A N T I U L C E R Ó Z A (A02) 1.

Farmakológia
Antiulceróza sú liečivá používané na terapiu vredovej choroby – multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom vznikajú ulcerácie na sliznici hornej časti tráviaceho traktu (v žalúdku a až v 90% v duodene) autodigesciouu proteolyt. enzýmami.. menej u žien (5%). Podstatné je, že autodigesciu spôsobuje hlavne aktívny pepsín (ktorý sa aktivuje pomocou HCl - teda peptický vred, nie poleptanie kyselinou) Vyskytuje sa viac u mužov (10 – 15%), 5% vredových žalúd. lézií je rakovinotvorných. Teoria vzniku vredovej choroby: 1, psychosomatická (kortikoviscerálna) – negatívne vplyvy na psychiku spôsobujú zmeny na žalúdočnej sliznici, prakticky: zhoršenie priebehu vredového ochorenia pri rôznych psychických podnetoch 2, genetická – častý výskyt familiárne 3, zápalová – Helicobacter pylori – u nás výskyt 50-60%, ale nie všetci nositelia ochorejú, to znamená že H.p. nie je jediným činiteľom. Pri eradikácii H.p. sa možno nielen dosiahnuť zhojenie vredu, ale i zabránenie recidívam, tj.vredová choroba je vyliečiteľná. V žalúdku sa nachádzajú - parietálne bunky (asi miliarda, vylučujú vodíkové protóny, pomocou H/K ATPázy, vplývajú na ne histamínové, cholinergné a gastrínové receptory, gastrín , ktorý je vylučovaný z G buniek antra žalúdka ovplyvňuje okrem gastrínových receptorov aj enterochromafinné bunky, ktoré vylučujú histamín, ACH sa uvolňuje na podnet nervu vagu. Histamín pôsobí cez adenylátcyklázu, gastrín a ACH cez nahromadenie vápnika) - hlienové bunky - hlavné bunky (produkujú pepsinogén) - epitelové bunky

Príčiny :

- vplyvy hereditárne ( krvná skupina 0, mužské pohlavie, hyperpepsinogénia, nízka sekrécia antigénov), endokrinné : hyperparatyreóza (zvýš. činnosť prištítnych teliesok) alebo Zollinger-Ellisonov syndróm (nádor pankreasu) - vplyvy vonkajšieho prostredia (emócie, stres, pracovné napätie, hnev) - Helicobacter pylori ( G negatívny mikroaerofilný bacil – tyčinka, produkuje ureázu – enzým, ktorý rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý (stúpajú i nitrity a nitráty), možno ho teda dokázať z dychu ureázovým testom, tento bacil poškodzuje protónovú pumpu, zvyšuje pH žalúdočného prostredia a má priamy toxický účinok na sliznicu žalúdka) 90% vredov (ostatné sú sekundárne), je sekundárnym karcinogénom ulcerogenne liečivá – NSAID – princíp: zásah do metabolizmu kyseliny arachidónovej, tlmia COX a tým znižujú tvorbu endogénnych prostaglandínov, bez ohladu na technolog. formu, okrem toho aj lokálny účinok (ASA) – ohrození sú viac chorí s hyperaciditou, ďalej konzumujúci alkohol

1

- niekedy nemožno NSAID vylúčiť – liečbou je inhibícia žalúd. sekrécie s antagonistami H-2 rec. alebo inhibítormi protón. pumpy, príp. misoprostol Vredy možno deliť tiež na Helicobacter pozitívne (liečia sa kombináciou antibiotík, chemoterapeutík a antiulceróznych látok), a H. negatívne často spôsobené liečbou NSA (používajú sa antiulcerózne látky a cytoprotektíva).

Príznaky:
- bolesť lokalizovaná do nadbruška, môže vyžarovať aj doprava (pripomína žlčníkovú bolesť) alebo aj do chrbta - pri dvanástnikovom vrede (častejší) sa bolesť dostavuje nalačno, tj. za 2 hod. a viac po jedle a v noci, k úľave dochádza po najedení - pri žalúdočnom vrede sa bolesť dostavuje častejšie po jedle, ak je vred vyššie lokalizovaný ( cca 15 min po jedle), ak pri pylore, neskoršie sa bolesť prejaví ---ale nie jednoznačné - čierna stolica, obyčajne mazľavá (meléna) – krvácanie – častým zdrojom sú peptické vredy, pri žalúd. vredoch sa skôr objaví zvracanie krvi (ako kávová usadenina) – chorí často označujú že im vred praskol (t.j.krvácanie), avšak perforácia znamená okamžitý prevoz do nemocnice a prejavuje sa náhlou a prudkou bolesťou

Terapia:
Režimové opatrenia :
- duševný kľud fyzický kľud, diéta, bez nadúvacích a korenených jedál, nakladaných mäs a ťažkých omáčiek, i kávy, pravidelné intervaly 4-5x denne nedoporučuje sa jesť večer nepiť alkohol nefajčiť vyvarovať sa ulcerogénnym liečivám (NSA, kortikosteroidy)

Medikamentózna liečba : - látky pôsobiace na agresívneho patogenetického činiteľa
(HCl, Helico) - cytoprotektívne látky

Používajú sa :
-

- antacidá M1 anticholinergiká H2 antihistaminiá Inhibítory protónovej pumpy Kombinovaná liečba Cytoprotektíva

2

1. Antacída
Účinky : Indikácie : neutralizujú HCl v žalúdku, a tým zvyšujú pH sekundárne znižujú aktivitu pepsínu majú cytoprotektívny účinok- tvoria ochranný povlak na sliznici žalúdka stimulujú syntézu prostaglandínov a endogénnych nitrátov subjektíne ťažkosti (pálenie záhy, hladové bolesti) gastritídy žalúdková dyspepsia (pokazený žalúdok) refluxná ezofagitída prevencia stresových vredov dlhodobé užívanie NSA (prevencia komplikácií)

Neutralizačné účinky antacíd sa vyjadrujú ako schopnosť neutralizovať 1 N HCl a doviesť pH žalúdka na 3,5 za 15 min, podávajú sa medzi jedlami. Nežiadúce účinky : 1. ovplyvňujú motilitu GIT (hliník a vápnik pôsobia obstipačne, horčík laxatívne) 2. vplyv na rezorpciu niektorých liečiv (zníženie) 3. vplyv na pH moču (horčík ho znižuje – urátová litiáza) 4. toxické účinky (hliník sa nesmie zapíjať citrusovými džúsmi – hliníková encefalopatia)

Delia sa na : 1. systémové – rezorbovateľné - uhličitan vápenatý (TUMS žuvačky) - hydrogenuhličitan sodný 2. lokálne – nerezorbovateľné - hydroxyhlinitan horečnatý - oxid a hydroxid horečnatý - hydroxid hlinitý - fosforečnan hlinitý - trisilikát horčíka - zásaditý dusičnan bizmutitý( pôsobí aj proti H. pylori) K niektorým prípravkom sa pridáva lokálne anestetikum účinné aj v kyslom prostredí – oxetakain.

2. Blokátory M1 cholinergných receptorov
Účinky : - selektívna blokáda M1 receptorov v parietálnej bunke - cytoprotektívny účinok, spôsobený vyšším prekrvením mikrocirkulácie sliznice - zlepšenie črevnej motility - znižujú sekréciu gastrínu, hlienu, bikarbonátu

Nežiadúce účinky - parasympatolytický účinok u cca 10% pacientov (suchosť v ústach, porucha akomodácie, zvýšený apetít, obstipácia, tachykardia). Používané liečivá – pirenzepín, telenzepín.

3

3. H2 antihistaminiká
Sú to látky, ktoré antagonizujú účinky histamínu na H2 receptoroch. Indikácie : - hyperacidita - peptidický vred - duodenálny reflux - Zollinger-ellisonov syndróm (zvýšená produkcia gastrínu) Nežiadúce účinky : trombocytopenia, granulocytopenia, gynekomastia , galaktorea, poruchy erekcie (hl. cimetidín,pretože je zvýšená sekrécia prolaktínu a inhibícia androgénnych receptorov) psychické poruchy až zmätenosť GIT problémy (hnačka) interakcie ( zvyšujú metabolizáciu cez mikrozomálny pečeňový systém) zvyšujú dostupnosť alkoholu, pretože znižujú aktivitu alkoholdehydrogenázy poruchy krvotvorby a pečene

Sú kontraindikované v tehotenstve a pri kojení. Používajú sa : cimetidín, famotidín, nizatidín, ranitidín, roxatidín Cimetidín sa dnes už nepoužíva (veľa NU, vid hore) ranitidín Farmakodynamické vlastnosti Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech. Inhibuje bazální žaludeční sekreci i sekreci stimulovanou např. histaminem, pentagastrinem a potravou. Snižuje obsah kyseliny a méně obsah pepsinu v žaludeční šťávě i její objem. Ranitidin je v játrech metabolisován na ranitidin-N-oxid, N-desmetylranitidin, ranitidin-S-oxid a na analog furanové kyseliny. Po perorálním podání je ranitidin vyloučen během 24 hodin ledvinami, zhruba do 30% jako nezměněný ranitidin, do 6% jako N-oxid a v malém množství v demetylované, S-oxidované formě a jako analog furanové kyseliny. Ranitidin je vylučován i žlučí. Velmi malé množství ranitidinu proniká do cerebrospinálního moku. Indikácie Léčba onemocnění proximální části gastrointestinálního traktu, u nichž je indikováno snížení sekrece žaludeční kyseliny, jako jsou: - Dvanáctníkový vřed - Benigní žaludeční vřed - Refluxní ezofagitida - Zollinger-Ellisonův syndrom Dlouhodobé podávání u dvanáctníkového nebo benigního žaludečního vředu jako profylaxe jejich recidivy (recidívy v anamnéze) - Jako jednotlivá dávka během porodu k prevenci aspirace kyselé žaludeční šťávy. - Dvanáctníkový a benigní žaludeční vřed

4

Interakce Při podávání vyšších dávek ranitidinu může být snížena exkrece prokainamidu, N-acetylprokainamidu a triamterenu v důsledku inhibice tubulární sekrece. Absorpce ranitidinu z trávicího ústrojí může být snížena antacidy nebo sukralfátem; Ranitidinratiopharm 150 mg proto má být užíván přibližně 2 hodiny před užitím těchto léčiv. V klinických studiích nebylo prokázáno snížení metabolismu teofylínu a/nebo zvýšení jeho plazmatických koncentrací ranitidinem Při současném užívání léčiv, jejichž absorpce závisí na pH, jako je ketokonazol, je nutné pamatovat na možnou změnu jejich absorpce. Ranitidin-ratiopharm 150 mg může zvýšit účinky alkoholu. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Užívání ranitidinu může zvyšovat účinky alkoholu; dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako bolesti hlavy, závratě, únava, zmatenost, vzrušení a halucinace. Za těchto okolností může být snížena schopnost reakce a úsudku, což zhoršuje schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Dávkovanie - 300 mg ranitidinu po večeři nebo před spaním; alternativně 150 mg ranitidinu 2krát denně, ráno a večer. - se vředy obvykle zhojí během 4 týdnů - refluxní ezofagitida 8 týždňov Dávky se podávají nezávisle na době jídla. Děti od 10 let - léčba ranitidinem se u této skupiny pacientů nedoporučuje. Ranitidin-ratiopharm 150 mg není indikován pro léčbu menších gastrointestinálních obtíží, jako jsou neurotické žaludeční obtíže (Ranisan:-) HVL: famotidín Famotidin je blokátor histaminových H2 receptorů, snižuje sekreci kyseliny solné krycími buňkami žaludeční sliznice a působí jako antiulcerózum. V pokuse na zvířatech má famotidin vůči spontánní i stimulované sekreci HCl účinek 50-100krát silnější než cimetidin a asi 7krát silnější než ranitidin (počítáno v molech látky potřebných k dosažení téhož účinku). Jiné funkce famotidin v terapeutických dávkách významně neovlivňuje. Jediný metabolit famotidinu je sulfoxid, nalezený v plazmě, moči i žluči. Famotidin se rozkládá v silně kyselém prostředí a působením mědi a jejích sloučenin. Indikace QUAMATEL je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba při onemocněních, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horní části zažívacího traktu). - Léčba hypersekrečních stavů, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Léčba bulbitidy. - Léčba dyspeptického syndromu spojeného se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. - Prevence nového vzplanutí žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Prevence a léčba vředu vyvolaného kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

5

Dávkování a způsob podání Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek QUAMATEL 20 MG s přípravkem QUAMATEL 40 MG. Dospělí a mladiství Při akutním dvanáctníkovém vředu užívá pacient 40 mg jednou denně, vždy večer před spaním. Terapie trvá 4 až 8 týdnů. Při žaludečním vředu se podává 40 mg jednou denně před spaním. Terapie trvá 6 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno, může se terapie ukončit dříve. Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu u pacientů, kteří dosud inhibitory žaludeční sekrece nedostávali, je počáteční dávka 20 mg každých 6 hod.; postupně se individuálně upravuje podle potřeby a je možné podávat až 480 mg denně po dobu 1 roku, aniž se objeví nežádoucí účinky anebo nesnášenlivost. Jako prevence nového vzplanutí nebo relapsu vředu se podává 20 mg jednou denně večer před spaním Vřed vyvolaný kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky: obvykle se užívá preventivně i léčebně 20 až 40 mg jednou (na noc) nebo dvakrát denně. Podávání přípravku dětem od 6 let je možné na základě pečlivého zvážení Přípravek je určen k vnitřnímu užití, potahované tablety se polykají celé a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje. Interakcie: Famotidin může snížit účinnost některých látek (např. ketokonazol, amoxicilin, přípravky obsahující železo, sukralftát), jejichž vstřebávání je závislé na kyselém prostředí v žaludku. Kombinace famotidinu a jiných antacid výrazněji zvyšuje účinnost těchto látek než je pouhý součet jejich antacidních účinků. QUAMATEL neovlivňuje systém cytochromu P450, takže neovlivňuje účinek látek, metabolizovaných tímto enzymovým systémem. Nežádoucí účinky Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa nebo průjem, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, rash, závratě. U malého počtu nemocných se mohou objevit změny v jaterních testech (vyšší transaminázy a bilirubinémie). Je možná hypersenzitivita s kožními projevy. HVL:

4. Inhibítory protónovej pumpy
Substituované benzimidazoly, látky, ktoré takmer na 100% blokujú tvorbu HCl, podávajú sa ako pro-drug formy. Nekompetetívne inhibujú H+/K+ ATPázu. MÚ :Látka sa vstrebáva v zásaditom pH tenkého čreva (acidorezistent.obal, poťah.tablety), je transportovaná systémovou cirkuláciou k parietál. bunkám žalúdočnej sliznice, kde sa uvoľňuje v blízkosti H/K ATPázy a vplyvom silne kyslého prostredia sa mení na aktívnu formu (sulfenamid- omeprazol), ktorá interaguje s SH-skupinami cysteínového zvyšku v αpodjednotke protónovej pumpy. Ich účinok trvá 48-72 hodín. Čím je pH vyššie, tým je vyšší aj ich účinok, preto sa nepodávajú ráno, a ani nie v kombinácii s H2 antihistaminikami. 6

Medzi jednotl. látkami nie sú výrazné rozdiely Použitie : - súčasť terapie pri Helicobacter pylori - ako iné inhibítory sekrécie HCl - Zollinger – Elisonov syndróm Používajú sa : omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol omeprazol: Omeprazol zvyšuje pH a snižuje objem žaludečního sekretu. Sám je slabá baze (pKa 3,97), hromadí se v silně kyselém prostředí sekrečních kanálků parietálních buněk a aktivuje se protonací při pH nižším než 3 (takto nízké pH se vyskytuje v organismu jedině v sekrečních kanálcích parietálních buněk). Aktivní substance, sulfenamid omeprazolu pak ireverzibilně blokuje H+/K+- ATPázu - pravděpodobně reakcí se sulfhydrilovými skupinami enzymu. Selektivní akumulace omeprazolu v oblastech s velmi nízkým pH, tj. v parietálních buňkách, je odpovědné jednak za specifický účinek právě na tyto buňky, jednak za dlouhé setrvání účinné látky právě v nich: přetrvává zde podstatně déle, než odpovídá plazmatickému poločasu omeprazolu. Po blokádě enzymu se zvyšuje pH, akumulace omeprazolu se snižuje, méně omeprazolu se mění na aktivní metabolit; účinnost omeprazolu se tedy reguluje zpětnovazebním mechanismem. Jakožto slabá baze se omeprazol koncentruje v kyselém prostředí intracelulárních kanálků parietálních buněk. V tomto vysoce kyselém prostředí se omeprazol protonuje a vzniká vlastní účinná látka, sulfenamid omeprazolu. Biologická dostupnost omeprazolu po jednorázové p.o. aplikaci je přibližně 35%; není ovlivněna příjmem potravy ani užitím antacid. Hlavní metabolity v moči jsou hydroxyomeprazol a odpovídající karbonová kyselina (pečeň). Indikace přípravku OMEPROL jsou: - duodenální vředy; - žaludeční vředy; - refluxní ezofagitida; - funkční dyspepsie, vyvolaná poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece; - eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky; - Zollingerův-Ellisonův syndrom. Tobolky přípravku OMEPROL 20 mg se polykají celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny; mají se úžívat nalačno před prvním jídlem, tj. před snídaní. Pokud je třeba denní dávku rozdělit na dvě dávky jednotlivé (např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu při denních dávkách převyšujících 80 mg), užívá se druhá dávka před večeří. Interakcie: Omeprazol může zesílit účinky diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol se metabolizuje především působením izoenzymu ze skupiny 2C cytochromu P450 (Smefenytoinhydroxylázou). Proto se při užívání omeprazolu zpomaluje inaktivace diazepamu, R-warfarinu a fenytoinu, metabolizovanými rovněž tímto izoenzymem. Při kombinaci s antikoagulacii typu warfarinu anebo s fenytoinem je třeba pacienty průběžně monitorovat, někdy je nutné dávkování těchto látek snížit. Nelze také vyloučit s interakci s jinými látkami, rovněž metabolizovaných izoenzymem P450 2C (např. s hexobarbitalem).

7

lidokainu. NU:Ovlivnění krevního obrazu . itrakonazol a jiné látky s absorpcí závislou na kyselém pH Klarithromycin. cyklosporinu.Vzájemně zesílit se mohou účinky při kombinaci s klarithromycinem. lze předpokládat. tinnitus) až i ztráta sluchu. že podobně jako klarithomycin se chovají i jiná makrolidová antibiotika. naproxen. ovlivnění trávicího ústrojí :občas se může objevit průjem. R-warfarin. fenytoin Ketokonazol. naproxenu. absorpci erytromycinu. . . kdy se zvyšují plazmatické hladiny omeprazolu i klarithromycinu. Tyto příznaky v dalším průběhu terapie obvykle ustoupí.tj.lidokain. jejichž biologická dostupnost závisí na pH žaludeční šťávy . roxithromycin erythromycin (a asi další makrolidy) Příčina inter. že užívání omeprazolu změní absorpci látek.Reakce přecitlivělosti: ojediněle se vyskytly tyto projevy: urtikarie.Ovlivnění centrálního a periferního nervstva 8 . Velmi vzácně se vyvinula porucha sluchu (např. estradiolu.Ovlivnění kůže a vlasů : občas se vyskytl pruritus. .Ovlivnění jater: občas se mohou vyskytnout přechodné změny parametrů jaterních funkcí. rash. angioneurotický edém. bronchokonstrikce. piroxikamu. erythema multiforme. fotosenzitivita. propranolol. Zpomalení dekompozice. zvýšení tělesné teploty až horečka.Ovlivnění smyslových orgánů: občas se vyskytlo zkalené vidění nebo poruchy chuťového vnímání: tyto změny byly obvykle reverzibilní. chinidinu (testováno při denních dávkách omeprazolu 40 mg po dobu až 8 dní). poločasu omeprazolu Theofylin. že sníží např. Dále je možné. piroxikam. po ukončení terapie se však opět upraví. ztráta vlasů. Následek (projev) inter. bioinaktivace zvýšení biologické v játrech dostupnosti a prodloužení biol. případně hyperhidróza. propranololu. diklofenaku. theofylinu.Ojediněle se vyskytly benigní cystické útvary ve žlázách: po vysazení omeprazolu vymizely. zácpa. flatulence (případně s bolestmi v břiše). metoprolol. . alergická vaskulitida. . zvracení. absorpci ketokonazolu a zvýší např. metoprololu. kofein. neočekávané situace! Řídit auto anebo jiné motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje lze po zjištění. Tabulka I: Přehled interakcí omeprazolu: Intereagující látka Diazepam. cyklosporin. že přípravek neovlivňuje schopnost pacienta vykonávat tyto činnosti. Podle dosud dostupných informací omeprazol neovlivňuje metabolismus kofeinu. alkoholu (testováno při denních dávkách omeprazolu 20 mg po dobu až 8 dní). anafylaktický šok. chinidin. alkohol. beze změn farmakokinetiky estradiol Přípravek OMEPROL 20 mg by zejména na začátku léčby mohl snížit schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé. diklofenak. zvýšená hladina v plazmě Snížení absorpce Interakce s izoenzymem P450 2C Zvýšení pH žaludeční šťávy Zvýšení pH žaludeční Zvýšení plazmatické šťávy a porucha koncentrace obou látek. nauzea.

Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy. Dávkování a způsob podání . Kombinovaná léčba trvá obvykle 7 dnů a může být prodloužena na maximálně 2 týdny. Výjimkou je eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. 9 . většinou u těžce nemocných anebo starších pacientů a velice vzácně se vyskytly i deprese anebo agresivní chování.Ojediněle se objevily stavy zmatenosti a halucinace. polykají se celé 1 hodinu před snídaní a zapíjejí potřebným množstvím tekutiny. ketokonazol). Interakce Pantoprazol může snížit či zvýšit vstřebávání léků. Pro zhojení žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je obvykle postačující léčba po dobu 4 týdnů. Při kombinované léčbě u eradikace Helicobacter pylori se druhá tableta užívá před večeří. nebyly pozorovány žádné klinicky signifikantní interakce.2. fenprokumon. . piroxicam. digoxin. Pokud je pro léčbu duodenálního nebo žaludečního vředu nutné další podávání pantoprazolu. kofein.5. HVL: pantoprazol: Indikace Duodenální vředy.Občas se vyskytnou poruchy spánku. 4. tj. závratě. naproxen. bolesti hlavy. V individuálních případech je možné zvýšit tuto dávku na 2 tablety denně. Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám. únava. Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450.doporučené dávkování Obvyklá dávka v monoterapii u žaludečních a duodenálních vředů a refluxní ezofagitidy je 1 tableta denně. 4. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další dva týdny. 1 tableta denně ráno. etanol. kde se má použít dávka pantoprazolu 2krát denně 40 mg po dobu jednoho týdne. warfarin a jedno perorální kontraceptivum. podává se obvyklá dávka pro monoterapii. které jsou metabolizovány stejným enzymatickým systémem. . jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. diazepam. diklofenak..Jiné nežádoucí účinky :občas se v průběhu terapie objevily periferní edémy. zvláště u pacientů nereagujících na předchozí protivředovou léčbu. fenytoin. Poznámka: denní dávka 40 mg pantoprazolu se nemá překračovat u starších pacientů a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. Tyto příznaky se obvykle v průběhu léčby upraví. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí. které však po ukončení léčby vymizely. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. glibenklamid. Avšak při specifických testech s velkým počtem takových léků a látek jako karbamazepin. Žaludeční vředy. Středně těžká a těžká refluxní ezofagitida. nifedipin. teofylin. Controloc tablety se nesmí půlit ani drtit. Pro zhojení duodenálních vředů je obvykle postačující léčba po dobu 2 týdnů. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s dalšími léky či látkami. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další 4 týdny. metoprolol. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí se doporučuje dávkování 1 tableta (40 mg pantoprazolu) ob den.

perorálními antikoncepčními přípravky nebo perorálními antikoagulačními léky může vést k jejich zpomalenému vylučování. nejlépe před jídlem. je možno lansoprazol charakterizovat jako inhibitor gastrické protonové pumpy v tom smyslu. Přípravek je určen pro dospělé pacienty. avšak potlačují sekreci kyseliny specifickou inhibicí systému enzymu H+/K+-ATPasy na sekrečním povrchu gastrické parietální buňky.benigní žaludeční vřed. U nemocných s hypersekrecí kyseliny lansoprazol významně snižuje bazální sekreci kyseliny v žaludku a sekreci stimulovanou pentagastrinem.patologicko hypersekreční stavy včetně Zollingerova-Ellisonova syndromu. HVL: lansoprazol Lansoprazol patří k třídě antisekrečních látek. . 4. při kterých je třeba inhibovat sekreci kyseliny v žaludku: . Je široce metabolizován v játrech. Lansoprazol zpomaluje vyprazdňování stravitelných pevných látek z žaludku. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. které nemají anticholinergní účinky nebo vlastnosti antagonistů histaminových H2-receptorů.eradikace H pylori (v kombinaci s antibiotiky). může dojít k některým interakcím. Současné podávání lansoprazolu s diazepamem.refluxní esofagitida. během kterých je hodnota pH vyšší než 3 a vyšší než 4. fenytoinem. 10 .duodenální vřed. Nebylo zaznamenáno žádné zvýšení žaludeční kyselosti jako reakce na přerušení podávání léku (rebound fenomen). Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované gastrické sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu. . .NU ako omeprazol.1. Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. Po perorálním podání lansoprazol významně snižuje bazální tvorbu kyseliny a významně zvyšuje střední hodnotu pH v žaludku a procentuální podíl časů. Jelikož je tento systém považován za kyselou (protonovou) pumpu v rámci parietální buňky. kyselosti a tvorby kyseliny indukované inzulinem. Zvyšuje hladiny sérového pepsinogenu a snižuje aktivitu pepsinu za bazálních podmínek i při odpovědi na stimulaci jídlem. Inhibice sekrece kyseliny v žaludku. Lansoprazol je z 97% vázán na plazmatické bílkoviny. 4.5. Interakce Jestliže je užíván lansoprazol spolu s léky metabolizovanými v játrech. která byla zjišťována měřením pH uvnitř žaludku se postupně vrací k normálním hodnotám během dvou až čtyř dnů po několika dávkách. že blokuje konečný stupeň tvorby kyseliny. 4. Lansoprazol rovněž významně snižuje tvorbu kyseliny stimulovanou jídlem. Indikace Patologické stavy. . Dávkování a způsob podání Doporučená denní dávka lansoprazolu je 30 mg (1 tobolka) jednou denně. theofylinem. Lansoprazol inhibuje normální vzrůst sekrečního objemu.2. buď ráno nebo večer.

zvýšená tvorba endogénnych prostaglandínov . Indikace VENTER je indikován pro léčbu: . Cytoprotektíva Tieto látky potencujú obranné vlastnosti žalúdočnej sliznice 1.Během podávání lansoprazolu není obvykle nezbytné podávat antacida. Sukralfát – hlinitá soľ oktasulfátu sacharózy ( sulfónovaná sacharóza) Mukoprotektívny účinok po celej dľžke GIT je zabezpečený: . Sukralfátový-albuminový film zajišťuje bariéru proti difuzi vodíkových iontů.viaže tiež pepsín Indikácie : . .žaludečního vředu. 4. 11 .7. Není metabolizován a je proto vylučován hlavně ve stolici bez zjištění enterohepatické cirkulace. čímž snižuje peptickou aktivitu. I když zůstává otevřená otázka úplné definice mechanismu působení sukralfátu.žalúdočný a duodenálny vred.dvanáctníkového vředu. Absorbuje žlučové sole. refluxná ezofagitída Farmakodynamické vlastnosti Protivředové působení sukralfátu je výsledkem vytvoření komplexu přilínajícího k vředu. Sukralfát není intraluminálním antacidem. . pocit nevolnosti nebo zácpa (9%).hyperfosfatémie.ezofagitidy.omeprazol + metronidazol + claritromycín 6. . Sukralfát vytváří komplex přilínající k vředu s exsudátem bílkovinné povahy na místě vředu.7%). Sukralfát inhibuje působení pepsinu v žaludeční šťávě a způsobuje zvýšený výstup bikarbonátu ze žaludku. Kominovaná liečba vredovej choroby Najúčinnejšie sú kombinácie : OAC – omeprazol + amoxicilín + claritromycín OMC . pepsinu a žlučových solí. podobně jako bolesti hlavy (4. distribuční objem a vazba na plazmatické bílkoviny nejsou známy. Absorpce sukralfátu z gastrointestinálního traktu je minimální (3-5%). měly by být užívány jednu hodinu před podáním nebo jednu hodinu po podání lansoprazolu. .polymerizácia v kyslom prostredí a tým tvorba ochranného gélu . Terapeutické působení sukralfátu je místní a neexistuje důkaz o vztahu ke koncentracím ve tkáni nebo plazmě. který pokrývá místo vředu a chrání je proti dalšímu účinku kyseliny. avšak může tlumit vodíkové ionty v kráteru vředu. rýma a kašel.7%) a vzácně závratě a respirační syndromy.stimulácia tvorby hlienu . že vykazuje svůj účinek lokálním působením. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou vzácné. avšak nepozměňuje sekreci žaludeční kyseliny. aby se předešlo opožděné absorpci lansoprazolu. je známo. 4. Jestliže jsou zapotřebí.absorbcia žlčových kyselín . Může nastat průjem. Totéž platí pro podávání sukralfátu.udržovací terapii peptické vředové choroby. Poločas. HVL: 5.1. jako je faryngitida. kožní vyrážky (1.

digoxinu. norfloxacinu. Koloidné zlúčeniny bizmutu Účinky . nevolnost. zda sukralfát modifikuje jakoukoliv stránku tělesné biochemie.4. encefalopatie) byly uváděny u nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. Specielní upozornění Sukralfát by měl být užíván s opatrností u nemocných s renálním selháním vzhledem k možné absorpci hliníku a k účinkům zvýšeného množství hliníku v plazmě na ledviny. 4.4. Interakce Současné podávání sukralfátu snižuje míru absorpce (biologickou dostupnost) následujících léků: cimetidinu. Hojení vředů a léčba ezofagitidy u dětí starších 10 let a u dospělých vyžaduje 4 g sukralfátu denně. tetracyklinu a teofylinu. zvracení. 4. nespavost. ospalost. Dermatologické účinky: svědění. žaludeční obtíže. Sukralfát váže fosfáty. takže se u nemocných může vyvinout hypofosfatémie. je třeba dodržovat časový odstup 30 min. Jsou-li se sukralfátem podávány antacida. čtvrtou dávku před ulehnutím ke spánku. trávicí obtíže. Vzhledem k možnému snižování absorpce některých léků účinkem sukralfátu by měl být sukralfát podáván později než ostatní léky. Dávkování a způsob použití při hyperfosfatémii je stejný jako při léčbě vředů. granule dispergovány v 10-15 ml vody. Podání před jídly může zabránit vazbě sukralfátu na bílkoviny v jídle. Není známo. Dávkování a způsob podávání Dávkování u dětí od 4 do 10 let: 4krát 500 mg sukralfátu denně vždy půl hodiny před hlavním jídlem. Ostatní: bolest v zádech. Hromadění a toxicita hliníku (hliníková dystrofie. Nejsou známy žádné požadavky na dávkování sukralfátu u starších osob.zvýšená tvorba PGE 12 . ketokonazolu.lokálne protektívny (precipitácia) . Tablety by měly být brány s vodou. vyrážka. Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání u malých dětí. 2. Nežádoucí účinky Nejčastějším nepříznivým účinkem sukralfátu je zácpa. Některými dalšími možnými nepříznivými gastrointestinálními účinky jsou: průjem.5. buď 1 g jednu hodinu před jídlem 3krát denně a 1 g při odchodu na lůžko nebo 2 g při vstávání a 2 g při odchodu na lůžko po dobu 4-12 týdnů. a proto je třeba při současném užívání těchto léků postupovat opatrně. 4. plynatost a sucho v ústech. takže se nedoporučuje užívání sukralfátu u dětí mladších než 4 roky.8. bolesti hlavy. polohová závrať. ranitidinu. Sukralfát může bránit absorpci warfarinu. Biologická dostupnost sulpiridu je při podávání spolu se sukralfátem snížena o 40%. to jest 4 g denně. Účinky na nervový systém: závratě.2. Dávka může být snížena podle hladiny fosfátů. Udržovací léčba pro peptickou vředovou chorobu je 1 g sukralfátu 2krát denně po dobu až 12 týdnů. ciprofloxacinu. osteomalácie.

ako súčasť prípravku: Arthrotec : Arthrotec má být užíván společně s jídlem. čiastočne 13 . nerozdrcené nebo nerozpuštěné. ktoré potlačujú agresívne pôsobenie pepsínu (pri pH nad 6 dochádza k jeho ireverzibilnej dezaktivácii). Přípravek nesmí užívat pacienti mladší 18 let. Osvedčili sa látky povahy slabých báz. nerozkousané. roprostil.útlm sekrécie žalúdka (inhibícia tvorby cAMP) . Ca). misoprostol. tablety se užívají celé. protože indukuje děložní kontrakce a tak může způsobit potrat. Farmaceutická chémia Zvýšená sekrécia žalúdočných štiav prejavujúca sa ako hyperacidita môže narušiť ochranný mukózny obal žalúdka a duodenálnu sliznicu. Antacida priame M. rosaprostil .5 hodiny. salicylát bizmutitý 3. trimoprostil. Prostaglandíny Hlavnými cytoprotektívnymi eikosanoidmi sú PGE1 a PGI2.zvýšená sekrécia HCO3. Arthrotec je kontraindikován u pacientů. Používajú sa : zásaditý citronan bizmutitý.Ú. kteří jsou přecitlivělí na diklofenak. Arthrotec nesmí užívat těhotné ženy. pylori Samotné tieto zlúčeniny nestačia na zničenie H. hydroxid hlinitý reaguje so žlčovými kyselinami a lyzolecitínmi čo má pozitívny efekt na terapiu. 2. ako nežiadúci účinok sa vyskytuje tmavo zafarbená stolica a jazyk. pylori. Jej indikáciami sú – obezita. Môžu pôsobiť aj iné faktory ako napr. Arthrotec je kontraindikován u pacientů s aktivním gastrointestinálním krvácením.a hlienu . Na začiatku vyvoláva pálenie záhy a zápaly (gastritis).. jiné prostaglandiny nebo jinou součást přípravku. refluxná ezofagitída a pyróza.inhibícia rastu H. Soli akalických zemín (Mg. 4. arbaprotil. ale v podobe stabilných derivátov – misoprostol (metylester derivátu PGE1). jiná nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylosalicylové. MÚ : . nedávajú sa v natívnej forme (rýchly rozklad).zvýšené prekrvenie sliznice Nesmú sa podávať v gravidite. : prechodné zníženie koncentrácie protónov neutralizáciou alebo adsorpciou (a ústojnou schopnosťou). Misoprostolová komponenta je určena pro profylaxi žaludečních a duodenálních vředů indukovaných nesteroidními antirevmatiky. Kyselina algínová Tvorí v žalúdku ochranný gél na 2-2. čo môže vyústiť až do peptidických a duodenálnych vredov. 1. enprostil.

alebo kremičitany horčíka a hliníka.Antacida nepriame 14 . . Mg(OH)2 . CaCO3 . ktoré majú zlú rozpustnosť vo vode a preto sa len z malej časti vstrebávajú . ľahká reakcia s nimi v GIT 3. ktoré neutralizujú obsah duodena. Algedrát – koloidný roztok hydroxidu hlinitého Fosforečnan hlinitý AlPO4. Hydroxid – uhličitan horečnatý zmes 4MgCO3.oxid horečnatý. (sóda bikarbóna) nepoužíva sa spôsobuje sekundárnu hypersekréciu HCl – pretože uvoľnený oxid uhličitý dráždi žalúdočnú sliznicu. Ú.5. Zlúčeniny gélovitého charakteru pôsobia aj adsorbčným mechanizmom. zvýšenie pH na cca 6. Mg2 O2 . sa produkcia Požiadavky na dobré antacídum : 1. pre tieto dôvody sa dnes používa na alkalizáciu moča napr. pri sulfonamidoch. uhličitan a oxid horečnatý ale môžu vyvolať nežiadúcu alkalizáciu a tým stimulovať produkciu ďalšieho chlorovodíku – rebound fenomén. ľahko vstrebateľné Na ióny sú nežiadúce u kardiakov a môžu alkalózou narušiť acido-bázickú rovnováhu (až obličkové kamene).Ú.nH2O – vytvára vo vodnom prostredí hydrogél s nízkou neutralizačnou a vysokou adsorbčnou schopnosťou.hydroxid horečnatý minimálne vstrebávaný a zvoľna vylučovaný zo žalúdku.3SiO2.3H2O Zlúčeniny hliníka Majú výhody : pôsobia protrahovane.hydrogenuhličitan sodný. bespôsobuje alkalózu. nastavujú pH žalúdka na optimálnych 3.uhličitan vápenatý podobné N. Zvyšuje hydrogénkarbamáyových iónov.Mg(OH)2. Trikremičitan horečnatý 2MgO. účinkujú v GIT a v dôsledku väzby na hydrogenkarbamátové ióny v duodene výrazne nemenia acidobázickú rovnováhu. ich antipepsínový účinok možno potencovať pridaním zásaditých solí bizmutu. Vhodnejšie sú fosforečnany. 4. Uhličitany alkalických kovov a zemín NaHCO3 . majú dobrú kryciu schopnosť GIT sliznice.Mg(OH)2.zmes oxidu a peroxidu.peroxid horečnatý . Zlúčeniny horčíka MgO.stimulujú kontrakcie žlčníka a sekréciu pankreasu.5H2O alebo 3MgCO3. Týmto požiadavkám vyhovujú hydrogenuhličitan sodný. pozvoľný priechod do čriev bez vedľajších N. uhličitany. pôsobí silne adsorbčne . a ešte mierne obstipačne. vysoká väzobná kapacita protónov 2. vzniká gél kys. kremičitej ktorý zároveň chráni žalúdočnú sliznicu. ani hyperprodukciu HCl Hlinitan horečnatý (Mg3[Al(OH)6]2) – pomalý nástup účinku ale bez rizika vzniku alkalózy adsorpčný účinok 2.

ktorá sa viaže na sulfhydrylové skupiny enzýmu. V silne kyslom prostredí dochádza k vnútromolekulovému prešmyku na aktívnu formu. inhibuje sekréciu chlorovodíku a GIT motilitu.j. C OH CH3OSO3 COOCH2 N CH3 CH3 POL DINMET Y SULFÁT NHCO N N COCH2 Je selektívnejší. ktoré sa rozpúšťajú v čreve. t. Látky sú podávané v acidorezistentých obaloch. neprechádza hematoencefalickou bariérou 10 % oxidatívne demetylovaný Tieto deriváty vykazujú vystupňovanú selektivitu voči Mreceptorom žalúdočnej sliznice N N CH3 PIRENZEPIN H-2-antihistaminiká: cimetidin. K+-ATP-ázy. inhibované sú takmer len proteíny protónovej pumpy. Dostatočne vysoká koncentrácia H+ sa nachádza len v bezprostrednej blízkosti protónovej pumpy. Tlmia zvýšenú sekréciu 15 . ktorý je zodpovedný za sekréciu protónov parietálnymi bunkami do žalúdočného lumenu.syntetická látka CH3CH2CH2 COOH NCO CHCH CH 2 2 CH3CH2CH2 NH CO PROGL UMID efekt založený na inhibícii sekrécii chlorovodík stimulujúceho hormónu gastrínu Inhibítory H-K-ATPázy: omeprazol Látky ireverzibilne inhibujú transportný systém H+.Anticholinergiká (poldinmetylsufát pirenzepín) mechanizmus inhibícia sekrécie žalúdočných kyselín je daný antagonizmom acetylcholínu na postganglionárnych receptoroch parietálnych buniek sliznice GIT. inhibuje aj sekréciu pepsínu. famotidin NH N CH3 N CN CIMET IDIN CH2 S CH2CH2 NH C NHCH3 Metyl na cykle vysoká aktivita Met: metyl na cykle ide na hydroxycimetidin S. zvyšok je rýchlo metabolizovaný na neúčinné metabolity. prvý dusík k cyklu N-glukuronid 4x účinnejší ako cimetidin vlastnosti rovnaké H2N C N H2N N S N SO2NH2 CH2 S CH2CH2C NH2 FAMOT IDIN podobný ako cimetidin ale 5-10 mg sa rovná 300mg cimetidinu Hormóny a inhibítory hormónov: enterogastron – ako adjuvans pri terapii duodenálnych vredov. po vstrebaní sú čiastočne vylučované sekréčnymi kanálikmi parietálnych buniek v blízkosti protónovej pumpy. proglumid .sulfoxid. ranitidin.

K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 O-CH3 O-CH3 N N N H S O O CH2-CF3 CH3 N N N H S O CH3O CHF2O omeprazol / esomeprazol pantoprazol lansoprazol NH CH3O N OMEPRAZOL O S CH2 CH3 N CH3 OCH3 Inhibícia protónovej pumpy sliznice žalúdočnej membrány. ktorá reguluje výmenu draslíka za protóny a vylučovanie chlorovodíka do žalúdočného priestoru 3. 16 . ktoré robia bunky slizničného epitelu GIT odolnejšie a chránia ich pred vznikom vredov. alebo podporujú zahojenie už vzniknutých vredov. sekrécia sa obnovuje až po novej syntéze enzýmu a majú aj čiastočnú antibakteriálnu aktivitu proti Helicobacter pylori.HCl nezávisle na pôvode na približne 24 h. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 H3C O CH3 CH3 N N + O CH3 H3C N + O CH3 CH3 SH H3C N + CH3 H + NH S OH N N S N NH S S CH3O O CH3 O CH3 O CH3 H+.Mukózoprotektíva Antiulcerózny efekt je daný rôznymi mechanizmamy. Molekulárny mechanizmus účinku inhibítorov protónovej pumpy H+.

kys. zatiaľ čo charakter cukru ovplyvňuje mierne OR OR aktivita stúpa od di k tetrasacharidom . brzdia uvoľňovanie gastrínu. prevedením na hlinitý SO3 Al2(OH)5 R komplex pribúda aj tlmenie žalúdočnej kyslosti Účinkuje u duodenálnych vredov a u peptických je menej výrazný RO CH2OR CH3 KARBENOXOL ON O CH2 CH2COO CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 COOH CH3 Prírodná látka vyizolovaná zo Succus Liquiritiae hemisukcinát enoxolonu (k.: zadržovanie tekutín. hypokaliémia Prostaglandíny – interferujú s adenylcyklázou inhibujú sekréciu žalúdočných. Ú. na duodenálne vredy SUKRAL FÁT CH2OR O O O OR OR antipepsínový a antiulerózny účinok rastie počtom jednotiek kyseliny sírovej. N. algínová Ochranné prostriedky proti dráždeniu sliznice GIT 17 . stimulujú sekréciu hydrogén karbonátnych iónov Antiulcerózny efekt je dôležitý cytoprotektívny efekt na sliznicu žalúdka i duodena 3.Hydroxid-citronan bizmutitý – jeho koloidný roztok vytvára ochrannú vrstvu čo vedie k inaktivácii pepsínu a blokádu aktivácie pepsinogénu. žiadna iná zlúčenina bizmutu takto nepôsobí Sukralfát – hlinitý komplex oktatis (hemisulfát) sacharózy – polysulfovaný oligosacharid. zvyšuje odolnosť sliznice pre spätnú difúziu protónov potlačuje pôsobenie žlčových kyselín v duodenálnej sliznici. Farmakognózia ALGINETE . hl. viaže kyselinu. tvorí ochranný povlak a stimuluje tvorbu cytoprotektívnych prostaglandínov. predlžuje život epiteliálnych buniek. Stimuluje sekréciu žalúdočných mukoproteínov a priaznivo modifikuje ich zloženie. glycyrhetinovej). hypertenzia.

k. L-arabinóza. glukurónová. semeno do 10% slizu (SALVAT THÉ. Fabaceae (ČSL 4) Zložky A – bassorín (60%) bobtnajúci. :mierne laxatívum 2. lebo tvoria nerozpustné Ca – algináty. Mg).D-galaktóza. D-galakturónová Horčiny = iridoidy – aukubín P. Táto kyselina sa vo vode nerozpúšťa. Fucus. Pektín – ovocné šťavy . ktoré po vysušení tvoria rozpustné povlaky. AGIOLAX grn.. Agar – Gelidium. mucilaginózne laxatívum.. emulgátory.Semen lini – Linum usitatissinum. Ecklonia) Je to lineárny polymér zložený z kys. 1. je aj v Althaeae radix Pektíny sú polygalakturonáty. ovata. Macrocystis. galakturónová P. prostriedky urýchľujúce rozpadavosť tabliet. z chemickej stránky podobné slizom hnedých rias – algínovým kyselinám.Tragacantha – Astragallus. METAMUCIL plv.V riasach sa nachádza ako vápenná soľ(získava sa – riasy sa pomocou slabých kyselín zbavia rozpustných polysacharidov a minerálnych solí a potom sa extrahujú horúcim roztokom sódy. : prísada laxatívnych čajovín 4. centrálne útlmy . Sodná soľ pôsobí ako laxans. xylóza. algínová a jej soli sa používajú ako zahusťovadlá.Folium plantaginis – Plantago lanceolata. Plantaginaceae (ČSL 4) Semen plantaginis Semen plantaginis ovatae – P. list – antitusikum a mucilaginózum. algínová je intracelulárna slizovitá látka rozličných hnedých rias (Laminaria. k. 18 . nerozpustný vo vode B – tragakantín (40%) rozpustný vo vode Stavebné jednotky : arabinóza. ktoré sa v organizme vstrebávajú. v kozmetike a potravinárstve. k. z algínatu sodného sa k algínová vyzráža s HCl). rezorbujúce sa obväzové a šijacie materiály. galakturónová P.k. K. ríbezlí.).. masťové základy vodou zmývateľných mastí.. jabĺk. : mierne laxatívum 3. psylium (skorocel blškový) Sliz – D-xylóza. nezrelých plánok... Mucilaginóza Pôsobia ako protektíva sliznice GIT a pri napučiavaní ako mechanické laxatíva. prítomnosť urónových kys. D-galakturónová P. sírovou. semeno . rozpustné sú jej soli (alkalické. iba napučiava. galaktóza.Kys. Získavajú sa extrakciou vhodných surovín (zvyškov po vylisovaní muštu z malín. staabilizátory. L-ramnóza. k. sám aukubín vyvoláva interne gastroenteritídy. : mierne laxatívum. mrkvových koreňov. Používajú sa ako prostriedok na zastavenie krvácania. repných odrezkov.tiež mierny antilogistický a expektoračný účinok. D-manurónovej a L – gulurónovej 1 → 4 glykozidicky viazané. gelidiaceae (ČSL 4) Zložky A – agaróza (70%) – lineárny reťazec (D-galaktóza-3-6-anhydro-L-galaktóza) B – agaropektín – agaróza esterifikovaná v polohe 6 k. Linaceae (ČSL 4) sliz. P. ).

.živica.Ich základnou zložkou je kys. aglykónom je kys. Pektíny sa používajú podobne ako slizy pri ochoreniach tráviaceho traktu (hnačky.antilyzozímová aktivitta glycyrizínu a synergické pôsobenie s flavonoidmi). - ANXIOLYTIKÁ (N05B) 19 . Droga pôsobí aj diureticky a spazmolyticky. glukóza. ktorá pôsobí aj bakteriostaticky a antivirózne. glabrínová . sacharidy (sacharóza. nedostatku draslíka (vyplavuje ho). Väčšina liekopisov žiada lúpanú drogu (periderm má horkú chuť). penicilínu.oxykumaríny (umbeliferón. pôsobia detoxikačne a zamedzujú úbytku vody v organizme. viazaná 1 – 4 glykozidovou väzbou. Droga je obsiahnutá aj v laxatívnych prípravkoch a používa sa tiež ako korigens chuti a pomocná látka.(sú tiež emulgátormi). hispaglabridín) . Fabaceae (ČSL 4) Obsahové látky triterpénové saponíny – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín (sladko chutiaca amóniová alebo vápenatá soľ kys. glycyrizínovej (50 krát sladšia ako sacharóza. Aglykóny flavonoidov pôsobia spazmolyticky (podobne ako papaverín). rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne)). ďalším saponínom je kys. manitol) a škrob Používa sa ako expektorans so sekretomotorickým účinkom. vysokom TK. inzulínu. glycyretínová. pôsobí ako profylaktikum vredovej choroby. Antacída Kys. Liquiritiae radix ).látky typu estrogénnych steroidných hormónov (adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) . účinkuje hlavne kys. Addisonovej choroby. α – D – galakturónová. Antimikróbne pôsobia aj izoflavonoidy hispaglabrdín A a B a glabridín). askorbovej. Sterilné 2% roztoky sa používajú na ošetrovanie rán (hemostyptické účinky). herniarín) . niekedy aj ako náhrada krvnej plazmy.žlté zafarbenie spôsobuje likvirecigenín a izolikvirecigenín(flavonoid likviricín) . Glycyrrizínová a jej deriváty – Glycyrrhiza glabra (sladkovka guľatoplodá.horčina (glycyramín) . Deoxykortikosterónu podobné pôsobenie sa používa pri liečbe reumatických ochorení – artritíd. gastritíde a tráviacich ťažkostiach. Droga nie je vhodná pri ochorení pečene. Používajú sa ako regulátory pri vstrebávaní kys.flavónové deriváty (glabrol.. aplikuje sa na glycyrizín chudobnejší Succus liquiritiae ( pri vredoch . katary). Priaznivo pôsobí pri vredovej chorobe žalúdka. glycyrizínová. Sú zložkou prípravkov používaných pri gastritídach a vredovej chorobe (tvoria na slizniciach ochranné povlaky). rozličných zápalových ochorení.

poruchy spánku Medzi prejavy úzkosti patrí Symptómy. generalizovaná úzkostná porucha 2. posttraumatická stresová porucha 1. bolesti brucha 7. fobické úzkostné poruchy 4.Prípravky : Diazepam Buspiron 1. pocit tepla. ♂.Farmakológia Anxiolytiká (antifobiká) sú liečivá. panická porucha 3. obsedantno-kompulzívna porucha 6. kognitíva Typy úzkostných porúch sú Sedatíva. Na rozdiel od neuroleptík a antidepresív sú často podávané na nepsychiatrické indikácie. pocit chvenia.♀ strata libida dyspareunia ♀chladnosť 20 . tras 2. chladu 6. hypnotiká Dysforiká Psychodysleptiká Amnesticky účinné látky 1. anxiolytiká (úroveň emotívna) Látky s účinkom na Neuroleptiká psychické integrácie (úroveň racionality) Látky ovplyvňujúce pamäť Nootropiká. problémy s dychom 4. zmiešaná úzkostne-depresívna porucha 5. búšenie srdca 5. pomocou ktorých možno rozlíšiť anxiózu od depresie sú : úzkosť depresia spánok nočné mory ranné prebúdzanie GIT poruchy trávenia. nechutenstvo meteorizmus (nadúvanie) sexuálne funkcie ♂ejaculatio praecox. bolesti hlavy 8. bolesti na hrudi 3. Zaradenie anxiolytík medzi psychofarmakami : + Látky s účinkom na vigilitu Psychostimulanciá (úroveň bdenia) Látky s účinkom na afektivitu Antidepresíva. nutkanie na močenie 9. ktoré zmierňujú nadmerné alebo chorobné stavy strachu a úzkosti (anxiety).

prazepam. Benzodiazepíny Tieto majú účinky – anxiolytické. preto anxiolytiká pôsobia hlavne na ne : neurotransmiter GABA (k. v gravidite. myorelaxačné.porucha koordinácia pohybov . antikonvulzívne. drogovej závislosti a spánkovej apnoe. benzodiazepíny 2.útlm . 2. medazepam.poruchy pamäti (amnestické účinky) . tofizopam. Sú kontraindikované pri myastemii gravis (okrem tofizopamu). deriváty difenylmetánu 4. patrí .Za biologickú podstatu úzkosti sa považuje porucha 3 neurotransmiterových systémov.pribúdanie hmotnosti. panika zníženej aktivite Na liečbu anxiózy sa používajú : 1. pri laktácii.ospalosť . otrave alkoholom a hypnotikami. bromazepam Krátkodobopôsobiace (<12 h) – oxazepam. čo vedie k otvoreniu Cl kanála a to vyvoláva hyperpolarizáciu. nové anxiolytiká 1. gamanoradrenalín serotonín (5aminomaslová) hydroxytryptamín) zmeny psychiky pri spánok psychomotorický úzkosť zvýšenej aktivite nepokoj zmeny psychiky pri úzkosť psychmotorický útlm depresia. lorazepam Referenčnou látkou je diazepam. Ú. Podľa dĺžky účinku sa delia na : Dlhodobopôsobiace (>24 h) – diazepam. klorazepát Stredne dlho pôsobiace (12-24 h) – alprazolam. temazepam. chlórdiazepoxid. deriváty propánu 3. ktorý je zpriahnutý s chloridovým kanálom. Ovplyvňujú špecifický benzodiazepínový receptor.zmätenosť . tento spôsobuje ľahšie nasadanie GABY na jej receptor. Deriváty propánu 21 .riziko závislosti . klobazam. Medzi ich N. Pôsobia hlavne na subkortikálne štruktúry a limbický systém útlmom. strata libida porucha menštruačného cyklu .pri náhlom vysadení pri dlhodobom podávaní až epileptické záchvaty Pri intoxikácii možno použiť špecifického antagonistu – FLUMAZENIL. klonazepam. hypnosedatívne.

prazepam)alebo hydroxylová skupina v polohe 3 (oxazepam) ktorá môže byť esterifikovaná (kamazepam). pôsobí cez zníženie cAMP). alebo nitroskupinou-NO2 podobná substitúcia v iných polohách vedie k vymiznutiu A. stimuluje gastro-pulmonálny reflex). hydroxyzin. Náhrada karbonylového kyslíku sírou pôsobí dysterapeuticky. 1. Deriváty difenylmetánu Benaktyzin 4. Metylaminoskupina v polohe 2 chlordiazepoxidu nie je nutná môže byť odstránená (medazepam) alebo nahradená karbonylom (diazepam. triflórmetylomCF3. temazepam. mefenhydramin. moxastin-teoklát. Zrušenie dvojitej väzby v polohách 1. 2. V súčasnosti je požiadavka na dobrý anxiolytický účinok bez nežiaduceho hypnotického účinku. že jeho účinok nastupuje až za 2-3 týždne. 5. fluoxetin. antineurotiká.4-benzodiazepínov je potrebná prítomnosť fenylu v polohe 5. jeho nahradením iným aromatickým systémom alebo heterocyklom vedie k vymiznutiu A alebo zníženie (výnimku tvorí bromazepam). substitúcia v iných polohách alebo rôznymi substituentami pôsobí dysterapeuticky 3. ak pacient už užíval benzodiazepíny. oxazepam). je drahší. Jeho výhodami oproti benzodiazepínom sú. má mierne nižšiu účinnosť. Jeho mechanizmus účinku je založený na tom. používa sa tiež ako expektorans (sekretomotorikum – uľahčuje transprt hlienu a odkašiavanie. Anxiolytické účinky má aj mefenoxalon (centrálne myorelaxans). zvyšuje aktivitu riasinkového epitelu. že nemá hypnosedatívne účinky. že pôsobí antagonisticky na adrenergných a dopaminergných presynaptických auto-receproroch (inhibičné) a čiastočne agonisticky na 5HT1A receptoroch (presynaptická inhibícia. zrušenie tejto väzby v polohách 4 a 5 nie je vhodné 22 .Guajfenezín – patrí aj do centrálnych myorelaxancií (pôsobí útlmom polysynaptických reflexov). neutlmuje psychomotorické a kognitívne funkcie. nepotencuje účinky alkoholu (pacienti ho môžu piť). Benzodiazepíny Vzťah štruktúry a účinku : 1. 3. 6. buspiron mu už nezaberie. Nevýhodami sú. Pre A 1. benzoktamin. 2. Nové anxiolytiká Buspiron – selektívne pôsobí na úzkosť. A zvyšuje substitúcia v polohe 7 elektronegatívnymi halogénomi. klomipramin. nevyvoláva závislosť. odsraňujú neurózy a napätie – sú označované ak ako ataraktiká. Substitúcia fenylu v o-polohe halogénom A zachová i zvyšuje.2 pôsobí pozitívne. malé trankvilizéry. Dochádza po ňom k útlmu serotoninergných a k zosilneniu noradrenergných a dopaminergných funkcií. Farmaceuticá chémia Látky odstraňujúce pocity strachu. Meprobamát – je zastaralý a môže viesť k závislosti. 4. Účinok neovplyvňuje skôr zvyšuje alkylácia dusíku v polohe 1 (diazepam. ohrozenia.

Cl H O N OH COO 2 K N Klorazepát dvojdraselný V kyslom prostredí je dekarboxylovnaý na N-desmetyldiazepam (nordazepam)-aktívny metabolit. CH3 O N Cl Diazepam N Met : desmetylácia na N-desmetyldiazepam . ten je ďalej hydroxylovaný na oxazepam ktorý je čiastočne vylučovaný ako glukuronid a čiastočne je odbúravaný otvorením diazepínového kruhu za vzniku 2-amino-5-chlorbenzofenón a glycín. Diazepam. N CO Cl Oxazepam N Met : oxidatívne odbúranie jednak otváraním diazepínového kruhu.príloha.temazepam. ktorý je ešte čiastočne účinný.nordiazepam. myorelaxačne a spazmolyticky.Chlordiazepoxid Met. potom dôjde k deštrukcii skeletu. alebo prebieha biotransformácia oboma smermi na oxazepam CH3 N Cl Medazepam N Met : oxidatívna demetylácia na normedazepam. že medazepam je prekurzorom týchto účinných metabolitov. konečným produktom je demoxazepam. Klorazepát pôsobí vo vyšších dávkach aj sedatívne. NHCH3 N Cl N O Demetylácia desaminácia . temazepam sú silné anxiolytiká preto sa predpokladá. jednak oxidatívna hydroxylácia na benzéne v polohe 5 a ďalej sa eliminuje v podobe glukuronidu . Met : príloha H N Br Bromazepam N O N 23 . oxazepam. jednak oxidácia v polohe 2 na diazepam. ešte sa oxiduje na 3 hydroxydiazepam . Ten je potom oxidatívne hydroxylovaný v polohe 3 na temazepam a ďalej je demetylovaný na oxazepam.

hlavne N-demetylácia. Deriváty difenylmetánu Boli objavené v iných skupinách hl. preto tieto majú pomerne krátky polčas eliminácie. Tieto hydroxylované metabolity podliehajú ďalej čiastočne N-demetylácii za vzniku odpovadajúcich nor-metabolitov. ktorý môže byť na jednom hydroxyle metylovaný. menej sa štiepia metoxyskupiny v iných polohách. Dochádza tiež k štiepeniu azometínového mostíka benzodiazepínového kruhu za vzniku benzofenónových derivátov.5-dibenzodiazepín Met .3-propándioly. 1. čiastočne ako Nglukuronid. OH OCH2CHCH2OH OCH3 guajfenesin CH2OCONH2 Me C Pr CH2OCONH2 Meprobamát Meprobamát sa eliminuje ako taký. Deriváty propándiolov Patria sem 1. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu a 4hydroxyalprazolam. alkohol.resp. takže vedľa norklobazamu vzniká 4´hydroxyklobazam. menej oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 5. ktorá u väčšiny benzodiazepínov vedie k derivátom s dlhým polčasom vylučovania. C2H5 C COOCH2CH2N C2H5 OH Benaktyzin 24 .4-benzodiazepín Met : oxidatívne štiepená p-metoxyskupina fenylu v polohe 5 za vzniku hydroxymetabolitu. oxidatívne sa desalkuluje na monoetylderivát Má aj anticholinergné a spazmolytické účinky. čiastočne sa oxiduje na sek. 1. potom sa vylučujú ako glukuronidy. 3´.2. Oxidatívnou demetyláciou vzniká 1desmetylalprazolam.4´-dihydroklobazam. benzilovú a dietylaminoetanol a Met.CH3 N Cl Alprazolam N N N Napojením heterocyklu sa zabráni oxidatívnej deštrukcii. CH3 N Cl Klobazam N O O 2. 3. anticholinergík a spazmolytík typu bázických esterov substituovaných kyselín fenyloctových alebo antihistaminík typu bázických benzhydryléterov. ktorý sa vylučuje ako O-glukuronid. CH3 N N C2H5 CH3O CH3O T ofisopam 3. Met : (príloha) oxidatívnou hydroxyláciou vzniká alfahydroxyalprazolam. Štiepi sa na kys.

slabá sedácia a návykovosť. Tieto látky sú vo farmakológii zaraďované medzi hypnotiká. u hydroxyzínu substitúciou hydrofilným zoskupením vystupuje do popredia účinok trankvilizačný. ovplyvnenie jednotlivých podtypov umožňuje selektívnejšie rozlíšenie medzi anxiolytickou. ktoré na určitý čas patologicky menia duševnú činnosť človeka (halucinogény. ale pôsobia ako parciálny agonisti na 5-HT1A receptoroch a môžu ovplyvňovať aj iné adrenergné systémy. alkaloidy. používa sa na vyvolanie modelových psychóz.látky pôsobiace prostredníctvom serotonínergného systému neinteragujú s GABA-ergným systémom. Vyvoláva halucinácie.Používa sa hl.látky ovplyvňujúce benzodiazepínové receptory Benzodiazepínové receptory sa vyskytujú v 3 podtypoch označovaných ako ω1-3 . Synonymum moxastin teoklát. fantastiká). Farmakognózia Rastlinné psyhodysleptiká Sú to látky. 25 . 1. sú od nej odvodené buď jednoduché amidy (ergometrín). episapiron. lyzergová patrí medzi hemiterpénové indolové alkaloidy. pulz až zlyhanie krvného obehu. sedatívnou a hypnotickou aktivitou. študovaných pôvodne ako antihistaminiká. Buspiron – príloha. Cyklizin. lyzergovej. Indolové alkaloidy LSD – dietylamid k. Secale cornutum – Claviceps purpurea. . zolpidem. Gonocybe sp. u cinnarizínu lipofilnou cinnamylsubstitúciou je zvýraznený efekt periférne vazodilatačný. Stropharia sp.. vykazuje tiež antiemetické. Psilocybín – Psilocybe sp. znižuje KT. až dysfória. pretože vyvoláva túžbu lietať. ako antiemetikum. jeho p-chloranalóg chlórcyklizin. Clavicipitaceae Je to polosyntetický derivát. alebo peptidové alkaloidy (ergotamín) – viď antihypertenzíva. Veľmi výhodné vlastnosti. k. 3. holohlavec –huba). CH3 C O CH2CH2N CH3 CH3 Mefenhydrinát Cl CH N N CH2CH2 OCH2CH2OH Hydroxyzin Rada benzhydrylpiperazínových derivátov. Zmeny nálady po ich požití sa môžu prejavovať ako eufória. sedatívne a trankvilizačné účinky. pôsobí aj sedatívne. Agaricaceae. 4. Halucinogény vyvolávajú halucinácie a delirogény vedú k zmenám vedomia. gepiron. periférne spazmolytické. ktoré sa podarilo substitúciou na druhom piperazínovom dusíku selektívne vystupňovať. Iné štruktúry . meklozin a buklizin sú H1 – antihistamnika a antiemetika. môže viesť až k samovražde. Patrí medzi jednoduché indol. alpidem – príloha. je to indolalkamínový typ. (lysohlávka.

kyselina ibotenová – Amanita sp.10tetrahydrokanabinol – látka podmieňujúca psychotropný účinok hašiša. Fenyletylamíny Mezkalín – Lophophora wiliamsii (kaktus). ktoré sprevádza nádorové ochorenia. Amanita sp. 4. používajú sa menej návykové hl. Je to alkaloid odvodený od fenylalanínu. Obsahové látky Cannabis Marihuana. Hašiš – živica z listov a stopiek. Obsahové látky Cannabis.Bufoteín – Bufo vulgaris (v žľaze žaby). pri silnom zvracaní. THC – Cannabis sativa (indica). 26 . používa sa pri indiánskych slávnostiach a obradoch 3. Piptadenia peregrina (v semenách stromu). THC = Δ-9. Cannabaceae Marihuana – z kvitnúcich stopiek samičích. hl.s. Anhalonium Levinii. Peyotl je indiánske pomenovanie drogy pochádzajúcej z druhu Lophophora wiliamsii. Echinocactus Wiliamsii Cactacceae Spôsobuje mydriázu. najúčinejšou obsahovou látkou je mezkalín (ten sa vyskytuje aj v iných kaktusoch). používa sa v psychiatrii na vyvolanie modelových psychóz. 2. Hašiš. odvodené od k. halucinácie. Fabaceae.dronabinol a nabilon. patria medzi zložené acetogeníny (okrem acetogenínov sa na vzniku podieľajú aj iné prekurzory napr. Izoxalové Muscimol – Amanita pantherina (muscaria) – huby Po požití stav podobný opilosti. Kanabinoidy majú tiež antiemetické účinky. mevalónovej). Muscimol. je tonajstaršie psychomimetikum.

nádory (tlačia na okolité tkanivo a nervy). patologické zmeny v organizme. emocionálna reakcia na bolesť. zmeny tonusu ciev (migréna). stratou chuti do jedla.vzniká bez objektívnej patologickej zmeny . lokalizácia bolesti 2. je spojená s hyperreaktivitou sympatického nervového systému (tachykardia.afektívna. zvýšený tlak. ktorá spôspbuje utrpenie.algognostická (percepčná). je sprevádzaná zmenami psychiky.N02A ANALGETIKÁ – ANODYNÁ FARMAKOLÓGIA BOLESTI: Definícia bolesti: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. ileus -somatická – hĺbková. nemá signalizačnú funkciu. neuralgia.vnímanie. dolných končatín).vzniká pri poškodení. tepelné a chemické podnety -viscerálna (útrobná).delenie podĺa dĺžky trvania: • akútna. depresiami 3. resp.bolesť žalúdočného vredu. emotívna). z analgetík iba opioidné analgetiká potláčajú aj algothymickú zložku bolesti.vzniká dráždením senzitívnych zakončení na mechanické. nepríjemný zážitok Bolesť upozorňuje na nefyziologický stav organizmu.hypochondriáza. zvýšená respiračná frekvencia a iné) • chronická. Príčiny bolesti: ťah (spazmy.. Analgetiká potláčajú algognostickú zložku bolesti. psychogénne bolesti 27 .. posttraumatické bolesti..na koži • deaferenčná (neuropatická).delenie z patofyziologického hľadiska: • nociceptorová. respektíve sa opisuje termínmi takéhoto poškodenia (definícia podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) -má prísnu individualitu -vnímame ju ako zvláštny a nepríjemný druh citlivosti Zložky bolesti: 1. chápanie.reumatická artritída. chirurgické zákroky. bolesti kostí. koliky). bolesti hlavy .povrchová.trvá viac ako 3 mesiace.delenie podľa etiológie: • bolesť s organickou príčinou. rozrušenie tkaniva.má signalizačnú a varovnú funkciu. Delenie bolesti: 1.algothymická (psychická. ischémia (myokardu. fantómove bolesti 2. nádory • psychogénna. svaloch. porušení aferentných dráh -polyneuropatie. zápal. tlak (vnútroočný). poruchami spánku.kostná metastáza. kĺbov. je ohraničená miestom tkanivového poškodenia.

ischémie -nervové zakončenia: mechano-.prostaglandíny substancia P (produkcia NO. ktoré nemožno presne lokalizovať prejavujúce sa ako pálanie a tupá bolesť -v tomto oddieli pôsobia lokálne anestetiká (blokáda šírenia vzruchu) a nesteroidné protizápalové látky 28 . ktoré ako „filtre bolesti“ rozhodnú. V ňom dochádza k prvému spracovaniu bolestivého impulzu. brad. chemoreceptory -bolestivé podnety. ktorý je sympatikový. či signál o bolesti prepustia ďalej alebo ho utlmia.Vznik bolesti: Bolesť vzniká dráždením nociceptorov = receptorov bolesti (mechano-. termo-.TROJNEURÓNOVÁ DRÁHA BOLESTI: 1. termo-. tvorí sa tu substancia P a GABA. C z nociceptorov z periférie do spinálneho ganglia v zadných miešnych rohoch -telo v spinálnom gangliu -odstredivé vlákno zo spinálneho ganglia do substancia gelatinosa -v zadných miešnych rohoch. H+. Následným podráždením príslušným podnetom dochádza v mieste podnetu k vyplavovaniu algogénnych pôsobkov. ktoré tieto receptory ďalej dráždia. pichavá • vlákna typu C –nemyelinizované (pomalé) -citlivé aj na chemické podráždenie (K+. ktorú možno presne lokalizovať.) vzniknuté následkom poškodebnia tkanív.. šíri bolesť) histamín serotonin Vedenie bolesti. 2 typy dostredivých nervových vlákien (senzitívnych): • vlákna typu Aδ -hrubšie.primárny aferentný neuron (periférny neurón) -je to bipolárny neurón: -dostredivé vlákna Aδ. bolesť ostrá.oddiel. kde sa signal spracováva je “vratkovací system”. Algogénne pôsobky môžeme rozdeliť na: • Priamo aktivujúce nociceptory -bradikinín (B1 a B2 receptory) serotonín (5-HT3 receptory) histamin ióny H+.a termoreceptory -prenos bolesti. myelinizované (rýchle) -citlivé na silný tlak a teplotu -nervové zakončenia: mechano. K+ • Zvyšujúce citlivosť nociceptorov. zápalu. hist. chemoreceptorov).

anodyná Prirodzená inhibícia prenosu bolestivého impulzu. bolestivého chovania (antidperesíva) 29 .oddiel.zo substancia gelatinosa nielen do talamu. predĺženú miechu. dynorfíny) → nasadnutie ópipeptínov na receptory na primárnom aferentnom neuróne (μ. ťažko lokalizovateľnej bolesti -v tomto oddiely sa bolesť lokalizuje a analyzuje -v tomto oddiely pôsobia celkové anestetiká a analgetiká. pálivej.↑K+ (hyperpolarizácia) → blokáda bolestivého impulzu na spinálnej úrovni Vnímanie bolesti môžeme modifikovať rôznymi spôsobmi: -odstránenie príčiny bolesti -zníženie citlivosti nociceptorov (antipyretické analgetiká. presynaptická inhibícia.descendentný inhibičný system: -zo supraspinálnej úrovne (RF) -mediátory: NA. endorfíny.oddiel. Varolov most do talamu -poskytuje prvú a presnú informáciu o lokalizácii bolesti -vedenie rýchlej bolesti • tractus spino-reticulo-thalamicus. ale aj do retikulárnej formácie (RF). σ. hlavne substancie P 2.2. celkové anestetiká) -zmenou emočných reakcií na bolesť. lokálne anestetiká) -prerušením vedenia nocicepčného podnetu senzitívnymi nervami (lokálne anestetiká) -útlmom prenosu nocicepčného podnetu v mieche (opioidy) -inhibíciou percepcie bolesti (opioidy.spinotalamický neurón • tractus spino-thalamicus. hypotalamu a limbického systému -aferktívna reakcia na bolestivý podnet -vedenie pomalej bolesti -túto dráhu bolesti nevieme farmakologicky ovplyvňovať 3. ľahko lokalizovateľnej bolesti • difúzny system do zadnej časti gyrus postcentralis -vnímanie tupej. δ. κ.thalamokortikálny neuron -z talamu do mozgovej kôry • do presne def. tj. 5-HT -aktivácia opiopeptínového inhibičného interneurónu→ vyplavenie ópipeptínov .↓ influx Ca2+ do nervových zakončení → inhibícia vyplavovania excitačných neurotransmiterov. ventr. postsynaptická inhibícia.zo substancia gelatinosa cez predný miešny povrazec.všetky spriahnuté s G proteínom) → 1. časti gyrus postcentralis -vnímanie ostrej.endogénnych ópioidov (enkefalíny.

pri dlhšom podávaní vyvolávajú toleranciu. Majú teda podobné účinky ako endogénne opioidné peptidy. závislosť.útlm tvorby cAMP. hypotermia. tlmia dychové centrum a niektoré majú aj antitusické účinky Tieto analgetiká stimulujú opioidné receptory. morfín. noradrenalínu (κ receptory) i excitačných neurotransmiterov a substancie P. blokáda naloxonom je sporná κ (kappa). ktoré potláčajú bolesť alebo znižujú jej vnímanie (pričom neovplyvňujú vedomie a schpnosť vnímania) -liečba analgetikami je symptomatická. závsi losť. proopiomelanokortin→ β-lipotropin (+ACTH)→ β-endorfin → α-endorfín b.vysokoafinitný.inhibícia Ca2+ kanála -analgézia. bolesť neodstraňujú -majú účinky v CNS. menšie abstinenčné príznaky -stimulácia benzomorfanom. tolerancia. mióza. tlmia aj viscerálne bolesti. Vyskytujú sa v rôznych oblastiach mozgu.ANODÝN Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: DEFINÍCIA ANALGETÍK-ANODÝN: Analgetiká sú látky. mióza. endorfínmi 30 . tolerancia.supraspinálna analgézia. ENDOGÉNNE OPIOIDNÉ PEPTIDY: -sú endogénni agonisti nociceptorov -peptidy.DELENIE ANALGETÍK. mierna obstipácia. ketocyklazocínom. proenkefalin A→ oktapeptid→ heptapeptid→ met-enkefalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) c. alebo Gly-Gly-Phe-Leu a líšia sa len aminokyselinami nasledujúcimi za týmito reťazcami -endorfíny. proenkefalin B (prodynorfin)→ dynorfin (17 AK) → dynorfin(8 AK) → leu-enkefalin (TyrGly-Gly-Phe-Leu) -enkefalíny majú charakter neuromediátorov (vznik v mieste ich pôsobenia) -endorfíny majú charakter hormónov (transport z miesta vzniku na miesto pôsobenia krvou) -všetky majú ako prvú aminokyselinu tyrozín a Gly-Gly-Phe-Met.nízkoafinitný. sedatívny efekt bez útlmu dychového centra. blokácia naloxonom ε (epsilon)-stimulácia morfínom a β-endorfínmi.respiračná depresia. antagonistom je naloxon μ1. miechy a v nervových pletencoch regulujúcich motilitu gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu. ich syntetické analógy. ktoré sa v organizme tvoria štiepením inaktívnych polypeptidových prekurzorov: a. stimulácia K+ kanálov -analgézia. enkefalíny. čo vedie k zníženému uvoľňovaniu GABA a ACH (μ receptory). -všetky receptory sú spriahnuté s G regulačným proteínom μ (mí) -je spriahnutý s adenylátcyklázou . abstinenčné príznaky PODTYPY OPIOIDNÝCH RECEPTOROV: -opioidné receptory sa nachádzajú v neurónoch. obstipácia ρ (ró)-stimulácia enkefalínmi. obstipácia. eufória μ2. ovplyvňujú vedomie. útlm dychového centra. závislosť. bradykardia. silné abstinenčné príznaky -stimulovaný morfínom a β-endorfínmi.

napr. mydriáza. halucinácie. chvenie. čím znižujú hladinu hypofyzárnych hormónov • vedú k periférnej vazodilatácii a zníženiu periférnej rezistencie. odstránenie negatívnych emócií až eufória (stav blaženého kľudu)→ riziko závislosti a tolerancie • antitusický účinok a ovplyvnenie dychového centra.útlm tvorby cAMP a stimulácia K+ kanála ↓dychovej frekvencie.centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ. MORPHIN BIOTIKA.nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Methadon • Levorfanol • Pyritramid • Bezitramid • Fentanyl.SILNÉ OPIOIDY -majú silné analgetické účinky ale vždy na ne vzniká závislosť • Morfín . zvýšenie tlaku v žlčníku a možnosť jeho ruptúry (→neodporúča sa ich podávanie pri žlčníkových a iných kolikách) • zvýšený tonus hladkého svalstva môže viesť k retencii moču. vysoké dávky vedú k útlmu pneumotaktického a dychového centra • mióza. manické stavy.σ (sigma)-tachykardia.typický príznak pri intoxikácii opioidmi • znižujú telesnú teplotu účinkovaním na hypothalamus • inhibujú sekréciu “releasing” hormónov. ich pôsobenie je selektívne a neovplyvňuje percepciu iných podnetov ako bolestivých (dotyk. ovplyvne nie telesnej teploty -stimulácia fencyklidínom. ↑dychového cyklu→ hypoventilácia ÚČINKY ANODÝN: • analgetický účinok. tlak.silné analgetikum [SLOVALGIN. SKENAN] • Pethidín. vyššie dávky opoioidov tlmia aj viscerálnu bolesť. N-alkyl-cyklazocínom δ (delta).nemá spastický účinok na hladké svalstvo [DOLSIN] • Tilidín .aj ransdermálna aplikácia [DUROGESIC] • Alfentanyl • Sulfentanyl [SUFENTA. navodenie diurézy. teplo) -toto pôsobenie sa prejavuje viacej u tupej bolesti.SUFENTANIL TORREX] • Hydromorfon • Oxymorfon 31 . znížená sekrécia moču stimuláciou výdaja ADH • zvyšujú tonus maternice • tlmia pohyb riasinkového epitelu v bronchoch a vajcovodoch • prechádzajú placentou a môžu spôsobiť depresiu dýchania plodu ROZDELENIE: 1. pri kolikách -ovplyvnenie aj algothymickej zložky. čo sa môže prejaviť ortostatickou hypotenziou • zvyšujú tonus hladkého svalstva GIT→ zácpa.opioidné analgetiká zvyšujú prah vnímania bolesti.

eufória (návyk.agonista κ.majú sedatívne pôsobenie • • • • Buprenorfin [TEMGESIC.riasinkový epitel.centra (maskovaný nahromadením CO2) -spinálna miecha. pretože dávka nie je dosť vysoká na to.útlm dychového centra .OPIOIDY SO SLABŠÍMI ANALGETICKÝMI ÚČINKAMI .útlm centra pre kašeľ . TRAMABENE] Dextropropoxyfén Kodein. TRAMAL.majú slabšie analgetické účinky i menšiu látkovú závislosť .OPIOIDY S DUALISTICKÝM ÚČINKOM .kontrakcia žlčových ciest → nepodáva sa pri žlčových kolikách 3.excitácia (dysfóra.Účinky MORFÍNU: 1.analgézia (↑prahu vnímania bolesti).majú agonisticko-antagonistické účinky .agonista κ.hladká svalovina (GIT). ukľudnenie.útlm vazomotoric. aby bolo utlmené centrum pre zvracanie) .slabšie analget. antagonista μ receptorov 32 . črevo sa preto nevyprázdňuje) . TRANSTEC] Butorfanol Pentazocín .slabšia stimulácia μ receptorov. CODEIN.CNS: -mozgová kôra.dráždenie jadra nervus oculomotorius → mióza .útlm polysympatických miešnych reflexov 2.útlm pneumotaktického centra . kŕče .útlm centra pre zvracanie .tlmenie -pre tieto jeho účinky sa podáva so spazmolytikami a antiemetikami 2. antagonista μ receptorov [FORTRAL] Nalbufin . KODYNAL] Etylmorfín [DIOLAN] Folkodin [NEOCODIN] Hydroxykodón.kontrakcia čreva → spastická zápcha (kontrakcia a relaxácia čreva nie sú pravidelné.používajú sa pri slabších bolestiach a k zosilneniu účinku NSPZL • • • • • • • Tramadol. toxikománia) -mozgový kmeň -stredný mozog+most.blokuje spätný príjem biogénnych amínov do nervových zakončení [MABRON.“negatívna” eufória) -predĺžená miecha. otupenie.antitusické účinky Oxykodón 3. a euforuizujúce účinky [KORYLAN. SOLPADEINE.dráždenie.podráždenie chemorecepčnej zóny pre zvracanie (pri malej dávke možné zvracanie.

] Folkodin -centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ Liečba útlmu CNS po opioidoch: Naloxon [INTRENON inj. infarkte myokardu. hlavne k odstráneniu dychovej depresie -k diagnóze fyzickej závislosti na opioidoch -k liečbe liekovej závislosti -na zvládnutie porúch. KODYNAL] Etylmorfin [DIOLAN inuj. TRAMABENE] Pentazocin [FORTRAL] • Pri neuroleptanalgézii v kombinácii s neuroleptikami typu butyrofenónu Fentanyl [DUROGESIC emp tts.používajú sa: -k liečbe intoxikácie opioidmi...] Liečba závislosti na opioidoch: Methadon.kompetetívne vytesňujú opioidy z receptorov .látky rušiace účinky i silných opioidov .pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Pri bolestiach v ortopédii. Buprenorfin [TAMGESIC] 33 .] Alfentanyl Sulfentanyl [SUFENTA inj.gtt.] • V kombinácii s analgetikami-antipyretikami Kodein + paracetamol [KORYLAN tbl. reumatológii Tramadol [TRAMAL.gtt.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo Tilidin . ktoré sú podmienené uvoľňovaním endogénnych opioidov (šok.] Ďalšie indikácie: potlačenie dušnosti pri astma cardiale a edéme pľúc spastiká na zastavenie neinfekčných hnačiek silné bolesti pri operáciách. mozgová trauma) • • • Nalorfin -parciálny antgaonista (slabo agonistický účinok) Naloxon -čistý antagonista Naltrexon -čistý antagonista INDIKÁCIE: 1.ANTAGONISTI OPIOIDOV . pri šoku 2.ANTITUSIKÁ Kodein [CODEIN.silnejšie blokujú účinky agonistov ako dualistov .4.] . popáleninách.ANALGETIKÁ • pri nádorovej bolesti Morfin [SLOVALGIN] Pyritramid Bezitramid • Pri kolikách Pethidin [DOLSIN inj.

zhoršenie nálady -svrbenie -retencia moču -hypotenzia -zvýšenie tlaku v žlčových cestách KONTRAINDIKÁCIE: -stavy s ohrozením dýchacieho centra -astma -zvýšený vnútrolebečný tlak -otrava centrálne dráždiacimi látkami INTERAKCIE: • Neuroleptiká. aplikácia (pri p. závislosť.v. inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva zosilujú a predlžujú depresívne účinky opioidov • Synergizmus analgetického pôsobenia opioidov a nesteroidných protizápalových látok DELENIE ANALGETÍK.alebo O-demetylácia na norkodein. Prírodné látky. rýchlejšie preniká do CNS Met.CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1.analgetická aktivita je viazaná na (-)-izomér . kŕče -závrate -blúznenie. aplikácii je rýchlo metabolizovaný) Met.získavajú sa z ópia Morfín HO 4 A 1 O E 6 B 14 . (toxikománia) -nauzea.:-eliminácia vo forme konjugátu -oxidatívna N.:-eliminácia vo forme glukuronidu -menšia časť je N-demetylovaná na normorfin a 3-O-metylovaná na kodein 9 16 C D N CH 3 HO Kodeín CH 3O O N CH3 HO -lipofilnejší ako morfín. zvracanie -obstipácia -excitácia. morfin a normorfin.NEŽIADÚCE ÚČINKY: -útlm dychového centra -tolerancia.ANODÝN Z FARM. ktoré sú vylučované ako konjugáty 34 .i.o.

a súčasnou substitúciou objemným rozvetveným alifatic.2.radikálom na C7 (buprenorfin)sa zvyšuje analgetický účinok CH3CH2O CH 3O CH 3O O N CH3 HO O N C H3 O O OH N C H3 O Etylmorfín Hydrokodon Oxykodon Nalbufin HO Met. Všetky iné obmeny aromatického kruhu pôsobia dysterapeuticky. Polosyntetické opioidy Vzťah štruktúry a účinku: 1)éterifikáciou fenolickéj skupiny sa znižuje analgetická aktivita morfínu a zvyšuje sa antitusické pôsobenie. oxidácia OH na C6 za vzniku nalbufonu -N-dezalkylácia -agonisto-antagonistické vlastnosti OH H N CH 2 O HO Buprenorfin HO Met. Nglukuronid -parciálny agonista N CH 2 O CH 3O H O C C( CH 3) 3 CH 3 35 .: -nezmenený. 2)esterifikáciou oboch OH skupín za zvyšuje aktivita ale i toxicita 3) obmeny na C kruhu možné: hydrogenácia izolovanej dvojitej väzby a eventuálne súčasná obmena na sekundárnej alkoholickej skupine je vhodná 4) epoxidický O v kruhu E nie je podmienkou 5) náhrada metylu na N za väčší alkyl alebo cykloalkyl zvyšuje lipofilitu a mení vlastnosti na parciálne agonistické 6) premostenie kruhu C medzi C6 a C14 vinylom alebo etylénom.:-vylučuje sa nezmeneý alebo ako O-glukuronid -oxidatívna dezalkylácia na nor-buprenorfin→ O-.

vyššiu A vykazujú trans izoméry 3. slabé antagonis. jeho odstránenie alebo blokovanie éterickou väzbou aktivitu ruší 4. Deriváty morfínanu Vzťah štruktúry a účinku: 1) morfinan je sám neúčinný.útlm dychového centra. návyk A. pôsobenie na κ a σ receptory.blokovaním éterickou väzbou sa znižuje analgenitcká A a zvy šuje sa antitusická 3) účinné sú (-)-morfínany.usporiadaní Butorfanol HO OH N CH 2 -zmiešaný agoniso-antagonista Met.aj trans.náhrada metylu na N za vyššie lipofilné alkyly zvyšuje aktivitu Pentazocin HO CH3 CH3 N CH2 CH C C H3 CH3 -zmiešaný agonisto-antagonista. zhodné s prírodným morfínom ľavotočivým 4) výhodná je substitúcia na C-14 (butorfanol) 5) kruhy B a C môžu byt v cis.vyššia aktivita je pri prítomnosti OH na C2´. výrazné agonist. Deriváty benzomorfanu Vzťah štruktúry a účinku: 1. pôsobenie na μ receptory Met. jeho N-metyláciou vzniká účinný derivát N-metylmorfinan 2) A zvyšuje OH v polohe 3 . Syntetické opioidy .3.:-glukuronid.pre zachovanie aktivity sú nutné CH3 v polohe 5 a 9 2. oxidácia metylu v postrannom reťazci na OH až COOH skupinu -používa sa na vyvolanie abstinenčných príznakov u morfinistov -vhodný u stredných bolestí C. Deriváty 4-fenylpiperidínu Vzťah štruktúry a účinku: 1)substitúcia fenylu je nevýhodná s výnimkou OH v polohe 3 2) náhrada metylu na N za vyššie lipofilnejšie radikály je vhodná 36 . tolerancia.:-3-O-glukuronid -oxidatívna hydroxylácia na cyklobutyle na neúčinný hydroxybutorfanol -dezalkylácia na neúčinný norbutorfanol Levorfanol HO H N CH 3 B.snaha odstrániť vedľajšie účinky morfínu.

3) esterová väzba je nositeľom vysokej aktivity, neni však pre jej zachovanie nevyhnutná, je možná jej náhrada za ketoskupinu, kratší alkyl, prevrátený ester 4) prenesenie substituentov z polohy 4 do 3 piperidinu A znižuje, ale neruší 5) piperidínový kruh nie je podmienkou aktivity, je možné ho rozšíriť na perhydroazepín Pethidin
CH3 N COOC2H5

Met.: oxidatívna N-demetylácia a zmydelnenie na slabo účinný norpethidin a kys. pethidinovú a neúčinnú kys. Norpetidí novú, ktoré sa vylučujú ako glukuronidy -spazmolytické, sedatívne, hypnotické účinky

D, Deriváty 3-fenylpropylamínu
Vzťah štruktúry a účinku: 1) substitúcia aromatických jadier pôsobí dysterapeuticky 2) pre A je nutný dvojuhlíkatý reťazec medzi centrálnym uhlíkom a bázickou skupinou, jeho skrátenie alebo predĺženie aktivitu ruší -metyl skupina na uhlíku v susedstve amino-skupiny je výhodná, ale nie nutná 3) A je viazaná na ľavotočivý izomér 4) redukciou keto skupiny na sekundárnu OH sa A znižuje, následnou esterifikáciou s kys. O octovou sa opäť zvyšuje 5) obmedzené sú možnosti obmien bázického reťazca- môže tu byť metylaminoskupina, pipe ridín, morfolín Methadon Met.:-oxidácia na methadon-N-oxid -redukcia keto skupiny na methadol, ktorý N-demetyláciou prechádza na normethadol -oxidatívne štiepenie ketónu za vzniku kyseliny -oxidatívna demetylácia na normethadon, ktorý cyklizuje na pyrolidínový metabolit -mí agonista

C CH3

C OC2H5 C H2 C H N ( CH 3 )2

Pyritramid
CN C C H2 C H 2 N C ON H 2 N

Bezitramid- len p.o. aplikácia (nerozpust. vo vode)
O N N C C O C H 2 C H3

CN C C H 2 C H2 N

Dextropropoxyfén Met.:-hydrolýza esterovej väzby za uvoľnenia alkoholu

37

C H2 C OC O C 2 H 5 H C C H3 CH3 N C H3

-mono- až di-demetylácia -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe benzylu a potom N-demetylácia -metabolity sa vylučujú vo forme konjugátov -nevyvoláva návyk -použitie v kombinácii s antipyretikami

E, Deriváty iných štruktúr
Fentanyl
CH 2CH2 N

Met.:-N-dezalkylácia na norfentanyl -hydrolytické štiepenie anilidovej väzby na despropionylfentanyl -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe oboch fenylov -hydroxyl. metabolity sú vylučované vo forme konjugátov -čistý agonista

CH 3CH2 CO N

Tilidín –trans
CH 3 N CH 3 CO OC2H 5

Met.:-oxidatívna demetylácia na nor-tilidin= vlastný účinný agens -ďalšia demetylácia na di-nor-tilidin -zmiešaný agonisto-antagonista

Tramadol
O CH3 HO H CH3 CH2N CH3

Met.:-nezmenený -N, O-demetylácia za vzniku O-demetyl-tramadolu -N,N-di-demetylácia -metabolity sa vylučujú nezmenné alebo ako glukuronidy -parciálny agonista -prolongácia potlačenia bolesti

4. Antagonisti analgetík
-potláčajú alebo zoslabujú charakteristické vlastnosti morfínu -antagonstický účinok je spôsobený substitúciou metylu na N lipofilnejším radikálom s 3-5 uhlíkmi Nalorfin Naloxon
HO HO

O N CH 2 CH HO

O

OH

C H2
O

N CH 2 CH

CH 2

38

-parciálny antagonista-čistý antagonista- antagonizuje všetky receptory antagonizuje μ receptory -vysoká lipofilita- ľahký prienik do CNS -čistí agonisti: morfín, fentanyl -parciálni agonisti: buprenorfín, tramadol -agonisto-antagonisti: pentazocin, butorfanol, nalbufin, tilidín -parciálni antagonisti: nalorfín, cyklazocín -čistí antagonisti: naloxon, naltrexon

MORFÍN
-je alkaloid, ktorý sa získava z ópia. Ópium je zaschnutá šťava nezrelých makovíc druhu Papver somniferum, Papaveraceae (mak siaty). Tieto nezrelé makovice (tobolky) sa 8-10 dní po opadaní korunných lupienkov pozdĺžne narezávajú a zberá sa žltkavá mliečna šťava vytekajúca z mliečnic- latex. Asi 75% latexu tvorí kaučuk, sliz, pektíny, živice, vosky a 15-25% alkaloidy. Ak sa získané ópium pridá do alkoholu, pripraví sa ópiová tinktúra. Ópium obsahuje alkaloidy: -morfinanový typ: morfín (10-17%), kodeín, tebaín 10-hydroxykodeín, 6-metylkodeín, neopín, pseudomorfín, salutaridín -benzylizochinolínový typ: papaverín laudanín, kodamín, laudanozín, retikulín, somniferín -ftalidotetraizochinolínový typ: narceín, noskapín, narkotolín -protopínový typ: protopín, kryptopín, α-allokryptopín -tetrahydroizochinolínový typ: hydrokotarnín -rhoeadínový typ: rhoeadín, glaudín, papaverrulín B,C,D Hlavné alkaloidy ópia: názov Obsah v % typ vlastnosti Morfín 3-23 Morfinanový Silná báza Vysoká toxicita Kodeín 0,2-4 Morfinanový Tebaín 0,2-1 Morfinanový Papaverín 0,5-2 Benzylizochinol. Slabá báza Nízka toxicita Noskapín 2-8 Ftalidotetrahydroizochinol. Narceín 0,1-2 Ftalidotetrahydroizochinol Použitie: • morfín - analgetický účinok (potencuje ho noskapín), vyvoláva eufóriu, je návykový • kodeín- analgetikum anodynum, slabšie pôsobí na psychické funkcie, centrálne pôsobiace antitusikum • papaverín- nemá narkotický účinok, nepôsobí na dýchacie centrum, má spazmolytické účinky- tlmí koliky a črevné spazmy spojené s hnačkami, spazmy žlčových a močových ciest • noskapín- tlmivé účinky na kašeľ, -koloidné sprievodné látky ópia sa podieľajú na pomalej resorpcii, čím sa dosahuje protrahovaný účinok ópia

39

ČSL 4: Opium Opium pulveratum Morfinium chloratum ČSL 3: Tinctura opii

SL1: Opium crudum Morphini sulfas Morphini hydrochloridum

SYNTÉZA BENZYLIIZOCHINOLÍNOVÝCH ALKALOIDOV:

40

NO2B ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ
DEFINÍCIA: Analgetiká- antipyretiká sú látky, ktoré znižujú vnímanie bolesti a zároveň znižujú zvýšenú telesnú teplotu. Pôsobia na mierne a stredne silné bolesti, nepôsobia na viscerálne a silné bolesti. Ich analgetický účinok je slabší ako u opioidných analgetík. Niektoré majú aj antiflogistický účinok.

HORÚČKA
Priemerná hodnota telesnej teploty je 36,8°C ± 0,4°C. Krivka telesnej teploty kolíše cez deň v rozsahu 0,5- 0,7°C a má diurinálny rytmus. Najvyššiu hodnotu dosahuje o 16-18. hodine, najnižšiu nadránom. Počas gravidity a menštruácie sa zvyšuje, počas ovulácie znižuje. Horúčka je obranná reakcia organizmu na patologický agens. Nie je ochorením, ale symptómom ochorenia. Je zvýšením teploty nad normálne denné kolísanie spôsobené imunitnými a termoregulačnými mechanizmami. Teplota tela: 37-38°C -subfebrilita 38-40°C -horúčka >40°C -hyperpyrexia Telo si reguluje telesnú teplotu na základe rovnováhy medzi výdajom a tvorbou tepla. Za tvorbu tepla sú zodpovedné: o tyreoidálne hormóny o metabolizmus- hlavne pečeň a kostrové svaly (50% tvorby tepla) o svalová aktivita (triaška)- nesynchrónne mimovoľné pohyby svalov Teplo sa vydáva: o vyžarovaním (radiáciou)- výdaj pomocou fyzikálnych pochodov, 60%výdaja o vedenie (napr. výdaj tepla s predmetom) o vyparovanie (potenie)- vylučovanie vody a solí, 20% výdaja tepla Nerovnováha výdaja a tvorby tepla sa prejaví: potením hyperventiláciou vazodilatáciou (červenaním) Príčiny horúčky: Infekcie, špecifické zápaly Imunitné reakcie, cudzorodá bielkovina Poškodenie tkanív Intraabdominálne zápaly Neoplastické procesy Akútne metabolické poruchy Lieková horúčka Dehydratácia Psychogénna

41

Regulácia horúčky: Za rovnováhu výdaja a tvorby tepla je zodpovedné termoregulačné centrum v zadnom laloku hypotalamu. Tento prijíma informácie z periférie a vnútorných orgánov a prestavuje teplotu. Mechanizmy vzniku horúčky: exogénne pyrogény_____________________________ ↓ ↓ aktivácia lymfocytov a makrofágov ↓ ↓ ↓ __________________________ ↓ ↓ ↓ ↓ CNS ← stimulujú tvorbu ↓ endogénnych pyrogénov ↓ ↓ ↓ hypotalamus ________________↓ ↓ nastavenie termoregulačného centra na vyššiu teplotu Exogénne pyrogény: • Lipopolysacharidy bakteriálnych membrán (mikrobiálne endotoxíny) • Antigény pôsobiace na lymfocyty • Imunokomplexy • Rakovinové bunky • Deštruované bunky Endogénny pyrogény (cytokíny): • IL-1α, IL-1β • IL-2, IL-6 (kľúčové cytokíny akútnej fázy) • TNFα (kachektin), TNF β (lymfotoxín) • Interferóny α, β, γ • CSF Endogénne pyrogény prejdú do zadného laloku hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu PLA2→ tvorba kyseliny arachidónovej → cyklooxygenáza → tvorba prostaglandínov, prostacyklínov. Za spúšťanie horúčky je zodpovedný PGE2.

42

Mechanizmus horúčky po prebudovaní termoregulačného centra: ↑ referenčnej hodnoty termostatu ↓ efektorové mechanizmy ↓ _______________________________ ↓ ↓ uchovávanie tepla zvýšená produkcia tepla vazokonstrikcia zvýšenie metabolizmu účelové správanie triaška ↓ ↓ horúčka horúčka -pri prebudovaní termoregulačného centra sa zvýši produkcia hormónov štítnej žľazy a aktivuje sympatikus PRIEBEH HORÚČKY: 1. prodromálne štádium -od nástupu exogénneho agensu po tvorbu endogénneho pyrogénu -trvá minúty, maximálne 1,5 hodiny 2. štádium vzostupu telesnej teploty -prestavenie termostatu → ↑telesnej teploty 3. štádium vyvrcholenia -zvýši sa tvorba tepla, teplo sa uchováva tak, aby teplota tela dosiahla teplotu na ktorú je termostat prestavený 4. zostupné štádium -pokles teploty, ktorý by mal trvať niekoľko hodín, nemá byť náhly Zmeny vitálnych funkcií pri horúčke: - ↑ frekvencia činnosti srdca - ↑ ventilácia - ↑ metabolizmus- ↑ oxygénna fosforylácia, až negatívna dusíková bilancia (proteolýza, ↓ telesnej hmotnosti) - ↓ diuréza - zápcha- ↓ pohyb tráviacich ciest, ↓ produkcia tráviacich štiav - ↓ chuť do jedla - oligémia, dehydratácia - hyperalgézia Význam horúčky:  Zvýšenie imunitnej schopnosti- pohyblivosti a fagocytovej schopnosti leukocytov, produkcie protilátok a antibakteriálnych, antivírusových látok, proliferácia Tlymfocytov  Spomalenie rastu a rozmnožovania mikroorganizmov- znížením množstva železa a zinku v plazme

43

negatívna dusíková bilancia . denaturácia bielkovín.esterifikácia kys. salicylovej nemení analgeticko-antipyretický účinok 4.sociálny význam) Možné škodlivé účinky horúčky (hlavne ak pretrváva dlhšie): . potenie.. hyperalgézia . svalov.bolesti hlavy.zmena karboxylu za amid aktivitu zachováva ale znižuje dráždivosť 3. farmakologická. delírium.analgetiká-antipyretiká ROZDELENIE ANALGETÍK.) B. smrť LIEČBA HORÚČKY: A. 1. strata solí . halucinácie .febrilné kŕče.na zachovanie aktivity je potrebné o-usporiadanie 2. výnimkou je substitúcia OH skupinou v polohe 5 (kyselina gentisová a diflunisal sú účinnými antiflogistikami) 44 .somnolencia a letargia . nefarmakologická -horizontálna poloha -eliminácia stresu a námahy -uvoľnenie odevu -pridanie tekutín -pridanie energie (minerálka. dehydratácia. až poškodenie CNS .ANTIPYRETÍK: MECHANIZMUS ÚČINKU: Analgetiká-antipyretiká pôsobia hlavne periférnym mechanizmom. kĺbov.záťaž KVS až cirkulačná insuficiencia .akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky.telesná teplota zvýšená nad 41°C→ ↓imunitných reakcií. čaje s cukrom. sladené nápoje.svalový katabolizmus.symptóm.↑ metabolizmus. ktorý upozorňuje na nutnosť ďalšej diagnostiky a liečby (medicínsko. kde prebiehajú zápalové procesy..SALICYLÁTY VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. Antipyretický účinok je vysvetlený prebudovaním termoregulačného centra na pôvodnú hodnotu (zníženie telesnej teploty centrálnym mechanizmom). Prostaglandíny ako tkanivové pôsobky vznikajú vo zvýšenej miere v tkanivách. Analgetický a antiflogistický efekt antipyretických analgetík je vysvetlený blokádou cyklooxygenázy. predovšetkým blokádou biosyntézy algogénnych mediátorov typu prostaglandínov.esterifikácia alebo pevná blokáda hydroxylovej skupiny éterickou väzbou aktivitu zachováva (pre antiseptický a antimykotický účinok musí byť OH voľná) 5.telesná teplota zvýšená nad 43°C→ tepelný šok. Nešpecifický diskomfort.

antiflogistikum Nežiadúci účinok: dráždenie a poškodzovanie žalúdočnej sliznice. zubov. svalov. neuralgie • antiflogistické (pri dávke 3-6g) -silná väzba na plazmatické bielkoviny => pozor na interakcie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -sú vyvolané rovnakým mechanizmom ako terapeutické účinky a sú závislé od plazmatickej koncentrácie • GIT. šliach. nausea. pričom minimálne inhibuje tvorbu antiagregačne pôsobiaceho prostacyklinu → profylaxia trombóz • antipyretické (pri dávke 3x500mg) • analgetické (pri dávke do 3g). vredy 45 .antipyretikum. antisepticky. pretože blokuje tvorbu prostaglandínov v žalúdočnej sliznici. ktorý uvoľňuje kyselinu v alkalickom prostredí tenkého čreva -ASA je enzymaticky štiepená v kyslom prostredí žalúdka na účinnú kyselinu salicylovú COOH OCOCH3 KY S. čo vedie k zníženej tvorbe ochranného slizu. alebo ako ester-glukuronid. SAL ICY LOVÁ Met: vylučuje sa nezmenená. antimykoticky -vnútorné.poškodenie žalúdočnej sliznice.dyspepsia.3. ACET Y L SAL ICY LOVÁ MECHANIZMUS ÚČINKU: neselektívna inhibícia cyklooxygenázy COX1 aj COX2 ÚČINKY: • antiagregačné (pri dávke 100mg)vďaka schopnosti ireverzibilne acetylovať aminoskupiny terminálneho serínu enzýmu COX→ blokuje syntézu agregačne pôsobiaceho tromboxanu A2.keratoplastikum (koncentrácia <10%). éter-glukuronid. keratolytikum (koncentrácia >10%). zvýšenej tvorbe kyseliny chlórovodíkovej a zvýšenému prekrveniu sliznice až krvácaniu (podanie kyseliny vo forme alkalickej soli tento účinok znižuje) =>Pre tento nežiadúci účinok má iba vonkajšie použitie ako dermatologikum Kyselina acetylsalicylová -lepšiu stabilitu a znášanlivosť má soľ aloxiprin (ASA pufrovaná aluminiumoxidom). 2. kyselina gentisová (2. hlavy. bakteriostaticky.na bolesti kĺbov.5-trihydroxybenzoová Použitie: -vonkajšie. vomitus .5dihydroxybenzoová).Kyselina salicylová COOH OH KY S.

psychotropný a euforizujúci účinok sa používa veľmi málo alebo v kombinovaných prípravkoch Propacetamol. ktoré s benzochinoniminom ochotne reagujú (N-acetylcystein [SOLMUCOL. dnou • deti do 12 rokov (riziko vzniku Reyeovho syndrómu. metabolická acidóza. kancerogenitu. svalov. DERIVÁTY ANILÍNU Fenacetin NHCOCH3 FENACET IN OC2H5 Met: štiepenie éterovej väzby za vzniku paracetamolu alebo oxidatívna hyd roxylácia na 2.hyperpyrexia. poruchy krvotvorby bronchokonstrikcia u precitlivelých osôob tinitus (zvonenie v ušiach) KONTRAINDIKÁCIE: • osoby s vredovou chorobou. poruchy funkcie pečene a CNS) • 3. kde mimo iných mechanizmov inhibujú aj COX. hlavy.alebo 3-hydroxyfenacetin a dezacetylácia za vzniku fenetidinu. čo im umožňuje rýchlejší prienik do CNS.na bolesti zubov. SCC] podaný do 8-15 hodín po otrave) KONTRAINDIKÁCIE: 46 . ktorý je príčinou nežiadúcej methemoglobinémie -má analgetické a antipyretické účinky. • Antipyretické. kĺbov NEŽIADÚCE ÚČINKY: menšie ako po ASA • pri dlhodobom užívaní riziko funkčného poškodenia obličiek (p-aminofenol) • pri predávkovaní riziko hepatotoxicity a závažného poškodenia pečene (po vyčerpaní zásob glutationu sa benzochinon-imin viaže na pečeňové peptidy) ako špecifické antidótum sa používa N-acetylcystein.pôsobí na termoregulačné centrum hypotalamu a znižuje jeho reaktivitu na exogénne pyrogény • Analgetické. nemá antiflogistické účinky -pre nefrotoxicitu. kŕče. Majú centrálny analgetický a antipyretický účinok. methionin. pretože nie sú schopné prenikať do kyslého zápalového tkaniva. cystein.proliečivo paracetamolu vhodné k injekčnej aplikácii Paracetamol PARACET AMOL NHCOCH3 OH ÚČINKY: -majú lipofilnejší charakter ako salicyláty.• • • okultné krvácanie. zvracanie. Nemajú antiflogistický účinok. trimester gravidity 2. astmou.

DERIVÁTY PYRAZOLÓNU -analgetické. ktoré je buď acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4hydroxyfenazón CH3 N CH3 CH3 CH3 CHHN RAMIFENAZON O N 47 . zápaly žíl.v. oxidatívna desmetylácia v polohe 2 na 2-norfenazón.substitúcia metylu na dusíku solitvornou sulfoskupinou zvyšuje rozpustnosť→ i. pyrazolónového jadra substituuje.• • osoby s ochorením alebo poškodením pečene 1. dna) -silná väzba na plazmatické bielkoviny=> pozor na interakcie VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. antipyretikum NÚ: riziko tvorby karcinogénnych metabolitov (za prítomnosti nitritov v kyslom prostredí sa z neho odštiepi dimetylaminoskupina a vytvára sa karcinogénne pôsobiaci dimetylaminonitrosamin) riziko vzniku agranulocytózy Ramifenazón Met: oxidatívna demetylácia v polohe 2 na nor-raminofenazón oxidácia na metyle izopropylu s následnou možnou hydroxyláciou aromatického kruhu odštiepenie celého izopropylu na 4-aminofenazón. Zavedenie aminoskupiny a jej substitúcia alkylmi alebo acylmi analgeticko-antipyretickú aktivitu zvyšuje 2. ktoré sú vylučované ako N-acetylderiváty -druhá fáza: hydroxylácia za vzniku 4-hydroxyfenazonu a demetylácia na 3-desmetyl-4-aminofenazon N O CH 3 N CH 3 N CH 3 CH 3 AMINOFENAZON -analgetikum (bolesti zubov a hlavy). Metabolity sú vylučované ako glukuronidy -použitie v kombinovaných prípravkoch O N N CH 3 CH 3 FENAZON Aminofenazón Met:-prvá fáza: demetylovaný na dimetylaminoskupine na monodesmetylaminofenazón až 4-aminofenazón. Používajú sa hlavne krátkodobo pre antiflogistické účinky ( reumatoidná artritída. trimester gravidity 3. aplikácia (metamizol) Fenazón Met: oxidatívne hydroxylovaný v polohe 4 a 3 za vzniku 4-hydroxyfenazonu a 3-hydroxymetylderivátu.aktrivita sa zachováva ak sa poloha 4. antipyretické účinky.

Propyfenazón Met: N-demetylácia na nor-propyfenazón a následná hydroxylácia na p-hydroxy-nor-propyfenazón (oba sú analgeticky účinné). PANADOL EXTRA (paracetamol+kofein). ASPIRIN. askorbovou. ASPRO C FORTE . ACYLCOFFIN(ASA+kofeín). MEXAVIT (paracetamol+vitamín C) 48 . COL DREX (paracetamol+kofein+fenylefrin). PANADOL BABY -kombinované: ACIFEIN. vylučovaný hlavne ako enol-glukuronid nor-propyfenazón -rovnaký analgetický. MEDIPYRIN. ANOPYRIN. PANADOL. PANADOL ULTRA (paracetamol+kofein+kodein). ASPIRIN C. ASPRO -kombinované: ACIFEIN (ASA+paracetamol+kofeín). ATARALGIN (paracetamol+guajfenesin+kofein). ALNAGON NEO (ASA+kofeín+kodeín) Aloxiprin: SUPERPYRIN Paracetamol: PARALEN. silnejší antipyretický a slabší antiflogistický účinok ako aminofenazón -bez rizika vzniku karcinogénnych metabolitov CH 3 N CH 3 CH CH 3 CH 3 PROPY FENAZON O N Metamizol (Noramidopyrin-methansulfonan sodný ) NORAMIDOPY RINMETASUL FONAN SODNÝ O NaOSO2CH2 N CH 3 N N CH 3 CH 3 Met: hydrolýza na 4-metylaminofenazon oxidácia na metylamínoskupine na 4-formylaminofenazón a 4aminofenazón. …) alebo ako spazmoanalgetiká Kyselina acetylsalicylová : ACYLPYRIN. kofeínom. ktorý je acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4-hydroxyfenazón NÚ: riziko vzniku agranulocytózy a anafylaktického šoku -silnejšie analgetikum a spazmolytikum -použitie pri žlčových a ľadvinových kolikách Piperylon CH3 N Účinné spasmoanalgetikum u kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest a spazmov GIT H O N N CH3CH2 PIPERY L ON PRÍPRAVKY: -použitie v monoprípravkoch ale aj v kombinovaných prípravkoch (s kys. guajfenezínom.

pri aplikácii na pokožku pôsobí anesteticky. C. SL 1) –fenolový glykozid (odvodený od kyseliny šikimovej) -hydrolýzou sa uvoľňuje glukóza z p-hydroxylu za vzniku salicylalkoholu (saligenínu). pri dne. Salicaceae (ČSL 4. 49 . čím ničí mnohých pôvodcov infekcií stomachikum. cinchonidín Použitie: antipyretikum a analgetikum –znížením tkanivového dýchania tlmivým pôsobením na CNS. alkaloidového typu CHINÍN –Chinae cortex.protoplazmatický jed brzdiaci enzýmové procesy. SPASMOVERALGIN NEO Metamizol: NOVALGIN. Ranunculaceae (ČSL4) -diterpénové alkaloidy (N je zabudovaný do terpénového skeletu. pastilky B.tlmí dráždivosť srdca (chinidín) zvyšuje citlivosť maternice na látky vyvolávajúce jej kontrakciu -Chininium chloratum sa nachádza v prípravku CHINASCORBIN drg.. roborans antiarytmikum pri arytmiách a tachykardiách. bolesti a zápale trojklanného nervu. syntéza je podobná syntéze terpénov. analgetikum.ANTIPYRETIKÁ A. Rubiaceae (ČSL4.od kyseliny mevalónovej) Použitie: tlmí CNS. ktorý oxidáciou prechádza na kyselinu salicylovú -Salicis cortex obsahuje aj triesloviny. cinchonín. antipyretikum. SALICÍN –Salicis cortex. Aconitum napellus. NAPELLÍN -Aconiti radix (tuber). ktorá sa používa na potlačenie silných bolestí pri malígnych tumoroch -prípravok KOBRATOXIN inj. flavonoidy a organické kyseliny Použitie: analgetikum. antireumatikum -nachádza sa v prípravku VALOFYT-NEO spc. antimalarikum. Salix alba. zápale kĺbov. (u nás nie je registrovaný). VIPROSAL inj. Cinchona succirubra.Propyfenazón: VALETOL (propyfenazón+paarcetamol+kofeín). neuralgiách.(u nás nie je registrovaný) AKONITÍN. chinidín. antipyretikum..obsahuje látky používané na reumatické bolesti -prípravky VIPERALGIN inj. ALGIFEN PRÍRODNÉ ANELGETIKÁ. SL 1) -monoterpénový indolový alkaloid (vzniká syntézou triptofánu a monoterpénu yohimbínového typu) Chinae cortex obsahuje 4-12% alkaloidov: chinín. (u nás nie je registrovaný) Vipera amnodytes. artritídach (ako masť) -Tinctura aconiti je súčasťou expektoračného prípravku PLEUMOLYSIN gtt. VIPERAE BERI VENENUM ung.izolovaná látka ofiotoxín. hadie jedy Naja tripudians.

Antidiabetiká – farmakognózia Fructus phaseoli sine semine (pericarpium phaseoli) – Phaseolus vulgaris . 50 . triesloviny a malé množstvo saponínov. Beta bunky /cca 75%/ produkujú inzulín 3. ktoré vedú k ovplyvneniu draslíkových kanálov a toku jónov kalcia do bunky so vzostupom jeho interceluárnej koncentrácie.Čs. Alfa bunky /cca 20 %/ produkujú glukagón 2. Základným prejavom je hyperglykémia. ↑ hladninu GL v krvi. Čs. okrem toho hydroxygalegín a peganín. vyvoláva glykogenolýzu. Endokrinná sekrécia I je riadená mechanizmami. čajovina – antidiabetikum. mixtúr. reguluje sekréciu inz. Delta bunky produkujú somatostatín Glukagón –je polypeptit /29 AMK/. Somatostatín – 14 AMK. inhibuje syntézu inzulínu. A 10 – Antidiabetiká. Langerhansenové ostrovčeky pankreasu 1. Fyziologické pôsobenie inzulínu Inzulín /I/ je syntetizovaný beta bunkami pankreasu vo forme prekurzorovej molekuly preproinzulínu podobne ako ostatné proteohormóny. odkiaľ sa dostáva do sekrečných granúl. ↑ glykémiu. Novorapid.Fabaceae Fazuľový plod bez semena Účinné látky – uvádzajú sa mnohé ubikvitárne obsahové látky a arginín Použitie: Upotrebenie drogy sa traduje z ľudového liečiteľstva – antidiabetikum a diuretikum Fitofarmaká . má krátky biologický polčas. Po odštiepení signálneho pepetidu je molekula proinzulínu lokalizovaná v Golgiho komplexu. DM je chronické metabolické a endokrinné ochorenie sprevádzané hyperglykémiou a glykozuriou ako následok nedstatku inzulínu. Glukophage Diabetes mellitus /DM/ Je syndróm charakterizovaný neschopnosťou organizmu spracovávať glukózu /GL/ a udržiavať jej hladinu vo fyziologických medziach v dôsledku absolútneho a relatívneho nedostatku inzulínu. má inhibičný účinok. Ešte pred uvolnení z beta buniek sa časť molekúl proinzulínu štiepi na C-peptid /31 AMK/ a I /51 AMK/. glukanónu. na celom svete droga tvorí zložku antidiabetických čajovín. hormónov. ktoré sa následne uvolńujú v ekvimolárnom množste do cievne riečišťa portállneho systému. tablit a i. pôsobí staticky na produkciu hormónov. Fytofarmaká.čajoviny – antidiabetikum a dezinficiens močových ciest (urologikum) Herba Galegae – Galega officinalis – Fabaceae Jastrabinová vňať Za glukokinín sa pokladá gvanidinový derivát galegín. je fyziologický antagonista inzulínu. flavonoidy. Súčasne sa uvoľnuje malé množstvo nerozštiepeného proinzulínu.

svaloch a tukovom tkanive/ prostredníctvom špecifikovaných väzobných miesť.diabetická mikroangiopatia – morfologické zmeny malých ciev vo svaloch / srdce.diabetická makroangiopatia – ateroskleróza veľkých a stredných ciev vo svaloch /srdce. invalidizácia a mortalita diabetikov . prerif. DM typu 1. Tento heterotetramér je zodpovedný za špecifickú väzbu I a prenos informácie do vnútra bunky. Inhibícia glukoneogenézy 3. ketonémia a metabolická acidóza. Po väzbe I na alfa subjednotku dochádza k autofosforilácii v intraceulárnom úseku betasubjednotky. obličky. zhoršenie hojenia rán.Táto zmena vedia k dvom metabolicky dôležitým pochodom. ktoré sú tvorené dvoma podjednotkami alfa a dvoma beta. ktorá štiepi membránové fosfoinositídy v blízkosti inzulizového receptoru na diacylglycero a inositolmonofosfát /neskôr transformovaný na inozitoltrifosfát/. Aktiváciou proteinkinázy C potom ďalej dochádza k fosforylácii 2. Je aktivovaná fosfolipáza C. /Pri diabetes insifidus – polyúria z nedostatku antidiuretického hormónu/ Následky hyperglykémie: dehydratačná osmotická diuréza. Podpora účinku hexokinázy / glukóza – 6 – fosfát/ Normoglykémia: GL 3. svaly. očné komplikácie. I pôsobí v cielových tkanivách /pečeni. sietnica. Klinické následky diabetu: Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie s vývojom orgánovo špecifických degeneratívnych procesov Diabetická angiopatia – ↑morbidita. – juvenilný. Súčasťou týchto zmien je tiež presun glukózových transportérov k bunkovej membráne. glykozúria. mravčenie. Komplikácie: ICHS /poškodenie cievneho endotelu/. U zdravého človeka približnej asi 50 % secernovaného I pripadá na bazálnu sekréciu.Sekrécia I je jednak bazálna. hypertenzia. ICHDK/ . brnenie a bolesti v nohách /neuropatie/ zníženie citlivosti na teplo. mozog. nervy/ Typ diabetu z klinického hľadiska:: 1. IDDM /inzulín dependentný DM/ . jednak stimulovaná. tubulárne nosiče nie su schopné vrátiť GL do krvi /obličkový prah/ GL strháva so sebou vodu. ktoré sú považované za druhých poslov v pôsobení I. koža. bolest a chlad. Je zrejme priamo ovplyvňovaná kaskáda fosforylačných reakcií postihujúcich enzýmy. ↑ transportom AMK do bunky 4. dolné končatiny – ICHS. kde umožnia vychytávanie GL do bunky. hyperlipidémia. 1. polydypsia. inzulinových receptorov. podpora proteosyntézy.5 – 8 mmol/l Hyperhlykémia: GL > 10 mmol/l Pri DM v krvi je zvýšená hladina GL. polyúria. Všeobecne môžeme účinky inzulínu zhrnúť: 1. arteroskleróza.podmienený absolútnym nedostatkom I 51 . Podpora vstupu GL do buniek 2. nekrózy až amputácie dolných končatín. čo spôsobuje polyúriu.

diabetickom kómate. 4. alebo periférne pôsobenie SekundárnyDM . Dietnu liečbu je treba zahájiť okamžite. alebo sa vyrába semisyntézou. Terapa DM: a. ide o podávanie I v jednej až dvoch dávkach denne. karcinóm. Porucha glukózovej tolerancie Obecné zásady liečby diabetu Zvýšená koncentrácia GL má zásadný význam pre rozvoj cievnych zmien u diabetikov. alebo biosyntézou využivajúcou včlenenie génu pre I pomocou plazmidu do E. Liečba inzulínom: Inzulín je preoteohormón. pretože ovplyvňuje neenzýmovú glykáciu proteínov. autoimúnne ochorenia . Inzulínové režimy pri substitučnej terapii: 1. Veľká časť diabetikov má ďalšie pridružené choroby a je teda potrebné posudzovať závažnosť vedľajších účinkov iných liekov. Hlavným cieľom liečby je maximálne priblížiť metabolizmus diabetika fyziologickému stavu. alebo u 52 . tj. – NIDDN /non insulin dependent DM/ . kde sa podáva buď kombinácia rýchlopôsobiacich I so stredne dlho pôsobiacimi I. takže platí. pri pritómnosti ketoacidózy je nutné nasadit I ihneď. kedy je v molekule bravčového inzulínun nahradená odlišná AMK. Ľudský /humánny / I sa vyrába buď semisyntézou.2. napr. Bravčový I sa líši od ľudského v jednej AMK /náhradou alanínu za treonín na karboxylovom konci beta reťazca/ Hovädzí sa líši v troch AMK /alaním miesto treonínu v polohe A8 a B 30 a valín miesto leucínu v polohe A 10/. že musíme liečiť diabetika a nie len diabetes.etiopatogenéza: genetické vplyvy. Komplexný prístup je dôležitý. tvorbu sorbitolu a v neposlednej rade ich autooxidačné a peroxidačné procesy.coli. pri ktorých je možné dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu.. Substitučná – insulíny u juvenilného typu. riziko malformácia plodu a perinatálnych úmrtí. u diabetického komatu a prekomatu ( bunky pankreasu sú úplne deštruované) b. zanikla schopnosť syntetizovať I endokrinnou častou slinivky. z niektorých endokrinných ochorení /Cushingov syndróm/. takže deje vedúce k diabetickej mikro – a makroangiopatií. Depotné I sa používajú pri stabilizovaných diabetikoch. I má mnohopočetné účinky na rôzne metabolické funkcie. liečbou glukokortikoidmi – steroidný diabetes /aj tiazidové diuretiká/ Gestačný /tehotenský/ DM – prechodný. Prvoradým opatrením je dieta. vonkajšie vplyvy – vírusové infekcie alebo volné radikály. PAD – pri DM druhého typu. alebo biosyntézou ako I ľudský. po chirurgickom odstránení.kyslíkové radikály môže deštruovať beta bunky pankreasu. ktorý sa získava so zvieraceho pankreasu.etiopatogenéza: genetické faktory alebo faktory životného prostredia / obézny ľudia/ . Dôležitá je tiež snaha dosiahnúť primeranú telesnú hmotnosť. Štandardný konvenčný režim. že diabetik má byť liečený pokiaľ možno najnižšou dávkou I. ktorá je schopná realizovať túto informáciu a vyrábať I. Krátkodobo pôsobiace I sa hodia k zahájeniu terapie a pri liečbe dekompenzovaného diabetu. cysty.je porušená sekrécia. pri autoimúnnom ochorení sa tvoria vlastné protilátky proti beta bunkám.vzniká následkom .chronického zápalu pankreasu. K obecným zásadám patrí. DM typu 2. 5. Pri závažnej poruche. a prekomate. alebo perorálnymi antidiabetikami /PAD/. 3. Podáva sa pri DM typu 1. poruchy glukózovej homeostázy. .

Monokomponentné I . podaniu. používajú sa kryštalický alebo rozpustný I rôznej etiológie a čistoty.zink suspenzia.niektorých iba I s predĺženýcm účinkom. transplantácie pankreasových štepov alebo izolovaných ostrovčekov. Inzulínové prípravky Inzulin Lispro – je analóg ľudského I pripravený biosynteticky s použitím rekombinantnej DNA. Intermediárne inzulíny skratšou dobou účinku /INTERDEP alebo SEMILENTE/ pre. implantované abdominálne pumpy. Nekonvenčná terapia . označované ako inzulín/inzulín. Intermediárne inzulíny s predĺženým účinkom /LENTE/ Používajú sa kombinácie kryštalického I a I precipitovaného v amorfnej forme. c. sú určené k i. Humánne I – HM alebo HUM Bežné formy: kryštalický zink – inzulín /Neutrál – Zink – Inzulín/ . Inzulín humánny Je suspenzia humnánneho protamín – zink – I s postupným nástupom a predĺženým trvaním účinku. Intenzifikovaná konvenčná terapia – predstavuje aplikáciu viac krát denne. ako protamín – zink inzulín sa označuje komplex s pridaným protamínom v presnom pomere k I /môže vyvolať väčšie alergické reakcie/ a ako stabilizované zmesi inzulínov sa označujú zmesi s bifázickým efektom. Nevýchodou tohto režimu je určitá rigidita a nutnosť dodržiavania presného časového harmonogramu stravy. U Lispro nebola v experimentoch preukázaná zvýšená mitogenita ani karcinogenita. majú 40 mj/ml alebo 100 mj/ml.inzulínová pumpa. Sú vhodné pre stredné. Od prirodzeného ľudského I sa odlišuje náhradou AMK na pozícii 28 reťazca B za lyzín a na pozícii 29 za prolín – má rýchlejšie vstrebávanie do systémovej cirkulácie.v. ktorá čo najviac napodobňuje fyziologickú sekréciu I. Dlohobo pôsobiace inzulíny /ULTRALENTE alebo SUPERDEP/ Dlhodobý efekt je dosiahnutý kryštalizáciou I v prítomnosti jónu zinku môže byť až 32 – 36 hodín /u hovädzieho inzulínu/.inzulín viazaný na Zn amfoterný I /Protamín – Zink – Inzulín/ depotný I /Globin – Zink – Inzulin/ Inzulíny Krátkodobo pôsobiace inzulíny /mávajú v názve RAPID alebo REGULAR/ sú neutrálne roztoky bez prísad modifikujúcich rezorciu. intranasálne prípravky. injekcie užíva sa suspenzie inzulíny. Je vyrobený technológiou rekombinancie DNA s využitím kmeňov K12 baktérie E. alebo staršie generácie s DM 2 typu. Pre odlíšenie stupňa čistoty a pôvodu látky sa v názve uvádzajú príslušné identifikačné skratky: a.s. Inzulín aspart 53 . 2. Typy inzulínových prípravkov Všetky prípravky I sú vo forme injekcie.MC c. 3.Coli. Chromatograficky čistené prípravky majú v názve PUR b.

Analóg ľudského I pripravený biosynteticky rekombináciou DNA. generácia – chlorpropamid. Obidve skupiny sa líšia mechanizmom účinku a tiež použitím u DM 2 typu.↑ ATP v pandrease – depolarizuje draslíkový kanál – dôjde k zmene membránového potenciálu a vápnik vniká do bunky – vylučuje sa inzulín. zvyšuje sa chuť do jedla/ . Der.inzulínové pero nekonvenčný spôsob podávania inzulínu: . ktoré sa rozdeľujú na deriváty sulfonylmočoviny a skupinu biguanidov. dochádza k uzatvoreniu kanálov. Pankreatický – za normálnych okolností keď je ↑ hladina GL v krvi . Majú vysokú väzbu na bielkoviny krvnej plazmy.inzulínové šoky v psychiatrii – zakázané Nežiadúce účinky I : . lipodystrofia v mieste aplikácii/ atrofia tukového tkaniva. gliklazit. ktoré môžu vyústiť do anafylaktického šoku /IgE/.výkrmná kúra /malé dávky I. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícii B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. chlorhexamid. tolbutamid. 1. najmä po glibenklamide.špeciálna inzulínová striekačka s fixovanými ihlami . zvýši sa sekrécia inzulínu von z bunky. Zásadne sa môžu PAD dávať len diebetikom so zachovalou vlastnosťou sekrécie I.diabetická ketoacidóza až kóma . Deriváty sulfonilmočoviny /arylsulfonylurey/: I .Hypoglykémia. 54 . Tab. sulfanylmočoviny viažu sa ne väzbové miesta v blízkosti ATP dependent draslíkového kanálu. II. Hlavným problémom je protrahovaná hypoglykémia. alergie. vápnik ide do bunky. takže ich nepodávame u pacientov s porušenou funkciou pečene a obličiek. gliquidon. Biologický charakter unzulínov Spôsoby aplikácie I : Konvenčný spôsob podávania inzulínu . teda nie so sklonom ku ketoacidóze. glipizit. menej nežiadúcich účinkov a nižšie dávky/ glibenklamid. Hlavným problémom je tiež protrahovaná hypoglykémia. generácia /100 – 1000 krát účinnejšie.systém bazál – bolus – inzulínovou pumpou /je možné zkompenzovať inak obtiažne kompenzovateľných pacientov/ Terapeutické použitie inzulínu: . Mechanizmus účinku – je pankreatický a extrapankreatický. Liečba perorálnymi antidiabetikami: PAD sú lieky s hypoglykemizujúcim účinkom. ↑ vápnika v bunke.DM . draslík výjde von – depolarizácia.

najmä u neobéznych pacientov diagnostikum – i. vyvolané trávením zložených sacharikov mikrobialnou flórou hrubého čreva. stimulácia apetítu. ako následok ↑ spotreby kyslíka. kožné reakcie. kde môžu vyvolať laktátovú acitózu. Hlavným nežiadúcim účinkom je flatulence. ktorého mechanizmom účinku je spomalenie štiepenia disacharidov v čreve a tým znížený stimulačný impulz pomalšie sa uvoľňujúcej glukózy pre výdaj I. Terapeutické použitie: DM 2 typu. ktorý sa líši od iných antidiabetík.tumory pankreasu Nežiadúce účinky: GIT. nemetabolizuje sa a je vylučovaný v nezmenenej forme. tým sa obmedzuje rezorpcia GIT. V kombinácii s metforminom. arytmie. Miglitol je kompetitívny inhibítor črevnej alfaglukozidázy. spomalenie absorbcie GL v zažívacom trakte. Rýchle sa vstrebáva v GIT. Ich účinok je skôr periférny /zvýšené vychytávanie GL v kostrovom svale/. aplikáciach znižuje hladinu GL u diabetikov menej intenzívne ako u nediabetikov. alkoholizme alebo pri kardiorespireňačnom zlyhaní. poruchy pečeňových funkcii. Používa sa k liečbe DM typu 2. 55 . Podobé účinky má guaranská guma. Spomaluje trávenie zložených cukrov na GL. metformin. hladký sval artérie/ a tým zlepšenie transportu GL do bunky – a zníženie spotreby inzulínu tj. buformin. najmä sacharázy a izomaltázy. bolesť brucha.Biguanidy Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny nestimulujú sekréciu I pôsobia iba na hyperglykémiu. čim bráni ich rozkladu..↑ intraceluárneho vápnika v ďalších tkanivách /kostrový sval. hypoglykémia. vylučujú sa ľadvinami sú preto kontraindikované pri nedostatočnosti ľadvín a pečene. nevyvolávajú hypoglykémiu. Tým depolarizuje betabunky a vedie k otvoreniu kalciových kanálov. Uzatvára draslíkové APT – dependentné kanály v menbráne betabuniek cieľovým proteínom. agranulocytózy/. Repaglinid /derivát kyseliny benzoovej/ stimuluje uvoľnovanie I. V posledných rokoch sa opäť využíva kombinácia liečby I s PAD. butylbigvanid.Extrapankreatický . pozitívna inotropia. pretože pôsobí krátkodobo a rýchlo sa metabolizuje. Napr. a nie sú preto pravými hypoglykemizujucími liečivami. trombocytopénie.zvýšená senzitivita tkanív na inzulín. Akarbóza sa nevsterebáva v GIT má vyššiu afinitu k črevným glukozidázam než ostatné sacharidy. poruchy krvotvorby / leukopénie. inhibujú glukoneonegézu. Jej podanie umožňuje zníženie dávok I. Výhodné su u obéznych pacientov s rizikom aterosklerózy / nestimulujú apetít/. Nateglinid – je derivát fenilalanínu 2. fenyletylbigvanid. Nežiadúce účinky: poruchy GIT Ďalšie farmakologické možnosti pri diabete: U niektorých diabetikov sa osvedčila podporná liečba inhibítorom alfa – glukozidázy.v. Nebezpečnstvo hypoglykémie je nižšie. miokard. Vzniknutý zvýšený prívod vápnika indukuje sekréciu I. hnačka. ikterus. samotné vstrebávanie GL neovplyvňuje. alebo PAD.

diuretiká. sulfonamidy. Bolesti pri periférnej neuropatii sa niekedy darí zmierniť mexiletínom. Nestimuluje sekréciu I a nespôsobuje hypoglykémiu. tyreoidné hormóny. väzba na plazmatické bielkoviny je nízka. znížením inzulínovej rezistencie v tukovom tkanive. Novorapid sa preto rýchlejšie vstrebáva zo subkutánnej vrstvy v porovnaní s rozpustným humánnym I. ↓ účinku: ACTH. trvanie 3 až 5 hodín. kortikosteroidy. má mierny antiliplytický účinok a ↓ hladinu VMK. ktorá je pozorovaná u humánneho rozpustného I. 56 . že aktivujú gény zapojené do syntézy tukov a uhlohydrátov. prípadne karbamazepínom. niekedy pôsobí anorekticky. FU: Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako u rozpustného humánneho I.. obd. v 1 poťahovanej tablete IS: PAD. stimulácií odstunu glukózy do tkanív a ↓ rezorpcie glukózy zo zažívacieho traktu. pečeni. Znižuje GL postupne. 850 mg tbl. cyklofosfamid. Hlavným predstaviteľom je Rosiglitazon. TCK. FÚ: Hlavným účinkom je zníženie inzulínovej rezistencie. Farmakologické účinky I aspartát sú rovnaké ako u prirodzeného I. terbutalín. ale nemal by byť použitý sám v monoterapii. svalové). ↑ transport do tkanív (tukové. GLUCOPHAGE 500 mg tbl. obd. Používa sa u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou diabetu pri monoterapii. fenytoin. Thiazolidíndióny Zlepšujú senzitivitu k účinkom I tým. maximum účinku – 1 až 3 hodiny. barbituráty. znižujú glykémiu. salbutamol. kde je vyžadovaná liečba I IT: ↑ hypoglykemického účinku: PAD. ↓ vstrebávanie z čreva. anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny. FK: BD – 50 -60 %. zmierňujú tiež prejavy aterosklerózy a pôsobia priaznivo na myokard. S: metformini hydrochloridum 500 mg. alkohol – inhibuje štiepenie pečeňového glykogénu. ↓ glukoneogenézu. ACE inhibítory. S: insulinum aspartum 100 IU v 1 ml injekčného roztoku IS: antidiabetikum. derivát biquanidu CH: účinok spočíva v tlmení pečeňovej glukoneogenézy. zvlášť spojené s obezitou NOVORAPID inj. IMAO. Riziko laktámovej acidózy je najnižšie. zvyšuje telessnú hmotnosť. amfetamíny. I: DM. fibráty. vylučuje sa v nezmenenej forme ľadvinami I: DM II typu. Nástu účinku – 10 až 20 min. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícií B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. biosyntetický humánny I. CH: I aspartát je analóg ľudského I pripravený biaosynteticky rekombináciou DNA ( Saccharomyces cervisiae).Liečba diabetickej neuropatie. Sú selektívnymi agonistami na nukleovom receptore PPAR-gama. ASA. ktorá sprevádza DM II typu. Podobné účinky má troglitazon. v kostrových svaloch.

krátke silné zášklby hlavne horných končatín a šije infantilné spazmy. môže vzniknúť záchvat. menej výrazné kŕče • absencia petit mal.N03 ANTIEPILEPTIKÁ DEFINÍCIA: Antiepileptiká (antikonvulzíva)sú látky s protikŕčovým účinkom. aspartátu) -zníženie inhibičnej neurotransmisie (znížený účinok GABA. ktoré sa používajú k symptomatickej liečbe epilepsie.človek sa prestáva ovládať (tonické kŕče. narušená koordinácia vegetatívnych funkcií. a tento podnet sa rozširuje. amnézia -tonická fáza precháduza do fázy klonickej b. kŕče kostrového svalstva. Počas záchvatov prevláda excitácia neurónov nad ich inhibíciou (s výnimkou absencií). ktoré sa od ostatných neurónov líšia nestabilitou kľudového membránového potenciálu. PARCIÁLNE (FOKÁLNE) A SEKUNDÁRNE GENERALIZOVANÉ ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do určitej oblasti a. amnézia. zblednutie.zachované vedomie b. Epileptický záchvat vyvolávajú bunky „pacemakerov“. že na membráne pretrvávajú depolarizujúce výboje i po ukončení akčného potenciálu. ktoré znemožňuje normálnu činnosť príslušnej časti mozgu. tzn.. Možnými príčinami sú: -zvýšenie excitačnej neurotransmisie (zvýšený účinok glutamátu.krátke bezvedomie. komplexné – krátke tonicko-klonické kŕče .zvýšený tonus aj kontrakcia svalu) 2. stočenie očí • akinetický petit mal. GENERALIZOVANÉ (NEFOKÁLNE) ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do celej CNS a. zmetenosť.zvýšený tonus svalu a jeho napätie) (klonické kŕče.odpadnutie • myoklonický petit mal. Antiepileptikami sa snažíme stabilizovať kľudový membránový potenciál neurónov v CNS a znížiť ich dráždivosť ROZDELENIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV : 1. glycínu) -abnormálne elektrické vlastnosti postihnutých buniek Ak prevláda nadmerná excitácia nad nedostatočnou inhibíciou neuronálnych dráh. „PETIT MAL” (malý záchvat). Prejavmi záchvatu sú strata vedomia. Epilepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované náhlou nadmernou depolarizáciou skupín mozgových neurónov v šedej mozgovej kôre alebo podkôrí. strata vedomia.hlavne u detí.. simplexné – krátke tonické kŕče . „GRAND MAL“ (veľký záchvat) -generalizované tonicko-klonické záchvaty: -veľká intenzita.u detí do 6 mesiacov 57 .

CONVULEX] -zlepšili kvalitu života hlavne u parciálnych záchvatov a status epilepticus 3. karbamazepín (lamotrigin. valproát. automatické chovanie STATUS EPILEPTICUS.“nové” antiepileptiká -vigabatrin [SABRIL] -lamotrigin [LAMICTAL] -gabapentin [NEURONTIN] -felbamát -topiramát [TOPAMAX] -výrazne nižšia tendencia k interakciám. psychomotorický záchvat.obsahuje natrii valproas MECHANIZMUS ÚČINKU: • Blokáda napäťovo riadených Na kanálov (priamym pôsobením antiepileptika na membránu neurónu) – fenytoin. DEPAKINE CHRONO. SANEPIL] primidon (mefobarbital.použitie iba v monoterapii 2. PETINDAN] (mesuximid) -trimetadión -veľký interakčný potenciál.“klasické” antiepileptiká -barbituráty a deoxybarbituráty: fenobarbital [PHENAMAL. topiramát) 58 . heptobarbital) -hydantoíny: fenytoin [SODANTON. skôr o epileptický syndróm.zmätenosť.tablety s protrahovaným účinkom obsahujúce karbamazepín CONVULEX.generácia. Nejde o typický záchvat.generácia.-bleskové kŕče (náhle zášklby). EPILAN D GEROT] (mefenytoin) -sukcínimidy: etosuximid [PETINIMID. čím klesá riziko pri kombinovaní -môžu sa kombinovať navzájom alebo s inými antiepileptikami TEGRETOL CR. felbamát.generácia.opakovanie určitého typu epileptických záchvatov (hlavne veľkých záchvatov) v krátkych intervaloch za sebou bez nadobudnutia vedomia DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 1. salaamové kŕče (prekríženie rúk na prsiach. spadnutá hlava dopredu).“moderné” antiepileptiká -benzodiazepíny: klonazepam [RIVOTRIL] diazepam (oxazepam) -imunostilbény: karbamazepín [TIMONIL. TEGRETOL] (oxkarbazepín) -kyselina valproová [ORFIRIL.

priaznivo ovplyv ňuje psychiku pacienta) -vigabatrin (priaznivý vplyv na psychiku pacienta) -valproát (na všetky typy epilepsie. kúry -prednizón.valproát • Oslabenie excitácie sprostredkovanej glutamátom: -znížením uvoľňovania glutamátu. potencuje účinok IMAO a thymoleptík) (fenobarbital. gabapentín -znížením degradácie GABA+ zvýšením syntézy GABA. čím inhibujú depolarizáciu)barbituráty. aj na rezistentné formy epilepsie. trimetadión • Zosilnenie inhibície sprostredkovanej GABA: -cez complex GABAA receptora (zvyšujú vstup Cl-.tiagabin -znížením degradácie GABA inhibíciou GABA-transaminázy. “PETIT-MAL” -etosuximid -valproát -trimetadión -klonazepam (silná sedácia. (topiramát) -zvýšenie spätného vychytávania GABA.voľby -fenobarbital (hypnosedatívne účinky) -fenytoin (aj antiarytmické účinky) -karbamazepín b.liek 1.vigabatrín.etosuximid. aj myorelax. “GRAND-MAL” -valproát. benzodiazepíny. nemá hypnosedatívne účinky.voľby -fenytoin (na všetky typy epilepsie) -lamotrigin (široké spektrum účinku.felbamát (NMDA receptor po stimulácii glutamátom prepúšťa Na+ a Ca2+ do bunky) -blokáda glutamátového receptora kainát/AMPA.topiramát -znížená syntéza glutamátu VOĽBA ANTIEPILEPTÍK PODĽA TYPU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV: • parciálne a sekundárne generalizované tonicko-klonické záchvaty: -karbamazepín (všetky typy epilepsie okrem absencií. vznik tolerancie) • infantilné spazmy akútny záchvat: -klonazepam -nitrazepam -valproát • absencie: prevencia: -ACTH i. a analgetické účinky) je liekom 1. topiramát -blokáda NMDA (N-metyl-D-aspartát) glutamátových receptorov.• Blokáda Ca2+ kanálov typu T. zosiluje sedatívne účinky iných antiepileptík. dexametazón myoklonické záchvaty: 59 .m.lamotrigin. primidon) • generalizované záchvaty: a.

barbiturátov sa zmierni po dlhšie trvajúcej terapii -v gravidite sa dáva stále prednosť monoterapii pri najnižšej možnej dávke.ak záchvaty trvajú viac ako 60 minút NEŽIADÚCE ÚČINKY ANTIEPILEPTÍK: Typ A (predikovateľné): Typ B (idisynkratické): -sedatívne účinky -hlavne kožné prejavy a ovplyvnenie krvotvorby: -insomnia -erytrém.-etosuximid -valproát (klonazepam) -klonazepam -etosuximid -valproát • status epilepticus -diazepam i. karbamazepín (vyhýbame sa fenytoínu) -fenobarbital. exantém -hyperplázia gingívy (fenytoín) -leukopénia (karbamazepín) -nystagmus -aplastická anémia -ataxia -agranulocytóza -nauzea.terapia musí vychádzať zo správne určeného typu epilepsie 2.liečba prebiehajúceho záchvatu (opdstraňuje kŕče.). rektálne tuby [DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE] -fenytoín. tlmí CNS.pri nemožnosti kontroly záchvatov jednou látkou pridať druhú látku z inej chem. riziko pozmenenia osob nosti Terapia sa začína s malými dávkami. ketogénna diéta.. fenytoín. abstinencia od alkoholu 6.v. dlhodobé užívanie perorálnych antiepileptík B. skupiny 5.riziko interakcií!!! DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: -samotná GABA sa nemôže pre svoju hydrofilitu používať.nie počas dňa.liečbu nie je možné náhle prerušiť. len jej lipofilné deriváty sú schopné prechádzať do mozgu Deriváty pyrimidinu ( barbituráty.silne centrálne tlmivý účinok napr. kontrola krvného obrazu.udržiavacia infúzia [PHENIDAN inf.]. liečba preventívna. vomitus -hepatotoxicita (valproát u detí) Terapia epilepsie: A. karbamazepín.valproát. ktoré sa postupne zvyšujú na najnižšiu účinnú dávku.úprava životosprávy: úprava spánku.trvalá neurologická kontrola vrátane EEG.ku zvolenej látke na terapiu sa vždy pridáva kyselina valproová 3. ZÁSADY PODÁVANIA ANTIEPILEPTÍK: 1. liečba symptomatická. hrozí riziko vzniku status epilepticus 4.prevencia vzniku epileptického záchvatu.chirurgické odstránenie epileptického ložiska. zníži sa dávka. liečba kauzálna. Ak sú 2 roky bez záchvatov. (fenobarbital i. deoxybarbituráty) 60 .…) C.v.induktori mikrozomálnych enzýmov. duševná práca. pečeňových a obličkových funkcií 7.

hlavne v pediatrii O C2H5 O O O NH CH3 O NH NH O NH Primidon.náhradou jedného fenylu fenytoínu etylom zostáva A ale zvyšuje sa toxicita.VŠÚ: .4-diónu) VŠÚ: A neruší náhrada kyslíka v polohe 2 hydantoinu sírou alebo jeho odstránenie nesubstituovaný hydantoin je neúčinný najvyššia A je keď májú hydantoíny dva fenyly v polohe 5.u látok typu fenobarbitalu zámena fenylu za alkyl alebo aralkyl účinok znižuje . následnou metyláciou v polohe 3 sa táto znižuje -použitie u grand-mal a psychomotorického nekľudu Fenytoin O NH O NH 61 . acetoxymetyl) .akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky .zavedenie metoxymetyl skupiny do polohy 1 alebo dvoch týchto do polôh 1 a 3 sa získajú silné antikonvulzíva -u fenobarbitalu sa N-metylsubstitúciou A nemení.vysoká aktivita je zachovaná keď je v polohe 5 jeden radikál fenyl druhý pôsobí dysterapeuticky .A rastie keď sú obidva dusíky substituované menšími substituentami s elektronegatívnym zoskupením (brómetyl.grand-mal. .optimálna aktivita je zachovaná keď druhý radikál v polohe 5 je alkyl s 1-4 uhlíkmi (vyššie alkyly A znižujú) . u 5.grand mal Heptobarbital.podmienkou A je prítomnosť jedného fenylu v polohe 5.grand-mal. psychomotorické záchvaty O C2H5 O NH CS NH Deriváty hydantoinu (imidazolín-2. jej nahradenie skupinou C=S pôsobí dysterpeuticky Fenobarbital .5-dialkylbarbiturátov sa A zvyšuje a hypnotická A sa znižuje -karbonylová skupina v polohe 2 nie je nutná. ich náhradou za heterocykly alebo n-alkyly sa A znižuje .

3. Benzodiazepíny Diazepam Oxazepam 62 .3 disubstituovaných derivátoch je podmienkou účinku nesubstituovaný fenyl v polohe 3 a malý alkyl na N v polohe 1 -v terapii petit-mal Fensuximid O CH 3 N O Etosuximid O CH 3 CH 3CH 2 H N O Met: oxidatívna OH v polohe para. 3. deramtitídy) sa v súčasnosti nepoužívajú Trimetadion CH3 CH3 O O O N CH3 Met: oxidatívna N-demetylácia na účinný 5.5-dimetyl-2.4 za vzniku 4-hydroxy.4-oxazolidindiónu VŠÚ: -pre zachovanie A je nutná substitúcia v polohe 3 a 5.Mefenytoin O C2H5 CH3 O N NH Met:-N-demetylácia.5-pyrolidindion je neúčinný. -u 1.3-tetra substituovaný je toxický -pre zachovanie A je dôležitá disubstitúcia v polohe 3. -oxidatívna hydroxylácia fenylu v polohe 3.1.3 disubstituovaných derivátoch je najvyššia A pri substitúcii metylom alebo etylom. 5 a 5 .3 alebo 1. resp.4-dihodroxyderivátov -vznik omega hydroxyetyl derivátu Deriváty 2.substitúcia fenylmi v polohe 5 oxazolodíndiónov A ruší .5-pyrolidindiónu (sukcínimidy) VŠÚ: -nesubstituovaný 2.A znižuje výmena O za S v polohe 1 . demetylácia.3. potom otvorenie kruhu za vzniku 1-fenyl-2-karbamoylpropiónovej kyseliny -pre NÚ vyradený z použitia Deriváty iných štruktúr 5.vysoká aktivita je pri derivátoch substituovaných nízkymi alkylmi -používali sa v terapii petit-mal ale pre NÚ (fotofóbia. 2. alebo trisubstitúcia v polohe 1.4oxazolidindion Deriváty 2.3 -u 3.2. nevolnosť. disubstitúciou dvoma fenylmi sa A ruší.3.

psychofarmaká -viacsýtne sekundárne a terciárne alkoholy s voľnou alebo blokovanou –OH skupinou Felbamát -blokuje Na kanály -kombinuje sa s karbamazepínom alebo fenytoínom 63 Mefenezin . kruhov→ glukuronidy -N-glukuronidácia na karbamoyle -vznik metylsulfinyl. vylučovanie vo forme glukuronidov -oxidatívna hydroxylácia aromat.3. Imunostilbény Karbamazepín N CONH 2 Met:. rozvetvené alifatické kyseliny Kyselina valproová VŠÚ: -najvyššia A u dipropyloctových kyselín -A sa nemení keď sa predĺži spojovací reťazec medzi dialkylom a karboxylom o 1 až 2 C. nepôsobí hypnoticky O O -patrí medzi uretiká.odvodňujú mozog S -inhibítor karboanhydrázy H2NSO2 N 5.a metylsulfonyl-karbamazepínov -vlastné účinné agens oxkarbamazepín (sekundárny alkohol) -silne lipofilná molekula Oxkarbazepín 5.Klonazepam N NO2 H O N Cl Met: -oxidatívna hydroxyláciav polohe 3 a na benzénovom jadre -redukcia nitro skupiny na amino a následná acetylácia alebo hydroxylácia v polohe 3.5. Vylučovanie ako glukuronid. 5. diuretiká sulfónamidového typu Sultiam Met: oxidatívna hydroxylácia na butánsultámovom kruhu -terapia grand-mal.2. pri alkyloch o 2-4 uhlíky -A neovplyvňuje zámena COOH za primárnu OH alebo amidovú skupinu CH 3 CH 2CH 2 CH COOH CH 3 CH 2CH 2 5.epoxidácia v polohe 10 a 11 a nísledná hydroxylácia (vznik diolu).4.

purínové deriváty (metylxantíny) O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . Použitie je iba experimentálne.6-DIOXOPURINY ) MECHANIZMUS ÚČINKU: Kompetetívna inhibícia cyklických fosfodiesteráz (cAMP-PDE a cGMP-PDE). Zvýšenie hladín cAMP a cGMP v intracelulárnom priestore má za následok dilatáciu hladkej svaloviny. Delíme ich do dvoch skupín: 1. ktoré v určitom dávkovom rozmedzí stimulujú niektoré životne dôležité funkcie (kardiovaskulárne a dychové centrum v predĺženej mieche) a čiastočne zvyšujú psychickú aktivitu. V minulosti sa používali u obehového kolapsu a obehovej slabosti a ako stimulanciá u centrálneho útlmu.-vylučuje sa nezmenený 5.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3=CH 3 K OFEIN R R N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2.agonista GABA Tiagabid Progabid PRÍRODNÉ ANALEPTIKÁ Centrálne analeptiká sú látky. Vo vyšších dávkach vedú ku vzniku kŕčov.R2 = 3= 3 TEOBROMIN H R CH R 1= 2= 3. 64 . ktorá brzdí odburávanie cAMP a cGMP.ďalšie Vigabatrin -inhibítor odbúravania GABA -doplnkové antiepileptikum -nemetabolizuje sa Lamotrigin -blokuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov -doplnkové antiepileptikum -vylučuje sa nezmenený alebo ako N-glukuronid Gabapentin. výnimočne na kŕčovú terapiu v psychiatrii a ako diagnostiká na zistenie epileptického ložiska.6. Dnes sa prakticky nepoužívajú.

1. 3-metylmočovej. vazomotorické a dychové centrum -psychostimulans pri únave a vyčerpaní -tonizuje srdce a zvyšuje tepový objem.3-dimetylmočovej • theobromin . stimulácia sekrécie v rôznych tkanivách .7-dimetylxantín). cievach -centrálne pôsobenie kofein>TF>TB (kofeín je najlipofilnejší) -periférny účinok je približne rovnaký -diuretický účinok (spôsobený dilatáciou ciev v obličkách a ↑ glomerulárnou filtráciou) TF>TB>kofein VŠaÚ:-centrálny účinok závisí od rozpustnosti vo vode (kofein>TF>TB). theobromin a theofylin sú amfotérne (bázicitu zabezpečuje N na C9.pri otrave etylalkoholom. mierne diuretické účinky -bronchodilatačné účinky. ako dychové stimulans a na prevenciu záchvatov migrény -zvyšuje účinok analgetík -zvyšuje sekréciu žalúdočných štiav Met: -oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. soli kyselín ju ↑ -obmenou substituentov na dusíkoch vznikajú rôzne deriváty -pre zachovanie bronchodilatačného účinku nie sú nutné metyly v polohe 1 a 3 • kofein -vo vyšších dávkach stimuluje mozgovú kôru. ale pretože vyvoláva preiférnu vazodilatáciu nezvyšuje KT -slabé diuretikum. jeho dilatačné pôsobenie na hladké svaly sa využíva u zložených bronchodilatancií.relaxácia hladkého svalstva a to v pľúcach. ÚČINOK: -stimulácia CNS. kyslosť u theofylinu imino skupina v polohe 7. u theobrominu kyslosť udáva laktam-laktimová tautoméria v polohe 1).antiastmatík a spasmoanalgetík -používa sa ako antagonista tlmivých látok. TF a TB -prechod na metylovanú kyselinu močovú • theofylin -požívajú sa jeho vo vode rozpustné soli -má periférne vazodilatačné účinky.VLASTNOSTI: kofeín je slabá zásada (N v polohe 9).terpia záchvatu astma bronchiale (ANTASTHMAN) Met: -oxidatívna monodemetylácia (na N1 a N3 ) alebo hydroxylácia na C8 za vzniku neúčin ných metabolitov kyseliny 1-metyl-.pre nerozpustnosť vo vode sa používa vo forme solí -slabé vazodilatačné a diuretické účinky -využíva sa v kombinovaných antiastmatických prípravkoch -použitie u edémov vyvolaných srdcovou insuficienciou kde sa kombinuje s digitalisovými glykozidmi Farmakologický účinok: Stimulácia CNS Stimulácia kostrového svalstva kofein +++ ++ theobromin ± ± 65 theofylin + + .

Cola acuminata.5% kofeínu. Rubiaceae -obsahuje 0. flavonoidy. triesloviny (katechíny) -vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov.Stimulácia srdcového svalu Dilatácia koronárnych ciev Relaxácia bronchiálnych svalov Diuretický účinok Stimulácia žalúdočnej sekrécie + ± + + ++ ++ + ++ ++ ± +++ ++ +++ +++ ± Sú obsiahnuté v drogách: Coffeae semen. teaflavín a tearubigín.3-2. polyfenoly Colae semen. Thea sinensis. na prípravu nápojov Mate folium. škrob. nežiadúcu kyselinu chlorogénovú (dráždi žalúdočnú sliznicu. antipyretík. Sterculiaceae -obsahuje 0. Sterculiaceae -obsahuje 0.5% kofeínu.1% teobromínu a katechínové triesloviny -jej tekutý extrakt sa používa ako tonikum a stimulans. Cola vera. 0. Sapindaceae -obsahuje 3-6% kofeínu. silica -používa sa ako pochutina. v stopách teofylín. malé množstvo teobromínu a teofylínu. Theaceae -obsahuje 2. spazmolytík Theae folium. katechínové triesloviny -používa sa ako stimulans a na prípravu osviežujúcich nápojov V ČSL 4 sú: Coffeinum Coffeinum cum natrio benzoico Theobrominum Natrium theobromino-salicylicum Theophyllinum V SL1 sú: Coffeinum Coffeinum monohydricum Theobrominum Theophyllinum SYNTÉZA PURÍNOVÝCH DERIVÁTOV: 66 . znižuje chuť do jedla) -používa sa ako pochutina so stimulačným účinkom na CNS -súčasť kombinovaných prípravkov: analgetík. bronchodilatancií.2-0.5-2% kofeínu. diuretikum Cacao semen. Aquifoliaceae -obsahuje 0. Ilex paraguariensis. teofylín. silicu a kyselinu chlorogénovú -používa sa na prípravu osviežujúcich a povzbudzujúcich nápojov Guarana. Theobroma cacao. Coffea arabica. teobromín.6-3% kofeínu. tuk.5-4% kofeínu. Paullinia cupana. 1-2% teobromínu. antidiaroikum. čiastočne viazané na trielsoviny.

bronchitídach. (prípravok ANTASTHMAN tbl. možno ho použiť ako antidótum pri otrave hypnotikami (dnes sa za týmto účelom nepoužíva) pikrotoxín Anamirta cocculus . Cinnamomum camphora. povzbudzuje dýchanie. Po jeho podaní dochádza k zostreniu zrakového a sluchového vnímania a reflexne zvýšenému svalovému napätiu. čiernom kašli. zrakových poruchách. ale pre vedľajšie účinky sa dnes nepoužíva súčasť prípravkov na odvykanie od fajčenia (jeho účinky sa adujú s nikotínom) COCH2 CH3 OH N CH2CH L OBEL IN • strychnín ČSL 4: Strychni semen. Strychnos nux-vomica. ostatné centrálne analeptiká • gáfor (camphora) ČSL 4: Camphora officinarum.strychnín a brucín.) stimulans dychového centra.6-disubstituované piperidínové alkaloidy.antagonista inhibične pôsobiaceho GABA na receptorovom komplexe spriahnutom s Clkanálmi (prejavuje sa to kŕčmi) 67 . krvný obeh. podané barbituráty Použitie: -v minulosti sa používal na diagnostiku prietoku kŕčových žíl a pri otrave myorelaxanciami -používa sa pri šelestoch. Loganiaceae Tinctura strychni Strychninium nitricum -obsahuje indolové alkaloidy. Lauraceae Použitie ako antiseptikum a derivans vonkajších antireumatík vo forme intramuskulárnych olejových injekcií ako centrálne analeptikum a tonikum • lobelín Lobeliae herba. ktorý je najdôležitejším neurotransmiterom na motoneurónoch a interneurónoch miechy → selektívne blokovanie presynaptickej inhibície -krčový jed. zvyšuje reflexnú dráždivosť (dráždi miechu). Lobelia inflata. Strycnos toxifera. predovšetkým (-)-lobelín Použitie: expektorans pri bronchiálnej astme. nasledujú nekoordinované klonické kŕče na sebemenší podnet. Lobeliaceae -obsahuje 2. horčiny a olej ST RY CHNIN E N A D F B N G C O O MÚ: antagonista inhibičného neurotransmitera glycínu.v. Smrť nastáva udusením po ochrnutí dychového svalstva pri plnom vedomí.2. nedostatočnosti hlasiviek a na zlepšenie vnímania u niektorých sluchových a zrakových porúch -adjuvans s laxanciami pri akútnych zápchach -pre horkú chuť sa používa ako amarum a roborans na zvýšenie chuti do jedla -zvyšuje tonus svalstva. -strychnínové kŕče antagonizuje éterová narkóza a i.

stupeň – stredne ťažká AH 160 – 179 3. ENAP (enalapril) ALVISAN Neo (pozri farmakognóziu) 1.84 85 – 89 90 – 99 100 . Arteriálny TK závisí od : 1. je multifaktoriálna – genetické. závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza.109 ≥ 110 < 90 Triedenie hypertenzie: 1. stupeň – mierna AH 140 – 159 2. mozgové krvácanie. disekujúca aneuryzma).3 KPa) – ťažká Diastolický TK (mm Hg) < 80 80 . IMAO) .129 Vyššia normálna hodnota TK 130 . O hypertenzii hovoríme. Primárna – esenciálna Až v 95 %. Trpí ňou 10 – 15% obyvateľstva. metabolické faktory a faktory životného prostredia. obličky. Je to chorobný stav.0 – 15.niektoré lieky (sympatomimetiká. renovaskulárne ochorenie) .139 Artériová hypertenzia: 1. Farmakológia Antihypertenzíva sú látky používané na liečbu vysokého krvného tlaku – hypertenzie.2 KPa) – stredne ťažká ≥ 115 mm Hg (15. ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri : 1. pri narodení je KT nízky potom sa zvyšuje.9 KPa) – mierna 105 – 114 mm Hg (14. metyldopa) 68 . prekážky odtoku krvi – priemer lúmenu cievy (periférny odpor. ak sú hodnoty KT trvalo ≥140/90 mmHg. nemá zistiteľnú príčinu. systémov (mozog. Sekundárna Je vyvolaná špecifickou príčinou . Závažnosť hypertenzie : Podľa WHO: Systolický TK (mm Hg) Optimálna hodnota TK < 120 Normálna hodnota TK 120 .tehotenstvo (používa sa dihydralazín. zúžené artérie) Pri hypertenzii sa uplatňujú zmeny týchto 2 faktorov.0 – 13. KVS) 2. množstva krvi vypudenej jednou srdcovou kontrakciou. vyživovacie. čo závisí na ponuke venóznej krvi 2. 2. β1 sympatomimetokum.choroba (feochromocytóm. stupeň – ťažká AH ≥ 180 Izolovaná systolická AH ≥ 140 Podľa diastolického TK: 90 – 104 mm Hg (12.-bez praktického využitia A N T I H Y P E R T E N Z Í V A (C02) CYNT (moxonidin). vzniku poškodenia orgánov resp.

znížiť KVS riziká 6. atenolol. zabrániť vzostupu TK počas starnutia 2. endokrinná. tiazid.prejavy hypertrofie a hyperplázie KVS aparátu (hypertrofia ľavej komory. redukcia telesnej hmotnosti 2. Adrenergné inhibítory periférne (guanetidín. bolesť hlavy. zvýšiť informovanosť o H a jej detekciu 4. v moči môžu byť bielkoviny a erytrocyty) 3. znížiť etnické. triamteren) 2. nerogénna Podľa množstva a intenzity subjektívnych a objektívnych príznakov sa H delí podľa WHO: 1. terazosin) β – receptorové (acebutolol. zmeny na očnom pozadí – angiopatia až angioskleróza. bisoprolol. prazosin. cerebrálne zmeny) Terapia Prevencia a terapia H má úlohy: 1. kortikoidy. ŠTÁDIUM . spironolakton. rozšíriť spoločenské programy Nefarmakologická terapia: 1.potenie. guanfacín. znížiť exsistujúcu prevalenciu H 3. pindolol. penbutolol. metoprolol.. zlepšiť prístup k liečbe 8. zlepšiť kontrolu H 5. na očnom pozadí výrazné zmeny. metyldopa) α – receptorové (doxazasin. torasemid) . karvedilol) 69 . zlý spánok. ŠTÁDIUM . Hypovolemické diuretiká (chlortalidon. zlá sústredenosť (ideálne je ju tu zachytiť) 2. obmedziť fajčenie (rizikový faktor aterosklerózy) 6. indapamid. furosemid. redukcia prívodu sodíka do 5 – 6g za deň 3. zvýšenie aeróbnej záťaže 5.prejavy orgánových komplikácií ( znížená funkcia obličiek. propanolol. zníženie prívodu alkoholu na 30g za deň a menej 4. sotalol) kombinované α – β (labetalol.kálium šetriace (amilorid.bez známok zmien srdca a ciev . Delenie antihypertenzív: Antihypertenzíva u nás na trhu: 1. ŠTÁDIUM . steroidná antikoncepcia) Účinná liečba predĺži život až o 10 rokov.môže byť renálna. nadolol. ekonomické a regionálne rozdiely pri H 7. obmedziť lieky podporujúce zadržiavanie Na a vody (NSA. betaxolol. rezerpín) centrálne (klonidín. zlyháva ľavá komora – dušnosť pri námahe neskôr aj v pokoji.

ich účinok) 5. Diuretiká 2. s ACEI eliminujeme riziko hypokaliémie.Látky s priamym pôsobením na cievy . arytmie . Diuretiká Sú to lieky 1. minútového objemu (neg. ako i celkovú morbiditu a mortalitu. FUROSEMID-SLOVAKOFARMA) 2. VEROSPIRON). : . 6 hlavných tried antihypertenzív: 1. rilmenidin MÚ : selektívna väzba na imidazolínové receptory → zníženie sympatomimetickej aktivity → zníženie plazmatickej koncentrácie noradrenalínu a zníž. pri hypertenznej kríze. β – blokátory Klinické štúdie preukázali zníženie KVS rizika hl. ino.impotencia pri dávkach do 25 mg sú zriedkavé KI : dna. amilorid (AMICLARAN) . Blokátory receptora pre angiotenzín II 6.25-12. gravidita Ak skombinujeme tiazidy s kálium šetriacimi diuretikami resp. u pacientov po IM – lieky 1. chlortalidon (URANDIL) . N. Blokátory kalciového kanála 4. zníž. dromotropný efekt) 2.kľučkové – furosemid (FURON. línie. nemajú vplyv na cievu 70 . endralazín. stimulácia tvorby vazodilatačných prostaglandínov (NSA zniž. α . tiež znižujú plazmatickú renínovú aktivitu. indapamid (TERTENSIF) . chrono.tiazidové – hydrochlortiazid (HYDROCHLORTIAZID LÉČIVA). centrálny mechanizmus 4. Delenie : . Liečivá blokujúce sekréciu renínu – klonidín.5 mg/deň. zníž.hypokaliémia. Antagonisty imidazolínových receptorov – moxonidin.Ú. Podávajú sa nízke dávky 6. Pôsobenie na imidazolínové receptory vyvolá účinok ako α2 sympatomimetiká. nitroprusid sodný – hl.porucha glukózovej tolerancie .diuretiká s vazodilatačným účinkom – metipamid (HYPOTILIN). Priama inhibícia renínu – pepstatín.dihydralazín. Podľa klinických štúdií znižujú kardiovaskulárnu. periférnej rezistencie.kálium šetriace – spironolakton (ALDACTONE. línie. ACE inhibítory 5.blokátory 1. minoxidil. maximálne 25mg(hydrochlortiazid)/deň.hyperurikémia . uvoľňovania renínu 3. metyldopa. MÚ β – blokátorov : 1. β – blokátory. β – blokátory 3.

u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov . Delenie : – neselektívne bez ISA . I hl. a 3.atenolol (ATENOBENE. chronická bronchitída. N.celiprolol (CELECTOL) + β2 mimetický úč.propanolol (URANDIL) .bronchospazmus . diltiazem (bradykardia) KI : bronchiálna astma.u starších pacientov s ICHS.metoprolol (BETALOC. TENORMIN) . vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) . : .carvedilol (DILATREND) 3.perif.s α-lytickým účinkom (vazodilatačné) . najmä po IM Plný účinok nastupuje za 2-3 týždne.mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .metipranolol (TRIMEPRENOL) . VASOCARDIN) .betaxolol (LOKREN) .oxprenolol .bisoprolol (CONCOR) . ospalosť IT : verapamil.) .acebutolol (SECTRAL) . spastická angina pectoris. sínusová bradykardia. EGILOC.timolol .sotalol -neselektívne s ISA .pindolol (VISKEN) .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou . u : . generácia.maskovanie príznakov hypoglykémie . Raynaudov syndróm ! BB bez ISA (vnútorná sympatomimetická aktivita) vysadzovať postupne.kardioselektívne s ISA . inhibujú periférnu sympatomimetickú aktivitu I hl.bradykardia .kardioselektívne bez ISA . u : .diabetikov 71 .nadolol .6.Ú.únava.bopindolol (SANDONORM) .labetalol (CORETON) . pretože sa vyznačujú vyššou cievnou selektivitou a protrahovaným pôsobením. Blokátory kalciového kanála Prednosť má 2. pretože hrozí rebound fenomén.alprenolol . (vazodil.

IT : • na úrovni distribúcie – verapamil a diltiazem zvyšujú hl. cisapridom→zvýšenie hladín týchto liečiv ! Delenie 1. statínmi (lova-.nifedipín (nevhodný aj v retard f. f. Inhibujú premenu angiotenzínu 1 na angiotenzín 2 a tým zabraňujú vzniku vazokonstrikcie a zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu. I hl. ISOPTIN. hypertenziou (DHP) .isradipín (retard. LOMIR) . ACE inhibítory (ACEI) Klinické štúdie potrvdili zníženie morbidity a mortality u pacientov so srdcovým zlyhaním a spomalenie rozvoja diabetickej nefropatie . najmä u pacientov s proteinúriou.lacidipín (LACIPIL) 4. Vyznačujú sa komplexným M. simva-). okrem GITS.už v čreve ! (felodipín až 70%) .návaly tepla so začervenaním (flusching) .tachykardia . BILOCALCIN Retard) .Ú. (verapemil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa) Nedostatočne retardovaný nifedipín (všetky formy okrem GITS ) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie.. so ↓ sympatomimetikovej aktivity.interakcia s fibrátmi.pacientov so sklonom k bronchospazmu .verapamil (retard. generácia . syst.Ú. antihistaminikami.nitredipín (LUSOPRESS. kardiogénny šok. UNIPRESS) . digoxínu (vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny) • na úrovni metabolizmu (CYP3A4) – DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 . formy.pacientov s prejavmi chronického srdcového zlyhania (aj po akútnom IM) 72 . ↓ sekrécie aldosterónu a regresiou srdcovej a cievnej hypertrofie.diltiazem (DIACORDIN Retard.interakcia s imidazolovými antimykotikami . VEROGALDIN) .. generácia .pri ICH dolných končatín.aktívnych športovcov s hypertenziou . CORDOPIN retard URANDIL) 2.nisoldipín (SYSCOR) .amolodipín (NORVASC) .starších pacientov s izol. Plný účinok nastáva až za 3-4 týždne. u : .pri verapamile zápcha KI : srdcové zlyhanie.verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 .felodipín (PLENDIL) 3. generácia .interakcia s grepovým džúsom (až 24h) . pri bradykardii (DHP) N. : .opuch členkov .

pier. ktorým zaberá liečba ACEI.hypotenzia po 1. kojenie.nepriamo účinkujúce (bez –SH skupiny) . dávke . liečbe kálium šetriacimi diuretikami) . bilaterálna stenóza a.pri ťažších formách hypertenzie. TENZIOMIN. u pacientov.hyperkaliémia (hl. ale život ohrozujúci) IT : NSA (↓úč. lítium.moexipril (MOEX) . bilaterálna stenóza a. N. ale pacienti ju neznášajú pre vedľajšie účinky ACEI. PRINIVIL) . angioneurotický edém v anamnéze.Ú.výraznejšia hypotenzia (hl. EDNYT. renalis. Antidepresíva (↑ úč.losartan (COZAAR) . kojenie.angioedém = opuch jazyka. I hl.OSH) Treba dávať pozor na hladiny draslíka a kreatinínu. insuficienciou pri súčasnej suplementácii kália resp. nosa. pri súčasnej liečbe diuretikami) .ramipril (TRITACE) . indometacín KI : ako ACEI . na začiatku liečby al. CAPOTEN) .gravidita.suchý kašeľ (najbežnejší cca 10%) . mitrálna a aortálna insuficiencia.Ú.diabetikov (najmä s proteínúriou) . hyperkaliémia.lisinopril (bez –SH skupiny.hyperkaliémia IT : kálium šetriace diuretiká. renalis. najmä pri rezistencii na inú liečbu N.zriedkavejšie ako pri ACEI . Zástupcovia . larynxu (zriedkavý.pacientov s hypertrofiou ľavej komory .Ú. úst. RENITEC) . hrdla.spirapril (RENPRES) 5. . ako ACEI.perindopril (PRESTARIUM) .trandolapril (GOPTEN) . ACEI .) Imipramin. Blokátory receptora pre angiotenzín II Majú menej N. . angioneurotický edém v anamnéze. u pacientov s renál. KI : gravidita.quinapril (ACCUPRO) .fosinopril (MONOPRIL) .kaptopril (s –SH skupinou. ACEI) Lítium (↓ clearence Li – riziko intox.valsartan (DIOVAN) 73 .. hyperkaliémia. mitrálna a aortálna insuficiencia Delenie : .enalapril (ENAP.priamo účinkujúce .

používajú sa však vazodilatanciá (nitrity.zvýšenej hladine lipidov Dáva sa nižšia iniciálna dávka na noc.tetrazosín (HYTRIN. Opuchy IT – NSA (IND . môže sa podávať dlhodobo 8. u starších pacientov) . I hl. nemá zaťažovať srdce a vyvolávať tachykardiu 5. pokles TK pozvoľný. napr. u . KORNAM) . MINIPRESS) . diuretiká..urapidil (EBRANTIL) Ideálne antihypertenzívum : 1.Ú. neznižuje kvalitu života 7.návratová reakcia po vynechaní lieku O použití antihypertenzív vo veterinárnej farmakológii som nič nenašla.) KI – chlopňové srdcové chyby Zástupcovia . nemá vyvolávať návyk 6.prudký pokles TK po prvej dávke . N. dipyridamol). nie prudký a intenzívny 2.telmisartan (MICARDIS) 6. 74 . je vhodné merať TK aj v stoji.irbesartan (APROVEL) .ortostatická hypotenzia (hl. α .kandesartan (ATACAND) . poruchy spánku. . nemá vzniknúť rebound fenomén . dľžka účinku 12 – 14 hodín 3.zriedkavejšie ako pri ACEI .doxazosín (CARDURA) .blokátory Účinok na KVS riziko u pacientov sa zatiaľ nepotvrdil. možnosť podávať perorálne 4.prazosín (DEPRAZOLIN. má primeranú cenu 9.únava. palpitácie.stredne ťažkej výraznej rezistentnej hypertenzii . nemá nežiadúce účinky a nezhoršuje pracovnú výkonnosť.benígnej hyperplázii prostaty . psom sa dáva kombinácia furosemid+enalapril.↓ úč.

ktorý je centrálne účinkujúce antihypertenzívum. brómom alebo metylom (klonidin. – antihypertenzná aktivita je viazaná na substitúciu v o-polohe chlórom. protoverin a zygadenin – líšia sa len počtom hydroxylových skupín na základnom skelete). germin.3/12. pre účinok nie je metoxyskupina v polhe 11 rezerpínu nevyhnutná (účinný je aj 11demetoxyrezerpín – deserpidin a 10-metoxydeserpidin – metoserpidin) 2. Farmaceutická chémia Antihypertenzíva – liečivá. na aktivitu má vplyv aj priestorové usporiadanie (deriváty kys. ktoré znožujú patologicky zvýšený krvný tlak (hypertenziu – trvalo prekračuje hranicu – 21.2. čím sa bráni voľnej otáčavosti fenylu a je zablokovaná možnosť vzniku koplanárneho usporiadania. že hypertenziu vyvolanú norepinefrinom v periférii nemožno antagonizovť alfa. V. iba obmenou esterovej väzby v polohe 18 vznikajú deriváty blízkej aktivity (prírodný rescinamin a polosyntetický sirosingopin) 4. metylácia. izorezerpovej sú neúčinné) Veratrové alkaloidy – hypotenzný účinok majú cerveratrové alkaloidy (esteralkaloidy. obmenou postranného reťazca vznikli guanabenz. flutonidin. Preto prijatelnejším vysvetlením je. 160/95 Torr inde sa uvádza 140/90 mm Hg ).nepriame ( pôsobia centrálne alebo periférne cez príslušné mediátory a receptorové miesta . ktoré štruktúrou ale nie mechanizmom účinku pripomínajú antihypertenzíva typu guanetidinu (majú tiež antihypertenznú A). guanoxabenz. Stimuluje hl. ich hydrolýzou vnikajú jednoduché alkamíny – veracevin. podobnú A má aj lofexidin. Najvyššiu aktivitu má klonidín. alfa 2 receptory. ovplyvňujú R-A-A-S systém.7 kPa. Neskôr sa zistilo.metylnorepinefrinom. patrí sem klonidín. 2. Deriváty imidazolu Majú antiadrenergný účinok. rezerpová. 3. Deriváty aryletylaminu Alfa – metyldopa inhibuje dopa-dekarboxylázu. kvarternizácia dusíku chinolizínového skeletu a rozštiepenie eterickej väzby v polohe 17 ruší aktivitu. ktorá je neúčinná 3. zmydelnením oboch väzieb vzniká kys.Ú. na základe ktorej z nej vzniká neúčinný alfa-metylnorepinefrin. Prírodné látky Námeľové alkaloidy (dihydroergoristin) majú alfa-adrenolytické účinky (dihydroergokristin – často sa kombinuje s rezerpínom a diuretikami). tolonidin).rôzne typy antiadrenergík a ganglioplegiká. Obmenou aromatickej časti pripravený tiamenidin má 1/3 A. zvyšujú diurézu – diuretiká) 1. ktorý stimuluje centrálne 75 . guanfacin. alebo alkylácia dusíku v polohe 1. že metyldopa ľahko preniká cez hematoencefalickú bariéru a tam sa mení na alfa-metylnorepinefrin. teda pôsobí ako falošný neuromediátor. Rauwolfiové alkaloidy (reserpin) – VŠÚ : 1.Š. medzi veratrové alkaloidy ďalej patria jerveratrové alkamíny a ich glykozidy.Vznikla hypotéza o jej pôsobení. Možno ich tiež deliť na – priame (pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev) .

pretože by neprešli hemoencefalickou bariérou. medroxalol) alebo aryloxyarylom (amosulalol). Ako liečivo nemožno použiť alfa-metylnorepinefrin ani norepinefrin. guanisochin). Účinok blokáda postsynaptických alfa1 . Zdá sa. alebo uzatvorením do benzodioxanových bicyjklov (guanoxan). sulfinalol. (najvyššia A je viazaná na perhydroazocínový kruh. že inhibuje reuptake katecholamínov zo synaptickej štrbiny. že o vyváženej alfa a beta adrenolytickej a vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom (labetalol. Skrátene sa môže meniť na všetko. centrálne mechanizmy Kombinovanú adrenolytickú A labetalolu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia za polárnu metylsulfinylskupinu za eventuálnej substitúcie fenylu postranného reťazca metoxy (sulfinanol) alebo metyldioxyskupinou (medroxalol). cielene pripraveného guanidínového analóga amóniového bretýlia. dochádza k deplécii katecholamínov a stabilizácii presynaptickej membrány.alfa-receptory podobne ako klonidin. etylénový mostík a nesubstituovaný guanidínový zvyšok). inhibícia sekrécie renínu 3. 5. 6. Naproti obmena samotnej štruktúry guanidínu neviedla k derivátom s vyššou A. vzniknutý ako priestorovo objemný alkyl-analóg ganglioplegika mekamylamínu a jemu blízky kyanoderivát guancidin. bránia prenos vzruchu na cieľový orgán neschopnosť prejsť hematoencefalickou membránou z nich robí periférne vazodilatanciá (poklesom aktivity sympatiku znižujú periférny odpor a účinkom na srdce bradykardiou znižujú minútový objem. 4. vyvoláva priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev. ktoré cyklizáciou môžu vytvárať tetrahydroizochinolínový skelet (debrisochin. ktorá na akčný potenciál nemôže odpovedať uvoľnením neurotransmiteru. Inde sa uvádza.Ú. zníženie periférneho odporu ako dôsledok pozvoľného zníženia systolického výdaja 2. Deriváty guanidinu VŠÚ: antihypertenznú A vykazujú v širokom štrukturálnom rozsahu.adrenoreceptorov spôsobuje zníženie periférneho odporu. p-substitúciou sa selektívne zvyšuje inhibičná A voči beta jedna receptorom. Arylaminoetanoly a aryloxyaminopropanoly (beta-lytiká) M. dobrú antihypertenzívnu A majú aj aroxyalkylguanidíny (guanoxyfen). Vedľa alkylanalógov ako je guanoktin. Vzťah štruktúry a účinku aryloxyaminopropanolov : o-substitúciou sa spravidla zvyšuje účinok. alebo benzylguanidínov typu betanidínu. (tri hypotézy) : 1. znižuje neurtransmisiu na zakončeniach periférneho sympatiku. Urapidil ovplyvňuje centrálne aj periférne funkcie funkcie sympatiku (blokuje periférne alfa receptory. Heterocyklické deriváty (azosíny a iné heterocykly) VŠÚ: pre A derivátov prazosín sú podmienkou metoxyskupiny v pohách 6 a 7 a substituovaná amino skupina v polohe 2 . 76 . MÚ: inhibítor uvoľňovania norepinefrinu.

ketoximovou (falintolol) 3.1. pindolol.atenolol). Membrány stabilizujúca A u zlúčenín s vyššou lipofilitou učinkujú anesteticky a antiarytmicky. metipranolol. pretože súčasnou blokádou parasympatiku vyvolávajú veľa N. Neobmedzené možnosti dáva modifikácia aromatikej časti. A ruší ak je sekundárna alkoholická skupina blokovaná pevnou väzbou eterovou. bisoprolol. penbutolol. Kardioselektivita je daná zvýšeným účinkom na beta-1-receptory myokardu a zníženou blokádou beta-2-receptorov bronchov. A neruší ani ak sa nahradí cykloalkylom (falintolol). 77 . tercbutyl. tertadolol.Používajú sa v anesteziológii na navodenie riadenej hypotenzie a na zvládnutie hypertenznej krízy (dáva sa prednosť nitroprusidu). ktorá zabezpečuje vyrovnanejší pokles krvného tlaku a srdcovej frekvencie bez výraznejších výkyvov smerom dole. Diuretika Priamym pôsobením na obličky zvyšujú vylučovanie moču (pozri diuretiká). nadolol. hypertenzia a hyperkinetického syndrómu (nefyziologické zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca). atenolol.Ú. znižujú tlak v stoji). karteolol 7. (alprenolol. naproti tomu v biologickom prostredí hydrolyzovaná esterová väzba A nemení (bopindolol) 2. u arylaminoetanolov R enantioméry 5. substitúcia hydrofilným hydroxylom pôsobí dysterapeuticky. metoprolol. timolol. fenoleterová väzba nie je potrebná. účinné sú S. bopindolol B) kardioselektívne – acebutolol. metoprolol). karbamátovou. vysoká A je tam. kde je na dusíku rozvetvený izopropyl. Využitie u glaukóm. terciálny ruší A. pre A betaadrenolytickú je 3-amino-2-propanolový reťazec nevyhnutný. A úplne neruší ak je nahradená napr. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického aromatického charakteru (propanolol. U bicyklov a tricyklov sa takéto substitúcie s výnimkov metylu ukázali byť nevhodné. Delenie podľa prednášky : A) neselektívne – propanolol. 8. esterovou. nadolol). heterocyklom (timolol). Líšia sa od seba či sú nešpecifickými alebo kardioselektívnymi blokátormi a či vykazujú vnútornú sympatomimetickú A alebo nešpecifický membránový účinok. p. aralkylsubstituent (bevantolol) 4. (sucho v ústach. metipranolol. 6. betaxolol C) betalytiká-oftalmologiká – betaxolol.v polohe o. koronárna insuficiencia. Gaglioplegika Inhibujú transmisiu neuromediátora acetylcholínu v gangliách sympatiku a tým znižujú periférny odpor i krvný tlak. obmedzene sa používajú. bázický N musí byť sekundárny. A je zachovaná ak ju tvorí benzénové jadro (alprenolol. Vnútorná sympatomimetiká A (ISA) – čiastočná stimulácia β-receptorov. levobunolol. al. väčšina derivátov sú síce aryoxyaminopropanoly. U fenoxyaminopropanolov A zvyšuje substitúcia alkylmi alebo polárnymi skupinami hl. celiprolol. A určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárne alkoholovej skupiny. heterocyklus (pindolol).

A) inhibítory renínu (beta-lytiká.. z nich najdôležitejší je nonapeptid bradykinín na neaktívne fragmenty. jeho úč. v ktorých štruktúre je zachované uvedené zoskupenie (endralazin). sú účinné ale menej der. hl. diuretík). Delenie podľa prednášky : A) hydrazíny .Š.Š. ktoré prichádzajú z CNS bez účasti sympatiku alebo adrenergných receptorov znižujú periférny odpor priamym relaxáciou hladkého svalstva. ACE tiež štiepi vazodilatačne účinné peptidické kiníny. Renín štiepi plazmatický tetradekapeptid angiotenzinogén na dekapeptid angiotenzín I – tento neaktívny prohormón je štiepený angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (peptidyl-dipeptidáza) na angiotenzin II.9. Pre úč. V. bicyklické zlúčeniny. tetrametylénový kruh – a druhý kratší alkyl na imidazolovom jadre. preto sa používa ako diagnostikum angiotenzínom II podmienených hypertenzií. Látky nteragujúce s renín-angiotenzínovým systémom Enzým renín je obličkami vylučovaný ako reakcia na znížený tlak na znížené vylučovanie nátria a zvýšené vylučovanie draslíka. ktoré rozpoznáva vlastnú štruktúru AT1 receptora. al. sa môže prejaviť len pri zýšenej hladine ang. vhodný je veľký lipofilný substituent – Cl. dihydralazin). nitroprusid sodný 10. dihydralazin). V. krátkym alkylom. chinolíny al. izochinolíny sú prakticky neúčinné. N Ú: kardiostimulácia. benzoová (endralazin).3-c/pyridazínového bicyklu sa ukázalo nevyhnutné potlačenie bázicity dusíka nakondenzovaného piperidínu substitúciou acylom al. (hydrazinov) – vedľa der. alkoxykarbonylom. tiež na podnet stimulácie beta-adrenergných receptorov. benzotiazidový diazoxid a piperidinopyrimídový minoxidil. nikorandil. Priame antihypertenzíva Priame pôsobenie na hladké svalstvo ciev (potláčajú vazokonstrikčné podnety.-základ molekuly tvorí bázické tetrazolové a lipofilné bifenylmetánové zoskupenie. ktorý je najsilnejšou vazokonstrikčnou látkou – vyvoláva vazokonstrikciu a spolu s jeho derivátom angiotenzínom III stimuluje v obličkách sekréciu aldosterónu (spôsobuje vstrebávanie vody a sodíka). aby sa v organizme metabolicky štiepila (todralazin. ktorý môže byť substituovaný dusíkatým heterocyklom (pikodralazin). U hydralazínu A výrazne nemení náhrada vodíka heterocyklu v polohe 4 druhou hydrazinoskupinou. al. C) inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 78 . budralazin).losartan. enalkiren) B) antagonisti angiotenzínu II Saralazin. uvoľňovanie renínu a s ním spojené zadržiavanie vody (doporučuje sa súčasné podanie beta-lytík al..endralazín B) aktivátory draslíkových kanálov – minoxidil. II-čo je asi len v 20% prípadov. najvhodnejšia je kys. metylom. pyridazínu (hydrakarbazin).Ú. napr. U endralazinu sa okrem voľnej hydrazinoskupiny a nesubstituovaného pyrido/4.propranolol. len tak blokovaná.Ú. Hydrazinosubstituované pyridíny. Karboxylová alebo karbonylová skupina interaguje s bázickou časťou receptora a zabezpečuje účinný a dlhotrvajúci antagonizmus. je dôležitá hydrazínová skupina nsubstituovaná al. Vedľa nitroprusidu sú tu hydrazinové deriváty (hydralazin. ftalazínu (hydralazin.

amlodipin. heterocyklom je možná. kyano. . vylučuje sa väčšie množstvo moču.BVK – blokátory vápnikových kanálov Proces kontrakcie svalových buniek je riadený iónmi vápnika. nifedipínov : 1.al. 11. 2. triflórmetylskupina). pre ktorých objem je aromatický substituent v polohe 4 nútený prednostne zaujímať priestorové usporiadanie kolmo voči heterocyklu (prenesenie elektronegatívnych substituentov do polohy 4 fenylu účinok znižuje al. Liečivá interferujúce systémom • • • • s α- adrenergným alebo serotonínovým Alkaloidy der. halogén. ruší).prazosin. felodipin) al.polohe elektronegatívnymi skupinami (nitro. nimodipin). A) Fenylalkylamíny – cinnarizin. po zablokovaní NEP duálnym inhibítorom nedochádza k degranulácii ANP. Používajú sa ako koronárne vazodilatanciá pri angíne pectoris. ketanserin látky s prevažne centrálnym antihypertenzným účinkom . D) duálne ACE/NEP ihibítory NEP-neurálna endopeptidáza – enzým zodpovedný za degradáciu atriálneho natriuretického peptidu – ANP potencuje vylučovanie sodíka obličkami a teda zvyšuje diurézu.. ktoré sa sem dostávajú cez špeciálne kanály. prítomnosť 2 alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6. antihypertenzíva a natiarytmiká.urapidil. verapamil.. vysoká A je viazaná na nesubstituovaný dihydropyridínový dusík. cerebrálne vazodilatačného účinku (nikardipin. m. 3. inokedy dochádza k jej posunutiu napr. Značnú variabilitu umožňuje modifikácia alkoholických častí esterových väzieb – ak sú alkoholy rôzne.Š. zpravidla sa A zvyšuje (nisoldipín). chinazolínu-azosíny a iné heterocykly . imidazolínu der. flunarizin. C)Benzotiazepíny – diltiazem Inak možno antihypertenzíva deliť na : 1.) V. prenylamín B)Dihydropyridíny – nitredipin.Pôsobia ako falošný substrát pre ACE namiesto ang. felodipin.Ú.der. nimodipin. nie však vhodnejšia). esterových väzieb v polohách 3 a 5 a fenylu v polohe 4 (jeho náhrada iným arylom al. I ktorý je zložený z L-aminokyselín. A zvyšuje substitúcia fenylu v o. lacidipin (má predĺžený úč. aryletylamínu-metyldopa 79 .metazosin. preto je dôležitá konfigurácia asymetrických uhlíkov – SSS u enalaprilu). Zníženie vstupu týchto iónov do cytoplazmy zblokovaním týchto kanálov sa prejaví zníženou kontraktilitou a poklesom kyslíka v myokarde za súčasného zníženia koronárneho cievneho odporu (rozšírenie koronárnych ciev). poklesne objem extracelulárnej tekutiny-krvi a tým dôjde k podstatnejšiemu poklesu tlaku krvi ako pri podaní obyčajného ACE inhibítora.látky s kombinovaným účinkom. zvýšením antihypertenzného (nitredipin.

iné štruktúry-guanfacin nepriame antiadrenergiká .skupina kaptoprilu . imidazolínu-klonidín . generácia dihydropyridíov . Farmakognózia ALVISAN Neo – zloženie : Visci albi herba (imelová vňať) Hyperici herba (ľubovníková vňať) Crataegi folium cum flore (hlohový list s kvetom) Crataegi fructus (hlohový plod) Equiseti herba (prasličková vňať) Melissae herba (medovková vňať) Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) Matricariae flos (rumančekový kvet) Použitie – antihypertenzívum. aendralazín iné zlúčeniny .1. kandesartan • • 3. niteredipin der. ftalazínu . nimodipin . lacidipin. Betablokátory 3. Vazodilatátory • • • der. isradipin. generácia dihydropyridínov . cilexetil.nifedipin.chinalapril. nitroprusid sodný 5. POUŽÍVANÉ DROGY : 1. irbesartan.minoxidil.diltiazem • • • 6. Látky interferujúce s renín-angiotenzínovým systémom ACE inhibítory . omalaprilát Antagonisti angiotenzínu II . perindopril. feodipin.2.• . guanidínu 2.lysinopril .hydralazín. diazoxid.kaptopril . Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina. 1. fenylalkamínového typu . Blokátory kalciových kanálov Der.4-dihydropyridínu .amlodipin. cilazapril.der. antisklerotikum a sedatívum. ramipril Duálne ACE/NEP inhibítory . valsartan.losartan.hydrofilné látky . galopamil benzotiazepíny . Diuretiká 4.verapamil.prolátky – enalapril.der. Apocynaceae 80 .

nepôsobí narkoticky (CRYSTEPIN drg. silné kvartérne bázy (serpentín. alkaloidy ochrňujú senzitívne nervové zakončenia a môžu pôsobiť lokálne pri neuralgiách. Extrakt je súčasťou sedatív a spazmolytík.Hlavnými obsahovými látkami sú alkaloidy (1 – 2. Veratri albi radix – Veratrum album. pôsobí ako antiarytmikum. veracintín.. 3. glykolalkaloidy a alkamíny sú slabo účinné. krategová) + dimérové proantokyanidíny. estery germínu (germidín. deserpidín. yohimbín. serpentinín. ktoré možno chemicky rozdeliť: 1. Liliaceae (koreň kýchavice bielej) (ČSL 4) 1. terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín. viac ako 50 – raubazín. ale má malú malú terapeutickú šírku. 81 . germitrín.verarín. majú 1-8 hydroxylových skupín. rezerpín. hyperozid.β – karbolínový typ. veratramín. NOVO-PASSIT sol. droga bola pôvodne insekticídum. Podobne ako akonitín. rescinamín. zložené indolové alkaloidy . RAUVASAN drg. Ajmalín má slabý hypotonický účinok. estermi. veralkamín) 4. glukoveracintín) Tinctura veratri albi (Čsl 4) . Sympatolyticky pôsobia johimbín a sarpagín. OXYCARD tbl.).antiparazitikum. alkamíny. Crataegi flos. alstonín) Hlavným alkaloidom je rezerpín – silné hypotenzívum a neuroleptikum. alebo viazané s kyselinami. esterových alkaloidov protoverínu. upravuje srdcový rytmus.. ktoré môžu byť voľné. pseudorezerpín. 1. 2. izoajmalín. Používajú sa keď ešte netreba kardioglykozidy. Účinnosť je úmerná stupňu esterifikácie. na CNS) 3. alkamíny (jervín.glykoalkaloidy (pseudojervín.5% alkaloidov steroidných (C-nor-D-homosteroidné. komplex alkaloidov rauwolfie. ajmalín. raunescín. hl. rescinamín. glukózou) hl. pôsobí ako mierne srdcové tonikum.yohimbánový typ/loganínový/gencopikrínový).5 %). johimbín. Folium crataegi cum flore (Čsl 4) – Crataegus levigata. neogermitrín) 3. rosaceae (ČSL 4) Obsahuje hlavne : 1. sarpagín +serpentín.rutín. oleanová+krategolová+ursolová = kys. ajmalicín. Proteveratrín (zmes proteveratrínu A a B) pôsobí silne hypotenzívne. (-)-epikatachín Rozširuje koronárne cievy. estery protoverínu (protoveratrín A a B) 2. rauwolfinín – bez úč. triterpénové kyseliny (kys. tinktúra sa používa vo veterine ako zložka stomachík a diuretík. Radix rauwolfie pulvis Ide o indolové alkaloidy (odvodené od tryptofánu . slabo bázické terciálne indolové bázy (rezerpín. ajmlicín) 2. príp. C-glykozid vitexín) 2. Potom sa zistili je hypotenzívne a sedatívne účinky. ktoré znižujú TK rozširovaní periférnych ciev. flavonoidy (kvercetínové a apigenínové . znižuje TK.

01-0.Kys. na ktorú sa viaže tricyklický tripeptid ergotamínová skupina (ergotamín.aminomaslová Viskotoxíny sú per. antihypertenzíva pri poruchách a ochoreniach periférnych a mozgových ciev.4%. ergozín) ergotoxínová skupina (ergokristín. Oleaceae (olivový list) Obsahuje hl. der. skpina 4.Visci herba – viscum album. cholín. Rhododendron sp. Alii sativi bulbus – Alium sativum.lektíny (glykoproteíny/fytohemaglutiníny/toxalbumíny napr. organické kys. kvercetínu) 5. viskumín – antineoplastiká) 2. sa v geriatrii. sú však dráždivé a toxické. α-lytikum. 6. Loranthaceae (Imelo biele) Obsahuje : 1. ergotamín – uterotonikum. 8. lyzergovej. kys. 7. parenterálne znižujú TK. polysacharidy. axeroftol.na výrobu kys. visktoxín A2. Liliaceae (Cesnak siaty) Antihypertenzne tu sú účinné peptidy obsahujúce v molekule síru. spazmolyticy. nikotínamid) Silica tvorí 0. triterpény (kys. peptidy/glykopeptidy – viskotoxíny (zmes polypeptidov zo 46 AMK. lysergovej (ergometrín. 5. a 5. Oleae folium . antikonstringens. lyzergová je neúčinná. peptidové alkaloidy – deriváty kys. karminatívne. 1. klavíny – terapeuticky sa nepoužívajú 2.B.toxické proteíny) . Cesnak tiež obsahuje vitamíny (vit. Ergotoxínové alkaloidy – spazmolytiká. neúčinné. Andromedotoxín – Andromeda sp. použ. aleozid.oleánová) 3.. biogénne amíny 4. C.. tiamín.4.Claviceps purpurea. Účinkuje hl na GIT – antibakteriálne. Ergokrystín a jeho DH-derivát zo Secale cornutum . pseudosaponín. jednoduché amidy kys. antiserotonikum. ergokornín) ergostínová skupina (ergostín) jednoduché amidy ergometrínová skupina (ergometrín) Ergometrín – uterotonikum. 82 . vo vyšších dávkach vyvolávajú nekrózy.3. oleoeuropín. ale jej dietylamid je psychomimetikum. flavonoidy (hl. os. flavonoidy Hypotenzne pôsobí hl. lyzergovej) 3.γ. antimykoticky a anthelminticky. ergokryptín. α-hydroxyetylamid. Clavicipitaceae Obsahuje asi 50 alkaloidov: 1.Olea europaea. Ako hypotenzíva v čajovinách pôsobia hl. iridoidné horčiny – gentianínový typ(oleoeuropín) 2.

zníži sa inhibičný vplyv dopamínu na GABA-neuróny. zápal. len spomaliť jej progresia. „nigro-striatovom systéme“. -degeneratívne ochorenie extrapyramidálneho systému ústredného nervstva Prejavy PCH: kľudový tras (tremor) svalová stuhnutosť (rigidita) znížená hybnosť (bradykinéza až akinéza) zvýšený svalový tonus mimická strnulosť (na tvári) slinenie.3. potenie depresia (poškodenie emotívnych funkcií) tichá monotónna reč ohnuté držanie tela. následkom čoho sa v ich axónoch končiacich v corpus striatum znižuje množstvo dopamínu. 83 .N04-ANTIPARKINSONIKÁ DEFINÍCIA: Antiparkinsoniká sú liečivá v terapii motorických porúch.vznikajú typické príznaky PCH.2. Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie spojené s deficitom dopamínu v tzv. trauma. MPTP.6-tetrahydropyridin) -výskytu NÚL (incizívne neuroleptiká) Je hypertonicko-hypokinetickým syndrómom. ETIOPATOGENÉZA: -nie je úplne vyjasnená Dochádza k predčasnému odumretiu tiel dopamínových neurónov v substantia nigra (pravdepodobne v dôsledku nadmerného pôsobenia voľných kyslíkových radikálov). DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť. Prevládajúca cholinergná stimulácia GABA-neurónov spôsobuje zvýšenú inhibíciu extrapyramídových motorických dráh.N-methyl-4-fenyl-1. Naruší sa rovnováha medzi cholinergnou stimuláciou a dopaminergnou inhibíciou GABA-neurónov. hlavne Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu. Nastáva hyperaktivita cholinergných neurónov. Tým sa znižuje obsadzovanie inhibičných postsynaptických D2 receptorov dopamínom. intoxikácia Parkinsonov syndróm sa prejavuje príznakmi parkinsonovej choroby v dôsledku: -iného ochorenia (hlavne neurodegeneratívneho) -intoxikácie chemickými látkami (CO. ischémia. Po odstránení príčiny by mali príznaky PCH zaniknúť. typická chôdza Príčiny nedostatku dopamínu: genetické.

NEPRIAMO PŌSOBIACE • Levodopa (dihydroxyfenylalanín) -prekurzor neurotransmiterov dopamínu a noradrenalínu -preniká dobre hematoencefalickou bariérou (na rozdiel od dopamínu) -vstrebáva s z GITu sek.používa sa v počiatočných štádiách PCH a PS v monoterapii.obsahuje selegilin hydrochloridum . SELEGIL] inhibítory COMT: TOLKAPON [TASMAR] ENTEKAPON B. NAKOM.antihistaminiká: DIETAZÍN ORFENADRIN JUMEX. DOPAMINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ A. klasické anticholinergiká: TRIHEXFENIDYL BIPERIDEN [AKINETON] PROCYKLIDIN B. zvyšujú množstvo dopamínu -dodaním exogénne.prekurzor dopamínu: LEVODOPA [MADOPAR. anticholinergiká. aktívnym transportom pre aminokyseliny -v cirkulácii sa L-DOPA mení na dopamín pomocou DOPA-dekarboxylázy 84 .Cieľom terapie je: zvýšiť obsah dopamínu v striatu (dopaminergikami) alebo utlmiť nadmernú cholinergnú stimuláciu (anticholinergikami) Antiparkinsoniká môžeme rozdeliť: 1. agonisty D2 receptorov: BROMOKRIPTIN [PARLODEL] LISURID TERGURID PERGOLID ROPINIROL [REQUIP] 2.DOPAMINERGIKÁ-pôsobia na akinézu a rigiditu A.inhibítor MAO B: SELEGILÍN [JUMEX. ISICOM] -zvýšením uvoľňovania dopamínu: AMANTADÍN [PK-MERZ] -znížením metabolizmu dopamínu. používa sa aj na symptomatickú liečbu Alzheimerovej choroby DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1. neskôr v kombinácii s levodopou.ANTICHOLINERGIKÁ-pôsobia na tras -blokátory acetylcholínových M1 (N) receptorov A.

4-dihydroxyfenyl) propiónovej a jeho 3-metoxyfenyl derivátu -aromatická dehydroxylácia Levodopa OH OH CH 2 CH NH 3 + CO O- 85 .dysrytmie. najúčinnejšie liečivo -po dlhšie trvajúcej liečbe sa znižuje účinok ÚČINKY: -na všetky príznaky. halucinácie) KONTRAINDIKÁCIE: inhibitory MAO (s výnimkou selegilínu) sympatomimetiká vitamin B6 (kofaktor DOPA-dekarboxylázy) PROBLÉMY: -neskoré (tardívne) dyskinézy: dystónia. palpitácie -centrálne. zlepšuje sa záujem pacienta o seba a okolie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -periférne (spôsobené dopamínom na periférii) -GIT. -liek voľby pokročilého parkinsonizmu. nekľud.nauzea. Karbidopa a benserazid sa samostatne nepoužívajú. zvracanie.). písma. zmetenosť. obstipácia -KVS.psychické poruchy (eufória. depresia.1:10) [NACOM. “wearing-off” effect (predv. ISICOM] BENSERAZID benserazid:Ldopa (1:4) [MADOPAR] Týmito kombináciami sa znížia dávky levodopy a klesá množstvo nežiadúcich účinkov. reči. upravujú sa poruchy výrazu.) POZOR! Nevysadzovať náhle Karbidopa Met: -oxidatívne odbúravanie na postrannom reťazci za vzniku kys. mimovoľné pohyby -fluktuácia odpovede: “on-off” effect (nepredv. ale hlavne na akinézu. extrasystoly. ktoré neprechádzajú cez HEB: KARBIDOPA karbidopa:Ldopa (1:4. α-metyl-3(3-. tras ovplyvňuje menej -zlepšenie celkovej funkčnej schopnosti pacienta.-dopamín na periférri spôsobuje nežiadúce účinky => použitie L-DOPY v kombinácii s periférnymi inhibítormi DOPA-dekarboxylázy.

poruchy GITu Metabolizmus: vylučuje sa nezmený • Selegilin (syn. nespavosť Met: oxidatívna dezalkylácia za vniku metamfetaminu. preto sa nepoužíva v monoterapii -potencuje účinok levodopy KI: neuroleptiká. AGONISTY D2 RECEPTOROV 86 . aktivuje biosyntézu.predlžuje jej účinok. odstup pri ich súčasnom podávaní) • Entekapon B. čím sa zvyšuje koncentrácia a predlžuje sa účinok dopamínu v synaptickej štrbine -neuroprotektívny účinok. epilepsia NÚ: ortostatická hypotenzia. agitovanosť. amfetaminu CH2CH N CH2C CH CH3 CH3 • Amantadin -reverzibilne. inhibuje spätnú rezorpciu dopamínu a tým blokuje presynaptické dopaminergné receptory.znižuje množstvo voľných kyslíkových radikálov poškodzujúcich dopaminergné neuróny -liek voľby v počiatočných štádiách PCH -vhodný v kombinácii s levodopou. DEPRENYL) -selektívny ireverzibilný inhibitor MAO B. inhibuje proces ukladania -odstraňuje rigiditu aj tras. potencuje jej antikinetický účinok. zmetenosť. ale hlavne akinézu N H2 -vzniká naňho tolerancia. čo umožňuje znížiť dávky levodopy -možno ho použiť aj v monoterapii -má aj antikinetický a antidepresívny účinok NÚ: dyskinéza (porucha voľných pohybov). špecificky a hlavne periférne pôsobiaci inhibítor COMT (COMT rozkladá katecholáminy a levodopu) -predlžuje a zosiluje účinok levodopy -v GIT tvorí cheláty so zlúčeninami železa (2-3 hod.bráni rozkladu dopamínu.Benserazid OH HO HO NH2 CH2 NHNH COCHCH2OH -zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov v CNS.

butyrofenónoch) -nepôsobia na tardívne dyskinézy -u pacientov. ktorý neznášajú levodopu a nemajú výrazné príznaky -Kontraindikácie: glaukóm hypertrofia prostaty 1.-stimulujú dopamínové receptory v bazálnych gangliách -deriváty námeľových alkaloidov -účinné na všetky príznaky PCH -obdobné NÚ ako levodopa. skopolamín • Atropín CH3 N H OCOCH CH2OH Skopolamín CH3 N O H OCOCH CH2OH 87 . Tropánové alkaloidy -atropín. hyoscyamín (ľavotočivý izomér atropínu). ale menej -pri podávaní s levodopou redukujú jej dávky alebo oddiaľujú jej použitie -inhibujú sekréciu prolaktínu -znižuje degradáciu dopamínu -facilituje prevod na dráhe: hypotalamo-hypofyzárnej nigrostriálnej mesolimbickej a mesokortikálnej -má aj serotonínovú aktivitu • Bromokriptin -dualista: stimuluje D2 + centrálne 5-HT receptory (prevencia migrény) -má aj adrenolytické účinky -má protrahovanejší účinok -používa sa u rezistentných pacientoch • Tergurid -účinnejší ako Lisurid • Lisurid -emetikum s agonistickým účinkom na D2 receptory -neosvedčil sa • Apomorfin 2.ANTICHOLINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ -znižujú zvýšenú aktivitu cholinergného systému v striate -majú dobrý prienik do CNS -použitie u pacientov u ktorých prevláda tras -používajú sa ako úvodná alebo doplnková liečba: -hlavne u Parkinsonovho syndrómu (na extrapyramidálne príznaky po liekochfenotiazínoch.

rigiditu. nemá vplyv na akinézu 3.demetylderiváty potom sa oxidatívne odbúrava na postrannom reťazci a v menšej miere štiepenie éterovej väzby -aj myorelaxačné účinky . -liek voľby v počiatočných štádiách -ovplyvňuje chvenie. ktoré sú schopné prenikať hematoencefalickou bariérou -zlepšujú tras. rigiditu a mentálny stav pacienta -NÚ: anticholinergné účinky (sucho v ústach.A zvyšuje metyl alebo objemnejší alkyl v o-polohe na benzénovom kruhu (znižuje sa voĺná pohyblivosť oboch aromat. kruhov.a di.variabilita tretieho substituenta je možná • Trihexyfenidyl OH CCH2CH2 N Met: oxidatívna hydroxylácia na cyklohexánovom kruhu na monohydroxy až dihydroxymetabolit. etylom. tremor.A je viazaná na: o nesubstituovaný fenyl o zachovanie 2 C spojovacieho nerozvetveného reťazca o bázická zložka tvorená dusíkatými heterocyklami: piperidínom. retencia moča…) -v praxi sa používa skopolamín a komplex tropánových alkaloidov 2. neovplyvňuje akinézu CH3 CH3 88 . psychický stav ale nie akinézu -jeho účinok zvyšuje súčasné podávanie tropánových alkaloidov alebo iných antiparkinsoník • Procyklidin OH CCH 2CH2 N Met: ako trihexyfenidyl -ovplyvňuje rigiditu.Deriváty bázických benzhydryléterov VŠÚ: . menej tremor. Deriváty aminoetyl-fenylkarbinolu VŠÚ: .aktivitu menej ovplyvňuje charakter substitúcie bázického dusíka. tropánovým bicyklom Orfenadrin CH O CH2CH2 N CH3 Met: oxidatívna demetylácia na mono. zvyšuje sa rigidita za súčasného poklesu antihistaminickej a nárastu anticholinergickej aktivity) .možná substitúcia metylom.podobný efekt má zavedenie metylu do alfa polohy benzhydrylu .-účinné sú iba zlúčeniny typu terciárneho amínu. poruchy videnia a GIT.kvarterizácia N znižuje účinok . pyrolidínom .ovplyvňuje len rigiditu.

dietylanalógy sú antiparkinsoniká a spazmolytiká -antihistamínový. cykloturistika TROPÁNOVÉ ALKALOIDY 89 .štádium: amantadin. zlepšenie kvality života 1. anticholinergný. antidepresívami. zastavenie progresie ochorenia B. jogging. bromokriptin. lisurid + anticholinergiká 2.4. aj na medikamentózny parkinsonizmus N CH3 CH2 • Dexetimid O H N O CH2 N Met: -oxidatívna debenzylácia za vzniku nor-dexetimidu štiepenie amidickej väzby -hlavne u medikamentózneho parkinsonizmu STRATÉGIA LIEČBY PCH: A. • Deriváty fenotiazínu -dimetylaminoetylfenotiazín a jeho izopropilový derivát (promethazín) sú silnými antihistaminikami .… +optimistická psychoterapia +systematická pohybová liečba. S-oxidácia na metixén-S-oxid a demetylmetixén-S-oxid -účinný na všetky formy PCH. pomalý beh. Deriváty rôznych štruktúr Metixén S Met: oxidatívna demetylácia na demetylmetixén.štádium: levodopa+inhibítor DOPA-dekarboxylázy (účinok 3-5 rokov) levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+DA agonista levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+inhibitor MAO B +symptomatická terapia antiemetikami. antiadrenergný účinok -odstraňuje všetky príznaky (blokuje M aj N receptory). hlavne termor Dietazin C2H5 CH2CH2 N C H 2 5 N S 5. turistika.liečebný telocvik. anxiolytikami.

triesloviny Použitie:v kombinácii s inými drogami ako spazmolytikum. SYNTÉZA TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV: 90 . je antidótum pri otrave organofosfátmi skopolamín pôsobí podobne ako hyoscyamín. pretože na sliznici vyraďuje receptory pre bolesť (nie na dotyk a tlak). hlavným alkaloidom je (-)-hyoscyamín. apoatropín. antiastmatikum. silnejšie tlmivo na CNS. zneužíva sa ako narkotikum ČSL 4: Atropinium sulfuricum Scopolaminium bromatum Tinctura belladonnae Extractum belladonnae sicum SL1: Atropini sulfas Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyosciamini sulfas Prípravky: ATROPIN BIOTIKA inj.oph. iba slabšie periférne.. Medzi tropánové alkaloidy patrí: atropín hyoscyamín skopolamín belladonín kokaín • Belladonnae radix (folium). Erythroxylon coca.znižujú sekréciu žliaz. pôsobia spazmolyticky pri všetkých kŕčových stavoch.6%) hyoscyamín a skopolamín Použitie: rovnaké ako Bella-donnae folium. belladonín. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0.04-0. ale pre vyšší obsah skopolamínu má hlavne sedatívny účinok ako spazmolytikum pri astme a pertussis • Cocae folium.Alkaloidy sú prírodné látky.3%) s hlavným alkaloidom kokaínom Použitie: lokálne anestetikum v oftalmológii a otorynolaryngológii. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy (0. Hyoscyamus niger.. erythroxyalceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. kumarínové deriváty(skopolín).17%). folium aj v SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy 0. ATROPIN int.2%. prevažne vo forme heterocyklu. Datura stramonium.1-1. vznikajúce z aminokyselín. skopolamín kuskohygrín. ktorý sa nešetrným sušením alebo skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín skopolamín. Tropánové alkaloidy sú odvodené od ornitínu. preto sa môže použiť ako príprava na narkózu • Hyoscyami folium. flavónové glykozidy. Atropa bella-donna. kumaríny.antireumatikum • Stramonii folium. atropín vyvoláva mydriázu. hlavne hyoscyamín. Solanaceae (ČSL 4. má antiemetický účinok a je antiparkinsonikom. ktoré obsahujú v molekule dusík. triesloviny Použitie: hyoscyamín a atropín sú neurotropné parasympatolytiká. flavonoidy.5-1.2-0.

T4 v tkanivách podlieha biotransformácií.Atlas str. Skladá sa z dvoch lalokov uložených vedľa seba. a diodtyrozínu. ktoré sú nutné pre udržanie optimálneho metabolizmu tkanív. všetka krv pretečie ŠZ za 1 hodinu. Jednotilivé hormóny sa tvoria z jódu a tyrozínu. vystlaných jednou vrstvou kubických buniek. Použitím T4 dosahujeme rovnomernú plazmatickú koncetráciu. Objem ŠZ u mužov je 15 – 20 ml. Obr. Nenaviazané T4 a T3 spolu s voľným jódom spätnoväzobne tlmia sekréciu TSH. ktorách tvar sa mení pararelne s aktivitou a pri vystupňovanej činnosti nadobúdajú cilindrický tvar.5 – 2 cm. Uvoľnovanie HO je stimulovanou hypofyzárnym glykoproteninom TSH. hrúbka 1 cm. DIT/ 3. po bokoch štítnej chrupky a spojených mostom / istmus/ z toho istého tkaniva. týmto mechanizmom negatívnej spätnej väzby sa automaticky nastavuje potrebná produkcia HO. Histologicky je štítna žľaza zložená z folikulov.H03.244 Hlavnou funkciu ŠZ je syntéza. tyroxínu /T4/ a triodtyronínu /T3/. skladovanie a sekrécia jódovaných hormónov. MIT. karbimazol Štítna žlaza (glandula thyreoidea/ je najväčšia endokrinná žľaza. Ho ŠŽ. váži asi 25 g. tj. pri ktorej vzniká 3 až 5 krát účinnnejší a podstatne rýchlejšie pôsobiaci T3. Tvorba a degradácia Pre terapeutické účely sa používa predovšetkým T4. Začlenenie anorganického jódu do organických zlúčenín /do monojódtyrozínu. Vychytávanie jódu ( vyžaduje dostatočnú koncentráciu plazmatického jódu. vývoja a rastu. šírka 1. Prietok krvi je 5 ml/g/min. expektorancia. Výška laloku 4 cm. /I keď na T4 majú receptory buniek cieľových orgánov 10 krát nižšiu afinitu ako na T3/ Vlastným metabolickým efektom / zvýšenie celkového metabolizmu/ hormónov ŠZ je. mení syntézu bielkovín a preto vedie k dlhodobým efektom.) 2. Vnútorná sekrécia TSH klesá pri stúpajúcej koncentrácií HO štítnej žľazy v krvi. 4. pretože sa degraduje pomaly. obsahujú koloid tyreoglobulín. Obr. Tyroxín zvyšuje oxidáciu takmer 91 . Kondenzácia MIT a DIT na T3 a T4 a skladovanie vo väzbe na tyreoglobulín /TG/. Sekrécia Ho ŠŽ po proteolytickom odštiepení od TG Uvoľnené T4 / v menších množstvách/ a T3 sú v plazme viazané na globulíny /TBG=thyroxín binding globulín/. väzba zaisťuje dlhý biologický polčas hormónov /6 – 7 dní u T4 a 3 – 4 dni u T3/. že v mitochondriách buniek stimulujú ich enzýmové deje. tj. Folikuly.Antityroidálne látky. Na tvorbe a sekrécii HO sa zúčatňuje niekoľko pochodov stimulovaných TSH: 1. jeho uvoľnovanie reguluje hypotalamický tripeptit TRH. V bunkách pôsobí na štruktúry jadra. v ktorom sa uskladňujú hormóny štítnej žľazy.

pravedepodobne zvýšením tvorby ribozomálnej RNA. Pri zvýšenom prívode jodidov sa zvyšuje tvorba hormónu ŠZ. zosílenie účinkov katecholamínov Nežiadúce účinky sú zhodné z prejavmi hypertyreózy /psychické zmeny. zrýchlenie srdečnej frekvencie a zvýšenie TK c. ktoré sa potom postupne zvyšujú. Pretože príliž rýchle zvýšenie metabolických dejov predstavuje ryziko preťažnia srdca. Substitučná terapia u hypotyreózy. ale vnútorná sekrécia TSH klesá. V priebehu chronickej maximálnej stimulácie sa môžu folikuly vymeniť zo stimulašného vplyvu TSH a môžu začať produkovať hormón nezávisle /autonómne tkanivo/. zvýšenie bazálneho metabolizmu a látkovej premeny b. radikálna strumektómia. čo vedie k hypertyroidizmu indukovaného jodidmi. palpitácie.Ak je menej ako 20 až 30 mikrog za deň – deficit 2 stupňa . Tyroxín podporuje i rast budniek aktívnym zásahom do proteoínosyntézy./ d. ktorý sa v tkanivách metabolizuje na T3.Ak je menej ako 20 mikrog za deň – deficit 3 stupňa . Zníženie hladiny HO ŠZ /antityroidné látky. rádioizotopová deštrukcia buniek ŠZ/ 92 . Dnes sa v terapii používajú čisté prípravky. aktivuje oxidatívmu fosforyláciu v mitochondriach a popritom zvyšuje aktivitu dýchacích enzýmov buniek. Pretrváva vysoká aktivita autonómneho tkaniva. Konečná udržiavacia dávka závisí na individuálnej potrebe pacienta. zvýšenie TK. predovšetkým levotyroxín. alebo sekundárna /z nedostatku TSH/. je nadprodukcia tyroxínu. Liečba tyreotoxikózy je vždy komplexná a závisí na type ochorenia a veku pacienta. Pokiaľ eutyroidná struma nepretrváva príliš dlho je možné vyvolať zmenšenie ŠZ zvýšenou ponukou jodidov.všetkých metabolický aktívnych tkanív. Hlavným cieľom terapie je: 1. /levothyroxínum/ a liotyronín /liothyronínum/. Súhrnne možno účinky HO ŠZ charakterizovať ako stimuláciu metabolických pochodov: a. Profylaxia jódovaniu soľou. sa lieči perorálnym podávaním tyroxínu. či primárna /ochorenia ŠZ/. HO ŠZ sa podávajú ako substitučné lieky pri hypotyreóze. Len výnimočne sa podávajú v iných indikáciach napr. a i. Liečivá používane pri tyreotoxikózach. Vzhľadom k mechanizmu negatívnej spätnoväzobnej regulácie funkcie ŠZ je možné jej aktivitu inhibovať podávaním T4 v dávkach zodpovedajúcich endogénnej produkcie HO / asi 150 za deň/. srdcová dekompenzácia. Denná potreba jódu je 150 – 300 mikrogramov za deň. ako adjuvantná liečba pri obezite. zahajuje sa obvykle malými dávkami T4. Supresívna terapia eutyroidnej strumy z nedostatočné prívodu jodidov v potrave. Prvá látak sa začne prejavovať s latenciu 3 až 5 dní a plný efekt je dosiahnutý za 2 až 4 týždne. zatiaľ čo u druhej látky sa efekt začnej prejavovať už za 1 až 3 dní. ŠZ nie je ďalej stimulovaná a ako inaktívna sa opäť zmenšuje. zvášenie dráždivosti CNS a zvýšenie aktivity vegetatívneho nervstva / zvýšenie peristaltiky. Hypofunkcia ŠZ. potenie. Deficity jódu : . hnačky a isuficiencia obličiek/.Ak je menej ako 50 až 100 mikrog za deň – devicit 1 stupňa Matkám s nízkym prívodom jódu sa môžu narodiť deti postihnuté kretenizmom. A predstavuje dostatčne účinnú prevenciu strumy. Terapeutické použitie. U chronických stavov možno použit levotyroxín. myalgie.

/kyselina jopánová/. Prívod jodidov i podanie jódu povrchovo na koži ruší účinky chloristanu. často v kombinácii s centrálne tlmivými látkami a betablokátormi. Jodidy. Inhibujú uvoľnovanie thyroxínu. Možno ho použiť diagnosticky k zisteniu nádoru ŠZ a terapeuticky pri liečbe thyreotoxikózy. Podáva sa dlhodobo. Chloristan draselný /kálium perchloricum/ je predstaviteľom látok. Pri jódom navodenej thyreotoxikóze možno pre rýchle potláčanie funkcie ŠZ použiť namiesto jódu soli lítia. účinok jednej dávky trvá asi 24 hodín. rentgénom. Ďalší predstavitelia tejto skupiny sú: thiamazol /sin methimazol/ a propylthiouracil.2. Dobre sa absorbuje. Nežiadúcie účinky: alergie. látka prestupuje placentránou bariérou i do mlieka. ktorý z neho biotransformáciou vzniká. Látky inhibujúce vychytávanie jódu. Ide o strumygén 2 stupňa . Mechanizmus tohto pôsobenia nie je celkom objasnený a nemožno ho prisúdiť iba útlmu sekrécie TSH. /strumigén 1 stupna/. agranulocitóza/ sa podáva len v prípadoch. Zníženie ich hladiny odstráni ich nepriaznívé účinky. /beta – sypatolytiká/ Antityroidálne látky. Karbimazol sa používa v konzervatívnej liečbe tyrotoxikóz a pri predoperačnej príprave pacienta. ktoré inhibujú vychytávanie jódu /jódové inhibítory/ a tým znižujú sekréciu hormónov ŠZ. Terapeutické účinky sa prejavia s latenciou 1 – 2 týždňov. Pre množstvo nežiadúch účinkov / aplatická anémia. často spolu s fenobarbitálom. podmienených zosilneným pôsobením katecholamínov. alebo jodidov. Tieto látky inhibujú oxidáciu a organickú väzbu jódu na tyrozín v bunkách ŠZ a tým vedú k zmene pomeru T3 a T4. Hlavnou indikáciou podávania jodidov. Rádioaktívny jód /131 I/ má rovnaký osud v organizme ako neoznačný jód. Struma je každé zväčšenie ŠZ. Preto ich označujem ako strumigény. Pretože hladina jódu je dostatočne vysoká väčšinou nevzniká stuma. je predoperačná príprava. Je derivát methimazolu. a tým aj funkciu ŠZ. kedy pacient neznáša iné antityreoidálne látky. Jóny lítia.vzniku strumy je možné zabrániť súčasným podávaním malých dávok T3. Choroby ŠZ Choroby ŠZ sú najčastejšie endokrinnné choroby vôbec. kedy sa výrazne zníži zásoba HO. Zníženie toxických účinkov predovšekým na kardiovaskulárny systém. karmibazolom. ktorej cieľom je zníženie vaskularizácie po predchádzajúcej terapii napr. 93 . Látky s iným mechanizmov účinku. Látky inhibujúce syntézu HO ŠZ Karbimazol je najčastejšie používaná látka tejto skupiny. ale zároveň môže kompenzačne zvýšt sekréciu TSH. ktoré možno zistiť hmatom a zrakom resp. Tyreostatiká blokujú zvýšené tvorbu HO ŠZ. /deštrukcia určitého podielu budniek ŠZ pôsobením betažiarenia/ k rádioterapií pri zhubnom bujnení ŠZ. Masívne dávky jodidov okolo 6 Mg jódu denne vedú k dočasnej inhibícii príznakov hypertyrózy.

Kretén sa vyznačuje malým vzrastom. Rozlišujeme Basedowovu chorobu /toxická difúzna struma/ a toxickú nodóznu strumu. tzv. Tieto strdcové poruchy nazývame ako cor thyreotoxicum. Zistilo sa. Niektorí autori predpokladajú zvýšenú citlivosť tkaním na HO. Hyperthyreóza Je choroba pri ktorej ŠZ produkuje nadbytok HO. Hypotyreóza dospelých /myxedem/ vyskytuje sa 4 krát častejšie u žien medni 30 a 60 rokom. neskôr fybrilácia predsiení a obehová stáza. cholesterol v krvi znížený. ochlpenie riedke. rýchla strata hmotnosti. niekedy je príčinou tvorba autoprotilátok proti vlastnej žlaze – tento prípad nazývame – HASHIMOTOVA STRUMA /autoagresívna thyreoiditidá/. Výsledkom je zväčšenie žľazy – struma. Hypotyreóza Delíme ju na kreténizmus /vrodenou poruchou ŠZ/ a na hypotyreózu dospelých. svalová slabosť. dedičný základ. ale do popredia vystupujú kardiovaskulárne poruchy. čo má za následok zníženú produkciu HO ŠZ. Niekedy vzníká i nedostatočnosť srdca. koža šupinatá. predpokladá sa dedičnosť. ktoré brzdia syntézu thyroxínu. U niektorých chorých je exostaumus. Pri plne rozvynutých formách je charakteristický mixeden – podkožie je presiaknuté. ŠZ je degenerovaná. epitelu vo folikuloch ŠZ. karfiol. predľadtie pôsobí dojmom ako by bolo z plechu. Podkožie obsahuje veľké množstvo mukopolysacharidov. Toxický adenóm /toxická nodózna struma/ Adenom je benigny nádor ŠZ produkujúci nadmerné množstvo thyroxínu. ŠZ je zväčšená dyfúznou hyperpláziou a hypertrofiou folikulou. napr. tachykardia. Jej hlavnou príčinou je nedostatok júdu v pitnej vode. kel obsahujú strumigénne látky /thyouracil/. Hypotalamo – hypofyzárny systém stráca schopnosť na vyskú koncentráciu HO ŠZ zníšením tvorby TSH. vlasty sú jemné a často vypadávajú.Endemická struma postihuje hromadne obyvateľstvo určitej oblasti. koža je vrásčitá. Etiológia je rozličná: atrofia a degenerácia ŠZ. zápaly. bazály metabolizmus je zvýšený. /povytlačenie očných gúľ z očnice/. búšenie strdca. Klinický obraz: nervozita. tuhé. Adenohypofýza na to odpovedá zvýšenou tvorbou TSH. Sporadický kreténizmus Etiológia nie je známa. Niekedy treba zasiahnu aj operačne. Endemický kreténizmus Matka so strumou môže porodiť kreténske dieťa. má nejasnú etiológiu. dieťa sa rodí s vrodenou apláziou ŠZ. ktorý je zapríčinený zmnoženým tukov za buľvami. vlasy tvrdé. suchá. adenohypofýza je hypertrofovaná. stavy po operáciach ŠZ. Sporadická struma nemá ešte úplne objasnenú etiológiu predovšetkým ide o endogénne príčiny. medikamenty /struma medicamentósa/. Príznaky sú podobné ako pri Basedowovej chorobe. Strumu liečime jódom a thyreoglobulínom. Choroba niekedy vyústi do hypothyreóznej kómy. Vznik strumy zabezpečuje ekonomické využitie i nepatrných zásob jódu a tak eutyreoidný stav. 94 . LATS. preto sa črty tváre vyhladzujú. Basedowova choroba. Ako profylaxiu využivame jódovanú kuchyňskú soľ. Bazálny metabolizmus je nízky. Nechty sú lámavé. čelo nízke a rozličné stupne duševných porúch. teplá koža. Pri liečbe kreténizmu nahradzujeme chýbajúce HO ich podávaním. že zelenina rodu brassica – kapusta. bledá. V krvi niektorých chorých sa našla abnormálan látka podobná TSH. ale s nadmerne predĺženým účinkom. Nejasným spôsobom zlyhá mechanizmus spätnej väzby. Bazálny metabolizmus je veľmi nízky. ktorá vyžaduje neodkladnú liečbu /hydrokortizónom/. ktorý zasa vyvoláva bujnenie.

thyreostatika. vrátane dosiahnutia imisie dlhodobým podávaním a prípravy pred chirurgickou liečbou a pred liečbou rádiojódom.Pri liečbe hypertyreóz uplatňujeme telesný a duševný pokoj. antitrombotiká. Zápaly ŠZ /thyreoiditis/: akútna thyreoiditída vzniká pri rozličných infekciach chronická thyreoiditída – Hashimotova struma . rádiojód. alebo operatívne odstránenie časti ŠZ. jódové preparáty. B01 Antikoagulanciá. HEPARIN 95 . zabranuve biosyntéze HO ŠZ I: iniciálne ukľudnenie thyreotoxikóz. WARFARIN.: Antithyroidná látka /strumgén/ zo skupiny thiokarbamidu je derivátom metimazolu.Riedlova struma – fibróza ŠZ Carbimazol H03BB01 S: Carbimazolum IS: Thyreostatikum CH. sedatíva. na ktorý sa v organizme biotransformuje.

tvoriace sa v endotely ciev. Akcelerín) VII. Ako profaktory sa v plazme vyskytujú 96 . vzniku trombokinázy. Prehľad mimodoštičkových faktorov hemokoagulácie: I. Hagemanov faktor XIII. X. Protrombín III. sú za fyziologických podmienok v neaktívnej forme. retrakcia krvného koagulatu 5. V prípade jej poškodenia sa povrch cievnej steny obnažením kolagénnych vlákien stane zmáčavým a doštičky k nemu adherujú. tromboxány. Lipidickú zložku tvoria tzv. doštičkové faktory(sú 4. tj. Menia pritom tvar(viskózna metamorfóza) a zhlukujú sa navzájom. Zhlukovanie podporujú tzv. ktoré sa účastnia krvného zrážania. je možné schematicky rozdeliť na 5 fází: 1. Až na faktory III a IV sú to globulíny vznikajúce v pečeni. Christmasov faktor (PTC.Prowerov faktor XI. Prokonvertín (SPCA. Stuartov. Krvácanie sa zastaví za 2-3 min.serum prothrombin conversion accelerator) VIII. Vznikom trombokinázy sa začína tvorba červeného koagulátu. Zrážanie krvi. FSF (fibrin stabilising factor) Faktor III až XII sa účastnia 1. majú negatívny náboj a sú odpudzované od cievnej steny. IX. Trombocyty. ktoré je podstatou hemostázy. ktoré by sme mohli zaradiť k obranným reakciám tela. až na fibrinogén a protrombín sa vyskytujú v plazme. tkanivové faktory krvného zrážania. podstatou fosfolipidy). U väčších poranení však tento mechanizmus nestačí a vytvára sa krvné koagulumčervený trombus. ďalej tzv. PTA (plasma tromboplastin antecedent) XII. Ako hlavné proenzymy krvného zrážania sa vyskytujú v plazme protrombín. vznik fibrínu 4. fáza: vznik trombokinázy Trombokináza (tromboplastin) je lipoproteinový enzymatický komplex. Proti zhlukovaniu pôsobia štruktúrne podobné prostacykliny. rovnako fosfolipidy. rozpúšťanie krvného koagulátu obr.doštičkový trombus. AHF) IX. Zhluk doštičiek vytvára v kapiláre provizornú zátku. je ich okolo 250-450. Tkanivové fosfolipidy IV. Proakcelerín(AcG) (VI. Obecná schéma hemostázy a hemokoagulácie 1. ktoré sa v doštičkách tvoria.10na9 /l krvi.sú bezjadrové. vznik trombínu 3. Doštičky uvuľňujú serotonín.plasma prothrombin component) X. fáze zrážania. Ca++ V. vznik trombokinázy 2.Zrážanie krvi Zastavenie krvácania(hemostáza) a zrážanie krvi (hemokoagulacia) sú dôležité funkcie krvi. Antihemofílny globulín či faktor (AHG. Na jeho vzniku sa účastnia okrem doštičiek i tkanivové fosfolipidy a plazmatické faktory. rada bielkovinových faktorov plazmatických. Fibrinogén II. Všetky proteíny a bunkové komponenty. ktorý je podstatou zátky definitívnej. faktory VII. ktorý ďalej zužuje kapiláry kontrahované už reflexne.

faktory V aVIII. Faktor VIII je v plazme viazaný na von Willebrandov faktor a faktor V je buď voľný v plazme, alebo je tiež obsiahnutý v trombocytoch. Faktory krvného zrážania sú bielkovinové molekuly . Ich aktivacia väčšinou znamená proteolýzu (odštiepenie bielkovinových fragmentov) a (s výnimkou fibrínu) premene na proteolytické enzýmy(proteázy). Niektoré aktivované faktory vyžadujú pre svoju proteolytickú aktivitu prítomnosť fosfolipidov(FL) a Ca++. Predpokladá sa , že ióny Ca++ spôsobujú adhéziu faktorov k povrchu FL. FL sú obsiahnuté v doštičkovom faktore 3 (platelet factor 3, PF3), ktorý sa uvoľňuje z agregovaných trombocytov a v tkanivovom tromboplastínu. Postupná aktivacia niekoľkých enzýmov vedie k lavínovitému zosílovaniu vyššie uvedených reakcii a nakoniec k masívnej tvorbe fibrínu. Kaskáda zrážania sa môže uviesť do chodu dvoma spôsobmi: 1. premenou faktoru XII na aktivovanú formu (XIIa, vnútorný systém) lokalizovanú intravaskulárne v miestach zbavených endotelu. 2. premenou faktoru VII naq VIIa ( vonkajší systém) vplyvom tkanivového LP (tkanivového tromboplastínu- trombokinázy) Obe cesty vyúsťujú u faktoru X v spoločný konečný úsek. Obr. Atlas 143 2.fáza: vznik trombínu z protrombínu Protrombín je druhovo špecifický globulín vznikajúci v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Účinkom tromkinázy sa mení na trombín. Trombín je albumín, patrí medzi najúčinejššie proteolytické enzými: 1 molekula rozštiepi 600molekul fibrinogenu. 3.fáza: vznik fibrínu z fibrinogénu Fibrinogén je globulín nachádzajúci sa v plazme v množstve 4g/l, vzniká v pečeni. Účinkom trombínu sa z molekuly fibrinogénu odštiepia 2 fibrinopeptidy a zbytok molekuly polymerizuje a tvorí fibrínovú sieť. V sieti sa zachytávajú erytrocyty a vzniká huspeninový trombus. Doba zrážania krvi až do vytvorenia trombu je 5-11 min. 4.fáza: retrakcia trombu Trombus sa časom zmenší na menej ako polovicu pôvodnej veľkosti. Deje sa to stiahnutím ok fibrínu, čo je pravdepodobne spôsobené bielkovinou trombostheninom, ktorá sa uvoľňuje z doštičiek, a z trombu sa vytlačí sérum.(- tekutina podobná plazme, ale neobsahuje fibrinogen a niektoré ďalšie faktory zrážania) 5.fáza: fibrinolýza V plazme sa nachádza globulín plazminogén, ktorý sa aktivuje a mení sa na fibrinolyzín, čiže plazmín, ktorý má charakter proteolytického enzýmu a odbúrava fibrín z trombusu. Fibrinolýza nastáva za niekoľko hodín až dní. XIII faktor fibrinolýzu spomaluje. Neúčelné vytvorenie zrazeniny v cieve- trombóza, môže ohroziť život. Ak vznikne zrazenina na artériosklerotickom pláte vencovitej tepny, hrozí srdcový infarkt. Trombus v hlbokej žile dolnej končatiny sa môže uvoľniť a vyplaviť do pľúcnej artérie a vyvolať tu čiastočnú alebo úplnú zástavu prúdenia krvi( pľúcna embólia). K profylaxii trombóz sa používajú farmaká, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, ako kumaríny a heparín. Okrem toho je možné znižovať agregáciu krvných doštičiek, ktoré sa intraarteriálne podieľajú na trombogenéze

97

K terapii trombóz sa používajú liečivá, ktoré rozpúšťajú fibrínovú sieť, pôsobia teda fibrínolyticky.

Látky ovplyvňujúce proces zrážania krvi
Majú za cieľ upraviť rovnováhu medzi prokoagulačnými a antikoagulačnými reakciami organizmami. Pretože proces vytvárania rozpúšťania trombusu je súčasťou jedného spoločného procesu, označuje moderná farmakológia látky ovplyvňujúce tieto procesy ako Antitrombotika, ktoré v sebe zahrňujú: 1. Antikoagulancia( ovplyvňujú tvorbu a funkciu koagulačných faktorov) sú látky , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. 2. Protidoštičkové látky ( inhibujúce funkciu krvných doštičiek) bránia vzniku trombusu a zahrňujú v sebe i iné názvy skupín látok, ako sú napríklad Antiagregancia (bránia agregácii trombocytov) 3. Trombolytika, ktoré rozpúšťajú vytvorené tromby, zahrňujú v sebe Fibrinolytika(stimulujú rozloženie fibrínovej siete trombu). Pri nadmernej fibrinolýze sa používajú Antifibrinolytika. Ako Hemostatika sa označujú látky, ktoré sa používajú k zábrane nadmerného krvácania. ANTIKOAGULANCIA(ANK) ANK sú látky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Používajú sa predovšetkým k prevencii a liečbe žilných, vnútrosrdcových a vzácnejšie aj tepenných trombóz a pri pooperaračnej prevencii vzniku trombóz. Už vytvorený trombus ANK neovplyvňujú , pretože nemajú fibrinolytickú aktivitu. Pretože účinná liečba ANK prináša vždy nebezpečenstvo krvácania, je nutné robiť pri dlhodobejšej terapii monitorovanie krvného zrážania. Pri terapii heparínom sa robí aPTT test a pri terapii p.o. ANK sa meria protrombínový čas(PT test, Quickov test) Delia sa: 1.priame ANK-látky znižujúce zrážanlivosť krvi blokádou faktorov zrážania. Ich účinok nastáva ihneď po styku s krvou, teda sú vhodné pre urgentné prípady 2.nepriame ANK- látky interferujúce so syntézou faktorov krvného zrážania. Nie sú vhodné pre urgentné prípady, ich účinok nastupuje s určitou latenciou, behom ktorej musia z plazmi vymiznúť už vytvorené koagulačné faktory. 3.látky znižujúce zrážanlivosť krvi väzbou vápnika tj. IN VITRO ANK viažuce vápnik-sú látky vytvárajúce Ca++-komplexy a tým zabraňujú enzýmovej aktivite faktorov závislých na iónoch vápnika. Tieto látky obsahujú skupinu –COO-, ktorá viaže Ca++. Citronan sodný a EDTA vytvárajú s Ca++ rozpustné komplexy, oxolát vytvára nerozpustné komplexy. Viazanie Ca++ v komplexoch je terapeuticky nevyužitelné, pretože sa koncentrácia Ca++ znižuje natoľko, že to nie je zlúčitelné so životom. Tieto zlúčeniny sa preto používajú proti zrážaniu krvi iba mimo organizmu.

Priame antikoagulancia
Heparín(H) 98

Je látka telu vlastná. Je to makromolekulová zmes polysacharidov ( negatívny náboj). H je spolu s histamínom obsiahnutý vo vezikulách žirných buniek- pľúca, črevá. Má veľkú molekulu (Mr = 16 000-20 000 ). Po styku s krvou účinkuje ihneď in vitro aj in vivo. H je nutné podávať parenterálne, najlepšie i.v., lebo p.o. je neúčinný. Terapeuticky používaný H sa získava z bravčových čriev alebo z hovädzích pľúc. Molekuly H sú reťazce aminocukrov nesúcich skupiny –COO- a –SO4-, obsahujú približne 10-20 takýchto jednotiek. Antikoagulačná aktivita sa mení s dĺžkou reťazca. Početné negatívne náboje sú dôležité z niekoľkých hladísk: 1. Sú dôvodom prečo H neprestupuje membránou- H je neúčinný ak sa podá p.o. alebo lokálne na kožu 2. Priťahovanie k pozitívne nabitým zbytkom lyzínu má význam pri tvorbe komplexu s AT III 3.Umožňuje väzbu H na antidotum protamin (polykatiónový proteín z lososích spermií) H sa rýchlo rozkladá v pečeni, biologický polčas je 1-2 hodiny, a vylučuje sa i s metabolitmi v moči. Mechanizmus účinku: Faktor krvného zrážania sa aktivuje, ak jemu nadradený faktor v kaskáde zrážania z neho odštiepi časť molekuly a tak obnaží jeho aktívne enzýmové centrum. To sa môže opäť fyziologicky inaktivovať prekrytím antitrombínom III (AT III), čo je glykoproteín cirkulujúci v krvi. AT III má schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory (hl. Xa, IXa, XIa, XIIa + f. III). Časti reťazcov H (30%) sa viažu na AT III a vzniká komplex(H+AT III), tým sa asi 1000-krát urýchli interakcia AT III s koagulačnými faktormi –vyviazané faktory sa nemôžu podieľať na koagulačnej kaskáde. Druhá časť reťazcov H sprostredkuje interakciu medzi trombínom ( f. IIa) a komplexom ( H + AT III) U naviazaného trombínu je znemožnená väzba na fibrinogén, čím sa zabráni vzniku fibrínu a fibrínovej siete. Inhibícia f. IIa a Xa- rozhodujúca pre antikoagulačný účinok. ↑ neg. náb. endotelu –profylaxia trombóz pri ↓d ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriami fibrinolytický účinok, vysoké dávky H inhibujú tiež agregáciu trombocytov Terapeutické použitie a dávky: Lečebné- pľúcna embólia, hlboká žilná trombóza, akútne tepenné uzávery a diseminovaná intravaskulárna koagulace. Preventívne- dlhodobá prevencia opakovaných trombóz. Pre efektívnu profylaxiu tvorby trombov sa subkutánne aplikuje nízka dávka 5000 IU dvakrát až trikrát denne. H je možné použiť aj príprave nezrážavej krvi in vitro Pozor u H!!! Nežiaduce účinky: -krvácanie -trombocytopénia, osteoporóza, alergia Interakcie: - lieky blokujúce f. trombocytov(↑ antikoagulačného účinku)-ASA, NSAIDs - antibiotiká( ↑ antikoag. úč. )-niektoré cefalosporíny a parenterálne PNC

99

-

nitroglycerín (↓antikoag. úč.)

Kontraindikácie -rôzne hemorágie, alergie na H -gravidita nie je KI, ale riziko je vyššie Antidotum: -protamin (protaminsulfát)- má vyššiu afinitu k H ako má AT III- naviazanie a znefunkčnenie H

NÍZKOMOLEKULÁRNE -

HEPARÍNY

low molecular weight heparins (LMWH) príprava z klasického heparínu menšia molekula (Mr = 4 000 – 5 000) Mechanizmus účinku – cez AT III fragmenty reťazcov LMWH nie sú dosť dlhé na sprostredkovanie interakcie medzi trombínom (f.IIa) a KOMPLEXOM (H+ATIII), Inaktivujú predovšetkým faktor Xa a len minimálne trombín. - Aktivujú však AT III – zostáva zachovaná schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory - Inhibícia. f. Xa – rohodujúca pre antikoag. účinok - ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriamy fibrinolytic. Úč. - Výhody LMWH - Lepšia BD (po s.c. aplikácii > 90 % resorpcia) - Dlhší t ½ - dlhší účinok - Menej NÚ - Použitie - Profylaxia a liečba tromboembolických stavov Hlavné indikácie je prevencia operačnej trombózy, pri mimotelovom obehu a hemodialýze. - zástupcovia – nadroparín, enoxaparín, dalteparín, parnaparín, reviparin, sulodexid, tinzaparin HEPARINOIDY Heparinoidy sú sulfonované vysokomolekulárne látky. Majú podstatne nižšiu antikolagulačnú účinnosť a vyššiu toxicitu ako H. Používajú sa predovšetkým lokálne, kedy sa pri dlhodobom podávaní prejavuje i mierny protizápalový účinok. Hlavnými i indikáciami sú teda povrchové tromboflebitídy pri varikóznom komplexe, atonický bercový vred, distorzia, hematómy, a pod. U nás sa používa ako dermatologikum heparinoid. Heparinoidy je možné podávať i sublinguálne, a to predovšetkým preventívne k zníženiu hyperlipidémie.

ANTITROMBIN III A HIRUDIN

100

Antitrombin III je prirodzený inhibítorom kolagulačných proteáz, viaže trombín a aktívne faktory Xa, IXa, XIa, a menej VIIa. Podáva sa pri dedičných a získaných nedostatkoch tohto proteínu, u dekompenzovanej pečeňovej cirhóze, a nefrotickom syndróme. Hirudín je látka izolovaná z pijavíc (Hirudo medicinalis). Ide o polypeptid, ktorý má antitrombínovú aktivitu, nezávislú na antitrombíne III, pôsobí preto i na trombín viazaný na fibrín. Lepirudin je rekombinantný hirudín odvodený z kvasných buniek, je to vysoko špecifický priamy inhibítor trombínu. Používa sa ako antikoagulans u dosplelých pacientov s HAT (heparínu pridružená trombocytopénia) typu II s tromboembolickým ochorením vyžadujúcim parenterálnu antitrombotickú liečbu. NEPRIAMA ANTIKOANGULANCIA Kumaríny - blokáda pečeňovej syntézy koagulačných faktorov závislých na prítomnosti vitamínu K (f.II, VII, IX, X). - vitamín K sa podiela na kaboxylácii daných koagulačných faktorov (iba faktory, ktoré sú karboxylované v gama polohe na glutamátových zbytkoch sú schopné viazať Ca2+ a vykazovať antikoagulačné vlastnosti) - pri karboxylácii koagulačných faktorov vzniká z vitamínu K jeho epoxidovaný derivát, ktorý sa mení opäť na vit. K pomocou enzýmu epoxid – reduktázy. - Kumaríny = falošný substrát pre epoxid – reduktázu, nedochádza k redukcii epoxidovaného derivátu na vit. K - Vznika funkčný deficit vit. K – netvoria sa karboxylované koagulačné faktory – antikoagulačný účinok ( vit. K v pečeni podporuje gamakarboxyláciu glutámátových
zbytkov v prekurzoroch faktorov II, VII, IX, X a iných proteínov, napr. proteínu C, proteínu S, alebo v osteokalcínu. Karboxylové skupiny sú potrebné pre väzbu na povrch fosfolipidov, čo je reakcia sprostredkovaná jónmi Ca2+. Existujú: K1 – fytomenadion, sa získava so zelených rastlín, K2 z črevných baktérií, K3 – menadion, je syntetický. Všetky sú hydrofóbne a k rezorpcii potrebujú prítomnosť žlčových kyselín)

- Účinok nenastáva hneď – až za 2 – 4 dni (po vyčerpaní zásob) - Možnosť p.o. podávania – perorálne antikolangulacia - Výhoda: dlhodobé pôsobenie + dobrá znášanlivosť - Chemická štruktúra je blízka vit.K 4- hydorxykumarínu - dikumarolové derivát. – etylbiskumacetát - monokumarolový derivát - warfarín - absorbcia po p.o. podaní z GIT je veľmi dobrá, väzba na plazmatické bielkoviny je veľmi silná ( 90 až 99 %) - polčas etylbiskumacetátu je asi 2,5 hod. a warfarínu 40 hodín - terapeutické použitie: antikoagulačná liečba sa prevádza väčšinou dlhodobo, bežne 6 až 8 týždňov. Dávka potrebná k vyvolaniu potrebného účinku musí byť stanovená individuálne u každého pacienta (kontrola Quickovým testom). Pacient nesmie meniť výživu, pokiaľ ide o zeleninu. Nesmie sa riskovať inhibícia funkcie krvných doštičiek užívaním kyseliny acetylsalycylovej. Používajú sa na prevenciu a terapiu trombózy v žilách, koronárnych artériach, a. pulmunális a na srdcových chlopniach. - zástupcovia: etylbiskumacetát (PELENTAN) warfarín (ORFARÍN) POZOR U P.O. ANTIKOAGULANCIÍ !

101

Nežiadúce účinky: - krvácianie najčastejší NÚ hl. po predávkovaní a interk. - Dyspepsia, alopécia Interakacie – veľmi veľa (hlavne): - s inhibítormi CYP 450 (↑ anikoag. Úč.)-azolové antimykotika - s I. s vysokou väzbou na bielk. (↑ anikoag. Úč) PAD, fenytoín, indometacín - s induktormi CYP 450 (↓ anikoag. Úč.) barbituráty, karbamazepín Kontraidikácie: - krvácavé stavy - gravidita (teratogén v 1. trimestri od 13 do 35 t.) Monitorovanie - kritérium = INR (international normalised ratio) - INR – pomer protromb. Času u lieč. Pacienta vs. Nelieč. ANTAGONISTI P.O. ANTIKOAGULANCIÍ Pri krvácaní z predávkovania p.o. antikoagulancii, treba najskôr znížiť dávky, okamžité obnovenie koagulačnej schopnosti je možné dosiahnúť podaním koag. Faktorov transfúziou krvi alebo plazmy. Podovné obnovenie koag. Schopností možno dosiahnúť podaním antidota p.o. antikoagulancii, podáva sa vit. K1, fytomenadion. TROMBOLYTIKÁ K odstránieniu trombu sa používa niekoľko skupín látok. Fibrinolytiká sú látky, ktoré vedú k degradácií fibrínu a následne trombolýze, tá je možná len u trombov, kde nedošlo k ich organizácií na spojivové tkanivo. Vedú k aktivácií plazminogénu na plazmín, používajú sa predovšetkým k trombolytickej liečbe infarktu myokardu, a k rozpúšťaniu mnohopočetných pľúcnych embólií. Ako antifibrinolytiká sa označujú látky, ktoré rôznymi mechanizmanmi blokujú fibrinolýzu a používajú sa pri rôznych krvácavých stavoch. Za vlastnú degradáciu fybrínu je zodpovedný enzým plazmín, ktorý vzniká z plazminogénu. K premene dochádza pôsobením niekoľkých aktivátorov (urokináza, tkanivový plazminogénový aktivátor), exogénne aktivátory (streptokináza). Vytvorený plazmín, ktorý je relatívne neselktívna proteáza, je zodpovedný za degradáciu ako fibrínu, tak fybrinogénu a niekoľkých koagulačných faktorov. FYBRINOLYTIKA POSOBIACE NA PLAZMINOGÉN Zmyslom fibrinolytickej terapie je čo najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami, upchatými trombami, alebo embolmi. Spoločným mechanizmom účinku fibrinolytík tejto skupiny je aktivácia plazminogénu na plazmín. Ten vedie k degradácii fibrínu, po ktorej následuje trombolýza, tým sa dosahuje rekanalizácia upchanej cievy. Používajú sa pri akútnom infarkte myokardu, hlbokej žilnej trombóze, masívnej pľúcnej embolií, arteriílnej trombóze. Najväčší rekanalizačný účinok má fibrinolytická terapia zahájená do jednej hodiny po vzniku cievneho uzáveru. Okrem štandardnej systémovej liečby sa používa lokálna trombolytická liečba, kedy sa fybrinolytikum aplikuje katetrom priamo do miesta trombózy. Výhodou tohto použitia sú malé dávky a preto je zmenšenie nebezpečenstva nežiadúcich účinkov. Všetky fibrinolytiká sa aplikujú intravenózne, alebo intraaretriálne. Streptokináza vytvára s plazminogénom komplex v pomere jedna ku jednej, plazminogén v tomto komplexe štiepi molekuly volného plazminogénu na plazmín. Streptokináza je bakteriálna bielkovina zo streptokokov. To vysvetluje časté reakcie

102

neznášanlivosti. Po prekonaní streptokokovej infekcie môžu byť v organizme prítomné protilátky proti streptokináze. Urokináza má priame účinky na plazminogén, ktorý štiepi na plazmín. Jeho účinok nieje fibrín špecifický. Urokinázu znášajú pacienti lepšie. Altepláza je iný endogénny aktivátor plazminogénu. Vo fyziologických koncentráciach sa tento aktivátor prednostne viaže na plazminogén naviazaný na fibrín. Pri použití terapeutických koncentrácií nutných pre vyvolanie fybrinolýzy sa však táto preferencia stráca a potom nie je rozdiel medzi alteplázou a streptokinázou v riziku, že vyvolajú krvácanie. Používa sa pri nutnosti opakovanej trombolytickej liečbe. Retepláza je rekombinantne pripravený aktivátor plazminogénu, ktorý je fibrín selektívnym fibrinolytikom. Anistrepláza je preformovaný komplex streptokinázy s plazminogénom. Pro-urokináza je selektívny plazminogénový aktivátor. DEFEBRINANCIA Medzi fibrinolytiká sa niekedy radia i látky, ktoré priamo zmyšujú degradáciu fybrinogénu. Ide o dva purifikované hadie toxíny, ktoých indikácie sú skôr antikolagulačné ako fybrinolytické. Ankrot je purifikovaná defibrinačná proteáza z hada Ankistrodon rhodostoma (malajská zmija). Ezymaticky odštepuje z fibrinogenu jeden fragment, čím vznikne biodegradačný produkt, ktorý nemôže byť polymerizovaný. Fibrinogén zvyšuje viskozitu krvi, zníženie jeho koncentrácií v krvi teda zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Batroxobín je serínová proteáza z hada Botrops atrox, ktorá znižuje plazmatickú hladinu fibrinogénu, plazminogénu a alfa2-antiplazmínu. ANTIFIBRINOLYTIKÁ Látky tejto skupiny rôznymi mechanizmami blokujú fibrinolýzu. Rozoznávame inhibítory proteáz (aprotinín) a syntetické antifibrinolytiká, ktoré sú inhibítory aktivátorov plazminogénu (ev. priamo inhibujú plazmín). Používajú sa u rôznych krvácavých stavov z hyperfibrinolýzy. Používa sa aprotinín, syntetické látky – kys. p-animometylbenzoová, kys. epsylon –aminokaprónová a kys. tranexámová.

Protidoštičkové látky Pojem protidoštičkové látky zahrňuje účinok antiagregačný i iné účinky. Krvné doštičky môžu byť aktivované mechanicky a rôznymi chemickými impulzami, z nich niektoré, napr. tromboxan A2, trombín, serotonín a PAF, pôsobia prostredníctvom receptorov

103

čím zvyšujú koncentráciu Ca++ v cytosole. ADP naproti tomu aktivuje trombocyty inhibíciou adenylátcyklázy. TXA2 →leukotriény→ tvorba zápalu aktivovaná fosfolipáza A2 uvoľňuje z fosfolipidov kyselinu arachidónovú . ASK podlieha výraznej presystémovej eliminácii v pečeni.Pôsobením COX sa z nej tvoria endoperoxidy ) PGI2-prostacyklín. Pri pravidelnom užívaní ASK sa selektivita účinku ďalej prehlbuje. PGF2. čím znižuje vnútornú koncentráciu cAMP. že selektívne blokuje doštičkovú COX.v membráne doštičiek. 104 .koronárny bypass.obmedzenie trombogénnych vlastností – umelé materiály –náhrady srdcových chlopní Látky inhibujúce agregáciu trombocytov 1. ktoré sprostredkovávajú aktiváciu fosfolipázy C.keď už prekonal infarkt myokardu alebo mŕtvicu – znižujeme riziko ďalšieho infarktu -ICHS.prevencia infarktu a náhlej smrti .považovať za funkčné antagonisty. Tieto receptory sú spražené s Gp-proteinmi. majú veľa nežiadúcich účinkov . Vysoké koncentrácie cAMP by stabilizovali doštičky v ich neaktívnom stavu. sú drahé ASK.prevencia mozgového infarktu po predchádzajúcich ischemických záchvatoch -ochorenia periférnych artérií –ICH dolných končatín .messengery Ca++ a cAMP. ktorá nie je lokalizovaná v doštičkách.ischemické cerobrovaskulárne ochorenia. ale napríklad v endotelových bunkách.skôr sa používajú antikoagulanciá primárna prevencia.30mg denne -100mg každý druhý deň(75-325/denne. Okrem iných reakcii vyvolá tento vzostup Ca++ zmenu konformácie GPIIB/IIIA. čo umožňuje obnovenie tvorby prostacyklínu .to je pomer riziko/úžitok u ľudí s dedičnými predispozíciami sekundárna prevencia.artéritída .antiagregačný a vazodilatačný účinok . zostáva skoro nedotknutá. (PL→PLA2→AA→COX→endoperoxidy→PGI2.prevencia trombotických komplexov . Hlavné indikácie: -prevencia vzniku arteriálnych trombov-artérioskleróza(lebo arteriálne tromby sú bohaté na trombocyty a menej na fibrín u žíl je zloženie naopak. pretože bezjadrové doštičky nie sú schopné resyntetizovať novú COX a inhibičný účinok ďalšej dávky sa pričíta k účinku dávky predchádzajúcej. PGE2.v zahraničí) cca 1mg/kg/deň ASK inhibuje agregáciu doštičiek tým. Naproti tomu v bunkách endotelových prebieha nová syntéza enzýmu. Formálne je možné tieto dve látky. Pri nízkych dávkach sa ešte neblokuje jeho účinok. ktorý sa tým zmení na formu schopnú viazať fibrinogén. a preto COX. Inhibítory COX a TXS(tromboxánsyntázy ) . Selektivita tohoto účinku súvisí s acetyláciou tohoto enzýmu pri prvom prechode doštičiek krvným riečišťom splanchnickej oblasti. chráni GIT. Acetylácia COX je ireverzibilná.nesteroidné antiflogistiká – inhibujú COX reverzibilne .

Obe látky interferujú s elementami účastniacimi sa prenosu signálu na úrovni receptora pre ADP priamo na megakariocytoch... ale je omnoho drahší →najskôr sa skúša tiklopidin Inhibujú agregáciu vyvolanú ADP – ireverzibilne. čo znižuje riziko krvácania. ktorá metabolizuje cAMP. Inhibuje agregáciu trombocytov. Thienopyridínové deriváty Tiklopidin. Len na špecifických pracoviskách.ILOPROST -BERA PROST Dipyridamol inhibuje fosfodiesterázu.. AGGRASTAT ORBOFIBAN SIBRAFIBAN.často vyvoláva hnačky a vzácnejšie aj leukopénie. Používa sa pri mozgových ischemických chorobách..v.. B+C=FIBANY Hemostatika 105 .o. Inhibítory receptora GP IIb/IIIa A/ monoklonálne protilátky proti receptoru ABCIXIMAB. Liečivo funguje bez ohľadu na mechanizmus aktivácie trombocytov. ale adhézia na subendoteliálne štruktúry nie je celkom zablokovaná.inhibuje TXS 2.) INTEGRILIN C/ nepeptidové inhibítory receptora TIROFIBAN LAMIFIBAN.. (PGI2+ Rs→Gs→ ↑AC → ↑cAMP → ↓Ca++ a ↓TXA2) stabilné analógy PGI2 pre p.o. Používajú sa pri operáciach koronárnych ciev. Vzniknutý funkčný defekt sa potom predáva novo vzniknutým doštičkám. Koncentráciu cAMP v doštičkách stabilizuje prostacyklín alebo jeho deriváty alebo dipyridamol. Používa sa k zábrane vzniku trombov pri perkutánnej koronároplastike alebo v priebehu priamej koronárnej aterektómie. Po vysadení liečiva sa obnovuje funkcia trombocytov do niekoľkých hodín. B/ peptidové inhibítory receptora EPTIFIBATID (i. Inhibícia funkcie trombocytov Zvýšením hladiny cAMP sa stabilizujú trombocyty a nereagujú na aktivačné podnety.. kedy je nutné liečbu prerušiť Klopidogrel – je účinnejší.Indobufén –reverzibilne inhibuje COX . sú to najsilnejšie antiagregancia →môžu vzniknúť krvácavé stavy.v. 4. ktoré sú neni schopné ho zvrátiť.p.blokuje fibrinogénové väzobné miesto a tým znemožňuje pripojenie fibrinogénu.. PGI2 aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom receptora spraženého s G-proteinom. 3. menej nežiadúcich účinkov.spolu i.

148 B03 antianemiká. terlipresin. ľudský trombín. ľudský fibrinogén. zmenšený obsah hemoglobínu. etamsylát. absorbujúcu želatinovú hubku. Glucophage. Transportná kapacita pre kyslík je znížená. ľudské koagulačné faktory(VII. XIII). IX. Ako miestne hemostatka možno použiť rôzne látky s vasokonstrikčným účinkom a ďalej želatinu. Eudiaben Anémia znamená znížené množstvo červených krviniek v krvi.Používajú sa pri ochoreniach alebo stavoch prejavujúcich sa nadmerným krvácaním alebo k zmierneniu či zastaveniu normálneho krvácania pri poranení alebo operáčných výkonoch. Novorapid. ornipresin. kolagen. desmopresin Krvné produkty K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená krvná plazma. VIII. Interarteriálna tvorba trombusu –Atlas str. Erytropoéza 106 . alebo oboje.

alebo krvácaním (tzv. kyselina nikotínová. V bunkách črevnej sliznice sa Fe oxiduje a buď sa ukladá vo forme feritínu. V prípade anémii z útlmu krvotvorby sa užívajú kortikoidy. Doba liečby je približne 2 – 3 mesiace a nesmie sa prestať ani pri normalizácii hodnôt. alebo nádorov. pretože Fe 2+ je súčasťou hemoglobínu. pri neúspechu farmakoterapie isplenektómia. erytropoetín. Absorbciu Fe teda podporujeme okrem vitamínu C aj súčasným podavaním vitamínu B6. (prítomného v hemoglobíne. 2. Nerozpustné. o. Prevažná väčšina anémii sa lieči železom. pretože syntéza DNA je nedostatočná. napr. ovocie. Trojmocné Fe sa z neutrálneho prostredia tenkého čreva. z toho cca. To sa vyskytnuje pri nedostatku železa. a hlavne strukoviny. transferín (= β1 – glykoproteín). nestačí pokryť straty a zásoby Fe klesajú. skoro neresorbuje. Potom sa syntetizuje hemoglobín a bunkové jadro je z bunky vypudené. myoglobínu a niektorých dýchacích enzýmov. ktorý sa môže použiť na tvorbu hemoglobínu (HMG). alebo nedisociabilné komplexy sa nerezorbujú. čo vedie k vzniku anémie. Častou príčinou nedostatku Fe je chronické krvácanie z gastroduodenálnych vredov. ktoré sa s transferínu viaže na protoporfyrín a vytvára HMG. Terapeutické použitie Účelom liečby Fe. a prípravky vo forme trojmocnej 107 . androgénne hormóny. fumaran železnatý. Redukujúce látky a kyseliny. U mužov predstavuje toto množstvo približne 1 mg denne. V poslednej dobe sa používajú ihematopoetické rastové fyktory. To býva pri nedostatku vitamínu B 12. u žien 2 mg denne. 60 % je obsiahnuté v hemoglobíne a približne 20 % nachádzame v pečeni. kyselina jantárová. Komplex transferín – železo sa vychytáva endocytózou predovšetkým do erytoblastov. Je porušená syntéza hemoglobínu. I keď sa rýchlosť jeho rezorbcie v takýchto prípadoch zvýší až o 50 %. Železo (ferrum) Hlavným zdrojom Fe v našej potrave je mäso. Jeden liter krvi obsahuje 500 mg Fe. Fe 2+ sa dobre resorbuje v podobe hému. je normalizovať hodnoty HMG a doplniť vyčerpané tkanivové zásoby Fe. kde sa železo využíva pri syntéze hemoglobínu. Pokiaľ sa erytropoetín tvorí v dostatočnom množstve môže mať porucha erytropoézy dve príčiny: 1. alebo myoglobíne). Erytropoézu stimuluje hormón erytropoetín (glykoproteín). Je utlmené množenie buniek. chlorid železnatý. Pri nadmerných stratách krvi sa podáva krvná transfúzia. alebo sa naviaže na transportnú bielkovinu. HCL) v kyslom pH sa železo absorbuje lepšie. Rozorbované množstvo nepresahuje potrebu k vyrovnaniu strát spôsobených odlupovaním epitelových buniek z kože a slizníc. pretože môže byť absorbované v ionizovanej dvojmocnej forme. kyselinou listovou a vitamínom B 12. a kostnej drene vo forme feritínu. Podávajú sa dvojmocný síran železnatý. Erytropoéza v kostnej dreni Liečba anémií závisí na ich type a vyvolávajúcej príčine.Krvné elementy vznikajú z kmeňových buniek po niekoľkonásobnom delení. (mikrocytárna hypochrómna anémia) Obr. Fe je dôležitou zložkou hemoglobínu. keď klesne parciálny tlak kyslíka. zlepšuje jeho absorbciu (kyselina askorbová. ktoré redukujú železe na dvojmocné a stabilizujú ho v dvojmocnej forme. (menštruačné krvácanie). imunosupresíva. alebo kyseliny listovej (makrocytárna hyperchrómna anémia). pečeň. čo je asi 10 % množstva prijatého potravou. glukonan železnatý. Pri hypoacidite acidifikujeme žalúdočný obsah. ktorý sa uvoľňuje z obličiek. zelenina. slezine. Redukciou feritínu glutatiónom sa uvoľňuje dvojmocné Fe. Celkove množstvo Fe v organizme je asi 4 g. Prípravky Fe sa podávajú väčšinou p. slizničná blokáda). obličky. žĺtok.

Parenterálne podanie zlúčenín Fe 3+ je indikované len vtedy. Tak sa Fe dostáva do feritínových zásob. Deficit Fe v mg = 0. Pri poškodení absorbcie je nutný parenterálny prívod vitamínu. nechutenstvo. Pri jeho nedostatku vzniká megaloblastická anémia. Terapeutické použitie: hypovitaminóza B 12 je jediná racionálna indikácia. o. V krvi sa B12 viaže na β – globulín. Nežiadúce účinky. alebo ich fagocytujú makrofágy. pretože pri intaktívnej sliznicici nemôže dôjsť k predávkovaniu (slizničná blokáda). 100 – 300 zo začiatku denne.komplexy. a v pečeni sa ukladá do zásob. ferri sorbitoli citras. B12 teda umožňuje ekonomické využitie kyseliny listovej pre syntézu nukleotidov. takže kyselina listová nie je schopná neurologické komplikácie hypovitaminózy B12 odstrániť ani im predísť. nauzea. Obr. terapa musí byť masívna a trvalá.4 x hmotnosť pacienta v kg x (150-nájdená koncentrácia HMG vyjadrená v g/l krvi). ktoré buď dodávajú Fe3+ priamo transferínu. tzv. Používajú sa tieto trojmocné zlúčeniny Fe: ferri oxidum polyisomaltosum. hnačky. ten umožňuje premenu metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát. anafylaktický šok.139 Kyselina listová (acidum folicum) Je obsiahnutá najmä v zelenine. Zdrojom vitamínu B12 je mäso a vnútornosti. vnútorného (CASTLEOVA) faktoru. po i. cestou. podaní pocit tepla. ferri oxidum saccharidum a ferri natrii gluconas. Je tu nebespečenstvo ukladania Fe v tkanivách (hemosideróza). čo je múkoproteín secernovaný u človeka parjetálnymi bunkami sliznice žalúdka. Iné indikácie sú najmä neurologické poruchy najrôznejšieho charakteru. potom v predlžujúcich sa intervaloch až jeden krát mesačne. B12 je potrebný koenzým homocysteínmetyltransferázy. Vitamín B12 (kyanokobalamín) Je produkovaný mikroorganizamami. 108 . Vstrebáva sa v duodenne a jejune. zácpa. Minimálna potreba je asi 1 mikrogramov denne. najmä postranných a zadných miešnych povrazcov). Po redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú je dôležitým koenzýmom pre syntézu DNA. spôsobením demyelinizáciou nervových pošiev (perniciozna anémia). Orálne prijatý vitamín sa absorbuje v distálnej časti ilea za účasti tzv.m. tlak v žalúdku a zvracanie. keď nie je možná dostatočná substitúcia p. alebo odstránenie žalúdočnej sliznice). či už bola vyvolaná nedostatkom vnútorného faktoru (perniciózna anémia. Neurologické zmeny na nedostatku kyseliny listovej závisle nie su. pri ktorej je nedostatok vnútorného faktoru.soli ( ferri succinylcaseinicum ). tvorí sa v hrubom čreve. Podávanie Fe môže mať množstvo nežiadúcich účinkov (asi 10 % liečených): pálenie záhy. CNS. podanie Fe je výhodné.o. odtiaľ však nie je resorbovaný. Ako antidotum sa používa deferoxamín. Okrem megaloblastickej anémie dochádza k deštrukcii žalúdočnej sliznice a k neurologickým poruchám. poškodenie. kvasniciach. transkobalaním II. Atlas str. Pri hypovitaminóze vznikajú postupne až ťažké ireverzibilné nervové poruchy (poškodenie periférnych nervov. P. Podávame i. pokles TK. Interakcie: rezorpciu Fe antagonizujú antacidá. mäse a vnútornostiach. m.v. podaní: dlhodobé bolesti v mieste vpichu a zafarbenie kože. B12 je nutný pre zachovanie integrity myelínových pošiev. Častou príčinou nedostatku B12 je atrofická gastritída. Schopnosť trransferínu viazať Fe je obmedzené a volné Fe3+ je toxické. Obr. ktorý je nutný pre syntézu thymidínu. alebo inými príčinami. ktoré môžu nastať po i. Tento vzorec nepočíta s doplneným deficitom Fe v tkanivách. Preto sa používajú Fe3+ .

Anémie Červené krvinky – zvýšené množstvo sa nazýva polycytémia (polyglobúlia) . ako profylaxia a terapia deficitu kyseliny listovej u dialyzovaných pacientov. dôsledok protinádorovej terpie. alebo aj tým. KL je termolabilná. kortikoidy a pyridoxín. primidon. Niektoré lieky používané v terapii epilepsie. že inhibujú premenu na monoglutamínfolát. vznikajúce pri nesprávnej krvotvorbe. anémia nedonosencov). pokiaľ je nedostatok spôsobený inhibítormi dyhydrofolátreduktázy. ktoré pôsobia ako rastové faktory stimulujúce proliferáciu a dozrievanie červenej krvnej zložky. Používajú sa k terapii anémií spôsobených absolútnym alebo relatívnym nedostatkom endogénneho erytropoetínu (chronická renálna insuficiencia. Podáva sa predovšetkým u renálneho typu anémie u pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu. Príčiny nedostatku KL sú: nedostatočný príjem. vzikajúce následkom zvýšených strát krvi. Dyshemopoetické anémie. prívodom KL alebo kyseliny folínovej (leukovorín). Používajú sa k tomu rekombinantné humánne rastové faktory. vznikajúce zvýšeným rozpadom krviniek Posthemoragické anémie vznikajú akútne po masívnom krvácaní. Epoetín β spôsobuje zvýšenie mitotickej aktivity kmeňových buniek červnej krvnej rady a zasahuje do procesu diferenciácie buniek v priebehu erytropoézi. Polyglutaminfolát obsiahnutý v potave sa pred vstrebaním hydrolyzuje na monoglutamímfolát. Podávajú sa stransfúzie. p. 109 . trimethoprim.o. V poslednej dobe má veľký význam erytropoetín a hematopoetické rastové faktory. Hematopoetické rastové faktory. lenograstim. aby vyrovnal objemovú stratu krvi.o. 3. Príznaky nedostatku KL sú: megaloblastická anémia a poškodenie slizníc. Používajú sa filgrastim. nádorové ochorenie. Po protinádorovej terapii a po transplátnácii kostnej drene je treba obnoviť hematopoézu. fenobarbitál.znížené množstvo sa nazýva anémia (malokrvnosť) Anémie Z etiopatogenetického hľadiska delíme anémie na: 1. Anémia sa rýchlo upraví. Liečba myelodysplastických syndrómov a hemolytických anémií. ktoré stimulujú granulocytové a makrofágové kolónie. Hemolytické anémie. môžu znižovať rezorbciu KL tak. Minimálna potreba organizmu je asi 50 mikrogramov denne. Užívanie KL môže zakryť nedostatok vitamínu B12. železo. ale degeneratívny proces na nervoch ďalej nekontrolovatelne pokračuje a obtiažnejšie sa potom bez hematologických príznakov diagnostikuje.o. že sa do cievneho riečišťa rýchlo dostáva tkanivový mok. ktoré zasahujú do metabolizmu kyseliny listovej (metotrexat. Teraplia týmito faktormi je ekonomicky veľmi náročná. Na liečbu týchto stavov sa používajú rôzne látky. napríklad fenytoín. 2. Lieči sa p. molgramostim a sargramostim. Liečba spočíva v zastavení krvácania a odstránení jeho zdroja. zvýšená potreba v tehotenstve. Zníženie počtu erytrocitov je zapríčinené samotným krvácaním. z ktorých najznámenšie sú anabolické steroidy. kontraceptiva). alebo častejšie po chronickom. posthemoragické anémie. Erytropoetín (epoetín). malabsorbcia u chorôb GIT. opakujúcom sa krvácaní menšieho rozsahu.Používa sa p. Inhibíciu dihydrofolát reduktázy spôsobuje metotrexát. u pacientov s poruchami rezorpcie v GIT a po dlhodobom podávaní liekov. Epoetín α (epoetínum α) a epoetín β sú rekombinantné humánne erytropoetíny.

b) Hyperchrómne anémie. Symptomatické (sekunárne) perniciózne anémie tvoria skupinu anémií.Dyshemopoetycké anémie vznikajú na základe nesprávnej krvotvorby. Nedostatok trombocytov spôsobuje rozličné príznaky hemoragickej diatézy. Vždy sa pritom nájde i hypo. Erytrocyty sú mimoriadne veľké – makrocyty. a) Hypochrómna anémia je charakterizovaná hypochrómiou erytrocytov.kompetitívne antagonizujú účinky sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík na β-adrenergných receptoroch Účinky: -sú vyššie v strese a pri záťaži. kvalitnú potravu. Majú menší priemer ako normálne (mikrocytóza). vitamínu B12 a kyseliny listovej.j. t. Železo sa vstrebáva v pylorickej časti žalúdka a v dvanástniku. vitamíny. Erytrocyty sú pri hypochrómnej anémii hypochrómne. alebo baktériami. Väčšinou zapríčinená nedostatkom Fe v potrave. β .achalórhydria. a ak sa vyčerpá. Základnou príčinou tohto typu anémie je nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej. V krvi sa viaže Fe na transportnú bielkovinu – transferín. Ak popri útlme tvroby červených krviniek je poškodená celá krvotvorba vzniká panmyeloftíza. Chorobu možno liečiť aj veľkými dávkami tymidínu. Perniciózna anémia (Addisonova – Biermerova choroba) je zapríčinená nedostatkom castlovho tzv. pričom syntéza HMG nie je poškodená. PLri liečbe podávame opakovane transfúzie krvi erytrocytov. Anémia je porušená tvroba buniek. niekedy prítomnosťou pásomníc. Pri sekundárnych typoch sa usilujeme odstrániť i vyvolávajúce faktory. ktoré sa klinicky prejavujú ako perniciózne anémie. a sekundárnu – spôsobenú poškodením kostnej drene rozličnými fyzikálnymi a chemickými faktormi. vyvolanou poškodením kostnej drene. ich veľkosť je veľmi variabilná (anizocytóza) a sú nepravidelného tvaru – poikilocytoóza. Rozlišujeme primárnu – neznáme etiológia. intrinsicfactora. keď je aktivovaný sympatikus ako v pokoji (v pokoji pôsobia β-blokátory menej negatívne inotropne a chronotropne a je aj menej ovplyvnený tlak krvi) 110 . ďalej antibiotiká. kým sa zásoby apoferitínu neobnovia. ale poruchou rezorbcie B12. železo sa nevstrebáva dovtedy. ktorého množstvo je obmedzené. jeho nadmernou spotrebou v gravidite. preto sú hyperchrómne. ktorý slúži ako zásoba na neskoršie potreby erytropoézy. Eritrocyty obsahujú veľa HMG. ktorá je takmer výučne chorobu žien. Hlavným predstavitelom hypochrómnych anémii je Faberova esenciálna hypochrómna mikrocytárna anémia. c) Aplastické anémie sú zapríčinené nedostatočnou krvotvorbou. slezine a kostnej dreni v podobe feritínu. ale nie su zapríčinené chýbaním vnútorného faktora. Vyskytuje sa aj anizocytóza a poikilocytóza. Počet leukocytov a trombocytov je znížený. spravidla zapríčinenej nedostatkom železa. Fe za ukladá v pečeni. Vstrebané Fe za viaže ešte v sliznici na špecifickú bielkovinu apoferitín. PLri tejto chorobe je poršená výstavba všetkých krviniek myeloidného pôvodu.Blokátory (C07) Mechanizmus účinku: . ich nízkym obsahom HMG.

↓rýchlosť spontánnej depolarizácie SA a atrioventrikulárneho uzla a ektopických centier.antagonizujú metabolické účinky katecholamínov t. ovplyvňujú činnosť srdca. u látok s VSA alebo pri podávaní látok súčasne blokujúcich aj α1-receptory (napr. chronotropný. blokujú presynaptické β -receptory a tým ↓ výdaj noradrenalínu po nervovej stimulácii.↓ spotrebu kyslíka myokardom .j.kardiovaskulárny systém: . iba o niečo menšie riziko je spojené s podávaním selektívnych β1blokátorov. Pri opakovanom podávaní periférny odpor klesá.↑ fibrilačný prah – antidysrytmický účinok . spomaľujú vedenie v sieňach srdca a AV – uzle a predlžujú funkčnú refraktérnu fázu AV .receptorov u neselektívnych blokovaná vazodilatácia pri zachovanej funkcii vazokonstrikčných α1-receptorov).receptorov inhibujú neselektívne β -blokátory bronchodilatačné účinky sampatomimetík a u pacientov s astmou alebo chronickým obštrukčným bronchopulmonálnym ochorením môžu vyvolať život ohrozujúcu bronchokonstrikciu.metabolizmus: ..pulmonálny systém: -blokádou β2.blokujú aj vplyv sympatomimetík na hladinu K+ v plazme (vyvolávajú hyperkaliémiu).cytoprotektívny: .↓ strmosť fázy 4 akčného potenciálu (blokujú fosforyláciu kalciového kanála a vstup kalcia do buniek).↓ fibrinogénu a aktivátorov plazminogénu .výrazne ovplyvňujú rytmus srdca ( automáciu srdca) .ďalšie účinky: .karvedilol) dochádza k zníženiu periférneho odporu od začiatku liečby .bez ISA : . ↓ aktivitu sympatiku vyvolanú centrálnym mechanizmom a vplyvom na baroreceptory .antagonizujú pozitívne inotropný. generácia: neselektívne: .antiagregačný: . ale neznižujú normálny tlak krvi – znižujú uvoľňovanie renínu z juxtaglomerulárneho aparátu obličiek.blokádou kardiálnych β1 – receptorov: .↓ frekvenciu: . lipolýzu a glykogenolýzu .↓ stupňa poškodenia cievneho endotelu ( syntézy PGI2 ) Rozdelenie: I.metipranolol (TRIMEPRANOL) 111 .neselektívne β -blokátory plazmatické hladiny triglyceridov a znižujú hladinu HDL lipoproteínov – tento účinok sa neprejavuje po selektívnych látkach ani po látkach s VSA .pri krátkodobom podaní môžu znížiť výdaj srdca (blokádou β-receptorov v srdci) a zvýšiť periférny odpor (blokádov β2.znižujú tlak krvi pri hypertenzii. na tras kostrových svalov a na degranuláciu žírnych buniek . dromotropný a batmotropný účinok sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík .↓ silu a frekvenciu kontrakcie srdca . .↓ vodivosť prevodového systému srdca .majú naň malý vplyv .uzla .

generácia: selektívne: . VASOCARDIN) .hypertrofická kardiomyopatia.plný účinok po 2 – 3 týždňoch ! Nežiaduce účinky: .bez ISA: .metoprolol (BETALOC. TENORMIN) .angina pectoris a ostatné formy ICHS . po podávaní lítia . EGILOC.bisoprolol (CONCOR.sotalol (SOTALEX) .tyreotoxikóza .prevencia migrény –blokádou vazodilatačného pôsobenia katecholových amínov v CNS .blokátorov) . najmä po IM 112 . SECTRAL) III..ďalšie ochorenia srdca .pindolol (VISKEN) bopindolol (SANDONORM) .u starších pacientov s ICHS.únava a ospalosť .arytmie (supraventrikulárne tachykardie.feochromocytóm .labetalol (CORETON) .zmeny hladiny plazmatických lipidov (pri dlhodobom podávaní nesel.ďalšie indikácie: .hypertenzia . účinkom (vazodilatačné): .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .bradykardia .tras kostrových svalov napr.timolol . TENOLOC) s α-lyt. generácia: selektívne s ISA + β2 –mimetický účinok (vazodilatačný) – celiprolol (CELECTOL.s ISA: .prodrug II.glaukóm . insuficiencia srdca .betaxolol (LOKREN) . BISOMERCK) .u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .s ISA: .propranolol (URANDIL) .carvedilol (DILATREND) Terapeutické použitie: .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou .rebound fenomén – pri náhlom ukončení liečby!!! ⇒ treba ich vysadzovať postupne Indikované najmä u: . zlyhávajúce srdce.atenolol (ATENOBENE.bronchospazmus .maskovanie príznakov hypoglykémie .periférna vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) . komorové arytmie) .acebutolol (ACECOR.

sotalol: .blokátor bez VSA.má membráno – stabilizujúci účinok a antiarytmickú aktivitu .acebutol: .KI: . rýchlosti AV prevodu a plazmatickej renínovej aktivity (PRA) nebivolol: .vhodný k vnútrožilnej terapii .talinolol: .antiarytmikum III.bronchiálna astma. Raynaudov syndróm Interakcie: .vhodné k terapii anginy pectoris a hypertenzie. znižuje TK pri minimálnom ovplyvnení srdcového výdaja a to s výrazným znížením periférnej rezistencie Sympatolytiká s kombinovanými účinkami: . že L – forma v aktivite prevyšuje D.má extrémne krátky biol. chronická bronchitída. blokáda β1 – receptorov bráni reflexnej tachykardii.blokátorov podľa chemického zloženia: a) deriváty aryletylamínu – labetalol.používa sa hlavne v akútnej medicíne pri supraventrikulárnych tachyarytmiách (fibrilácia alebo flutter s rýchlou odpoveďou komôr) talinolol: .labetalol: . polčas a krátku dobu účinku . používa sa ako racemát.receptory a pôsobí mierne agonisticky (ISA) na β2receptoroch.má aj vazodilatačný účinok.neselektívny β .blokuje adrenergné β1 – a α1. skupiny Selektívne sympatolytiká bez VSA: .neovplyvňujú spektrum lipidov . blokuje neuronálny príjem noradrenalínu ⇒ vyvoláva vazodilatáciu. diltiazem (bradykardia) .propranolol: . priaznivo sa uplatňuje uníženie plazmatickej hladiny renínu .carvedilol: . spastická angina pectoris.izomér 113 NHSO2CH3 . sínusová bradykardia.ako referenčná látka v účinnosti a indikáciách . .esmolol: . Neznižuje výdaj srdca a ani nezhoršuje funkciu ĽK. znižuje kontraktilitu . Jeho izomér dilevalol má výhodné hypotenzívne účinky.blokuje adrenergné β – a α1.lokálne k zníženiu vnútroočného tlaku . aj keď sa preukázalo. znižuje metabolické nároky myokardu a zlepšuje myokardiálnu perfúziu.verapamil. nie je kardioselektívny a neovplyvňuje neuronálny príjem noradrenalínu. Blokuje kalciové kanály a má výrazne antioxidačné účinky.po jeho podaní dochádza v závislosti od dávky a od tenzie sympatiku k poklesu tepovej frekvencie.timolol a levobunolol: . sotalol OH CHCH2NHCH(CH3)2 .receptory. Spomaľuje tvorbu a vedenie vzruchu. kontraktility srdca. Zlepšenú funkciu ĽK možno vysvetliť vazodilatáciu a úpravou ischémie myokardu Rozdelenie β .celiprolol: . znižuje periférnu cievnu rezistenciu bez súčasného zvýšenia frekvencie srdca (reflexná tachykardia je blokovaná). Využíva sa hlavne pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris.zvyšujú účinok iných antihypertenzív Neselektívne beta – sympatolytiká bez VSA: .znižuje tepovú frekvenciu a TK v kľude a pri záťaži normotenzných jedincov a u osôb s hypertenziou Beta1 – sympatolytiká s VSA: .

metabolizmus: . ktoré majú konfiguráciu zhodnú s fyziologickým norepinefrínom tj. môže byť nahradená karbamátovou. butylom. ža ani aralkylsubstitúciou betaadrenolytická aktivita nezaniká 4) Aktivitu určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárnej alkoholickej skupiny – takmer výlučne sú to enantioméry. keď sa metyl-sulfonylskupina sotalolu nahradí nitroskupinou (nifenalol) SOTALOL OH * CH3 * - CH-CH2-NH-CH-CH2-CH2 pripravený substitúciou dusíka betalyticky účinných aryletylamínov alfa – adrenolyticky účinkujúcim 1..fenyl – 3 – butylamínom LABETALOL VŠÚ: .o vyváženej alfa.usporiadanie ( pri arylaminoetanoloch sú to zlúčeniny s R – konfiguráciou) 114 . S.alfa adrenolytikum je S.kombinovanú adrenolytickú aktivitu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia polárnou OH metylsufinylskupinou za eventuálnej substitúce fenylu postranného reťazca methoxy –( sulfinalol) alebo metylendioxyskupinou (medroxalol) .R izomér .R – izomér.. beta adrenolytická aktivita je viazaná na R. esterovou.. CONH2 - b) deriváty aryloxyaminopropanolov OH Ar CH2 CH CH2 NH R R= substituent Ar CH3 O CH2 CH CH2 NH R CH3 OH R=H alebo CH3 VŠÚ: Pre aktivitu je nevyhnutné: 1) 3-amino-2-propanolový reťazec. ketoxímovou.β . aj keď sa ukázalo.adrenolytická aktivita sa nemení . hlavný podiel tvorí alkohol – glukuronid.v nepatrnej miere je vylučovaný v nezmenenej forme. ktoré sú na dusíku substituované rozvetveným izopropylom alebo ešte lepšie terc. v biologickom prostredí hydrolyzovateľná esterová väzba 2) Éterová väzba medzi aromatickým jadrom a bočným propanolovým reťazcom nie je nutná. jeho prevedenie na na terciárny aktivitu znižuje alebo úple ruší. Vysoká aktivita je viazaná na deriváty. 3) Nutný je sekundárny bázický dusík. menší podiel amid – glukuronid a fenolglukuronid.a beta – adrenolytickej aktivite vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom . prevažne vo forme glukuronidov. éterifikácia sekundárnej hydroxylovej skupiny vedie k strate aktivity.

s výnimkou metylu. ako je uvedené u propranololu. ktorý je rýchlo oxidovaný na kyselinu naftyloxymliečnu až naftyloctovú ( s týmto spôsobom metabolického odbúravania sa stretávame aj u ďalších aryloxyaminopropanolov). metabolity – propranolol . K zrušeniu aktivity nemusí dôjsť ani keď aromatickú časť nahradí cykloalkyl (falintolol) alebo heterocyklus (timolol) 6) U fenoxyaminopropanolov sa vysoká aktivita dosiahne substitúciou alkylmi alebo polárnymi skupinami v polohách o. atenolol.(alprenolol.4 – dihydroxypropranolol. ktorý sa vylučuje ako glukurónový alebo sulfátový konjugát. metoprolol. resp.metabolizmus: .6 – a 4.metabolizmus: . ktorý je oxidatívne odbúravaný na postrannom reťazci. metoprolol). cez glycerolétery až na derivát kyseliny mliečnej resp. Neselektívne β-blokátory bez ISA: PROPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH . oxidatívnou hydroxyláciou na C4 naftalénu vznikajúci 4hydroxypropanolol. fenoxyoctovej NADOLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 - HO HO metabolizmus: . Substitúcia hydroxylom však pôsobí dysterapeuticky. Aktivitu vykazujú deriváty s benzénovým jadrom (aleprenolol.8 – izoméry.desacetylácia na deacetylmetipranolol. ukázali nevhodné.a p. Oxidatívnym odbúravaním postranného reťazca vzniká naftylglycerínéter. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického charakteru aromatického (propranolol) alebo heterocyklického (pindolol). Jeho polohové 4. U bicyklických a tricyklických zlúčenin sa takéto substitúcie. metipranolol). METIPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH H3C H3C CH3 OCOCH3 . penbutolol.glukuronid . Iba v menšej miere oxidáciou čiastočne betalyticky účinného 4 – hydroxypropanololu vzikajúci 3.5) Široké možnosti poskytujú obmeny aromatickej časti. oxprenolol.nepatrná časť sa vylučuje v nezmenenej forme. oxprenolol.prakticky nepodlieha metabolickým premenám a je vylučovaný v nezmenenej forme CH3 TIMOLOL 115 .

hydrolýzou vzniká účinná forma CO O CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 ALPRENOLOL N H OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH β1-selektívne blokátory bez ISA ATENOLOL OH CH3 CH3 H2 C O-CH2-CH-CH2-NH-CH . vznikajúcich otvorením morfolíového kruhu.metabolizmus: .vylučovaný čiastočne nezmenený a čiastočne ako glukurónový a sulfátový konjugát N H BOPINDOLOL .N O N S N OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 metabolizmus: . ďalej cez príslušnú kyselinu fenoxymliečnu až na kyselinu fenoxyoctovú OH PINDOLOL CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH metabolizmus: . potom oxidatívnou fosforyláciou O-CH2-CH-CH2-NH-CH aromatického jadra vznikajúci 4 – hydroxy – O CH3 a 5 – hydroxyoxprenolol.prodrug forma. eventuálne k desaminácii a k oxidácii až na derivát kyseliny thiadiazyloctovej Neselektívne β-blokátory s ISA OXPRENOLOL H2 C metabolizmus: -v menšej miere vylučovaný v nezmenenej forme. Zbytok je metabolizovaný a dva metabolity – atenolol –glukuronid a druhý oxidatívnou 116 CH2CONH2 . ale väčšia časť je metabolizovaná. ktoré sú vylučované ako O – glukuronidy.pre svoju hydrofilitu je vylučovaný močom prakticky v nezmenenej forme. menší význam má odbúravanie allylu za vzniku deallyloxprenololu. rovnako ako oxidatívne odbúravanie postranného aminopropanolového reťazca za vzniku deizopropyloxprenololu. hlavným metabolitom je O OH CH3 – glukuronid.čiastočne je eliminovaný v nezmenenej forme. dochádza v menšej miere k oxidácii jednej z metylskupín na hydroxytimolol. Vedľa hlavných metabolitov.

BISOPROLOL O-CH2-CH-CH2-NH-CH . ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu. ktorý má asi 1/10 aktivity atenololu.OH metabolizmus: .v menšej miere je eliminovaný v nezmenenej forme.vzhľadom k hydrofilným vlastnostiam nepodlieha významnejšie metabolizmu a je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne stolicou -COCH3 NH-CO-N(C 2H5) 2 117 .hydroxyláciou metylénu karbamoylmetylovej skupiny vznikajúci hydroxyatenolol. čiastočne po N – desacylácii ako diacetolol. zbytok vo CH3 forme neúčinných metabolitov CH3 METOPROLOL OH CH2-O-CH2-CH2-O-CH (CH3) 2 CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH CH2-CH2-O-CH3 metabolizmus: časť sa vylučuje nezmenená.metabolizmus: .OH metabolizmus: . väčšia časť je CH3 metabolizovaná na rad metabolitov. Iba v malej miere je odbúravaný postranný bázický reťazec na deriváty kyseliny fenoxyoctovej BETAXOLOL . hlavnými metabolickými cestami sú oxidatívna demetylácia na 2 – metoxyetylovom substituente a následná oxidácia na derivát kyseliny fenyloctovej a alfa – hydroxylácia tohto substituenta za vzniku alfa – hydroxymetoprololu.vylučovaný čiastočne v nezmenenj forme.asi polovica je vylučovaná močom v nezmenenej forme. u neho sú betaadrenolytické vlastnosti zachované NH-CO-C 3H7 CELIPROLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 . niektoré majú zachovanú O-CH2-CH-CH2-NH-CH aktivitu CH3 CH2-CH2-O-CH2- β1-selektívne blokátory s ISA ACEBUTOLOL OH CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH COCH3 metabolizmus: .

vitexín (C – glukozidy) a iné flavónové C .glykopeptidy: . obehových a iných ťažkostiach tohto druhu.voľné . germitrín.Látky s kombinovaným účinkom CARVEDILOL OH O-CH2-CH-CH2-NH-CH2-CH2-O CH3O N H Rastlinné antihypertenzíva . neogermitrín .antihypertenzívum . glukoveracintén . protoveratrín B ⇒ zodpovedné za antihypertenzívne účinky Folium crataegi cum flore (Crataegus laevigata.rozširuje koronárne cievy.pseudojervín. verarín.pri srdcových.lektíny (antineoplastiká) .kys.alkamíny – jervín. kvercetín – ramnogalaktozid.5% alkaloidov . veralkamín.2. ajmalicín.protoveratrín A..dimérové proantokyanidíny. Loranthaceae) .hyperozid. oleanolová.použitie: . veramín .na srdce pôsobia mierne tonicky. γ .estery protoverínu: .viskotoxíny (toxické proteíny) .aminomaslová ..viac ako 50 alkaloidov (yohimbín.triterpény: -kys.liečivá.glykoalkaloidy: . ajmalín.obsahuje: . rezerpín. rutín. krategolová a ursolová ( kys.. kde sa ešte nevyžadujú kardiotonické glykozidy Herba visci (Viscum album. Apocynaceae) .flavonoidy (deriváty kvercetínu) – antihypertenzívum .obsahuje: .oleanolová) . (-) – epikatechín .hlavne flavonoidy – kvercetínové a apigenínové glykozidy: .5% alkaloidov steroidných: .estery germínu: -germidín.triterpény (kys. Rosaceae) – ČSL 4 .glykozidy . čím zlepšujú koronárny prietok a znižujú TK . kratégová – zmes týchto troch kyselín) .) Radix veratri albi (Veratrum album. upravujú srdcový rytmus .obsahuje 1.obsahuje 1. tyramín) 118 . raubazín.polysacharidy .biogénne amíny (cholín. Liliaceae) – ČSL 4 . ktoré znižujú TK Radix rauwolfiae (Rauwolfia serpentina.

subakutní fáze infarktu myokardu (v akutní fázi volíme raději beta-blokátor s kratší dobou účinku). Darmstadt. Silica colloidalis anhydrica. potahované tablety srdcovitého tvaru. stavy po překonaném infarktu myokardu. Při podání u akutních forem ischemické choroby srdeční (zejména u infarktu myokardu) se významně uplatní i zvýšení fibrilačního prahu. flm. akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. Maydis amylum. hypotenze (systolický tlak pod 90 mmHg). Ferri oxidum rubrum (10 mg). inotropní terapii. AV blok 2. příbalová informace. potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách.fibrilace či flutter síní. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. Magnesii stearas. Crospovidonum. Blistr. Liliaceae) . Merck KGaA. v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris. vedle efektu na kvalitu života i vliv na prognózu nemocného. 5 mg: světle žluté. poruchy srdečního rytmu. bradykardie pod 50 tepů/min. tbl. Hydroxypropylmethylcellulosum. Ferri oxidum flavum. Indikován je u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční. SRN. Biologický poločas je 10-11 hod. syndrom chorého sinu.v. beta1-sympatolytikum. Ischemická choroba srdeční: námahová angina pectoris. Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě. zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové . V dalších indikacích: arteriální hypertenze. V: DR: S: PL: Merck KGaA. němá ischemie myokardu. Cellulosum microcristallinum. tbl. Přecitlivělost na složky přípravku. obstrukční kardiomyopatie. Dimeticonum. disekující aneuryzma aorty. Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se méně uplatní bronchokonstrikční efekt a účinek metabolický (hypertrichlyceridemie a hypercholesterolemie). Výhodou je dlouhá doba účinku daná farmakokinetikou preparátu. 30 potahovaných tablet. obstrukční kardiomyopatie či disekující aneuryzma aorty se bisoprolol uplatní komplexním účinkem. nebo 3. Vysoce kardioselektivní blokátor beta1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity.obsahuje: . s půlicí rýhou na obou stranách. těžké astma bronchiale nebo chronická PP: DO: B: IS: CH: FÚ: I: KI: 119 . CONCOR 10 por. nestabilní angina pectoris. asi z 50% je metabolizován v játrech.Bulbus alii sativi ( Allium sativum. Macrogolum 400. SRN. tyreotoxikóza a anxiózní stavy. tachyarytmie provázející intoxikaci digitalisem). sinoatriální blok. Darmstadt. arteriální hypertenze. flm. Bisoprolol (selektivní beta1-blokátor) je dobře vstřebáván po perorální aplikaci. stupně (bez zavedeného kardiostimulátoru). U ischemické choroby srdeční se uplatňuje. Antihypertenzivum. Titanii oxidum. 10 mg: světle oranžové.peptidy obsahujúce v molekule síru – majú antihypertenzívne účinky 41/0304/89-S/C 41/0304/89-S Rp. papírová skládačka. zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. poruchy srdečního rytmu. před zahájením léčby. kdy využíváme vlivu na snížení metabolických nároků myokardu (vyplývajícím z negativně inotropního a negativně chronotropního efektu) a zlepšení perfuze myokardu (dané negativně chronotropním účinkem). CONCOR 5 por. Středně liposolubilní. kardiogenní šok.

vyčerpání. AV blok prvního stupně. dle SPC a příbalové informace. neléčený feochromocytom. Léčbu zahajujeme 5-10 mg v jedné.snížení srdeční frekvence. Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. psoriaziformní vyrážka. únava. Prinzmetalova angina pectoris. zhoršení srdečního selhání. Prodloužení registrace: do 12/2004. Vzácné: noční můry.snížení kontraktility. přísná redukční dieta. antiarytmika třídy III (amiodaron) . meflochin . bronchospazmus u pacientů s astma bronchiale nebo obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze. snížení krevního tlaku. zda přechází do mateřského mléka. ischemická choroba dolních končetin (zhoršení obtíží se může objevit zvláště na začátku léčby). chinidin) . pozdní stadia ischemické choroby dolních končetin a Raynaudův syndrom. SU: Opatrnosti je třeba u následujících stavů: tendence k bronchospazmu (astma bronchiale. Ojedinělé: konjunktivitida. parasympatomimetika (včetně takrinu) . 60 Při teplotě do 25 st. poruchy spánku. zpomalení AV vedení. diabetes mellitus s vysokým kolísáním hladin krevního cukru . ostatní beta-blokátory včetně očních kapek . prodloužení AV vedení. zvýšení triglyceridů. halucinace. metabolická acidóza. Nedoporučené kombinace: blokátory kalciového kanálu . alopecie. inhibitory prostaglandinsyntetázy .zvýšené riziko "rebound hypertenze". pokud to není nezbytně nutné. 2001/07/20 NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 120 .oslabení reflexní tachykardie.zesílení hypotenzního účinku beta-blokátorů.7.snížení hypotenzního účinku. nadměrné snížení srdeční frekvence a zpomalení vedení srdečního vzruchu). zvýšení rizika hypotenze.vzájemné snížení účinku. Časté: pocit chladu a necitlivosti v končetinách.zesílení hypotenzního účinku. obstrukční choroba bronchopulmonální). poruchy AV vedení. Kombinace. srdeční glykosidy (digitalis) .aditivní účinky. C. proto nutno lék vysazovat postupně. Tablety se polykají celé ráno nalačno nebo při snídani s dostatečným množstvím tekutiny. sympatomimetika . fenothiazin a ostatní antihypertenziva . zčervenání. snížená tvorba slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky). alergická rýma.2001 Novotná Hana. 20. hepatitida. kožní reakce z přecitlivělosti (svědění. vyrážka). snížení tepové frekvence. barbituráty. zvracení. poruchy sluchu. klonidin . nevolnost. poruchy potence. Méně časté: svalová slabost a křeče. proto se kojení během užívání přípravku nedoporučuje. současná léčba inhalačními anestetiky. IMAO (kromě MAO-B inhibitorů) . inzulin a perorální antidiabetika zesílení hypoglykemického účinku. rebound fenoménem. zvýšení jaterních enzymů.obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně. závratě. anestetika . bolesti hlavy.možné prodloužení AV vedení. zácpa.zvýšené riziko bradykardie. Bisoprolol by neměl být užíván během těhotenství. které je nutné používat s opatrností: antiarytmika třídy I (disopyramid.mohou být maskovány příznaky hypoglykemie. průjem. ale rovněž riziko hypertenzní krize.exacerbace periferních oběhových poruch. probíhající desenzibilizační terapie. Po náhlém vysazení se můžeme setkat s tzv. tricyklická antidepresiva.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních. Není známo. RNDr. ortostatická hypotenze. prohloubením ischemie myokardu. deriváty ergotaminu . zpravidla ranní dávce.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních a negativně inotropního účinku. deprese.. který se projeví tachykardií.

Blokátory Ca vstupu (BVK.ryanodínový receptor (RYR) – aj na priečne pruhovanom svale .4. Intracelulárna koncentrácia vápnika je zabezpečovaná niekoľkými mechanizmami: .výmenou iónov vápnika za ióny sodíkové.inozitol 1.5 – 3P receptor ( na hladkom svale) 121 . Na srdcových a cievnych svalových bunkách sú membránové napäťovo závislé dva typy kanálov: L – pomalé – otvárajú sa dlhú dobu T – rýchle – otvárajú sa krátkodobo Vnútrobunkové Ca kanály na ER a SR: . antagonisty vápnikových kanálov) C 08 Prienik iónov kalcia bunkovou membránou má rozhodujúcu úlohu v kontraktilných a vodivých procesoch v myokarde. vápnikovou pumpou a napäťovo riadenými vápnikovými kanálmi.

formy: ISOPTIN SR. NORVASC.felodipín (PLENDIL) . VEROGALID ER) – pôsobí na srdce .amlodipín (AGEN.diltiazem ( retard.lacidipín (LACIPIL) Rozdielne účinky blokátorov Ca vstupu: verapamil TK ↓ diltiazem ↓ nifedipin ↓ amlodipin ↓ 122 .dlhší vyváženejší účinok selektívne na cievy III. BLOCALCIN) – pôsobí na srdce aj cievy dihydropyridíny .účinok . generácia: nondihydropyridíny . formy: DIACORDIN.nifedipin (CORDIPIN) – krátky a silný účinok na cievy II.Mechanizmus účinku: . Účinky: 1) dilatácia periférnych artérií: ↓ cievnu rezistenciu ↓ TK ↓ afterload ↓ spotreby O2 v myokarde 2) pokles kontraktility myokardu -↓ spotreby O2 v myokarde (negatívne inotropný účinok) 3) potlačenie ektopickej tvorby vzruchov: ↓ frekvencie srdca ( negatívne chronotropný účinok) .odstránenie spazmov koronárnych artérií Rozdelenie: I.predĺženie refraktérnej fázy 4) dilatácia koronárnych artérií: ↑ prekrvenia koronárneho riečišťa . generácia: .nisoldipín ( SYSCOR) -nitrendipín (LUSOPRESS.spomalenie vedenia v AV – uzle (negatívny dromotropný účinok) .verapamil ( retard. UNIPRESS) -isradipín (retard. AMLOPIN) – 24 hod.formy) (LOMIR SRO) dlhodobo pôsobiace .špecificky inhibujú prienik iónov Ca napäťovo riadenými L – kanálmi do buniek hladkých svalov cievnej steny a kontraktilných a vodivých buniek myokardu. generácia: dihydropyridíny: tkanivovo špecifické:.

ciev Nežiaduce účinky: .pacientov so sklonom k bronchospazmu .aktívnych športovcov s hypertenziou . zvracanie. (verapamil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa . kardiogénny šok.verapamil a diltiazem zvyšujú hladinu digoxínu ( vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny .pacientov s metabolickým syndrómom .bradyarytmie .sínusová bradykardia . začervenanie tváre. obstipácia.na úrovni distribúcie: .nedostatočne retardovaný nifedipin (všetky formy okrem GITS) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie Interakcie: .pocit tepla. bolesti brucha Indikované najmä u: .pri ICHDK.hypotenzia . pocit tlaku v hlave.TF A-V vedenie kontraktilita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje Terapeutické použitie: hypertenzia ischemická choroba srdca dysrytmie vazospastická angina pectoris spazmy mozg.tachykardia . edém dolných končatín (členkov) .diabetikov . pri bradykardii KI: srdcové zlyhanie. hnačka. bolesti hlavy.špecifické: .atrioventrikulárna blokáda .z vazodilatácie: .na úrovni metabolizmu (CYP3A4): DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 – už v čreve! (felodipin až 70%) 123 .sinoatriálna blokáda .nešpecifické: slabosť.

Dihydropyridíny: . Tieto vlastnosti môžu nepriazniivo ovplyvniť prognózu chorých s akútnymi a chronickými formami ICHS ⇒ NÚ: reflexná tachykardia.). návaly krvi do hlavy. hypotenzívum (v ret. v ktorých sa nepriaznivo uplatňujú katecholamíny – zvýšená aktivita sympatiku. bolesti hlavy spôsobené vazodilatáciou. nikardipin: . pôsobenie na prevodový systém je malé. Vo vyšších dávkach môže vyvolať AV – blok. Nevýhodou bežných liekových foriem je krátky polčas (2 – 3 hod. antihistaminikami..pôsobí selektívnejšie na cievne riečište v CNS.verapamil + β .pôsobí vazodilatačne – uplatňuje sa najmä u buniek hladkej svaloviny ciev. statínmi (lova-. diltiazem: .pôsobí prednostne na myokard. ktorá sa prejavuje výraznejším koronarodilatačným a periférnym vazodilatačným účinkom.interakcia s imidazolovými antimykotikami . hlavne na odstránenie spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní.podobné účinky ako nifedipín nimodipin: . ⇒ zvýšenie hladín týchto liečiv .majú minimálny vplyv na srdcovú kontraktilitu. felodipin: .väčšia vaskulárna selektivita.interakcia s grapefruitovým džúsom (až 24 hod) ⇒ vzostup hladiny DPH ⇒ NÚ DPH verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . chronotropného účinku Non – dihydropyridíny: verapamil: . že nezvyšujú plazmatické koncentrácie lipidov a glycidov 124 . frekvenciu a AV vedenie . Znižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol.pri kardiovaskulárnych ochoreniach je výhodou. a preto nepôsobia antiarytmicky nifedipin: . Spomaľuje sínusový rytmus a znižuje rýchlosť vedenia v prevodovom systéme. simva -).formách) a ako alternatíva βblokátorov v sekundárnej prevencii po infarkte myokardu a k prevencii restenózy po angioplastike.blokátor – potenciácia neg. kolísanie krvného tlaku a aktivácia regulačných mechanizmov.má arteriodilatačné pôsobenie a spomaluje AV – prevod. preto sa používa v terapii a profylaxii ICH CNS. chronotropný a dromotropný účinok . Využíva sa ako antiarytmikum. isradipin.interakcia s fibrátmi. ciasapridom. Zníženie periférnej cievnej rezistencie vyvoláva obvykle mierny vzostup srdcového výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie. U nich prakticky chýba negatívne inotropný. nitrendipin.

demetylácia ⇒ N-demetyl-diltiazem a de-acetyl-diltiazem –deacetylácia resp.verapamil (X=H) . ( N-demetylverapamil má asi 20% antiarytmickej aktivity). O-di-demetyldiltiazem 3) dihydropyridíny 125 . Aktivita je viazaná na štruktúru diltiazemu.diltiazem S OCOCH3 N O CH2CH2N(CH3) 2 OCH3 . na ktorú je spojovacím reťazcom rôzneho charakteru naviazaný bázický dusík.časť sa vylučuje bez zmeny .pre zachovanie aktivity je nutný tetrasubstituovaný benzylový uhlík. aktivitu neruší náhrada izopropylu dlhším alkylom alebo ak je spolu s kyanonoskupinou nahradený cyklom.a N-demetylácia ⇒ deacetyl-N-monodemetyl-diltiazem. .metabolizmus: . O. -metabolizmus: . ktorý je substituovaný lipofilitu zvyšujúcim radikálom (alkyl.časť sa vylučuje nezmenená biliárne alebo močom . Pre zachovanie aktivity je dôležitá dimetylaminoetylskupina v polohe 5 (jej odstránenie alebo kvarternizácia účinok ruší).Rozdelenie blokátorov Ca vstupu podľa chemického zloženia: 1) fenylalkylamíny: . prednostne na strane fenethylu. kde môže byť voľná hydroxyskupina (deacetyldiltiazem je účinný metabolit) alebo môže byť esterifikovaná inými skupinami.oxidatívna dealkylácia za rozšiepenia väzieb medzi dusíkom a uhlíkmi spojovacích reťazcov. aryl. Určité možnosti dáva iba obmena acetoskupiny na C3. deacetyl-O-demetyldiltiazem a deacetyl-N.so svojimi dvoma chirálnymi uhlíkmi (C2 a C3) vytvára 4 stereoizoméry.galopamil (X=OCH3) lipofilná časť( tvorená arylom). z nich ako liečivo sa používa (+) –cis –forma. 2) benzotiazepíny: . aralkyl) O CH3 OCH3 CH H3 C CH3 CH3 O CH3 O CN CH2 CH2 N CH2 CH2 CH2 CH3 X . Ostatné izoméry sú len slabými koronárnymi vazodilatanciami. čiastočne O – a N – demetylácia.

metabolizmus: -oxidácia na neúčinný pyridínový metabolit.oxidácia na pyridínový NO2 metabolit.VŠÚ: .esterifikácia jednotlivých karboxy-skupín rozdielnymi alkoholmi pozitívne ovplyvňuje účinok (amlodipin.CH3) e) možnosti modifikácie alkoholických častí na esterových väzbách ⇒ spravidla sa zvyšuje aktivita (nisoldipin – ako vazodilatans) alebo dochádza k posune aktivity smerom k antihypertenzívnemu účinku (nitrendipin. parciálna hydrolýza esterovej väzby a oxidácia jednej z metylskupín H3 C H3 COOC H N NITRENDIPÍN CH3 COO-CH2CH3 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 Cl NO 2 H N H3 C CH3 COOCH(CH3) 2 N O N Cl H3COOC 126 . ktorý môže byť substituovaný v o. felodipin…) d) aktivitu zvušuje prítomnosť fenylu v polohe 4.metabolizmus: . ktorý sa ďalej hydrolyzuje na monokarboxyzlúčeninu a po oxidácii metylovej skupiny na primárny alkohol cyklizuje na laktón CH3 CH3OCH2CH2OCO NIMODIPIN H N CH3 COOCH CH3 CH3 .polohe elektronegatívnym substituentom (NO2 . Cl. m. felodipin) alebo cerebrálne vazodilatačnému pôsobeniu (nimodipin) CH3 CH3OCO NIFEDIPIN H N CH3 COOCH3 NO2 . CF3. štiepenie éterickej väzby.aktivita je viazaná na: a) nesubstituovaný dihydropyridínový N b) prítomnosť dvoch alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6 c) prítomnosť esterových skupín v polohách 3 a 5.

z drog ich možno extrahovať vodou 127 .noskapín: .glaucín: . Papaver somniferum.opium do 10% .(Glaucum falvum. Papaveraceae – tebaín.5% kodeínu Papaver bracteatum.kyslé .FELODIPÍN ISRADIPÍN H N H3 C H3 COOC O NH2 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 COO-C(CH3) 3 COO-CH2CH3 Cl AMLODIPÍN LACIDIPÍN Rastlinné antitusiká -látky ovplyvňujúce kašeľ centrálnym mechanizmom . môžu ich tvoriť aj samé urónové kyseliny .látky ovplyvňujúce kašeľ periférnym mechanizmom (mucilaginóza) . Papaveraceae – 1. kodeín) .uľahčujú vykašliavanie .znižujú dráždivosť sliznice hltanu . Papaveraceae – 2% glaucínu) . ktoré nie sú lepivé .nie je návykový .kodeín: .s vodou tvoria vysoko viskózne koloidné systémy.neutrálne .podľa reakcie sa delia na: .(Opium.drogy s obsahom slizov Slizy: .polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín.

vehikulum dráždivých a kyslých liečiv na sliznice a pokožku.membránové (Lichen islandicus. glukóza. Fabaceae) obsahuje sliz tvorený galaktózou a manózou 20 – 40% Folium farfareae (Tussilago farfara.galenika: .použitie: . tvoria zložku tabliet na zvýšenie ich rozpadavosti.z chemického hľadiska sa delia: .pri napúčaní drog pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH .pre svoju veľkú molekulu sa nemôžu vstrebávať pokožkou a sliznicami ⇒ iba lokálny účinok . Malva mauritiana. Semen foenugraeci. glukány. kys. Malvaceae) – ČSL 4 obsahuje: .xylóza.heteropolysacharidy – rozličné sacharidy a častý podiel urónových kyselín .ako ochranné prostriedky proti dráždeniu pokožky a slizníc (protektíva). glukurónová 128 .obsahové – tvoria bunkový obsah (tuber salep – usušená hľuza z rozličných druhov čeľade Orchidaceae) . radix althaeae . algínová – droga Laminaria) . najmä gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest . preto môžu vystupovať ako ochranné látky . čím pôsobia antidiaroicky .5 – 10% slizu – galakturomanány.emulgátory. arabinogalaktany Folium (Flos) malvae (Malva sylvestris..mnohé slizy sa neatakujú tráviacimi enzýmami. ako hydrofilné masťové základy Tuber salep (Orchis. v črevách tlmia peristaltiku. galaktóza.tvoria v rastlinnách hydrofilné koloidy a v pletivách sa lokalizujú podľa miesta biogenézy – intracelulárne ( kys. arabinóza Folium plantaginis (Plantago lanceolata. rezervné alebo viažúce zásoby vody .pre rastlinu sú to zväčša látky ochranné. Malvaceae) do 10% slizu Folium foenugraeci (Trigonella foenum graecum. Plantaginaceae) -obsahuje sliz: .homopolysacharidy – sú veľmi zriedkavé a zložené z rovnakých sacharidov . Asteraceae) – ČSL 4 obsahuje 7% slizu – fruktóza. Orchidaceae) obsahuje polysacharid z manózy a glukózy Radix (Folium) althaeae (Althaea officinalis. arabinóza. príp.

galakturónová.Extractum plantaginis fluidum Lichen islandicus (Cetraria islandica. v priebehu ktorého do istej miery dochádza k odstráneniu vnímania bolesti a myorelaxácii. zabezpečenie svalovej relaxácie a riadenie hĺbky celkovej anestézy. Parmeliaceae) – ČSL 4 obsahuje: .lišajníkové kys. – kys. Farmakológia Sú to látky. Linaceae) . 129 . (podľa farm.galaktóza. kys. Celková anestézia je reverzibilný stav bezvedomia.galaktóza. ktoré navodzujú reverzibilný stav bezvedomia. ale je to staré skriptum). často ireverzibilný (bez poskytnutia pomoci). izolichenín . ramnóza CELKOVÉ A N E S T E T I K Á (N01A) 1. zámerne vyvolaný za účelom operačného výkonu pri čo najnižšom riziku poškodenia pacienta. usnová. kys. arabinóza. Narkóza je ale stav bezvedomia..plyglukány – lichenín .obsahuje sliz: . úvod do celkovej anestézy. spôsobený toxickým pôsobením centrálne tlmivých látok (liekov). chémie narkóza = celková anestézia. Je spojená s komplexnou starostlivosťou o pacienta ako je predanestetická príprava. galakturónová . cetrarová (antibakteriálne účinky) Semen lini (Linum usitatissimum.

ktoré možno pozorovať pri podaní éteru. udržanie bezvedomia v priebehu operačného zákroku inhalačným anestetikom (halotan alebo ox. ktorá vzniká hlavne po halogenovaných CA a hlavne pri ich kombinácii so suxametóniom. ale vyvoláva ho jediná látka. 2. Mechanizmus účinku celkových anestetík (niekde sa toto vzťahuje len na inhalačné) je nešpecifický (neovplyvňujú špecifické receptory). zlyhanie obehu až smrť. kombinujú sa podáva sa premedikácia.v. 3. Štádium – chirurgické Prichádza upokojenie. imobility. je znížená citlivosť na bolesť. zvýšený svalový tonus a reflexná dráždivosť (hyperreflexia. nepokoj. prehĺbenie analgézie a svalovej relaxácie i. nie je korneálny reflex. Medzi teórie o ich pôsobení patrí : 130 . súvisí s rozpustnosťou v tukoch (je veľmi dobrá). Štádium – paralytické Toto by nemalo nastať. halucinogénnym pôsobením pri prebúdzaní. podanie krátkodobo pôsobiaceho periférneho myorelaxancia (suxametónium) čo uľahčí intubáciu pacienta 3. myorelaxácia. indukciu krátkodobo účinným vnútrožilovým prípravkom (napr. Látky vyvolávajúce disociačnú anestézu sa používajú pri traumách a iných stavoch určených na neodkladnú lekársku pomoc. riziko vracania a aspirácie zvratkov). dusný v kombinácii s kyslíkom) 4. hypermotilita. dnešné anestetiká pôsobia rýchlejšie. je zachovaný korneálny reflex. Štádium – preanestetické / analgetické Vedomie je zachované. pravidelné dýchanie. tachypnoe. činnosti srdca. pohyb očí. vtedy sa podáva dantrolen a pacient sa ochladzuje. thiopental) 2. Štádium – excitačné Nastáva strata vedomia. je normálna veľkosť zreníc.Celková anestéza zahŕňa : 1. Celková anestézia je doprevádzaná analgéziou. nemajú špecifických antagonistov a majú rozličnú chemickú štruktúru. 1. normálnym. Niektoré arylcykloalkylamíny vyvolávajú stav skľudnenia. je to stav podobný neuroleptanalgézii. amnézie a analgézie = DISOCIAČNÁ (DISOCIATÍVNA) CELKOVÁ ANESTÉZIA na disociáciu analgetického účinku a straty vedomia. rozšírené zrenice. sú možné malé chirurgické zákroky. v tomto štádiu sa robia chirurgické zákroky. pretože nastáva zástava dýchania. podaním analgetík a periférnych myorelaxancií Malígna hypertermia je život ohrozujúca situácia. pôsobia až pri relatívne vysokých koncentráciách. Celkovú anestéziu možno popísať vo viacerých štádiách. 4. Používa sa ketamín – racemická zmes izomérov fencyklidinu a cyklohexamínu. alebo ľahko zvýšeným svalovým tonusom a bronchodilatáciou.

sevofluran 2. Faktory. tým viac ho treba na dosiahnutie rovnováhy medzi tlakom v krvi a vo vdychovanej zmesi. fluidizácia (stekucovanie) membrány. citlivosť postsynaptických receptorov pre neuromediátory a iniciáciu akčného potenciálu na acetylcholínových receptoroch. metohexital. tlakom (záleží na koeficiente rozpustnosti CA v rvi – koeficient krv/plyn k/p. podľa farm. éter k/p = 15 – pomalý nástup a odoznenie 131 . c) Kombinácia nešpecifckého fyz. desfluran.Ú. ktorý je priamo úmerný objemovému podielu (koncentrácii) CA v zmesi. klatrátov. že sila účinku je v priamom vzťahu k rozďeľovaciemu koeficientu olej/voda) a klatrátovú teóriu (založená na účinku anestetika vo vodnej fáze a vzniku tzv. intramuskulárne a rektálne. zvyšuje sa tlak v alveole. je minimálna alveolárna koncentrácia MAC (vyjadruje účinnosť CA čím je nižšia. b) Špecifické pôsobenie – na receptorovej úrovni (ovplyvnenie sodíkových kanálov a pasívny prechod iónov do nervových buniek. účinku (interakcia anestetika s hydrofóbnymi miestami bunkových membrán) a špecifického biochemického účinku (väzba na receptory). bola vyvrátená. tým sa dosiahne určitý tlak CA v alveole. etomidát. Inhalačné Ich princíp účinku spočíva v tom. v krvi a v mozgu a nastupuje celková anestézia. intravenózne. nešpecifická inhibícia otvárania Na kanálov ako následok objemovej rozpínavosti biologickej membrány (Overton-Meyer). rozoznávame lipidovú teóriu (založená na tom. ktorý bude v rovnováhe s alveolárnym parc. Rýchlosť dosiahnutia takého parc. Ako sa zvyšuje tlak CA vo vdychovanej zmesi.-chem. ktoré ovplyvňujú rýchlosť nástupu účinku inhalačných CA sú: 1. Tak isto sa ustaľuje rovnováha pri prechode CA z krvi do mozgu (rovnováha s tlakom v krvi a v alveole).Prchavé – halotan. tým je CA účinnejšie). M. že sa podávajú v zmesi s inými plynmi. teda tým je pomalší nástup účinku CA. napr. uvoľňovanie stimulačných a inhibičných neuromediátorov. tlaku CA v krvi. koncentrácie cAMP a cGMP. kým sa dosiahne rovnováha parciálneho tlaku CA v krvi s tlakom CA vo vdychovanej zmesi (alveole). Alveolárna koncentrácia. izofluran. Celkové anestetiká delíme podľa spôsobu podania na : 1. ovpl. INHALAČNÉ – Plynné – oxid dusný . enfluran. Celkové anestetiká možno podávať inhalačne. Chémie zahŕňa : a) Nešpecifcké pôsobenie – založené na zmenách vyvolaných na základe fyzikálnych a chemických vlastností anestetík. Nastáva prechod CA z vdychovanej zmesi do krvi dovtedy. pri ktorej u 50% pacientov vzniká celková anestézia.Lipidová teória – membrány stabilizujúci účinok. Pľúcna ventilácia a prekrvenie pľúc 2. čím je CA lepšie rozpustné v krvi. INTRAVENÓZNE – thiopental. propofol. pretože niektoré CA klatráty netvoria a kvôli ďalším poznatkom). ketamín 1. Proteínová teória – väzba na hydrofóbnu doménu molekuly bielkoviny v membráne.

že je bez zápachu.často priamo depresívny vplyv na srdce . izofluran dilatuje koronárne cievy (steal effect u ICHS. pri dlhodobej anestézii sa kumuluje v tukoch .lepšia analgézia .) .enflurán Parenchymatózne orgány .zmeny EEG (elektroencefalogram) „epileptic-like activity“ .niekedy zmiernený sympatomimetickými vlastnosťami – ox.výhody .má rýchly nástup úč. izofluran. má rýchly nástup účinku..tlmivý vplyv ( zníženie alveolárnej ventilácie a útlm ventilačnej odpovede na hypoxiu).halotan k/p = 2. že senzibilizuje na endogénne katecholamíny. MAC>100%) Halotan (Narcotan) . ktorý sa viaže na fosfolipidy a môže vyvolať až nekrózu pečene. nedráždi dýchacie cesty .potenciálna hepatotoxicita – halotan (pri hypoxii pečene vznikajú reaktívne metabolity halotanu) Oxid dusný (rajský plyn. (nevyvoláme ním anestézu.3-dichlor-2-butén) Medzi moderné CA patria – enfluran. dusný). silný úč. je takmer netoxický .nižší koeficient k/p (rýchlejší úč.. rýchlo odoznie. ktorá vzniká v prítomnosti medi.jeho nevýhodou je.medzi jeho výhody patrí. zdravé cievy sú dilatovné a chorým ešte berie kysklík) 132 .ich výhodami sú .treba dať pozor na to.čoraz menší metabolizovaný podiel . sevofluran . desfluran.5 – rýchly nástup a odoznenie Pri podaní inhalačných CA možno pozorovať vplyv na organizmus: Dýchací systém . alebo je toxicita spôsobená znečisteninou. pri hypoxii pečene z neho vznikajú hepatotoxické metabolity (jedna z možných teórií hovorí o uvoľňovaní fluóru.chýbanie senzibilizácie na katecholamíny . spôsobuje útlm srdcovej frekvencie (a tým aj útlm TK).senzibilizácia myokardu na vznik arytmií aj po endogénnych katecholamínoch .lepšia svalová relaxácia . dusný. má silný analgetický úč.ich nevýhodou je. negatívne inotropný efekt hlavne halotan a enfluran . kyslíka a tepla = hexafluor-2. je výbušný .nevýhody – viac tlmí vedomie ako bolesť (preto + opiáty a ox. že má slabý anestetický úč. často ako nosný plyn) .halotan . dilatuje bronchy. vyvoláva slabú myorelexáciu (preto + myorelaxanciá).3 – rýchlejší nástup a odoznenie oxid dusný k/p = 0.je najpoužívanejšie CA. že sú drahšie a desfluran mierne dráždi dýchacie cesty. Kardiovaskulárny systém .vazodilatačná hypotenzia – izoflurán Centrálny nervový systém . enfluran spôsobuje zmeny na EEG (je KI u epileptikov). nie je výbušný.

že nemajú analgetický úč.patria medzi modernejšie . Intravenózne Tieto majú rýchly nástup a krátke trvanie.sú ultrakrátko pôsobiace. 4. rýchly úvod a rýchle vyvedenie z anestézie dobrá a rýchla ovládateľnosť hĺbky anestézie dostatočná analgézia potlačenie vegetatívnych reflexov dostatočná svalová relaxácia neprítomnosť nežiadúcich a toxických účinkov prijateľná cena 133 . a trvá 15-20 min. 2.).m.Ú. 5. používajú sa ako úvod do celkovej anestézie v kombinácii s inhalačnými CA. hypotenzii a srdcovej insuficiencii Etomidát.jeho nevýhodou sú nepríjemné psychické pocity pri prebúdzaní Obsolentné celkové anestetiká 1. somatickú analgéziu. alebo i. v mozgu dosahujú účinné koncentrácie už za 30 sekúnd . patrí výrazný útlm dychu.podáva sa i. nastupuje za 1-3 min.. Samostatne sa používajú len na krátkodobé zákroky.) aj odoznenie (5-10 min. nesenzibilizuje na katecholamíny . Barbituráty – tiopental a metohexital . Trichlóretylén – spôsobuje výrazný útlm dychu.ich výhodou je rýchly úvod (30 sek. 6. hepatotoxicitu a senzibilizáciu na katecholamíny 4. propofol .v.Ú. nemajú závažné N.prebudenie z anestézie je dôsledkom ich redistribúcie z mozgu do periférie.nevýhodou je. hlavne do tuku. Chloroform – tiež spôsobuje depresiu dychu a hepatotoxicitu 5. . kde sa kumulujú . Cyklopropán – stimuluje sympatikus – maskovanie efektu krvných strát – po skončení anestézie cyklopropánový šok – rýchly pokles KT Ideálne CA by malo mať vlastnosti : 1.2. možno ho použiť v poľných podmienkach. . nespôsobuje kardiodepresiu (má stimulačné účinky). laryngospazmus a lokálne dráždenie pri paravenóznom podaní .sú veľmi lipofilné – rýchly nástup úč. 7. Metoxyflurán – je hepato a nefro – toxický 3.špecificky blokuje NMDA receptory pre glutamát.používajú sa na úvod do celkovej anestézie . úč.spôsobuje disociačnú anamnézu. špecifiky inhibujú chloridový kanál GABAA komplexu (hyperpolarizácia) . 3. inhibuje excitačné procesy . Ketamín . používa sa aj ako rozpúšťadlo 2.medzi ich N. Éter – vyznačuje sa výbušnosťou a silným excitačným štádiom.sú kontraindikované pri astme.

Uhľovodíky – narkotické vlastnosti majú nižšie alifatické nasýtené (alkány).Ani jedno ich nespĺňa. Halogénuhľovodíky VŠÚ : a) halogenáciou nižších alifatických uhľovodíkov sa narkotický účinok zvyšuje (etylchlorid). vlastnosťami. sedatív. aj alicyklické uhľovodíky (cykloalkány) Etylén. hélium Oxid dusný . ktoré sú si blízke fyzikálnym charakterom a fyz. flunitrazepam. alfentanil) + neuroleptikum zo skupiny butyrofenónov (droperidol).slabé inhalačné narkotikum. anxiolytík. lorazepam. preto sa používa premedikácia pred anestéziou pomocou myorelaxancií. Farmaceutická chémia 1. ale aj toxicita (chloroform) 134 . A rastie od alkánov k alkínom c) substitúcia hydrofilnými skupinami (–OH –COOH) aktivitu znižuje i ruší. potlačením strachu a analgézia. nenasýtené (alkény. podávajú sa opioidný antagonisty ako naloxon. midazolam) o Trankvanalgézia – disociačné CA + benzodiazepínové anxiolytikum Vo veterinárnej medicíne sa tiež používajú CA.Inhalačné Patria sem plyny a nízko-prchavé kvapaliny. používa sa tiež neuroleptanalgézia. Je KI pri nemožnosti robiť umelú pľúcnu ventiláciu a pri astme. aj v kombinácii s ox. Anorganické plyny ako pomocné plyny sa používajú – kyslík (na prehĺbenie anestézy. a. o Neuroleptanestézia – opiát + neuroleptikum + inhalačné CA o Ataralgázia – opiát + benzodiazepínové anxiolytikum (diazepam. ak dôjde k depresii dychového centra. sulfentanil. alkíny). preto je vhodný pri KVS poruchách a v starobe. dusík.-chem. neuroleptík a anticholinergík (atropín). uhličitým). k prehĺbeniu dáme éter b. 2. Špeciálne postupy v anesteziológii o Neuroleptanalgézia – opioidné analgetikum (fentanyl. analgetík. substitúcia lipofilnými skupinami (halogény) aktivitu zvyšuje c. Cyklopropán . sú to rôzne látky. hlavne injekčné. Tento postup nezaťažuje srdce a obehový systém.zo vzduchom explozívne zmesi VŠÚ : a) v homologickom rade alifatických uhľovodíkov stúpa účinok k heptánu potom klesá pre znižujúcu sa rozpustnosť b) účinok zvyšuje prítomnosť násobných väzieb. tie však zvyšujú aj reaktivitu. až vyššie koncentrácie zo vzduchom vyvolávajú miernu narkózu. navodí sa tak stav ukľudnenia so zníženou mototrickou aktivitou.

používa sa aj ako analgetikum a anthelmintikum Halotan CF3-CHClBr vytvára miernu hypotóniu čo vedie k zníženiu krvácania Met . ale znížená zápalnosť a výbušnosť) Dietyléter CH3CH2-O-CH2CH3 Met – príloha. Br – halotan. na narkózu nesmie obsahovať peroxidy. Zo skupiny N. nesymetrické étery sú účinnejšie ako symetrické b) prítomnosť dvojitých väzieb zvyšuje účinok i reaktivitu c) výhodná halogenácia alkylových radikálov (je rovnaká A. preto treba použiť solubilizačné činidlo. dobrá anestézia a súčasná myorelaxácia Metoxyflurán CHCl2-CF2-O-CH3 Met – príloha Enflurán CHF2-O-CF2CHClF Divinyléter CH2=CH-O-CH=CH2 Isoflurán CHF2-O-CHClCF3 2.b) v rade F<Cl<Br<I vo väzbe C-X s narastajúcou vzdialenosťou klesá stálosť väzby a rastie účinok. Étery Alifatické étery sú izostérne s nižšími n-alkánmi (zámena CH2 za O) VŠÚ : a) zo zväčšujúcim sa alkylom (metyl až propyl) rastie účinok ale spomaľuje sa nástup a predlžuje sa trvanie. v akútnom prípade analeptikum (bemegrid). hexobarbital Zo skupiny tiobararbiturátov – thiopental. Cl. terfluran) f) násobná väzba zvyšuje reaktivitu a účinok súčastne aj výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov (trichlóretylén) Etylchlorid CH3CH2Cl miestne zmrazovacie anestetikum vysoká toxicita tak len v malých koncentráciách na navodenie narkózy Trichloretylén CHCl=CCl2 Met – príloha. Barbituráty VŠÚ : posunutím hypnotického účinku smerom k narkotickej aktivite sa dosahuje zavedením síry v polohe 2 (thiobarbituráty) – nahradením síry za kyslík sa zvšuje lipofilita a tým aj ukladanie do lipofilných tkanív alebo N-metyláciou (N-metylbarbituráty) Nevýhodou ich podania je možný útlm dýchacieho centra.príloha d. thiobutabarbtal používajú sa vo forme sodných solí HEXOBARBIT AL O CH3 C N CH3 C O C N O H O H C N C2H5 C S CH3CH2CH2CH C N CH3 O H T IOPENT AL CH3 MET OHEXIT AL O C N CH3 CHCH2 C O CH3CH2C CCH C N CH3 O H 135 .metylbarbiturátov – metohexital. a. predchádza sa pomocou atropínu al. skopolamínu.Injekčné Nevýhodou mnohých z nich je nízka ropustnosť vo vode. acetaldehyd a acetón. nestálosť väzby vylučuje z použitia jódové deriváty (sú reaktívne a ovplyvňujú štítnu žľazu) c) u chlóralkánov rastie aktivita i toxicita s počtom atómov chlóru optimum u derivátov metánu je u chloroformu d) u nižších monochlóralkánov rastie aktivita s rastúcim alkylom (chlórmetán-hlóretán-2chlórptopán) e) s výhodou sa kombinujú halogény v substitúcii na základnom na základnom alkáne (F.

a preto sa tento postup používa vtedy keď treba aktívnu spoluprácu pacienta s chirurgom. Deriváty cyklohexylamínu Cl KET AMIN NHCH3 O Met – príloha. Zlúčeniny iných štruktúr (etomidád.CH2-COONa – táto kyselina je prítomná v mozgu.Neuroleptanalgetiká Pacient zostáva pri vedomí. acetátová skupina zvyšuje rozpustnosť. kedy pacient sa zdá byť v bdelom stave. Deriváty eugenolu CH OCH2CON 2 5 C2H5 OCH3 PROPANIDID CH2COO C H 3 7 Rýchly nástup účinku ale i odoznenie Met: hydrolyzovaný na neúčinnú kyselinu d. vyvoláva určitý stav katalepsie. c. metabolizuje sa beta-oxidáciou. nátrium-4-hydroxybutyrád) N C2H5OCO CH3 ET OMIDÁT N C H Met: hydrolyzovaný na kyselinu Nátrium-4-hydroxybutyrát HO-CH2. 3. ale nevníma okolie ani bolesť e. F COCH2CH2CH2 N DROPERIDOL N O N H C2H5CO FENT ANY L N N CH2CH2 136 .b.CH2. Sterolové zlúčeniny COCH2 R O R= AL FAXALON H R= OH AL FADOLON R= -O-COCH3 ALFADOL ONACET ÁT COCH2OR HO H O R= HY DROXY DION H R=-OCCH2CH2COONa HY DROXY DIONNAT RIUMSUKCINÁT Je účinnejší ako hydroxydion. Používa sa kombinácia analgetika fentanylu a neuroleptika droperidolu.

Tlmia dráždenie nervových zakončení (lokálne anestetiká) a zamedzujú rezorbcii toxínov a prenikaniu infekcií. galová a elagová) a sacharidov. aglutinujú erytrocyty.rany. Medzi triesloviny sa zaraďujú organické látky rastlinného pôvodu. nesacharidové estery fenolkarboxylových kyselín 137 . kys. antiflogisticky. ktoré sa používajú na výrobu usne zo zvieracej kože trieslením (väzba fenolových skupín trieslovín s amino skupinami polypeptidových reťazcov molekúl bielkovín). Státim sa oxidujú a kondenzujú na neúčinné flobafény (vo vode nerozpustné a fyziologicky neúčinné trieslovinové červene – tvoria sa aj dlhším zahrievaním s vodou. Farmakognózia Prírodné adstringenciá = Triesloviny Sú to organické polyfenoly s vysokou molekulovou hmotnosťou.katechíny 1. k nim patria galotaníny a ich kondenzačné produkty – elagotaníny.elagotaníny 2. že zrážajú bielkoviny na povrchu slizníc vytvárajú ochranné membrány. Ich hydrolýzou vzniká kys.gastritídy.Hydrolyzovateľné Glykozidy.O CH2CH2 N N N CH3CH2CO N CH2OCH3 N CH2CH3 N Met: oxidatívna N-desalkylácia O-desmetylácia ALFENT ANIL 3. omrzliny. angína) . der. čo je základ ich účinku na živé tkanivá – adstringentný účinok. v etanole a vo vode sú rozpustné (väčšinou koloidne). alkaloidmi (okrem morfínu.hemoroidy Interne na . atropínu. pôsobením kyselín a enzýmovou činnosťou pri sušení alebo skladovaní). Tým. gingivitída. atropínu a kokaínu) Delia sa na 1. majú sťahujúcu chuť. 2.ako antidóta pri otravách ťažkými kovmi a alkaloidmi (okrem morfínu. Používajú sa : Externe na . Galotaníny sa ešte delia na 2 skupiny : 1. zastavujú krvácanie (hemostatiká). fenolkarboxylovej (kys. Pri reakcii s bielkovinami sa tvoria zlúčeniny rezistentné voči proteolytickým enzýmom. alebo zelenočierne). Pôsobia antisepticky. estery cukrov s kyselinou gallovou a jej depsidami (jej deriváty). elagová a cukry. vytvárajú zrazeniny s bielkovinami. Hydrolyzovateľné (pyrogalové) . popáleniny na malých plochách (riziko rezorbcie a poškodenie pečene) .zápaly v ústnej dutine (stomatitída. galovej – depsidy.gallotaníny . polyestery kys. črevné katary (antidiaroikum) . príp. Kondezované (pyrokatechínové) . kokaínu) a ťažkými kovmi (so Fe tmavomodré. galová.

Rosaceae Ako ostružina Alchemillae herba – Alchemilla xantochlora. – adstringens. antidiaroikum Anserinae herba – Potentilla anserina (nátržník husí). – hemostatikum. Kondenzované Nehydrolyzovateľné. m – digálová – benzénové jadrá sú viazané navzájom cez kyslíky. z ktorých vznikajú polykondenzáciou. používa sa proti hnačke. pretože potom klesá obsah trieslovín. Hamamelidaceae (SL 1) Obsahuje 3 % hamamelitanínu. ktoré tento novotvar potom prepichnú a uletia.Rubus fruticosus (ostružina).) Rubi fruticosi folium . popáleninám. Hamamelidis folium – Hamamelis virginiana. Rosaceae Má 8-14% galotanínov. 40-70 % trieslovín tu tvoria galotaníny. alebo –C-C. Acidum tannicum. Rosaceae (SL 1) Má 6-8% galotanínov P. medzi ktorými je dusík). antidiaroikum (TORMENTAN sp. slnečnému žiareniu. citrónovú P.väzbou (kys. v ktorj je juglán spôsobujúci hnedé zafarbenie kože (pretože polymerizuje ne hnedé a čierne pigmenty) P. . galovej sa viažu dvoma spôsobmi – depsidovou väzbou (kys. – adstringens. – externé a inetrné adstringens. mierne spazmolytikum 2.externé adstringens Sanguisorbaea radix – Sanguisorba officinalis (krvavaec lekársky). Dubienky treba zbierať ešte kým tam sú. Rosaceae Má 6-10% elagotanínov P. k. proti hemoroidom (AVIRIL H – masť) Juglandis folium – Juglans regia (orech vlašský). kde hmyz podobný ose nakladie do púčikov vajíčka. 5% saponínov a flavonoidy P. antidiaroikum Rubi Idaei folium – Rubus idaeus (malina). ako antidótum.Molekuly kys. omrzlinám. hexahydroxydifénová – takto sa viaže pri nesacharidových esteroch) Gallae – dubienky. neštiepia sa minerálnymi kyselinami. hemostatikum. tie sa vyvíjajú na larvy až dospelé jedince. pôsobí ako adstringens. elagová. Quercus infectoria (dub hálkový). vyrába sa Tinctura gallarum ako adstringens . Taninum . Chemicky ide o flavanoly pospájané 138 . ale reagujú za vzniku hnedočervených kondenzačných produktov. Fagaceae (ČSL 4) Dubienky sú patologický novotvar na konárikoch stromov. Rosaceae Je v ňom 17% galotanínov. ich štruktúra je odvodená od prekurzorov flavonoidného typu. (ČSL 4) Je to trieslovina (tanín) získaná extrakciou z dubienok. Juglandaceae Obsahuje 3% elagotanínov a silicu.

angíny Tormentillae radix – Potentilla erecta. s kys. alagotaníny. – náhrada za kramériu. síranom meďnatým . antidiaroikum (TORMENTAN sp. – rany. kolorimetrické.) Bistortae radix – Polygonum bistorta (stavikrv hadovníkový). omrzliny (STOMARAN sp. nefelometrické i biologické. Q. – externé adstringens. Rosaceae (SL 1) Je tu 20% katechínových trieslovín. Rosaceae Obsahuje 8% trieslovín.). Krameriaceae (SL 1) Má 10-20% katechínových trieslovín. wolfrámovou v alkalickom prostredí vzniká wolfrámová modrá Stanovenie : Používajú sa metódy adsorbčné. hemoroidy (HEMORAL sp. Quercus cortex – Quercus robur.) Fragariae folium – Fragaria vesca (jahoda).väzbami.2% silice P. diuretikum. – externé adstringens. tinctura ratanhiae P. antidiaroikum (TORMENTAN sp. sessilis. náhrada za pravý čaj Dôkaz a stanovenie trieslovín v drogách Dôkaz : Reakcie zrážacie – so želatínou. gravimetrické. na kloktanie Agrimoniae herba – Agrimonia eupatoria (repík lekársky). vznikajú nerozpustné flobafény. gingivitída (STOMATOSAN tct. Myrtylli fructus – Vaccinium myrtyllus (čučoriedka). flavonoidy (kvercitín). fosomolybdénwolfrámovou (FolinCiocalteaenovo činidlo) Titračné – titrácia s manganistanom draselným v kyslom prostredí 139 . stomatitídy. Fagaceae Obsahuje 12% katechínov. Vacciniaceae Má 3-10% trieslovín P. Kalorimetrické (ČSL 4) – na základe reakcie s kys. oxidačné. dichrómanom didraselným. ktoré sú do 6mol flavanolu rozpustné vo vode. flavonoidy P. paradontitída. 0. octanom olovnatým.).. Reakcie farebné – s chloridom železitým – galotaníny modrý rozok a katechíny zelený. dusičnanom strieborným. gingivitídy. Metóda kožného prášku sa používa v garbiarstve. – externé adstringens. Tinctura tormentillae P. – adstrigens. – interné adstringens. Polygonaceae Má 15-20% katechínových trieslovín P.).) Rataniae radix – Krameria triandra. ak sú viaceré.. proti hemoroidom (HEMORAL sp.–C-C.). Rosaceae P. zápaly GIT )SALVAT THÉ sp.

ISOPTIN 40 mg por. až III. bikonvexní. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. 80 mg: kulaté. Verapamili hydrochloridum 40 mg nebo 80 mg v 1 potahované tabletě. 50 a 100 potahovaných tablet. Ve větších dávkách může vyvolat AV blok II. 20. papírová skládačka. jen z 25% močí. Ludwigshafen. Silica colloidalis anhydrica. ale i do srdečního vodivého systému. Pro tyto své účinky je indikován k prevenci anginózních záchvatů u stabilní ischemické choroby srdeční. který byl původně uveden na trh jako koronární a periferní vazodilatans.2 mm. V EKG prodlužuje interval P-Q. V: DR: S: PL: Abbott GmbH und Co. Celullosum microcristallinum. s vysokou interindividuální variabilitou.2-0. cca 90%. Magnesii stearas. asi 25-35%. na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80. 40 mg: kulaté. V dlouhodobém podávání dochází k vysycení enzymatické kapacity v játrech a zvýšení biologické PP: DO: B: IS: CH: FÚ: 140 . Lék je ze 3/4 vylučován stolicí. bílé. Působí dilataci v koronárním řečišti a má též negativně inotropní účinek. Antiarytmikum. blokátor kalciového kanálu. Titanii dioxidum. trvání účinku s vysokou variabilitou 1. Prodlužuje interval A-H a snižuje frekvenci sinusového uzlu. SRN. Omezuje vstup kalcia do buněk hladkého svalstva cév. na jedné straně vyraženo 40.100/D A – adstringentná hodnota. tbl. D – množstvo drogy. flm. potahované tablety o průměru 10 mm. bikonvexní. zejména koronárního řečiště. SRN. Snižuje rychlost spontánní depolarizace i trvání kalcium dependentních akčních potenciálů. Léčebné hladiny činí asi 0.5-10 hod.Biologické – založené na schopnosti aglutinovať bielkoviny. na druhé straně znak firmy. T – množstvo tanínu Prípravky : Narkotan . Tím vyvolává vazodilataci. U nemocných s vážnou poruchou jaterních funkcí může dojít při opakovaném podání k opožděnému vylučování a kumulaci léku v organismu. Carmellosum natricum. Talcum.4 mikrogramů/ml aktivní látky. jako u všech antagonistů kalcia. do myocytů.halotanum thymolo (0. ISOPTIN 80 mg por. Hypromellosum 2910. stupně. Natrii laurilsulfas. příbalová informace. Abbott GmbH und Co. ostatní intervaly nemění. bílé. Resorpce z gastrointestinálního traktu je asi 90%. Wiesbaden.propofol 13/629/70-C 13/0715/92-S/C 13/0715/92-S Rp. zejména buněk SA i AV uzlu. flm. potahované tablety o průměru 7. Verapamil je prvním studovaným blokátorem kalciového kanálu. tbl.KG. na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou. Vazba na bílkoviny plazmy je vysoká. antihypertenzivum.KG. PVC/Al blistr. počíta sa adstringentná hodnota – koľko g tanínu pripadá na 100g drogy vzhľadom na jeho fyziologický účinok A=T. ale v důsledku vysokého účinku prvého průchodu játry je biologická dostupnost nižší. biologický poločas je 3-7 hodin. Macrogolum 6000. a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. jako antiarytmikum převážně ke snížení komorové frekvence supraventrikulárních tachyarytmií a konečně v retardované lékové formě jako antihypertenzivum.01%) stabilizatum (halotan stabilizovaný tymolom) Diprivan .

Léčba srdečních arytmií: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie. a III. Přípravek mohou užívat dospělí. nad 50 kg: 40-80 mg (1-2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg) 3-4krát denně. U následujících stavů je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta: AV blok I. stupně. syndrom Eaton-Lambert. U pacientů s poruchou funkce jater by léčba měla být zahájena nízkými úvodními dávkami (např. Tablety se polykají celé. sinoatriální blok až asystolie a zhoršení příznaků srdeční slabosti. hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mmHg). Vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě a dosažení rovnovážného stavu po delší době podávání je třeba dávku určovat s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného. U nemocných léčených verapamilem by se neměla podávat intravenózně antiarytmika.dostupnosti téměř na dvojnásobek. Nemocný by na tuto skutečnost měl být upozorněn. který nemá většinou klinický význam. Děti (pouze u poruch srdečního rytmu): 3-6 let: 40 mg 2-3krát denně (80-120 mg za 24 hod). I: Léčba ischemické choroby srdeční: chronická stabilní angina pectoris. těžká porucha funkce jater. Při známkách digitalisové toxicity je třeba snížit dávky digitalisu. cyklosporinu a theofylinu v séru. flutter a fibrilace síní při současně přítomném preexcitačním syndromu. Verapamil se nemá užívat v 1. 1 tableta Isoptin 40 mg 2-3krát denně). trimestru těhotenství by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení rizika a přínosu léčby. Přecitlivělost na složky přípravku. angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdečního selhání. levostranná insuficience).hm. Dospělí a mladiství s t. Zejména při zahájení terapie nebo při zvýšení dávek se mohou projevit známky špatné koordinace. Přípravek nesmí být podáván pacientům s infarktem myokardu s ischemickou chorobou srdeční do 7 dnů po srdečním infarktu. s dostatečným množstvím tekutiny. kontraindikován u nemocných léčených betalytiky. která může být problémem zejména u starších nemocných. bez kousání nebo cucání. mladiství a děti od 3 let. onemocnění postihující neuromuskulární přenos (myasthenia gravis. a to zejména prodloužením biologického poločasu. stupně. přednostně při jídle nebo krátce po něm. nestabilní angina pectoris. AV-blok II. Většina nežádoucích účinků vyplývá z farmakodynamických účinků zejména při vyšším dávkování: jsou to pocity horka. komplikovaný akutní infarkt myokardu (bradykardie. bradykardie. KI: SU: NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: 141 . trimestru těhotenství ani v období kojení. které negativně ovlivní schopnost nemocných v silničním provozu nebo při ovládání strojů. od 6 do 14 let: 40-120 mg 2-3krát denně (maximální denní dávka do 360 mg). návaly. hypotenze.). Při současném podání spolu s vazoaktivními léky. Průměrná denní dávka pro všechny indikace je 240-360 mg. a naopak je verapamil i. beta-blokátory. a III. Ojediněle jsou pozorovány poruchy gastrointestinální. kardiogenní šok. Účinek se po perorálním podání dostavuje asi za 2 hodiny a vrcholí za 5 hodin. dále nauzea. Verapamil může zvyšovat hladiny prazosinu. Při podávání v 3. nejsou-li indikovány beta blokátory.v. např. negativně inotropnímu účinku i zhoršení vedení vzruchu v srdci. vazospastická angina pectoris. výrazný pokles krevního tlaku. bradykardie (pod 50/min. Léčba hypertenze. pokročilá Duchenova muskulární dystrofie). stupně. Při současném léčení digoxinem dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu. Verapamil se v perorálním podání dobře snáší. Z laboratorních příznaků byly pozorovány zvýšení transamináz i alkalické fosfatázy jako známek poškození jater při přecitlivělosti. SA blok. syndrom chorého sinu (bradykardicko-tachykardický syndrom). a 2. Z kardiovaskulárních účinků je to AV blok II. chinidinu. především zácpa. fibrilace a/nebo flutter síní se zrychlením AV převodu (kromě WPW syndromu). a to zejména při požití alkoholu. Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg (krátkodobě je možné tuto dávku překročit). WPW-syndrom (zde je riziko vyvolání komorové tachykardie). antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku.

po chirurgickom odstránení nerecidivujú. strata bunkovej funkcie (anaplázia). Nádorové ochorenie = výsledok neregulovaného tkanivového rastu autonómnej povahy. 142 . tkanivo). tkanivo). neinfiltrujú. ktoré rozličnými mechanizmami zastavujú rast nádorových buniek. CSc. Používajú sa spolu s ďalšími terapeutickými postupmi k liečbe nádorových ochorení. neprestupujú do ciev – nemetastazujú. 2003/12/05 CYTOSTATIKÁ ( L) Cytostatiká (antineoplastiká) – látky. doplněno dle SPC.. Základné pojmy: -remisia = zastavenie rastu nádoru -eradikácia = zlikvidovanie prítomných nádorových buniek -relaps = opakované objavenie sa nádorového rastu Rozlišujú sa nádory: a) benígne – pomaly rastú. osteóm (kost.1999 [1203 HN] Uhlíř Oldřich. Prodloužení registrace: do 2/2006. Patria sem: fibróm (väzivo). 1. lipóm (tuk. na okolité orgány pôsobia tlakom. prerastanie do zdravých tkanív (invazivita). ktorá vedie ku vzniku atypických štruktúr. vytváranie sekundárnych nádorov (metastázy)..PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 60 Žádné zvláštní požadavky. Nádorové bunky sa vyznačujú 4 základnými rysmi: nekontrolovaná proliferácia (hyperplázia). MUDr.7. mikroskopicky je podobný tkanivu z ktorého vznikol.

analgetiká. imunoterapia. pôsobia v organizme ako ich falošné prekurzory. Chemická štruktúra: po chemickej stránke sa antimetabolity líšia od fyziologicky sa vyskytujúcich látok iba nepatrnými zmenami štruktúry. sarkóm (vzniká z väziva alebo iného spojivového tkaniva) Nádory môžu byť : lokalizované a generalizované Vznik nádorov: 1. Látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín = antimetabolity Mechanizmus účinku: ako antimetabolity sa označujú látky. látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín 3. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. antiemetiká Imunomodulačné látky – čiastočne upravujú poškodené imunitné mechanizmy. ktoré sú štrukturálne blízke prirodzeným substrátom pre tvorbu nukleozidov a nukleotidov. adenóm (žľazový epitel) b) malígne – rýchlo rastú. kde sa opäť delia = metastázy Patria sem: karcinóm (vzniká z epitelového základu). imunomodulácia. čím inhibujú biosyntézu nukleových kyselín. látky inhibujúce proteosyntézu 5. rádioterapia.v obmene cyklu Antimetabolity možno podľa vzťahu k fyziologickým metabolitom rozdeliť na: a) analógy kyseliny listovej b) analógy purínových báz c) analógy pyrimidínových báz d) inhibítory ribonukleotidreduktázy 143 . genetická manipulácia (cesta génu p53). látky poškodzujúce deliace vretienko 4. levamizol.fyzikálne (ionizujúce žiarenie. ubenimex. genetická informácia – existuje génový supresor – p53. predovšetkým rakovinových. Rozdiel spočíva: . chemoterapia.biologické (onkovírusy) Možnosti terapie: chirurgia. Prírodné imunomodulátory – cytokíny (IL 2. uhľovodíky. preto sú súčasťou komplexnej protinádorovej terapie.7. Antimetabolity môžu blokovať dielčie reakcie intermediárneho metabolizmu alebo sú sami metabolicky pozmenené a v tejto forme sú inkorporované do nukleových kyselín. UV žiarenie) . Dochádza tak ku syntéze falošnej nukleovej kyseliny. krvné deriváty. Rozdelenie cytostatík z hľadiska mechanizmu účinku: 1. ak ho človek má nemal by dostať rakovinu 2. doplnkovo: ATB. takto môžu byť odtransportované do iných orgánov. vrastajú do orgánov a kostí. prestupujú steny krvných i lymfatických ciev. nenasýtené aromat. Terapeutický zásah pomocou antimetabolitov spočíva v zmene rastu buniek. aldesleukin). hormóny a antihormóny 1.4. látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín 2.myóm (sval.v náhrade prítomnej funkčnej skupiny inou . aflatoxíny) . Syntetické imunomodulátory – metisoprinol.v zavedení novej funkčnej skupiny . tkanivo). kancerogénne faktory . majú infiltračný rast. interferóny alfa a beta.chemické (decht.

proti solidným nádorom je neúčinný tioguanín – akútna a chronická granulocytárna leukémia butocin – myeloidná leukémia.náhradou funkčnej skupiny v polohe 6 (NH2. akútna lymfatická leukémia). Vzťah štruktúry a účinku: . karcinóm pľúc. Vzťah štruktúry a účinku: . dezapurín) .antimetabolický účinok získajú obmenou týchto báz: . Inhibícia dihydrofolátredukázy tak vedie k poruche syntéze nukleových kyselín. listovej inhibujú dihydrofolátreduktázu. ktoré sa fosofryláciou menia na nukleotidy a tie potom inhibujú 144 . guanínu a hypoxantínu . čo je enzým. ktorá pôsobí ako antidotum. halogénom . V organizme sa flurouracil podobne ako ďalšie jednoduché analógy pyrimidínových báz mení na nukleozidy.obmenou základného purínového skeletu (pr. biologickú účinnosť nadobudnú až po intracelulárnej premene na príslušné 9 – ribonkleotidy. Jej hlavnou úlohou je prenos jednouhlíkatých zvyškov (-CHO a –CH2OH) pri biosyntéze purínov a tymínu. Jej toxické prejavy možno zmierniť podaním kyseliny folinovej – aktivovaná forma kyseliny listovej (Leucovorin). t.u metotrexátu je tiež vodík na dusíku v polohe 10. Po tejto premene jednak spätnoväzobným mechanizmom inhibujú biosyntézu purínov. ovariálne nádory c) Analógy pyrimidínových báz MÚ: Proliferujúce tkaniva a predovšetkým nádory využívajú k syntéze vo zvýšenej miere uracil.náhradou vodíku v polohe 2 adenínu napr. používa sa pri liečbe nádorov (choriokarcinóm. ktorý je nutný pre prenos formylového zvyšku substituovaný metylom Liečivá: metotrexát – pôsobí v S-fáze bunečného cyklu. ktoré vznikli glykozidáciou purínových báz alebo ich analógov v polohe 9 Liečivá: merkaptopurín – liečba hemoblastóz. Antimetabolity kyseliny listovej sa používajú pri rýchle rastúcich nádoroch. azapurín.j. čím je nepriamo blokované bunečné delenie. po glykozidácii a fosforylácii. ale i ako imunosupresívum a antipsoriatikum palitrexát – u nás nie je registrovaný b) Analógy purínových báz MÚ: tieto látky sú proliečivá.nutná je zámena hydroxylu v polohe 4 pteridínového jadra aminoskupinou .látky podobné purínovým bázam: adenínu. tiol . preto látky štruktúrou blízke uacilu narušujú normálny metabolizmus v nádorovom tkanive.j.a) Analógy kyseliny listovej MÚ: antimetabolity kys. ale sú tiež inkorporované do DNA a vedú ku syntéze falošnej DNA. ktorý katalzuje premenu kyseliny listovej na kyselinu tetrahydrolistovú.OH) inou skupinou– halogén. t.iný typ predstavujú nukleozidy. rakovina prsníka. zložiek nukleových kyselín. ktorá nemôže plniť svoju funkciu.

sulfóniové alebo karbónivé ióny. aktinomycíny c) látky spôsobujúce deštrukciu DNA – bleomycíny a) Alkylačné látky .+ H+ (R-X = alkylačné činidlo. Látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín a) alkylačné látky – dusíkaté yperity. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie. Látky s dvoma alkylujúcimi skupinami t. Priebeh alkylácie: R-X + H-Y --------> R-Y + X. Pevná kovalentaná väzba medzi reťazcami DNA tak bráni ich oddeleniu pri replikácii. proteíny). nádory mozgu (vysoká lipofilita) d) Inhibítory ribonukleotidreduktázy MÚ: nie sú to antimetabolity. Najľahšie podlieha alkylácii: dusík (N17) guanínu (pri alkylácii dochádza k otvoreniu imidazolového jadra).sú to najdlhšie používané cytostatiká.antimetabolity vznikajú vhodnou substitúciou na pyrimidínovom jadre . žalúdka.sú odvodené od yperitu – náhradou síry atómom dusíka vznikli analógy = dusíkaté yperity 145 . 5-halogénuracily . Cytarabin – nukleozid fyziologickej bázy cytozínu. ktoré štruktúru nukleových kyselín poškodzujú alkyláciou. Vzťah štruktúry a účinku: . komplexné zlúčeniny platiny b) látky tvoriace komplexy s DNA – antracyklínové ATB. estery kyseliny metansulfónovej.sú to analógy uracilu. • dusíkaté yperity . vyznačujúce sa rozličnou chemickou štruktúrou MÚ: patria sem látky. Alkylujúce látky reagujú s nukleofilnými centrami bunkových štruktúr (DNA. deriváty nitrózomočoviny.dusíkaté yperity) vytvárajú kovalentnú väzbu medzi dvoma guanínmi. Fosoforyluje sa na aktívne nukleotidy. tymínu. čo má za následok zmenu ich biologických vlastností.tymidylsyntetázu. RNA.účinné sú i analógy biologických nukleozidov. aziridíny. Spoločným znakom týchto zlúčenín je schopnosť za fyziologických podmienok vytvárať imoniové. hrubého čreva. cytozínu a ich nukleozidov . H-Y = substrát) Aktivácia alkylačnej látky nastáva enzýmovo alebo spontánne vo vodnej fáze.najúčinnejšie sú: 5-halogénpyrimidíny. ktoré však majú zmenené biologické vlastnosti a pôsobia ako inhibítory DNA-polymerázy. enzýmy. čím ruší funkciu DNA = inhibícia bunečného delenia. ktorý namiesto ribózy obsahuje arabinózu. dusíka aminoskupiny v polohe 4 cytozínu. ale výsledkom ich pôsobenia je tiež znížená tvorba deoxyribonukleotidov Liečivá: hydroxymočovina – liečba chronickej myeloidnej leukémie 2. čo vedie k blokáde tvorby DNA.j. ktoré obsahujú nefyziologický cukor (cytarabin) Liečivá: cytarabin – liečba akútnej myeloidnej leukémie fluorouracil – karcinóm prsníka a čriev tegafur – karcinóm rekta. Alkylová skupina sa viaže kovalentnou väzbou. bifunkčné alkylačné činidlá (pr. čím sa obmedzí tvorby tymidínových nukleotidov a nepriamo aj syntéza DNA.

trichlormetin) reagovali so všetkými látkami poskytujúcimi elektróny (NÚ).charakteristická je prítomnosť 2 – 3 aziridínových zvyškov v molekule MÚ: otvorením trojčlánkového heterocylu vytvárajú reaktívne kabóniové ióny – alkylačná skupina Liečivá: tiotepa – lokálna chemoterapia pamilomatózy močového mechúra mitomycín – terapia karcinómu žalúdka. Používa sa u karcinómu prostaty. Liečivá: chlorambucil – lymfocytárna leukémia. Nosnou časťou sú často látky fyziologického charakteru. estramustin-fosfát). k jeho aktivácii dochádza až v pečeni oxidázovým systémom cytochrómu P450. táto sa opäť zvýši po substitúcii arylu elektróndonorným substituentom. estramustin-fosfát – transportná forma dusíkatého yperitu používaná u karcinómu prostaty mitolaktol – používa sa u chronickej myeloidnej leukémie • aziridíny Vzťah štruktúry a účinku: . akútnej a chronickej leukémie. Používa sa u testikulárnych nádorov. jej zníženie vedie k zníženiu aktivity: N-oxidy sú menej aktívne. Tieto látky patria medzi tzv. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie až po ich rozštiepení – sú prekurzormi dusíkatého yperitu. Sú viazané na vhodnú nosnú štruktúru určujúcu afinitu k nádoru. Vzťah štruktúry a účinku: -skrátenie alebo predĺženie etylénového reťazca znižujú účinok -dôležitá je bázicita dusíku. ktoré sú esterovou väzbou napojené na koncové alkoholické skupiny alifatického reťazca (C3 – C7) Liečivá: busulfan – liečba chronickej myeloidnej leukémie 146 . Je teda in vitro neúčinný.MÚ: spočíva v schopnosti intramolekulárnou reakciou vytvoriť reaktívny karbóniový ión otvorením prechodne vzniknutého aziridíniového iónu. amido-dusíkaté yperity (cyklofosfamid. preto sa pripravujú tesne pred použitím. Elektrofilné skupiny majú vplyv opačný. jeho antineoplastická aktivita je viazaná na L-konfiguráciu. pečene • estery kyseliny metánsulfónovej Vzťah štruktúry a účinku: -charakteristická je prítomnosť 2 metánsulfónových zvyškov. trofosfamid. Klasické dusíkaté yperity (chlormetin. ktorého nosnú časť tvorí cyklický ester-imid kyseliny fosforečnej. karcinóm ovárií a testes cyklofosfamid – prekurzor. po metabolickej redukcii však aktivita stúpa -náhrada metylu v chlormetíne za aryl znižuje aktivitu. amino-dusíkaté yperity. Dusíkaté yperity sú zväčša málo stále. boli pripravené látky s tzv. vo vodných roztokoch hydrolyzujú. ifosfamid. melfalan – vykazuje stereošpecificitu účinku. lymfogranulóm. Existujú aj tzv. riadenou distribúciou (chlorambucil).

t. Cl aniónom organickej kyseliny. obmeny v aglykónovej časti molekuly vedú ku zníženiu cytostatickej aktivity 147 . planárna molekula cytostatika sa zasunie medzi dvojitú špirálu DNA. čo sa prejaví inhibíciou syntézy RNA závislej na DNA. príp. Karbóniový ión alkyluje DNA s izokyanát môže reagovať s aminoskupinami AK a proteínov. interkaláciou. NÚ: vysoká nefrotoxicita karboplatina – (ako cis platina). čo podmieňuje červené zafarbenie antracyklínov (červený moč) -štruktúra antracyklínov je dosť špecifická. Pt má v zlúčeninách oxidačné číslo 2 alebo 4. kde sa naviaže nekovalentnými . leukemické poškodenie CNS • komplexné zlúčeniny platiny MÚ: podobá sa bifunkčným alkylačným činidlám – vytvára väzbu s dusíkom purínových a pyrimidínových báz v molekule DNA.• deriváty nitrózomočoviny MÚ: . testes. iného substituenta – tento rozhoduje o farmakokinetických parametroch nitrózomočovín. -druhý atóm dusíka nesie cykloalkylovú skupinu. ktoré reagujú s guanínmi a adenínmi v DNA reťazcoch. Interkalácia je hlavným MÚ antracyklínov a aktinomycínov. lomustin – nádory mozgu. Antineoplastickú aktivitu majú platanaté komplexy. Liečivá: cisplatina – nádory ovárií.je menej nefrotoxická b) Látky tvoriace komplexy s DNA MÚ: prírodné látky najmä cytostatické antibiotiká sa vyznačujú schopnosťou tvoriť komplexy s DNA – viažu sa tzv.j. • antracyklínové antibiotiká Vzťah štruktúry a účinku: -molekula daunorubicínu sa skladá z chinónového aglykónu – daunomycinónu -v polohe 1 je glykozidicky viazaný bázický monosacharid – daunozamín -rozsiahla konjugácia systému je príčinou absorpcie svetla vo VIS oblasti. resp. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú vysokou lipofilitou a ľahko prenikajú hematoencefalickou bariérou – sú vhodné na liečbu mozgových nádorov.spočíva vo vzniku reaktívneho karbóniového iónu a príslušného izokyanátu. Dôsledkom je inhibícia replikácie a transkripcie. Liečivá: karmustin. ich toxicite a diferenciácii účinku na určité nádory. Vysoká nefrotoxicita cisplatiny viedla k náhrade NH3 donorovými ligandami – amínmi.vodíkovými väzbami na guaníny. karcinóm pľúc. Vzťah štruktúry a účinku: Pre biologický účinok sú nutné dve cis-orientované funkčné skupiny. ktoré sú viazané na rovnakom atóme dusíka. Vzťah štruktúry a účinku: -spoločným znakom je prítomnosť 2-chlóretylovej skupiny a nitrózoskupiny.

chorioepitelióm. Toto je podobné biologickému účinku po ožiarení. Wilmsov nádor c) Látky spôsobujúce deštrukciu DNA (Rádiomimetiká) MÚ: spočíva v interakcii látok danej skupiny s DNA. ktoré tvoria amidy s kyselinou bleomycínovou Liečivá: bleomycín (70% A2. karcinóm bronchov epirubicín – akútne leukémie. Bleomycíny A sú antineoplasticky účinnejšie ako bleomycíny B. Látky poškodzujúce deliace vretienko = antimitotické látky • 148 . karcinóm pŕs. polypeptidového reťazca. preto sa tento efekt označuje ako rádiomimetický. 30%B2) – karcinóm kože. z ktorej sú uvoľnené –„vytrhnuté“ pyrimidínové bázy cytozín alebo tymín. zložená z bitiazolového chromofórneho systému. čím dochádza k rozštiepeniu reťazcov dvojšpirály DNA. pôvodne izolovaný bleomycín je zmesou bleomycínov A1-A6 a B1-B6. ovárií • aktinomycíny . -jednotlivé bleomycíny sa líši zbytkami amínov. Vzťah štruktúry a účinku: -základom molekuly je kyselina bleomycínová. slizníc. β-laktámového kruhu.-možné sú obmeny na primárnej alkoholickej skupine na C14. malígne lymfómy 3. na ktorý sa v polohe 1 a 9 amidovou väzbou napájajú dva pentapeptidové laktóny -laktónovú väzbu tvorí hydroxyl treonínu a karboxyl N-metyl-valínu -štruktúra aktinomycínov je vysoko špecifická a akýkoľvek zásah do molekuly má negatívny vplyv na neoplastickú aktivitu Liečivá: daktinomycín – testikulárne nádory.patria k najdlhšie používaným cytostatickým antibiotikám Vzťah štruktúry a účinku: -patria k peptolidovým antibiotikám -obsahujú spoločný chromogén–aktinocín. rakovina prsníka. Jej esterifikácia vyššou mastnou kyselinou vedie ku výraznému zníženiu kardiotoxicity a ku prolongácii účinku -k zníženiu kardiotxicity vedie tiež odstránenie metoxyskupiny v polohe 10 -pre účinok je nevyhnutná prítomnosť cukornej zložky molekuly -zníženie toxicity a zachovanie účinku sa dosiahlo priestorovou izomerizáciou hydroxylu v polohe C4 cukornej zložky – epimér doxorubicínu = epirubicín Liečivá: daunorubicín – akútna leukémia doxorubicín – leukémie. bleomycíny -sú to bázické glykopeptidové antibiotiká. pyrimidínu. imidazolu a glykozidicky viazaného disacharidu.

separáciu chromozómu pri mitóze a opätovné spojenie reťazcov. Tento proces je kapmtotecínmi inhibovaný. prekrúteniu DNA. docetaxel Inhibítory topoizomerázy: Obe izoformy topoizomerázy. Aby mohli rásť musia ho získavať z okolitého prostredia. Používa sa liečivo charakteru enzýmu – L-asparagináza. čím bráni jeho zlomeniu a porušeniu. vinblastin. Inhibítory proteosyntézy MÚ: syntéza bielkovín je jednou z hlavných podmienok rastu normálnych i nádorových buniek. Používanie nemá príliš veľký význam. Kritické obdobie ich pôsobenia je v S fáze bunkového cyklu. Patria sem prevažne látky rastlinného pôvodu. Nedostatok tejto AK v extracelulárnom priestore má za následok narušenie proteosyntézy a tým zastavenie rastu nádorových buniek. pretože blokujú delenie buniek v štádiu metafázy vretienka. Liečivá: kolchicín. sa viaže na oba reťazce DNA. umožňuje ich oddelenie. majú látky tejto skupiny priamy antimitotický účinok. irinotekan Použitie: hlavne metastázujúce karcinómy čreva a konečníka alebo vaječníkov po zlyhaní prvotnej terapie • Inhibítory topoizomerázy II: Pôvodný podofylotoxín (Podophylum peltatum) bol silne toxický. Neovplyvňujú pritom syntézu DNA a ostatné premitotické deje.na rozdiel od ostatných cytostatík. Nazývajú sa tiež vretienkové jedy. Vysoké dávky majú priamy antimitotický efekt. Poškodzujú štruktúru a funkciu mikrotubulov väzbou na tubulín. sa viaže na jeden reťazec DNA replikačnej vidlice . zabezpečujú správnu topológiu DNA t. zlomu v reťazci a strate funkcie DNA. demekolcín – nepoužívajú sa pre vysokú toxicitu alkaloidy z Vinca rosea – vinkristin. lebo dochádza ku vzniku rezistencie. Liečivá: topotekan. ľudské leukemické bunky nie sú schopné syntetizovať L-asparagín. ktorá katalyzuje rozklad extracelulárneho asparagínu na kyselinu L-asparágovú a amoniak.MÚ: . ktoré zastavujú mitózu a delenie buniek až sekundárne v dôsledku rozličných metabolických zmien. nadmerne stočený reťazec rozpojí a opäť ho spojí v priamej polohe. bránia napr. vindesin taxany – paklitaxel. Liečivá: teniposid (nádory mozgu). ďalšie zníženie sa dosiahlo prípravou fosfátov (etopozid/tenipozid fosfát) V nižších dávkach pravdepodobne inhibujú/narúšajú replikáciu DNA inhibíciou topoizomerázy II. Inhibítory topoizomerázy I: Alkaloidy z Camptotheca acuminata. nádory semeníkov 4.j. Topoizomeráza I rozpájaním a spájaním reťazca DNA uvoľňuje torzné napätie vznikajúce pri replikácii DNA. Liečivo: L-asparagináza je používaná k liečbe lymfoblastickej leukémie u detí 149 . viažu sa špecificky na komplex DNA-topoizomeráza I. etoposid (nádory ovárií a testes) Použitie: malobunkový karcinóm pľúc. Napr. čím zbavuje nádorové bunky potrebnej aminokyseliny. Topoizomeráza II. po glykozidácii sa znížila toxicita. deriváty kapmtotecínu. Topoizomeráza I. Nádorové bunky sa však líšia rozdielnou schopnosťou syntézy niektorých špecifických aminokyselín.

hydroxyprogesteron-kapronát • Glukokortikoidy . Patria k nim hormonálne závislé nádory ako sú niektoré karcinómy prsníka. Hormóny a antihormóny Hormóny spätnoväzobným mechanizmom ovplyvňujú metabolizmus ako celku.terapia estrogénmi sa indikuje pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka u žien po menopauze. nandrolon-fenylpropionát. kedy nemožno previesť chirurgický zákrok alebo rtg ožiarenie. Podkladom použitia je antagonizmus medzi estrogénmi a androgénmi a ich pôsobenie na tvorbu hormónov v prednom laloku hypofýzy. Liečivá: medroxyprogesteron-acetáty. MÚ spočíva pravdepodobne v antagonizovaní účinkov estrogénov na bunky maternice. no niektoré pôsobia iba na určité orgány. testosteron-propionát. ktorý sa prejavuje tlmivým účinkom najmä na lymforetikulárne. Preto možno hormóny využiť k terapii nádorov určitých typov. kalusteron • Estrogény . fosfestrol • Antiandrogény . flutamid (nesteroidný antiandrogén) • Antiestrogény . ktorých bunky obsahujú receptory pre steroidné hormóny. testosteron-izobutyrát. • Androgény . Terapeuticky sa uplatňujú ako alternatíva aplikácie estrogénov pri karcinóme prostaty. Liečivá: etinylestradiol-3-izopropylsulfonát. Okrem hormónov sa používajú i antihormóny.bránia väzbe estrogénov na špecifické. bunkové receptory Liečivá: tamoxifen. Liečivá: testosteron.v chemoterapii sa používajú pomerne vzácne.uplatnili sa predovšetkým pri terapii karcinómu prsníka a to najmä v prípadoch. dietylstilbestroldipropionát. Liečivá: cyproteron-acetát (steroidný antiandrogén).antiandrogény kompetitívnou inhibíciou zabraňujú väzbe testosterónu na bunkové androgénne receptory. aminoglutetimid • Gestagény . mestranol. dietylstilbestrol. prostaty a endometria. najmä tých. preto sa v onkológii využívajú predovšetkým u akútnej leukémie 150 .majú všeobecne inhibičný účinok na proteosyntézu. uplatňujú sa najmä u karcinómu endometria a jeho metastáz.5.

mesna (obsahuje SH skupiny. nechutenstvo o hyperurikémia o ireverzibilná toxicita ako mutagenita. superaktívne analógy prasačieho gonadoliberínu. GIT (orálne a intestinálne ulcerácie. triptorelin Vzťah štruktúry a účinku: charakteristickým znakom je prítomnosť D-AK (serín. kardiotoxicita. ale i neurotoxicitu a ototoxicitu alkylačných látok a ionizačného žiarenia . .na zníženie GIT toxicity sa podávajú: -fenotiazíny (prochlórperazín.Liečivo: prednizón • Analógy gonadoliberínu . Terapeuticky sa „chemická sterilizácia“ využíva pri karcinóme prostaty. Za fyziologického stavu riadi funkciu gonád. fibróza pečene Antidotá: .gonadoliberín je peptidický hormón hypotalamu. neplodnosť.amifostin (tiofosfátový derivát cysteamínu. o nauzea. tiretylperazín) -butyrfenóny (haloperidol) -prokinetiká (metoklopramid. ktoré viažu akroleín – produkt biotransformácie fosfamidov – znižuje tak ich urotoxicitu) . nefrotoxicita. ktorý riadi sekréciu luteotropínu (LH) a folitropinu (FSH). prejavujúci sa znížením hladiny plazmatického testosterónu. lymfocytopénia. V klinickej praxi sa dnes využívajú tzv. Dlhodobým podávaním vyšších dávok tohto hormónu možno zastaviť sekréciu gonadotropínov a vyvolať tak centrálny hypogonadizmus (tzv. karcinogenita.dexrazoxan = cyklický analóg EDTA (znižuje kardiotoxicitu antracyklínov – chelatáciou železa myokardu bráni väzbe cytostatík) . porucha spermatogenézy. tryptofán) v polohe 6 namiesto glycínu. alizaprid) -setróny (ondansetrón. chemická sterilizácia). dromperidon.na potlačenie kardiotoxicity . gonády (menštruačné poruchy. trombocytopénia a imunosupresia). Nežiaduce účinky cytostatík a liečivá používané ku zníženiu ich toxicity: o cytotoxický účinok na rýchle sa deliace normálne bunky je reverzibilný. ktorý znižuje hematologickú toxicitu. Liečivá: burserelin.levokarnitín a α-tokoferol (antioxidačný účinok) . teratogenita. granisetrón) 151 . hnačky).tiosíran sodný (oslabenie toxické účinky cisplatiny). strata libida). Najviac sa prejavuje pôsobením na kostnú dreň (leukopénia. vlasový folikul (alopécia). zvracanie. sterilita.leukovorín (blokuje účinky metotrexátu) .

Taxus baccata (Taxaceae) – Tis obyčajný OL: diterpenoid taxol (paclitaxel) – získava sa z ihličia . Výrazné zníženie nastáva aj po odstránení benzoylového fragmentu. lebo pri predávkovaní pôsobí ako kapilárny jed.Colchici semen – Colchicum autumnale (Liliaceae) OL: alkaloidy . vaječníkov . ďalej sú prítomné triterpény.Vincae herba – Vinca rosea /Catharanthus roseus (Apocynaceae) .rastlina sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako antidiabetikum. významná je skupina bis-indolových alkaloidov. Sú vysoko toxické. väčšie využitie má demekolcín. Bočný esterový reťazec: pre aktivitu dôležitý hlavne C3 – nevyhnutný je aryl na C3. flavonoidy (deriváty kvercetínu) 152 . lektíny sú glykoproteíny). amidová väzba môže byť nahradená esterovou . strom rastie pomaly. glykopeptidy – viskotoxíny a lektíny (viskotoxíny sú zmesou polypeptidov . pre malú terapeutickú šírku nie je vhodným cytostatikom).kolchicín.009%. preto sa využíva Taxus baccata MÚ:spôsobujú stabilizáciu mikrotubulárnych proteínov tým. vinblastín.v rastline je ho málo 0. ochromením dýchacieho centra.-proti hematologickej toxicite – lítiové soli. sú to deriváty základných štruktúr. ktorý ju používali sa zistila leukopénia (následkom zníženia aktivity kostnej drene). jeho otvorenie spôsobí úplnú stratu aktivity. majú vyššiu biologickú dostupnosť. . hnačkou. majú antimitotický účinok. ako acyl najlepšie aryl. Onkloytickú aktivitu má aj leurozín a leurozidín. no u ľudí. vytvorí sa chumáč a tak nemôže dôjsť k rozdeleniu) VŠÚ: Základný skelet: pre aktivitu nutné zachovanie oxetánového kruhu. DOCETAXEL/ TAXOL – rakovina prsníka a vaječníkov . molgramostin) Farmakognózia: . ale môže byť aj alkyl. Využíva sa najmä na izoláciu alkaloidov: kolchicín (len ako antiuratikum. cievnymi poruchami. karcinómy prsníka. Postupne sa z nej vyizolovalo 80 alkaloidov. Oba pôsobia ako mitotické jedy.z taxolu sa získava polosyntetický DEBAC (10-deacetylbaccatín) – totálna syntéza má 29 krokov Použitie: TAXOTERE. Vindezín.Taxus brevifolia (Taxaceae) – Tis krátkolistý OL: diterpenoid (C21) taxol (paclitaxel) – získava sa z kôry Použitie: TAXOL inj. Zúženie 8-článkového kruhu na 7 a odstránenie acylovového zvyšku z neho aktivitu výrazne nemení. z ktorých viaceré majú antineoplastickú aktivitu – vinkristín. Otrava sa prejavuje vracaním. kože. . hemopoetické rastové faktory (filgastrim. malígne lymfómy a melanómy . vinorelbín – komerčné názvy.karcinóm pľúc. Použitie: lymfatická leukémia. polysacharidy.. čo svedčí o prítomnosti látok s antimitotickými účinkami. nižšiu toxicitu. že bránia ich depolymerizácii (interagujú s tubulmi deliaceho vretienka.Visci albi herba – Viscum album (Loranthaceae) OL: peptidy resp. demekolcín Použitie: iba zriedka sa používa droga v prášku alebo tinktúra. prsníka.

IRINOTECAN . stupni klinického skúšania PRÍPRAVKY: METOTREXAT inj.Použitie: Treba rozlišovať pri p.dávkovacia schéma . Živica má aj laxatívny účinok – drastické preháňadlo.stomatológia faktory určujúce farmakologické odpovede na lokálne podaný liek: -variabilita penetrácie látky podľa miesta aplikácie . vaječníkov. aplikácii – medzi čajovinami a izolovanými látkami. čisté lektíny majú cytotoxickú aktivitu na určité tumory a karcinómy. parenterálne znižujú krvný tlak. neúčinné.paklitaxel Dermatologiká. .Cephalotaxus harringtonia (Cephalotaxaceae) OL: harringtonín Použitie: má antileukemickú aktivitu. vo vyšších dávkach vyvoláva krvavé hnačky.dermatológia .Camptotheca accuminata (Nyssaceae) OL: kamptothecín – pôsobí ako inhibítor topoizomerázy I.Resina podophylli / Podophyllinum – Podophyllum pelatum (Podophyllaceae) OL: voľné i glykozidicky viazané lignány. Viskotoxíny sú p.koncentračný gradient (čím vyššia c. Izolované. . pľúc Prípravky: TOPOTECAN..vek 153 - . čriev. Použitie: karcinómy vaječníkov. najdôležitejší je glykozid podofylotoxín.o. je však ešte v 3. – medroxyprogesterón TAXOL . Droga v čajovináach sa používa ako antihypertenzívum a antisklerotikum.očné a ušné lekárstvo .o. nelymfatické leukémie. tým rýchlejšie a väčšie množstvo liečiva prejde z dermy .chirurgia . β-peltatín Používa sa teniposid s etoposid – zväčša sú prodrug formy Použitie: karcinóm pľúc.vehikulum a oklúzia . tiež zvyšujú imunitu. sú však dráždivé a vo vyšších dávkach spôsobujú nekrózy. lokálne ATB ( D ) určené sú na povrchové časti tela oblasti používania: . αpeltatín.tbl. – metotrexát PROVERA tbl.

gély .a) lokálne b) systémové 1) Nešpecifické antimykotiká: .ovplyvnenie priepustnosti bunkovej membrány .genciánová violeť demetyláza azoly lanosterol sqalenepoxid epoxidáza allylamíny sqalen grizeofulvín metabolizmus DNA/ RNA fluorouracil cytozíndeamináza flucytozín 2) Špecifické antimykotiká: polyénové antimykotiká 154 .majú lokálne pôsobenie .sú to mnohé antiseptiká a dezinficienciá .očné kvapky (oculoguttae) . DIPROSALIC) reduktáza morfolíny .pleťové mlieka (lotiones) . Ergosterol ALPICORT. spreje D01 – Antimykotiká pre dermatológiu ( lieky proti plesňovým a hubovitým ochoreniam kože) .denaturácia bielkovín .účinok: .kyselina undecylénová (MYKOSEPTIN ung) .prášky (pulveres) .masti (unguenta).dermatologické vehikulá: . TRIAMCINOLON S. krémy . zastavujú rast alebo usmrcujú kožné huby a kvasinky . KERASAL ung.rozdelenie: .očné vody ( Aqua ophthalmica) . BETACORTON S.a) špecifické b) nešpecifické .látky: ..fungistatický a bakteriostatický .zmena pH .kyselina dodecylbenzénsulfónová .rezorcín demetyllanosterol .liečivé tekutiny (solutiones) .pohlavie (žena má jemnejšiu kožu) .zápal kože .mechanizmus účinku: .kyselina salicylová (AKNEFUG.organické farbivá: .aerosoly.spomaľujú resp.

kandidová paronychia a onychomykóza . Inhibíciou syntézy membránových štruktúr blokujú u dimorfných húb morfogenézu z kvasinkovej do myceliárnej formy .interakcie: .lokálne polyénové antimykotikum izolované z aktinomycéty Streptomyces natalensis .početné. Blastomyces.indikácie: . hubám.demetylázy.povrchové kandidózy (análne. pliesňam. erosio interdigitalis. interdigitálne a doplnenie liečby vaginálnymi tabletami pri pošvovej kandidóze) .mechanizmus účinku: . mikromycéty z rodu Aspergillus .14 . jeho katalytická aktivita je závislá na cytochróme P450.natamycín: .polyénové antimykotikum s fungistatickým až fungicídnym účinkom produkované kmeňom Streptomyces noursei .FUNGICIDIN LÉČIVA ung . jeho blokáda je kľúčovým krokom účinku azolových antimykotík.väzba na ergosterol bunkovej steny s následným rozrušením jej integrity .rod Candida.a) vytvárajúce póry: .. bifázickým hubám).kandidózy ústnych kútikov. dermatofytom.α. dá sa využiť pri kandidózach a Trichomonas vaginalis . pretože sa metabolizujú v pečeni v mikrozomálnom systéme s cytochrómom P450 3A 155 .mechanizmus účinku: . .spektrum účinku: Candida.. Trichosporon. kandidová vulvitída.PIMAFUCIN crm b) inhibítory syntézy ergosterolu: .azolové antimykotiká: .spektrum účinku: .široké – pôsobí proti kvasinkám. K inhibícii konverzie lanosterolu na ergosterol dochádza prostredníctvom enzýmu C.. dermatofyty (Microsporum.nystatín: .indikácia: .inhibícia enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu v membráne húb.spektrum účinku: .látky: . Trichophyton).

V bunke pribúda oxidáz NADH a hromadia sa toxické peroxidy. enterokoky. kandidózy a keratomykózy (pityriasis versicolor).účinok: .indikácie:. IMAZOL.ekonazol: . Bacillus subtilis. po resorpcii sa mení v pečeni na neúčinné hydroxyderiváty .pri lokálnej aplikácii na zdravú pokožku je systémová absorpcia veľmi nízka. dimorfnými hubami a plesňami. ktorá presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu pre dermatofyty .pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . .mierne lokálne podráždenia a zriedka alergické reakcie .PEVARYL . Cryptococcus neoformas.nežiaduce účinky: . nokardiami. pitiriasis versicolor .dermatomykózy.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby.mikonazol: .indikácie: .účinok: . kvasinkami. PLIMYCOL . kvasinky a plesne .kinetika: ..AKNECOLOR crm. CLOTRIMAZOL. Inhibuje tiež produkciu kalmodulinu.pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . stafylokoky a pyogénne streptokoky).klotrimazol: . Baktericídne účinkuje na grampozitivní bakterie (Bacillus anthracis. mizne cytochrómperoxydáza. fakultatívne patogénnymi hubami a plesňami. onychomykózy a pilomykózy spôsobené dermatofytmi. Epidermophyton a Lageronia soudanensis). kvasinky (Candida . kvasinkami (kandidózy). kvasinky a plesne.pôsobí fungicídne na dermatofyty (Microsporum.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. Trichosporon cutaneum). väčšina aplikovanej formy zostáva na povrchu kože. ktorá mnohonásobne prevyšuje antifugálnu a antibakteriálnu minimálnu inhibičnú koncentráciu v pritomnosti bielkoviny. Z mikrobiálnej bunky unikajú nízkomolekulárne komponenty. perkutánna resorpcia je však veľmi nízka.dermatomykózy vovolané dermatofytmi (trichofýcie. nepôsobí na spóry (konídie) .tvorí v rohovej vrstve epidermis depot s koncentráciou.mechanizmus účinku: -interakcia s cytochrómom P450. .aplikovaný na kožu sa prakticky nevstrebáva .deriváty imidazolu: . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie . CANESTEN. paronychie až vulvitídy .dermatofytózy.DAKTARIN crm 156 . Trichophyton. stafylokokmi. dimorfné huby. zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie vyvolané dermatofytmi alebo kvasinkami v kombinácii so streptokokmi. epidermofýcie. plesne a aktinomycéty. V dostatočne účinnej dávke preniká do najnižšej vrstvy epidermis.indikácie: .účinok: . mikrospórie).kinetika: . interdigitálne mykózy. v stratum corneum sa vytvára koncentrácia. zasahuje rušivo do biosyntézy bunkovej membrány a do pochodov v bunke.

primárne fungicídny účinok je spôsobený inhibíciou emzymatickej aktivity a intracelulárnou akumuláciou skvalénov.flukonazol: -DIFLAZON.morfolíny: .alergický kožný exantém . – väzba na plazmatické bielkoviny je až 99% . sú citlivejšie na inhibíciu syntézy ergosterolu ako kvasinky . aktinomycéty .oxikonazol: .iné účinky: znižuje mitogénnu odpoveď fibroblastov hladkej svaloviny ciev na stimulačný účinok plazmatického rastového faktora (PDGF) a tým proliferáciu .spektrum účinku: .po p. pytiriasis versicolor. dimorfné huby. strata chuti najprv na slané.kinetika: . o. inhibícia proteosyntézy a syntézy mRNA. 157 . účinnejšie na vláknité huby (inhibícia mycélií).7 – 7.mechanizmus účinku: .epoxidázy.penetruje rýchlo celou kožou .látky: . podaní sa významne viaže na plazmatické bielkoviny.NIZORAL ..mechanizmus účinku – blokáda biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity enzýmu skvalén.spektrum účinku: . DIFLUCAN .allylamíny: . dermatofyty.indikácie: .dermatofyty. kvasinky.dermatomykózy vyvolané dermytofytmi. dimorfné huby a parazity (Trypanosoma cruzi). postupne sa koncentruje v tukovom tkanive. podaní: dyspeptické problémy.narozdiel od iných azolov je účinok závislý na pH.grizeofulvín: . môžu byť prechodne zvýšené hodnoty pečeňových testov .mechanizmus účinku: . kožné kandidózy .nežiaduce účinky: . morfologicky ide o blokádu proliferácie vláknitých výbežkov ⇒ zastavenie množenia plesní v koži a jej adnexoch a postupným odrastaním starých vrstiev .po p.o.ľahké podráždenie kože ( pruritus alebo ľahké svrbnie.MICETAL . proti dermatofytom je pri pH 4-7 .terbinafin (LAMISIL.flutrimazol: .naftifin (EXODERIL) .MYFUNGAR .vysoko lipofilný a keratofilný.zmena bunkovej membrány následkom ovplyvnenia biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity demetyllanosterolreduktázy .látky: amorolfin (LOCERYL crm) c) zásah do funkcie bunkového jadra: .kinetika: . a jej adnexoch (vlasovom folikule. MYCOSPOR .vlase).interakcie: . ONYCHON) .denaturácia proteínového skeletu (mikrotubulárneho skeletu bunky.mechanizmus účinku: inhibuje biosyntézu ergosterolu a mení zloženie ďalších lipidových komponentov bunkovej steny . vlastný nedostatek ergosterolu sa podieľa na fungistatickom účinku . v nechtoch .účinok: .kvasinky.kinetika: . potom na sladké.fungistatický a fungicídny .nežiaduce účinky: .po p.4.o. účinnosť proti plesniam a kvasinkám je najlepšia při pH 6. neinhibuje procesy závislé na cytochróme P450. erytém) .synergický účinok s ketokonazolom pri infekciách spôsobených Trypanosoma cruzi .bifonazol: .BIFONAZOL. koži.ketokonazol: .iba dermatofyty .spektrum účinku: .

aktívne transportovaný do buniek mikromycét.interakcie: .allopurinol znižuje myelotoxiciu flucytozínu a neinterferuje s jeho antifugálnym účinkom .G+ a G.chromomykóza.kinetika: .spektrum účinku: . kde je deaminovyný na vlastnú účinnú látku je 5 – fluorouracyl.ciklopiroxolamin: .alergie. fotosenzibilizácia pri slnení. vylučuje sa takmer úplne močom . patogénny chromomykózy . pri ichtyóze a ekzémoch .indikácie: .pyridonu. leukopénia.vykazuje skríženú alergiu s penicilínom !!! .granulocytopénia.účinok: .nežiaduce účinky: .fungistatický. trichomonády . či mentol (levomentolum) a antipruriginóznymi účinkami. keď je koža suchá (poruchy rohovatenia).spektrum účinku: . vyhladzujú a hydratujú ju .selektívna fungistatická aktivita voči Trichophyton.potencuje účinok alkoholu ..hydrofilný.preniká do novo tvorených keratizovaných tkanív.potencuje účinok azolových antimykotík . krátkodobá liečba mykotických infekcií močových ciest .flucytozín: .cytozínarabinozid kompetitívne inhibuje účinok .spektrum účinku: -kandidy.povrchové hubové infekcie kože D02 – Emolienciá a protektíva (látky vyhladzujúce kožu hydratáciou jej rohovitej vrstvy alebo chrániace kožu) a) emolienciá: . ktorá pôsobí fungicídne proti všetkým releventnýmpatogénom zodpovedným za plesňové infekcie nechtov .tolnaftát: .účinok je krátkodobý . placenty a predpokladá sa aj prienik do materského mlieka. nechtov a vlasových folikulov .barbituráty znižujú účinok grizeofulvínu . poruchy funkcie obličiek.účinnosť zvyšujú: .ANCOTIL d) ostatné antimykotiká: .ľahko preniká do kože .interakcie: .podávajú sa v prípadoch.znižuje účinok kumarínových antikoagulancií (warfarin) .aminoetanolová soľ cyklohexyl-hydroxy-metyl. . ZnO a oxid titaničitý s adstringentnými účinkami 158 . preniká do všetkých tkanív a telesných tekutín vrátane likvoru.aj sporocídny a protizápalový . Epidermophyton a Microsporum .v menšej miere blokuje syntézu DNA aj priamo ako antagonista cytozínu .gáfor (Camphora). mykoplazmy.. prejavy intolerancie . v nižších dávkach blokuje adhezívnu schopnosť kandíd na sliznice . prechodné zvýšenie pečeňových testov.BATRAFEN crm . ktoré ukľudňujú kožu.účinok: . ktorý je inkorporovaný do RNA s výslednou inhibíciou syntézy nukleových kyselín ..indikácie: . kože.nežiaduce účinky: . kryptokoky.kinetika: .mechanizmus účinku: .baktérie.zmäkčujúce látky.

starnutím kože a poškodeniam DNA.filtre nedovoľujúce prienik pigmentotvorným lúčom UVA (320 – 400 nm) UVB lúče: . talcum. tieto látky väčšinou absorbujú lúče a menia svetelnú energiu na tepelnú . UVA lúče: . KERASAL ung b) protektíva: .jecoris aselli oleum: .paraffinum liquidum: .paraffinum perliquidum: .rybí olej .EXCIPIAL crm . nepreniká do hlbších vrstiev kože .používajú sa vo forme emulzným mastí a krémov – môžu obsahovať tekutý parafín a rôzne oleje.fotoprotektívne látky: .delia sa na: .UVB lúče filtrujú: . redukciou odfarbený melanín a navodzujú okamžitú pigmentáciu. bolus alba ). calcii carbonas. ktoré môže viesť k mutáciám genetickej informácie a ku vzniku nádorového bujnenia .obsahuje predovšetkým glyceridy nenasýtených mastných kyselín a vitamíny A a D.pôsobí na už skôr v bunkách sa vyskytujúci. vstrebávajú sa iba pri porušenej integrite kože .cieľom je: . Melanín spoločne s už existujúcim pigmentom tvorí prirodzenú ochranu kože.. hydroxybenzoovej).filtre brániace prieniku erytmo-génnych lúčov UVB (280 -320 nm) . hlavne endotel a podnecujú tvorbu nového pigmentu melanínu v dentritických bunkách melanocytoch.chránia kožu pred negatívnym pôsobením buď pred celým spektrom slnečného žiarenia (zinci oxidum.pôsobí lokálne. alebo pred slnečným žiarením určitých vlnových dĺžok. BALMANDOL OLEJ. titanii dioxidum. k vonkajšej ochrane možnou použiť látky s určitými adsorpčnými schopnosťami (talok) . deriváty kyseliny p-aminobenzoovej (resp.OILATUM EMOLLIENT. HYDROLOTIO.pôsobí lokálne.látky: .benzofenony. BALNEUM . U osôb neschopných tvoriť väčšie množstvo melanínu vzniká ovplyvnením DNA zvýšené bunkové delenie a zrýchlená keratinizácia.urea (močovina) – pôsobí keratolyticky .zabrániť dôsledkom pôsobenia najmä UV žiarenia na koži a u pacientov s fotoalergickými alebo fototoxickými reakciami alebo u pacientov ošetrovaných laserom. Naviac v dôsledku nadmerného ožarovania kože dochádza k degeneratívnym zmenám väziva.k zahusteniu sa pridáva talok alebo kaolín . kyseliny salicylovej.spôsobujú v koži zápalové procesy sprevádzané biochemickými pochodmi ovplyvňujúcimi cievy.EXCIPIAL U LIPOLOTIO. . nepreniká do hlbších vrstiev kože .sojae oleum: .používajú sa k preventívnej ochrane kože pred negatívnymi vplyvmi prostredia .sójový olej . deriváty gáfru a estery 159 .vstrebáva sa kožou a preniká do hlbších vrstiev epidermis .tekutý parafín .BALNEUM HERMAL liq .

1-3 %) . Tzv. streptokináza – k rozpusteniu fibrínových zrazenín.dexpantenol . kataláza a kombinácia deoxyribonukleáza/ fibrinolyzín – kombinácia enzýmov umožňujúcich štiepenie DNA a fibrínových proteínov. až 2%) .používajú sa: .5-1 %) 160 .thymol (thymolum .v chladivých základoch: . Ich efekt je založený na chemickom vyvolaní tvorby melanínu v koži bez účasti slnečného žiarenia. 0. erytému bránia tiež tannin. ale i odrazením lúčov. kolagenáza. až 2 %) . betacaroten ) absorbujúci iba malé množstvo UVB. ktoré potlačujú alebo miernia pocit svrbenia . V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať i látky.kyseliny p-methoxyškoricovej.provitamín A.indikácie: .betakarotén: . Ich nevýhodou je kozmetický vzhľad po natrení (nepravidelné zafarbenie kože).kyselina mliečna c) proteolytické enzýmy: -používajú sa k skvapalneniu a odstráneniu nekrotických tkanív. pôsobiace na báze nielen spojenej s pohlcovaním lúčov. .β-naftol (β-naphtholum .azofarbivá .používa sa : . chymotrypsín.podporujú rast granulačného tkaniva .peruánsky balzam: (Balsamum peruvianum) .3-3 %) .mentol (levomentolum.pantotenát vápenatý .profylaxia fotosenzitívnych reakcií u citlivých osôb alebo u osôb s erytropoetickou protoporfýriou D03 – Prípravky na liečbu rán a vredov (zlepšenie hojenia poraneného tkaniva) a) granulanciá: .fenol (phenolum .gáfor (camphora . 0. D a E .flavonoidy .kyselina salicylová b) epitelizanciá: -podporujú epitelizáciu a pôsobia priaznivo na reparačných tkanivovývh pochodoch . koncentruje sa v pečeni a koži . Patrí medzi ne oxid titaničitý (titanii dioxidum ) a oxid zinočnatý (zinci oxidum ).používajú sa : . chinini sulfas. Určitý fotoprotektívny efekt majú perorálne podávané karotenoidy (napr.azulény (guaiazulen) . pričom umožňujú vytvorenie pigmentácie.zdravé živé tkanivo nepodlieha ich proteolytickému pôsobeniu (obsahuje tkanivové inhibítory) . v kombinácii so streptodornázou – ak treba odstrániť tkanivové zbytky D04 – Antipruriginotiká a anestetiká a) antipruriginóza: . samoopaľovacie krémy nemajú fotoprotektívny účinok.používajú sa : .látky.vitamíny A. rôznych príškvarov alebo hustých hnisavých exudátov .sú to organopreparáty . v tukoch rozpustná látka.ichtamol . phenylis salicylas .trypsín.

ktoré splývajú do plakov .určené k lokálnímu znecitliveniu pred drobnými dermatochirurgickými výkonmi.kyselina gamolénová: mastná polynenasýtená kyselina obsiahnutá v oleji pupalky dvojročnej D05 – Antipsoriatiká Psoriáza: .aj lokálne antihistaminiká: .pri terapii sa uplatňujú lieky podávané lokálne a aj celkovo .lokálne anestetiká: .kys.lidokaín .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.majú výrazne protisvrbivý účinok a obvykle mierny lokálny anestetický účinok .nemôžu sa aplikovať na rozsiahle.slabé kortikosteroidy: .dimetinden: -sedatívne H1.používajú sa u lokalizovaných alergických kožných prejavoch . pretože ich resrpčná schopnost je vysoká .zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie .tekutý púder ( s ichtamolom) – protisvrbivý účinok (ICHTOXYL. hlavne zanesené alebo porušené chorobné plochy. Látky účinné u jednej formy môžu byť neúčinné pri druhej forme .látky: .diphenhydramin – sedatívne H1.esenciálne mastné kyseliny: . erytrodermická.postihuje rôzne časti tela vrátane vlasovej časti a nechtov . PITYOL) . pustulárna.ich aplikácia na rozsiahlejšie plochy môže viesť k resorpčnej toxicite .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.suplementujú sa.typy: . s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou . pretože jednou z príčin generalizovaného svrbenia u pacientov s atopickou dermatitídou je deficit esenciálnych mastných kyselín. často sa aplikujú k tlmeniu bolesti alebo svrbenia u lokalizovaných kožných ochorení .hydrokortizon – rýchly účinok.cinchokaín .odšupinatenie ( konc.lokálne aplikované liečivá: .tripelenamín .FENISTIL gel . inverzná .klinicky sa manifestuje červenými papulami krytými šupinami. ani u kojencov a malých detí. salicylová: .pri terapii psoriázy (lupienky) neexistuje jednotný schéma. kvapkovitá.látky: .plaková. ale po vysadení recidíva . predovšetkým kyseliny linolovej a gama – linolénovej ..PSILO – BALZAM gél .účinok nastupuje pozvoľna a klinické zlepšenie sa prejavuje obvykle za 8 – 12 týždňov terapie . s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .kameňouhoľný decht: (pix lithanthracis) (POLYTAR liq) 161 .neprenosné chronické kožné ochorenie nejasnej etiológie ( genetický základ) . 5 – 10%) .

možno kombinovať ako s miestnou.NÚ: -fototoxicita. protizápalový. nefrotoxicita. erytém. 1 – 20% (deti max. trimethylpsoralen) .prirodzené a syntetické deriváty retinolu.methoxsalen: .vhodná aj pri vitiligu a mycosis fungoides .ovplyvňujú mnoho biologických dejov – obmedzujú chemotaxiu neutrofilov znížením produkcie leukotriénov. šampónoch a kúpeľoch .derivát vitamínu D .keratolytikum . niekedy ako organický extrakt (liquidim carbonis detergens) v lotiónoch.bargapten (5 – methoxypsoralen) .(8 – methoxypsoralen) (OXSORALEN) .antiproliferatívny účinok .patrí medzi miestne antiflogistiká a antiseptiká protisvrbivý.zvýšená tvorba prostaglandínov – zápal.dinthranol: .5.25 – dihydroxyvitamín D3) -derivát vitamínu . dnes sa používa iba v tzv. kedy po krátkodobom natretí kože v stúpajúcej koncentrácii sa prevedie ožiarenie UV – lúčmi . pigmentácia .. menia zloženie kožného mazu a významne znižujú jeho produkciu (až o 90%) .fototerapia: -princíp: .takalcitol: (1.používajú sa: . 162 . antiproliferatívny účinok .majú významné účinky na epitélie . má tiež antiproliferačné a antiseboroické účinky. tak celkovou podávanými látkami . minutovej terapii.retinoidy: .kalcipotriol: (1.dlhodobé riziko – 8x častejšia rakovina kože u ožarovaných osôb . géloch. ďalej ovplyvňujú zápal a produkciu mazu – znižujú veľkosť mazových žliaz.24 – dihydroxyvitamín D3).pri dlhodobej aplikácii však môže paradoxne vyvolávať zvýšenú mastivosť vlasov .trioxsalen (4.konc.u ťažkých a rozsiahlych foriem psoriázy . znižuje tvorbu lupín .aplikácia pred ožiarením UVA .účinky sú sprostredkované nukleárnym receptorom.pozor na riziko popálenia kože .pôsobí fungicídne a baktericídne. väzbou na DNA ovplyvňujú proces transkripcie adstringentný.anthralin: . tlmia bunkovú proliferáciu a diferenciáciu.najsilnejšie lokálne antipsoriatikum.kovalentné väzby a pevné mostíky medzi vláknami DNA ⇒ obmedzenie delenia buniek .podáva sa v mastiach a pastách ako 2 – 10%.zinkpyrition: .menej toxická sírová zlúčenina ako selén – disulfid . inhibujú ornitíndekarboxilázu.8 . iritácia očí a slizníc – neaplikovať na tvár . ktoré vykazujú aktivitu vitamínu A . 5%) .imunosupresívny účinok UV radiácie (hlavne v UVB oblasti 300 – 320 nm) .

fluorouracil . ktorý prenáša už hotový stavebný blok.retinoidné látky 3.mechanizmus účinku: . majú teratogénne účinky. liečbe psoriázy. pri dermatózach.mechanizmus účinku: .používajú sa na liečbu torpidných ložísk psoriázy.pri systémovej absorpcii sa môže prejaviť jeho nefrotoxicita .inhibícia syntézy bielkovín zásahom na mieste ribozómov . do peptidoglykánovej vrstvy bakteriálnej steny . počas liečenia sa zakazuje opaľovanie.kontraindikované sú pri poruchách funkcie pečenene alebo obličiek. pri kojení a pri akútnych dermatitídach .baktérie . nie je vhodné ich podávanie v tehotenstve. používajú sa u najťažších porúch keratinizácie.v praxi sa zatiaľ nepoužívajú .kyselina retinová: . na bazaliómy.majú množstvo nežiaducich účinkov.cytostatiká: . generácie): sú určené k p..inhibuje proteosyntézu väzbou na bakteriálnu izoleucyl – tRNA syntetázu 163 . mycosis fungoides a vírové papilómy . ktoré vnikajú polyaromatickou zmenou molekuly retinoidov .mupirocín: .používajú sa celkovo aj lokálne . inhibuje defosforyláciu undekaprenylfosfátu. N – acetylmuramyl – N – acetylglukosaminpentapeptid. ktoré su rezistentné na inú terapiu .v kombinácii s bacitracínom sa požíva na liečbu kožných infekcií . prekanceróz aj kožných karcinómov.neomycín: .určená k zlepšeniu nedostatočnej epitelizácie pri ťažko sa hojacich ranách . ťažšie ekzémy a hnisavé konjuktivitídy .pôsobia na jednovrstvové a viacvrstvové epitely a majú pravdepodobne tiež význam v imunitných procesoch .imunosupresíva: metotrexát cyklosporín A .druhej generácie majú rad nežiaducich účinkov a vyvolávajú tak fotosenzibilizáciu .látky: .sú určené aj na liečbu akné a niektorých porúch keratinizácie a prekanceróznych stavov .inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny.aminoglykozidové antibiotikum . nosné otvory a pery.spektrum účinku: .arotinoidy: .polypeptidové antibiotikum pre lokálnu aplikáciu . preto možno dovoliť počatie až dva roky po ukončení liečby . nepodávajú sa lokálne na sliznice.používajú sa pri prevencii infekcií čistých rán.bacitracín: .tretinoin a isotretinoin: . viečka.acitretín a etretinát (látky 2.G+ koky a tyčinky .podofylotoxín .spektrum účinku: G. acne vulgaris.mechanizmus účinku: .dichlordietyldisulfid D06 – ATB a chemoterapeutiká pre dermatológiu ( lieky proti kožným baktériám a vírusom) .látky: . čerstvých ranách.o. generácie.

sulfisomidín .primárne bakteriostatický.má bakteriostatické aj fungistatické účinky . fusidová: .podofylotoxín: .v kombinácii so síranom zinočnatým a interferónom β .antivirotiká: -väčšinou sú analógy nukleozidov .kloroxin: .sulfonamidy: -sulfadiazín: .erytromycín .sa používa ako nešpecifické antimykotikum .metronidazol: .používajú sa na liečbu herpes simplex a herpes zoster . prostaglandíny.má baktericídne účinky a pôsobí aj na anaerobné mikroorganizmy a Mycobacterium tuberculosis .mechanizmus účinku: .primycín: .lokálne sa používa vo vaginálnych liekových formách .antibiotikum so steroidnou štruktúrou .izopropyldeoxyuridín .používa sa pri povrchových poraneniach a popáleninách . vo vasokých koncentráciách baktericídny .spektrum účinku: .taurolidín: .acyklovir .látky: .inhibícia syntézy proteínov bunkovej steny .ide vždy o symptomatickú liečbu.majú imunosupresívne.nitrofurantoin: . ktoré sa vyskytujú pri kožných infekciách . protizápalové a protisvrbivé účinky .meklocyklín: .stafylokoky .môže u nich nastať alergická reakcia a fotosenzibilizácia .dihydroxypropyladenin .sulfathiazol . a preto by mali byť iba pomocným liekom 164 .kys.heparín: .stafylokoky a streptokoky a pôsobí aj na iné Gbaktérie.pôsobia na endogénne mediátory zápalu napr.účinok: .indikácie: . histamín.závažné infekcie spôsobené oxacilin/meticilín rezistentnými stafylokokmi .polymyxín B .používa sa pri terapiách pyodermií .idoxuridín a trifluridín – v očnom lekárstve .spektrum účinku: ..používa sa k liečbe kondylomatózy genitálií alebo rôznych bradavíc u dospelých D07 Kortikosteroidy . pôsobia pri liečbe psoriázy .klindamycín .chloramfenikol .makrolidové antibiotikum . kiníny lyzozomálnym enzymatickým antimitotickým účinkom.

ichtamol .algedrát . pri popáleninách vyššieho stupňa. sekundárne infekcie.triamcinolon (DELPHICORT crm. salicylová . generácia: . ALPICORT F liq) . steroidné akné.methylvioleť ( genciánová violeť) . ung) . kandidózy slizníc D08 Antiseptiká a dezinficienciá lieky proti patogénnym mikroorganizmom v živých tkanivách a na neživých predmetoch látky: .3.hydrokortizón (HYDROCORTIZON LÉČIVA ung. alergické kožné infekcie.. generácia : .bukový decht pri popáleninách: . pri Bercových vredoch Dezinficienciá a antiseptiká: .kameňouhoľný decht . crm.látky: .metylrosanilín .1% crm) .urýchľujú hojenie termických poškodení kože .betametazón (BELODERM ung. OPHTHALMOHYDROCORTI-ZONung.ichtamol .flutikazón (CUTIVATE CREAM) . BELOGENT ung.kys. IMACORT ung.celulóza . ALPICORT liq.v roztokoch na obklady as používajú organické farbivá ako: .protizápalové účinky majú: .dextranomér . . zvýšený vnútroočný tlak.dexametazón (DEXAMETAZÓN ung) . BELOSALIC ung.2. TRIAMCINOLON LÉČIVA ung) .používajú sa pre miestne protizápalové účinky 165 . GARASONE ung) . dermatitídy.flucinolón .budenozid (APULEIN crm) .lokálne: .klobetazol (DERMOVATE crm.nežiadúce účinky: systematický útlm hypofyzárnych funkcií. hypopigmentácia.majú antimykotické účinky . crm. mineralokortikoidný účinok pri aplikácii na viac ako 20% plochy.atrofia kože.glukokortikoidy . DIPROSALIC ung.dexpantenol .oxid zinočnatý . boritá . steroidná rosacea.1.majú silnú schopnosť bobtnať a odsávať exudát a tekutiny . Cushingov syndróm. OPHTHALMO –FRAMYKOIN COMPOSITUSung. LOCOID 0.používajú pri silných zápaloch.kloroxín . generácia: .metylénová modrá .4.kys. mokvaní.prednizolón (ULTRACORTENOL ung. generácia: .halcinonid (BETACORTON) .

organické farbivá: .kvartérne amóniové soli : karbetopendecínium bromid benzododecínium bromid D10 Prípravky proti akné Akné: .vznik zápalu) . závislá na hormonálnych (5α. prsiach.b) pomnoženie Propionibacterium acnes (anaerób produkujúci lipázu .tvrdé vypuklé vriedky s tekutým obsahom . viac zapálené.redukcia Propionibacterium acnes 166 .mazové folikuly upchaté mazom a odumretými bunkami .ostatné látky: . prípadne i ovplyvnením metabolických reakcií . výrazne stúpa v puberte.chlorofyl .boritan fenylortuťnatý .látky: .dihydrotestosteron) a iných vplyvoch . salicylová .kyselina peroctová -tosylchloramid . chrbte.cysty: .aldehydy – formaldehyd .fenoly: .jodpolyvidon .rezorcín .kyselina boritá .liečebné prístupy: -(podľa liečenej príčiny): .oxykyanatan ortuťnatý .dusičnan strieborný .príčiny vzniku: .zlúčeniny ťažkých kovov obsahujúcich ortuť a striebro : .kožné ochorenie spôsobené upchávaním kožných pórov mazom .vačkovité lézie s tekutým alebo polotekutým obsahom.zníženie produkcie mazu .a) nadmerná tvorba kožného mazu – seborea ( často vrodená.alkoholy – Spiritus dilutus .slabé kyseliny a zásady: . hlbšie .kys.komedóny: . krku..etakridín .pustuly: -krehké vypuklé vriedky s hnisom . väčšie ako pustuly.noduly: .malé ( ≤ 5 mm) tvrdé hrčky na povrchu kože .sprevádzané tvorbou rôznych typov kožných lézií s výskytom na tvári.c) prirýchle odlučovanie odumretých kožných buniek a/alebo produkcia zápalových mediátorov .oxidačné látky: .papuly: .azulény .akriflavín .mechanizmus účinku: poškodzujú mikroorganizmy zmenou pH prostredia.manganistan draselný . pleciach a ramenách Kožné lézie: .chlorid ortuťnatý .skupiny: .peroxid vodíka .

na všetky formy akné .zinok (CURIOSIN gel).látky: .majú antiseptický. forma 25 mg + vitamíny (ZACNE) – antiseptický a adstringentný účinok .látky: . all – trans retinová) (LOCACID crm.fyzikálne metódy – extrakcia komedónov.málo nežiaducich účinkov .kyselina azelová (SKINOREN crm.liečba ťažkých foriem akné: .drenáž a chirurgické odstránenie .netoxická. keratolytický účinok .intraléziové injekcie kortikosteroidov 167 . p.NÚ: .zľahka omývať postihnutú plochu teplou vodou a jemným mydlom 2x denne .topická liečba ako pri ľahkých formách .pozor na oči a pery .tretinoin ( kys. gel) – vysoký antibakteriálny.perorálne ATB – širokospektrálne – tetracyklíny . antibakteriálny a keratolytický účinok .liečba ľahkých foriem akné: . antibakteriálny.erytromycín (ERYFLUID sol.fotosenzitivita .dráždivý – neaplikovať do okolia očí + dobre umyť ruky .eliminácia zápalu -(podľa závažnosti akné): .isotretinoin (kys. antibakteriálny a keratolytický účinok . AKNEFUG – OXID gel) – antiseptický.úzke spektrum hlavne G+ a anaeróby .topické ATB: .cyproterón / ethinylestradiol (DIANE) . ECLARAN gel. liq) .síra (sírový lieh s AS. AKNEFUG liq) .kožných buniek normalizácia odlučovania .topické a perorálne antiandrogény: . svetlo (laser) . ZYNERIT sol.o.kontraceptíva – u žien – antiseptický.látky: .liečba mierneho až stredne závažného akné: . komedolytický účinok .topické retinoidy: . cis retinová) (ISOTREX gel) .estradiol (AKNEFUG – EMULSION) .+ terapia: . keratolytický a antiseboroický účinok .klindamycín (DALACIN T liq) .benzoylperoxid (OXY 10 lot. RSB) – antiseptický a antiseboroický účinok .triklosan (AKNE LOTION lot) .látky: . bez alergických fototoxických reakcií .hexachlorofén (AKNFUG SIMPLEX) .zvýšený antiseboroický účinok.

ktorá znižuje permeabilitu bunkovej membrány. azelaová Adstringenciá: látky.formaldehyd: .gáfor .včelí jed . hnačka .kapsaicín .jód a jodidy Antihydrotiká: .látky: .niektoré zlúčeniny hliníka .perorálne ATB . priebeh alebo resorpciu zápalových pochodov .znižujú sekréciu potných žliaz .nonivamid – syntetický derivát kapsaicínu.perorálne antiandrogény – kontraceptíva . používa sa spolu s ďalšími látkami v zmesných prípravkoch . Koagulácia bielkovín (zmenšenie objemu) sa podieľa na zvieravom pocite pri aplikácii týchto látok 168 . brucha .depresia.dechty .ichtamol ..bolesti hlavy. čím urýchľujú ohraničenie. ktoré koagulujú povrchové vrstvy bielkovín epitelu alebo poranených plôch. poruchy videnia Derivanciá: .mydlá . ktoré dráždia pokžku a sliznice a spôsobujú tak miestne prekrvenie. vomitus.gáfor .závažné: .manganistam draselný .(ROACCUTANE ROCHE cps) .rezervovaný na rezistentné formy akné . ktorý vyvoláva dráždením kože vazodilatáciu.potenie možno ovplyvniť i celkovým podaním parasympatolytík Antiseboroiká: .látky: . vytvoria tak ochrannú vrstvu.metylsalicylát .benzoperoxid .znižujú sekréciu mazových žliaz .kys.nežiaduce účinky: .1 až 2x denne počas 16 – 20 týždňov .látky.používajú sa na terapiu akné .látky: .nízke koncentrácie .tanín .zrážaná síra .teratogén .chloroform . zmätenosť. kĺbov.perorálny isotretinoin: .účinkuje najsilnejšie na všetky mechanizmy vzniku akné .nauzea.kyselina salicylová .

ratanhová.látky: . .óniové zlúčeniny (cetylpyridíniumchlorid) vo všetkých prípadoch ide o topické fungicída VŠÚ: .rezorcinol Keratolytiká: .deriváty chinolínu (chloroxin.5trichlórfenol) .antimykotické pôsobenie zvyšuje halogénsubstitúcia.deriváty fenolu (chlornitrofenol.na odstránenie hyperkeratotických vrstiev kože pri psoriáze a na kurie oká.močovina 20% Kaustiká: ..látky: .tanín a rôzne tinktúry (dubienková.sú látky.anorganické adstringenciá .leptavé látky. mucidin) 169 .kys. dekvaliniumchlorid) . natamycin.organické adstringenciá: . salicylová 0.síran a oxid zinočnatý .4. arniková) Keratoplastiká: . ktoré pôsobia stimulačne na bazálnu vrstvu kože a podporujú tak tvorbu ich vonkajších krycích vrstiev . myrhová.propylénglykol 40 – 70% . ktoré sa kedysi používali na odstránenie prerastajúcich granulácií a bradavičných kožných útvarov .rezorcinol 10 % a viac .dnes iné postupy ANTIMYKOTIKÁ a) Nešpecifické antimykotiká: . mokvanie a krvácanie z drobných poranení a prejavy zápalu .5 – 2% .aktivita zostáva i u zdvojených fenolov 2-chlór-4-nitrofenol OH Cl Cl Hexachlórofen OH CH2 Cl Cl OH Cl Dekvalíniumchlorid N CH2 (CH 2 )8 CH2 + CH3 N+ CH3 NH2 2 ClN H2 Cetylpiridíniumchlorid (CH2)1 5CH3 N+ Cl- N O2 Cl Cl b)Špecifické antimykotiká: 1) Antibiotiká (grizeofulvin.látky: .manganistan draselný . neaplikuje sa na tvár . nystatin.peroxid vodíka .alkylderiváty fenolov .majú obvykle mierny antiseptický účinok .triesloviny: .rozpúšťajú zrohovatené vrstvy . hexachórfen.kys.síran hlinito – draselný – používa sa zastavenie krvácania z drobných poranení . 2.znižujú kapilárne prekrvenie.dusičnan strieborný . salicylová 10% . amfotericin B. nátržníková.látky: .stiahnutím pórov potných žliaz obmedzujú tvorbu potu .

v hydrofilnej časti okrem väčšieho počtu hydroxylov má ešte trans-anelárny poloacetál.účinok určuje substitúcia na cyklohexáne tj. metabolizmus: .časť sa vylučuje nezmenená. ktorý v lipofilnej časti obsahuje po jednomtetraénovom a diénovom zoskupení. karboxyskupinu a O –glykozidicky viazaný aminocukor mykozamín NATAMYCÍN OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH 13 OH O 17 OH O O COONH3 + OH CH3 29 .VŠÚ: .miera vstrebania je závislá na veľkosti kryštálov a zvyšuje ju súčasné podávania jedla bohatého na tuky . prítomnosť H 3 4 O oxoskupiny na C4´. hlavným metabolitom je 6. ktorý sa CH3 O 7 Cl CH3 O 2´ O 1 O 1´ vylučuje ako glukuronid NYSTATIN A1 OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH OH 13 O 17 OH O O OH COONH3+ OH CH3 Natamycín 29 .demetylgriseofulvín. oxiránový kruh medzi C4 a C5.esterifikácia nie je dysterapeutická - 170 . trans – anelárny poloketál.skelet tvojí iba 26 –členný laktónový kruh.primárna amino skupina musí byť voľná . dva hydroxyly. metyl na C6´a na C2´metoxyl (jeho zámena za OCH3 vyššie alkoxyly pôsobí dysterapeuticky .antimykoticky účinný je iba pravotočivý trans – izomér s absolútnou konfiguráciou S na C1` a C6` CH3 .GRIZEOFULVIN VŠÚ: .skelet tvorí 38 – členný laktónový kruh. karboxyl a O – glykozidicky viazaný mykozamin) ako nystatín . ktorý v hydrofilnej časti má izolovanú dvojitú väzbu medzi C2 a C3. Jeho lipofilnú časť tvorí tetraénový reťazec AMFOTERICÍN B O 1 H3C O O OH OH O 13 OH O O OH COONH3 + OH CH3 skelet je tvorený 38 – členným makrolidom s rovnakými substituentami v hydrofilnej časti (hydroxyly. trans – anelárny poloketál. karboxyl a O – glykozidicky naviazaný mykozamín.

mikonazol.viď. sertrakonazol) 5) . itrakonazol.aktivita sa nemení ani vnesením dvojitej väzby do fenyletylového fragmentu za súčasného nahradenia benzoxylu ďalším fenoxyetoxylom 4) .metabolizmus: .4 aromatického kruhu základného fenetylimidazolového skeletu 2) .oxidatívne odbúravanie imidazolového kruhu až na príslušnú kyselinu octovú a štiepenie éterickej väzby za súčasnej desalkylácie za vzniku kyseliny 2. podaní sa rýchlo metabolizujú koncentrácie Cl CH2 C CH2O N 171 .(2-chlórfenyl-)-4-hydroxyfenyl)fenylmetán a v nepatrnom množstve (2-chlorfenyl) . ekonazol. že a dosahujú nízke sérové OXIKONAZOL (cis.o. oxikonazol. jednoduchým vinylom (enilkonazol) alebo objemnejšími lipofilnými alebo chlorom substituovanými radikálmi (tiokonazol. napr.2)Azoly: (klotrimazol. aj preto.deriváty trifenylmetylimidazolu: KLOTRIMAZOL C N Cl N metabolizmus: . tieto metabolity sú vylučované vo forme konjugátov EKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl . aktivita sa nemení.značnú variabilitu modifikácie štruktúry umožňuje postranná benzyloxyskupina.(2. mikonazol Cl Pre nerozpustnosť vo len zvonka.difenylmetanol širokospektrálny BIFONAZOL .oxidatívne odbúravaný na neúčinné metabolity (2chlórfenyl)difenylmetán. keď fenyl miesto chlóru je substituovaný fenyltioskupinou (fentikonazol).forma) N N Cl Cl Cl Cl vode sa tieto azolové antimykotiká používajú pro p.éterický kyslík benzyloxyskupiny nie je podmienkou aktivity (napr.metabolizmus: .4. flukonazol) VŠÚ: 1) . alebo nahradený inými radikálmi.vysoká aktivita je viazaná na prítomnosť Cl v polohách 2.deriváty fenetylimidazolu MIKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl Cl Cl Cl . tioanalóg ekonazolu sulkonazol alebo oximínový analóg mikonazolu oxikonazol Používajú sa len povrchovo pre nerozpustnosť vo vode .6 (zvyšuje sa lipofilita a tým je ľahšia penetrácia do lipidických membrán ) 3) .4 – dichlorfenyl)-glykolovej.aktivitu zvyšuje substitúcia ďalšími chlórmi v postrannej benzyloxyskupine v polohách 2. ketokonazol.

analóg terciárneho alkoholu odvodeného od triazolu FLUKONAZOL F .štúdium vplyvu N-alkylsubstitúcie postranného triazolonu ukázalo.4SR diastereoizomér) N Cl N CH2 O O CH2 O H N N COCH3 Cl .metabolizmus: .VŠÚ: .potrebná CS skupina Mech účinku v blokáde skvalén-epoxidázy zabraňujúcej premene skvalénu na epoxid až na lanosterol a až ergosterol 4)Deriváty pyrimidínu (flucytosin) FLUCYTOZIN O N NH2 H N F 172 .dve hlavné cesty: 1)štiepenie piperazínového kruhu.ketalové (dioxolánové) analógy fenetylimidazolu KETOKONAZOL (2RS.metabolizmus: .metabolizmus: .prednostne je ukladaný v organizme v tkanivách obsahujúcich keratín .vylučuje sa prakticky v nezmenenej forme F N N OH N CH2 C CH2 N 3)Thiokarbamáty (tolnaftát) N N TOLNAFTÁT CH 3 CH 3 N C O S VŠÚ: .zámena centráleho imidazolu za triazol má za následok. že itrakonazol je o mnoho metabolicky stálejší . oxidácia a následné štiepenie imidazolového kruhu 2) aromatická hydroxylácia ITRAKONAZOL N Cl N CH2 O O C H2 O H N N Cl O N C H3 N CH N C H2 CH3 . že rozvetvený sekundárny butyl výrazne zvyšuje účinok zvlášť pri vulvovaginálnej mykóze . takže relatívne dlho zostáva v keratinocytoch kože a má značnú selektivitu voči enzýmom plesní s vysokou afinitou k cytochrómu P450 ..vysoko lipofilný.

hlavným metabolitom je kyselina naftoová.fenylallyl naaftifinu môže byť nahradený ďalším nenasýteným alkylom (nonyl až dodecyl) 3) maximálnu aktivitu vykazujú zlúčeniny s dvomi konjugovanými dvojitými väzbami.môže byť aj vo forme solí – zinočnatej.benzimidazolový derivát CHLORMIDAZOL CH2 CH3 N N Cl 173 . ktorá je vylučovaná ako glukuronid. oxidatívnou desalkyláciou za štiepenia všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. ciklopiroxolamin) . terbinafin) VŠÚ: 1) aktivita je viazaná na prítomnosť 1 – naftylmetylu (pretože jeho zámena za 2 – naftylmetyl alebo iné aromatické systémy pôsobí dysterapeuticky) a metylu na dusíku 2) 3. meďnatej soli s organickými bázami (2 – aminoetanol. čiastočnou demetyláciou vzniká desmetyl – terbinafin a oxidáciou jedného metylu postranného terciálneho butylu príslušná kyselina 6)Deriváty rôznych štruktúr (k. butyl) 4) vyššiu aktivitu vykazujú trans – deriváty NAFTIFIN CH 2 N C H 2 CH CH CH3 metabolizmus:-úplne metabolizovaný na väčší počet metabolitov. enzýmom cytozín deamináza je premieňaný na 5 –fluorouracyl.viacuhlíkaté mastné kyseliny KYSELINA UNDECYLÉNOVÁ CH2 CH(CH2) 8 COOH . keď dvojitá väzba v reťazci medzi C4 a C5 je nahradená väzbou trojitou a zbytok alkylu za touto väzbou je rozvetvený (terc. aktivita ešte rastie. pretože deriváty s jednou dvojitou väzbou sú len slabé a bez dvojitej väzby alebo so štyrmi väzbami sú neúčinné. oxidatívne štiepenie všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. oxidatívnou hydroxyláciou v polohách 4 cinnamylu a na uhlíkoch C7 a C8 naftalénu.prodrug.. undeylénová. hlavným metabolitom je kyselina naftoová a v menšom možstve N – desmetylnaftifin. 2 –aminotridekán) alebo .podobne ako u naftifinu. vápenatej. Vzniknuté metabolity sú vylučované ako glukurónové a glycínové konjugáty TERBINAFIN CH3 CH3 H C CH3 CH2 N C C CH3 CH2 C H metabolizmus: . chlórmidazol. čím narušuje v bunkách syntézu DNA metabolizmus: vylučuje sa v nezmenenej forme 5)Deriváty allylamínu (naftifin. ten potom vo forme 5 – fluor-deoxyuridínmonofosfátu blokuje tymidilát – syntetázu.

deriváty fenylpropylmorfolínu AMOROLFIN .biotransformácie na cyklohexáne za vzniku cyklohexénových metabolitov.6 – dimetylmorfolínového fragmentu DEZINFICIENCIA A ANTISEPTIKÁ 1.VŠÚ: .hydroxypyridónu CIKLOPIROXOLAMIN - OH N O H2 NC H2CH 2OH C H3 olaminová soľ ciklopiroxu VŠÚ: aktivita je viazaná na lipofilnú substitúciu v polohe 6 metabolizmus:. vyššie koncentrácie i leptavý s bielkovinami tvorí konjugáty BORIT AN FENY L ORT U Ť NAT Ý Hg O BOH Hg O k dezinfekcii operačného poľa a pri bežných poraneniach 174 . manganistan draselný) Kyslík má silné germicídne účinky b) elementárne halogény a zlúčeniny uvoľňujúce halogén (len Cl a I) vysoká toxicita (benzénchlóramín. proteinát striebra očné antiseptikum. Dezinficiencia a antiseptiká oxidačného typu a) látky uvoľňujúce kyslík (peroxid vodíka rozkladá sa.najvyššiu aktivitu vykazuje R-(+) – enantiomér s cis – usporiadaním 2. jodofóry majú neselektívny účinok dezinfekcia kože a slizníc nepôsobí dráždivo) Zlúčeniny uvoľňujúce halogén Na SO 2N Cl BENZÉNCHL ÓR AMÍN O Cl N Na N N O Cl O TROKLOSEN 2. hlavnými metabolitmi sú glukuronidy Účinok je v blokáde penetrácie esenciálnych substrátov (leucínu) . amid-chlorid ortutnatýHgNH2Cl v očnej terapii. kyselina peroctová (ako octová ale o jeden O má viac medzi C a OH).derivát N . dicateltaninoalbuminát striebra)Vysoký baktericídny účinok. troklosen jód.. boritan fenylortutnatý) Účinok je hĺbkový. ale reaktivita s bielkovinami a chloridmi obmedzuje použitie iónovo rozpustných solí c) zlúčeniny ortuti (kyanid ortutnatý Hg(CN)2 k dezinfekcii nástrojov. Dezinficiencia a antiseptiká zo skupiny ťažkých kovov a) zlúčeniny medi (oxid meďnatý a hydroxid meďnatý a síran meďnatý) okrem bakteriostatického a baktericídneho aj fungicídny účinok b) zlúčeniny striebra (dusičnan strieborný.

benzoová CH3CH CHCH CHCOOH kys sorbová konzervans pôsobí fungistaticky na človeka netoxická 175 . undecylénová kys. meténamín) Silne dráždivý O M. kyselina sorbová) COOH N N N m eténam ín N konzervans CH2 CH (CH2)8COOh kys. kyslina undecylénonová. gallan dihydroxid bizmutitý) gallan dihydroxid OH bizmutitý COOBi OH HO OH OH f) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od bóru (kyselina boritá H3BO3.d) zlúčeniny cínu (Bis(tributylstannyl)oxid vyššia aktivita organických zlúčenín ako anorganických (C4H9)3Sn-O-Sn(C4H9)3 e) zlúčeniny bizmutu -ako črevné antiseptikum mierne adstringentné pôsobenie (dusičnan-oxid bizmutitý Bi(NO3)O pri črevných a žalúdočných chorobách. Ú. uhličitan–oxid bizmutitý (BiO)2CO3 pri črevných a žalúdočných chrobách. ale uvoľnuje formaldehyd v kyslom prostredí d) kyseliny (kyseliny benzoová. mentol) Baktericídne i fungicídne pôsobenie. antiseptický účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH CH3 H OH H3C CH3 mentol V stomatológii b) estery (etylénoxid) etylé oxid H2C CH2 O Pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov c) aldehydy (formaldehyd. Na reakcii aldehydickej skupiny s amíno skupinou H C bielkovín H form aldehyd Nemá antisepotické účinky. tetraboritan disodný Na2B4O7) kyselina boritá H3BO3 sa kumuluje v organizme vysoko toxická LD 15-12 g 3) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín a) alkoholy (etanol.

chlórchinolinol. hexachórfen. salifungin. parabény) OH OH OH OH CH3 trikrezol Cl OH HO Cl N CONH OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl Cl chlórchinolinol salifungin Br fenol rezocinol OH OH Cl NO2 hydrofilné substituenty OH COOH SO3H menšia aktivita ale aj menšia toxicita Lipofilné substituenty alkyly halogéhy NO2 vyššia aktivita ale aj vyššia toxicita Aktivitu ovplyvňuje počet hydroxylových skupín a ich vzájomná poloha viac OH menšia účinnosť Viažu bielkoviny Parabény estery kys 4-OH benzoovej konzervácia f) mydlá (Draselné a sodné mydlo) Soli vyšších mastných kyselín.Trifenylmetánové farbivá (metylrosanilín) . karbetopendeciniumbromid) Sú povrchovo aktívne látky nemajú detergentné vlastnosti R N CH3 CH2 CH 3 benzododeciniumbromid Br Dezinfekcia operačného pola a predmetov lekárskych rúk rovnaké použitie O CH3(CH2)13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id ch) farbivá . trikrezol.e) fenoly (fenol plezmatický jed. 2-chlór-4-nitrofenol.Tiazinové farbivá (metylénová modrá) NH2 C O H3 C m etylénová m odrá N Cl CH3 (CH3) 2N m etylrosanilin (CH3) 2N H5C2O N etakridiniumlaktát CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH N N N S Antipruriginotiká a anestetiká H3 C CH3 NH2 DIMETINDEN DIPHENHYDRAMIN HC O CH3 C C N H2 H2 CH3 LIDOKAÍN CH2CH3 NHCOCH2N CH2CH3 CH3 N OCH2CH2CH2CH3 CH3 176 R =H L IDOKAIN R R=CH3 T RIMEKAIN CINCHOKAIN CH2CH3 CONHCH2CH2N CH2CH3 . resorcinol.Akridínové farbivá (Etakridinláktát) . g) amíny vyššie molekulárne AK (TEGO obchodný názov) h) amóniové soli (Benzododeciniumbromid.

Antipsoriatiká METOXALÉN ACITRETIN METOTREXÁT PODOFYLOTOXÍN 177 .

Antibiotiká MUPIROCÍN KYSELINA FUSIDOVÁ CLINDAMYCÍN ERYTROMYCÍN 178 .

7-heptandikarboxylová kyselina) 179 .6.4.Antiseboroiká TRETINOIN 2.8-nonatetraenová kyselina. kyselina retinoová KYSELINA AZELOVÁ (1.

zlúčeniny s bočným reťazcom v α.glukokortikoidná účinnosť: . s OH – v 11α neúčinné .skupina .substitúcia halogénom – zvyšuje sa aktivita TRIAMCINOLON DEXAMETAZON FLUCINOLON BUDESONID FLUTIKAZON KLOBETAZOL HALCINONID 180 .neúčinné .štruktúra odvodená od pregnánu .9α .hydrogenácia alebo aromatizácia A kruhu .Kortikosteroidy VŠÚ: .nutná 11β – OH alebo keto.

vlasů a nehtů způsobené dermatofyty a(nebo) kvasinkami (dermatophytosis. histoplasmóza. kokcidiodomykóza. u nichž je riziko mykotických infekcí zvýšeno.Dětem o hmotnosti vyšší než 40 kg: stejné dávky jako pro dospělé.. folliculitis vyvolaná Pityrosporum spec. následkem chorob nebo léků).Infekce kůže.kvasinkové infekce gastrointestinálního traktu. že toto onemocnění nereaguje na topickou terapii. gastrointestinální a systémové infekce: jedna tableta (=200 mg) jednou denně s jídlem. nemá být použit k léčbě mykotické meningitidy. pityriasis capitis. že tyto infekce nelze léčit topicky vzhledem k jejich lokalizaci. onychomycosis. parakoccidiodomykóza.systémové mykotické infekce. Indikace . rozsahu nebo hloubce postižení kůže.26/230/80-C 26/0230/80-C/S Rp. 4. kandidová perionyxitis.Kožní. ploché tablety s půlící rýhou s nápisem "K/200" na jedné a "Janssen" na druhé straně. pokud zůstává topická léčba bez odezvy. Dávkování a způsob podání Pro zajištění maximální absorpce je zapotřebí užívat tablety Nizoral spolu s jídlem. blastomykóza. může být dávka zvýšena na 2 tablety (=400 mg) denně.2. KLINICKÉ ÚDAJE 4. 181 . kulaté. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL (R) 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Ketoconazolum 200 mg v 1 tabletě. 4. Léčba: Dospělí . jako jsou systémová kandidóza. .Vaginální kandidóza: dvě tablety (=400 mg) denně s jídlem. Děti . popř. . . LÉKOVÁ FORMA Tablety. že ketokonazol neproniká dobře do CNS. Vzhledem k tomu. . .1. pityriasis versicolor. . SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. 3. chronická mukokutánní kandidóza) za předpokladu.Děti s tělesnou hmotností 15-40 kg: polovina tablety (=100 mg) jednou denně s jídlem.profylaxe u pacientů se sníženou obranyschopností (dědičně. Jestliže se po této dávce nedostaví adekvátní odezva. Bílé.chronické opakující se vaginální kandidózy za předpokladu.

Kontraindikace Nizoral nesmí být podáván pacientům s akutním nebo chronickým jaterním onemocněním nebo se známou přecitlivělostí ke kterékoli složce přípravku. . inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostřednictvím CYP3A4. po 2 týdnech. kokcidiodomykóza: optimální délka léčby je 3-6 měsíců. Je důležité. Pokud by se projevily symptomy hepatitidy či dojde-li ke změně v jaterních testech svědčících pro jaterní onemocnění. tmavá moč. bledá stolice nebo žloutenka. Ritonavir zvyšuje biologickou dostupnost ketokonazolu.5. Tato asymptomatická odezva nepředstavuje nebezpečí a nevyžaduje nezbytně přerušení léčby. . jako jsou např.pityriasis versicolor: 10 dní. Speciální upozornění Nizoral vykazuje schopnost navozovat klinicky významné interakce (viz 4. Někdy může docházet k mírné přechodné elevaci hladin transamináz nebo alkalické fosfatázy. H2-antagonisté. mizolastin. intenzivní péče atd. .) je proto nezbytné monitorování funkcí nadledvin.dospělí: 2 tablety (=400 mg) denně. chinidin. jako jsou simvastatin a lovastatin. dlouhodobě léčený přípravkem Nizoral. pimozid. je třeba vyšetřovat jaterní testy (před léčbou. . Obvyklé trvání léčby: . aby postižený nehet plně odrostl.děti: 4-8 mg/kg. Před zahájením léčby pacientů v život neohrožujících indikacích vyžadujících dlouhodobou léčbu je zapotřebí posoudit podíl rizika léčby ketokonazolem a terapeutického přínosu. známá nesnášenlivost léku. inhibitory protonové pumpy) se doporučuje užívat Nizoral společně s nápojem typu koly. Speciální upozornění. 4. hydroxidem hlinitým) je zapotřebí je užívat nejméně 2 hodiny po užití přípravku Nizoral. též v závislosti na rychlosti růstu nehtů .kožní mykózy způsobené dermatofyty: průměrně 4 týdny.5. astemizol.parakokcidiodomykóza. aby byl pacient. Profylaktická léčba imunodeficitních pacientů: . rifabutin.infekce vlasů: 1-2 měsíce.4. isoniazid a fenytoin. 4. U dobrovolníků užívajících ketokonazol v denních dávkách 400 mg a vyšších bylo prokázáno. Trvá-li léčba přípravkem Nizoral déle než 2 týdny. . jaterní onemocnění v anamnéze. karbamazepin.1. histoplasmóza.infekce nehtů: 6-12 měsíců.5. horečka. informován o možných projevech onemocnění jater. Snížená kyselost žaludečního prostředí: Při poklesu acidity žaludečního prostředí je narušena absorpce.je nezbytné. . Interakce). k nimž patří někteří s AIDS a u pacientů léčených supresory sekrece kyselin (např. . 4. že ketokonazol snižuje kortizolovou reakci na stimulaci ACTH.3. rifampicin. později každý měsíc). dofetilid. cisaprid. je však zapotřebí pacienty monitorovat.vaginální kandidózy: 5 po sobě jdoucích dnů. jsou v průběhu léčby přípravkem Nizoral kontraindikovány.Obecně platí. Při současné léčbě přípravky neutralizujícími kyselost žaludečního prostředí (např. k nimž patří nezvyklá únava. Léky ovlivňující kyselost žaludečního prostředí viz 4.4. výrazně snižuje biologickou dostupnost ketokonazolu. proto je při současném podávání nutno rozhodnout o snížení dávky ketokonazolu. že dávkovací schéma je zapotřebí zachovat bez přerušení nejméně 1 týden po vymizení všech příznaků a do dosažení negativních výsledků všech kultivačních vyšetření. perorální midazolam. musí být léčba neprodleně ukončena. 182 .Terfenadin.orální a kožní kandidózy: 2-3 týdny. triazolam. Léky ovlivňující metabolizmus ketokonazolu Současné podávání induktorů enzymů. K faktorům zvyšujícím riziko hepatitidy patří: ženy nad 50 let.systémové kandidózy: 1-2 měsíce. . U pacientů s adrenokortikální nedostatečností nebo s funkcí nadledvin v hraničních hodnotách a u pacientů v prolongovaném stresu (velké chirurgické výkony. . Interakce 4. dlouhodobá léčba a současná léčba přípravky nepříznivě ovlivňujícími činnost jater. U pacientů s achlorhydrií.

parestézie a alergické reakce. kojit. vyrážkou. pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. alopecii. kvasinkám (Candida. Vliv ketokonazolu na metabolizmus jiných léků Ketokonazol může inhibovat metabolizmus léků biotransormovaných systémem jaterních enzymů P450. nauzea.9.některá imunosupresiva: cyklosporin.1. Výjimečně byly hlášeny případy obdoby disulfiramové reakce na alkohol charakterizované zarudnutím kůže. Během první hodiny po požití lze provést výplach žaludku a v případě potřeby zákrok doplnit podáním aktivního uhlí. 4. methylprednisolon a trimetrexát. . Všechny symptomy po několika hodinách plně ustoupily. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: J02AB02. 4. které by neměly být užívány společně s ketokonazolem: Terfenadin.. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Cryptocccus). které jsou jím léčeny. bolesti břicha a průjem.2. rifabutin. mizolastin. ebastin.blokátory kalciových kanálů metabolizované CYP3A4.některé látky s antineoplastickým účinkem. 4. takrolimus. Torulopsis.další: digoxin. . astemizol. Pityrosporum. pimozid. To může vést k zesílení a(nebo) prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích. saquinavir. Z těchto důvodů by neměl být Nizoral užíván v těhotenství. busulfan a docetaxel. Nežádoucí účinky Nejčastěji popisované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem Nizoral jsou původu gastrointestinálního. dimorfním houbám a 183 . jako jsou alkaloidy Vinca rosea. Příkladem jsou: Léky. Vzhledem k tomu.4. perorální midazolam. buspiron. inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4. Při sočasném podávání s ketokonazolem je třeba snižovat jejich dávkování. menstruační poruchy. V průběhu léčby přípravkem Nizoral byla sporadicky hlášena hepatitis (nejpravděpodobněji následkem idiosynkrazie). zejména skupiny CYP3A. Zcela vzácně popisované nežádoucí účinky zahrnují trombocytopenii. brotizolam. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyly pozorovány žádné účinky. fotofobie. Při dlouhodobé léčbě uvedenými dávkami se hladiny testosteronu obvykle signifikantně nelišily od kontrolních hodnot. k jehož normalizaci docházelo během 24 hodin po podání přípravku Nizoral. alfentanil. jako jsou indinavir. . cisaprid. dofetilid. Vzácně byly hlášeny gynekomastie a oligospermie při dávkách vyšších než doporučená terapeutická dávka 200 nebo 400 mg denně. edémem papily či vyklenutím fontanely u kojenců). . že se ketokonazol vylučuje do mateřského mléka. intravenózní midazolam. obvykle reverzibilní za předpokladu okamžitého přerušení léčby. neměly by ženy. impotenci a reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (projevující se např. karbamazepin. reboxetin. Méně často jsou popisovány bolesti hlavy. periferním edémem. účinků nebo nežádoucích účinků. závratě. . 4. rapamycin = sirolimus. triazolam.6. Léky vyžadující monitorování plazmatických hladin. ketokonazol.8.inhibitory HIV proteázy. Ketokonazol je syntetický derivát dioxolanu imidazolu s fungicidním nebo fungistatickým účinkem proti dermatofytům. alprazolam. Předávkování Při náhodném předávkování spočívá léčba v zavedení podpůrných opatření. Těhotenství a laktace Nizoral vyvolává syndaktylii u laboratorních potkanů v dávkách 80 mg/kg.perorální antikoagulancia. jako jsou simvastatin a lovastatin. . imidazolové deriváty. studie o jeho užívání během těhotenství nejsou k dispozici. 5. Při terapeutické dávce 200 mg jednou denně byl pozorován přechodný pokles hladiny testosteronu. např. nauzeou a bolestmi hlavy. Antimykotika pro systémové použití.7. chinidin.5. sildenafil. dyspepsie. jako jsou dihydropyridiny a (pravděpodobně) verapamil. reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů.

a jiné fycomycety s výjimkou Entomophtorales.eumycetám.7. magnesii stearas.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 184 . 7. oxidativní O-dealkylace a aromatická hydroxylace. V. Ketokonazol inhibuje biosyntézu ergosterolu mykotické buňky a mění složení dalších lipidových komponent membrány. lactosum monohydricum. Farmakokinetické vlastnosti Středních plazmatických koncentrací představujících přibližně 3. Beerse. povidonum. C na suchém místě. cellulosum microcrystallinum.2.4.2. 5.6. Pouze zanedbatelný podíl ketokonazolu prostupuje do mozkomíšního moku.. zejména albuminovou frakci. Ketokonazol je látka slabě dibazické povahy. Méně citlivými jsou: Aspergillus spp. Velikost balení: 10 x 200 mg 30 x 200 mg 6. Hlavní eliminační cestou je exkrece žlučí do intestinálního traktu.. 6.3.3. Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním. papírová skládačka. 6. z toho 2 až 4% v nezměněné formě. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Janssen Pharmaceutica N.5. Seznam všech pomocných látek Maydis amylum.1980 / 12. Druh obalu a velikost balení Blistry PVC/Al. příbalová informace v českém jazyce.2000 10. jeho rozpuštění a vstřebání tedy vyžaduje kyselé prostředí. In vitro se ketokonazol přibližně z 99% váže na plazmatické proteiny. Hlavními identifikovanými metabolickými cestami jsou oxidace a degradace imidazolového a piperazinového cyklu. některé Dematiaceae. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 15/141/69-C 15/0141/69-C/S Rp. Mucor spp. 6. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18. 6. 8. silicii dioxidum colloidale. Přibližně 13% podané dávky se vylučuje močí. Belgie. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku Předklinické údaje nejsou uváděny. Následná plazmatická eliminace má bifázický charakter s poločasem 2 hodiny během prvních 10 hodin a dalších 8 hodin. Skladování Přípravek je zapotřebí uchovávat při teplotě 15-30 st. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Po vstřebání ze zažívacího ústrojí je ketokonazol konvertován na několik neúčinných metabolitů.12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/230/80-C 9. Sporothrix schenckii. Inkompatibility Inkompatibility nejsou známy. 5.5 mikrogramů/ml je dosaženo obvykle během 1 až 2 hodin po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg s jídlem. 5. Doba použitelnosti 5 let. Přípravek je zapotřebí uchovávat mimo dosah dětí. Návod k užití Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.

4. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Farmakodynamické vlastnosti Antibiotikum. Přípravek je vhodný pro dospělé. 3. Kontraindikace Hypersenzitivita na účinné látky. Přípravek obsahuje kombinaci baktericidních antibiotik pro lokální užití se širokým antibakteriálním spektrem. LÉKOVÁ FORMA Zásyp. 5. streptokoky. ošetření infikovaných zranění. 4.2.7. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky. 5. klostridia). Popis přípravku: bílý sypký prášek. Speciální upozornění Framykoin zásyp nemá být aplikován na rozsáhlé mokvající plochy. na varikózní terén bérců a do bércových vředů (riziko senzibilizace). 4. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi. Infekční procesy. v léčbě se nepokračuje.j.8. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem je vhodné vyvolat zvracení. Indikace Ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích. způsobené kvasinkami a plísněmi. Farmakokinetické vlastnosti Framykoin zásyp působí lokálně v místě aplikace. KLINICKÉ ÚDAJE 4.. 4. dermatologikum.3. Jestliže se do 7 dnů nedostaví terapeutická odpověď. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Neomycinum (ut neomycini sulfas) 3300 m. 4. Neomycin působí především na gramnegativní mikroby.2. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je třeba krusty před aplikací odstranit. v 1 g zásypu. bacitracinum zincicum 250 m. 4. 4.4. Interakce Interakce nejsou známy.3. Těhotenství a laktace Přípravek není kontraindikován v období těhotenství a laktace k ošetření drobných poranění. Bacitracin působí na většinu grampozitivních bakterií (stafylokoky. 185 . NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAMYKOIN (R) 2. 4.9.1.j.6. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.5. 5.1. Nežádoucí účinky Při opakovaném a dlouhodobém podání možnost výskytu kontaktní dermatitidy. Dávkování a způsob podání Zásyp se aplikuje na postižená místa v přiměřeném množství buď jednorázově nebo 1-2krát denně. dále působí i na některé gramnegativní koky.1. Předávkování Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá. mladistvé i děti od 1 roku. 4.

obsahuje: . DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 24.6. 21277/98) //1999/02/24 Farmakognózia Cepae extractum fluidum Bulbus cepae (Allium cepa. 6. Návod k použití Přípravek je možno vydávat pouze na lékařský předpis. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1969 10. Hořátev 289 13 Sadská 3. 20 g. tj.s. 6. ČR. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.4. při teplotě do 25 st.1999 (230299) (č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/141/69-C 9.j. sírny derivát. Inkompatibility Nejsou známy žádné inkompatibility. 2 g. enzymatickým štiepením vzniká kyselina propenylsulfénová – stabilnejšia 186 .2.horčičné glykozidy – glukozinolátového charakteru . propylaliín. Druh obalu Polyetylenová nádobka se sypací vložkou a víčkem. C. papírová skládačka. příbalová informace pro pacienta. Doba použitelnosti V neporušeném obalu: 2 roky. 6.2.1. Liliaceae) . 7. 6.3. predovšetkým propenylalliín (S-pro-penylL-cysteínsulfoxid) . Seznam všech pomocných látek Lactosum monohydricum.metylaliín.5. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Infusia.6. a. 5 g.. 8. 6. Skladování V suchu. chránit před mrazem.

sacharidy . Acidum sorbicum. hlavnou zložkou cibuľových prchavých látok je n – propyléndisulfid .flavonoid. které podporují vznik nevzhledných jizev. Oleum et Flos chamomillae (Chamaemelum nobile. 100 g. Hippocastanaceae) . GmbH.glukokiníny . Merz and Co. sodík.komplex látok Herba hyperici (Hypericum perforatum. Herba millefolii (Achillea millefolium. Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace).glycyrrizín (Glycyrrhiza glabra. Asteraceae). lehce nahnědlý gel. 50 IU).deriváty kys. Poaceae) . Xanthani gummi. Heparinum natricum 0. Cepae extractum fluidum 100 mg. Macrogolum 200.ako jej cesnakový izomér (vyvoláva slzenie pri krájaní cibule).Principia e Oleo maydis (Zea mays. Lamiaceae) . gel V: DR: S: Merz and Co. Hypericaceae) 46/753/97-C 46/0823/96-S VP CONTRACTUBEX drm.Flos arnicae (Arnica montana. PL: DI: PP: DO: B: IS: CH: 187 . Asteraceae) . askorbová . 50 g. Dermatologikum. Methylparabenum.) . Asteraceae) . Frankfurt am Main.Flos calendulae (Calendula officinalis.4 mg (odp. B. Fabaceae) .štiepne produkty majú antibakteriálne účinky . GmbH.Herba salviae (Salvia officinalis. papírová skládačka. bisabolol. SRN. Tekutý výtažek z cibule.aescín (Aesculus hippocastanum. jej štiepne produkty sú propiónaldehyd a síra. příbalová informace. Aqua purificata. Opalescentní.Balsamum peruvianum (Myroxylon balzamum. salicylovej (Salix sp.chamazulén. bisaboloxidy A. SRN. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. fluór a železo) .minerálne látky (vápnik. draslík. Frankfurt am Main. 20 g. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk. Gel příznivě ovlivňuje hojení ran. Allantoinum 10 mg v 1 g gelu k zevnímu použití.pôsobí protizápalovo a brzdí rast buniek ďalšie antiflogistiká: . Asteraceae) . Fabaceae) . ktorého štiepením vzniká kvercetín . Al tuba se šroubovacím uzávěrem. C. Parfum.kys.

Přecitlivělost na složky přípravku. ktoré priamym pôsobením na obličky zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču t.túto funkciu zabezpečujú najmä: selektívnym blokovaním špecifických transportných systémov.látky.11. Nejsou známy. popáleninách nebo při smršťování jizev). Přípravek je obvykle dobře snášen. relativně těhotenství. ultrafialové záření (slunění) nebo silné masírování. vyvolávajú diurézu . 48 Při teplotě do 25 st. než kůže gel přijme. interakciou s enzýmami. 3. C.1997 Dle příbalové informace. Obvykle 3krát denně opatrně vetřít do jizevnaté tkáně a lehce masírovat do doby. kojení. pôsobením na hormonálne receptory. zčervenání.j. amputacích. opticky rušící jizvy po operacích. Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhýbat fyzikálnímu dráždění. jako je extrémní chlad. Svědění pozorované při léčbě je projevem tkáňové přeměny jizvy. Podle charakteru. U zbytnělých a starých jizev nechat gel působit přes noc pod obvazem. někdy i výsev pupínků a puchýřků. 1997/11/03 KI: NÚ: IT: D: PE: ZS: DZ: AU: DA: DIURETIKÁ (C03) .I: Léčba různých druhů jizev (zbytněné jizvy. děti do 3 let. osmotickým pôsobením Terapeutické použitie: 188 . Velmi zřídka se vyskytuje místní kožní reakce jako pálení. velikosti a síly jizvy trvá léčba několik týdnů až 3 měsíce.

znížením tubulárnej resorpcie Na+ i inhibíciou renínu a sekundárne znížením tvorby aldosterónu. najmä Na+ -mechanizmus transportu iónov zabezpečujú v jednotlivých oddieloch nefrónu odlišné transportné proteíny: . súčasne dochádza i k reabsorpcii Ca2+ účinkom parathormónu -zberný kanálik – antiport Na+ a K+. hlavné miesto zmeny osmotickej aktivity moču.resorbcia 30 – 40 % vody -Henleho kľučka – symport 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. preto rozhodujúca je resorbcia iónov. ktoré sú obličkami vylučované z organizmu. -na tvorbe moču sa zúčastňuje – glomerulárna filtrácia.symport Na+ a organických látok a kyselín (resorpcia AK. spolu s iónmi je ovplyvnený i transport organických látok. dochádza k aktívnemu vstrebávaniu iónov. Na funkcii obličiek sa podieľajú ako sekrečné tak i absorpčné pochody. diabetes insipidus renalis Fyziológia: -zákl.glomerulus – filtrácia krvi.-k vylúčeniu nadbytočného množstva tekutín a solí z organizmu. avšak tá iba sleduje tok iónov. priepustnosť vody je regulovaná antidiuretickým hormónom Miesto účinku jednotlivých diuretík: 189 .glc) .antiport Na+ a H+ -zabezpečuje resorpciu 50% Na prítomného v 1° moči . glomeruly sú lokalizované v kôre obličiek a zabezpečujú filtráciu krvi. tvorba primárneho moču -proximálny tubul . na odstránenie edémov -k odstráneniu liečiv z organizmu pri intoxikáciách -pri hypertenzii. aldosterón (zvyšuje vstrebávanie Na+ a vylučovanie K+ v distálnom tubule a v zbernom kanáliku) a atriálny natriuretický peptid = atriopeptín (zvyšuje vylučovanie Na+ a K+ obličkami – zyýšením glomerulárnej filtrácie.staveb.jednotka obličiek = nefrón. homeostatickú a endokrinnú (sekrécia renínu) -regulácia funkcie obličiek: antidiuretický hormón (podporuje resorpciu vody v distálnom tubule). tubulárna sekrécia a spätná resorbcia -resorbuje sa 99% vody. odteká však hypotonická tekutina – funkcia protiprúdového mechanizmu -distálny tubul – symport Na+ a Cl-. avšak nie vody (pre ňu je táto oblasť nepriepustná) – množstvo tekutiny sa nemení. únik vody do hypertonického prostredia interstícia. zatiaľ čo v tubuloch sa uplatňujú resorpčné a sekrečné mechanizmy regulujúce vodnú a elektrolytovú rovnováhu -obličky – majú funkciu: vylučovaciu.

podaní dochádza k miernemu zvýšeniu množstva alkalického moča. kyslina etakrynová.+ H+). Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. po ich p. Kľučkové diuretiká – furosemid. Súčasne je však blokované i vstrebávanie K+ => veľké straty draslíka. miesto pre väzbu Cl je súčasne väzbovým miestom kľučkových diuretík. podaní pôsobia ako laxatíva. Musia byť podávané injekčne (infúzie). používajú sa k zablokovaniu vstrebávania bikarbonátov pri metabolickej acidóze a pri liečbe glaukomu (výhodnejšie je použitie dorzolamidu. avšak v tubuloch nie sú spätne resorbované do obehu a svojím hyperosmotickým pôsobením strhávajú vodu a zodpovedajúce množstvo rozpustených látok. 3. pri p. 190 . Osmotické diuretiká – manitol.o.Rozdelenie diuretík: 1. Použitie: používajú sa predovšetkým pri intoxikáciách k vylúčeniu toxických látok. Použitie: Ako diuretiká sa nevyužívajú. v dôsledku zníženej tvorby protónov a zvýšeného vylučovania sodných a draselných iónov spolu s iónmi bikarbonátovými a vodou. Zablokovaním transportu Cl sa blokuje i resorbcia Na+. ale iba zodpovedajúce množstvo solí. majú malý význam z dôvodu slabého a málo spoľahlivého účinku 2. lebo pri dlhodobom podávaní znižujú alkalickú rezervu plazmy a vyvolávajú metabolickú acidózu.ktoré sú filtrované spolu s krvou do moču.o. blokujú enzým karboanhydrázu. po podaní môže dôjsť k vylúčeniu až 4 l moču za 24 hodín – príčina NÚ MÚ:. ktorý v tubulárnych bunkách obličiek katalyzuje hydratáciu oxidu uhličitého na kyselinu uhličitú ( CO2 + H2O <--> H2CO3 <---> HCO3. piretanid -silne účinné látky.ktorý možno aplikovať lokálne = menej NÚ) 4. so slabým diuretickým účinkom.látky pôsobiace v oblasti Henleho kľučky blokádou symportu 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. teobromín MÚ: zvyšujú glomerulárnu filtráciu v dôsledku zosilneného prekrvenia obličiek pri súčasne zníženej spätnej resorbcii v proximálnej časti tubulu. čím sa vylučuje i príslušné množstvo vody. bumetanid. močovina MÚ: látky . teofylín. Po ich podaní sa vylučuje veľké množstvo vody. dorzolamid MÚ: látky. Purínové alkaloidy – kofeín.

cikletanin . amilorid. . 25 mg HCHT denne) –sú NÚ zriedkavé NÚ kálium šetriacich diuretík – hyperkalémia. metipamid. hypertenzia . pretože znižuje nimi vyvolanú hypokalémiu. znižujú straty draslíka. metipamid – majú skôr vazodilatačný účinok.ďalšie stavy napr.tiazidy -zábrana vzniku hypokalémie – kálium šetriace diuretiká -profylaxia šokovej obličky – osmotické diuretiká -glaukóm – inhibítory karboanhydrázy -intoxikácie – osmodiuretiká Nežiaduce účinky: . porucha glukózovej tolerancie . 6.pôsobia v distálnom tubule. Použitie: tento typ diuretík sa používa najmä v kombinácii s inými diuretikami. jedny z najčastejšie používaných diuretík samostatne i v kombinácii s inými liečivami v terapii hypertenzie MÚ: . dilatujú glomerulárne cievy. glaukom 5. -amilorid a triamteren – pôsobia ako blokátory antiportu Na+ a K+. Kálium šetriace diuretiká – spironolaktón (účinný je metabolit kanrenoát).impotencia V prípade dávkovania 6. indapamid. patria medzi stredne sile pôsobiace látky. Najčastejšie indikácie diuretík: -srdcové zlyhanie – kľučkové diuretiká a tiazidy -edémy – kľučkové diuretiká a tiazidy -hypertenzia . patria medzi relatívne slabé látky MÚ: . gynekomastia ( spironolaktón) Kontraindikácie: dna. preto jeho účinok nastupuje s určitým oneskorením (niekoľko hodín).5 mg/deň (max. klopamid. Použitie: edémy rôzneho pôvodu (kardiálny.diuretiká typu – indapamid.hypokalémia. čím znižujú únik draslíka.edémové stavy.hyperurikémia. Distálne – tiazidové diuretiká – hydrochlórtiazid.diuretiká pôsobice v distálnom tubule. nefrotický). samostatne v liečbe hypertenzie (dlhodobo). kam sa dostávajú tubulárnou sekréciou. arytmie . čím dochádza ku zvýšenému vylučovaniu sodíka a teda i vody. hepatálny. blokujú symport Na+ a Cl-. chlortalidon. zvláštnou indikáciou je liečba diabetes insipidus. kde znižujú diurézu. čím zvyšujú prietok krvi obličkami a teda i množstvo vylúčeného moču. nefrotický diabetes insipidus. súčasne je blokovaná spätná resorbcia Ca2+. triamteren . podávajú sa najmä v kombinácii s kľučkovými a distálnymi diuretikami. gravidita 191 . kompetitívne vytesňuje aldosterón na cytoplazmatickom receptore. ich účinok v porovnaní so spironlaktónom nastupuje rýchlejšie.25-12.Použitie: .okrem diurézy vedú tiež ku zníženiu žilového objemu – využite pri liečbe srdcového zlyhania .pôsobia v zbernom kanáliku.rozlišujeme 2 spôsoby mechanizmy ich pôsobenia: -spironolaktón – kompetitívne blokuje účinky aldosterónu. intoxikácie liekmi a inými látkami.

tielinová (hepatotoxická) 4. altizid. antidiabetiká. hydroflumetiazid.Interakcie: . močovina 2. metolazon.K+ šetriace diuretiká a ACEI – nebezpečie hyperkalémie . ak je substituovaný objemným zvyškom 2d) Sulfamoylbenzoové kyseliny 192 . paraflórtiazid.náhrada sulfamoylu v p-polohe voči Cl izostérnym karbamoylom výrazne zvyšuje diuretickú aktivitu.diuretiká a kumaríny. Kálium šetriace diuretiká a) Antagonisti aldosterónu – spironolaktón. polytiazid. trichlormetiazid. cyklopentiazid. azosemid. biguanidy – zoslabenie účinku Rozdelenie diuretík z hľadiska chemickej štruktúry: 1.etakrynová. xipamid d) Kys. diklofenamid b) Benzéndisulfónamidy – mefrusid c) Sulfamoylbenzamidy – indapamid. metipamid. kys.diuretiká a kardioglykozidy – zvýšenie toxicity digoxínu . bemetizid. Sulfónamidy a) Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid.kľučkové diuretiká a aminoglykozidové ATB – potencovanie ototoxicity a nefrotoxicity antibiotík . fenkvizon 3.o. warfarín – zosilnenie účinku . kanrenová kyselina b) Cyklické amidiny – amilorid. dorzolamid. klopamid. kanrenon. aryloxyoctových – kys. bendroflumetiazid f) Iné štruktúry – chlortalidon. bumetanid e) Tiazidy – hydrochlortiazid. butizid. kvinetazon. Osmodiuretiká – manitol. Deriváty kys. sulfamoylbenzoové – furosemid.diuretiká – tiazidy a p. triamteren 2b) Benzéndisulfónamidy - Vzťah štruktúry a účinku: nutná je substitúcia základného 2-chlórbenzénsulfonamidu druhým sulfamoylom v ppolohe eventuálna súčasná substitúcia v polohe 6 aromatického kruhu 2c) Sulfamoylbenzamidy Vzťah štruktúry a účinku: . klofenamid. metylklotiazid. piretanid.

podaní sa využíva spironolaktón – proliečivo. tiooctovej uvoľňuje kanrenon.aktivitu zvyšuje zavedenie druhej dvojitej väzby na C(6) (kanrenon).amilorid – časť je vylučovaná nezmenená.Vzťah štruktúry a účinku: . z ktorého sa odštiepením kys.pri parenterálnej aplikácii sa využíva soľ – kanrenoát draselný. ktorý sa čiastočne oxiduje na metylsulfinyl. pri p. . zvyčajne metylom . zvyšok ako amid kyseliny Farmakognózia -rastlinné diuretiká: 193 .metabolity .torasemid – oxidatívna hydroxylácia C(4) fenylu --> p-hydroxytorasemid .podmienkou účinku je sulfamoylová skupina na C7 a elektronegatívna skupina (Cl. sulfonylová skupina je nahraditeľná izostérnym karbonylom bez straty účinnosti 4a) Antagonisti aldosterónu Vzťah štruktúry a účinku: . kanrenoová). Metabolizmus diuretík: . ktorý je ďalej oxidovaný na neúčinnú kyselinu .o.zatiaľ čo sulfamoyl v polohe 7 je podmienkou zachovania účinku. halogénalkylmi alebo cykloalkylmi.aktivitu zvyšuje substitúcia C3 alkylmi. Tá sa však vyskytuje za fyziolog.aktivitu nemení súčasná substitúcia dusíku v polohe 2 krátkym alkylom. .spironolaktón – v organizme prebieha rýchla premena na kanrenon a meatbolické odbúravanie acetylu za vzniku 7-metyltioderivátu.triamteren – hlavným metabolitom je oxidáciou vzniknutý p-hydroxytriamteren vylučovaný renálne ako sulfátový konjugát.a metylsulfonyl. podmienok v rovnováhe s laktónom považovaným za účinné agens. v menšej miere žlčou ako glukuronid. rovnaký je i účinok po otvorení kruhu (kys.pre účinok je dôležitá nesubstituovaná sulfamoylová skupina s aktivujúcim elektronegatívnym Cl alebo CF3 na susednom C(2) benzénového kruhu a s polárnou sulfonylovou alebo karbonylovou skupinou na C(5) 2e) Tiazidy Vzťah štruktúry a účinku: . oxidácia na C(3) viazaného metylu na primárny alkohol. CF3) na C6 benzotiazidine . ktoré zvyšujú lipofilitu a tým urýchľujú prenikanie do tubulárnych buniek obličiek .furosemid – oxidatívnym odštiepením furfurylu vzniká kyselina 4-chlór-5sulfamoylantranilová .

repa obyčajná . karminatívum. strata elektorlytov je minimálna.podľa mechanizmu účinku a povahy účinných látok ich možno rozdeliť na: 1. kontrakcie) – bol zneužívaný ako abortívum Prípravky: Betulan. osmotické diuretiká deriváty xantínu siličné diuretiká flavonoidné diuretiká saponínové diuretiká 1. sacharidy Použitie: diuretikum. Čierny čaj (Srí Lanka. poruchy trávenia a hematúriu. teofylín (1. preto dlhodobé podávanie môže spôsobiť zápaly obličiek.3. 194 . 4. teaflavín.Enzýmovými procesmi sa vytvára charakteristická aróma a zafarbenie a následne sa rýchle usušia v sušiarni.1-0. 3. flavonidy (apiín). tearubigín. 5..7-dimetylxantín). India) – čaerstvé listy sa nechajú zvädnúť. 3.5 – 2 %) . myristicín. borneol. α-pinén. galokatechín) Vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. stáčaním sa poruší ich bunková štruktúra a za zachovania enzýmov sa nechajú fermentovť. geraniol Použitie: diuretikum. myrysticín pôsobí výraznejšie na maternicu zvšuje tonus. stomachikum.Juniperi fructus – Juniperus communis (Cupressaceae) . Species diureticae planta. furanokumaríny.7-trimetylxantín). Species urologicae planta . flavonidy a silica. Čína) – listy sa ihneď sušia na panvičkách. myristicín.apiol. 2.Juniperi lignum – Juniperus communis (Cupressaceae) OL: silica (0.3%) s obsahom fenylpropánov . Zelený čaj (Japonsko. sliz.Theae folium – Thea sinensis (Theaceae) OL: kofeín (1. čím sa inaktivujú enzýmy. silica a koreninové extrakty sa používajú v potravinárstve .Saccharosum = sacharóza – α-D-glukopyranozyl-1-2-β-D-fruktofuranozid Materská rastlina: Beta vulgaris (Chenopodiaceae) . Používa sa i ako stomachikum. spôsobuje najmä vodnú diurézu. karminatívum acholagogum. močové dezinficiens.terpinén-4-ol (diureticky účinná zložka). Podľa spôsobu fermentácie sa rozlišuje čierny a zelený čaj. apiol pôsobí dráždivo na obličkový parenchým.3-dimetylxantín). diuretický účinok je vyvolaný dráždením obličkového parenchýmu.Petroselini fructus – Petroselinum crispum (Apiaceae) OL: silica (3-7%) s obsahom fenylpropánov – apiol. seskviterpény Použitie: plod je silné diuretikum. α-pinén (dráždivý účinok). Siličné diuretiká . Osmotické diuretiká . teobromín (3. epikatechín. triesloviny –10-25 % (v čerstvých listoch-katechín. Deriváty xantínu . terpény.Manitol Materská rastlina: Manna – Fraximus ornus (Oleaceae) 2.Petroselini radix – Petroselinum crispum (Apiaceae) (ČSL 4) -diurerticky pôsobí podráždením obličkového epitelu OL: silica (0.

Betulan sp. Sp. kyselina kremičitá –10%.diureticae planta. Nephrosal sp. slizy-9% Species diureticae = diuretická čajovina • Ononidis radix 200g • Levistici radix 200g 195 .diureticae planta.Betulae folium – Betula pendula. sliz. stopy silice a alkaloidu nikotínu Použitie: diuretikum – zvyšuje vylučovanie moču pričom nemení obsah elektrolytov Prípravky: Sp.n-butylftalid -ČSL4 – Species diureticae 4. silica Prípravky: Sp. kyslé saponíny-0..Pruni spinosae flos – Prunus spinosa (Rosaceae) OL: flavonoidy – kempferol-3-ramnózo-4´-arabinozid 5. flavonoidy-2% .Levistici radix – Levisticum officinale (Apiaceae) OL: silica 0.. saponíny. Flavonoidné diuretiká . spazmy močového mechúra .urologicae planta. kvercitrín.(2-5%) – najmä kvercetínové glykozidy-hyperozid.5%.5-5%. .Violae tricoloris herba – Viola tricolor (Violaceae) OL: saponíny neznámej štruktúry. Betulan sp.saluretikum Prípravky: Species diureticae (ČSL4).diureticae planta.urologicae planta . kyselina kremičitá Prípravky: Sp. . Nephrosal sp. . medikagénovej a gyprogénovej) kumaríny – herniarín a umbeliferón.-ČSL4 – Species diureticae . neutrálne saponíny-3-9% (der. podporujú vylučovanie elektrolytov Indikácie: cystitídy.Herniariae herba – Herniaria glabra. Herniaria hirsuta (Carryophylaceae) OL: saponíny 2. myricetíndigalaktozid. Saponínové diuretiká .Juniperi oleum – borievková silica – používa sa ako derivans . silica Použitie: diuretikum bez dráždenia obličkového parenchýmu . uretritídy.Polygoni avicularis herba – Polygonum aviculare (Polygonaceae) OL: flavonoidy – avikularín (kvercetín-3-O-arabinozid). Betula pubescens (Betulaceae) – ČSL4 OL: flavonoidy.Ononidis radix – Ononis spinosa (Fabaceae) OL: izoflavóny – ononín. Nephrosal sp. saponíny – α-onocerín.triterpénový saponín (equisetonín). kys. Sp.hyperozid Použitie: saponíny a flavonoidy pôsobia diureticky. flavonoidy. rutín.6-1% . flavonoidy. triesloviny. Sp.Equiseti herba – Equisetum arvense (Equisetaceae) OL: saponíny-5% .urologicae planta.

chlorogénová.Sambuci flos – Sambucus nigra (Loniceraceae) OL: flavonoidy – rutín. silice. triesloviny. hyperozid. astragalín.Tiliae flos – Tilia cordata. glykozidicky viazané) – kys. organické kyseliny. ferulová. slizy.látky vyvolávajúce potenie. cukor .kávová. používajú sa pri chorobách z nachladnutia .• • • Betulae folium Juniperi fructus Liquritiae radix 200g 200g 200g Rastlinné diaforetiká . kyanogénny glykozid – sambunigrín. flavonoidy – tilirozid. triesloviny. slizy. organické kyseliny (voľné. cukry PRÍPRAVKY: URANDIL – chlortalidon I: diuretikum AMICLOTON . Tilia platyphyllos (Tiliaceae) OL: silica – farnezol.amilorid I: antihypertenzívum (používa sa v kombinácii) DROGY S OBSAHOM HORČÍN Glykozidy 196 . kvercitrín. kyanogénne glykozidy – sambunigrín.

v Scrophulariaceae (aukubín). Oleaceae. sylvestris Oleaceae Folium trifolii fibrini Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Typ horčín Iridoidové horčiny: aukubín (2 – 2. G. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – skúškou horkosti tak. kardioaktívne.dihydrofoliamentín swerozid Verbenalínová horčina: loganín Monoterpénové horké alkaloidy: gencianín. mentiafolín.pannonica G.75 % v čerstvom liste olivy až 2 %) Sekoiridoidové horčiny: foliamentín. vo Verbenaceae. kumaríny a ich deriváty. Cornaceae a. a preto označujú sa spoločným názvom horčiny. flavonoidové antokyanidínové.8´ . Medzi horčiny patria aj látky inej chemickej štruktúry a iného biognentického pôvodu – napr. ´ Horčiny s iridoidovým aglykónom sú bieogeneticky odvodené od kyseliny meválónovej. saponíny. purpurea Gentianaceae Sekoiridoidové horčiny: genciopikrín (2 – 3. ktorý sa riedi na dve koncentrácie.punctata. tioglykozidy (glukozinoláty) a glykozidy s iridoidovým aglykónom. čo je príčinou sčernetia drog pri neopatrnom sušení. asi v 30 čeľadiach. Porovnávací štandard je chlorid chinínia. Lamiaceae (harpagozid) . kyanogénne. amára. iný výrazný terapeutický efekt však nemajú.05 %) trisacharidová horčina: gencianóza 197 .Podľa štruktúry aglykónu delíme glykozidy na: fenolofé. Niektoré z nich sú látky horkej chuti. gencianidín Iridoidové horčiny: analogické ako Radix harpagophyti – obsah harpagozidu asi polovičný Herba scrophulariae Scrophularia nodosa Scrophulariaceae Radix gentianae Gentiana lutea. pričom najvýznamnejšou skupinou sú monoterpény odvodené od iridodialu ( iridoidy): Iridoidy sú látky tuhé i tekuté a ich rozklkadné produkty sa farbia na tmavo. G. Gentianaceae (sekologanín). Zväčša sa nachádzajú v dvojklíčnolistových rastlinách. Glykozidy s iridoidovým aglykónom Irinoidy patria medzi účinné látky mnohých drog. druhý nesmie mať horkú chť.5%) Hlavná obsahová látka: sliz Iridoidové horčiny: gencianínový typ – oleuropeín (asi 0. ČAsté sú napr. antrachinónové. Rubiaceae (asperulozid). tepény. flavonoidy a floroglucíny. Iridoidové a sekoiridoidové horčiny Droga Folium plantaginis Plantago lanceolata Planataginaceae Folium oleae Olea europaea var.amarogentín (0. Valerianaceae (valepotriáty). že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh. Jeden roztok musí mať horkú chuť.i. steroidy. 7´. ktoré z didaktických dôvodov zaraďujeme tiež do tejto kapitoly. podporujú tvorbu a sekréciu žalúdočných štiav.5 %).

izomerný anabsintín.Radix harpagophyti Harpagophytum procumbens Pedaliaceae Seskviterpény (C 15) Herba absinthii Artemisia absinthium Asteraceae Herba cardui benedicti Cnicus benendictus Asteraceae Herba cynarae Cynara scolymus Asteraceae Diterpény (C 20) Folium salviae (Herba salviae) Folium rosmarini Herba marrubii Lamiaceae Triterpény (C 30) Lignum quassiae Quassia amara Picrasma excelsa Simarubaceae Radix bryoniae Bryonia alba.3 – 1 % (hlavná zložka marubiín) Sekotriterpénové horčiny: asi 0. kvasiín (asi 0. grosheimín. prokumbid (= harpagid) Seskviterpénové laktóny: absintín (asi 0. dioica má obsah asi 10 – násobne vyšší kondurangíny asi 1 – 2 %. I.E.20 %). J. cretica subsp. artabsín (iba v čerstvo nazberanej droge) Horčiny gemakránového typu: knicín (spolu asi 0.25 % horčín) Seskviterpénové laktóny: cynaropikrín. B. cynarín a i.25 0. izoharpagozid. neokvasín. aurantium Rutaceae Strobulus humuli lupuli Humulus lupulus Horčiny: floroglucínové deriváty: izohumulón a lupulón 198 . K. pikrosalvín (= karnosol).1 – 0.D. 18 hydroxykvasín Tetracyklické triterpénové horčiny: kukurbitacíny (B. kondurangín A Drogy s neterpenoidovým charakterom horčin Pericarpium aurantii flavonónové glykozidy – neohesperidín a naringín Citrus aurantium subsp.15 %). dioica Cucurbitaceae Steroidy – Pregnánový typ Cortex condurango Marsdenia condurango Asclepiadeceae Iridoidové horčiny: harpagozid. príp. L) a dihydrokukurbitacíny B. pri extrakcií sa mení na nehorko chutiacu zlúčeninu (kyselina karnosolová) obsah horčín asi 0.

PLôsobí mierne spazmolyticky. Radix taraxaci cum herba Radix taraxaci – Taraxacum officinale – Cichoriaceae Púpavový koreň s vňaťou 199 . pri gastritídach. toník a prostriedkov pri ochorení tráviaceho traktu. Herba marrubii – Marrubium vulgare – Lamiaceae Jablčníková vňať Použitie: amárum. roborancií. Folium oleae Olea europaea – Oleaceae List olivy Použitie: prípravky z listov plôsobia hypotonicky – za úlčinný faktor sa pokladá najmä oleuropeín. digestívum). V ľudovom liečiteľstve aj ako emetikum a expektorans. dyspepsiach. Herba cardui benedicti – Cnicus benedictus – Asteraceae Vňať benedikta Použitie: amárum – stomachikum má slabší účinok ako ostatné horčinové drogy. najmä skupiny cholagok. extrakt z dražé (choleretikum) Radix gentianae – Gentiana lutea – Gentianaceae Horcový koreň Použitie: amárum (purum) – stomachikum Zložka cholagog. dezenfekčne a ako antihidrotikum. Herba centaurii – Centarium erythraea. Používa sa v likérnictve a potravinárstve. Silica podávaná v terapeutických dávkach má podobné vlastnosti ako Oleum salviae.Cannabaceae Foliu trifolii fibrini – Menyanthes trifoliata .Menyanthaceae List vachty trojlistej Použitie: ako amárum – stomachikum a tonikum Droga je súčasťou čajovín. C. geriatrik. stomachikum a digestívum. Silica pre obsah tujónu je toxická (preto oprávnený zákaz výroby liehovín – absitu – destilátu z paliny vo väčšine krajín sveta). žalúdočných čajovín (typ Species stomachiceaea) Herba absinthii – Artemisia absinthium – Asteraceae Vňať paliny Použitie: amárum – aromatikum. čajovín (stomachikum. Pri pečeňových a žlčníkových ochoreniach ako choleretikum. metabolikum a choleretikum. choleretikum a sekretolitické expektorasium – zvyšuje sekréciu bronchov dýchacích ciest. Droga je aj tonikum. Oficiálny prípravok je Tinctura amara. minus – Gentianaceae Vňať zemežlče Použitie: amárum – purum Zložka horkej tinktúry – Tinctura amara (stomachikum). metabolických prípravkov. tvorí zložku tzv. syn.

diuretikum. diabetické a alkoholické periférne a centrálne neuritídy a neuralgie. organické encefalopatie. S: ferrosi fumaras IS: antianemikum. Nezbytný pre normálnu erytropoézu a činnosť nervových buniek. FU: Po parenterálnej aplikácií sa viaže v plazme na glykoproteín transkobaltamín I – III. Rastový faktor Mo. tracheálnej a bronchiálnej sliznice. 200 . Expectorancia – farmokognózia Pôsobia na kašeľ dráždením laryngiálnej. očného nervu. ktorá sa však dobre vstrebáva po p. I: prelatentné.Púpavový koreň Použitie: droga je mierne choleretikum. cholecystopatiách. S: cyanocobalaminum IS: vitamín CH: Pre organizmus potrebný vitamín. pri nepokoji. Nedostatok poškodzuje predovšetkým všetky rýchlo rastúce t. Ukladá sa predovšetkým v pečeni.chitín NEUROBENE inj. neuroanemický syndróm. aj pri poruchách trávenia. nervové poruchy sluchu. I: perniciózna anémia i iné megaloblastické anémie z hypovitaminózy B 12. tehotenstvo. CH: zlé rozpustná soľ dvojmocného železa. a nukleových kyselín. Dôkaz a stanovenie horčín v drogách Dôkaz: reakcie farebné. ktorý ako koenzym sa zúčasťňuje na metabolizme tukov. glycidov. Cortex condurango – Marsdenia condurango – Asclepiadaceae Kôra marzdénie Použitie: zdravotné víno Strobilus lupuli – Humulus lupulus – Cannabeceae Chmeľová šištica Použitie: v pivovarníctve a vo farmácií. podaní. amárum a používa sa ako adjuvans pri hepatopatiách.o. latentné a manifestné sideropénie a sidropenická anémia akéhokoľvek pôvodu. najmä extrakt ako sedatívum. kojenie. zrážacie→ podľa typu horčiny tenkovrstvová chromatografia Stanovenie: biologická metóda. Prebytok je vylučovaný močom. DNA syntetizujúce tkanivá.brucín . najmä nedostatočnom trávení tukov.chuťová skúška číslo horkosti liekopisný štandart. FERONAT susp. stavom napätia a vyčerpanosti. extrakt ako externé antireumatikum.j.

živica. saponíny (sú aj účinné sekretolytiká) 2. . ďalej kyselina glabrínová. čo je veľmi sladko chutiacia amóniová alebo vápenatá soľ kyseliny glycyrizínovej. galaktóza. 11 – deoxyglycyretínovej.majú miestne dráždivý a spazmolytický účinok= silice . škrob ČSL 4 – Extractum ipecacuanthae siccum prípravky – IPECARIN gtt.EMETIN inj. Aglykón je 18beta.j.Cephaélis ipecacuanha. ramnóza.triterpénové – expectoračný účinok .glabrol. Stimulačné .1.emetín.Rubiaceae Ipekauánový koreň Alkaloidy – 2 až 4 %(tetrahydroizochinolínového typu).o.podanie p. xylóza. reflexným mechanizmom . predovšetkým emetín a cefaelín – emetín – vo vyšších dávkach pôsobí ako emetikum saponíny. pri sušení sa tvorí typický pach drog sacharidy.KODYNAL tbl.Primulaceae Prvosienkový koreň do -10 % triterpénových saponínov. . kyselina glukurónová. sacharidy a škrob Radix primulae.glycyretín( kyselina glycyretínová). inhalačne Radix ipecacuanahae. hispaglabridín A oxykumaríny. pričom deriváty aglykónov sú odvodené od priverogenínu A a B Fenolové glykozidy – primulaverín ( primulaverozid).amyrínového typu. Žlté zafarbenie drogy spôsobuje likviricigenín a izolikviricigenín flavónové deriváty. arabinóza.likviritínovej. kyselina galakturónová) Radix liquiritiae – Glycyrrhiza glabra – Fabaceae Koreň sladkovky Asi 3 – 15 % triterpénových saponínov – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín..Primula veris.steroidné Triterpénové saponíny alglykón: oleán a ursán cukrová zložka: do 12 jednotiek (glukóza. triesloviny 201 . Emetické – účinkujú dráždením žalúdočnej sliznice t. Ďalšie saponíny tvoria glykozidy kyseliny glabrínovej. N – obsahujúci iridoidový glukozid(ipekozid).umbeliferón. pri enzýmovom štiepení. herniarín látky typu estrogénnych steroidných hormónov( adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) horčina glycyramín. beta. Saponíny .

Caryophyllaceae Koreň mydlice lekárskej 5 % zmes saponínov. Silice Podľa účinku delíme: 202 .gypsogenín) Folium hederae – Hedera helix – Araliaceae Brečtanový list 5 % saponínov – hederakozidy. katalpol) karotenoidy ( beta-karotén. paniculata – Caryophyllaceae koreň mydlice bielej do 20 % saponínov – gypsozid A (aglikón . kyselina echinocystová..i. primulagenín D a SG. rozličné mono. ich glykozidy. kempferol a rutín). Hlavný saponín je saponozid A a D. apigenín. označovaná ako saporubrín.5 -4% flavonoidov ( o.22. i. metylester kyseliny valérovej a stopy silice Radix saponariae rubrae.3 Flos verbasci – Verbascum densiflorum . primverogenín A-12-monoacetát a B. lipidy.Hlavný je hederakozid C.Polygalaceae Senegový koreň do 10 % senegasaponínov A-D s hlavným sapogenínom presenegínom a tenuifolínom primverozid ( fenolový glykozid ). kemferol. spazmolytikum prípravok: HEDELIX sir.Z vedľajších saponínov vznikajú pri hydrolýze neutrálne a kyslé sapogeníny. minerálne látky a stopy silice súčasťou Species pectorales Slizy miernia dráždivý účinok saponínov. luteolín. izokvercitrín) vitamíny ( provitamín A a E) pôsobí ako expectorans. Hederakozid B sa parciálne hydrolyzuje na beta-hederín (?aglykón – kyselina oleanolová?) Droga obsahuje aj seskviterpény a flavonoidy ( o.a oligosacharidy. hlavný sapogenín tvorí kyselina kvilájová (aglykón gypsogenín) Radix saponariae albae – G. iridoidy( aukubín.Scrophulariaceae Divozeľový kvet thapsiforme phlomoides kyslé a neutrálne saponíny so slabým hemolytickým účinkom( hlavný je verbaskový saponín) 1. voľnú kyselinu salicylovú. rutín.Saponaria officinalis. krocín) väčšie množstvo slizov( 3%) a cukrov. ktorého monodezmozid je alfahederín. gtt.monoacetát Je náhradou za Radix senegae Flos primulae Radix senegae – Polygala senega.

paracymén) Obsahuje aj tymol (aj antiseptický účinok) a karvakrol triesloviny. flavonoidy a triterpény súčasťou Species pectorales. sekretolytické expektorans. Sirupus thymi compositus Prípravky: BIOTUSSIL gtt. proteíny.cymol. Oleum anisi Získava sa z drogy Fructus anisi stellati 5 – 8 % silic – podobné zloženie ako silica z druhu Pimpinelaanisi Illicium religiosum.anízovca jedovatého – prudko jedovatý( šikimotoxíny. šikimín) Fructus foeniculi – Foeniculum vulgare – Apiaceae Feniklový plod (zápar má sekretolytické expektoračné účinky) 2 -6 % silíc trans – anetol. Extractum thymi fluidum. Plody obsahujú ešte olej ( asi 30% ). Silica však pôsobí dráždivo.Pimpinella anisum – Apiaceae Anízový plod 1.5 – 3 % silic (limonén. Sekretolytické (Oleum anísi. Mierniace sekréciu (Oleum eucalypti. IPECARIN gtt. dianetol (transanetol sa svetlom mení na nežiadúci dianetol – astrogénne účinky) Silica pre vysoký obsah anetolu tuhne už pri obyčajnej teplote. thymi) 2.metylchavikón anízaldehyd. anízový aldehyd a niektoré terpénové uhľovodíky ( alfa-pinén. nositeľom chuti a arómy. limonén). foeniculi. PULMORAN spc. Herba thymi – Thymus vulgaris – Lamiaceae Vňať dúšky tymianovej 0. Je výborné spazmolytikum. preto je potrebná opatrnosť pri dávkovaní Prípravky: SOLUTAN gtt. fenchón.1. olej. organické kyseliny a flavonoidy Oleum foeniculi. karminatívum.5 – 4 % silice trans – anetol.p. puni pumelionis) Fructus anisi vulgaris. metylchavikol. 203 . proteíny a sacharidy Je súčasťou Species pectoráles Prípravky: TIMI sir. tymol sa používa v stomatológii ako antiseptikum BENEFORIN gtt.sa získava z drogy destiláciou vodnou parou. PULMORAN spc.

kde rastie thymol..5%). karén.zmes z 2/3 benzylbenzoátu a 1/3 benzylcinamátu. potom asi 80% živice (zväčša estery kyseliny škoricovej a tolurezitanolu.. THYMONEL gtt. siličné drogy Hormóny štítnej žľazy (HSZ) 204 ...Myrtaceae Eukalyptusový list 1-3% silíc.1 – 0. anízový aldehyd Balsamum tolutanum – Myroxylon balsamum.Pinaceae Kosodrevinová silica Inhalačné expektorans bornylacetát. potom vanilína eugenol Species pectorales Lichen islandikus Radix althaeae Folium farfarae Folium althaeae Radix liquiriciae Flos verbasci Fructus anisi Herba thymi 50g 200g 100g 250g 100g 100g 100g 100g .Herba serpylli – Thymus serpyllum – Lamiaceae Vňať dúšky materinej 0. kadidén. Oleum pini pumilionis – Pinus mugo. borneo.Fabaceae Toluánsky balzám Obsahuje najmä cinameín (asi 7. variabilita zloženia závisí od toho. fenandrén.8 – cineol (eukalyptol) -Oleum eucalypti Prípravky: PINOSOL gtt.monocyklické monoterpény alfa – pinén. kyselinu škoricovú). alfa – pinén. limonén. ung.6 % silic – podobné zloženie ako Herba thimi. cimél – dráždivé Na inhaláciu sa používa eucalyptol – 1.. felandrén. citral. saponínové drogy . slizové drogy . Druhá skupina silic mierniacich sekréciu Folium eucalypti – eucalyptus globulus... geraniol Prípravky: BENEFORIN gtt. silvestrén. karvakrol.

ktorý je peptidicky viazaný na thyreoglobulín. Tu sa oxiduje jodidperoxidázou na elemárny jód. kde podporujú inkorporáciu AMK. premenu cukrov a tukov. Biosyntéza levothyroxínu a liothyronínu prebieha z tyrosínu. z ktorej sa v tráviacom ústrojenstve rovnako odštiepujú jodidy. spotrebu kyslíka. zvyšujú metabolizmus sacharidov a lipidov a uvoľňujú z kostí vápnik. V periférnych tkanivách dochádza k čiastočnej konverzií T4 dejodáciou na T3.5. Sírou. liothyronín. Z uvedených dôvodov je T4 pokladaný za prohormón a T3 za hlavný Ho ŠŽ. 3´. výmenu anorgatických látok.alebo dijódtyrozíny. premenu energie. Vo fyziologických koncentráciach majú T3 a T4 anabolický účinok. stimulujú RNA a syntézu proteínov. kde sa viažu na plazmatické proteíny a pred vstupom proteínu do buniek tkaniva sa opäť uvoľňujú. katalyzujú oxidatívne reakcie. Jódthyroníny sa uvoľňujú z thyreoglobulínu proteolytickým štiepením. Tetrabrómthyroxin je však len slabo aktívny. regulujú rýchlosť metabolizmu v organizme napr. Vznikajú mono. cez semichinoidnú formu na thyroxín a ďaľšie aktívne jódthyroníny za uvoľnenia alanínu. Potrebné množstvo jódu príjma organizmus predovšetkým z vody vo forme jodidov. klesá účinnosť na 1/5.3´. T3 a T4. odbúravanie cholesterolu a ovplyvňujú aj svalovú kontraktivitu a strdcovú frekvenciu. T3 je aktívnejší než T4) Náhradou jódu brómom u T3 v polohe 5 sa získa značne aktívny produkt. ktorý je pokladaný za hlavný Ho ŠŽ. kde sa hromadia. Náhradou všetkých atómov jódu brómom účinok klesá len nepatrne. Hormonálny sekrét ŠŽ obsahuje celkovo 4 dôležité jódované deriváty L – thyronínu – levothyroxín. ktorý sa chová ako antagonista Ho prištítnych teliesok – parathormónu. ktorý reguluje jodáciu I proteolýzu. alebo z potravy. Výhodou sa ukázala alkylácia v polohe 3´ predovšetkým izopropylom. Vo vyšších koncentráciach znižujú proteosyntézu. Vyvolávajú zvýšenú produkciu ATP a tým pomáhajú zhromažďovať pre organizmus potrebnú energiu. L – 3. Analógy T4 získané alkokxyláciou fenolickej skupiny sú orálne účinnejšie. 3´-dijódthyronín. Halogenácia jódom (brómom) v polohách 3. 205 . T4 a T3 zasahujú v bunkových jadrách tkanív (predovšetkým pečeň a ladviny) do lokalizovaných enzymatických systémov v mitochondriach. 3´ vedie k účinnejším preparátom než v polohách 3. Pôsobením tyrosinjodinásy prebieha jodácia tyrosýnových zbytkov v thyreoglobulíne. účinok klesá alebo úplne mizne. Tie sa dostávajú do krvi a odtiaľto do ŠŽ.5´ (napr. Pozornosť budil predovšetkým liothyronín. ktoré sa vzájomne kondenzujú za tvroby dyfenylethérového skeletu radikálovou reakciou. Posledné dva prenikajú rýchle do krvného obehu. Kyseliny tri – alebo tetrajódthyrooctové sú metabolity T3 a T4 a majú okrem thyreomimetickej účinnosti I významnú hypocholesterolemickú aktvititu. Jódthyrozíny podliehajú v ŠŽ dejodácií špecifickou dehalogenázou a vzniknuté jodidy sú použíté opäť k jodácií thyreoglobulínu.trijódthyronín a L -3. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom Pre účinok je dôležité zachovanie thyroninového skletu a prítomnosť substituentu v polohe 3 alebo 3´ Účinok je však závislý I na pK postranného kyslého reťazca. HSZ sú regulátory vývoja organizmu. Náhradou éterického kyslíku v T4 iným atómom napr. Biosyntéza Ho ŠŽ je riadená TSH. Mechanizmus účinku Pri protheolýze thyreoglobulínu sa odštiepujú mono – i dijodthyrozíny.5´ . ak je nahradený inou skupinou. 5.HSZ levothyroxín – T4 a liothyronín – T3 sa odvodzujú od aminokyseliny thyrosínu V C – bunkách SŽ vzniká tiež polypetidový Ho – kalcitonín. stimulujú proteosyntézu a podporujú produkciu STH.

Je glykoproteín. thibenzazolín. zároveň znižuje aj hladinu fosforu. 5. ktoré zasahujú postranný alanínový reťazec. pri ktorej sa uvoľňujú jodidy. miesto vzniku sú C – bunky ŠŽ. KALCITONÍN Látka znižujúca vápnik v krvi. kyseliny 2. LIOTHYRONÍN . fruktósy a glukósamínu. . Thyreoglobulín sa získava izoláciou z bravčových alebo hovädzích ŠŽ. Skupina derivátov merkaptoimidazol – ich štruktúra obsahuje zbytok thiomočoviny – thiamazol. manósy.o. ANTITHYROIDNÉ LÁTKY (AL) AL majú schopnosť účinne znižovať nadprodukciu Ho ŠŽ pri jej hyperfunkcií. kreténizmu. vo vorme sodnej soli alebo hydrochloridu. injekčne len v nutných prípadoch. vo forme sodnej soli. Iné látky – viacmocné fenoly (rezorcinol. U methylthiouracilu. Spolu s parathormónom a vitamínom D riadi fosfokalciový metabolizmus. Funguje ako antagonista parathormónu. V každej molekule sa nachádza 115 thyrozínových zbytkov. dekarboxylácia). floroglucinol). karbuthamid. Menšia časť Ho a produktov odbúravania sa vylučuje obličkami. 5´ . znižuje koncentráciu vápnika v krvi. ktorého obsah v ŠŽ je veľmi nízsky sa získava synteticky. napr.trijódthyronín Pripravuje sa synteticky. tholbutamid. 4 dihydroxybenzoové. je niekoľkonásobne účinnejší než racenát a D – forma. že brzní vyplavovanie vápnika z kostí. kyselina p – aminobenzoová.V periférnych tkanivách sa T3 a T4 odbúravajú pomocou oxidatívnych enzymatických pochodov (deaminácia. nitrily. Používa sa u rôznych foriem hypothyreóz. Na rozdiel od levothyroxínu pôsobí rýchlejšie a je účinnejší. Levothyroxín. Jedná sa o lineárny polypeptid obsahujúce 32 AMK a jeden N – terminálny medzireťazcový disulfidový cyklus. fenylbutazol. lososí je 35 krát aktívnejší než ľudský a pôsobí protrahovane.. injekčne len v nutných prípadoch. Okrem toho má výrazný tlmivý účinok na žalúdočnú sekréciu HCL. Kalcitoníny sa podľa pôvodu vzájomne líšia v slede AMK. Nebezpečné vešľajšie účinky thiouracilu (má výrazné tyreostatické účinky) boli podstatne znížené jeho alkyláciou. obsahuje 4 peptídové reťazce a 5500 AMK. karbimazol. rezerpín.tetrajódthyronín Je Ho ŠŽ je viazaný na thyreoglobulín Thyreoglobulín je obsiahnutý v koloide ŠŽ. 5. K látkam tlamiacim činnosť ŠŽ patria: Z anorganických látok – jód a jodidy. Pripravujú sa synteticky. Najdôležitejšia je dejodácia.L – 3. 3´. thiomočovina a niektoré jej deriváty tlmia činnosť ŠŽ.o. Sulfonamidy. Do terapií bol zavedený aktívnejší a menej toxický propylthiouracil. hyperkalcemických stavoch a osteoporóze.L – 3. PAS. 5´ . kombinuje sa s liothyrotínom v pomere 4 : 1 alebo 5 : 1. ovplyvňuje sekréciu pankreasu a metabolizmus tukov a cukrov. Podáva sa p. myxedém. ktoré sú krvným obehom dopravované opäť do ŠŽ. 206 . rádiojód 131 I a cholristan draselný Z organických zlúčenín – 3. V terapii sa používa najmä pri Pagetovej chorobe. LEVOTHYROXÍN . a difenyléterový skelet. kde tvorí 80 % celkových bielkovín. tým. Cukorná zložka pozostáva z galaktósy. Používa sa pri zníženej funkcie ŠŽ p. 5 – dijódthyrozín a deriváty thiouracilu a merkaptoimidazol.

bolesti hlavy a kĺbov. parathormon u niektorých akútnych foriem hypoparathyreózy. tetanín a zvýšenom nervovom podráždení. KARBIMAZOL – etylester kyseliny 3 – metyl – 2 – tioxo – 4 – imidazolín – 1 – karboxilovej K dlhodobej predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy. Mobilizuje váplnik v kostiach a jeho vstup do krvného obehu. teda deriváty thiouracilu a merkaptoimidazolu účinkujú tak. je možné ho kombinovať napr. Konštatnú hladinu vápnika v krvi pomáha udržiavať antagonista = kalcitonín. S karbimazolom. že brzdia oxidáciu jodidu na jód a ihibujú peroxidázu a tým bránia biosyntéze T4 a T3. Najaktívnejšie sú chloristany (CLO4-). môže však vyvolať niektoré alergie. Thyreostatický účinok sa po dlhšom užívaní postupne znižuje. leukopénia. Je to polypetid pozostávajúci z 84 AMK. Okrem nich bol izolovaný aj enzým kalikreín. Jód sa obyčajne aplikuje vo forme Lugolovho roztoku (I(5) : KI (10) : voda (100)). Podobne ako lparahormón účinkuje tiež dihydrotachysterón.Prirodzený thyreostatický faktor – goitrín (L – 5 – vinyloxazolidín – 2 – thion) je obsiahnutý v rôznych druhoch krížatých rastlín vo forme prekurzoru glykozidovej povahy progoitrínu. zvlášť kožné. poškodenie pečene. 5 – diód – 4 – hydroxifenyl) propiónová Tlmí sekréciu TSH Propylthiouracil : 2 – merkapto – 6 – propyl pyrinidín – 4 – ol Pri hyperthirózach. Pre zachovanie plnej biologickej aktivity je nezbytné iba sled 29 AMK aminoterminálnej časti peptidového reťazca. 207 . funguje ako regulátor váplnika a anorganického fosforu v krvi a tkanivách.. pravdepodobne vrzdením spätnej rezorpcie fosfátu v ladvinových tubuloch. HORMÓNY PANKREASU V pankrease boli nájdené Ho inzulín (I ) a glukagón (G). Chloristan draselný V terapií miernych až stredne ťažkých. Propylthiouracil brzdí v periférnych tkanivách premenu T4 na T3. rhodanídy. infantilnej tetánií a tiež k diagnostike rôznych foriem hypoparathyreĺoze. Mechanizmus účinku Jodidy tlmia pri hyperfunkcii ŠŽ sekréciu TSH a pravdepodobne brzdia proteolytické odštiepovanie T4 z thyreoglobulínu. Jednomocné anióny účinkujú ako látky kompetitívne brzdiace príjímanie jodidov ŠŽ. k predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy Nežiadúce veľajšie účinky – agranulcytóza. ktorý má iba nízku antirachitickú aktivitu. Hormóny prištítnych teliesok (HPT) Parathormón. Obidva tieto efekty majlú za úlohu zvýšiť hladinu vápnika v krvi. má dobú znášanlivosť. Zvyšuje tiež vylučovanie fosfátov v moči. Používa sa pri dlhodobejšej insuficiencii PT.) – 2 – amino – 3 – (3. Diodthyrozín : kyselina L( . (CNS-) a dusičnany (NO3-) Zlúčeniny obsahujúce v molekule skupinu thiureylenovú – HN – CS – NH . Jód pôsobí ako thyreostatikum iba krátkodobo a nemožno ním dosiahnúť dlhodobého terapeutického efektu. Je pomerne málo toxický. nekomplikovaných foriem thyreotoxikózy.

Vytesňuje tiež vápnik z membránových väzieb. Oba reťazce sú spojená dvoma medzireťazcovými disulfidickými mostíkmi. Sulfonácia hydroxylovej skupiny serínu a threonínu znamená len malú stratu aktivity. rovnako je tomu i pri skracovaní B-reťazca v polohe B22. 4/ Rozštiepením väzby medzi B22-B23 vzniká inaktívny deoktapeptidinzulín. Prvý účinok podporuje transport látok a iónov do buniek. v ktorom sú už vytvorené disulfidické mostíky. jeho trvalý nedostatok pri zníženej funkcii B-buniek spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi a vznik choroby – diabetes mellitus . Ten predstavuje takmer inaktívny proteín o jednom polypeptidovom reťazci. 3/ Enzymatickým odštiepením koncového alanínového zbytku v B. pomocou methylénovej skupiny. predovšetkým v pečeni. Pri proteolýze špecifickým enzýmom sa odštiepia na každom konci spojovacieho peptidu dve bázické AMK a z proinzulínu sa uvoľňuje I a tzv. Stimuláciou hexokinázy podporuje utilizáciu glukózy. C-peptid.reťazci nedochádza k strate aktivity. 5/ Náhradou arginylového zbytku B22 inou AMK značne znižuje aktivitu. nízkomolekulárnych látok a tiež dimérov I čistením. I ovplyvňuje látkovú premenu v rôznych orgánoch. Prítomnosť disulfidického mostíka má zásadný význam pre biologickú aktivitu. Čistý kryštalický I je obtiažne pripraviteľný. 208 . Výhodne sa však ukázalo selektívne odbúravanie AMK v polohe B1-B3. brzdí únik iónov a tým uľahčuje zvyšovanie koncentrácie intracelulárnych volných iónov Ca++. Jeho sekrécia je riadená koncentráciou glukózy v extracelulárnej tekutine a tiež stimulovaná Ho tráviaceho ústrojenstva.Inzulín ČSL 4: Insulinum I je produkovaný B – bunkami Langerhansových ostrovčekov. však ľahko kryštalizuje v rôznych formách. druhý mení aktivitu niektorých enzýmov stimulujúcich glykogenézu. I je polypeptid skladajúci sa z 51 AMK. Tyrozínové a histidínové zbytky sa ľahko jódujú. 2/ Oxidáciou i redukciou I dochádza k rozštiepeniu disulfidických mostíkov a tým k úplnej strate aktivity. Zvyšuje tvorbu glykogénu. zatiaľ čo odštiepením terminálneho asparaginového zbytku v A. súčasne však bráni uvoľňovaniu glukózy z glykogénu. v prítomnosti iónov dvojmocných kovov . A reťazec obsahuje 21. Biosyntéza I prebieha v B bunkách pankreasu z jeho prekurzoru proinzulínu. napr.napr. uľahčuje prienik draslíka a fosfátov do bunky. tlmí uvoľňovanie glycerolu a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva. I tiež ↑ syntézu proteínov. viazaných v dvoch reťazcoch A a B. napr.B30. znamená rovnako úplnú stratu aktivity. Pri substitúcii veľkými zbytkami dochádza k inaktivácii v dôsledku stérickej zábrany pri interakcii s receptormi. zinku. pretože na nich závisí priestorové usporiadanie A a B reťazcov. chromatografiou na bázických nosičoch. So stúpajúcim obsahom jódu v molekule však aktivita I klesá. Monokomponetné I s nízkou antigenitou sú zbavené proinzulínu. lipogenézu. Esterifikáciou voľných karboxylových skupín vedie k neúčinným zlúčeninám. B reťazec 30 AMK.reťazci znamená úplnú stratu účinnosti. I predĺženie disulfidického mostíka. I zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány a tým umožňuje prienik glukózy do buniek. ich acetylácia účinok prakticky neovplyvnila. tukov a proteínov. pričom sulfonácia len jednej hydroxylovej skupiny aktivitu neznižuje. ale i znižujúcich lipolýzu a glykogenolýzu. vo svalstve a v tukových bunkách. ionexovou chromatografiou a gélovou filtráciou. deaminoinzulínu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom 1/ Pre účinok nie sú nutné volné AMK.

Pretože normálny I má len krátky účinok. Existuje tiež určitý synergizmus medzi periférnymi účinkami G a I. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. pôsobí totiž výrazne pozitívne inotropne. Býva označovaný ako antagonista I.i trans-. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. obezite atď. Bežne sa používa bravčový a hovädzí I. okrem kardiotonických glykozidov. Pripravuje sa izoláciou z vedľajšej inzulínovej frakcie. 209 . pri záchvate asthma bronchiale. Steroidy sú založené na 1. V pankreasu sa vytvára z proglukagónu . Použitie: G sa používa vo forme hydrochloridu pri inzulínových hypoglykémiach. Obsah G v pankrease je 10-20krát menší než I.insuliny sú určené len tým pacientom. obsahujúci 15 rôznych aminokyselín a skladajúci sa z 29 zbytkov AMK. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. Znižuje tiež v krvi množstvo volných mastných kyselín a aminokyselín. Ľudský G sa zhoduje s hovädzím a bravčovým. v terapii akútnej pankreatitídy. Glukagon G je polypeptid s molekulovou hmotnosťou 3482. používajú sa v praxi depotné preparáty.konfigurácii. G zvyšuje hladinu krvného cukru stimuláciou enzymatického odbúravania pečeňového glykogénu na glukózu. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. inzulínovom komatu. ktorý neznášajú bežné inzulínové preparáty rovnakého zloženia. k diagnostike feochromocytomu. G tiež inhibuje ukladanie lipidov v tepenných stenách. Pur.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. čo je polypeptid o 78 zbytkoch AMK. k ukončeniu inzulínového šoku a pri poruchách utilizácie sacharidov. pritom menej antigénny pre človeka je bravčový I. Niektoré prípady kardiálneho zlyhania. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. kedy obidva môžu urýchľovať zúžitkovanie periférnej glukózy. kde je I najčastejšie viazaný na bázickou AMK protamin alebo globín a kombinovaný so zinkom.

Perorálne účinné sú i prirodzené. 5. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. najčastejšie kyselinou propiónovou. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický.ESTROGÉNY (E) E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. bisdehydrodoisynolová. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi.17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metyl majú znížené vedľajšie účinky. dienestrol. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty.3. 2. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 1. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. valérovou. poprípade i C. I v kombinácii s anxiolytiky. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. cyklopentylpropiónovou. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. allenolová a jej derivát kyselina alfa. kyselina doisynolová. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. 4. hexestrol. 3-alkylétery. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. klesá účinok. napr. Predĺženie. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etinylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. Degradáciou estrónu a ekvilenínu rozštiepením kruhu D. Per os je z nich najaktívnejší estriol.5(10) – estratrien – 3. napr. 6. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. u benzestrolu. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. 3. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. napr. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum 210 . ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. benzoovou.

4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A.Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. čím nastáva významná regresia tumoru.androstenolón .androsterón . V rakovinových bunkách. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť.3. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. A . Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne.5 – ( 10) estratrién – beta. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 211 . ktorých matky užívali v tehotenstve DES. propionovou a valerovou. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Bolo však preukázané. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu.17.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. predčasnom zlyhaní ovariálnych funcií. kde podporujú syntézu proteínov. Všetky majú protrahovaný účinok. klimakterických problémoch. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. predovšetkým svalstvo a kosti. poruchách vývoja. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. Používa sa pri insuficiencii ovárií. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve.

s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. 2. hypogenitalizme. pri sterilite. TESTOSTERÓN V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron -17-beta-hydroxy-17 alfa-metyl-4-androsten-3-on Estery TES sa používajú injekčne. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. androstenolón). poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. A. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. enantovou. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. cyklopentylpropionovou atď. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 3 – ol – 17 – on (androsterón. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. napr. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Napr. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 1. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. 4. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). dihydroTES. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. TES je pomerne málo perorálne účinný.1. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. mužskom klimaktériu a pod. kyselinou propionovou. 212 . Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. 19 – norTES. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. Výnimkou je 8 – izotestosterón. bolasteronu. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. Ich účinok je synergický s STH. napr. u kalusteronu. izomaslovou. 3. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. Naopak u rovnakej zlúčeniny.

od účinnejšej zlúčeniny 19 – norethisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. 20 – dión – 17 – acetát). ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. 17 alfa – methyl – B – norTES. pri zdĺhavej rekonvalescencii. mesterolón a stanazolón. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. aj u 18 – norzlúčenín. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. resp. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. 2 alfa – methyl – 4. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). potlačení znakov mužnosti u žien. pri osteoporóze. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. 19 – norprogesterónu. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. Najúčinnejšie perorálne GES sú odvodené od ethisterónu ( 17 alfa – etinylTES).2. oxymetholón. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. vyčerpanosti. Progesterón je perorálne málo aktívny. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. 6 – pregnadién – 3. 3. po ťažkých operáciách. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. druhej skupiny samičích hormónov. svalovej dystrofii. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. pôrodoch. 213 . poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení.

I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny.6 – pregnadién – 3. popr. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. Metabolické produkty progesterónu. Presun dvojitej väzby u 19 – noretisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér norethynodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. jeho účinok je špecifický a vedľa estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy.6 – pregnadién – 3. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou.20 – dión – 17 – acetát 214 . po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. k progesterónovému testu. napr. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. estrogénny celkom chýba. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. METHENMADINONACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. Podmienkou pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. pregnandiol. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. NORETHISTERON – 17 alfa – ethinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. sú neúčinné. napr. napr. z ktorých napr. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. lynestrenol majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. v tehotenstve. jeho estery sú perorálne gestagénne vysoko účinné. 5 alfa – pregnanu. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu.Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. napr.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária.

Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. okrem kardiotonických glykozidov. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. ESTROGÉNY (E) 215 . Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans.Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom.i trans-. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. Steroidy sú založené na 1. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne.konfigurácii.

bisdehydrodoisynolová.5(10) – estratrien – 3. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etynylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. cyklopentylpropiónovou. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. propionovou a valerovou. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. napr. hexestrol. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. 3-alkylétery 17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metylén majú znížené vedľajšie účinky.E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. napr. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. allenolová a jej derivát kyselina alfa. najčastejšie kyselinou propiónovou. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. 11. 10. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. 9. klesá účinok. napr. Degradáciou estrogénu a ekvilenínu. Perorálne účinné sú i prirodzené. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. dienestrol. I v kombinácii s anxiolytiky. Predĺženie. benzeovou. poprípade i C. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. 8. valérovou. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. Per os je z nich najaktívnejší estriol. Všetky majú protrahovaný účinok. predčasnom zlyhaní 216 . Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 7. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty.3. 12. u benzestrolu. rozštiepením kruhu D. kyselina doisynolová. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou.

prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 5.3. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. čím nastáva významná regresia tumoru. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. poruchách vývoja. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. 17. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. predovšetkým svalstvo a kosti. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. V rakovinových bunkách. klimakterických problémoch. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A.ovariálnych funcií. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria.androstenolón . A . Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. Používa sa pri insuficiencii ovárií. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. ktorých matky užívali v tehotenstve DES.5 – ( 10) estratrién – beta.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 217 . A. kde podporujú syntézu proteínov.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). Bolo však preukázané. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov.androsterón . ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve.

ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. Napr. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 4. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. TES je pomerne málo perorálne účinný.3 – ol – 17 – on (androsterón. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. androstenolón). ako je tomu u dimethylandrostanolónu. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. izomaslovou. Výnimkou je 8 – izotestosterón. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. oxymetholón. mesterolón a stanazolón. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. napr. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. pri sterilite. u kalusteronu. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. bolasteronu. Ich účinok je synergický s STH. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. TESTOSTERÓN – 17 beta – hydroxy – 17 alfa – metyl – 4 – androsten – 3 – on V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron Estery TES sa používajú injekčne. 7. 5. kyselinou propionovou. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. enantovou. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. 218 . mužskom klimaktériu a pod. hypogenitalizme. 8. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. 6. Naopak u rovnakej zlúčeniny. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. cyklopentylpropionovou atď. dihydroTES. 19 – norTES. napr.

pôrodoch. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. Progesterón je perorálne málo aktívny. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. Najúčinnejší perorálny GES je odvodený od etinylsterónu ( 17 alfa – etinylTES). 2 alfa – methyl – 4. pri zdĺhavej rekonvalescencii. pri osteoporóze. 5 alfa – pregnanu. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu.6. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. popr. 19 – norprogesterónu. 20 – dión – 17 – acetát). svalovej dystrofii. vyčerpanosti. Podmienkou 219 . 6 – pregnadién – 3. resp. aj u 18 – norzlúčenín. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. po ťažkých operáciách. potlačení znakov mužnosti u žien. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. druhej skupiny samičích hormónov. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. od účinnejšej zlúčeniny 19 – noretisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). 17 alfa – methyl – B – norTES. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1.

pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. napr. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. 220 . Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. METHENMADINOACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. jeho estery sú perorálne gestagénne vysokoúčinné. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. Presun dvojitej väzby u 19 – nor – etisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér noretinodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. estrogénny celkom chýba. napr. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. v tehotenstve. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. napr. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy.6 – pregnadién – 3. napr. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. pregnandiol. sú neúčinné. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. lynestrenól majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. z ktorých napr. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. používaného k súčasnej substitúcii estrogénovej a gestagénovej.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. Metabolické produkty progesterónu. jeho účinok je špecifický a veďla estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice.6 – pregnadién – 3.20 – dión – 17 – acetát Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. k progesterónovému testu. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. NORETHISTERON – 17 alfa – etinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný.

trikuspidálnej chlopne.kompenzačné mechanizmy zlyhania srdca: 221 . zápal myokardu) 2) tlak. perikarditídy) 5) poruchy srdcového rytmu (tachykardia. srdcové stimulanciá (zlyhávajúce srdce) (C01A. kardiomyopatie. AV – blok. bradykardia) .syndróm s prognózou ako pri malígnom bujnení a horšou ako pri infarkte myokardu . C01C) Zlyhávajúce srdce: . tyreotoxikóza) 4) nedostatočné plnenie komôr (stenóza mitrálnej resp.príčiny: 1) myokardiálne (ICHS. preťaženie (hypertenzie v malom a veľkom obehu.Kardioglykozidy. stenózy aorty. pľúcnice) 3) objemové preťaženie (nedomykavosť chlopní. flutter.

Kalciové ióny vstupujú do buniek najmä antiportom pre natrium a kalcium ( na zvýšenom vstupe kalcia do buniek sa podieľa aj antiport pre Na+ a H+ .4) ↓ hustoty β1. Účinky: .↓ MO.sila kontrakcie je úmerná jeho počiatočnej dĺžke (pri zlyhávajúcom srdci → dilatácia ⇒ zväčšenie komory) . ktorú inhibuje.zníženie intracelulárneho pH podporuje vstup kalcia do cytoplazmy).I.↓ kontraktility . gitoxín.adrenoreceptorov („down regulation“) o 60-70% . Blokádou tejto pumpy dochádza k zvýšeniu koncentrácie Na+ a zníženie koncentrácie K+ vo vnútri buniek.pri chronickom srdcovom zlyhaní tllmia sympatoadrenálnu aktiváciu. gitalin b) Digitalis lanata: . Zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia zo SR.zlepšujú kontraktilitu srdca (nízke dávky) Mechanizmus účinku: .účinky: 1) ↑ intracelulárnu c(Ca2+) 2) ↑ vnímavosti kontraktilných proteínov voči Ca2+(senzibilizátory kalcia) Kardioglykozidy: . rádu: a) Digitalis purpurea: purpureaglykozidy A. znižujú odpoveď na podnety sympatiku a majú druhotné diuretické pôsobenie.3) hypertrofia myokardu: . B. a tým sa zvyšuje kontraktilita srdca. Pôsobia tiž nepriamo prostredníctvom vegetatívneho nervového systému.2) zväčšenie tonusu sympatiku .1) Frankov – Starlingov zákon: .↑ objemu krvi v diastole .látky rastlinnej povahy . zvyšuje sa prekrvenie orgánov vrátane obličiek a dochádza k zníženiu aktivity renínangiotenzínového systému Rozdelenie: .spomalenie tvorby vzruchu v sinoatriálnom uzle (negatívne chronotropný účinok) .5) ↓ transportu Ca SR .reflexne so ↓ MO a TK v aorte ↑ katecholamínov . C → digitoxín.hromadnie tlaku v alveolách (dušnosť) – pľúcny edém KARDIOTONIKÁ .acetyldigitoxín 222 .lanatozid A.zvyšuje sa tiež elektrická dráždivosť siení a komôr (pozitívne batmotropný účinok) .. gitoxín. Zvyšujú citlivosť prevodového systému na cholinergné vplyvy.pri chronickom zlyhaní srdca „remodeling“ .spomalenie atrioventrikulárneho vednia (negatívne dromotropný účinok) . Znižuje sa obsah K+ v bunkách a dochádza k zvýšeniu dráždivosti a urýchleniu repolarizácie membrány. B → digitoxín.selektívne sa viažu na membránu kardiomyocytov.hemodynamické zmeny: . Vzostup intracelulárnej koncentrácie Na+ je doprevádzaný zvýšeným vstupom Ca2+do buniek a vzostupom intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov. na Na+K+-ATPázu (jej podjednotku α).pozitívne inotropný účinok na srdce . . digoxín c) Digitalis ferruginea .↑ komorového tlaku .

amiodaron. bradykardia.beta. hyperkalciémia. thevetin e) Helleborus niger – heleborín. rádu: a) Strophantus G. % / deň 9 7 7 10 <2 30 <2 35 <1 >50 Terapeutické použitie: 1) zlyhávanie činnosti srdca 2) poruchy srdcového rytmu (supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia.dysrytmie. malátnosť. B c) Adonis vernalis – adonidosid. mineralokortikoidy (látky vyvolávajúce hypokaliémiu) ⇒zvýšenie toxicity .II. propafenon.. verapamil. adonivernosid d) Oleander nerium – oleandrin.aj špecifické protilátky – fragmenty protilátok proti kardioglykozidom (FAB) ⇒ inaktivujú ho ) Kontraindikácie: .blokátory – zosiľujú negatívne chronotropné účinky . hypokaliémia.blokátory kalciových kanálov – pôsobia kardiodepresívne . fibrilácia alebo flutter predsiení) Nežiaduce a toxické účinky: . amfotericín B.nauzea.malá terapeutická šírka a) kardiálne: . k) b) Scilla maritima –scilaren A. +++++ ++++ +++ ++ + vag. vracanie. zlyhanie srdca pri infarkte myokardu Interakcie: . alergie gynekomastia ( pri predávkovaní: . účinok -------------------------- biol. soli kalcia – zosilnené arytmogénne účinky 223 . sieňokomorové blokády vyššieho stupňa.zákaz používania prípravkov s Ca2+ .diastolická dysfunkcia ĽK.diuretiká.chinidín. K –ouabaín (strofantín – g. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. poruchy videnia. polčas vyluč.infúzia KCl !!!! . komorové fibrilácie b) extrakardiálne: GIT – spazmy.anorexia CNS – bolesti hlavy. heleborein Farmakodynamické účinky: látka kontraktilita (+) Digitoxín +++++ acetyldigitoxín ++++ Digoxín +++ lanatozid C ++ Ouabaín + Farmokokinetika: látka Digitoxín acetyldigitoxín Digoxín lanatozid C Ouabaín lipofilita +++++ ++++ +++ ++ + automácia (-) -------------------------absorpcia z GIT +++++ ++++ +++ ++ + vodivosť (-) -------------------------väzba na bielk.

používa sa iba výnimočne .silný pozitívne inotropný účinok . zvýšené uvoľňovanie kalcia zo SR) . ktorý má D1 + D2 + β2 agonisické účinky.digitoxín: . často sa kombinuje s dobutamínom (DOBUTAMINsol inf. uvoľnenie kalcia.ibopamín: . ischémie myokardu a iné) (ESCANDINE tbl) . DIGOXIN 0.dopexamín: .prolátka.pôsobia prostredníctvom beta-adrenoreceptorov β1> β2 (dochádza k zvýšeniu cAMP v bunkách a následnej fosforylácii proteínov zúčastňujúcich sa na prenose kalcia.metyldigoxin (LANITOP inj. a fosforylácii kalciového L-kanála: zvýšený vsup kalcia do buniek napäťovo riadenými kalciovými kanálmi) a aj aktiváciou alfa adrenergných receptorov (zvýšenie prieniku kalcia do buniek. ku ktorej dochádza už po malých dávkach.zvýšenie aktivity renínu . indikovaný je iba pri ťažkých stavoch srdového zlyhania nereagujúceho na inú liečbu. tbl) Neglykozidové kardiotoniká 1) Katecholamíny a ich deriváty .dopamín: . DOPMIN inj. ´dalej blokuje vstup NA do nervových zakončení.pôsobí najmä na β1 – receptory a ovplyvňuje výraznejšie inotropiu a menej chronotropiu (DOBUTAMINinj) .methyldigoxín: . z ktorej sa v organizme vytvára účinná látka epinín (deoxyadrenalín). používa sa ako i.analóg dopamínu. podaní a nezvyšuje frekvenciu srdca. Fosforylácii fosfolambanu: zvýšenie vstupu kalcia do SR.pôsobí pomaly a dlhodobo.125 tbl.v.Používané látky: . tj.svojim účinkom je medzi digoxínom a digitoxínom Prípravky: . vyvoláva pozitívne inotropné účinky po p.pôsobí nielen na periférne adrenoreceptory.zvýšenie spotreby kyslíka . TENSAMIN inj) . ich aktivácia vyvoláva vazodilatáciu.účinky: .ťažká akútna srdcová insuficiencia nereagujúca na inú liečbu .používajú sa krátkodobo. pretože sa vyvíja rýchlo tolerancia v dôsledku down regulácie receptorov .indikácie: .digoxín: . DIGOXIN 0.používa sa ku kontrole fibrilácie siení a pri srdcovej nedostatočnosti sprevádzanej fibriláciou siení . ale aj na dopamínové (D1 a D2) receptory.šokové stavy . fosforylácia troponínu I: zníženie afinity troponínu C ku kalciu.digoxin (DIGOXIN inj. má veľa závažných nežiaducich účinkov (arytmie. infúzia pri ťažkých poruchách kontraktility bez tachykardie (DOPACARD inj) .dobutamín: .25tbl) .látky: .stavy po kardiochirurgických zákrokoch .zvýšenie spotreby kyslíka nie je vhodné pri chronickom zlyhaní srdca .vazokonstrikčný (podľa typu) .zvýšenie frekvencie srdca . má β2 > β1 + D1 + D2 účinky.xamoterol 224 . terapeuticky významná je predovšetkým D1-receptormi sprostredkovaná vazodilatácia v obličkách.o.

proarytmogénny účinok .GIT: .nedochádza pri ich dlhšom podáaní k down regulácii receptorov .. IV (benzamidové inhibítory) .etilefrín (PRESSOTONtbl) 2) Inhibítory fosfodiesterázy III (imodilátory) . abdominálne bolesti .inhibícia fosfodiesterázy III resp.bolesti hlavy .fotosenzibilita .zníženie plniaceho tlaku .podávajú sa i. anorexia.inhibícia fosfodiesterázy vedie k nahromadeniu cAMP a tým sa napodobňujú účinky podráždenia β-adrenergných receptorov .podla laktónového kruhu sa delia na: a) butenolidy alfa beta nenasýtený laktón b) pentadienolidy s šesť článkovým laktónom z dvoma dvojitými väzbami.zvýšenie ejekčnej frakcie . krátkodobo enoximon vesnarinon 3) Senzibilizátory myokardu voči pôsobeniu vápnika . Prírodné látky s laktónovým kruhom v polohe 17:.nežiaduce účinky: .trombocytopénia (výraznejšie po amrinone) . 225 .zvýšenie frekvencie srdca .mechanizmus účinku: . Vlastné kardioglykozidy vznikájú tak že sa na C-3 kde je OH viaže oiligosacharidový reťazec.látky: amrinon (WINCORAM inj) milrinon (COROTROPE inj) .účinky: – pozitívny inotropný účinok .veľmi ťažke stavy akútneho zlyhania srdca .v.účinky: .proarytmogénny účinok a zvýšená mortalita .hnačky.nežiaduce účinky: .zvýšenie frekvencie srdca (iba niekedy) .látky: sulmazol levosimendan (SIMDAX inf) imobendan flosequinan vesnarinon Rozdelenie podľa chemického zloženia: 1.zníženie periferného odporu .poruch funkcie pečene .indikácie: .senzibilizácia myofybríl na pôsobenie kalcia (zvýšenie citlivosti troponínu C na kalcium) .

o.hydroxyly na C – 3. lanatozidy A. g-strofantin) Zvýšený počet OH je príčinou zvýšenej O O polarity oboch glykozidov tek že pri p. Rýchly nástup aj odoznenie O H O CO CH3 O O H OH OH HO CH2 OH OH H OH O O CH3 HO CH2OH O OH OH OH CH2OH O O AGL Y KON K-ST ROFANT IDIN OH OCH3 CY MARIN O OH K-ST ROFANT IN-BET A GENUIDNÝ K-ST ROFANT OZID OH AGL Y KON G-ST ROFANT IDIN OH OH G-ST ROFANT IN 226 .cis usporiadanie kruhov C/D je potrebné . a C – 14 sú v beta usporiadaní .beta orientácia laktónu na C – 17 . B a C.všetky zásahy do laktónového kruhu znamenajú zníženie alebo zrušenie účinku a) butenolidy .VŠÚ: .v. je účinok. nie sú vstrebávané len pri i. lipofilnejšie sú glykozidy s menším počtom hydroxylov na aglykóne a v postrannom reťazci.článkový nenasýtený laktónový kruh .5.strofantové glykozidy (k-strofanozid. cymarin. Biotransformácie bez zmeny.alebo 6. alebo len málo HO SEKUNDÁRNY GLY KOZID GENUINNÝ GL Y KOZID glykozidy genuidný Purpureaglylozid A Purpureagylokzid A Lanatozid A Lanatozid Lanatozid deslanozid Aglykón sekundárny digitoxin gitoxin acetyldigitoxin Acetylgitoxin Acetylgitoxin Gitoxin digitoxigenin Gitoxigenin digitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin R1 H OH H OH H H R2 H H H H OH OH R3 H H CH3CO CH3CO CH3CO H . digoxin) O R2 R1 H OH O CH3 O O CH3 O O OH OH H AGLY KON CH3 O O CH2OH OO OR3 OH OH Čím je glykozid menej polárny a lipofilnejší. tým je lepšie vstrebávaný .digitálisové glykozidy (purpureaglykozid A a B. digitoxin.

gitoformát. peruvisid) O O O O R2 OR1 H OH OH O O CH3 OR1 R2 H OH O O H CH3 R1 -H. deslanozid. pengitoxin. R2 -CHO PERUVOZID HO R1 -G-G.vylučuje sa ako O. meproscillarin) Vzorce hore Zvýšená lipofilita by umožnila lepšie vstrebávanie i transport AMRINON 5-Amino-(3. R2 -COH G . R2 -CH2OH K ONVAL ATOXOL R1 GL UK ÓZA. adonitoxin.met: . beta-acetyldigoxin.4'-bipyridyl)-5-karbonitril .4'-bipyridin)-6(1H)-on MILRINON 1.GLUK ÓZA OH OH R1 -H.glukuronid 227 . Polysyntetické deriváty (acetydigitoxin. metildigoxin. cerberozid. R2 -COH K ONVALOZID OCH3 CEREBROTID THEVENIN A b)Pentadienolidy (glukoscillarenin A scillarenin A.6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3. proscillaridin. scilirozid) Červená morská cibuľa a biela R-H SCIL L ARENIN O O Met: beta izomér je kompletne desacetylovaný R -R PROSCILL ARIDIN R -R-G-G DLUKOSCIL L AREN A Esterifikácia a éterifikácia zvyšujú vstrebateľnosť R-RAMNÓZA G-GLUKÓZA OH RO 2. alfa-acetyldigoxin.iné heterozidy (konvalatoxin. R2 -COH K ONVALLATOXIN R1 -H. thevetin A. R2 -CH3 R1 G-G..

patria sem biogénne látky.sú látky.met: .metylácia katecholová jadra a konjugácia (glukuronidy) DOPAMIN LEVOSIMENDAN -metabolizmus: -úplne sa metabolizuje a do moču a stolice sa vylučuje iba zanedbateľné množstvo nezmenenej látky.DOBUTAMIN : . praktický význam majú: Scrophulariaceae (druhy rodu Digitalis) Apocynaceae (druhy rodu Strophantus. Helleborus niger) 228 . primárne sa metabolizuje konjugáciou na cyklický alebo N – acetylovaný cysteínglycín a konjugáty cysteínu. ktoré zvyšujú tonus a silu kontrakcie dekompenzovaného myokardu za súčasného zlepšenia energetickej bilancie dekompenzovaného srdca .sú prítomné v rastlinách z približne pätnástich čeľadí. Nerium oleander. Apocynum cannabinum) Liliaceae (Urginea maritima. produkty ich hydrolýzy.acetyltransferázou na aktívny metabolit. Thevetia. Asi 5% sa metabolizuje v čreve redukciou na aminofenylpyridazón. prípadne polosyntetické analógy prírodných látok . Kardiotoniká: . Convallaria majalis) Ranunculaceae (Adonis vernalis. ktorý je po reabsorbcii metabolizovaný N. Hladina acetylácie je geneticky podmienená.

digitoxigenín . Adonis).Brassicaceae (druhy Erysimum. semená (Strophantus. vňať (Convallaria. a preto sa pre ich izoláciu používajú listy (Digitalis). Scrophulariaceae) .aglykón purpureaglykozid A enzymatická hydrolýza ⇒ digitoxín kyslá hydrolýza ⇒ digitoxigenín Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata.gitaloxigenín .aglykóny: .sú to glykozidy: .cukorné zložky: .hlavné glykozidy: cukor aglykón glykozid Glu-Dx –Dx-Dx + digitoxigenín purpureaglykozid A (Dx-digitoxóza) Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitoxigenín purpureaglykozid B Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitaloxigenín glukogitaloxín Glu – Dx – Dx – Dx – O . Scrophulariaceae) .špecifické cukry: (nemajú na C2 – OH) – D-digitalóza . Thevetia).hlavné glykozidy (lanatozidy) – jedna molekula digitoxózy je acetylovaná (nástup účinku je rýchlejší a nízka kumulácia cukor aglykón glykozid Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín lanatozid A Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín acetyldigitoxín Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín lanatozid B Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín acetyldigoxín Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digoxigenín lanatozid C Glu .gitoxigenín . L-ramnóza.gitoxigenín . Helleborus).cukorná zložka + aglykón . .L-oleandróza . Cheiranthus) -lokalizácia kardioaktívnych glykozidov nie je viazaná na určitý rastlinný orgán.digitoxigenín .gitaloxigenín .D-diginóza .D-digitoxóza . podzemné orgány (Urginea.Dx .Dx . D-fukóza .D-cymaróza Kardenolidy: Folium digitalis purpureae (Digitalis purpura.O – aglykón 229 .skladajú sa: .D-glukóza.aglykóny: .Dx (Ac) . v živočíšnej ríši sú kardioaktívne glykozidy súčasťou kožného výmešku ropúch (Buffo) a ochranného sekrétu niektorých druhov hmyzu.

glykozid: .Glu .ouabaín (strofantín G) – ouabagenín-3β-L-ramnozid Semen strophanth (Strophanthus kombé.Štiepenie: .konvallatoxol (3β-L-ramnozid strofantidolu) Folium oleandri (Nerium oleander.štiepenie: .konvallozid (glukózo-ramnozid strofantidínu) .glykozid: . Apocynaceae) .enzymatická hydrolýza . Apocynaceae) . Brassicaceae) . Apocynaceae) glykozid: .acetyl .aglykón: .konvallatoxin ( ramnozid strofantidínu) .enzymaticky .glykozid: .kardiotonikum s miernym sedatívnym a diuretickým účinkom Herba convallariae (Convallaria majalis.kyslá hydrolýza Semen strophanthi (Strophanthus gratus.erysimin 230 .cymarín: -Glu ⇒ k – strofantín .β: .k –strofantozid: .glykozid: . Ranunculaceae) .cukorná zložka: .glykozid: .adonitoxín (3-O-L-ramnozid adonitoxigenínu) .k – strofantín .β . Liliaceae) .α-Glu -β-Glu-Cymaróza -glykozid: k – strofantozid .strofantidín .Cym ⇒ strofantidín Herba adonidis (Adonis vernalis.peruvozid (3α-L-thevetozid kanogenínu) Herba erysimi (Erysimum diffusum. Apocynaceae) .oleandrín (16-acetylgitoxigenín-3β-L-oleandrozid) (acetylová skupina na geníne navodzuje určitú analógiu so scillirozidom Semen thevetiae (Thevetia neriifolia.Glu ⇒ cymarín .

. ktorý stimuluje ich sekréciu.glykozidy: .glukoscillaren A: . pri strese. Gomphocarpus fruticosus.uzarozid (Glu – Glu – Glu – uzarigenín) . Dreň nadobličiek: produkuje katecholamíny (adrenalín).Glu ⇒ scillaren A -Ram ⇒ scillarenín = scillaridín -Glu ⇒ proscillaridin A H02 KORTIKOIDY Kortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek.uzarin (Glu – Glu – uzarigenín) .scillirozidín (od scillarenínu sa líši acetoxyskupinou na C6 a hydroxylom na C8 Radix hellebori (Helleborus niger.glukoscillaren A . uzarigenín sa odlišuje trans.glykozid: . Asclepiadaceae) . Liliaceae) biela varieta: . Ranunculaceae) .aglykóny sú štruktúrou podobné digitoxigenínu.erysimozid Bufadienolidy Bulbus scillae (Urginea maritima.štiepenie: .aglykóny: . Nadobličky sú párovým orgánom zloženým z kôry a drene. Hlavným ochorením drene je feochromocytóm.aglykón: .adenokortikotropný hormón.glykozidy: .aneláciou kruhov A/B.scillaren A: červená varieta: .hellebrin (glukoramnozid hellebrigenínu) Radix uzarae (Xysmalobium undullatum.uzarigenín . ktoré sú uvoľňované pri záťažových situáciách organizmu. Ich vysoká hladina môže spätnou väzbou zablokovať hormón adenohypofýzy.dehydrodigitoxigenín .glykozid: .xysmalorin (Glu – Glu –xysmalogenín) .scillirozid .proscillaridin A: . xysmalogenín je 5. 231 .xysmalogenín .6 .

ACTH. Biosyntéza kortikoidov: Východzou látkou pre tvorbu kortikoidov a steroidov v nadobličke je cholesterol. ktorý v mitochondriách z cholesterolu odštiepením postranného reťazca vytvára pregnenolon. na prevenciu atrofie kôry nadobličiek.produkcia mineralokortikoidov (aldosterón) 2. ktorý je priamo tvorený v nadobličke (20-40% všetkého cholesterolu) alebo prinášaný vo forme LDL lipopolysacharidu z exogénnych zdrojov.zona reticularis. Enzýmom limitujúcim reakciu je P450scc. Naopak. sekréciu aldosterónu riadi hlavne renínangiotenzínový systém.Kôra nadobličiek má 3 časti: 1.produkcia glukokortikoidov. Stimulom pre syntézu glukokortikoidov je ACTH. substitučný liek pri poruchách hypofýzy) ACTH ovplyvňuje hlavne kôru nadobličiek a jej produkciu.zona fascilucata. ktorý má zmiešanú oxidázovú funkciu.zona glomerulosa. Nízke hladiny plazmatického kortizolu sú stimulom pre sekréciu ACTH. (ACTH sa používa ako diagnostikum pri insuficiencii kôry nadobličiek. Stimulom pre tvorbu mineralokortikoidov je angiotenzím II a zvýšená hladina plazmatického K+ Tvorba glukokortikoidov: androgénov: mineralokortikoidov: cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓ ↓nie je 17α ↓ hydroxylácia ↓HSD progesteron ↓P450 ↓ 11-deoxykortikosteron ↓P450 232 cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓P450 17α-hydroxy––P450→ dehydropregnenolon epiandrosteron ↓ HSD ↓HSD 17 α-hydroxyandrostendion progesteron ↓ ↓ P450 ↓P450 11-deoxykortizol ↓ ↓P450 dehydroepiandrosteron .produkcia glukokortikoidov (kortizol) 3. Väčšina ostatných reakcií prebieha v endoplazmatickom retikule. ktorý stimuluje tvorbu kortikoidov. jeho vysoká koncentrácia negatívnou spätnou väzbou tlmí sekréciu kortikoliberínu a ACTH. Na syntetických pochodoch tvorby kortikoidov sa zúčastňuje cytochróm P450.hlavne produkciu kortizónu. ktorý v adenohypofýze aktivuje tvorbu adrenokortikotropného hormónu. Na uvoľňovanie aldosterónu má len malý vplyv. najmä angiotenzínII. anabolických a pohlavných hormónov Uvoľňovanie a produkcia kortikoidov je riadená kortikoliberínom produkovaným v hypotalame.

ktorý má dve podjednotky-A. Vstup do jadra vedie k transkripcii špecifických génov. Steroidný hormón po uvoľnení z väzby na plazmatické proteíny (globulíny) vstupuje do bunky. V jadre sa uvoľní B podjednotka a naviaže sa na histón. zníženie proteosyntézy až negatívna dusíková bilancia -metabolizmus lipidov. osteoporóza 233 . Mechanizmus účinku kortikoidov: Kortikoidy pôsobia prostredníctvom cytoplazmatických receptorov (vnútorných receptorov). s malým oneskorením. Iba voľná frakcia kortizolu sa môže metabolizovať a byť aktívnou. znížená spotreba glukózy na periférii. Glukokortikoidy sa v plazme viažu na α1 globulín. znížený príjem vápnika v čreve→ znížená plazmatická hladina vápnika. Účinky glukokortikoidov: -hlavným prirozdeným glukokortikoidom je kortizol (hydrokortizon).katabolický účinok -metabolizmus sacharidov.kortizol hydrokortizon ↕ dehydrogenáza kortizon ↓ testosteron ↓ aromataza estradiol ↓ kortiksteron ↓P450aldo aldosteron HSD. Podjednotka A rozpletie DNA.transkortin. stimulácia glukoneogenézy.aldosteron-syntetáza Hladina kortizolu počas dňa kolíše. hlavne v záťažových situáciách • ovplyvnenie intermediárneho metabolizmu. čreve a slinných žľazách.hydroxyláza P450aldo.zvýšenie lipolýzy. úbytok tuku na končatinách.B. je závislá na dennom svetle a telesnej námahe. pri ktorej využíva rozkladné produkty glykolýzy.zvýšená tvorba glukózy. prerozdelenie tuku v organizme. nárast tuku na tvári a hrudnej časti tela • homeostáza elektrolytov a vodné hospodárstvo. Táto väzba vedie ku konformácii receptora a tým umožní preniknutie hormónu do jadra. zvýšený rozklad mastných kyselín. Mineralokortikoidy sa viažu na mineralokortikoidový receptor MR a tiež po postupe do jadra indukujú transkripciu génov. V bunke sa naviaže na cytoplazmatický glukokortikoidový receptor (GR). preto ich účinok nastupuje po dlhšom čase a je dlhodobý. zvýšene ukladanie glykogénu v pečeni.väčší účinok majú mineralokortikoidy -zvyšujú vylučovanie vody. stimulácia glykolýzy. lipolýzy a proteolýzy -metabolizmus proteínov. dosahuje maxima v ranných hodinách. ktoré sú v celom tele. ktorý je nevyhnutný pre udržanie stálosti vnútorného prostredia. Sleduje denný rytmus ACTH. zvyšujú exkréciu vápnika obličkami. MR receptory sú hlavne v obličkách. Na rozdiel od GR receptorov. ktoré sa manifestuje ako tvorba nových proteínov.zvýšenie proteolýzy.

• • • hyperkortikalizmus. únava • kardiovaskulárne účinky -retencia sodíka→ zvýšenie krvného tlaku -zosilnenie vazokonstrikčného účinku noradrenalínu a angiotenzínu II→ hypertenzia.-8.nadbytok glukokortikoidov.menej ako jeden týždeň sa nežiadúce účinky neprejavia. zmenšujú lymfoidné tkanivo. nárast telesnej hmotnosti.zvyšuje sekréciu draslík a H+ Nežiadúce účinky glukokortikoidov: -pri podávaní glukokrtikoiodv krátku dobu. hypertenzia. slinami a tráviac. čím prispievajú k udržaniu intravaskulárneho objemu a acidobázickej rovnováhy organizmu: .zvyšujú reabsorbciu Na+ a vody a znižujú ich vylučovanie potom. pôsobia na epifizárne štrbiny Účinky mineralokortikoidov: • Ovplyvňujú zberné tubuly stimuláciou Na+. šťavami . slabosť. tlmia sekréciu proteolytických enzýmov.inhibujú fibroblasty.znížená produkcia ochranných prostaglandínov→ tvorba vredov pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov • rast.znižujú vnútrolebečný tlak . úbytok svalstva 234 . podávame ich jedenkrát denne (4. čo inhibuje tvorbu jaziev a zhoršuje hojenie rán -stenčenie kože (využíva sa pri liečbe psoriázy) • žalúdok. znižujú počet cirkulujúcich lymfocytov a eosinofilov.spôsobujú zmeny náladay. aby nenastala atrofia kôry nadobličiek.ich nadbytok u detí inhibuje lineárny rast. Pri vyšších dávkach ich rozdelíme na dve dielčie dávky.hypokalemická alkalóza.dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou -ovplyvňujú mozgový metabolizmus . Vysadzovanie je nutné postupné. Je nutná kontrola pacienta. inhibujú tvorbu interferónov. hodina ranná).potláčajú imunologické a zápalové reakcie. -zvyšujú krvnú zrážanlivosť -pozitívny inotropný účinok na srdce -pri nedostatku glukokortikoidov sa znižuje minútový objem srdca • nervový systém. alebo obdeň.• kostrové svalstvo. Preto pri dlhodobej terapii majú byť dávky čo najnižšie. Pri dlhšom podávaní alebo ich zvýšenej hladine (>100mg/deň) sa prejavia iatrogénne účinky (účinky vyvolané liekmi). Po vysadení sa príznaky opäť vrátia.K+-ATPázy. bradykinínu -pôsobia antialergicky a imunosupresívne • koža.zvyšujú chuť do jedla . cytokínov.blokujú tvorbu vazoaktívnych a chemotaktických faktorov. edémy zvýšená chuť do jedla. pri nadbytku glukokortikoidov môže dôjsť k hypertenzii -zmnožujú počet erytrocytov. inhibujú uvoľňovanie histamínu.od eufórie až po depresiu -znižujú libido • imunitný systém.pri nadbytku glukokortikoidov je zhoršená svalová výkonnosť. Dávame ich po jedle. ktorý sa prejaví ako Cushingov syndróm poruchy rovnováhy elektrolytov.

čo je nezlučiteľné so životom Chemická štruktúra kortikoiodov: Hormóny kôry nadobličiek sú hormónmi steroidnými (spolu s pohlavnými hormónmi). ktorý obsahuje 17 atómov uhlíka. a metylom v polohe 6α.C10 -H -H -CH3 -CH3 R2-C13 -H -CH3 -CH3 -CH3 R3-C17 -H -H -H -C2H5 Gonan Estran Androstan Pregnan Rozlišujeme dve konfigurácie: A/B cis. 16 β vedie k zvýšeniu glukokortikoid nej a protizáplaovej aktivity mineralokortikoidy: 1.halogenácia v polohe 9α vedie k zvýšeniu účinku.pre aktivitu je nutný 11β-hydroxyl alebo oxoskupina na 11.konfigurácii. alebo aromatizácia kruhu. nespavosť osteoporóza hyperglykémia. Od najjednoduchšieho uhľovodíka gonanu sa odvodzujú uhľovodíky estran. androstan a pregnan. R1.2 u prednisonu a prednisolonu vedie k zvýšeniu aktivity 4.konfigurácia.zavedenie ďalšej dvojitej väzby do polohy 1. Steroidy pozostávajú z 1.hydrogenácia dvojitej väzby v kruhu A. okrem kardiotonických glykozidov (C/D.konfigurácia.substituenty v polohe 10 smerujú nad rovinu = β A/B trans. steroidový diabetes iatrogénny glaukóm útlm hypofýzy spätnoväzobným pôsobením glukokortikoidov: supresia kôry nadobličiek→hypofýza prestane produkovať ACTH→ atrofia nadobličiek.od eufórie k podráždenosti a anxióznym stavom. 16α.2-cyklopentanoperhydrofenantrénového jadra.• • • • • • • aktivácia latentných infekčných procesov a spomalenie hojenia rán gastroduodenálne vredy v dôsledku zníženej produkcie ochranných prostaglandínov psychické zmeny. taktiež substitúcia fluorom alebo chlórom v polohe 6α. psychóza.substituenty v polohe 10 smerujú pod rovinu= α Kruhy B/C a C/D sú vždy v trnas. uhlíku 2. ktoré sú štrukturálnym základom jednotlivých skupín steroidných hormónov. 16α.pre účinok je nutná voľná alebo esterifikovaná 21-hydroxylová skupina 235 . 12α.cis) U prírodných steroidov je reťazec na C17 v polohe β Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: -odvodzujú sa od uhľovodíka pregnánu glukokortikoidy: 1. Na jadro sú spravidla naviazané dve angulárne metylové skupiny v polohe 10 a 13 a postranný reťazec na 17. alebo redukcia oxoskupiny na C20 vedie k strate aktivity 3. uhlíku s rôznym počtom uhlíkov.

2. chirurgická resekcia 1. familiárna rezistencia voči ACTH.spôsobený zvýšenou produkciou glukokortikoidov -prejavy: obezita mesiačikovitá tvár svalová hypotrofia akné. infekcia. najčastejšie autoimunitnou deštrukciou -prejavy: hyperpigmentácia kože. čím sa spätnoväzobne potlačí nadprodukcia kôry • primárny Aldosteronizmus.postihnutie žľazy 2. alebo odstránenie metylu na C19 sa zvyšuje mineralokortikoidná aktivita Ochorenia spôsobené nedostatočnou alebo nadmernou produkciou kortikoiodv: Hyperfunkcia kôry nadobličiek -možnými príčinami sú: adenóm. hemoragia. bilaterálna hyperplázia • Cushingov syndróm. karcinóm.následok poškodenia všetkých troch zón kôry nadobličiek s deficitom všetkých hormónov.spôsobený zvýšenou produkciou mine-prejavy: hypokaliémia ralokortikoidov hypertenzia edém alkalóza svalová slabosť únava -terapia: odstránenie adenómu nadobličky.porucha tvorby hormónov • sekundárna -príčiny: hypotalamické a hypofyzárne lézie útlm sekrécie ACTH a kortikoliberínu Addisonova choroba. ktorý je najčastejšie príčinou Hypofunkcia kôry nadobličiek: • primárna . strie podkožné podliatiny artériová hypertenzia osteoporóza nefrolitiáza hypogonadizmus psychická alterácia -terapia: chirurgické odstránenie tumoru vysoké dávky hlavne kortizolu. slizníc 236 . autoimunitné procesy.príčiny: anatomická lézia žľazy.Connov syndróm.zavedením ďalšej hydroxylovej skupiny na C11 do polohy β a aldehydovej skupiny na C18.

grafitove škvrny na perách slabosť. ale využívame niektoré ich vlastnosti)-nesubstitučná terpia: 1.dermatologická liečba.hypokalcinemická liečba pri terapii hyperkalcinémie -mechanizmus účinku: inhibícia činnosti osteoklastov zníženie enterálnej rezorpcie vápnika zníženie spätnej rezorpcie v obličkách 6.epilepsia.imunosupresívne lieky. potláčajú prejavy autoimunitných ochorení. rakovina prsníka a prostaty 4.hlavne inhalačné kortikosteroidy. ktoré potlačením tvorby protilátok bránia rejekcii transpalntovaného tkaniva. ileitis terminalis neinfekčné zápaly.psoriáza.majú protinádorové účinky -leukémia. steroidné akné.protizápalové lieky -zápal neliečia ale odstraňujú subjektívne potiaže -blokádou fosfolipázy A2 pri tvorbe kyseliny arachidónovej -potláčajú všetky fázy zápalu ale spomaľujú hojenie Použitie: akútna reumatická horúčka reumatoidná artritída.koža. hypopigmentácia. nauzea. potláčajú reakciu na alergény 5. ktoré bránia zápalu. steroidná rosacea. ekzém -lokálne nežiadúce účinky: atrofia kože.hlavne injekčná aplikácia priamo do kĺbu. zvracanie hypotenzia bolesti brucha chuť na slané jedlá hyperkaliémia hyponatriémia hypoglykémia -terapia: substitúcia všetkých hormónov Terapeutické použitie glukokortikoidov: • • • Substitučná terapia pri hypofunkcii kôry nadobličiek a Addisonovej chorobe Potlačenie sekrécie ACTH spätnoväzobným mechanizmom Liečba neendokrinných ochorení (nie je pri nich znížená hladina glukokortikoiodov. lymfogranulóm. kandidózy slizníc. oči 2.antineoplastická liečba. u dermatitídy Použitie: anafylaktický šok astma bronchiale.colitis ulcerosa. chudnutie anorexia. napr. temporálna artritída (postihujúca tepny) lupus erytematózus polymyozitída zápalové ochorenia čriev. obnovujú epitel.antialergické lieky k rýchlemu zvládnutiu alergických prejavov. alergické kontaktné dermatitídy.liek prvej voľby pri infantilných spazmoch 7. sekundárne infekcie 237 . plasmocytóm. hematologických ochorení 3.

má imunosupresívne účinky 238 ..8.odstránenie nežiadúcich účinkov antimykotík. nefrózy. trimester 11. ung..] -má vyšší antiflogistický a antialergický účinok ako kortizon a hydrokortizon -použitie: chronická polyartritída. OPHTALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung. ALPI CORT liq. TRIAMCINOLON-IVAX crm. edémy.oph.] -použitie: reumatické. v gynekológii pri hroziacom predčasnom pôrode urýchľujú tvorbu surfaktantu v pľúcach fetu -kontraindikácia: 1. dermatózy • prednizolon.opakované podanie dexametazonu zníži u normálnych osôb sekréciu ACTH a tým aj hladiny kortizolu. ung. agranulocytóza.] -pre nepriaznivé vedľajšie účinky sa používa hlavne lokálne ako otorinolaryngologikum • prednizon [PREDNISON LÉČIVÁ tbl. DEPO-MEDROL inj... ULTRA CORTENOL ung. MEDROL tbl.amfotericínu B • Diagnostika. LINOLA-H-FETTIN crm. ekzémy.. FUCIDIN H crm.] -vyvážené glukokortikoidné a mineralokortikoidné účinky -najčastejšie použitie: artritída... alergické a kožné ochorenia -má najsilnejšie antiflogistické a antialergické účinky.liečba neurologických ochorení -sclerosis multiplex (odstráni príznaky) 9. u Cushingovej chorobe nedôjde k tomuto zníženiu Kontraindikácie glukokortikoidov: • • • • • Vredová choroba Ťažká osteoporóza Neliečené ťažké infekcie Myasthenia gravis Cushingov syndrom Medzi glukokortikoidy patria: -krátkodobo pôsobiace • hydrokortizon (kortizol) [PIMAFUCORT ung. crm. alergické zápaly spojovky Ostatné deriváty kortizolu majú zosilnené glukokortikoidné a oslabené mineralokortikoidné účinky: • kortizon [CORTISON SPOFA gtt.. ung.ako prednizon [IMACORT crm... alergické a kožé ochorenia -dlhodobo pôsobiace: • dexamteazon [DEXAMETHAZON LÉČIVÁ crm. HYDROCORTISON LÉČIVÁ ung. neoperovateľné nádory. RECTODELT supp.] -výrazné protizápalové a antialergické účinky -použitie: reumatické.der.] -stredne dlho pôsobiace: • triamcinolon [TRIAMCINOLON LÉČIVÁ. DEXIPROCT PLUS ung.. zníženie kraniálneho tlaku) 10.. Addisonova choroba..] • metylprednizolon [ADVANTAN crm. profylaxia a zmenšenie edémov mozgu (trauma.

antimykotikum. inhibuje P450sccs aminoglutetimid..má inhibičný účinok na glikokortikoiodoovom receptore Spironolakton.ako dexametazon [FUCICORT crm.cytostatikum. ung.... ung. DIPROSALIC ung. inhibuje P450scc metyrapon.cytostatikum..] Medzi mineralokortikoidy patria: .inhibítor syntézy mifepriston..• betametazon..použitie hlavne u Addisonovej choroby: • fludrokortizon -má minimálne glukokortikoidné účinky • deoxykortikosteron acetát -má protrahovaný účinok Inhibítory syntézy a účinkov streoidov: • • • • • • mitotan. inhibuje P450scc ketokonazol. BELODERM crm. BELOSALIC ung. BELOGENT crm. sol.anatagonista mineralokortikoidov Glukokortikoidy: Kortizon Hydrokortizon Prednizon Prednizolon Triamcinolon Dexametazon Betametazon 239 .

Skvalén ↓ skvalén-2.3-epoxid ↓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ lanosterol cykloartenol tetracyklický medziprodukt ↓ ↓ ↓ ↓ živočíchy ∕↓nižšie a vyššie ↓ ↓huby ∕ ↓fotosyntetizujúce ↓ ↓ ∕ ↓rastliny ↓ ↓ ∕ ↓ ↓ cholesterol ←←←←←∕ β-sitosterol β-amyrin 240 . steroidné alkaloidy. Majú steroidnú štruktúru. Skvalén sa oxiduje oxygenázovým systémom na 2.3-epoxid. ktorá je odvodená od triterpénov. Z cholesterolu sa tvoria steroidné sapogeníny. Z lanosterolu vzniká cholesterol. tvoria ho dva farnezylové radikály spojené systémom päta-päta (farnezylové radikály vznikajú cestou kyseliny mevalónovej). Prekurzorom triterpénov je skvalén. streoidné hormóny a kardioaktívne glykouidy. Triterpény sú C30-uhlíkové zlúčeniny. ktorých čiastočným odburávaním vznikajú steroidy. ktorý cyklizuje na lanosterol a cykloartenol.Mineralokortikoidy: Deoxykortikosteron acetát Aldosteron -pre nákladnú prípravu sa nepoužíva RASTLINNÉ ZDROJE KORTIKOIDOV Medzi steroidné hormóny patria pohlavné hormóny.acyklický triterpénový uhľovodík. kortikoidy a diosgenín.

KOAGULANCIA 1. aglykónmi sú sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín Použitie: ako metabolikum. ktoré sú na rozdiel od živočíšnych surovín vhodnou a pomerne lacnou surovinou. smilagenín rodu Smilax (S.2 Nepriame antikoagulanciá Kumaríny. D.2 Skupina vitamínov Fytomenadion. D. ANTIKOAGULANCIA 2. • hekogenín. menadion. sisaana) • sarsasapogenín. užíva sa preto pri kož ných ochoreniach. S.1 Krvné faktory zrážania Trombín. deltoidea. Smilax regelii. koagulačné faktory 1. indándiony 241 . heparinoidy.Na syntézu steroidných hormónov sa používajú steroidné sapogeníny. composita.difosfát 2. aviculare Sarsaparillae radix. priaznivo ovlyvňuje regeneračné procesy. ameroicana.monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid.1 Priame antikoagulanciá heparín. farnochinón. sarmentosus) Vo farmaceuztickom priemysle sa najviac využíva diosgenín mexického pôvodu a solasodín. A. menadion. makogenín a gitogenín rodu Agave (A. frazeri a vyskytujú sa hlavne v Mexiku a Guatemale). reumatizme LÁTKY REGULUJÚCE ZRÁŽANIE KRVY 1. Najvhodnejšie sapogeníny na výrobu steroidných hormónov sú : • diosgenín a botogenín druhov Dioscorea (D. Liliaceae Obsahuje: 2-4% steroidných saponínov. regelii.steroidný alkaloid Solanum laciniatum a S. aristolochiaefolia) • sarmentogenín rodu Strophanthus (S. antidota heparínu 2. fibrinogén.

Všetky okrem faktoru IV. pri ktorom je protrombín tkanivovou trombokinázou a ďalšími faktormi menený na zrážanie vyvolávajúci trombín. Proces zrážania zahajuje trombokináza ( tromboplastín – faktor III). sulfinpyrazon. zbytok tvoria soli. ANTIAGREGANCIA kyselina acetylsalicylová.3. želatína. tvorbou trombocytovej zátky . sú povahy proteínové. je nutné. globulíny. kyselina aminokaproová. nastupuje sekundárna hemostáza. ktorého sa zúčastní niekoľko mechanizmov: primárne lokálne dochádza k vasokonstráikcií uvoľnením vasokonstrikčných látok cievnych stien a silnému nahromadeniu (agregácii ) trombocytov. ktorá je tvorená z 90% vody. endogénny) systém. pri ktorom je proces riadený trombokinázami krvi spolu s ďalšími krvnými faktormi zrážania. koncentrácie vodíkových iónov a telesnej teploty. biele krvinkya krvné doštičky. zo 78%plazmatických proteínov (albumíny. a to vonkajším (extravaskulárnym. dipyridamol 4. Hemokoagulácia je zložitý proces. ich prilnutím na vlákna poškodeného cievneho tkaniva.plazmu. Proti nadmerným stratám krvi chráni organizmus jej schopnosť sa zrážať. fibrinogén) . čiastočne v trombocytoch. sa uzatvára poranené miesto. aby ostala v obehu v dostatočnom množstve v tekutom stave. LOKÁLNE HEMOSTATIKA fibrín. vlastné zrážanie krvi (hemokoagulácia). U obidvoch systémov sú aktivované zrážacie faktory čiastočne obsiahnuté v plazme a v sére. ktorý ako fibrínový koagulát upevňuje primárne vzniknutú trombocytovú zátku. z ktorého najdôležitejšie sú dve fázy: V prvej z protrombínu vzniká trombín. obsahuje krv tekutú frakciu. adrenalon Okrem doštičkového bunkového podielu. ANTIFIBRINOLYTIKA aprotinin. a na fyziologicky významnejší vnútorný (intravaskulárny . Hlavná úloha krvi ako transportného prostredku je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a odvádzať zplodiny metabolizmu vrátane oxidu uhličitého. kyselina p. Hemostáza. 5.aminomethylbenzoová 6. Zrážanie krvi je riadené dvoma systémami. urokináza. Ďalšími funkciami sú regulácia osmotického tlaku. hemokoagulácia a fibrinolýza Bezprostredne po porušení je organizmom do chodu uvedený fyziologický proces zastavenia krvácania (hemostáza). Obr. ktorý tvoria červené krvinky.. Tohto sa však dá dosiahnuť len u menších ciev. exogénnym) systémom. ktorý v druhej fáze riadi premenu fibrinogénu na fibrín. FIBRINOLYTIKA plazmín. ktoré sú Ca++. Okrem toho imunitnými mechanizmami chránia organizmus pred škodlivými látkami. trvajúcimi 1-3 min. Ak má krv správne plniť úlohy. streptokináza. Za týmito úvodnými dvoma stupňami . lipidy a aminokyseliny. Schéma procesu zrážania krvi 242 .. uhlohydráty. prebiehajúca v priebehu 5-7 minúta trvajúca až do zahojenia poranenia.

Podáva sa v prípadoch hypoprotrombinémie. alebo vyvolaných toxickými vplyvmi. faktoru VIII(hemofília A) alebo IX ( hemofília B). rovnako ako jeho redukciou získaný 2-metylnaftohydrochinon (menadiol. 1. tvorený dvoma peptidyckými reťazcami A (49 AMK) a B (259 AMK) spolu zviazanými disulfidickými môstkami. 243 .ako základný fragment obidvoch prirodzenných vitamínov. 1. má aktivitu zachovanú . IX alebo XIII.2 Skupina vitamínov K Najčastejšie poruchy zníženej zrážavlivosti krvi sú vyvolané deficitom vitamínu K Rastlinný vitamín K1-fytomenadion Živočíšny vitamín K2. Noapak ak je hemokoagulácia patologicky zvýšená alebo dlhotrvajúca. menadion. pri jeho chýbaní (afibrinogenémia).je polypeptid.difosfát). vitamin K4) ako taký alebo vo forme rozpustných esterovs vhodnými kyselinami (menadiol. Obr: proces fibrinolýzy Znížená schopnosť zrážania a tým zvýšené riziko život ohrozujúceho krvácania môže mať príčinu v chýbaní niektorého faktoru napr. rozpúšťanie fibrínu ( fibrinolýza )je riadený enzymaticky Fibrín štiepiaci enzým (plazmín) vzniká z plazminogénu. TROMBÍN . resp. fibrinogén(polypeptid).u ktorých sa v organizme predpokladá metabolická premena na menadiol.1. majú i deriváty menadiolu alebomenadionu. Aktivitu vitamínu K . i keď nemá postranný isoprenoidný reťazec.o. zníženie hladiny protrombínu (hypoprotrombinémia). koagulačné faktory Pri deficite koagulačný faktorov najčastejšie VII. pri operáciach na spomalenie krvacánia. deficitu (pri poklese pod 100mg/ 100 ml stavy hypofibrinogenémie) alebo nedostatočnej funkcii (dysfibrinogenémia) sa podáva v plazme izolovaný humánny fibrinogén. ako je tomu u dedičných hemofílii A a B.j. pri krvácaní z GIT je možné trombín podávať aj p. Koaguluncia 1. označované ako vitamíny K5 až K7. vznikajú v cievach krvné zrazeniny tromby. podávajú sa okrem čerstvej krvi alebo plazmi tiež z humánnej plazmi izolované chýbajúce faktory Prípravky: faktor VIII sa u nás vyrába ako ANTIHEMOFILICKÝ GLOBULÍN FIBRINOGÉN – je glykoprotein.Krvné faktory zrážania trobin (glykoproteín). alebo narušených trombocytoch. i keď nižšiu . VIII.farnochinon 2-metylnaftochinon – vitamín K3-menadion. ktoré môžu cievny systém uzatvoriť v mieste tvorby (trombóza) alebo v inom mieste embólia.Podobne ako zrážanie krvi i opačný proces t. choroba pečene a krvi. fibrinogénu (hypofibrinogenémia).

objavujú sa stavy hypovitaminózy K iba pri narušení jeho tvorby napr. 2-metyl-3-fenyl-1. hlavne však pri jeho nedostatočnom vstrebávaní z GIT v dôsledku nedostatočnej sekrécie žlče. rovnako ako na aminoskupine.Priame antikoguluncia . Molekulová hmotnosť sa uvádza v rozmedzí 6 000 až 20 000. V disacharidovej jednotke kyselina alfa. Jedna z najstarších antikoagulačne účinných zlúčenín je hirudín . Je dobre v GIT vstrebávaný aj bez prítomnosti žlče. že v organizme činnosťou črevných baktérii ( E.isoméru. ktoré znižujú normálnu alebo patologicky zvýšenú zrážanlivosť krvi. izolovaný z jedu malajskej zmije Agkistrodon rhodostoma. HEPARÍN (vo forme sodnej soli v ČSL 4 ako Heparinum natricum) produkovaný žírnymi bunkami a bazofilnými granulocytmi hlavne v pečenia a pľúcach. Pre nákladnosť izolácie však nemá praktický význam. vysoko sulfonovaný pravotočivý mukopolysacharid.1. Základnými stavebnými jednotkami H sú dva disacharidy.4-väzbami na glukosamine. na ktorý je viazaná aktivita. pri čom Ak aktivita sa prisudzuje frakciám nad 7 000. pripravuje sa synteticky (syntetický je zmes obidvoch izomérov s prevahou prirodzeného trans.D glukosamin je kyselina sulfonovaná na hydroxyle C-2 a glukosamin na hydroxylu C-6. coli) vzniká farnochinon. H. vyskytuje sa v zelených rastlinách ako trans-isomér. ktorých prítomnosť je pre vstrebávanie nutná. polypeptid ústnych žliaz pijavice Hirudo medicinalis. V takomto prípade je treba spolu s ním podávať aj žlčové kyseliny alebo ich soli MENADIOL Je štvorsodná soľ difosforečného esteru menadiolu. V organizme je metabolizovaný oxidatívnym odbúravaním v postrannom fytylovom reťazci. Sú látky.blokujú faktory koagulácie. ktorý v krvi rýchlejšie odbúrava fibrinogén. Obr. dlhodobým podávaním ATB alebo chemoterapeutik. O CH3 R O R R H 2 CH3 FY T OMENADION 5 FARNOCHINON O ONa O P ONa CH3 2. beta-d-glukurónová–– glukósamin je glukósamín na hydroxile C-6 sulfónovaný a na aminoskupine predovšetkým acetylovaný.4-naftochinon Je v tukoch rozpustný vitamín . glykoproteinový enzým. Podľa mechanizmu účinku sa Ak delia: 2. než organizmus je schopný ho syntetizovať Ankrod premieňa fibrinogen na fibrín ľahko podliehajúci fibrinolýze. Vzhľadom nato. je chemicky nejednotná látka . Stavebné jednotky H R= MENADION H ONa O P ONa O MENADIOL -DIFOSFÁT Antikoagulancia(Ak) 244 . Naopak v druhom disacharide kys. Zvláštne postavenie medzi látkami znižujúcimi zrážanlivosť krvi zaujíma ankrod. ktorý za fyziologických podmienok čiastočne kryje jeho potrebu.FYTOMENADION.L –indurónavá – alfa. všetky v pyranoidnej forme. zložené z kyselín hexurónových (indurónové a glukurónové) spojenými 1.

xylanu (pentózanu). výronov a pod. Ak účinné sú i totálne syntetické zlúčeniny typu polysulfonovaných syntetických polymérov. Okrem toho H podporuje tiež nezmáčavosť cievnej steny.silne bázický proteín s vysokým arginínu. H sa získava výlučne izoláciou zo zvieracích orgánov. Používajú sa lokálne vo forme mastí u trombóz. takže dochádza k blokovaniu syntézy protrombínu a faktoru VII. používa sa vo forme sulfátu alebo chloridu CH3 CH3 S+ N NH2 ClCH3 obsahom T OL ÓNIUMCHL ORID HEPARINOIDY Sú zle znášané a majú malú terapeutickú šírku. okrem toho pravdepodobne pôsobia aj mierne fibrinolyticky a u stavov hyperlipidémie aj antilipemicky. Mech účinku: viazaním na lyzínový zbytok antitrombínu III. pentosanpolyhemisulfát sodný. vykazujúce len parciálnu Ak aktivitu ANTIDOTA HEPARÍNU Sú silne bázické zlúčeniny. IX. VŠÚ: . polyvinylalkohol. Vlastnosti: Vysoký stupeň sulfonácie je príčinou silnej kyslosti H. Sú menej Ak aktívne ako H.reťazové usporiadanie – zachovanie určitej hmotnosti( okolo 9 000 sú účinnejšie než frakcie okolo 20 000) – zachovanie určitého počtu sulfoskupín. ktoré sú potrebné pre vznik väzby medzi faktormi.2. ďalej chitínu a pod. vápenatými iónmi a fosfolipidmi.Jednotlivé frakcie H sa líšia počtom uvedených stavebných jednotiek a ich vzájomným rozmiestneným. S H vytvárajú neúčinné komplexy alebo asociáty Z bázických farbív – tolóniumchlorid alebo protamin Protamin. zápalu žíl. Heparínová aktivita bola nájdená u poly-hemisulfátu rôznych polysacharidov. napr. preto ich terapeutické uplatnenie je obmedzené. ktorý za fyziologických podmienok je vo forme polyanionu. Met. V terapii sa používa mierne hygroskopická sodná soľ. kyselín polygalakturónivých aich esterov.: V organizme je H odbúravaný heparinázou najmä v pečeni na obličkami vylučované fragmenty (uroheparín). z totálne syntetických derivátov sodná soľ polyméru ethansulfonové kyseliny U nás používaný je polysyntetický S-heparinoid. inhibuje zhlukovanie trombocytov a aktivuje fibrinolýzu. Z týchto látok sa v terapii používajú mukopolysacharid-polyhemisulfát. Rovnako počet sulfoskupín a ich rozmiestnenie je premenlivé.vzníká inhibičný komplex predovšetkým trombínu. že vznikajú neúčinné ananlógy bez karboxylových skupín na glutámových fragmentoch . 2. najčastejšie z lososov. 245 . a X v pečeni a to pravdepodobne tak. získava sa zo spermatu rýb . napr. dextránu. menej sa používa vápenatá soľ.Nepriame antikoguluncia blokujú biosyntézu faktorov hemokoagulácie Mechanizmus účinku: je založený na kompetitívnej inhibícii vitamínu K.menj účinná.

dlhodobé Ak Tbl.o. u ktorých účinok relatívne rýchlo nastupuje.2. 4/ A klesá zavedením kyrboxylu na metylénovú skupinu. Methoxylom 246 .Ich výhodou je možnosť perorálneho i parenterálneho podania. acenokumarol. opakovaný infarkt myokardu. aplikácii sú zvoľna ale celkom vstrebávané a vo vysokom percente viazané na plazmatické bielkoviny. krátkym alkylom (etylom. sú deriváty 4-hydroxykumarinu s lipofilnou substitúciou na C-3 tzv. Indandiony (klorindion) O Cl O KLORINDION VŠÚ:1/ A zvyšuje substitúcia v p-polohe halogénmi. krátkodobé Ak. napr. pretože účinné sú aj deriváty. Pri p. u ktorých druhý 4-hydroxykumarin je nahradení lipofilnejším substituentom. rovnako ako jeho nahradenie dlhším polymethylénovým reťazcom alebo substitúciou alkylom.2. Účinok nastupuje s oneskorením.1 Kumaríny (etylbiskumacetát) (plesnivá komonica – melilotus albus –dikumarol) ETY LBISK UMACETÁT O O O O CH2 OH DIKUMAROL O O OO CH2 OH OH COOC 2H5 OH VŠÚ: 1/ pre A je dôležité 4-hydroxykumarínové zoskupenie s nesubstituovaným benzénovým kruhom a volná OH na C-4 je dôležitá 2/ A klesá odstránením spojovacieho metylénového mostíka. 2. relatívne dlhodobé pôsobenie. pozvolný pokles Quickova času a dobrá znášanlivosť.2. warfarín. ktorý môže byť substituovaný(fenprokumon. ale aj odoznieva. kumachlor). patria medzi tzv. čo je príčinou liekových interakcii Kumaríny sú vhodné pre dlhodobú terapiu patologických stavov ako sú tromboembolizmus. profylaxia trombóz aj. pričom aktivita klesá. ako sa s jeho narastaním zvyšuje lipofilita 3/ symetria nie je nutná. Antikoagulačne účinné 4-hydroxykumariny Vlastnosti: enolický hydroxyl nenasýteného laktónového kruhu udeluje 4-hydroxykumarinu kyslý charakter. esterifikáciou vznikajú antikoagulačne účinné estery(ethylbiskumacetát) Zatiaľ čo dikumarol i ethylbiskumacetat. acetonylom) a fenylom. 2. trifluormethylom.

Fibrínolytiká (plazmín. mení sa rozštiepením vnútornej arginín – valínovej 247 .3indanidonu. Okrem epoprostenolu(prostacyklín. 840 aminokyselín s hmotnosťou 80 – 90 tis. ischemickými chorobami a pod.5pyrazolidindion N SOCH2CH2 Je známe urikosurikum.3indandiony z terapeutickej praxe s výnimkou klorindionu. 4. K zvýšeniu priľnavosti a zhlukovaniu krvných doštičiek dochádza pri poškodení ciev alebo endotelu poranením alebo patologickými zmenami vyvolanými artériosklerózou.je inhibítorom COX. Používa sa na profylaxiu u periférnej ischémie pacientov s trombocytózou a spontánnou agregáciou doštičiek Met: oxidatívne hydroxylácie (acyloxid ide na OH) Vyl aj nezmenená SULFINPYRAZON-1. umožňujúceho ketoenol-tautomériu základného 1. ako arteriálne antitrombotikum účinkuje O SULFINPIRAZON podobným mechanizmom ako ASK. Účinok sa prisudzuje redukciou vznikajúcemu sulfidickému metabolitu O N VŠÚ u nesteroidných N N N CH2CH2OH N CH CH OH 2 2 antiflogistík HOCH2CH2 N DIPYRIDAMOL N N N HOCH2CH2 Je koronárne vasodilatans.2-difenyl-4-(2-fenylsulfinylethyl)-3. Platnosťvšak zpochybnilo zistenie Ak aktivity 2. sulfinpyrazonu. Tbl. urokináza.2-disubstituovaného oxazidionu ) Nežiadúce vedľajšie účinky.. COOH OCOCH3 KY S. a dipyridamolu. ktorá riadi premenu kyseliny arachidonovej na endoperoxidy ako prekurzory tromboxánu A2. Jeho účinok potencuje ASK Derivát dipyridamolu mopidamol brzdí adhezivitu doštičiek na zhubné bunky. Inhibuje aktivitu cAMP-fosfodiesterázy v doštičkách. ktorá sa zdá byť určujúcim procesom vzniku metastáz.3-indandiony( 2-alkylanalógysú slabo účinné). prakticky vyradili 1. účinkuje aj DIPY RIDAMOL antiagregačne. PGI2) a syntetického tiklopidínu bola schopnosť inhibovať agregáciu zistená aj u kyseliny acetylsalicylovej. 3. Antiagregancia Znižujú zrážanlivosť krvi inhibíciou agregácie trombocytov. (Pôvodne sa predpokladalo aj nezbytnisť pohyblivého vodíka na C-2. ACET Y L SAL ICY LOVÁ ASK. predovšetkým toxicitaa dlhodobý Ak efekt.2/ A je viazaná na 2-fenyl-1. streptokináza) Pôsobením na fibrinolytický systém rozpúšťajú už vzniknutú krvnú zrazeninu Plazminogén je jednoreťazovým monomerickým proteínom typu beta – globulínu cca.

aby za fyziologických podmienok difúziou cirkulujúcich aktivátorov do trombu došlo k aktivácií premeny absorbovaného plazminogénu na plazmín. ktorými sú urokináza a streptokináza. kedy plazmín štiepi nielen fibrín. že plazminogén sa absorbuje na fibrín už behom tvorby trombu v dostatočnom množstve. získaný rôznymi izolačnými postupmi. proteolyticky štepí fibrín trombu na jednoduchšie fibrinopeptidy Všeobecne je prijatá hypotéza. Nežiadúce účinky: toxicita. ďalej u čerstvého infarktu myokardu. Je proteínový enzým o hmotnosti cca 47 tis. je vhodný len pre lokálnu aplikáciu. akútnych a recidivujúcich pľúcnych rovnako ako i akútnych periférnych arteriálnych embólií. Pri stavoch patologicky zvýšenej fibrinolýzy rovnako ako k regulácií terapeutickej fibrinolýzy sa podávajú antifibrinolytiká t. výroba je nákladná. Mechanizmus účinku: urokináza aktivuje plazminogén priamo. ktoré spomalním aktivácie plazminogénu alebo plazmínu blokujú fibrinolýzu a tým štiepenie fibrínu na jeho rozkladné produkty. Plazmín je ako aktívny enzým. 5. Fibrinolyticky účinné su proteolytické enzými trypsín alebo brinoláza. liečivá. Žiadna z týchto zlúčenín sa ako fybrinolitikum sa nepresadila pre nežiadúce vedľajšie prejavy. UROKINÁZA Je v moči živočíchov obsiahnutý beta – globulín. furazabol. Antifibrinolytiká Zvýšená fibrinolýza sprevádza niektoré chorobné stavy. stanozolol. streptokináza pôsobí nepriamo tak. vznikajúci pri raste beta – hemolytického streptokoka typu a. Syntetické liečivá s fibrinolytickým účinkom: Antiflogistiká – fenemáty (kyselina niflumová). takže jeho nedostatok vyvoláva zvýšenú krvácavosť. p – aminobenzoová Antidiabetiká – biguanidy (metformín. Plazmín sa rýchlo dezaktivuje. Iné fibrilolytiká – okrem tkanivových plazminogénových aktivátorov. jej podávanie je vhodné zvlášť u pľúcnych embólií.j. Nepôsobí antigénne. poznáme ešte pro – urokináza (prekurzor urokinázy) a acyl – enzýmy (acylované plazminogén – streptokinázové komplexy. Účinkujú však nešpecificky→ dáva sa prednosť špecificky účinkujúcim fibrinolytikám. z plesne Aspergillus oryzae izolovaná proteáza. ktorý hydrolyzuje fibrín na rozpustné štiepne produkty. že vytvára účinný komplex s plazmínom alebo plazminogénom. Je najpoužívanejším fibrinolytikom. musí sa podávať parenterálne a to u čerstvým venóznych trombóz. ktorý je tvorený dvomi reťazcami molekúl spojenými spolu disulfidickým mostíkom. STREPTOKINÁZA Je extraceluárny produkt. fenformín) Antivirotiká (moroxydín) Anabolické steroidy – ethylestrenol.. ktorý je potom aktivátorom plazminogénu. ktoré aktivujú premenu plazminogénu na plazmín nielen v krvi ale aj v trombe. 248 . kyselina nikotínová.väzby na plazmín (fybrinolyzín). Jedinými v terapii používanými fibrinolytikami zostávajú preto v súčastnosti stále len prírodné látky charakteru enzýmov. ale aj fibrinogén. pyrogenita.

Aplikuje sa parenterálne. Aktivita bola preukázaná u niekoľkých štrutuárne blízkych syntetickým aminokarboxylovým zlúčeninám. Z prírodných látok – fibrín a trombín.Z pľúc teliat vyizolovaný polypeptid – aprotinín – vo vyšších dávkach sa vyznačuje výrazným atifibrinolytickým efektom. ktorý stimuluje v mieste aplikácie rýchlu premenu fibrinogénu na fibrín. COOH CH2NH2 KY S. Lokálne hemostatiká Ako lokálne pôsobiace hemostatiká (hemostyptiká) účinkujú niektoré zlúčeniny trojmocných prvkov Fe a Al. KYSELINA p. p-AMÍNOMET Y L BENZOOVÁ 6.AMINOMETYLBENZOOVÁ A KYSEKLINA TRANEXÁMOVÁ Kyseliena tranexámová s ekvivalentne usporiadanými substituentami je približne 5 – 10 krát silnejšia než kyselina aminokaprová. a niektoré vysokomolekulárne polyméry ako sú estery kyseliny polygalakturónovej. kyselina 4 – aminometylcyklohexylkarboxylová. OH OH COCH2NHCH3 ANDRENALON 249 . vyskytuje sa v dvoch izoméroch z ktorých nositeľom účinku je trans – izomér – kyselina tranexámová.7 nm) medzi bázickou aminoskupinou a karboxylom. KYSELINA AMINOKAPRÓNOVÁ – kyselina epsilon – aminokaprónová (6 – aminohexánová) H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH Je kompetitívny inhibítor aktivácie plazminogénu z nekompetetívnou inhibíciou plazmínu. Podáva sa u krváciania v dôsledku zvýšenej fibrinolýzy. založeným na blokáde tvroby a pôsobenia plazmínu. alebo karbazochróm. jedného z produktov metabolizmu epinefrínu. Na princípe lokálnej vazokonstrikcie zastavenia povrchového krvácania napomáhajú syntetické zlúčeniny štrukturálne blízke epinefrínu. oxidovaná celulóza. ako je oxidačný produkt tohto neuromediátoru adrenalón. čo je semikarbazónom adrenochrómu. ktoré vykazujú priestorovú podobnosť s lysínom (kyselina 2.6 – diaminohexanová) – kyselina aminokaprónová. 0. Spoločným štrukturálnym rysom týchto troch kyselín je zachovanie približne rovnakej vzdialenosti (cca. mikrokryštalický kolagén alebo želatina. kyselina p – aminometylbenzoová ako medziprodukt prípravy kyseliny tranexámovej je rovnako účinná. alebo ako antidotum pri predávkovaní streptokinázou.

metabolická). nemá byť dlhodobé. pretože laxatíva môžu vyvolať poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy. ktoré fyzikálnymi mechanizmami alebo priamym pôsobením na steny črevného traktu podporujú vyprázdňovanie črevného obsahu . Podávanie laxatív. Účinok aldosterónu je však sprevádzaný zvýšením renálnej exkrécie KCl. Straty K+ stolicou a močom vedú k deplécii a poklesu sérovej hladiny K+. Strata sodných iónov môže sekundárne viesť k hyperaldosteronizmu (organizmus sa bráni stratám NaCl a vody).hlavným cieľom terapie zápchy je odstránenie príčiny (porucha neurologická.rozlišujeme zápchu primárnu (porucha evakuácie v oblasti anorektálnej junkcie) a symptomatickú (sprevádza iné ochorenie). Podávanie laxatív je indikované predovšetkým u náhle vzniklej zápchy. a tým ku kardiovaskulárnym poruchám.sú to liečivá. ale i k zníženiu svalového tonusu – črevnej peristaltiky.LAXATÍVA (A06) . používajú sa pri zápche = obstipácii . pri bolestivej defekácii a pred rôznymi diagnostickými zákrokmi. predstavuje iba symptomatickú liečbu. . endokrinologická. Pacient tento stav považuje za obstipáciu a opätovne užíva laxatívum – „bludný kruh.“ 250 .

celulóza. manitol. NaHCO3+NaH2PO4 – LECICARBON supp. difesatin. látky zmäkčujúce stolicu – ako mazadlá zlepšujú klzkosť a tým i prechod zvyškov potravy črevným traktom – tekutý parafín. oligosacharidy  detergenty – silnou povrchovou aktivitou uľahčujú prienik vody do stuhnutého črevného obsahu a tým ho zmäkčujú – dokusát sodný B) Chemicky účinkujúce laxatíva  kontaktné laxatíva – priamou stimuláciou sliznice zvyšujú sekréciu tekutín do črevného priestoru čím zmäkčujú jeho obsah – antraglykozidy. nevstrebateľné prírodné slizy  bobtnajúce látky – defekačný reflex vyvolávajú schopnosťou prijať vodu a zväčšiť svoj objem a vystupňovaním tlaku na črevné steny – polysacharidy  osmolaxatíva – črevný obsah zrieďujú viazaním osmoticky ekvivalentného množstva vody – salinické preháňadlá. očistné klyzma = klystýr Laxatíva sú dostupné v jednozložkových alebo viaczložkových prípravkoch. karboxymetylcelulóza • antraglykozidy – sennozidy. bisakodyl. vínan sodno-draselný 3.Rozdelenie z hľadiska mechanizmu pôsobenia: A) Mechanicky a fyzikálnochemicky pôsobiace laxatíva  lubrikancia.Paraffinum liquidum) 251 . štruktúry: 1. alifatické uhľovodíky – tekutý parafín 2. ktoré črevnú peristaltiku zvyšujú. syntetické preháňadlá difenylmetánového typu. soli anorganických a organických kyselín – síran sodný. syntetické laxatíva • difenylmetánové deriváty – fenolftaleín.podofylín. dokusát sodný 1. Látky zmäkčujúce stolicu Liečivo: tekutý parafín (ČSL 4 . Klasifikácia laxatív z hľadiska chem. makrogoly • polysacharidy – rastlinné slizy. Prípadné kŕče potláčajú spazmolytiká. laktulóza. glukofrangulíny. fytolaxatíva a ich deriváty • kataraktiká . polyoly.) Spôsoby podania laxatív: • perorálne – väčšina laxatív • rektálne – čapíky (Suppositoria glycerini). ktoré sú uprednostňované. hydrogénfosforečňan a dihydrogénfosforečňan sodný. metylcelulóza. pretože kombinácia laxatív so vzájomne sa dopĺňajúcimi účinkami umožňuje nižšími dávkami minimalizovať vedľajšie nežiadúce prejavy. aloín 4. živice. síran horečnatý. laktitol. kyselina ricinolová • polyoly a oligosacharidy – glycerol. Aktiváciou peristaltiky vyvoláva defekačný reflex i rektálna aplikácia látok uvoľňujúcich CO2 (napr. rheinozidy. sorbitol. pikosíran sodný • laxatíva iných štruktúr – dantron. u atonických obstipácií sa doporučuje podávať cholinergiká.Ich účinok vhodne doplňuje zvýšená črevná peristaltika. laktóza.

Sú nimi najmä sodné a horečnaté soli kyseliny sírovej a fosforečnej. síran horečnatý. izolované z drog extrakciou vodou. v hrubom čreve osmoticky viažu vodu. Mali by sa podávať v izotonických roztokoch. podaní bráni vstrebávaniu látok rozpustných v tukoch (vitamíny). zatiaľ čo u hypertonických rozotokov účinok nastupuje opozdene (za 10-12h) – po prebehnutí izotonizácie odobratím vody z okolia. Podmienkou ich účinku je dostatočný prívod tekutín. nevstrebáva sa. napučiavajú a tým zmäkčujú stolicu. ktorá s parfínom vytvára emulziu a zadržaním vody zväčšuje črevný obsah. zvyšujú jeho klzkosť a na sliznici vytvárajú povlak uľahčujúci defekáciu.MÚ: sú to látky. alebo ako kombinované prípravky. Keďže nedochádza k ich vstrebávaniu pôsobia obdobne ako prirodzená vláknina. Pri p. Salinické laxatíva – soli anorganických a organických kyselín Soli anorganických a organických kyselín tzv. vínan draselno sodný tzv. Tieto nie sú v GIT trakte enzymaticky odbúravané.ľanové semeno (Semen lini) .o. Musia sa vždy podávať s dostatočným množstvom vody. Pri vyššej jednorázovej dávke vyvoláva kŕče brucha. pri chronickej aplikácii sa môže vstrebať a ukladať v pečeni. Zmäkčeniu stolice napomáha tiež do GIT vylučovaná žlč. čím urýchľuje peristaltiku. Patria sem slizy – polysacharidy zložené zo sacharidov a urónových kyselín. 2. Glauberova soľ. zrieďujú a tým zmäkčujú jeho obsah. hydrogenfosforečňan sodný. salinické preháňadlá sú najstaršou skupinou osmolaxatív.skorocelové semeno (Semen psylli. Liečivá: síran sodný tzv. tu prijímajú vodu. preto pri dlhodobom podávaní môže vyvolať hypovitaminózu. ktoré po prechode do hrubého čreva zmäkčujú jeho obsah. psyllium) . MÚ: soli tvorené sulfátovým alebo fosforečným aniónom a horečnatým katiónom sú v GIT iba nepatrne vstrebávané. metylcelulóza a karboxymetylcelulóza 3.agar-agar – už obsolentný . ktoré pomerne rýchlo (za 2-4h) vyvolajú defekáciu. MÚ: ako objemové laxatíva pôsobia niektoré prírodné či syntetické polyméry charakteru polysacharidov. Liečivá: . Efekt látok zväčšujúcich črevný obsah a zmäkčujúcich stolicu nastáva behom 1-3 dní. dihydrogénfosforečňan sodný.tragant – stvrdlý sliz Z iných polysacharidov laxatívne účinkuje: celulóza. Bobtnajúce látky – objemové laxatíva Najlepším preventívnym a terapeutickým prostriedkom zápchy je strava bohatá na vlákninu. Je to mierne laxans. Pri nedostatočnom príjme tekutín a zúžení čriev môžu hlienovite husté látky vyvolať nepriechodnosť čriev – ileus. Seignettova soľ (už obsolentná) 252 . nezmenené prechádzajú do hrubého čreva. Salinické preháňadlá sú podávané vo forme minerálnych vôd (Šaratica). K defekácii súčasne prispieva zväčšeným objemom stimulovaná peristaltika.

pikosíran sodný. makrogoly (makrogol 4000) – používa sa p. zosilnením peristaltiky priamym dráždením hladkého svalstva čriev a zväčšeným objemom Takýto účinok majú antraglykozidy a difenylmetánové deriváty.  Antraglykozidy . ktoré okysľujú stolicu.v. pikosíran sodný) . preto sa po p.o. oxyfenisatin. laktulóza – nevstrebateľný syntetický disacharid v hrubom čreve enzymaticky štiepený na kyselinu mliečnu. Využíva sa i pri intoxikácii amoniakom a ako hepatoprotektívum. ktorá znižuje pH črevného obsahu. čím ju zmäkčujú a uľahčujú tak vyprázdnenie čriev. zrieďujú črevný obsah a pôsobia laxatívne.4. Osmotické laxatíva MÚ: tieto látky obdobne ako salinické laxatíva pôsobia osmolaxatívne. ale iba rektálne. Je to šetrné laxatívum.o. uľahčujú jej prienik do stolice. preto sa tieto liečivá podávajú večer pred spaním. 5. Kontaktné (stimulačné) laxatív MÚ: Laxatívny účinok sa vysvetľuje dvomi mechanizmami: 1. Zvyčajne je zložkou kombinovaných prípravkov na rektálnu aplikáciu. 6. Ak sú podané i. ktoré sú kvasnými procesmi v čreve odbúravané na kyslé produkty. difenisatin 253 . ktorého pôsobenie sa vysvetľuje jeho hygroskopickosťou a dráždivým pôsobením na sliznicu konečníka. resp. laktóza – disacharid štiepený črevnou laktázou na glukózu a galaktózu. alebo rektálne (klyzma) k vyprázdneniu hrubého čreva pri príprave pacienta na endoskopiu alebo chirurgický zákrok. kde osmoticky viažu vodu. blokádou resorpcie elektrolytov (najmä Na+) a vody inhibíciou Na/K-ATP-ázy črevného epitelu a stimuláciou prieniku elektrolytov a vody do črevného priestoru 2.spracované v časti farmakognózia!!!  Difenylmetánové deriváty . pôsobia ako osmodiuretiká. preto je využívaná pri intoxikácii amoniakom.ich vývoj bol zahájený náhodným objavením laxatívneho účinku fenolftaleínu. Liečivá: glycerol – pre rýchle vstrebávanie a metabolické odbúravanie sa nemôže podávať perorálne. bisakodyl. ktorá podporuje hromadenie vody v črevnom trakte. podaní hromadia v hrubom čreve. Nedoporučuje sa dlhodobé používanie (maximálne 7 dní!). Detergenty Liečivo: dokusát sodný – pôsobí ako povrchovo aktívna látka. čím zvyšuje črevnú sekréciu a tým aj motilitu. Ako laxatívum sa už nevyužíva. Po perorálnom podaní sa účinok dostavuje po 6 a viac hodinách.aktivita zostáva zachovaná aj keď je tento fragment prostredníctvom metylénového uhlíku napojený na rôzne heterobicyklické systémy (fenolftaleín) . Nevstrebávajú sa. ktorý bol použitý k označovaniu umelých vín pre ľahšiu identifikáciu VŠÚ: .podmienkou účinku je bis-(4-hydroxyfenyl)metánový zvyšok naviazaný na aromatický (fenolftalol) alebo heterocyklický kruh (bisakodyl.predpokladom účinku sú voľné fenolické skupiny. blokované ľahko štiepiteľnými esterovými väzbami Liečivá: fenolftaleín.

Metabolizmus: fenolftaleín – nezmenený. arabinóza sú viazané na hydroxyly C8. prítomné sú tiež viazané kyseliny urónové) .Agar – Gelidium (Gelidiaceae) .Semen plantaginis ovatae – Plantago ovata / psyllium (Plantaginaceae) OL: sliz zložený z D-xylózy.Semen plantaginis – Plantago lanceolata (Plantaginaceae) .usušený sliz získaný z červených rias čeľade Gelidiaceae OL: agar = zmes polysacharidov so zložkami agarózou (70 %) /lineárny polymér zložený z jednotiek β-D-galaktózy a 3. ramnóza. D-xylózy.Semen lini – Linum usitatissimum (Linaceae) OL: sliz zložený z D-galaktózy. ktorý je vylučovaný ako glukuronid Farmakognózia: Ako fytolaxatíva sa využívajú 3 skupiny prírodných látok:    drogy s obsahom slizov drogy s obsahom antraglykozidov iné drogy  drogy s obsahom slizov .8-dihydroxyantrón .Tragacantha – Astragallus (Fabaceae) . L-arabinózy. menej ako sulfátový konjugát bisakodyl–enzymaticky štiepený na hydroxymetabolit.aukubín Prípravky: Salvat thé.stvrdnutý sliz niektorých rodov druhu Astragallus OL: tragant = zmes polysacharidov so zložkami bassorín (60 %) /nerozpustná. C10 antracénového cyklu .  drogy s obsahom antraglykozidov Antrachinóny sú látky. Biosyntéza antraglykozidov – 2 typy: a) biosyntéza cez polyketidy 254 . L-ramnózy a kyseliny D-galakturónovej . galaktóza.spoločná je základná štruktúra 1. kyselina galaktourónová. kyseliny D-galakturónovej horčiny. Metamucil plv. Agiolax gran. Stavebné jednotky: arabinóza. Po chemickej stránke sú to deriváty antracénu. vo vode napučiavajúca zložka/ a tragakantín (40 %) /vo vode rozpustná zložka/..aglykóny sa líšia substitúciou na C3. xylóza. iridoidy .cukorné zložky – glukóza. C6.6-anhydro-α-L-galaktózy/ a agaropektínom (30 %) /agaróza esterifikovaná v polohe 6 kyselinou sírovou. VŠÚ: . u antrachinónov a diantrónov môžu byť i na C6 a u antrónon aj na uhlík C10. ktorých základný skelet vzniká cyklizáciou polyketozlúčenín. kyselina glukurónová .

šikimová + C3-zlúčenina-->1. ktoré sa napájajú poskytujú malonylové jednotky (7x).v dimérnej forme – diantróny 255 . b) biosyntéza cez kyselinu šikimovú kys.v redukovanej forme – antróny. alebo poskytuje diantrón. antrahydrochinóny. Vzniká acetogenín.v oxidovanej forme – antrachinóny .4-naftochinón + aktívny izoprén-->antrachinónový derivát Výskyt v rastlinách: .Biosyntézu zahajuje acetátová jednotka. ktorý sa ďalej oxiduje na príslušný antrachinón. ktorý cyklizuje na antrón. ďalšie C2 jednotky. oxantróny . antranoly.

D. Redukované formy (antróny) majú dráždivý účinok na sliznicu. nie je návykové.5 %) – sennozidy A. sušenie 1h pri 100°C. ktoré majú optimálny laxatívny účinok. Sennagran gran. t. do zásoby 1rok pri obyč. Regulax gran. flavonoidy Použitie: laxatívum u akútnych obstipácií Prípravky: sennový čaj. najúčinnejšie sú glukofrangulín A. úplnou hydrolýzou frangulaemodín Použitie: silné laxatívum účinné v hrubom čreve. sliz. D sú heterodiantróny zložené s reínu a aloeemodínu). bolesť brucha a krvavé hnačky. Sennagran gran.Môžu byť: -voľné = aglykóny.Aloë – Aloë ferox (Liliaceae) – SL1 OL: aloín = barbaloín – glukopyranozid aloeemodínu (aglykón-antrón) Použitie: spoľahlivé laxatívum (účinok po 8-12h) používané pri akútnych obstipáciach. Eucarbon tbl. ( sennozidy A. sennozidy C. C.B.B. ČSL4 OL: zmes antrachinónov (8 %) – najmä glukofrangulín A. majú tiež emetický účinok – nutná je ich oxidácia t.Folium/Fructus sennae–Cassia senna / angustifloia (Caesalpiniaceae) – SL1.B (v čerstvej droge ako redukované antróny)–čiastočnou hydrolýzou poskytujú frangulín A. . vyvolávajú dávenie. .Frangulae cortex – Frangula alnus (Rhamnaceae) – SL1. Prípravky: Species laxantes. ČSL4 OL: diantrónové glykozidy (asi 3. skladovaním sa OL – redukované formy oxidujú na antrachinóny. . 256 . vyššie dávky vyvolávajú prekrvenie panvovej oblasti preto je kontraindikovaná v gravidite a pri menštruácii. Čerstvá šťava z listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva na zapálené a hnisavé rany a popáleniny.. viazané = glykozidy Redukované formy dráždia sliznicu. Sennapur tbl.j.. B.B sú homodiantróny s aglykónom reínom.

živice – účinkovali po celej dĺžke tráviaceho traktu. Časť voľných hydroxylových skupín cukrov je esterifikovaná kyselinami valérovou.Resina jalapae – Exogonium purga (Convulvulaceae) OL: konvolvulín – vysokomolekulárna látka zložená z oligosacharidu glykozidicky viazaného na hydroxylovú skupinu (C12) kyseliny 3.Oleum ricini – Ricinus communis (Euphorbiaceae) OL: 80% TAG. frangula-emodín a ich glykozidy) Použitie: .reoantraglykozidy–3-12 % (obsah antrachinónov – chryzofanol. t. t.j. používa sa ako dermatologikum pri psoriáze  iné drogy .Rhamni purshianae cortex – Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) OL: 6-10 % antrachinónov = O-glykozidy (10-20%. alo-emodín.Chrysarobinum – Andira araroba (Fabaceae) OL: chryzofanol-antrón – droga sa pre vysoký obsah redukovaných foriem vnútorne – ako laxatívum nepoužíva. . exogonovou. α.2 g) využíva ako adstringens a stomachikum . dnes sú už obsolentné . preto sa droga ako laxans nevyužíva .j. kaskarozidy – glykozidy typu aloínu) Použitie: ako Frangulae cortex Rhei radix – Rheum palmatum (Polygonaceae) – ČSL4 OL: . reín. ale i C-glykozidy (80-90 %. katechíngallát) .1 – 0.triesloviny (reotannoglykozidy) majú adstringentný účinok => droga sa pri nízkych dávkach (0. Podophyllinum – Podophyllum peltatum (Podophyllaceae) OL: lignány – podofylotoxín. frangula-emodín-9-O-glukozid). prítomný je stilbénový derivát raponticín.β-pelatín a ich glykozidy . Species cholagogae . tiglínovou.Resina podophylli.Rhei rhapontici radix – Rheum rhaponticum (Polygonaceae) OL: antrachinóny sú prítomné v malom množstve.reotannoglykozidy–5-10 % (obsah trieslovín galotannínov – glukogalín. ich účinok bol sprevádzaný kŕčovitými bolesťami. toxalbumín – ricín 257 ..antrachinóny (reoantraglykozidy) majú laxatívny účinok => droga sa pri vyšších dávkach (1 – 2 g) využíva ako laxatívum Prípravky: laxanciá (ako dražé).12-dihydroxypalmitovej. ktorý má estrogénne účinky. krvavými hnačkami. najmä kyseliny ricinolejovej.

– bisakodyl REGULAX – Sennae folium. Species laxantes = preháňacia čajovina     Frangulae cortex Foeniculi froctus Tiliae flos Sambuci flos 400 g 100 g 200 g 200 g PRÍPRAVKY: FENOLAX tbl. Sennae angustifoliae fructus – ovocný základ: figy.Za laxatívny účinok zodpovedná kyselina ricinolová – stimuluje sekréciu vody do črevného priestoru a povzbudzuje peristaltiku tenkého čreva. fibriolýzu a náhradky plazmy 1. Antikoagulanciá Heparín 258 hovädzie pľúca . Pri liečebnom použití sa Oleum ricini prelieva horúcou vodou. Je to návykové laxatívum. na odstránenie toxalbumínu ricínu. slivky – sorbitol Látky ovplyvňujúce hemokoaguláciu.

tbl. k urgentnej terpii. streptodornáza Frakcie hadieho jedu 3. v priebehu dialýzy. Trombolytiká a fibrinolytiká Streptokináza. ing. HEPARIN gel. CH: perorálne účinné antikoagulant. IM. nemá fibrinolitickú aktivitu. že vyrovnáva hladinu umožňujúcu dobrú. fibrinogén Vitamín K1 Protamín Styptogén (nešpecifický) Herba bursae pastoris Ergometrín Hydrastín . efekt je podminený väzbou na AT III. diseminovaná intravaskulárna koagulopatia.j. Hemostatiká Trombín. rekonvalescencií IM z vývojom aneuryzmatu.lokálne Tanín a ďalšie triesloviny sulfónované škroby a pektín Melilotus officinalis Hirudo sp. FARMAKOLÓGIA 259 . betahemolytické streptokoky Grubenotter – štrkáč malajský ľudská plazma čerstvá zelenina mlieč lososov a sleďov Arachis hypogaea Capsella bursa – pastoris Secale cornutum Hydrastis canadensis Galla. Prednosťou je. derivát dikumatrolu. po implátácií chlopňovej náhrady. dlhodobo stabilizovanú kontrolu protrombínového komplexu. laboratórne a transfúzne účely. S: heparinum natricum IS: antikoagulans CH: je prírodný mukopolysacharid. FU: 99 % viaže sa na bielkoviny I: profylaxia a liečba tromboembolických chorôb (najmä embolizácie do pľúcneho systému pri hlbokej žilovej tombóze).Heplarinoidy Dikumarol Hirudín 2. akútnom IM. drogy s obsahom trieslovín WARFARIN orion 3 mg tbl. Je nutné počítať s oneskorenýcm nástupom účinku t. S: warfarinum nartricum IS: antikoagulans. M Y O R E L A X A N C I A (M03) 1. riziko embolizácie pri fibriliácií predsieni. antagonizuje syntézu koaugulačných faktorov závislých na vitamíne K. 5 mg. ung. I: profylaxia a terapia všetkým foriem trombóz a tromboembólie akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepennom systéme. fibrín.

pruh. na kostrové svalstvo: ochabovanie svalstva sa začína ako veľká únava. Periférne myorelaxancia (kurareformné) Sú látky. Na platničku tiež pôsobí botulotoxín a horčík. 2. Používajú sa injekčne : . Existuje antidótum . 260 . nepostihujú však všetky prieč.pri tracheálnej intubácii (rušia laryngospazmy – pri operácii. Relaxujú priečne pruhované svaly vrátane dýchacích (bránica. nastane depolarizácia a otvoria sa ďalšie napäťovo riadené Cakanály a dôjde ku kontrakcii. Nepôsobia na hladké svaly (bronchy. V bunkách kostrového svalstva Tu pôsobí dantrolen inhibíciou uvoľňovania Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula. Účinok trvá 12-30min. účinky: a. Tieto kanály aktivuje a otvára Ach. Na neuromuskulárnej platničke Je to na periférii a nachádzajú sa tu Nm receptory – receptorovo riadené Na-kanály. ktorí bránia vyplavovaniu Ach z nervového zakončenia. svaly rovnomerne. Tu pôsobia periférne myorelaxanciá. Pre určitú štruktúrnu podobnosť s ganglioplegikami majú aj čiastočný ganglioplegický účinok. zťaženie pohybov očných gúľ a žuvacích svalov. ktoré uvoľňujú spazmy priečne pruhovaných (kostrových) svalov. čím zabraňujú účinku Ach. Môžu pôsobiť viacerými mechanizmamy: 1. V oblasti CNS a miechy Uplatňuje sa tu útlm polysynaptických reflexov (na úrovni polysynaptických receptorov. V periférii blokuje tvorbu tepla vo svaloch. maternica). bránia vzniku fyziologickej depolarizácie – strata svalového tonusu. Väzba je krátkodobá .na svalovú relaxáciu pri rôznych úkonoch Delia sa do 2 skupín: 1. ktoré bránia účinku Ach uvoľneného z motorického nervu na nervosvalovú platničku a volajú sa podľa šípového jedu . Po relaxácii brušných svalov nastáva relaxácia bránice a interkostálnych svalov. ale nie schopnosť kontrahovať – motorickú aktivitu.v anesteziológii na myorelaxáciu v priebehu operácie . Hemicholinium bráni príjmu cholínu do nervového zakončenia a tým aj syntéze Ach.kurareformné (kuramimetika). Takto pôsobia centrálne myorelaxanciá. čím nastáva udusenie pri plnom vedomí. aby vytesnil myorelaxania z ich väzby na Nm receptor.Sú to látky. Účinkujú len na periférii a neprestupujú do CNS (kvartérna štruktúra) Účinkujú najskôr na najjemnejšie svaly ruky a tváre a postupujú smerom do stredu tela až k bránici. hrtan. 3. Ovplyvníme tým tonus. hlasivky). používa sa pri malígnej hypertermii. Paralýza postupuje od hlavy na končatiny a potom na trup. resuscitácii) .krátkodobý IACHE (neostigmín) s atropínom – vedú k dostatočnému nahromadeniu endogénneho Ach. Kompetetívne/nedepolarizujúce/Pachykurarové Kompetetívne sa viažu na Nm receptory na nervosvalovej platničke. v kocke aj monosynaptických). GIT.

neskôr k relaxácii (v dôsledku oneskorenej repolarizácie).pipekuronium . Patrí sem . Nesteroidné . strata tonusu. napr.atrakurium .suxametónium (sukcinylcholín) 2. len riadené dýchanie.b.pankuronium (PAVULON) pipekuronium (ARDURAN) tubokurarín Najdôležitejšie nežiadúce účinky perif.látky z tejto skupiny): bronchospazmus.alkuronium . Pôsobia v CNS a mieche a relaxujú priečne pruhované svaly na periférii. Pozor na ich tlmiace účinky. Ich účinok trvá 3-5min. stredne dlho pôsobiace .suxametónium (sukcinylcholín) . dlhodobo pôsobiace . zvýšenie hladiny K+ . pečene!) cisatrakurium (NIMBEX) mivakurium (MIVACRON) 3. hypersalivácia – atrakurium (tubokurarín) 4. malígna hypertermia – sukcinylcholín hlavne pri kombinácii s halotanom 3.rokuronium B. 1. myorelaxancií sú . Najskôr príde k zášklbom a nekoordinovaným pohybom (kvôli depolarizácii). 261 .vekuronium .sukcinylcholín 2.dekametónium Periférne myorelaxancia možno deliť aj podľa dĺžky účinku : 1. Delia sa na : A. ovplyvnením GABA receptora. hypotenzia a nadmerná bronchiálna sekrécia a slinenie. Viažu sa dlhodobo. krátko pôsobiace . bronchospazmus. Nekompetetívne/depolarizujúce/Leptokurarové Tieto nekompetetívne vytesňujú Ach z väzby na receptor a navodzujú nefyziologicky dlhú depolarizáciu – bunková membrána už neprijíma ďalšie impulzy. uvoľňovanie histamínu z mastocytov a tým zníženie TK.tubokurarín (nepoužíva sa) .pankuronium . ultrakrátko pôsobiace . zvýšenie srdcovej frekvencie (blokádou M receptora) a zvýšenie TK (aktiváciou sympatiku) – pankuronium Centrálne myorelaxanciá Zvyšujú útlm polysynaptických reflexov rôznymi mechanizmami.vekuronium (NORCURON) atrakurium (u pac. Steroidné . Nepoznáme antidótum.cisatrakurium .alkuronium 4. uvoľňovanie histamínu (niekt.mivakurium 2. s poškodením obličiek al.

262 . sprostredkujúci blokádu a stimuláciu α – motorických nervov. neexistuje jednoznačný důkaz. Baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy.thiokolchikosid (relaxuje aj maternicu) .) . na miešnej úrovni) .orfenadrin (pôsobí inhibične na úrovni retikulárnej formácie) . artrózach roztrúsenej skleróze spastických bolestiach chrbta po encefalitíde a myelitíde na uľahčenie pohybovej rehabilitácie Patria sem .diazepam . znižuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov) .tolperizon . dekametónium.i polysynaptické reflexy. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg 3krát denně.karisiprodol . baklofen Baklofen je centrální myorelaxans. uľahčením presynaptickej inhibície vplyvom GABA pri jej väzbe na GABA – r.baklofen (aktivuje GABAB receptor.guajfenezín (anxiolytikum. Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg.Používajú sa perorálne pri . kĺbov. suxametónium. kostí (na uľahčenie repozície a imobilizácie) vertebrogénnych syndrómoch. Kromě účinku antispastického má i účinek antinociceptivní. Ačkoli je baklofen analogem GABA.mefenoxalon . že působení na GABA systém se podílí na jeho klinických účincích. především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku. Toto dávkovací schéma zajišťuje dobrou toleranci přípravku. D: Přípravek lze podávat dospělým a dětem starším než 12 let.tizanidín (inhibuje hl. diazepam) myorelaxanciá sa používajú vo veterinárej farmakológii. Neovlivňuje nervosvalový přenos I: Léčba spastických stavů kosterního svalstva různého původu.poraneniach miechy. ačkoli se může projevit a přispívat ke klinickým účinkům i jeho působení na supraspinálních místech.tetrazepam (benzodiazepíny inhibujú aferentnú atimuláciu α – mot. kde jako GABA-B agonista inhibuje mono. menej tubokurarín. Baklofen ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na míšní úrovni. expektorans-sekretomotorikum) . antiparkinsonika) Periférne (hl. svalov.procyklidin a chlorfenoxamin (anticholinergika-spazmolytika. Patrně i snižuje uvolňování excitačních aminokyselin na této úrovni. neur. gallamín) aj centrálne (hl. snad hyperpolarizací zakončení aferentních nervů. Přesný mechanismus účinku baklofenu není dosud znám.

Selektivní GABA agonista s glycinomimetickým účinkem působí na více různých 263 . pacientům s respirační insuficiencí a dále při jeho podávání pacientům s chorobami jater. ale i viscerální (zejména dělohu). při jeho současném užívání s perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava dávkování těchto látek a nebo baklofenu. S výjimkou pacientů se závažnými nežádoucími účinky má být proto před vysazením baklofenu jeho dávkování pomalu snižováno. selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na CNS a jeho hypotenzivní účinek. Predávkovanie: Specifické antidotum není známo. O vykonávání těchto činností rozhodne lékař individuálně. IT: Kombinace s jinými psychotropními látkami či alkoholem může akcentovat útlum. Doporučuje se opatrnost a mělo by být sníženo dávkování jedné nebo obou látek. Je-li pacient při vědomí okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení a následným výplachem žaludku. tbl. Současné užívání baklofenu a antihypertenziv může zvýšit riziko hypotenze. Nejčastější je přechodná ospalost (u 10-63% pacientů). Opatrnost je rovněž nutná při podávání baklofenu pacientům s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i v anamnéze). může přípravek snížit pozornost a schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Protože baklofen může zvýšit hladinu glukózy v krvi. Thiocolchicosidum 4 mg v 1 tabletě. Může být nutná úprava dávek antihypertenziva. Vzhledem k tlumivému působení baklofenu na CNS. nob.Tablety se užívají během jídla nebo s trochou mléka. Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na CNS nebo inhibitorů MAO (včetně furazolidonu. u nichž mají být monitorovány jaterní testy. thiocolchicosidum IS: S: CH: COLTRAMYL por. Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na CNS. U pacientů v bezvědomí se zvracení nevyvolává a před výplachem žaludku je nutné provést endotracheální intubaci. Při léčbě antihypertenzivy může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést ke zvýraznění snížení svalového tonu a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje opatrnost. NU: Při náhlém vysazení baklofenu se vyskytly halucinace a záchvaty křečí. agitovanost a halucinace. V kombinaci s tricyklickými antidepresivy může dojít k potenciaci účinku a vzniku svalové hypotonie. Myorelaxans s účinkem na svalstvo kosterní. Centrální myorelaxans. Při současné léčbě s levodopou a karbidopou u parkinsoniků byly popsány zmatenost.

V závažných případech je možné denní dávku zvýšit na 1600-2000 mg (8-10 tablet). 4. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. Dávkování a způsob podání Dospělí Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200-400 mg (1-2 tablety) 3x denně. Má jen velice slabé centrální anxiolytické účinky. Mladiství Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) 3x denně. což vysvětluje jeho efekt u svalových kontraktur a spazmů různého původu . Alergická kožní reakce. myasthenický syndrom. K usnadnění pohybové rehabilitace. Při dlouhodobém podávání 2-3 tablety denně. Děti Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) 3x denně.1. Dimexol mohou užívat dospělí. po dobu akutních obtíží. 5. Dávku lze zvýšit každé 2 dny cca o polovinu až do dosažení žádoucího účinku či dvojnásobku. myasthenia gravis. že inhibuje polysynaptické reflexní mechanizmy.ovlivňuje reflexní kontraktury u traumatických stavů. mladiství a děti od 6 let. revmatických onemocněních.neurogenní (např.u vertebrogenních syndromů. revmatických i vertebrogenních onemocnění i spasticitu centrálního původu. Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. Nesnižuje výrazněji volní hybnost a nevzniká riziko respiračního útlumu. Kontraindikace Známá přecitlivělost na mefenoxalon nebo některou pomocnou látku. která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. které způsobují zvýšené napětí. Větší část denní dávky může být podána na noc. Farmakodynamické vlastnosti Mefenoxalon snižuje tonus příčně pruhovaného kosterního svalstva tím. artrózách a artritidách. Počáteční denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety. Vzhledem ke kumulativnímu účinku preparátu při opakovaném podání přetrvává tento i několik dnů po ukončení léčby. intoxikace alkoholem. . Zřídka nevolnost. neboť neovlivňuje dýchací svalstvo. těžší porucha jaterní funkce.3. při spasticitě centrálního původu. výjimečně trojnásobku úvodní dávky. spasticita po encefalitidě a myelitidě). mephenoxalonum DIMEXOL (R) Mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě. Dimexol se podává krátkodobě. Myorelaxační účinek nastupuje cca za 30-40 minut po perorálním podání a trvá většinou méně jak 24 hodin. . Dimexol se podává s jídlem. stavy excitace či naopak somnolence.k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby. . I: Bolestivé spazmy kosterního svalstva nejrůznějšího původu: . Intervaly mezi jednotlivými dávkami by měly být nejméně 6 hodin. 264 . Tableta se může také rozdrtit a podat smíchaná s vodou nebo s mlékem. V gynekologii dysmenorea.při frakturách.FÚ: I: NÚ: D: úrovních CNS.

flm. Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě. Nejsou popsány interakce s benzodiazepiny.8. přecitlivělost na tolperison. Myasthenia gravis. tlak v žaludku. zvláště 1. práce ve výškách apod. U dětí od 2 měsíců do 6 let se doporučuje denní dávka 5-10 mg/kg.4. Usnadnění pohybové rehabilitace. 30 enterosolventních tablet. hypnotik. Nežádoucí účinky Únavnost. U dospělých ve většině případů 2-3krát denně 150 mg. Facilituje presynaptickou GABA-ergní inhibici na úrovni spinální i supraspinální. Bolestivé spazmy a kontraktury různého původu (neurologické. Centrální myorelaxans. Při vyšších dávkách se zřídka může objevit svědivý exantém. revmatické. vzácně ataxie. 4. tetrazepamum S: CH: MYOLASTAN por. Po dosažení efektu se denní dávky postupně sníží. Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 enterosolventní tabletě. nesteroidními antirevmatiky či analgetiky. ovládání strojů. ospalost či celková svalová slabost. motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. rozdělená na několik dílčích dávek. Výjimečně alergická reakce až anafylaktický šok. Tlumí i polysynaptické reflexy na úrovni míšní. Tolperison ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na úrovni retikulární formace mozkového kmene. anxiolytik. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. má dále rovněž slabší účinek anxiolytický. hypnotický a antikonvulzivní. tbl. relativně těhotenství. traumatické). neuroleptik.4-benzodiazepinový derivát s afinitou k centrálním i periferním benzodiazepinovým receptorům.5. Interakce Přípravek může zesilovat tlumivý účinek sedativ. nauzea. U denní dávky do 300 mg se nežádoucí účinky prakticky neobjevují. příznivě ovlivňuje cévní spazmy. Myorelaxační účinek nastupuje již při dávkách výrazně nižších než nastoupí účinek sedativní. 265 . analgetik a alkoholu. tbl. lze případně zvýšit až na 4krát 150 mg denně. kojení. Po snížení dávky tyto obtíže většinou ustoupí. Dále má i adjuvantní vazodilatační účinek na periferii. ent. tolperison S: B: IS: CH: I: KI: NÚ: IT: D: MYDOCALM 150 por. pyrosis.). trimestr. u dětí 6-14 let 2-4 mg/kg. řízení motorových vozidel. Spasticita centrální při neurologických onemocněních. 1. ospalost. cefalea.

CH: Myorelaxans ovlivňující reflexní spasmy svalové i centrální spasticitu svým účinkem na míšní úrovni. nob. S: carisoprodolum SCUTAMIL C por. chlorzoxazonum PARAFLEX por. Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Doporučuje se zahájit léčbu počáteční denní dávkou 25-50 mg na noc a postupně zvýšit na 50-100 mg denně. dur. U starších pacientů se doporučuje dávku snížit až na polovinu dávky pro dospělé. UP: Při léčbě může dojít ke snížení pozornosti a ovlivnění řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. tbl. K usnadnění pohybové rehabilitace.I: IT: UP: D: Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. myalgie. KI: Akutní intoxikace alkoholem. zmatenost a třes. 266 . Paracetamolum 100 mg v 1 potahované tabletě. Alergie na meprobamat. Paracetamolum 300 mg v 1 tobolce. flm. křeče. revmatických onemocněních. a u pacientů současně užívajících jiné tlumivé léky CNS či alkohol). uvolňuje tak tonus kosterního svalstva bez výraznějšího ovlivnění volní hybnosti či autonomních funkcí. tbl. I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatolgické. analgetikum. neurologické. K usnadnění pohybové rehabilitace. IT: Alkohol potencuje tlumivý účinek chlorzoxazonu. traumatické). posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. B: 20 potahovaných tablet. D: Dospělým 3krát denně 1-2 tablety. IS: Centrální myorelaxans. Dlouhodobé a nekontrolované užívání může vyvolat lékovou závislost. Karisoprodol inhibuje polysynaptické reflexy na úrovni míšní i subkortikální. CH: Kombinace myorelaxans s lehkým trankvilizačním účinkem a analgetika/antipyretika je vhodná k ovlivnění bolestivých spazmů a kontraktur kosterního svalstva. Těžká renální insuficience. cps. S: Chlorzoxazonum 250 mg v 1 tabletě. Při náhlém vysazení se mohou objevit bolesti hlavy. S: Carisoprodolum 150 mg. ZP: Užívat po jídle. maximální dávka je 4 mg/kg/den. Neovlivňuje vedení v periferních nervech I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatologické. Cisaprid zvyšuje přechodně účinek benzodiazepinů zvýšením jejich absorpce z GIT. při spasticitě centrálního původu. antipyretikum. u hospitalizovaných pacientů je možno začít dávkou 50 mg na noc a zvyšovat na 150 mg denně. Chlorzoxazonum 250 mg. a to i v rodinné. halucinace. Tetrazepam potencuje účinky alkoholu a jiných látek tlumících CNS. PARAFON por. Vysazení přípravku po dlouhodobém užívání vyžaduje postupnou redukci dávek (vyšší riziko u pacientů s abúzem v anamnéze. IS: Centrální myorelaxans. u dětí nutno dávkování upravit. U dětí se doporučuje pouze výjimečné podání. hypnotiky. neurologické. traumatické). B: 20 tablet. analgetiky či neuroleptiky.

288 mg nebo 4.centrální myorelaxans 4. zmírňuje spazmy i klonické křeče a zlepšuje volní svalovou sílu. Může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. rozdělená do 3 dílčích dávek. Sirdalud je centrálně působící relaxans kosterního svalstva. které jsou odpovědné za nadměrný svalový tonus je inhibován a svalový tonus snížen. chronická myelopatie. Opatrnosti je třeba při jaterním onemocnění. . Denní dávka 36 mg nesmí být překročena. kde stimulací presynaptických alfa2 receptorů inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin. Sirdalud se dobře snáší a působí jak proti akutním bolestivým svalovým spazmům. Současné užívání alkoholu interferuje s metabolismem v játrech a může zpomalit vylučování obou látek. Kromě těchto myorelaxačních vlastností má Sirdalud ještě mírný. Dávkování a způsob podání Zmírnění bolestivých svalových spazmů Obvyklá dávka je 2 až 4 mg (jednu tabletu 2 mg nebo 4 mg) třikrát denně. 4.po operacích. hlavní místo jeho účinku je v míše. Spasticita při neurologických poruchách .IT: UP: Relativní: těhotenství. degenerativní onemocnění míchy.1. cévní mozková příhoda. Dávkování nutno individuálně upravit. mozková obrna. pro výhřez meziobratlové ploténky nebo pro osteoartrózu kyčle. Interakce Při současném podávání s antihypertenzivy včetně diuretik může být Sirdalud někdy příčinou hypotenze a bradykardie.5. Během léčby nepít alkohol. sedativa a další látky tlumící CNS mohou zesílit tlumivý účinek Sirdaludu. trimestr.roztroušená skleróza. V těžkých případech je možné podat navíc jednu tabletu na noc. Dávku je možné postupně zvyšovat vždy v intervalu 3 až 7 dní o 2-4 mg. Optimální terapeutické odpovědi se obvykle dosáhne denní dávkou mezi 12 a 24 mg ve 3 nebo 4 dávkách podaných ve stejných časových odstupech. Indikace Bolestivé svalové spazmy . tak proti chronické spasticitě míšního a mozkového původu. Počáteční dávka pro dospělého. 4. např. Spasticita při neurologických poruchách Dávkování je třeba přizpůsobit individuální potřebě nemocného. zejména 1. 267 . nemá překročit 6 mg. D: tizanidin SIRDALUD (R) 2 mg SIRDALUD (R) 4 mg Účinná látka: Tizanidini hydrochloridum 2. kojení. Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni. Snižuje odpor proti pasivním pohybům. Děti 1-3 tablety denně dle věku.2.při statických nebo funkčních poruchách páteře (cervikální a lumbální syndromy). Alkohol. Dospělí 3-4 tablety denně ve více dílčích dávkách a s větší dávkou na noc. centrální analgetický účinek. které stimulují N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. ATC kód: M03BX02 .576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě.

Metamizolum natricum 2 g. Při podávání je výrazně ovlivěna koncentrace. Opatrně nutno rovněž u pacientů s tachykardií.modifikácia bázického zoskupenia – treba prítomnosť dusíkatých heterocyklov – piperidín (pankuronium. pre A je nutná prítomnosť dvoch N v polohách 2 a 16 v polohe 16 N kvartérny. pretože sa zablokuje jeho odbúravanie. jej zmydelnením sa účinok znižuje Met: vyl nezmenený Tubokurarin (z chondrodendron) N CH 2CH CH 2 N CH H OCH2 CH 268 H 2C CH 2CH N CH N CH CH 2OH 2Cl . Kombinace analgetika a myorelaxans. Nedepolarizujúce (kompetitívne) (tubokurarín. Pozor na podanie IACHE pri suxametóniu. Orphenadrini citras 30 mg ve 250 ml infuzního roztoku. Opatrnost zejména u starších pacientů (možnost vzniku dezorientace a zmatenosti). sol. Ovlivňuje tak spazmus a kontraktury kosterního svalstva.FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Látky ktoré znížením tonusu kostrového svalstva vyvolávajú svalovou relaxáciu. alkuroniumchlorid. Myorelaxans.Lék může působit ospalost. Potencuje se navzájem s alkoholem. spazmolytický a antipyretický účinek. řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. zámena za dietylamino zoskupenie pôsobí dysterapeuticky 3. pre A je nutná acetoxy skupina v polohe 17.2N môže byť kvartérny aj terciárny 2. mají analgetický. nesmí se podávat u osob řídících motorová vozidla či obsluhujících stroje. a proto by pacienti. Červené zabarvení moči mizí po ukončení léčby. Při současném podávání s cyclosporiny může dojít k poklesu jejich hladiny v séru. vekuroniumchlorid. atrakuriumbesilát) CH3 O HO O N H CH2 CH3 CH3 2Cl H N CH3 CH2 H OH O OCH 3 Vzťah štruktúry a účinku androstanových myorelaxancií: 1. Kvartérne amóniové soli. neskôr úplné ochabnutie svalstva a neschopnosť jeho kontrakcie. piperoniumbromid. orphenadrin IS: S: CH: IT: UP: D: DOLPASSE inf. Rozdeľujeme na periférne a centrálne. Může být akcentován účinek jiných anticholinergik i sympatomimetik. neměli vykonávat činnosti vyžadující soustředěnost. vekuronium). Nutno kontrolovat krevní tlak. gallamin. pankuroniumbromid. Myorelaxancia periférne: 1. Metamizol. ganglioplegiká na nikotínových receptoroch parasympatiku a sympatiku). 3. (Ach antagonizuje aj atropín na postganglionárnych muskarínových receptoroch parasympatiku. piperazín (pipekuronium). U starších pacientů použít nižší dávku. hypotenzí. Orphenadrin působí inhibičně na úrovni retikulární formace a snižuje patologicky zvýšený tonus svalový. zejména však jeho metabolity. kteří jej užívají. hypovolemií. Vzhledem k ovlivnění motility střevní orphenadrinem může dojít ke změně vstřebávání jiných léků. 1-2krát denně 1 infuzi.

Depolarizujúce (nekompetitívne) (dekametoniumjodid. suxametoniumjodid) N( CH3 ) 3 (CH 2 )1 0 2I N ( CH3 ) 3 269 . potom to je toxiferin 1 – C-toxiferin) Met : ako tubokurarín Pankuroniumbromid OCOCH3 Vekuroniumbromid OCOCH 3 Br N C H3 COO N CH 3 2 Br N H 3C C H3 COO H N CH 3 Met: vyl nezmenený ale štiepi sa na desacetylderiváty 3 a 17 H OCO CH3 H 3 C2 N H3 C Br N H N N CH3 CH3 Met: desacetylderiváty – 3. 2. CH. a neenzymaticky Hofmanovým odbúravaním na laudanozín a monoakrylát – príloha. Okrem substitúcie metoxylom v 8 izochonolinolu a 5 benzylu na laudanozilovom skelete pôsobia obmeny dysterapeuticky 2. 1. 17 a 3+17 – sú čiastočne účinné. čo nie je závislé na činnosti pečene a obličiek.Alkuroniumchlorid (ak namiesto –CH-CH=CH. aktivita stúpa s prdlžujúcim sa interoniovým reťazcom. eliminuje sa aj nezmenený Pipekuroniumbromid Met : tiež hydrolýza na desacetylderiváty CH 3 COO CH 3O CH 3O N CH 2CH2 CO O (C H2 )5 OC OCH 2 CH2 N CH 3 H3 C CH 3O CH 3O CH 2 2 CH 3O CH 3O CH 3O CH 3O SO3 CH 2 Atrakuriumbesilát VŠÚ. max. pre túto špecifickú degradáciu pôsobí kratšie. je pri 14 atómoch (najvýhodnejší je atrakuriumbesilát) Met: hydrolytické štiepenie na hydroxy a karboxy metabolit.

alebo OH ide do polohy 4.A sa zachová ak v spojovacom polymetylénovom reťazci sú metylénové jednotky čiastočne nahradené dvojväzbovými izostérnymi skupinami ako –NH-. ďalším predlžovaním A klesá. primárnu OH možno výhodne blokovať karbamátovou väzbou (spomaľuje sa degradácia). tizanidin) Chlórmezanon A sa nemení náhradou 4-nitrofenylu za 3. čo sú ganglioplegiká až po dekametónium.Dekametoniumjodid (ako penta CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 2I antidótum ganglioplegiká a hexametónium + umelé dýchanie) Suxametoniumjodid VŠÚ : 1. -O-. nie je antidótum – riadené dýchanie + transfúzia Myorelaxancia centrálne (myotonolytika) 1.4-dichlórfenyl (klodanolon) N CH3 Met: štiepenie amidickej väzby na prísl. tiež nastáva O totálna deštrukcia heterocyklu za vzniku chlorbenzoyl-N-metylamínu a pchlórbenzaldehydu z ktorého po oxid vzniká kyselina 4. propiónovú. chloroxazon. VŠÚ propándiolkarbamátov :A sa zvyšuje keď jeden z karbamátových dusíkov substituovaný nižším alkylom (karisoprodol) OH OCH2 CHCH2OH CH3O Guajfenesin Met: odbúrava sa oxidatívne na príslušnou kyselinu . potom aj na druhej väzbe na kys. A sa nemení keď je metyl nahradení metoxylom (guajfenezín) na benzéne 2. Deriváty glycerolu a propándiolu (guajfenezin. -CO-. karisoprodol) VŠÚ glyceroléterov: 1. meprobamát. dantrolen. 2. kys. jantárovú a cholín. Cl Heterocyklické zlúčeniny (chlormezanon. mefenoxalon. pokiaľ vzájomná vzdialenosť oboch amóniových skupín zostáva zachovaná Ultrakrátke svalové relaxácie Met suxametónia : hydrolyzovaný na jednej esterovej väzbe na sukcinyl-monocholin a cholín.príloha O S O Mefenoxalon OCH 2 CH 3 O O O NH Dantrolen Met: odbúravanie fenolickej zlúčeniny O2 N O CH N N1 5 O NH O 270 .chlorhippurová .A rastie s dĺžkou reťazca od penta a hexametónia. štiepenie CH3 CH3 CH2CH2 C CH2 OCONH R CH2 OCCONH2 éterického metoxylu R= -CH(CH3)2 Karisoprodol R=H Meprobamát 2.

alebo na slnku. Účinkujú tiež antiparkinsoniká difenylprpanolamínového typu (trihexfenidyl. Curare – Menispermaceae 271 . Curare je označenie pre šípové jedy. Baklofen Cl CH CH2COOH CH2NH2 Tolperison Met: oxidatívne desaminovaný na k. tubo – kurare. tolperison) Niektoré aromaticky (najčastejšie fenylmi) substituované aminoalkoholy. len málo ide oxidácia imidazolínu a aromatického kruhu 3. monomérové strychnínové čiže karbolínové alkaloidy. GABA – kompetetívne blokujú transaminázy. Anomospermum. Používajú sa ako myorelaxanciá v chirurgii a niekedy pri tetane. ALLOFERN inj. kuraríny. Jednotlivé druhu sa najskôr označovali podľa nádob. Benzhydrylétery (orfenadrin). Telitoxicum .oxid hydroxylovaný na metylénovej skupine v polohe 5 hydantoinu za vzniku hydroxydantrolenu. Zlúčeniny rôznych štruktúr (baklofen. Nachádza sa v Strychnos toxifera / castelnaei / crevauxii – Loganiaceae Alkuronium chlorid napr. tieto sa nevtstrebávajú GIT traktom konzumenta.. 4hydroxy-3-(p-chlorfenyl)maslovú Eliminovaný nezmenený COCHCH2 N CH3 CH3 3.Met :nezmen. N S Cl NH N N H N Tizanidin Met: vyl. FARMAKOGNÓZIA ALKALOIDY TYPU KURARE Curare – Kurare Je to zahustený vodný extrakt rozličných rastlinných častí druhov rodu Strychnos z čeľade Loganiaceae a rastlinných druhov rodu Chondrodendron. redukcia nitroskupiny na aminodantrolen. hrncové).. aminoketóny. procyklidin). do ktorých sa dávali (kalebasové. Nezmenený. z čeľade Menispermaceae. Z kyselín sú to der. Curare – Loganiaceae Obsahuje dimérne indolové alkaloidy ako C – toxiferín (odvodený od tryprofánu). ktoré odbúravajú GABU (baklofen). bázicky substituovaný propiofenón (tolperizon). aminokyseliny a bázické étery. Extrakt sa získava varom.Delíme ich teraz podľa botanického pôvodu rastlín (ako je uvedené nižšie). alebo hrubou perkoláciou a zahusťuje sa nad ohňom.

. vytváraný v Intersticiálnych Leydygových bunkách varlat. terciárne amíny – izochondrodendríndimetyléter. Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. TUBARINE inj.vzniká intermolekulárnym spojením benzylizochinolínových alkaloidov – difenyléterovými mostíkmi). 272 . (-)-kurín. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stymulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho).(+) –Tubokurarín – dimérny benzylizochinolínový skelet (odvodený od tyrozínu . (+)izochondrodendrín Nachádza sa v Chondrodendron tomentosum / platyphyllum / candicans – Menispermaceae Tubocuronium dichloratum napr. TUBOCURARIN inj. (+)-chondrokurín.

V prvej polovici menštruačného cyklu stymuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien – obsahuje LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov.m. nilutamid. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procehy riadené hypofyzárnymi vonadotropínmi FSH a LH. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. Estery T pre depotné i. bikalutamid. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. mestatasujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. Medzi nestreoidné antiandrogény patrí flutamid. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. enzýma. Deriváty T pre klinické použitie Metylderiváty T sa používajú i peros a netlmia sekréciu ganadotropínu (17 – alfa – metyl meteotestosterón. produkcia extrogénov a gestagénov. antikoncepčný účinok. pri popáleninách. vaskularizáciu kože. mesterolon). Terapeutický sa môžu použiť u hypogonadizme. oneskorenej puberte. v rekonvalescencii po operáciach. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T.o. karcinómu prostaty. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. zvyšujú libido. Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dospievanie vajíčka a ovulácia. Estradiol stymuluje proliferáciu endometria a zvyšuje pernabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. ako anaboliká. Testosterón undekanoát – p.V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a extrogénny metabolit. Keď koncentrácia extradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. Obr. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. 273 . ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. pri zlom hojení rán (nandrolon). zvyšujúcou sa lypofylytou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. Stymulácia spermatogenézy pri nedostatku ganadotropínu (FSH. používa sa na zníženie libida u hypersexuality. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. Podávajú sa u bertáz praecox. aplikáciu (testosterón – propionát – izobutyrát). tak estrogénnych receptorov. majú anabolické účinky.

ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesterón. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov.. Má výraznu 274 . Ďalším prirodzeným estrogénom. lynesterol a predovšetkým norethysterón a tibolon. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. slabé. Neprasknuté folykuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. ĎAlej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. cyproterón acetát. t. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). retencia vody. medroxyprogesterón. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. bolesti prsníkov. pri hroziacom potrate. Mestranol sa používa k p.. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. Ich účinky sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. Z ďalších derivátov – ethethinil estradiol. zmeny na estrogén v dependentných orgánoch a i. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. dytdydrogesterón. k liečbe endometriózy. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnándyol. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. používajú sa i konjugované estrogény. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. gluko-aminrálnokortikoidnú aktivitu. Nomegestrolacetát – má 2. hlavy. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. estrogény a gestagény (progestíny). estradioly benzoas a estradioly valeras). Častou indikáciou je osteoporóza. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chývajúceho progesterónu u amenorey. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. alebo zbrzdené estrogény). používa sa pri terapií karcinómu prostaty.o. substitúcii ovariálnych Ho. zvracanie. ktorý sa konjuguje a eliminuje.spätnoväzobný mechanizmus adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie aj FSH . ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (Patrí tzv.j. Estrogény Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Prirodzeným HO folikulov je estradiol.5 x vyššiu afinitu progesterónovým receptorom. ktoré potom v odpovedi na stymuláciu LH začne produkovať prohesterón. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. gestonorón. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. k osdstráneniu predmenštruačnej tenzie. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. a niektorých nádorov. hydroxyprogesterón. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. stylbestroli (diethylstylbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. nemá žiadnu androgénnu anabolickú estrogénnu. hnačka. u žien predovšetkým po klimaktériu. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. gestagénnu a androgénnu.

Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. tamoxifen) pri liečení osteoporózy pri menopauze.. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. sú kapronát. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. m. pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. ktoré sygnalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. ale spoľahlivé. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. dňa podáva kombinácia estrogénov a destagénov. Prípravky pre p. koľko je možné. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. Stymulácia terciálneho folykulu FSH je znížená. koľko je nutné. 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxiprogesterón.antistrogénnu aktivitu. Používané dávky majú byť malé. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami extrogénov v krvi. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. Preto vývoj smeruje od tzv. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie.o. injekcie. Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. je účinnosť a tolerancia. ktorý predodvšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. okrem u monofázického 275 . alebo gestagény alebo ich kombinácie. alebo acetátu 17 – alfa – fydroxiprogesterónu (cyproterónacetát).↓ LH zabránenie ovulácií). Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. endometria vajcovodov. čo je v súčastnosti najbežnejšie. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou estrogénov. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. Platí zásada: toľko. Obr. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie servikálneho hlienu.↓ tvorby ováriového folikulu . Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. 24. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethiniltestosterónu = ethysterónu. ktoré bránia priechodu a nidácie vajíčka. dňa menštruačného cyklu až do 21. tak málo. k ovulácii nedochádza.

. 276 . 13 – etylgonánu) . benigný nádor pečene. užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). napätie prsníkov. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. .dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky.typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. bráni normálnej proliferácii endometria. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké.. Gestagény 1. môže zapbrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. žalúdočné obtiaže. deprresívne nálady. Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . retencia vody.trojfázové .desogestrol . Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh E a progesterónu. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. Môže sa vyskytnúť hypertenzia. aterogénny efekt .hydroxyprogesterón . Pregnálny – medroxypregesterón – acetát .norgestrimát .neodráža liplidické pomery .má nielen androgénnu aktivitu. Rýchla aplikácia G prispieva inhibícii nadradených centier v CNS. poruchy libida.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. zvyšuje ho fajčenie). E rovnaké . nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové rovnaká dávka E a G . Porucha tolerancie glukózy. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu.. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a aniandrogénnu aktivitu . k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu.↑ LDL.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. cholestáza.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3.17 – alfa . Tzv. Endogénne G – progesterón. nauzea. ako antiandrogénny . nepoužívajú sa v HA 2.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. zmeny telesnej hmotnosti. noregestrimát. gestodén). bolesti v hrudníku. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. Obr.gestodén – malá androgénna aktivita . môže sa manifestovať diabetes. U stymulačných prípravkov sú naopak po celú dobu užívané kombinácie E a G.noretisterón – acetát 4.. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na.

↓ výskyt reumatoidnej artitídy. a laktácií. fenogarbitál.mifepriston .prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profilaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy.pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. fenytoin. a to do 12 – 24 hodín. alkohol. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu . .mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení).pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifanpicín. ↓ tumor maternice. tamoxifen a roloxifen. fajčení. . griseofulvín. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyehtoxyetanolu. karbamazepín. zníženie výskytu ováriových cýst. odstránenie dysmenorey. 277 .je možné použiť buď jednofázový kombinovaný príápravok. Antigestagény . používajú sa klomifen.o.75 mg do 48 hodín) . Prípravky pre p. je to natagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia infibičné účinky estrogénu na hyopofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínu. diabete. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. ↓ benígnych ochorení prsníka. ale najneskôr do 72 hodín po koite. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. podanie . keď je podávanie E kontraindikované. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované.RU 846 Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Nasleduje menštruačné krvácanie.lynestrenol. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. alebo prípravok obsahujúci len progestín. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. Stymulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien.zabraňuje nidácií. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu.Interakcie – zlyhanie HA . ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu.

Bezvedomie 278 .DORMICUM. SANOSAN Spánok „Stav. z ktorého môže byť organizmus kedykoľvek prebudený“. Je to plne reverzibilný stav.N05C Hypnotiká – sedatíva. nie je to. ZOPICLON. kedy je obmedzený kontakt s okolitým svetom a dochádza pritom k obnove duševných a fyzických síl.

Je fyziologický opak bdelosti. Je známe. Denný rytmus.bdelosť . Prostredníctvom svojich ascendentných talamopetálnych projekcií tieto neuróny dráždia talamokortikálne mechanizmy a ihibujú GABA-ergné neuróny.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. glutamátergné a adrenoergné neuróny sú v priebehu bdenia aktívnejšie než v priebehu NREM fázy spánku. 25 spánok/desynchronizácia konsolidácia pamäti. že histaminergné. Poznáme 3 základné funkčné stavy organizmu: .paradoxný obnova činnosti mozgu. Pomalý pokojný spánok – nonREM“ (4 štádiá) . vylučovanie STH 10 rýchle pohyby očí. nonREM Klinický/EEG ľahký spánok/pomalé vlny.REM spánok (25 %) -REM spánok Spánkové cykly 1. nonREm 5.vysoká voltáž Obnova fyzických síl Pravdepodob.obnova fyzických síl 2. Časné prerušovanie nočného spánku vedie k skráteniu podielu REM (normálne 25 % celkovej doby spánku). nonREM 3. spánok .delta vlny hlboký. V priebehu spánku vznikajú v mozgu typické.funkcia % spánku 5 2.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. čo vedie k zníženiu tamalokortikálnej aktivity 279 . REM 45 15 obnova fyzických síl. rýchlymi pohybmi očí.obnova psychických síl a ukladanie pamäť. nízka voltáž. Fáza 1.bdenie Fyziologické mechanizmy regulujúce rytmus spánok – bdenie nie sú ešte dokonale objasnené. stôp Obr. V priebehu spánku sa znižuje množstvo podnetov prichádzajúcich z mozgového kmeňa. Rýchly aktivovaný spánok – REM . živými snami a príležitosnými zášklbmi jednotlivých svalových skupín pri inak atonickom kostrovom svalstve. Za normálnych okolností nastáva REM fáza jedine po predchádzajúcej NREM fázy. ktoré je možné registrovať elektroencefalograficky (EEG). stav zmeneného vedomia. Deficit REM spánku sa bežne vyrovnáva v nasledujúcich nociach s nerušeným spánkom. záznamu učenie Fáza REM sa vyznačuje EEG – aktivitou podobnou bdelému stavu. cholinergné. desynchronizácia záznamu ľahký spánok/spánkové vretienko. nonREM 4. čo spôsobuje tak zvýšenú dráždivosť a neklud v priebehu dňa. rytmické prejavy aktivity. vysoká voltáž hlboký.

Podstatou cirkadiálnych zmien spánkovej pohotovosti sú posun rovnováhy v aktivite excitačných a inhibičných skupín neurónov. búrlivé sny Spánkový apnoický syndróm porucha cirkadiálnej rytmicity. Diagnostika spánku – elektroencefalogram (EEG) .syndróm náhleho úmrtia dojčiat 2.kvantity 1. To spôsobuje.elektromyogram (EMG) Poruchy spánku Z hľadiska – kvality .somnambulizmus .nespavosť: -poruchy zaspávania -plytký spánok -predčasné zobúdzanie Insominia z hľadiska trvania: .elektrookulogram (EOG) . potom opäť klesá a svoje maximum konečne dosahuje pred polnocou.rytmické pohyby končatín Poruchy viazané na REM spánok – nočný des . zvyšuje sa od poludnia.pomočovanie . záchvatovité náhle upadnutie Do spánku (15 min). Dyssomnia Vyvolané vnútornými príčinami: psychofyziologická insomnia Pseudoinsomnia Narkolepsia – denná spavosť. že spánková pohotovosť je nízka ráno.chronická – mesiac 280 .spánková obrna .týždeň .poruchy erekcie Iné parasomnie – bruxizmus – škrípanie zubami .enurézis nocturna .a k potlačeniu inhibície GABA-neurónov.prechodná . Parasomný Poruchy prebúdzania – spánková opilosť .krátkodobá – mesiac .časové pásma Vyvolané vonkajšími príčinami : Zlá spánková hygiena Rušivé vplyvy okolia Prechodné poruchy spánku.nespavosť zapríčinená psychotropnými látkami Insomnia(hyposomnia).námesačnosť .pavor nocturnus – nočný des Poruchy prechodu medzi spánkom a bdením – somnilógia – hovorenie zo sna .ronchopatia – chrápanie .

spánok.xantíny ..psychické .somatické ochorenia – astma. Sedatíva – hypnotiká pôsobia na priebeh normálneho spánku nasledovne: 281 . zbavia ho strachu. Poruchy spánku pri iných ochoreniach .diuretiká . iba v prípadoch.aktivujúve antideplresíva .kortikoidy .3. spavá nemoc .stimuláncia .emócie – emočný stres narušuje rovnováhu v prospech exitačných vplyvov .neurologické poruchy – demencie.bolesť . účinky na dychové a obehové funkcie. Príčiny nespavosti: a) Endogénne – somatogénne .stimulanciá .delirogény b) kvantitu .depresie . protikŕčové účinky.psychózy b) Exogénne .iné – hluk. pach Liečenie porúch spánku Farmakoterapeutické postupy sú indikované. hyposomnie) – sedatíva (anxiolytiká) sú látky. anestézia. ktoré nenavodzujú spánok ale ukludňujú..hypnotiká 2. svalová relaxácia.gastroezofageálny reflux . kedy kauzálna terapia zlyhala. Používajú sa na odstránenie nespavosti (insomnie. ovplyvńujúce stav vedomia a) kvalitu – nootropiká a kognitíva . alebo odstránia r ušivé vplyvy. alkoholizmus . poruchy nálady.svrbenie . ktoré navodzujúl stav podobný fyzilogickému spánku. integráciu Účinky hypnotík – sedatív: útlm CNS a podľa funkčnej skupiny i anxiolyticky. parkinzonizmus a eplilepsie . Lekár sa najskôr snaží nemedikamentózne liečiť.incizívne neuroleptiká . Hypnotiká Látky. Zaradenie hypnotík: Psychofarmaká 1.poruchy srdcového rytmu .farmakogénne .ovplyvňujú anxiolitiká (buspiron) 3. svetlo. afektivitu .duševné ochorenia – psychózy.

Okrem hypnosedatívneho pôsobenia majú i účinky antianxiózne. BZD zosiluje pôsobenie GABA a majú preto všetky účinky. často v kombinácií s lokálnou anestéziou. Flunitrazepam – je stredne dlho pôsobiace Hy s rýchlym nástupom účinku.chloralhydrát 2.) – selektívny účinok na ω1 . – zač.zopiklón (pyrazolóny) . flunitrazepam .s veľmi krátkym účinkom pri sťaženom zaspávaní a prebúdzaní v priebehu noci. že pre lepší spánok je hypnotikum potrebné.zolpidem (imidazopyridíny) Obr. pri zvýšenom svalovom napätí. užíva sa pri obtiažnom zaspávaní. Generácia (60. Injekčný plrípravok je možné použiť pri premedikácii pred celkovou anestéziou.) – málo špecifický účinok . Skracuje sa latencia nástupu spánku Predlžuje sa trvanie NREM spánku Skracuje sa trvanie REM spánku Skracuje sa trvanie SWS – spánok s pomalými vlnami (slow-wave-sleep) Skoro všetky hypnotiká skracujú spánkovú REM fázu.bromidy (NaBr. ktoré sa rýchlo absorbujú z tráviaceho traktu a ktoré sa tiež rýchlo eliminujú z organizmu. triazolam 3. Uľahčujú nasadanie GABA na ich receptor. Pretože REM fáza je sprevádzaná živými snami. podiel REM fázy sa zväčšuje a k normalizácií dochádza až za mnoho dní. . kde je spánok rušený bolesťou.benzodiazep recept. Flurazepam – je stredne dlho účinné Hy.KBr. čo podporuje vývoj liekovej závislosti. Ako hypnotiká sú vhodné predovšetkým tie látky. Keď sa podávajú hypnotiká niekoľko za sebou nasledujúcich dní. Rozdelenie hypnotík 1. roky 20 stor.bromisoval) . Nitrazepam – je dlhodobo účinné hypnotikum (Hy) pri nočnom a predčasnom rannom prebúdzaní. ktoré sú vyvolané týmito neurotranzmitermi. 4. pociťuje sa spánok s príliš veľkými REM podielom ako málo zotavujúci. Receptory . 2. alebo k premedikácií pred celkovou anestéziou a k tzv. a preto pri opakovanom podaní môže dôjsť ku kumulácii účinnej látky. Midazolam . myorelaxačné a antikonvultívne.-80. sedácií pri krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonoch.1.nitrazepam.) – specifický neselektívny účinok na benzodiazep. podiel medzi spánkovými fázami sa normalizuje i pri ďalšom užívaní liečiva. 3.roky 20 stor.midazolam. Obe látky majú aktívne metabolity. 282 . Generácia – (19 stor. Pre svoj myorelaxačný účinok je najvhodnejší tam.barbituráty . GABA má inhibičné pôsobenie na postsynabtických membránach. Pokus o vysadenie hypnotika potom môže vyvolať dojem. Benzodizepíny (BZD) BZD sú liekom voľby pri nespavosti. Pri vysadení hypnotika nastáva protiregulácia. Generácia (90. čim sa otvorí chloridový kanál a nastáva hyperpolarizácia. 20 stor.

Passiflora icarnata) Použitie hypnotík Na liečbu nespavosti: 1. Na rozdiel od barbiturátov BZD pri perorálnom podaní nevyvolávajú celkovú anestéziu. ktoré sa štruktulárne líšia od BZD. Malé dávky pôsobia sedatívne. zolpidem (Stilnox. Dáva sa im prednosť. útlm dychového centra a kardiovaskulárne zlyhanie. Nemajú špecifického antagonistu. Niektoré látky sa používajú k utlmeniu kŕčov a fenobarbital ako antipileptikum. ako krvný tlak. Humulus lupulus. U všetkých Ba je závislosť na dávke. srdcovú frekvenciu alebo telesnú teplotu. Crateagus oxyacantha. Hlavnými príznakmi sú: bezvedomie. Preto sú in dikované u všetkých druhov nespavosti. znižujú počet nočných prebúdzaní a predlžujú spánok. Bromisoval má iba sedatívny účinok. plytký spánok – nočné prebúdzanie – zolpidem (stilnox. Ich pôsobenie je hypnoticky selektívnejšie a patria medzi krátkodobé netoxické Hy. Ba indukujú mikrozomálne metabolizujúce enzýmy. ak pacient užije iné ďaľšie sedatívum napr. Skracujú dobu zaspávania. prebúdza sa za 6 . Jeho užitie prináša veľké riziko anterográdnej amnézie. ale tiež pôsobia na GABA – Cl kanálový komplex. Ostatné nebarbiturátové hypnotiká Do tejto skupiny je možné zaradiť látky s rozdielnou chemickou štruktúrou i rozdielnymi účinkami. Hlavným nebezpečenstvom je vznik chronických otráv a látkovej závislosti. Sedatívny účinok majú extrakty Valeriana officinalis. Paraldehyd a chloraldehydrát majú tiež len historickú cenu. Je vhodný pre delirantných stavov (delírium tremens) pri abstinenčnom syndróme pri chronickom abúzu alkoholu. pretože ráno prevažuje excitačná aktivita nad súčtom fyziologickej i farmakologickej inhibície. triazolam (Halcion).8 hodín. Niektoré deriváty možno použiť ako celkové anestetiká a antiepileptiká. Hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu Sú málo toxické. neinhibujú generalozovanú aktivitu mozgu (dychová depresia je skoro nemožná) a neovplyvňujú vegetatívne funkcie. Látky z podobnými vlastnosťami Ide o látky.hypnogen). dôjde k synergyzmu. I v tedy keď pacient užije BZD z dlhšou dobou účinku. V tejto indikácií sa dnes prakticky nepoužívajú. Kontraindikácie sú precitlivelosť na liek. myasténia grávis a respiračné poruchy.Triazolam – je silné Hy s krátkym účinkom. Delenie barbiturových Hy je podľa dĺžky pôsobenia. väčšie hypnoticky a veľké narkoticky. problém so zaspávaním – midazolam (Dormicum). Antihistaminiká – doxylamin Anitidepresíva a niektoré neuroleptiká – levopromazím Klometiazol ma sedatívny a antikonvulzívny účinok. Cinolazepam – má miorelaxačné účinky a môže vyvolať poruchy pamäti. zopiklón (imovane) 283 . etanol. Počas dňa sa však účinok BZD môže demaskovať. nevzniká u nich lieková závislosť a sú obvykle súčasťou kmbinovaných preparátov. Barbituráty (Ba) Ba sú deriváty kyseliny barbitúrovej. Glutetimid a metachalon nemajú výhodu oproti Ba. Majú hypnosedatívne účinky. Hypnogen) zopiklón (imovane) 2. Patrí sem: zolplidem a zopiklon.

rebund insomnia .pacient je alkoholikom .myasthenia gravis.3. abúzus alkoholu Liečba intoxikácie . s etanolom). . zvlášť pred dnes už obsolentnými Ba. Pretože predávkovanie BZD ohrožuje život len vtedy.pacient užíva lieky. čiastočná respiračná supresia. a pretože naviac je možné intoxikáciu liečit antagonistami BZD.zolpidem (stilnox.BZD – útlm reziduálna ospalosť.sa jedná o závažnú poruchu spánku U žiadneho hy sa nesmie prehliadnuť možnosť zneužtia pre sebevražedné účely.hypnogen). 284 . návyk.nie je možná kauzálna liečba .sa jedná o liečbu krátkodobej poruchy spánku (2 – 4 týždne) . keď sa podá BZD súčasne s nejakou inou centrálne tlmivou látkou ( napr. svalová slabosť.epilepltické záchvaty .ešte nezabrala kauzálna liečba . 2 -4 týždne Kedy nepodávať: . má sa im dávať prednosť pred všetkými hy. fenytoín – induk.pacient má zníženú schopnosť biotransformovať Hy a jeho zamestnanie vyžaduje zvýšenú pozornosť Záver: Hypnotiká sú indikované v prípade.živé sny Podávať max. flunitrazepam (rohypnol) Pozor u hypnotík Nežiadúce účinky . návyk.pacient je starý a v dôsledku cerebrálnej sklerózy môže reagovať exctačne .ak pacient trpí sychickou poruchou .BZD – podanie flumazenilu – antagonista BZD receptorov Náhle vysadenie – riziko rebound fen. nitrazepam (nitrazepam). narúšanie REM fázy spánku . ktoré interagujú s hypnotikami . resperačná insuficiencia.Ba – udžiavanie životných funkcii . gravidita laktácia.ak sú prítomné somatické faktory rušiace spánok .lieky tlmivo ovplyvňujúce CNS .barbituráty – útlm dychu. pečeňových enzýmov Kontraindikácie . kedy: . predčasné zobúdzanie . pradoxná excitácia (pri všetkých hypnotikách) .zopiklón – horká chuť v ústach Interakcie – alkohol – akútne použitie – spomalenie účinku hy Chronické používanie – urýchlenie Metabolizmu . zopiklón (imovane).barbituráty.

kiníny ale hlavne prostaglandíny..histamín. pri miernych a stredne silných bolestiach a pri patologicky zvýšenej telesnej teplote.. pri reumatických ochoreniach. Osobitnú skupinu protizápalových látok tvoria antiuratiká. Takto poškodené bunky uvoľňujú algogénne mediátory.M01 NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ DEFINÍCIA: Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú liečivá používané v terapii zápalu. serotonín..). Niektoré z týchto mediátorov 285 . ktoré určujú ďalší priebeh zápalu. fyzikálne príčiny. ZÁPAL Zápal je lokálna reakcia cievneho a spojivového tkaniva na škodlivé podráždenie vnútorného (autonómna reakcia) alebo vonkajšieho pôvodu (mikroorganizmy.

hypotenziu. renálne zlyhanie. erózia. perforácia. 286 . oblasti (centrálne pôsobenie) kyslý charakter dobrá rozpustnosť v tukoch silná väzba na plazmatické bielkoviny blokáda syntézy prostaglandínov a tromboxánov => antikoagulačný účinok NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEČBY ANTIFLOGISTIKAMI: • • GIT.toxikoderma • CNS.spôsobené inhibíciou tvorby prostanoidov. alebo látkami. pocit tepla v postihnutom tkanive a súčasne zvýšenú permeabilitu kapilár. KONTRAINDIKÁCIE: hemoragické diatézy. ulcus. hyperkaliémia • kostná dreň. dna. čo vedie k úniku plazmy do intersticiálneho priestoru a vzniku opuchov. nie ovplyvňovaním receptorov pre bolesť (prostanoidy senzitizujú receptory na bolestivé podnety) antiflogistické a antireumatické antipyretické –blokádou tvorby prostanoidov v hypotalam. krvácanie. astmou až šokom.subakútna oneskorená fáza charakterizovaná infiltráciou tkanív leukocytmi a fagocytmi 3.chronická proliferatívna fáza vedúca k tkanivovej degenerácii a fibróze VLASTNOSTI NESTERODINÝCH ANTIFLOGISTÍK: • • • • • • • analgetické.zníženie perfúzie. nosovými polypmi.únava.spôsobujú periférnou vazodilatáciou prekrvenie.akútna prechodná fáza je charakterizovaná vazodilatáciou a zvýšenou kapilárnou priepustnosťou 2. ktoré zvyšujú ich účinok (napr. Pravdepodobne pre nedostatok bronchodilatačného prostaglandínu a pre zvýšenú tvorbu leukotriénov) Prejavuje sa rinitídiou. zníženie glomerulárnej filtrácie.dyspepsia. vredová choroba. retencia sodíka a vody (inhibíciou účinku antidiuretického hormónu)→ edémy. s kofeínom) MECHANIZMUS ÚČINKU: Blokáda tvorby prostaglandínov zásahom do procesu uvoľňovania kyseliny arachidónovej a to: blokádou fosfolipázy A2 => glukokortikoidy blokádou cyklooxygenázy COX => nesteroidné antiflogistiká. prípadne s analgetikami-antipyretikami. astma bronchiale Podávajú sa v monoterapii. hepatopatia obličky.“salicylová astma” (u pacientov s astmou. začervenanie. insomnia • hypersenzitívne stavy – prehĺbenie bronchokonstrikcie. Prejavmi zápalu sú: začervenanie (rubor) opuch (tumor) horúčka (calor) bolesť (dolor) Zápal prebieha v troch fázach: 1.

hlavne na GIT a obličky.má dlhodobý hyperalgetický efekt ÚLOHA COX1 a COX2: fyziologický stimul ↓ –––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ trombocyty endotel žalúdka obličky zápalový stimul ↓ ↓ ↓ makrofágy a iné bunky COX1 konštitučná (chráni GIT) ↓ –––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ TX2 PGI2 PGE2 ↓ ↓ ↓ COX2 indukovateľná (vzniká a hromadí sa pri zápale) ↓ –––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ proteázy PG2 iné zápal. ktoré sú vo zvýšenej miere uvoľňované v zápalovom tkanive pri redukcii PGG2 na PGH2. Niektoré antiflogistiká vychytávajú voľné kyslíkové radikály. čím vzniká menší počet nežiadúcich účinkov.stimulátor agregácie trombocytov. TXA2 . PGI2 . Inhibícia COX môže byť reverzibilná alebo ireverzibilná.inhibítor agregácie trombocytov. Koxiby selektívne inhibujú iba COX2. ROZDELENIE ANTIFLOGISTÍK Z CHEMICKÉHO A FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 287 .mediátory ↓ ↓ ↓ fyziologický účinok zápal vedľajšie účinky NSA protizápalový efekt NSA Väčšina antiflogistík inhibuje oba typy COX.glukokortikoidy→→→ membránové fosfolipidy ↓ PLA2 ↓ kyselina arachidónová ↓ ––––––––––––––––––––––– NSA→→→ ↓COX + radikály ↓ LIPOOXYGENÁZA ↓ ↓ endoperoxid PGG2 leukotriény ↓ ↓ ↓ redukcia ↓ PGH2 ↓ ↓ ↓ PGI2 PGE2 PGF2 TXA2 ↓ bolesť. bunečný exsudát tvorba zápalu Stupeň aktivity COX je určený koncentráciou kyslíkových a peroxidových radikálov. edém. čím vznikajú nežiadúce účinky. PGE2.

zápaloch žíl a dne. urikosurikum Met: oxidatívnou hydroxyláciou na neúčinný p-hydroxytribuzon. ale nie nutná 2) dysterapeuticky pôsobí akákoľvek substitúcia aromatických kruhov. retenciu solí a vody a tlmivý účinok na kostnú dreň (poruchy krvotvorby. ani prítomnosť dvojitej väzby 4) disubstitúcia v polohe 4 aktivitu fenylbutazonu ruší. -antiflogistikum. -monodemetylácia alebo hydroxylácia na methinovej skupine pyrazolidinu. teda beta-karbonylové usporiadanie je podmienkou účinku Pre nežiadúce účinky: poškodenie sliznice žalúdka. SO) v polohe 3 postranného alkylu. chronickej polyartritídy. Fenylbutazon Met: oxidatívnou hydroxyláciou vznikajú dva metabolity: v para polohe fenylu antiflogistiký oxyfenbutazon a omega-1-oxidáciou gama-hydroxyfenylbutazon (slabé antireumatikum ale s výraznou urikosurickou aktivitou) Oba metabolity sú eliminované ako konjugáty. O C4 H9 H O N N OH Kebuzon (ketofenylbutazon) Met: oxidatívnou hydroxyláciou vzniká p-hydroxykebuzon a redukciou karbonylovej skupiny kebuzonu aj p-hydroxykebuzonu odpovedajúce sekundárne alkoholy. -používa sa aj ako lokálne antiflogistikum vo forme mastí.paracetamol brzdí. Pyrazolóny (3. výnimkou je metabolická oxidácia fenylbutazonu za vzniku oxyfenbutazonu 3) aktivitu nerušia polárne skupiny (CO.A. antireumatikum. súčastne redukciou karbonylu na sekundárnu alkoholickú skupinu. -pre NÚ sa používa pri akútnych stavoch reumatickej horúčky. antiflogistikum 288 . agranulocytóza) sa málo používajú Pre antiflogistické účinky sa krátkodobo používajú pri reumatoidnej artritíde. -súčastne podávaný fenobarbital metabolizmus indukuje. gélov O O CH3COCH2CH2 H N N O Tribuzon CH3 CH3CCOCH2CH2 CH3 O N N H Azapropazon –anlgetikum-antipyretikum. DERIVÁTY ENOLOVÝCH ZLÚČENÍN 1.5-pyrazolydíndiony) Vzťah štruktúry a účinku 1) prítomnosť oboch fenylov je výhodná. antiuratikum. alebo v zložených analgeticko-antipyretických prípravkoch. tromboflebitídach a akútnych záchvatoch dny O C4 H 9 H N N O Oxyfenbutazon Met: z organizmu je vylučovaný ako O-glukuronid.

SAL ICY LOVÁ Kyselina acetylsalicylová COOH OCOCH3 KY S. ACET Y L SAL ICY LOVÁ 289 . má teda menej nežiadúcich účinkov -používa sa u osteoartrózy a reumatických chorôb B.podmienkou zachovania aktivity je tiazin-3-karboxamid-1. vlastnosti kyseliny salicylovej a acetylsalicylovej popísané v otázke Analgetiká-antipyretiká Kyselina salicylová COOH OH KY S. salicylovej Vzťah štruktúry a účinku. Deriváty kys. Oxikamy 2. Propyfenazon.1-dioxidové zoskupenie s metylom na N v polohe 2 a vhodným dusíkatým heterocyklom na karbamidickom dusíku benzén v polohe 5 a 6 môže byť nahradený tiofénom -majú dlhý polčas eliminácie→ aplikácia raz denne -zosilený antiflogistický účinok Piroxikam O S O N CH3 N CONH OH Met: -oxidatívna hydroxylácia na 5`-hydroxypiroxikam -dehydratácia na tetracyklický metabolit -štiepenie amidickej väzby. Vzťah štruktúry a účinku: 1. dekarboxylácia a zúženie kruhu -používa sa pri bolestivých a zápalových ochoreniach pohybového aparátu Tenoxikam Meloxikam -selektívnejší účinok na COX2.analgetiká-antipyretiká 2. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN 1.MÚ: blokáda COX a vychytávanie voľných radikálov -nevyvoláva agranulocytózu Lonazolak Aminofenazom.

čiastočné vychytávanie voľných kyslíkových radikálov Kyselina mefenámová –prevažuje u nej analgetický účinok 290 . ktorý inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov a vychytáva voľné kyslíkové radikály 2.: metabolicky je stály. chlórom alebo trifluormetylom 3) aktivitu neruší skôr zvyšuje ďaľšia substitúcia rovnakého charakteru v polohách 2 alebo 2 a 6 anilínového fragmentu. antranilovej je výhodne ale nie nutné 2) pre aktivitu je potrebná substitúcia m-polohy anilínového radikálu metylom. v moči je vylučovaný nezmenený. najčastejšie chlórom alebo metylom Mechanizmus účinku: blokáda COX. ktoré sa v hrubom čreve redukciou štiepi na sulfapyridin a kyselinu 5aminosalicylovú (mesalazain). prevažná časť vo forme ester a éter-glukuronidov -má vyššiu lipofilitu a preto má učínnejšie protrahované pôsobenie -nepôsobí antipyreticky (zlý prienik do CNS) Salicylamin Cholinsalicylát Lysinsalicylát Dipyrocetyl Salazosulfapyridín –sulfónamidové chemoterapeutikum chronických zápalových ochorení tenkého a hrubého čreva -proliečivo.Kyselina gentisová -pri reumatických ochoreniach COOH OH HO Salicylan sodný -pri reumatickej horúčke COON a+ OH Diflunisal COOH OH F F Met. Fenamáty (N-fenylantraniláty) Vzťah štruktúry a účinku: 1) zachovanie benzénového kruhu kys.

jadre kys.Kyselina tolfenámová COOH NH CH 3 Cl Met:10 % je eliminovaných močom.flufenamová COOH NH CF3 Met: oxidatívna hydroxylácia na oboch benzénových kruhoch na 5hydroxy. substuitúciou kyseliny fenyloctovej v p-polohe alkylom alebo alkoxylom sa zvýši antiflogistická aktivita.1. arachidónovej v leukocytoch -použitie pri akútnych stavoch aj dlhodobo (symptomatická liečba reumatických ochorení) Lonazolak -lipofilita lonazolaku je vystupňovaná tak že vo forme aniónu sa hromadí 291 Cl N HOOCCH2 N . flufenámovú a tá sa ďalej metabolizuje -perkutánne antiflogistikum a antuireumatikum 3.4`-dihydroxyflufenámové kyseliny.5-dihydroxydiklofenak. alebo na anilínovom fragmente na 3`-hydroxy. Aryloctové (acetáty) Vzťah štruktúry a účinku: 1. Kys. -používa sa u zápalových a degeneratívnych ochorení všetkých druhov -vyššia účinnosť ako indometacín. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou. 4`-hydroxy a 5.α-hydroxy-tolfenamovej. pretože blokuje COX aj koncentráciu kys. oxidatívna hydroxylácia metylu za vzniku kys. fenyloctovej na 5-hydroxydiklofenak. možná náhrada heterocyklami 3. Deriváty kyseliny fenyloctovej Diklofenak CH2COOH Cl NH Cl Met: oxidatívna hydroxylácia na arom. 2. ktorá je ďalej oxidovaná na dikarboxylový metabolit -oxidatívna hydroxylácia anilín. fragmentu v polohe 4 a 5 -prevláda antiflogistický účinok Kys. Pre nežiadúce účinky sa okrem alklofenaku neuplatnili. ktoré sú vylučované ako glukuronidy močom -prevláda antiflogistický účinok -pre dobrý prienik kožou sa používa ako vonkajšie antireumatikum a antiartritikum Etofenamát COOCH2 CH2 OCH 2CH 2OH NH CF3 Met: po vstrebaní kožou hydrolytické štiepenie na kys. benzénový kruh nie je pre aktivitu nutný. 4`-hydroxy a 4`.

Kys.antiflogistikum.v lipofilních tkanivách Met: oxidatívna hydroxylácia fenylu na N1 za vzniku p. oslabuje hypotenzívne účinky beta-blokátorov. Deriváty kyseliny indoloctovej Indometacín Met: desmetylácia na účinný O-desmetylindometacín a neúčinný desbenzoyl.a p. čo vedie k degeneratívnym zme nám chrupavky -znižuje antihypertenzívny účinok diuretík. akútna dna -blokuje syntézu mukopolysacharidov. S-konfigurácia je účinnejšia ako R-konfigurácia (chirálny C2 2-arylpropiónového zoskupenia) -menej nežiadúcich účinkov 292 .kruh alebo heterocyklické zoskupenie 3.polohe napojený druhý arom. vylučované ako Cl CO glukuronidy N CH3 -silný inhibítor COX→ antiflogistikum. má polovičnú účinnosť indometacínu a tým aj nižšie nežiadúce účinky 4. benzénové jadro ibuprofenu možno rôzne substituovať lipofilitu zvyšujúcimi substituentmi v m. fenoxylom. antiuratikum Alklofenak Fenklofenak 3.proliečivo. kruh nie je podmienkou účinku 4. aryloxylom 2. fenylom.a 4. inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu CH3O Tropesin CO N CH 3O Cl CH 3 COOH CH 2CO OC H2CH Met: štiepi sa na kyselinu tropovú a indometacín -nižšia gastrointestinálna toxicita pri zachovaní antiflogistickej a antiartritickej účinnosti Tolmetin. analgetikum-antipyretikum -pre NÚ a interakcie sa používa len v určitých indikáciách: reumatické CH2COOH ochorenia zápalového a degeneratívneho charakteru.a des-benzoyl-O-desmetylindometacín. Arylpropionové (propionáty) – profeny Vzťah štruktúry a účinku: 1. arom.môže sa podávať aj deťom Etodolak Sulindak.polohe: alkylom. aktivitu neruší v 3.hydroxylonazolaku .2.

ktorý čiastočne prechádza na metyléter a hydroxylácia v polohe 3.analgetikum u dysmenorey a bolesti zubov. analgetikum s kratším účinkom -ochranný účinok na kĺbne chrupavky Cl N Pirprofen CO S CH 3 CH COOH Ketoprofen 293 . antipyretikum Flurbiprofen CH 3 CH COOH F -používa účinky Met: oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 4. antiflogistikum u záplaových degeneratívnych foriem reumatizmu. neuralgií. ktorá je eliminovaná ako acetylderivát -analgetikum. antiflogistikum.MÚ: inhibícia COX a migráciu a funkciu leukocytov Ibuprofen CH3 CH COO H CH2 CH CH3 CH3 Met: vylučovaný ako glukuronid močom oxidatívna hydroxylácia metylovej skupiny izobutylu na alkoholy až na kyselinu -nižšie dávky. má aj antipyretické Pirprofen Met: oxidácia na pyrolový metabolit alebo na epoxid až diol. metabolity sú vylučované ako konjugáty sa pri reumatických ochoreniach a dne.antiflogistikum (bolestivé zápalové a degeneratívne reumatické ochorenia) -vyššie dávky. neuritíd Naproxen CH 3 CH COOH CH 3 Met: vylučovaný nezmenený močom ako konjugát -štiepenie metoxylovej skupiny na desmetyl-naproxen -dlhší biologický polčas→ aplikácia 2x denne -má použitie aj pri migréne CH3CHCOOH Kyselina tiaprofenová Met: -oxidatívna hydroxylácia na p-hydroxytiaprofen -redukcia na ketoskupine na sekundárny alkohol -metabolity sú vylučované ako glukuronidy -silný inhibítor COX a doštičiek. ktoré sú vylučované ako konjugáty -odburávaný na kyselinu 2-(4-amino-3-chlorfenyl)propiónovú.

COXTRAL. PRONTOKET. MESULID. DIC LOBENE. DOOLMINA. PRO-ROXICAM Meloxikam: MELOXAN. DO LGIT. VERAL75 RETARD. NIMESIL Nabumeton: RELIFEX Celecoxib: CELEBREX REUMATICKÉ OCHORENIA 1. MOVALIS Indometacin: ELMETACIN. REUMADOR. FLECTOR EP. Reiterov syndróm. ktoré poškodzujú spojivové tkanivo a chrupavku Celecoxib -symptomatická liečba zápalu a bolesti pri osteoartróze. INDOBENE. IBALGIN. NIMED. INFLAMAC. NALGESIN S. NUROFEN. Diklofenak: VERAL. VOLTAREN EMULGEL. MODAFEN. ALEVE Flurbiprofen: FLUGALIN.má zosilené protizápalové pôsobenie -blokuje COX-2 a zároveň je lapačom kyslíkových radikálov -znižuje uvoľňovanie enzýmov z neutrofilov.Ochorenia poškodzujúce kĺby • degeneratívne ochorenia.2 1. PROFENID Nimesulid: AULIN.reumatická artritída ankylozujúca spondylitída dna Stillova choroba. KETONAL. ktoré je v pečeni biotransformované na účinnú kyselinu 6metoxy-2-naftyloctovú 2. INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE supp. SELEKTÍVNE INHIBÍTORY COX. NALGESIN FORTE. DICLOFENAC.proliečivo. IBU-HEPA. PANAFEN. BRUFEN. IBUFEIN. systémový lupus erytematozus 294 .osteoartritída • zápalové ochorenia. FLUGALIN RETARD Ketoprofen: FASTUM. Alkanony Nabumeton. Sulfonanilidy Nimesulid (metansulfoanilid) . ARTHROTEC Ibuprofen: BRUFALGIN. FLAMEXIN. ADVIL Naproxen: NAPSYN. reumatoidnej artritíde -najselektívnejší inhibítor COX2 Farmakologické vlastnosti COX-2 inhibítorov: -analgetický a antiflogistický účinok je na úrovni klasických NSA -absencia antiagregačného účinku -významne nižší výskyt gastrotoxických a nefrotoxických účinkov -lepšia tolerancia PRÍPRAVKY: Kebuzon: SUPPOSITORIUM KEBUZONI Piroxikam: HOTEMIN.C. VOLTAREN. KEPROBENE.

psoriatrická artritída 2. koleno. Pre zvýšený objem vzniká edém. termoterapia. pätu ako následok traumatického zásahu) OSTEOARTRITÍDA -degeneratívne nezápalové ochorenie. ktoré je podmienené aj autoimunitnými pochodmi.reumatické polymyalgie. nesteroidné antiflogistiká ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA -chronické zápalové ochorenie postihujúce stavce chrbtice -vyskytuje sa 5x častejšie u mužova ako u žien -prejavy: ranná stuhlosť strata pohybu chrbtice REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA -zápalové ochorenie kĺbov -postihuje všetky vekové skupiny.nefarmakologická. hlavne ráno (ranná stuhlosť) a pri dlhšom sedení opuch kĺbov znížená funkcia kĺbov celkový zdravotný stav je dobrý Terapia: 1. častejšie ženy -multifaktoriálne ochorenie s genetickou predispozíciou. Znižuje sa hybnosť kĺbu. Synoviálna tekutina začne prestupovať extravazálne. je vodnatá a kalná a neplní funkciu lubrifikantu. trvalá deformácia až nefunkčnosť. Vzniká opuch. až nastane jej strata. klesá počet chondrocytov (buniek chrupavky ) a mení sa zloženie sinoviálnej tekutiny(plní funkciu lubrifikantu). Synoviálna membrána sa zapáli.pohybová aktivita. -začína jedným kĺbom a postihuje aj ostatné -prejavy: bolestivosť kĺbov citlivosť kĺbov na dotyk teplé kĺby edémy 295 .farmakologická -dopĺňanie zložiek chrupavky. zvýši sa jej objem v kĺbe. najčastejšia porucha kĺbov -postihuje kĺbovú chrupavku aj kosť pod chrupavkou -vzniká ako následok nepomeru medzi procesom degradácie a obnovy.Ochorenia nepoškodzujúce kĺby –tenisový lakeť zmrznuté rameno (v dôsledku zápalu je kĺb nepohyblivý) bursitída (postihuje rameno. nastáva kalcifikácia kĺbu. ktoré sa užívajú dlhodobo: glukozamín sulfát chondroitín sulfát kyselina hyalurónová -analgetiká. možné až znehybnenie kĺbu -postihuje mužov aj ženy približne rovnako -prejavy: bolesti kĺbov. opuch a deformácia. zhrubne. vznik kalcifikátov s následným trením kosti o kosť. zmenšuje sa štrbina medzi kosťami. kúpeľná a rehabilitačná terapia 2. elektrotermoterapia.

únava. čo vedie k imunologickým zmenám Terapia: antiflogistiká. ktoré prechádzajú na chronickú deformujúcu dnavú artropatiu. masti. sekundárna. gély. infiltruje sa nimi tkanivo.tablety. urát sodný sa ukladá do kĺbov. hypreurikémia. začne vypadávať vo forme kryštálov. skôr symptomatická liečba bolesti DNA (Arthritis uratica) -familiárne metabolické ochorenie. slabosť Diagnostika reumatoidnej artritídy: -ranná stuhlosť trvajúca aspoň jednu hodinu a trvá 6 týždňov -postihuje aspoň 3 kĺby a je sprevádzaná opuchom -symetrický opuch -tvorba podkožných uzlíkov -röntgenologické zmeny -pozitívny reumatoidný faktor -v patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu T-lymfocyty. vzniká zápal. spreje.zvýšený rozpad nukleoproteínov alebo znížené vylučovanie kyseliny močovej pri zlyhaní obličiek -prejavy: hyperurikémia opuch sčervenanie bolestivosť kĺbov na dotyk -zvyčajne v jednom kĺbe nohy alebo členku Terapia. chrupaviek. Je zvýšená produkcia a znížené vylučovanie kyseliny močovej. náplaste Účinky NSA: zmiernenie intenzívnej kĺbovej bolesti skrátenie rannej stuhlosti lokálny ústup artritídy zlepšenie kĺbovej funkcie optimalizácia kvality života -nedá sa vyliečiť. Po latentnom štádiu sa dostavia akútne záchvaty (spôsobené ukladaním urátov do kĺbov) s opuchom a bolestivosťou kĺbov. ranná stuhlosť úbytok svalovej hmoty a sily.terapia záchvatu.geneticky podmienená.ANTIURATIKÁ+ diéta 1. močovej z endogénnych zdrojov B. COLCHICUM AUTUMNALE] -tropánový alkaloid zo semien Colchicum autumnale -bráni fagocytóze urátových kryštálov 296 . ktoré sú aktivované neznámymi patogénmi. A. vyskytujúce sa prevažne u mužov -spôsobené nepomerom medzi produkciou a vylučovaním kyseliny močovej. primárna. obličiek. úbytok hmotnosti zvýšená telesná teplota. krémy.znížená hybnosť. Urátové kryštály sú fagocytované granulocytmi.s cieľom potlačiť bolesť • CH3O NHCOCH3 CH3O CH3O O OCH3 Kolchicin [prípravky COLCHICUM DISPERT. Zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v plazme nad hranicu rozpustnosti.zvýšená tvorba kys.

močovej kompetíciou o transportný proteín) -dve odlišné urikosuriká môžu antagonizovať svoj účinok navzájom -terapia je dlhodobá a začína sa s ňou 2-3 týždne po záchvate -aby sa zabránilo tvorbe močových kameňov. môžeme na začiatku terapie rátať s provokáciou akútneho záchvatu Probenecid COOH SO N 2 C3H7 C3H7 -blokuje tubulárnu resorpciu kys. kebuzon. ibuprofen. inhibujú fagocytózu urátových kryštálov leukocytmi.prevencia medzi záchvatmi. diklofenak -blokujú syntézui prostaglandínov. vylučovanie metabolitov vo forme glukuronidov -u primárnej hyperurikémie a dny -môže sa kombinovať s allopurinolom. indometacin. bránia resorpcii kys. močovej . sulfinpyrazon -salicyláty znižujú jeho účinky Sulfinpyrazon -zvyšuje vylučovanie kys.predchádzať záchvatu a dlhodobo znížiť hladinu kys. močovej a tým zabrániť degeneratívnym kĺbnym zmenám • Urikosuriká -organické kyseliny ktoré zvyšujú renálne vylučovanie alebo blokujú tubulárne vstrebávanie kys.-znižuje bolestivosť a zápal ak sa podá počas prvých 12-24 hod -terapia maximálne 3 dni a prerušuje sa ihneď po nástupe účinku -nežiadúcim účinkom je hnačka • nesteroidné antiflogistiká. treba zaistiť diurézu. pretože môže inhibovať sekréciu kys. močovej v obličkách a zvyšuje jej vylučovanie Met: 50% sa vylučuje v nezmenenej forme.a di-debromácia. alkalizovať moč a zahájiť terapiu nižšími dávkami urikosurík -kyselinu acetylsalicylovú ako analgetikum nepodávame. čím zvyšuje jej vylučovanie močom Met: eliminuje sa ako glukuronid a oxidatívna desalkylácia -použitie pri chronickej dnavej artritíde Benzbromaron O CH2CH3 CO Br Br OH -blokuje tubulárnu resorpciu kys. má antiagregačný účinok (blokáda tvorby tromboxánov) 297 . majú aj urikosurický účinok -podávame ich maximálne 3-5 dní glukokortikoidy • 2. močovej v obličkách. mono. močovej. močovej (inhibujú v proximálnom tubule transport iných organických látok. močovej -vzhľadom k zvýšenému vylučovaniu kys.fenylbutazon.

antimalarikum. zlata -po ich podaní miznú zápalové uzlíky.-jeho účinky sú aditívne s probenecidom • Urikostatiká.nesteroidné antiflogistiká 3. rádu. kovová chuť. používané u miernejších foriem. pigmentácie. tlmia bolesť.antireumatiká II. GIT problémy(po perorálnych) Aurothiojablčnan sodný A uS CHCOO CH2COO Auranorfin OC OCH3 CH2OCOCH3 O SA u 2 Na CH3COO OCOCH3 -použitie v počiatočnom štádiu aktívnej progresívnej polyartritídy Aurathioglukóza Aurathiomalát sodný • • chlorochin. ktoré možno znížiť kombináciou menších dávok dvoch liečiv • Der. auranorfin aj perorálne -majú veľa nežiadúcich účinkov. stomatitída. NÚ: degenerácia retiny D-penicilamin.účinok aj NÚ porovnateľné s derivátmi zlata 298 . rádu = chorobu modifikujúce antireumatické liečivá ( používané keď NSA nezaberajú) -ich účinok nastupuje po dlhšej dobe (niekoľko mesiacov podávania) a po ich vysadení sa príznaky vrátia -najčastejšie používané antireumatiká -symptomatické liečivá často s toxickými účinkami. keď sa v kĺbe nahromadia v dostatočnej koncentrácii -po prerušení ich podávania dochádza opätovne k zhoršeniu stavu -aplikujú sa hlavne parenterálne. pre ktoré je terapia časovo obmedzená: dermatitída. spomaľujú progresiu zápalu.blokujú tvorbu kys. proteinúria. potláčajú imunitnú odpoveď (inhibícia zrenia a funkcie mononukleárnych fagocytov) -terapeutický efekt sa dosiahne až po niekoľkomesačnom podávaní. močovú met: oxidativna hydroxylácia na účinný 6-hydroxyallopurinol (oxipurinol) -urikosuriká znižujú jeho účinok -nevedie k tvorbe močových kameňov TERAPIA REUMATICKÝCH OCHORENÍ: 1.nenarkotické analgetiká 2. močovej Allopurinol [prípravok MILURIT] OH N N N NH MÚ: Inhibícia xantin oxidázy→ blokáda premeny hypoxantínu a xantínu na kys. zlepšuje sa stav v mimokĺbnej oblasti. trombocytopénia.antireumatiká I.

hlavne siličných drog éterické oleje.analgeticky účinné látky iných terapeut.Ol. menthae piperitae.látky na lokálne použitie -derivanciá (etofenamát. ibuprofen. tribuzon. jodid draselný. včelí heparinoidy. opodelok a v kozmetike PRÍRODNÉ ANTIFLOGISTIKÁ: 299 . TRAUMON) 6. Arteparon) FARMAKOGNÓZIA Vonkajšie antiflogistiká. ktoré dobre prenikajú kožou: kebuzon. neuralgie..ETOGEL. levandulae. anxyolytiká 7.tkanivové extrakty(Reumolon.cyklofosfamid.salicylátový derivát sulfapyridinu. benzylnikotinát CO OCH3 OH Metylsalicylát -vonkajší derivans u kĺbového a svalového reumatizmu CH 3 O CH 3 C CH 3 Gáfor Met: oxidácia na hydroxy. thymi gáfor. skupín. levamizol imunosupresíva. metotrexát (najčastejšie používaný). nikotínovej. mentol.antiartrotiká. alfa-terpinol borneol. v hrubom čreve sa štiepi a uvoľňuje anti flogistoický aminosalicylát 4. -Perorálne antiflogistiká.• • • imunomodulátory –cyklosporín A.antireumatiká III: rádu – kortiksteroidy 5.. ktoré urýchľuje vyplavenie škodlivých splodín a patologických produktov látkovej výmeny z postihnutého miesta. etofenamát Hyperemiká sa často kombinujú s týmito antiflogistikami. Hyperemizujúcím efektom v mieste aplikácie zmierňujú zápalové procesy. neuritídy. kapsaicin metylsalicylát.myorelaxanciá.hyperemiká -lokálnym podráždením v mieste aplikácie vyvolávajú zvýšené prekrvenie. 1) anorganické zlúčeniny: jód. RHEUMON. azatioprin [IMURAN] sulfasalzin. thymol. diklofenak. eucalypti. cineol (eukalyptol). myalgie.až hexylnikotinát.lipofilnejšie kožou lahšie penetrujúce: metyl. hydroxid amónny 2)látky rastlinného a živočíšneho pôvodu: živočíšne jedy. pini. 2-hydroxyetylsalicylát estery kys.a oxy-deriváty vylučované ako glukuronidy -používa sa ako liehový roztok. ktorý urýchli nástup účinku a vstrebanie antiflogistika.hadí. hirudín. neuroleptiká. heparín rastlinné látky: extrakty rastlín. kde pôsobí hyperemikum ako adjuvans.. Indikácie: reumatické kĺbne problémy. terpin.

-antiflogistický a antiexsudatívny účinok -prípravky: YELLON gel.Radix liqiuiritiae. Matricaria recutita. spazmolytické. Asteraceae (ČSL 4.. -triesloviny tanínového typu.• Deriváty kyseliny salicylovej. flavonoidy (apigenín.kyselina glabrínová. karyofylén. Glycyrrhiza glabra. herba aj v SL 1) Silica obsahuje: proazulény. karminatívum. cholagogum. ulcus cruris. tvorby edémov.hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín. profylaktikum vredovej choroby -korigens chuti 300 . bisabolol.. proteíny. steroly.a triozidy kvercetínu a kempferolu. lu teolín.účinky bakteriostatické a antivirózne zabezpečené kyselinou glycyrizínovou -diuretické. flos aj v SL 1) Silica obsahuje 15% chamazulénu (monocyklický seskviterpén). ktorý je zmesou nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho β-escínu -flavonové glykozidy. B polyíny. aromatické amarum -zvonka na obklady. hemoroidoch. antiflogistické vlastnosti -pri vredovej chorobe žalúdka. horčina glycyramín Použitie:-expektorans so sekretolytickými a sekretomotorickými účinkami . gastritíde. látky typu estrogénových steroid.CYCLOVEN drg.. Pri varixoch. kúpele • Glycyrizín.bi. kumarínové deriváty (herniarín).. kumaríny a minerálne soli Použitie: antiflogistikum. triterpény. slizy Použitie: spazmolytický(účinok bisabololu a bisabololoxidu). stomachický účinok -vo forme záparu. Asteracea (ČSL 4. REPARIL gel. čo je veľmi sladko chutiaca amóniová alebo vápenná soľ kyseliny glycyrizíno vej. ANAVENOL. ako karminatíva • Millefolii herba (flos). CYNAROSAN gtt. cps.. olej. BABYNOS gtt. -spomínané v otázke analgetiká-antipyretiká • Aescín: Hippocastani semen. polyíny. na normalizáciu patologicky zvýšeného tonusu vén. farnezén. na výplachy. bisabololoxidy A. extraktu. t. kŕčoch a zápaloch -externe do kúpeľov.. likviricigenín a izolikviricigenín (zodpovedné za žlté zafarbenie) -flavónové deriváty (likviricín). fenolové kyseliny. Fabaceae (ČSL 4. Aesculus hippocastanum.venofarmakum. Oleum et flos chamomillae. antiflogistický (prejav chamazulénu). drg. kvercitrín). omývanie -prípravky CONTRASPAN gtt. inj. Hippocastanaceae Obsahuje: triterpénové saponíny. Achillea millefolium. kumarín eskulín Použitie: normalizácia patologicky zvýšenej permeability krvných ciev a tkanív. tinktúry pri črevných a žalúdočných ťažkostiach. VENITAN crm • Chamazulén.Salix sp. karminatívny.. výplachy.escín. dusíkaté látky.hormónov.j.vzniká z bisabololu 10-25% α-bisabolol 10-25% α-bisabololoxid A. tráviacich ťažkostiach. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne -ďalšie saponíny. katechín -škrob. spazmolytikum.. pinény (25%). SL 1) Obsahuje: 2-15% triterpénových saponínov. C. stomachikum. proazulénové guajanolidy. B.

kyselina chlorogénová Použitie: antidiaroikum. pri hnačkách -antihidrotikum pri nežiadúcom potení -v kozmetike.Zea mays. podporuje granuláciu Na hojenie omrzlín. GABA v synapsiách) Hypericín spôsobuje slabo euforizujúci účinok Diantróny spôsobujú fototodynamické pôsobenie 301 . Addisonovej chorobe.. vysokom krvnom tlaku a nedostatku draslíka v tele (vyplavuje ho) -prípravky IPECARIN gtt. zápaloch sliznice tráviaceho traktu. škoricovej a perurezitanolovej. triterpény (kyselina oleanolová a jej deriváty). linolovej. kvercetín).-deoxykortikósterónu podobné pôsobenie sa využíva pri liečbe reumatických ochorení.. stomachikum. kyselina nikotínová Použitie: antiflogistikum pri zápaloch v ústnej dutine.zubné pasty. hyperozid. Lamiaceae (folium a tinktúra v SL 1) Obsahuje: silica obsahujúca tujón a ďalšie monoterpény. noradrenalínu. olejovej. zápalových ochoreniach -nie je vhodná pri ochoreniach pečene. BETULAN • Arnicae flos. pri gingivitídach. Myroxylon balsamum. SL 1) Obsahuje: diantróny. flavónové glykozidy (rutín. mierne derivans.hypericín (1%) a jeho deriváty -silica. linolénovej • Hyperici herba. voľnú kys. škoricovú -pre pach charakteristický β-nerolidol Použitie: externe ako dezinficiens. laxatívum (antidepresívne účinky vďaka hyperforínu. dopamínu. flavonoidy. ktorý inhibuje spätné vychytávanie serotonínu. Hypericum perforatum. . -Oleum salviae v prípravku FLORSALMIN • Balsamum peruvianum. Hypericaceae (ČSL 4. mydlá. hltana. dekubity.ester kys. horčiny diterpénového charakteru (pikrosalvín). proti svrabu • Principia e Oleo maydis. Salvia officinalis. poruchách trávenia. stomatitíde -pri nadúvaní. tiamín. Fabaceae (SL 1) Obsahuje: cinameín. Asteraceae Obsahuje: saponíny arnidiol a faradiol Použitie: antiflogistikum. a malé množstva seskviterpénov -triesloviny. -živicové látky. olej tvoria glyceroly kys. adstringens (pre obsah trielsovín) Sedatívum. hemostatikum. katechínové triesloviny (10%).artritídach.zmes esterov kys. Arnica montana. Poaceae (Mayidis oleum rafinatum v SL 1) -kukuričný olej obsahuje vitamín F. škoricovej a benzoovej s benzylalkoholom.. šampóny. antireumatikum • Salviae foilum (herba).

agresivita. poruchami orientácie. prežívaním. bludy. najmä bludy halucinácie u schizofrénie. nedostatok vôle 302 . emočná oploštenosť.negatívne: autizmus. strata záujmov. uzavretosť) -okrem toho majú aj ďalšie použitie ako antiemetiká. schizoafektívnych psychóz a maniodepresívnych psychóz. ktoré sú schopné pri dlhodobom podávaní potláčať psychotické symptómy.pozitívne: halucinácie. pamäti a konania (psychomotorický nekľud až agresivita / apatia. agitovanosť . antihistaminiká a využívajú sa aj v neuroleptanalgézii Psychotické príznaky: .NEUROLEPTIKÁ ( N05A) Neuroleptiká = antipsychotiká = veľké trankvilizéry -látky. -psychózy – ťažké psychické poruchy charakterizované chorobne zmeneným vnímaním . interpretáciou reality.

- afektívne: depresia, úzkosť, mánia a ich zmiešané formy - kognitívne: narušenie spracovania informácií, koncentrácie, rečových schopností Rozdelenie psychóz: - organické (somatogénne) – poruchy vznikajú v dôsledku poškodenia mozgu (1° telesná choroba, toxické vplyvy, chirurgický zákrok) - funkčné (endogénne) – nemajú známu príčinu, v dôsl.určitých predispozícií napr. genetických faktorov Príčina vzniku psychóz: - nadmerná aktivita dopaminergného systému =>zvýšená hladina dopamínu - u psychotických pacientov bývajú zmnožené D2 receptory Rozdelenie antipsychotík: 1.generácia – neuroleptiká – ovplyvňujú iba pozitívne príznaky psychóz, po užití vzniká tzv. neuroleptický syndróm,veľa NÚ a) sedatívne – blokáda D,α,M,H,5-HT receptorov, pôsobia proti psychomotorickému nekľudu -fenotiazíny – chlórpromazín, levomepromazín, tioridazín, periciazín -tioxantény – chlórprotixén, klopentixol b) incizívne – blokáda D2 receptorov, pôsobia proti halucináciám a bludom -fenotiazíny – perfenazín, flufenazín, prochlórperazín, trifluórperazín -tioxantény – flupentixol -butyrfenóny a difenylbutylamíny – haloperidol, droperidol, penfluridol, pimozid 2.generácia – atypické antipsychotiká – potláčajú aj ďalšie príznaky psychóz,bez NÚ typických pre 1.gen. (neurolept.syndróm) a) selektívni antagonisti D2/D3 receptorov –benzamidy: sulpirid, amisulpirid, tiaprid b) SDA – serotoninergní a dopaminergní antagonisti – blokáda 5-HT2, D2/D3 receptorov -benzizoxazoly – risperidon -benzizotiazoly – ziprasidon -imidazolidinóny – sertindol c) MARTA – multireceptoroví antagonisti – blokáda M,D2,H1,5-HT2 receptorov -dibenzodiazepíny – klozapín -fenobenzodiazepíny - olanzapín Mechanizmus účinku antipsychotík: -pôsobenie sa vysvetľuje blokádou dopamínových receptorov (najmä D2) v rôznych oblastiach CNS -žiadúca je blokáda: - v mezolimbickej oblasti = tlmenie pozitívnych psychotických príznakov - v chemorecepčnej zóne pre zvracanie = antiemetický účinok -nežiaduca je blokáda: - v bazálnych gangliách, corpus striatum = vznik extrapyramídových príznakov - v hypotalamus a hypofýza = zvýšená sekrécia prolaktínu - v prefrontálnom kortexe = hypoaktivita D-rec.vedie k negatívnym psychotickým

303

príznakom (na tlmenie negatívnych príznakov majú priaznivý vplyv tzv. atypické neuroleptiká blokujúce 5-HT2 receptory) - blokáda ďalších receptorov: -α – útlm vigility,sedácia, pokles TK, útlm termoregulácie (NÚ) -M – útlm vigility,sedácia, sucho v ústach -H1 – útlm vigility,sedácia, zvýšený apetít -5-HT – odstránenie negatívnych príznakov, zníženie strachu, anxiolýza Neuroleptiká – 1.gen. Účinok: na pozitívne psychotické príznaky , ďalej: antiemetický účinok a antihistamínový účinok NÚ: - neuroleptický syndróm – dochádza k obmedzeniu aktivity, ale spinálne reflexy sú zachované; zvláštny stav ukľudnenia, znížená pohyblivosť so zachovaním reflexov, ospalosť, znížená vigilita, zníženie iniciatívy a záujmu o okolie, útlm emócií, postupný ústup agitovanosti a agresivity, zníženie naliehavosti bludov a halucinácií, parkinsonov syndróm, myšlienkové pochody (schopnosť riešiť matematické úlohy) sú zachované -ortostatická hypotenzia, tachykardia, hyperprolaktinémia –gynekomastia a galaktorhea (=>pseudogravidita), malígny hypertermický syndróm (podáva sa dantrolen), ikterus (cholestáza, hyperbilirubinémia, pečeňové lézie), dermatitídy, fotosenzitivita, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom následkom zníženia prahu pre kŕče, sucho v ústach, prírastok hmotnosti Atypické antipsychotiká – 2.gen: - najpriaznivejší klinický profil Účinok: na pozitívne, negatívne, afektívne, príp.aj kognitívne príznaky,často sú účinné aj u rezistentných foriem schizofrénie - selektívne blokujú D receptory v mezolimbickej oblasti =>málo NÚ Sel.antag D rec. – bez katalepsie a extrapyramidálnych príznakov, NÚ: hyperprolaktinémia SDA – bez anticholinergných a antihistamínových účinkov, NÚ: hyperprolaktinémia MARTA – spoľahlivé pôsobenie, nevyvolávajú hyperprolaktinémiu!, NÚ: anticholinergné,adrenolytické, antihistamínové účinky (zvýšenie telesnej hmotnosti), myelotoxicita (klozapín) Rozdelenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Tricyklické neuroleptiká: a) deriváty fenotiazínu – promazín, chlórpromazín, levomepromazín, prochlórperazín, trifluórperazín, perfenazín,flufenazín, flufenazíndekanoát, tioridazín, periciazín b) deriváty 6,6,6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény – chlórprotixén, klopentixol, zuklopentixol, flupentixol/dekanoát/ c) deriváty 6,7,6-tricyklov – dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny – klorotepin, oxyprotepin, loxapin, klozapin, klotiapin

304

2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny a) butyrfenóny – haloperidol, trifluórperidol, droperidol, melperon b difenylbutylamíny – penfluridol, fluspirilén, pimozid 3. Ortopramidy – sulpirid, amisulpirid, tiaprid 4. Iné štruktúry – risperidon, molindon, sertindol 1. Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu
R3
CH2-CH-CH2-N N S
<1> <2> <3> <4>

R
R2

R

Vzťah štruktúry a účinku: - podmienkou pre zachovanie A je trojuhlíkatý reťazec medzi dusíkom fenotiazínu a postrannou bázickou aminoskupinou, ktorý môže tvoriť časť heterocyklu, alebo môže byť substituovaný na prostrednom uhlíku metylom (L-izomér) - A zvyšuje bázický dusík viazaný do heterocyklu, súčasne sa znižuje sedatívne pôsobenie - účinok zvyšuje substitúcia v polohe 2 (R2) fenotiazínu elektroneg. skupinou a to v poradí H< Cl < CH3O < CH3CO < CF3, príp. CN, CH3S, CH3SO2, substitúcia týmito substituentami v iných polohách znižuje až ruší aktivitu -substiúcia v polohe 1 aktivitu výrazne znižuje v dôsledku bránenia interakcii medzi polárnym substituentom v polohe 2 a protónom kvarterizovanej bázickej aminoskupiny -esterifikáciou OH skupiny fenazínov vznikajú deriváty s protrahovaným účinkom (depotné injekčné podávanie vo forme lipofilných esterov kyseliny dekánovej) Metabolizmus promazínov:

-

oxidácia na postrannom bázickom dusíku, N a S fenotiazínového skeletu a benzénových kruhoch: 1. S – oxidácia – vzniká sulfoxid až sulfón 2. N – demetylácia – vzniká mono až di demetylovaný derivát 3. N – desalkylácia – vzniká N-oxid 4. – hydroxylácia– vznikajú hydroxymetabolity vylučované ako O-glukuronidy

Metabolizmus perazínov a fenazínov:

305

- podobný biotransformačným cestám promazínovej rady : N-desalkylácia, S-oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov, avšak N-oxidácia prebieha na oboch dusíkoch piperazínu. Hydroxymetabolity sú vylučované ako glukuronidy. - u fenazínov prednostne vznikajú vedľa S-oxidu N-dealkyl- a hydroxymetabolity - tioridazín – oxidácia na oboch sírach na mono- a di- sulfoxidy až mono- a di- sulfóny b) Deriváty 6,6,6, - tricyklov: Azafenotiazíny a tioxantény Azafenotiazíny Tioxantény

Vzťah štruktúry a účinku: - azafenotiazíny – substitúcia elektronegatívnym substituentom aktivitu azafenotiazínov znižuje - tioxantény – trojuhlíkatý bázický reťazec viazaný v polohe 9 umožňuje vznik cis-trans izomérov, aktívne sú iba cis izoméry z dôvodu zachovania interakcie medzi protónom kvartérnejaminoskupiny a substituentom s voľným elektrónovým párom v polohe 2. Zrušenie izomérie hydrogenáciou = zníženie až zrušenie neuroleptickej aktivity - elektronegatívny substituent v polohe 2 zvyšuje aktivitu - podmienkou účinku je zachovanie trojuhlíkatého spojovacieho reťazca - možnosti obmeny postrannej bázickej aminoskupiny Metabolizmus: - 4 hlavné biotransformačné procesy: - S-oxidácia na sulfoxidy, N-demetylácia, N-oxidácia a oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov. Vylučovanie vo forme O a N glukuronidov. c) Deriváty 6,7,6 – tricyklov: Dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny

306

Vzťah štruktúry a účinku: - výhodná je substitúcia polárnym substituentom napr. Cl v polohe 8 - bázická zložka: N-metylpiperazínová resp. hydroxyalkylpiperazínová skupina musí byť priamo viazaná na uhlík 7- článkového kruhu - aktivita sa nemení ak u dibenzodiazepínov nahradíme NH v polohe 5, sírou, kyslíkom, CH2 skupinou, ale poklesne účinok O < CH2 < S < NH - klozapin – vzhľadom na opačnú orientáciu Cl má nižšiu účinnosť vzhľadom na dávku, ide o tzv. atypické neuroleptikum selektívne blokujúce D2 receptory => slabšie parkinsonické príznaky, ale riziko agranulocytózy Metabolizmus: -obdobný ako u fenotiazínov a tioxanténov, t.j. najmä N-demetylácia, S a N- oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromat.kruhov a konjugácia za vzniku glukuronidov. 2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny Butyrfenóny:

Difenylbutylamíny:

Vzťah štruktúry a účinku:

307

- podmienkou zachovania vysokej aktivity je prítomnosť flóru v p-polohe butyrfenónov aj difenylbutylamínov - optimálna aktivita je viazaná na nerozvetvený trojuhlíkatý reťazec - náhrada ketonickej skupiny butyrfenónov inou skupinou napr. éterovou či tioketonickou pôsobí dysterapeuticky. Možná je iba náhrada 4-fluórmetínovým zoskupením za vzniku difenylbutylamínov, s nižšou účinnosťou, ale s dlhším účinkom. - výhodná je substitúcia Cl, Br v p-polohe a súčasná substitúcia CF3 v m-polohe fenylpiperidínového fragmentu - možná je rozličná substitúcia v polohe 4 piperidínu (OH, estery s lipofil.kyselinami = protrahovaný účinok) Metabolizmus:

-haloperidol: 1. oxidatívna N-desalkylácia vedľa sekundárneho amínu – vzniká kys. p-Fbenzoylpropiónová a tá je odbúravaná β-oxidáciou na kys. p-F-fenyloctovú a tá je vylučovaná ako konjugát s glycínom. 2. v malej miere dochádza k redukcii karbonylovej skupiny na sekundárny alkohol 3. Ortopramidy (Benzamidy) Vzťah štruktúry a účinku: - určujúcim faktorom pôsobenia ortopramidov je charakter substitúcie najmä v aromatickej časti - základom štruktúry je aromatické jadro substituované cez charakteristickú –CO-NH- väzbu aminoacetálovým reťazcom a s metoxy- skupinou v o-polohe, ktorá je schopná tvoriť vodíkovú väzbu s vodíkom aminoskupiny -substitúcia rozhoduje či liečivo bude neuroleptikom alebo antiemetikom Metabolizmus: - nepatrne metabolizované, z väčšej časti vylučované nezmenené Farmakognózia: RESERPIN inj., tbl. (ČSL 4 - Reserpinum) – antipsychotikum, ktoré bolo do terapie psychóz zavedené približne v tej istej dobe ako chlorpromazin, dnes sa ako antipsychotikum využíva iba málo, vzhľadom na existenciu účinnejších látok s menšími nežiadúcimi účinkami (predovšetkým depresie). Dávkovanie v psychiatrii: 5-15 mg/deň. Nepriamym sympatolytickým účinkom účinkom pôsobí hypotenzívne, preto je tiež používaný v kombinácii s inými látkami

308

ako antihypertenzívum (CRYSTEPIN drg.), dnes je menej používaný z dôvodu indukcie depresií so samovražednými sklonmi. Mechanizmus účinku: - rezerpín –patrí medzi nepriame sympatolytiká, veľmi ľahko preniká do CNS a nervových zakončení, viaže sa na membrány vezikúl a bráni vstupu katecholamínov a serotonínu do vezikúl. Výsledkom je postupný pokles až vyčerpanie (deplécia) neurotransmiterov v granulách, čo má za následok malé alebo žiadne uvoľňovanie neurotransmiterov z granúl pri vzniku akčného potenciálu. Efekt rezerpínu je daný ireverzibilným poškodením membrán granúl a účinok prestane až po výmene granúl za nové. Katecholamíny v cytoplazme sú rozkladané MAO. Nedostatok neurotransmiterov v synaptickej štrbine vedie k senzibilizácii postsynaptických receptorov. Rezerpín získava sa z koreňa rastliny Rauwolfia serpentina (Rauwolfiae radix) z čeľade Apocynaceae. Táto rastlina obsahuje až 50 indolových alkaloidov (2-3%), ktoré možno rozdeliť na : - slabo bázické terciárne indolové bázy (rezerpín, pseudorezerpín, johimbín) - terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín, izoajmalín) - silné kvartérne bázy (serpentín, serpentinín) Obsah alkaloidov kolíše podľa proveniencie, ročného obdobia a je ovplyvnený geneticky. Rozdelenie indolových alkaloidov: 1.jednoduché indol. alkaloidy - psilocybín – r. Psilocybe (Agaricaceae) - fyzostigmín – Semen calaber – Physostigma venenosum (Fabaceae) - harmán, harmín, harmalol – Passiflorae herba – Passiflora incarnata (Passifloraceae) 2. zložené indolové alkaloidy a) zložené momoterpénové indol. alkaloidy – na ich tvorbe sa okrem tryptofánu zúčastňuje aj monoterpénový prekurzor odvodený od sekaloganínu. Podľa monoterpénovej zložky sa delia na : - aspidospermínový typ (vindolín, aspidospermín, quebrachamín) Vincae herba – Vinca minor (Apocynaceae) Cortex quebracho – Aspidosperma quebracho – blanco (Apocynaceae) - yohimbínový (loganínový, genciopikrínový) typ – yohimbín, rezerpín; strychmín, brucín Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) Yohimbae cortex - Pausinistalia yohimbae (Rubiaceae) Strychni semen – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) - ibogaínový typ – voakangín, katharantín; chinínové alkaloidy – cinchokamín, chinín Cinchonae cortex – Cinchona succirubra (Rubiaceae) b) hemiterpénové alkaloidy - klavínové alkaloidy – chanoklavín, agroklavín, elymoklavín - deriváty kyseliny lyzergovej – jednoduché amidy (ergometrín), peptidové alkaloidy (ergotamín) Secale cornutum – Claviceps purpurea (Clavicipitaceae)

309

NEUROLEPTIKÁ Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu CH2-CH2-CH chlorpromazin 2 N Cl N N CH3 CH3 CH3 N CH3 CH2-CH-CH2 levomepromazin CH3 N O-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 S N S Cl N S CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH3 prochlorperazin CH2-CH2-CH2 N S Cl N N CH2-CH2-OH trifluorperazin CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH2-CH2-OH -O-CO-C9H19 perfenazin flufenazin flufenazin – dekanoát (depotná forma umožňuje podávať u nespolupracujúcich pacientov 1x mesačne) CH3 N CH2-CH2 N S SCH3 CH2-CH2-CH2 N S N OH C N tioridazin periciazin 310 .

6-tricyklov .6.dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny N <1> <2> <3> <4> N CH3 N N CH2-CH2-CH2-OH Cl S S-CH3 S klorotepin dekanoát klozapin N Cl N N CH3 oxyprotepin / oxyprotepin loxapin N N <1> <3> N CH3 Butyrofenóny a difenylbutylamíny N H -O-CO-C9H19 OH F CO-CH2-CH2-CH2 N Cl O <3> O F CO-CH2-CH2-CH2 N N R1 R2 NH haloperidol / haloperidol dekanoát (R1=Cl.b) Deriváty 6.6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény CH-CH2-CH2 Cl S N CH3 CH3 CH-CH2-CH2 CF3 S N N CH2-CH2-OH chlorprotixen flupentixol / flupentixol-dekanoát c) Deriváty 6. R2=H) droperidol 311 .7.

trifluperidol (R1=H. R2=CF3) F O F CH-CH2-CH2-CH2 N NH N F CO-CH2-CH2-CH2 N CH3 melperon F fluspirilen F O F CH-CH2-CH2-CH2 N N NH OH F CH-CH2-CH2-CH2 N Cl CF3 pimozid penfluridol Benzamidy (ortopramidy) C2H5 OC NH-CH2 OCH3 H2N-O2S H5C2-O2S C2H5 OC NH-CH2 OCH3 N N OC NH-CH2-CH2-N OCH3 C2H5 C2H5 NH2 H3C-O2S NH2 sulpirid tiaprid Iné štruktúry amisulprid 312 .

Farmakológia Do skupiny R – respiračný systém patria : R01 rinologiká R02 laryngologiká R03 antiastmatiká R05 expektoranciá.rezerpín NOSOVÉ PRÍPRAVKY. mukolytiká a antitusiká R06 antihistaminiká na celkové použitie R07 varia-iné lieky respiračného systému 313 . ANTIASTMATIKÁ (R) Prípravky : Nasivin – oxymetazolín (α1 sympatomimetikum.blokádou spätného príjmu neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny do zásobných vezikúl dochádza k vyčerpaniu ich zásob. N H H O H N H O O O O CH3 O O CH3 CH3 H3C O H3C PRÍPRAVKY: HALOPERIDOL – haloperidol RESERPIN . V súčasnosti už nepoužívaný pre možnosť vzniku ťažkých depresií.O N N CH3 N N O O CH3CH2 H3C F H2 C N O N H risperidon molindon Alkaloidy Rauwolfia a ich analógy H3C O rezerpín Odlišný mechanizmus účinku . antiastmatikum) 1. dekongestívum) Berotec – fenoterol (bronchodilatans.

srsti zvierat . baktérií. O nádche sa hovorí.svrbenie a dráždenie v nose (spojené s kýchaním) Popri týchto príznakoch sa tiež objavuje zúženie DC a dychová tieseň. a dolných dýchacích ciest (hrtan. zmeny teploty. parazitárneho ) pôvodu. alergény.Niekedy sa hovorí o tzv. ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov : . až neskôr sa objavuje sekrécia. úporným kýchaním a dráždením na kýchanie. baktérie (streptokoky. Charakterizuje ju nosová obštrukcia striedavo periodicky so zvýšenou nosovou sekréciou. plesne. acetylsalicylová.chronická .ochorenia hltana a dutiny ústnej .obštrukcia nosa (upchatý nos) . Ochorenia horných DC možno liečiť samoliečbou voľnopredajnými liekmi. vyskytuje sa v období maximálneho kontaktu s alergénmi.sezónna . dub). toxíny. peria. Príčiny dýchacích ťažkostí možno rozdeliť na : ochorenia nosovej sliznice (rinitídy) a vedľajších nosových dutín (sínusitídy) .Je zvyčajne vírusového.ochorenia respiračného systému Ochorenia nosa sa vyskytujú najčastejšie vo všetkých vekových kategóriách. priedušnica. Ostatné . Alergická . rastlinnými (trávy. polinóze. pľúca).V počiatočnom štádiu je charakteristická prekrvením sliznice nosa. Základnou funkciou DC je zabezpečiť výmenu plynov. . Infekčná .potravinová . majú charakter zápalu a vyvolávajúcim činidlom môžu byť – vírusy (30). hl. vlhkosti. môže sa vyskytnúť aj poškodenie sliznice vedľajších nosových dutín. menej často bakteriálneho (výnimočne mykotického al.. pálením až bolestivosťou v nose.Vazomotorická.napr. 2.Niektoré antihypertenzíva (guanetidín). kombinácie viacerých faktorov.akútna . mechanické vplyvy. priedušky.celoročná . s celým radom charakteristických príznakov.prekrvenie a zdurenie sliznice nosa . . niekedy nemožno určiť príčinu). parazity. Podľa International Consenzus Report on Diagnosis and Managment of Rhinitis (Copenhage 1994) sa rinitídy delia na : 1.idiopatická . Nádcha je zápal sliznice nosa.Má chronický priebeh. . ochorenia dolných DC treba konzultovať s lekárom.sekrécia z nosa (rhinorea) . breza previsnutá. hltan). plesní.).lieková . s veľmi vysokou nosovou sekréciou vyvolanou rozličnými látkami (cigaretový dym. peľové alergény. ktorá môže byť vodnatá (vírus). je pri nej zvýšená obštrukcia nosa na základe pôsobenia alergénov vonkajšieho prostredia. k. alebo hnisavá (baktéria). 3. .. perorálna antikoncepcia . múka 314 . stafylokoky).NOSOVÉ PRÍPRAVKY Dýchacia sústava sa skladá z horných dýchacích ciest (nosová dutina.Prejavuje sa zvýšenou sekréciou z nosa. ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka (produkty roztočov.NARES . pneumokoky.Non alergic rinitis with eozinofils (nealergická s eozinofilmi).

(sucho v ústach. fenylpropanolamín Sú indikované na akútne infekčné rinitídy. fenylefrín. vyvolávajú psychomotorický útlm.. H1 antih. feochromocytóme (nádor drene nadobličiek – zistíme ho zvýšenou hladinou k.v puberte. Perorálne sú KI pri KVS ochoreniach. teda možno liečiť toto ochorenie voľnopredajnými liekmi. dávajú sa viackrát denne . sínusitídy. lokálne – nafazolín. vanilmandľovej v moči).medzi ich N. že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená 7 dní. perorálne – pseudoefedrín. Antiseptiká a antibiotiká 4.emocionálna . patrí – sedácia až hypnotický účinok (neobsluhovať stroje. klimaktériu . Ak sa používajú viac ako 7 dní môže nastať upchatie nosa po náhlom prerušení liečby. používajú sa pri ochoreniach GIT – pozri antiulceróza). tetrazolín. faryngitídy. zástupcom je betahistin a používa sa proti Meniérovej chorobe). H2 (zvyšujú aktivitu adenylátcyklázy . tachykardia) 315 . KI tiež platí pri precitlivelosti na liečivo. zužujú cievy. xylometazolín. oxymetazolín. H3 (pôsobia na presynaptické receptory cez inhibíciu N-typu vápnikového kanála. generácia – dobre prechádzajú do CNS. ktoré blokujú účinky histamínu na histamínových receptoroch. laryngitídy a sú tiež využívané pri diagnostických zákrokoch. druhým poslom je IP3-inozitoltrifosfát a DAG-diacylglycerol). Látky používané na liečbu : 1. dojčení. Sympatomimetiká Sú to α1 sympatomimetiká (majú afinitu aj aktivitu. dimetinden+fenylefrín – Vibrocil). Možno ich rodeliť na : a. ďeťoch. Sympatomimetiká (dekongestíva) 2. no ak príznaky pretrvávajú viac ako 7-10 dní u detí dokonca 2-3dni. používajú sa na rôzne alergie. pri nádche znižujú sekréciu a pri konjunktivitíde (zápale spojiviek) znižujú ich prekrvenie. gravidných ženách. majú anticholinergný účinok. možno deliť podľa vlastností na : 1. Epitelizanciá 1. potláčajú sekréciu hlienu a zlepšujú priechodnosť DC. tramazolín b. Antihistaminiká podané lokálne znižujú svrbenie a pálenie. alergické. neriadiť auto) . Ich účinok sa zvyšuje kombináciou s α1 sympatomimetikami (antazolín+nafazolín – Sanorin-analergin. pôsobia pomocou PLC – fosfolipáza C. pôsobia sedatívne. 2.hormonálna .atrofická Hovorí sa. fenylefrín.Ú. i na alergické nádchy a na kinetózy). glaukóme a pri užívaní inhibítorov momoaminooxidázy. Antihistaminiká 3. treba to konzultovať s lekárom.antimuskarínové úč. Poznáme H1 (zvyšujú aktivitu PLC. Antihistaminiká Sú to látky. znižujú opuch.

má detoxikačné účinky pri streptomycíne.) .antazolín. bránia vysušovaní sliznice a zlepšujú jej priechodnosť. bacitracín je polypeptidové atb. tvorba chrást). podáva sa pri atóniách čriev. levocetirizín. generácie – nemetabolizujú sa v pečeni (nižšie riziko interakcií). nie sú kardiotoxické. poruchách spánku ako podporná terapia pri chorobách pečene. 4. loratadín 3. tukov a pri biosyntéze MK. – pri inhibícii CYP450 sa zvyšujú hladiny a tým riziko N. cetirizín. – arytmogénny potenciál (predĺženie QT-intervalu)-hl. u ekzémoch vchodu nosa. pôsobí na G+ mikroorganizmy (dobre na pyogénne streptokoky). často v kombinácii s neomycínom. Z antiseptík sa používa kvartérna amóniová soľ – karbetopendecínium (mukoseptonex). azelastin. Neomycín patrí medzi aminoglykozidy (pozri otázku s nimi). generácia – minimálne prechádzajú do CNS. zvracanie. klemastín.. embramin 2.fexofenadín. menej ebastin. astemizol. spôsobujú dekongesciu slizníc. obnoviť drenáž vývodov vedľajších nosových dutín. terfenadín.astemizol. moxastin. terfenadín. cieľom je uvoľniť nosovú dutinu.môžu interagovať s látkami utlmujúcimi CNS (potencovanie tlmivého úč.). neomycíne. Používajú sa pri atrofických a chronických rinitídach.Ú. prometiazín.Ú. nauzea. generácia – zachovali sa pozitíva a odstránili nedostatky 2. po chirurgických zákrokoch. sú nesedatívne aj pri vyšších dávkach. pri vyšších dávkach môže hroziť riziko sedácie – cetirizín . Z antibiotík viazaných na recept sa používa kombinácia neomycín+bacitracín (Pamycon gtt). metabolizujú sa v pečeni (často na aktívne metabolity) .u detí je možná paradoxná stimulácia CNS . ebastín. sú to metabolity a izoméry 2. pre značnú nefrotoxicitu sa používa iba lokálne. s látkami inhibujúcimi CYP3A4(makrolidy. ketotifen. zápcha a hnačka) . steroidov . vyvolávajú mierne až žiadne sedatívne účinky.Ú.. polyneuropatiách. bizulepín. azolové antimykotiká – zvýšenie N.N. pri podráždenosti. k. levokabastín. desloratadín 3.tráviace problémy (nechutenstvo. na odstráneneie únavy. majú aj protizápalové účinky. Dexpanthenol (Bepanthen – po krvácaniach v nose. bacitracínovej rady. Epitelizanciá Majú epitalizačný a regeneračný účinok. pantoténová je súčasťou Co-A (zabezpečuje prenos dvojuhlíkatých zvyškov pri metabolizme cukrov. majú zvýšenú selektivitu voči H1 receptorom. Antiseptiká a antibiotiká Liečia primárne a sekundárne bakteriálne infekcie. Jediným voľnopredajným antibiotikom je fusafungin (Bioparox) – pôsobí len lokálne a má aj protizápalový účinok. generácie . ako doplnková liečba pri rinitídach.. viomycíne 316 .) hypovitaminózy sa nevyskytujú. pôsobia bakteriostaticky. dimetinden.

dym) . hl. Používa sa pri neplodnosti. zlý pocit medzi lopatkami. plesne. antiflogistický.vyvolaná emóciami . peľ. rasa (hl. poznáme ju už viac ako 2000 rokov. antiseptický. s následnou bronchiálnou hyperaktivitou na rôzne imunogénne a neimunogénne podnety. atopia (dedične založený sklon na vznik precitlivelosti – sú za ňu zodpovedné IgE protilátky). fenylefrín (v prípravku PRIVIN – N. lieky. Trpí ňou asi 150 000 000 ľudí na svete (10-15% detí. Der. hyperaktivita DC. Eterolea mixta (Pinosol.nealergická (vône. aj podpora epitelizácie) – skôr dezinficiens. lokálne na podporu epitelizácie. pocit strachu a úzkosti 6. kašeľ (neproduktívny) 3. špenáte. imidazolu – nafazolín. porúch trofiky slizníc a kože. pochádza z gréčtiny.alergická (roztoče. Alfa-tokoferol acetát (Vitazulen. prejavujúce sa reverzibilným zúžením priedušiek. sínusitídy) Jej príznaky sú : 1. ryžových a obilných otruboch. rod. šaláte a špenáte. Coldastop) Má nejasnú funkciu (zapája sa do prenosu vodíkov pri ox-red dejoch). pričom stupeň tejto obštrukcie sa mení buď spontánne. dušnosť 317 . tromboflebitídach. krátky dych 5.vyvolaná námahou . Prirodzene sa nachádza v kvasniciach.vyvolaná infekciami respir. ANTIASTMATIKÁ Astma je chronické zápalové ochorenie DC. hvízdanie pri dýchaní. srsť. Rizikové faktory pre jej vznik možno rozdeliť . perie) . infekcie DC.vyvolaná farmakologicky (beta-blokátory. traktu (bronchitídy. xylometazolín. určité potraviny. habituálnych potratoch. kde znamená ťažko dýchať. znečistený vzduch. antibakteriálny úč. z vonkajšieho prostredia – perie. že je bunkové antioxidans. zvieravý pocit na hrudníku 4. 5-10% dospelých). pri výdychu 2.a rontgenkontrastných látkach. Prirodzene sa nachádza v rastlinných olejoch. biely). fajčenie. prach. kapuste. zmeny počasia Delíme ju podľa etiológie na . zvieratá (kúsky kože). pocit tiesne. oxymetazolín. privinizmus – z dlhej vazokonstrikcie vzniká perforácia nosovej prepážky). prodromálne príznaky pred záchvatom sú svrbenie pod bradou. pachy. Vyskytuje sa hl. veľkosť rodiny. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú dekongestíva : Fenylpropanolamín. piskot. v priemyselných krajinách. tzv. obezita 2. zo strany pacienta – genetická predispozícia. predpokladá sa.Ú. symptómy u detí – kašeľ. aspirín) . alebo v priebehu liečby. 1.

glukokortrikoidy aj systémovo. klimatická liečba (more.inhalačné kortikoidy . Stredne závažná perzistujúca astma . príznaky (sipot. rodinná) 2.záchvaty viac ako 1 kráT za týždeň a nočné príznaky viac ako 2 krát za mesiac . imunoprfylaktiká 3. vzdelávací program – škola astmy) 318 . kožné testy 6.to isté + teofylín 4. zvyšuje sa priechodnosť sliznice pre alergény a tým zápalová reakcia pokračuje a poškodenie je tým horšie. inhalácie) 4. zápal.záchvaty každý deň. vznikajú protilátky. dlhodobo pôs. antagonisti leukotriénov 5. kašeľ. zvýšenie adhézie cievneho endotelu. poškodenie. nastáva uvoľňovanie mediátorov zápalu→bronchospazmus. Pri záchvate sa kontrahujú svaly okolo DC tým je zhoršený prechod plynov a zvyšuje sa sekrécia hlienu.v. Status astmatikus . β2 sympatomimetiká (parenterálne). anamnéza (súčasná. makrofágy. správna životospráva 3. pozitívny prístup pacienta (compliance. Nastáva prísun imunokompetentných buniek z ciev do postihnutého tkaniva (T-lymfocyty. Ľahká perzistujúca astma . biopsia Patofyziológia (ako vzniká) astmy : Nastáva reakcia spúšťača – antigénu s imunitným systémom organizmu. beta-sympatomimetiká 2. prispôsobenie profesie a miesta bydliska 6. fyzikálny nález (auskutácia – vyšetrenie fonendoskopom) 4. Ťažká perzistujúca astma . vyšetrenie špecifických IgE protilátok 7. tie sú zdrojom ďalšieho uvoľňovania mediátorov zápalu (cytokíny – IL 1. zápalová reakcia. Delenie astmy podľa závažnosti a jej terapia : 1. čím je astma menej liečená. niekedy ju netreba liečiť . histamín. hory) 5. minulá. zvýšená sekrécia. predĺžené expírium) 3. leukotriény. spirometria. funkčné vyšetrenie pľúc (meranie vrcholovej výdychovej rýchlosti – PEF – peak expiratory flow. beta. prívod kyslíka Nefarmakologická terapia astmy : 1. dýchavica.4.. zníženie výdychovej frekvencie pod 80% . odstrániť spúšťače a alergény z prostredia 2.5. prostaglandíny aj kyslíkové radikály).).trvalé príznaky .ak treba tak nejaký bronchodilatans. záťažový test) 5. zvýšenie cievnej permeability. hl.vysoké dávky hydrokortizónu (250mg opakovane i.. infúzia teofylínu (celkom 600-800 mg). To všetko vedie k poškodzovaniu bronchiálneho epitelu. liečebná rehabilitácia (dychové cvičenia. eozinofily). Interminentná astma – príznaky menej ako 1 krát za týždeň.Diagnostika astmy : 1. spôsobujú vazodilatáciu.symp. edém. Mediátory zápalu.

flunizolid. nervozita. Euphyllin). KI perorálnych : KVS poruchy spojené s arytmiami a hyperetnziou. Ich výhodou je. (orofaryngeálne kandidózy. deťom dať napiť čaj). účinkuje min. Stredne dlhodobé – klenbuterol. ktoré po transporte do jadra menia transkripciu cieľových génov. formeterol.) – salmeterol.budenozid.o. terapia 1. flutikazón. terbutalín. práškových inhalátoroch. 3. metylxantíny Inhibujú fosfodiesterázu. bambuterol (prekurzor terbutalínu. tromboxán .Farmakologická terapia : A. ktorý odbúrava cAMP. majú minimálne N. Krátkodobé (na záchvat) – salbutamol.oxyfylín (dlhší úč. glukokortikoidy Vyznačujú sa multifaktoriálnym účinkom.) 2. B. hexoprenalín i. Syntophyllin. Inhibujú fosfolipázu A2 a tak potláčajú vznik mediátorov zápalu (leukotriény. profylaxia záchvatu – látky znižujúce precitlivelosť bronchov – kontrolóry astmy : 1. – teofylín+etyléndiamín Aminophyllinum. reagujú so špecifickými cytoplazmatickými receptormi.). bolesti hlavy.v. Používa sa len ipratropium (Atrovent). parasympatolytikum B. plne sa rozvinie až po mesiaci.. β2 sympatomimetiká Zvyšujú hladinu cAMP.Ú. Dlhodobé (prevencia až 12-24 h. parasympatlytikum (anticholinergikum) Znžujú hladinu cGMP. dexametazón. kašeľ – po vstreknutiu treba ústa vypláchnuť. aminofylín (dlhší úč. že sa nedostávajú do systémovej cirkulácie. hexoprenalín p. profylaxia 1. . etofylín+teofylín). β2 sympatomimetiká 2. enzým. Teofylín (Afolium. mometazonfuroát (zlepšenie už za 24 h) 319 . Pharophyllin). Inhalačné sa používajú pri všetkých formách. ak sa aj dostanú do GIT. kromoglykany 3. Ich efekt nastupuje až za 3-7 dní. prokaterol. beklometazón.. antagonisti leukotriénov A. prostaglandíny. tachykardia. chrapot. glukokortikoidy (inh. N. terapia záchvatu – používajú sa bronchodilatanciá – uvoľňovače : 1. fenoterol. palpitácie. pozor v gravidite. dávajú sa vo forme sprayu (sú tu freóny). teda ich podanie vedie k zvýšeniu hladiny cAMP. nové je tiotropium. orciprenalín. sú zničené tráviacimi šťavami. menej pri inhalačných : tras. 24 h) 2.Ú. periférna vazodilatácia. metylxantíny 3. triamcinolon.

majú závažné N. metylprenizolón 2.Systémovo pôsobiace sa používajú pri ťažkých stavoch. blokujú receptory. piriprost. alebo účinky leukotriénov. ktoré inhibujú degranuláciu žírnych buniek – pulmonálnych po rôznych podnetoch napr. betametazón. antagonisti leukotriénov Blokujú tvorbu.prednizon. procaterol). Vo veterinárnej farmakológii sa používajú bronchodilatanciá : β2 – sympatomimetiká – krátkodobé (fenoterol. (znížená rezistencia voči infekciám. . salbutamol. hydrokortizón. po reakcii s IgE protilátkami (pravdepodobne inhibíciou vstupu vápnikových iónov do bunky).kromolyn (Intal. Periférne: Vazokonstrikcia Zvýšenie krvného tlaku (antihypotonika. steroidný diabetes. oxitropium bromid. dexametazón. docebenon Oba mechanizmy – tenidap Menej často sa používajú antihistaminika. presorické amíny) Zvýšená srdcová činnosť a frekvencia (pozitívny chronotropný a inotropný účinok) Dilatácia delohy (tokolytiká) Dilatácia bronhov (bronchodilatancia) Centrálne: Stimulácia CNS (psychostimulancia.Farmaceutická chémia NOSOVÉ PRÍPRAVKY 1. a izoprenalín oba typy beta receptorov s prevahou beta-2. Adrenergiká (dekongestíva) Vyvolávajú účinky adrenalínu a noradrenalínu stimuláciou postganglionárnyh sympatických nervov. cetirizín. zafirlukast. salmeterol). per os (cienbuterol. aminofylín. nedokromyl (Tiakade) 3. Antagonista leukotriénových receptorov – montelukast. Cromolyn). spomalenie hojenia rán. 2. . verlukast Inhibítor tvorby LT – zileuton. ktoré blokujú účinky histamínu (loratadín. dlhodobo inhalačné (formoterol. pranlukast. kromoglykany Sú to imunoprofylaktiká. Anticholinergiká – ipratropium bromid. pôsobia periférne aj celkovo. Metylxantíny – teofylín. budivé amíny) Zníženie chuti do jedla spojenaá so zvýšením metabolizmu a motorickou aktivitou (anobeziká) O afinite adrenergik typu epinefrinu rozhoduje substitúcia dusíku epinefrin stimuluje všetky adrenoceptory aj alfa aj beta norepinefrin prevažne alfa oveľa menej beta-1. tiotropium bromid. ketotifén). hypertenzia). inhibujú 5-lipooxygenázu. terbutalín). 320 .Ú. prednizolón.

alfa-adrenergika (vazokonstringencia – antihypotonika) Fenyletylaminy a fenylizopropylaminy Vzťah štruktúry a účinku : 1. 2 DOPA-dekarboxyláza.beta-adrenergika (antiastmatika) . kontraktilita a rýchlosť vedenia Hladké svalstvo a) cievy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia b) maternica Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia c) bronchy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia d) močový Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia mechúr e) hrubé črevo Alfa-2 relaxácia Beta-2>beta-1 relaxácia Oko Alfa-1 kontrakcia (mydriáza) Podľa mechanizmu účinku rozoznávame priame a nepriame 1-L-tyrozín-hydroxyláza. 4 (fenylefrin)znižuje afinitu k receptorom. Pre zachovanie alfa sympatomimetickej (presorickej) A je nevyhnutné fenyletylamínové zoskupenie (predĺženie alebo skrátenie spojovacieho reťazca A ruší) a prítomnosť aspoň jednej OH skupiny na prvom mieste stojí OH na uhlíku v susedstve aromatického kruhu. 321 . 2. 3 dopamin-betahydroxyláza 4 fenyletanolamin-N-metyltransferáza OH OH OH OH L -DOPA CH2CHNH2 OH OH OH 1 T yrozin CH2CHNH2 2 DOPAMIN CH2CH2NH2 3 OH 4 OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH COOH COOH Adrenergiká sa delia na : A) ENDOADRENERGIKA OH OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH OH OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH OCOC(CH3)3 OCOC(CH3)3 DIPIVEFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH DOPAMIN CH2CH2NH2 B) EXOADRENERGIKA .Hlavné aktivity vyvolané stimuláciou jednotlivých receptorov podľa orgánov : Srdce Alfa-1 ↑ kontraktility Beta-1>beta-2 ↑ frekvencia. al. Prezorickú aktivitu určuje počet a poloha fenolických OH skupín priamu stimuláciu vykazujú zlúčeniny s dvoma OH skupinami v polohe 3 a 4 (norepinefrin) odstránením jednej OH z polohy 3 (hydroxyefedrin).

4. u amfetamínu alfa-agonistickú A čiastočne obnovuje hydroxysubstitúcia v polohe 3 al. pretože priestorovým stienením vznikajú deriváty metabolicky stálejšie voči MAO (korbadrin). Vazokonstrikčná aktivita 2-imidazolínového nafazolínu sa nemení keď je naftalénový bicyklus parciálne hydrogenováný (tetryzolín). CHCHNH2 OH CH3 MET ARAMINOL CH3O OCH3 CHCHNH2 OH CH3 OH MET OXAMIN Indikácie udržanie . že z neho v organizme odštiepením amino-acetylu vzniká primárna aminická zlúčenina ako účinné agens. pričom substitúciou vyvolaný beta-agonistický efekt zostáva zachovaný.látky sú tak priamimi a nepriamimi aderenergikami. 322 . amfetamín). jej substitúciou alkylmi klesá afinita k alfa-receptorom a zvyšuje sa afinita k beta-receptorom. alebo je nahradený iným lipofilným arylom (xylometazolín a jeho hydroxyderivát oxymetazolín). Odstránenie oboch OH vznikajú prevažne nepriame adrenergiká (efedrin. Indikácie: vazokonstringens. 4 aromatického kruhu (hydroxyamfetamín). OH Používa sa pri hypotónii. Zo substituovaných derivátov na dusíku alfa-agonistickú aktivitu má zachovanú midodrin. Z obmien v spojovacom reťazci vedľa najdôležitejšej sekundárne alkoholickej skupiny na beta-uhlíku výhodné je iba zavedenie metylu na alfa-uhlík. 2-Imidazoliny Vzťah štruktúry a účinku : 1.obnovenie krvnéko tlaku u spinálnej a celkovej anestézie. jadra je vhodná len 2. Používa sa hlavne ako prísada k lokálnym anestetikám na predĺženie účinku.5dimetoxysubstitúcia (methoxamin). 3. OH FENY L EFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH KORBADRIN CHCHNH2 OH CH3 Met: je stály voči COMT a tak je vylučovaný ako sufátový konjugát.Z iných substitúcií arom. o ktorom sa predpokladá. Pre zachovanie selektívneho účinku na alfa-receptory je nevyhnutná primárna aminoskupina. Zavedenie objemnejších substituentov typov fenylalkylamínov môže vyvolať zvrat alfa-agonistického účinku na alfa-antagonistický. CH2CHNH2 CH3 HY DROXY AMFET AMIN Mydriatikum slizničné vazokonstringens periférne antihypotenzívum. ORL ako nazálny dekongestans pri nádche.

generácie (sedatívne) majú aj výrazný antimuskarínový. lokálne pri reume a neuralgických bolestiach. používa sa pri poruchách perif. Alergény. sa nemení ak je aromatický kruh nahradený heterocyklom napr. ebastin). kys. histamín (mediátor nie neuromediátor !). HO CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 N N T ET RY ZOLIN NH NH Cl N NH Cl KL ONIDIN NH NH CH2 N NAFAZOL IN OXY MET AZOL ÍN xylometazolín nemá OH na arom. Ani spojovací metylénový mostík nie je podmienkou účinku. octovej a vylučuje sa ako konjugát s ribózou. ktorý je ďalej oxidovaný na der. či metylom sa neosvedčila. nazálne dekongestans u nádchy. terfenadin. sa však dáva prednosť betazolu (v prednáške – má dualistický účinok – aj dilatuje aj kontrahuje. Účinky : na sliznicu pôsobia vazokonstrikčne. A nemení jeho odstránenie (tetryzolín) alebo nahrademie inou skupinou napr. generácie (nesedatívne) neprenikajú natoľko do CNS. ten COOH CH2CHCH2 N CH2CH2NH2 oxidatívnou deamináciou prechádza na kyselinu (1-metyl-4imidazolyl)octovú. kožou. Niektoré látky (terfenadin. imino (tramazolín). glaukom. Používa sa ako diagnostikum žalúdočnej sekrécie pri podozrení na achlórhydriu.. jadre 2.N metylhistamín. ktorých úlohou je cudzie látky zneškodniť. sliznicami. .Ú. Najvhodnejšia je substitúcia dvoma chlórmi (klonidín). hypnotiká. Antihistaminiká = Antialergiká Ako alergia sa označujú chorobné stavy a procesy ako reakcia imunitného systému. ktoré majú povahu nielen bielkovín sa do organizmu dostávajú dýchacími cestami. loratadin. antiemetiká a antivertiginóza/antikinetika. : metylácia na dusíku v polohe 1 N dekarboxylácia N HIST AMIN imidazolu na 1. H H1. Antihypertenzívna A je viazaná na substitúciu o-polohy aromatického jadra malým substituentom. bronchokonstrikcia. bazofilov a mastocytov po alergickej reakcii – vazodilatácia.. GIT-om. svrbenie. alebo alergénov stimulujú v organizme tvorbu špecifických obranných faktorov – protilátok. Iná cesta je cez deamináciu na imidazol-4-acetaldehyd. Menej prebieha premena na N-acetylhistamín a N-metylhistamín. na desenzibilizáciu). Reakciou antigén-protilátka sa v organizme uvoľňujú biologicky aktívne mediátory hl. ktorý bráni voľnému otáčaniu a zaujatiu koplanárneho usporiadania molekuly. a tie vyvolávajú rozličné alergické reakcie. substitúcia jedným chlórom. akrivastatin. H HIST IDIN Met. pri ktorých cudzie látky povahy antigénov.Látky I. cetirizin. Antihypertenzný úč. 3.antihistaminiká Kompetitívne antagonizujú účinky histamínu na H1-receptoroch. astemizol) však môžu vyvolať ťažké život-ohrozujúce 323 . tiofénom (tiamenidín). len zriedka vyvolávajú útlm a sú preto vhodné ako denné antihistaminiká (astemizol. pyrimidínom (moxonidín). pri veľkých N. cirkulácie.2. čiastočne antiadrenergný. zvýšená cievna permeabilita. Látky 2. prenikajú do CNS a pre svoj centrálny tlmivý účinok sú používané aj ako sedatíva. Najčastejšie používané ako antialergiká – odstraňujú príznaky vyvolané uvoľnením histamínu zo žírnych buniek. antidopamínový a antiserotonínový účinok. alebo terapeutickou aplikáciou (liečivá).

1. R3 (ten v strede) je spojovací reťazec tvorený hl. methapyrilen). generácia H2 C N C H2 H N N S N CH2 N CH3 324 . R2 – aromatický cyklus. 5. Všeobecná štruktúra: R1 R4 X R2 R N R5 X – O (aminoalkylétery). A sa nemení zámenou fenylu za benzyl alebo oboch fenylov za heterocykly (methafenilen. vzniká anxiolytický hydroxyzin. tiež za halogenácie. R5 – metyly. Výhodná je modifikácia v lipofilnej časti – náhrada fenylu 2-pyridilom (tripelenamín) al. polárnou hydroxyetylovou sk. A neovplyvňuje zámena dimetylamínu za piperidín ako je to u 4-aminopiperidínových derivátov thenalidínu a bamipínu. Pre zachovanie A analógov fenbenzamínu je najvhodnejší dvojuhlíkatý spojovací reťazec. makrolidy). antiemetický (meklozin. jeho predĺžením o metylénovú skupinu sa účinok ruší. buklizin). Dusíka objemnejšími lipofilnými radikálmi môže vystupňovať centrálne účinky – hypnotický (meklozin). dvoma uhlíkmi (v prípade cyklu aj troma) Etyléndiamíny VŠÚ: 1. N (etyléndiamíny). 4. dusíkaté heterocykly (pyrolidín) R1 a R2 môžu byť na X viazané priamo. 2. Zvláštne postavenie medzi cyklickými analógmi majú deriváty piperazínu. alebo môžu byť uzavreté do tricyklov (fenotiazíny). Antihistaminickú A bamipínu neovplyvňuje ani premena na rigídny tricyklický mebhydrolín. 2-pyrimidilom (HETRAMIN) za event.Terciálna aminoskupina je pre A nevyhnutná. jej zámenou za sekundárnu. Subst. ktoré podľa charakteru substitúcie vykazujú rozličné vlastnosti. heterocyklus R4. event. primárnu.C(propylamíny) R1. pokiaľ sú podávané s látkami inhibujúcimi ich metabolizmus cez p450 (azoly. N-4 metylom vznilo antihistaminikum a natiemetikum (cyklizin) a antihhistaminikum (chlórcyklizin). 6. Subst. alebo halogénom (chloropyramin). uzavretá do pyrrolidínu (histapyrrodin).arytmie. ktorá A potencuje (chloropyrylen). periférne vazodilatačný (cinnarizín). súčasnej p-substitúcie benzylu metoxylom (mepyramin). ruší a spravidla sa zvyšuje anticholinergné pôsobenie. Subst. Spojovací reťazec môže byť modifikovaný – uhlík spolu so susedným dusíkom je uzavretý do dusíkatého heterocyklu – imidazol (antazolín). či kvarternizáciou sa úč. 3. Ako solitvorná bázická skupina sa osvedčila dimetylamiinoskupina. ktorý umožňuje prípravu disubstituovaných zlúčenín.

meklozínu : hl. nezmenený. generácia Cl HC N N C C O H2 H2 C COOH H2 N N H N N C C H2 H2 O CH3 cetirizin astemizol Met.Ń-dioxid. Oxatomidu : aromatická desalkylácia. ativertiginózum. Je aj hypohistaminikom.. ani anticholinergné. bez zmeny. ktorá sa vylučuje s taurínom (kys. ox. menej O-desalkylácia. p-chlór-benzhydrylpiperazín. Met. je aj antiemeikum. Astemizolu : príloha Aminoalkylétery (kolamíny) Antihistaminiká z výraznými tlmivými centrálnymi účinkami a výrazným antimuskarínovým účinkom. sedatívum. VŠÚ: 1. oxidatívna hydroxylácia. N. že neprechádza hemoencefalickou bariérou. Jeho hydrofilný charakter spôsobuje. 2aminoetánsulfónová).antazolin thenalidin Cl HC N N C H2 CH3 HC N N C C C H2 H2 H2 N O NH meklozin oxatomid Met. F 2. potom N-4-oxid. nepríliš vhodné ako denné antihistaminiká. nepôsobí anticholinergne. periférne vazodilatans. Cetirizínu : hl. natiserotonínové. Met. preto nemá sedatívne úč. metylskupiny vzniká karboxyzlúčenina. Vysoká antihistaminická A je viazaná na éterické zlúčeniny (tioétery ↓ ) 325 .

Absolútna konfigurácia S ?(to v knihe nebolo. 326 . Najúčinnejšie sú der. Benzhydrylétery sa podobajú lokálnym anestetikám. anticholinergné. klemastín je R) 1. V snahe o potlačenie sedatívneho pôsobenia sa pripravili der. za event. 6. metoxylom (medrylamín). antitusicky. výhodná je metylskupina (moxastin). ani zámena benzhydrylu za silno lipofilné benzylfenylové zoskupenie (etoxolamín) A nemení. Dysterapeuticky pôsobí zmena na sekundárne. Optimálna A je viazaná na nesubstituovaný dvojuhlíkatý spojovací reťazec. alebo brómom (embramín). pri ktorej sa zvyšuje anticholinergný úč. 3. či kvarternizácia. Klemastínu : odbúravanie pyrrolidínového kruhu. antiemetické. antiemeticky. preto majú aj úč. Difenhydramínu : oxidatívne odbúravanie. anestetické. Br O CH3 C C N H2 H 2 CH3 CH3 Cl O CH3 C C H2 H 2 CH3 N embramin klemastin Met.generácia Cl CH3 C C N H 2 H2 CH3 O CH3 C C N H 2 H2 CH3 CH3 O CH3 N CH3 C C N H2 H 2 CH3 HC O Difenhydramin Moxastin Karbinoxamin Met. typu terciánych amínov s prevahou dietylaminozlúčenín. Lipofilný. 9. Centrálna metínová benzhydrilová skupina umožňuje prípravu alfa-substituovaných analógov. štiepenie éterovej väzby a oxidatívna hydroxylácia. so stimulujúcimi purínmi – teokláty. Pôsobí aj lokálne anesteticky. Metylácia v o-polohe znižuje antihistaminickú a zvyšuje anticholinergnú a antiparkinsonickú aktivitu (orfenadrín) (metyl v p-polohe v dôsledku hyperkonjugácie preferuje pre antihistaminické pôsobenie vhodnejšie planárne usporiadanie molekuly. Ak je nahradený 4-piperidolom. takže dusík a centrálny metínový uhlík sú vo vzájomnej vzdialenosti lepšie vyhovujúcej podmienkam pre anticholinergné pôsobenie. jeho prenesením do o-polohy sa znižuje voľná otáčavosť postranného bázického reťazca. 5. anticholinergne. A zvyšuje substitúcia p-polohy jednoho z fenylov benzhydrylu halogénom (bromazín). metylom (p-metylfenhydramín). súčasnej p-substitúcie jedným chlórom (chlórfenoxamín). 7. hypnoticky. fenylové jadrá možno nahradiť 2-pyridylom (doxylamín). vznikajú zlúčeniny štruktúrou podobné etyléndiamínového tenalidínu (klemastín). 8. ten môže byť predĺžený na trojuhlíkatý. 4.benzhydrilový fragment nie je nevyhnutný pre zachovanie aktivity.2. hypnotické.

hydroxyly-terfenadín). Obmeny v bázickej časti : musí to byť terciálny amín (ak nie je v cykle spolu s postranným reťazcom). znižuje lipofilitu a tým nežiaduce centrálne tlmivé účinky. môže byť o uhlík dlhší ak spolu s postranným bázickým dusíkom uzatvára heterocyklus (terfenadín). Obmeny v lipofilnej časti : A zostáva ak jeden z fenylov benzhydrylového fragmentu nahradí 2-pyridil (feniramín). A nemení ani zviazanie dusíka do cyklu s uhlíkom spojovacieho reťazca a fenylom lipofilnej časti za vytvorenia rigidného tricyklického fenindamínu. halogénom zvyšuje (brómfeniramín). A neruší zavedenie dvojitej väzby do spojovacieho reťazca (cykliramín). Obmeny v spojovacom reťazci : optimálny je dvojuhlíkatý (feniramín). VŠÚ: Základná je štruktúra fenpipranu 1. so slabšími sedatívnymi účinkami. 2. generácia O HC O N C C C H2 H 2 H 2 ebastin H3C CH3 CH3 Arylalkylamíny (v prednáške propylamínové deriváty) Jedny z najúčinnejších H1-antihistaminík. Rozdelenie halogénovaných derivátov na optické antipódy ukázalo vyššiu A u pravotočivých s absolútnou konfiguráciou S (dexbrómfeniramín).2. 1. substitúcia p-polohy fenylu metylom A nemení (tolpropamín). Substitúcia aromatického jadra hydrofilnými substituentami (kyselina akrylová-akrivastín.generácia CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH3 C C N H2 H2 CH3 Br CH N H 327 . alebo s fenylom lipofilného fragmentu indénový bicyklus (dimetinden). 3.

Účinné sú aj pyrrolidínové zlúčeniny (paratiazín) a tiež analógy. dealkyláciou – piperinkarbinol Tricyklické zlúčeniny 1. menej úplné odštiepenie dimetylaminoskupiny na substituovanú kys. Terfenadínu : karboxyderivát. rozvetvením sa antihistamínoý efekt zvyšuje (prometazín). 3. 328 . Met. aj nezmenený. Feniramín je bez brómu. A nemení modifikácia spojovacieho reťazca. Dexbrómfeniramínu : oxidatívna demetylácia na demetyl a didemetyl-dexbrómfeniramín. následné rozvetvenie opäť potencuje antihistamínovú A (alimemazin).dexbromfeniramin dimetinden Met. Halogénsubstitúcia fenotiazínu pôsobí dysterapeuticky. generácia H3C OH C H C N H2 CH3 CH3 CH3 N OH C C C C H2 H2 H2 H N C H C H COOH akrivastin terfenadin oxidáciou metylu tercbutylovej skupiny na karboxyl vzniká fexofenadin (↓ karditoxicita) ? Met. Dimetindénu : hl. A zostáva zachovaná ak jeden z aromatických kruhov je nahradený pyridínom (izotiopendyl – 4krát účinnejší ako prometazín) a podstatne sa nemení oxidáciou sulfidickej skupiny na solfóny (dioxoprometazín). propiónovú. predĺžením o metylénovú skupnu sa znižuje za zvýšenia psychosedatívneho pôsobenia (promazin). na 6-hydroxydimetinden. 2. Optimálna A je u zlúčenín s dimetylamínom ako postrannou bázickou skupinou. u ktorých je dusík spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorený do cyklu (mequitazín). 2.

Súčasnej N-demetylácie alebo v polohe 2 piperidínu na príslušný oxometabolit. Optické izoméry (prometazín a iné) majú rovnakú aktivitu. 1. 5. Prometazínu : na prometazín-sulfoxid.4. čiastočne oxidatívna hydroxylácia na jednom z aromatických kruhov. za event. menej oxidatívna hydroxylácia na aromatickom kruhu. ketotifén – antihistaminikum s výrazným inhibičným účinkom na degranuláciu – stabilizuje membrány žírnych buniek je to hypohistaminikum. ktorý sa používa tiež ako antialergikum.generácia CH3 H2C N C H N CH3 anticholinergný efekt HC CH3 CH3 C C N H2 H2 CH3 CH3 HC CH3 C C N H2 H2 CH3 S S S S prometazin medosulepin bisulepin Met. 2. dioxoprometazín je jeho metabolit vzniknutý oxidáciou.generácia COO-CH2-CH3 N H N Cl Cl loratadin desloratadin 329 . CH3 N CH3 N S O cyproheptadin ketotifen Cyproheptadin Met. : n-glukuronid. Kvarternizácia antihistamínovú Aznižuje a zvyšuje (thiazinamium).

CH3 H OH H3C CH3 mentol e tyléoxid H2C CH2 O V stomatológii. na dezinfekciu kože sa kombinuje s inými napr. Mechanizmus účinku: rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich protoplazmy a tým narušujú bunkové delenie. pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov. používa sa ukladanie nástrojov po steriliazácii. Medzi dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín patria aj 1. Najčastejšie to je koaguláciou bielkovín. ako derivans a zložka PINOSOLU. Iné štruktúry Ftalazinónové deriváty ? v knihe neboli N N N CH3 Cl azelastin 3. trojsýtny glycerol sa používa obmedzene na konzerváciu). Antiseptický účinok rastie so stúpajúcou molekulovou hmotnosťou a maxima dosahuje u n-pentanolu až noktanolu. Baktericídne usmrcujú baktérie. Loratadínu : odštiepenie etoxykarbonylu na deetoxykarbonyl-loratadín. 70-80%. virucída hubia vírusy fungicída látky ničiace huby. tento účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH (napr. Alkoholy Baktericídne i fungicídne pôsobenie. je tiež rozpúšťadlo a v injekčnej forme sa používa na prevenciu a liečbu posttraumatických šokov (20%). germicída zabíjajú všetky mikroorganizmy ale nepôsobia na spóry. Je aj hypohistaminikum a len málo preniká hemoncefalickou bariérou..Met. Etanol CH3-CH2-OH – maximálne účinný je v konc. 330 . antiseptiká a antibiotiká Dezinficiencia usmrcujú choroboplodné zárodky vo vonkajšom prostredí. jódom. ktorý je ešte účinný. bektériostatické inhibujú rast. pôsobia len proti vegetatívnym formám. antiseptiká zastavujú rozmnožovanie patogénnych i nepatogénnych zárodkov vo vonkajšom i vnútornom prostredí makroorganizmov. poruchou permeability a blokádou životne dôležitých enzýmov. Etylénoxid – cyklický éter – dehydratačný produkt etylénglykolu.

7. V. 8. vyznačujúce sa zvýšenou rozpustnosťou vo vode sa získavajú sulfonáciou (k. Dvojsýtne fenoly (resorcinol). negatívne ovpl. Nitráciou fenolov sa pri zachovaní dezinfekčnej účinnosti dosiahne selektívneho vystupňovania toxicity voči hubám (2-chlór-4-nitrofenol). 4.sú účinnejšie ako o-der. alebo invertné mydlá. cetyltrimetylamóniumbromid). Úč. sa zvyšuje halogenáciou.. : Fenoly sú silnejšími kyselinami ako alkoholy vplyvom konjugácie voľného elektrónového páru hydroxylu s pí-elektrónmi aromatického jadra. ktoré môže byť napojené priamo. 2. aj toxicita sa znižuje substitúciou karboxylovou skupinou (k. salicylová. Menej toxické der. : 1. benzonaftol). stúpa s atómovým číslom Cl<Br<I (napr. pričom je dôležitá jej poloha. optimum je 10-18 uhlíkov. anhelmintickým (bithinol. 3. V polohách 2. Účinné deriváty vznikli zavedením benzénového jadra. eterifikáciou al. Blokádou fenolických sk. preto sa nazývajú katiónaktívne. oxyklozamid). ale menej než tymol). Amóniové soli Aktívnou časťou ich molekuly je katión. zavedenie ďalšej fenolickej sk. 9. p. boli od difenylmetánu odvodené látky s vystupňovaným úč. 6. Tretí hydroxyl A znižuje. : 1. Ďalšie 2 substituenty sú malé alkyly.2. 331 .Ú. phydroxybenzoová a jej estery-parabény). 5.Ú. zvyšuje bez zvýšenia toxicity (guajakol. prípadne enzýmov mikroorganizmov..Š. fenolov. parachlórtymol na dentálne účely). Úč. guajakosulfónová). Náhradou metylénového mostíka sulfidickou sírou al. metyl (benzododecíniumbromid. úč. Fenoly (tymol – PINOSOL) V. Ich dezinfekčný úč. hl. Štvrtým substituentom je buď benzylová sk. esterifikáciou sa úč.Š..Ú. Dezinfekčný úč. alebo výhodnejšie cez metylénový mostík za vzniku derivátov difenylmetánu. Podmienkou A je kvartérny dusík substituovaný dlhším alkylom. k. vysoká A je ak sú zároveň fenolické sk. Al.2´ (hexachlorofén). je založený na reakcii týchto kyslých skupín s bázickými skupinami bielkovín. metyly. stúpa zavedením alkylu a zvyšuje sa s dĺžkou uhlíkatého reťazca (krezoly sú účinnejšie ako fenol. amidovou sk. majú len mierne antiseptické úč. hl. OH OH CONH OH Cl salifungin Br Cl OH HO Cl OH CH3 OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl trikrezol fenol OH rezocinol OH NO2 2- chlor-4- N nitrofenol Cl chlórchinolinol 3. Úč. M.

nepôsobia na mykobatérie. Funkciu malých alkylov môže zastupovať uhlíkatý skelet heterocyklickej zlúčeniny (cetylpyridiniumchlorid). epitelizanciá CH3 KY S. aktívne proti G. ktorý je zdvojenou štruktúrou kvartérnej amóniovej zlúčeniny. Pri vyššej rezorbcii môže vyvolať blokádu neuromuskulárnej N platničky (AJATIN).5-1%.γ-diaminomaslovej. pantoténovej. 4. predmetov 1-2% (SEPTONEX). 2. O CH3(CH2) 13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id Z antibiotík neoycín pozri medzi aminoglykozidmi.Š. Účinný je aj primárny alkohol pantenol (v org. nie je viazaný na čisto alifatický reťazec. A je viazaná na pravotočivé deriváty s D konfig.γ-dihydroxy-β. – N(α. Povrchová dezinfekcia a antiseptikum na dezinfekciu predmetov. rezistentné voči hydrolytickému štiepeniu peptidáz a proteáz. aj G+ → s menším počtom bázických skupín → bacitracin). sú inkomptabilné s anionaktívnymi tenzidmi. je silejší v zásaditom prostr. arsoniových (trifenyldodecylfosfoniumbromid). dezinfekcia kože a operačného poľa 0. Úč. 5. k. 4. A zostáva zachovaná aj u izostérnych zlúčenín fosfóniových al. 6-metyloktánová.. Rast všetkých mikroorganizmov bez rozdielu inhibuje fenylpantotenón (N(α. kože R CH3 a rúk.β-dimetylbutyryl)-ω-aminopropiofenón). Vyšší alkyl môže byť substituovaný vhodnou lipofilnou skupinou (etoxykarbonylová – karbetopendecíniumbromid). Z uvedených štruktúr vybočuje dechalinium chlorid. pri zachovaní optimálnej dĺžky reťazca môže obsahovať aj aromatické jadro a éterovú väzbu (benzetoniumchlorid). : Ovplyvňujú permeabilitu bunkovej membrány. CH2 CH 3 Br R = -(CH2)11-CH3 benzododeciniumbromid Použitie má rovnaké. M. dezinf.). 332 . vírusy a spóry baktérií. α. tieto metabolity inhibujú rast všetkých mikroorganizmov závislých na k. Výmena β-alanínovej zložky za inú AMK vedie k zmene účinku až na antivitamín.antivitamín. sa mení na kys. Bacitracín zasahuje kompetetívne do syntézy proteínov bunkovej steny. 5.Ú. sulfopantoténová) . čo vedie k úniku enzýmov potrebných pre normálny rast z bunkovej membrány. Pôsobia na G+ mikroorganizmy.Ú.→ s väčším počtom bázických skupín. 3.: 1. Bacitracín – je polypeptidové antibiotikum (sú to cyklické peptidy neobsahujúce sírne mostíky.2. Väčšinou sú bázického charakteru.γ-dihydroxyβ. 4. A v plnej miere majú len jej soli (pantoténat vápenatý) a estery. inhibuje inkorporáciou lyzyl-aspartámovej skupiny do BS. PANT OT ÉNOVÁ CH2CCHCONHCH2CH2COOH OH CH3 OH V.βdimetylbutyryl) taurín (pantoyltaurín.β-diaminopropiónovej alebo alifatické kyseliny ako kys. ich úč. 3. typický je výskyt D-aminokyselín a inak neobvyklých aminokyselín ako α. Zámenou karboxylu za sulfónovú skupinu nastáva inverzia úč.

β2 sympatomimetiká Stimulácia beta2-receptorov vedie k bronchodilatácii. na jadre. možno ju blokovať len tým. Prítomnosť hydroxylu v polohe 6 je nutná. 8. Nahradením OH na benzyle za elektronegatívny chlór (klenbuterol).sú neúčinné. zámenou za metoxyskupiny má rôzny vplyv (niekde sa A nemení. jej rozvetvenie v polohe β a hydroxyly v α a γ sú nevuhnutné pre úč. K vystupňovaniu afinity k beta receptorom u derivátov fenyletylamínu typu epinefrínu dochádza nahradením metylu izopropylskupinou (izoprenalín). ktorá inhibuje rast hemolytického streptokoka . Energetický inhibítor vitamínu jej jeho vyšší homológ N(α. sú účinné. vznikol dlhodobý účinok pre dlhú eliminácii obličkami. al. Náhrada fytylového zvyšku za nerozvetvený hexadecyl úč. ω-metylpantoténová).Š. 2 izoprénové jednotky má za následok vymiznutie účinku. Dlhý postranný reťazec nie je nevyhnutný pre antidystrofický úč. 7. pantoovej . Antagonisty sa praxi nepresadili. neovplyvňuje. je dôležitý počet metylových sk. V. u oxidáciou vzniknutých tokoferylchinónov je antidystrofická A zachovaná ale antisterilná (fertilná)zložka je eliminovaná.βdimetylvaleryl)-β-alanín (k. Základný tokol je neúčinný. skrátenie postranného reťazca v polohe 2 o 1 al. 2. Nahradením hydroxylu v polohe 3 za hydroxymetyl (salbutamol). pretože v potrebných koncentráciách sú toxické aj pre makroorganizmus.Š.Ú. 4.. 1-fenyl-2-aminoetanolu náhradou izopropylu za tercbutyl sa zvyšuje lipofilita. tiochrománové der. Uder. ak je izopropyl substuituovaný arylom (fenoterol).γ-dihydroxyβ. 3. Zámena chrománového zoskupenia za kumaránové znižuje úč. Antagonisty pyridoxínu inhibujú jej zapájanie do enzýmových mechanizmov. Pre antisterilný úč. 6-dezoxy-6-aminoder. metabolická stálosť a vnútorná aktivita (salbutamol).β-dimetylmaslovej.Ú. 3. : 1. 2. 333 . prírodné pravotočivé tokoferoly sú len o trochu účinnejšie ako syntetické racemáty.γ-dihydroxy-β. metansulfonamid (soterenol). podobne to je. niekde znižuje). 5. CH3 H3C HO O C16H33 CH3 CH3 ALFA-T OKOFEROL alfa-tokoferol acetát V. octovou sú účinné o odolnejšie voči oxidácii). Predĺženie. Dôležitou zložkou je i zložka k. čo sa v org. napr. pretože OH možno nahradiť NH2 skupinou..6. ureid (karbuterol) sa stabilita zvyšuje. : 1. estery s nižšími kys. 4. 6 dezoxyderiváty sú neúčinné. uvoľní (étery sú neúčinné..α. 9. 6. 7. ANTIASTMATIKÁ 1.

bitolterol 2. mabuterol 5. fenoterolu. 6. orciprenalínu : orciprenalín. Heterocyklické zlúčeniny : prokaterol. bradykinín. vzniká metylizolprenalín Je aj kardiastimulans. OH T ERBUT AL ÍN CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO OH FENOT EROL CH3 CHCH2NHCH CH2 OH Met. tým dôjde k zníženiu vápnikových iónov na kontraktilných proteínoch a tým k relaxácii). – 12 hodín) 4. M. hexoprenalín. formoterol. : 4-O-sulfát Selektívny antagonista beta 2 a maternice OH receptorov bronchov 334 . A zostáva zachovaná. : Kontrakciu hladkého svalstva bronchov vyvoláva cGMP (jeho tvorbu vyvoláva acetylcholín. Der.v. Krátkodobý účinok salbutamolu. niektoré PG). : HO odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Met. tým aj rýchlosť vstrebávania a koncentrácia na mieste účinku. A fenyletylamínov neruší nakondenzovanie heterocyklu do polôh 2. 7. jeho pevné naviazanie má za následok dlhodobý úč. rimeterol. čím sa zvyšuje lipofita. : p. Možno ich deliť na : 1. salbutamolu : salbutamol. fenoterol. Der izoprenalínu : izoprenalín. Antiastmatiká sú látky. : sulfátový konjugát. spolu s fenylom do tetraizochinolínového bicyklu (tretochinol). kde hydrolýzou dôjde k ich uvoľneniu (bambuterol). izoetarín. terbutalín. reproterol. salmeterol (na receptor sa naviaže nepolárnym postranným reťazcom. 8. salmeterol).Ú. histamín. al. bambuterol 3. relaxáciu vyvoláva cAMP (v cieľových bunkách aktiváciou proteínkináz a zvýšenou fosforyláciou enzýmov vyvoláva zvýšený prietok iónov membránami. prokaterol).o. 3-O- HO OH ORCIPRENAL ÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. piridín – pirbuterol). malá časť je cyklizovaná s formaldehydom za vzniku teterhydroizochinolívého metabolitu – príloha. Der. karbuterol.5. ani keď je benzénový kruh základného skeletu nahradený heterocyklom (napr.3 (quineterol. Pro-liečivá možno pripraviť blokovaním fenolických hydroxylov esterovými väzbami. pirbuterol OH OH IZOPRENALÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. izopranalín-4-O-sulfát i. tolubuterol. terbutalínu možno predĺžiť sustitúciou postranného bázického dusíka vysoko lipofilnými radikálmi (formoterol. ktoré aktiváciou adenylátcyklázy stimulujú tvorbu cAMP (beta2-adrenergika). Halogénzlúčeniny : klenbuterol. ak je postranná skupina spolu s uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorená do piperidínu (rimiterol).

: odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Vyl: nezmenený NH2 Cl Cl KLENBUT EROL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 Prokaterol Met. V. teobromínu ju dáva laktám-laktímová tautoméria. pri aplikácii do nosa vyvoláva znížené prekrvenie. čo umožňuje p. možno i substitovať solitvornými bázickými skupinami (etamifylin). rozpustnosť zvyšujú soli organických kyselín (benzoan. diprofylin . tvorí soli s kyselinami. a ko dychové analeptikum pri kardiovaskulárnych hypotenziách. že brzdia jeho spätné ukladanie al.. metylxantíny Metylxantíny patria medzi analeptiká. metabolické odbúravanie. Centrálny úč. . tým. : 1. teda tvoria soli aj zo zásadami. CH2OH SAL BUT AMOL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO Met. Možno obmieňať polohu 7 teofylínu – etofylin. že ho uvoľňujú zo zásobných vezikúl nervového zakončenia sympatiku. : hlavným der je tetrahydroizochinolínový der. a substitúciou v polohe 9 (bamifylin). diuretický efekt klesá teofylín>teobromín>kofeín. metylsubstitúciou v susedstve aminoskupiny sa zvyšuje metabolická stabilita. glukuronid. 2. kombináciou s hydroxylmi (xantinol). približne koreluje s rozpustnosťou vo vode a lipofilitou kofeín>teofylín>teobromín. al.o. ktorý vzniká prijatím jedného uhlíka a cyklizáciou vo fenyletylamínovom fragmemte na princípe reakcie fenyletylamínov s aldehydmi (Pictetova-Spenglerova syntéza) – príloha. podanie.Reproterol Met. 2. teofylín a teobromín sú amfotéry..Ú. D-(+ )-EFEDRIN H C OH H C NHCH3 CH3 Je čiastočne priame a čiastočne nepriame adrenergikum. u psa : nezmenený.. Postupné odstraňovanie fenolických a sekundárne alkoholickej skupiny má za následok prechod od priameho k nepriamemu adrenergnému úč. 7.. salicylan sodný). teofylínu dáva kyslosť iminoskupina v pol.Š. Adrenergiká nepriame V mieste účinku zvyšujú hladinu neuromediátoru tým. Kofeín je slabá zásada (poloha 9). 3. podáva sa pri astme. Niekde dochádza k posunu na 335 .

zo substituovaného teofylínu (8-chlórteofylín) vzniká vo forme podvojných solí s antihistaminikmi difenhydramínového typu (hydrináty-teokláty) antihistaminikum. Inhibujú vstup Ca2+ do buniek a uzatvárajú Cl. antivomitikum 8-chlorteofylín.kanály a tak bránia ich degranulácii a uvoľneniu histamínu.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3= 3 KOFEIN R R CH N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. Glukokortikoidy (inh. pyrán (ambikromil). 3. bazofilov a eozinofilov. teobromín a teofylín. : pre zachovanie A je nevyhnutný chromónový skelet s karboxylom v polohe 2. leukotriénov a iných zápalových mediátorov. u akútnych záchvatoch sú neúčinné. čo umocňuje substitúcia lipofilnými vyššími alkylmi a oxoalkylmi (pentoxifylin). Nedokromil potláča i neurogénne dráždenie čo sa využíva pri astmatických stavoch bez alergického podkladu. dlhším alkylom v polohe 3 (enprofylin). Majú len preventívne pôsobenie. Substitúciou polohy 8 u kofeínu vzniká centrálne stimulačný 8-metylkofeín. 4.R2 = 3= 3 TEOBROM IN H R CH R 1= 2= 3. môžu sa nahradiť napr. 336 . zdvojením molekuly (kromoglykát).6-DIOXOPURINY ) Teofylin met: príloha Kofein met: podone ako teofylín. NaOOC O O COONa O O H C C C O H2 H2 OH O kromoglykát disodný Met. a napojením tretieho kruhu do polôh 6 a 7 benzopyránového bicyklu za súčasnej propylsubstitúcie na C-8. O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . tieto ďalšou biotransformáciou poskytujú der.) – pozri kortikoidy 5. Tak boli od chromon-2-karboxylovej kyseliny odvodené účinné deriváty substitúciou v polohe 5 (texakromil). Stabilizujú membrány žírnych buniek. Kromoglykany Inhibítory degranulácie (hypohistaminika) V. Parasympatolytikum . cyklohexán (prokromil).7-dimetylxantín). oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. Aj SRS-A) nedokromil disodný Pravdepodobne blokuje proteínkinázu C. Aj kruh možno modifikovať na pyridín (nedokromil).dilatačný efekt periférny a centrálny. 5.Š. močovej.Ú. Pre A nie sú nevyhnutné metyly v polohách 1 a 3. : vylučujú sa nezmenené (blokuje his.pozri parasympatotropné látky vzorec ipratrópia je v prílohe 4. k.

crm. inh – tymol. Používa sa ako zložka mazadiel proti reumatizmu pri neuralgiách a migrénach. triesloviny. Tymol – Serpylli herba – Thymus serpyllum. pini etheroleum. Tussamag ung. alebo sa na inhaláciu používa samotný eukalyptol. kozmetiky. Colpermin cps. 337 . pôsobí slabo anesteticky. mentofurán. limonén. Lamiaceae (ČSL 4) (dúška tymiánová) Hlavnými obsahovými látkami sú monoterpény tymol a karvakrol. do inhalačných prípravkov pri ochorení horných dýchacích ciest. tocoferoli acetas NOSOVÉ PRÍPRAVKY Mentol – Menthae piperitae etheroleum. antagonisti leukotriénov 3. stomachikum. mazadiel pri reumatizme. ktoré sú uvoľňované ako Na O.. Vedľajšie zložky silice môžu dráždiť na kašeľ. droga sa používa ako čajovina. Mentol špecifickým dráždením nervových zakončení pre chlad vyvoláva na koži pocit chladu. Myrtaceae V silici je hlavnou zložkou 1. na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. p-cymol. . kloktadiel. cps. limonén. ale aj SRS-A a PAF.. 6. ČSL 4 – Oleum menthae piperitae. cholagogum. : vznikajú ketotifén-N-glukuronid. . V droge sa nachádza (-)-mentol. preto sa rektifikuje. Lamiaceae (ČSl 4) Je to monocyklický monoterpén.. gtt. herba.Bronchikum gtt. znižuje sekréciu žliaz. cineol. Nas. má spazmolytické a antiseptické účinky.. perkutánne ako zložka mastí pri nachladnutí. Species carminativea Eucalypti etheroleum – Eucalyptus globulus. eukalyptol. Silica je čuchové a chuťové korigens. ďalej p-cymol. ústnych vôd. folium – Mentha piperita. triterpény.glukuronidy.. mentofurán – zhoršuje kvalitu silice. .mentolum. piperitón. triterpény (der. Farmakognózia Mentoklar (už sa nedováža) gel.Thymi herba – Thymus vulgaris. pôsobí karminatívne a protidávivo. choleretikum. ktorá sa aplikuje hl. Aqua carminativa. k. pre arómu dôležitý jasmón. Inhibuje uvoľňovanie histamínu. odstraňuje pocity svrbenia.8-cineol = eukalyptol (monocyklický monoterpén – ketón).. redukciou karbonylu sekundárny alkohol a N-demetyláciou demetylketotifén. ďalej sú tu malé množstvá monoterpénov α-pinén. Cynarosan gtt. bronchitídach. Lamiaceae (dúška materina) . tzv.Contraspan gtt. nosných olejov alebo mastí.. thymolum. ursolovej) a flavonoidy. mentol Pinosol ung. triesloviny (elagové)... tvorí zložku zubných pást. List sa používa málo. súčasne blokuje H1 – receptory. mentón. dáva sa prednosť silici. flavonoidy.Ketotifén sem patrí podľa skripta – met. tabakových prípravkov . eucalypti etheroleum. má antiseptické a dezinfekčné účinky. Dôležitý je obsah mentolu a jasmónu – zlepšujú kvalitu silice.

Sterculiaceae Colae semen . uspávacími prostriedkami. Lobeliaceae Droga obsahuje hl. ako antimykotikum. ako sprejové a inhalačné expektorans. konzervačný prostriedok.Coffea arabica.. kostrových svalov. pectorales . . externe pôsobí hyperemizujúco. zvyšuje TK. bronchitídach.Guarana – Paulinia cupana. Tussamag gtt. V čajoch sa droga nepoužíva.. dentálnych prípravkoch.Maté folium – Ilex paraguajensis . čierny fermentovaný. relaxácia bronchiálnych svalov. Ephedraceae (chvojník dvojklasý) Patrí medzi alkaloidy odvodené od fenylalanínu – jednoduché amíny. diuretický účinok a stimulácia žalúdočnej sliznice. príp. Silica má sekretolytické. Tussilen gtt. Rubiaceae Theae folium . dezodorans. Používa sa hl.Serpylli herba – Beneforin gtt. silvestrén. izolobinín. žltý polofermentovaný. predovšetkým (-)-lobelín.Ephedrae herba – Ephedra sp. .. tussamag ung. kofeín – Coffea semen . karén. Lobelín býva tiež zložkou v prípravkoch na odvykanie od fajčenia. norpseudoefedrín. – Fructus ajowani. (-)-efedrín.. Solutan gtt. ich nor-deriváty.Thymi herba – Perospir sp. v mazadlách. Lobelín . folium – Atropa belladonna. (sinica). silica je tiež anthelmintikum. Theaceae Cacao semen . Je to silné antiseptikum. Antasthman tbl. Aquifoliaceae . Farmakologické účinky purínov sú : stimulácia CNS. . je stimulans CNS. Droga aj tinktúra pôsobí ako expektorans pri bronchiálnej astme. spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. Ipecarin gtt. dilatácia koronárnych ciev. .Inhalol pini.Coffeinum natricum benzoicum inj. morfínom.. Teofylín..... srdcového svalu. pôsobí ako bronchodilatans. používa sa v stomatológii.. pri otravách alkoholom. Pinaceae Vôňu dodáva bornylacetát. pri ochorení horných dýchacích ciest. svietiplynom). Sterculiaceae V knihe to nie je ako antiastmatiká.Lobeliae herba – Lobelia inflata. kadinén. lobelanín. Pleumolysin gtt. tvorí zložku sprejov na osvieženie ovzdušia. Vňať a silica sa používajú v expektoračných prípravkoch. ČSL 4 – sp. sir. Pini etheroleum – (Oleum pini pumilionis) – Pinus mughus (mugo). anízový aldehyd a felandrén. ale purínové alkaloidy obsahujú aj – . Medzi obsahové látky tiež patrí (+)-pseudoefedrín.Theobroma cacao. zložku liniment a mastí proti nádche. 2.Tymol sa tiež izoluje z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae). droga ďalej obsahuje pinény (α-pinén – bicyklický monoterpén). Xantedryl tbl. lobelín zvyšuje dychovú frekvenciu (dychové analeptikum – napr. lobenadinín pôsobí emeticky. Droga sa tiež používa ako sympatomimetikum – sťahuje cievy. čiernom kašli. limonén.Cola vera. Sapindaceae (najviac kofeínu 6-7%) Zelený čaj je nefermentovaný. Atropín – Belladonnae radix. – Ephedrin tbl. Solanaceae (ČSL 4) 338 .Thea sinensis. antiastmatikum. ANTIASTMATIKÁ Efedrín . Thymomel sir.Antasthman tbl.

Visnagín-kniha. Contraspan gtt. . V tejto droge sú obsiahnuté morfinanové alkaloidy – morfín a benzylizochinolínové alkaloidy (odvodené od tyrozínu). kelinol... glukozid kelenín. Apidae Tvorí zložku dražé. Cholaspan drg. Spazmoveralgin Neo tbl. Papaverín – Opium. Spazoveralgin Neo tbl.. visnagín. Papaverín nemá narkotický úč. je mydriatikum.Datura stramonium. ktoré pôsobia spazmolyticky (tlmia spazmy pri hnačkách. ČSL 4 – Papaverinium chloratum Kelín – Visnagae fructus .. samidín. Atropín patrí medzi parasympatolytiká-spazmolytiká.Atropin inj. uvoľňuje spazmy hladkého svalstva. mastí.Papaver somniferum. Contraspan gtt. Apiaceae (parasca špáradlová) Droga obsahuje furanochromóny (γ-pyróny) hl. amiol. je spazmolytikum. 339 ... silnejšie tlmivo na CNS (príprava na narkózu). Atropín je tiež antidótum pre nervové jedy typu organofosfátov. Alkaloid (-)-hyoscyamín sa nešetrným sušením al. kelín (visamín). koloidné sprievodné látky ópia spomaľujú rezorbciu hl. dihydrosamidín. inj. Kelín je spazmolytikum bronchov... antiemetikum a používa sa pri parkinsonizme. nepôsobí na dýchacie centrum. tento má iba polovičnú účinnosť oproti hyoscyamínu. GITu. kelol. Skopolamín pôsobí podobne len menej na perifériu. Papaveris fructus .Apis mellifica. Solanaceae Hyoscyami folium .Stramonii folium .Papavarin tbl. pyranokumaríny – visnadín. sú to nonapeptidy. visnadín-prednáška rozširuje koronárne cievy. vazopresín – Hypophysis cerebri. . znižuje sekréciu slinných a potných žliaz. problémoch žlčových a močových ciest.Ammi visnaga.. nechtových regenerátorov . v črevách. kempferol a olej. skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín. Oxytocín.Hyoscyamus niger.. Papaveraceae Papaverín je tiež prasympatolytikum-spazmolytikum Opium je zaschnutá mliečna šťava získaná narezávaním nezrelých plodov. žlčových a močových ciest. Neurohypofyza Vyrábajú sa synteticky. bronchov. Antasthman tbl. . Včelia materská kašička – Secretum glandularum pharyngealis et labialis . Cholaspan drg. Bellaspon drg. tiež sa používa pri angíne pectoris. čím sa účinok predlžuje). Solanaceae Atropín patrí medzi tropánové alkaloidy odvodené od ornitínu. v organizme sa nekumuluje. krémov.. flavonoidy – kvercetín..

vozičkári. nádorové ochorenia kostí) 340 . poškodenie obličiek.zmenený klinický stav (dlhodobý pobyt na lôžku. každý 6.RTG kostí – menej citlivá metodika .vonkajšie a vnútorné vplyvy (diéty. zlomeniny. poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a zvýšenou náchylnosťou kosti k zlomeninám . fajčenie. tým sa znižuje telesná výška. roku . genetické poškodenie) . roku. vzniká zhrbená postava s vysunutým bruchom . žena po 50. je to následok štýlu života (málo fyzickej aktivity. dlhodobý pobyt v beztiažovom stave) .biochemická diagnostika . toxické látky napr.7-8% populácie.choroby (reumatické ochorenia.kvantifikácia: .počet pacientov sa zvyšuje.denzitometrické vyšetrenia .Osteoporóza a jej liečba (M05) Osteoporóza . každá 3. muž po 65.diagnostika: . sedavý spôsob života) → deformácia chrbtice a postavy → zvyšuje sa hrudná kyfóza a bedrová lordóza.progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované stupňom úbytku kostnej hmoty.príčiny: . cyrhóza pečene.

vek .rizikové faktory: . telo stavca.neovplyvniteľné: . smog Farmakologická liečba: . hypertyreóza . gracilný (chudý) vzrast .endokrinopatie – ovarektómia.genetické faktory: .čiastočne ovplyvniteľné: . alkohol.deformity a dezaxácie . hydrogenfosforečnan vápenatý (calcii 341 .bolestivé syndrómy .geografické vplyvy – UV žiarenie.5 mg/d). antiepileptiká.uhličitan vápenatý (calciicarbonas). Collesova zlomenina (na ruke). sekundárna .0 g vápnika vo forme solí (anorganické soli: .dôsledky: .. heparín .zlomeniny: .ochorenia GIT – malabsorbcia. káva.krčok femoru.pohlavie (ženy) . chlorid vápenatý (calcii chlodidum).vek . vaječníky(estogény chránia pred osteoporózou)) . ázijska rasa.odporúča sa 0.zlozvyky: fajčenie.hyperkalciúria – idiopatická. po operáciach GIT . diabetes mellitus. sekundárna amenorea (viac ako rok).pri zvýšenom vylučovaní vápnika obličkami . panva . hyperparatyreóza.suplementácia vápnika: ak príjem je nižší ako 800 mg na deň .nedostatočná výživa (bielkoviny) .pri nedostatočnom príjime vápnika v potrave . drogy . netiazidové diuretika.malé alebo žiadne fyzické zaťaženie .nedostatočný prívod vápnika do organizmu (viac ako 1000 mg) .ovlyvniteľné „vlastnými silami“: . menopauza.belosi.endokrinné abnormality (hormóny štítnej žľazy.iatrogénne príčiny – lieky – kortikoidy (viac ako 7.pri nedostatočnej resorbcii vápnika v čreve .5 – 1.nepomer medzi osteoresorbciou a novotvorbou kostí 1) Inhibítory resorbcie: .

25 – dihydroxycholekalciferol – plnia už úlohu hormónov . ktorý zvyšuje transport vápnika cez intestinálnu sliznicu jednak indukciou nových proteínov (calcium – binding protein). parmezán.metabolizuje sa v pečeni na aktívne metabolity na 1α. porucha renálnych funkcií v dôsledku nefrolitiázy a nefrokalcinózy a lokalizované alebo generalizované zníženie kostnej denzity 342 .GIT (nechutenstvo. jednak urýchlením pretupu vápnika cez membrány „kartáčového“ lemu a mitochondriálnych membrán) . a organické soli – glukonan vápenatý (calcii gluconas)) . zápcha.vitamín D a jeho metabolity podliehajú extenzívnej enterohepatálnej cirkulácii.alfakalcidol (1α – hydroxycholekalciferol) . zníženie syntézy kolagénu v osteoblastoch .v plazme sa viaže pevne na špecifický α-globulín tzv.kinetika: . znižuje jeho exkréciu v obličkách tým. vznikajúceho vorganizme redukciou cholesterolu)) . zvracanie.urýchlenie maturácie osteoklastov. podpora proliferácie niektorých línií imunokompetentných buniek .kalcitriol (1α. tvaroh. hydroxyapatitum osseum – obsahuje vápnik. orechy.(mak. že zvyšuje reabsorbciu vápnika v tubuloch .prirodzený vitamín D3 (cholekalciferol) je prohormón povahy sekosteroidov.hydogenophosphas).suplementácia vitamínu D: .udržovanie koncentrácie vápnika v extra celulárnom priestore ....pri nedostatku vitamínu D v potrave .sú sprostredkované špecifickými intracelulárnymi receptormi kontrolujúcimi génovú transkripciu .pri starších pacientoch . hydroxyapatit. nadbytočný sa ukladá v tukových tkanivách .pri predávkovaní a sú dôsledkom hyperkalciémie a hypofosfatémie: . iba malá časť močom. kolagén.mobilizuje vápnikuložený v kostiach.účinky: .aktívne metaboliky: .deriváty: imunomodulačné vlastnosti.komplex látok steroidnej povahy rozpustných v tukoch. vylučujú sa žlčou. spastické bolesti v bruchu).odporúča sa nutričná dávka 800 IU – pri osteoporóze potrebné dávky > 2500 mg vitamín D: . nepriama stimulácia ich aktivity. predovšetkým 7 – dehydrochoresterolu.syntetické deriváty: . ementál.zvyšuje vstrebávanie vápnika a fosfátov z čreva (najúčinnejší je kalcitriol. ktory sa vytvára v koži fotochemickými reakciami (pôsobením UV (zo steroidných provitamínov.nežiaduce účinky: . fosfor.pri nedostatočnom osvite (insolácia) . 25 – dihydroxycholekalciferol a 24. ktoré sa spolu s parathormónom a kalcitonínom zúčastňujú regulácie vápnikovej homeostázy . 25 – dihydroxycholekalciferol) . Vitamín D binding protein .) .

.inhibítory izoenzýmu cytochrómu P450.selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM): .nežiaduce účinky: .raloxifen – tlmí osteoklastickú resorpciu a spomaľuje apoptózu osteoblastov a osteocytov .metroragia.liekové interakcie: .edémy.digoxín – zvýšená toxicita . rast hormonálne dependentných nádorov – pri dlhodobej terapii .estron vo forme sulfátov a ďalšie konjugované estrogény podliehajú desulfatácii v hrubom čreve (pôsobením hydolytických enzýmov črevných baktérií) a sú asi z 80% spätne resorbované v plazme je estradiol z 98% viazaný na transportné plazmatické proteíny na globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) a na albumín .má len podpornú regulačnú úlohu . vo forme glukuronátov a sulfátov sú eliminované žlčou a močom .etinylestradiol – je sám inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P450 a môže zvyšovať účinnosť a toxicitu niektorých liekov ( napr.estrogény: . ktorý znižuje hladinu vápnika a fosforu v krvi.pôsobením na receptory v CNS.agonisto – antagonistom estrogénových receptorov . hyperpigmentácia . antikonvulzíva (fenytoín) – inhibícia normálneho priebehu hydroxilácie cholekalciferolu a ergokalciferolu.bunkami štítnej žľazy.endorfínov) 343 .fenobarbital a i. má opačné účinky ako parathormon . ochorenie pečene interakcie: cholestyramín –znižuje absorpciu a enterohepatálny obeh . cholelitiáza. podlieha však intenzívnej metabolickej premene (hydroxyláciou) pri prvom prechode pečeňou.kalcitonín: . induktory tohoto enzýmu naopak účinnosť znižujú . metabolizovaný na estrón a estriol. sekréciu stimuluje požitie jedla a pentagastrín . napätie pŕs. zníženie tkanivovej odpovede na vitamín D .hormón.centrálny analgetický účinok ( zvyšuje hladinu β . metabolity sú tiež konjugované s kyselinou sírovou a glukurónovou.estradiol: . ťažká obličková nedostatočnosť.kortikoidy – výrazné zníženie stimulačného účinku kalcitriolu na vstrebanie vápnika z čreva .hormonálna substitučná terapia: .kontraindikácie – podanie ženám v reprodukčnom veku. znižujú metabolickú degradáciu estrogénov a ich účinok zosiľňujú.zlepšujú resorbciu vápnika a jeho využitie kostným tkanivom a znižujú resorbciu kostnej hmoty.interakcie: . retencia sodíka a vody. cyklosporín) . zvýšená trombogenéza. predovšetkým CYP3A4.produkovaný parafolikulárnymi C. bolesti hlavy. resorbciu vápnika podporujú nepriamo stimuláciou aktivity hydroxylázy vitamínu D3 v obličkách a tým zvýšením produkcie jeho hormonálne aktívnej formy dihydroxycholekarciferolu . karcinóm endometria.dobré vstrebávaný črevnou sliznicou. znižuje resorbciu vápnika z kostí. tromboembolické príhody.

ale aj množstvo a dĺžku prežívania osteoklastov inhibuje tvorbu prostaglandínov a tromboxanu →protizápalový účinok .etidronát .klodronát (BONEFOS) .tiludronát .pripravuje sa : . alebo vo vnútrožilných infúziach. nemá liekové interakcie a kontraindikácie bisfosfonáty:.risendronát (ACTONEL) .3.mechanizmus účinku: . časť neviazaná v kostiach je vylučovaná močom v nezmnenom stave .alendronát (FOSAMAX) . zvlášť obsahujúcej vyššie množstvo vápnika. odolnou voči enzymatickej hydrolýze fosfatázami v kostiach . generácia: . od pyrofosfátov obsahujúcich väzbu P-O-P sa líšia väzbou P-CP. generácia: . má dobrú toleranciu.pamidronát (AREDIA) .podávajú sa perorálne.in vitro inhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého.inhibícia vstrebávania vápnika z čreva . zvracanie.pôsobením na špecifické receptory v bunkovej membráne osteoklastov znižuje osteoklastickú aktivitu a tým inhibuje kostnú resorpciu (ovplyvňuje nielen funkciu.inhibícia aktivity ostoeklastov. aby sa predišlo vzniku sekundárnej hyperparatyreózy . ich ďalšími účinkami sú: .synteticky alebo polosynteticky ( v terapii – lososí(najúčinnejší). obmedzenie vsupu osteoklastov do kosti a navodenie ich apoptózy (v osteoklastoch pôsobia asi ako intracelulárne toxíny). po podaní sa inkorporujú do kosti a dlhodobo sa v nich kumulujú. spomaľujú agregáciu kryštálov hydroxyapatitu do väčších kryštálov . blokujú jeho premenu na hydroxyapatit. selektívne sa viažu na obnažené aktívne miesta pre nasadnutie osteoklastov na povrchu kostného tkaniva a účinne spomaľujú kostnú resorbciu . vstrebávanie tráviaceho traktu sa znižuje za prítomnosti potravy.sú syntetické analógy endogénneho pyrofosfátu s výrazným pôsobením na metabolimus kostného tkaniva.majú vysokú afinitu ku kryštálom hydroxyapatitu v kostiach. má silný analgetický účinok.inhibícia bunkového rastu (cytotoxický účinok) .zoledronát (ZOMETA) . nepríjemný pocit v ústach.liečba musí byť vždy doplnená podávaním vápnika. v organizme nepodliehajú biotransformácií.ovplyvnenie permeability bunkových membrán 344 . humánny a prasačí .rozdelenie:-líšia sa generácie podľa pomeru medzi žiadúcim inhibičným účinkom na osteoklastickú resorbciu kostí a nežiadúcim útlmom kostnej mineralizácie .zníženie produkcie niektorých cytokínov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus zníženie normálnej a ektopickej mineralizácie inhibíciou rastu kryštálov hydroxyapatitu .ibadronát . zabraňuje úbytku kostnej hmoty.1.v terapii znižuje počet zlomenín.2. generácia: . zlepšuje pohyblivosť..nauzea. začervenanie v tvári a pálivé pocity v dlaniach .nežiaduce účinky: .MÚ: .

akútna toxicita sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi. kostnými exostózami a kalcifikáciami šliach. zvracanie. zápcha alebo hnačka.hyperkalciémia z iných príčin (imobilizácia.zlepšenie stavu pri osteoporóze vyvolanej liečbou kortikoidmi . fluoróze doprevádzanej osteosklerózou so stluštením dlhých kostí. väzov a svalových úponov .dobre sa vstrebávajú z tráviaceho traktu a podávajú sa perorálne. neurologickými prejavmi.iné indikácie: .fluorid sodný (natrii fluoridum) . pri podávaní vyššých dávok je zvýšené riziko osteomalácie a dochádza k dezorganizácii kostnej architektúry a vyskytuje sa bolesť v dolných končatinách ako prejav stresových mikrofraktúr) . hypokalciémiou.fluorofosforečnan dvojsodný (dinatrii fluorophosphas) .hyperkalciémia pri malígnych ochoreniach . podporí sa tvorba kostnej hmoty .Pagetova kostná choroba (alendronát) .nežiaduce účinky: .nežiaduce účinky: .kinetika: . do nej sa ukladá hydroxyapatit.interakcie: .stanozolol . vstrebávanie fluoridu sodného môže byť výrazne znížené prítomnosťou vápnika a horčíka .fluoridy: .mechanizmus účinku: .nauzea. žvýšenou retenciou minerálnyh látok vrátane vápnika. zvýšenie hodnôt transamináz. sarkoidóza) .indikácie: .účinok oslabujú induktory pečeňových enzýmov 345 .dráždenie žalúdočnej sliznice (uvoľnenou kyselinou fluorovodíkovou) . čo sa prejaví zvýšením retencie dusíka.chronická expozícia fluoridovému prachu vo vdychovanom vzduchu vedie k tzv.účinky: .osteoporóza vyvolaná liečbou kortikoidmi .asi polovica vstrebaného množstva fluoridových iónov sa dostáva do kostí.profylaxia a terapia involučnej postmenopauzálnej osteoporózy .indikácie: ..flebitída. zvyšok sa vylučuje obličkami . súčasne však spomaľujú mineralizáciu matrix. zlyhaním respiračných a kardiovaskulárnych funkcií .prevencia zubného kazu . zriedka hypokalciémiaa hypofosfatémia 2) Stimulátory novotvorby .nandrolón . prechodne zvýšená teplota a zimnica (po i. znižuje sa resorbcia kostí a dochádza k rýchlemu zosilneniu trámčitej kostnej hmoty (k zväčšovaniu hmoty kortikálnej kosti dochádza omnoho pomalšie a zväčšuje sa korozita kortikálnej kosti čo môže mať nepriaznivé dôsledky pri stavbe stavcov a môže byť príčinou kompresie stavcov. kde sa akumuluje vo forme inertného fluoroapatitu.paliatívna liečba pri nádorových metastázach .pôsobia stimuláciou androgénnych receptorov zvýšenou proteosyntézou.v. aplikácii) .stimulujú osteoblasty k syntéze novej kostnej matrix.anaboliká: .toxické dávky inhibujú enzýmy anaerobnej glykolýzy a vyvolávajú útlm bunkovéh dýchania. granulomatóza.

anaboliká antagonizujú katabolický účinok kortikoidov a zvyšujú antikoagulačný účinok warfarinu .do terapie sa zavádza stroncium – pôsobí ako inhibítor resorpcie.cyklopentanoperhydrofenantrénová štruktúra . migréna Novinka: .metabolizmus: . hypertenzia.kontraindikácie: .syntetický derivát cholekalciferolu Estrogény VŠÚ: . hlavne karcinóm prostaty.hydroxylácia na 25. 346 . 25 – dihydroxy-cholekalciferol) Alfacalcidolum .OH – metabolit a na 1.hydroxylázou. diabetes.v pečeni sa premieňa na kalcidiol (25 – hydroxycholekalciferol) špecifickou 25. ale aj ako stimulátor rastu Farmaceutická chémia: Vitamin D a jeho metabolity Ergokalciferolum (Vitamin D2) . tento je prekurzorom kalcitriolu (1.fenolický kruh je základnou chemickou podmienkou pre väzbu na estrogénové receptory.hormonálne depedentné nádory.. 25 (OH)2 – metabolit (najúčinnejší) Colecalciferolum (Vitamín D3) metabolizmus: . obdobie rastu.

15. ako je to napr. Bisfosfonáty KLODRONÁT disodná soľ (dichlormethylen)bisfosfonovej kyseliny . Hlavná metabolická cesta je hydroxylácia aromatického A kruhu v polohe C-2. ktorý je najvýznamnejším cirkulujúcim estrogénom.kyslík na C17 je nevyhnutný pre biologickú aktivitu. vylučuje sa močom PAMIDRONÁT disodná soľ (3-amino-1-hydroxypropyliden)bisfosfonovej kyseliny 347 . Hydroxylácia sa môže uskutočniť i v polohe C-16 na D kruhu za vzniku 16-alfa-hydroxyestronu.metabolismus: nepodliehá rozsiahlej metabolizácii. pri estrone. Môžu tvoriť kovalentné väzby so sulfhydrilovými skupinami hepatálnych proteínov. 16 a 18. raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-4`. Z endogénnych estrogénov je najúčinnejší 17beta-estradiol. Estrogény vytvorené hydroxyláciou na A kruhu sa môžu na hydroxylových skupinách metylovať. 11. pri prvom prechode pečeňou sa konjuguje s glukuronidom: raloxifen-4` -glukuronid.nemetabolizuje sa. . 6. ktorý sa následne redukuje na estriol. Hydroxylácia môže prebehnúť i v polohách C-4. 14. Estron-3-sulfát má zrejme zásobnú funkciu a predstavuje ľahko dostupný zdroj voľného estradiolu Estradiol SERM RALOXIFEN . Žiadné iné metabolity neboli nájdené. Hlavný cirkulujúci metabolit estrogenu je estron3-sulfát. Účinnosť estradiolu sa znižuje desaťkrát po enzymatickej alebo chemickej oxidácii 17-hydroxylovej skupiny na ketoskupinu.. Hydroxylačné reakcie na C-2 a C-16 sú kompetitívne. estradiol a ich metabolity sa konjugujú za vzniku glukuronidov a sulfátov.6diglukuronid.metabolizmus: estradiol sa premieňa na 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na estrón už v črevnej sliznici. Estriol má iba 1/10 aktivity estradiolu. Nie je však fyziologicky aktívny vzhľadom k slabej väzbe na estrogénové receptory. estrón sa potom v pečeni rýchlo mení na estron-3-sulfát. Estron. 7. biologickú účinnosť ovlplyvňuje typ radikálu naviazaného na kyslík na C-17.

Merck Sharp and Dohme Idea Inc. vylučuje sa močom ALENDRONÁT (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisfosfonová kyselina . Nizozemí.nemetabolizuje sa. ČR. tbl. absorbovaný sa vylučuje močom. 348 . nob. Natrii alendronas trihydricus 91.. neabsorbovaný sa vylučuje stolicou Rp. vylučuje sa močom IBADRONÁT [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]bisfosfonová kyselina ZOLEDRONÁT . V: DR: S: Merck Sharp and Dohme B. vylučuje sa močom RISENDRONÁT - . FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por.. Praha.4 mg (odp. Haarlem.V. Acidum alendronicum 70 mg) v 1 tabletě.nemetabolizuje sa.nemetabolizuje sa.nemetabolizuje sa..

Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě. že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s kalciovými přípravky. může způsobit lokální podráždění mukózy horní části GIT.msdi. dysfagie. někdy obstipace. Léčba osteoporózy u žen po menopauze. uchovávat v původním vnitřním obalu. Léčivo. Blistr (Al/Al) vlepený do papírových desek. podaného perorálně v dávce 5-40 mg nalačno 2 hodiny před standardní snídaní. gastritis. abnormality jícnu.7%. papírová skládačka. 2 a 4 tablety. nejméně půl hodiny před prvním jídlem. Doporučená dávka je 70 mg 1krát týdně. Vykazuje zlepšení kostní minerální hustoty a snižuje incidenci patologických fraktur . které není deponováno v kostní tkáni. Alendronát není v organismu metabolizován. Mezi podáním přípravku a jiného léčiva perorálně musí proto být zachován interval nejméně půl hodiny. Lactosum. inhibitor kostní resorpce.kyčle.cz FÚ: I: KI: SU: NÚ: IT: TL: D: ZP: PŘ: PE: ZS: WS: 349 . příbalová informace. Mělo by být podáno mléko nebo antacida. pyróza. hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu. na něž se váží osteoklasty. Jsou mírné a většinou přechodné: dyspepsie. Dávkování není třeba upravovat u starších pacientů ani u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. Magnesii stearas. které zpomalují jeho vyprazdňování. antacidy a dalšími perorálními formami léčiv. Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu. Fosamax. bolesti břicha. nápojem nebo léčivem. akutní ezofagitida a jícnové vředy. C. 0. kdy byl podán společně nebo do 2 hodin po standardní snídani. Croscarmellosum natricum. akutní vředová choroba žaludku a duodena. je velmi rychle vyloučeno do moči. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se tablety užívají ve vzpřímené poloze a pacient by neměl po dobu 30 minut od jejich požití ulehnout. Podávání dětem nebylo studováno. páteře. zápěstí. Zvláštní léčebné postupy při předávkování nejsou známy. Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláno zvracení a pacient by měl zůstat vzpřímený. Bílé oválné tablety s vyrytým symbolem kosti na jedné straně a číslem 31 na druhé straně.PL: PP: DO: B: IS: CH: Cellulosum microcristallinum. výskyt vředů. jako jsou striktury nebo achalazie. chrání před digescí kostí a umožňuje osteoblastům ji znovu vytvořit. Je pravděpodobné. Přípravek se nepodává v období těhotenství a kojení. Přípravek je nutné užívat ráno. Specificky blokuje místa na kosti. hypokalcemie. Podání společně s kávou či pomerančovým džusem snižuje biologickou dostupnost o 60%. Hypokalcemie. Nedoporučuje se podávání pacientům s clearance kreatininu nižší než 35 ml/min. jako je nauzea. 24 Při teplotě 15-30 st. lze považovat za výsledek perorálního předávkování. Varium. neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut. proto se nedoporučuje. Přecitlivělost na složky přípravku. http://www. Alendronát patří do skupiny aminobisfosfátů. které váží alendronát. Může se objevit též erytém a svalové bolesti. ezofagitis. stejně jako ostatní bisfosfonáty. aminobisfosfonát. jindy průjmy. Poločas eliminace z kostí se odhaduje až na 10 let. s plnou sklenicí čisté vody.

4. ↓ prekrvenie kontrakcia sfinkterov žľazy . 2003/07/25 PARASYMPATOTROPNÉ LÁTKY (N07A) Vegetatívny (autonómny) nervový systém = VNS tvoria: -centrálna časť . kontrakcia a relaxácia hladkých svalov 2. sila sťahu.DZ: AU: DA: 9.v hypotalame a čiastočne v strednom mozgu -periférne nervy . výnimka – oko.2001 [0703 PH] Novotná Hana..↓ frekvencia.↓ sekrécia parasympatikus =>“relax. ↑ sekrécia GIT . krvný tlak bronchy – dilatácia GIT .↑ frekvencia. ovplyvnenie funkcie srdca 3.rozšírenie zreníc (mydriáza) akomodácia do diaľky srdce . dle SPC a příbalové informace. RNDr. ↓ krvný tlak bronchy – konstrikcia. kde navzájom participujú.parasympatikus = PSM .↑ peristaltika.sympatikus = SM .↓ peristaltika. ↑sekrécia dilatácia sfinkterov žľazy . Za fyziologického stavu sú SM a PSM v rovnováhe – pôsobia ako funkční antagonisti.(krátke pregangliové a dlhé postgangliové vlákna) .↑ sekrécia 350 . ovplyvnenie sekrécie žliaz 4. Hlavné funkcie VNS: 1. ovplyvnenie metabolizmu Vplyv VNS na organizmus a orgány: sympatikus => „fight or flight“ oko .trávenie“ oko – zúženie zreníc (mióza) akomodácia do blízka srdce .(dlhé pregangliové a krátke postgangliové vlákna) Rozlišujeme: -parasympatikus – kraniálny a sakrálny -sympatikus – torakolumbálny (truncus sympatikus) -enterický nervový systém – nervy GIT úzko späté so SM a PSM Nervové vlákna VNS sú nemyelinizované. sexuálne funkcie.

sliny – málo a husté moč.mechúr - ↑ tonus zvierača a svalov ↓ ↑ tonus stien metabolizmus – katabolizmus CNS –stimulácia a pozornosť pečeň – odbúravanie glykogénu tukové tkanivo – odbúravanie TAG

sliny – veľa a riedke moč.mechúr - ↓ tonus zvierača a svalov ↑ tonus stien metabolizmus – anabolizmus

Neurotransmitery VNS: -pregangliové vlákna – SM aj PSM majú acetylcholín -postgangliové vlákna – PSM má acetylcholín, SM má noradrenalín (iba výnimočne – potné žľazy a dreň nadobličiek: acetylcholín) Receptory VNS: - na gangliách – NN – kanál pre Na+ (nachádza sa aj v dreni nadobličiek a v CNS) - M1 – pôsobí cez G-proteín, ↑ PLC, ↓ K+ (má modulačný účinok) - na efektore: sympatikus -α1 - ↑ PLC (kontrakcia preiférnych ciev) -α2 - ↓ AC (presynaptické – blokácia vyplavovania mediátora) -β1 - ↑ AC (srdce - ↑ kontrakcia a frekvencia) -β2 - ↑ AC (bronchy, cievy, maternica – relaxácia hlad. svalov) -β3 - ↑ AC (tukové tkanivo – lipolýza) parasympatikus -M1 - ↑ PLC (žalúdok -↑ tvorba kyselín) -M2 - ↓ AC (srdce – negatívny chrono-, ino-, dromo- tropný úč.) -M3 - ↑ PLC (GIT – kontrakcia, žľazy - ↑ sekrécia)
Parasympatotropné látky – rozdelenie

A. Parasympatomimetiká 1. Cholinergiká priame a) prírodné látky – nikotín, muskarín, arekolín, pilokarpín b) acetylcholín a jeho deriváty – acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy a) karbamáty – fyzostigmín, neostygmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín b) amóniové zlúčeniny – edrofóniumchlorid, ambenóniumchlorid c)organofosfáty – paraoxon, paration 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy A. Parasympatomimetiká - sú to látky, ktoré napodobňujú, mimikujú účinky vyvolané podráždením PSM; vyvolávajú teda cholinergné reakcie prostredníctvom stilmulácie muskarínových receptorov. Delenie: 1. Cholinergiká priame – priame parasymaptomimetiká = cholinomimetiká MÚ: Patria sem látky, ktoré priamo na cieľových bunkách stimulujú M receptory. Väzba ACh na receptor prebieha nasledovne – vzájomným elektrostatickým pôsobením katiónovej časti ACh s aniónovým väzbovým centrom receptoru dochádza k prvej reakcii. Potom sa esterová časť ACh vodíkovým mostíkom napojí na „estratické centrum“ receptoru. Ligandom je tu éterový kyslík esterovej väzby, pretože obdobne sa viaže i muskarín, ktorý má vo svojej

351

molekule éterovú, nie však karbonylovú skupinu. Väzba na aniónové centrum receptoru určuje afinitu a reakcia s esterovým centrom vnútornú aktivitu, t.j. schopnosť vyvolať samotný efekt. Optimálna vzdialenosť dusíku od kyslíku je 0,5 až 0,7 nm. a) prírodné látky - alkaloidy nikotín – pôsobí na nikotínových nie na muskarínových receptoroch. Nízke dávky nikotínu gangliá stimulujú, vysoké ich naopak blokujú. Toto protichodné pôsobenie vylučuje možnosť využitia ako gangliopleigika. Používa sa na odvykanie fajčenia (Nicorette). muskarín, arekolín – používajú sa iba v experimentálnej farmakológii pilokarpín – používa sa v oftalmológii – terapia glaukómu – VŠÚ: cholinergný účinok je špecificky viazaný na štruktúru pilokarpínu, akékoľvek obmeny v imidazolovom i tetrahydrofuránovom kruhu znamenajú zníženie až stratu aktivity – metabolizmus: štiepenie laktónového kruhu => vzniká kyselina pilokarpová; nastáva tiež epimeriácia na izopilokarpín b) Deriváty ACh VŠÚ: -pre zachovanie muskarínových účinkov ACh je nutný kvartérny alebo protonizovaný dusík, najúčinnejšie sú amóniové zlúčeniny s metylmi na dusíku (vyššie alkyly spôsobujú pokles účinku) -optimálny je etylénový reťazec cholínu, jeho náhrada za trimetylénový reťazec znamená pokles muskarínového a zvýšenie nikotínového účinku -výhodná je substitúcia α-uhlíka vedľa esterovej skupiny metylom – zvyšuje sa stálosť voči hydrolytickému štiepeniu -aktivitu nemení uzavretie etylénového reťazca do cyklu s dusíkom -obmeny v kyslej časti sú obmedzené: zámenou kyseliny octovej za vyššie kyseliny vznikajú analógy s antagonistickým pôsobením; esterifikáciou dikarboxylovými kyselinami vznikajú myorelaxanciá ; výhodná je esterifikácia kyselinou karbámovou – vzniknuté karbamáty (karbachol, betanechol) sú pomalšie štiepené v organizme -hoci väčšina analógov acetylcholínu sú estery, esterová väzba nie je podmienkou aktivity, účinné sú i zlúčeniny s éterovou väzbou

Liečivá: acetylcholín – v organizme je biosyntetizovaný v cholinergných neurónoch z cholínu a acetylCoA pôsobením cholínacetyltransferázy. Syntéza ACh závisí na dodávke cholínu. Vytvorený ACh je skladovaný vo vezikulách. Pri nervovom podráždení, vplyvom akčného potenciálu, dochádza k vstupu vápnikových iónov do PSM-nervového zakončenia a ACh je uvoľňovaný exocytózou – vyliatím do synaptickej štrbiny. Ako prirodzený neurotransmiter je rozkladaný acetylcholínesterázou – na cholín a acetát, pričom cholín je využívaný k ďalšej syntéze ACh. Terapeuticky sa už nepoužíva – pre rýchly rozklad v krvi.

352

metacholín, karbachol, betanechol – používajú sa u atónií GIT a močového ústrojenstva, karbachol sa využíva tiež na vyvolanie miózy pri očných operáciách 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy MÚ: liečivá tejto skupiny pôsobia ako inhibítory AChE (enzým má aktívne centrum a periférne aniónové centrum – obe centrá môžu byť blokované). Ide kompetitívnu inhibíciu => acetylcholín nie je hydrolyzovaný a dochádza k jeho hromadeniu v cieľových orgánoch. Rozlišujeme krátkodobé t.j. reverzibilné inhibítory AChE (karbamáty a amóniove zlúčeniny) a dlhodobé t.j. ireverzibilné inhibítory AChE (organofosfáty). Liečivá typu karbamátov sa najskôr svojím kladným nábojom naviažu na aniónové centrum AChE. Následne dôjde k preestreifikovaniu alkoholovej skupiny esterového centra karbamátovou skupinou liečiva. Pevnosť blokády tohto centra je mierou anticholinesterázovej aktivity. Zatiaľ čo u blokády karbamátmi nastáva regenerácia enzýmu v dôsledku štiepenia vzniknutej väzby pomerne rýchle, fosforyláciou esterového centra organofosfátmi vzniká tak pevná väzba, že je označovaná za ireverzibilnú a je nutné podanie reaktivátorov AChE.

 krátkodobé (reverzibilné) inhibítory AChE Účinky: oko (mióza), srdce (negatívny ino-, chrono-, dromotropný), bronchy (konstrikcia), GIT (zvýšená motilita, relaxácia sfinkterov, ↑ sekrécia), žľazy (↑ sekrécia), močový mechúr (kontrakcia detrusoru, relaxácia sfinkteru) Indikácie: -myastenia gravis–neostigmin,pyridostimín,distigmín, ambenónium, ambenónium, edrofónium -glaukóm – pilokarpín, fyzostigmín, neostygmín, demekáriumbromid -pooperačné atónie GIT a močového mechúra – neostigmín, distigmín, pyridostigmín -antidotá kompetitívnych periférnych myorelaxancií Nežiaduce účinky: ↑ salivácia, nauzea, zvracanie, žalúdočné kŕče, hnačky Predávkovanie: vedie ku cholinergnej kríze, ktorá je podmienená podráždením ako M, tak i N receptorov.

353

Centrálne účinky vedú k zmätenosti, ataxii, kŕčom, kóme až smrti. Nadmerným dráždením N receptorov môže dôjsť k paradoxnému zvýšeniu TK a srdcovej frekvencie. Príznaky intoxikácie sa liečia podaním vyšších dávok atropínu. a) karbamáty Liečivá: fyzostigmín, neostigmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín VŠÚ: základný pyrolo (2,3-b)indolový skelet fyzostigmínu je priestorovo silne stočený, pretože pyrolidínové kruhy na chirálnych uhlíkoch 3a v S-konfigurácii a 8a v R-konfigurácii sú v cisusporiadaní. Metabolizmus: fyzostigmín – je odbúravaný hydrolyticky aj enzýmovo, vylučuje sa ako glukurónový a sulfátovy konjugát prevažne močom neostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká mierne účinná zlúčenina pyridostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká 3-hydroxy-1metylpyridinium b) amóniové zlúčeniny Liečivá: ambenóniumchlorid, edrofóniumchlorid VŠÚ: majú zachovanú amóniovú skupinu, ale karbamátová skupina je nahradená polárnym zoskupením  dlhodobé (ireverzibilné) inhibítory AChE = organofosfáty

Organofosfáty sa od krátkodobých inhibítorov AChE líšia charakterom pôsobenia (blokáda enzýmu fosforyláciou) i dĺžkou pôsobenia (regenerácia enzýmu prebieha veľmi pomaly, trvá niekoľko dní až mesiacov). Je prakticky ireverzibilná a nutné je podanie reaktivátorov AChE. VŠÚ: - farmakologocké pôsobenie je viazané na všeobecnú štrukúru - kde R1 a R2 sú alkyly, alkoxyly alebo substituovaná aminoskupina a X môže byť halogén, acyl alebo fenoxyskupina.

Liečivá: paraoxon, paration Použitie: paraoxon, DFP (diizopropylfluorofosfát) – antiglaukomatiká paration, malation – toxikologický význam, insekticída soman, sarin, tabun – bojové plyny –„nervové jedy“ Intoxikácia organofosfátmi (insekticídmi, herbicídmi) - vyvíja sa veľmi rýchle, prejavuje sa ťažkým dýchaním, objavuje sa nauzea, zvracanie, potenie, ↑ slinenie, bradykardia, svalové zášklby až kŕče. Pacient zomiera na zástavu dýchania alebo zrútenie obehu v hypoxii. Pri prežití – neskoré komplikácie ako sú polyneuritídy a demyelinizácie. Terapia intoxikácie: 1.zábrana vstrebaniu ďalšej látky 2.zaistenie riadeného dýchania a protikŕčová liečba

354

3.farmakoterapia – podávanie masívnych dávok atropínu (i.v každé 2 min 5 mg) – podávanie reaktivátorov AChE – podávanie reverzibilných inhibítorov AChE 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy VŠÚ: sú to syntetické oxímy – amóniové zlúčeniny, ktoré majú v molekule aldoxímovú funkčnú skupinu Majú charakter nukleofilných látok. MÚ: Reaktivátory sú zlúčeniny, ku ktorým majú organofosfáty vyššiu aktivitu ako k AChE. Ak ešte nedošlo k vytvoreniu kovalentnej väzby, sú tieto látky schopné odtrhnutím organofosfátov reaktivovať enzým. Dochádza k väzbe organofosfátového radikálu na aldoxímové zoskupenie reaktivátora, čím sa enzým reaktivuje. Vzniknutý fosforylovaný oxím je netoxický – ihneď sa rozkladá na nitril a kyselinu alkoxyfosforečnú => opätovná fosforylácia AChE nie je možná. Liečivá: trimedoximbromid, pralidoximjodid

B. Parasympatolytiká 1. látky s terciárnym dusíkom – atropín, skopolamín 2. látky s kvartérnym dusíkom–butylskopolamín,oxyfenónium,fenpiaverínium, oxybutinín, ipratropium 3.látky so selektívnym účinkom na M1 receptory – pirenzepín

355

B. Parasympatolytiká (PSL) Nadmerná aktivita PSM vyvoláva radu porúch. ktoré možno priaznivo ovplyvniť látkami blokujúcimi účinky ACh na M receptoroch. Medzi anticholinergiká patria okrem PSL i ganglipleigiká a myorelaxanciá, ktoré pôsobia na N receptoroch (majú iné indikácie i štruktúru). Selektivita anticholinergných látok závisí nielen na ich afinite k určitému podtypu receptoru, ale i na farmakokinetických vlastnostiach danej látky. Farmaká s terciárnym dusíkom prenikajú do CNS, kde vyvolávajú NÚ, alebo sa práve pre túto schopnosť využívajú (pr. antiparkinsoniká – atropín, skopolamín). Látky s kvartérnym dusíkom neprestupujú hematoencefalickou bariérou a preto nemajú centrálne účinky. Súčasne s blokádou M receptorov vedú i k inhibícii N receptorov, čím sa sila ich parasympatolitického účinku zosilňuje. PSL sú látky, ktoré blokujú nielen podráždenie PSM, ale i M účinky cholinomimetík. Ich pôsobením sú teda zablokované nielen účinky uvoľneného ACh, ale i účinky ACh nahromadeného pôsobením inhibítorov AChE a látok priamo stimulujúcich M receptory. Účinky parasympatolytík: oko – mydriáza GIT – spazmolytický, spomalenie peristaltiky močový mechúr – relaxácia svalstva, kontrakcia sfinkterov bronchy – relaxácia CNS – blokáda receptorov srdce – blokáda vagu => ↑ srdcová frekvencia, tachykardia !!! žľazy – blokáda sekrécie (slzy, sliny, pot, bronchy, žalúdok) Terapeutické použitie: 1. spazmolytiká GIT, žlčových a močových ciest , pomocné antiastmatiká 2. mydriatiká (súčasne zvyšujú vnútroočný tlak) – lokálne podanie 3. antiarytmiká – u sínusovej bradykardie a AV bloku, antagonizmus bradykardie vyvolanej inými antidysrytmikami a digitalisovými glykozidmi 4. premedikácia pred celkovou anestéziou – bránia zástave srdca 5. zníženie žľazovej sekrécie – slinenie, potenie, hyperacidita (antiulceróza) 6. antiemetiká – blokádou vágového reflexu i centrálneho cholinergného účinku 7. antiparkinsoniká – používajú sa látky dostatočne prenikajúce hematoencefalickou membránou 8.antagonisti pri otrave inhibítormi AChE Indikácie: fenpiverínium -inkontinencia moču, spazmy močových ciest – oxybutinín -žalúdočné vredy – pirenzepín, poldin (tlmí sekréciu), glykopyronín (spazmolytikum) -astma – ipratropiumbromid Nežiaduce účinky: sucho v ústach, obstipácie, meteorizmus, retencia moču, poruchy akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku (KI u glaukómu), hypertermia, CNS-príznaky, blokádou bradykardie sa zvyšuje srdečná frekvencia => zvyšujú sa nároky na kyslík a môžu sa rozvíjať príznaky anginy pectoris -premedikácia pred celkovou anestéziou – atropín, skopolamín -vyvolanie mydriázy pri vyšetrení očného pozadia – homatropín -spazmy GIT a urogenitálneho traktu – butylskopolamín, oxyfenónium,

356

Predávkovanie atropínom: vyššie dávky vedú k zahmleniu vedomia, halucináciam, delíriu až kóme. Pri nadmerenej excitácii a kŕčoch možno použiť benzodiazepíny. Nie sú vhodné fenotiazíny, ktoré majú určitú antimuskarínovú aktivitu. Niekedy je nutné zaviesť riadené dýchanie. Pri nadmernej hypertermii je nutné chladiť organizmus (obklady, ľadové kúpele – antipyretiká nezaberajú!!). Antidotum je fyzostigmín, (pilokarpín odstraňuje len periférne účinky PSL) Delenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) prírodné látky a ich analógy – atropín, skopolamín, homoatropín 2. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) terciárne amíny – oxybutinín, cyklopentolát, tropikamid, pirenzepín b) óniové zlúčeniny N-metylatropíniumbromid, ipratropiumbromid, Nbutylskopolamíniumbromid, trospiumbromid, tropenzilínbromid, poldinmetylsulfát, oxyfenóniumbromid, glykopyróniumbromid, fenpiveríniumbromid, izopropamidjodid, hexazóniumjodid, oxyzóniumjodid 3. Myotropné spazmolytiká (nie sú to parasympatolytiká) a) deriváty izochinolínu – papaverín, drotaverín b) deriváty iných štruktúr – pitofenón, mebeverín, pinavériumbromid 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Prírodné látky a ich analógy

VŠÚ: Základný skelet týchto zlúčenín tvorí tropán, ktorý pozostáva z piperidínového kruhu v stoličkovej konformácii a pyrolidínového kruhu. Napojenie oboch kruhov je možné len pri cis usporiadaní. Substitúcia metylom na dusíku je uprednostňovaná do ekvatoriálnej polohy. Liečivá: atropín (hyoscyamín), skopoloamín, homatropín
Atropín ľahko preniká hematoencefalickou bariérou, kde vyvoláva centrálne účinky: ovplyvnením extrapyramídového systému tlmí pri parkinsonizme svalovú rigidítu pri kinetózach a nauzeách pôsobí antiemeticky. Znižuje sekréciu potných a slinných žliaz a bronchov. Pre nedostatočnú blokádu M-1 receptora blokuje atropín v žalúdku sekréciu kyseliny chlorovodíkovej len čiastočne. Atropín má hlavné použitie hlavne ako mydriatikum, spazmolytikum.

357

Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Terciárne amíny VŠÚ: 1. karbamoyl). Jeho predĺženie či rozvetvenie pôsobí dysterapeuticky. Druhý môže byť cykloalkyl alebo menej vhodný dlhší alkyl. karbamátovou. Fragment kyseliny fenyloctovej nieje podmienkou. Postrannú bázickú časť najčastejšie tvorí terciárna aminoskupina alifatického alebo heterocyklického charakteru. a zvyšuje sa aktivita antitusická). Podmienkou účinku je prítomnosť aspoň jedného lipofilného radikálu najčastejšie fenylu alebo cyklohexylu. ktorý môže byť s alfa uhlíkom uzatvorený do cykloalkylu. Esterová väzba môže byť nahradená tioesterovou. pirenzepín (antiulcerózum) b) Óniové zlúčeniny VŠÚ: Kvarternizácia dusíka óniových zlúčenin znižuje lipofilitu a tím schopnosť prenikať do CNS a pri lokálnom podávaní do oka (zníženie nežiaducich centrálnych prejavou). 3. Aktivita ostáva zachovaná aj vtedy keď dusík je spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca spojený do piperidínového. tropikamid (pri vyšetrní oka). Kvarternizáciou dusíka sa zvyšuje neurotropná spazmolytická aktivita. amidickou väzbou alebo môže byť uzavretá do dioxolánového kruhu. Spojovací reťazec u týchto zlúčenín medzi fenylom a amino skupinou má byť trojuhlíkatý. Účinnejšie sú spravidla S – izoméry.ale i N receptorov. najmä ak arylalkylamin je na alfa uhlíku v susedstve fenylu substituovaný polárnymi skupinami (hydroxyl.Metabolizmus: atropín .N-demetylácia na noratropín. Náhradou za éterovú väzbu sa mení aktivita na antihistaminickú. Spazmolytickú aktivitu zvyšuje substitúcia hydroxylu v alfa polohe kyseliny (môže byť blokovaná éterovou väzbou). Liečivá: oxybutinín (spazmolytikum moč. N-oxidácia na atropín N-oxid .ciest). Podmienkou aktivity je dvoj. 2. lebo dochádza k blokáde nielen M. no následnou o-substitúciou jedného z aromatických kruhov sa znížením pohyblivosti opäť zvýši anticholinergné a antiparkinsonické pôsobenie. Prenesenie bázického zoskupenia z alkoholickej do kyslej časti nepôsobí dysterapeuticky. substitúcia kyseliny octovej dvoma fenylmi zapríčiňuje zmenu cholinergného efektu na anticholinergný.výnimočne trojuhlíkatý nerozvetvený reťazec. Úplné odstránenie esterovej väzby je možné. Náhrada aminoalkoholov za dlhšie amionalkoxyalkoholy má za následok posun v biologickej aktivite (spazmolytická aktivita sa znižuje. Aktivita je zachovaná aj v prípade spojenia oboch fenylov do rigidného tricyklu. cyklopentolát (mydriatikum a cyklopleigikumblokátor akomodácie). pyrolidínového alebo tetrapyrimidínového kruhu. Óniové 358 . v menšej miere nastáva štiepenie esterovej väzby za vzniku kyseliny tropovej a tropanolu 2.

izopropamidjodid. Sú účinné aj ako antiulceróza. poldinmetylsulfát. V polohe 3 izochinolínu môže byť nasubstituovaný krátky alkyl. dýchacích orgánov a kardiovaskulárneho systému. b) deriváty iných štruktúr VŠÚ: Podmienkou myotropnej spazmolytickej aktivity nie je izochinolínový skelet. cerebrálnych a pľúcnych arteriol. Spojovacia metylénová skupina nie je podmienkou zachovania aktivity. čím potláčajú ich spazmy. tropenzilínbromid. Je tiež spazmolytikom koronárnych. 3. hexazóniumjodid. Aminoskupina môže byť od sekundárnej po terciárnu. trospiumbromid. ipratropiumbromid.zlúčeniny majú vyššiu afinitu k nikotínovým N-receptorom tím účinkujú výraznejšie ganglioplegicky a myorelaxačne. V terapii sú viacej využívané ako predošlá podskupina a to v indikáciách spazmov hladkého svalstva tráviaceho traktu. zvyšok nezmenený 3. Liečivá: -N-metylatropíniumbromid. Podmienkou účinku sa zdá byť iba dostatočná lipofilizácia vhodne dlhým alkylom alebo v prípade kratších alkylov ich substitúcia fenolom. oxyzóniumjodid Metabolizmus: ipratropiumbromid – hydrolýza esterovej väzby (10%). eventuálne vhodne substituovaným fenoxylom. Parciálna hydrogenácia izochinolínu spazmolytický efekt výraznejšie nemení Liečivá: papaverín. neobmedzuje sa na zažívací trakt. žlčníka a močových ciest. bronchov a močovodov. N-butylskopolamíniumbromid. ale uplatňuje sa aj pri hladkom svalstve ostatných orgánov vrátane urogenitálneho traktu. môžu byť nahradené etoxy alebo metyléndioxy skupinami. drotaverín Spazmolytická aktivita papaverínu. zažívacieho traktu. pretože podobne účinkujú aj jednoduché alkylaminy. oxyfenóniumbromid. glykopyróniumbromid. fenpiveríniumbromid. prejavujúca sa výraznejšie u zvýšeného tonusu svalstva. antisekrečné látky a bronchospazmolytiká. 359 . a) deriváty izochinolínu VŠÚ: 1. 2. Myotropné spazmolytiká Na rozdiel od neurotropných anticholinergík myotropné spazmolytiká priamym pôsobením bez účasti acetylcholínu ako mediátora znižujú tonus hladkého svalstva ciev. Prítomnosť metoxy skupín na izochinolíne a benzyle nie je nevyhnutná. Myotropné spazmolytiká potláčajú tiež kŕče vyvolané BaCl2.

Alkoholická zložka hydrolýzy je tiež vylučovaná močom. antiglaukomatikum. je to najmä arekolín Použitie: vo veterinárstve ako antihelmintikum Nikotín => Nicotianae folium – Nicotiana tabacum (Solanaceae) OL: alkaloid nikotín (odvodený od kyseliny nikotínovej).vyvoláva relaxáciu buniek hladkého svalstva GIT priamym pôsobením. antihyperlipidemikum. kyselina nikotínová Účinky: nízke dávky pôsobia na CNS a VNS excitačne. z väčšej časti ako glukurónový a sulfátový konjugát. Muskarín => Amanita muscaria Účinky: miotikum. antiglaukomatikum. spôsobuje bronchokonstikciu. Farmakognózia: PARASYMPATOMIMETIKÁ Pilokarpín => Jaborandi folium – Pilocarpus jaborandi (Rutaceae) OL: alkaloidy – hlavne imidazolový alkaloid pilokarpín a izopilokarpín (odvodené od AK histidínu) Droga sa využíva na izoláciu alkaloidu. kolaps Význam: toxikologický. Semen physostigmatis – Physostigma venenosum (Fabaceae) OL: jednoduché indolové alkaloidy – fyzostigmín (odvodený od AK tryptofánu) Účinky: miotikum. vysoké dávky tlmivo Použitie: nikotín =>kyselina nikotínová => vazodilatans.. pitofenón. kŕče. odvykanie od fajčenia Prípravky: Nicorette Fyzostigmín => Semen calabar. antidotum pri otrave atropínom Galantamín => Bulbus galanthi nivalis – Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) 360 . pokles TK. ↑ sekrécie potných a slinných žliaz Prípravky: Pilocarpin gtt.Liečivá: pinavériumbromid . Účinky: miotikum. mebeverín Metabolizmus: -mebeverín je rýchlo vstrebávaný a v pečeni esterázami kompletne hydrolyzovaný na kyselinu veratrovú. stimulácia črevnej peristaltiky Prípravky: Physostigmin inj. Za mechanizmus účinku sa označuje blokáda vtoku vápnikových katiónov bunkovou membránou. ↑ sekréciu žliaz. ktorá je v moči eliminovaná ako taká alebo vo forme glukuronidu. Pilocarpinium chloratum (ČSL4) Arekolín => Arecae semen – Areca cathechu (Arecaceae) OL: tetrahydropyridínové alkaloidy (odvodené od kyseliny nikotínovej) viazané na katechové triesloviny.

aj centrálne sedatívny a toxický. žlčových ciest. visnadín – koronárne vazodilatans Rutae herba – Ruta graveolens (Rutaceae) OL: . furochinolínový typ – diktamnín. Contraspan.furanokumaríny – psoralén.alkaloidy: chinolínový typ – graveolín. tebaín). Cholaspan. norhyoscyamín (noratropín). visanadín) Účinky: khelín – uvoľňuje spazmy. skopolamín L-hyoscamín a D-hyoscyamín sa v takejto forma vyskytujú iba v čerstvej rastline. pyranokumaríny (samidín. Spasmoveralgin Belladaonnae radix / folium – Atropa bella-donna (Solanaceae) Hyoscyami folium – Hyoscyamus niger (Solanaceae) Stramonii folium – Datura stramonium (Solanaceae) Papaverín => Opium. morfinánové alkaloidy (morfín.. cytostatický (nevyužiteľný) Fructus visnagae – Ammi visnaga (Apiaceae) OL: furanochromóny (khelín. akridínový typ – arborinín .inj.. znižujú sekréciu žliaz. bergaptén .myotropné – priamo pôsobia na sval (papaverín) Tropánové alkaloidy – sú to alkaloidy odvodené od aminokyseliny ornitínu Sú to: hyoscyamín (atropín). Contraspan. pôsobí ako antagonista proti kurarovému ochrnutiu.j. atropín !!! Účinky: uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. apoatropín. noskapín) Účinok: spazmolytický Prípravky: Papaverin tbl. antiparkinsoniká Alkaloidy (najmä atropín) sa používajú zvyčajne ako súčasť kombinovaných prípravkov. kodeín. Papaveris fructus – Papaver somniferum (Papaveraceae) OL: benzylizochinolínový alkaloid papaverín (odvodený od AK tyrozínu). mydriatiká. ↑ tonus kostrového svalstva PARASYMPATOLYTIKÁ Spazmolytiká – látky znižujúce patologicky zvýšený tonus hladkého svalstva tráviaceho traktu. sušením (stratou vody) prechádzajú na racemickú zmes t. belladonín. ftalidotetrahydroizochimolínové alkaloidy (narceín. Podľa MÚ ich možno rozdeliť na: . visnagín). Prípravky: Atropin.rutín 361 . močových ciest.neurotropné – ovplyvňujú nervový prenos v hladkom svale (tropánové alkaloidy) . Bellaspon. sangvinarín (nachádzajú sa najmä v mliečnej šťave) Účinky: podobné papaverínu. Papaverinium chloratum (ČSL4) Chelidonín => Chelidonii herba – Chelidonium majus (Papaveraceae) OL: alkaloidy benzofenantridínového typu chelidonín.OL: galantamín (alkaloid odvodený od fenylalanínu a tyrozínu) Účinky: ↑ sekréciu žliaz.

diterpény . linolénová.α . oneskorenie na začiatku močenia..sitosterol a jeho glukozid) .laurát.faktory: . tetracosanol) . .sitosterol – palmitát.. triacontanol) Semen cucurbitae (Cucurbita pepo. m – karboxyfenylalanín) .steroly: . Rosaceae) .organické kyseliny .β .sitosterol . ..terpény.mastné kyseliny (kys.lektíny Serenoae fructus ( Serenoa repens.steroly (β .mastné alkoholy (docosanol. tenký a pretrhávaný prúd .mastné kyseliny 362 .titerpény . kempferol – 3 – glukozid) . – pilokarpín I: oftalmologikum.steroly (sterolové glykozidy) .reduktázy Urticae radix (Urtica dioica.atropín I: mydriatikum Liečba benígnej hyperplázie prostaty . III.vitamín E Cortex pygei africani (Pygeum africanum. II. steroly (β .aminokyseliny (kukurbitín. choleretikum. – vhodné na fytofarmaká a IV.I.mechanizmus účinku: . Arecaceae syn. parasympatomimetikum. Urticaceae) .flavonoidy (rutín.obsahuje: . . Sabal serrulata) .obsahuje: .inhibícia aktivity 5 . štádium .prejavy: -časté nutkanie na močenie.narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrogénmi v prospech estrogénov .polysacharidy .mastné alkoholy (hexaconasol. – neostygmín I: parasympatomimetikum PILOCARPIN gtt. antiglaukomatikum ATROPIN gtt. súbor alkaloidov prekrvuje panvovú oblasť a pôsobí abortívne. arachidónová) . furanokumaríny = fotosenzibilizujúci účinok.obsahuje: . linolová.kumaríny (skopoletín) . stignasterolacetát. lupeol) .štádiá: . rutín (antisklerotický účinok) PRÍPRAVKY: SYNTOSTIGMIN inj. Cucurbitaceae) .myristát.Účinky: spazmolytikum.triterpénové alkoholy (lupeol) .glukozid.obsahuje: .

kvercetínu. E. také u žen. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ 1 tobolka obsahuje: Serenoae extractum (10-14.312.triterpénové kyseliny SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.fenolové kyseliny Herba epilobii ( r. 4. v průběhu jídla nebo po jídle. Léčebný účinek se plně projeví alespoň po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby. případně dráždivém močovém měchýři. galovej) .2. parviflorum. Epilobium. Urticae radicis extractum siccum (8. 4..4. 3. Oenotheraceae) (E.5. montanum. E. měkké želatinové tobolky. KLINICKÉ ÚDAJE 4.obsahuje : .5:1) 120 mg. LÉKOVÁ FORMA Tobolky.3.II. slabý močový proud.1.6. 4. s vysazením léčby účinek odeznívá. roseum. Specielní upozornění Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplázie. pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a prostatopatie s tímto onemocněním spojené. E. Podpůrně při doléčování po operacích prostaty. collinum) . 4. Interakce Nejsou dosud známy. myricetínu) . Nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu. E. Popis přípravku: oválné. zelené. U mužů středního a vyššího věku při funkčních obtížích spojených s nezhoubným zbytněním prostaty: časté močení (zvláště v noci). Dávkování a způsob podání Obvykle 2 tobolky denně (ráno a večer). Indikace Benigní hyperplázie prostaty stadium I .flavonoidy (glykozidy kempferolu. Kontraindikace Přecitlivělost na některou složku přípravku. 4.3:1) 160 mg. Těhotenství a laktace 363 . NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTAKAN (R) FORTE 2. obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení. angustifolium.triesloviny (deriváty kys. 4. chronických prostatitidách. uvnitř tmavě hnědá pasta.

Urologikum.a inhibicí enzymu aromatázy. 4. 6. Ojediněle zvláště při užívání na lačno se mohou vyskytnout žaludeční obtíže jako nauzea nebo pyróza. b) Léčba intoxikace Nebyla dosud prováděna. Farmakodynamické vlastnosti Extrakt z plodů Serenoa repens a z kořene kopřivy dvoudomé působí v cílové prostatické tkáni androgenně především inhibicí enzymu 5 . chraňte před světlem. Použití extraktu vede ke zvětšení proudu moči a zlepšení potíží při močení. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Není pravděpodobná.1.1.4. Zatím nejsou dostupné údaje u lidí.3. Druh obalu Tobolky: blistr Al/PVC. papírová skládačka. 6.Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu na průběh těhotenství nebo laktace. 4. příbalová informace v češtině. Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle při běžném dávkování dobře snášen. Skladování Tobolky uchovávejte v suchu při teplotě 15-25 st.2. 5. Doba použitelnosti Tobolky: 3 roky. 6. čímž snižuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. Extrakt z Urtica dioica také nevykazuje toxický účinek v experimentech na zvířatech.7. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Silica colloidalis anhydrica Sojae oleum hydrogenatum Triglycerida saturata mediolonga Glycerolum 85% Ceruleum protectum V 50% Ferri oxidum flavum Ferri oxidum nigrum Gelatina 6. Farmakokinetické vlastnosti Nejsou známy. 364 . 4. současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový účinek. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Fytofarmakum.3. 5.8. C.5.2. Tím je omezeno zvětšování prostatické tkáně. s následným snížením intracelulární proteosyntézy. 5. 6. Experimenty na zvířatech neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek. čímž snižuje přeměnu testosteronu na estrogen.9.alfa reduktázy. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Předávkování a) Příznaky otravy Nebyly až dosud zaznamenány. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Výsledky experimentů na zvířatech vykazují velmi nízkou toxicitu extraktu ze Serenoa repens (LD 50 > 50 g/kg). Inkompatibility Nejsou dosud známy.

Ranunculaceae ploštičník strapcovitý Hlavne v USA. 10.5 % . rastie hlavne na Kryme alebo v Amerike. prípravky: AGNUCASTON tbl. sol. 4 76227 Karlsruhe SRN 8. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22.6. 6. agnuzid. neplodnosť (funkčná). Silica – 0. v čase klimaktéria . 9. Fructus agni casti – Agnus castus – Verbenaceae vitex jahňací – železníkovité je to kríkovitý strom. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE V registračním řízení. 13157/95) //1999/06/22 Pohlavné hormóny Uterotoniká Zvyšujú tonus meternicového svalstva a používajú sa na zosilnenie maternicových kontrakcii a urýchlenie tretej pôrodnej doby. REGISTRAČNÍ ČÍSLO V registračním řízení.? cieneol Monoterpénové glykozidy – aukulín. Návod k užití Není zapotřebí. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Dr. má výšku do 3 m. v Ázií. 120 a 200 tobolek. Radix cimifugae – Cimifuga racemosa. cimicifukozid 365 . MASODYNON gtt.j. 7. Kanade triterpenové glykozidy – akteín. ergometrín.. mastodýnia (zdúrenie prsných žliaz).1999 (č... Radix hydrastidis – Hydrastis canabensis – Ranuncelaceae Vodilka kanadská benzylizochinolínové alkaloidy Gynekologiká liečivá používané pri gynekologických ochoreniach.Velikost balení: 60. Willmar-Schwabe-Str. flavonoidy – kasticín mastné oleje horčíny – vilicín. Willmar Schwabe GmbH and Co. Secale cornutum – Claviceps purpurea – Clavicipitaceae ergotamín. kaslín použitie – poruchy menštruačného cyklu.6.

lupeol) Flavonoidy (rutín. oneskorený začiatok močenia. laurát – glukozid sitosterol. PROSTAGUT MONO cps. UROHERB Fructus serenoae – Serenos repens – Arecaceae Terpeny.20 %) cimicifugín organické kyseliny – izoferulová mastné kyseliny – olejová. čo spôsobuje časté močenie. URTICA APS tbl. MENOFEN tbl. zúženie močovej rúry. PROSTASERENE spc. . ale neužívajú sa viac ako 6 mesiacov Liečba benígnej hyperplázie prostaty Muži nad 50 rokov mávajú zväčšenú prostatu ( hyperplázia prostaty). tenký a pretrhávaný prúd Faktory: narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrgénmi v prospech estrogénov štádia: I II III . predmenštruačné poruchy prípravky: CIMISAN tbl.účinkujú po 4 týždňoch.v prvých troch štádiach sú vhodné fytofarmaká IV – operácia Mechanizmus účinku – inhibícia aktivity 5 – alfa – reduktázy Radix urticae – Urtica dioica – Urticaceae Steroly (beta – sitosterol a jeho glukozid) – hlavné účinné látky Triterpény Kumatíny (skopoletín) Polysacharidy Lektíny Prípravky: UTRIKON cps.živica a horčíny (15 . zníženie TK použitie: klimakterické ťažkosti. kamferol – tri – glukozid) Mastné alkoholy – hexocasanol. 366 . triacantanol Prípravky PROSTA – URGENIN cps. steroly (beta – sitosterol – palmitát. myristát. podobný oxytocínu. Prejavy – častné nutkanie na močenie. palmitová fytosteroly tanín účinok: sedatívny na VNS. stignosterolacetát. PROSTAGUT FORTE cps.

S: norgestimátum. Narušujú tubulárnu aj cervikálnu motilitu (tento fenomén je nejasný). tetracosanol) Mastné kyseliny Fenolové kyseliny Prípravky: TADENAN cps. Semen cucurbitae – Cucurbita pepa – Cucurbitacaea Steroly (sterolové glykozidy – beta – sytosterol glukozid) Mastné kyseliny (kyselina linolová. passiflorum angustifolium (vrbovka úzkoliská) montánum (horská) roseum (ružová) Triesloviny (deriváty kyseliny gálovej) Flavonoidy (glykozidy kamferolu.pass efektom na aktívny metabolit 17 – deacetylnorgetimát a tri – ketonorgestimát a norgestrel ethinylestradiol je hydroxilovaný a vylučovaný vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov ľadvinami a stolicou. kukurbitín) Vitamín E Prípravky: TURIPLEX cps. inhibuje ovuláciu blokádou hypotalamického receptora a následujúcou zábranou uvoľnovania gonadotropínu – releasing Ho. Herba epilobii – E. FU: dobrá rezorpcia. Cortex pygei africani – Pygeum africanum – Rozaceae Slivka africká Steroly (beta – sitosterol) Triterpénové alkoholy Mastné alkoholy (docosonol. PEPONEN cps.CAPISTA tbl. linolénová. Estrogény a gestagény alterujú endometriu a znižujú pravdepodobnosť implantácie. Gestagény zvyšujú viskozitu hlienu a tým neprepustia spermie. norgestimát je rýchlo metabolizovaný tzv. obsah obidvoch látok je po celý cyklus aplikácie konštantný. kvercetínu. CILEST tbl. myricetínu) Triterpénové kyseliny Prípravky: EPILOBIUM spc. 367 . ethinylestradiolum IS: jednofázové steroidné perorálne estrogén – gestagéna antikoncepcia CH: nízkodávkový prípravok. first. arachidónová) Diterpény Organické kyseliny Aminokyseliny (m – karboxy – fenylalanín.

čimž obchádza pečeňa a vstupuje prostredníctvom ductus thoracicus do systémovej cirkulácie.o. P. obsahuje triterpénové glykozidy.m. metastazujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stimulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). zvyšujúcou sa lipofilitou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. CH: suchý vodne alkoholový výťažok z oddenku ploštičníku. Indikácie: Terapeuticky sa používajú u hypogonadizmu a pri zpozdení puberty. tak estrogénnych receptorov. Deriváty T pre klinické použitie Estery T pre depotnú i. majú anabolické účinky. Testosterón undekanoát – pre p. potenie. čo je 1 alfa-metyldihydroT. 368 . obd.alfa –metylT pri p. Vzhľadom na to. depresia. V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a estrogénne metabolity. návaly tepla. je tento ester rezorbovaný do lymfy. podráždenosť. vaskularizáciu kože. že undekánová kyselina má charakter mastnej kyseliny. Stimulácia spermatogenézy pri nedostatku gonadotropínov (FSH. vytváraný v intersticiálnych Leydigových bunkách varlat. nádorové ochorenie prsníka a maternice. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. pretože C-17alkylové androgénysú hepatotoxické.o. S: cimicifugae extractum siccum 40 mg v 1 poťahovanej tablete IS: fytofarmakum. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych.užívanie. aktívny je mesterolón. aplikáciu sú T – propionát a T – heptanoát.I: antikoncepcia CIMISAN tbl. zvyšujú libido. kožné prejavy Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. poruchy spánku) predovšetkým pri prukázanej zníženej sekrécie estrogénov KI: precitlivelosť. tehotenstvo a kojenie NU: zažívacie obtiaže. ktorým je pripisovaný extrogenoidný účinok I: ľahšie menopauzálne neurvogetatívne potiaže (nervozita.nemá sa však používať. Vyrábajú sa tiež transdermálne systémy s T. Pre svoju vysokú metabolickú stabilitu je 17. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. aplikácii účinný.o. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom.

. Keď koncentrácia estradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. pri popáleninách. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. Atlas 253 Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dozrievanie vajíčka a ovulácia. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. antikoncepčný účinok. čím znižuje vnútornú sekréciu gonadotropínov používa sa na zníženie libida u hypersexuality.HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu.j. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). Obr. produkcia estrogénov a gestagénov. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procesy riadené hypofyzárnymi gonadotropínmi FSH a LH. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. Medzi nesteroidné antiandrogény patrí flutamid. ktorý pôsobí ako LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. Estradiol stimuluje proliferáciu endometria a zvyšuje permeabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. pri zlom hojení rán (nandrolon). ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. V prvej polovici menštruačného cyklu stimuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. spätnoväzobný mechanizmus v adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie FSH . estrogény a gestagény (progestíny). bikalutamid. t.. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. ktoré potom v odpovedi na stimuláciu LH začne produkovať progesterón. Podávajú sa u pubertaz praecox. nilutamid. v rekonvalescencii po operáciach. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. naviac pôsobí ako gestagén. karcinómu prostaty. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. enzýma. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie k odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. Estrogény 369 . u žien predovšetkým po klimaktériu. Neprasknuté folikuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty.

Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. Nomegestrolacetát – má 2. Ďalej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesteron. lynesterol a predovšetkým norethisterón a tibolon. estrogénnu. anabolickú. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (patrí medzi tzv. a niektorých nádorov. hlavy. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. retencia vody. pri hroziacom potrate. zmeny na estrogén dependentných orgánoch a i. cyproterón acetát. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. u amenorey. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. slabé.o. Ďalším prirodzeným estrogénom. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. stilbestroly (diethylstilbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. Z ďalších derivátov – ethinylestradiol. Častou indikáciou je osteoporóza. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. ktorý predovšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. hnačka. bolesti prsníkov. k odstráneniu premenštruačnej tenzie. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. gestonoron. hydroxyprogesteron. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. ktorý sa tiež konjuguje a eliminuje. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Má výraznu antiestrogénnu aktivitu. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. 370 . zvracanie. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. k liečbe endometriózy. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. Mestranol sa používa k p. nemá žiadnu androgénnu. substitúcii ovariálnych Ho. gluko-a minerálnokortikoidnú aktivitu. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. alebo zbrzdené estrogény). gestagénnu a androgénnu. medroxyprogesteron. dydrogesteron. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou antiestrogénov. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. používajú sa i konjugované estrogény. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnandiol.5 x vyššiu afinitu k progesterónovému receptoru. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chýbajúceho progesterónu. estradioly benzoas a estradioly valeras). Ich účinky sú sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi.Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov.

dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. sú kapronát 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxyprogesterónu. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom.255 Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. okrem u monofázického typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. lynestrenol. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka.↓ LH zabránenie ovulácií).. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie cervikálneho hlienu. Preto vývoj smeruje od tzv. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethinyltestosterónu = ethisterónu (napr. Používané dávky majú byť malé. norethisteron. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. Platí zásada: toľko. Stimulácia terciálneho folikulu FSH je znížená. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. Prípravky pre p. koľko je nutné. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok.Atlas str. koľko je možné. gestoden) alebo acetátu 17 – alfa – hydroxyprogesterónu (cyproterónacetát). ktoré bránia priechodu a nidácii vajíčka. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. m. endometria. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh uvoľňovania E a progesterónu. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. je účinnosť a tolerancia. k ovulácii nedochádza. alebo gestagény alebo ich kombinácie.↓ tvorby ováriového folikulu . Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. čo je v súčastnosti najbežnejšie. ale spoľahlivé. Obr.o.pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. injekcie. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami estrogénov v krvi. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. dňa podáva kombinácia estrogénov a gestagénov. tamoxifen) pri liečení osteoporózy v menopauze. dňa menštruačného cyklu až do 21. Tzv. ktoré signalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. vajcovodov. tak málo. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. desogestrel. 24. dimethisteron. U simultánych prípravkov sú naopak po celú dobu užívania kombinované E 371 . ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka.

pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifampicín. Interakcie – zlyhanie HA . Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu..desogestrol ..a G. žalúdočné obtiaže. benigný nádor pečene. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. 372 . 257 Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. Obr. Atlas str. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. . Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne.↑ LDL. poruchy libida. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. Rýchla aplikácia G prispieva k inhibícii nadradených centier v CNS.neodráža liplidické pomery . Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a antiandrogénnu aktivitu .dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. napätie prsníkov. Gestagény 2.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . nauzea. Môže sa vyskytnúť hypertenzia.gestodén – malá androgénna aktivita . môže zabrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. zmeny telesnej hmotnosti. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové.norgestrimát . v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol.noretisterón – acetát 4.17 – alfa . užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. cholestáza.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . Endogénne G – progesterón. aterogénny efekt . 13 – etylgonány) . nepoužívajú sa v HA 2. gestodén). E rovnaké . griseofulvín.hydroxyprogesterón . ako antiandrogénny .trojfázové . k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. depresívne nálady.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. norgestrimát. retencia vody. bráni normálnej proliferácii endometria. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. môže sa manifestovať diabetes.. zvyšuje ho fajčenie).má nielen androgénnu aktivitu..rovnaká dávka E a G . Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. Porucha tolerancie glukózy. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. bolesti v hrudníku.

keď je podávanie E kontraindikované. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. ↓ tumor maternice. Nasleduje menštruačné krvácanie. podanie . alebo prípravok obsahujúci len progestín. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. diabete. používajú sa klomifen. zníženie výskytu ováriových cýst. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy.75 mg do 48 hodín) RU 486-antagonista progesterónových receptorov.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profylaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. tamoxifen a roloxifen.trimestri. Prípravky pre p. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu.lynestrenol. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). fajčení. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. Ako účinná zložka sa používa nonoxinol.o. a to do 12 – 24 hodín. ↓ benígnych ochorení prsníka. fenytoin. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu.- fenobarbitál. mifepriston .mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia inhibičné účinky estrogénu na hypofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínov. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. spoločne s misoprostolom - - Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Antigestagény . 373 . pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu je možné použiť buď jednofázový kombinovaný prípravok. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. karbamazepín. je to atagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. alkohol.vyvolanie umelého potratu v 1.zabraňuje nidácií. a laktácií. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyethoxyetanolu. odstránenie dysmenorey. Stimulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. ale najneskôr do 72 hodín po koite.

Medzi tieto tzv. aldehydy. nepôsobia však hypnoticky. Vhodnosť a kvalita hypnotika sa okrem iného určuje aj podľa vplyvu na toto REM-štádium spánku. označované často ako hypnagoga. REM-fáze. b/ Hy. ktoré pôsobia priamo na mozgový kmeň. podľa ktorého sa rozlišujú na: a/ Hy.V malých dávkach tlmia psychický nepokoj a uľahčujú zaspanie. Spánok „je fyziologickými zmenami sprevádzaný a stále sa opakujúci normálny stav inaktivity a nereaktivity “.SEDATÍVA HYPNOTIKÁ Sedatíva sú látky. Ako tzv. Z rôznych fází spánku najväčší význam sa prikladá tzv. priame Hy patria predovšetkým barbituráty. môže preto pri dlhodobom 374 . ale len zvolna eliminované. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v čiastočnom vytesňovaní chloridových íonov z CNS. ktoré zosileným útlmom navádzajú stav podobný fyziologickému spánku. KBr) Bromidové ióny vyznačujú sa typickým tlmiacim efektom na CNS. pôsobí napr. 1. pôsobia Hy v nižších dávkach sedatívne a ukludnením navodzujú ospalosť. u ktorého sa však jedná o sekundárny efekt. stojaci za dominujúcim analgetickým účinkom. Bromidy sú síce rýchlo vstrebávané. ktoré útlmom spravidla zvýšeného podráždenia CNS. zatiaľ čo bróm viazaný kovalentne v organických zlúčeninách alebo vo forme bromičnanových iónov túto schopnosť nemá. ktorá sa vyznačuje zvýšenou pohyblivosťou očných bulví. Pretože spoločným rysom obidvoch skupín je útlm CNS. nepriame Hy. bromidy. ide o prechodné vyradenie vedomia a zníženie vzrušivosti CNS pri súčasnr prebiehajúcich zmenách v celom organizme. Bromidy (NaBr. Najstaršou drogou so zisteným sedatívnym a hypnotickým účinkom bolo opium. Štrukturálna odlišnosť Hy odráža sa v rozdielnom charaktere pôsobenia. Hypnotiká sú látky. ethanol. zatiaľ čo vo vyšších dávkach vyvolávajú spánok a v niektorých prípadoch až narkózu. ktoré pôsobia na mozgovú kôru bez ovplyvnenia autonómnych funkcií a zvyšujú sklon k spánku. vyvolávajú ukľudnenie. aj. čím vyvolávajú spánok.

-používa sa najmä vo veterinárstve k vyvolaniu oblúzenia alebo k zosilneniu narkózy.v organizme dochádza k redukcii na lipofilnejší. zavedenie aromatického radikálu potenciuje antikonvulzívnu aktivitu. Rastie od primárneho k terciárnemu. Zatiaľ čo karbamáty odvodené od primárnych alkoholov pôsobia len sedatívne. hypnoticky účinkujúci OH CHLORALHY DRÁT trichlórethanol. amónnych a vápenatých. prejavujúcim sa zníženou schopnosťou sústrediť sa. jeho dráždivého efektu pri vonkajšom použití využívajú reumatické prípravky(RHEUMOSIN) Cl3CCH OH 4. zvlášť u nižších alkoholov . CHLOROBUTANOL Zvýšenie sedatívneho účinku sa dosahuje blokovaním hydroxylovej skupiny karbamátovou väzbou (prolongácia účinku pravdepodobne potlačením hydrofility a spomalením biotransformácie).bromismu. dostavujúca sa po počiatočnom excitačnom štádiu. nespavosti a kožným prejavom. Bromid draselný.u vyšších alkoholov pre prevažujúci vplyv lipofilných alkylov je ich vplyv menej zreteľný.V rade n-alkoholov sa zo zväčšujúcim sa alkylom rastie A i toxicita po oktanol. Alkoholy (chlorobutanol) Empiricky poznaná hypnotická aktivita etanolu. pri čom OH skupina pôsobí skôr dysterapeuticky. potom klesá. VŠÚ: . V praxi sa používali bromidy málo toxických katiónov. Nevýhodou sodných a vápenatých solí je ich hygroskopičnosť. 375 . . najmä sodných. C CH3 OH Účinok potenciuje i prítomnosť dvojnej (trojnej) väzby. účinkujú karbamáty sekundárnych a terciálnych alkoholov výrazne hypnoticky -Všetky dnes predovšetkým ako psychosedatíva a čiastočne hypnotiká používané látky sú terciálne alkoholy 3. Amidy a alifatiké ureidy (bromizoval) VŠÚ: Aktivitu zvyšuje rozvetvenie reťazca halogenácia a prítomnosť násobnej väzby. CH3 CCl3 Účinok potenciuje halogenácia. dala podnet k podrobnejšiemu štúdiu vzťahu štruktúry a hypnotickej aktivity. draselných.užívaní dôjsť k ich kumulácii v organizmu a k toxickým prejavom. -Zavedením ďalšieho hydroxylu tento trend ešte zvýrazňuje.Hypnotickýefekt ovplyvňuje charakter alkoholu.Kalium bromatum -spolu s bromidom amónnym sú súčasťou dermatologického prípravku ALYSAL pasta 2. Aldehydy (chloralhydrát) Nežiadúca dráždivosť aldehydickej skupiny čiastočne potlačuje prevedenie na menej dráždivé semiacetály s vhodnými alkoholmi Chloralhydrát.

5.8) prenikajú ľahko do CNS a sú silnými Hy.Substitúcia alkylov v polohe 5: a) prítomnosť násobnej väzby alebo halogénov účinok skracuje a prehlbuje b)zavedením polárne skupiny ako sú karbonylová. Zatiaľ čo Nmetylácia A zvyšuje a prehlbuje. amobarbital. A rastie od dimetyl.Pre zachovanie aktivity majú význam pKa a rozdelovací koeficient. Nevhodná je tiež 1. je štiepený na kyselinu alfabromisovalerovú. (Bunkovými membránami prechádzaqjú liečivá v nedisociaovanej forme. Zatiaľ čo kyselina barbitúrová a kyselina 5 – aminoalkylbarbitúrová pre vysokú kyslosť len nepatrne prechádzajú do CNS a sú neúčinné.5. kedy zhruba 50 % podaného liečiva sa vyskytuje v ľahko strebateľnej nedisociovanej forme.Nezbytnosť amidickej skupiny v susedstve kvartérne. barbiturová nesubstituovaná je neúčinná i monoalkylbarbiturová lebo majú silne kyslý charakter. Cyklické ureidy – barbituráty (barbital. .Ďalšie možné obmenysú na dusíkoch v polohách 1 a 3 a uhlíku 2.. butobarbital) VŠÚ: . hexobarbital. uhlovodíkovými fragmentami substituovaného uhlíka ako hydrofilné zoskupenie. Pre rýchly nástup účinku je vhodný k navodeniu spánku. účinkuje však len krátko (3-4 hod).Posun v aktivite náhrada O na uhlíku v polohe 2 izostérnou S (tiobarbitali majú rýchly nástup účinku so značným prehĺbením efektu.Predĺženie alkylového reťazca v polohe 5 A zvyšuje (optima sa dosahuje pri celkovom počte 7 až 8 uhlíkov obidvoch substituentov). 5. .A sa nemení keď jeden z alkylov je nahradený fenylom .Rozvetvením A skracuje a prehlbuje.sulfonylová skupina pôsobí dysterapeuticky . podaní vstrebávanie žalúdočnou sliznicou ovplyvnené disociáciou. tiopental. cyklobarbital. t. N-alkylácia pôsobí dysterapeuticky. Lipofilita – u barbiturátov so zhruba rovnakou pKa nie je pri p. ktorá je eliminovaná vo forme konjugátu.dialkylderiváty. . . Mechanizmus účinku 376 .5 – disubtitované deriváty a ich Nmetylanalógy s pKa v rozmedzí pH fyziologického prestredia (barbitál pKa 7. aprobarbital. .v. ale iba rozpustnosťou v lilpidoch. aplikácii vedú k ultrakrátkej narkóze). . .k dietylderivátom . allobarbital.Účinné sú 5. Význam fyzikálnych chemických vlastností Pre zachovanie aktivity v skupine barbiturátov bol jednoznačne preukázaný význam pKa. pentobarbital. cykloalkylom.j. Preto hypnoticky účinkujú iba barbituráty s pKa blízske fyziologickému pH.3-dialkylsubstitúcia.o. hydroxyamino. pri i.CH3 BROMISOVAL CHCHCONHCONH2 CH3 Br Met: debromovaný na isovalerylmočovinu. fenobarbital.Kys.

Skôr výnimočne dochádza k oxidatívnej desalkylácií. Tiobarbitály sú čiastočne desulfurované. U cyklohexyl – alebo cyklohexenyl – barbiturátov dochádza k oxidácií na cyklohexánový derivát. ktorý je daný do vzťahu predovšetkým s účinkom benzodiazepínov. ktoré môžu byť ďalej biotransformované. amobarbital. V nezmenenej forme sa vylučujú najmä dlhodobé Hy. Metabolizmus Barbituráty sa podávajú. buď ako také alebo pri injekčnej aplikácii vo forme solí.5 – disubstituované barbituráty. Uvedené metabolické procesy môžu u jednej látky prebiehať súčasne alebo postupne s rôznou rýchlosťou. barbitál. alebo halogénalkenylmi (brallobarbitál). napríklad pri vinylderivátov. . Dĺžka narkotického účinku je potom daná dĺžkou trvania depotu v tukovom tkanive. Metabolizmus prebieha dvoma cestami: Časť barbiturátov sa vylučuje ľadvinami v nezmenenej forme. Alkyly sa oxidujú na terminálnom uhlíku na primárne alkoholy až kyseliny. zatiaľ čo krátkodobé narkotiká sa pomerne rýchlo odburávajú. alebo na predposlednom uhlíku na sekundárny alkohol až ketol. Iným uvažovaným neuromediátorovým mechanizmom. allobarbital. Vysvetluje sa to ich schopnosťou inhibovať oxidatívnu fosforyláciu a interferovať s tvorbou ATP. Kyselosť prepožičiavajú barbiturátom vodíky na dusíkoch v polohách 1 a 3. fenobarbital. b) N – metylderiváty sú oxidatívne demetilované na hypnoticky účinné 5. Novšie predstavy – bola preukázaná schpnosť inaktivaovať fosfofruktokinázu a tým vyvolaná parciálna metabolická blokáda procesu glykolýzy. R1 R2 R3 X -etyl -etyl vodík kyslík -etyl -fenyl vodík kyslík -CH2CH=CH2 -CH2CH=CH2 vodík kyslík -etyl -izopentyl vodík kyslík -etyl -1-metylbutyl vodík kyslík 377 . napr.Staršie predstavy – barbituráty stabilizujú cerebrálne bunkové membrány a zvyšujú prah excitácie. u niektorých docádza k totálnej deštrukcií základného pyrimidinového skaletu. Skutočnosť. ktorým by barbituráty mohli pôsobiť. časť je biotransformovaná v pečeni. že N – alkyláciou v dôsledku asymetrie molekuly vznikajúce enatioméry vykazujú rozličnú aktivitu viedlo k formulácii receptorového mechanizmu pôsobenia. pentobarbital. Deriváty používané ako intravenózne narkotiká sa prednostne ukladajú do lipidových tkanív CNS. O R1 R2 O N N R3 CX H Barbiturát barbital. u fenyl analógov vzniká príslušný p – hydroxifenylderivát. takže konečný výsledok biotransformácie je vždy väčší počet meetabolitov. c) Z iných biotransformačných ciest bola preukázané pomerne rýchle oxidatívne odbúravanie barbiturátov substituovaných v polohe 5 alkenylmi (allobarbital). Nevylučuje sa ani možnosť interakcie barbiturátov s niektorými neuromediátormi alebo ich systémami. bolo však preukázané i rozdielne chovanie jednotlivých enentiomérov v organizme. sú GABA-ergný systém. Hlavné metabolické cesty sú: a) oxidácia na substituentoch v polohe 5.

– hlavnou metabolickou cestou je allylová oxidácia v polohe 6 cyklohexenylu za vzniku hydroxy a oxohexobarbitálu. s ktorého štiepením sa uvoľňuje kyselina 1. u ktorých alkyláciou v polohe 3 sa dosiahlo výraznej lipofility za súčasného zachovania slabej kyslosti . nebezpečenstvo zneužitia k suicidným účelom) dali podnet k hľadaniu vhodnejších Hy odlišnej štruktúry 6. Len v menšej miere oxidáciou na dvojitej väzbe cyklohexenylu cez 1. podávaný pacientom po operáciach. butobarbital -etyl Barbitál – dlhodobé Hy často v zložených prípravkoch.Krátkodobé Hy. Cyklobarbitál .4 – dioxopiperidínu.6 – dioxopiperidíny (glutarimidy) – glutetimid. Liečivá: pyrithyldion. N. v polohe -1-metylbutyl vodík síra -butyl vodík kyslík tiopental.použitý vo forme sodnej soli . že v skupine barbiturátov pre zachovanie aktivity nestačí zvyšovať lipofilitu. odoznieva už za 15 min. používa sa ako ultrakrátke vnútrožilné narkotikum. korý je najúčinnejším krátkodobým Hy tejto rady.asparágové O H N O C2H5 378 GLUT ET IMID .cyklobarbital. ale iba (-) – S – forma je biotransformovaná na embryotoxické a teratogénne metabolity kys. Nebarbiturové hypnotiká nevhodné vlastnosti barbiturátov (toxicita. obidva izoméry pôsobia hypnoticky. -etyl aprobarbital.. je vhodný k navodeniu narkózy a pre krátkodobé chirurgické zákroky 6.v terapií sa používa racemát. krátkodobé Hy a injekčne ako narkotikum. Hypnoticky pôsobia aj 2. dihyprylon( -aj antitusické pôsobenie) – pre určité riziko poškodenia krvného obrazu týmito liečivam. Allobarbitál – stredne dlhé Hy Fenobarbitál – používa sa ako dlhodobé Hy a antiepileptikum u grand mal a ako antidotum u otravy kŕčovými jedmi (strichnín) Amobarbitál – stredne dlhé Hy Pentobarbitál . Met. thalidomid – vyskytuje sa v dvoch izoméroch. navýkovosť.vo forme vápenatej soli stredne dlhé Hy Hexobarbitál .1 Dioxopiperidíny ( glutetimid) Zistenie. i keď účinok je viazaný na S – (+) – izomer.ftalyl – L . ale že je u nich nutné zachovať slabo kyslý charakter. -etyl hexobarbital. Thiopental – vo vorme sodnej soli. aby bol dosiahnutý maximálny kľud.dáva sa prednosť metylovanému analógu dihyprylónu.2 – epoxid vzniká diol. methyprylonu. -metyl 6 vznik OH až O -cyklohex-1-ényl vodík kyslík -cyklohex-1-ényl metyl kyslík iní Met: allylová oxid.4 – dioxotetrahydropyridínu a 2. dalo podnet príprave 2.5 dimetylbarbitúrová .

ktoré sú eliminované ako glukuronidy. Metabolizmom vznikajú 5 – hydroxyglutetimid je hypnoticky dva krát účinnejší než racemát. flunitrazepam. . ale prítomnosť metylu na C v polohe 2 je nutná Jeho zámena vyšším akylom vedie zníženiu hypnotického a vystupňovaniu antikonvulzívneho pôsobenia. rýchly nástup účinku. strachu. flumazenil) VŠÚ: Vedľa zámeny Cl v polohe 7 benzodiazepínového bicyklu za nitro skupinu hypnotickú aktivitu zvyšuje i substitúcia metylom i iným substituentom na N v polohe 1 alebo prítomnosť halogénu v o-polohe fenylu.Met: (-) – izomér sa oxiduje na etyl a (+). 379 . Redukcia na nitroskupine. hodí sa k navodeniu prirodzeného spánku 6. 6.krátkodobé Hy.1. ktorý je eliminovaný ako konjugát. O CH3 -Zámena metylu v o-polohe benzénového jadra etylom alebo Cl A neovplyvňuje. pôsobí aj svalovo relaxačne. triazolam. ktoré sú eliminované ako glukuromidy. CH3 O N O2N FL UNIT RAZEPAM F N Met. Obidva izoméry sú rovnako oxidované na benzénovom kruhu za vzniku mono a dihydroximetabolity. N arylom alebo heterocyklom znížuje aktivitu). Použitie – pri poruchách spánku sprevádzaných stavmi podráždeností. buď priamo ako taký.izomér na piperidínovom kruhu.Chinazolinony (metachalon) VŠÚ: -Pre A je dôležitá nesubstituovaná aromatická časť chinazolínu (sub MET ACHALON N CH3 Cl i metoxylom dysterapeutická). alebo sa oxiduje na 3 – hydroxynitrazmam.Aby na dusíku v polohe 3 bol fenylový radikál (výmena za alylom. Použitie – pôsobí hypnoticky aj antikonvulzívne. alebo po predchádzajúcej redukcii nitroskupiny.A potenciuje halogén v o-polohe. Mech účinku vzťah k GABA-ergnému neuronálnemu systému N O2 N NITRAZEPAM H O N Met: red. Použitie – ako vedľajšie účinky sa prejavujú myorelaxačné vlastnosti a antikonvulzívne pôsobenie. Použitie. Met: v organizme je metabolizovaný oxidáciou na veľa hydroxyderivátov. ale sa nemení keď triazolový kruh sa nehradí imidazolovým. oxidatívna hydrosylácia v polohe 3 a naviac oxidatívna demetylácia. Snaha o vystupňovanie A spomalením metabolického odbúravania v polohe 1 vyústilo k prípraveTricyklické triazolo–benzodiazepínov. nitro skupiny na aminoderivát. nízka toxicita. duševného napätia.2. ktorý je potom acetylovaný.Benzodiazepiny (nitrazepam.

Met. 380 . mierne antikonvulzívum a myorelaxant Flumazenil Blokuje centrálne efekty liečiv účinkuje prostredníctvom benzodiazepínových receptorov ako kompetitívny antagonista.5 až 2 % . kyselina valerénová) .6 % . nežiadúce účinky bývajú pokles TK a riziko vzniku psychickej a fyzickej závislosti Sedatíva – farmakognózia Ukľudnujú CNS. kamfén) .seskviterpény (beta. zodpovedajú za spazmolytické účinky Valepotriáty: 0. tlmením jeho zvýšenej dráždivosti. Alkoholové skupiny sú esterifikované kyselinou octovou.pinén. O alebo antidotum pri predávkovaní. N5 F 8 CH3 ukončenie týmito látkami navodenej.4 až 0. klasické antihistaminiká a antialergiká ( difenhydramin..Valerianaceae silica – 0. alfa .CH3 1 N N 4 Cl T RIAZOL AM 6 N Cl Met: oxidatívne hydroxylovaný na alfa-hydroxytriazolam dalej 4-hydroxy triazolam a alfa-4-dihydroxy derivát Použitie – krátkodobé Hy. ktorá je vylučovaná ako taká. alebo piperazinový derivát meklozin. Iné štruktúry (klometiazol) Hypnotickú aktivitu vykazujú aj liečivá iných terapeutických skupín – prakticky všetky psychofarmaká typu neuroleptík (benzodiazepíny. trankvilizéry.. Radix valerianae – Valeriana officinalis ..4. izovalérovou a i. KLOMET IAZOL S ClCH2CH2 CH3 N má tiež antikonvulzívne pôsobenie Ind: pri akútnej psychomotorickej agitovanosti a akútnych príznakov alkoholizmu. pyridonový analog mefenhydraminu doxylamin .. Napr. guajfenesin. valeranan. napr. nástup pomerne rýchlo.bisakolén. alebo udržovanej narkózy. meprobamát). alebo vo forme ester .monoterpény (borneol.glukuronidu N 3 1 N COOC2H5 6. sedatívne účinky (názov je odvodený od Valeriana – epoxy – triestery). Hydrolytiycké štiepenie esterovej väzby na kyselinu.

linalol.Tinctúra valerianae prípravky: PERSEN gtt NOVO – PASSIT sol VALOFYT NEO spc KALMS tbl Glandulae lupuli – Humulus lupulus – Cannabaceae Chmeľová šištica silica: 1 až 3 % (myrcén. humulén (= alfa – karyofylén). BIOSTRATH liq. (D). protohypericín.Extractum valerianae fluidum . amárum. harmín. anafrodiziakum.metyl karbolín). má znížený účinok ČSL 4 . Herba hyperici – Hypericum perforatum . harmal. baldrinal – vzniká pri zlom sušení alebo skladovaní.3 %. NOVO – PASID sol. citronelal. linalol) . citronelol.(valtrát.Hypericaceae Vňať ľubovníka Diantóny.5%. výroba piva prípravky: KALMS tbl BALDRACIN sol VISINAL drg NOVA tbl Herba passiflorae – Passiflora incarnata – Passifloraceae Mučenková vňať harmalové alkaloidy: 0.ide predovšetkým o humulón a lupulón) alfa – kyseliny = humulón beta kyseliny= lupulón droga ďalej obsahuje: triesloviny.didrovaltrát. ALTASOL spc. geraniol. valerozidát). 381 .03 % flavonoidy: (1. harmalol kumaríny a stopy silice prípravky: PASSEDAN sol (A) VISINAL drg. protopseudohypericín. flavonoidy(glykozidy kemferolua kvercetínu) Iné použitie drogy: stomachikum. kávová. asi 1%).hlavný hypericína jeho deriváty ( pseudohypericín.najmä s obsahom alifatických monoterpénov (citral. farnezén) živica: 80 % (jej hlavné zložky sú horčínové kyseliny. ich prekurzorom je frangula-emodín-antrón. VALOFYT NEO spc.vitexín) harmán (3. triterpény a flavonoidy Prípravky: PERSEN tbl.aj seskviterpény ( alfa-karyofylén) Trisloviny – 4 % ( kyselina rozmarínová) glykozidovo viazaná kyselina chlorogénová. acevaltrát.5 -2. (CH) Herba melissae – Melissa officinalis – Lamiaceae Medovková vňať Silica – 0.

ktorý sa viaže na benzodiazepínový receptor. obd. hypnotikum CH: zmes suchých rastlinných extraktov so sedatívnym. 15 mg.. v 1 poťahovanej tbl. S: midazolamum 5 mg v jednom ml injekčného roztoku IS: hypnotikum benzodiazepínovej rady a z veľmi krátkym účinkom CH: krátkodobé hypnotikum z rýchlym nástupom účinku FU: veľmi rýchle sa vstrebáva. derivans prípravky: VALOFYT NEO spc. distribuuje.ČSL 3 – Oleum lavandulae iné použitie – spazmolytické. 382 .5 % (linalol. ZOPICLON 7. podráždenie. chlorogénová kyselina) Disulfidy( izobutyl propenyl. I: nespavosť z potiažami pri zaspávaní.rutín.5 SL tbl. 96 % väzba na bielkoviny I: premedikácia. vylučuje. Gummiresíva asa foetida – Ferula asa foetída – Apiaceae Kumaríny (umbeliferón) Organické kyseliny (ferulová kyselina. S: zopiclonum 7. KAVASEDON cps. obd.05-0.5-1% . Flos lavadulae – Levandula officinalis – Lamiaceae Levandulový kvet Silica – 1 až 4. Humuli lupuli strobili extractum siccum (5 :1) IS: fytofarmakum.0. geraniol. S: Valerianae extractum siccum ( 6 : 1). linalylacetát) . sedatívum. strach. SANOSAN tbl.5 mg. 7. obd. prípravky: NOVO-PASSIT ALTASOL spc. nekľud. karminatívum. obd.disulfid) Kawa – Kawa – Piper methysticum – Piperaceae Deriváty alfa – pyrónu: kawaín Prípravky: ANTARES tbl.silica-0. metabolizuje. kvercetín) katechínové triesloviny – 8 -10% a kyselina chlorogénová. CH: je rýchle pôsobiace ultrakrátkodobé hypnotikum zo skupiny cyklopyrolónu. pôsobí tiež antikonvulzívne a myorexačne. tbl. JARSIN tbl. úzkosť. dobre riaditeľná bazálna sedácia pri následnej anestézií. nočné a predčasné prebúdzanie). krátke výkony operačné i diagnostické. anxiolytickým a mierne hypnotickým účinkom I: poruchy spánku (potiaže pri zaspávaní. čstom nočnom prebúdzaní. hyperozid.5 mg tbl.3% flavonové glykozidy. IS: hypnotikum.. DORMICUM inj. príležitostne pri nespavosti.

383 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful