostredníctvom špecifikovaných väzobných miesť. glykozúria. IDDM /inzulín dependentný DM/ . hypertenzia. arteroskleróza.diabetická makroangiopatia – ateroskleróza veľkých a stredných ciev vo svaloch /srdce. – juvenilný. dolné končatiny – ICHS. I pôsobí v cielových tkanivách /pečeni. mravčenie. obličky. DM typu 1. očné komplikácie. /Pri diabetes insifidus – polyúria z nedostatku antidiuretického hormónu/ Následky hyperglykémie: dehydratačná osmotická diuréza. invalidizácia a mortalita diabetikov . koža.Sekrécia I je jednak bazálna.

alebo sa vyrába semisyntézou. Krátkodobo pôsobiace I sa hodia k zahájeniu terapie a pri liečbe dekompenzovaného diabetu. I má mnohopočetné účinky na rôzne metabolické funkcie. poruchy glukózovej homeostázy. kde sa podáva buď kombinácia rýchlopôsobiacich I so stredne dlho pôsobiacimi I.chronického zápalu pankreasu. pretože ovplyvňuje neenzýmovú glykáciu proteínov.. Depotné I sa používajú pri stabilizovaných diabetikoch. liečbou glukokortikoidmi – steroidný diabetes /aj tiazidové diuretiká/ Gestačný /tehotenský/ DM – prechodný. Porucha glukózovej tolerancie Obecné zásady liečby diabetu Zvýšená koncentrácia GL má zásadný význam pre rozvoj cievnych zmien u diabetikov. riziko malformácia plodu a perinatálnych úmrtí. cysty. pri autoimúnnom ochorení sa tvoria vlastné protilátky proti beta bunkám. Podáva sa pri DM typu 1. alebo periférne pôsobenie SekundárnyDM . tvorbu sorbitolu a v neposlednej rade ich autooxidačné a peroxidačné procesy. . pri ktorých je možné dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu. kedy je v molekule bravčového inzulínun nahradená odlišná AMK. vonkajšie vplyvy – vírusové infekcie alebo volné radikály. z niektorých endokrinných ochorení /Cushingov syndróm/. 3. takže platí. u diabetického komatu a prekomatu ( bunky pankreasu sú úplne deštruované) b. 5. Prvoradým opatrením je dieta. alebo u 52 . napr.coli. PAD – pri DM druhého typu. ktorý sa získava so zvieraceho pankreasu. že musíme liečiť diabetika a nie len diabetes. Bravčový I sa líši od ľudského v jednej AMK /náhradou alanínu za treonín na karboxylovom konci beta reťazca/ Hovädzí sa líši v troch AMK /alaním miesto treonínu v polohe A8 a B 30 a valín miesto leucínu v polohe A 10/. Štandardný konvenčný režim.etiopatogenéza: genetické faktory alebo faktory životného prostredia / obézny ľudia/ . Veľká časť diabetikov má ďalšie pridružené choroby a je teda potrebné posudzovať závažnosť vedľajších účinkov iných liekov. že diabetik má byť liečený pokiaľ možno najnižšou dávkou I. diabetickom kómate. po chirurgickom odstránení. ktorá je schopná realizovať túto informáciu a vyrábať I. alebo perorálnymi antidiabetikami /PAD/. Pri závažnej poruche. alebo biosyntézou využivajúcou včlenenie génu pre I pomocou plazmidu do E. K obecným zásadám patrí. zanikla schopnosť syntetizovať I endokrinnou častou slinivky. autoimúnne ochorenia . takže deje vedúce k diabetickej mikro – a makroangiopatií. Substitučná – insulíny u juvenilného typu. Komplexný prístup je dôležitý. – NIDDN /non insulin dependent DM/ . Liečba inzulínom: Inzulín je preoteohormón. pri pritómnosti ketoacidózy je nutné nasadit I ihneď. a prekomate. Ľudský /humánny / I sa vyrába buď semisyntézou. Dôležitá je tiež snaha dosiahnúť primeranú telesnú hmotnosť. DM typu 2. Hlavným cieľom liečby je maximálne priblížiť metabolizmus diabetika fyziologickému stavu.kyslíkové radikály môže deštruovať beta bunky pankreasu. tj.etiopatogenéza: genetické vplyvy.vzniká následkom .je porušená sekrécia. Dietnu liečbu je treba zahájiť okamžite. alebo biosyntézou ako I ľudský.2. Terapa DM: a. Inzulínové režimy pri substitučnej terapii: 1. ide o podávanie I v jednej až dvoch dávkach denne. 4. karcinóm.

Inzulín aspart 53 . Dlohobo pôsobiace inzulíny /ULTRALENTE alebo SUPERDEP/ Dlhodobý efekt je dosiahnutý kryštalizáciou I v prítomnosti jónu zinku môže byť až 32 – 36 hodín /u hovädzieho inzulínu/. Chromatograficky čistené prípravky majú v názve PUR b. Nekonvenčná terapia . c. Inzulínové prípravky Inzulin Lispro – je analóg ľudského I pripravený biosynteticky s použitím rekombinantnej DNA. Pre odlíšenie stupňa čistoty a pôvodu látky sa v názve uvádzajú príslušné identifikačné skratky: a. 2. injekcie užíva sa suspenzie inzulíny.v. Je vyrobený technológiou rekombinancie DNA s využitím kmeňov K12 baktérie E. Od prirodzeného ľudského I sa odlišuje náhradou AMK na pozícii 28 reťazca B za lyzín a na pozícii 29 za prolín – má rýchlejšie vstrebávanie do systémovej cirkulácie. ktorá čo najviac napodobňuje fyziologickú sekréciu I. Intermediárne inzulíny skratšou dobou účinku /INTERDEP alebo SEMILENTE/ pre. Intermediárne inzulíny s predĺženým účinkom /LENTE/ Používajú sa kombinácie kryštalického I a I precipitovaného v amorfnej forme. podaniu. U Lispro nebola v experimentoch preukázaná zvýšená mitogenita ani karcinogenita.Coli.s.niektorých iba I s predĺženýcm účinkom. Monokomponentné I .zink suspenzia.inzulín viazaný na Zn amfoterný I /Protamín – Zink – Inzulín/ depotný I /Globin – Zink – Inzulin/ Inzulíny Krátkodobo pôsobiace inzulíny /mávajú v názve RAPID alebo REGULAR/ sú neutrálne roztoky bez prísad modifikujúcich rezorciu. ako protamín – zink inzulín sa označuje komplex s pridaným protamínom v presnom pomere k I /môže vyvolať väčšie alergické reakcie/ a ako stabilizované zmesi inzulínov sa označujú zmesi s bifázickým efektom. Inzulín humánny Je suspenzia humnánneho protamín – zink – I s postupným nástupom a predĺženým trvaním účinku. intranasálne prípravky. 3.inzulínová pumpa. majú 40 mj/ml alebo 100 mj/ml. používajú sa kryštalický alebo rozpustný I rôznej etiológie a čistoty. označované ako inzulín/inzulín. Typy inzulínových prípravkov Všetky prípravky I sú vo forme injekcie. alebo staršie generácie s DM 2 typu. Nevýchodou tohto režimu je určitá rigidita a nutnosť dodržiavania presného časového harmonogramu stravy. transplantácie pankreasových štepov alebo izolovaných ostrovčekov. sú určené k i. Sú vhodné pre stredné.MC c. implantované abdominálne pumpy. Humánne I – HM alebo HUM Bežné formy: kryštalický zink – inzulín /Neutrál – Zink – Inzulín/ . Intenzifikovaná konvenčná terapia – predstavuje aplikáciu viac krát denne.

dochádza k uzatvoreniu kanálov.výkrmná kúra /malé dávky I. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícii B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. Pankreatický – za normálnych okolností keď je ↑ hladina GL v krvi . takže ich nepodávame u pacientov s porušenou funkciou pečene a obličiek. Biologický charakter unzulínov Spôsoby aplikácie I : Konvenčný spôsob podávania inzulínu . Mechanizmus účinku – je pankreatický a extrapankreatický.Hypoglykémia. menej nežiadúcich účinkov a nižšie dávky/ glibenklamid. chlorhexamid. glipizit.systém bazál – bolus – inzulínovou pumpou /je možné zkompenzovať inak obtiažne kompenzovateľných pacientov/ Terapeutické použitie inzulínu: . zvýši sa sekrécia inzulínu von z bunky. ↑ vápnika v bunke.inzulínové pero nekonvenčný spôsob podávania inzulínu: . lipodystrofia v mieste aplikácii/ atrofia tukového tkaniva. vápnik ide do bunky. gliklazit. ktoré môžu vyústiť do anafylaktického šoku /IgE/. Zásadne sa môžu PAD dávať len diebetikom so zachovalou vlastnosťou sekrécie I. 54 . Tab. gliquidon.diabetická ketoacidóza až kóma . II. tolbutamid. Deriváty sulfonilmočoviny /arylsulfonylurey/: I . Der. Hlavným problémom je protrahovaná hypoglykémia. draslík výjde von – depolarizácia.inzulínové šoky v psychiatrii – zakázané Nežiadúce účinky I : . generácia – chlorpropamid. najmä po glibenklamide. Obidve skupiny sa líšia mechanizmom účinku a tiež použitím u DM 2 typu. Hlavným problémom je tiež protrahovaná hypoglykémia. alergie. Majú vysokú väzbu na bielkoviny krvnej plazmy.špeciálna inzulínová striekačka s fixovanými ihlami . ktoré sa rozdeľujú na deriváty sulfonylmočoviny a skupinu biguanidov. sulfanylmočoviny viažu sa ne väzbové miesta v blízkosti ATP dependent draslíkového kanálu.Analóg ľudského I pripravený biosynteticky rekombináciou DNA. generácia /100 – 1000 krát účinnejšie. teda nie so sklonom ku ketoacidóze.DM . 1. Liečba perorálnymi antidiabetikami: PAD sú lieky s hypoglykemizujúcim účinkom. zvyšuje sa chuť do jedla/ .↑ ATP v pandrease – depolarizuje draslíkový kanál – dôjde k zmene membránového potenciálu a vápnik vniká do bunky – vylučuje sa inzulín.

kožné reakcie. spomalenie absorbcie GL v zažívacom trakte. Uzatvára draslíkové APT – dependentné kanály v menbráne betabuniek cieľovým proteínom. V kombinácii s metforminom. vylučujú sa ľadvinami sú preto kontraindikované pri nedostatočnosti ľadvín a pečene. hladký sval artérie/ a tým zlepšenie transportu GL do bunky – a zníženie spotreby inzulínu tj. arytmie.zvýšená senzitivita tkanív na inzulín. agranulocytózy/.v. Miglitol je kompetitívny inhibítor črevnej alfaglukozidázy. čim bráni ich rozkladu. Nežiadúce účinky: poruchy GIT Ďalšie farmakologické možnosti pri diabete: U niektorých diabetikov sa osvedčila podporná liečba inhibítorom alfa – glukozidázy. Používa sa k liečbe DM typu 2. Rýchle sa vstrebáva v GIT.tumory pankreasu Nežiadúce účinky: GIT. ako následok ↑ spotreby kyslíka. inhibujú glukoneonegézu. ktorého mechanizmom účinku je spomalenie štiepenia disacharidov v čreve a tým znížený stimulačný impulz pomalšie sa uvoľňujúcej glukózy pre výdaj I. Nateglinid – je derivát fenilalanínu 2.Biguanidy Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny nestimulujú sekréciu I pôsobia iba na hyperglykémiu. buformin. najmä sacharázy a izomaltázy. Spomaluje trávenie zložených cukrov na GL. Repaglinid /derivát kyseliny benzoovej/ stimuluje uvoľnovanie I. poruchy krvotvorby / leukopénie. V posledných rokoch sa opäť využíva kombinácia liečby I s PAD. tým sa obmedzuje rezorpcia GIT. 55 . nevyvolávajú hypoglykémiu. Napr. hnačka. Jej podanie umožňuje zníženie dávok I. Nebezpečnstvo hypoglykémie je nižšie. kde môžu vyvolať laktátovú acitózu. Hlavným nežiadúcim účinkom je flatulence. ikterus. najmä u neobéznych pacientov diagnostikum – i. Akarbóza sa nevsterebáva v GIT má vyššiu afinitu k črevným glukozidázam než ostatné sacharidy. trombocytopénie. metformin. pretože pôsobí krátkodobo a rýchlo sa metabolizuje.↑ intraceluárneho vápnika v ďalších tkanivách /kostrový sval.Extrapankreatický . vyvolané trávením zložených sacharikov mikrobialnou flórou hrubého čreva. Terapeutické použitie: DM 2 typu. samotné vstrebávanie GL neovplyvňuje. poruchy pečeňových funkcii. butylbigvanid. alebo PAD. Vzniknutý zvýšený prívod vápnika indukuje sekréciu I. nemetabolizuje sa a je vylučovaný v nezmenenej forme. fenyletylbigvanid. stimulácia apetítu. a nie sú preto pravými hypoglykemizujucími liečivami. miokard. pozitívna inotropia. Tým depolarizuje betabunky a vedie k otvoreniu kalciových kanálov. aplikáciach znižuje hladinu GL u diabetikov menej intenzívne ako u nediabetikov. alkoholizme alebo pri kardiorespireňačnom zlyhaní.. hypoglykémia. ktorý sa líši od iných antidiabetík. Ich účinok je skôr periférny /zvýšené vychytávanie GL v kostrovom svale/. bolesť brucha. Podobé účinky má guaranská guma. Výhodné su u obéznych pacientov s rizikom aterosklerózy / nestimulujú apetít/.

CH: I aspartát je analóg ľudského I pripravený biaosynteticky rekombináciou DNA ( Saccharomyces cervisiae). ACE inhibítory. Riziko laktámovej acidózy je najnižšie. prípadne karbamazepínom. zvlášť spojené s obezitou NOVORAPID inj. Novorapid sa preto rýchlejšie vstrebáva zo subkutánnej vrstvy v porovnaní s rozpustným humánnym I. Hlavným predstaviteľom je Rosiglitazon. I: DM. obd. že aktivujú gény zapojené do syntézy tukov a uhlohydrátov. Farmakologické účinky I aspartát sú rovnaké ako u prirodzeného I. maximum účinku – 1 až 3 hodiny. 56 . ktorá je pozorovaná u humánneho rozpustného I. niekedy pôsobí anorekticky. zvyšuje telessnú hmotnosť. barbituráty. terbutalín. ↓ glukoneogenézu. Thiazolidíndióny Zlepšujú senzitivitu k účinkom I tým. S: insulinum aspartum 100 IU v 1 ml injekčného roztoku IS: antidiabetikum. kortikosteroidy. biosyntetický humánny I. Sú selektívnymi agonistami na nukleovom receptore PPAR-gama. TCK. ale nemal by byť použitý sám v monoterapii. Používa sa u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou diabetu pri monoterapii. v 1 poťahovanej tablete IS: PAD. 850 mg tbl. ASA. má mierny antiliplytický účinok a ↓ hladinu VMK. väzba na plazmatické bielkoviny je nízka. ktorá sprevádza DM II typu. sulfonamidy. FU: Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako u rozpustného humánneho I. zmierňujú tiež prejavy aterosklerózy a pôsobia priaznivo na myokard. v kostrových svaloch. fibráty. derivát biquanidu CH: účinok spočíva v tlmení pečeňovej glukoneogenézy. stimulácií odstunu glukózy do tkanív a ↓ rezorpcie glukózy zo zažívacieho traktu. tyreoidné hormóny. Nástu účinku – 10 až 20 min. vylučuje sa v nezmenenej forme ľadvinami I: DM II typu. GLUCOPHAGE 500 mg tbl. Podobné účinky má troglitazon. alkohol – inhibuje štiepenie pečeňového glykogénu. obd. FÚ: Hlavným účinkom je zníženie inzulínovej rezistencie. kde je vyžadovaná liečba I IT: ↑ hypoglykemického účinku: PAD. svalové). trvanie 3 až 5 hodín. fenytoin. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícií B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. Nestimuluje sekréciu I a nespôsobuje hypoglykémiu.Liečba diabetickej neuropatie. diuretiká. Bolesti pri periférnej neuropatii sa niekedy darí zmierniť mexiletínom. ↓ vstrebávanie z čreva. pečeni. amfetamíny. anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny. znížením inzulínovej rezistencie v tukovom tkanive. cyklofosfamid. ↓ účinku: ACTH. S: metformini hydrochloridum 500 mg. IMAO. znižujú glykémiu.. salbutamol. Znižuje GL postupne. ↑ transport do tkanív (tukové. FK: BD – 50 -60 %.

menej výrazné kŕče • absencia petit mal. strata vedomia.odpadnutie • myoklonický petit mal. GENERALIZOVANÉ (NEFOKÁLNE) ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do celej CNS a.hlavne u detí. glycínu) -abnormálne elektrické vlastnosti postihnutých buniek Ak prevláda nadmerná excitácia nad nedostatočnou inhibíciou neuronálnych dráh. „GRAND MAL“ (veľký záchvat) -generalizované tonicko-klonické záchvaty: -veľká intenzita. a tento podnet sa rozširuje. stočenie očí • akinetický petit mal. „PETIT MAL” (malý záchvat). že na membráne pretrvávajú depolarizujúce výboje i po ukončení akčného potenciálu. Počas záchvatov prevláda excitácia neurónov nad ich inhibíciou (s výnimkou absencií). Antiepileptikami sa snažíme stabilizovať kľudový membránový potenciál neurónov v CNS a znížiť ich dráždivosť ROZDELENIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV : 1. aspartátu) -zníženie inhibičnej neurotransmisie (znížený účinok GABA. kŕče kostrového svalstva. tzn. amnézia -tonická fáza precháduza do fázy klonickej b.N03 ANTIEPILEPTIKÁ DEFINÍCIA: Antiepileptiká (antikonvulzíva)sú látky s protikŕčovým účinkom.človek sa prestáva ovládať (tonické kŕče. Epilepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované náhlou nadmernou depolarizáciou skupín mozgových neurónov v šedej mozgovej kôre alebo podkôrí. PARCIÁLNE (FOKÁLNE) A SEKUNDÁRNE GENERALIZOVANÉ ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do určitej oblasti a. amnézia.krátke silné zášklby hlavne horných končatín a šije infantilné spazmy.. simplexné – krátke tonické kŕče . narušená koordinácia vegetatívnych funkcií.zvýšený tonus svalu a jeho napätie) (klonické kŕče.zvýšený tonus aj kontrakcia svalu) 2.krátke bezvedomie. ktoré sa používajú k symptomatickej liečbe epilepsie. ktoré znemožňuje normálnu činnosť príslušnej časti mozgu. Epileptický záchvat vyvolávajú bunky „pacemakerov“. môže vzniknúť záchvat. zblednutie.. ktoré sa od ostatných neurónov líšia nestabilitou kľudového membránového potenciálu. Možnými príčinami sú: -zvýšenie excitačnej neurotransmisie (zvýšený účinok glutamátu.zachované vedomie b. zmetenosť.u detí do 6 mesiacov 57 . Prejavmi záchvatu sú strata vedomia. komplexné – krátke tonicko-klonické kŕče .

zmätenosť. CONVULEX] -zlepšili kvalitu života hlavne u parciálnych záchvatov a status epilepticus 3. felbamát. karbamazepín (lamotrigin. DEPAKINE CHRONO. automatické chovanie STATUS EPILEPTICUS. salaamové kŕče (prekríženie rúk na prsiach. Nejde o typický záchvat.generácia. skôr o epileptický syndróm.použitie iba v monoterapii 2. topiramát) 58 .“klasické” antiepileptiká -barbituráty a deoxybarbituráty: fenobarbital [PHENAMAL. heptobarbital) -hydantoíny: fenytoin [SODANTON. valproát.“nové” antiepileptiká -vigabatrin [SABRIL] -lamotrigin [LAMICTAL] -gabapentin [NEURONTIN] -felbamát -topiramát [TOPAMAX] -výrazne nižšia tendencia k interakciám. psychomotorický záchvat. PETINDAN] (mesuximid) -trimetadión -veľký interakčný potenciál.obsahuje natrii valproas MECHANIZMUS ÚČINKU: • Blokáda napäťovo riadených Na kanálov (priamym pôsobením antiepileptika na membránu neurónu) – fenytoin.opakovanie určitého typu epileptických záchvatov (hlavne veľkých záchvatov) v krátkych intervaloch za sebou bez nadobudnutia vedomia DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 1. čím klesá riziko pri kombinovaní -môžu sa kombinovať navzájom alebo s inými antiepileptikami TEGRETOL CR. SANEPIL] primidon (mefobarbital. EPILAN D GEROT] (mefenytoin) -sukcínimidy: etosuximid [PETINIMID. TEGRETOL] (oxkarbazepín) -kyselina valproová [ORFIRIL.tablety s protrahovaným účinkom obsahujúce karbamazepín CONVULEX.generácia.“moderné” antiepileptiká -benzodiazepíny: klonazepam [RIVOTRIL] diazepam (oxazepam) -imunostilbény: karbamazepín [TIMONIL.generácia. spadnutá hlava dopredu).-bleskové kŕče (náhle zášklby).

priaznivo ovplyv ňuje psychiku pacienta) -vigabatrin (priaznivý vplyv na psychiku pacienta) -valproát (na všetky typy epilepsie.voľby -fenytoin (na všetky typy epilepsie) -lamotrigin (široké spektrum účinku.tiagabin -znížením degradácie GABA inhibíciou GABA-transaminázy.etosuximid. čím inhibujú depolarizáciu)barbituráty. trimetadión • Zosilnenie inhibície sprostredkovanej GABA: -cez complex GABAA receptora (zvyšujú vstup Cl-.valproát • Oslabenie excitácie sprostredkovanej glutamátom: -znížením uvoľňovania glutamátu. zosiluje sedatívne účinky iných antiepileptík.voľby -fenobarbital (hypnosedatívne účinky) -fenytoin (aj antiarytmické účinky) -karbamazepín b. (topiramát) -zvýšenie spätného vychytávania GABA.lamotrigin.vigabatrín. potencuje účinok IMAO a thymoleptík) (fenobarbital. aj na rezistentné formy epilepsie. aj myorelax.liek 1.• Blokáda Ca2+ kanálov typu T. topiramát -blokáda NMDA (N-metyl-D-aspartát) glutamátových receptorov.topiramát -znížená syntéza glutamátu VOĽBA ANTIEPILEPTÍK PODĽA TYPU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV: • parciálne a sekundárne generalizované tonicko-klonické záchvaty: -karbamazepín (všetky typy epilepsie okrem absencií. benzodiazepíny. a analgetické účinky) je liekom 1. nemá hypnosedatívne účinky. kúry -prednizón. primidon) • generalizované záchvaty: a.m.felbamát (NMDA receptor po stimulácii glutamátom prepúšťa Na+ a Ca2+ do bunky) -blokáda glutamátového receptora kainát/AMPA. dexametazón myoklonické záchvaty: 59 . vznik tolerancie) • infantilné spazmy akútny záchvat: -klonazepam -nitrazepam -valproát • absencie: prevencia: -ACTH i. “GRAND-MAL” -valproát. “PETIT-MAL” -etosuximid -valproát -trimetadión -klonazepam (silná sedácia. gabapentín -znížením degradácie GABA+ zvýšením syntézy GABA.

len jej lipofilné deriváty sú schopné prechádzať do mozgu Deriváty pyrimidinu ( barbituráty.ak záchvaty trvajú viac ako 60 minút NEŽIADÚCE ÚČINKY ANTIEPILEPTÍK: Typ A (predikovateľné): Typ B (idisynkratické): -sedatívne účinky -hlavne kožné prejavy a ovplyvnenie krvotvorby: -insomnia -erytrém.-etosuximid -valproát (klonazepam) -klonazepam -etosuximid -valproát • status epilepticus -diazepam i.ku zvolenej látke na terapiu sa vždy pridáva kyselina valproová 3. karbamazepín.liečba prebiehajúceho záchvatu (opdstraňuje kŕče.. (fenobarbital i. karbamazepín (vyhýbame sa fenytoínu) -fenobarbital. liečba kauzálna.prevencia vzniku epileptického záchvatu.valproát. tlmí CNS. ketogénna diéta.chirurgické odstránenie epileptického ložiska.pri nemožnosti kontroly záchvatov jednou látkou pridať druhú látku z inej chem. liečba symptomatická. riziko pozmenenia osob nosti Terapia sa začína s malými dávkami. Ak sú 2 roky bez záchvatov. zníži sa dávka. ktoré sa postupne zvyšujú na najnižšiu účinnú dávku.).silne centrálne tlmivý účinok napr. liečba preventívna.trvalá neurologická kontrola vrátane EEG. vomitus -hepatotoxicita (valproát u detí) Terapia epilepsie: A. exantém -hyperplázia gingívy (fenytoín) -leukopénia (karbamazepín) -nystagmus -aplastická anémia -ataxia -agranulocytóza -nauzea. duševná práca. skupiny 5. pečeňových a obličkových funkcií 7.liečbu nie je možné náhle prerušiť.nie počas dňa.úprava životosprávy: úprava spánku.riziko interakcií!!! DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: -samotná GABA sa nemôže pre svoju hydrofilitu používať. deoxybarbituráty) 60 .udržiavacia infúzia [PHENIDAN inf. barbiturátov sa zmierni po dlhšie trvajúcej terapii -v gravidite sa dáva stále prednosť monoterapii pri najnižšej možnej dávke.v. ZÁSADY PODÁVANIA ANTIEPILEPTÍK: 1.induktori mikrozomálnych enzýmov.…) C. kontrola krvného obrazu. abstinencia od alkoholu 6. rektálne tuby [DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE] -fenytoín.v.terapia musí vychádzať zo správne určeného typu epilepsie 2. dlhodobé užívanie perorálnych antiepileptík B.]. fenytoín. hrozí riziko vzniku status epilepticus 4.

VŠÚ: .4-diónu) VŠÚ: A neruší náhrada kyslíka v polohe 2 hydantoinu sírou alebo jeho odstránenie nesubstituovaný hydantoin je neúčinný najvyššia A je keď májú hydantoíny dva fenyly v polohe 5. ich náhradou za heterocykly alebo n-alkyly sa A znižuje .vysoká aktivita je zachovaná keď je v polohe 5 jeden radikál fenyl druhý pôsobí dysterapeuticky .grand mal Heptobarbital.grand-mal. jej nahradenie skupinou C=S pôsobí dysterpeuticky Fenobarbital .5-dialkylbarbiturátov sa A zvyšuje a hypnotická A sa znižuje -karbonylová skupina v polohe 2 nie je nutná.optimálna aktivita je zachovaná keď druhý radikál v polohe 5 je alkyl s 1-4 uhlíkmi (vyššie alkyly A znižujú) .podmienkou A je prítomnosť jedného fenylu v polohe 5.zavedenie metoxymetyl skupiny do polohy 1 alebo dvoch týchto do polôh 1 a 3 sa získajú silné antikonvulzíva -u fenobarbitalu sa N-metylsubstitúciou A nemení.grand-mal.A rastie keď sú obidva dusíky substituované menšími substituentami s elektronegatívnym zoskupením (brómetyl.u látok typu fenobarbitalu zámena fenylu za alkyl alebo aralkyl účinok znižuje .akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky . . u 5.náhradou jedného fenylu fenytoínu etylom zostáva A ale zvyšuje sa toxicita. následnou metyláciou v polohe 3 sa táto znižuje -použitie u grand-mal a psychomotorického nekľudu Fenytoin O NH O NH 61 . psychomotorické záchvaty O C2H5 O NH CS NH Deriváty hydantoinu (imidazolín-2. hlavne v pediatrii O C2H5 O O O NH CH3 O NH NH O NH Primidon. acetoxymetyl) .

5 a 5 .5-pyrolidindiónu (sukcínimidy) VŠÚ: -nesubstituovaný 2.substitúcia fenylmi v polohe 5 oxazolodíndiónov A ruší .3 -u 3.3. resp. -u 1.5-pyrolidindion je neúčinný.3.1.5-dimetyl-2. demetylácia.A znižuje výmena O za S v polohe 1 . nevolnosť. potom otvorenie kruhu za vzniku 1-fenyl-2-karbamoylpropiónovej kyseliny -pre NÚ vyradený z použitia Deriváty iných štruktúr 5. disubstitúciou dvoma fenylmi sa A ruší. alebo trisubstitúcia v polohe 1.4-oxazolidindiónu VŠÚ: -pre zachovanie A je nutná substitúcia v polohe 3 a 5.3. 3. Benzodiazepíny Diazepam Oxazepam 62 .Mefenytoin O C2H5 CH3 O N NH Met:-N-demetylácia.3 disubstituovaných derivátoch je najvyššia A pri substitúcii metylom alebo etylom. -oxidatívna hydroxylácia fenylu v polohe 3.3 alebo 1.2.3 disubstituovaných derivátoch je podmienkou účinku nesubstituovaný fenyl v polohe 3 a malý alkyl na N v polohe 1 -v terapii petit-mal Fensuximid O CH 3 N O Etosuximid O CH 3 CH 3CH 2 H N O Met: oxidatívna OH v polohe para.4 za vzniku 4-hydroxy. deramtitídy) sa v súčasnosti nepoužívajú Trimetadion CH3 CH3 O O O N CH3 Met: oxidatívna N-demetylácia na účinný 5.3-tetra substituovaný je toxický -pre zachovanie A je dôležitá disubstitúcia v polohe 3.vysoká aktivita je pri derivátoch substituovaných nízkymi alkylmi -používali sa v terapii petit-mal ale pre NÚ (fotofóbia.4oxazolidindion Deriváty 2. 2.4-dihodroxyderivátov -vznik omega hydroxyetyl derivátu Deriváty 2.

epoxidácia v polohe 10 a 11 a nísledná hydroxylácia (vznik diolu). psychofarmaká -viacsýtne sekundárne a terciárne alkoholy s voľnou alebo blokovanou –OH skupinou Felbamát -blokuje Na kanály -kombinuje sa s karbamazepínom alebo fenytoínom 63 Mefenezin .5. diuretiká sulfónamidového typu Sultiam Met: oxidatívna hydroxylácia na butánsultámovom kruhu -terapia grand-mal. pri alkyloch o 2-4 uhlíky -A neovplyvňuje zámena COOH za primárnu OH alebo amidovú skupinu CH 3 CH 2CH 2 CH COOH CH 3 CH 2CH 2 5.Klonazepam N NO2 H O N Cl Met: -oxidatívna hydroxyláciav polohe 3 a na benzénovom jadre -redukcia nitro skupiny na amino a následná acetylácia alebo hydroxylácia v polohe 3. nepôsobí hypnoticky O O -patrí medzi uretiká.2. vylučovanie vo forme glukuronidov -oxidatívna hydroxylácia aromat.3.a metylsulfonyl-karbamazepínov -vlastné účinné agens oxkarbamazepín (sekundárny alkohol) -silne lipofilná molekula Oxkarbazepín 5. 5.odvodňujú mozog S -inhibítor karboanhydrázy H2NSO2 N 5. Imunostilbény Karbamazepín N CONH 2 Met:. rozvetvené alifatické kyseliny Kyselina valproová VŠÚ: -najvyššia A u dipropyloctových kyselín -A sa nemení keď sa predĺži spojovací reťazec medzi dialkylom a karboxylom o 1 až 2 C. kruhov→ glukuronidy -N-glukuronidácia na karbamoyle -vznik metylsulfinyl.4. Vylučovanie ako glukuronid.

-vylučuje sa nezmenený 5. 64 .R2 = 3= 3 TEOBROMIN H R CH R 1= 2= 3. Delíme ich do dvoch skupín: 1. ktoré v určitom dávkovom rozmedzí stimulujú niektoré životne dôležité funkcie (kardiovaskulárne a dychové centrum v predĺženej mieche) a čiastočne zvyšujú psychickú aktivitu.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3=CH 3 K OFEIN R R N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. Dnes sa prakticky nepoužívajú.purínové deriváty (metylxantíny) O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . výnimočne na kŕčovú terapiu v psychiatrii a ako diagnostiká na zistenie epileptického ložiska.ďalšie Vigabatrin -inhibítor odbúravania GABA -doplnkové antiepileptikum -nemetabolizuje sa Lamotrigin -blokuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov -doplnkové antiepileptikum -vylučuje sa nezmenený alebo ako N-glukuronid Gabapentin. V minulosti sa používali u obehového kolapsu a obehovej slabosti a ako stimulanciá u centrálneho útlmu. ktorá brzdí odburávanie cAMP a cGMP.6. Použitie je iba experimentálne.agonista GABA Tiagabid Progabid PRÍRODNÉ ANALEPTIKÁ Centrálne analeptiká sú látky. Zvýšenie hladín cAMP a cGMP v intracelulárnom priestore má za následok dilatáciu hladkej svaloviny. Vo vyšších dávkach vedú ku vzniku kŕčov.6-DIOXOPURINY ) MECHANIZMUS ÚČINKU: Kompetetívna inhibícia cyklických fosfodiesteráz (cAMP-PDE a cGMP-PDE).

3-metylmočovej. vazomotorické a dychové centrum -psychostimulans pri únave a vyčerpaní -tonizuje srdce a zvyšuje tepový objem. jeho dilatačné pôsobenie na hladké svaly sa využíva u zložených bronchodilatancií.3-dimetylmočovej • theobromin . soli kyselín ju ↑ -obmenou substituentov na dusíkoch vznikajú rôzne deriváty -pre zachovanie bronchodilatačného účinku nie sú nutné metyly v polohe 1 a 3 • kofein -vo vyšších dávkach stimuluje mozgovú kôru.pri otrave etylalkoholom. u theobrominu kyslosť udáva laktam-laktimová tautoméria v polohe 1). kyslosť u theofylinu imino skupina v polohe 7.relaxácia hladkého svalstva a to v pľúcach.antiastmatík a spasmoanalgetík -používa sa ako antagonista tlmivých látok. 1. mierne diuretické účinky -bronchodilatačné účinky.7-dimetylxantín). ako dychové stimulans a na prevenciu záchvatov migrény -zvyšuje účinok analgetík -zvyšuje sekréciu žalúdočných štiav Met: -oxidatívna demetylácia na paraxantín (1.terpia záchvatu astma bronchiale (ANTASTHMAN) Met: -oxidatívna monodemetylácia (na N1 a N3 ) alebo hydroxylácia na C8 za vzniku neúčin ných metabolitov kyseliny 1-metyl-. ÚČINOK: -stimulácia CNS. ale pretože vyvoláva preiférnu vazodilatáciu nezvyšuje KT -slabé diuretikum. theobromin a theofylin sú amfotérne (bázicitu zabezpečuje N na C9. stimulácia sekrécie v rôznych tkanivách .VLASTNOSTI: kofeín je slabá zásada (N v polohe 9). cievach -centrálne pôsobenie kofein>TF>TB (kofeín je najlipofilnejší) -periférny účinok je približne rovnaký -diuretický účinok (spôsobený dilatáciou ciev v obličkách a ↑ glomerulárnou filtráciou) TF>TB>kofein VŠaÚ:-centrálny účinok závisí od rozpustnosti vo vode (kofein>TF>TB).pre nerozpustnosť vo vode sa používa vo forme solí -slabé vazodilatačné a diuretické účinky -využíva sa v kombinovaných antiastmatických prípravkoch -použitie u edémov vyvolaných srdcovou insuficienciou kde sa kombinuje s digitalisovými glykozidmi Farmakologický účinok: Stimulácia CNS Stimulácia kostrového svalstva kofein +++ ++ theobromin ± ± 65 theofylin + + . TF a TB -prechod na metylovanú kyselinu močovú • theofylin -požívajú sa jeho vo vode rozpustné soli -má periférne vazodilatačné účinky.

čiastočne viazané na trielsoviny. diuretikum Cacao semen. Theobroma cacao.2-0. katechínové triesloviny -používa sa ako stimulans a na prípravu osviežujúcich nápojov V ČSL 4 sú: Coffeinum Coffeinum cum natrio benzoico Theobrominum Natrium theobromino-salicylicum Theophyllinum V SL1 sú: Coffeinum Coffeinum monohydricum Theobrominum Theophyllinum SYNTÉZA PURÍNOVÝCH DERIVÁTOV: 66 . 1-2% teobromínu. Sterculiaceae -obsahuje 0. silica -používa sa ako pochutina. antidiaroikum. triesloviny (katechíny) -vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. teaflavín a tearubigín.5-2% kofeínu. Ilex paraguariensis. Theaceae -obsahuje 2. teofylín. Aquifoliaceae -obsahuje 0.Stimulácia srdcového svalu Dilatácia koronárnych ciev Relaxácia bronchiálnych svalov Diuretický účinok Stimulácia žalúdočnej sekrécie + ± + + ++ ++ + ++ ++ ± +++ ++ +++ +++ ± Sú obsiahnuté v drogách: Coffeae semen. Paullinia cupana. malé množstvo teobromínu a teofylínu. spazmolytík Theae folium. Cola acuminata.6-3% kofeínu.5% kofeínu. v stopách teofylín. škrob.3-2. 0.5% kofeínu. Sapindaceae -obsahuje 3-6% kofeínu. bronchodilatancií. na prípravu nápojov Mate folium. teobromín.5-4% kofeínu. flavonoidy. znižuje chuť do jedla) -používa sa ako pochutina so stimulačným účinkom na CNS -súčasť kombinovaných prípravkov: analgetík. silicu a kyselinu chlorogénovú -používa sa na prípravu osviežujúcich a povzbudzujúcich nápojov Guarana. Thea sinensis. tuk. polyfenoly Colae semen. Cola vera.1% teobromínu a katechínové triesloviny -jej tekutý extrakt sa používa ako tonikum a stimulans. Coffea arabica. nežiadúcu kyselinu chlorogénovú (dráždi žalúdočnú sliznicu. Rubiaceae -obsahuje 0. antipyretík. Sterculiaceae -obsahuje 0.

antagonista inhibične pôsobiaceho GABA na receptorovom komplexe spriahnutom s Clkanálmi (prejavuje sa to kŕčmi) 67 . Po jeho podaní dochádza k zostreniu zrakového a sluchového vnímania a reflexne zvýšenému svalovému napätiu. možno ho použiť ako antidótum pri otrave hypnotikami (dnes sa za týmto účelom nepoužíva) pikrotoxín Anamirta cocculus . krvný obeh. predovšetkým (-)-lobelín Použitie: expektorans pri bronchiálnej astme. Strychnos nux-vomica. podané barbituráty Použitie: -v minulosti sa používal na diagnostiku prietoku kŕčových žíl a pri otrave myorelaxanciami -používa sa pri šelestoch. (prípravok ANTASTHMAN tbl. čiernom kašli. nedostatočnosti hlasiviek a na zlepšenie vnímania u niektorých sluchových a zrakových porúch -adjuvans s laxanciami pri akútnych zápchach -pre horkú chuť sa používa ako amarum a roborans na zvýšenie chuti do jedla -zvyšuje tonus svalstva. povzbudzuje dýchanie. zvyšuje reflexnú dráždivosť (dráždi miechu). ktorý je najdôležitejším neurotransmiterom na motoneurónoch a interneurónoch miechy → selektívne blokovanie presynaptickej inhibície -krčový jed.) stimulans dychového centra. Lobeliaceae -obsahuje 2. ostatné centrálne analeptiká • gáfor (camphora) ČSL 4: Camphora officinarum. Lauraceae Použitie ako antiseptikum a derivans vonkajších antireumatík vo forme intramuskulárnych olejových injekcií ako centrálne analeptikum a tonikum • lobelín Lobeliae herba. horčiny a olej ST RY CHNIN E N A D F B N G C O O MÚ: antagonista inhibičného neurotransmitera glycínu. zrakových poruchách.v. Cinnamomum camphora.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. bronchitídach. ale pre vedľajšie účinky sa dnes nepoužíva súčasť prípravkov na odvykanie od fajčenia (jeho účinky sa adujú s nikotínom) COCH2 CH3 OH N CH2CH L OBEL IN • strychnín ČSL 4: Strychni semen. Strycnos toxifera.strychnín a brucín. nasledujú nekoordinované klonické kŕče na sebemenší podnet. Smrť nastáva udusením po ochrnutí dychového svalstva pri plnom vedomí. Lobelia inflata. Loganiaceae Tinctura strychni Strychninium nitricum -obsahuje indolové alkaloidy. -strychnínové kŕče antagonizuje éterová narkóza a i.2.

3 KPa) – ťažká Diastolický TK (mm Hg) < 80 80 . metabolické faktory a faktory životného prostredia.choroba (feochromocytóm. Je to chorobný stav. Trpí ňou 10 – 15% obyvateľstva. závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza. Sekundárna Je vyvolaná špecifickou príčinou . metyldopa) 68 . stupeň – stredne ťažká AH 160 – 179 3.109 ≥ 110 < 90 Triedenie hypertenzie: 1.129 Vyššia normálna hodnota TK 130 . množstva krvi vypudenej jednou srdcovou kontrakciou.-bez praktického využitia A N T I H Y P E R T E N Z Í V A (C02) CYNT (moxonidin). 2. disekujúca aneuryzma). obličky. Primárna – esenciálna Až v 95 %. IMAO) . nemá zistiteľnú príčinu. ak sú hodnoty KT trvalo ≥140/90 mmHg. β1 sympatomimetokum. stupeň – ťažká AH ≥ 180 Izolovaná systolická AH ≥ 140 Podľa diastolického TK: 90 – 104 mm Hg (12. ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri : 1. KVS) 2. stupeň – mierna AH 140 – 159 2.2 KPa) – stredne ťažká ≥ 115 mm Hg (15.139 Artériová hypertenzia: 1. čo závisí na ponuke venóznej krvi 2.0 – 15. prekážky odtoku krvi – priemer lúmenu cievy (periférny odpor.niektoré lieky (sympatomimetiká. vzniku poškodenia orgánov resp. vyživovacie.tehotenstvo (používa sa dihydralazín. ENAP (enalapril) ALVISAN Neo (pozri farmakognóziu) 1. Závažnosť hypertenzie : Podľa WHO: Systolický TK (mm Hg) Optimálna hodnota TK < 120 Normálna hodnota TK 120 . Farmakológia Antihypertenzíva sú látky používané na liečbu vysokého krvného tlaku – hypertenzie.84 85 – 89 90 – 99 100 . pri narodení je KT nízky potom sa zvyšuje. renovaskulárne ochorenie) . mozgové krvácanie. je multifaktoriálna – genetické. Arteriálny TK závisí od : 1. O hypertenzii hovoríme.9 KPa) – mierna 105 – 114 mm Hg (14. systémov (mozog.0 – 13. zúžené artérie) Pri hypertenzii sa uplatňujú zmeny týchto 2 faktorov.

Hypovolemické diuretiká (chlortalidon. pindolol. metyldopa) α – receptorové (doxazasin. rezerpín) centrálne (klonidín. cerebrálne zmeny) Terapia Prevencia a terapia H má úlohy: 1. zlá sústredenosť (ideálne je ju tu zachytiť) 2. nadolol. ŠTÁDIUM . penbutolol. zlepšiť prístup k liečbe 8. zvýšiť informovanosť o H a jej detekciu 4. tiazid. obmedziť fajčenie (rizikový faktor aterosklerózy) 6. zvýšenie aeróbnej záťaže 5.prejavy orgánových komplikácií ( znížená funkcia obličiek. Adrenergné inhibítory periférne (guanetidín.bez známok zmien srdca a ciev . bolesť hlavy. torasemid) . ŠTÁDIUM . endokrinná. kortikoidy. znížiť KVS riziká 6. obmedziť lieky podporujúce zadržiavanie Na a vody (NSA. metoprolol. indapamid.kálium šetriace (amilorid. znížiť exsistujúcu prevalenciu H 3. ekonomické a regionálne rozdiely pri H 7. ŠTÁDIUM .. guanfacín. prazosin. atenolol. na očnom pozadí výrazné zmeny. rozšíriť spoločenské programy Nefarmakologická terapia: 1. zlepšiť kontrolu H 5. nerogénna Podľa množstva a intenzity subjektívnych a objektívnych príznakov sa H delí podľa WHO: 1. zabrániť vzostupu TK počas starnutia 2.potenie. znížiť etnické. triamteren) 2. sotalol) kombinované α – β (labetalol.prejavy hypertrofie a hyperplázie KVS aparátu (hypertrofia ľavej komory. zlyháva ľavá komora – dušnosť pri námahe neskôr aj v pokoji. steroidná antikoncepcia) Účinná liečba predĺži život až o 10 rokov. zlý spánok. v moči môžu byť bielkoviny a erytrocyty) 3. betaxolol. furosemid. redukcia telesnej hmotnosti 2. propanolol.môže byť renálna. terazosin) β – receptorové (acebutolol. spironolakton. zníženie prívodu alkoholu na 30g za deň a menej 4. zmeny na očnom pozadí – angiopatia až angioskleróza. karvedilol) 69 . redukcia prívodu sodíka do 5 – 6g za deň 3. Delenie antihypertenzív: Antihypertenzíva u nás na trhu: 1. bisoprolol.

VEROSPIRON). amilorid (AMICLARAN) . Diuretiká Sú to lieky 1.hypokaliémia.Látky s priamym pôsobením na cievy . minoxidil. metyldopa. Delenie : . FUROSEMID-SLOVAKOFARMA) 2. β – blokátory Klinické štúdie preukázali zníženie KVS rizika hl. ako i celkovú morbiditu a mortalitu. Pôsobenie na imidazolínové receptory vyvolá účinok ako α2 sympatomimetiká. pri hypertenznej kríze. maximálne 25mg(hydrochlortiazid)/deň. Diuretiká 2. indapamid (TERTENSIF) . Blokátory receptora pre angiotenzín II 6.kálium šetriace – spironolakton (ALDACTONE.dihydralazín.hyperurikémia . u pacientov po IM – lieky 1. periférnej rezistencie. Priama inhibícia renínu – pepstatín. Liečivá blokujúce sekréciu renínu – klonidín.porucha glukózovej tolerancie . β – blokátory. centrálny mechanizmus 4. ich účinok) 5.impotencia pri dávkach do 25 mg sú zriedkavé KI : dna. ACE inhibítory 5. s ACEI eliminujeme riziko hypokaliémie. ino. zníž.tiazidové – hydrochlortiazid (HYDROCHLORTIAZID LÉČIVA). gravidita Ak skombinujeme tiazidy s kálium šetriacimi diuretikami resp. zníž. nemajú vplyv na cievu 70 .25-12. arytmie . N. chrono. uvoľňovania renínu 3. rilmenidin MÚ : selektívna väzba na imidazolínové receptory → zníženie sympatomimetickej aktivity → zníženie plazmatickej koncentrácie noradrenalínu a zníž. Antagonisty imidazolínových receptorov – moxonidin. endralazín. línie. tiež znižujú plazmatickú renínovú aktivitu. chlortalidon (URANDIL) .Ú. β – blokátory 3. línie. 6 hlavných tried antihypertenzív: 1.kľučkové – furosemid (FURON. : . minútového objemu (neg. Blokátory kalciového kanála 4. nitroprusid sodný – hl. stimulácia tvorby vazodilatačných prostaglandínov (NSA zniž.blokátory 1. MÚ β – blokátorov : 1. Podľa klinických štúdií znižujú kardiovaskulárnu. Podávajú sa nízke dávky 6.5 mg/deň. α .diuretiká s vazodilatačným účinkom – metipamid (HYPOTILIN). dromotropný efekt) 2.

metipranolol (TRIMEPRENOL) . u : .Ú.nadolol . VASOCARDIN) . generácia. diltiazem (bradykardia) KI : bronchiálna astma. TENORMIN) .acebutolol (SECTRAL) . : .atenolol (ATENOBENE.) .metoprolol (BETALOC.s α-lytickým účinkom (vazodilatačné) .perif. pretože hrozí rebound fenomén.timolol . spastická angina pectoris.únava.carvedilol (DILATREND) 3.u starších pacientov s ICHS.kardioselektívne s ISA . inhibujú periférnu sympatomimetickú aktivitu I hl. pretože sa vyznačujú vyššou cievnou selektivitou a protrahovaným pôsobením.bronchospazmus .bradykardia .kardioselektívne bez ISA .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou . u : .oxprenolol .maskovanie príznakov hypoglykémie .celiprolol (CELECTOL) + β2 mimetický úč. I hl.alprenolol . Blokátory kalciového kanála Prednosť má 2. Delenie : – neselektívne bez ISA . EGILOC. ospalosť IT : verapamil.bopindolol (SANDONORM) . najmä po IM Plný účinok nastupuje za 2-3 týždne.diabetikov 71 . sínusová bradykardia. a 3.betaxolol (LOKREN) . chronická bronchitída.sotalol -neselektívne s ISA . (vazodil. N.labetalol (CORETON) .pindolol (VISKEN) .propanolol (URANDIL) .u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou .6. vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) . Raynaudov syndróm ! BB bez ISA (vnútorná sympatomimetická aktivita) vysadzovať postupne.bisoprolol (CONCOR) .

digoxínu (vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny) • na úrovni metabolizmu (CYP3A4) – DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 .opuch členkov . statínmi (lova-. okrem GITS. IT : • na úrovni distribúcie – verapamil a diltiazem zvyšujú hl.návaly tepla so začervenaním (flusching) .lacidipín (LACIPIL) 4. antihistaminikami.tachykardia .interakcia s imidazolovými antimykotikami . Plný účinok nastáva až za 3-4 týždne. Inhibujú premenu angiotenzínu 1 na angiotenzín 2 a tým zabraňujú vzniku vazokonstrikcie a zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu. BILOCALCIN Retard) .interakcia s fibrátmi.pri ICH dolných končatín.nitredipín (LUSOPRESS. pri bradykardii (DHP) N. syst.Ú.verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 .Ú. (verapemil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa) Nedostatočne retardovaný nifedipín (všetky formy okrem GITS ) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie. formy..už v čreve ! (felodipín až 70%) .amolodipín (NORVASC) . ISOPTIN. kardiogénny šok. cisapridom→zvýšenie hladín týchto liečiv ! Delenie 1. so ↓ sympatomimetikovej aktivity.nisoldipín (SYSCOR) . hypertenziou (DHP) .pri verapamile zápcha KI : srdcové zlyhanie. I hl. generácia . ↓ sekrécie aldosterónu a regresiou srdcovej a cievnej hypertrofie. ACE inhibítory (ACEI) Klinické štúdie potrvdili zníženie morbidity a mortality u pacientov so srdcovým zlyhaním a spomalenie rozvoja diabetickej nefropatie .starších pacientov s izol. Vyznačujú sa komplexným M.pacientov s prejavmi chronického srdcového zlyhania (aj po akútnom IM) 72 . simva-). VEROGALDIN) .isradipín (retard. UNIPRESS) . generácia . generácia .diltiazem (DIACORDIN Retard.pacientov so sklonom k bronchospazmu .verapamil (retard.nifedipín (nevhodný aj v retard f..interakcia s grepovým džúsom (až 24h) .aktívnych športovcov s hypertenziou . f. najmä u pacientov s proteinúriou. CORDOPIN retard URANDIL) 2. LOMIR) . u : . : .felodipín (PLENDIL) 3.

) Imipramin. N.hyperkaliémia (hl.hyperkaliémia IT : kálium šetriace diuretiká. kojenie.zriedkavejšie ako pri ACEI . Antidepresíva (↑ úč. EDNYT. hrdla. Zástupcovia .quinapril (ACCUPRO) . insuficienciou pri súčasnej suplementácii kália resp.spirapril (RENPRES) 5. bilaterálna stenóza a. Blokátory receptora pre angiotenzín II Majú menej N.. renalis. hyperkaliémia.hypotenzia po 1.suchý kašeľ (najbežnejší cca 10%) .výraznejšia hypotenzia (hl.kaptopril (s –SH skupinou. nosa.perindopril (PRESTARIUM) . TENZIOMIN.pacientov s hypertrofiou ľavej komory . larynxu (zriedkavý.angioedém = opuch jazyka. CAPOTEN) . u pacientov.priamo účinkujúce . u pacientov s renál. najmä pri rezistencii na inú liečbu N.pri ťažších formách hypertenzie.losartan (COZAAR) .Ú.enalapril (ENAP.gravidita.Ú. hyperkaliémia. . KI : gravidita.Ú. I hl. ktorým zaberá liečba ACEI. ale život ohrozujúci) IT : NSA (↓úč. kojenie. indometacín KI : ako ACEI .fosinopril (MONOPRIL) .OSH) Treba dávať pozor na hladiny draslíka a kreatinínu.nepriamo účinkujúce (bez –SH skupiny) .diabetikov (najmä s proteínúriou) . PRINIVIL) . RENITEC) . bilaterálna stenóza a. angioneurotický edém v anamnéze.trandolapril (GOPTEN) . ale pacienti ju neznášajú pre vedľajšie účinky ACEI. úst. pier. na začiatku liečby al.lisinopril (bez –SH skupiny. liečbe kálium šetriacimi diuretikami) .moexipril (MOEX) . . ACEI .valsartan (DIOVAN) 73 . lítium. dávke . angioneurotický edém v anamnéze. pri súčasnej liečbe diuretikami) . mitrálna a aortálna insuficiencia. mitrálna a aortálna insuficiencia Delenie : .ramipril (TRITACE) . renalis. ACEI) Lítium (↓ clearence Li – riziko intox. ako ACEI.

nemá nežiadúce účinky a nezhoršuje pracovnú výkonnosť. N.tetrazosín (HYTRIN. dľžka účinku 12 – 14 hodín 3. diuretiká.prazosín (DEPRAZOLIN.návratová reakcia po vynechaní lieku O použití antihypertenzív vo veterinárnej farmakológii som nič nenašla.stredne ťažkej výraznej rezistentnej hypertenzii . KORNAM) . dipyridamol). môže sa podávať dlhodobo 8. . má primeranú cenu 9. 74 .irbesartan (APROVEL) .prudký pokles TK po prvej dávke . Opuchy IT – NSA (IND . používajú sa však vazodilatanciá (nitrity. nie prudký a intenzívny 2.únava. u .Ú. neznižuje kvalitu života 7. MINIPRESS) .urapidil (EBRANTIL) Ideálne antihypertenzívum : 1. u starších pacientov) .) KI – chlopňové srdcové chyby Zástupcovia . napr.ortostatická hypotenzia (hl. poruchy spánku.kandesartan (ATACAND) . α . je vhodné merať TK aj v stoji.blokátory Účinok na KVS riziko u pacientov sa zatiaľ nepotvrdil. psom sa dáva kombinácia furosemid+enalapril. nemá vzniknúť rebound fenomén .doxazosín (CARDURA) . možnosť podávať perorálne 4. nemá vyvolávať návyk 6.telmisartan (MICARDIS) 6. nemá zaťažovať srdce a vyvolávať tachykardiu 5. I hl. pokles TK pozvoľný.zvýšenej hladine lipidov Dáva sa nižšia iniciálna dávka na noc.zriedkavejšie ako pri ACEI .↓ úč.benígnej hyperplázii prostaty . palpitácie..

zmydelnením oboch väzieb vzniká kys. Prírodné látky Námeľové alkaloidy (dihydroergoristin) majú alfa-adrenolytické účinky (dihydroergokristin – často sa kombinuje s rezerpínom a diuretikami). ich hydrolýzou vnikajú jednoduché alkamíny – veracevin. pre účinok nie je metoxyskupina v polhe 11 rezerpínu nevyhnutná (účinný je aj 11demetoxyrezerpín – deserpidin a 10-metoxydeserpidin – metoserpidin) 2. Deriváty aryletylaminu Alfa – metyldopa inhibuje dopa-dekarboxylázu. iba obmenou esterovej väzby v polohe 18 vznikajú deriváty blízkej aktivity (prírodný rescinamin a polosyntetický sirosingopin) 4. zvyšujú diurézu – diuretiká) 1. V. – antihypertenzná aktivita je viazaná na substitúciu v o-polohe chlórom. metylácia. na základe ktorej z nej vzniká neúčinný alfa-metylnorepinefrin. patrí sem klonidín. Preto prijatelnejším vysvetlením je. alebo alkylácia dusíku v polohe 1.Š. 160/95 Torr inde sa uvádza 140/90 mm Hg ).3/12. Obmenou aromatickej časti pripravený tiamenidin má 1/3 A. guanfacin. Možno ich tiež deliť na – priame (pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev) . ktorý stimuluje centrálne 75 . ovplyvňujú R-A-A-S systém. rezerpová. teda pôsobí ako falošný neuromediátor.Vznikla hypotéza o jej pôsobení. tolonidin).nepriame ( pôsobia centrálne alebo periférne cez príslušné mediátory a receptorové miesta . obmenou postranného reťazca vznikli guanabenz. ktoré štruktúrou ale nie mechanizmom účinku pripomínajú antihypertenzíva typu guanetidinu (majú tiež antihypertenznú A). Rauwolfiové alkaloidy (reserpin) – VŠÚ : 1. flutonidin. Farmaceutická chémia Antihypertenzíva – liečivá. ktorý je centrálne účinkujúce antihypertenzívum.Ú. Stimuluje hl. ktoré znožujú patologicky zvýšený krvný tlak (hypertenziu – trvalo prekračuje hranicu – 21.rôzne typy antiadrenergík a ganglioplegiká. podobnú A má aj lofexidin. alfa 2 receptory. izorezerpovej sú neúčinné) Veratrové alkaloidy – hypotenzný účinok majú cerveratrové alkaloidy (esteralkaloidy.7 kPa. guanoxabenz. Najvyššiu aktivitu má klonidín. že hypertenziu vyvolanú norepinefrinom v periférii nemožno antagonizovť alfa. 3. ktorá je neúčinná 3. 2. medzi veratrové alkaloidy ďalej patria jerveratrové alkamíny a ich glykozidy. na aktivitu má vplyv aj priestorové usporiadanie (deriváty kys. čím sa bráni voľnej otáčavosti fenylu a je zablokovaná možnosť vzniku koplanárneho usporiadania.2. protoverin a zygadenin – líšia sa len počtom hydroxylových skupín na základnom skelete). brómom alebo metylom (klonidin.metylnorepinefrinom. germin. kvarternizácia dusíku chinolizínového skeletu a rozštiepenie eterickej väzby v polohe 17 ruší aktivitu. že metyldopa ľahko preniká cez hematoencefalickú bariéru a tam sa mení na alfa-metylnorepinefrin. Deriváty imidazolu Majú antiadrenergný účinok. Neskôr sa zistilo.

znižuje neurtransmisiu na zakončeniach periférneho sympatiku. vyvoláva priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev. sulfinalol. p-substitúciou sa selektívne zvyšuje inhibičná A voči beta jedna receptorom. Inde sa uvádza. (najvyššia A je viazaná na perhydroazocínový kruh. cielene pripraveného guanidínového analóga amóniového bretýlia.Ú. bránia prenos vzruchu na cieľový orgán neschopnosť prejsť hematoencefalickou membránou z nich robí periférne vazodilatanciá (poklesom aktivity sympatiku znižujú periférny odpor a účinkom na srdce bradykardiou znižujú minútový objem. MÚ: inhibítor uvoľňovania norepinefrinu. alebo uzatvorením do benzodioxanových bicyjklov (guanoxan). centrálne mechanizmy Kombinovanú adrenolytickú A labetalolu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia za polárnu metylsulfinylskupinu za eventuálnej substitúcie fenylu postranného reťazca metoxy (sulfinanol) alebo metyldioxyskupinou (medroxalol). že o vyváženej alfa a beta adrenolytickej a vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom (labetalol. Zdá sa. etylénový mostík a nesubstituovaný guanidínový zvyšok). Účinok blokáda postsynaptických alfa1 . ktorá na akčný potenciál nemôže odpovedať uvoľnením neurotransmiteru. Vzťah štruktúry a účinku aryloxyaminopropanolov : o-substitúciou sa spravidla zvyšuje účinok. dobrú antihypertenzívnu A majú aj aroxyalkylguanidíny (guanoxyfen). 76 . zníženie periférneho odporu ako dôsledok pozvoľného zníženia systolického výdaja 2. pretože by neprešli hemoencefalickou bariérou. Skrátene sa môže meniť na všetko. ktoré cyklizáciou môžu vytvárať tetrahydroizochinolínový skelet (debrisochin. Naproti obmena samotnej štruktúry guanidínu neviedla k derivátom s vyššou A. 6. Ako liečivo nemožno použiť alfa-metylnorepinefrin ani norepinefrin. (tri hypotézy) : 1. dochádza k deplécii katecholamínov a stabilizácii presynaptickej membrány. guanisochin). Arylaminoetanoly a aryloxyaminopropanoly (beta-lytiká) M.adrenoreceptorov spôsobuje zníženie periférneho odporu. medroxalol) alebo aryloxyarylom (amosulalol). 5. Vedľa alkylanalógov ako je guanoktin. vzniknutý ako priestorovo objemný alkyl-analóg ganglioplegika mekamylamínu a jemu blízky kyanoderivát guancidin. Heterocyklické deriváty (azosíny a iné heterocykly) VŠÚ: pre A derivátov prazosín sú podmienkou metoxyskupiny v pohách 6 a 7 a substituovaná amino skupina v polohe 2 . že inhibuje reuptake katecholamínov zo synaptickej štrbiny. 4.alfa-receptory podobne ako klonidin. inhibícia sekrécie renínu 3. alebo benzylguanidínov typu betanidínu. Deriváty guanidinu VŠÚ: antihypertenznú A vykazujú v širokom štrukturálnom rozsahu. Urapidil ovplyvňuje centrálne aj periférne funkcie funkcie sympatiku (blokuje periférne alfa receptory.

v polohe o. účinné sú S. p. tercbutyl. väčšina derivátov sú síce aryoxyaminopropanoly.atenolol). Membrány stabilizujúca A u zlúčenín s vyššou lipofilitou učinkujú anesteticky a antiarytmicky. heterocyklus (pindolol). betaxolol C) betalytiká-oftalmologiká – betaxolol. karteolol 7. tertadolol. heterocyklom (timolol). bisoprolol. naproti tomu v biologickom prostredí hydrolyzovaná esterová väzba A nemení (bopindolol) 2. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického aromatického charakteru (propanolol. Diuretika Priamym pôsobením na obličky zvyšujú vylučovanie moču (pozri diuretiká). celiprolol.1. metoprolol). Využitie u glaukóm. pre A betaadrenolytickú je 3-amino-2-propanolový reťazec nevyhnutný. aralkylsubstituent (bevantolol) 4. al. karbamátovou. ketoximovou (falintolol) 3.Ú.Používajú sa v anesteziológii na navodenie riadenej hypotenzie a na zvládnutie hypertenznej krízy (dáva sa prednosť nitroprusidu). 6. Gaglioplegika Inhibujú transmisiu neuromediátora acetylcholínu v gangliách sympatiku a tým znižujú periférny odpor i krvný tlak. atenolol. terciálny ruší A. u arylaminoetanolov R enantioméry 5. 8. penbutolol. kde je na dusíku rozvetvený izopropyl. metipranolol. obmedzene sa používajú. Kardioselektivita je daná zvýšeným účinkom na beta-1-receptory myokardu a zníženou blokádou beta-2-receptorov bronchov. A neruší ani ak sa nahradí cykloalkylom (falintolol). nadolol. timolol. A úplne neruší ak je nahradená napr. bopindolol B) kardioselektívne – acebutolol. Neobmedzené možnosti dáva modifikácia aromatikej časti. esterovou. koronárna insuficiencia. metipranolol. levobunolol. A je zachovaná ak ju tvorí benzénové jadro (alprenolol. Vnútorná sympatomimetiká A (ISA) – čiastočná stimulácia β-receptorov. metoprolol. bázický N musí byť sekundárny. ktorá zabezpečuje vyrovnanejší pokles krvného tlaku a srdcovej frekvencie bez výraznejších výkyvov smerom dole. fenoleterová väzba nie je potrebná. A určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárne alkoholovej skupiny. A ruší ak je sekundárna alkoholická skupina blokovaná pevnou väzbou eterovou. pindolol. U bicyklov a tricyklov sa takéto substitúcie s výnimkov metylu ukázali byť nevhodné. 77 . U fenoxyaminopropanolov A zvyšuje substitúcia alkylmi alebo polárnymi skupinami hl. (alprenolol. Líšia sa od seba či sú nešpecifickými alebo kardioselektívnymi blokátormi a či vykazujú vnútornú sympatomimetickú A alebo nešpecifický membránový účinok. (sucho v ústach. nadolol). substitúcia hydrofilným hydroxylom pôsobí dysterapeuticky. pretože súčasnou blokádou parasympatiku vyvolávajú veľa N. vysoká A je tam. znižujú tlak v stoji). Delenie podľa prednášky : A) neselektívne – propanolol. hypertenzia a hyperkinetického syndrómu (nefyziologické zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca).

Delenie podľa prednášky : A) hydrazíny . U hydralazínu A výrazne nemení náhrada vodíka heterocyklu v polohe 4 druhou hydrazinoskupinou.9. Pre úč. Hydrazinosubstituované pyridíny.. uvoľňovanie renínu a s ním spojené zadržiavanie vody (doporučuje sa súčasné podanie beta-lytík al. pyridazínu (hydrakarbazin). U endralazinu sa okrem voľnej hydrazinoskupiny a nesubstituovaného pyrido/4. jeho úč. vhodný je veľký lipofilný substituent – Cl.Ú. al. alkoxykarbonylom. ktorý môže byť substituovaný dusíkatým heterocyklom (pikodralazin).Ú. dihydralazin). ftalazínu (hydralazin. napr..3-c/pyridazínového bicyklu sa ukázalo nevyhnutné potlačenie bázicity dusíka nakondenzovaného piperidínu substitúciou acylom al. II-čo je asi len v 20% prípadov. metylom. len tak blokovaná. je dôležitá hydrazínová skupina nsubstituovaná al. ktoré rozpoznáva vlastnú štruktúru AT1 receptora. sa môže prejaviť len pri zýšenej hladine ang. ACE tiež štiepi vazodilatačne účinné peptidické kiníny. budralazin). Renín štiepi plazmatický tetradekapeptid angiotenzinogén na dekapeptid angiotenzín I – tento neaktívny prohormón je štiepený angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (peptidyl-dipeptidáza) na angiotenzin II. tiež na podnet stimulácie beta-adrenergných receptorov. preto sa používa ako diagnostikum angiotenzínom II podmienených hypertenzií.endralazín B) aktivátory draslíkových kanálov – minoxidil. benzotiazidový diazoxid a piperidinopyrimídový minoxidil. z nich najdôležitejší je nonapeptid bradykinín na neaktívne fragmenty. N Ú: kardiostimulácia. bicyklické zlúčeniny. diuretík). najvhodnejšia je kys. nikorandil. al. dihydralazin). benzoová (endralazin). aby sa v organizme metabolicky štiepila (todralazin. V.Š. enalkiren) B) antagonisti angiotenzínu II Saralazin. sú účinné ale menej der. izochinolíny sú prakticky neúčinné. ktorý je najsilnejšou vazokonstrikčnou látkou – vyvoláva vazokonstrikciu a spolu s jeho derivátom angiotenzínom III stimuluje v obličkách sekréciu aldosterónu (spôsobuje vstrebávanie vody a sodíka). v ktorých štruktúre je zachované uvedené zoskupenie (endralazin). tetrametylénový kruh – a druhý kratší alkyl na imidazolovom jadre. krátkym alkylom.propranolol. ktoré prichádzajú z CNS bez účasti sympatiku alebo adrenergných receptorov znižujú periférny odpor priamym relaxáciou hladkého svalstva. nitroprusid sodný 10. chinolíny al.Š. C) inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 78 . Látky nteragujúce s renín-angiotenzínovým systémom Enzým renín je obličkami vylučovaný ako reakcia na znížený tlak na znížené vylučovanie nátria a zvýšené vylučovanie draslíka. Karboxylová alebo karbonylová skupina interaguje s bázickou časťou receptora a zabezpečuje účinný a dlhotrvajúci antagonizmus. Vedľa nitroprusidu sú tu hydrazinové deriváty (hydralazin. (hydrazinov) – vedľa der. Priame antihypertenzíva Priame pôsobenie na hladké svalstvo ciev (potláčajú vazokonstrikčné podnety. V.-základ molekuly tvorí bázické tetrazolové a lipofilné bifenylmetánové zoskupenie. hl.losartan. A) inhibítory renínu (beta-lytiká.

vylučuje sa väčšie množstvo moču. halogén. prenylamín B)Dihydropyridíny – nitredipin.Š. lacidipin (má predĺžený úč. kyano. zpravidla sa A zvyšuje (nisoldipín). D) duálne ACE/NEP ihibítory NEP-neurálna endopeptidáza – enzým zodpovedný za degradáciu atriálneho natriuretického peptidu – ANP potencuje vylučovanie sodíka obličkami a teda zvyšuje diurézu. triflórmetylskupina). felodipin) al. amlodipin. A) Fenylalkylamíny – cinnarizin. ruší). antihypertenzíva a natiarytmiká. nifedipínov : 1.metazosin. po zablokovaní NEP duálnym inhibítorom nedochádza k degranulácii ANP. verapamil. 11. preto je dôležitá konfigurácia asymetrických uhlíkov – SSS u enalaprilu).al..Pôsobia ako falošný substrát pre ACE namiesto ang. I ktorý je zložený z L-aminokyselín. pre ktorých objem je aromatický substituent v polohe 4 nútený prednostne zaujímať priestorové usporiadanie kolmo voči heterocyklu (prenesenie elektronegatívnych substituentov do polohy 4 fenylu účinok znižuje al. inokedy dochádza k jej posunutiu napr.der. felodipin. Používajú sa ako koronárne vazodilatanciá pri angíne pectoris.. esterových väzieb v polohách 3 a 5 a fenylu v polohe 4 (jeho náhrada iným arylom al. ketanserin látky s prevažne centrálnym antihypertenzným účinkom .prazosin. m. Značnú variabilitu umožňuje modifikácia alkoholických častí esterových väzieb – ak sú alkoholy rôzne. prítomnosť 2 alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6. nimodipin). 2. zvýšením antihypertenzného (nitredipin. cerebrálne vazodilatačného účinku (nikardipin. poklesne objem extracelulárnej tekutiny-krvi a tým dôjde k podstatnejšiemu poklesu tlaku krvi ako pri podaní obyčajného ACE inhibítora. Liečivá interferujúce systémom • • • • s α- adrenergným alebo serotonínovým Alkaloidy der.BVK – blokátory vápnikových kanálov Proces kontrakcie svalových buniek je riadený iónmi vápnika. ktoré sa sem dostávajú cez špeciálne kanály.urapidil.Ú. vysoká A je viazaná na nesubstituovaný dihydropyridínový dusík. Zníženie vstupu týchto iónov do cytoplazmy zblokovaním týchto kanálov sa prejaví zníženou kontraktilitou a poklesom kyslíka v myokarde za súčasného zníženia koronárneho cievneho odporu (rozšírenie koronárnych ciev). . nie však vhodnejšia).polohe elektronegatívnymi skupinami (nitro. flunarizin. nimodipin. chinazolínu-azosíny a iné heterocykly . 3. imidazolínu der. A zvyšuje substitúcia fenylu v o. C)Benzotiazepíny – diltiazem Inak možno antihypertenzíva deliť na : 1.) V. aryletylamínu-metyldopa 79 .látky s kombinovaným účinkom. heterocyklom je možná.

verapamil. diazoxid.hydralazín. galopamil benzotiazepíny .der. nimodipin . ftalazínu . Blokátory kalciových kanálov Der. niteredipin der. perindopril.• . POUŽÍVANÉ DROGY : 1. irbesartan. nitroprusid sodný 5. cilazapril.losartan. generácia dihydropyridíov . valsartan.lysinopril . imidazolínu-klonidín . Apocynaceae 80 . Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina.der. lacidipin. fenylalkamínového typu .minoxidil.nifedipin. Vazodilatátory • • • der. kandesartan • • 3. cilexetil.prolátky – enalapril.iné štruktúry-guanfacin nepriame antiadrenergiká . feodipin. Farmakognózia ALVISAN Neo – zloženie : Visci albi herba (imelová vňať) Hyperici herba (ľubovníková vňať) Crataegi folium cum flore (hlohový list s kvetom) Crataegi fructus (hlohový plod) Equiseti herba (prasličková vňať) Melissae herba (medovková vňať) Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) Matricariae flos (rumančekový kvet) Použitie – antihypertenzívum. antisklerotikum a sedatívum.1. Diuretiká 4.amlodipin.4-dihydropyridínu .chinalapril. ramipril Duálne ACE/NEP inhibítory . aendralazín iné zlúčeniny . isradipin. guanidínu 2.skupina kaptoprilu . 1.hydrofilné látky .2.kaptopril .diltiazem • • • 6. Betablokátory 3. generácia dihydropyridínov . Látky interferujúce s renín-angiotenzínovým systémom ACE inhibítory . omalaprilát Antagonisti angiotenzínu II .

zložené indolové alkaloidy . deserpidín. raunescín. rescinamín. Folium crataegi cum flore (Čsl 4) – Crataegus levigata. glykolalkaloidy a alkamíny sú slabo účinné. rezerpín. veratramín. majú 1-8 hydroxylových skupín. Podobne ako akonitín. alebo viazané s kyselinami. sarpagín +serpentín. Veratri albi radix – Veratrum album.). neogermitrín) 3.antiparazitikum. tinktúra sa používa vo veterine ako zložka stomachík a diuretík. NOVO-PASSIT sol. triterpénové kyseliny (kys. pôsobí ako antiarytmikum. ajmlicín) 2.rutín. yohimbín. 3.5% alkaloidov steroidných (C-nor-D-homosteroidné. esterových alkaloidov protoverínu. droga bola pôvodne insekticídum. RAUVASAN drg. Extrakt je súčasťou sedatív a spazmolytík. alkamíny. alkamíny (jervín. izoajmalín. 1. ktoré môžu byť voľné. terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín. Ajmalín má slabý hypotonický účinok.5 %). 81 . Radix rauwolfie pulvis Ide o indolové alkaloidy (odvodené od tryptofánu . glukózou) hl. ajmalicín. ajmalín.. Proteveratrín (zmes proteveratrínu A a B) pôsobí silne hypotenzívne. alstonín) Hlavným alkaloidom je rezerpín – silné hypotenzívum a neuroleptikum. upravuje srdcový rytmus. flavonoidy (kvercetínové a apigenínové . serpentinín. ale má malú malú terapeutickú šírku. estery germínu (germidín. 2.. Účinnosť je úmerná stupňu esterifikácie. estermi. veracintín. C-glykozid vitexín) 2. hl.Hlavnými obsahovými látkami sú alkaloidy (1 – 2. OXYCARD tbl. Crataegi flos. pseudorezerpín. glukoveracintín) Tinctura veratri albi (Čsl 4) . príp. na CNS) 3. hyperozid. rauwolfinín – bez úč. johimbín. ktoré znižujú TK rozširovaní periférnych ciev. slabo bázické terciálne indolové bázy (rezerpín. pôsobí ako mierne srdcové tonikum.verarín. silné kvartérne bázy (serpentín. Používajú sa keď ešte netreba kardioglykozidy. rosaceae (ČSL 4) Obsahuje hlavne : 1. ktoré možno chemicky rozdeliť: 1.β – karbolínový typ. komplex alkaloidov rauwolfie. nepôsobí narkoticky (CRYSTEPIN drg. znižuje TK.glykoalkaloidy (pseudojervín. germitrín. krategová) + dimérové proantokyanidíny. veralkamín) 4. estery protoverínu (protoveratrín A a B) 2. Sympatolyticky pôsobia johimbín a sarpagín.yohimbánový typ/loganínový/gencopikrínový). (-)-epikatachín Rozširuje koronárne cievy. rescinamín. oleanová+krategolová+ursolová = kys. Potom sa zistili je hypotenzívne a sedatívne účinky. viac ako 50 – raubazín. Liliaceae (koreň kýchavice bielej) (ČSL 4) 1. alkaloidy ochrňujú senzitívne nervové zakončenia a môžu pôsobiť lokálne pri neuralgiách.

oleánová) 3. nikotínamid) Silica tvorí 0. a 5. Oleaceae (olivový list) Obsahuje hl.. jednoduché amidy kys.toxické proteíny) . Loranthaceae (Imelo biele) Obsahuje : 1.aminomaslová Viskotoxíny sú per. karminatívne.lektíny (glykoproteíny/fytohemaglutiníny/toxalbumíny napr. antiserotonikum.Olea europaea. peptidové alkaloidy – deriváty kys. Oleae folium . antikonstringens. 7. tiamín. ergozín) ergotoxínová skupina (ergokristín.4%. použ. lysergovej (ergometrín. α-lytikum. 6. 8. ergotamín – uterotonikum. lyzergovej) 3. flavonoidy (hl. sa v geriatrii.γ. oleoeuropín. peptidy/glykopeptidy – viskotoxíny (zmes polypeptidov zo 46 AMK. antimykoticky a anthelminticky. α-hydroxyetylamid. visktoxín A2. Cesnak tiež obsahuje vitamíny (vit. Účinkuje hl na GIT – antibakteriálne. triterpény (kys. ergokryptín. aleozid. Ergotoxínové alkaloidy – spazmolytiká. sú však dráždivé a toxické. Ergokrystín a jeho DH-derivát zo Secale cornutum . polysacharidy.4.3. ale jej dietylamid je psychomimetikum. axeroftol. na ktorú sa viaže tricyklický tripeptid ergotamínová skupina (ergotamín. 82 .na výrobu kys. 5. biogénne amíny 4. Clavicipitaceae Obsahuje asi 50 alkaloidov: 1. C. Liliaceae (Cesnak siaty) Antihypertenzne tu sú účinné peptidy obsahujúce v molekule síru.Claviceps purpurea. vo vyšších dávkach vyvolávajú nekrózy. skpina 4.Visci herba – viscum album. Rhododendron sp. lyzergová je neúčinná. os. cholín.01-0. Ako hypotenzíva v čajovinách pôsobia hl. kvercetínu) 5. kys. lyzergovej. spazmolyticy. 1.. viskumín – antineoplastiká) 2. klavíny – terapeuticky sa nepoužívajú 2. organické kys. Alii sativi bulbus – Alium sativum.B. der. Andromedotoxín – Andromeda sp.Kys. pseudosaponín. flavonoidy Hypotenzne pôsobí hl. parenterálne znižujú TK. neúčinné. ergokornín) ergostínová skupina (ergostín) jednoduché amidy ergometrínová skupina (ergometrín) Ergometrín – uterotonikum. antihypertenzíva pri poruchách a ochoreniach periférnych a mozgových ciev. iridoidné horčiny – gentianínový typ(oleoeuropín) 2.

ischémia. -degeneratívne ochorenie extrapyramidálneho systému ústredného nervstva Prejavy PCH: kľudový tras (tremor) svalová stuhnutosť (rigidita) znížená hybnosť (bradykinéza až akinéza) zvýšený svalový tonus mimická strnulosť (na tvári) slinenie. typická chôdza Príčiny nedostatku dopamínu: genetické. Tým sa znižuje obsadzovanie inhibičných postsynaptických D2 receptorov dopamínom. len spomaliť jej progresia.N04-ANTIPARKINSONIKÁ DEFINÍCIA: Antiparkinsoniká sú liečivá v terapii motorických porúch.2. potenie depresia (poškodenie emotívnych funkcií) tichá monotónna reč ohnuté držanie tela.3. 83 . Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie spojené s deficitom dopamínu v tzv. Prevládajúca cholinergná stimulácia GABA-neurónov spôsobuje zvýšenú inhibíciu extrapyramídových motorických dráh. „nigro-striatovom systéme“. zníži sa inhibičný vplyv dopamínu na GABA-neuróny. ETIOPATOGENÉZA: -nie je úplne vyjasnená Dochádza k predčasnému odumretiu tiel dopamínových neurónov v substantia nigra (pravdepodobne v dôsledku nadmerného pôsobenia voľných kyslíkových radikálov).6-tetrahydropyridin) -výskytu NÚL (incizívne neuroleptiká) Je hypertonicko-hypokinetickým syndrómom. Po odstránení príčiny by mali príznaky PCH zaniknúť.vznikajú typické príznaky PCH. Naruší sa rovnováha medzi cholinergnou stimuláciou a dopaminergnou inhibíciou GABA-neurónov. Nastáva hyperaktivita cholinergných neurónov. hlavne Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu. MPTP. zápal.N-methyl-4-fenyl-1. intoxikácia Parkinsonov syndróm sa prejavuje príznakmi parkinsonovej choroby v dôsledku: -iného ochorenia (hlavne neurodegeneratívneho) -intoxikácie chemickými látkami (CO. DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť. trauma. následkom čoho sa v ich axónoch končiacich v corpus striatum znižuje množstvo dopamínu.

ANTICHOLINERGIKÁ-pôsobia na tras -blokátory acetylcholínových M1 (N) receptorov A.prekurzor dopamínu: LEVODOPA [MADOPAR. používa sa aj na symptomatickú liečbu Alzheimerovej choroby DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1. zvyšujú množstvo dopamínu -dodaním exogénne.obsahuje selegilin hydrochloridum . ISICOM] -zvýšením uvoľňovania dopamínu: AMANTADÍN [PK-MERZ] -znížením metabolizmu dopamínu.inhibítor MAO B: SELEGILÍN [JUMEX. NAKOM. DOPAMINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ A.DOPAMINERGIKÁ-pôsobia na akinézu a rigiditu A. anticholinergiká.používa sa v počiatočných štádiách PCH a PS v monoterapii. neskôr v kombinácii s levodopou. SELEGIL] inhibítory COMT: TOLKAPON [TASMAR] ENTEKAPON B. klasické anticholinergiká: TRIHEXFENIDYL BIPERIDEN [AKINETON] PROCYKLIDIN B. agonisty D2 receptorov: BROMOKRIPTIN [PARLODEL] LISURID TERGURID PERGOLID ROPINIROL [REQUIP] 2.Cieľom terapie je: zvýšiť obsah dopamínu v striatu (dopaminergikami) alebo utlmiť nadmernú cholinergnú stimuláciu (anticholinergikami) Antiparkinsoniká môžeme rozdeliť: 1.antihistaminiká: DIETAZÍN ORFENADRIN JUMEX. NEPRIAMO PŌSOBIACE • Levodopa (dihydroxyfenylalanín) -prekurzor neurotransmiterov dopamínu a noradrenalínu -preniká dobre hematoencefalickou bariérou (na rozdiel od dopamínu) -vstrebáva s z GITu sek. aktívnym transportom pre aminokyseliny -v cirkulácii sa L-DOPA mení na dopamín pomocou DOPA-dekarboxylázy 84 .

1:10) [NACOM. reči.4-dihydroxyfenyl) propiónovej a jeho 3-metoxyfenyl derivátu -aromatická dehydroxylácia Levodopa OH OH CH 2 CH NH 3 + CO O- 85 . Karbidopa a benserazid sa samostatne nepoužívajú. “wearing-off” effect (predv. nekľud. ktoré neprechádzajú cez HEB: KARBIDOPA karbidopa:Ldopa (1:4.). depresia. najúčinnejšie liečivo -po dlhšie trvajúcej liečbe sa znižuje účinok ÚČINKY: -na všetky príznaky. obstipácia -KVS. zvracanie.dysrytmie.-dopamín na periférri spôsobuje nežiadúce účinky => použitie L-DOPY v kombinácii s periférnymi inhibítormi DOPA-dekarboxylázy. extrasystoly.) POZOR! Nevysadzovať náhle Karbidopa Met: -oxidatívne odbúravanie na postrannom reťazci za vzniku kys. palpitácie -centrálne. zmetenosť. ale hlavne na akinézu. písma. upravujú sa poruchy výrazu. ISICOM] BENSERAZID benserazid:Ldopa (1:4) [MADOPAR] Týmito kombináciami sa znížia dávky levodopy a klesá množstvo nežiadúcich účinkov.nauzea.psychické poruchy (eufória. tras ovplyvňuje menej -zlepšenie celkovej funkčnej schopnosti pacienta. halucinácie) KONTRAINDIKÁCIE: inhibitory MAO (s výnimkou selegilínu) sympatomimetiká vitamin B6 (kofaktor DOPA-dekarboxylázy) PROBLÉMY: -neskoré (tardívne) dyskinézy: dystónia. zlepšuje sa záujem pacienta o seba a okolie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -periférne (spôsobené dopamínom na periférii) -GIT. -liek voľby pokročilého parkinsonizmu. mimovoľné pohyby -fluktuácia odpovede: “on-off” effect (nepredv. α-metyl-3(3-.

epilepsia NÚ: ortostatická hypotenzia. AGONISTY D2 RECEPTOROV 86 . inhibuje spätnú rezorpciu dopamínu a tým blokuje presynaptické dopaminergné receptory. potencuje jej antikinetický účinok.predlžuje jej účinok. čo umožňuje znížiť dávky levodopy -možno ho použiť aj v monoterapii -má aj antikinetický a antidepresívny účinok NÚ: dyskinéza (porucha voľných pohybov). ale hlavne akinézu N H2 -vzniká naňho tolerancia.znižuje množstvo voľných kyslíkových radikálov poškodzujúcich dopaminergné neuróny -liek voľby v počiatočných štádiách PCH -vhodný v kombinácii s levodopou.Benserazid OH HO HO NH2 CH2 NHNH COCHCH2OH -zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov v CNS.bráni rozkladu dopamínu. nespavosť Met: oxidatívna dezalkylácia za vniku metamfetaminu. DEPRENYL) -selektívny ireverzibilný inhibitor MAO B. zmetenosť. aktivuje biosyntézu. preto sa nepoužíva v monoterapii -potencuje účinok levodopy KI: neuroleptiká. amfetaminu CH2CH N CH2C CH CH3 CH3 • Amantadin -reverzibilne. odstup pri ich súčasnom podávaní) • Entekapon B. poruchy GITu Metabolizmus: vylučuje sa nezmený • Selegilin (syn. agitovanosť. špecificky a hlavne periférne pôsobiaci inhibítor COMT (COMT rozkladá katecholáminy a levodopu) -predlžuje a zosiluje účinok levodopy -v GIT tvorí cheláty so zlúčeninami železa (2-3 hod. inhibuje proces ukladania -odstraňuje rigiditu aj tras. čím sa zvyšuje koncentrácia a predlžuje sa účinok dopamínu v synaptickej štrbine -neuroprotektívny účinok.

butyrofenónoch) -nepôsobia na tardívne dyskinézy -u pacientov.-stimulujú dopamínové receptory v bazálnych gangliách -deriváty námeľových alkaloidov -účinné na všetky príznaky PCH -obdobné NÚ ako levodopa. skopolamín • Atropín CH3 N H OCOCH CH2OH Skopolamín CH3 N O H OCOCH CH2OH 87 . hyoscyamín (ľavotočivý izomér atropínu). ktorý neznášajú levodopu a nemajú výrazné príznaky -Kontraindikácie: glaukóm hypertrofia prostaty 1. ale menej -pri podávaní s levodopou redukujú jej dávky alebo oddiaľujú jej použitie -inhibujú sekréciu prolaktínu -znižuje degradáciu dopamínu -facilituje prevod na dráhe: hypotalamo-hypofyzárnej nigrostriálnej mesolimbickej a mesokortikálnej -má aj serotonínovú aktivitu • Bromokriptin -dualista: stimuluje D2 + centrálne 5-HT receptory (prevencia migrény) -má aj adrenolytické účinky -má protrahovanejší účinok -používa sa u rezistentných pacientoch • Tergurid -účinnejší ako Lisurid • Lisurid -emetikum s agonistickým účinkom na D2 receptory -neosvedčil sa • Apomorfin 2. Tropánové alkaloidy -atropín.ANTICHOLINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ -znižujú zvýšenú aktivitu cholinergného systému v striate -majú dobrý prienik do CNS -použitie u pacientov u ktorých prevláda tras -používajú sa ako úvodná alebo doplnková liečba: -hlavne u Parkinsonovho syndrómu (na extrapyramidálne príznaky po liekochfenotiazínoch.

tropánovým bicyklom Orfenadrin CH O CH2CH2 N CH3 Met: oxidatívna demetylácia na mono. rigiditu a mentálny stav pacienta -NÚ: anticholinergné účinky (sucho v ústach. ktoré sú schopné prenikať hematoencefalickou bariérou -zlepšujú tras. menej tremor.demetylderiváty potom sa oxidatívne odbúrava na postrannom reťazci a v menšej miere štiepenie éterovej väzby -aj myorelaxačné účinky . etylom. retencia moča…) -v praxi sa používa skopolamín a komplex tropánových alkaloidov 2. psychický stav ale nie akinézu -jeho účinok zvyšuje súčasné podávanie tropánových alkaloidov alebo iných antiparkinsoník • Procyklidin OH CCH 2CH2 N Met: ako trihexyfenidyl -ovplyvňuje rigiditu.A je viazaná na: o nesubstituovaný fenyl o zachovanie 2 C spojovacieho nerozvetveného reťazca o bázická zložka tvorená dusíkatými heterocyklami: piperidínom.-účinné sú iba zlúčeniny typu terciárneho amínu. pyrolidínom .kvarterizácia N znižuje účinok . rigiditu. zvyšuje sa rigidita za súčasného poklesu antihistaminickej a nárastu anticholinergickej aktivity) .aktivitu menej ovplyvňuje charakter substitúcie bázického dusíka. -liek voľby v počiatočných štádiách -ovplyvňuje chvenie. nemá vplyv na akinézu 3. poruchy videnia a GIT.podobný efekt má zavedenie metylu do alfa polohy benzhydrylu .možná substitúcia metylom. Deriváty aminoetyl-fenylkarbinolu VŠÚ: .ovplyvňuje len rigiditu. neovplyvňuje akinézu CH3 CH3 88 .a di.variabilita tretieho substituenta je možná • Trihexyfenidyl OH CCH2CH2 N Met: oxidatívna hydroxylácia na cyklohexánovom kruhu na monohydroxy až dihydroxymetabolit. tremor. kruhov.A zvyšuje metyl alebo objemnejší alkyl v o-polohe na benzénovom kruhu (znižuje sa voĺná pohyblivosť oboch aromat.Deriváty bázických benzhydryléterov VŠÚ: .

zlepšenie kvality života 1.liečebný telocvik. Deriváty rôznych štruktúr Metixén S Met: oxidatívna demetylácia na demetylmetixén. antidepresívami.štádium: levodopa+inhibítor DOPA-dekarboxylázy (účinok 3-5 rokov) levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+DA agonista levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+inhibitor MAO B +symptomatická terapia antiemetikami. jogging. pomalý beh. bromokriptin.4. S-oxidácia na metixén-S-oxid a demetylmetixén-S-oxid -účinný na všetky formy PCH. antiadrenergný účinok -odstraňuje všetky príznaky (blokuje M aj N receptory).… +optimistická psychoterapia +systematická pohybová liečba. anticholinergný. lisurid + anticholinergiká 2. • Deriváty fenotiazínu -dimetylaminoetylfenotiazín a jeho izopropilový derivát (promethazín) sú silnými antihistaminikami . hlavne termor Dietazin C2H5 CH2CH2 N C H 2 5 N S 5. zastavenie progresie ochorenia B. turistika.dietylanalógy sú antiparkinsoniká a spazmolytiká -antihistamínový. cykloturistika TROPÁNOVÉ ALKALOIDY 89 . aj na medikamentózny parkinsonizmus N CH3 CH2 • Dexetimid O H N O CH2 N Met: -oxidatívna debenzylácia za vzniku nor-dexetimidu štiepenie amidickej väzby -hlavne u medikamentózneho parkinsonizmu STRATÉGIA LIEČBY PCH: A.štádium: amantadin. anxiolytikami.

SYNTÉZA TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV: 90 . silnejšie tlmivo na CNS. erythroxyalceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. flavónové glykozidy.1-1.znižujú sekréciu žliaz. zneužíva sa ako narkotikum ČSL 4: Atropinium sulfuricum Scopolaminium bromatum Tinctura belladonnae Extractum belladonnae sicum SL1: Atropini sulfas Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyosciamini sulfas Prípravky: ATROPIN BIOTIKA inj. hlavným alkaloidom je (-)-hyoscyamín. Tropánové alkaloidy sú odvodené od ornitínu. atropín vyvoláva mydriázu. apoatropín. Solanaceae (ČSL 4. je antidótum pri otrave organofosfátmi skopolamín pôsobí podobne ako hyoscyamín.17%). skopolamín kuskohygrín. Atropa bella-donna.oph. ATROPIN int. má antiemetický účinok a je antiparkinsonikom. antiastmatikum.04-0. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. triesloviny Použitie: hyoscyamín a atropín sú neurotropné parasympatolytiká. iba slabšie periférne. kumarínové deriváty(skopolín).5-1. vznikajúce z aminokyselín. prevažne vo forme heterocyklu..6%) hyoscyamín a skopolamín Použitie: rovnaké ako Bella-donnae folium.. ktorý sa nešetrným sušením alebo skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín skopolamín.2%. ktoré obsahujú v molekule dusík.antireumatikum • Stramonii folium. ale pre vyšší obsah skopolamínu má hlavne sedatívny účinok ako spazmolytikum pri astme a pertussis • Cocae folium. folium aj v SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy 0. Erythroxylon coca.3%) s hlavným alkaloidom kokaínom Použitie: lokálne anestetikum v oftalmológii a otorynolaryngológii. Medzi tropánové alkaloidy patrí: atropín hyoscyamín skopolamín belladonín kokaín • Belladonnae radix (folium). Hyoscyamus niger. belladonín.2-0. kumaríny. triesloviny Použitie:v kombinácii s inými drogami ako spazmolytikum. preto sa môže použiť ako príprava na narkózu • Hyoscyami folium. Datura stramonium. hlavne hyoscyamín. flavonoidy. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy (0. pretože na sliznici vyraďuje receptory pre bolesť (nie na dotyk a tlak). pôsobia spazmolyticky pri všetkých kŕčových stavoch.Alkaloidy sú prírodné látky.

Skladá sa z dvoch lalokov uložených vedľa seba.Atlas str. že v mitochondriách buniek stimulujú ich enzýmové deje. Ho ŠŽ. Na tvorbe a sekrécii HO sa zúčatňuje niekoľko pochodov stimulovaných TSH: 1. pri ktorej vzniká 3 až 5 krát účinnnejší a podstatne rýchlejšie pôsobiaci T3. hrúbka 1 cm. jeho uvoľnovanie reguluje hypotalamický tripeptit TRH. váži asi 25 g. /I keď na T4 majú receptory buniek cieľových orgánov 10 krát nižšiu afinitu ako na T3/ Vlastným metabolickým efektom / zvýšenie celkového metabolizmu/ hormónov ŠZ je. ktorách tvar sa mení pararelne s aktivitou a pri vystupňovanej činnosti nadobúdajú cilindrický tvar. v ktorom sa uskladňujú hormóny štítnej žľazy.) 2. tj. mení syntézu bielkovín a preto vedie k dlhodobým efektom. Začlenenie anorganického jódu do organických zlúčenín /do monojódtyrozínu. Sekrécia Ho ŠŽ po proteolytickom odštiepení od TG Uvoľnené T4 / v menších množstvách/ a T3 sú v plazme viazané na globulíny /TBG=thyroxín binding globulín/.Antityroidálne látky. tj. karbimazol Štítna žlaza (glandula thyreoidea/ je najväčšia endokrinná žľaza. Obr.H03. Objem ŠZ u mužov je 15 – 20 ml. skladovanie a sekrécia jódovaných hormónov. Použitím T4 dosahujeme rovnomernú plazmatickú koncetráciu. Vnútorná sekrécia TSH klesá pri stúpajúcej koncentrácií HO štítnej žľazy v krvi. Nenaviazané T4 a T3 spolu s voľným jódom spätnoväzobne tlmia sekréciu TSH. Prietok krvi je 5 ml/g/min.244 Hlavnou funkciu ŠZ je syntéza. vývoja a rastu. T4 v tkanivách podlieha biotransformácií. Jednotilivé hormóny sa tvoria z jódu a tyrozínu. všetka krv pretečie ŠZ za 1 hodinu. po bokoch štítnej chrupky a spojených mostom / istmus/ z toho istého tkaniva. a diodtyrozínu. Histologicky je štítna žľaza zložená z folikulov. týmto mechanizmom negatívnej spätnej väzby sa automaticky nastavuje potrebná produkcia HO. Vychytávanie jódu ( vyžaduje dostatočnú koncentráciu plazmatického jódu. Tvorba a degradácia Pre terapeutické účely sa používa predovšetkým T4. V bunkách pôsobí na štruktúry jadra. DIT/ 3. Tyroxín zvyšuje oxidáciu takmer 91 .5 – 2 cm. 4. Uvoľnovanie HO je stimulovanou hypofyzárnym glykoproteninom TSH. pretože sa degraduje pomaly. Výška laloku 4 cm. Folikuly. ktoré sú nutné pre udržanie optimálneho metabolizmu tkanív. Obr. Kondenzácia MIT a DIT na T3 a T4 a skladovanie vo väzbe na tyreoglobulín /TG/. šírka 1. MIT. tyroxínu /T4/ a triodtyronínu /T3/. väzba zaisťuje dlhý biologický polčas hormónov /6 – 7 dní u T4 a 3 – 4 dni u T3/. vystlaných jednou vrstvou kubických buniek. obsahujú koloid tyreoglobulín. expektorancia.

alebo sekundárna /z nedostatku TSH/. či primárna /ochorenia ŠZ/. HO ŠZ sa podávajú ako substitučné lieky pri hypotyreóze. ŠZ nie je ďalej stimulovaná a ako inaktívna sa opäť zmenšuje. srdcová dekompenzácia.všetkých metabolický aktívnych tkanív. zahajuje sa obvykle malými dávkami T4. Dnes sa v terapii používajú čisté prípravky. Pretrváva vysoká aktivita autonómneho tkaniva. Tyroxín podporuje i rast budniek aktívnym zásahom do proteoínosyntézy.Ak je menej ako 20 mikrog za deň – deficit 3 stupňa . hnačky a isuficiencia obličiek/. a i. Terapeutické použitie. pravedepodobne zvýšením tvorby ribozomálnej RNA. predovšetkým levotyroxín. Supresívna terapia eutyroidnej strumy z nedostatočné prívodu jodidov v potrave. Vzhľadom k mechanizmu negatívnej spätnoväzobnej regulácie funkcie ŠZ je možné jej aktivitu inhibovať podávaním T4 v dávkach zodpovedajúcich endogénnej produkcie HO / asi 150 za deň/./ d. Pretože príliž rýchle zvýšenie metabolických dejov predstavuje ryziko preťažnia srdca. Konečná udržiavacia dávka závisí na individuálnej potrebe pacienta. zvášenie dráždivosti CNS a zvýšenie aktivity vegetatívneho nervstva / zvýšenie peristaltiky.Ak je menej ako 50 až 100 mikrog za deň – devicit 1 stupňa Matkám s nízkym prívodom jódu sa môžu narodiť deti postihnuté kretenizmom. zvýšenie TK. /levothyroxínum/ a liotyronín /liothyronínum/. ale vnútorná sekrécia TSH klesá. ktorý sa v tkanivách metabolizuje na T3. zvýšenie bazálneho metabolizmu a látkovej premeny b. zrýchlenie srdečnej frekvencie a zvýšenie TK c. Zníženie hladiny HO ŠZ /antityroidné látky. palpitácie. Pri zvýšenom prívode jodidov sa zvyšuje tvorba hormónu ŠZ. Denná potreba jódu je 150 – 300 mikrogramov za deň. aktivuje oxidatívmu fosforyláciu v mitochondriach a popritom zvyšuje aktivitu dýchacích enzýmov buniek. ktoré sa potom postupne zvyšujú. čo vedie k hypertyroidizmu indukovaného jodidmi. U chronických stavov možno použit levotyroxín. zatiaľ čo u druhej látky sa efekt začnej prejavovať už za 1 až 3 dní. ako adjuvantná liečba pri obezite. je nadprodukcia tyroxínu. V priebehu chronickej maximálnej stimulácie sa môžu folikuly vymeniť zo stimulašného vplyvu TSH a môžu začať produkovať hormón nezávisle /autonómne tkanivo/. Liečba tyreotoxikózy je vždy komplexná a závisí na type ochorenia a veku pacienta. Profylaxia jódovaniu soľou. zosílenie účinkov katecholamínov Nežiadúce účinky sú zhodné z prejavmi hypertyreózy /psychické zmeny. A predstavuje dostatčne účinnú prevenciu strumy. Deficity jódu : . Hlavným cieľom terapie je: 1. Pokiaľ eutyroidná struma nepretrváva príliš dlho je možné vyvolať zmenšenie ŠZ zvýšenou ponukou jodidov. Substitučná terapia u hypotyreózy. rádioizotopová deštrukcia buniek ŠZ/ 92 .Ak je menej ako 20 až 30 mikrog za deň – deficit 2 stupňa . sa lieči perorálnym podávaním tyroxínu. Liečivá používane pri tyreotoxikózach. radikálna strumektómia. Prvá látak sa začne prejavovať s latenciu 3 až 5 dní a plný efekt je dosiahnutý za 2 až 4 týždne. myalgie. potenie. Hypofunkcia ŠZ. Len výnimočne sa podávajú v iných indikáciach napr. Súhrnne možno účinky HO ŠZ charakterizovať ako stimuláciu metabolických pochodov: a.

ale zároveň môže kompenzačne zvýšt sekréciu TSH. Chloristan draselný /kálium perchloricum/ je predstaviteľom látok. ktorej cieľom je zníženie vaskularizácie po predchádzajúcej terapii napr. Struma je každé zväčšenie ŠZ. Podáva sa dlhodobo. Karbimazol sa používa v konzervatívnej liečbe tyrotoxikóz a pri predoperačnej príprave pacienta. Jodidy.2. ktorý z neho biotransformáciou vzniká. agranulocitóza/ sa podáva len v prípadoch. často v kombinácii s centrálne tlmivými látkami a betablokátormi. Rádioaktívny jód /131 I/ má rovnaký osud v organizme ako neoznačný jód. Látky s iným mechanizmov účinku. ktoré inhibujú vychytávanie jódu /jódové inhibítory/ a tým znižujú sekréciu hormónov ŠZ. karmibazolom. /deštrukcia určitého podielu budniek ŠZ pôsobením betažiarenia/ k rádioterapií pri zhubnom bujnení ŠZ. látka prestupuje placentránou bariérou i do mlieka. a tým aj funkciu ŠZ. Tieto látky inhibujú oxidáciu a organickú väzbu jódu na tyrozín v bunkách ŠZ a tým vedú k zmene pomeru T3 a T4. Mechanizmus tohto pôsobenia nie je celkom objasnený a nemožno ho prisúdiť iba útlmu sekrécie TSH. Choroby ŠZ Choroby ŠZ sú najčastejšie endokrinnné choroby vôbec. Pretože hladina jódu je dostatočne vysoká väčšinou nevzniká stuma. Pre množstvo nežiadúch účinkov / aplatická anémia. Zníženie toxických účinkov predovšekým na kardiovaskulárny systém. Terapeutické účinky sa prejavia s latenciou 1 – 2 týždňov. Hlavnou indikáciou podávania jodidov. /beta – sypatolytiká/ Antityroidálne látky. Ďalší predstavitelia tejto skupiny sú: thiamazol /sin methimazol/ a propylthiouracil. alebo jodidov. je predoperačná príprava. často spolu s fenobarbitálom. Možno ho použiť diagnosticky k zisteniu nádoru ŠZ a terapeuticky pri liečbe thyreotoxikózy. Látky inhibujúce syntézu HO ŠZ Karbimazol je najčastejšie používaná látka tejto skupiny. /kyselina jopánová/.vzniku strumy je možné zabrániť súčasným podávaním malých dávok T3. kedy pacient neznáša iné antityreoidálne látky. podmienených zosilneným pôsobením katecholamínov. kedy sa výrazne zníži zásoba HO. Dobre sa absorbuje. rentgénom. Preto ich označujem ako strumigény. Látky inhibujúce vychytávanie jódu. /strumigén 1 stupna/. Zníženie ich hladiny odstráni ich nepriaznívé účinky. 93 . Nežiadúcie účinky: alergie. Ide o strumygén 2 stupňa . Pri jódom navodenej thyreotoxikóze možno pre rýchle potláčanie funkcie ŠZ použiť namiesto jódu soli lítia. Jóny lítia. ktoré možno zistiť hmatom a zrakom resp. Inhibujú uvoľnovanie thyroxínu. Tyreostatiká blokujú zvýšené tvorbu HO ŠZ. Masívne dávky jodidov okolo 6 Mg jódu denne vedú k dočasnej inhibícii príznakov hypertyrózy. účinok jednej dávky trvá asi 24 hodín. Je derivát methimazolu. Prívod jodidov i podanie jódu povrchovo na koži ruší účinky chloristanu.

ŠZ je degenerovaná. Etiológia je rozličná: atrofia a degenerácia ŠZ. svalová slabosť. Hyperthyreóza Je choroba pri ktorej ŠZ produkuje nadbytok HO. Pri plne rozvynutých formách je charakteristický mixeden – podkožie je presiaknuté. ŠZ je zväčšená dyfúznou hyperpláziou a hypertrofiou folikulou. má nejasnú etiológiu. Klinický obraz: nervozita. Hypotyreóza Delíme ju na kreténizmus /vrodenou poruchou ŠZ/ a na hypotyreózu dospelých. Basedowova choroba. Bazálny metabolizmus je nízky. rýchla strata hmotnosti. preto sa črty tváre vyhladzujú. koža šupinatá. ale do popredia vystupujú kardiovaskulárne poruchy. /povytlačenie očných gúľ z očnice/. Pri liečbe kreténizmu nahradzujeme chýbajúce HO ich podávaním. Endemický kreténizmus Matka so strumou môže porodiť kreténske dieťa.Endemická struma postihuje hromadne obyvateľstvo určitej oblasti. Niektorí autori predpokladajú zvýšenú citlivosť tkaním na HO. suchá. Príznaky sú podobné ako pri Basedowovej chorobe. medikamenty /struma medicamentósa/. Podkožie obsahuje veľké množstvo mukopolysacharidov. niekedy je príčinou tvorba autoprotilátok proti vlastnej žlaze – tento prípad nazývame – HASHIMOTOVA STRUMA /autoagresívna thyreoiditidá/. dieťa sa rodí s vrodenou apláziou ŠZ. Bazálny metabolizmus je veľmi nízky. kel obsahujú strumigénne látky /thyouracil/. Sporadická struma nemá ešte úplne objasnenú etiológiu predovšetkým ide o endogénne príčiny. Niekedy vzníká i nedostatočnosť srdca. LATS. zápaly. Toxický adenóm /toxická nodózna struma/ Adenom je benigny nádor ŠZ produkujúci nadmerné množstvo thyroxínu. stavy po operáciach ŠZ. vlasy tvrdé. Ako profylaxiu využivame jódovanú kuchyňskú soľ. bledá. Tieto strdcové poruchy nazývame ako cor thyreotoxicum. ktorý je zapríčinený zmnoženým tukov za buľvami. ktoré brzdia syntézu thyroxínu. Niekedy treba zasiahnu aj operačne. U niektorých chorých je exostaumus. ale s nadmerne predĺženým účinkom. V krvi niektorých chorých sa našla abnormálan látka podobná TSH. Jej hlavnou príčinou je nedostatok júdu v pitnej vode. tachykardia. Rozlišujeme Basedowovu chorobu /toxická difúzna struma/ a toxickú nodóznu strumu. Adenohypofýza na to odpovedá zvýšenou tvorbou TSH. bazály metabolizmus je zvýšený. Hypotalamo – hypofyzárny systém stráca schopnosť na vyskú koncentráciu HO ŠZ zníšením tvorby TSH. epitelu vo folikuloch ŠZ. že zelenina rodu brassica – kapusta. Hypotyreóza dospelých /myxedem/ vyskytuje sa 4 krát častejšie u žien medni 30 a 60 rokom. predpokladá sa dedičnosť. koža je vrásčitá. Kretén sa vyznačuje malým vzrastom. vlasty sú jemné a často vypadávajú. čo má za následok zníženú produkciu HO ŠZ. teplá koža. Choroba niekedy vyústi do hypothyreóznej kómy. Vznik strumy zabezpečuje ekonomické využitie i nepatrných zásob jódu a tak eutyreoidný stav. Výsledkom je zväčšenie žľazy – struma. napr. búšenie strdca. ktorý zasa vyvoláva bujnenie. ochlpenie riedke. Nechty sú lámavé. neskôr fybrilácia predsiení a obehová stáza. predľadtie pôsobí dojmom ako by bolo z plechu. adenohypofýza je hypertrofovaná. cholesterol v krvi znížený. čelo nízke a rozličné stupne duševných porúch. karfiol. Nejasným spôsobom zlyhá mechanizmus spätnej väzby. tzv. Zistilo sa. tuhé. 94 . dedičný základ. Sporadický kreténizmus Etiológia nie je známa. Strumu liečime jódom a thyreoglobulínom. ktorá vyžaduje neodkladnú liečbu /hydrokortizónom/.

: Antithyroidná látka /strumgén/ zo skupiny thiokarbamidu je derivátom metimazolu. Zápaly ŠZ /thyreoiditis/: akútna thyreoiditída vzniká pri rozličných infekciach chronická thyreoiditída – Hashimotova struma . HEPARIN 95 . B01 Antikoagulanciá. vrátane dosiahnutia imisie dlhodobým podávaním a prípravy pred chirurgickou liečbou a pred liečbou rádiojódom. rádiojód. alebo operatívne odstránenie časti ŠZ. na ktorý sa v organizme biotransformuje. jódové preparáty. zabranuve biosyntéze HO ŠZ I: iniciálne ukľudnenie thyreotoxikóz. WARFARIN. thyreostatika.Riedlova struma – fibróza ŠZ Carbimazol H03BB01 S: Carbimazolum IS: Thyreostatikum CH.Pri liečbe hypertyreóz uplatňujeme telesný a duševný pokoj. sedatíva. antitrombotiká.

retrakcia krvného koagulatu 5. AHF) IX.sú bezjadrové. Až na faktory III a IV sú to globulíny vznikajúce v pečeni. Obecná schéma hemostázy a hemokoagulácie 1. fáze zrážania. Ako hlavné proenzymy krvného zrážania sa vyskytujú v plazme protrombín. Ako profaktory sa v plazme vyskytujú 96 . Prokonvertín (SPCA. sú za fyziologických podmienok v neaktívnej forme. FSF (fibrin stabilising factor) Faktor III až XII sa účastnia 1. Lipidickú zložku tvoria tzv. Protrombín III. PTA (plasma tromboplastin antecedent) XII. Christmasov faktor (PTC. rada bielkovinových faktorov plazmatických. tj. Proti zhlukovaniu pôsobia štruktúrne podobné prostacykliny. Akcelerín) VII. X.10na9 /l krvi. Stuartov. Prehľad mimodoštičkových faktorov hemokoagulácie: I. Fibrinogén II. rozpúšťanie krvného koagulátu obr. doštičkové faktory(sú 4.doštičkový trombus. až na fibrinogén a protrombín sa vyskytujú v plazme. ktoré je podstatou hemostázy. je ich okolo 250-450. vznik trombínu 3. Hagemanov faktor XIII. ďalej tzv. ktoré sa účastnia krvného zrážania. Zhlukovanie podporujú tzv. Vznikom trombokinázy sa začína tvorba červeného koagulátu. Proakcelerín(AcG) (VI. Antihemofílny globulín či faktor (AHG. Trombocyty. tromboxány.Prowerov faktor XI.Zrážanie krvi Zastavenie krvácania(hemostáza) a zrážanie krvi (hemokoagulacia) sú dôležité funkcie krvi. ktoré sa v doštičkách tvoria. ktoré by sme mohli zaradiť k obranným reakciám tela. U väčších poranení však tento mechanizmus nestačí a vytvára sa krvné koagulumčervený trombus. ktorý je podstatou zátky definitívnej. vzniku trombokinázy.serum prothrombin conversion accelerator) VIII. Doštičky uvuľňujú serotonín. Krvácanie sa zastaví za 2-3 min. IX. vznik trombokinázy 2. Zrážanie krvi. ktorý ďalej zužuje kapiláry kontrahované už reflexne. Tkanivové fosfolipidy IV.plasma prothrombin component) X. tkanivové faktory krvného zrážania. Všetky proteíny a bunkové komponenty. fáza: vznik trombokinázy Trombokináza (tromboplastin) je lipoproteinový enzymatický komplex. podstatou fosfolipidy). V prípade jej poškodenia sa povrch cievnej steny obnažením kolagénnych vlákien stane zmáčavým a doštičky k nemu adherujú. majú negatívny náboj a sú odpudzované od cievnej steny. Ca++ V. Na jeho vzniku sa účastnia okrem doštičiek i tkanivové fosfolipidy a plazmatické faktory. Zhluk doštičiek vytvára v kapiláre provizornú zátku. tvoriace sa v endotely ciev. faktory VII. vznik fibrínu 4. je možné schematicky rozdeliť na 5 fází: 1. Menia pritom tvar(viskózna metamorfóza) a zhlukujú sa navzájom. rovnako fosfolipidy.

faktory V aVIII. Faktor VIII je v plazme viazaný na von Willebrandov faktor a faktor V je buď voľný v plazme, alebo je tiež obsiahnutý v trombocytoch. Faktory krvného zrážania sú bielkovinové molekuly . Ich aktivacia väčšinou znamená proteolýzu (odštiepenie bielkovinových fragmentov) a (s výnimkou fibrínu) premene na proteolytické enzýmy(proteázy). Niektoré aktivované faktory vyžadujú pre svoju proteolytickú aktivitu prítomnosť fosfolipidov(FL) a Ca++. Predpokladá sa , že ióny Ca++ spôsobujú adhéziu faktorov k povrchu FL. FL sú obsiahnuté v doštičkovom faktore 3 (platelet factor 3, PF3), ktorý sa uvoľňuje z agregovaných trombocytov a v tkanivovom tromboplastínu. Postupná aktivacia niekoľkých enzýmov vedie k lavínovitému zosílovaniu vyššie uvedených reakcii a nakoniec k masívnej tvorbe fibrínu. Kaskáda zrážania sa môže uviesť do chodu dvoma spôsobmi: 1. premenou faktoru XII na aktivovanú formu (XIIa, vnútorný systém) lokalizovanú intravaskulárne v miestach zbavených endotelu. 2. premenou faktoru VII naq VIIa ( vonkajší systém) vplyvom tkanivového LP (tkanivového tromboplastínu- trombokinázy) Obe cesty vyúsťujú u faktoru X v spoločný konečný úsek. Obr. Atlas 143 2.fáza: vznik trombínu z protrombínu Protrombín je druhovo špecifický globulín vznikajúci v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Účinkom tromkinázy sa mení na trombín. Trombín je albumín, patrí medzi najúčinejššie proteolytické enzými: 1 molekula rozštiepi 600molekul fibrinogenu. 3.fáza: vznik fibrínu z fibrinogénu Fibrinogén je globulín nachádzajúci sa v plazme v množstve 4g/l, vzniká v pečeni. Účinkom trombínu sa z molekuly fibrinogénu odštiepia 2 fibrinopeptidy a zbytok molekuly polymerizuje a tvorí fibrínovú sieť. V sieti sa zachytávajú erytrocyty a vzniká huspeninový trombus. Doba zrážania krvi až do vytvorenia trombu je 5-11 min. 4.fáza: retrakcia trombu Trombus sa časom zmenší na menej ako polovicu pôvodnej veľkosti. Deje sa to stiahnutím ok fibrínu, čo je pravdepodobne spôsobené bielkovinou trombostheninom, ktorá sa uvoľňuje z doštičiek, a z trombu sa vytlačí sérum.(- tekutina podobná plazme, ale neobsahuje fibrinogen a niektoré ďalšie faktory zrážania) 5.fáza: fibrinolýza V plazme sa nachádza globulín plazminogén, ktorý sa aktivuje a mení sa na fibrinolyzín, čiže plazmín, ktorý má charakter proteolytického enzýmu a odbúrava fibrín z trombusu. Fibrinolýza nastáva za niekoľko hodín až dní. XIII faktor fibrinolýzu spomaluje. Neúčelné vytvorenie zrazeniny v cieve- trombóza, môže ohroziť život. Ak vznikne zrazenina na artériosklerotickom pláte vencovitej tepny, hrozí srdcový infarkt. Trombus v hlbokej žile dolnej končatiny sa môže uvoľniť a vyplaviť do pľúcnej artérie a vyvolať tu čiastočnú alebo úplnú zástavu prúdenia krvi( pľúcna embólia). K profylaxii trombóz sa používajú farmaká, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, ako kumaríny a heparín. Okrem toho je možné znižovať agregáciu krvných doštičiek, ktoré sa intraarteriálne podieľajú na trombogenéze

97

K terapii trombóz sa používajú liečivá, ktoré rozpúšťajú fibrínovú sieť, pôsobia teda fibrínolyticky.

Látky ovplyvňujúce proces zrážania krvi
Majú za cieľ upraviť rovnováhu medzi prokoagulačnými a antikoagulačnými reakciami organizmami. Pretože proces vytvárania rozpúšťania trombusu je súčasťou jedného spoločného procesu, označuje moderná farmakológia látky ovplyvňujúce tieto procesy ako Antitrombotika, ktoré v sebe zahrňujú: 1. Antikoagulancia( ovplyvňujú tvorbu a funkciu koagulačných faktorov) sú látky , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. 2. Protidoštičkové látky ( inhibujúce funkciu krvných doštičiek) bránia vzniku trombusu a zahrňujú v sebe i iné názvy skupín látok, ako sú napríklad Antiagregancia (bránia agregácii trombocytov) 3. Trombolytika, ktoré rozpúšťajú vytvorené tromby, zahrňujú v sebe Fibrinolytika(stimulujú rozloženie fibrínovej siete trombu). Pri nadmernej fibrinolýze sa používajú Antifibrinolytika. Ako Hemostatika sa označujú látky, ktoré sa používajú k zábrane nadmerného krvácania. ANTIKOAGULANCIA(ANK) ANK sú látky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Používajú sa predovšetkým k prevencii a liečbe žilných, vnútrosrdcových a vzácnejšie aj tepenných trombóz a pri pooperaračnej prevencii vzniku trombóz. Už vytvorený trombus ANK neovplyvňujú , pretože nemajú fibrinolytickú aktivitu. Pretože účinná liečba ANK prináša vždy nebezpečenstvo krvácania, je nutné robiť pri dlhodobejšej terapii monitorovanie krvného zrážania. Pri terapii heparínom sa robí aPTT test a pri terapii p.o. ANK sa meria protrombínový čas(PT test, Quickov test) Delia sa: 1.priame ANK-látky znižujúce zrážanlivosť krvi blokádou faktorov zrážania. Ich účinok nastáva ihneď po styku s krvou, teda sú vhodné pre urgentné prípady 2.nepriame ANK- látky interferujúce so syntézou faktorov krvného zrážania. Nie sú vhodné pre urgentné prípady, ich účinok nastupuje s určitou latenciou, behom ktorej musia z plazmi vymiznúť už vytvorené koagulačné faktory. 3.látky znižujúce zrážanlivosť krvi väzbou vápnika tj. IN VITRO ANK viažuce vápnik-sú látky vytvárajúce Ca++-komplexy a tým zabraňujú enzýmovej aktivite faktorov závislých na iónoch vápnika. Tieto látky obsahujú skupinu –COO-, ktorá viaže Ca++. Citronan sodný a EDTA vytvárajú s Ca++ rozpustné komplexy, oxolát vytvára nerozpustné komplexy. Viazanie Ca++ v komplexoch je terapeuticky nevyužitelné, pretože sa koncentrácia Ca++ znižuje natoľko, že to nie je zlúčitelné so životom. Tieto zlúčeniny sa preto používajú proti zrážaniu krvi iba mimo organizmu.

Priame antikoagulancia
Heparín(H) 98

Je látka telu vlastná. Je to makromolekulová zmes polysacharidov ( negatívny náboj). H je spolu s histamínom obsiahnutý vo vezikulách žirných buniek- pľúca, črevá. Má veľkú molekulu (Mr = 16 000-20 000 ). Po styku s krvou účinkuje ihneď in vitro aj in vivo. H je nutné podávať parenterálne, najlepšie i.v., lebo p.o. je neúčinný. Terapeuticky používaný H sa získava z bravčových čriev alebo z hovädzích pľúc. Molekuly H sú reťazce aminocukrov nesúcich skupiny –COO- a –SO4-, obsahujú približne 10-20 takýchto jednotiek. Antikoagulačná aktivita sa mení s dĺžkou reťazca. Početné negatívne náboje sú dôležité z niekoľkých hladísk: 1. Sú dôvodom prečo H neprestupuje membránou- H je neúčinný ak sa podá p.o. alebo lokálne na kožu 2. Priťahovanie k pozitívne nabitým zbytkom lyzínu má význam pri tvorbe komplexu s AT III 3.Umožňuje väzbu H na antidotum protamin (polykatiónový proteín z lososích spermií) H sa rýchlo rozkladá v pečeni, biologický polčas je 1-2 hodiny, a vylučuje sa i s metabolitmi v moči. Mechanizmus účinku: Faktor krvného zrážania sa aktivuje, ak jemu nadradený faktor v kaskáde zrážania z neho odštiepi časť molekuly a tak obnaží jeho aktívne enzýmové centrum. To sa môže opäť fyziologicky inaktivovať prekrytím antitrombínom III (AT III), čo je glykoproteín cirkulujúci v krvi. AT III má schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory (hl. Xa, IXa, XIa, XIIa + f. III). Časti reťazcov H (30%) sa viažu na AT III a vzniká komplex(H+AT III), tým sa asi 1000-krát urýchli interakcia AT III s koagulačnými faktormi –vyviazané faktory sa nemôžu podieľať na koagulačnej kaskáde. Druhá časť reťazcov H sprostredkuje interakciu medzi trombínom ( f. IIa) a komplexom ( H + AT III) U naviazaného trombínu je znemožnená väzba na fibrinogén, čím sa zabráni vzniku fibrínu a fibrínovej siete. Inhibícia f. IIa a Xa- rozhodujúca pre antikoagulačný účinok. ↑ neg. náb. endotelu –profylaxia trombóz pri ↓d ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriami fibrinolytický účinok, vysoké dávky H inhibujú tiež agregáciu trombocytov Terapeutické použitie a dávky: Lečebné- pľúcna embólia, hlboká žilná trombóza, akútne tepenné uzávery a diseminovaná intravaskulárna koagulace. Preventívne- dlhodobá prevencia opakovaných trombóz. Pre efektívnu profylaxiu tvorby trombov sa subkutánne aplikuje nízka dávka 5000 IU dvakrát až trikrát denne. H je možné použiť aj príprave nezrážavej krvi in vitro Pozor u H!!! Nežiaduce účinky: -krvácanie -trombocytopénia, osteoporóza, alergia Interakcie: - lieky blokujúce f. trombocytov(↑ antikoagulačného účinku)-ASA, NSAIDs - antibiotiká( ↑ antikoag. úč. )-niektoré cefalosporíny a parenterálne PNC

99

-

nitroglycerín (↓antikoag. úč.)

Kontraindikácie -rôzne hemorágie, alergie na H -gravidita nie je KI, ale riziko je vyššie Antidotum: -protamin (protaminsulfát)- má vyššiu afinitu k H ako má AT III- naviazanie a znefunkčnenie H

NÍZKOMOLEKULÁRNE -

HEPARÍNY

low molecular weight heparins (LMWH) príprava z klasického heparínu menšia molekula (Mr = 4 000 – 5 000) Mechanizmus účinku – cez AT III fragmenty reťazcov LMWH nie sú dosť dlhé na sprostredkovanie interakcie medzi trombínom (f.IIa) a KOMPLEXOM (H+ATIII), Inaktivujú predovšetkým faktor Xa a len minimálne trombín. - Aktivujú však AT III – zostáva zachovaná schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory - Inhibícia. f. Xa – rohodujúca pre antikoag. účinok - ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriamy fibrinolytic. Úč. - Výhody LMWH - Lepšia BD (po s.c. aplikácii > 90 % resorpcia) - Dlhší t ½ - dlhší účinok - Menej NÚ - Použitie - Profylaxia a liečba tromboembolických stavov Hlavné indikácie je prevencia operačnej trombózy, pri mimotelovom obehu a hemodialýze. - zástupcovia – nadroparín, enoxaparín, dalteparín, parnaparín, reviparin, sulodexid, tinzaparin HEPARINOIDY Heparinoidy sú sulfonované vysokomolekulárne látky. Majú podstatne nižšiu antikolagulačnú účinnosť a vyššiu toxicitu ako H. Používajú sa predovšetkým lokálne, kedy sa pri dlhodobom podávaní prejavuje i mierny protizápalový účinok. Hlavnými i indikáciami sú teda povrchové tromboflebitídy pri varikóznom komplexe, atonický bercový vred, distorzia, hematómy, a pod. U nás sa používa ako dermatologikum heparinoid. Heparinoidy je možné podávať i sublinguálne, a to predovšetkým preventívne k zníženiu hyperlipidémie.

ANTITROMBIN III A HIRUDIN

100

Antitrombin III je prirodzený inhibítorom kolagulačných proteáz, viaže trombín a aktívne faktory Xa, IXa, XIa, a menej VIIa. Podáva sa pri dedičných a získaných nedostatkoch tohto proteínu, u dekompenzovanej pečeňovej cirhóze, a nefrotickom syndróme. Hirudín je látka izolovaná z pijavíc (Hirudo medicinalis). Ide o polypeptid, ktorý má antitrombínovú aktivitu, nezávislú na antitrombíne III, pôsobí preto i na trombín viazaný na fibrín. Lepirudin je rekombinantný hirudín odvodený z kvasných buniek, je to vysoko špecifický priamy inhibítor trombínu. Používa sa ako antikoagulans u dosplelých pacientov s HAT (heparínu pridružená trombocytopénia) typu II s tromboembolickým ochorením vyžadujúcim parenterálnu antitrombotickú liečbu. NEPRIAMA ANTIKOANGULANCIA Kumaríny - blokáda pečeňovej syntézy koagulačných faktorov závislých na prítomnosti vitamínu K (f.II, VII, IX, X). - vitamín K sa podiela na kaboxylácii daných koagulačných faktorov (iba faktory, ktoré sú karboxylované v gama polohe na glutamátových zbytkoch sú schopné viazať Ca2+ a vykazovať antikoagulačné vlastnosti) - pri karboxylácii koagulačných faktorov vzniká z vitamínu K jeho epoxidovaný derivát, ktorý sa mení opäť na vit. K pomocou enzýmu epoxid – reduktázy. - Kumaríny = falošný substrát pre epoxid – reduktázu, nedochádza k redukcii epoxidovaného derivátu na vit. K - Vznika funkčný deficit vit. K – netvoria sa karboxylované koagulačné faktory – antikoagulačný účinok ( vit. K v pečeni podporuje gamakarboxyláciu glutámátových
zbytkov v prekurzoroch faktorov II, VII, IX, X a iných proteínov, napr. proteínu C, proteínu S, alebo v osteokalcínu. Karboxylové skupiny sú potrebné pre väzbu na povrch fosfolipidov, čo je reakcia sprostredkovaná jónmi Ca2+. Existujú: K1 – fytomenadion, sa získava so zelených rastlín, K2 z črevných baktérií, K3 – menadion, je syntetický. Všetky sú hydrofóbne a k rezorpcii potrebujú prítomnosť žlčových kyselín)

- Účinok nenastáva hneď – až za 2 – 4 dni (po vyčerpaní zásob) - Možnosť p.o. podávania – perorálne antikolangulacia - Výhoda: dlhodobé pôsobenie + dobrá znášanlivosť - Chemická štruktúra je blízka vit.K 4- hydorxykumarínu - dikumarolové derivát. – etylbiskumacetát - monokumarolový derivát - warfarín - absorbcia po p.o. podaní z GIT je veľmi dobrá, väzba na plazmatické bielkoviny je veľmi silná ( 90 až 99 %) - polčas etylbiskumacetátu je asi 2,5 hod. a warfarínu 40 hodín - terapeutické použitie: antikoagulačná liečba sa prevádza väčšinou dlhodobo, bežne 6 až 8 týždňov. Dávka potrebná k vyvolaniu potrebného účinku musí byť stanovená individuálne u každého pacienta (kontrola Quickovým testom). Pacient nesmie meniť výživu, pokiaľ ide o zeleninu. Nesmie sa riskovať inhibícia funkcie krvných doštičiek užívaním kyseliny acetylsalycylovej. Používajú sa na prevenciu a terapiu trombózy v žilách, koronárnych artériach, a. pulmunális a na srdcových chlopniach. - zástupcovia: etylbiskumacetát (PELENTAN) warfarín (ORFARÍN) POZOR U P.O. ANTIKOAGULANCIÍ !

101

Nežiadúce účinky: - krvácianie najčastejší NÚ hl. po predávkovaní a interk. - Dyspepsia, alopécia Interakacie – veľmi veľa (hlavne): - s inhibítormi CYP 450 (↑ anikoag. Úč.)-azolové antimykotika - s I. s vysokou väzbou na bielk. (↑ anikoag. Úč) PAD, fenytoín, indometacín - s induktormi CYP 450 (↓ anikoag. Úč.) barbituráty, karbamazepín Kontraidikácie: - krvácavé stavy - gravidita (teratogén v 1. trimestri od 13 do 35 t.) Monitorovanie - kritérium = INR (international normalised ratio) - INR – pomer protromb. Času u lieč. Pacienta vs. Nelieč. ANTAGONISTI P.O. ANTIKOAGULANCIÍ Pri krvácaní z predávkovania p.o. antikoagulancii, treba najskôr znížiť dávky, okamžité obnovenie koagulačnej schopnosti je možné dosiahnúť podaním koag. Faktorov transfúziou krvi alebo plazmy. Podovné obnovenie koag. Schopností možno dosiahnúť podaním antidota p.o. antikoagulancii, podáva sa vit. K1, fytomenadion. TROMBOLYTIKÁ K odstránieniu trombu sa používa niekoľko skupín látok. Fibrinolytiká sú látky, ktoré vedú k degradácií fibrínu a následne trombolýze, tá je možná len u trombov, kde nedošlo k ich organizácií na spojivové tkanivo. Vedú k aktivácií plazminogénu na plazmín, používajú sa predovšetkým k trombolytickej liečbe infarktu myokardu, a k rozpúšťaniu mnohopočetných pľúcnych embólií. Ako antifibrinolytiká sa označujú látky, ktoré rôznymi mechanizmanmi blokujú fibrinolýzu a používajú sa pri rôznych krvácavých stavoch. Za vlastnú degradáciu fybrínu je zodpovedný enzým plazmín, ktorý vzniká z plazminogénu. K premene dochádza pôsobením niekoľkých aktivátorov (urokináza, tkanivový plazminogénový aktivátor), exogénne aktivátory (streptokináza). Vytvorený plazmín, ktorý je relatívne neselktívna proteáza, je zodpovedný za degradáciu ako fibrínu, tak fybrinogénu a niekoľkých koagulačných faktorov. FYBRINOLYTIKA POSOBIACE NA PLAZMINOGÉN Zmyslom fibrinolytickej terapie je čo najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami, upchatými trombami, alebo embolmi. Spoločným mechanizmom účinku fibrinolytík tejto skupiny je aktivácia plazminogénu na plazmín. Ten vedie k degradácii fibrínu, po ktorej následuje trombolýza, tým sa dosahuje rekanalizácia upchanej cievy. Používajú sa pri akútnom infarkte myokardu, hlbokej žilnej trombóze, masívnej pľúcnej embolií, arteriílnej trombóze. Najväčší rekanalizačný účinok má fibrinolytická terapia zahájená do jednej hodiny po vzniku cievneho uzáveru. Okrem štandardnej systémovej liečby sa používa lokálna trombolytická liečba, kedy sa fybrinolytikum aplikuje katetrom priamo do miesta trombózy. Výhodou tohto použitia sú malé dávky a preto je zmenšenie nebezpečenstva nežiadúcich účinkov. Všetky fibrinolytiká sa aplikujú intravenózne, alebo intraaretriálne. Streptokináza vytvára s plazminogénom komplex v pomere jedna ku jednej, plazminogén v tomto komplexe štiepi molekuly volného plazminogénu na plazmín. Streptokináza je bakteriálna bielkovina zo streptokokov. To vysvetluje časté reakcie

102

neznášanlivosti. Po prekonaní streptokokovej infekcie môžu byť v organizme prítomné protilátky proti streptokináze. Urokináza má priame účinky na plazminogén, ktorý štiepi na plazmín. Jeho účinok nieje fibrín špecifický. Urokinázu znášajú pacienti lepšie. Altepláza je iný endogénny aktivátor plazminogénu. Vo fyziologických koncentráciach sa tento aktivátor prednostne viaže na plazminogén naviazaný na fibrín. Pri použití terapeutických koncentrácií nutných pre vyvolanie fybrinolýzy sa však táto preferencia stráca a potom nie je rozdiel medzi alteplázou a streptokinázou v riziku, že vyvolajú krvácanie. Používa sa pri nutnosti opakovanej trombolytickej liečbe. Retepláza je rekombinantne pripravený aktivátor plazminogénu, ktorý je fibrín selektívnym fibrinolytikom. Anistrepláza je preformovaný komplex streptokinázy s plazminogénom. Pro-urokináza je selektívny plazminogénový aktivátor. DEFEBRINANCIA Medzi fibrinolytiká sa niekedy radia i látky, ktoré priamo zmyšujú degradáciu fybrinogénu. Ide o dva purifikované hadie toxíny, ktoých indikácie sú skôr antikolagulačné ako fybrinolytické. Ankrot je purifikovaná defibrinačná proteáza z hada Ankistrodon rhodostoma (malajská zmija). Ezymaticky odštepuje z fibrinogenu jeden fragment, čím vznikne biodegradačný produkt, ktorý nemôže byť polymerizovaný. Fibrinogén zvyšuje viskozitu krvi, zníženie jeho koncentrácií v krvi teda zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Batroxobín je serínová proteáza z hada Botrops atrox, ktorá znižuje plazmatickú hladinu fibrinogénu, plazminogénu a alfa2-antiplazmínu. ANTIFIBRINOLYTIKÁ Látky tejto skupiny rôznymi mechanizmami blokujú fibrinolýzu. Rozoznávame inhibítory proteáz (aprotinín) a syntetické antifibrinolytiká, ktoré sú inhibítory aktivátorov plazminogénu (ev. priamo inhibujú plazmín). Používajú sa u rôznych krvácavých stavov z hyperfibrinolýzy. Používa sa aprotinín, syntetické látky – kys. p-animometylbenzoová, kys. epsylon –aminokaprónová a kys. tranexámová.

Protidoštičkové látky Pojem protidoštičkové látky zahrňuje účinok antiagregačný i iné účinky. Krvné doštičky môžu byť aktivované mechanicky a rôznymi chemickými impulzami, z nich niektoré, napr. tromboxan A2, trombín, serotonín a PAF, pôsobia prostredníctvom receptorov

103

ale napríklad v endotelových bunkách.Pôsobením COX sa z nej tvoria endoperoxidy ) PGI2-prostacyklín. Naproti tomu v bunkách endotelových prebieha nová syntéza enzýmu. PGE2.v zahraničí) cca 1mg/kg/deň ASK inhibuje agregáciu doštičiek tým. a preto COX.v membráne doštičiek. Hlavné indikácie: -prevencia vzniku arteriálnych trombov-artérioskleróza(lebo arteriálne tromby sú bohaté na trombocyty a menej na fibrín u žíl je zloženie naopak.artéritída . Okrem iných reakcii vyvolá tento vzostup Ca++ zmenu konformácie GPIIB/IIIA. Tieto receptory sú spražené s Gp-proteinmi.považovať za funkčné antagonisty. TXA2 →leukotriény→ tvorba zápalu aktivovaná fosfolipáza A2 uvoľňuje z fosfolipidov kyselinu arachidónovú . Vysoké koncentrácie cAMP by stabilizovali doštičky v ich neaktívnom stavu. zostáva skoro nedotknutá.nesteroidné antiflogistiká – inhibujú COX reverzibilne . pretože bezjadrové doštičky nie sú schopné resyntetizovať novú COX a inhibičný účinok ďalšej dávky sa pričíta k účinku dávky predchádzajúcej.skôr sa používajú antikoagulanciá primárna prevencia. Inhibítory COX a TXS(tromboxánsyntázy ) . Pri pravidelnom užívaní ASK sa selektivita účinku ďalej prehlbuje. majú veľa nežiadúcich účinkov . čím znižuje vnútornú koncentráciu cAMP. Selektivita tohoto účinku súvisí s acetyláciou tohoto enzýmu pri prvom prechode doštičiek krvným riečišťom splanchnickej oblasti.antiagregačný a vazodilatačný účinok .keď už prekonal infarkt myokardu alebo mŕtvicu – znižujeme riziko ďalšieho infarktu -ICHS. ktoré sprostredkovávajú aktiváciu fosfolipázy C.30mg denne -100mg každý druhý deň(75-325/denne.koronárny bypass.prevencia trombotických komplexov . Formálne je možné tieto dve látky. že selektívne blokuje doštičkovú COX.to je pomer riziko/úžitok u ľudí s dedičnými predispozíciami sekundárna prevencia. sú drahé ASK.prevencia infarktu a náhlej smrti .prevencia mozgového infarktu po predchádzajúcich ischemických záchvatoch -ochorenia periférnych artérií –ICH dolných končatín .messengery Ca++ a cAMP. (PL→PLA2→AA→COX→endoperoxidy→PGI2. ktorý sa tým zmení na formu schopnú viazať fibrinogén. 104 . ADP naproti tomu aktivuje trombocyty inhibíciou adenylátcyklázy. chráni GIT. čím zvyšujú koncentráciu Ca++ v cytosole. ASK podlieha výraznej presystémovej eliminácii v pečeni. čo umožňuje obnovenie tvorby prostacyklínu .obmedzenie trombogénnych vlastností – umelé materiály –náhrady srdcových chlopní Látky inhibujúce agregáciu trombocytov 1. ktorá nie je lokalizovaná v doštičkách.ischemické cerobrovaskulárne ochorenia. PGF2. Pri nízkych dávkach sa ešte neblokuje jeho účinok. Acetylácia COX je ireverzibilná.

Používa sa pri mozgových ischemických chorobách.) INTEGRILIN C/ nepeptidové inhibítory receptora TIROFIBAN LAMIFIBAN. ale adhézia na subendoteliálne štruktúry nie je celkom zablokovaná.. Po vysadení liečiva sa obnovuje funkcia trombocytov do niekoľkých hodín. B/ peptidové inhibítory receptora EPTIFIBATID (i. Vzniknutý funkčný defekt sa potom predáva novo vzniknutým doštičkám. Používajú sa pri operáciach koronárnych ciev.p. Inhibuje agregáciu trombocytov. Thienopyridínové deriváty Tiklopidin. 3.o. (PGI2+ Rs→Gs→ ↑AC → ↑cAMP → ↓Ca++ a ↓TXA2) stabilné analógy PGI2 pre p.ILOPROST -BERA PROST Dipyridamol inhibuje fosfodiesterázu. sú to najsilnejšie antiagregancia →môžu vzniknúť krvácavé stavy.inhibuje TXS 2. Obe látky interferujú s elementami účastniacimi sa prenosu signálu na úrovni receptora pre ADP priamo na megakariocytoch.v... Koncentráciu cAMP v doštičkách stabilizuje prostacyklín alebo jeho deriváty alebo dipyridamol.. menej nežiadúcich účinkov. Liečivo funguje bez ohľadu na mechanizmus aktivácie trombocytov.v. ktorá metabolizuje cAMP. B+C=FIBANY Hemostatika 105 . Len na špecifických pracoviskách. Inhibícia funkcie trombocytov Zvýšením hladiny cAMP sa stabilizujú trombocyty a nereagujú na aktivačné podnety. kedy je nutné liečbu prerušiť Klopidogrel – je účinnejší. ktoré sú neni schopné ho zvrátiť. ale je omnoho drahší →najskôr sa skúša tiklopidin Inhibujú agregáciu vyvolanú ADP – ireverzibilne.často vyvoláva hnačky a vzácnejšie aj leukopénie. PGI2 aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom receptora spraženého s G-proteinom.blokuje fibrinogénové väzobné miesto a tým znemožňuje pripojenie fibrinogénu.. Inhibítory receptora GP IIb/IIIa A/ monoklonálne protilátky proti receptoru ABCIXIMAB. 4.. AGGRASTAT ORBOFIBAN SIBRAFIBAN.Indobufén –reverzibilne inhibuje COX ..o.spolu i. čo znižuje riziko krvácania. Používa sa k zábrane vzniku trombov pri perkutánnej koronároplastike alebo v priebehu priamej koronárnej aterektómie..

Používajú sa pri ochoreniach alebo stavoch prejavujúcich sa nadmerným krvácaním alebo k zmierneniu či zastaveniu normálneho krvácania pri poranení alebo operáčných výkonoch. IX. XIII). Eudiaben Anémia znamená znížené množstvo červených krviniek v krvi. ornipresin. Erytropoéza 106 . kolagen. Interarteriálna tvorba trombusu –Atlas str. absorbujúcu želatinovú hubku. ľudské koagulačné faktory(VII. zmenšený obsah hemoglobínu. Glucophage. alebo oboje. ľudský fibrinogén. Novorapid. Ako miestne hemostatka možno použiť rôzne látky s vasokonstrikčným účinkom a ďalej želatinu. terlipresin. 148 B03 antianemiká. VIII. ľudský trombín. etamsylát. desmopresin Krvné produkty K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená krvná plazma. Transportná kapacita pre kyslík je znížená.

a prípravky vo forme trojmocnej 107 . pretože môže byť absorbované v ionizovanej dvojmocnej forme. Podávajú sa dvojmocný síran železnatý. napr. Doba liečby je približne 2 – 3 mesiace a nesmie sa prestať ani pri normalizácii hodnôt. o. kyselina jantárová. Prípravky Fe sa podávajú väčšinou p. Trojmocné Fe sa z neutrálneho prostredia tenkého čreva. ktorý sa môže použiť na tvorbu hemoglobínu (HMG). transferín (= β1 – glykoproteín). Absorbciu Fe teda podporujeme okrem vitamínu C aj súčasným podavaním vitamínu B6. ktoré sa s transferínu viaže na protoporfyrín a vytvára HMG. pretože syntéza DNA je nedostatočná. keď klesne parciálny tlak kyslíka. alebo krvácaním (tzv. imunosupresíva. kde sa železo využíva pri syntéze hemoglobínu. slezine. Je porušená syntéza hemoglobínu.Krvné elementy vznikajú z kmeňových buniek po niekoľkonásobnom delení. Pri nadmerných stratách krvi sa podáva krvná transfúzia. žĺtok. To sa vyskytnuje pri nedostatku železa. alebo myoglobíne). ktorý sa uvoľňuje z obličiek. pri neúspechu farmakoterapie isplenektómia. (mikrocytárna hypochrómna anémia) Obr. chlorid železnatý. kyselinou listovou a vitamínom B 12. Redukciou feritínu glutatiónom sa uvoľňuje dvojmocné Fe. V bunkách črevnej sliznice sa Fe oxiduje a buď sa ukladá vo forme feritínu. je normalizovať hodnoty HMG a doplniť vyčerpané tkanivové zásoby Fe. V poslednej dobe sa používajú ihematopoetické rastové fyktory. slizničná blokáda). androgénne hormóny. alebo nedisociabilné komplexy sa nerezorbujú. erytropoetín. Erytropoéza v kostnej dreni Liečba anémií závisí na ich type a vyvolávajúcej príčine. 2. To býva pri nedostatku vitamínu B 12. myoglobínu a niektorých dýchacích enzýmov. alebo sa naviaže na transportnú bielkovinu. Prevažná väčšina anémii sa lieči železom. Častou príčinou nedostatku Fe je chronické krvácanie z gastroduodenálnych vredov. Erytropoézu stimuluje hormón erytropoetín (glykoproteín). (prítomného v hemoglobíne. ovocie. kyselina nikotínová. HCL) v kyslom pH sa železo absorbuje lepšie. a hlavne strukoviny. U mužov predstavuje toto množstvo približne 1 mg denne. a kostnej drene vo forme feritínu. Komplex transferín – železo sa vychytáva endocytózou predovšetkým do erytoblastov. skoro neresorbuje. čo vedie k vzniku anémie. 60 % je obsiahnuté v hemoglobíne a približne 20 % nachádzame v pečeni. I keď sa rýchlosť jeho rezorbcie v takýchto prípadoch zvýší až o 50 %. (menštruačné krvácanie). Fe 2+ sa dobre resorbuje v podobe hému. alebo kyseliny listovej (makrocytárna hyperchrómna anémia). Potom sa syntetizuje hemoglobín a bunkové jadro je z bunky vypudené. u žien 2 mg denne. Rozorbované množstvo nepresahuje potrebu k vyrovnaniu strát spôsobených odlupovaním epitelových buniek z kože a slizníc. Nerozpustné. pečeň. obličky. Jeden liter krvi obsahuje 500 mg Fe. Pri hypoacidite acidifikujeme žalúdočný obsah. čo je asi 10 % množstva prijatého potravou. z toho cca. zlepšuje jeho absorbciu (kyselina askorbová. pretože Fe 2+ je súčasťou hemoglobínu. Redukujúce látky a kyseliny. V prípade anémii z útlmu krvotvorby sa užívajú kortikoidy. ktoré redukujú železe na dvojmocné a stabilizujú ho v dvojmocnej forme. Terapeutické použitie Účelom liečby Fe. zelenina. Fe je dôležitou zložkou hemoglobínu. nestačí pokryť straty a zásoby Fe klesajú. Železo (ferrum) Hlavným zdrojom Fe v našej potrave je mäso. Celkove množstvo Fe v organizme je asi 4 g. Pokiaľ sa erytropoetín tvorí v dostatočnom množstve môže mať porucha erytropoézy dve príčiny: 1. Je utlmené množenie buniek. alebo nádorov. glukonan železnatý. fumaran železnatý.

Minimálna potreba je asi 1 mikrogramov denne. podaní pocit tepla.komplexy. pokles TK. spôsobením demyelinizáciou nervových pošiev (perniciozna anémia). ktorý je nutný pre syntézu thymidínu. Deficit Fe v mg = 0. 100 – 300 zo začiatku denne. ktoré buď dodávajú Fe3+ priamo transferínu. zácpa. tlak v žalúdku a zvracanie. ferri sorbitoli citras. a v pečeni sa ukladá do zásob. pri ktorej je nedostatok vnútorného faktoru. B12 je nutný pre zachovanie integrity myelínových pošiev. Preto sa používajú Fe3+ . potom v predlžujúcich sa intervaloch až jeden krát mesačne.soli ( ferri succinylcaseinicum ). Tento vzorec nepočíta s doplneným deficitom Fe v tkanivách.o. či už bola vyvolaná nedostatkom vnútorného faktoru (perniciózna anémia. alebo odstránenie žalúdočnej sliznice). tvorí sa v hrubom čreve. Obr. hnačky. Vstrebáva sa v duodenne a jejune. Neurologické zmeny na nedostatku kyseliny listovej závisle nie su. B12 je potrebný koenzým homocysteínmetyltransferázy. mäse a vnútornostiach. Ako antidotum sa používa deferoxamín. ferri oxidum saccharidum a ferri natrii gluconas. Podávame i. Zdrojom vitamínu B12 je mäso a vnútornosti. terapa musí byť masívna a trvalá.4 x hmotnosť pacienta v kg x (150-nájdená koncentrácia HMG vyjadrená v g/l krvi). anafylaktický šok. CNS. V krvi sa B12 viaže na β – globulín. najmä postranných a zadných miešnych povrazcov). čo je múkoproteín secernovaný u človeka parjetálnymi bunkami sliznice žalúdka. poškodenie. po i. Nežiadúce účinky. ktoré môžu nastať po i.v. Terapeutické použitie: hypovitaminóza B 12 je jediná racionálna indikácia.m. Po redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú je dôležitým koenzýmom pre syntézu DNA. cestou. pretože pri intaktívnej sliznicici nemôže dôjsť k predávkovaniu (slizničná blokáda). Tak sa Fe dostáva do feritínových zásob. Častou príčinou nedostatku B12 je atrofická gastritída. vnútorného (CASTLEOVA) faktoru. Pri hypovitaminóze vznikajú postupne až ťažké ireverzibilné nervové poruchy (poškodenie periférnych nervov. Používajú sa tieto trojmocné zlúčeniny Fe: ferri oxidum polyisomaltosum. Orálne prijatý vitamín sa absorbuje v distálnej časti ilea za účasti tzv. transkobalaním II. kvasniciach. Schopnosť trransferínu viazať Fe je obmedzené a volné Fe3+ je toxické. Vitamín B12 (kyanokobalamín) Je produkovaný mikroorganizamami. alebo ich fagocytujú makrofágy. takže kyselina listová nie je schopná neurologické komplikácie hypovitaminózy B12 odstrániť ani im predísť. m. Obr. 108 . nauzea. Pri jeho nedostatku vzniká megaloblastická anémia. alebo inými príčinami. Atlas str. o. ten umožňuje premenu metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát. Podávanie Fe môže mať množstvo nežiadúcich účinkov (asi 10 % liečených): pálenie záhy. Parenterálne podanie zlúčenín Fe 3+ je indikované len vtedy. podanie Fe je výhodné. Je tu nebespečenstvo ukladania Fe v tkanivách (hemosideróza). Pri poškodení absorbcie je nutný parenterálny prívod vitamínu. nechutenstvo. keď nie je možná dostatočná substitúcia p.139 Kyselina listová (acidum folicum) Je obsiahnutá najmä v zelenine. P. tzv. Okrem megaloblastickej anémie dochádza k deštrukcii žalúdočnej sliznice a k neurologickým poruchám. B12 teda umožňuje ekonomické využitie kyseliny listovej pre syntézu nukleotidov. podaní: dlhodobé bolesti v mieste vpichu a zafarbenie kože. odtiaľ však nie je resorbovaný. Iné indikácie sú najmä neurologické poruchy najrôznejšieho charakteru. Interakcie: rezorpciu Fe antagonizujú antacidá.

vznikajúce pri nesprávnej krvotvorbe. kontraceptiva). molgramostim a sargramostim. trimethoprim. Inhibíciu dihydrofolát reduktázy spôsobuje metotrexát.o. zvýšená potreba v tehotenstve. alebo častejšie po chronickom. ktoré zasahujú do metabolizmu kyseliny listovej (metotrexat. u pacientov s poruchami rezorpcie v GIT a po dlhodobom podávaní liekov. Na liečbu týchto stavov sa používajú rôzne látky. Používajú sa k terapii anémií spôsobených absolútnym alebo relatívnym nedostatkom endogénneho erytropoetínu (chronická renálna insuficiencia. dôsledok protinádorovej terpie. Epoetín α (epoetínum α) a epoetín β sú rekombinantné humánne erytropoetíny. Zníženie počtu erytrocitov je zapríčinené samotným krvácaním.znížené množstvo sa nazýva anémia (malokrvnosť) Anémie Z etiopatogenetického hľadiska delíme anémie na: 1. ale degeneratívny proces na nervoch ďalej nekontrolovatelne pokračuje a obtiažnejšie sa potom bez hematologických príznakov diagnostikuje. Používajú sa filgrastim. aby vyrovnal objemovú stratu krvi. V poslednej dobe má veľký význam erytropoetín a hematopoetické rastové faktory. Erytropoetín (epoetín). železo. primidon. Liečba myelodysplastických syndrómov a hemolytických anémií. pokiaľ je nedostatok spôsobený inhibítormi dyhydrofolátreduktázy. prívodom KL alebo kyseliny folínovej (leukovorín). Liečba spočíva v zastavení krvácania a odstránení jeho zdroja. malabsorbcia u chorôb GIT. Minimálna potreba organizmu je asi 50 mikrogramov denne. opakujúcom sa krvácaní menšieho rozsahu. že inhibujú premenu na monoglutamínfolát. z ktorých najznámenšie sú anabolické steroidy. ktoré stimulujú granulocytové a makrofágové kolónie. Príznaky nedostatku KL sú: megaloblastická anémia a poškodenie slizníc. 2. Dyshemopoetické anémie. Podávajú sa stransfúzie. Po protinádorovej terapii a po transplátnácii kostnej drene je treba obnoviť hematopoézu. anémia nedonosencov). Užívanie KL môže zakryť nedostatok vitamínu B12. Teraplia týmito faktormi je ekonomicky veľmi náročná. môžu znižovať rezorbciu KL tak. Epoetín β spôsobuje zvýšenie mitotickej aktivity kmeňových buniek červnej krvnej rady a zasahuje do procesu diferenciácie buniek v priebehu erytropoézi. 109 .Používa sa p. KL je termolabilná. p. nádorové ochorenie.o. že sa do cievneho riečišťa rýchlo dostáva tkanivový mok. ako profylaxia a terapia deficitu kyseliny listovej u dialyzovaných pacientov. posthemoragické anémie. 3. napríklad fenytoín. fenobarbitál. Hematopoetické rastové faktory. ktoré pôsobia ako rastové faktory stimulujúce proliferáciu a dozrievanie červenej krvnej zložky. Polyglutaminfolát obsiahnutý v potave sa pred vstrebaním hydrolyzuje na monoglutamímfolát. Anémia sa rýchlo upraví. Používajú sa k tomu rekombinantné humánne rastové faktory. Niektoré lieky používané v terapii epilepsie. kortikoidy a pyridoxín.o. Podáva sa predovšetkým u renálneho typu anémie u pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu. Hemolytické anémie. vznikajúce zvýšeným rozpadom krviniek Posthemoragické anémie vznikajú akútne po masívnom krvácaní. lenograstim. Lieči sa p. Anémie Červené krvinky – zvýšené množstvo sa nazýva polycytémia (polyglobúlia) . vzikajúce následkom zvýšených strát krvi. Príčiny nedostatku KL sú: nedostatočný príjem. alebo aj tým.

Ak popri útlme tvroby červených krviniek je poškodená celá krvotvorba vzniká panmyeloftíza. železo sa nevstrebáva dovtedy. vyvolanou poškodením kostnej drene. alebo baktériami. ich nízkym obsahom HMG. ktoré sa klinicky prejavujú ako perniciózne anémie. ale nie su zapríčinené chýbaním vnútorného faktora. Základnou príčinou tohto typu anémie je nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej. ktorá je takmer výučne chorobu žien.j. vitamíny. b) Hyperchrómne anémie.achalórhydria.Dyshemopoetycké anémie vznikajú na základe nesprávnej krvotvorby. spravidla zapríčinenej nedostatkom železa. Fe za ukladá v pečeni. slezine a kostnej dreni v podobe feritínu. β . Väčšinou zapríčinená nedostatkom Fe v potrave. PLri liečbe podávame opakovane transfúzie krvi erytrocytov. niekedy prítomnosťou pásomníc. c) Aplastické anémie sú zapríčinené nedostatočnou krvotvorbou. ďalej antibiotiká. Železo sa vstrebáva v pylorickej časti žalúdka a v dvanástniku. intrinsicfactora. Počet leukocytov a trombocytov je znížený. Nedostatok trombocytov spôsobuje rozličné príznaky hemoragickej diatézy.Blokátory (C07) Mechanizmus účinku: . V krvi sa viaže Fe na transportnú bielkovinu – transferín. a sekundárnu – spôsobenú poškodením kostnej drene rozličnými fyzikálnymi a chemickými faktormi. ich veľkosť je veľmi variabilná (anizocytóza) a sú nepravidelného tvaru – poikilocytoóza. ale poruchou rezorbcie B12. ktorý slúži ako zásoba na neskoršie potreby erytropoézy. preto sú hyperchrómne. Vstrebané Fe za viaže ešte v sliznici na špecifickú bielkovinu apoferitín. PLri tejto chorobe je poršená výstavba všetkých krviniek myeloidného pôvodu. Eritrocyty obsahujú veľa HMG. a) Hypochrómna anémia je charakterizovaná hypochrómiou erytrocytov. jeho nadmernou spotrebou v gravidite. Symptomatické (sekunárne) perniciózne anémie tvoria skupinu anémií. Vyskytuje sa aj anizocytóza a poikilocytóza. ktorého množstvo je obmedzené. Majú menší priemer ako normálne (mikrocytóza). Chorobu možno liečiť aj veľkými dávkami tymidínu. Perniciózna anémia (Addisonova – Biermerova choroba) je zapríčinená nedostatkom castlovho tzv. Pri sekundárnych typoch sa usilujeme odstrániť i vyvolávajúce faktory. Erytrocyty sú mimoriadne veľké – makrocyty. t. Vždy sa pritom nájde i hypo. Anémia je porušená tvroba buniek. kvalitnú potravu. a ak sa vyčerpá. Rozlišujeme primárnu – neznáme etiológia. vitamínu B12 a kyseliny listovej. Hlavným predstavitelom hypochrómnych anémii je Faberova esenciálna hypochrómna mikrocytárna anémia.kompetitívne antagonizujú účinky sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík na β-adrenergných receptoroch Účinky: -sú vyššie v strese a pri záťaži. keď je aktivovaný sympatikus ako v pokoji (v pokoji pôsobia β-blokátory menej negatívne inotropne a chronotropne a je aj menej ovplyvnený tlak krvi) 110 . Erytrocyty sú pri hypochrómnej anémii hypochrómne. pričom syntéza HMG nie je poškodená. kým sa zásoby apoferitínu neobnovia.

majú naň malý vplyv .antagonizujú pozitívne inotropný. dromotropný a batmotropný účinok sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík ..blokádou kardiálnych β1 – receptorov: .↑ fibrilačný prah – antidysrytmický účinok .pulmonálny systém: -blokádou β2.uzla .antiagregačný: .neselektívne β -blokátory plazmatické hladiny triglyceridov a znižujú hladinu HDL lipoproteínov – tento účinok sa neprejavuje po selektívnych látkach ani po látkach s VSA . .↓ stupňa poškodenia cievneho endotelu ( syntézy PGI2 ) Rozdelenie: I.antagonizujú metabolické účinky katecholamínov t.výrazne ovplyvňujú rytmus srdca ( automáciu srdca) .metipranolol (TRIMEPRANOL) 111 .znižujú tlak krvi pri hypertenzii. generácia: neselektívne: .receptorov inhibujú neselektívne β -blokátory bronchodilatačné účinky sampatomimetík a u pacientov s astmou alebo chronickým obštrukčným bronchopulmonálnym ochorením môžu vyvolať život ohrozujúcu bronchokonstrikciu. ale neznižujú normálny tlak krvi – znižujú uvoľňovanie renínu z juxtaglomerulárneho aparátu obličiek.cytoprotektívny: .↓ strmosť fázy 4 akčného potenciálu (blokujú fosforyláciu kalciového kanála a vstup kalcia do buniek).blokujú aj vplyv sympatomimetík na hladinu K+ v plazme (vyvolávajú hyperkaliémiu). lipolýzu a glykogenolýzu .pri krátkodobom podaní môžu znížiť výdaj srdca (blokádou β-receptorov v srdci) a zvýšiť periférny odpor (blokádov β2.↓ silu a frekvenciu kontrakcie srdca . ovplyvňujú činnosť srdca. u látok s VSA alebo pri podávaní látok súčasne blokujúcich aj α1-receptory (napr.kardiovaskulárny systém: .j.metabolizmus: . ↓rýchlosť spontánnej depolarizácie SA a atrioventrikulárneho uzla a ektopických centier. spomaľujú vedenie v sieňach srdca a AV – uzle a predlžujú funkčnú refraktérnu fázu AV .↓ frekvenciu: .karvedilol) dochádza k zníženiu periférneho odporu od začiatku liečby . iba o niečo menšie riziko je spojené s podávaním selektívnych β1blokátorov. chronotropný.↓ fibrinogénu a aktivátorov plazminogénu . Pri opakovanom podávaní periférny odpor klesá.ďalšie účinky: .bez ISA : . blokujú presynaptické β -receptory a tým ↓ výdaj noradrenalínu po nervovej stimulácii.receptorov u neselektívnych blokovaná vazodilatácia pri zachovanej funkcii vazokonstrikčných α1-receptorov).↓ spotrebu kyslíka myokardom . ↓ aktivitu sympatiku vyvolanú centrálnym mechanizmom a vplyvom na baroreceptory .↓ vodivosť prevodového systému srdca . na tras kostrových svalov a na degranuláciu žírnych buniek .

glaukóm . TENORMIN) .s ISA: . insuficiencia srdca . generácia: selektívne s ISA + β2 –mimetický účinok (vazodilatačný) – celiprolol (CELECTOL.mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .acebutolol (ACECOR. TENOLOC) s α-lyt.pindolol (VISKEN) bopindolol (SANDONORM) .arytmie (supraventrikulárne tachykardie. BISOMERCK) .ďalšie indikácie: .prevencia migrény –blokádou vazodilatačného pôsobenia katecholových amínov v CNS .plný účinok po 2 – 3 týždňoch ! Nežiaduce účinky: .propranolol (URANDIL) . zlyhávajúce srdce.tyreotoxikóza .zmeny hladiny plazmatických lipidov (pri dlhodobom podávaní nesel. po podávaní lítia .maskovanie príznakov hypoglykémie .periférna vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .s ISA: . SECTRAL) III.u starších pacientov s ICHS.hypertenzia .blokátorov) .carvedilol (DILATREND) Terapeutické použitie: .bisoprolol (CONCOR. VASOCARDIN) .hypertrofická kardiomyopatia.ďalšie ochorenia srdca . EGILOC. komorové arytmie) .feochromocytóm .angina pectoris a ostatné formy ICHS .u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .bez ISA: . účinkom (vazodilatačné): . generácia: selektívne: .rebound fenomén – pri náhlom ukončení liečby!!! ⇒ treba ich vysadzovať postupne Indikované najmä u: . najmä po IM 112 .metoprolol (BETALOC.bronchospazmus .únava a ospalosť .sotalol (SOTALEX) .bradykardia .timolol .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou .atenolol (ATENOBENE.tras kostrových svalov napr..labetalol (CORETON) .prodrug II.betaxolol (LOKREN) .

propranolol: .lokálne k zníženiu vnútroočného tlaku .blokátorov podľa chemického zloženia: a) deriváty aryletylamínu – labetalol.blokátor bez VSA.neovplyvňujú spektrum lipidov . aj keď sa preukázalo.má aj vazodilatačný účinok.blokuje adrenergné β1 – a α1.znižuje tepovú frekvenciu a TK v kľude a pri záťaži normotenzných jedincov a u osôb s hypertenziou Beta1 – sympatolytiká s VSA: .celiprolol: . Zlepšenú funkciu ĽK možno vysvetliť vazodilatáciu a úpravou ischémie myokardu Rozdelenie β .má membráno – stabilizujúci účinok a antiarytmickú aktivitu . sínusová bradykardia.má extrémne krátky biol. blokáda β1 – receptorov bráni reflexnej tachykardii. priaznivo sa uplatňuje uníženie plazmatickej hladiny renínu . chronická bronchitída.receptory. diltiazem (bradykardia) .talinolol: .receptory a pôsobí mierne agonisticky (ISA) na β2receptoroch. kontraktility srdca.bronchiálna astma. skupiny Selektívne sympatolytiká bez VSA: . znižuje metabolické nároky myokardu a zlepšuje myokardiálnu perfúziu.KI: .labetalol: .po jeho podaní dochádza v závislosti od dávky a od tenzie sympatiku k poklesu tepovej frekvencie. Blokuje kalciové kanály a má výrazne antioxidačné účinky. znižuje kontraktilitu . polčas a krátku dobu účinku . znižuje TK pri minimálnom ovplyvnení srdcového výdaja a to s výrazným znížením periférnej rezistencie Sympatolytiká s kombinovanými účinkami: .ako referenčná látka v účinnosti a indikáciách . používa sa ako racemát.izomér 113 NHSO2CH3 .blokuje adrenergné β – a α1.verapamil. Spomaľuje tvorbu a vedenie vzruchu.používa sa hlavne v akútnej medicíne pri supraventrikulárnych tachyarytmiách (fibrilácia alebo flutter s rýchlou odpoveďou komôr) talinolol: . spastická angina pectoris.vhodné k terapii anginy pectoris a hypertenzie.timolol a levobunolol: . Raynaudov syndróm Interakcie: . rýchlosti AV prevodu a plazmatickej renínovej aktivity (PRA) nebivolol: . sotalol OH CHCH2NHCH(CH3)2 .sotalol: .acebutol: .vhodný k vnútrožilnej terapii . blokuje neuronálny príjem noradrenalínu ⇒ vyvoláva vazodilatáciu. že L – forma v aktivite prevyšuje D. Jeho izomér dilevalol má výhodné hypotenzívne účinky.neselektívny β .zvyšujú účinok iných antihypertenzív Neselektívne beta – sympatolytiká bez VSA: .esmolol: .antiarytmikum III. . znižuje periférnu cievnu rezistenciu bez súčasného zvýšenia frekvencie srdca (reflexná tachykardia je blokovaná). Využíva sa hlavne pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris. Neznižuje výdaj srdca a ani nezhoršuje funkciu ĽK. nie je kardioselektívny a neovplyvňuje neuronálny príjem noradrenalínu.carvedilol: .

Vysoká aktivita je viazaná na deriváty.v nepatrnej miere je vylučovaný v nezmenenej forme.a beta – adrenolytickej aktivite vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom .. CONH2 - b) deriváty aryloxyaminopropanolov OH Ar CH2 CH CH2 NH R R= substituent Ar CH3 O CH2 CH CH2 NH R CH3 OH R=H alebo CH3 VŠÚ: Pre aktivitu je nevyhnutné: 1) 3-amino-2-propanolový reťazec.kombinovanú adrenolytickú aktivitu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia polárnou OH metylsufinylskupinou za eventuálnej substitúce fenylu postranného reťazca methoxy –( sulfinalol) alebo metylendioxyskupinou (medroxalol) . éterifikácia sekundárnej hydroxylovej skupiny vedie k strate aktivity.R izomér .o vyváženej alfa. keď sa metyl-sulfonylskupina sotalolu nahradí nitroskupinou (nifenalol) SOTALOL OH * CH3 * - CH-CH2-NH-CH-CH2-CH2 pripravený substitúciou dusíka betalyticky účinných aryletylamínov alfa – adrenolyticky účinkujúcim 1.R – izomér.adrenolytická aktivita sa nemení . butylom. esterovou. beta adrenolytická aktivita je viazaná na R.β . S.metabolizmus: . prevažne vo forme glukuronidov. menší podiel amid – glukuronid a fenolglukuronid.fenyl – 3 – butylamínom LABETALOL VŠÚ: . ktoré sú na dusíku substituované rozvetveným izopropylom alebo ešte lepšie terc. hlavný podiel tvorí alkohol – glukuronid.. jeho prevedenie na na terciárny aktivitu znižuje alebo úple ruší.alfa adrenolytikum je S. ketoxímovou.. ktoré majú konfiguráciu zhodnú s fyziologickým norepinefrínom tj. v biologickom prostredí hydrolyzovateľná esterová väzba 2) Éterová väzba medzi aromatickým jadrom a bočným propanolovým reťazcom nie je nutná. ža ani aralkylsubstitúciou betaadrenolytická aktivita nezaniká 4) Aktivitu určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárnej alkoholickej skupiny – takmer výlučne sú to enantioméry. aj keď sa ukázalo.usporiadanie ( pri arylaminoetanoloch sú to zlúčeniny s R – konfiguráciou) 114 . 3) Nutný je sekundárny bázický dusík. môže byť nahradená karbamátovou.

metabolity – propranolol . oxidatívnou hydroxyláciou na C4 naftalénu vznikajúci 4hydroxypropanolol.5) Široké možnosti poskytujú obmeny aromatickej časti. metoprolol). Substitúcia hydroxylom však pôsobí dysterapeuticky. ukázali nevhodné.metabolizmus: . metipranolol). Iba v menšej miere oxidáciou čiastočne betalyticky účinného 4 – hydroxypropanololu vzikajúci 3. cez glycerolétery až na derivát kyseliny mliečnej resp. oxprenolol. Neselektívne β-blokátory bez ISA: PROPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH . metoprolol. s výnimkou metylu.8 – izoméry. K zrušeniu aktivity nemusí dôjsť ani keď aromatickú časť nahradí cykloalkyl (falintolol) alebo heterocyklus (timolol) 6) U fenoxyaminopropanolov sa vysoká aktivita dosiahne substitúciou alkylmi alebo polárnymi skupinami v polohách o.prakticky nepodlieha metabolickým premenám a je vylučovaný v nezmenenej forme CH3 TIMOLOL 115 . zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického charakteru aromatického (propranolol) alebo heterocyklického (pindolol). Oxidatívnym odbúravaním postranného reťazca vzniká naftylglycerínéter.glukuronid . ktorý sa vylučuje ako glukurónový alebo sulfátový konjugát. atenolol. oxprenolol.(alprenolol.desacetylácia na deacetylmetipranolol. Jeho polohové 4.nepatrná časť sa vylučuje v nezmenenej forme. fenoxyoctovej NADOLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 - HO HO metabolizmus: .4 – dihydroxypropranolol. ako je uvedené u propranololu. ktorý je rýchlo oxidovaný na kyselinu naftyloxymliečnu až naftyloctovú ( s týmto spôsobom metabolického odbúravania sa stretávame aj u ďalších aryloxyaminopropanolov). METIPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH H3C H3C CH3 OCOCH3 . resp. Aktivitu vykazujú deriváty s benzénovým jadrom (aleprenolol.metabolizmus: . ktorý je oxidatívne odbúravaný na postrannom reťazci.6 – a 4. U bicyklických a tricyklických zlúčenin sa takéto substitúcie. penbutolol.a p.

rovnako ako oxidatívne odbúravanie postranného aminopropanolového reťazca za vzniku deizopropyloxprenololu. hlavným metabolitom je O OH CH3 – glukuronid.čiastočne je eliminovaný v nezmenenej forme.vylučovaný čiastočne nezmenený a čiastočne ako glukurónový a sulfátový konjugát N H BOPINDOLOL . hydrolýzou vzniká účinná forma CO O CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 ALPRENOLOL N H OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH β1-selektívne blokátory bez ISA ATENOLOL OH CH3 CH3 H2 C O-CH2-CH-CH2-NH-CH . ktoré sú vylučované ako O – glukuronidy.pre svoju hydrofilitu je vylučovaný močom prakticky v nezmenenej forme. ďalej cez príslušnú kyselinu fenoxymliečnu až na kyselinu fenoxyoctovú OH PINDOLOL CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH metabolizmus: . Zbytok je metabolizovaný a dva metabolity – atenolol –glukuronid a druhý oxidatívnou 116 CH2CONH2 . eventuálne k desaminácii a k oxidácii až na derivát kyseliny thiadiazyloctovej Neselektívne β-blokátory s ISA OXPRENOLOL H2 C metabolizmus: -v menšej miere vylučovaný v nezmenenej forme. ale väčšia časť je metabolizovaná. menší význam má odbúravanie allylu za vzniku deallyloxprenololu. potom oxidatívnou fosforyláciou O-CH2-CH-CH2-NH-CH aromatického jadra vznikajúci 4 – hydroxy – O CH3 a 5 – hydroxyoxprenolol.metabolizmus: . Vedľa hlavných metabolitov. dochádza v menšej miere k oxidácii jednej z metylskupín na hydroxytimolol. vznikajúcich otvorením morfolíového kruhu.N O N S N OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 metabolizmus: .prodrug forma.

ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu.OH metabolizmus: .vylučovaný čiastočne v nezmenenj forme.hydroxyláciou metylénu karbamoylmetylovej skupiny vznikajúci hydroxyatenolol. BISOPROLOL O-CH2-CH-CH2-NH-CH .OH metabolizmus: . zbytok vo CH3 forme neúčinných metabolitov CH3 METOPROLOL OH CH2-O-CH2-CH2-O-CH (CH3) 2 CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH CH2-CH2-O-CH3 metabolizmus: časť sa vylučuje nezmenená. niektoré majú zachovanú O-CH2-CH-CH2-NH-CH aktivitu CH3 CH2-CH2-O-CH2- β1-selektívne blokátory s ISA ACEBUTOLOL OH CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH COCH3 metabolizmus: . Iba v malej miere je odbúravaný postranný bázický reťazec na deriváty kyseliny fenoxyoctovej BETAXOLOL .v menšej miere je eliminovaný v nezmenenej forme. väčšia časť je CH3 metabolizovaná na rad metabolitov.asi polovica je vylučovaná močom v nezmenenej forme.metabolizmus: . čiastočne po N – desacylácii ako diacetolol. ktorý má asi 1/10 aktivity atenololu. u neho sú betaadrenolytické vlastnosti zachované NH-CO-C 3H7 CELIPROLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 .vzhľadom k hydrofilným vlastnostiam nepodlieha významnejšie metabolizmu a je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne stolicou -COCH3 NH-CO-N(C 2H5) 2 117 . hlavnými metabolickými cestami sú oxidatívna demetylácia na 2 – metoxyetylovom substituente a následná oxidácia na derivát kyseliny fenyloctovej a alfa – hydroxylácia tohto substituenta za vzniku alfa – hydroxymetoprololu.

protoveratrín A. Rosaceae) – ČSL 4 .Látky s kombinovaným účinkom CARVEDILOL OH O-CH2-CH-CH2-NH-CH2-CH2-O CH3O N H Rastlinné antihypertenzíva .oleanolová) .glykozidy .alkamíny – jervín.5% alkaloidov . germitrín.lektíny (antineoplastiká) ..použitie: . kvercetín – ramnogalaktozid. neogermitrín . kratégová – zmes týchto troch kyselín) . Liliaceae) – ČSL 4 .kys.obsahuje: .triterpény: -kys.obsahuje 1.5% alkaloidov steroidných: .flavonoidy (deriváty kvercetínu) – antihypertenzívum . ajmalín. rezerpín.polysacharidy .biogénne amíny (cholín.glykopeptidy: .aminomaslová . veralkamín. Loranthaceae) . γ .estery protoverínu: . oleanolová. čím zlepšujú koronárny prietok a znižujú TK .viac ako 50 alkaloidov (yohimbín.triterpény (kys. ajmalicín. Apocynaceae) .voľné .viskotoxíny (toxické proteíny) . raubazín..2..obsahuje: . veramín .obsahuje 1.estery germínu: -germidín. kde sa ešte nevyžadujú kardiotonické glykozidy Herba visci (Viscum album. (-) – epikatechín .hlavne flavonoidy – kvercetínové a apigenínové glykozidy: .pri srdcových.dimérové proantokyanidíny.hyperozid. vitexín (C – glukozidy) a iné flavónové C .rozširuje koronárne cievy.) Radix veratri albi (Veratrum album.na srdce pôsobia mierne tonicky. tyramín) 118 . upravujú srdcový rytmus . glukoveracintén . rutín.glykoalkaloidy: . protoveratrín B ⇒ zodpovedné za antihypertenzívne účinky Folium crataegi cum flore (Crataegus laevigata.pseudojervín.antihypertenzívum . ktoré znižujú TK Radix rauwolfiae (Rauwolfia serpentina.liečivá. krategolová a ursolová ( kys. obehových a iných ťažkostiach tohto druhu. verarín.

potahované tablety srdcovitého tvaru. 10 mg: světle oranžové. Crospovidonum. Blistr. Přecitlivělost na složky přípravku. Titanii oxidum. stavy po překonaném infarktu myokardu. Výhodou je dlouhá doba účinku daná farmakokinetikou preparátu. tachyarytmie provázející intoxikaci digitalisem). Při podání u akutních forem ischemické choroby srdeční (zejména u infarktu myokardu) se významně uplatní i zvýšení fibrilačního prahu. Ferri oxidum rubrum (10 mg). SRN. Ischemická choroba srdeční: námahová angina pectoris. Magnesii stearas. asi z 50% je metabolizován v játrech. Darmstadt. tyreotoxikóza a anxiózní stavy. flm.peptidy obsahujúce v molekule síru – majú antihypertenzívne účinky 41/0304/89-S/C 41/0304/89-S Rp. inotropní terapii. Maydis amylum. Dimeticonum. syndrom chorého sinu. subakutní fáze infarktu myokardu (v akutní fázi volíme raději beta-blokátor s kratší dobou účinku). poruchy srdečního rytmu. SRN. tbl. 5 mg: světle žluté. zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. Liliaceae) . bradykardie pod 50 tepů/min. příbalová informace. AV blok 2. flm. 30 potahovaných tablet. poruchy srdečního rytmu.Bulbus alii sativi ( Allium sativum. s půlicí rýhou na obou stranách. obstrukční kardiomyopatie či disekující aneuryzma aorty se bisoprolol uplatní komplexním účinkem. akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. Vysoce kardioselektivní blokátor beta1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. tbl. arteriální hypertenze.fibrilace či flutter síní. CONCOR 10 por.obsahuje: . Středně liposolubilní. Merck KGaA. stupně (bez zavedeného kardiostimulátoru). Calcii hydrogenophosphas dihydricus. potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. nestabilní angina pectoris. Hydroxypropylmethylcellulosum. nebo 3. V dalších indikacích: arteriální hypertenze. Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě. v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris. sinoatriální blok. těžké astma bronchiale nebo chronická PP: DO: B: IS: CH: FÚ: I: KI: 119 . hypotenze (systolický tlak pod 90 mmHg). Silica colloidalis anhydrica. CONCOR 5 por. němá ischemie myokardu. obstrukční kardiomyopatie. Antihypertenzivum.v. kdy využíváme vlivu na snížení metabolických nároků myokardu (vyplývajícím z negativně inotropního a negativně chronotropního efektu) a zlepšení perfuze myokardu (dané negativně chronotropním účinkem). Macrogolum 400. Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se méně uplatní bronchokonstrikční efekt a účinek metabolický (hypertrichlyceridemie a hypercholesterolemie). Bisoprolol (selektivní beta1-blokátor) je dobře vstřebáván po perorální aplikaci. zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové . Cellulosum microcristallinum. před zahájením léčby. papírová skládačka. Biologický poločas je 10-11 hod. U ischemické choroby srdeční se uplatňuje. kardiogenní šok. beta1-sympatolytikum. Darmstadt. V: DR: S: PL: Merck KGaA. vedle efektu na kvalitu života i vliv na prognózu nemocného. Ferri oxidum flavum. disekující aneuryzma aorty. Indikován je u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční.

poruchy sluchu.zvýšené riziko bradykardie. zácpa. rebound fenoménem. zvýšení rizika hypotenze. neléčený feochromocytom. inhibitory prostaglandinsyntetázy . deprese.mohou být maskovány příznaky hypoglykemie.snížení srdeční frekvence. sympatomimetika . RNDr. ischemická choroba dolních končetin (zhoršení obtíží se může objevit zvláště na začátku léčby). který se projeví tachykardií. alergická rýma. alopecie. kožní reakce z přecitlivělosti (svědění. obstrukční choroba bronchopulmonální). psoriaziformní vyrážka. zvýšení jaterních enzymů. zpomalení AV vedení.zesílení hypotenzního účinku. Léčbu zahajujeme 5-10 mg v jedné. antiarytmika třídy III (amiodaron) . ortostatická hypotenze. poruchy potence. nadměrné snížení srdeční frekvence a zpomalení vedení srdečního vzruchu). snížená tvorba slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky). Po náhlém vysazení se můžeme setkat s tzv. halucinace.zvýšené riziko "rebound hypertenze". závratě. zvýšení triglyceridů. srdeční glykosidy (digitalis) . zhoršení srdečního selhání. ale rovněž riziko hypertenzní krize. pokud to není nezbytně nutné.možné prodloužení AV vedení. meflochin . proto se kojení během užívání přípravku nedoporučuje.snížení hypotenzního účinku. vyrážka). průjem. zčervenání. Vzácné: noční můry. Prodloužení registrace: do 12/2004. snížení krevního tlaku.. bronchospazmus u pacientů s astma bronchiale nebo obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze. 2001/07/20 NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 120 .možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních.zesílení hypotenzního účinku beta-blokátorů. vyčerpání. zpravidla ranní dávce. inzulin a perorální antidiabetika zesílení hypoglykemického účinku. Prinzmetalova angina pectoris. fenothiazin a ostatní antihypertenziva .aditivní účinky. Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. diabetes mellitus s vysokým kolísáním hladin krevního cukru . 60 Při teplotě do 25 st. AV blok prvního stupně.snížení kontraktility. bolesti hlavy. dle SPC a příbalové informace. které je nutné používat s opatrností: antiarytmika třídy I (disopyramid. únava. Méně časté: svalová slabost a křeče. zvracení. prohloubením ischemie myokardu. tricyklická antidepresiva. Není známo. barbituráty. snížení tepové frekvence. Ojedinělé: konjunktivitida. Časté: pocit chladu a necitlivosti v končetinách.7. ostatní beta-blokátory včetně očních kapek . Kombinace. současná léčba inhalačními anestetiky. IMAO (kromě MAO-B inhibitorů) .2001 Novotná Hana. přísná redukční dieta. zda přechází do mateřského mléka. anestetika . nevolnost.exacerbace periferních oběhových poruch. hepatitida. C. pozdní stadia ischemické choroby dolních končetin a Raynaudův syndrom. deriváty ergotaminu . Tablety se polykají celé ráno nalačno nebo při snídani s dostatečným množstvím tekutiny. SU: Opatrnosti je třeba u následujících stavů: tendence k bronchospazmu (astma bronchiale. Nedoporučené kombinace: blokátory kalciového kanálu . parasympatomimetika (včetně takrinu) . proto nutno lék vysazovat postupně. poruchy AV vedení.oslabení reflexní tachykardie.vzájemné snížení účinku. poruchy spánku.obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně. probíhající desenzibilizační terapie.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních a negativně inotropního účinku. metabolická acidóza. Bisoprolol by neměl být užíván během těhotenství. prodloužení AV vedení. klonidin . chinidin) . 20.

antagonisty vápnikových kanálov) C 08 Prienik iónov kalcia bunkovou membránou má rozhodujúcu úlohu v kontraktilných a vodivých procesoch v myokarde.výmenou iónov vápnika za ióny sodíkové. vápnikovou pumpou a napäťovo riadenými vápnikovými kanálmi.inozitol 1.5 – 3P receptor ( na hladkom svale) 121 .4.ryanodínový receptor (RYR) – aj na priečne pruhovanom svale . Intracelulárna koncentrácia vápnika je zabezpečovaná niekoľkými mechanizmami: . Na srdcových a cievnych svalových bunkách sú membránové napäťovo závislé dva typy kanálov: L – pomalé – otvárajú sa dlhú dobu T – rýchle – otvárajú sa krátkodobo Vnútrobunkové Ca kanály na ER a SR: .Blokátory Ca vstupu (BVK.

účinok . NORVASC.formy: ISOPTIN SR. generácia: dihydropyridíny: tkanivovo špecifické:.Mechanizmus účinku: .spomalenie vedenia v AV – uzle (negatívny dromotropný účinok) . BLOCALCIN) – pôsobí na srdce aj cievy dihydropyridíny . generácia: . UNIPRESS) -isradipín (retard.nisoldipín ( SYSCOR) -nitrendipín (LUSOPRESS. AMLOPIN) – 24 hod.lacidipín (LACIPIL) Rozdielne účinky blokátorov Ca vstupu: verapamil TK ↓ diltiazem ↓ nifedipin ↓ amlodipin ↓ 122 . Účinky: 1) dilatácia periférnych artérií: ↓ cievnu rezistenciu ↓ TK ↓ afterload ↓ spotreby O2 v myokarde 2) pokles kontraktility myokardu -↓ spotreby O2 v myokarde (negatívne inotropný účinok) 3) potlačenie ektopickej tvorby vzruchov: ↓ frekvencie srdca ( negatívne chronotropný účinok) .felodipín (PLENDIL) .predĺženie refraktérnej fázy 4) dilatácia koronárnych artérií: ↑ prekrvenia koronárneho riečišťa .odstránenie spazmov koronárnych artérií Rozdelenie: I. generácia: nondihydropyridíny .verapamil ( retard.dlhší vyváženejší účinok selektívne na cievy III.formy) (LOMIR SRO) dlhodobo pôsobiace .amlodipín (AGEN. formy: DIACORDIN. VEROGALID ER) – pôsobí na srdce .diltiazem ( retard.nifedipin (CORDIPIN) – krátky a silný účinok na cievy II.špecificky inhibujú prienik iónov Ca napäťovo riadenými L – kanálmi do buniek hladkých svalov cievnej steny a kontraktilných a vodivých buniek myokardu.

obstipácia.aktívnych športovcov s hypertenziou . pri bradykardii KI: srdcové zlyhanie. edém dolných končatín (členkov) .atrioventrikulárna blokáda .nedostatočne retardovaný nifedipin (všetky formy okrem GITS) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie Interakcie: .verapamil a diltiazem zvyšujú hladinu digoxínu ( vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny .diabetikov .sínusová bradykardia .na úrovni distribúcie: .sinoatriálna blokáda .pacientov s metabolickým syndrómom . začervenanie tváre.TF A-V vedenie kontraktilita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje Terapeutické použitie: hypertenzia ischemická choroba srdca dysrytmie vazospastická angina pectoris spazmy mozg. (verapamil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa .ciev Nežiaduce účinky: . pocit tlaku v hlave. hnačka.z vazodilatácie: .pri ICHDK. zvracanie. bolesti hlavy.špecifické: .na úrovni metabolizmu (CYP3A4): DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 – už v čreve! (felodipin až 70%) 123 .tachykardia . bolesti brucha Indikované najmä u: .hypotenzia .nešpecifické: slabosť.bradyarytmie . kardiogénny šok.pacientov so sklonom k bronchospazmu .pocit tepla.

.blokátor – potenciácia neg.majú minimálny vplyv na srdcovú kontraktilitu. Tieto vlastnosti môžu nepriazniivo ovplyvniť prognózu chorých s akútnymi a chronickými formami ICHS ⇒ NÚ: reflexná tachykardia. ⇒ zvýšenie hladín týchto liečiv . simva -). nikardipin: .interakcia s imidazolovými antimykotikami . ktorá sa prejavuje výraznejším koronarodilatačným a periférnym vazodilatačným účinkom.má arteriodilatačné pôsobenie a spomaluje AV – prevod. a preto nepôsobia antiarytmicky nifedipin: . isradipin. nitrendipin.pri kardiovaskulárnych ochoreniach je výhodou.). felodipin: .formách) a ako alternatíva βblokátorov v sekundárnej prevencii po infarkte myokardu a k prevencii restenózy po angioplastike. chronotropný a dromotropný účinok .pôsobí selektívnejšie na cievne riečište v CNS.pôsobí prednostne na myokard. Spomaľuje sínusový rytmus a znižuje rýchlosť vedenia v prevodovom systéme. bolesti hlavy spôsobené vazodilatáciou.interakcia s fibrátmi. Zníženie periférnej cievnej rezistencie vyvoláva obvykle mierny vzostup srdcového výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie. že nezvyšujú plazmatické koncentrácie lipidov a glycidov 124 . Dihydropyridíny: . pôsobenie na prevodový systém je malé. hlavne na odstránenie spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní. Vo vyšších dávkach môže vyvolať AV – blok. diltiazem: .väčšia vaskulárna selektivita. hypotenzívum (v ret. v ktorých sa nepriaznivo uplatňujú katecholamíny – zvýšená aktivita sympatiku. kolísanie krvného tlaku a aktivácia regulačných mechanizmov. Využíva sa ako antiarytmikum. Znižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol. ciasapridom. frekvenciu a AV vedenie . chronotropného účinku Non – dihydropyridíny: verapamil: . návaly krvi do hlavy. Nevýhodou bežných liekových foriem je krátky polčas (2 – 3 hod.interakcia s grapefruitovým džúsom (až 24 hod) ⇒ vzostup hladiny DPH ⇒ NÚ DPH verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . preto sa používa v terapii a profylaxii ICH CNS. statínmi (lova-.podobné účinky ako nifedipín nimodipin: . U nich prakticky chýba negatívne inotropný. antihistaminikami.verapamil + β .pôsobí vazodilatačne – uplatňuje sa najmä u buniek hladkej svaloviny ciev.

ktorý je substituovaný lipofilitu zvyšujúcim radikálom (alkyl. kde môže byť voľná hydroxyskupina (deacetyldiltiazem je účinný metabolit) alebo môže byť esterifikovaná inými skupinami. Aktivita je viazaná na štruktúru diltiazemu.pre zachovanie aktivity je nutný tetrasubstituovaný benzylový uhlík. prednostne na strane fenethylu. aktivitu neruší náhrada izopropylu dlhším alkylom alebo ak je spolu s kyanonoskupinou nahradený cyklom.demetylácia ⇒ N-demetyl-diltiazem a de-acetyl-diltiazem –deacetylácia resp.so svojimi dvoma chirálnymi uhlíkmi (C2 a C3) vytvára 4 stereoizoméry.diltiazem S OCOCH3 N O CH2CH2N(CH3) 2 OCH3 . Ostatné izoméry sú len slabými koronárnymi vazodilatanciami. 2) benzotiazepíny: . -metabolizmus: . aryl. aralkyl) O CH3 OCH3 CH H3 C CH3 CH3 O CH3 O CN CH2 CH2 N CH2 CH2 CH2 CH3 X . Pre zachovanie aktivity je dôležitá dimetylaminoetylskupina v polohe 5 (jej odstránenie alebo kvarternizácia účinok ruší). O-di-demetyldiltiazem 3) dihydropyridíny 125 . deacetyl-O-demetyldiltiazem a deacetyl-N. ( N-demetylverapamil má asi 20% antiarytmickej aktivity). z nich ako liečivo sa používa (+) –cis –forma. čiastočne O – a N – demetylácia.verapamil (X=H) .galopamil (X=OCH3) lipofilná časť( tvorená arylom). .časť sa vylučuje nezmenená biliárne alebo močom .Rozdelenie blokátorov Ca vstupu podľa chemického zloženia: 1) fenylalkylamíny: .časť sa vylučuje bez zmeny .metabolizmus: .oxidatívna dealkylácia za rozšiepenia väzieb medzi dusíkom a uhlíkmi spojovacích reťazcov. Určité možnosti dáva iba obmena acetoskupiny na C3.a N-demetylácia ⇒ deacetyl-N-monodemetyl-diltiazem. na ktorú je spojovacím reťazcom rôzneho charakteru naviazaný bázický dusík. O.

ktorý môže byť substituovaný v o. Cl.aktivita je viazaná na: a) nesubstituovaný dihydropyridínový N b) prítomnosť dvoch alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6 c) prítomnosť esterových skupín v polohách 3 a 5. felodipin) alebo cerebrálne vazodilatačnému pôsobeniu (nimodipin) CH3 CH3OCO NIFEDIPIN H N CH3 COOCH3 NO2 . felodipin…) d) aktivitu zvušuje prítomnosť fenylu v polohe 4. parciálna hydrolýza esterovej väzby a oxidácia jednej z metylskupín H3 C H3 COOC H N NITRENDIPÍN CH3 COO-CH2CH3 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 Cl NO 2 H N H3 C CH3 COOCH(CH3) 2 N O N Cl H3COOC 126 . ktorý sa ďalej hydrolyzuje na monokarboxyzlúčeninu a po oxidácii metylovej skupiny na primárny alkohol cyklizuje na laktón CH3 CH3OCH2CH2OCO NIMODIPIN H N CH3 COOCH CH3 CH3 .esterifikácia jednotlivých karboxy-skupín rozdielnymi alkoholmi pozitívne ovplyvňuje účinok (amlodipin. CF3.oxidácia na pyridínový NO2 metabolit. štiepenie éterickej väzby.metabolizmus: -oxidácia na neúčinný pyridínový metabolit. m.CH3) e) možnosti modifikácie alkoholických častí na esterových väzbách ⇒ spravidla sa zvyšuje aktivita (nisoldipin – ako vazodilatans) alebo dochádza k posune aktivity smerom k antihypertenzívnemu účinku (nitrendipin.metabolizmus: .VŠÚ: .polohe elektronegatívnym substituentom (NO2 .

FELODIPÍN ISRADIPÍN H N H3 C H3 COOC O NH2 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 COO-C(CH3) 3 COO-CH2CH3 Cl AMLODIPÍN LACIDIPÍN Rastlinné antitusiká -látky ovplyvňujúce kašeľ centrálnym mechanizmom . Papaveraceae – 1.noskapín: .uľahčujú vykašliavanie .kodeín: .polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín.glaucín: .z drog ich možno extrahovať vodou 127 .opium do 10% .neutrálne . môžu ich tvoriť aj samé urónové kyseliny . kodeín) . Papaver somniferum.podľa reakcie sa delia na: .(Glaucum falvum.drogy s obsahom slizov Slizy: . Papaveraceae – 2% glaucínu) .5% kodeínu Papaver bracteatum.s vodou tvoria vysoko viskózne koloidné systémy. ktoré nie sú lepivé .znižujú dráždivosť sliznice hltanu .(Opium. Papaveraceae – tebaín.kyslé .látky ovplyvňujúce kašeľ periférnym mechanizmom (mucilaginóza) .nie je návykový .

vehikulum dráždivých a kyslých liečiv na sliznice a pokožku. v črevách tlmia peristaltiku. Fabaceae) obsahuje sliz tvorený galaktózou a manózou 20 – 40% Folium farfareae (Tussilago farfara.homopolysacharidy – sú veľmi zriedkavé a zložené z rovnakých sacharidov .pre rastlinu sú to zväčša látky ochranné. radix althaeae . preto môžu vystupovať ako ochranné látky . čím pôsobia antidiaroicky . arabinóza Folium plantaginis (Plantago lanceolata.heteropolysacharidy – rozličné sacharidy a častý podiel urónových kyselín . Malvaceae) – ČSL 4 obsahuje: . glukóza. algínová – droga Laminaria) .xylóza. tvoria zložku tabliet na zvýšenie ich rozpadavosti.ako ochranné prostriedky proti dráždeniu pokožky a slizníc (protektíva). glukurónová 128 . príp. Malva mauritiana.pre svoju veľkú molekulu sa nemôžu vstrebávať pokožkou a sliznicami ⇒ iba lokálny účinok . Orchidaceae) obsahuje polysacharid z manózy a glukózy Radix (Folium) althaeae (Althaea officinalis. galaktóza. arabinóza. ako hydrofilné masťové základy Tuber salep (Orchis.tvoria v rastlinnách hydrofilné koloidy a v pletivách sa lokalizujú podľa miesta biogenézy – intracelulárne ( kys. arabinogalaktany Folium (Flos) malvae (Malva sylvestris. Malvaceae) do 10% slizu Folium foenugraeci (Trigonella foenum graecum. najmä gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest .membránové (Lichen islandicus.emulgátory. rezervné alebo viažúce zásoby vody .obsahové – tvoria bunkový obsah (tuber salep – usušená hľuza z rozličných druhov čeľade Orchidaceae) .z chemického hľadiska sa delia: . glukány. Semen foenugraeci.. kys. Asteraceae) – ČSL 4 obsahuje 7% slizu – fruktóza. Plantaginaceae) -obsahuje sliz: .5 – 10% slizu – galakturomanány.použitie: .galenika: .pri napúčaní drog pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH .mnohé slizy sa neatakujú tráviacimi enzýmami.

cetrarová (antibakteriálne účinky) Semen lini (Linum usitatissimum. spôsobený toxickým pôsobením centrálne tlmivých látok (liekov).galaktóza. izolichenín .plyglukány – lichenín . galakturónová. – kys.galaktóza.obsahuje sliz: . chémie narkóza = celková anestézia. zabezpečenie svalovej relaxácie a riadenie hĺbky celkovej anestézy. kys. Narkóza je ale stav bezvedomia. Farmakológia Sú to látky. úvod do celkovej anestézy. Je spojená s komplexnou starostlivosťou o pacienta ako je predanestetická príprava. zámerne vyvolaný za účelom operačného výkonu pri čo najnižšom riziku poškodenia pacienta. často ireverzibilný (bez poskytnutia pomoci).lišajníkové kys. usnová. ktoré navodzujú reverzibilný stav bezvedomia.Extractum plantaginis fluidum Lichen islandicus (Cetraria islandica. ale je to staré skriptum). v priebehu ktorého do istej miery dochádza k odstráneniu vnímania bolesti a myorelaxácii. arabinóza. Parmeliaceae) – ČSL 4 obsahuje: . kys. Celková anestézia je reverzibilný stav bezvedomia.. galakturónová . Linaceae) . (podľa farm. ramnóza CELKOVÉ A N E S T E T I K Á (N01A) 1. 129 .

indukciu krátkodobo účinným vnútrožilovým prípravkom (napr. dusný v kombinácii s kyslíkom) 4. 1. thiopental) 2. nie je korneálny reflex. ktoré možno pozorovať pri podaní éteru. Celkovú anestéziu možno popísať vo viacerých štádiách. kombinujú sa podáva sa premedikácia. pohyb očí. Štádium – preanestetické / analgetické Vedomie je zachované. je znížená citlivosť na bolesť. Celková anestézia je doprevádzaná analgéziou. pravidelné dýchanie. hypermotilita. 4. udržanie bezvedomia v priebehu operačného zákroku inhalačným anestetikom (halotan alebo ox. 3. podanie krátkodobo pôsobiaceho periférneho myorelaxancia (suxametónium) čo uľahčí intubáciu pacienta 3. myorelaxácia. riziko vracania a aspirácie zvratkov). zvýšený svalový tonus a reflexná dráždivosť (hyperreflexia. je normálna veľkosť zreníc. pretože nastáva zástava dýchania. normálnym. prehĺbenie analgézie a svalovej relaxácie i. Mechanizmus účinku celkových anestetík (niekde sa toto vzťahuje len na inhalačné) je nešpecifický (neovplyvňujú špecifické receptory). ale vyvoláva ho jediná látka. halucinogénnym pôsobením pri prebúdzaní. Niektoré arylcykloalkylamíny vyvolávajú stav skľudnenia. v tomto štádiu sa robia chirurgické zákroky. Medzi teórie o ich pôsobení patrí : 130 . činnosti srdca. Štádium – excitačné Nastáva strata vedomia. rozšírené zrenice.v. tachypnoe. ktorá vzniká hlavne po halogenovaných CA a hlavne pri ich kombinácii so suxametóniom. podaním analgetík a periférnych myorelaxancií Malígna hypertermia je život ohrozujúca situácia.Celková anestéza zahŕňa : 1. imobility. Používa sa ketamín – racemická zmes izomérov fencyklidinu a cyklohexamínu. 2. zlyhanie obehu až smrť. je to stav podobný neuroleptanalgézii. nemajú špecifických antagonistov a majú rozličnú chemickú štruktúru. nepokoj. alebo ľahko zvýšeným svalovým tonusom a bronchodilatáciou. sú možné malé chirurgické zákroky. je zachovaný korneálny reflex. amnézie a analgézie = DISOCIAČNÁ (DISOCIATÍVNA) CELKOVÁ ANESTÉZIA na disociáciu analgetického účinku a straty vedomia. Látky vyvolávajúce disociačnú anestézu sa používajú pri traumách a iných stavoch určených na neodkladnú lekársku pomoc. súvisí s rozpustnosťou v tukoch (je veľmi dobrá). dnešné anestetiká pôsobia rýchlejšie. Štádium – paralytické Toto by nemalo nastať. Štádium – chirurgické Prichádza upokojenie. pôsobia až pri relatívne vysokých koncentráciách. vtedy sa podáva dantrolen a pacient sa ochladzuje.

bola vyvrátená. sevofluran 2. ketamín 1.Prchavé – halotan. citlivosť postsynaptických receptorov pre neuromediátory a iniciáciu akčného potenciálu na acetylcholínových receptoroch. Alveolárna koncentrácia. tým je CA účinnejšie). Chémie zahŕňa : a) Nešpecifcké pôsobenie – založené na zmenách vyvolaných na základe fyzikálnych a chemických vlastností anestetík. propofol. uvoľňovanie stimulačných a inhibičných neuromediátorov. Inhalačné Ich princíp účinku spočíva v tom. napr. intravenózne. tým sa dosiahne určitý tlak CA v alveole. Nastáva prechod CA z vdychovanej zmesi do krvi dovtedy. fluidizácia (stekucovanie) membrány.Lipidová teória – membrány stabilizujúci účinok. nešpecifická inhibícia otvárania Na kanálov ako následok objemovej rozpínavosti biologickej membrány (Overton-Meyer). Pľúcna ventilácia a prekrvenie pľúc 2. Proteínová teória – väzba na hydrofóbnu doménu molekuly bielkoviny v membráne. v krvi a v mozgu a nastupuje celková anestézia. Ako sa zvyšuje tlak CA vo vdychovanej zmesi. kým sa dosiahne rovnováha parciálneho tlaku CA v krvi s tlakom CA vo vdychovanej zmesi (alveole). rozoznávame lipidovú teóriu (založená na tom. tlakom (záleží na koeficiente rozpustnosti CA v rvi – koeficient krv/plyn k/p. ktorý bude v rovnováhe s alveolárnym parc. izofluran. podľa farm. zvyšuje sa tlak v alveole. čím je CA lepšie rozpustné v krvi. Faktory. intramuskulárne a rektálne. b) Špecifické pôsobenie – na receptorovej úrovni (ovplyvnenie sodíkových kanálov a pasívny prechod iónov do nervových buniek. enfluran. metohexital. koncentrácie cAMP a cGMP. účinku (interakcia anestetika s hydrofóbnymi miestami bunkových membrán) a špecifického biochemického účinku (väzba na receptory).Ú. pretože niektoré CA klatráty netvoria a kvôli ďalším poznatkom). pri ktorej u 50% pacientov vzniká celková anestézia. teda tým je pomalší nástup účinku CA. éter k/p = 15 – pomalý nástup a odoznenie 131 . klatrátov. Tak isto sa ustaľuje rovnováha pri prechode CA z krvi do mozgu (rovnováha s tlakom v krvi a v alveole). ovpl. INHALAČNÉ – Plynné – oxid dusný . Rýchlosť dosiahnutia takého parc. ktoré ovplyvňujú rýchlosť nástupu účinku inhalačných CA sú: 1. M. tým viac ho treba na dosiahnutie rovnováhy medzi tlakom v krvi a vo vdychovanej zmesi. INTRAVENÓZNE – thiopental. že sila účinku je v priamom vzťahu k rozďeľovaciemu koeficientu olej/voda) a klatrátovú teóriu (založená na účinku anestetika vo vodnej fáze a vzniku tzv. Celkové anestetiká možno podávať inhalačne. Celkové anestetiká delíme podľa spôsobu podania na : 1. etomidát. ktorý je priamo úmerný objemovému podielu (koncentrácii) CA v zmesi. desfluran.-chem. c) Kombinácia nešpecifckého fyz. že sa podávajú v zmesi s inými plynmi. tlaku CA v krvi. je minimálna alveolárna koncentrácia MAC (vyjadruje účinnosť CA čím je nižšia.

nevýhody – viac tlmí vedomie ako bolesť (preto + opiáty a ox.treba dať pozor na to.ich nevýhodou je. pri hypoxii pečene z neho vznikajú hepatotoxické metabolity (jedna z možných teórií hovorí o uvoľňovaní fluóru. zdravé cievy sú dilatovné a chorým ešte berie kysklík) 132 . MAC>100%) Halotan (Narcotan) .je najpoužívanejšie CA. izofluran dilatuje koronárne cievy (steal effect u ICHS.chýbanie senzibilizácie na katecholamíny .halotan . ktorá vzniká v prítomnosti medi.má rýchly nástup úč. je výbušný .. (nevyvoláme ním anestézu. má rýchly nástup účinku. Kardiovaskulárny systém .lepšia svalová relaxácia .senzibilizácia myokardu na vznik arytmií aj po endogénnych katecholamínoch . enfluran spôsobuje zmeny na EEG (je KI u epileptikov). často ako nosný plyn) . nedráždi dýchacie cesty . že je bez zápachu.halotan k/p = 2. dusný. dilatuje bronchy.ich výhodami sú .3 – rýchlejší nástup a odoznenie oxid dusný k/p = 0.často priamo depresívny vplyv na srdce . kyslíka a tepla = hexafluor-2.3-dichlor-2-butén) Medzi moderné CA patria – enfluran.jeho nevýhodou je.) . je takmer netoxický . pri dlhodobej anestézii sa kumuluje v tukoch . desfluran. rýchlo odoznie. dusný).tlmivý vplyv ( zníženie alveolárnej ventilácie a útlm ventilačnej odpovede na hypoxiu).niekedy zmiernený sympatomimetickými vlastnosťami – ox.čoraz menší metabolizovaný podiel . vyvoláva slabú myorelexáciu (preto + myorelaxanciá). negatívne inotropný efekt hlavne halotan a enfluran . že senzibilizuje na endogénne katecholamíny. má silný analgetický úč. nie je výbušný. že sú drahšie a desfluran mierne dráždi dýchacie cesty.vazodilatačná hypotenzia – izoflurán Centrálny nervový systém . ktorý sa viaže na fosfolipidy a môže vyvolať až nekrózu pečene..nižší koeficient k/p (rýchlejší úč. sevofluran .enflurán Parenchymatózne orgány .potenciálna hepatotoxicita – halotan (pri hypoxii pečene vznikajú reaktívne metabolity halotanu) Oxid dusný (rajský plyn. spôsobuje útlm srdcovej frekvencie (a tým aj útlm TK). silný úč.lepšia analgézia .medzi jeho výhody patrí.výhody .zmeny EEG (elektroencefalogram) „epileptic-like activity“ . že má slabý anestetický úč. izofluran.5 – rýchly nástup a odoznenie Pri podaní inhalačných CA možno pozorovať vplyv na organizmus: Dýchací systém . alebo je toxicita spôsobená znečisteninou.

nespôsobuje kardiodepresiu (má stimulačné účinky). hlavne do tuku. laryngospazmus a lokálne dráždenie pri paravenóznom podaní .) aj odoznenie (5-10 min..podáva sa i.nevýhodou je. hepatotoxicitu a senzibilizáciu na katecholamíny 4. používa sa aj ako rozpúšťadlo 2. Barbituráty – tiopental a metohexital . špecifiky inhibujú chloridový kanál GABAA komplexu (hyperpolarizácia) . Ketamín . propofol . alebo i. 4.medzi ich N. rýchly úvod a rýchle vyvedenie z anestézie dobrá a rýchla ovládateľnosť hĺbky anestézie dostatočná analgézia potlačenie vegetatívnych reflexov dostatočná svalová relaxácia neprítomnosť nežiadúcich a toxických účinkov prijateľná cena 133 . hypotenzii a srdcovej insuficiencii Etomidát. 3.sú ultrakrátko pôsobiace. Intravenózne Tieto majú rýchly nástup a krátke trvanie.používajú sa na úvod do celkovej anestézie . nemajú závažné N.v.ich výhodou je rýchly úvod (30 sek.prebudenie z anestézie je dôsledkom ich redistribúcie z mozgu do periférie.špecificky blokuje NMDA receptory pre glutamát. 7.jeho nevýhodou sú nepríjemné psychické pocity pri prebúdzaní Obsolentné celkové anestetiká 1. Cyklopropán – stimuluje sympatikus – maskovanie efektu krvných strát – po skončení anestézie cyklopropánový šok – rýchly pokles KT Ideálne CA by malo mať vlastnosti : 1. že nemajú analgetický úč.Ú.patria medzi modernejšie . patrí výrazný útlm dychu. možno ho použiť v poľných podmienkach.spôsobuje disociačnú anamnézu. 2.sú veľmi lipofilné – rýchly nástup úč. v mozgu dosahujú účinné koncentrácie už za 30 sekúnd . nastupuje za 1-3 min. Samostatne sa používajú len na krátkodobé zákroky. 6.2.). Metoxyflurán – je hepato a nefro – toxický 3.Ú. a trvá 15-20 min. Chloroform – tiež spôsobuje depresiu dychu a hepatotoxicitu 5. Trichlóretylén – spôsobuje výrazný útlm dychu. inhibuje excitačné procesy . kde sa kumulujú . používajú sa ako úvod do celkovej anestézie v kombinácii s inhalačnými CA. Éter – vyznačuje sa výbušnosťou a silným excitačným štádiom. . 5. somatickú analgéziu.sú kontraindikované pri astme. nesenzibilizuje na katecholamíny . úč.m. .

sú to rôzne látky. neuroleptík a anticholinergík (atropín).Inhalačné Patria sem plyny a nízko-prchavé kvapaliny. navodí sa tak stav ukľudnenia so zníženou mototrickou aktivitou. midazolam) o Trankvanalgézia – disociačné CA + benzodiazepínové anxiolytikum Vo veterinárnej medicíne sa tiež používajú CA. preto je vhodný pri KVS poruchách a v starobe. hlavne injekčné. ale aj toxicita (chloroform) 134 . Cyklopropán . dusík. Je KI pri nemožnosti robiť umelú pľúcnu ventiláciu a pri astme. tie však zvyšujú aj reaktivitu. sedatív. alkíny). až vyššie koncentrácie zo vzduchom vyvolávajú miernu narkózu. anxiolytík.-chem. A rastie od alkánov k alkínom c) substitúcia hydrofilnými skupinami (–OH –COOH) aktivitu znižuje i ruší. sulfentanil. hélium Oxid dusný . potlačením strachu a analgézia. Halogénuhľovodíky VŠÚ : a) halogenáciou nižších alifatických uhľovodíkov sa narkotický účinok zvyšuje (etylchlorid).slabé inhalačné narkotikum. aj alicyklické uhľovodíky (cykloalkány) Etylén. lorazepam. k prehĺbeniu dáme éter b. ak dôjde k depresii dychového centra. uhličitým).Ani jedno ich nespĺňa.zo vzduchom explozívne zmesi VŠÚ : a) v homologickom rade alifatických uhľovodíkov stúpa účinok k heptánu potom klesá pre znižujúcu sa rozpustnosť b) účinok zvyšuje prítomnosť násobných väzieb. analgetík. flunitrazepam. preto sa používa premedikácia pred anestéziou pomocou myorelaxancií. o Neuroleptanestézia – opiát + neuroleptikum + inhalačné CA o Ataralgázia – opiát + benzodiazepínové anxiolytikum (diazepam. 2. nenasýtené (alkény. substitúcia lipofilnými skupinami (halogény) aktivitu zvyšuje c. Tento postup nezaťažuje srdce a obehový systém. podávajú sa opioidný antagonisty ako naloxon. ktoré sú si blízke fyzikálnym charakterom a fyz. alfentanil) + neuroleptikum zo skupiny butyrofenónov (droperidol). Anorganické plyny ako pomocné plyny sa používajú – kyslík (na prehĺbenie anestézy. Farmaceutická chémia 1. a. aj v kombinácii s ox. Špeciálne postupy v anesteziológii o Neuroleptanalgézia – opioidné analgetikum (fentanyl. Uhľovodíky – narkotické vlastnosti majú nižšie alifatické nasýtené (alkány). používa sa tiež neuroleptanalgézia. vlastnosťami.

a. predchádza sa pomocou atropínu al. Étery Alifatické étery sú izostérne s nižšími n-alkánmi (zámena CH2 za O) VŠÚ : a) zo zväčšujúcim sa alkylom (metyl až propyl) rastie účinok ale spomaľuje sa nástup a predlžuje sa trvanie. Br – halotan. Barbituráty VŠÚ : posunutím hypnotického účinku smerom k narkotickej aktivite sa dosahuje zavedením síry v polohe 2 (thiobarbituráty) – nahradením síry za kyslík sa zvšuje lipofilita a tým aj ukladanie do lipofilných tkanív alebo N-metyláciou (N-metylbarbituráty) Nevýhodou ich podania je možný útlm dýchacieho centra. skopolamínu. dobrá anestézia a súčasná myorelaxácia Metoxyflurán CHCl2-CF2-O-CH3 Met – príloha Enflurán CHF2-O-CF2CHClF Divinyléter CH2=CH-O-CH=CH2 Isoflurán CHF2-O-CHClCF3 2.b) v rade F<Cl<Br<I vo väzbe C-X s narastajúcou vzdialenosťou klesá stálosť väzby a rastie účinok. nestálosť väzby vylučuje z použitia jódové deriváty (sú reaktívne a ovplyvňujú štítnu žľazu) c) u chlóralkánov rastie aktivita i toxicita s počtom atómov chlóru optimum u derivátov metánu je u chloroformu d) u nižších monochlóralkánov rastie aktivita s rastúcim alkylom (chlórmetán-hlóretán-2chlórptopán) e) s výhodou sa kombinujú halogény v substitúcii na základnom na základnom alkáne (F. nesymetrické étery sú účinnejšie ako symetrické b) prítomnosť dvojitých väzieb zvyšuje účinok i reaktivitu c) výhodná halogenácia alkylových radikálov (je rovnaká A. Zo skupiny N. používa sa aj ako analgetikum a anthelmintikum Halotan CF3-CHClBr vytvára miernu hypotóniu čo vedie k zníženiu krvácania Met .príloha d. thiobutabarbtal používajú sa vo forme sodných solí HEXOBARBIT AL O CH3 C N CH3 C O C N O H O H C N C2H5 C S CH3CH2CH2CH C N CH3 O H T IOPENT AL CH3 MET OHEXIT AL O C N CH3 CHCH2 C O CH3CH2C CCH C N CH3 O H 135 .Injekčné Nevýhodou mnohých z nich je nízka ropustnosť vo vode. na narkózu nesmie obsahovať peroxidy.metylbarbiturátov – metohexital. hexobarbital Zo skupiny tiobararbiturátov – thiopental. Cl. ale znížená zápalnosť a výbušnosť) Dietyléter CH3CH2-O-CH2CH3 Met – príloha. v akútnom prípade analeptikum (bemegrid). acetaldehyd a acetón. preto treba použiť solubilizačné činidlo. terfluran) f) násobná väzba zvyšuje reaktivitu a účinok súčastne aj výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov (trichlóretylén) Etylchlorid CH3CH2Cl miestne zmrazovacie anestetikum vysoká toxicita tak len v malých koncentráciách na navodenie narkózy Trichloretylén CHCl=CCl2 Met – príloha.

Zlúčeniny iných štruktúr (etomidád. kedy pacient sa zdá byť v bdelom stave. a preto sa tento postup používa vtedy keď treba aktívnu spoluprácu pacienta s chirurgom. vyvoláva určitý stav katalepsie. Sterolové zlúčeniny COCH2 R O R= AL FAXALON H R= OH AL FADOLON R= -O-COCH3 ALFADOL ONACET ÁT COCH2OR HO H O R= HY DROXY DION H R=-OCCH2CH2COONa HY DROXY DIONNAT RIUMSUKCINÁT Je účinnejší ako hydroxydion.b. c.Neuroleptanalgetiká Pacient zostáva pri vedomí. acetátová skupina zvyšuje rozpustnosť. Používa sa kombinácia analgetika fentanylu a neuroleptika droperidolu. 3.CH2. ale nevníma okolie ani bolesť e.CH2-COONa – táto kyselina je prítomná v mozgu. F COCH2CH2CH2 N DROPERIDOL N O N H C2H5CO FENT ANY L N N CH2CH2 136 . Deriváty eugenolu CH OCH2CON 2 5 C2H5 OCH3 PROPANIDID CH2COO C H 3 7 Rýchly nástup účinku ale i odoznenie Met: hydrolyzovaný na neúčinnú kyselinu d. metabolizuje sa beta-oxidáciou. nátrium-4-hydroxybutyrád) N C2H5OCO CH3 ET OMIDÁT N C H Met: hydrolyzovaný na kyselinu Nátrium-4-hydroxybutyrát HO-CH2. Deriváty cyklohexylamínu Cl KET AMIN NHCH3 O Met – príloha.

Státim sa oxidujú a kondenzujú na neúčinné flobafény (vo vode nerozpustné a fyziologicky neúčinné trieslovinové červene – tvoria sa aj dlhším zahrievaním s vodou. gingivitída. antiflogisticky. Farmakognózia Prírodné adstringenciá = Triesloviny Sú to organické polyfenoly s vysokou molekulovou hmotnosťou. aglutinujú erytrocyty. vytvárajú zrazeniny s bielkovinami.gastritídy. príp. galová. v etanole a vo vode sú rozpustné (väčšinou koloidne). majú sťahujúcu chuť.Hydrolyzovateľné Glykozidy. Pri reakcii s bielkovinami sa tvoria zlúčeniny rezistentné voči proteolytickým enzýmom. fenolkarboxylovej (kys. popáleniny na malých plochách (riziko rezorbcie a poškodenie pečene) . atropínu. k nim patria galotaníny a ich kondenzačné produkty – elagotaníny. nesacharidové estery fenolkarboxylových kyselín 137 . der. Používajú sa : Externe na .ako antidóta pri otravách ťažkými kovmi a alkaloidmi (okrem morfínu. Medzi triesloviny sa zaraďujú organické látky rastlinného pôvodu. ktoré sa používajú na výrobu usne zo zvieracej kože trieslením (väzba fenolových skupín trieslovín s amino skupinami polypeptidových reťazcov molekúl bielkovín). omrzliny. angína) . že zrážajú bielkoviny na povrchu slizníc vytvárajú ochranné membrány.gallotaníny . Tlmia dráždenie nervových zakončení (lokálne anestetiká) a zamedzujú rezorbcii toxínov a prenikaniu infekcií. alkaloidmi (okrem morfínu. Tým.elagotaníny 2. kys.O CH2CH2 N N N CH3CH2CO N CH2OCH3 N CH2CH3 N Met: oxidatívna N-desalkylácia O-desmetylácia ALFENT ANIL 3. atropínu a kokaínu) Delia sa na 1. pôsobením kyselín a enzýmovou činnosťou pri sušení alebo skladovaní). polyestery kys. Pôsobia antisepticky. elagová a cukry. zastavujú krvácanie (hemostatiká). Ich hydrolýzou vzniká kys. kokaínu) a ťažkými kovmi (so Fe tmavomodré.katechíny 1. galovej – depsidy.hemoroidy Interne na . Galotaníny sa ešte delia na 2 skupiny : 1.zápaly v ústnej dutine (stomatitída. alebo zelenočierne). 2.rany. črevné katary (antidiaroikum) . Hydrolyzovateľné (pyrogalové) . estery cukrov s kyselinou gallovou a jej depsidami (jej deriváty). galová a elagová) a sacharidov. čo je základ ich účinku na živé tkanivá – adstringentný účinok. Kondezované (pyrokatechínové) .

hexahydroxydifénová – takto sa viaže pri nesacharidových esteroch) Gallae – dubienky. Rosaceae (SL 1) Má 6-8% galotanínov P. 40-70 % trieslovín tu tvoria galotaníny. medzi ktorými je dusík). v ktorj je juglán spôsobujúci hnedé zafarbenie kože (pretože polymerizuje ne hnedé a čierne pigmenty) P. antidiaroikum Anserinae herba – Potentilla anserina (nátržník husí). (ČSL 4) Je to trieslovina (tanín) získaná extrakciou z dubienok.väzbou (kys. proti hemoroidom (AVIRIL H – masť) Juglandis folium – Juglans regia (orech vlašský). – adstringens. tie sa vyvíjajú na larvy až dospelé jedince. Rosaceae Má 8-14% galotanínov. Rosaceae Je v ňom 17% galotanínov. Quercus infectoria (dub hálkový). Fagaceae (ČSL 4) Dubienky sú patologický novotvar na konárikoch stromov. m – digálová – benzénové jadrá sú viazané navzájom cez kyslíky. ale reagujú za vzniku hnedočervených kondenzačných produktov. ako antidótum. Juglandaceae Obsahuje 3% elagotanínov a silicu. kde hmyz podobný ose nakladie do púčikov vajíčka. k. Chemicky ide o flavanoly pospájané 138 . popáleninám. alebo –C-C. hemostatikum. antidiaroikum (TORMENTAN sp. antidiaroikum Rubi Idaei folium – Rubus idaeus (malina). ich štruktúra je odvodená od prekurzorov flavonoidného typu. . neštiepia sa minerálnymi kyselinami. vyrába sa Tinctura gallarum ako adstringens .externé adstringens Sanguisorbaea radix – Sanguisorba officinalis (krvavaec lekársky).) Rubi fruticosi folium . elagová. – adstringens. slnečnému žiareniu. Taninum . Rosaceae Má 6-10% elagotanínov P. mierne spazmolytikum 2. Rosaceae Ako ostružina Alchemillae herba – Alchemilla xantochlora.Molekuly kys. – externé a inetrné adstringens.Rubus fruticosus (ostružina). Acidum tannicum. ktoré tento novotvar potom prepichnú a uletia. Kondenzované Nehydrolyzovateľné. galovej sa viažu dvoma spôsobmi – depsidovou väzbou (kys. Dubienky treba zbierať ešte kým tam sú. z ktorých vznikajú polykondenzáciou. Hamamelidis folium – Hamamelis virginiana. citrónovú P. 5% saponínov a flavonoidy P. Hamamelidaceae (SL 1) Obsahuje 3 % hamamelitanínu. používa sa proti hnačke. omrzlinám. – hemostatikum. pôsobí ako adstringens. pretože potom klesá obsah trieslovín.

alagotaníny. Metóda kožného prášku sa používa v garbiarstve. Reakcie farebné – s chloridom železitým – galotaníny modrý rozok a katechíny zelený..). sessilis. Rosaceae P. gravimetrické. Polygonaceae Má 15-20% katechínových trieslovín P. náhrada za pravý čaj Dôkaz a stanovenie trieslovín v drogách Dôkaz : Reakcie zrážacie – so želatínou. Myrtylli fructus – Vaccinium myrtyllus (čučoriedka). dusičnanom strieborným. – náhrada za kramériu. – adstrigens. tinctura ratanhiae P. proti hemoroidom (HEMORAL sp.) Bistortae radix – Polygonum bistorta (stavikrv hadovníkový). 0. – interné adstringens. oxidačné. Fagaceae Obsahuje 12% katechínov.) Rataniae radix – Krameria triandra. Vacciniaceae Má 3-10% trieslovín P. – externé adstringens. flavonoidy (kvercitín).).). Quercus cortex – Quercus robur. ktoré sú do 6mol flavanolu rozpustné vo vode. stomatitídy. wolfrámovou v alkalickom prostredí vzniká wolfrámová modrá Stanovenie : Používajú sa metódy adsorbčné. kolorimetrické. s kys. Kalorimetrické (ČSL 4) – na základe reakcie s kys. Rosaceae (SL 1) Je tu 20% katechínových trieslovín. fosomolybdénwolfrámovou (FolinCiocalteaenovo činidlo) Titračné – titrácia s manganistanom draselným v kyslom prostredí 139 . nefelometrické i biologické.). gingivitídy. diuretikum.. dichrómanom didraselným.2% silice P. flavonoidy P. Rosaceae Obsahuje 8% trieslovín.) Fragariae folium – Fragaria vesca (jahoda). zápaly GIT )SALVAT THÉ sp. angíny Tormentillae radix – Potentilla erecta. Krameriaceae (SL 1) Má 10-20% katechínových trieslovín. paradontitída. Tinctura tormentillae P. antidiaroikum (TORMENTAN sp. na kloktanie Agrimoniae herba – Agrimonia eupatoria (repík lekársky).–C-C. Q. omrzliny (STOMARAN sp. gingivitída (STOMATOSAN tct. – externé adstringens. – externé adstringens. hemoroidy (HEMORAL sp.väzbami. ak sú viaceré. – rany. antidiaroikum (TORMENTAN sp. vznikajú nerozpustné flobafény. síranom meďnatým . octanom olovnatým.

potahované tablety o průměru 7. Natrii laurilsulfas. ale i do srdečního vodivého systému. Ve větších dávkách může vyvolat AV blok II.100/D A – adstringentná hodnota. D – množstvo drogy. Pro tyto své účinky je indikován k prevenci anginózních záchvatů u stabilní ischemické choroby srdeční. V: DR: S: PL: Abbott GmbH und Co. Hypromellosum 2910. bikonvexní. Omezuje vstup kalcia do buněk hladkého svalstva cév.halotanum thymolo (0. cca 90%. Celullosum microcristallinum. blokátor kalciového kanálu. s vysokou interindividuální variabilitou. Macrogolum 6000. Carmellosum natricum. 20.propofol 13/629/70-C 13/0715/92-S/C 13/0715/92-S Rp. Magnesii stearas.5-10 hod. na jedné straně vyraženo 40. který byl původně uveden na trh jako koronární a periferní vazodilatans. PVC/Al blistr.2 mm. SRN. bílé. SRN. Titanii dioxidum.4 mikrogramů/ml aktivní látky. 80 mg: kulaté. zejména koronárního řečiště. trvání účinku s vysokou variabilitou 1. papírová skládačka. jako u všech antagonistů kalcia. bikonvexní. bílé. biologický poločas je 3-7 hodin. ostatní intervaly nemění. jen z 25% močí.KG. jako antiarytmikum převážně ke snížení komorové frekvence supraventrikulárních tachyarytmií a konečně v retardované lékové formě jako antihypertenzivum. 40 mg: kulaté. tbl. Wiesbaden. Léčebné hladiny činí asi 0.2-0. ale v důsledku vysokého účinku prvého průchodu játry je biologická dostupnost nižší. Prodlužuje interval A-H a snižuje frekvenci sinusového uzlu. Talcum. Resorpce z gastrointestinálního traktu je asi 90%. Snižuje rychlost spontánní depolarizace i trvání kalcium dependentních akčních potenciálů. Tím vyvolává vazodilataci. 50 a 100 potahovaných tablet. na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou. Verapamili hydrochloridum 40 mg nebo 80 mg v 1 potahované tabletě. flm. do myocytů. Silica colloidalis anhydrica. ISOPTIN 80 mg por. Ludwigshafen. ISOPTIN 40 mg por. na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80. na druhé straně znak firmy. stupně. T – množstvo tanínu Prípravky : Narkotan . flm. asi 25-35%. Působí dilataci v koronárním řečišti a má též negativně inotropní účinek. V EKG prodlužuje interval P-Q. počíta sa adstringentná hodnota – koľko g tanínu pripadá na 100g drogy vzhľadom na jeho fyziologický účinok A=T. příbalová informace.01%) stabilizatum (halotan stabilizovaný tymolom) Diprivan . V dlouhodobém podávání dochází k vysycení enzymatické kapacity v játrech a zvýšení biologické PP: DO: B: IS: CH: FÚ: 140 . Verapamil je prvním studovaným blokátorem kalciového kanálu.KG. Vazba na bílkoviny plazmy je vysoká. Abbott GmbH und Co. U nemocných s vážnou poruchou jaterních funkcí může dojít při opakovaném podání k opožděnému vylučování a kumulaci léku v organismu. tbl. Lék je ze 3/4 vylučován stolicí. a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. antihypertenzivum. zejména buněk SA i AV uzlu. potahované tablety o průměru 10 mm. Antiarytmikum.Biologické – založené na schopnosti aglutinovať bielkoviny. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. až III.

syndrom Eaton-Lambert. a III. sinoatriální blok až asystolie a zhoršení příznaků srdeční slabosti. Děti (pouze u poruch srdečního rytmu): 3-6 let: 40 mg 2-3krát denně (80-120 mg za 24 hod). vazospastická angina pectoris. negativně inotropnímu účinku i zhoršení vedení vzruchu v srdci. nestabilní angina pectoris. Při podávání v 3. Přípravek nesmí být podáván pacientům s infarktem myokardu s ischemickou chorobou srdeční do 7 dnů po srdečním infarktu. a naopak je verapamil i. trimestru těhotenství by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení rizika a přínosu léčby. 1 tableta Isoptin 40 mg 2-3krát denně). především zácpa. Zejména při zahájení terapie nebo při zvýšení dávek se mohou projevit známky špatné koordinace. Léčba hypertenze. onemocnění postihující neuromuskulární přenos (myasthenia gravis. hypotenze.hm. bradykardie. a to zejména prodloužením biologického poločasu. Většina nežádoucích účinků vyplývá z farmakodynamických účinků zejména při vyšším dávkování: jsou to pocity horka. komplikovaný akutní infarkt myokardu (bradykardie. Při známkách digitalisové toxicity je třeba snížit dávky digitalisu. angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdečního selhání. chinidinu. trimestru těhotenství ani v období kojení. který nemá většinou klinický význam. návaly. přednostně při jídle nebo krátce po něm. syndrom chorého sinu (bradykardicko-tachykardický syndrom). Přecitlivělost na složky přípravku. výrazný pokles krevního tlaku. Při současném podání spolu s vazoaktivními léky. AV-blok II.dostupnosti téměř na dvojnásobek. a to zejména při požití alkoholu. U následujících stavů je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta: AV blok I. pokročilá Duchenova muskulární dystrofie). Nemocný by na tuto skutečnost měl být upozorněn. Tablety se polykají celé. těžká porucha funkce jater. antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. stupně. a 2. U pacientů s poruchou funkce jater by léčba měla být zahájena nízkými úvodními dávkami (např. Verapamil se nemá užívat v 1. Účinek se po perorálním podání dostavuje asi za 2 hodiny a vrcholí za 5 hodin. Vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě a dosažení rovnovážného stavu po delší době podávání je třeba dávku určovat s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného. KI: SU: NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: 141 . levostranná insuficience). nad 50 kg: 40-80 mg (1-2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg) 3-4krát denně. bradykardie (pod 50/min. bez kousání nebo cucání. nejsou-li indikovány beta blokátory. Verapamil se v perorálním podání dobře snáší.v. WPW-syndrom (zde je riziko vyvolání komorové tachykardie). s dostatečným množstvím tekutiny. kontraindikován u nemocných léčených betalytiky. U nemocných léčených verapamilem by se neměla podávat intravenózně antiarytmika. cyklosporinu a theofylinu v séru. od 6 do 14 let: 40-120 mg 2-3krát denně (maximální denní dávka do 360 mg). mladiství a děti od 3 let. beta-blokátory. stupně. Ojediněle jsou pozorovány poruchy gastrointestinální. která může být problémem zejména u starších nemocných. Z kardiovaskulárních účinků je to AV blok II. flutter a fibrilace síní při současně přítomném preexcitačním syndromu. Verapamil může zvyšovat hladiny prazosinu. Přípravek mohou užívat dospělí. kardiogenní šok. stupně. Léčba srdečních arytmií: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie. Dospělí a mladiství s t.). dále nauzea. I: Léčba ischemické choroby srdeční: chronická stabilní angina pectoris. např. Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg (krátkodobě je možné tuto dávku překročit). a III. které negativně ovlivní schopnost nemocných v silničním provozu nebo při ovládání strojů. SA blok. hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mmHg). Průměrná denní dávka pro všechny indikace je 240-360 mg. Při současném léčení digoxinem dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu. fibrilace a/nebo flutter síní se zrychlením AV převodu (kromě WPW syndromu). Z laboratorních příznaků byly pozorovány zvýšení transamináz i alkalické fosfatázy jako známek poškození jater při přecitlivělosti.

strata bunkovej funkcie (anaplázia). tkanivo).. Patria sem: fibróm (väzivo). doplněno dle SPC. prerastanie do zdravých tkanív (invazivita). tkanivo). vytváranie sekundárnych nádorov (metastázy).. Základné pojmy: -remisia = zastavenie rastu nádoru -eradikácia = zlikvidovanie prítomných nádorových buniek -relaps = opakované objavenie sa nádorového rastu Rozlišujú sa nádory: a) benígne – pomaly rastú.1999 [1203 HN] Uhlíř Oldřich. Používajú sa spolu s ďalšími terapeutickými postupmi k liečbe nádorových ochorení. 2003/12/05 CYTOSTATIKÁ ( L) Cytostatiká (antineoplastiká) – látky. 1. osteóm (kost. neinfiltrujú. ktorá vedie ku vzniku atypických štruktúr. na okolité orgány pôsobia tlakom. 142 . Prodloužení registrace: do 2/2006.7. Nádorové bunky sa vyznačujú 4 základnými rysmi: nekontrolovaná proliferácia (hyperplázia). ktoré rozličnými mechanizmami zastavujú rast nádorových buniek.PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 60 Žádné zvláštní požadavky. mikroskopicky je podobný tkanivu z ktorého vznikol. po chirurgickom odstránení nerecidivujú. lipóm (tuk. CSc. neprestupujú do ciev – nemetastazujú. MUDr. Nádorové ochorenie = výsledok neregulovaného tkanivového rastu autonómnej povahy.

kde sa opäť delia = metastázy Patria sem: karcinóm (vzniká z epitelového základu). ubenimex. adenóm (žľazový epitel) b) malígne – rýchlo rastú. imunoterapia. Rozdelenie cytostatík z hľadiska mechanizmu účinku: 1. sarkóm (vzniká z väziva alebo iného spojivového tkaniva) Nádory môžu byť : lokalizované a generalizované Vznik nádorov: 1. chemoterapia. ktoré sú štrukturálne blízke prirodzeným substrátom pre tvorbu nukleozidov a nukleotidov. predovšetkým rakovinových. majú infiltračný rast.v náhrade prítomnej funkčnej skupiny inou . Dochádza tak ku syntéze falošnej nukleovej kyseliny. aldesleukin).myóm (sval. hormóny a antihormóny 1. ktorá nemôže plniť svoju funkciu.biologické (onkovírusy) Možnosti terapie: chirurgia. Terapeutický zásah pomocou antimetabolitov spočíva v zmene rastu buniek. čím inhibujú biosyntézu nukleových kyselín. imunomodulácia. látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín 3. Antimetabolity môžu blokovať dielčie reakcie intermediárneho metabolizmu alebo sú sami metabolicky pozmenené a v tejto forme sú inkorporované do nukleových kyselín. levamizol.7. preto sú súčasťou komplexnej protinádorovej terapie. interferóny alfa a beta. pôsobia v organizme ako ich falošné prekurzory. antiemetiká Imunomodulačné látky – čiastočne upravujú poškodené imunitné mechanizmy. Prírodné imunomodulátory – cytokíny (IL 2. analgetiká. tkanivo). látky inhibujúce proteosyntézu 5. ak ho človek má nemal by dostať rakovinu 2. kancerogénne faktory . krvné deriváty. vrastajú do orgánov a kostí. prestupujú steny krvných i lymfatických ciev.4. Chemická štruktúra: po chemickej stránke sa antimetabolity líšia od fyziologicky sa vyskytujúcich látok iba nepatrnými zmenami štruktúry. genetická informácia – existuje génový supresor – p53. aflatoxíny) .v zavedení novej funkčnej skupiny . nenasýtené aromat. rádioterapia. Syntetické imunomodulátory – metisoprinol. doplnkovo: ATB. uhľovodíky. genetická manipulácia (cesta génu p53). UV žiarenie) . takto môžu byť odtransportované do iných orgánov. látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín 2.chemické (decht. Látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín = antimetabolity Mechanizmus účinku: ako antimetabolity sa označujú látky.v obmene cyklu Antimetabolity možno podľa vzťahu k fyziologickým metabolitom rozdeliť na: a) analógy kyseliny listovej b) analógy purínových báz c) analógy pyrimidínových báz d) inhibítory ribonukleotidreduktázy 143 . Rozdiel spočíva: .fyzikálne (ionizujúce žiarenie. látky poškodzujúce deliace vretienko 4.

Inhibícia dihydrofolátredukázy tak vedie k poruche syntéze nukleových kyselín.j. ktoré vznikli glykozidáciou purínových báz alebo ich analógov v polohe 9 Liečivá: merkaptopurín – liečba hemoblastóz. ovariálne nádory c) Analógy pyrimidínových báz MÚ: Proliferujúce tkaniva a predovšetkým nádory využívajú k syntéze vo zvýšenej miere uracil. Po tejto premene jednak spätnoväzobným mechanizmom inhibujú biosyntézu purínov. ktorý katalzuje premenu kyseliny listovej na kyselinu tetrahydrolistovú. tiol . Vzťah štruktúry a účinku: . t. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. biologickú účinnosť nadobudnú až po intracelulárnej premene na príslušné 9 – ribonkleotidy.antimetabolický účinok získajú obmenou týchto báz: .u metotrexátu je tiež vodík na dusíku v polohe 10. čím je nepriamo blokované bunečné delenie. ktorá pôsobí ako antidotum. guanínu a hypoxantínu . halogénom .nutná je zámena hydroxylu v polohe 4 pteridínového jadra aminoskupinou . akútna lymfatická leukémia). rakovina prsníka. t. po glykozidácii a fosforylácii.OH) inou skupinou– halogén.j. Jej toxické prejavy možno zmierniť podaním kyseliny folinovej – aktivovaná forma kyseliny listovej (Leucovorin).látky podobné purínovým bázam: adenínu.iný typ predstavujú nukleozidy. Antimetabolity kyseliny listovej sa používajú pri rýchle rastúcich nádoroch. zložiek nukleových kyselín. preto látky štruktúrou blízke uacilu narušujú normálny metabolizmus v nádorovom tkanive. V organizme sa flurouracil podobne ako ďalšie jednoduché analógy pyrimidínových báz mení na nukleozidy. používa sa pri liečbe nádorov (choriokarcinóm. ktoré sa fosofryláciou menia na nukleotidy a tie potom inhibujú 144 . Vzťah štruktúry a účinku: . ale sú tiež inkorporované do DNA a vedú ku syntéze falošnej DNA.náhradou funkčnej skupiny v polohe 6 (NH2. azapurín. proti solidným nádorom je neúčinný tioguanín – akútna a chronická granulocytárna leukémia butocin – myeloidná leukémia. karcinóm pľúc. čo je enzým.náhradou vodíku v polohe 2 adenínu napr. listovej inhibujú dihydrofolátreduktázu. Jej hlavnou úlohou je prenos jednouhlíkatých zvyškov (-CHO a –CH2OH) pri biosyntéze purínov a tymínu.a) Analógy kyseliny listovej MÚ: antimetabolity kys. ale i ako imunosupresívum a antipsoriatikum palitrexát – u nás nie je registrovaný b) Analógy purínových báz MÚ: tieto látky sú proliečivá.obmenou základného purínového skeletu (pr. dezapurín) . ktorý je nutný pre prenos formylového zvyšku substituovaný metylom Liečivá: metotrexát – pôsobí v S-fáze bunečného cyklu.

ktoré štruktúru nukleových kyselín poškodzujú alkyláciou.sú odvodené od yperitu – náhradou síry atómom dusíka vznikli analógy = dusíkaté yperity 145 . ktoré však majú zmenené biologické vlastnosti a pôsobia ako inhibítory DNA-polymerázy. Najľahšie podlieha alkylácii: dusík (N17) guanínu (pri alkylácii dochádza k otvoreniu imidazolového jadra). čím sa obmedzí tvorby tymidínových nukleotidov a nepriamo aj syntéza DNA. H-Y = substrát) Aktivácia alkylačnej látky nastáva enzýmovo alebo spontánne vo vodnej fáze. bifunkčné alkylačné činidlá (pr. Vzťah štruktúry a účinku: . hrubého čreva. Alkylová skupina sa viaže kovalentnou väzbou. sulfóniové alebo karbónivé ióny. ktorý namiesto ribózy obsahuje arabinózu. Priebeh alkylácie: R-X + H-Y --------> R-Y + X. aziridíny. ale výsledkom ich pôsobenia je tiež znížená tvorba deoxyribonukleotidov Liečivá: hydroxymočovina – liečba chronickej myeloidnej leukémie 2. Spoločným znakom týchto zlúčenín je schopnosť za fyziologických podmienok vytvárať imoniové. proteíny).j.antimetabolity vznikajú vhodnou substitúciou na pyrimidínovom jadre .sú to najdlhšie používané cytostatiká. čo má za následok zmenu ich biologických vlastností. Alkylujúce látky reagujú s nukleofilnými centrami bunkových štruktúr (DNA. deriváty nitrózomočoviny. Pevná kovalentaná väzba medzi reťazcami DNA tak bráni ich oddeleniu pri replikácii. cytozínu a ich nukleozidov . dusíka aminoskupiny v polohe 4 cytozínu. 5-halogénuracily . estery kyseliny metansulfónovej.najúčinnejšie sú: 5-halogénpyrimidíny.dusíkaté yperity) vytvárajú kovalentnú väzbu medzi dvoma guanínmi.+ H+ (R-X = alkylačné činidlo.tymidylsyntetázu. čo vedie k blokáde tvorby DNA. tymínu. čím ruší funkciu DNA = inhibícia bunečného delenia. Látky s dvoma alkylujúcimi skupinami t. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie. ktoré obsahujú nefyziologický cukor (cytarabin) Liečivá: cytarabin – liečba akútnej myeloidnej leukémie fluorouracil – karcinóm prsníka a čriev tegafur – karcinóm rekta. Fosoforyluje sa na aktívne nukleotidy. nádory mozgu (vysoká lipofilita) d) Inhibítory ribonukleotidreduktázy MÚ: nie sú to antimetabolity.sú to analógy uracilu. • dusíkaté yperity . komplexné zlúčeniny platiny b) látky tvoriace komplexy s DNA – antracyklínové ATB. RNA. Cytarabin – nukleozid fyziologickej bázy cytozínu. žalúdka. Látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín a) alkylačné látky – dusíkaté yperity. enzýmy. vyznačujúce sa rozličnou chemickou štruktúrou MÚ: patria sem látky.účinné sú i analógy biologických nukleozidov. aktinomycíny c) látky spôsobujúce deštrukciu DNA – bleomycíny a) Alkylačné látky .

k jeho aktivácii dochádza až v pečeni oxidázovým systémom cytochrómu P450. estramustin-fosfát). trichlormetin) reagovali so všetkými látkami poskytujúcimi elektróny (NÚ). Tieto látky patria medzi tzv. amino-dusíkaté yperity. Klasické dusíkaté yperity (chlormetin. táto sa opäť zvýši po substitúcii arylu elektróndonorným substituentom. Dusíkaté yperity sú zväčša málo stále. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie až po ich rozštiepení – sú prekurzormi dusíkatého yperitu.MÚ: spočíva v schopnosti intramolekulárnou reakciou vytvoriť reaktívny karbóniový ión otvorením prechodne vzniknutého aziridíniového iónu. boli pripravené látky s tzv. pečene • estery kyseliny metánsulfónovej Vzťah štruktúry a účinku: -charakteristická je prítomnosť 2 metánsulfónových zvyškov. Elektrofilné skupiny majú vplyv opačný. jej zníženie vedie k zníženiu aktivity: N-oxidy sú menej aktívne.charakteristická je prítomnosť 2 – 3 aziridínových zvyškov v molekule MÚ: otvorením trojčlánkového heterocylu vytvárajú reaktívne kabóniové ióny – alkylačná skupina Liečivá: tiotepa – lokálna chemoterapia pamilomatózy močového mechúra mitomycín – terapia karcinómu žalúdka. ktorého nosnú časť tvorí cyklický ester-imid kyseliny fosforečnej. vo vodných roztokoch hydrolyzujú. Nosnou časťou sú často látky fyziologického charakteru. ifosfamid. amido-dusíkaté yperity (cyklofosfamid. karcinóm ovárií a testes cyklofosfamid – prekurzor. Používa sa u karcinómu prostaty. jeho antineoplastická aktivita je viazaná na L-konfiguráciu. preto sa pripravujú tesne pred použitím. Existujú aj tzv. Je teda in vitro neúčinný. riadenou distribúciou (chlorambucil). ktoré sú esterovou väzbou napojené na koncové alkoholické skupiny alifatického reťazca (C3 – C7) Liečivá: busulfan – liečba chronickej myeloidnej leukémie 146 . Používa sa u testikulárnych nádorov. lymfogranulóm. melfalan – vykazuje stereošpecificitu účinku. po metabolickej redukcii však aktivita stúpa -náhrada metylu v chlormetíne za aryl znižuje aktivitu. Sú viazané na vhodnú nosnú štruktúru určujúcu afinitu k nádoru. Liečivá: chlorambucil – lymfocytárna leukémia. trofosfamid. estramustin-fosfát – transportná forma dusíkatého yperitu používaná u karcinómu prostaty mitolaktol – používa sa u chronickej myeloidnej leukémie • aziridíny Vzťah štruktúry a účinku: . akútnej a chronickej leukémie. Vzťah štruktúry a účinku: -skrátenie alebo predĺženie etylénového reťazca znižujú účinok -dôležitá je bázicita dusíku.

Vzťah štruktúry a účinku: -spoločným znakom je prítomnosť 2-chlóretylovej skupiny a nitrózoskupiny. • antracyklínové antibiotiká Vzťah štruktúry a účinku: -molekula daunorubicínu sa skladá z chinónového aglykónu – daunomycinónu -v polohe 1 je glykozidicky viazaný bázický monosacharid – daunozamín -rozsiahla konjugácia systému je príčinou absorpcie svetla vo VIS oblasti.spočíva vo vzniku reaktívneho karbóniového iónu a príslušného izokyanátu. leukemické poškodenie CNS • komplexné zlúčeniny platiny MÚ: podobá sa bifunkčným alkylačným činidlám – vytvára väzbu s dusíkom purínových a pyrimidínových báz v molekule DNA. t.je menej nefrotoxická b) Látky tvoriace komplexy s DNA MÚ: prírodné látky najmä cytostatické antibiotiká sa vyznačujú schopnosťou tvoriť komplexy s DNA – viažu sa tzv. resp. čo podmieňuje červené zafarbenie antracyklínov (červený moč) -štruktúra antracyklínov je dosť špecifická. planárna molekula cytostatika sa zasunie medzi dvojitú špirálu DNA. ktoré reagujú s guanínmi a adenínmi v DNA reťazcoch. Karbóniový ión alkyluje DNA s izokyanát môže reagovať s aminoskupinami AK a proteínov. iného substituenta – tento rozhoduje o farmakokinetických parametroch nitrózomočovín. lomustin – nádory mozgu. Interkalácia je hlavným MÚ antracyklínov a aktinomycínov. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú vysokou lipofilitou a ľahko prenikajú hematoencefalickou bariérou – sú vhodné na liečbu mozgových nádorov. čo sa prejaví inhibíciou syntézy RNA závislej na DNA.j.vodíkovými väzbami na guaníny. karcinóm pľúc. Liečivá: cisplatina – nádory ovárií. Vysoká nefrotoxicita cisplatiny viedla k náhrade NH3 donorovými ligandami – amínmi. kde sa naviaže nekovalentnými . Vzťah štruktúry a účinku: Pre biologický účinok sú nutné dve cis-orientované funkčné skupiny. testes. príp. ich toxicite a diferenciácii účinku na určité nádory. NÚ: vysoká nefrotoxicita karboplatina – (ako cis platina). obmeny v aglykónovej časti molekuly vedú ku zníženiu cytostatickej aktivity 147 . Antineoplastickú aktivitu majú platanaté komplexy. -druhý atóm dusíka nesie cykloalkylovú skupinu.• deriváty nitrózomočoviny MÚ: . Dôsledkom je inhibícia replikácie a transkripcie. interkaláciou. Pt má v zlúčeninách oxidačné číslo 2 alebo 4. Liečivá: karmustin. Cl aniónom organickej kyseliny. ktoré sú viazané na rovnakom atóme dusíka.

Bleomycíny A sú antineoplasticky účinnejšie ako bleomycíny B. Wilmsov nádor c) Látky spôsobujúce deštrukciu DNA (Rádiomimetiká) MÚ: spočíva v interakcii látok danej skupiny s DNA.patria k najdlhšie používaným cytostatickým antibiotikám Vzťah štruktúry a účinku: -patria k peptolidovým antibiotikám -obsahujú spoločný chromogén–aktinocín. Jej esterifikácia vyššou mastnou kyselinou vedie ku výraznému zníženiu kardiotoxicity a ku prolongácii účinku -k zníženiu kardiotxicity vedie tiež odstránenie metoxyskupiny v polohe 10 -pre účinok je nevyhnutná prítomnosť cukornej zložky molekuly -zníženie toxicity a zachovanie účinku sa dosiahlo priestorovou izomerizáciou hydroxylu v polohe C4 cukornej zložky – epimér doxorubicínu = epirubicín Liečivá: daunorubicín – akútna leukémia doxorubicín – leukémie. čím dochádza k rozštiepeniu reťazcov dvojšpirály DNA. chorioepitelióm. polypeptidového reťazca.-možné sú obmeny na primárnej alkoholickej skupine na C14. Látky poškodzujúce deliace vretienko = antimitotické látky • 148 . z ktorej sú uvoľnené –„vytrhnuté“ pyrimidínové bázy cytozín alebo tymín. Vzťah štruktúry a účinku: -základom molekuly je kyselina bleomycínová. karcinóm pŕs. slizníc. karcinóm bronchov epirubicín – akútne leukémie. pyrimidínu. ktoré tvoria amidy s kyselinou bleomycínovou Liečivá: bleomycín (70% A2. pôvodne izolovaný bleomycín je zmesou bleomycínov A1-A6 a B1-B6. -jednotlivé bleomycíny sa líši zbytkami amínov. zložená z bitiazolového chromofórneho systému. 30%B2) – karcinóm kože. imidazolu a glykozidicky viazaného disacharidu. malígne lymfómy 3. ovárií • aktinomycíny . rakovina prsníka. na ktorý sa v polohe 1 a 9 amidovou väzbou napájajú dva pentapeptidové laktóny -laktónovú väzbu tvorí hydroxyl treonínu a karboxyl N-metyl-valínu -štruktúra aktinomycínov je vysoko špecifická a akýkoľvek zásah do molekuly má negatívny vplyv na neoplastickú aktivitu Liečivá: daktinomycín – testikulárne nádory. preto sa tento efekt označuje ako rádiomimetický. β-laktámového kruhu. Toto je podobné biologickému účinku po ožiarení. bleomycíny -sú to bázické glykopeptidové antibiotiká.

majú látky tejto skupiny priamy antimitotický účinok. vindesin taxany – paklitaxel. čím bráni jeho zlomeniu a porušeniu. Kritické obdobie ich pôsobenia je v S fáze bunkového cyklu. zabezpečujú správnu topológiu DNA t. Patria sem prevažne látky rastlinného pôvodu. ktorá katalyzuje rozklad extracelulárneho asparagínu na kyselinu L-asparágovú a amoniak. nadmerne stočený reťazec rozpojí a opäť ho spojí v priamej polohe. Neovplyvňujú pritom syntézu DNA a ostatné premitotické deje. Používa sa liečivo charakteru enzýmu – L-asparagináza. bránia napr. Topoizomeráza I. Nazývajú sa tiež vretienkové jedy. Nedostatok tejto AK v extracelulárnom priestore má za následok narušenie proteosyntézy a tým zastavenie rastu nádorových buniek.na rozdiel od ostatných cytostatík. Inhibítory topoizomerázy I: Alkaloidy z Camptotheca acuminata. Topoizomeráza II. etoposid (nádory ovárií a testes) Použitie: malobunkový karcinóm pľúc. ľudské leukemické bunky nie sú schopné syntetizovať L-asparagín. po glykozidácii sa znížila toxicita. nádory semeníkov 4. deriváty kapmtotecínu. sa viaže na jeden reťazec DNA replikačnej vidlice . Tento proces je kapmtotecínmi inhibovaný. Vysoké dávky majú priamy antimitotický efekt. vinblastin. Liečivá: topotekan. Inhibítory proteosyntézy MÚ: syntéza bielkovín je jednou z hlavných podmienok rastu normálnych i nádorových buniek. umožňuje ich oddelenie. Liečivo: L-asparagináza je používaná k liečbe lymfoblastickej leukémie u detí 149 . Nádorové bunky sa však líšia rozdielnou schopnosťou syntézy niektorých špecifických aminokyselín. ďalšie zníženie sa dosiahlo prípravou fosfátov (etopozid/tenipozid fosfát) V nižších dávkach pravdepodobne inhibujú/narúšajú replikáciu DNA inhibíciou topoizomerázy II. pretože blokujú delenie buniek v štádiu metafázy vretienka.j. Používanie nemá príliš veľký význam. viažu sa špecificky na komplex DNA-topoizomeráza I. docetaxel Inhibítory topoizomerázy: Obe izoformy topoizomerázy. separáciu chromozómu pri mitóze a opätovné spojenie reťazcov. Napr. Liečivá: kolchicín. prekrúteniu DNA. Aby mohli rásť musia ho získavať z okolitého prostredia. zlomu v reťazci a strate funkcie DNA. irinotekan Použitie: hlavne metastázujúce karcinómy čreva a konečníka alebo vaječníkov po zlyhaní prvotnej terapie • Inhibítory topoizomerázy II: Pôvodný podofylotoxín (Podophylum peltatum) bol silne toxický. čím zbavuje nádorové bunky potrebnej aminokyseliny. ktoré zastavujú mitózu a delenie buniek až sekundárne v dôsledku rozličných metabolických zmien.MÚ: . Topoizomeráza I rozpájaním a spájaním reťazca DNA uvoľňuje torzné napätie vznikajúce pri replikácii DNA. demekolcín – nepoužívajú sa pre vysokú toxicitu alkaloidy z Vinca rosea – vinkristin. lebo dochádza ku vzniku rezistencie. sa viaže na oba reťazce DNA. Poškodzujú štruktúru a funkciu mikrotubulov väzbou na tubulín. Liečivá: teniposid (nádory mozgu).

• Androgény . Liečivá: cyproteron-acetát (steroidný antiandrogén).terapia estrogénmi sa indikuje pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka u žien po menopauze. ktorý sa prejavuje tlmivým účinkom najmä na lymforetikulárne. MÚ spočíva pravdepodobne v antagonizovaní účinkov estrogénov na bunky maternice. kedy nemožno previesť chirurgický zákrok alebo rtg ožiarenie. testosteron-izobutyrát. Hormóny a antihormóny Hormóny spätnoväzobným mechanizmom ovplyvňujú metabolizmus ako celku. uplatňujú sa najmä u karcinómu endometria a jeho metastáz.v chemoterapii sa používajú pomerne vzácne.majú všeobecne inhibičný účinok na proteosyntézu. mestranol. Liečivá: etinylestradiol-3-izopropylsulfonát. Preto možno hormóny využiť k terapii nádorov určitých typov. aminoglutetimid • Gestagény . dietylstilbestrol. Liečivá: medroxyprogesteron-acetáty. Patria k nim hormonálne závislé nádory ako sú niektoré karcinómy prsníka. flutamid (nesteroidný antiandrogén) • Antiestrogény . no niektoré pôsobia iba na určité orgány. Liečivá: testosteron. kalusteron • Estrogény . dietylstilbestroldipropionát. Podkladom použitia je antagonizmus medzi estrogénmi a androgénmi a ich pôsobenie na tvorbu hormónov v prednom laloku hypofýzy. nandrolon-fenylpropionát.bránia väzbe estrogénov na špecifické. Terapeuticky sa uplatňujú ako alternatíva aplikácie estrogénov pri karcinóme prostaty. bunkové receptory Liečivá: tamoxifen.5. najmä tých. preto sa v onkológii využívajú predovšetkým u akútnej leukémie 150 . Okrem hormónov sa používajú i antihormóny. testosteron-propionát. ktorých bunky obsahujú receptory pre steroidné hormóny. fosfestrol • Antiandrogény . hydroxyprogesteron-kapronát • Glukokortikoidy .antiandrogény kompetitívnou inhibíciou zabraňujú väzbe testosterónu na bunkové androgénne receptory. prostaty a endometria.uplatnili sa predovšetkým pri terapii karcinómu prsníka a to najmä v prípadoch.

teratogenita. triptorelin Vzťah štruktúry a účinku: charakteristickým znakom je prítomnosť D-AK (serín. ktorý znižuje hematologickú toxicitu. sterilita. Za fyziologického stavu riadi funkciu gonád. dromperidon. GIT (orálne a intestinálne ulcerácie. granisetrón) 151 .levokarnitín a α-tokoferol (antioxidačný účinok) .mesna (obsahuje SH skupiny.gonadoliberín je peptidický hormón hypotalamu. V klinickej praxi sa dnes využívajú tzv. fibróza pečene Antidotá: . ktoré viažu akroleín – produkt biotransformácie fosfamidov – znižuje tak ich urotoxicitu) . ale i neurotoxicitu a ototoxicitu alkylačných látok a ionizačného žiarenia . karcinogenita. neplodnosť. tryptofán) v polohe 6 namiesto glycínu. Nežiaduce účinky cytostatík a liečivá používané ku zníženiu ich toxicity: o cytotoxický účinok na rýchle sa deliace normálne bunky je reverzibilný. Najviac sa prejavuje pôsobením na kostnú dreň (leukopénia. alizaprid) -setróny (ondansetrón. prejavujúci sa znížením hladiny plazmatického testosterónu. superaktívne analógy prasačieho gonadoliberínu. trombocytopénia a imunosupresia). nefrotoxicita.na zníženie GIT toxicity sa podávajú: -fenotiazíny (prochlórperazín. . chemická sterilizácia). Terapeuticky sa „chemická sterilizácia“ využíva pri karcinóme prostaty.tiosíran sodný (oslabenie toxické účinky cisplatiny).amifostin (tiofosfátový derivát cysteamínu. nechutenstvo o hyperurikémia o ireverzibilná toxicita ako mutagenita. zvracanie. o nauzea. vlasový folikul (alopécia).leukovorín (blokuje účinky metotrexátu) .na potlačenie kardiotoxicity . porucha spermatogenézy. lymfocytopénia. strata libida).dexrazoxan = cyklický analóg EDTA (znižuje kardiotoxicitu antracyklínov – chelatáciou železa myokardu bráni väzbe cytostatík) . hnačky).Liečivo: prednizón • Analógy gonadoliberínu . gonády (menštruačné poruchy. ktorý riadi sekréciu luteotropínu (LH) a folitropinu (FSH). kardiotoxicita. tiretylperazín) -butyrfenóny (haloperidol) -prokinetiká (metoklopramid. Dlhodobým podávaním vyšších dávok tohto hormónu možno zastaviť sekréciu gonadotropínov a vyvolať tak centrálny hypogonadizmus (tzv. Liečivá: burserelin.

v rastline je ho málo 0.. ako acyl najlepšie aryl. no u ľudí. lebo pri predávkovaní pôsobí ako kapilárny jed. vinblastín. flavonoidy (deriváty kvercetínu) 152 . Využíva sa najmä na izoláciu alkaloidov: kolchicín (len ako antiuratikum. čo svedčí o prítomnosti látok s antimitotickými účinkami. glykopeptidy – viskotoxíny a lektíny (viskotoxíny sú zmesou polypeptidov . polysacharidy. vytvorí sa chumáč a tak nemôže dôjsť k rozdeleniu) VŠÚ: Základný skelet: pre aktivitu nutné zachovanie oxetánového kruhu. že bránia ich depolymerizácii (interagujú s tubulmi deliaceho vretienka. molgramostin) Farmakognózia: . Postupne sa z nej vyizolovalo 80 alkaloidov. Sú vysoko toxické. .Vincae herba – Vinca rosea /Catharanthus roseus (Apocynaceae) . lektíny sú glykoproteíny). ochromením dýchacieho centra. ďalej sú prítomné triterpény.kolchicín. sú to deriváty základných štruktúr.Colchici semen – Colchicum autumnale (Liliaceae) OL: alkaloidy . ktorý ju používali sa zistila leukopénia (následkom zníženia aktivity kostnej drene). hemopoetické rastové faktory (filgastrim. DOCETAXEL/ TAXOL – rakovina prsníka a vaječníkov .z taxolu sa získava polosyntetický DEBAC (10-deacetylbaccatín) – totálna syntéza má 29 krokov Použitie: TAXOTERE. hnačkou. z ktorých viaceré majú antineoplastickú aktivitu – vinkristín. Oba pôsobia ako mitotické jedy. ale môže byť aj alkyl. Zúženie 8-článkového kruhu na 7 a odstránenie acylovového zvyšku z neho aktivitu výrazne nemení.Taxus brevifolia (Taxaceae) – Tis krátkolistý OL: diterpenoid (C21) taxol (paclitaxel) – získava sa z kôry Použitie: TAXOL inj. cievnymi poruchami. Použitie: lymfatická leukémia. .Taxus baccata (Taxaceae) – Tis obyčajný OL: diterpenoid taxol (paclitaxel) – získava sa z ihličia . majú antimitotický účinok. kože. Výrazné zníženie nastáva aj po odstránení benzoylového fragmentu. nižšiu toxicitu. pre malú terapeutickú šírku nie je vhodným cytostatikom). vaječníkov . jeho otvorenie spôsobí úplnú stratu aktivity. vinorelbín – komerčné názvy.Visci albi herba – Viscum album (Loranthaceae) OL: peptidy resp. malígne lymfómy a melanómy . amidová väzba môže byť nahradená esterovou . Vindezín. Bočný esterový reťazec: pre aktivitu dôležitý hlavne C3 – nevyhnutný je aryl na C3. prsníka. majú vyššiu biologickú dostupnosť.karcinóm pľúc. Otrava sa prejavuje vracaním. významná je skupina bis-indolových alkaloidov. preto sa využíva Taxus baccata MÚ:spôsobujú stabilizáciu mikrotubulárnych proteínov tým.-proti hematologickej toxicite – lítiové soli. Onkloytickú aktivitu má aj leurozín a leurozidín. karcinómy prsníka. demekolcín Použitie: iba zriedka sa používa droga v prášku alebo tinktúra. väčšie využitie má demekolcín. strom rastie pomaly.rastlina sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako antidiabetikum.009%.

Droga v čajovináach sa používa ako antihypertenzívum a antisklerotikum. .Cephalotaxus harringtonia (Cephalotaxaceae) OL: harringtonín Použitie: má antileukemickú aktivitu. pľúc Prípravky: TOPOTECAN.chirurgia . neúčinné.vek 153 - . Použitie: karcinómy vaječníkov.Resina podophylli / Podophyllinum – Podophyllum pelatum (Podophyllaceae) OL: voľné i glykozidicky viazané lignány.o. čisté lektíny majú cytotoxickú aktivitu na určité tumory a karcinómy. sú však dráždivé a vo vyšších dávkach spôsobujú nekrózy. Živica má aj laxatívny účinok – drastické preháňadlo.stomatológia faktory určujúce farmakologické odpovede na lokálne podaný liek: -variabilita penetrácie látky podľa miesta aplikácie . IRINOTECAN . je však ešte v 3. tým rýchlejšie a väčšie množstvo liečiva prejde z dermy .o.dávkovacia schéma . čriev. Viskotoxíny sú p.paklitaxel Dermatologiká. lokálne ATB ( D ) určené sú na povrchové časti tela oblasti používania: .vehikulum a oklúzia .očné a ušné lekárstvo . vo vyšších dávkach vyvoláva krvavé hnačky. najdôležitejší je glykozid podofylotoxín.Použitie: Treba rozlišovať pri p. vaječníkov.dermatológia . .. β-peltatín Používa sa teniposid s etoposid – zväčša sú prodrug formy Použitie: karcinóm pľúc.koncentračný gradient (čím vyššia c. αpeltatín.tbl.Camptotheca accuminata (Nyssaceae) OL: kamptothecín – pôsobí ako inhibítor topoizomerázy I. – metotrexát PROVERA tbl. tiež zvyšujú imunitu. nelymfatické leukémie. – medroxyprogesterón TAXOL . aplikácii – medzi čajovinami a izolovanými látkami. parenterálne znižujú krvný tlak. stupni klinického skúšania PRÍPRAVKY: METOTREXAT inj. Izolované.

masti (unguenta). DIPROSALIC) reduktáza morfolíny .a) lokálne b) systémové 1) Nešpecifické antimykotiká: .pleťové mlieka (lotiones) .kyselina undecylénová (MYKOSEPTIN ung) .látky: . spreje D01 – Antimykotiká pre dermatológiu ( lieky proti plesňovým a hubovitým ochoreniam kože) .rezorcín demetyllanosterol . TRIAMCINOLON S..liečivé tekutiny (solutiones) .denaturácia bielkovín .pohlavie (žena má jemnejšiu kožu) .prášky (pulveres) . zastavujú rast alebo usmrcujú kožné huby a kvasinky .účinok: . KERASAL ung. Ergosterol ALPICORT.a) špecifické b) nešpecifické .zmena pH .sú to mnohé antiseptiká a dezinficienciá .dermatologické vehikulá: .spomaľujú resp.fungistatický a bakteriostatický .očné kvapky (oculoguttae) .gély . BETACORTON S.aerosoly.kyselina salicylová (AKNEFUG.mechanizmus účinku: .ovplyvnenie priepustnosti bunkovej membrány .majú lokálne pôsobenie .zápal kože .očné vody ( Aqua ophthalmica) . krémy .rozdelenie: .organické farbivá: .genciánová violeť demetyláza azoly lanosterol sqalenepoxid epoxidáza allylamíny sqalen grizeofulvín metabolizmus DNA/ RNA fluorouracil cytozíndeamináza flucytozín 2) Špecifické antimykotiká: polyénové antimykotiká 154 .kyselina dodecylbenzénsulfónová .

Trichosporon.. dá sa využiť pri kandidózach a Trichomonas vaginalis . jeho blokáda je kľúčovým krokom účinku azolových antimykotík. pliesňam. Blastomyces.látky: .demetylázy.indikácia: .kandidózy ústnych kútikov.interakcie: .. kandidová paronychia a onychomykóza . Trichophyton).14 .spektrum účinku: .azolové antimykotiká: .početné.povrchové kandidózy (análne. . pretože sa metabolizujú v pečeni v mikrozomálnom systéme s cytochrómom P450 3A 155 .nystatín: .natamycín: .. Inhibíciou syntézy membránových štruktúr blokujú u dimorfných húb morfogenézu z kvasinkovej do myceliárnej formy .rod Candida.mechanizmus účinku: . bifázickým hubám). kandidová vulvitída. K inhibícii konverzie lanosterolu na ergosterol dochádza prostredníctvom enzýmu C.a) vytvárajúce póry: . interdigitálne a doplnenie liečby vaginálnymi tabletami pri pošvovej kandidóze) . hubám.lokálne polyénové antimykotikum izolované z aktinomycéty Streptomyces natalensis .spektrum účinku: Candida. erosio interdigitalis.spektrum účinku: .inhibícia enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu v membráne húb.indikácie: . dermatofyty (Microsporum.PIMAFUCIN crm b) inhibítory syntézy ergosterolu: .väzba na ergosterol bunkovej steny s následným rozrušením jej integrity .mechanizmus účinku: .široké – pôsobí proti kvasinkám. dermatofytom.FUNGICIDIN LÉČIVA ung .α. mikromycéty z rodu Aspergillus . jeho katalytická aktivita je závislá na cytochróme P450.polyénové antimykotikum s fungistatickým až fungicídnym účinkom produkované kmeňom Streptomyces noursei .

dimorfnými hubami a plesňami.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. Baktericídne účinkuje na grampozitivní bakterie (Bacillus anthracis.AKNECOLOR crm. interdigitálne mykózy. zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie .pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . pitiriasis versicolor .indikácie: . dimorfné huby. . perkutánna resorpcia je však veľmi nízka. nepôsobí na spóry (konídie) .účinok: . Epidermophyton a Lageronia soudanensis).mierne lokálne podráždenia a zriedka alergické reakcie .pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. Bacillus subtilis.pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes .tvorí v rohovej vrstve epidermis depot s koncentráciou. ktorá mnohonásobne prevyšuje antifugálnu a antibakteriálnu minimálnu inhibičnú koncentráciu v pritomnosti bielkoviny. ktorá presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu pre dermatofyty . V dostatočne účinnej dávke preniká do najnižšej vrstvy epidermis.PEVARYL .dermatomykózy vovolané dermatofytmi (trichofýcie. kvasinky (Candida . fakultatívne patogénnymi hubami a plesňami.pri lokálnej aplikácii na zdravú pokožku je systémová absorpcia veľmi nízka. Trichophyton.ekonazol: .nežiaduce účinky: .DAKTARIN crm 156 . onychomykózy a pilomykózy spôsobené dermatofytmi. nokardiami. kandidózy a keratomykózy (pityriasis versicolor). väčšina aplikovanej formy zostáva na povrchu kože.kinetika: . po resorpcii sa mení v pečeni na neúčinné hydroxyderiváty .. PLIMYCOL .aplikovaný na kožu sa prakticky nevstrebáva .dermatofytózy. kvasinky a plesne.účinok: .indikácie: . CLOTRIMAZOL.klotrimazol: . enterokoky. kvasinky a plesne . Trichosporon cutaneum). Z mikrobiálnej bunky unikajú nízkomolekulárne komponenty. Cryptococcus neoformas. stafylokoky a pyogénne streptokoky). v stratum corneum sa vytvára koncentrácia. mikrospórie). paronychie až vulvitídy . plesne a aktinomycéty. stafylokokmi. epidermofýcie.mechanizmus účinku: -interakcia s cytochrómom P450. Inhibuje tiež produkciu kalmodulinu.dermatomykózy.pôsobí fungicídne na dermatofyty (Microsporum.mikonazol: . zasahuje rušivo do biosyntézy bunkovej membrány a do pochodov v bunke.kinetika: .indikácie:.účinok: . V bunke pribúda oxidáz NADH a hromadia sa toxické peroxidy. mizne cytochrómperoxydáza. .deriváty imidazolu: . kvasinkami (kandidózy). kvasinkami. zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie vyvolané dermatofytmi alebo kvasinkami v kombinácii so streptokokmi. CANESTEN. IMAZOL.

o.mechanizmus účinku: .nežiaduce účinky: .denaturácia proteínového skeletu (mikrotubulárneho skeletu bunky.NIZORAL . postupne sa koncentruje v tukovom tkanive.synergický účinok s ketokonazolom pri infekciách spôsobených Trypanosoma cruzi .fungistatický a fungicídny .zmena bunkovej membrány následkom ovplyvnenia biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity demetyllanosterolreduktázy .vlase).. dermatofyty.4.látky: .grizeofulvín: .o. účinnosť proti plesniam a kvasinkám je najlepšia při pH 6.alergický kožný exantém .nežiaduce účinky: . dimorfné huby a parazity (Trypanosoma cruzi).narozdiel od iných azolov je účinok závislý na pH.7 – 7. podaní: dyspeptické problémy.spektrum účinku: .naftifin (EXODERIL) .terbinafin (LAMISIL. aktinomycéty .mechanizmus účinku: inhibuje biosyntézu ergosterolu a mení zloženie ďalších lipidových komponentov bunkovej steny .allylamíny: .po p.kinetika: .flutrimazol: . MYCOSPOR . môžu byť prechodne zvýšené hodnoty pečeňových testov .MICETAL .spektrum účinku: . podaní sa významne viaže na plazmatické bielkoviny. ONYCHON) .o.indikácie: .penetruje rýchlo celou kožou . kožné kandidózy .mechanizmus účinku – blokáda biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity enzýmu skvalén. primárne fungicídny účinok je spôsobený inhibíciou emzymatickej aktivity a intracelulárnou akumuláciou skvalénov. dimorfné huby. potom na sladké.interakcie: . 157 .kvasinky. proti dermatofytom je pri pH 4-7 .flukonazol: -DIFLAZON.ľahké podráždenie kože ( pruritus alebo ľahké svrbnie.BIFONAZOL.iné účinky: znižuje mitogénnu odpoveď fibroblastov hladkej svaloviny ciev na stimulačný účinok plazmatického rastového faktora (PDGF) a tým proliferáciu . strata chuti najprv na slané. v nechtoch .mechanizmus účinku: .dermatofyty. kvasinky. pytiriasis versicolor. vlastný nedostatek ergosterolu sa podieľa na fungistatickom účinku .iba dermatofyty . koži.účinok: . a jej adnexoch (vlasovom folikule. erytém) .vysoko lipofilný a keratofilný.oxikonazol: .MYFUNGAR .spektrum účinku: . účinnejšie na vláknité huby (inhibícia mycélií). inhibícia proteosyntézy a syntézy mRNA.látky: amorolfin (LOCERYL crm) c) zásah do funkcie bunkového jadra: .bifonazol: . – väzba na plazmatické bielkoviny je až 99% .kinetika: . morfologicky ide o blokádu proliferácie vláknitých výbežkov ⇒ zastavenie množenia plesní v koži a jej adnexoch a postupným odrastaním starých vrstiev .po p.kinetika: . DIFLUCAN .ketokonazol: . sú citlivejšie na inhibíciu syntézy ergosterolu ako kvasinky .dermatomykózy vyvolané dermytofytmi.po p.morfolíny: .epoxidázy. neinhibuje procesy závislé na cytochróme P450.

trichomonády . ktorý je inkorporovaný do RNA s výslednou inhibíciou syntézy nukleových kyselín .alergie. mykoplazmy.indikácie: .selektívna fungistatická aktivita voči Trichophyton.nežiaduce účinky: .kinetika: .v menšej miere blokuje syntézu DNA aj priamo ako antagonista cytozínu . vyhladzujú a hydratujú ju .potencuje účinok azolových antimykotík . vylučuje sa takmer úplne močom .účinok: .spektrum účinku: -kandidy. kože. prejavy intolerancie . pri ichtyóze a ekzémoch .účinnosť zvyšujú: . Epidermophyton a Microsporum .nežiaduce účinky: .účinok je krátkodobý .kinetika: .gáfor (Camphora).baktérie.ANCOTIL d) ostatné antimykotiká: . keď je koža suchá (poruchy rohovatenia).podávajú sa v prípadoch. ktoré ukľudňujú kožu.. ktorá pôsobí fungicídne proti všetkým releventnýmpatogénom zodpovedným za plesňové infekcie nechtov .aktívne transportovaný do buniek mikromycét. kryptokoky.účinok: . fotosenzibilizácia pri slnení. patogénny chromomykózy .potencuje účinok alkoholu .G+ a G.mechanizmus účinku: . preniká do všetkých tkanív a telesných tekutín vrátane likvoru.tolnaftát: .allopurinol znižuje myelotoxiciu flucytozínu a neinterferuje s jeho antifugálnym účinkom .pyridonu.hydrofilný.barbituráty znižujú účinok grizeofulvínu . krátkodobá liečba mykotických infekcií močových ciest . kde je deaminovyný na vlastnú účinnú látku je 5 – fluorouracyl.indikácie: . poruchy funkcie obličiek.flucytozín: ..ľahko preniká do kože .aminoetanolová soľ cyklohexyl-hydroxy-metyl.interakcie: .spektrum účinku: .spektrum účinku: . nechtov a vlasových folikulov .cytozínarabinozid kompetitívne inhibuje účinok .chromomykóza.preniká do novo tvorených keratizovaných tkanív. v nižších dávkach blokuje adhezívnu schopnosť kandíd na sliznice . prechodné zvýšenie pečeňových testov.povrchové hubové infekcie kože D02 – Emolienciá a protektíva (látky vyhladzujúce kožu hydratáciou jej rohovitej vrstvy alebo chrániace kožu) a) emolienciá: .interakcie: .granulocytopénia.aj sporocídny a protizápalový . či mentol (levomentolum) a antipruriginóznymi účinkami. .ciklopiroxolamin: .BATRAFEN crm . placenty a predpokladá sa aj prienik do materského mlieka.znižuje účinok kumarínových antikoagulancií (warfarin) .fungistatický. leukopénia.vykazuje skríženú alergiu s penicilínom !!! .. ZnO a oxid titaničitý s adstringentnými účinkami 158 .zmäkčujúce látky.

zabrániť dôsledkom pôsobenia najmä UV žiarenia na koži a u pacientov s fotoalergickými alebo fototoxickými reakciami alebo u pacientov ošetrovaných laserom.používajú sa k preventívnej ochrane kože pred negatívnymi vplyvmi prostredia .jecoris aselli oleum: . ktoré môže viesť k mutáciám genetickej informácie a ku vzniku nádorového bujnenia . hydroxybenzoovej).látky: .filtre brániace prieniku erytmo-génnych lúčov UVB (280 -320 nm) .filtre nedovoľujúce prienik pigmentotvorným lúčom UVA (320 – 400 nm) UVB lúče: .fotoprotektívne látky: .cieľom je: . calcii carbonas.urea (močovina) – pôsobí keratolyticky . deriváty kyseliny p-aminobenzoovej (resp.obsahuje predovšetkým glyceridy nenasýtených mastných kyselín a vitamíny A a D. kyseliny salicylovej. deriváty gáfru a estery 159 .benzofenony. k vonkajšej ochrane možnou použiť látky s určitými adsorpčnými schopnosťami (talok) .spôsobujú v koži zápalové procesy sprevádzané biochemickými pochodmi ovplyvňujúcimi cievy.paraffinum liquidum: . nepreniká do hlbších vrstiev kože . Melanín spoločne s už existujúcim pigmentom tvorí prirodzenú ochranu kože. alebo pred slnečným žiarením určitých vlnových dĺžok. vstrebávajú sa iba pri porušenej integrite kože . hlavne endotel a podnecujú tvorbu nového pigmentu melanínu v dentritických bunkách melanocytoch. nepreniká do hlbších vrstiev kože .delia sa na: .sojae oleum: .UVB lúče filtrujú: . tieto látky väčšinou absorbujú lúče a menia svetelnú energiu na tepelnú .používajú sa vo forme emulzným mastí a krémov – môžu obsahovať tekutý parafín a rôzne oleje.vstrebáva sa kožou a preniká do hlbších vrstiev epidermis . BALMANDOL OLEJ. . starnutím kože a poškodeniam DNA. HYDROLOTIO. Naviac v dôsledku nadmerného ožarovania kože dochádza k degeneratívnym zmenám väziva.tekutý parafín .pôsobí na už skôr v bunkách sa vyskytujúci. redukciou odfarbený melanín a navodzujú okamžitú pigmentáciu. talcum.pôsobí lokálne.BALNEUM HERMAL liq .rybí olej .EXCIPIAL crm .sójový olej .k zahusteniu sa pridáva talok alebo kaolín .pôsobí lokálne. bolus alba ).EXCIPIAL U LIPOLOTIO. U osôb neschopných tvoriť väčšie množstvo melanínu vzniká ovplyvnením DNA zvýšené bunkové delenie a zrýchlená keratinizácia. KERASAL ung b) protektíva: .paraffinum perliquidum: . BALNEUM .. UVA lúče: .OILATUM EMOLLIENT.chránia kožu pred negatívnym pôsobením buď pred celým spektrom slnečného žiarenia (zinci oxidum. titanii dioxidum.

azulény (guaiazulen) .v chladivých základoch: . Ich nevýhodou je kozmetický vzhľad po natrení (nepravidelné zafarbenie kože).zdravé živé tkanivo nepodlieha ich proteolytickému pôsobeniu (obsahuje tkanivové inhibítory) .sú to organopreparáty .indikácie: . 0.3-3 %) . chymotrypsín. v kombinácii so streptodornázou – ak treba odstrániť tkanivové zbytky D04 – Antipruriginotiká a anestetiká a) antipruriginóza: . chinini sulfas. v tukoch rozpustná látka. kataláza a kombinácia deoxyribonukleáza/ fibrinolyzín – kombinácia enzýmov umožňujúcich štiepenie DNA a fibrínových proteínov.ichtamol . rôznych príškvarov alebo hustých hnisavých exudátov . betacaroten ) absorbujúci iba malé množstvo UVB.používajú sa: .pantotenát vápenatý . phenylis salicylas .β-naftol (β-naphtholum .látky. koncentruje sa v pečeni a koži . až 2%) .thymol (thymolum .azofarbivá .gáfor (camphora .podporujú rast granulačného tkaniva . Tzv. ale i odrazením lúčov. 1-3 %) . V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať i látky.betakarotén: .trypsín. pričom umožňujú vytvorenie pigmentácie.profylaxia fotosenzitívnych reakcií u citlivých osôb alebo u osôb s erytropoetickou protoporfýriou D03 – Prípravky na liečbu rán a vredov (zlepšenie hojenia poraneného tkaniva) a) granulanciá: .flavonoidy .fenol (phenolum .kyselina mliečna c) proteolytické enzýmy: -používajú sa k skvapalneniu a odstráneniu nekrotických tkanív. streptokináza – k rozpusteniu fibrínových zrazenín. ktoré potlačujú alebo miernia pocit svrbenia . Určitý fotoprotektívny efekt majú perorálne podávané karotenoidy (napr.kyseliny p-methoxyškoricovej. D a E . erytému bránia tiež tannin.kyselina salicylová b) epitelizanciá: -podporujú epitelizáciu a pôsobia priaznivo na reparačných tkanivovývh pochodoch .používajú sa : . . pôsobiace na báze nielen spojenej s pohlcovaním lúčov. Ich efekt je založený na chemickom vyvolaní tvorby melanínu v koži bez účasti slnečného žiarenia.peruánsky balzam: (Balsamum peruvianum) . samoopaľovacie krémy nemajú fotoprotektívny účinok. Patrí medzi ne oxid titaničitý (titanii dioxidum ) a oxid zinočnatý (zinci oxidum ). kolagenáza.5-1 %) 160 .dexpantenol . 0.používajú sa : . až 2 %) .používa sa : .provitamín A.mentol (levomentolum.vitamíny A.

klinicky sa manifestuje červenými papulami krytými šupinami. kvapkovitá.neprenosné chronické kožné ochorenie nejasnej etiológie ( genetický základ) .cinchokaín .látky: .kyselina gamolénová: mastná polynenasýtená kyselina obsiahnutá v oleji pupalky dvojročnej D05 – Antipsoriatiká Psoriáza: .látky: . pretože ich resrpčná schopnost je vysoká .aj lokálne antihistaminiká: . pretože jednou z príčin generalizovaného svrbenia u pacientov s atopickou dermatitídou je deficit esenciálnych mastných kyselín.suplementujú sa.antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.účinok nastupuje pozvoľna a klinické zlepšenie sa prejavuje obvykle za 8 – 12 týždňov terapie .odšupinatenie ( konc.esenciálne mastné kyseliny: .pri terapii psoriázy (lupienky) neexistuje jednotný schéma.typy: .tripelenamín .lokálne aplikované liečivá: .slabé kortikosteroidy: .majú výrazne protisvrbivý účinok a obvykle mierny lokálny anestetický účinok . ale po vysadení recidíva . erytrodermická.dimetinden: -sedatívne H1. hlavne zanesené alebo porušené chorobné plochy. pustulárna. 5 – 10%) .lokálne anestetiká: . PITYOL) .určené k lokálnímu znecitliveniu pred drobnými dermatochirurgickými výkonmi.zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie .nemôžu sa aplikovať na rozsiahle.pri terapii sa uplatňujú lieky podávané lokálne a aj celkovo ..tekutý púder ( s ichtamolom) – protisvrbivý účinok (ICHTOXYL. salicylová: . predovšetkým kyseliny linolovej a gama – linolénovej .hydrokortizon – rýchly účinok.ich aplikácia na rozsiahlejšie plochy môže viesť k resorpčnej toxicite .plaková. ktoré splývajú do plakov . často sa aplikujú k tlmeniu bolesti alebo svrbenia u lokalizovaných kožných ochorení .kys. s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .FENISTIL gel .PSILO – BALZAM gél .lidokaín .používajú sa u lokalizovaných alergických kožných prejavoch . s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou . inverzná .diphenhydramin – sedatívne H1. Látky účinné u jednej formy môžu byť neúčinné pri druhej forme .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.kameňouhoľný decht: (pix lithanthracis) (POLYTAR liq) 161 . ani u kojencov a malých detí.postihuje rôzne časti tela vrátane vlasovej časti a nechtov .

fototerapia: -princíp: .retinoidy: .zvýšená tvorba prostaglandínov – zápal.prirodzené a syntetické deriváty retinolu.podáva sa v mastiach a pastách ako 2 – 10%.derivát vitamínu D .ovplyvňujú mnoho biologických dejov – obmedzujú chemotaxiu neutrofilov znížením produkcie leukotriénov. inhibujú ornitíndekarboxilázu. väzbou na DNA ovplyvňujú proces transkripcie adstringentný. znižuje tvorbu lupín .NÚ: -fototoxicita.účinky sú sprostredkované nukleárnym receptorom.pôsobí fungicídne a baktericídne. tlmia bunkovú proliferáciu a diferenciáciu. protizápalový.8 .(8 – methoxypsoralen) (OXSORALEN) .možno kombinovať ako s miestnou. kedy po krátkodobom natretí kože v stúpajúcej koncentrácii sa prevedie ožiarenie UV – lúčmi .kalcipotriol: (1. 162 . 5%) .menej toxická sírová zlúčenina ako selén – disulfid . nefrotoxicita. 1 – 20% (deti max.bargapten (5 – methoxypsoralen) . pigmentácia . niekedy ako organický extrakt (liquidim carbonis detergens) v lotiónoch.zinkpyrition: . ktoré vykazujú aktivitu vitamínu A .5.takalcitol: (1.. dnes sa používa iba v tzv.dlhodobé riziko – 8x častejšia rakovina kože u ožarovaných osôb .methoxsalen: . antiproliferatívny účinok .konc. iritácia očí a slizníc – neaplikovať na tvár .24 – dihydroxyvitamín D3).trioxsalen (4. menia zloženie kožného mazu a významne znižujú jeho produkciu (až o 90%) . minutovej terapii.pozor na riziko popálenia kože .25 – dihydroxyvitamín D3) -derivát vitamínu .aplikácia pred ožiarením UVA .u ťažkých a rozsiahlych foriem psoriázy .majú významné účinky na epitélie . ďalej ovplyvňujú zápal a produkciu mazu – znižujú veľkosť mazových žliaz.keratolytikum . erytém.anthralin: . šampónoch a kúpeľoch . géloch.používajú sa: .antiproliferatívny účinok . má tiež antiproliferačné a antiseboroické účinky.kovalentné väzby a pevné mostíky medzi vláknami DNA ⇒ obmedzenie delenia buniek . tak celkovou podávanými látkami . trimethylpsoralen) .imunosupresívny účinok UV radiácie (hlavne v UVB oblasti 300 – 320 nm) .vhodná aj pri vitiligu a mycosis fungoides .najsilnejšie lokálne antipsoriatikum.pri dlhodobej aplikácii však môže paradoxne vyvolávať zvýšenú mastivosť vlasov .dinthranol: .patrí medzi miestne antiflogistiká a antiseptiká protisvrbivý.

pri dermatózach. generácie): sú určené k p. do peptidoglykánovej vrstvy bakteriálnej steny .pôsobia na jednovrstvové a viacvrstvové epitely a majú pravdepodobne tiež význam v imunitných procesoch . ťažšie ekzémy a hnisavé konjuktivitídy .G+ koky a tyčinky .používajú sa pri prevencii infekcií čistých rán.inhibícia syntézy bielkovín zásahom na mieste ribozómov .pri systémovej absorpcii sa môže prejaviť jeho nefrotoxicita . generácie.fluorouracil . prekanceróz aj kožných karcinómov. ktorý prenáša už hotový stavebný blok. ktoré su rezistentné na inú terapiu .baktérie .používajú sa celkovo aj lokálne .polypeptidové antibiotikum pre lokálnu aplikáciu .acitretín a etretinát (látky 2. pri kojení a pri akútnych dermatitídach .používajú sa na liečbu torpidných ložísk psoriázy. nosné otvory a pery.dichlordietyldisulfid D06 – ATB a chemoterapeutiká pre dermatológiu ( lieky proti kožným baktériám a vírusom) . na bazaliómy. čerstvých ranách.kontraindikované sú pri poruchách funkcie pečenene alebo obličiek. mycosis fungoides a vírové papilómy .spektrum účinku: G.imunosupresíva: metotrexát cyklosporín A .podofylotoxín .o.mechanizmus účinku: .kyselina retinová: . nie je vhodné ich podávanie v tehotenstve.bacitracín: .určená k zlepšeniu nedostatočnej epitelizácie pri ťažko sa hojacich ranách .tretinoin a isotretinoin: .spektrum účinku: .cytostatiká: . nepodávajú sa lokálne na sliznice.inhibuje proteosyntézu väzbou na bakteriálnu izoleucyl – tRNA syntetázu 163 . ktoré vnikajú polyaromatickou zmenou molekuly retinoidov .sú určené aj na liečbu akné a niektorých porúch keratinizácie a prekanceróznych stavov .majú množstvo nežiaducich účinkov. majú teratogénne účinky.inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny. používajú sa u najťažších porúch keratinizácie. počas liečenia sa zakazuje opaľovanie.látky: .v kombinácii s bacitracínom sa požíva na liečbu kožných infekcií .retinoidné látky 3.látky: .aminoglykozidové antibiotikum .druhej generácie majú rad nežiaducich účinkov a vyvolávajú tak fotosenzibilizáciu .mechanizmus účinku: ..neomycín: . liečbe psoriázy.v praxi sa zatiaľ nepoužívajú . preto možno dovoliť počatie až dva roky po ukončení liečby .arotinoidy: .mupirocín: . viečka. N – acetylmuramyl – N – acetylglukosaminpentapeptid.mechanizmus účinku: . inhibuje defosforyláciu undekaprenylfosfátu. acne vulgaris.

primycín: .izopropyldeoxyuridín .meklocyklín: . histamín.podofylotoxín: .stafylokoky a streptokoky a pôsobí aj na iné Gbaktérie.idoxuridín a trifluridín – v očnom lekárstve . protizápalové a protisvrbivé účinky .primárne bakteriostatický.taurolidín: .inhibícia syntézy proteínov bunkovej steny .používa sa pri terapiách pyodermií .makrolidové antibiotikum .chloramfenikol .erytromycín .lokálne sa používa vo vaginálnych liekových formách .sa používa ako nešpecifické antimykotikum .metronidazol: .môže u nich nastať alergická reakcia a fotosenzibilizácia ..antivirotiká: -väčšinou sú analógy nukleozidov .spektrum účinku: . kiníny lyzozomálnym enzymatickým antimitotickým účinkom.stafylokoky . pôsobia pri liečbe psoriázy .dihydroxypropyladenin .účinok: . fusidová: .polymyxín B .sulfathiazol .nitrofurantoin: .ide vždy o symptomatickú liečbu.používa sa k liečbe kondylomatózy genitálií alebo rôznych bradavíc u dospelých D07 Kortikosteroidy .látky: .používa sa pri povrchových poraneniach a popáleninách . prostaglandíny.kloroxin: .v kombinácii so síranom zinočnatým a interferónom β . vo vasokých koncentráciách baktericídny .majú imunosupresívne.pôsobia na endogénne mediátory zápalu napr.používajú sa na liečbu herpes simplex a herpes zoster . a preto by mali byť iba pomocným liekom 164 .sulfisomidín .spektrum účinku: . ktoré sa vyskytujú pri kožných infekciách .klindamycín .acyklovir .antibiotikum so steroidnou štruktúrou .sulfonamidy: -sulfadiazín: .má bakteriostatické aj fungistatické účinky .kys.má baktericídne účinky a pôsobí aj na anaerobné mikroorganizmy a Mycobacterium tuberculosis .mechanizmus účinku: .indikácie: .závažné infekcie spôsobené oxacilin/meticilín rezistentnými stafylokokmi .heparín: .

methylvioleť ( genciánová violeť) . mokvaní. IMACORT ung. .algedrát . boritá . steroidná rosacea.1% crm) .3.halcinonid (BETACORTON) . generácia: .flutikazón (CUTIVATE CREAM) .v roztokoch na obklady as používajú organické farbivá ako: .flucinolón . crm.klobetazol (DERMOVATE crm. GARASONE ung) . steroidné akné.ichtamol . zvýšený vnútroočný tlak.urýchľujú hojenie termických poškodení kože .4.dexpantenol .používajú sa pre miestne protizápalové účinky 165 .používajú pri silných zápaloch. TRIAMCINOLON LÉČIVA ung) .atrofia kože. LOCOID 0. pri popáleninách vyššieho stupňa.dexametazón (DEXAMETAZÓN ung) . kandidózy slizníc D08 Antiseptiká a dezinficienciá lieky proti patogénnym mikroorganizmom v živých tkanivách a na neživých predmetoch látky: .kys. hypopigmentácia. ALPICORT liq. dermatitídy. generácia: . OPHTHALMO –FRAMYKOIN COMPOSITUSung.kameňouhoľný decht .majú antimykotické účinky . Cushingov syndróm.1. generácia : . generácia: . mineralokortikoidný účinok pri aplikácii na viac ako 20% plochy. ALPICORT F liq) .metylénová modrá .budenozid (APULEIN crm) . OPHTHALMOHYDROCORTI-ZONung. BELOSALIC ung.triamcinolon (DELPHICORT crm.2.kloroxín .oxid zinočnatý .glukokortikoidy . pri Bercových vredoch Dezinficienciá a antiseptiká: .prednizolón (ULTRACORTENOL ung.ichtamol .nežiadúce účinky: systematický útlm hypofyzárnych funkcií. crm.celulóza . ung) .látky: . salicylová ..hydrokortizón (HYDROCORTIZON LÉČIVA ung.kys.bukový decht pri popáleninách: . DIPROSALIC ung.majú silnú schopnosť bobtnať a odsávať exudát a tekutiny .lokálne: . sekundárne infekcie. BELOGENT ung.metylrosanilín .dextranomér .betametazón (BELODERM ung.protizápalové účinky majú: . alergické kožné infekcie.

dihydrotestosteron) a iných vplyvoch . závislá na hormonálnych (5α.pustuly: -krehké vypuklé vriedky s hnisom .kyselina boritá .zníženie produkcie mazu .jodpolyvidon .papuly: .boritan fenylortuťnatý .alkoholy – Spiritus dilutus .c) prirýchle odlučovanie odumretých kožných buniek a/alebo produkcia zápalových mediátorov .kvartérne amóniové soli : karbetopendecínium bromid benzododecínium bromid D10 Prípravky proti akné Akné: .mechanizmus účinku: poškodzujú mikroorganizmy zmenou pH prostredia.b) pomnoženie Propionibacterium acnes (anaerób produkujúci lipázu .chlorofyl .zlúčeniny ťažkých kovov obsahujúcich ortuť a striebro : .redukcia Propionibacterium acnes 166 .tvrdé vypuklé vriedky s tekutým obsahom .etakridín .ostatné látky: .fenoly: .cysty: . prípadne i ovplyvnením metabolických reakcií .organické farbivá: .kožné ochorenie spôsobené upchávaním kožných pórov mazom .oxykyanatan ortuťnatý .vznik zápalu) .sprevádzané tvorbou rôznych typov kožných lézií s výskytom na tvári. hlbšie .slabé kyseliny a zásady: .azulény . výrazne stúpa v puberte.rezorcín .mazové folikuly upchaté mazom a odumretými bunkami .liečebné prístupy: -(podľa liečenej príčiny): .dusičnan strieborný .príčiny vzniku: .akriflavín . krku. pleciach a ramenách Kožné lézie: . chrbte.a) nadmerná tvorba kožného mazu – seborea ( často vrodená.manganistan draselný .komedóny: . salicylová .oxidačné látky: .skupiny: .aldehydy – formaldehyd .látky: . väčšie ako pustuly.chlorid ortuťnatý ..vačkovité lézie s tekutým alebo polotekutým obsahom.malé ( ≤ 5 mm) tvrdé hrčky na povrchu kože . prsiach.peroxid vodíka . viac zapálené.noduly: .kyselina peroctová -tosylchloramid .kys.

cyproterón / ethinylestradiol (DIANE) . gel) – vysoký antibakteriálny.NÚ: .látky: . cis retinová) (ISOTREX gel) .+ terapia: . antibakteriálny. antibakteriálny a keratolytický účinok .kožných buniek normalizácia odlučovania .na všetky formy akné . keratolytický účinok .tretinoin ( kys.kontraceptíva – u žien – antiseptický.triklosan (AKNE LOTION lot) .látky: .hexachlorofén (AKNFUG SIMPLEX) . ECLARAN gel.dráždivý – neaplikovať do okolia očí + dobre umyť ruky .erytromycín (ERYFLUID sol.topické retinoidy: . komedolytický účinok .topická liečba ako pri ľahkých formách .fyzikálne metódy – extrakcia komedónov.intraléziové injekcie kortikosteroidov 167 .klindamycín (DALACIN T liq) .málo nežiaducich účinkov .majú antiseptický. liq) .drenáž a chirurgické odstránenie . antibakteriálny a keratolytický účinok .isotretinoin (kys.síra (sírový lieh s AS.liečba mierneho až stredne závažného akné: .eliminácia zápalu -(podľa závažnosti akné): .kyselina azelová (SKINOREN crm.zľahka omývať postihnutú plochu teplou vodou a jemným mydlom 2x denne .topické ATB: .úzke spektrum hlavne G+ a anaeróby .netoxická.topické a perorálne antiandrogény: .látky: .estradiol (AKNEFUG – EMULSION) . bez alergických fototoxických reakcií . keratolytický a antiseboroický účinok .perorálne ATB – širokospektrálne – tetracyklíny . all – trans retinová) (LOCACID crm. RSB) – antiseptický a antiseboroický účinok . AKNEFUG – OXID gel) – antiseptický.o.pozor na oči a pery . forma 25 mg + vitamíny (ZACNE) – antiseptický a adstringentný účinok . AKNEFUG liq) .liečba ľahkých foriem akné: .fotosenzitivita .liečba ťažkých foriem akné: .látky: .zinok (CURIOSIN gel). p. svetlo (laser) . ZYNERIT sol.benzoylperoxid (OXY 10 lot.zvýšený antiseboroický účinok.

dechty . azelaová Adstringenciá: látky.ichtamol .zrážaná síra .depresia.nežiaduce účinky: .nízke koncentrácie . ktoré koagulujú povrchové vrstvy bielkovín epitelu alebo poranených plôch.látky: .nauzea.látky. ktorá znižuje permeabilitu bunkovej membrány.používajú sa na terapiu akné .mydlá . ktorý vyvoláva dráždením kože vazodilatáciu. priebeh alebo resorpciu zápalových pochodov .benzoperoxid . hnačka .metylsalicylát .látky: .rezervovaný na rezistentné formy akné . používa sa spolu s ďalšími látkami v zmesných prípravkoch . vytvoria tak ochrannú vrstvu. poruchy videnia Derivanciá: .účinkuje najsilnejšie na všetky mechanizmy vzniku akné .kapsaicín .(ROACCUTANE ROCHE cps) .perorálne antiandrogény – kontraceptíva .látky: ..bolesti hlavy. čím urýchľujú ohraničenie.niektoré zlúčeniny hliníka .kys.tanín . kĺbov.teratogén .perorálne ATB .včelí jed .nonivamid – syntetický derivát kapsaicínu.gáfor .chloroform .manganistam draselný .jód a jodidy Antihydrotiká: .závažné: . zmätenosť. Koagulácia bielkovín (zmenšenie objemu) sa podieľa na zvieravom pocite pri aplikácii týchto látok 168 .formaldehyd: .perorálny isotretinoin: .1 až 2x denne počas 16 – 20 týždňov .znižujú sekréciu mazových žliaz . vomitus. ktoré dráždia pokžku a sliznice a spôsobujú tak miestne prekrvenie. brucha .kyselina salicylová .potenie možno ovplyvniť i celkovým podaním parasympatolytík Antiseboroiká: .gáfor .znižujú sekréciu potných žliaz .

deriváty fenolu (chlornitrofenol. .4.organické adstringenciá: .rezorcinol Keratolytiká: .znižujú kapilárne prekrvenie.peroxid vodíka .kys. myrhová. mucidin) 169 .rezorcinol 10 % a viac .5 – 2% .na odstránenie hyperkeratotických vrstiev kože pri psoriáze a na kurie oká.alkylderiváty fenolov .triesloviny: .leptavé látky.tanín a rôzne tinktúry (dubienková.majú obvykle mierny antiseptický účinok .síran hlinito – draselný – používa sa zastavenie krvácania z drobných poranení .močovina 20% Kaustiká: .sú látky. natamycin. salicylová 0. salicylová 10% ..látky: .aktivita zostáva i u zdvojených fenolov 2-chlór-4-nitrofenol OH Cl Cl Hexachlórofen OH CH2 Cl Cl OH Cl Dekvalíniumchlorid N CH2 (CH 2 )8 CH2 + CH3 N+ CH3 NH2 2 ClN H2 Cetylpiridíniumchlorid (CH2)1 5CH3 N+ Cl- N O2 Cl Cl b)Špecifické antimykotiká: 1) Antibiotiká (grizeofulvin.dusičnan strieborný . nátržníková. ratanhová.látky: . hexachórfen.stiahnutím pórov potných žliaz obmedzujú tvorbu potu .anorganické adstringenciá .látky: . ktoré sa kedysi používali na odstránenie prerastajúcich granulácií a bradavičných kožných útvarov .rozpúšťajú zrohovatené vrstvy .deriváty chinolínu (chloroxin. mokvanie a krvácanie z drobných poranení a prejavy zápalu .kys. arniková) Keratoplastiká: . ktoré pôsobia stimulačne na bazálnu vrstvu kože a podporujú tak tvorbu ich vonkajších krycích vrstiev .síran a oxid zinočnatý . amfotericin B. dekvaliniumchlorid) .dnes iné postupy ANTIMYKOTIKÁ a) Nešpecifické antimykotiká: .manganistan draselný . nystatin.5trichlórfenol) .propylénglykol 40 – 70% .látky: .antimykotické pôsobenie zvyšuje halogénsubstitúcia. neaplikuje sa na tvár .óniové zlúčeniny (cetylpyridíniumchlorid) vo všetkých prípadoch ide o topické fungicída VŠÚ: . 2.

ktorý v hydrofilnej časti má izolovanú dvojitú väzbu medzi C2 a C3. metyl na C6´a na C2´metoxyl (jeho zámena za OCH3 vyššie alkoxyly pôsobí dysterapeuticky .demetylgriseofulvín.primárna amino skupina musí byť voľná . prítomnosť H 3 4 O oxoskupiny na C4´.GRIZEOFULVIN VŠÚ: . trans – anelárny poloketál. v hydrofilnej časti okrem väčšieho počtu hydroxylov má ešte trans-anelárny poloacetál. trans – anelárny poloketál.VŠÚ: . karboxyl a O – glykozidicky naviazaný mykozamín.časť sa vylučuje nezmenená. Jeho lipofilnú časť tvorí tetraénový reťazec AMFOTERICÍN B O 1 H3C O O OH OH O 13 OH O O OH COONH3 + OH CH3 skelet je tvorený 38 – členným makrolidom s rovnakými substituentami v hydrofilnej časti (hydroxyly. dva hydroxyly.esterifikácia nie je dysterapeutická - 170 . metabolizmus: . hlavným metabolitom je 6.skelet tvorí 38 – členný laktónový kruh.miera vstrebania je závislá na veľkosti kryštálov a zvyšuje ju súčasné podávania jedla bohatého na tuky .antimykoticky účinný je iba pravotočivý trans – izomér s absolútnou konfiguráciou S na C1` a C6` CH3 .účinok určuje substitúcia na cyklohexáne tj.skelet tvojí iba 26 –členný laktónový kruh. ktorý v lipofilnej časti obsahuje po jednomtetraénovom a diénovom zoskupení. ktorý sa CH3 O 7 Cl CH3 O 2´ O 1 O 1´ vylučuje ako glukuronid NYSTATIN A1 OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH OH 13 O 17 OH O O OH COONH3+ OH CH3 Natamycín 29 . karboxyskupinu a O –glykozidicky viazaný aminocukor mykozamín NATAMYCÍN OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH 13 OH O 17 OH O O COONH3 + OH CH3 29 . karboxyl a O – glykozidicky viazaný mykozamin) ako nystatín . oxiránový kruh medzi C4 a C5.

aktivita sa nemení ani vnesením dvojitej väzby do fenyletylového fragmentu za súčasného nahradenia benzoxylu ďalším fenoxyetoxylom 4) .4 – dichlorfenyl)-glykolovej. napr. že a dosahujú nízke sérové OXIKONAZOL (cis. sertrakonazol) 5) . ekonazol.aktivitu zvyšuje substitúcia ďalšími chlórmi v postrannej benzyloxyskupine v polohách 2. flukonazol) VŠÚ: 1) .2)Azoly: (klotrimazol.4 aromatického kruhu základného fenetylimidazolového skeletu 2) .forma) N N Cl Cl Cl Cl vode sa tieto azolové antimykotiká používajú pro p.4. mikonazol. keď fenyl miesto chlóru je substituovaný fenyltioskupinou (fentikonazol). aktivita sa nemení.metabolizmus: . itrakonazol.(2-chlórfenyl-)-4-hydroxyfenyl)fenylmetán a v nepatrnom množstve (2-chlorfenyl) . alebo nahradený inými radikálmi.metabolizmus: .éterický kyslík benzyloxyskupiny nie je podmienkou aktivity (napr.(2. tioanalóg ekonazolu sulkonazol alebo oximínový analóg mikonazolu oxikonazol Používajú sa len povrchovo pre nerozpustnosť vo vode .značnú variabilitu modifikácie štruktúry umožňuje postranná benzyloxyskupina. tieto metabolity sú vylučované vo forme konjugátov EKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl . oxikonazol. jednoduchým vinylom (enilkonazol) alebo objemnejšími lipofilnými alebo chlorom substituovanými radikálmi (tiokonazol.oxidatívne odbúravaný na neúčinné metabolity (2chlórfenyl)difenylmetán.deriváty trifenylmetylimidazolu: KLOTRIMAZOL C N Cl N metabolizmus: .6 (zvyšuje sa lipofilita a tým je ľahšia penetrácia do lipidických membrán ) 3) .viď. mikonazol Cl Pre nerozpustnosť vo len zvonka.o.deriváty fenetylimidazolu MIKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl Cl Cl Cl .vysoká aktivita je viazaná na prítomnosť Cl v polohách 2. ketokonazol. podaní sa rýchlo metabolizujú koncentrácie Cl CH2 C CH2O N 171 .oxidatívne odbúravanie imidazolového kruhu až na príslušnú kyselinu octovú a štiepenie éterickej väzby za súčasnej desalkylácie za vzniku kyseliny 2.difenylmetanol širokospektrálny BIFONAZOL . aj preto.

vysoko lipofilný.dve hlavné cesty: 1)štiepenie piperazínového kruhu.potrebná CS skupina Mech účinku v blokáde skvalén-epoxidázy zabraňujúcej premene skvalénu na epoxid až na lanosterol a až ergosterol 4)Deriváty pyrimidínu (flucytosin) FLUCYTOZIN O N NH2 H N F 172 .štúdium vplyvu N-alkylsubstitúcie postranného triazolonu ukázalo.. takže relatívne dlho zostáva v keratinocytoch kože a má značnú selektivitu voči enzýmom plesní s vysokou afinitou k cytochrómu P450 .VŠÚ: .prednostne je ukladaný v organizme v tkanivách obsahujúcich keratín .analóg terciárneho alkoholu odvodeného od triazolu FLUKONAZOL F . že itrakonazol je o mnoho metabolicky stálejší . že rozvetvený sekundárny butyl výrazne zvyšuje účinok zvlášť pri vulvovaginálnej mykóze .metabolizmus: .ketalové (dioxolánové) analógy fenetylimidazolu KETOKONAZOL (2RS.4SR diastereoizomér) N Cl N CH2 O O CH2 O H N N COCH3 Cl . oxidácia a následné štiepenie imidazolového kruhu 2) aromatická hydroxylácia ITRAKONAZOL N Cl N CH2 O O C H2 O H N N Cl O N C H3 N CH N C H2 CH3 .metabolizmus: .vylučuje sa prakticky v nezmenenej forme F N N OH N CH2 C CH2 N 3)Thiokarbamáty (tolnaftát) N N TOLNAFTÁT CH 3 CH 3 N C O S VŠÚ: .zámena centráleho imidazolu za triazol má za následok.metabolizmus: .

pretože deriváty s jednou dvojitou väzbou sú len slabé a bez dvojitej väzby alebo so štyrmi väzbami sú neúčinné. čím narušuje v bunkách syntézu DNA metabolizmus: vylučuje sa v nezmenenej forme 5)Deriváty allylamínu (naftifin.fenylallyl naaftifinu môže byť nahradený ďalším nenasýteným alkylom (nonyl až dodecyl) 3) maximálnu aktivitu vykazujú zlúčeniny s dvomi konjugovanými dvojitými väzbami. ciklopiroxolamin) . 2 –aminotridekán) alebo . hlavným metabolitom je kyselina naftoová a v menšom možstve N – desmetylnaftifin.môže byť aj vo forme solí – zinočnatej. hlavným metabolitom je kyselina naftoová.podobne ako u naftifinu. oxidatívnou desalkyláciou za štiepenia všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. vápenatej.prodrug. keď dvojitá väzba v reťazci medzi C4 a C5 je nahradená väzbou trojitou a zbytok alkylu za touto väzbou je rozvetvený (terc. enzýmom cytozín deamináza je premieňaný na 5 –fluorouracyl. ktorá je vylučovaná ako glukuronid. chlórmidazol.viacuhlíkaté mastné kyseliny KYSELINA UNDECYLÉNOVÁ CH2 CH(CH2) 8 COOH .benzimidazolový derivát CHLORMIDAZOL CH2 CH3 N N Cl 173 . oxidatívnou hydroxyláciou v polohách 4 cinnamylu a na uhlíkoch C7 a C8 naftalénu. ten potom vo forme 5 – fluor-deoxyuridínmonofosfátu blokuje tymidilát – syntetázu. čiastočnou demetyláciou vzniká desmetyl – terbinafin a oxidáciou jedného metylu postranného terciálneho butylu príslušná kyselina 6)Deriváty rôznych štruktúr (k. Vzniknuté metabolity sú vylučované ako glukurónové a glycínové konjugáty TERBINAFIN CH3 CH3 H C CH3 CH2 N C C CH3 CH2 C H metabolizmus: .. meďnatej soli s organickými bázami (2 – aminoetanol. aktivita ešte rastie. undeylénová. butyl) 4) vyššiu aktivitu vykazujú trans – deriváty NAFTIFIN CH 2 N C H 2 CH CH CH3 metabolizmus:-úplne metabolizovaný na väčší počet metabolitov. terbinafin) VŠÚ: 1) aktivita je viazaná na prítomnosť 1 – naftylmetylu (pretože jeho zámena za 2 – naftylmetyl alebo iné aromatické systémy pôsobí dysterapeuticky) a metylu na dusíku 2) 3. oxidatívne štiepenie všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi.

deriváty fenylpropylmorfolínu AMOROLFIN .derivát N .6 – dimetylmorfolínového fragmentu DEZINFICIENCIA A ANTISEPTIKÁ 1. jodofóry majú neselektívny účinok dezinfekcia kože a slizníc nepôsobí dráždivo) Zlúčeniny uvoľňujúce halogén Na SO 2N Cl BENZÉNCHL ÓR AMÍN O Cl N Na N N O Cl O TROKLOSEN 2. Dezinficiencia a antiseptiká oxidačného typu a) látky uvoľňujúce kyslík (peroxid vodíka rozkladá sa. troklosen jód.hydroxypyridónu CIKLOPIROXOLAMIN - OH N O H2 NC H2CH 2OH C H3 olaminová soľ ciklopiroxu VŠÚ: aktivita je viazaná na lipofilnú substitúciu v polohe 6 metabolizmus:. kyselina peroctová (ako octová ale o jeden O má viac medzi C a OH). vyššie koncentrácie i leptavý s bielkovinami tvorí konjugáty BORIT AN FENY L ORT U Ť NAT Ý Hg O BOH Hg O k dezinfekcii operačného poľa a pri bežných poraneniach 174 ..VŠÚ: . Dezinficiencia a antiseptiká zo skupiny ťažkých kovov a) zlúčeniny medi (oxid meďnatý a hydroxid meďnatý a síran meďnatý) okrem bakteriostatického a baktericídneho aj fungicídny účinok b) zlúčeniny striebra (dusičnan strieborný. manganistan draselný) Kyslík má silné germicídne účinky b) elementárne halogény a zlúčeniny uvoľňujúce halogén (len Cl a I) vysoká toxicita (benzénchlóramín. ale reaktivita s bielkovinami a chloridmi obmedzuje použitie iónovo rozpustných solí c) zlúčeniny ortuti (kyanid ortutnatý Hg(CN)2 k dezinfekcii nástrojov. proteinát striebra očné antiseptikum. boritan fenylortutnatý) Účinok je hĺbkový.biotransformácie na cyklohexáne za vzniku cyklohexénových metabolitov.najvyššiu aktivitu vykazuje R-(+) – enantiomér s cis – usporiadaním 2. amid-chlorid ortutnatýHgNH2Cl v očnej terapii. hlavnými metabolitmi sú glukuronidy Účinok je v blokáde penetrácie esenciálnych substrátov (leucínu) . dicateltaninoalbuminát striebra)Vysoký baktericídny účinok.

tetraboritan disodný Na2B4O7) kyselina boritá H3BO3 sa kumuluje v organizme vysoko toxická LD 15-12 g 3) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín a) alkoholy (etanol. undecylénová kys. mentol) Baktericídne i fungicídne pôsobenie. Ú. kyselina sorbová) COOH N N N m eténam ín N konzervans CH2 CH (CH2)8COOh kys. meténamín) Silne dráždivý O M. uhličitan–oxid bizmutitý (BiO)2CO3 pri črevných a žalúdočných chrobách.d) zlúčeniny cínu (Bis(tributylstannyl)oxid vyššia aktivita organických zlúčenín ako anorganických (C4H9)3Sn-O-Sn(C4H9)3 e) zlúčeniny bizmutu -ako črevné antiseptikum mierne adstringentné pôsobenie (dusičnan-oxid bizmutitý Bi(NO3)O pri črevných a žalúdočných chorobách. kyslina undecylénonová. antiseptický účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH CH3 H OH H3C CH3 mentol V stomatológii b) estery (etylénoxid) etylé oxid H2C CH2 O Pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov c) aldehydy (formaldehyd. benzoová CH3CH CHCH CHCOOH kys sorbová konzervans pôsobí fungistaticky na človeka netoxická 175 . gallan dihydroxid bizmutitý) gallan dihydroxid OH bizmutitý COOBi OH HO OH OH f) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od bóru (kyselina boritá H3BO3. Na reakcii aldehydickej skupiny s amíno skupinou H C bielkovín H form aldehyd Nemá antisepotické účinky. ale uvoľnuje formaldehyd v kyslom prostredí d) kyseliny (kyseliny benzoová.

Tiazinové farbivá (metylénová modrá) NH2 C O H3 C m etylénová m odrá N Cl CH3 (CH3) 2N m etylrosanilin (CH3) 2N H5C2O N etakridiniumlaktát CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH N N N S Antipruriginotiká a anestetiká H3 C CH3 NH2 DIMETINDEN DIPHENHYDRAMIN HC O CH3 C C N H2 H2 CH3 LIDOKAÍN CH2CH3 NHCOCH2N CH2CH3 CH3 N OCH2CH2CH2CH3 CH3 176 R =H L IDOKAIN R R=CH3 T RIMEKAIN CINCHOKAIN CH2CH3 CONHCH2CH2N CH2CH3 .e) fenoly (fenol plezmatický jed. g) amíny vyššie molekulárne AK (TEGO obchodný názov) h) amóniové soli (Benzododeciniumbromid. parabény) OH OH OH OH CH3 trikrezol Cl OH HO Cl N CONH OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl Cl chlórchinolinol salifungin Br fenol rezocinol OH OH Cl NO2 hydrofilné substituenty OH COOH SO3H menšia aktivita ale aj menšia toxicita Lipofilné substituenty alkyly halogéhy NO2 vyššia aktivita ale aj vyššia toxicita Aktivitu ovplyvňuje počet hydroxylových skupín a ich vzájomná poloha viac OH menšia účinnosť Viažu bielkoviny Parabény estery kys 4-OH benzoovej konzervácia f) mydlá (Draselné a sodné mydlo) Soli vyšších mastných kyselín. karbetopendeciniumbromid) Sú povrchovo aktívne látky nemajú detergentné vlastnosti R N CH3 CH2 CH 3 benzododeciniumbromid Br Dezinfekcia operačného pola a predmetov lekárskych rúk rovnaké použitie O CH3(CH2)13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id ch) farbivá . resorcinol. trikrezol. 2-chlór-4-nitrofenol. hexachórfen.Akridínové farbivá (Etakridinláktát) .Trifenylmetánové farbivá (metylrosanilín) . salifungin. chlórchinolinol.

Antipsoriatiká METOXALÉN ACITRETIN METOTREXÁT PODOFYLOTOXÍN 177 .

Antibiotiká MUPIROCÍN KYSELINA FUSIDOVÁ CLINDAMYCÍN ERYTROMYCÍN 178 .

4. kyselina retinoová KYSELINA AZELOVÁ (1.8-nonatetraenová kyselina.Antiseboroiká TRETINOIN 2.7-heptandikarboxylová kyselina) 179 .6.

Kortikosteroidy VŠÚ: .hydrogenácia alebo aromatizácia A kruhu .neúčinné . s OH – v 11α neúčinné .nutná 11β – OH alebo keto.substitúcia halogénom – zvyšuje sa aktivita TRIAMCINOLON DEXAMETAZON FLUCINOLON BUDESONID FLUTIKAZON KLOBETAZOL HALCINONID 180 .zlúčeniny s bočným reťazcom v α.glukokortikoidná účinnosť: .štruktúra odvodená od pregnánu .9α .skupina .

u nichž je riziko mykotických infekcí zvýšeno.1. vlasů a nehtů způsobené dermatofyty a(nebo) kvasinkami (dermatophytosis. že toto onemocnění nereaguje na topickou terapii. kulaté.. Jestliže se po této dávce nedostaví adekvátní odezva. KLINICKÉ ÚDAJE 4. Léčba: Dospělí . jako jsou systémová kandidóza. Indikace .Vaginální kandidóza: dvě tablety (=400 mg) denně s jídlem.kvasinkové infekce gastrointestinálního traktu. že tyto infekce nelze léčit topicky vzhledem k jejich lokalizaci. . kokcidiodomykóza. . pityriasis capitis.26/230/80-C 26/0230/80-C/S Rp.Děti s tělesnou hmotností 15-40 kg: polovina tablety (=100 mg) jednou denně s jídlem. pityriasis versicolor. pokud zůstává topická léčba bez odezvy. následkem chorob nebo léků). histoplasmóza. .Dětem o hmotnosti vyšší než 40 kg: stejné dávky jako pro dospělé.Kožní. popř. rozsahu nebo hloubce postižení kůže. . NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL (R) 2. LÉKOVÁ FORMA Tablety.Infekce kůže. kandidová perionyxitis. onychomycosis. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Ketoconazolum 200 mg v 1 tabletě. blastomykóza.2. ploché tablety s půlící rýhou s nápisem "K/200" na jedné a "Janssen" na druhé straně. . gastrointestinální a systémové infekce: jedna tableta (=200 mg) jednou denně s jídlem. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.profylaxe u pacientů se sníženou obranyschopností (dědičně.chronické opakující se vaginální kandidózy za předpokladu. parakoccidiodomykóza. nemá být použit k léčbě mykotické meningitidy. chronická mukokutánní kandidóza) za předpokladu. Dávkování a způsob podání Pro zajištění maximální absorpce je zapotřebí užívat tablety Nizoral spolu s jídlem. folliculitis vyvolaná Pityrosporum spec. může být dávka zvýšena na 2 tablety (=400 mg) denně. Bílé. 181 . Vzhledem k tomu. 4.systémové mykotické infekce. Děti . . 4. 3. že ketokonazol neproniká dobře do CNS.

bledá stolice nebo žloutenka.infekce nehtů: 6-12 měsíců.orální a kožní kandidózy: 2-3 týdny. proto je při současném podávání nutno rozhodnout o snížení dávky ketokonazolu. Někdy může docházet k mírné přechodné elevaci hladin transamináz nebo alkalické fosfatázy. cisaprid.) je proto nezbytné monitorování funkcí nadledvin. . Speciální upozornění Nizoral vykazuje schopnost navozovat klinicky významné interakce (viz 4. jako jsou simvastatin a lovastatin.infekce vlasů: 1-2 měsíce. karbamazepin. aby postižený nehet plně odrostl.vaginální kandidózy: 5 po sobě jdoucích dnů. 182 . . Snížená kyselost žaludečního prostředí: Při poklesu acidity žaludečního prostředí je narušena absorpce.5.Terfenadin. výrazně snižuje biologickou dostupnost ketokonazolu.parakokcidiodomykóza. perorální midazolam. po 2 týdnech. rifampicin. intenzivní péče atd. je třeba vyšetřovat jaterní testy (před léčbou. . kokcidiodomykóza: optimální délka léčby je 3-6 měsíců.děti: 4-8 mg/kg.3. dlouhodobě léčený přípravkem Nizoral. informován o možných projevech onemocnění jater. triazolam. 4. k nimž patří někteří s AIDS a u pacientů léčených supresory sekrece kyselin (např. pimozid. že dávkovací schéma je zapotřebí zachovat bez přerušení nejméně 1 týden po vymizení všech příznaků a do dosažení negativních výsledků všech kultivačních vyšetření. Obvyklé trvání léčby: . jaterní onemocnění v anamnéze. U pacientů s achlorhydrií. Je důležité.je nezbytné. Profylaktická léčba imunodeficitních pacientů: . později každý měsíc). . Kontraindikace Nizoral nesmí být podáván pacientům s akutním nebo chronickým jaterním onemocněním nebo se známou přecitlivělostí ke kterékoli složce přípravku. mizolastin. horečka. hydroxidem hlinitým) je zapotřebí je užívat nejméně 2 hodiny po užití přípravku Nizoral. isoniazid a fenytoin.dospělí: 2 tablety (=400 mg) denně. 4. U dobrovolníků užívajících ketokonazol v denních dávkách 400 mg a vyšších bylo prokázáno. dofetilid. že ketokonazol snižuje kortizolovou reakci na stimulaci ACTH. Při současné léčbě přípravky neutralizujícími kyselost žaludečního prostředí (např. jsou v průběhu léčby přípravkem Nizoral kontraindikovány.Obecně platí. Pokud by se projevily symptomy hepatitidy či dojde-li ke změně v jaterních testech svědčících pro jaterní onemocnění. Před zahájením léčby pacientů v život neohrožujících indikacích vyžadujících dlouhodobou léčbu je zapotřebí posoudit podíl rizika léčby ketokonazolem a terapeutického přínosu. histoplasmóza. dlouhodobá léčba a současná léčba přípravky nepříznivě ovlivňujícími činnost jater. K faktorům zvyšujícím riziko hepatitidy patří: ženy nad 50 let.5. Léky ovlivňující metabolizmus ketokonazolu Současné podávání induktorů enzymů. Interakce). Trvá-li léčba přípravkem Nizoral déle než 2 týdny. Ritonavir zvyšuje biologickou dostupnost ketokonazolu.5.kožní mykózy způsobené dermatofyty: průměrně 4 týdny. astemizol.pityriasis versicolor: 10 dní. aby byl pacient. H2-antagonisté. . Léky ovlivňující kyselost žaludečního prostředí viz 4. rifabutin. známá nesnášenlivost léku. 4. .4. Speciální upozornění. U pacientů s adrenokortikální nedostatečností nebo s funkcí nadledvin v hraničních hodnotách a u pacientů v prolongovaném stresu (velké chirurgické výkony.systémové kandidózy: 1-2 měsíce. musí být léčba neprodleně ukončena. Tato asymptomatická odezva nepředstavuje nebezpečí a nevyžaduje nezbytně přerušení léčby. jako jsou např. k nimž patří nezvyklá únava. . inhibitory protonové pumpy) se doporučuje užívat Nizoral společně s nápojem typu koly. chinidin. je však zapotřebí pacienty monitorovat.4.1. . . Interakce 4. inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostřednictvím CYP3A4. tmavá moč. též v závislosti na rychlosti růstu nehtů .

alopecii. intravenózní midazolam. pimozid. jako jsou dihydropyridiny a (pravděpodobně) verapamil. 4.inhibitory HIV proteázy. impotenci a reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (projevující se např. Při terapeutické dávce 200 mg jednou denně byl pozorován přechodný pokles hladiny testosteronu. mizolastin. bolesti břicha a průjem. alfentanil. rifabutin.některé látky s antineoplastickým účinkem. Vliv ketokonazolu na metabolizmus jiných léků Ketokonazol může inhibovat metabolizmus léků biotransormovaných systémem jaterních enzymů P450. Cryptocccus). jako jsou indinavir. triazolam. . jako jsou alkaloidy Vinca rosea.8. účinků nebo nežádoucích účinků. fotofobie. Výjimečně byly hlášeny případy obdoby disulfiramové reakce na alkohol charakterizované zarudnutím kůže. k jehož normalizaci docházelo během 24 hodin po podání přípravku Nizoral. které jsou jím léčeny.některá imunosupresiva: cyklosporin. perorální midazolam. . Antimykotika pro systémové použití. Léky vyžadující monitorování plazmatických hladin. methylprednisolon a trimetrexát. kvasinkám (Candida.9. . Předávkování Při náhodném předávkování spočívá léčba v zavedení podpůrných opatření. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: J02AB02. busulfan a docetaxel. nauzeou a bolestmi hlavy. inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4. reboxetin. 5. dofetilid.. Všechny symptomy po několika hodinách plně ustoupily. Méně často jsou popisovány bolesti hlavy.2. Těhotenství a laktace Nizoral vyvolává syndaktylii u laboratorních potkanů v dávkách 80 mg/kg.1. 4. Ketokonazol je syntetický derivát dioxolanu imidazolu s fungicidním nebo fungistatickým účinkem proti dermatofytům. To může vést k zesílení a(nebo) prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích. imidazolové deriváty.4. cisaprid. Torulopsis.6. Vzhledem k tomu. Při sočasném podávání s ketokonazolem je třeba snižovat jejich dávkování. menstruační poruchy. Zcela vzácně popisované nežádoucí účinky zahrnují trombocytopenii. brotizolam. dimorfním houbám a 183 . Příkladem jsou: Léky. nauzea. např. Vzácně byly hlášeny gynekomastie a oligospermie při dávkách vyšších než doporučená terapeutická dávka 200 nebo 400 mg denně. které by neměly být užívány společně s ketokonazolem: Terfenadin. neměly by ženy. Během první hodiny po požití lze provést výplach žaludku a v případě potřeby zákrok doplnit podáním aktivního uhlí.7. astemizol. Z těchto důvodů by neměl být Nizoral užíván v těhotenství. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Při dlouhodobé léčbě uvedenými dávkami se hladiny testosteronu obvykle signifikantně nelišily od kontrolních hodnot. ebastin.5. 4. že se ketokonazol vylučuje do mateřského mléka. periferním edémem. zejména skupiny CYP3A. obvykle reverzibilní za předpokladu okamžitého přerušení léčby. závratě. sildenafil.další: digoxin. reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů.blokátory kalciových kanálů metabolizované CYP3A4. 4. chinidin. dyspepsie. . V průběhu léčby přípravkem Nizoral byla sporadicky hlášena hepatitis (nejpravděpodobněji následkem idiosynkrazie). studie o jeho užívání během těhotenství nejsou k dispozici. ketokonazol. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyly pozorovány žádné účinky. . buspiron. pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. parestézie a alergické reakce. karbamazepin. kojit. alprazolam. jako jsou simvastatin a lovastatin.perorální antikoagulancia. saquinavir. vyrážkou. Pityrosporum. rapamycin = sirolimus. takrolimus. . Nežádoucí účinky Nejčastěji popisované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem Nizoral jsou původu gastrointestinálního. edémem papily či vyklenutím fontanely u kojenců).

jeho rozpuštění a vstřebání tedy vyžaduje kyselé prostředí. magnesii stearas. C na suchém místě. Doba použitelnosti 5 let. a jiné fycomycety s výjimkou Entomophtorales.1. Pouze zanedbatelný podíl ketokonazolu prostupuje do mozkomíšního moku..eumycetám. Inkompatibility Inkompatibility nejsou známy. Beerse. Farmakokinetické vlastnosti Středních plazmatických koncentrací představujících přibližně 3.3. Po vstřebání ze zažívacího ústrojí je ketokonazol konvertován na několik neúčinných metabolitů. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/230/80-C 9. Přibližně 13% podané dávky se vylučuje močí. 8.4. zejména albuminovou frakci. papírová skládačka.1980 / 12. 6.6. V. 6.5 mikrogramů/ml je dosaženo obvykle během 1 až 2 hodin po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg s jídlem. Mucor spp. Přípravek je zapotřebí uchovávat mimo dosah dětí.2. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 184 . Seznam všech pomocných látek Maydis amylum. Ketokonazol je látka slabě dibazické povahy. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.7. Hlavní eliminační cestou je exkrece žlučí do intestinálního traktu.2000 10. 5.5. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku Předklinické údaje nejsou uváděny. Velikost balení: 10 x 200 mg 30 x 200 mg 6. Sporothrix schenckii. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Janssen Pharmaceutica N. některé Dematiaceae. 7. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18. oxidativní O-dealkylace a aromatická hydroxylace..2. 6. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 15/141/69-C 15/0141/69-C/S Rp. Druh obalu a velikost balení Blistry PVC/Al. Belgie.3. Hlavními identifikovanými metabolickými cestami jsou oxidace a degradace imidazolového a piperazinového cyklu. 6. Méně citlivými jsou: Aspergillus spp. Návod k užití Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. In vitro se ketokonazol přibližně z 99% váže na plazmatické proteiny. silicii dioxidum colloidale. příbalová informace v českém jazyce. 5. povidonum. z toho 2 až 4% v nezměněné formě. 5.12. lactosum monohydricum. cellulosum microcrystallinum. Následná plazmatická eliminace má bifázický charakter s poločasem 2 hodiny během prvních 10 hodin a dalších 8 hodin. Ketokonazol inhibuje biosyntézu ergosterolu mykotické buňky a mění složení dalších lipidových komponent membrány. Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním. Skladování Přípravek je zapotřebí uchovávat při teplotě 15-30 st.

5. Farmakokinetické vlastnosti Framykoin zásyp působí lokálně v místě aplikace. 4. Předávkování Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá. KLINICKÉ ÚDAJE 4. Přípravek je vhodný pro dospělé. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAMYKOIN (R) 2. Bacitracin působí na většinu grampozitivních bakterií (stafylokoky. streptokoky. ošetření infikovaných zranění.j. Speciální upozornění Framykoin zásyp nemá být aplikován na rozsáhlé mokvající plochy. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je třeba krusty před aplikací odstranit. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky. Kontraindikace Hypersenzitivita na účinné látky. 5. Indikace Ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích.9. 4. v 1 g zásypu. klostridia). Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem je vhodné vyvolat zvracení. 4. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Neomycinum (ut neomycini sulfas) 3300 m. způsobené kvasinkami a plísněmi.2. v léčbě se nepokračuje. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Neomycin působí především na gramnegativní mikroby. 185 .6.3.j. bacitracinum zincicum 250 m. Infekční procesy. 4. Přípravek obsahuje kombinaci baktericidních antibiotik pro lokální užití se širokým antibakteriálním spektrem. na varikózní terén bérců a do bércových vředů (riziko senzibilizace).1. 4. mladistvé i děti od 1 roku. 4. Nežádoucí účinky Při opakovaném a dlouhodobém podání možnost výskytu kontaktní dermatitidy. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. dermatologikum.1. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi. 4. Těhotenství a laktace Přípravek není kontraindikován v období těhotenství a laktace k ošetření drobných poranění.5.2.1.8.4. dále působí i na některé gramnegativní koky. Jestliže se do 7 dnů nedostaví terapeutická odpověď. Popis přípravku: bílý sypký prášek. 3.7. Dávkování a způsob podání Zásyp se aplikuje na postižená místa v přiměřeném množství buď jednorázově nebo 1-2krát denně. 4. 5. Interakce Interakce nejsou známy.. LÉKOVÁ FORMA Zásyp.3. Farmakodynamické vlastnosti Antibiotikum. 4.

3. 6.horčičné glykozidy – glukozinolátového charakteru . 6. 6. 2 g.6. sírny derivát. ČR.2. a. propylaliín.metylaliín. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/141/69-C 9. 6.2. 6.5. Hořátev 289 13 Sadská 3.6. Druh obalu Polyetylenová nádobka se sypací vložkou a víčkem. chránit před mrazem. 21277/98) //1999/02/24 Farmakognózia Cepae extractum fluidum Bulbus cepae (Allium cepa. 7. C. 8. Liliaceae) . tj.1. papírová skládačka.s.obsahuje: .. Doba použitelnosti V neporušeném obalu: 2 roky. Seznam všech pomocných látek Lactosum monohydricum. Návod k použití Přípravek je možno vydávat pouze na lékařský předpis.j. 5 g.4. enzymatickým štiepením vzniká kyselina propenylsulfénová – stabilnejšia 186 . Skladování V suchu. predovšetkým propenylalliín (S-pro-penylL-cysteínsulfoxid) . při teplotě do 25 st. Inkompatibility Nejsou známy žádné inkompatibility. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Infusia. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1969 10.1999 (230299) (č. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 24. 20 g. příbalová informace pro pacienta.

Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace). ktorého štiepením vzniká kvercetín . Hypericaceae) 46/753/97-C 46/0823/96-S VP CONTRACTUBEX drm.Principia e Oleo maydis (Zea mays. Oleum et Flos chamomillae (Chamaemelum nobile.sacharidy .Balsamum peruvianum (Myroxylon balzamum. Asteraceae) . 20 g. Lamiaceae) .deriváty kys. draslík. Acidum sorbicum. lehce nahnědlý gel. bisaboloxidy A. Heparinum natricum 0. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. sodík. Tekutý výtažek z cibule.chamazulén. Dermatologikum. Opalescentní. Asteraceae) . 50 g. Parfum. gel V: DR: S: Merz and Co.glukokiníny .komplex látok Herba hyperici (Hypericum perforatum. GmbH. Methylparabenum. Aqua purificata. Hippocastanaceae) .minerálne látky (vápnik.flavonoid. 50 IU). hlavnou zložkou cibuľových prchavých látok je n – propyléndisulfid . Gel příznivě ovlivňuje hojení ran. Allantoinum 10 mg v 1 g gelu k zevnímu použití.štiepne produkty majú antibakteriálne účinky . SRN. 100 g. Asteraceae) . Asteraceae). fluór a železo) . askorbová . papírová skládačka. SRN. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk.ako jej cesnakový izomér (vyvoláva slzenie pri krájaní cibule). Herba millefolii (Achillea millefolium. Merz and Co.) . Poaceae) .Herba salviae (Salvia officinalis.glycyrrizín (Glycyrrhiza glabra.kys. které podporují vznik nevzhledných jizev.pôsobí protizápalovo a brzdí rast buniek ďalšie antiflogistiká: . bisabolol.4 mg (odp.Flos calendulae (Calendula officinalis. B. Cepae extractum fluidum 100 mg. příbalová informace.aescín (Aesculus hippocastanum.Flos arnicae (Arnica montana. PL: DI: PP: DO: B: IS: CH: 187 . Frankfurt am Main. Fabaceae) . Xanthani gummi. GmbH. Fabaceae) . salicylovej (Salix sp. Macrogolum 200. Al tuba se šroubovacím uzávěrem. jej štiepne produkty sú propiónaldehyd a síra. C. Frankfurt am Main.

túto funkciu zabezpečujú najmä: selektívnym blokovaním špecifických transportných systémov. ultrafialové záření (slunění) nebo silné masírování. U zbytnělých a starých jizev nechat gel působit přes noc pod obvazem. opticky rušící jizvy po operacích.j. Nejsou známy.11. popáleninách nebo při smršťování jizev). Podle charakteru.I: Léčba různých druhů jizev (zbytněné jizvy. Přecitlivělost na složky přípravku. Přípravek je obvykle dobře snášen. jako je extrémní chlad. Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhýbat fyzikálnímu dráždění. relativně těhotenství. pôsobením na hormonálne receptory. ktoré priamym pôsobením na obličky zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču t. 1997/11/03 KI: NÚ: IT: D: PE: ZS: DZ: AU: DA: DIURETIKÁ (C03) . amputacích. osmotickým pôsobením Terapeutické použitie: 188 . C. interakciou s enzýmami. Svědění pozorované při léčbě je projevem tkáňové přeměny jizvy. Velmi zřídka se vyskytuje místní kožní reakce jako pálení. někdy i výsev pupínků a puchýřků. děti do 3 let. 3. zčervenání. 48 Při teplotě do 25 st.látky. než kůže gel přijme. vyvolávajú diurézu . velikosti a síly jizvy trvá léčba několik týdnů až 3 měsíce. kojení. Obvykle 3krát denně opatrně vetřít do jizevnaté tkáně a lehce masírovat do doby.1997 Dle příbalové informace.

ktoré sú obličkami vylučované z organizmu.glc) . diabetes insipidus renalis Fyziológia: -zákl. súčasne dochádza i k reabsorpcii Ca2+ účinkom parathormónu -zberný kanálik – antiport Na+ a K+. znížením tubulárnej resorpcie Na+ i inhibíciou renínu a sekundárne znížením tvorby aldosterónu.antiport Na+ a H+ -zabezpečuje resorpciu 50% Na prítomného v 1° moči . únik vody do hypertonického prostredia interstícia. homeostatickú a endokrinnú (sekrécia renínu) -regulácia funkcie obličiek: antidiuretický hormón (podporuje resorpciu vody v distálnom tubule). tubulárna sekrécia a spätná resorbcia -resorbuje sa 99% vody. avšak nie vody (pre ňu je táto oblasť nepriepustná) – množstvo tekutiny sa nemení. avšak tá iba sleduje tok iónov. odteká však hypotonická tekutina – funkcia protiprúdového mechanizmu -distálny tubul – symport Na+ a Cl-. hlavné miesto zmeny osmotickej aktivity moču. zatiaľ čo v tubuloch sa uplatňujú resorpčné a sekrečné mechanizmy regulujúce vodnú a elektrolytovú rovnováhu -obličky – majú funkciu: vylučovaciu. priepustnosť vody je regulovaná antidiuretickým hormónom Miesto účinku jednotlivých diuretík: 189 .glomerulus – filtrácia krvi.symport Na+ a organických látok a kyselín (resorpcia AK. preto rozhodujúca je resorbcia iónov. Na funkcii obličiek sa podieľajú ako sekrečné tak i absorpčné pochody.resorbcia 30 – 40 % vody -Henleho kľučka – symport 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+.jednotka obličiek = nefrón.-k vylúčeniu nadbytočného množstva tekutín a solí z organizmu. najmä Na+ -mechanizmus transportu iónov zabezpečujú v jednotlivých oddieloch nefrónu odlišné transportné proteíny: . -na tvorbe moču sa zúčastňuje – glomerulárna filtrácia.staveb. aldosterón (zvyšuje vstrebávanie Na+ a vylučovanie K+ v distálnom tubule a v zbernom kanáliku) a atriálny natriuretický peptid = atriopeptín (zvyšuje vylučovanie Na+ a K+ obličkami – zyýšením glomerulárnej filtrácie. tvorba primárneho moču -proximálny tubul . spolu s iónmi je ovplyvnený i transport organických látok. glomeruly sú lokalizované v kôre obličiek a zabezpečujú filtráciu krvi. dochádza k aktívnemu vstrebávaniu iónov. na odstránenie edémov -k odstráneniu liečiv z organizmu pri intoxikáciách -pri hypertenzii.

majú malý význam z dôvodu slabého a málo spoľahlivého účinku 2. 3. Musia byť podávané injekčne (infúzie). Použitie: používajú sa predovšetkým pri intoxikáciách k vylúčeniu toxických látok. Použitie: Ako diuretiká sa nevyužívajú. Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. blokujú enzým karboanhydrázu.+ H+). bumetanid. teofylín. v dôsledku zníženej tvorby protónov a zvýšeného vylučovania sodných a draselných iónov spolu s iónmi bikarbonátovými a vodou.Rozdelenie diuretík: 1. dorzolamid MÚ: látky. Zablokovaním transportu Cl sa blokuje i resorbcia Na+.látky pôsobiace v oblasti Henleho kľučky blokádou symportu 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. podaní pôsobia ako laxatíva. používajú sa k zablokovaniu vstrebávania bikarbonátov pri metabolickej acidóze a pri liečbe glaukomu (výhodnejšie je použitie dorzolamidu. miesto pre väzbu Cl je súčasne väzbovým miestom kľučkových diuretík. čím sa vylučuje i príslušné množstvo vody. lebo pri dlhodobom podávaní znižujú alkalickú rezervu plazmy a vyvolávajú metabolickú acidózu. Súčasne je však blokované i vstrebávanie K+ => veľké straty draslíka. Purínové alkaloidy – kofeín.o. avšak v tubuloch nie sú spätne resorbované do obehu a svojím hyperosmotickým pôsobením strhávajú vodu a zodpovedajúce množstvo rozpustených látok.o. Osmotické diuretiká – manitol. Kľučkové diuretiká – furosemid.ktorý možno aplikovať lokálne = menej NÚ) 4. po ich p. pri p. podaní dochádza k miernemu zvýšeniu množstva alkalického moča. piretanid -silne účinné látky. kyslina etakrynová. po podaní môže dôjsť k vylúčeniu až 4 l moču za 24 hodín – príčina NÚ MÚ:. ale iba zodpovedajúce množstvo solí. 190 . močovina MÚ: látky . Po ich podaní sa vylučuje veľké množstvo vody. so slabým diuretickým účinkom. ktorý v tubulárnych bunkách obličiek katalyzuje hydratáciu oxidu uhličitého na kyselinu uhličitú ( CO2 + H2O <--> H2CO3 <---> HCO3. teobromín MÚ: zvyšujú glomerulárnu filtráciu v dôsledku zosilneného prekrvenia obličiek pri súčasne zníženej spätnej resorbcii v proximálnej časti tubulu.ktoré sú filtrované spolu s krvou do moču.

dilatujú glomerulárne cievy. jedny z najčastejšie používaných diuretík samostatne i v kombinácii s inými liečivami v terapii hypertenzie MÚ: . patria medzi stredne sile pôsobiace látky. čím znižujú únik draslíka. glaukom 5. nefrotický). hepatálny. metipamid – majú skôr vazodilatačný účinok. kam sa dostávajú tubulárnou sekréciou. ich účinok v porovnaní so spironlaktónom nastupuje rýchlejšie.ďalšie stavy napr. porucha glukózovej tolerancie . intoxikácie liekmi a inými látkami. Použitie: edémy rôzneho pôvodu (kardiálny. chlortalidon. čím dochádza ku zvýšenému vylučovaniu sodíka a teda i vody. kde znižujú diurézu. -amilorid a triamteren – pôsobia ako blokátory antiportu Na+ a K+.5 mg/deň (max. kompetitívne vytesňuje aldosterón na cytoplazmatickom receptore.impotencia V prípade dávkovania 6.diuretiká typu – indapamid. blokujú symport Na+ a Cl-. pretože znižuje nimi vyvolanú hypokalémiu. znižujú straty draslíka. indapamid. .rozlišujeme 2 spôsoby mechanizmy ich pôsobenia: -spironolaktón – kompetitívne blokuje účinky aldosterónu. gynekomastia ( spironolaktón) Kontraindikácie: dna.okrem diurézy vedú tiež ku zníženiu žilového objemu – využite pri liečbe srdcového zlyhania .hyperurikémia.diuretiká pôsobice v distálnom tubule. nefrotický diabetes insipidus.pôsobia v zbernom kanáliku.tiazidy -zábrana vzniku hypokalémie – kálium šetriace diuretiká -profylaxia šokovej obličky – osmotické diuretiká -glaukóm – inhibítory karboanhydrázy -intoxikácie – osmodiuretiká Nežiaduce účinky: . samostatne v liečbe hypertenzie (dlhodobo). Distálne – tiazidové diuretiká – hydrochlórtiazid. patria medzi relatívne slabé látky MÚ: . hypertenzia . klopamid.pôsobia v distálnom tubule. Najčastejšie indikácie diuretík: -srdcové zlyhanie – kľučkové diuretiká a tiazidy -edémy – kľučkové diuretiká a tiazidy -hypertenzia .25-12. arytmie . metipamid. amilorid. podávajú sa najmä v kombinácii s kľučkovými a distálnymi diuretikami. cikletanin . Kálium šetriace diuretiká – spironolaktón (účinný je metabolit kanrenoát). gravidita 191 . preto jeho účinok nastupuje s určitým oneskorením (niekoľko hodín). súčasne je blokovaná spätná resorbcia Ca2+. triamteren . čím zvyšujú prietok krvi obličkami a teda i množstvo vylúčeného moču. Použitie: tento typ diuretík sa používa najmä v kombinácii s inými diuretikami.edémové stavy. 6. zvláštnou indikáciou je liečba diabetes insipidus. 25 mg HCHT denne) –sú NÚ zriedkavé NÚ kálium šetriacich diuretík – hyperkalémia.Použitie: .hypokalémia.

azosemid. polytiazid. triamteren 2b) Benzéndisulfónamidy - Vzťah štruktúry a účinku: nutná je substitúcia základného 2-chlórbenzénsulfonamidu druhým sulfamoylom v ppolohe eventuálna súčasná substitúcia v polohe 6 aromatického kruhu 2c) Sulfamoylbenzamidy Vzťah štruktúry a účinku: .o. Osmodiuretiká – manitol. ak je substituovaný objemným zvyškom 2d) Sulfamoylbenzoové kyseliny 192 . warfarín – zosilnenie účinku . piretanid. aryloxyoctových – kys.kľučkové diuretiká a aminoglykozidové ATB – potencovanie ototoxicity a nefrotoxicity antibiotík .náhrada sulfamoylu v p-polohe voči Cl izostérnym karbamoylom výrazne zvyšuje diuretickú aktivitu.diuretiká a kardioglykozidy – zvýšenie toxicity digoxínu .diuretiká a kumaríny. klofenamid. biguanidy – zoslabenie účinku Rozdelenie diuretík z hľadiska chemickej štruktúry: 1. trichlormetiazid. diklofenamid b) Benzéndisulfónamidy – mefrusid c) Sulfamoylbenzamidy – indapamid. metolazon. kanrenová kyselina b) Cyklické amidiny – amilorid. cyklopentiazid. močovina 2. hydroflumetiazid. klopamid. dorzolamid.diuretiká – tiazidy a p. Sulfónamidy a) Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid.etakrynová.K+ šetriace diuretiká a ACEI – nebezpečie hyperkalémie . bumetanid e) Tiazidy – hydrochlortiazid.Interakcie: . xipamid d) Kys. kanrenon. Deriváty kys. metylklotiazid. bendroflumetiazid f) Iné štruktúry – chlortalidon. kys. kvinetazon.tielinová (hepatotoxická) 4. sulfamoylbenzoové – furosemid. altizid. fenkvizon 3. bemetizid. butizid. Kálium šetriace diuretiká a) Antagonisti aldosterónu – spironolaktón. paraflórtiazid. antidiabetiká. metipamid.

halogénalkylmi alebo cykloalkylmi.amilorid – časť je vylučovaná nezmenená.zatiaľ čo sulfamoyl v polohe 7 je podmienkou zachovania účinku.aktivitu zvyšuje substitúcia C3 alkylmi. zvyčajne metylom . podmienok v rovnováhe s laktónom považovaným za účinné agens. zvyšok ako amid kyseliny Farmakognózia -rastlinné diuretiká: 193 .spironolaktón – v organizme prebieha rýchla premena na kanrenon a meatbolické odbúravanie acetylu za vzniku 7-metyltioderivátu. ktorý sa čiastočne oxiduje na metylsulfinyl.metabolity .furosemid – oxidatívnym odštiepením furfurylu vzniká kyselina 4-chlór-5sulfamoylantranilová . Tá sa však vyskytuje za fyziolog. v menšej miere žlčou ako glukuronid.o. kanrenoová).aktivitu nemení súčasná substitúcia dusíku v polohe 2 krátkym alkylom. oxidácia na C(3) viazaného metylu na primárny alkohol. rovnaký je i účinok po otvorení kruhu (kys.torasemid – oxidatívna hydroxylácia C(4) fenylu --> p-hydroxytorasemid . pri p.aktivitu zvyšuje zavedenie druhej dvojitej väzby na C(6) (kanrenon). .a metylsulfonyl. Metabolizmus diuretík: . ktoré zvyšujú lipofilitu a tým urýchľujú prenikanie do tubulárnych buniek obličiek .podmienkou účinku je sulfamoylová skupina na C7 a elektronegatívna skupina (Cl.pri parenterálnej aplikácii sa využíva soľ – kanrenoát draselný. . z ktorého sa odštiepením kys. sulfonylová skupina je nahraditeľná izostérnym karbonylom bez straty účinnosti 4a) Antagonisti aldosterónu Vzťah štruktúry a účinku: .triamteren – hlavným metabolitom je oxidáciou vzniknutý p-hydroxytriamteren vylučovaný renálne ako sulfátový konjugát. CF3) na C6 benzotiazidine .Vzťah štruktúry a účinku: . tiooctovej uvoľňuje kanrenon. ktorý je ďalej oxidovaný na neúčinnú kyselinu .pre účinok je dôležitá nesubstituovaná sulfamoylová skupina s aktivujúcim elektronegatívnym Cl alebo CF3 na susednom C(2) benzénového kruhu a s polárnou sulfonylovou alebo karbonylovou skupinou na C(5) 2e) Tiazidy Vzťah štruktúry a účinku: . podaní sa využíva spironolaktón – proliečivo.

Species diureticae planta. Čierny čaj (Srí Lanka. preto dlhodobé podávanie môže spôsobiť zápaly obličiek.3%) s obsahom fenylpropánov . Species urologicae planta . Čína) – listy sa ihneď sušia na panvičkách. epikatechín. seskviterpény Použitie: plod je silné diuretikum. α-pinén. silica a koreninové extrakty sa používajú v potravinárstve . apiol pôsobí dráždivo na obličkový parenchým. galokatechín) Vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. teobromín (3. 2. flavonidy (apiín).Manitol Materská rastlina: Manna – Fraximus ornus (Oleaceae) 2.podľa mechanizmu účinku a povahy účinných látok ich možno rozdeliť na: 1. α-pinén (dráždivý účinok). Siličné diuretiká . terpény. 3. karminatívum acholagogum.repa obyčajná . stáčaním sa poruší ich bunková štruktúra a za zachovania enzýmov sa nechajú fermentovť. 5. osmotické diuretiká deriváty xantínu siličné diuretiká flavonoidné diuretiká saponínové diuretiká 1.Enzýmovými procesmi sa vytvára charakteristická aróma a zafarbenie a následne sa rýchle usušia v sušiarni. karminatívum.Juniperi fructus – Juniperus communis (Cupressaceae) . 194 . borneol. 3. kontrakcie) – bol zneužívaný ako abortívum Prípravky: Betulan. stomachikum. Podľa spôsobu fermentácie sa rozlišuje čierny a zelený čaj.1-0. spôsobuje najmä vodnú diurézu. myristicín.. sacharidy Použitie: diuretikum.Juniperi lignum – Juniperus communis (Cupressaceae) OL: silica (0. strata elektorlytov je minimálna. Deriváty xantínu . tearubigín. 4. čím sa inaktivujú enzýmy. Používa sa i ako stomachikum.7-trimetylxantín). sliz.terpinén-4-ol (diureticky účinná zložka).Saccharosum = sacharóza – α-D-glukopyranozyl-1-2-β-D-fruktofuranozid Materská rastlina: Beta vulgaris (Chenopodiaceae) .Petroselini radix – Petroselinum crispum (Apiaceae) (ČSL 4) -diurerticky pôsobí podráždením obličkového epitelu OL: silica (0. India) – čaerstvé listy sa nechajú zvädnúť. teaflavín.apiol. furanokumaríny. teofylín (1. myrysticín pôsobí výraznejšie na maternicu zvšuje tonus. flavonidy a silica.7-dimetylxantín). triesloviny –10-25 % (v čerstvých listoch-katechín. Zelený čaj (Japonsko.3.5 – 2 %) .Petroselini fructus – Petroselinum crispum (Apiaceae) OL: silica (3-7%) s obsahom fenylpropánov – apiol. geraniol Použitie: diuretikum. močové dezinficiens.3-dimetylxantín). poruchy trávenia a hematúriu. myristicín. Osmotické diuretiká . diuretický účinok je vyvolaný dráždením obličkového parenchýmu.Theae folium – Thea sinensis (Theaceae) OL: kofeín (1.

Nephrosal sp.5%. kys.-ČSL4 – Species diureticae .5-5%. saponíny – α-onocerín. . neutrálne saponíny-3-9% (der. medikagénovej a gyprogénovej) kumaríny – herniarín a umbeliferón.(2-5%) – najmä kvercetínové glykozidy-hyperozid.Pruni spinosae flos – Prunus spinosa (Rosaceae) OL: flavonoidy – kempferol-3-ramnózo-4´-arabinozid 5.Levistici radix – Levisticum officinale (Apiaceae) OL: silica 0. Sp. .Betulae folium – Betula pendula.6-1% .urologicae planta . sliz.diureticae planta.Herniariae herba – Herniaria glabra. flavonoidy. myricetíndigalaktozid.. Nephrosal sp. kyselina kremičitá Prípravky: Sp.hyperozid Použitie: saponíny a flavonoidy pôsobia diureticky. silica Použitie: diuretikum bez dráždenia obličkového parenchýmu . Betulan sp.diureticae planta.urologicae planta. . kvercitrín. kyslé saponíny-0.triterpénový saponín (equisetonín).Ononidis radix – Ononis spinosa (Fabaceae) OL: izoflavóny – ononín.Polygoni avicularis herba – Polygonum aviculare (Polygonaceae) OL: flavonoidy – avikularín (kvercetín-3-O-arabinozid).Violae tricoloris herba – Viola tricolor (Violaceae) OL: saponíny neznámej štruktúry. triesloviny.Equiseti herba – Equisetum arvense (Equisetaceae) OL: saponíny-5% .Juniperi oleum – borievková silica – používa sa ako derivans . Herniaria hirsuta (Carryophylaceae) OL: saponíny 2. spazmy močového mechúra .saluretikum Prípravky: Species diureticae (ČSL4).diureticae planta. stopy silice a alkaloidu nikotínu Použitie: diuretikum – zvyšuje vylučovanie moču pričom nemení obsah elektrolytov Prípravky: Sp. saponíny. silica Prípravky: Sp. slizy-9% Species diureticae = diuretická čajovina • Ononidis radix 200g • Levistici radix 200g 195 . uretritídy. rutín. Nephrosal sp. Flavonoidné diuretiká . flavonoidy-2% . Sp. flavonoidy. Saponínové diuretiká . Betulan sp.n-butylftalid -ČSL4 – Species diureticae 4.urologicae planta. kyselina kremičitá –10%. Sp.. podporujú vylučovanie elektrolytov Indikácie: cystitídy. Betula pubescens (Betulaceae) – ČSL4 OL: flavonoidy.

• • • Betulae folium Juniperi fructus Liquritiae radix 200g 200g 200g Rastlinné diaforetiká . triesloviny. kyanogénny glykozid – sambunigrín. triesloviny.amilorid I: antihypertenzívum (používa sa v kombinácii) DROGY S OBSAHOM HORČÍN Glykozidy 196 . cukry PRÍPRAVKY: URANDIL – chlortalidon I: diuretikum AMICLOTON .Tiliae flos – Tilia cordata. používajú sa pri chorobách z nachladnutia .kávová. glykozidicky viazané) – kys. Tilia platyphyllos (Tiliaceae) OL: silica – farnezol. organické kyseliny (voľné. cukor .Sambuci flos – Sambucus nigra (Loniceraceae) OL: flavonoidy – rutín. flavonoidy – tilirozid. kyanogénne glykozidy – sambunigrín. kvercitrín. ferulová. chlorogénová. astragalín. organické kyseliny. slizy. silice. hyperozid. slizy.látky vyvolávajúce potenie.

5%) Hlavná obsahová látka: sliz Iridoidové horčiny: gencianínový typ – oleuropeín (asi 0. pričom najvýznamnejšou skupinou sú monoterpény odvodené od iridodialu ( iridoidy): Iridoidy sú látky tuhé i tekuté a ich rozklkadné produkty sa farbia na tmavo. Iridoidové a sekoiridoidové horčiny Droga Folium plantaginis Plantago lanceolata Planataginaceae Folium oleae Olea europaea var. Jeden roztok musí mať horkú chuť. podporujú tvorbu a sekréciu žalúdočných štiav. že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh.dihydrofoliamentín swerozid Verbenalínová horčina: loganín Monoterpénové horké alkaloidy: gencianín. tepény. antrachinónové. tioglykozidy (glukozinoláty) a glykozidy s iridoidovým aglykónom. flavonoidy a floroglucíny. Medzi horčiny patria aj látky inej chemickej štruktúry a iného biognentického pôvodu – napr. druhý nesmie mať horkú chť. Valerianaceae (valepotriáty).05 %) trisacharidová horčina: gencianóza 197 . Niektoré z nich sú látky horkej chuti. sylvestris Oleaceae Folium trifolii fibrini Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Typ horčín Iridoidové horčiny: aukubín (2 – 2.75 % v čerstvom liste olivy až 2 %) Sekoiridoidové horčiny: foliamentín. Oleaceae. ČAsté sú napr. flavonoidové antokyanidínové.amarogentín (0. Cornaceae a. G. iný výrazný terapeutický efekt však nemajú. Gentianaceae (sekologanín). vo Verbenaceae. a preto označujú sa spoločným názvom horčiny. G. Glykozidy s iridoidovým aglykónom Irinoidy patria medzi účinné látky mnohých drog.i. Zväčša sa nachádzajú v dvojklíčnolistových rastlinách. kyanogénne.Podľa štruktúry aglykónu delíme glykozidy na: fenolofé. saponíny. Lamiaceae (harpagozid) . ´ Horčiny s iridoidovým aglykónom sú bieogeneticky odvodené od kyseliny meválónovej. purpurea Gentianaceae Sekoiridoidové horčiny: genciopikrín (2 – 3. gencianidín Iridoidové horčiny: analogické ako Radix harpagophyti – obsah harpagozidu asi polovičný Herba scrophulariae Scrophularia nodosa Scrophulariaceae Radix gentianae Gentiana lutea.punctata. Rubiaceae (asperulozid). Porovnávací štandard je chlorid chinínia. amára. v Scrophulariaceae (aukubín). kumaríny a ich deriváty. kardioaktívne.pannonica G. 7´. asi v 30 čeľadiach. ktorý sa riedi na dve koncentrácie. mentiafolín.8´ .5 %). steroidy. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – skúškou horkosti tak. ktoré z didaktických dôvodov zaraďujeme tiež do tejto kapitoly. čo je príčinou sčernetia drog pri neopatrnom sušení.

pikrosalvín (= karnosol).E. pri extrakcií sa mení na nehorko chutiacu zlúčeninu (kyselina karnosolová) obsah horčín asi 0. aurantium Rutaceae Strobulus humuli lupuli Humulus lupulus Horčiny: floroglucínové deriváty: izohumulón a lupulón 198 . 18 hydroxykvasín Tetracyklické triterpénové horčiny: kukurbitacíny (B. J. cynarín a i. príp.Radix harpagophyti Harpagophytum procumbens Pedaliaceae Seskviterpény (C 15) Herba absinthii Artemisia absinthium Asteraceae Herba cardui benedicti Cnicus benendictus Asteraceae Herba cynarae Cynara scolymus Asteraceae Diterpény (C 20) Folium salviae (Herba salviae) Folium rosmarini Herba marrubii Lamiaceae Triterpény (C 30) Lignum quassiae Quassia amara Picrasma excelsa Simarubaceae Radix bryoniae Bryonia alba. kvasiín (asi 0. B.D.15 %).1 – 0. kondurangín A Drogy s neterpenoidovým charakterom horčin Pericarpium aurantii flavonónové glykozidy – neohesperidín a naringín Citrus aurantium subsp. I.25 % horčín) Seskviterpénové laktóny: cynaropikrín.20 %). artabsín (iba v čerstvo nazberanej droge) Horčiny gemakránového typu: knicín (spolu asi 0. dioica má obsah asi 10 – násobne vyšší kondurangíny asi 1 – 2 %. grosheimín. dioica Cucurbitaceae Steroidy – Pregnánový typ Cortex condurango Marsdenia condurango Asclepiadeceae Iridoidové horčiny: harpagozid. cretica subsp. prokumbid (= harpagid) Seskviterpénové laktóny: absintín (asi 0. neokvasín.3 – 1 % (hlavná zložka marubiín) Sekotriterpénové horčiny: asi 0. izoharpagozid. K. izomerný anabsintín. L) a dihydrokukurbitacíny B.25 0.

Pri pečeňových a žlčníkových ochoreniach ako choleretikum. Silica pre obsah tujónu je toxická (preto oprávnený zákaz výroby liehovín – absitu – destilátu z paliny vo väčšine krajín sveta). najmä skupiny cholagok. tvorí zložku tzv. Oficiálny prípravok je Tinctura amara. roborancií. Droga je aj tonikum. Folium oleae Olea europaea – Oleaceae List olivy Použitie: prípravky z listov plôsobia hypotonicky – za úlčinný faktor sa pokladá najmä oleuropeín.Menyanthaceae List vachty trojlistej Použitie: ako amárum – stomachikum a tonikum Droga je súčasťou čajovín. čajovín (stomachikum. metabolikum a choleretikum. digestívum). dyspepsiach. geriatrik. C. Silica podávaná v terapeutických dávkach má podobné vlastnosti ako Oleum salviae. PLôsobí mierne spazmolyticky. žalúdočných čajovín (typ Species stomachiceaea) Herba absinthii – Artemisia absinthium – Asteraceae Vňať paliny Použitie: amárum – aromatikum. pri gastritídach. syn. Herba cardui benedicti – Cnicus benedictus – Asteraceae Vňať benedikta Použitie: amárum – stomachikum má slabší účinok ako ostatné horčinové drogy. minus – Gentianaceae Vňať zemežlče Použitie: amárum – purum Zložka horkej tinktúry – Tinctura amara (stomachikum). dezenfekčne a ako antihidrotikum. extrakt z dražé (choleretikum) Radix gentianae – Gentiana lutea – Gentianaceae Horcový koreň Použitie: amárum (purum) – stomachikum Zložka cholagog. choleretikum a sekretolitické expektorasium – zvyšuje sekréciu bronchov dýchacích ciest. Herba marrubii – Marrubium vulgare – Lamiaceae Jablčníková vňať Použitie: amárum.Cannabaceae Foliu trifolii fibrini – Menyanthes trifoliata . metabolických prípravkov. stomachikum a digestívum. Používa sa v likérnictve a potravinárstve. Radix taraxaci cum herba Radix taraxaci – Taraxacum officinale – Cichoriaceae Púpavový koreň s vňaťou 199 . Herba centaurii – Centarium erythraea. toník a prostriedkov pri ochorení tráviaceho traktu. V ľudovom liečiteľstve aj ako emetikum a expektorans.

Cortex condurango – Marsdenia condurango – Asclepiadaceae Kôra marzdénie Použitie: zdravotné víno Strobilus lupuli – Humulus lupulus – Cannabeceae Chmeľová šištica Použitie: v pivovarníctve a vo farmácií. Nedostatok poškodzuje predovšetkým všetky rýchlo rastúce t. tracheálnej a bronchiálnej sliznice. Expectorancia – farmokognózia Pôsobia na kašeľ dráždením laryngiálnej. nervové poruchy sluchu. a nukleových kyselín.Púpavový koreň Použitie: droga je mierne choleretikum. S: cyanocobalaminum IS: vitamín CH: Pre organizmus potrebný vitamín.o. Rastový faktor Mo. DNA syntetizujúce tkanivá. organické encefalopatie. podaní. stavom napätia a vyčerpanosti. I: perniciózna anémia i iné megaloblastické anémie z hypovitaminózy B 12. Ukladá sa predovšetkým v pečeni. glycidov. diuretikum. pri nepokoji. cholecystopatiách. neuroanemický syndróm. CH: zlé rozpustná soľ dvojmocného železa. FERONAT susp. I: prelatentné. Dôkaz a stanovenie horčín v drogách Dôkaz: reakcie farebné. aj pri poruchách trávenia. očného nervu. amárum a používa sa ako adjuvans pri hepatopatiách. ktorý ako koenzym sa zúčasťňuje na metabolizme tukov. 200 . diabetické a alkoholické periférne a centrálne neuritídy a neuralgie.chitín NEUROBENE inj. FU: Po parenterálnej aplikácií sa viaže v plazme na glykoproteín transkobaltamín I – III. ktorá sa však dobre vstrebáva po p. S: ferrosi fumaras IS: antianemikum. najmä nedostatočnom trávení tukov. najmä extrakt ako sedatívum. extrakt ako externé antireumatikum. latentné a manifestné sideropénie a sidropenická anémia akéhokoľvek pôvodu. Nezbytný pre normálnu erytropoézu a činnosť nervových buniek. kojenie.chuťová skúška číslo horkosti liekopisný štandart. Prebytok je vylučovaný močom.j. tehotenstvo.brucín . zrážacie→ podľa typu horčiny tenkovrstvová chromatografia Stanovenie: biologická metóda.

N – obsahujúci iridoidový glukozid(ipekozid).o. Saponíny . ramnóza. pri sušení sa tvorí typický pach drog sacharidy.triterpénové – expectoračný účinok . inhalačne Radix ipecacuanahae. predovšetkým emetín a cefaelín – emetín – vo vyšších dávkach pôsobí ako emetikum saponíny.EMETIN inj.Primula veris.likviritínovej. Ďalšie saponíny tvoria glykozidy kyseliny glabrínovej. .Primulaceae Prvosienkový koreň do -10 % triterpénových saponínov.amyrínového typu. hispaglabridín A oxykumaríny.Rubiaceae Ipekauánový koreň Alkaloidy – 2 až 4 %(tetrahydroizochinolínového typu). xylóza. sacharidy a škrob Radix primulae.emetín. Emetické – účinkujú dráždením žalúdočnej sliznice t. Aglykón je 18beta. pričom deriváty aglykónov sú odvodené od priverogenínu A a B Fenolové glykozidy – primulaverín ( primulaverozid).podanie p. živica. kyselina glukurónová. Stimulačné .glabrol. galaktóza. Žlté zafarbenie drogy spôsobuje likviricigenín a izolikviricigenín flavónové deriváty. reflexným mechanizmom .KODYNAL tbl. kyselina galakturónová) Radix liquiritiae – Glycyrrhiza glabra – Fabaceae Koreň sladkovky Asi 3 – 15 % triterpénových saponínov – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín.majú miestne dráždivý a spazmolytický účinok= silice . čo je veľmi sladko chutiacia amóniová alebo vápenatá soľ kyseliny glycyrizínovej. škrob ČSL 4 – Extractum ipecacuanthae siccum prípravky – IPECARIN gtt. saponíny (sú aj účinné sekretolytiká) 2. triesloviny 201 . arabinóza.umbeliferón. pri enzýmovom štiepení. ďalej kyselina glabrínová..1.glycyretín( kyselina glycyretínová). 11 – deoxyglycyretínovej. .steroidné Triterpénové saponíny alglykón: oleán a ursán cukrová zložka: do 12 jednotiek (glukóza. herniarín látky typu estrogénnych steroidných hormónov( adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) horčina glycyramín. beta.j.Cephaélis ipecacuanha.

izokvercitrín) vitamíny ( provitamín A a E) pôsobí ako expectorans. Hlavný saponín je saponozid A a D. paniculata – Caryophyllaceae koreň mydlice bielej do 20 % saponínov – gypsozid A (aglikón .monoacetát Je náhradou za Radix senegae Flos primulae Radix senegae – Polygala senega..5 -4% flavonoidov ( o. hlavný sapogenín tvorí kyselina kvilájová (aglykón gypsogenín) Radix saponariae albae – G.Scrophulariaceae Divozeľový kvet thapsiforme phlomoides kyslé a neutrálne saponíny so slabým hemolytickým účinkom( hlavný je verbaskový saponín) 1.22. iridoidy( aukubín. označovaná ako saporubrín. krocín) väčšie množstvo slizov( 3%) a cukrov. apigenín.gypsogenín) Folium hederae – Hedera helix – Araliaceae Brečtanový list 5 % saponínov – hederakozidy. luteolín. Silice Podľa účinku delíme: 202 .Z vedľajších saponínov vznikajú pri hydrolýze neutrálne a kyslé sapogeníny. spazmolytikum prípravok: HEDELIX sir.Hlavný je hederakozid C. kempferol a rutín). lipidy. metylester kyseliny valérovej a stopy silice Radix saponariae rubrae. rozličné mono. primulagenín D a SG. katalpol) karotenoidy ( beta-karotén. minerálne látky a stopy silice súčasťou Species pectorales Slizy miernia dráždivý účinok saponínov. ich glykozidy. i.i. kemferol. primverogenín A-12-monoacetát a B.Saponaria officinalis. rutín.3 Flos verbasci – Verbascum densiflorum . gtt. Hederakozid B sa parciálne hydrolyzuje na beta-hederín (?aglykón – kyselina oleanolová?) Droga obsahuje aj seskviterpény a flavonoidy ( o. kyselina echinocystová. ktorého monodezmozid je alfahederín. voľnú kyselinu salicylovú.a oligosacharidy.Polygalaceae Senegový koreň do 10 % senegasaponínov A-D s hlavným sapogenínom presenegínom a tenuifolínom primverozid ( fenolový glykozid ).Caryophyllaceae Koreň mydlice lekárskej 5 % zmes saponínov.

metylchavikón anízaldehyd. metylchavikol. fenchón.sa získava z drogy destiláciou vodnou parou. anízový aldehyd a niektoré terpénové uhľovodíky ( alfa-pinén. proteíny a sacharidy Je súčasťou Species pectoráles Prípravky: TIMI sir. Extractum thymi fluidum. 203 . preto je potrebná opatrnosť pri dávkovaní Prípravky: SOLUTAN gtt. Silica však pôsobí dráždivo. Oleum anisi Získava sa z drogy Fructus anisi stellati 5 – 8 % silic – podobné zloženie ako silica z druhu Pimpinelaanisi Illicium religiosum. Plody obsahujú ešte olej ( asi 30% ). IPECARIN gtt. limonén). flavonoidy a triterpény súčasťou Species pectorales. organické kyseliny a flavonoidy Oleum foeniculi. dianetol (transanetol sa svetlom mení na nežiadúci dianetol – astrogénne účinky) Silica pre vysoký obsah anetolu tuhne už pri obyčajnej teplote.1. foeniculi. Sirupus thymi compositus Prípravky: BIOTUSSIL gtt.p. Sekretolytické (Oleum anísi. Mierniace sekréciu (Oleum eucalypti.5 – 3 % silic (limonén. Herba thymi – Thymus vulgaris – Lamiaceae Vňať dúšky tymianovej 0.cymol. PULMORAN spc. thymi) 2. paracymén) Obsahuje aj tymol (aj antiseptický účinok) a karvakrol triesloviny. sekretolytické expektorans. šikimín) Fructus foeniculi – Foeniculum vulgare – Apiaceae Feniklový plod (zápar má sekretolytické expektoračné účinky) 2 -6 % silíc trans – anetol. puni pumelionis) Fructus anisi vulgaris. Je výborné spazmolytikum. olej. tymol sa používa v stomatológii ako antiseptikum BENEFORIN gtt. nositeľom chuti a arómy. proteíny.5 – 4 % silice trans – anetol.Pimpinella anisum – Apiaceae Anízový plod 1.anízovca jedovatého – prudko jedovatý( šikimotoxíny. PULMORAN spc. karminatívum.

. borneo. silvestrén. cimél – dráždivé Na inhaláciu sa používa eucalyptol – 1.Myrtaceae Eukalyptusový list 1-3% silíc.6 % silic – podobné zloženie ako Herba thimi. Druhá skupina silic mierniacich sekréciu Folium eucalypti – eucalyptus globulus. geraniol Prípravky: BENEFORIN gtt. THYMONEL gtt.8 – cineol (eukalyptol) -Oleum eucalypti Prípravky: PINOSOL gtt.1 – 0... fenandrén. potom asi 80% živice (zväčša estery kyseliny škoricovej a tolurezitanolu. Oleum pini pumilionis – Pinus mugo. felandrén. kde rastie thymol. siličné drogy Hormóny štítnej žľazy (HSZ) 204 . anízový aldehyd Balsamum tolutanum – Myroxylon balsamum.Herba serpylli – Thymus serpyllum – Lamiaceae Vňať dúšky materinej 0. alfa – pinén.. ung.zmes z 2/3 benzylbenzoátu a 1/3 benzylcinamátu.monocyklické monoterpény alfa – pinén.5%). karén... karvakrol. variabilita zloženia závisí od toho. limonén.Fabaceae Toluánsky balzám Obsahuje najmä cinameín (asi 7. saponínové drogy . citral. kyselinu škoricovú). slizové drogy . potom vanilína eugenol Species pectorales Lichen islandikus Radix althaeae Folium farfarae Folium althaeae Radix liquiriciae Flos verbasci Fructus anisi Herba thymi 50g 200g 100g 250g 100g 100g 100g 100g .Pinaceae Kosodrevinová silica Inhalačné expektorans bornylacetát.. kadidén.

kde sa hromadia. stimulujú proteosyntézu a podporujú produkciu STH. L – 3. premenu cukrov a tukov. Potrebné množstvo jódu príjma organizmus predovšetkým z vody vo forme jodidov. 205 . Vyvolávajú zvýšenú produkciu ATP a tým pomáhajú zhromažďovať pre organizmus potrebnú energiu. zvyšujú metabolizmus sacharidov a lipidov a uvoľňujú z kostí vápnik. Jódthyroníny sa uvoľňujú z thyreoglobulínu proteolytickým štiepením. ktorý je peptidicky viazaný na thyreoglobulín. Tie sa dostávajú do krvi a odtiaľto do ŠŽ. Tu sa oxiduje jodidperoxidázou na elemárny jód. ktoré sa vzájomne kondenzujú za tvroby dyfenylethérového skeletu radikálovou reakciou. výmenu anorgatických látok. spotrebu kyslíka. liothyronín. T3 a T4. ktorý sa chová ako antagonista Ho prištítnych teliesok – parathormónu. 3´ vedie k účinnejším preparátom než v polohách 3. Kyseliny tri – alebo tetrajódthyrooctové sú metabolity T3 a T4 a majú okrem thyreomimetickej účinnosti I významnú hypocholesterolemickú aktvititu. alebo z potravy. Pôsobením tyrosinjodinásy prebieha jodácia tyrosýnových zbytkov v thyreoglobulíne. ak je nahradený inou skupinou. odbúravanie cholesterolu a ovplyvňujú aj svalovú kontraktivitu a strdcovú frekvenciu. T4 a T3 zasahujú v bunkových jadrách tkanív (predovšetkým pečeň a ladviny) do lokalizovaných enzymatických systémov v mitochondriach. z ktorej sa v tráviacom ústrojenstve rovnako odštiepujú jodidy. Biosyntéza Ho ŠŽ je riadená TSH. 3´.alebo dijódtyrozíny. Vo vyšších koncentráciach znižujú proteosyntézu. Hormonálny sekrét ŠŽ obsahuje celkovo 4 dôležité jódované deriváty L – thyronínu – levothyroxín. Z uvedených dôvodov je T4 pokladaný za prohormón a T3 za hlavný Ho ŠŽ. ktorý je pokladaný za hlavný Ho ŠŽ. HSZ sú regulátory vývoja organizmu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom Pre účinok je dôležité zachovanie thyroninového skletu a prítomnosť substituentu v polohe 3 alebo 3´ Účinok je však závislý I na pK postranného kyslého reťazca. Halogenácia jódom (brómom) v polohách 3. T3 je aktívnejší než T4) Náhradou jódu brómom u T3 v polohe 5 sa získa značne aktívny produkt. Vznikajú mono. Tetrabrómthyroxin je však len slabo aktívny. stimulujú RNA a syntézu proteínov. Výhodou sa ukázala alkylácia v polohe 3´ predovšetkým izopropylom. Jódthyrozíny podliehajú v ŠŽ dejodácií špecifickou dehalogenázou a vzniknuté jodidy sú použíté opäť k jodácií thyreoglobulínu.5´ (napr. katalyzujú oxidatívne reakcie. Vo fyziologických koncentráciach majú T3 a T4 anabolický účinok. 5. Sírou.5´ . kde podporujú inkorporáciu AMK. klesá účinnosť na 1/5. ktorý reguluje jodáciu I proteolýzu. kde sa viažu na plazmatické proteíny a pred vstupom proteínu do buniek tkaniva sa opäť uvoľňujú. Analógy T4 získané alkokxyláciou fenolickej skupiny sú orálne účinnejšie. cez semichinoidnú formu na thyroxín a ďaľšie aktívne jódthyroníny za uvoľnenia alanínu. premenu energie. účinok klesá alebo úplne mizne. Náhradou éterického kyslíku v T4 iným atómom napr.HSZ levothyroxín – T4 a liothyronín – T3 sa odvodzujú od aminokyseliny thyrosínu V C – bunkách SŽ vzniká tiež polypetidový Ho – kalcitonín.5. regulujú rýchlosť metabolizmu v organizme napr. Biosyntéza levothyroxínu a liothyronínu prebieha z tyrosínu. V periférnych tkanivách dochádza k čiastočnej konverzií T4 dejodáciou na T3.3´. Mechanizmus účinku Pri protheolýze thyreoglobulínu sa odštiepujú mono – i dijodthyrozíny. Náhradou všetkých atómov jódu brómom účinok klesá len nepatrne.trijódthyronín a L -3. Posledné dva prenikajú rýchle do krvného obehu. Pozornosť budil predovšetkým liothyronín. 3´-dijódthyronín.

karbuthamid. 4 dihydroxybenzoové. lososí je 35 krát aktívnejší než ľudský a pôsobí protrahovane. a difenyléterový skelet. ktoré zasahujú postranný alanínový reťazec. napr. V každej molekule sa nachádza 115 thyrozínových zbytkov. thiomočovina a niektoré jej deriváty tlmia činnosť ŠŽ.L – 3. Kalcitoníny sa podľa pôvodu vzájomne líšia v slede AMK. tým. 5´ . Cukorná zložka pozostáva z galaktósy. obsahuje 4 peptídové reťazce a 5500 AMK. floroglucinol). Spolu s parathormónom a vitamínom D riadi fosfokalciový metabolizmus. miesto vzniku sú C – bunky ŠŽ. V terapii sa používa najmä pri Pagetovej chorobe. Pripravujú sa synteticky. Funguje ako antagonista parathormónu. ovplyvňuje sekréciu pankreasu a metabolizmus tukov a cukrov. Na rozdiel od levothyroxínu pôsobí rýchlejšie a je účinnejší. je niekoľkonásobne účinnejší než racenát a D – forma. ktoré sú krvným obehom dopravované opäť do ŠŽ. kyseliny 2. vo forme sodnej soli. kombinuje sa s liothyrotínom v pomere 4 : 1 alebo 5 : 1. KALCITONÍN Látka znižujúca vápnik v krvi. LIOTHYRONÍN . 206 . Podáva sa p. 3´. Okrem toho má výrazný tlmivý účinok na žalúdočnú sekréciu HCL. zároveň znižuje aj hladinu fosforu. 5. 5´ . pri ktorej sa uvoľňujú jodidy.. kyselina p – aminobenzoová. U methylthiouracilu. rezerpín. Nebezpečné vešľajšie účinky thiouracilu (má výrazné tyreostatické účinky) boli podstatne znížené jeho alkyláciou. fruktósy a glukósamínu. kde tvorí 80 % celkových bielkovín. Používa sa pri zníženej funkcie ŠŽ p. 5. Menšia časť Ho a produktov odbúravania sa vylučuje obličkami. injekčne len v nutných prípadoch. Iné látky – viacmocné fenoly (rezorcinol.o. Jedná sa o lineárny polypeptid obsahujúce 32 AMK a jeden N – terminálny medzireťazcový disulfidový cyklus. kreténizmu. tholbutamid. manósy. že brzní vyplavovanie vápnika z kostí. fenylbutazol. Do terapií bol zavedený aktívnejší a menej toxický propylthiouracil. Levothyroxín. Najdôležitejšia je dejodácia. 5 – dijódthyrozín a deriváty thiouracilu a merkaptoimidazol. ktorého obsah v ŠŽ je veľmi nízsky sa získava synteticky.L – 3. ANTITHYROIDNÉ LÁTKY (AL) AL majú schopnosť účinne znižovať nadprodukciu Ho ŠŽ pri jej hyperfunkcií. Je glykoproteín.V periférnych tkanivách sa T3 a T4 odbúravajú pomocou oxidatívnych enzymatických pochodov (deaminácia. Používa sa u rôznych foriem hypothyreóz. nitrily. thibenzazolín. rádiojód 131 I a cholristan draselný Z organických zlúčenín – 3. PAS. dekarboxylácia). . znižuje koncentráciu vápnika v krvi.trijódthyronín Pripravuje sa synteticky. Sulfonamidy. K látkam tlamiacim činnosť ŠŽ patria: Z anorganických látok – jód a jodidy. myxedém. injekčne len v nutných prípadoch. karbimazol. LEVOTHYROXÍN . Thyreoglobulín sa získava izoláciou z bravčových alebo hovädzích ŠŽ.tetrajódthyronín Je Ho ŠŽ je viazaný na thyreoglobulín Thyreoglobulín je obsiahnutý v koloide ŠŽ.o. hyperkalcemických stavoch a osteoporóze. Skupina derivátov merkaptoimidazol – ich štruktúra obsahuje zbytok thiomočoviny – thiamazol. vo vorme sodnej soli alebo hydrochloridu.

rhodanídy. infantilnej tetánií a tiež k diagnostike rôznych foriem hypoparathyreĺoze. parathormon u niektorých akútnych foriem hypoparathyreózy. nekomplikovaných foriem thyreotoxikózy. Diodthyrozín : kyselina L( . KARBIMAZOL – etylester kyseliny 3 – metyl – 2 – tioxo – 4 – imidazolín – 1 – karboxilovej K dlhodobej predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy. môže však vyvolať niektoré alergie. Jód pôsobí ako thyreostatikum iba krátkodobo a nemožno ním dosiahnúť dlhodobého terapeutického efektu. k predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy Nežiadúce veľajšie účinky – agranulcytóza. Podobne ako lparahormón účinkuje tiež dihydrotachysterón. S karbimazolom. Pre zachovanie plnej biologickej aktivity je nezbytné iba sled 29 AMK aminoterminálnej časti peptidového reťazca. ktorý má iba nízku antirachitickú aktivitu. Obidva tieto efekty majlú za úlohu zvýšiť hladinu vápnika v krvi. Mobilizuje váplnik v kostiach a jeho vstup do krvného obehu. pravdepodobne vrzdením spätnej rezorpcie fosfátu v ladvinových tubuloch. Konštatnú hladinu vápnika v krvi pomáha udržiavať antagonista = kalcitonín. teda deriváty thiouracilu a merkaptoimidazolu účinkujú tak. že brzdia oxidáciu jodidu na jód a ihibujú peroxidázu a tým bránia biosyntéze T4 a T3. 207 .. leukopénia. Jód sa obyčajne aplikuje vo forme Lugolovho roztoku (I(5) : KI (10) : voda (100)). Je to polypetid pozostávajúci z 84 AMK. zvlášť kožné. Mechanizmus účinku Jodidy tlmia pri hyperfunkcii ŠŽ sekréciu TSH a pravdepodobne brzdia proteolytické odštiepovanie T4 z thyreoglobulínu. tetanín a zvýšenom nervovom podráždení. Hormóny prištítnych teliesok (HPT) Parathormón. (CNS-) a dusičnany (NO3-) Zlúčeniny obsahujúce v molekule skupinu thiureylenovú – HN – CS – NH . Jednomocné anióny účinkujú ako látky kompetitívne brzdiace príjímanie jodidov ŠŽ. Je pomerne málo toxický. bolesti hlavy a kĺbov. je možné ho kombinovať napr. funguje ako regulátor váplnika a anorganického fosforu v krvi a tkanivách. má dobú znášanlivosť. Okrem nich bol izolovaný aj enzým kalikreín. Používa sa pri dlhodobejšej insuficiencii PT. Najaktívnejšie sú chloristany (CLO4-). poškodenie pečene. 5 – diód – 4 – hydroxifenyl) propiónová Tlmí sekréciu TSH Propylthiouracil : 2 – merkapto – 6 – propyl pyrinidín – 4 – ol Pri hyperthirózach. Chloristan draselný V terapií miernych až stredne ťažkých. Propylthiouracil brzdí v periférnych tkanivách premenu T4 na T3. HORMÓNY PANKREASU V pankrease boli nájdené Ho inzulín (I ) a glukagón (G).Prirodzený thyreostatický faktor – goitrín (L – 5 – vinyloxazolidín – 2 – thion) je obsiahnutý v rôznych druhoch krížatých rastlín vo forme prekurzoru glykozidovej povahy progoitrínu. Zvyšuje tiež vylučovanie fosfátov v moči.) – 2 – amino – 3 – (3. Thyreostatický účinok sa po dlhšom užívaní postupne znižuje.

Pri substitúcii veľkými zbytkami dochádza k inaktivácii v dôsledku stérickej zábrany pri interakcii s receptormi. nízkomolekulárnych látok a tiež dimérov I čistením. Jeho sekrécia je riadená koncentráciou glukózy v extracelulárnej tekutine a tiež stimulovaná Ho tráviaceho ústrojenstva. I zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány a tým umožňuje prienik glukózy do buniek. rovnako je tomu i pri skracovaní B-reťazca v polohe B22. chromatografiou na bázických nosičoch. Sulfonácia hydroxylovej skupiny serínu a threonínu znamená len malú stratu aktivity. pričom sulfonácia len jednej hydroxylovej skupiny aktivitu neznižuje.reťazci nedochádza k strate aktivity. Prvý účinok podporuje transport látok a iónov do buniek. súčasne však bráni uvoľňovaniu glukózy z glykogénu. v ktorom sú už vytvorené disulfidické mostíky. Čistý kryštalický I je obtiažne pripraviteľný. ale i znižujúcich lipolýzu a glykogenolýzu. lipogenézu. Stimuláciou hexokinázy podporuje utilizáciu glukózy. však ľahko kryštalizuje v rôznych formách.reťazci znamená úplnú stratu účinnosti. Vytesňuje tiež vápnik z membránových väzieb. 3/ Enzymatickým odštiepením koncového alanínového zbytku v B. Pri proteolýze špecifickým enzýmom sa odštiepia na každom konci spojovacieho peptidu dve bázické AMK a z proinzulínu sa uvoľňuje I a tzv. 2/ Oxidáciou i redukciou I dochádza k rozštiepeniu disulfidických mostíkov a tým k úplnej strate aktivity. brzdí únik iónov a tým uľahčuje zvyšovanie koncentrácie intracelulárnych volných iónov Ca++. Monokomponetné I s nízkou antigenitou sú zbavené proinzulínu. I predĺženie disulfidického mostíka. jeho trvalý nedostatok pri zníženej funkcii B-buniek spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi a vznik choroby – diabetes mellitus . C-peptid. znamená rovnako úplnú stratu aktivity. Ten predstavuje takmer inaktívny proteín o jednom polypeptidovom reťazci. vo svalstve a v tukových bunkách. Výhodne sa však ukázalo selektívne odbúravanie AMK v polohe B1-B3. Tyrozínové a histidínové zbytky sa ľahko jódujú. Esterifikáciou voľných karboxylových skupín vedie k neúčinným zlúčeninám. Oba reťazce sú spojená dvoma medzireťazcovými disulfidickými mostíkmi. B reťazec 30 AMK. zatiaľ čo odštiepením terminálneho asparaginového zbytku v A. Zvyšuje tvorbu glykogénu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom 1/ Pre účinok nie sú nutné volné AMK. v prítomnosti iónov dvojmocných kovov . I tiež ↑ syntézu proteínov. So stúpajúcim obsahom jódu v molekule však aktivita I klesá. uľahčuje prienik draslíka a fosfátov do bunky.B30. A reťazec obsahuje 21. pretože na nich závisí priestorové usporiadanie A a B reťazcov.napr. tlmí uvoľňovanie glycerolu a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva. napr. 208 . pomocou methylénovej skupiny. ionexovou chromatografiou a gélovou filtráciou. tukov a proteínov. napr.Inzulín ČSL 4: Insulinum I je produkovaný B – bunkami Langerhansových ostrovčekov. deaminoinzulínu. I je polypeptid skladajúci sa z 51 AMK. ich acetylácia účinok prakticky neovplyvnila. Biosyntéza I prebieha v B bunkách pankreasu z jeho prekurzoru proinzulínu. predovšetkým v pečeni. viazaných v dvoch reťazcoch A a B. 5/ Náhradou arginylového zbytku B22 inou AMK značne znižuje aktivitu. I ovplyvňuje látkovú premenu v rôznych orgánoch. 4/ Rozštiepením väzby medzi B22-B23 vzniká inaktívny deoktapeptidinzulín. zinku. druhý mení aktivitu niektorých enzýmov stimulujúcich glykogenézu. Prítomnosť disulfidického mostíka má zásadný význam pre biologickú aktivitu.

pritom menej antigénny pre človeka je bravčový I. G zvyšuje hladinu krvného cukru stimuláciou enzymatického odbúravania pečeňového glykogénu na glukózu. okrem kardiotonických glykozidov. v terapii akútnej pankreatitídy. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. k diagnostike feochromocytomu. inzulínovom komatu. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. Pur. obsahujúci 15 rôznych aminokyselín a skladajúci sa z 29 zbytkov AMK.Pretože normálny I má len krátky účinok. kde je I najčastejšie viazaný na bázickou AMK protamin alebo globín a kombinovaný so zinkom. obezite atď. Niektoré prípady kardiálneho zlyhania. Ľudský G sa zhoduje s hovädzím a bravčovým.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. V pankreasu sa vytvára z proglukagónu . Obsah G v pankrease je 10-20krát menší než I. Glukagon G je polypeptid s molekulovou hmotnosťou 3482. Použitie: G sa používa vo forme hydrochloridu pri inzulínových hypoglykémiach. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. Existuje tiež určitý synergizmus medzi periférnymi účinkami G a I. pri záchvate asthma bronchiale. kedy obidva môžu urýchľovať zúžitkovanie periférnej glukózy. Steroidy sú založené na 1. používajú sa v praxi depotné preparáty. G tiež inhibuje ukladanie lipidov v tepenných stenách. Znižuje tiež v krvi množstvo volných mastných kyselín a aminokyselín. Býva označovaný ako antagonista I.i trans-.insuliny sú určené len tým pacientom. ktorý neznášajú bežné inzulínové preparáty rovnakého zloženia. čo je polypeptid o 78 zbytkoch AMK. Bežne sa používa bravčový a hovädzí I.konfigurácii. 209 . HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. pôsobí totiž výrazne pozitívne inotropne. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. k ukončeniu inzulínového šoku a pri poruchách utilizácie sacharidov. Pripravuje sa izoláciou z vedľajšej inzulínovej frakcie.

Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty.ESTROGÉNY (E) E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov.5(10) – estratrien – 3. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. valérovou. kyselina doisynolová. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. napr. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. klesá účinok. u benzestrolu.17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metyl majú znížené vedľajšie účinky. Predĺženie. bisdehydrodoisynolová. 3-alkylétery. hexestrol. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum 210 . Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etinylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. allenolová a jej derivát kyselina alfa. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. poprípade i C.3. benzoovou. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. Perorálne účinné sú i prirodzené. napr. 6. Per os je z nich najaktívnejší estriol. najčastejšie kyselinou propiónovou. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 1. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. 4. cyklopentylpropiónovou. 3. dienestrol. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). I v kombinácii s anxiolytiky. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. 5. 2. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. napr. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. Degradáciou estrónu a ekvilenínu rozštiepením kruhu D. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17.

predčasnom zlyhaní ovariálnych funcií.Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom.5 – ( 10) estratrién – beta. klimakterických problémoch. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. V rakovinových bunkách. čím nastáva významná regresia tumoru. predovšetkým svalstvo a kosti. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. Bolo však preukázané. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky.17. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz.androstenolón .3. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 211 . kde podporujú syntézu proteínov. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. Všetky majú protrahovaný účinok. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou.androsterón . Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. poruchách vývoja. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. A . propionovou a valerovou. Používa sa pri insuficiencii ovárií.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu.

Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. u kalusteronu. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. TESTOSTERÓN V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron -17-beta-hydroxy-17 alfa-metyl-4-androsten-3-on Estery TES sa používajú injekčne. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. 212 . Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. Výnimkou je 8 – izotestosterón.1. androstenolón). Naopak u rovnakej zlúčeniny. izomaslovou. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 1. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. 3. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. 19 – norTES. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. TES je pomerne málo perorálne účinný. pri sterilite. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. 2. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. 4. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. mužskom klimaktériu a pod. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. napr. kyselinou propionovou. napr. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. enantovou. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. A. hypogenitalizme. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. dihydroTES. Napr. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. cyklopentylpropionovou atď. Ich účinok je synergický s STH. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 3 – ol – 17 – on (androsterón. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. bolasteronu.

ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. Progesterón je perorálne málo aktívny. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. Najúčinnejšie perorálne GES sú odvodené od ethisterónu ( 17 alfa – etinylTES). po ťažkých operáciách. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. vyčerpanosti. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. mesterolón a stanazolón. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. 213 . 19 – norprogesterónu. 6 – pregnadién – 3.2. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. druhej skupiny samičích hormónov. potlačení znakov mužnosti u žien. 3. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). resp. pri osteoporóze. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. pri zdĺhavej rekonvalescencii. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. aj u 18 – norzlúčenín. oxymetholón. pôrodoch. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. 2 alfa – methyl – 4. svalovej dystrofii. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. od účinnejšej zlúčeniny 19 – norethisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). A-norprogesterónu a tiež A-norTES. 17 alfa – methyl – B – norTES. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. 20 – dión – 17 – acetát).

estrogénny celkom chýba. sú neúčinné. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. napr. Presun dvojitej väzby u 19 – noretisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér norethynodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. napr. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. v tehotenstve. Metabolické produkty progesterónu. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. lynestrenol majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. jeho účinok je špecifický a vedľa estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny.6 – pregnadién – 3.Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti.6 – pregnadién – 3. z ktorých napr. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. popr. NORETHISTERON – 17 alfa – ethinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. pregnandiol. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. METHENMADINONACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. jeho estery sú perorálne gestagénne vysoko účinné. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok.20 – dión – 17 – acetát 214 . napr. k progesterónovému testu. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. napr. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Podmienkou pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. 5 alfa – pregnanu.

ESTROGÉNY (E) 215 . ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. Steroidy sú založené na 1. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom.Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. okrem kardiotonických glykozidov.i trans-.konfigurácii. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans.

ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. 10. 8. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. rozštiepením kruhu D. Degradáciou estrogénu a ekvilenínu.3. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. Predĺženie. najčastejšie kyselinou propiónovou. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. kyselina doisynolová. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. napr. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. cyklopentylpropiónovou. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol.E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). bisdehydrodoisynolová. klesá účinok. propionovou a valerovou. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol.5(10) – estratrien – 3. napr. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. Per os je z nich najaktívnejší estriol. dienestrol. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. Perorálne účinné sú i prirodzené. 12. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 7. napr. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etynylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. benzeovou. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. valérovou. Všetky majú protrahovaný účinok. allenolová a jej derivát kyselina alfa. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. hexestrol. 9. u benzestrolu. I v kombinácii s anxiolytiky. 11. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. 3-alkylétery 17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metylén majú znížené vedľajšie účinky. predčasnom zlyhaní 216 . poprípade i C. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží.

sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 217 . 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. predovšetkým svalstvo a kosti. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. čím nastáva významná regresia tumoru. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 5.androsterón . A .ovariálnych funcií.3. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. Bolo však preukázané. A. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3.5 – ( 10) estratrién – beta. 17. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. klimakterických problémoch. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. poruchách vývoja. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. V rakovinových bunkách. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). kde podporujú syntézu proteínov. Používa sa pri insuficiencii ovárií. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu.androstenolón .

oxymetholón. 7. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. napr. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. 19 – norTES. kyselinou propionovou. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. mužskom klimaktériu a pod. u kalusteronu. 8. napr. izomaslovou. Výnimkou je 8 – izotestosterón. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. TES je pomerne málo perorálne účinný. hypogenitalizme. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Ich účinok je synergický s STH. TESTOSTERÓN – 17 beta – hydroxy – 17 alfa – metyl – 4 – androsten – 3 – on V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron Estery TES sa používajú injekčne. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Naopak u rovnakej zlúčeniny. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. cyklopentylpropionovou atď. 218 . Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 4. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. 5. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. androstenolón).3 – ol – 17 – on (androsterón. enantovou. bolasteronu. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. pri sterilite. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. mesterolón a stanazolón. dihydroTES. 6. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. Napr. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku.

poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. pri zdĺhavej rekonvalescencii. od účinnejšej zlúčeniny 19 – noretisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. po ťažkých operáciách. vyčerpanosti. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. 20 – dión – 17 – acetát). poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. svalovej dystrofii. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. Najúčinnejší perorálny GES je odvodený od etinylsterónu ( 17 alfa – etinylTES). pri osteoporóze. 6 – pregnadién – 3. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. potlačení znakov mužnosti u žien. pôrodoch. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. 5 alfa – pregnanu. 2 alfa – methyl – 4.6. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. druhej skupiny samičích hormónov. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. Podmienkou 219 . V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. 19 – norprogesterónu. Progesterón je perorálne málo aktívny. resp. popr. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. 17 alfa – methyl – B – norTES. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. aj u 18 – norzlúčenín. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty.

Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom.6 – pregnadién – 3. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu.20 – dión – 17 – acetát Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. jeho účinok je špecifický a veďla estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. z ktorých napr. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. pregnandiol. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. napr. Metabolické produkty progesterónu. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. jeho estery sú perorálne gestagénne vysokoúčinné. napr. používaného k súčasnej substitúcii estrogénovej a gestagénovej. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. METHENMADINOACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. NORETHISTERON – 17 alfa – etinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. estrogénny celkom chýba. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. napr. sú neúčinné. napr. k progesterónovému testu.6 – pregnadién – 3. lynestrenól majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. 220 .pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. Presun dvojitej väzby u 19 – nor – etisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér noretinodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. v tehotenstve.

preťaženie (hypertenzie v malom a veľkom obehu. trikuspidálnej chlopne. tyreotoxikóza) 4) nedostatočné plnenie komôr (stenóza mitrálnej resp. srdcové stimulanciá (zlyhávajúce srdce) (C01A.Kardioglykozidy. flutter.príčiny: 1) myokardiálne (ICHS. stenózy aorty. kardiomyopatie.kompenzačné mechanizmy zlyhania srdca: 221 . C01C) Zlyhávajúce srdce: . perikarditídy) 5) poruchy srdcového rytmu (tachykardia. AV – blok. bradykardia) .syndróm s prognózou ako pri malígnom bujnení a horšou ako pri infarkte myokardu . zápal myokardu) 2) tlak. pľúcnice) 3) objemové preťaženie (nedomykavosť chlopní.

na Na+K+-ATPázu (jej podjednotku α).spomalenie atrioventrikulárneho vednia (negatívne dromotropný účinok) .zvyšuje sa tiež elektrická dráždivosť siení a komôr (pozitívne batmotropný účinok) . digoxín c) Digitalis ferruginea . Znižuje sa obsah K+ v bunkách a dochádza k zvýšeniu dráždivosti a urýchleniu repolarizácie membrány. Pôsobia tiž nepriamo prostredníctvom vegetatívneho nervového systému.↑ komorového tlaku . gitoxín. Zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia zo SR.zlepšujú kontraktilitu srdca (nízke dávky) Mechanizmus účinku: .3) hypertrofia myokardu: .reflexne so ↓ MO a TK v aorte ↑ katecholamínov .pri chronickom srdcovom zlyhaní tllmia sympatoadrenálnu aktiváciu.acetyldigitoxín 222 .hromadnie tlaku v alveolách (dušnosť) – pľúcny edém KARDIOTONIKÁ . zvyšuje sa prekrvenie orgánov vrátane obličiek a dochádza k zníženiu aktivity renínangiotenzínového systému Rozdelenie: .2) zväčšenie tonusu sympatiku .zníženie intracelulárneho pH podporuje vstup kalcia do cytoplazmy).účinky: 1) ↑ intracelulárnu c(Ca2+) 2) ↑ vnímavosti kontraktilných proteínov voči Ca2+(senzibilizátory kalcia) Kardioglykozidy: . a tým sa zvyšuje kontraktilita srdca.I.sila kontrakcie je úmerná jeho počiatočnej dĺžke (pri zlyhávajúcom srdci → dilatácia ⇒ zväčšenie komory) .pri chronickom zlyhaní srdca „remodeling“ .1) Frankov – Starlingov zákon: . Blokádou tejto pumpy dochádza k zvýšeniu koncentrácie Na+ a zníženie koncentrácie K+ vo vnútri buniek. Účinky: .látky rastlinnej povahy . znižujú odpoveď na podnety sympatiku a majú druhotné diuretické pôsobenie. gitalin b) Digitalis lanata: .selektívne sa viažu na membránu kardiomyocytov.↑ objemu krvi v diastole . Kalciové ióny vstupujú do buniek najmä antiportom pre natrium a kalcium ( na zvýšenom vstupe kalcia do buniek sa podieľa aj antiport pre Na+ a H+ . gitoxín.adrenoreceptorov („down regulation“) o 60-70% .4) ↓ hustoty β1. B → digitoxín.spomalenie tvorby vzruchu v sinoatriálnom uzle (negatívne chronotropný účinok) .↓ MO. C → digitoxín.lanatozid A.↓ kontraktility . B.. Vzostup intracelulárnej koncentrácie Na+ je doprevádzaný zvýšeným vstupom Ca2+do buniek a vzostupom intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov.hemodynamické zmeny: . Zvyšujú citlivosť prevodového systému na cholinergné vplyvy.5) ↓ transportu Ca SR . ktorú inhibuje. rádu: a) Digitalis purpurea: purpureaglykozidy A.pozitívne inotropný účinok na srdce . .

zlyhanie srdca pri infarkte myokardu Interakcie: . fibrilácia alebo flutter predsiení) Nežiaduce a toxické účinky: . sieňokomorové blokády vyššieho stupňa.chinidín.blokátory kalciových kanálov – pôsobia kardiodepresívne .anorexia CNS – bolesti hlavy. % / deň 9 7 7 10 <2 30 <2 35 <1 >50 Terapeutické použitie: 1) zlyhávanie činnosti srdca 2) poruchy srdcového rytmu (supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia. verapamil.beta. poruchy videnia.. malátnosť.II.nauzea. K –ouabaín (strofantín – g. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. heleborein Farmakodynamické účinky: látka kontraktilita (+) Digitoxín +++++ acetyldigitoxín ++++ Digoxín +++ lanatozid C ++ Ouabaín + Farmokokinetika: látka Digitoxín acetyldigitoxín Digoxín lanatozid C Ouabaín lipofilita +++++ ++++ +++ ++ + automácia (-) -------------------------absorpcia z GIT +++++ ++++ +++ ++ + vodivosť (-) -------------------------väzba na bielk. mineralokortikoidy (látky vyvolávajúce hypokaliémiu) ⇒zvýšenie toxicity . k) b) Scilla maritima –scilaren A.dysrytmie. hyperkalciémia.blokátory – zosiľujú negatívne chronotropné účinky . amfotericín B.infúzia KCl !!!! . vracanie.diuretiká. soli kalcia – zosilnené arytmogénne účinky 223 . účinok -------------------------- biol.zákaz používania prípravkov s Ca2+ . hypokaliémia. amiodaron. B c) Adonis vernalis – adonidosid.malá terapeutická šírka a) kardiálne: . +++++ ++++ +++ ++ + vag. adonivernosid d) Oleander nerium – oleandrin. thevetin e) Helleborus niger – heleborín. rádu: a) Strophantus G. alergie gynekomastia ( pri predávkovaní: . propafenon.diastolická dysfunkcia ĽK. polčas vyluč. bradykardia.aj špecifické protilátky – fragmenty protilátok proti kardioglykozidom (FAB) ⇒ inaktivujú ho ) Kontraindikácie: . komorové fibrilácie b) extrakardiálne: GIT – spazmy.

ku ktorej dochádza už po malých dávkach. tj.v.dopexamín: .zvýšenie aktivity renínu . a fosforylácii kalciového L-kanála: zvýšený vsup kalcia do buniek napäťovo riadenými kalciovými kanálmi) a aj aktiváciou alfa adrenergných receptorov (zvýšenie prieniku kalcia do buniek.účinky: .o.digitoxín: . TENSAMIN inj) . ischémie myokardu a iné) (ESCANDINE tbl) .používajú sa krátkodobo.pôsobí pomaly a dlhodobo.xamoterol 224 . infúzia pri ťažkých poruchách kontraktility bez tachykardie (DOPACARD inj) .digoxin (DIGOXIN inj. tbl) Neglykozidové kardiotoniká 1) Katecholamíny a ich deriváty .zvýšenie frekvencie srdca .ťažká akútna srdcová insuficiencia nereagujúca na inú liečbu . pretože sa vyvíja rýchlo tolerancia v dôsledku down regulácie receptorov . indikovaný je iba pri ťažkých stavoch srdového zlyhania nereagujúceho na inú liečbu. podaní a nezvyšuje frekvenciu srdca. má veľa závažných nežiaducich účinkov (arytmie.pôsobí najmä na β1 – receptory a ovplyvňuje výraznejšie inotropiu a menej chronotropiu (DOBUTAMINinj) . Fosforylácii fosfolambanu: zvýšenie vstupu kalcia do SR.stavy po kardiochirurgických zákrokoch .svojim účinkom je medzi digoxínom a digitoxínom Prípravky: .látky: . terapeuticky významná je predovšetkým D1-receptormi sprostredkovaná vazodilatácia v obličkách. ktorý má D1 + D2 + β2 agonisické účinky.ibopamín: . DOPMIN inj. ´dalej blokuje vstup NA do nervových zakončení.25tbl) . ale aj na dopamínové (D1 a D2) receptory. ich aktivácia vyvoláva vazodilatáciu.pôsobia prostredníctvom beta-adrenoreceptorov β1> β2 (dochádza k zvýšeniu cAMP v bunkách a následnej fosforylácii proteínov zúčastňujúcich sa na prenose kalcia. z ktorej sa v organizme vytvára účinná látka epinín (deoxyadrenalín).analóg dopamínu. fosforylácia troponínu I: zníženie afinity troponínu C ku kalciu.silný pozitívne inotropný účinok . DIGOXIN 0.dobutamín: .používa sa ku kontrole fibrilácie siení a pri srdcovej nedostatočnosti sprevádzanej fibriláciou siení .zvýšenie spotreby kyslíka . DIGOXIN 0.pôsobí nielen na periférne adrenoreceptory.Používané látky: .indikácie: . uvoľnenie kalcia.šokové stavy . zvýšené uvoľňovanie kalcia zo SR) . často sa kombinuje s dobutamínom (DOBUTAMINsol inf. používa sa iba výnimočne . má β2 > β1 + D1 + D2 účinky.dopamín: .zvýšenie spotreby kyslíka nie je vhodné pri chronickom zlyhaní srdca .methyldigoxín: .prolátka.metyldigoxin (LANITOP inj.vazokonstrikčný (podľa typu) . používa sa ako i. vyvoláva pozitívne inotropné účinky po p.digoxín: .125 tbl.

anorexia.proarytmogénny účinok .účinky: – pozitívny inotropný účinok . krátkodobo enoximon vesnarinon 3) Senzibilizátory myokardu voči pôsobeniu vápnika .látky: sulmazol levosimendan (SIMDAX inf) imobendan flosequinan vesnarinon Rozdelenie podľa chemického zloženia: 1.látky: amrinon (WINCORAM inj) milrinon (COROTROPE inj) . IV (benzamidové inhibítory) .účinky: .podla laktónového kruhu sa delia na: a) butenolidy alfa beta nenasýtený laktón b) pentadienolidy s šesť článkovým laktónom z dvoma dvojitými väzbami.indikácie: .nedochádza pri ich dlhšom podáaní k down regulácii receptorov .nežiaduce účinky: .zníženie periferného odporu .trombocytopénia (výraznejšie po amrinone) .GIT: .hnačky.inhibícia fosfodiesterázy vedie k nahromadeniu cAMP a tým sa napodobňujú účinky podráždenia β-adrenergných receptorov . 225 .proarytmogénny účinok a zvýšená mortalita .senzibilizácia myofybríl na pôsobenie kalcia (zvýšenie citlivosti troponínu C na kalcium) .zníženie plniaceho tlaku .bolesti hlavy .veľmi ťažke stavy akútneho zlyhania srdca .fotosenzibilita .inhibícia fosfodiesterázy III resp.zvýšenie frekvencie srdca .zvýšenie ejekčnej frakcie . Prírodné látky s laktónovým kruhom v polohe 17:.etilefrín (PRESSOTONtbl) 2) Inhibítory fosfodiesterázy III (imodilátory) .mechanizmus účinku: .poruch funkcie pečene .v.zvýšenie frekvencie srdca (iba niekedy) .nežiaduce účinky: . Vlastné kardioglykozidy vznikájú tak že sa na C-3 kde je OH viaže oiligosacharidový reťazec.. abdominálne bolesti .podávajú sa i.

digitálisové glykozidy (purpureaglykozid A a B. digitoxin.cis usporiadanie kruhov C/D je potrebné .všetky zásahy do laktónového kruhu znamenajú zníženie alebo zrušenie účinku a) butenolidy . g-strofantin) Zvýšený počet OH je príčinou zvýšenej O O polarity oboch glykozidov tek že pri p. tým je lepšie vstrebávaný . lanatozidy A. Biotransformácie bez zmeny. alebo len málo HO SEKUNDÁRNY GLY KOZID GENUINNÝ GL Y KOZID glykozidy genuidný Purpureaglylozid A Purpureagylokzid A Lanatozid A Lanatozid Lanatozid deslanozid Aglykón sekundárny digitoxin gitoxin acetyldigitoxin Acetylgitoxin Acetylgitoxin Gitoxin digitoxigenin Gitoxigenin digitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin R1 H OH H OH H H R2 H H H H OH OH R3 H H CH3CO CH3CO CH3CO H . cymarin. Rýchly nástup aj odoznenie O H O CO CH3 O O H OH OH HO CH2 OH OH H OH O O CH3 HO CH2OH O OH OH OH CH2OH O O AGL Y KON K-ST ROFANT IDIN OH OCH3 CY MARIN O OH K-ST ROFANT IN-BET A GENUIDNÝ K-ST ROFANT OZID OH AGL Y KON G-ST ROFANT IDIN OH OH G-ST ROFANT IN 226 . je účinok.beta orientácia laktónu na C – 17 . digoxin) O R2 R1 H OH O CH3 O O CH3 O O OH OH H AGLY KON CH3 O O CH2OH OO OR3 OH OH Čím je glykozid menej polárny a lipofilnejší.hydroxyly na C – 3. lipofilnejšie sú glykozidy s menším počtom hydroxylov na aglykóne a v postrannom reťazci.alebo 6.v. nie sú vstrebávané len pri i.5. B a C.VŠÚ: . a C – 14 sú v beta usporiadaní .strofantové glykozidy (k-strofanozid.článkový nenasýtený laktónový kruh .o.

alfa-acetyldigoxin. pengitoxin. meproscillarin) Vzorce hore Zvýšená lipofilita by umožnila lepšie vstrebávanie i transport AMRINON 5-Amino-(3. metildigoxin. adonitoxin. R2 -CH3 R1 G-G. proscillaridin.4'-bipyridyl)-5-karbonitril . peruvisid) O O O O R2 OR1 H OH OH O O CH3 OR1 R2 H OH O O H CH3 R1 -H. deslanozid. beta-acetyldigoxin. thevetin A.6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3. cerberozid. R2 -COH K ONVALOZID OCH3 CEREBROTID THEVENIN A b)Pentadienolidy (glukoscillarenin A scillarenin A.4'-bipyridin)-6(1H)-on MILRINON 1.glukuronid 227 . R2 -COH K ONVALLATOXIN R1 -H. R2 -CH2OH K ONVAL ATOXOL R1 GL UK ÓZA..met: .iné heterozidy (konvalatoxin. scilirozid) Červená morská cibuľa a biela R-H SCIL L ARENIN O O Met: beta izomér je kompletne desacetylovaný R -R PROSCILL ARIDIN R -R-G-G DLUKOSCIL L AREN A Esterifikácia a éterifikácia zvyšujú vstrebateľnosť R-RAMNÓZA G-GLUKÓZA OH RO 2. R2 -CHO PERUVOZID HO R1 -G-G.GLUK ÓZA OH OH R1 -H. gitoformát. Polysyntetické deriváty (acetydigitoxin.vylučuje sa ako O. R2 -COH G .

Apocynum cannabinum) Liliaceae (Urginea maritima. Thevetia. Helleborus niger) 228 . Convallaria majalis) Ranunculaceae (Adonis vernalis.sú látky.met: .patria sem biogénne látky. Asi 5% sa metabolizuje v čreve redukciou na aminofenylpyridazón. primárne sa metabolizuje konjugáciou na cyklický alebo N – acetylovaný cysteínglycín a konjugáty cysteínu.metylácia katecholová jadra a konjugácia (glukuronidy) DOPAMIN LEVOSIMENDAN -metabolizmus: -úplne sa metabolizuje a do moču a stolice sa vylučuje iba zanedbateľné množstvo nezmenenej látky. Kardiotoniká: .sú prítomné v rastlinách z približne pätnástich čeľadí. prípadne polosyntetické analógy prírodných látok . Hladina acetylácie je geneticky podmienená.DOBUTAMIN : . produkty ich hydrolýzy. ktoré zvyšujú tonus a silu kontrakcie dekompenzovaného myokardu za súčasného zlepšenia energetickej bilancie dekompenzovaného srdca .acetyltransferázou na aktívny metabolit. Nerium oleander. praktický význam majú: Scrophulariaceae (druhy rodu Digitalis) Apocynaceae (druhy rodu Strophantus. ktorý je po reabsorbcii metabolizovaný N.

D-fukóza .sú to glykozidy: . a preto sa pre ich izoláciu používajú listy (Digitalis).D-cymaróza Kardenolidy: Folium digitalis purpureae (Digitalis purpura.Dx . v živočíšnej ríši sú kardioaktívne glykozidy súčasťou kožného výmešku ropúch (Buffo) a ochranného sekrétu niektorých druhov hmyzu.aglykóny: .skladajú sa: .aglykón purpureaglykozid A enzymatická hydrolýza ⇒ digitoxín kyslá hydrolýza ⇒ digitoxigenín Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata.D-digitoxóza .cukorná zložka + aglykón . semená (Strophantus.gitoxigenín .L-oleandróza .gitoxigenín .Dx (Ac) .digitoxigenín . Helleborus). L-ramnóza.Dx . Adonis).špecifické cukry: (nemajú na C2 – OH) – D-digitalóza .aglykóny: .digitoxigenín .gitaloxigenín .gitaloxigenín .cukorné zložky: . Scrophulariaceae) . podzemné orgány (Urginea.D-diginóza . Scrophulariaceae) .D-glukóza.hlavné glykozidy (lanatozidy) – jedna molekula digitoxózy je acetylovaná (nástup účinku je rýchlejší a nízka kumulácia cukor aglykón glykozid Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín lanatozid A Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín acetyldigitoxín Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín lanatozid B Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín acetyldigoxín Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digoxigenín lanatozid C Glu .O – aglykón 229 .hlavné glykozidy: cukor aglykón glykozid Glu-Dx –Dx-Dx + digitoxigenín purpureaglykozid A (Dx-digitoxóza) Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitoxigenín purpureaglykozid B Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitaloxigenín glukogitaloxín Glu – Dx – Dx – Dx – O .Brassicaceae (druhy Erysimum. . Cheiranthus) -lokalizácia kardioaktívnych glykozidov nie je viazaná na určitý rastlinný orgán. vňať (Convallaria. Thevetia).

acetyl .Cym ⇒ strofantidín Herba adonidis (Adonis vernalis. Apocynaceae) .ouabaín (strofantín G) – ouabagenín-3β-L-ramnozid Semen strophanth (Strophanthus kombé.k –strofantozid: .peruvozid (3α-L-thevetozid kanogenínu) Herba erysimi (Erysimum diffusum.kyslá hydrolýza Semen strophanthi (Strophanthus gratus.β .glykozid: .glykozid: .kardiotonikum s miernym sedatívnym a diuretickým účinkom Herba convallariae (Convallaria majalis.Glu ⇒ cymarín .α-Glu -β-Glu-Cymaróza -glykozid: k – strofantozid .Štiepenie: . Apocynaceae) glykozid: . Apocynaceae) .erysimin 230 .enzymatická hydrolýza .štiepenie: .aglykón: . Brassicaceae) .β: .adonitoxín (3-O-L-ramnozid adonitoxigenínu) . Liliaceae) . Ranunculaceae) .cukorná zložka: . Apocynaceae) .glykozid: .k – strofantín .glykozid: .oleandrín (16-acetylgitoxigenín-3β-L-oleandrozid) (acetylová skupina na geníne navodzuje určitú analógiu so scillirozidom Semen thevetiae (Thevetia neriifolia.konvallatoxin ( ramnozid strofantidínu) .Glu .enzymaticky .konvallozid (glukózo-ramnozid strofantidínu) .cymarín: -Glu ⇒ k – strofantín .konvallatoxol (3β-L-ramnozid strofantidolu) Folium oleandri (Nerium oleander.strofantidín .glykozid: .

aglykóny sú štruktúrou podobné digitoxigenínu. Dreň nadobličiek: produkuje katecholamíny (adrenalín).aglykón: .glykozidy: . Ich vysoká hladina môže spätnou väzbou zablokovať hormón adenohypofýzy.glukoscillaren A: . 231 .erysimozid Bufadienolidy Bulbus scillae (Urginea maritima.Glu ⇒ scillaren A -Ram ⇒ scillarenín = scillaridín -Glu ⇒ proscillaridin A H02 KORTIKOIDY Kortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek. pri strese. xysmalogenín je 5.aglykóny: .proscillaridin A: .scillirozidín (od scillarenínu sa líši acetoxyskupinou na C6 a hydroxylom na C8 Radix hellebori (Helleborus niger. uzarigenín sa odlišuje trans. Ranunculaceae) .štiepenie: .glukoscillaren A . ktorý stimuluje ich sekréciu.glykozid: .xysmalorin (Glu – Glu –xysmalogenín) .adenokortikotropný hormón.glykozid: .dehydrodigitoxigenín . Liliaceae) biela varieta: .uzarin (Glu – Glu – uzarigenín) .scillaren A: červená varieta: .glykozidy: . Asclepiadaceae) .uzarozid (Glu – Glu – Glu – uzarigenín) .hellebrin (glukoramnozid hellebrigenínu) Radix uzarae (Xysmalobium undullatum..aneláciou kruhov A/B. Hlavným ochorením drene je feochromocytóm. ktoré sú uvoľňované pri záťažových situáciách organizmu.uzarigenín .xysmalogenín .6 . Nadobličky sú párovým orgánom zloženým z kôry a drene.scillirozid . Gomphocarpus fruticosus.

ktorý je priamo tvorený v nadobličke (20-40% všetkého cholesterolu) alebo prinášaný vo forme LDL lipopolysacharidu z exogénnych zdrojov. Biosyntéza kortikoidov: Východzou látkou pre tvorbu kortikoidov a steroidov v nadobličke je cholesterol.zona fascilucata.zona reticularis. (ACTH sa používa ako diagnostikum pri insuficiencii kôry nadobličiek. ktorý v adenohypofýze aktivuje tvorbu adrenokortikotropného hormónu. Na syntetických pochodoch tvorby kortikoidov sa zúčastňuje cytochróm P450. ktorý v mitochondriách z cholesterolu odštiepením postranného reťazca vytvára pregnenolon. na prevenciu atrofie kôry nadobličiek. najmä angiotenzínII. anabolických a pohlavných hormónov Uvoľňovanie a produkcia kortikoidov je riadená kortikoliberínom produkovaným v hypotalame. Nízke hladiny plazmatického kortizolu sú stimulom pre sekréciu ACTH. sekréciu aldosterónu riadi hlavne renínangiotenzínový systém. Naopak. Enzýmom limitujúcim reakciu je P450scc. Väčšina ostatných reakcií prebieha v endoplazmatickom retikule.ACTH. ktorý má zmiešanú oxidázovú funkciu. jeho vysoká koncentrácia negatívnou spätnou väzbou tlmí sekréciu kortikoliberínu a ACTH.Kôra nadobličiek má 3 časti: 1.produkcia glukokortikoidov.hlavne produkciu kortizónu.zona glomerulosa. Stimulom pre tvorbu mineralokortikoidov je angiotenzím II a zvýšená hladina plazmatického K+ Tvorba glukokortikoidov: androgénov: mineralokortikoidov: cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓ ↓nie je 17α ↓ hydroxylácia ↓HSD progesteron ↓P450 ↓ 11-deoxykortikosteron ↓P450 232 cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓P450 17α-hydroxy––P450→ dehydropregnenolon epiandrosteron ↓ HSD ↓HSD 17 α-hydroxyandrostendion progesteron ↓ ↓ P450 ↓P450 11-deoxykortizol ↓ ↓P450 dehydroepiandrosteron .produkcia glukokortikoidov (kortizol) 3. substitučný liek pri poruchách hypofýzy) ACTH ovplyvňuje hlavne kôru nadobličiek a jej produkciu. Stimulom pre syntézu glukokortikoidov je ACTH. Na uvoľňovanie aldosterónu má len malý vplyv.produkcia mineralokortikoidov (aldosterón) 2. ktorý stimuluje tvorbu kortikoidov.

Steroidný hormón po uvoľnení z väzby na plazmatické proteíny (globulíny) vstupuje do bunky. Sleduje denný rytmus ACTH. čreve a slinných žľazách. Podjednotka A rozpletie DNA. Táto väzba vedie ku konformácii receptora a tým umožní preniknutie hormónu do jadra. znížená spotreba glukózy na periférii. Glukokortikoidy sa v plazme viažu na α1 globulín.B.zvýšená tvorba glukózy. prerozdelenie tuku v organizme. nárast tuku na tvári a hrudnej časti tela • homeostáza elektrolytov a vodné hospodárstvo. ktorý je nevyhnutný pre udržanie stálosti vnútorného prostredia. Iba voľná frakcia kortizolu sa môže metabolizovať a byť aktívnou. preto ich účinok nastupuje po dlhšom čase a je dlhodobý. je závislá na dennom svetle a telesnej námahe. stimulácia glukoneogenézy. stimulácia glykolýzy. s malým oneskorením. hlavne v záťažových situáciách • ovplyvnenie intermediárneho metabolizmu.transkortin. dosahuje maxima v ranných hodinách.zvýšenie proteolýzy.katabolický účinok -metabolizmus sacharidov. osteoporóza 233 . V bunke sa naviaže na cytoplazmatický glukokortikoidový receptor (GR). V jadre sa uvoľní B podjednotka a naviaže sa na histón.väčší účinok majú mineralokortikoidy -zvyšujú vylučovanie vody.aldosteron-syntetáza Hladina kortizolu počas dňa kolíše. znížený príjem vápnika v čreve→ znížená plazmatická hladina vápnika. Účinky glukokortikoidov: -hlavným prirozdeným glukokortikoidom je kortizol (hydrokortizon). ktorý má dve podjednotky-A. Na rozdiel od GR receptorov.hydroxyláza P450aldo. ktoré sú v celom tele. zvýšený rozklad mastných kyselín.zvýšenie lipolýzy. zníženie proteosyntézy až negatívna dusíková bilancia -metabolizmus lipidov. Mineralokortikoidy sa viažu na mineralokortikoidový receptor MR a tiež po postupe do jadra indukujú transkripciu génov.kortizol hydrokortizon ↕ dehydrogenáza kortizon ↓ testosteron ↓ aromataza estradiol ↓ kortiksteron ↓P450aldo aldosteron HSD. zvýšene ukladanie glykogénu v pečeni. pri ktorej využíva rozkladné produkty glykolýzy. Vstup do jadra vedie k transkripcii špecifických génov. MR receptory sú hlavne v obličkách. lipolýzy a proteolýzy -metabolizmus proteínov. zvyšujú exkréciu vápnika obličkami. Mechanizmus účinku kortikoidov: Kortikoidy pôsobia prostredníctvom cytoplazmatických receptorov (vnútorných receptorov). úbytok tuku na končatinách. ktoré sa manifestuje ako tvorba nových proteínov.

Pri dlhšom podávaní alebo ich zvýšenej hladine (>100mg/deň) sa prejavia iatrogénne účinky (účinky vyvolané liekmi). Dávame ich po jedle. aby nenastala atrofia kôry nadobličiek.-8. inhibujú uvoľňovanie histamínu. Je nutná kontrola pacienta.inhibujú fibroblasty. inhibujú tvorbu interferónov. hypertenzia. Po vysadení sa príznaky opäť vrátia. cytokínov. edémy zvýšená chuť do jedla.menej ako jeden týždeň sa nežiadúce účinky neprejavia. • • • hyperkortikalizmus. ktorý sa prejaví ako Cushingov syndróm poruchy rovnováhy elektrolytov. Pri vyšších dávkach ich rozdelíme na dve dielčie dávky.zvyšuje sekréciu draslík a H+ Nežiadúce účinky glukokortikoidov: -pri podávaní glukokrtikoiodv krátku dobu. čím prispievajú k udržaniu intravaskulárneho objemu a acidobázickej rovnováhy organizmu: .K+-ATPázy.znížená produkcia ochranných prostaglandínov→ tvorba vredov pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov • rast. čo inhibuje tvorbu jaziev a zhoršuje hojenie rán -stenčenie kože (využíva sa pri liečbe psoriázy) • žalúdok. bradykinínu -pôsobia antialergicky a imunosupresívne • koža. -zvyšujú krvnú zrážanlivosť -pozitívny inotropný účinok na srdce -pri nedostatku glukokortikoidov sa znižuje minútový objem srdca • nervový systém. alebo obdeň. úbytok svalstva 234 .nadbytok glukokortikoidov. znižujú počet cirkulujúcich lymfocytov a eosinofilov. Preto pri dlhodobej terapii majú byť dávky čo najnižšie.znižujú vnútrolebečný tlak .pri nadbytku glukokortikoidov je zhoršená svalová výkonnosť. pri nadbytku glukokortikoidov môže dôjsť k hypertenzii -zmnožujú počet erytrocytov. Vysadzovanie je nutné postupné.od eufórie až po depresiu -znižujú libido • imunitný systém.zvyšujú chuť do jedla .zvyšujú reabsorbciu Na+ a vody a znižujú ich vylučovanie potom. tlmia sekréciu proteolytických enzýmov.hypokalemická alkalóza. slinami a tráviac. únava • kardiovaskulárne účinky -retencia sodíka→ zvýšenie krvného tlaku -zosilnenie vazokonstrikčného účinku noradrenalínu a angiotenzínu II→ hypertenzia.• kostrové svalstvo. zmenšujú lymfoidné tkanivo.ich nadbytok u detí inhibuje lineárny rast.potláčajú imunologické a zápalové reakcie.spôsobujú zmeny náladay.blokujú tvorbu vazoaktívnych a chemotaktických faktorov. pôsobia na epifizárne štrbiny Účinky mineralokortikoidov: • Ovplyvňujú zberné tubuly stimuláciou Na+. hodina ranná). slabosť. nárast telesnej hmotnosti. šťavami .dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou -ovplyvňujú mozgový metabolizmus . podávame ich jedenkrát denne (4.

konfigurácia.konfigurácii.C10 -H -H -CH3 -CH3 R2-C13 -H -CH3 -CH3 -CH3 R3-C17 -H -H -H -C2H5 Gonan Estran Androstan Pregnan Rozlišujeme dve konfigurácie: A/B cis.2-cyklopentanoperhydrofenantrénového jadra. 16α. alebo aromatizácia kruhu. 12α.pre účinok je nutná voľná alebo esterifikovaná 21-hydroxylová skupina 235 .substituenty v polohe 10 smerujú pod rovinu= α Kruhy B/C a C/D sú vždy v trnas. ktoré sú štrukturálnym základom jednotlivých skupín steroidných hormónov. a metylom v polohe 6α.2 u prednisonu a prednisolonu vedie k zvýšeniu aktivity 4. taktiež substitúcia fluorom alebo chlórom v polohe 6α. steroidový diabetes iatrogénny glaukóm útlm hypofýzy spätnoväzobným pôsobením glukokortikoidov: supresia kôry nadobličiek→hypofýza prestane produkovať ACTH→ atrofia nadobličiek.pre aktivitu je nutný 11β-hydroxyl alebo oxoskupina na 11. uhlíku 2. Od najjednoduchšieho uhľovodíka gonanu sa odvodzujú uhľovodíky estran.konfigurácia. ktorý obsahuje 17 atómov uhlíka. psychóza. okrem kardiotonických glykozidov (C/D.hydrogenácia dvojitej väzby v kruhu A. alebo redukcia oxoskupiny na C20 vedie k strate aktivity 3. androstan a pregnan. R1.halogenácia v polohe 9α vedie k zvýšeniu účinku. uhlíku s rôznym počtom uhlíkov. 16α.substituenty v polohe 10 smerujú nad rovinu = β A/B trans. nespavosť osteoporóza hyperglykémia. Na jadro sú spravidla naviazané dve angulárne metylové skupiny v polohe 10 a 13 a postranný reťazec na 17. čo je nezlučiteľné so životom Chemická štruktúra kortikoiodov: Hormóny kôry nadobličiek sú hormónmi steroidnými (spolu s pohlavnými hormónmi).od eufórie k podráždenosti a anxióznym stavom.• • • • • • • aktivácia latentných infekčných procesov a spomalenie hojenia rán gastroduodenálne vredy v dôsledku zníženej produkcie ochranných prostaglandínov psychické zmeny. 16 β vedie k zvýšeniu glukokortikoid nej a protizáplaovej aktivity mineralokortikoidy: 1.zavedenie ďalšej dvojitej väzby do polohy 1.cis) U prírodných steroidov je reťazec na C17 v polohe β Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: -odvodzujú sa od uhľovodíka pregnánu glukokortikoidy: 1. Steroidy pozostávajú z 1.

karcinóm.spôsobený zvýšenou produkciou glukokortikoidov -prejavy: obezita mesiačikovitá tvár svalová hypotrofia akné.príčiny: anatomická lézia žľazy. familiárna rezistencia voči ACTH.porucha tvorby hormónov • sekundárna -príčiny: hypotalamické a hypofyzárne lézie útlm sekrécie ACTH a kortikoliberínu Addisonova choroba. ktorý je najčastejšie príčinou Hypofunkcia kôry nadobličiek: • primárna . najčastejšie autoimunitnou deštrukciou -prejavy: hyperpigmentácia kože.spôsobený zvýšenou produkciou mine-prejavy: hypokaliémia ralokortikoidov hypertenzia edém alkalóza svalová slabosť únava -terapia: odstránenie adenómu nadobličky.Connov syndróm.zavedením ďalšej hydroxylovej skupiny na C11 do polohy β a aldehydovej skupiny na C18. strie podkožné podliatiny artériová hypertenzia osteoporóza nefrolitiáza hypogonadizmus psychická alterácia -terapia: chirurgické odstránenie tumoru vysoké dávky hlavne kortizolu. autoimunitné procesy.2.postihnutie žľazy 2. hemoragia. bilaterálna hyperplázia • Cushingov syndróm.následok poškodenia všetkých troch zón kôry nadobličiek s deficitom všetkých hormónov. alebo odstránenie metylu na C19 sa zvyšuje mineralokortikoidná aktivita Ochorenia spôsobené nedostatočnou alebo nadmernou produkciou kortikoiodv: Hyperfunkcia kôry nadobličiek -možnými príčinami sú: adenóm. chirurgická resekcia 1. infekcia. slizníc 236 . čím sa spätnoväzobne potlačí nadprodukcia kôry • primárny Aldosteronizmus.

colitis ulcerosa. ale využívame niektoré ich vlastnosti)-nesubstitučná terpia: 1.antineoplastická liečba.psoriáza. oči 2. lymfogranulóm. ktoré bránia zápalu. temporálna artritída (postihujúca tepny) lupus erytematózus polymyozitída zápalové ochorenia čriev. ekzém -lokálne nežiadúce účinky: atrofia kože. zvracanie hypotenzia bolesti brucha chuť na slané jedlá hyperkaliémia hyponatriémia hypoglykémia -terapia: substitúcia všetkých hormónov Terapeutické použitie glukokortikoidov: • • • Substitučná terapia pri hypofunkcii kôry nadobličiek a Addisonovej chorobe Potlačenie sekrécie ACTH spätnoväzobným mechanizmom Liečba neendokrinných ochorení (nie je pri nich znížená hladina glukokortikoiodov.grafitove škvrny na perách slabosť. nauzea. sekundárne infekcie 237 . plasmocytóm. obnovujú epitel. potláčajú prejavy autoimunitných ochorení. hypopigmentácia.majú protinádorové účinky -leukémia.hlavne inhalačné kortikosteroidy. ileitis terminalis neinfekčné zápaly. hematologických ochorení 3. steroidné akné.epilepsia.hlavne injekčná aplikácia priamo do kĺbu. chudnutie anorexia.liek prvej voľby pri infantilných spazmoch 7. napr. rakovina prsníka a prostaty 4.protizápalové lieky -zápal neliečia ale odstraňujú subjektívne potiaže -blokádou fosfolipázy A2 pri tvorbe kyseliny arachidónovej -potláčajú všetky fázy zápalu ale spomaľujú hojenie Použitie: akútna reumatická horúčka reumatoidná artritída.koža. steroidná rosacea. kandidózy slizníc. alergické kontaktné dermatitídy. u dermatitídy Použitie: anafylaktický šok astma bronchiale. potláčajú reakciu na alergény 5. ktoré potlačením tvorby protilátok bránia rejekcii transpalntovaného tkaniva.dermatologická liečba.hypokalcinemická liečba pri terapii hyperkalcinémie -mechanizmus účinku: inhibícia činnosti osteoklastov zníženie enterálnej rezorpcie vápnika zníženie spätnej rezorpcie v obličkách 6.antialergické lieky k rýchlemu zvládnutiu alergických prejavov.imunosupresívne lieky.

má imunosupresívne účinky 238 ..] • metylprednizolon [ADVANTAN crm.. profylaxia a zmenšenie edémov mozgu (trauma. alergické a kožé ochorenia -dlhodobo pôsobiace: • dexamteazon [DEXAMETHAZON LÉČIVÁ crm. alergické a kožné ochorenia -má najsilnejšie antiflogistické a antialergické účinky. ekzémy.. zníženie kraniálneho tlaku) 10. ALPI CORT liq. edémy. ung. ULTRA CORTENOL ung. FUCIDIN H crm..] -použitie: reumatické.der.. u Cushingovej chorobe nedôjde k tomuto zníženiu Kontraindikácie glukokortikoidov: • • • • • Vredová choroba Ťažká osteoporóza Neliečené ťažké infekcie Myasthenia gravis Cushingov syndrom Medzi glukokortikoidy patria: -krátkodobo pôsobiace • hydrokortizon (kortizol) [PIMAFUCORT ung.8.. MEDROL tbl. v gynekológii pri hroziacom predčasnom pôrode urýchľujú tvorbu surfaktantu v pľúcach fetu -kontraindikácia: 1.. TRIAMCINOLON-IVAX crm.] -stredne dlho pôsobiace: • triamcinolon [TRIAMCINOLON LÉČIVÁ. ung. nefrózy. OPHTALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung. crm.oph.] -má vyšší antiflogistický a antialergický účinok ako kortizon a hydrokortizon -použitie: chronická polyartritída. ung. dermatózy • prednizolon. DEPO-MEDROL inj.ako prednizon [IMACORT crm.amfotericínu B • Diagnostika..] -pre nepriaznivé vedľajšie účinky sa používa hlavne lokálne ako otorinolaryngologikum • prednizon [PREDNISON LÉČIVÁ tbl.] -vyvážené glukokortikoidné a mineralokortikoidné účinky -najčastejšie použitie: artritída. neoperovateľné nádory.. HYDROCORTISON LÉČIVÁ ung. trimester 11. alergické zápaly spojovky Ostatné deriváty kortizolu majú zosilnené glukokortikoidné a oslabené mineralokortikoidné účinky: • kortizon [CORTISON SPOFA gtt.. RECTODELT supp.opakované podanie dexametazonu zníži u normálnych osôb sekréciu ACTH a tým aj hladiny kortizolu..odstránenie nežiadúcich účinkov antimykotík. DEXIPROCT PLUS ung.] -výrazné protizápalové a antialergické účinky -použitie: reumatické. LINOLA-H-FETTIN crm. agranulocytóza..liečba neurologických ochorení -sclerosis multiplex (odstráni príznaky) 9. Addisonova choroba..

..má inhibičný účinok na glikokortikoiodoovom receptore Spironolakton. BELODERM crm.• betametazon.] Medzi mineralokortikoidy patria: ..použitie hlavne u Addisonovej choroby: • fludrokortizon -má minimálne glukokortikoidné účinky • deoxykortikosteron acetát -má protrahovaný účinok Inhibítory syntézy a účinkov streoidov: • • • • • • mitotan. BELOSALIC ung. ung. ung.anatagonista mineralokortikoidov Glukokortikoidy: Kortizon Hydrokortizon Prednizon Prednizolon Triamcinolon Dexametazon Betametazon 239 . BELOGENT crm..cytostatikum. inhibuje P450sccs aminoglutetimid. inhibuje P450scc metyrapon. inhibuje P450scc ketokonazol.ako dexametazon [FUCICORT crm.cytostatikum.antimykotikum.inhibítor syntézy mifepriston. DIPROSALIC ung... sol..

Triterpény sú C30-uhlíkové zlúčeniny. Skvalén sa oxiduje oxygenázovým systémom na 2. streoidné hormóny a kardioaktívne glykouidy. kortikoidy a diosgenín. Majú steroidnú štruktúru. ktorý cyklizuje na lanosterol a cykloartenol. ktorá je odvodená od triterpénov.3-epoxid. steroidné alkaloidy. Z lanosterolu vzniká cholesterol. Z cholesterolu sa tvoria steroidné sapogeníny.3-epoxid ↓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ lanosterol cykloartenol tetracyklický medziprodukt ↓ ↓ ↓ ↓ živočíchy ∕↓nižšie a vyššie ↓ ↓huby ∕ ↓fotosyntetizujúce ↓ ↓ ∕ ↓rastliny ↓ ↓ ∕ ↓ ↓ cholesterol ←←←←←∕ β-sitosterol β-amyrin 240 . Prekurzorom triterpénov je skvalén. Skvalén ↓ skvalén-2. tvoria ho dva farnezylové radikály spojené systémom päta-päta (farnezylové radikály vznikajú cestou kyseliny mevalónovej). ktorých čiastočným odburávaním vznikajú steroidy.acyklický triterpénový uhľovodík.Mineralokortikoidy: Deoxykortikosteron acetát Aldosteron -pre nákladnú prípravu sa nepoužíva RASTLINNÉ ZDROJE KORTIKOIDOV Medzi steroidné hormóny patria pohlavné hormóny.

A.Na syntézu steroidných hormónov sa používajú steroidné sapogeníny. aristolochiaefolia) • sarmentogenín rodu Strophanthus (S.1 Priame antikoagulanciá heparín.difosfát 2. makogenín a gitogenín rodu Agave (A. užíva sa preto pri kož ných ochoreniach. menadion. aglykónmi sú sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín Použitie: ako metabolikum. priaznivo ovlyvňuje regeneračné procesy. composita. farnochinón. smilagenín rodu Smilax (S. koagulačné faktory 1. ANTIKOAGULANCIA 2. antidota heparínu 2. ameroicana. sarmentosus) Vo farmaceuztickom priemysle sa najviac využíva diosgenín mexického pôvodu a solasodín. ktoré sú na rozdiel od živočíšnych surovín vhodnou a pomerne lacnou surovinou.1 Krvné faktory zrážania Trombín. S. deltoidea. KOAGULANCIA 1.2 Skupina vitamínov Fytomenadion.monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid. menadion. aviculare Sarsaparillae radix.2 Nepriame antikoagulanciá Kumaríny. indándiony 241 . Smilax regelii. D. • hekogenín. fibrinogén. reumatizme LÁTKY REGULUJÚCE ZRÁŽANIE KRVY 1. sisaana) • sarsasapogenín. Najvhodnejšie sapogeníny na výrobu steroidných hormónov sú : • diosgenín a botogenín druhov Dioscorea (D. Liliaceae Obsahuje: 2-4% steroidných saponínov.steroidný alkaloid Solanum laciniatum a S. heparinoidy. D. frazeri a vyskytujú sa hlavne v Mexiku a Guatemale). regelii.

zbytok tvoria soli. Obr. zo 78%plazmatických proteínov (albumíny. trvajúcimi 1-3 min. a to vonkajším (extravaskulárnym. kyselina aminokaproová. pri ktorom je proces riadený trombokinázami krvi spolu s ďalšími krvnými faktormi zrážania. urokináza. FIBRINOLYTIKA plazmín. Za týmito úvodnými dvoma stupňami . lipidy a aminokyseliny. čiastočne v trombocytoch. hemokoagulácia a fibrinolýza Bezprostredne po porušení je organizmom do chodu uvedený fyziologický proces zastavenia krvácania (hemostáza). želatína. Okrem toho imunitnými mechanizmami chránia organizmus pred škodlivými látkami. Tohto sa však dá dosiahnuť len u menších ciev. ktorý tvoria červené krvinky. z ktorého najdôležitejšie sú dve fázy: V prvej z protrombínu vzniká trombín.. prebiehajúca v priebehu 5-7 minúta trvajúca až do zahojenia poranenia. ktorý v druhej fáze riadi premenu fibrinogénu na fibrín. ktoré sú Ca++. ktorého sa zúčastní niekoľko mechanizmov: primárne lokálne dochádza k vasokonstráikcií uvoľnením vasokonstrikčných látok cievnych stien a silnému nahromadeniu (agregácii ) trombocytov. Proces zrážania zahajuje trombokináza ( tromboplastín – faktor III). Ďalšími funkciami sú regulácia osmotického tlaku. sú povahy proteínové. nastupuje sekundárna hemostáza. streptokináza. dipyridamol 4. sa uzatvára poranené miesto. Všetky okrem faktoru IV. sulfinpyrazon. koncentrácie vodíkových iónov a telesnej teploty. 5. pri ktorom je protrombín tkanivovou trombokinázou a ďalšími faktormi menený na zrážanie vyvolávajúci trombín. Schéma procesu zrážania krvi 242 . exogénnym) systémom. biele krvinkya krvné doštičky. adrenalon Okrem doštičkového bunkového podielu. uhlohydráty. Hemokoagulácia je zložitý proces. Proti nadmerným stratám krvi chráni organizmus jej schopnosť sa zrážať. LOKÁLNE HEMOSTATIKA fibrín. ktorá je tvorená z 90% vody.plazmu. Ak má krv správne plniť úlohy. tvorbou trombocytovej zátky . ktorý ako fibrínový koagulát upevňuje primárne vzniknutú trombocytovú zátku. a na fyziologicky významnejší vnútorný (intravaskulárny . Hlavná úloha krvi ako transportného prostredku je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a odvádzať zplodiny metabolizmu vrátane oxidu uhličitého. je nutné. Zrážanie krvi je riadené dvoma systémami.. fibrinogén) . vlastné zrážanie krvi (hemokoagulácia). aby ostala v obehu v dostatočnom množstve v tekutom stave. ANTIFIBRINOLYTIKA aprotinin. ANTIAGREGANCIA kyselina acetylsalicylová. globulíny. Hemostáza. kyselina p.3. obsahuje krv tekutú frakciu. ich prilnutím na vlákna poškodeného cievneho tkaniva. U obidvoch systémov sú aktivované zrážacie faktory čiastočne obsiahnuté v plazme a v sére. endogénny) systém.aminomethylbenzoová 6.

2 Skupina vitamínov K Najčastejšie poruchy zníženej zrážavlivosti krvi sú vyvolané deficitom vitamínu K Rastlinný vitamín K1-fytomenadion Živočíšny vitamín K2. resp. alebo narušených trombocytoch. 1. má aktivitu zachovanú . rovnako ako jeho redukciou získaný 2-metylnaftohydrochinon (menadiol. i keď nižšiu . 243 . deficitu (pri poklese pod 100mg/ 100 ml stavy hypofibrinogenémie) alebo nedostatočnej funkcii (dysfibrinogenémia) sa podáva v plazme izolovaný humánny fibrinogén. i keď nemá postranný isoprenoidný reťazec. pri jeho chýbaní (afibrinogenémia).o. tvorený dvoma peptidyckými reťazcami A (49 AMK) a B (259 AMK) spolu zviazanými disulfidickými môstkami. vitamin K4) ako taký alebo vo forme rozpustných esterovs vhodnými kyselinami (menadiol. alebo vyvolaných toxickými vplyvmi. Obr: proces fibrinolýzy Znížená schopnosť zrážania a tým zvýšené riziko život ohrozujúceho krvácania môže mať príčinu v chýbaní niektorého faktoru napr.Podobne ako zrážanie krvi i opačný proces t. pri operáciach na spomalenie krvacánia. rozpúšťanie fibrínu ( fibrinolýza )je riadený enzymaticky Fibrín štiepiaci enzým (plazmín) vzniká z plazminogénu. TROMBÍN .je polypeptid.j. fibrinogén(polypeptid). VIII.difosfát).ako základný fragment obidvoch prirodzenných vitamínov. Noapak ak je hemokoagulácia patologicky zvýšená alebo dlhotrvajúca. fibrinogénu (hypofibrinogenémia).Krvné faktory zrážania trobin (glykoproteín). 1. zníženie hladiny protrombínu (hypoprotrombinémia). pri krvácaní z GIT je možné trombín podávať aj p.1. choroba pečene a krvi.u ktorých sa v organizme predpokladá metabolická premena na menadiol. menadion. IX alebo XIII. Koaguluncia 1. označované ako vitamíny K5 až K7. koagulačné faktory Pri deficite koagulačný faktorov najčastejšie VII. majú i deriváty menadiolu alebomenadionu. podávajú sa okrem čerstvej krvi alebo plazmi tiež z humánnej plazmi izolované chýbajúce faktory Prípravky: faktor VIII sa u nás vyrába ako ANTIHEMOFILICKÝ GLOBULÍN FIBRINOGÉN – je glykoprotein. Podáva sa v prípadoch hypoprotrombinémie. Aktivitu vitamínu K . faktoru VIII(hemofília A) alebo IX ( hemofília B). ktoré môžu cievny systém uzatvoriť v mieste tvorby (trombóza) alebo v inom mieste embólia. vznikajú v cievach krvné zrazeniny tromby.farnochinon 2-metylnaftochinon – vitamín K3-menadion. ako je tomu u dedičných hemofílii A a B.

V organizme je metabolizovaný oxidatívnym odbúravaním v postrannom fytylovom reťazci. hlavne však pri jeho nedostatočnom vstrebávaní z GIT v dôsledku nedostatočnej sekrécie žlče. O CH3 R O R R H 2 CH3 FY T OMENADION 5 FARNOCHINON O ONa O P ONa CH3 2. Vzhľadom nato. vysoko sulfonovaný pravotočivý mukopolysacharid.1. zložené z kyselín hexurónových (indurónové a glukurónové) spojenými 1.4-naftochinon Je v tukoch rozpustný vitamín .isoméru. ktorý za fyziologických podmienok čiastočne kryje jeho potrebu. H. Molekulová hmotnosť sa uvádza v rozmedzí 6 000 až 20 000. Základnými stavebnými jednotkami H sú dva disacharidy. beta-d-glukurónová–– glukósamin je glukósamín na hydroxile C-6 sulfónovaný a na aminoskupine predovšetkým acetylovaný. všetky v pyranoidnej forme. glykoproteinový enzým. pri čom Ak aktivita sa prisudzuje frakciám nad 7 000. Podľa mechanizmu účinku sa Ak delia: 2. izolovaný z jedu malajskej zmije Agkistrodon rhodostoma. HEPARÍN (vo forme sodnej soli v ČSL 4 ako Heparinum natricum) produkovaný žírnymi bunkami a bazofilnými granulocytmi hlavne v pečenia a pľúcach. Naopak v druhom disacharide kys. ktoré znižujú normálnu alebo patologicky zvýšenú zrážanlivosť krvi. coli) vzniká farnochinon. V disacharidovej jednotke kyselina alfa. Jedna z najstarších antikoagulačne účinných zlúčenín je hirudín . Obr.blokujú faktory koagulácie.4-väzbami na glukosamine. objavujú sa stavy hypovitaminózy K iba pri narušení jeho tvorby napr. je chemicky nejednotná látka . než organizmus je schopný ho syntetizovať Ankrod premieňa fibrinogen na fibrín ľahko podliehajúci fibrinolýze. Pre nákladnosť izolácie však nemá praktický význam. 2-metyl-3-fenyl-1. vyskytuje sa v zelených rastlinách ako trans-isomér. pripravuje sa synteticky (syntetický je zmes obidvoch izomérov s prevahou prirodzeného trans. dlhodobým podávaním ATB alebo chemoterapeutik. Zvláštne postavenie medzi látkami znižujúcimi zrážanlivosť krvi zaujíma ankrod.Priame antikoguluncia . Stavebné jednotky H R= MENADION H ONa O P ONa O MENADIOL -DIFOSFÁT Antikoagulancia(Ak) 244 . ktorý v krvi rýchlejšie odbúrava fibrinogén. že v organizme činnosťou črevných baktérii ( E.L –indurónavá – alfa. ktorých prítomnosť je pre vstrebávanie nutná. polypeptid ústnych žliaz pijavice Hirudo medicinalis. na ktorý je viazaná aktivita. V takomto prípade je treba spolu s ním podávať aj žlčové kyseliny alebo ich soli MENADIOL Je štvorsodná soľ difosforečného esteru menadiolu. Sú látky.D glukosamin je kyselina sulfonovaná na hydroxyle C-2 a glukosamin na hydroxylu C-6.FYTOMENADION. rovnako ako na aminoskupine. Je dobre v GIT vstrebávaný aj bez prítomnosti žlče.

: V organizme je H odbúravaný heparinázou najmä v pečeni na obličkami vylučované fragmenty (uroheparín). 2. Vlastnosti: Vysoký stupeň sulfonácie je príčinou silnej kyslosti H. menej sa používa vápenatá soľ. vápenatými iónmi a fosfolipidmi.Nepriame antikoguluncia blokujú biosyntézu faktorov hemokoagulácie Mechanizmus účinku: je založený na kompetitívnej inhibícii vitamínu K. pentosanpolyhemisulfát sodný. Sú menej Ak aktívne ako H.Jednotlivé frakcie H sa líšia počtom uvedených stavebných jednotiek a ich vzájomným rozmiestneným. ktorý za fyziologických podmienok je vo forme polyanionu. V terapii sa používa mierne hygroskopická sodná soľ. najčastejšie z lososov. získava sa zo spermatu rýb . inhibuje zhlukovanie trombocytov a aktivuje fibrinolýzu. z totálne syntetických derivátov sodná soľ polyméru ethansulfonové kyseliny U nás používaný je polysyntetický S-heparinoid. Ak účinné sú i totálne syntetické zlúčeniny typu polysulfonovaných syntetických polymérov.menj účinná. preto ich terapeutické uplatnenie je obmedzené. Z týchto látok sa v terapii používajú mukopolysacharid-polyhemisulfát. IX. Okrem toho H podporuje tiež nezmáčavosť cievnej steny. ktoré sú potrebné pre vznik väzby medzi faktormi. Používajú sa lokálne vo forme mastí u trombóz. polyvinylalkohol. dextránu. 245 . vykazujúce len parciálnu Ak aktivitu ANTIDOTA HEPARÍNU Sú silne bázické zlúčeniny.reťazové usporiadanie – zachovanie určitej hmotnosti( okolo 9 000 sú účinnejšie než frakcie okolo 20 000) – zachovanie určitého počtu sulfoskupín. ďalej chitínu a pod. H sa získava výlučne izoláciou zo zvieracích orgánov. S H vytvárajú neúčinné komplexy alebo asociáty Z bázických farbív – tolóniumchlorid alebo protamin Protamin. používa sa vo forme sulfátu alebo chloridu CH3 CH3 S+ N NH2 ClCH3 obsahom T OL ÓNIUMCHL ORID HEPARINOIDY Sú zle znášané a majú malú terapeutickú šírku. Met. Rovnako počet sulfoskupín a ich rozmiestnenie je premenlivé.silne bázický proteín s vysokým arginínu. a X v pečeni a to pravdepodobne tak.2. kyselín polygalakturónivých aich esterov. napr. výronov a pod. že vznikajú neúčinné ananlógy bez karboxylových skupín na glutámových fragmentoch . zápalu žíl. takže dochádza k blokovaniu syntézy protrombínu a faktoru VII. napr. VŠÚ: .vzníká inhibičný komplex predovšetkým trombínu. okrem toho pravdepodobne pôsobia aj mierne fibrinolyticky a u stavov hyperlipidémie aj antilipemicky. Heparínová aktivita bola nájdená u poly-hemisulfátu rôznych polysacharidov. Mech účinku: viazaním na lyzínový zbytok antitrombínu III. xylanu (pentózanu).

opakovaný infarkt myokardu.2. rovnako ako jeho nahradenie dlhším polymethylénovým reťazcom alebo substitúciou alkylom. Methoxylom 246 .2. ako sa s jeho narastaním zvyšuje lipofilita 3/ symetria nie je nutná.1 Kumaríny (etylbiskumacetát) (plesnivá komonica – melilotus albus –dikumarol) ETY LBISK UMACETÁT O O O O CH2 OH DIKUMAROL O O OO CH2 OH OH COOC 2H5 OH VŠÚ: 1/ pre A je dôležité 4-hydroxykumarínové zoskupenie s nesubstituovaným benzénovým kruhom a volná OH na C-4 je dôležitá 2/ A klesá odstránením spojovacieho metylénového mostíka. krátkym alkylom (etylom.Ich výhodou je možnosť perorálneho i parenterálneho podania. u ktorých účinok relatívne rýchlo nastupuje.o. krátkodobé Ak. Indandiony (klorindion) O Cl O KLORINDION VŠÚ:1/ A zvyšuje substitúcia v p-polohe halogénmi. 2. pozvolný pokles Quickova času a dobrá znášanlivosť. u ktorých druhý 4-hydroxykumarin je nahradení lipofilnejším substituentom.2. napr. 2. 4/ A klesá zavedením kyrboxylu na metylénovú skupinu. trifluormethylom. čo je príčinou liekových interakcii Kumaríny sú vhodné pre dlhodobú terapiu patologických stavov ako sú tromboembolizmus. relatívne dlhodobé pôsobenie. sú deriváty 4-hydroxykumarinu s lipofilnou substitúciou na C-3 tzv. Účinok nastupuje s oneskorením. Pri p. dlhodobé Ak Tbl. ktorý môže byť substituovaný(fenprokumon. acenokumarol. patria medzi tzv. profylaxia trombóz aj. kumachlor). warfarín. pričom aktivita klesá. pretože účinné sú aj deriváty. acetonylom) a fenylom. aplikácii sú zvoľna ale celkom vstrebávané a vo vysokom percente viazané na plazmatické bielkoviny. esterifikáciou vznikajú antikoagulačne účinné estery(ethylbiskumacetát) Zatiaľ čo dikumarol i ethylbiskumacetat. Antikoagulačne účinné 4-hydroxykumariny Vlastnosti: enolický hydroxyl nenasýteného laktónového kruhu udeluje 4-hydroxykumarinu kyslý charakter. ale aj odoznieva.

Jeho účinok potencuje ASK Derivát dipyridamolu mopidamol brzdí adhezivitu doštičiek na zhubné bunky. Inhibuje aktivitu cAMP-fosfodiesterázy v doštičkách.5pyrazolidindion N SOCH2CH2 Je známe urikosurikum. prakticky vyradili 1. COOH OCOCH3 KY S. ischemickými chorobami a pod.2/ A je viazaná na 2-fenyl-1. streptokináza) Pôsobením na fibrinolytický systém rozpúšťajú už vzniknutú krvnú zrazeninu Plazminogén je jednoreťazovým monomerickým proteínom typu beta – globulínu cca. a dipyridamolu. K zvýšeniu priľnavosti a zhlukovaniu krvných doštičiek dochádza pri poškodení ciev alebo endotelu poranením alebo patologickými zmenami vyvolanými artériosklerózou. sulfinpyrazonu. Antiagregancia Znižujú zrážanlivosť krvi inhibíciou agregácie trombocytov.2-difenyl-4-(2-fenylsulfinylethyl)-3. ako arteriálne antitrombotikum účinkuje O SULFINPIRAZON podobným mechanizmom ako ASK. Účinok sa prisudzuje redukciou vznikajúcemu sulfidickému metabolitu O N VŠÚ u nesteroidných N N N CH2CH2OH N CH CH OH 2 2 antiflogistík HOCH2CH2 N DIPYRIDAMOL N N N HOCH2CH2 Je koronárne vasodilatans.je inhibítorom COX. mení sa rozštiepením vnútornej arginín – valínovej 247 . (Pôvodne sa predpokladalo aj nezbytnisť pohyblivého vodíka na C-2. Fibrínolytiká (plazmín.. 4. ktorá riadi premenu kyseliny arachidonovej na endoperoxidy ako prekurzory tromboxánu A2. ktorá sa zdá byť určujúcim procesom vzniku metastáz. PGI2) a syntetického tiklopidínu bola schopnosť inhibovať agregáciu zistená aj u kyseliny acetylsalicylovej.3indandiony z terapeutickej praxe s výnimkou klorindionu. 3. Okrem epoprostenolu(prostacyklín. Tbl. umožňujúceho ketoenol-tautomériu základného 1. 840 aminokyselín s hmotnosťou 80 – 90 tis. Používa sa na profylaxiu u periférnej ischémie pacientov s trombocytózou a spontánnou agregáciou doštičiek Met: oxidatívne hydroxylácie (acyloxid ide na OH) Vyl aj nezmenená SULFINPYRAZON-1.3indanidonu.3-indandiony( 2-alkylanalógysú slabo účinné). účinkuje aj DIPY RIDAMOL antiagregačne. urokináza. Platnosťvšak zpochybnilo zistenie Ak aktivity 2. predovšetkým toxicitaa dlhodobý Ak efekt. ACET Y L SAL ICY LOVÁ ASK.2-disubstituovaného oxazidionu ) Nežiadúce vedľajšie účinky.

Iné fibrilolytiká – okrem tkanivových plazminogénových aktivátorov. Nepôsobí antigénne. furazabol. Plazmín sa rýchlo dezaktivuje. stanozolol.j. Fibrinolyticky účinné su proteolytické enzými trypsín alebo brinoláza. streptokináza pôsobí nepriamo tak. ktorými sú urokináza a streptokináza. poznáme ešte pro – urokináza (prekurzor urokinázy) a acyl – enzýmy (acylované plazminogén – streptokinázové komplexy. Mechanizmus účinku: urokináza aktivuje plazminogén priamo. 248 . Jedinými v terapii používanými fibrinolytikami zostávajú preto v súčastnosti stále len prírodné látky charakteru enzýmov. Účinkujú však nešpecificky→ dáva sa prednosť špecificky účinkujúcim fibrinolytikám. 5. Žiadna z týchto zlúčenín sa ako fybrinolitikum sa nepresadila pre nežiadúce vedľajšie prejavy. Pri stavoch patologicky zvýšenej fibrinolýzy rovnako ako k regulácií terapeutickej fibrinolýzy sa podávajú antifibrinolytiká t. jej podávanie je vhodné zvlášť u pľúcnych embólií. Je najpoužívanejším fibrinolytikom. Je proteínový enzým o hmotnosti cca 47 tis. Nežiadúce účinky: toxicita. Antifibrinolytiká Zvýšená fibrinolýza sprevádza niektoré chorobné stavy.. musí sa podávať parenterálne a to u čerstvým venóznych trombóz. získaný rôznymi izolačnými postupmi. STREPTOKINÁZA Je extraceluárny produkt. ďalej u čerstvého infarktu myokardu. p – aminobenzoová Antidiabetiká – biguanidy (metformín. akútnych a recidivujúcich pľúcnych rovnako ako i akútnych periférnych arteriálnych embólií. kedy plazmín štiepi nielen fibrín. aby za fyziologických podmienok difúziou cirkulujúcich aktivátorov do trombu došlo k aktivácií premeny absorbovaného plazminogénu na plazmín. výroba je nákladná. vznikajúci pri raste beta – hemolytického streptokoka typu a. Plazmín je ako aktívny enzým. ktorý je potom aktivátorom plazminogénu. z plesne Aspergillus oryzae izolovaná proteáza. fenformín) Antivirotiká (moroxydín) Anabolické steroidy – ethylestrenol.väzby na plazmín (fybrinolyzín). Syntetické liečivá s fibrinolytickým účinkom: Antiflogistiká – fenemáty (kyselina niflumová). že vytvára účinný komplex s plazmínom alebo plazminogénom. pyrogenita. ktorý je tvorený dvomi reťazcami molekúl spojenými spolu disulfidickým mostíkom. kyselina nikotínová. je vhodný len pre lokálnu aplikáciu. ale aj fibrinogén. ktoré aktivujú premenu plazminogénu na plazmín nielen v krvi ale aj v trombe. ktoré spomalním aktivácie plazminogénu alebo plazmínu blokujú fibrinolýzu a tým štiepenie fibrínu na jeho rozkladné produkty. ktorý hydrolyzuje fibrín na rozpustné štiepne produkty. takže jeho nedostatok vyvoláva zvýšenú krvácavosť. UROKINÁZA Je v moči živočíchov obsiahnutý beta – globulín. že plazminogén sa absorbuje na fibrín už behom tvorby trombu v dostatočnom množstve. proteolyticky štepí fibrín trombu na jednoduchšie fibrinopeptidy Všeobecne je prijatá hypotéza. liečivá.

alebo ako antidotum pri predávkovaní streptokinázou. kyselina p – aminometylbenzoová ako medziprodukt prípravy kyseliny tranexámovej je rovnako účinná.AMINOMETYLBENZOOVÁ A KYSEKLINA TRANEXÁMOVÁ Kyseliena tranexámová s ekvivalentne usporiadanými substituentami je približne 5 – 10 krát silnejšia než kyselina aminokaprová. p-AMÍNOMET Y L BENZOOVÁ 6. ktoré vykazujú priestorovú podobnosť s lysínom (kyselina 2. oxidovaná celulóza.7 nm) medzi bázickou aminoskupinou a karboxylom. Spoločným štrukturálnym rysom týchto troch kyselín je zachovanie približne rovnakej vzdialenosti (cca. vyskytuje sa v dvoch izoméroch z ktorých nositeľom účinku je trans – izomér – kyselina tranexámová. mikrokryštalický kolagén alebo želatina.6 – diaminohexanová) – kyselina aminokaprónová. čo je semikarbazónom adrenochrómu. 0. OH OH COCH2NHCH3 ANDRENALON 249 . Lokálne hemostatiká Ako lokálne pôsobiace hemostatiká (hemostyptiká) účinkujú niektoré zlúčeniny trojmocných prvkov Fe a Al. Na princípe lokálnej vazokonstrikcie zastavenia povrchového krvácania napomáhajú syntetické zlúčeniny štrukturálne blízke epinefrínu. KYSELINA p. kyselina 4 – aminometylcyklohexylkarboxylová. KYSELINA AMINOKAPRÓNOVÁ – kyselina epsilon – aminokaprónová (6 – aminohexánová) H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH Je kompetitívny inhibítor aktivácie plazminogénu z nekompetetívnou inhibíciou plazmínu. založeným na blokáde tvroby a pôsobenia plazmínu. alebo karbazochróm. Z prírodných látok – fibrín a trombín. a niektoré vysokomolekulárne polyméry ako sú estery kyseliny polygalakturónovej. jedného z produktov metabolizmu epinefrínu. Aktivita bola preukázaná u niekoľkých štrutuárne blízkych syntetickým aminokarboxylovým zlúčeninám. Aplikuje sa parenterálne.Z pľúc teliat vyizolovaný polypeptid – aprotinín – vo vyšších dávkach sa vyznačuje výrazným atifibrinolytickým efektom. COOH CH2NH2 KY S. ktorý stimuluje v mieste aplikácie rýchlu premenu fibrinogénu na fibrín. Podáva sa u krváciania v dôsledku zvýšenej fibrinolýzy. ako je oxidačný produkt tohto neuromediátoru adrenalón.

ale i k zníženiu svalového tonusu – črevnej peristaltiky. nemá byť dlhodobé. Pacient tento stav považuje za obstipáciu a opätovne užíva laxatívum – „bludný kruh. Strata sodných iónov môže sekundárne viesť k hyperaldosteronizmu (organizmus sa bráni stratám NaCl a vody). pri bolestivej defekácii a pred rôznymi diagnostickými zákrokmi. ktoré fyzikálnymi mechanizmami alebo priamym pôsobením na steny črevného traktu podporujú vyprázdňovanie črevného obsahu . Podávanie laxatív.hlavným cieľom terapie zápchy je odstránenie príčiny (porucha neurologická. používajú sa pri zápche = obstipácii .LAXATÍVA (A06) . Straty K+ stolicou a močom vedú k deplécii a poklesu sérovej hladiny K+. endokrinologická.rozlišujeme zápchu primárnu (porucha evakuácie v oblasti anorektálnej junkcie) a symptomatickú (sprevádza iné ochorenie). metabolická). pretože laxatíva môžu vyvolať poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy. a tým ku kardiovaskulárnym poruchám.“ 250 . predstavuje iba symptomatickú liečbu.sú to liečivá. . Podávanie laxatív je indikované predovšetkým u náhle vzniklej zápchy. Účinok aldosterónu je však sprevádzaný zvýšením renálnej exkrécie KCl.

manitol. kyselina ricinolová • polyoly a oligosacharidy – glycerol. očistné klyzma = klystýr Laxatíva sú dostupné v jednozložkových alebo viaczložkových prípravkoch. Prípadné kŕče potláčajú spazmolytiká. látky zmäkčujúce stolicu – ako mazadlá zlepšujú klzkosť a tým i prechod zvyškov potravy črevným traktom – tekutý parafín. laktóza. sorbitol. bisakodyl. pretože kombinácia laxatív so vzájomne sa dopĺňajúcimi účinkami umožňuje nižšími dávkami minimalizovať vedľajšie nežiadúce prejavy. dokusát sodný 1. difesatin. vínan sodno-draselný 3. fytolaxatíva a ich deriváty • kataraktiká . oligosacharidy  detergenty – silnou povrchovou aktivitou uľahčujú prienik vody do stuhnutého črevného obsahu a tým ho zmäkčujú – dokusát sodný B) Chemicky účinkujúce laxatíva  kontaktné laxatíva – priamou stimuláciou sliznice zvyšujú sekréciu tekutín do črevného priestoru čím zmäkčujú jeho obsah – antraglykozidy.Paraffinum liquidum) 251 .podofylín. aloín 4. pikosíran sodný • laxatíva iných štruktúr – dantron. štruktúry: 1. polyoly. rheinozidy. hydrogénfosforečňan a dihydrogénfosforečňan sodný. makrogoly • polysacharidy – rastlinné slizy. karboxymetylcelulóza • antraglykozidy – sennozidy. ktoré črevnú peristaltiku zvyšujú. Látky zmäkčujúce stolicu Liečivo: tekutý parafín (ČSL 4 . síran horečnatý. laktulóza. Klasifikácia laxatív z hľadiska chem. Aktiváciou peristaltiky vyvoláva defekačný reflex i rektálna aplikácia látok uvoľňujúcich CO2 (napr. živice. ktoré sú uprednostňované.Ich účinok vhodne doplňuje zvýšená črevná peristaltika. glukofrangulíny. metylcelulóza.Rozdelenie z hľadiska mechanizmu pôsobenia: A) Mechanicky a fyzikálnochemicky pôsobiace laxatíva  lubrikancia. celulóza. alifatické uhľovodíky – tekutý parafín 2.) Spôsoby podania laxatív: • perorálne – väčšina laxatív • rektálne – čapíky (Suppositoria glycerini). soli anorganických a organických kyselín – síran sodný. laktitol. syntetické laxatíva • difenylmetánové deriváty – fenolftaleín. u atonických obstipácií sa doporučuje podávať cholinergiká. NaHCO3+NaH2PO4 – LECICARBON supp. nevstrebateľné prírodné slizy  bobtnajúce látky – defekačný reflex vyvolávajú schopnosťou prijať vodu a zväčšiť svoj objem a vystupňovaním tlaku na črevné steny – polysacharidy  osmolaxatíva – črevný obsah zrieďujú viazaním osmoticky ekvivalentného množstva vody – salinické preháňadlá. syntetické preháňadlá difenylmetánového typu.

preto pri dlhodobom podávaní môže vyvolať hypovitaminózu. alebo ako kombinované prípravky. Seignettova soľ (už obsolentná) 252 . Sú nimi najmä sodné a horečnaté soli kyseliny sírovej a fosforečnej. napučiavajú a tým zmäkčujú stolicu. síran horečnatý.agar-agar – už obsolentný . Podmienkou ich účinku je dostatočný prívod tekutín. Glauberova soľ. dihydrogénfosforečňan sodný. nezmenené prechádzajú do hrubého čreva. Salinické laxatíva – soli anorganických a organických kyselín Soli anorganických a organických kyselín tzv. Pri vyššej jednorázovej dávke vyvoláva kŕče brucha. Pri p. pri chronickej aplikácii sa môže vstrebať a ukladať v pečeni. Mali by sa podávať v izotonických roztokoch. vínan draselno sodný tzv. 2.MÚ: sú to látky.skorocelové semeno (Semen psylli. hydrogenfosforečňan sodný. Liečivá: síran sodný tzv. MÚ: soli tvorené sulfátovým alebo fosforečným aniónom a horečnatým katiónom sú v GIT iba nepatrne vstrebávané.ľanové semeno (Semen lini) .tragant – stvrdlý sliz Z iných polysacharidov laxatívne účinkuje: celulóza. Pri nedostatočnom príjme tekutín a zúžení čriev môžu hlienovite husté látky vyvolať nepriechodnosť čriev – ileus. ktorá s parfínom vytvára emulziu a zadržaním vody zväčšuje črevný obsah. ktoré po prechode do hrubého čreva zmäkčujú jeho obsah. podaní bráni vstrebávaniu látok rozpustných v tukoch (vitamíny). zrieďujú a tým zmäkčujú jeho obsah. Efekt látok zväčšujúcich črevný obsah a zmäkčujúcich stolicu nastáva behom 1-3 dní. Patria sem slizy – polysacharidy zložené zo sacharidov a urónových kyselín. salinické preháňadlá sú najstaršou skupinou osmolaxatív. Salinické preháňadlá sú podávané vo forme minerálnych vôd (Šaratica). Keďže nedochádza k ich vstrebávaniu pôsobia obdobne ako prirodzená vláknina. nevstrebáva sa. zatiaľ čo u hypertonických rozotokov účinok nastupuje opozdene (za 10-12h) – po prebehnutí izotonizácie odobratím vody z okolia. metylcelulóza a karboxymetylcelulóza 3. psyllium) . Je to mierne laxans. Tieto nie sú v GIT trakte enzymaticky odbúravané. zvyšujú jeho klzkosť a na sliznici vytvárajú povlak uľahčujúci defekáciu. Zmäkčeniu stolice napomáha tiež do GIT vylučovaná žlč. K defekácii súčasne prispieva zväčšeným objemom stimulovaná peristaltika. tu prijímajú vodu. ktoré pomerne rýchlo (za 2-4h) vyvolajú defekáciu. čím urýchľuje peristaltiku. Musia sa vždy podávať s dostatočným množstvom vody. izolované z drog extrakciou vodou. v hrubom čreve osmoticky viažu vodu. Bobtnajúce látky – objemové laxatíva Najlepším preventívnym a terapeutickým prostriedkom zápchy je strava bohatá na vlákninu.o. Liečivá: . MÚ: ako objemové laxatíva pôsobia niektoré prírodné či syntetické polyméry charakteru polysacharidov.

v. Nevstrebávajú sa. Detergenty Liečivo: dokusát sodný – pôsobí ako povrchovo aktívna látka. bisakodyl. Využíva sa i pri intoxikácii amoniakom a ako hepatoprotektívum. uľahčujú jej prienik do stolice. pôsobia ako osmodiuretiká. 5. preto je využívaná pri intoxikácii amoniakom. Nedoporučuje sa dlhodobé používanie (maximálne 7 dní!). pikosíran sodný) . Osmotické laxatíva MÚ: tieto látky obdobne ako salinické laxatíva pôsobia osmolaxatívne.podmienkou účinku je bis-(4-hydroxyfenyl)metánový zvyšok naviazaný na aromatický (fenolftalol) alebo heterocyklický kruh (bisakodyl. alebo rektálne (klyzma) k vyprázdneniu hrubého čreva pri príprave pacienta na endoskopiu alebo chirurgický zákrok. ktoré okysľujú stolicu.o. preto sa tieto liečivá podávajú večer pred spaním. difenisatin 253 . blokádou resorpcie elektrolytov (najmä Na+) a vody inhibíciou Na/K-ATP-ázy črevného epitelu a stimuláciou prieniku elektrolytov a vody do črevného priestoru 2. ktorá podporuje hromadenie vody v črevnom trakte. 6. blokované ľahko štiepiteľnými esterovými väzbami Liečivá: fenolftaleín.4. Kontaktné (stimulačné) laxatív MÚ: Laxatívny účinok sa vysvetľuje dvomi mechanizmami: 1. Po perorálnom podaní sa účinok dostavuje po 6 a viac hodinách. ktoré sú kvasnými procesmi v čreve odbúravané na kyslé produkty. čím ju zmäkčujú a uľahčujú tak vyprázdnenie čriev. čím zvyšuje črevnú sekréciu a tým aj motilitu. Zvyčajne je zložkou kombinovaných prípravkov na rektálnu aplikáciu. ktorý bol použitý k označovaniu umelých vín pre ľahšiu identifikáciu VŠÚ: . podaní hromadia v hrubom čreve. resp. makrogoly (makrogol 4000) – používa sa p. ktorého pôsobenie sa vysvetľuje jeho hygroskopickosťou a dráždivým pôsobením na sliznicu konečníka. laktóza – disacharid štiepený črevnou laktázou na glukózu a galaktózu.aktivita zostáva zachovaná aj keď je tento fragment prostredníctvom metylénového uhlíku napojený na rôzne heterobicyklické systémy (fenolftaleín) . laktulóza – nevstrebateľný syntetický disacharid v hrubom čreve enzymaticky štiepený na kyselinu mliečnu.o. kde osmoticky viažu vodu. ktorá znižuje pH črevného obsahu. Ak sú podané i. pikosíran sodný. Liečivá: glycerol – pre rýchle vstrebávanie a metabolické odbúravanie sa nemôže podávať perorálne.predpokladom účinku sú voľné fenolické skupiny. zosilnením peristaltiky priamym dráždením hladkého svalstva čriev a zväčšeným objemom Takýto účinok majú antraglykozidy a difenylmetánové deriváty. preto sa po p. oxyfenisatin. Je to šetrné laxatívum.ich vývoj bol zahájený náhodným objavením laxatívneho účinku fenolftaleínu. Ako laxatívum sa už nevyužíva. zrieďujú črevný obsah a pôsobia laxatívne.  Antraglykozidy . ale iba rektálne.spracované v časti farmakognózia!!!  Difenylmetánové deriváty .

prítomné sú tiež viazané kyseliny urónové) . kyselina galaktourónová. Biosyntéza antraglykozidov – 2 typy: a) biosyntéza cez polyketidy 254 . iridoidy . arabinóza sú viazané na hydroxyly C8.stvrdnutý sliz niektorých rodov druhu Astragallus OL: tragant = zmes polysacharidov so zložkami bassorín (60 %) /nerozpustná.6-anhydro-α-L-galaktózy/ a agaropektínom (30 %) /agaróza esterifikovaná v polohe 6 kyselinou sírovou. D-xylózy. Metamucil plv.Tragacantha – Astragallus (Fabaceae) .cukorné zložky – glukóza.8-dihydroxyantrón .usušený sliz získaný z červených rias čeľade Gelidiaceae OL: agar = zmes polysacharidov so zložkami agarózou (70 %) /lineárny polymér zložený z jednotiek β-D-galaktózy a 3. ramnóza.  drogy s obsahom antraglykozidov Antrachinóny sú látky.aukubín Prípravky: Salvat thé. ktorých základný skelet vzniká cyklizáciou polyketozlúčenín. kyseliny D-galakturónovej horčiny. ktorý je vylučovaný ako glukuronid Farmakognózia: Ako fytolaxatíva sa využívajú 3 skupiny prírodných látok:    drogy s obsahom slizov drogy s obsahom antraglykozidov iné drogy  drogy s obsahom slizov .Semen lini – Linum usitatissimum (Linaceae) OL: sliz zložený z D-galaktózy. Po chemickej stránke sú to deriváty antracénu.spoločná je základná štruktúra 1.Semen plantaginis – Plantago lanceolata (Plantaginaceae) .aglykóny sa líšia substitúciou na C3. C10 antracénového cyklu . menej ako sulfátový konjugát bisakodyl–enzymaticky štiepený na hydroxymetabolit. Agiolax gran. Stavebné jednotky: arabinóza. kyselina glukurónová .Semen plantaginis ovatae – Plantago ovata / psyllium (Plantaginaceae) OL: sliz zložený z D-xylózy. L-ramnózy a kyseliny D-galakturónovej . vo vode napučiavajúca zložka/ a tragakantín (40 %) /vo vode rozpustná zložka/. L-arabinózy. galaktóza.Metabolizmus: fenolftaleín – nezmenený.. xylóza. VŠÚ: . C6. u antrachinónov a diantrónov môžu byť i na C6 a u antrónon aj na uhlík C10.Agar – Gelidium (Gelidiaceae) .

Biosyntézu zahajuje acetátová jednotka.v dimérnej forme – diantróny 255 . ktorý sa ďalej oxiduje na príslušný antrachinón. ďalšie C2 jednotky. Vzniká acetogenín.v redukovanej forme – antróny.4-naftochinón + aktívny izoprén-->antrachinónový derivát Výskyt v rastlinách: . antrahydrochinóny. ktoré sa napájajú poskytujú malonylové jednotky (7x). antranoly. b) biosyntéza cez kyselinu šikimovú kys. oxantróny . ktorý cyklizuje na antrón. šikimová + C3-zlúčenina-->1.v oxidovanej forme – antrachinóny . alebo poskytuje diantrón.

C. Sennagran gran. D. Prípravky: Species laxantes.5 %) – sennozidy A.Frangulae cortex – Frangula alnus (Rhamnaceae) – SL1. 256 . úplnou hydrolýzou frangulaemodín Použitie: silné laxatívum účinné v hrubom čreve. . bolesť brucha a krvavé hnačky. ktoré majú optimálny laxatívny účinok.B.. Sennapur tbl.B. najúčinnejšie sú glukofrangulín A. majú tiež emetický účinok – nutná je ich oxidácia t. ČSL4 OL: diantrónové glykozidy (asi 3. D sú heterodiantróny zložené s reínu a aloeemodínu).Môžu byť: -voľné = aglykóny. . ( sennozidy A.B sú homodiantróny s aglykónom reínom. nie je návykové.. viazané = glykozidy Redukované formy dráždia sliznicu. Regulax gran. Eucarbon tbl. flavonoidy Použitie: laxatívum u akútnych obstipácií Prípravky: sennový čaj. t. Redukované formy (antróny) majú dráždivý účinok na sliznicu. vyvolávajú dávenie.j.Folium/Fructus sennae–Cassia senna / angustifloia (Caesalpiniaceae) – SL1. do zásoby 1rok pri obyč.B (v čerstvej droge ako redukované antróny)–čiastočnou hydrolýzou poskytujú frangulín A. ČSL4 OL: zmes antrachinónov (8 %) – najmä glukofrangulín A.Aloë – Aloë ferox (Liliaceae) – SL1 OL: aloín = barbaloín – glukopyranozid aloeemodínu (aglykón-antrón) Použitie: spoľahlivé laxatívum (účinok po 8-12h) používané pri akútnych obstipáciach. Sennagran gran. B. sliz. . sušenie 1h pri 100°C. vyššie dávky vyvolávajú prekrvenie panvovej oblasti preto je kontraindikovaná v gravidite a pri menštruácii. skladovaním sa OL – redukované formy oxidujú na antrachinóny. sennozidy C. Čerstvá šťava z listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva na zapálené a hnisavé rany a popáleniny.

Podophyllinum – Podophyllum peltatum (Podophyllaceae) OL: lignány – podofylotoxín.reoantraglykozidy–3-12 % (obsah antrachinónov – chryzofanol.j.Chrysarobinum – Andira araroba (Fabaceae) OL: chryzofanol-antrón – droga sa pre vysoký obsah redukovaných foriem vnútorne – ako laxatívum nepoužíva.reotannoglykozidy–5-10 % (obsah trieslovín galotannínov – glukogalín. frangula-emodín a ich glykozidy) Použitie: .Oleum ricini – Ricinus communis (Euphorbiaceae) OL: 80% TAG. .Rhamni purshianae cortex – Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) OL: 6-10 % antrachinónov = O-glykozidy (10-20%. reín.triesloviny (reotannoglykozidy) majú adstringentný účinok => droga sa pri nízkych dávkach (0.Resina podophylli. Časť voľných hydroxylových skupín cukrov je esterifikovaná kyselinami valérovou. dnes sú už obsolentné .živice – účinkovali po celej dĺžke tráviaceho traktu. alo-emodín. t. ich účinok bol sprevádzaný kŕčovitými bolesťami.Rhei rhapontici radix – Rheum rhaponticum (Polygonaceae) OL: antrachinóny sú prítomné v malom množstve. kaskarozidy – glykozidy typu aloínu) Použitie: ako Frangulae cortex Rhei radix – Rheum palmatum (Polygonaceae) – ČSL4 OL: . najmä kyseliny ricinolejovej. preto sa droga ako laxans nevyužíva . krvavými hnačkami.12-dihydroxypalmitovej. ale i C-glykozidy (80-90 %..Resina jalapae – Exogonium purga (Convulvulaceae) OL: konvolvulín – vysokomolekulárna látka zložená z oligosacharidu glykozidicky viazaného na hydroxylovú skupinu (C12) kyseliny 3. frangula-emodín-9-O-glukozid).j. používa sa ako dermatologikum pri psoriáze  iné drogy . toxalbumín – ricín 257 . katechíngallát) . α.β-pelatín a ich glykozidy . Species cholagogae . exogonovou. tiglínovou.antrachinóny (reoantraglykozidy) majú laxatívny účinok => droga sa pri vyšších dávkach (1 – 2 g) využíva ako laxatívum Prípravky: laxanciá (ako dražé). ktorý má estrogénne účinky.1 – 0.2 g) využíva ako adstringens a stomachikum . t. prítomný je stilbénový derivát raponticín.

fibriolýzu a náhradky plazmy 1. – bisakodyl REGULAX – Sennae folium. Antikoagulanciá Heparín 258 hovädzie pľúca .Za laxatívny účinok zodpovedná kyselina ricinolová – stimuluje sekréciu vody do črevného priestoru a povzbudzuje peristaltiku tenkého čreva. Sennae angustifoliae fructus – ovocný základ: figy. Species laxantes = preháňacia čajovina     Frangulae cortex Foeniculi froctus Tiliae flos Sambuci flos 400 g 100 g 200 g 200 g PRÍPRAVKY: FENOLAX tbl. Pri liečebnom použití sa Oleum ricini prelieva horúcou vodou. Je to návykové laxatívum. slivky – sorbitol Látky ovplyvňujúce hemokoaguláciu. na odstránenie toxalbumínu ricínu.

j. betahemolytické streptokoky Grubenotter – štrkáč malajský ľudská plazma čerstvá zelenina mlieč lososov a sleďov Arachis hypogaea Capsella bursa – pastoris Secale cornutum Hydrastis canadensis Galla. Je nutné počítať s oneskorenýcm nástupom účinku t. k urgentnej terpii. I: profylaxia a terapia všetkým foriem trombóz a tromboembólie akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepennom systéme. S: heparinum natricum IS: antikoagulans CH: je prírodný mukopolysacharid. Trombolytiká a fibrinolytiká Streptokináza.lokálne Tanín a ďalšie triesloviny sulfónované škroby a pektín Melilotus officinalis Hirudo sp. tbl. antagonizuje syntézu koaugulačných faktorov závislých na vitamíne K. HEPARIN gel. M Y O R E L A X A N C I A (M03) 1. ing. drogy s obsahom trieslovín WARFARIN orion 3 mg tbl. v priebehu dialýzy. streptodornáza Frakcie hadieho jedu 3. fibrinogén Vitamín K1 Protamín Styptogén (nešpecifický) Herba bursae pastoris Ergometrín Hydrastín . akútnom IM.Heplarinoidy Dikumarol Hirudín 2. FARMAKOLÓGIA 259 . laboratórne a transfúzne účely. dlhodobo stabilizovanú kontrolu protrombínového komplexu. ung. že vyrovnáva hladinu umožňujúcu dobrú. S: warfarinum nartricum IS: antikoagulans. efekt je podminený väzbou na AT III. riziko embolizácie pri fibriliácií predsieni. fibrín. 5 mg. CH: perorálne účinné antikoagulant. Hemostatiká Trombín. diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. nemá fibrinolitickú aktivitu. IM. derivát dikumatrolu. po implátácií chlopňovej náhrady. FU: 99 % viaže sa na bielkoviny I: profylaxia a liečba tromboembolických chorôb (najmä embolizácie do pľúcneho systému pri hlbokej žilovej tombóze). rekonvalescencií IM z vývojom aneuryzmatu. Prednosťou je.

V oblasti CNS a miechy Uplatňuje sa tu útlm polysynaptických reflexov (na úrovni polysynaptických receptorov.krátkodobý IACHE (neostigmín) s atropínom – vedú k dostatočnému nahromadeniu endogénneho Ach.Sú to látky. na kostrové svalstvo: ochabovanie svalstva sa začína ako veľká únava. ktorí bránia vyplavovaniu Ach z nervového zakončenia. Tu pôsobia periférne myorelaxanciá. v kocke aj monosynaptických). ktoré bránia účinku Ach uvoľneného z motorického nervu na nervosvalovú platničku a volajú sa podľa šípového jedu . Väzba je krátkodobá . účinky: a. V periférii blokuje tvorbu tepla vo svaloch. nastane depolarizácia a otvoria sa ďalšie napäťovo riadené Cakanály a dôjde ku kontrakcii. pruh. aby vytesnil myorelaxania z ich väzby na Nm receptor. 3. hlasivky). 2. Ovplyvníme tým tonus. Pre určitú štruktúrnu podobnosť s ganglioplegikami majú aj čiastočný ganglioplegický účinok. hrtan. Na platničku tiež pôsobí botulotoxín a horčík. čím nastáva udusenie pri plnom vedomí.pri tracheálnej intubácii (rušia laryngospazmy – pri operácii. 260 . Paralýza postupuje od hlavy na končatiny a potom na trup. svaly rovnomerne. používa sa pri malígnej hypertermii. bránia vzniku fyziologickej depolarizácie – strata svalového tonusu. Existuje antidótum . Nepôsobia na hladké svaly (bronchy. Môžu pôsobiť viacerými mechanizmamy: 1.v anesteziológii na myorelaxáciu v priebehu operácie . Periférne myorelaxancia (kurareformné) Sú látky. Účinok trvá 12-30min. Po relaxácii brušných svalov nastáva relaxácia bránice a interkostálnych svalov. Kompetetívne/nedepolarizujúce/Pachykurarové Kompetetívne sa viažu na Nm receptory na nervosvalovej platničke. čím zabraňujú účinku Ach. maternica). Hemicholinium bráni príjmu cholínu do nervového zakončenia a tým aj syntéze Ach. Tieto kanály aktivuje a otvára Ach. nepostihujú však všetky prieč. resuscitácii) . Relaxujú priečne pruhované svaly vrátane dýchacích (bránica. V bunkách kostrového svalstva Tu pôsobí dantrolen inhibíciou uvoľňovania Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula. Na neuromuskulárnej platničke Je to na periférii a nachádzajú sa tu Nm receptory – receptorovo riadené Na-kanály. GIT. ktoré uvoľňujú spazmy priečne pruhovaných (kostrových) svalov.na svalovú relaxáciu pri rôznych úkonoch Delia sa do 2 skupín: 1. zťaženie pohybov očných gúľ a žuvacích svalov.kurareformné (kuramimetika). Účinkujú len na periférii a neprestupujú do CNS (kvartérna štruktúra) Účinkujú najskôr na najjemnejšie svaly ruky a tváre a postupujú smerom do stredu tela až k bránici. ale nie schopnosť kontrahovať – motorickú aktivitu. Takto pôsobia centrálne myorelaxanciá. Používajú sa injekčne : .

dekametónium Periférne myorelaxancia možno deliť aj podľa dĺžky účinku : 1. Nesteroidné . Ich účinok trvá 3-5min.mivakurium 2. zvýšenie hladiny K+ .sukcinylcholín 2. 1. uvoľňovanie histamínu (niekt. Pôsobia v CNS a mieche a relaxujú priečne pruhované svaly na periférii. s poškodením obličiek al. krátko pôsobiace . bronchospazmus. Delia sa na : A.vekuronium .atrakurium . strata tonusu. napr.alkuronium .pankuronium (PAVULON) pipekuronium (ARDURAN) tubokurarín Najdôležitejšie nežiadúce účinky perif.pankuronium . ultrakrátko pôsobiace .b.látky z tejto skupiny): bronchospazmus. neskôr k relaxácii (v dôsledku oneskorenej repolarizácie). Najskôr príde k zášklbom a nekoordinovaným pohybom (kvôli depolarizácii).pipekuronium . Nepoznáme antidótum. myorelaxancií sú . Pozor na ich tlmiace účinky. ovplyvnením GABA receptora.rokuronium B. Steroidné . uvoľňovanie histamínu z mastocytov a tým zníženie TK. pečene!) cisatrakurium (NIMBEX) mivakurium (MIVACRON) 3. hypotenzia a nadmerná bronchiálna sekrécia a slinenie. zvýšenie srdcovej frekvencie (blokádou M receptora) a zvýšenie TK (aktiváciou sympatiku) – pankuronium Centrálne myorelaxanciá Zvyšujú útlm polysynaptických reflexov rôznymi mechanizmami.tubokurarín (nepoužíva sa) .alkuronium 4.vekuronium (NORCURON) atrakurium (u pac.suxametónium (sukcinylcholín) 2.cisatrakurium . Nekompetetívne/depolarizujúce/Leptokurarové Tieto nekompetetívne vytesňujú Ach z väzby na receptor a navodzujú nefyziologicky dlhú depolarizáciu – bunková membrána už neprijíma ďalšie impulzy. stredne dlho pôsobiace . hypersalivácia – atrakurium (tubokurarín) 4. malígna hypertermia – sukcinylcholín hlavne pri kombinácii s halotanom 3. Patrí sem . Viažu sa dlhodobo. 261 . len riadené dýchanie. dlhodobo pôsobiace .suxametónium (sukcinylcholín) .

kĺbov. Toto dávkovací schéma zajišťuje dobrou toleranci přípravku. Kromě účinku antispastického má i účinek antinociceptivní. dekametónium. kostí (na uľahčenie repozície a imobilizácie) vertebrogénnych syndrómoch. antiparkinsonika) Periférne (hl. suxametónium. D: Přípravek lze podávat dospělým a dětem starším než 12 let.tolperizon .guajfenezín (anxiolytikum.thiokolchikosid (relaxuje aj maternicu) .baklofen (aktivuje GABAB receptor.tetrazepam (benzodiazepíny inhibujú aferentnú atimuláciu α – mot. na miešnej úrovni) .orfenadrin (pôsobí inhibične na úrovni retikulárnej formácie) . gallamín) aj centrálne (hl. Neovlivňuje nervosvalový přenos I: Léčba spastických stavů kosterního svalstva různého původu. sprostredkujúci blokádu a stimuláciu α – motorických nervov. Patrně i snižuje uvolňování excitačních aminokyselin na této úrovni. snad hyperpolarizací zakončení aferentních nervů. neur.poraneniach miechy. především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku. že působení na GABA systém se podílí na jeho klinických účincích. svalov. baklofen Baklofen je centrální myorelaxans. Baklofen ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na míšní úrovni. menej tubokurarín. Přesný mechanismus účinku baklofenu není dosud znám. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg 3krát denně.tizanidín (inhibuje hl. Baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy.) . ačkoli se může projevit a přispívat ke klinickým účinkům i jeho působení na supraspinálních místech.procyklidin a chlorfenoxamin (anticholinergika-spazmolytika. neexistuje jednoznačný důkaz. znižuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov) . 262 .karisiprodol .mefenoxalon . diazepam) myorelaxanciá sa používajú vo veterinárej farmakológii. artrózach roztrúsenej skleróze spastických bolestiach chrbta po encefalitíde a myelitíde na uľahčenie pohybovej rehabilitácie Patria sem .Používajú sa perorálne pri .i polysynaptické reflexy. uľahčením presynaptickej inhibície vplyvom GABA pri jej väzbe na GABA – r.diazepam . kde jako GABA-B agonista inhibuje mono. Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg. expektorans-sekretomotorikum) . Ačkoli je baklofen analogem GABA.

Selektivní GABA agonista s glycinomimetickým účinkem působí na více různých 263 . Nejčastější je přechodná ospalost (u 10-63% pacientů). Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na CNS. V kombinaci s tricyklickými antidepresivy může dojít k potenciaci účinku a vzniku svalové hypotonie. nob. thiocolchicosidum IS: S: CH: COLTRAMYL por. Při léčbě antihypertenzivy může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. u nichž mají být monitorovány jaterní testy. U pacientů v bezvědomí se zvracení nevyvolává a před výplachem žaludku je nutné provést endotracheální intubaci. Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést ke zvýraznění snížení svalového tonu a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje opatrnost. Predávkovanie: Specifické antidotum není známo. Doporučuje se opatrnost a mělo by být sníženo dávkování jedné nebo obou látek. ale i viscerální (zejména dělohu). S výjimkou pacientů se závažnými nežádoucími účinky má být proto před vysazením baklofenu jeho dávkování pomalu snižováno. tbl. Thiocolchicosidum 4 mg v 1 tabletě. Protože baklofen může zvýšit hladinu glukózy v krvi. Opatrnost je rovněž nutná při podávání baklofenu pacientům s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i v anamnéze). Může být nutná úprava dávek antihypertenziva. NU: Při náhlém vysazení baklofenu se vyskytly halucinace a záchvaty křečí.Tablety se užívají během jídla nebo s trochou mléka. O vykonávání těchto činností rozhodne lékař individuálně. pacientům s respirační insuficiencí a dále při jeho podávání pacientům s chorobami jater. Myorelaxans s účinkem na svalstvo kosterní. selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na CNS a jeho hypotenzivní účinek. Při současné léčbě s levodopou a karbidopou u parkinsoniků byly popsány zmatenost. Centrální myorelaxans. při jeho současném užívání s perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava dávkování těchto látek a nebo baklofenu. Je-li pacient při vědomí okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení a následným výplachem žaludku. IT: Kombinace s jinými psychotropními látkami či alkoholem může akcentovat útlum. Současné užívání baklofenu a antihypertenziv může zvýšit riziko hypotenze. agitovanost a halucinace. může přípravek snížit pozornost a schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na CNS nebo inhibitorů MAO (včetně furazolidonu. Vzhledem k tlumivému působení baklofenu na CNS.

k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby.FÚ: I: NÚ: D: úrovních CNS. Zřídka nevolnost. při spasticitě centrálního původu. myasthenický syndrom. Dimexol se podává krátkodobě.při frakturách. Dávku lze zvýšit každé 2 dny cca o polovinu až do dosažení žádoucího účinku či dvojnásobku. . 5. . I: Bolestivé spazmy kosterního svalstva nejrůznějšího původu: . Vzhledem ke kumulativnímu účinku preparátu při opakovaném podání přetrvává tento i několik dnů po ukončení léčby. revmatických onemocněních. Při dlouhodobém podávání 2-3 tablety denně.neurogenní (např.ovlivňuje reflexní kontraktury u traumatických stavů. že inhibuje polysynaptické reflexní mechanizmy. Farmakodynamické vlastnosti Mefenoxalon snižuje tonus příčně pruhovaného kosterního svalstva tím. artrózách a artritidách. mladiství a děti od 6 let. . Mladiství Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) 3x denně. těžší porucha jaterní funkce. V gynekologii dysmenorea. Dávkování a způsob podání Dospělí Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200-400 mg (1-2 tablety) 3x denně. po dobu akutních obtíží. Kontraindikace Známá přecitlivělost na mefenoxalon nebo některou pomocnou látku. což vysvětluje jeho efekt u svalových kontraktur a spazmů různého původu . Myorelaxační účinek nastupuje cca za 30-40 minut po perorálním podání a trvá většinou méně jak 24 hodin.1. Intervaly mezi jednotlivými dávkami by měly být nejméně 6 hodin. Dimexol se podává s jídlem. Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. spasticita po encefalitidě a myelitidě).u vertebrogenních syndromů. neboť neovlivňuje dýchací svalstvo. Tableta se může také rozdrtit a podat smíchaná s vodou nebo s mlékem. Děti Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) 3x denně. intoxikace alkoholem. mephenoxalonum DIMEXOL (R) Mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě. které způsobují zvýšené napětí. 264 .3. K usnadnění pohybové rehabilitace. Větší část denní dávky může být podána na noc. 4. Nesnižuje výrazněji volní hybnost a nevzniká riziko respiračního útlumu. výjimečně trojnásobku úvodní dávky. Počáteční denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety. stavy excitace či naopak somnolence. Dimexol mohou užívat dospělí. revmatických i vertebrogenních onemocnění i spasticitu centrálního původu. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. Má jen velice slabé centrální anxiolytické účinky. myasthenia gravis. V závažných případech je možné denní dávku zvýšit na 1600-2000 mg (8-10 tablet). která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. Alergická kožní reakce.

tolperison S: B: IS: CH: I: KI: NÚ: IT: D: MYDOCALM 150 por. rozdělená na několik dílčích dávek. u dětí 6-14 let 2-4 mg/kg. Při vyšších dávkách se zřídka může objevit svědivý exantém. kojení. Dále má i adjuvantní vazodilatační účinek na periferii.5.8. trimestr. nauzea. U dětí od 2 měsíců do 6 let se doporučuje denní dávka 5-10 mg/kg. Interakce Přípravek může zesilovat tlumivý účinek sedativ. práce ve výškách apod. analgetik a alkoholu. Myasthenia gravis. Bolestivé spazmy a kontraktury různého původu (neurologické. U dospělých ve většině případů 2-3krát denně 150 mg. hypnotický a antikonvulzivní. Nejsou popsány interakce s benzodiazepiny. anxiolytik. Po dosažení efektu se denní dávky postupně sníží. Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě. 1. zvláště 1. Nežádoucí účinky Únavnost. tbl. Tolperison ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na úrovni retikulární formace mozkového kmene. Spasticita centrální při neurologických onemocněních. Centrální myorelaxans. nesteroidními antirevmatiky či analgetiky. příznivě ovlivňuje cévní spazmy. ospalost. 265 . Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 enterosolventní tabletě. motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. tbl. ent. traumatické). lze případně zvýšit až na 4krát 150 mg denně. U denní dávky do 300 mg se nežádoucí účinky prakticky neobjevují. Po snížení dávky tyto obtíže většinou ustoupí. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. relativně těhotenství. má dále rovněž slabší účinek anxiolytický. ovládání strojů. flm. Myorelaxační účinek nastupuje již při dávkách výrazně nižších než nastoupí účinek sedativní.4. řízení motorových vozidel. neuroleptik. 4. revmatické. hypnotik.4-benzodiazepinový derivát s afinitou k centrálním i periferním benzodiazepinovým receptorům. 30 enterosolventních tablet. cefalea. Tlumí i polysynaptické reflexy na úrovni míšní. Výjimečně alergická reakce až anafylaktický šok. Usnadnění pohybové rehabilitace. ospalost či celková svalová slabost. pyrosis. tetrazepamum S: CH: MYOLASTAN por. přecitlivělost na tolperison. tlak v žaludku. vzácně ataxie.). Facilituje presynaptickou GABA-ergní inhibici na úrovni spinální i supraspinální.

K usnadnění pohybové rehabilitace. KI: Akutní intoxikace alkoholem. a u pacientů současně užívajících jiné tlumivé léky CNS či alkohol). neurologické. revmatických onemocněních. CH: Myorelaxans ovlivňující reflexní spasmy svalové i centrální spasticitu svým účinkem na míšní úrovni. analgetiky či neuroleptiky. U starších pacientů se doporučuje dávku snížit až na polovinu dávky pro dospělé. u hospitalizovaných pacientů je možno začít dávkou 50 mg na noc a zvyšovat na 150 mg denně. 266 . Karisoprodol inhibuje polysynaptické reflexy na úrovni míšní i subkortikální. traumatické). nob. UP: Při léčbě může dojít ke snížení pozornosti a ovlivnění řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. flm. chlorzoxazonum PARAFLEX por. IS: Centrální myorelaxans. Dlouhodobé a nekontrolované užívání může vyvolat lékovou závislost. zmatenost a třes. uvolňuje tak tonus kosterního svalstva bez výraznějšího ovlivnění volní hybnosti či autonomních funkcí. Chlorzoxazonum 250 mg. Cisaprid zvyšuje přechodně účinek benzodiazepinů zvýšením jejich absorpce z GIT. traumatické). D: Dospělým 3krát denně 1-2 tablety. K usnadnění pohybové rehabilitace. cps. Při náhlém vysazení se mohou objevit bolesti hlavy. halucinace. a to i v rodinné. hypnotiky. IT: Alkohol potencuje tlumivý účinek chlorzoxazonu. myalgie. Alergie na meprobamat. antipyretikum. I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatolgické. Vysazení přípravku po dlouhodobém užívání vyžaduje postupnou redukci dávek (vyšší riziko u pacientů s abúzem v anamnéze. S: Carisoprodolum 150 mg. Tetrazepam potencuje účinky alkoholu a jiných látek tlumících CNS. při spasticitě centrálního původu. U dětí se doporučuje pouze výjimečné podání. ZP: Užívat po jídle. křeče. analgetikum. PARAFON por. IS: Centrální myorelaxans. Neovlivňuje vedení v periferních nervech I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatologické. S: Chlorzoxazonum 250 mg v 1 tabletě. neurologické. maximální dávka je 4 mg/kg/den. Paracetamolum 300 mg v 1 tobolce. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. B: 20 potahovaných tablet. CH: Kombinace myorelaxans s lehkým trankvilizačním účinkem a analgetika/antipyretika je vhodná k ovlivnění bolestivých spazmů a kontraktur kosterního svalstva. dur. Paracetamolum 100 mg v 1 potahované tabletě. Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel či obsluze strojů. B: 20 tablet. S: carisoprodolum SCUTAMIL C por. tbl. tbl. Doporučuje se zahájit léčbu počáteční denní dávkou 25-50 mg na noc a postupně zvýšit na 50-100 mg denně. u dětí nutno dávkování upravit.I: IT: UP: D: Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. Těžká renální insuficience.

Dávku je možné postupně zvyšovat vždy v intervalu 3 až 7 dní o 2-4 mg.centrální myorelaxans 4.roztroušená skleróza. Snižuje odpor proti pasivním pohybům. Dospělí 3-4 tablety denně ve více dílčích dávkách a s větší dávkou na noc.při statických nebo funkčních poruchách páteře (cervikální a lumbální syndromy). Sirdalud se dobře snáší a působí jak proti akutním bolestivým svalovým spazmům. Současné užívání alkoholu interferuje s metabolismem v játrech a může zpomalit vylučování obou látek. nemá překročit 6 mg.1. např. Může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. rozdělená do 3 dílčích dávek. hlavní místo jeho účinku je v míše. ATC kód: M03BX02 . Dávkování a způsob podání Zmírnění bolestivých svalových spazmů Obvyklá dávka je 2 až 4 mg (jednu tabletu 2 mg nebo 4 mg) třikrát denně. kde stimulací presynaptických alfa2 receptorů inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin. 267 . Optimální terapeutické odpovědi se obvykle dosáhne denní dávkou mezi 12 a 24 mg ve 3 nebo 4 dávkách podaných ve stejných časových odstupech. centrální analgetický účinek. mozková obrna. . Spasticita při neurologických poruchách Dávkování je třeba přizpůsobit individuální potřebě nemocného. které jsou odpovědné za nadměrný svalový tonus je inhibován a svalový tonus snížen. V těžkých případech je možné podat navíc jednu tabletu na noc. Alkohol. Opatrnosti je třeba při jaterním onemocnění. trimestr. cévní mozková příhoda.5. které stimulují N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. Děti 1-3 tablety denně dle věku. Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni. degenerativní onemocnění míchy. pro výhřez meziobratlové ploténky nebo pro osteoartrózu kyčle. kojení.IT: UP: Relativní: těhotenství. zejména 1. tak proti chronické spasticitě míšního a mozkového původu. D: tizanidin SIRDALUD (R) 2 mg SIRDALUD (R) 4 mg Účinná látka: Tizanidini hydrochloridum 2. 4. 4.po operacích. Kromě těchto myorelaxačních vlastností má Sirdalud ještě mírný. Spasticita při neurologických poruchách . chronická myelopatie. zmírňuje spazmy i klonické křeče a zlepšuje volní svalovou sílu. Dávkování nutno individuálně upravit. Sirdalud je centrálně působící relaxans kosterního svalstva. Počáteční dávka pro dospělého. Indikace Bolestivé svalové spazmy . sedativa a další látky tlumící CNS mohou zesílit tlumivý účinek Sirdaludu.576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. Během léčby nepít alkohol.2. Denní dávka 36 mg nesmí být překročena. Interakce Při současném podávání s antihypertenzivy včetně diuretik může být Sirdalud někdy příčinou hypotenze a bradykardie.288 mg nebo 4.

a proto by pacienti. vekuroniumchlorid. neměli vykonávat činnosti vyžadující soustředěnost. U starších pacientů použít nižší dávku. 3. Orphenadrini citras 30 mg ve 250 ml infuzního roztoku. Metamizol. Ovlivňuje tak spazmus a kontraktury kosterního svalstva. Při současném podávání s cyclosporiny může dojít k poklesu jejich hladiny v séru. zámena za dietylamino zoskupenie pôsobí dysterapeuticky 3. Nedepolarizujúce (kompetitívne) (tubokurarín. spazmolytický a antipyretický účinek. jej zmydelnením sa účinok znižuje Met: vyl nezmenený Tubokurarin (z chondrodendron) N CH 2CH CH 2 N CH H OCH2 CH 268 H 2C CH 2CH N CH N CH CH 2OH 2Cl .modifikácia bázického zoskupenia – treba prítomnosť dusíkatých heterocyklov – piperidín (pankuronium. vekuronium). piperoniumbromid.FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Látky ktoré znížením tonusu kostrového svalstva vyvolávajú svalovou relaxáciu. Nutno kontrolovat krevní tlak. gallamin. Červené zabarvení moči mizí po ukončení léčby. řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. alkuroniumchlorid. hypotenzí. 1-2krát denně 1 infuzi. Myorelaxans. Metamizolum natricum 2 g. atrakuriumbesilát) CH3 O HO O N H CH2 CH3 CH3 2Cl H N CH3 CH2 H OH O OCH 3 Vzťah štruktúry a účinku androstanových myorelaxancií: 1. sol. pre A je nutná prítomnosť dvoch N v polohách 2 a 16 v polohe 16 N kvartérny. Potencuje se navzájem s alkoholem. Rozdeľujeme na periférne a centrálne.2N môže byť kvartérny aj terciárny 2. Pozor na podanie IACHE pri suxametóniu. pretože sa zablokuje jeho odbúravanie. ganglioplegiká na nikotínových receptoroch parasympatiku a sympatiku). zejména však jeho metabolity. hypovolemií. Vzhledem k ovlivnění motility střevní orphenadrinem může dojít ke změně vstřebávání jiných léků. Kombinace analgetika a myorelaxans. nesmí se podávat u osob řídících motorová vozidla či obsluhujících stroje. Myorelaxancia periférne: 1. Opatrně nutno rovněž u pacientů s tachykardií. Při podávání je výrazně ovlivěna koncentrace. pre A je nutná acetoxy skupina v polohe 17. neskôr úplné ochabnutie svalstva a neschopnosť jeho kontrakcie.Lék může působit ospalost. Opatrnost zejména u starších pacientů (možnost vzniku dezorientace a zmatenosti). Může být akcentován účinek jiných anticholinergik i sympatomimetik. Orphenadrin působí inhibičně na úrovni retikulární formace a snižuje patologicky zvýšený tonus svalový. Kvartérne amóniové soli. (Ach antagonizuje aj atropín na postganglionárnych muskarínových receptoroch parasympatiku. kteří jej užívají. piperazín (pipekuronium). mají analgetický. pankuroniumbromid. orphenadrin IS: S: CH: IT: UP: D: DOLPASSE inf.

Alkuroniumchlorid (ak namiesto –CH-CH=CH. 1. a neenzymaticky Hofmanovým odbúravaním na laudanozín a monoakrylát – príloha. je pri 14 atómoch (najvýhodnejší je atrakuriumbesilát) Met: hydrolytické štiepenie na hydroxy a karboxy metabolit. CH. 2. potom to je toxiferin 1 – C-toxiferin) Met : ako tubokurarín Pankuroniumbromid OCOCH3 Vekuroniumbromid OCOCH 3 Br N C H3 COO N CH 3 2 Br N H 3C C H3 COO H N CH 3 Met: vyl nezmenený ale štiepi sa na desacetylderiváty 3 a 17 H OCO CH3 H 3 C2 N H3 C Br N H N N CH3 CH3 Met: desacetylderiváty – 3. 17 a 3+17 – sú čiastočne účinné. aktivita stúpa s prdlžujúcim sa interoniovým reťazcom. suxametoniumjodid) N( CH3 ) 3 (CH 2 )1 0 2I N ( CH3 ) 3 269 . eliminuje sa aj nezmenený Pipekuroniumbromid Met : tiež hydrolýza na desacetylderiváty CH 3 COO CH 3O CH 3O N CH 2CH2 CO O (C H2 )5 OC OCH 2 CH2 N CH 3 H3 C CH 3O CH 3O CH 2 2 CH 3O CH 3O CH 3O CH 3O SO3 CH 2 Atrakuriumbesilát VŠÚ. Depolarizujúce (nekompetitívne) (dekametoniumjodid. čo nie je závislé na činnosti pečene a obličiek. pre túto špecifickú degradáciu pôsobí kratšie. Okrem substitúcie metoxylom v 8 izochonolinolu a 5 benzylu na laudanozilovom skelete pôsobia obmeny dysterapeuticky 2. max.

2.4-dichlórfenyl (klodanolon) N CH3 Met: štiepenie amidickej väzby na prísl. karisoprodol) VŠÚ glyceroléterov: 1.A sa zachová ak v spojovacom polymetylénovom reťazci sú metylénové jednotky čiastočne nahradené dvojväzbovými izostérnymi skupinami ako –NH-. kys. mefenoxalon. Deriváty glycerolu a propándiolu (guajfenezin. nie je antidótum – riadené dýchanie + transfúzia Myorelaxancia centrálne (myotonolytika) 1. VŠÚ propándiolkarbamátov :A sa zvyšuje keď jeden z karbamátových dusíkov substituovaný nižším alkylom (karisoprodol) OH OCH2 CHCH2OH CH3O Guajfenesin Met: odbúrava sa oxidatívne na príslušnou kyselinu . chloroxazon. alebo OH ide do polohy 4. dantrolen. -CO-. A sa nemení keď je metyl nahradení metoxylom (guajfenezín) na benzéne 2.chlorhippurová . pokiaľ vzájomná vzdialenosť oboch amóniových skupín zostáva zachovaná Ultrakrátke svalové relaxácie Met suxametónia : hydrolyzovaný na jednej esterovej väzbe na sukcinyl-monocholin a cholín. čo sú ganglioplegiká až po dekametónium. tiež nastáva O totálna deštrukcia heterocyklu za vzniku chlorbenzoyl-N-metylamínu a pchlórbenzaldehydu z ktorého po oxid vzniká kyselina 4. Cl Heterocyklické zlúčeniny (chlormezanon. -O-. tizanidin) Chlórmezanon A sa nemení náhradou 4-nitrofenylu za 3.Dekametoniumjodid (ako penta CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 2I antidótum ganglioplegiká a hexametónium + umelé dýchanie) Suxametoniumjodid VŠÚ : 1. primárnu OH možno výhodne blokovať karbamátovou väzbou (spomaľuje sa degradácia). ďalším predlžovaním A klesá.príloha O S O Mefenoxalon OCH 2 CH 3 O O O NH Dantrolen Met: odbúravanie fenolickej zlúčeniny O2 N O CH N N1 5 O NH O 270 . jantárovú a cholín.A rastie s dĺžkou reťazca od penta a hexametónia. potom aj na druhej väzbe na kys. propiónovú. meprobamát. štiepenie CH3 CH3 CH2CH2 C CH2 OCONH R CH2 OCCONH2 éterického metoxylu R= -CH(CH3)2 Karisoprodol R=H Meprobamát 2.

FARMAKOGNÓZIA ALKALOIDY TYPU KURARE Curare – Kurare Je to zahustený vodný extrakt rozličných rastlinných častí druhov rodu Strychnos z čeľade Loganiaceae a rastlinných druhov rodu Chondrodendron. Extrakt sa získava varom. N S Cl NH N N H N Tizanidin Met: vyl.Delíme ich teraz podľa botanického pôvodu rastlín (ako je uvedené nižšie).. Z kyselín sú to der. Anomospermum. aminokyseliny a bázické étery. Curare – Menispermaceae 271 .oxid hydroxylovaný na metylénovej skupine v polohe 5 hydantoinu za vzniku hydroxydantrolenu.Met :nezmen. Zlúčeniny rôznych štruktúr (baklofen. Curare – Loganiaceae Obsahuje dimérne indolové alkaloidy ako C – toxiferín (odvodený od tryprofánu). ALLOFERN inj. len málo ide oxidácia imidazolínu a aromatického kruhu 3. Baklofen Cl CH CH2COOH CH2NH2 Tolperison Met: oxidatívne desaminovaný na k. tieto sa nevtstrebávajú GIT traktom konzumenta. hrncové). tolperison) Niektoré aromaticky (najčastejšie fenylmi) substituované aminoalkoholy. alebo na slnku. alebo hrubou perkoláciou a zahusťuje sa nad ohňom. Telitoxicum . bázicky substituovaný propiofenón (tolperizon). Curare je označenie pre šípové jedy. Účinkujú tiež antiparkinsoniká difenylprpanolamínového typu (trihexfenidyl. 4hydroxy-3-(p-chlorfenyl)maslovú Eliminovaný nezmenený COCHCH2 N CH3 CH3 3. monomérové strychnínové čiže karbolínové alkaloidy. ktoré odbúravajú GABU (baklofen). Benzhydrylétery (orfenadrin). Používajú sa ako myorelaxanciá v chirurgii a niekedy pri tetane. do ktorých sa dávali (kalebasové. kuraríny. Nachádza sa v Strychnos toxifera / castelnaei / crevauxii – Loganiaceae Alkuronium chlorid napr. redukcia nitroskupiny na aminodantrolen. procyklidin). aminoketóny. GABA – kompetetívne blokujú transaminázy. Nezmenený.. z čeľade Menispermaceae. Jednotlivé druhu sa najskôr označovali podľa nádob. tubo – kurare.

vytváraný v Intersticiálnych Leydygových bunkách varlat. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stymulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho).(+) –Tubokurarín – dimérny benzylizochinolínový skelet (odvodený od tyrozínu . TUBOCURARIN inj. (-)-kurín. terciárne amíny – izochondrodendríndimetyléter. (+)izochondrodendrín Nachádza sa v Chondrodendron tomentosum / platyphyllum / candicans – Menispermaceae Tubocuronium dichloratum napr.vzniká intermolekulárnym spojením benzylizochinolínových alkaloidov – difenyléterovými mostíkmi). 272 .. TUBARINE inj. (+)-chondrokurín.

tak estrogénnych receptorov. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. v rekonvalescencii po operáciach. mesterolon). Keď koncentrácia extradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien – obsahuje LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. pri popáleninách. vaskularizáciu kože. Stymulácia spermatogenézy pri nedostatku ganadotropínu (FSH. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. antikoncepčný účinok. mestatasujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze.V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a extrogénny metabolit. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. produkcia extrogénov a gestagénov.m. bikalutamid. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. zvyšujúcou sa lypofylytou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. používa sa na zníženie libida u hypersexuality. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. oneskorenej puberte. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procehy riadené hypofyzárnymi vonadotropínmi FSH a LH. Testosterón undekanoát – p. 273 . Estradiol stymuluje proliferáciu endometria a zvyšuje pernabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. pri zlom hojení rán (nandrolon). Medzi nestreoidné antiandrogény patrí flutamid.o. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. majú anabolické účinky. Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dospievanie vajíčka a ovulácia. zvyšujú libido. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. ako anaboliká. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. Terapeutický sa môžu použiť u hypogonadizme. Deriváty T pre klinické použitie Metylderiváty T sa používajú i peros a netlmia sekréciu ganadotropínu (17 – alfa – metyl meteotestosterón. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. Obr. nilutamid. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. aplikáciu (testosterón – propionát – izobutyrát). Estery T pre depotné i. Podávajú sa u bertáz praecox. V prvej polovici menštruačného cyklu stymuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. karcinómu prostaty. enzýma.

dytdydrogesterón. Estrogény Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. stylbestroli (diethylstylbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. slabé. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. Má výraznu 274 . Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. t. Ich účinky sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. alebo zbrzdené estrogény). zmeny na estrogén v dependentných orgánoch a i. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom.o. k osdstráneniu predmenštruačnej tenzie. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnándyol. lynesterol a predovšetkým norethysterón a tibolon. Nomegestrolacetát – má 2. Neprasknuté folykuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol.spätnoväzobný mechanizmus adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie aj FSH . ĎAlej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. Mestranol sa používa k p. hnačka. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). cyproterón acetát.. retencia vody. medroxyprogesterón. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chývajúceho progesterónu u amenorey. bolesti prsníkov. nemá žiadnu androgénnu anabolickú estrogénnu. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. estrogény a gestagény (progestíny). Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (Patrí tzv.j. u žien predovšetkým po klimaktériu. k liečbe endometriózy. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. ktoré potom v odpovedi na stymuláciu LH začne produkovať prohesterón. Z ďalších derivátov – ethethinil estradiol. používajú sa i konjugované estrogény. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesterón. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. Častou indikáciou je osteoporóza. gluko-aminrálnokortikoidnú aktivitu. zvracanie. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii.5 x vyššiu afinitu progesterónovým receptorom. gestagénnu a androgénnu. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. pri hroziacom potrate. hydroxyprogesterón. Ďalším prirodzeným estrogénom. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov.. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. a niektorých nádorov. hlavy. substitúcii ovariálnych Ho. ktorý sa konjuguje a eliminuje. estradioly benzoas a estradioly valeras). gestonorón.

Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. Preto vývoj smeruje od tzv. 24. dňa podáva kombinácia estrogénov a destagénov. je účinnosť a tolerancia. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. ktorý predodvšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou estrogénov. pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. okrem u monofázického 275 . Obr. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. tak málo. sú kapronát. Stymulácia terciálneho folykulu FSH je znížená. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie servikálneho hlienu. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. ktoré bránia priechodu a nidácie vajíčka. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov.antistrogénnu aktivitu. ale spoľahlivé.. injekcie. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. koľko je nutné. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. k ovulácii nedochádza. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. ktoré sygnalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Mechanizmus pôsobenia kontraceptív.↓ tvorby ováriového folikulu . vytesnujú estrogény z väzby na receptor. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethiniltestosterónu = ethysterónu. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami extrogénov v krvi. endometria vajcovodov. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. Platí zásada: toľko. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. alebo gestagény alebo ich kombinácie. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. dňa menštruačného cyklu až do 21. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska.o. čo je v súčastnosti najbežnejšie. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. Prípravky pre p. koľko je možné. 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxiprogesterón. tamoxifen) pri liečení osteoporózy pri menopauze. Používané dávky majú byť malé. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. m. alebo acetátu 17 – alfa – fydroxiprogesterónu (cyproterónacetát).↓ LH zabránenie ovulácií).

Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. zvyšuje ho fajčenie).noretisterón – acetát 4.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. Gestagény 1. cholestáza.má nielen androgénnu aktivitu. 276 . bráni normálnej proliferácii endometria.. napätie prsníkov.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. . Obr..gestodén – malá androgénna aktivita . aterogénny efekt .cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie.desogestrol . Tzv..typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). deprresívne nálady.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky.17 – alfa . sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh E a progesterónu. nauzea. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. Môže sa vyskytnúť hypertenzia. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . Endogénne G – progesterón.norgestrimát . E rovnaké .hydroxyprogesterón . k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. noregestrimát. môže zapbrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. bolesti v hrudníku.trojfázové . čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a aniandrogénnu aktivitu . Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. žalúdočné obtiaže. U stymulačných prípravkov sú naopak po celú dobu užívané kombinácie E a G. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. ako antiandrogénny . gestodén). retencia vody. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové rovnaká dávka E a G . Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu.. zmeny telesnej hmotnosti. 13 – etylgonánu) .neodráža liplidické pomery .↑ LDL. poruchy libida. môže sa manifestovať diabetes. benigný nádor pečene. Porucha tolerancie glukózy. Rýchla aplikácia G prispieva inhibícii nadradených centier v CNS. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. nepoužívajú sa v HA 2.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel .

ale najneskôr do 72 hodín po koite. Antigestagény . alkohol. podanie . ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. Prípravky pre p. fajčení. 277 . .RU 846 Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. alebo prípravok obsahujúci len progestín.zabraňuje nidácií.Interakcie – zlyhanie HA . noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu . čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). diabete. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu.pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. karbamazepín. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. fenytoin. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. fenogarbitál. a laktácií.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profilaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. keď je podávanie E kontraindikované. ↓ benígnych ochorení prsníka. používajú sa klomifen. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. ↓ tumor maternice. .o.mifepriston . ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu.je možné použiť buď jednofázový kombinovaný príápravok. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyehtoxyetanolu.lynestrenol. odstránenie dysmenorey. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia infibičné účinky estrogénu na hyopofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínu. zníženie výskytu ováriových cýst.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifanpicín. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. Stymulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách .75 mg do 48 hodín) . Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. je to natagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. griseofulvín. tamoxifen a roloxifen. a to do 12 – 24 hodín. Nasleduje menštruačné krvácanie.

nie je to.N05C Hypnotiká – sedatíva. z ktorého môže byť organizmus kedykoľvek prebudený“. ZOPICLON.Bezvedomie 278 . Je to plne reverzibilný stav. SANOSAN Spánok „Stav. kedy je obmedzený kontakt s okolitým svetom a dochádza pritom k obnove duševných a fyzických síl.DORMICUM.

stôp Obr. Poznáme 3 základné funkčné stavy organizmu: .REM spánok (25 %) -REM spánok Spánkové cykly 1.vysoká voltáž Obnova fyzických síl Pravdepodob. nonREM 3. záznamu učenie Fáza REM sa vyznačuje EEG – aktivitou podobnou bdelému stavu.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. vysoká voltáž hlboký.bdenie Fyziologické mechanizmy regulujúce rytmus spánok – bdenie nie sú ešte dokonale objasnené.funkcia % spánku 5 2. čo vedie k zníženiu tamalokortikálnej aktivity 279 . Časné prerušovanie nočného spánku vedie k skráteniu podielu REM (normálne 25 % celkovej doby spánku).delta vlny hlboký. Denný rytmus. nonREm 5. Deficit REM spánku sa bežne vyrovnáva v nasledujúcich nociach s nerušeným spánkom. nízka voltáž. stav zmeneného vedomia. rýchlymi pohybmi očí. desynchronizácia záznamu ľahký spánok/spánkové vretienko. Za normálnych okolností nastáva REM fáza jedine po predchádzajúcej NREM fázy. Prostredníctvom svojich ascendentných talamopetálnych projekcií tieto neuróny dráždia talamokortikálne mechanizmy a ihibujú GABA-ergné neuróny.Je fyziologický opak bdelosti. 25 spánok/desynchronizácia konsolidácia pamäti. rytmické prejavy aktivity. cholinergné. živými snami a príležitosnými zášklbmi jednotlivých svalových skupín pri inak atonickom kostrovom svalstve. V priebehu spánku sa znižuje množstvo podnetov prichádzajúcich z mozgového kmeňa. čo spôsobuje tak zvýšenú dráždivosť a neklud v priebehu dňa. Rýchly aktivovaný spánok – REM .osviežujúci spánok/ pomalé vlny. že histaminergné. Pomalý pokojný spánok – nonREM“ (4 štádiá) . Je známe. V priebehu spánku vznikajú v mozgu typické.paradoxný obnova činnosti mozgu. spánok . nonREM 4. nonREM Klinický/EEG ľahký spánok/pomalé vlny. ktoré je možné registrovať elektroencefalograficky (EEG).obnova fyzických síl 2. Fáza 1. glutamátergné a adrenoergné neuróny sú v priebehu bdenia aktívnejšie než v priebehu NREM fázy spánku. vylučovanie STH 10 rýchle pohyby očí. REM 45 15 obnova fyzických síl.bdelosť .obnova psychických síl a ukladanie pamäť.

Podstatou cirkadiálnych zmien spánkovej pohotovosti sú posun rovnováhy v aktivite excitačných a inhibičných skupín neurónov.elektromyogram (EMG) Poruchy spánku Z hľadiska – kvality . Dyssomnia Vyvolané vnútornými príčinami: psychofyziologická insomnia Pseudoinsomnia Narkolepsia – denná spavosť. Diagnostika spánku – elektroencefalogram (EEG) . búrlivé sny Spánkový apnoický syndróm porucha cirkadiálnej rytmicity.krátkodobá – mesiac . zvyšuje sa od poludnia.časové pásma Vyvolané vonkajšími príčinami : Zlá spánková hygiena Rušivé vplyvy okolia Prechodné poruchy spánku. záchvatovité náhle upadnutie Do spánku (15 min).somnambulizmus .enurézis nocturna .prechodná .poruchy erekcie Iné parasomnie – bruxizmus – škrípanie zubami .nespavosť: -poruchy zaspávania -plytký spánok -predčasné zobúdzanie Insominia z hľadiska trvania: . že spánková pohotovosť je nízka ráno.syndróm náhleho úmrtia dojčiat 2.nespavosť zapríčinená psychotropnými látkami Insomnia(hyposomnia). To spôsobuje.týždeň .pomočovanie . potom opäť klesá a svoje maximum konečne dosahuje pred polnocou.rytmické pohyby končatín Poruchy viazané na REM spánok – nočný des .chronická – mesiac 280 .a k potlačeniu inhibície GABA-neurónov.pavor nocturnus – nočný des Poruchy prechodu medzi spánkom a bdením – somnilógia – hovorenie zo sna .ronchopatia – chrápanie .spánková obrna . Parasomný Poruchy prebúdzania – spánková opilosť .námesačnosť .elektrookulogram (EOG) .kvantity 1.

Lekár sa najskôr snaží nemedikamentózne liečiť.farmakogénne . alebo odstránia r ušivé vplyvy. kedy kauzálna terapia zlyhala. parkinzonizmus a eplilepsie .psychické . iba v prípadoch.incizívne neuroleptiká . poruchy nálady. svetlo.. účinky na dychové a obehové funkcie. ovplyvńujúce stav vedomia a) kvalitu – nootropiká a kognitíva . alkoholizmus . pach Liečenie porúch spánku Farmakoterapeutické postupy sú indikované.svrbenie . integráciu Účinky hypnotík – sedatív: útlm CNS a podľa funkčnej skupiny i anxiolyticky.hypnotiká 2. Poruchy spánku pri iných ochoreniach .somatické ochorenia – astma. ktoré navodzujúl stav podobný fyzilogickému spánku. Sedatíva – hypnotiká pôsobia na priebeh normálneho spánku nasledovne: 281 .bolesť . spavá nemoc .ovplyvňujú anxiolitiká (buspiron) 3. Zaradenie hypnotík: Psychofarmaká 1.poruchy srdcového rytmu .kortikoidy . zbavia ho strachu. protikŕčové účinky.gastroezofageálny reflux .neurologické poruchy – demencie.depresie .3.stimuláncia . Príčiny nespavosti: a) Endogénne – somatogénne .psychózy b) Exogénne .duševné ochorenia – psychózy. Používajú sa na odstránenie nespavosti (insomnie.iné – hluk. svalová relaxácia. ktoré nenavodzujú spánok ale ukludňujú. anestézia. spánok. hyposomnie) – sedatíva (anxiolytiká) sú látky. Hypnotiká Látky.emócie – emočný stres narušuje rovnováhu v prospech exitačných vplyvov . afektivitu .stimulanciá ..xantíny .aktivujúve antideplresíva .delirogény b) kvantitu .diuretiká .

pociťuje sa spánok s príliš veľkými REM podielom ako málo zotavujúci.benzodiazep recept. 3. sedácií pri krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonoch. Pre svoj myorelaxačný účinok je najvhodnejší tam. 2.) – selektívny účinok na ω1 . Generácia (60.bromidy (NaBr.bromisoval) .zopiklón (pyrazolóny) .) – málo špecifický účinok . triazolam 3. Okrem hypnosedatívneho pôsobenia majú i účinky antianxiózne. čim sa otvorí chloridový kanál a nastáva hyperpolarizácia. . Pretože REM fáza je sprevádzaná živými snami. Nitrazepam – je dlhodobo účinné hypnotikum (Hy) pri nočnom a predčasnom rannom prebúdzaní.) – specifický neselektívny účinok na benzodiazep. 282 . Pri vysadení hypnotika nastáva protiregulácia. Skracuje sa latencia nástupu spánku Predlžuje sa trvanie NREM spánku Skracuje sa trvanie REM spánku Skracuje sa trvanie SWS – spánok s pomalými vlnami (slow-wave-sleep) Skoro všetky hypnotiká skracujú spánkovú REM fázu. 20 stor. ktoré sú vyvolané týmito neurotranzmitermi. Obe látky majú aktívne metabolity. a preto pri opakovanom podaní môže dôjsť ku kumulácii účinnej látky. Rozdelenie hypnotík 1.roky 20 stor. ktoré sa rýchlo absorbujú z tráviaceho traktu a ktoré sa tiež rýchlo eliminujú z organizmu. Keď sa podávajú hypnotiká niekoľko za sebou nasledujúcich dní. Pokus o vysadenie hypnotika potom môže vyvolať dojem.1. myorelaxačné a antikonvultívne. GABA má inhibičné pôsobenie na postsynabtických membránach. Injekčný plrípravok je možné použiť pri premedikácii pred celkovou anestéziou.KBr. podiel medzi spánkovými fázami sa normalizuje i pri ďalšom užívaní liečiva. Receptory . čo podporuje vývoj liekovej závislosti.nitrazepam. pri zvýšenom svalovom napätí. BZD zosiluje pôsobenie GABA a majú preto všetky účinky. Flurazepam – je stredne dlho účinné Hy.s veľmi krátkym účinkom pri sťaženom zaspávaní a prebúdzaní v priebehu noci.chloralhydrát 2. užíva sa pri obtiažnom zaspávaní.barbituráty . Generácia – (19 stor. Generácia (90. kde je spánok rušený bolesťou. Midazolam . Flunitrazepam – je stredne dlho pôsobiace Hy s rýchlym nástupom účinku.-80. Benzodizepíny (BZD) BZD sú liekom voľby pri nespavosti. 4. často v kombinácií s lokálnou anestéziou. Ako hypnotiká sú vhodné predovšetkým tie látky. flunitrazepam . alebo k premedikácií pred celkovou anestéziou a k tzv. roky 20 stor. Uľahčujú nasadanie GABA na ich receptor. podiel REM fázy sa zväčšuje a k normalizácií dochádza až za mnoho dní.midazolam. že pre lepší spánok je hypnotikum potrebné.zolpidem (imidazopyridíny) Obr. – zač.

nevzniká u nich lieková závislosť a sú obvykle súčasťou kmbinovaných preparátov. znižujú počet nočných prebúdzaní a predlžujú spánok. dôjde k synergyzmu. Jeho užitie prináša veľké riziko anterográdnej amnézie. útlm dychového centra a kardiovaskulárne zlyhanie. V tejto indikácií sa dnes prakticky nepoužívajú. ale tiež pôsobia na GABA – Cl kanálový komplex. Humulus lupulus. Hypnogen) zopiklón (imovane) 2. Sedatívny účinok majú extrakty Valeriana officinalis. Kontraindikácie sú precitlivelosť na liek. Látky z podobnými vlastnosťami Ide o látky. Dáva sa im prednosť. Skracujú dobu zaspávania. Patrí sem: zolplidem a zopiklon. Crateagus oxyacantha. Delenie barbiturových Hy je podľa dĺžky pôsobenia. srdcovú frekvenciu alebo telesnú teplotu. Ostatné nebarbiturátové hypnotiká Do tejto skupiny je možné zaradiť látky s rozdielnou chemickou štruktúrou i rozdielnymi účinkami.hypnogen).8 hodín. Malé dávky pôsobia sedatívne. triazolam (Halcion). plytký spánok – nočné prebúdzanie – zolpidem (stilnox. Passiflora icarnata) Použitie hypnotík Na liečbu nespavosti: 1. prebúdza sa za 6 . pretože ráno prevažuje excitačná aktivita nad súčtom fyziologickej i farmakologickej inhibície. ako krvný tlak. zopiklón (imovane) 283 . Nemajú špecifického antagonistu. Počas dňa sa však účinok BZD môže demaskovať. Je vhodný pre delirantných stavov (delírium tremens) pri abstinenčnom syndróme pri chronickom abúzu alkoholu. neinhibujú generalozovanú aktivitu mozgu (dychová depresia je skoro nemožná) a neovplyvňujú vegetatívne funkcie. Niektoré látky sa používajú k utlmeniu kŕčov a fenobarbital ako antipileptikum. myasténia grávis a respiračné poruchy. Paraldehyd a chloraldehydrát majú tiež len historickú cenu. I v tedy keď pacient užije BZD z dlhšou dobou účinku. ak pacient užije iné ďaľšie sedatívum napr. zolpidem (Stilnox. Bromisoval má iba sedatívny účinok. Ba indukujú mikrozomálne metabolizujúce enzýmy. Glutetimid a metachalon nemajú výhodu oproti Ba. Hlavnými príznakmi sú: bezvedomie. U všetkých Ba je závislosť na dávke. ktoré sa štruktulárne líšia od BZD. Cinolazepam – má miorelaxačné účinky a môže vyvolať poruchy pamäti. Niektoré deriváty možno použiť ako celkové anestetiká a antiepileptiká. väčšie hypnoticky a veľké narkoticky. Na rozdiel od barbiturátov BZD pri perorálnom podaní nevyvolávajú celkovú anestéziu. Barbituráty (Ba) Ba sú deriváty kyseliny barbitúrovej. Antihistaminiká – doxylamin Anitidepresíva a niektoré neuroleptiká – levopromazím Klometiazol ma sedatívny a antikonvulzívny účinok. Ich pôsobenie je hypnoticky selektívnejšie a patria medzi krátkodobé netoxické Hy. etanol. Preto sú in dikované u všetkých druhov nespavosti. Majú hypnosedatívne účinky. Hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu Sú málo toxické.Triazolam – je silné Hy s krátkym účinkom. problém so zaspávaním – midazolam (Dormicum). Hlavným nebezpečenstvom je vznik chronických otráv a látkovej závislosti.

pacient je starý a v dôsledku cerebrálnej sklerózy môže reagovať exctačne .epilepltické záchvaty .pacient je alkoholikom . keď sa podá BZD súčasne s nejakou inou centrálne tlmivou látkou ( napr.zopiklón – horká chuť v ústach Interakcie – alkohol – akútne použitie – spomalenie účinku hy Chronické používanie – urýchlenie Metabolizmu .rebund insomnia . 2 -4 týždne Kedy nepodávať: . gravidita laktácia.pacient má zníženú schopnosť biotransformovať Hy a jeho zamestnanie vyžaduje zvýšenú pozornosť Záver: Hypnotiká sú indikované v prípade. pečeňových enzýmov Kontraindikácie . abúzus alkoholu Liečba intoxikácie . Pretože predávkovanie BZD ohrožuje život len vtedy.ak sú prítomné somatické faktory rušiace spánok . 284 .nie je možná kauzálna liečba .ešte nezabrala kauzálna liečba .Ba – udžiavanie životných funkcii . zopiklón (imovane). zvlášť pred dnes už obsolentnými Ba.hypnogen). predčasné zobúdzanie . pradoxná excitácia (pri všetkých hypnotikách) .barbituráty – útlm dychu.zolpidem (stilnox. svalová slabosť.sa jedná o liečbu krátkodobej poruchy spánku (2 – 4 týždne) . návyk. nitrazepam (nitrazepam).živé sny Podávať max.BZD – útlm reziduálna ospalosť. . čiastočná respiračná supresia.ak pacient trpí sychickou poruchou . kedy: . ktoré interagujú s hypnotikami . a pretože naviac je možné intoxikáciu liečit antagonistami BZD.3. flunitrazepam (rohypnol) Pozor u hypnotík Nežiadúce účinky .myasthenia gravis.barbituráty. fenytoín – induk. resperačná insuficiencia.sa jedná o závažnú poruchu spánku U žiadneho hy sa nesmie prehliadnuť možnosť zneužtia pre sebevražedné účely.pacient užíva lieky.lieky tlmivo ovplyvňujúce CNS .BZD – podanie flumazenilu – antagonista BZD receptorov Náhle vysadenie – riziko rebound fen. s etanolom). návyk. má sa im dávať prednosť pred všetkými hy. narúšanie REM fázy spánku .

Niektoré z týchto mediátorov 285 .histamín. fyzikálne príčiny. pri miernych a stredne silných bolestiach a pri patologicky zvýšenej telesnej teplote. kiníny ale hlavne prostaglandíny.. Takto poškodené bunky uvoľňujú algogénne mediátory. pri reumatických ochoreniach..M01 NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ DEFINÍCIA: Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú liečivá používané v terapii zápalu.. Osobitnú skupinu protizápalových látok tvoria antiuratiká. serotonín. ZÁPAL Zápal je lokálna reakcia cievneho a spojivového tkaniva na škodlivé podráždenie vnútorného (autonómna reakcia) alebo vonkajšieho pôvodu (mikroorganizmy. ktoré určujú ďalší priebeh zápalu.).

Prejavmi zápalu sú: začervenanie (rubor) opuch (tumor) horúčka (calor) bolesť (dolor) Zápal prebieha v troch fázach: 1. čo vedie k úniku plazmy do intersticiálneho priestoru a vzniku opuchov. ulcus. Pravdepodobne pre nedostatok bronchodilatačného prostaglandínu a pre zvýšenú tvorbu leukotriénov) Prejavuje sa rinitídiou.spôsobujú periférnou vazodilatáciou prekrvenie. krvácanie. nosovými polypmi. KONTRAINDIKÁCIE: hemoragické diatézy.spôsobené inhibíciou tvorby prostanoidov. s kofeínom) MECHANIZMUS ÚČINKU: Blokáda tvorby prostaglandínov zásahom do procesu uvoľňovania kyseliny arachidónovej a to: blokádou fosfolipázy A2 => glukokortikoidy blokádou cyklooxygenázy COX => nesteroidné antiflogistiká.“salicylová astma” (u pacientov s astmou. nie ovplyvňovaním receptorov pre bolesť (prostanoidy senzitizujú receptory na bolestivé podnety) antiflogistické a antireumatické antipyretické –blokádou tvorby prostanoidov v hypotalam.únava. prípadne s analgetikami-antipyretikami. hepatopatia obličky. astma bronchiale Podávajú sa v monoterapii. vredová choroba. začervenanie. 286 . renálne zlyhanie. pocit tepla v postihnutom tkanive a súčasne zvýšenú permeabilitu kapilár. zníženie glomerulárnej filtrácie.zníženie perfúzie.toxikoderma • CNS. dna. retencia sodíka a vody (inhibíciou účinku antidiuretického hormónu)→ edémy.dyspepsia. hyperkaliémia • kostná dreň. ktoré zvyšujú ich účinok (napr. erózia. hypotenziu. insomnia • hypersenzitívne stavy – prehĺbenie bronchokonstrikcie. perforácia. alebo látkami.chronická proliferatívna fáza vedúca k tkanivovej degenerácii a fibróze VLASTNOSTI NESTERODINÝCH ANTIFLOGISTÍK: • • • • • • • analgetické. astmou až šokom.akútna prechodná fáza je charakterizovaná vazodilatáciou a zvýšenou kapilárnou priepustnosťou 2. oblasti (centrálne pôsobenie) kyslý charakter dobrá rozpustnosť v tukoch silná väzba na plazmatické bielkoviny blokáda syntézy prostaglandínov a tromboxánov => antikoagulačný účinok NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEČBY ANTIFLOGISTIKAMI: • • GIT.subakútna oneskorená fáza charakterizovaná infiltráciou tkanív leukocytmi a fagocytmi 3.

ktoré sú vo zvýšenej miere uvoľňované v zápalovom tkanive pri redukcii PGG2 na PGH2. Niektoré antiflogistiká vychytávajú voľné kyslíkové radikály.inhibítor agregácie trombocytov. hlavne na GIT a obličky. bunečný exsudát tvorba zápalu Stupeň aktivity COX je určený koncentráciou kyslíkových a peroxidových radikálov. TXA2 . Koxiby selektívne inhibujú iba COX2.glukokortikoidy→→→ membránové fosfolipidy ↓ PLA2 ↓ kyselina arachidónová ↓ ––––––––––––––––––––––– NSA→→→ ↓COX + radikály ↓ LIPOOXYGENÁZA ↓ ↓ endoperoxid PGG2 leukotriény ↓ ↓ ↓ redukcia ↓ PGH2 ↓ ↓ ↓ PGI2 PGE2 PGF2 TXA2 ↓ bolesť.mediátory ↓ ↓ ↓ fyziologický účinok zápal vedľajšie účinky NSA protizápalový efekt NSA Väčšina antiflogistík inhibuje oba typy COX.stimulátor agregácie trombocytov. Inhibícia COX môže byť reverzibilná alebo ireverzibilná. čím vznikajú nežiadúce účinky. čím vzniká menší počet nežiadúcich účinkov. edém.má dlhodobý hyperalgetický efekt ÚLOHA COX1 a COX2: fyziologický stimul ↓ –––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ trombocyty endotel žalúdka obličky zápalový stimul ↓ ↓ ↓ makrofágy a iné bunky COX1 konštitučná (chráni GIT) ↓ –––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ TX2 PGI2 PGE2 ↓ ↓ ↓ COX2 indukovateľná (vzniká a hromadí sa pri zápale) ↓ –––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ proteázy PG2 iné zápal. PGE2. ROZDELENIE ANTIFLOGISTÍK Z CHEMICKÉHO A FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 287 . PGI2 .

-pre NÚ sa používa pri akútnych stavoch reumatickej horúčky. výnimkou je metabolická oxidácia fenylbutazonu za vzniku oxyfenbutazonu 3) aktivitu nerušia polárne skupiny (CO. -súčastne podávaný fenobarbital metabolizmus indukuje. tromboflebitídach a akútnych záchvatoch dny O C4 H 9 H N N O Oxyfenbutazon Met: z organizmu je vylučovaný ako O-glukuronid. agranulocytóza) sa málo používajú Pre antiflogistické účinky sa krátkodobo používajú pri reumatoidnej artritíde. -monodemetylácia alebo hydroxylácia na methinovej skupine pyrazolidinu. DERIVÁTY ENOLOVÝCH ZLÚČENÍN 1. ale nie nutná 2) dysterapeuticky pôsobí akákoľvek substitúcia aromatických kruhov.paracetamol brzdí.A. Fenylbutazon Met: oxidatívnou hydroxyláciou vznikajú dva metabolity: v para polohe fenylu antiflogistiký oxyfenbutazon a omega-1-oxidáciou gama-hydroxyfenylbutazon (slabé antireumatikum ale s výraznou urikosurickou aktivitou) Oba metabolity sú eliminované ako konjugáty. gélov O O CH3COCH2CH2 H N N O Tribuzon CH3 CH3CCOCH2CH2 CH3 O N N H Azapropazon –anlgetikum-antipyretikum. antireumatikum. ani prítomnosť dvojitej väzby 4) disubstitúcia v polohe 4 aktivitu fenylbutazonu ruší. Pyrazolóny (3. antiuratikum. antiflogistikum 288 . zápaloch žíl a dne. O C4 H9 H O N N OH Kebuzon (ketofenylbutazon) Met: oxidatívnou hydroxyláciou vzniká p-hydroxykebuzon a redukciou karbonylovej skupiny kebuzonu aj p-hydroxykebuzonu odpovedajúce sekundárne alkoholy. -používa sa aj ako lokálne antiflogistikum vo forme mastí. retenciu solí a vody a tlmivý účinok na kostnú dreň (poruchy krvotvorby.5-pyrazolydíndiony) Vzťah štruktúry a účinku 1) prítomnosť oboch fenylov je výhodná. chronickej polyartritídy. súčastne redukciou karbonylu na sekundárnu alkoholickú skupinu. SO) v polohe 3 postranného alkylu. teda beta-karbonylové usporiadanie je podmienkou účinku Pre nežiadúce účinky: poškodenie sliznice žalúdka. -antiflogistikum. urikosurikum Met: oxidatívnou hydroxyláciou na neúčinný p-hydroxytribuzon. alebo v zložených analgeticko-antipyretických prípravkoch.

má teda menej nežiadúcich účinkov -používa sa u osteoartrózy a reumatických chorôb B. dekarboxylácia a zúženie kruhu -používa sa pri bolestivých a zápalových ochoreniach pohybového aparátu Tenoxikam Meloxikam -selektívnejší účinok na COX2.1-dioxidové zoskupenie s metylom na N v polohe 2 a vhodným dusíkatým heterocyklom na karbamidickom dusíku benzén v polohe 5 a 6 môže byť nahradený tiofénom -majú dlhý polčas eliminácie→ aplikácia raz denne -zosilený antiflogistický účinok Piroxikam O S O N CH3 N CONH OH Met: -oxidatívna hydroxylácia na 5`-hydroxypiroxikam -dehydratácia na tetracyklický metabolit -štiepenie amidickej väzby.MÚ: blokáda COX a vychytávanie voľných radikálov -nevyvoláva agranulocytózu Lonazolak Aminofenazom. Deriváty kys. SAL ICY LOVÁ Kyselina acetylsalicylová COOH OCOCH3 KY S. Oxikamy 2. Propyfenazon. Vzťah štruktúry a účinku: 1. salicylovej Vzťah štruktúry a účinku. vlastnosti kyseliny salicylovej a acetylsalicylovej popísané v otázke Analgetiká-antipyretiká Kyselina salicylová COOH OH KY S. ACET Y L SAL ICY LOVÁ 289 .podmienkou zachovania aktivity je tiazin-3-karboxamid-1. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN 1.analgetiká-antipyretiká 2.

najčastejšie chlórom alebo metylom Mechanizmus účinku: blokáda COX. ktoré sa v hrubom čreve redukciou štiepi na sulfapyridin a kyselinu 5aminosalicylovú (mesalazain). čiastočné vychytávanie voľných kyslíkových radikálov Kyselina mefenámová –prevažuje u nej analgetický účinok 290 .Kyselina gentisová -pri reumatických ochoreniach COOH OH HO Salicylan sodný -pri reumatickej horúčke COON a+ OH Diflunisal COOH OH F F Met. antranilovej je výhodne ale nie nutné 2) pre aktivitu je potrebná substitúcia m-polohy anilínového radikálu metylom. ktorý inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov a vychytáva voľné kyslíkové radikály 2.: metabolicky je stály. chlórom alebo trifluormetylom 3) aktivitu neruší skôr zvyšuje ďaľšia substitúcia rovnakého charakteru v polohách 2 alebo 2 a 6 anilínového fragmentu. Fenamáty (N-fenylantraniláty) Vzťah štruktúry a účinku: 1) zachovanie benzénového kruhu kys. prevažná časť vo forme ester a éter-glukuronidov -má vyššiu lipofilitu a preto má učínnejšie protrahované pôsobenie -nepôsobí antipyreticky (zlý prienik do CNS) Salicylamin Cholinsalicylát Lysinsalicylát Dipyrocetyl Salazosulfapyridín –sulfónamidové chemoterapeutikum chronických zápalových ochorení tenkého a hrubého čreva -proliečivo. v moči je vylučovaný nezmenený.

-používa sa u zápalových a degeneratívnych ochorení všetkých druhov -vyššia účinnosť ako indometacín.α-hydroxy-tolfenamovej. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou.4`-dihydroxyflufenámové kyseliny. jadre kys. arachidónovej v leukocytoch -použitie pri akútnych stavoch aj dlhodobo (symptomatická liečba reumatických ochorení) Lonazolak -lipofilita lonazolaku je vystupňovaná tak že vo forme aniónu sa hromadí 291 Cl N HOOCCH2 N . alebo na anilínovom fragmente na 3`-hydroxy.5-dihydroxydiklofenak. Aryloctové (acetáty) Vzťah štruktúry a účinku: 1. pretože blokuje COX aj koncentráciu kys. fenyloctovej na 5-hydroxydiklofenak. Deriváty kyseliny fenyloctovej Diklofenak CH2COOH Cl NH Cl Met: oxidatívna hydroxylácia na arom. 4`-hydroxy a 5.Kyselina tolfenámová COOH NH CH 3 Cl Met:10 % je eliminovaných močom. 4`-hydroxy a 4`. benzénový kruh nie je pre aktivitu nutný.1. Pre nežiadúce účinky sa okrem alklofenaku neuplatnili. Kys. oxidatívna hydroxylácia metylu za vzniku kys. fragmentu v polohe 4 a 5 -prevláda antiflogistický účinok Kys.flufenamová COOH NH CF3 Met: oxidatívna hydroxylácia na oboch benzénových kruhoch na 5hydroxy. ktorá je ďalej oxidovaná na dikarboxylový metabolit -oxidatívna hydroxylácia anilín. ktoré sú vylučované ako glukuronidy močom -prevláda antiflogistický účinok -pre dobrý prienik kožou sa používa ako vonkajšie antireumatikum a antiartritikum Etofenamát COOCH2 CH2 OCH 2CH 2OH NH CF3 Met: po vstrebaní kožou hydrolytické štiepenie na kys. možná náhrada heterocyklami 3. 2. flufenámovú a tá sa ďalej metabolizuje -perkutánne antiflogistikum a antuireumatikum 3. substuitúciou kyseliny fenyloctovej v p-polohe alkylom alebo alkoxylom sa zvýši antiflogistická aktivita.

oslabuje hypotenzívne účinky beta-blokátorov. čo vedie k degeneratívnym zme nám chrupavky -znižuje antihypertenzívny účinok diuretík. inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu CH3O Tropesin CO N CH 3O Cl CH 3 COOH CH 2CO OC H2CH Met: štiepi sa na kyselinu tropovú a indometacín -nižšia gastrointestinálna toxicita pri zachovaní antiflogistickej a antiartritickej účinnosti Tolmetin. akútna dna -blokuje syntézu mukopolysacharidov. vylučované ako Cl CO glukuronidy N CH3 -silný inhibítor COX→ antiflogistikum.v lipofilních tkanivách Met: oxidatívna hydroxylácia fenylu na N1 za vzniku p.hydroxylonazolaku . S-konfigurácia je účinnejšia ako R-konfigurácia (chirálny C2 2-arylpropiónového zoskupenia) -menej nežiadúcich účinkov 292 . Kys. arom.polohe: alkylom. aryloxylom 2.a p. fenylom. analgetikum-antipyretikum -pre NÚ a interakcie sa používa len v určitých indikáciách: reumatické CH2COOH ochorenia zápalového a degeneratívneho charakteru.2.môže sa podávať aj deťom Etodolak Sulindak. má polovičnú účinnosť indometacínu a tým aj nižšie nežiadúce účinky 4.polohe napojený druhý arom. Deriváty kyseliny indoloctovej Indometacín Met: desmetylácia na účinný O-desmetylindometacín a neúčinný desbenzoyl.a des-benzoyl-O-desmetylindometacín. antiuratikum Alklofenak Fenklofenak 3. Arylpropionové (propionáty) – profeny Vzťah štruktúry a účinku: 1. benzénové jadro ibuprofenu možno rôzne substituovať lipofilitu zvyšujúcimi substituentmi v m.kruh alebo heterocyklické zoskupenie 3. fenoxylom.antiflogistikum. aktivitu neruší v 3.proliečivo.a 4. kruh nie je podmienkou účinku 4.

metabolity sú vylučované ako konjugáty sa pri reumatických ochoreniach a dne.antiflogistikum (bolestivé zápalové a degeneratívne reumatické ochorenia) -vyššie dávky. ktorý čiastočne prechádza na metyléter a hydroxylácia v polohe 3. ktorá je eliminovaná ako acetylderivát -analgetikum. má aj antipyretické Pirprofen Met: oxidácia na pyrolový metabolit alebo na epoxid až diol.analgetikum u dysmenorey a bolesti zubov. antiflogistikum u záplaových degeneratívnych foriem reumatizmu. antiflogistikum. analgetikum s kratším účinkom -ochranný účinok na kĺbne chrupavky Cl N Pirprofen CO S CH 3 CH COOH Ketoprofen 293 .MÚ: inhibícia COX a migráciu a funkciu leukocytov Ibuprofen CH3 CH COO H CH2 CH CH3 CH3 Met: vylučovaný ako glukuronid močom oxidatívna hydroxylácia metylovej skupiny izobutylu na alkoholy až na kyselinu -nižšie dávky. ktoré sú vylučované ako konjugáty -odburávaný na kyselinu 2-(4-amino-3-chlorfenyl)propiónovú. antipyretikum Flurbiprofen CH 3 CH COOH F -používa účinky Met: oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 4. neuralgií. neuritíd Naproxen CH 3 CH COOH CH 3 Met: vylučovaný nezmenený močom ako konjugát -štiepenie metoxylovej skupiny na desmetyl-naproxen -dlhší biologický polčas→ aplikácia 2x denne -má použitie aj pri migréne CH3CHCOOH Kyselina tiaprofenová Met: -oxidatívna hydroxylácia na p-hydroxytiaprofen -redukcia na ketoskupine na sekundárny alkohol -metabolity sú vylučované ako glukuronidy -silný inhibítor COX a doštičiek.

DICLOFENAC. NIMESIL Nabumeton: RELIFEX Celecoxib: CELEBREX REUMATICKÉ OCHORENIA 1. FLUGALIN RETARD Ketoprofen: FASTUM. Reiterov syndróm. INFLAMAC.proliečivo. DOOLMINA. Sulfonanilidy Nimesulid (metansulfoanilid) . DO LGIT. DIC LOBENE. IBUFEIN. ktoré je v pečeni biotransformované na účinnú kyselinu 6metoxy-2-naftyloctovú 2. VOLTAREN. PANAFEN. ALEVE Flurbiprofen: FLUGALIN. PROFENID Nimesulid: AULIN.C.má zosilené protizápalové pôsobenie -blokuje COX-2 a zároveň je lapačom kyslíkových radikálov -znižuje uvoľňovanie enzýmov z neutrofilov. Alkanony Nabumeton. BRUFEN. FLAMEXIN. PRONTOKET. NALGESIN S. REUMADOR. COXTRAL. MOVALIS Indometacin: ELMETACIN. NALGESIN FORTE. IBALGIN. MESULID.osteoartritída • zápalové ochorenia. FLECTOR EP.Ochorenia poškodzujúce kĺby • degeneratívne ochorenia. Diklofenak: VERAL. NIMED.2 1. SELEKTÍVNE INHIBÍTORY COX. VOLTAREN EMULGEL. INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE supp. IBU-HEPA. ktoré poškodzujú spojivové tkanivo a chrupavku Celecoxib -symptomatická liečba zápalu a bolesti pri osteoartróze. MODAFEN. INDOBENE. ADVIL Naproxen: NAPSYN. PRO-ROXICAM Meloxikam: MELOXAN. KEPROBENE. ARTHROTEC Ibuprofen: BRUFALGIN. NUROFEN. reumatoidnej artritíde -najselektívnejší inhibítor COX2 Farmakologické vlastnosti COX-2 inhibítorov: -analgetický a antiflogistický účinok je na úrovni klasických NSA -absencia antiagregačného účinku -významne nižší výskyt gastrotoxických a nefrotoxických účinkov -lepšia tolerancia PRÍPRAVKY: Kebuzon: SUPPOSITORIUM KEBUZONI Piroxikam: HOTEMIN. VERAL75 RETARD. KETONAL. systémový lupus erytematozus 294 .reumatická artritída ankylozujúca spondylitída dna Stillova choroba.

koleno. klesá počet chondrocytov (buniek chrupavky ) a mení sa zloženie sinoviálnej tekutiny(plní funkciu lubrifikantu). zvýši sa jej objem v kĺbe. elektrotermoterapia. ktoré je podmienené aj autoimunitnými pochodmi. pätu ako následok traumatického zásahu) OSTEOARTRITÍDA -degeneratívne nezápalové ochorenie. nastáva kalcifikácia kĺbu. kúpeľná a rehabilitačná terapia 2. je vodnatá a kalná a neplní funkciu lubrifikantu. Znižuje sa hybnosť kĺbu. -začína jedným kĺbom a postihuje aj ostatné -prejavy: bolestivosť kĺbov citlivosť kĺbov na dotyk teplé kĺby edémy 295 . nesteroidné antiflogistiká ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA -chronické zápalové ochorenie postihujúce stavce chrbtice -vyskytuje sa 5x častejšie u mužova ako u žien -prejavy: ranná stuhlosť strata pohybu chrbtice REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA -zápalové ochorenie kĺbov -postihuje všetky vekové skupiny. trvalá deformácia až nefunkčnosť.reumatické polymyalgie. Pre zvýšený objem vzniká edém. častejšie ženy -multifaktoriálne ochorenie s genetickou predispozíciou. opuch a deformácia. Synoviálna membrána sa zapáli. možné až znehybnenie kĺbu -postihuje mužov aj ženy približne rovnako -prejavy: bolesti kĺbov. zmenšuje sa štrbina medzi kosťami.farmakologická -dopĺňanie zložiek chrupavky. až nastane jej strata. ktoré sa užívajú dlhodobo: glukozamín sulfát chondroitín sulfát kyselina hyalurónová -analgetiká. vznik kalcifikátov s následným trením kosti o kosť. najčastejšia porucha kĺbov -postihuje kĺbovú chrupavku aj kosť pod chrupavkou -vzniká ako následok nepomeru medzi procesom degradácie a obnovy.nefarmakologická. psoriatrická artritída 2. termoterapia. zhrubne.Ochorenia nepoškodzujúce kĺby –tenisový lakeť zmrznuté rameno (v dôsledku zápalu je kĺb nepohyblivý) bursitída (postihuje rameno. Synoviálna tekutina začne prestupovať extravazálne.pohybová aktivita. Vzniká opuch. hlavne ráno (ranná stuhlosť) a pri dlhšom sedení opuch kĺbov znížená funkcia kĺbov celkový zdravotný stav je dobrý Terapia: 1.

ranná stuhlosť úbytok svalovej hmoty a sily. vzniká zápal.geneticky podmienená. močovej z endogénnych zdrojov B. vyskytujúce sa prevažne u mužov -spôsobené nepomerom medzi produkciou a vylučovaním kyseliny močovej.znížená hybnosť. Po latentnom štádiu sa dostavia akútne záchvaty (spôsobené ukladaním urátov do kĺbov) s opuchom a bolestivosťou kĺbov. obličiek. infiltruje sa nimi tkanivo. Je zvýšená produkcia a znížené vylučovanie kyseliny močovej. skôr symptomatická liečba bolesti DNA (Arthritis uratica) -familiárne metabolické ochorenie. ktoré prechádzajú na chronickú deformujúcu dnavú artropatiu.tablety. urát sodný sa ukladá do kĺbov. úbytok hmotnosti zvýšená telesná teplota. gély.ANTIURATIKÁ+ diéta 1. COLCHICUM AUTUMNALE] -tropánový alkaloid zo semien Colchicum autumnale -bráni fagocytóze urátových kryštálov 296 . náplaste Účinky NSA: zmiernenie intenzívnej kĺbovej bolesti skrátenie rannej stuhlosti lokálny ústup artritídy zlepšenie kĺbovej funkcie optimalizácia kvality života -nedá sa vyliečiť.zvýšená tvorba kys. ktoré sú aktivované neznámymi patogénmi.terapia záchvatu. únava. čo vedie k imunologickým zmenám Terapia: antiflogistiká. krémy. začne vypadávať vo forme kryštálov. slabosť Diagnostika reumatoidnej artritídy: -ranná stuhlosť trvajúca aspoň jednu hodinu a trvá 6 týždňov -postihuje aspoň 3 kĺby a je sprevádzaná opuchom -symetrický opuch -tvorba podkožných uzlíkov -röntgenologické zmeny -pozitívny reumatoidný faktor -v patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu T-lymfocyty. sekundárna. Urátové kryštály sú fagocytované granulocytmi. spreje. masti. primárna. chrupaviek. hypreurikémia.zvýšený rozpad nukleoproteínov alebo znížené vylučovanie kyseliny močovej pri zlyhaní obličiek -prejavy: hyperurikémia opuch sčervenanie bolestivosť kĺbov na dotyk -zvyčajne v jednom kĺbe nohy alebo členku Terapia. Zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v plazme nad hranicu rozpustnosti. A.s cieľom potlačiť bolesť • CH3O NHCOCH3 CH3O CH3O O OCH3 Kolchicin [prípravky COLCHICUM DISPERT.

močovej.predchádzať záchvatu a dlhodobo znížiť hladinu kys. alkalizovať moč a zahájiť terapiu nižšími dávkami urikosurík -kyselinu acetylsalicylovú ako analgetikum nepodávame.prevencia medzi záchvatmi.fenylbutazon. majú aj urikosurický účinok -podávame ich maximálne 3-5 dní glukokortikoidy • 2. má antiagregačný účinok (blokáda tvorby tromboxánov) 297 . pretože môže inhibovať sekréciu kys. mono. čím zvyšuje jej vylučovanie močom Met: eliminuje sa ako glukuronid a oxidatívna desalkylácia -použitie pri chronickej dnavej artritíde Benzbromaron O CH2CH3 CO Br Br OH -blokuje tubulárnu resorpciu kys. ibuprofen. močovej . sulfinpyrazon -salicyláty znižujú jeho účinky Sulfinpyrazon -zvyšuje vylučovanie kys. môžeme na začiatku terapie rátať s provokáciou akútneho záchvatu Probenecid COOH SO N 2 C3H7 C3H7 -blokuje tubulárnu resorpciu kys. vylučovanie metabolitov vo forme glukuronidov -u primárnej hyperurikémie a dny -môže sa kombinovať s allopurinolom. indometacin. inhibujú fagocytózu urátových kryštálov leukocytmi. močovej a tým zabrániť degeneratívnym kĺbnym zmenám • Urikosuriká -organické kyseliny ktoré zvyšujú renálne vylučovanie alebo blokujú tubulárne vstrebávanie kys. močovej -vzhľadom k zvýšenému vylučovaniu kys.a di-debromácia. bránia resorpcii kys. močovej v obličkách a zvyšuje jej vylučovanie Met: 50% sa vylučuje v nezmenenej forme. diklofenak -blokujú syntézui prostaglandínov. treba zaistiť diurézu. kebuzon. močovej kompetíciou o transportný proteín) -dve odlišné urikosuriká môžu antagonizovať svoj účinok navzájom -terapia je dlhodobá a začína sa s ňou 2-3 týždne po záchvate -aby sa zabránilo tvorbe močových kameňov. močovej (inhibujú v proximálnom tubule transport iných organických látok.-znižuje bolestivosť a zápal ak sa podá počas prvých 12-24 hod -terapia maximálne 3 dni a prerušuje sa ihneď po nástupe účinku -nežiadúcim účinkom je hnačka • nesteroidné antiflogistiká. močovej v obličkách.

spomaľujú progresiu zápalu.antireumatiká I.blokujú tvorbu kys.nenarkotické analgetiká 2. močovú met: oxidativna hydroxylácia na účinný 6-hydroxyallopurinol (oxipurinol) -urikosuriká znižujú jeho účinok -nevedie k tvorbe močových kameňov TERAPIA REUMATICKÝCH OCHORENÍ: 1. močovej Allopurinol [prípravok MILURIT] OH N N N NH MÚ: Inhibícia xantin oxidázy→ blokáda premeny hypoxantínu a xantínu na kys. proteinúria. stomatitída.účinok aj NÚ porovnateľné s derivátmi zlata 298 . pre ktoré je terapia časovo obmedzená: dermatitída. pigmentácie. zlepšuje sa stav v mimokĺbnej oblasti. NÚ: degenerácia retiny D-penicilamin. kovová chuť. používané u miernejších foriem. GIT problémy(po perorálnych) Aurothiojablčnan sodný A uS CHCOO CH2COO Auranorfin OC OCH3 CH2OCOCH3 O SA u 2 Na CH3COO OCOCH3 -použitie v počiatočnom štádiu aktívnej progresívnej polyartritídy Aurathioglukóza Aurathiomalát sodný • • chlorochin.nesteroidné antiflogistiká 3.-jeho účinky sú aditívne s probenecidom • Urikostatiká. potláčajú imunitnú odpoveď (inhibícia zrenia a funkcie mononukleárnych fagocytov) -terapeutický efekt sa dosiahne až po niekoľkomesačnom podávaní. keď sa v kĺbe nahromadia v dostatočnej koncentrácii -po prerušení ich podávania dochádza opätovne k zhoršeniu stavu -aplikujú sa hlavne parenterálne. rádu = chorobu modifikujúce antireumatické liečivá ( používané keď NSA nezaberajú) -ich účinok nastupuje po dlhšej dobe (niekoľko mesiacov podávania) a po ich vysadení sa príznaky vrátia -najčastejšie používané antireumatiká -symptomatické liečivá často s toxickými účinkami. ktoré možno znížiť kombináciou menších dávok dvoch liečiv • Der. tlmia bolesť. auranorfin aj perorálne -majú veľa nežiadúcich účinkov.antireumatiká II.antimalarikum. rádu. zlata -po ich podaní miznú zápalové uzlíky. trombocytopénia.

v hrubom čreve sa štiepi a uvoľňuje anti flogistoický aminosalicylát 4. hirudín.analgeticky účinné látky iných terapeut. mentol. cineol (eukalyptol). etofenamát Hyperemiká sa často kombinujú s týmito antiflogistikami. levandulae.• • • imunomodulátory –cyklosporín A.antireumatiká III: rádu – kortiksteroidy 5. menthae piperitae. pini. kapsaicin metylsalicylát. heparín rastlinné látky: extrakty rastlín. 2-hydroxyetylsalicylát estery kys.látky na lokálne použitie -derivanciá (etofenamát.lipofilnejšie kožou lahšie penetrujúce: metyl. -Perorálne antiflogistiká.Ol. neuritídy.tkanivové extrakty(Reumolon. jodid draselný. ktoré urýchľuje vyplavenie škodlivých splodín a patologických produktov látkovej výmeny z postihnutého miesta. neuroleptiká..myorelaxanciá. thymol. myalgie. thymi gáfor. kde pôsobí hyperemikum ako adjuvans.. anxyolytiká 7. eucalypti.hyperemiká -lokálnym podráždením v mieste aplikácie vyvolávajú zvýšené prekrvenie. neuralgie. azatioprin [IMURAN] sulfasalzin. TRAUMON) 6. RHEUMON. diklofenak. hlavne siličných drog éterické oleje. alfa-terpinol borneol. ktoré dobre prenikajú kožou: kebuzon. opodelok a v kozmetike PRÍRODNÉ ANTIFLOGISTIKÁ: 299 . benzylnikotinát CO OCH3 OH Metylsalicylát -vonkajší derivans u kĺbového a svalového reumatizmu CH 3 O CH 3 C CH 3 Gáfor Met: oxidácia na hydroxy. včelí heparinoidy.. Hyperemizujúcím efektom v mieste aplikácie zmierňujú zápalové procesy. tribuzon. ibuprofen.cyklofosfamid. hydroxid amónny 2)látky rastlinného a živočíšneho pôvodu: živočíšne jedy. Indikácie: reumatické kĺbne problémy. levamizol imunosupresíva. terpin.hadí.salicylátový derivát sulfapyridinu. skupín. metotrexát (najčastejšie používaný).až hexylnikotinát.ETOGEL. ktorý urýchli nástup účinku a vstrebanie antiflogistika. Arteparon) FARMAKOGNÓZIA Vonkajšie antiflogistiká.a oxy-deriváty vylučované ako glukuronidy -používa sa ako liehový roztok. nikotínovej.antiartrotiká. 1) anorganické zlúčeniny: jód.

VENITAN crm • Chamazulén. -spomínané v otázke analgetiká-antipyretiká • Aescín: Hippocastani semen. lu teolín. kumarín eskulín Použitie: normalizácia patologicky zvýšenej permeability krvných ciev a tkanív. extraktu. B polyíny. Glycyrrhiza glabra. spazmolytikum. ako karminatíva • Millefolii herba (flos).. Aesculus hippocastanum. Hippocastanaceae Obsahuje: triterpénové saponíny.. Fabaceae (ČSL 4..účinky bakteriostatické a antivirózne zabezpečené kyselinou glycyrizínovou -diuretické..Salix sp. ktorý je zmesou nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho β-escínu -flavonové glykozidy.j.venofarmakum. flos aj v SL 1) Silica obsahuje 15% chamazulénu (monocyklický seskviterpén)... likviricigenín a izolikviricigenín (zodpovedné za žlté zafarbenie) -flavónové deriváty (likviricín). katechín -škrob. na výplachy. proteíny. tinktúry pri črevných a žalúdočných ťažkostiach. SL 1) Obsahuje: 2-15% triterpénových saponínov.escín. steroly. -triesloviny tanínového typu. B. C.a triozidy kvercetínu a kempferolu. herba aj v SL 1) Silica obsahuje: proazulény.hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín. cps. inj. CYNAROSAN gtt. Achillea millefolium. kumaríny a minerálne soli Použitie: antiflogistikum. aromatické amarum -zvonka na obklady. ulcus cruris. cholagogum. kúpele • Glycyrizín. dusíkaté látky. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne -ďalšie saponíny. t.bi. BABYNOS gtt. čo je veľmi sladko chutiaca amóniová alebo vápenná soľ kyseliny glycyrizíno vej. kŕčoch a zápaloch -externe do kúpeľov. REPARIL gel. Pri varixoch. kvercitrín). antiflogistické vlastnosti -pri vredovej chorobe žalúdka.kyselina glabrínová. spazmolytické. karyofylén. polyíny. bisabololoxidy A.. látky typu estrogénových steroid. stomachikum. gastritíde. drg. tráviacich ťažkostiach. flavonoidy (apigenín. fenolové kyseliny. karminatívum. profylaktikum vredovej choroby -korigens chuti 300 . omývanie -prípravky CONTRASPAN gtt.hormónov. Asteracea (ČSL 4. antiflogistický (prejav chamazulénu). výplachy. horčina glycyramín Použitie:-expektorans so sekretolytickými a sekretomotorickými účinkami . farnezén. -antiflogistický a antiexsudatívny účinok -prípravky: YELLON gel. Oleum et flos chamomillae.• Deriváty kyseliny salicylovej. na normalizáciu patologicky zvýšeného tonusu vén.Radix liqiuiritiae.vzniká z bisabololu 10-25% α-bisabolol 10-25% α-bisabololoxid A. hemoroidoch. stomachický účinok -vo forme záparu. Asteraceae (ČSL 4. ANAVENOL.. slizy Použitie: spazmolytický(účinok bisabololu a bisabololoxidu).CYCLOVEN drg. karminatívny. pinény (25%). triterpény. Matricaria recutita. tvorby edémov. proazulénové guajanolidy. olej. bisabolol. kumarínové deriváty (herniarín).

hemostatikum. linolovej. pri gingivitídach. šampóny. škoricovej a perurezitanolovej. zápaloch sliznice tráviaceho traktu. Hypericum perforatum. proti svrabu • Principia e Oleo maydis. podporuje granuláciu Na hojenie omrzlín.-deoxykortikósterónu podobné pôsobenie sa využíva pri liečbe reumatických ochorení.Zea mays. Salvia officinalis. vysokom krvnom tlaku a nedostatku draslíka v tele (vyplavuje ho) -prípravky IPECARIN gtt.. Asteraceae Obsahuje: saponíny arnidiol a faradiol Použitie: antiflogistikum. noradrenalínu. Hypericaceae (ČSL 4. linolénovej • Hyperici herba..ester kys. dopamínu. škoricovú -pre pach charakteristický β-nerolidol Použitie: externe ako dezinficiens. horčiny diterpénového charakteru (pikrosalvín). flavonoidy. Fabaceae (SL 1) Obsahuje: cinameín.artritídach. flavónové glykozidy (rutín. olejovej. kvercetín). voľnú kys. tiamín. zápalových ochoreniach -nie je vhodná pri ochoreniach pečene. dekubity. adstringens (pre obsah trielsovín) Sedatívum. BETULAN • Arnicae flos. mierne derivans. poruchách trávenia. a malé množstva seskviterpénov -triesloviny.zmes esterov kys. . Arnica montana. kyselina nikotínová Použitie: antiflogistikum pri zápaloch v ústnej dutine. laxatívum (antidepresívne účinky vďaka hyperforínu. -Oleum salviae v prípravku FLORSALMIN • Balsamum peruvianum. antireumatikum • Salviae foilum (herba). kyselina chlorogénová Použitie: antidiaroikum.. hyperozid. SL 1) Obsahuje: diantróny. ktorý inhibuje spätné vychytávanie serotonínu.zubné pasty. hltana. stomachikum. GABA v synapsiách) Hypericín spôsobuje slabo euforizujúci účinok Diantróny spôsobujú fototodynamické pôsobenie 301 .hypericín (1%) a jeho deriváty -silica. triterpény (kyselina oleanolová a jej deriváty). katechínové triesloviny (10%). Poaceae (Mayidis oleum rafinatum v SL 1) -kukuričný olej obsahuje vitamín F. olej tvoria glyceroly kys. -živicové látky. škoricovej a benzoovej s benzylalkoholom. Addisonovej chorobe. mydlá. Lamiaceae (folium a tinktúra v SL 1) Obsahuje: silica obsahujúca tujón a ďalšie monoterpény. stomatitíde -pri nadúvaní. Myroxylon balsamum. pri hnačkách -antihidrotikum pri nežiadúcom potení -v kozmetike.

poruchami orientácie. nedostatok vôle 302 . agresivita. uzavretosť) -okrem toho majú aj ďalšie použitie ako antiemetiká. -psychózy – ťažké psychické poruchy charakterizované chorobne zmeneným vnímaním . strata záujmov. ktoré sú schopné pri dlhodobom podávaní potláčať psychotické symptómy. najmä bludy halucinácie u schizofrénie. bludy. emočná oploštenosť. antihistaminiká a využívajú sa aj v neuroleptanalgézii Psychotické príznaky: .pozitívne: halucinácie. schizoafektívnych psychóz a maniodepresívnych psychóz. pamäti a konania (psychomotorický nekľud až agresivita / apatia.NEUROLEPTIKÁ ( N05A) Neuroleptiká = antipsychotiká = veľké trankvilizéry -látky. prežívaním.negatívne: autizmus. interpretáciou reality. agitovanosť .

- afektívne: depresia, úzkosť, mánia a ich zmiešané formy - kognitívne: narušenie spracovania informácií, koncentrácie, rečových schopností Rozdelenie psychóz: - organické (somatogénne) – poruchy vznikajú v dôsledku poškodenia mozgu (1° telesná choroba, toxické vplyvy, chirurgický zákrok) - funkčné (endogénne) – nemajú známu príčinu, v dôsl.určitých predispozícií napr. genetických faktorov Príčina vzniku psychóz: - nadmerná aktivita dopaminergného systému =>zvýšená hladina dopamínu - u psychotických pacientov bývajú zmnožené D2 receptory Rozdelenie antipsychotík: 1.generácia – neuroleptiká – ovplyvňujú iba pozitívne príznaky psychóz, po užití vzniká tzv. neuroleptický syndróm,veľa NÚ a) sedatívne – blokáda D,α,M,H,5-HT receptorov, pôsobia proti psychomotorickému nekľudu -fenotiazíny – chlórpromazín, levomepromazín, tioridazín, periciazín -tioxantény – chlórprotixén, klopentixol b) incizívne – blokáda D2 receptorov, pôsobia proti halucináciám a bludom -fenotiazíny – perfenazín, flufenazín, prochlórperazín, trifluórperazín -tioxantény – flupentixol -butyrfenóny a difenylbutylamíny – haloperidol, droperidol, penfluridol, pimozid 2.generácia – atypické antipsychotiká – potláčajú aj ďalšie príznaky psychóz,bez NÚ typických pre 1.gen. (neurolept.syndróm) a) selektívni antagonisti D2/D3 receptorov –benzamidy: sulpirid, amisulpirid, tiaprid b) SDA – serotoninergní a dopaminergní antagonisti – blokáda 5-HT2, D2/D3 receptorov -benzizoxazoly – risperidon -benzizotiazoly – ziprasidon -imidazolidinóny – sertindol c) MARTA – multireceptoroví antagonisti – blokáda M,D2,H1,5-HT2 receptorov -dibenzodiazepíny – klozapín -fenobenzodiazepíny - olanzapín Mechanizmus účinku antipsychotík: -pôsobenie sa vysvetľuje blokádou dopamínových receptorov (najmä D2) v rôznych oblastiach CNS -žiadúca je blokáda: - v mezolimbickej oblasti = tlmenie pozitívnych psychotických príznakov - v chemorecepčnej zóne pre zvracanie = antiemetický účinok -nežiaduca je blokáda: - v bazálnych gangliách, corpus striatum = vznik extrapyramídových príznakov - v hypotalamus a hypofýza = zvýšená sekrécia prolaktínu - v prefrontálnom kortexe = hypoaktivita D-rec.vedie k negatívnym psychotickým

303

príznakom (na tlmenie negatívnych príznakov majú priaznivý vplyv tzv. atypické neuroleptiká blokujúce 5-HT2 receptory) - blokáda ďalších receptorov: -α – útlm vigility,sedácia, pokles TK, útlm termoregulácie (NÚ) -M – útlm vigility,sedácia, sucho v ústach -H1 – útlm vigility,sedácia, zvýšený apetít -5-HT – odstránenie negatívnych príznakov, zníženie strachu, anxiolýza Neuroleptiká – 1.gen. Účinok: na pozitívne psychotické príznaky , ďalej: antiemetický účinok a antihistamínový účinok NÚ: - neuroleptický syndróm – dochádza k obmedzeniu aktivity, ale spinálne reflexy sú zachované; zvláštny stav ukľudnenia, znížená pohyblivosť so zachovaním reflexov, ospalosť, znížená vigilita, zníženie iniciatívy a záujmu o okolie, útlm emócií, postupný ústup agitovanosti a agresivity, zníženie naliehavosti bludov a halucinácií, parkinsonov syndróm, myšlienkové pochody (schopnosť riešiť matematické úlohy) sú zachované -ortostatická hypotenzia, tachykardia, hyperprolaktinémia –gynekomastia a galaktorhea (=>pseudogravidita), malígny hypertermický syndróm (podáva sa dantrolen), ikterus (cholestáza, hyperbilirubinémia, pečeňové lézie), dermatitídy, fotosenzitivita, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom následkom zníženia prahu pre kŕče, sucho v ústach, prírastok hmotnosti Atypické antipsychotiká – 2.gen: - najpriaznivejší klinický profil Účinok: na pozitívne, negatívne, afektívne, príp.aj kognitívne príznaky,často sú účinné aj u rezistentných foriem schizofrénie - selektívne blokujú D receptory v mezolimbickej oblasti =>málo NÚ Sel.antag D rec. – bez katalepsie a extrapyramidálnych príznakov, NÚ: hyperprolaktinémia SDA – bez anticholinergných a antihistamínových účinkov, NÚ: hyperprolaktinémia MARTA – spoľahlivé pôsobenie, nevyvolávajú hyperprolaktinémiu!, NÚ: anticholinergné,adrenolytické, antihistamínové účinky (zvýšenie telesnej hmotnosti), myelotoxicita (klozapín) Rozdelenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Tricyklické neuroleptiká: a) deriváty fenotiazínu – promazín, chlórpromazín, levomepromazín, prochlórperazín, trifluórperazín, perfenazín,flufenazín, flufenazíndekanoát, tioridazín, periciazín b) deriváty 6,6,6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény – chlórprotixén, klopentixol, zuklopentixol, flupentixol/dekanoát/ c) deriváty 6,7,6-tricyklov – dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny – klorotepin, oxyprotepin, loxapin, klozapin, klotiapin

304

2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny a) butyrfenóny – haloperidol, trifluórperidol, droperidol, melperon b difenylbutylamíny – penfluridol, fluspirilén, pimozid 3. Ortopramidy – sulpirid, amisulpirid, tiaprid 4. Iné štruktúry – risperidon, molindon, sertindol 1. Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu
R3
CH2-CH-CH2-N N S
<1> <2> <3> <4>

R
R2

R

Vzťah štruktúry a účinku: - podmienkou pre zachovanie A je trojuhlíkatý reťazec medzi dusíkom fenotiazínu a postrannou bázickou aminoskupinou, ktorý môže tvoriť časť heterocyklu, alebo môže byť substituovaný na prostrednom uhlíku metylom (L-izomér) - A zvyšuje bázický dusík viazaný do heterocyklu, súčasne sa znižuje sedatívne pôsobenie - účinok zvyšuje substitúcia v polohe 2 (R2) fenotiazínu elektroneg. skupinou a to v poradí H< Cl < CH3O < CH3CO < CF3, príp. CN, CH3S, CH3SO2, substitúcia týmito substituentami v iných polohách znižuje až ruší aktivitu -substiúcia v polohe 1 aktivitu výrazne znižuje v dôsledku bránenia interakcii medzi polárnym substituentom v polohe 2 a protónom kvarterizovanej bázickej aminoskupiny -esterifikáciou OH skupiny fenazínov vznikajú deriváty s protrahovaným účinkom (depotné injekčné podávanie vo forme lipofilných esterov kyseliny dekánovej) Metabolizmus promazínov:

-

oxidácia na postrannom bázickom dusíku, N a S fenotiazínového skeletu a benzénových kruhoch: 1. S – oxidácia – vzniká sulfoxid až sulfón 2. N – demetylácia – vzniká mono až di demetylovaný derivát 3. N – desalkylácia – vzniká N-oxid 4. – hydroxylácia– vznikajú hydroxymetabolity vylučované ako O-glukuronidy

Metabolizmus perazínov a fenazínov:

305

- podobný biotransformačným cestám promazínovej rady : N-desalkylácia, S-oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov, avšak N-oxidácia prebieha na oboch dusíkoch piperazínu. Hydroxymetabolity sú vylučované ako glukuronidy. - u fenazínov prednostne vznikajú vedľa S-oxidu N-dealkyl- a hydroxymetabolity - tioridazín – oxidácia na oboch sírach na mono- a di- sulfoxidy až mono- a di- sulfóny b) Deriváty 6,6,6, - tricyklov: Azafenotiazíny a tioxantény Azafenotiazíny Tioxantény

Vzťah štruktúry a účinku: - azafenotiazíny – substitúcia elektronegatívnym substituentom aktivitu azafenotiazínov znižuje - tioxantény – trojuhlíkatý bázický reťazec viazaný v polohe 9 umožňuje vznik cis-trans izomérov, aktívne sú iba cis izoméry z dôvodu zachovania interakcie medzi protónom kvartérnejaminoskupiny a substituentom s voľným elektrónovým párom v polohe 2. Zrušenie izomérie hydrogenáciou = zníženie až zrušenie neuroleptickej aktivity - elektronegatívny substituent v polohe 2 zvyšuje aktivitu - podmienkou účinku je zachovanie trojuhlíkatého spojovacieho reťazca - možnosti obmeny postrannej bázickej aminoskupiny Metabolizmus: - 4 hlavné biotransformačné procesy: - S-oxidácia na sulfoxidy, N-demetylácia, N-oxidácia a oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov. Vylučovanie vo forme O a N glukuronidov. c) Deriváty 6,7,6 – tricyklov: Dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny

306

Vzťah štruktúry a účinku: - výhodná je substitúcia polárnym substituentom napr. Cl v polohe 8 - bázická zložka: N-metylpiperazínová resp. hydroxyalkylpiperazínová skupina musí byť priamo viazaná na uhlík 7- článkového kruhu - aktivita sa nemení ak u dibenzodiazepínov nahradíme NH v polohe 5, sírou, kyslíkom, CH2 skupinou, ale poklesne účinok O < CH2 < S < NH - klozapin – vzhľadom na opačnú orientáciu Cl má nižšiu účinnosť vzhľadom na dávku, ide o tzv. atypické neuroleptikum selektívne blokujúce D2 receptory => slabšie parkinsonické príznaky, ale riziko agranulocytózy Metabolizmus: -obdobný ako u fenotiazínov a tioxanténov, t.j. najmä N-demetylácia, S a N- oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromat.kruhov a konjugácia za vzniku glukuronidov. 2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny Butyrfenóny:

Difenylbutylamíny:

Vzťah štruktúry a účinku:

307

- podmienkou zachovania vysokej aktivity je prítomnosť flóru v p-polohe butyrfenónov aj difenylbutylamínov - optimálna aktivita je viazaná na nerozvetvený trojuhlíkatý reťazec - náhrada ketonickej skupiny butyrfenónov inou skupinou napr. éterovou či tioketonickou pôsobí dysterapeuticky. Možná je iba náhrada 4-fluórmetínovým zoskupením za vzniku difenylbutylamínov, s nižšou účinnosťou, ale s dlhším účinkom. - výhodná je substitúcia Cl, Br v p-polohe a súčasná substitúcia CF3 v m-polohe fenylpiperidínového fragmentu - možná je rozličná substitúcia v polohe 4 piperidínu (OH, estery s lipofil.kyselinami = protrahovaný účinok) Metabolizmus:

-haloperidol: 1. oxidatívna N-desalkylácia vedľa sekundárneho amínu – vzniká kys. p-Fbenzoylpropiónová a tá je odbúravaná β-oxidáciou na kys. p-F-fenyloctovú a tá je vylučovaná ako konjugát s glycínom. 2. v malej miere dochádza k redukcii karbonylovej skupiny na sekundárny alkohol 3. Ortopramidy (Benzamidy) Vzťah štruktúry a účinku: - určujúcim faktorom pôsobenia ortopramidov je charakter substitúcie najmä v aromatickej časti - základom štruktúry je aromatické jadro substituované cez charakteristickú –CO-NH- väzbu aminoacetálovým reťazcom a s metoxy- skupinou v o-polohe, ktorá je schopná tvoriť vodíkovú väzbu s vodíkom aminoskupiny -substitúcia rozhoduje či liečivo bude neuroleptikom alebo antiemetikom Metabolizmus: - nepatrne metabolizované, z väčšej časti vylučované nezmenené Farmakognózia: RESERPIN inj., tbl. (ČSL 4 - Reserpinum) – antipsychotikum, ktoré bolo do terapie psychóz zavedené približne v tej istej dobe ako chlorpromazin, dnes sa ako antipsychotikum využíva iba málo, vzhľadom na existenciu účinnejších látok s menšími nežiadúcimi účinkami (predovšetkým depresie). Dávkovanie v psychiatrii: 5-15 mg/deň. Nepriamym sympatolytickým účinkom účinkom pôsobí hypotenzívne, preto je tiež používaný v kombinácii s inými látkami

308

ako antihypertenzívum (CRYSTEPIN drg.), dnes je menej používaný z dôvodu indukcie depresií so samovražednými sklonmi. Mechanizmus účinku: - rezerpín –patrí medzi nepriame sympatolytiká, veľmi ľahko preniká do CNS a nervových zakončení, viaže sa na membrány vezikúl a bráni vstupu katecholamínov a serotonínu do vezikúl. Výsledkom je postupný pokles až vyčerpanie (deplécia) neurotransmiterov v granulách, čo má za následok malé alebo žiadne uvoľňovanie neurotransmiterov z granúl pri vzniku akčného potenciálu. Efekt rezerpínu je daný ireverzibilným poškodením membrán granúl a účinok prestane až po výmene granúl za nové. Katecholamíny v cytoplazme sú rozkladané MAO. Nedostatok neurotransmiterov v synaptickej štrbine vedie k senzibilizácii postsynaptických receptorov. Rezerpín získava sa z koreňa rastliny Rauwolfia serpentina (Rauwolfiae radix) z čeľade Apocynaceae. Táto rastlina obsahuje až 50 indolových alkaloidov (2-3%), ktoré možno rozdeliť na : - slabo bázické terciárne indolové bázy (rezerpín, pseudorezerpín, johimbín) - terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín, izoajmalín) - silné kvartérne bázy (serpentín, serpentinín) Obsah alkaloidov kolíše podľa proveniencie, ročného obdobia a je ovplyvnený geneticky. Rozdelenie indolových alkaloidov: 1.jednoduché indol. alkaloidy - psilocybín – r. Psilocybe (Agaricaceae) - fyzostigmín – Semen calaber – Physostigma venenosum (Fabaceae) - harmán, harmín, harmalol – Passiflorae herba – Passiflora incarnata (Passifloraceae) 2. zložené indolové alkaloidy a) zložené momoterpénové indol. alkaloidy – na ich tvorbe sa okrem tryptofánu zúčastňuje aj monoterpénový prekurzor odvodený od sekaloganínu. Podľa monoterpénovej zložky sa delia na : - aspidospermínový typ (vindolín, aspidospermín, quebrachamín) Vincae herba – Vinca minor (Apocynaceae) Cortex quebracho – Aspidosperma quebracho – blanco (Apocynaceae) - yohimbínový (loganínový, genciopikrínový) typ – yohimbín, rezerpín; strychmín, brucín Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) Yohimbae cortex - Pausinistalia yohimbae (Rubiaceae) Strychni semen – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) - ibogaínový typ – voakangín, katharantín; chinínové alkaloidy – cinchokamín, chinín Cinchonae cortex – Cinchona succirubra (Rubiaceae) b) hemiterpénové alkaloidy - klavínové alkaloidy – chanoklavín, agroklavín, elymoklavín - deriváty kyseliny lyzergovej – jednoduché amidy (ergometrín), peptidové alkaloidy (ergotamín) Secale cornutum – Claviceps purpurea (Clavicipitaceae)

309

NEUROLEPTIKÁ Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu CH2-CH2-CH chlorpromazin 2 N Cl N N CH3 CH3 CH3 N CH3 CH2-CH-CH2 levomepromazin CH3 N O-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 S N S Cl N S CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH3 prochlorperazin CH2-CH2-CH2 N S Cl N N CH2-CH2-OH trifluorperazin CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH2-CH2-OH -O-CO-C9H19 perfenazin flufenazin flufenazin – dekanoát (depotná forma umožňuje podávať u nespolupracujúcich pacientov 1x mesačne) CH3 N CH2-CH2 N S SCH3 CH2-CH2-CH2 N S N OH C N tioridazin periciazin 310 .

6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény CH-CH2-CH2 Cl S N CH3 CH3 CH-CH2-CH2 CF3 S N N CH2-CH2-OH chlorprotixen flupentixol / flupentixol-dekanoát c) Deriváty 6. R2=H) droperidol 311 .b) Deriváty 6.7.6.dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny N <1> <2> <3> <4> N CH3 N N CH2-CH2-CH2-OH Cl S S-CH3 S klorotepin dekanoát klozapin N Cl N N CH3 oxyprotepin / oxyprotepin loxapin N N <1> <3> N CH3 Butyrofenóny a difenylbutylamíny N H -O-CO-C9H19 OH F CO-CH2-CH2-CH2 N Cl O <3> O F CO-CH2-CH2-CH2 N N R1 R2 NH haloperidol / haloperidol dekanoát (R1=Cl.6-tricyklov .

trifluperidol (R1=H. R2=CF3) F O F CH-CH2-CH2-CH2 N NH N F CO-CH2-CH2-CH2 N CH3 melperon F fluspirilen F O F CH-CH2-CH2-CH2 N N NH OH F CH-CH2-CH2-CH2 N Cl CF3 pimozid penfluridol Benzamidy (ortopramidy) C2H5 OC NH-CH2 OCH3 H2N-O2S H5C2-O2S C2H5 OC NH-CH2 OCH3 N N OC NH-CH2-CH2-N OCH3 C2H5 C2H5 NH2 H3C-O2S NH2 sulpirid tiaprid Iné štruktúry amisulprid 312 .

antiastmatikum) 1. V súčasnosti už nepoužívaný pre možnosť vzniku ťažkých depresií. N H H O H N H O O O O CH3 O O CH3 CH3 H3C O H3C PRÍPRAVKY: HALOPERIDOL – haloperidol RESERPIN . Farmakológia Do skupiny R – respiračný systém patria : R01 rinologiká R02 laryngologiká R03 antiastmatiká R05 expektoranciá.rezerpín NOSOVÉ PRÍPRAVKY. mukolytiká a antitusiká R06 antihistaminiká na celkové použitie R07 varia-iné lieky respiračného systému 313 . ANTIASTMATIKÁ (R) Prípravky : Nasivin – oxymetazolín (α1 sympatomimetikum.blokádou spätného príjmu neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny do zásobných vezikúl dochádza k vyčerpaniu ich zásob.O N N CH3 N N O O CH3CH2 H3C F H2 C N O N H risperidon molindon Alkaloidy Rauwolfia a ich analógy H3C O rezerpín Odlišný mechanizmus účinku . dekongestívum) Berotec – fenoterol (bronchodilatans.

mechanické vplyvy. Základnou funkciou DC je zabezpečiť výmenu plynov.akútna .Je zvyčajne vírusového. perorálna antikoncepcia . . Podľa International Consenzus Report on Diagnosis and Managment of Rhinitis (Copenhage 1994) sa rinitídy delia na : 1. s celým radom charakteristických príznakov.idiopatická .napr.NARES . baktérie (streptokoky. plesne.V počiatočnom štádiu je charakteristická prekrvením sliznice nosa. plesní. Alergická .Má chronický priebeh. alebo hnisavá (baktéria). niekedy nemožno určiť príčinu). s veľmi vysokou nosovou sekréciou vyvolanou rozličnými látkami (cigaretový dym. 2. . peľové alergény. parazitárneho ) pôvodu. priedušnica. pálením až bolestivosťou v nose.prekrvenie a zdurenie sliznice nosa . múka 314 .ochorenia hltana a dutiny ústnej . 3.Niektoré antihypertenzíva (guanetidín).svrbenie a dráždenie v nose (spojené s kýchaním) Popri týchto príznakoch sa tiež objavuje zúženie DC a dychová tieseň. acetylsalicylová. Príčiny dýchacích ťažkostí možno rozdeliť na : ochorenia nosovej sliznice (rinitídy) a vedľajších nosových dutín (sínusitídy) .NOSOVÉ PRÍPRAVKY Dýchacia sústava sa skladá z horných dýchacích ciest (nosová dutina. ochorenia dolných DC treba konzultovať s lekárom. stafylokoky). vyskytuje sa v období maximálneho kontaktu s alergénmi.). majú charakter zápalu a vyvolávajúcim činidlom môžu byť – vírusy (30).Niekedy sa hovorí o tzv. Nádcha je zápal sliznice nosa. kombinácie viacerých faktorov. toxíny. srsti zvierat . zmeny teploty.potravinová .celoročná . . je pri nej zvýšená obštrukcia nosa na základe pôsobenia alergénov vonkajšieho prostredia.chronická . rastlinnými (trávy. peria.Prejavuje sa zvýšenou sekréciou z nosa. a dolných dýchacích ciest (hrtan..Non alergic rinitis with eozinofils (nealergická s eozinofilmi). Ochorenia horných DC možno liečiť samoliečbou voľnopredajnými liekmi. polinóze. k. hl. Infekčná . O nádche sa hovorí. priedušky. dub). .sekrécia z nosa (rhinorea) . Ostatné . hltan). ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov : .. až neskôr sa objavuje sekrécia.lieková . Charakterizuje ju nosová obštrukcia striedavo periodicky so zvýšenou nosovou sekréciou. môže sa vyskytnúť aj poškodenie sliznice vedľajších nosových dutín. menej často bakteriálneho (výnimočne mykotického al. parazity. ktorá môže byť vodnatá (vírus). pľúca).Vazomotorická. alergény. ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka (produkty roztočov. breza previsnutá. baktérií.obštrukcia nosa (upchatý nos) .sezónna . pneumokoky. vlhkosti. úporným kýchaním a dráždením na kýchanie.ochorenia respiračného systému Ochorenia nosa sa vyskytujú najčastejšie vo všetkých vekových kategóriách.

možno deliť podľa vlastností na : 1. no ak príznaky pretrvávajú viac ako 7-10 dní u detí dokonca 2-3dni. druhým poslom je IP3-inozitoltrifosfát a DAG-diacylglycerol). gravidných ženách.antimuskarínové úč. Perorálne sú KI pri KVS ochoreniach. Sympatomimetiká (dekongestíva) 2. lokálne – nafazolín. používajú sa pri ochoreniach GIT – pozri antiulceróza). Ich účinok sa zvyšuje kombináciou s α1 sympatomimetikami (antazolín+nafazolín – Sanorin-analergin.atrofická Hovorí sa.hormonálna . Látky používané na liečbu : 1. H2 (zvyšujú aktivitu adenylátcyklázy . oxymetazolín. dávajú sa viackrát denne . sínusitídy. zužujú cievy. fenylefrín. klimaktériu . faryngitídy. vanilmandľovej v moči). zástupcom je betahistin a používa sa proti Meniérovej chorobe). vyvolávajú psychomotorický útlm. generácia – dobre prechádzajú do CNS. fenylpropanolamín Sú indikované na akútne infekčné rinitídy. Možno ich rodeliť na : a. ďeťoch. fenylefrín.Ú. potláčajú sekréciu hlienu a zlepšujú priechodnosť DC. dojčení. neriadiť auto) . perorálne – pseudoefedrín. pôsobia pomocou PLC – fosfolipáza C. 2. i na alergické nádchy a na kinetózy). pôsobia sedatívne.emocionálna . Antihistaminiká 3. treba to konzultovať s lekárom. Sympatomimetiká Sú to α1 sympatomimetiká (majú afinitu aj aktivitu. Antihistaminiká podané lokálne znižujú svrbenie a pálenie. Antihistaminiká Sú to látky.. KI tiež platí pri precitlivelosti na liečivo. majú anticholinergný účinok. Ak sa používajú viac ako 7 dní môže nastať upchatie nosa po náhlom prerušení liečby. alergické. laryngitídy a sú tiež využívané pri diagnostických zákrokoch. dimetinden+fenylefrín – Vibrocil). Epitelizanciá 1. H3 (pôsobia na presynaptické receptory cez inhibíciu N-typu vápnikového kanála. ktoré blokujú účinky histamínu na histamínových receptoroch. (sucho v ústach. znižujú opuch. glaukóme a pri užívaní inhibítorov momoaminooxidázy.medzi ich N. tetrazolín. tachykardia) 315 .v puberte. Poznáme H1 (zvyšujú aktivitu PLC. xylometazolín. tramazolín b. Antiseptiká a antibiotiká 4. že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená 7 dní. patrí – sedácia až hypnotický účinok (neobsluhovať stroje. feochromocytóme (nádor drene nadobličiek – zistíme ho zvýšenou hladinou k. pri nádche znižujú sekréciu a pri konjunktivitíde (zápale spojiviek) znižujú ich prekrvenie. používajú sa na rôzne alergie. H1 antih. teda možno liečiť toto ochorenie voľnopredajnými liekmi.

nie sú kardiotoxické. astemizol. 4. pri vyšších dávkach môže hroziť riziko sedácie – cetirizín . zápcha a hnačka) . tukov a pri biosyntéze MK. azelastin. cieľom je uvoľniť nosovú dutinu. terfenadín. levocetirizín.. majú aj protizápalové účinky. bacitracínovej rady.antazolín.Ú. terfenadín. sú to metabolity a izoméry 2. pre značnú nefrotoxicitu sa používa iba lokálne. loratadín 3. – arytmogénny potenciál (predĺženie QT-intervalu)-hl. Dexpanthenol (Bepanthen – po krvácaniach v nose. Antiseptiká a antibiotiká Liečia primárne a sekundárne bakteriálne infekcie. vyvolávajú mierne až žiadne sedatívne účinky.astemizol.. s látkami inhibujúcimi CYP3A4(makrolidy. u ekzémoch vchodu nosa. podáva sa pri atóniách čriev. pri podráždenosti. pantoténová je súčasťou Co-A (zabezpečuje prenos dvojuhlíkatých zvyškov pri metabolizme cukrov. pôsobia bakteriostaticky.). ako doplnková liečba pri rinitídach. majú zvýšenú selektivitu voči H1 receptorom. sú nesedatívne aj pri vyšších dávkach. ebastín. generácia – minimálne prechádzajú do CNS. často v kombinácii s neomycínom. embramin 2. na odstráneneie únavy.fexofenadín.tráviace problémy (nechutenstvo. generácie – nemetabolizujú sa v pečeni (nižšie riziko interakcií). prometiazín. nauzea. bacitracín je polypeptidové atb. pôsobí na G+ mikroorganizmy (dobre na pyogénne streptokoky). Používajú sa pri atrofických a chronických rinitídach. má detoxikačné účinky pri streptomycíne. viomycíne 316 . metabolizujú sa v pečeni (často na aktívne metabolity) . poruchách spánku ako podporná terapia pri chorobách pečene.Ú. polyneuropatiách.u detí je možná paradoxná stimulácia CNS .) . steroidov .N. dimetinden. azolové antimykotiká – zvýšenie N. generácie . – pri inhibícii CYP450 sa zvyšujú hladiny a tým riziko N. bránia vysušovaní sliznice a zlepšujú jej priechodnosť. cetirizín. neomycíne. Epitelizanciá Majú epitalizačný a regeneračný účinok. ketotifen. Z antiseptík sa používa kvartérna amóniová soľ – karbetopendecínium (mukoseptonex). Jediným voľnopredajným antibiotikom je fusafungin (Bioparox) – pôsobí len lokálne a má aj protizápalový účinok. tvorba chrást). spôsobujú dekongesciu slizníc. generácia – zachovali sa pozitíva a odstránili nedostatky 2.. desloratadín 3. bizulepín. Neomycín patrí medzi aminoglykozidy (pozri otázku s nimi). po chirurgických zákrokoch. menej ebastin. zvracanie.môžu interagovať s látkami utlmujúcimi CNS (potencovanie tlmivého úč. k. levokabastín. klemastín.) hypovitaminózy sa nevyskytujú. moxastin.Ú. Z antibiotík viazaných na recept sa používa kombinácia neomycín+bacitracín (Pamycon gtt). obnoviť drenáž vývodov vedľajších nosových dutín.

piskot.vyvolaná námahou . kde znamená ťažko dýchať. 5-10% dospelých). symptómy u detí – kašeľ. alebo v priebehu liečby. kašeľ (neproduktívny) 3. ryžových a obilných otruboch. z vonkajšieho prostredia – perie. prach.Ú. antiseptický. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú dekongestíva : Fenylpropanolamín. hl. peľ.vyvolaná farmakologicky (beta-blokátory. antibakteriálny úč. Vyskytuje sa hl. Coldastop) Má nejasnú funkciu (zapája sa do prenosu vodíkov pri ox-red dejoch). traktu (bronchitídy. Trpí ňou asi 150 000 000 ľudí na svete (10-15% detí. dym) . Používa sa pri neplodnosti.a rontgenkontrastných látkach. tzv. Rizikové faktory pre jej vznik možno rozdeliť . špenáte. zvieratá (kúsky kože). poznáme ju už viac ako 2000 rokov. že je bunkové antioxidans. Der. hvízdanie pri dýchaní.vyvolaná emóciami . lokálne na podporu epitelizácie.alergická (roztoče. Eterolea mixta (Pinosol. plesne. pocit tiesne. Prirodzene sa nachádza v rastlinných olejoch. dušnosť 317 . krátky dych 5. šaláte a špenáte. fenylefrín (v prípravku PRIVIN – N. zmeny počasia Delíme ju podľa etiológie na . prejavujúce sa reverzibilným zúžením priedušiek. obezita 2. oxymetazolín. pričom stupeň tejto obštrukcie sa mení buď spontánne. pri výdychu 2. zo strany pacienta – genetická predispozícia. pachy. predpokladá sa. lieky. Prirodzene sa nachádza v kvasniciach. antiflogistický. zvieravý pocit na hrudníku 4. s následnou bronchiálnou hyperaktivitou na rôzne imunogénne a neimunogénne podnety.nealergická (vône. perie) . atopia (dedične založený sklon na vznik precitlivelosti – sú za ňu zodpovedné IgE protilátky). prodromálne príznaky pred záchvatom sú svrbenie pod bradou. hyperaktivita DC. srsť. aspirín) . tromboflebitídach. fajčenie. zlý pocit medzi lopatkami. pochádza z gréčtiny. kapuste. určité potraviny. ANTIASTMATIKÁ Astma je chronické zápalové ochorenie DC. aj podpora epitelizácie) – skôr dezinficiens. pocit strachu a úzkosti 6.vyvolaná infekciami respir. Alfa-tokoferol acetát (Vitazulen. xylometazolín. v priemyselných krajinách. znečistený vzduch. privinizmus – z dlhej vazokonstrikcie vzniká perforácia nosovej prepážky). sínusitídy) Jej príznaky sú : 1. infekcie DC. imidazolu – nafazolín. 1. veľkosť rodiny. porúch trofiky slizníc a kože. rod. rasa (hl. habituálnych potratoch. biely).

záchvaty viac ako 1 kráT za týždeň a nočné príznaky viac ako 2 krát za mesiac . kašeľ. záťažový test) 5. β2 sympatomimetiká (parenterálne).4. vznikajú protilátky. prostaglandíny aj kyslíkové radikály).to isté + teofylín 4.v. správna životospráva 3. čím je astma menej liečená. spôsobujú vazodilatáciu. dýchavica. zvyšuje sa priechodnosť sliznice pre alergény a tým zápalová reakcia pokračuje a poškodenie je tým horšie. rodinná) 2. biopsia Patofyziológia (ako vzniká) astmy : Nastáva reakcia spúšťača – antigénu s imunitným systémom organizmu. nastáva uvoľňovanie mediátorov zápalu→bronchospazmus. prívod kyslíka Nefarmakologická terapia astmy : 1. zvýšenie cievnej permeability.trvalé príznaky . zvýšenie adhézie cievneho endotelu. Status astmatikus . poškodenie. pozitívny prístup pacienta (compliance. predĺžené expírium) 3. inhalácie) 4. Pri záchvate sa kontrahujú svaly okolo DC tým je zhoršený prechod plynov a zvyšuje sa sekrécia hlienu. fyzikálny nález (auskutácia – vyšetrenie fonendoskopom) 4. prispôsobenie profesie a miesta bydliska 6.Diagnostika astmy : 1. To všetko vedie k poškodzovaniu bronchiálneho epitelu. dlhodobo pôs. makrofágy. zníženie výdychovej frekvencie pod 80% . niekedy ju netreba liečiť . minulá. Interminentná astma – príznaky menej ako 1 krát za týždeň. Mediátory zápalu. klimatická liečba (more. anamnéza (súčasná. eozinofily).inhalačné kortikoidy . hory) 5.5. funkčné vyšetrenie pľúc (meranie vrcholovej výdychovej rýchlosti – PEF – peak expiratory flow. odstrániť spúšťače a alergény z prostredia 2.symp. vyšetrenie špecifických IgE protilátok 7. zvýšená sekrécia. liečebná rehabilitácia (dychové cvičenia. antagonisti leukotriénov 5. tie sú zdrojom ďalšieho uvoľňovania mediátorov zápalu (cytokíny – IL 1. beta-sympatomimetiká 2. Delenie astmy podľa závažnosti a jej terapia : 1. leukotriény. spirometria. Ťažká perzistujúca astma . beta. zápalová reakcia. Nastáva prísun imunokompetentných buniek z ciev do postihnutého tkaniva (T-lymfocyty. hl. vzdelávací program – škola astmy) 318 . zápal. edém.glukokortrikoidy aj systémovo.ak treba tak nejaký bronchodilatans. Stredne závažná perzistujúca astma . kožné testy 6. histamín.vysoké dávky hydrokortizónu (250mg opakovane i... Ľahká perzistujúca astma . príznaky (sipot.).záchvaty každý deň. infúzia teofylínu (celkom 600-800 mg). imunoprfylaktiká 3.

sú zničené tráviacimi šťavami. orciprenalín. 24 h) 2. B. (orofaryngeálne kandidózy. práškových inhalátoroch. ktoré po transporte do jadra menia transkripciu cieľových génov. kromoglykany 3. glukokortikoidy (inh. KI perorálnych : KVS poruchy spojené s arytmiami a hyperetnziou.Farmakologická terapia : A. parasympatlytikum (anticholinergikum) Znžujú hladinu cGMP. Stredne dlhodobé – klenbuterol. dexametazón. β2 sympatomimetiká Zvyšujú hladinu cAMP.v. palpitácie. Teofylín (Afolium. prostaglandíny.) 2. Ich efekt nastupuje až za 3-7 dní. . Dlhodobé (prevencia až 12-24 h. bambuterol (prekurzor terbutalínu. prokaterol.o. metylxantíny Inhibujú fosfodiesterázu. ak sa aj dostanú do GIT. fenoterol. aminofylín (dlhší úč. glukokortikoidy Vyznačujú sa multifaktoriálnym účinkom. deťom dať napiť čaj). dávajú sa vo forme sprayu (sú tu freóny). N.) – salmeterol.Ú. – teofylín+etyléndiamín Aminophyllinum. teda ich podanie vedie k zvýšeniu hladiny cAMP. hexoprenalín p. flutikazón. menej pri inhalačných : tras. profylaxia 1.oxyfylín (dlhší úč. terbutalín. metylxantíny 3. flunizolid. Euphyllin). Syntophyllin. nervozita. Inhibujú fosfolipázu A2 a tak potláčajú vznik mediátorov zápalu (leukotriény. tachykardia. kašeľ – po vstreknutiu treba ústa vypláchnuť. 3. bolesti hlavy. že sa nedostávajú do systémovej cirkulácie. účinkuje min. hexoprenalín i. ktorý odbúrava cAMP.). formeterol.. mometazonfuroát (zlepšenie už za 24 h) 319 .. terapia 1. tromboxán . terapia záchvatu – používajú sa bronchodilatanciá – uvoľňovače : 1. nové je tiotropium. β2 sympatomimetiká 2. antagonisti leukotriénov A. Ich výhodou je. enzým.budenozid. chrapot. plne sa rozvinie až po mesiaci. reagujú so špecifickými cytoplazmatickými receptormi. etofylín+teofylín). triamcinolon. periférna vazodilatácia. Inhalačné sa používajú pri všetkých formách. Používa sa len ipratropium (Atrovent). Pharophyllin). parasympatolytikum B.Ú. Krátkodobé (na záchvat) – salbutamol. beklometazón. profylaxia záchvatu – látky znižujúce precitlivelosť bronchov – kontrolóry astmy : 1. majú minimálne N. pozor v gravidite.

piriprost. blokujú receptory. . hypertenzia). Adrenergiká (dekongestíva) Vyvolávajú účinky adrenalínu a noradrenalínu stimuláciou postganglionárnyh sympatických nervov. Antagonista leukotriénových receptorov – montelukast. kromoglykany Sú to imunoprofylaktiká. presorické amíny) Zvýšená srdcová činnosť a frekvencia (pozitívny chronotropný a inotropný účinok) Dilatácia delohy (tokolytiká) Dilatácia bronhov (bronchodilatancia) Centrálne: Stimulácia CNS (psychostimulancia.prednizon. terbutalín). Vo veterinárnej farmakológii sa používajú bronchodilatanciá : β2 – sympatomimetiká – krátkodobé (fenoterol. oxitropium bromid. tiotropium bromid. 320 . majú závažné N. docebenon Oba mechanizmy – tenidap Menej často sa používajú antihistaminika. Cromolyn). salmeterol). budivé amíny) Zníženie chuti do jedla spojenaá so zvýšením metabolizmu a motorickou aktivitou (anobeziká) O afinite adrenergik typu epinefrinu rozhoduje substitúcia dusíku epinefrin stimuluje všetky adrenoceptory aj alfa aj beta norepinefrin prevažne alfa oveľa menej beta-1. spomalenie hojenia rán. dlhodobo inhalačné (formoterol. inhibujú 5-lipooxygenázu. po reakcii s IgE protilátkami (pravdepodobne inhibíciou vstupu vápnikových iónov do bunky). hydrokortizón. ktoré inhibujú degranuláciu žírnych buniek – pulmonálnych po rôznych podnetoch napr.Ú. (znížená rezistencia voči infekciám.kromolyn (Intal. alebo účinky leukotriénov. salbutamol. per os (cienbuterol. betametazón. dexametazón. a izoprenalín oba typy beta receptorov s prevahou beta-2. cetirizín. pranlukast.Systémovo pôsobiace sa používajú pri ťažkých stavoch. prednizolón. Periférne: Vazokonstrikcia Zvýšenie krvného tlaku (antihypotonika. Metylxantíny – teofylín. ktoré blokujú účinky histamínu (loratadín. Anticholinergiká – ipratropium bromid. antagonisti leukotriénov Blokujú tvorbu. zafirlukast. steroidný diabetes. procaterol). ketotifén). .Farmaceutická chémia NOSOVÉ PRÍPRAVKY 1. metylprenizolón 2. pôsobia periférne aj celkovo. 2. aminofylín. verlukast Inhibítor tvorby LT – zileuton. nedokromyl (Tiakade) 3.

al. 2 DOPA-dekarboxyláza. 2. Pre zachovanie alfa sympatomimetickej (presorickej) A je nevyhnutné fenyletylamínové zoskupenie (predĺženie alebo skrátenie spojovacieho reťazca A ruší) a prítomnosť aspoň jednej OH skupiny na prvom mieste stojí OH na uhlíku v susedstve aromatického kruhu. 321 . Prezorickú aktivitu určuje počet a poloha fenolických OH skupín priamu stimuláciu vykazujú zlúčeniny s dvoma OH skupinami v polohe 3 a 4 (norepinefrin) odstránením jednej OH z polohy 3 (hydroxyefedrin).Hlavné aktivity vyvolané stimuláciou jednotlivých receptorov podľa orgánov : Srdce Alfa-1 ↑ kontraktility Beta-1>beta-2 ↑ frekvencia. 4 (fenylefrin)znižuje afinitu k receptorom. kontraktilita a rýchlosť vedenia Hladké svalstvo a) cievy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia b) maternica Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia c) bronchy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia d) močový Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia mechúr e) hrubé črevo Alfa-2 relaxácia Beta-2>beta-1 relaxácia Oko Alfa-1 kontrakcia (mydriáza) Podľa mechanizmu účinku rozoznávame priame a nepriame 1-L-tyrozín-hydroxyláza. 3 dopamin-betahydroxyláza 4 fenyletanolamin-N-metyltransferáza OH OH OH OH L -DOPA CH2CHNH2 OH OH OH 1 T yrozin CH2CHNH2 2 DOPAMIN CH2CH2NH2 3 OH 4 OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH COOH COOH Adrenergiká sa delia na : A) ENDOADRENERGIKA OH OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH OH OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH OCOC(CH3)3 OCOC(CH3)3 DIPIVEFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH DOPAMIN CH2CH2NH2 B) EXOADRENERGIKA .beta-adrenergika (antiastmatika) .alfa-adrenergika (vazokonstringencia – antihypotonika) Fenyletylaminy a fenylizopropylaminy Vzťah štruktúry a účinku : 1.

Pre zachovanie selektívneho účinku na alfa-receptory je nevyhnutná primárna aminoskupina.Z iných substitúcií arom. OH Používa sa pri hypotónii. u amfetamínu alfa-agonistickú A čiastočne obnovuje hydroxysubstitúcia v polohe 3 al. Zo substituovaných derivátov na dusíku alfa-agonistickú aktivitu má zachovanú midodrin. 4 aromatického kruhu (hydroxyamfetamín).obnovenie krvnéko tlaku u spinálnej a celkovej anestézie. jej substitúciou alkylmi klesá afinita k alfa-receptorom a zvyšuje sa afinita k beta-receptorom. Indikácie: vazokonstringens. Zavedenie objemnejších substituentov typov fenylalkylamínov môže vyvolať zvrat alfa-agonistického účinku na alfa-antagonistický. CHCHNH2 OH CH3 MET ARAMINOL CH3O OCH3 CHCHNH2 OH CH3 OH MET OXAMIN Indikácie udržanie . Používa sa hlavne ako prísada k lokálnym anestetikám na predĺženie účinku. 4. 322 .látky sú tak priamimi a nepriamimi aderenergikami. OH FENY L EFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH KORBADRIN CHCHNH2 OH CH3 Met: je stály voči COMT a tak je vylučovaný ako sufátový konjugát.5dimetoxysubstitúcia (methoxamin). amfetamín). Z obmien v spojovacom reťazci vedľa najdôležitejšej sekundárne alkoholickej skupiny na beta-uhlíku výhodné je iba zavedenie metylu na alfa-uhlík. Odstránenie oboch OH vznikajú prevažne nepriame adrenergiká (efedrin. že z neho v organizme odštiepením amino-acetylu vzniká primárna aminická zlúčenina ako účinné agens. o ktorom sa predpokladá. pretože priestorovým stienením vznikajú deriváty metabolicky stálejšie voči MAO (korbadrin). alebo je nahradený iným lipofilným arylom (xylometazolín a jeho hydroxyderivát oxymetazolín). pričom substitúciou vyvolaný beta-agonistický efekt zostáva zachovaný. CH2CHNH2 CH3 HY DROXY AMFET AMIN Mydriatikum slizničné vazokonstringens periférne antihypotenzívum. Vazokonstrikčná aktivita 2-imidazolínového nafazolínu sa nemení keď je naftalénový bicyklus parciálne hydrogenováný (tetryzolín). 2-Imidazoliny Vzťah štruktúry a účinku : 1. jadra je vhodná len 2. 3. ORL ako nazálny dekongestans pri nádche.

sa nemení ak je aromatický kruh nahradený heterocyklom napr.antihistaminiká Kompetitívne antagonizujú účinky histamínu na H1-receptoroch. bronchokonstrikcia. akrivastatin. Používa sa ako diagnostikum žalúdočnej sekrécie pri podozrení na achlórhydriu. či metylom sa neosvedčila. ebastin). na desenzibilizáciu). imino (tramazolín). substitúcia jedným chlórom. loratadin. alebo terapeutickou aplikáciou (liečivá). tiofénom (tiamenidín). Menej prebieha premena na N-acetylhistamín a N-metylhistamín. lokálne pri reume a neuralgických bolestiach. H HIST IDIN Met. bazofilov a mastocytov po alergickej reakcii – vazodilatácia. Antihypertenzívna A je viazaná na substitúciu o-polohy aromatického jadra malým substituentom. ktorý bráni voľnému otáčaniu a zaujatiu koplanárneho usporiadania molekuly. Alergény. hypnotiká. ktorý je ďalej oxidovaný na der. histamín (mediátor nie neuromediátor !). Niektoré látky (terfenadin.. Reakciou antigén-protilátka sa v organizme uvoľňujú biologicky aktívne mediátory hl. Účinky : na sliznicu pôsobia vazokonstrikčne. generácie (nesedatívne) neprenikajú natoľko do CNS. octovej a vylučuje sa ako konjugát s ribózou. 3. svrbenie. používa sa pri poruchách perif. prenikajú do CNS a pre svoj centrálny tlmivý účinok sú používané aj ako sedatíva. Antihypertenzný úč. zvýšená cievna permeabilita. GIT-om. HO CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 N N T ET RY ZOLIN NH NH Cl N NH Cl KL ONIDIN NH NH CH2 N NAFAZOL IN OXY MET AZOL ÍN xylometazolín nemá OH na arom.N metylhistamín. astemizol) však môžu vyvolať ťažké život-ohrozujúce 323 . pri veľkých N. ktorých úlohou je cudzie látky zneškodniť. cirkulácie. antiemetiká a antivertiginóza/antikinetika. čiastočne antiadrenergný. terfenadin. sa však dáva prednosť betazolu (v prednáške – má dualistický účinok – aj dilatuje aj kontrahuje. H H1. : metylácia na dusíku v polohe 1 N dekarboxylácia N HIST AMIN imidazolu na 1. . ktoré majú povahu nielen bielkovín sa do organizmu dostávajú dýchacími cestami. alebo alergénov stimulujú v organizme tvorbu špecifických obranných faktorov – protilátok. jadre 2. Antihistaminiká = Antialergiká Ako alergia sa označujú chorobné stavy a procesy ako reakcia imunitného systému. Najvhodnejšia je substitúcia dvoma chlórmi (klonidín). kožou.2.Látky I. len zriedka vyvolávajú útlm a sú preto vhodné ako denné antihistaminiká (astemizol. pri ktorých cudzie látky povahy antigénov. ten COOH CH2CHCH2 N CH2CH2NH2 oxidatívnou deamináciou prechádza na kyselinu (1-metyl-4imidazolyl)octovú. A nemení jeho odstránenie (tetryzolín) alebo nahrademie inou skupinou napr. Najčastejšie používané ako antialergiká – odstraňujú príznaky vyvolané uvoľnením histamínu zo žírnych buniek. kys. a tie vyvolávajú rozličné alergické reakcie. generácie (sedatívne) majú aj výrazný antimuskarínový. glaukom.. nazálne dekongestans u nádchy. Iná cesta je cez deamináciu na imidazol-4-acetaldehyd.Ú. Ani spojovací metylénový mostík nie je podmienkou účinku. cetirizin. pyrimidínom (moxonidín). antidopamínový a antiserotonínový účinok. Látky 2. sliznicami.

methapyrilen).C(propylamíny) R1. Výhodná je modifikácia v lipofilnej časti – náhrada fenylu 2-pyridilom (tripelenamín) al. 4. Subst. polárnou hydroxyetylovou sk. jeho predĺžením o metylénovú skupinu sa účinok ruší. Subst. N (etyléndiamíny). ktorá A potencuje (chloropyrylen). dvoma uhlíkmi (v prípade cyklu aj troma) Etyléndiamíny VŠÚ: 1. ruší a spravidla sa zvyšuje anticholinergné pôsobenie. či kvarternizáciou sa úč. tiež za halogenácie. generácia H2 C N C H2 H N N S N CH2 N CH3 324 . buklizin). alebo halogénom (chloropyramin). A sa nemení zámenou fenylu za benzyl alebo oboch fenylov za heterocykly (methafenilen. Subst. 5. ktorý umožňuje prípravu disubstituovaných zlúčenín. 2. súčasnej p-substitúcie benzylu metoxylom (mepyramin). makrolidy).Terciálna aminoskupina je pre A nevyhnutná. Všeobecná štruktúra: R1 R4 X R2 R N R5 X – O (aminoalkylétery). event. Antihistaminickú A bamipínu neovplyvňuje ani premena na rigídny tricyklický mebhydrolín. R5 – metyly. 1. heterocyklus R4. 2-pyrimidilom (HETRAMIN) za event. 6. Ako solitvorná bázická skupina sa osvedčila dimetylamiinoskupina. 3. Dusíka objemnejšími lipofilnými radikálmi môže vystupňovať centrálne účinky – hypnotický (meklozin). periférne vazodilatačný (cinnarizín). vzniká anxiolytický hydroxyzin. antiemetický (meklozin. alebo môžu byť uzavreté do tricyklov (fenotiazíny). R3 (ten v strede) je spojovací reťazec tvorený hl. Spojovací reťazec môže byť modifikovaný – uhlík spolu so susedným dusíkom je uzavretý do dusíkatého heterocyklu – imidazol (antazolín). R2 – aromatický cyklus. dusíkaté heterocykly (pyrolidín) R1 a R2 môžu byť na X viazané priamo. pokiaľ sú podávané s látkami inhibujúcimi ich metabolizmus cez p450 (azoly. Zvláštne postavenie medzi cyklickými analógmi majú deriváty piperazínu. N-4 metylom vznilo antihistaminikum a natiemetikum (cyklizin) a antihhistaminikum (chlórcyklizin). jej zámenou za sekundárnu. A neovplyvňuje zámena dimetylamínu za piperidín ako je to u 4-aminopiperidínových derivátov thenalidínu a bamipínu. Pre zachovanie A analógov fenbenzamínu je najvhodnejší dvojuhlíkatý spojovací reťazec.arytmie. uzavretá do pyrrolidínu (histapyrrodin). primárnu. ktoré podľa charakteru substitúcie vykazujú rozličné vlastnosti.

antazolin thenalidin Cl HC N N C H2 CH3 HC N N C C C H2 H2 H2 N O NH meklozin oxatomid Met. Jeho hydrofilný charakter spôsobuje. nezmenený. Oxatomidu : aromatická desalkylácia.. meklozínu : hl. Met. nepríliš vhodné ako denné antihistaminiká. ktorá sa vylučuje s taurínom (kys. Astemizolu : príloha Aminoalkylétery (kolamíny) Antihistaminiká z výraznými tlmivými centrálnymi účinkami a výrazným antimuskarínovým účinkom. natiserotonínové. že neprechádza hemoencefalickou bariérou. metylskupiny vzniká karboxyzlúčenina. Cetirizínu : hl. periférne vazodilatans. menej O-desalkylácia. ani anticholinergné. sedatívum.Ń-dioxid. bez zmeny. nepôsobí anticholinergne. generácia Cl HC N N C C O H2 H2 C COOH H2 N N H N N C C H2 H2 O CH3 cetirizin astemizol Met. 2aminoetánsulfónová). preto nemá sedatívne úč. p-chlór-benzhydrylpiperazín. N. VŠÚ: 1. F 2. Met. ox. oxidatívna hydroxylácia. je aj antiemeikum. Vysoká antihistaminická A je viazaná na éterické zlúčeniny (tioétery ↓ ) 325 . Je aj hypohistaminikom. ativertiginózum. potom N-4-oxid.

so stimulujúcimi purínmi – teokláty. antitusicky. jeho prenesením do o-polohy sa znižuje voľná otáčavosť postranného bázického reťazca. Najúčinnejšie sú der. ten môže byť predĺžený na trojuhlíkatý.benzhydrilový fragment nie je nevyhnutný pre zachovanie aktivity. Centrálna metínová benzhydrilová skupina umožňuje prípravu alfa-substituovaných analógov. Difenhydramínu : oxidatívne odbúravanie. metylom (p-metylfenhydramín). typu terciánych amínov s prevahou dietylaminozlúčenín. Br O CH3 C C N H2 H 2 CH3 CH3 Cl O CH3 C C H2 H 2 CH3 N embramin klemastin Met. Lipofilný.generácia Cl CH3 C C N H 2 H2 CH3 O CH3 C C N H 2 H2 CH3 CH3 O CH3 N CH3 C C N H2 H 2 CH3 HC O Difenhydramin Moxastin Karbinoxamin Met. hypnoticky. Dysterapeuticky pôsobí zmena na sekundárne. V snahe o potlačenie sedatívneho pôsobenia sa pripravili der. Benzhydrylétery sa podobajú lokálnym anestetikám. Optimálna A je viazaná na nesubstituovaný dvojuhlíkatý spojovací reťazec. Absolútna konfigurácia S ?(to v knihe nebolo. fenylové jadrá možno nahradiť 2-pyridylom (doxylamín). anticholinergne. výhodná je metylskupina (moxastin). či kvarternizácia. ani zámena benzhydrylu za silno lipofilné benzylfenylové zoskupenie (etoxolamín) A nemení. klemastín je R) 1. Pôsobí aj lokálne anesteticky. vznikajú zlúčeniny štruktúrou podobné etyléndiamínového tenalidínu (klemastín). antiemeticky. alebo brómom (embramín). 9.2. anestetické. Klemastínu : odbúravanie pyrrolidínového kruhu. Metylácia v o-polohe znižuje antihistaminickú a zvyšuje anticholinergnú a antiparkinsonickú aktivitu (orfenadrín) (metyl v p-polohe v dôsledku hyperkonjugácie preferuje pre antihistaminické pôsobenie vhodnejšie planárne usporiadanie molekuly. 3. štiepenie éterovej väzby a oxidatívna hydroxylácia. antiemetické. 7. súčasnej p-substitúcie jedným chlórom (chlórfenoxamín). za event. 4. 6. 326 . pri ktorej sa zvyšuje anticholinergný úč. preto majú aj úč. takže dusík a centrálny metínový uhlík sú vo vzájomnej vzdialenosti lepšie vyhovujúcej podmienkam pre anticholinergné pôsobenie. Ak je nahradený 4-piperidolom. 5. anticholinergné. A zvyšuje substitúcia p-polohy jednoho z fenylov benzhydrylu halogénom (bromazín). metoxylom (medrylamín). 8. hypnotické.

Rozdelenie halogénovaných derivátov na optické antipódy ukázalo vyššiu A u pravotočivých s absolútnou konfiguráciou S (dexbrómfeniramín). Obmeny v lipofilnej časti : A zostáva ak jeden z fenylov benzhydrylového fragmentu nahradí 2-pyridil (feniramín). substitúcia p-polohy fenylu metylom A nemení (tolpropamín). A neruší zavedenie dvojitej väzby do spojovacieho reťazca (cykliramín). Obmeny v spojovacom reťazci : optimálny je dvojuhlíkatý (feniramín). VŠÚ: Základná je štruktúra fenpipranu 1.generácia CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH3 C C N H2 H2 CH3 Br CH N H 327 . halogénom zvyšuje (brómfeniramín). hydroxyly-terfenadín). znižuje lipofilitu a tým nežiaduce centrálne tlmivé účinky. Obmeny v bázickej časti : musí to byť terciálny amín (ak nie je v cykle spolu s postranným reťazcom). A nemení ani zviazanie dusíka do cyklu s uhlíkom spojovacieho reťazca a fenylom lipofilnej časti za vytvorenia rigidného tricyklického fenindamínu. 2. alebo s fenylom lipofilného fragmentu indénový bicyklus (dimetinden). generácia O HC O N C C C H2 H 2 H 2 ebastin H3C CH3 CH3 Arylalkylamíny (v prednáške propylamínové deriváty) Jedny z najúčinnejších H1-antihistaminík.2. so slabšími sedatívnymi účinkami. 3. 1. môže byť o uhlík dlhší ak spolu s postranným bázickým dusíkom uzatvára heterocyklus (terfenadín). Substitúcia aromatického jadra hydrofilnými substituentami (kyselina akrylová-akrivastín.

dexbromfeniramin dimetinden Met. A zostáva zachovaná ak jeden z aromatických kruhov je nahradený pyridínom (izotiopendyl – 4krát účinnejší ako prometazín) a podstatne sa nemení oxidáciou sulfidickej skupiny na solfóny (dioxoprometazín). následné rozvetvenie opäť potencuje antihistamínovú A (alimemazin). u ktorých je dusík spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorený do cyklu (mequitazín). A nemení modifikácia spojovacieho reťazca. propiónovú. Dimetindénu : hl. menej úplné odštiepenie dimetylaminoskupiny na substituovanú kys. Optimálna A je u zlúčenín s dimetylamínom ako postrannou bázickou skupinou. na 6-hydroxydimetinden. 2. 328 . Terfenadínu : karboxyderivát. Feniramín je bez brómu. 2. Účinné sú aj pyrrolidínové zlúčeniny (paratiazín) a tiež analógy. aj nezmenený. Dexbrómfeniramínu : oxidatívna demetylácia na demetyl a didemetyl-dexbrómfeniramín. Met. dealkyláciou – piperinkarbinol Tricyklické zlúčeniny 1. rozvetvením sa antihistamínoý efekt zvyšuje (prometazín). 3. generácia H3C OH C H C N H2 CH3 CH3 CH3 N OH C C C C H2 H2 H2 H N C H C H COOH akrivastin terfenadin oxidáciou metylu tercbutylovej skupiny na karboxyl vzniká fexofenadin (↓ karditoxicita) ? Met. Halogénsubstitúcia fenotiazínu pôsobí dysterapeuticky. predĺžením o metylénovú skupnu sa znižuje za zvýšenia psychosedatívneho pôsobenia (promazin).

2. menej oxidatívna hydroxylácia na aromatickom kruhu. Súčasnej N-demetylácie alebo v polohe 2 piperidínu na príslušný oxometabolit. 1.4.generácia CH3 H2C N C H N CH3 anticholinergný efekt HC CH3 CH3 C C N H2 H2 CH3 CH3 HC CH3 C C N H2 H2 CH3 S S S S prometazin medosulepin bisulepin Met. : n-glukuronid.generácia COO-CH2-CH3 N H N Cl Cl loratadin desloratadin 329 . 5. Optické izoméry (prometazín a iné) majú rovnakú aktivitu. Kvarternizácia antihistamínovú Aznižuje a zvyšuje (thiazinamium). ktorý sa používa tiež ako antialergikum. CH3 N CH3 N S O cyproheptadin ketotifen Cyproheptadin Met. za event. čiastočne oxidatívna hydroxylácia na jednom z aromatických kruhov. dioxoprometazín je jeho metabolit vzniknutý oxidáciou. Prometazínu : na prometazín-sulfoxid. ketotifén – antihistaminikum s výrazným inhibičným účinkom na degranuláciu – stabilizuje membrány žírnych buniek je to hypohistaminikum.

je tiež rozpúšťadlo a v injekčnej forme sa používa na prevenciu a liečbu posttraumatických šokov (20%). germicída zabíjajú všetky mikroorganizmy ale nepôsobia na spóry. poruchou permeability a blokádou životne dôležitých enzýmov. Najčastejšie to je koaguláciou bielkovín. Loratadínu : odštiepenie etoxykarbonylu na deetoxykarbonyl-loratadín. Antiseptický účinok rastie so stúpajúcou molekulovou hmotnosťou a maxima dosahuje u n-pentanolu až noktanolu. Baktericídne usmrcujú baktérie. na dezinfekciu kože sa kombinuje s inými napr. jódom. virucída hubia vírusy fungicída látky ničiace huby. pôsobia len proti vegetatívnym formám. bektériostatické inhibujú rast. ktorý je ešte účinný. ako derivans a zložka PINOSOLU. pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov.. používa sa ukladanie nástrojov po steriliazácii.Met. Mechanizmus účinku: rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich protoplazmy a tým narušujú bunkové delenie. Alkoholy Baktericídne i fungicídne pôsobenie. 330 . Iné štruktúry Ftalazinónové deriváty ? v knihe neboli N N N CH3 Cl azelastin 3. Etylénoxid – cyklický éter – dehydratačný produkt etylénglykolu. tento účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH (napr. 70-80%. antiseptiká zastavujú rozmnožovanie patogénnych i nepatogénnych zárodkov vo vonkajšom i vnútornom prostredí makroorganizmov. Etanol CH3-CH2-OH – maximálne účinný je v konc. trojsýtny glycerol sa používa obmedzene na konzerváciu). antiseptiká a antibiotiká Dezinficiencia usmrcujú choroboplodné zárodky vo vonkajšom prostredí. Medzi dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín patria aj 1. CH3 H OH H3C CH3 mentol e tyléoxid H2C CH2 O V stomatológii. Je aj hypohistaminikum a len málo preniká hemoncefalickou bariérou.

8. Menej toxické der.2. pričom je dôležitá jej poloha. negatívne ovpl. Úč. metyly. je založený na reakcii týchto kyslých skupín s bázickými skupinami bielkovín. anhelmintickým (bithinol. p. Účinné deriváty vznikli zavedením benzénového jadra. boli od difenylmetánu odvodené látky s vystupňovaným úč.2´ (hexachlorofén). M. cetyltrimetylamóniumbromid). : Fenoly sú silnejšími kyselinami ako alkoholy vplyvom konjugácie voľného elektrónového páru hydroxylu s pí-elektrónmi aromatického jadra. hl. Úč. Náhradou metylénového mostíka sulfidickou sírou al. Ich dezinfekčný úč. stúpa zavedením alkylu a zvyšuje sa s dĺžkou uhlíkatého reťazca (krezoly sú účinnejšie ako fenol. V polohách 2. vyznačujúce sa zvýšenou rozpustnosťou vo vode sa získavajú sulfonáciou (k. optimum je 10-18 uhlíkov. 9. V. sa zvyšuje halogenáciou.Š. metyl (benzododecíniumbromid.sú účinnejšie ako o-der. k. majú len mierne antiseptické úč. amidovou sk. zavedenie ďalšej fenolickej sk. : 1. Dvojsýtne fenoly (resorcinol). Fenoly (tymol – PINOSOL) V. Nitráciou fenolov sa pri zachovaní dezinfekčnej účinnosti dosiahne selektívneho vystupňovania toxicity voči hubám (2-chlór-4-nitrofenol). oxyklozamid). 331 . 2. Ďalšie 2 substituenty sú malé alkyly. Úč. parachlórtymol na dentálne účely). ktoré môže byť napojené priamo. Al.Ú. hl. : 1. Podmienkou A je kvartérny dusík substituovaný dlhším alkylom. vysoká A je ak sú zároveň fenolické sk.Š. aj toxicita sa znižuje substitúciou karboxylovou skupinou (k. salicylová.Ú. prípadne enzýmov mikroorganizmov. guajakosulfónová). alebo invertné mydlá. Amóniové soli Aktívnou časťou ich molekuly je katión. esterifikáciou sa úč. 4. Tretí hydroxyl A znižuje. 3. 6. fenolov.Ú. úč. benzonaftol). alebo výhodnejšie cez metylénový mostík za vzniku derivátov difenylmetánu. eterifikáciou al. Dezinfekčný úč. OH OH CONH OH Cl salifungin Br Cl OH HO Cl OH CH3 OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl trikrezol fenol OH rezocinol OH NO2 2- chlor-4- N nitrofenol Cl chlórchinolinol 3. zvyšuje bez zvýšenia toxicity (guajakol. preto sa nazývajú katiónaktívne. Blokádou fenolických sk. 7. Štvrtým substituentom je buď benzylová sk.... 5. phydroxybenzoová a jej estery-parabény). ale menej než tymol). stúpa s atómovým číslom Cl<Br<I (napr.

Š. dezinfekcia kože a operačného poľa 0. Účinný je aj primárny alkohol pantenol (v org. 2. M. kože R CH3 a rúk. : Ovplyvňujú permeabilitu bunkovej membrány. je silejší v zásaditom prostr. Funkciu malých alkylov môže zastupovať uhlíkatý skelet heterocyklickej zlúčeniny (cetylpyridiniumchlorid). – N(α.Ú. nepôsobia na mykobatérie.). pantoténovej.5-1%. sulfopantoténová) . dezinf. 4. 3.2.β-dimetylbutyryl)-ω-aminopropiofenón). A zostáva zachovaná aj u izostérnych zlúčenín fosfóniových al.. arsoniových (trifenyldodecylfosfoniumbromid).β-diaminopropiónovej alebo alifatické kyseliny ako kys. ich úč. Z uvedených štruktúr vybočuje dechalinium chlorid. Povrchová dezinfekcia a antiseptikum na dezinfekciu predmetov. 5. predmetov 1-2% (SEPTONEX). Úč. ktorý je zdvojenou štruktúrou kvartérnej amóniovej zlúčeniny.antivitamín. Rast všetkých mikroorganizmov bez rozdielu inhibuje fenylpantotenón (N(α. Pri vyššej rezorbcii môže vyvolať blokádu neuromuskulárnej N platničky (AJATIN). nie je viazaný na čisto alifatický reťazec.γ-dihydroxy-β. α. Bacitracín zasahuje kompetetívne do syntézy proteínov bunkovej steny. typický je výskyt D-aminokyselín a inak neobvyklých aminokyselín ako α. 3. k. Väčšinou sú bázického charakteru. sa mení na kys. 4. 4. vírusy a spóry baktérií. Pôsobia na G+ mikroorganizmy. 5. epitelizanciá CH3 KY S. Výmena β-alanínovej zložky za inú AMK vedie k zmene účinku až na antivitamín.γ-dihydroxyβ. A je viazaná na pravotočivé deriváty s D konfig. Bacitracín – je polypeptidové antibiotikum (sú to cyklické peptidy neobsahujúce sírne mostíky.: 1. čo vedie k úniku enzýmov potrebných pre normálny rast z bunkovej membrány. rezistentné voči hydrolytickému štiepeniu peptidáz a proteáz. aktívne proti G. sú inkomptabilné s anionaktívnymi tenzidmi. Zámenou karboxylu za sulfónovú skupinu nastáva inverzia úč. tieto metabolity inhibujú rast všetkých mikroorganizmov závislých na k. 6-metyloktánová. 332 .γ-diaminomaslovej. aj G+ → s menším počtom bázických skupín → bacitracin).Ú. pri zachovaní optimálnej dĺžky reťazca môže obsahovať aj aromatické jadro a éterovú väzbu (benzetoniumchlorid). inhibuje inkorporáciou lyzyl-aspartámovej skupiny do BS.βdimetylbutyryl) taurín (pantoyltaurín. A v plnej miere majú len jej soli (pantoténat vápenatý) a estery. O CH3(CH2) 13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id Z antibiotík neoycín pozri medzi aminoglykozidmi.→ s väčším počtom bázických skupín. Vyšší alkyl môže byť substituovaný vhodnou lipofilnou skupinou (etoxykarbonylová – karbetopendecíniumbromid). CH2 CH 3 Br R = -(CH2)11-CH3 benzododeciniumbromid Použitie má rovnaké. PANT OT ÉNOVÁ CH2CCHCONHCH2CH2COOH OH CH3 OH V.

možno ju blokovať len tým. vznikol dlhodobý účinok pre dlhú eliminácii obličkami. metabolická stálosť a vnútorná aktivita (salbutamol).γ-dihydroxyβ. K vystupňovaniu afinity k beta receptorom u derivátov fenyletylamínu typu epinefrínu dochádza nahradením metylu izopropylskupinou (izoprenalín).α. tiochrománové der. neovplyvňuje. pretože v potrebných koncentráciách sú toxické aj pre makroorganizmus. zámenou za metoxyskupiny má rôzny vplyv (niekde sa A nemení. uvoľní (étery sú neúčinné. Pre antisterilný úč.βdimetylvaleryl)-β-alanín (k..sú neúčinné..6. na jadre. ω-metylpantoténová). ktorá inhibuje rast hemolytického streptokoka . 8. 1-fenyl-2-aminoetanolu náhradou izopropylu za tercbutyl sa zvyšuje lipofilita.. Energetický inhibítor vitamínu jej jeho vyšší homológ N(α. Nahradením OH na benzyle za elektronegatívny chlór (klenbuterol). 2 izoprénové jednotky má za následok vymiznutie účinku. pretože OH možno nahradiť NH2 skupinou. skrátenie postranného reťazca v polohe 2 o 1 al. prírodné pravotočivé tokoferoly sú len o trochu účinnejšie ako syntetické racemáty. sú účinné. 2. 333 . β2 sympatomimetiká Stimulácia beta2-receptorov vedie k bronchodilatácii. je dôležitý počet metylových sk. 7. metansulfonamid (soterenol). 6-dezoxy-6-aminoder. Prítomnosť hydroxylu v polohe 6 je nutná. ak je izopropyl substuituovaný arylom (fenoterol). estery s nižšími kys. Náhrada fytylového zvyšku za nerozvetvený hexadecyl úč.Ú. niekde znižuje). Zámena chrománového zoskupenia za kumaránové znižuje úč. V. 2. 4. 9. Dlhý postranný reťazec nie je nevyhnutný pre antidystrofický úč. Základný tokol je neúčinný. čo sa v org. 7. Nahradením hydroxylu v polohe 3 za hydroxymetyl (salbutamol). : 1. Uder. Antagonisty pyridoxínu inhibujú jej zapájanie do enzýmových mechanizmov. podobne to je.β-dimetylmaslovej.Š.γ-dihydroxy-β. Antagonisty sa praxi nepresadili. CH3 H3C HO O C16H33 CH3 CH3 ALFA-T OKOFEROL alfa-tokoferol acetát V. pantoovej . 4. ureid (karbuterol) sa stabilita zvyšuje. 3. jej rozvetvenie v polohe β a hydroxyly v α a γ sú nevuhnutné pre úč. 6 dezoxyderiváty sú neúčinné. napr. Predĺženie. al. ANTIASTMATIKÁ 1.Ú. Dôležitou zložkou je i zložka k. 6. 3. : 1. octovou sú účinné o odolnejšie voči oxidácii). u oxidáciou vzniknutých tokoferylchinónov je antidystrofická A zachovaná ale antisterilná (fertilná)zložka je eliminovaná. 5.Š.

ani keď je benzénový kruh základného skeletu nahradený heterocyklom (napr. salmeterol). histamín. bambuterol 3. Halogénzlúčeniny : klenbuterol. fenoterol. niektoré PG).5. 6.Ú. spolu s fenylom do tetraizochinolínového bicyklu (tretochinol).3 (quineterol. piridín – pirbuterol). terbutalínu možno predĺžiť sustitúciou postranného bázického dusíka vysoko lipofilnými radikálmi (formoterol. M. hexoprenalín. terbutalín. izoetarín.o. kde hydrolýzou dôjde k ich uvoľneniu (bambuterol). bitolterol 2. Možno ich deliť na : 1. Krátkodobý účinok salbutamolu. jeho pevné naviazanie má za následok dlhodobý úč. rimeterol. reproterol. 3-O- HO OH ORCIPRENAL ÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met.v. tým aj rýchlosť vstrebávania a koncentrácia na mieste účinku. bradykinín. ktoré aktiváciou adenylátcyklázy stimulujú tvorbu cAMP (beta2-adrenergika). izopranalín-4-O-sulfát i. Der. vzniká metylizolprenalín Je aj kardiastimulans. fenoterolu. karbuterol. : 4-O-sulfát Selektívny antagonista beta 2 a maternice OH receptorov bronchov 334 . : sulfátový konjugát. 7. Der izoprenalínu : izoprenalín. relaxáciu vyvoláva cAMP (v cieľových bunkách aktiváciou proteínkináz a zvýšenou fosforyláciou enzýmov vyvoláva zvýšený prietok iónov membránami. Der. – 12 hodín) 4. ak je postranná skupina spolu s uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorená do piperidínu (rimiterol). salmeterol (na receptor sa naviaže nepolárnym postranným reťazcom. tým dôjde k zníženiu vápnikových iónov na kontraktilných proteínoch a tým k relaxácii). : p. A zostáva zachovaná. mabuterol 5. prokaterol). tolubuterol. al. orciprenalínu : orciprenalín. Antiastmatiká sú látky. 8. A fenyletylamínov neruší nakondenzovanie heterocyklu do polôh 2. OH T ERBUT AL ÍN CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO OH FENOT EROL CH3 CHCH2NHCH CH2 OH Met. Pro-liečivá možno pripraviť blokovaním fenolických hydroxylov esterovými väzbami. čím sa zvyšuje lipofita. formoterol. malá časť je cyklizovaná s formaldehydom za vzniku teterhydroizochinolívého metabolitu – príloha. salbutamolu : salbutamol. : Kontrakciu hladkého svalstva bronchov vyvoláva cGMP (jeho tvorbu vyvoláva acetylcholín. : HO odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Met. pirbuterol OH OH IZOPRENALÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. Heterocyklické zlúčeniny : prokaterol.

: hlavným der je tetrahydroizochinolínový der. a substitúciou v polohe 9 (bamifylin). . 2.. teobromínu ju dáva laktám-laktímová tautoméria. Adrenergiká nepriame V mieste účinku zvyšujú hladinu neuromediátoru tým. D-(+ )-EFEDRIN H C OH H C NHCH3 CH3 Je čiastočne priame a čiastočne nepriame adrenergikum. CH2OH SAL BUT AMOL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO Met. teofylínu dáva kyslosť iminoskupina v pol. pri aplikácii do nosa vyvoláva znížené prekrvenie. podáva sa pri astme.Š. teofylín a teobromín sú amfotéry. metylxantíny Metylxantíny patria medzi analeptiká. Postupné odstraňovanie fenolických a sekundárne alkoholickej skupiny má za následok prechod od priameho k nepriamemu adrenergnému úč. ktorý vzniká prijatím jedného uhlíka a cyklizáciou vo fenyletylamínovom fragmemte na princípe reakcie fenyletylamínov s aldehydmi (Pictetova-Spenglerova syntéza) – príloha. glukuronid. V. diuretický efekt klesá teofylín>teobromín>kofeín. Kofeín je slabá zásada (poloha 9).. diprofylin . Niekde dochádza k posunu na 335 .. 2.o. 3. možno i substitovať solitvornými bázickými skupinami (etamifylin). kombináciou s hydroxylmi (xantinol).Ú. tým. približne koreluje s rozpustnosťou vo vode a lipofilitou kofeín>teofylín>teobromín. u psa : nezmenený. že brzdia jeho spätné ukladanie al. čo umožňuje p. podanie. teda tvoria soli aj zo zásadami. tvorí soli s kyselinami. že ho uvoľňujú zo zásobných vezikúl nervového zakončenia sympatiku. Možno obmieňať polohu 7 teofylínu – etofylin. Centrálny úč.. 7. metabolické odbúravanie. rozpustnosť zvyšujú soli organických kyselín (benzoan. a ko dychové analeptikum pri kardiovaskulárnych hypotenziách.Reproterol Met. metylsubstitúciou v susedstve aminoskupiny sa zvyšuje metabolická stabilita. : odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Vyl: nezmenený NH2 Cl Cl KLENBUT EROL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 Prokaterol Met. : 1. al. salicylan sodný).

u akútnych záchvatoch sú neúčinné. teobromín a teofylín. zdvojením molekuly (kromoglykát). Substitúciou polohy 8 u kofeínu vzniká centrálne stimulačný 8-metylkofeín.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3= 3 KOFEIN R R CH N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. : pre zachovanie A je nevyhnutný chromónový skelet s karboxylom v polohe 2. O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . k. Aj SRS-A) nedokromil disodný Pravdepodobne blokuje proteínkinázu C.6-DIOXOPURINY ) Teofylin met: príloha Kofein met: podone ako teofylín. leukotriénov a iných zápalových mediátorov. môžu sa nahradiť napr. čo umocňuje substitúcia lipofilnými vyššími alkylmi a oxoalkylmi (pentoxifylin).) – pozri kortikoidy 5. Aj kruh možno modifikovať na pyridín (nedokromil). : vylučujú sa nezmenené (blokuje his. oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. Pre A nie sú nevyhnutné metyly v polohách 1 a 3. NaOOC O O COONa O O H C C C O H2 H2 OH O kromoglykát disodný Met.Ú. pyrán (ambikromil). cyklohexán (prokromil). zo substituovaného teofylínu (8-chlórteofylín) vzniká vo forme podvojných solí s antihistaminikmi difenhydramínového typu (hydrináty-teokláty) antihistaminikum. 336 .kanály a tak bránia ich degranulácii a uvoľneniu histamínu. dlhším alkylom v polohe 3 (enprofylin). Nedokromil potláča i neurogénne dráždenie čo sa využíva pri astmatických stavoch bez alergického podkladu. antivomitikum 8-chlorteofylín. Kromoglykany Inhibítory degranulácie (hypohistaminika) V.dilatačný efekt periférny a centrálny. Parasympatolytikum . Tak boli od chromon-2-karboxylovej kyseliny odvodené účinné deriváty substitúciou v polohe 5 (texakromil).R2 = 3= 3 TEOBROM IN H R CH R 1= 2= 3. 3. Glukokortikoidy (inh. 4. močovej. Inhibujú vstup Ca2+ do buniek a uzatvárajú Cl. Majú len preventívne pôsobenie. 5. Stabilizujú membrány žírnych buniek.pozri parasympatotropné látky vzorec ipratrópia je v prílohe 4. a napojením tretieho kruhu do polôh 6 a 7 benzopyránového bicyklu za súčasnej propylsubstitúcie na C-8.7-dimetylxantín). bazofilov a eozinofilov. tieto ďalšou biotransformáciou poskytujú der.Š.

Thymi herba – Thymus vulgaris. ale aj SRS-A a PAF. tocoferoli acetas NOSOVÉ PRÍPRAVKY Mentol – Menthae piperitae etheroleum. Lamiaceae (ČSL 4) (dúška tymiánová) Hlavnými obsahovými látkami sú monoterpény tymol a karvakrol. ďalej sú tu malé množstvá monoterpénov α-pinén. triterpény (der. Mentol špecifickým dráždením nervových zakončení pre chlad vyvoláva na koži pocit chladu.. limonén. gtt. Silica je čuchové a chuťové korigens. mazadiel pri reumatizme. pôsobí slabo anesteticky. Nas. tvorí zložku zubných pást. Inhibuje uvoľňovanie histamínu. mentol Pinosol ung. crm. . 337 . stomachikum.. má spazmolytické a antiseptické účinky. pôsobí karminatívne a protidávivo. mentón.Contraspan gtt. eucalypti etheroleum. triesloviny (elagové).. cineol. pre arómu dôležitý jasmón. mentofurán.. V droge sa nachádza (-)-mentol. ursolovej) a flavonoidy.Bronchikum gtt. herba. List sa používa málo. cps.. Používa sa ako zložka mazadiel proti reumatizmu pri neuralgiách a migrénach. ktoré sú uvoľňované ako Na O. dáva sa prednosť silici. Myrtaceae V silici je hlavnou zložkou 1. tabakových prípravkov . triesloviny.. znižuje sekréciu žliaz.8-cineol = eukalyptol (monocyklický monoterpén – ketón). mentofurán – zhoršuje kvalitu silice. odstraňuje pocity svrbenia. eukalyptol. bronchitídach. Species carminativea Eucalypti etheroleum – Eucalyptus globulus. alebo sa na inhaláciu používa samotný eukalyptol. do inhalačných prípravkov pri ochorení horných dýchacích ciest. triterpény. Tymol – Serpylli herba – Thymus serpyllum. nosných olejov alebo mastí. preto sa rektifikuje. kloktadiel. má antiseptické a dezinfekčné účinky. cholagogum. Farmakognózia Mentoklar (už sa nedováža) gel.. súčasne blokuje H1 – receptory. kozmetiky. 6. k. p-cymol. Cynarosan gtt. Colpermin cps. piperitón. : vznikajú ketotifén-N-glukuronid. pini etheroleum. ktorá sa aplikuje hl.. .Ketotifén sem patrí podľa skripta – met. folium – Mentha piperita.glukuronidy. limonén. ústnych vôd. flavonoidy. Dôležitý je obsah mentolu a jasmónu – zlepšujú kvalitu silice. ďalej p-cymol.. antagonisti leukotriénov 3. Vedľajšie zložky silice môžu dráždiť na kašeľ. redukciou karbonylu sekundárny alkohol a N-demetyláciou demetylketotifén. ČSL 4 – Oleum menthae piperitae. tzv. Aqua carminativa. . Lamiaceae (ČSl 4) Je to monocyklický monoterpén. na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. Lamiaceae (dúška materina) . droga sa používa ako čajovina.mentolum. thymolum. perkutánne ako zložka mastí pri nachladnutí. inh – tymol. choleretikum. Tussamag ung.

relaxácia bronchiálnych svalov. silvestrén..Guarana – Paulinia cupana. silica je tiež anthelmintikum. Droga sa tiež používa ako sympatomimetikum – sťahuje cievy. lobelanín.. Droga aj tinktúra pôsobí ako expektorans pri bronchiálnej astme. ANTIASTMATIKÁ Efedrín . Pleumolysin gtt. kadinén. limonén. Atropín – Belladonnae radix. príp. Silica má sekretolytické. Pinaceae Vôňu dodáva bornylacetát.Coffeinum natricum benzoicum inj. . ČSL 4 – sp. Sterculiaceae V knihe to nie je ako antiastmatiká.Ephedrae herba – Ephedra sp. Je to silné antiseptikum. Solutan gtt. čiernom kašli. antiastmatikum. Xantedryl tbl.. Aquifoliaceae .Thymi herba – Perospir sp. dentálnych prípravkoch. zložku liniment a mastí proti nádche. Lobelín býva tiež zložkou v prípravkoch na odvykanie od fajčenia. ako antimykotikum.Tymol sa tiež izoluje z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae). Sapindaceae (najviac kofeínu 6-7%) Zelený čaj je nefermentovaný. dezodorans. norpseudoefedrín.. Lobelín . V čajoch sa droga nepoužíva.Theobroma cacao. Pini etheroleum – (Oleum pini pumilionis) – Pinus mughus (mugo). Rubiaceae Theae folium . Teofylín.Lobeliae herba – Lobelia inflata. predovšetkým (-)-lobelín. je stimulans CNS. konzervačný prostriedok. Solanaceae (ČSL 4) 338 . v mazadlách. Vňať a silica sa používajú v expektoračných prípravkoch. Tussilen gtt. Lobeliaceae Droga obsahuje hl. folium – Atropa belladonna. . uspávacími prostriedkami.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. (-)-efedrín. kofeín – Coffea semen .. diuretický účinok a stimulácia žalúdočnej sliznice. tussamag ung. izolobinín..Maté folium – Ilex paraguajensis . pectorales . bronchitídach.Thea sinensis. zvyšuje TK.. – Ephedrin tbl. Používa sa hl. tvorí zložku sprejov na osvieženie ovzdušia. anízový aldehyd a felandrén. Medzi obsahové látky tiež patrí (+)-pseudoefedrín. Sterculiaceae Colae semen . Ipecarin gtt. lobenadinín pôsobí emeticky. . ale purínové alkaloidy obsahujú aj – . (sinica).Antasthman tbl. Theaceae Cacao semen . karén. lobelín zvyšuje dychovú frekvenciu (dychové analeptikum – napr. pri ochorení horných dýchacích ciest. ako sprejové a inhalačné expektorans. kostrových svalov.. spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti. Thymomel sir. čierny fermentovaný. pôsobí ako bronchodilatans. dilatácia koronárnych ciev. pri otravách alkoholom. – Fructus ajowani. externe pôsobí hyperemizujúco. 2. droga ďalej obsahuje pinény (α-pinén – bicyklický monoterpén). sir.Cola vera. Farmakologické účinky purínov sú : stimulácia CNS.. Antasthman tbl. žltý polofermentovaný. používa sa v stomatológii.Inhalol pini. Tussamag gtt. svietiplynom). srdcového svalu. .Coffea arabica. ich nor-deriváty. morfínom. Ephedraceae (chvojník dvojklasý) Patrí medzi alkaloidy odvodené od fenylalanínu – jednoduché amíny..Serpylli herba – Beneforin gtt.

Hyoscyamus niger. antiemetikum a používa sa pri parkinsonizme. znižuje sekréciu slinných a potných žliaz. Atropín patrí medzi parasympatolytiká-spazmolytiká. v organizme sa nekumuluje.. Papaverín – Opium. GITu. Contraspan gtt. bronchov. tiež sa používa pri angíne pectoris. Včelia materská kašička – Secretum glandularum pharyngealis et labialis .Ammi visnaga. Cholaspan drg. dihydrosamidín. visnadín-prednáška rozširuje koronárne cievy.Papaver somniferum. skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín. 339 . .Atropin inj. samidín. ktoré pôsobia spazmolyticky (tlmia spazmy pri hnačkách... flavonoidy – kvercetín.. uvoľňuje spazmy hladkého svalstva. krémov. kempferol a olej. Solanaceae Atropín patrí medzi tropánové alkaloidy odvodené od ornitínu. ČSL 4 – Papaverinium chloratum Kelín – Visnagae fructus . Skopolamín pôsobí podobne len menej na perifériu. silnejšie tlmivo na CNS (príprava na narkózu).. Visnagín-kniha. Kelín je spazmolytikum bronchov.. Cholaspan drg. .. Spazoveralgin Neo tbl. Neurohypofyza Vyrábajú sa synteticky. Solanaceae Hyoscyami folium .. visnagín. glukozid kelenín.Datura stramonium. v črevách. Contraspan gtt. Apidae Tvorí zložku dražé. mastí. kelín (visamín). kelinol. Spazmoveralgin Neo tbl. tento má iba polovičnú účinnosť oproti hyoscyamínu. Alkaloid (-)-hyoscyamín sa nešetrným sušením al... nechtových regenerátorov . vazopresín – Hypophysis cerebri. Bellaspon drg. Apiaceae (parasca špáradlová) Droga obsahuje furanochromóny (γ-pyróny) hl. žlčových a močových ciest. čím sa účinok predlžuje). Papaveraceae Papaverín je tiež prasympatolytikum-spazmolytikum Opium je zaschnutá mliečna šťava získaná narezávaním nezrelých plodov. Papaveris fructus .Stramonii folium . koloidné sprievodné látky ópia spomaľujú rezorbciu hl. kelol. Atropín je tiež antidótum pre nervové jedy typu organofosfátov..Apis mellifica. je mydriatikum. amiol.Papavarin tbl. pyranokumaríny – visnadín. Papaverín nemá narkotický úč. sú to nonapeptidy. inj. Oxytocín. je spazmolytikum. Antasthman tbl. problémoch žlčových a močových ciest. V tejto droge sú obsiahnuté morfinanové alkaloidy – morfín a benzylizochinolínové alkaloidy (odvodené od tyrozínu). . nepôsobí na dýchacie centrum..

choroby (reumatické ochorenia. každá 3. genetické poškodenie) .zmenený klinický stav (dlhodobý pobyt na lôžku. vzniká zhrbená postava s vysunutým bruchom . dlhodobý pobyt v beztiažovom stave) .7-8% populácie.biochemická diagnostika . každý 6. poškodenie obličiek. sedavý spôsob života) → deformácia chrbtice a postavy → zvyšuje sa hrudná kyfóza a bedrová lordóza. tým sa znižuje telesná výška.progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované stupňom úbytku kostnej hmoty. toxické látky napr. muž po 65.RTG kostí – menej citlivá metodika .príčiny: . cyrhóza pečene. žena po 50. roku. poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a zvýšenou náchylnosťou kosti k zlomeninám .Osteoporóza a jej liečba (M05) Osteoporóza .počet pacientov sa zvyšuje.vonkajšie a vnútorné vplyvy (diéty.diagnostika: . fajčenie. je to následok štýlu života (málo fyzickej aktivity. nádorové ochorenia kostí) 340 .kvantifikácia: . zlomeniny. vozičkári.denzitometrické vyšetrenia . roku .

sekundárna amenorea (viac ako rok). gracilný (chudý) vzrast .bolestivé syndrómy .hyperkalciúria – idiopatická.rizikové faktory: .pohlavie (ženy) . hypertyreóza .pri nedostatočnej resorbcii vápnika v čreve .malé alebo žiadne fyzické zaťaženie .čiastočne ovplyvniteľné: .5 – 1.dôsledky: .vek . drogy .belosi..vek . hyperparatyreóza. netiazidové diuretika.ovlyvniteľné „vlastnými silami“: . hydrogenfosforečnan vápenatý (calcii 341 .suplementácia vápnika: ak príjem je nižší ako 800 mg na deň . smog Farmakologická liečba: . diabetes mellitus. chlorid vápenatý (calcii chlodidum). antiepileptiká.endokrinné abnormality (hormóny štítnej žľazy.zlozvyky: fajčenie.geografické vplyvy – UV žiarenie.endokrinopatie – ovarektómia. heparín .pri nedostatočnom príjime vápnika v potrave . káva.zlomeniny: .deformity a dezaxácie .0 g vápnika vo forme solí (anorganické soli: . alkohol. po operáciach GIT .uhličitan vápenatý (calciicarbonas). panva . sekundárna .neovplyvniteľné: . Collesova zlomenina (na ruke). vaječníky(estogény chránia pred osteoporózou)) .nepomer medzi osteoresorbciou a novotvorbou kostí 1) Inhibítory resorbcie: . telo stavca.genetické faktory: .odporúča sa 0.iatrogénne príčiny – lieky – kortikoidy (viac ako 7.nedostatočná výživa (bielkoviny) .5 mg/d). menopauza.pri zvýšenom vylučovaní vápnika obličkami .nedostatočný prívod vápnika do organizmu (viac ako 1000 mg) .krčok femoru. ázijska rasa.ochorenia GIT – malabsorbcia.

vitamín D a jeho metabolity podliehajú extenzívnej enterohepatálnej cirkulácii.kalcitriol (1α.. hydroxyapatitum osseum – obsahuje vápnik.pri starších pacientoch .metabolizuje sa v pečeni na aktívne metabolity na 1α. vylučujú sa žlčou. nadbytočný sa ukladá v tukových tkanivách . fosfor. 25 – dihydroxycholekalciferol) .mobilizuje vápnikuložený v kostiach.alfakalcidol (1α – hydroxycholekalciferol) .pri nedostatočnom osvite (insolácia) .. jednak urýchlením pretupu vápnika cez membrány „kartáčového“ lemu a mitochondriálnych membrán) .nežiaduce účinky: .suplementácia vitamínu D: . zvracanie. porucha renálnych funkcií v dôsledku nefrolitiázy a nefrokalcinózy a lokalizované alebo generalizované zníženie kostnej denzity 342 . znižuje jeho exkréciu v obličkách tým.kinetika: .pri predávkovaní a sú dôsledkom hyperkalciémie a hypofosfatémie: .komplex látok steroidnej povahy rozpustných v tukoch. Vitamín D binding protein .zvyšuje vstrebávanie vápnika a fosfátov z čreva (najúčinnejší je kalcitriol.pri nedostatku vitamínu D v potrave . parmezán.. že zvyšuje reabsorbciu vápnika v tubuloch .sú sprostredkované špecifickými intracelulárnymi receptormi kontrolujúcimi génovú transkripciu . podpora proliferácie niektorých línií imunokompetentných buniek . predovšetkým 7 – dehydrochoresterolu. ktoré sa spolu s parathormónom a kalcitonínom zúčastňujú regulácie vápnikovej homeostázy .v plazme sa viaže pevne na špecifický α-globulín tzv.syntetické deriváty: .odporúča sa nutričná dávka 800 IU – pri osteoporóze potrebné dávky > 2500 mg vitamín D: . a organické soli – glukonan vápenatý (calcii gluconas)) .udržovanie koncentrácie vápnika v extra celulárnom priestore . 25 – dihydroxycholekalciferol – plnia už úlohu hormónov .účinky: . hydroxyapatit. orechy. vznikajúceho vorganizme redukciou cholesterolu)) . kolagén.(mak.hydogenophosphas).deriváty: imunomodulačné vlastnosti.urýchlenie maturácie osteoklastov. zápcha.prirodzený vitamín D3 (cholekalciferol) je prohormón povahy sekosteroidov. ementál. spastické bolesti v bruchu). nepriama stimulácia ich aktivity. tvaroh. 25 – dihydroxycholekalciferol a 24. zníženie syntézy kolagénu v osteoblastoch .GIT (nechutenstvo. iba malá časť močom. ktorý zvyšuje transport vápnika cez intestinálnu sliznicu jednak indukciou nových proteínov (calcium – binding protein).) . ktory sa vytvára v koži fotochemickými reakciami (pôsobením UV (zo steroidných provitamínov.aktívne metaboliky: .

bolesti hlavy.produkovaný parafolikulárnymi C. resorbciu vápnika podporujú nepriamo stimuláciou aktivity hydroxylázy vitamínu D3 v obličkách a tým zvýšením produkcie jeho hormonálne aktívnej formy dihydroxycholekarciferolu . ktorý znižuje hladinu vápnika a fosforu v krvi. zvýšená trombogenéza..nežiaduce účinky: . ochorenie pečene interakcie: cholestyramín –znižuje absorpciu a enterohepatálny obeh . znižuje resorbciu vápnika z kostí.liekové interakcie: .agonisto – antagonistom estrogénových receptorov . znižujú metabolickú degradáciu estrogénov a ich účinok zosiľňujú.inhibítory izoenzýmu cytochrómu P450.digoxín – zvýšená toxicita . napätie pŕs. antikonvulzíva (fenytoín) – inhibícia normálneho priebehu hydroxilácie cholekalciferolu a ergokalciferolu.estrogény: . hyperpigmentácia . metabolity sú tiež konjugované s kyselinou sírovou a glukurónovou. rast hormonálne dependentných nádorov – pri dlhodobej terapii . sekréciu stimuluje požitie jedla a pentagastrín .kalcitonín: .endorfínov) 343 .edémy. ťažká obličková nedostatočnosť. metabolizovaný na estrón a estriol.metroragia.centrálny analgetický účinok ( zvyšuje hladinu β .kortikoidy – výrazné zníženie stimulačného účinku kalcitriolu na vstrebanie vápnika z čreva .pôsobením na receptory v CNS. retencia sodíka a vody.bunkami štítnej žľazy.zlepšujú resorbciu vápnika a jeho využitie kostným tkanivom a znižujú resorbciu kostnej hmoty. zníženie tkanivovej odpovede na vitamín D . karcinóm endometria.kontraindikácie – podanie ženám v reprodukčnom veku. cyklosporín) .hormonálna substitučná terapia: . induktory tohoto enzýmu naopak účinnosť znižujú .interakcie: . cholelitiáza.estradiol: .estron vo forme sulfátov a ďalšie konjugované estrogény podliehajú desulfatácii v hrubom čreve (pôsobením hydolytických enzýmov črevných baktérií) a sú asi z 80% spätne resorbované v plazme je estradiol z 98% viazaný na transportné plazmatické proteíny na globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) a na albumín .má len podpornú regulačnú úlohu . predovšetkým CYP3A4. tromboembolické príhody.dobré vstrebávaný črevnou sliznicou.fenobarbital a i. vo forme glukuronátov a sulfátov sú eliminované žlčou a močom .selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM): .hormón.raloxifen – tlmí osteoklastickú resorpciu a spomaľuje apoptózu osteoblastov a osteocytov . má opačné účinky ako parathormon . podlieha však intenzívnej metabolickej premene (hydroxyláciou) pri prvom prechode pečeňou.etinylestradiol – je sám inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P450 a môže zvyšovať účinnosť a toxicitu niektorých liekov ( napr.

inhibícia aktivity ostoeklastov.inhibícia bunkového rastu (cytotoxický účinok) .etidronát . humánny a prasačí . od pyrofosfátov obsahujúcich väzbu P-O-P sa líšia väzbou P-CP. generácia: .mechanizmus účinku: .alendronát (FOSAMAX) . obmedzenie vsupu osteoklastov do kosti a navodenie ich apoptózy (v osteoklastoch pôsobia asi ako intracelulárne toxíny). zabraňuje úbytku kostnej hmoty. vstrebávanie tráviaceho traktu sa znižuje za prítomnosti potravy.in vitro inhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého.v terapii znižuje počet zlomenín.synteticky alebo polosynteticky ( v terapii – lososí(najúčinnejší).MÚ: . nemá liekové interakcie a kontraindikácie bisfosfonáty:.pripravuje sa : . blokujú jeho premenu na hydroxyapatit. zlepšuje pohyblivosť. aby sa predišlo vzniku sekundárnej hyperparatyreózy .zoledronát (ZOMETA) .ibadronát .zníženie produkcie niektorých cytokínov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus zníženie normálnej a ektopickej mineralizácie inhibíciou rastu kryštálov hydroxyapatitu .sú syntetické analógy endogénneho pyrofosfátu s výrazným pôsobením na metabolimus kostného tkaniva. zvlášť obsahujúcej vyššie množstvo vápnika. po podaní sa inkorporujú do kosti a dlhodobo sa v nich kumulujú.klodronát (BONEFOS) . časť neviazaná v kostiach je vylučovaná močom v nezmnenom stave .inhibícia vstrebávania vápnika z čreva . ich ďalšími účinkami sú: . spomaľujú agregáciu kryštálov hydroxyapatitu do väčších kryštálov .liečba musí byť vždy doplnená podávaním vápnika.rozdelenie:-líšia sa generácie podľa pomeru medzi žiadúcim inhibičným účinkom na osteoklastickú resorbciu kostí a nežiadúcim útlmom kostnej mineralizácie .risendronát (ACTONEL) . zvracanie.nežiaduce účinky: .tiludronát . ale aj množstvo a dĺžku prežívania osteoklastov inhibuje tvorbu prostaglandínov a tromboxanu →protizápalový účinok .nauzea. alebo vo vnútrožilných infúziach.podávajú sa perorálne. v organizme nepodliehajú biotransformácií. generácia: . odolnou voči enzymatickej hydrolýze fosfatázami v kostiach .ovplyvnenie permeability bunkových membrán 344 . generácia: . selektívne sa viažu na obnažené aktívne miesta pre nasadnutie osteoklastov na povrchu kostného tkaniva a účinne spomaľujú kostnú resorbciu .2. začervenanie v tvári a pálivé pocity v dlaniach .3.pamidronát (AREDIA) .majú vysokú afinitu ku kryštálom hydroxyapatitu v kostiach.. má silný analgetický účinok. nepríjemný pocit v ústach.1. má dobrú toleranciu.pôsobením na špecifické receptory v bunkovej membráne osteoklastov znižuje osteoklastickú aktivitu a tým inhibuje kostnú resorpciu (ovplyvňuje nielen funkciu.

dobre sa vstrebávajú z tráviaceho traktu a podávajú sa perorálne.profylaxia a terapia involučnej postmenopauzálnej osteoporózy . vstrebávanie fluoridu sodného môže byť výrazne znížené prítomnosťou vápnika a horčíka . znižuje sa resorbcia kostí a dochádza k rýchlemu zosilneniu trámčitej kostnej hmoty (k zväčšovaniu hmoty kortikálnej kosti dochádza omnoho pomalšie a zväčšuje sa korozita kortikálnej kosti čo môže mať nepriaznivé dôsledky pri stavbe stavcov a môže byť príčinou kompresie stavcov.účinok oslabujú induktory pečeňových enzýmov 345 . súčasne však spomaľujú mineralizáciu matrix. aplikácii) . zápcha alebo hnačka.v.paliatívna liečba pri nádorových metastázach .flebitída. fluoróze doprevádzanej osteosklerózou so stluštením dlhých kostí.pôsobia stimuláciou androgénnych receptorov zvýšenou proteosyntézou. zvracanie.stimulujú osteoblasty k syntéze novej kostnej matrix. kde sa akumuluje vo forme inertného fluoroapatitu. akútna toxicita sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi. podporí sa tvorba kostnej hmoty .Pagetova kostná choroba (alendronát) . zlyhaním respiračných a kardiovaskulárnych funkcií .asi polovica vstrebaného množstva fluoridových iónov sa dostáva do kostí. čo sa prejaví zvýšením retencie dusíka. zvýšenie hodnôt transamináz.fluorid sodný (natrii fluoridum) .iné indikácie: .zlepšenie stavu pri osteoporóze vyvolanej liečbou kortikoidmi . neurologickými prejavmi. granulomatóza. kostnými exostózami a kalcifikáciami šliach. do nej sa ukladá hydroxyapatit.prevencia zubného kazu .dráždenie žalúdočnej sliznice (uvoľnenou kyselinou fluorovodíkovou) .kinetika: .nežiaduce účinky: . zvyšok sa vylučuje obličkami .stanozolol .nauzea.mechanizmus účinku: .anaboliká: .fluoridy: .chronická expozícia fluoridovému prachu vo vdychovanom vzduchu vedie k tzv. pri podávaní vyššých dávok je zvýšené riziko osteomalácie a dochádza k dezorganizácii kostnej architektúry a vyskytuje sa bolesť v dolných končatinách ako prejav stresových mikrofraktúr) .hyperkalciémia pri malígnych ochoreniach .nandrolón .účinky: .indikácie: .toxické dávky inhibujú enzýmy anaerobnej glykolýzy a vyvolávajú útlm bunkovéh dýchania.fluorofosforečnan dvojsodný (dinatrii fluorophosphas) . sarkoidóza) .hyperkalciémia z iných príčin (imobilizácia..indikácie: .interakcie: .osteoporóza vyvolaná liečbou kortikoidmi .nežiaduce účinky: . zriedka hypokalciémiaa hypofosfatémia 2) Stimulátory novotvorby . väzov a svalových úponov . prechodne zvýšená teplota a zimnica (po i. žvýšenou retenciou minerálnyh látok vrátane vápnika. hypokalciémiou.

ale aj ako stimulátor rastu Farmaceutická chémia: Vitamin D a jeho metabolity Ergokalciferolum (Vitamin D2) . 346 . obdobie rastu.hydroxylázou.kontraindikácie: .. hlavne karcinóm prostaty. diabetes.metabolizmus: . tento je prekurzorom kalcitriolu (1.cyklopentanoperhydrofenantrénová štruktúra .anaboliká antagonizujú katabolický účinok kortikoidov a zvyšujú antikoagulačný účinok warfarinu .hydroxylácia na 25.fenolický kruh je základnou chemickou podmienkou pre väzbu na estrogénové receptory. hypertenzia.hormonálne depedentné nádory.OH – metabolit a na 1. 25 (OH)2 – metabolit (najúčinnejší) Colecalciferolum (Vitamín D3) metabolizmus: . 25 – dihydroxy-cholekalciferol) Alfacalcidolum .syntetický derivát cholekalciferolu Estrogény VŠÚ: . migréna Novinka: .v pečeni sa premieňa na kalcidiol (25 – hydroxycholekalciferol) špecifickou 25.do terapie sa zavádza stroncium – pôsobí ako inhibítor resorpcie.

ktorý je najvýznamnejším cirkulujúcim estrogénom. Hydroxylačné reakcie na C-2 a C-16 sú kompetitívne. Estron. 16 a 18. Hlavná metabolická cesta je hydroxylácia aromatického A kruhu v polohe C-2.kyslík na C17 je nevyhnutný pre biologickú aktivitu. . 14. 15. Hydroxylácia môže prebehnúť i v polohách C-4. raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-4`. 7. estrón sa potom v pečeni rýchlo mení na estron-3-sulfát. Z endogénnych estrogénov je najúčinnejší 17beta-estradiol. Bisfosfonáty KLODRONÁT disodná soľ (dichlormethylen)bisfosfonovej kyseliny .metabolizmus: estradiol sa premieňa na 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na estrón už v črevnej sliznici. 6.metabolismus: nepodliehá rozsiahlej metabolizácii. Môžu tvoriť kovalentné väzby so sulfhydrilovými skupinami hepatálnych proteínov.. Žiadné iné metabolity neboli nájdené. ktorý sa následne redukuje na estriol. Hlavný cirkulujúci metabolit estrogenu je estron3-sulfát. Hydroxylácia sa môže uskutočniť i v polohe C-16 na D kruhu za vzniku 16-alfa-hydroxyestronu. pri estrone. 11. Estriol má iba 1/10 aktivity estradiolu. Účinnosť estradiolu sa znižuje desaťkrát po enzymatickej alebo chemickej oxidácii 17-hydroxylovej skupiny na ketoskupinu. Estrogény vytvorené hydroxyláciou na A kruhu sa môžu na hydroxylových skupinách metylovať.nemetabolizuje sa. vylučuje sa močom PAMIDRONÁT disodná soľ (3-amino-1-hydroxypropyliden)bisfosfonovej kyseliny 347 . estradiol a ich metabolity sa konjugujú za vzniku glukuronidov a sulfátov. biologickú účinnosť ovlplyvňuje typ radikálu naviazaného na kyslík na C-17. pri prvom prechode pečeňou sa konjuguje s glukuronidom: raloxifen-4` -glukuronid. Nie je však fyziologicky aktívny vzhľadom k slabej väzbe na estrogénové receptory. ako je to napr. Estron-3-sulfát má zrejme zásobnú funkciu a predstavuje ľahko dostupný zdroj voľného estradiolu Estradiol SERM RALOXIFEN .6diglukuronid.

Merck Sharp and Dohme Idea Inc. vylučuje sa močom IBADRONÁT [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]bisfosfonová kyselina ZOLEDRONÁT .nemetabolizuje sa. ČR. neabsorbovaný sa vylučuje stolicou Rp. nob. Praha.4 mg (odp.nemetabolizuje sa.nemetabolizuje sa. tbl. absorbovaný sa vylučuje močom.V. Haarlem. FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por.nemetabolizuje sa... 348 . vylučuje sa močom RISENDRONÁT - . Nizozemí. Acidum alendronicum 70 mg) v 1 tabletě. Natrii alendronas trihydricus 91.. V: DR: S: Merck Sharp and Dohme B. vylučuje sa močom ALENDRONÁT (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisfosfonová kyselina .

proto se nedoporučuje. Může se objevit též erytém a svalové bolesti.7%. gastritis. pyróza.PL: PP: DO: B: IS: CH: Cellulosum microcristallinum. neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut.msdi. abnormality jícnu. Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě. Podávání dětem nebylo studováno. 24 Při teplotě 15-30 st. které zpomalují jeho vyprazdňování. které není deponováno v kostní tkáni. Doporučená dávka je 70 mg 1krát týdně. Lactosum. jindy průjmy. http://www. Nedoporučuje se podávání pacientům s clearance kreatininu nižší než 35 ml/min. Léčivo. Je pravděpodobné. 0. podaného perorálně v dávce 5-40 mg nalačno 2 hodiny před standardní snídaní. jako jsou striktury nebo achalazie. Croscarmellosum natricum. kdy byl podán společně nebo do 2 hodin po standardní snídani. Jsou mírné a většinou přechodné: dyspepsie. Alendronát patří do skupiny aminobisfosfátů. je velmi rychle vyloučeno do moči. nápojem nebo léčivem. jako je nauzea. Zvláštní léčebné postupy při předávkování nejsou známy. Podání společně s kávou či pomerančovým džusem snižuje biologickou dostupnost o 60%. výskyt vředů. Přecitlivělost na složky přípravku.kyčle. Blistr (Al/Al) vlepený do papírových desek. Přípravek se nepodává v období těhotenství a kojení. Přípravek je nutné užívat ráno. akutní vředová choroba žaludku a duodena. na něž se váží osteoklasty. lze považovat za výsledek perorálního předávkování. Bílé oválné tablety s vyrytým symbolem kosti na jedné straně a číslem 31 na druhé straně. zápěstí. hypokalcemie. Magnesii stearas. Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Specificky blokuje místa na kosti. ezofagitis. 2 a 4 tablety. páteře. antacidy a dalšími perorálními formami léčiv. které váží alendronát. papírová skládačka. Dávkování není třeba upravovat u starších pacientů ani u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. Vykazuje zlepšení kostní minerální hustoty a snižuje incidenci patologických fraktur . s plnou sklenicí čisté vody. Hypokalcemie. někdy obstipace. bolesti břicha. Fosamax. Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláno zvracení a pacient by měl zůstat vzpřímený. hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu.cz FÚ: I: KI: SU: NÚ: IT: TL: D: ZP: PŘ: PE: ZS: WS: 349 . stejně jako ostatní bisfosfonáty. nejméně půl hodiny před prvním jídlem. akutní ezofagitida a jícnové vředy. příbalová informace. inhibitor kostní resorpce. Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu. Mezi podáním přípravku a jiného léčiva perorálně musí proto být zachován interval nejméně půl hodiny. může způsobit lokální podráždění mukózy horní části GIT. uchovávat v původním vnitřním obalu. Poločas eliminace z kostí se odhaduje až na 10 let. aminobisfosfonát. Alendronát není v organismu metabolizován. Varium. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se tablety užívají ve vzpřímené poloze a pacient by neměl po dobu 30 minut od jejich požití ulehnout. že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s kalciovými přípravky. dysfagie. C. chrání před digescí kostí a umožňuje osteoblastům ji znovu vytvořit. Mělo by být podáno mléko nebo antacida.

(krátke pregangliové a dlhé postgangliové vlákna) . ↓ krvný tlak bronchy – konstrikcia..↓ sekrécia parasympatikus =>“relax. ovplyvnenie metabolizmu Vplyv VNS na organizmus a orgány: sympatikus => „fight or flight“ oko . dle SPC a příbalové informace.v hypotalame a čiastočne v strednom mozgu -periférne nervy .rozšírenie zreníc (mydriáza) akomodácia do diaľky srdce . ↑sekrécia dilatácia sfinkterov žľazy .2001 [0703 PH] Novotná Hana.4. Za fyziologického stavu sú SM a PSM v rovnováhe – pôsobia ako funkční antagonisti.↑ sekrécia 350 .trávenie“ oko – zúženie zreníc (mióza) akomodácia do blízka srdce .↓ peristaltika. ovplyvnenie funkcie srdca 3. ↓ prekrvenie kontrakcia sfinkterov žľazy .↓ frekvencia. 2003/07/25 PARASYMPATOTROPNÉ LÁTKY (N07A) Vegetatívny (autonómny) nervový systém = VNS tvoria: -centrálna časť .parasympatikus = PSM . krvný tlak bronchy – dilatácia GIT . ovplyvnenie sekrécie žliaz 4.↑ peristaltika.(dlhé pregangliové a krátke postgangliové vlákna) Rozlišujeme: -parasympatikus – kraniálny a sakrálny -sympatikus – torakolumbálny (truncus sympatikus) -enterický nervový systém – nervy GIT úzko späté so SM a PSM Nervové vlákna VNS sú nemyelinizované. kontrakcia a relaxácia hladkých svalov 2.↑ frekvencia. výnimka – oko. RNDr. sexuálne funkcie. ↑ sekrécia GIT . sila sťahu. Hlavné funkcie VNS: 1.sympatikus = SM .DZ: AU: DA: 9. kde navzájom participujú.

sliny – málo a husté moč.mechúr - ↑ tonus zvierača a svalov ↓ ↑ tonus stien metabolizmus – katabolizmus CNS –stimulácia a pozornosť pečeň – odbúravanie glykogénu tukové tkanivo – odbúravanie TAG

sliny – veľa a riedke moč.mechúr - ↓ tonus zvierača a svalov ↑ tonus stien metabolizmus – anabolizmus

Neurotransmitery VNS: -pregangliové vlákna – SM aj PSM majú acetylcholín -postgangliové vlákna – PSM má acetylcholín, SM má noradrenalín (iba výnimočne – potné žľazy a dreň nadobličiek: acetylcholín) Receptory VNS: - na gangliách – NN – kanál pre Na+ (nachádza sa aj v dreni nadobličiek a v CNS) - M1 – pôsobí cez G-proteín, ↑ PLC, ↓ K+ (má modulačný účinok) - na efektore: sympatikus -α1 - ↑ PLC (kontrakcia preiférnych ciev) -α2 - ↓ AC (presynaptické – blokácia vyplavovania mediátora) -β1 - ↑ AC (srdce - ↑ kontrakcia a frekvencia) -β2 - ↑ AC (bronchy, cievy, maternica – relaxácia hlad. svalov) -β3 - ↑ AC (tukové tkanivo – lipolýza) parasympatikus -M1 - ↑ PLC (žalúdok -↑ tvorba kyselín) -M2 - ↓ AC (srdce – negatívny chrono-, ino-, dromo- tropný úč.) -M3 - ↑ PLC (GIT – kontrakcia, žľazy - ↑ sekrécia)
Parasympatotropné látky – rozdelenie

A. Parasympatomimetiká 1. Cholinergiká priame a) prírodné látky – nikotín, muskarín, arekolín, pilokarpín b) acetylcholín a jeho deriváty – acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy a) karbamáty – fyzostigmín, neostygmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín b) amóniové zlúčeniny – edrofóniumchlorid, ambenóniumchlorid c)organofosfáty – paraoxon, paration 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy A. Parasympatomimetiká - sú to látky, ktoré napodobňujú, mimikujú účinky vyvolané podráždením PSM; vyvolávajú teda cholinergné reakcie prostredníctvom stilmulácie muskarínových receptorov. Delenie: 1. Cholinergiká priame – priame parasymaptomimetiká = cholinomimetiká MÚ: Patria sem látky, ktoré priamo na cieľových bunkách stimulujú M receptory. Väzba ACh na receptor prebieha nasledovne – vzájomným elektrostatickým pôsobením katiónovej časti ACh s aniónovým väzbovým centrom receptoru dochádza k prvej reakcii. Potom sa esterová časť ACh vodíkovým mostíkom napojí na „estratické centrum“ receptoru. Ligandom je tu éterový kyslík esterovej väzby, pretože obdobne sa viaže i muskarín, ktorý má vo svojej

351

molekule éterovú, nie však karbonylovú skupinu. Väzba na aniónové centrum receptoru určuje afinitu a reakcia s esterovým centrom vnútornú aktivitu, t.j. schopnosť vyvolať samotný efekt. Optimálna vzdialenosť dusíku od kyslíku je 0,5 až 0,7 nm. a) prírodné látky - alkaloidy nikotín – pôsobí na nikotínových nie na muskarínových receptoroch. Nízke dávky nikotínu gangliá stimulujú, vysoké ich naopak blokujú. Toto protichodné pôsobenie vylučuje možnosť využitia ako gangliopleigika. Používa sa na odvykanie fajčenia (Nicorette). muskarín, arekolín – používajú sa iba v experimentálnej farmakológii pilokarpín – používa sa v oftalmológii – terapia glaukómu – VŠÚ: cholinergný účinok je špecificky viazaný na štruktúru pilokarpínu, akékoľvek obmeny v imidazolovom i tetrahydrofuránovom kruhu znamenajú zníženie až stratu aktivity – metabolizmus: štiepenie laktónového kruhu => vzniká kyselina pilokarpová; nastáva tiež epimeriácia na izopilokarpín b) Deriváty ACh VŠÚ: -pre zachovanie muskarínových účinkov ACh je nutný kvartérny alebo protonizovaný dusík, najúčinnejšie sú amóniové zlúčeniny s metylmi na dusíku (vyššie alkyly spôsobujú pokles účinku) -optimálny je etylénový reťazec cholínu, jeho náhrada za trimetylénový reťazec znamená pokles muskarínového a zvýšenie nikotínového účinku -výhodná je substitúcia α-uhlíka vedľa esterovej skupiny metylom – zvyšuje sa stálosť voči hydrolytickému štiepeniu -aktivitu nemení uzavretie etylénového reťazca do cyklu s dusíkom -obmeny v kyslej časti sú obmedzené: zámenou kyseliny octovej za vyššie kyseliny vznikajú analógy s antagonistickým pôsobením; esterifikáciou dikarboxylovými kyselinami vznikajú myorelaxanciá ; výhodná je esterifikácia kyselinou karbámovou – vzniknuté karbamáty (karbachol, betanechol) sú pomalšie štiepené v organizme -hoci väčšina analógov acetylcholínu sú estery, esterová väzba nie je podmienkou aktivity, účinné sú i zlúčeniny s éterovou väzbou

Liečivá: acetylcholín – v organizme je biosyntetizovaný v cholinergných neurónoch z cholínu a acetylCoA pôsobením cholínacetyltransferázy. Syntéza ACh závisí na dodávke cholínu. Vytvorený ACh je skladovaný vo vezikulách. Pri nervovom podráždení, vplyvom akčného potenciálu, dochádza k vstupu vápnikových iónov do PSM-nervového zakončenia a ACh je uvoľňovaný exocytózou – vyliatím do synaptickej štrbiny. Ako prirodzený neurotransmiter je rozkladaný acetylcholínesterázou – na cholín a acetát, pričom cholín je využívaný k ďalšej syntéze ACh. Terapeuticky sa už nepoužíva – pre rýchly rozklad v krvi.

352

metacholín, karbachol, betanechol – používajú sa u atónií GIT a močového ústrojenstva, karbachol sa využíva tiež na vyvolanie miózy pri očných operáciách 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy MÚ: liečivá tejto skupiny pôsobia ako inhibítory AChE (enzým má aktívne centrum a periférne aniónové centrum – obe centrá môžu byť blokované). Ide kompetitívnu inhibíciu => acetylcholín nie je hydrolyzovaný a dochádza k jeho hromadeniu v cieľových orgánoch. Rozlišujeme krátkodobé t.j. reverzibilné inhibítory AChE (karbamáty a amóniove zlúčeniny) a dlhodobé t.j. ireverzibilné inhibítory AChE (organofosfáty). Liečivá typu karbamátov sa najskôr svojím kladným nábojom naviažu na aniónové centrum AChE. Následne dôjde k preestreifikovaniu alkoholovej skupiny esterového centra karbamátovou skupinou liečiva. Pevnosť blokády tohto centra je mierou anticholinesterázovej aktivity. Zatiaľ čo u blokády karbamátmi nastáva regenerácia enzýmu v dôsledku štiepenia vzniknutej väzby pomerne rýchle, fosforyláciou esterového centra organofosfátmi vzniká tak pevná väzba, že je označovaná za ireverzibilnú a je nutné podanie reaktivátorov AChE.

 krátkodobé (reverzibilné) inhibítory AChE Účinky: oko (mióza), srdce (negatívny ino-, chrono-, dromotropný), bronchy (konstrikcia), GIT (zvýšená motilita, relaxácia sfinkterov, ↑ sekrécia), žľazy (↑ sekrécia), močový mechúr (kontrakcia detrusoru, relaxácia sfinkteru) Indikácie: -myastenia gravis–neostigmin,pyridostimín,distigmín, ambenónium, ambenónium, edrofónium -glaukóm – pilokarpín, fyzostigmín, neostygmín, demekáriumbromid -pooperačné atónie GIT a močového mechúra – neostigmín, distigmín, pyridostigmín -antidotá kompetitívnych periférnych myorelaxancií Nežiaduce účinky: ↑ salivácia, nauzea, zvracanie, žalúdočné kŕče, hnačky Predávkovanie: vedie ku cholinergnej kríze, ktorá je podmienená podráždením ako M, tak i N receptorov.

353

Centrálne účinky vedú k zmätenosti, ataxii, kŕčom, kóme až smrti. Nadmerným dráždením N receptorov môže dôjsť k paradoxnému zvýšeniu TK a srdcovej frekvencie. Príznaky intoxikácie sa liečia podaním vyšších dávok atropínu. a) karbamáty Liečivá: fyzostigmín, neostigmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín VŠÚ: základný pyrolo (2,3-b)indolový skelet fyzostigmínu je priestorovo silne stočený, pretože pyrolidínové kruhy na chirálnych uhlíkoch 3a v S-konfigurácii a 8a v R-konfigurácii sú v cisusporiadaní. Metabolizmus: fyzostigmín – je odbúravaný hydrolyticky aj enzýmovo, vylučuje sa ako glukurónový a sulfátovy konjugát prevažne močom neostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká mierne účinná zlúčenina pyridostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká 3-hydroxy-1metylpyridinium b) amóniové zlúčeniny Liečivá: ambenóniumchlorid, edrofóniumchlorid VŠÚ: majú zachovanú amóniovú skupinu, ale karbamátová skupina je nahradená polárnym zoskupením  dlhodobé (ireverzibilné) inhibítory AChE = organofosfáty

Organofosfáty sa od krátkodobých inhibítorov AChE líšia charakterom pôsobenia (blokáda enzýmu fosforyláciou) i dĺžkou pôsobenia (regenerácia enzýmu prebieha veľmi pomaly, trvá niekoľko dní až mesiacov). Je prakticky ireverzibilná a nutné je podanie reaktivátorov AChE. VŠÚ: - farmakologocké pôsobenie je viazané na všeobecnú štrukúru - kde R1 a R2 sú alkyly, alkoxyly alebo substituovaná aminoskupina a X môže byť halogén, acyl alebo fenoxyskupina.

Liečivá: paraoxon, paration Použitie: paraoxon, DFP (diizopropylfluorofosfát) – antiglaukomatiká paration, malation – toxikologický význam, insekticída soman, sarin, tabun – bojové plyny –„nervové jedy“ Intoxikácia organofosfátmi (insekticídmi, herbicídmi) - vyvíja sa veľmi rýchle, prejavuje sa ťažkým dýchaním, objavuje sa nauzea, zvracanie, potenie, ↑ slinenie, bradykardia, svalové zášklby až kŕče. Pacient zomiera na zástavu dýchania alebo zrútenie obehu v hypoxii. Pri prežití – neskoré komplikácie ako sú polyneuritídy a demyelinizácie. Terapia intoxikácie: 1.zábrana vstrebaniu ďalšej látky 2.zaistenie riadeného dýchania a protikŕčová liečba

354

3.farmakoterapia – podávanie masívnych dávok atropínu (i.v každé 2 min 5 mg) – podávanie reaktivátorov AChE – podávanie reverzibilných inhibítorov AChE 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy VŠÚ: sú to syntetické oxímy – amóniové zlúčeniny, ktoré majú v molekule aldoxímovú funkčnú skupinu Majú charakter nukleofilných látok. MÚ: Reaktivátory sú zlúčeniny, ku ktorým majú organofosfáty vyššiu aktivitu ako k AChE. Ak ešte nedošlo k vytvoreniu kovalentnej väzby, sú tieto látky schopné odtrhnutím organofosfátov reaktivovať enzým. Dochádza k väzbe organofosfátového radikálu na aldoxímové zoskupenie reaktivátora, čím sa enzým reaktivuje. Vzniknutý fosforylovaný oxím je netoxický – ihneď sa rozkladá na nitril a kyselinu alkoxyfosforečnú => opätovná fosforylácia AChE nie je možná. Liečivá: trimedoximbromid, pralidoximjodid

B. Parasympatolytiká 1. látky s terciárnym dusíkom – atropín, skopolamín 2. látky s kvartérnym dusíkom–butylskopolamín,oxyfenónium,fenpiaverínium, oxybutinín, ipratropium 3.látky so selektívnym účinkom na M1 receptory – pirenzepín

355

B. Parasympatolytiká (PSL) Nadmerná aktivita PSM vyvoláva radu porúch. ktoré možno priaznivo ovplyvniť látkami blokujúcimi účinky ACh na M receptoroch. Medzi anticholinergiká patria okrem PSL i ganglipleigiká a myorelaxanciá, ktoré pôsobia na N receptoroch (majú iné indikácie i štruktúru). Selektivita anticholinergných látok závisí nielen na ich afinite k určitému podtypu receptoru, ale i na farmakokinetických vlastnostiach danej látky. Farmaká s terciárnym dusíkom prenikajú do CNS, kde vyvolávajú NÚ, alebo sa práve pre túto schopnosť využívajú (pr. antiparkinsoniká – atropín, skopolamín). Látky s kvartérnym dusíkom neprestupujú hematoencefalickou bariérou a preto nemajú centrálne účinky. Súčasne s blokádou M receptorov vedú i k inhibícii N receptorov, čím sa sila ich parasympatolitického účinku zosilňuje. PSL sú látky, ktoré blokujú nielen podráždenie PSM, ale i M účinky cholinomimetík. Ich pôsobením sú teda zablokované nielen účinky uvoľneného ACh, ale i účinky ACh nahromadeného pôsobením inhibítorov AChE a látok priamo stimulujúcich M receptory. Účinky parasympatolytík: oko – mydriáza GIT – spazmolytický, spomalenie peristaltiky močový mechúr – relaxácia svalstva, kontrakcia sfinkterov bronchy – relaxácia CNS – blokáda receptorov srdce – blokáda vagu => ↑ srdcová frekvencia, tachykardia !!! žľazy – blokáda sekrécie (slzy, sliny, pot, bronchy, žalúdok) Terapeutické použitie: 1. spazmolytiká GIT, žlčových a močových ciest , pomocné antiastmatiká 2. mydriatiká (súčasne zvyšujú vnútroočný tlak) – lokálne podanie 3. antiarytmiká – u sínusovej bradykardie a AV bloku, antagonizmus bradykardie vyvolanej inými antidysrytmikami a digitalisovými glykozidmi 4. premedikácia pred celkovou anestéziou – bránia zástave srdca 5. zníženie žľazovej sekrécie – slinenie, potenie, hyperacidita (antiulceróza) 6. antiemetiká – blokádou vágového reflexu i centrálneho cholinergného účinku 7. antiparkinsoniká – používajú sa látky dostatočne prenikajúce hematoencefalickou membránou 8.antagonisti pri otrave inhibítormi AChE Indikácie: fenpiverínium -inkontinencia moču, spazmy močových ciest – oxybutinín -žalúdočné vredy – pirenzepín, poldin (tlmí sekréciu), glykopyronín (spazmolytikum) -astma – ipratropiumbromid Nežiaduce účinky: sucho v ústach, obstipácie, meteorizmus, retencia moču, poruchy akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku (KI u glaukómu), hypertermia, CNS-príznaky, blokádou bradykardie sa zvyšuje srdečná frekvencia => zvyšujú sa nároky na kyslík a môžu sa rozvíjať príznaky anginy pectoris -premedikácia pred celkovou anestéziou – atropín, skopolamín -vyvolanie mydriázy pri vyšetrení očného pozadia – homatropín -spazmy GIT a urogenitálneho traktu – butylskopolamín, oxyfenónium,

356

Predávkovanie atropínom: vyššie dávky vedú k zahmleniu vedomia, halucináciam, delíriu až kóme. Pri nadmerenej excitácii a kŕčoch možno použiť benzodiazepíny. Nie sú vhodné fenotiazíny, ktoré majú určitú antimuskarínovú aktivitu. Niekedy je nutné zaviesť riadené dýchanie. Pri nadmernej hypertermii je nutné chladiť organizmus (obklady, ľadové kúpele – antipyretiká nezaberajú!!). Antidotum je fyzostigmín, (pilokarpín odstraňuje len periférne účinky PSL) Delenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) prírodné látky a ich analógy – atropín, skopolamín, homoatropín 2. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) terciárne amíny – oxybutinín, cyklopentolát, tropikamid, pirenzepín b) óniové zlúčeniny N-metylatropíniumbromid, ipratropiumbromid, Nbutylskopolamíniumbromid, trospiumbromid, tropenzilínbromid, poldinmetylsulfát, oxyfenóniumbromid, glykopyróniumbromid, fenpiveríniumbromid, izopropamidjodid, hexazóniumjodid, oxyzóniumjodid 3. Myotropné spazmolytiká (nie sú to parasympatolytiká) a) deriváty izochinolínu – papaverín, drotaverín b) deriváty iných štruktúr – pitofenón, mebeverín, pinavériumbromid 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Prírodné látky a ich analógy

VŠÚ: Základný skelet týchto zlúčenín tvorí tropán, ktorý pozostáva z piperidínového kruhu v stoličkovej konformácii a pyrolidínového kruhu. Napojenie oboch kruhov je možné len pri cis usporiadaní. Substitúcia metylom na dusíku je uprednostňovaná do ekvatoriálnej polohy. Liečivá: atropín (hyoscyamín), skopoloamín, homatropín
Atropín ľahko preniká hematoencefalickou bariérou, kde vyvoláva centrálne účinky: ovplyvnením extrapyramídového systému tlmí pri parkinsonizme svalovú rigidítu pri kinetózach a nauzeách pôsobí antiemeticky. Znižuje sekréciu potných a slinných žliaz a bronchov. Pre nedostatočnú blokádu M-1 receptora blokuje atropín v žalúdku sekréciu kyseliny chlorovodíkovej len čiastočne. Atropín má hlavné použitie hlavne ako mydriatikum, spazmolytikum.

357

Druhý môže byť cykloalkyl alebo menej vhodný dlhší alkyl. 2. Náhradou za éterovú väzbu sa mení aktivita na antihistaminickú. N-oxidácia na atropín N-oxid . Aktivita je zachovaná aj v prípade spojenia oboch fenylov do rigidného tricyklu. Fragment kyseliny fenyloctovej nieje podmienkou. najmä ak arylalkylamin je na alfa uhlíku v susedstve fenylu substituovaný polárnymi skupinami (hydroxyl.výnimočne trojuhlíkatý nerozvetvený reťazec. Spazmolytickú aktivitu zvyšuje substitúcia hydroxylu v alfa polohe kyseliny (môže byť blokovaná éterovou väzbou).Metabolizmus: atropín . Spojovací reťazec u týchto zlúčenín medzi fenylom a amino skupinou má byť trojuhlíkatý.ciest). Kvarternizáciou dusíka sa zvyšuje neurotropná spazmolytická aktivita. Óniové 358 . a zvyšuje sa aktivita antitusická). Aktivita ostáva zachovaná aj vtedy keď dusík je spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca spojený do piperidínového. Úplné odstránenie esterovej väzby je možné. karbamoyl). Náhrada aminoalkoholov za dlhšie amionalkoxyalkoholy má za následok posun v biologickej aktivite (spazmolytická aktivita sa znižuje. karbamátovou. Postrannú bázickú časť najčastejšie tvorí terciárna aminoskupina alifatického alebo heterocyklického charakteru. Podmienkou aktivity je dvoj. substitúcia kyseliny octovej dvoma fenylmi zapríčiňuje zmenu cholinergného efektu na anticholinergný. amidickou väzbou alebo môže byť uzavretá do dioxolánového kruhu. 3. Prenesenie bázického zoskupenia z alkoholickej do kyslej časti nepôsobí dysterapeuticky. ktorý môže byť s alfa uhlíkom uzatvorený do cykloalkylu. pirenzepín (antiulcerózum) b) Óniové zlúčeniny VŠÚ: Kvarternizácia dusíka óniových zlúčenin znižuje lipofilitu a tím schopnosť prenikať do CNS a pri lokálnom podávaní do oka (zníženie nežiaducich centrálnych prejavou). Esterová väzba môže byť nahradená tioesterovou.ale i N receptorov.N-demetylácia na noratropín. v menšej miere nastáva štiepenie esterovej väzby za vzniku kyseliny tropovej a tropanolu 2. lebo dochádza k blokáde nielen M. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Terciárne amíny VŠÚ: 1. Účinnejšie sú spravidla S – izoméry. cyklopentolát (mydriatikum a cyklopleigikumblokátor akomodácie). pyrolidínového alebo tetrapyrimidínového kruhu. Podmienkou účinku je prítomnosť aspoň jedného lipofilného radikálu najčastejšie fenylu alebo cyklohexylu. Liečivá: oxybutinín (spazmolytikum moč. tropikamid (pri vyšetrní oka). Jeho predĺženie či rozvetvenie pôsobí dysterapeuticky. no následnou o-substitúciou jedného z aromatických kruhov sa znížením pohyblivosti opäť zvýši anticholinergné a antiparkinsonické pôsobenie.

bronchov a močovodov. zažívacieho traktu. Parciálna hydrogenácia izochinolínu spazmolytický efekt výraznejšie nemení Liečivá: papaverín. Sú účinné aj ako antiulceróza. čím potláčajú ich spazmy. Liečivá: -N-metylatropíniumbromid. a) deriváty izochinolínu VŠÚ: 1. môžu byť nahradené etoxy alebo metyléndioxy skupinami. izopropamidjodid. antisekrečné látky a bronchospazmolytiká. fenpiveríniumbromid. glykopyróniumbromid. Je tiež spazmolytikom koronárnych. drotaverín Spazmolytická aktivita papaverínu. Myotropné spazmolytiká potláčajú tiež kŕče vyvolané BaCl2. žlčníka a močových ciest. prejavujúca sa výraznejšie u zvýšeného tonusu svalstva. N-butylskopolamíniumbromid. hexazóniumjodid. ipratropiumbromid. zvyšok nezmenený 3. V terapii sú viacej využívané ako predošlá podskupina a to v indikáciách spazmov hladkého svalstva tráviaceho traktu. V polohe 3 izochinolínu môže byť nasubstituovaný krátky alkyl. cerebrálnych a pľúcnych arteriol. pretože podobne účinkujú aj jednoduché alkylaminy. Prítomnosť metoxy skupín na izochinolíne a benzyle nie je nevyhnutná. Myotropné spazmolytiká Na rozdiel od neurotropných anticholinergík myotropné spazmolytiká priamym pôsobením bez účasti acetylcholínu ako mediátora znižujú tonus hladkého svalstva ciev. eventuálne vhodne substituovaným fenoxylom. neobmedzuje sa na zažívací trakt. poldinmetylsulfát. 359 . Aminoskupina môže byť od sekundárnej po terciárnu. b) deriváty iných štruktúr VŠÚ: Podmienkou myotropnej spazmolytickej aktivity nie je izochinolínový skelet. 3. oxyzóniumjodid Metabolizmus: ipratropiumbromid – hydrolýza esterovej väzby (10%). ale uplatňuje sa aj pri hladkom svalstve ostatných orgánov vrátane urogenitálneho traktu. Spojovacia metylénová skupina nie je podmienkou zachovania aktivity. 2. dýchacích orgánov a kardiovaskulárneho systému. Podmienkou účinku sa zdá byť iba dostatočná lipofilizácia vhodne dlhým alkylom alebo v prípade kratších alkylov ich substitúcia fenolom.zlúčeniny majú vyššiu afinitu k nikotínovým N-receptorom tím účinkujú výraznejšie ganglioplegicky a myorelaxačne. trospiumbromid. tropenzilínbromid. oxyfenóniumbromid.

Účinky: miotikum.. Semen physostigmatis – Physostigma venenosum (Fabaceae) OL: jednoduché indolové alkaloidy – fyzostigmín (odvodený od AK tryptofánu) Účinky: miotikum. kyselina nikotínová Účinky: nízke dávky pôsobia na CNS a VNS excitačne. Za mechanizmus účinku sa označuje blokáda vtoku vápnikových katiónov bunkovou membránou. pokles TK. Farmakognózia: PARASYMPATOMIMETIKÁ Pilokarpín => Jaborandi folium – Pilocarpus jaborandi (Rutaceae) OL: alkaloidy – hlavne imidazolový alkaloid pilokarpín a izopilokarpín (odvodené od AK histidínu) Droga sa využíva na izoláciu alkaloidu. ↑ sekrécie potných a slinných žliaz Prípravky: Pilocarpin gtt. ↑ sekréciu žliaz. antiglaukomatikum. antihyperlipidemikum. spôsobuje bronchokonstikciu. antidotum pri otrave atropínom Galantamín => Bulbus galanthi nivalis – Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) 360 . je to najmä arekolín Použitie: vo veterinárstve ako antihelmintikum Nikotín => Nicotianae folium – Nicotiana tabacum (Solanaceae) OL: alkaloid nikotín (odvodený od kyseliny nikotínovej).vyvoláva relaxáciu buniek hladkého svalstva GIT priamym pôsobením. antiglaukomatikum. Pilocarpinium chloratum (ČSL4) Arekolín => Arecae semen – Areca cathechu (Arecaceae) OL: tetrahydropyridínové alkaloidy (odvodené od kyseliny nikotínovej) viazané na katechové triesloviny. pitofenón. kolaps Význam: toxikologický.Liečivá: pinavériumbromid . kŕče. odvykanie od fajčenia Prípravky: Nicorette Fyzostigmín => Semen calabar. Muskarín => Amanita muscaria Účinky: miotikum. mebeverín Metabolizmus: -mebeverín je rýchlo vstrebávaný a v pečeni esterázami kompletne hydrolyzovaný na kyselinu veratrovú. ktorá je v moči eliminovaná ako taká alebo vo forme glukuronidu. stimulácia črevnej peristaltiky Prípravky: Physostigmin inj. vysoké dávky tlmivo Použitie: nikotín =>kyselina nikotínová => vazodilatans. Alkoholická zložka hydrolýzy je tiež vylučovaná močom. z väčšej časti ako glukurónový a sulfátový konjugát.

antiparkinsoniká Alkaloidy (najmä atropín) sa používajú zvyčajne ako súčasť kombinovaných prípravkov. sangvinarín (nachádzajú sa najmä v mliečnej šťave) Účinky: podobné papaverínu. akridínový typ – arborinín .inj. Bellaspon. bergaptén . visanadín) Účinky: khelín – uvoľňuje spazmy. Podľa MÚ ich možno rozdeliť na: . Prípravky: Atropin. atropín !!! Účinky: uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. Spasmoveralgin Belladaonnae radix / folium – Atropa bella-donna (Solanaceae) Hyoscyami folium – Hyoscyamus niger (Solanaceae) Stramonii folium – Datura stramonium (Solanaceae) Papaverín => Opium. mydriatiká. pôsobí ako antagonista proti kurarovému ochrnutiu.furanokumaríny – psoralén. Papaveris fructus – Papaver somniferum (Papaveraceae) OL: benzylizochinolínový alkaloid papaverín (odvodený od AK tyrozínu). apoatropín. aj centrálne sedatívny a toxický.neurotropné – ovplyvňujú nervový prenos v hladkom svale (tropánové alkaloidy) . znižujú sekréciu žliaz.j. Cholaspan. visnagín). ↑ tonus kostrového svalstva PARASYMPATOLYTIKÁ Spazmolytiká – látky znižujúce patologicky zvýšený tonus hladkého svalstva tráviaceho traktu. furochinolínový typ – diktamnín. močových ciest. tebaín). žlčových ciest. kodeín. skopolamín L-hyoscamín a D-hyoscyamín sa v takejto forma vyskytujú iba v čerstvej rastline.. ftalidotetrahydroizochimolínové alkaloidy (narceín.rutín 361 . norhyoscyamín (noratropín). Contraspan. noskapín) Účinok: spazmolytický Prípravky: Papaverin tbl.. cytostatický (nevyužiteľný) Fructus visnagae – Ammi visnaga (Apiaceae) OL: furanochromóny (khelín. Papaverinium chloratum (ČSL4) Chelidonín => Chelidonii herba – Chelidonium majus (Papaveraceae) OL: alkaloidy benzofenantridínového typu chelidonín. sušením (stratou vody) prechádzajú na racemickú zmes t. Contraspan.myotropné – priamo pôsobia na sval (papaverín) Tropánové alkaloidy – sú to alkaloidy odvodené od aminokyseliny ornitínu Sú to: hyoscyamín (atropín). belladonín.OL: galantamín (alkaloid odvodený od fenylalanínu a tyrozínu) Účinky: ↑ sekréciu žliaz. visnadín – koronárne vazodilatans Rutae herba – Ruta graveolens (Rutaceae) OL: . pyranokumaríny (samidín. morfinánové alkaloidy (morfín.alkaloidy: chinolínový typ – graveolín.

lektíny Serenoae fructus ( Serenoa repens. . .β .terpény. triacontanol) Semen cucurbitae (Cucurbita pepo. arachidónová) . tenký a pretrhávaný prúd ..štádiá: .organické kyseliny .mechanizmus účinku: . Rosaceae) . choleretikum. štádium . – neostygmín I: parasympatomimetikum PILOCARPIN gtt.narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrogénmi v prospech estrogénov .obsahuje: .obsahuje: .Účinky: spazmolytikum.faktory: .myristát.mastné alkoholy (docosanol.flavonoidy (rutín. .glukozid. steroly (β . Cucurbitaceae) .polysacharidy . súbor alkaloidov prekrvuje panvovú oblasť a pôsobí abortívne. furanokumaríny = fotosenzibilizujúci účinok.vitamín E Cortex pygei africani (Pygeum africanum. kempferol – 3 – glukozid) .prejavy: -časté nutkanie na močenie.titerpény .α . oneskorenie na začiatku močenia.inhibícia aktivity 5 .sitosterol ...mastné kyseliny (kys. III.steroly (sterolové glykozidy) . linolová. m – karboxyfenylalanín) . antiglaukomatikum ATROPIN gtt.atropín I: mydriatikum Liečba benígnej hyperplázie prostaty .obsahuje: .mastné kyseliny 362 .reduktázy Urticae radix (Urtica dioica. II.sitosterol a jeho glukozid) . Urticaceae) .I. linolénová. – vhodné na fytofarmaká a IV.steroly: . rutín (antisklerotický účinok) PRÍPRAVKY: SYNTOSTIGMIN inj. – pilokarpín I: oftalmologikum.obsahuje: . Arecaceae syn.diterpény .steroly (β .sitosterol – palmitát. lupeol) .aminokyseliny (kukurbitín. stignasterolacetát.triterpénové alkoholy (lupeol) .kumaríny (skopoletín) . parasympatomimetikum. Sabal serrulata) .laurát. tetracosanol) .mastné alkoholy (hexaconasol.

5. měkké želatinové tobolky. Popis přípravku: oválné. collinum) .triesloviny (deriváty kys. případně dráždivém močovém měchýři. zelené. LÉKOVÁ FORMA Tobolky. obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení. 3. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTAKAN (R) FORTE 2. montanum. Oenotheraceae) (E. také u žen. pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a prostatopatie s tímto onemocněním spojené. Nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu.II.. kvercetínu.flavonoidy (glykozidy kempferolu.3:1) 160 mg.fenolové kyseliny Herba epilobii ( r. angustifolium. KLINICKÉ ÚDAJE 4.3. E. 4.2. E. 4.5:1) 120 mg. Těhotenství a laktace 363 . 4.4. U mužů středního a vyššího věku při funkčních obtížích spojených s nezhoubným zbytněním prostaty: časté močení (zvláště v noci). Dávkování a způsob podání Obvykle 2 tobolky denně (ráno a večer). Kontraindikace Přecitlivělost na některou složku přípravku. E. Indikace Benigní hyperplázie prostaty stadium I . Specielní upozornění Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplázie. Epilobium. 4.312.6. E. galovej) . 4. roseum. Podpůrně při doléčování po operacích prostaty. slabý močový proud. uvnitř tmavě hnědá pasta.1.triterpénové kyseliny SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.obsahuje : . myricetínu) . parviflorum. chronických prostatitidách. s vysazením léčby účinek odeznívá. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ 1 tobolka obsahuje: Serenoae extractum (10-14. Urticae radicis extractum siccum (8. Léčebný účinek se plně projeví alespoň po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby. Interakce Nejsou dosud známy. 4. v průběhu jídla nebo po jídle.

4. 6. papírová skládačka. Tím je omezeno zvětšování prostatické tkáně. Doba použitelnosti Tobolky: 3 roky. Inkompatibility Nejsou dosud známy. Druh obalu Tobolky: blistr Al/PVC. chraňte před světlem. Farmakokinetické vlastnosti Nejsou známy. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Výsledky experimentů na zvířatech vykazují velmi nízkou toxicitu extraktu ze Serenoa repens (LD 50 > 50 g/kg). Zatím nejsou dostupné údaje u lidí. 5. 6.2. příbalová informace v češtině.1. čímž snižuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Předávkování a) Příznaky otravy Nebyly až dosud zaznamenány. Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle při běžném dávkování dobře snášen. 4. 364 . C. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Fytofarmakum.5. Urologikum.3. 6. 6.9. současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový účinek. 5.2.4. s následným snížením intracelulární proteosyntézy.alfa reduktázy.a inhibicí enzymu aromatázy. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Silica colloidalis anhydrica Sojae oleum hydrogenatum Triglycerida saturata mediolonga Glycerolum 85% Ceruleum protectum V 50% Ferri oxidum flavum Ferri oxidum nigrum Gelatina 6. Ojediněle zvláště při užívání na lačno se mohou vyskytnout žaludeční obtíže jako nauzea nebo pyróza.7. Farmakodynamické vlastnosti Extrakt z plodů Serenoa repens a z kořene kopřivy dvoudomé působí v cílové prostatické tkáni androgenně především inhibicí enzymu 5 . čímž snižuje přeměnu testosteronu na estrogen. Použití extraktu vede ke zvětšení proudu moči a zlepšení potíží při močení.8. Experimenty na zvířatech neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek. Extrakt z Urtica dioica také nevykazuje toxický účinek v experimentech na zvířatech. b) Léčba intoxikace Nebyla dosud prováděna.1.3. Skladování Tobolky uchovávejte v suchu při teplotě 15-25 st.Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu na průběh těhotenství nebo laktace. 4. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Není pravděpodobná. 5. 5.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22. ergometrín.Velikost balení: 60. v čase klimaktéria . prípravky: AGNUCASTON tbl. REGISTRAČNÍ ČÍSLO V registračním řízení. Kanade triterpenové glykozidy – akteín. Willmar Schwabe GmbH and Co. Radix cimifugae – Cimifuga racemosa. kaslín použitie – poruchy menštruačného cyklu. 120 a 200 tobolek.5 % . 7. 10. cimicifukozid 365 .6.6. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Dr. Fructus agni casti – Agnus castus – Verbenaceae vitex jahňací – železníkovité je to kríkovitý strom. neplodnosť (funkčná). rastie hlavne na Kryme alebo v Amerike. 4 76227 Karlsruhe SRN 8.. Silica – 0. 13157/95) //1999/06/22 Pohlavné hormóny Uterotoniká Zvyšujú tonus meternicového svalstva a používajú sa na zosilnenie maternicových kontrakcii a urýchlenie tretej pôrodnej doby. má výšku do 3 m. flavonoidy – kasticín mastné oleje horčíny – vilicín.j. 6.. sol. Secale cornutum – Claviceps purpurea – Clavicipitaceae ergotamín. MASODYNON gtt. Willmar-Schwabe-Str. v Ázií.? cieneol Monoterpénové glykozidy – aukulín. 9. mastodýnia (zdúrenie prsných žliaz).. Návod k užití Není zapotřebí. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE V registračním řízení.1999 (č. Ranunculaceae ploštičník strapcovitý Hlavne v USA. Radix hydrastidis – Hydrastis canabensis – Ranuncelaceae Vodilka kanadská benzylizochinolínové alkaloidy Gynekologiká liečivá používané pri gynekologických ochoreniach. agnuzid.

Prejavy – častné nutkanie na močenie. palmitová fytosteroly tanín účinok: sedatívny na VNS. predmenštruačné poruchy prípravky: CIMISAN tbl. laurát – glukozid sitosterol. triacantanol Prípravky PROSTA – URGENIN cps. čo spôsobuje časté močenie. zníženie TK použitie: klimakterické ťažkosti. podobný oxytocínu. kamferol – tri – glukozid) Mastné alkoholy – hexocasanol. UROHERB Fructus serenoae – Serenos repens – Arecaceae Terpeny. PROSTAGUT MONO cps. zúženie močovej rúry.živica a horčíny (15 . PROSTASERENE spc.20 %) cimicifugín organické kyseliny – izoferulová mastné kyseliny – olejová. . 366 . steroly (beta – sitosterol – palmitát. URTICA APS tbl. PROSTAGUT FORTE cps. ale neužívajú sa viac ako 6 mesiacov Liečba benígnej hyperplázie prostaty Muži nad 50 rokov mávajú zväčšenú prostatu ( hyperplázia prostaty). myristát. oneskorený začiatok močenia. stignosterolacetát.účinkujú po 4 týždňoch. MENOFEN tbl.v prvých troch štádiach sú vhodné fytofarmaká IV – operácia Mechanizmus účinku – inhibícia aktivity 5 – alfa – reduktázy Radix urticae – Urtica dioica – Urticaceae Steroly (beta – sitosterol a jeho glukozid) – hlavné účinné látky Triterpény Kumatíny (skopoletín) Polysacharidy Lektíny Prípravky: UTRIKON cps. tenký a pretrhávaný prúd Faktory: narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrgénmi v prospech estrogénov štádia: I II III . lupeol) Flavonoidy (rutín.

tetracosanol) Mastné kyseliny Fenolové kyseliny Prípravky: TADENAN cps. ethinylestradiolum IS: jednofázové steroidné perorálne estrogén – gestagéna antikoncepcia CH: nízkodávkový prípravok. Estrogény a gestagény alterujú endometriu a znižujú pravdepodobnosť implantácie. Cortex pygei africani – Pygeum africanum – Rozaceae Slivka africká Steroly (beta – sitosterol) Triterpénové alkoholy Mastné alkoholy (docosonol. norgestimát je rýchlo metabolizovaný tzv. linolénová. FU: dobrá rezorpcia. 367 . Semen cucurbitae – Cucurbita pepa – Cucurbitacaea Steroly (sterolové glykozidy – beta – sytosterol glukozid) Mastné kyseliny (kyselina linolová. myricetínu) Triterpénové kyseliny Prípravky: EPILOBIUM spc. kukurbitín) Vitamín E Prípravky: TURIPLEX cps.CAPISTA tbl. CILEST tbl. Gestagény zvyšujú viskozitu hlienu a tým neprepustia spermie. S: norgestimátum. PEPONEN cps. Narušujú tubulárnu aj cervikálnu motilitu (tento fenomén je nejasný). Herba epilobii – E.pass efektom na aktívny metabolit 17 – deacetylnorgetimát a tri – ketonorgestimát a norgestrel ethinylestradiol je hydroxilovaný a vylučovaný vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov ľadvinami a stolicou. arachidónová) Diterpény Organické kyseliny Aminokyseliny (m – karboxy – fenylalanín. first. inhibuje ovuláciu blokádou hypotalamického receptora a následujúcou zábranou uvoľnovania gonadotropínu – releasing Ho. kvercetínu. passiflorum angustifolium (vrbovka úzkoliská) montánum (horská) roseum (ružová) Triesloviny (deriváty kyseliny gálovej) Flavonoidy (glykozidy kamferolu. obsah obidvoch látok je po celý cyklus aplikácie konštantný.

esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. Testosterón undekanoát – pre p. zvyšujú libido.nemá sa však používať. Deriváty T pre klinické použitie Estery T pre depotnú i. majú anabolické účinky. čimž obchádza pečeňa a vstupuje prostredníctvom ductus thoracicus do systémovej cirkulácie. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH.o. depresia. P. metastazujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. vaskularizáciu kože.o. Pre svoju vysokú metabolickú stabilitu je 17. je tento ester rezorbovaný do lymfy. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze.I: antikoncepcia CIMISAN tbl. Stimulácia spermatogenézy pri nedostatku gonadotropínov (FSH. pretože C-17alkylové androgénysú hepatotoxické. poruchy spánku) predovšetkým pri prukázanej zníženej sekrécie estrogénov KI: precitlivelosť. potenie. Indikácie: Terapeuticky sa používajú u hypogonadizmu a pri zpozdení puberty. podráždenosť. aplikáciu sú T – propionát a T – heptanoát. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom.alfa –metylT pri p.m. čo je 1 alfa-metyldihydroT. aktívny je mesterolón. 368 . V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a estrogénne metabolity. aplikácii účinný. tehotenstvo a kojenie NU: zažívacie obtiaže. vytváraný v intersticiálnych Leydigových bunkách varlat.o. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. ktorým je pripisovaný extrogenoidný účinok I: ľahšie menopauzálne neurvogetatívne potiaže (nervozita. Vyrábajú sa tiež transdermálne systémy s T. zvyšujúcou sa lipofilitou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. S: cimicifugae extractum siccum 40 mg v 1 poťahovanej tablete IS: fytofarmakum. Vzhľadom na to. CH: suchý vodne alkoholový výťažok z oddenku ploštičníku. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stimulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). kožné prejavy Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón.užívanie. že undekánová kyselina má charakter mastnej kyseliny. tak estrogénnych receptorov. návaly tepla. nádorové ochorenie prsníka a maternice. obd. obsahuje triterpénové glykozidy.

t.. ktorý pôsobí ako LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. produkcia estrogénov a gestagénov. karcinómu prostaty. Atlas 253 Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dozrievanie vajíčka a ovulácia. ktoré potom v odpovedi na stimuláciu LH začne produkovať progesterón. čím znižuje vnútornú sekréciu gonadotropínov používa sa na zníženie libida u hypersexuality. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. Obr. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. nilutamid. pri popáleninách. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procesy riadené hypofyzárnymi gonadotropínmi FSH a LH. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. naviac pôsobí ako gestagén. Estradiol stimuluje proliferáciu endometria a zvyšuje permeabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. u žien predovšetkým po klimaktériu.j. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme.. bikalutamid. V prvej polovici menštruačného cyklu stimuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. pri zlom hojení rán (nandrolon). Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. v rekonvalescencii po operáciach. Estrogény 369 . Neprasknuté folikuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol.HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien. enzýma. antikoncepčný účinok. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie k odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. Keď koncentrácia estradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. Medzi nesteroidné antiandrogény patrí flutamid. spätnoväzobný mechanizmus v adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie FSH . estrogény a gestagény (progestíny). hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. Podávajú sa u pubertaz praecox.

370 . Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. hlavy.5 x vyššiu afinitu k progesterónovému receptoru. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Častou indikáciou je osteoporóza. anabolickú. k liečbe endometriózy. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. nemá žiadnu androgénnu. Má výraznu antiestrogénnu aktivitu. substitúcii ovariálnych Ho. u amenorey.Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. Z ďalších derivátov – ethinylestradiol. zvracanie. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (patrí medzi tzv. Ďalej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. zmeny na estrogén dependentných orgánoch a i. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. gluko-a minerálnokortikoidnú aktivitu. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnandiol. stilbestroly (diethylstilbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. estradioly benzoas a estradioly valeras). estrogénnu. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou antiestrogénov. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. dydrogesteron. slabé. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Ďalším prirodzeným estrogénom. k odstráneniu premenštruačnej tenzie. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. hydroxyprogesteron. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. gestagénnu a androgénnu. gestonoron. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesteron. lynesterol a predovšetkým norethisterón a tibolon. používajú sa i konjugované estrogény. Ich účinky sú sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón.o. cyproterón acetát. a niektorých nádorov. Nomegestrolacetát – má 2. alebo zbrzdené estrogény). Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. pri hroziacom potrate. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. Mestranol sa používa k p. ktorý sa tiež konjuguje a eliminuje. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. hnačka. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chýbajúceho progesterónu. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. medroxyprogesteron. ktorý predovšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. retencia vody. bolesti prsníkov. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity.

a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. vytesnujú estrogény z väzby na receptor.↓ LH zabránenie ovulácií). ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu.255 Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény.o.Atlas str. k ovulácii nedochádza. Používané dávky majú byť malé. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. lynestrenol. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. injekcie. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami estrogénov v krvi. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. alebo gestagény alebo ich kombinácie.. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie cervikálneho hlienu. norethisteron. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. Platí zásada: toľko. dňa menštruačného cyklu až do 21. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov.↓ tvorby ováriového folikulu . Prípravky pre p. vajcovodov. Preto vývoj smeruje od tzv. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. Stimulácia terciálneho folikulu FSH je znížená. ale spoľahlivé. ktoré bránia priechodu a nidácii vajíčka. desogestrel. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. tamoxifen) pri liečení osteoporózy v menopauze. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. je účinnosť a tolerancia. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethinyltestosterónu = ethisterónu (napr. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh uvoľňovania E a progesterónu. 24. U simultánych prípravkov sú naopak po celú dobu užívania kombinované E 371 . Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. Obr.pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. koľko je možné. koľko je nutné. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. dňa podáva kombinácia estrogénov a gestagénov. sú kapronát 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxyprogesterónu. gestoden) alebo acetátu 17 – alfa – hydroxyprogesterónu (cyproterónacetát). endometria. čo je v súčastnosti najbežnejšie. m. tak málo. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. dimethisteron. Tzv. ktoré signalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. okrem u monofázického typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu.

gestodén). zmeny telesnej hmotnosti. aterogénny efekt .↑ LDL.norgestrimát . napätie prsníkov. 257 Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. poruchy libida. Rýchla aplikácia G prispieva k inhibícii nadradených centier v CNS.trojfázové .. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové.rovnaká dávka E a G .mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G.hydroxyprogesterón .a G. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. bráni normálnej proliferácii endometria. Interakcie – zlyhanie HA .. žalúdočné obtiaže. nauzea. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3.noretisterón – acetát 4. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. griseofulvín. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké.gestodén – malá androgénna aktivita .levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . E rovnaké . Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a antiandrogénnu aktivitu . Porucha tolerancie glukózy. môže sa manifestovať diabetes. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifampicín. norgestrimát. . retencia vody. Gestagény 2.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa.desogestrol . Posledné dva účinky bránia otehotneniu. k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu.. bolesti v hrudníku. Obr. ako antiandrogénny .neodráža liplidické pomery . užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). môže zabrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. zvyšuje ho fajčenie). cholestáza. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . Endogénne G – progesterón.17 – alfa . Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. 372 . ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. Atlas str.. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. depresívne nálady. Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. nepoužívajú sa v HA 2. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. 13 – etylgonány) . Môže sa vyskytnúť hypertenzia. benigný nádor pečene.má nielen androgénnu aktivitu.

Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. Prípravky pre p.75 mg do 48 hodín) RU 486-antagonista progesterónových receptorov. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. ↓ benígnych ochorení prsníka.- fenobarbitál. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyethoxyetanolu. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu je možné použiť buď jednofázový kombinovaný prípravok. 373 . karbamazepín. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. spoločne s misoprostolom - - Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. mifepriston . Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia inhibičné účinky estrogénu na hypofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínov.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. ↓ tumor maternice. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. ale najneskôr do 72 hodín po koite. fajčení.o.vyvolanie umelého potratu v 1. pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. je to atagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. alebo prípravok obsahujúci len progestín. a to do 12 – 24 hodín. diabete. používajú sa klomifen. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach.lynestrenol. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. fenytoin. odstránenie dysmenorey. Antigestagény . podanie . alkohol. Stimulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. keď je podávanie E kontraindikované. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy.zabraňuje nidácií. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profylaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. Nasleduje menštruačné krvácanie. tamoxifen a roloxifen. zníženie výskytu ováriových cýst. a laktácií.trimestri.

Pretože spoločným rysom obidvoch skupín je útlm CNS. Štrukturálna odlišnosť Hy odráža sa v rozdielnom charaktere pôsobenia. podľa ktorého sa rozlišujú na: a/ Hy. Najstaršou drogou so zisteným sedatívnym a hypnotickým účinkom bolo opium. ktoré zosileným útlmom navádzajú stav podobný fyziologickému spánku. bromidy. Z rôznych fází spánku najväčší význam sa prikladá tzv. Hypnotiká sú látky. nepôsobia však hypnoticky. čím vyvolávajú spánok. stojaci za dominujúcim analgetickým účinkom. nepriame Hy. zatiaľ čo bróm viazaný kovalentne v organických zlúčeninách alebo vo forme bromičnanových iónov túto schopnosť nemá. Bromidy sú síce rýchlo vstrebávané.SEDATÍVA HYPNOTIKÁ Sedatíva sú látky. ktoré pôsobia priamo na mozgový kmeň. pôsobia Hy v nižších dávkach sedatívne a ukludnením navodzujú ospalosť. ale len zvolna eliminované. 1. ide o prechodné vyradenie vedomia a zníženie vzrušivosti CNS pri súčasnr prebiehajúcich zmenách v celom organizme. pôsobí napr. b/ Hy. Vhodnosť a kvalita hypnotika sa okrem iného určuje aj podľa vplyvu na toto REM-štádium spánku. Medzi tieto tzv. označované často ako hypnagoga. REM-fáze. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v čiastočnom vytesňovaní chloridových íonov z CNS. u ktorého sa však jedná o sekundárny efekt. aj. ktorá sa vyznačuje zvýšenou pohyblivosťou očných bulví. ktoré útlmom spravidla zvýšeného podráždenia CNS. aldehydy. ktoré pôsobia na mozgovú kôru bez ovplyvnenia autonómnych funkcií a zvyšujú sklon k spánku.V malých dávkach tlmia psychický nepokoj a uľahčujú zaspanie. môže preto pri dlhodobom 374 . vyvolávajú ukľudnenie. Bromidy (NaBr. priame Hy patria predovšetkým barbituráty. Spánok „je fyziologickými zmenami sprevádzaný a stále sa opakujúci normálny stav inaktivity a nereaktivity “. ethanol. zatiaľ čo vo vyšších dávkach vyvolávajú spánok a v niektorých prípadoch až narkózu. KBr) Bromidové ióny vyznačujú sa typickým tlmiacim efektom na CNS. Ako tzv.

potom klesá. Rastie od primárneho k terciárnemu. Zatiaľ čo karbamáty odvodené od primárnych alkoholov pôsobia len sedatívne. jeho dráždivého efektu pri vonkajšom použití využívajú reumatické prípravky(RHEUMOSIN) Cl3CCH OH 4. C CH3 OH Účinok potenciuje i prítomnosť dvojnej (trojnej) väzby. CHLOROBUTANOL Zvýšenie sedatívneho účinku sa dosahuje blokovaním hydroxylovej skupiny karbamátovou väzbou (prolongácia účinku pravdepodobne potlačením hydrofility a spomalením biotransformácie). prejavujúcim sa zníženou schopnosťou sústrediť sa. pri čom OH skupina pôsobí skôr dysterapeuticky. CH3 CCl3 Účinok potenciuje halogenácia. dostavujúca sa po počiatočnom excitačnom štádiu. Bromid draselný. draselných. Alkoholy (chlorobutanol) Empiricky poznaná hypnotická aktivita etanolu. 375 . zvlášť u nižších alkoholov . zavedenie aromatického radikálu potenciuje antikonvulzívnu aktivitu.užívaní dôjsť k ich kumulácii v organizmu a k toxickým prejavom. dala podnet k podrobnejšiemu štúdiu vzťahu štruktúry a hypnotickej aktivity. V praxi sa používali bromidy málo toxických katiónov. -Zavedením ďalšieho hydroxylu tento trend ešte zvýrazňuje. Amidy a alifatiké ureidy (bromizoval) VŠÚ: Aktivitu zvyšuje rozvetvenie reťazca halogenácia a prítomnosť násobnej väzby. VŠÚ: . najmä sodných. Aldehydy (chloralhydrát) Nežiadúca dráždivosť aldehydickej skupiny čiastočne potlačuje prevedenie na menej dráždivé semiacetály s vhodnými alkoholmi Chloralhydrát.V rade n-alkoholov sa zo zväčšujúcim sa alkylom rastie A i toxicita po oktanol. . účinkujú karbamáty sekundárnych a terciálnych alkoholov výrazne hypnoticky -Všetky dnes predovšetkým ako psychosedatíva a čiastočne hypnotiká používané látky sú terciálne alkoholy 3. Nevýhodou sodných a vápenatých solí je ich hygroskopičnosť.Kalium bromatum -spolu s bromidom amónnym sú súčasťou dermatologického prípravku ALYSAL pasta 2. amónnych a vápenatých.bromismu.u vyšších alkoholov pre prevažujúci vplyv lipofilných alkylov je ich vplyv menej zreteľný. hypnoticky účinkujúci OH CHLORALHY DRÁT trichlórethanol.Hypnotickýefekt ovplyvňuje charakter alkoholu.v organizme dochádza k redukcii na lipofilnejší. nespavosti a kožným prejavom. -používa sa najmä vo veterinárstve k vyvolaniu oblúzenia alebo k zosilneniu narkózy.

. cykloalkylom. aprobarbital. ktorá je eliminovaná vo forme konjugátu. kedy zhruba 50 % podaného liečiva sa vyskytuje v ľahko strebateľnej nedisociovanej forme. amobarbital. 5. pentobarbital.v. aplikácii vedú k ultrakrátkej narkóze).Kys. (Bunkovými membránami prechádzaqjú liečivá v nedisociaovanej forme. účinkuje však len krátko (3-4 hod).5.3-dialkylsubstitúcia.Rozvetvením A skracuje a prehlbuje. barbiturová nesubstituovaná je neúčinná i monoalkylbarbiturová lebo majú silne kyslý charakter. . Cyklické ureidy – barbituráty (barbital.dialkylderiváty. . butobarbital) VŠÚ: .CH3 BROMISOVAL CHCHCONHCONH2 CH3 Br Met: debromovaný na isovalerylmočovinu. 5. hexobarbital.8) prenikajú ľahko do CNS a sú silnými Hy. Nevhodná je tiež 1. Lipofilita – u barbiturátov so zhruba rovnakou pKa nie je pri p. .Účinné sú 5.Substitúcia alkylov v polohe 5: a) prítomnosť násobnej väzby alebo halogénov účinok skracuje a prehlbuje b)zavedením polárne skupiny ako sú karbonylová. fenobarbital.Nezbytnosť amidickej skupiny v susedstve kvartérne. pri i. Význam fyzikálnych chemických vlastností Pre zachovanie aktivity v skupine barbiturátov bol jednoznačne preukázaný význam pKa.k dietylderivátom . Preto hypnoticky účinkujú iba barbituráty s pKa blízske fyziologickému pH.A sa nemení keď jeden z alkylov je nahradený fenylom .Predĺženie alkylového reťazca v polohe 5 A zvyšuje (optima sa dosahuje pri celkovom počte 7 až 8 uhlíkov obidvoch substituentov). cyklobarbital.j.Ďalšie možné obmenysú na dusíkoch v polohách 1 a 3 a uhlíku 2.sulfonylová skupina pôsobí dysterapeuticky . . t. allobarbital. Mechanizmus účinku 376 .Posun v aktivite náhrada O na uhlíku v polohe 2 izostérnou S (tiobarbitali majú rýchly nástup účinku so značným prehĺbením efektu. Zatiaľ čo Nmetylácia A zvyšuje a prehlbuje. Zatiaľ čo kyselina barbitúrová a kyselina 5 – aminoalkylbarbitúrová pre vysokú kyslosť len nepatrne prechádzajú do CNS a sú neúčinné.o. Pre rýchly nástup účinku je vhodný k navodeniu spánku.Pre zachovanie aktivity majú význam pKa a rozdelovací koeficient.5 – disubtitované deriváty a ich Nmetylanalógy s pKa v rozmedzí pH fyziologického prestredia (barbitál pKa 7. uhlovodíkovými fragmentami substituovaného uhlíka ako hydrofilné zoskupenie. podaní vstrebávanie žalúdočnou sliznicou ovplyvnené disociáciou. N-alkylácia pôsobí dysterapeuticky. tiopental. A rastie od dimetyl. je štiepený na kyselinu alfabromisovalerovú.. ale iba rozpustnosťou v lilpidoch. . hydroxyamino. .

Iným uvažovaným neuromediátorovým mechanizmom.5 – disubstituované barbituráty. Uvedené metabolické procesy môžu u jednej látky prebiehať súčasne alebo postupne s rôznou rýchlosťou. Novšie predstavy – bola preukázaná schpnosť inaktivaovať fosfofruktokinázu a tým vyvolaná parciálna metabolická blokáda procesu glykolýzy. zatiaľ čo krátkodobé narkotiká sa pomerne rýchlo odburávajú. ktorý je daný do vzťahu predovšetkým s účinkom benzodiazepínov. barbitál. allobarbital. že N – alkyláciou v dôsledku asymetrie molekuly vznikajúce enatioméry vykazujú rozličnú aktivitu viedlo k formulácii receptorového mechanizmu pôsobenia.Staršie predstavy – barbituráty stabilizujú cerebrálne bunkové membrány a zvyšujú prah excitácie. alebo halogénalkenylmi (brallobarbitál). Metabolizmus prebieha dvoma cestami: Časť barbiturátov sa vylučuje ľadvinami v nezmenenej forme. Dĺžka narkotického účinku je potom daná dĺžkou trvania depotu v tukovom tkanive. fenobarbital. Skutočnosť. bolo však preukázané i rozdielne chovanie jednotlivých enentiomérov v organizme. Alkyly sa oxidujú na terminálnom uhlíku na primárne alkoholy až kyseliny. amobarbital. O R1 R2 O N N R3 CX H Barbiturát barbital. u fenyl analógov vzniká príslušný p – hydroxifenylderivát. R1 R2 R3 X -etyl -etyl vodík kyslík -etyl -fenyl vodík kyslík -CH2CH=CH2 -CH2CH=CH2 vodík kyslík -etyl -izopentyl vodík kyslík -etyl -1-metylbutyl vodík kyslík 377 . Vysvetluje sa to ich schopnosťou inhibovať oxidatívnu fosforyláciu a interferovať s tvorbou ATP. c) Z iných biotransformačných ciest bola preukázané pomerne rýchle oxidatívne odbúravanie barbiturátov substituovaných v polohe 5 alkenylmi (allobarbital). Hlavné metabolické cesty sú: a) oxidácia na substituentoch v polohe 5. ktorým by barbituráty mohli pôsobiť. U cyklohexyl – alebo cyklohexenyl – barbiturátov dochádza k oxidácií na cyklohexánový derivát. . u niektorých docádza k totálnej deštrukcií základného pyrimidinového skaletu. napr. alebo na predposlednom uhlíku na sekundárny alkohol až ketol. Tiobarbitály sú čiastočne desulfurované. b) N – metylderiváty sú oxidatívne demetilované na hypnoticky účinné 5. buď ako také alebo pri injekčnej aplikácii vo forme solí. takže konečný výsledok biotransformácie je vždy väčší počet meetabolitov. Metabolizmus Barbituráty sa podávajú. ktoré môžu byť ďalej biotransformované. Deriváty používané ako intravenózne narkotiká sa prednostne ukladajú do lipidových tkanív CNS. sú GABA-ergný systém. V nezmenenej forme sa vylučujú najmä dlhodobé Hy. pentobarbital. Nevylučuje sa ani možnosť interakcie barbiturátov s niektorými neuromediátormi alebo ich systémami. časť je biotransformovaná v pečeni. Kyselosť prepožičiavajú barbiturátom vodíky na dusíkoch v polohách 1 a 3. napríklad pri vinylderivátov. Skôr výnimočne dochádza k oxidatívnej desalkylácií.

2 – epoxid vzniká diol. v polohe -1-metylbutyl vodík síra -butyl vodík kyslík tiopental. Hypnoticky pôsobia aj 2.asparágové O H N O C2H5 378 GLUT ET IMID .. Liečivá: pyrithyldion. používa sa ako ultrakrátke vnútrožilné narkotikum. Cyklobarbitál .5 dimetylbarbitúrová . že v skupine barbiturátov pre zachovanie aktivity nestačí zvyšovať lipofilitu. ale že je u nich nutné zachovať slabo kyslý charakter. navýkovosť. i keď účinok je viazaný na S – (+) – izomer. – hlavnou metabolickou cestou je allylová oxidácia v polohe 6 cyklohexenylu za vzniku hydroxy a oxohexobarbitálu. nebezpečenstvo zneužitia k suicidným účelom) dali podnet k hľadaniu vhodnejších Hy odlišnej štruktúry 6. -metyl 6 vznik OH až O -cyklohex-1-ényl vodík kyslík -cyklohex-1-ényl metyl kyslík iní Met: allylová oxid.6 – dioxopiperidíny (glutarimidy) – glutetimid.1 Dioxopiperidíny ( glutetimid) Zistenie. Len v menšej miere oxidáciou na dvojitej väzbe cyklohexenylu cez 1. -etyl aprobarbital. butobarbital -etyl Barbitál – dlhodobé Hy často v zložených prípravkoch. podávaný pacientom po operáciach. Allobarbitál – stredne dlhé Hy Fenobarbitál – používa sa ako dlhodobé Hy a antiepileptikum u grand mal a ako antidotum u otravy kŕčovými jedmi (strichnín) Amobarbitál – stredne dlhé Hy Pentobarbitál . u ktorých alkyláciou v polohe 3 sa dosiahlo výraznej lipofility za súčasného zachovania slabej kyslosti . thalidomid – vyskytuje sa v dvoch izoméroch. odoznieva už za 15 min. krátkodobé Hy a injekčne ako narkotikum. Nebarbiturové hypnotiká nevhodné vlastnosti barbiturátov (toxicita. ale iba (-) – S – forma je biotransformovaná na embryotoxické a teratogénne metabolity kys. s ktorého štiepením sa uvoľňuje kyselina 1. dalo podnet príprave 2.cyklobarbital. obidva izoméry pôsobia hypnoticky. Thiopental – vo vorme sodnej soli. -etyl hexobarbital.Krátkodobé Hy.použitý vo forme sodnej soli .dáva sa prednosť metylovanému analógu dihyprylónu.4 – dioxotetrahydropyridínu a 2. dihyprylon( -aj antitusické pôsobenie) – pre určité riziko poškodenia krvného obrazu týmito liečivam.v terapií sa používa racemát.vo forme vápenatej soli stredne dlhé Hy Hexobarbitál . Met.ftalyl – L . je vhodný k navodeniu narkózy a pre krátkodobé chirurgické zákroky 6. methyprylonu. N. korý je najúčinnejším krátkodobým Hy tejto rady. aby bol dosiahnutý maximálny kľud.4 – dioxopiperidínu.

hodí sa k navodeniu prirodzeného spánku 6. O CH3 -Zámena metylu v o-polohe benzénového jadra etylom alebo Cl A neovplyvňuje. nitro skupiny na aminoderivát. duševného napätia.1. CH3 O N O2N FL UNIT RAZEPAM F N Met. Použitie – ako vedľajšie účinky sa prejavujú myorelaxačné vlastnosti a antikonvulzívne pôsobenie. Redukcia na nitroskupine.izomér na piperidínovom kruhu. Mech účinku vzťah k GABA-ergnému neuronálnemu systému N O2 N NITRAZEPAM H O N Met: red. Snaha o vystupňovanie A spomalením metabolického odbúravania v polohe 1 vyústilo k prípraveTricyklické triazolo–benzodiazepínov. Použitie – pri poruchách spánku sprevádzaných stavmi podráždeností. flumazenil) VŠÚ: Vedľa zámeny Cl v polohe 7 benzodiazepínového bicyklu za nitro skupinu hypnotickú aktivitu zvyšuje i substitúcia metylom i iným substituentom na N v polohe 1 alebo prítomnosť halogénu v o-polohe fenylu.A potenciuje halogén v o-polohe. Použitie – pôsobí hypnoticky aj antikonvulzívne. nízka toxicita. N arylom alebo heterocyklom znížuje aktivitu). Obidva izoméry sú rovnako oxidované na benzénovom kruhu za vzniku mono a dihydroximetabolity. buď priamo ako taký. ktoré sú eliminované ako glukuromidy.Met: (-) – izomér sa oxiduje na etyl a (+). ale prítomnosť metylu na C v polohe 2 je nutná Jeho zámena vyšším akylom vedie zníženiu hypnotického a vystupňovaniu antikonvulzívneho pôsobenia.Benzodiazepiny (nitrazepam. 6. 379 . rýchly nástup účinku. alebo po predchádzajúcej redukcii nitroskupiny.krátkodobé Hy. ale sa nemení keď triazolový kruh sa nehradí imidazolovým. flunitrazepam.2. Met: v organizme je metabolizovaný oxidáciou na veľa hydroxyderivátov. oxidatívna hydrosylácia v polohe 3 a naviac oxidatívna demetylácia. Metabolizmom vznikajú 5 – hydroxyglutetimid je hypnoticky dva krát účinnejší než racemát. triazolam. ktorý je eliminovaný ako konjugát. pôsobí aj svalovo relaxačne. strachu. ktoré sú eliminované ako glukuronidy.Chinazolinony (metachalon) VŠÚ: -Pre A je dôležitá nesubstituovaná aromatická časť chinazolínu (sub MET ACHALON N CH3 Cl i metoxylom dysterapeutická). ktorý je potom acetylovaný. alebo sa oxiduje na 3 – hydroxynitrazmam.Aby na dusíku v polohe 3 bol fenylový radikál (výmena za alylom. . Použitie.

monoterpény (borneol. valeranan. 380 . alebo vo forme ester . Met. KLOMET IAZOL S ClCH2CH2 CH3 N má tiež antikonvulzívne pôsobenie Ind: pri akútnej psychomotorickej agitovanosti a akútnych príznakov alkoholizmu.pinén. Alkoholové skupiny sú esterifikované kyselinou octovou. kamfén) . izovalérovou a i.4 až 0. pyridonový analog mefenhydraminu doxylamin . nežiadúce účinky bývajú pokles TK a riziko vzniku psychickej a fyzickej závislosti Sedatíva – farmakognózia Ukľudnujú CNS. meprobamát). Hydrolytiycké štiepenie esterovej väzby na kyselinu. kyselina valerénová) . alebo udržovanej narkózy. napr. klasické antihistaminiká a antialergiká ( difenhydramin.seskviterpény (beta. mierne antikonvulzívum a myorelaxant Flumazenil Blokuje centrálne efekty liečiv účinkuje prostredníctvom benzodiazepínových receptorov ako kompetitívny antagonista. sedatívne účinky (názov je odvodený od Valeriana – epoxy – triestery). zodpovedajú za spazmolytické účinky Valepotriáty: 0... O alebo antidotum pri predávkovaní..4.. alfa .glukuronidu N 3 1 N COOC2H5 6.CH3 1 N N 4 Cl T RIAZOL AM 6 N Cl Met: oxidatívne hydroxylovaný na alfa-hydroxytriazolam dalej 4-hydroxy triazolam a alfa-4-dihydroxy derivát Použitie – krátkodobé Hy. Radix valerianae – Valeriana officinalis . tlmením jeho zvýšenej dráždivosti.6 % . Iné štruktúry (klometiazol) Hypnotickú aktivitu vykazujú aj liečivá iných terapeutických skupín – prakticky všetky psychofarmaká typu neuroleptík (benzodiazepíny. N5 F 8 CH3 ukončenie týmito látkami navodenej.5 až 2 % . trankvilizéry. guajfenesin.Valerianaceae silica – 0.bisakolén. ktorá je vylučovaná ako taká. Napr. alebo piperazinový derivát meklozin. nástup pomerne rýchlo.

ALTASOL spc. geraniol. harmal.Hypericaceae Vňať ľubovníka Diantóny.(valtrát.didrovaltrát. výroba piva prípravky: KALMS tbl BALDRACIN sol VISINAL drg NOVA tbl Herba passiflorae – Passiflora incarnata – Passifloraceae Mučenková vňať harmalové alkaloidy: 0. harmalol kumaríny a stopy silice prípravky: PASSEDAN sol (A) VISINAL drg. má znížený účinok ČSL 4 .5 -2.linalol. farnezén) živica: 80 % (jej hlavné zložky sú horčínové kyseliny. valerozidát). amárum. linalol) .najmä s obsahom alifatických monoterpénov (citral. triterpény a flavonoidy Prípravky: PERSEN tbl. NOVO – PASID sol. acevaltrát. VALOFYT NEO spc. harmín. ich prekurzorom je frangula-emodín-antrón. citronelol. anafrodiziakum. protopseudohypericín.metyl karbolín). baldrinal – vzniká pri zlom sušení alebo skladovaní.vitexín) harmán (3. 381 .hlavný hypericína jeho deriváty ( pseudohypericín.Extractum valerianae fluidum . asi 1%).5%. BIOSTRATH liq.Tinctúra valerianae prípravky: PERSEN gtt NOVO – PASSIT sol VALOFYT NEO spc KALMS tbl Glandulae lupuli – Humulus lupulus – Cannabaceae Chmeľová šištica silica: 1 až 3 % (myrcén. (CH) Herba melissae – Melissa officinalis – Lamiaceae Medovková vňať Silica – 0. Herba hyperici – Hypericum perforatum . (D).03 % flavonoidy: (1. protohypericín. kávová. flavonoidy(glykozidy kemferolua kvercetínu) Iné použitie drogy: stomachikum.aj seskviterpény ( alfa-karyofylén) Trisloviny – 4 % ( kyselina rozmarínová) glykozidovo viazaná kyselina chlorogénová.ide predovšetkým o humulón a lupulón) alfa – kyseliny = humulón beta kyseliny= lupulón droga ďalej obsahuje: triesloviny. citronelal.3 %. humulén (= alfa – karyofylén).

čstom nočnom prebúdzaní. KAVASEDON cps. S: Valerianae extractum siccum ( 6 : 1). pôsobí tiež antikonvulzívne a myorexačne.. chlorogénová kyselina) Disulfidy( izobutyl propenyl. I: nespavosť z potiažami pri zaspávaní.disulfid) Kawa – Kawa – Piper methysticum – Piperaceae Deriváty alfa – pyrónu: kawaín Prípravky: ANTARES tbl. metabolizuje. 382 .05-0. tbl.5 mg. derivans prípravky: VALOFYT NEO spc. príležitostne pri nespavosti. obd.ČSL 3 – Oleum lavandulae iné použitie – spazmolytické. vylučuje. v 1 poťahovanej tbl. nočné a predčasné prebúdzanie).5 mg tbl. S: zopiclonum 7. hypnotikum CH: zmes suchých rastlinných extraktov so sedatívnym. ZOPICLON 7. Gummiresíva asa foetida – Ferula asa foetída – Apiaceae Kumaríny (umbeliferón) Organické kyseliny (ferulová kyselina. krátke výkony operačné i diagnostické. obd.silica-0. Humuli lupuli strobili extractum siccum (5 :1) IS: fytofarmakum. úzkosť. 15 mg. geraniol.0. obd. karminatívum. anxiolytickým a mierne hypnotickým účinkom I: poruchy spánku (potiaže pri zaspávaní. SANOSAN tbl.3% flavonové glykozidy. sedatívum. IS: hypnotikum. hyperozid. distribuuje.. CH: je rýchle pôsobiace ultrakrátkodobé hypnotikum zo skupiny cyklopyrolónu. Flos lavadulae – Levandula officinalis – Lamiaceae Levandulový kvet Silica – 1 až 4. dobre riaditeľná bazálna sedácia pri následnej anestézií. prípravky: NOVO-PASSIT ALTASOL spc. strach. DORMICUM inj. JARSIN tbl. podráždenie. S: midazolamum 5 mg v jednom ml injekčného roztoku IS: hypnotikum benzodiazepínovej rady a z veľmi krátkym účinkom CH: krátkodobé hypnotikum z rýchlym nástupom účinku FU: veľmi rýchle sa vstrebáva. 96 % väzba na bielkoviny I: premedikácia. linalylacetát) .rutín.5-1% . 7. kvercetín) katechínové triesloviny – 8 -10% a kyselina chlorogénová.5 % (linalol.5 SL tbl. nekľud. ktorý sa viaže na benzodiazepínový receptor. obd.

383 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful