A N T I U L C E R Ó Z A (A02) 1.

Farmakológia
Antiulceróza sú liečivá používané na terapiu vredovej choroby – multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom vznikajú ulcerácie na sliznici hornej časti tráviaceho traktu (v žalúdku a až v 90% v duodene) autodigesciouu proteolyt. enzýmami.. menej u žien (5%). Podstatné je, že autodigesciu spôsobuje hlavne aktívny pepsín (ktorý sa aktivuje pomocou HCl - teda peptický vred, nie poleptanie kyselinou) Vyskytuje sa viac u mužov (10 – 15%), 5% vredových žalúd. lézií je rakovinotvorných. Teoria vzniku vredovej choroby: 1, psychosomatická (kortikoviscerálna) – negatívne vplyvy na psychiku spôsobujú zmeny na žalúdočnej sliznici, prakticky: zhoršenie priebehu vredového ochorenia pri rôznych psychických podnetoch 2, genetická – častý výskyt familiárne 3, zápalová – Helicobacter pylori – u nás výskyt 50-60%, ale nie všetci nositelia ochorejú, to znamená že H.p. nie je jediným činiteľom. Pri eradikácii H.p. sa možno nielen dosiahnuť zhojenie vredu, ale i zabránenie recidívam, tj.vredová choroba je vyliečiteľná. V žalúdku sa nachádzajú - parietálne bunky (asi miliarda, vylučujú vodíkové protóny, pomocou H/K ATPázy, vplývajú na ne histamínové, cholinergné a gastrínové receptory, gastrín , ktorý je vylučovaný z G buniek antra žalúdka ovplyvňuje okrem gastrínových receptorov aj enterochromafinné bunky, ktoré vylučujú histamín, ACH sa uvolňuje na podnet nervu vagu. Histamín pôsobí cez adenylátcyklázu, gastrín a ACH cez nahromadenie vápnika) - hlienové bunky - hlavné bunky (produkujú pepsinogén) - epitelové bunky

Príčiny :

- vplyvy hereditárne ( krvná skupina 0, mužské pohlavie, hyperpepsinogénia, nízka sekrécia antigénov), endokrinné : hyperparatyreóza (zvýš. činnosť prištítnych teliesok) alebo Zollinger-Ellisonov syndróm (nádor pankreasu) - vplyvy vonkajšieho prostredia (emócie, stres, pracovné napätie, hnev) - Helicobacter pylori ( G negatívny mikroaerofilný bacil – tyčinka, produkuje ureázu – enzým, ktorý rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý (stúpajú i nitrity a nitráty), možno ho teda dokázať z dychu ureázovým testom, tento bacil poškodzuje protónovú pumpu, zvyšuje pH žalúdočného prostredia a má priamy toxický účinok na sliznicu žalúdka) 90% vredov (ostatné sú sekundárne), je sekundárnym karcinogénom ulcerogenne liečivá – NSAID – princíp: zásah do metabolizmu kyseliny arachidónovej, tlmia COX a tým znižujú tvorbu endogénnych prostaglandínov, bez ohladu na technolog. formu, okrem toho aj lokálny účinok (ASA) – ohrození sú viac chorí s hyperaciditou, ďalej konzumujúci alkohol

1

- niekedy nemožno NSAID vylúčiť – liečbou je inhibícia žalúd. sekrécie s antagonistami H-2 rec. alebo inhibítormi protón. pumpy, príp. misoprostol Vredy možno deliť tiež na Helicobacter pozitívne (liečia sa kombináciou antibiotík, chemoterapeutík a antiulceróznych látok), a H. negatívne často spôsobené liečbou NSA (používajú sa antiulcerózne látky a cytoprotektíva).

Príznaky:
- bolesť lokalizovaná do nadbruška, môže vyžarovať aj doprava (pripomína žlčníkovú bolesť) alebo aj do chrbta - pri dvanástnikovom vrede (častejší) sa bolesť dostavuje nalačno, tj. za 2 hod. a viac po jedle a v noci, k úľave dochádza po najedení - pri žalúdočnom vrede sa bolesť dostavuje častejšie po jedle, ak je vred vyššie lokalizovaný ( cca 15 min po jedle), ak pri pylore, neskoršie sa bolesť prejaví ---ale nie jednoznačné - čierna stolica, obyčajne mazľavá (meléna) – krvácanie – častým zdrojom sú peptické vredy, pri žalúd. vredoch sa skôr objaví zvracanie krvi (ako kávová usadenina) – chorí často označujú že im vred praskol (t.j.krvácanie), avšak perforácia znamená okamžitý prevoz do nemocnice a prejavuje sa náhlou a prudkou bolesťou

Terapia:
Režimové opatrenia :
- duševný kľud fyzický kľud, diéta, bez nadúvacích a korenených jedál, nakladaných mäs a ťažkých omáčiek, i kávy, pravidelné intervaly 4-5x denne nedoporučuje sa jesť večer nepiť alkohol nefajčiť vyvarovať sa ulcerogénnym liečivám (NSA, kortikosteroidy)

Medikamentózna liečba : - látky pôsobiace na agresívneho patogenetického činiteľa
(HCl, Helico) - cytoprotektívne látky

Používajú sa :
-

- antacidá M1 anticholinergiká H2 antihistaminiá Inhibítory protónovej pumpy Kombinovaná liečba Cytoprotektíva

2

1. Antacída
Účinky : Indikácie : neutralizujú HCl v žalúdku, a tým zvyšujú pH sekundárne znižujú aktivitu pepsínu majú cytoprotektívny účinok- tvoria ochranný povlak na sliznici žalúdka stimulujú syntézu prostaglandínov a endogénnych nitrátov subjektíne ťažkosti (pálenie záhy, hladové bolesti) gastritídy žalúdková dyspepsia (pokazený žalúdok) refluxná ezofagitída prevencia stresových vredov dlhodobé užívanie NSA (prevencia komplikácií)

Neutralizačné účinky antacíd sa vyjadrujú ako schopnosť neutralizovať 1 N HCl a doviesť pH žalúdka na 3,5 za 15 min, podávajú sa medzi jedlami. Nežiadúce účinky : 1. ovplyvňujú motilitu GIT (hliník a vápnik pôsobia obstipačne, horčík laxatívne) 2. vplyv na rezorpciu niektorých liečiv (zníženie) 3. vplyv na pH moču (horčík ho znižuje – urátová litiáza) 4. toxické účinky (hliník sa nesmie zapíjať citrusovými džúsmi – hliníková encefalopatia)

Delia sa na : 1. systémové – rezorbovateľné - uhličitan vápenatý (TUMS žuvačky) - hydrogenuhličitan sodný 2. lokálne – nerezorbovateľné - hydroxyhlinitan horečnatý - oxid a hydroxid horečnatý - hydroxid hlinitý - fosforečnan hlinitý - trisilikát horčíka - zásaditý dusičnan bizmutitý( pôsobí aj proti H. pylori) K niektorým prípravkom sa pridáva lokálne anestetikum účinné aj v kyslom prostredí – oxetakain.

2. Blokátory M1 cholinergných receptorov
Účinky : - selektívna blokáda M1 receptorov v parietálnej bunke - cytoprotektívny účinok, spôsobený vyšším prekrvením mikrocirkulácie sliznice - zlepšenie črevnej motility - znižujú sekréciu gastrínu, hlienu, bikarbonátu

Nežiadúce účinky - parasympatolytický účinok u cca 10% pacientov (suchosť v ústach, porucha akomodácie, zvýšený apetít, obstipácia, tachykardia). Používané liečivá – pirenzepín, telenzepín.

3

3. H2 antihistaminiká
Sú to látky, ktoré antagonizujú účinky histamínu na H2 receptoroch. Indikácie : - hyperacidita - peptidický vred - duodenálny reflux - Zollinger-ellisonov syndróm (zvýšená produkcia gastrínu) Nežiadúce účinky : trombocytopenia, granulocytopenia, gynekomastia , galaktorea, poruchy erekcie (hl. cimetidín,pretože je zvýšená sekrécia prolaktínu a inhibícia androgénnych receptorov) psychické poruchy až zmätenosť GIT problémy (hnačka) interakcie ( zvyšujú metabolizáciu cez mikrozomálny pečeňový systém) zvyšujú dostupnosť alkoholu, pretože znižujú aktivitu alkoholdehydrogenázy poruchy krvotvorby a pečene

Sú kontraindikované v tehotenstve a pri kojení. Používajú sa : cimetidín, famotidín, nizatidín, ranitidín, roxatidín Cimetidín sa dnes už nepoužíva (veľa NU, vid hore) ranitidín Farmakodynamické vlastnosti Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech. Inhibuje bazální žaludeční sekreci i sekreci stimulovanou např. histaminem, pentagastrinem a potravou. Snižuje obsah kyseliny a méně obsah pepsinu v žaludeční šťávě i její objem. Ranitidin je v játrech metabolisován na ranitidin-N-oxid, N-desmetylranitidin, ranitidin-S-oxid a na analog furanové kyseliny. Po perorálním podání je ranitidin vyloučen během 24 hodin ledvinami, zhruba do 30% jako nezměněný ranitidin, do 6% jako N-oxid a v malém množství v demetylované, S-oxidované formě a jako analog furanové kyseliny. Ranitidin je vylučován i žlučí. Velmi malé množství ranitidinu proniká do cerebrospinálního moku. Indikácie Léčba onemocnění proximální části gastrointestinálního traktu, u nichž je indikováno snížení sekrece žaludeční kyseliny, jako jsou: - Dvanáctníkový vřed - Benigní žaludeční vřed - Refluxní ezofagitida - Zollinger-Ellisonův syndrom Dlouhodobé podávání u dvanáctníkového nebo benigního žaludečního vředu jako profylaxe jejich recidivy (recidívy v anamnéze) - Jako jednotlivá dávka během porodu k prevenci aspirace kyselé žaludeční šťávy. - Dvanáctníkový a benigní žaludeční vřed

4

Interakce Při podávání vyšších dávek ranitidinu může být snížena exkrece prokainamidu, N-acetylprokainamidu a triamterenu v důsledku inhibice tubulární sekrece. Absorpce ranitidinu z trávicího ústrojí může být snížena antacidy nebo sukralfátem; Ranitidinratiopharm 150 mg proto má být užíván přibližně 2 hodiny před užitím těchto léčiv. V klinických studiích nebylo prokázáno snížení metabolismu teofylínu a/nebo zvýšení jeho plazmatických koncentrací ranitidinem Při současném užívání léčiv, jejichž absorpce závisí na pH, jako je ketokonazol, je nutné pamatovat na možnou změnu jejich absorpce. Ranitidin-ratiopharm 150 mg může zvýšit účinky alkoholu. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Užívání ranitidinu může zvyšovat účinky alkoholu; dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako bolesti hlavy, závratě, únava, zmatenost, vzrušení a halucinace. Za těchto okolností může být snížena schopnost reakce a úsudku, což zhoršuje schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Dávkovanie - 300 mg ranitidinu po večeři nebo před spaním; alternativně 150 mg ranitidinu 2krát denně, ráno a večer. - se vředy obvykle zhojí během 4 týdnů - refluxní ezofagitida 8 týždňov Dávky se podávají nezávisle na době jídla. Děti od 10 let - léčba ranitidinem se u této skupiny pacientů nedoporučuje. Ranitidin-ratiopharm 150 mg není indikován pro léčbu menších gastrointestinálních obtíží, jako jsou neurotické žaludeční obtíže (Ranisan:-) HVL: famotidín Famotidin je blokátor histaminových H2 receptorů, snižuje sekreci kyseliny solné krycími buňkami žaludeční sliznice a působí jako antiulcerózum. V pokuse na zvířatech má famotidin vůči spontánní i stimulované sekreci HCl účinek 50-100krát silnější než cimetidin a asi 7krát silnější než ranitidin (počítáno v molech látky potřebných k dosažení téhož účinku). Jiné funkce famotidin v terapeutických dávkách významně neovlivňuje. Jediný metabolit famotidinu je sulfoxid, nalezený v plazmě, moči i žluči. Famotidin se rozkládá v silně kyselém prostředí a působením mědi a jejích sloučenin. Indikace QUAMATEL je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba při onemocněních, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horní části zažívacího traktu). - Léčba hypersekrečních stavů, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Léčba bulbitidy. - Léčba dyspeptického syndromu spojeného se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. - Prevence nového vzplanutí žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Prevence a léčba vředu vyvolaného kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

5

Dávkování a způsob podání Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek QUAMATEL 20 MG s přípravkem QUAMATEL 40 MG. Dospělí a mladiství Při akutním dvanáctníkovém vředu užívá pacient 40 mg jednou denně, vždy večer před spaním. Terapie trvá 4 až 8 týdnů. Při žaludečním vředu se podává 40 mg jednou denně před spaním. Terapie trvá 6 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno, může se terapie ukončit dříve. Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu u pacientů, kteří dosud inhibitory žaludeční sekrece nedostávali, je počáteční dávka 20 mg každých 6 hod.; postupně se individuálně upravuje podle potřeby a je možné podávat až 480 mg denně po dobu 1 roku, aniž se objeví nežádoucí účinky anebo nesnášenlivost. Jako prevence nového vzplanutí nebo relapsu vředu se podává 20 mg jednou denně večer před spaním Vřed vyvolaný kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky: obvykle se užívá preventivně i léčebně 20 až 40 mg jednou (na noc) nebo dvakrát denně. Podávání přípravku dětem od 6 let je možné na základě pečlivého zvážení Přípravek je určen k vnitřnímu užití, potahované tablety se polykají celé a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje. Interakcie: Famotidin může snížit účinnost některých látek (např. ketokonazol, amoxicilin, přípravky obsahující železo, sukralftát), jejichž vstřebávání je závislé na kyselém prostředí v žaludku. Kombinace famotidinu a jiných antacid výrazněji zvyšuje účinnost těchto látek než je pouhý součet jejich antacidních účinků. QUAMATEL neovlivňuje systém cytochromu P450, takže neovlivňuje účinek látek, metabolizovaných tímto enzymovým systémem. Nežádoucí účinky Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa nebo průjem, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, rash, závratě. U malého počtu nemocných se mohou objevit změny v jaterních testech (vyšší transaminázy a bilirubinémie). Je možná hypersenzitivita s kožními projevy. HVL:

4. Inhibítory protónovej pumpy
Substituované benzimidazoly, látky, ktoré takmer na 100% blokujú tvorbu HCl, podávajú sa ako pro-drug formy. Nekompetetívne inhibujú H+/K+ ATPázu. MÚ :Látka sa vstrebáva v zásaditom pH tenkého čreva (acidorezistent.obal, poťah.tablety), je transportovaná systémovou cirkuláciou k parietál. bunkám žalúdočnej sliznice, kde sa uvoľňuje v blízkosti H/K ATPázy a vplyvom silne kyslého prostredia sa mení na aktívnu formu (sulfenamid- omeprazol), ktorá interaguje s SH-skupinami cysteínového zvyšku v αpodjednotke protónovej pumpy. Ich účinok trvá 48-72 hodín. Čím je pH vyššie, tým je vyšší aj ich účinok, preto sa nepodávajú ráno, a ani nie v kombinácii s H2 antihistaminikami. 6

Medzi jednotl. látkami nie sú výrazné rozdiely Použitie : - súčasť terapie pri Helicobacter pylori - ako iné inhibítory sekrécie HCl - Zollinger – Elisonov syndróm Používajú sa : omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol omeprazol: Omeprazol zvyšuje pH a snižuje objem žaludečního sekretu. Sám je slabá baze (pKa 3,97), hromadí se v silně kyselém prostředí sekrečních kanálků parietálních buněk a aktivuje se protonací při pH nižším než 3 (takto nízké pH se vyskytuje v organismu jedině v sekrečních kanálcích parietálních buněk). Aktivní substance, sulfenamid omeprazolu pak ireverzibilně blokuje H+/K+- ATPázu - pravděpodobně reakcí se sulfhydrilovými skupinami enzymu. Selektivní akumulace omeprazolu v oblastech s velmi nízkým pH, tj. v parietálních buňkách, je odpovědné jednak za specifický účinek právě na tyto buňky, jednak za dlouhé setrvání účinné látky právě v nich: přetrvává zde podstatně déle, než odpovídá plazmatickému poločasu omeprazolu. Po blokádě enzymu se zvyšuje pH, akumulace omeprazolu se snižuje, méně omeprazolu se mění na aktivní metabolit; účinnost omeprazolu se tedy reguluje zpětnovazebním mechanismem. Jakožto slabá baze se omeprazol koncentruje v kyselém prostředí intracelulárních kanálků parietálních buněk. V tomto vysoce kyselém prostředí se omeprazol protonuje a vzniká vlastní účinná látka, sulfenamid omeprazolu. Biologická dostupnost omeprazolu po jednorázové p.o. aplikaci je přibližně 35%; není ovlivněna příjmem potravy ani užitím antacid. Hlavní metabolity v moči jsou hydroxyomeprazol a odpovídající karbonová kyselina (pečeň). Indikace přípravku OMEPROL jsou: - duodenální vředy; - žaludeční vředy; - refluxní ezofagitida; - funkční dyspepsie, vyvolaná poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece; - eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky; - Zollingerův-Ellisonův syndrom. Tobolky přípravku OMEPROL 20 mg se polykají celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny; mají se úžívat nalačno před prvním jídlem, tj. před snídaní. Pokud je třeba denní dávku rozdělit na dvě dávky jednotlivé (např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu při denních dávkách převyšujících 80 mg), užívá se druhá dávka před večeří. Interakcie: Omeprazol může zesílit účinky diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol se metabolizuje především působením izoenzymu ze skupiny 2C cytochromu P450 (Smefenytoinhydroxylázou). Proto se při užívání omeprazolu zpomaluje inaktivace diazepamu, R-warfarinu a fenytoinu, metabolizovanými rovněž tímto izoenzymem. Při kombinaci s antikoagulacii typu warfarinu anebo s fenytoinem je třeba pacienty průběžně monitorovat, někdy je nutné dávkování těchto látek snížit. Nelze také vyloučit s interakci s jinými látkami, rovněž metabolizovaných izoenzymem P450 2C (např. s hexobarbitalem).

7

beze změn farmakokinetiky estradiol Přípravek OMEPROL 20 mg by zejména na začátku léčby mohl snížit schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé. . diklofenaku. anafylaktický šok. ovlivnění trávicího ústrojí :občas se může objevit průjem. theofylinu. zvýšení tělesné teploty až horečka. propranololu. absorpci erytromycinu. že přípravek neovlivňuje schopnost pacienta vykonávat tyto činnosti. roxithromycin erythromycin (a asi další makrolidy) Příčina inter. že sníží např. estradiolu. jejichž biologická dostupnost závisí na pH žaludeční šťávy . metoprolol. chinidinu (testováno při denních dávkách omeprazolu 40 mg po dobu až 8 dní). nauzea.Ovlivnění centrálního a periferního nervstva 8 . alergická vaskulitida. Zpomalení dekompozice. Tabulka I: Přehled interakcí omeprazolu: Intereagující látka Diazepam. fenytoin Ketokonazol. fotosenzitivita. itrakonazol a jiné látky s absorpcí závislou na kyselém pH Klarithromycin. bronchokonstrikce. R-warfarin. kdy se zvyšují plazmatické hladiny omeprazolu i klarithromycinu. lze předpokládat. piroxikamu. bioinaktivace zvýšení biologické v játrech dostupnosti a prodloužení biol. propranolol. naproxen. Podle dosud dostupných informací omeprazol neovlivňuje metabolismus kofeinu. cyklosporin. NU:Ovlivnění krevního obrazu . zácpa.lidokain.Ovlivnění jater: občas se mohou vyskytnout přechodné změny parametrů jaterních funkcí. chinidin.Reakce přecitlivělosti: ojediněle se vyskytly tyto projevy: urtikarie. lidokainu. Dále je možné. Následek (projev) inter. . kofein. zvýšená hladina v plazmě Snížení absorpce Interakce s izoenzymem P450 2C Zvýšení pH žaludeční šťávy Zvýšení pH žaludeční Zvýšení plazmatické šťávy a porucha koncentrace obou látek. piroxikam. flatulence (případně s bolestmi v břiše). angioneurotický edém. metoprololu.Ovlivnění smyslových orgánů: občas se vyskytlo zkalené vidění nebo poruchy chuťového vnímání: tyto změny byly obvykle reverzibilní. zvracení. alkohol. tinnitus) až i ztráta sluchu. cyklosporinu. naproxenu. že užívání omeprazolu změní absorpci látek.Ojediněle se vyskytly benigní cystické útvary ve žlázách: po vysazení omeprazolu vymizely.Ovlivnění kůže a vlasů : občas se vyskytl pruritus. Velmi vzácně se vyvinula porucha sluchu (např. neočekávané situace! Řídit auto anebo jiné motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje lze po zjištění. alkoholu (testováno při denních dávkách omeprazolu 20 mg po dobu až 8 dní). ztráta vlasů. že podobně jako klarithomycin se chovají i jiná makrolidová antibiotika. absorpci ketokonazolu a zvýší např. poločasu omeprazolu Theofylin.tj. . rash. Tyto příznaky v dalším průběhu terapie obvykle ustoupí. diklofenak. po ukončení terapie se však opět upraví.Vzájemně zesílit se mohou účinky při kombinaci s klarithromycinem. . . případně hyperhidróza. erythema multiforme.

jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. závratě.doporučené dávkování Obvyklá dávka v monoterapii u žaludečních a duodenálních vředů a refluxní ezofagitidy je 1 tableta denně. piroxicam. Tyto příznaky se obvykle v průběhu léčby upraví. Pro zhojení duodenálních vředů je obvykle postačující léčba po dobu 2 týdnů. metoprolol.5. většinou u těžce nemocných anebo starších pacientů a velice vzácně se vyskytly i deprese anebo agresivní chování. nebyly pozorovány žádné klinicky signifikantní interakce. 4. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí. kofein. Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy. Pro zhojení žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je obvykle postačující léčba po dobu 4 týdnů. které však po ukončení léčby vymizely. . zvláště u pacientů nereagujících na předchozí protivředovou léčbu. které jsou metabolizovány stejným enzymatickým systémem. Pokud je pro léčbu duodenálního nebo žaludečního vředu nutné další podávání pantoprazolu. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další 4 týdny. V individuálních případech je možné zvýšit tuto dávku na 2 tablety denně. únava. glibenklamid.. tj. digoxin. diazepam. diklofenak. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s dalšími léky či látkami. naproxen. Kombinovaná léčba trvá obvykle 7 dnů a může být prodloužena na maximálně 2 týdny. polykají se celé 1 hodinu před snídaní a zapíjejí potřebným množstvím tekutiny. Žaludeční vředy. podává se obvyklá dávka pro monoterapii. Středně těžká a těžká refluxní ezofagitida. fenytoin. Avšak při specifických testech s velkým počtem takových léků a látek jako karbamazepin. Poznámka: denní dávka 40 mg pantoprazolu se nemá překračovat u starších pacientů a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. warfarin a jedno perorální kontraceptivum. etanol.2. 4.Jiné nežádoucí účinky :občas se v průběhu terapie objevily periferní edémy.Občas se vyskytnou poruchy spánku. teofylin. ketokonazol). nifedipin. Controloc tablety se nesmí půlit ani drtit. Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí se doporučuje dávkování 1 tableta (40 mg pantoprazolu) ob den. 1 tableta denně ráno. Dávkování a způsob podání .Ojediněle se objevily stavy zmatenosti a halucinace. Při kombinované léčbě u eradikace Helicobacter pylori se druhá tableta užívá před večeří. kde se má použít dávka pantoprazolu 2krát denně 40 mg po dobu jednoho týdne. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další dva týdny. Výjimkou je eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. Interakce Pantoprazol může snížit či zvýšit vstřebávání léků. fenprokumon. bolesti hlavy. 9 . HVL: pantoprazol: Indikace Duodenální vředy. Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. .

patologicko hypersekreční stavy včetně Zollingerova-Ellisonova syndromu.1. Jelikož je tento systém považován za kyselou (protonovou) pumpu v rámci parietální buňky. . která byla zjišťována měřením pH uvnitř žaludku se postupně vrací k normálním hodnotám během dvou až čtyř dnů po několika dávkách.refluxní esofagitida. perorálními antikoncepčními přípravky nebo perorálními antikoagulačními léky může vést k jejich zpomalenému vylučování. 4.duodenální vřed. Lansoprazol zpomaluje vyprazdňování stravitelných pevných látek z žaludku. HVL: lansoprazol Lansoprazol patří k třídě antisekrečních látek.NU ako omeprazol. Dávkování a způsob podání Doporučená denní dávka lansoprazolu je 30 mg (1 tobolka) jednou denně. během kterých je hodnota pH vyšší než 3 a vyšší než 4. Inhibice sekrece kyseliny v žaludku. které nemají anticholinergní účinky nebo vlastnosti antagonistů histaminových H2-receptorů. Lansoprazol je z 97% vázán na plazmatické bílkoviny.benigní žaludeční vřed. Zvyšuje hladiny sérového pepsinogenu a snižuje aktivitu pepsinu za bazálních podmínek i při odpovědi na stimulaci jídlem. že blokuje konečný stupeň tvorby kyseliny. 10 . 4.5. Indikace Patologické stavy. 4. buď ráno nebo večer. Přípravek je určen pro dospělé pacienty. může dojít k některým interakcím. . Po perorálním podání lansoprazol významně snižuje bazální tvorbu kyseliny a významně zvyšuje střední hodnotu pH v žaludku a procentuální podíl časů. U nemocných s hypersekrecí kyseliny lansoprazol významně snižuje bazální sekreci kyseliny v žaludku a sekreci stimulovanou pentagastrinem. nejlépe před jídlem. Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované gastrické sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu. . je možno lansoprazol charakterizovat jako inhibitor gastrické protonové pumpy v tom smyslu. Lansoprazol inhibuje normální vzrůst sekrečního objemu. Nebylo zaznamenáno žádné zvýšení žaludeční kyselosti jako reakce na přerušení podávání léku (rebound fenomen). Interakce Jestliže je užíván lansoprazol spolu s léky metabolizovanými v játrech. avšak potlačují sekreci kyseliny specifickou inhibicí systému enzymu H+/K+-ATPasy na sekrečním povrchu gastrické parietální buňky. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%.eradikace H pylori (v kombinaci s antibiotiky). fenytoinem. kyselosti a tvorby kyseliny indukované inzulinem. theofylinem. při kterých je třeba inhibovat sekreci kyseliny v žaludku: . Současné podávání lansoprazolu s diazepamem. Je široce metabolizován v játrech. Lansoprazol rovněž významně snižuje tvorbu kyseliny stimulovanou jídlem.2. .

jako je faryngitida.hyperfosfatémie. pepsinu a žlučových solí. Cytoprotektíva Tieto látky potencujú obranné vlastnosti žalúdočnej sliznice 1.omeprazol + metronidazol + claritromycín 6. kožní vyrážky (1. avšak nepozměňuje sekreci žaludeční kyseliny. Totéž platí pro podávání sukralfátu. měly by být užívány jednu hodinu před podáním nebo jednu hodinu po podání lansoprazolu. I když zůstává otevřená otázka úplné definice mechanismu působení sukralfátu.žalúdočný a duodenálny vred. . podobně jako bolesti hlavy (4. 11 . HVL: 5. Sukralfát inhibuje působení pepsinu v žaludeční šťávě a způsobuje zvýšený výstup bikarbonátu ze žaludku. 4. . že vykazuje svůj účinek lokálním působením.polymerizácia v kyslom prostredí a tým tvorba ochranného gélu .1. aby se předešlo opožděné absorpci lansoprazolu.ezofagitidy. Absorbuje žlučové sole. Jestliže jsou zapotřebí. avšak může tlumit vodíkové ionty v kráteru vředu.dvanáctníkového vředu. . Poločas.7%). distribuční objem a vazba na plazmatické bílkoviny nejsou známy. je známo. Sukralfát vytváří komplex přilínající k vředu s exsudátem bílkovinné povahy na místě vředu. Sukralfátový-albuminový film zajišťuje bariéru proti difuzi vodíkových iontů. který pokrývá místo vředu a chrání je proti dalšímu účinku kyseliny.stimulácia tvorby hlienu . Není metabolizován a je proto vylučován hlavně ve stolici bez zjištění enterohepatické cirkulace. čímž snižuje peptickou aktivitu. Terapeutické působení sukralfátu je místní a neexistuje důkaz o vztahu ke koncentracím ve tkáni nebo plazmě. Může nastat průjem. Indikace VENTER je indikován pro léčbu: . Sukralfát není intraluminálním antacidem.Během podávání lansoprazolu není obvykle nezbytné podávat antacida.zvýšená tvorba endogénnych prostaglandínov . Absorpce sukralfátu z gastrointestinálního traktu je minimální (3-5%).viaže tiež pepsín Indikácie : .žaludečního vředu. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou vzácné. refluxná ezofagitída Farmakodynamické vlastnosti Protivředové působení sukralfátu je výsledkem vytvoření komplexu přilínajícího k vředu. Sukralfát – hlinitá soľ oktasulfátu sacharózy ( sulfónovaná sacharóza) Mukoprotektívny účinok po celej dľžke GIT je zabezpečený: . pocit nevolnosti nebo zácpa (9%).7.udržovací terapii peptické vředové choroby. Kominovaná liečba vredovej choroby Najúčinnejšie sú kombinácie : OAC – omeprazol + amoxicilín + claritromycín OMC . rýma a kašel.7%) a vzácně závratě a respirační syndromy. . 4.absorbcia žlčových kyselín .

Nežádoucí účinky Nejčastějším nepříznivým účinkem sukralfátu je zácpa. vyrážka.lokálne protektívny (precipitácia) . Některými dalšími možnými nepříznivými gastrointestinálními účinky jsou: průjem. ketokonazolu. Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání u malých dětí. osteomalácie. polohová závrať. Tablety by měly být brány s vodou. Interakce Současné podávání sukralfátu snižuje míru absorpce (biologickou dostupnost) následujících léků: cimetidinu. zvracení. encefalopatie) byly uváděny u nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. nevolnost. Dermatologické účinky: svědění. žaludeční obtíže. 4. Jsou-li se sukralfátem podávány antacida.4. 2. Udržovací léčba pro peptickou vředovou chorobu je 1 g sukralfátu 2krát denně po dobu až 12 týdnů. a proto je třeba při současném užívání těchto léků postupovat opatrně. buď 1 g jednu hodinu před jídlem 3krát denně a 1 g při odchodu na lůžko nebo 2 g při vstávání a 2 g při odchodu na lůžko po dobu 4-12 týdnů. Dávkování a způsob použití při hyperfosfatémii je stejný jako při léčbě vředů. Nejsou známy žádné požadavky na dávkování sukralfátu u starších osob. zda sukralfát modifikuje jakoukoliv stránku tělesné biochemie. ciprofloxacinu. bolesti hlavy. Sukralfát váže fosfáty. Specielní upozornění Sukralfát by měl být užíván s opatrností u nemocných s renálním selháním vzhledem k možné absorpci hliníku a k účinkům zvýšeného množství hliníku v plazmě na ledviny. norfloxacinu. Koloidné zlúčeniny bizmutu Účinky . Dávka může být snížena podle hladiny fosfátů.4.zvýšená tvorba PGE 12 . Sukralfát může bránit absorpci warfarinu. plynatost a sucho v ústech. Hojení vředů a léčba ezofagitidy u dětí starších 10 let a u dospělých vyžaduje 4 g sukralfátu denně.8. Biologická dostupnost sulpiridu je při podávání spolu se sukralfátem snížena o 40%. 4. Není známo. Podání před jídly může zabránit vazbě sukralfátu na bílkoviny v jídle. nespavost. čtvrtou dávku před ulehnutím ke spánku. Hromadění a toxicita hliníku (hliníková dystrofie. to jest 4 g denně. 4. takže se nedoporučuje užívání sukralfátu u dětí mladších než 4 roky.2. Vzhledem k možnému snižování absorpce některých léků účinkem sukralfátu by měl být sukralfát podáván později než ostatní léky. granule dispergovány v 10-15 ml vody. Ostatní: bolest v zádech. trávicí obtíže. Účinky na nervový systém: závratě. Dávkování a způsob podávání Dávkování u dětí od 4 do 10 let: 4krát 500 mg sukralfátu denně vždy půl hodiny před hlavním jídlem. je třeba dodržovat časový odstup 30 min. ospalost. tetracyklinu a teofylinu.5. ranitidinu. digoxinu. takže se u nemocných může vyvinout hypofosfatémie.

čo môže vyústiť až do peptidických a duodenálnych vredov. : prechodné zníženie koncentrácie protónov neutralizáciou alebo adsorpciou (a ústojnou schopnosťou). arbaprotil. čiastočne 13 . Na začiatku vyvoláva pálenie záhy a zápaly (gastritis). jiné prostaglandiny nebo jinou součást přípravku. salicylát bizmutitý 3. Kyselina algínová Tvorí v žalúdku ochranný gél na 2-2. Farmaceutická chémia Zvýšená sekrécia žalúdočných štiav prejavujúca sa ako hyperacidita môže narušiť ochranný mukózny obal žalúdka a duodenálnu sliznicu. enprostil. Jej indikáciami sú – obezita.zvýšené prekrvenie sliznice Nesmú sa podávať v gravidite. 2. roprostil. tablety se užívají celé. rosaprostil . hydroxid hlinitý reaguje so žlčovými kyselinami a lyzolecitínmi čo má pozitívny efekt na terapiu. refluxná ezofagitída a pyróza. nedávajú sa v natívnej forme (rýchly rozklad). MÚ : . Môžu pôsobiť aj iné faktory ako napr. Ca). ktoré potlačujú agresívne pôsobenie pepsínu (pri pH nad 6 dochádza k jeho ireverzibilnej dezaktivácii). Arthrotec je kontraindikován u pacientů s aktivním gastrointestinálním krvácením. Antacida priame M.zvýšená sekrécia HCO3. 4. Prostaglandíny Hlavnými cytoprotektívnymi eikosanoidmi sú PGE1 a PGI2.Ú. protože indukuje děložní kontrakce a tak může způsobit potrat. Osvedčili sa látky povahy slabých báz. nerozdrcené nebo nerozpuštěné. Misoprostolová komponenta je určena pro profylaxi žaludečních a duodenálních vředů indukovaných nesteroidními antirevmatiky. pylori Samotné tieto zlúčeniny nestačia na zničenie H.a hlienu .útlm sekrécie žalúdka (inhibícia tvorby cAMP) . Arthrotec nesmí užívat těhotné ženy. ako nežiadúci účinok sa vyskytuje tmavo zafarbená stolica a jazyk. Používajú sa : zásaditý citronan bizmutitý. pylori. jiná nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylosalicylové. ale v podobe stabilných derivátov – misoprostol (metylester derivátu PGE1). misoprostol. Přípravek nesmí užívat pacienti mladší 18 let. ako súčasť prípravku: Arthrotec : Arthrotec má být užíván společně s jídlem. kteří jsou přecitlivělí na diklofenak. Arthrotec je kontraindikován u pacientů. 1.inhibícia rastu H. trimoprostil..5 hodiny. nerozkousané. Soli akalických zemín (Mg.

Algedrát – koloidný roztok hydroxidu hlinitého Fosforečnan hlinitý AlPO4.stimulujú kontrakcie žlčníka a sekréciu pankreasu. vzniká gél kys. Hydroxid – uhličitan horečnatý zmes 4MgCO3. Zlúčeniny gélovitého charakteru pôsobia aj adsorbčným mechanizmom.3SiO2. vysoká väzobná kapacita protónov 2.oxid horečnatý. (sóda bikarbóna) nepoužíva sa spôsobuje sekundárnu hypersekréciu HCl – pretože uvoľnený oxid uhličitý dráždi žalúdočnú sliznicu. ani hyperprodukciu HCl Hlinitan horečnatý (Mg3[Al(OH)6]2) – pomalý nástup účinku ale bez rizika vzniku alkalózy adsorpčný účinok 2.3H2O Zlúčeniny hliníka Majú výhody : pôsobia protrahovane. účinkujú v GIT a v dôsledku väzby na hydrogenkarbamátové ióny v duodene výrazne nemenia acidobázickú rovnováhu.hydrogenuhličitan sodný. majú dobrú kryciu schopnosť GIT sliznice. nastavujú pH žalúdka na optimálnych 3. CaCO3 . Trikremičitan horečnatý 2MgO.Antacida nepriame 14 . Mg2 O2 . 4. Týmto požiadavkám vyhovujú hydrogenuhličitan sodný. pozvoľný priechod do čriev bez vedľajších N. ich antipepsínový účinok možno potencovať pridaním zásaditých solí bizmutu. ľahká reakcia s nimi v GIT 3. Zlúčeniny horčíka MgO. uhličitany. zvýšenie pH na cca 6. ktoré majú zlú rozpustnosť vo vode a preto sa len z malej časti vstrebávajú . uhličitan a oxid horečnatý ale môžu vyvolať nežiadúcu alkalizáciu a tým stimulovať produkciu ďalšieho chlorovodíku – rebound fenomén.Mg(OH)2. . pri sulfonamidoch. Ú.uhličitan vápenatý podobné N.5H2O alebo 3MgCO3. Vhodnejšie sú fosforečnany. pre tieto dôvody sa dnes používa na alkalizáciu moča napr.zmes oxidu a peroxidu. Zvyšuje hydrogénkarbamáyových iónov. bespôsobuje alkalózu. ľahko vstrebateľné Na ióny sú nežiadúce u kardiakov a môžu alkalózou narušiť acido-bázickú rovnováhu (až obličkové kamene).hydroxid horečnatý minimálne vstrebávaný a zvoľna vylučovaný zo žalúdku. pôsobí silne adsorbčne . ktoré neutralizujú obsah duodena. Mg(OH)2 .Mg(OH)2.Ú. sa produkcia Požiadavky na dobré antacídum : 1. kremičitej ktorý zároveň chráni žalúdočnú sliznicu.nH2O – vytvára vo vodnom prostredí hydrogél s nízkou neutralizačnou a vysokou adsorbčnou schopnosťou. alebo kremičitany horčíka a hliníka.5. a ešte mierne obstipačne.peroxid horečnatý . Uhličitany alkalických kovov a zemín NaHCO3 .

ktorý je zodpovedný za sekréciu protónov parietálnymi bunkami do žalúdočného lumenu. ktorá sa viaže na sulfhydrylové skupiny enzýmu. po vstrebaní sú čiastočne vylučované sekréčnymi kanálikmi parietálnych buniek v blízkosti protónovej pumpy. proglumid . K+-ATP-ázy. Dostatočne vysoká koncentrácia H+ sa nachádza len v bezprostrednej blízkosti protónovej pumpy.sulfoxid. zvyšok je rýchlo metabolizovaný na neúčinné metabolity. ranitidin. prvý dusík k cyklu N-glukuronid 4x účinnejší ako cimetidin vlastnosti rovnaké H2N C N H2N N S N SO2NH2 CH2 S CH2CH2C NH2 FAMOT IDIN podobný ako cimetidin ale 5-10 mg sa rovná 300mg cimetidinu Hormóny a inhibítory hormónov: enterogastron – ako adjuvans pri terapii duodenálnych vredov. C OH CH3OSO3 COOCH2 N CH3 CH3 POL DINMET Y SULFÁT NHCO N N COCH2 Je selektívnejší. inhibované sú takmer len proteíny protónovej pumpy. Látky sú podávané v acidorezistentých obaloch.Anticholinergiká (poldinmetylsufát pirenzepín) mechanizmus inhibícia sekrécie žalúdočných kyselín je daný antagonizmom acetylcholínu na postganglionárnych receptoroch parietálnych buniek sliznice GIT. ktoré sa rozpúšťajú v čreve. famotidin NH N CH3 N CN CIMET IDIN CH2 S CH2CH2 NH C NHCH3 Metyl na cykle vysoká aktivita Met: metyl na cykle ide na hydroxycimetidin S. neprechádza hematoencefalickou bariérou 10 % oxidatívne demetylovaný Tieto deriváty vykazujú vystupňovanú selektivitu voči Mreceptorom žalúdočnej sliznice N N CH3 PIRENZEPIN H-2-antihistaminiká: cimetidin. inhibuje sekréciu chlorovodíku a GIT motilitu. Tlmia zvýšenú sekréciu 15 . V silne kyslom prostredí dochádza k vnútromolekulovému prešmyku na aktívnu formu. inhibuje aj sekréciu pepsínu.j. t.syntetická látka CH3CH2CH2 COOH NCO CHCH CH 2 2 CH3CH2CH2 NH CO PROGL UMID efekt založený na inhibícii sekrécii chlorovodík stimulujúceho hormónu gastrínu Inhibítory H-K-ATPázy: omeprazol Látky ireverzibilne inhibujú transportný systém H+.

sekrécia sa obnovuje až po novej syntéze enzýmu a majú aj čiastočnú antibakteriálnu aktivitu proti Helicobacter pylori. ktoré robia bunky slizničného epitelu GIT odolnejšie a chránia ich pred vznikom vredov. alebo podporujú zahojenie už vzniknutých vredov. ktorá reguluje výmenu draslíka za protóny a vylučovanie chlorovodíka do žalúdočného priestoru 3.Mukózoprotektíva Antiulcerózny efekt je daný rôznymi mechanizmamy. 16 .HCl nezávisle na pôvode na približne 24 h. Molekulárny mechanizmus účinku inhibítorov protónovej pumpy H+. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 H3C O CH3 CH3 N N + O CH3 H3C N + O CH3 CH3 SH H3C N + CH3 H + NH S OH N N S N NH S S CH3O O CH3 O CH3 O CH3 H+. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 O-CH3 O-CH3 N N N H S O O CH2-CF3 CH3 N N N H S O CH3O CHF2O omeprazol / esomeprazol pantoprazol lansoprazol NH CH3O N OMEPRAZOL O S CH2 CH3 N CH3 OCH3 Inhibícia protónovej pumpy sliznice žalúdočnej membrány.

Farmakognózia ALGINETE . na duodenálne vredy SUKRAL FÁT CH2OR O O O OR OR antipepsínový a antiulerózny účinok rastie počtom jednotiek kyseliny sírovej. hl. stimulujú sekréciu hydrogén karbonátnych iónov Antiulcerózny efekt je dôležitý cytoprotektívny efekt na sliznicu žalúdka i duodena 3. algínová Ochranné prostriedky proti dráždeniu sliznice GIT 17 . žiadna iná zlúčenina bizmutu takto nepôsobí Sukralfát – hlinitý komplex oktatis (hemisulfát) sacharózy – polysulfovaný oligosacharid. tvorí ochranný povlak a stimuluje tvorbu cytoprotektívnych prostaglandínov. hypokaliémia Prostaglandíny – interferujú s adenylcyklázou inhibujú sekréciu žalúdočných. hypertenzia. Stimuluje sekréciu žalúdočných mukoproteínov a priaznivo modifikuje ich zloženie.kys.Hydroxid-citronan bizmutitý – jeho koloidný roztok vytvára ochrannú vrstvu čo vedie k inaktivácii pepsínu a blokádu aktivácie pepsinogénu. N. glycyrhetinovej). prevedením na hlinitý SO3 Al2(OH)5 R komplex pribúda aj tlmenie žalúdočnej kyslosti Účinkuje u duodenálnych vredov a u peptických je menej výrazný RO CH2OR CH3 KARBENOXOL ON O CH2 CH2COO CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 COOH CH3 Prírodná látka vyizolovaná zo Succus Liquiritiae hemisukcinát enoxolonu (k. zvyšuje odolnosť sliznice pre spätnú difúziu protónov potlačuje pôsobenie žlčových kyselín v duodenálnej sliznici. viaže kyselinu. Ú. brzdia uvoľňovanie gastrínu. predlžuje život epiteliálnych buniek.: zadržovanie tekutín. zatiaľ čo charakter cukru ovplyvňuje mierne OR OR aktivita stúpa od di k tetrasacharidom .

k. list – antitusikum a mucilaginózum. K.Tragacantha – Astragallus.tiež mierny antilogistický a expektoračný účinok. ktoré sa v organizme vstrebávajú.. Táto kyselina sa vo vode nerozpúšťa. emulgátory. lebo tvoria nerozpustné Ca – algináty. P.k. staabilizátory.. rezorbujúce sa obväzové a šijacie materiály. galakturónová P. : mierne laxatívum.. semeno . v kozmetike a potravinárstve. Ecklonia) Je to lineárny polymér zložený z kys. Macrocystis.). masťové základy vodou zmývateľných mastí. galakturónová P.D-galaktóza. nerozpustný vo vode B – tragakantín (40%) rozpustný vo vode Stavebné jednotky : arabinóza. Používajú sa ako prostriedok na zastavenie krvácania. METAMUCIL plv. z chemickej stránky podobné slizom hnedých rias – algínovým kyselinám. ). ríbezlí. Agar – Gelidium. galaktóza. AGIOLAX grn. mrkvových koreňov. Pektín – ovocné šťavy . L-arabinóza. D-galakturónová Horčiny = iridoidy – aukubín P. k. repných odrezkov.. gelidiaceae (ČSL 4) Zložky A – agaróza (70%) – lineárny reťazec (D-galaktóza-3-6-anhydro-L-galaktóza) B – agaropektín – agaróza esterifikovaná v polohe 6 k. jabĺk. je aj v Althaeae radix Pektíny sú polygalakturonáty. glukurónová. algínová je intracelulárna slizovitá látka rozličných hnedých rias (Laminaria. sám aukubín vyvoláva interne gastroenteritídy. k. : mierne laxatívum 3.Kys. algínová a jej soli sa používajú ako zahusťovadlá. Sodná soľ pôsobí ako laxans. nezrelých plánok. mucilaginózne laxatívum. ovata. 1. rozpustné sú jej soli (alkalické.. psylium (skorocel blškový) Sliz – D-xylóza. Získavajú sa extrakciou vhodných surovín (zvyškov po vylisovaní muštu z malín. D-manurónovej a L – gulurónovej 1 → 4 glykozidicky viazané. :mierne laxatívum 2. D-galakturónová P. L-ramnóza.V riasach sa nachádza ako vápenná soľ(získava sa – riasy sa pomocou slabých kyselín zbavia rozpustných polysacharidov a minerálnych solí a potom sa extrahujú horúcim roztokom sódy. prítomnosť urónových kys. sírovou. : prísada laxatívnych čajovín 4. centrálne útlmy . Mg). Fabaceae (ČSL 4) Zložky A – bassorín (60%) bobtnajúci.Folium plantaginis – Plantago lanceolata. ktoré po vysušení tvoria rozpustné povlaky. Fucus. semeno do 10% slizu (SALVAT THÉ. prostriedky urýchľujúce rozpadavosť tabliet. Linaceae (ČSL 4) sliz. Mucilaginóza Pôsobia ako protektíva sliznice GIT a pri napučiavaní ako mechanické laxatíva. z algínatu sodného sa k algínová vyzráža s HCl)..Semen lini – Linum usitatissinum. iba napučiava. k. 18 . Plantaginaceae (ČSL 4) Semen plantaginis Semen plantaginis ovatae – P. xylóza.

Droga pôsobí aj diureticky a spazmolyticky. glycyrizínovej (50 krát sladšia ako sacharóza.. - ANXIOLYTIKÁ (N05B) 19 . penicilínu. Droga je obsiahnutá aj v laxatívnych prípravkoch a používa sa tiež ako korigens chuti a pomocná látka. Addisonovej choroby.horčina (glycyramín) . ďalším saponínom je kys. gastritíde a tráviacich ťažkostiach. Antimikróbne pôsobia aj izoflavonoidy hispaglabrdín A a B a glabridín). vysokom TK. glycyretínová.(sú tiež emulgátormi). rozličných zápalových ochorení. Sterilné 2% roztoky sa používajú na ošetrovanie rán (hemostyptické účinky). účinkuje hlavne kys. Droga nie je vhodná pri ochorení pečene. inzulínu. Priaznivo pôsobí pri vredovej chorobe žalúdka.flavónové deriváty (glabrol. manitol) a škrob Používa sa ako expektorans so sekretomotorickým účinkom. Glycyrrizínová a jej deriváty – Glycyrrhiza glabra (sladkovka guľatoplodá. askorbovej. ktorá pôsobí aj bakteriostaticky a antivirózne.žlté zafarbenie spôsobuje likvirecigenín a izolikvirecigenín(flavonoid likviricín) . rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne)).látky typu estrogénnych steroidných hormónov (adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) . Deoxykortikosterónu podobné pôsobenie sa používa pri liečbe reumatických ochorení – artritíd. Pektíny sa používajú podobne ako slizy pri ochoreniach tráviaceho traktu (hnačky.Ich základnou zložkou je kys. katary). nedostatku draslíka (vyplavuje ho). herniarín) . pôsobia detoxikačne a zamedzujú úbytku vody v organizme. Liquiritiae radix ).živica. pôsobí ako profylaktikum vredovej choroby. Antacída Kys. sacharidy (sacharóza.antilyzozímová aktivitta glycyrizínu a synergické pôsobenie s flavonoidmi). Sú zložkou prípravkov používaných pri gastritídach a vredovej chorobe (tvoria na slizniciach ochranné povlaky). glycyrizínová. glabrínová .. viazaná 1 – 4 glykozidovou väzbou. α – D – galakturónová. Fabaceae (ČSL 4) Obsahové látky triterpénové saponíny – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín (sladko chutiaca amóniová alebo vápenatá soľ kys. glukóza. aglykónom je kys. hispaglabridín) . Používajú sa ako regulátory pri vstrebávaní kys. niekedy aj ako náhrada krvnej plazmy. aplikuje sa na glycyrizín chudobnejší Succus liquiritiae ( pri vredoch . Väčšina liekopisov žiada lúpanú drogu (periderm má horkú chuť).oxykumaríny (umbeliferón. Aglykóny flavonoidov pôsobia spazmolyticky (podobne ako papaverín).

nechutenstvo meteorizmus (nadúvanie) sexuálne funkcie ♂ejaculatio praecox. pocit tepla. bolesti brucha 7. fobické úzkostné poruchy 4. pomocou ktorých možno rozlíšiť anxiózu od depresie sú : úzkosť depresia spánok nočné mory ranné prebúdzanie GIT poruchy trávenia. Na rozdiel od neuroleptík a antidepresív sú často podávané na nepsychiatrické indikácie.Prípravky : Diazepam Buspiron 1. Zaradenie anxiolytík medzi psychofarmakami : + Látky s účinkom na vigilitu Psychostimulanciá (úroveň bdenia) Látky s účinkom na afektivitu Antidepresíva.♀ strata libida dyspareunia ♀chladnosť 20 . posttraumatická stresová porucha 1. poruchy spánku Medzi prejavy úzkosti patrí Symptómy. bolesti hlavy 8. búšenie srdca 5. pocit chvenia. chladu 6. tras 2.Farmakológia Anxiolytiká (antifobiká) sú liečivá. problémy s dychom 4. zmiešaná úzkostne-depresívna porucha 5. ♂. hypnotiká Dysforiká Psychodysleptiká Amnesticky účinné látky 1. generalizovaná úzkostná porucha 2. bolesti na hrudi 3. panická porucha 3. nutkanie na močenie 9. obsedantno-kompulzívna porucha 6. ktoré zmierňujú nadmerné alebo chorobné stavy strachu a úzkosti (anxiety). kognitíva Typy úzkostných porúch sú Sedatíva. anxiolytiká (úroveň emotívna) Látky s účinkom na Neuroleptiká psychické integrácie (úroveň racionality) Látky ovplyvňujúce pamäť Nootropiká.

panika zníženej aktivite Na liečbu anxiózy sa používajú : 1. prazepam. klorazepát Stredne dlho pôsobiace (12-24 h) – alprazolam.útlm . benzodiazepíny 2. bromazepam Krátkodobopôsobiace (<12 h) – oxazepam. Pôsobia hlavne na subkortikálne štruktúry a limbický systém útlmom.ospalosť . antikonvulzívne.zmätenosť .porucha koordinácia pohybov . strata libida porucha menštruačného cyklu . Podľa dĺžky účinku sa delia na : Dlhodobopôsobiace (>24 h) – diazepam. chlórdiazepoxid. lorazepam Referenčnou látkou je diazepam.pri náhlom vysadení pri dlhodobom podávaní až epileptické záchvaty Pri intoxikácii možno použiť špecifického antagonistu – FLUMAZENIL. otrave alkoholom a hypnotikami. gamanoradrenalín serotonín (5aminomaslová) hydroxytryptamín) zmeny psychiky pri spánok psychomotorický úzkosť zvýšenej aktivite nepokoj zmeny psychiky pri úzkosť psychmotorický útlm depresia. Deriváty propánu 21 . medazepam.poruchy pamäti (amnestické účinky) . drogovej závislosti a spánkovej apnoe. deriváty propánu 3. Benzodiazepíny Tieto majú účinky – anxiolytické. preto anxiolytiká pôsobia hlavne na ne : neurotransmiter GABA (k. v gravidite.Za biologickú podstatu úzkosti sa považuje porucha 3 neurotransmiterových systémov. klobazam. tofizopam. deriváty difenylmetánu 4. ktorý je zpriahnutý s chloridovým kanálom. nové anxiolytiká 1. klonazepam. 2. hypnosedatívne. Ovplyvňujú špecifický benzodiazepínový receptor. pri laktácii. Medzi ich N. Sú kontraindikované pri myastemii gravis (okrem tofizopamu). čo vedie k otvoreniu Cl kanála a to vyvoláva hyperpolarizáciu. temazepam.pribúdanie hmotnosti. tento spôsobuje ľahšie nasadanie GABY na jej receptor. myorelaxačné.riziko závislosti . patrí . Ú.

pôsobí cez zníženie cAMP). Nevýhodami sú. jeho nahradením iným aromatickým systémom alebo heterocyklom vedie k vymiznutiu A alebo zníženie (výnimku tvorí bromazepam). nepotencuje účinky alkoholu (pacienti ho môžu piť). Farmaceuticá chémia Látky odstraňujúce pocity strachu.4-benzodiazepínov je potrebná prítomnosť fenylu v polohe 5. ohrozenia. fluoxetin. oxazepam). Jeho mechanizmus účinku je založený na tom. moxastin-teoklát. klomipramin. zvyšuje aktivitu riasinkového epitelu. je drahší. 6. 3. alebo nitroskupinou-NO2 podobná substitúcia v iných polohách vedie k vymiznutiu A. neutlmuje psychomotorické a kognitívne funkcie. Substitúcia fenylu v o-polohe halogénom A zachová i zvyšuje. benzoktamin. Zrušenie dvojitej väzby v polohách 1. prazepam)alebo hydroxylová skupina v polohe 3 (oxazepam) ktorá môže byť esterifikovaná (kamazepam).2 pôsobí pozitívne. Deriváty difenylmetánu Benaktyzin 4. buspiron mu už nezaberie. Jeho výhodami oproti benzodiazepínom sú. Účinok neovplyvňuje skôr zvyšuje alkylácia dusíku v polohe 1 (diazepam. Meprobamát – je zastaralý a môže viesť k závislosti. používa sa tiež ako expektorans (sekretomotorikum – uľahčuje transprt hlienu a odkašiavanie. nevyvoláva závislosť. zrušenie tejto väzby v polohách 4 a 5 nie je vhodné 22 . triflórmetylomCF3. antineurotiká. Metylaminoskupina v polohe 2 chlordiazepoxidu nie je nutná môže byť odstránená (medazepam) alebo nahradená karbonylom (diazepam. A zvyšuje substitúcia v polohe 7 elektronegatívnymi halogénomi. odsraňujú neurózy a napätie – sú označované ak ako ataraktiká.Guajfenezín – patrí aj do centrálnych myorelaxancií (pôsobí útlmom polysynaptických reflexov). Nové anxiolytiká Buspiron – selektívne pôsobí na úzkosť. mefenhydramin. 2. hydroxyzin. V súčasnosti je požiadavka na dobrý anxiolytický účinok bez nežiaduceho hypnotického účinku. 2. substitúcia v iných polohách alebo rôznymi substituentami pôsobí dysterapeuticky 3. Benzodiazepíny Vzťah štruktúry a účinku : 1. že pôsobí antagonisticky na adrenergných a dopaminergných presynaptických auto-receproroch (inhibičné) a čiastočne agonisticky na 5HT1A receptoroch (presynaptická inhibícia. 5. Pre A 1. že jeho účinok nastupuje až za 2-3 týždne. ak pacient už užíval benzodiazepíny. že nemá hypnosedatívne účinky. Náhrada karbonylového kyslíku sírou pôsobí dysterapeuticky. má mierne nižšiu účinnosť. Anxiolytické účinky má aj mefenoxalon (centrálne myorelaxans). malé trankvilizéry. 4. temazepam. 1. stimuluje gastro-pulmonálny reflex). Dochádza po ňom k útlmu serotoninergných a k zosilneniu noradrenergných a dopaminergných funkcií.

CH3 O N Cl Diazepam N Met : desmetylácia na N-desmetyldiazepam . myorelaxačne a spazmolyticky.príloha. že medazepam je prekurzorom týchto účinných metabolitov. Diazepam. Cl H O N OH COO 2 K N Klorazepát dvojdraselný V kyslom prostredí je dekarboxylovnaý na N-desmetyldiazepam (nordazepam)-aktívny metabolit.nordiazepam. ktorý je ešte čiastočne účinný.temazepam. jednak oxidácia v polohe 2 na diazepam. ten je ďalej hydroxylovaný na oxazepam ktorý je čiastočne vylučovaný ako glukuronid a čiastočne je odbúravaný otvorením diazepínového kruhu za vzniku 2-amino-5-chlorbenzofenón a glycín. oxazepam. Ten je potom oxidatívne hydroxylovaný v polohe 3 na temazepam a ďalej je demetylovaný na oxazepam. konečným produktom je demoxazepam. ešte sa oxiduje na 3 hydroxydiazepam . potom dôjde k deštrukcii skeletu. temazepam sú silné anxiolytiká preto sa predpokladá. jednak oxidatívna hydroxylácia na benzéne v polohe 5 a ďalej sa eliminuje v podobe glukuronidu . Klorazepát pôsobí vo vyšších dávkach aj sedatívne. N CO Cl Oxazepam N Met : oxidatívne odbúranie jednak otváraním diazepínového kruhu. NHCH3 N Cl N O Demetylácia desaminácia .Chlordiazepoxid Met. Met : príloha H N Br Bromazepam N O N 23 . alebo prebieha biotransformácia oboma smermi na oxazepam CH3 N Cl Medazepam N Met : oxidatívna demetylácia na normedazepam.

Met : (príloha) oxidatívnou hydroxyláciou vzniká alfahydroxyalprazolam.5-dibenzodiazepín Met . oxidatívne sa desalkuluje na monoetylderivát Má aj anticholinergné a spazmolytické účinky. 1. C2H5 C COOCH2CH2N C2H5 OH Benaktyzin 24 . Deriváty propándiolov Patria sem 1. CH3 N Cl Klobazam N O O 2.2. 3´. takže vedľa norklobazamu vzniká 4´hydroxyklobazam. Tieto hydroxylované metabolity podliehajú ďalej čiastočne N-demetylácii za vzniku odpovadajúcich nor-metabolitov.resp. Dochádza tiež k štiepeniu azometínového mostíka benzodiazepínového kruhu za vzniku benzofenónových derivátov.3-propándioly. anticholinergík a spazmolytík typu bázických esterov substituovaných kyselín fenyloctových alebo antihistaminík typu bázických benzhydryléterov. potom sa vylučujú ako glukuronidy. Štiepi sa na kys.4´-dihydroklobazam. čiastočne sa oxiduje na sek. menej sa štiepia metoxyskupiny v iných polohách. benzilovú a dietylaminoetanol a Met. ktorý môže byť na jednom hydroxyle metylovaný. preto tieto majú pomerne krátky polčas eliminácie. alkohol.4-benzodiazepín Met : oxidatívne štiepená p-metoxyskupina fenylu v polohe 5 za vzniku hydroxymetabolitu. CH3 N N C2H5 CH3O CH3O T ofisopam 3. menej oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 5. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu a 4hydroxyalprazolam. 3. ktorý sa vylučuje ako O-glukuronid. ktorá u väčšiny benzodiazepínov vedie k derivátom s dlhým polčasom vylučovania. OH OCH2CHCH2OH OCH3 guajfenesin CH2OCONH2 Me C Pr CH2OCONH2 Meprobamát Meprobamát sa eliminuje ako taký. Oxidatívnou demetyláciou vzniká 1desmetylalprazolam. hlavne N-demetylácia. čiastočne ako Nglukuronid. Deriváty difenylmetánu Boli objavené v iných skupinách hl.CH3 N Cl Alprazolam N N N Napojením heterocyklu sa zabráni oxidatívnej deštrukcii. 1.

4. Veľmi výhodné vlastnosti. ale pôsobia ako parciálny agonisti na 5-HT1A receptoroch a môžu ovplyvňovať aj iné adrenergné systémy. (lysohlávka. Psilocybín – Psilocybe sp. 25 . 3. Vyvoláva halucinácie. pôsobí aj sedatívne. Synonymum moxastin teoklát. Farmakognózia Rastlinné psyhodysleptiká Sú to látky. môže viesť až k samovražde. vykazuje tiež antiemetické. u hydroxyzínu substitúciou hydrofilným zoskupením vystupuje do popredia účinok trankvilizačný. periférne spazmolytické. sedatívne a trankvilizačné účinky. Secale cornutum – Claviceps purpurea. alpidem – príloha.látky pôsobiace prostredníctvom serotonínergného systému neinteragujú s GABA-ergným systémom. je to indolalkamínový typ. ako antiemetikum. fantastiká). zolpidem. ktoré na určitý čas patologicky menia duševnú činnosť človeka (halucinogény. gepiron. Clavicipitaceae Je to polosyntetický derivát. Agaricaceae. 1. alebo peptidové alkaloidy (ergotamín) – viď antihypertenzíva. lyzergová patrí medzi hemiterpénové indolové alkaloidy. Cyklizin. k. Patrí medzi jednoduché indol. alkaloidy. Stropharia sp. lyzergovej. Indolové alkaloidy LSD – dietylamid k. Iné štruktúry . jeho p-chloranalóg chlórcyklizin..Používa sa hl. znižuje KT. až dysfória. Tieto látky sú vo farmakológii zaraďované medzi hypnotiká. sedatívnou a hypnotickou aktivitou.látky ovplyvňujúce benzodiazepínové receptory Benzodiazepínové receptory sa vyskytujú v 3 podtypoch označovaných ako ω1-3 . Gonocybe sp. Buspiron – príloha. meklozin a buklizin sú H1 – antihistamnika a antiemetika. Halucinogény vyvolávajú halucinácie a delirogény vedú k zmenám vedomia. sú od nej odvodené buď jednoduché amidy (ergometrín). . slabá sedácia a návykovosť. ovplyvnenie jednotlivých podtypov umožňuje selektívnejšie rozlíšenie medzi anxiolytickou. episapiron. CH3 C O CH2CH2N CH3 CH3 Mefenhydrinát Cl CH N N CH2CH2 OCH2CH2OH Hydroxyzin Rada benzhydrylpiperazínových derivátov. pulz až zlyhanie krvného obehu. u cinnarizínu lipofilnou cinnamylsubstitúciou je zvýraznený efekt periférne vazodilatačný. študovaných pôvodne ako antihistaminiká. Zmeny nálady po ich požití sa môžu prejavovať ako eufória. používa sa na vyvolanie modelových psychóz. ktoré sa podarilo substitúciou na druhom piperazínovom dusíku selektívne vystupňovať. pretože vyvoláva túžbu lietať. holohlavec –huba).

26 . Hašiš – živica z listov a stopiek. Izoxalové Muscimol – Amanita pantherina (muscaria) – huby Po požití stav podobný opilosti. 2. halucinácie. Je to alkaloid odvodený od fenylalanínu. pri silnom zvracaní.s. Peyotl je indiánske pomenovanie drogy pochádzajúcej z druhu Lophophora wiliamsii. mevalónovej).dronabinol a nabilon. THC = Δ-9. Muscimol. 4. Hašiš. Fabaceae. ktoré sprevádza nádorové ochorenia.Bufoteín – Bufo vulgaris (v žľaze žaby). používa sa pri indiánskych slávnostiach a obradoch 3. odvodené od k. Kanabinoidy majú tiež antiemetické účinky. používajú sa menej návykové hl. patria medzi zložené acetogeníny (okrem acetogenínov sa na vzniku podieľajú aj iné prekurzory napr. Fenyletylamíny Mezkalín – Lophophora wiliamsii (kaktus). Obsahové látky Cannabis.10tetrahydrokanabinol – látka podmieňujúca psychotropný účinok hašiša. najúčinejšou obsahovou látkou je mezkalín (ten sa vyskytuje aj v iných kaktusoch). kyselina ibotenová – Amanita sp. THC – Cannabis sativa (indica). Obsahové látky Cannabis Marihuana. Cannabaceae Marihuana – z kvitnúcich stopiek samičích. Amanita sp. Piptadenia peregrina (v semenách stromu). Anhalonium Levinii. používa sa v psychiatrii na vyvolanie modelových psychóz. Echinocactus Wiliamsii Cactacceae Spôsobuje mydriázu. je tonajstaršie psychomimetikum. hl.

.. resp. je sprevádzaná zmenami psychiky. depresiami 3. emotívna). zvýšená respiračná frekvencia a iné) • chronická. posttraumatické bolesti.povrchová. zvýšený tlak.bolesť žalúdočného vredu. dolných končatín).hypochondriáza. svaloch. Analgetiká potláčajú algognostickú zložku bolesti.N02A ANALGETIKÁ – ANODYNÁ FARMAKOLÓGIA BOLESTI: Definícia bolesti: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. psychogénne bolesti 27 . je ohraničená miestom tkanivového poškodenia. Delenie bolesti: 1. nepríjemný zážitok Bolesť upozorňuje na nefyziologický stav organizmu.vzniká bez objektívnej patologickej zmeny . tepelné a chemické podnety -viscerálna (útrobná).vnímanie.algothymická (psychická.afektívna. emocionálna reakcia na bolesť. lokalizácia bolesti 2.vzniká dráždením senzitívnych zakončení na mechanické. kĺbov. tlak (vnútroočný). ktorá spôspbuje utrpenie. chápanie. nádory • psychogénna. rozrušenie tkaniva. ileus -somatická – hĺbková. neuralgia. bolesti kostí.delenie podľa etiológie: • bolesť s organickou príčinou. Príčiny bolesti: ťah (spazmy.algognostická (percepčná). nádory (tlačia na okolité tkanivo a nervy). je spojená s hyperreaktivitou sympatického nervového systému (tachykardia..má signalizačnú a varovnú funkciu.reumatická artritída. stratou chuti do jedla. nemá signalizačnú funkciu.vzniká pri poškodení.kostná metastáza. chirurgické zákroky. porušení aferentných dráh -polyneuropatie.delenie z patofyziologického hľadiska: • nociceptorová.delenie podĺa dĺžky trvania: • akútna. poruchami spánku.na koži • deaferenčná (neuropatická). fantómove bolesti 2. ischémia (myokardu. zmeny tonusu ciev (migréna). patologické zmeny v organizme. bolesti hlavy . z analgetík iba opioidné analgetiká potláčajú aj algothymickú zložku bolesti. koliky).trvá viac ako 3 mesiace. zápal. respektíve sa opisuje termínmi takéhoto poškodenia (definícia podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) -má prísnu individualitu -vnímame ju ako zvláštny a nepríjemný druh citlivosti Zložky bolesti: 1.

TROJNEURÓNOVÁ DRÁHA BOLESTI: 1. Algogénne pôsobky môžeme rozdeliť na: • Priamo aktivujúce nociceptory -bradikinín (B1 a B2 receptory) serotonín (5-HT3 receptory) histamin ióny H+. chemoreceptorov). ktoré tieto receptory ďalej dráždia.oddiel. Následným podráždením príslušným podnetom dochádza v mieste podnetu k vyplavovaniu algogénnych pôsobkov. ktoré ako „filtre bolesti“ rozhodnú. brad. H+. V ňom dochádza k prvému spracovaniu bolestivého impulzu..Vznik bolesti: Bolesť vzniká dráždením nociceptorov = receptorov bolesti (mechano-. pichavá • vlákna typu C –nemyelinizované (pomalé) -citlivé aj na chemické podráždenie (K+. či signál o bolesti prepustia ďalej alebo ho utlmia. bolesť ostrá. ktoré nemožno presne lokalizovať prejavujúce sa ako pálanie a tupá bolesť -v tomto oddieli pôsobia lokálne anestetiká (blokáda šírenia vzruchu) a nesteroidné protizápalové látky 28 . myelinizované (rýchle) -citlivé na silný tlak a teplotu -nervové zakončenia: mechano. hist.prostaglandíny substancia P (produkcia NO.) vzniknuté následkom poškodebnia tkanív. tvorí sa tu substancia P a GABA. 2 typy dostredivých nervových vlákien (senzitívnych): • vlákna typu Aδ -hrubšie. zápalu. ktorú možno presne lokalizovať. C z nociceptorov z periférie do spinálneho ganglia v zadných miešnych rohoch -telo v spinálnom gangliu -odstredivé vlákno zo spinálneho ganglia do substancia gelatinosa -v zadných miešnych rohoch. ischémie -nervové zakončenia: mechano-. termo-. chemoreceptory -bolestivé podnety. K+ • Zvyšujúce citlivosť nociceptorov.a termoreceptory -prenos bolesti. kde sa signal spracováva je “vratkovací system”. ktorý je sympatikový. šíri bolesť) histamín serotonin Vedenie bolesti.primárny aferentný neuron (periférny neurón) -je to bipolárny neurón: -dostredivé vlákna Aδ. termo-.

hlavne substancie P 2.oddiel. 5-HT -aktivácia opiopeptínového inhibičného interneurónu→ vyplavenie ópipeptínov .↓ influx Ca2+ do nervových zakončení → inhibícia vyplavovania excitačných neurotransmiterov.thalamokortikálny neuron -z talamu do mozgovej kôry • do presne def. δ.descendentný inhibičný system: -zo supraspinálnej úrovne (RF) -mediátory: NA. ľahko lokalizovateľnej bolesti • difúzny system do zadnej časti gyrus postcentralis -vnímanie tupej. hypotalamu a limbického systému -aferktívna reakcia na bolestivý podnet -vedenie pomalej bolesti -túto dráhu bolesti nevieme farmakologicky ovplyvňovať 3. postsynaptická inhibícia. endorfíny. presynaptická inhibícia. predĺženú miechu. dynorfíny) → nasadnutie ópipeptínov na receptory na primárnom aferentnom neuróne (μ.zo substancia gelatinosa nielen do talamu. ale aj do retikulárnej formácie (RF).zo substancia gelatinosa cez predný miešny povrazec. ventr. časti gyrus postcentralis -vnímanie ostrej. Varolov most do talamu -poskytuje prvú a presnú informáciu o lokalizácii bolesti -vedenie rýchlej bolesti • tractus spino-reticulo-thalamicus.oddiel. σ. pálivej.spinotalamický neurón • tractus spino-thalamicus. tj. ťažko lokalizovateľnej bolesti -v tomto oddiely sa bolesť lokalizuje a analyzuje -v tomto oddiely pôsobia celkové anestetiká a analgetiká.anodyná Prirodzená inhibícia prenosu bolestivého impulzu.2. celkové anestetiká) -zmenou emočných reakcií na bolesť.endogénnych ópioidov (enkefalíny. κ. lokálne anestetiká) -prerušením vedenia nocicepčného podnetu senzitívnymi nervami (lokálne anestetiká) -útlmom prenosu nocicepčného podnetu v mieche (opioidy) -inhibíciou percepcie bolesti (opioidy. bolestivého chovania (antidperesíva) 29 .↑K+ (hyperpolarizácia) → blokáda bolestivého impulzu na spinálnej úrovni Vnímanie bolesti môžeme modifikovať rôznymi spôsobmi: -odstránenie príčiny bolesti -zníženie citlivosti nociceptorov (antipyretické analgetiká.všetky spriahnuté s G proteínom) → 1.

závsi losť. tlmia aj viscerálne bolesti. ktoré potláčajú bolesť alebo znižujú jej vnímanie (pričom neovplyvňujú vedomie a schpnosť vnímania) -liečba analgetikami je symptomatická. bradykardia. alebo Gly-Gly-Phe-Leu a líšia sa len aminokyselinami nasledujúcimi za týmito reťazcami -endorfíny. čo vedie k zníženému uvoľňovaniu GABA a ACH (μ receptory). menšie abstinenčné príznaky -stimulácia benzomorfanom. morfín. obstipácia. proenkefalin B (prodynorfin)→ dynorfin (17 AK) → dynorfin(8 AK) → leu-enkefalin (TyrGly-Gly-Phe-Leu) -enkefalíny majú charakter neuromediátorov (vznik v mieste ich pôsobenia) -endorfíny majú charakter hormónov (transport z miesta vzniku na miesto pôsobenia krvou) -všetky majú ako prvú aminokyselinu tyrozín a Gly-Gly-Phe-Met. antagonistom je naloxon μ1. miechy a v nervových pletencoch regulujúcich motilitu gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu. hypotermia. tlmia dychové centrum a niektoré majú aj antitusické účinky Tieto analgetiká stimulujú opioidné receptory. eufória μ2.ANODÝN Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: DEFINÍCIA ANALGETÍK-ANODÝN: Analgetiká sú látky. mióza. blokácia naloxonom ε (epsilon)-stimulácia morfínom a β-endorfínmi. proenkefalin A→ oktapeptid→ heptapeptid→ met-enkefalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) c. endorfínmi 30 . enkefalíny. -všetky receptory sú spriahnuté s G regulačným proteínom μ (mí) -je spriahnutý s adenylátcyklázou .útlm tvorby cAMP. Majú teda podobné účinky ako endogénne opioidné peptidy.supraspinálna analgézia. ketocyklazocínom. proopiomelanokortin→ β-lipotropin (+ACTH)→ β-endorfin → α-endorfín b. ovplyvňujú vedomie.inhibícia Ca2+ kanála -analgézia. tolerancia. silné abstinenčné príznaky -stimulovaný morfínom a β-endorfínmi. závislosť.vysokoafinitný. blokáda naloxonom je sporná κ (kappa). bolesť neodstraňujú -majú účinky v CNS. útlm dychového centra. abstinenčné príznaky PODTYPY OPIOIDNÝCH RECEPTOROV: -opioidné receptory sa nachádzajú v neurónoch. závislosť. ktoré sa v organizme tvoria štiepením inaktívnych polypeptidových prekurzorov: a. tolerancia. Vyskytujú sa v rôznych oblastiach mozgu. mióza. mierna obstipácia. noradrenalínu (κ receptory) i excitačných neurotransmiterov a substancie P. stimulácia K+ kanálov -analgézia.nízkoafinitný. ich syntetické analógy.pri dlhšom podávaní vyvolávajú toleranciu.DELENIE ANALGETÍK. obstipácia ρ (ró)-stimulácia enkefalínmi. sedatívny efekt bez útlmu dychového centra.respiračná depresia. ENDOGÉNNE OPIOIDNÉ PEPTIDY: -sú endogénni agonisti nociceptorov -peptidy.

znížená sekrécia moču stimuláciou výdaja ADH • zvyšujú tonus maternice • tlmia pohyb riasinkového epitelu v bronchoch a vajcovodoch • prechádzajú placentou a môžu spôsobiť depresiu dýchania plodu ROZDELENIE: 1.σ (sigma)-tachykardia. SKENAN] • Pethidín. manické stavy. odstránenie negatívnych emócií až eufória (stav blaženého kľudu)→ riziko závislosti a tolerancie • antitusický účinok a ovplyvnenie dychového centra. ich pôsobenie je selektívne a neovplyvňuje percepciu iných podnetov ako bolestivých (dotyk.aj ransdermálna aplikácia [DUROGESIC] • Alfentanyl • Sulfentanyl [SUFENTA.typický príznak pri intoxikácii opioidmi • znižujú telesnú teplotu účinkovaním na hypothalamus • inhibujú sekréciu “releasing” hormónov.SUFENTANIL TORREX] • Hydromorfon • Oxymorfon 31 . čo sa môže prejaviť ortostatickou hypotenziou • zvyšujú tonus hladkého svalstva GIT→ zácpa. N-alkyl-cyklazocínom δ (delta). ↑dychového cyklu→ hypoventilácia ÚČINKY ANODÝN: • analgetický účinok.útlm tvorby cAMP a stimulácia K+ kanála ↓dychovej frekvencie. navodenie diurézy. ovplyvne nie telesnej teploty -stimulácia fencyklidínom. zvýšenie tlaku v žlčníku a možnosť jeho ruptúry (→neodporúča sa ich podávanie pri žlčníkových a iných kolikách) • zvýšený tonus hladkého svalstva môže viesť k retencii moču. čím znižujú hladinu hypofyzárnych hormónov • vedú k periférnej vazodilatácii a zníženiu periférnej rezistencie. pri kolikách -ovplyvnenie aj algothymickej zložky.opioidné analgetiká zvyšujú prah vnímania bolesti. vyššie dávky opoioidov tlmia aj viscerálnu bolesť.nemá spastický účinok na hladké svalstvo [DOLSIN] • Tilidín . tlak. vysoké dávky vedú k útlmu pneumotaktického a dychového centra • mióza. halucinácie.silné analgetikum [SLOVALGIN.centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ.nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Methadon • Levorfanol • Pyritramid • Bezitramid • Fentanyl. chvenie. mydriáza. MORPHIN BIOTIKA. teplo) -toto pôsobenie sa prejavuje viacej u tupej bolesti.SILNÉ OPIOIDY -majú silné analgetické účinky ale vždy na ne vzniká závislosť • Morfín . napr.

kontrakcia žlčových ciest → nepodáva sa pri žlčových kolikách 3.používajú sa pri slabších bolestiach a k zosilneniu účinku NSPZL • • • • • • • Tramadol.OPIOIDY S DUALISTICKÝM ÚČINKOM .majú sedatívne pôsobenie • • • • Buprenorfin [TEMGESIC.útlm polysympatických miešnych reflexov 2. TRAMABENE] Dextropropoxyfén Kodein.hladká svalovina (GIT). TRANSTEC] Butorfanol Pentazocín .kontrakcia čreva → spastická zápcha (kontrakcia a relaxácia čreva nie sú pravidelné.dráždenie jadra nervus oculomotorius → mióza . SOLPADEINE. antagonista μ receptorov [FORTRAL] Nalbufin . kŕče . otupenie.analgézia (↑prahu vnímania bolesti). eufória (návyk.útlm centra pre zvracanie .slabšia stimulácia μ receptorov.blokuje spätný príjem biogénnych amínov do nervových zakončení [MABRON.útlm vazomotoric. ukľudnenie. toxikománia) -mozgový kmeň -stredný mozog+most.excitácia (dysfóra.tlmenie -pre tieto jeho účinky sa podáva so spazmolytikami a antiemetikami 2.CNS: -mozgová kôra.majú slabšie analgetické účinky i menšiu látkovú závislosť . CODEIN.“negatívna” eufória) -predĺžená miecha.slabšie analget.útlm dychového centra . antagonista μ receptorov 32 .centra (maskovaný nahromadením CO2) -spinálna miecha.útlm centra pre kašeľ .majú agonisticko-antagonistické účinky .podráždenie chemorecepčnej zóny pre zvracanie (pri malej dávke možné zvracanie.Účinky MORFÍNU: 1. KODYNAL] Etylmorfín [DIOLAN] Folkodin [NEOCODIN] Hydroxykodón.antitusické účinky Oxykodón 3. a euforuizujúce účinky [KORYLAN. TRAMAL. aby bolo utlmené centrum pre zvracanie) .riasinkový epitel.dráždenie. črevo sa preto nevyprázdňuje) . pretože dávka nie je dosť vysoká na to.agonista κ.agonista κ.OPIOIDY SO SLABŠÍMI ANALGETICKÝMI ÚČINKAMI .útlm pneumotaktického centra .

] Folkodin -centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ Liečba útlmu CNS po opioidoch: Naloxon [INTRENON inj.] Liečba závislosti na opioidoch: Methadon.] .gtt. hlavne k odstráneniu dychovej depresie -k diagnóze fyzickej závislosti na opioidoch -k liečbe liekovej závislosti -na zvládnutie porúch.ANTITUSIKÁ Kodein [CODEIN. mozgová trauma) • • • Nalorfin -parciálny antgaonista (slabo agonistický účinok) Naloxon -čistý antagonista Naltrexon -čistý antagonista INDIKÁCIE: 1.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Pri bolestiach v ortopédii. infarkte myokardu.používajú sa: -k liečbe intoxikácie opioidmi.ANTAGONISTI OPIOIDOV .silnejšie blokujú účinky agonistov ako dualistov ..látky rušiace účinky i silných opioidov . KODYNAL] Etylmorfin [DIOLAN inuj.ANALGETIKÁ • pri nádorovej bolesti Morfin [SLOVALGIN] Pyritramid Bezitramid • Pri kolikách Pethidin [DOLSIN inj.] Ďalšie indikácie: potlačenie dušnosti pri astma cardiale a edéme pľúc spastiká na zastavenie neinfekčných hnačiek silné bolesti pri operáciách.4. TRAMABENE] Pentazocin [FORTRAL] • Pri neuroleptanalgézii v kombinácii s neuroleptikami typu butyrofenónu Fentanyl [DUROGESIC emp tts. popáleninách.] • V kombinácii s analgetikami-antipyretikami Kodein + paracetamol [KORYLAN tbl.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo Tilidin .. reumatológii Tramadol [TRAMAL.kompetetívne vytesňujú opioidy z receptorov . ktoré sú podmienené uvoľňovaním endogénnych opioidov (šok.gtt.] Alfentanyl Sulfentanyl [SUFENTA inj. Buprenorfin [TAMGESIC] 33 . pri šoku 2.

získavajú sa z ópia Morfín HO 4 A 1 O E 6 B 14 . inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva zosilujú a predlžujú depresívne účinky opioidov • Synergizmus analgetického pôsobenia opioidov a nesteroidných protizápalových látok DELENIE ANALGETÍK. aplikácii je rýchlo metabolizovaný) Met. rýchlejšie preniká do CNS Met. zhoršenie nálady -svrbenie -retencia moču -hypotenzia -zvýšenie tlaku v žlčových cestách KONTRAINDIKÁCIE: -stavy s ohrozením dýchacieho centra -astma -zvýšený vnútrolebečný tlak -otrava centrálne dráždiacimi látkami INTERAKCIE: • Neuroleptiká. závislosť.:-eliminácia vo forme glukuronidu -menšia časť je N-demetylovaná na normorfin a 3-O-metylovaná na kodein 9 16 C D N CH 3 HO Kodeín CH 3O O N CH3 HO -lipofilnejší ako morfín.ANODÝN Z FARM. morfin a normorfin. kŕče -závrate -blúznenie.i.CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1. aplikácia (pri p.alebo O-demetylácia na norkodein.o. ktoré sú vylučované ako konjugáty 34 .:-eliminácia vo forme konjugátu -oxidatívna N. zvracanie -obstipácia -excitácia.analgetická aktivita je viazaná na (-)-izomér . (toxikománia) -nauzea. Prírodné látky.v.NEŽIADÚCE ÚČINKY: -útlm dychového centra -tolerancia.

Polosyntetické opioidy Vzťah štruktúry a účinku: 1)éterifikáciou fenolickéj skupiny sa znižuje analgetická aktivita morfínu a zvyšuje sa antitusické pôsobenie. a súčasnou substitúciou objemným rozvetveným alifatic.2.: -nezmenený.:-vylučuje sa nezmeneý alebo ako O-glukuronid -oxidatívna dezalkylácia na nor-buprenorfin→ O-.radikálom na C7 (buprenorfin)sa zvyšuje analgetický účinok CH3CH2O CH 3O CH 3O O N CH3 HO O N C H3 O O OH N C H3 O Etylmorfín Hydrokodon Oxykodon Nalbufin HO Met. 2)esterifikáciou oboch OH skupín za zvyšuje aktivita ale i toxicita 3) obmeny na C kruhu možné: hydrogenácia izolovanej dvojitej väzby a eventuálne súčasná obmena na sekundárnej alkoholickej skupine je vhodná 4) epoxidický O v kruhu E nie je podmienkou 5) náhrada metylu na N za väčší alkyl alebo cykloalkyl zvyšuje lipofilitu a mení vlastnosti na parciálne agonistické 6) premostenie kruhu C medzi C6 a C14 vinylom alebo etylénom. Všetky iné obmeny aromatického kruhu pôsobia dysterapeuticky. Nglukuronid -parciálny agonista N CH 2 O CH 3O H O C C( CH 3) 3 CH 3 35 . oxidácia OH na C6 za vzniku nalbufonu -N-dezalkylácia -agonisto-antagonistické vlastnosti OH H N CH 2 O HO Buprenorfin HO Met.

:-3-O-glukuronid -oxidatívna hydroxylácia na cyklobutyle na neúčinný hydroxybutorfanol -dezalkylácia na neúčinný norbutorfanol Levorfanol HO H N CH 3 B.blokovaním éterickou väzbou sa znižuje analgenitcká A a zvy šuje sa antitusická 3) účinné sú (-)-morfínany. oxidácia metylu v postrannom reťazci na OH až COOH skupinu -používa sa na vyvolanie abstinenčných príznakov u morfinistov -vhodný u stredných bolestí C. jeho odstránenie alebo blokovanie éterickou väzbou aktivitu ruší 4. pôsobenie na μ receptory Met.náhrada metylu na N za vyššie lipofilné alkyly zvyšuje aktivitu Pentazocin HO CH3 CH3 N CH2 CH C C H3 CH3 -zmiešaný agonisto-antagonista.vyššiu A vykazujú trans izoméry 3. slabé antagonis. jeho N-metyláciou vzniká účinný derivát N-metylmorfinan 2) A zvyšuje OH v polohe 3 .3. Deriváty morfínanu Vzťah štruktúry a účinku: 1) morfinan je sám neúčinný. Deriváty benzomorfanu Vzťah štruktúry a účinku: 1. tolerancia. Syntetické opioidy . zhodné s prírodným morfínom ľavotočivým 4) výhodná je substitúcia na C-14 (butorfanol) 5) kruhy B a C môžu byt v cis.snaha odstrániť vedľajšie účinky morfínu.usporiadaní Butorfanol HO OH N CH 2 -zmiešaný agoniso-antagonista Met.vyššia aktivita je pri prítomnosti OH na C2´.:-glukuronid.aj trans. návyk A.pre zachovanie aktivity sú nutné CH3 v polohe 5 a 9 2. výrazné agonist. Deriváty 4-fenylpiperidínu Vzťah štruktúry a účinku: 1)substitúcia fenylu je nevýhodná s výnimkou OH v polohe 3 2) náhrada metylu na N za vyššie lipofilnejšie radikály je vhodná 36 . pôsobenie na κ a σ receptory.útlm dychového centra.

3) esterová väzba je nositeľom vysokej aktivity, neni však pre jej zachovanie nevyhnutná, je možná jej náhrada za ketoskupinu, kratší alkyl, prevrátený ester 4) prenesenie substituentov z polohy 4 do 3 piperidinu A znižuje, ale neruší 5) piperidínový kruh nie je podmienkou aktivity, je možné ho rozšíriť na perhydroazepín Pethidin
CH3 N COOC2H5

Met.: oxidatívna N-demetylácia a zmydelnenie na slabo účinný norpethidin a kys. pethidinovú a neúčinnú kys. Norpetidí novú, ktoré sa vylučujú ako glukuronidy -spazmolytické, sedatívne, hypnotické účinky

D, Deriváty 3-fenylpropylamínu
Vzťah štruktúry a účinku: 1) substitúcia aromatických jadier pôsobí dysterapeuticky 2) pre A je nutný dvojuhlíkatý reťazec medzi centrálnym uhlíkom a bázickou skupinou, jeho skrátenie alebo predĺženie aktivitu ruší -metyl skupina na uhlíku v susedstve amino-skupiny je výhodná, ale nie nutná 3) A je viazaná na ľavotočivý izomér 4) redukciou keto skupiny na sekundárnu OH sa A znižuje, následnou esterifikáciou s kys. O octovou sa opäť zvyšuje 5) obmedzené sú možnosti obmien bázického reťazca- môže tu byť metylaminoskupina, pipe ridín, morfolín Methadon Met.:-oxidácia na methadon-N-oxid -redukcia keto skupiny na methadol, ktorý N-demetyláciou prechádza na normethadol -oxidatívne štiepenie ketónu za vzniku kyseliny -oxidatívna demetylácia na normethadon, ktorý cyklizuje na pyrolidínový metabolit -mí agonista

C CH3

C OC2H5 C H2 C H N ( CH 3 )2

Pyritramid
CN C C H2 C H 2 N C ON H 2 N

Bezitramid- len p.o. aplikácia (nerozpust. vo vode)
O N N C C O C H 2 C H3

CN C C H 2 C H2 N

Dextropropoxyfén Met.:-hydrolýza esterovej väzby za uvoľnenia alkoholu

37

C H2 C OC O C 2 H 5 H C C H3 CH3 N C H3

-mono- až di-demetylácia -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe benzylu a potom N-demetylácia -metabolity sa vylučujú vo forme konjugátov -nevyvoláva návyk -použitie v kombinácii s antipyretikami

E, Deriváty iných štruktúr
Fentanyl
CH 2CH2 N

Met.:-N-dezalkylácia na norfentanyl -hydrolytické štiepenie anilidovej väzby na despropionylfentanyl -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe oboch fenylov -hydroxyl. metabolity sú vylučované vo forme konjugátov -čistý agonista

CH 3CH2 CO N

Tilidín –trans
CH 3 N CH 3 CO OC2H 5

Met.:-oxidatívna demetylácia na nor-tilidin= vlastný účinný agens -ďalšia demetylácia na di-nor-tilidin -zmiešaný agonisto-antagonista

Tramadol
O CH3 HO H CH3 CH2N CH3

Met.:-nezmenený -N, O-demetylácia za vzniku O-demetyl-tramadolu -N,N-di-demetylácia -metabolity sa vylučujú nezmenné alebo ako glukuronidy -parciálny agonista -prolongácia potlačenia bolesti

4. Antagonisti analgetík
-potláčajú alebo zoslabujú charakteristické vlastnosti morfínu -antagonstický účinok je spôsobený substitúciou metylu na N lipofilnejším radikálom s 3-5 uhlíkmi Nalorfin Naloxon
HO HO

O N CH 2 CH HO

O

OH

C H2
O

N CH 2 CH

CH 2

38

-parciálny antagonista-čistý antagonista- antagonizuje všetky receptory antagonizuje μ receptory -vysoká lipofilita- ľahký prienik do CNS -čistí agonisti: morfín, fentanyl -parciálni agonisti: buprenorfín, tramadol -agonisto-antagonisti: pentazocin, butorfanol, nalbufin, tilidín -parciálni antagonisti: nalorfín, cyklazocín -čistí antagonisti: naloxon, naltrexon

MORFÍN
-je alkaloid, ktorý sa získava z ópia. Ópium je zaschnutá šťava nezrelých makovíc druhu Papver somniferum, Papaveraceae (mak siaty). Tieto nezrelé makovice (tobolky) sa 8-10 dní po opadaní korunných lupienkov pozdĺžne narezávajú a zberá sa žltkavá mliečna šťava vytekajúca z mliečnic- latex. Asi 75% latexu tvorí kaučuk, sliz, pektíny, živice, vosky a 15-25% alkaloidy. Ak sa získané ópium pridá do alkoholu, pripraví sa ópiová tinktúra. Ópium obsahuje alkaloidy: -morfinanový typ: morfín (10-17%), kodeín, tebaín 10-hydroxykodeín, 6-metylkodeín, neopín, pseudomorfín, salutaridín -benzylizochinolínový typ: papaverín laudanín, kodamín, laudanozín, retikulín, somniferín -ftalidotetraizochinolínový typ: narceín, noskapín, narkotolín -protopínový typ: protopín, kryptopín, α-allokryptopín -tetrahydroizochinolínový typ: hydrokotarnín -rhoeadínový typ: rhoeadín, glaudín, papaverrulín B,C,D Hlavné alkaloidy ópia: názov Obsah v % typ vlastnosti Morfín 3-23 Morfinanový Silná báza Vysoká toxicita Kodeín 0,2-4 Morfinanový Tebaín 0,2-1 Morfinanový Papaverín 0,5-2 Benzylizochinol. Slabá báza Nízka toxicita Noskapín 2-8 Ftalidotetrahydroizochinol. Narceín 0,1-2 Ftalidotetrahydroizochinol Použitie: • morfín - analgetický účinok (potencuje ho noskapín), vyvoláva eufóriu, je návykový • kodeín- analgetikum anodynum, slabšie pôsobí na psychické funkcie, centrálne pôsobiace antitusikum • papaverín- nemá narkotický účinok, nepôsobí na dýchacie centrum, má spazmolytické účinky- tlmí koliky a črevné spazmy spojené s hnačkami, spazmy žlčových a močových ciest • noskapín- tlmivé účinky na kašeľ, -koloidné sprievodné látky ópia sa podieľajú na pomalej resorpcii, čím sa dosahuje protrahovaný účinok ópia

39

ČSL 4: Opium Opium pulveratum Morfinium chloratum ČSL 3: Tinctura opii

SL1: Opium crudum Morphini sulfas Morphini hydrochloridum

SYNTÉZA BENZYLIIZOCHINOLÍNOVÝCH ALKALOIDOV:

40

NO2B ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ
DEFINÍCIA: Analgetiká- antipyretiká sú látky, ktoré znižujú vnímanie bolesti a zároveň znižujú zvýšenú telesnú teplotu. Pôsobia na mierne a stredne silné bolesti, nepôsobia na viscerálne a silné bolesti. Ich analgetický účinok je slabší ako u opioidných analgetík. Niektoré majú aj antiflogistický účinok.

HORÚČKA
Priemerná hodnota telesnej teploty je 36,8°C ± 0,4°C. Krivka telesnej teploty kolíše cez deň v rozsahu 0,5- 0,7°C a má diurinálny rytmus. Najvyššiu hodnotu dosahuje o 16-18. hodine, najnižšiu nadránom. Počas gravidity a menštruácie sa zvyšuje, počas ovulácie znižuje. Horúčka je obranná reakcia organizmu na patologický agens. Nie je ochorením, ale symptómom ochorenia. Je zvýšením teploty nad normálne denné kolísanie spôsobené imunitnými a termoregulačnými mechanizmami. Teplota tela: 37-38°C -subfebrilita 38-40°C -horúčka >40°C -hyperpyrexia Telo si reguluje telesnú teplotu na základe rovnováhy medzi výdajom a tvorbou tepla. Za tvorbu tepla sú zodpovedné: o tyreoidálne hormóny o metabolizmus- hlavne pečeň a kostrové svaly (50% tvorby tepla) o svalová aktivita (triaška)- nesynchrónne mimovoľné pohyby svalov Teplo sa vydáva: o vyžarovaním (radiáciou)- výdaj pomocou fyzikálnych pochodov, 60%výdaja o vedenie (napr. výdaj tepla s predmetom) o vyparovanie (potenie)- vylučovanie vody a solí, 20% výdaja tepla Nerovnováha výdaja a tvorby tepla sa prejaví: potením hyperventiláciou vazodilatáciou (červenaním) Príčiny horúčky: Infekcie, špecifické zápaly Imunitné reakcie, cudzorodá bielkovina Poškodenie tkanív Intraabdominálne zápaly Neoplastické procesy Akútne metabolické poruchy Lieková horúčka Dehydratácia Psychogénna

41

Regulácia horúčky: Za rovnováhu výdaja a tvorby tepla je zodpovedné termoregulačné centrum v zadnom laloku hypotalamu. Tento prijíma informácie z periférie a vnútorných orgánov a prestavuje teplotu. Mechanizmy vzniku horúčky: exogénne pyrogény_____________________________ ↓ ↓ aktivácia lymfocytov a makrofágov ↓ ↓ ↓ __________________________ ↓ ↓ ↓ ↓ CNS ← stimulujú tvorbu ↓ endogénnych pyrogénov ↓ ↓ ↓ hypotalamus ________________↓ ↓ nastavenie termoregulačného centra na vyššiu teplotu Exogénne pyrogény: • Lipopolysacharidy bakteriálnych membrán (mikrobiálne endotoxíny) • Antigény pôsobiace na lymfocyty • Imunokomplexy • Rakovinové bunky • Deštruované bunky Endogénny pyrogény (cytokíny): • IL-1α, IL-1β • IL-2, IL-6 (kľúčové cytokíny akútnej fázy) • TNFα (kachektin), TNF β (lymfotoxín) • Interferóny α, β, γ • CSF Endogénne pyrogény prejdú do zadného laloku hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu PLA2→ tvorba kyseliny arachidónovej → cyklooxygenáza → tvorba prostaglandínov, prostacyklínov. Za spúšťanie horúčky je zodpovedný PGE2.

42

Mechanizmus horúčky po prebudovaní termoregulačného centra: ↑ referenčnej hodnoty termostatu ↓ efektorové mechanizmy ↓ _______________________________ ↓ ↓ uchovávanie tepla zvýšená produkcia tepla vazokonstrikcia zvýšenie metabolizmu účelové správanie triaška ↓ ↓ horúčka horúčka -pri prebudovaní termoregulačného centra sa zvýši produkcia hormónov štítnej žľazy a aktivuje sympatikus PRIEBEH HORÚČKY: 1. prodromálne štádium -od nástupu exogénneho agensu po tvorbu endogénneho pyrogénu -trvá minúty, maximálne 1,5 hodiny 2. štádium vzostupu telesnej teploty -prestavenie termostatu → ↑telesnej teploty 3. štádium vyvrcholenia -zvýši sa tvorba tepla, teplo sa uchováva tak, aby teplota tela dosiahla teplotu na ktorú je termostat prestavený 4. zostupné štádium -pokles teploty, ktorý by mal trvať niekoľko hodín, nemá byť náhly Zmeny vitálnych funkcií pri horúčke: - ↑ frekvencia činnosti srdca - ↑ ventilácia - ↑ metabolizmus- ↑ oxygénna fosforylácia, až negatívna dusíková bilancia (proteolýza, ↓ telesnej hmotnosti) - ↓ diuréza - zápcha- ↓ pohyb tráviacich ciest, ↓ produkcia tráviacich štiav - ↓ chuť do jedla - oligémia, dehydratácia - hyperalgézia Význam horúčky:  Zvýšenie imunitnej schopnosti- pohyblivosti a fagocytovej schopnosti leukocytov, produkcie protilátok a antibakteriálnych, antivírusových látok, proliferácia Tlymfocytov  Spomalenie rastu a rozmnožovania mikroorganizmov- znížením množstva železa a zinku v plazme

43

esterifikácia kys. Prostaglandíny ako tkanivové pôsobky vznikajú vo zvýšenej miere v tkanivách. kĺbov. Antipyretický účinok je vysvetlený prebudovaním termoregulačného centra na pôvodnú hodnotu (zníženie telesnej teploty centrálnym mechanizmom). výnimkou je substitúcia OH skupinou v polohe 5 (kyselina gentisová a diflunisal sú účinnými antiflogistikami) 44 .telesná teplota zvýšená nad 43°C→ tepelný šok.febrilné kŕče.bolesti hlavy.SALICYLÁTY VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. čaje s cukrom. denaturácia bielkovín. strata solí .sociálny význam) Možné škodlivé účinky horúčky (hlavne ak pretrváva dlhšie): . salicylovej nemení analgeticko-antipyretický účinok 4. halucinácie . až poškodenie CNS . kde prebiehajú zápalové procesy.záťaž KVS až cirkulačná insuficiencia . 1.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky.ANTIPYRETÍK: MECHANIZMUS ÚČINKU: Analgetiká-antipyretiká pôsobia hlavne periférnym mechanizmom. delírium. predovšetkým blokádou biosyntézy algogénnych mediátorov typu prostaglandínov. potenie. negatívna dusíková bilancia .↑ metabolizmus.svalový katabolizmus. ktorý upozorňuje na nutnosť ďalšej diagnostiky a liečby (medicínsko. nefarmakologická -horizontálna poloha -eliminácia stresu a námahy -uvoľnenie odevu -pridanie tekutín -pridanie energie (minerálka.) B. sladené nápoje.telesná teplota zvýšená nad 41°C→ ↓imunitných reakcií. hyperalgézia .analgetiká-antipyretiká ROZDELENIE ANALGETÍK. Nešpecifický diskomfort.symptóm. dehydratácia.zmena karboxylu za amid aktivitu zachováva ale znižuje dráždivosť 3.esterifikácia alebo pevná blokáda hydroxylovej skupiny éterickou väzbou aktivitu zachováva (pre antiseptický a antimykotický účinok musí byť OH voľná) 5. smrť LIEČBA HORÚČKY: A.somnolencia a letargia .na zachovanie aktivity je potrebné o-usporiadanie 2. Analgetický a antiflogistický efekt antipyretických analgetík je vysvetlený blokádou cyklooxygenázy... svalov. farmakologická.

pretože blokuje tvorbu prostaglandínov v žalúdočnej sliznici.antipyretikum. alebo ako ester-glukuronid. bakteriostaticky. vredy 45 . šliach. neuralgie • antiflogistické (pri dávke 3-6g) -silná väzba na plazmatické bielkoviny => pozor na interakcie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -sú vyvolané rovnakým mechanizmom ako terapeutické účinky a sú závislé od plazmatickej koncentrácie • GIT. nausea.dyspepsia.keratoplastikum (koncentrácia <10%). svalov. antimykoticky -vnútorné. zvýšenej tvorbe kyseliny chlórovodíkovej a zvýšenému prekrveniu sliznice až krvácaniu (podanie kyseliny vo forme alkalickej soli tento účinok znižuje) =>Pre tento nežiadúci účinok má iba vonkajšie použitie ako dermatologikum Kyselina acetylsalicylová -lepšiu stabilitu a znášanlivosť má soľ aloxiprin (ASA pufrovaná aluminiumoxidom). SAL ICY LOVÁ Met: vylučuje sa nezmenená. antisepticky. keratolytikum (koncentrácia >10%).5dihydroxybenzoová). ACET Y L SAL ICY LOVÁ MECHANIZMUS ÚČINKU: neselektívna inhibícia cyklooxygenázy COX1 aj COX2 ÚČINKY: • antiagregačné (pri dávke 100mg)vďaka schopnosti ireverzibilne acetylovať aminoskupiny terminálneho serínu enzýmu COX→ blokuje syntézu agregačne pôsobiaceho tromboxanu A2. vomitus . 2. kyselina gentisová (2.5-trihydroxybenzoová Použitie: -vonkajšie.Kyselina salicylová COOH OH KY S. pričom minimálne inhibuje tvorbu antiagregačne pôsobiaceho prostacyklinu → profylaxia trombóz • antipyretické (pri dávke 3x500mg) • analgetické (pri dávke do 3g).3. antiflogistikum Nežiadúci účinok: dráždenie a poškodzovanie žalúdočnej sliznice. éter-glukuronid.na bolesti kĺbov. hlavy. zubov. čo vedie k zníženej tvorbe ochranného slizu.poškodenie žalúdočnej sliznice. ktorý uvoľňuje kyselinu v alkalickom prostredí tenkého čreva -ASA je enzymaticky štiepená v kyslom prostredí žalúdka na účinnú kyselinu salicylovú COOH OCOCH3 KY S.

na bolesti zubov. dnou • deti do 12 rokov (riziko vzniku Reyeovho syndrómu. metabolická acidóza. trimester gravidity 2. DERIVÁTY ANILÍNU Fenacetin NHCOCH3 FENACET IN OC2H5 Met: štiepenie éterovej väzby za vzniku paracetamolu alebo oxidatívna hyd roxylácia na 2. pretože nie sú schopné prenikať do kyslého zápalového tkaniva. methionin.pôsobí na termoregulačné centrum hypotalamu a znižuje jeho reaktivitu na exogénne pyrogény • Analgetické. ktorý je príčinou nežiadúcej methemoglobinémie -má analgetické a antipyretické účinky. Majú centrálny analgetický a antipyretický účinok. SCC] podaný do 8-15 hodín po otrave) KONTRAINDIKÁCIE: 46 . cystein. kde mimo iných mechanizmov inhibujú aj COX. astmou. ktoré s benzochinoniminom ochotne reagujú (N-acetylcystein [SOLMUCOL.hyperpyrexia.alebo 3-hydroxyfenacetin a dezacetylácia za vzniku fenetidinu. kancerogenitu. svalov. čo im umožňuje rýchlejší prienik do CNS. kĺbov NEŽIADÚCE ÚČINKY: menšie ako po ASA • pri dlhodobom užívaní riziko funkčného poškodenia obličiek (p-aminofenol) • pri predávkovaní riziko hepatotoxicity a závažného poškodenia pečene (po vyčerpaní zásob glutationu sa benzochinon-imin viaže na pečeňové peptidy) ako špecifické antidótum sa používa N-acetylcystein. zvracanie. Nemajú antiflogistický účinok. nemá antiflogistické účinky -pre nefrotoxicitu.proliečivo paracetamolu vhodné k injekčnej aplikácii Paracetamol PARACET AMOL NHCOCH3 OH ÚČINKY: -majú lipofilnejší charakter ako salicyláty. poruchy krvotvorby bronchokonstrikcia u precitlivelých osôob tinitus (zvonenie v ušiach) KONTRAINDIKÁCIE: • osoby s vredovou chorobou. poruchy funkcie pečene a CNS) • 3.• • • okultné krvácanie. • Antipyretické. hlavy. kŕče. psychotropný a euforizujúci účinok sa používa veľmi málo alebo v kombinovaných prípravkoch Propacetamol.

v.substitúcia metylu na dusíku solitvornou sulfoskupinou zvyšuje rozpustnosť→ i. ktoré je buď acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4hydroxyfenazón CH3 N CH3 CH3 CH3 CHHN RAMIFENAZON O N 47 . antipyretikum NÚ: riziko tvorby karcinogénnych metabolitov (za prítomnosti nitritov v kyslom prostredí sa z neho odštiepi dimetylaminoskupina a vytvára sa karcinogénne pôsobiaci dimetylaminonitrosamin) riziko vzniku agranulocytózy Ramifenazón Met: oxidatívna demetylácia v polohe 2 na nor-raminofenazón oxidácia na metyle izopropylu s následnou možnou hydroxyláciou aromatického kruhu odštiepenie celého izopropylu na 4-aminofenazón. aplikácia (metamizol) Fenazón Met: oxidatívne hydroxylovaný v polohe 4 a 3 za vzniku 4-hydroxyfenazonu a 3-hydroxymetylderivátu. Zavedenie aminoskupiny a jej substitúcia alkylmi alebo acylmi analgeticko-antipyretickú aktivitu zvyšuje 2. Používajú sa hlavne krátkodobo pre antiflogistické účinky ( reumatoidná artritída.aktrivita sa zachováva ak sa poloha 4. trimester gravidity 3. oxidatívna desmetylácia v polohe 2 na 2-norfenazón. ktoré sú vylučované ako N-acetylderiváty -druhá fáza: hydroxylácia za vzniku 4-hydroxyfenazonu a demetylácia na 3-desmetyl-4-aminofenazon N O CH 3 N CH 3 N CH 3 CH 3 AMINOFENAZON -analgetikum (bolesti zubov a hlavy).• • osoby s ochorením alebo poškodením pečene 1. antipyretické účinky. zápaly žíl. Metabolity sú vylučované ako glukuronidy -použitie v kombinovaných prípravkoch O N N CH 3 CH 3 FENAZON Aminofenazón Met:-prvá fáza: demetylovaný na dimetylaminoskupine na monodesmetylaminofenazón až 4-aminofenazón. DERIVÁTY PYRAZOLÓNU -analgetické. pyrazolónového jadra substituuje. dna) -silná väzba na plazmatické bielkoviny=> pozor na interakcie VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1.

…) alebo ako spazmoanalgetiká Kyselina acetylsalicylová : ACYLPYRIN. ANOPYRIN. PANADOL. ACYLCOFFIN(ASA+kofeín). ASPIRIN C. MEXAVIT (paracetamol+vitamín C) 48 . MEDIPYRIN. ALNAGON NEO (ASA+kofeín+kodeín) Aloxiprin: SUPERPYRIN Paracetamol: PARALEN. ktorý je acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4-hydroxyfenazón NÚ: riziko vzniku agranulocytózy a anafylaktického šoku -silnejšie analgetikum a spazmolytikum -použitie pri žlčových a ľadvinových kolikách Piperylon CH3 N Účinné spasmoanalgetikum u kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest a spazmov GIT H O N N CH3CH2 PIPERY L ON PRÍPRAVKY: -použitie v monoprípravkoch ale aj v kombinovaných prípravkoch (s kys.Propyfenazón Met: N-demetylácia na nor-propyfenazón a následná hydroxylácia na p-hydroxy-nor-propyfenazón (oba sú analgeticky účinné). PANADOL BABY -kombinované: ACIFEIN. askorbovou. COL DREX (paracetamol+kofein+fenylefrin). silnejší antipyretický a slabší antiflogistický účinok ako aminofenazón -bez rizika vzniku karcinogénnych metabolitov CH 3 N CH 3 CH CH 3 CH 3 PROPY FENAZON O N Metamizol (Noramidopyrin-methansulfonan sodný ) NORAMIDOPY RINMETASUL FONAN SODNÝ O NaOSO2CH2 N CH 3 N N CH 3 CH 3 Met: hydrolýza na 4-metylaminofenazon oxidácia na metylamínoskupine na 4-formylaminofenazón a 4aminofenazón. vylučovaný hlavne ako enol-glukuronid nor-propyfenazón -rovnaký analgetický. ASPRO C FORTE . PANADOL EXTRA (paracetamol+kofein). ATARALGIN (paracetamol+guajfenesin+kofein). ASPIRIN. guajfenezínom. kofeínom. PANADOL ULTRA (paracetamol+kofein+kodein). ASPRO -kombinované: ACIFEIN (ASA+paracetamol+kofeín).

bolesti a zápale trojklanného nervu. NAPELLÍN -Aconiti radix (tuber). hadie jedy Naja tripudians. neuralgiách. ktorá sa používa na potlačenie silných bolestí pri malígnych tumoroch -prípravok KOBRATOXIN inj. C.. cinchonidín Použitie: antipyretikum a analgetikum –znížením tkanivového dýchania tlmivým pôsobením na CNS. antireumatikum -nachádza sa v prípravku VALOFYT-NEO spc. antimalarikum. Salicaceae (ČSL 4. cinchonín. SL 1) -monoterpénový indolový alkaloid (vzniká syntézou triptofánu a monoterpénu yohimbínového typu) Chinae cortex obsahuje 4-12% alkaloidov: chinín. 49 . (u nás nie je registrovaný) Vipera amnodytes. Aconitum napellus. (u nás nie je registrovaný).obsahuje látky používané na reumatické bolesti -prípravky VIPERALGIN inj. pastilky B.. Ranunculaceae (ČSL4) -diterpénové alkaloidy (N je zabudovaný do terpénového skeletu.Propyfenazón: VALETOL (propyfenazón+paarcetamol+kofeín). artritídach (ako masť) -Tinctura aconiti je súčasťou expektoračného prípravku PLEUMOLYSIN gtt. alkaloidového typu CHINÍN –Chinae cortex. zápale kĺbov.izolovaná látka ofiotoxín. Rubiaceae (ČSL4.ANTIPYRETIKÁ A.protoplazmatický jed brzdiaci enzýmové procesy. VIPERAE BERI VENENUM ung.od kyseliny mevalónovej) Použitie: tlmí CNS. SL 1) –fenolový glykozid (odvodený od kyseliny šikimovej) -hydrolýzou sa uvoľňuje glukóza z p-hydroxylu za vzniku salicylalkoholu (saligenínu). antipyretikum. analgetikum. Salix alba. pri dne.(u nás nie je registrovaný) AKONITÍN. chinidín. SPASMOVERALGIN NEO Metamizol: NOVALGIN. SALICÍN –Salicis cortex. flavonoidy a organické kyseliny Použitie: analgetikum. ktorý oxidáciou prechádza na kyselinu salicylovú -Salicis cortex obsahuje aj triesloviny. roborans antiarytmikum pri arytmiách a tachykardiách. ALGIFEN PRÍRODNÉ ANELGETIKÁ. pri aplikácii na pokožku pôsobí anesteticky.tlmí dráždivosť srdca (chinidín) zvyšuje citlivosť maternice na látky vyvolávajúce jej kontrakciu -Chininium chloratum sa nachádza v prípravku CHINASCORBIN drg. antipyretikum. Cinchona succirubra. syntéza je podobná syntéze terpénov. čím ničí mnohých pôvodcov infekcií stomachikum. VIPROSAL inj.

tablit a i. triesloviny a malé množstvo saponínov. Po odštiepení signálneho pepetidu je molekula proinzulínu lokalizovaná v Golgiho komplexu. 50 . Základným prejavom je hyperglykémia. Delta bunky produkujú somatostatín Glukagón –je polypeptit /29 AMK/. na celom svete droga tvorí zložku antidiabetických čajovín. vyvoláva glykogenolýzu.čajoviny – antidiabetikum a dezinficiens močových ciest (urologikum) Herba Galegae – Galega officinalis – Fabaceae Jastrabinová vňať Za glukokinín sa pokladá gvanidinový derivát galegín. mixtúr. Glukophage Diabetes mellitus /DM/ Je syndróm charakterizovaný neschopnosťou organizmu spracovávať glukózu /GL/ a udržiavať jej hladinu vo fyziologických medziach v dôsledku absolútneho a relatívneho nedostatku inzulínu. Súčasne sa uvoľnuje malé množstvo nerozštiepeného proinzulínu. hormónov. ↑ glykémiu. inhibuje syntézu inzulínu. glukanónu. ktoré vedú k ovplyvneniu draslíkových kanálov a toku jónov kalcia do bunky so vzostupom jeho interceluárnej koncentrácie. Alfa bunky /cca 20 %/ produkujú glukagón 2. DM je chronické metabolické a endokrinné ochorenie sprevádzané hyperglykémiou a glykozuriou ako následok nedstatku inzulínu. má krátky biologický polčas.Fabaceae Fazuľový plod bez semena Účinné látky – uvádzajú sa mnohé ubikvitárne obsahové látky a arginín Použitie: Upotrebenie drogy sa traduje z ľudového liečiteľstva – antidiabetikum a diuretikum Fitofarmaká . reguluje sekréciu inz. Langerhansenové ostrovčeky pankreasu 1.Antidiabetiká – farmakognózia Fructus phaseoli sine semine (pericarpium phaseoli) – Phaseolus vulgaris . A 10 – Antidiabetiká. Somatostatín – 14 AMK. Beta bunky /cca 75%/ produkujú inzulín 3. flavonoidy. čajovina – antidiabetikum.Čs. Novorapid. okrem toho hydroxygalegín a peganín. Ešte pred uvolnení z beta buniek sa časť molekúl proinzulínu štiepi na C-peptid /31 AMK/ a I /51 AMK/. pôsobí staticky na produkciu hormónov. je fyziologický antagonista inzulínu. Fytofarmaká. Endokrinná sekrécia I je riadená mechanizmami. odkiaľ sa dostáva do sekrečných granúl. Čs. ↑ hladninu GL v krvi. má inhibičný účinok. Fyziologické pôsobenie inzulínu Inzulín /I/ je syntetizovaný beta bunkami pankreasu vo forme prekurzorovej molekuly preproinzulínu podobne ako ostatné proteohormóny. ktoré sa následne uvolńujú v ekvimolárnom množste do cievne riečišťa portállneho systému.

bolest a chlad. 1. brnenie a bolesti v nohách /neuropatie/ zníženie citlivosti na teplo. Je aktivovaná fosfolipáza C. očné komplikácie.podmienený absolútnym nedostatkom I 51 . DM typu 1.Sekrécia I je jednak bazálna. ktoré sú tvorené dvoma podjednotkami alfa a dvoma beta. svaloch a tukovom tkanive/ prostredníctvom špecifikovaných väzobných miesť. mozog. nekrózy až amputácie dolných končatín. IDDM /inzulín dependentný DM/ . ↑ transportom AMK do bunky 4. Súčasťou týchto zmien je tiež presun glukózových transportérov k bunkovej membráne.Táto zmena vedia k dvom metabolicky dôležitým pochodom. Tento heterotetramér je zodpovedný za špecifickú väzbu I a prenos informácie do vnútra bunky. polyúria. Po väzbe I na alfa subjednotku dochádza k autofosforilácii v intraceulárnom úseku betasubjednotky. Je zrejme priamo ovplyvňovaná kaskáda fosforylačných reakcií postihujúcich enzýmy. hypertenzia. /Pri diabetes insifidus – polyúria z nedostatku antidiuretického hormónu/ Následky hyperglykémie: dehydratačná osmotická diuréza. podpora proteosyntézy. glykozúria. ktorá štiepi membránové fosfoinositídy v blízkosti inzulizového receptoru na diacylglycero a inositolmonofosfát /neskôr transformovaný na inozitoltrifosfát/.diabetická makroangiopatia – ateroskleróza veľkých a stredných ciev vo svaloch /srdce. Klinické následky diabetu: Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie s vývojom orgánovo špecifických degeneratívnych procesov Diabetická angiopatia – ↑morbidita. arteroskleróza. jednak stimulovaná.5 – 8 mmol/l Hyperhlykémia: GL > 10 mmol/l Pri DM v krvi je zvýšená hladina GL. Aktiváciou proteinkinázy C potom ďalej dochádza k fosforylácii 2. koža. mravčenie. inzulinových receptorov. hyperlipidémia.diabetická mikroangiopatia – morfologické zmeny malých ciev vo svaloch / srdce. Komplikácie: ICHS /poškodenie cievneho endotelu/. tubulárne nosiče nie su schopné vrátiť GL do krvi /obličkový prah/ GL strháva so sebou vodu. sietnica. Všeobecne môžeme účinky inzulínu zhrnúť: 1. polydypsia. obličky. Podpora vstupu GL do buniek 2. svaly. dolné končatiny – ICHS. – juvenilný. Inhibícia glukoneogenézy 3. prerif. invalidizácia a mortalita diabetikov . ktoré sú považované za druhých poslov v pôsobení I. Podpora účinku hexokinázy / glukóza – 6 – fosfát/ Normoglykémia: GL 3. kde umožnia vychytávanie GL do bunky. ketonémia a metabolická acidóza. zhoršenie hojenia rán. nervy/ Typ diabetu z klinického hľadiska:: 1. I pôsobí v cielových tkanivách /pečeni. čo spôsobuje polyúriu. U zdravého človeka približnej asi 50 % secernovaného I pripadá na bazálnu sekréciu. ICHDK/ .

karcinóm.vzniká následkom . že musíme liečiť diabetika a nie len diabetes. Prvoradým opatrením je dieta. autoimúnne ochorenia . ide o podávanie I v jednej až dvoch dávkach denne. 3. takže platí. Terapa DM: a. vonkajšie vplyvy – vírusové infekcie alebo volné radikály. Inzulínové režimy pri substitučnej terapii: 1. Dietnu liečbu je treba zahájiť okamžite. alebo biosyntézou ako I ľudský. 5. Liečba inzulínom: Inzulín je preoteohormón. riziko malformácia plodu a perinatálnych úmrtí. PAD – pri DM druhého typu. ktorý sa získava so zvieraceho pankreasu. Substitučná – insulíny u juvenilného typu. . pri autoimúnnom ochorení sa tvoria vlastné protilátky proti beta bunkám.kyslíkové radikály môže deštruovať beta bunky pankreasu. kedy je v molekule bravčového inzulínun nahradená odlišná AMK. alebo biosyntézou využivajúcou včlenenie génu pre I pomocou plazmidu do E. 4. I má mnohopočetné účinky na rôzne metabolické funkcie. pretože ovplyvňuje neenzýmovú glykáciu proteínov. – NIDDN /non insulin dependent DM/ . Veľká časť diabetikov má ďalšie pridružené choroby a je teda potrebné posudzovať závažnosť vedľajších účinkov iných liekov. cysty. pri pritómnosti ketoacidózy je nutné nasadit I ihneď. alebo sa vyrába semisyntézou. ktorá je schopná realizovať túto informáciu a vyrábať I. Depotné I sa používajú pri stabilizovaných diabetikoch. že diabetik má byť liečený pokiaľ možno najnižšou dávkou I. diabetickom kómate.etiopatogenéza: genetické faktory alebo faktory životného prostredia / obézny ľudia/ .coli. Krátkodobo pôsobiace I sa hodia k zahájeniu terapie a pri liečbe dekompenzovaného diabetu. Štandardný konvenčný režim. Hlavným cieľom liečby je maximálne priblížiť metabolizmus diabetika fyziologickému stavu. z niektorých endokrinných ochorení /Cushingov syndróm/. zanikla schopnosť syntetizovať I endokrinnou častou slinivky. pri ktorých je možné dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu. Komplexný prístup je dôležitý. napr. Porucha glukózovej tolerancie Obecné zásady liečby diabetu Zvýšená koncentrácia GL má zásadný význam pre rozvoj cievnych zmien u diabetikov. u diabetického komatu a prekomatu ( bunky pankreasu sú úplne deštruované) b. K obecným zásadám patrí. takže deje vedúce k diabetickej mikro – a makroangiopatií..je porušená sekrécia. a prekomate. tj. Dôležitá je tiež snaha dosiahnúť primeranú telesnú hmotnosť. kde sa podáva buď kombinácia rýchlopôsobiacich I so stredne dlho pôsobiacimi I. Pri závažnej poruche. tvorbu sorbitolu a v neposlednej rade ich autooxidačné a peroxidačné procesy. alebo periférne pôsobenie SekundárnyDM .2. liečbou glukokortikoidmi – steroidný diabetes /aj tiazidové diuretiká/ Gestačný /tehotenský/ DM – prechodný. alebo perorálnymi antidiabetikami /PAD/. Podáva sa pri DM typu 1.etiopatogenéza: genetické vplyvy. alebo u 52 .chronického zápalu pankreasu. poruchy glukózovej homeostázy. po chirurgickom odstránení. DM typu 2. Bravčový I sa líši od ľudského v jednej AMK /náhradou alanínu za treonín na karboxylovom konci beta reťazca/ Hovädzí sa líši v troch AMK /alaním miesto treonínu v polohe A8 a B 30 a valín miesto leucínu v polohe A 10/. Ľudský /humánny / I sa vyrába buď semisyntézou.

sú určené k i.v. majú 40 mj/ml alebo 100 mj/ml. ktorá čo najviac napodobňuje fyziologickú sekréciu I. implantované abdominálne pumpy.inzulínová pumpa.niektorých iba I s predĺženýcm účinkom. Humánne I – HM alebo HUM Bežné formy: kryštalický zink – inzulín /Neutrál – Zink – Inzulín/ . 3. Pre odlíšenie stupňa čistoty a pôvodu látky sa v názve uvádzajú príslušné identifikačné skratky: a.MC c. Nekonvenčná terapia . Inzulínové prípravky Inzulin Lispro – je analóg ľudského I pripravený biosynteticky s použitím rekombinantnej DNA. Nevýchodou tohto režimu je určitá rigidita a nutnosť dodržiavania presného časového harmonogramu stravy. Inzulín humánny Je suspenzia humnánneho protamín – zink – I s postupným nástupom a predĺženým trvaním účinku. Dlohobo pôsobiace inzulíny /ULTRALENTE alebo SUPERDEP/ Dlhodobý efekt je dosiahnutý kryštalizáciou I v prítomnosti jónu zinku môže byť až 32 – 36 hodín /u hovädzieho inzulínu/. podaniu. Je vyrobený technológiou rekombinancie DNA s využitím kmeňov K12 baktérie E. 2. transplantácie pankreasových štepov alebo izolovaných ostrovčekov. injekcie užíva sa suspenzie inzulíny.s. používajú sa kryštalický alebo rozpustný I rôznej etiológie a čistoty. ako protamín – zink inzulín sa označuje komplex s pridaným protamínom v presnom pomere k I /môže vyvolať väčšie alergické reakcie/ a ako stabilizované zmesi inzulínov sa označujú zmesi s bifázickým efektom. Od prirodzeného ľudského I sa odlišuje náhradou AMK na pozícii 28 reťazca B za lyzín a na pozícii 29 za prolín – má rýchlejšie vstrebávanie do systémovej cirkulácie. alebo staršie generácie s DM 2 typu. Intermediárne inzulíny s predĺženým účinkom /LENTE/ Používajú sa kombinácie kryštalického I a I precipitovaného v amorfnej forme. Typy inzulínových prípravkov Všetky prípravky I sú vo forme injekcie. Intermediárne inzulíny skratšou dobou účinku /INTERDEP alebo SEMILENTE/ pre.zink suspenzia. Inzulín aspart 53 . c. Chromatograficky čistené prípravky majú v názve PUR b.Coli. intranasálne prípravky. U Lispro nebola v experimentoch preukázaná zvýšená mitogenita ani karcinogenita. označované ako inzulín/inzulín.inzulín viazaný na Zn amfoterný I /Protamín – Zink – Inzulín/ depotný I /Globin – Zink – Inzulin/ Inzulíny Krátkodobo pôsobiace inzulíny /mávajú v názve RAPID alebo REGULAR/ sú neutrálne roztoky bez prísad modifikujúcich rezorciu. Monokomponentné I . Sú vhodné pre stredné. Intenzifikovaná konvenčná terapia – predstavuje aplikáciu viac krát denne.

chlorhexamid. Liečba perorálnymi antidiabetikami: PAD sú lieky s hypoglykemizujúcim účinkom. gliquidon. ktoré môžu vyústiť do anafylaktického šoku /IgE/. generácia – chlorpropamid.Hypoglykémia. Obidve skupiny sa líšia mechanizmom účinku a tiež použitím u DM 2 typu. Der. Majú vysokú väzbu na bielkoviny krvnej plazmy. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícii B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. ↑ vápnika v bunke.inzulínové šoky v psychiatrii – zakázané Nežiadúce účinky I : . Biologický charakter unzulínov Spôsoby aplikácie I : Konvenčný spôsob podávania inzulínu . Hlavným problémom je tiež protrahovaná hypoglykémia. alergie.diabetická ketoacidóza až kóma . draslík výjde von – depolarizácia. Pankreatický – za normálnych okolností keď je ↑ hladina GL v krvi . zvýši sa sekrécia inzulínu von z bunky.výkrmná kúra /malé dávky I. 1. glipizit.Analóg ľudského I pripravený biosynteticky rekombináciou DNA. najmä po glibenklamide.inzulínové pero nekonvenčný spôsob podávania inzulínu: . menej nežiadúcich účinkov a nižšie dávky/ glibenklamid.DM . takže ich nepodávame u pacientov s porušenou funkciou pečene a obličiek. Mechanizmus účinku – je pankreatický a extrapankreatický. Zásadne sa môžu PAD dávať len diebetikom so zachovalou vlastnosťou sekrécie I. II. lipodystrofia v mieste aplikácii/ atrofia tukového tkaniva. zvyšuje sa chuť do jedla/ . dochádza k uzatvoreniu kanálov. teda nie so sklonom ku ketoacidóze. generácia /100 – 1000 krát účinnejšie. gliklazit. sulfanylmočoviny viažu sa ne väzbové miesta v blízkosti ATP dependent draslíkového kanálu.↑ ATP v pandrease – depolarizuje draslíkový kanál – dôjde k zmene membránového potenciálu a vápnik vniká do bunky – vylučuje sa inzulín.špeciálna inzulínová striekačka s fixovanými ihlami . Tab. vápnik ide do bunky.systém bazál – bolus – inzulínovou pumpou /je možné zkompenzovať inak obtiažne kompenzovateľných pacientov/ Terapeutické použitie inzulínu: . Hlavným problémom je protrahovaná hypoglykémia. tolbutamid. Deriváty sulfonilmočoviny /arylsulfonylurey/: I . ktoré sa rozdeľujú na deriváty sulfonylmočoviny a skupinu biguanidov. 54 .

pretože pôsobí krátkodobo a rýchlo sa metabolizuje. Tým depolarizuje betabunky a vedie k otvoreniu kalciových kanálov.zvýšená senzitivita tkanív na inzulín. agranulocytózy/. butylbigvanid. Nebezpečnstvo hypoglykémie je nižšie.v. pozitívna inotropia. ikterus. kožné reakcie. arytmie. nemetabolizuje sa a je vylučovaný v nezmenenej forme. vyvolané trávením zložených sacharikov mikrobialnou flórou hrubého čreva. Spomaluje trávenie zložených cukrov na GL. 55 . najmä sacharázy a izomaltázy. hnačka. Napr. samotné vstrebávanie GL neovplyvňuje. spomalenie absorbcie GL v zažívacom trakte. hypoglykémia. Rýchle sa vstrebáva v GIT. fenyletylbigvanid. Akarbóza sa nevsterebáva v GIT má vyššiu afinitu k črevným glukozidázam než ostatné sacharidy. Výhodné su u obéznych pacientov s rizikom aterosklerózy / nestimulujú apetít/. alebo PAD. Terapeutické použitie: DM 2 typu. a nie sú preto pravými hypoglykemizujucími liečivami. Používa sa k liečbe DM typu 2. poruchy krvotvorby / leukopénie. najmä u neobéznych pacientov diagnostikum – i. Repaglinid /derivát kyseliny benzoovej/ stimuluje uvoľnovanie I. hladký sval artérie/ a tým zlepšenie transportu GL do bunky – a zníženie spotreby inzulínu tj. kde môžu vyvolať laktátovú acitózu. vylučujú sa ľadvinami sú preto kontraindikované pri nedostatočnosti ľadvín a pečene. čim bráni ich rozkladu. Hlavným nežiadúcim účinkom je flatulence. ako následok ↑ spotreby kyslíka. Uzatvára draslíkové APT – dependentné kanály v menbráne betabuniek cieľovým proteínom. ktorý sa líši od iných antidiabetík. tým sa obmedzuje rezorpcia GIT. bolesť brucha. aplikáciach znižuje hladinu GL u diabetikov menej intenzívne ako u nediabetikov. nevyvolávajú hypoglykémiu. poruchy pečeňových funkcii. metformin. Vzniknutý zvýšený prívod vápnika indukuje sekréciu I. miokard. alkoholizme alebo pri kardiorespireňačnom zlyhaní. Miglitol je kompetitívny inhibítor črevnej alfaglukozidázy. Nateglinid – je derivát fenilalanínu 2.↑ intraceluárneho vápnika v ďalších tkanivách /kostrový sval.tumory pankreasu Nežiadúce účinky: GIT. ktorého mechanizmom účinku je spomalenie štiepenia disacharidov v čreve a tým znížený stimulačný impulz pomalšie sa uvoľňujúcej glukózy pre výdaj I. inhibujú glukoneonegézu.. V kombinácii s metforminom. Nežiadúce účinky: poruchy GIT Ďalšie farmakologické možnosti pri diabete: U niektorých diabetikov sa osvedčila podporná liečba inhibítorom alfa – glukozidázy. trombocytopénie. Podobé účinky má guaranská guma.Biguanidy Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny nestimulujú sekréciu I pôsobia iba na hyperglykémiu. buformin. Jej podanie umožňuje zníženie dávok I. stimulácia apetítu. V posledných rokoch sa opäť využíva kombinácia liečby I s PAD.Extrapankreatický . Ich účinok je skôr periférny /zvýšené vychytávanie GL v kostrovom svale/.

vylučuje sa v nezmenenej forme ľadvinami I: DM II typu. zvlášť spojené s obezitou NOVORAPID inj. FU: Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako u rozpustného humánneho I. má mierny antiliplytický účinok a ↓ hladinu VMK. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícií B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. GLUCOPHAGE 500 mg tbl. ale nemal by byť použitý sám v monoterapii. Sú selektívnymi agonistami na nukleovom receptore PPAR-gama. Riziko laktámovej acidózy je najnižšie. Podobné účinky má troglitazon. 850 mg tbl. barbituráty. ↓ glukoneogenézu. derivát biquanidu CH: účinok spočíva v tlmení pečeňovej glukoneogenézy. ↓ účinku: ACTH. ktorá sprevádza DM II typu. znížením inzulínovej rezistencie v tukovom tkanive. zvyšuje telessnú hmotnosť. tyreoidné hormóny. Bolesti pri periférnej neuropatii sa niekedy darí zmierniť mexiletínom. pečeni. CH: I aspartát je analóg ľudského I pripravený biaosynteticky rekombináciou DNA ( Saccharomyces cervisiae). niekedy pôsobí anorekticky. kde je vyžadovaná liečba I IT: ↑ hypoglykemického účinku: PAD. ktorá je pozorovaná u humánneho rozpustného I. FK: BD – 50 -60 %. ACE inhibítory. fibráty.Liečba diabetickej neuropatie. Používa sa u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou diabetu pri monoterapii. TCK. IMAO. obd. že aktivujú gény zapojené do syntézy tukov a uhlohydrátov. maximum účinku – 1 až 3 hodiny. S: insulinum aspartum 100 IU v 1 ml injekčného roztoku IS: antidiabetikum. Novorapid sa preto rýchlejšie vstrebáva zo subkutánnej vrstvy v porovnaní s rozpustným humánnym I. biosyntetický humánny I. ↑ transport do tkanív (tukové. ASA. obd. sulfonamidy. Znižuje GL postupne. terbutalín. FÚ: Hlavným účinkom je zníženie inzulínovej rezistencie. prípadne karbamazepínom. zmierňujú tiež prejavy aterosklerózy a pôsobia priaznivo na myokard. ↓ vstrebávanie z čreva. Thiazolidíndióny Zlepšujú senzitivitu k účinkom I tým. kortikosteroidy. stimulácií odstunu glukózy do tkanív a ↓ rezorpcie glukózy zo zažívacieho traktu. anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny. Farmakologické účinky I aspartát sú rovnaké ako u prirodzeného I. alkohol – inhibuje štiepenie pečeňového glykogénu. v kostrových svaloch. väzba na plazmatické bielkoviny je nízka. znižujú glykémiu. 56 . diuretiká. svalové). v 1 poťahovanej tablete IS: PAD. cyklofosfamid. trvanie 3 až 5 hodín. Nástu účinku – 10 až 20 min.. amfetamíny. fenytoin. salbutamol. I: DM. Nestimuluje sekréciu I a nespôsobuje hypoglykémiu. Hlavným predstaviteľom je Rosiglitazon. S: metformini hydrochloridum 500 mg.

môže vzniknúť záchvat. ktoré sa používajú k symptomatickej liečbe epilepsie. Možnými príčinami sú: -zvýšenie excitačnej neurotransmisie (zvýšený účinok glutamátu. „PETIT MAL” (malý záchvat). komplexné – krátke tonicko-klonické kŕče .hlavne u detí. strata vedomia. amnézia. „GRAND MAL“ (veľký záchvat) -generalizované tonicko-klonické záchvaty: -veľká intenzita. Antiepileptikami sa snažíme stabilizovať kľudový membránový potenciál neurónov v CNS a znížiť ich dráždivosť ROZDELENIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV : 1.človek sa prestáva ovládať (tonické kŕče.N03 ANTIEPILEPTIKÁ DEFINÍCIA: Antiepileptiká (antikonvulzíva)sú látky s protikŕčovým účinkom. ktoré znemožňuje normálnu činnosť príslušnej časti mozgu. ktoré sa od ostatných neurónov líšia nestabilitou kľudového membránového potenciálu.u detí do 6 mesiacov 57 . glycínu) -abnormálne elektrické vlastnosti postihnutých buniek Ak prevláda nadmerná excitácia nad nedostatočnou inhibíciou neuronálnych dráh. PARCIÁLNE (FOKÁLNE) A SEKUNDÁRNE GENERALIZOVANÉ ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do určitej oblasti a. zblednutie. stočenie očí • akinetický petit mal.zvýšený tonus aj kontrakcia svalu) 2. Počas záchvatov prevláda excitácia neurónov nad ich inhibíciou (s výnimkou absencií). amnézia -tonická fáza precháduza do fázy klonickej b. kŕče kostrového svalstva. tzn. a tento podnet sa rozširuje.krátke silné zášklby hlavne horných končatín a šije infantilné spazmy.odpadnutie • myoklonický petit mal.zachované vedomie b. GENERALIZOVANÉ (NEFOKÁLNE) ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do celej CNS a..zvýšený tonus svalu a jeho napätie) (klonické kŕče. Epilepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované náhlou nadmernou depolarizáciou skupín mozgových neurónov v šedej mozgovej kôre alebo podkôrí..krátke bezvedomie. simplexné – krátke tonické kŕče . aspartátu) -zníženie inhibičnej neurotransmisie (znížený účinok GABA. že na membráne pretrvávajú depolarizujúce výboje i po ukončení akčného potenciálu. zmetenosť. menej výrazné kŕče • absencia petit mal. Prejavmi záchvatu sú strata vedomia. narušená koordinácia vegetatívnych funkcií. Epileptický záchvat vyvolávajú bunky „pacemakerov“.

valproát. salaamové kŕče (prekríženie rúk na prsiach. Nejde o typický záchvat.generácia.zmätenosť. SANEPIL] primidon (mefobarbital. PETINDAN] (mesuximid) -trimetadión -veľký interakčný potenciál.tablety s protrahovaným účinkom obsahujúce karbamazepín CONVULEX. čím klesá riziko pri kombinovaní -môžu sa kombinovať navzájom alebo s inými antiepileptikami TEGRETOL CR. DEPAKINE CHRONO.generácia. EPILAN D GEROT] (mefenytoin) -sukcínimidy: etosuximid [PETINIMID.generácia. topiramát) 58 .-bleskové kŕče (náhle zášklby).opakovanie určitého typu epileptických záchvatov (hlavne veľkých záchvatov) v krátkych intervaloch za sebou bez nadobudnutia vedomia DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 1. automatické chovanie STATUS EPILEPTICUS. skôr o epileptický syndróm. TEGRETOL] (oxkarbazepín) -kyselina valproová [ORFIRIL. CONVULEX] -zlepšili kvalitu života hlavne u parciálnych záchvatov a status epilepticus 3.“moderné” antiepileptiká -benzodiazepíny: klonazepam [RIVOTRIL] diazepam (oxazepam) -imunostilbény: karbamazepín [TIMONIL.použitie iba v monoterapii 2. psychomotorický záchvat.obsahuje natrii valproas MECHANIZMUS ÚČINKU: • Blokáda napäťovo riadených Na kanálov (priamym pôsobením antiepileptika na membránu neurónu) – fenytoin. spadnutá hlava dopredu).“nové” antiepileptiká -vigabatrin [SABRIL] -lamotrigin [LAMICTAL] -gabapentin [NEURONTIN] -felbamát -topiramát [TOPAMAX] -výrazne nižšia tendencia k interakciám.“klasické” antiepileptiká -barbituráty a deoxybarbituráty: fenobarbital [PHENAMAL. felbamát. karbamazepín (lamotrigin. heptobarbital) -hydantoíny: fenytoin [SODANTON.

tiagabin -znížením degradácie GABA inhibíciou GABA-transaminázy.m. potencuje účinok IMAO a thymoleptík) (fenobarbital.lamotrigin. “PETIT-MAL” -etosuximid -valproát -trimetadión -klonazepam (silná sedácia. nemá hypnosedatívne účinky.liek 1. vznik tolerancie) • infantilné spazmy akútny záchvat: -klonazepam -nitrazepam -valproát • absencie: prevencia: -ACTH i.etosuximid. zosiluje sedatívne účinky iných antiepileptík.topiramát -znížená syntéza glutamátu VOĽBA ANTIEPILEPTÍK PODĽA TYPU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV: • parciálne a sekundárne generalizované tonicko-klonické záchvaty: -karbamazepín (všetky typy epilepsie okrem absencií. “GRAND-MAL” -valproát. kúry -prednizón. primidon) • generalizované záchvaty: a.• Blokáda Ca2+ kanálov typu T. čím inhibujú depolarizáciu)barbituráty. dexametazón myoklonické záchvaty: 59 . trimetadión • Zosilnenie inhibície sprostredkovanej GABA: -cez complex GABAA receptora (zvyšujú vstup Cl-. (topiramát) -zvýšenie spätného vychytávania GABA.valproát • Oslabenie excitácie sprostredkovanej glutamátom: -znížením uvoľňovania glutamátu.voľby -fenobarbital (hypnosedatívne účinky) -fenytoin (aj antiarytmické účinky) -karbamazepín b. aj na rezistentné formy epilepsie.felbamát (NMDA receptor po stimulácii glutamátom prepúšťa Na+ a Ca2+ do bunky) -blokáda glutamátového receptora kainát/AMPA. priaznivo ovplyv ňuje psychiku pacienta) -vigabatrin (priaznivý vplyv na psychiku pacienta) -valproát (na všetky typy epilepsie.vigabatrín. benzodiazepíny. gabapentín -znížením degradácie GABA+ zvýšením syntézy GABA.voľby -fenytoin (na všetky typy epilepsie) -lamotrigin (široké spektrum účinku. topiramát -blokáda NMDA (N-metyl-D-aspartát) glutamátových receptorov. a analgetické účinky) je liekom 1. aj myorelax.

liečba preventívna.liečba prebiehajúceho záchvatu (opdstraňuje kŕče.induktori mikrozomálnych enzýmov.. deoxybarbituráty) 60 . (fenobarbital i. barbiturátov sa zmierni po dlhšie trvajúcej terapii -v gravidite sa dáva stále prednosť monoterapii pri najnižšej možnej dávke. zníži sa dávka.v. tlmí CNS.).liečbu nie je možné náhle prerušiť.-etosuximid -valproát (klonazepam) -klonazepam -etosuximid -valproát • status epilepticus -diazepam i.terapia musí vychádzať zo správne určeného typu epilepsie 2. abstinencia od alkoholu 6. karbamazepín. ZÁSADY PODÁVANIA ANTIEPILEPTÍK: 1. hrozí riziko vzniku status epilepticus 4. riziko pozmenenia osob nosti Terapia sa začína s malými dávkami.v.].úprava životosprávy: úprava spánku. len jej lipofilné deriváty sú schopné prechádzať do mozgu Deriváty pyrimidinu ( barbituráty.udržiavacia infúzia [PHENIDAN inf.ku zvolenej látke na terapiu sa vždy pridáva kyselina valproová 3. rektálne tuby [DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE] -fenytoín. karbamazepín (vyhýbame sa fenytoínu) -fenobarbital. dlhodobé užívanie perorálnych antiepileptík B. fenytoín.prevencia vzniku epileptického záchvatu. kontrola krvného obrazu. ktoré sa postupne zvyšujú na najnižšiu účinnú dávku. exantém -hyperplázia gingívy (fenytoín) -leukopénia (karbamazepín) -nystagmus -aplastická anémia -ataxia -agranulocytóza -nauzea. skupiny 5.valproát. liečba symptomatická. vomitus -hepatotoxicita (valproát u detí) Terapia epilepsie: A. duševná práca. pečeňových a obličkových funkcií 7.…) C.pri nemožnosti kontroly záchvatov jednou látkou pridať druhú látku z inej chem. Ak sú 2 roky bez záchvatov.ak záchvaty trvajú viac ako 60 minút NEŽIADÚCE ÚČINKY ANTIEPILEPTÍK: Typ A (predikovateľné): Typ B (idisynkratické): -sedatívne účinky -hlavne kožné prejavy a ovplyvnenie krvotvorby: -insomnia -erytrém. liečba kauzálna.chirurgické odstránenie epileptického ložiska. ketogénna diéta.nie počas dňa.silne centrálne tlmivý účinok napr.riziko interakcií!!! DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: -samotná GABA sa nemôže pre svoju hydrofilitu používať.trvalá neurologická kontrola vrátane EEG.

grand mal Heptobarbital.A rastie keď sú obidva dusíky substituované menšími substituentami s elektronegatívnym zoskupením (brómetyl.u látok typu fenobarbitalu zámena fenylu za alkyl alebo aralkyl účinok znižuje .optimálna aktivita je zachovaná keď druhý radikál v polohe 5 je alkyl s 1-4 uhlíkmi (vyššie alkyly A znižujú) . hlavne v pediatrii O C2H5 O O O NH CH3 O NH NH O NH Primidon.grand-mal. u 5.5-dialkylbarbiturátov sa A zvyšuje a hypnotická A sa znižuje -karbonylová skupina v polohe 2 nie je nutná.podmienkou A je prítomnosť jedného fenylu v polohe 5. jej nahradenie skupinou C=S pôsobí dysterpeuticky Fenobarbital . . následnou metyláciou v polohe 3 sa táto znižuje -použitie u grand-mal a psychomotorického nekľudu Fenytoin O NH O NH 61 .grand-mal. psychomotorické záchvaty O C2H5 O NH CS NH Deriváty hydantoinu (imidazolín-2.náhradou jedného fenylu fenytoínu etylom zostáva A ale zvyšuje sa toxicita. ich náhradou za heterocykly alebo n-alkyly sa A znižuje .VŠÚ: .4-diónu) VŠÚ: A neruší náhrada kyslíka v polohe 2 hydantoinu sírou alebo jeho odstránenie nesubstituovaný hydantoin je neúčinný najvyššia A je keď májú hydantoíny dva fenyly v polohe 5.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky . acetoxymetyl) .vysoká aktivita je zachovaná keď je v polohe 5 jeden radikál fenyl druhý pôsobí dysterapeuticky .zavedenie metoxymetyl skupiny do polohy 1 alebo dvoch týchto do polôh 1 a 3 sa získajú silné antikonvulzíva -u fenobarbitalu sa N-metylsubstitúciou A nemení.

3.vysoká aktivita je pri derivátoch substituovaných nízkymi alkylmi -používali sa v terapii petit-mal ale pre NÚ (fotofóbia.3. -oxidatívna hydroxylácia fenylu v polohe 3.3 disubstituovaných derivátoch je podmienkou účinku nesubstituovaný fenyl v polohe 3 a malý alkyl na N v polohe 1 -v terapii petit-mal Fensuximid O CH 3 N O Etosuximid O CH 3 CH 3CH 2 H N O Met: oxidatívna OH v polohe para.3 disubstituovaných derivátoch je najvyššia A pri substitúcii metylom alebo etylom. 3. disubstitúciou dvoma fenylmi sa A ruší.3-tetra substituovaný je toxický -pre zachovanie A je dôležitá disubstitúcia v polohe 3. deramtitídy) sa v súčasnosti nepoužívajú Trimetadion CH3 CH3 O O O N CH3 Met: oxidatívna N-demetylácia na účinný 5. -u 1.4oxazolidindion Deriváty 2.3 -u 3.2.5-dimetyl-2.4-dihodroxyderivátov -vznik omega hydroxyetyl derivátu Deriváty 2. 5 a 5 . demetylácia. resp. alebo trisubstitúcia v polohe 1.4-oxazolidindiónu VŠÚ: -pre zachovanie A je nutná substitúcia v polohe 3 a 5. nevolnosť.1. Benzodiazepíny Diazepam Oxazepam 62 .3. potom otvorenie kruhu za vzniku 1-fenyl-2-karbamoylpropiónovej kyseliny -pre NÚ vyradený z použitia Deriváty iných štruktúr 5.substitúcia fenylmi v polohe 5 oxazolodíndiónov A ruší .4 za vzniku 4-hydroxy.Mefenytoin O C2H5 CH3 O N NH Met:-N-demetylácia.A znižuje výmena O za S v polohe 1 . 2.5-pyrolidindiónu (sukcínimidy) VŠÚ: -nesubstituovaný 2.3 alebo 1.5-pyrolidindion je neúčinný.

odvodňujú mozog S -inhibítor karboanhydrázy H2NSO2 N 5. psychofarmaká -viacsýtne sekundárne a terciárne alkoholy s voľnou alebo blokovanou –OH skupinou Felbamát -blokuje Na kanály -kombinuje sa s karbamazepínom alebo fenytoínom 63 Mefenezin . Vylučovanie ako glukuronid.4. diuretiká sulfónamidového typu Sultiam Met: oxidatívna hydroxylácia na butánsultámovom kruhu -terapia grand-mal. 5. kruhov→ glukuronidy -N-glukuronidácia na karbamoyle -vznik metylsulfinyl.3. Imunostilbény Karbamazepín N CONH 2 Met:.Klonazepam N NO2 H O N Cl Met: -oxidatívna hydroxyláciav polohe 3 a na benzénovom jadre -redukcia nitro skupiny na amino a následná acetylácia alebo hydroxylácia v polohe 3.a metylsulfonyl-karbamazepínov -vlastné účinné agens oxkarbamazepín (sekundárny alkohol) -silne lipofilná molekula Oxkarbazepín 5. nepôsobí hypnoticky O O -patrí medzi uretiká. vylučovanie vo forme glukuronidov -oxidatívna hydroxylácia aromat. pri alkyloch o 2-4 uhlíky -A neovplyvňuje zámena COOH za primárnu OH alebo amidovú skupinu CH 3 CH 2CH 2 CH COOH CH 3 CH 2CH 2 5.2.5. rozvetvené alifatické kyseliny Kyselina valproová VŠÚ: -najvyššia A u dipropyloctových kyselín -A sa nemení keď sa predĺži spojovací reťazec medzi dialkylom a karboxylom o 1 až 2 C.epoxidácia v polohe 10 a 11 a nísledná hydroxylácia (vznik diolu).

výnimočne na kŕčovú terapiu v psychiatrii a ako diagnostiká na zistenie epileptického ložiska.-vylučuje sa nezmenený 5. ktorá brzdí odburávanie cAMP a cGMP.6-DIOXOPURINY ) MECHANIZMUS ÚČINKU: Kompetetívna inhibícia cyklických fosfodiesteráz (cAMP-PDE a cGMP-PDE).agonista GABA Tiagabid Progabid PRÍRODNÉ ANALEPTIKÁ Centrálne analeptiká sú látky. Vo vyšších dávkach vedú ku vzniku kŕčov. Dnes sa prakticky nepoužívajú. V minulosti sa používali u obehového kolapsu a obehovej slabosti a ako stimulanciá u centrálneho útlmu. Použitie je iba experimentálne. 64 .R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3=CH 3 K OFEIN R R N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. Delíme ich do dvoch skupín: 1.ďalšie Vigabatrin -inhibítor odbúravania GABA -doplnkové antiepileptikum -nemetabolizuje sa Lamotrigin -blokuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov -doplnkové antiepileptikum -vylučuje sa nezmenený alebo ako N-glukuronid Gabapentin.6.R2 = 3= 3 TEOBROMIN H R CH R 1= 2= 3. ktoré v určitom dávkovom rozmedzí stimulujú niektoré životne dôležité funkcie (kardiovaskulárne a dychové centrum v predĺženej mieche) a čiastočne zvyšujú psychickú aktivitu. Zvýšenie hladín cAMP a cGMP v intracelulárnom priestore má za následok dilatáciu hladkej svaloviny.purínové deriváty (metylxantíny) O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= .

relaxácia hladkého svalstva a to v pľúcach. kyslosť u theofylinu imino skupina v polohe 7. soli kyselín ju ↑ -obmenou substituentov na dusíkoch vznikajú rôzne deriváty -pre zachovanie bronchodilatačného účinku nie sú nutné metyly v polohe 1 a 3 • kofein -vo vyšších dávkach stimuluje mozgovú kôru. jeho dilatačné pôsobenie na hladké svaly sa využíva u zložených bronchodilatancií. u theobrominu kyslosť udáva laktam-laktimová tautoméria v polohe 1). cievach -centrálne pôsobenie kofein>TF>TB (kofeín je najlipofilnejší) -periférny účinok je približne rovnaký -diuretický účinok (spôsobený dilatáciou ciev v obličkách a ↑ glomerulárnou filtráciou) TF>TB>kofein VŠaÚ:-centrálny účinok závisí od rozpustnosti vo vode (kofein>TF>TB).7-dimetylxantín). stimulácia sekrécie v rôznych tkanivách . 3-metylmočovej. ÚČINOK: -stimulácia CNS. mierne diuretické účinky -bronchodilatačné účinky. vazomotorické a dychové centrum -psychostimulans pri únave a vyčerpaní -tonizuje srdce a zvyšuje tepový objem.VLASTNOSTI: kofeín je slabá zásada (N v polohe 9). 1.pre nerozpustnosť vo vode sa používa vo forme solí -slabé vazodilatačné a diuretické účinky -využíva sa v kombinovaných antiastmatických prípravkoch -použitie u edémov vyvolaných srdcovou insuficienciou kde sa kombinuje s digitalisovými glykozidmi Farmakologický účinok: Stimulácia CNS Stimulácia kostrového svalstva kofein +++ ++ theobromin ± ± 65 theofylin + + .pri otrave etylalkoholom.3-dimetylmočovej • theobromin . ale pretože vyvoláva preiférnu vazodilatáciu nezvyšuje KT -slabé diuretikum. TF a TB -prechod na metylovanú kyselinu močovú • theofylin -požívajú sa jeho vo vode rozpustné soli -má periférne vazodilatačné účinky. ako dychové stimulans a na prevenciu záchvatov migrény -zvyšuje účinok analgetík -zvyšuje sekréciu žalúdočných štiav Met: -oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. theobromin a theofylin sú amfotérne (bázicitu zabezpečuje N na C9.antiastmatík a spasmoanalgetík -používa sa ako antagonista tlmivých látok.terpia záchvatu astma bronchiale (ANTASTHMAN) Met: -oxidatívna monodemetylácia (na N1 a N3 ) alebo hydroxylácia na C8 za vzniku neúčin ných metabolitov kyseliny 1-metyl-.

3-2. silicu a kyselinu chlorogénovú -používa sa na prípravu osviežujúcich a povzbudzujúcich nápojov Guarana.5-4% kofeínu.5-2% kofeínu. Sterculiaceae -obsahuje 0. škrob.Stimulácia srdcového svalu Dilatácia koronárnych ciev Relaxácia bronchiálnych svalov Diuretický účinok Stimulácia žalúdočnej sekrécie + ± + + ++ ++ + ++ ++ ± +++ ++ +++ +++ ± Sú obsiahnuté v drogách: Coffeae semen. Rubiaceae -obsahuje 0. Coffea arabica. polyfenoly Colae semen. teofylín.6-3% kofeínu. Sapindaceae -obsahuje 3-6% kofeínu. antidiaroikum. Sterculiaceae -obsahuje 0. teaflavín a tearubigín. v stopách teofylín. čiastočne viazané na trielsoviny. na prípravu nápojov Mate folium. bronchodilatancií. diuretikum Cacao semen. tuk. malé množstvo teobromínu a teofylínu. silica -používa sa ako pochutina. 1-2% teobromínu. teobromín. znižuje chuť do jedla) -používa sa ako pochutina so stimulačným účinkom na CNS -súčasť kombinovaných prípravkov: analgetík. Paullinia cupana. Theaceae -obsahuje 2. antipyretík. Cola vera.5% kofeínu. spazmolytík Theae folium. flavonoidy. Theobroma cacao.5% kofeínu.1% teobromínu a katechínové triesloviny -jej tekutý extrakt sa používa ako tonikum a stimulans. katechínové triesloviny -používa sa ako stimulans a na prípravu osviežujúcich nápojov V ČSL 4 sú: Coffeinum Coffeinum cum natrio benzoico Theobrominum Natrium theobromino-salicylicum Theophyllinum V SL1 sú: Coffeinum Coffeinum monohydricum Theobrominum Theophyllinum SYNTÉZA PURÍNOVÝCH DERIVÁTOV: 66 . Aquifoliaceae -obsahuje 0. Thea sinensis. 0.2-0. triesloviny (katechíny) -vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. nežiadúcu kyselinu chlorogénovú (dráždi žalúdočnú sliznicu. Cola acuminata. Ilex paraguariensis.

Cinnamomum camphora. Smrť nastáva udusením po ochrnutí dychového svalstva pri plnom vedomí.) stimulans dychového centra. zvyšuje reflexnú dráždivosť (dráždi miechu). zrakových poruchách.strychnín a brucín. ale pre vedľajšie účinky sa dnes nepoužíva súčasť prípravkov na odvykanie od fajčenia (jeho účinky sa adujú s nikotínom) COCH2 CH3 OH N CH2CH L OBEL IN • strychnín ČSL 4: Strychni semen. Strychnos nux-vomica. Lobeliaceae -obsahuje 2. povzbudzuje dýchanie.antagonista inhibične pôsobiaceho GABA na receptorovom komplexe spriahnutom s Clkanálmi (prejavuje sa to kŕčmi) 67 . Po jeho podaní dochádza k zostreniu zrakového a sluchového vnímania a reflexne zvýšenému svalovému napätiu. Loganiaceae Tinctura strychni Strychninium nitricum -obsahuje indolové alkaloidy. bronchitídach. podané barbituráty Použitie: -v minulosti sa používal na diagnostiku prietoku kŕčových žíl a pri otrave myorelaxanciami -používa sa pri šelestoch.2. krvný obeh. možno ho použiť ako antidótum pri otrave hypnotikami (dnes sa za týmto účelom nepoužíva) pikrotoxín Anamirta cocculus . (prípravok ANTASTHMAN tbl. nedostatočnosti hlasiviek a na zlepšenie vnímania u niektorých sluchových a zrakových porúch -adjuvans s laxanciami pri akútnych zápchach -pre horkú chuť sa používa ako amarum a roborans na zvýšenie chuti do jedla -zvyšuje tonus svalstva. horčiny a olej ST RY CHNIN E N A D F B N G C O O MÚ: antagonista inhibičného neurotransmitera glycínu. Lauraceae Použitie ako antiseptikum a derivans vonkajších antireumatík vo forme intramuskulárnych olejových injekcií ako centrálne analeptikum a tonikum • lobelín Lobeliae herba. -strychnínové kŕče antagonizuje éterová narkóza a i. Lobelia inflata. ostatné centrálne analeptiká • gáfor (camphora) ČSL 4: Camphora officinarum. Strycnos toxifera. nasledujú nekoordinované klonické kŕče na sebemenší podnet.v. čiernom kašli. predovšetkým (-)-lobelín Použitie: expektorans pri bronchiálnej astme. ktorý je najdôležitejším neurotransmiterom na motoneurónoch a interneurónoch miechy → selektívne blokovanie presynaptickej inhibície -krčový jed.6-disubstituované piperidínové alkaloidy.

Sekundárna Je vyvolaná špecifickou príčinou . β1 sympatomimetokum. je multifaktoriálna – genetické. 2. čo závisí na ponuke venóznej krvi 2. nemá zistiteľnú príčinu.-bez praktického využitia A N T I H Y P E R T E N Z Í V A (C02) CYNT (moxonidin).109 ≥ 110 < 90 Triedenie hypertenzie: 1. pri narodení je KT nízky potom sa zvyšuje. stupeň – stredne ťažká AH 160 – 179 3.0 – 15. ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri : 1. Trpí ňou 10 – 15% obyvateľstva. IMAO) . Primárna – esenciálna Až v 95 %. Arteriálny TK závisí od : 1.84 85 – 89 90 – 99 100 . stupeň – mierna AH 140 – 159 2. ak sú hodnoty KT trvalo ≥140/90 mmHg. vyživovacie.2 KPa) – stredne ťažká ≥ 115 mm Hg (15. Farmakológia Antihypertenzíva sú látky používané na liečbu vysokého krvného tlaku – hypertenzie.0 – 13. KVS) 2. disekujúca aneuryzma).choroba (feochromocytóm.niektoré lieky (sympatomimetiká. O hypertenzii hovoríme. stupeň – ťažká AH ≥ 180 Izolovaná systolická AH ≥ 140 Podľa diastolického TK: 90 – 104 mm Hg (12. ENAP (enalapril) ALVISAN Neo (pozri farmakognóziu) 1. prekážky odtoku krvi – priemer lúmenu cievy (periférny odpor.9 KPa) – mierna 105 – 114 mm Hg (14.139 Artériová hypertenzia: 1. obličky. systémov (mozog. závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza. množstva krvi vypudenej jednou srdcovou kontrakciou. mozgové krvácanie.3 KPa) – ťažká Diastolický TK (mm Hg) < 80 80 . zúžené artérie) Pri hypertenzii sa uplatňujú zmeny týchto 2 faktorov. Je to chorobný stav.tehotenstvo (používa sa dihydralazín.129 Vyššia normálna hodnota TK 130 . metabolické faktory a faktory životného prostredia. vzniku poškodenia orgánov resp. renovaskulárne ochorenie) . metyldopa) 68 . Závažnosť hypertenzie : Podľa WHO: Systolický TK (mm Hg) Optimálna hodnota TK < 120 Normálna hodnota TK 120 .

zlyháva ľavá komora – dušnosť pri námahe neskôr aj v pokoji. ŠTÁDIUM . redukcia telesnej hmotnosti 2. steroidná antikoncepcia) Účinná liečba predĺži život až o 10 rokov. v moči môžu byť bielkoviny a erytrocyty) 3. zmeny na očnom pozadí – angiopatia až angioskleróza. zníženie prívodu alkoholu na 30g za deň a menej 4. Hypovolemické diuretiká (chlortalidon.prejavy orgánových komplikácií ( znížená funkcia obličiek. zlá sústredenosť (ideálne je ju tu zachytiť) 2. Adrenergné inhibítory periférne (guanetidín. Delenie antihypertenzív: Antihypertenzíva u nás na trhu: 1. pindolol. ekonomické a regionálne rozdiely pri H 7. ŠTÁDIUM . sotalol) kombinované α – β (labetalol. zlepšiť kontrolu H 5.prejavy hypertrofie a hyperplázie KVS aparátu (hypertrofia ľavej komory.môže byť renálna. nadolol. endokrinná.bez známok zmien srdca a ciev . atenolol. nerogénna Podľa množstva a intenzity subjektívnych a objektívnych príznakov sa H delí podľa WHO: 1. bisoprolol. ŠTÁDIUM . guanfacín. torasemid) . furosemid.. penbutolol. znížiť KVS riziká 6. cerebrálne zmeny) Terapia Prevencia a terapia H má úlohy: 1. kortikoidy. betaxolol. prazosin. zlepšiť prístup k liečbe 8. zvýšiť informovanosť o H a jej detekciu 4. karvedilol) 69 . zvýšenie aeróbnej záťaže 5. redukcia prívodu sodíka do 5 – 6g za deň 3. rozšíriť spoločenské programy Nefarmakologická terapia: 1.kálium šetriace (amilorid. znížiť etnické. terazosin) β – receptorové (acebutolol. metoprolol. propanolol. tiazid. zlý spánok. obmedziť fajčenie (rizikový faktor aterosklerózy) 6. zabrániť vzostupu TK počas starnutia 2. metyldopa) α – receptorové (doxazasin. obmedziť lieky podporujúce zadržiavanie Na a vody (NSA. bolesť hlavy. na očnom pozadí výrazné zmeny. spironolakton. znížiť exsistujúcu prevalenciu H 3. rezerpín) centrálne (klonidín.potenie. indapamid. triamteren) 2.

pri hypertenznej kríze. línie. Diuretiká 2. rilmenidin MÚ : selektívna väzba na imidazolínové receptory → zníženie sympatomimetickej aktivity → zníženie plazmatickej koncentrácie noradrenalínu a zníž.impotencia pri dávkach do 25 mg sú zriedkavé KI : dna. chrono. tiež znižujú plazmatickú renínovú aktivitu. Podávajú sa nízke dávky 6.hyperurikémia . Blokátory receptora pre angiotenzín II 6. ich účinok) 5. endralazín. Priama inhibícia renínu – pepstatín. nemajú vplyv na cievu 70 . minoxidil. Delenie : . zníž. Pôsobenie na imidazolínové receptory vyvolá účinok ako α2 sympatomimetiká. 6 hlavných tried antihypertenzív: 1.blokátory 1. FUROSEMID-SLOVAKOFARMA) 2. MÚ β – blokátorov : 1. dromotropný efekt) 2. N.5 mg/deň. Liečivá blokujúce sekréciu renínu – klonidín.tiazidové – hydrochlortiazid (HYDROCHLORTIAZID LÉČIVA). amilorid (AMICLARAN) . β – blokátory. s ACEI eliminujeme riziko hypokaliémie. centrálny mechanizmus 4. periférnej rezistencie. Blokátory kalciového kanála 4. β – blokátory Klinické štúdie preukázali zníženie KVS rizika hl. minútového objemu (neg. ACE inhibítory 5. stimulácia tvorby vazodilatačných prostaglandínov (NSA zniž. α .hypokaliémia. metyldopa.Látky s priamym pôsobením na cievy . maximálne 25mg(hydrochlortiazid)/deň. uvoľňovania renínu 3.dihydralazín.25-12. Antagonisty imidazolínových receptorov – moxonidin.Ú.porucha glukózovej tolerancie . nitroprusid sodný – hl.diuretiká s vazodilatačným účinkom – metipamid (HYPOTILIN). indapamid (TERTENSIF) . Diuretiká Sú to lieky 1. VEROSPIRON). zníž. línie. Podľa klinických štúdií znižujú kardiovaskulárnu. arytmie . β – blokátory 3.kálium šetriace – spironolakton (ALDACTONE. u pacientov po IM – lieky 1. ino. ako i celkovú morbiditu a mortalitu. : . gravidita Ak skombinujeme tiazidy s kálium šetriacimi diuretikami resp.kľučkové – furosemid (FURON. chlortalidon (URANDIL) .

a 3. vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .kardioselektívne s ISA .s α-lytickým účinkom (vazodilatačné) . najmä po IM Plný účinok nastupuje za 2-3 týždne.propanolol (URANDIL) . I hl.6. generácia.carvedilol (DILATREND) 3. sínusová bradykardia.timolol .diabetikov 71 .oxprenolol .maskovanie príznakov hypoglykémie .kardioselektívne bez ISA .bisoprolol (CONCOR) . TENORMIN) . : . Raynaudov syndróm ! BB bez ISA (vnútorná sympatomimetická aktivita) vysadzovať postupne. inhibujú periférnu sympatomimetickú aktivitu I hl. VASOCARDIN) . ospalosť IT : verapamil.bronchospazmus .bradykardia .metoprolol (BETALOC.labetalol (CORETON) .nadolol .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou . u : .) .u starších pacientov s ICHS. chronická bronchitída.bopindolol (SANDONORM) .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .atenolol (ATENOBENE. spastická angina pectoris. diltiazem (bradykardia) KI : bronchiálna astma.betaxolol (LOKREN) .únava. Blokátory kalciového kanála Prednosť má 2. EGILOC. u : . Delenie : – neselektívne bez ISA .pindolol (VISKEN) .acebutolol (SECTRAL) . N.celiprolol (CELECTOL) + β2 mimetický úč.sotalol -neselektívne s ISA .Ú. pretože sa vyznačujú vyššou cievnou selektivitou a protrahovaným pôsobením.perif.u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov . (vazodil. pretože hrozí rebound fenomén.metipranolol (TRIMEPRENOL) .alprenolol .

. syst.pacientov s prejavmi chronického srdcového zlyhania (aj po akútnom IM) 72 . generácia .aktívnych športovcov s hypertenziou .návaly tepla so začervenaním (flusching) .nisoldipín (SYSCOR) . Plný účinok nastáva až za 3-4 týždne. statínmi (lova-. generácia . f. pri bradykardii (DHP) N.interakcia s fibrátmi. CORDOPIN retard URANDIL) 2.lacidipín (LACIPIL) 4. simva-).pacientov so sklonom k bronchospazmu .diltiazem (DIACORDIN Retard.pri verapamile zápcha KI : srdcové zlyhanie. ISOPTIN.opuch členkov .už v čreve ! (felodipín až 70%) .starších pacientov s izol. LOMIR) . VEROGALDIN) . okrem GITS.Ú. Inhibujú premenu angiotenzínu 1 na angiotenzín 2 a tým zabraňujú vzniku vazokonstrikcie a zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu. I hl.amolodipín (NORVASC) . hypertenziou (DHP) . digoxínu (vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny) • na úrovni metabolizmu (CYP3A4) – DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 . cisapridom→zvýšenie hladín týchto liečiv ! Delenie 1.verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . Vyznačujú sa komplexným M. antihistaminikami.. ↓ sekrécie aldosterónu a regresiou srdcovej a cievnej hypertrofie.felodipín (PLENDIL) 3. UNIPRESS) .interakcia s imidazolovými antimykotikami .verapamil (retard.pri ICH dolných končatín.Ú. formy.isradipín (retard. BILOCALCIN Retard) . u : . IT : • na úrovni distribúcie – verapamil a diltiazem zvyšujú hl. (verapemil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa) Nedostatočne retardovaný nifedipín (všetky formy okrem GITS ) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie. : . so ↓ sympatomimetikovej aktivity. generácia .tachykardia . ACE inhibítory (ACEI) Klinické štúdie potrvdili zníženie morbidity a mortality u pacientov so srdcovým zlyhaním a spomalenie rozvoja diabetickej nefropatie .interakcia s grepovým džúsom (až 24h) . kardiogénny šok.nifedipín (nevhodný aj v retard f.nitredipín (LUSOPRESS. najmä u pacientov s proteinúriou.

dávke . indometacín KI : ako ACEI .nepriamo účinkujúce (bez –SH skupiny) .Ú. ako ACEI.suchý kašeľ (najbežnejší cca 10%) . Antidepresíva (↑ úč. ale život ohrozujúci) IT : NSA (↓úč.valsartan (DIOVAN) 73 . RENITEC) . angioneurotický edém v anamnéze.losartan (COZAAR) . mitrálna a aortálna insuficiencia Delenie : . insuficienciou pri súčasnej suplementácii kália resp.diabetikov (najmä s proteínúriou) . u pacientov. úst.ramipril (TRITACE) . renalis. pri súčasnej liečbe diuretikami) . kojenie.moexipril (MOEX) . hyperkaliémia. lítium. hyperkaliémia.quinapril (ACCUPRO) . ACEI) Lítium (↓ clearence Li – riziko intox. TENZIOMIN. bilaterálna stenóza a. KI : gravidita. I hl.lisinopril (bez –SH skupiny. nosa. najmä pri rezistencii na inú liečbu N. N.gravidita. na začiatku liečby al.perindopril (PRESTARIUM) . renalis. kojenie. . CAPOTEN) . bilaterálna stenóza a. EDNYT.) Imipramin.trandolapril (GOPTEN) ..Ú. hrdla.angioedém = opuch jazyka.enalapril (ENAP. PRINIVIL) .fosinopril (MONOPRIL) .Ú. ale pacienti ju neznášajú pre vedľajšie účinky ACEI. u pacientov s renál.OSH) Treba dávať pozor na hladiny draslíka a kreatinínu.výraznejšia hypotenzia (hl.pacientov s hypertrofiou ľavej komory . ktorým zaberá liečba ACEI. Blokátory receptora pre angiotenzín II Majú menej N.hypotenzia po 1. ACEI . angioneurotický edém v anamnéze. mitrálna a aortálna insuficiencia.zriedkavejšie ako pri ACEI .spirapril (RENPRES) 5. pier.hyperkaliémia (hl. Zástupcovia .hyperkaliémia IT : kálium šetriace diuretiká.pri ťažších formách hypertenzie.kaptopril (s –SH skupinou. larynxu (zriedkavý. . liečbe kálium šetriacimi diuretikami) .priamo účinkujúce .

MINIPRESS) . nemá vzniknúť rebound fenomén . N. psom sa dáva kombinácia furosemid+enalapril.zvýšenej hladine lipidov Dáva sa nižšia iniciálna dávka na noc. dipyridamol). I hl. pokles TK pozvoľný.urapidil (EBRANTIL) Ideálne antihypertenzívum : 1.doxazosín (CARDURA) .únava.Ú. nemá nežiadúce účinky a nezhoršuje pracovnú výkonnosť. poruchy spánku. napr.tetrazosín (HYTRIN. . Opuchy IT – NSA (IND . α .návratová reakcia po vynechaní lieku O použití antihypertenzív vo veterinárnej farmakológii som nič nenašla. KORNAM) . nemá zaťažovať srdce a vyvolávať tachykardiu 5. dľžka účinku 12 – 14 hodín 3. u starších pacientov) .prudký pokles TK po prvej dávke . môže sa podávať dlhodobo 8.irbesartan (APROVEL) . používajú sa však vazodilatanciá (nitrity..prazosín (DEPRAZOLIN. má primeranú cenu 9.stredne ťažkej výraznej rezistentnej hypertenzii . možnosť podávať perorálne 4.↓ úč.ortostatická hypotenzia (hl. nie prudký a intenzívny 2.) KI – chlopňové srdcové chyby Zástupcovia .blokátory Účinok na KVS riziko u pacientov sa zatiaľ nepotvrdil.kandesartan (ATACAND) . u . 74 . diuretiká.zriedkavejšie ako pri ACEI . palpitácie. je vhodné merať TK aj v stoji.benígnej hyperplázii prostaty . nemá vyvolávať návyk 6. neznižuje kvalitu života 7.telmisartan (MICARDIS) 6.

alfa 2 receptory. V.2. obmenou postranného reťazca vznikli guanabenz.Vznikla hypotéza o jej pôsobení. iba obmenou esterovej väzby v polohe 18 vznikajú deriváty blízkej aktivity (prírodný rescinamin a polosyntetický sirosingopin) 4. čím sa bráni voľnej otáčavosti fenylu a je zablokovaná možnosť vzniku koplanárneho usporiadania. na aktivitu má vplyv aj priestorové usporiadanie (deriváty kys. ktorá je neúčinná 3. ovplyvňujú R-A-A-S systém. kvarternizácia dusíku chinolizínového skeletu a rozštiepenie eterickej väzby v polohe 17 ruší aktivitu. Rauwolfiové alkaloidy (reserpin) – VŠÚ : 1. Farmaceutická chémia Antihypertenzíva – liečivá. guanfacin. 3. že metyldopa ľahko preniká cez hematoencefalickú bariéru a tam sa mení na alfa-metylnorepinefrin. rezerpová. na základe ktorej z nej vzniká neúčinný alfa-metylnorepinefrin. ktorý je centrálne účinkujúce antihypertenzívum. protoverin a zygadenin – líšia sa len počtom hydroxylových skupín na základnom skelete). ktoré štruktúrou ale nie mechanizmom účinku pripomínajú antihypertenzíva typu guanetidinu (majú tiež antihypertenznú A). ich hydrolýzou vnikajú jednoduché alkamíny – veracevin. tolonidin). Obmenou aromatickej časti pripravený tiamenidin má 1/3 A. medzi veratrové alkaloidy ďalej patria jerveratrové alkamíny a ich glykozidy. Najvyššiu aktivitu má klonidín. patrí sem klonidín. Neskôr sa zistilo. 160/95 Torr inde sa uvádza 140/90 mm Hg ). Deriváty aryletylaminu Alfa – metyldopa inhibuje dopa-dekarboxylázu.Š. podobnú A má aj lofexidin. – antihypertenzná aktivita je viazaná na substitúciu v o-polohe chlórom. flutonidin. teda pôsobí ako falošný neuromediátor. Prírodné látky Námeľové alkaloidy (dihydroergoristin) majú alfa-adrenolytické účinky (dihydroergokristin – často sa kombinuje s rezerpínom a diuretikami). metylácia. guanoxabenz. alebo alkylácia dusíku v polohe 1. zvyšujú diurézu – diuretiká) 1. 2. ktoré znožujú patologicky zvýšený krvný tlak (hypertenziu – trvalo prekračuje hranicu – 21. Možno ich tiež deliť na – priame (pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev) . germin. izorezerpovej sú neúčinné) Veratrové alkaloidy – hypotenzný účinok majú cerveratrové alkaloidy (esteralkaloidy.metylnorepinefrinom.rôzne typy antiadrenergík a ganglioplegiká. zmydelnením oboch väzieb vzniká kys. pre účinok nie je metoxyskupina v polhe 11 rezerpínu nevyhnutná (účinný je aj 11demetoxyrezerpín – deserpidin a 10-metoxydeserpidin – metoserpidin) 2.nepriame ( pôsobia centrálne alebo periférne cez príslušné mediátory a receptorové miesta .3/12.7 kPa. Stimuluje hl. že hypertenziu vyvolanú norepinefrinom v periférii nemožno antagonizovť alfa. ktorý stimuluje centrálne 75 . brómom alebo metylom (klonidin.Ú. Preto prijatelnejším vysvetlením je. Deriváty imidazolu Majú antiadrenergný účinok.

(tri hypotézy) : 1. inhibícia sekrécie renínu 3. že o vyváženej alfa a beta adrenolytickej a vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom (labetalol. ktoré cyklizáciou môžu vytvárať tetrahydroizochinolínový skelet (debrisochin. MÚ: inhibítor uvoľňovania norepinefrinu. Zdá sa. vzniknutý ako priestorovo objemný alkyl-analóg ganglioplegika mekamylamínu a jemu blízky kyanoderivát guancidin. (najvyššia A je viazaná na perhydroazocínový kruh. guanisochin). medroxalol) alebo aryloxyarylom (amosulalol). pretože by neprešli hemoencefalickou bariérou. dochádza k deplécii katecholamínov a stabilizácii presynaptickej membrány. 4. Deriváty guanidinu VŠÚ: antihypertenznú A vykazujú v širokom štrukturálnom rozsahu. Arylaminoetanoly a aryloxyaminopropanoly (beta-lytiká) M. Urapidil ovplyvňuje centrálne aj periférne funkcie funkcie sympatiku (blokuje periférne alfa receptory. vyvoláva priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev. bránia prenos vzruchu na cieľový orgán neschopnosť prejsť hematoencefalickou membránou z nich robí periférne vazodilatanciá (poklesom aktivity sympatiku znižujú periférny odpor a účinkom na srdce bradykardiou znižujú minútový objem. že inhibuje reuptake katecholamínov zo synaptickej štrbiny.Ú. Účinok blokáda postsynaptických alfa1 . alebo benzylguanidínov typu betanidínu. Inde sa uvádza. ktorá na akčný potenciál nemôže odpovedať uvoľnením neurotransmiteru. dobrú antihypertenzívnu A majú aj aroxyalkylguanidíny (guanoxyfen). Ako liečivo nemožno použiť alfa-metylnorepinefrin ani norepinefrin. alebo uzatvorením do benzodioxanových bicyjklov (guanoxan). sulfinalol.adrenoreceptorov spôsobuje zníženie periférneho odporu. Vedľa alkylanalógov ako je guanoktin. Vzťah štruktúry a účinku aryloxyaminopropanolov : o-substitúciou sa spravidla zvyšuje účinok. Heterocyklické deriváty (azosíny a iné heterocykly) VŠÚ: pre A derivátov prazosín sú podmienkou metoxyskupiny v pohách 6 a 7 a substituovaná amino skupina v polohe 2 . 6. p-substitúciou sa selektívne zvyšuje inhibičná A voči beta jedna receptorom. 5. zníženie periférneho odporu ako dôsledok pozvoľného zníženia systolického výdaja 2. cielene pripraveného guanidínového analóga amóniového bretýlia. Skrátene sa môže meniť na všetko. centrálne mechanizmy Kombinovanú adrenolytickú A labetalolu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia za polárnu metylsulfinylskupinu za eventuálnej substitúcie fenylu postranného reťazca metoxy (sulfinanol) alebo metyldioxyskupinou (medroxalol). znižuje neurtransmisiu na zakončeniach periférneho sympatiku.alfa-receptory podobne ako klonidin. Naproti obmena samotnej štruktúry guanidínu neviedla k derivátom s vyššou A. 76 . etylénový mostík a nesubstituovaný guanidínový zvyšok).

nadolol. Delenie podľa prednášky : A) neselektívne – propanolol. A určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárne alkoholovej skupiny. bopindolol B) kardioselektívne – acebutolol. penbutolol. Líšia sa od seba či sú nešpecifickými alebo kardioselektívnymi blokátormi a či vykazujú vnútornú sympatomimetickú A alebo nešpecifický membránový účinok. karbamátovou. celiprolol. Gaglioplegika Inhibujú transmisiu neuromediátora acetylcholínu v gangliách sympatiku a tým znižujú periférny odpor i krvný tlak. A neruší ani ak sa nahradí cykloalkylom (falintolol). vysoká A je tam. levobunolol. znižujú tlak v stoji). aralkylsubstituent (bevantolol) 4. fenoleterová väzba nie je potrebná. esterovou. účinné sú S. (alprenolol. koronárna insuficiencia. 8. nadolol). A ruší ak je sekundárna alkoholická skupina blokovaná pevnou väzbou eterovou. Vnútorná sympatomimetiká A (ISA) – čiastočná stimulácia β-receptorov. metipranolol. tercbutyl. hypertenzia a hyperkinetického syndrómu (nefyziologické zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca). 6. Kardioselektivita je daná zvýšeným účinkom na beta-1-receptory myokardu a zníženou blokádou beta-2-receptorov bronchov. väčšina derivátov sú síce aryoxyaminopropanoly. U bicyklov a tricyklov sa takéto substitúcie s výnimkov metylu ukázali byť nevhodné. metoprolol.v polohe o. al.Používajú sa v anesteziológii na navodenie riadenej hypotenzie a na zvládnutie hypertenznej krízy (dáva sa prednosť nitroprusidu). heterocyklus (pindolol). obmedzene sa používajú. atenolol. betaxolol C) betalytiká-oftalmologiká – betaxolol. karteolol 7. ktorá zabezpečuje vyrovnanejší pokles krvného tlaku a srdcovej frekvencie bez výraznejších výkyvov smerom dole.Ú.1. Neobmedzené možnosti dáva modifikácia aromatikej časti. bázický N musí byť sekundárny. pretože súčasnou blokádou parasympatiku vyvolávajú veľa N. u arylaminoetanolov R enantioméry 5. ketoximovou (falintolol) 3. A úplne neruší ak je nahradená napr. timolol. p. 77 . naproti tomu v biologickom prostredí hydrolyzovaná esterová väzba A nemení (bopindolol) 2. U fenoxyaminopropanolov A zvyšuje substitúcia alkylmi alebo polárnymi skupinami hl. heterocyklom (timolol). pindolol. bisoprolol. Diuretika Priamym pôsobením na obličky zvyšujú vylučovanie moču (pozri diuretiká). (sucho v ústach. kde je na dusíku rozvetvený izopropyl. substitúcia hydrofilným hydroxylom pôsobí dysterapeuticky. metoprolol). Využitie u glaukóm. Membrány stabilizujúca A u zlúčenín s vyššou lipofilitou učinkujú anesteticky a antiarytmicky. metipranolol. terciálny ruší A. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického aromatického charakteru (propanolol. A je zachovaná ak ju tvorí benzénové jadro (alprenolol. tertadolol. pre A betaadrenolytickú je 3-amino-2-propanolový reťazec nevyhnutný.atenolol).

benzotiazidový diazoxid a piperidinopyrimídový minoxidil. C) inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 78 . pyridazínu (hydrakarbazin). (hydrazinov) – vedľa der.Ú. dihydralazin). sú účinné ale menej der.. z nich najdôležitejší je nonapeptid bradykinín na neaktívne fragmenty. A) inhibítory renínu (beta-lytiká. nikorandil. dihydralazin). enalkiren) B) antagonisti angiotenzínu II Saralazin.9. budralazin). izochinolíny sú prakticky neúčinné. ktorý môže byť substituovaný dusíkatým heterocyklom (pikodralazin). aby sa v organizme metabolicky štiepila (todralazin.endralazín B) aktivátory draslíkových kanálov – minoxidil.-základ molekuly tvorí bázické tetrazolové a lipofilné bifenylmetánové zoskupenie. V.Š. napr. tetrametylénový kruh – a druhý kratší alkyl na imidazolovom jadre. Priame antihypertenzíva Priame pôsobenie na hladké svalstvo ciev (potláčajú vazokonstrikčné podnety. V. diuretík). ktoré prichádzajú z CNS bez účasti sympatiku alebo adrenergných receptorov znižujú periférny odpor priamym relaxáciou hladkého svalstva. uvoľňovanie renínu a s ním spojené zadržiavanie vody (doporučuje sa súčasné podanie beta-lytík al. Vedľa nitroprusidu sú tu hydrazinové deriváty (hydralazin. al. Delenie podľa prednášky : A) hydrazíny . Renín štiepi plazmatický tetradekapeptid angiotenzinogén na dekapeptid angiotenzín I – tento neaktívny prohormón je štiepený angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (peptidyl-dipeptidáza) na angiotenzin II. v ktorých štruktúre je zachované uvedené zoskupenie (endralazin). benzoová (endralazin). al. je dôležitá hydrazínová skupina nsubstituovaná al. najvhodnejšia je kys. II-čo je asi len v 20% prípadov. chinolíny al.3-c/pyridazínového bicyklu sa ukázalo nevyhnutné potlačenie bázicity dusíka nakondenzovaného piperidínu substitúciou acylom al. vhodný je veľký lipofilný substituent – Cl. preto sa používa ako diagnostikum angiotenzínom II podmienených hypertenzií. U hydralazínu A výrazne nemení náhrada vodíka heterocyklu v polohe 4 druhou hydrazinoskupinou. ftalazínu (hydralazin. bicyklické zlúčeniny. sa môže prejaviť len pri zýšenej hladine ang. ACE tiež štiepi vazodilatačne účinné peptidické kiníny. ktorý je najsilnejšou vazokonstrikčnou látkou – vyvoláva vazokonstrikciu a spolu s jeho derivátom angiotenzínom III stimuluje v obličkách sekréciu aldosterónu (spôsobuje vstrebávanie vody a sodíka).propranolol. U endralazinu sa okrem voľnej hydrazinoskupiny a nesubstituovaného pyrido/4. Hydrazinosubstituované pyridíny. hl..Š.Ú. jeho úč. krátkym alkylom. alkoxykarbonylom. Látky nteragujúce s renín-angiotenzínovým systémom Enzým renín je obličkami vylučovaný ako reakcia na znížený tlak na znížené vylučovanie nátria a zvýšené vylučovanie draslíka. nitroprusid sodný 10. len tak blokovaná. N Ú: kardiostimulácia.losartan. tiež na podnet stimulácie beta-adrenergných receptorov. Karboxylová alebo karbonylová skupina interaguje s bázickou časťou receptora a zabezpečuje účinný a dlhotrvajúci antagonizmus. Pre úč. ktoré rozpoznáva vlastnú štruktúru AT1 receptora. metylom.

Značnú variabilitu umožňuje modifikácia alkoholických častí esterových väzieb – ak sú alkoholy rôzne.Pôsobia ako falošný substrát pre ACE namiesto ang. nifedipínov : 1. halogén. felodipin. D) duálne ACE/NEP ihibítory NEP-neurálna endopeptidáza – enzým zodpovedný za degradáciu atriálneho natriuretického peptidu – ANP potencuje vylučovanie sodíka obličkami a teda zvyšuje diurézu.al. zpravidla sa A zvyšuje (nisoldipín). kyano. chinazolínu-azosíny a iné heterocykly .látky s kombinovaným účinkom. Používajú sa ako koronárne vazodilatanciá pri angíne pectoris. imidazolínu der. vysoká A je viazaná na nesubstituovaný dihydropyridínový dusík. 11. prenylamín B)Dihydropyridíny – nitredipin. preto je dôležitá konfigurácia asymetrických uhlíkov – SSS u enalaprilu).prazosin.metazosin.. ruší). 3. I ktorý je zložený z L-aminokyselín. aryletylamínu-metyldopa 79 .. esterových väzieb v polohách 3 a 5 a fenylu v polohe 4 (jeho náhrada iným arylom al. triflórmetylskupina). A zvyšuje substitúcia fenylu v o. vylučuje sa väčšie množstvo moču. poklesne objem extracelulárnej tekutiny-krvi a tým dôjde k podstatnejšiemu poklesu tlaku krvi ako pri podaní obyčajného ACE inhibítora.Ú. prítomnosť 2 alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6. heterocyklom je možná. verapamil. ketanserin látky s prevažne centrálnym antihypertenzným účinkom . nimodipin). cerebrálne vazodilatačného účinku (nikardipin. A) Fenylalkylamíny – cinnarizin.BVK – blokátory vápnikových kanálov Proces kontrakcie svalových buniek je riadený iónmi vápnika. C)Benzotiazepíny – diltiazem Inak možno antihypertenzíva deliť na : 1. ktoré sa sem dostávajú cez špeciálne kanály. flunarizin. nie však vhodnejšia). inokedy dochádza k jej posunutiu napr. amlodipin.polohe elektronegatívnymi skupinami (nitro. nimodipin. pre ktorých objem je aromatický substituent v polohe 4 nútený prednostne zaujímať priestorové usporiadanie kolmo voči heterocyklu (prenesenie elektronegatívnych substituentov do polohy 4 fenylu účinok znižuje al. Liečivá interferujúce systémom • • • • s α- adrenergným alebo serotonínovým Alkaloidy der.urapidil. lacidipin (má predĺžený úč. 2.) V. antihypertenzíva a natiarytmiká. felodipin) al. zvýšením antihypertenzného (nitredipin. m.Š. . Zníženie vstupu týchto iónov do cytoplazmy zblokovaním týchto kanálov sa prejaví zníženou kontraktilitou a poklesom kyslíka v myokarde za súčasného zníženia koronárneho cievneho odporu (rozšírenie koronárnych ciev).der. po zablokovaní NEP duálnym inhibítorom nedochádza k degranulácii ANP.

1.der.hydrofilné látky . cilazapril.amlodipin.kaptopril .prolátky – enalapril. ramipril Duálne ACE/NEP inhibítory . antisklerotikum a sedatívum.nifedipin. kandesartan • • 3. ftalazínu . Blokátory kalciových kanálov Der.hydralazín. omalaprilát Antagonisti angiotenzínu II . feodipin. nitroprusid sodný 5.2. nimodipin . fenylalkamínového typu .skupina kaptoprilu . Látky interferujúce s renín-angiotenzínovým systémom ACE inhibítory . generácia dihydropyridínov . diazoxid. generácia dihydropyridíov . perindopril.minoxidil. irbesartan. aendralazín iné zlúčeniny . guanidínu 2. Farmakognózia ALVISAN Neo – zloženie : Visci albi herba (imelová vňať) Hyperici herba (ľubovníková vňať) Crataegi folium cum flore (hlohový list s kvetom) Crataegi fructus (hlohový plod) Equiseti herba (prasličková vňať) Melissae herba (medovková vňať) Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) Matricariae flos (rumančekový kvet) Použitie – antihypertenzívum. imidazolínu-klonidín .verapamil.der. valsartan. isradipin. Vazodilatátory • • • der.4-dihydropyridínu .losartan. Betablokátory 3. niteredipin der.lysinopril . cilexetil.diltiazem • • • 6.chinalapril. Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina. Diuretiká 4.iné štruktúry-guanfacin nepriame antiadrenergiká . galopamil benzotiazepíny . POUŽÍVANÉ DROGY : 1. 1. Apocynaceae 80 .• . lacidipin.

glukoveracintín) Tinctura veratri albi (Čsl 4) . 2. upravuje srdcový rytmus.verarín. Účinnosť je úmerná stupňu esterifikácie. na CNS) 3. ajmlicín) 2. estery germínu (germidín.antiparazitikum. neogermitrín) 3. NOVO-PASSIT sol. veratramín. raunescín. alkaloidy ochrňujú senzitívne nervové zakončenia a môžu pôsobiť lokálne pri neuralgiách. Folium crataegi cum flore (Čsl 4) – Crataegus levigata. droga bola pôvodne insekticídum. triterpénové kyseliny (kys. 3. Potom sa zistili je hypotenzívne a sedatívne účinky. Proteveratrín (zmes proteveratrínu A a B) pôsobí silne hypotenzívne. C-glykozid vitexín) 2. Extrakt je súčasťou sedatív a spazmolytík. majú 1-8 hydroxylových skupín. 81 . alstonín) Hlavným alkaloidom je rezerpín – silné hypotenzívum a neuroleptikum. Ajmalín má slabý hypotonický účinok. johimbín. veralkamín) 4. Radix rauwolfie pulvis Ide o indolové alkaloidy (odvodené od tryptofánu . Veratri albi radix – Veratrum album. alebo viazané s kyselinami. znižuje TK. Používajú sa keď ešte netreba kardioglykozidy. hyperozid. Liliaceae (koreň kýchavice bielej) (ČSL 4) 1. sarpagín +serpentín. estery protoverínu (protoveratrín A a B) 2. Crataegi flos. esterových alkaloidov protoverínu.rutín. nepôsobí narkoticky (CRYSTEPIN drg.5% alkaloidov steroidných (C-nor-D-homosteroidné. ktoré znižujú TK rozširovaní periférnych ciev.glykoalkaloidy (pseudojervín. flavonoidy (kvercetínové a apigenínové . oleanová+krategolová+ursolová = kys.. rezerpín. slabo bázické terciálne indolové bázy (rezerpín. ajmalín. serpentinín. terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín. viac ako 50 – raubazín.. hl. izoajmalín. tinktúra sa používa vo veterine ako zložka stomachík a diuretík. rescinamín. glykolalkaloidy a alkamíny sú slabo účinné. krategová) + dimérové proantokyanidíny. alkamíny. zložené indolové alkaloidy . rescinamín. pôsobí ako mierne srdcové tonikum. komplex alkaloidov rauwolfie.yohimbánový typ/loganínový/gencopikrínový). príp. Sympatolyticky pôsobia johimbín a sarpagín. rosaceae (ČSL 4) Obsahuje hlavne : 1.Hlavnými obsahovými látkami sú alkaloidy (1 – 2. rauwolfinín – bez úč. ale má malú malú terapeutickú šírku.5 %). RAUVASAN drg. Podobne ako akonitín. 1. ktoré môžu byť voľné. germitrín. OXYCARD tbl. estermi. veracintín.). ajmalicín. silné kvartérne bázy (serpentín. deserpidín. pôsobí ako antiarytmikum. (-)-epikatachín Rozširuje koronárne cievy. alkamíny (jervín.β – karbolínový typ. pseudorezerpín. yohimbín. ktoré možno chemicky rozdeliť: 1. glukózou) hl.

8. lyzergovej. pseudosaponín. antiserotonikum.γ. ale jej dietylamid je psychomimetikum.Olea europaea.. lyzergovej) 3.4%. Alii sativi bulbus – Alium sativum. 7. oleoeuropín. axeroftol. tiamín. Cesnak tiež obsahuje vitamíny (vit.Visci herba – viscum album. iridoidné horčiny – gentianínový typ(oleoeuropín) 2. karminatívne. Účinkuje hl na GIT – antibakteriálne.toxické proteíny) . flavonoidy (hl. Ergotoxínové alkaloidy – spazmolytiká. nikotínamid) Silica tvorí 0. 1. Liliaceae (Cesnak siaty) Antihypertenzne tu sú účinné peptidy obsahujúce v molekule síru. polysacharidy. Ako hypotenzíva v čajovinách pôsobia hl. visktoxín A2. peptidy/glykopeptidy – viskotoxíny (zmes polypeptidov zo 46 AMK. klavíny – terapeuticky sa nepoužívajú 2.3. Ergokrystín a jeho DH-derivát zo Secale cornutum .lektíny (glykoproteíny/fytohemaglutiníny/toxalbumíny napr. ergokryptín. antihypertenzíva pri poruchách a ochoreniach periférnych a mozgových ciev. cholín. jednoduché amidy kys. flavonoidy Hypotenzne pôsobí hl. Andromedotoxín – Andromeda sp. 82 . na ktorú sa viaže tricyklický tripeptid ergotamínová skupina (ergotamín. neúčinné. sú však dráždivé a toxické. lyzergová je neúčinná. Oleae folium . antimykoticky a anthelminticky. α-lytikum.aminomaslová Viskotoxíny sú per. ergotamín – uterotonikum.01-0. der.oleánová) 3. ergozín) ergotoxínová skupina (ergokristín. aleozid. ergokornín) ergostínová skupina (ergostín) jednoduché amidy ergometrínová skupina (ergometrín) Ergometrín – uterotonikum.B. 6. kys. 5. Clavicipitaceae Obsahuje asi 50 alkaloidov: 1. vo vyšších dávkach vyvolávajú nekrózy. peptidové alkaloidy – deriváty kys.. Rhododendron sp. a 5. Loranthaceae (Imelo biele) Obsahuje : 1. spazmolyticy. os. použ. organické kys. triterpény (kys. biogénne amíny 4. viskumín – antineoplastiká) 2. α-hydroxyetylamid. sa v geriatrii.4. C. skpina 4.Kys.Claviceps purpurea. kvercetínu) 5.na výrobu kys. parenterálne znižujú TK. antikonstringens. lysergovej (ergometrín. Oleaceae (olivový list) Obsahuje hl.

N04-ANTIPARKINSONIKÁ DEFINÍCIA: Antiparkinsoniká sú liečivá v terapii motorických porúch. hlavne Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu. -degeneratívne ochorenie extrapyramidálneho systému ústredného nervstva Prejavy PCH: kľudový tras (tremor) svalová stuhnutosť (rigidita) znížená hybnosť (bradykinéza až akinéza) zvýšený svalový tonus mimická strnulosť (na tvári) slinenie. zápal. Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie spojené s deficitom dopamínu v tzv. trauma. „nigro-striatovom systéme“. 83 . len spomaliť jej progresia. potenie depresia (poškodenie emotívnych funkcií) tichá monotónna reč ohnuté držanie tela. Tým sa znižuje obsadzovanie inhibičných postsynaptických D2 receptorov dopamínom. ETIOPATOGENÉZA: -nie je úplne vyjasnená Dochádza k predčasnému odumretiu tiel dopamínových neurónov v substantia nigra (pravdepodobne v dôsledku nadmerného pôsobenia voľných kyslíkových radikálov). Naruší sa rovnováha medzi cholinergnou stimuláciou a dopaminergnou inhibíciou GABA-neurónov. DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť.2.3. Po odstránení príčiny by mali príznaky PCH zaniknúť. ischémia. zníži sa inhibičný vplyv dopamínu na GABA-neuróny. intoxikácia Parkinsonov syndróm sa prejavuje príznakmi parkinsonovej choroby v dôsledku: -iného ochorenia (hlavne neurodegeneratívneho) -intoxikácie chemickými látkami (CO. Prevládajúca cholinergná stimulácia GABA-neurónov spôsobuje zvýšenú inhibíciu extrapyramídových motorických dráh. následkom čoho sa v ich axónoch končiacich v corpus striatum znižuje množstvo dopamínu. Nastáva hyperaktivita cholinergných neurónov.N-methyl-4-fenyl-1. MPTP.vznikajú typické príznaky PCH. typická chôdza Príčiny nedostatku dopamínu: genetické.6-tetrahydropyridin) -výskytu NÚL (incizívne neuroleptiká) Je hypertonicko-hypokinetickým syndrómom.

antihistaminiká: DIETAZÍN ORFENADRIN JUMEX. neskôr v kombinácii s levodopou. anticholinergiká. klasické anticholinergiká: TRIHEXFENIDYL BIPERIDEN [AKINETON] PROCYKLIDIN B. aktívnym transportom pre aminokyseliny -v cirkulácii sa L-DOPA mení na dopamín pomocou DOPA-dekarboxylázy 84 . SELEGIL] inhibítory COMT: TOLKAPON [TASMAR] ENTEKAPON B.inhibítor MAO B: SELEGILÍN [JUMEX. zvyšujú množstvo dopamínu -dodaním exogénne.Cieľom terapie je: zvýšiť obsah dopamínu v striatu (dopaminergikami) alebo utlmiť nadmernú cholinergnú stimuláciu (anticholinergikami) Antiparkinsoniká môžeme rozdeliť: 1.DOPAMINERGIKÁ-pôsobia na akinézu a rigiditu A. ISICOM] -zvýšením uvoľňovania dopamínu: AMANTADÍN [PK-MERZ] -znížením metabolizmu dopamínu.používa sa v počiatočných štádiách PCH a PS v monoterapii.prekurzor dopamínu: LEVODOPA [MADOPAR. DOPAMINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ A. používa sa aj na symptomatickú liečbu Alzheimerovej choroby DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1.obsahuje selegilin hydrochloridum . NAKOM. NEPRIAMO PŌSOBIACE • Levodopa (dihydroxyfenylalanín) -prekurzor neurotransmiterov dopamínu a noradrenalínu -preniká dobre hematoencefalickou bariérou (na rozdiel od dopamínu) -vstrebáva s z GITu sek.ANTICHOLINERGIKÁ-pôsobia na tras -blokátory acetylcholínových M1 (N) receptorov A. agonisty D2 receptorov: BROMOKRIPTIN [PARLODEL] LISURID TERGURID PERGOLID ROPINIROL [REQUIP] 2.

4-dihydroxyfenyl) propiónovej a jeho 3-metoxyfenyl derivátu -aromatická dehydroxylácia Levodopa OH OH CH 2 CH NH 3 + CO O- 85 . zlepšuje sa záujem pacienta o seba a okolie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -periférne (spôsobené dopamínom na periférii) -GIT. nekľud.psychické poruchy (eufória. reči.1:10) [NACOM. ISICOM] BENSERAZID benserazid:Ldopa (1:4) [MADOPAR] Týmito kombináciami sa znížia dávky levodopy a klesá množstvo nežiadúcich účinkov. obstipácia -KVS. písma. upravujú sa poruchy výrazu. Karbidopa a benserazid sa samostatne nepoužívajú. mimovoľné pohyby -fluktuácia odpovede: “on-off” effect (nepredv. -liek voľby pokročilého parkinsonizmu. α-metyl-3(3-. extrasystoly. tras ovplyvňuje menej -zlepšenie celkovej funkčnej schopnosti pacienta. palpitácie -centrálne.) POZOR! Nevysadzovať náhle Karbidopa Met: -oxidatívne odbúravanie na postrannom reťazci za vzniku kys. ale hlavne na akinézu. ktoré neprechádzajú cez HEB: KARBIDOPA karbidopa:Ldopa (1:4.). “wearing-off” effect (predv.-dopamín na periférri spôsobuje nežiadúce účinky => použitie L-DOPY v kombinácii s periférnymi inhibítormi DOPA-dekarboxylázy. zvracanie.dysrytmie. depresia. najúčinnejšie liečivo -po dlhšie trvajúcej liečbe sa znižuje účinok ÚČINKY: -na všetky príznaky.nauzea. zmetenosť. halucinácie) KONTRAINDIKÁCIE: inhibitory MAO (s výnimkou selegilínu) sympatomimetiká vitamin B6 (kofaktor DOPA-dekarboxylázy) PROBLÉMY: -neskoré (tardívne) dyskinézy: dystónia.

nespavosť Met: oxidatívna dezalkylácia za vniku metamfetaminu. čo umožňuje znížiť dávky levodopy -možno ho použiť aj v monoterapii -má aj antikinetický a antidepresívny účinok NÚ: dyskinéza (porucha voľných pohybov). špecificky a hlavne periférne pôsobiaci inhibítor COMT (COMT rozkladá katecholáminy a levodopu) -predlžuje a zosiluje účinok levodopy -v GIT tvorí cheláty so zlúčeninami železa (2-3 hod. inhibuje spätnú rezorpciu dopamínu a tým blokuje presynaptické dopaminergné receptory.bráni rozkladu dopamínu.Benserazid OH HO HO NH2 CH2 NHNH COCHCH2OH -zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov v CNS. potencuje jej antikinetický účinok. agitovanosť. čím sa zvyšuje koncentrácia a predlžuje sa účinok dopamínu v synaptickej štrbine -neuroprotektívny účinok. AGONISTY D2 RECEPTOROV 86 . inhibuje proces ukladania -odstraňuje rigiditu aj tras. aktivuje biosyntézu. ale hlavne akinézu N H2 -vzniká naňho tolerancia. preto sa nepoužíva v monoterapii -potencuje účinok levodopy KI: neuroleptiká. odstup pri ich súčasnom podávaní) • Entekapon B. amfetaminu CH2CH N CH2C CH CH3 CH3 • Amantadin -reverzibilne. zmetenosť. poruchy GITu Metabolizmus: vylučuje sa nezmený • Selegilin (syn. epilepsia NÚ: ortostatická hypotenzia.znižuje množstvo voľných kyslíkových radikálov poškodzujúcich dopaminergné neuróny -liek voľby v počiatočných štádiách PCH -vhodný v kombinácii s levodopou. DEPRENYL) -selektívny ireverzibilný inhibitor MAO B.predlžuje jej účinok.

ANTICHOLINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ -znižujú zvýšenú aktivitu cholinergného systému v striate -majú dobrý prienik do CNS -použitie u pacientov u ktorých prevláda tras -používajú sa ako úvodná alebo doplnková liečba: -hlavne u Parkinsonovho syndrómu (na extrapyramidálne príznaky po liekochfenotiazínoch.-stimulujú dopamínové receptory v bazálnych gangliách -deriváty námeľových alkaloidov -účinné na všetky príznaky PCH -obdobné NÚ ako levodopa. ktorý neznášajú levodopu a nemajú výrazné príznaky -Kontraindikácie: glaukóm hypertrofia prostaty 1. Tropánové alkaloidy -atropín. hyoscyamín (ľavotočivý izomér atropínu). ale menej -pri podávaní s levodopou redukujú jej dávky alebo oddiaľujú jej použitie -inhibujú sekréciu prolaktínu -znižuje degradáciu dopamínu -facilituje prevod na dráhe: hypotalamo-hypofyzárnej nigrostriálnej mesolimbickej a mesokortikálnej -má aj serotonínovú aktivitu • Bromokriptin -dualista: stimuluje D2 + centrálne 5-HT receptory (prevencia migrény) -má aj adrenolytické účinky -má protrahovanejší účinok -používa sa u rezistentných pacientoch • Tergurid -účinnejší ako Lisurid • Lisurid -emetikum s agonistickým účinkom na D2 receptory -neosvedčil sa • Apomorfin 2. skopolamín • Atropín CH3 N H OCOCH CH2OH Skopolamín CH3 N O H OCOCH CH2OH 87 . butyrofenónoch) -nepôsobia na tardívne dyskinézy -u pacientov.

retencia moča…) -v praxi sa používa skopolamín a komplex tropánových alkaloidov 2.demetylderiváty potom sa oxidatívne odbúrava na postrannom reťazci a v menšej miere štiepenie éterovej väzby -aj myorelaxačné účinky .podobný efekt má zavedenie metylu do alfa polohy benzhydrylu . tremor.A je viazaná na: o nesubstituovaný fenyl o zachovanie 2 C spojovacieho nerozvetveného reťazca o bázická zložka tvorená dusíkatými heterocyklami: piperidínom. neovplyvňuje akinézu CH3 CH3 88 . kruhov. etylom. ktoré sú schopné prenikať hematoencefalickou bariérou -zlepšujú tras. -liek voľby v počiatočných štádiách -ovplyvňuje chvenie.aktivitu menej ovplyvňuje charakter substitúcie bázického dusíka. nemá vplyv na akinézu 3. pyrolidínom . rigiditu.variabilita tretieho substituenta je možná • Trihexyfenidyl OH CCH2CH2 N Met: oxidatívna hydroxylácia na cyklohexánovom kruhu na monohydroxy až dihydroxymetabolit. Deriváty aminoetyl-fenylkarbinolu VŠÚ: .a di.-účinné sú iba zlúčeniny typu terciárneho amínu. tropánovým bicyklom Orfenadrin CH O CH2CH2 N CH3 Met: oxidatívna demetylácia na mono. zvyšuje sa rigidita za súčasného poklesu antihistaminickej a nárastu anticholinergickej aktivity) .A zvyšuje metyl alebo objemnejší alkyl v o-polohe na benzénovom kruhu (znižuje sa voĺná pohyblivosť oboch aromat. menej tremor.kvarterizácia N znižuje účinok .možná substitúcia metylom.ovplyvňuje len rigiditu. poruchy videnia a GIT.Deriváty bázických benzhydryléterov VŠÚ: . psychický stav ale nie akinézu -jeho účinok zvyšuje súčasné podávanie tropánových alkaloidov alebo iných antiparkinsoník • Procyklidin OH CCH 2CH2 N Met: ako trihexyfenidyl -ovplyvňuje rigiditu. rigiditu a mentálny stav pacienta -NÚ: anticholinergné účinky (sucho v ústach.

anxiolytikami. Deriváty rôznych štruktúr Metixén S Met: oxidatívna demetylácia na demetylmetixén. cykloturistika TROPÁNOVÉ ALKALOIDY 89 . pomalý beh. zastavenie progresie ochorenia B. hlavne termor Dietazin C2H5 CH2CH2 N C H 2 5 N S 5.4. bromokriptin. turistika. • Deriváty fenotiazínu -dimetylaminoetylfenotiazín a jeho izopropilový derivát (promethazín) sú silnými antihistaminikami .dietylanalógy sú antiparkinsoniká a spazmolytiká -antihistamínový. S-oxidácia na metixén-S-oxid a demetylmetixén-S-oxid -účinný na všetky formy PCH.štádium: levodopa+inhibítor DOPA-dekarboxylázy (účinok 3-5 rokov) levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+DA agonista levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+inhibitor MAO B +symptomatická terapia antiemetikami.liečebný telocvik. antidepresívami. anticholinergný. jogging. antiadrenergný účinok -odstraňuje všetky príznaky (blokuje M aj N receptory).… +optimistická psychoterapia +systematická pohybová liečba. zlepšenie kvality života 1. aj na medikamentózny parkinsonizmus N CH3 CH2 • Dexetimid O H N O CH2 N Met: -oxidatívna debenzylácia za vzniku nor-dexetimidu štiepenie amidickej väzby -hlavne u medikamentózneho parkinsonizmu STRATÉGIA LIEČBY PCH: A. lisurid + anticholinergiká 2.štádium: amantadin.

Atropa bella-donna. flavónové glykozidy.5-1. Solanaceae (ČSL 4.Alkaloidy sú prírodné látky. iba slabšie periférne. ATROPIN int..antireumatikum • Stramonii folium. preto sa môže použiť ako príprava na narkózu • Hyoscyami folium. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy (0.04-0. Datura stramonium. triesloviny Použitie:v kombinácii s inými drogami ako spazmolytikum. zneužíva sa ako narkotikum ČSL 4: Atropinium sulfuricum Scopolaminium bromatum Tinctura belladonnae Extractum belladonnae sicum SL1: Atropini sulfas Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyosciamini sulfas Prípravky: ATROPIN BIOTIKA inj. hlavne hyoscyamín. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. hlavným alkaloidom je (-)-hyoscyamín. ale pre vyšší obsah skopolamínu má hlavne sedatívny účinok ako spazmolytikum pri astme a pertussis • Cocae folium.znižujú sekréciu žliaz. erythroxyalceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0.3%) s hlavným alkaloidom kokaínom Použitie: lokálne anestetikum v oftalmológii a otorynolaryngológii. atropín vyvoláva mydriázu. flavonoidy. ktorý sa nešetrným sušením alebo skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín skopolamín. Medzi tropánové alkaloidy patrí: atropín hyoscyamín skopolamín belladonín kokaín • Belladonnae radix (folium)..oph. belladonín. skopolamín kuskohygrín.17%).2-0. pretože na sliznici vyraďuje receptory pre bolesť (nie na dotyk a tlak). Tropánové alkaloidy sú odvodené od ornitínu. antiastmatikum. triesloviny Použitie: hyoscyamín a atropín sú neurotropné parasympatolytiká. silnejšie tlmivo na CNS. má antiemetický účinok a je antiparkinsonikom. vznikajúce z aminokyselín. je antidótum pri otrave organofosfátmi skopolamín pôsobí podobne ako hyoscyamín. prevažne vo forme heterocyklu.1-1. Erythroxylon coca. pôsobia spazmolyticky pri všetkých kŕčových stavoch.6%) hyoscyamín a skopolamín Použitie: rovnaké ako Bella-donnae folium. SYNTÉZA TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV: 90 . kumaríny. ktoré obsahujú v molekule dusík. kumarínové deriváty(skopolín). apoatropín.2%. Hyoscyamus niger. folium aj v SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy 0.

Skladá sa z dvoch lalokov uložených vedľa seba. pri ktorej vzniká 3 až 5 krát účinnnejší a podstatne rýchlejšie pôsobiaci T3. ktorách tvar sa mení pararelne s aktivitou a pri vystupňovanej činnosti nadobúdajú cilindrický tvar.244 Hlavnou funkciu ŠZ je syntéza. mení syntézu bielkovín a preto vedie k dlhodobým efektom. Vychytávanie jódu ( vyžaduje dostatočnú koncentráciu plazmatického jódu. a diodtyrozínu. Nenaviazané T4 a T3 spolu s voľným jódom spätnoväzobne tlmia sekréciu TSH. DIT/ 3. väzba zaisťuje dlhý biologický polčas hormónov /6 – 7 dní u T4 a 3 – 4 dni u T3/. karbimazol Štítna žlaza (glandula thyreoidea/ je najväčšia endokrinná žľaza. obsahujú koloid tyreoglobulín. Tvorba a degradácia Pre terapeutické účely sa používa predovšetkým T4. Histologicky je štítna žľaza zložená z folikulov. Výška laloku 4 cm. že v mitochondriách buniek stimulujú ich enzýmové deje. tj.) 2. ktoré sú nutné pre udržanie optimálneho metabolizmu tkanív. v ktorom sa uskladňujú hormóny štítnej žľazy. váži asi 25 g. tyroxínu /T4/ a triodtyronínu /T3/. hrúbka 1 cm. 4. Folikuly. V bunkách pôsobí na štruktúry jadra. jeho uvoľnovanie reguluje hypotalamický tripeptit TRH. skladovanie a sekrécia jódovaných hormónov. všetka krv pretečie ŠZ za 1 hodinu. Obr. týmto mechanizmom negatívnej spätnej väzby sa automaticky nastavuje potrebná produkcia HO. Prietok krvi je 5 ml/g/min.Atlas str.Antityroidálne látky. /I keď na T4 majú receptory buniek cieľových orgánov 10 krát nižšiu afinitu ako na T3/ Vlastným metabolickým efektom / zvýšenie celkového metabolizmu/ hormónov ŠZ je. Jednotilivé hormóny sa tvoria z jódu a tyrozínu. Začlenenie anorganického jódu do organických zlúčenín /do monojódtyrozínu. Kondenzácia MIT a DIT na T3 a T4 a skladovanie vo väzbe na tyreoglobulín /TG/. vystlaných jednou vrstvou kubických buniek. Objem ŠZ u mužov je 15 – 20 ml. Použitím T4 dosahujeme rovnomernú plazmatickú koncetráciu. T4 v tkanivách podlieha biotransformácií. po bokoch štítnej chrupky a spojených mostom / istmus/ z toho istého tkaniva. Ho ŠŽ. šírka 1. MIT. expektorancia. vývoja a rastu. pretože sa degraduje pomaly. Na tvorbe a sekrécii HO sa zúčatňuje niekoľko pochodov stimulovaných TSH: 1. Vnútorná sekrécia TSH klesá pri stúpajúcej koncentrácií HO štítnej žľazy v krvi. Uvoľnovanie HO je stimulovanou hypofyzárnym glykoproteninom TSH.H03.5 – 2 cm. Obr. Sekrécia Ho ŠŽ po proteolytickom odštiepení od TG Uvoľnené T4 / v menších množstvách/ a T3 sú v plazme viazané na globulíny /TBG=thyroxín binding globulín/. tj. Tyroxín zvyšuje oxidáciu takmer 91 .

Pretože príliž rýchle zvýšenie metabolických dejov predstavuje ryziko preťažnia srdca. zosílenie účinkov katecholamínov Nežiadúce účinky sú zhodné z prejavmi hypertyreózy /psychické zmeny. Liečba tyreotoxikózy je vždy komplexná a závisí na type ochorenia a veku pacienta. hnačky a isuficiencia obličiek/. zvýšenie bazálneho metabolizmu a látkovej premeny b. palpitácie. /levothyroxínum/ a liotyronín /liothyronínum/. Supresívna terapia eutyroidnej strumy z nedostatočné prívodu jodidov v potrave. ŠZ nie je ďalej stimulovaná a ako inaktívna sa opäť zmenšuje. Len výnimočne sa podávajú v iných indikáciach napr. Denná potreba jódu je 150 – 300 mikrogramov za deň. Dnes sa v terapii používajú čisté prípravky. ako adjuvantná liečba pri obezite.Ak je menej ako 50 až 100 mikrog za deň – devicit 1 stupňa Matkám s nízkym prívodom jódu sa môžu narodiť deti postihnuté kretenizmom. Pretrváva vysoká aktivita autonómneho tkaniva. Tyroxín podporuje i rast budniek aktívnym zásahom do proteoínosyntézy. Deficity jódu : . je nadprodukcia tyroxínu. či primárna /ochorenia ŠZ/. a i. Terapeutické použitie. Hypofunkcia ŠZ. Konečná udržiavacia dávka závisí na individuálnej potrebe pacienta. potenie. aktivuje oxidatívmu fosforyláciu v mitochondriach a popritom zvyšuje aktivitu dýchacích enzýmov buniek. radikálna strumektómia.všetkých metabolický aktívnych tkanív. predovšetkým levotyroxín. zvášenie dráždivosti CNS a zvýšenie aktivity vegetatívneho nervstva / zvýšenie peristaltiky. Súhrnne možno účinky HO ŠZ charakterizovať ako stimuláciu metabolických pochodov: a. zvýšenie TK./ d. rádioizotopová deštrukcia buniek ŠZ/ 92 . ktoré sa potom postupne zvyšujú. ktorý sa v tkanivách metabolizuje na T3. pravedepodobne zvýšením tvorby ribozomálnej RNA. zatiaľ čo u druhej látky sa efekt začnej prejavovať už za 1 až 3 dní.Ak je menej ako 20 až 30 mikrog za deň – deficit 2 stupňa . Vzhľadom k mechanizmu negatívnej spätnoväzobnej regulácie funkcie ŠZ je možné jej aktivitu inhibovať podávaním T4 v dávkach zodpovedajúcich endogénnej produkcie HO / asi 150 za deň/.Ak je menej ako 20 mikrog za deň – deficit 3 stupňa . U chronických stavov možno použit levotyroxín. Hlavným cieľom terapie je: 1. ale vnútorná sekrécia TSH klesá. A predstavuje dostatčne účinnú prevenciu strumy. Liečivá používane pri tyreotoxikózach. Prvá látak sa začne prejavovať s latenciu 3 až 5 dní a plný efekt je dosiahnutý za 2 až 4 týždne. HO ŠZ sa podávajú ako substitučné lieky pri hypotyreóze. sa lieči perorálnym podávaním tyroxínu. Pri zvýšenom prívode jodidov sa zvyšuje tvorba hormónu ŠZ. myalgie. zahajuje sa obvykle malými dávkami T4. Pokiaľ eutyroidná struma nepretrváva príliš dlho je možné vyvolať zmenšenie ŠZ zvýšenou ponukou jodidov. Zníženie hladiny HO ŠZ /antityroidné látky. Substitučná terapia u hypotyreózy. zrýchlenie srdečnej frekvencie a zvýšenie TK c. Profylaxia jódovaniu soľou. V priebehu chronickej maximálnej stimulácie sa môžu folikuly vymeniť zo stimulašného vplyvu TSH a môžu začať produkovať hormón nezávisle /autonómne tkanivo/. srdcová dekompenzácia. alebo sekundárna /z nedostatku TSH/. čo vedie k hypertyroidizmu indukovaného jodidmi.

/kyselina jopánová/. a tým aj funkciu ŠZ. Prívod jodidov i podanie jódu povrchovo na koži ruší účinky chloristanu. ale zároveň môže kompenzačne zvýšt sekréciu TSH.2. Možno ho použiť diagnosticky k zisteniu nádoru ŠZ a terapeuticky pri liečbe thyreotoxikózy. ktorej cieľom je zníženie vaskularizácie po predchádzajúcej terapii napr. ktoré inhibujú vychytávanie jódu /jódové inhibítory/ a tým znižujú sekréciu hormónov ŠZ. podmienených zosilneným pôsobením katecholamínov. Jodidy. je predoperačná príprava. Pretože hladina jódu je dostatočne vysoká väčšinou nevzniká stuma. Karbimazol sa používa v konzervatívnej liečbe tyrotoxikóz a pri predoperačnej príprave pacienta. Terapeutické účinky sa prejavia s latenciou 1 – 2 týždňov. Struma je každé zväčšenie ŠZ. ktoré možno zistiť hmatom a zrakom resp. Rádioaktívny jód /131 I/ má rovnaký osud v organizme ako neoznačný jód. Zníženie toxických účinkov predovšekým na kardiovaskulárny systém. často spolu s fenobarbitálom. Látky inhibujúce syntézu HO ŠZ Karbimazol je najčastejšie používaná látka tejto skupiny. Látky inhibujúce vychytávanie jódu. ktorý z neho biotransformáciou vzniká. Chloristan draselný /kálium perchloricum/ je predstaviteľom látok. 93 . Podáva sa dlhodobo. rentgénom. Zníženie ich hladiny odstráni ich nepriaznívé účinky.vzniku strumy je možné zabrániť súčasným podávaním malých dávok T3. Choroby ŠZ Choroby ŠZ sú najčastejšie endokrinnné choroby vôbec. často v kombinácii s centrálne tlmivými látkami a betablokátormi. účinok jednej dávky trvá asi 24 hodín. Je derivát methimazolu. karmibazolom. Dobre sa absorbuje. Jóny lítia. /beta – sypatolytiká/ Antityroidálne látky. Látky s iným mechanizmov účinku. Preto ich označujem ako strumigény. /deštrukcia určitého podielu budniek ŠZ pôsobením betažiarenia/ k rádioterapií pri zhubnom bujnení ŠZ. Tieto látky inhibujú oxidáciu a organickú väzbu jódu na tyrozín v bunkách ŠZ a tým vedú k zmene pomeru T3 a T4. Nežiadúcie účinky: alergie. Inhibujú uvoľnovanie thyroxínu. /strumigén 1 stupna/. kedy pacient neznáša iné antityreoidálne látky. látka prestupuje placentránou bariérou i do mlieka. Ďalší predstavitelia tejto skupiny sú: thiamazol /sin methimazol/ a propylthiouracil. Mechanizmus tohto pôsobenia nie je celkom objasnený a nemožno ho prisúdiť iba útlmu sekrécie TSH. alebo jodidov. Ide o strumygén 2 stupňa . Hlavnou indikáciou podávania jodidov. Pre množstvo nežiadúch účinkov / aplatická anémia. agranulocitóza/ sa podáva len v prípadoch. Tyreostatiká blokujú zvýšené tvorbu HO ŠZ. kedy sa výrazne zníži zásoba HO. Pri jódom navodenej thyreotoxikóze možno pre rýchle potláčanie funkcie ŠZ použiť namiesto jódu soli lítia. Masívne dávky jodidov okolo 6 Mg jódu denne vedú k dočasnej inhibícii príznakov hypertyrózy.

/povytlačenie očných gúľ z očnice/. čelo nízke a rozličné stupne duševných porúch. Nejasným spôsobom zlyhá mechanizmus spätnej väzby. búšenie strdca. Hypotalamo – hypofyzárny systém stráca schopnosť na vyskú koncentráciu HO ŠZ zníšením tvorby TSH. Pri liečbe kreténizmu nahradzujeme chýbajúce HO ich podávaním. Niektorí autori predpokladajú zvýšenú citlivosť tkaním na HO. Nechty sú lámavé. Adenohypofýza na to odpovedá zvýšenou tvorbou TSH. ktorý je zapríčinený zmnoženým tukov za buľvami. kel obsahujú strumigénne látky /thyouracil/. adenohypofýza je hypertrofovaná. rýchla strata hmotnosti. čo má za následok zníženú produkciu HO ŠZ. karfiol. Etiológia je rozličná: atrofia a degenerácia ŠZ. vlasy tvrdé. dedičný základ. koža je vrásčitá. medikamenty /struma medicamentósa/. vlasty sú jemné a často vypadávajú. svalová slabosť. Tieto strdcové poruchy nazývame ako cor thyreotoxicum. Pri plne rozvynutých formách je charakteristický mixeden – podkožie je presiaknuté. Výsledkom je zväčšenie žľazy – struma. Toxický adenóm /toxická nodózna struma/ Adenom je benigny nádor ŠZ produkujúci nadmerné množstvo thyroxínu. ale s nadmerne predĺženým účinkom. Rozlišujeme Basedowovu chorobu /toxická difúzna struma/ a toxickú nodóznu strumu. stavy po operáciach ŠZ. LATS. Endemický kreténizmus Matka so strumou môže porodiť kreténske dieťa. Príznaky sú podobné ako pri Basedowovej chorobe. predpokladá sa dedičnosť. Hypotyreóza dospelých /myxedem/ vyskytuje sa 4 krát častejšie u žien medni 30 a 60 rokom. ktorá vyžaduje neodkladnú liečbu /hydrokortizónom/. teplá koža.Endemická struma postihuje hromadne obyvateľstvo určitej oblasti. preto sa črty tváre vyhladzujú. bazály metabolizmus je zvýšený. Zistilo sa. ktoré brzdia syntézu thyroxínu. U niektorých chorých je exostaumus. Bazálny metabolizmus je veľmi nízky. že zelenina rodu brassica – kapusta. Podkožie obsahuje veľké množstvo mukopolysacharidov. V krvi niektorých chorých sa našla abnormálan látka podobná TSH. ŠZ je degenerovaná. ochlpenie riedke. niekedy je príčinou tvorba autoprotilátok proti vlastnej žlaze – tento prípad nazývame – HASHIMOTOVA STRUMA /autoagresívna thyreoiditidá/. Jej hlavnou príčinou je nedostatok júdu v pitnej vode. Sporadická struma nemá ešte úplne objasnenú etiológiu predovšetkým ide o endogénne príčiny. Kretén sa vyznačuje malým vzrastom. Choroba niekedy vyústi do hypothyreóznej kómy. predľadtie pôsobí dojmom ako by bolo z plechu. napr. 94 . bledá. Niekedy treba zasiahnu aj operačne. epitelu vo folikuloch ŠZ. koža šupinatá. Vznik strumy zabezpečuje ekonomické využitie i nepatrných zásob jódu a tak eutyreoidný stav. Bazálny metabolizmus je nízky. Niekedy vzníká i nedostatočnosť srdca. tuhé. má nejasnú etiológiu. cholesterol v krvi znížený. Strumu liečime jódom a thyreoglobulínom. ŠZ je zväčšená dyfúznou hyperpláziou a hypertrofiou folikulou. tzv. tachykardia. Hypotyreóza Delíme ju na kreténizmus /vrodenou poruchou ŠZ/ a na hypotyreózu dospelých. Ako profylaxiu využivame jódovanú kuchyňskú soľ. ale do popredia vystupujú kardiovaskulárne poruchy. zápaly. ktorý zasa vyvoláva bujnenie. neskôr fybrilácia predsiení a obehová stáza. Basedowova choroba. Sporadický kreténizmus Etiológia nie je známa. suchá. Klinický obraz: nervozita. dieťa sa rodí s vrodenou apláziou ŠZ. Hyperthyreóza Je choroba pri ktorej ŠZ produkuje nadbytok HO.

rádiojód. WARFARIN. zabranuve biosyntéze HO ŠZ I: iniciálne ukľudnenie thyreotoxikóz. B01 Antikoagulanciá. HEPARIN 95 . jódové preparáty.Pri liečbe hypertyreóz uplatňujeme telesný a duševný pokoj. thyreostatika. sedatíva. na ktorý sa v organizme biotransformuje. Zápaly ŠZ /thyreoiditis/: akútna thyreoiditída vzniká pri rozličných infekciach chronická thyreoiditída – Hashimotova struma . alebo operatívne odstránenie časti ŠZ.: Antithyroidná látka /strumgén/ zo skupiny thiokarbamidu je derivátom metimazolu. antitrombotiká. vrátane dosiahnutia imisie dlhodobým podávaním a prípravy pred chirurgickou liečbou a pred liečbou rádiojódom.Riedlova struma – fibróza ŠZ Carbimazol H03BB01 S: Carbimazolum IS: Thyreostatikum CH.

Obecná schéma hemostázy a hemokoagulácie 1. ktoré je podstatou hemostázy. Fibrinogén II. Krvácanie sa zastaví za 2-3 min. fáze zrážania. Lipidickú zložku tvoria tzv. X. sú za fyziologických podmienok v neaktívnej forme. až na fibrinogén a protrombín sa vyskytujú v plazme. Doštičky uvuľňujú serotonín. tromboxány. Tkanivové fosfolipidy IV. ďalej tzv. ktoré sa účastnia krvného zrážania. faktory VII. Na jeho vzniku sa účastnia okrem doštičiek i tkanivové fosfolipidy a plazmatické faktory. ktorý ďalej zužuje kapiláry kontrahované už reflexne. podstatou fosfolipidy). Antihemofílny globulín či faktor (AHG. vznik trombokinázy 2. Zrážanie krvi.doštičkový trombus. Vznikom trombokinázy sa začína tvorba červeného koagulátu. Prokonvertín (SPCA. je možné schematicky rozdeliť na 5 fází: 1. Proti zhlukovaniu pôsobia štruktúrne podobné prostacykliny. tj. Menia pritom tvar(viskózna metamorfóza) a zhlukujú sa navzájom. doštičkové faktory(sú 4. FSF (fibrin stabilising factor) Faktor III až XII sa účastnia 1. rovnako fosfolipidy. Hagemanov faktor XIII.Prowerov faktor XI. majú negatívny náboj a sú odpudzované od cievnej steny. rozpúšťanie krvného koagulátu obr. vzniku trombokinázy. Ako profaktory sa v plazme vyskytujú 96 .Zrážanie krvi Zastavenie krvácania(hemostáza) a zrážanie krvi (hemokoagulacia) sú dôležité funkcie krvi.serum prothrombin conversion accelerator) VIII. Zhlukovanie podporujú tzv. IX.10na9 /l krvi. je ich okolo 250-450. Prehľad mimodoštičkových faktorov hemokoagulácie: I. AHF) IX. tkanivové faktory krvného zrážania. Zhluk doštičiek vytvára v kapiláre provizornú zátku. rada bielkovinových faktorov plazmatických. Ako hlavné proenzymy krvného zrážania sa vyskytujú v plazme protrombín. fáza: vznik trombokinázy Trombokináza (tromboplastin) je lipoproteinový enzymatický komplex. Christmasov faktor (PTC. vznik fibrínu 4. ktorý je podstatou zátky definitívnej. Protrombín III. ktoré sa v doštičkách tvoria.plasma prothrombin component) X. Trombocyty. vznik trombínu 3. retrakcia krvného koagulatu 5. Všetky proteíny a bunkové komponenty. U väčších poranení však tento mechanizmus nestačí a vytvára sa krvné koagulumčervený trombus. PTA (plasma tromboplastin antecedent) XII.sú bezjadrové. tvoriace sa v endotely ciev. Stuartov. Akcelerín) VII. V prípade jej poškodenia sa povrch cievnej steny obnažením kolagénnych vlákien stane zmáčavým a doštičky k nemu adherujú. Proakcelerín(AcG) (VI. ktoré by sme mohli zaradiť k obranným reakciám tela. Ca++ V. Až na faktory III a IV sú to globulíny vznikajúce v pečeni.

faktory V aVIII. Faktor VIII je v plazme viazaný na von Willebrandov faktor a faktor V je buď voľný v plazme, alebo je tiež obsiahnutý v trombocytoch. Faktory krvného zrážania sú bielkovinové molekuly . Ich aktivacia väčšinou znamená proteolýzu (odštiepenie bielkovinových fragmentov) a (s výnimkou fibrínu) premene na proteolytické enzýmy(proteázy). Niektoré aktivované faktory vyžadujú pre svoju proteolytickú aktivitu prítomnosť fosfolipidov(FL) a Ca++. Predpokladá sa , že ióny Ca++ spôsobujú adhéziu faktorov k povrchu FL. FL sú obsiahnuté v doštičkovom faktore 3 (platelet factor 3, PF3), ktorý sa uvoľňuje z agregovaných trombocytov a v tkanivovom tromboplastínu. Postupná aktivacia niekoľkých enzýmov vedie k lavínovitému zosílovaniu vyššie uvedených reakcii a nakoniec k masívnej tvorbe fibrínu. Kaskáda zrážania sa môže uviesť do chodu dvoma spôsobmi: 1. premenou faktoru XII na aktivovanú formu (XIIa, vnútorný systém) lokalizovanú intravaskulárne v miestach zbavených endotelu. 2. premenou faktoru VII naq VIIa ( vonkajší systém) vplyvom tkanivového LP (tkanivového tromboplastínu- trombokinázy) Obe cesty vyúsťujú u faktoru X v spoločný konečný úsek. Obr. Atlas 143 2.fáza: vznik trombínu z protrombínu Protrombín je druhovo špecifický globulín vznikajúci v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Účinkom tromkinázy sa mení na trombín. Trombín je albumín, patrí medzi najúčinejššie proteolytické enzými: 1 molekula rozštiepi 600molekul fibrinogenu. 3.fáza: vznik fibrínu z fibrinogénu Fibrinogén je globulín nachádzajúci sa v plazme v množstve 4g/l, vzniká v pečeni. Účinkom trombínu sa z molekuly fibrinogénu odštiepia 2 fibrinopeptidy a zbytok molekuly polymerizuje a tvorí fibrínovú sieť. V sieti sa zachytávajú erytrocyty a vzniká huspeninový trombus. Doba zrážania krvi až do vytvorenia trombu je 5-11 min. 4.fáza: retrakcia trombu Trombus sa časom zmenší na menej ako polovicu pôvodnej veľkosti. Deje sa to stiahnutím ok fibrínu, čo je pravdepodobne spôsobené bielkovinou trombostheninom, ktorá sa uvoľňuje z doštičiek, a z trombu sa vytlačí sérum.(- tekutina podobná plazme, ale neobsahuje fibrinogen a niektoré ďalšie faktory zrážania) 5.fáza: fibrinolýza V plazme sa nachádza globulín plazminogén, ktorý sa aktivuje a mení sa na fibrinolyzín, čiže plazmín, ktorý má charakter proteolytického enzýmu a odbúrava fibrín z trombusu. Fibrinolýza nastáva za niekoľko hodín až dní. XIII faktor fibrinolýzu spomaluje. Neúčelné vytvorenie zrazeniny v cieve- trombóza, môže ohroziť život. Ak vznikne zrazenina na artériosklerotickom pláte vencovitej tepny, hrozí srdcový infarkt. Trombus v hlbokej žile dolnej končatiny sa môže uvoľniť a vyplaviť do pľúcnej artérie a vyvolať tu čiastočnú alebo úplnú zástavu prúdenia krvi( pľúcna embólia). K profylaxii trombóz sa používajú farmaká, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, ako kumaríny a heparín. Okrem toho je možné znižovať agregáciu krvných doštičiek, ktoré sa intraarteriálne podieľajú na trombogenéze

97

K terapii trombóz sa používajú liečivá, ktoré rozpúšťajú fibrínovú sieť, pôsobia teda fibrínolyticky.

Látky ovplyvňujúce proces zrážania krvi
Majú za cieľ upraviť rovnováhu medzi prokoagulačnými a antikoagulačnými reakciami organizmami. Pretože proces vytvárania rozpúšťania trombusu je súčasťou jedného spoločného procesu, označuje moderná farmakológia látky ovplyvňujúce tieto procesy ako Antitrombotika, ktoré v sebe zahrňujú: 1. Antikoagulancia( ovplyvňujú tvorbu a funkciu koagulačných faktorov) sú látky , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. 2. Protidoštičkové látky ( inhibujúce funkciu krvných doštičiek) bránia vzniku trombusu a zahrňujú v sebe i iné názvy skupín látok, ako sú napríklad Antiagregancia (bránia agregácii trombocytov) 3. Trombolytika, ktoré rozpúšťajú vytvorené tromby, zahrňujú v sebe Fibrinolytika(stimulujú rozloženie fibrínovej siete trombu). Pri nadmernej fibrinolýze sa používajú Antifibrinolytika. Ako Hemostatika sa označujú látky, ktoré sa používajú k zábrane nadmerného krvácania. ANTIKOAGULANCIA(ANK) ANK sú látky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Používajú sa predovšetkým k prevencii a liečbe žilných, vnútrosrdcových a vzácnejšie aj tepenných trombóz a pri pooperaračnej prevencii vzniku trombóz. Už vytvorený trombus ANK neovplyvňujú , pretože nemajú fibrinolytickú aktivitu. Pretože účinná liečba ANK prináša vždy nebezpečenstvo krvácania, je nutné robiť pri dlhodobejšej terapii monitorovanie krvného zrážania. Pri terapii heparínom sa robí aPTT test a pri terapii p.o. ANK sa meria protrombínový čas(PT test, Quickov test) Delia sa: 1.priame ANK-látky znižujúce zrážanlivosť krvi blokádou faktorov zrážania. Ich účinok nastáva ihneď po styku s krvou, teda sú vhodné pre urgentné prípady 2.nepriame ANK- látky interferujúce so syntézou faktorov krvného zrážania. Nie sú vhodné pre urgentné prípady, ich účinok nastupuje s určitou latenciou, behom ktorej musia z plazmi vymiznúť už vytvorené koagulačné faktory. 3.látky znižujúce zrážanlivosť krvi väzbou vápnika tj. IN VITRO ANK viažuce vápnik-sú látky vytvárajúce Ca++-komplexy a tým zabraňujú enzýmovej aktivite faktorov závislých na iónoch vápnika. Tieto látky obsahujú skupinu –COO-, ktorá viaže Ca++. Citronan sodný a EDTA vytvárajú s Ca++ rozpustné komplexy, oxolát vytvára nerozpustné komplexy. Viazanie Ca++ v komplexoch je terapeuticky nevyužitelné, pretože sa koncentrácia Ca++ znižuje natoľko, že to nie je zlúčitelné so životom. Tieto zlúčeniny sa preto používajú proti zrážaniu krvi iba mimo organizmu.

Priame antikoagulancia
Heparín(H) 98

Je látka telu vlastná. Je to makromolekulová zmes polysacharidov ( negatívny náboj). H je spolu s histamínom obsiahnutý vo vezikulách žirných buniek- pľúca, črevá. Má veľkú molekulu (Mr = 16 000-20 000 ). Po styku s krvou účinkuje ihneď in vitro aj in vivo. H je nutné podávať parenterálne, najlepšie i.v., lebo p.o. je neúčinný. Terapeuticky používaný H sa získava z bravčových čriev alebo z hovädzích pľúc. Molekuly H sú reťazce aminocukrov nesúcich skupiny –COO- a –SO4-, obsahujú približne 10-20 takýchto jednotiek. Antikoagulačná aktivita sa mení s dĺžkou reťazca. Početné negatívne náboje sú dôležité z niekoľkých hladísk: 1. Sú dôvodom prečo H neprestupuje membránou- H je neúčinný ak sa podá p.o. alebo lokálne na kožu 2. Priťahovanie k pozitívne nabitým zbytkom lyzínu má význam pri tvorbe komplexu s AT III 3.Umožňuje väzbu H na antidotum protamin (polykatiónový proteín z lososích spermií) H sa rýchlo rozkladá v pečeni, biologický polčas je 1-2 hodiny, a vylučuje sa i s metabolitmi v moči. Mechanizmus účinku: Faktor krvného zrážania sa aktivuje, ak jemu nadradený faktor v kaskáde zrážania z neho odštiepi časť molekuly a tak obnaží jeho aktívne enzýmové centrum. To sa môže opäť fyziologicky inaktivovať prekrytím antitrombínom III (AT III), čo je glykoproteín cirkulujúci v krvi. AT III má schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory (hl. Xa, IXa, XIa, XIIa + f. III). Časti reťazcov H (30%) sa viažu na AT III a vzniká komplex(H+AT III), tým sa asi 1000-krát urýchli interakcia AT III s koagulačnými faktormi –vyviazané faktory sa nemôžu podieľať na koagulačnej kaskáde. Druhá časť reťazcov H sprostredkuje interakciu medzi trombínom ( f. IIa) a komplexom ( H + AT III) U naviazaného trombínu je znemožnená väzba na fibrinogén, čím sa zabráni vzniku fibrínu a fibrínovej siete. Inhibícia f. IIa a Xa- rozhodujúca pre antikoagulačný účinok. ↑ neg. náb. endotelu –profylaxia trombóz pri ↓d ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriami fibrinolytický účinok, vysoké dávky H inhibujú tiež agregáciu trombocytov Terapeutické použitie a dávky: Lečebné- pľúcna embólia, hlboká žilná trombóza, akútne tepenné uzávery a diseminovaná intravaskulárna koagulace. Preventívne- dlhodobá prevencia opakovaných trombóz. Pre efektívnu profylaxiu tvorby trombov sa subkutánne aplikuje nízka dávka 5000 IU dvakrát až trikrát denne. H je možné použiť aj príprave nezrážavej krvi in vitro Pozor u H!!! Nežiaduce účinky: -krvácanie -trombocytopénia, osteoporóza, alergia Interakcie: - lieky blokujúce f. trombocytov(↑ antikoagulačného účinku)-ASA, NSAIDs - antibiotiká( ↑ antikoag. úč. )-niektoré cefalosporíny a parenterálne PNC

99

-

nitroglycerín (↓antikoag. úč.)

Kontraindikácie -rôzne hemorágie, alergie na H -gravidita nie je KI, ale riziko je vyššie Antidotum: -protamin (protaminsulfát)- má vyššiu afinitu k H ako má AT III- naviazanie a znefunkčnenie H

NÍZKOMOLEKULÁRNE -

HEPARÍNY

low molecular weight heparins (LMWH) príprava z klasického heparínu menšia molekula (Mr = 4 000 – 5 000) Mechanizmus účinku – cez AT III fragmenty reťazcov LMWH nie sú dosť dlhé na sprostredkovanie interakcie medzi trombínom (f.IIa) a KOMPLEXOM (H+ATIII), Inaktivujú predovšetkým faktor Xa a len minimálne trombín. - Aktivujú však AT III – zostáva zachovaná schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory - Inhibícia. f. Xa – rohodujúca pre antikoag. účinok - ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriamy fibrinolytic. Úč. - Výhody LMWH - Lepšia BD (po s.c. aplikácii > 90 % resorpcia) - Dlhší t ½ - dlhší účinok - Menej NÚ - Použitie - Profylaxia a liečba tromboembolických stavov Hlavné indikácie je prevencia operačnej trombózy, pri mimotelovom obehu a hemodialýze. - zástupcovia – nadroparín, enoxaparín, dalteparín, parnaparín, reviparin, sulodexid, tinzaparin HEPARINOIDY Heparinoidy sú sulfonované vysokomolekulárne látky. Majú podstatne nižšiu antikolagulačnú účinnosť a vyššiu toxicitu ako H. Používajú sa predovšetkým lokálne, kedy sa pri dlhodobom podávaní prejavuje i mierny protizápalový účinok. Hlavnými i indikáciami sú teda povrchové tromboflebitídy pri varikóznom komplexe, atonický bercový vred, distorzia, hematómy, a pod. U nás sa používa ako dermatologikum heparinoid. Heparinoidy je možné podávať i sublinguálne, a to predovšetkým preventívne k zníženiu hyperlipidémie.

ANTITROMBIN III A HIRUDIN

100

Antitrombin III je prirodzený inhibítorom kolagulačných proteáz, viaže trombín a aktívne faktory Xa, IXa, XIa, a menej VIIa. Podáva sa pri dedičných a získaných nedostatkoch tohto proteínu, u dekompenzovanej pečeňovej cirhóze, a nefrotickom syndróme. Hirudín je látka izolovaná z pijavíc (Hirudo medicinalis). Ide o polypeptid, ktorý má antitrombínovú aktivitu, nezávislú na antitrombíne III, pôsobí preto i na trombín viazaný na fibrín. Lepirudin je rekombinantný hirudín odvodený z kvasných buniek, je to vysoko špecifický priamy inhibítor trombínu. Používa sa ako antikoagulans u dosplelých pacientov s HAT (heparínu pridružená trombocytopénia) typu II s tromboembolickým ochorením vyžadujúcim parenterálnu antitrombotickú liečbu. NEPRIAMA ANTIKOANGULANCIA Kumaríny - blokáda pečeňovej syntézy koagulačných faktorov závislých na prítomnosti vitamínu K (f.II, VII, IX, X). - vitamín K sa podiela na kaboxylácii daných koagulačných faktorov (iba faktory, ktoré sú karboxylované v gama polohe na glutamátových zbytkoch sú schopné viazať Ca2+ a vykazovať antikoagulačné vlastnosti) - pri karboxylácii koagulačných faktorov vzniká z vitamínu K jeho epoxidovaný derivát, ktorý sa mení opäť na vit. K pomocou enzýmu epoxid – reduktázy. - Kumaríny = falošný substrát pre epoxid – reduktázu, nedochádza k redukcii epoxidovaného derivátu na vit. K - Vznika funkčný deficit vit. K – netvoria sa karboxylované koagulačné faktory – antikoagulačný účinok ( vit. K v pečeni podporuje gamakarboxyláciu glutámátových
zbytkov v prekurzoroch faktorov II, VII, IX, X a iných proteínov, napr. proteínu C, proteínu S, alebo v osteokalcínu. Karboxylové skupiny sú potrebné pre väzbu na povrch fosfolipidov, čo je reakcia sprostredkovaná jónmi Ca2+. Existujú: K1 – fytomenadion, sa získava so zelených rastlín, K2 z črevných baktérií, K3 – menadion, je syntetický. Všetky sú hydrofóbne a k rezorpcii potrebujú prítomnosť žlčových kyselín)

- Účinok nenastáva hneď – až za 2 – 4 dni (po vyčerpaní zásob) - Možnosť p.o. podávania – perorálne antikolangulacia - Výhoda: dlhodobé pôsobenie + dobrá znášanlivosť - Chemická štruktúra je blízka vit.K 4- hydorxykumarínu - dikumarolové derivát. – etylbiskumacetát - monokumarolový derivát - warfarín - absorbcia po p.o. podaní z GIT je veľmi dobrá, väzba na plazmatické bielkoviny je veľmi silná ( 90 až 99 %) - polčas etylbiskumacetátu je asi 2,5 hod. a warfarínu 40 hodín - terapeutické použitie: antikoagulačná liečba sa prevádza väčšinou dlhodobo, bežne 6 až 8 týždňov. Dávka potrebná k vyvolaniu potrebného účinku musí byť stanovená individuálne u každého pacienta (kontrola Quickovým testom). Pacient nesmie meniť výživu, pokiaľ ide o zeleninu. Nesmie sa riskovať inhibícia funkcie krvných doštičiek užívaním kyseliny acetylsalycylovej. Používajú sa na prevenciu a terapiu trombózy v žilách, koronárnych artériach, a. pulmunális a na srdcových chlopniach. - zástupcovia: etylbiskumacetát (PELENTAN) warfarín (ORFARÍN) POZOR U P.O. ANTIKOAGULANCIÍ !

101

Nežiadúce účinky: - krvácianie najčastejší NÚ hl. po predávkovaní a interk. - Dyspepsia, alopécia Interakacie – veľmi veľa (hlavne): - s inhibítormi CYP 450 (↑ anikoag. Úč.)-azolové antimykotika - s I. s vysokou väzbou na bielk. (↑ anikoag. Úč) PAD, fenytoín, indometacín - s induktormi CYP 450 (↓ anikoag. Úč.) barbituráty, karbamazepín Kontraidikácie: - krvácavé stavy - gravidita (teratogén v 1. trimestri od 13 do 35 t.) Monitorovanie - kritérium = INR (international normalised ratio) - INR – pomer protromb. Času u lieč. Pacienta vs. Nelieč. ANTAGONISTI P.O. ANTIKOAGULANCIÍ Pri krvácaní z predávkovania p.o. antikoagulancii, treba najskôr znížiť dávky, okamžité obnovenie koagulačnej schopnosti je možné dosiahnúť podaním koag. Faktorov transfúziou krvi alebo plazmy. Podovné obnovenie koag. Schopností možno dosiahnúť podaním antidota p.o. antikoagulancii, podáva sa vit. K1, fytomenadion. TROMBOLYTIKÁ K odstránieniu trombu sa používa niekoľko skupín látok. Fibrinolytiká sú látky, ktoré vedú k degradácií fibrínu a následne trombolýze, tá je možná len u trombov, kde nedošlo k ich organizácií na spojivové tkanivo. Vedú k aktivácií plazminogénu na plazmín, používajú sa predovšetkým k trombolytickej liečbe infarktu myokardu, a k rozpúšťaniu mnohopočetných pľúcnych embólií. Ako antifibrinolytiká sa označujú látky, ktoré rôznymi mechanizmanmi blokujú fibrinolýzu a používajú sa pri rôznych krvácavých stavoch. Za vlastnú degradáciu fybrínu je zodpovedný enzým plazmín, ktorý vzniká z plazminogénu. K premene dochádza pôsobením niekoľkých aktivátorov (urokináza, tkanivový plazminogénový aktivátor), exogénne aktivátory (streptokináza). Vytvorený plazmín, ktorý je relatívne neselktívna proteáza, je zodpovedný za degradáciu ako fibrínu, tak fybrinogénu a niekoľkých koagulačných faktorov. FYBRINOLYTIKA POSOBIACE NA PLAZMINOGÉN Zmyslom fibrinolytickej terapie je čo najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami, upchatými trombami, alebo embolmi. Spoločným mechanizmom účinku fibrinolytík tejto skupiny je aktivácia plazminogénu na plazmín. Ten vedie k degradácii fibrínu, po ktorej následuje trombolýza, tým sa dosahuje rekanalizácia upchanej cievy. Používajú sa pri akútnom infarkte myokardu, hlbokej žilnej trombóze, masívnej pľúcnej embolií, arteriílnej trombóze. Najväčší rekanalizačný účinok má fibrinolytická terapia zahájená do jednej hodiny po vzniku cievneho uzáveru. Okrem štandardnej systémovej liečby sa používa lokálna trombolytická liečba, kedy sa fybrinolytikum aplikuje katetrom priamo do miesta trombózy. Výhodou tohto použitia sú malé dávky a preto je zmenšenie nebezpečenstva nežiadúcich účinkov. Všetky fibrinolytiká sa aplikujú intravenózne, alebo intraaretriálne. Streptokináza vytvára s plazminogénom komplex v pomere jedna ku jednej, plazminogén v tomto komplexe štiepi molekuly volného plazminogénu na plazmín. Streptokináza je bakteriálna bielkovina zo streptokokov. To vysvetluje časté reakcie

102

neznášanlivosti. Po prekonaní streptokokovej infekcie môžu byť v organizme prítomné protilátky proti streptokináze. Urokináza má priame účinky na plazminogén, ktorý štiepi na plazmín. Jeho účinok nieje fibrín špecifický. Urokinázu znášajú pacienti lepšie. Altepláza je iný endogénny aktivátor plazminogénu. Vo fyziologických koncentráciach sa tento aktivátor prednostne viaže na plazminogén naviazaný na fibrín. Pri použití terapeutických koncentrácií nutných pre vyvolanie fybrinolýzy sa však táto preferencia stráca a potom nie je rozdiel medzi alteplázou a streptokinázou v riziku, že vyvolajú krvácanie. Používa sa pri nutnosti opakovanej trombolytickej liečbe. Retepláza je rekombinantne pripravený aktivátor plazminogénu, ktorý je fibrín selektívnym fibrinolytikom. Anistrepláza je preformovaný komplex streptokinázy s plazminogénom. Pro-urokináza je selektívny plazminogénový aktivátor. DEFEBRINANCIA Medzi fibrinolytiká sa niekedy radia i látky, ktoré priamo zmyšujú degradáciu fybrinogénu. Ide o dva purifikované hadie toxíny, ktoých indikácie sú skôr antikolagulačné ako fybrinolytické. Ankrot je purifikovaná defibrinačná proteáza z hada Ankistrodon rhodostoma (malajská zmija). Ezymaticky odštepuje z fibrinogenu jeden fragment, čím vznikne biodegradačný produkt, ktorý nemôže byť polymerizovaný. Fibrinogén zvyšuje viskozitu krvi, zníženie jeho koncentrácií v krvi teda zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Batroxobín je serínová proteáza z hada Botrops atrox, ktorá znižuje plazmatickú hladinu fibrinogénu, plazminogénu a alfa2-antiplazmínu. ANTIFIBRINOLYTIKÁ Látky tejto skupiny rôznymi mechanizmami blokujú fibrinolýzu. Rozoznávame inhibítory proteáz (aprotinín) a syntetické antifibrinolytiká, ktoré sú inhibítory aktivátorov plazminogénu (ev. priamo inhibujú plazmín). Používajú sa u rôznych krvácavých stavov z hyperfibrinolýzy. Používa sa aprotinín, syntetické látky – kys. p-animometylbenzoová, kys. epsylon –aminokaprónová a kys. tranexámová.

Protidoštičkové látky Pojem protidoštičkové látky zahrňuje účinok antiagregačný i iné účinky. Krvné doštičky môžu byť aktivované mechanicky a rôznymi chemickými impulzami, z nich niektoré, napr. tromboxan A2, trombín, serotonín a PAF, pôsobia prostredníctvom receptorov

103

prevencia mozgového infarktu po predchádzajúcich ischemických záchvatoch -ochorenia periférnych artérií –ICH dolných končatín . Pri pravidelnom užívaní ASK sa selektivita účinku ďalej prehlbuje.messengery Ca++ a cAMP. pretože bezjadrové doštičky nie sú schopné resyntetizovať novú COX a inhibičný účinok ďalšej dávky sa pričíta k účinku dávky predchádzajúcej.keď už prekonal infarkt myokardu alebo mŕtvicu – znižujeme riziko ďalšieho infarktu -ICHS.Pôsobením COX sa z nej tvoria endoperoxidy ) PGI2-prostacyklín. PGF2. Vysoké koncentrácie cAMP by stabilizovali doštičky v ich neaktívnom stavu. majú veľa nežiadúcich účinkov .to je pomer riziko/úžitok u ľudí s dedičnými predispozíciami sekundárna prevencia. Selektivita tohoto účinku súvisí s acetyláciou tohoto enzýmu pri prvom prechode doštičiek krvným riečišťom splanchnickej oblasti. čím znižuje vnútornú koncentráciu cAMP.30mg denne -100mg každý druhý deň(75-325/denne. Acetylácia COX je ireverzibilná. ASK podlieha výraznej presystémovej eliminácii v pečeni.prevencia infarktu a náhlej smrti . (PL→PLA2→AA→COX→endoperoxidy→PGI2. Pri nízkych dávkach sa ešte neblokuje jeho účinok.v zahraničí) cca 1mg/kg/deň ASK inhibuje agregáciu doštičiek tým.antiagregačný a vazodilatačný účinok .považovať za funkčné antagonisty.ischemické cerobrovaskulárne ochorenia. Formálne je možné tieto dve látky. čo umožňuje obnovenie tvorby prostacyklínu . chráni GIT.koronárny bypass.skôr sa používajú antikoagulanciá primárna prevencia. ktorý sa tým zmení na formu schopnú viazať fibrinogén. čím zvyšujú koncentráciu Ca++ v cytosole. ktoré sprostredkovávajú aktiváciu fosfolipázy C. že selektívne blokuje doštičkovú COX. PGE2.v membráne doštičiek. ktorá nie je lokalizovaná v doštičkách.prevencia trombotických komplexov . Hlavné indikácie: -prevencia vzniku arteriálnych trombov-artérioskleróza(lebo arteriálne tromby sú bohaté na trombocyty a menej na fibrín u žíl je zloženie naopak.artéritída . ale napríklad v endotelových bunkách. 104 . Naproti tomu v bunkách endotelových prebieha nová syntéza enzýmu. Inhibítory COX a TXS(tromboxánsyntázy ) .obmedzenie trombogénnych vlastností – umelé materiály –náhrady srdcových chlopní Látky inhibujúce agregáciu trombocytov 1. Okrem iných reakcii vyvolá tento vzostup Ca++ zmenu konformácie GPIIB/IIIA. sú drahé ASK. zostáva skoro nedotknutá. TXA2 →leukotriény→ tvorba zápalu aktivovaná fosfolipáza A2 uvoľňuje z fosfolipidov kyselinu arachidónovú . a preto COX. Tieto receptory sú spražené s Gp-proteinmi. ADP naproti tomu aktivuje trombocyty inhibíciou adenylátcyklázy.nesteroidné antiflogistiká – inhibujú COX reverzibilne .

(PGI2+ Rs→Gs→ ↑AC → ↑cAMP → ↓Ca++ a ↓TXA2) stabilné analógy PGI2 pre p.. AGGRASTAT ORBOFIBAN SIBRAFIBAN. Vzniknutý funkčný defekt sa potom predáva novo vzniknutým doštičkám.v.. čo znižuje riziko krvácania. ktoré sú neni schopné ho zvrátiť.ILOPROST -BERA PROST Dipyridamol inhibuje fosfodiesterázu.o.v.blokuje fibrinogénové väzobné miesto a tým znemožňuje pripojenie fibrinogénu.. ale adhézia na subendoteliálne štruktúry nie je celkom zablokovaná... Obe látky interferujú s elementami účastniacimi sa prenosu signálu na úrovni receptora pre ADP priamo na megakariocytoch. kedy je nutné liečbu prerušiť Klopidogrel – je účinnejší. Inhibuje agregáciu trombocytov. B/ peptidové inhibítory receptora EPTIFIBATID (i.) INTEGRILIN C/ nepeptidové inhibítory receptora TIROFIBAN LAMIFIBAN.. Používa sa pri mozgových ischemických chorobách. Len na špecifických pracoviskách. PGI2 aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom receptora spraženého s G-proteinom. 3. Po vysadení liečiva sa obnovuje funkcia trombocytov do niekoľkých hodín.. Koncentráciu cAMP v doštičkách stabilizuje prostacyklín alebo jeho deriváty alebo dipyridamol. Inhibícia funkcie trombocytov Zvýšením hladiny cAMP sa stabilizujú trombocyty a nereagujú na aktivačné podnety.o.spolu i.. 4.Indobufén –reverzibilne inhibuje COX . B+C=FIBANY Hemostatika 105 . Používajú sa pri operáciach koronárnych ciev. ale je omnoho drahší →najskôr sa skúša tiklopidin Inhibujú agregáciu vyvolanú ADP – ireverzibilne. menej nežiadúcich účinkov. Inhibítory receptora GP IIb/IIIa A/ monoklonálne protilátky proti receptoru ABCIXIMAB. Používa sa k zábrane vzniku trombov pri perkutánnej koronároplastike alebo v priebehu priamej koronárnej aterektómie. Liečivo funguje bez ohľadu na mechanizmus aktivácie trombocytov. ktorá metabolizuje cAMP.p. sú to najsilnejšie antiagregancia →môžu vzniknúť krvácavé stavy. Thienopyridínové deriváty Tiklopidin.často vyvoláva hnačky a vzácnejšie aj leukopénie.inhibuje TXS 2.

alebo oboje. Transportná kapacita pre kyslík je znížená. terlipresin. kolagen. 148 B03 antianemiká. Ako miestne hemostatka možno použiť rôzne látky s vasokonstrikčným účinkom a ďalej želatinu. zmenšený obsah hemoglobínu. VIII. ornipresin. ľudský fibrinogén. desmopresin Krvné produkty K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená krvná plazma. Glucophage. ľudský trombín. Novorapid. ľudské koagulačné faktory(VII. XIII). Interarteriálna tvorba trombusu –Atlas str. etamsylát.Používajú sa pri ochoreniach alebo stavoch prejavujúcich sa nadmerným krvácaním alebo k zmierneniu či zastaveniu normálneho krvácania pri poranení alebo operáčných výkonoch. Eudiaben Anémia znamená znížené množstvo červených krviniek v krvi. Erytropoéza 106 . absorbujúcu želatinovú hubku. IX.

skoro neresorbuje. alebo krvácaním (tzv. myoglobínu a niektorých dýchacích enzýmov. kyselina jantárová. V prípade anémii z útlmu krvotvorby sa užívajú kortikoidy. HCL) v kyslom pH sa železo absorbuje lepšie. pečeň. a hlavne strukoviny. Jeden liter krvi obsahuje 500 mg Fe. ktoré redukujú železe na dvojmocné a stabilizujú ho v dvojmocnej forme. alebo myoglobíne). Nerozpustné. U mužov predstavuje toto množstvo približne 1 mg denne. Je utlmené množenie buniek. I keď sa rýchlosť jeho rezorbcie v takýchto prípadoch zvýší až o 50 %. pretože Fe 2+ je súčasťou hemoglobínu. z toho cca. ktoré sa s transferínu viaže na protoporfyrín a vytvára HMG. (mikrocytárna hypochrómna anémia) Obr. o. kyselinou listovou a vitamínom B 12. slezine. erytropoetín. ktorý sa môže použiť na tvorbu hemoglobínu (HMG). Erytropoézu stimuluje hormón erytropoetín (glykoproteín). je normalizovať hodnoty HMG a doplniť vyčerpané tkanivové zásoby Fe. Doba liečby je približne 2 – 3 mesiace a nesmie sa prestať ani pri normalizácii hodnôt. alebo nádorov. alebo nedisociabilné komplexy sa nerezorbujú. a prípravky vo forme trojmocnej 107 . alebo sa naviaže na transportnú bielkovinu. Terapeutické použitie Účelom liečby Fe. V poslednej dobe sa používajú ihematopoetické rastové fyktory. čo vedie k vzniku anémie. ktorý sa uvoľňuje z obličiek. Fe je dôležitou zložkou hemoglobínu. To sa vyskytnuje pri nedostatku železa. glukonan železnatý. imunosupresíva. V bunkách črevnej sliznice sa Fe oxiduje a buď sa ukladá vo forme feritínu. žĺtok. Komplex transferín – železo sa vychytáva endocytózou predovšetkým do erytoblastov. Podávajú sa dvojmocný síran železnatý. Prevažná väčšina anémii sa lieči železom. Pokiaľ sa erytropoetín tvorí v dostatočnom množstve môže mať porucha erytropoézy dve príčiny: 1. 2. Celkove množstvo Fe v organizme je asi 4 g. alebo kyseliny listovej (makrocytárna hyperchrómna anémia). To býva pri nedostatku vitamínu B 12. Prípravky Fe sa podávajú väčšinou p. fumaran železnatý. 60 % je obsiahnuté v hemoglobíne a približne 20 % nachádzame v pečeni. ovocie. (menštruačné krvácanie). (prítomného v hemoglobíne. Trojmocné Fe sa z neutrálneho prostredia tenkého čreva. Redukciou feritínu glutatiónom sa uvoľňuje dvojmocné Fe. Železo (ferrum) Hlavným zdrojom Fe v našej potrave je mäso. Fe 2+ sa dobre resorbuje v podobe hému. a kostnej drene vo forme feritínu. pri neúspechu farmakoterapie isplenektómia. transferín (= β1 – glykoproteín). pretože syntéza DNA je nedostatočná. Pri nadmerných stratách krvi sa podáva krvná transfúzia. Erytropoéza v kostnej dreni Liečba anémií závisí na ich type a vyvolávajúcej príčine. nestačí pokryť straty a zásoby Fe klesajú. androgénne hormóny. Častou príčinou nedostatku Fe je chronické krvácanie z gastroduodenálnych vredov. zlepšuje jeho absorbciu (kyselina askorbová. Redukujúce látky a kyseliny. u žien 2 mg denne.Krvné elementy vznikajú z kmeňových buniek po niekoľkonásobnom delení. keď klesne parciálny tlak kyslíka. napr. kyselina nikotínová. čo je asi 10 % množstva prijatého potravou. Pri hypoacidite acidifikujeme žalúdočný obsah. slizničná blokáda). obličky. Je porušená syntéza hemoglobínu. Rozorbované množstvo nepresahuje potrebu k vyrovnaniu strát spôsobených odlupovaním epitelových buniek z kože a slizníc. zelenina. chlorid železnatý. kde sa železo využíva pri syntéze hemoglobínu. Potom sa syntetizuje hemoglobín a bunkové jadro je z bunky vypudené. Absorbciu Fe teda podporujeme okrem vitamínu C aj súčasným podavaním vitamínu B6. pretože môže byť absorbované v ionizovanej dvojmocnej forme.

Vstrebáva sa v duodenne a jejune. Pri poškodení absorbcie je nutný parenterálny prívod vitamínu. či už bola vyvolaná nedostatkom vnútorného faktoru (perniciózna anémia. po i. Deficit Fe v mg = 0. Okrem megaloblastickej anémie dochádza k deštrukcii žalúdočnej sliznice a k neurologickým poruchám. pokles TK. mäse a vnútornostiach. tzv. alebo odstránenie žalúdočnej sliznice). tlak v žalúdku a zvracanie. poškodenie. m. zácpa. kvasniciach. V krvi sa B12 viaže na β – globulín. Vitamín B12 (kyanokobalamín) Je produkovaný mikroorganizamami. alebo ich fagocytujú makrofágy. B12 je nutný pre zachovanie integrity myelínových pošiev. ktoré môžu nastať po i. cestou. podanie Fe je výhodné. Po redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú je dôležitým koenzýmom pre syntézu DNA. Častou príčinou nedostatku B12 je atrofická gastritída. Nežiadúce účinky. B12 je potrebný koenzým homocysteínmetyltransferázy. Iné indikácie sú najmä neurologické poruchy najrôznejšieho charakteru. najmä postranných a zadných miešnych povrazcov). ferri oxidum saccharidum a ferri natrii gluconas. terapa musí byť masívna a trvalá. Schopnosť trransferínu viazať Fe je obmedzené a volné Fe3+ je toxické.komplexy.4 x hmotnosť pacienta v kg x (150-nájdená koncentrácia HMG vyjadrená v g/l krvi). podaní pocit tepla. Tak sa Fe dostáva do feritínových zásob. 108 .o. hnačky. Obr.139 Kyselina listová (acidum folicum) Je obsiahnutá najmä v zelenine. tvorí sa v hrubom čreve.m. transkobalaním II. vnútorného (CASTLEOVA) faktoru. CNS. ten umožňuje premenu metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát. Parenterálne podanie zlúčenín Fe 3+ je indikované len vtedy. Používajú sa tieto trojmocné zlúčeniny Fe: ferri oxidum polyisomaltosum. Pri jeho nedostatku vzniká megaloblastická anémia. alebo inými príčinami. potom v predlžujúcich sa intervaloch až jeden krát mesačne. Podávanie Fe môže mať množstvo nežiadúcich účinkov (asi 10 % liečených): pálenie záhy. Atlas str. Preto sa používajú Fe3+ . spôsobením demyelinizáciou nervových pošiev (perniciozna anémia). Zdrojom vitamínu B12 je mäso a vnútornosti. 100 – 300 zo začiatku denne. Terapeutické použitie: hypovitaminóza B 12 je jediná racionálna indikácia. podaní: dlhodobé bolesti v mieste vpichu a zafarbenie kože. Ako antidotum sa používa deferoxamín. ferri sorbitoli citras.soli ( ferri succinylcaseinicum ). Minimálna potreba je asi 1 mikrogramov denne. Tento vzorec nepočíta s doplneným deficitom Fe v tkanivách. Podávame i. nauzea. P. Je tu nebespečenstvo ukladania Fe v tkanivách (hemosideróza). pretože pri intaktívnej sliznicici nemôže dôjsť k predávkovaniu (slizničná blokáda). anafylaktický šok. ktorý je nutný pre syntézu thymidínu. Orálne prijatý vitamín sa absorbuje v distálnej časti ilea za účasti tzv.v. o. nechutenstvo. odtiaľ však nie je resorbovaný. ktoré buď dodávajú Fe3+ priamo transferínu. Neurologické zmeny na nedostatku kyseliny listovej závisle nie su. a v pečeni sa ukladá do zásob. Pri hypovitaminóze vznikajú postupne až ťažké ireverzibilné nervové poruchy (poškodenie periférnych nervov. Interakcie: rezorpciu Fe antagonizujú antacidá. takže kyselina listová nie je schopná neurologické komplikácie hypovitaminózy B12 odstrániť ani im predísť. čo je múkoproteín secernovaný u človeka parjetálnymi bunkami sliznice žalúdka. B12 teda umožňuje ekonomické využitie kyseliny listovej pre syntézu nukleotidov. Obr. keď nie je možná dostatočná substitúcia p. pri ktorej je nedostatok vnútorného faktoru.

Liečba spočíva v zastavení krvácania a odstránení jeho zdroja. p. Anémia sa rýchlo upraví. Niektoré lieky používané v terapii epilepsie. Hemolytické anémie. posthemoragické anémie. Užívanie KL môže zakryť nedostatok vitamínu B12. vznikajúce zvýšeným rozpadom krviniek Posthemoragické anémie vznikajú akútne po masívnom krvácaní. fenobarbitál. Epoetín β spôsobuje zvýšenie mitotickej aktivity kmeňových buniek červnej krvnej rady a zasahuje do procesu diferenciácie buniek v priebehu erytropoézi. kontraceptiva). vznikajúce pri nesprávnej krvotvorbe. Používajú sa k tomu rekombinantné humánne rastové faktory. prívodom KL alebo kyseliny folínovej (leukovorín). pokiaľ je nedostatok spôsobený inhibítormi dyhydrofolátreduktázy. Príčiny nedostatku KL sú: nedostatočný príjem. železo. Používajú sa k terapii anémií spôsobených absolútnym alebo relatívnym nedostatkom endogénneho erytropoetínu (chronická renálna insuficiencia. ktoré pôsobia ako rastové faktory stimulujúce proliferáciu a dozrievanie červenej krvnej zložky. opakujúcom sa krvácaní menšieho rozsahu. 109 . Podávajú sa stransfúzie. Polyglutaminfolát obsiahnutý v potave sa pred vstrebaním hydrolyzuje na monoglutamímfolát. z ktorých najznámenšie sú anabolické steroidy. zvýšená potreba v tehotenstve.o. Dyshemopoetické anémie. že inhibujú premenu na monoglutamínfolát. ako profylaxia a terapia deficitu kyseliny listovej u dialyzovaných pacientov. Liečba myelodysplastických syndrómov a hemolytických anémií. Teraplia týmito faktormi je ekonomicky veľmi náročná. lenograstim. že sa do cievneho riečišťa rýchlo dostáva tkanivový mok. Používajú sa filgrastim. ale degeneratívny proces na nervoch ďalej nekontrolovatelne pokračuje a obtiažnejšie sa potom bez hematologických príznakov diagnostikuje. 2. malabsorbcia u chorôb GIT. ktoré stimulujú granulocytové a makrofágové kolónie. vzikajúce následkom zvýšených strát krvi. dôsledok protinádorovej terpie. anémia nedonosencov). aby vyrovnal objemovú stratu krvi. Podáva sa predovšetkým u renálneho typu anémie u pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu. V poslednej dobe má veľký význam erytropoetín a hematopoetické rastové faktory. trimethoprim. molgramostim a sargramostim. Na liečbu týchto stavov sa používajú rôzne látky. alebo častejšie po chronickom.Používa sa p. kortikoidy a pyridoxín. Lieči sa p. alebo aj tým. Minimálna potreba organizmu je asi 50 mikrogramov denne. môžu znižovať rezorbciu KL tak.znížené množstvo sa nazýva anémia (malokrvnosť) Anémie Z etiopatogenetického hľadiska delíme anémie na: 1. napríklad fenytoín. Príznaky nedostatku KL sú: megaloblastická anémia a poškodenie slizníc. KL je termolabilná.o. Erytropoetín (epoetín). ktoré zasahujú do metabolizmu kyseliny listovej (metotrexat. Hematopoetické rastové faktory. Inhibíciu dihydrofolát reduktázy spôsobuje metotrexát.o. Epoetín α (epoetínum α) a epoetín β sú rekombinantné humánne erytropoetíny. nádorové ochorenie. primidon. Zníženie počtu erytrocitov je zapríčinené samotným krvácaním. Anémie Červené krvinky – zvýšené množstvo sa nazýva polycytémia (polyglobúlia) . u pacientov s poruchami rezorpcie v GIT a po dlhodobom podávaní liekov. Po protinádorovej terapii a po transplátnácii kostnej drene je treba obnoviť hematopoézu. 3.

Väčšinou zapríčinená nedostatkom Fe v potrave. Nedostatok trombocytov spôsobuje rozličné príznaky hemoragickej diatézy. jeho nadmernou spotrebou v gravidite. ktoré sa klinicky prejavujú ako perniciózne anémie.Blokátory (C07) Mechanizmus účinku: . železo sa nevstrebáva dovtedy. Vyskytuje sa aj anizocytóza a poikilocytóza. Erytrocyty sú pri hypochrómnej anémii hypochrómne.Dyshemopoetycké anémie vznikajú na základe nesprávnej krvotvorby. alebo baktériami. ktorého množstvo je obmedzené. Perniciózna anémia (Addisonova – Biermerova choroba) je zapríčinená nedostatkom castlovho tzv.j. a ak sa vyčerpá. Ak popri útlme tvroby červených krviniek je poškodená celá krvotvorba vzniká panmyeloftíza. Železo sa vstrebáva v pylorickej časti žalúdka a v dvanástniku. Majú menší priemer ako normálne (mikrocytóza). Erytrocyty sú mimoriadne veľké – makrocyty. ich veľkosť je veľmi variabilná (anizocytóza) a sú nepravidelného tvaru – poikilocytoóza. Chorobu možno liečiť aj veľkými dávkami tymidínu. ktorý slúži ako zásoba na neskoršie potreby erytropoézy. kým sa zásoby apoferitínu neobnovia. ich nízkym obsahom HMG. PLri liečbe podávame opakovane transfúzie krvi erytrocytov. Pri sekundárnych typoch sa usilujeme odstrániť i vyvolávajúce faktory. niekedy prítomnosťou pásomníc. Anémia je porušená tvroba buniek. preto sú hyperchrómne. slezine a kostnej dreni v podobe feritínu. Vždy sa pritom nájde i hypo. vitamíny. Hlavným predstavitelom hypochrómnych anémii je Faberova esenciálna hypochrómna mikrocytárna anémia. Základnou príčinou tohto typu anémie je nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej. pričom syntéza HMG nie je poškodená. β .achalórhydria. intrinsicfactora. Rozlišujeme primárnu – neznáme etiológia. a sekundárnu – spôsobenú poškodením kostnej drene rozličnými fyzikálnymi a chemickými faktormi. kvalitnú potravu. PLri tejto chorobe je poršená výstavba všetkých krviniek myeloidného pôvodu. keď je aktivovaný sympatikus ako v pokoji (v pokoji pôsobia β-blokátory menej negatívne inotropne a chronotropne a je aj menej ovplyvnený tlak krvi) 110 . Vstrebané Fe za viaže ešte v sliznici na špecifickú bielkovinu apoferitín. vyvolanou poškodením kostnej drene. a) Hypochrómna anémia je charakterizovaná hypochrómiou erytrocytov. Eritrocyty obsahujú veľa HMG. ale nie su zapríčinené chýbaním vnútorného faktora. ale poruchou rezorbcie B12. c) Aplastické anémie sú zapríčinené nedostatočnou krvotvorbou. Počet leukocytov a trombocytov je znížený. b) Hyperchrómne anémie. V krvi sa viaže Fe na transportnú bielkovinu – transferín. vitamínu B12 a kyseliny listovej. t. Fe za ukladá v pečeni. spravidla zapríčinenej nedostatkom železa.kompetitívne antagonizujú účinky sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík na β-adrenergných receptoroch Účinky: -sú vyššie v strese a pri záťaži. ďalej antibiotiká. ktorá je takmer výučne chorobu žien. Symptomatické (sekunárne) perniciózne anémie tvoria skupinu anémií.

blokujú presynaptické β -receptory a tým ↓ výdaj noradrenalínu po nervovej stimulácii.antagonizujú pozitívne inotropný.pri krátkodobom podaní môžu znížiť výdaj srdca (blokádou β-receptorov v srdci) a zvýšiť periférny odpor (blokádov β2. na tras kostrových svalov a na degranuláciu žírnych buniek . spomaľujú vedenie v sieňach srdca a AV – uzle a predlžujú funkčnú refraktérnu fázu AV .↑ fibrilačný prah – antidysrytmický účinok .neselektívne β -blokátory plazmatické hladiny triglyceridov a znižujú hladinu HDL lipoproteínov – tento účinok sa neprejavuje po selektívnych látkach ani po látkach s VSA . lipolýzu a glykogenolýzu .j. ovplyvňujú činnosť srdca.↓ fibrinogénu a aktivátorov plazminogénu .receptorov u neselektívnych blokovaná vazodilatácia pri zachovanej funkcii vazokonstrikčných α1-receptorov).ďalšie účinky: .výrazne ovplyvňujú rytmus srdca ( automáciu srdca) .blokujú aj vplyv sympatomimetík na hladinu K+ v plazme (vyvolávajú hyperkaliémiu).↓ frekvenciu: .blokádou kardiálnych β1 – receptorov: .↓ spotrebu kyslíka myokardom .metabolizmus: ..↓ vodivosť prevodového systému srdca . dromotropný a batmotropný účinok sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík . iba o niečo menšie riziko je spojené s podávaním selektívnych β1blokátorov. .↓ silu a frekvenciu kontrakcie srdca .antiagregačný: . u látok s VSA alebo pri podávaní látok súčasne blokujúcich aj α1-receptory (napr.bez ISA : . ale neznižujú normálny tlak krvi – znižujú uvoľňovanie renínu z juxtaglomerulárneho aparátu obličiek.uzla .↓ strmosť fázy 4 akčného potenciálu (blokujú fosforyláciu kalciového kanála a vstup kalcia do buniek).znižujú tlak krvi pri hypertenzii.majú naň malý vplyv .receptorov inhibujú neselektívne β -blokátory bronchodilatačné účinky sampatomimetík a u pacientov s astmou alebo chronickým obštrukčným bronchopulmonálnym ochorením môžu vyvolať život ohrozujúcu bronchokonstrikciu.antagonizujú metabolické účinky katecholamínov t. generácia: neselektívne: . Pri opakovanom podávaní periférny odpor klesá. chronotropný.pulmonálny systém: -blokádou β2.↓ stupňa poškodenia cievneho endotelu ( syntézy PGI2 ) Rozdelenie: I. ↓ aktivitu sympatiku vyvolanú centrálnym mechanizmom a vplyvom na baroreceptory . ↓rýchlosť spontánnej depolarizácie SA a atrioventrikulárneho uzla a ektopických centier.karvedilol) dochádza k zníženiu periférneho odporu od začiatku liečby .kardiovaskulárny systém: .cytoprotektívny: .metipranolol (TRIMEPRANOL) 111 .

metoprolol (BETALOC. generácia: selektívne s ISA + β2 –mimetický účinok (vazodilatačný) – celiprolol (CELECTOL.hypertenzia .bradykardia .bisoprolol (CONCOR. insuficiencia srdca .tyreotoxikóza .zmeny hladiny plazmatických lipidov (pri dlhodobom podávaní nesel.prevencia migrény –blokádou vazodilatačného pôsobenia katecholových amínov v CNS .periférna vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .rebound fenomén – pri náhlom ukončení liečby!!! ⇒ treba ich vysadzovať postupne Indikované najmä u: .betaxolol (LOKREN) .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou . najmä po IM 112 .arytmie (supraventrikulárne tachykardie.bez ISA: . SECTRAL) III.únava a ospalosť . komorové arytmie) . VASOCARDIN) .pindolol (VISKEN) bopindolol (SANDONORM) .atenolol (ATENOBENE.hypertrofická kardiomyopatia.bronchospazmus .prodrug II.mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou . TENORMIN) .labetalol (CORETON) .glaukóm .plný účinok po 2 – 3 týždňoch ! Nežiaduce účinky: .blokátorov) . generácia: selektívne: . zlyhávajúce srdce.u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .. po podávaní lítia .s ISA: . EGILOC.carvedilol (DILATREND) Terapeutické použitie: .propranolol (URANDIL) .tras kostrových svalov napr.acebutolol (ACECOR.sotalol (SOTALEX) .angina pectoris a ostatné formy ICHS . BISOMERCK) . TENOLOC) s α-lyt.s ISA: .u starších pacientov s ICHS.maskovanie príznakov hypoglykémie .timolol .ďalšie indikácie: .ďalšie ochorenia srdca .feochromocytóm . účinkom (vazodilatačné): .

bronchiálna astma. spastická angina pectoris.izomér 113 NHSO2CH3 . Jeho izomér dilevalol má výhodné hypotenzívne účinky. znižuje kontraktilitu . chronická bronchitída.timolol a levobunolol: .blokátor bez VSA.vhodné k terapii anginy pectoris a hypertenzie. skupiny Selektívne sympatolytiká bez VSA: .KI: .labetalol: . nie je kardioselektívny a neovplyvňuje neuronálny príjem noradrenalínu. Využíva sa hlavne pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris. Neznižuje výdaj srdca a ani nezhoršuje funkciu ĽK. Zlepšenú funkciu ĽK možno vysvetliť vazodilatáciu a úpravou ischémie myokardu Rozdelenie β . aj keď sa preukázalo. Raynaudov syndróm Interakcie: . rýchlosti AV prevodu a plazmatickej renínovej aktivity (PRA) nebivolol: .celiprolol: . kontraktility srdca.blokuje adrenergné β1 – a α1.blokátorov podľa chemického zloženia: a) deriváty aryletylamínu – labetalol.znižuje tepovú frekvenciu a TK v kľude a pri záťaži normotenzných jedincov a u osôb s hypertenziou Beta1 – sympatolytiká s VSA: . . používa sa ako racemát. že L – forma v aktivite prevyšuje D.receptory a pôsobí mierne agonisticky (ISA) na β2receptoroch.antiarytmikum III. sínusová bradykardia.lokálne k zníženiu vnútroočného tlaku .sotalol: .má aj vazodilatačný účinok. znižuje TK pri minimálnom ovplyvnení srdcového výdaja a to s výrazným znížením periférnej rezistencie Sympatolytiká s kombinovanými účinkami: .receptory. znižuje periférnu cievnu rezistenciu bez súčasného zvýšenia frekvencie srdca (reflexná tachykardia je blokovaná).propranolol: .blokuje adrenergné β – a α1.acebutol: . znižuje metabolické nároky myokardu a zlepšuje myokardiálnu perfúziu.má extrémne krátky biol.neovplyvňujú spektrum lipidov .vhodný k vnútrožilnej terapii . priaznivo sa uplatňuje uníženie plazmatickej hladiny renínu . diltiazem (bradykardia) .po jeho podaní dochádza v závislosti od dávky a od tenzie sympatiku k poklesu tepovej frekvencie.talinolol: .verapamil. Blokuje kalciové kanály a má výrazne antioxidačné účinky.carvedilol: . blokáda β1 – receptorov bráni reflexnej tachykardii. blokuje neuronálny príjem noradrenalínu ⇒ vyvoláva vazodilatáciu.používa sa hlavne v akútnej medicíne pri supraventrikulárnych tachyarytmiách (fibrilácia alebo flutter s rýchlou odpoveďou komôr) talinolol: .esmolol: .ako referenčná látka v účinnosti a indikáciách . sotalol OH CHCH2NHCH(CH3)2 .zvyšujú účinok iných antihypertenzív Neselektívne beta – sympatolytiká bez VSA: . polčas a krátku dobu účinku .má membráno – stabilizujúci účinok a antiarytmickú aktivitu . Spomaľuje tvorbu a vedenie vzruchu.neselektívny β .

beta adrenolytická aktivita je viazaná na R. esterovou. menší podiel amid – glukuronid a fenolglukuronid. ktoré majú konfiguráciu zhodnú s fyziologickým norepinefrínom tj. 3) Nutný je sekundárny bázický dusík. butylom. Vysoká aktivita je viazaná na deriváty. S. môže byť nahradená karbamátovou.a beta – adrenolytickej aktivite vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom .R izomér .. prevažne vo forme glukuronidov.adrenolytická aktivita sa nemení .metabolizmus: . keď sa metyl-sulfonylskupina sotalolu nahradí nitroskupinou (nifenalol) SOTALOL OH * CH3 * - CH-CH2-NH-CH-CH2-CH2 pripravený substitúciou dusíka betalyticky účinných aryletylamínov alfa – adrenolyticky účinkujúcim 1. ktoré sú na dusíku substituované rozvetveným izopropylom alebo ešte lepšie terc. éterifikácia sekundárnej hydroxylovej skupiny vedie k strate aktivity. CONH2 - b) deriváty aryloxyaminopropanolov OH Ar CH2 CH CH2 NH R R= substituent Ar CH3 O CH2 CH CH2 NH R CH3 OH R=H alebo CH3 VŠÚ: Pre aktivitu je nevyhnutné: 1) 3-amino-2-propanolový reťazec.usporiadanie ( pri arylaminoetanoloch sú to zlúčeniny s R – konfiguráciou) 114 . hlavný podiel tvorí alkohol – glukuronid. ketoxímovou. ža ani aralkylsubstitúciou betaadrenolytická aktivita nezaniká 4) Aktivitu určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárnej alkoholickej skupiny – takmer výlučne sú to enantioméry. jeho prevedenie na na terciárny aktivitu znižuje alebo úple ruší.fenyl – 3 – butylamínom LABETALOL VŠÚ: .. v biologickom prostredí hydrolyzovateľná esterová väzba 2) Éterová väzba medzi aromatickým jadrom a bočným propanolovým reťazcom nie je nutná.β .R – izomér..kombinovanú adrenolytickú aktivitu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia polárnou OH metylsufinylskupinou za eventuálnej substitúce fenylu postranného reťazca methoxy –( sulfinalol) alebo metylendioxyskupinou (medroxalol) .v nepatrnej miere je vylučovaný v nezmenenej forme.alfa adrenolytikum je S.o vyváženej alfa. aj keď sa ukázalo.

K zrušeniu aktivity nemusí dôjsť ani keď aromatickú časť nahradí cykloalkyl (falintolol) alebo heterocyklus (timolol) 6) U fenoxyaminopropanolov sa vysoká aktivita dosiahne substitúciou alkylmi alebo polárnymi skupinami v polohách o. penbutolol. ktorý je oxidatívne odbúravaný na postrannom reťazci. ukázali nevhodné.4 – dihydroxypropranolol. Oxidatívnym odbúravaním postranného reťazca vzniká naftylglycerínéter. oxidatívnou hydroxyláciou na C4 naftalénu vznikajúci 4hydroxypropanolol. Neselektívne β-blokátory bez ISA: PROPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH . Substitúcia hydroxylom však pôsobí dysterapeuticky. U bicyklických a tricyklických zlúčenin sa takéto substitúcie. metoprolol).nepatrná časť sa vylučuje v nezmenenej forme. METIPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH H3C H3C CH3 OCOCH3 . metabolity – propranolol . resp. Jeho polohové 4. fenoxyoctovej NADOLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 - HO HO metabolizmus: .glukuronid . metipranolol).a p. oxprenolol. cez glycerolétery až na derivát kyseliny mliečnej resp.metabolizmus: . s výnimkou metylu.prakticky nepodlieha metabolickým premenám a je vylučovaný v nezmenenej forme CH3 TIMOLOL 115 .metabolizmus: . oxprenolol. Iba v menšej miere oxidáciou čiastočne betalyticky účinného 4 – hydroxypropanololu vzikajúci 3. ktorý sa vylučuje ako glukurónový alebo sulfátový konjugát. ako je uvedené u propranololu.(alprenolol.8 – izoméry. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického charakteru aromatického (propranolol) alebo heterocyklického (pindolol).desacetylácia na deacetylmetipranolol. ktorý je rýchlo oxidovaný na kyselinu naftyloxymliečnu až naftyloctovú ( s týmto spôsobom metabolického odbúravania sa stretávame aj u ďalších aryloxyaminopropanolov). metoprolol. Aktivitu vykazujú deriváty s benzénovým jadrom (aleprenolol.6 – a 4. atenolol.5) Široké možnosti poskytujú obmeny aromatickej časti.

ďalej cez príslušnú kyselinu fenoxymliečnu až na kyselinu fenoxyoctovú OH PINDOLOL CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH metabolizmus: .vylučovaný čiastočne nezmenený a čiastočne ako glukurónový a sulfátový konjugát N H BOPINDOLOL . Zbytok je metabolizovaný a dva metabolity – atenolol –glukuronid a druhý oxidatívnou 116 CH2CONH2 . hlavným metabolitom je O OH CH3 – glukuronid. rovnako ako oxidatívne odbúravanie postranného aminopropanolového reťazca za vzniku deizopropyloxprenololu. dochádza v menšej miere k oxidácii jednej z metylskupín na hydroxytimolol. potom oxidatívnou fosforyláciou O-CH2-CH-CH2-NH-CH aromatického jadra vznikajúci 4 – hydroxy – O CH3 a 5 – hydroxyoxprenolol.metabolizmus: . menší význam má odbúravanie allylu za vzniku deallyloxprenololu.čiastočne je eliminovaný v nezmenenej forme. eventuálne k desaminácii a k oxidácii až na derivát kyseliny thiadiazyloctovej Neselektívne β-blokátory s ISA OXPRENOLOL H2 C metabolizmus: -v menšej miere vylučovaný v nezmenenej forme. Vedľa hlavných metabolitov. ale väčšia časť je metabolizovaná.prodrug forma.N O N S N OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 metabolizmus: . ktoré sú vylučované ako O – glukuronidy.pre svoju hydrofilitu je vylučovaný močom prakticky v nezmenenej forme. hydrolýzou vzniká účinná forma CO O CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 ALPRENOLOL N H OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH β1-selektívne blokátory bez ISA ATENOLOL OH CH3 CH3 H2 C O-CH2-CH-CH2-NH-CH . vznikajúcich otvorením morfolíového kruhu.

u neho sú betaadrenolytické vlastnosti zachované NH-CO-C 3H7 CELIPROLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 .vzhľadom k hydrofilným vlastnostiam nepodlieha významnejšie metabolizmu a je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne stolicou -COCH3 NH-CO-N(C 2H5) 2 117 . zbytok vo CH3 forme neúčinných metabolitov CH3 METOPROLOL OH CH2-O-CH2-CH2-O-CH (CH3) 2 CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH CH2-CH2-O-CH3 metabolizmus: časť sa vylučuje nezmenená.v menšej miere je eliminovaný v nezmenenej forme. ktorý má asi 1/10 aktivity atenololu.OH metabolizmus: . čiastočne po N – desacylácii ako diacetolol. väčšia časť je CH3 metabolizovaná na rad metabolitov. Iba v malej miere je odbúravaný postranný bázický reťazec na deriváty kyseliny fenoxyoctovej BETAXOLOL . BISOPROLOL O-CH2-CH-CH2-NH-CH .OH metabolizmus: .hydroxyláciou metylénu karbamoylmetylovej skupiny vznikajúci hydroxyatenolol. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu.vylučovaný čiastočne v nezmenenj forme. niektoré majú zachovanú O-CH2-CH-CH2-NH-CH aktivitu CH3 CH2-CH2-O-CH2- β1-selektívne blokátory s ISA ACEBUTOLOL OH CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH COCH3 metabolizmus: . hlavnými metabolickými cestami sú oxidatívna demetylácia na 2 – metoxyetylovom substituente a následná oxidácia na derivát kyseliny fenyloctovej a alfa – hydroxylácia tohto substituenta za vzniku alfa – hydroxymetoprololu.asi polovica je vylučovaná močom v nezmenenej forme.metabolizmus: .

hlavne flavonoidy – kvercetínové a apigenínové glykozidy: .voľné . oleanolová.aminomaslová .obsahuje: .rozširuje koronárne cievy.kys. Loranthaceae) .antihypertenzívum . ktoré znižujú TK Radix rauwolfiae (Rauwolfia serpentina. rezerpín.flavonoidy (deriváty kvercetínu) – antihypertenzívum . krategolová a ursolová ( kys. obehových a iných ťažkostiach tohto druhu.glykopeptidy: .hyperozid. ajmalín.dimérové proantokyanidíny.polysacharidy . (-) – epikatechín .alkamíny – jervín.glykozidy .2. γ . Rosaceae) – ČSL 4 . protoveratrín B ⇒ zodpovedné za antihypertenzívne účinky Folium crataegi cum flore (Crataegus laevigata.viskotoxíny (toxické proteíny) .pseudojervín. čím zlepšujú koronárny prietok a znižujú TK . raubazín.Látky s kombinovaným účinkom CARVEDILOL OH O-CH2-CH-CH2-NH-CH2-CH2-O CH3O N H Rastlinné antihypertenzíva . kvercetín – ramnogalaktozid. Liliaceae) – ČSL 4 .obsahuje 1. upravujú srdcový rytmus .oleanolová) . veralkamín.triterpény: -kys. ajmalicín.triterpény (kys.protoveratrín A.pri srdcových.použitie: . kratégová – zmes týchto troch kyselín) .5% alkaloidov steroidných: . rutín..na srdce pôsobia mierne tonicky.obsahuje 1.obsahuje: . neogermitrín . Apocynaceae) . glukoveracintén .) Radix veratri albi (Veratrum album. verarín.lektíny (antineoplastiká) .5% alkaloidov . veramín . tyramín) 118 .biogénne amíny (cholín.estery germínu: -germidín. kde sa ešte nevyžadujú kardiotonické glykozidy Herba visci (Viscum album.glykoalkaloidy: . vitexín (C – glukozidy) a iné flavónové C . germitrín.viac ako 50 alkaloidov (yohimbín.liečivá..estery protoverínu: ..

Calcii hydrogenophosphas dihydricus. kdy využíváme vlivu na snížení metabolických nároků myokardu (vyplývajícím z negativně inotropního a negativně chronotropního efektu) a zlepšení perfuze myokardu (dané negativně chronotropním účinkem). Maydis amylum. těžké astma bronchiale nebo chronická PP: DO: B: IS: CH: FÚ: I: KI: 119 . 5 mg: světle žluté. Ischemická choroba srdeční: námahová angina pectoris. tachyarytmie provázející intoxikaci digitalisem). syndrom chorého sinu. poruchy srdečního rytmu. Merck KGaA. SRN. inotropní terapii. arteriální hypertenze. V dalších indikacích: arteriální hypertenze. obstrukční kardiomyopatie.fibrilace či flutter síní. subakutní fáze infarktu myokardu (v akutní fázi volíme raději beta-blokátor s kratší dobou účinku). Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě. CONCOR 10 por. papírová skládačka. tbl. Darmstadt. Při podání u akutních forem ischemické choroby srdeční (zejména u infarktu myokardu) se významně uplatní i zvýšení fibrilačního prahu. Silica colloidalis anhydrica. Biologický poločas je 10-11 hod. Dimeticonum. sinoatriální blok. 10 mg: světle oranžové.v. němá ischemie myokardu. potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. potahované tablety srdcovitého tvaru. U ischemické choroby srdeční se uplatňuje. zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové . SRN. asi z 50% je metabolizován v játrech. Crospovidonum. bradykardie pod 50 tepů/min. Blistr. tyreotoxikóza a anxiózní stavy. vedle efektu na kvalitu života i vliv na prognózu nemocného. obstrukční kardiomyopatie či disekující aneuryzma aorty se bisoprolol uplatní komplexním účinkem. V: DR: S: PL: Merck KGaA. flm. zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. Přecitlivělost na složky přípravku. Indikován je u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční. Středně liposolubilní. Vysoce kardioselektivní blokátor beta1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. CONCOR 5 por. s půlicí rýhou na obou stranách. příbalová informace. Antihypertenzivum. v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris. Liliaceae) . Darmstadt. Ferri oxidum flavum. Výhodou je dlouhá doba účinku daná farmakokinetikou preparátu. Macrogolum 400. Titanii oxidum. Hydroxypropylmethylcellulosum. flm. hypotenze (systolický tlak pod 90 mmHg). beta1-sympatolytikum. Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se méně uplatní bronchokonstrikční efekt a účinek metabolický (hypertrichlyceridemie a hypercholesterolemie). kardiogenní šok.obsahuje: . před zahájením léčby.peptidy obsahujúce v molekule síru – majú antihypertenzívne účinky 41/0304/89-S/C 41/0304/89-S Rp. nebo 3. stupně (bez zavedeného kardiostimulátoru). Bisoprolol (selektivní beta1-blokátor) je dobře vstřebáván po perorální aplikaci. tbl. poruchy srdečního rytmu. stavy po překonaném infarktu myokardu. nestabilní angina pectoris. AV blok 2. 30 potahovaných tablet. disekující aneuryzma aorty. Magnesii stearas. Ferri oxidum rubrum (10 mg). Cellulosum microcristallinum.Bulbus alii sativi ( Allium sativum.

možné prodloužení AV vedení.7. C. hepatitida.snížení hypotenzního účinku. antiarytmika třídy III (amiodaron) . diabetes mellitus s vysokým kolísáním hladin krevního cukru . proto nutno lék vysazovat postupně.snížení kontraktility. AV blok prvního stupně. bronchospazmus u pacientů s astma bronchiale nebo obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze. zvracení. deprese. alopecie.obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně. nadměrné snížení srdeční frekvence a zpomalení vedení srdečního vzruchu). vyčerpání.. tricyklická antidepresiva.aditivní účinky.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních a negativně inotropního účinku.vzájemné snížení účinku. dle SPC a příbalové informace. zvýšení triglyceridů. srdeční glykosidy (digitalis) . Po náhlém vysazení se můžeme setkat s tzv. anestetika . zácpa. neléčený feochromocytom.mohou být maskovány příznaky hypoglykemie.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních. obstrukční choroba bronchopulmonální). metabolická acidóza. Tablety se polykají celé ráno nalačno nebo při snídani s dostatečným množstvím tekutiny. pozdní stadia ischemické choroby dolních končetin a Raynaudův syndrom. Nedoporučené kombinace: blokátory kalciového kanálu . snížení tepové frekvence. které je nutné používat s opatrností: antiarytmika třídy I (disopyramid. rebound fenoménem. ale rovněž riziko hypertenzní krize. sympatomimetika .zesílení hypotenzního účinku beta-blokátorů. 20. únava. Kombinace. Ojedinělé: konjunktivitida. současná léčba inhalačními anestetiky. zvýšení jaterních enzymů. proto se kojení během užívání přípravku nedoporučuje. zvýšení rizika hypotenze. parasympatomimetika (včetně takrinu) .exacerbace periferních oběhových poruch. poruchy spánku. zhoršení srdečního selhání.zesílení hypotenzního účinku. zda přechází do mateřského mléka. bolesti hlavy. pokud to není nezbytně nutné. 2001/07/20 NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 120 . IMAO (kromě MAO-B inhibitorů) .2001 Novotná Hana. ortostatická hypotenze. halucinace. snížení krevního tlaku. Prinzmetalova angina pectoris. klonidin . který se projeví tachykardií. psoriaziformní vyrážka. SU: Opatrnosti je třeba u následujících stavů: tendence k bronchospazmu (astma bronchiale. fenothiazin a ostatní antihypertenziva . zčervenání. poruchy sluchu. kožní reakce z přecitlivělosti (svědění. meflochin . inhibitory prostaglandinsyntetázy . Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. snížená tvorba slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky). inzulin a perorální antidiabetika zesílení hypoglykemického účinku.snížení srdeční frekvence. ischemická choroba dolních končetin (zhoršení obtíží se může objevit zvláště na začátku léčby). prohloubením ischemie myokardu. Vzácné: noční můry. Prodloužení registrace: do 12/2004. Bisoprolol by neměl být užíván během těhotenství. Časté: pocit chladu a necitlivosti v končetinách. prodloužení AV vedení. závratě. 60 Při teplotě do 25 st. nevolnost. vyrážka). probíhající desenzibilizační terapie. barbituráty.oslabení reflexní tachykardie. RNDr. poruchy potence. přísná redukční dieta. alergická rýma. poruchy AV vedení. chinidin) .zvýšené riziko bradykardie. Není známo. zpomalení AV vedení. ostatní beta-blokátory včetně očních kapek . deriváty ergotaminu . zpravidla ranní dávce. Méně časté: svalová slabost a křeče.zvýšené riziko "rebound hypertenze". Léčbu zahajujeme 5-10 mg v jedné. průjem.

inozitol 1. Na srdcových a cievnych svalových bunkách sú membránové napäťovo závislé dva typy kanálov: L – pomalé – otvárajú sa dlhú dobu T – rýchle – otvárajú sa krátkodobo Vnútrobunkové Ca kanály na ER a SR: . antagonisty vápnikových kanálov) C 08 Prienik iónov kalcia bunkovou membránou má rozhodujúcu úlohu v kontraktilných a vodivých procesoch v myokarde.5 – 3P receptor ( na hladkom svale) 121 .výmenou iónov vápnika za ióny sodíkové.Blokátory Ca vstupu (BVK.4.ryanodínový receptor (RYR) – aj na priečne pruhovanom svale . Intracelulárna koncentrácia vápnika je zabezpečovaná niekoľkými mechanizmami: . vápnikovou pumpou a napäťovo riadenými vápnikovými kanálmi.

Účinky: 1) dilatácia periférnych artérií: ↓ cievnu rezistenciu ↓ TK ↓ afterload ↓ spotreby O2 v myokarde 2) pokles kontraktility myokardu -↓ spotreby O2 v myokarde (negatívne inotropný účinok) 3) potlačenie ektopickej tvorby vzruchov: ↓ frekvencie srdca ( negatívne chronotropný účinok) .dlhší vyváženejší účinok selektívne na cievy III.formy: ISOPTIN SR. BLOCALCIN) – pôsobí na srdce aj cievy dihydropyridíny .odstránenie spazmov koronárnych artérií Rozdelenie: I.lacidipín (LACIPIL) Rozdielne účinky blokátorov Ca vstupu: verapamil TK ↓ diltiazem ↓ nifedipin ↓ amlodipin ↓ 122 . generácia: nondihydropyridíny .spomalenie vedenia v AV – uzle (negatívny dromotropný účinok) .nisoldipín ( SYSCOR) -nitrendipín (LUSOPRESS. generácia: .diltiazem ( retard. formy: DIACORDIN. generácia: dihydropyridíny: tkanivovo špecifické:.špecificky inhibujú prienik iónov Ca napäťovo riadenými L – kanálmi do buniek hladkých svalov cievnej steny a kontraktilných a vodivých buniek myokardu. NORVASC.formy) (LOMIR SRO) dlhodobo pôsobiace .Mechanizmus účinku: . VEROGALID ER) – pôsobí na srdce .verapamil ( retard.nifedipin (CORDIPIN) – krátky a silný účinok na cievy II.felodipín (PLENDIL) . AMLOPIN) – 24 hod. UNIPRESS) -isradipín (retard.účinok .predĺženie refraktérnej fázy 4) dilatácia koronárnych artérií: ↑ prekrvenia koronárneho riečišťa .amlodipín (AGEN.

atrioventrikulárna blokáda .tachykardia .verapamil a diltiazem zvyšujú hladinu digoxínu ( vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny .nešpecifické: slabosť. zvracanie.na úrovni metabolizmu (CYP3A4): DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 – už v čreve! (felodipin až 70%) 123 .pacientov so sklonom k bronchospazmu .nedostatočne retardovaný nifedipin (všetky formy okrem GITS) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie Interakcie: . pri bradykardii KI: srdcové zlyhanie.sínusová bradykardia . začervenanie tváre. hnačka.špecifické: .z vazodilatácie: .diabetikov . kardiogénny šok. obstipácia.pri ICHDK.hypotenzia .pocit tepla. bolesti brucha Indikované najmä u: . (verapamil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa .bradyarytmie . edém dolných končatín (členkov) . bolesti hlavy.ciev Nežiaduce účinky: .na úrovni distribúcie: .pacientov s metabolickým syndrómom .TF A-V vedenie kontraktilita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje Terapeutické použitie: hypertenzia ischemická choroba srdca dysrytmie vazospastická angina pectoris spazmy mozg.aktívnych športovcov s hypertenziou . pocit tlaku v hlave.sinoatriálna blokáda .

v ktorých sa nepriaznivo uplatňujú katecholamíny – zvýšená aktivita sympatiku. Vo vyšších dávkach môže vyvolať AV – blok.podobné účinky ako nifedipín nimodipin: .majú minimálny vplyv na srdcovú kontraktilitu. chronotropný a dromotropný účinok .blokátor – potenciácia neg. Tieto vlastnosti môžu nepriazniivo ovplyvniť prognózu chorých s akútnymi a chronickými formami ICHS ⇒ NÚ: reflexná tachykardia. že nezvyšujú plazmatické koncentrácie lipidov a glycidov 124 .väčšia vaskulárna selektivita. statínmi (lova-.pôsobí vazodilatačne – uplatňuje sa najmä u buniek hladkej svaloviny ciev. ciasapridom.pôsobí selektívnejšie na cievne riečište v CNS. Využíva sa ako antiarytmikum. hlavne na odstránenie spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní. pôsobenie na prevodový systém je malé. U nich prakticky chýba negatívne inotropný. Nevýhodou bežných liekových foriem je krátky polčas (2 – 3 hod. frekvenciu a AV vedenie .verapamil + β . simva -). nikardipin: . hypotenzívum (v ret. nitrendipin. chronotropného účinku Non – dihydropyridíny: verapamil: .pri kardiovaskulárnych ochoreniach je výhodou. antihistaminikami. a preto nepôsobia antiarytmicky nifedipin: . Dihydropyridíny: . ⇒ zvýšenie hladín týchto liečiv .interakcia s imidazolovými antimykotikami . isradipin. preto sa používa v terapii a profylaxii ICH CNS. felodipin: . Znižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol.formách) a ako alternatíva βblokátorov v sekundárnej prevencii po infarkte myokardu a k prevencii restenózy po angioplastike. bolesti hlavy spôsobené vazodilatáciou. Zníženie periférnej cievnej rezistencie vyvoláva obvykle mierny vzostup srdcového výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie.). Spomaľuje sínusový rytmus a znižuje rýchlosť vedenia v prevodovom systéme. návaly krvi do hlavy..pôsobí prednostne na myokard.má arteriodilatačné pôsobenie a spomaluje AV – prevod. ktorá sa prejavuje výraznejším koronarodilatačným a periférnym vazodilatačným účinkom.interakcia s fibrátmi.interakcia s grapefruitovým džúsom (až 24 hod) ⇒ vzostup hladiny DPH ⇒ NÚ DPH verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . diltiazem: . kolísanie krvného tlaku a aktivácia regulačných mechanizmov.

a N-demetylácia ⇒ deacetyl-N-monodemetyl-diltiazem. -metabolizmus: . 2) benzotiazepíny: .Rozdelenie blokátorov Ca vstupu podľa chemického zloženia: 1) fenylalkylamíny: . aralkyl) O CH3 OCH3 CH H3 C CH3 CH3 O CH3 O CN CH2 CH2 N CH2 CH2 CH2 CH3 X .oxidatívna dealkylácia za rozšiepenia väzieb medzi dusíkom a uhlíkmi spojovacích reťazcov.galopamil (X=OCH3) lipofilná časť( tvorená arylom). Určité možnosti dáva iba obmena acetoskupiny na C3. Pre zachovanie aktivity je dôležitá dimetylaminoetylskupina v polohe 5 (jej odstránenie alebo kvarternizácia účinok ruší). O.so svojimi dvoma chirálnymi uhlíkmi (C2 a C3) vytvára 4 stereoizoméry. Aktivita je viazaná na štruktúru diltiazemu. .demetylácia ⇒ N-demetyl-diltiazem a de-acetyl-diltiazem –deacetylácia resp.diltiazem S OCOCH3 N O CH2CH2N(CH3) 2 OCH3 . z nich ako liečivo sa používa (+) –cis –forma. aryl. deacetyl-O-demetyldiltiazem a deacetyl-N. O-di-demetyldiltiazem 3) dihydropyridíny 125 . prednostne na strane fenethylu.časť sa vylučuje bez zmeny . aktivitu neruší náhrada izopropylu dlhším alkylom alebo ak je spolu s kyanonoskupinou nahradený cyklom. Ostatné izoméry sú len slabými koronárnymi vazodilatanciami. kde môže byť voľná hydroxyskupina (deacetyldiltiazem je účinný metabolit) alebo môže byť esterifikovaná inými skupinami. ktorý je substituovaný lipofilitu zvyšujúcim radikálom (alkyl.verapamil (X=H) .pre zachovanie aktivity je nutný tetrasubstituovaný benzylový uhlík.metabolizmus: . čiastočne O – a N – demetylácia. ( N-demetylverapamil má asi 20% antiarytmickej aktivity). na ktorú je spojovacím reťazcom rôzneho charakteru naviazaný bázický dusík.časť sa vylučuje nezmenená biliárne alebo močom .

m. Cl.CH3) e) možnosti modifikácie alkoholických častí na esterových väzbách ⇒ spravidla sa zvyšuje aktivita (nisoldipin – ako vazodilatans) alebo dochádza k posune aktivity smerom k antihypertenzívnemu účinku (nitrendipin. felodipin) alebo cerebrálne vazodilatačnému pôsobeniu (nimodipin) CH3 CH3OCO NIFEDIPIN H N CH3 COOCH3 NO2 . parciálna hydrolýza esterovej väzby a oxidácia jednej z metylskupín H3 C H3 COOC H N NITRENDIPÍN CH3 COO-CH2CH3 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 Cl NO 2 H N H3 C CH3 COOCH(CH3) 2 N O N Cl H3COOC 126 . ktorý sa ďalej hydrolyzuje na monokarboxyzlúčeninu a po oxidácii metylovej skupiny na primárny alkohol cyklizuje na laktón CH3 CH3OCH2CH2OCO NIMODIPIN H N CH3 COOCH CH3 CH3 .esterifikácia jednotlivých karboxy-skupín rozdielnymi alkoholmi pozitívne ovplyvňuje účinok (amlodipin.aktivita je viazaná na: a) nesubstituovaný dihydropyridínový N b) prítomnosť dvoch alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6 c) prítomnosť esterových skupín v polohách 3 a 5. CF3.metabolizmus: .metabolizmus: -oxidácia na neúčinný pyridínový metabolit.VŠÚ: . ktorý môže byť substituovaný v o.oxidácia na pyridínový NO2 metabolit. felodipin…) d) aktivitu zvušuje prítomnosť fenylu v polohe 4. štiepenie éterickej väzby.polohe elektronegatívnym substituentom (NO2 .

z drog ich možno extrahovať vodou 127 .noskapín: .podľa reakcie sa delia na: . Papaveraceae – 1.FELODIPÍN ISRADIPÍN H N H3 C H3 COOC O NH2 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 COO-C(CH3) 3 COO-CH2CH3 Cl AMLODIPÍN LACIDIPÍN Rastlinné antitusiká -látky ovplyvňujúce kašeľ centrálnym mechanizmom .s vodou tvoria vysoko viskózne koloidné systémy. ktoré nie sú lepivé . Papaveraceae – tebaín.5% kodeínu Papaver bracteatum.glaucín: .kodeín: . kodeín) .uľahčujú vykašliavanie .znižujú dráždivosť sliznice hltanu .drogy s obsahom slizov Slizy: . môžu ich tvoriť aj samé urónové kyseliny .polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín.(Glaucum falvum. Papaver somniferum. Papaveraceae – 2% glaucínu) .(Opium.nie je návykový .opium do 10% .látky ovplyvňujúce kašeľ periférnym mechanizmom (mucilaginóza) .kyslé .neutrálne .

heteropolysacharidy – rozličné sacharidy a častý podiel urónových kyselín . Asteraceae) – ČSL 4 obsahuje 7% slizu – fruktóza.pre svoju veľkú molekulu sa nemôžu vstrebávať pokožkou a sliznicami ⇒ iba lokálny účinok . glukány. Plantaginaceae) -obsahuje sliz: . arabinóza. radix althaeae . preto môžu vystupovať ako ochranné látky . kys. Semen foenugraeci. v črevách tlmia peristaltiku.z chemického hľadiska sa delia: . Malvaceae) – ČSL 4 obsahuje: ..tvoria v rastlinnách hydrofilné koloidy a v pletivách sa lokalizujú podľa miesta biogenézy – intracelulárne ( kys. Fabaceae) obsahuje sliz tvorený galaktózou a manózou 20 – 40% Folium farfareae (Tussilago farfara.vehikulum dráždivých a kyslých liečiv na sliznice a pokožku.mnohé slizy sa neatakujú tráviacimi enzýmami.emulgátory. algínová – droga Laminaria) . arabinóza Folium plantaginis (Plantago lanceolata. arabinogalaktany Folium (Flos) malvae (Malva sylvestris.galenika: . glukurónová 128 . Malvaceae) do 10% slizu Folium foenugraeci (Trigonella foenum graecum.použitie: .obsahové – tvoria bunkový obsah (tuber salep – usušená hľuza z rozličných druhov čeľade Orchidaceae) . glukóza.pri napúčaní drog pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH .homopolysacharidy – sú veľmi zriedkavé a zložené z rovnakých sacharidov .ako ochranné prostriedky proti dráždeniu pokožky a slizníc (protektíva).xylóza. galaktóza. Orchidaceae) obsahuje polysacharid z manózy a glukózy Radix (Folium) althaeae (Althaea officinalis. čím pôsobia antidiaroicky . rezervné alebo viažúce zásoby vody . Malva mauritiana. ako hydrofilné masťové základy Tuber salep (Orchis. tvoria zložku tabliet na zvýšenie ich rozpadavosti.membránové (Lichen islandicus.pre rastlinu sú to zväčša látky ochranné. najmä gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest . príp.5 – 10% slizu – galakturomanány.

Parmeliaceae) – ČSL 4 obsahuje: . zámerne vyvolaný za účelom operačného výkonu pri čo najnižšom riziku poškodenia pacienta. Je spojená s komplexnou starostlivosťou o pacienta ako je predanestetická príprava. ktoré navodzujú reverzibilný stav bezvedomia. chémie narkóza = celková anestézia. Farmakológia Sú to látky.Extractum plantaginis fluidum Lichen islandicus (Cetraria islandica. spôsobený toxickým pôsobením centrálne tlmivých látok (liekov).plyglukány – lichenín .obsahuje sliz: . usnová. úvod do celkovej anestézy.lišajníkové kys. (podľa farm. izolichenín . galakturónová . zabezpečenie svalovej relaxácie a riadenie hĺbky celkovej anestézy. Linaceae) . ramnóza CELKOVÉ A N E S T E T I K Á (N01A) 1. v priebehu ktorého do istej miery dochádza k odstráneniu vnímania bolesti a myorelaxácii. Celková anestézia je reverzibilný stav bezvedomia. – kys. ale je to staré skriptum). často ireverzibilný (bez poskytnutia pomoci). Narkóza je ale stav bezvedomia. galakturónová. cetrarová (antibakteriálne účinky) Semen lini (Linum usitatissimum.galaktóza.galaktóza.. arabinóza. kys. 129 . kys.

v tomto štádiu sa robia chirurgické zákroky. thiopental) 2. pravidelné dýchanie. Celková anestézia je doprevádzaná analgéziou. alebo ľahko zvýšeným svalovým tonusom a bronchodilatáciou. vtedy sa podáva dantrolen a pacient sa ochladzuje. zlyhanie obehu až smrť. pôsobia až pri relatívne vysokých koncentráciách. normálnym. udržanie bezvedomia v priebehu operačného zákroku inhalačným anestetikom (halotan alebo ox. nemajú špecifických antagonistov a majú rozličnú chemickú štruktúru. dnešné anestetiká pôsobia rýchlejšie.v. Niektoré arylcykloalkylamíny vyvolávajú stav skľudnenia. prehĺbenie analgézie a svalovej relaxácie i. 4. činnosti srdca. dusný v kombinácii s kyslíkom) 4. ktorá vzniká hlavne po halogenovaných CA a hlavne pri ich kombinácii so suxametóniom. Medzi teórie o ich pôsobení patrí : 130 . pohyb očí. 2. pretože nastáva zástava dýchania. rozšírené zrenice. Celkovú anestéziu možno popísať vo viacerých štádiách. tachypnoe. riziko vracania a aspirácie zvratkov). je zachovaný korneálny reflex. Štádium – paralytické Toto by nemalo nastať. imobility. zvýšený svalový tonus a reflexná dráždivosť (hyperreflexia. amnézie a analgézie = DISOCIAČNÁ (DISOCIATÍVNA) CELKOVÁ ANESTÉZIA na disociáciu analgetického účinku a straty vedomia. Štádium – chirurgické Prichádza upokojenie. hypermotilita. nie je korneálny reflex. myorelaxácia. ale vyvoláva ho jediná látka. 1. sú možné malé chirurgické zákroky. podanie krátkodobo pôsobiaceho periférneho myorelaxancia (suxametónium) čo uľahčí intubáciu pacienta 3. indukciu krátkodobo účinným vnútrožilovým prípravkom (napr. podaním analgetík a periférnych myorelaxancií Malígna hypertermia je život ohrozujúca situácia. halucinogénnym pôsobením pri prebúdzaní. kombinujú sa podáva sa premedikácia. Mechanizmus účinku celkových anestetík (niekde sa toto vzťahuje len na inhalačné) je nešpecifický (neovplyvňujú špecifické receptory). Štádium – excitačné Nastáva strata vedomia. súvisí s rozpustnosťou v tukoch (je veľmi dobrá). ktoré možno pozorovať pri podaní éteru. je znížená citlivosť na bolesť. Látky vyvolávajúce disociačnú anestézu sa používajú pri traumách a iných stavoch určených na neodkladnú lekársku pomoc. 3. je normálna veľkosť zreníc. nepokoj.Celková anestéza zahŕňa : 1. je to stav podobný neuroleptanalgézii. Používa sa ketamín – racemická zmes izomérov fencyklidinu a cyklohexamínu. Štádium – preanestetické / analgetické Vedomie je zachované.

desfluran. kým sa dosiahne rovnováha parciálneho tlaku CA v krvi s tlakom CA vo vdychovanej zmesi (alveole). propofol. INTRAVENÓZNE – thiopental. zvyšuje sa tlak v alveole. pri ktorej u 50% pacientov vzniká celková anestézia. sevofluran 2. účinku (interakcia anestetika s hydrofóbnymi miestami bunkových membrán) a špecifického biochemického účinku (väzba na receptory). v krvi a v mozgu a nastupuje celková anestézia. je minimálna alveolárna koncentrácia MAC (vyjadruje účinnosť CA čím je nižšia. klatrátov. tým sa dosiahne určitý tlak CA v alveole. intramuskulárne a rektálne. tlakom (záleží na koeficiente rozpustnosti CA v rvi – koeficient krv/plyn k/p. Chémie zahŕňa : a) Nešpecifcké pôsobenie – založené na zmenách vyvolaných na základe fyzikálnych a chemických vlastností anestetík. tlaku CA v krvi. enfluran. podľa farm. uvoľňovanie stimulačných a inhibičných neuromediátorov. Inhalačné Ich princíp účinku spočíva v tom. napr.-chem. že sa podávajú v zmesi s inými plynmi. rozoznávame lipidovú teóriu (založená na tom. citlivosť postsynaptických receptorov pre neuromediátory a iniciáciu akčného potenciálu na acetylcholínových receptoroch. fluidizácia (stekucovanie) membrány. éter k/p = 15 – pomalý nástup a odoznenie 131 . b) Špecifické pôsobenie – na receptorovej úrovni (ovplyvnenie sodíkových kanálov a pasívny prechod iónov do nervových buniek. teda tým je pomalší nástup účinku CA. etomidát. Tak isto sa ustaľuje rovnováha pri prechode CA z krvi do mozgu (rovnováha s tlakom v krvi a v alveole). intravenózne. pretože niektoré CA klatráty netvoria a kvôli ďalším poznatkom). ketamín 1. Rýchlosť dosiahnutia takého parc.Lipidová teória – membrány stabilizujúci účinok. ktoré ovplyvňujú rýchlosť nástupu účinku inhalačných CA sú: 1. koncentrácie cAMP a cGMP. Nastáva prechod CA z vdychovanej zmesi do krvi dovtedy. tým viac ho treba na dosiahnutie rovnováhy medzi tlakom v krvi a vo vdychovanej zmesi. Celkové anestetiká delíme podľa spôsobu podania na : 1. metohexital. M. ktorý bude v rovnováhe s alveolárnym parc. ovpl. bola vyvrátená. nešpecifická inhibícia otvárania Na kanálov ako následok objemovej rozpínavosti biologickej membrány (Overton-Meyer). Proteínová teória – väzba na hydrofóbnu doménu molekuly bielkoviny v membráne. ktorý je priamo úmerný objemovému podielu (koncentrácii) CA v zmesi. izofluran. Celkové anestetiká možno podávať inhalačne. tým je CA účinnejšie). že sila účinku je v priamom vzťahu k rozďeľovaciemu koeficientu olej/voda) a klatrátovú teóriu (založená na účinku anestetika vo vodnej fáze a vzniku tzv. Faktory.Ú. čím je CA lepšie rozpustné v krvi.Prchavé – halotan. Pľúcna ventilácia a prekrvenie pľúc 2. INHALAČNÉ – Plynné – oxid dusný . c) Kombinácia nešpecifckého fyz. Alveolárna koncentrácia. Ako sa zvyšuje tlak CA vo vdychovanej zmesi.

ktorá vzniká v prítomnosti medi. že má slabý anestetický úč. MAC>100%) Halotan (Narcotan) .ich nevýhodou je. silný úč.nevýhody – viac tlmí vedomie ako bolesť (preto + opiáty a ox. rýchlo odoznie. má rýchly nástup účinku. že sú drahšie a desfluran mierne dráždi dýchacie cesty. dilatuje bronchy.lepšia svalová relaxácia .je najpoužívanejšie CA.zmeny EEG (elektroencefalogram) „epileptic-like activity“ . zdravé cievy sú dilatovné a chorým ešte berie kysklík) 132 .má rýchly nástup úč.potenciálna hepatotoxicita – halotan (pri hypoxii pečene vznikajú reaktívne metabolity halotanu) Oxid dusný (rajský plyn. izofluran dilatuje koronárne cievy (steal effect u ICHS.3-dichlor-2-butén) Medzi moderné CA patria – enfluran.často priamo depresívny vplyv na srdce .senzibilizácia myokardu na vznik arytmií aj po endogénnych katecholamínoch . že senzibilizuje na endogénne katecholamíny. alebo je toxicita spôsobená znečisteninou.) . desfluran. negatívne inotropný efekt hlavne halotan a enfluran .halotan . často ako nosný plyn) .výhody . pri dlhodobej anestézii sa kumuluje v tukoch . pri hypoxii pečene z neho vznikajú hepatotoxické metabolity (jedna z možných teórií hovorí o uvoľňovaní fluóru.chýbanie senzibilizácie na katecholamíny .treba dať pozor na to.čoraz menší metabolizovaný podiel . dusný. dusný). je výbušný .tlmivý vplyv ( zníženie alveolárnej ventilácie a útlm ventilačnej odpovede na hypoxiu).vazodilatačná hypotenzia – izoflurán Centrálny nervový systém . izofluran. enfluran spôsobuje zmeny na EEG (je KI u epileptikov).halotan k/p = 2.5 – rýchly nástup a odoznenie Pri podaní inhalačných CA možno pozorovať vplyv na organizmus: Dýchací systém ..lepšia analgézia . spôsobuje útlm srdcovej frekvencie (a tým aj útlm TK). sevofluran . ktorý sa viaže na fosfolipidy a môže vyvolať až nekrózu pečene. nie je výbušný. kyslíka a tepla = hexafluor-2.enflurán Parenchymatózne orgány .nižší koeficient k/p (rýchlejší úč. vyvoláva slabú myorelexáciu (preto + myorelaxanciá).jeho nevýhodou je. Kardiovaskulárny systém . je takmer netoxický ..ich výhodami sú . (nevyvoláme ním anestézu. má silný analgetický úč.3 – rýchlejší nástup a odoznenie oxid dusný k/p = 0.niekedy zmiernený sympatomimetickými vlastnosťami – ox. že je bez zápachu. nedráždi dýchacie cesty .medzi jeho výhody patrí.

laryngospazmus a lokálne dráždenie pri paravenóznom podaní .podáva sa i. Metoxyflurán – je hepato a nefro – toxický 3. Intravenózne Tieto majú rýchly nástup a krátke trvanie. Samostatne sa používajú len na krátkodobé zákroky.m. propofol . hepatotoxicitu a senzibilizáciu na katecholamíny 4. 4.). úč.nevýhodou je.sú kontraindikované pri astme.špecificky blokuje NMDA receptory pre glutamát. Trichlóretylén – spôsobuje výrazný útlm dychu.prebudenie z anestézie je dôsledkom ich redistribúcie z mozgu do periférie. hypotenzii a srdcovej insuficiencii Etomidát. 5. 7.v. 3.sú veľmi lipofilné – rýchly nástup úč.. špecifiky inhibujú chloridový kanál GABAA komplexu (hyperpolarizácia) .sú ultrakrátko pôsobiace.medzi ich N.patria medzi modernejšie . .) aj odoznenie (5-10 min. nesenzibilizuje na katecholamíny . . nastupuje za 1-3 min. patrí výrazný útlm dychu. rýchly úvod a rýchle vyvedenie z anestézie dobrá a rýchla ovládateľnosť hĺbky anestézie dostatočná analgézia potlačenie vegetatívnych reflexov dostatočná svalová relaxácia neprítomnosť nežiadúcich a toxických účinkov prijateľná cena 133 . Cyklopropán – stimuluje sympatikus – maskovanie efektu krvných strát – po skončení anestézie cyklopropánový šok – rýchly pokles KT Ideálne CA by malo mať vlastnosti : 1. používa sa aj ako rozpúšťadlo 2. hlavne do tuku. alebo i. a trvá 15-20 min. Éter – vyznačuje sa výbušnosťou a silným excitačným štádiom.spôsobuje disociačnú anamnézu. 2. inhibuje excitačné procesy . kde sa kumulujú . Chloroform – tiež spôsobuje depresiu dychu a hepatotoxicitu 5. Barbituráty – tiopental a metohexital . že nemajú analgetický úč.2. Ketamín . 6.ich výhodou je rýchly úvod (30 sek. v mozgu dosahujú účinné koncentrácie už za 30 sekúnd . možno ho použiť v poľných podmienkach.jeho nevýhodou sú nepríjemné psychické pocity pri prebúdzaní Obsolentné celkové anestetiká 1.Ú.Ú. somatickú analgéziu. nespôsobuje kardiodepresiu (má stimulačné účinky). nemajú závažné N. používajú sa ako úvod do celkovej anestézie v kombinácii s inhalačnými CA.používajú sa na úvod do celkovej anestézie .

o Neuroleptanestézia – opiát + neuroleptikum + inhalačné CA o Ataralgázia – opiát + benzodiazepínové anxiolytikum (diazepam. Halogénuhľovodíky VŠÚ : a) halogenáciou nižších alifatických uhľovodíkov sa narkotický účinok zvyšuje (etylchlorid). Špeciálne postupy v anesteziológii o Neuroleptanalgézia – opioidné analgetikum (fentanyl. ale aj toxicita (chloroform) 134 . navodí sa tak stav ukľudnenia so zníženou mototrickou aktivitou. dusík. 2. nenasýtené (alkény. Tento postup nezaťažuje srdce a obehový systém. alfentanil) + neuroleptikum zo skupiny butyrofenónov (droperidol).zo vzduchom explozívne zmesi VŠÚ : a) v homologickom rade alifatických uhľovodíkov stúpa účinok k heptánu potom klesá pre znižujúcu sa rozpustnosť b) účinok zvyšuje prítomnosť násobných väzieb. lorazepam.Ani jedno ich nespĺňa. uhličitým). midazolam) o Trankvanalgézia – disociačné CA + benzodiazepínové anxiolytikum Vo veterinárnej medicíne sa tiež používajú CA. sú to rôzne látky. tie však zvyšujú aj reaktivitu. sulfentanil. ktoré sú si blízke fyzikálnym charakterom a fyz. k prehĺbeniu dáme éter b. A rastie od alkánov k alkínom c) substitúcia hydrofilnými skupinami (–OH –COOH) aktivitu znižuje i ruší. hlavne injekčné. sedatív. používa sa tiež neuroleptanalgézia. flunitrazepam. vlastnosťami. ak dôjde k depresii dychového centra. preto je vhodný pri KVS poruchách a v starobe. Anorganické plyny ako pomocné plyny sa používajú – kyslík (na prehĺbenie anestézy. potlačením strachu a analgézia. až vyššie koncentrácie zo vzduchom vyvolávajú miernu narkózu. alkíny). preto sa používa premedikácia pred anestéziou pomocou myorelaxancií. Cyklopropán . podávajú sa opioidný antagonisty ako naloxon. aj alicyklické uhľovodíky (cykloalkány) Etylén. Je KI pri nemožnosti robiť umelú pľúcnu ventiláciu a pri astme. Uhľovodíky – narkotické vlastnosti majú nižšie alifatické nasýtené (alkány).Inhalačné Patria sem plyny a nízko-prchavé kvapaliny. hélium Oxid dusný . analgetík. neuroleptík a anticholinergík (atropín). aj v kombinácii s ox.slabé inhalačné narkotikum. a. substitúcia lipofilnými skupinami (halogény) aktivitu zvyšuje c.-chem. Farmaceutická chémia 1. anxiolytík.

metylbarbiturátov – metohexital. a. skopolamínu. nestálosť väzby vylučuje z použitia jódové deriváty (sú reaktívne a ovplyvňujú štítnu žľazu) c) u chlóralkánov rastie aktivita i toxicita s počtom atómov chlóru optimum u derivátov metánu je u chloroformu d) u nižších monochlóralkánov rastie aktivita s rastúcim alkylom (chlórmetán-hlóretán-2chlórptopán) e) s výhodou sa kombinujú halogény v substitúcii na základnom na základnom alkáne (F. na narkózu nesmie obsahovať peroxidy. Cl. terfluran) f) násobná väzba zvyšuje reaktivitu a účinok súčastne aj výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov (trichlóretylén) Etylchlorid CH3CH2Cl miestne zmrazovacie anestetikum vysoká toxicita tak len v malých koncentráciách na navodenie narkózy Trichloretylén CHCl=CCl2 Met – príloha.b) v rade F<Cl<Br<I vo väzbe C-X s narastajúcou vzdialenosťou klesá stálosť väzby a rastie účinok. ale znížená zápalnosť a výbušnosť) Dietyléter CH3CH2-O-CH2CH3 Met – príloha. preto treba použiť solubilizačné činidlo. Barbituráty VŠÚ : posunutím hypnotického účinku smerom k narkotickej aktivite sa dosahuje zavedením síry v polohe 2 (thiobarbituráty) – nahradením síry za kyslík sa zvšuje lipofilita a tým aj ukladanie do lipofilných tkanív alebo N-metyláciou (N-metylbarbituráty) Nevýhodou ich podania je možný útlm dýchacieho centra. Br – halotan. Étery Alifatické étery sú izostérne s nižšími n-alkánmi (zámena CH2 za O) VŠÚ : a) zo zväčšujúcim sa alkylom (metyl až propyl) rastie účinok ale spomaľuje sa nástup a predlžuje sa trvanie. Zo skupiny N. nesymetrické étery sú účinnejšie ako symetrické b) prítomnosť dvojitých väzieb zvyšuje účinok i reaktivitu c) výhodná halogenácia alkylových radikálov (je rovnaká A. predchádza sa pomocou atropínu al. dobrá anestézia a súčasná myorelaxácia Metoxyflurán CHCl2-CF2-O-CH3 Met – príloha Enflurán CHF2-O-CF2CHClF Divinyléter CH2=CH-O-CH=CH2 Isoflurán CHF2-O-CHClCF3 2. hexobarbital Zo skupiny tiobararbiturátov – thiopental.Injekčné Nevýhodou mnohých z nich je nízka ropustnosť vo vode.príloha d. thiobutabarbtal používajú sa vo forme sodných solí HEXOBARBIT AL O CH3 C N CH3 C O C N O H O H C N C2H5 C S CH3CH2CH2CH C N CH3 O H T IOPENT AL CH3 MET OHEXIT AL O C N CH3 CHCH2 C O CH3CH2C CCH C N CH3 O H 135 . v akútnom prípade analeptikum (bemegrid). používa sa aj ako analgetikum a anthelmintikum Halotan CF3-CHClBr vytvára miernu hypotóniu čo vedie k zníženiu krvácania Met . acetaldehyd a acetón.

Deriváty cyklohexylamínu Cl KET AMIN NHCH3 O Met – príloha.Neuroleptanalgetiká Pacient zostáva pri vedomí. 3. Používa sa kombinácia analgetika fentanylu a neuroleptika droperidolu. vyvoláva určitý stav katalepsie.CH2. kedy pacient sa zdá byť v bdelom stave. a preto sa tento postup používa vtedy keď treba aktívnu spoluprácu pacienta s chirurgom. metabolizuje sa beta-oxidáciou. Zlúčeniny iných štruktúr (etomidád.CH2-COONa – táto kyselina je prítomná v mozgu. acetátová skupina zvyšuje rozpustnosť. c. ale nevníma okolie ani bolesť e. nátrium-4-hydroxybutyrád) N C2H5OCO CH3 ET OMIDÁT N C H Met: hydrolyzovaný na kyselinu Nátrium-4-hydroxybutyrát HO-CH2. F COCH2CH2CH2 N DROPERIDOL N O N H C2H5CO FENT ANY L N N CH2CH2 136 .b. Sterolové zlúčeniny COCH2 R O R= AL FAXALON H R= OH AL FADOLON R= -O-COCH3 ALFADOL ONACET ÁT COCH2OR HO H O R= HY DROXY DION H R=-OCCH2CH2COONa HY DROXY DIONNAT RIUMSUKCINÁT Je účinnejší ako hydroxydion. Deriváty eugenolu CH OCH2CON 2 5 C2H5 OCH3 PROPANIDID CH2COO C H 3 7 Rýchly nástup účinku ale i odoznenie Met: hydrolyzovaný na neúčinnú kyselinu d.

omrzliny. atropínu. pôsobením kyselín a enzýmovou činnosťou pri sušení alebo skladovaní). alebo zelenočierne).elagotaníny 2.rany. angína) . antiflogisticky. k nim patria galotaníny a ich kondenzačné produkty – elagotaníny. fenolkarboxylovej (kys. Státim sa oxidujú a kondenzujú na neúčinné flobafény (vo vode nerozpustné a fyziologicky neúčinné trieslovinové červene – tvoria sa aj dlhším zahrievaním s vodou.O CH2CH2 N N N CH3CH2CO N CH2OCH3 N CH2CH3 N Met: oxidatívna N-desalkylácia O-desmetylácia ALFENT ANIL 3. zastavujú krvácanie (hemostatiká). že zrážajú bielkoviny na povrchu slizníc vytvárajú ochranné membrány. Hydrolyzovateľné (pyrogalové) . Ich hydrolýzou vzniká kys. kokaínu) a ťažkými kovmi (so Fe tmavomodré. čo je základ ich účinku na živé tkanivá – adstringentný účinok. Galotaníny sa ešte delia na 2 skupiny : 1. Pri reakcii s bielkovinami sa tvoria zlúčeniny rezistentné voči proteolytickým enzýmom. príp. aglutinujú erytrocyty.ako antidóta pri otravách ťažkými kovmi a alkaloidmi (okrem morfínu. estery cukrov s kyselinou gallovou a jej depsidami (jej deriváty). Kondezované (pyrokatechínové) .gallotaníny . Pôsobia antisepticky. polyestery kys. Tým. majú sťahujúcu chuť.Hydrolyzovateľné Glykozidy. galová.zápaly v ústnej dutine (stomatitída. elagová a cukry. črevné katary (antidiaroikum) . 2. kys. galovej – depsidy. ktoré sa používajú na výrobu usne zo zvieracej kože trieslením (väzba fenolových skupín trieslovín s amino skupinami polypeptidových reťazcov molekúl bielkovín). vytvárajú zrazeniny s bielkovinami. gingivitída. Farmakognózia Prírodné adstringenciá = Triesloviny Sú to organické polyfenoly s vysokou molekulovou hmotnosťou. popáleniny na malých plochách (riziko rezorbcie a poškodenie pečene) .katechíny 1. atropínu a kokaínu) Delia sa na 1. v etanole a vo vode sú rozpustné (väčšinou koloidne). der.gastritídy. galová a elagová) a sacharidov. alkaloidmi (okrem morfínu. Medzi triesloviny sa zaraďujú organické látky rastlinného pôvodu. Tlmia dráždenie nervových zakončení (lokálne anestetiká) a zamedzujú rezorbcii toxínov a prenikaniu infekcií. nesacharidové estery fenolkarboxylových kyselín 137 . Používajú sa : Externe na .hemoroidy Interne na .

alebo –C-C. Dubienky treba zbierať ešte kým tam sú. 5% saponínov a flavonoidy P.) Rubi fruticosi folium . Kondenzované Nehydrolyzovateľné. Acidum tannicum. ktoré tento novotvar potom prepichnú a uletia. Hamamelidaceae (SL 1) Obsahuje 3 % hamamelitanínu. 40-70 % trieslovín tu tvoria galotaníny. Rosaceae Má 8-14% galotanínov.Rubus fruticosus (ostružina). antidiaroikum (TORMENTAN sp. galovej sa viažu dvoma spôsobmi – depsidovou väzbou (kys. z ktorých vznikajú polykondenzáciou. mierne spazmolytikum 2. – adstringens. ako antidótum. antidiaroikum Anserinae herba – Potentilla anserina (nátržník husí). Rosaceae (SL 1) Má 6-8% galotanínov P. hexahydroxydifénová – takto sa viaže pri nesacharidových esteroch) Gallae – dubienky. pôsobí ako adstringens. ale reagujú za vzniku hnedočervených kondenzačných produktov. tie sa vyvíjajú na larvy až dospelé jedince. používa sa proti hnačke. pretože potom klesá obsah trieslovín. . k. slnečnému žiareniu. Rosaceae Je v ňom 17% galotanínov. Rosaceae Ako ostružina Alchemillae herba – Alchemilla xantochlora.väzbou (kys. Juglandaceae Obsahuje 3% elagotanínov a silicu. elagová. – adstringens. Taninum . Chemicky ide o flavanoly pospájané 138 .externé adstringens Sanguisorbaea radix – Sanguisorba officinalis (krvavaec lekársky). hemostatikum. vyrába sa Tinctura gallarum ako adstringens . proti hemoroidom (AVIRIL H – masť) Juglandis folium – Juglans regia (orech vlašský). omrzlinám. Hamamelidis folium – Hamamelis virginiana. – hemostatikum. Rosaceae Má 6-10% elagotanínov P. Quercus infectoria (dub hálkový). m – digálová – benzénové jadrá sú viazané navzájom cez kyslíky. citrónovú P. neštiepia sa minerálnymi kyselinami. kde hmyz podobný ose nakladie do púčikov vajíčka.Molekuly kys. – externé a inetrné adstringens. popáleninám. Fagaceae (ČSL 4) Dubienky sú patologický novotvar na konárikoch stromov. ich štruktúra je odvodená od prekurzorov flavonoidného typu. v ktorj je juglán spôsobujúci hnedé zafarbenie kože (pretože polymerizuje ne hnedé a čierne pigmenty) P. antidiaroikum Rubi Idaei folium – Rubus idaeus (malina). medzi ktorými je dusík). (ČSL 4) Je to trieslovina (tanín) získaná extrakciou z dubienok.

– náhrada za kramériu.) Bistortae radix – Polygonum bistorta (stavikrv hadovníkový). s kys. omrzliny (STOMARAN sp. octanom olovnatým. dichrómanom didraselným.2% silice P. – externé adstringens.). hemoroidy (HEMORAL sp. kolorimetrické. wolfrámovou v alkalickom prostredí vzniká wolfrámová modrá Stanovenie : Používajú sa metódy adsorbčné. stomatitídy. – interné adstringens.) Fragariae folium – Fragaria vesca (jahoda).. antidiaroikum (TORMENTAN sp. antidiaroikum (TORMENTAN sp. – adstrigens. Krameriaceae (SL 1) Má 10-20% katechínových trieslovín.–C-C. Vacciniaceae Má 3-10% trieslovín P. Rosaceae (SL 1) Je tu 20% katechínových trieslovín. 0. alagotaníny. zápaly GIT )SALVAT THÉ sp. gingivitída (STOMATOSAN tct. oxidačné. na kloktanie Agrimoniae herba – Agrimonia eupatoria (repík lekársky). ktoré sú do 6mol flavanolu rozpustné vo vode. síranom meďnatým . gingivitídy. – externé adstringens.) Rataniae radix – Krameria triandra.). angíny Tormentillae radix – Potentilla erecta. Reakcie farebné – s chloridom železitým – galotaníny modrý rozok a katechíny zelený. Rosaceae P.väzbami. dusičnanom strieborným. Metóda kožného prášku sa používa v garbiarstve. Fagaceae Obsahuje 12% katechínov. flavonoidy P. Myrtylli fructus – Vaccinium myrtyllus (čučoriedka). proti hemoroidom (HEMORAL sp. diuretikum.).. gravimetrické. – externé adstringens. Q. tinctura ratanhiae P. sessilis. náhrada za pravý čaj Dôkaz a stanovenie trieslovín v drogách Dôkaz : Reakcie zrážacie – so želatínou. Kalorimetrické (ČSL 4) – na základe reakcie s kys. Rosaceae Obsahuje 8% trieslovín. Tinctura tormentillae P. – rany. nefelometrické i biologické. vznikajú nerozpustné flobafény. paradontitída.). Polygonaceae Má 15-20% katechínových trieslovín P. ak sú viaceré. fosomolybdénwolfrámovou (FolinCiocalteaenovo činidlo) Titračné – titrácia s manganistanom draselným v kyslom prostredí 139 . flavonoidy (kvercitín). Quercus cortex – Quercus robur.

V dlouhodobém podávání dochází k vysycení enzymatické kapacity v játrech a zvýšení biologické PP: DO: B: IS: CH: FÚ: 140 . stupně. Hypromellosum 2910. Prodlužuje interval A-H a snižuje frekvenci sinusového uzlu. Léčebné hladiny činí asi 0. Magnesii stearas. papírová skládačka. cca 90%. Verapamil je prvním studovaným blokátorem kalciového kanálu. na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80. Omezuje vstup kalcia do buněk hladkého svalstva cév. tbl. na jedné straně vyraženo 40. T – množstvo tanínu Prípravky : Narkotan . 80 mg: kulaté. Vazba na bílkoviny plazmy je vysoká. ISOPTIN 80 mg por. antihypertenzivum. SRN. U nemocných s vážnou poruchou jaterních funkcí může dojít při opakovaném podání k opožděnému vylučování a kumulaci léku v organismu. asi 25-35%. Talcum. V: DR: S: PL: Abbott GmbH und Co. V EKG prodlužuje interval P-Q. na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou.100/D A – adstringentná hodnota. tbl. jako u všech antagonistů kalcia. a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. Carmellosum natricum. Tím vyvolává vazodilataci. jen z 25% močí.5-10 hod. Resorpce z gastrointestinálního traktu je asi 90%. bílé.01%) stabilizatum (halotan stabilizovaný tymolom) Diprivan . 20. ale i do srdečního vodivého systému.halotanum thymolo (0.KG. potahované tablety o průměru 7. SRN. ISOPTIN 40 mg por. blokátor kalciového kanálu. jako antiarytmikum převážně ke snížení komorové frekvence supraventrikulárních tachyarytmií a konečně v retardované lékové formě jako antihypertenzivum. Celullosum microcristallinum.Biologické – založené na schopnosti aglutinovať bielkoviny.KG. Natrii laurilsulfas. s vysokou interindividuální variabilitou. Abbott GmbH und Co. Wiesbaden. na druhé straně znak firmy. flm. potahované tablety o průměru 10 mm. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. Snižuje rychlost spontánní depolarizace i trvání kalcium dependentních akčních potenciálů. Pro tyto své účinky je indikován k prevenci anginózních záchvatů u stabilní ischemické choroby srdeční. bikonvexní. počíta sa adstringentná hodnota – koľko g tanínu pripadá na 100g drogy vzhľadom na jeho fyziologický účinok A=T.2 mm. trvání účinku s vysokou variabilitou 1. ale v důsledku vysokého účinku prvého průchodu játry je biologická dostupnost nižší. 50 a 100 potahovaných tablet. Působí dilataci v koronárním řečišti a má též negativně inotropní účinek. bílé.propofol 13/629/70-C 13/0715/92-S/C 13/0715/92-S Rp. do myocytů. 40 mg: kulaté. ostatní intervaly nemění. Ludwigshafen. zejména buněk SA i AV uzlu. který byl původně uveden na trh jako koronární a periferní vazodilatans. flm. Titanii dioxidum. Macrogolum 6000. PVC/Al blistr. Ve větších dávkách může vyvolat AV blok II. bikonvexní. Antiarytmikum. příbalová informace. Lék je ze 3/4 vylučován stolicí. až III. zejména koronárního řečiště. Verapamili hydrochloridum 40 mg nebo 80 mg v 1 potahované tabletě. Silica colloidalis anhydrica.2-0.4 mikrogramů/ml aktivní látky. biologický poločas je 3-7 hodin. D – množstvo drogy.

komplikovaný akutní infarkt myokardu (bradykardie. mladiství a děti od 3 let. antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. od 6 do 14 let: 40-120 mg 2-3krát denně (maximální denní dávka do 360 mg). Léčba hypertenze. Při současném léčení digoxinem dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu. fibrilace a/nebo flutter síní se zrychlením AV převodu (kromě WPW syndromu). Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg (krátkodobě je možné tuto dávku překročit). návaly.). flutter a fibrilace síní při současně přítomném preexcitačním syndromu. nad 50 kg: 40-80 mg (1-2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg) 3-4krát denně. stupně. přednostně při jídle nebo krátce po něm. který nemá většinou klinický význam. a III. U nemocných léčených verapamilem by se neměla podávat intravenózně antiarytmika. kontraindikován u nemocných léčených betalytiky. nestabilní angina pectoris. trimestru těhotenství by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení rizika a přínosu léčby. WPW-syndrom (zde je riziko vyvolání komorové tachykardie). hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mmHg). onemocnění postihující neuromuskulární přenos (myasthenia gravis. cyklosporinu a theofylinu v séru. Nemocný by na tuto skutečnost měl být upozorněn. a III. AV-blok II. Přípravek mohou užívat dospělí. U pacientů s poruchou funkce jater by léčba měla být zahájena nízkými úvodními dávkami (např. syndrom chorého sinu (bradykardicko-tachykardický syndrom). bradykardie. a 2. Při známkách digitalisové toxicity je třeba snížit dávky digitalisu. stupně. Přecitlivělost na složky přípravku. kardiogenní šok. především zácpa. stupně. negativně inotropnímu účinku i zhoršení vedení vzruchu v srdci. vazospastická angina pectoris. Verapamil může zvyšovat hladiny prazosinu. Při podávání v 3.hm. bradykardie (pod 50/min. hypotenze. sinoatriální blok až asystolie a zhoršení příznaků srdeční slabosti. KI: SU: NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: 141 . dále nauzea. chinidinu. Verapamil se nemá užívat v 1. Účinek se po perorálním podání dostavuje asi za 2 hodiny a vrcholí za 5 hodin. Zejména při zahájení terapie nebo při zvýšení dávek se mohou projevit známky špatné koordinace. Průměrná denní dávka pro všechny indikace je 240-360 mg. U následujících stavů je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta: AV blok I. které negativně ovlivní schopnost nemocných v silničním provozu nebo při ovládání strojů. pokročilá Duchenova muskulární dystrofie). Tablety se polykají celé. Většina nežádoucích účinků vyplývá z farmakodynamických účinků zejména při vyšším dávkování: jsou to pocity horka. a to zejména při požití alkoholu. bez kousání nebo cucání. syndrom Eaton-Lambert.dostupnosti téměř na dvojnásobek. Léčba srdečních arytmií: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie. Verapamil se v perorálním podání dobře snáší. nejsou-li indikovány beta blokátory. např. Přípravek nesmí být podáván pacientům s infarktem myokardu s ischemickou chorobou srdeční do 7 dnů po srdečním infarktu. Ojediněle jsou pozorovány poruchy gastrointestinální. Z kardiovaskulárních účinků je to AV blok II. 1 tableta Isoptin 40 mg 2-3krát denně). beta-blokátory. angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdečního selhání. Vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě a dosažení rovnovážného stavu po delší době podávání je třeba dávku určovat s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného. těžká porucha funkce jater. I: Léčba ischemické choroby srdeční: chronická stabilní angina pectoris. levostranná insuficience). která může být problémem zejména u starších nemocných. výrazný pokles krevního tlaku.v. Dospělí a mladiství s t. Při současném podání spolu s vazoaktivními léky. SA blok. trimestru těhotenství ani v období kojení. a naopak je verapamil i. Děti (pouze u poruch srdečního rytmu): 3-6 let: 40 mg 2-3krát denně (80-120 mg za 24 hod). a to zejména prodloužením biologického poločasu. Z laboratorních příznaků byly pozorovány zvýšení transamináz i alkalické fosfatázy jako známek poškození jater při přecitlivělosti. s dostatečným množstvím tekutiny.

CSc. tkanivo). Nádorové ochorenie = výsledok neregulovaného tkanivového rastu autonómnej povahy. Používajú sa spolu s ďalšími terapeutickými postupmi k liečbe nádorových ochorení.1999 [1203 HN] Uhlíř Oldřich. strata bunkovej funkcie (anaplázia). 2003/12/05 CYTOSTATIKÁ ( L) Cytostatiká (antineoplastiká) – látky. lipóm (tuk. neinfiltrujú.PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 60 Žádné zvláštní požadavky. prerastanie do zdravých tkanív (invazivita). po chirurgickom odstránení nerecidivujú.. 1. 142 . ktoré rozličnými mechanizmami zastavujú rast nádorových buniek. Prodloužení registrace: do 2/2006. na okolité orgány pôsobia tlakom. MUDr. osteóm (kost. mikroskopicky je podobný tkanivu z ktorého vznikol. doplněno dle SPC. neprestupujú do ciev – nemetastazujú.. Základné pojmy: -remisia = zastavenie rastu nádoru -eradikácia = zlikvidovanie prítomných nádorových buniek -relaps = opakované objavenie sa nádorového rastu Rozlišujú sa nádory: a) benígne – pomaly rastú. Nádorové bunky sa vyznačujú 4 základnými rysmi: nekontrolovaná proliferácia (hyperplázia). vytváranie sekundárnych nádorov (metastázy). Patria sem: fibróm (väzivo).7. tkanivo). ktorá vedie ku vzniku atypických štruktúr.

chemoterapia. analgetiká. čím inhibujú biosyntézu nukleových kyselín. antiemetiká Imunomodulačné látky – čiastočne upravujú poškodené imunitné mechanizmy. Terapeutický zásah pomocou antimetabolitov spočíva v zmene rastu buniek. rádioterapia. genetická informácia – existuje génový supresor – p53. Látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín = antimetabolity Mechanizmus účinku: ako antimetabolity sa označujú látky. pôsobia v organizme ako ich falošné prekurzory. Chemická štruktúra: po chemickej stránke sa antimetabolity líšia od fyziologicky sa vyskytujúcich látok iba nepatrnými zmenami štruktúry. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. látky inhibujúce proteosyntézu 5. genetická manipulácia (cesta génu p53).biologické (onkovírusy) Možnosti terapie: chirurgia. imunoterapia. ktoré sú štrukturálne blízke prirodzeným substrátom pre tvorbu nukleozidov a nukleotidov. aflatoxíny) .4. ubenimex. takto môžu byť odtransportované do iných orgánov. látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín 2. Antimetabolity môžu blokovať dielčie reakcie intermediárneho metabolizmu alebo sú sami metabolicky pozmenené a v tejto forme sú inkorporované do nukleových kyselín. Dochádza tak ku syntéze falošnej nukleovej kyseliny.v náhrade prítomnej funkčnej skupiny inou . hormóny a antihormóny 1. doplnkovo: ATB. látky poškodzujúce deliace vretienko 4. tkanivo). Syntetické imunomodulátory – metisoprinol.fyzikálne (ionizujúce žiarenie. prestupujú steny krvných i lymfatických ciev. Rozdelenie cytostatík z hľadiska mechanizmu účinku: 1. preto sú súčasťou komplexnej protinádorovej terapie. nenasýtené aromat. adenóm (žľazový epitel) b) malígne – rýchlo rastú. predovšetkým rakovinových. vrastajú do orgánov a kostí. imunomodulácia. kancerogénne faktory . látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín 3. Rozdiel spočíva: . aldesleukin). UV žiarenie) . Prírodné imunomodulátory – cytokíny (IL 2. kde sa opäť delia = metastázy Patria sem: karcinóm (vzniká z epitelového základu). uhľovodíky. krvné deriváty. interferóny alfa a beta.myóm (sval.7.chemické (decht. majú infiltračný rast. levamizol.v zavedení novej funkčnej skupiny . sarkóm (vzniká z väziva alebo iného spojivového tkaniva) Nádory môžu byť : lokalizované a generalizované Vznik nádorov: 1.v obmene cyklu Antimetabolity možno podľa vzťahu k fyziologickým metabolitom rozdeliť na: a) analógy kyseliny listovej b) analógy purínových báz c) analógy pyrimidínových báz d) inhibítory ribonukleotidreduktázy 143 . ak ho človek má nemal by dostať rakovinu 2.

ktoré vznikli glykozidáciou purínových báz alebo ich analógov v polohe 9 Liečivá: merkaptopurín – liečba hemoblastóz. guanínu a hypoxantínu . čo je enzým. t. rakovina prsníka. V organizme sa flurouracil podobne ako ďalšie jednoduché analógy pyrimidínových báz mení na nukleozidy.u metotrexátu je tiež vodík na dusíku v polohe 10. karcinóm pľúc.OH) inou skupinou– halogén. po glykozidácii a fosforylácii.iný typ predstavujú nukleozidy.nutná je zámena hydroxylu v polohe 4 pteridínového jadra aminoskupinou .obmenou základného purínového skeletu (pr. ktorá pôsobí ako antidotum. Antimetabolity kyseliny listovej sa používajú pri rýchle rastúcich nádoroch. biologickú účinnosť nadobudnú až po intracelulárnej premene na príslušné 9 – ribonkleotidy. ale sú tiež inkorporované do DNA a vedú ku syntéze falošnej DNA.j. azapurín. ovariálne nádory c) Analógy pyrimidínových báz MÚ: Proliferujúce tkaniva a predovšetkým nádory využívajú k syntéze vo zvýšenej miere uracil.j. listovej inhibujú dihydrofolátreduktázu. ktorý katalzuje premenu kyseliny listovej na kyselinu tetrahydrolistovú. Jej hlavnou úlohou je prenos jednouhlíkatých zvyškov (-CHO a –CH2OH) pri biosyntéze purínov a tymínu. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. dezapurín) . Po tejto premene jednak spätnoväzobným mechanizmom inhibujú biosyntézu purínov. halogénom . tiol .antimetabolický účinok získajú obmenou týchto báz: . používa sa pri liečbe nádorov (choriokarcinóm.a) Analógy kyseliny listovej MÚ: antimetabolity kys. akútna lymfatická leukémia). čím je nepriamo blokované bunečné delenie. Vzťah štruktúry a účinku: .náhradou vodíku v polohe 2 adenínu napr.látky podobné purínovým bázam: adenínu. Inhibícia dihydrofolátredukázy tak vedie k poruche syntéze nukleových kyselín. proti solidným nádorom je neúčinný tioguanín – akútna a chronická granulocytárna leukémia butocin – myeloidná leukémia. ale i ako imunosupresívum a antipsoriatikum palitrexát – u nás nie je registrovaný b) Analógy purínových báz MÚ: tieto látky sú proliečivá. ktoré sa fosofryláciou menia na nukleotidy a tie potom inhibujú 144 . Vzťah štruktúry a účinku: . preto látky štruktúrou blízke uacilu narušujú normálny metabolizmus v nádorovom tkanive. ktorý je nutný pre prenos formylového zvyšku substituovaný metylom Liečivá: metotrexát – pôsobí v S-fáze bunečného cyklu.náhradou funkčnej skupiny v polohe 6 (NH2. Jej toxické prejavy možno zmierniť podaním kyseliny folinovej – aktivovaná forma kyseliny listovej (Leucovorin). zložiek nukleových kyselín. t.

ktoré obsahujú nefyziologický cukor (cytarabin) Liečivá: cytarabin – liečba akútnej myeloidnej leukémie fluorouracil – karcinóm prsníka a čriev tegafur – karcinóm rekta. estery kyseliny metansulfónovej. ale výsledkom ich pôsobenia je tiež znížená tvorba deoxyribonukleotidov Liečivá: hydroxymočovina – liečba chronickej myeloidnej leukémie 2.účinné sú i analógy biologických nukleozidov. cytozínu a ich nukleozidov . Látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín a) alkylačné látky – dusíkaté yperity. Najľahšie podlieha alkylácii: dusík (N17) guanínu (pri alkylácii dochádza k otvoreniu imidazolového jadra). čo má za následok zmenu ich biologických vlastností. proteíny).j.sú to analógy uracilu.sú to najdlhšie používané cytostatiká.antimetabolity vznikajú vhodnou substitúciou na pyrimidínovom jadre . RNA. Pevná kovalentaná väzba medzi reťazcami DNA tak bráni ich oddeleniu pri replikácii. čo vedie k blokáde tvorby DNA. Vzťah štruktúry a účinku: . aktinomycíny c) látky spôsobujúce deštrukciu DNA – bleomycíny a) Alkylačné látky . aziridíny. dusíka aminoskupiny v polohe 4 cytozínu. Látky s dvoma alkylujúcimi skupinami t. hrubého čreva. Priebeh alkylácie: R-X + H-Y --------> R-Y + X.+ H+ (R-X = alkylačné činidlo. žalúdka. bifunkčné alkylačné činidlá (pr. sulfóniové alebo karbónivé ióny.tymidylsyntetázu.najúčinnejšie sú: 5-halogénpyrimidíny. nádory mozgu (vysoká lipofilita) d) Inhibítory ribonukleotidreduktázy MÚ: nie sú to antimetabolity. Alkylujúce látky reagujú s nukleofilnými centrami bunkových štruktúr (DNA. Alkylová skupina sa viaže kovalentnou väzbou.dusíkaté yperity) vytvárajú kovalentnú väzbu medzi dvoma guanínmi. čím ruší funkciu DNA = inhibícia bunečného delenia. Spoločným znakom týchto zlúčenín je schopnosť za fyziologických podmienok vytvárať imoniové. H-Y = substrát) Aktivácia alkylačnej látky nastáva enzýmovo alebo spontánne vo vodnej fáze. enzýmy. komplexné zlúčeniny platiny b) látky tvoriace komplexy s DNA – antracyklínové ATB. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie. 5-halogénuracily .sú odvodené od yperitu – náhradou síry atómom dusíka vznikli analógy = dusíkaté yperity 145 . • dusíkaté yperity . deriváty nitrózomočoviny. vyznačujúce sa rozličnou chemickou štruktúrou MÚ: patria sem látky. čím sa obmedzí tvorby tymidínových nukleotidov a nepriamo aj syntéza DNA. ktorý namiesto ribózy obsahuje arabinózu. tymínu. ktoré však majú zmenené biologické vlastnosti a pôsobia ako inhibítory DNA-polymerázy. Fosoforyluje sa na aktívne nukleotidy. Cytarabin – nukleozid fyziologickej bázy cytozínu. ktoré štruktúru nukleových kyselín poškodzujú alkyláciou.

pečene • estery kyseliny metánsulfónovej Vzťah štruktúry a účinku: -charakteristická je prítomnosť 2 metánsulfónových zvyškov. estramustin-fosfát – transportná forma dusíkatého yperitu používaná u karcinómu prostaty mitolaktol – používa sa u chronickej myeloidnej leukémie • aziridíny Vzťah štruktúry a účinku: . amino-dusíkaté yperity.MÚ: spočíva v schopnosti intramolekulárnou reakciou vytvoriť reaktívny karbóniový ión otvorením prechodne vzniknutého aziridíniového iónu. Nosnou časťou sú často látky fyziologického charakteru. Používa sa u testikulárnych nádorov. akútnej a chronickej leukémie. riadenou distribúciou (chlorambucil). ktoré sú schopné alkylačnej reakcie až po ich rozštiepení – sú prekurzormi dusíkatého yperitu. Vzťah štruktúry a účinku: -skrátenie alebo predĺženie etylénového reťazca znižujú účinok -dôležitá je bázicita dusíku. táto sa opäť zvýši po substitúcii arylu elektróndonorným substituentom. Je teda in vitro neúčinný. boli pripravené látky s tzv. estramustin-fosfát). jej zníženie vedie k zníženiu aktivity: N-oxidy sú menej aktívne. ktoré sú esterovou väzbou napojené na koncové alkoholické skupiny alifatického reťazca (C3 – C7) Liečivá: busulfan – liečba chronickej myeloidnej leukémie 146 . Liečivá: chlorambucil – lymfocytárna leukémia. vo vodných roztokoch hydrolyzujú. Používa sa u karcinómu prostaty. ifosfamid. Dusíkaté yperity sú zväčša málo stále. preto sa pripravujú tesne pred použitím. trichlormetin) reagovali so všetkými látkami poskytujúcimi elektróny (NÚ). trofosfamid. amido-dusíkaté yperity (cyklofosfamid. melfalan – vykazuje stereošpecificitu účinku. Existujú aj tzv. Tieto látky patria medzi tzv. Sú viazané na vhodnú nosnú štruktúru určujúcu afinitu k nádoru. ktorého nosnú časť tvorí cyklický ester-imid kyseliny fosforečnej. jeho antineoplastická aktivita je viazaná na L-konfiguráciu.charakteristická je prítomnosť 2 – 3 aziridínových zvyškov v molekule MÚ: otvorením trojčlánkového heterocylu vytvárajú reaktívne kabóniové ióny – alkylačná skupina Liečivá: tiotepa – lokálna chemoterapia pamilomatózy močového mechúra mitomycín – terapia karcinómu žalúdka. po metabolickej redukcii však aktivita stúpa -náhrada metylu v chlormetíne za aryl znižuje aktivitu. k jeho aktivácii dochádza až v pečeni oxidázovým systémom cytochrómu P450. Klasické dusíkaté yperity (chlormetin. karcinóm ovárií a testes cyklofosfamid – prekurzor. lymfogranulóm. Elektrofilné skupiny majú vplyv opačný.

interkaláciou. obmeny v aglykónovej časti molekuly vedú ku zníženiu cytostatickej aktivity 147 . Tieto zlúčeniny sa vyznačujú vysokou lipofilitou a ľahko prenikajú hematoencefalickou bariérou – sú vhodné na liečbu mozgových nádorov. resp.• deriváty nitrózomočoviny MÚ: . Liečivá: karmustin. Cl aniónom organickej kyseliny. ktoré sú viazané na rovnakom atóme dusíka.je menej nefrotoxická b) Látky tvoriace komplexy s DNA MÚ: prírodné látky najmä cytostatické antibiotiká sa vyznačujú schopnosťou tvoriť komplexy s DNA – viažu sa tzv.j. iného substituenta – tento rozhoduje o farmakokinetických parametroch nitrózomočovín. čo sa prejaví inhibíciou syntézy RNA závislej na DNA. lomustin – nádory mozgu.vodíkovými väzbami na guaníny. kde sa naviaže nekovalentnými . ktoré reagujú s guanínmi a adenínmi v DNA reťazcoch. Interkalácia je hlavným MÚ antracyklínov a aktinomycínov. -druhý atóm dusíka nesie cykloalkylovú skupinu. Pt má v zlúčeninách oxidačné číslo 2 alebo 4.spočíva vo vzniku reaktívneho karbóniového iónu a príslušného izokyanátu. t. Antineoplastickú aktivitu majú platanaté komplexy. NÚ: vysoká nefrotoxicita karboplatina – (ako cis platina). testes. Liečivá: cisplatina – nádory ovárií. planárna molekula cytostatika sa zasunie medzi dvojitú špirálu DNA. • antracyklínové antibiotiká Vzťah štruktúry a účinku: -molekula daunorubicínu sa skladá z chinónového aglykónu – daunomycinónu -v polohe 1 je glykozidicky viazaný bázický monosacharid – daunozamín -rozsiahla konjugácia systému je príčinou absorpcie svetla vo VIS oblasti. Vysoká nefrotoxicita cisplatiny viedla k náhrade NH3 donorovými ligandami – amínmi. ich toxicite a diferenciácii účinku na určité nádory. Vzťah štruktúry a účinku: -spoločným znakom je prítomnosť 2-chlóretylovej skupiny a nitrózoskupiny. karcinóm pľúc. Vzťah štruktúry a účinku: Pre biologický účinok sú nutné dve cis-orientované funkčné skupiny. čo podmieňuje červené zafarbenie antracyklínov (červený moč) -štruktúra antracyklínov je dosť špecifická. príp. leukemické poškodenie CNS • komplexné zlúčeniny platiny MÚ: podobá sa bifunkčným alkylačným činidlám – vytvára väzbu s dusíkom purínových a pyrimidínových báz v molekule DNA. Karbóniový ión alkyluje DNA s izokyanát môže reagovať s aminoskupinami AK a proteínov. Dôsledkom je inhibícia replikácie a transkripcie.

pôvodne izolovaný bleomycín je zmesou bleomycínov A1-A6 a B1-B6. Látky poškodzujúce deliace vretienko = antimitotické látky • 148 . čím dochádza k rozštiepeniu reťazcov dvojšpirály DNA. β-laktámového kruhu. -jednotlivé bleomycíny sa líši zbytkami amínov. z ktorej sú uvoľnené –„vytrhnuté“ pyrimidínové bázy cytozín alebo tymín. polypeptidového reťazca. Vzťah štruktúry a účinku: -základom molekuly je kyselina bleomycínová. Bleomycíny A sú antineoplasticky účinnejšie ako bleomycíny B. imidazolu a glykozidicky viazaného disacharidu. pyrimidínu. rakovina prsníka. karcinóm bronchov epirubicín – akútne leukémie. bleomycíny -sú to bázické glykopeptidové antibiotiká. malígne lymfómy 3. Toto je podobné biologickému účinku po ožiarení. Wilmsov nádor c) Látky spôsobujúce deštrukciu DNA (Rádiomimetiká) MÚ: spočíva v interakcii látok danej skupiny s DNA. chorioepitelióm. 30%B2) – karcinóm kože. Jej esterifikácia vyššou mastnou kyselinou vedie ku výraznému zníženiu kardiotoxicity a ku prolongácii účinku -k zníženiu kardiotxicity vedie tiež odstránenie metoxyskupiny v polohe 10 -pre účinok je nevyhnutná prítomnosť cukornej zložky molekuly -zníženie toxicity a zachovanie účinku sa dosiahlo priestorovou izomerizáciou hydroxylu v polohe C4 cukornej zložky – epimér doxorubicínu = epirubicín Liečivá: daunorubicín – akútna leukémia doxorubicín – leukémie. preto sa tento efekt označuje ako rádiomimetický. ovárií • aktinomycíny .patria k najdlhšie používaným cytostatickým antibiotikám Vzťah štruktúry a účinku: -patria k peptolidovým antibiotikám -obsahujú spoločný chromogén–aktinocín. karcinóm pŕs. ktoré tvoria amidy s kyselinou bleomycínovou Liečivá: bleomycín (70% A2. slizníc. zložená z bitiazolového chromofórneho systému. na ktorý sa v polohe 1 a 9 amidovou väzbou napájajú dva pentapeptidové laktóny -laktónovú väzbu tvorí hydroxyl treonínu a karboxyl N-metyl-valínu -štruktúra aktinomycínov je vysoko špecifická a akýkoľvek zásah do molekuly má negatívny vplyv na neoplastickú aktivitu Liečivá: daktinomycín – testikulárne nádory.-možné sú obmeny na primárnej alkoholickej skupine na C14.

Inhibítory topoizomerázy I: Alkaloidy z Camptotheca acuminata. prekrúteniu DNA. Topoizomeráza I rozpájaním a spájaním reťazca DNA uvoľňuje torzné napätie vznikajúce pri replikácii DNA. nádory semeníkov 4. Poškodzujú štruktúru a funkciu mikrotubulov väzbou na tubulín. lebo dochádza ku vzniku rezistencie. Napr. Liečivá: topotekan.j. deriváty kapmtotecínu. etoposid (nádory ovárií a testes) Použitie: malobunkový karcinóm pľúc. Používa sa liečivo charakteru enzýmu – L-asparagináza. sa viaže na jeden reťazec DNA replikačnej vidlice . Topoizomeráza I. Neovplyvňujú pritom syntézu DNA a ostatné premitotické deje. Nedostatok tejto AK v extracelulárnom priestore má za následok narušenie proteosyntézy a tým zastavenie rastu nádorových buniek. Liečivá: kolchicín. zabezpečujú správnu topológiu DNA t. Liečivá: teniposid (nádory mozgu).MÚ: . Aby mohli rásť musia ho získavať z okolitého prostredia. čím zbavuje nádorové bunky potrebnej aminokyseliny. Nádorové bunky sa však líšia rozdielnou schopnosťou syntézy niektorých špecifických aminokyselín. docetaxel Inhibítory topoizomerázy: Obe izoformy topoizomerázy. Inhibítory proteosyntézy MÚ: syntéza bielkovín je jednou z hlavných podmienok rastu normálnych i nádorových buniek. pretože blokujú delenie buniek v štádiu metafázy vretienka. Topoizomeráza II. majú látky tejto skupiny priamy antimitotický účinok.na rozdiel od ostatných cytostatík. po glykozidácii sa znížila toxicita. bránia napr. ďalšie zníženie sa dosiahlo prípravou fosfátov (etopozid/tenipozid fosfát) V nižších dávkach pravdepodobne inhibujú/narúšajú replikáciu DNA inhibíciou topoizomerázy II. irinotekan Použitie: hlavne metastázujúce karcinómy čreva a konečníka alebo vaječníkov po zlyhaní prvotnej terapie • Inhibítory topoizomerázy II: Pôvodný podofylotoxín (Podophylum peltatum) bol silne toxický. umožňuje ich oddelenie. viažu sa špecificky na komplex DNA-topoizomeráza I. ľudské leukemické bunky nie sú schopné syntetizovať L-asparagín. vinblastin. Liečivo: L-asparagináza je používaná k liečbe lymfoblastickej leukémie u detí 149 . Kritické obdobie ich pôsobenia je v S fáze bunkového cyklu. zlomu v reťazci a strate funkcie DNA. demekolcín – nepoužívajú sa pre vysokú toxicitu alkaloidy z Vinca rosea – vinkristin. Nazývajú sa tiež vretienkové jedy. čím bráni jeho zlomeniu a porušeniu. Patria sem prevažne látky rastlinného pôvodu. ktoré zastavujú mitózu a delenie buniek až sekundárne v dôsledku rozličných metabolických zmien. separáciu chromozómu pri mitóze a opätovné spojenie reťazcov. Používanie nemá príliš veľký význam. vindesin taxany – paklitaxel. ktorá katalyzuje rozklad extracelulárneho asparagínu na kyselinu L-asparágovú a amoniak. Vysoké dávky majú priamy antimitotický efekt. sa viaže na oba reťazce DNA. Tento proces je kapmtotecínmi inhibovaný. nadmerne stočený reťazec rozpojí a opäť ho spojí v priamej polohe.

kalusteron • Estrogény . dietylstilbestroldipropionát. hydroxyprogesteron-kapronát • Glukokortikoidy . Terapeuticky sa uplatňujú ako alternatíva aplikácie estrogénov pri karcinóme prostaty. prostaty a endometria. ktorých bunky obsahujú receptory pre steroidné hormóny. najmä tých. Liečivá: medroxyprogesteron-acetáty. ktorý sa prejavuje tlmivým účinkom najmä na lymforetikulárne. testosteron-izobutyrát. mestranol. kedy nemožno previesť chirurgický zákrok alebo rtg ožiarenie. MÚ spočíva pravdepodobne v antagonizovaní účinkov estrogénov na bunky maternice. bunkové receptory Liečivá: tamoxifen. nandrolon-fenylpropionát.v chemoterapii sa používajú pomerne vzácne. • Androgény . no niektoré pôsobia iba na určité orgány. Patria k nim hormonálne závislé nádory ako sú niektoré karcinómy prsníka.majú všeobecne inhibičný účinok na proteosyntézu. uplatňujú sa najmä u karcinómu endometria a jeho metastáz. Preto možno hormóny využiť k terapii nádorov určitých typov.antiandrogény kompetitívnou inhibíciou zabraňujú väzbe testosterónu na bunkové androgénne receptory.bránia väzbe estrogénov na špecifické. dietylstilbestrol. Liečivá: cyproteron-acetát (steroidný antiandrogén). Okrem hormónov sa používajú i antihormóny. fosfestrol • Antiandrogény . testosteron-propionát. Hormóny a antihormóny Hormóny spätnoväzobným mechanizmom ovplyvňujú metabolizmus ako celku.terapia estrogénmi sa indikuje pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka u žien po menopauze. Liečivá: testosteron. flutamid (nesteroidný antiandrogén) • Antiestrogény . aminoglutetimid • Gestagény . preto sa v onkológii využívajú predovšetkým u akútnej leukémie 150 . Liečivá: etinylestradiol-3-izopropylsulfonát. Podkladom použitia je antagonizmus medzi estrogénmi a androgénmi a ich pôsobenie na tvorbu hormónov v prednom laloku hypofýzy.uplatnili sa predovšetkým pri terapii karcinómu prsníka a to najmä v prípadoch.5.

GIT (orálne a intestinálne ulcerácie. tiretylperazín) -butyrfenóny (haloperidol) -prokinetiká (metoklopramid. o nauzea. . lymfocytopénia.na zníženie GIT toxicity sa podávajú: -fenotiazíny (prochlórperazín. ktorý riadi sekréciu luteotropínu (LH) a folitropinu (FSH). trombocytopénia a imunosupresia).Liečivo: prednizón • Analógy gonadoliberínu . nechutenstvo o hyperurikémia o ireverzibilná toxicita ako mutagenita.tiosíran sodný (oslabenie toxické účinky cisplatiny). Za fyziologického stavu riadi funkciu gonád.levokarnitín a α-tokoferol (antioxidačný účinok) . Nežiaduce účinky cytostatík a liečivá používané ku zníženiu ich toxicity: o cytotoxický účinok na rýchle sa deliace normálne bunky je reverzibilný. karcinogenita.leukovorín (blokuje účinky metotrexátu) . superaktívne analógy prasačieho gonadoliberínu. prejavujúci sa znížením hladiny plazmatického testosterónu.mesna (obsahuje SH skupiny. hnačky). nefrotoxicita. porucha spermatogenézy. vlasový folikul (alopécia).na potlačenie kardiotoxicity . Najviac sa prejavuje pôsobením na kostnú dreň (leukopénia. Liečivá: burserelin. ktorý znižuje hematologickú toxicitu. ale i neurotoxicitu a ototoxicitu alkylačných látok a ionizačného žiarenia . Dlhodobým podávaním vyšších dávok tohto hormónu možno zastaviť sekréciu gonadotropínov a vyvolať tak centrálny hypogonadizmus (tzv. zvracanie. strata libida). triptorelin Vzťah štruktúry a účinku: charakteristickým znakom je prítomnosť D-AK (serín.gonadoliberín je peptidický hormón hypotalamu. sterilita. Terapeuticky sa „chemická sterilizácia“ využíva pri karcinóme prostaty. dromperidon. V klinickej praxi sa dnes využívajú tzv. fibróza pečene Antidotá: . tryptofán) v polohe 6 namiesto glycínu. alizaprid) -setróny (ondansetrón. ktoré viažu akroleín – produkt biotransformácie fosfamidov – znižuje tak ich urotoxicitu) . kardiotoxicita. neplodnosť. granisetrón) 151 . chemická sterilizácia). gonády (menštruačné poruchy.dexrazoxan = cyklický analóg EDTA (znižuje kardiotoxicitu antracyklínov – chelatáciou železa myokardu bráni väzbe cytostatík) . teratogenita.amifostin (tiofosfátový derivát cysteamínu.

Onkloytickú aktivitu má aj leurozín a leurozidín. demekolcín Použitie: iba zriedka sa používa droga v prášku alebo tinktúra. kože. DOCETAXEL/ TAXOL – rakovina prsníka a vaječníkov . glykopeptidy – viskotoxíny a lektíny (viskotoxíny sú zmesou polypeptidov . Bočný esterový reťazec: pre aktivitu dôležitý hlavne C3 – nevyhnutný je aryl na C3. ktorý ju používali sa zistila leukopénia (následkom zníženia aktivity kostnej drene). majú vyššiu biologickú dostupnosť.kolchicín. hnačkou. ako acyl najlepšie aryl.009%.Vincae herba – Vinca rosea /Catharanthus roseus (Apocynaceae) . molgramostin) Farmakognózia: . pre malú terapeutickú šírku nie je vhodným cytostatikom). že bránia ich depolymerizácii (interagujú s tubulmi deliaceho vretienka.-proti hematologickej toxicite – lítiové soli. čo svedčí o prítomnosti látok s antimitotickými účinkami. vinblastín. Otrava sa prejavuje vracaním. . z ktorých viaceré majú antineoplastickú aktivitu – vinkristín. jeho otvorenie spôsobí úplnú stratu aktivity.Colchici semen – Colchicum autumnale (Liliaceae) OL: alkaloidy . lektíny sú glykoproteíny). no u ľudí. ochromením dýchacieho centra. Vindezín. flavonoidy (deriváty kvercetínu) 152 . Využíva sa najmä na izoláciu alkaloidov: kolchicín (len ako antiuratikum. preto sa využíva Taxus baccata MÚ:spôsobujú stabilizáciu mikrotubulárnych proteínov tým. cievnymi poruchami. Sú vysoko toxické. vaječníkov . ale môže byť aj alkyl. vinorelbín – komerčné názvy. karcinómy prsníka.rastlina sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako antidiabetikum.Visci albi herba – Viscum album (Loranthaceae) OL: peptidy resp. Postupne sa z nej vyizolovalo 80 alkaloidov. Zúženie 8-článkového kruhu na 7 a odstránenie acylovového zvyšku z neho aktivitu výrazne nemení. Výrazné zníženie nastáva aj po odstránení benzoylového fragmentu. ďalej sú prítomné triterpény. Použitie: lymfatická leukémia.Taxus brevifolia (Taxaceae) – Tis krátkolistý OL: diterpenoid (C21) taxol (paclitaxel) – získava sa z kôry Použitie: TAXOL inj.. nižšiu toxicitu.z taxolu sa získava polosyntetický DEBAC (10-deacetylbaccatín) – totálna syntéza má 29 krokov Použitie: TAXOTERE. Oba pôsobia ako mitotické jedy.v rastline je ho málo 0.Taxus baccata (Taxaceae) – Tis obyčajný OL: diterpenoid taxol (paclitaxel) – získava sa z ihličia . strom rastie pomaly. sú to deriváty základných štruktúr. malígne lymfómy a melanómy . prsníka.karcinóm pľúc. majú antimitotický účinok. väčšie využitie má demekolcín. lebo pri predávkovaní pôsobí ako kapilárny jed. vytvorí sa chumáč a tak nemôže dôjsť k rozdeleniu) VŠÚ: Základný skelet: pre aktivitu nutné zachovanie oxetánového kruhu. hemopoetické rastové faktory (filgastrim. polysacharidy. amidová väzba môže byť nahradená esterovou . . významná je skupina bis-indolových alkaloidov.

paklitaxel Dermatologiká.Resina podophylli / Podophyllinum – Podophyllum pelatum (Podophyllaceae) OL: voľné i glykozidicky viazané lignány.vehikulum a oklúzia . Viskotoxíny sú p.Cephalotaxus harringtonia (Cephalotaxaceae) OL: harringtonín Použitie: má antileukemickú aktivitu. vaječníkov.o.koncentračný gradient (čím vyššia c. tiež zvyšujú imunitu. – medroxyprogesterón TAXOL .dávkovacia schéma .dermatológia .. β-peltatín Používa sa teniposid s etoposid – zväčša sú prodrug formy Použitie: karcinóm pľúc. lokálne ATB ( D ) určené sú na povrchové časti tela oblasti používania: . je však ešte v 3.tbl. – metotrexát PROVERA tbl. . Izolované. nelymfatické leukémie. αpeltatín. IRINOTECAN .očné a ušné lekárstvo . pľúc Prípravky: TOPOTECAN. čisté lektíny majú cytotoxickú aktivitu na určité tumory a karcinómy.Camptotheca accuminata (Nyssaceae) OL: kamptothecín – pôsobí ako inhibítor topoizomerázy I. parenterálne znižujú krvný tlak. najdôležitejší je glykozid podofylotoxín. Živica má aj laxatívny účinok – drastické preháňadlo. Použitie: karcinómy vaječníkov. neúčinné. tým rýchlejšie a väčšie množstvo liečiva prejde z dermy . vo vyšších dávkach vyvoláva krvavé hnačky. Droga v čajovináach sa používa ako antihypertenzívum a antisklerotikum. sú však dráždivé a vo vyšších dávkach spôsobujú nekrózy. aplikácii – medzi čajovinami a izolovanými látkami.Použitie: Treba rozlišovať pri p.vek 153 - .stomatológia faktory určujúce farmakologické odpovede na lokálne podaný liek: -variabilita penetrácie látky podľa miesta aplikácie . . stupni klinického skúšania PRÍPRAVKY: METOTREXAT inj. čriev.chirurgia .o.

aerosoly.. spreje D01 – Antimykotiká pre dermatológiu ( lieky proti plesňovým a hubovitým ochoreniam kože) .masti (unguenta). KERASAL ung.a) špecifické b) nešpecifické .rezorcín demetyllanosterol .kyselina salicylová (AKNEFUG. krémy .majú lokálne pôsobenie .a) lokálne b) systémové 1) Nešpecifické antimykotiká: .látky: .zmena pH .dermatologické vehikulá: . BETACORTON S.gély . DIPROSALIC) reduktáza morfolíny .organické farbivá: .liečivé tekutiny (solutiones) .zápal kože .genciánová violeť demetyláza azoly lanosterol sqalenepoxid epoxidáza allylamíny sqalen grizeofulvín metabolizmus DNA/ RNA fluorouracil cytozíndeamináza flucytozín 2) Špecifické antimykotiká: polyénové antimykotiká 154 . TRIAMCINOLON S. zastavujú rast alebo usmrcujú kožné huby a kvasinky .mechanizmus účinku: . Ergosterol ALPICORT.prášky (pulveres) .kyselina undecylénová (MYKOSEPTIN ung) .ovplyvnenie priepustnosti bunkovej membrány .očné kvapky (oculoguttae) .sú to mnohé antiseptiká a dezinficienciá .očné vody ( Aqua ophthalmica) .pleťové mlieka (lotiones) .pohlavie (žena má jemnejšiu kožu) .spomaľujú resp.účinok: .kyselina dodecylbenzénsulfónová .fungistatický a bakteriostatický .denaturácia bielkovín .rozdelenie: .

.početné. Trichosporon..14 .látky: . Inhibíciou syntézy membránových štruktúr blokujú u dimorfných húb morfogenézu z kvasinkovej do myceliárnej formy .väzba na ergosterol bunkovej steny s následným rozrušením jej integrity .indikácie: . kandidová paronychia a onychomykóza . bifázickým hubám).FUNGICIDIN LÉČIVA ung .kandidózy ústnych kútikov.spektrum účinku: .rod Candida.lokálne polyénové antimykotikum izolované z aktinomycéty Streptomyces natalensis .azolové antimykotiká: .PIMAFUCIN crm b) inhibítory syntézy ergosterolu: . kandidová vulvitída.nystatín: .α.a) vytvárajúce póry: . dermatofytom.demetylázy. erosio interdigitalis. hubám.spektrum účinku: Candida.inhibícia enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu v membráne húb.polyénové antimykotikum s fungistatickým až fungicídnym účinkom produkované kmeňom Streptomyces noursei .mechanizmus účinku: .interakcie: .indikácia: . interdigitálne a doplnenie liečby vaginálnymi tabletami pri pošvovej kandidóze) . Trichophyton). pliesňam. dermatofyty (Microsporum.povrchové kandidózy (análne. jeho blokáda je kľúčovým krokom účinku azolových antimykotík.spektrum účinku: . pretože sa metabolizujú v pečeni v mikrozomálnom systéme s cytochrómom P450 3A 155 . mikromycéty z rodu Aspergillus . .mechanizmus účinku: .natamycín: . jeho katalytická aktivita je závislá na cytochróme P450..široké – pôsobí proti kvasinkám. Blastomyces. dá sa využiť pri kandidózach a Trichomonas vaginalis . K inhibícii konverzie lanosterolu na ergosterol dochádza prostredníctvom enzýmu C.

väčšina aplikovanej formy zostáva na povrchu kože. plesne a aktinomycéty. kvasinky a plesne . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie . kvasinky (Candida .pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . fakultatívne patogénnymi hubami a plesňami.deriváty imidazolu: . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie vyvolané dermatofytmi alebo kvasinkami v kombinácii so streptokokmi. kvasinkami. V dostatočne účinnej dávke preniká do najnižšej vrstvy epidermis.tvorí v rohovej vrstve epidermis depot s koncentráciou. enterokoky. ktorá mnohonásobne prevyšuje antifugálnu a antibakteriálnu minimálnu inhibičnú koncentráciu v pritomnosti bielkoviny.dermatomykózy.dermatofytózy.PEVARYL ..pôsobí fungicídne na dermatofyty (Microsporum.mikonazol: . dimorfné huby.klotrimazol: . epidermofýcie. mizne cytochrómperoxydáza. zasahuje rušivo do biosyntézy bunkovej membrány a do pochodov v bunke.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby.mechanizmus účinku: -interakcia s cytochrómom P450. interdigitálne mykózy. CLOTRIMAZOL.dermatomykózy vovolané dermatofytmi (trichofýcie. kvasinky a plesne. . Trichosporon cutaneum).pri lokálnej aplikácii na zdravú pokožku je systémová absorpcia veľmi nízka. mikrospórie).indikácie: . kandidózy a keratomykózy (pityriasis versicolor).kinetika: . po resorpcii sa mení v pečeni na neúčinné hydroxyderiváty . pitiriasis versicolor . CANESTEN. v stratum corneum sa vytvára koncentrácia. Baktericídne účinkuje na grampozitivní bakterie (Bacillus anthracis. perkutánna resorpcia je však veľmi nízka. dimorfnými hubami a plesňami. V bunke pribúda oxidáz NADH a hromadia sa toxické peroxidy. nepôsobí na spóry (konídie) . Cryptococcus neoformas.mierne lokálne podráždenia a zriedka alergické reakcie .účinok: . onychomykózy a pilomykózy spôsobené dermatofytmi. stafylokoky a pyogénne streptokoky). Z mikrobiálnej bunky unikajú nízkomolekulárne komponenty. . Trichophyton. Inhibuje tiež produkciu kalmodulinu. PLIMYCOL .účinok: . Bacillus subtilis.účinok: .AKNECOLOR crm. IMAZOL. paronychie až vulvitídy .indikácie: . Epidermophyton a Lageronia soudanensis).indikácie:. kvasinkami (kandidózy).pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. stafylokokmi. nokardiami.nežiaduce účinky: . ktorá presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu pre dermatofyty .kinetika: .aplikovaný na kožu sa prakticky nevstrebáva .pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes .ekonazol: .DAKTARIN crm 156 .

iné účinky: znižuje mitogénnu odpoveď fibroblastov hladkej svaloviny ciev na stimulačný účinok plazmatického rastového faktora (PDGF) a tým proliferáciu .nežiaduce účinky: .mechanizmus účinku: .po p.morfolíny: .7 – 7. a jej adnexoch (vlasovom folikule. účinnejšie na vláknité huby (inhibícia mycélií). ONYCHON) .denaturácia proteínového skeletu (mikrotubulárneho skeletu bunky. 157 ..grizeofulvín: . dimorfné huby a parazity (Trypanosoma cruzi).penetruje rýchlo celou kožou .o. neinhibuje procesy závislé na cytochróme P450. v nechtoch .ľahké podráždenie kože ( pruritus alebo ľahké svrbnie. podaní: dyspeptické problémy. aktinomycéty .naftifin (EXODERIL) .MYFUNGAR . proti dermatofytom je pri pH 4-7 .epoxidázy.vysoko lipofilný a keratofilný.vlase).ketokonazol: .fungistatický a fungicídny . pytiriasis versicolor.o.interakcie: .po p. morfologicky ide o blokádu proliferácie vláknitých výbežkov ⇒ zastavenie množenia plesní v koži a jej adnexoch a postupným odrastaním starých vrstiev . koži. vlastný nedostatek ergosterolu sa podieľa na fungistatickom účinku .NIZORAL . o.terbinafin (LAMISIL. kvasinky. inhibícia proteosyntézy a syntézy mRNA.spektrum účinku: . kožné kandidózy . účinnosť proti plesniam a kvasinkám je najlepšia při pH 6.látky: amorolfin (LOCERYL crm) c) zásah do funkcie bunkového jadra: . – väzba na plazmatické bielkoviny je až 99% .flutrimazol: . MYCOSPOR .iba dermatofyty .narozdiel od iných azolov je účinok závislý na pH.kvasinky.alergický kožný exantém .bifonazol: . môžu byť prechodne zvýšené hodnoty pečeňových testov .kinetika: . strata chuti najprv na slané. dermatofyty.dermatomykózy vyvolané dermytofytmi.kinetika: .BIFONAZOL. potom na sladké.dermatofyty.MICETAL .po p. erytém) .allylamíny: . postupne sa koncentruje v tukovom tkanive.4.mechanizmus účinku: inhibuje biosyntézu ergosterolu a mení zloženie ďalších lipidových komponentov bunkovej steny .mechanizmus účinku – blokáda biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity enzýmu skvalén. podaní sa významne viaže na plazmatické bielkoviny. DIFLUCAN . primárne fungicídny účinok je spôsobený inhibíciou emzymatickej aktivity a intracelulárnou akumuláciou skvalénov. sú citlivejšie na inhibíciu syntézy ergosterolu ako kvasinky .kinetika: .oxikonazol: .nežiaduce účinky: .mechanizmus účinku: .účinok: . dimorfné huby.zmena bunkovej membrány následkom ovplyvnenia biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity demetyllanosterolreduktázy .synergický účinok s ketokonazolom pri infekciách spôsobených Trypanosoma cruzi .spektrum účinku: .látky: .spektrum účinku: .indikácie: .flukonazol: -DIFLAZON.

patogénny chromomykózy .BATRAFEN crm .nežiaduce účinky: . Epidermophyton a Microsporum . prejavy intolerancie .spektrum účinku: .kinetika: . keď je koža suchá (poruchy rohovatenia). kryptokoky. ktorá pôsobí fungicídne proti všetkým releventnýmpatogénom zodpovedným za plesňové infekcie nechtov .spektrum účinku: -kandidy.selektívna fungistatická aktivita voči Trichophyton.indikácie: .znižuje účinok kumarínových antikoagulancií (warfarin) .. trichomonády .účinok: .. nechtov a vlasových folikulov .indikácie: .potencuje účinok azolových antimykotík .povrchové hubové infekcie kože D02 – Emolienciá a protektíva (látky vyhladzujúce kožu hydratáciou jej rohovitej vrstvy alebo chrániace kožu) a) emolienciá: . prechodné zvýšenie pečeňových testov. či mentol (levomentolum) a antipruriginóznymi účinkami. pri ichtyóze a ekzémoch .v menšej miere blokuje syntézu DNA aj priamo ako antagonista cytozínu .interakcie: .aj sporocídny a protizápalový .fungistatický.účinok je krátkodobý ..účinok: .pyridonu.spektrum účinku: .nežiaduce účinky: .aktívne transportovaný do buniek mikromycét.alergie. leukopénia.chromomykóza. poruchy funkcie obličiek.interakcie: . fotosenzibilizácia pri slnení.účinnosť zvyšujú: .potencuje účinok alkoholu .tolnaftát: . .kinetika: .hydrofilný. vylučuje sa takmer úplne močom .ANCOTIL d) ostatné antimykotiká: .mechanizmus účinku: . kože.zmäkčujúce látky. krátkodobá liečba mykotických infekcií močových ciest .cytozínarabinozid kompetitívne inhibuje účinok .ľahko preniká do kože . ZnO a oxid titaničitý s adstringentnými účinkami 158 . mykoplazmy. placenty a predpokladá sa aj prienik do materského mlieka. ktoré ukľudňujú kožu.aminoetanolová soľ cyklohexyl-hydroxy-metyl.vykazuje skríženú alergiu s penicilínom !!! .baktérie. v nižších dávkach blokuje adhezívnu schopnosť kandíd na sliznice .barbituráty znižujú účinok grizeofulvínu . ktorý je inkorporovaný do RNA s výslednou inhibíciou syntézy nukleových kyselín .G+ a G.gáfor (Camphora).ciklopiroxolamin: . preniká do všetkých tkanív a telesných tekutín vrátane likvoru. vyhladzujú a hydratujú ju . kde je deaminovyný na vlastnú účinnú látku je 5 – fluorouracyl.podávajú sa v prípadoch.flucytozín: .preniká do novo tvorených keratizovaných tkanív.granulocytopénia.allopurinol znižuje myelotoxiciu flucytozínu a neinterferuje s jeho antifugálnym účinkom .

OILATUM EMOLLIENT.fotoprotektívne látky: .pôsobí lokálne.cieľom je: .spôsobujú v koži zápalové procesy sprevádzané biochemickými pochodmi ovplyvňujúcimi cievy.EXCIPIAL U LIPOLOTIO. ktoré môže viesť k mutáciám genetickej informácie a ku vzniku nádorového bujnenia . alebo pred slnečným žiarením určitých vlnových dĺžok. UVA lúče: . calcii carbonas.filtre brániace prieniku erytmo-génnych lúčov UVB (280 -320 nm) .chránia kožu pred negatívnym pôsobením buď pred celým spektrom slnečného žiarenia (zinci oxidum. Naviac v dôsledku nadmerného ožarovania kože dochádza k degeneratívnym zmenám väziva. U osôb neschopných tvoriť väčšie množstvo melanínu vzniká ovplyvnením DNA zvýšené bunkové delenie a zrýchlená keratinizácia.sojae oleum: .EXCIPIAL crm . .paraffinum liquidum: .tekutý parafín .pôsobí lokálne.BALNEUM HERMAL liq . nepreniká do hlbších vrstiev kože . redukciou odfarbený melanín a navodzujú okamžitú pigmentáciu.filtre nedovoľujúce prienik pigmentotvorným lúčom UVA (320 – 400 nm) UVB lúče: . titanii dioxidum.jecoris aselli oleum: .rybí olej . deriváty kyseliny p-aminobenzoovej (resp.paraffinum perliquidum: . tieto látky väčšinou absorbujú lúče a menia svetelnú energiu na tepelnú . vstrebávajú sa iba pri porušenej integrite kože .obsahuje predovšetkým glyceridy nenasýtených mastných kyselín a vitamíny A a D. talcum. Melanín spoločne s už existujúcim pigmentom tvorí prirodzenú ochranu kože.pôsobí na už skôr v bunkách sa vyskytujúci. starnutím kože a poškodeniam DNA.vstrebáva sa kožou a preniká do hlbších vrstiev epidermis . BALNEUM . KERASAL ung b) protektíva: . nepreniká do hlbších vrstiev kože .látky: .zabrániť dôsledkom pôsobenia najmä UV žiarenia na koži a u pacientov s fotoalergickými alebo fototoxickými reakciami alebo u pacientov ošetrovaných laserom. bolus alba ). deriváty gáfru a estery 159 . kyseliny salicylovej.UVB lúče filtrujú: . hydroxybenzoovej). BALMANDOL OLEJ. k vonkajšej ochrane možnou použiť látky s určitými adsorpčnými schopnosťami (talok) .používajú sa k preventívnej ochrane kože pred negatívnymi vplyvmi prostredia .urea (močovina) – pôsobí keratolyticky . HYDROLOTIO.používajú sa vo forme emulzným mastí a krémov – môžu obsahovať tekutý parafín a rôzne oleje.sójový olej . hlavne endotel a podnecujú tvorbu nového pigmentu melanínu v dentritických bunkách melanocytoch.delia sa na: ..benzofenony.k zahusteniu sa pridáva talok alebo kaolín .

až 2 %) .používa sa : . pôsobiace na báze nielen spojenej s pohlcovaním lúčov. chinini sulfas.pantotenát vápenatý .thymol (thymolum . V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať i látky. ale i odrazením lúčov.látky.kyseliny p-methoxyškoricovej. D a E . ktoré potlačujú alebo miernia pocit svrbenia .fenol (phenolum . Tzv. 0. Ich nevýhodou je kozmetický vzhľad po natrení (nepravidelné zafarbenie kože). v tukoch rozpustná látka. kolagenáza. Ich efekt je založený na chemickom vyvolaní tvorby melanínu v koži bez účasti slnečného žiarenia.peruánsky balzam: (Balsamum peruvianum) .podporujú rast granulačného tkaniva . 1-3 %) .profylaxia fotosenzitívnych reakcií u citlivých osôb alebo u osôb s erytropoetickou protoporfýriou D03 – Prípravky na liečbu rán a vredov (zlepšenie hojenia poraneného tkaniva) a) granulanciá: .zdravé živé tkanivo nepodlieha ich proteolytickému pôsobeniu (obsahuje tkanivové inhibítory) .mentol (levomentolum. phenylis salicylas .5-1 %) 160 .sú to organopreparáty .používajú sa: .3-3 %) . erytému bránia tiež tannin. Patrí medzi ne oxid titaničitý (titanii dioxidum ) a oxid zinočnatý (zinci oxidum ).ichtamol .používajú sa : . 0.v chladivých základoch: . rôznych príškvarov alebo hustých hnisavých exudátov . v kombinácii so streptodornázou – ak treba odstrániť tkanivové zbytky D04 – Antipruriginotiká a anestetiká a) antipruriginóza: .vitamíny A.gáfor (camphora . betacaroten ) absorbujúci iba malé množstvo UVB.β-naftol (β-naphtholum .betakarotén: .provitamín A. samoopaľovacie krémy nemajú fotoprotektívny účinok.kyselina salicylová b) epitelizanciá: -podporujú epitelizáciu a pôsobia priaznivo na reparačných tkanivovývh pochodoch . chymotrypsín.trypsín. pričom umožňujú vytvorenie pigmentácie.azulény (guaiazulen) .používajú sa : . až 2%) . Určitý fotoprotektívny efekt majú perorálne podávané karotenoidy (napr. kataláza a kombinácia deoxyribonukleáza/ fibrinolyzín – kombinácia enzýmov umožňujúcich štiepenie DNA a fibrínových proteínov. streptokináza – k rozpusteniu fibrínových zrazenín. koncentruje sa v pečeni a koži . .flavonoidy .azofarbivá .indikácie: .dexpantenol .kyselina mliečna c) proteolytické enzýmy: -používajú sa k skvapalneniu a odstráneniu nekrotických tkanív.

pri terapii sa uplatňujú lieky podávané lokálne a aj celkovo . erytrodermická. často sa aplikujú k tlmeniu bolesti alebo svrbenia u lokalizovaných kožných ochorení . hlavne zanesené alebo porušené chorobné plochy.lokálne aplikované liečivá: .kys. pretože ich resrpčná schopnost je vysoká .suplementujú sa. PITYOL) .látky: . s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .tripelenamín .dimetinden: -sedatívne H1.aj lokálne antihistaminiká: . ktoré splývajú do plakov . kvapkovitá. s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.nemôžu sa aplikovať na rozsiahle. pustulárna. inverzná .diphenhydramin – sedatívne H1.PSILO – BALZAM gél .látky: .tekutý púder ( s ichtamolom) – protisvrbivý účinok (ICHTOXYL.určené k lokálnímu znecitliveniu pred drobnými dermatochirurgickými výkonmi. ale po vysadení recidíva . predovšetkým kyseliny linolovej a gama – linolénovej .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.používajú sa u lokalizovaných alergických kožných prejavoch . ani u kojencov a malých detí.kameňouhoľný decht: (pix lithanthracis) (POLYTAR liq) 161 .lidokaín . 5 – 10%) .slabé kortikosteroidy: .účinok nastupuje pozvoľna a klinické zlepšenie sa prejavuje obvykle za 8 – 12 týždňov terapie .zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie .kyselina gamolénová: mastná polynenasýtená kyselina obsiahnutá v oleji pupalky dvojročnej D05 – Antipsoriatiká Psoriáza: .esenciálne mastné kyseliny: .postihuje rôzne časti tela vrátane vlasovej časti a nechtov .lokálne anestetiká: . Látky účinné u jednej formy môžu byť neúčinné pri druhej forme .klinicky sa manifestuje červenými papulami krytými šupinami.neprenosné chronické kožné ochorenie nejasnej etiológie ( genetický základ) .pri terapii psoriázy (lupienky) neexistuje jednotný schéma.majú výrazne protisvrbivý účinok a obvykle mierny lokálny anestetický účinok .ich aplikácia na rozsiahlejšie plochy môže viesť k resorpčnej toxicite .. salicylová: .plaková. pretože jednou z príčin generalizovaného svrbenia u pacientov s atopickou dermatitídou je deficit esenciálnych mastných kyselín.FENISTIL gel .hydrokortizon – rýchly účinok.typy: .odšupinatenie ( konc.cinchokaín .

5%) . dnes sa používa iba v tzv.takalcitol: (1.patrí medzi miestne antiflogistiká a antiseptiká protisvrbivý.5. pigmentácia . minutovej terapii.imunosupresívny účinok UV radiácie (hlavne v UVB oblasti 300 – 320 nm) .retinoidy: . niekedy ako organický extrakt (liquidim carbonis detergens) v lotiónoch.pozor na riziko popálenia kože .možno kombinovať ako s miestnou. iritácia očí a slizníc – neaplikovať na tvár . 1 – 20% (deti max. géloch.podáva sa v mastiach a pastách ako 2 – 10%..8 .najsilnejšie lokálne antipsoriatikum.anthralin: . ktoré vykazujú aktivitu vitamínu A . väzbou na DNA ovplyvňujú proces transkripcie adstringentný.zvýšená tvorba prostaglandínov – zápal.zinkpyrition: . znižuje tvorbu lupín .24 – dihydroxyvitamín D3). kedy po krátkodobom natretí kože v stúpajúcej koncentrácii sa prevedie ožiarenie UV – lúčmi .derivát vitamínu D . má tiež antiproliferačné a antiseboroické účinky. trimethylpsoralen) .konc.pri dlhodobej aplikácii však môže paradoxne vyvolávať zvýšenú mastivosť vlasov .používajú sa: .účinky sú sprostredkované nukleárnym receptorom.fototerapia: -princíp: .dlhodobé riziko – 8x častejšia rakovina kože u ožarovaných osôb .(8 – methoxypsoralen) (OXSORALEN) . ďalej ovplyvňujú zápal a produkciu mazu – znižujú veľkosť mazových žliaz. menia zloženie kožného mazu a významne znižujú jeho produkciu (až o 90%) . tlmia bunkovú proliferáciu a diferenciáciu.keratolytikum . šampónoch a kúpeľoch .kalcipotriol: (1.NÚ: -fototoxicita.dinthranol: .antiproliferatívny účinok . antiproliferatívny účinok . nefrotoxicita.kovalentné väzby a pevné mostíky medzi vláknami DNA ⇒ obmedzenie delenia buniek .aplikácia pred ožiarením UVA . tak celkovou podávanými látkami .pôsobí fungicídne a baktericídne. protizápalový.prirodzené a syntetické deriváty retinolu.25 – dihydroxyvitamín D3) -derivát vitamínu .ovplyvňujú mnoho biologických dejov – obmedzujú chemotaxiu neutrofilov znížením produkcie leukotriénov. erytém. inhibujú ornitíndekarboxilázu.menej toxická sírová zlúčenina ako selén – disulfid .bargapten (5 – methoxypsoralen) .trioxsalen (4.methoxsalen: .u ťažkých a rozsiahlych foriem psoriázy .vhodná aj pri vitiligu a mycosis fungoides . 162 .majú významné účinky na epitélie .

určená k zlepšeniu nedostatočnej epitelizácie pri ťažko sa hojacich ranách .retinoidné látky 3. na bazaliómy.acitretín a etretinát (látky 2.o.mechanizmus účinku: .mupirocín: . acne vulgaris. mycosis fungoides a vírové papilómy . nie je vhodné ich podávanie v tehotenstve.fluorouracil .inhibuje proteosyntézu väzbou na bakteriálnu izoleucyl – tRNA syntetázu 163 .kyselina retinová: . N – acetylmuramyl – N – acetylglukosaminpentapeptid.inhibícia syntézy bielkovín zásahom na mieste ribozómov . nepodávajú sa lokálne na sliznice.používajú sa pri prevencii infekcií čistých rán.používajú sa celkovo aj lokálne . pri dermatózach. používajú sa u najťažších porúch keratinizácie.inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny.G+ koky a tyčinky . viečka.látky: .v praxi sa zatiaľ nepoužívajú .aminoglykozidové antibiotikum .pri systémovej absorpcii sa môže prejaviť jeho nefrotoxicita . generácie): sú určené k p. ktorý prenáša už hotový stavebný blok. čerstvých ranách.mechanizmus účinku: . počas liečenia sa zakazuje opaľovanie. nosné otvory a pery.arotinoidy: .kontraindikované sú pri poruchách funkcie pečenene alebo obličiek.látky: .cytostatiká: . prekanceróz aj kožných karcinómov.dichlordietyldisulfid D06 – ATB a chemoterapeutiká pre dermatológiu ( lieky proti kožným baktériám a vírusom) .bacitracín: . majú teratogénne účinky. ktoré su rezistentné na inú terapiu .neomycín: . pri kojení a pri akútnych dermatitídach . do peptidoglykánovej vrstvy bakteriálnej steny .druhej generácie majú rad nežiaducich účinkov a vyvolávajú tak fotosenzibilizáciu .sú určené aj na liečbu akné a niektorých porúch keratinizácie a prekanceróznych stavov .baktérie . ktoré vnikajú polyaromatickou zmenou molekuly retinoidov .v kombinácii s bacitracínom sa požíva na liečbu kožných infekcií . generácie. preto možno dovoliť počatie až dva roky po ukončení liečby . ťažšie ekzémy a hnisavé konjuktivitídy .podofylotoxín ..tretinoin a isotretinoin: .majú množstvo nežiaducich účinkov.pôsobia na jednovrstvové a viacvrstvové epitely a majú pravdepodobne tiež význam v imunitných procesoch .používajú sa na liečbu torpidných ložísk psoriázy.imunosupresíva: metotrexát cyklosporín A . liečbe psoriázy.spektrum účinku: .polypeptidové antibiotikum pre lokálnu aplikáciu . inhibuje defosforyláciu undekaprenylfosfátu.mechanizmus účinku: .spektrum účinku: G.

nitrofurantoin: .dihydroxypropyladenin .kloroxin: .acyklovir .stafylokoky a streptokoky a pôsobí aj na iné Gbaktérie. ktoré sa vyskytujú pri kožných infekciách .polymyxín B .erytromycín .izopropyldeoxyuridín .sulfonamidy: -sulfadiazín: .pôsobia na endogénne mediátory zápalu napr. kiníny lyzozomálnym enzymatickým antimitotickým účinkom.používa sa k liečbe kondylomatózy genitálií alebo rôznych bradavíc u dospelých D07 Kortikosteroidy .závažné infekcie spôsobené oxacilin/meticilín rezistentnými stafylokokmi .sulfathiazol .antibiotikum so steroidnou štruktúrou .spektrum účinku: .používa sa pri povrchových poraneniach a popáleninách .má baktericídne účinky a pôsobí aj na anaerobné mikroorganizmy a Mycobacterium tuberculosis .heparín: .má bakteriostatické aj fungistatické účinky .v kombinácii so síranom zinočnatým a interferónom β . fusidová: .používa sa pri terapiách pyodermií .môže u nich nastať alergická reakcia a fotosenzibilizácia .spektrum účinku: . histamín. protizápalové a protisvrbivé účinky .látky: .indikácie: .lokálne sa používa vo vaginálnych liekových formách .meklocyklín: .majú imunosupresívne.klindamycín .inhibícia syntézy proteínov bunkovej steny .kys..používajú sa na liečbu herpes simplex a herpes zoster .sa používa ako nešpecifické antimykotikum .mechanizmus účinku: .metronidazol: .idoxuridín a trifluridín – v očnom lekárstve .podofylotoxín: .sulfisomidín . a preto by mali byť iba pomocným liekom 164 .primárne bakteriostatický. pôsobia pri liečbe psoriázy .chloramfenikol . prostaglandíny.stafylokoky .taurolidín: .antivirotiká: -väčšinou sú analógy nukleozidov .účinok: .primycín: .ide vždy o symptomatickú liečbu.makrolidové antibiotikum . vo vasokých koncentráciách baktericídny .

metylrosanilín .algedrát .metylénová modrá .4. hypopigmentácia. dermatitídy.celulóza . BELOGENT ung. mineralokortikoidný účinok pri aplikácii na viac ako 20% plochy.methylvioleť ( genciánová violeť) . LOCOID 0. ALPICORT F liq) .kloroxín .nežiadúce účinky: systematický útlm hypofyzárnych funkcií. ALPICORT liq.. sekundárne infekcie.majú silnú schopnosť bobtnať a odsávať exudát a tekutiny .1% crm) .ichtamol .halcinonid (BETACORTON) .látky: .betametazón (BELODERM ung. generácia : .kys.atrofia kože. generácia: .používajú sa pre miestne protizápalové účinky 165 . DIPROSALIC ung. ung) .glukokortikoidy . OPHTHALMO –FRAMYKOIN COMPOSITUSung.urýchľujú hojenie termických poškodení kože .dexpantenol . generácia: . GARASONE ung) .dexametazón (DEXAMETAZÓN ung) . steroidné akné. mokvaní.budenozid (APULEIN crm) . generácia: .flutikazón (CUTIVATE CREAM) . pri Bercových vredoch Dezinficienciá a antiseptiká: .používajú pri silných zápaloch. TRIAMCINOLON LÉČIVA ung) .v roztokoch na obklady as používajú organické farbivá ako: .triamcinolon (DELPHICORT crm. kandidózy slizníc D08 Antiseptiká a dezinficienciá lieky proti patogénnym mikroorganizmom v živých tkanivách a na neživých predmetoch látky: .ichtamol . alergické kožné infekcie.2. salicylová .majú antimykotické účinky . BELOSALIC ung.hydrokortizón (HYDROCORTIZON LÉČIVA ung.oxid zinočnatý .klobetazol (DERMOVATE crm.dextranomér . .bukový decht pri popáleninách: .3. zvýšený vnútroočný tlak.1. pri popáleninách vyššieho stupňa.protizápalové účinky majú: . crm. crm.kameňouhoľný decht .flucinolón .kys.prednizolón (ULTRACORTENOL ung. steroidná rosacea. boritá . Cushingov syndróm. IMACORT ung.lokálne: . OPHTHALMOHYDROCORTI-ZONung.

komedóny: .organické farbivá: .sprevádzané tvorbou rôznych typov kožných lézií s výskytom na tvári.dusičnan strieborný . závislá na hormonálnych (5α.aldehydy – formaldehyd .a) nadmerná tvorba kožného mazu – seborea ( často vrodená.kožné ochorenie spôsobené upchávaním kožných pórov mazom .boritan fenylortuťnatý .chlorofyl .ostatné látky: . viac zapálené..látky: .slabé kyseliny a zásady: .oxidačné látky: .liečebné prístupy: -(podľa liečenej príčiny): . pleciach a ramenách Kožné lézie: .papuly: .redukcia Propionibacterium acnes 166 . krku.kvartérne amóniové soli : karbetopendecínium bromid benzododecínium bromid D10 Prípravky proti akné Akné: .mazové folikuly upchaté mazom a odumretými bunkami .azulény .vačkovité lézie s tekutým alebo polotekutým obsahom.b) pomnoženie Propionibacterium acnes (anaerób produkujúci lipázu .rezorcín .zníženie produkcie mazu . prípadne i ovplyvnením metabolických reakcií . chrbte.príčiny vzniku: .dihydrotestosteron) a iných vplyvoch .etakridín .akriflavín . prsiach.zlúčeniny ťažkých kovov obsahujúcich ortuť a striebro : .kyselina peroctová -tosylchloramid . výrazne stúpa v puberte. väčšie ako pustuly.alkoholy – Spiritus dilutus .oxykyanatan ortuťnatý .pustuly: -krehké vypuklé vriedky s hnisom .peroxid vodíka .fenoly: .c) prirýchle odlučovanie odumretých kožných buniek a/alebo produkcia zápalových mediátorov .jodpolyvidon .mechanizmus účinku: poškodzujú mikroorganizmy zmenou pH prostredia.tvrdé vypuklé vriedky s tekutým obsahom . hlbšie .malé ( ≤ 5 mm) tvrdé hrčky na povrchu kože . salicylová .vznik zápalu) .chlorid ortuťnatý .noduly: .manganistan draselný .skupiny: .kys.kyselina boritá .cysty: .

erytromycín (ERYFLUID sol.látky: .topické ATB: .na všetky formy akné .topické retinoidy: . RSB) – antiseptický a antiseboroický účinok . liq) .drenáž a chirurgické odstránenie .klindamycín (DALACIN T liq) .+ terapia: .úzke spektrum hlavne G+ a anaeróby . AKNEFUG liq) . p.topická liečba ako pri ľahkých formách .eliminácia zápalu -(podľa závažnosti akné): . antibakteriálny a keratolytický účinok .o.látky: . antibakteriálny.NÚ: . all – trans retinová) (LOCACID crm.fotosenzitivita .hexachlorofén (AKNFUG SIMPLEX) .zinok (CURIOSIN gel). forma 25 mg + vitamíny (ZACNE) – antiseptický a adstringentný účinok . svetlo (laser) .triklosan (AKNE LOTION lot) . gel) – vysoký antibakteriálny. cis retinová) (ISOTREX gel) .dráždivý – neaplikovať do okolia očí + dobre umyť ruky .látky: .netoxická.zvýšený antiseboroický účinok.topické a perorálne antiandrogény: .majú antiseptický. keratolytický a antiseboroický účinok . AKNEFUG – OXID gel) – antiseptický.benzoylperoxid (OXY 10 lot.estradiol (AKNEFUG – EMULSION) . ECLARAN gel.látky: .cyproterón / ethinylestradiol (DIANE) .intraléziové injekcie kortikosteroidov 167 . bez alergických fototoxických reakcií .málo nežiaducich účinkov . antibakteriálny a keratolytický účinok . keratolytický účinok .tretinoin ( kys.perorálne ATB – širokospektrálne – tetracyklíny .pozor na oči a pery .isotretinoin (kys.kožných buniek normalizácia odlučovania .kontraceptíva – u žien – antiseptický.liečba mierneho až stredne závažného akné: . komedolytický účinok . ZYNERIT sol.liečba ťažkých foriem akné: .fyzikálne metódy – extrakcia komedónov.zľahka omývať postihnutú plochu teplou vodou a jemným mydlom 2x denne .kyselina azelová (SKINOREN crm.liečba ľahkých foriem akné: .síra (sírový lieh s AS.

poruchy videnia Derivanciá: .nauzea. brucha .mydlá .perorálny isotretinoin: .jód a jodidy Antihydrotiká: .gáfor .látky: .depresia.kys. hnačka . čím urýchľujú ohraničenie.metylsalicylát . priebeh alebo resorpciu zápalových pochodov . ktorý vyvoláva dráždením kože vazodilatáciu. ktoré koagulujú povrchové vrstvy bielkovín epitelu alebo poranených plôch.benzoperoxid .niektoré zlúčeniny hliníka .tanín . vomitus. používa sa spolu s ďalšími látkami v zmesných prípravkoch .látky: .dechty . kĺbov.kyselina salicylová .včelí jed .účinkuje najsilnejšie na všetky mechanizmy vzniku akné .nízke koncentrácie .zrážaná síra . ktoré dráždia pokžku a sliznice a spôsobujú tak miestne prekrvenie.(ROACCUTANE ROCHE cps) .látky: .ichtamol .rezervovaný na rezistentné formy akné .gáfor .látky.používajú sa na terapiu akné . azelaová Adstringenciá: látky.znižujú sekréciu potných žliaz . vytvoria tak ochrannú vrstvu.znižujú sekréciu mazových žliaz .závažné: .manganistam draselný .1 až 2x denne počas 16 – 20 týždňov . Koagulácia bielkovín (zmenšenie objemu) sa podieľa na zvieravom pocite pri aplikácii týchto látok 168 .nežiaduce účinky: .chloroform ..teratogén . zmätenosť.perorálne ATB .kapsaicín .bolesti hlavy.formaldehyd: . ktorá znižuje permeabilitu bunkovej membrány.perorálne antiandrogény – kontraceptíva .potenie možno ovplyvniť i celkovým podaním parasympatolytík Antiseboroiká: .nonivamid – syntetický derivát kapsaicínu.

ratanhová.peroxid vodíka . amfotericin B. neaplikuje sa na tvár .látky: .znižujú kapilárne prekrvenie.látky: .deriváty chinolínu (chloroxin.4..aktivita zostáva i u zdvojených fenolov 2-chlór-4-nitrofenol OH Cl Cl Hexachlórofen OH CH2 Cl Cl OH Cl Dekvalíniumchlorid N CH2 (CH 2 )8 CH2 + CH3 N+ CH3 NH2 2 ClN H2 Cetylpiridíniumchlorid (CH2)1 5CH3 N+ Cl- N O2 Cl Cl b)Špecifické antimykotiká: 1) Antibiotiká (grizeofulvin.látky: .síran hlinito – draselný – používa sa zastavenie krvácania z drobných poranení .organické adstringenciá: . 2. natamycin.stiahnutím pórov potných žliaz obmedzujú tvorbu potu .síran a oxid zinočnatý .kys. nátržníková.močovina 20% Kaustiká: . hexachórfen.tanín a rôzne tinktúry (dubienková.óniové zlúčeniny (cetylpyridíniumchlorid) vo všetkých prípadoch ide o topické fungicída VŠÚ: .rezorcinol 10 % a viac . arniková) Keratoplastiká: . . dekvaliniumchlorid) .látky: .dnes iné postupy ANTIMYKOTIKÁ a) Nešpecifické antimykotiká: . salicylová 10% .kys.deriváty fenolu (chlornitrofenol.anorganické adstringenciá . ktoré sa kedysi používali na odstránenie prerastajúcich granulácií a bradavičných kožných útvarov . ktoré pôsobia stimulačne na bazálnu vrstvu kože a podporujú tak tvorbu ich vonkajších krycích vrstiev .alkylderiváty fenolov . mokvanie a krvácanie z drobných poranení a prejavy zápalu .rezorcinol Keratolytiká: . nystatin.triesloviny: . salicylová 0.propylénglykol 40 – 70% .rozpúšťajú zrohovatené vrstvy .majú obvykle mierny antiseptický účinok .5trichlórfenol) .5 – 2% .leptavé látky.dusičnan strieborný . mucidin) 169 .sú látky.manganistan draselný .antimykotické pôsobenie zvyšuje halogénsubstitúcia.na odstránenie hyperkeratotických vrstiev kože pri psoriáze a na kurie oká. myrhová.

primárna amino skupina musí byť voľná .účinok určuje substitúcia na cyklohexáne tj.demetylgriseofulvín. v hydrofilnej časti okrem väčšieho počtu hydroxylov má ešte trans-anelárny poloacetál. karboxyl a O – glykozidicky viazaný mykozamin) ako nystatín . trans – anelárny poloketál. trans – anelárny poloketál.GRIZEOFULVIN VŠÚ: . dva hydroxyly. hlavným metabolitom je 6.skelet tvorí 38 – členný laktónový kruh. metyl na C6´a na C2´metoxyl (jeho zámena za OCH3 vyššie alkoxyly pôsobí dysterapeuticky .VŠÚ: . karboxyl a O – glykozidicky naviazaný mykozamín. metabolizmus: . karboxyskupinu a O –glykozidicky viazaný aminocukor mykozamín NATAMYCÍN OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH 13 OH O 17 OH O O COONH3 + OH CH3 29 . oxiránový kruh medzi C4 a C5. ktorý v hydrofilnej časti má izolovanú dvojitú väzbu medzi C2 a C3.skelet tvojí iba 26 –členný laktónový kruh. ktorý sa CH3 O 7 Cl CH3 O 2´ O 1 O 1´ vylučuje ako glukuronid NYSTATIN A1 OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH OH 13 O 17 OH O O OH COONH3+ OH CH3 Natamycín 29 . Jeho lipofilnú časť tvorí tetraénový reťazec AMFOTERICÍN B O 1 H3C O O OH OH O 13 OH O O OH COONH3 + OH CH3 skelet je tvorený 38 – členným makrolidom s rovnakými substituentami v hydrofilnej časti (hydroxyly.esterifikácia nie je dysterapeutická - 170 .miera vstrebania je závislá na veľkosti kryštálov a zvyšuje ju súčasné podávania jedla bohatého na tuky .časť sa vylučuje nezmenená.antimykoticky účinný je iba pravotočivý trans – izomér s absolútnou konfiguráciou S na C1` a C6` CH3 . prítomnosť H 3 4 O oxoskupiny na C4´. ktorý v lipofilnej časti obsahuje po jednomtetraénovom a diénovom zoskupení.

ekonazol. flukonazol) VŠÚ: 1) . itrakonazol.2)Azoly: (klotrimazol.4 – dichlorfenyl)-glykolovej. ketokonazol. aj preto.metabolizmus: . napr. sertrakonazol) 5) .4.viď.(2-chlórfenyl-)-4-hydroxyfenyl)fenylmetán a v nepatrnom množstve (2-chlorfenyl) .deriváty trifenylmetylimidazolu: KLOTRIMAZOL C N Cl N metabolizmus: .o.aktivitu zvyšuje substitúcia ďalšími chlórmi v postrannej benzyloxyskupine v polohách 2.oxidatívne odbúravanie imidazolového kruhu až na príslušnú kyselinu octovú a štiepenie éterickej väzby za súčasnej desalkylácie za vzniku kyseliny 2. aktivita sa nemení. že a dosahujú nízke sérové OXIKONAZOL (cis. jednoduchým vinylom (enilkonazol) alebo objemnejšími lipofilnými alebo chlorom substituovanými radikálmi (tiokonazol.(2.6 (zvyšuje sa lipofilita a tým je ľahšia penetrácia do lipidických membrán ) 3) .forma) N N Cl Cl Cl Cl vode sa tieto azolové antimykotiká používajú pro p. podaní sa rýchlo metabolizujú koncentrácie Cl CH2 C CH2O N 171 .deriváty fenetylimidazolu MIKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl Cl Cl Cl . alebo nahradený inými radikálmi.metabolizmus: .oxidatívne odbúravaný na neúčinné metabolity (2chlórfenyl)difenylmetán.éterický kyslík benzyloxyskupiny nie je podmienkou aktivity (napr. keď fenyl miesto chlóru je substituovaný fenyltioskupinou (fentikonazol).značnú variabilitu modifikácie štruktúry umožňuje postranná benzyloxyskupina.4 aromatického kruhu základného fenetylimidazolového skeletu 2) .aktivita sa nemení ani vnesením dvojitej väzby do fenyletylového fragmentu za súčasného nahradenia benzoxylu ďalším fenoxyetoxylom 4) .vysoká aktivita je viazaná na prítomnosť Cl v polohách 2. mikonazol Cl Pre nerozpustnosť vo len zvonka.difenylmetanol širokospektrálny BIFONAZOL . oxikonazol. mikonazol. tieto metabolity sú vylučované vo forme konjugátov EKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl . tioanalóg ekonazolu sulkonazol alebo oximínový analóg mikonazolu oxikonazol Používajú sa len povrchovo pre nerozpustnosť vo vode .

analóg terciárneho alkoholu odvodeného od triazolu FLUKONAZOL F .4SR diastereoizomér) N Cl N CH2 O O CH2 O H N N COCH3 Cl . takže relatívne dlho zostáva v keratinocytoch kože a má značnú selektivitu voči enzýmom plesní s vysokou afinitou k cytochrómu P450 .vylučuje sa prakticky v nezmenenej forme F N N OH N CH2 C CH2 N 3)Thiokarbamáty (tolnaftát) N N TOLNAFTÁT CH 3 CH 3 N C O S VŠÚ: .metabolizmus: .dve hlavné cesty: 1)štiepenie piperazínového kruhu. oxidácia a následné štiepenie imidazolového kruhu 2) aromatická hydroxylácia ITRAKONAZOL N Cl N CH2 O O C H2 O H N N Cl O N C H3 N CH N C H2 CH3 .ketalové (dioxolánové) analógy fenetylimidazolu KETOKONAZOL (2RS. že itrakonazol je o mnoho metabolicky stálejší .zámena centráleho imidazolu za triazol má za následok..prednostne je ukladaný v organizme v tkanivách obsahujúcich keratín . že rozvetvený sekundárny butyl výrazne zvyšuje účinok zvlášť pri vulvovaginálnej mykóze .metabolizmus: .metabolizmus: .potrebná CS skupina Mech účinku v blokáde skvalén-epoxidázy zabraňujúcej premene skvalénu na epoxid až na lanosterol a až ergosterol 4)Deriváty pyrimidínu (flucytosin) FLUCYTOZIN O N NH2 H N F 172 .VŠÚ: .štúdium vplyvu N-alkylsubstitúcie postranného triazolonu ukázalo.vysoko lipofilný.

vápenatej. ten potom vo forme 5 – fluor-deoxyuridínmonofosfátu blokuje tymidilát – syntetázu. enzýmom cytozín deamináza je premieňaný na 5 –fluorouracyl. ciklopiroxolamin) . čím narušuje v bunkách syntézu DNA metabolizmus: vylučuje sa v nezmenenej forme 5)Deriváty allylamínu (naftifin. meďnatej soli s organickými bázami (2 – aminoetanol. pretože deriváty s jednou dvojitou väzbou sú len slabé a bez dvojitej väzby alebo so štyrmi väzbami sú neúčinné.prodrug. 2 –aminotridekán) alebo . oxidatívnou hydroxyláciou v polohách 4 cinnamylu a na uhlíkoch C7 a C8 naftalénu. chlórmidazol. butyl) 4) vyššiu aktivitu vykazujú trans – deriváty NAFTIFIN CH 2 N C H 2 CH CH CH3 metabolizmus:-úplne metabolizovaný na väčší počet metabolitov.podobne ako u naftifinu. oxidatívne štiepenie všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. hlavným metabolitom je kyselina naftoová a v menšom možstve N – desmetylnaftifin. terbinafin) VŠÚ: 1) aktivita je viazaná na prítomnosť 1 – naftylmetylu (pretože jeho zámena za 2 – naftylmetyl alebo iné aromatické systémy pôsobí dysterapeuticky) a metylu na dusíku 2) 3. undeylénová. aktivita ešte rastie.viacuhlíkaté mastné kyseliny KYSELINA UNDECYLÉNOVÁ CH2 CH(CH2) 8 COOH .môže byť aj vo forme solí – zinočnatej. keď dvojitá väzba v reťazci medzi C4 a C5 je nahradená väzbou trojitou a zbytok alkylu za touto väzbou je rozvetvený (terc.. Vzniknuté metabolity sú vylučované ako glukurónové a glycínové konjugáty TERBINAFIN CH3 CH3 H C CH3 CH2 N C C CH3 CH2 C H metabolizmus: .fenylallyl naaftifinu môže byť nahradený ďalším nenasýteným alkylom (nonyl až dodecyl) 3) maximálnu aktivitu vykazujú zlúčeniny s dvomi konjugovanými dvojitými väzbami. ktorá je vylučovaná ako glukuronid. oxidatívnou desalkyláciou za štiepenia všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi.benzimidazolový derivát CHLORMIDAZOL CH2 CH3 N N Cl 173 . čiastočnou demetyláciou vzniká desmetyl – terbinafin a oxidáciou jedného metylu postranného terciálneho butylu príslušná kyselina 6)Deriváty rôznych štruktúr (k. hlavným metabolitom je kyselina naftoová.

Dezinficiencia a antiseptiká zo skupiny ťažkých kovov a) zlúčeniny medi (oxid meďnatý a hydroxid meďnatý a síran meďnatý) okrem bakteriostatického a baktericídneho aj fungicídny účinok b) zlúčeniny striebra (dusičnan strieborný. jodofóry majú neselektívny účinok dezinfekcia kože a slizníc nepôsobí dráždivo) Zlúčeniny uvoľňujúce halogén Na SO 2N Cl BENZÉNCHL ÓR AMÍN O Cl N Na N N O Cl O TROKLOSEN 2. dicateltaninoalbuminát striebra)Vysoký baktericídny účinok. ale reaktivita s bielkovinami a chloridmi obmedzuje použitie iónovo rozpustných solí c) zlúčeniny ortuti (kyanid ortutnatý Hg(CN)2 k dezinfekcii nástrojov.biotransformácie na cyklohexáne za vzniku cyklohexénových metabolitov. amid-chlorid ortutnatýHgNH2Cl v očnej terapii. Dezinficiencia a antiseptiká oxidačného typu a) látky uvoľňujúce kyslík (peroxid vodíka rozkladá sa.VŠÚ: .. troklosen jód.6 – dimetylmorfolínového fragmentu DEZINFICIENCIA A ANTISEPTIKÁ 1. manganistan draselný) Kyslík má silné germicídne účinky b) elementárne halogény a zlúčeniny uvoľňujúce halogén (len Cl a I) vysoká toxicita (benzénchlóramín.derivát N . hlavnými metabolitmi sú glukuronidy Účinok je v blokáde penetrácie esenciálnych substrátov (leucínu) . vyššie koncentrácie i leptavý s bielkovinami tvorí konjugáty BORIT AN FENY L ORT U Ť NAT Ý Hg O BOH Hg O k dezinfekcii operačného poľa a pri bežných poraneniach 174 . kyselina peroctová (ako octová ale o jeden O má viac medzi C a OH).najvyššiu aktivitu vykazuje R-(+) – enantiomér s cis – usporiadaním 2. boritan fenylortutnatý) Účinok je hĺbkový.hydroxypyridónu CIKLOPIROXOLAMIN - OH N O H2 NC H2CH 2OH C H3 olaminová soľ ciklopiroxu VŠÚ: aktivita je viazaná na lipofilnú substitúciu v polohe 6 metabolizmus:. proteinát striebra očné antiseptikum.deriváty fenylpropylmorfolínu AMOROLFIN .

kyslina undecylénonová. undecylénová kys. antiseptický účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH CH3 H OH H3C CH3 mentol V stomatológii b) estery (etylénoxid) etylé oxid H2C CH2 O Pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov c) aldehydy (formaldehyd. meténamín) Silne dráždivý O M.d) zlúčeniny cínu (Bis(tributylstannyl)oxid vyššia aktivita organických zlúčenín ako anorganických (C4H9)3Sn-O-Sn(C4H9)3 e) zlúčeniny bizmutu -ako črevné antiseptikum mierne adstringentné pôsobenie (dusičnan-oxid bizmutitý Bi(NO3)O pri črevných a žalúdočných chorobách. kyselina sorbová) COOH N N N m eténam ín N konzervans CH2 CH (CH2)8COOh kys. Ú. Na reakcii aldehydickej skupiny s amíno skupinou H C bielkovín H form aldehyd Nemá antisepotické účinky. ale uvoľnuje formaldehyd v kyslom prostredí d) kyseliny (kyseliny benzoová. gallan dihydroxid bizmutitý) gallan dihydroxid OH bizmutitý COOBi OH HO OH OH f) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od bóru (kyselina boritá H3BO3. tetraboritan disodný Na2B4O7) kyselina boritá H3BO3 sa kumuluje v organizme vysoko toxická LD 15-12 g 3) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín a) alkoholy (etanol. benzoová CH3CH CHCH CHCOOH kys sorbová konzervans pôsobí fungistaticky na človeka netoxická 175 . uhličitan–oxid bizmutitý (BiO)2CO3 pri črevných a žalúdočných chrobách. mentol) Baktericídne i fungicídne pôsobenie.

hexachórfen.Trifenylmetánové farbivá (metylrosanilín) . salifungin. karbetopendeciniumbromid) Sú povrchovo aktívne látky nemajú detergentné vlastnosti R N CH3 CH2 CH 3 benzododeciniumbromid Br Dezinfekcia operačného pola a predmetov lekárskych rúk rovnaké použitie O CH3(CH2)13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id ch) farbivá . chlórchinolinol. parabény) OH OH OH OH CH3 trikrezol Cl OH HO Cl N CONH OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl Cl chlórchinolinol salifungin Br fenol rezocinol OH OH Cl NO2 hydrofilné substituenty OH COOH SO3H menšia aktivita ale aj menšia toxicita Lipofilné substituenty alkyly halogéhy NO2 vyššia aktivita ale aj vyššia toxicita Aktivitu ovplyvňuje počet hydroxylových skupín a ich vzájomná poloha viac OH menšia účinnosť Viažu bielkoviny Parabény estery kys 4-OH benzoovej konzervácia f) mydlá (Draselné a sodné mydlo) Soli vyšších mastných kyselín. trikrezol. resorcinol.Tiazinové farbivá (metylénová modrá) NH2 C O H3 C m etylénová m odrá N Cl CH3 (CH3) 2N m etylrosanilin (CH3) 2N H5C2O N etakridiniumlaktát CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH N N N S Antipruriginotiká a anestetiká H3 C CH3 NH2 DIMETINDEN DIPHENHYDRAMIN HC O CH3 C C N H2 H2 CH3 LIDOKAÍN CH2CH3 NHCOCH2N CH2CH3 CH3 N OCH2CH2CH2CH3 CH3 176 R =H L IDOKAIN R R=CH3 T RIMEKAIN CINCHOKAIN CH2CH3 CONHCH2CH2N CH2CH3 .Akridínové farbivá (Etakridinláktát) .e) fenoly (fenol plezmatický jed. g) amíny vyššie molekulárne AK (TEGO obchodný názov) h) amóniové soli (Benzododeciniumbromid. 2-chlór-4-nitrofenol.

Antipsoriatiká METOXALÉN ACITRETIN METOTREXÁT PODOFYLOTOXÍN 177 .

Antibiotiká MUPIROCÍN KYSELINA FUSIDOVÁ CLINDAMYCÍN ERYTROMYCÍN 178 .

Antiseboroiká TRETINOIN 2.6. kyselina retinoová KYSELINA AZELOVÁ (1.4.8-nonatetraenová kyselina.7-heptandikarboxylová kyselina) 179 .

9α .substitúcia halogénom – zvyšuje sa aktivita TRIAMCINOLON DEXAMETAZON FLUCINOLON BUDESONID FLUTIKAZON KLOBETAZOL HALCINONID 180 .štruktúra odvodená od pregnánu .hydrogenácia alebo aromatizácia A kruhu . s OH – v 11α neúčinné .neúčinné .Kortikosteroidy VŠÚ: .nutná 11β – OH alebo keto.zlúčeniny s bočným reťazcom v α.skupina .glukokortikoidná účinnosť: .

kandidová perionyxitis. . Bílé. jako jsou systémová kandidóza. Jestliže se po této dávce nedostaví adekvátní odezva. pityriasis capitis. pokud zůstává topická léčba bez odezvy.profylaxe u pacientů se sníženou obranyschopností (dědičně. blastomykóza. LÉKOVÁ FORMA Tablety. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL (R) 2. parakoccidiodomykóza.kvasinkové infekce gastrointestinálního traktu. následkem chorob nebo léků). u nichž je riziko mykotických infekcí zvýšeno. .2. rozsahu nebo hloubce postižení kůže. 4. 181 . že ketokonazol neproniká dobře do CNS. může být dávka zvýšena na 2 tablety (=400 mg) denně. .Dětem o hmotnosti vyšší než 40 kg: stejné dávky jako pro dospělé. Děti . SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Ketoconazolum 200 mg v 1 tabletě.systémové mykotické infekce. kulaté.chronické opakující se vaginální kandidózy za předpokladu. . onychomycosis. kokcidiodomykóza. KLINICKÉ ÚDAJE 4. vlasů a nehtů způsobené dermatofyty a(nebo) kvasinkami (dermatophytosis. že toto onemocnění nereaguje na topickou terapii.1. 3. nemá být použit k léčbě mykotické meningitidy.Infekce kůže.26/230/80-C 26/0230/80-C/S Rp. Indikace . SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.Kožní. že tyto infekce nelze léčit topicky vzhledem k jejich lokalizaci. popř.Vaginální kandidóza: dvě tablety (=400 mg) denně s jídlem. chronická mukokutánní kandidóza) za předpokladu. 4..Děti s tělesnou hmotností 15-40 kg: polovina tablety (=100 mg) jednou denně s jídlem. Léčba: Dospělí . Vzhledem k tomu. pityriasis versicolor. . ploché tablety s půlící rýhou s nápisem "K/200" na jedné a "Janssen" na druhé straně. folliculitis vyvolaná Pityrosporum spec. gastrointestinální a systémové infekce: jedna tableta (=200 mg) jednou denně s jídlem. Dávkování a způsob podání Pro zajištění maximální absorpce je zapotřebí užívat tablety Nizoral spolu s jídlem. histoplasmóza. .

karbamazepin. 4. . . později každý měsíc). rifabutin.parakokcidiodomykóza.3. bledá stolice nebo žloutenka. k nimž patří nezvyklá únava. hydroxidem hlinitým) je zapotřebí je užívat nejméně 2 hodiny po užití přípravku Nizoral. U pacientů s adrenokortikální nedostatečností nebo s funkcí nadledvin v hraničních hodnotách a u pacientů v prolongovaném stresu (velké chirurgické výkony. mizolastin.infekce nehtů: 6-12 měsíců. Speciální upozornění Nizoral vykazuje schopnost navozovat klinicky významné interakce (viz 4. .1.dospělí: 2 tablety (=400 mg) denně. . Léky ovlivňující metabolizmus ketokonazolu Současné podávání induktorů enzymů. známá nesnášenlivost léku. dlouhodobá léčba a současná léčba přípravky nepříznivě ovlivňujícími činnost jater. dlouhodobě léčený přípravkem Nizoral. Před zahájením léčby pacientů v život neohrožujících indikacích vyžadujících dlouhodobou léčbu je zapotřebí posoudit podíl rizika léčby ketokonazolem a terapeutického přínosu. že dávkovací schéma je zapotřebí zachovat bez přerušení nejméně 1 týden po vymizení všech příznaků a do dosažení negativních výsledků všech kultivačních vyšetření.Terfenadin. Ritonavir zvyšuje biologickou dostupnost ketokonazolu. U dobrovolníků užívajících ketokonazol v denních dávkách 400 mg a vyšších bylo prokázáno. Trvá-li léčba přípravkem Nizoral déle než 2 týdny.4. po 2 týdnech.5. cisaprid. astemizol. . intenzivní péče atd. tmavá moč. jako jsou simvastatin a lovastatin. aby byl pacient. pimozid. musí být léčba neprodleně ukončena.) je proto nezbytné monitorování funkcí nadledvin. inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostřednictvím CYP3A4. 4.4. Interakce).kožní mykózy způsobené dermatofyty: průměrně 4 týdny. výrazně snižuje biologickou dostupnost ketokonazolu. 182 . chinidin. Někdy může docházet k mírné přechodné elevaci hladin transamináz nebo alkalické fosfatázy. isoniazid a fenytoin. Snížená kyselost žaludečního prostředí: Při poklesu acidity žaludečního prostředí je narušena absorpce. jako jsou např. dofetilid.děti: 4-8 mg/kg.orální a kožní kandidózy: 2-3 týdny. rifampicin. Je důležité. Obvyklé trvání léčby: . Léky ovlivňující kyselost žaludečního prostředí viz 4. U pacientů s achlorhydrií. . . 4. Kontraindikace Nizoral nesmí být podáván pacientům s akutním nebo chronickým jaterním onemocněním nebo se známou přecitlivělostí ke kterékoli složce přípravku.5. horečka. aby postižený nehet plně odrostl. Profylaktická léčba imunodeficitních pacientů: . . jaterní onemocnění v anamnéze. Interakce 4. Tato asymptomatická odezva nepředstavuje nebezpečí a nevyžaduje nezbytně přerušení léčby. že ketokonazol snižuje kortizolovou reakci na stimulaci ACTH. histoplasmóza. Pokud by se projevily symptomy hepatitidy či dojde-li ke změně v jaterních testech svědčících pro jaterní onemocnění. kokcidiodomykóza: optimální délka léčby je 3-6 měsíců. informován o možných projevech onemocnění jater.systémové kandidózy: 1-2 měsíce. je třeba vyšetřovat jaterní testy (před léčbou. Speciální upozornění. je však zapotřebí pacienty monitorovat. triazolam. perorální midazolam.pityriasis versicolor: 10 dní. k nimž patří někteří s AIDS a u pacientů léčených supresory sekrece kyselin (např. též v závislosti na rychlosti růstu nehtů .infekce vlasů: 1-2 měsíce. K faktorům zvyšujícím riziko hepatitidy patří: ženy nad 50 let.vaginální kandidózy: 5 po sobě jdoucích dnů. proto je při současném podávání nutno rozhodnout o snížení dávky ketokonazolu. . inhibitory protonové pumpy) se doporučuje užívat Nizoral společně s nápojem typu koly.je nezbytné. H2-antagonisté. jsou v průběhu léčby přípravkem Nizoral kontraindikovány.Obecně platí.5. Při současné léčbě přípravky neutralizujícími kyselost žaludečního prostředí (např.

astemizol. triazolam. methylprednisolon a trimetrexát. Méně často jsou popisovány bolesti hlavy. nauzeou a bolestmi hlavy.1. alopecii. alfentanil. nauzea.7. fotofobie. studie o jeho užívání během těhotenství nejsou k dispozici. dofetilid.. perorální midazolam. rapamycin = sirolimus. Ketokonazol je syntetický derivát dioxolanu imidazolu s fungicidním nebo fungistatickým účinkem proti dermatofytům. účinků nebo nežádoucích účinků. 4. pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. 4. Během první hodiny po požití lze provést výplach žaludku a v případě potřeby zákrok doplnit podáním aktivního uhlí. Vzácně byly hlášeny gynekomastie a oligospermie při dávkách vyšších než doporučená terapeutická dávka 200 nebo 400 mg denně. Cryptocccus). vyrážkou. reboxetin. Léky vyžadující monitorování plazmatických hladin.další: digoxin. Z těchto důvodů by neměl být Nizoral užíván v těhotenství. Zcela vzácně popisované nežádoucí účinky zahrnují trombocytopenii.9. edémem papily či vyklenutím fontanely u kojenců). kvasinkám (Candida. Výjimečně byly hlášeny případy obdoby disulfiramové reakce na alkohol charakterizované zarudnutím kůže. Torulopsis. V průběhu léčby přípravkem Nizoral byla sporadicky hlášena hepatitis (nejpravděpodobněji následkem idiosynkrazie). parestézie a alergické reakce. dimorfním houbám a 183 . To může vést k zesílení a(nebo) prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích. inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4. Při sočasném podávání s ketokonazolem je třeba snižovat jejich dávkování. . pimozid.některé látky s antineoplastickým účinkem. Příkladem jsou: Léky.blokátory kalciových kanálů metabolizované CYP3A4. Vliv ketokonazolu na metabolizmus jiných léků Ketokonazol může inhibovat metabolizmus léků biotransormovaných systémem jaterních enzymů P450. takrolimus. které jsou jím léčeny. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyly pozorovány žádné účinky. Všechny symptomy po několika hodinách plně ustoupily. 4. 5. .některá imunosupresiva: cyklosporin. Při terapeutické dávce 200 mg jednou denně byl pozorován přechodný pokles hladiny testosteronu. Při dlouhodobé léčbě uvedenými dávkami se hladiny testosteronu obvykle signifikantně nelišily od kontrolních hodnot. např.8. jako jsou dihydropyridiny a (pravděpodobně) verapamil. chinidin. jako jsou indinavir.inhibitory HIV proteázy. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: J02AB02. bolesti břicha a průjem.5. impotenci a reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (projevující se např. alprazolam. jako jsou simvastatin a lovastatin. ebastin. Vzhledem k tomu. busulfan a docetaxel. dyspepsie.6. saquinavir. buspiron. . rifabutin. periferním edémem. 4. cisaprid. k jehož normalizaci docházelo během 24 hodin po podání přípravku Nizoral. obvykle reverzibilní za předpokladu okamžitého přerušení léčby. že se ketokonazol vylučuje do mateřského mléka. které by neměly být užívány společně s ketokonazolem: Terfenadin.4.2. intravenózní midazolam. karbamazepin. Předávkování Při náhodném předávkování spočívá léčba v zavedení podpůrných opatření. menstruační poruchy. jako jsou alkaloidy Vinca rosea. ketokonazol. .perorální antikoagulancia. kojit. sildenafil. brotizolam. Antimykotika pro systémové použití. Těhotenství a laktace Nizoral vyvolává syndaktylii u laboratorních potkanů v dávkách 80 mg/kg. imidazolové deriváty. neměly by ženy. Nežádoucí účinky Nejčastěji popisované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem Nizoral jsou původu gastrointestinálního. zejména skupiny CYP3A. závratě. mizolastin. . Pityrosporum. . reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů.

Inkompatibility Inkompatibility nejsou známy. Pouze zanedbatelný podíl ketokonazolu prostupuje do mozkomíšního moku. příbalová informace v českém jazyce. 8. Hlavními identifikovanými metabolickými cestami jsou oxidace a degradace imidazolového a piperazinového cyklu. Velikost balení: 10 x 200 mg 30 x 200 mg 6.. 7. některé Dematiaceae.2. Seznam všech pomocných látek Maydis amylum. Farmakokinetické vlastnosti Středních plazmatických koncentrací představujících přibližně 3. Druh obalu a velikost balení Blistry PVC/Al. lactosum monohydricum. In vitro se ketokonazol přibližně z 99% váže na plazmatické proteiny.12.1980 / 12.eumycetám. Ketokonazol inhibuje biosyntézu ergosterolu mykotické buňky a mění složení dalších lipidových komponent membrány.. Po vstřebání ze zažívacího ústrojí je ketokonazol konvertován na několik neúčinných metabolitů. 5.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 184 . 6. V.5. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 15/141/69-C 15/0141/69-C/S Rp. Přípravek je zapotřebí uchovávat mimo dosah dětí. z toho 2 až 4% v nezměněné formě. Sporothrix schenckii. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Méně citlivými jsou: Aspergillus spp. Návod k užití Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Ketokonazol je látka slabě dibazické povahy.4. oxidativní O-dealkylace a aromatická hydroxylace. Mucor spp. Hlavní eliminační cestou je exkrece žlučí do intestinálního traktu. Belgie. papírová skládačka. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18.2.5 mikrogramů/ml je dosaženo obvykle během 1 až 2 hodin po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg s jídlem. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku Předklinické údaje nejsou uváděny. Přibližně 13% podané dávky se vylučuje močí. cellulosum microcrystallinum. C na suchém místě. Následná plazmatická eliminace má bifázický charakter s poločasem 2 hodiny během prvních 10 hodin a dalších 8 hodin.6. povidonum.7. Doba použitelnosti 5 let. 5. a jiné fycomycety s výjimkou Entomophtorales. silicii dioxidum colloidale. zejména albuminovou frakci.3. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/230/80-C 9. magnesii stearas.2000 10. 6.3. jeho rozpuštění a vstřebání tedy vyžaduje kyselé prostředí. Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním. 5. Skladování Přípravek je zapotřebí uchovávat při teplotě 15-30 st. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Janssen Pharmaceutica N. 6. Beerse. 6.

v léčbě se nepokračuje. 4. Nežádoucí účinky Při opakovaném a dlouhodobém podání možnost výskytu kontaktní dermatitidy. 5. Kontraindikace Hypersenzitivita na účinné látky. Infekční procesy. bacitracinum zincicum 250 m. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem je vhodné vyvolat zvracení. ošetření infikovaných zranění. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi. 4. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAMYKOIN (R) 2..1. Interakce Interakce nejsou známy.8. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 4. 4. mladistvé i děti od 1 roku. 4. Jestliže se do 7 dnů nedostaví terapeutická odpověď. Indikace Ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích. 4. 4. Bacitracin působí na většinu grampozitivních bakterií (stafylokoky. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je třeba krusty před aplikací odstranit.7. 185 . 4. v 1 g zásypu. 5. Předávkování Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá. klostridia). Dávkování a způsob podání Zásyp se aplikuje na postižená místa v přiměřeném množství buď jednorázově nebo 1-2krát denně. Farmakodynamické vlastnosti Antibiotikum. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky. Neomycin působí především na gramnegativní mikroby. Speciální upozornění Framykoin zásyp nemá být aplikován na rozsáhlé mokvající plochy. Přípravek je vhodný pro dospělé. 3.2.3.j. Těhotenství a laktace Přípravek není kontraindikován v období těhotenství a laktace k ošetření drobných poranění.5.4. dále působí i na některé gramnegativní koky.1. Farmakokinetické vlastnosti Framykoin zásyp působí lokálně v místě aplikace. KLINICKÉ ÚDAJE 4.2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Neomycinum (ut neomycini sulfas) 3300 m. na varikózní terén bérců a do bércových vředů (riziko senzibilizace). streptokoky. dermatologikum. způsobené kvasinkami a plísněmi. Popis přípravku: bílý sypký prášek. Přípravek obsahuje kombinaci baktericidních antibiotik pro lokální užití se širokým antibakteriálním spektrem.6.j.1. 4. 5. LÉKOVÁ FORMA Zásyp.3.9. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.

metylaliín. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Infusia. propylaliín. predovšetkým propenylalliín (S-pro-penylL-cysteínsulfoxid) .5.6.s. příbalová informace pro pacienta. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1969 10. chránit před mrazem. enzymatickým štiepením vzniká kyselina propenylsulfénová – stabilnejšia 186 . 8. tj.2.4.1999 (230299) (č. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/141/69-C 9. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 24. Skladování V suchu. Návod k použití Přípravek je možno vydávat pouze na lékařský předpis.1. ČR. 6. 6.horčičné glykozidy – glukozinolátového charakteru . 2 g.obsahuje: . 21277/98) //1999/02/24 Farmakognózia Cepae extractum fluidum Bulbus cepae (Allium cepa. Liliaceae) . 20 g. 6. 7. sírny derivát. 6..3. a. 6.j.6.2. 5 g. papírová skládačka. Seznam všech pomocných látek Lactosum monohydricum. Druh obalu Polyetylenová nádobka se sypací vložkou a víčkem. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Inkompatibility Nejsou známy žádné inkompatibility. C. při teplotě do 25 st. Doba použitelnosti V neporušeném obalu: 2 roky. Hořátev 289 13 Sadská 3.

Asteraceae) .kys. Frankfurt am Main.glycyrrizín (Glycyrrhiza glabra.chamazulén. Heparinum natricum 0. Merz and Co. jej štiepne produkty sú propiónaldehyd a síra. sodík. salicylovej (Salix sp.štiepne produkty majú antibakteriálne účinky . 20 g. Herba millefolii (Achillea millefolium. Allantoinum 10 mg v 1 g gelu k zevnímu použití. Cepae extractum fluidum 100 mg. Poaceae) .minerálne látky (vápnik.Herba salviae (Salvia officinalis.aescín (Aesculus hippocastanum. Macrogolum 200. příbalová informace. 50 g. B. které podporují vznik nevzhledných jizev. Asteraceae).Balsamum peruvianum (Myroxylon balzamum.sacharidy . SRN. ktorého štiepením vzniká kvercetín .4 mg (odp. GmbH. papírová skládačka.pôsobí protizápalovo a brzdí rast buniek ďalšie antiflogistiká: .deriváty kys. Methylparabenum. hlavnou zložkou cibuľových prchavých látok je n – propyléndisulfid . GmbH.ako jej cesnakový izomér (vyvoláva slzenie pri krájaní cibule). Tekutý výtažek z cibule. Hippocastanaceae) . gel V: DR: S: Merz and Co. Dermatologikum. Acidum sorbicum. Fabaceae) . PL: DI: PP: DO: B: IS: CH: 187 . Parfum. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk.flavonoid. lehce nahnědlý gel. SRN. 50 IU). Opalescentní. fluór a železo) .komplex látok Herba hyperici (Hypericum perforatum. Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace). bisabolol.Flos arnicae (Arnica montana. Lamiaceae) . bisaboloxidy A. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. Oleum et Flos chamomillae (Chamaemelum nobile.glukokiníny . Hypericaceae) 46/753/97-C 46/0823/96-S VP CONTRACTUBEX drm.) . Gel příznivě ovlivňuje hojení ran. draslík. Asteraceae) . Asteraceae) . askorbová . Al tuba se šroubovacím uzávěrem. Fabaceae) . Frankfurt am Main.Principia e Oleo maydis (Zea mays. C.Flos calendulae (Calendula officinalis. 100 g. Xanthani gummi. Aqua purificata.

C.1997 Dle příbalové informace. Podle charakteru. Nejsou známy. Přecitlivělost na složky přípravku. než kůže gel přijme.túto funkciu zabezpečujú najmä: selektívnym blokovaním špecifických transportných systémov. pôsobením na hormonálne receptory. velikosti a síly jizvy trvá léčba několik týdnů až 3 měsíce. opticky rušící jizvy po operacích.látky. Přípravek je obvykle dobře snášen. Svědění pozorované při léčbě je projevem tkáňové přeměny jizvy. jako je extrémní chlad. 48 Při teplotě do 25 st. zčervenání. amputacích. Velmi zřídka se vyskytuje místní kožní reakce jako pálení.j. U zbytnělých a starých jizev nechat gel působit přes noc pod obvazem. relativně těhotenství. 3. Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhýbat fyzikálnímu dráždění. interakciou s enzýmami.I: Léčba různých druhů jizev (zbytněné jizvy. vyvolávajú diurézu . někdy i výsev pupínků a puchýřků. Obvykle 3krát denně opatrně vetřít do jizevnaté tkáně a lehce masírovat do doby. ktoré priamym pôsobením na obličky zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču t. děti do 3 let. popáleninách nebo při smršťování jizev).11. osmotickým pôsobením Terapeutické použitie: 188 . ultrafialové záření (slunění) nebo silné masírování. kojení. 1997/11/03 KI: NÚ: IT: D: PE: ZS: DZ: AU: DA: DIURETIKÁ (C03) .

avšak tá iba sleduje tok iónov. avšak nie vody (pre ňu je táto oblasť nepriepustná) – množstvo tekutiny sa nemení. homeostatickú a endokrinnú (sekrécia renínu) -regulácia funkcie obličiek: antidiuretický hormón (podporuje resorpciu vody v distálnom tubule). spolu s iónmi je ovplyvnený i transport organických látok. tubulárna sekrécia a spätná resorbcia -resorbuje sa 99% vody. znížením tubulárnej resorpcie Na+ i inhibíciou renínu a sekundárne znížením tvorby aldosterónu. diabetes insipidus renalis Fyziológia: -zákl. Na funkcii obličiek sa podieľajú ako sekrečné tak i absorpčné pochody. glomeruly sú lokalizované v kôre obličiek a zabezpečujú filtráciu krvi. -na tvorbe moču sa zúčastňuje – glomerulárna filtrácia. súčasne dochádza i k reabsorpcii Ca2+ účinkom parathormónu -zberný kanálik – antiport Na+ a K+. dochádza k aktívnemu vstrebávaniu iónov. tvorba primárneho moču -proximálny tubul . na odstránenie edémov -k odstráneniu liečiv z organizmu pri intoxikáciách -pri hypertenzii.glc) .staveb.antiport Na+ a H+ -zabezpečuje resorpciu 50% Na prítomného v 1° moči . hlavné miesto zmeny osmotickej aktivity moču.symport Na+ a organických látok a kyselín (resorpcia AK. únik vody do hypertonického prostredia interstícia.glomerulus – filtrácia krvi.jednotka obličiek = nefrón.-k vylúčeniu nadbytočného množstva tekutín a solí z organizmu. odteká však hypotonická tekutina – funkcia protiprúdového mechanizmu -distálny tubul – symport Na+ a Cl-. najmä Na+ -mechanizmus transportu iónov zabezpečujú v jednotlivých oddieloch nefrónu odlišné transportné proteíny: .resorbcia 30 – 40 % vody -Henleho kľučka – symport 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. preto rozhodujúca je resorbcia iónov. ktoré sú obličkami vylučované z organizmu. zatiaľ čo v tubuloch sa uplatňujú resorpčné a sekrečné mechanizmy regulujúce vodnú a elektrolytovú rovnováhu -obličky – majú funkciu: vylučovaciu. aldosterón (zvyšuje vstrebávanie Na+ a vylučovanie K+ v distálnom tubule a v zbernom kanáliku) a atriálny natriuretický peptid = atriopeptín (zvyšuje vylučovanie Na+ a K+ obličkami – zyýšením glomerulárnej filtrácie. priepustnosť vody je regulovaná antidiuretickým hormónom Miesto účinku jednotlivých diuretík: 189 .

3. podaní pôsobia ako laxatíva.o. používajú sa k zablokovaniu vstrebávania bikarbonátov pri metabolickej acidóze a pri liečbe glaukomu (výhodnejšie je použitie dorzolamidu. Purínové alkaloidy – kofeín. ale iba zodpovedajúce množstvo solí. Súčasne je však blokované i vstrebávanie K+ => veľké straty draslíka. piretanid -silne účinné látky. Zablokovaním transportu Cl sa blokuje i resorbcia Na+. Kľučkové diuretiká – furosemid. po podaní môže dôjsť k vylúčeniu až 4 l moču za 24 hodín – príčina NÚ MÚ:. v dôsledku zníženej tvorby protónov a zvýšeného vylučovania sodných a draselných iónov spolu s iónmi bikarbonátovými a vodou. Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. 190 . kyslina etakrynová.o. lebo pri dlhodobom podávaní znižujú alkalickú rezervu plazmy a vyvolávajú metabolickú acidózu.+ H+).ktorý možno aplikovať lokálne = menej NÚ) 4. majú malý význam z dôvodu slabého a málo spoľahlivého účinku 2. Musia byť podávané injekčne (infúzie). teobromín MÚ: zvyšujú glomerulárnu filtráciu v dôsledku zosilneného prekrvenia obličiek pri súčasne zníženej spätnej resorbcii v proximálnej časti tubulu. dorzolamid MÚ: látky. blokujú enzým karboanhydrázu. pri p. močovina MÚ: látky . podaní dochádza k miernemu zvýšeniu množstva alkalického moča. avšak v tubuloch nie sú spätne resorbované do obehu a svojím hyperosmotickým pôsobením strhávajú vodu a zodpovedajúce množstvo rozpustených látok. čím sa vylučuje i príslušné množstvo vody. Osmotické diuretiká – manitol. Po ich podaní sa vylučuje veľké množstvo vody. bumetanid. po ich p.látky pôsobiace v oblasti Henleho kľučky blokádou symportu 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. so slabým diuretickým účinkom. teofylín. Použitie: Ako diuretiká sa nevyužívajú.Rozdelenie diuretík: 1. ktorý v tubulárnych bunkách obličiek katalyzuje hydratáciu oxidu uhličitého na kyselinu uhličitú ( CO2 + H2O <--> H2CO3 <---> HCO3. miesto pre väzbu Cl je súčasne väzbovým miestom kľučkových diuretík. Použitie: používajú sa predovšetkým pri intoxikáciách k vylúčeniu toxických látok.ktoré sú filtrované spolu s krvou do moču.

chlortalidon. 6. 25 mg HCHT denne) –sú NÚ zriedkavé NÚ kálium šetriacich diuretík – hyperkalémia. patria medzi stredne sile pôsobiace látky. zvláštnou indikáciou je liečba diabetes insipidus. čím znižujú únik draslíka. kam sa dostávajú tubulárnou sekréciou. triamteren . znižujú straty draslíka. glaukom 5. blokujú symport Na+ a Cl-. samostatne v liečbe hypertenzie (dlhodobo). pretože znižuje nimi vyvolanú hypokalémiu. podávajú sa najmä v kombinácii s kľučkovými a distálnymi diuretikami. nefrotický).hyperurikémia.diuretiká typu – indapamid. kompetitívne vytesňuje aldosterón na cytoplazmatickom receptore. Použitie: edémy rôzneho pôvodu (kardiálny.5 mg/deň (max. porucha glukózovej tolerancie . metipamid.diuretiká pôsobice v distálnom tubule. intoxikácie liekmi a inými látkami. arytmie . -amilorid a triamteren – pôsobia ako blokátory antiportu Na+ a K+. kde znižujú diurézu. ich účinok v porovnaní so spironlaktónom nastupuje rýchlejšie.pôsobia v distálnom tubule. gravidita 191 . súčasne je blokovaná spätná resorbcia Ca2+. cikletanin . Distálne – tiazidové diuretiká – hydrochlórtiazid. preto jeho účinok nastupuje s určitým oneskorením (niekoľko hodín).edémové stavy. .okrem diurézy vedú tiež ku zníženiu žilového objemu – využite pri liečbe srdcového zlyhania . čím zvyšujú prietok krvi obličkami a teda i množstvo vylúčeného moču. gynekomastia ( spironolaktón) Kontraindikácie: dna. Použitie: tento typ diuretík sa používa najmä v kombinácii s inými diuretikami.Použitie: . amilorid.impotencia V prípade dávkovania 6. jedny z najčastejšie používaných diuretík samostatne i v kombinácii s inými liečivami v terapii hypertenzie MÚ: .hypokalémia. Kálium šetriace diuretiká – spironolaktón (účinný je metabolit kanrenoát). klopamid.ďalšie stavy napr. Najčastejšie indikácie diuretík: -srdcové zlyhanie – kľučkové diuretiká a tiazidy -edémy – kľučkové diuretiká a tiazidy -hypertenzia . hepatálny. patria medzi relatívne slabé látky MÚ: . metipamid – majú skôr vazodilatačný účinok. dilatujú glomerulárne cievy. indapamid.pôsobia v zbernom kanáliku. hypertenzia .tiazidy -zábrana vzniku hypokalémie – kálium šetriace diuretiká -profylaxia šokovej obličky – osmotické diuretiká -glaukóm – inhibítory karboanhydrázy -intoxikácie – osmodiuretiká Nežiaduce účinky: . čím dochádza ku zvýšenému vylučovaniu sodíka a teda i vody. nefrotický diabetes insipidus.rozlišujeme 2 spôsoby mechanizmy ich pôsobenia: -spironolaktón – kompetitívne blokuje účinky aldosterónu.25-12.

sulfamoylbenzoové – furosemid. diklofenamid b) Benzéndisulfónamidy – mefrusid c) Sulfamoylbenzamidy – indapamid. klofenamid.Interakcie: .tielinová (hepatotoxická) 4.diuretiká – tiazidy a p. polytiazid. fenkvizon 3. paraflórtiazid. metolazon.diuretiká a kardioglykozidy – zvýšenie toxicity digoxínu . bumetanid e) Tiazidy – hydrochlortiazid. klopamid. metylklotiazid. altizid. hydroflumetiazid. aryloxyoctových – kys. Sulfónamidy a) Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. ak je substituovaný objemným zvyškom 2d) Sulfamoylbenzoové kyseliny 192 . kys. kvinetazon. bemetizid. kanrenon. triamteren 2b) Benzéndisulfónamidy - Vzťah štruktúry a účinku: nutná je substitúcia základného 2-chlórbenzénsulfonamidu druhým sulfamoylom v ppolohe eventuálna súčasná substitúcia v polohe 6 aromatického kruhu 2c) Sulfamoylbenzamidy Vzťah štruktúry a účinku: . Osmodiuretiká – manitol. warfarín – zosilnenie účinku . antidiabetiká.o. Deriváty kys.etakrynová. dorzolamid. biguanidy – zoslabenie účinku Rozdelenie diuretík z hľadiska chemickej štruktúry: 1. bendroflumetiazid f) Iné štruktúry – chlortalidon.náhrada sulfamoylu v p-polohe voči Cl izostérnym karbamoylom výrazne zvyšuje diuretickú aktivitu. butizid. močovina 2. xipamid d) Kys.kľučkové diuretiká a aminoglykozidové ATB – potencovanie ototoxicity a nefrotoxicity antibiotík . cyklopentiazid. kanrenová kyselina b) Cyklické amidiny – amilorid. trichlormetiazid. Kálium šetriace diuretiká a) Antagonisti aldosterónu – spironolaktón. piretanid.K+ šetriace diuretiká a ACEI – nebezpečie hyperkalémie . metipamid. azosemid.diuretiká a kumaríny.

sulfonylová skupina je nahraditeľná izostérnym karbonylom bez straty účinnosti 4a) Antagonisti aldosterónu Vzťah štruktúry a účinku: . ktorý je ďalej oxidovaný na neúčinnú kyselinu .amilorid – časť je vylučovaná nezmenená.o. zvyčajne metylom . kanrenoová).podmienkou účinku je sulfamoylová skupina na C7 a elektronegatívna skupina (Cl. Metabolizmus diuretík: . z ktorého sa odštiepením kys. ktoré zvyšujú lipofilitu a tým urýchľujú prenikanie do tubulárnych buniek obličiek .Vzťah štruktúry a účinku: . podmienok v rovnováhe s laktónom považovaným za účinné agens.triamteren – hlavným metabolitom je oxidáciou vzniknutý p-hydroxytriamteren vylučovaný renálne ako sulfátový konjugát.aktivitu zvyšuje substitúcia C3 alkylmi. zvyšok ako amid kyseliny Farmakognózia -rastlinné diuretiká: 193 .metabolity . rovnaký je i účinok po otvorení kruhu (kys. pri p. oxidácia na C(3) viazaného metylu na primárny alkohol.pri parenterálnej aplikácii sa využíva soľ – kanrenoát draselný.torasemid – oxidatívna hydroxylácia C(4) fenylu --> p-hydroxytorasemid . podaní sa využíva spironolaktón – proliečivo. tiooctovej uvoľňuje kanrenon. Tá sa však vyskytuje za fyziolog.aktivitu nemení súčasná substitúcia dusíku v polohe 2 krátkym alkylom.a metylsulfonyl.furosemid – oxidatívnym odštiepením furfurylu vzniká kyselina 4-chlór-5sulfamoylantranilová . .zatiaľ čo sulfamoyl v polohe 7 je podmienkou zachovania účinku. ktorý sa čiastočne oxiduje na metylsulfinyl. CF3) na C6 benzotiazidine . . v menšej miere žlčou ako glukuronid. halogénalkylmi alebo cykloalkylmi.pre účinok je dôležitá nesubstituovaná sulfamoylová skupina s aktivujúcim elektronegatívnym Cl alebo CF3 na susednom C(2) benzénového kruhu a s polárnou sulfonylovou alebo karbonylovou skupinou na C(5) 2e) Tiazidy Vzťah štruktúry a účinku: .aktivitu zvyšuje zavedenie druhej dvojitej väzby na C(6) (kanrenon).spironolaktón – v organizme prebieha rýchla premena na kanrenon a meatbolické odbúravanie acetylu za vzniku 7-metyltioderivátu.

teaflavín. osmotické diuretiká deriváty xantínu siličné diuretiká flavonoidné diuretiká saponínové diuretiká 1. myristicín. furanokumaríny. tearubigín.Saccharosum = sacharóza – α-D-glukopyranozyl-1-2-β-D-fruktofuranozid Materská rastlina: Beta vulgaris (Chenopodiaceae) . Siličné diuretiká . preto dlhodobé podávanie môže spôsobiť zápaly obličiek. silica a koreninové extrakty sa používajú v potravinárstve .Theae folium – Thea sinensis (Theaceae) OL: kofeín (1. Species urologicae planta . stomachikum. myristicín. Používa sa i ako stomachikum. spôsobuje najmä vodnú diurézu. galokatechín) Vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. močové dezinficiens. α-pinén (dráždivý účinok). 5. stáčaním sa poruší ich bunková štruktúra a za zachovania enzýmov sa nechajú fermentovť. strata elektorlytov je minimálna. myrysticín pôsobí výraznejšie na maternicu zvšuje tonus. Čierny čaj (Srí Lanka. 4. seskviterpény Použitie: plod je silné diuretikum. Deriváty xantínu . Species diureticae planta.7-trimetylxantín).7-dimetylxantín). triesloviny –10-25 % (v čerstvých listoch-katechín. terpény. Čína) – listy sa ihneď sušia na panvičkách. karminatívum. Zelený čaj (Japonsko. geraniol Použitie: diuretikum. poruchy trávenia a hematúriu. α-pinén.apiol. čím sa inaktivujú enzýmy.1-0. kontrakcie) – bol zneužívaný ako abortívum Prípravky: Betulan. teobromín (3. diuretický účinok je vyvolaný dráždením obličkového parenchýmu.Petroselini radix – Petroselinum crispum (Apiaceae) (ČSL 4) -diurerticky pôsobí podráždením obličkového epitelu OL: silica (0. 3. epikatechín. 194 . apiol pôsobí dráždivo na obličkový parenchým. sacharidy Použitie: diuretikum.Juniperi lignum – Juniperus communis (Cupressaceae) OL: silica (0.terpinén-4-ol (diureticky účinná zložka).podľa mechanizmu účinku a povahy účinných látok ich možno rozdeliť na: 1. teofylín (1..Juniperi fructus – Juniperus communis (Cupressaceae) .Petroselini fructus – Petroselinum crispum (Apiaceae) OL: silica (3-7%) s obsahom fenylpropánov – apiol. flavonidy (apiín). Osmotické diuretiká . borneol. karminatívum acholagogum. flavonidy a silica.5 – 2 %) . sliz.Manitol Materská rastlina: Manna – Fraximus ornus (Oleaceae) 2.repa obyčajná . 2. 3. India) – čaerstvé listy sa nechajú zvädnúť.3-dimetylxantín).3%) s obsahom fenylpropánov .3.Enzýmovými procesmi sa vytvára charakteristická aróma a zafarbenie a následne sa rýchle usušia v sušiarni. Podľa spôsobu fermentácie sa rozlišuje čierny a zelený čaj.

Polygoni avicularis herba – Polygonum aviculare (Polygonaceae) OL: flavonoidy – avikularín (kvercetín-3-O-arabinozid).5-5%.(2-5%) – najmä kvercetínové glykozidy-hyperozid. Flavonoidné diuretiká . sliz.Betulae folium – Betula pendula. silica Použitie: diuretikum bez dráždenia obličkového parenchýmu . Sp. neutrálne saponíny-3-9% (der. kys.urologicae planta . Sp. slizy-9% Species diureticae = diuretická čajovina • Ononidis radix 200g • Levistici radix 200g 195 .urologicae planta. kyselina kremičitá –10%.Juniperi oleum – borievková silica – používa sa ako derivans .. Nephrosal sp.Ononidis radix – Ononis spinosa (Fabaceae) OL: izoflavóny – ononín.-ČSL4 – Species diureticae . silica Prípravky: Sp.Pruni spinosae flos – Prunus spinosa (Rosaceae) OL: flavonoidy – kempferol-3-ramnózo-4´-arabinozid 5. myricetíndigalaktozid.5%.Levistici radix – Levisticum officinale (Apiaceae) OL: silica 0. . flavonoidy. medikagénovej a gyprogénovej) kumaríny – herniarín a umbeliferón.Herniariae herba – Herniaria glabra.diureticae planta. saponíny. rutín. kvercitrín.diureticae planta. Betulan sp. kyselina kremičitá Prípravky: Sp.n-butylftalid -ČSL4 – Species diureticae 4. Betula pubescens (Betulaceae) – ČSL4 OL: flavonoidy..hyperozid Použitie: saponíny a flavonoidy pôsobia diureticky.Equiseti herba – Equisetum arvense (Equisetaceae) OL: saponíny-5% . flavonoidy-2% .urologicae planta. uretritídy.diureticae planta. saponíny – α-onocerín. Nephrosal sp. Herniaria hirsuta (Carryophylaceae) OL: saponíny 2. Betulan sp.6-1% . Saponínové diuretiká . spazmy močového mechúra . podporujú vylučovanie elektrolytov Indikácie: cystitídy.triterpénový saponín (equisetonín). Sp. . kyslé saponíny-0. . triesloviny. Nephrosal sp.saluretikum Prípravky: Species diureticae (ČSL4).Violae tricoloris herba – Viola tricolor (Violaceae) OL: saponíny neznámej štruktúry. flavonoidy. stopy silice a alkaloidu nikotínu Použitie: diuretikum – zvyšuje vylučovanie moču pričom nemení obsah elektrolytov Prípravky: Sp.

slizy. astragalín. organické kyseliny (voľné. flavonoidy – tilirozid. triesloviny. slizy. glykozidicky viazané) – kys. používajú sa pri chorobách z nachladnutia . ferulová. chlorogénová. cukry PRÍPRAVKY: URANDIL – chlortalidon I: diuretikum AMICLOTON .Sambuci flos – Sambucus nigra (Loniceraceae) OL: flavonoidy – rutín. cukor .• • • Betulae folium Juniperi fructus Liquritiae radix 200g 200g 200g Rastlinné diaforetiká . silice. triesloviny. organické kyseliny. kyanogénny glykozid – sambunigrín.Tiliae flos – Tilia cordata. hyperozid. Tilia platyphyllos (Tiliaceae) OL: silica – farnezol.amilorid I: antihypertenzívum (používa sa v kombinácii) DROGY S OBSAHOM HORČÍN Glykozidy 196 .kávová. kyanogénne glykozidy – sambunigrín. kvercitrín.látky vyvolávajúce potenie.

iný výrazný terapeutický efekt však nemajú. čo je príčinou sčernetia drog pri neopatrnom sušení. Porovnávací štandard je chlorid chinínia. druhý nesmie mať horkú chť.75 % v čerstvom liste olivy až 2 %) Sekoiridoidové horčiny: foliamentín.dihydrofoliamentín swerozid Verbenalínová horčina: loganín Monoterpénové horké alkaloidy: gencianín. mentiafolín. kumaríny a ich deriváty. Jeden roztok musí mať horkú chuť. 7´. vo Verbenaceae. flavonoidové antokyanidínové. kyanogénne. steroidy. G.5%) Hlavná obsahová látka: sliz Iridoidové horčiny: gencianínový typ – oleuropeín (asi 0. amára. Lamiaceae (harpagozid) . purpurea Gentianaceae Sekoiridoidové horčiny: genciopikrín (2 – 3. tepény. Rubiaceae (asperulozid). ktorý sa riedi na dve koncentrácie. Oleaceae. v Scrophulariaceae (aukubín).Podľa štruktúry aglykónu delíme glykozidy na: fenolofé. sylvestris Oleaceae Folium trifolii fibrini Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Typ horčín Iridoidové horčiny: aukubín (2 – 2. tioglykozidy (glukozinoláty) a glykozidy s iridoidovým aglykónom. gencianidín Iridoidové horčiny: analogické ako Radix harpagophyti – obsah harpagozidu asi polovičný Herba scrophulariae Scrophularia nodosa Scrophulariaceae Radix gentianae Gentiana lutea.amarogentín (0. Cornaceae a. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – skúškou horkosti tak. Glykozidy s iridoidovým aglykónom Irinoidy patria medzi účinné látky mnohých drog.punctata. antrachinónové. Iridoidové a sekoiridoidové horčiny Droga Folium plantaginis Plantago lanceolata Planataginaceae Folium oleae Olea europaea var. asi v 30 čeľadiach. Valerianaceae (valepotriáty). a preto označujú sa spoločným názvom horčiny.05 %) trisacharidová horčina: gencianóza 197 .pannonica G. saponíny.8´ . Gentianaceae (sekologanín). ČAsté sú napr. pričom najvýznamnejšou skupinou sú monoterpény odvodené od iridodialu ( iridoidy): Iridoidy sú látky tuhé i tekuté a ich rozklkadné produkty sa farbia na tmavo.i. Medzi horčiny patria aj látky inej chemickej štruktúry a iného biognentického pôvodu – napr. flavonoidy a floroglucíny. podporujú tvorbu a sekréciu žalúdočných štiav. ktoré z didaktických dôvodov zaraďujeme tiež do tejto kapitoly. G. ´ Horčiny s iridoidovým aglykónom sú bieogeneticky odvodené od kyseliny meválónovej. Zväčša sa nachádzajú v dvojklíčnolistových rastlinách. Niektoré z nich sú látky horkej chuti. že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh. kardioaktívne.5 %).

artabsín (iba v čerstvo nazberanej droge) Horčiny gemakránového typu: knicín (spolu asi 0.3 – 1 % (hlavná zložka marubiín) Sekotriterpénové horčiny: asi 0. pri extrakcií sa mení na nehorko chutiacu zlúčeninu (kyselina karnosolová) obsah horčín asi 0. 18 hydroxykvasín Tetracyklické triterpénové horčiny: kukurbitacíny (B. príp. prokumbid (= harpagid) Seskviterpénové laktóny: absintín (asi 0. pikrosalvín (= karnosol).20 %). B. kondurangín A Drogy s neterpenoidovým charakterom horčin Pericarpium aurantii flavonónové glykozidy – neohesperidín a naringín Citrus aurantium subsp. I. J. dioica má obsah asi 10 – násobne vyšší kondurangíny asi 1 – 2 %. K.D.25 0. aurantium Rutaceae Strobulus humuli lupuli Humulus lupulus Horčiny: floroglucínové deriváty: izohumulón a lupulón 198 . neokvasín. izoharpagozid.15 %). L) a dihydrokukurbitacíny B. izomerný anabsintín.1 – 0.Radix harpagophyti Harpagophytum procumbens Pedaliaceae Seskviterpény (C 15) Herba absinthii Artemisia absinthium Asteraceae Herba cardui benedicti Cnicus benendictus Asteraceae Herba cynarae Cynara scolymus Asteraceae Diterpény (C 20) Folium salviae (Herba salviae) Folium rosmarini Herba marrubii Lamiaceae Triterpény (C 30) Lignum quassiae Quassia amara Picrasma excelsa Simarubaceae Radix bryoniae Bryonia alba. kvasiín (asi 0. grosheimín.25 % horčín) Seskviterpénové laktóny: cynaropikrín. cretica subsp.E. dioica Cucurbitaceae Steroidy – Pregnánový typ Cortex condurango Marsdenia condurango Asclepiadeceae Iridoidové horčiny: harpagozid. cynarín a i.

roborancií. Pri pečeňových a žlčníkových ochoreniach ako choleretikum. stomachikum a digestívum. Herba centaurii – Centarium erythraea. Droga je aj tonikum. Silica pre obsah tujónu je toxická (preto oprávnený zákaz výroby liehovín – absitu – destilátu z paliny vo väčšine krajín sveta). choleretikum a sekretolitické expektorasium – zvyšuje sekréciu bronchov dýchacích ciest. Folium oleae Olea europaea – Oleaceae List olivy Použitie: prípravky z listov plôsobia hypotonicky – za úlčinný faktor sa pokladá najmä oleuropeín. pri gastritídach. V ľudovom liečiteľstve aj ako emetikum a expektorans. dyspepsiach. metabolických prípravkov. extrakt z dražé (choleretikum) Radix gentianae – Gentiana lutea – Gentianaceae Horcový koreň Použitie: amárum (purum) – stomachikum Zložka cholagog. Používa sa v likérnictve a potravinárstve. Silica podávaná v terapeutických dávkach má podobné vlastnosti ako Oleum salviae. tvorí zložku tzv.Menyanthaceae List vachty trojlistej Použitie: ako amárum – stomachikum a tonikum Droga je súčasťou čajovín. PLôsobí mierne spazmolyticky. metabolikum a choleretikum. žalúdočných čajovín (typ Species stomachiceaea) Herba absinthii – Artemisia absinthium – Asteraceae Vňať paliny Použitie: amárum – aromatikum. Radix taraxaci cum herba Radix taraxaci – Taraxacum officinale – Cichoriaceae Púpavový koreň s vňaťou 199 . Herba cardui benedicti – Cnicus benedictus – Asteraceae Vňať benedikta Použitie: amárum – stomachikum má slabší účinok ako ostatné horčinové drogy. syn. geriatrik. dezenfekčne a ako antihidrotikum. Oficiálny prípravok je Tinctura amara.Cannabaceae Foliu trifolii fibrini – Menyanthes trifoliata . čajovín (stomachikum. digestívum). minus – Gentianaceae Vňať zemežlče Použitie: amárum – purum Zložka horkej tinktúry – Tinctura amara (stomachikum). najmä skupiny cholagok. Herba marrubii – Marrubium vulgare – Lamiaceae Jablčníková vňať Použitie: amárum. C. toník a prostriedkov pri ochorení tráviaceho traktu.

tracheálnej a bronchiálnej sliznice.Púpavový koreň Použitie: droga je mierne choleretikum. zrážacie→ podľa typu horčiny tenkovrstvová chromatografia Stanovenie: biologická metóda. podaní. FERONAT susp. diabetické a alkoholické periférne a centrálne neuritídy a neuralgie. cholecystopatiách. aj pri poruchách trávenia. I: prelatentné. nervové poruchy sluchu. I: perniciózna anémia i iné megaloblastické anémie z hypovitaminózy B 12. CH: zlé rozpustná soľ dvojmocného železa. extrakt ako externé antireumatikum.chitín NEUROBENE inj. Expectorancia – farmokognózia Pôsobia na kašeľ dráždením laryngiálnej. Rastový faktor Mo. diuretikum. očného nervu. latentné a manifestné sideropénie a sidropenická anémia akéhokoľvek pôvodu.o. a nukleových kyselín.chuťová skúška číslo horkosti liekopisný štandart. ktorá sa však dobre vstrebáva po p.j. stavom napätia a vyčerpanosti. neuroanemický syndróm.brucín . Nedostatok poškodzuje predovšetkým všetky rýchlo rastúce t. Ukladá sa predovšetkým v pečeni. kojenie. tehotenstvo. 200 . S: cyanocobalaminum IS: vitamín CH: Pre organizmus potrebný vitamín. Prebytok je vylučovaný močom. pri nepokoji. organické encefalopatie. S: ferrosi fumaras IS: antianemikum. najmä nedostatočnom trávení tukov. FU: Po parenterálnej aplikácií sa viaže v plazme na glykoproteín transkobaltamín I – III. najmä extrakt ako sedatívum. glycidov. Cortex condurango – Marsdenia condurango – Asclepiadaceae Kôra marzdénie Použitie: zdravotné víno Strobilus lupuli – Humulus lupulus – Cannabeceae Chmeľová šištica Použitie: v pivovarníctve a vo farmácií. Nezbytný pre normálnu erytropoézu a činnosť nervových buniek. Dôkaz a stanovenie horčín v drogách Dôkaz: reakcie farebné. amárum a používa sa ako adjuvans pri hepatopatiách. DNA syntetizujúce tkanivá. ktorý ako koenzym sa zúčasťňuje na metabolizme tukov.

. živica.Primulaceae Prvosienkový koreň do -10 % triterpénových saponínov. galaktóza. pri enzýmovom štiepení. sacharidy a škrob Radix primulae.umbeliferón. Stimulačné . Žlté zafarbenie drogy spôsobuje likviricigenín a izolikviricigenín flavónové deriváty.1.j.Cephaélis ipecacuanha. Emetické – účinkujú dráždením žalúdočnej sliznice t. pri sušení sa tvorí typický pach drog sacharidy. saponíny (sú aj účinné sekretolytiká) 2. predovšetkým emetín a cefaelín – emetín – vo vyšších dávkach pôsobí ako emetikum saponíny.majú miestne dráždivý a spazmolytický účinok= silice . kyselina glukurónová. kyselina galakturónová) Radix liquiritiae – Glycyrrhiza glabra – Fabaceae Koreň sladkovky Asi 3 – 15 % triterpénových saponínov – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín.Rubiaceae Ipekauánový koreň Alkaloidy – 2 až 4 %(tetrahydroizochinolínového typu).emetín.steroidné Triterpénové saponíny alglykón: oleán a ursán cukrová zložka: do 12 jednotiek (glukóza. inhalačne Radix ipecacuanahae. reflexným mechanizmom .EMETIN inj. arabinóza.o. Saponíny . herniarín látky typu estrogénnych steroidných hormónov( adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) horčina glycyramín. 11 – deoxyglycyretínovej. xylóza. pričom deriváty aglykónov sú odvodené od priverogenínu A a B Fenolové glykozidy – primulaverín ( primulaverozid). ramnóza. ďalej kyselina glabrínová. beta.Primula veris.podanie p.glycyretín( kyselina glycyretínová). Ďalšie saponíny tvoria glykozidy kyseliny glabrínovej.glabrol. Aglykón je 18beta.KODYNAL tbl.triterpénové – expectoračný účinok . . . triesloviny 201 . čo je veľmi sladko chutiacia amóniová alebo vápenatá soľ kyseliny glycyrizínovej. škrob ČSL 4 – Extractum ipecacuanthae siccum prípravky – IPECARIN gtt.amyrínového typu.likviritínovej. N – obsahujúci iridoidový glukozid(ipekozid). hispaglabridín A oxykumaríny.

ich glykozidy. minerálne látky a stopy silice súčasťou Species pectorales Slizy miernia dráždivý účinok saponínov.Polygalaceae Senegový koreň do 10 % senegasaponínov A-D s hlavným sapogenínom presenegínom a tenuifolínom primverozid ( fenolový glykozid ).i. Silice Podľa účinku delíme: 202 .3 Flos verbasci – Verbascum densiflorum . metylester kyseliny valérovej a stopy silice Radix saponariae rubrae. rutín.Saponaria officinalis.22. ktorého monodezmozid je alfahederín. primverogenín A-12-monoacetát a B. krocín) väčšie množstvo slizov( 3%) a cukrov. kempferol a rutín).Z vedľajších saponínov vznikajú pri hydrolýze neutrálne a kyslé sapogeníny. i. iridoidy( aukubín. apigenín.Hlavný je hederakozid C.5 -4% flavonoidov ( o. luteolín. kemferol. izokvercitrín) vitamíny ( provitamín A a E) pôsobí ako expectorans. Hlavný saponín je saponozid A a D. spazmolytikum prípravok: HEDELIX sir.. katalpol) karotenoidy ( beta-karotén. paniculata – Caryophyllaceae koreň mydlice bielej do 20 % saponínov – gypsozid A (aglikón . voľnú kyselinu salicylovú. Hederakozid B sa parciálne hydrolyzuje na beta-hederín (?aglykón – kyselina oleanolová?) Droga obsahuje aj seskviterpény a flavonoidy ( o. primulagenín D a SG.monoacetát Je náhradou za Radix senegae Flos primulae Radix senegae – Polygala senega. označovaná ako saporubrín. rozličné mono.gypsogenín) Folium hederae – Hedera helix – Araliaceae Brečtanový list 5 % saponínov – hederakozidy.Caryophyllaceae Koreň mydlice lekárskej 5 % zmes saponínov.Scrophulariaceae Divozeľový kvet thapsiforme phlomoides kyslé a neutrálne saponíny so slabým hemolytickým účinkom( hlavný je verbaskový saponín) 1. lipidy. kyselina echinocystová. hlavný sapogenín tvorí kyselina kvilájová (aglykón gypsogenín) Radix saponariae albae – G.a oligosacharidy. gtt.

fenchón. Oleum anisi Získava sa z drogy Fructus anisi stellati 5 – 8 % silic – podobné zloženie ako silica z druhu Pimpinelaanisi Illicium religiosum. Silica však pôsobí dráždivo. metylchavikol. Sekretolytické (Oleum anísi.metylchavikón anízaldehyd. olej. puni pumelionis) Fructus anisi vulgaris. limonén).p. proteíny. Je výborné spazmolytikum. dianetol (transanetol sa svetlom mení na nežiadúci dianetol – astrogénne účinky) Silica pre vysoký obsah anetolu tuhne už pri obyčajnej teplote.5 – 4 % silice trans – anetol. Plody obsahujú ešte olej ( asi 30% ). Mierniace sekréciu (Oleum eucalypti. flavonoidy a triterpény súčasťou Species pectorales. anízový aldehyd a niektoré terpénové uhľovodíky ( alfa-pinén. 203 . Sirupus thymi compositus Prípravky: BIOTUSSIL gtt. Herba thymi – Thymus vulgaris – Lamiaceae Vňať dúšky tymianovej 0. PULMORAN spc.1. PULMORAN spc. preto je potrebná opatrnosť pri dávkovaní Prípravky: SOLUTAN gtt. thymi) 2. paracymén) Obsahuje aj tymol (aj antiseptický účinok) a karvakrol triesloviny. nositeľom chuti a arómy. IPECARIN gtt.cymol.sa získava z drogy destiláciou vodnou parou.5 – 3 % silic (limonén. foeniculi. Extractum thymi fluidum. tymol sa používa v stomatológii ako antiseptikum BENEFORIN gtt.anízovca jedovatého – prudko jedovatý( šikimotoxíny. karminatívum. sekretolytické expektorans. organické kyseliny a flavonoidy Oleum foeniculi. šikimín) Fructus foeniculi – Foeniculum vulgare – Apiaceae Feniklový plod (zápar má sekretolytické expektoračné účinky) 2 -6 % silíc trans – anetol.Pimpinella anisum – Apiaceae Anízový plod 1. proteíny a sacharidy Je súčasťou Species pectoráles Prípravky: TIMI sir.

slizové drogy . potom vanilína eugenol Species pectorales Lichen islandikus Radix althaeae Folium farfarae Folium althaeae Radix liquiriciae Flos verbasci Fructus anisi Herba thymi 50g 200g 100g 250g 100g 100g 100g 100g . citral. anízový aldehyd Balsamum tolutanum – Myroxylon balsamum. saponínové drogy .. Druhá skupina silic mierniacich sekréciu Folium eucalypti – eucalyptus globulus. THYMONEL gtt.Myrtaceae Eukalyptusový list 1-3% silíc. limonén.5%).. Oleum pini pumilionis – Pinus mugo. fenandrén. ung. silvestrén. borneo. geraniol Prípravky: BENEFORIN gtt.Herba serpylli – Thymus serpyllum – Lamiaceae Vňať dúšky materinej 0.1 – 0.monocyklické monoterpény alfa – pinén..zmes z 2/3 benzylbenzoátu a 1/3 benzylcinamátu. karén. felandrén.8 – cineol (eukalyptol) -Oleum eucalypti Prípravky: PINOSOL gtt.Fabaceae Toluánsky balzám Obsahuje najmä cinameín (asi 7..Pinaceae Kosodrevinová silica Inhalačné expektorans bornylacetát. cimél – dráždivé Na inhaláciu sa používa eucalyptol – 1. kyselinu škoricovú).6 % silic – podobné zloženie ako Herba thimi. kadidén. kde rastie thymol.. potom asi 80% živice (zväčša estery kyseliny škoricovej a tolurezitanolu. siličné drogy Hormóny štítnej žľazy (HSZ) 204 ... karvakrol. variabilita zloženia závisí od toho. alfa – pinén.

5´ (napr. Potrebné množstvo jódu príjma organizmus predovšetkým z vody vo forme jodidov. Vznikajú mono. z ktorej sa v tráviacom ústrojenstve rovnako odštiepujú jodidy. T3 je aktívnejší než T4) Náhradou jódu brómom u T3 v polohe 5 sa získa značne aktívny produkt. Náhradou všetkých atómov jódu brómom účinok klesá len nepatrne. stimulujú proteosyntézu a podporujú produkciu STH. 3´. Sírou. Náhradou éterického kyslíku v T4 iným atómom napr. 205 . Vzťah medzi štruktúrou a účinkom Pre účinok je dôležité zachovanie thyroninového skletu a prítomnosť substituentu v polohe 3 alebo 3´ Účinok je však závislý I na pK postranného kyslého reťazca. Výhodou sa ukázala alkylácia v polohe 3´ predovšetkým izopropylom. HSZ sú regulátory vývoja organizmu.5´ . kde podporujú inkorporáciu AMK. Vyvolávajú zvýšenú produkciu ATP a tým pomáhajú zhromažďovať pre organizmus potrebnú energiu. liothyronín. ktoré sa vzájomne kondenzujú za tvroby dyfenylethérového skeletu radikálovou reakciou. účinok klesá alebo úplne mizne. Biosyntéza levothyroxínu a liothyronínu prebieha z tyrosínu. ak je nahradený inou skupinou.5. katalyzujú oxidatívne reakcie. Jódthyroníny sa uvoľňujú z thyreoglobulínu proteolytickým štiepením.trijódthyronín a L -3. Hormonálny sekrét ŠŽ obsahuje celkovo 4 dôležité jódované deriváty L – thyronínu – levothyroxín. ktorý sa chová ako antagonista Ho prištítnych teliesok – parathormónu. 3´ vedie k účinnejším preparátom než v polohách 3. Vo vyšších koncentráciach znižujú proteosyntézu. Posledné dva prenikajú rýchle do krvného obehu. Halogenácia jódom (brómom) v polohách 3. Tie sa dostávajú do krvi a odtiaľto do ŠŽ.HSZ levothyroxín – T4 a liothyronín – T3 sa odvodzujú od aminokyseliny thyrosínu V C – bunkách SŽ vzniká tiež polypetidový Ho – kalcitonín. ktorý reguluje jodáciu I proteolýzu. cez semichinoidnú formu na thyroxín a ďaľšie aktívne jódthyroníny za uvoľnenia alanínu. Kyseliny tri – alebo tetrajódthyrooctové sú metabolity T3 a T4 a majú okrem thyreomimetickej účinnosti I významnú hypocholesterolemickú aktvititu. Biosyntéza Ho ŠŽ je riadená TSH. spotrebu kyslíka. Pôsobením tyrosinjodinásy prebieha jodácia tyrosýnových zbytkov v thyreoglobulíne. výmenu anorgatických látok. T3 a T4. T4 a T3 zasahujú v bunkových jadrách tkanív (predovšetkým pečeň a ladviny) do lokalizovaných enzymatických systémov v mitochondriach. Mechanizmus účinku Pri protheolýze thyreoglobulínu sa odštiepujú mono – i dijodthyrozíny.3´. Jódthyrozíny podliehajú v ŠŽ dejodácií špecifickou dehalogenázou a vzniknuté jodidy sú použíté opäť k jodácií thyreoglobulínu. klesá účinnosť na 1/5. zvyšujú metabolizmus sacharidov a lipidov a uvoľňujú z kostí vápnik. 5. premenu cukrov a tukov. Tu sa oxiduje jodidperoxidázou na elemárny jód. Analógy T4 získané alkokxyláciou fenolickej skupiny sú orálne účinnejšie. odbúravanie cholesterolu a ovplyvňujú aj svalovú kontraktivitu a strdcovú frekvenciu. Z uvedených dôvodov je T4 pokladaný za prohormón a T3 za hlavný Ho ŠŽ. ktorý je peptidicky viazaný na thyreoglobulín. 3´-dijódthyronín. Vo fyziologických koncentráciach majú T3 a T4 anabolický účinok. L – 3. stimulujú RNA a syntézu proteínov.alebo dijódtyrozíny. premenu energie. alebo z potravy. ktorý je pokladaný za hlavný Ho ŠŽ. kde sa hromadia. Pozornosť budil predovšetkým liothyronín. Tetrabrómthyroxin je však len slabo aktívny. V periférnych tkanivách dochádza k čiastočnej konverzií T4 dejodáciou na T3. kde sa viažu na plazmatické proteíny a pred vstupom proteínu do buniek tkaniva sa opäť uvoľňujú. regulujú rýchlosť metabolizmu v organizme napr.

rezerpín. K látkam tlamiacim činnosť ŠŽ patria: Z anorganických látok – jód a jodidy. dekarboxylácia). Nebezpečné vešľajšie účinky thiouracilu (má výrazné tyreostatické účinky) boli podstatne znížené jeho alkyláciou. Používa sa pri zníženej funkcie ŠŽ p.L – 3. napr. kombinuje sa s liothyrotínom v pomere 4 : 1 alebo 5 : 1. 5´ . kyselina p – aminobenzoová.o. Najdôležitejšia je dejodácia. 3´. LIOTHYRONÍN . Jedná sa o lineárny polypeptid obsahujúce 32 AMK a jeden N – terminálny medzireťazcový disulfidový cyklus. Cukorná zložka pozostáva z galaktósy. Na rozdiel od levothyroxínu pôsobí rýchlejšie a je účinnejší. obsahuje 4 peptídové reťazce a 5500 AMK. ktorého obsah v ŠŽ je veľmi nízsky sa získava synteticky. Používa sa u rôznych foriem hypothyreóz. myxedém. 5. kde tvorí 80 % celkových bielkovín. kyseliny 2. zároveň znižuje aj hladinu fosforu. 5 – dijódthyrozín a deriváty thiouracilu a merkaptoimidazol. tholbutamid. Podáva sa p. ANTITHYROIDNÉ LÁTKY (AL) AL majú schopnosť účinne znižovať nadprodukciu Ho ŠŽ pri jej hyperfunkcií. Skupina derivátov merkaptoimidazol – ich štruktúra obsahuje zbytok thiomočoviny – thiamazol. nitrily.trijódthyronín Pripravuje sa synteticky. Iné látky – viacmocné fenoly (rezorcinol. a difenyléterový skelet. thiomočovina a niektoré jej deriváty tlmia činnosť ŠŽ. kreténizmu. 5´ . ovplyvňuje sekréciu pankreasu a metabolizmus tukov a cukrov. Do terapií bol zavedený aktívnejší a menej toxický propylthiouracil. floroglucinol). injekčne len v nutných prípadoch. Thyreoglobulín sa získava izoláciou z bravčových alebo hovädzích ŠŽ. Levothyroxín. je niekoľkonásobne účinnejší než racenát a D – forma. thibenzazolín. Okrem toho má výrazný tlmivý účinok na žalúdočnú sekréciu HCL. manósy. lososí je 35 krát aktívnejší než ľudský a pôsobí protrahovane. vo forme sodnej soli. V každej molekule sa nachádza 115 thyrozínových zbytkov.o. karbimazol. vo vorme sodnej soli alebo hydrochloridu. ktoré zasahujú postranný alanínový reťazec..V periférnych tkanivách sa T3 a T4 odbúravajú pomocou oxidatívnych enzymatických pochodov (deaminácia. Funguje ako antagonista parathormónu. že brzní vyplavovanie vápnika z kostí. V terapii sa používa najmä pri Pagetovej chorobe.L – 3. znižuje koncentráciu vápnika v krvi. Kalcitoníny sa podľa pôvodu vzájomne líšia v slede AMK. 5. Spolu s parathormónom a vitamínom D riadi fosfokalciový metabolizmus.tetrajódthyronín Je Ho ŠŽ je viazaný na thyreoglobulín Thyreoglobulín je obsiahnutý v koloide ŠŽ. rádiojód 131 I a cholristan draselný Z organických zlúčenín – 3. karbuthamid. fenylbutazol. miesto vzniku sú C – bunky ŠŽ. pri ktorej sa uvoľňujú jodidy. ktoré sú krvným obehom dopravované opäť do ŠŽ. hyperkalcemických stavoch a osteoporóze. 4 dihydroxybenzoové. LEVOTHYROXÍN . injekčne len v nutných prípadoch. 206 . KALCITONÍN Látka znižujúca vápnik v krvi. tým. fruktósy a glukósamínu. Je glykoproteín. U methylthiouracilu. Sulfonamidy. PAS. . Pripravujú sa synteticky. Menšia časť Ho a produktov odbúravania sa vylučuje obličkami.

rhodanídy. Propylthiouracil brzdí v periférnych tkanivách premenu T4 na T3. Diodthyrozín : kyselina L( .Prirodzený thyreostatický faktor – goitrín (L – 5 – vinyloxazolidín – 2 – thion) je obsiahnutý v rôznych druhoch krížatých rastlín vo forme prekurzoru glykozidovej povahy progoitrínu. Pre zachovanie plnej biologickej aktivity je nezbytné iba sled 29 AMK aminoterminálnej časti peptidového reťazca. funguje ako regulátor váplnika a anorganického fosforu v krvi a tkanivách. poškodenie pečene. Obidva tieto efekty majlú za úlohu zvýšiť hladinu vápnika v krvi. Thyreostatický účinok sa po dlhšom užívaní postupne znižuje. Mechanizmus účinku Jodidy tlmia pri hyperfunkcii ŠŽ sekréciu TSH a pravdepodobne brzdia proteolytické odštiepovanie T4 z thyreoglobulínu. Podobne ako lparahormón účinkuje tiež dihydrotachysterón. Najaktívnejšie sú chloristany (CLO4-). HORMÓNY PANKREASU V pankrease boli nájdené Ho inzulín (I ) a glukagón (G). S karbimazolom. zvlášť kožné. Používa sa pri dlhodobejšej insuficiencii PT. Zvyšuje tiež vylučovanie fosfátov v moči. Konštatnú hladinu vápnika v krvi pomáha udržiavať antagonista = kalcitonín. že brzdia oxidáciu jodidu na jód a ihibujú peroxidázu a tým bránia biosyntéze T4 a T3. Je to polypetid pozostávajúci z 84 AMK. Mobilizuje váplnik v kostiach a jeho vstup do krvného obehu. Jód sa obyčajne aplikuje vo forme Lugolovho roztoku (I(5) : KI (10) : voda (100)). Jód pôsobí ako thyreostatikum iba krátkodobo a nemožno ním dosiahnúť dlhodobého terapeutického efektu. teda deriváty thiouracilu a merkaptoimidazolu účinkujú tak. nekomplikovaných foriem thyreotoxikózy. ktorý má iba nízku antirachitickú aktivitu. Okrem nich bol izolovaný aj enzým kalikreín.) – 2 – amino – 3 – (3. Hormóny prištítnych teliesok (HPT) Parathormón. leukopénia. infantilnej tetánií a tiež k diagnostike rôznych foriem hypoparathyreĺoze. 207 . bolesti hlavy a kĺbov. 5 – diód – 4 – hydroxifenyl) propiónová Tlmí sekréciu TSH Propylthiouracil : 2 – merkapto – 6 – propyl pyrinidín – 4 – ol Pri hyperthirózach. Je pomerne málo toxický. pravdepodobne vrzdením spätnej rezorpcie fosfátu v ladvinových tubuloch. Chloristan draselný V terapií miernych až stredne ťažkých. parathormon u niektorých akútnych foriem hypoparathyreózy. je možné ho kombinovať napr. tetanín a zvýšenom nervovom podráždení. (CNS-) a dusičnany (NO3-) Zlúčeniny obsahujúce v molekule skupinu thiureylenovú – HN – CS – NH . Jednomocné anióny účinkujú ako látky kompetitívne brzdiace príjímanie jodidov ŠŽ. má dobú znášanlivosť.. KARBIMAZOL – etylester kyseliny 3 – metyl – 2 – tioxo – 4 – imidazolín – 1 – karboxilovej K dlhodobej predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy. k predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy Nežiadúce veľajšie účinky – agranulcytóza. môže však vyvolať niektoré alergie.

však ľahko kryštalizuje v rôznych formách. Tyrozínové a histidínové zbytky sa ľahko jódujú. ionexovou chromatografiou a gélovou filtráciou. Prítomnosť disulfidického mostíka má zásadný význam pre biologickú aktivitu.Inzulín ČSL 4: Insulinum I je produkovaný B – bunkami Langerhansových ostrovčekov. 2/ Oxidáciou i redukciou I dochádza k rozštiepeniu disulfidických mostíkov a tým k úplnej strate aktivity. napr. tlmí uvoľňovanie glycerolu a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva. vo svalstve a v tukových bunkách. Esterifikáciou voľných karboxylových skupín vedie k neúčinným zlúčeninám.reťazci nedochádza k strate aktivity. Stimuláciou hexokinázy podporuje utilizáciu glukózy. deaminoinzulínu. tukov a proteínov. Ten predstavuje takmer inaktívny proteín o jednom polypeptidovom reťazci. Oba reťazce sú spojená dvoma medzireťazcovými disulfidickými mostíkmi. predovšetkým v pečeni. viazaných v dvoch reťazcoch A a B. nízkomolekulárnych látok a tiež dimérov I čistením. 4/ Rozštiepením väzby medzi B22-B23 vzniká inaktívny deoktapeptidinzulín.B30. zinku. v ktorom sú už vytvorené disulfidické mostíky. Sulfonácia hydroxylovej skupiny serínu a threonínu znamená len malú stratu aktivity. ale i znižujúcich lipolýzu a glykogenolýzu. pretože na nich závisí priestorové usporiadanie A a B reťazcov. Vytesňuje tiež vápnik z membránových väzieb. Prvý účinok podporuje transport látok a iónov do buniek. Výhodne sa však ukázalo selektívne odbúravanie AMK v polohe B1-B3. ich acetylácia účinok prakticky neovplyvnila. I je polypeptid skladajúci sa z 51 AMK. súčasne však bráni uvoľňovaniu glukózy z glykogénu. 5/ Náhradou arginylového zbytku B22 inou AMK značne znižuje aktivitu.reťazci znamená úplnú stratu účinnosti. I tiež ↑ syntézu proteínov. Pri proteolýze špecifickým enzýmom sa odštiepia na každom konci spojovacieho peptidu dve bázické AMK a z proinzulínu sa uvoľňuje I a tzv. B reťazec 30 AMK.napr. Monokomponetné I s nízkou antigenitou sú zbavené proinzulínu. I zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány a tým umožňuje prienik glukózy do buniek. zatiaľ čo odštiepením terminálneho asparaginového zbytku v A. C-peptid. druhý mení aktivitu niektorých enzýmov stimulujúcich glykogenézu. 3/ Enzymatickým odštiepením koncového alanínového zbytku v B. A reťazec obsahuje 21. v prítomnosti iónov dvojmocných kovov . brzdí únik iónov a tým uľahčuje zvyšovanie koncentrácie intracelulárnych volných iónov Ca++. pomocou methylénovej skupiny. napr. Jeho sekrécia je riadená koncentráciou glukózy v extracelulárnej tekutine a tiež stimulovaná Ho tráviaceho ústrojenstva. I predĺženie disulfidického mostíka. 208 . rovnako je tomu i pri skracovaní B-reťazca v polohe B22. pričom sulfonácia len jednej hydroxylovej skupiny aktivitu neznižuje. Pri substitúcii veľkými zbytkami dochádza k inaktivácii v dôsledku stérickej zábrany pri interakcii s receptormi. uľahčuje prienik draslíka a fosfátov do bunky. Biosyntéza I prebieha v B bunkách pankreasu z jeho prekurzoru proinzulínu. Zvyšuje tvorbu glykogénu. Čistý kryštalický I je obtiažne pripraviteľný. jeho trvalý nedostatok pri zníženej funkcii B-buniek spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi a vznik choroby – diabetes mellitus . chromatografiou na bázických nosičoch. znamená rovnako úplnú stratu aktivity. So stúpajúcim obsahom jódu v molekule však aktivita I klesá. I ovplyvňuje látkovú premenu v rôznych orgánoch. lipogenézu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom 1/ Pre účinok nie sú nutné volné AMK.

ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. Steroidy sú založené na 1. obsahujúci 15 rôznych aminokyselín a skladajúci sa z 29 zbytkov AMK. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne.konfigurácii. V pankreasu sa vytvára z proglukagónu . obezite atď. pôsobí totiž výrazne pozitívne inotropne. Pripravuje sa izoláciou z vedľajšej inzulínovej frakcie. ktorý neznášajú bežné inzulínové preparáty rovnakého zloženia. Býva označovaný ako antagonista I. Ľudský G sa zhoduje s hovädzím a bravčovým. okrem kardiotonických glykozidov.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. G zvyšuje hladinu krvného cukru stimuláciou enzymatického odbúravania pečeňového glykogénu na glukózu. Obsah G v pankrease je 10-20krát menší než I. kde je I najčastejšie viazaný na bázickou AMK protamin alebo globín a kombinovaný so zinkom.i trans-. pritom menej antigénny pre človeka je bravčový I. k ukončeniu inzulínového šoku a pri poruchách utilizácie sacharidov. Glukagon G je polypeptid s molekulovou hmotnosťou 3482. Niektoré prípady kardiálneho zlyhania. Bežne sa používa bravčový a hovädzí I. 209 . inzulínovom komatu. Použitie: G sa používa vo forme hydrochloridu pri inzulínových hypoglykémiach. Znižuje tiež v krvi množstvo volných mastných kyselín a aminokyselín. pri záchvate asthma bronchiale. kedy obidva môžu urýchľovať zúžitkovanie periférnej glukózy. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. v terapii akútnej pankreatitídy. Pur.Pretože normálny I má len krátky účinok. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. k diagnostike feochromocytomu.insuliny sú určené len tým pacientom. používajú sa v praxi depotné preparáty. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. čo je polypeptid o 78 zbytkoch AMK. Existuje tiež určitý synergizmus medzi periférnymi účinkami G a I. G tiež inhibuje ukladanie lipidov v tepenných stenách.

I v kombinácii s anxiolytiky. 6. Degradáciou estrónu a ekvilenínu rozštiepením kruhu D. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. hexestrol. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. napr. Predĺženie. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. 5. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol.17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metyl majú znížené vedľajšie účinky. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. benzoovou. Per os je z nich najaktívnejší estriol. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. bisdehydrodoisynolová. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 1. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etinylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. 2. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov.5(10) – estratrien – 3.ESTROGÉNY (E) E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. klesá účinok. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum 210 . alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. 4. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. allenolová a jej derivát kyselina alfa. kyselina doisynolová. 3. napr. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. cyklopentylpropiónovou. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. napr. Perorálne účinné sú i prirodzené.3. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. poprípade i C. najčastejšie kyselinou propiónovou. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. 3-alkylétery. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). dienestrol. u benzestrolu. valérovou.

Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď.Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. predovšetkým svalstvo a kosti. Bolo však preukázané. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. čím nastáva významná regresia tumoru.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. propionovou a valerovou. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. Používa sa pri insuficiencii ovárií. ktorých matky užívali v tehotenstve DES.17. kde podporujú syntézu proteínov. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve.3. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. V rakovinových bunkách. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. klimakterických problémoch. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. A .androsterón . Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. poruchách vývoja.5 – ( 10) estratrién – beta. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. Všetky majú protrahovaný účinok.androstenolón . predčasnom zlyhaní ovariálnych funcií. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 211 .

pri sterilite. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. Výnimkou je 8 – izotestosterón. 212 . hypogenitalizme. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. A.1. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 3 – ol – 17 – on (androsterón. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. 3. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). mužskom klimaktériu a pod. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. u kalusteronu. bolasteronu. 2. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 1. Naopak u rovnakej zlúčeniny. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. napr. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. Napr. TESTOSTERÓN V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron -17-beta-hydroxy-17 alfa-metyl-4-androsten-3-on Estery TES sa používajú injekčne. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. cyklopentylpropionovou atď. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. enantovou. kyselinou propionovou. Ich účinok je synergický s STH. 4. androstenolón). Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. dihydroTES. TES je pomerne málo perorálne účinný. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. 19 – norTES. izomaslovou. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. napr.

Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A.2. svalovej dystrofii. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. oxymetholón. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. aj u 18 – norzlúčenín. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. 213 . poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. potlačení znakov mužnosti u žien. Progesterón je perorálne málo aktívny. 17 alfa – methyl – B – norTES. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. druhej skupiny samičích hormónov. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. vyčerpanosti. pri osteoporóze. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. pri zdĺhavej rekonvalescencii. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. pôrodoch. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. 3. 19 – norprogesterónu. 6 – pregnadién – 3. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. Najúčinnejšie perorálne GES sú odvodené od ethisterónu ( 17 alfa – etinylTES). je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. resp. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. 20 – dión – 17 – acetát). 2 alfa – methyl – 4. po ťažkých operáciách. od účinnejšej zlúčeniny 19 – norethisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). mesterolón a stanazolón.

PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. napr. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. jeho estery sú perorálne gestagénne vysoko účinné. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti.6 – pregnadién – 3. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity.Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. pregnandiol. estrogénny celkom chýba. k progesterónovému testu. Metabolické produkty progesterónu. 5 alfa – pregnanu. napr. v tehotenstve. Presun dvojitej väzby u 19 – noretisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér norethynodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. jeho účinok je špecifický a vedľa estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. METHENMADINONACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Podmienkou pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. z ktorých napr.20 – dión – 17 – acetát 214 . napr. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. napr.6 – pregnadién – 3. NORETHISTERON – 17 alfa – ethinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. popr. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. lynestrenol majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. sú neúčinné. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu.

ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. ESTROGÉNY (E) 215 . ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu.Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. Steroidy sú založené na 1.i trans-. okrem kardiotonických glykozidov. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans.konfigurácii.

Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. najčastejšie kyselinou propiónovou. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. klesá účinok. napr. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. Všetky majú protrahovaný účinok.E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. cyklopentylpropiónovou. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. 3-alkylétery 17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metylén majú znížené vedľajšie účinky. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. u benzestrolu. dienestrol. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. 8. benzeovou. Per os je z nich najaktívnejší estriol. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 7. rozštiepením kruhu D. poprípade i C. kyselina doisynolová. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom.5(10) – estratrien – 3. Perorálne účinné sú i prirodzené. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. Predĺženie. hexestrol. napr. 11. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. Degradáciou estrogénu a ekvilenínu. bisdehydrodoisynolová. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen.3. 9. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. I v kombinácii s anxiolytiky. allenolová a jej derivát kyselina alfa. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. valérovou. predčasnom zlyhaní 216 . Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etynylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). 12. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. napr. 10. propionovou a valerovou.

Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. Bolo však preukázané. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 217 . poruchách vývoja. A . poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. Používa sa pri insuficiencii ovárií. kde podporujú syntézu proteínov. klimakterických problémoch. 17. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. predovšetkým svalstvo a kosti. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve.androsterón . ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. čím nastáva významná regresia tumoru. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 5.5 – ( 10) estratrién – beta. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. V rakovinových bunkách. A. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty.androstenolón .ovariálnych funcií. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov.3.

U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. androstenolón). Napr. TESTOSTERÓN – 17 beta – hydroxy – 17 alfa – metyl – 4 – androsten – 3 – on V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron Estery TES sa používajú injekčne. pri sterilite. TES je pomerne málo perorálne účinný. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 4. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. Naopak u rovnakej zlúčeniny. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. 8. bolasteronu. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Ich účinok je synergický s STH. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný.3 – ol – 17 – on (androsterón. mesterolón a stanazolón. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. hypogenitalizme. 5. u kalusteronu. napr. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. 6. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. dihydroTES. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. cyklopentylpropionovou atď. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. 7. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. enantovou. napr. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. oxymetholón. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. mužskom klimaktériu a pod. Výnimkou je 8 – izotestosterón. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. 218 . Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. izomaslovou. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. kyselinou propionovou. 19 – norTES.

svalovej dystrofii. 6 – pregnadién – 3. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. pri zdĺhavej rekonvalescencii. aj u 18 – norzlúčenín. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. 2 alfa – methyl – 4. Najúčinnejší perorálny GES je odvodený od etinylsterónu ( 17 alfa – etinylTES). 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. 17 alfa – methyl – B – norTES. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. vyčerpanosti.6. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. 20 – dión – 17 – acetát). pri osteoporóze. Progesterón je perorálne málo aktívny. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. druhej skupiny samičích hormónov. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. popr. Podmienkou 219 . pôrodoch. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. od účinnejšej zlúčeniny 19 – noretisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). po ťažkých operáciách. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. 5 alfa – pregnanu. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. 19 – norprogesterónu. potlačení znakov mužnosti u žien. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. resp. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách.

20 – dión – 17 – acetát Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. používaného k súčasnej substitúcii estrogénovej a gestagénovej. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. jeho estery sú perorálne gestagénne vysokoúčinné. napr. lynestrenól majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu.6 – pregnadién – 3. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. napr.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. z ktorých napr. jeho účinok je špecifický a veďla estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. k progesterónovému testu. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. Presun dvojitej väzby u 19 – nor – etisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér noretinodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. NORETHISTERON – 17 alfa – etinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. pregnandiol. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Metabolické produkty progesterónu. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. METHENMADINOACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. sú neúčinné. v tehotenstve. 220 .6 – pregnadién – 3. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. napr. napr. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária.pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. estrogénny celkom chýba. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity.

trikuspidálnej chlopne. perikarditídy) 5) poruchy srdcového rytmu (tachykardia. AV – blok. tyreotoxikóza) 4) nedostatočné plnenie komôr (stenóza mitrálnej resp. zápal myokardu) 2) tlak.kompenzačné mechanizmy zlyhania srdca: 221 . kardiomyopatie. pľúcnice) 3) objemové preťaženie (nedomykavosť chlopní. flutter. stenózy aorty.syndróm s prognózou ako pri malígnom bujnení a horšou ako pri infarkte myokardu . preťaženie (hypertenzie v malom a veľkom obehu. bradykardia) .Kardioglykozidy.príčiny: 1) myokardiálne (ICHS. srdcové stimulanciá (zlyhávajúce srdce) (C01A. C01C) Zlyhávajúce srdce: .

hemodynamické zmeny: .acetyldigitoxín 222 .↓ MO.pozitívne inotropný účinok na srdce .látky rastlinnej povahy .pri chronickom srdcovom zlyhaní tllmia sympatoadrenálnu aktiváciu. gitalin b) Digitalis lanata: .5) ↓ transportu Ca SR . Vzostup intracelulárnej koncentrácie Na+ je doprevádzaný zvýšeným vstupom Ca2+do buniek a vzostupom intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov. Blokádou tejto pumpy dochádza k zvýšeniu koncentrácie Na+ a zníženie koncentrácie K+ vo vnútri buniek.spomalenie atrioventrikulárneho vednia (negatívne dromotropný účinok) . Pôsobia tiž nepriamo prostredníctvom vegetatívneho nervového systému.4) ↓ hustoty β1. gitoxín. B.reflexne so ↓ MO a TK v aorte ↑ katecholamínov .↓ kontraktility . a tým sa zvyšuje kontraktilita srdca.spomalenie tvorby vzruchu v sinoatriálnom uzle (negatívne chronotropný účinok) . B → digitoxín. na Na+K+-ATPázu (jej podjednotku α)..↑ objemu krvi v diastole . gitoxín. Účinky: .↑ komorového tlaku .selektívne sa viažu na membránu kardiomyocytov.zníženie intracelulárneho pH podporuje vstup kalcia do cytoplazmy). znižujú odpoveď na podnety sympatiku a majú druhotné diuretické pôsobenie. zvyšuje sa prekrvenie orgánov vrátane obličiek a dochádza k zníženiu aktivity renínangiotenzínového systému Rozdelenie: .zlepšujú kontraktilitu srdca (nízke dávky) Mechanizmus účinku: .1) Frankov – Starlingov zákon: . Kalciové ióny vstupujú do buniek najmä antiportom pre natrium a kalcium ( na zvýšenom vstupe kalcia do buniek sa podieľa aj antiport pre Na+ a H+ .lanatozid A. Znižuje sa obsah K+ v bunkách a dochádza k zvýšeniu dráždivosti a urýchleniu repolarizácie membrány.účinky: 1) ↑ intracelulárnu c(Ca2+) 2) ↑ vnímavosti kontraktilných proteínov voči Ca2+(senzibilizátory kalcia) Kardioglykozidy: .2) zväčšenie tonusu sympatiku . Zvyšujú citlivosť prevodového systému na cholinergné vplyvy. ktorú inhibuje. .zvyšuje sa tiež elektrická dráždivosť siení a komôr (pozitívne batmotropný účinok) .3) hypertrofia myokardu: .sila kontrakcie je úmerná jeho počiatočnej dĺžke (pri zlyhávajúcom srdci → dilatácia ⇒ zväčšenie komory) . Zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia zo SR.I.adrenoreceptorov („down regulation“) o 60-70% .hromadnie tlaku v alveolách (dušnosť) – pľúcny edém KARDIOTONIKÁ .pri chronickom zlyhaní srdca „remodeling“ . digoxín c) Digitalis ferruginea . C → digitoxín. rádu: a) Digitalis purpurea: purpureaglykozidy A.

bradykardia. účinok -------------------------- biol. % / deň 9 7 7 10 <2 30 <2 35 <1 >50 Terapeutické použitie: 1) zlyhávanie činnosti srdca 2) poruchy srdcového rytmu (supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia.dysrytmie. malátnosť. polčas vyluč. soli kalcia – zosilnené arytmogénne účinky 223 . hyperkalciémia.malá terapeutická šírka a) kardiálne: . amiodaron. amfotericín B.nauzea.anorexia CNS – bolesti hlavy. K –ouabaín (strofantín – g.diastolická dysfunkcia ĽK.infúzia KCl !!!! .aj špecifické protilátky – fragmenty protilátok proti kardioglykozidom (FAB) ⇒ inaktivujú ho ) Kontraindikácie: . thevetin e) Helleborus niger – heleborín. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. hypokaliémia.chinidín.diuretiká.zákaz používania prípravkov s Ca2+ . adonivernosid d) Oleander nerium – oleandrin. fibrilácia alebo flutter predsiení) Nežiaduce a toxické účinky: . zlyhanie srdca pri infarkte myokardu Interakcie: . verapamil. k) b) Scilla maritima –scilaren A. alergie gynekomastia ( pri predávkovaní: .blokátory kalciových kanálov – pôsobia kardiodepresívne . B c) Adonis vernalis – adonidosid. propafenon.blokátory – zosiľujú negatívne chronotropné účinky .beta. rádu: a) Strophantus G. heleborein Farmakodynamické účinky: látka kontraktilita (+) Digitoxín +++++ acetyldigitoxín ++++ Digoxín +++ lanatozid C ++ Ouabaín + Farmokokinetika: látka Digitoxín acetyldigitoxín Digoxín lanatozid C Ouabaín lipofilita +++++ ++++ +++ ++ + automácia (-) -------------------------absorpcia z GIT +++++ ++++ +++ ++ + vodivosť (-) -------------------------väzba na bielk. komorové fibrilácie b) extrakardiálne: GIT – spazmy. +++++ ++++ +++ ++ + vag.. poruchy videnia. mineralokortikoidy (látky vyvolávajúce hypokaliémiu) ⇒zvýšenie toxicity . sieňokomorové blokády vyššieho stupňa.II. vracanie.

xamoterol 224 . z ktorej sa v organizme vytvára účinná látka epinín (deoxyadrenalín). Fosforylácii fosfolambanu: zvýšenie vstupu kalcia do SR. uvoľnenie kalcia. používa sa iba výnimočne . infúzia pri ťažkých poruchách kontraktility bez tachykardie (DOPACARD inj) .pôsobia prostredníctvom beta-adrenoreceptorov β1> β2 (dochádza k zvýšeniu cAMP v bunkách a následnej fosforylácii proteínov zúčastňujúcich sa na prenose kalcia. podaní a nezvyšuje frekvenciu srdca.methyldigoxín: . používa sa ako i.ibopamín: .vazokonstrikčný (podľa typu) .prolátka. DIGOXIN 0.indikácie: .digoxín: . často sa kombinuje s dobutamínom (DOBUTAMINsol inf. DOPMIN inj.používajú sa krátkodobo. indikovaný je iba pri ťažkých stavoch srdového zlyhania nereagujúceho na inú liečbu.dopamín: .látky: .pôsobí nielen na periférne adrenoreceptory. ischémie myokardu a iné) (ESCANDINE tbl) .účinky: .digitoxín: .stavy po kardiochirurgických zákrokoch .silný pozitívne inotropný účinok . vyvoláva pozitívne inotropné účinky po p.pôsobí najmä na β1 – receptory a ovplyvňuje výraznejšie inotropiu a menej chronotropiu (DOBUTAMINinj) . ich aktivácia vyvoláva vazodilatáciu. tbl) Neglykozidové kardiotoniká 1) Katecholamíny a ich deriváty .dobutamín: .digoxin (DIGOXIN inj.dopexamín: .25tbl) . TENSAMIN inj) .analóg dopamínu.zvýšenie spotreby kyslíka .svojim účinkom je medzi digoxínom a digitoxínom Prípravky: . ktorý má D1 + D2 + β2 agonisické účinky.Používané látky: . má β2 > β1 + D1 + D2 účinky.pôsobí pomaly a dlhodobo.zvýšenie aktivity renínu .metyldigoxin (LANITOP inj. terapeuticky významná je predovšetkým D1-receptormi sprostredkovaná vazodilatácia v obličkách.v. zvýšené uvoľňovanie kalcia zo SR) .zvýšenie frekvencie srdca .o. ´dalej blokuje vstup NA do nervových zakončení. a fosforylácii kalciového L-kanála: zvýšený vsup kalcia do buniek napäťovo riadenými kalciovými kanálmi) a aj aktiváciou alfa adrenergných receptorov (zvýšenie prieniku kalcia do buniek.ťažká akútna srdcová insuficiencia nereagujúca na inú liečbu . ku ktorej dochádza už po malých dávkach.šokové stavy . má veľa závažných nežiaducich účinkov (arytmie. tj.125 tbl. fosforylácia troponínu I: zníženie afinity troponínu C ku kalciu.zvýšenie spotreby kyslíka nie je vhodné pri chronickom zlyhaní srdca .používa sa ku kontrole fibrilácie siení a pri srdcovej nedostatočnosti sprevádzanej fibriláciou siení . DIGOXIN 0. ale aj na dopamínové (D1 a D2) receptory. pretože sa vyvíja rýchlo tolerancia v dôsledku down regulácie receptorov .

Prírodné látky s laktónovým kruhom v polohe 17:. krátkodobo enoximon vesnarinon 3) Senzibilizátory myokardu voči pôsobeniu vápnika .senzibilizácia myofybríl na pôsobenie kalcia (zvýšenie citlivosti troponínu C na kalcium) .zníženie plniaceho tlaku .účinky: – pozitívny inotropný účinok .veľmi ťažke stavy akútneho zlyhania srdca .GIT: .mechanizmus účinku: ..fotosenzibilita . abdominálne bolesti .zvýšenie ejekčnej frakcie .zvýšenie frekvencie srdca .inhibícia fosfodiesterázy III resp.etilefrín (PRESSOTONtbl) 2) Inhibítory fosfodiesterázy III (imodilátory) .látky: sulmazol levosimendan (SIMDAX inf) imobendan flosequinan vesnarinon Rozdelenie podľa chemického zloženia: 1.nežiaduce účinky: .nežiaduce účinky: .podávajú sa i.nedochádza pri ich dlhšom podáaní k down regulácii receptorov . Vlastné kardioglykozidy vznikájú tak že sa na C-3 kde je OH viaže oiligosacharidový reťazec.proarytmogénny účinok a zvýšená mortalita . 225 .v.inhibícia fosfodiesterázy vedie k nahromadeniu cAMP a tým sa napodobňujú účinky podráždenia β-adrenergných receptorov .bolesti hlavy .poruch funkcie pečene .účinky: .látky: amrinon (WINCORAM inj) milrinon (COROTROPE inj) .zníženie periferného odporu .indikácie: . anorexia. IV (benzamidové inhibítory) .podla laktónového kruhu sa delia na: a) butenolidy alfa beta nenasýtený laktón b) pentadienolidy s šesť článkovým laktónom z dvoma dvojitými väzbami.hnačky.proarytmogénny účinok .zvýšenie frekvencie srdca (iba niekedy) .trombocytopénia (výraznejšie po amrinone) .

beta orientácia laktónu na C – 17 .hydroxyly na C – 3.o.v.článkový nenasýtený laktónový kruh .VŠÚ: . lanatozidy A. lipofilnejšie sú glykozidy s menším počtom hydroxylov na aglykóne a v postrannom reťazci.strofantové glykozidy (k-strofanozid. Rýchly nástup aj odoznenie O H O CO CH3 O O H OH OH HO CH2 OH OH H OH O O CH3 HO CH2OH O OH OH OH CH2OH O O AGL Y KON K-ST ROFANT IDIN OH OCH3 CY MARIN O OH K-ST ROFANT IN-BET A GENUIDNÝ K-ST ROFANT OZID OH AGL Y KON G-ST ROFANT IDIN OH OH G-ST ROFANT IN 226 . alebo len málo HO SEKUNDÁRNY GLY KOZID GENUINNÝ GL Y KOZID glykozidy genuidný Purpureaglylozid A Purpureagylokzid A Lanatozid A Lanatozid Lanatozid deslanozid Aglykón sekundárny digitoxin gitoxin acetyldigitoxin Acetylgitoxin Acetylgitoxin Gitoxin digitoxigenin Gitoxigenin digitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin R1 H OH H OH H H R2 H H H H OH OH R3 H H CH3CO CH3CO CH3CO H . g-strofantin) Zvýšený počet OH je príčinou zvýšenej O O polarity oboch glykozidov tek že pri p. nie sú vstrebávané len pri i. cymarin. tým je lepšie vstrebávaný .alebo 6.cis usporiadanie kruhov C/D je potrebné .5. digitoxin.všetky zásahy do laktónového kruhu znamenajú zníženie alebo zrušenie účinku a) butenolidy . digoxin) O R2 R1 H OH O CH3 O O CH3 O O OH OH H AGLY KON CH3 O O CH2OH OO OR3 OH OH Čím je glykozid menej polárny a lipofilnejší. je účinok.digitálisové glykozidy (purpureaglykozid A a B. Biotransformácie bez zmeny. a C – 14 sú v beta usporiadaní . B a C.

R2 -COH K ONVALOZID OCH3 CEREBROTID THEVENIN A b)Pentadienolidy (glukoscillarenin A scillarenin A. cerberozid.GLUK ÓZA OH OH R1 -H. R2 -COH G .6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3. peruvisid) O O O O R2 OR1 H OH OH O O CH3 OR1 R2 H OH O O H CH3 R1 -H. scilirozid) Červená morská cibuľa a biela R-H SCIL L ARENIN O O Met: beta izomér je kompletne desacetylovaný R -R PROSCILL ARIDIN R -R-G-G DLUKOSCIL L AREN A Esterifikácia a éterifikácia zvyšujú vstrebateľnosť R-RAMNÓZA G-GLUKÓZA OH RO 2.4'-bipyridyl)-5-karbonitril .vylučuje sa ako O. Polysyntetické deriváty (acetydigitoxin. proscillaridin. R2 -CHO PERUVOZID HO R1 -G-G.met: .4'-bipyridin)-6(1H)-on MILRINON 1. pengitoxin. gitoformát. beta-acetyldigoxin. metildigoxin. R2 -CH3 R1 G-G. meproscillarin) Vzorce hore Zvýšená lipofilita by umožnila lepšie vstrebávanie i transport AMRINON 5-Amino-(3.iné heterozidy (konvalatoxin. thevetin A.glukuronid 227 . deslanozid. adonitoxin. R2 -CH2OH K ONVAL ATOXOL R1 GL UK ÓZA.. alfa-acetyldigoxin. R2 -COH K ONVALLATOXIN R1 -H.

prípadne polosyntetické analógy prírodných látok . ktorý je po reabsorbcii metabolizovaný N.met: .acetyltransferázou na aktívny metabolit. Apocynum cannabinum) Liliaceae (Urginea maritima. Kardiotoniká: .sú prítomné v rastlinách z približne pätnástich čeľadí. Asi 5% sa metabolizuje v čreve redukciou na aminofenylpyridazón. praktický význam majú: Scrophulariaceae (druhy rodu Digitalis) Apocynaceae (druhy rodu Strophantus. primárne sa metabolizuje konjugáciou na cyklický alebo N – acetylovaný cysteínglycín a konjugáty cysteínu. Thevetia. Nerium oleander. produkty ich hydrolýzy. Hladina acetylácie je geneticky podmienená.sú látky. Convallaria majalis) Ranunculaceae (Adonis vernalis. ktoré zvyšujú tonus a silu kontrakcie dekompenzovaného myokardu za súčasného zlepšenia energetickej bilancie dekompenzovaného srdca .metylácia katecholová jadra a konjugácia (glukuronidy) DOPAMIN LEVOSIMENDAN -metabolizmus: -úplne sa metabolizuje a do moču a stolice sa vylučuje iba zanedbateľné množstvo nezmenenej látky.patria sem biogénne látky. Helleborus niger) 228 .DOBUTAMIN : .

špecifické cukry: (nemajú na C2 – OH) – D-digitalóza . podzemné orgány (Urginea.digitoxigenín .Brassicaceae (druhy Erysimum.D-cymaróza Kardenolidy: Folium digitalis purpureae (Digitalis purpura. L-ramnóza.gitaloxigenín . Helleborus).D-diginóza .cukorná zložka + aglykón .Dx .hlavné glykozidy: cukor aglykón glykozid Glu-Dx –Dx-Dx + digitoxigenín purpureaglykozid A (Dx-digitoxóza) Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitoxigenín purpureaglykozid B Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitaloxigenín glukogitaloxín Glu – Dx – Dx – Dx – O .Dx (Ac) .sú to glykozidy: .Dx . vňať (Convallaria.hlavné glykozidy (lanatozidy) – jedna molekula digitoxózy je acetylovaná (nástup účinku je rýchlejší a nízka kumulácia cukor aglykón glykozid Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín lanatozid A Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín acetyldigitoxín Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín lanatozid B Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín acetyldigoxín Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digoxigenín lanatozid C Glu .digitoxigenín .O – aglykón 229 .aglykóny: .gitaloxigenín .gitoxigenín . Cheiranthus) -lokalizácia kardioaktívnych glykozidov nie je viazaná na určitý rastlinný orgán.D-glukóza. .gitoxigenín . D-fukóza .L-oleandróza .aglykón purpureaglykozid A enzymatická hydrolýza ⇒ digitoxín kyslá hydrolýza ⇒ digitoxigenín Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata. semená (Strophantus.D-digitoxóza .aglykóny: . Adonis).cukorné zložky: . v živočíšnej ríši sú kardioaktívne glykozidy súčasťou kožného výmešku ropúch (Buffo) a ochranného sekrétu niektorých druhov hmyzu. Thevetia). a preto sa pre ich izoláciu používajú listy (Digitalis). Scrophulariaceae) . Scrophulariaceae) .skladajú sa: .

β .kardiotonikum s miernym sedatívnym a diuretickým účinkom Herba convallariae (Convallaria majalis.glykozid: .k – strofantín .cukorná zložka: .kyslá hydrolýza Semen strophanthi (Strophanthus gratus.erysimin 230 .glykozid: .Glu ⇒ cymarín .k –strofantozid: .konvallozid (glukózo-ramnozid strofantidínu) .acetyl .Glu .konvallatoxin ( ramnozid strofantidínu) .glykozid: .Cym ⇒ strofantidín Herba adonidis (Adonis vernalis. Apocynaceae) glykozid: .ouabaín (strofantín G) – ouabagenín-3β-L-ramnozid Semen strophanth (Strophanthus kombé.strofantidín .adonitoxín (3-O-L-ramnozid adonitoxigenínu) . Brassicaceae) .konvallatoxol (3β-L-ramnozid strofantidolu) Folium oleandri (Nerium oleander.cymarín: -Glu ⇒ k – strofantín .enzymatická hydrolýza .peruvozid (3α-L-thevetozid kanogenínu) Herba erysimi (Erysimum diffusum. Apocynaceae) .aglykón: .oleandrín (16-acetylgitoxigenín-3β-L-oleandrozid) (acetylová skupina na geníne navodzuje určitú analógiu so scillirozidom Semen thevetiae (Thevetia neriifolia. Apocynaceae) . Ranunculaceae) .enzymaticky .glykozid: . Apocynaceae) .α-Glu -β-Glu-Cymaróza -glykozid: k – strofantozid .β: . Liliaceae) .Štiepenie: .štiepenie: .glykozid: .

231 . ktorý stimuluje ich sekréciu. Nadobličky sú párovým orgánom zloženým z kôry a drene. Liliaceae) biela varieta: .aglykóny: .aglykón: . ktoré sú uvoľňované pri záťažových situáciách organizmu.glykozidy: .6 .scillaren A: červená varieta: .glukoscillaren A: .dehydrodigitoxigenín . Ranunculaceae) .glukoscillaren A . Asclepiadaceae) .Glu ⇒ scillaren A -Ram ⇒ scillarenín = scillaridín -Glu ⇒ proscillaridin A H02 KORTIKOIDY Kortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek.uzarigenín ..scillirozid .glykozid: .erysimozid Bufadienolidy Bulbus scillae (Urginea maritima.adenokortikotropný hormón. xysmalogenín je 5.hellebrin (glukoramnozid hellebrigenínu) Radix uzarae (Xysmalobium undullatum. Gomphocarpus fruticosus.aneláciou kruhov A/B.glykozidy: .glykozid: .xysmalogenín . Dreň nadobličiek: produkuje katecholamíny (adrenalín).uzarozid (Glu – Glu – Glu – uzarigenín) .xysmalorin (Glu – Glu –xysmalogenín) .uzarin (Glu – Glu – uzarigenín) .štiepenie: .scillirozidín (od scillarenínu sa líši acetoxyskupinou na C6 a hydroxylom na C8 Radix hellebori (Helleborus niger. Ich vysoká hladina môže spätnou väzbou zablokovať hormón adenohypofýzy.aglykóny sú štruktúrou podobné digitoxigenínu. Hlavným ochorením drene je feochromocytóm. uzarigenín sa odlišuje trans.proscillaridin A: . pri strese.

substitučný liek pri poruchách hypofýzy) ACTH ovplyvňuje hlavne kôru nadobličiek a jej produkciu. Stimulom pre syntézu glukokortikoidov je ACTH. anabolických a pohlavných hormónov Uvoľňovanie a produkcia kortikoidov je riadená kortikoliberínom produkovaným v hypotalame. Na syntetických pochodoch tvorby kortikoidov sa zúčastňuje cytochróm P450. (ACTH sa používa ako diagnostikum pri insuficiencii kôry nadobličiek. Na uvoľňovanie aldosterónu má len malý vplyv.hlavne produkciu kortizónu. Väčšina ostatných reakcií prebieha v endoplazmatickom retikule. Stimulom pre tvorbu mineralokortikoidov je angiotenzím II a zvýšená hladina plazmatického K+ Tvorba glukokortikoidov: androgénov: mineralokortikoidov: cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓ ↓nie je 17α ↓ hydroxylácia ↓HSD progesteron ↓P450 ↓ 11-deoxykortikosteron ↓P450 232 cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓P450 17α-hydroxy––P450→ dehydropregnenolon epiandrosteron ↓ HSD ↓HSD 17 α-hydroxyandrostendion progesteron ↓ ↓ P450 ↓P450 11-deoxykortizol ↓ ↓P450 dehydroepiandrosteron . ktorý v mitochondriách z cholesterolu odštiepením postranného reťazca vytvára pregnenolon.produkcia glukokortikoidov. Naopak.zona glomerulosa.zona fascilucata. Nízke hladiny plazmatického kortizolu sú stimulom pre sekréciu ACTH.produkcia glukokortikoidov (kortizol) 3. ktorý má zmiešanú oxidázovú funkciu. ktorý stimuluje tvorbu kortikoidov. na prevenciu atrofie kôry nadobličiek.ACTH. sekréciu aldosterónu riadi hlavne renínangiotenzínový systém.Kôra nadobličiek má 3 časti: 1.produkcia mineralokortikoidov (aldosterón) 2. najmä angiotenzínII. ktorý je priamo tvorený v nadobličke (20-40% všetkého cholesterolu) alebo prinášaný vo forme LDL lipopolysacharidu z exogénnych zdrojov. Biosyntéza kortikoidov: Východzou látkou pre tvorbu kortikoidov a steroidov v nadobličke je cholesterol. jeho vysoká koncentrácia negatívnou spätnou väzbou tlmí sekréciu kortikoliberínu a ACTH.zona reticularis. ktorý v adenohypofýze aktivuje tvorbu adrenokortikotropného hormónu. Enzýmom limitujúcim reakciu je P450scc.

čreve a slinných žľazách. Mineralokortikoidy sa viažu na mineralokortikoidový receptor MR a tiež po postupe do jadra indukujú transkripciu génov. Mechanizmus účinku kortikoidov: Kortikoidy pôsobia prostredníctvom cytoplazmatických receptorov (vnútorných receptorov). nárast tuku na tvári a hrudnej časti tela • homeostáza elektrolytov a vodné hospodárstvo. dosahuje maxima v ranných hodinách. preto ich účinok nastupuje po dlhšom čase a je dlhodobý.zvýšená tvorba glukózy. zníženie proteosyntézy až negatívna dusíková bilancia -metabolizmus lipidov. Vstup do jadra vedie k transkripcii špecifických génov.kortizol hydrokortizon ↕ dehydrogenáza kortizon ↓ testosteron ↓ aromataza estradiol ↓ kortiksteron ↓P450aldo aldosteron HSD. ktorý má dve podjednotky-A. Na rozdiel od GR receptorov. je závislá na dennom svetle a telesnej námahe.katabolický účinok -metabolizmus sacharidov. lipolýzy a proteolýzy -metabolizmus proteínov. znížený príjem vápnika v čreve→ znížená plazmatická hladina vápnika. ktoré sú v celom tele. osteoporóza 233 . zvýšene ukladanie glykogénu v pečeni. ktoré sa manifestuje ako tvorba nových proteínov.zvýšenie lipolýzy.transkortin. s malým oneskorením. V jadre sa uvoľní B podjednotka a naviaže sa na histón. V bunke sa naviaže na cytoplazmatický glukokortikoidový receptor (GR). Sleduje denný rytmus ACTH.hydroxyláza P450aldo. zvyšujú exkréciu vápnika obličkami.zvýšenie proteolýzy. Účinky glukokortikoidov: -hlavným prirozdeným glukokortikoidom je kortizol (hydrokortizon). stimulácia glykolýzy. pri ktorej využíva rozkladné produkty glykolýzy.väčší účinok majú mineralokortikoidy -zvyšujú vylučovanie vody. MR receptory sú hlavne v obličkách. Steroidný hormón po uvoľnení z väzby na plazmatické proteíny (globulíny) vstupuje do bunky. stimulácia glukoneogenézy. Podjednotka A rozpletie DNA. zvýšený rozklad mastných kyselín. Iba voľná frakcia kortizolu sa môže metabolizovať a byť aktívnou.aldosteron-syntetáza Hladina kortizolu počas dňa kolíše. ktorý je nevyhnutný pre udržanie stálosti vnútorného prostredia. Glukokortikoidy sa v plazme viažu na α1 globulín. Táto väzba vedie ku konformácii receptora a tým umožní preniknutie hormónu do jadra. znížená spotreba glukózy na periférii. hlavne v záťažových situáciách • ovplyvnenie intermediárneho metabolizmu.B. prerozdelenie tuku v organizme. úbytok tuku na končatinách.

hypokalemická alkalóza. znižujú počet cirkulujúcich lymfocytov a eosinofilov. edémy zvýšená chuť do jedla. pri nadbytku glukokortikoidov môže dôjsť k hypertenzii -zmnožujú počet erytrocytov. únava • kardiovaskulárne účinky -retencia sodíka→ zvýšenie krvného tlaku -zosilnenie vazokonstrikčného účinku noradrenalínu a angiotenzínu II→ hypertenzia. Je nutná kontrola pacienta. inhibujú tvorbu interferónov.potláčajú imunologické a zápalové reakcie.zvyšujú chuť do jedla . aby nenastala atrofia kôry nadobličiek. čím prispievajú k udržaniu intravaskulárneho objemu a acidobázickej rovnováhy organizmu: . šťavami .inhibujú fibroblasty. pôsobia na epifizárne štrbiny Účinky mineralokortikoidov: • Ovplyvňujú zberné tubuly stimuláciou Na+.dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou -ovplyvňujú mozgový metabolizmus .menej ako jeden týždeň sa nežiadúce účinky neprejavia.zvyšuje sekréciu draslík a H+ Nežiadúce účinky glukokortikoidov: -pri podávaní glukokrtikoiodv krátku dobu.od eufórie až po depresiu -znižujú libido • imunitný systém. bradykinínu -pôsobia antialergicky a imunosupresívne • koža. Dávame ich po jedle.spôsobujú zmeny náladay. úbytok svalstva 234 .-8. cytokínov.zvyšujú reabsorbciu Na+ a vody a znižujú ich vylučovanie potom. inhibujú uvoľňovanie histamínu. slinami a tráviac. hypertenzia.pri nadbytku glukokortikoidov je zhoršená svalová výkonnosť. zmenšujú lymfoidné tkanivo. Po vysadení sa príznaky opäť vrátia. hodina ranná).nadbytok glukokortikoidov. Pri dlhšom podávaní alebo ich zvýšenej hladine (>100mg/deň) sa prejavia iatrogénne účinky (účinky vyvolané liekmi).K+-ATPázy.ich nadbytok u detí inhibuje lineárny rast. Preto pri dlhodobej terapii majú byť dávky čo najnižšie. podávame ich jedenkrát denne (4. Pri vyšších dávkach ich rozdelíme na dve dielčie dávky. tlmia sekréciu proteolytických enzýmov. čo inhibuje tvorbu jaziev a zhoršuje hojenie rán -stenčenie kože (využíva sa pri liečbe psoriázy) • žalúdok.znížená produkcia ochranných prostaglandínov→ tvorba vredov pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov • rast. slabosť.• kostrové svalstvo. • • • hyperkortikalizmus. ktorý sa prejaví ako Cushingov syndróm poruchy rovnováhy elektrolytov. -zvyšujú krvnú zrážanlivosť -pozitívny inotropný účinok na srdce -pri nedostatku glukokortikoidov sa znižuje minútový objem srdca • nervový systém.blokujú tvorbu vazoaktívnych a chemotaktických faktorov. Vysadzovanie je nutné postupné.znižujú vnútrolebečný tlak . alebo obdeň. nárast telesnej hmotnosti.

16α.konfigurácia. psychóza. alebo redukcia oxoskupiny na C20 vedie k strate aktivity 3. steroidový diabetes iatrogénny glaukóm útlm hypofýzy spätnoväzobným pôsobením glukokortikoidov: supresia kôry nadobličiek→hypofýza prestane produkovať ACTH→ atrofia nadobličiek.substituenty v polohe 10 smerujú nad rovinu = β A/B trans.hydrogenácia dvojitej väzby v kruhu A.pre aktivitu je nutný 11β-hydroxyl alebo oxoskupina na 11. uhlíku s rôznym počtom uhlíkov. androstan a pregnan. 16 β vedie k zvýšeniu glukokortikoid nej a protizáplaovej aktivity mineralokortikoidy: 1. alebo aromatizácia kruhu.• • • • • • • aktivácia latentných infekčných procesov a spomalenie hojenia rán gastroduodenálne vredy v dôsledku zníženej produkcie ochranných prostaglandínov psychické zmeny. čo je nezlučiteľné so životom Chemická štruktúra kortikoiodov: Hormóny kôry nadobličiek sú hormónmi steroidnými (spolu s pohlavnými hormónmi).2 u prednisonu a prednisolonu vedie k zvýšeniu aktivity 4. uhlíku 2. okrem kardiotonických glykozidov (C/D. a metylom v polohe 6α. 16α.pre účinok je nutná voľná alebo esterifikovaná 21-hydroxylová skupina 235 .halogenácia v polohe 9α vedie k zvýšeniu účinku.cis) U prírodných steroidov je reťazec na C17 v polohe β Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: -odvodzujú sa od uhľovodíka pregnánu glukokortikoidy: 1. R1. 12α.zavedenie ďalšej dvojitej väzby do polohy 1. ktoré sú štrukturálnym základom jednotlivých skupín steroidných hormónov. taktiež substitúcia fluorom alebo chlórom v polohe 6α. ktorý obsahuje 17 atómov uhlíka. Od najjednoduchšieho uhľovodíka gonanu sa odvodzujú uhľovodíky estran.konfigurácia.substituenty v polohe 10 smerujú pod rovinu= α Kruhy B/C a C/D sú vždy v trnas. Steroidy pozostávajú z 1.C10 -H -H -CH3 -CH3 R2-C13 -H -CH3 -CH3 -CH3 R3-C17 -H -H -H -C2H5 Gonan Estran Androstan Pregnan Rozlišujeme dve konfigurácie: A/B cis. nespavosť osteoporóza hyperglykémia.konfigurácii.2-cyklopentanoperhydrofenantrénového jadra. Na jadro sú spravidla naviazané dve angulárne metylové skupiny v polohe 10 a 13 a postranný reťazec na 17.od eufórie k podráždenosti a anxióznym stavom.

Connov syndróm.následok poškodenia všetkých troch zón kôry nadobličiek s deficitom všetkých hormónov. čím sa spätnoväzobne potlačí nadprodukcia kôry • primárny Aldosteronizmus. bilaterálna hyperplázia • Cushingov syndróm.spôsobený zvýšenou produkciou mine-prejavy: hypokaliémia ralokortikoidov hypertenzia edém alkalóza svalová slabosť únava -terapia: odstránenie adenómu nadobličky.príčiny: anatomická lézia žľazy.porucha tvorby hormónov • sekundárna -príčiny: hypotalamické a hypofyzárne lézie útlm sekrécie ACTH a kortikoliberínu Addisonova choroba. hemoragia. chirurgická resekcia 1. autoimunitné procesy.zavedením ďalšej hydroxylovej skupiny na C11 do polohy β a aldehydovej skupiny na C18. familiárna rezistencia voči ACTH.2. karcinóm.spôsobený zvýšenou produkciou glukokortikoidov -prejavy: obezita mesiačikovitá tvár svalová hypotrofia akné. najčastejšie autoimunitnou deštrukciou -prejavy: hyperpigmentácia kože. slizníc 236 . infekcia. alebo odstránenie metylu na C19 sa zvyšuje mineralokortikoidná aktivita Ochorenia spôsobené nedostatočnou alebo nadmernou produkciou kortikoiodv: Hyperfunkcia kôry nadobličiek -možnými príčinami sú: adenóm. strie podkožné podliatiny artériová hypertenzia osteoporóza nefrolitiáza hypogonadizmus psychická alterácia -terapia: chirurgické odstránenie tumoru vysoké dávky hlavne kortizolu.postihnutie žľazy 2. ktorý je najčastejšie príčinou Hypofunkcia kôry nadobličiek: • primárna .

colitis ulcerosa. steroidné akné. temporálna artritída (postihujúca tepny) lupus erytematózus polymyozitída zápalové ochorenia čriev. sekundárne infekcie 237 . ekzém -lokálne nežiadúce účinky: atrofia kože. ale využívame niektoré ich vlastnosti)-nesubstitučná terpia: 1. potláčajú prejavy autoimunitných ochorení.epilepsia. alergické kontaktné dermatitídy. ileitis terminalis neinfekčné zápaly.dermatologická liečba. oči 2. plasmocytóm. ktoré potlačením tvorby protilátok bránia rejekcii transpalntovaného tkaniva. chudnutie anorexia.koža.antineoplastická liečba. zvracanie hypotenzia bolesti brucha chuť na slané jedlá hyperkaliémia hyponatriémia hypoglykémia -terapia: substitúcia všetkých hormónov Terapeutické použitie glukokortikoidov: • • • Substitučná terapia pri hypofunkcii kôry nadobličiek a Addisonovej chorobe Potlačenie sekrécie ACTH spätnoväzobným mechanizmom Liečba neendokrinných ochorení (nie je pri nich znížená hladina glukokortikoiodov. ktoré bránia zápalu.hlavne inhalačné kortikosteroidy. kandidózy slizníc. steroidná rosacea. nauzea. u dermatitídy Použitie: anafylaktický šok astma bronchiale.antialergické lieky k rýchlemu zvládnutiu alergických prejavov.psoriáza. lymfogranulóm.majú protinádorové účinky -leukémia.hypokalcinemická liečba pri terapii hyperkalcinémie -mechanizmus účinku: inhibícia činnosti osteoklastov zníženie enterálnej rezorpcie vápnika zníženie spätnej rezorpcie v obličkách 6. napr.hlavne injekčná aplikácia priamo do kĺbu. obnovujú epitel. rakovina prsníka a prostaty 4.imunosupresívne lieky.liek prvej voľby pri infantilných spazmoch 7. potláčajú reakciu na alergény 5. hematologických ochorení 3.protizápalové lieky -zápal neliečia ale odstraňujú subjektívne potiaže -blokádou fosfolipázy A2 pri tvorbe kyseliny arachidónovej -potláčajú všetky fázy zápalu ale spomaľujú hojenie Použitie: akútna reumatická horúčka reumatoidná artritída. hypopigmentácia.grafitove škvrny na perách slabosť.

] • metylprednizolon [ADVANTAN crm. profylaxia a zmenšenie edémov mozgu (trauma. zníženie kraniálneho tlaku) 10. ULTRA CORTENOL ung. crm.. v gynekológii pri hroziacom predčasnom pôrode urýchľujú tvorbu surfaktantu v pľúcach fetu -kontraindikácia: 1... ALPI CORT liq. alergické a kožné ochorenia -má najsilnejšie antiflogistické a antialergické účinky.] -stredne dlho pôsobiace: • triamcinolon [TRIAMCINOLON LÉČIVÁ.odstránenie nežiadúcich účinkov antimykotík. LINOLA-H-FETTIN crm. OPHTALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung. u Cushingovej chorobe nedôjde k tomuto zníženiu Kontraindikácie glukokortikoidov: • • • • • Vredová choroba Ťažká osteoporóza Neliečené ťažké infekcie Myasthenia gravis Cushingov syndrom Medzi glukokortikoidy patria: -krátkodobo pôsobiace • hydrokortizon (kortizol) [PIMAFUCORT ung.8..] -vyvážené glukokortikoidné a mineralokortikoidné účinky -najčastejšie použitie: artritída.] -použitie: reumatické. Addisonova choroba.. dermatózy • prednizolon.. nefrózy. alergické zápaly spojovky Ostatné deriváty kortizolu majú zosilnené glukokortikoidné a oslabené mineralokortikoidné účinky: • kortizon [CORTISON SPOFA gtt.. TRIAMCINOLON-IVAX crm.. alergické a kožé ochorenia -dlhodobo pôsobiace: • dexamteazon [DEXAMETHAZON LÉČIVÁ crm.. RECTODELT supp. trimester 11. ekzémy.ako prednizon [IMACORT crm... ung.der. DEXIPROCT PLUS ung. DEPO-MEDROL inj. má imunosupresívne účinky 238 .oph.. neoperovateľné nádory..] -výrazné protizápalové a antialergické účinky -použitie: reumatické.opakované podanie dexametazonu zníži u normálnych osôb sekréciu ACTH a tým aj hladiny kortizolu. FUCIDIN H crm.] -pre nepriaznivé vedľajšie účinky sa používa hlavne lokálne ako otorinolaryngologikum • prednizon [PREDNISON LÉČIVÁ tbl.amfotericínu B • Diagnostika. ung.] -má vyšší antiflogistický a antialergický účinok ako kortizon a hydrokortizon -použitie: chronická polyartritída.liečba neurologických ochorení -sclerosis multiplex (odstráni príznaky) 9. MEDROL tbl. agranulocytóza. ung. edémy. HYDROCORTISON LÉČIVÁ ung.

sol..použitie hlavne u Addisonovej choroby: • fludrokortizon -má minimálne glukokortikoidné účinky • deoxykortikosteron acetát -má protrahovaný účinok Inhibítory syntézy a účinkov streoidov: • • • • • • mitotan.má inhibičný účinok na glikokortikoiodoovom receptore Spironolakton. BELODERM crm. BELOGENT crm.• betametazon. BELOSALIC ung..anatagonista mineralokortikoidov Glukokortikoidy: Kortizon Hydrokortizon Prednizon Prednizolon Triamcinolon Dexametazon Betametazon 239 .. inhibuje P450scc ketokonazol. DIPROSALIC ung... inhibuje P450scc metyrapon.cytostatikum. inhibuje P450sccs aminoglutetimid... ung. ung.cytostatikum.antimykotikum.inhibítor syntézy mifepriston.] Medzi mineralokortikoidy patria: .ako dexametazon [FUCICORT crm.

Skvalén ↓ skvalén-2. streoidné hormóny a kardioaktívne glykouidy. Z cholesterolu sa tvoria steroidné sapogeníny. Majú steroidnú štruktúru. ktorá je odvodená od triterpénov. Prekurzorom triterpénov je skvalén.acyklický triterpénový uhľovodík. steroidné alkaloidy. Triterpény sú C30-uhlíkové zlúčeniny.3-epoxid ↓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ lanosterol cykloartenol tetracyklický medziprodukt ↓ ↓ ↓ ↓ živočíchy ∕↓nižšie a vyššie ↓ ↓huby ∕ ↓fotosyntetizujúce ↓ ↓ ∕ ↓rastliny ↓ ↓ ∕ ↓ ↓ cholesterol ←←←←←∕ β-sitosterol β-amyrin 240 . ktorý cyklizuje na lanosterol a cykloartenol.Mineralokortikoidy: Deoxykortikosteron acetát Aldosteron -pre nákladnú prípravu sa nepoužíva RASTLINNÉ ZDROJE KORTIKOIDOV Medzi steroidné hormóny patria pohlavné hormóny. Skvalén sa oxiduje oxygenázovým systémom na 2. kortikoidy a diosgenín. ktorých čiastočným odburávaním vznikajú steroidy.3-epoxid. Z lanosterolu vzniká cholesterol. tvoria ho dva farnezylové radikály spojené systémom päta-päta (farnezylové radikály vznikajú cestou kyseliny mevalónovej).

Na syntézu steroidných hormónov sa používajú steroidné sapogeníny. composita. sarmentosus) Vo farmaceuztickom priemysle sa najviac využíva diosgenín mexického pôvodu a solasodín. aglykónmi sú sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín Použitie: ako metabolikum. D. indándiony 241 . menadion. A. Najvhodnejšie sapogeníny na výrobu steroidných hormónov sú : • diosgenín a botogenín druhov Dioscorea (D. • hekogenín. S. ktoré sú na rozdiel od živočíšnych surovín vhodnou a pomerne lacnou surovinou.2 Skupina vitamínov Fytomenadion. sisaana) • sarsasapogenín. aviculare Sarsaparillae radix.2 Nepriame antikoagulanciá Kumaríny. aristolochiaefolia) • sarmentogenín rodu Strophanthus (S. priaznivo ovlyvňuje regeneračné procesy. antidota heparínu 2. farnochinón. regelii. fibrinogén. užíva sa preto pri kož ných ochoreniach. heparinoidy. KOAGULANCIA 1. Smilax regelii.steroidný alkaloid Solanum laciniatum a S. smilagenín rodu Smilax (S.1 Krvné faktory zrážania Trombín.monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid. ANTIKOAGULANCIA 2. menadion. makogenín a gitogenín rodu Agave (A. deltoidea.difosfát 2. reumatizme LÁTKY REGULUJÚCE ZRÁŽANIE KRVY 1. ameroicana. frazeri a vyskytujú sa hlavne v Mexiku a Guatemale). Liliaceae Obsahuje: 2-4% steroidných saponínov. D. koagulačné faktory 1.1 Priame antikoagulanciá heparín.

ktorý tvoria červené krvinky. U obidvoch systémov sú aktivované zrážacie faktory čiastočne obsiahnuté v plazme a v sére. uhlohydráty. obsahuje krv tekutú frakciu. Proces zrážania zahajuje trombokináza ( tromboplastín – faktor III). čiastočne v trombocytoch. koncentrácie vodíkových iónov a telesnej teploty. endogénny) systém. Hemostáza. ktorá je tvorená z 90% vody.3. Proti nadmerným stratám krvi chráni organizmus jej schopnosť sa zrážať. želatína. sú povahy proteínové. tvorbou trombocytovej zátky . LOKÁLNE HEMOSTATIKA fibrín. biele krvinkya krvné doštičky. aby ostala v obehu v dostatočnom množstve v tekutom stave. je nutné. trvajúcimi 1-3 min. Zrážanie krvi je riadené dvoma systémami. nastupuje sekundárna hemostáza. globulíny. lipidy a aminokyseliny. urokináza. vlastné zrážanie krvi (hemokoagulácia). pri ktorom je proces riadený trombokinázami krvi spolu s ďalšími krvnými faktormi zrážania. Okrem toho imunitnými mechanizmami chránia organizmus pred škodlivými látkami.plazmu. streptokináza. Za týmito úvodnými dvoma stupňami .aminomethylbenzoová 6. Všetky okrem faktoru IV. Tohto sa však dá dosiahnuť len u menších ciev. sulfinpyrazon. kyselina p. Schéma procesu zrážania krvi 242 . sa uzatvára poranené miesto. exogénnym) systémom. ktoré sú Ca++. ANTIAGREGANCIA kyselina acetylsalicylová.. ANTIFIBRINOLYTIKA aprotinin.. ich prilnutím na vlákna poškodeného cievneho tkaniva. kyselina aminokaproová. fibrinogén) . dipyridamol 4. prebiehajúca v priebehu 5-7 minúta trvajúca až do zahojenia poranenia. FIBRINOLYTIKA plazmín. Hemokoagulácia je zložitý proces. z ktorého najdôležitejšie sú dve fázy: V prvej z protrombínu vzniká trombín. a to vonkajším (extravaskulárnym. Ak má krv správne plniť úlohy. hemokoagulácia a fibrinolýza Bezprostredne po porušení je organizmom do chodu uvedený fyziologický proces zastavenia krvácania (hemostáza). ktorý v druhej fáze riadi premenu fibrinogénu na fibrín. Ďalšími funkciami sú regulácia osmotického tlaku. Obr. zbytok tvoria soli. a na fyziologicky významnejší vnútorný (intravaskulárny . pri ktorom je protrombín tkanivovou trombokinázou a ďalšími faktormi menený na zrážanie vyvolávajúci trombín. zo 78%plazmatických proteínov (albumíny. ktorého sa zúčastní niekoľko mechanizmov: primárne lokálne dochádza k vasokonstráikcií uvoľnením vasokonstrikčných látok cievnych stien a silnému nahromadeniu (agregácii ) trombocytov. adrenalon Okrem doštičkového bunkového podielu. Hlavná úloha krvi ako transportného prostredku je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a odvádzať zplodiny metabolizmu vrátane oxidu uhličitého. ktorý ako fibrínový koagulát upevňuje primárne vzniknutú trombocytovú zátku. 5.

j. fibrinogénu (hypofibrinogenémia).je polypeptid. podávajú sa okrem čerstvej krvi alebo plazmi tiež z humánnej plazmi izolované chýbajúce faktory Prípravky: faktor VIII sa u nás vyrába ako ANTIHEMOFILICKÝ GLOBULÍN FIBRINOGÉN – je glykoprotein. fibrinogén(polypeptid).ako základný fragment obidvoch prirodzenných vitamínov.Krvné faktory zrážania trobin (glykoproteín). ako je tomu u dedičných hemofílii A a B. 243 . ktoré môžu cievny systém uzatvoriť v mieste tvorby (trombóza) alebo v inom mieste embólia. TROMBÍN .1. 1. faktoru VIII(hemofília A) alebo IX ( hemofília B). rozpúšťanie fibrínu ( fibrinolýza )je riadený enzymaticky Fibrín štiepiaci enzým (plazmín) vzniká z plazminogénu. označované ako vitamíny K5 až K7. pri krvácaní z GIT je možné trombín podávať aj p. Noapak ak je hemokoagulácia patologicky zvýšená alebo dlhotrvajúca.difosfát). tvorený dvoma peptidyckými reťazcami A (49 AMK) a B (259 AMK) spolu zviazanými disulfidickými môstkami. vznikajú v cievach krvné zrazeniny tromby.farnochinon 2-metylnaftochinon – vitamín K3-menadion. Podáva sa v prípadoch hypoprotrombinémie. 1.2 Skupina vitamínov K Najčastejšie poruchy zníženej zrážavlivosti krvi sú vyvolané deficitom vitamínu K Rastlinný vitamín K1-fytomenadion Živočíšny vitamín K2. IX alebo XIII. VIII. pri jeho chýbaní (afibrinogenémia). menadion.o. deficitu (pri poklese pod 100mg/ 100 ml stavy hypofibrinogenémie) alebo nedostatočnej funkcii (dysfibrinogenémia) sa podáva v plazme izolovaný humánny fibrinogén. alebo vyvolaných toxickými vplyvmi. i keď nemá postranný isoprenoidný reťazec. koagulačné faktory Pri deficite koagulačný faktorov najčastejšie VII. alebo narušených trombocytoch. choroba pečene a krvi. Aktivitu vitamínu K .Podobne ako zrážanie krvi i opačný proces t. resp. vitamin K4) ako taký alebo vo forme rozpustných esterovs vhodnými kyselinami (menadiol. zníženie hladiny protrombínu (hypoprotrombinémia). pri operáciach na spomalenie krvacánia. má aktivitu zachovanú . majú i deriváty menadiolu alebomenadionu. i keď nižšiu .u ktorých sa v organizme predpokladá metabolická premena na menadiol. Koaguluncia 1. Obr: proces fibrinolýzy Znížená schopnosť zrážania a tým zvýšené riziko život ohrozujúceho krvácania môže mať príčinu v chýbaní niektorého faktoru napr. rovnako ako jeho redukciou získaný 2-metylnaftohydrochinon (menadiol.

vysoko sulfonovaný pravotočivý mukopolysacharid. Naopak v druhom disacharide kys. že v organizme činnosťou črevných baktérii ( E. Obr. glykoproteinový enzým. HEPARÍN (vo forme sodnej soli v ČSL 4 ako Heparinum natricum) produkovaný žírnymi bunkami a bazofilnými granulocytmi hlavne v pečenia a pľúcach. beta-d-glukurónová–– glukósamin je glukósamín na hydroxile C-6 sulfónovaný a na aminoskupine predovšetkým acetylovaný. H. 2-metyl-3-fenyl-1. než organizmus je schopný ho syntetizovať Ankrod premieňa fibrinogen na fibrín ľahko podliehajúci fibrinolýze. O CH3 R O R R H 2 CH3 FY T OMENADION 5 FARNOCHINON O ONa O P ONa CH3 2. rovnako ako na aminoskupine. všetky v pyranoidnej forme. objavujú sa stavy hypovitaminózy K iba pri narušení jeho tvorby napr. ktorý za fyziologických podmienok čiastočne kryje jeho potrebu. V organizme je metabolizovaný oxidatívnym odbúravaním v postrannom fytylovom reťazci. zložené z kyselín hexurónových (indurónové a glukurónové) spojenými 1. ktoré znižujú normálnu alebo patologicky zvýšenú zrážanlivosť krvi.Priame antikoguluncia . vyskytuje sa v zelených rastlinách ako trans-isomér. Podľa mechanizmu účinku sa Ak delia: 2. pripravuje sa synteticky (syntetický je zmes obidvoch izomérov s prevahou prirodzeného trans.4-naftochinon Je v tukoch rozpustný vitamín . na ktorý je viazaná aktivita. Stavebné jednotky H R= MENADION H ONa O P ONa O MENADIOL -DIFOSFÁT Antikoagulancia(Ak) 244 . Vzhľadom nato.1.isoméru. dlhodobým podávaním ATB alebo chemoterapeutik. coli) vzniká farnochinon. Molekulová hmotnosť sa uvádza v rozmedzí 6 000 až 20 000.L –indurónavá – alfa. hlavne však pri jeho nedostatočnom vstrebávaní z GIT v dôsledku nedostatočnej sekrécie žlče. ktorých prítomnosť je pre vstrebávanie nutná.4-väzbami na glukosamine. Je dobre v GIT vstrebávaný aj bez prítomnosti žlče.FYTOMENADION. Jedna z najstarších antikoagulačne účinných zlúčenín je hirudín . Sú látky.blokujú faktory koagulácie. Zvláštne postavenie medzi látkami znižujúcimi zrážanlivosť krvi zaujíma ankrod. pri čom Ak aktivita sa prisudzuje frakciám nad 7 000.D glukosamin je kyselina sulfonovaná na hydroxyle C-2 a glukosamin na hydroxylu C-6. polypeptid ústnych žliaz pijavice Hirudo medicinalis. V takomto prípade je treba spolu s ním podávať aj žlčové kyseliny alebo ich soli MENADIOL Je štvorsodná soľ difosforečného esteru menadiolu. Pre nákladnosť izolácie však nemá praktický význam. ktorý v krvi rýchlejšie odbúrava fibrinogén. je chemicky nejednotná látka . izolovaný z jedu malajskej zmije Agkistrodon rhodostoma. V disacharidovej jednotke kyselina alfa. Základnými stavebnými jednotkami H sú dva disacharidy.

inhibuje zhlukovanie trombocytov a aktivuje fibrinolýzu.: V organizme je H odbúravaný heparinázou najmä v pečeni na obličkami vylučované fragmenty (uroheparín). V terapii sa používa mierne hygroskopická sodná soľ. 2. vápenatými iónmi a fosfolipidmi. okrem toho pravdepodobne pôsobia aj mierne fibrinolyticky a u stavov hyperlipidémie aj antilipemicky. a X v pečeni a to pravdepodobne tak.Nepriame antikoguluncia blokujú biosyntézu faktorov hemokoagulácie Mechanizmus účinku: je založený na kompetitívnej inhibícii vitamínu K. Používajú sa lokálne vo forme mastí u trombóz. xylanu (pentózanu). používa sa vo forme sulfátu alebo chloridu CH3 CH3 S+ N NH2 ClCH3 obsahom T OL ÓNIUMCHL ORID HEPARINOIDY Sú zle znášané a majú malú terapeutickú šírku. Heparínová aktivita bola nájdená u poly-hemisulfátu rôznych polysacharidov. Met. takže dochádza k blokovaniu syntézy protrombínu a faktoru VII. Ak účinné sú i totálne syntetické zlúčeniny typu polysulfonovaných syntetických polymérov. Vlastnosti: Vysoký stupeň sulfonácie je príčinou silnej kyslosti H. Sú menej Ak aktívne ako H. zápalu žíl. vykazujúce len parciálnu Ak aktivitu ANTIDOTA HEPARÍNU Sú silne bázické zlúčeniny. najčastejšie z lososov. menej sa používa vápenatá soľ. ďalej chitínu a pod. kyselín polygalakturónivých aich esterov. VŠÚ: . Z týchto látok sa v terapii používajú mukopolysacharid-polyhemisulfát. že vznikajú neúčinné ananlógy bez karboxylových skupín na glutámových fragmentoch .2.Jednotlivé frakcie H sa líšia počtom uvedených stavebných jednotiek a ich vzájomným rozmiestneným. pentosanpolyhemisulfát sodný. výronov a pod.silne bázický proteín s vysokým arginínu. ktorý za fyziologických podmienok je vo forme polyanionu.reťazové usporiadanie – zachovanie určitej hmotnosti( okolo 9 000 sú účinnejšie než frakcie okolo 20 000) – zachovanie určitého počtu sulfoskupín. H sa získava výlučne izoláciou zo zvieracích orgánov. IX. polyvinylalkohol.menj účinná. Okrem toho H podporuje tiež nezmáčavosť cievnej steny.vzníká inhibičný komplex predovšetkým trombínu. z totálne syntetických derivátov sodná soľ polyméru ethansulfonové kyseliny U nás používaný je polysyntetický S-heparinoid. Mech účinku: viazaním na lyzínový zbytok antitrombínu III. získava sa zo spermatu rýb . S H vytvárajú neúčinné komplexy alebo asociáty Z bázických farbív – tolóniumchlorid alebo protamin Protamin. napr. preto ich terapeutické uplatnenie je obmedzené. dextránu. 245 . Rovnako počet sulfoskupín a ich rozmiestnenie je premenlivé. ktoré sú potrebné pre vznik väzby medzi faktormi. napr.

warfarín. ale aj odoznieva. čo je príčinou liekových interakcii Kumaríny sú vhodné pre dlhodobú terapiu patologických stavov ako sú tromboembolizmus. Účinok nastupuje s oneskorením. ktorý môže byť substituovaný(fenprokumon. acenokumarol. acetonylom) a fenylom. pozvolný pokles Quickova času a dobrá znášanlivosť. ako sa s jeho narastaním zvyšuje lipofilita 3/ symetria nie je nutná.2. u ktorých účinok relatívne rýchlo nastupuje. Antikoagulačne účinné 4-hydroxykumariny Vlastnosti: enolický hydroxyl nenasýteného laktónového kruhu udeluje 4-hydroxykumarinu kyslý charakter. esterifikáciou vznikajú antikoagulačne účinné estery(ethylbiskumacetát) Zatiaľ čo dikumarol i ethylbiskumacetat. 4/ A klesá zavedením kyrboxylu na metylénovú skupinu. kumachlor).2. Pri p. relatívne dlhodobé pôsobenie. trifluormethylom. krátkym alkylom (etylom. dlhodobé Ak Tbl. pretože účinné sú aj deriváty. rovnako ako jeho nahradenie dlhším polymethylénovým reťazcom alebo substitúciou alkylom.Ich výhodou je možnosť perorálneho i parenterálneho podania.2.o. Methoxylom 246 . krátkodobé Ak. aplikácii sú zvoľna ale celkom vstrebávané a vo vysokom percente viazané na plazmatické bielkoviny. 2.1 Kumaríny (etylbiskumacetát) (plesnivá komonica – melilotus albus –dikumarol) ETY LBISK UMACETÁT O O O O CH2 OH DIKUMAROL O O OO CH2 OH OH COOC 2H5 OH VŠÚ: 1/ pre A je dôležité 4-hydroxykumarínové zoskupenie s nesubstituovaným benzénovým kruhom a volná OH na C-4 je dôležitá 2/ A klesá odstránením spojovacieho metylénového mostíka. napr. Indandiony (klorindion) O Cl O KLORINDION VŠÚ:1/ A zvyšuje substitúcia v p-polohe halogénmi. pričom aktivita klesá. patria medzi tzv. u ktorých druhý 4-hydroxykumarin je nahradení lipofilnejším substituentom. opakovaný infarkt myokardu. sú deriváty 4-hydroxykumarinu s lipofilnou substitúciou na C-3 tzv. 2. profylaxia trombóz aj.

Tbl.5pyrazolidindion N SOCH2CH2 Je známe urikosurikum. K zvýšeniu priľnavosti a zhlukovaniu krvných doštičiek dochádza pri poškodení ciev alebo endotelu poranením alebo patologickými zmenami vyvolanými artériosklerózou. Antiagregancia Znižujú zrážanlivosť krvi inhibíciou agregácie trombocytov. Fibrínolytiká (plazmín. prakticky vyradili 1. ischemickými chorobami a pod. mení sa rozštiepením vnútornej arginín – valínovej 247 . urokináza. (Pôvodne sa predpokladalo aj nezbytnisť pohyblivého vodíka na C-2. Jeho účinok potencuje ASK Derivát dipyridamolu mopidamol brzdí adhezivitu doštičiek na zhubné bunky.2-difenyl-4-(2-fenylsulfinylethyl)-3. ACET Y L SAL ICY LOVÁ ASK.3-indandiony( 2-alkylanalógysú slabo účinné). COOH OCOCH3 KY S. streptokináza) Pôsobením na fibrinolytický systém rozpúšťajú už vzniknutú krvnú zrazeninu Plazminogén je jednoreťazovým monomerickým proteínom typu beta – globulínu cca.je inhibítorom COX.3indandiony z terapeutickej praxe s výnimkou klorindionu.3indanidonu. a dipyridamolu. ako arteriálne antitrombotikum účinkuje O SULFINPIRAZON podobným mechanizmom ako ASK. Platnosťvšak zpochybnilo zistenie Ak aktivity 2.2/ A je viazaná na 2-fenyl-1. sulfinpyrazonu. Používa sa na profylaxiu u periférnej ischémie pacientov s trombocytózou a spontánnou agregáciou doštičiek Met: oxidatívne hydroxylácie (acyloxid ide na OH) Vyl aj nezmenená SULFINPYRAZON-1. 840 aminokyselín s hmotnosťou 80 – 90 tis. Účinok sa prisudzuje redukciou vznikajúcemu sulfidickému metabolitu O N VŠÚ u nesteroidných N N N CH2CH2OH N CH CH OH 2 2 antiflogistík HOCH2CH2 N DIPYRIDAMOL N N N HOCH2CH2 Je koronárne vasodilatans. umožňujúceho ketoenol-tautomériu základného 1. ktorá riadi premenu kyseliny arachidonovej na endoperoxidy ako prekurzory tromboxánu A2. predovšetkým toxicitaa dlhodobý Ak efekt. 3. účinkuje aj DIPY RIDAMOL antiagregačne. PGI2) a syntetického tiklopidínu bola schopnosť inhibovať agregáciu zistená aj u kyseliny acetylsalicylovej.. Inhibuje aktivitu cAMP-fosfodiesterázy v doštičkách. 4. ktorá sa zdá byť určujúcim procesom vzniku metastáz. Okrem epoprostenolu(prostacyklín.2-disubstituovaného oxazidionu ) Nežiadúce vedľajšie účinky.

. furazabol. ktoré aktivujú premenu plazminogénu na plazmín nielen v krvi ale aj v trombe. Je najpoužívanejším fibrinolytikom. získaný rôznymi izolačnými postupmi. ďalej u čerstvého infarktu myokardu. Jedinými v terapii používanými fibrinolytikami zostávajú preto v súčastnosti stále len prírodné látky charakteru enzýmov. Antifibrinolytiká Zvýšená fibrinolýza sprevádza niektoré chorobné stavy. Mechanizmus účinku: urokináza aktivuje plazminogén priamo. poznáme ešte pro – urokináza (prekurzor urokinázy) a acyl – enzýmy (acylované plazminogén – streptokinázové komplexy. 248 . jej podávanie je vhodné zvlášť u pľúcnych embólií. kedy plazmín štiepi nielen fibrín. ktorý je tvorený dvomi reťazcami molekúl spojenými spolu disulfidickým mostíkom. výroba je nákladná. Žiadna z týchto zlúčenín sa ako fybrinolitikum sa nepresadila pre nežiadúce vedľajšie prejavy. streptokináza pôsobí nepriamo tak. pyrogenita. takže jeho nedostatok vyvoláva zvýšenú krvácavosť.väzby na plazmín (fybrinolyzín). akútnych a recidivujúcich pľúcnych rovnako ako i akútnych periférnych arteriálnych embólií. liečivá. UROKINÁZA Je v moči živočíchov obsiahnutý beta – globulín. z plesne Aspergillus oryzae izolovaná proteáza. Účinkujú však nešpecificky→ dáva sa prednosť špecificky účinkujúcim fibrinolytikám. že plazminogén sa absorbuje na fibrín už behom tvorby trombu v dostatočnom množstve. Plazmín sa rýchlo dezaktivuje. 5. je vhodný len pre lokálnu aplikáciu. p – aminobenzoová Antidiabetiká – biguanidy (metformín. Iné fibrilolytiká – okrem tkanivových plazminogénových aktivátorov. stanozolol. fenformín) Antivirotiká (moroxydín) Anabolické steroidy – ethylestrenol. musí sa podávať parenterálne a to u čerstvým venóznych trombóz. ktorými sú urokináza a streptokináza. proteolyticky štepí fibrín trombu na jednoduchšie fibrinopeptidy Všeobecne je prijatá hypotéza. vznikajúci pri raste beta – hemolytického streptokoka typu a. STREPTOKINÁZA Je extraceluárny produkt. že vytvára účinný komplex s plazmínom alebo plazminogénom. Fibrinolyticky účinné su proteolytické enzými trypsín alebo brinoláza. ktorý je potom aktivátorom plazminogénu. ale aj fibrinogén.j. Pri stavoch patologicky zvýšenej fibrinolýzy rovnako ako k regulácií terapeutickej fibrinolýzy sa podávajú antifibrinolytiká t. Nežiadúce účinky: toxicita. aby za fyziologických podmienok difúziou cirkulujúcich aktivátorov do trombu došlo k aktivácií premeny absorbovaného plazminogénu na plazmín. Plazmín je ako aktívny enzým. Je proteínový enzým o hmotnosti cca 47 tis. Syntetické liečivá s fibrinolytickým účinkom: Antiflogistiká – fenemáty (kyselina niflumová). ktorý hydrolyzuje fibrín na rozpustné štiepne produkty. Nepôsobí antigénne. kyselina nikotínová. ktoré spomalním aktivácie plazminogénu alebo plazmínu blokujú fibrinolýzu a tým štiepenie fibrínu na jeho rozkladné produkty.

Lokálne hemostatiká Ako lokálne pôsobiace hemostatiká (hemostyptiká) účinkujú niektoré zlúčeniny trojmocných prvkov Fe a Al. čo je semikarbazónom adrenochrómu. kyselina 4 – aminometylcyklohexylkarboxylová. p-AMÍNOMET Y L BENZOOVÁ 6. alebo ako antidotum pri predávkovaní streptokinázou. OH OH COCH2NHCH3 ANDRENALON 249 .6 – diaminohexanová) – kyselina aminokaprónová. Aplikuje sa parenterálne. Z prírodných látok – fibrín a trombín. a niektoré vysokomolekulárne polyméry ako sú estery kyseliny polygalakturónovej. oxidovaná celulóza. KYSELINA p. ktoré vykazujú priestorovú podobnosť s lysínom (kyselina 2. ako je oxidačný produkt tohto neuromediátoru adrenalón. COOH CH2NH2 KY S. 0. alebo karbazochróm. KYSELINA AMINOKAPRÓNOVÁ – kyselina epsilon – aminokaprónová (6 – aminohexánová) H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH Je kompetitívny inhibítor aktivácie plazminogénu z nekompetetívnou inhibíciou plazmínu. ktorý stimuluje v mieste aplikácie rýchlu premenu fibrinogénu na fibrín. Aktivita bola preukázaná u niekoľkých štrutuárne blízkych syntetickým aminokarboxylovým zlúčeninám. vyskytuje sa v dvoch izoméroch z ktorých nositeľom účinku je trans – izomér – kyselina tranexámová.7 nm) medzi bázickou aminoskupinou a karboxylom. Podáva sa u krváciania v dôsledku zvýšenej fibrinolýzy.AMINOMETYLBENZOOVÁ A KYSEKLINA TRANEXÁMOVÁ Kyseliena tranexámová s ekvivalentne usporiadanými substituentami je približne 5 – 10 krát silnejšia než kyselina aminokaprová. mikrokryštalický kolagén alebo želatina. Spoločným štrukturálnym rysom týchto troch kyselín je zachovanie približne rovnakej vzdialenosti (cca. jedného z produktov metabolizmu epinefrínu. kyselina p – aminometylbenzoová ako medziprodukt prípravy kyseliny tranexámovej je rovnako účinná. založeným na blokáde tvroby a pôsobenia plazmínu.Z pľúc teliat vyizolovaný polypeptid – aprotinín – vo vyšších dávkach sa vyznačuje výrazným atifibrinolytickým efektom. Na princípe lokálnej vazokonstrikcie zastavenia povrchového krvácania napomáhajú syntetické zlúčeniny štrukturálne blízke epinefrínu.

sú to liečivá.rozlišujeme zápchu primárnu (porucha evakuácie v oblasti anorektálnej junkcie) a symptomatickú (sprevádza iné ochorenie). metabolická).“ 250 . ale i k zníženiu svalového tonusu – črevnej peristaltiky. používajú sa pri zápche = obstipácii . predstavuje iba symptomatickú liečbu.LAXATÍVA (A06) .hlavným cieľom terapie zápchy je odstránenie príčiny (porucha neurologická. Straty K+ stolicou a močom vedú k deplécii a poklesu sérovej hladiny K+. endokrinologická. pri bolestivej defekácii a pred rôznymi diagnostickými zákrokmi. ktoré fyzikálnymi mechanizmami alebo priamym pôsobením na steny črevného traktu podporujú vyprázdňovanie črevného obsahu . nemá byť dlhodobé. pretože laxatíva môžu vyvolať poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy. . Pacient tento stav považuje za obstipáciu a opätovne užíva laxatívum – „bludný kruh. a tým ku kardiovaskulárnym poruchám. Podávanie laxatív. Strata sodných iónov môže sekundárne viesť k hyperaldosteronizmu (organizmus sa bráni stratám NaCl a vody). Podávanie laxatív je indikované predovšetkým u náhle vzniklej zápchy. Účinok aldosterónu je však sprevádzaný zvýšením renálnej exkrécie KCl.

nevstrebateľné prírodné slizy  bobtnajúce látky – defekačný reflex vyvolávajú schopnosťou prijať vodu a zväčšiť svoj objem a vystupňovaním tlaku na črevné steny – polysacharidy  osmolaxatíva – črevný obsah zrieďujú viazaním osmoticky ekvivalentného množstva vody – salinické preháňadlá. sorbitol. látky zmäkčujúce stolicu – ako mazadlá zlepšujú klzkosť a tým i prechod zvyškov potravy črevným traktom – tekutý parafín. ktoré črevnú peristaltiku zvyšujú. Prípadné kŕče potláčajú spazmolytiká. fytolaxatíva a ich deriváty • kataraktiká . štruktúry: 1. laktitol. laktóza. oligosacharidy  detergenty – silnou povrchovou aktivitou uľahčujú prienik vody do stuhnutého črevného obsahu a tým ho zmäkčujú – dokusát sodný B) Chemicky účinkujúce laxatíva  kontaktné laxatíva – priamou stimuláciou sliznice zvyšujú sekréciu tekutín do črevného priestoru čím zmäkčujú jeho obsah – antraglykozidy. hydrogénfosforečňan a dihydrogénfosforečňan sodný. dokusát sodný 1. syntetické preháňadlá difenylmetánového typu. pretože kombinácia laxatív so vzájomne sa dopĺňajúcimi účinkami umožňuje nižšími dávkami minimalizovať vedľajšie nežiadúce prejavy. u atonických obstipácií sa doporučuje podávať cholinergiká. laktulóza.) Spôsoby podania laxatív: • perorálne – väčšina laxatív • rektálne – čapíky (Suppositoria glycerini). Látky zmäkčujúce stolicu Liečivo: tekutý parafín (ČSL 4 . Aktiváciou peristaltiky vyvoláva defekačný reflex i rektálna aplikácia látok uvoľňujúcich CO2 (napr. aloín 4.podofylín. syntetické laxatíva • difenylmetánové deriváty – fenolftaleín. soli anorganických a organických kyselín – síran sodný. pikosíran sodný • laxatíva iných štruktúr – dantron. ktoré sú uprednostňované. očistné klyzma = klystýr Laxatíva sú dostupné v jednozložkových alebo viaczložkových prípravkoch. kyselina ricinolová • polyoly a oligosacharidy – glycerol. živice. metylcelulóza.Paraffinum liquidum) 251 . difesatin. Klasifikácia laxatív z hľadiska chem. polyoly. karboxymetylcelulóza • antraglykozidy – sennozidy. bisakodyl. makrogoly • polysacharidy – rastlinné slizy. rheinozidy.Ich účinok vhodne doplňuje zvýšená črevná peristaltika.Rozdelenie z hľadiska mechanizmu pôsobenia: A) Mechanicky a fyzikálnochemicky pôsobiace laxatíva  lubrikancia. alifatické uhľovodíky – tekutý parafín 2. NaHCO3+NaH2PO4 – LECICARBON supp. manitol. glukofrangulíny. vínan sodno-draselný 3. celulóza. síran horečnatý.

Patria sem slizy – polysacharidy zložené zo sacharidov a urónových kyselín. Seignettova soľ (už obsolentná) 252 . zrieďujú a tým zmäkčujú jeho obsah. salinické preháňadlá sú najstaršou skupinou osmolaxatív. Je to mierne laxans.MÚ: sú to látky. Musia sa vždy podávať s dostatočným množstvom vody. Zmäkčeniu stolice napomáha tiež do GIT vylučovaná žlč. tu prijímajú vodu. zvyšujú jeho klzkosť a na sliznici vytvárajú povlak uľahčujúci defekáciu. MÚ: ako objemové laxatíva pôsobia niektoré prírodné či syntetické polyméry charakteru polysacharidov.ľanové semeno (Semen lini) .o. alebo ako kombinované prípravky. K defekácii súčasne prispieva zväčšeným objemom stimulovaná peristaltika. Salinické laxatíva – soli anorganických a organických kyselín Soli anorganických a organických kyselín tzv.agar-agar – už obsolentný .skorocelové semeno (Semen psylli. ktorá s parfínom vytvára emulziu a zadržaním vody zväčšuje črevný obsah. Pri vyššej jednorázovej dávke vyvoláva kŕče brucha. 2. Podmienkou ich účinku je dostatočný prívod tekutín. napučiavajú a tým zmäkčujú stolicu. Liečivá: síran sodný tzv. síran horečnatý. Pri p. hydrogenfosforečňan sodný. ktoré pomerne rýchlo (za 2-4h) vyvolajú defekáciu. Tieto nie sú v GIT trakte enzymaticky odbúravané. Salinické preháňadlá sú podávané vo forme minerálnych vôd (Šaratica). vínan draselno sodný tzv. Glauberova soľ. nezmenené prechádzajú do hrubého čreva. čím urýchľuje peristaltiku. psyllium) . MÚ: soli tvorené sulfátovým alebo fosforečným aniónom a horečnatým katiónom sú v GIT iba nepatrne vstrebávané. nevstrebáva sa. Liečivá: . ktoré po prechode do hrubého čreva zmäkčujú jeho obsah. metylcelulóza a karboxymetylcelulóza 3. Efekt látok zväčšujúcich črevný obsah a zmäkčujúcich stolicu nastáva behom 1-3 dní. v hrubom čreve osmoticky viažu vodu. Sú nimi najmä sodné a horečnaté soli kyseliny sírovej a fosforečnej. zatiaľ čo u hypertonických rozotokov účinok nastupuje opozdene (za 10-12h) – po prebehnutí izotonizácie odobratím vody z okolia. Mali by sa podávať v izotonických roztokoch. Keďže nedochádza k ich vstrebávaniu pôsobia obdobne ako prirodzená vláknina. preto pri dlhodobom podávaní môže vyvolať hypovitaminózu. Bobtnajúce látky – objemové laxatíva Najlepším preventívnym a terapeutickým prostriedkom zápchy je strava bohatá na vlákninu. Pri nedostatočnom príjme tekutín a zúžení čriev môžu hlienovite husté látky vyvolať nepriechodnosť čriev – ileus. izolované z drog extrakciou vodou.tragant – stvrdlý sliz Z iných polysacharidov laxatívne účinkuje: celulóza. pri chronickej aplikácii sa môže vstrebať a ukladať v pečeni. podaní bráni vstrebávaniu látok rozpustných v tukoch (vitamíny). dihydrogénfosforečňan sodný.

uľahčujú jej prienik do stolice. preto sa po p. bisakodyl.4. pikosíran sodný) . oxyfenisatin. Po perorálnom podaní sa účinok dostavuje po 6 a viac hodinách. ktorá podporuje hromadenie vody v črevnom trakte. zrieďujú črevný obsah a pôsobia laxatívne. zosilnením peristaltiky priamym dráždením hladkého svalstva čriev a zväčšeným objemom Takýto účinok majú antraglykozidy a difenylmetánové deriváty.ich vývoj bol zahájený náhodným objavením laxatívneho účinku fenolftaleínu. Liečivá: glycerol – pre rýchle vstrebávanie a metabolické odbúravanie sa nemôže podávať perorálne. Ak sú podané i. Osmotické laxatíva MÚ: tieto látky obdobne ako salinické laxatíva pôsobia osmolaxatívne. ktoré okysľujú stolicu. 5. kde osmoticky viažu vodu.spracované v časti farmakognózia!!!  Difenylmetánové deriváty . podaní hromadia v hrubom čreve. blokádou resorpcie elektrolytov (najmä Na+) a vody inhibíciou Na/K-ATP-ázy črevného epitelu a stimuláciou prieniku elektrolytov a vody do črevného priestoru 2. Ako laxatívum sa už nevyužíva.podmienkou účinku je bis-(4-hydroxyfenyl)metánový zvyšok naviazaný na aromatický (fenolftalol) alebo heterocyklický kruh (bisakodyl. ale iba rektálne. difenisatin 253 . blokované ľahko štiepiteľnými esterovými väzbami Liečivá: fenolftaleín. alebo rektálne (klyzma) k vyprázdneniu hrubého čreva pri príprave pacienta na endoskopiu alebo chirurgický zákrok. preto sa tieto liečivá podávajú večer pred spaním. Detergenty Liečivo: dokusát sodný – pôsobí ako povrchovo aktívna látka. laktóza – disacharid štiepený črevnou laktázou na glukózu a galaktózu. makrogoly (makrogol 4000) – používa sa p. Kontaktné (stimulačné) laxatív MÚ: Laxatívny účinok sa vysvetľuje dvomi mechanizmami: 1. čím zvyšuje črevnú sekréciu a tým aj motilitu. laktulóza – nevstrebateľný syntetický disacharid v hrubom čreve enzymaticky štiepený na kyselinu mliečnu. pikosíran sodný. pôsobia ako osmodiuretiká. ktorý bol použitý k označovaniu umelých vín pre ľahšiu identifikáciu VŠÚ: . Nevstrebávajú sa.  Antraglykozidy . Nedoporučuje sa dlhodobé používanie (maximálne 7 dní!).o. čím ju zmäkčujú a uľahčujú tak vyprázdnenie čriev.v.o. preto je využívaná pri intoxikácii amoniakom.predpokladom účinku sú voľné fenolické skupiny. Využíva sa i pri intoxikácii amoniakom a ako hepatoprotektívum. resp. ktorá znižuje pH črevného obsahu. Je to šetrné laxatívum.aktivita zostáva zachovaná aj keď je tento fragment prostredníctvom metylénového uhlíku napojený na rôzne heterobicyklické systémy (fenolftaleín) . ktorého pôsobenie sa vysvetľuje jeho hygroskopickosťou a dráždivým pôsobením na sliznicu konečníka. Zvyčajne je zložkou kombinovaných prípravkov na rektálnu aplikáciu. 6. ktoré sú kvasnými procesmi v čreve odbúravané na kyslé produkty.

prítomné sú tiež viazané kyseliny urónové) . Metamucil plv. Agiolax gran.. Biosyntéza antraglykozidov – 2 typy: a) biosyntéza cez polyketidy 254 . kyseliny D-galakturónovej horčiny. L-ramnózy a kyseliny D-galakturónovej .Semen plantaginis ovatae – Plantago ovata / psyllium (Plantaginaceae) OL: sliz zložený z D-xylózy.8-dihydroxyantrón .6-anhydro-α-L-galaktózy/ a agaropektínom (30 %) /agaróza esterifikovaná v polohe 6 kyselinou sírovou.spoločná je základná štruktúra 1. C10 antracénového cyklu . C6. ramnóza. kyselina galaktourónová. ktorý je vylučovaný ako glukuronid Farmakognózia: Ako fytolaxatíva sa využívajú 3 skupiny prírodných látok:    drogy s obsahom slizov drogy s obsahom antraglykozidov iné drogy  drogy s obsahom slizov .Tragacantha – Astragallus (Fabaceae) .Metabolizmus: fenolftaleín – nezmenený.usušený sliz získaný z červených rias čeľade Gelidiaceae OL: agar = zmes polysacharidov so zložkami agarózou (70 %) /lineárny polymér zložený z jednotiek β-D-galaktózy a 3. u antrachinónov a diantrónov môžu byť i na C6 a u antrónon aj na uhlík C10. D-xylózy. arabinóza sú viazané na hydroxyly C8. VŠÚ: . vo vode napučiavajúca zložka/ a tragakantín (40 %) /vo vode rozpustná zložka/.Semen plantaginis – Plantago lanceolata (Plantaginaceae) .Semen lini – Linum usitatissimum (Linaceae) OL: sliz zložený z D-galaktózy. Po chemickej stránke sú to deriváty antracénu. L-arabinózy.Agar – Gelidium (Gelidiaceae) . ktorých základný skelet vzniká cyklizáciou polyketozlúčenín.  drogy s obsahom antraglykozidov Antrachinóny sú látky.aukubín Prípravky: Salvat thé. iridoidy . kyselina glukurónová .stvrdnutý sliz niektorých rodov druhu Astragallus OL: tragant = zmes polysacharidov so zložkami bassorín (60 %) /nerozpustná. galaktóza. Stavebné jednotky: arabinóza.aglykóny sa líšia substitúciou na C3. xylóza.cukorné zložky – glukóza. menej ako sulfátový konjugát bisakodyl–enzymaticky štiepený na hydroxymetabolit.

Biosyntézu zahajuje acetátová jednotka. Vzniká acetogenín. antrahydrochinóny. b) biosyntéza cez kyselinu šikimovú kys. ktorý sa ďalej oxiduje na príslušný antrachinón.4-naftochinón + aktívny izoprén-->antrachinónový derivát Výskyt v rastlinách: .v redukovanej forme – antróny. ktorý cyklizuje na antrón. alebo poskytuje diantrón. antranoly.v oxidovanej forme – antrachinóny . šikimová + C3-zlúčenina-->1.v dimérnej forme – diantróny 255 . ďalšie C2 jednotky. oxantróny . ktoré sa napájajú poskytujú malonylové jednotky (7x).

vyššie dávky vyvolávajú prekrvenie panvovej oblasti preto je kontraindikovaná v gravidite a pri menštruácii. skladovaním sa OL – redukované formy oxidujú na antrachinóny. viazané = glykozidy Redukované formy dráždia sliznicu.Frangulae cortex – Frangula alnus (Rhamnaceae) – SL1.B. D. Redukované formy (antróny) majú dráždivý účinok na sliznicu. Regulax gran. ČSL4 OL: diantrónové glykozidy (asi 3. bolesť brucha a krvavé hnačky. majú tiež emetický účinok – nutná je ich oxidácia t.5 %) – sennozidy A. Sennagran gran. . B. . nie je návykové. C.j. sušenie 1h pri 100°C.Aloë – Aloë ferox (Liliaceae) – SL1 OL: aloín = barbaloín – glukopyranozid aloeemodínu (aglykón-antrón) Použitie: spoľahlivé laxatívum (účinok po 8-12h) používané pri akútnych obstipáciach. ( sennozidy A. Sennagran gran.B.B (v čerstvej droge ako redukované antróny)–čiastočnou hydrolýzou poskytujú frangulín A. vyvolávajú dávenie. Prípravky: Species laxantes. Sennapur tbl. flavonoidy Použitie: laxatívum u akútnych obstipácií Prípravky: sennový čaj... sennozidy C. . sliz.B sú homodiantróny s aglykónom reínom. D sú heterodiantróny zložené s reínu a aloeemodínu). najúčinnejšie sú glukofrangulín A. 256 .Môžu byť: -voľné = aglykóny. úplnou hydrolýzou frangulaemodín Použitie: silné laxatívum účinné v hrubom čreve.Folium/Fructus sennae–Cassia senna / angustifloia (Caesalpiniaceae) – SL1. ktoré majú optimálny laxatívny účinok. Čerstvá šťava z listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva na zapálené a hnisavé rany a popáleniny. Eucarbon tbl. t. do zásoby 1rok pri obyč. ČSL4 OL: zmes antrachinónov (8 %) – najmä glukofrangulín A.

kaskarozidy – glykozidy typu aloínu) Použitie: ako Frangulae cortex Rhei radix – Rheum palmatum (Polygonaceae) – ČSL4 OL: .Resina podophylli.j. alo-emodín.Chrysarobinum – Andira araroba (Fabaceae) OL: chryzofanol-antrón – droga sa pre vysoký obsah redukovaných foriem vnútorne – ako laxatívum nepoužíva.2 g) využíva ako adstringens a stomachikum . toxalbumín – ricín 257 . exogonovou. frangula-emodín a ich glykozidy) Použitie: . tiglínovou. reín.Oleum ricini – Ricinus communis (Euphorbiaceae) OL: 80% TAG.reoantraglykozidy–3-12 % (obsah antrachinónov – chryzofanol. ich účinok bol sprevádzaný kŕčovitými bolesťami. Podophyllinum – Podophyllum peltatum (Podophyllaceae) OL: lignány – podofylotoxín.1 – 0.reotannoglykozidy–5-10 % (obsah trieslovín galotannínov – glukogalín. .Rhei rhapontici radix – Rheum rhaponticum (Polygonaceae) OL: antrachinóny sú prítomné v malom množstve.Resina jalapae – Exogonium purga (Convulvulaceae) OL: konvolvulín – vysokomolekulárna látka zložená z oligosacharidu glykozidicky viazaného na hydroxylovú skupinu (C12) kyseliny 3. katechíngallát) . používa sa ako dermatologikum pri psoriáze  iné drogy .Rhamni purshianae cortex – Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) OL: 6-10 % antrachinónov = O-glykozidy (10-20%. Species cholagogae .. ale i C-glykozidy (80-90 %.antrachinóny (reoantraglykozidy) majú laxatívny účinok => droga sa pri vyšších dávkach (1 – 2 g) využíva ako laxatívum Prípravky: laxanciá (ako dražé). Časť voľných hydroxylových skupín cukrov je esterifikovaná kyselinami valérovou. α.živice – účinkovali po celej dĺžke tráviaceho traktu. prítomný je stilbénový derivát raponticín.j. frangula-emodín-9-O-glukozid).12-dihydroxypalmitovej. najmä kyseliny ricinolejovej. preto sa droga ako laxans nevyužíva . t.β-pelatín a ich glykozidy .triesloviny (reotannoglykozidy) majú adstringentný účinok => droga sa pri nízkych dávkach (0. dnes sú už obsolentné . krvavými hnačkami. t. ktorý má estrogénne účinky.

Pri liečebnom použití sa Oleum ricini prelieva horúcou vodou. Je to návykové laxatívum. fibriolýzu a náhradky plazmy 1. na odstránenie toxalbumínu ricínu. Sennae angustifoliae fructus – ovocný základ: figy. Antikoagulanciá Heparín 258 hovädzie pľúca . Species laxantes = preháňacia čajovina     Frangulae cortex Foeniculi froctus Tiliae flos Sambuci flos 400 g 100 g 200 g 200 g PRÍPRAVKY: FENOLAX tbl. – bisakodyl REGULAX – Sennae folium.Za laxatívny účinok zodpovedná kyselina ricinolová – stimuluje sekréciu vody do črevného priestoru a povzbudzuje peristaltiku tenkého čreva. slivky – sorbitol Látky ovplyvňujúce hemokoaguláciu.

diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. riziko embolizácie pri fibriliácií predsieni. akútnom IM. S: heparinum natricum IS: antikoagulans CH: je prírodný mukopolysacharid. I: profylaxia a terapia všetkým foriem trombóz a tromboembólie akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepennom systéme. CH: perorálne účinné antikoagulant. rekonvalescencií IM z vývojom aneuryzmatu. dlhodobo stabilizovanú kontrolu protrombínového komplexu. v priebehu dialýzy. Prednosťou je. tbl. drogy s obsahom trieslovín WARFARIN orion 3 mg tbl. Hemostatiká Trombín. efekt je podminený väzbou na AT III.lokálne Tanín a ďalšie triesloviny sulfónované škroby a pektín Melilotus officinalis Hirudo sp. betahemolytické streptokoky Grubenotter – štrkáč malajský ľudská plazma čerstvá zelenina mlieč lososov a sleďov Arachis hypogaea Capsella bursa – pastoris Secale cornutum Hydrastis canadensis Galla. fibrín. 5 mg. FARMAKOLÓGIA 259 .j. HEPARIN gel. S: warfarinum nartricum IS: antikoagulans. M Y O R E L A X A N C I A (M03) 1. že vyrovnáva hladinu umožňujúcu dobrú. nemá fibrinolitickú aktivitu. laboratórne a transfúzne účely. ing. streptodornáza Frakcie hadieho jedu 3. FU: 99 % viaže sa na bielkoviny I: profylaxia a liečba tromboembolických chorôb (najmä embolizácie do pľúcneho systému pri hlbokej žilovej tombóze).Heplarinoidy Dikumarol Hirudín 2. po implátácií chlopňovej náhrady. k urgentnej terpii. Je nutné počítať s oneskorenýcm nástupom účinku t. ung. Trombolytiká a fibrinolytiká Streptokináza. derivát dikumatrolu. fibrinogén Vitamín K1 Protamín Styptogén (nešpecifický) Herba bursae pastoris Ergometrín Hydrastín . IM. antagonizuje syntézu koaugulačných faktorov závislých na vitamíne K.

ale nie schopnosť kontrahovať – motorickú aktivitu.na svalovú relaxáciu pri rôznych úkonoch Delia sa do 2 skupín: 1. 3. bránia vzniku fyziologickej depolarizácie – strata svalového tonusu. 2. Po relaxácii brušných svalov nastáva relaxácia bránice a interkostálnych svalov.Sú to látky. používa sa pri malígnej hypertermii. Paralýza postupuje od hlavy na končatiny a potom na trup. 260 . hlasivky). Tu pôsobia periférne myorelaxanciá. ktorí bránia vyplavovaniu Ach z nervového zakončenia. resuscitácii) . čím nastáva udusenie pri plnom vedomí. Relaxujú priečne pruhované svaly vrátane dýchacích (bránica. účinky: a.krátkodobý IACHE (neostigmín) s atropínom – vedú k dostatočnému nahromadeniu endogénneho Ach. Na neuromuskulárnej platničke Je to na periférii a nachádzajú sa tu Nm receptory – receptorovo riadené Na-kanály. Periférne myorelaxancia (kurareformné) Sú látky. hrtan. na kostrové svalstvo: ochabovanie svalstva sa začína ako veľká únava. Účinok trvá 12-30min. Používajú sa injekčne : . Existuje antidótum .kurareformné (kuramimetika).v anesteziológii na myorelaxáciu v priebehu operácie . Hemicholinium bráni príjmu cholínu do nervového zakončenia a tým aj syntéze Ach. V oblasti CNS a miechy Uplatňuje sa tu útlm polysynaptických reflexov (na úrovni polysynaptických receptorov. GIT. Pre určitú štruktúrnu podobnosť s ganglioplegikami majú aj čiastočný ganglioplegický účinok. V bunkách kostrového svalstva Tu pôsobí dantrolen inhibíciou uvoľňovania Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula. Kompetetívne/nedepolarizujúce/Pachykurarové Kompetetívne sa viažu na Nm receptory na nervosvalovej platničke.pri tracheálnej intubácii (rušia laryngospazmy – pri operácii. Môžu pôsobiť viacerými mechanizmamy: 1. svaly rovnomerne. aby vytesnil myorelaxania z ich väzby na Nm receptor. Účinkujú len na periférii a neprestupujú do CNS (kvartérna štruktúra) Účinkujú najskôr na najjemnejšie svaly ruky a tváre a postupujú smerom do stredu tela až k bránici. nastane depolarizácia a otvoria sa ďalšie napäťovo riadené Cakanály a dôjde ku kontrakcii. ktoré uvoľňujú spazmy priečne pruhovaných (kostrových) svalov. maternica). Na platničku tiež pôsobí botulotoxín a horčík. v kocke aj monosynaptických). čím zabraňujú účinku Ach. zťaženie pohybov očných gúľ a žuvacích svalov. Väzba je krátkodobá . nepostihujú však všetky prieč. Nepôsobia na hladké svaly (bronchy. Tieto kanály aktivuje a otvára Ach. Ovplyvníme tým tonus. V periférii blokuje tvorbu tepla vo svaloch. pruh. ktoré bránia účinku Ach uvoľneného z motorického nervu na nervosvalovú platničku a volajú sa podľa šípového jedu . Takto pôsobia centrálne myorelaxanciá.

dekametónium Periférne myorelaxancia možno deliť aj podľa dĺžky účinku : 1. Viažu sa dlhodobo. zvýšenie hladiny K+ . Nekompetetívne/depolarizujúce/Leptokurarové Tieto nekompetetívne vytesňujú Ach z väzby na receptor a navodzujú nefyziologicky dlhú depolarizáciu – bunková membrána už neprijíma ďalšie impulzy. malígna hypertermia – sukcinylcholín hlavne pri kombinácii s halotanom 3. neskôr k relaxácii (v dôsledku oneskorenej repolarizácie). 261 . Nesteroidné .rokuronium B.alkuronium 4. 1. hypotenzia a nadmerná bronchiálna sekrécia a slinenie. Najskôr príde k zášklbom a nekoordinovaným pohybom (kvôli depolarizácii). krátko pôsobiace .pipekuronium . ultrakrátko pôsobiace . Pozor na ich tlmiace účinky. zvýšenie srdcovej frekvencie (blokádou M receptora) a zvýšenie TK (aktiváciou sympatiku) – pankuronium Centrálne myorelaxanciá Zvyšujú útlm polysynaptických reflexov rôznymi mechanizmami.atrakurium .tubokurarín (nepoužíva sa) . Pôsobia v CNS a mieche a relaxujú priečne pruhované svaly na periférii. napr. Patrí sem . dlhodobo pôsobiace . pečene!) cisatrakurium (NIMBEX) mivakurium (MIVACRON) 3. myorelaxancií sú .látky z tejto skupiny): bronchospazmus.vekuronium . Delia sa na : A.pankuronium .mivakurium 2. len riadené dýchanie.pankuronium (PAVULON) pipekuronium (ARDURAN) tubokurarín Najdôležitejšie nežiadúce účinky perif. Ich účinok trvá 3-5min.sukcinylcholín 2. uvoľňovanie histamínu (niekt. s poškodením obličiek al.vekuronium (NORCURON) atrakurium (u pac. uvoľňovanie histamínu z mastocytov a tým zníženie TK. ovplyvnením GABA receptora. bronchospazmus. stredne dlho pôsobiace .suxametónium (sukcinylcholín) .suxametónium (sukcinylcholín) 2. Steroidné . Nepoznáme antidótum.cisatrakurium . strata tonusu.b.alkuronium . hypersalivácia – atrakurium (tubokurarín) 4.

Patrně i snižuje uvolňování excitačních aminokyselin na této úrovni. dekametónium. diazepam) myorelaxanciá sa používajú vo veterinárej farmakológii.baklofen (aktivuje GABAB receptor.) . uľahčením presynaptickej inhibície vplyvom GABA pri jej väzbe na GABA – r. svalov. baklofen Baklofen je centrální myorelaxans. expektorans-sekretomotorikum) . na miešnej úrovni) . neur.thiokolchikosid (relaxuje aj maternicu) . neexistuje jednoznačný důkaz.poraneniach miechy.i polysynaptické reflexy. Baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy.tizanidín (inhibuje hl. ačkoli se může projevit a přispívat ke klinickým účinkům i jeho působení na supraspinálních místech. že působení na GABA systém se podílí na jeho klinických účincích. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg 3krát denně.tolperizon . Přesný mechanismus účinku baklofenu není dosud znám. gallamín) aj centrálne (hl. D: Přípravek lze podávat dospělým a dětem starším než 12 let.guajfenezín (anxiolytikum. Neovlivňuje nervosvalový přenos I: Léčba spastických stavů kosterního svalstva různého původu. kde jako GABA-B agonista inhibuje mono. Kromě účinku antispastického má i účinek antinociceptivní. suxametónium. Toto dávkovací schéma zajišťuje dobrou toleranci přípravku.mefenoxalon . snad hyperpolarizací zakončení aferentních nervů.diazepam . kĺbov.tetrazepam (benzodiazepíny inhibujú aferentnú atimuláciu α – mot.karisiprodol . Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg. menej tubokurarín.Používajú sa perorálne pri . především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku.orfenadrin (pôsobí inhibične na úrovni retikulárnej formácie) . antiparkinsonika) Periférne (hl. artrózach roztrúsenej skleróze spastických bolestiach chrbta po encefalitíde a myelitíde na uľahčenie pohybovej rehabilitácie Patria sem . znižuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov) .procyklidin a chlorfenoxamin (anticholinergika-spazmolytika. Baklofen ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na míšní úrovni. sprostredkujúci blokádu a stimuláciu α – motorických nervov. Ačkoli je baklofen analogem GABA. kostí (na uľahčenie repozície a imobilizácie) vertebrogénnych syndrómoch. 262 .

ale i viscerální (zejména dělohu). Thiocolchicosidum 4 mg v 1 tabletě. Protože baklofen může zvýšit hladinu glukózy v krvi. Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést ke zvýraznění snížení svalového tonu a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje opatrnost. V kombinaci s tricyklickými antidepresivy může dojít k potenciaci účinku a vzniku svalové hypotonie. Predávkovanie: Specifické antidotum není známo. Opatrnost je rovněž nutná při podávání baklofenu pacientům s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i v anamnéze). U pacientů v bezvědomí se zvracení nevyvolává a před výplachem žaludku je nutné provést endotracheální intubaci. S výjimkou pacientů se závažnými nežádoucími účinky má být proto před vysazením baklofenu jeho dávkování pomalu snižováno. thiocolchicosidum IS: S: CH: COLTRAMYL por. Při současné léčbě s levodopou a karbidopou u parkinsoniků byly popsány zmatenost. agitovanost a halucinace. IT: Kombinace s jinými psychotropními látkami či alkoholem může akcentovat útlum. pacientům s respirační insuficiencí a dále při jeho podávání pacientům s chorobami jater. NU: Při náhlém vysazení baklofenu se vyskytly halucinace a záchvaty křečí. O vykonávání těchto činností rozhodne lékař individuálně. Vzhledem k tlumivému působení baklofenu na CNS. nob. Při léčbě antihypertenzivy může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. tbl. může přípravek snížit pozornost a schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Doporučuje se opatrnost a mělo by být sníženo dávkování jedné nebo obou látek. u nichž mají být monitorovány jaterní testy. Je-li pacient při vědomí okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení a následným výplachem žaludku. Současné užívání baklofenu a antihypertenziv může zvýšit riziko hypotenze.Tablety se užívají během jídla nebo s trochou mléka. Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na CNS. selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na CNS a jeho hypotenzivní účinek. Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na CNS nebo inhibitorů MAO (včetně furazolidonu. Selektivní GABA agonista s glycinomimetickým účinkem působí na více různých 263 . Může být nutná úprava dávek antihypertenziva. Myorelaxans s účinkem na svalstvo kosterní. Centrální myorelaxans. Nejčastější je přechodná ospalost (u 10-63% pacientů). při jeho současném užívání s perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava dávkování těchto látek a nebo baklofenu.

neurogenní (např. Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách.u vertebrogenních syndromů. Intervaly mezi jednotlivými dávkami by měly být nejméně 6 hodin. 264 . myasthenia gravis. Zřídka nevolnost. Při dlouhodobém podávání 2-3 tablety denně. Dimexol se podává krátkodobě. Vzhledem ke kumulativnímu účinku preparátu při opakovaném podání přetrvává tento i několik dnů po ukončení léčby. 4. spasticita po encefalitidě a myelitidě). Má jen velice slabé centrální anxiolytické účinky. mephenoxalonum DIMEXOL (R) Mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě. stavy excitace či naopak somnolence. . K usnadnění pohybové rehabilitace. I: Bolestivé spazmy kosterního svalstva nejrůznějšího původu: . Dimexol mohou užívat dospělí. myasthenický syndrom. neboť neovlivňuje dýchací svalstvo. Alergická kožní reakce. Větší část denní dávky může být podána na noc.FÚ: I: NÚ: D: úrovních CNS. V gynekologii dysmenorea. Farmakodynamické vlastnosti Mefenoxalon snižuje tonus příčně pruhovaného kosterního svalstva tím. které způsobují zvýšené napětí. Kontraindikace Známá přecitlivělost na mefenoxalon nebo některou pomocnou látku.při frakturách. Dávkování a způsob podání Dospělí Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200-400 mg (1-2 tablety) 3x denně. Počáteční denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. V závažných případech je možné denní dávku zvýšit na 1600-2000 mg (8-10 tablet). revmatických onemocněních. po dobu akutních obtíží. Nesnižuje výrazněji volní hybnost a nevzniká riziko respiračního útlumu. že inhibuje polysynaptické reflexní mechanizmy. těžší porucha jaterní funkce.3. . revmatických i vertebrogenních onemocnění i spasticitu centrálního původu.k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby. což vysvětluje jeho efekt u svalových kontraktur a spazmů různého původu . . Myorelaxační účinek nastupuje cca za 30-40 minut po perorálním podání a trvá většinou méně jak 24 hodin. Dávku lze zvýšit každé 2 dny cca o polovinu až do dosažení žádoucího účinku či dvojnásobku. Dimexol se podává s jídlem. intoxikace alkoholem. artrózách a artritidách. mladiství a děti od 6 let.ovlivňuje reflexní kontraktury u traumatických stavů. 5.1. Děti Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) 3x denně. výjimečně trojnásobku úvodní dávky. při spasticitě centrálního původu. Mladiství Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) 3x denně. Tableta se může také rozdrtit a podat smíchaná s vodou nebo s mlékem.

4. tbl. vzácně ataxie. rozdělená na několik dílčích dávek. ospalost či celková svalová slabost.4. Centrální myorelaxans. Myasthenia gravis. lze případně zvýšit až na 4krát 150 mg denně. Usnadnění pohybové rehabilitace. 1. ospalost. motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. hypnotik. relativně těhotenství. Po dosažení efektu se denní dávky postupně sníží. neuroleptik.4-benzodiazepinový derivát s afinitou k centrálním i periferním benzodiazepinovým receptorům. ent.5. revmatické. nauzea. tbl. Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 enterosolventní tabletě. Spasticita centrální při neurologických onemocněních. Výjimečně alergická reakce až anafylaktický šok. práce ve výškách apod. kojení. Bolestivé spazmy a kontraktury různého původu (neurologické. hypnotický a antikonvulzivní. Po snížení dávky tyto obtíže většinou ustoupí. Facilituje presynaptickou GABA-ergní inhibici na úrovni spinální i supraspinální. Interakce Přípravek může zesilovat tlumivý účinek sedativ. Tolperison ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na úrovni retikulární formace mozkového kmene. analgetik a alkoholu. flm. příznivě ovlivňuje cévní spazmy. cefalea. řízení motorových vozidel. tlak v žaludku. Dále má i adjuvantní vazodilatační účinek na periferii. Myorelaxační účinek nastupuje již při dávkách výrazně nižších než nastoupí účinek sedativní.). má dále rovněž slabší účinek anxiolytický. pyrosis. Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě. zvláště 1. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Nejsou popsány interakce s benzodiazepiny. 30 enterosolventních tablet. ovládání strojů. trimestr. U denní dávky do 300 mg se nežádoucí účinky prakticky neobjevují. přecitlivělost na tolperison. nesteroidními antirevmatiky či analgetiky. tetrazepamum S: CH: MYOLASTAN por. U dětí od 2 měsíců do 6 let se doporučuje denní dávka 5-10 mg/kg. anxiolytik. U dospělých ve většině případů 2-3krát denně 150 mg. tolperison S: B: IS: CH: I: KI: NÚ: IT: D: MYDOCALM 150 por.8. Při vyšších dávkách se zřídka může objevit svědivý exantém. Tlumí i polysynaptické reflexy na úrovni míšní. Nežádoucí účinky Únavnost. 265 . u dětí 6-14 let 2-4 mg/kg. traumatické).

B: 20 tablet. ZP: Užívat po jídle. S: Carisoprodolum 150 mg. KI: Akutní intoxikace alkoholem. Paracetamolum 300 mg v 1 tobolce. IS: Centrální myorelaxans. traumatické). revmatických onemocněních. UP: Při léčbě může dojít ke snížení pozornosti a ovlivnění řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. PARAFON por. zmatenost a třes. Neovlivňuje vedení v periferních nervech I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatologické. neurologické. uvolňuje tak tonus kosterního svalstva bez výraznějšího ovlivnění volní hybnosti či autonomních funkcí. CH: Kombinace myorelaxans s lehkým trankvilizačním účinkem a analgetika/antipyretika je vhodná k ovlivnění bolestivých spazmů a kontraktur kosterního svalstva. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. Chlorzoxazonum 250 mg. halucinace. S: carisoprodolum SCUTAMIL C por. Karisoprodol inhibuje polysynaptické reflexy na úrovni míšní i subkortikální. 266 . IT: Alkohol potencuje tlumivý účinek chlorzoxazonu. Alergie na meprobamat.I: IT: UP: D: Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. u dětí nutno dávkování upravit. analgetiky či neuroleptiky. traumatické). při spasticitě centrálního původu. analgetikum. cps. tbl. Paracetamolum 100 mg v 1 potahované tabletě. flm. neurologické. Vysazení přípravku po dlouhodobém užívání vyžaduje postupnou redukci dávek (vyšší riziko u pacientů s abúzem v anamnéze. K usnadnění pohybové rehabilitace. D: Dospělým 3krát denně 1-2 tablety. U dětí se doporučuje pouze výjimečné podání. hypnotiky. Doporučuje se zahájit léčbu počáteční denní dávkou 25-50 mg na noc a postupně zvýšit na 50-100 mg denně. Při náhlém vysazení se mohou objevit bolesti hlavy. antipyretikum. u hospitalizovaných pacientů je možno začít dávkou 50 mg na noc a zvyšovat na 150 mg denně. myalgie. a to i v rodinné. Těžká renální insuficience. chlorzoxazonum PARAFLEX por. Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Tetrazepam potencuje účinky alkoholu a jiných látek tlumících CNS. U starších pacientů se doporučuje dávku snížit až na polovinu dávky pro dospělé. IS: Centrální myorelaxans. maximální dávka je 4 mg/kg/den. I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatolgické. CH: Myorelaxans ovlivňující reflexní spasmy svalové i centrální spasticitu svým účinkem na míšní úrovni. Cisaprid zvyšuje přechodně účinek benzodiazepinů zvýšením jejich absorpce z GIT. dur. a u pacientů současně užívajících jiné tlumivé léky CNS či alkohol). Dlouhodobé a nekontrolované užívání může vyvolat lékovou závislost. K usnadnění pohybové rehabilitace. nob. S: Chlorzoxazonum 250 mg v 1 tabletě. křeče. tbl. B: 20 potahovaných tablet.

V těžkých případech je možné podat navíc jednu tabletu na noc.IT: UP: Relativní: těhotenství. chronická myelopatie. Snižuje odpor proti pasivním pohybům. Kromě těchto myorelaxačních vlastností má Sirdalud ještě mírný.5. které jsou odpovědné za nadměrný svalový tonus je inhibován a svalový tonus snížen. Optimální terapeutické odpovědi se obvykle dosáhne denní dávkou mezi 12 a 24 mg ve 3 nebo 4 dávkách podaných ve stejných časových odstupech. 267 . Dospělí 3-4 tablety denně ve více dílčích dávkách a s větší dávkou na noc. Opatrnosti je třeba při jaterním onemocnění. Alkohol. rozdělená do 3 dílčích dávek. centrální analgetický účinek. ATC kód: M03BX02 . Sirdalud je centrálně působící relaxans kosterního svalstva. zmírňuje spazmy i klonické křeče a zlepšuje volní svalovou sílu. 4. Interakce Při současném podávání s antihypertenzivy včetně diuretik může být Sirdalud někdy příčinou hypotenze a bradykardie. hlavní místo jeho účinku je v míše. pro výhřez meziobratlové ploténky nebo pro osteoartrózu kyčle. Děti 1-3 tablety denně dle věku. Současné užívání alkoholu interferuje s metabolismem v játrech a může zpomalit vylučování obou látek. . Během léčby nepít alkohol.576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. Denní dávka 36 mg nesmí být překročena. kojení. Sirdalud se dobře snáší a působí jak proti akutním bolestivým svalovým spazmům. mozková obrna. tak proti chronické spasticitě míšního a mozkového původu. degenerativní onemocnění míchy. trimestr.po operacích. kde stimulací presynaptických alfa2 receptorů inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin.288 mg nebo 4.1. Počáteční dávka pro dospělého. cévní mozková příhoda.roztroušená skleróza. nemá překročit 6 mg. např. které stimulují N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. Spasticita při neurologických poruchách . 4.centrální myorelaxans 4. Dávkování nutno individuálně upravit. Dávkování a způsob podání Zmírnění bolestivých svalových spazmů Obvyklá dávka je 2 až 4 mg (jednu tabletu 2 mg nebo 4 mg) třikrát denně. Dávku je možné postupně zvyšovat vždy v intervalu 3 až 7 dní o 2-4 mg. zejména 1. Indikace Bolestivé svalové spazmy . Spasticita při neurologických poruchách Dávkování je třeba přizpůsobit individuální potřebě nemocného. Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni.2. Může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. D: tizanidin SIRDALUD (R) 2 mg SIRDALUD (R) 4 mg Účinná látka: Tizanidini hydrochloridum 2.při statických nebo funkčních poruchách páteře (cervikální a lumbální syndromy). sedativa a další látky tlumící CNS mohou zesílit tlumivý účinek Sirdaludu.

vekuronium). zámena za dietylamino zoskupenie pôsobí dysterapeuticky 3. kteří jej užívají.Lék může působit ospalost. Při současném podávání s cyclosporiny může dojít k poklesu jejich hladiny v séru. Myorelaxancia periférne: 1. piperoniumbromid.2N môže byť kvartérny aj terciárny 2. mají analgetický. orphenadrin IS: S: CH: IT: UP: D: DOLPASSE inf. Může být akcentován účinek jiných anticholinergik i sympatomimetik. pretože sa zablokuje jeho odbúravanie. zejména však jeho metabolity. Červené zabarvení moči mizí po ukončení léčby. Opatrnost zejména u starších pacientů (možnost vzniku dezorientace a zmatenosti). ganglioplegiká na nikotínových receptoroch parasympatiku a sympatiku). hypotenzí. Nutno kontrolovat krevní tlak. pre A je nutná acetoxy skupina v polohe 17. (Ach antagonizuje aj atropín na postganglionárnych muskarínových receptoroch parasympatiku. piperazín (pipekuronium). Kombinace analgetika a myorelaxans. vekuroniumchlorid. Opatrně nutno rovněž u pacientů s tachykardií. Metamizol. alkuroniumchlorid. U starších pacientů použít nižší dávku. atrakuriumbesilát) CH3 O HO O N H CH2 CH3 CH3 2Cl H N CH3 CH2 H OH O OCH 3 Vzťah štruktúry a účinku androstanových myorelaxancií: 1. nesmí se podávat u osob řídících motorová vozidla či obsluhujících stroje. sol. pre A je nutná prítomnosť dvoch N v polohách 2 a 16 v polohe 16 N kvartérny. Metamizolum natricum 2 g. jej zmydelnením sa účinok znižuje Met: vyl nezmenený Tubokurarin (z chondrodendron) N CH 2CH CH 2 N CH H OCH2 CH 268 H 2C CH 2CH N CH N CH CH 2OH 2Cl . Myorelaxans. pankuroniumbromid. Orphenadrin působí inhibičně na úrovni retikulární formace a snižuje patologicky zvýšený tonus svalový. Nedepolarizujúce (kompetitívne) (tubokurarín. řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. spazmolytický a antipyretický účinek. Orphenadrini citras 30 mg ve 250 ml infuzního roztoku. neměli vykonávat činnosti vyžadující soustředěnost. gallamin. Vzhledem k ovlivnění motility střevní orphenadrinem může dojít ke změně vstřebávání jiných léků.modifikácia bázického zoskupenia – treba prítomnosť dusíkatých heterocyklov – piperidín (pankuronium. Potencuje se navzájem s alkoholem. Při podávání je výrazně ovlivěna koncentrace. neskôr úplné ochabnutie svalstva a neschopnosť jeho kontrakcie. a proto by pacienti. Kvartérne amóniové soli. hypovolemií. Pozor na podanie IACHE pri suxametóniu. Rozdeľujeme na periférne a centrálne.FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Látky ktoré znížením tonusu kostrového svalstva vyvolávajú svalovou relaxáciu. 1-2krát denně 1 infuzi. 3. Ovlivňuje tak spazmus a kontraktury kosterního svalstva.

eliminuje sa aj nezmenený Pipekuroniumbromid Met : tiež hydrolýza na desacetylderiváty CH 3 COO CH 3O CH 3O N CH 2CH2 CO O (C H2 )5 OC OCH 2 CH2 N CH 3 H3 C CH 3O CH 3O CH 2 2 CH 3O CH 3O CH 3O CH 3O SO3 CH 2 Atrakuriumbesilát VŠÚ. CH. max. potom to je toxiferin 1 – C-toxiferin) Met : ako tubokurarín Pankuroniumbromid OCOCH3 Vekuroniumbromid OCOCH 3 Br N C H3 COO N CH 3 2 Br N H 3C C H3 COO H N CH 3 Met: vyl nezmenený ale štiepi sa na desacetylderiváty 3 a 17 H OCO CH3 H 3 C2 N H3 C Br N H N N CH3 CH3 Met: desacetylderiváty – 3. a neenzymaticky Hofmanovým odbúravaním na laudanozín a monoakrylát – príloha. čo nie je závislé na činnosti pečene a obličiek. Okrem substitúcie metoxylom v 8 izochonolinolu a 5 benzylu na laudanozilovom skelete pôsobia obmeny dysterapeuticky 2. 2. 17 a 3+17 – sú čiastočne účinné. je pri 14 atómoch (najvýhodnejší je atrakuriumbesilát) Met: hydrolytické štiepenie na hydroxy a karboxy metabolit. pre túto špecifickú degradáciu pôsobí kratšie.Alkuroniumchlorid (ak namiesto –CH-CH=CH. aktivita stúpa s prdlžujúcim sa interoniovým reťazcom. suxametoniumjodid) N( CH3 ) 3 (CH 2 )1 0 2I N ( CH3 ) 3 269 . Depolarizujúce (nekompetitívne) (dekametoniumjodid. 1.

jantárovú a cholín. Deriváty glycerolu a propándiolu (guajfenezin.A rastie s dĺžkou reťazca od penta a hexametónia. tizanidin) Chlórmezanon A sa nemení náhradou 4-nitrofenylu za 3. čo sú ganglioplegiká až po dekametónium.chlorhippurová .Dekametoniumjodid (ako penta CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 2I antidótum ganglioplegiká a hexametónium + umelé dýchanie) Suxametoniumjodid VŠÚ : 1. kys.príloha O S O Mefenoxalon OCH 2 CH 3 O O O NH Dantrolen Met: odbúravanie fenolickej zlúčeniny O2 N O CH N N1 5 O NH O 270 . ďalším predlžovaním A klesá.A sa zachová ak v spojovacom polymetylénovom reťazci sú metylénové jednotky čiastočne nahradené dvojväzbovými izostérnymi skupinami ako –NH-. alebo OH ide do polohy 4. nie je antidótum – riadené dýchanie + transfúzia Myorelaxancia centrálne (myotonolytika) 1. 2. potom aj na druhej väzbe na kys. mefenoxalon. A sa nemení keď je metyl nahradení metoxylom (guajfenezín) na benzéne 2. pokiaľ vzájomná vzdialenosť oboch amóniových skupín zostáva zachovaná Ultrakrátke svalové relaxácie Met suxametónia : hydrolyzovaný na jednej esterovej väzbe na sukcinyl-monocholin a cholín. tiež nastáva O totálna deštrukcia heterocyklu za vzniku chlorbenzoyl-N-metylamínu a pchlórbenzaldehydu z ktorého po oxid vzniká kyselina 4. primárnu OH možno výhodne blokovať karbamátovou väzbou (spomaľuje sa degradácia). meprobamát.4-dichlórfenyl (klodanolon) N CH3 Met: štiepenie amidickej väzby na prísl. karisoprodol) VŠÚ glyceroléterov: 1. -CO-. -O-. VŠÚ propándiolkarbamátov :A sa zvyšuje keď jeden z karbamátových dusíkov substituovaný nižším alkylom (karisoprodol) OH OCH2 CHCH2OH CH3O Guajfenesin Met: odbúrava sa oxidatívne na príslušnou kyselinu . štiepenie CH3 CH3 CH2CH2 C CH2 OCONH R CH2 OCCONH2 éterického metoxylu R= -CH(CH3)2 Karisoprodol R=H Meprobamát 2. chloroxazon. Cl Heterocyklické zlúčeniny (chlormezanon. dantrolen. propiónovú.

alebo hrubou perkoláciou a zahusťuje sa nad ohňom. Používajú sa ako myorelaxanciá v chirurgii a niekedy pri tetane. kuraríny. tubo – kurare. Anomospermum. Z kyselín sú to der. aminoketóny. GABA – kompetetívne blokujú transaminázy. Extrakt sa získava varom. Nezmenený. ktoré odbúravajú GABU (baklofen).. len málo ide oxidácia imidazolínu a aromatického kruhu 3.Met :nezmen. aminokyseliny a bázické étery. Nachádza sa v Strychnos toxifera / castelnaei / crevauxii – Loganiaceae Alkuronium chlorid napr. Jednotlivé druhu sa najskôr označovali podľa nádob. FARMAKOGNÓZIA ALKALOIDY TYPU KURARE Curare – Kurare Je to zahustený vodný extrakt rozličných rastlinných častí druhov rodu Strychnos z čeľade Loganiaceae a rastlinných druhov rodu Chondrodendron. Curare – Loganiaceae Obsahuje dimérne indolové alkaloidy ako C – toxiferín (odvodený od tryprofánu). hrncové). alebo na slnku. Zlúčeniny rôznych štruktúr (baklofen. Benzhydrylétery (orfenadrin).oxid hydroxylovaný na metylénovej skupine v polohe 5 hydantoinu za vzniku hydroxydantrolenu. redukcia nitroskupiny na aminodantrolen.Delíme ich teraz podľa botanického pôvodu rastlín (ako je uvedené nižšie). z čeľade Menispermaceae. do ktorých sa dávali (kalebasové.. tieto sa nevtstrebávajú GIT traktom konzumenta. ALLOFERN inj. bázicky substituovaný propiofenón (tolperizon). Curare – Menispermaceae 271 . Baklofen Cl CH CH2COOH CH2NH2 Tolperison Met: oxidatívne desaminovaný na k. Účinkujú tiež antiparkinsoniká difenylprpanolamínového typu (trihexfenidyl. N S Cl NH N N H N Tizanidin Met: vyl. Telitoxicum . Curare je označenie pre šípové jedy. tolperison) Niektoré aromaticky (najčastejšie fenylmi) substituované aminoalkoholy. procyklidin). 4hydroxy-3-(p-chlorfenyl)maslovú Eliminovaný nezmenený COCHCH2 N CH3 CH3 3. monomérové strychnínové čiže karbolínové alkaloidy.

Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stymulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). (-)-kurín. Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. terciárne amíny – izochondrodendríndimetyléter.(+) –Tubokurarín – dimérny benzylizochinolínový skelet (odvodený od tyrozínu . TUBARINE inj.vzniká intermolekulárnym spojením benzylizochinolínových alkaloidov – difenyléterovými mostíkmi). vytváraný v Intersticiálnych Leydygových bunkách varlat. 272 . (+)izochondrodendrín Nachádza sa v Chondrodendron tomentosum / platyphyllum / candicans – Menispermaceae Tubocuronium dichloratum napr.. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. TUBOCURARIN inj. (+)-chondrokurín.

Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procehy riadené hypofyzárnymi vonadotropínmi FSH a LH. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. karcinómu prostaty. Keď koncentrácia extradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. Terapeutický sa môžu použiť u hypogonadizme. mesterolon). Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. bikalutamid. ako anaboliká. v rekonvalescencii po operáciach. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. oneskorenej puberte. 273 . produkcia extrogénov a gestagénov. mestatasujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien – obsahuje LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. enzýma. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze.o. V prvej polovici menštruačného cyklu stymuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. pri zlom hojení rán (nandrolon). zvyšujúcou sa lypofylytou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. Podávajú sa u bertáz praecox. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. Estradiol stymuluje proliferáciu endometria a zvyšuje pernabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. pri popáleninách. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. Deriváty T pre klinické použitie Metylderiváty T sa používajú i peros a netlmia sekréciu ganadotropínu (17 – alfa – metyl meteotestosterón. Testosterón undekanoát – p. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. Stymulácia spermatogenézy pri nedostatku ganadotropínu (FSH.m. zvyšujú libido. vaskularizáciu kože. používa sa na zníženie libida u hypersexuality. Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dospievanie vajíčka a ovulácia. Obr. tak estrogénnych receptorov. Medzi nestreoidné antiandrogény patrí flutamid. majú anabolické účinky. antikoncepčný účinok.V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a extrogénny metabolit. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. nilutamid. aplikáciu (testosterón – propionát – izobutyrát). Estery T pre depotné i.

estradioly benzoas a estradioly valeras). Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. zmeny na estrogén v dependentných orgánoch a i. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. Ďalším prirodzeným estrogénom. gestagénnu a androgénnu. Ich účinky sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. dytdydrogesterón. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Z ďalších derivátov – ethethinil estradiol. Nomegestrolacetát – má 2. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. gluko-aminrálnokortikoidnú aktivitu. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. ktorý sa konjuguje a eliminuje. nemá žiadnu androgénnu anabolickú estrogénnu. k osdstráneniu predmenštruačnej tenzie. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. t. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí.5 x vyššiu afinitu progesterónovým receptorom. hnačka.o. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chývajúceho progesterónu u amenorey. u žien predovšetkým po klimaktériu. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. k liečbe endometriózy. lynesterol a predovšetkým norethysterón a tibolon.. estrogény a gestagény (progestíny). substitúcii ovariálnych Ho. medroxyprogesterón. slabé. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). Má výraznu 274 . gestonorón. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. bolesti prsníkov. Estrogény Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. hydroxyprogesterón. alebo zbrzdené estrogény). Častou indikáciou je osteoporóza. a niektorých nádorov. hlavy. retencia vody. ktoré potom v odpovedi na stymuláciu LH začne produkovať prohesterón.. ĎAlej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. cyproterón acetát. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii.j. zvracanie. pri hroziacom potrate. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (Patrí tzv. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. stylbestroli (diethylstylbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnándyol.spätnoväzobný mechanizmus adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie aj FSH . Neprasknuté folykuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesterón. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Mestranol sa používa k p. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. používajú sa i konjugované estrogény. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou.

m. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. čo je v súčastnosti najbežnejšie. Obr.o. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby.antistrogénnu aktivitu. k ovulácii nedochádza. alebo acetátu 17 – alfa – fydroxiprogesterónu (cyproterónacetát). Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Preto vývoj smeruje od tzv. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. ktoré sygnalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . dňa menštruačného cyklu až do 21. Platí zásada: toľko. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. ktoré bránia priechodu a nidácie vajíčka. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie servikálneho hlienu. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. sú kapronát. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. endometria vajcovodov. koľko je možné. tamoxifen) pri liečení osteoporózy pri menopauze. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. alebo gestagény alebo ich kombinácie. Používané dávky majú byť malé. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethiniltestosterónu = ethysterónu. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. injekcie. je účinnosť a tolerancia. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. okrem u monofázického 275 . Stymulácia terciálneho folykulu FSH je znížená. vytesnujú estrogény z väzby na receptor.. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. ale spoľahlivé. 24. ktorý predodvšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxiprogesterón. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou estrogénov. tak málo.↓ tvorby ováriového folikulu . Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. koľko je nutné. dňa podáva kombinácia estrogénov a destagénov. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. Prípravky pre p.↓ LH zabránenie ovulácií). V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami extrogénov v krvi.

poruchy libida. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. nepoužívajú sa v HA 2..norgestrimát . Môže sa vyskytnúť hypertenzia.. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. môže zapbrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a aniandrogénnu aktivitu .cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. noregestrimát. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh E a progesterónu. žalúdočné obtiaže. Porucha tolerancie glukózy. cholestáza. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. bolesti v hrudníku. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. Endogénne G – progesterón. gestodén).typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). Tzv.hydroxyprogesterón . zmeny telesnej hmotnosti. napätie prsníkov.↑ LDL. Gestagény 1. nauzea.trojfázové . . Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. Rýchla aplikácia G prispieva inhibícii nadradených centier v CNS.. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel .mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G.17 – alfa . ako antiandrogénny . môže sa manifestovať diabetes. U stymulačných prípravkov sú naopak po celú dobu užívané kombinácie E a G. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. bráni normálnej proliferácii endometria. zvyšuje ho fajčenie). deprresívne nálady. benigný nádor pečene. 13 – etylgonánu) .dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové rovnaká dávka E a G .gestodén – malá androgénna aktivita . zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie.. retencia vody. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. E rovnaké .má nielen androgénnu aktivitu.desogestrol .noretisterón – acetát 4. 276 . Obr. ale aj slabú estrogénnu aktivitu .neodráža liplidické pomery . Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. aterogénny efekt . Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm.

Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. griseofulvín. fajčení. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyehtoxyetanolu. 277 .lynestrenol. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu .pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifanpicín. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy.RU 846 Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Prípravky pre p. tamoxifen a roloxifen. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. fenytoin.je možné použiť buď jednofázový kombinovaný príápravok. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu.Interakcie – zlyhanie HA .o.pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. alebo prípravok obsahujúci len progestín.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profilaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia infibičné účinky estrogénu na hyopofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínu. a to do 12 – 24 hodín.75 mg do 48 hodín) . ale najneskôr do 72 hodín po koite. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. Nasleduje menštruačné krvácanie.mifepriston . . je to natagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . fenogarbitál.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). odstránenie dysmenorey.zabraňuje nidácií. Stymulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. a laktácií. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. . karbamazepín. diabete. alkohol. Antigestagény . ↓ benígnych ochorení prsníka. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. ↓ tumor maternice. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. zníženie výskytu ováriových cýst. keď je podávanie E kontraindikované. používajú sa klomifen. podanie .

ZOPICLON. Je to plne reverzibilný stav.N05C Hypnotiká – sedatíva. z ktorého môže byť organizmus kedykoľvek prebudený“.DORMICUM.Bezvedomie 278 . kedy je obmedzený kontakt s okolitým svetom a dochádza pritom k obnove duševných a fyzických síl. SANOSAN Spánok „Stav. nie je to.

V priebehu spánku vznikajú v mozgu typické. Deficit REM spánku sa bežne vyrovnáva v nasledujúcich nociach s nerušeným spánkom. Rýchly aktivovaný spánok – REM .bdenie Fyziologické mechanizmy regulujúce rytmus spánok – bdenie nie sú ešte dokonale objasnené. Prostredníctvom svojich ascendentných talamopetálnych projekcií tieto neuróny dráždia talamokortikálne mechanizmy a ihibujú GABA-ergné neuróny. nonREM 3. ktoré je možné registrovať elektroencefalograficky (EEG).delta vlny hlboký.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. rýchlymi pohybmi očí. Fáza 1. Pomalý pokojný spánok – nonREM“ (4 štádiá) . Je známe. nízka voltáž. čo spôsobuje tak zvýšenú dráždivosť a neklud v priebehu dňa. 25 spánok/desynchronizácia konsolidácia pamäti. Za normálnych okolností nastáva REM fáza jedine po predchádzajúcej NREM fázy. nonREM 4.obnova psychických síl a ukladanie pamäť.paradoxný obnova činnosti mozgu. že histaminergné.obnova fyzických síl 2. rytmické prejavy aktivity. spánok . stav zmeneného vedomia. REM 45 15 obnova fyzických síl.REM spánok (25 %) -REM spánok Spánkové cykly 1.Je fyziologický opak bdelosti. glutamátergné a adrenoergné neuróny sú v priebehu bdenia aktívnejšie než v priebehu NREM fázy spánku. čo vedie k zníženiu tamalokortikálnej aktivity 279 . V priebehu spánku sa znižuje množstvo podnetov prichádzajúcich z mozgového kmeňa.funkcia % spánku 5 2. desynchronizácia záznamu ľahký spánok/spánkové vretienko. vylučovanie STH 10 rýchle pohyby očí. záznamu učenie Fáza REM sa vyznačuje EEG – aktivitou podobnou bdelému stavu.vysoká voltáž Obnova fyzických síl Pravdepodob. Denný rytmus.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. živými snami a príležitosnými zášklbmi jednotlivých svalových skupín pri inak atonickom kostrovom svalstve. vysoká voltáž hlboký. Poznáme 3 základné funkčné stavy organizmu: . nonREM Klinický/EEG ľahký spánok/pomalé vlny. stôp Obr. Časné prerušovanie nočného spánku vedie k skráteniu podielu REM (normálne 25 % celkovej doby spánku). nonREm 5.bdelosť . cholinergné.

pomočovanie .poruchy erekcie Iné parasomnie – bruxizmus – škrípanie zubami . potom opäť klesá a svoje maximum konečne dosahuje pred polnocou. Dyssomnia Vyvolané vnútornými príčinami: psychofyziologická insomnia Pseudoinsomnia Narkolepsia – denná spavosť.elektrookulogram (EOG) .nespavosť: -poruchy zaspávania -plytký spánok -predčasné zobúdzanie Insominia z hľadiska trvania: .syndróm náhleho úmrtia dojčiat 2.pavor nocturnus – nočný des Poruchy prechodu medzi spánkom a bdením – somnilógia – hovorenie zo sna . Diagnostika spánku – elektroencefalogram (EEG) .námesačnosť . Parasomný Poruchy prebúdzania – spánková opilosť .prechodná .a k potlačeniu inhibície GABA-neurónov. že spánková pohotovosť je nízka ráno.časové pásma Vyvolané vonkajšími príčinami : Zlá spánková hygiena Rušivé vplyvy okolia Prechodné poruchy spánku.enurézis nocturna .elektromyogram (EMG) Poruchy spánku Z hľadiska – kvality .ronchopatia – chrápanie .chronická – mesiac 280 .kvantity 1.spánková obrna .krátkodobá – mesiac .nespavosť zapríčinená psychotropnými látkami Insomnia(hyposomnia). záchvatovité náhle upadnutie Do spánku (15 min).týždeň .somnambulizmus . Podstatou cirkadiálnych zmien spánkovej pohotovosti sú posun rovnováhy v aktivite excitačných a inhibičných skupín neurónov. zvyšuje sa od poludnia.rytmické pohyby končatín Poruchy viazané na REM spánok – nočný des . búrlivé sny Spánkový apnoický syndróm porucha cirkadiálnej rytmicity. To spôsobuje.

psychické .3. integráciu Účinky hypnotík – sedatív: útlm CNS a podľa funkčnej skupiny i anxiolyticky.stimuláncia .ovplyvňujú anxiolitiká (buspiron) 3. protikŕčové účinky.aktivujúve antideplresíva . hyposomnie) – sedatíva (anxiolytiká) sú látky.svrbenie . alkoholizmus .emócie – emočný stres narušuje rovnováhu v prospech exitačných vplyvov . anestézia.duševné ochorenia – psychózy. Zaradenie hypnotík: Psychofarmaká 1.xantíny . afektivitu . parkinzonizmus a eplilepsie ..depresie . pach Liečenie porúch spánku Farmakoterapeutické postupy sú indikované.kortikoidy .gastroezofageálny reflux . zbavia ho strachu. Lekár sa najskôr snaží nemedikamentózne liečiť. spánok. ktoré navodzujúl stav podobný fyzilogickému spánku.bolesť . poruchy nálady.neurologické poruchy – demencie.psychózy b) Exogénne . alebo odstránia r ušivé vplyvy.incizívne neuroleptiká . ovplyvńujúce stav vedomia a) kvalitu – nootropiká a kognitíva . Sedatíva – hypnotiká pôsobia na priebeh normálneho spánku nasledovne: 281 .delirogény b) kvantitu .diuretiká .hypnotiká 2. Hypnotiká Látky. svalová relaxácia. spavá nemoc .poruchy srdcového rytmu .farmakogénne .somatické ochorenia – astma. Poruchy spánku pri iných ochoreniach . svetlo. účinky na dychové a obehové funkcie. ktoré nenavodzujú spánok ale ukludňujú. iba v prípadoch.stimulanciá . Používajú sa na odstránenie nespavosti (insomnie..iné – hluk. kedy kauzálna terapia zlyhala. Príčiny nespavosti: a) Endogénne – somatogénne .

Generácia (90. často v kombinácií s lokálnou anestéziou.-80. užíva sa pri obtiažnom zaspávaní. Pretože REM fáza je sprevádzaná živými snami. Pre svoj myorelaxačný účinok je najvhodnejší tam. 282 . Uľahčujú nasadanie GABA na ich receptor. ktoré sú vyvolané týmito neurotranzmitermi. Pri vysadení hypnotika nastáva protiregulácia. pociťuje sa spánok s príliš veľkými REM podielom ako málo zotavujúci. kde je spánok rušený bolesťou. flunitrazepam .) – málo špecifický účinok . Ako hypnotiká sú vhodné predovšetkým tie látky.) – specifický neselektívny účinok na benzodiazep. Skracuje sa latencia nástupu spánku Predlžuje sa trvanie NREM spánku Skracuje sa trvanie REM spánku Skracuje sa trvanie SWS – spánok s pomalými vlnami (slow-wave-sleep) Skoro všetky hypnotiká skracujú spánkovú REM fázu.roky 20 stor.zopiklón (pyrazolóny) . Receptory .bromisoval) . 3. alebo k premedikácií pred celkovou anestéziou a k tzv. Nitrazepam – je dlhodobo účinné hypnotikum (Hy) pri nočnom a predčasnom rannom prebúdzaní.KBr.barbituráty . podiel REM fázy sa zväčšuje a k normalizácií dochádza až za mnoho dní.1. GABA má inhibičné pôsobenie na postsynabtických membránach. čim sa otvorí chloridový kanál a nastáva hyperpolarizácia. – zač. že pre lepší spánok je hypnotikum potrebné. a preto pri opakovanom podaní môže dôjsť ku kumulácii účinnej látky. Rozdelenie hypnotík 1. Keď sa podávajú hypnotiká niekoľko za sebou nasledujúcich dní.bromidy (NaBr.nitrazepam. Generácia (60. pri zvýšenom svalovom napätí. čo podporuje vývoj liekovej závislosti.zolpidem (imidazopyridíny) Obr. sedácií pri krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonoch. roky 20 stor. . Pokus o vysadenie hypnotika potom môže vyvolať dojem. 4.midazolam. BZD zosiluje pôsobenie GABA a majú preto všetky účinky.) – selektívny účinok na ω1 . Obe látky majú aktívne metabolity.benzodiazep recept. Okrem hypnosedatívneho pôsobenia majú i účinky antianxiózne. podiel medzi spánkovými fázami sa normalizuje i pri ďalšom užívaní liečiva. triazolam 3. 2. Flunitrazepam – je stredne dlho pôsobiace Hy s rýchlym nástupom účinku. Flurazepam – je stredne dlho účinné Hy. myorelaxačné a antikonvultívne. ktoré sa rýchlo absorbujú z tráviaceho traktu a ktoré sa tiež rýchlo eliminujú z organizmu. Generácia – (19 stor.chloralhydrát 2. 20 stor. Benzodizepíny (BZD) BZD sú liekom voľby pri nespavosti.s veľmi krátkym účinkom pri sťaženom zaspávaní a prebúdzaní v priebehu noci. Midazolam . Injekčný plrípravok je možné použiť pri premedikácii pred celkovou anestéziou.

Jeho užitie prináša veľké riziko anterográdnej amnézie. znižujú počet nočných prebúdzaní a predlžujú spánok. ktoré sa štruktulárne líšia od BZD. Na rozdiel od barbiturátov BZD pri perorálnom podaní nevyvolávajú celkovú anestéziu. ale tiež pôsobia na GABA – Cl kanálový komplex. Ostatné nebarbiturátové hypnotiká Do tejto skupiny je možné zaradiť látky s rozdielnou chemickou štruktúrou i rozdielnymi účinkami. Bromisoval má iba sedatívny účinok. Skracujú dobu zaspávania. Preto sú in dikované u všetkých druhov nespavosti. myasténia grávis a respiračné poruchy. Antihistaminiká – doxylamin Anitidepresíva a niektoré neuroleptiká – levopromazím Klometiazol ma sedatívny a antikonvulzívny účinok. Cinolazepam – má miorelaxačné účinky a môže vyvolať poruchy pamäti. plytký spánok – nočné prebúdzanie – zolpidem (stilnox.hypnogen). prebúdza sa za 6 . väčšie hypnoticky a veľké narkoticky. V tejto indikácií sa dnes prakticky nepoužívajú. Hypnogen) zopiklón (imovane) 2. Dáva sa im prednosť. Niektoré deriváty možno použiť ako celkové anestetiká a antiepileptiká. Humulus lupulus. Hlavnými príznakmi sú: bezvedomie. problém so zaspávaním – midazolam (Dormicum). dôjde k synergyzmu. Malé dávky pôsobia sedatívne. srdcovú frekvenciu alebo telesnú teplotu. Látky z podobnými vlastnosťami Ide o látky. Glutetimid a metachalon nemajú výhodu oproti Ba. nevzniká u nich lieková závislosť a sú obvykle súčasťou kmbinovaných preparátov. Barbituráty (Ba) Ba sú deriváty kyseliny barbitúrovej. Ich pôsobenie je hypnoticky selektívnejšie a patria medzi krátkodobé netoxické Hy. U všetkých Ba je závislosť na dávke. Passiflora icarnata) Použitie hypnotík Na liečbu nespavosti: 1. Sedatívny účinok majú extrakty Valeriana officinalis. Kontraindikácie sú precitlivelosť na liek. I v tedy keď pacient užije BZD z dlhšou dobou účinku. zopiklón (imovane) 283 . etanol. triazolam (Halcion). Niektoré látky sa používajú k utlmeniu kŕčov a fenobarbital ako antipileptikum. ako krvný tlak. Paraldehyd a chloraldehydrát majú tiež len historickú cenu. ak pacient užije iné ďaľšie sedatívum napr. Je vhodný pre delirantných stavov (delírium tremens) pri abstinenčnom syndróme pri chronickom abúzu alkoholu. Počas dňa sa však účinok BZD môže demaskovať. Patrí sem: zolplidem a zopiklon. pretože ráno prevažuje excitačná aktivita nad súčtom fyziologickej i farmakologickej inhibície. Hlavným nebezpečenstvom je vznik chronických otráv a látkovej závislosti. neinhibujú generalozovanú aktivitu mozgu (dychová depresia je skoro nemožná) a neovplyvňujú vegetatívne funkcie. Ba indukujú mikrozomálne metabolizujúce enzýmy. Nemajú špecifického antagonistu. Delenie barbiturových Hy je podľa dĺžky pôsobenia. Majú hypnosedatívne účinky.8 hodín. Hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu Sú málo toxické. zolpidem (Stilnox. Crateagus oxyacantha. útlm dychového centra a kardiovaskulárne zlyhanie.Triazolam – je silné Hy s krátkym účinkom.

čiastočná respiračná supresia.BZD – útlm reziduálna ospalosť.myasthenia gravis.sa jedná o závažnú poruchu spánku U žiadneho hy sa nesmie prehliadnuť možnosť zneužtia pre sebevražedné účely. svalová slabosť. keď sa podá BZD súčasne s nejakou inou centrálne tlmivou látkou ( napr. nitrazepam (nitrazepam). .sa jedná o liečbu krátkodobej poruchy spánku (2 – 4 týždne) .lieky tlmivo ovplyvňujúce CNS . gravidita laktácia.barbituráty – útlm dychu. a pretože naviac je možné intoxikáciu liečit antagonistami BZD. zopiklón (imovane).zopiklón – horká chuť v ústach Interakcie – alkohol – akútne použitie – spomalenie účinku hy Chronické používanie – urýchlenie Metabolizmu . má sa im dávať prednosť pred všetkými hy. návyk.epilepltické záchvaty . ktoré interagujú s hypnotikami .pacient je alkoholikom . predčasné zobúdzanie .pacient užíva lieky.živé sny Podávať max.ešte nezabrala kauzálna liečba . fenytoín – induk. flunitrazepam (rohypnol) Pozor u hypnotík Nežiadúce účinky . resperačná insuficiencia.zolpidem (stilnox.hypnogen). 284 . kedy: .pacient má zníženú schopnosť biotransformovať Hy a jeho zamestnanie vyžaduje zvýšenú pozornosť Záver: Hypnotiká sú indikované v prípade. Pretože predávkovanie BZD ohrožuje život len vtedy.ak sú prítomné somatické faktory rušiace spánok . narúšanie REM fázy spánku .Ba – udžiavanie životných funkcii .BZD – podanie flumazenilu – antagonista BZD receptorov Náhle vysadenie – riziko rebound fen.3. pradoxná excitácia (pri všetkých hypnotikách) . abúzus alkoholu Liečba intoxikácie . 2 -4 týždne Kedy nepodávať: .pacient je starý a v dôsledku cerebrálnej sklerózy môže reagovať exctačne . s etanolom).barbituráty. zvlášť pred dnes už obsolentnými Ba. pečeňových enzýmov Kontraindikácie .rebund insomnia .nie je možná kauzálna liečba . návyk.ak pacient trpí sychickou poruchou .

serotonín. kiníny ale hlavne prostaglandíny.histamín.M01 NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ DEFINÍCIA: Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú liečivá používané v terapii zápalu. pri reumatických ochoreniach. Osobitnú skupinu protizápalových látok tvoria antiuratiká. fyzikálne príčiny. ZÁPAL Zápal je lokálna reakcia cievneho a spojivového tkaniva na škodlivé podráždenie vnútorného (autonómna reakcia) alebo vonkajšieho pôvodu (mikroorganizmy.. ktoré určujú ďalší priebeh zápalu... pri miernych a stredne silných bolestiach a pri patologicky zvýšenej telesnej teplote. Niektoré z týchto mediátorov 285 . Takto poškodené bunky uvoľňujú algogénne mediátory.).

Pravdepodobne pre nedostatok bronchodilatačného prostaglandínu a pre zvýšenú tvorbu leukotriénov) Prejavuje sa rinitídiou. astma bronchiale Podávajú sa v monoterapii. pocit tepla v postihnutom tkanive a súčasne zvýšenú permeabilitu kapilár.dyspepsia.zníženie perfúzie.subakútna oneskorená fáza charakterizovaná infiltráciou tkanív leukocytmi a fagocytmi 3. prípadne s analgetikami-antipyretikami. krvácanie.spôsobujú periférnou vazodilatáciou prekrvenie. hyperkaliémia • kostná dreň.“salicylová astma” (u pacientov s astmou. renálne zlyhanie. dna. erózia. zníženie glomerulárnej filtrácie.spôsobené inhibíciou tvorby prostanoidov. nosovými polypmi. ulcus. KONTRAINDIKÁCIE: hemoragické diatézy.únava. alebo látkami. hepatopatia obličky.akútna prechodná fáza je charakterizovaná vazodilatáciou a zvýšenou kapilárnou priepustnosťou 2. oblasti (centrálne pôsobenie) kyslý charakter dobrá rozpustnosť v tukoch silná väzba na plazmatické bielkoviny blokáda syntézy prostaglandínov a tromboxánov => antikoagulačný účinok NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEČBY ANTIFLOGISTIKAMI: • • GIT. nie ovplyvňovaním receptorov pre bolesť (prostanoidy senzitizujú receptory na bolestivé podnety) antiflogistické a antireumatické antipyretické –blokádou tvorby prostanoidov v hypotalam. retencia sodíka a vody (inhibíciou účinku antidiuretického hormónu)→ edémy.toxikoderma • CNS. hypotenziu. s kofeínom) MECHANIZMUS ÚČINKU: Blokáda tvorby prostaglandínov zásahom do procesu uvoľňovania kyseliny arachidónovej a to: blokádou fosfolipázy A2 => glukokortikoidy blokádou cyklooxygenázy COX => nesteroidné antiflogistiká. ktoré zvyšujú ich účinok (napr. čo vedie k úniku plazmy do intersticiálneho priestoru a vzniku opuchov.chronická proliferatívna fáza vedúca k tkanivovej degenerácii a fibróze VLASTNOSTI NESTERODINÝCH ANTIFLOGISTÍK: • • • • • • • analgetické. astmou až šokom. začervenanie. insomnia • hypersenzitívne stavy – prehĺbenie bronchokonstrikcie. vredová choroba. Prejavmi zápalu sú: začervenanie (rubor) opuch (tumor) horúčka (calor) bolesť (dolor) Zápal prebieha v troch fázach: 1. perforácia. 286 .

PGE2. Niektoré antiflogistiká vychytávajú voľné kyslíkové radikály.má dlhodobý hyperalgetický efekt ÚLOHA COX1 a COX2: fyziologický stimul ↓ –––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ trombocyty endotel žalúdka obličky zápalový stimul ↓ ↓ ↓ makrofágy a iné bunky COX1 konštitučná (chráni GIT) ↓ –––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ TX2 PGI2 PGE2 ↓ ↓ ↓ COX2 indukovateľná (vzniká a hromadí sa pri zápale) ↓ –––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ proteázy PG2 iné zápal.glukokortikoidy→→→ membránové fosfolipidy ↓ PLA2 ↓ kyselina arachidónová ↓ ––––––––––––––––––––––– NSA→→→ ↓COX + radikály ↓ LIPOOXYGENÁZA ↓ ↓ endoperoxid PGG2 leukotriény ↓ ↓ ↓ redukcia ↓ PGH2 ↓ ↓ ↓ PGI2 PGE2 PGF2 TXA2 ↓ bolesť. ktoré sú vo zvýšenej miere uvoľňované v zápalovom tkanive pri redukcii PGG2 na PGH2.mediátory ↓ ↓ ↓ fyziologický účinok zápal vedľajšie účinky NSA protizápalový efekt NSA Väčšina antiflogistík inhibuje oba typy COX. Koxiby selektívne inhibujú iba COX2. Inhibícia COX môže byť reverzibilná alebo ireverzibilná.inhibítor agregácie trombocytov. čím vzniká menší počet nežiadúcich účinkov. edém. ROZDELENIE ANTIFLOGISTÍK Z CHEMICKÉHO A FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 287 .stimulátor agregácie trombocytov. čím vznikajú nežiadúce účinky. TXA2 . PGI2 . hlavne na GIT a obličky. bunečný exsudát tvorba zápalu Stupeň aktivity COX je určený koncentráciou kyslíkových a peroxidových radikálov.

SO) v polohe 3 postranného alkylu. alebo v zložených analgeticko-antipyretických prípravkoch. -antiflogistikum. -používa sa aj ako lokálne antiflogistikum vo forme mastí. retenciu solí a vody a tlmivý účinok na kostnú dreň (poruchy krvotvorby. -súčastne podávaný fenobarbital metabolizmus indukuje. Pyrazolóny (3. zápaloch žíl a dne. súčastne redukciou karbonylu na sekundárnu alkoholickú skupinu. urikosurikum Met: oxidatívnou hydroxyláciou na neúčinný p-hydroxytribuzon. tromboflebitídach a akútnych záchvatoch dny O C4 H 9 H N N O Oxyfenbutazon Met: z organizmu je vylučovaný ako O-glukuronid. výnimkou je metabolická oxidácia fenylbutazonu za vzniku oxyfenbutazonu 3) aktivitu nerušia polárne skupiny (CO. gélov O O CH3COCH2CH2 H N N O Tribuzon CH3 CH3CCOCH2CH2 CH3 O N N H Azapropazon –anlgetikum-antipyretikum. -monodemetylácia alebo hydroxylácia na methinovej skupine pyrazolidinu. Fenylbutazon Met: oxidatívnou hydroxyláciou vznikajú dva metabolity: v para polohe fenylu antiflogistiký oxyfenbutazon a omega-1-oxidáciou gama-hydroxyfenylbutazon (slabé antireumatikum ale s výraznou urikosurickou aktivitou) Oba metabolity sú eliminované ako konjugáty. teda beta-karbonylové usporiadanie je podmienkou účinku Pre nežiadúce účinky: poškodenie sliznice žalúdka. ale nie nutná 2) dysterapeuticky pôsobí akákoľvek substitúcia aromatických kruhov. ani prítomnosť dvojitej väzby 4) disubstitúcia v polohe 4 aktivitu fenylbutazonu ruší. antireumatikum. DERIVÁTY ENOLOVÝCH ZLÚČENÍN 1. -pre NÚ sa používa pri akútnych stavoch reumatickej horúčky. chronickej polyartritídy.5-pyrazolydíndiony) Vzťah štruktúry a účinku 1) prítomnosť oboch fenylov je výhodná.paracetamol brzdí. agranulocytóza) sa málo používajú Pre antiflogistické účinky sa krátkodobo používajú pri reumatoidnej artritíde. antiflogistikum 288 . O C4 H9 H O N N OH Kebuzon (ketofenylbutazon) Met: oxidatívnou hydroxyláciou vzniká p-hydroxykebuzon a redukciou karbonylovej skupiny kebuzonu aj p-hydroxykebuzonu odpovedajúce sekundárne alkoholy. antiuratikum.A.

dekarboxylácia a zúženie kruhu -používa sa pri bolestivých a zápalových ochoreniach pohybového aparátu Tenoxikam Meloxikam -selektívnejší účinok na COX2. Propyfenazon. SAL ICY LOVÁ Kyselina acetylsalicylová COOH OCOCH3 KY S. má teda menej nežiadúcich účinkov -používa sa u osteoartrózy a reumatických chorôb B. vlastnosti kyseliny salicylovej a acetylsalicylovej popísané v otázke Analgetiká-antipyretiká Kyselina salicylová COOH OH KY S. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN 1. ACET Y L SAL ICY LOVÁ 289 .MÚ: blokáda COX a vychytávanie voľných radikálov -nevyvoláva agranulocytózu Lonazolak Aminofenazom. Vzťah štruktúry a účinku: 1.podmienkou zachovania aktivity je tiazin-3-karboxamid-1.1-dioxidové zoskupenie s metylom na N v polohe 2 a vhodným dusíkatým heterocyklom na karbamidickom dusíku benzén v polohe 5 a 6 môže byť nahradený tiofénom -majú dlhý polčas eliminácie→ aplikácia raz denne -zosilený antiflogistický účinok Piroxikam O S O N CH3 N CONH OH Met: -oxidatívna hydroxylácia na 5`-hydroxypiroxikam -dehydratácia na tetracyklický metabolit -štiepenie amidickej väzby. Oxikamy 2. salicylovej Vzťah štruktúry a účinku. Deriváty kys.analgetiká-antipyretiká 2.

ktoré sa v hrubom čreve redukciou štiepi na sulfapyridin a kyselinu 5aminosalicylovú (mesalazain). chlórom alebo trifluormetylom 3) aktivitu neruší skôr zvyšuje ďaľšia substitúcia rovnakého charakteru v polohách 2 alebo 2 a 6 anilínového fragmentu.Kyselina gentisová -pri reumatických ochoreniach COOH OH HO Salicylan sodný -pri reumatickej horúčke COON a+ OH Diflunisal COOH OH F F Met. v moči je vylučovaný nezmenený.: metabolicky je stály. ktorý inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov a vychytáva voľné kyslíkové radikály 2. Fenamáty (N-fenylantraniláty) Vzťah štruktúry a účinku: 1) zachovanie benzénového kruhu kys. prevažná časť vo forme ester a éter-glukuronidov -má vyššiu lipofilitu a preto má učínnejšie protrahované pôsobenie -nepôsobí antipyreticky (zlý prienik do CNS) Salicylamin Cholinsalicylát Lysinsalicylát Dipyrocetyl Salazosulfapyridín –sulfónamidové chemoterapeutikum chronických zápalových ochorení tenkého a hrubého čreva -proliečivo. najčastejšie chlórom alebo metylom Mechanizmus účinku: blokáda COX. čiastočné vychytávanie voľných kyslíkových radikálov Kyselina mefenámová –prevažuje u nej analgetický účinok 290 . antranilovej je výhodne ale nie nutné 2) pre aktivitu je potrebná substitúcia m-polohy anilínového radikálu metylom.

flufenámovú a tá sa ďalej metabolizuje -perkutánne antiflogistikum a antuireumatikum 3. alebo na anilínovom fragmente na 3`-hydroxy. jadre kys. Deriváty kyseliny fenyloctovej Diklofenak CH2COOH Cl NH Cl Met: oxidatívna hydroxylácia na arom. možná náhrada heterocyklami 3.5-dihydroxydiklofenak. pretože blokuje COX aj koncentráciu kys. 2. benzénový kruh nie je pre aktivitu nutný. fenyloctovej na 5-hydroxydiklofenak. fragmentu v polohe 4 a 5 -prevláda antiflogistický účinok Kys. 4`-hydroxy a 4`. Kys.flufenamová COOH NH CF3 Met: oxidatívna hydroxylácia na oboch benzénových kruhoch na 5hydroxy. 4`-hydroxy a 5.Kyselina tolfenámová COOH NH CH 3 Cl Met:10 % je eliminovaných močom. substuitúciou kyseliny fenyloctovej v p-polohe alkylom alebo alkoxylom sa zvýši antiflogistická aktivita. Aryloctové (acetáty) Vzťah štruktúry a účinku: 1. ktoré sú vylučované ako glukuronidy močom -prevláda antiflogistický účinok -pre dobrý prienik kožou sa používa ako vonkajšie antireumatikum a antiartritikum Etofenamát COOCH2 CH2 OCH 2CH 2OH NH CF3 Met: po vstrebaní kožou hydrolytické štiepenie na kys.1. arachidónovej v leukocytoch -použitie pri akútnych stavoch aj dlhodobo (symptomatická liečba reumatických ochorení) Lonazolak -lipofilita lonazolaku je vystupňovaná tak že vo forme aniónu sa hromadí 291 Cl N HOOCCH2 N .4`-dihydroxyflufenámové kyseliny. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou. -používa sa u zápalových a degeneratívnych ochorení všetkých druhov -vyššia účinnosť ako indometacín.α-hydroxy-tolfenamovej. Pre nežiadúce účinky sa okrem alklofenaku neuplatnili. oxidatívna hydroxylácia metylu za vzniku kys. ktorá je ďalej oxidovaná na dikarboxylový metabolit -oxidatívna hydroxylácia anilín.

fenylom. oslabuje hypotenzívne účinky beta-blokátorov.kruh alebo heterocyklické zoskupenie 3. má polovičnú účinnosť indometacínu a tým aj nižšie nežiadúce účinky 4.antiflogistikum. fenoxylom.polohe napojený druhý arom.polohe: alkylom. analgetikum-antipyretikum -pre NÚ a interakcie sa používa len v určitých indikáciách: reumatické CH2COOH ochorenia zápalového a degeneratívneho charakteru. S-konfigurácia je účinnejšia ako R-konfigurácia (chirálny C2 2-arylpropiónového zoskupenia) -menej nežiadúcich účinkov 292 . Kys. čo vedie k degeneratívnym zme nám chrupavky -znižuje antihypertenzívny účinok diuretík.môže sa podávať aj deťom Etodolak Sulindak. inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu CH3O Tropesin CO N CH 3O Cl CH 3 COOH CH 2CO OC H2CH Met: štiepi sa na kyselinu tropovú a indometacín -nižšia gastrointestinálna toxicita pri zachovaní antiflogistickej a antiartritickej účinnosti Tolmetin. Deriváty kyseliny indoloctovej Indometacín Met: desmetylácia na účinný O-desmetylindometacín a neúčinný desbenzoyl.2.a des-benzoyl-O-desmetylindometacín. vylučované ako Cl CO glukuronidy N CH3 -silný inhibítor COX→ antiflogistikum. akútna dna -blokuje syntézu mukopolysacharidov. kruh nie je podmienkou účinku 4. antiuratikum Alklofenak Fenklofenak 3.proliečivo.a p.a 4. benzénové jadro ibuprofenu možno rôzne substituovať lipofilitu zvyšujúcimi substituentmi v m.hydroxylonazolaku . arom.v lipofilních tkanivách Met: oxidatívna hydroxylácia fenylu na N1 za vzniku p. aktivitu neruší v 3. Arylpropionové (propionáty) – profeny Vzťah štruktúry a účinku: 1. aryloxylom 2.

antipyretikum Flurbiprofen CH 3 CH COOH F -používa účinky Met: oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 4. neuralgií. ktorý čiastočne prechádza na metyléter a hydroxylácia v polohe 3. ktorá je eliminovaná ako acetylderivát -analgetikum.analgetikum u dysmenorey a bolesti zubov.MÚ: inhibícia COX a migráciu a funkciu leukocytov Ibuprofen CH3 CH COO H CH2 CH CH3 CH3 Met: vylučovaný ako glukuronid močom oxidatívna hydroxylácia metylovej skupiny izobutylu na alkoholy až na kyselinu -nižšie dávky. metabolity sú vylučované ako konjugáty sa pri reumatických ochoreniach a dne.antiflogistikum (bolestivé zápalové a degeneratívne reumatické ochorenia) -vyššie dávky. antiflogistikum u záplaových degeneratívnych foriem reumatizmu. antiflogistikum. má aj antipyretické Pirprofen Met: oxidácia na pyrolový metabolit alebo na epoxid až diol. analgetikum s kratším účinkom -ochranný účinok na kĺbne chrupavky Cl N Pirprofen CO S CH 3 CH COOH Ketoprofen 293 . ktoré sú vylučované ako konjugáty -odburávaný na kyselinu 2-(4-amino-3-chlorfenyl)propiónovú. neuritíd Naproxen CH 3 CH COOH CH 3 Met: vylučovaný nezmenený močom ako konjugát -štiepenie metoxylovej skupiny na desmetyl-naproxen -dlhší biologický polčas→ aplikácia 2x denne -má použitie aj pri migréne CH3CHCOOH Kyselina tiaprofenová Met: -oxidatívna hydroxylácia na p-hydroxytiaprofen -redukcia na ketoskupine na sekundárny alkohol -metabolity sú vylučované ako glukuronidy -silný inhibítor COX a doštičiek.

C. KETONAL. DO LGIT. MODAFEN. INDOBENE. IBU-HEPA. COXTRAL. reumatoidnej artritíde -najselektívnejší inhibítor COX2 Farmakologické vlastnosti COX-2 inhibítorov: -analgetický a antiflogistický účinok je na úrovni klasických NSA -absencia antiagregačného účinku -významne nižší výskyt gastrotoxických a nefrotoxických účinkov -lepšia tolerancia PRÍPRAVKY: Kebuzon: SUPPOSITORIUM KEBUZONI Piroxikam: HOTEMIN. PROFENID Nimesulid: AULIN.osteoartritída • zápalové ochorenia. ADVIL Naproxen: NAPSYN. PRONTOKET. Alkanony Nabumeton.Ochorenia poškodzujúce kĺby • degeneratívne ochorenia. PANAFEN. NALGESIN S. MESULID. INFLAMAC. IBALGIN. ktoré je v pečeni biotransformované na účinnú kyselinu 6metoxy-2-naftyloctovú 2.reumatická artritída ankylozujúca spondylitída dna Stillova choroba. REUMADOR.2 1. FLAMEXIN. NUROFEN. INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE supp. VERAL75 RETARD. FLECTOR EP. systémový lupus erytematozus 294 . VOLTAREN. DOOLMINA. NIMED. Reiterov syndróm. ARTHROTEC Ibuprofen: BRUFALGIN. BRUFEN. ALEVE Flurbiprofen: FLUGALIN. IBUFEIN. DICLOFENAC. NALGESIN FORTE. PRO-ROXICAM Meloxikam: MELOXAN. ktoré poškodzujú spojivové tkanivo a chrupavku Celecoxib -symptomatická liečba zápalu a bolesti pri osteoartróze. MOVALIS Indometacin: ELMETACIN. Sulfonanilidy Nimesulid (metansulfoanilid) . NIMESIL Nabumeton: RELIFEX Celecoxib: CELEBREX REUMATICKÉ OCHORENIA 1. KEPROBENE. SELEKTÍVNE INHIBÍTORY COX. FLUGALIN RETARD Ketoprofen: FASTUM.má zosilené protizápalové pôsobenie -blokuje COX-2 a zároveň je lapačom kyslíkových radikálov -znižuje uvoľňovanie enzýmov z neutrofilov.proliečivo. DIC LOBENE. Diklofenak: VERAL. VOLTAREN EMULGEL.

je vodnatá a kalná a neplní funkciu lubrifikantu. zvýši sa jej objem v kĺbe. hlavne ráno (ranná stuhlosť) a pri dlhšom sedení opuch kĺbov znížená funkcia kĺbov celkový zdravotný stav je dobrý Terapia: 1. elektrotermoterapia. najčastejšia porucha kĺbov -postihuje kĺbovú chrupavku aj kosť pod chrupavkou -vzniká ako následok nepomeru medzi procesom degradácie a obnovy. pätu ako následok traumatického zásahu) OSTEOARTRITÍDA -degeneratívne nezápalové ochorenie. Vzniká opuch. Synoviálna membrána sa zapáli. opuch a deformácia. možné až znehybnenie kĺbu -postihuje mužov aj ženy približne rovnako -prejavy: bolesti kĺbov. častejšie ženy -multifaktoriálne ochorenie s genetickou predispozíciou. Synoviálna tekutina začne prestupovať extravazálne. psoriatrická artritída 2. Pre zvýšený objem vzniká edém. termoterapia. nastáva kalcifikácia kĺbu. trvalá deformácia až nefunkčnosť.Ochorenia nepoškodzujúce kĺby –tenisový lakeť zmrznuté rameno (v dôsledku zápalu je kĺb nepohyblivý) bursitída (postihuje rameno. nesteroidné antiflogistiká ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA -chronické zápalové ochorenie postihujúce stavce chrbtice -vyskytuje sa 5x častejšie u mužova ako u žien -prejavy: ranná stuhlosť strata pohybu chrbtice REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA -zápalové ochorenie kĺbov -postihuje všetky vekové skupiny. až nastane jej strata. klesá počet chondrocytov (buniek chrupavky ) a mení sa zloženie sinoviálnej tekutiny(plní funkciu lubrifikantu).pohybová aktivita.nefarmakologická. kúpeľná a rehabilitačná terapia 2. ktoré je podmienené aj autoimunitnými pochodmi. -začína jedným kĺbom a postihuje aj ostatné -prejavy: bolestivosť kĺbov citlivosť kĺbov na dotyk teplé kĺby edémy 295 . ktoré sa užívajú dlhodobo: glukozamín sulfát chondroitín sulfát kyselina hyalurónová -analgetiká. koleno. Znižuje sa hybnosť kĺbu.farmakologická -dopĺňanie zložiek chrupavky. vznik kalcifikátov s následným trením kosti o kosť. zmenšuje sa štrbina medzi kosťami. zhrubne.reumatické polymyalgie.

ranná stuhlosť úbytok svalovej hmoty a sily. ktoré sú aktivované neznámymi patogénmi. čo vedie k imunologickým zmenám Terapia: antiflogistiká.geneticky podmienená.terapia záchvatu.zvýšená tvorba kys. slabosť Diagnostika reumatoidnej artritídy: -ranná stuhlosť trvajúca aspoň jednu hodinu a trvá 6 týždňov -postihuje aspoň 3 kĺby a je sprevádzaná opuchom -symetrický opuch -tvorba podkožných uzlíkov -röntgenologické zmeny -pozitívny reumatoidný faktor -v patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu T-lymfocyty. chrupaviek. vyskytujúce sa prevažne u mužov -spôsobené nepomerom medzi produkciou a vylučovaním kyseliny močovej.zvýšený rozpad nukleoproteínov alebo znížené vylučovanie kyseliny močovej pri zlyhaní obličiek -prejavy: hyperurikémia opuch sčervenanie bolestivosť kĺbov na dotyk -zvyčajne v jednom kĺbe nohy alebo členku Terapia. Urátové kryštály sú fagocytované granulocytmi. Zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v plazme nad hranicu rozpustnosti. hypreurikémia.znížená hybnosť. začne vypadávať vo forme kryštálov. masti. spreje. COLCHICUM AUTUMNALE] -tropánový alkaloid zo semien Colchicum autumnale -bráni fagocytóze urátových kryštálov 296 . krémy. Je zvýšená produkcia a znížené vylučovanie kyseliny močovej. infiltruje sa nimi tkanivo.tablety. Po latentnom štádiu sa dostavia akútne záchvaty (spôsobené ukladaním urátov do kĺbov) s opuchom a bolestivosťou kĺbov.ANTIURATIKÁ+ diéta 1. únava. gély. A. obličiek. urát sodný sa ukladá do kĺbov. močovej z endogénnych zdrojov B. vzniká zápal. ktoré prechádzajú na chronickú deformujúcu dnavú artropatiu. sekundárna. náplaste Účinky NSA: zmiernenie intenzívnej kĺbovej bolesti skrátenie rannej stuhlosti lokálny ústup artritídy zlepšenie kĺbovej funkcie optimalizácia kvality života -nedá sa vyliečiť. primárna. skôr symptomatická liečba bolesti DNA (Arthritis uratica) -familiárne metabolické ochorenie.s cieľom potlačiť bolesť • CH3O NHCOCH3 CH3O CH3O O OCH3 Kolchicin [prípravky COLCHICUM DISPERT. úbytok hmotnosti zvýšená telesná teplota.

močovej (inhibujú v proximálnom tubule transport iných organických látok. čím zvyšuje jej vylučovanie močom Met: eliminuje sa ako glukuronid a oxidatívna desalkylácia -použitie pri chronickej dnavej artritíde Benzbromaron O CH2CH3 CO Br Br OH -blokuje tubulárnu resorpciu kys. pretože môže inhibovať sekréciu kys. močovej. diklofenak -blokujú syntézui prostaglandínov. treba zaistiť diurézu.prevencia medzi záchvatmi. močovej .fenylbutazon. ibuprofen. vylučovanie metabolitov vo forme glukuronidov -u primárnej hyperurikémie a dny -môže sa kombinovať s allopurinolom. močovej v obličkách a zvyšuje jej vylučovanie Met: 50% sa vylučuje v nezmenenej forme. mono. indometacin. sulfinpyrazon -salicyláty znižujú jeho účinky Sulfinpyrazon -zvyšuje vylučovanie kys.-znižuje bolestivosť a zápal ak sa podá počas prvých 12-24 hod -terapia maximálne 3 dni a prerušuje sa ihneď po nástupe účinku -nežiadúcim účinkom je hnačka • nesteroidné antiflogistiká. močovej -vzhľadom k zvýšenému vylučovaniu kys. močovej a tým zabrániť degeneratívnym kĺbnym zmenám • Urikosuriká -organické kyseliny ktoré zvyšujú renálne vylučovanie alebo blokujú tubulárne vstrebávanie kys. môžeme na začiatku terapie rátať s provokáciou akútneho záchvatu Probenecid COOH SO N 2 C3H7 C3H7 -blokuje tubulárnu resorpciu kys. kebuzon. majú aj urikosurický účinok -podávame ich maximálne 3-5 dní glukokortikoidy • 2. alkalizovať moč a zahájiť terapiu nižšími dávkami urikosurík -kyselinu acetylsalicylovú ako analgetikum nepodávame. inhibujú fagocytózu urátových kryštálov leukocytmi. močovej kompetíciou o transportný proteín) -dve odlišné urikosuriká môžu antagonizovať svoj účinok navzájom -terapia je dlhodobá a začína sa s ňou 2-3 týždne po záchvate -aby sa zabránilo tvorbe močových kameňov. bránia resorpcii kys. močovej v obličkách.a di-debromácia.predchádzať záchvatu a dlhodobo znížiť hladinu kys. má antiagregačný účinok (blokáda tvorby tromboxánov) 297 .

ktoré možno znížiť kombináciou menších dávok dvoch liečiv • Der. potláčajú imunitnú odpoveď (inhibícia zrenia a funkcie mononukleárnych fagocytov) -terapeutický efekt sa dosiahne až po niekoľkomesačnom podávaní. močovej Allopurinol [prípravok MILURIT] OH N N N NH MÚ: Inhibícia xantin oxidázy→ blokáda premeny hypoxantínu a xantínu na kys. auranorfin aj perorálne -majú veľa nežiadúcich účinkov.blokujú tvorbu kys.účinok aj NÚ porovnateľné s derivátmi zlata 298 . tlmia bolesť. pigmentácie. kovová chuť.nenarkotické analgetiká 2. zlata -po ich podaní miznú zápalové uzlíky. používané u miernejších foriem. pre ktoré je terapia časovo obmedzená: dermatitída. močovú met: oxidativna hydroxylácia na účinný 6-hydroxyallopurinol (oxipurinol) -urikosuriká znižujú jeho účinok -nevedie k tvorbe močových kameňov TERAPIA REUMATICKÝCH OCHORENÍ: 1.antimalarikum. spomaľujú progresiu zápalu.antireumatiká II.nesteroidné antiflogistiká 3.antireumatiká I. keď sa v kĺbe nahromadia v dostatočnej koncentrácii -po prerušení ich podávania dochádza opätovne k zhoršeniu stavu -aplikujú sa hlavne parenterálne. proteinúria. stomatitída.-jeho účinky sú aditívne s probenecidom • Urikostatiká. zlepšuje sa stav v mimokĺbnej oblasti. NÚ: degenerácia retiny D-penicilamin. GIT problémy(po perorálnych) Aurothiojablčnan sodný A uS CHCOO CH2COO Auranorfin OC OCH3 CH2OCOCH3 O SA u 2 Na CH3COO OCOCH3 -použitie v počiatočnom štádiu aktívnej progresívnej polyartritídy Aurathioglukóza Aurathiomalát sodný • • chlorochin. trombocytopénia. rádu. rádu = chorobu modifikujúce antireumatické liečivá ( používané keď NSA nezaberajú) -ich účinok nastupuje po dlhšej dobe (niekoľko mesiacov podávania) a po ich vysadení sa príznaky vrátia -najčastejšie používané antireumatiká -symptomatické liečivá často s toxickými účinkami.

Hyperemizujúcím efektom v mieste aplikácie zmierňujú zápalové procesy.hyperemiká -lokálnym podráždením v mieste aplikácie vyvolávajú zvýšené prekrvenie. neuroleptiká.antireumatiká III: rádu – kortiksteroidy 5. ktorý urýchli nástup účinku a vstrebanie antiflogistika. terpin. cineol (eukalyptol). včelí heparinoidy. etofenamát Hyperemiká sa často kombinujú s týmito antiflogistikami. heparín rastlinné látky: extrakty rastlín. ktoré urýchľuje vyplavenie škodlivých splodín a patologických produktov látkovej výmeny z postihnutého miesta. RHEUMON.lipofilnejšie kožou lahšie penetrujúce: metyl. anxyolytiká 7. skupín. benzylnikotinát CO OCH3 OH Metylsalicylát -vonkajší derivans u kĺbového a svalového reumatizmu CH 3 O CH 3 C CH 3 Gáfor Met: oxidácia na hydroxy. neuralgie. pini.salicylátový derivát sulfapyridinu. kapsaicin metylsalicylát. jodid draselný. neuritídy. thymol.antiartrotiká. alfa-terpinol borneol.myorelaxanciá. opodelok a v kozmetike PRÍRODNÉ ANTIFLOGISTIKÁ: 299 . 2-hydroxyetylsalicylát estery kys. v hrubom čreve sa štiepi a uvoľňuje anti flogistoický aminosalicylát 4. Indikácie: reumatické kĺbne problémy.analgeticky účinné látky iných terapeut. ibuprofen. hirudín. menthae piperitae. levandulae. mentol. thymi gáfor. Arteparon) FARMAKOGNÓZIA Vonkajšie antiflogistiká. hydroxid amónny 2)látky rastlinného a živočíšneho pôvodu: živočíšne jedy. levamizol imunosupresíva. tribuzon.cyklofosfamid. eucalypti. 1) anorganické zlúčeniny: jód. -Perorálne antiflogistiká.hadí.až hexylnikotinát. metotrexát (najčastejšie používaný). hlavne siličných drog éterické oleje.tkanivové extrakty(Reumolon. myalgie. ktoré dobre prenikajú kožou: kebuzon.látky na lokálne použitie -derivanciá (etofenamát.a oxy-deriváty vylučované ako glukuronidy -používa sa ako liehový roztok.• • • imunomodulátory –cyklosporín A.. nikotínovej.ETOGEL.Ol. diklofenak. kde pôsobí hyperemikum ako adjuvans.. azatioprin [IMURAN] sulfasalzin.. TRAUMON) 6.

antiflogistické vlastnosti -pri vredovej chorobe žalúdka. REPARIL gel. stomachický účinok -vo forme záparu. kumaríny a minerálne soli Použitie: antiflogistikum. kŕčoch a zápaloch -externe do kúpeľov. ktorý je zmesou nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho β-escínu -flavonové glykozidy. bisabololoxidy A. pinény (25%).a triozidy kvercetínu a kempferolu. t.. Asteracea (ČSL 4. karminatívum. aromatické amarum -zvonka na obklady. -spomínané v otázke analgetiká-antipyretiká • Aescín: Hippocastani semen. Fabaceae (ČSL 4.účinky bakteriostatické a antivirózne zabezpečené kyselinou glycyrizínovou -diuretické.. flos aj v SL 1) Silica obsahuje 15% chamazulénu (monocyklický seskviterpén). Asteraceae (ČSL 4. kumarínové deriváty (herniarín). inj. katechín -škrob.j. tvorby edémov. spazmolytikum. steroly.vzniká z bisabololu 10-25% α-bisabolol 10-25% α-bisabololoxid A. ANAVENOL. likviricigenín a izolikviricigenín (zodpovedné za žlté zafarbenie) -flavónové deriváty (likviricín).. gastritíde. karyofylén. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne -ďalšie saponíny.. -triesloviny tanínového typu. Glycyrrhiza glabra. na normalizáciu patologicky zvýšeného tonusu vén. Matricaria recutita. karminatívny. C. B polyíny.Salix sp. stomachikum. spazmolytické. na výplachy. BABYNOS gtt. proazulénové guajanolidy.hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín.venofarmakum.bi. antiflogistický (prejav chamazulénu). CYNAROSAN gtt. ulcus cruris.• Deriváty kyseliny salicylovej. Pri varixoch.escín.Radix liqiuiritiae. extraktu. triterpény. Achillea millefolium. VENITAN crm • Chamazulén. olej. Hippocastanaceae Obsahuje: triterpénové saponíny. farnezén. polyíny. Aesculus hippocastanum. hemoroidoch. B. látky typu estrogénových steroid.. drg.kyselina glabrínová.. tinktúry pri črevných a žalúdočných ťažkostiach. Oleum et flos chamomillae. proteíny. SL 1) Obsahuje: 2-15% triterpénových saponínov. čo je veľmi sladko chutiaca amóniová alebo vápenná soľ kyseliny glycyrizíno vej. dusíkaté látky. tráviacich ťažkostiach. lu teolín. ako karminatíva • Millefolii herba (flos). slizy Použitie: spazmolytický(účinok bisabololu a bisabololoxidu). kvercitrín). cholagogum.. výplachy. profylaktikum vredovej choroby -korigens chuti 300 . cps. herba aj v SL 1) Silica obsahuje: proazulény.CYCLOVEN drg. horčina glycyramín Použitie:-expektorans so sekretolytickými a sekretomotorickými účinkami . kúpele • Glycyrizín. -antiflogistický a antiexsudatívny účinok -prípravky: YELLON gel. flavonoidy (apigenín. fenolové kyseliny.hormónov. bisabolol. omývanie -prípravky CONTRASPAN gtt. kumarín eskulín Použitie: normalizácia patologicky zvýšenej permeability krvných ciev a tkanív..

SL 1) Obsahuje: diantróny. dopamínu. voľnú kys. vysokom krvnom tlaku a nedostatku draslíka v tele (vyplavuje ho) -prípravky IPECARIN gtt. šampóny.Zea mays. tiamín. GABA v synapsiách) Hypericín spôsobuje slabo euforizujúci účinok Diantróny spôsobujú fototodynamické pôsobenie 301 . olejovej. Addisonovej chorobe. Fabaceae (SL 1) Obsahuje: cinameín. stomatitíde -pri nadúvaní. Hypericum perforatum. mierne derivans. hemostatikum.artritídach. triterpény (kyselina oleanolová a jej deriváty). Lamiaceae (folium a tinktúra v SL 1) Obsahuje: silica obsahujúca tujón a ďalšie monoterpény. hyperozid. laxatívum (antidepresívne účinky vďaka hyperforínu. linolovej. zápaloch sliznice tráviaceho traktu. Salvia officinalis. a malé množstva seskviterpénov -triesloviny. adstringens (pre obsah trielsovín) Sedatívum. pri hnačkách -antihidrotikum pri nežiadúcom potení -v kozmetike. antireumatikum • Salviae foilum (herba). linolénovej • Hyperici herba.. BETULAN • Arnicae flos. Asteraceae Obsahuje: saponíny arnidiol a faradiol Použitie: antiflogistikum. škoricovú -pre pach charakteristický β-nerolidol Použitie: externe ako dezinficiens.zubné pasty. hltana. kyselina chlorogénová Použitie: antidiaroikum. dekubity.-deoxykortikósterónu podobné pôsobenie sa využíva pri liečbe reumatických ochorení. zápalových ochoreniach -nie je vhodná pri ochoreniach pečene. -Oleum salviae v prípravku FLORSALMIN • Balsamum peruvianum. kvercetín). Hypericaceae (ČSL 4. ktorý inhibuje spätné vychytávanie serotonínu.ester kys.hypericín (1%) a jeho deriváty -silica. mydlá. . flavónové glykozidy (rutín. proti svrabu • Principia e Oleo maydis. flavonoidy. podporuje granuláciu Na hojenie omrzlín. škoricovej a perurezitanolovej.. kyselina nikotínová Použitie: antiflogistikum pri zápaloch v ústnej dutine.. horčiny diterpénového charakteru (pikrosalvín). katechínové triesloviny (10%). noradrenalínu. stomachikum. -živicové látky. Arnica montana.zmes esterov kys. Poaceae (Mayidis oleum rafinatum v SL 1) -kukuričný olej obsahuje vitamín F. olej tvoria glyceroly kys. Myroxylon balsamum. pri gingivitídach. škoricovej a benzoovej s benzylalkoholom. poruchách trávenia.

schizoafektívnych psychóz a maniodepresívnych psychóz. strata záujmov. nedostatok vôle 302 . pamäti a konania (psychomotorický nekľud až agresivita / apatia. emočná oploštenosť. poruchami orientácie.NEUROLEPTIKÁ ( N05A) Neuroleptiká = antipsychotiká = veľké trankvilizéry -látky. agresivita. bludy. agitovanosť .negatívne: autizmus. interpretáciou reality. prežívaním. antihistaminiká a využívajú sa aj v neuroleptanalgézii Psychotické príznaky: . -psychózy – ťažké psychické poruchy charakterizované chorobne zmeneným vnímaním . uzavretosť) -okrem toho majú aj ďalšie použitie ako antiemetiká. ktoré sú schopné pri dlhodobom podávaní potláčať psychotické symptómy.pozitívne: halucinácie. najmä bludy halucinácie u schizofrénie.

- afektívne: depresia, úzkosť, mánia a ich zmiešané formy - kognitívne: narušenie spracovania informácií, koncentrácie, rečových schopností Rozdelenie psychóz: - organické (somatogénne) – poruchy vznikajú v dôsledku poškodenia mozgu (1° telesná choroba, toxické vplyvy, chirurgický zákrok) - funkčné (endogénne) – nemajú známu príčinu, v dôsl.určitých predispozícií napr. genetických faktorov Príčina vzniku psychóz: - nadmerná aktivita dopaminergného systému =>zvýšená hladina dopamínu - u psychotických pacientov bývajú zmnožené D2 receptory Rozdelenie antipsychotík: 1.generácia – neuroleptiká – ovplyvňujú iba pozitívne príznaky psychóz, po užití vzniká tzv. neuroleptický syndróm,veľa NÚ a) sedatívne – blokáda D,α,M,H,5-HT receptorov, pôsobia proti psychomotorickému nekľudu -fenotiazíny – chlórpromazín, levomepromazín, tioridazín, periciazín -tioxantény – chlórprotixén, klopentixol b) incizívne – blokáda D2 receptorov, pôsobia proti halucináciám a bludom -fenotiazíny – perfenazín, flufenazín, prochlórperazín, trifluórperazín -tioxantény – flupentixol -butyrfenóny a difenylbutylamíny – haloperidol, droperidol, penfluridol, pimozid 2.generácia – atypické antipsychotiká – potláčajú aj ďalšie príznaky psychóz,bez NÚ typických pre 1.gen. (neurolept.syndróm) a) selektívni antagonisti D2/D3 receptorov –benzamidy: sulpirid, amisulpirid, tiaprid b) SDA – serotoninergní a dopaminergní antagonisti – blokáda 5-HT2, D2/D3 receptorov -benzizoxazoly – risperidon -benzizotiazoly – ziprasidon -imidazolidinóny – sertindol c) MARTA – multireceptoroví antagonisti – blokáda M,D2,H1,5-HT2 receptorov -dibenzodiazepíny – klozapín -fenobenzodiazepíny - olanzapín Mechanizmus účinku antipsychotík: -pôsobenie sa vysvetľuje blokádou dopamínových receptorov (najmä D2) v rôznych oblastiach CNS -žiadúca je blokáda: - v mezolimbickej oblasti = tlmenie pozitívnych psychotických príznakov - v chemorecepčnej zóne pre zvracanie = antiemetický účinok -nežiaduca je blokáda: - v bazálnych gangliách, corpus striatum = vznik extrapyramídových príznakov - v hypotalamus a hypofýza = zvýšená sekrécia prolaktínu - v prefrontálnom kortexe = hypoaktivita D-rec.vedie k negatívnym psychotickým

303

príznakom (na tlmenie negatívnych príznakov majú priaznivý vplyv tzv. atypické neuroleptiká blokujúce 5-HT2 receptory) - blokáda ďalších receptorov: -α – útlm vigility,sedácia, pokles TK, útlm termoregulácie (NÚ) -M – útlm vigility,sedácia, sucho v ústach -H1 – útlm vigility,sedácia, zvýšený apetít -5-HT – odstránenie negatívnych príznakov, zníženie strachu, anxiolýza Neuroleptiká – 1.gen. Účinok: na pozitívne psychotické príznaky , ďalej: antiemetický účinok a antihistamínový účinok NÚ: - neuroleptický syndróm – dochádza k obmedzeniu aktivity, ale spinálne reflexy sú zachované; zvláštny stav ukľudnenia, znížená pohyblivosť so zachovaním reflexov, ospalosť, znížená vigilita, zníženie iniciatívy a záujmu o okolie, útlm emócií, postupný ústup agitovanosti a agresivity, zníženie naliehavosti bludov a halucinácií, parkinsonov syndróm, myšlienkové pochody (schopnosť riešiť matematické úlohy) sú zachované -ortostatická hypotenzia, tachykardia, hyperprolaktinémia –gynekomastia a galaktorhea (=>pseudogravidita), malígny hypertermický syndróm (podáva sa dantrolen), ikterus (cholestáza, hyperbilirubinémia, pečeňové lézie), dermatitídy, fotosenzitivita, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom následkom zníženia prahu pre kŕče, sucho v ústach, prírastok hmotnosti Atypické antipsychotiká – 2.gen: - najpriaznivejší klinický profil Účinok: na pozitívne, negatívne, afektívne, príp.aj kognitívne príznaky,často sú účinné aj u rezistentných foriem schizofrénie - selektívne blokujú D receptory v mezolimbickej oblasti =>málo NÚ Sel.antag D rec. – bez katalepsie a extrapyramidálnych príznakov, NÚ: hyperprolaktinémia SDA – bez anticholinergných a antihistamínových účinkov, NÚ: hyperprolaktinémia MARTA – spoľahlivé pôsobenie, nevyvolávajú hyperprolaktinémiu!, NÚ: anticholinergné,adrenolytické, antihistamínové účinky (zvýšenie telesnej hmotnosti), myelotoxicita (klozapín) Rozdelenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Tricyklické neuroleptiká: a) deriváty fenotiazínu – promazín, chlórpromazín, levomepromazín, prochlórperazín, trifluórperazín, perfenazín,flufenazín, flufenazíndekanoát, tioridazín, periciazín b) deriváty 6,6,6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény – chlórprotixén, klopentixol, zuklopentixol, flupentixol/dekanoát/ c) deriváty 6,7,6-tricyklov – dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny – klorotepin, oxyprotepin, loxapin, klozapin, klotiapin

304

2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny a) butyrfenóny – haloperidol, trifluórperidol, droperidol, melperon b difenylbutylamíny – penfluridol, fluspirilén, pimozid 3. Ortopramidy – sulpirid, amisulpirid, tiaprid 4. Iné štruktúry – risperidon, molindon, sertindol 1. Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu
R3
CH2-CH-CH2-N N S
<1> <2> <3> <4>

R
R2

R

Vzťah štruktúry a účinku: - podmienkou pre zachovanie A je trojuhlíkatý reťazec medzi dusíkom fenotiazínu a postrannou bázickou aminoskupinou, ktorý môže tvoriť časť heterocyklu, alebo môže byť substituovaný na prostrednom uhlíku metylom (L-izomér) - A zvyšuje bázický dusík viazaný do heterocyklu, súčasne sa znižuje sedatívne pôsobenie - účinok zvyšuje substitúcia v polohe 2 (R2) fenotiazínu elektroneg. skupinou a to v poradí H< Cl < CH3O < CH3CO < CF3, príp. CN, CH3S, CH3SO2, substitúcia týmito substituentami v iných polohách znižuje až ruší aktivitu -substiúcia v polohe 1 aktivitu výrazne znižuje v dôsledku bránenia interakcii medzi polárnym substituentom v polohe 2 a protónom kvarterizovanej bázickej aminoskupiny -esterifikáciou OH skupiny fenazínov vznikajú deriváty s protrahovaným účinkom (depotné injekčné podávanie vo forme lipofilných esterov kyseliny dekánovej) Metabolizmus promazínov:

-

oxidácia na postrannom bázickom dusíku, N a S fenotiazínového skeletu a benzénových kruhoch: 1. S – oxidácia – vzniká sulfoxid až sulfón 2. N – demetylácia – vzniká mono až di demetylovaný derivát 3. N – desalkylácia – vzniká N-oxid 4. – hydroxylácia– vznikajú hydroxymetabolity vylučované ako O-glukuronidy

Metabolizmus perazínov a fenazínov:

305

- podobný biotransformačným cestám promazínovej rady : N-desalkylácia, S-oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov, avšak N-oxidácia prebieha na oboch dusíkoch piperazínu. Hydroxymetabolity sú vylučované ako glukuronidy. - u fenazínov prednostne vznikajú vedľa S-oxidu N-dealkyl- a hydroxymetabolity - tioridazín – oxidácia na oboch sírach na mono- a di- sulfoxidy až mono- a di- sulfóny b) Deriváty 6,6,6, - tricyklov: Azafenotiazíny a tioxantény Azafenotiazíny Tioxantény

Vzťah štruktúry a účinku: - azafenotiazíny – substitúcia elektronegatívnym substituentom aktivitu azafenotiazínov znižuje - tioxantény – trojuhlíkatý bázický reťazec viazaný v polohe 9 umožňuje vznik cis-trans izomérov, aktívne sú iba cis izoméry z dôvodu zachovania interakcie medzi protónom kvartérnejaminoskupiny a substituentom s voľným elektrónovým párom v polohe 2. Zrušenie izomérie hydrogenáciou = zníženie až zrušenie neuroleptickej aktivity - elektronegatívny substituent v polohe 2 zvyšuje aktivitu - podmienkou účinku je zachovanie trojuhlíkatého spojovacieho reťazca - možnosti obmeny postrannej bázickej aminoskupiny Metabolizmus: - 4 hlavné biotransformačné procesy: - S-oxidácia na sulfoxidy, N-demetylácia, N-oxidácia a oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov. Vylučovanie vo forme O a N glukuronidov. c) Deriváty 6,7,6 – tricyklov: Dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny

306

Vzťah štruktúry a účinku: - výhodná je substitúcia polárnym substituentom napr. Cl v polohe 8 - bázická zložka: N-metylpiperazínová resp. hydroxyalkylpiperazínová skupina musí byť priamo viazaná na uhlík 7- článkového kruhu - aktivita sa nemení ak u dibenzodiazepínov nahradíme NH v polohe 5, sírou, kyslíkom, CH2 skupinou, ale poklesne účinok O < CH2 < S < NH - klozapin – vzhľadom na opačnú orientáciu Cl má nižšiu účinnosť vzhľadom na dávku, ide o tzv. atypické neuroleptikum selektívne blokujúce D2 receptory => slabšie parkinsonické príznaky, ale riziko agranulocytózy Metabolizmus: -obdobný ako u fenotiazínov a tioxanténov, t.j. najmä N-demetylácia, S a N- oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromat.kruhov a konjugácia za vzniku glukuronidov. 2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny Butyrfenóny:

Difenylbutylamíny:

Vzťah štruktúry a účinku:

307

- podmienkou zachovania vysokej aktivity je prítomnosť flóru v p-polohe butyrfenónov aj difenylbutylamínov - optimálna aktivita je viazaná na nerozvetvený trojuhlíkatý reťazec - náhrada ketonickej skupiny butyrfenónov inou skupinou napr. éterovou či tioketonickou pôsobí dysterapeuticky. Možná je iba náhrada 4-fluórmetínovým zoskupením za vzniku difenylbutylamínov, s nižšou účinnosťou, ale s dlhším účinkom. - výhodná je substitúcia Cl, Br v p-polohe a súčasná substitúcia CF3 v m-polohe fenylpiperidínového fragmentu - možná je rozličná substitúcia v polohe 4 piperidínu (OH, estery s lipofil.kyselinami = protrahovaný účinok) Metabolizmus:

-haloperidol: 1. oxidatívna N-desalkylácia vedľa sekundárneho amínu – vzniká kys. p-Fbenzoylpropiónová a tá je odbúravaná β-oxidáciou na kys. p-F-fenyloctovú a tá je vylučovaná ako konjugát s glycínom. 2. v malej miere dochádza k redukcii karbonylovej skupiny na sekundárny alkohol 3. Ortopramidy (Benzamidy) Vzťah štruktúry a účinku: - určujúcim faktorom pôsobenia ortopramidov je charakter substitúcie najmä v aromatickej časti - základom štruktúry je aromatické jadro substituované cez charakteristickú –CO-NH- väzbu aminoacetálovým reťazcom a s metoxy- skupinou v o-polohe, ktorá je schopná tvoriť vodíkovú väzbu s vodíkom aminoskupiny -substitúcia rozhoduje či liečivo bude neuroleptikom alebo antiemetikom Metabolizmus: - nepatrne metabolizované, z väčšej časti vylučované nezmenené Farmakognózia: RESERPIN inj., tbl. (ČSL 4 - Reserpinum) – antipsychotikum, ktoré bolo do terapie psychóz zavedené približne v tej istej dobe ako chlorpromazin, dnes sa ako antipsychotikum využíva iba málo, vzhľadom na existenciu účinnejších látok s menšími nežiadúcimi účinkami (predovšetkým depresie). Dávkovanie v psychiatrii: 5-15 mg/deň. Nepriamym sympatolytickým účinkom účinkom pôsobí hypotenzívne, preto je tiež používaný v kombinácii s inými látkami

308

ako antihypertenzívum (CRYSTEPIN drg.), dnes je menej používaný z dôvodu indukcie depresií so samovražednými sklonmi. Mechanizmus účinku: - rezerpín –patrí medzi nepriame sympatolytiká, veľmi ľahko preniká do CNS a nervových zakončení, viaže sa na membrány vezikúl a bráni vstupu katecholamínov a serotonínu do vezikúl. Výsledkom je postupný pokles až vyčerpanie (deplécia) neurotransmiterov v granulách, čo má za následok malé alebo žiadne uvoľňovanie neurotransmiterov z granúl pri vzniku akčného potenciálu. Efekt rezerpínu je daný ireverzibilným poškodením membrán granúl a účinok prestane až po výmene granúl za nové. Katecholamíny v cytoplazme sú rozkladané MAO. Nedostatok neurotransmiterov v synaptickej štrbine vedie k senzibilizácii postsynaptických receptorov. Rezerpín získava sa z koreňa rastliny Rauwolfia serpentina (Rauwolfiae radix) z čeľade Apocynaceae. Táto rastlina obsahuje až 50 indolových alkaloidov (2-3%), ktoré možno rozdeliť na : - slabo bázické terciárne indolové bázy (rezerpín, pseudorezerpín, johimbín) - terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín, izoajmalín) - silné kvartérne bázy (serpentín, serpentinín) Obsah alkaloidov kolíše podľa proveniencie, ročného obdobia a je ovplyvnený geneticky. Rozdelenie indolových alkaloidov: 1.jednoduché indol. alkaloidy - psilocybín – r. Psilocybe (Agaricaceae) - fyzostigmín – Semen calaber – Physostigma venenosum (Fabaceae) - harmán, harmín, harmalol – Passiflorae herba – Passiflora incarnata (Passifloraceae) 2. zložené indolové alkaloidy a) zložené momoterpénové indol. alkaloidy – na ich tvorbe sa okrem tryptofánu zúčastňuje aj monoterpénový prekurzor odvodený od sekaloganínu. Podľa monoterpénovej zložky sa delia na : - aspidospermínový typ (vindolín, aspidospermín, quebrachamín) Vincae herba – Vinca minor (Apocynaceae) Cortex quebracho – Aspidosperma quebracho – blanco (Apocynaceae) - yohimbínový (loganínový, genciopikrínový) typ – yohimbín, rezerpín; strychmín, brucín Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) Yohimbae cortex - Pausinistalia yohimbae (Rubiaceae) Strychni semen – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) - ibogaínový typ – voakangín, katharantín; chinínové alkaloidy – cinchokamín, chinín Cinchonae cortex – Cinchona succirubra (Rubiaceae) b) hemiterpénové alkaloidy - klavínové alkaloidy – chanoklavín, agroklavín, elymoklavín - deriváty kyseliny lyzergovej – jednoduché amidy (ergometrín), peptidové alkaloidy (ergotamín) Secale cornutum – Claviceps purpurea (Clavicipitaceae)

309

NEUROLEPTIKÁ Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu CH2-CH2-CH chlorpromazin 2 N Cl N N CH3 CH3 CH3 N CH3 CH2-CH-CH2 levomepromazin CH3 N O-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 S N S Cl N S CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH3 prochlorperazin CH2-CH2-CH2 N S Cl N N CH2-CH2-OH trifluorperazin CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH2-CH2-OH -O-CO-C9H19 perfenazin flufenazin flufenazin – dekanoát (depotná forma umožňuje podávať u nespolupracujúcich pacientov 1x mesačne) CH3 N CH2-CH2 N S SCH3 CH2-CH2-CH2 N S N OH C N tioridazin periciazin 310 .

6.6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény CH-CH2-CH2 Cl S N CH3 CH3 CH-CH2-CH2 CF3 S N N CH2-CH2-OH chlorprotixen flupentixol / flupentixol-dekanoát c) Deriváty 6.dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny N <1> <2> <3> <4> N CH3 N N CH2-CH2-CH2-OH Cl S S-CH3 S klorotepin dekanoát klozapin N Cl N N CH3 oxyprotepin / oxyprotepin loxapin N N <1> <3> N CH3 Butyrofenóny a difenylbutylamíny N H -O-CO-C9H19 OH F CO-CH2-CH2-CH2 N Cl O <3> O F CO-CH2-CH2-CH2 N N R1 R2 NH haloperidol / haloperidol dekanoát (R1=Cl.b) Deriváty 6. R2=H) droperidol 311 .7.6-tricyklov .

R2=CF3) F O F CH-CH2-CH2-CH2 N NH N F CO-CH2-CH2-CH2 N CH3 melperon F fluspirilen F O F CH-CH2-CH2-CH2 N N NH OH F CH-CH2-CH2-CH2 N Cl CF3 pimozid penfluridol Benzamidy (ortopramidy) C2H5 OC NH-CH2 OCH3 H2N-O2S H5C2-O2S C2H5 OC NH-CH2 OCH3 N N OC NH-CH2-CH2-N OCH3 C2H5 C2H5 NH2 H3C-O2S NH2 sulpirid tiaprid Iné štruktúry amisulprid 312 .trifluperidol (R1=H.

V súčasnosti už nepoužívaný pre možnosť vzniku ťažkých depresií. mukolytiká a antitusiká R06 antihistaminiká na celkové použitie R07 varia-iné lieky respiračného systému 313 . N H H O H N H O O O O CH3 O O CH3 CH3 H3C O H3C PRÍPRAVKY: HALOPERIDOL – haloperidol RESERPIN . ANTIASTMATIKÁ (R) Prípravky : Nasivin – oxymetazolín (α1 sympatomimetikum.rezerpín NOSOVÉ PRÍPRAVKY. antiastmatikum) 1.blokádou spätného príjmu neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny do zásobných vezikúl dochádza k vyčerpaniu ich zásob. dekongestívum) Berotec – fenoterol (bronchodilatans. Farmakológia Do skupiny R – respiračný systém patria : R01 rinologiká R02 laryngologiká R03 antiastmatiká R05 expektoranciá.O N N CH3 N N O O CH3CH2 H3C F H2 C N O N H risperidon molindon Alkaloidy Rauwolfia a ich analógy H3C O rezerpín Odlišný mechanizmus účinku .

je pri nej zvýšená obštrukcia nosa na základe pôsobenia alergénov vonkajšieho prostredia. môže sa vyskytnúť aj poškodenie sliznice vedľajších nosových dutín. ochorenia dolných DC treba konzultovať s lekárom. baktérií. múka 314 .chronická . alergény. stafylokoky).celoročná .prekrvenie a zdurenie sliznice nosa .sekrécia z nosa (rhinorea) .lieková .obštrukcia nosa (upchatý nos) . Nádcha je zápal sliznice nosa.akútna . vlhkosti. menej často bakteriálneho (výnimočne mykotického al. parazity.ochorenia respiračného systému Ochorenia nosa sa vyskytujú najčastejšie vo všetkých vekových kategóriách. plesní. alebo hnisavá (baktéria). . hltan). .Non alergic rinitis with eozinofils (nealergická s eozinofilmi). vyskytuje sa v období maximálneho kontaktu s alergénmi. až neskôr sa objavuje sekrécia. s celým radom charakteristických príznakov. Infekčná . O nádche sa hovorí.NARES . ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov : . priedušky. Ochorenia horných DC možno liečiť samoliečbou voľnopredajnými liekmi. kombinácie viacerých faktorov.idiopatická ..Vazomotorická..Niektoré antihypertenzíva (guanetidín).sezónna . pneumokoky. Príčiny dýchacích ťažkostí možno rozdeliť na : ochorenia nosovej sliznice (rinitídy) a vedľajších nosových dutín (sínusitídy) . baktérie (streptokoky. Podľa International Consenzus Report on Diagnosis and Managment of Rhinitis (Copenhage 1994) sa rinitídy delia na : 1. peria. k. rastlinnými (trávy. .svrbenie a dráždenie v nose (spojené s kýchaním) Popri týchto príznakoch sa tiež objavuje zúženie DC a dychová tieseň. . breza previsnutá. polinóze.V počiatočnom štádiu je charakteristická prekrvením sliznice nosa. acetylsalicylová. plesne.Prejavuje sa zvýšenou sekréciou z nosa. s veľmi vysokou nosovou sekréciou vyvolanou rozličnými látkami (cigaretový dym. srsti zvierat .Je zvyčajne vírusového. ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka (produkty roztočov.NOSOVÉ PRÍPRAVKY Dýchacia sústava sa skladá z horných dýchacích ciest (nosová dutina. ktorá môže byť vodnatá (vírus). priedušnica.Niekedy sa hovorí o tzv. parazitárneho ) pôvodu.). 2. pľúca). Ostatné . niekedy nemožno určiť príčinu). úporným kýchaním a dráždením na kýchanie.ochorenia hltana a dutiny ústnej . Základnou funkciou DC je zabezpečiť výmenu plynov. Alergická .napr. zmeny teploty. pálením až bolestivosťou v nose. perorálna antikoncepcia . Charakterizuje ju nosová obštrukcia striedavo periodicky so zvýšenou nosovou sekréciou. peľové alergény. 3. mechanické vplyvy.Má chronický priebeh.potravinová . a dolných dýchacích ciest (hrtan. toxíny. majú charakter zápalu a vyvolávajúcim činidlom môžu byť – vírusy (30). hl. dub).

hormonálna . vanilmandľovej v moči). že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená 7 dní. Látky používané na liečbu : 1. zástupcom je betahistin a používa sa proti Meniérovej chorobe). H1 antih. znižujú opuch. 2. lokálne – nafazolín. H2 (zvyšujú aktivitu adenylátcyklázy . Sympatomimetiká (dekongestíva) 2.atrofická Hovorí sa. dimetinden+fenylefrín – Vibrocil).medzi ich N. klimaktériu . majú anticholinergný účinok. vyvolávajú psychomotorický útlm. i na alergické nádchy a na kinetózy). teda možno liečiť toto ochorenie voľnopredajnými liekmi. feochromocytóme (nádor drene nadobličiek – zistíme ho zvýšenou hladinou k. perorálne – pseudoefedrín.antimuskarínové úč. alergické. generácia – dobre prechádzajú do CNS. fenylefrín. gravidných ženách. Poznáme H1 (zvyšujú aktivitu PLC. Antiseptiká a antibiotiká 4. patrí – sedácia až hypnotický účinok (neobsluhovať stroje. pôsobia pomocou PLC – fosfolipáza C. Sympatomimetiká Sú to α1 sympatomimetiká (majú afinitu aj aktivitu. Epitelizanciá 1. Antihistaminiká Sú to látky. sínusitídy. faryngitídy. oxymetazolín. Ich účinok sa zvyšuje kombináciou s α1 sympatomimetikami (antazolín+nafazolín – Sanorin-analergin. dávajú sa viackrát denne .Ú. potláčajú sekréciu hlienu a zlepšujú priechodnosť DC. (sucho v ústach. fenylefrín. tramazolín b. tachykardia) 315 . neriadiť auto) . glaukóme a pri užívaní inhibítorov momoaminooxidázy. dojčení. používajú sa na rôzne alergie. Ak sa používajú viac ako 7 dní môže nastať upchatie nosa po náhlom prerušení liečby. Možno ich rodeliť na : a. tetrazolín. druhým poslom je IP3-inozitoltrifosfát a DAG-diacylglycerol). zužujú cievy.emocionálna .v puberte. treba to konzultovať s lekárom. používajú sa pri ochoreniach GIT – pozri antiulceróza). pôsobia sedatívne. H3 (pôsobia na presynaptické receptory cez inhibíciu N-typu vápnikového kanála. možno deliť podľa vlastností na : 1. fenylpropanolamín Sú indikované na akútne infekčné rinitídy. Perorálne sú KI pri KVS ochoreniach. laryngitídy a sú tiež využívané pri diagnostických zákrokoch. KI tiež platí pri precitlivelosti na liečivo. xylometazolín. Antihistaminiká podané lokálne znižujú svrbenie a pálenie. ďeťoch. Antihistaminiká 3. pri nádche znižujú sekréciu a pri konjunktivitíde (zápale spojiviek) znižujú ich prekrvenie.. ktoré blokujú účinky histamínu na histamínových receptoroch. no ak príznaky pretrvávajú viac ako 7-10 dní u detí dokonca 2-3dni.

bacitracín je polypeptidové atb. obnoviť drenáž vývodov vedľajších nosových dutín. Neomycín patrí medzi aminoglykozidy (pozri otázku s nimi). prometiazín. spôsobujú dekongesciu slizníc.). azolové antimykotiká – zvýšenie N. Epitelizanciá Majú epitalizačný a regeneračný účinok. astemizol. Dexpanthenol (Bepanthen – po krvácaniach v nose.u detí je možná paradoxná stimulácia CNS .) hypovitaminózy sa nevyskytujú. pôsobia bakteriostaticky. zvracanie. Jediným voľnopredajným antibiotikom je fusafungin (Bioparox) – pôsobí len lokálne a má aj protizápalový účinok.Ú. majú aj protizápalové účinky. pantoténová je súčasťou Co-A (zabezpečuje prenos dvojuhlíkatých zvyškov pri metabolizme cukrov. na odstráneneie únavy. pôsobí na G+ mikroorganizmy (dobre na pyogénne streptokoky). neomycíne. azelastin. podáva sa pri atóniách čriev. po chirurgických zákrokoch. poruchách spánku ako podporná terapia pri chorobách pečene. – pri inhibícii CYP450 sa zvyšujú hladiny a tým riziko N.antazolín.astemizol. pri vyšších dávkach môže hroziť riziko sedácie – cetirizín . vyvolávajú mierne až žiadne sedatívne účinky. sú to metabolity a izoméry 2. polyneuropatiách.Ú. terfenadín. dimetinden.môžu interagovať s látkami utlmujúcimi CNS (potencovanie tlmivého úč. viomycíne 316 . Antiseptiká a antibiotiká Liečia primárne a sekundárne bakteriálne infekcie. generácia – zachovali sa pozitíva a odstránili nedostatky 2. desloratadín 3. metabolizujú sa v pečeni (často na aktívne metabolity) . tvorba chrást). cetirizín. k. má detoxikačné účinky pri streptomycíne. ebastín.. loratadín 3. klemastín. nauzea. menej ebastin..N.. levocetirizín. s látkami inhibujúcimi CYP3A4(makrolidy. pre značnú nefrotoxicitu sa používa iba lokálne. generácia – minimálne prechádzajú do CNS. moxastin.Ú. tukov a pri biosyntéze MK. embramin 2. generácie . 4. často v kombinácii s neomycínom. zápcha a hnačka) . Z antibiotík viazaných na recept sa používa kombinácia neomycín+bacitracín (Pamycon gtt). sú nesedatívne aj pri vyšších dávkach.fexofenadín. pri podráždenosti. terfenadín. u ekzémoch vchodu nosa.tráviace problémy (nechutenstvo. Z antiseptík sa používa kvartérna amóniová soľ – karbetopendecínium (mukoseptonex). nie sú kardiotoxické. ako doplnková liečba pri rinitídach. steroidov . Používajú sa pri atrofických a chronických rinitídach. bránia vysušovaní sliznice a zlepšujú jej priechodnosť. cieľom je uvoľniť nosovú dutinu.) . generácie – nemetabolizujú sa v pečeni (nižšie riziko interakcií). majú zvýšenú selektivitu voči H1 receptorom. levokabastín. – arytmogénny potenciál (predĺženie QT-intervalu)-hl. ketotifen. bacitracínovej rady. bizulepín.

zmeny počasia Delíme ju podľa etiológie na . lokálne na podporu epitelizácie. fajčenie. šaláte a špenáte. kde znamená ťažko dýchať. tromboflebitídach. oxymetazolín. Der. Prirodzene sa nachádza v kvasniciach. pachy. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú dekongestíva : Fenylpropanolamín.vyvolaná emóciami . pričom stupeň tejto obštrukcie sa mení buď spontánne. infekcie DC. prejavujúce sa reverzibilným zúžením priedušiek. zvieratá (kúsky kože). zlý pocit medzi lopatkami.vyvolaná námahou . že je bunkové antioxidans. pocit strachu a úzkosti 6. predpokladá sa. s následnou bronchiálnou hyperaktivitou na rôzne imunogénne a neimunogénne podnety. zvieravý pocit na hrudníku 4. pocit tiesne. Používa sa pri neplodnosti.a rontgenkontrastných látkach.Ú. perie) . 1. Trpí ňou asi 150 000 000 ľudí na svete (10-15% detí. hl. porúch trofiky slizníc a kože. rasa (hl. tzv. plesne. 5-10% dospelých). privinizmus – z dlhej vazokonstrikcie vzniká perforácia nosovej prepážky). alebo v priebehu liečby. hvízdanie pri dýchaní. Vyskytuje sa hl. srsť. antiflogistický. rod. aj podpora epitelizácie) – skôr dezinficiens. krátky dych 5. piskot. habituálnych potratoch. Rizikové faktory pre jej vznik možno rozdeliť . pri výdychu 2. prach. dym) . xylometazolín.vyvolaná farmakologicky (beta-blokátory. prodromálne príznaky pred záchvatom sú svrbenie pod bradou. imidazolu – nafazolín. peľ. ANTIASTMATIKÁ Astma je chronické zápalové ochorenie DC. určité potraviny. sínusitídy) Jej príznaky sú : 1. aspirín) . traktu (bronchitídy. v priemyselných krajinách. atopia (dedične založený sklon na vznik precitlivelosti – sú za ňu zodpovedné IgE protilátky). fenylefrín (v prípravku PRIVIN – N. poznáme ju už viac ako 2000 rokov. hyperaktivita DC. z vonkajšieho prostredia – perie. symptómy u detí – kašeľ. veľkosť rodiny. kapuste.vyvolaná infekciami respir. dušnosť 317 . pochádza z gréčtiny.alergická (roztoče. Coldastop) Má nejasnú funkciu (zapája sa do prenosu vodíkov pri ox-red dejoch). Eterolea mixta (Pinosol.nealergická (vône. kašeľ (neproduktívny) 3. obezita 2. Alfa-tokoferol acetát (Vitazulen. antibakteriálny úč. biely). Prirodzene sa nachádza v rastlinných olejoch. lieky. zo strany pacienta – genetická predispozícia. znečistený vzduch. špenáte. antiseptický. ryžových a obilných otruboch.

predĺžené expírium) 3.). antagonisti leukotriénov 5. biopsia Patofyziológia (ako vzniká) astmy : Nastáva reakcia spúšťača – antigénu s imunitným systémom organizmu. hl. pozitívny prístup pacienta (compliance. zvýšenie cievnej permeability. Mediátory zápalu. fyzikálny nález (auskutácia – vyšetrenie fonendoskopom) 4. vznikajú protilátky. Status astmatikus .. beta-sympatomimetiká 2..5. inhalácie) 4. imunoprfylaktiká 3. klimatická liečba (more. Interminentná astma – príznaky menej ako 1 krát za týždeň. beta. Delenie astmy podľa závažnosti a jej terapia : 1. Ťažká perzistujúca astma . vyšetrenie špecifických IgE protilátok 7. príznaky (sipot.vysoké dávky hydrokortizónu (250mg opakovane i. zvýšená sekrécia. čím je astma menej liečená. prostaglandíny aj kyslíkové radikály). hory) 5.trvalé príznaky . zápalová reakcia. leukotriény. prívod kyslíka Nefarmakologická terapia astmy : 1. záťažový test) 5. dlhodobo pôs.záchvaty každý deň. Ľahká perzistujúca astma .4.symp. liečebná rehabilitácia (dychové cvičenia. Stredne závažná perzistujúca astma .v.glukokortrikoidy aj systémovo. edém. Pri záchvate sa kontrahujú svaly okolo DC tým je zhoršený prechod plynov a zvyšuje sa sekrécia hlienu. funkčné vyšetrenie pľúc (meranie vrcholovej výdychovej rýchlosti – PEF – peak expiratory flow.záchvaty viac ako 1 kráT za týždeň a nočné príznaky viac ako 2 krát za mesiac .inhalačné kortikoidy . kašeľ.ak treba tak nejaký bronchodilatans. zápal. zvýšenie adhézie cievneho endotelu. kožné testy 6. správna životospráva 3. eozinofily).to isté + teofylín 4. infúzia teofylínu (celkom 600-800 mg). tie sú zdrojom ďalšieho uvoľňovania mediátorov zápalu (cytokíny – IL 1. spirometria. β2 sympatomimetiká (parenterálne). odstrániť spúšťače a alergény z prostredia 2. spôsobujú vazodilatáciu. nastáva uvoľňovanie mediátorov zápalu→bronchospazmus. makrofágy. histamín. anamnéza (súčasná. To všetko vedie k poškodzovaniu bronchiálneho epitelu. zníženie výdychovej frekvencie pod 80% . dýchavica. vzdelávací program – škola astmy) 318 .Diagnostika astmy : 1. niekedy ju netreba liečiť . prispôsobenie profesie a miesta bydliska 6. poškodenie. zvyšuje sa priechodnosť sliznice pre alergény a tým zápalová reakcia pokračuje a poškodenie je tým horšie. minulá. rodinná) 2. Nastáva prísun imunokompetentných buniek z ciev do postihnutého tkaniva (T-lymfocyty.

fenoterol. dexametazón. glukokortikoidy (inh. enzým. Dlhodobé (prevencia až 12-24 h. 24 h) 2. kromoglykany 3.v. že sa nedostávajú do systémovej cirkulácie. terapia 1. Ich výhodou je. Pharophyllin). nervozita. Ich efekt nastupuje až za 3-7 dní. chrapot. – teofylín+etyléndiamín Aminophyllinum. (orofaryngeálne kandidózy.Farmakologická terapia : A. flunizolid. triamcinolon. N. .. Teofylín (Afolium. účinkuje min. parasympatolytikum B. dávajú sa vo forme sprayu (sú tu freóny). beklometazón. hexoprenalín i. flutikazón. Krátkodobé (na záchvat) – salbutamol. ktoré po transporte do jadra menia transkripciu cieľových génov. Stredne dlhodobé – klenbuterol. teda ich podanie vedie k zvýšeniu hladiny cAMP. profylaxia 1. 3. B. tromboxán .budenozid. tachykardia. metylxantíny Inhibujú fosfodiesterázu. parasympatlytikum (anticholinergikum) Znžujú hladinu cGMP. terapia záchvatu – používajú sa bronchodilatanciá – uvoľňovače : 1. ktorý odbúrava cAMP.. deťom dať napiť čaj). bambuterol (prekurzor terbutalínu. etofylín+teofylín).) 2. aminofylín (dlhší úč. majú minimálne N. práškových inhalátoroch.oxyfylín (dlhší úč.Ú. sú zničené tráviacimi šťavami.). antagonisti leukotriénov A. nové je tiotropium. metylxantíny 3. glukokortikoidy Vyznačujú sa multifaktoriálnym účinkom. orciprenalín. formeterol. ak sa aj dostanú do GIT. reagujú so špecifickými cytoplazmatickými receptormi.Ú. mometazonfuroát (zlepšenie už za 24 h) 319 . Syntophyllin. KI perorálnych : KVS poruchy spojené s arytmiami a hyperetnziou. Používa sa len ipratropium (Atrovent). prokaterol. β2 sympatomimetiká Zvyšujú hladinu cAMP. β2 sympatomimetiká 2. menej pri inhalačných : tras. kašeľ – po vstreknutiu treba ústa vypláchnuť. plne sa rozvinie až po mesiaci. bolesti hlavy. pozor v gravidite. periférna vazodilatácia. palpitácie.) – salmeterol. Inhalačné sa používajú pri všetkých formách. terbutalín. hexoprenalín p. prostaglandíny. Inhibujú fosfolipázu A2 a tak potláčajú vznik mediátorov zápalu (leukotriény. Euphyllin). profylaxia záchvatu – látky znižujúce precitlivelosť bronchov – kontrolóry astmy : 1.o.

blokujú receptory. alebo účinky leukotriénov. Anticholinergiká – ipratropium bromid. zafirlukast. a izoprenalín oba typy beta receptorov s prevahou beta-2. inhibujú 5-lipooxygenázu. cetirizín. presorické amíny) Zvýšená srdcová činnosť a frekvencia (pozitívny chronotropný a inotropný účinok) Dilatácia delohy (tokolytiká) Dilatácia bronhov (bronchodilatancia) Centrálne: Stimulácia CNS (psychostimulancia. aminofylín. pôsobia periférne aj celkovo. verlukast Inhibítor tvorby LT – zileuton. dexametazón.Systémovo pôsobiace sa používajú pri ťažkých stavoch. po reakcii s IgE protilátkami (pravdepodobne inhibíciou vstupu vápnikových iónov do bunky). salbutamol. nedokromyl (Tiakade) 3.Farmaceutická chémia NOSOVÉ PRÍPRAVKY 1. hypertenzia).kromolyn (Intal. ketotifén). pranlukast. Periférne: Vazokonstrikcia Zvýšenie krvného tlaku (antihypotonika. Metylxantíny – teofylín. terbutalín). prednizolón. 320 . docebenon Oba mechanizmy – tenidap Menej často sa používajú antihistaminika. Adrenergiká (dekongestíva) Vyvolávajú účinky adrenalínu a noradrenalínu stimuláciou postganglionárnyh sympatických nervov. procaterol). metylprenizolón 2. spomalenie hojenia rán. oxitropium bromid. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú bronchodilatanciá : β2 – sympatomimetiká – krátkodobé (fenoterol.Ú. steroidný diabetes. Antagonista leukotriénových receptorov – montelukast. tiotropium bromid. ktoré inhibujú degranuláciu žírnych buniek – pulmonálnych po rôznych podnetoch napr. . per os (cienbuterol. (znížená rezistencia voči infekciám.prednizon. kromoglykany Sú to imunoprofylaktiká. piriprost. antagonisti leukotriénov Blokujú tvorbu. betametazón. ktoré blokujú účinky histamínu (loratadín. salmeterol). budivé amíny) Zníženie chuti do jedla spojenaá so zvýšením metabolizmu a motorickou aktivitou (anobeziká) O afinite adrenergik typu epinefrinu rozhoduje substitúcia dusíku epinefrin stimuluje všetky adrenoceptory aj alfa aj beta norepinefrin prevažne alfa oveľa menej beta-1. 2. . Cromolyn). dlhodobo inhalačné (formoterol. majú závažné N. hydrokortizón.

321 . 3 dopamin-betahydroxyláza 4 fenyletanolamin-N-metyltransferáza OH OH OH OH L -DOPA CH2CHNH2 OH OH OH 1 T yrozin CH2CHNH2 2 DOPAMIN CH2CH2NH2 3 OH 4 OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH COOH COOH Adrenergiká sa delia na : A) ENDOADRENERGIKA OH OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH OH OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH OCOC(CH3)3 OCOC(CH3)3 DIPIVEFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH DOPAMIN CH2CH2NH2 B) EXOADRENERGIKA . 2. Pre zachovanie alfa sympatomimetickej (presorickej) A je nevyhnutné fenyletylamínové zoskupenie (predĺženie alebo skrátenie spojovacieho reťazca A ruší) a prítomnosť aspoň jednej OH skupiny na prvom mieste stojí OH na uhlíku v susedstve aromatického kruhu.Hlavné aktivity vyvolané stimuláciou jednotlivých receptorov podľa orgánov : Srdce Alfa-1 ↑ kontraktility Beta-1>beta-2 ↑ frekvencia. 4 (fenylefrin)znižuje afinitu k receptorom.alfa-adrenergika (vazokonstringencia – antihypotonika) Fenyletylaminy a fenylizopropylaminy Vzťah štruktúry a účinku : 1. kontraktilita a rýchlosť vedenia Hladké svalstvo a) cievy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia b) maternica Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia c) bronchy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia d) močový Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia mechúr e) hrubé črevo Alfa-2 relaxácia Beta-2>beta-1 relaxácia Oko Alfa-1 kontrakcia (mydriáza) Podľa mechanizmu účinku rozoznávame priame a nepriame 1-L-tyrozín-hydroxyláza.beta-adrenergika (antiastmatika) . 2 DOPA-dekarboxyláza. al. Prezorickú aktivitu určuje počet a poloha fenolických OH skupín priamu stimuláciu vykazujú zlúčeniny s dvoma OH skupinami v polohe 3 a 4 (norepinefrin) odstránením jednej OH z polohy 3 (hydroxyefedrin).

Pre zachovanie selektívneho účinku na alfa-receptory je nevyhnutná primárna aminoskupina. OH FENY L EFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH KORBADRIN CHCHNH2 OH CH3 Met: je stály voči COMT a tak je vylučovaný ako sufátový konjugát. jadra je vhodná len 2. o ktorom sa predpokladá. že z neho v organizme odštiepením amino-acetylu vzniká primárna aminická zlúčenina ako účinné agens. 322 . u amfetamínu alfa-agonistickú A čiastočne obnovuje hydroxysubstitúcia v polohe 3 al. jej substitúciou alkylmi klesá afinita k alfa-receptorom a zvyšuje sa afinita k beta-receptorom.látky sú tak priamimi a nepriamimi aderenergikami. Zavedenie objemnejších substituentov typov fenylalkylamínov môže vyvolať zvrat alfa-agonistického účinku na alfa-antagonistický. 2-Imidazoliny Vzťah štruktúry a účinku : 1. CH2CHNH2 CH3 HY DROXY AMFET AMIN Mydriatikum slizničné vazokonstringens periférne antihypotenzívum. Odstránenie oboch OH vznikajú prevažne nepriame adrenergiká (efedrin. CHCHNH2 OH CH3 MET ARAMINOL CH3O OCH3 CHCHNH2 OH CH3 OH MET OXAMIN Indikácie udržanie . OH Používa sa pri hypotónii. pretože priestorovým stienením vznikajú deriváty metabolicky stálejšie voči MAO (korbadrin).obnovenie krvnéko tlaku u spinálnej a celkovej anestézie. 3. Z obmien v spojovacom reťazci vedľa najdôležitejšej sekundárne alkoholickej skupiny na beta-uhlíku výhodné je iba zavedenie metylu na alfa-uhlík. 4 aromatického kruhu (hydroxyamfetamín). 4.5dimetoxysubstitúcia (methoxamin).Z iných substitúcií arom. Vazokonstrikčná aktivita 2-imidazolínového nafazolínu sa nemení keď je naftalénový bicyklus parciálne hydrogenováný (tetryzolín). alebo je nahradený iným lipofilným arylom (xylometazolín a jeho hydroxyderivát oxymetazolín). Indikácie: vazokonstringens. Používa sa hlavne ako prísada k lokálnym anestetikám na predĺženie účinku. ORL ako nazálny dekongestans pri nádche. Zo substituovaných derivátov na dusíku alfa-agonistickú aktivitu má zachovanú midodrin. amfetamín). pričom substitúciou vyvolaný beta-agonistický efekt zostáva zachovaný.

lokálne pri reume a neuralgických bolestiach. hypnotiká. Účinky : na sliznicu pôsobia vazokonstrikčne. pyrimidínom (moxonidín). Ani spojovací metylénový mostík nie je podmienkou účinku. Najvhodnejšia je substitúcia dvoma chlórmi (klonidín). Používa sa ako diagnostikum žalúdočnej sekrécie pri podozrení na achlórhydriu. akrivastatin. antidopamínový a antiserotonínový účinok. sa však dáva prednosť betazolu (v prednáške – má dualistický účinok – aj dilatuje aj kontrahuje. HO CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 N N T ET RY ZOLIN NH NH Cl N NH Cl KL ONIDIN NH NH CH2 N NAFAZOL IN OXY MET AZOL ÍN xylometazolín nemá OH na arom. terfenadin. alebo alergénov stimulujú v organizme tvorbu špecifických obranných faktorov – protilátok.. H HIST IDIN Met.N metylhistamín. jadre 2. Reakciou antigén-protilátka sa v organizme uvoľňujú biologicky aktívne mediátory hl. histamín (mediátor nie neuromediátor !). kožou. sliznicami. Najčastejšie používané ako antialergiká – odstraňujú príznaky vyvolané uvoľnením histamínu zo žírnych buniek. loratadin. Antihistaminiká = Antialergiká Ako alergia sa označujú chorobné stavy a procesy ako reakcia imunitného systému. bazofilov a mastocytov po alergickej reakcii – vazodilatácia. substitúcia jedným chlórom. bronchokonstrikcia. Antihypertenzný úč. pri ktorých cudzie látky povahy antigénov. ten COOH CH2CHCH2 N CH2CH2NH2 oxidatívnou deamináciou prechádza na kyselinu (1-metyl-4imidazolyl)octovú. pri veľkých N. Antihypertenzívna A je viazaná na substitúciu o-polohy aromatického jadra malým substituentom. antiemetiká a antivertiginóza/antikinetika. kys.antihistaminiká Kompetitívne antagonizujú účinky histamínu na H1-receptoroch. astemizol) však môžu vyvolať ťažké život-ohrozujúce 323 . H H1.Ú. či metylom sa neosvedčila. imino (tramazolín). ebastin). . sa nemení ak je aromatický kruh nahradený heterocyklom napr. len zriedka vyvolávajú útlm a sú preto vhodné ako denné antihistaminiká (astemizol.Látky I. ktorý je ďalej oxidovaný na der. nazálne dekongestans u nádchy. A nemení jeho odstránenie (tetryzolín) alebo nahrademie inou skupinou napr. generácie (sedatívne) majú aj výrazný antimuskarínový. Iná cesta je cez deamináciu na imidazol-4-acetaldehyd. tiofénom (tiamenidín). čiastočne antiadrenergný. Menej prebieha premena na N-acetylhistamín a N-metylhistamín. Niektoré látky (terfenadin. cetirizin. a tie vyvolávajú rozličné alergické reakcie. glaukom. ktorý bráni voľnému otáčaniu a zaujatiu koplanárneho usporiadania molekuly. 3. GIT-om. alebo terapeutickou aplikáciou (liečivá). cirkulácie. octovej a vylučuje sa ako konjugát s ribózou. na desenzibilizáciu). Alergény. ktoré majú povahu nielen bielkovín sa do organizmu dostávajú dýchacími cestami. Látky 2. generácie (nesedatívne) neprenikajú natoľko do CNS. zvýšená cievna permeabilita. : metylácia na dusíku v polohe 1 N dekarboxylácia N HIST AMIN imidazolu na 1. svrbenie. prenikajú do CNS a pre svoj centrálny tlmivý účinok sú používané aj ako sedatíva. používa sa pri poruchách perif. ktorých úlohou je cudzie látky zneškodniť.2..

Pre zachovanie A analógov fenbenzamínu je najvhodnejší dvojuhlíkatý spojovací reťazec. 4. Výhodná je modifikácia v lipofilnej časti – náhrada fenylu 2-pyridilom (tripelenamín) al. methapyrilen). A neovplyvňuje zámena dimetylamínu za piperidín ako je to u 4-aminopiperidínových derivátov thenalidínu a bamipínu. tiež za halogenácie. pokiaľ sú podávané s látkami inhibujúcimi ich metabolizmus cez p450 (azoly. či kvarternizáciou sa úč. makrolidy). Spojovací reťazec môže byť modifikovaný – uhlík spolu so susedným dusíkom je uzavretý do dusíkatého heterocyklu – imidazol (antazolín). ktoré podľa charakteru substitúcie vykazujú rozličné vlastnosti. Ako solitvorná bázická skupina sa osvedčila dimetylamiinoskupina. uzavretá do pyrrolidínu (histapyrrodin). Všeobecná štruktúra: R1 R4 X R2 R N R5 X – O (aminoalkylétery). A sa nemení zámenou fenylu za benzyl alebo oboch fenylov za heterocykly (methafenilen. N-4 metylom vznilo antihistaminikum a natiemetikum (cyklizin) a antihhistaminikum (chlórcyklizin).arytmie. Dusíka objemnejšími lipofilnými radikálmi môže vystupňovať centrálne účinky – hypnotický (meklozin). heterocyklus R4. jeho predĺžením o metylénovú skupinu sa účinok ruší. 3. dvoma uhlíkmi (v prípade cyklu aj troma) Etyléndiamíny VŠÚ: 1. alebo môžu byť uzavreté do tricyklov (fenotiazíny). R3 (ten v strede) je spojovací reťazec tvorený hl. event. 5. 2. Zvláštne postavenie medzi cyklickými analógmi majú deriváty piperazínu. 2-pyrimidilom (HETRAMIN) za event. súčasnej p-substitúcie benzylu metoxylom (mepyramin). R5 – metyly. antiemetický (meklozin. R2 – aromatický cyklus. alebo halogénom (chloropyramin).Terciálna aminoskupina je pre A nevyhnutná. vzniká anxiolytický hydroxyzin. N (etyléndiamíny). jej zámenou za sekundárnu. 6. ktorá A potencuje (chloropyrylen). generácia H2 C N C H2 H N N S N CH2 N CH3 324 . polárnou hydroxyetylovou sk. ruší a spravidla sa zvyšuje anticholinergné pôsobenie.C(propylamíny) R1. dusíkaté heterocykly (pyrolidín) R1 a R2 môžu byť na X viazané priamo. Subst. 1. primárnu. ktorý umožňuje prípravu disubstituovaných zlúčenín. Subst. buklizin). Antihistaminickú A bamipínu neovplyvňuje ani premena na rigídny tricyklický mebhydrolín. Subst. periférne vazodilatačný (cinnarizín).

preto nemá sedatívne úč. Je aj hypohistaminikom. generácia Cl HC N N C C O H2 H2 C COOH H2 N N H N N C C H2 H2 O CH3 cetirizin astemizol Met. je aj antiemeikum. 2aminoetánsulfónová). že neprechádza hemoencefalickou bariérou.Ń-dioxid. F 2. natiserotonínové. ktorá sa vylučuje s taurínom (kys. menej O-desalkylácia. sedatívum. Oxatomidu : aromatická desalkylácia. bez zmeny. ox. Cetirizínu : hl. nepôsobí anticholinergne. ativertiginózum. Met. ani anticholinergné. Vysoká antihistaminická A je viazaná na éterické zlúčeniny (tioétery ↓ ) 325 . oxidatívna hydroxylácia. potom N-4-oxid. meklozínu : hl. N. nezmenený. nepríliš vhodné ako denné antihistaminiká. p-chlór-benzhydrylpiperazín. Jeho hydrofilný charakter spôsobuje. VŠÚ: 1.. Met. periférne vazodilatans.antazolin thenalidin Cl HC N N C H2 CH3 HC N N C C C H2 H2 H2 N O NH meklozin oxatomid Met. Astemizolu : príloha Aminoalkylétery (kolamíny) Antihistaminiká z výraznými tlmivými centrálnymi účinkami a výrazným antimuskarínovým účinkom. metylskupiny vzniká karboxyzlúčenina.

typu terciánych amínov s prevahou dietylaminozlúčenín. fenylové jadrá možno nahradiť 2-pyridylom (doxylamín). Centrálna metínová benzhydrilová skupina umožňuje prípravu alfa-substituovaných analógov. alebo brómom (embramín). 4. klemastín je R) 1. anticholinergné. Metylácia v o-polohe znižuje antihistaminickú a zvyšuje anticholinergnú a antiparkinsonickú aktivitu (orfenadrín) (metyl v p-polohe v dôsledku hyperkonjugácie preferuje pre antihistaminické pôsobenie vhodnejšie planárne usporiadanie molekuly. Br O CH3 C C N H2 H 2 CH3 CH3 Cl O CH3 C C H2 H 2 CH3 N embramin klemastin Met. 3. anestetické. 5. súčasnej p-substitúcie jedným chlórom (chlórfenoxamín). Najúčinnejšie sú der. Klemastínu : odbúravanie pyrrolidínového kruhu. za event. takže dusík a centrálny metínový uhlík sú vo vzájomnej vzdialenosti lepšie vyhovujúcej podmienkam pre anticholinergné pôsobenie. preto majú aj úč. Pôsobí aj lokálne anesteticky. metoxylom (medrylamín). Benzhydrylétery sa podobajú lokálnym anestetikám. vznikajú zlúčeniny štruktúrou podobné etyléndiamínového tenalidínu (klemastín). Optimálna A je viazaná na nesubstituovaný dvojuhlíkatý spojovací reťazec. Absolútna konfigurácia S ?(to v knihe nebolo. či kvarternizácia. výhodná je metylskupina (moxastin). Lipofilný. antiemetické. A zvyšuje substitúcia p-polohy jednoho z fenylov benzhydrylu halogénom (bromazín). 6. 326 . hypnoticky. 7. 8. antitusicky. ani zámena benzhydrylu za silno lipofilné benzylfenylové zoskupenie (etoxolamín) A nemení. antiemeticky.benzhydrilový fragment nie je nevyhnutný pre zachovanie aktivity. Dysterapeuticky pôsobí zmena na sekundárne. 9. so stimulujúcimi purínmi – teokláty. pri ktorej sa zvyšuje anticholinergný úč. jeho prenesením do o-polohy sa znižuje voľná otáčavosť postranného bázického reťazca. anticholinergne. metylom (p-metylfenhydramín). V snahe o potlačenie sedatívneho pôsobenia sa pripravili der. Difenhydramínu : oxidatívne odbúravanie. štiepenie éterovej väzby a oxidatívna hydroxylácia. hypnotické.2.generácia Cl CH3 C C N H 2 H2 CH3 O CH3 C C N H 2 H2 CH3 CH3 O CH3 N CH3 C C N H2 H 2 CH3 HC O Difenhydramin Moxastin Karbinoxamin Met. Ak je nahradený 4-piperidolom. ten môže byť predĺžený na trojuhlíkatý.

A nemení ani zviazanie dusíka do cyklu s uhlíkom spojovacieho reťazca a fenylom lipofilnej časti za vytvorenia rigidného tricyklického fenindamínu. Rozdelenie halogénovaných derivátov na optické antipódy ukázalo vyššiu A u pravotočivých s absolútnou konfiguráciou S (dexbrómfeniramín). alebo s fenylom lipofilného fragmentu indénový bicyklus (dimetinden). Obmeny v bázickej časti : musí to byť terciálny amín (ak nie je v cykle spolu s postranným reťazcom). Obmeny v lipofilnej časti : A zostáva ak jeden z fenylov benzhydrylového fragmentu nahradí 2-pyridil (feniramín). substitúcia p-polohy fenylu metylom A nemení (tolpropamín). hydroxyly-terfenadín). 1. Substitúcia aromatického jadra hydrofilnými substituentami (kyselina akrylová-akrivastín. VŠÚ: Základná je štruktúra fenpipranu 1. 3.generácia CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH3 C C N H2 H2 CH3 Br CH N H 327 . A neruší zavedenie dvojitej väzby do spojovacieho reťazca (cykliramín). znižuje lipofilitu a tým nežiaduce centrálne tlmivé účinky.2. generácia O HC O N C C C H2 H 2 H 2 ebastin H3C CH3 CH3 Arylalkylamíny (v prednáške propylamínové deriváty) Jedny z najúčinnejších H1-antihistaminík. Obmeny v spojovacom reťazci : optimálny je dvojuhlíkatý (feniramín). halogénom zvyšuje (brómfeniramín). 2. so slabšími sedatívnymi účinkami. môže byť o uhlík dlhší ak spolu s postranným bázickým dusíkom uzatvára heterocyklus (terfenadín).

rozvetvením sa antihistamínoý efekt zvyšuje (prometazín). generácia H3C OH C H C N H2 CH3 CH3 CH3 N OH C C C C H2 H2 H2 H N C H C H COOH akrivastin terfenadin oxidáciou metylu tercbutylovej skupiny na karboxyl vzniká fexofenadin (↓ karditoxicita) ? Met. aj nezmenený. Met. 2. Účinné sú aj pyrrolidínové zlúčeniny (paratiazín) a tiež analógy. A zostáva zachovaná ak jeden z aromatických kruhov je nahradený pyridínom (izotiopendyl – 4krát účinnejší ako prometazín) a podstatne sa nemení oxidáciou sulfidickej skupiny na solfóny (dioxoprometazín). Feniramín je bez brómu. dealkyláciou – piperinkarbinol Tricyklické zlúčeniny 1. Terfenadínu : karboxyderivát. následné rozvetvenie opäť potencuje antihistamínovú A (alimemazin). A nemení modifikácia spojovacieho reťazca. na 6-hydroxydimetinden. 3.dexbromfeniramin dimetinden Met. u ktorých je dusík spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorený do cyklu (mequitazín). Halogénsubstitúcia fenotiazínu pôsobí dysterapeuticky. Optimálna A je u zlúčenín s dimetylamínom ako postrannou bázickou skupinou. predĺžením o metylénovú skupnu sa znižuje za zvýšenia psychosedatívneho pôsobenia (promazin). Dexbrómfeniramínu : oxidatívna demetylácia na demetyl a didemetyl-dexbrómfeniramín. 328 . menej úplné odštiepenie dimetylaminoskupiny na substituovanú kys. 2. propiónovú. Dimetindénu : hl.

ktorý sa používa tiež ako antialergikum.generácia COO-CH2-CH3 N H N Cl Cl loratadin desloratadin 329 . dioxoprometazín je jeho metabolit vzniknutý oxidáciou. CH3 N CH3 N S O cyproheptadin ketotifen Cyproheptadin Met.4.generácia CH3 H2C N C H N CH3 anticholinergný efekt HC CH3 CH3 C C N H2 H2 CH3 CH3 HC CH3 C C N H2 H2 CH3 S S S S prometazin medosulepin bisulepin Met. 2. čiastočne oxidatívna hydroxylácia na jednom z aromatických kruhov. Súčasnej N-demetylácie alebo v polohe 2 piperidínu na príslušný oxometabolit. Optické izoméry (prometazín a iné) majú rovnakú aktivitu. Prometazínu : na prometazín-sulfoxid. : n-glukuronid. 1. 5. menej oxidatívna hydroxylácia na aromatickom kruhu. za event. ketotifén – antihistaminikum s výrazným inhibičným účinkom na degranuláciu – stabilizuje membrány žírnych buniek je to hypohistaminikum. Kvarternizácia antihistamínovú Aznižuje a zvyšuje (thiazinamium).

Etanol CH3-CH2-OH – maximálne účinný je v konc. Najčastejšie to je koaguláciou bielkovín. používa sa ukladanie nástrojov po steriliazácii. pôsobia len proti vegetatívnym formám. pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov.. germicída zabíjajú všetky mikroorganizmy ale nepôsobia na spóry. Antiseptický účinok rastie so stúpajúcou molekulovou hmotnosťou a maxima dosahuje u n-pentanolu až noktanolu. ktorý je ešte účinný. Etylénoxid – cyklický éter – dehydratačný produkt etylénglykolu. Baktericídne usmrcujú baktérie. Medzi dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín patria aj 1. poruchou permeability a blokádou životne dôležitých enzýmov.Met. virucída hubia vírusy fungicída látky ničiace huby. Alkoholy Baktericídne i fungicídne pôsobenie. 330 . Mechanizmus účinku: rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich protoplazmy a tým narušujú bunkové delenie. CH3 H OH H3C CH3 mentol e tyléoxid H2C CH2 O V stomatológii. Je aj hypohistaminikum a len málo preniká hemoncefalickou bariérou. tento účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH (napr. 70-80%. antiseptiká a antibiotiká Dezinficiencia usmrcujú choroboplodné zárodky vo vonkajšom prostredí. ako derivans a zložka PINOSOLU. Iné štruktúry Ftalazinónové deriváty ? v knihe neboli N N N CH3 Cl azelastin 3. antiseptiká zastavujú rozmnožovanie patogénnych i nepatogénnych zárodkov vo vonkajšom i vnútornom prostredí makroorganizmov. trojsýtny glycerol sa používa obmedzene na konzerváciu). je tiež rozpúšťadlo a v injekčnej forme sa používa na prevenciu a liečbu posttraumatických šokov (20%). jódom. Loratadínu : odštiepenie etoxykarbonylu na deetoxykarbonyl-loratadín. bektériostatické inhibujú rast. na dezinfekciu kože sa kombinuje s inými napr.

Úč. esterifikáciou sa úč. metyly. Účinné deriváty vznikli zavedením benzénového jadra.Ú. ktoré môže byť napojené priamo. benzonaftol). 7. vysoká A je ak sú zároveň fenolické sk. anhelmintickým (bithinol. stúpa zavedením alkylu a zvyšuje sa s dĺžkou uhlíkatého reťazca (krezoly sú účinnejšie ako fenol. 4. 6.. boli od difenylmetánu odvodené látky s vystupňovaným úč. 3. parachlórtymol na dentálne účely). Amóniové soli Aktívnou časťou ich molekuly je katión. V. Blokádou fenolických sk. úč.Ú. Ich dezinfekčný úč... salicylová. sa zvyšuje halogenáciou. 8. oxyklozamid). alebo invertné mydlá. 2. prípadne enzýmov mikroorganizmov. zavedenie ďalšej fenolickej sk.2. Fenoly (tymol – PINOSOL) V.Ú. 9. k. ale menej než tymol). Podmienkou A je kvartérny dusík substituovaný dlhším alkylom. alebo výhodnejšie cez metylénový mostík za vzniku derivátov difenylmetánu. amidovou sk. Úč. : 1. 331 . hl. majú len mierne antiseptické úč. eterifikáciou al. fenolov. Úč. M. hl. Dezinfekčný úč. optimum je 10-18 uhlíkov. guajakosulfónová). stúpa s atómovým číslom Cl<Br<I (napr. pričom je dôležitá jej poloha. OH OH CONH OH Cl salifungin Br Cl OH HO Cl OH CH3 OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl trikrezol fenol OH rezocinol OH NO2 2- chlor-4- N nitrofenol Cl chlórchinolinol 3.Š. Ďalšie 2 substituenty sú malé alkyly. Nitráciou fenolov sa pri zachovaní dezinfekčnej účinnosti dosiahne selektívneho vystupňovania toxicity voči hubám (2-chlór-4-nitrofenol). V polohách 2. Tretí hydroxyl A znižuje. je založený na reakcii týchto kyslých skupín s bázickými skupinami bielkovín. cetyltrimetylamóniumbromid).2´ (hexachlorofén). Menej toxické der.Š. negatívne ovpl. aj toxicita sa znižuje substitúciou karboxylovou skupinou (k. Náhradou metylénového mostíka sulfidickou sírou al. p. Štvrtým substituentom je buď benzylová sk. zvyšuje bez zvýšenia toxicity (guajakol. preto sa nazývajú katiónaktívne. metyl (benzododecíniumbromid. vyznačujúce sa zvýšenou rozpustnosťou vo vode sa získavajú sulfonáciou (k. : 1. phydroxybenzoová a jej estery-parabény). Al. Dvojsýtne fenoly (resorcinol).sú účinnejšie ako o-der. 5. : Fenoly sú silnejšími kyselinami ako alkoholy vplyvom konjugácie voľného elektrónového páru hydroxylu s pí-elektrónmi aromatického jadra.

sa mení na kys. tieto metabolity inhibujú rast všetkých mikroorganizmov závislých na k. A zostáva zachovaná aj u izostérnych zlúčenín fosfóniových al. vírusy a spóry baktérií.2.antivitamín. 5. ich úč. dezinfekcia kože a operačného poľa 0. Výmena β-alanínovej zložky za inú AMK vedie k zmene účinku až na antivitamín. 3. Funkciu malých alkylov môže zastupovať uhlíkatý skelet heterocyklickej zlúčeniny (cetylpyridiniumchlorid). inhibuje inkorporáciou lyzyl-aspartámovej skupiny do BS. kože R CH3 a rúk. k.β-diaminopropiónovej alebo alifatické kyseliny ako kys. čo vedie k úniku enzýmov potrebných pre normálny rast z bunkovej membrány. 2. 4.Š. M. 4.βdimetylbutyryl) taurín (pantoyltaurín. Vyšší alkyl môže byť substituovaný vhodnou lipofilnou skupinou (etoxykarbonylová – karbetopendecíniumbromid).5-1%. pantoténovej. α.). predmetov 1-2% (SEPTONEX). sú inkomptabilné s anionaktívnymi tenzidmi. rezistentné voči hydrolytickému štiepeniu peptidáz a proteáz.: 1. dezinf.. Účinný je aj primárny alkohol pantenol (v org. PANT OT ÉNOVÁ CH2CCHCONHCH2CH2COOH OH CH3 OH V.Ú. Zámenou karboxylu za sulfónovú skupinu nastáva inverzia úč. epitelizanciá CH3 KY S. Z uvedených štruktúr vybočuje dechalinium chlorid. arsoniových (trifenyldodecylfosfoniumbromid). Povrchová dezinfekcia a antiseptikum na dezinfekciu predmetov. je silejší v zásaditom prostr. Bacitracín – je polypeptidové antibiotikum (sú to cyklické peptidy neobsahujúce sírne mostíky. sulfopantoténová) . : Ovplyvňujú permeabilitu bunkovej membrány. – N(α. Väčšinou sú bázického charakteru. 3. Bacitracín zasahuje kompetetívne do syntézy proteínov bunkovej steny. 6-metyloktánová. aj G+ → s menším počtom bázických skupín → bacitracin). Pôsobia na G+ mikroorganizmy.Ú. A v plnej miere majú len jej soli (pantoténat vápenatý) a estery. 332 . CH2 CH 3 Br R = -(CH2)11-CH3 benzododeciniumbromid Použitie má rovnaké. ktorý je zdvojenou štruktúrou kvartérnej amóniovej zlúčeniny. nie je viazaný na čisto alifatický reťazec.γ-dihydroxyβ. Úč. Pri vyššej rezorbcii môže vyvolať blokádu neuromuskulárnej N platničky (AJATIN). typický je výskyt D-aminokyselín a inak neobvyklých aminokyselín ako α.γ-diaminomaslovej. 4. nepôsobia na mykobatérie.→ s väčším počtom bázických skupín. Rast všetkých mikroorganizmov bez rozdielu inhibuje fenylpantotenón (N(α. pri zachovaní optimálnej dĺžky reťazca môže obsahovať aj aromatické jadro a éterovú väzbu (benzetoniumchlorid). 5.β-dimetylbutyryl)-ω-aminopropiofenón). O CH3(CH2) 13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id Z antibiotík neoycín pozri medzi aminoglykozidmi. aktívne proti G. A je viazaná na pravotočivé deriváty s D konfig.γ-dihydroxy-β.

čo sa v org.sú neúčinné. CH3 H3C HO O C16H33 CH3 CH3 ALFA-T OKOFEROL alfa-tokoferol acetát V.γ-dihydroxy-β. Nahradením OH na benzyle za elektronegatívny chlór (klenbuterol). 6 dezoxyderiváty sú neúčinné. 4. β2 sympatomimetiká Stimulácia beta2-receptorov vedie k bronchodilatácii. ANTIASTMATIKÁ 1. Základný tokol je neúčinný. Antagonisty pyridoxínu inhibujú jej zapájanie do enzýmových mechanizmov. Náhrada fytylového zvyšku za nerozvetvený hexadecyl úč. 1-fenyl-2-aminoetanolu náhradou izopropylu za tercbutyl sa zvyšuje lipofilita. 2 izoprénové jednotky má za následok vymiznutie účinku.β-dimetylmaslovej. pretože v potrebných koncentráciách sú toxické aj pre makroorganizmus.γ-dihydroxyβ. skrátenie postranného reťazca v polohe 2 o 1 al.. 3. Predĺženie. napr. 3. Nahradením hydroxylu v polohe 3 za hydroxymetyl (salbutamol). zámenou za metoxyskupiny má rôzny vplyv (niekde sa A nemení. metabolická stálosť a vnútorná aktivita (salbutamol). 9. ktorá inhibuje rast hemolytického streptokoka . niekde znižuje). Pre antisterilný úč.6. sú účinné. jej rozvetvenie v polohe β a hydroxyly v α a γ sú nevuhnutné pre úč.Š. 2. K vystupňovaniu afinity k beta receptorom u derivátov fenyletylamínu typu epinefrínu dochádza nahradením metylu izopropylskupinou (izoprenalín). 6-dezoxy-6-aminoder. prírodné pravotočivé tokoferoly sú len o trochu účinnejšie ako syntetické racemáty. 6. al. 7. Dlhý postranný reťazec nie je nevyhnutný pre antidystrofický úč. podobne to je. pantoovej . 8. uvoľní (étery sú neúčinné. Dôležitou zložkou je i zložka k. : 1. Energetický inhibítor vitamínu jej jeho vyšší homológ N(α.. ak je izopropyl substuituovaný arylom (fenoterol).Ú. octovou sú účinné o odolnejšie voči oxidácii). 333 . ω-metylpantoténová). vznikol dlhodobý účinok pre dlhú eliminácii obličkami. Uder. u oxidáciou vzniknutých tokoferylchinónov je antidystrofická A zachovaná ale antisterilná (fertilná)zložka je eliminovaná. je dôležitý počet metylových sk. možno ju blokovať len tým. Antagonisty sa praxi nepresadili. V. na jadre. tiochrománové der. Prítomnosť hydroxylu v polohe 6 je nutná.Š. : 1. pretože OH možno nahradiť NH2 skupinou. Zámena chrománového zoskupenia za kumaránové znižuje úč.α. ureid (karbuterol) sa stabilita zvyšuje.. 5. 7.βdimetylvaleryl)-β-alanín (k. estery s nižšími kys.Ú. neovplyvňuje. metansulfonamid (soterenol). 2. 4.

7. : HO odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Met. terbutalínu možno predĺžiť sustitúciou postranného bázického dusíka vysoko lipofilnými radikálmi (formoterol. pirbuterol OH OH IZOPRENALÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. fenoterol. histamín.v. A zostáva zachovaná. formoterol. niektoré PG). bambuterol 3. piridín – pirbuterol). Der izoprenalínu : izoprenalín. vzniká metylizolprenalín Je aj kardiastimulans. relaxáciu vyvoláva cAMP (v cieľových bunkách aktiváciou proteínkináz a zvýšenou fosforyláciou enzýmov vyvoláva zvýšený prietok iónov membránami. karbuterol. spolu s fenylom do tetraizochinolínového bicyklu (tretochinol). ani keď je benzénový kruh základného skeletu nahradený heterocyklom (napr. 3-O- HO OH ORCIPRENAL ÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. – 12 hodín) 4. izoetarín. 8. tolubuterol. bradykinín. fenoterolu. terbutalín. Halogénzlúčeniny : klenbuterol. reproterol. tým aj rýchlosť vstrebávania a koncentrácia na mieste účinku. čím sa zvyšuje lipofita. M.5.Ú. al. kde hydrolýzou dôjde k ich uvoľneniu (bambuterol). prokaterol). : sulfátový konjugát. : Kontrakciu hladkého svalstva bronchov vyvoláva cGMP (jeho tvorbu vyvoláva acetylcholín. Der. orciprenalínu : orciprenalín. Heterocyklické zlúčeniny : prokaterol. izopranalín-4-O-sulfát i. : 4-O-sulfát Selektívny antagonista beta 2 a maternice OH receptorov bronchov 334 . A fenyletylamínov neruší nakondenzovanie heterocyklu do polôh 2. Krátkodobý účinok salbutamolu. tým dôjde k zníženiu vápnikových iónov na kontraktilných proteínoch a tým k relaxácii). bitolterol 2. ak je postranná skupina spolu s uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorená do piperidínu (rimiterol). rimeterol. 6. malá časť je cyklizovaná s formaldehydom za vzniku teterhydroizochinolívého metabolitu – príloha.o. Der. salbutamolu : salbutamol. : p. Pro-liečivá možno pripraviť blokovaním fenolických hydroxylov esterovými väzbami. hexoprenalín. mabuterol 5. jeho pevné naviazanie má za následok dlhodobý úč. Možno ich deliť na : 1. salmeterol (na receptor sa naviaže nepolárnym postranným reťazcom. salmeterol). OH T ERBUT AL ÍN CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO OH FENOT EROL CH3 CHCH2NHCH CH2 OH Met. Antiastmatiká sú látky.3 (quineterol. ktoré aktiváciou adenylátcyklázy stimulujú tvorbu cAMP (beta2-adrenergika).

Ú. 7.Š. ktorý vzniká prijatím jedného uhlíka a cyklizáciou vo fenyletylamínovom fragmemte na princípe reakcie fenyletylamínov s aldehydmi (Pictetova-Spenglerova syntéza) – príloha. že brzdia jeho spätné ukladanie al. : hlavným der je tetrahydroizochinolínový der.o. metylsubstitúciou v susedstve aminoskupiny sa zvyšuje metabolická stabilita. podanie. pri aplikácii do nosa vyvoláva znížené prekrvenie. diprofylin . 3. kombináciou s hydroxylmi (xantinol).Reproterol Met. V. a ko dychové analeptikum pri kardiovaskulárnych hypotenziách. Kofeín je slabá zásada (poloha 9). glukuronid. u psa : nezmenený.. Postupné odstraňovanie fenolických a sekundárne alkoholickej skupiny má za následok prechod od priameho k nepriamemu adrenergnému úč. tým. že ho uvoľňujú zo zásobných vezikúl nervového zakončenia sympatiku.. 2. diuretický efekt klesá teofylín>teobromín>kofeín. teda tvoria soli aj zo zásadami. CH2OH SAL BUT AMOL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO Met. teobromínu ju dáva laktám-laktímová tautoméria. : odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Vyl: nezmenený NH2 Cl Cl KLENBUT EROL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 Prokaterol Met. Centrálny úč. metabolické odbúravanie. : 1. Niekde dochádza k posunu na 335 . 2. . čo umožňuje p.. teofylín a teobromín sú amfotéry. Adrenergiká nepriame V mieste účinku zvyšujú hladinu neuromediátoru tým. al. tvorí soli s kyselinami. metylxantíny Metylxantíny patria medzi analeptiká.. D-(+ )-EFEDRIN H C OH H C NHCH3 CH3 Je čiastočne priame a čiastočne nepriame adrenergikum. Možno obmieňať polohu 7 teofylínu – etofylin. teofylínu dáva kyslosť iminoskupina v pol. a substitúciou v polohe 9 (bamifylin). rozpustnosť zvyšujú soli organických kyselín (benzoan. podáva sa pri astme. približne koreluje s rozpustnosťou vo vode a lipofilitou kofeín>teofylín>teobromín. možno i substitovať solitvornými bázickými skupinami (etamifylin). salicylan sodný).

zo substituovaného teofylínu (8-chlórteofylín) vzniká vo forme podvojných solí s antihistaminikmi difenhydramínového typu (hydrináty-teokláty) antihistaminikum. O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . : pre zachovanie A je nevyhnutný chromónový skelet s karboxylom v polohe 2. k. cyklohexán (prokromil). Substitúciou polohy 8 u kofeínu vzniká centrálne stimulačný 8-metylkofeín. dlhším alkylom v polohe 3 (enprofylin). oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. leukotriénov a iných zápalových mediátorov. Aj kruh možno modifikovať na pyridín (nedokromil). tieto ďalšou biotransformáciou poskytujú der. antivomitikum 8-chlorteofylín. Inhibujú vstup Ca2+ do buniek a uzatvárajú Cl. Parasympatolytikum . Glukokortikoidy (inh.Š. Nedokromil potláča i neurogénne dráždenie čo sa využíva pri astmatických stavoch bez alergického podkladu. močovej.R2 = 3= 3 TEOBROM IN H R CH R 1= 2= 3. 5.) – pozri kortikoidy 5. zdvojením molekuly (kromoglykát). 336 . môžu sa nahradiť napr. teobromín a teofylín. čo umocňuje substitúcia lipofilnými vyššími alkylmi a oxoalkylmi (pentoxifylin). Aj SRS-A) nedokromil disodný Pravdepodobne blokuje proteínkinázu C. a napojením tretieho kruhu do polôh 6 a 7 benzopyránového bicyklu za súčasnej propylsubstitúcie na C-8.dilatačný efekt periférny a centrálny. pyrán (ambikromil). 4. Kromoglykany Inhibítory degranulácie (hypohistaminika) V. 3.7-dimetylxantín). NaOOC O O COONa O O H C C C O H2 H2 OH O kromoglykát disodný Met.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3= 3 KOFEIN R R CH N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. Stabilizujú membrány žírnych buniek. u akútnych záchvatoch sú neúčinné. Tak boli od chromon-2-karboxylovej kyseliny odvodené účinné deriváty substitúciou v polohe 5 (texakromil).6-DIOXOPURINY ) Teofylin met: príloha Kofein met: podone ako teofylín. bazofilov a eozinofilov.Ú. Pre A nie sú nevyhnutné metyly v polohách 1 a 3. : vylučujú sa nezmenené (blokuje his.pozri parasympatotropné látky vzorec ipratrópia je v prílohe 4. Majú len preventívne pôsobenie.kanály a tak bránia ich degranulácii a uvoľneniu histamínu.

.. mentol Pinosol ung. 337 . Lamiaceae (ČSl 4) Je to monocyklický monoterpén. na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. 6.Bronchikum gtt. Dôležitý je obsah mentolu a jasmónu – zlepšujú kvalitu silice. ČSL 4 – Oleum menthae piperitae.Ketotifén sem patrí podľa skripta – met. nosných olejov alebo mastí. ďalej p-cymol. perkutánne ako zložka mastí pri nachladnutí. cholagogum. triesloviny. Nas. tabakových prípravkov . Aqua carminativa. flavonoidy. redukciou karbonylu sekundárny alkohol a N-demetyláciou demetylketotifén. eucalypti etheroleum. mentofurán – zhoršuje kvalitu silice.glukuronidy. tocoferoli acetas NOSOVÉ PRÍPRAVKY Mentol – Menthae piperitae etheroleum. p-cymol. inh – tymol. stomachikum. odstraňuje pocity svrbenia.mentolum. ursolovej) a flavonoidy... mentón. Tussamag ung. Cynarosan gtt. choleretikum. má antiseptické a dezinfekčné účinky. pôsobí slabo anesteticky. pre arómu dôležitý jasmón. Colpermin cps. thymolum. do inhalačných prípravkov pri ochorení horných dýchacích ciest. znižuje sekréciu žliaz. má spazmolytické a antiseptické účinky. limonén. eukalyptol.. dáva sa prednosť silici. Lamiaceae (dúška materina) . k. Myrtaceae V silici je hlavnou zložkou 1. triterpény (der. kloktadiel.. tvorí zložku zubných pást. Používa sa ako zložka mazadiel proti reumatizmu pri neuralgiách a migrénach. súčasne blokuje H1 – receptory. limonén. cps. List sa používa málo. : vznikajú ketotifén-N-glukuronid. mentofurán. Tymol – Serpylli herba – Thymus serpyllum. pôsobí karminatívne a protidávivo. Inhibuje uvoľňovanie histamínu. antagonisti leukotriénov 3. alebo sa na inhaláciu používa samotný eukalyptol. Vedľajšie zložky silice môžu dráždiť na kašeľ.. Farmakognózia Mentoklar (už sa nedováža) gel. mazadiel pri reumatizme. droga sa používa ako čajovina. cineol. ktoré sú uvoľňované ako Na O..8-cineol = eukalyptol (monocyklický monoterpén – ketón). . pini etheroleum. . tzv.Thymi herba – Thymus vulgaris.. ktorá sa aplikuje hl. ústnych vôd. Species carminativea Eucalypti etheroleum – Eucalyptus globulus. Silica je čuchové a chuťové korigens.. ale aj SRS-A a PAF. preto sa rektifikuje. bronchitídach. triterpény. ďalej sú tu malé množstvá monoterpénov α-pinén. gtt. piperitón. kozmetiky. folium – Mentha piperita. V droge sa nachádza (-)-mentol. crm. Lamiaceae (ČSL 4) (dúška tymiánová) Hlavnými obsahovými látkami sú monoterpény tymol a karvakrol. Mentol špecifickým dráždením nervových zakončení pre chlad vyvoláva na koži pocit chladu. triesloviny (elagové).Contraspan gtt. herba.

Theobroma cacao. v mazadlách. ako sprejové a inhalačné expektorans.Tymol sa tiež izoluje z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae). Solutan gtt. spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti. antiastmatikum. Theaceae Cacao semen . lobenadinín pôsobí emeticky. Silica má sekretolytické.Lobeliae herba – Lobelia inflata. dilatácia koronárnych ciev. Xantedryl tbl. Ephedraceae (chvojník dvojklasý) Patrí medzi alkaloidy odvodené od fenylalanínu – jednoduché amíny. izolobinín. kadinén. pôsobí ako bronchodilatans. Rubiaceae Theae folium . pri otravách alkoholom. pectorales . Sterculiaceae V knihe to nie je ako antiastmatiká. Lobelín býva tiež zložkou v prípravkoch na odvykanie od fajčenia. silvestrén... tussamag ung. sir. príp. konzervačný prostriedok. relaxácia bronchiálnych svalov.Thea sinensis. (-)-efedrín. ich nor-deriváty. droga ďalej obsahuje pinény (α-pinén – bicyklický monoterpén). Sterculiaceae Colae semen . norpseudoefedrín. Medzi obsahové látky tiež patrí (+)-pseudoefedrín. (sinica).Maté folium – Ilex paraguajensis . svietiplynom). čiernom kašli. je stimulans CNS. predovšetkým (-)-lobelín.Inhalol pini. Droga sa tiež používa ako sympatomimetikum – sťahuje cievy. lobelanín.. .. 2. folium – Atropa belladonna. . karén. Farmakologické účinky purínov sú : stimulácia CNS. kofeín – Coffea semen . zložku liniment a mastí proti nádche.Antasthman tbl. morfínom. čierny fermentovaný. ČSL 4 – sp. Je to silné antiseptikum. žltý polofermentovaný.Serpylli herba – Beneforin gtt. diuretický účinok a stimulácia žalúdočnej sliznice. Droga aj tinktúra pôsobí ako expektorans pri bronchiálnej astme. dezodorans. – Fructus ajowani. dentálnych prípravkoch. tvorí zložku sprejov na osvieženie ovzdušia... Pini etheroleum – (Oleum pini pumilionis) – Pinus mughus (mugo). Pleumolysin gtt. Vňať a silica sa používajú v expektoračných prípravkoch. Sapindaceae (najviac kofeínu 6-7%) Zelený čaj je nefermentovaný. Solanaceae (ČSL 4) 338 . Atropín – Belladonnae radix. ale purínové alkaloidy obsahujú aj – . silica je tiež anthelmintikum. Lobeliaceae Droga obsahuje hl. Aquifoliaceae ..Coffea arabica.Cola vera.Guarana – Paulinia cupana. . – Ephedrin tbl.Thymi herba – Perospir sp. kostrových svalov. používa sa v stomatológii.. .. Tussilen gtt. Pinaceae Vôňu dodáva bornylacetát. Tussamag gtt.Coffeinum natricum benzoicum inj. Lobelín . anízový aldehyd a felandrén. uspávacími prostriedkami. ANTIASTMATIKÁ Efedrín .6-disubstituované piperidínové alkaloidy. ako antimykotikum. Ipecarin gtt.Ephedrae herba – Ephedra sp. Teofylín. Thymomel sir. V čajoch sa droga nepoužíva. pri ochorení horných dýchacích ciest. srdcového svalu. Používa sa hl. externe pôsobí hyperemizujúco. zvyšuje TK. Antasthman tbl. limonén.. lobelín zvyšuje dychovú frekvenciu (dychové analeptikum – napr. bronchitídach.

V tejto droge sú obsiahnuté morfinanové alkaloidy – morfín a benzylizochinolínové alkaloidy (odvodené od tyrozínu). flavonoidy – kvercetín. GITu. žlčových a močových ciest. Atropín je tiež antidótum pre nervové jedy typu organofosfátov. Spazoveralgin Neo tbl.Datura stramonium. kelol.. v črevách.Papavarin tbl. Skopolamín pôsobí podobne len menej na perifériu. visnagín. Solanaceae Hyoscyami folium . v organizme sa nekumuluje.. Apiaceae (parasca špáradlová) Droga obsahuje furanochromóny (γ-pyróny) hl. ktoré pôsobia spazmolyticky (tlmia spazmy pri hnačkách.. Oxytocín.. antiemetikum a používa sa pri parkinsonizme. bronchov.Papaver somniferum. . Solanaceae Atropín patrí medzi tropánové alkaloidy odvodené od ornitínu. silnejšie tlmivo na CNS (príprava na narkózu). sú to nonapeptidy. Cholaspan drg. krémov. Kelín je spazmolytikum bronchov. pyranokumaríny – visnadín. mastí. Papaverín – Opium.. Papaveraceae Papaverín je tiež prasympatolytikum-spazmolytikum Opium je zaschnutá mliečna šťava získaná narezávaním nezrelých plodov. samidín. visnadín-prednáška rozširuje koronárne cievy. glukozid kelenín. je spazmolytikum. Apidae Tvorí zložku dražé. Bellaspon drg. Alkaloid (-)-hyoscyamín sa nešetrným sušením al. čím sa účinok predlžuje).Hyoscyamus niger. inj. Atropín patrí medzi parasympatolytiká-spazmolytiká.. znižuje sekréciu slinných a potných žliaz. Visnagín-kniha. Neurohypofyza Vyrábajú sa synteticky. amiol. Antasthman tbl. . dihydrosamidín. tiež sa používa pri angíne pectoris.. skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín.. uvoľňuje spazmy hladkého svalstva. nechtových regenerátorov . koloidné sprievodné látky ópia spomaľujú rezorbciu hl. Papaverín nemá narkotický úč. Včelia materská kašička – Secretum glandularum pharyngealis et labialis . vazopresín – Hypophysis cerebri. kelín (visamín). ČSL 4 – Papaverinium chloratum Kelín – Visnagae fructus . kempferol a olej. nepôsobí na dýchacie centrum.. tento má iba polovičnú účinnosť oproti hyoscyamínu. Contraspan gtt. Spazmoveralgin Neo tbl.. Papaveris fructus .Atropin inj. Contraspan gtt. . 339 ..Stramonii folium . kelinol. je mydriatikum. problémoch žlčových a močových ciest.Ammi visnaga.. Cholaspan drg.Apis mellifica.

biochemická diagnostika . roku .príčiny: .7-8% populácie. poškodenie obličiek. vozičkári. poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a zvýšenou náchylnosťou kosti k zlomeninám .počet pacientov sa zvyšuje.RTG kostí – menej citlivá metodika .progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované stupňom úbytku kostnej hmoty. každý 6. každá 3. fajčenie.diagnostika: .kvantifikácia: . dlhodobý pobyt v beztiažovom stave) . cyrhóza pečene. tým sa znižuje telesná výška.zmenený klinický stav (dlhodobý pobyt na lôžku. je to následok štýlu života (málo fyzickej aktivity.choroby (reumatické ochorenia.denzitometrické vyšetrenia . žena po 50.vonkajšie a vnútorné vplyvy (diéty. genetické poškodenie) . zlomeniny. vzniká zhrbená postava s vysunutým bruchom . muž po 65. nádorové ochorenia kostí) 340 . sedavý spôsob života) → deformácia chrbtice a postavy → zvyšuje sa hrudná kyfóza a bedrová lordóza. roku. toxické látky napr.Osteoporóza a jej liečba (M05) Osteoporóza .

gracilný (chudý) vzrast . ázijska rasa. vaječníky(estogény chránia pred osteoporózou)) .ovlyvniteľné „vlastnými silami“: .5 – 1.neovplyvniteľné: .pri nedostatočnom príjime vápnika v potrave .pohlavie (ženy) .geografické vplyvy – UV žiarenie. chlorid vápenatý (calcii chlodidum). hypertyreóza .belosi. diabetes mellitus. menopauza. panva . drogy . telo stavca.nedostatočná výživa (bielkoviny) . antiepileptiká.ochorenia GIT – malabsorbcia. netiazidové diuretika.krčok femoru..malé alebo žiadne fyzické zaťaženie .vek .bolestivé syndrómy .pri nedostatočnej resorbcii vápnika v čreve .hyperkalciúria – idiopatická.deformity a dezaxácie .čiastočne ovplyvniteľné: . po operáciach GIT .endokrinopatie – ovarektómia.zlomeniny: . smog Farmakologická liečba: .nedostatočný prívod vápnika do organizmu (viac ako 1000 mg) . Collesova zlomenina (na ruke).suplementácia vápnika: ak príjem je nižší ako 800 mg na deň . káva.nepomer medzi osteoresorbciou a novotvorbou kostí 1) Inhibítory resorbcie: .genetické faktory: .dôsledky: .5 mg/d). alkohol.endokrinné abnormality (hormóny štítnej žľazy. heparín . sekundárna amenorea (viac ako rok).pri zvýšenom vylučovaní vápnika obličkami .odporúča sa 0.rizikové faktory: .uhličitan vápenatý (calciicarbonas).zlozvyky: fajčenie.0 g vápnika vo forme solí (anorganické soli: . hydrogenfosforečnan vápenatý (calcii 341 . sekundárna .vek .iatrogénne príčiny – lieky – kortikoidy (viac ako 7. hyperparatyreóza.

sú sprostredkované špecifickými intracelulárnymi receptormi kontrolujúcimi génovú transkripciu . zníženie syntézy kolagénu v osteoblastoch .pri starších pacientoch .hydogenophosphas).(mak. 25 – dihydroxycholekalciferol a 24.v plazme sa viaže pevne na špecifický α-globulín tzv.pri nedostatku vitamínu D v potrave .mobilizuje vápnikuložený v kostiach.nežiaduce účinky: .pri nedostatočnom osvite (insolácia) . podpora proliferácie niektorých línií imunokompetentných buniek . hydroxyapatit. predovšetkým 7 – dehydrochoresterolu. zápcha.. hydroxyapatitum osseum – obsahuje vápnik. orechy.kinetika: .pri predávkovaní a sú dôsledkom hyperkalciémie a hypofosfatémie: . spastické bolesti v bruchu). ktory sa vytvára v koži fotochemickými reakciami (pôsobením UV (zo steroidných provitamínov.vitamín D a jeho metabolity podliehajú extenzívnej enterohepatálnej cirkulácii.kalcitriol (1α. ktoré sa spolu s parathormónom a kalcitonínom zúčastňujú regulácie vápnikovej homeostázy . že zvyšuje reabsorbciu vápnika v tubuloch . nadbytočný sa ukladá v tukových tkanivách .alfakalcidol (1α – hydroxycholekalciferol) .komplex látok steroidnej povahy rozpustných v tukoch. vylučujú sa žlčou. kolagén.odporúča sa nutričná dávka 800 IU – pri osteoporóze potrebné dávky > 2500 mg vitamín D: .. tvaroh.aktívne metaboliky: .prirodzený vitamín D3 (cholekalciferol) je prohormón povahy sekosteroidov. zvracanie. jednak urýchlením pretupu vápnika cez membrány „kartáčového“ lemu a mitochondriálnych membrán) ..) . parmezán. vznikajúceho vorganizme redukciou cholesterolu)) . Vitamín D binding protein .účinky: . znižuje jeho exkréciu v obličkách tým. ktorý zvyšuje transport vápnika cez intestinálnu sliznicu jednak indukciou nových proteínov (calcium – binding protein).GIT (nechutenstvo.suplementácia vitamínu D: . fosfor.urýchlenie maturácie osteoklastov.syntetické deriváty: .zvyšuje vstrebávanie vápnika a fosfátov z čreva (najúčinnejší je kalcitriol. 25 – dihydroxycholekalciferol) . iba malá časť močom. a organické soli – glukonan vápenatý (calcii gluconas)) . 25 – dihydroxycholekalciferol – plnia už úlohu hormónov .udržovanie koncentrácie vápnika v extra celulárnom priestore . ementál. porucha renálnych funkcií v dôsledku nefrolitiázy a nefrokalcinózy a lokalizované alebo generalizované zníženie kostnej denzity 342 .deriváty: imunomodulačné vlastnosti.metabolizuje sa v pečeni na aktívne metabolity na 1α. nepriama stimulácia ich aktivity.

kortikoidy – výrazné zníženie stimulačného účinku kalcitriolu na vstrebanie vápnika z čreva .dobré vstrebávaný črevnou sliznicou.endorfínov) 343 . sekréciu stimuluje požitie jedla a pentagastrín .interakcie: .etinylestradiol – je sám inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P450 a môže zvyšovať účinnosť a toxicitu niektorých liekov ( napr.estradiol: .inhibítory izoenzýmu cytochrómu P450. cholelitiáza.edémy.zlepšujú resorbciu vápnika a jeho využitie kostným tkanivom a znižujú resorbciu kostnej hmoty. ktorý znižuje hladinu vápnika a fosforu v krvi.estron vo forme sulfátov a ďalšie konjugované estrogény podliehajú desulfatácii v hrubom čreve (pôsobením hydolytických enzýmov črevných baktérií) a sú asi z 80% spätne resorbované v plazme je estradiol z 98% viazaný na transportné plazmatické proteíny na globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) a na albumín . metabolity sú tiež konjugované s kyselinou sírovou a glukurónovou. karcinóm endometria.digoxín – zvýšená toxicita . má opačné účinky ako parathormon . napätie pŕs.fenobarbital a i. zvýšená trombogenéza.centrálny analgetický účinok ( zvyšuje hladinu β .kontraindikácie – podanie ženám v reprodukčnom veku.pôsobením na receptory v CNS. induktory tohoto enzýmu naopak účinnosť znižujú .kalcitonín: . ťažká obličková nedostatočnosť. retencia sodíka a vody. antikonvulzíva (fenytoín) – inhibícia normálneho priebehu hydroxilácie cholekalciferolu a ergokalciferolu. predovšetkým CYP3A4. rast hormonálne dependentných nádorov – pri dlhodobej terapii . zníženie tkanivovej odpovede na vitamín D . metabolizovaný na estrón a estriol. ochorenie pečene interakcie: cholestyramín –znižuje absorpciu a enterohepatálny obeh .nežiaduce účinky: . podlieha však intenzívnej metabolickej premene (hydroxyláciou) pri prvom prechode pečeňou. bolesti hlavy. znižujú metabolickú degradáciu estrogénov a ich účinok zosiľňujú..produkovaný parafolikulárnymi C.má len podpornú regulačnú úlohu .estrogény: .bunkami štítnej žľazy. vo forme glukuronátov a sulfátov sú eliminované žlčou a močom .selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM): .metroragia.hormonálna substitučná terapia: .agonisto – antagonistom estrogénových receptorov .hormón. hyperpigmentácia .liekové interakcie: . resorbciu vápnika podporujú nepriamo stimuláciou aktivity hydroxylázy vitamínu D3 v obličkách a tým zvýšením produkcie jeho hormonálne aktívnej formy dihydroxycholekarciferolu . cyklosporín) .raloxifen – tlmí osteoklastickú resorpciu a spomaľuje apoptózu osteoblastov a osteocytov . tromboembolické príhody. znižuje resorbciu vápnika z kostí.

zvracanie.majú vysokú afinitu ku kryštálom hydroxyapatitu v kostiach.inhibícia bunkového rastu (cytotoxický účinok) . ale aj množstvo a dĺžku prežívania osteoklastov inhibuje tvorbu prostaglandínov a tromboxanu →protizápalový účinok . zabraňuje úbytku kostnej hmoty. má dobrú toleranciu.klodronát (BONEFOS) .risendronát (ACTONEL) .pamidronát (AREDIA) . generácia: . humánny a prasačí .MÚ: . nemá liekové interakcie a kontraindikácie bisfosfonáty:. v organizme nepodliehajú biotransformácií.zoledronát (ZOMETA) . od pyrofosfátov obsahujúcich väzbu P-O-P sa líšia väzbou P-CP.ibadronát .liečba musí byť vždy doplnená podávaním vápnika.inhibícia vstrebávania vápnika z čreva . má silný analgetický účinok.. blokujú jeho premenu na hydroxyapatit.pripravuje sa : . obmedzenie vsupu osteoklastov do kosti a navodenie ich apoptózy (v osteoklastoch pôsobia asi ako intracelulárne toxíny). časť neviazaná v kostiach je vylučovaná močom v nezmnenom stave . spomaľujú agregáciu kryštálov hydroxyapatitu do väčších kryštálov .1.rozdelenie:-líšia sa generácie podľa pomeru medzi žiadúcim inhibičným účinkom na osteoklastickú resorbciu kostí a nežiadúcim útlmom kostnej mineralizácie .ovplyvnenie permeability bunkových membrán 344 .2.in vitro inhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého. generácia: .etidronát .tiludronát .inhibícia aktivity ostoeklastov. nepríjemný pocit v ústach.3.synteticky alebo polosynteticky ( v terapii – lososí(najúčinnejší).alendronát (FOSAMAX) . alebo vo vnútrožilných infúziach.sú syntetické analógy endogénneho pyrofosfátu s výrazným pôsobením na metabolimus kostného tkaniva. zlepšuje pohyblivosť. ich ďalšími účinkami sú: . odolnou voči enzymatickej hydrolýze fosfatázami v kostiach .podávajú sa perorálne. aby sa predišlo vzniku sekundárnej hyperparatyreózy . generácia: .pôsobením na špecifické receptory v bunkovej membráne osteoklastov znižuje osteoklastickú aktivitu a tým inhibuje kostnú resorpciu (ovplyvňuje nielen funkciu.nauzea. vstrebávanie tráviaceho traktu sa znižuje za prítomnosti potravy. po podaní sa inkorporujú do kosti a dlhodobo sa v nich kumulujú. selektívne sa viažu na obnažené aktívne miesta pre nasadnutie osteoklastov na povrchu kostného tkaniva a účinne spomaľujú kostnú resorbciu . zvlášť obsahujúcej vyššie množstvo vápnika. začervenanie v tvári a pálivé pocity v dlaniach .zníženie produkcie niektorých cytokínov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus zníženie normálnej a ektopickej mineralizácie inhibíciou rastu kryštálov hydroxyapatitu .mechanizmus účinku: .v terapii znižuje počet zlomenín.nežiaduce účinky: .

neurologickými prejavmi.indikácie: .profylaxia a terapia involučnej postmenopauzálnej osteoporózy . sarkoidóza) .nežiaduce účinky: .účinok oslabujú induktory pečeňových enzýmov 345 . granulomatóza. žvýšenou retenciou minerálnyh látok vrátane vápnika.interakcie: ..iné indikácie: .osteoporóza vyvolaná liečbou kortikoidmi . zlyhaním respiračných a kardiovaskulárnych funkcií .dobre sa vstrebávajú z tráviaceho traktu a podávajú sa perorálne. zriedka hypokalciémiaa hypofosfatémia 2) Stimulátory novotvorby . súčasne však spomaľujú mineralizáciu matrix.fluoridy: . znižuje sa resorbcia kostí a dochádza k rýchlemu zosilneniu trámčitej kostnej hmoty (k zväčšovaniu hmoty kortikálnej kosti dochádza omnoho pomalšie a zväčšuje sa korozita kortikálnej kosti čo môže mať nepriaznivé dôsledky pri stavbe stavcov a môže byť príčinou kompresie stavcov. zvyšok sa vylučuje obličkami .prevencia zubného kazu .mechanizmus účinku: .asi polovica vstrebaného množstva fluoridových iónov sa dostáva do kostí.dráždenie žalúdočnej sliznice (uvoľnenou kyselinou fluorovodíkovou) . hypokalciémiou.nežiaduce účinky: . podporí sa tvorba kostnej hmoty .flebitída.nauzea.toxické dávky inhibujú enzýmy anaerobnej glykolýzy a vyvolávajú útlm bunkovéh dýchania.pôsobia stimuláciou androgénnych receptorov zvýšenou proteosyntézou.stanozolol . prechodne zvýšená teplota a zimnica (po i. fluoróze doprevádzanej osteosklerózou so stluštením dlhých kostí. vstrebávanie fluoridu sodného môže byť výrazne znížené prítomnosťou vápnika a horčíka . aplikácii) .kinetika: . kde sa akumuluje vo forme inertného fluoroapatitu.účinky: .fluorofosforečnan dvojsodný (dinatrii fluorophosphas) .zlepšenie stavu pri osteoporóze vyvolanej liečbou kortikoidmi . do nej sa ukladá hydroxyapatit.anaboliká: .hyperkalciémia pri malígnych ochoreniach .indikácie: . väzov a svalových úponov .nandrolón . zvracanie.fluorid sodný (natrii fluoridum) .stimulujú osteoblasty k syntéze novej kostnej matrix. pri podávaní vyššých dávok je zvýšené riziko osteomalácie a dochádza k dezorganizácii kostnej architektúry a vyskytuje sa bolesť v dolných končatinách ako prejav stresových mikrofraktúr) .Pagetova kostná choroba (alendronát) .paliatívna liečba pri nádorových metastázach . zvýšenie hodnôt transamináz. kostnými exostózami a kalcifikáciami šliach. akútna toxicita sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi. zápcha alebo hnačka. čo sa prejaví zvýšením retencie dusíka.chronická expozícia fluoridovému prachu vo vdychovanom vzduchu vedie k tzv.v.hyperkalciémia z iných príčin (imobilizácia.

fenolický kruh je základnou chemickou podmienkou pre väzbu na estrogénové receptory. tento je prekurzorom kalcitriolu (1.. diabetes.syntetický derivát cholekalciferolu Estrogény VŠÚ: .hydroxylázou. 346 . 25 – dihydroxy-cholekalciferol) Alfacalcidolum . migréna Novinka: . hypertenzia. ale aj ako stimulátor rastu Farmaceutická chémia: Vitamin D a jeho metabolity Ergokalciferolum (Vitamin D2) .hormonálne depedentné nádory.metabolizmus: .v pečeni sa premieňa na kalcidiol (25 – hydroxycholekalciferol) špecifickou 25.cyklopentanoperhydrofenantrénová štruktúra .anaboliká antagonizujú katabolický účinok kortikoidov a zvyšujú antikoagulačný účinok warfarinu .kontraindikácie: .hydroxylácia na 25. 25 (OH)2 – metabolit (najúčinnejší) Colecalciferolum (Vitamín D3) metabolizmus: .OH – metabolit a na 1.do terapie sa zavádza stroncium – pôsobí ako inhibítor resorpcie. obdobie rastu. hlavne karcinóm prostaty.

Estrogény vytvorené hydroxyláciou na A kruhu sa môžu na hydroxylových skupinách metylovať. Hlavná metabolická cesta je hydroxylácia aromatického A kruhu v polohe C-2. 16 a 18. Žiadné iné metabolity neboli nájdené. Bisfosfonáty KLODRONÁT disodná soľ (dichlormethylen)bisfosfonovej kyseliny ..kyslík na C17 je nevyhnutný pre biologickú aktivitu.metabolismus: nepodliehá rozsiahlej metabolizácii. biologickú účinnosť ovlplyvňuje typ radikálu naviazaného na kyslík na C-17. ktorý je najvýznamnejším cirkulujúcim estrogénom. 15. 6. Hydroxylácia môže prebehnúť i v polohách C-4.6diglukuronid. ktorý sa následne redukuje na estriol. pri prvom prechode pečeňou sa konjuguje s glukuronidom: raloxifen-4` -glukuronid. Estron. Estron-3-sulfát má zrejme zásobnú funkciu a predstavuje ľahko dostupný zdroj voľného estradiolu Estradiol SERM RALOXIFEN . 11. pri estrone. Nie je však fyziologicky aktívny vzhľadom k slabej väzbe na estrogénové receptory.metabolizmus: estradiol sa premieňa na 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na estrón už v črevnej sliznici. estradiol a ich metabolity sa konjugujú za vzniku glukuronidov a sulfátov. ako je to napr. 7. Hydroxylačné reakcie na C-2 a C-16 sú kompetitívne. estrón sa potom v pečeni rýchlo mení na estron-3-sulfát. Môžu tvoriť kovalentné väzby so sulfhydrilovými skupinami hepatálnych proteínov. Z endogénnych estrogénov je najúčinnejší 17beta-estradiol. Hydroxylácia sa môže uskutočniť i v polohe C-16 na D kruhu za vzniku 16-alfa-hydroxyestronu. Účinnosť estradiolu sa znižuje desaťkrát po enzymatickej alebo chemickej oxidácii 17-hydroxylovej skupiny na ketoskupinu. vylučuje sa močom PAMIDRONÁT disodná soľ (3-amino-1-hydroxypropyliden)bisfosfonovej kyseliny 347 . Estriol má iba 1/10 aktivity estradiolu. . 14.nemetabolizuje sa. raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-4`. Hlavný cirkulujúci metabolit estrogenu je estron3-sulfát.

4 mg (odp. Haarlem. neabsorbovaný sa vylučuje stolicou Rp. vylučuje sa močom ALENDRONÁT (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisfosfonová kyselina . Nizozemí.V. absorbovaný sa vylučuje močom. 348 .nemetabolizuje sa..nemetabolizuje sa. tbl..nemetabolizuje sa. nob. vylučuje sa močom IBADRONÁT [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]bisfosfonová kyselina ZOLEDRONÁT . Natrii alendronas trihydricus 91.. ČR. Merck Sharp and Dohme Idea Inc. vylučuje sa močom RISENDRONÁT - .nemetabolizuje sa. FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por. Acidum alendronicum 70 mg) v 1 tabletě. V: DR: S: Merck Sharp and Dohme B. Praha.

Poločas eliminace z kostí se odhaduje až na 10 let. příbalová informace.7%. ezofagitis. gastritis. Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě. inhibitor kostní resorpce. Bílé oválné tablety s vyrytým symbolem kosti na jedné straně a číslem 31 na druhé straně. uchovávat v původním vnitřním obalu. jindy průjmy.PL: PP: DO: B: IS: CH: Cellulosum microcristallinum. Mezi podáním přípravku a jiného léčiva perorálně musí proto být zachován interval nejméně půl hodiny. neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut. Mělo by být podáno mléko nebo antacida. Varium.kyčle. stejně jako ostatní bisfosfonáty. kdy byl podán společně nebo do 2 hodin po standardní snídani. Croscarmellosum natricum. Blistr (Al/Al) vlepený do papírových desek. 2 a 4 tablety. nejméně půl hodiny před prvním jídlem. Hypokalcemie. Jsou mírné a většinou přechodné: dyspepsie. Léčivo. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se tablety užívají ve vzpřímené poloze a pacient by neměl po dobu 30 minut od jejich požití ulehnout. že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s kalciovými přípravky. nápojem nebo léčivem. Podání společně s kávou či pomerančovým džusem snižuje biologickou dostupnost o 60%. bolesti břicha. akutní ezofagitida a jícnové vředy. pyróza. Dávkování není třeba upravovat u starších pacientů ani u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. aminobisfosfonát. Přecitlivělost na složky přípravku. 24 Při teplotě 15-30 st. dysfagie. které není deponováno v kostní tkáni. Může se objevit též erytém a svalové bolesti.msdi. Doporučená dávka je 70 mg 1krát týdně. chrání před digescí kostí a umožňuje osteoblastům ji znovu vytvořit. Fosamax. Přípravek se nepodává v období těhotenství a kojení. lze považovat za výsledek perorálního předávkování. Je pravděpodobné. http://www. někdy obstipace. Alendronát patří do skupiny aminobisfosfátů. C. které zpomalují jeho vyprazdňování. Přípravek je nutné užívat ráno. Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu. hypokalcemie. akutní vředová choroba žaludku a duodena. Zvláštní léčebné postupy při předávkování nejsou známy. 0. které váží alendronát. může způsobit lokální podráždění mukózy horní části GIT. jako jsou striktury nebo achalazie. jako je nauzea. Magnesii stearas. Nedoporučuje se podávání pacientům s clearance kreatininu nižší než 35 ml/min. podaného perorálně v dávce 5-40 mg nalačno 2 hodiny před standardní snídaní. zápěstí.cz FÚ: I: KI: SU: NÚ: IT: TL: D: ZP: PŘ: PE: ZS: WS: 349 . je velmi rychle vyloučeno do moči. proto se nedoporučuje. abnormality jícnu. papírová skládačka. páteře. Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláno zvracení a pacient by měl zůstat vzpřímený. Podávání dětem nebylo studováno. na něž se váží osteoklasty. výskyt vředů. Vykazuje zlepšení kostní minerální hustoty a snižuje incidenci patologických fraktur . s plnou sklenicí čisté vody. Specificky blokuje místa na kosti. Lactosum. Léčba osteoporózy u žen po menopauze. antacidy a dalšími perorálními formami léčiv. Alendronát není v organismu metabolizován. hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu.

(krátke pregangliové a dlhé postgangliové vlákna) . ovplyvnenie funkcie srdca 3. ↓ prekrvenie kontrakcia sfinkterov žľazy . RNDr.4. Hlavné funkcie VNS: 1.. 2003/07/25 PARASYMPATOTROPNÉ LÁTKY (N07A) Vegetatívny (autonómny) nervový systém = VNS tvoria: -centrálna časť . ovplyvnenie sekrécie žliaz 4.↑ peristaltika. sila sťahu.parasympatikus = PSM .↑ frekvencia.↑ sekrécia 350 .↓ peristaltika. ↑sekrécia dilatácia sfinkterov žľazy .sympatikus = SM . kontrakcia a relaxácia hladkých svalov 2.DZ: AU: DA: 9. ovplyvnenie metabolizmu Vplyv VNS na organizmus a orgány: sympatikus => „fight or flight“ oko .trávenie“ oko – zúženie zreníc (mióza) akomodácia do blízka srdce .2001 [0703 PH] Novotná Hana. výnimka – oko. krvný tlak bronchy – dilatácia GIT . ↓ krvný tlak bronchy – konstrikcia. kde navzájom participujú.rozšírenie zreníc (mydriáza) akomodácia do diaľky srdce .↓ sekrécia parasympatikus =>“relax. Za fyziologického stavu sú SM a PSM v rovnováhe – pôsobia ako funkční antagonisti.↓ frekvencia. dle SPC a příbalové informace.(dlhé pregangliové a krátke postgangliové vlákna) Rozlišujeme: -parasympatikus – kraniálny a sakrálny -sympatikus – torakolumbálny (truncus sympatikus) -enterický nervový systém – nervy GIT úzko späté so SM a PSM Nervové vlákna VNS sú nemyelinizované. ↑ sekrécia GIT .v hypotalame a čiastočne v strednom mozgu -periférne nervy . sexuálne funkcie.

sliny – málo a husté moč.mechúr - ↑ tonus zvierača a svalov ↓ ↑ tonus stien metabolizmus – katabolizmus CNS –stimulácia a pozornosť pečeň – odbúravanie glykogénu tukové tkanivo – odbúravanie TAG

sliny – veľa a riedke moč.mechúr - ↓ tonus zvierača a svalov ↑ tonus stien metabolizmus – anabolizmus

Neurotransmitery VNS: -pregangliové vlákna – SM aj PSM majú acetylcholín -postgangliové vlákna – PSM má acetylcholín, SM má noradrenalín (iba výnimočne – potné žľazy a dreň nadobličiek: acetylcholín) Receptory VNS: - na gangliách – NN – kanál pre Na+ (nachádza sa aj v dreni nadobličiek a v CNS) - M1 – pôsobí cez G-proteín, ↑ PLC, ↓ K+ (má modulačný účinok) - na efektore: sympatikus -α1 - ↑ PLC (kontrakcia preiférnych ciev) -α2 - ↓ AC (presynaptické – blokácia vyplavovania mediátora) -β1 - ↑ AC (srdce - ↑ kontrakcia a frekvencia) -β2 - ↑ AC (bronchy, cievy, maternica – relaxácia hlad. svalov) -β3 - ↑ AC (tukové tkanivo – lipolýza) parasympatikus -M1 - ↑ PLC (žalúdok -↑ tvorba kyselín) -M2 - ↓ AC (srdce – negatívny chrono-, ino-, dromo- tropný úč.) -M3 - ↑ PLC (GIT – kontrakcia, žľazy - ↑ sekrécia)
Parasympatotropné látky – rozdelenie

A. Parasympatomimetiká 1. Cholinergiká priame a) prírodné látky – nikotín, muskarín, arekolín, pilokarpín b) acetylcholín a jeho deriváty – acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy a) karbamáty – fyzostigmín, neostygmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín b) amóniové zlúčeniny – edrofóniumchlorid, ambenóniumchlorid c)organofosfáty – paraoxon, paration 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy A. Parasympatomimetiká - sú to látky, ktoré napodobňujú, mimikujú účinky vyvolané podráždením PSM; vyvolávajú teda cholinergné reakcie prostredníctvom stilmulácie muskarínových receptorov. Delenie: 1. Cholinergiká priame – priame parasymaptomimetiká = cholinomimetiká MÚ: Patria sem látky, ktoré priamo na cieľových bunkách stimulujú M receptory. Väzba ACh na receptor prebieha nasledovne – vzájomným elektrostatickým pôsobením katiónovej časti ACh s aniónovým väzbovým centrom receptoru dochádza k prvej reakcii. Potom sa esterová časť ACh vodíkovým mostíkom napojí na „estratické centrum“ receptoru. Ligandom je tu éterový kyslík esterovej väzby, pretože obdobne sa viaže i muskarín, ktorý má vo svojej

351

molekule éterovú, nie však karbonylovú skupinu. Väzba na aniónové centrum receptoru určuje afinitu a reakcia s esterovým centrom vnútornú aktivitu, t.j. schopnosť vyvolať samotný efekt. Optimálna vzdialenosť dusíku od kyslíku je 0,5 až 0,7 nm. a) prírodné látky - alkaloidy nikotín – pôsobí na nikotínových nie na muskarínových receptoroch. Nízke dávky nikotínu gangliá stimulujú, vysoké ich naopak blokujú. Toto protichodné pôsobenie vylučuje možnosť využitia ako gangliopleigika. Používa sa na odvykanie fajčenia (Nicorette). muskarín, arekolín – používajú sa iba v experimentálnej farmakológii pilokarpín – používa sa v oftalmológii – terapia glaukómu – VŠÚ: cholinergný účinok je špecificky viazaný na štruktúru pilokarpínu, akékoľvek obmeny v imidazolovom i tetrahydrofuránovom kruhu znamenajú zníženie až stratu aktivity – metabolizmus: štiepenie laktónového kruhu => vzniká kyselina pilokarpová; nastáva tiež epimeriácia na izopilokarpín b) Deriváty ACh VŠÚ: -pre zachovanie muskarínových účinkov ACh je nutný kvartérny alebo protonizovaný dusík, najúčinnejšie sú amóniové zlúčeniny s metylmi na dusíku (vyššie alkyly spôsobujú pokles účinku) -optimálny je etylénový reťazec cholínu, jeho náhrada za trimetylénový reťazec znamená pokles muskarínového a zvýšenie nikotínového účinku -výhodná je substitúcia α-uhlíka vedľa esterovej skupiny metylom – zvyšuje sa stálosť voči hydrolytickému štiepeniu -aktivitu nemení uzavretie etylénového reťazca do cyklu s dusíkom -obmeny v kyslej časti sú obmedzené: zámenou kyseliny octovej za vyššie kyseliny vznikajú analógy s antagonistickým pôsobením; esterifikáciou dikarboxylovými kyselinami vznikajú myorelaxanciá ; výhodná je esterifikácia kyselinou karbámovou – vzniknuté karbamáty (karbachol, betanechol) sú pomalšie štiepené v organizme -hoci väčšina analógov acetylcholínu sú estery, esterová väzba nie je podmienkou aktivity, účinné sú i zlúčeniny s éterovou väzbou

Liečivá: acetylcholín – v organizme je biosyntetizovaný v cholinergných neurónoch z cholínu a acetylCoA pôsobením cholínacetyltransferázy. Syntéza ACh závisí na dodávke cholínu. Vytvorený ACh je skladovaný vo vezikulách. Pri nervovom podráždení, vplyvom akčného potenciálu, dochádza k vstupu vápnikových iónov do PSM-nervového zakončenia a ACh je uvoľňovaný exocytózou – vyliatím do synaptickej štrbiny. Ako prirodzený neurotransmiter je rozkladaný acetylcholínesterázou – na cholín a acetát, pričom cholín je využívaný k ďalšej syntéze ACh. Terapeuticky sa už nepoužíva – pre rýchly rozklad v krvi.

352

metacholín, karbachol, betanechol – používajú sa u atónií GIT a močového ústrojenstva, karbachol sa využíva tiež na vyvolanie miózy pri očných operáciách 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy MÚ: liečivá tejto skupiny pôsobia ako inhibítory AChE (enzým má aktívne centrum a periférne aniónové centrum – obe centrá môžu byť blokované). Ide kompetitívnu inhibíciu => acetylcholín nie je hydrolyzovaný a dochádza k jeho hromadeniu v cieľových orgánoch. Rozlišujeme krátkodobé t.j. reverzibilné inhibítory AChE (karbamáty a amóniove zlúčeniny) a dlhodobé t.j. ireverzibilné inhibítory AChE (organofosfáty). Liečivá typu karbamátov sa najskôr svojím kladným nábojom naviažu na aniónové centrum AChE. Následne dôjde k preestreifikovaniu alkoholovej skupiny esterového centra karbamátovou skupinou liečiva. Pevnosť blokády tohto centra je mierou anticholinesterázovej aktivity. Zatiaľ čo u blokády karbamátmi nastáva regenerácia enzýmu v dôsledku štiepenia vzniknutej väzby pomerne rýchle, fosforyláciou esterového centra organofosfátmi vzniká tak pevná väzba, že je označovaná za ireverzibilnú a je nutné podanie reaktivátorov AChE.

 krátkodobé (reverzibilné) inhibítory AChE Účinky: oko (mióza), srdce (negatívny ino-, chrono-, dromotropný), bronchy (konstrikcia), GIT (zvýšená motilita, relaxácia sfinkterov, ↑ sekrécia), žľazy (↑ sekrécia), močový mechúr (kontrakcia detrusoru, relaxácia sfinkteru) Indikácie: -myastenia gravis–neostigmin,pyridostimín,distigmín, ambenónium, ambenónium, edrofónium -glaukóm – pilokarpín, fyzostigmín, neostygmín, demekáriumbromid -pooperačné atónie GIT a močového mechúra – neostigmín, distigmín, pyridostigmín -antidotá kompetitívnych periférnych myorelaxancií Nežiaduce účinky: ↑ salivácia, nauzea, zvracanie, žalúdočné kŕče, hnačky Predávkovanie: vedie ku cholinergnej kríze, ktorá je podmienená podráždením ako M, tak i N receptorov.

353

Centrálne účinky vedú k zmätenosti, ataxii, kŕčom, kóme až smrti. Nadmerným dráždením N receptorov môže dôjsť k paradoxnému zvýšeniu TK a srdcovej frekvencie. Príznaky intoxikácie sa liečia podaním vyšších dávok atropínu. a) karbamáty Liečivá: fyzostigmín, neostigmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín VŠÚ: základný pyrolo (2,3-b)indolový skelet fyzostigmínu je priestorovo silne stočený, pretože pyrolidínové kruhy na chirálnych uhlíkoch 3a v S-konfigurácii a 8a v R-konfigurácii sú v cisusporiadaní. Metabolizmus: fyzostigmín – je odbúravaný hydrolyticky aj enzýmovo, vylučuje sa ako glukurónový a sulfátovy konjugát prevažne močom neostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká mierne účinná zlúčenina pyridostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká 3-hydroxy-1metylpyridinium b) amóniové zlúčeniny Liečivá: ambenóniumchlorid, edrofóniumchlorid VŠÚ: majú zachovanú amóniovú skupinu, ale karbamátová skupina je nahradená polárnym zoskupením  dlhodobé (ireverzibilné) inhibítory AChE = organofosfáty

Organofosfáty sa od krátkodobých inhibítorov AChE líšia charakterom pôsobenia (blokáda enzýmu fosforyláciou) i dĺžkou pôsobenia (regenerácia enzýmu prebieha veľmi pomaly, trvá niekoľko dní až mesiacov). Je prakticky ireverzibilná a nutné je podanie reaktivátorov AChE. VŠÚ: - farmakologocké pôsobenie je viazané na všeobecnú štrukúru - kde R1 a R2 sú alkyly, alkoxyly alebo substituovaná aminoskupina a X môže byť halogén, acyl alebo fenoxyskupina.

Liečivá: paraoxon, paration Použitie: paraoxon, DFP (diizopropylfluorofosfát) – antiglaukomatiká paration, malation – toxikologický význam, insekticída soman, sarin, tabun – bojové plyny –„nervové jedy“ Intoxikácia organofosfátmi (insekticídmi, herbicídmi) - vyvíja sa veľmi rýchle, prejavuje sa ťažkým dýchaním, objavuje sa nauzea, zvracanie, potenie, ↑ slinenie, bradykardia, svalové zášklby až kŕče. Pacient zomiera na zástavu dýchania alebo zrútenie obehu v hypoxii. Pri prežití – neskoré komplikácie ako sú polyneuritídy a demyelinizácie. Terapia intoxikácie: 1.zábrana vstrebaniu ďalšej látky 2.zaistenie riadeného dýchania a protikŕčová liečba

354

3.farmakoterapia – podávanie masívnych dávok atropínu (i.v každé 2 min 5 mg) – podávanie reaktivátorov AChE – podávanie reverzibilných inhibítorov AChE 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy VŠÚ: sú to syntetické oxímy – amóniové zlúčeniny, ktoré majú v molekule aldoxímovú funkčnú skupinu Majú charakter nukleofilných látok. MÚ: Reaktivátory sú zlúčeniny, ku ktorým majú organofosfáty vyššiu aktivitu ako k AChE. Ak ešte nedošlo k vytvoreniu kovalentnej väzby, sú tieto látky schopné odtrhnutím organofosfátov reaktivovať enzým. Dochádza k väzbe organofosfátového radikálu na aldoxímové zoskupenie reaktivátora, čím sa enzým reaktivuje. Vzniknutý fosforylovaný oxím je netoxický – ihneď sa rozkladá na nitril a kyselinu alkoxyfosforečnú => opätovná fosforylácia AChE nie je možná. Liečivá: trimedoximbromid, pralidoximjodid

B. Parasympatolytiká 1. látky s terciárnym dusíkom – atropín, skopolamín 2. látky s kvartérnym dusíkom–butylskopolamín,oxyfenónium,fenpiaverínium, oxybutinín, ipratropium 3.látky so selektívnym účinkom na M1 receptory – pirenzepín

355

B. Parasympatolytiká (PSL) Nadmerná aktivita PSM vyvoláva radu porúch. ktoré možno priaznivo ovplyvniť látkami blokujúcimi účinky ACh na M receptoroch. Medzi anticholinergiká patria okrem PSL i ganglipleigiká a myorelaxanciá, ktoré pôsobia na N receptoroch (majú iné indikácie i štruktúru). Selektivita anticholinergných látok závisí nielen na ich afinite k určitému podtypu receptoru, ale i na farmakokinetických vlastnostiach danej látky. Farmaká s terciárnym dusíkom prenikajú do CNS, kde vyvolávajú NÚ, alebo sa práve pre túto schopnosť využívajú (pr. antiparkinsoniká – atropín, skopolamín). Látky s kvartérnym dusíkom neprestupujú hematoencefalickou bariérou a preto nemajú centrálne účinky. Súčasne s blokádou M receptorov vedú i k inhibícii N receptorov, čím sa sila ich parasympatolitického účinku zosilňuje. PSL sú látky, ktoré blokujú nielen podráždenie PSM, ale i M účinky cholinomimetík. Ich pôsobením sú teda zablokované nielen účinky uvoľneného ACh, ale i účinky ACh nahromadeného pôsobením inhibítorov AChE a látok priamo stimulujúcich M receptory. Účinky parasympatolytík: oko – mydriáza GIT – spazmolytický, spomalenie peristaltiky močový mechúr – relaxácia svalstva, kontrakcia sfinkterov bronchy – relaxácia CNS – blokáda receptorov srdce – blokáda vagu => ↑ srdcová frekvencia, tachykardia !!! žľazy – blokáda sekrécie (slzy, sliny, pot, bronchy, žalúdok) Terapeutické použitie: 1. spazmolytiká GIT, žlčových a močových ciest , pomocné antiastmatiká 2. mydriatiká (súčasne zvyšujú vnútroočný tlak) – lokálne podanie 3. antiarytmiká – u sínusovej bradykardie a AV bloku, antagonizmus bradykardie vyvolanej inými antidysrytmikami a digitalisovými glykozidmi 4. premedikácia pred celkovou anestéziou – bránia zástave srdca 5. zníženie žľazovej sekrécie – slinenie, potenie, hyperacidita (antiulceróza) 6. antiemetiká – blokádou vágového reflexu i centrálneho cholinergného účinku 7. antiparkinsoniká – používajú sa látky dostatočne prenikajúce hematoencefalickou membránou 8.antagonisti pri otrave inhibítormi AChE Indikácie: fenpiverínium -inkontinencia moču, spazmy močových ciest – oxybutinín -žalúdočné vredy – pirenzepín, poldin (tlmí sekréciu), glykopyronín (spazmolytikum) -astma – ipratropiumbromid Nežiaduce účinky: sucho v ústach, obstipácie, meteorizmus, retencia moču, poruchy akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku (KI u glaukómu), hypertermia, CNS-príznaky, blokádou bradykardie sa zvyšuje srdečná frekvencia => zvyšujú sa nároky na kyslík a môžu sa rozvíjať príznaky anginy pectoris -premedikácia pred celkovou anestéziou – atropín, skopolamín -vyvolanie mydriázy pri vyšetrení očného pozadia – homatropín -spazmy GIT a urogenitálneho traktu – butylskopolamín, oxyfenónium,

356

Predávkovanie atropínom: vyššie dávky vedú k zahmleniu vedomia, halucináciam, delíriu až kóme. Pri nadmerenej excitácii a kŕčoch možno použiť benzodiazepíny. Nie sú vhodné fenotiazíny, ktoré majú určitú antimuskarínovú aktivitu. Niekedy je nutné zaviesť riadené dýchanie. Pri nadmernej hypertermii je nutné chladiť organizmus (obklady, ľadové kúpele – antipyretiká nezaberajú!!). Antidotum je fyzostigmín, (pilokarpín odstraňuje len periférne účinky PSL) Delenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) prírodné látky a ich analógy – atropín, skopolamín, homoatropín 2. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) terciárne amíny – oxybutinín, cyklopentolát, tropikamid, pirenzepín b) óniové zlúčeniny N-metylatropíniumbromid, ipratropiumbromid, Nbutylskopolamíniumbromid, trospiumbromid, tropenzilínbromid, poldinmetylsulfát, oxyfenóniumbromid, glykopyróniumbromid, fenpiveríniumbromid, izopropamidjodid, hexazóniumjodid, oxyzóniumjodid 3. Myotropné spazmolytiká (nie sú to parasympatolytiká) a) deriváty izochinolínu – papaverín, drotaverín b) deriváty iných štruktúr – pitofenón, mebeverín, pinavériumbromid 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Prírodné látky a ich analógy

VŠÚ: Základný skelet týchto zlúčenín tvorí tropán, ktorý pozostáva z piperidínového kruhu v stoličkovej konformácii a pyrolidínového kruhu. Napojenie oboch kruhov je možné len pri cis usporiadaní. Substitúcia metylom na dusíku je uprednostňovaná do ekvatoriálnej polohy. Liečivá: atropín (hyoscyamín), skopoloamín, homatropín
Atropín ľahko preniká hematoencefalickou bariérou, kde vyvoláva centrálne účinky: ovplyvnením extrapyramídového systému tlmí pri parkinsonizme svalovú rigidítu pri kinetózach a nauzeách pôsobí antiemeticky. Znižuje sekréciu potných a slinných žliaz a bronchov. Pre nedostatočnú blokádu M-1 receptora blokuje atropín v žalúdku sekréciu kyseliny chlorovodíkovej len čiastočne. Atropín má hlavné použitie hlavne ako mydriatikum, spazmolytikum.

357

Óniové 358 . cyklopentolát (mydriatikum a cyklopleigikumblokátor akomodácie). Spazmolytickú aktivitu zvyšuje substitúcia hydroxylu v alfa polohe kyseliny (môže byť blokovaná éterovou väzbou). Postrannú bázickú časť najčastejšie tvorí terciárna aminoskupina alifatického alebo heterocyklického charakteru. Kvarternizáciou dusíka sa zvyšuje neurotropná spazmolytická aktivita. Fragment kyseliny fenyloctovej nieje podmienkou. v menšej miere nastáva štiepenie esterovej väzby za vzniku kyseliny tropovej a tropanolu 2. Druhý môže byť cykloalkyl alebo menej vhodný dlhší alkyl. Prenesenie bázického zoskupenia z alkoholickej do kyslej časti nepôsobí dysterapeuticky. Aktivita ostáva zachovaná aj vtedy keď dusík je spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca spojený do piperidínového. Účinnejšie sú spravidla S – izoméry.ale i N receptorov.Metabolizmus: atropín . Jeho predĺženie či rozvetvenie pôsobí dysterapeuticky. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Terciárne amíny VŠÚ: 1. ktorý môže byť s alfa uhlíkom uzatvorený do cykloalkylu. N-oxidácia na atropín N-oxid . tropikamid (pri vyšetrní oka). Náhradou za éterovú väzbu sa mení aktivita na antihistaminickú. karbamoyl). pyrolidínového alebo tetrapyrimidínového kruhu. Úplné odstránenie esterovej väzby je možné. a zvyšuje sa aktivita antitusická). 3. Liečivá: oxybutinín (spazmolytikum moč. amidickou väzbou alebo môže byť uzavretá do dioxolánového kruhu. Podmienkou účinku je prítomnosť aspoň jedného lipofilného radikálu najčastejšie fenylu alebo cyklohexylu. Esterová väzba môže byť nahradená tioesterovou. no následnou o-substitúciou jedného z aromatických kruhov sa znížením pohyblivosti opäť zvýši anticholinergné a antiparkinsonické pôsobenie. substitúcia kyseliny octovej dvoma fenylmi zapríčiňuje zmenu cholinergného efektu na anticholinergný. karbamátovou. Aktivita je zachovaná aj v prípade spojenia oboch fenylov do rigidného tricyklu.N-demetylácia na noratropín. Náhrada aminoalkoholov za dlhšie amionalkoxyalkoholy má za následok posun v biologickej aktivite (spazmolytická aktivita sa znižuje. 2.výnimočne trojuhlíkatý nerozvetvený reťazec. pirenzepín (antiulcerózum) b) Óniové zlúčeniny VŠÚ: Kvarternizácia dusíka óniových zlúčenin znižuje lipofilitu a tím schopnosť prenikať do CNS a pri lokálnom podávaní do oka (zníženie nežiaducich centrálnych prejavou). Spojovací reťazec u týchto zlúčenín medzi fenylom a amino skupinou má byť trojuhlíkatý. lebo dochádza k blokáde nielen M. Podmienkou aktivity je dvoj. najmä ak arylalkylamin je na alfa uhlíku v susedstve fenylu substituovaný polárnymi skupinami (hydroxyl.ciest).

izopropamidjodid. Parciálna hydrogenácia izochinolínu spazmolytický efekt výraznejšie nemení Liečivá: papaverín. bronchov a močovodov. cerebrálnych a pľúcnych arteriol. čím potláčajú ich spazmy. Podmienkou účinku sa zdá byť iba dostatočná lipofilizácia vhodne dlhým alkylom alebo v prípade kratších alkylov ich substitúcia fenolom. tropenzilínbromid. eventuálne vhodne substituovaným fenoxylom. trospiumbromid. poldinmetylsulfát. Myotropné spazmolytiká Na rozdiel od neurotropných anticholinergík myotropné spazmolytiká priamym pôsobením bez účasti acetylcholínu ako mediátora znižujú tonus hladkého svalstva ciev. oxyzóniumjodid Metabolizmus: ipratropiumbromid – hydrolýza esterovej väzby (10%). dýchacích orgánov a kardiovaskulárneho systému. 2. a) deriváty izochinolínu VŠÚ: 1. b) deriváty iných štruktúr VŠÚ: Podmienkou myotropnej spazmolytickej aktivity nie je izochinolínový skelet. Je tiež spazmolytikom koronárnych. hexazóniumjodid. drotaverín Spazmolytická aktivita papaverínu. Sú účinné aj ako antiulceróza. N-butylskopolamíniumbromid. pretože podobne účinkujú aj jednoduché alkylaminy. Aminoskupina môže byť od sekundárnej po terciárnu. Prítomnosť metoxy skupín na izochinolíne a benzyle nie je nevyhnutná. Spojovacia metylénová skupina nie je podmienkou zachovania aktivity. fenpiveríniumbromid.zlúčeniny majú vyššiu afinitu k nikotínovým N-receptorom tím účinkujú výraznejšie ganglioplegicky a myorelaxačne. neobmedzuje sa na zažívací trakt. glykopyróniumbromid. Liečivá: -N-metylatropíniumbromid. V terapii sú viacej využívané ako predošlá podskupina a to v indikáciách spazmov hladkého svalstva tráviaceho traktu. 359 . Myotropné spazmolytiká potláčajú tiež kŕče vyvolané BaCl2. zvyšok nezmenený 3. môžu byť nahradené etoxy alebo metyléndioxy skupinami. oxyfenóniumbromid. ipratropiumbromid. antisekrečné látky a bronchospazmolytiká. prejavujúca sa výraznejšie u zvýšeného tonusu svalstva. zažívacieho traktu. 3. ale uplatňuje sa aj pri hladkom svalstve ostatných orgánov vrátane urogenitálneho traktu. žlčníka a močových ciest. V polohe 3 izochinolínu môže byť nasubstituovaný krátky alkyl.

. antiglaukomatikum. pokles TK. antiglaukomatikum. Za mechanizmus účinku sa označuje blokáda vtoku vápnikových katiónov bunkovou membránou. ktorá je v moči eliminovaná ako taká alebo vo forme glukuronidu. Farmakognózia: PARASYMPATOMIMETIKÁ Pilokarpín => Jaborandi folium – Pilocarpus jaborandi (Rutaceae) OL: alkaloidy – hlavne imidazolový alkaloid pilokarpín a izopilokarpín (odvodené od AK histidínu) Droga sa využíva na izoláciu alkaloidu. je to najmä arekolín Použitie: vo veterinárstve ako antihelmintikum Nikotín => Nicotianae folium – Nicotiana tabacum (Solanaceae) OL: alkaloid nikotín (odvodený od kyseliny nikotínovej). kolaps Význam: toxikologický. kyselina nikotínová Účinky: nízke dávky pôsobia na CNS a VNS excitačne. mebeverín Metabolizmus: -mebeverín je rýchlo vstrebávaný a v pečeni esterázami kompletne hydrolyzovaný na kyselinu veratrovú. pitofenón. kŕče. Účinky: miotikum. antidotum pri otrave atropínom Galantamín => Bulbus galanthi nivalis – Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) 360 . vysoké dávky tlmivo Použitie: nikotín =>kyselina nikotínová => vazodilatans. ↑ sekrécie potných a slinných žliaz Prípravky: Pilocarpin gtt. Pilocarpinium chloratum (ČSL4) Arekolín => Arecae semen – Areca cathechu (Arecaceae) OL: tetrahydropyridínové alkaloidy (odvodené od kyseliny nikotínovej) viazané na katechové triesloviny. Semen physostigmatis – Physostigma venenosum (Fabaceae) OL: jednoduché indolové alkaloidy – fyzostigmín (odvodený od AK tryptofánu) Účinky: miotikum. antihyperlipidemikum.Liečivá: pinavériumbromid . ↑ sekréciu žliaz. Alkoholická zložka hydrolýzy je tiež vylučovaná močom.vyvoláva relaxáciu buniek hladkého svalstva GIT priamym pôsobením. spôsobuje bronchokonstikciu. stimulácia črevnej peristaltiky Prípravky: Physostigmin inj. Muskarín => Amanita muscaria Účinky: miotikum. odvykanie od fajčenia Prípravky: Nicorette Fyzostigmín => Semen calabar. z väčšej časti ako glukurónový a sulfátový konjugát.

pyranokumaríny (samidín. Papaverinium chloratum (ČSL4) Chelidonín => Chelidonii herba – Chelidonium majus (Papaveraceae) OL: alkaloidy benzofenantridínového typu chelidonín. visanadín) Účinky: khelín – uvoľňuje spazmy. Cholaspan. močových ciest. apoatropín. kodeín. visnadín – koronárne vazodilatans Rutae herba – Ruta graveolens (Rutaceae) OL: . ftalidotetrahydroizochimolínové alkaloidy (narceín. antiparkinsoniká Alkaloidy (najmä atropín) sa používajú zvyčajne ako súčasť kombinovaných prípravkov.OL: galantamín (alkaloid odvodený od fenylalanínu a tyrozínu) Účinky: ↑ sekréciu žliaz. furochinolínový typ – diktamnín. Podľa MÚ ich možno rozdeliť na: . sangvinarín (nachádzajú sa najmä v mliečnej šťave) Účinky: podobné papaverínu.. akridínový typ – arborinín . Contraspan. visnagín). belladonín. noskapín) Účinok: spazmolytický Prípravky: Papaverin tbl. Papaveris fructus – Papaver somniferum (Papaveraceae) OL: benzylizochinolínový alkaloid papaverín (odvodený od AK tyrozínu). bergaptén .. morfinánové alkaloidy (morfín. aj centrálne sedatívny a toxický. atropín !!! Účinky: uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. norhyoscyamín (noratropín). tebaín). Bellaspon. Prípravky: Atropin. skopolamín L-hyoscamín a D-hyoscyamín sa v takejto forma vyskytujú iba v čerstvej rastline.alkaloidy: chinolínový typ – graveolín.rutín 361 . znižujú sekréciu žliaz. Contraspan.myotropné – priamo pôsobia na sval (papaverín) Tropánové alkaloidy – sú to alkaloidy odvodené od aminokyseliny ornitínu Sú to: hyoscyamín (atropín).j.neurotropné – ovplyvňujú nervový prenos v hladkom svale (tropánové alkaloidy) . pôsobí ako antagonista proti kurarovému ochrnutiu. Spasmoveralgin Belladaonnae radix / folium – Atropa bella-donna (Solanaceae) Hyoscyami folium – Hyoscyamus niger (Solanaceae) Stramonii folium – Datura stramonium (Solanaceae) Papaverín => Opium.furanokumaríny – psoralén. ↑ tonus kostrového svalstva PARASYMPATOLYTIKÁ Spazmolytiká – látky znižujúce patologicky zvýšený tonus hladkého svalstva tráviaceho traktu.inj. cytostatický (nevyužiteľný) Fructus visnagae – Ammi visnaga (Apiaceae) OL: furanochromóny (khelín. sušením (stratou vody) prechádzajú na racemickú zmes t. mydriatiká. žlčových ciest.

steroly (β . linolová.aminokyseliny (kukurbitín.reduktázy Urticae radix (Urtica dioica. m – karboxyfenylalanín) .atropín I: mydriatikum Liečba benígnej hyperplázie prostaty .narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrogénmi v prospech estrogénov . III. antiglaukomatikum ATROPIN gtt. Cucurbitaceae) .β .mastné kyseliny 362 .titerpény . tetracosanol) .mastné kyseliny (kys. – pilokarpín I: oftalmologikum.sitosterol . Arecaceae syn. Rosaceae) . Urticaceae) .lektíny Serenoae fructus ( Serenoa repens. súbor alkaloidov prekrvuje panvovú oblasť a pôsobí abortívne.diterpény .mastné alkoholy (hexaconasol. parasympatomimetikum. linolénová. choleretikum.mastné alkoholy (docosanol.Účinky: spazmolytikum.obsahuje: .sitosterol – palmitát. steroly (β .inhibícia aktivity 5 .štádiá: . furanokumaríny = fotosenzibilizujúci účinok. arachidónová) .sitosterol a jeho glukozid) . – vhodné na fytofarmaká a IV.glukozid.mechanizmus účinku: ..obsahuje: . Sabal serrulata) . kempferol – 3 – glukozid) . – neostygmín I: parasympatomimetikum PILOCARPIN gtt. .triterpénové alkoholy (lupeol) .α .terpény. lupeol) .flavonoidy (rutín.obsahuje: .kumaríny (skopoletín) .steroly: .faktory: . štádium . tenký a pretrhávaný prúd .I..laurát.polysacharidy .steroly (sterolové glykozidy) .prejavy: -časté nutkanie na močenie. stignasterolacetát. II. oneskorenie na začiatku močenia. . triacontanol) Semen cucurbitae (Cucurbita pepo..organické kyseliny .obsahuje: .myristát. rutín (antisklerotický účinok) PRÍPRAVKY: SYNTOSTIGMIN inj. .vitamín E Cortex pygei africani (Pygeum africanum.

Oenotheraceae) (E. parviflorum. případně dráždivém močovém měchýři. Interakce Nejsou dosud známy. angustifolium. collinum) . Léčebný účinek se plně projeví alespoň po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby. Kontraindikace Přecitlivělost na některou složku přípravku. 4. uvnitř tmavě hnědá pasta. Epilobium. Těhotenství a laktace 363 . Specielní upozornění Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplázie. montanum. myricetínu) .1. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ 1 tobolka obsahuje: Serenoae extractum (10-14. U mužů středního a vyššího věku při funkčních obtížích spojených s nezhoubným zbytněním prostaty: časté močení (zvláště v noci). Indikace Benigní hyperplázie prostaty stadium I . roseum. galovej) .obsahuje : .triterpénové kyseliny SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. kvercetínu. E.3:1) 160 mg. chronických prostatitidách.312.II. zelené. 4. 4. také u žen.3. Urticae radicis extractum siccum (8. obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení. 4. 4. Dávkování a způsob podání Obvykle 2 tobolky denně (ráno a večer). NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTAKAN (R) FORTE 2. E. měkké želatinové tobolky. E.flavonoidy (glykozidy kempferolu. Podpůrně při doléčování po operacích prostaty.6. 3. Popis přípravku: oválné.2.4. E.. KLINICKÉ ÚDAJE 4.triesloviny (deriváty kys. v průběhu jídla nebo po jídle.5:1) 120 mg.5. Nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu. 4. LÉKOVÁ FORMA Tobolky. pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a prostatopatie s tímto onemocněním spojené. slabý močový proud. s vysazením léčby účinek odeznívá.fenolové kyseliny Herba epilobii ( r.

Ojediněle zvláště při užívání na lačno se mohou vyskytnout žaludeční obtíže jako nauzea nebo pyróza. 5. Inkompatibility Nejsou dosud známy.7. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Fytofarmakum. Urologikum. 4. Farmakokinetické vlastnosti Nejsou známy. Použití extraktu vede ke zvětšení proudu moči a zlepšení potíží při močení.alfa reduktázy.2.4.Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu na průběh těhotenství nebo laktace. Předávkování a) Příznaky otravy Nebyly až dosud zaznamenány. 5. současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový účinek. Druh obalu Tobolky: blistr Al/PVC. papírová skládačka.3.5.9.1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Není pravděpodobná. Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle při běžném dávkování dobře snášen. chraňte před světlem. 5.3. 6. 4. Experimenty na zvířatech neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek. čímž snižuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. Tím je omezeno zvětšování prostatické tkáně. b) Léčba intoxikace Nebyla dosud prováděna.2. 364 . 5.a inhibicí enzymu aromatázy. Zatím nejsou dostupné údaje u lidí. příbalová informace v češtině. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Výsledky experimentů na zvířatech vykazují velmi nízkou toxicitu extraktu ze Serenoa repens (LD 50 > 50 g/kg). Farmakodynamické vlastnosti Extrakt z plodů Serenoa repens a z kořene kopřivy dvoudomé působí v cílové prostatické tkáni androgenně především inhibicí enzymu 5 .1. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Silica colloidalis anhydrica Sojae oleum hydrogenatum Triglycerida saturata mediolonga Glycerolum 85% Ceruleum protectum V 50% Ferri oxidum flavum Ferri oxidum nigrum Gelatina 6. čímž snižuje přeměnu testosteronu na estrogen. 4. C. Doba použitelnosti Tobolky: 3 roky. Skladování Tobolky uchovávejte v suchu při teplotě 15-25 st. s následným snížením intracelulární proteosyntézy. 6. Extrakt z Urtica dioica také nevykazuje toxický účinek v experimentech na zvířatech. 6. 6.8.

1999 (č. rastie hlavne na Kryme alebo v Amerike. Ranunculaceae ploštičník strapcovitý Hlavne v USA. Návod k užití Není zapotřebí. v čase klimaktéria . 120 a 200 tobolek.. ergometrín. má výšku do 3 m. v Ázií. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Dr. 4 76227 Karlsruhe SRN 8. Fructus agni casti – Agnus castus – Verbenaceae vitex jahňací – železníkovité je to kríkovitý strom.j. Radix hydrastidis – Hydrastis canabensis – Ranuncelaceae Vodilka kanadská benzylizochinolínové alkaloidy Gynekologiká liečivá používané pri gynekologických ochoreniach. prípravky: AGNUCASTON tbl. flavonoidy – kasticín mastné oleje horčíny – vilicín. mastodýnia (zdúrenie prsných žliaz). REGISTRAČNÍ ČÍSLO V registračním řízení. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE V registračním řízení. agnuzid. Kanade triterpenové glykozidy – akteín.. cimicifukozid 365 . MASODYNON gtt. kaslín použitie – poruchy menštruačného cyklu. Silica – 0. 10. neplodnosť (funkčná).5 % . Secale cornutum – Claviceps purpurea – Clavicipitaceae ergotamín.6. Willmar-Schwabe-Str.6. 9. Radix cimifugae – Cimifuga racemosa.Velikost balení: 60. 13157/95) //1999/06/22 Pohlavné hormóny Uterotoniká Zvyšujú tonus meternicového svalstva a používajú sa na zosilnenie maternicových kontrakcii a urýchlenie tretej pôrodnej doby. 6. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22.? cieneol Monoterpénové glykozidy – aukulín. 7.. sol. Willmar Schwabe GmbH and Co.

stignosterolacetát. Prejavy – častné nutkanie na močenie. . kamferol – tri – glukozid) Mastné alkoholy – hexocasanol. PROSTAGUT FORTE cps. laurát – glukozid sitosterol. myristát.účinkujú po 4 týždňoch. UROHERB Fructus serenoae – Serenos repens – Arecaceae Terpeny. triacantanol Prípravky PROSTA – URGENIN cps. zúženie močovej rúry. PROSTASERENE spc.živica a horčíny (15 .20 %) cimicifugín organické kyseliny – izoferulová mastné kyseliny – olejová. lupeol) Flavonoidy (rutín. ale neužívajú sa viac ako 6 mesiacov Liečba benígnej hyperplázie prostaty Muži nad 50 rokov mávajú zväčšenú prostatu ( hyperplázia prostaty). 366 . zníženie TK použitie: klimakterické ťažkosti. oneskorený začiatok močenia. predmenštruačné poruchy prípravky: CIMISAN tbl. tenký a pretrhávaný prúd Faktory: narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrgénmi v prospech estrogénov štádia: I II III . URTICA APS tbl. PROSTAGUT MONO cps. palmitová fytosteroly tanín účinok: sedatívny na VNS. podobný oxytocínu. čo spôsobuje časté močenie.v prvých troch štádiach sú vhodné fytofarmaká IV – operácia Mechanizmus účinku – inhibícia aktivity 5 – alfa – reduktázy Radix urticae – Urtica dioica – Urticaceae Steroly (beta – sitosterol a jeho glukozid) – hlavné účinné látky Triterpény Kumatíny (skopoletín) Polysacharidy Lektíny Prípravky: UTRIKON cps. MENOFEN tbl. steroly (beta – sitosterol – palmitát.

obsah obidvoch látok je po celý cyklus aplikácie konštantný. Semen cucurbitae – Cucurbita pepa – Cucurbitacaea Steroly (sterolové glykozidy – beta – sytosterol glukozid) Mastné kyseliny (kyselina linolová. ethinylestradiolum IS: jednofázové steroidné perorálne estrogén – gestagéna antikoncepcia CH: nízkodávkový prípravok. norgestimát je rýchlo metabolizovaný tzv. Gestagény zvyšujú viskozitu hlienu a tým neprepustia spermie. 367 . Narušujú tubulárnu aj cervikálnu motilitu (tento fenomén je nejasný). CILEST tbl. inhibuje ovuláciu blokádou hypotalamického receptora a následujúcou zábranou uvoľnovania gonadotropínu – releasing Ho. arachidónová) Diterpény Organické kyseliny Aminokyseliny (m – karboxy – fenylalanín. Herba epilobii – E.CAPISTA tbl. linolénová. Estrogény a gestagény alterujú endometriu a znižujú pravdepodobnosť implantácie. first. kukurbitín) Vitamín E Prípravky: TURIPLEX cps. passiflorum angustifolium (vrbovka úzkoliská) montánum (horská) roseum (ružová) Triesloviny (deriváty kyseliny gálovej) Flavonoidy (glykozidy kamferolu. myricetínu) Triterpénové kyseliny Prípravky: EPILOBIUM spc. FU: dobrá rezorpcia. PEPONEN cps. kvercetínu. Cortex pygei africani – Pygeum africanum – Rozaceae Slivka africká Steroly (beta – sitosterol) Triterpénové alkoholy Mastné alkoholy (docosonol.pass efektom na aktívny metabolit 17 – deacetylnorgetimát a tri – ketonorgestimát a norgestrel ethinylestradiol je hydroxilovaný a vylučovaný vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov ľadvinami a stolicou. tetracosanol) Mastné kyseliny Fenolové kyseliny Prípravky: TADENAN cps. S: norgestimátum.

návaly tepla. potenie. podráždenosť. V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a estrogénne metabolity. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. poruchy spánku) predovšetkým pri prukázanej zníženej sekrécie estrogénov KI: precitlivelosť. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. metastazujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. aplikácii účinný. P. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov.nemá sa však používať. pretože C-17alkylové androgénysú hepatotoxické. je tento ester rezorbovaný do lymfy. Indikácie: Terapeuticky sa používajú u hypogonadizmu a pri zpozdení puberty. tak estrogénnych receptorov. vytváraný v intersticiálnych Leydigových bunkách varlat. ktorým je pripisovaný extrogenoidný účinok I: ľahšie menopauzálne neurvogetatívne potiaže (nervozita. čimž obchádza pečeňa a vstupuje prostredníctvom ductus thoracicus do systémovej cirkulácie. tehotenstvo a kojenie NU: zažívacie obtiaže. Vzhľadom na to.m. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stimulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). 368 .o. obsahuje triterpénové glykozidy. zvyšujúcou sa lipofilitou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. zvyšujú libido.alfa –metylT pri p. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. vaskularizáciu kože. Pre svoju vysokú metabolickú stabilitu je 17. S: cimicifugae extractum siccum 40 mg v 1 poťahovanej tablete IS: fytofarmakum. nádorové ochorenie prsníka a maternice. CH: suchý vodne alkoholový výťažok z oddenku ploštičníku. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. depresia. aktívny je mesterolón. aplikáciu sú T – propionát a T – heptanoát. obd. že undekánová kyselina má charakter mastnej kyseliny.o.užívanie. Deriváty T pre klinické použitie Estery T pre depotnú i. Stimulácia spermatogenézy pri nedostatku gonadotropínov (FSH. majú anabolické účinky. čo je 1 alfa-metyldihydroT. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. Testosterón undekanoát – pre p.I: antikoncepcia CIMISAN tbl. Vyrábajú sa tiež transdermálne systémy s T. kožné prejavy Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón.o.

Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. Keď koncentrácia estradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. Estrogény 369 . enzýma. ktoré potom v odpovedi na stimuláciu LH začne produkovať progesterón. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. antikoncepčný účinok. u žien predovšetkým po klimaktériu. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. bikalutamid. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). estrogény a gestagény (progestíny).. t. Atlas 253 Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dozrievanie vajíčka a ovulácia. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. Obr. Estradiol stimuluje proliferáciu endometria a zvyšuje permeabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. V prvej polovici menštruačného cyklu stimuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. karcinómu prostaty.HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. nilutamid. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. Podávajú sa u pubertaz praecox. pri zlom hojení rán (nandrolon). v rekonvalescencii po operáciach. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. naviac pôsobí ako gestagén.j. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie k odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. spätnoväzobný mechanizmus v adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie FSH . pri popáleninách. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve.. produkcia estrogénov a gestagénov. čím znižuje vnútornú sekréciu gonadotropínov používa sa na zníženie libida u hypersexuality. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procesy riadené hypofyzárnymi gonadotropínmi FSH a LH. Neprasknuté folikuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. ktorý pôsobí ako LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. Medzi nesteroidné antiandrogény patrí flutamid. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu.

používajú sa i konjugované estrogény. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. k odstráneniu premenštruačnej tenzie. Ďalším prirodzeným estrogénom. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. gestagénnu a androgénnu. Ďalej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. alebo zbrzdené estrogény). ktorý predovšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. anabolickú. cyproterón acetát. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. hnačka. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. hlavy. estrogénnu.5 x vyššiu afinitu k progesterónovému receptoru. slabé. u amenorey.Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Nomegestrolacetát – má 2. pri hroziacom potrate. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou antiestrogénov. substitúcii ovariálnych Ho. a niektorých nádorov. zvracanie. ktorý sa tiež konjuguje a eliminuje. 370 . nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. bolesti prsníkov. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnandiol. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. lynesterol a predovšetkým norethisterón a tibolon. Z ďalších derivátov – ethinylestradiol. gluko-a minerálnokortikoidnú aktivitu. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. Častou indikáciou je osteoporóza. gestonoron. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. k liečbe endometriózy. dydrogesteron. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesteron. hydroxyprogesteron. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. medroxyprogesteron. nemá žiadnu androgénnu. Mestranol sa používa k p. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Ich účinky sú sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi.o. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. estradioly benzoas a estradioly valeras). Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. stilbestroly (diethylstilbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. Má výraznu antiestrogénnu aktivitu. retencia vody. zmeny na estrogén dependentných orgánoch a i. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (patrí medzi tzv. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chýbajúceho progesterónu.

ktoré bránia priechodu a nidácii vajíčka. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. Platí zásada: toľko. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethinyltestosterónu = ethisterónu (napr. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen.pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. desogestrel. dňa menštruačného cyklu až do 21. injekcie. alebo gestagény alebo ich kombinácie. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. Používané dávky majú byť malé.Atlas str. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. k ovulácii nedochádza. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. gestoden) alebo acetátu 17 – alfa – hydroxyprogesterónu (cyproterónacetát). Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. koľko je možné. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska.↓ tvorby ováriového folikulu . znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie cervikálneho hlienu. Stimulácia terciálneho folikulu FSH je znížená. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. ktoré signalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. lynestrenol. čo je v súčastnosti najbežnejšie.↓ LH zabránenie ovulácií). dňa podáva kombinácia estrogénov a gestagénov. endometria. sú kapronát 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxyprogesterónu. m. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka.o.255 Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. U simultánych prípravkov sú naopak po celú dobu užívania kombinované E 371 . norethisteron. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. tamoxifen) pri liečení osteoporózy v menopauze. ale spoľahlivé. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. 24. koľko je nutné. Preto vývoj smeruje od tzv. dimethisteron. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom.. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh uvoľňovania E a progesterónu. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. okrem u monofázického typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. je účinnosť a tolerancia. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. vajcovodov. tak málo. Tzv. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami estrogénov v krvi. Prípravky pre p. Obr.

žalúdočné obtiaže.noretisterón – acetát 4. . zmeny telesnej hmotnosti. Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. 372 . bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. napätie prsníkov.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3.. Endogénne G – progesterón. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. Gestagény 2.↑ LDL. bráni normálnej proliferácii endometria.a G. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. aterogénny efekt .. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. griseofulvín.neodráža liplidické pomery .trojfázové . Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. benigný nádor pečene. nauzea.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifampicín. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Interakcie – zlyhanie HA . E rovnaké . nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové. zvyšuje ho fajčenie). Porucha tolerancie glukózy.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . Pregnálny – medroxypregesterón – acetát .dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. depresívne nálady. 13 – etylgonány) . norgestrimát. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké.. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne.hydroxyprogesterón . Rýchla aplikácia G prispieva k inhibícii nadradených centier v CNS.desogestrol .gestodén – malá androgénna aktivita .. cholestáza. gestodén). čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a antiandrogénnu aktivitu .17 – alfa . ako antiandrogénny .norgestrimát . retencia vody. Môže sa vyskytnúť hypertenzia. užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE).má nielen androgénnu aktivitu.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G.rovnaká dávka E a G . Obr. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . 257 Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. poruchy libida. nepoužívajú sa v HA 2. môže sa manifestovať diabetes. môže zabrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. Atlas str. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. bolesti v hrudníku.

Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. je to atagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy.75 mg do 48 hodín) RU 486-antagonista progesterónových receptorov.lynestrenol. alkohol.vyvolanie umelého potratu v 1. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. ale najneskôr do 72 hodín po koite. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. mifepriston . alebo prípravok obsahujúci len progestín. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. fajčení. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia inhibičné účinky estrogénu na hypofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínov.- fenobarbitál. diabete. fenytoin. Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. keď je podávanie E kontraindikované. Stimulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. odstránenie dysmenorey. ↓ tumor maternice. Prípravky pre p. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. karbamazepín. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. používajú sa klomifen.trimestri. ↓ benígnych ochorení prsníka. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). Antigestagény . ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyethoxyetanolu. a to do 12 – 24 hodín. podanie . pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu je možné použiť buď jednofázový kombinovaný prípravok. 373 . zníženie výskytu ováriových cýst.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profylaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy.zabraňuje nidácií.o.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. spoločne s misoprostolom - - Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Nasleduje menštruačné krvácanie. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . tamoxifen a roloxifen. a laktácií.

zatiaľ čo vo vyšších dávkach vyvolávajú spánok a v niektorých prípadoch až narkózu. u ktorého sa však jedná o sekundárny efekt. pôsobí napr. nepriame Hy. vyvolávajú ukľudnenie. Najstaršou drogou so zisteným sedatívnym a hypnotickým účinkom bolo opium.V malých dávkach tlmia psychický nepokoj a uľahčujú zaspanie. REM-fáze. čím vyvolávajú spánok. Hypnotiká sú látky. Spánok „je fyziologickými zmenami sprevádzaný a stále sa opakujúci normálny stav inaktivity a nereaktivity “. ktoré útlmom spravidla zvýšeného podráždenia CNS. Bromidy (NaBr. môže preto pri dlhodobom 374 . pôsobia Hy v nižších dávkach sedatívne a ukludnením navodzujú ospalosť. 1. Vhodnosť a kvalita hypnotika sa okrem iného určuje aj podľa vplyvu na toto REM-štádium spánku. ale len zvolna eliminované. nepôsobia však hypnoticky. Štrukturálna odlišnosť Hy odráža sa v rozdielnom charaktere pôsobenia. ktoré zosileným útlmom navádzajú stav podobný fyziologickému spánku. označované často ako hypnagoga. Medzi tieto tzv. ktoré pôsobia priamo na mozgový kmeň. ide o prechodné vyradenie vedomia a zníženie vzrušivosti CNS pri súčasnr prebiehajúcich zmenách v celom organizme.SEDATÍVA HYPNOTIKÁ Sedatíva sú látky. b/ Hy. aj. ethanol. bromidy. Ako tzv. priame Hy patria predovšetkým barbituráty. ktorá sa vyznačuje zvýšenou pohyblivosťou očných bulví. aldehydy. Bromidy sú síce rýchlo vstrebávané. ktoré pôsobia na mozgovú kôru bez ovplyvnenia autonómnych funkcií a zvyšujú sklon k spánku. Pretože spoločným rysom obidvoch skupín je útlm CNS. podľa ktorého sa rozlišujú na: a/ Hy. Z rôznych fází spánku najväčší význam sa prikladá tzv. stojaci za dominujúcim analgetickým účinkom. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v čiastočnom vytesňovaní chloridových íonov z CNS. zatiaľ čo bróm viazaný kovalentne v organických zlúčeninách alebo vo forme bromičnanových iónov túto schopnosť nemá. KBr) Bromidové ióny vyznačujú sa typickým tlmiacim efektom na CNS.

. nespavosti a kožným prejavom. -používa sa najmä vo veterinárstve k vyvolaniu oblúzenia alebo k zosilneniu narkózy. prejavujúcim sa zníženou schopnosťou sústrediť sa. dostavujúca sa po počiatočnom excitačnom štádiu. C CH3 OH Účinok potenciuje i prítomnosť dvojnej (trojnej) väzby.u vyšších alkoholov pre prevažujúci vplyv lipofilných alkylov je ich vplyv menej zreteľný. účinkujú karbamáty sekundárnych a terciálnych alkoholov výrazne hypnoticky -Všetky dnes predovšetkým ako psychosedatíva a čiastočne hypnotiká používané látky sú terciálne alkoholy 3. Zatiaľ čo karbamáty odvodené od primárnych alkoholov pôsobia len sedatívne. hypnoticky účinkujúci OH CHLORALHY DRÁT trichlórethanol. 375 .Hypnotickýefekt ovplyvňuje charakter alkoholu. Alkoholy (chlorobutanol) Empiricky poznaná hypnotická aktivita etanolu. Rastie od primárneho k terciárnemu. amónnych a vápenatých. najmä sodných. Amidy a alifatiké ureidy (bromizoval) VŠÚ: Aktivitu zvyšuje rozvetvenie reťazca halogenácia a prítomnosť násobnej väzby. jeho dráždivého efektu pri vonkajšom použití využívajú reumatické prípravky(RHEUMOSIN) Cl3CCH OH 4. CHLOROBUTANOL Zvýšenie sedatívneho účinku sa dosahuje blokovaním hydroxylovej skupiny karbamátovou väzbou (prolongácia účinku pravdepodobne potlačením hydrofility a spomalením biotransformácie). CH3 CCl3 Účinok potenciuje halogenácia. potom klesá.užívaní dôjsť k ich kumulácii v organizmu a k toxickým prejavom. zvlášť u nižších alkoholov . dala podnet k podrobnejšiemu štúdiu vzťahu štruktúry a hypnotickej aktivity. -Zavedením ďalšieho hydroxylu tento trend ešte zvýrazňuje. V praxi sa používali bromidy málo toxických katiónov.V rade n-alkoholov sa zo zväčšujúcim sa alkylom rastie A i toxicita po oktanol.v organizme dochádza k redukcii na lipofilnejší. Bromid draselný. draselných. Nevýhodou sodných a vápenatých solí je ich hygroskopičnosť. VŠÚ: . zavedenie aromatického radikálu potenciuje antikonvulzívnu aktivitu.Kalium bromatum -spolu s bromidom amónnym sú súčasťou dermatologického prípravku ALYSAL pasta 2.bromismu. pri čom OH skupina pôsobí skôr dysterapeuticky. Aldehydy (chloralhydrát) Nežiadúca dráždivosť aldehydickej skupiny čiastočne potlačuje prevedenie na menej dráždivé semiacetály s vhodnými alkoholmi Chloralhydrát.

cykloalkylom.Rozvetvením A skracuje a prehlbuje. 5.v.Kys.Predĺženie alkylového reťazca v polohe 5 A zvyšuje (optima sa dosahuje pri celkovom počte 7 až 8 uhlíkov obidvoch substituentov). 5.sulfonylová skupina pôsobí dysterapeuticky .5 – disubtitované deriváty a ich Nmetylanalógy s pKa v rozmedzí pH fyziologického prestredia (barbitál pKa 7. pentobarbital.dialkylderiváty. Cyklické ureidy – barbituráty (barbital. . ale iba rozpustnosťou v lilpidoch. . amobarbital. účinkuje však len krátko (3-4 hod).Substitúcia alkylov v polohe 5: a) prítomnosť násobnej väzby alebo halogénov účinok skracuje a prehlbuje b)zavedením polárne skupiny ako sú karbonylová. je štiepený na kyselinu alfabromisovalerovú.8) prenikajú ľahko do CNS a sú silnými Hy. butobarbital) VŠÚ: . fenobarbital.CH3 BROMISOVAL CHCHCONHCONH2 CH3 Br Met: debromovaný na isovalerylmočovinu. uhlovodíkovými fragmentami substituovaného uhlíka ako hydrofilné zoskupenie. pri i. t. Význam fyzikálnych chemických vlastností Pre zachovanie aktivity v skupine barbiturátov bol jednoznačne preukázaný význam pKa. hexobarbital. kedy zhruba 50 % podaného liečiva sa vyskytuje v ľahko strebateľnej nedisociovanej forme. barbiturová nesubstituovaná je neúčinná i monoalkylbarbiturová lebo majú silne kyslý charakter. A rastie od dimetyl. Lipofilita – u barbiturátov so zhruba rovnakou pKa nie je pri p. Zatiaľ čo Nmetylácia A zvyšuje a prehlbuje. podaní vstrebávanie žalúdočnou sliznicou ovplyvnené disociáciou.j. Nevhodná je tiež 1.Posun v aktivite náhrada O na uhlíku v polohe 2 izostérnou S (tiobarbitali majú rýchly nástup účinku so značným prehĺbením efektu.o. . aprobarbital. ktorá je eliminovaná vo forme konjugátu. .Ďalšie možné obmenysú na dusíkoch v polohách 1 a 3 a uhlíku 2. hydroxyamino. . Pre rýchly nástup účinku je vhodný k navodeniu spánku.Účinné sú 5. aplikácii vedú k ultrakrátkej narkóze). Preto hypnoticky účinkujú iba barbituráty s pKa blízske fyziologickému pH. Zatiaľ čo kyselina barbitúrová a kyselina 5 – aminoalkylbarbitúrová pre vysokú kyslosť len nepatrne prechádzajú do CNS a sú neúčinné. cyklobarbital.Pre zachovanie aktivity majú význam pKa a rozdelovací koeficient.5. N-alkylácia pôsobí dysterapeuticky. Mechanizmus účinku 376 . allobarbital.k dietylderivátom . tiopental. . ..Nezbytnosť amidickej skupiny v susedstve kvartérne.A sa nemení keď jeden z alkylov je nahradený fenylom .3-dialkylsubstitúcia. (Bunkovými membránami prechádzaqjú liečivá v nedisociaovanej forme.

amobarbital. Vysvetluje sa to ich schopnosťou inhibovať oxidatívnu fosforyláciu a interferovať s tvorbou ATP. Uvedené metabolické procesy môžu u jednej látky prebiehať súčasne alebo postupne s rôznou rýchlosťou. Kyselosť prepožičiavajú barbiturátom vodíky na dusíkoch v polohách 1 a 3. Deriváty používané ako intravenózne narkotiká sa prednostne ukladajú do lipidových tkanív CNS.Staršie predstavy – barbituráty stabilizujú cerebrálne bunkové membrány a zvyšujú prah excitácie. Hlavné metabolické cesty sú: a) oxidácia na substituentoch v polohe 5. . ktorým by barbituráty mohli pôsobiť. c) Z iných biotransformačných ciest bola preukázané pomerne rýchle oxidatívne odbúravanie barbiturátov substituovaných v polohe 5 alkenylmi (allobarbital). ktoré môžu byť ďalej biotransformované. bolo však preukázané i rozdielne chovanie jednotlivých enentiomérov v organizme. že N – alkyláciou v dôsledku asymetrie molekuly vznikajúce enatioméry vykazujú rozličnú aktivitu viedlo k formulácii receptorového mechanizmu pôsobenia. Dĺžka narkotického účinku je potom daná dĺžkou trvania depotu v tukovom tkanive. buď ako také alebo pri injekčnej aplikácii vo forme solí. V nezmenenej forme sa vylučujú najmä dlhodobé Hy. časť je biotransformovaná v pečeni. Nevylučuje sa ani možnosť interakcie barbiturátov s niektorými neuromediátormi alebo ich systémami. alebo na predposlednom uhlíku na sekundárny alkohol až ketol. R1 R2 R3 X -etyl -etyl vodík kyslík -etyl -fenyl vodík kyslík -CH2CH=CH2 -CH2CH=CH2 vodík kyslík -etyl -izopentyl vodík kyslík -etyl -1-metylbutyl vodík kyslík 377 .5 – disubstituované barbituráty. Skôr výnimočne dochádza k oxidatívnej desalkylácií. zatiaľ čo krátkodobé narkotiká sa pomerne rýchlo odburávajú. alebo halogénalkenylmi (brallobarbitál). sú GABA-ergný systém. fenobarbital. Metabolizmus Barbituráty sa podávajú. ktorý je daný do vzťahu predovšetkým s účinkom benzodiazepínov. takže konečný výsledok biotransformácie je vždy väčší počet meetabolitov. Alkyly sa oxidujú na terminálnom uhlíku na primárne alkoholy až kyseliny. Tiobarbitály sú čiastočne desulfurované. u fenyl analógov vzniká príslušný p – hydroxifenylderivát. napríklad pri vinylderivátov. U cyklohexyl – alebo cyklohexenyl – barbiturátov dochádza k oxidácií na cyklohexánový derivát. Novšie predstavy – bola preukázaná schpnosť inaktivaovať fosfofruktokinázu a tým vyvolaná parciálna metabolická blokáda procesu glykolýzy. pentobarbital. Skutočnosť. b) N – metylderiváty sú oxidatívne demetilované na hypnoticky účinné 5. Iným uvažovaným neuromediátorovým mechanizmom. u niektorých docádza k totálnej deštrukcií základného pyrimidinového skaletu. allobarbital. napr. barbitál. O R1 R2 O N N R3 CX H Barbiturát barbital. Metabolizmus prebieha dvoma cestami: Časť barbiturátov sa vylučuje ľadvinami v nezmenenej forme.

Thiopental – vo vorme sodnej soli. korý je najúčinnejším krátkodobým Hy tejto rady. Len v menšej miere oxidáciou na dvojitej väzbe cyklohexenylu cez 1. thalidomid – vyskytuje sa v dvoch izoméroch. ale iba (-) – S – forma je biotransformovaná na embryotoxické a teratogénne metabolity kys.použitý vo forme sodnej soli . nebezpečenstvo zneužitia k suicidným účelom) dali podnet k hľadaniu vhodnejších Hy odlišnej štruktúry 6.2 – epoxid vzniká diol. v polohe -1-metylbutyl vodík síra -butyl vodík kyslík tiopental. obidva izoméry pôsobia hypnoticky.6 – dioxopiperidíny (glutarimidy) – glutetimid.ftalyl – L . odoznieva už za 15 min.v terapií sa používa racemát. -metyl 6 vznik OH až O -cyklohex-1-ényl vodík kyslík -cyklohex-1-ényl metyl kyslík iní Met: allylová oxid.cyklobarbital.5 dimetylbarbitúrová . methyprylonu. dalo podnet príprave 2. Met. – hlavnou metabolickou cestou je allylová oxidácia v polohe 6 cyklohexenylu za vzniku hydroxy a oxohexobarbitálu. Hypnoticky pôsobia aj 2. N. -etyl aprobarbital.4 – dioxotetrahydropyridínu a 2. navýkovosť.4 – dioxopiperidínu.asparágové O H N O C2H5 378 GLUT ET IMID . že v skupine barbiturátov pre zachovanie aktivity nestačí zvyšovať lipofilitu. butobarbital -etyl Barbitál – dlhodobé Hy často v zložených prípravkoch. je vhodný k navodeniu narkózy a pre krátkodobé chirurgické zákroky 6. Cyklobarbitál . -etyl hexobarbital. dihyprylon( -aj antitusické pôsobenie) – pre určité riziko poškodenia krvného obrazu týmito liečivam. používa sa ako ultrakrátke vnútrožilné narkotikum. krátkodobé Hy a injekčne ako narkotikum. ale že je u nich nutné zachovať slabo kyslý charakter. s ktorého štiepením sa uvoľňuje kyselina 1.1 Dioxopiperidíny ( glutetimid) Zistenie.. Allobarbitál – stredne dlhé Hy Fenobarbitál – používa sa ako dlhodobé Hy a antiepileptikum u grand mal a ako antidotum u otravy kŕčovými jedmi (strichnín) Amobarbitál – stredne dlhé Hy Pentobarbitál .Krátkodobé Hy. aby bol dosiahnutý maximálny kľud. podávaný pacientom po operáciach.vo forme vápenatej soli stredne dlhé Hy Hexobarbitál . Liečivá: pyrithyldion. u ktorých alkyláciou v polohe 3 sa dosiahlo výraznej lipofility za súčasného zachovania slabej kyslosti . Nebarbiturové hypnotiká nevhodné vlastnosti barbiturátov (toxicita.dáva sa prednosť metylovanému analógu dihyprylónu. i keď účinok je viazaný na S – (+) – izomer.

1. Met: v organizme je metabolizovaný oxidáciou na veľa hydroxyderivátov. Obidva izoméry sú rovnako oxidované na benzénovom kruhu za vzniku mono a dihydroximetabolity. ktorý je potom acetylovaný. Metabolizmom vznikajú 5 – hydroxyglutetimid je hypnoticky dva krát účinnejší než racemát. ktorý je eliminovaný ako konjugát. pôsobí aj svalovo relaxačne. buď priamo ako taký. nitro skupiny na aminoderivát. ale prítomnosť metylu na C v polohe 2 je nutná Jeho zámena vyšším akylom vedie zníženiu hypnotického a vystupňovaniu antikonvulzívneho pôsobenia. 379 .Met: (-) – izomér sa oxiduje na etyl a (+). . nízka toxicita. flumazenil) VŠÚ: Vedľa zámeny Cl v polohe 7 benzodiazepínového bicyklu za nitro skupinu hypnotickú aktivitu zvyšuje i substitúcia metylom i iným substituentom na N v polohe 1 alebo prítomnosť halogénu v o-polohe fenylu. CH3 O N O2N FL UNIT RAZEPAM F N Met. triazolam. Použitie – pri poruchách spánku sprevádzaných stavmi podráždeností. alebo sa oxiduje na 3 – hydroxynitrazmam. N arylom alebo heterocyklom znížuje aktivitu). Použitie – ako vedľajšie účinky sa prejavujú myorelaxačné vlastnosti a antikonvulzívne pôsobenie. ktoré sú eliminované ako glukuromidy. rýchly nástup účinku. Použitie – pôsobí hypnoticky aj antikonvulzívne. Redukcia na nitroskupine. alebo po predchádzajúcej redukcii nitroskupiny. flunitrazepam. Mech účinku vzťah k GABA-ergnému neuronálnemu systému N O2 N NITRAZEPAM H O N Met: red.Aby na dusíku v polohe 3 bol fenylový radikál (výmena za alylom.Chinazolinony (metachalon) VŠÚ: -Pre A je dôležitá nesubstituovaná aromatická časť chinazolínu (sub MET ACHALON N CH3 Cl i metoxylom dysterapeutická). oxidatívna hydrosylácia v polohe 3 a naviac oxidatívna demetylácia.2.krátkodobé Hy. strachu.izomér na piperidínovom kruhu. hodí sa k navodeniu prirodzeného spánku 6. duševného napätia. Snaha o vystupňovanie A spomalením metabolického odbúravania v polohe 1 vyústilo k prípraveTricyklické triazolo–benzodiazepínov.Benzodiazepiny (nitrazepam. ale sa nemení keď triazolový kruh sa nehradí imidazolovým.A potenciuje halogén v o-polohe. Použitie. O CH3 -Zámena metylu v o-polohe benzénového jadra etylom alebo Cl A neovplyvňuje. 6. ktoré sú eliminované ako glukuronidy.

CH3 1 N N 4 Cl T RIAZOL AM 6 N Cl Met: oxidatívne hydroxylovaný na alfa-hydroxytriazolam dalej 4-hydroxy triazolam a alfa-4-dihydroxy derivát Použitie – krátkodobé Hy. meprobamát). alfa . klasické antihistaminiká a antialergiká ( difenhydramin. pyridonový analog mefenhydraminu doxylamin . alebo piperazinový derivát meklozin.4. tlmením jeho zvýšenej dráždivosti. Alkoholové skupiny sú esterifikované kyselinou octovou.4 až 0. napr. mierne antikonvulzívum a myorelaxant Flumazenil Blokuje centrálne efekty liečiv účinkuje prostredníctvom benzodiazepínových receptorov ako kompetitívny antagonista. izovalérovou a i. nástup pomerne rýchlo. Iné štruktúry (klometiazol) Hypnotickú aktivitu vykazujú aj liečivá iných terapeutických skupín – prakticky všetky psychofarmaká typu neuroleptík (benzodiazepíny. guajfenesin. nežiadúce účinky bývajú pokles TK a riziko vzniku psychickej a fyzickej závislosti Sedatíva – farmakognózia Ukľudnujú CNS. alebo vo forme ester . kamfén) .seskviterpény (beta. Radix valerianae – Valeriana officinalis . N5 F 8 CH3 ukončenie týmito látkami navodenej..glukuronidu N 3 1 N COOC2H5 6. trankvilizéry. Hydrolytiycké štiepenie esterovej väzby na kyselinu.5 až 2 % . alebo udržovanej narkózy. KLOMET IAZOL S ClCH2CH2 CH3 N má tiež antikonvulzívne pôsobenie Ind: pri akútnej psychomotorickej agitovanosti a akútnych príznakov alkoholizmu. Met.bisakolén. O alebo antidotum pri predávkovaní. valeranan.monoterpény (borneol..6 % . zodpovedajú za spazmolytické účinky Valepotriáty: 0. ktorá je vylučovaná ako taká. kyselina valerénová) .pinén.Valerianaceae silica – 0. 380 .. sedatívne účinky (názov je odvodený od Valeriana – epoxy – triestery). Napr..

ide predovšetkým o humulón a lupulón) alfa – kyseliny = humulón beta kyseliny= lupulón droga ďalej obsahuje: triesloviny.didrovaltrát.03 % flavonoidy: (1. amárum.(valtrát.linalol. citronelal. triterpény a flavonoidy Prípravky: PERSEN tbl.aj seskviterpény ( alfa-karyofylén) Trisloviny – 4 % ( kyselina rozmarínová) glykozidovo viazaná kyselina chlorogénová. protohypericín. Herba hyperici – Hypericum perforatum . harmín.Extractum valerianae fluidum . ALTASOL spc. anafrodiziakum. (CH) Herba melissae – Melissa officinalis – Lamiaceae Medovková vňať Silica – 0. acevaltrát. baldrinal – vzniká pri zlom sušení alebo skladovaní.Tinctúra valerianae prípravky: PERSEN gtt NOVO – PASSIT sol VALOFYT NEO spc KALMS tbl Glandulae lupuli – Humulus lupulus – Cannabaceae Chmeľová šištica silica: 1 až 3 % (myrcén. výroba piva prípravky: KALMS tbl BALDRACIN sol VISINAL drg NOVA tbl Herba passiflorae – Passiflora incarnata – Passifloraceae Mučenková vňať harmalové alkaloidy: 0. asi 1%).5 -2.vitexín) harmán (3. linalol) . kávová. NOVO – PASID sol. humulén (= alfa – karyofylén). citronelol. (D).najmä s obsahom alifatických monoterpénov (citral.5%.3 %. harmal.metyl karbolín). farnezén) živica: 80 % (jej hlavné zložky sú horčínové kyseliny. ich prekurzorom je frangula-emodín-antrón. valerozidát).Hypericaceae Vňať ľubovníka Diantóny. geraniol. má znížený účinok ČSL 4 . VALOFYT NEO spc. 381 . protopseudohypericín.hlavný hypericína jeho deriváty ( pseudohypericín. flavonoidy(glykozidy kemferolua kvercetínu) Iné použitie drogy: stomachikum. harmalol kumaríny a stopy silice prípravky: PASSEDAN sol (A) VISINAL drg. BIOSTRATH liq.

podráždenie. strach. JARSIN tbl. anxiolytickým a mierne hypnotickým účinkom I: poruchy spánku (potiaže pri zaspávaní. ktorý sa viaže na benzodiazepínový receptor. kvercetín) katechínové triesloviny – 8 -10% a kyselina chlorogénová. SANOSAN tbl. 96 % väzba na bielkoviny I: premedikácia. Flos lavadulae – Levandula officinalis – Lamiaceae Levandulový kvet Silica – 1 až 4. CH: je rýchle pôsobiace ultrakrátkodobé hypnotikum zo skupiny cyklopyrolónu.silica-0. derivans prípravky: VALOFYT NEO spc. 382 . S: midazolamum 5 mg v jednom ml injekčného roztoku IS: hypnotikum benzodiazepínovej rady a z veľmi krátkym účinkom CH: krátkodobé hypnotikum z rýchlym nástupom účinku FU: veľmi rýchle sa vstrebáva.5 % (linalol. S: Valerianae extractum siccum ( 6 : 1). S: zopiclonum 7.0. príležitostne pri nespavosti. úzkosť.5 SL tbl. KAVASEDON cps.rutín. vylučuje.. nekľud. Gummiresíva asa foetida – Ferula asa foetída – Apiaceae Kumaríny (umbeliferón) Organické kyseliny (ferulová kyselina. ZOPICLON 7. obd. obd. 15 mg. obd. hyperozid. dobre riaditeľná bazálna sedácia pri následnej anestézií. metabolizuje. 7. hypnotikum CH: zmes suchých rastlinných extraktov so sedatívnym. tbl.ČSL 3 – Oleum lavandulae iné použitie – spazmolytické. geraniol. Humuli lupuli strobili extractum siccum (5 :1) IS: fytofarmakum. IS: hypnotikum. prípravky: NOVO-PASSIT ALTASOL spc. linalylacetát) . karminatívum.05-0. I: nespavosť z potiažami pri zaspávaní.3% flavonové glykozidy.disulfid) Kawa – Kawa – Piper methysticum – Piperaceae Deriváty alfa – pyrónu: kawaín Prípravky: ANTARES tbl. pôsobí tiež antikonvulzívne a myorexačne. DORMICUM inj.5-1% . čstom nočnom prebúdzaní.5 mg. krátke výkony operačné i diagnostické. v 1 poťahovanej tbl. nočné a predčasné prebúdzanie). obd. sedatívum.. distribuuje. chlorogénová kyselina) Disulfidy( izobutyl propenyl.5 mg tbl.

383 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful