A N T I U L C E R Ó Z A (A02) 1.

Farmakológia
Antiulceróza sú liečivá používané na terapiu vredovej choroby – multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom vznikajú ulcerácie na sliznici hornej časti tráviaceho traktu (v žalúdku a až v 90% v duodene) autodigesciouu proteolyt. enzýmami.. menej u žien (5%). Podstatné je, že autodigesciu spôsobuje hlavne aktívny pepsín (ktorý sa aktivuje pomocou HCl - teda peptický vred, nie poleptanie kyselinou) Vyskytuje sa viac u mužov (10 – 15%), 5% vredových žalúd. lézií je rakovinotvorných. Teoria vzniku vredovej choroby: 1, psychosomatická (kortikoviscerálna) – negatívne vplyvy na psychiku spôsobujú zmeny na žalúdočnej sliznici, prakticky: zhoršenie priebehu vredového ochorenia pri rôznych psychických podnetoch 2, genetická – častý výskyt familiárne 3, zápalová – Helicobacter pylori – u nás výskyt 50-60%, ale nie všetci nositelia ochorejú, to znamená že H.p. nie je jediným činiteľom. Pri eradikácii H.p. sa možno nielen dosiahnuť zhojenie vredu, ale i zabránenie recidívam, tj.vredová choroba je vyliečiteľná. V žalúdku sa nachádzajú - parietálne bunky (asi miliarda, vylučujú vodíkové protóny, pomocou H/K ATPázy, vplývajú na ne histamínové, cholinergné a gastrínové receptory, gastrín , ktorý je vylučovaný z G buniek antra žalúdka ovplyvňuje okrem gastrínových receptorov aj enterochromafinné bunky, ktoré vylučujú histamín, ACH sa uvolňuje na podnet nervu vagu. Histamín pôsobí cez adenylátcyklázu, gastrín a ACH cez nahromadenie vápnika) - hlienové bunky - hlavné bunky (produkujú pepsinogén) - epitelové bunky

Príčiny :

- vplyvy hereditárne ( krvná skupina 0, mužské pohlavie, hyperpepsinogénia, nízka sekrécia antigénov), endokrinné : hyperparatyreóza (zvýš. činnosť prištítnych teliesok) alebo Zollinger-Ellisonov syndróm (nádor pankreasu) - vplyvy vonkajšieho prostredia (emócie, stres, pracovné napätie, hnev) - Helicobacter pylori ( G negatívny mikroaerofilný bacil – tyčinka, produkuje ureázu – enzým, ktorý rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý (stúpajú i nitrity a nitráty), možno ho teda dokázať z dychu ureázovým testom, tento bacil poškodzuje protónovú pumpu, zvyšuje pH žalúdočného prostredia a má priamy toxický účinok na sliznicu žalúdka) 90% vredov (ostatné sú sekundárne), je sekundárnym karcinogénom ulcerogenne liečivá – NSAID – princíp: zásah do metabolizmu kyseliny arachidónovej, tlmia COX a tým znižujú tvorbu endogénnych prostaglandínov, bez ohladu na technolog. formu, okrem toho aj lokálny účinok (ASA) – ohrození sú viac chorí s hyperaciditou, ďalej konzumujúci alkohol

1

- niekedy nemožno NSAID vylúčiť – liečbou je inhibícia žalúd. sekrécie s antagonistami H-2 rec. alebo inhibítormi protón. pumpy, príp. misoprostol Vredy možno deliť tiež na Helicobacter pozitívne (liečia sa kombináciou antibiotík, chemoterapeutík a antiulceróznych látok), a H. negatívne často spôsobené liečbou NSA (používajú sa antiulcerózne látky a cytoprotektíva).

Príznaky:
- bolesť lokalizovaná do nadbruška, môže vyžarovať aj doprava (pripomína žlčníkovú bolesť) alebo aj do chrbta - pri dvanástnikovom vrede (častejší) sa bolesť dostavuje nalačno, tj. za 2 hod. a viac po jedle a v noci, k úľave dochádza po najedení - pri žalúdočnom vrede sa bolesť dostavuje častejšie po jedle, ak je vred vyššie lokalizovaný ( cca 15 min po jedle), ak pri pylore, neskoršie sa bolesť prejaví ---ale nie jednoznačné - čierna stolica, obyčajne mazľavá (meléna) – krvácanie – častým zdrojom sú peptické vredy, pri žalúd. vredoch sa skôr objaví zvracanie krvi (ako kávová usadenina) – chorí často označujú že im vred praskol (t.j.krvácanie), avšak perforácia znamená okamžitý prevoz do nemocnice a prejavuje sa náhlou a prudkou bolesťou

Terapia:
Režimové opatrenia :
- duševný kľud fyzický kľud, diéta, bez nadúvacích a korenených jedál, nakladaných mäs a ťažkých omáčiek, i kávy, pravidelné intervaly 4-5x denne nedoporučuje sa jesť večer nepiť alkohol nefajčiť vyvarovať sa ulcerogénnym liečivám (NSA, kortikosteroidy)

Medikamentózna liečba : - látky pôsobiace na agresívneho patogenetického činiteľa
(HCl, Helico) - cytoprotektívne látky

Používajú sa :
-

- antacidá M1 anticholinergiká H2 antihistaminiá Inhibítory protónovej pumpy Kombinovaná liečba Cytoprotektíva

2

1. Antacída
Účinky : Indikácie : neutralizujú HCl v žalúdku, a tým zvyšujú pH sekundárne znižujú aktivitu pepsínu majú cytoprotektívny účinok- tvoria ochranný povlak na sliznici žalúdka stimulujú syntézu prostaglandínov a endogénnych nitrátov subjektíne ťažkosti (pálenie záhy, hladové bolesti) gastritídy žalúdková dyspepsia (pokazený žalúdok) refluxná ezofagitída prevencia stresových vredov dlhodobé užívanie NSA (prevencia komplikácií)

Neutralizačné účinky antacíd sa vyjadrujú ako schopnosť neutralizovať 1 N HCl a doviesť pH žalúdka na 3,5 za 15 min, podávajú sa medzi jedlami. Nežiadúce účinky : 1. ovplyvňujú motilitu GIT (hliník a vápnik pôsobia obstipačne, horčík laxatívne) 2. vplyv na rezorpciu niektorých liečiv (zníženie) 3. vplyv na pH moču (horčík ho znižuje – urátová litiáza) 4. toxické účinky (hliník sa nesmie zapíjať citrusovými džúsmi – hliníková encefalopatia)

Delia sa na : 1. systémové – rezorbovateľné - uhličitan vápenatý (TUMS žuvačky) - hydrogenuhličitan sodný 2. lokálne – nerezorbovateľné - hydroxyhlinitan horečnatý - oxid a hydroxid horečnatý - hydroxid hlinitý - fosforečnan hlinitý - trisilikát horčíka - zásaditý dusičnan bizmutitý( pôsobí aj proti H. pylori) K niektorým prípravkom sa pridáva lokálne anestetikum účinné aj v kyslom prostredí – oxetakain.

2. Blokátory M1 cholinergných receptorov
Účinky : - selektívna blokáda M1 receptorov v parietálnej bunke - cytoprotektívny účinok, spôsobený vyšším prekrvením mikrocirkulácie sliznice - zlepšenie črevnej motility - znižujú sekréciu gastrínu, hlienu, bikarbonátu

Nežiadúce účinky - parasympatolytický účinok u cca 10% pacientov (suchosť v ústach, porucha akomodácie, zvýšený apetít, obstipácia, tachykardia). Používané liečivá – pirenzepín, telenzepín.

3

3. H2 antihistaminiká
Sú to látky, ktoré antagonizujú účinky histamínu na H2 receptoroch. Indikácie : - hyperacidita - peptidický vred - duodenálny reflux - Zollinger-ellisonov syndróm (zvýšená produkcia gastrínu) Nežiadúce účinky : trombocytopenia, granulocytopenia, gynekomastia , galaktorea, poruchy erekcie (hl. cimetidín,pretože je zvýšená sekrécia prolaktínu a inhibícia androgénnych receptorov) psychické poruchy až zmätenosť GIT problémy (hnačka) interakcie ( zvyšujú metabolizáciu cez mikrozomálny pečeňový systém) zvyšujú dostupnosť alkoholu, pretože znižujú aktivitu alkoholdehydrogenázy poruchy krvotvorby a pečene

Sú kontraindikované v tehotenstve a pri kojení. Používajú sa : cimetidín, famotidín, nizatidín, ranitidín, roxatidín Cimetidín sa dnes už nepoužíva (veľa NU, vid hore) ranitidín Farmakodynamické vlastnosti Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech. Inhibuje bazální žaludeční sekreci i sekreci stimulovanou např. histaminem, pentagastrinem a potravou. Snižuje obsah kyseliny a méně obsah pepsinu v žaludeční šťávě i její objem. Ranitidin je v játrech metabolisován na ranitidin-N-oxid, N-desmetylranitidin, ranitidin-S-oxid a na analog furanové kyseliny. Po perorálním podání je ranitidin vyloučen během 24 hodin ledvinami, zhruba do 30% jako nezměněný ranitidin, do 6% jako N-oxid a v malém množství v demetylované, S-oxidované formě a jako analog furanové kyseliny. Ranitidin je vylučován i žlučí. Velmi malé množství ranitidinu proniká do cerebrospinálního moku. Indikácie Léčba onemocnění proximální části gastrointestinálního traktu, u nichž je indikováno snížení sekrece žaludeční kyseliny, jako jsou: - Dvanáctníkový vřed - Benigní žaludeční vřed - Refluxní ezofagitida - Zollinger-Ellisonův syndrom Dlouhodobé podávání u dvanáctníkového nebo benigního žaludečního vředu jako profylaxe jejich recidivy (recidívy v anamnéze) - Jako jednotlivá dávka během porodu k prevenci aspirace kyselé žaludeční šťávy. - Dvanáctníkový a benigní žaludeční vřed

4

Interakce Při podávání vyšších dávek ranitidinu může být snížena exkrece prokainamidu, N-acetylprokainamidu a triamterenu v důsledku inhibice tubulární sekrece. Absorpce ranitidinu z trávicího ústrojí může být snížena antacidy nebo sukralfátem; Ranitidinratiopharm 150 mg proto má být užíván přibližně 2 hodiny před užitím těchto léčiv. V klinických studiích nebylo prokázáno snížení metabolismu teofylínu a/nebo zvýšení jeho plazmatických koncentrací ranitidinem Při současném užívání léčiv, jejichž absorpce závisí na pH, jako je ketokonazol, je nutné pamatovat na možnou změnu jejich absorpce. Ranitidin-ratiopharm 150 mg může zvýšit účinky alkoholu. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Užívání ranitidinu může zvyšovat účinky alkoholu; dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako bolesti hlavy, závratě, únava, zmatenost, vzrušení a halucinace. Za těchto okolností může být snížena schopnost reakce a úsudku, což zhoršuje schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Dávkovanie - 300 mg ranitidinu po večeři nebo před spaním; alternativně 150 mg ranitidinu 2krát denně, ráno a večer. - se vředy obvykle zhojí během 4 týdnů - refluxní ezofagitida 8 týždňov Dávky se podávají nezávisle na době jídla. Děti od 10 let - léčba ranitidinem se u této skupiny pacientů nedoporučuje. Ranitidin-ratiopharm 150 mg není indikován pro léčbu menších gastrointestinálních obtíží, jako jsou neurotické žaludeční obtíže (Ranisan:-) HVL: famotidín Famotidin je blokátor histaminových H2 receptorů, snižuje sekreci kyseliny solné krycími buňkami žaludeční sliznice a působí jako antiulcerózum. V pokuse na zvířatech má famotidin vůči spontánní i stimulované sekreci HCl účinek 50-100krát silnější než cimetidin a asi 7krát silnější než ranitidin (počítáno v molech látky potřebných k dosažení téhož účinku). Jiné funkce famotidin v terapeutických dávkách významně neovlivňuje. Jediný metabolit famotidinu je sulfoxid, nalezený v plazmě, moči i žluči. Famotidin se rozkládá v silně kyselém prostředí a působením mědi a jejích sloučenin. Indikace QUAMATEL je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba při onemocněních, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horní části zažívacího traktu). - Léčba hypersekrečních stavů, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Léčba bulbitidy. - Léčba dyspeptického syndromu spojeného se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. - Prevence nového vzplanutí žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Prevence a léčba vředu vyvolaného kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

5

Dávkování a způsob podání Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek QUAMATEL 20 MG s přípravkem QUAMATEL 40 MG. Dospělí a mladiství Při akutním dvanáctníkovém vředu užívá pacient 40 mg jednou denně, vždy večer před spaním. Terapie trvá 4 až 8 týdnů. Při žaludečním vředu se podává 40 mg jednou denně před spaním. Terapie trvá 6 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno, může se terapie ukončit dříve. Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu u pacientů, kteří dosud inhibitory žaludeční sekrece nedostávali, je počáteční dávka 20 mg každých 6 hod.; postupně se individuálně upravuje podle potřeby a je možné podávat až 480 mg denně po dobu 1 roku, aniž se objeví nežádoucí účinky anebo nesnášenlivost. Jako prevence nového vzplanutí nebo relapsu vředu se podává 20 mg jednou denně večer před spaním Vřed vyvolaný kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky: obvykle se užívá preventivně i léčebně 20 až 40 mg jednou (na noc) nebo dvakrát denně. Podávání přípravku dětem od 6 let je možné na základě pečlivého zvážení Přípravek je určen k vnitřnímu užití, potahované tablety se polykají celé a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje. Interakcie: Famotidin může snížit účinnost některých látek (např. ketokonazol, amoxicilin, přípravky obsahující železo, sukralftát), jejichž vstřebávání je závislé na kyselém prostředí v žaludku. Kombinace famotidinu a jiných antacid výrazněji zvyšuje účinnost těchto látek než je pouhý součet jejich antacidních účinků. QUAMATEL neovlivňuje systém cytochromu P450, takže neovlivňuje účinek látek, metabolizovaných tímto enzymovým systémem. Nežádoucí účinky Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa nebo průjem, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, rash, závratě. U malého počtu nemocných se mohou objevit změny v jaterních testech (vyšší transaminázy a bilirubinémie). Je možná hypersenzitivita s kožními projevy. HVL:

4. Inhibítory protónovej pumpy
Substituované benzimidazoly, látky, ktoré takmer na 100% blokujú tvorbu HCl, podávajú sa ako pro-drug formy. Nekompetetívne inhibujú H+/K+ ATPázu. MÚ :Látka sa vstrebáva v zásaditom pH tenkého čreva (acidorezistent.obal, poťah.tablety), je transportovaná systémovou cirkuláciou k parietál. bunkám žalúdočnej sliznice, kde sa uvoľňuje v blízkosti H/K ATPázy a vplyvom silne kyslého prostredia sa mení na aktívnu formu (sulfenamid- omeprazol), ktorá interaguje s SH-skupinami cysteínového zvyšku v αpodjednotke protónovej pumpy. Ich účinok trvá 48-72 hodín. Čím je pH vyššie, tým je vyšší aj ich účinok, preto sa nepodávajú ráno, a ani nie v kombinácii s H2 antihistaminikami. 6

Medzi jednotl. látkami nie sú výrazné rozdiely Použitie : - súčasť terapie pri Helicobacter pylori - ako iné inhibítory sekrécie HCl - Zollinger – Elisonov syndróm Používajú sa : omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol omeprazol: Omeprazol zvyšuje pH a snižuje objem žaludečního sekretu. Sám je slabá baze (pKa 3,97), hromadí se v silně kyselém prostředí sekrečních kanálků parietálních buněk a aktivuje se protonací při pH nižším než 3 (takto nízké pH se vyskytuje v organismu jedině v sekrečních kanálcích parietálních buněk). Aktivní substance, sulfenamid omeprazolu pak ireverzibilně blokuje H+/K+- ATPázu - pravděpodobně reakcí se sulfhydrilovými skupinami enzymu. Selektivní akumulace omeprazolu v oblastech s velmi nízkým pH, tj. v parietálních buňkách, je odpovědné jednak za specifický účinek právě na tyto buňky, jednak za dlouhé setrvání účinné látky právě v nich: přetrvává zde podstatně déle, než odpovídá plazmatickému poločasu omeprazolu. Po blokádě enzymu se zvyšuje pH, akumulace omeprazolu se snižuje, méně omeprazolu se mění na aktivní metabolit; účinnost omeprazolu se tedy reguluje zpětnovazebním mechanismem. Jakožto slabá baze se omeprazol koncentruje v kyselém prostředí intracelulárních kanálků parietálních buněk. V tomto vysoce kyselém prostředí se omeprazol protonuje a vzniká vlastní účinná látka, sulfenamid omeprazolu. Biologická dostupnost omeprazolu po jednorázové p.o. aplikaci je přibližně 35%; není ovlivněna příjmem potravy ani užitím antacid. Hlavní metabolity v moči jsou hydroxyomeprazol a odpovídající karbonová kyselina (pečeň). Indikace přípravku OMEPROL jsou: - duodenální vředy; - žaludeční vředy; - refluxní ezofagitida; - funkční dyspepsie, vyvolaná poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece; - eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky; - Zollingerův-Ellisonův syndrom. Tobolky přípravku OMEPROL 20 mg se polykají celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny; mají se úžívat nalačno před prvním jídlem, tj. před snídaní. Pokud je třeba denní dávku rozdělit na dvě dávky jednotlivé (např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu při denních dávkách převyšujících 80 mg), užívá se druhá dávka před večeří. Interakcie: Omeprazol může zesílit účinky diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol se metabolizuje především působením izoenzymu ze skupiny 2C cytochromu P450 (Smefenytoinhydroxylázou). Proto se při užívání omeprazolu zpomaluje inaktivace diazepamu, R-warfarinu a fenytoinu, metabolizovanými rovněž tímto izoenzymem. Při kombinaci s antikoagulacii typu warfarinu anebo s fenytoinem je třeba pacienty průběžně monitorovat, někdy je nutné dávkování těchto látek snížit. Nelze také vyloučit s interakci s jinými látkami, rovněž metabolizovaných izoenzymem P450 2C (např. s hexobarbitalem).

7

že přípravek neovlivňuje schopnost pacienta vykonávat tyto činnosti. theofylinu. zácpa. angioneurotický edém. naproxen. metoprololu. chinidin. piroxikamu. alergická vaskulitida. diklofenak.lidokain. Tabulka I: Přehled interakcí omeprazolu: Intereagující látka Diazepam. Tyto příznaky v dalším průběhu terapie obvykle ustoupí. jejichž biologická dostupnost závisí na pH žaludeční šťávy . lidokainu. že sníží např. .Ovlivnění kůže a vlasů : občas se vyskytl pruritus. bronchokonstrikce. ztráta vlasů. R-warfarin. zvracení. kofein. absorpci erytromycinu. tinnitus) až i ztráta sluchu. .Ojediněle se vyskytly benigní cystické útvary ve žlázách: po vysazení omeprazolu vymizely. případně hyperhidróza. piroxikam.Ovlivnění centrálního a periferního nervstva 8 . roxithromycin erythromycin (a asi další makrolidy) Příčina inter. rash. alkoholu (testováno při denních dávkách omeprazolu 20 mg po dobu až 8 dní). ovlivnění trávicího ústrojí :občas se může objevit průjem. že užívání omeprazolu změní absorpci látek. itrakonazol a jiné látky s absorpcí závislou na kyselém pH Klarithromycin. estradiolu. absorpci ketokonazolu a zvýší např. propranololu. flatulence (případně s bolestmi v břiše). metoprolol. .tj. anafylaktický šok.Ovlivnění smyslových orgánů: občas se vyskytlo zkalené vidění nebo poruchy chuťového vnímání: tyto změny byly obvykle reverzibilní. . lze předpokládat. zvýšení tělesné teploty až horečka.Ovlivnění jater: občas se mohou vyskytnout přechodné změny parametrů jaterních funkcí. chinidinu (testováno při denních dávkách omeprazolu 40 mg po dobu až 8 dní). erythema multiforme. NU:Ovlivnění krevního obrazu . Dále je možné.Vzájemně zesílit se mohou účinky při kombinaci s klarithromycinem. Následek (projev) inter. bioinaktivace zvýšení biologické v játrech dostupnosti a prodloužení biol. cyklosporinu. beze změn farmakokinetiky estradiol Přípravek OMEPROL 20 mg by zejména na začátku léčby mohl snížit schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé. naproxenu. fenytoin Ketokonazol. propranolol. . po ukončení terapie se však opět upraví. cyklosporin. poločasu omeprazolu Theofylin. neočekávané situace! Řídit auto anebo jiné motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje lze po zjištění. že podobně jako klarithomycin se chovají i jiná makrolidová antibiotika. alkohol.Reakce přecitlivělosti: ojediněle se vyskytly tyto projevy: urtikarie. Velmi vzácně se vyvinula porucha sluchu (např. Zpomalení dekompozice. zvýšená hladina v plazmě Snížení absorpce Interakce s izoenzymem P450 2C Zvýšení pH žaludeční šťávy Zvýšení pH žaludeční Zvýšení plazmatické šťávy a porucha koncentrace obou látek. nauzea. Podle dosud dostupných informací omeprazol neovlivňuje metabolismus kofeinu. kdy se zvyšují plazmatické hladiny omeprazolu i klarithromycinu. diklofenaku. fotosenzitivita.

5. HVL: pantoprazol: Indikace Duodenální vředy. Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám. diklofenak. diazepam. piroxicam. V individuálních případech je možné zvýšit tuto dávku na 2 tablety denně. tj. Avšak při specifických testech s velkým počtem takových léků a látek jako karbamazepin. Tyto příznaky se obvykle v průběhu léčby upraví. Výjimkou je eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další 4 týdny. glibenklamid. zvláště u pacientů nereagujících na předchozí protivředovou léčbu. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s dalšími léky či látkami. Poznámka: denní dávka 40 mg pantoprazolu se nemá překračovat u starších pacientů a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. polykají se celé 1 hodinu před snídaní a zapíjejí potřebným množstvím tekutiny. . 4. Žaludeční vředy. většinou u těžce nemocných anebo starších pacientů a velice vzácně se vyskytly i deprese anebo agresivní chování. naproxen. které jsou metabolizovány stejným enzymatickým systémem. . závratě. ketokonazol). 9 . Pro zhojení žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je obvykle postačující léčba po dobu 4 týdnů.Jiné nežádoucí účinky :občas se v průběhu terapie objevily periferní edémy. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí se doporučuje dávkování 1 tableta (40 mg pantoprazolu) ob den.doporučené dávkování Obvyklá dávka v monoterapii u žaludečních a duodenálních vředů a refluxní ezofagitidy je 1 tableta denně. Controloc tablety se nesmí půlit ani drtit. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další dva týdny. warfarin a jedno perorální kontraceptivum. teofylin. jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. Dávkování a způsob podání . únava. 1 tableta denně ráno. Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy.Občas se vyskytnou poruchy spánku.Ojediněle se objevily stavy zmatenosti a halucinace. 4. Při kombinované léčbě u eradikace Helicobacter pylori se druhá tableta užívá před večeří. Kombinovaná léčba trvá obvykle 7 dnů a může být prodloužena na maximálně 2 týdny. bolesti hlavy. Středně těžká a těžká refluxní ezofagitida. metoprolol. etanol. fenprokumon. které však po ukončení léčby vymizely. nifedipin. Interakce Pantoprazol může snížit či zvýšit vstřebávání léků. kde se má použít dávka pantoprazolu 2krát denně 40 mg po dobu jednoho týdne. Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450.2. kofein. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. Pro zhojení duodenálních vředů je obvykle postačující léčba po dobu 2 týdnů. podává se obvyklá dávka pro monoterapii. Pokud je pro léčbu duodenálního nebo žaludečního vředu nutné další podávání pantoprazolu. digoxin.. nebyly pozorovány žádné klinicky signifikantní interakce. fenytoin.

. U nemocných s hypersekrecí kyseliny lansoprazol významně snižuje bazální sekreci kyseliny v žaludku a sekreci stimulovanou pentagastrinem.NU ako omeprazol. Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované gastrické sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu. HVL: lansoprazol Lansoprazol patří k třídě antisekrečních látek. Dávkování a způsob podání Doporučená denní dávka lansoprazolu je 30 mg (1 tobolka) jednou denně. může dojít k některým interakcím. fenytoinem. Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. při kterých je třeba inhibovat sekreci kyseliny v žaludku: . Přípravek je určen pro dospělé pacienty. Interakce Jestliže je užíván lansoprazol spolu s léky metabolizovanými v játrech. avšak potlačují sekreci kyseliny specifickou inhibicí systému enzymu H+/K+-ATPasy na sekrečním povrchu gastrické parietální buňky. která byla zjišťována měřením pH uvnitř žaludku se postupně vrací k normálním hodnotám během dvou až čtyř dnů po několika dávkách. Lansoprazol zpomaluje vyprazdňování stravitelných pevných látek z žaludku. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Lansoprazol inhibuje normální vzrůst sekrečního objemu. . Indikace Patologické stavy. . buď ráno nebo večer. 4.5. kyselosti a tvorby kyseliny indukované inzulinem.1. Je široce metabolizován v játrech.eradikace H pylori (v kombinaci s antibiotiky). Inhibice sekrece kyseliny v žaludku. 4. Po perorálním podání lansoprazol významně snižuje bazální tvorbu kyseliny a významně zvyšuje střední hodnotu pH v žaludku a procentuální podíl časů. Současné podávání lansoprazolu s diazepamem. během kterých je hodnota pH vyšší než 3 a vyšší než 4. theofylinem.patologicko hypersekreční stavy včetně Zollingerova-Ellisonova syndromu. Nebylo zaznamenáno žádné zvýšení žaludeční kyselosti jako reakce na přerušení podávání léku (rebound fenomen).refluxní esofagitida. Lansoprazol je z 97% vázán na plazmatické bílkoviny.benigní žaludeční vřed. 4. které nemají anticholinergní účinky nebo vlastnosti antagonistů histaminových H2-receptorů.duodenální vřed. perorálními antikoncepčními přípravky nebo perorálními antikoagulačními léky může vést k jejich zpomalenému vylučování. . 10 . že blokuje konečný stupeň tvorby kyseliny. Lansoprazol rovněž významně snižuje tvorbu kyseliny stimulovanou jídlem. Jelikož je tento systém považován za kyselou (protonovou) pumpu v rámci parietální buňky. Zvyšuje hladiny sérového pepsinogenu a snižuje aktivitu pepsinu za bazálních podmínek i při odpovědi na stimulaci jídlem.2. nejlépe před jídlem. je možno lansoprazol charakterizovat jako inhibitor gastrické protonové pumpy v tom smyslu.

.7.1.omeprazol + metronidazol + claritromycín 6. aby se předešlo opožděné absorpci lansoprazolu. Absorpce sukralfátu z gastrointestinálního traktu je minimální (3-5%). Terapeutické působení sukralfátu je místní a neexistuje důkaz o vztahu ke koncentracím ve tkáni nebo plazmě. je známo. jako je faryngitida. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou vzácné. Indikace VENTER je indikován pro léčbu: . Poločas.udržovací terapii peptické vředové choroby. Jestliže jsou zapotřebí. . Totéž platí pro podávání sukralfátu.viaže tiež pepsín Indikácie : . čímž snižuje peptickou aktivitu.hyperfosfatémie.7%) a vzácně závratě a respirační syndromy. který pokrývá místo vředu a chrání je proti dalšímu účinku kyseliny. Cytoprotektíva Tieto látky potencujú obranné vlastnosti žalúdočnej sliznice 1. Může nastat průjem. podobně jako bolesti hlavy (4.žaludečního vředu.7%). Absorbuje žlučové sole. Sukralfátový-albuminový film zajišťuje bariéru proti difuzi vodíkových iontů. Sukralfát inhibuje působení pepsinu v žaludeční šťávě a způsobuje zvýšený výstup bikarbonátu ze žaludku. Kominovaná liečba vredovej choroby Najúčinnejšie sú kombinácie : OAC – omeprazol + amoxicilín + claritromycín OMC .žalúdočný a duodenálny vred.zvýšená tvorba endogénnych prostaglandínov . I když zůstává otevřená otázka úplné definice mechanismu působení sukralfátu. Sukralfát není intraluminálním antacidem.ezofagitidy. rýma a kašel. refluxná ezofagitída Farmakodynamické vlastnosti Protivředové působení sukralfátu je výsledkem vytvoření komplexu přilínajícího k vředu. kožní vyrážky (1.polymerizácia v kyslom prostredí a tým tvorba ochranného gélu . Sukralfát vytváří komplex přilínající k vředu s exsudátem bílkovinné povahy na místě vředu.stimulácia tvorby hlienu .absorbcia žlčových kyselín . 4. avšak nepozměňuje sekreci žaludeční kyseliny. pocit nevolnosti nebo zácpa (9%). distribuční objem a vazba na plazmatické bílkoviny nejsou známy. . Sukralfát – hlinitá soľ oktasulfátu sacharózy ( sulfónovaná sacharóza) Mukoprotektívny účinok po celej dľžke GIT je zabezpečený: . . HVL: 5. měly by být užívány jednu hodinu před podáním nebo jednu hodinu po podání lansoprazolu.dvanáctníkového vředu.Během podávání lansoprazolu není obvykle nezbytné podávat antacida. avšak může tlumit vodíkové ionty v kráteru vředu. že vykazuje svůj účinek lokálním působením. 11 . 4. pepsinu a žlučových solí. Není metabolizován a je proto vylučován hlavně ve stolici bez zjištění enterohepatické cirkulace.

bolesti hlavy. Účinky na nervový systém: závratě. Podání před jídly může zabránit vazbě sukralfátu na bílkoviny v jídle. zvracení. Nejsou známy žádné požadavky na dávkování sukralfátu u starších osob. granule dispergovány v 10-15 ml vody. plynatost a sucho v ústech. Tablety by měly být brány s vodou. takže se nedoporučuje užívání sukralfátu u dětí mladších než 4 roky. Ostatní: bolest v zádech. encefalopatie) byly uváděny u nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. trávicí obtíže. osteomalácie. nespavost. digoxinu.2. ketokonazolu. 4.4. to jest 4 g denně. Sukralfát může bránit absorpci warfarinu. je třeba dodržovat časový odstup 30 min. Interakce Současné podávání sukralfátu snižuje míru absorpce (biologickou dostupnost) následujících léků: cimetidinu. Některými dalšími možnými nepříznivými gastrointestinálními účinky jsou: průjem.4. Hromadění a toxicita hliníku (hliníková dystrofie. 4. Dávka může být snížena podle hladiny fosfátů. Hojení vředů a léčba ezofagitidy u dětí starších 10 let a u dospělých vyžaduje 4 g sukralfátu denně. nevolnost.8. Nežádoucí účinky Nejčastějším nepříznivým účinkem sukralfátu je zácpa. Sukralfát váže fosfáty. norfloxacinu. ospalost. Dávkování a způsob použití při hyperfosfatémii je stejný jako při léčbě vředů. čtvrtou dávku před ulehnutím ke spánku. žaludeční obtíže. Specielní upozornění Sukralfát by měl být užíván s opatrností u nemocných s renálním selháním vzhledem k možné absorpci hliníku a k účinkům zvýšeného množství hliníku v plazmě na ledviny.zvýšená tvorba PGE 12 . Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání u malých dětí.lokálne protektívny (precipitácia) . tetracyklinu a teofylinu. ranitidinu. buď 1 g jednu hodinu před jídlem 3krát denně a 1 g při odchodu na lůžko nebo 2 g při vstávání a 2 g při odchodu na lůžko po dobu 4-12 týdnů.5. vyrážka. a proto je třeba při současném užívání těchto léků postupovat opatrně. Dávkování a způsob podávání Dávkování u dětí od 4 do 10 let: 4krát 500 mg sukralfátu denně vždy půl hodiny před hlavním jídlem. 2. Udržovací léčba pro peptickou vředovou chorobu je 1 g sukralfátu 2krát denně po dobu až 12 týdnů. Není známo. Koloidné zlúčeniny bizmutu Účinky . polohová závrať. zda sukralfát modifikuje jakoukoliv stránku tělesné biochemie. Vzhledem k možnému snižování absorpce některých léků účinkem sukralfátu by měl být sukralfát podáván později než ostatní léky. Jsou-li se sukralfátem podávány antacida. takže se u nemocných může vyvinout hypofosfatémie. ciprofloxacinu. 4. Biologická dostupnost sulpiridu je při podávání spolu se sukralfátem snížena o 40%. Dermatologické účinky: svědění.

kteří jsou přecitlivělí na diklofenak. Ca).zvýšené prekrvenie sliznice Nesmú sa podávať v gravidite. Arthrotec je kontraindikován u pacientů.5 hodiny.a hlienu . Arthrotec je kontraindikován u pacientů s aktivním gastrointestinálním krvácením. 1. refluxná ezofagitída a pyróza. nedávajú sa v natívnej forme (rýchly rozklad). trimoprostil. ako nežiadúci účinok sa vyskytuje tmavo zafarbená stolica a jazyk. Antacida priame M.. pylori Samotné tieto zlúčeniny nestačia na zničenie H. 4. Osvedčili sa látky povahy slabých báz. Farmaceutická chémia Zvýšená sekrécia žalúdočných štiav prejavujúca sa ako hyperacidita môže narušiť ochranný mukózny obal žalúdka a duodenálnu sliznicu. Na začiatku vyvoláva pálenie záhy a zápaly (gastritis). Soli akalických zemín (Mg. : prechodné zníženie koncentrácie protónov neutralizáciou alebo adsorpciou (a ústojnou schopnosťou). Misoprostolová komponenta je určena pro profylaxi žaludečních a duodenálních vředů indukovaných nesteroidními antirevmatiky. jiná nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylosalicylové. ale v podobe stabilných derivátov – misoprostol (metylester derivátu PGE1). ako súčasť prípravku: Arthrotec : Arthrotec má být užíván společně s jídlem. hydroxid hlinitý reaguje so žlčovými kyselinami a lyzolecitínmi čo má pozitívny efekt na terapiu. Arthrotec nesmí užívat těhotné ženy. arbaprotil. Jej indikáciami sú – obezita. roprostil.zvýšená sekrécia HCO3. 2. salicylát bizmutitý 3. čiastočne 13 . čo môže vyústiť až do peptidických a duodenálnych vredov. protože indukuje děložní kontrakce a tak může způsobit potrat. Prostaglandíny Hlavnými cytoprotektívnymi eikosanoidmi sú PGE1 a PGI2. Používajú sa : zásaditý citronan bizmutitý. nerozdrcené nebo nerozpuštěné. ktoré potlačujú agresívne pôsobenie pepsínu (pri pH nad 6 dochádza k jeho ireverzibilnej dezaktivácii). enprostil. jiné prostaglandiny nebo jinou součást přípravku. Môžu pôsobiť aj iné faktory ako napr. nerozkousané. misoprostol. tablety se užívají celé. rosaprostil . Kyselina algínová Tvorí v žalúdku ochranný gél na 2-2.útlm sekrécie žalúdka (inhibícia tvorby cAMP) . Přípravek nesmí užívat pacienti mladší 18 let. pylori.Ú.inhibícia rastu H. MÚ : .

Týmto požiadavkám vyhovujú hydrogenuhličitan sodný. ani hyperprodukciu HCl Hlinitan horečnatý (Mg3[Al(OH)6]2) – pomalý nástup účinku ale bez rizika vzniku alkalózy adsorpčný účinok 2. CaCO3 .Mg(OH)2.zmes oxidu a peroxidu.Antacida nepriame 14 . zvýšenie pH na cca 6. alebo kremičitany horčíka a hliníka.Ú. Ú.oxid horečnatý. ich antipepsínový účinok možno potencovať pridaním zásaditých solí bizmutu. bespôsobuje alkalózu. (sóda bikarbóna) nepoužíva sa spôsobuje sekundárnu hypersekréciu HCl – pretože uvoľnený oxid uhličitý dráždi žalúdočnú sliznicu. sa produkcia Požiadavky na dobré antacídum : 1. Trikremičitan horečnatý 2MgO.5H2O alebo 3MgCO3.peroxid horečnatý . 4. Zlúčeniny horčíka MgO. vzniká gél kys.3H2O Zlúčeniny hliníka Majú výhody : pôsobia protrahovane. kremičitej ktorý zároveň chráni žalúdočnú sliznicu. vysoká väzobná kapacita protónov 2. Mg(OH)2 . Mg2 O2 .hydroxid horečnatý minimálne vstrebávaný a zvoľna vylučovaný zo žalúdku. nastavujú pH žalúdka na optimálnych 3. Uhličitany alkalických kovov a zemín NaHCO3 . Hydroxid – uhličitan horečnatý zmes 4MgCO3. . pôsobí silne adsorbčne . uhličitan a oxid horečnatý ale môžu vyvolať nežiadúcu alkalizáciu a tým stimulovať produkciu ďalšieho chlorovodíku – rebound fenomén. pre tieto dôvody sa dnes používa na alkalizáciu moča napr.5.Mg(OH)2. uhličitany. a ešte mierne obstipačne. Zvyšuje hydrogénkarbamáyových iónov. účinkujú v GIT a v dôsledku väzby na hydrogenkarbamátové ióny v duodene výrazne nemenia acidobázickú rovnováhu.stimulujú kontrakcie žlčníka a sekréciu pankreasu. ktoré majú zlú rozpustnosť vo vode a preto sa len z malej časti vstrebávajú . Vhodnejšie sú fosforečnany. pri sulfonamidoch.hydrogenuhličitan sodný.nH2O – vytvára vo vodnom prostredí hydrogél s nízkou neutralizačnou a vysokou adsorbčnou schopnosťou. majú dobrú kryciu schopnosť GIT sliznice.uhličitan vápenatý podobné N. Zlúčeniny gélovitého charakteru pôsobia aj adsorbčným mechanizmom. Algedrát – koloidný roztok hydroxidu hlinitého Fosforečnan hlinitý AlPO4. ľahko vstrebateľné Na ióny sú nežiadúce u kardiakov a môžu alkalózou narušiť acido-bázickú rovnováhu (až obličkové kamene).3SiO2. ľahká reakcia s nimi v GIT 3. ktoré neutralizujú obsah duodena. pozvoľný priechod do čriev bez vedľajších N.

V silne kyslom prostredí dochádza k vnútromolekulovému prešmyku na aktívnu formu. inhibuje sekréciu chlorovodíku a GIT motilitu. po vstrebaní sú čiastočne vylučované sekréčnymi kanálikmi parietálnych buniek v blízkosti protónovej pumpy. C OH CH3OSO3 COOCH2 N CH3 CH3 POL DINMET Y SULFÁT NHCO N N COCH2 Je selektívnejší. inhibuje aj sekréciu pepsínu. famotidin NH N CH3 N CN CIMET IDIN CH2 S CH2CH2 NH C NHCH3 Metyl na cykle vysoká aktivita Met: metyl na cykle ide na hydroxycimetidin S.syntetická látka CH3CH2CH2 COOH NCO CHCH CH 2 2 CH3CH2CH2 NH CO PROGL UMID efekt založený na inhibícii sekrécii chlorovodík stimulujúceho hormónu gastrínu Inhibítory H-K-ATPázy: omeprazol Látky ireverzibilne inhibujú transportný systém H+. Tlmia zvýšenú sekréciu 15 . ranitidin.sulfoxid. t. Dostatočne vysoká koncentrácia H+ sa nachádza len v bezprostrednej blízkosti protónovej pumpy. K+-ATP-ázy. ktoré sa rozpúšťajú v čreve. inhibované sú takmer len proteíny protónovej pumpy.Anticholinergiká (poldinmetylsufát pirenzepín) mechanizmus inhibícia sekrécie žalúdočných kyselín je daný antagonizmom acetylcholínu na postganglionárnych receptoroch parietálnych buniek sliznice GIT.j. neprechádza hematoencefalickou bariérou 10 % oxidatívne demetylovaný Tieto deriváty vykazujú vystupňovanú selektivitu voči Mreceptorom žalúdočnej sliznice N N CH3 PIRENZEPIN H-2-antihistaminiká: cimetidin. proglumid . ktorý je zodpovedný za sekréciu protónov parietálnymi bunkami do žalúdočného lumenu. zvyšok je rýchlo metabolizovaný na neúčinné metabolity. ktorá sa viaže na sulfhydrylové skupiny enzýmu. Látky sú podávané v acidorezistentých obaloch. prvý dusík k cyklu N-glukuronid 4x účinnejší ako cimetidin vlastnosti rovnaké H2N C N H2N N S N SO2NH2 CH2 S CH2CH2C NH2 FAMOT IDIN podobný ako cimetidin ale 5-10 mg sa rovná 300mg cimetidinu Hormóny a inhibítory hormónov: enterogastron – ako adjuvans pri terapii duodenálnych vredov.

K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 O-CH3 O-CH3 N N N H S O O CH2-CF3 CH3 N N N H S O CH3O CHF2O omeprazol / esomeprazol pantoprazol lansoprazol NH CH3O N OMEPRAZOL O S CH2 CH3 N CH3 OCH3 Inhibícia protónovej pumpy sliznice žalúdočnej membrány. ktoré robia bunky slizničného epitelu GIT odolnejšie a chránia ich pred vznikom vredov.Mukózoprotektíva Antiulcerózny efekt je daný rôznymi mechanizmamy. Molekulárny mechanizmus účinku inhibítorov protónovej pumpy H+. sekrécia sa obnovuje až po novej syntéze enzýmu a majú aj čiastočnú antibakteriálnu aktivitu proti Helicobacter pylori. alebo podporujú zahojenie už vzniknutých vredov.HCl nezávisle na pôvode na približne 24 h. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 H3C O CH3 CH3 N N + O CH3 H3C N + O CH3 CH3 SH H3C N + CH3 H + NH S OH N N S N NH S S CH3O O CH3 O CH3 O CH3 H+. 16 . ktorá reguluje výmenu draslíka za protóny a vylučovanie chlorovodíka do žalúdočného priestoru 3.

algínová Ochranné prostriedky proti dráždeniu sliznice GIT 17 . Stimuluje sekréciu žalúdočných mukoproteínov a priaznivo modifikuje ich zloženie.: zadržovanie tekutín. hypokaliémia Prostaglandíny – interferujú s adenylcyklázou inhibujú sekréciu žalúdočných. na duodenálne vredy SUKRAL FÁT CH2OR O O O OR OR antipepsínový a antiulerózny účinok rastie počtom jednotiek kyseliny sírovej. brzdia uvoľňovanie gastrínu. Ú. predlžuje život epiteliálnych buniek.Hydroxid-citronan bizmutitý – jeho koloidný roztok vytvára ochrannú vrstvu čo vedie k inaktivácii pepsínu a blokádu aktivácie pepsinogénu. Farmakognózia ALGINETE . žiadna iná zlúčenina bizmutu takto nepôsobí Sukralfát – hlinitý komplex oktatis (hemisulfát) sacharózy – polysulfovaný oligosacharid. glycyrhetinovej). viaže kyselinu. N. prevedením na hlinitý SO3 Al2(OH)5 R komplex pribúda aj tlmenie žalúdočnej kyslosti Účinkuje u duodenálnych vredov a u peptických je menej výrazný RO CH2OR CH3 KARBENOXOL ON O CH2 CH2COO CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 COOH CH3 Prírodná látka vyizolovaná zo Succus Liquiritiae hemisukcinát enoxolonu (k. hl. zvyšuje odolnosť sliznice pre spätnú difúziu protónov potlačuje pôsobenie žlčových kyselín v duodenálnej sliznici. hypertenzia. zatiaľ čo charakter cukru ovplyvňuje mierne OR OR aktivita stúpa od di k tetrasacharidom .kys. stimulujú sekréciu hydrogén karbonátnych iónov Antiulcerózny efekt je dôležitý cytoprotektívny efekt na sliznicu žalúdka i duodena 3. tvorí ochranný povlak a stimuluje tvorbu cytoprotektívnych prostaglandínov.

). algínová je intracelulárna slizovitá látka rozličných hnedých rias (Laminaria. z algínatu sodného sa k algínová vyzráža s HCl). Mg). k. ktoré sa v organizme vstrebávajú. iba napučiava. D-galakturónová P.. prítomnosť urónových kys. Sodná soľ pôsobí ako laxans. : mierne laxatívum 3.. ovata. AGIOLAX grn. 18 . gelidiaceae (ČSL 4) Zložky A – agaróza (70%) – lineárny reťazec (D-galaktóza-3-6-anhydro-L-galaktóza) B – agaropektín – agaróza esterifikovaná v polohe 6 k. ríbezlí. je aj v Althaeae radix Pektíny sú polygalakturonáty. : mierne laxatívum. centrálne útlmy .tiež mierny antilogistický a expektoračný účinok. k. psylium (skorocel blškový) Sliz – D-xylóza. galakturónová P. semeno . galaktóza. K. sám aukubín vyvoláva interne gastroenteritídy. k.V riasach sa nachádza ako vápenná soľ(získava sa – riasy sa pomocou slabých kyselín zbavia rozpustných polysacharidov a minerálnych solí a potom sa extrahujú horúcim roztokom sódy.Tragacantha – Astragallus. v kozmetike a potravinárstve. jabĺk.Kys. :mierne laxatívum 2. staabilizátory.. Macrocystis. L-arabinóza. Fabaceae (ČSL 4) Zložky A – bassorín (60%) bobtnajúci. Používajú sa ako prostriedok na zastavenie krvácania. D-galakturónová Horčiny = iridoidy – aukubín P. repných odrezkov. Agar – Gelidium. rozpustné sú jej soli (alkalické. rezorbujúce sa obväzové a šijacie materiály. nezrelých plánok. prostriedky urýchľujúce rozpadavosť tabliet.D-galaktóza. ktoré po vysušení tvoria rozpustné povlaky.Folium plantaginis – Plantago lanceolata. nerozpustný vo vode B – tragakantín (40%) rozpustný vo vode Stavebné jednotky : arabinóza. Linaceae (ČSL 4) sliz. Získavajú sa extrakciou vhodných surovín (zvyškov po vylisovaní muštu z malín. semeno do 10% slizu (SALVAT THÉ. algínová a jej soli sa používajú ako zahusťovadlá. sírovou.k. Fucus. emulgátory. 1. masťové základy vodou zmývateľných mastí. Ecklonia) Je to lineárny polymér zložený z kys. : prísada laxatívnych čajovín 4. z chemickej stránky podobné slizom hnedých rias – algínovým kyselinám. galakturónová P. glukurónová. Mucilaginóza Pôsobia ako protektíva sliznice GIT a pri napučiavaní ako mechanické laxatíva. mucilaginózne laxatívum.. P..Semen lini – Linum usitatissinum. xylóza. Pektín – ovocné šťavy . Táto kyselina sa vo vode nerozpúšťa. mrkvových koreňov. ). METAMUCIL plv. Plantaginaceae (ČSL 4) Semen plantaginis Semen plantaginis ovatae – P. k. D-manurónovej a L – gulurónovej 1 → 4 glykozidicky viazané. L-ramnóza.. list – antitusikum a mucilaginózum. lebo tvoria nerozpustné Ca – algináty.

glabrínová . rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne)). Aglykóny flavonoidov pôsobia spazmolyticky (podobne ako papaverín). - ANXIOLYTIKÁ (N05B) 19 . aglykónom je kys. Addisonovej choroby. inzulínu.Ich základnou zložkou je kys. glycyretínová. Droga nie je vhodná pri ochorení pečene. Väčšina liekopisov žiada lúpanú drogu (periderm má horkú chuť).(sú tiež emulgátormi). vysokom TK.živica.. pôsobí ako profylaktikum vredovej choroby. Používajú sa ako regulátory pri vstrebávaní kys. herniarín) . penicilínu. glycyrizínová. aplikuje sa na glycyrizín chudobnejší Succus liquiritiae ( pri vredoch . manitol) a škrob Používa sa ako expektorans so sekretomotorickým účinkom. α – D – galakturónová. účinkuje hlavne kys.horčina (glycyramín) . hispaglabridín) . Sterilné 2% roztoky sa používajú na ošetrovanie rán (hemostyptické účinky). askorbovej. Antimikróbne pôsobia aj izoflavonoidy hispaglabrdín A a B a glabridín). niekedy aj ako náhrada krvnej plazmy. pôsobia detoxikačne a zamedzujú úbytku vody v organizme. Liquiritiae radix ). Priaznivo pôsobí pri vredovej chorobe žalúdka. rozličných zápalových ochorení.žlté zafarbenie spôsobuje likvirecigenín a izolikvirecigenín(flavonoid likviricín) . Fabaceae (ČSL 4) Obsahové látky triterpénové saponíny – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín (sladko chutiaca amóniová alebo vápenatá soľ kys. ktorá pôsobí aj bakteriostaticky a antivirózne. Pektíny sa používajú podobne ako slizy pri ochoreniach tráviaceho traktu (hnačky. Deoxykortikosterónu podobné pôsobenie sa používa pri liečbe reumatických ochorení – artritíd.antilyzozímová aktivitta glycyrizínu a synergické pôsobenie s flavonoidmi).oxykumaríny (umbeliferón. nedostatku draslíka (vyplavuje ho).flavónové deriváty (glabrol. Antacída Kys.látky typu estrogénnych steroidných hormónov (adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) . Sú zložkou prípravkov používaných pri gastritídach a vredovej chorobe (tvoria na slizniciach ochranné povlaky). Glycyrrizínová a jej deriváty – Glycyrrhiza glabra (sladkovka guľatoplodá. Droga pôsobí aj diureticky a spazmolyticky. viazaná 1 – 4 glykozidovou väzbou. ďalším saponínom je kys. glukóza. katary). gastritíde a tráviacich ťažkostiach. Droga je obsiahnutá aj v laxatívnych prípravkoch a používa sa tiež ako korigens chuti a pomocná látka. sacharidy (sacharóza. glycyrizínovej (50 krát sladšia ako sacharóza..

bolesti brucha 7. Na rozdiel od neuroleptík a antidepresív sú často podávané na nepsychiatrické indikácie. nechutenstvo meteorizmus (nadúvanie) sexuálne funkcie ♂ejaculatio praecox.♀ strata libida dyspareunia ♀chladnosť 20 .Prípravky : Diazepam Buspiron 1.Farmakológia Anxiolytiká (antifobiká) sú liečivá. tras 2. Zaradenie anxiolytík medzi psychofarmakami : + Látky s účinkom na vigilitu Psychostimulanciá (úroveň bdenia) Látky s účinkom na afektivitu Antidepresíva. anxiolytiká (úroveň emotívna) Látky s účinkom na Neuroleptiká psychické integrácie (úroveň racionality) Látky ovplyvňujúce pamäť Nootropiká. nutkanie na močenie 9. fobické úzkostné poruchy 4. ktoré zmierňujú nadmerné alebo chorobné stavy strachu a úzkosti (anxiety). problémy s dychom 4. bolesti hlavy 8. kognitíva Typy úzkostných porúch sú Sedatíva. bolesti na hrudi 3. poruchy spánku Medzi prejavy úzkosti patrí Symptómy. zmiešaná úzkostne-depresívna porucha 5. pomocou ktorých možno rozlíšiť anxiózu od depresie sú : úzkosť depresia spánok nočné mory ranné prebúdzanie GIT poruchy trávenia. pocit chvenia. obsedantno-kompulzívna porucha 6. panická porucha 3. hypnotiká Dysforiká Psychodysleptiká Amnesticky účinné látky 1. posttraumatická stresová porucha 1. chladu 6. ♂. generalizovaná úzkostná porucha 2. búšenie srdca 5. pocit tepla.

hypnosedatívne. Sú kontraindikované pri myastemii gravis (okrem tofizopamu).riziko závislosti . klorazepát Stredne dlho pôsobiace (12-24 h) – alprazolam. myorelaxačné. tofizopam. gamanoradrenalín serotonín (5aminomaslová) hydroxytryptamín) zmeny psychiky pri spánok psychomotorický úzkosť zvýšenej aktivite nepokoj zmeny psychiky pri úzkosť psychmotorický útlm depresia. deriváty propánu 3. Medzi ich N. tento spôsobuje ľahšie nasadanie GABY na jej receptor.Za biologickú podstatu úzkosti sa považuje porucha 3 neurotransmiterových systémov. strata libida porucha menštruačného cyklu . Deriváty propánu 21 .pri náhlom vysadení pri dlhodobom podávaní až epileptické záchvaty Pri intoxikácii možno použiť špecifického antagonistu – FLUMAZENIL. v gravidite. pri laktácii. deriváty difenylmetánu 4.ospalosť . klobazam. Benzodiazepíny Tieto majú účinky – anxiolytické. 2. klonazepam. Podľa dĺžky účinku sa delia na : Dlhodobopôsobiace (>24 h) – diazepam. Ovplyvňujú špecifický benzodiazepínový receptor. Pôsobia hlavne na subkortikálne štruktúry a limbický systém útlmom.útlm .zmätenosť . nové anxiolytiká 1. antikonvulzívne. otrave alkoholom a hypnotikami.porucha koordinácia pohybov . benzodiazepíny 2. drogovej závislosti a spánkovej apnoe. čo vedie k otvoreniu Cl kanála a to vyvoláva hyperpolarizáciu. lorazepam Referenčnou látkou je diazepam. bromazepam Krátkodobopôsobiace (<12 h) – oxazepam. medazepam. prazepam. Ú. chlórdiazepoxid. ktorý je zpriahnutý s chloridovým kanálom.poruchy pamäti (amnestické účinky) . preto anxiolytiká pôsobia hlavne na ne : neurotransmiter GABA (k. temazepam.pribúdanie hmotnosti. panika zníženej aktivite Na liečbu anxiózy sa používajú : 1. patrí .

Zrušenie dvojitej väzby v polohách 1. je drahší. nevyvoláva závislosť. oxazepam). Substitúcia fenylu v o-polohe halogénom A zachová i zvyšuje. odsraňujú neurózy a napätie – sú označované ak ako ataraktiká. triflórmetylomCF3. pôsobí cez zníženie cAMP). V súčasnosti je požiadavka na dobrý anxiolytický účinok bez nežiaduceho hypnotického účinku. temazepam. 5. Jeho výhodami oproti benzodiazepínom sú. 2. že pôsobí antagonisticky na adrenergných a dopaminergných presynaptických auto-receproroch (inhibičné) a čiastočne agonisticky na 5HT1A receptoroch (presynaptická inhibícia. jeho nahradením iným aromatickým systémom alebo heterocyklom vedie k vymiznutiu A alebo zníženie (výnimku tvorí bromazepam).2 pôsobí pozitívne. hydroxyzin. antineurotiká. moxastin-teoklát. Dochádza po ňom k útlmu serotoninergných a k zosilneniu noradrenergných a dopaminergných funkcií. klomipramin. 4.4-benzodiazepínov je potrebná prítomnosť fenylu v polohe 5. má mierne nižšiu účinnosť. prazepam)alebo hydroxylová skupina v polohe 3 (oxazepam) ktorá môže byť esterifikovaná (kamazepam). zvyšuje aktivitu riasinkového epitelu. fluoxetin. Náhrada karbonylového kyslíku sírou pôsobí dysterapeuticky. Meprobamát – je zastaralý a môže viesť k závislosti. nepotencuje účinky alkoholu (pacienti ho môžu piť). alebo nitroskupinou-NO2 podobná substitúcia v iných polohách vedie k vymiznutiu A. zrušenie tejto väzby v polohách 4 a 5 nie je vhodné 22 . neutlmuje psychomotorické a kognitívne funkcie. buspiron mu už nezaberie. Deriváty difenylmetánu Benaktyzin 4. Anxiolytické účinky má aj mefenoxalon (centrálne myorelaxans). že nemá hypnosedatívne účinky. Metylaminoskupina v polohe 2 chlordiazepoxidu nie je nutná môže byť odstránená (medazepam) alebo nahradená karbonylom (diazepam. 1. benzoktamin. Benzodiazepíny Vzťah štruktúry a účinku : 1. že jeho účinok nastupuje až za 2-3 týždne. 6. Farmaceuticá chémia Látky odstraňujúce pocity strachu. Jeho mechanizmus účinku je založený na tom. mefenhydramin. Pre A 1.Guajfenezín – patrí aj do centrálnych myorelaxancií (pôsobí útlmom polysynaptických reflexov). substitúcia v iných polohách alebo rôznymi substituentami pôsobí dysterapeuticky 3. Účinok neovplyvňuje skôr zvyšuje alkylácia dusíku v polohe 1 (diazepam. ohrozenia. 3. A zvyšuje substitúcia v polohe 7 elektronegatívnymi halogénomi. 2. stimuluje gastro-pulmonálny reflex). Nové anxiolytiká Buspiron – selektívne pôsobí na úzkosť. malé trankvilizéry. používa sa tiež ako expektorans (sekretomotorikum – uľahčuje transprt hlienu a odkašiavanie. Nevýhodami sú. ak pacient už užíval benzodiazepíny.

príloha. CH3 O N Cl Diazepam N Met : desmetylácia na N-desmetyldiazepam . Met : príloha H N Br Bromazepam N O N 23 . jednak oxidácia v polohe 2 na diazepam. konečným produktom je demoxazepam. oxazepam. Ten je potom oxidatívne hydroxylovaný v polohe 3 na temazepam a ďalej je demetylovaný na oxazepam. Cl H O N OH COO 2 K N Klorazepát dvojdraselný V kyslom prostredí je dekarboxylovnaý na N-desmetyldiazepam (nordazepam)-aktívny metabolit. myorelaxačne a spazmolyticky. Diazepam. ešte sa oxiduje na 3 hydroxydiazepam . alebo prebieha biotransformácia oboma smermi na oxazepam CH3 N Cl Medazepam N Met : oxidatívna demetylácia na normedazepam. N CO Cl Oxazepam N Met : oxidatívne odbúranie jednak otváraním diazepínového kruhu. že medazepam je prekurzorom týchto účinných metabolitov.nordiazepam. temazepam sú silné anxiolytiká preto sa predpokladá. jednak oxidatívna hydroxylácia na benzéne v polohe 5 a ďalej sa eliminuje v podobe glukuronidu . ktorý je ešte čiastočne účinný. potom dôjde k deštrukcii skeletu. Klorazepát pôsobí vo vyšších dávkach aj sedatívne. NHCH3 N Cl N O Demetylácia desaminácia .temazepam. ten je ďalej hydroxylovaný na oxazepam ktorý je čiastočne vylučovaný ako glukuronid a čiastočne je odbúravaný otvorením diazepínového kruhu za vzniku 2-amino-5-chlorbenzofenón a glycín.Chlordiazepoxid Met.

Dochádza tiež k štiepeniu azometínového mostíka benzodiazepínového kruhu za vzniku benzofenónových derivátov. anticholinergík a spazmolytík typu bázických esterov substituovaných kyselín fenyloctových alebo antihistaminík typu bázických benzhydryléterov.resp. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu a 4hydroxyalprazolam.2. ktorý sa vylučuje ako O-glukuronid. 3. Štiepi sa na kys. Deriváty propándiolov Patria sem 1. ktorá u väčšiny benzodiazepínov vedie k derivátom s dlhým polčasom vylučovania. menej oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 5. Oxidatívnou demetyláciou vzniká 1desmetylalprazolam. potom sa vylučujú ako glukuronidy. Deriváty difenylmetánu Boli objavené v iných skupinách hl. OH OCH2CHCH2OH OCH3 guajfenesin CH2OCONH2 Me C Pr CH2OCONH2 Meprobamát Meprobamát sa eliminuje ako taký. Tieto hydroxylované metabolity podliehajú ďalej čiastočne N-demetylácii za vzniku odpovadajúcich nor-metabolitov. takže vedľa norklobazamu vzniká 4´hydroxyklobazam. alkohol. oxidatívne sa desalkuluje na monoetylderivát Má aj anticholinergné a spazmolytické účinky.5-dibenzodiazepín Met .4-benzodiazepín Met : oxidatívne štiepená p-metoxyskupina fenylu v polohe 5 za vzniku hydroxymetabolitu. Met : (príloha) oxidatívnou hydroxyláciou vzniká alfahydroxyalprazolam. benzilovú a dietylaminoetanol a Met. ktorý môže byť na jednom hydroxyle metylovaný.3-propándioly. hlavne N-demetylácia. C2H5 C COOCH2CH2N C2H5 OH Benaktyzin 24 . čiastočne sa oxiduje na sek. 1. CH3 N Cl Klobazam N O O 2.CH3 N Cl Alprazolam N N N Napojením heterocyklu sa zabráni oxidatívnej deštrukcii. CH3 N N C2H5 CH3O CH3O T ofisopam 3.4´-dihydroklobazam. 3´. preto tieto majú pomerne krátky polčas eliminácie. menej sa štiepia metoxyskupiny v iných polohách. čiastočne ako Nglukuronid. 1.

látky ovplyvňujúce benzodiazepínové receptory Benzodiazepínové receptory sa vyskytujú v 3 podtypoch označovaných ako ω1-3 . jeho p-chloranalóg chlórcyklizin. lyzergovej. fantastiká). Indolové alkaloidy LSD – dietylamid k. sedatívnou a hypnotickou aktivitou. ako antiemetikum. ale pôsobia ako parciálny agonisti na 5-HT1A receptoroch a môžu ovplyvňovať aj iné adrenergné systémy. Stropharia sp. . ktoré sa podarilo substitúciou na druhom piperazínovom dusíku selektívne vystupňovať. alpidem – príloha. Patrí medzi jednoduché indol. (lysohlávka. sú od nej odvodené buď jednoduché amidy (ergometrín). Farmakognózia Rastlinné psyhodysleptiká Sú to látky. 1. až dysfória. Synonymum moxastin teoklát. ktoré na určitý čas patologicky menia duševnú činnosť človeka (halucinogény. študovaných pôvodne ako antihistaminiká. slabá sedácia a návykovosť. Cyklizin. sedatívne a trankvilizačné účinky. znižuje KT. ovplyvnenie jednotlivých podtypov umožňuje selektívnejšie rozlíšenie medzi anxiolytickou. používa sa na vyvolanie modelových psychóz. Buspiron – príloha. k. pulz až zlyhanie krvného obehu. Tieto látky sú vo farmakológii zaraďované medzi hypnotiká. holohlavec –huba). Zmeny nálady po ich požití sa môžu prejavovať ako eufória. Clavicipitaceae Je to polosyntetický derivát. môže viesť až k samovražde. meklozin a buklizin sú H1 – antihistamnika a antiemetika. alebo peptidové alkaloidy (ergotamín) – viď antihypertenzíva.Používa sa hl. lyzergová patrí medzi hemiterpénové indolové alkaloidy. alkaloidy. Iné štruktúry . Secale cornutum – Claviceps purpurea. Gonocybe sp. pôsobí aj sedatívne. Veľmi výhodné vlastnosti. episapiron. u cinnarizínu lipofilnou cinnamylsubstitúciou je zvýraznený efekt periférne vazodilatačný. vykazuje tiež antiemetické. u hydroxyzínu substitúciou hydrofilným zoskupením vystupuje do popredia účinok trankvilizačný. zolpidem. je to indolalkamínový typ. Psilocybín – Psilocybe sp. gepiron. 4. Halucinogény vyvolávajú halucinácie a delirogény vedú k zmenám vedomia. 25 .látky pôsobiace prostredníctvom serotonínergného systému neinteragujú s GABA-ergným systémom. 3. pretože vyvoláva túžbu lietať. CH3 C O CH2CH2N CH3 CH3 Mefenhydrinát Cl CH N N CH2CH2 OCH2CH2OH Hydroxyzin Rada benzhydrylpiperazínových derivátov. Vyvoláva halucinácie. periférne spazmolytické. Agaricaceae..

Je to alkaloid odvodený od fenylalanínu. patria medzi zložené acetogeníny (okrem acetogenínov sa na vzniku podieľajú aj iné prekurzory napr. hl. odvodené od k.Bufoteín – Bufo vulgaris (v žľaze žaby). Anhalonium Levinii. ktoré sprevádza nádorové ochorenia. Cannabaceae Marihuana – z kvitnúcich stopiek samičích. 4. Fabaceae. Piptadenia peregrina (v semenách stromu). Kanabinoidy majú tiež antiemetické účinky. Fenyletylamíny Mezkalín – Lophophora wiliamsii (kaktus). používajú sa menej návykové hl. Izoxalové Muscimol – Amanita pantherina (muscaria) – huby Po požití stav podobný opilosti. kyselina ibotenová – Amanita sp. Hašiš. najúčinejšou obsahovou látkou je mezkalín (ten sa vyskytuje aj v iných kaktusoch). THC – Cannabis sativa (indica). Echinocactus Wiliamsii Cactacceae Spôsobuje mydriázu. Obsahové látky Cannabis. pri silnom zvracaní. 2. 26 . mevalónovej). halucinácie. THC = Δ-9. Obsahové látky Cannabis Marihuana. používa sa v psychiatrii na vyvolanie modelových psychóz.dronabinol a nabilon.10tetrahydrokanabinol – látka podmieňujúca psychotropný účinok hašiša. používa sa pri indiánskych slávnostiach a obradoch 3.s. Hašiš – živica z listov a stopiek. Muscimol. Peyotl je indiánske pomenovanie drogy pochádzajúcej z druhu Lophophora wiliamsii. je tonajstaršie psychomimetikum. Amanita sp.

delenie podľa etiológie: • bolesť s organickou príčinou. ischémia (myokardu. je ohraničená miestom tkanivového poškodenia. depresiami 3. tlak (vnútroočný). poruchami spánku.kostná metastáza. posttraumatické bolesti.vzniká dráždením senzitívnych zakončení na mechanické. rozrušenie tkaniva.trvá viac ako 3 mesiace. chirurgické zákroky. respektíve sa opisuje termínmi takéhoto poškodenia (definícia podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) -má prísnu individualitu -vnímame ju ako zvláštny a nepríjemný druh citlivosti Zložky bolesti: 1.vnímanie.reumatická artritída. Príčiny bolesti: ťah (spazmy.povrchová. zvýšená respiračná frekvencia a iné) • chronická. z analgetík iba opioidné analgetiká potláčajú aj algothymickú zložku bolesti. nemá signalizačnú funkciu.bolesť žalúdočného vredu. tepelné a chemické podnety -viscerálna (útrobná). nádory (tlačia na okolité tkanivo a nervy). resp. zvýšený tlak.N02A ANALGETIKÁ – ANODYNÁ FARMAKOLÓGIA BOLESTI: Definícia bolesti: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. bolesti kostí. patologické zmeny v organizme.vzniká pri poškodení. zmeny tonusu ciev (migréna). koliky). chápanie. fantómove bolesti 2. bolesti hlavy . neuralgia. nepríjemný zážitok Bolesť upozorňuje na nefyziologický stav organizmu. je sprevádzaná zmenami psychiky.hypochondriáza.má signalizačnú a varovnú funkciu.delenie z patofyziologického hľadiska: • nociceptorová. nádory • psychogénna. ileus -somatická – hĺbková. zápal. emotívna).. emocionálna reakcia na bolesť. ktorá spôspbuje utrpenie.vzniká bez objektívnej patologickej zmeny .algognostická (percepčná).. stratou chuti do jedla.. je spojená s hyperreaktivitou sympatického nervového systému (tachykardia.na koži • deaferenčná (neuropatická).algothymická (psychická. svaloch. porušení aferentných dráh -polyneuropatie. Delenie bolesti: 1.delenie podĺa dĺžky trvania: • akútna. dolných končatín). Analgetiká potláčajú algognostickú zložku bolesti. lokalizácia bolesti 2. kĺbov.afektívna. psychogénne bolesti 27 .

H+. 2 typy dostredivých nervových vlákien (senzitívnych): • vlákna typu Aδ -hrubšie. šíri bolesť) histamín serotonin Vedenie bolesti.a termoreceptory -prenos bolesti. tvorí sa tu substancia P a GABA. chemoreceptory -bolestivé podnety.TROJNEURÓNOVÁ DRÁHA BOLESTI: 1. ktoré tieto receptory ďalej dráždia. C z nociceptorov z periférie do spinálneho ganglia v zadných miešnych rohoch -telo v spinálnom gangliu -odstredivé vlákno zo spinálneho ganglia do substancia gelatinosa -v zadných miešnych rohoch.) vzniknuté následkom poškodebnia tkanív. termo-.primárny aferentný neuron (periférny neurón) -je to bipolárny neurón: -dostredivé vlákna Aδ. kde sa signal spracováva je “vratkovací system”. termo-.prostaglandíny substancia P (produkcia NO.oddiel.. ktorú možno presne lokalizovať. brad.Vznik bolesti: Bolesť vzniká dráždením nociceptorov = receptorov bolesti (mechano-. ischémie -nervové zakončenia: mechano-. Následným podráždením príslušným podnetom dochádza v mieste podnetu k vyplavovaniu algogénnych pôsobkov. pichavá • vlákna typu C –nemyelinizované (pomalé) -citlivé aj na chemické podráždenie (K+. hist. ktorý je sympatikový. ktoré nemožno presne lokalizovať prejavujúce sa ako pálanie a tupá bolesť -v tomto oddieli pôsobia lokálne anestetiká (blokáda šírenia vzruchu) a nesteroidné protizápalové látky 28 . bolesť ostrá. ktoré ako „filtre bolesti“ rozhodnú. K+ • Zvyšujúce citlivosť nociceptorov. V ňom dochádza k prvému spracovaniu bolestivého impulzu. či signál o bolesti prepustia ďalej alebo ho utlmia. myelinizované (rýchle) -citlivé na silný tlak a teplotu -nervové zakončenia: mechano. zápalu. chemoreceptorov). Algogénne pôsobky môžeme rozdeliť na: • Priamo aktivujúce nociceptory -bradikinín (B1 a B2 receptory) serotonín (5-HT3 receptory) histamin ióny H+.

2. presynaptická inhibícia. ale aj do retikulárnej formácie (RF).↑K+ (hyperpolarizácia) → blokáda bolestivého impulzu na spinálnej úrovni Vnímanie bolesti môžeme modifikovať rôznymi spôsobmi: -odstránenie príčiny bolesti -zníženie citlivosti nociceptorov (antipyretické analgetiká.descendentný inhibičný system: -zo supraspinálnej úrovne (RF) -mediátory: NA.oddiel. ľahko lokalizovateľnej bolesti • difúzny system do zadnej časti gyrus postcentralis -vnímanie tupej. κ.anodyná Prirodzená inhibícia prenosu bolestivého impulzu.oddiel. celkové anestetiká) -zmenou emočných reakcií na bolesť. dynorfíny) → nasadnutie ópipeptínov na receptory na primárnom aferentnom neuróne (μ.zo substancia gelatinosa cez predný miešny povrazec.thalamokortikálny neuron -z talamu do mozgovej kôry • do presne def.zo substancia gelatinosa nielen do talamu.endogénnych ópioidov (enkefalíny. hlavne substancie P 2. hypotalamu a limbického systému -aferktívna reakcia na bolestivý podnet -vedenie pomalej bolesti -túto dráhu bolesti nevieme farmakologicky ovplyvňovať 3. endorfíny.↓ influx Ca2+ do nervových zakončení → inhibícia vyplavovania excitačných neurotransmiterov. Varolov most do talamu -poskytuje prvú a presnú informáciu o lokalizácii bolesti -vedenie rýchlej bolesti • tractus spino-reticulo-thalamicus. lokálne anestetiká) -prerušením vedenia nocicepčného podnetu senzitívnymi nervami (lokálne anestetiká) -útlmom prenosu nocicepčného podnetu v mieche (opioidy) -inhibíciou percepcie bolesti (opioidy. σ. postsynaptická inhibícia. pálivej. predĺženú miechu. bolestivého chovania (antidperesíva) 29 . δ.spinotalamický neurón • tractus spino-thalamicus. ťažko lokalizovateľnej bolesti -v tomto oddiely sa bolesť lokalizuje a analyzuje -v tomto oddiely pôsobia celkové anestetiká a analgetiká. tj. ventr. 5-HT -aktivácia opiopeptínového inhibičného interneurónu→ vyplavenie ópipeptínov . časti gyrus postcentralis -vnímanie ostrej.všetky spriahnuté s G proteínom) → 1.

morfín. mióza. silné abstinenčné príznaky -stimulovaný morfínom a β-endorfínmi. závsi losť. tlmia aj viscerálne bolesti. blokáda naloxonom je sporná κ (kappa). proenkefalin A→ oktapeptid→ heptapeptid→ met-enkefalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) c. bolesť neodstraňujú -majú účinky v CNS. hypotermia. blokácia naloxonom ε (epsilon)-stimulácia morfínom a β-endorfínmi. tolerancia. mierna obstipácia. abstinenčné príznaky PODTYPY OPIOIDNÝCH RECEPTOROV: -opioidné receptory sa nachádzajú v neurónoch. sedatívny efekt bez útlmu dychového centra. proenkefalin B (prodynorfin)→ dynorfin (17 AK) → dynorfin(8 AK) → leu-enkefalin (TyrGly-Gly-Phe-Leu) -enkefalíny majú charakter neuromediátorov (vznik v mieste ich pôsobenia) -endorfíny majú charakter hormónov (transport z miesta vzniku na miesto pôsobenia krvou) -všetky majú ako prvú aminokyselinu tyrozín a Gly-Gly-Phe-Met. endorfínmi 30 . eufória μ2. menšie abstinenčné príznaky -stimulácia benzomorfanom.supraspinálna analgézia. ENDOGÉNNE OPIOIDNÉ PEPTIDY: -sú endogénni agonisti nociceptorov -peptidy. ktoré potláčajú bolesť alebo znižujú jej vnímanie (pričom neovplyvňujú vedomie a schpnosť vnímania) -liečba analgetikami je symptomatická. stimulácia K+ kanálov -analgézia. čo vedie k zníženému uvoľňovaniu GABA a ACH (μ receptory). enkefalíny. alebo Gly-Gly-Phe-Leu a líšia sa len aminokyselinami nasledujúcimi za týmito reťazcami -endorfíny. útlm dychového centra.ANODÝN Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: DEFINÍCIA ANALGETÍK-ANODÝN: Analgetiká sú látky.nízkoafinitný. ktoré sa v organizme tvoria štiepením inaktívnych polypeptidových prekurzorov: a. Majú teda podobné účinky ako endogénne opioidné peptidy.DELENIE ANALGETÍK. miechy a v nervových pletencoch regulujúcich motilitu gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu.vysokoafinitný. mióza. ich syntetické analógy. závislosť.respiračná depresia.pri dlhšom podávaní vyvolávajú toleranciu. obstipácia. obstipácia ρ (ró)-stimulácia enkefalínmi. bradykardia.inhibícia Ca2+ kanála -analgézia. tolerancia. -všetky receptory sú spriahnuté s G regulačným proteínom μ (mí) -je spriahnutý s adenylátcyklázou .útlm tvorby cAMP. ovplyvňujú vedomie. noradrenalínu (κ receptory) i excitačných neurotransmiterov a substancie P. proopiomelanokortin→ β-lipotropin (+ACTH)→ β-endorfin → α-endorfín b. Vyskytujú sa v rôznych oblastiach mozgu. ketocyklazocínom. tlmia dychové centrum a niektoré majú aj antitusické účinky Tieto analgetiká stimulujú opioidné receptory. antagonistom je naloxon μ1. závislosť.

typický príznak pri intoxikácii opioidmi • znižujú telesnú teplotu účinkovaním na hypothalamus • inhibujú sekréciu “releasing” hormónov. pri kolikách -ovplyvnenie aj algothymickej zložky. vysoké dávky vedú k útlmu pneumotaktického a dychového centra • mióza. zvýšenie tlaku v žlčníku a možnosť jeho ruptúry (→neodporúča sa ich podávanie pri žlčníkových a iných kolikách) • zvýšený tonus hladkého svalstva môže viesť k retencii moču. napr. čím znižujú hladinu hypofyzárnych hormónov • vedú k periférnej vazodilatácii a zníženiu periférnej rezistencie. navodenie diurézy. mydriáza.opioidné analgetiká zvyšujú prah vnímania bolesti. SKENAN] • Pethidín. ↑dychového cyklu→ hypoventilácia ÚČINKY ANODÝN: • analgetický účinok. chvenie.aj ransdermálna aplikácia [DUROGESIC] • Alfentanyl • Sulfentanyl [SUFENTA.σ (sigma)-tachykardia. MORPHIN BIOTIKA. odstránenie negatívnych emócií až eufória (stav blaženého kľudu)→ riziko závislosti a tolerancie • antitusický účinok a ovplyvnenie dychového centra.nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Methadon • Levorfanol • Pyritramid • Bezitramid • Fentanyl. znížená sekrécia moču stimuláciou výdaja ADH • zvyšujú tonus maternice • tlmia pohyb riasinkového epitelu v bronchoch a vajcovodoch • prechádzajú placentou a môžu spôsobiť depresiu dýchania plodu ROZDELENIE: 1. tlak. ovplyvne nie telesnej teploty -stimulácia fencyklidínom.útlm tvorby cAMP a stimulácia K+ kanála ↓dychovej frekvencie.SILNÉ OPIOIDY -majú silné analgetické účinky ale vždy na ne vzniká závislosť • Morfín . halucinácie.nemá spastický účinok na hladké svalstvo [DOLSIN] • Tilidín .silné analgetikum [SLOVALGIN.SUFENTANIL TORREX] • Hydromorfon • Oxymorfon 31 . manické stavy. N-alkyl-cyklazocínom δ (delta).centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ. teplo) -toto pôsobenie sa prejavuje viacej u tupej bolesti. ich pôsobenie je selektívne a neovplyvňuje percepciu iných podnetov ako bolestivých (dotyk. vyššie dávky opoioidov tlmia aj viscerálnu bolesť. čo sa môže prejaviť ortostatickou hypotenziou • zvyšujú tonus hladkého svalstva GIT→ zácpa.

antagonista μ receptorov 32 .útlm centra pre kašeľ .riasinkový epitel.tlmenie -pre tieto jeho účinky sa podáva so spazmolytikami a antiemetikami 2.CNS: -mozgová kôra.kontrakcia žlčových ciest → nepodáva sa pri žlčových kolikách 3.útlm centra pre zvracanie . črevo sa preto nevyprázdňuje) . antagonista μ receptorov [FORTRAL] Nalbufin .dráždenie jadra nervus oculomotorius → mióza .centra (maskovaný nahromadením CO2) -spinálna miecha.slabšie analget.útlm pneumotaktického centra .útlm vazomotoric. TRANSTEC] Butorfanol Pentazocín .kontrakcia čreva → spastická zápcha (kontrakcia a relaxácia čreva nie sú pravidelné.slabšia stimulácia μ receptorov. toxikománia) -mozgový kmeň -stredný mozog+most.agonista κ. eufória (návyk.“negatívna” eufória) -predĺžená miecha. ukľudnenie.analgézia (↑prahu vnímania bolesti). otupenie. TRAMABENE] Dextropropoxyfén Kodein. CODEIN.majú sedatívne pôsobenie • • • • Buprenorfin [TEMGESIC.agonista κ. SOLPADEINE.používajú sa pri slabších bolestiach a k zosilneniu účinku NSPZL • • • • • • • Tramadol. aby bolo utlmené centrum pre zvracanie) .OPIOIDY S DUALISTICKÝM ÚČINKOM . a euforuizujúce účinky [KORYLAN.majú agonisticko-antagonistické účinky .útlm polysympatických miešnych reflexov 2.blokuje spätný príjem biogénnych amínov do nervových zakončení [MABRON. pretože dávka nie je dosť vysoká na to.antitusické účinky Oxykodón 3.útlm dychového centra .Účinky MORFÍNU: 1. KODYNAL] Etylmorfín [DIOLAN] Folkodin [NEOCODIN] Hydroxykodón.dráždenie.hladká svalovina (GIT).OPIOIDY SO SLABŠÍMI ANALGETICKÝMI ÚČINKAMI .podráždenie chemorecepčnej zóny pre zvracanie (pri malej dávke možné zvracanie.excitácia (dysfóra.majú slabšie analgetické účinky i menšiu látkovú závislosť . kŕče . TRAMAL.

pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo Tilidin . ktoré sú podmienené uvoľňovaním endogénnych opioidov (šok.] • V kombinácii s analgetikami-antipyretikami Kodein + paracetamol [KORYLAN tbl.] Alfentanyl Sulfentanyl [SUFENTA inj.4.kompetetívne vytesňujú opioidy z receptorov . popáleninách.látky rušiace účinky i silných opioidov . Buprenorfin [TAMGESIC] 33 .ANTITUSIKÁ Kodein [CODEIN. TRAMABENE] Pentazocin [FORTRAL] • Pri neuroleptanalgézii v kombinácii s neuroleptikami typu butyrofenónu Fentanyl [DUROGESIC emp tts. mozgová trauma) • • • Nalorfin -parciálny antgaonista (slabo agonistický účinok) Naloxon -čistý antagonista Naltrexon -čistý antagonista INDIKÁCIE: 1.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Pri bolestiach v ortopédii.gtt. reumatológii Tramadol [TRAMAL..používajú sa: -k liečbe intoxikácie opioidmi. hlavne k odstráneniu dychovej depresie -k diagnóze fyzickej závislosti na opioidoch -k liečbe liekovej závislosti -na zvládnutie porúch.ANTAGONISTI OPIOIDOV .] .ANALGETIKÁ • pri nádorovej bolesti Morfin [SLOVALGIN] Pyritramid Bezitramid • Pri kolikách Pethidin [DOLSIN inj. KODYNAL] Etylmorfin [DIOLAN inuj..gtt.] Ďalšie indikácie: potlačenie dušnosti pri astma cardiale a edéme pľúc spastiká na zastavenie neinfekčných hnačiek silné bolesti pri operáciách.] Folkodin -centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ Liečba útlmu CNS po opioidoch: Naloxon [INTRENON inj. infarkte myokardu.] Liečba závislosti na opioidoch: Methadon.silnejšie blokujú účinky agonistov ako dualistov . pri šoku 2.

ktoré sú vylučované ako konjugáty 34 . aplikácia (pri p. morfin a normorfin.o. zhoršenie nálady -svrbenie -retencia moču -hypotenzia -zvýšenie tlaku v žlčových cestách KONTRAINDIKÁCIE: -stavy s ohrozením dýchacieho centra -astma -zvýšený vnútrolebečný tlak -otrava centrálne dráždiacimi látkami INTERAKCIE: • Neuroleptiká.analgetická aktivita je viazaná na (-)-izomér . zvracanie -obstipácia -excitácia.ANODÝN Z FARM.alebo O-demetylácia na norkodein.:-eliminácia vo forme glukuronidu -menšia časť je N-demetylovaná na normorfin a 3-O-metylovaná na kodein 9 16 C D N CH 3 HO Kodeín CH 3O O N CH3 HO -lipofilnejší ako morfín. závislosť.:-eliminácia vo forme konjugátu -oxidatívna N.získavajú sa z ópia Morfín HO 4 A 1 O E 6 B 14 .NEŽIADÚCE ÚČINKY: -útlm dychového centra -tolerancia. (toxikománia) -nauzea.v.i.CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1. inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva zosilujú a predlžujú depresívne účinky opioidov • Synergizmus analgetického pôsobenia opioidov a nesteroidných protizápalových látok DELENIE ANALGETÍK. aplikácii je rýchlo metabolizovaný) Met. rýchlejšie preniká do CNS Met. kŕče -závrate -blúznenie. Prírodné látky.

Nglukuronid -parciálny agonista N CH 2 O CH 3O H O C C( CH 3) 3 CH 3 35 .2. a súčasnou substitúciou objemným rozvetveným alifatic.radikálom na C7 (buprenorfin)sa zvyšuje analgetický účinok CH3CH2O CH 3O CH 3O O N CH3 HO O N C H3 O O OH N C H3 O Etylmorfín Hydrokodon Oxykodon Nalbufin HO Met.:-vylučuje sa nezmeneý alebo ako O-glukuronid -oxidatívna dezalkylácia na nor-buprenorfin→ O-. 2)esterifikáciou oboch OH skupín za zvyšuje aktivita ale i toxicita 3) obmeny na C kruhu možné: hydrogenácia izolovanej dvojitej väzby a eventuálne súčasná obmena na sekundárnej alkoholickej skupine je vhodná 4) epoxidický O v kruhu E nie je podmienkou 5) náhrada metylu na N za väčší alkyl alebo cykloalkyl zvyšuje lipofilitu a mení vlastnosti na parciálne agonistické 6) premostenie kruhu C medzi C6 a C14 vinylom alebo etylénom. oxidácia OH na C6 za vzniku nalbufonu -N-dezalkylácia -agonisto-antagonistické vlastnosti OH H N CH 2 O HO Buprenorfin HO Met. Polosyntetické opioidy Vzťah štruktúry a účinku: 1)éterifikáciou fenolickéj skupiny sa znižuje analgetická aktivita morfínu a zvyšuje sa antitusické pôsobenie.: -nezmenený. Všetky iné obmeny aromatického kruhu pôsobia dysterapeuticky.

:-glukuronid. návyk A.usporiadaní Butorfanol HO OH N CH 2 -zmiešaný agoniso-antagonista Met.vyššiu A vykazujú trans izoméry 3. Syntetické opioidy .aj trans.snaha odstrániť vedľajšie účinky morfínu.náhrada metylu na N za vyššie lipofilné alkyly zvyšuje aktivitu Pentazocin HO CH3 CH3 N CH2 CH C C H3 CH3 -zmiešaný agonisto-antagonista. pôsobenie na κ a σ receptory. slabé antagonis.3. Deriváty morfínanu Vzťah štruktúry a účinku: 1) morfinan je sám neúčinný. pôsobenie na μ receptory Met. Deriváty benzomorfanu Vzťah štruktúry a účinku: 1.útlm dychového centra.pre zachovanie aktivity sú nutné CH3 v polohe 5 a 9 2. oxidácia metylu v postrannom reťazci na OH až COOH skupinu -používa sa na vyvolanie abstinenčných príznakov u morfinistov -vhodný u stredných bolestí C. výrazné agonist. jeho odstránenie alebo blokovanie éterickou väzbou aktivitu ruší 4. jeho N-metyláciou vzniká účinný derivát N-metylmorfinan 2) A zvyšuje OH v polohe 3 .:-3-O-glukuronid -oxidatívna hydroxylácia na cyklobutyle na neúčinný hydroxybutorfanol -dezalkylácia na neúčinný norbutorfanol Levorfanol HO H N CH 3 B. tolerancia. Deriváty 4-fenylpiperidínu Vzťah štruktúry a účinku: 1)substitúcia fenylu je nevýhodná s výnimkou OH v polohe 3 2) náhrada metylu na N za vyššie lipofilnejšie radikály je vhodná 36 .vyššia aktivita je pri prítomnosti OH na C2´. zhodné s prírodným morfínom ľavotočivým 4) výhodná je substitúcia na C-14 (butorfanol) 5) kruhy B a C môžu byt v cis.blokovaním éterickou väzbou sa znižuje analgenitcká A a zvy šuje sa antitusická 3) účinné sú (-)-morfínany.

3) esterová väzba je nositeľom vysokej aktivity, neni však pre jej zachovanie nevyhnutná, je možná jej náhrada za ketoskupinu, kratší alkyl, prevrátený ester 4) prenesenie substituentov z polohy 4 do 3 piperidinu A znižuje, ale neruší 5) piperidínový kruh nie je podmienkou aktivity, je možné ho rozšíriť na perhydroazepín Pethidin
CH3 N COOC2H5

Met.: oxidatívna N-demetylácia a zmydelnenie na slabo účinný norpethidin a kys. pethidinovú a neúčinnú kys. Norpetidí novú, ktoré sa vylučujú ako glukuronidy -spazmolytické, sedatívne, hypnotické účinky

D, Deriváty 3-fenylpropylamínu
Vzťah štruktúry a účinku: 1) substitúcia aromatických jadier pôsobí dysterapeuticky 2) pre A je nutný dvojuhlíkatý reťazec medzi centrálnym uhlíkom a bázickou skupinou, jeho skrátenie alebo predĺženie aktivitu ruší -metyl skupina na uhlíku v susedstve amino-skupiny je výhodná, ale nie nutná 3) A je viazaná na ľavotočivý izomér 4) redukciou keto skupiny na sekundárnu OH sa A znižuje, následnou esterifikáciou s kys. O octovou sa opäť zvyšuje 5) obmedzené sú možnosti obmien bázického reťazca- môže tu byť metylaminoskupina, pipe ridín, morfolín Methadon Met.:-oxidácia na methadon-N-oxid -redukcia keto skupiny na methadol, ktorý N-demetyláciou prechádza na normethadol -oxidatívne štiepenie ketónu za vzniku kyseliny -oxidatívna demetylácia na normethadon, ktorý cyklizuje na pyrolidínový metabolit -mí agonista

C CH3

C OC2H5 C H2 C H N ( CH 3 )2

Pyritramid
CN C C H2 C H 2 N C ON H 2 N

Bezitramid- len p.o. aplikácia (nerozpust. vo vode)
O N N C C O C H 2 C H3

CN C C H 2 C H2 N

Dextropropoxyfén Met.:-hydrolýza esterovej väzby za uvoľnenia alkoholu

37

C H2 C OC O C 2 H 5 H C C H3 CH3 N C H3

-mono- až di-demetylácia -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe benzylu a potom N-demetylácia -metabolity sa vylučujú vo forme konjugátov -nevyvoláva návyk -použitie v kombinácii s antipyretikami

E, Deriváty iných štruktúr
Fentanyl
CH 2CH2 N

Met.:-N-dezalkylácia na norfentanyl -hydrolytické štiepenie anilidovej väzby na despropionylfentanyl -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe oboch fenylov -hydroxyl. metabolity sú vylučované vo forme konjugátov -čistý agonista

CH 3CH2 CO N

Tilidín –trans
CH 3 N CH 3 CO OC2H 5

Met.:-oxidatívna demetylácia na nor-tilidin= vlastný účinný agens -ďalšia demetylácia na di-nor-tilidin -zmiešaný agonisto-antagonista

Tramadol
O CH3 HO H CH3 CH2N CH3

Met.:-nezmenený -N, O-demetylácia za vzniku O-demetyl-tramadolu -N,N-di-demetylácia -metabolity sa vylučujú nezmenné alebo ako glukuronidy -parciálny agonista -prolongácia potlačenia bolesti

4. Antagonisti analgetík
-potláčajú alebo zoslabujú charakteristické vlastnosti morfínu -antagonstický účinok je spôsobený substitúciou metylu na N lipofilnejším radikálom s 3-5 uhlíkmi Nalorfin Naloxon
HO HO

O N CH 2 CH HO

O

OH

C H2
O

N CH 2 CH

CH 2

38

-parciálny antagonista-čistý antagonista- antagonizuje všetky receptory antagonizuje μ receptory -vysoká lipofilita- ľahký prienik do CNS -čistí agonisti: morfín, fentanyl -parciálni agonisti: buprenorfín, tramadol -agonisto-antagonisti: pentazocin, butorfanol, nalbufin, tilidín -parciálni antagonisti: nalorfín, cyklazocín -čistí antagonisti: naloxon, naltrexon

MORFÍN
-je alkaloid, ktorý sa získava z ópia. Ópium je zaschnutá šťava nezrelých makovíc druhu Papver somniferum, Papaveraceae (mak siaty). Tieto nezrelé makovice (tobolky) sa 8-10 dní po opadaní korunných lupienkov pozdĺžne narezávajú a zberá sa žltkavá mliečna šťava vytekajúca z mliečnic- latex. Asi 75% latexu tvorí kaučuk, sliz, pektíny, živice, vosky a 15-25% alkaloidy. Ak sa získané ópium pridá do alkoholu, pripraví sa ópiová tinktúra. Ópium obsahuje alkaloidy: -morfinanový typ: morfín (10-17%), kodeín, tebaín 10-hydroxykodeín, 6-metylkodeín, neopín, pseudomorfín, salutaridín -benzylizochinolínový typ: papaverín laudanín, kodamín, laudanozín, retikulín, somniferín -ftalidotetraizochinolínový typ: narceín, noskapín, narkotolín -protopínový typ: protopín, kryptopín, α-allokryptopín -tetrahydroizochinolínový typ: hydrokotarnín -rhoeadínový typ: rhoeadín, glaudín, papaverrulín B,C,D Hlavné alkaloidy ópia: názov Obsah v % typ vlastnosti Morfín 3-23 Morfinanový Silná báza Vysoká toxicita Kodeín 0,2-4 Morfinanový Tebaín 0,2-1 Morfinanový Papaverín 0,5-2 Benzylizochinol. Slabá báza Nízka toxicita Noskapín 2-8 Ftalidotetrahydroizochinol. Narceín 0,1-2 Ftalidotetrahydroizochinol Použitie: • morfín - analgetický účinok (potencuje ho noskapín), vyvoláva eufóriu, je návykový • kodeín- analgetikum anodynum, slabšie pôsobí na psychické funkcie, centrálne pôsobiace antitusikum • papaverín- nemá narkotický účinok, nepôsobí na dýchacie centrum, má spazmolytické účinky- tlmí koliky a črevné spazmy spojené s hnačkami, spazmy žlčových a močových ciest • noskapín- tlmivé účinky na kašeľ, -koloidné sprievodné látky ópia sa podieľajú na pomalej resorpcii, čím sa dosahuje protrahovaný účinok ópia

39

ČSL 4: Opium Opium pulveratum Morfinium chloratum ČSL 3: Tinctura opii

SL1: Opium crudum Morphini sulfas Morphini hydrochloridum

SYNTÉZA BENZYLIIZOCHINOLÍNOVÝCH ALKALOIDOV:

40

NO2B ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ
DEFINÍCIA: Analgetiká- antipyretiká sú látky, ktoré znižujú vnímanie bolesti a zároveň znižujú zvýšenú telesnú teplotu. Pôsobia na mierne a stredne silné bolesti, nepôsobia na viscerálne a silné bolesti. Ich analgetický účinok je slabší ako u opioidných analgetík. Niektoré majú aj antiflogistický účinok.

HORÚČKA
Priemerná hodnota telesnej teploty je 36,8°C ± 0,4°C. Krivka telesnej teploty kolíše cez deň v rozsahu 0,5- 0,7°C a má diurinálny rytmus. Najvyššiu hodnotu dosahuje o 16-18. hodine, najnižšiu nadránom. Počas gravidity a menštruácie sa zvyšuje, počas ovulácie znižuje. Horúčka je obranná reakcia organizmu na patologický agens. Nie je ochorením, ale symptómom ochorenia. Je zvýšením teploty nad normálne denné kolísanie spôsobené imunitnými a termoregulačnými mechanizmami. Teplota tela: 37-38°C -subfebrilita 38-40°C -horúčka >40°C -hyperpyrexia Telo si reguluje telesnú teplotu na základe rovnováhy medzi výdajom a tvorbou tepla. Za tvorbu tepla sú zodpovedné: o tyreoidálne hormóny o metabolizmus- hlavne pečeň a kostrové svaly (50% tvorby tepla) o svalová aktivita (triaška)- nesynchrónne mimovoľné pohyby svalov Teplo sa vydáva: o vyžarovaním (radiáciou)- výdaj pomocou fyzikálnych pochodov, 60%výdaja o vedenie (napr. výdaj tepla s predmetom) o vyparovanie (potenie)- vylučovanie vody a solí, 20% výdaja tepla Nerovnováha výdaja a tvorby tepla sa prejaví: potením hyperventiláciou vazodilatáciou (červenaním) Príčiny horúčky: Infekcie, špecifické zápaly Imunitné reakcie, cudzorodá bielkovina Poškodenie tkanív Intraabdominálne zápaly Neoplastické procesy Akútne metabolické poruchy Lieková horúčka Dehydratácia Psychogénna

41

Regulácia horúčky: Za rovnováhu výdaja a tvorby tepla je zodpovedné termoregulačné centrum v zadnom laloku hypotalamu. Tento prijíma informácie z periférie a vnútorných orgánov a prestavuje teplotu. Mechanizmy vzniku horúčky: exogénne pyrogény_____________________________ ↓ ↓ aktivácia lymfocytov a makrofágov ↓ ↓ ↓ __________________________ ↓ ↓ ↓ ↓ CNS ← stimulujú tvorbu ↓ endogénnych pyrogénov ↓ ↓ ↓ hypotalamus ________________↓ ↓ nastavenie termoregulačného centra na vyššiu teplotu Exogénne pyrogény: • Lipopolysacharidy bakteriálnych membrán (mikrobiálne endotoxíny) • Antigény pôsobiace na lymfocyty • Imunokomplexy • Rakovinové bunky • Deštruované bunky Endogénny pyrogény (cytokíny): • IL-1α, IL-1β • IL-2, IL-6 (kľúčové cytokíny akútnej fázy) • TNFα (kachektin), TNF β (lymfotoxín) • Interferóny α, β, γ • CSF Endogénne pyrogény prejdú do zadného laloku hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu PLA2→ tvorba kyseliny arachidónovej → cyklooxygenáza → tvorba prostaglandínov, prostacyklínov. Za spúšťanie horúčky je zodpovedný PGE2.

42

Mechanizmus horúčky po prebudovaní termoregulačného centra: ↑ referenčnej hodnoty termostatu ↓ efektorové mechanizmy ↓ _______________________________ ↓ ↓ uchovávanie tepla zvýšená produkcia tepla vazokonstrikcia zvýšenie metabolizmu účelové správanie triaška ↓ ↓ horúčka horúčka -pri prebudovaní termoregulačného centra sa zvýši produkcia hormónov štítnej žľazy a aktivuje sympatikus PRIEBEH HORÚČKY: 1. prodromálne štádium -od nástupu exogénneho agensu po tvorbu endogénneho pyrogénu -trvá minúty, maximálne 1,5 hodiny 2. štádium vzostupu telesnej teploty -prestavenie termostatu → ↑telesnej teploty 3. štádium vyvrcholenia -zvýši sa tvorba tepla, teplo sa uchováva tak, aby teplota tela dosiahla teplotu na ktorú je termostat prestavený 4. zostupné štádium -pokles teploty, ktorý by mal trvať niekoľko hodín, nemá byť náhly Zmeny vitálnych funkcií pri horúčke: - ↑ frekvencia činnosti srdca - ↑ ventilácia - ↑ metabolizmus- ↑ oxygénna fosforylácia, až negatívna dusíková bilancia (proteolýza, ↓ telesnej hmotnosti) - ↓ diuréza - zápcha- ↓ pohyb tráviacich ciest, ↓ produkcia tráviacich štiav - ↓ chuť do jedla - oligémia, dehydratácia - hyperalgézia Význam horúčky:  Zvýšenie imunitnej schopnosti- pohyblivosti a fagocytovej schopnosti leukocytov, produkcie protilátok a antibakteriálnych, antivírusových látok, proliferácia Tlymfocytov  Spomalenie rastu a rozmnožovania mikroorganizmov- znížením množstva železa a zinku v plazme

43

) B..telesná teplota zvýšená nad 41°C→ ↓imunitných reakcií. výnimkou je substitúcia OH skupinou v polohe 5 (kyselina gentisová a diflunisal sú účinnými antiflogistikami) 44 .↑ metabolizmus.záťaž KVS až cirkulačná insuficiencia . hyperalgézia .SALICYLÁTY VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. kĺbov. Prostaglandíny ako tkanivové pôsobky vznikajú vo zvýšenej miere v tkanivách. Antipyretický účinok je vysvetlený prebudovaním termoregulačného centra na pôvodnú hodnotu (zníženie telesnej teploty centrálnym mechanizmom). farmakologická.esterifikácia alebo pevná blokáda hydroxylovej skupiny éterickou väzbou aktivitu zachováva (pre antiseptický a antimykotický účinok musí byť OH voľná) 5.sociálny význam) Možné škodlivé účinky horúčky (hlavne ak pretrváva dlhšie): .akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky. potenie.na zachovanie aktivity je potrebné o-usporiadanie 2. kde prebiehajú zápalové procesy. denaturácia bielkovín. čaje s cukrom. dehydratácia. delírium. negatívna dusíková bilancia . Analgetický a antiflogistický efekt antipyretických analgetík je vysvetlený blokádou cyklooxygenázy.somnolencia a letargia . nefarmakologická -horizontálna poloha -eliminácia stresu a námahy -uvoľnenie odevu -pridanie tekutín -pridanie energie (minerálka..analgetiká-antipyretiká ROZDELENIE ANALGETÍK.telesná teplota zvýšená nad 43°C→ tepelný šok. strata solí .bolesti hlavy.svalový katabolizmus. Nešpecifický diskomfort.zmena karboxylu za amid aktivitu zachováva ale znižuje dráždivosť 3. salicylovej nemení analgeticko-antipyretický účinok 4. ktorý upozorňuje na nutnosť ďalšej diagnostiky a liečby (medicínsko. až poškodenie CNS . 1. smrť LIEČBA HORÚČKY: A.symptóm. predovšetkým blokádou biosyntézy algogénnych mediátorov typu prostaglandínov.ANTIPYRETÍK: MECHANIZMUS ÚČINKU: Analgetiká-antipyretiká pôsobia hlavne periférnym mechanizmom. sladené nápoje.esterifikácia kys.febrilné kŕče. svalov. halucinácie .

antipyretikum. neuralgie • antiflogistické (pri dávke 3-6g) -silná väzba na plazmatické bielkoviny => pozor na interakcie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -sú vyvolané rovnakým mechanizmom ako terapeutické účinky a sú závislé od plazmatickej koncentrácie • GIT.dyspepsia.3.keratoplastikum (koncentrácia <10%). SAL ICY LOVÁ Met: vylučuje sa nezmenená. pretože blokuje tvorbu prostaglandínov v žalúdočnej sliznici. 2. svalov.Kyselina salicylová COOH OH KY S. antiflogistikum Nežiadúci účinok: dráždenie a poškodzovanie žalúdočnej sliznice.na bolesti kĺbov.poškodenie žalúdočnej sliznice. ACET Y L SAL ICY LOVÁ MECHANIZMUS ÚČINKU: neselektívna inhibícia cyklooxygenázy COX1 aj COX2 ÚČINKY: • antiagregačné (pri dávke 100mg)vďaka schopnosti ireverzibilne acetylovať aminoskupiny terminálneho serínu enzýmu COX→ blokuje syntézu agregačne pôsobiaceho tromboxanu A2. ktorý uvoľňuje kyselinu v alkalickom prostredí tenkého čreva -ASA je enzymaticky štiepená v kyslom prostredí žalúdka na účinnú kyselinu salicylovú COOH OCOCH3 KY S. vomitus . zubov. keratolytikum (koncentrácia >10%). šliach. antimykoticky -vnútorné. hlavy. kyselina gentisová (2. pričom minimálne inhibuje tvorbu antiagregačne pôsobiaceho prostacyklinu → profylaxia trombóz • antipyretické (pri dávke 3x500mg) • analgetické (pri dávke do 3g). vredy 45 . antisepticky. éter-glukuronid. čo vedie k zníženej tvorbe ochranného slizu. zvýšenej tvorbe kyseliny chlórovodíkovej a zvýšenému prekrveniu sliznice až krvácaniu (podanie kyseliny vo forme alkalickej soli tento účinok znižuje) =>Pre tento nežiadúci účinok má iba vonkajšie použitie ako dermatologikum Kyselina acetylsalicylová -lepšiu stabilitu a znášanlivosť má soľ aloxiprin (ASA pufrovaná aluminiumoxidom). alebo ako ester-glukuronid.5-trihydroxybenzoová Použitie: -vonkajšie. bakteriostaticky.5dihydroxybenzoová). nausea.

SCC] podaný do 8-15 hodín po otrave) KONTRAINDIKÁCIE: 46 .na bolesti zubov. ktoré s benzochinoniminom ochotne reagujú (N-acetylcystein [SOLMUCOL. metabolická acidóza. poruchy funkcie pečene a CNS) • 3.alebo 3-hydroxyfenacetin a dezacetylácia za vzniku fenetidinu. pretože nie sú schopné prenikať do kyslého zápalového tkaniva. methionin. kancerogenitu. kŕče. Nemajú antiflogistický účinok. psychotropný a euforizujúci účinok sa používa veľmi málo alebo v kombinovaných prípravkoch Propacetamol. zvracanie. kĺbov NEŽIADÚCE ÚČINKY: menšie ako po ASA • pri dlhodobom užívaní riziko funkčného poškodenia obličiek (p-aminofenol) • pri predávkovaní riziko hepatotoxicity a závažného poškodenia pečene (po vyčerpaní zásob glutationu sa benzochinon-imin viaže na pečeňové peptidy) ako špecifické antidótum sa používa N-acetylcystein. poruchy krvotvorby bronchokonstrikcia u precitlivelých osôob tinitus (zvonenie v ušiach) KONTRAINDIKÁCIE: • osoby s vredovou chorobou.• • • okultné krvácanie. • Antipyretické. cystein. astmou.hyperpyrexia. nemá antiflogistické účinky -pre nefrotoxicitu. ktorý je príčinou nežiadúcej methemoglobinémie -má analgetické a antipyretické účinky. DERIVÁTY ANILÍNU Fenacetin NHCOCH3 FENACET IN OC2H5 Met: štiepenie éterovej väzby za vzniku paracetamolu alebo oxidatívna hyd roxylácia na 2. svalov. dnou • deti do 12 rokov (riziko vzniku Reyeovho syndrómu. Majú centrálny analgetický a antipyretický účinok.pôsobí na termoregulačné centrum hypotalamu a znižuje jeho reaktivitu na exogénne pyrogény • Analgetické. trimester gravidity 2. čo im umožňuje rýchlejší prienik do CNS. kde mimo iných mechanizmov inhibujú aj COX. hlavy.proliečivo paracetamolu vhodné k injekčnej aplikácii Paracetamol PARACET AMOL NHCOCH3 OH ÚČINKY: -majú lipofilnejší charakter ako salicyláty.

aktrivita sa zachováva ak sa poloha 4. antipyretikum NÚ: riziko tvorby karcinogénnych metabolitov (za prítomnosti nitritov v kyslom prostredí sa z neho odštiepi dimetylaminoskupina a vytvára sa karcinogénne pôsobiaci dimetylaminonitrosamin) riziko vzniku agranulocytózy Ramifenazón Met: oxidatívna demetylácia v polohe 2 na nor-raminofenazón oxidácia na metyle izopropylu s následnou možnou hydroxyláciou aromatického kruhu odštiepenie celého izopropylu na 4-aminofenazón. aplikácia (metamizol) Fenazón Met: oxidatívne hydroxylovaný v polohe 4 a 3 za vzniku 4-hydroxyfenazonu a 3-hydroxymetylderivátu. zápaly žíl. pyrazolónového jadra substituuje. ktoré sú vylučované ako N-acetylderiváty -druhá fáza: hydroxylácia za vzniku 4-hydroxyfenazonu a demetylácia na 3-desmetyl-4-aminofenazon N O CH 3 N CH 3 N CH 3 CH 3 AMINOFENAZON -analgetikum (bolesti zubov a hlavy). ktoré je buď acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4hydroxyfenazón CH3 N CH3 CH3 CH3 CHHN RAMIFENAZON O N 47 .• • osoby s ochorením alebo poškodením pečene 1. oxidatívna desmetylácia v polohe 2 na 2-norfenazón. Metabolity sú vylučované ako glukuronidy -použitie v kombinovaných prípravkoch O N N CH 3 CH 3 FENAZON Aminofenazón Met:-prvá fáza: demetylovaný na dimetylaminoskupine na monodesmetylaminofenazón až 4-aminofenazón.v. DERIVÁTY PYRAZOLÓNU -analgetické. dna) -silná väzba na plazmatické bielkoviny=> pozor na interakcie VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. antipyretické účinky. Zavedenie aminoskupiny a jej substitúcia alkylmi alebo acylmi analgeticko-antipyretickú aktivitu zvyšuje 2. Používajú sa hlavne krátkodobo pre antiflogistické účinky ( reumatoidná artritída. trimester gravidity 3.substitúcia metylu na dusíku solitvornou sulfoskupinou zvyšuje rozpustnosť→ i.

ANOPYRIN. MEDIPYRIN.Propyfenazón Met: N-demetylácia na nor-propyfenazón a následná hydroxylácia na p-hydroxy-nor-propyfenazón (oba sú analgeticky účinné). ASPIRIN. ATARALGIN (paracetamol+guajfenesin+kofein). PANADOL ULTRA (paracetamol+kofein+kodein). vylučovaný hlavne ako enol-glukuronid nor-propyfenazón -rovnaký analgetický. ASPRO C FORTE . MEXAVIT (paracetamol+vitamín C) 48 . COL DREX (paracetamol+kofein+fenylefrin). PANADOL BABY -kombinované: ACIFEIN. ktorý je acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4-hydroxyfenazón NÚ: riziko vzniku agranulocytózy a anafylaktického šoku -silnejšie analgetikum a spazmolytikum -použitie pri žlčových a ľadvinových kolikách Piperylon CH3 N Účinné spasmoanalgetikum u kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest a spazmov GIT H O N N CH3CH2 PIPERY L ON PRÍPRAVKY: -použitie v monoprípravkoch ale aj v kombinovaných prípravkoch (s kys. kofeínom. PANADOL EXTRA (paracetamol+kofein). ASPIRIN C. askorbovou. ALNAGON NEO (ASA+kofeín+kodeín) Aloxiprin: SUPERPYRIN Paracetamol: PARALEN. silnejší antipyretický a slabší antiflogistický účinok ako aminofenazón -bez rizika vzniku karcinogénnych metabolitov CH 3 N CH 3 CH CH 3 CH 3 PROPY FENAZON O N Metamizol (Noramidopyrin-methansulfonan sodný ) NORAMIDOPY RINMETASUL FONAN SODNÝ O NaOSO2CH2 N CH 3 N N CH 3 CH 3 Met: hydrolýza na 4-metylaminofenazon oxidácia na metylamínoskupine na 4-formylaminofenazón a 4aminofenazón. PANADOL. ACYLCOFFIN(ASA+kofeín). guajfenezínom. …) alebo ako spazmoanalgetiká Kyselina acetylsalicylová : ACYLPYRIN. ASPRO -kombinované: ACIFEIN (ASA+paracetamol+kofeín).

neuralgiách. (u nás nie je registrovaný) Vipera amnodytes. antipyretikum. Rubiaceae (ČSL4. zápale kĺbov.. syntéza je podobná syntéze terpénov. čím ničí mnohých pôvodcov infekcií stomachikum. NAPELLÍN -Aconiti radix (tuber). SPASMOVERALGIN NEO Metamizol: NOVALGIN. Ranunculaceae (ČSL4) -diterpénové alkaloidy (N je zabudovaný do terpénového skeletu. ktorý oxidáciou prechádza na kyselinu salicylovú -Salicis cortex obsahuje aj triesloviny.tlmí dráždivosť srdca (chinidín) zvyšuje citlivosť maternice na látky vyvolávajúce jej kontrakciu -Chininium chloratum sa nachádza v prípravku CHINASCORBIN drg. pastilky B. bolesti a zápale trojklanného nervu.(u nás nie je registrovaný) AKONITÍN. ALGIFEN PRÍRODNÉ ANELGETIKÁ. roborans antiarytmikum pri arytmiách a tachykardiách.obsahuje látky používané na reumatické bolesti -prípravky VIPERALGIN inj. VIPERAE BERI VENENUM ung. Salicaceae (ČSL 4. 49 .izolovaná látka ofiotoxín. antireumatikum -nachádza sa v prípravku VALOFYT-NEO spc. SL 1) -monoterpénový indolový alkaloid (vzniká syntézou triptofánu a monoterpénu yohimbínového typu) Chinae cortex obsahuje 4-12% alkaloidov: chinín. cinchonín. analgetikum. ktorá sa používa na potlačenie silných bolestí pri malígnych tumoroch -prípravok KOBRATOXIN inj. Aconitum napellus. hadie jedy Naja tripudians. SALICÍN –Salicis cortex. Cinchona succirubra. pri dne. pri aplikácii na pokožku pôsobí anesteticky. Salix alba.Propyfenazón: VALETOL (propyfenazón+paarcetamol+kofeín). artritídach (ako masť) -Tinctura aconiti je súčasťou expektoračného prípravku PLEUMOLYSIN gtt. VIPROSAL inj. flavonoidy a organické kyseliny Použitie: analgetikum. alkaloidového typu CHINÍN –Chinae cortex. chinidín.od kyseliny mevalónovej) Použitie: tlmí CNS. cinchonidín Použitie: antipyretikum a analgetikum –znížením tkanivového dýchania tlmivým pôsobením na CNS. SL 1) –fenolový glykozid (odvodený od kyseliny šikimovej) -hydrolýzou sa uvoľňuje glukóza z p-hydroxylu za vzniku salicylalkoholu (saligenínu). antimalarikum. C. antipyretikum.protoplazmatický jed brzdiaci enzýmové procesy. (u nás nie je registrovaný)..ANTIPYRETIKÁ A.

Čs. ↑ glykémiu.Antidiabetiká – farmakognózia Fructus phaseoli sine semine (pericarpium phaseoli) – Phaseolus vulgaris .čajoviny – antidiabetikum a dezinficiens močových ciest (urologikum) Herba Galegae – Galega officinalis – Fabaceae Jastrabinová vňať Za glukokinín sa pokladá gvanidinový derivát galegín. Ešte pred uvolnení z beta buniek sa časť molekúl proinzulínu štiepi na C-peptid /31 AMK/ a I /51 AMK/. odkiaľ sa dostáva do sekrečných granúl. 50 . Endokrinná sekrécia I je riadená mechanizmami. Fyziologické pôsobenie inzulínu Inzulín /I/ je syntetizovaný beta bunkami pankreasu vo forme prekurzorovej molekuly preproinzulínu podobne ako ostatné proteohormóny. inhibuje syntézu inzulínu. Glukophage Diabetes mellitus /DM/ Je syndróm charakterizovaný neschopnosťou organizmu spracovávať glukózu /GL/ a udržiavať jej hladinu vo fyziologických medziach v dôsledku absolútneho a relatívneho nedostatku inzulínu. Základným prejavom je hyperglykémia. ↑ hladninu GL v krvi. ktoré sa následne uvolńujú v ekvimolárnom množste do cievne riečišťa portállneho systému. má inhibičný účinok. je fyziologický antagonista inzulínu. Fytofarmaká. na celom svete droga tvorí zložku antidiabetických čajovín. Delta bunky produkujú somatostatín Glukagón –je polypeptit /29 AMK/. tablit a i. ktoré vedú k ovplyvneniu draslíkových kanálov a toku jónov kalcia do bunky so vzostupom jeho interceluárnej koncentrácie. Súčasne sa uvoľnuje malé množstvo nerozštiepeného proinzulínu. Alfa bunky /cca 20 %/ produkujú glukagón 2. čajovina – antidiabetikum. flavonoidy. pôsobí staticky na produkciu hormónov. glukanónu. okrem toho hydroxygalegín a peganín. A 10 – Antidiabetiká. vyvoláva glykogenolýzu. hormónov. Novorapid. Somatostatín – 14 AMK.Fabaceae Fazuľový plod bez semena Účinné látky – uvádzajú sa mnohé ubikvitárne obsahové látky a arginín Použitie: Upotrebenie drogy sa traduje z ľudového liečiteľstva – antidiabetikum a diuretikum Fitofarmaká . má krátky biologický polčas. Beta bunky /cca 75%/ produkujú inzulín 3. mixtúr. Čs. Po odštiepení signálneho pepetidu je molekula proinzulínu lokalizovaná v Golgiho komplexu. DM je chronické metabolické a endokrinné ochorenie sprevádzané hyperglykémiou a glykozuriou ako následok nedstatku inzulínu. Langerhansenové ostrovčeky pankreasu 1. triesloviny a malé množstvo saponínov. reguluje sekréciu inz.

zhoršenie hojenia rán. DM typu 1. /Pri diabetes insifidus – polyúria z nedostatku antidiuretického hormónu/ Následky hyperglykémie: dehydratačná osmotická diuréza. polyúria. invalidizácia a mortalita diabetikov . mozog. kde umožnia vychytávanie GL do bunky. hyperlipidémia. nervy/ Typ diabetu z klinického hľadiska:: 1. Aktiváciou proteinkinázy C potom ďalej dochádza k fosforylácii 2. inzulinových receptorov. dolné končatiny – ICHS. ketonémia a metabolická acidóza. sietnica. hypertenzia. podpora proteosyntézy. Všeobecne môžeme účinky inzulínu zhrnúť: 1. Klinické následky diabetu: Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie s vývojom orgánovo špecifických degeneratívnych procesov Diabetická angiopatia – ↑morbidita. ktoré sú tvorené dvoma podjednotkami alfa a dvoma beta. obličky. Je zrejme priamo ovplyvňovaná kaskáda fosforylačných reakcií postihujúcich enzýmy. koža. Komplikácie: ICHS /poškodenie cievneho endotelu/.Táto zmena vedia k dvom metabolicky dôležitým pochodom. svaloch a tukovom tkanive/ prostredníctvom špecifikovaných väzobných miesť. jednak stimulovaná. glykozúria. U zdravého človeka približnej asi 50 % secernovaného I pripadá na bazálnu sekréciu. Súčasťou týchto zmien je tiež presun glukózových transportérov k bunkovej membráne. IDDM /inzulín dependentný DM/ . brnenie a bolesti v nohách /neuropatie/ zníženie citlivosti na teplo. Podpora vstupu GL do buniek 2. – juvenilný.diabetická mikroangiopatia – morfologické zmeny malých ciev vo svaloch / srdce. prerif. Inhibícia glukoneogenézy 3. bolest a chlad. Tento heterotetramér je zodpovedný za špecifickú väzbu I a prenos informácie do vnútra bunky. ↑ transportom AMK do bunky 4.Sekrécia I je jednak bazálna. I pôsobí v cielových tkanivách /pečeni. Podpora účinku hexokinázy / glukóza – 6 – fosfát/ Normoglykémia: GL 3.podmienený absolútnym nedostatkom I 51 . čo spôsobuje polyúriu. Je aktivovaná fosfolipáza C.diabetická makroangiopatia – ateroskleróza veľkých a stredných ciev vo svaloch /srdce. ICHDK/ . tubulárne nosiče nie su schopné vrátiť GL do krvi /obličkový prah/ GL strháva so sebou vodu. ktorá štiepi membránové fosfoinositídy v blízkosti inzulizového receptoru na diacylglycero a inositolmonofosfát /neskôr transformovaný na inozitoltrifosfát/. 1. polydypsia. očné komplikácie.5 – 8 mmol/l Hyperhlykémia: GL > 10 mmol/l Pri DM v krvi je zvýšená hladina GL. arteroskleróza. svaly. ktoré sú považované za druhých poslov v pôsobení I. nekrózy až amputácie dolných končatín. Po väzbe I na alfa subjednotku dochádza k autofosforilácii v intraceulárnom úseku betasubjednotky. mravčenie.

z niektorých endokrinných ochorení /Cushingov syndróm/.coli. takže deje vedúce k diabetickej mikro – a makroangiopatií. . po chirurgickom odstránení. Podáva sa pri DM typu 1. pri autoimúnnom ochorení sa tvoria vlastné protilátky proti beta bunkám. poruchy glukózovej homeostázy. autoimúnne ochorenia .2. Ľudský /humánny / I sa vyrába buď semisyntézou. alebo perorálnymi antidiabetikami /PAD/.. že musíme liečiť diabetika a nie len diabetes.chronického zápalu pankreasu. 3. Hlavným cieľom liečby je maximálne priblížiť metabolizmus diabetika fyziologickému stavu. PAD – pri DM druhého typu. že diabetik má byť liečený pokiaľ možno najnižšou dávkou I. alebo periférne pôsobenie SekundárnyDM . a prekomate. I má mnohopočetné účinky na rôzne metabolické funkcie. ktorý sa získava so zvieraceho pankreasu. diabetickom kómate. kde sa podáva buď kombinácia rýchlopôsobiacich I so stredne dlho pôsobiacimi I. Pri závažnej poruche. alebo biosyntézou ako I ľudský.etiopatogenéza: genetické faktory alebo faktory životného prostredia / obézny ľudia/ . Bravčový I sa líši od ľudského v jednej AMK /náhradou alanínu za treonín na karboxylovom konci beta reťazca/ Hovädzí sa líši v troch AMK /alaním miesto treonínu v polohe A8 a B 30 a valín miesto leucínu v polohe A 10/. tvorbu sorbitolu a v neposlednej rade ich autooxidačné a peroxidačné procesy.kyslíkové radikály môže deštruovať beta bunky pankreasu. Prvoradým opatrením je dieta. DM typu 2. ide o podávanie I v jednej až dvoch dávkach denne. Inzulínové režimy pri substitučnej terapii: 1. Dietnu liečbu je treba zahájiť okamžite. Substitučná – insulíny u juvenilného typu. Liečba inzulínom: Inzulín je preoteohormón. Depotné I sa používajú pri stabilizovaných diabetikoch. – NIDDN /non insulin dependent DM/ . Porucha glukózovej tolerancie Obecné zásady liečby diabetu Zvýšená koncentrácia GL má zásadný význam pre rozvoj cievnych zmien u diabetikov. Terapa DM: a. napr. riziko malformácia plodu a perinatálnych úmrtí. vonkajšie vplyvy – vírusové infekcie alebo volné radikály. ktorá je schopná realizovať túto informáciu a vyrábať I. takže platí. Dôležitá je tiež snaha dosiahnúť primeranú telesnú hmotnosť. u diabetického komatu a prekomatu ( bunky pankreasu sú úplne deštruované) b. pri ktorých je možné dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu. karcinóm. 4.etiopatogenéza: genetické vplyvy. Veľká časť diabetikov má ďalšie pridružené choroby a je teda potrebné posudzovať závažnosť vedľajších účinkov iných liekov. tj. alebo sa vyrába semisyntézou. liečbou glukokortikoidmi – steroidný diabetes /aj tiazidové diuretiká/ Gestačný /tehotenský/ DM – prechodný.vzniká následkom . Krátkodobo pôsobiace I sa hodia k zahájeniu terapie a pri liečbe dekompenzovaného diabetu. Štandardný konvenčný režim. pretože ovplyvňuje neenzýmovú glykáciu proteínov. kedy je v molekule bravčového inzulínun nahradená odlišná AMK. zanikla schopnosť syntetizovať I endokrinnou častou slinivky. cysty.je porušená sekrécia. Komplexný prístup je dôležitý. alebo u 52 . K obecným zásadám patrí. 5. alebo biosyntézou využivajúcou včlenenie génu pre I pomocou plazmidu do E. pri pritómnosti ketoacidózy je nutné nasadit I ihneď.

Nekonvenčná terapia .MC c. injekcie užíva sa suspenzie inzulíny. transplantácie pankreasových štepov alebo izolovaných ostrovčekov.Coli. Od prirodzeného ľudského I sa odlišuje náhradou AMK na pozícii 28 reťazca B za lyzín a na pozícii 29 za prolín – má rýchlejšie vstrebávanie do systémovej cirkulácie. ako protamín – zink inzulín sa označuje komplex s pridaným protamínom v presnom pomere k I /môže vyvolať väčšie alergické reakcie/ a ako stabilizované zmesi inzulínov sa označujú zmesi s bifázickým efektom. U Lispro nebola v experimentoch preukázaná zvýšená mitogenita ani karcinogenita.inzulínová pumpa. Inzulín humánny Je suspenzia humnánneho protamín – zink – I s postupným nástupom a predĺženým trvaním účinku. implantované abdominálne pumpy. sú určené k i.zink suspenzia. Intenzifikovaná konvenčná terapia – predstavuje aplikáciu viac krát denne.niektorých iba I s predĺženýcm účinkom. Pre odlíšenie stupňa čistoty a pôvodu látky sa v názve uvádzajú príslušné identifikačné skratky: a. ktorá čo najviac napodobňuje fyziologickú sekréciu I. podaniu. Dlohobo pôsobiace inzulíny /ULTRALENTE alebo SUPERDEP/ Dlhodobý efekt je dosiahnutý kryštalizáciou I v prítomnosti jónu zinku môže byť až 32 – 36 hodín /u hovädzieho inzulínu/. 3. Je vyrobený technológiou rekombinancie DNA s využitím kmeňov K12 baktérie E.v.s. intranasálne prípravky. Intermediárne inzulíny skratšou dobou účinku /INTERDEP alebo SEMILENTE/ pre. Monokomponentné I . Sú vhodné pre stredné. Typy inzulínových prípravkov Všetky prípravky I sú vo forme injekcie. 2. Humánne I – HM alebo HUM Bežné formy: kryštalický zink – inzulín /Neutrál – Zink – Inzulín/ .inzulín viazaný na Zn amfoterný I /Protamín – Zink – Inzulín/ depotný I /Globin – Zink – Inzulin/ Inzulíny Krátkodobo pôsobiace inzulíny /mávajú v názve RAPID alebo REGULAR/ sú neutrálne roztoky bez prísad modifikujúcich rezorciu. majú 40 mj/ml alebo 100 mj/ml. Inzulínové prípravky Inzulin Lispro – je analóg ľudského I pripravený biosynteticky s použitím rekombinantnej DNA. označované ako inzulín/inzulín. Intermediárne inzulíny s predĺženým účinkom /LENTE/ Používajú sa kombinácie kryštalického I a I precipitovaného v amorfnej forme. Chromatograficky čistené prípravky majú v názve PUR b. používajú sa kryštalický alebo rozpustný I rôznej etiológie a čistoty. Inzulín aspart 53 . Nevýchodou tohto režimu je určitá rigidita a nutnosť dodržiavania presného časového harmonogramu stravy. c. alebo staršie generácie s DM 2 typu.

II.inzulínové pero nekonvenčný spôsob podávania inzulínu: . ↑ vápnika v bunke. alergie. Liečba perorálnymi antidiabetikami: PAD sú lieky s hypoglykemizujúcim účinkom. ktoré môžu vyústiť do anafylaktického šoku /IgE/. zvyšuje sa chuť do jedla/ . Der. takže ich nepodávame u pacientov s porušenou funkciou pečene a obličiek. 1.inzulínové šoky v psychiatrii – zakázané Nežiadúce účinky I : . gliklazit. vápnik ide do bunky. Zásadne sa môžu PAD dávať len diebetikom so zachovalou vlastnosťou sekrécie I.diabetická ketoacidóza až kóma . Pankreatický – za normálnych okolností keď je ↑ hladina GL v krvi . teda nie so sklonom ku ketoacidóze. draslík výjde von – depolarizácia. generácia /100 – 1000 krát účinnejšie.výkrmná kúra /malé dávky I. Hlavným problémom je protrahovaná hypoglykémia. Biologický charakter unzulínov Spôsoby aplikácie I : Konvenčný spôsob podávania inzulínu . tolbutamid.Analóg ľudského I pripravený biosynteticky rekombináciou DNA. chlorhexamid. ktoré sa rozdeľujú na deriváty sulfonylmočoviny a skupinu biguanidov. 54 . Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícii B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. generácia – chlorpropamid. Obidve skupiny sa líšia mechanizmom účinku a tiež použitím u DM 2 typu. Mechanizmus účinku – je pankreatický a extrapankreatický. Tab.DM .↑ ATP v pandrease – depolarizuje draslíkový kanál – dôjde k zmene membránového potenciálu a vápnik vniká do bunky – vylučuje sa inzulín. menej nežiadúcich účinkov a nižšie dávky/ glibenklamid. lipodystrofia v mieste aplikácii/ atrofia tukového tkaniva. sulfanylmočoviny viažu sa ne väzbové miesta v blízkosti ATP dependent draslíkového kanálu.systém bazál – bolus – inzulínovou pumpou /je možné zkompenzovať inak obtiažne kompenzovateľných pacientov/ Terapeutické použitie inzulínu: . Majú vysokú väzbu na bielkoviny krvnej plazmy.špeciálna inzulínová striekačka s fixovanými ihlami . Deriváty sulfonilmočoviny /arylsulfonylurey/: I . dochádza k uzatvoreniu kanálov. Hlavným problémom je tiež protrahovaná hypoglykémia. zvýši sa sekrécia inzulínu von z bunky. najmä po glibenklamide.Hypoglykémia. glipizit. gliquidon.

Biguanidy Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny nestimulujú sekréciu I pôsobia iba na hyperglykémiu. Výhodné su u obéznych pacientov s rizikom aterosklerózy / nestimulujú apetít/. ktorého mechanizmom účinku je spomalenie štiepenia disacharidov v čreve a tým znížený stimulačný impulz pomalšie sa uvoľňujúcej glukózy pre výdaj I. ikterus. alkoholizme alebo pri kardiorespireňačnom zlyhaní. Miglitol je kompetitívny inhibítor črevnej alfaglukozidázy. ktorý sa líši od iných antidiabetík. tým sa obmedzuje rezorpcia GIT. V posledných rokoch sa opäť využíva kombinácia liečby I s PAD. alebo PAD. Jej podanie umožňuje zníženie dávok I. Akarbóza sa nevsterebáva v GIT má vyššiu afinitu k črevným glukozidázam než ostatné sacharidy. poruchy pečeňových funkcii. nemetabolizuje sa a je vylučovaný v nezmenenej forme. Repaglinid /derivát kyseliny benzoovej/ stimuluje uvoľnovanie I. Rýchle sa vstrebáva v GIT. bolesť brucha. spomalenie absorbcie GL v zažívacom trakte. buformin. vylučujú sa ľadvinami sú preto kontraindikované pri nedostatočnosti ľadvín a pečene. samotné vstrebávanie GL neovplyvňuje.zvýšená senzitivita tkanív na inzulín. Vzniknutý zvýšený prívod vápnika indukuje sekréciu I. poruchy krvotvorby / leukopénie. čim bráni ich rozkladu. hnačka. inhibujú glukoneonegézu. Tým depolarizuje betabunky a vedie k otvoreniu kalciových kanálov. Spomaluje trávenie zložených cukrov na GL. Napr. V kombinácii s metforminom. a nie sú preto pravými hypoglykemizujucími liečivami. trombocytopénie. butylbigvanid. najmä u neobéznych pacientov diagnostikum – i. fenyletylbigvanid. pozitívna inotropia. vyvolané trávením zložených sacharikov mikrobialnou flórou hrubého čreva. hypoglykémia. agranulocytózy/. Používa sa k liečbe DM typu 2. ako následok ↑ spotreby kyslíka.↑ intraceluárneho vápnika v ďalších tkanivách /kostrový sval. Terapeutické použitie: DM 2 typu. pretože pôsobí krátkodobo a rýchlo sa metabolizuje.Extrapankreatický . Hlavným nežiadúcim účinkom je flatulence. 55 . stimulácia apetítu. arytmie. hladký sval artérie/ a tým zlepšenie transportu GL do bunky – a zníženie spotreby inzulínu tj. miokard. nevyvolávajú hypoglykémiu. metformin. Nežiadúce účinky: poruchy GIT Ďalšie farmakologické možnosti pri diabete: U niektorých diabetikov sa osvedčila podporná liečba inhibítorom alfa – glukozidázy. Nateglinid – je derivát fenilalanínu 2. Nebezpečnstvo hypoglykémie je nižšie. Uzatvára draslíkové APT – dependentné kanály v menbráne betabuniek cieľovým proteínom. najmä sacharázy a izomaltázy. Ich účinok je skôr periférny /zvýšené vychytávanie GL v kostrovom svale/. kde môžu vyvolať laktátovú acitózu. kožné reakcie. aplikáciach znižuje hladinu GL u diabetikov menej intenzívne ako u nediabetikov.v.tumory pankreasu Nežiadúce účinky: GIT. Podobé účinky má guaranská guma..

FÚ: Hlavným účinkom je zníženie inzulínovej rezistencie. svalové). Farmakologické účinky I aspartát sú rovnaké ako u prirodzeného I. väzba na plazmatické bielkoviny je nízka. maximum účinku – 1 až 3 hodiny. ↓ účinku: ACTH. diuretiká. že aktivujú gény zapojené do syntézy tukov a uhlohydrátov. tyreoidné hormóny. barbituráty. Bolesti pri periférnej neuropatii sa niekedy darí zmierniť mexiletínom. Riziko laktámovej acidózy je najnižšie. fenytoin. IMAO. 850 mg tbl. derivát biquanidu CH: účinok spočíva v tlmení pečeňovej glukoneogenézy. FK: BD – 50 -60 %. zmierňujú tiež prejavy aterosklerózy a pôsobia priaznivo na myokard. zvlášť spojené s obezitou NOVORAPID inj. vylučuje sa v nezmenenej forme ľadvinami I: DM II typu.Liečba diabetickej neuropatie. kortikosteroidy. v 1 poťahovanej tablete IS: PAD. Hlavným predstaviteľom je Rosiglitazon. fibráty. 56 . anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny. Znižuje GL postupne. ktorá je pozorovaná u humánneho rozpustného I. niekedy pôsobí anorekticky. ale nemal by byť použitý sám v monoterapii. zvyšuje telessnú hmotnosť. ktorá sprevádza DM II typu. terbutalín. ↑ transport do tkanív (tukové. CH: I aspartát je analóg ľudského I pripravený biaosynteticky rekombináciou DNA ( Saccharomyces cervisiae). I: DM. Novorapid sa preto rýchlejšie vstrebáva zo subkutánnej vrstvy v porovnaní s rozpustným humánnym I. Thiazolidíndióny Zlepšujú senzitivitu k účinkom I tým. GLUCOPHAGE 500 mg tbl. salbutamol. S: insulinum aspartum 100 IU v 1 ml injekčného roztoku IS: antidiabetikum. Sú selektívnymi agonistami na nukleovom receptore PPAR-gama. amfetamíny. cyklofosfamid. Podobné účinky má troglitazon. Nestimuluje sekréciu I a nespôsobuje hypoglykémiu. pečeni. prípadne karbamazepínom. ASA. Nástu účinku – 10 až 20 min. ACE inhibítory.. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícií B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. ↓ glukoneogenézu. alkohol – inhibuje štiepenie pečeňového glykogénu. ↓ vstrebávanie z čreva. trvanie 3 až 5 hodín. stimulácií odstunu glukózy do tkanív a ↓ rezorpcie glukózy zo zažívacieho traktu. znižujú glykémiu. obd. má mierny antiliplytický účinok a ↓ hladinu VMK. v kostrových svaloch. TCK. znížením inzulínovej rezistencie v tukovom tkanive. FU: Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako u rozpustného humánneho I. S: metformini hydrochloridum 500 mg. obd. biosyntetický humánny I. Používa sa u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou diabetu pri monoterapii. sulfonamidy. kde je vyžadovaná liečba I IT: ↑ hypoglykemického účinku: PAD.

. zmetenosť. a tento podnet sa rozširuje.N03 ANTIEPILEPTIKÁ DEFINÍCIA: Antiepileptiká (antikonvulzíva)sú látky s protikŕčovým účinkom.hlavne u detí. kŕče kostrového svalstva. amnézia -tonická fáza precháduza do fázy klonickej b. „GRAND MAL“ (veľký záchvat) -generalizované tonicko-klonické záchvaty: -veľká intenzita. narušená koordinácia vegetatívnych funkcií. strata vedomia. ktoré znemožňuje normálnu činnosť príslušnej časti mozgu.krátke silné zášklby hlavne horných končatín a šije infantilné spazmy. „PETIT MAL” (malý záchvat).zvýšený tonus aj kontrakcia svalu) 2. GENERALIZOVANÉ (NEFOKÁLNE) ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do celej CNS a. Prejavmi záchvatu sú strata vedomia. stočenie očí • akinetický petit mal. menej výrazné kŕče • absencia petit mal. ktoré sa od ostatných neurónov líšia nestabilitou kľudového membránového potenciálu. komplexné – krátke tonicko-klonické kŕče . Antiepileptikami sa snažíme stabilizovať kľudový membránový potenciál neurónov v CNS a znížiť ich dráždivosť ROZDELENIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV : 1.krátke bezvedomie. tzn.u detí do 6 mesiacov 57 . že na membráne pretrvávajú depolarizujúce výboje i po ukončení akčného potenciálu.. Epileptický záchvat vyvolávajú bunky „pacemakerov“. PARCIÁLNE (FOKÁLNE) A SEKUNDÁRNE GENERALIZOVANÉ ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do určitej oblasti a.zvýšený tonus svalu a jeho napätie) (klonické kŕče. Možnými príčinami sú: -zvýšenie excitačnej neurotransmisie (zvýšený účinok glutamátu.zachované vedomie b. glycínu) -abnormálne elektrické vlastnosti postihnutých buniek Ak prevláda nadmerná excitácia nad nedostatočnou inhibíciou neuronálnych dráh. Počas záchvatov prevláda excitácia neurónov nad ich inhibíciou (s výnimkou absencií). aspartátu) -zníženie inhibičnej neurotransmisie (znížený účinok GABA.odpadnutie • myoklonický petit mal. môže vzniknúť záchvat. Epilepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované náhlou nadmernou depolarizáciou skupín mozgových neurónov v šedej mozgovej kôre alebo podkôrí. amnézia. zblednutie. ktoré sa používajú k symptomatickej liečbe epilepsie. simplexné – krátke tonické kŕče .človek sa prestáva ovládať (tonické kŕče.

“nové” antiepileptiká -vigabatrin [SABRIL] -lamotrigin [LAMICTAL] -gabapentin [NEURONTIN] -felbamát -topiramát [TOPAMAX] -výrazne nižšia tendencia k interakciám. EPILAN D GEROT] (mefenytoin) -sukcínimidy: etosuximid [PETINIMID. felbamát. psychomotorický záchvat. CONVULEX] -zlepšili kvalitu života hlavne u parciálnych záchvatov a status epilepticus 3.generácia.“moderné” antiepileptiká -benzodiazepíny: klonazepam [RIVOTRIL] diazepam (oxazepam) -imunostilbény: karbamazepín [TIMONIL. PETINDAN] (mesuximid) -trimetadión -veľký interakčný potenciál. spadnutá hlava dopredu).-bleskové kŕče (náhle zášklby). čím klesá riziko pri kombinovaní -môžu sa kombinovať navzájom alebo s inými antiepileptikami TEGRETOL CR. salaamové kŕče (prekríženie rúk na prsiach. heptobarbital) -hydantoíny: fenytoin [SODANTON.opakovanie určitého typu epileptických záchvatov (hlavne veľkých záchvatov) v krátkych intervaloch za sebou bez nadobudnutia vedomia DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 1.tablety s protrahovaným účinkom obsahujúce karbamazepín CONVULEX. skôr o epileptický syndróm.použitie iba v monoterapii 2.zmätenosť. valproát. TEGRETOL] (oxkarbazepín) -kyselina valproová [ORFIRIL. automatické chovanie STATUS EPILEPTICUS.generácia. Nejde o typický záchvat. topiramát) 58 . SANEPIL] primidon (mefobarbital.obsahuje natrii valproas MECHANIZMUS ÚČINKU: • Blokáda napäťovo riadených Na kanálov (priamym pôsobením antiepileptika na membránu neurónu) – fenytoin.generácia. DEPAKINE CHRONO. karbamazepín (lamotrigin.“klasické” antiepileptiká -barbituráty a deoxybarbituráty: fenobarbital [PHENAMAL.

(topiramát) -zvýšenie spätného vychytávania GABA.felbamát (NMDA receptor po stimulácii glutamátom prepúšťa Na+ a Ca2+ do bunky) -blokáda glutamátového receptora kainát/AMPA. “PETIT-MAL” -etosuximid -valproát -trimetadión -klonazepam (silná sedácia.voľby -fenobarbital (hypnosedatívne účinky) -fenytoin (aj antiarytmické účinky) -karbamazepín b. a analgetické účinky) je liekom 1. aj myorelax. benzodiazepíny. zosiluje sedatívne účinky iných antiepileptík. potencuje účinok IMAO a thymoleptík) (fenobarbital.topiramát -znížená syntéza glutamátu VOĽBA ANTIEPILEPTÍK PODĽA TYPU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV: • parciálne a sekundárne generalizované tonicko-klonické záchvaty: -karbamazepín (všetky typy epilepsie okrem absencií.vigabatrín. vznik tolerancie) • infantilné spazmy akútny záchvat: -klonazepam -nitrazepam -valproát • absencie: prevencia: -ACTH i.lamotrigin.tiagabin -znížením degradácie GABA inhibíciou GABA-transaminázy.voľby -fenytoin (na všetky typy epilepsie) -lamotrigin (široké spektrum účinku.valproát • Oslabenie excitácie sprostredkovanej glutamátom: -znížením uvoľňovania glutamátu. primidon) • generalizované záchvaty: a. čím inhibujú depolarizáciu)barbituráty.• Blokáda Ca2+ kanálov typu T. gabapentín -znížením degradácie GABA+ zvýšením syntézy GABA. dexametazón myoklonické záchvaty: 59 .m.etosuximid. kúry -prednizón. nemá hypnosedatívne účinky. priaznivo ovplyv ňuje psychiku pacienta) -vigabatrin (priaznivý vplyv na psychiku pacienta) -valproát (na všetky typy epilepsie. topiramát -blokáda NMDA (N-metyl-D-aspartát) glutamátových receptorov. “GRAND-MAL” -valproát.liek 1. trimetadión • Zosilnenie inhibície sprostredkovanej GABA: -cez complex GABAA receptora (zvyšujú vstup Cl-. aj na rezistentné formy epilepsie.

hrozí riziko vzniku status epilepticus 4.…) C. Ak sú 2 roky bez záchvatov. exantém -hyperplázia gingívy (fenytoín) -leukopénia (karbamazepín) -nystagmus -aplastická anémia -ataxia -agranulocytóza -nauzea.úprava životosprávy: úprava spánku.-etosuximid -valproát (klonazepam) -klonazepam -etosuximid -valproát • status epilepticus -diazepam i. barbiturátov sa zmierni po dlhšie trvajúcej terapii -v gravidite sa dáva stále prednosť monoterapii pri najnižšej možnej dávke. fenytoín. zníži sa dávka. tlmí CNS.riziko interakcií!!! DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: -samotná GABA sa nemôže pre svoju hydrofilitu používať..trvalá neurologická kontrola vrátane EEG. duševná práca. liečba symptomatická. liečba kauzálna. karbamazepín.terapia musí vychádzať zo správne určeného typu epilepsie 2. ketogénna diéta.induktori mikrozomálnych enzýmov. dlhodobé užívanie perorálnych antiepileptík B. kontrola krvného obrazu.chirurgické odstránenie epileptického ložiska.ak záchvaty trvajú viac ako 60 minút NEŽIADÚCE ÚČINKY ANTIEPILEPTÍK: Typ A (predikovateľné): Typ B (idisynkratické): -sedatívne účinky -hlavne kožné prejavy a ovplyvnenie krvotvorby: -insomnia -erytrém.prevencia vzniku epileptického záchvatu.valproát.ku zvolenej látke na terapiu sa vždy pridáva kyselina valproová 3.v.udržiavacia infúzia [PHENIDAN inf. vomitus -hepatotoxicita (valproát u detí) Terapia epilepsie: A.liečba prebiehajúceho záchvatu (opdstraňuje kŕče.nie počas dňa. pečeňových a obličkových funkcií 7.). ktoré sa postupne zvyšujú na najnižšiu účinnú dávku. skupiny 5.liečbu nie je možné náhle prerušiť. riziko pozmenenia osob nosti Terapia sa začína s malými dávkami.silne centrálne tlmivý účinok napr. ZÁSADY PODÁVANIA ANTIEPILEPTÍK: 1.v. (fenobarbital i. abstinencia od alkoholu 6.pri nemožnosti kontroly záchvatov jednou látkou pridať druhú látku z inej chem.]. liečba preventívna. karbamazepín (vyhýbame sa fenytoínu) -fenobarbital. len jej lipofilné deriváty sú schopné prechádzať do mozgu Deriváty pyrimidinu ( barbituráty. deoxybarbituráty) 60 . rektálne tuby [DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE] -fenytoín.

náhradou jedného fenylu fenytoínu etylom zostáva A ale zvyšuje sa toxicita.grand mal Heptobarbital.A rastie keď sú obidva dusíky substituované menšími substituentami s elektronegatívnym zoskupením (brómetyl.grand-mal. ich náhradou za heterocykly alebo n-alkyly sa A znižuje .u látok typu fenobarbitalu zámena fenylu za alkyl alebo aralkyl účinok znižuje .zavedenie metoxymetyl skupiny do polohy 1 alebo dvoch týchto do polôh 1 a 3 sa získajú silné antikonvulzíva -u fenobarbitalu sa N-metylsubstitúciou A nemení.5-dialkylbarbiturátov sa A zvyšuje a hypnotická A sa znižuje -karbonylová skupina v polohe 2 nie je nutná.VŠÚ: .optimálna aktivita je zachovaná keď druhý radikál v polohe 5 je alkyl s 1-4 uhlíkmi (vyššie alkyly A znižujú) . u 5.grand-mal.vysoká aktivita je zachovaná keď je v polohe 5 jeden radikál fenyl druhý pôsobí dysterapeuticky . následnou metyláciou v polohe 3 sa táto znižuje -použitie u grand-mal a psychomotorického nekľudu Fenytoin O NH O NH 61 . . hlavne v pediatrii O C2H5 O O O NH CH3 O NH NH O NH Primidon. psychomotorické záchvaty O C2H5 O NH CS NH Deriváty hydantoinu (imidazolín-2.podmienkou A je prítomnosť jedného fenylu v polohe 5.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky . jej nahradenie skupinou C=S pôsobí dysterpeuticky Fenobarbital . acetoxymetyl) .4-diónu) VŠÚ: A neruší náhrada kyslíka v polohe 2 hydantoinu sírou alebo jeho odstránenie nesubstituovaný hydantoin je neúčinný najvyššia A je keď májú hydantoíny dva fenyly v polohe 5.

Benzodiazepíny Diazepam Oxazepam 62 . alebo trisubstitúcia v polohe 1.4-dihodroxyderivátov -vznik omega hydroxyetyl derivátu Deriváty 2.substitúcia fenylmi v polohe 5 oxazolodíndiónov A ruší . -oxidatívna hydroxylácia fenylu v polohe 3. nevolnosť.3.3. -u 1.3 disubstituovaných derivátoch je najvyššia A pri substitúcii metylom alebo etylom.A znižuje výmena O za S v polohe 1 .3 alebo 1.4oxazolidindion Deriváty 2. 5 a 5 . resp.4-oxazolidindiónu VŠÚ: -pre zachovanie A je nutná substitúcia v polohe 3 a 5.3.5-dimetyl-2. deramtitídy) sa v súčasnosti nepoužívajú Trimetadion CH3 CH3 O O O N CH3 Met: oxidatívna N-demetylácia na účinný 5.vysoká aktivita je pri derivátoch substituovaných nízkymi alkylmi -používali sa v terapii petit-mal ale pre NÚ (fotofóbia.3 -u 3. 3. potom otvorenie kruhu za vzniku 1-fenyl-2-karbamoylpropiónovej kyseliny -pre NÚ vyradený z použitia Deriváty iných štruktúr 5.4 za vzniku 4-hydroxy.3-tetra substituovaný je toxický -pre zachovanie A je dôležitá disubstitúcia v polohe 3. 2.2. demetylácia.3 disubstituovaných derivátoch je podmienkou účinku nesubstituovaný fenyl v polohe 3 a malý alkyl na N v polohe 1 -v terapii petit-mal Fensuximid O CH 3 N O Etosuximid O CH 3 CH 3CH 2 H N O Met: oxidatívna OH v polohe para.1.5-pyrolidindiónu (sukcínimidy) VŠÚ: -nesubstituovaný 2.Mefenytoin O C2H5 CH3 O N NH Met:-N-demetylácia.5-pyrolidindion je neúčinný. disubstitúciou dvoma fenylmi sa A ruší.

2. rozvetvené alifatické kyseliny Kyselina valproová VŠÚ: -najvyššia A u dipropyloctových kyselín -A sa nemení keď sa predĺži spojovací reťazec medzi dialkylom a karboxylom o 1 až 2 C.5. psychofarmaká -viacsýtne sekundárne a terciárne alkoholy s voľnou alebo blokovanou –OH skupinou Felbamát -blokuje Na kanály -kombinuje sa s karbamazepínom alebo fenytoínom 63 Mefenezin .odvodňujú mozog S -inhibítor karboanhydrázy H2NSO2 N 5. nepôsobí hypnoticky O O -patrí medzi uretiká. Imunostilbény Karbamazepín N CONH 2 Met:.a metylsulfonyl-karbamazepínov -vlastné účinné agens oxkarbamazepín (sekundárny alkohol) -silne lipofilná molekula Oxkarbazepín 5.3. Vylučovanie ako glukuronid. 5. kruhov→ glukuronidy -N-glukuronidácia na karbamoyle -vznik metylsulfinyl. diuretiká sulfónamidového typu Sultiam Met: oxidatívna hydroxylácia na butánsultámovom kruhu -terapia grand-mal.epoxidácia v polohe 10 a 11 a nísledná hydroxylácia (vznik diolu).4.Klonazepam N NO2 H O N Cl Met: -oxidatívna hydroxyláciav polohe 3 a na benzénovom jadre -redukcia nitro skupiny na amino a následná acetylácia alebo hydroxylácia v polohe 3. pri alkyloch o 2-4 uhlíky -A neovplyvňuje zámena COOH za primárnu OH alebo amidovú skupinu CH 3 CH 2CH 2 CH COOH CH 3 CH 2CH 2 5. vylučovanie vo forme glukuronidov -oxidatívna hydroxylácia aromat.

ktoré v určitom dávkovom rozmedzí stimulujú niektoré životne dôležité funkcie (kardiovaskulárne a dychové centrum v predĺženej mieche) a čiastočne zvyšujú psychickú aktivitu. Použitie je iba experimentálne. V minulosti sa používali u obehového kolapsu a obehovej slabosti a ako stimulanciá u centrálneho útlmu. Vo vyšších dávkach vedú ku vzniku kŕčov.agonista GABA Tiagabid Progabid PRÍRODNÉ ANALEPTIKÁ Centrálne analeptiká sú látky.ďalšie Vigabatrin -inhibítor odbúravania GABA -doplnkové antiepileptikum -nemetabolizuje sa Lamotrigin -blokuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov -doplnkové antiepileptikum -vylučuje sa nezmenený alebo ako N-glukuronid Gabapentin.6.6-DIOXOPURINY ) MECHANIZMUS ÚČINKU: Kompetetívna inhibícia cyklických fosfodiesteráz (cAMP-PDE a cGMP-PDE).-vylučuje sa nezmenený 5. Zvýšenie hladín cAMP a cGMP v intracelulárnom priestore má za následok dilatáciu hladkej svaloviny. Dnes sa prakticky nepoužívajú. Delíme ich do dvoch skupín: 1. výnimočne na kŕčovú terapiu v psychiatrii a ako diagnostiká na zistenie epileptického ložiska. 64 .purínové deriváty (metylxantíny) O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . ktorá brzdí odburávanie cAMP a cGMP.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3=CH 3 K OFEIN R R N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2.R2 = 3= 3 TEOBROMIN H R CH R 1= 2= 3.

theobromin a theofylin sú amfotérne (bázicitu zabezpečuje N na C9.VLASTNOSTI: kofeín je slabá zásada (N v polohe 9). vazomotorické a dychové centrum -psychostimulans pri únave a vyčerpaní -tonizuje srdce a zvyšuje tepový objem. u theobrominu kyslosť udáva laktam-laktimová tautoméria v polohe 1).terpia záchvatu astma bronchiale (ANTASTHMAN) Met: -oxidatívna monodemetylácia (na N1 a N3 ) alebo hydroxylácia na C8 za vzniku neúčin ných metabolitov kyseliny 1-metyl-.pri otrave etylalkoholom. jeho dilatačné pôsobenie na hladké svaly sa využíva u zložených bronchodilatancií. ale pretože vyvoláva preiférnu vazodilatáciu nezvyšuje KT -slabé diuretikum. 1. soli kyselín ju ↑ -obmenou substituentov na dusíkoch vznikajú rôzne deriváty -pre zachovanie bronchodilatačného účinku nie sú nutné metyly v polohe 1 a 3 • kofein -vo vyšších dávkach stimuluje mozgovú kôru.pre nerozpustnosť vo vode sa používa vo forme solí -slabé vazodilatačné a diuretické účinky -využíva sa v kombinovaných antiastmatických prípravkoch -použitie u edémov vyvolaných srdcovou insuficienciou kde sa kombinuje s digitalisovými glykozidmi Farmakologický účinok: Stimulácia CNS Stimulácia kostrového svalstva kofein +++ ++ theobromin ± ± 65 theofylin + + . cievach -centrálne pôsobenie kofein>TF>TB (kofeín je najlipofilnejší) -periférny účinok je približne rovnaký -diuretický účinok (spôsobený dilatáciou ciev v obličkách a ↑ glomerulárnou filtráciou) TF>TB>kofein VŠaÚ:-centrálny účinok závisí od rozpustnosti vo vode (kofein>TF>TB). ako dychové stimulans a na prevenciu záchvatov migrény -zvyšuje účinok analgetík -zvyšuje sekréciu žalúdočných štiav Met: -oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. mierne diuretické účinky -bronchodilatačné účinky.antiastmatík a spasmoanalgetík -používa sa ako antagonista tlmivých látok. 3-metylmočovej.relaxácia hladkého svalstva a to v pľúcach.7-dimetylxantín).3-dimetylmočovej • theobromin . ÚČINOK: -stimulácia CNS. kyslosť u theofylinu imino skupina v polohe 7. TF a TB -prechod na metylovanú kyselinu močovú • theofylin -požívajú sa jeho vo vode rozpustné soli -má periférne vazodilatačné účinky. stimulácia sekrécie v rôznych tkanivách .

triesloviny (katechíny) -vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. Ilex paraguariensis.5% kofeínu. silicu a kyselinu chlorogénovú -používa sa na prípravu osviežujúcich a povzbudzujúcich nápojov Guarana. katechínové triesloviny -používa sa ako stimulans a na prípravu osviežujúcich nápojov V ČSL 4 sú: Coffeinum Coffeinum cum natrio benzoico Theobrominum Natrium theobromino-salicylicum Theophyllinum V SL1 sú: Coffeinum Coffeinum monohydricum Theobrominum Theophyllinum SYNTÉZA PURÍNOVÝCH DERIVÁTOV: 66 . čiastočne viazané na trielsoviny. silica -používa sa ako pochutina.1% teobromínu a katechínové triesloviny -jej tekutý extrakt sa používa ako tonikum a stimulans. Theobroma cacao. polyfenoly Colae semen. Sapindaceae -obsahuje 3-6% kofeínu. 1-2% teobromínu. Sterculiaceae -obsahuje 0. Paullinia cupana. teaflavín a tearubigín. Thea sinensis. flavonoidy. antipyretík.2-0.3-2. Rubiaceae -obsahuje 0. tuk.5-4% kofeínu. spazmolytík Theae folium.5% kofeínu. na prípravu nápojov Mate folium. Theaceae -obsahuje 2.5-2% kofeínu. Aquifoliaceae -obsahuje 0. v stopách teofylín. Coffea arabica. nežiadúcu kyselinu chlorogénovú (dráždi žalúdočnú sliznicu. škrob.Stimulácia srdcového svalu Dilatácia koronárnych ciev Relaxácia bronchiálnych svalov Diuretický účinok Stimulácia žalúdočnej sekrécie + ± + + ++ ++ + ++ ++ ± +++ ++ +++ +++ ± Sú obsiahnuté v drogách: Coffeae semen. teobromín. 0. Sterculiaceae -obsahuje 0. Cola vera. Cola acuminata. znižuje chuť do jedla) -používa sa ako pochutina so stimulačným účinkom na CNS -súčasť kombinovaných prípravkov: analgetík. teofylín. bronchodilatancií. antidiaroikum. diuretikum Cacao semen.6-3% kofeínu. malé množstvo teobromínu a teofylínu.

(prípravok ANTASTHMAN tbl. nasledujú nekoordinované klonické kŕče na sebemenší podnet. Lobelia inflata. nedostatočnosti hlasiviek a na zlepšenie vnímania u niektorých sluchových a zrakových porúch -adjuvans s laxanciami pri akútnych zápchach -pre horkú chuť sa používa ako amarum a roborans na zvýšenie chuti do jedla -zvyšuje tonus svalstva. bronchitídach. Strychnos nux-vomica. povzbudzuje dýchanie.v. zvyšuje reflexnú dráždivosť (dráždi miechu).) stimulans dychového centra. čiernom kašli. Po jeho podaní dochádza k zostreniu zrakového a sluchového vnímania a reflexne zvýšenému svalovému napätiu.2. zrakových poruchách. -strychnínové kŕče antagonizuje éterová narkóza a i. Lauraceae Použitie ako antiseptikum a derivans vonkajších antireumatík vo forme intramuskulárnych olejových injekcií ako centrálne analeptikum a tonikum • lobelín Lobeliae herba. Strycnos toxifera. ale pre vedľajšie účinky sa dnes nepoužíva súčasť prípravkov na odvykanie od fajčenia (jeho účinky sa adujú s nikotínom) COCH2 CH3 OH N CH2CH L OBEL IN • strychnín ČSL 4: Strychni semen. ktorý je najdôležitejším neurotransmiterom na motoneurónoch a interneurónoch miechy → selektívne blokovanie presynaptickej inhibície -krčový jed. Loganiaceae Tinctura strychni Strychninium nitricum -obsahuje indolové alkaloidy.strychnín a brucín. možno ho použiť ako antidótum pri otrave hypnotikami (dnes sa za týmto účelom nepoužíva) pikrotoxín Anamirta cocculus . Smrť nastáva udusením po ochrnutí dychového svalstva pri plnom vedomí. predovšetkým (-)-lobelín Použitie: expektorans pri bronchiálnej astme. Lobeliaceae -obsahuje 2. krvný obeh. podané barbituráty Použitie: -v minulosti sa používal na diagnostiku prietoku kŕčových žíl a pri otrave myorelaxanciami -používa sa pri šelestoch. ostatné centrálne analeptiká • gáfor (camphora) ČSL 4: Camphora officinarum.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. horčiny a olej ST RY CHNIN E N A D F B N G C O O MÚ: antagonista inhibičného neurotransmitera glycínu.antagonista inhibične pôsobiaceho GABA na receptorovom komplexe spriahnutom s Clkanálmi (prejavuje sa to kŕčmi) 67 . Cinnamomum camphora.

obličky. vzniku poškodenia orgánov resp. Arteriálny TK závisí od : 1. Farmakológia Antihypertenzíva sú látky používané na liečbu vysokého krvného tlaku – hypertenzie. stupeň – ťažká AH ≥ 180 Izolovaná systolická AH ≥ 140 Podľa diastolického TK: 90 – 104 mm Hg (12. O hypertenzii hovoríme. ENAP (enalapril) ALVISAN Neo (pozri farmakognóziu) 1. renovaskulárne ochorenie) . β1 sympatomimetokum. nemá zistiteľnú príčinu.3 KPa) – ťažká Diastolický TK (mm Hg) < 80 80 . čo závisí na ponuke venóznej krvi 2. je multifaktoriálna – genetické.109 ≥ 110 < 90 Triedenie hypertenzie: 1. KVS) 2. metabolické faktory a faktory životného prostredia. pri narodení je KT nízky potom sa zvyšuje. stupeň – mierna AH 140 – 159 2. systémov (mozog. množstva krvi vypudenej jednou srdcovou kontrakciou. Trpí ňou 10 – 15% obyvateľstva. závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza.-bez praktického využitia A N T I H Y P E R T E N Z Í V A (C02) CYNT (moxonidin).2 KPa) – stredne ťažká ≥ 115 mm Hg (15. disekujúca aneuryzma).0 – 15. Závažnosť hypertenzie : Podľa WHO: Systolický TK (mm Hg) Optimálna hodnota TK < 120 Normálna hodnota TK 120 . Sekundárna Je vyvolaná špecifickou príčinou . Je to chorobný stav. zúžené artérie) Pri hypertenzii sa uplatňujú zmeny týchto 2 faktorov. mozgové krvácanie. IMAO) .129 Vyššia normálna hodnota TK 130 .9 KPa) – mierna 105 – 114 mm Hg (14.choroba (feochromocytóm. stupeň – stredne ťažká AH 160 – 179 3. Primárna – esenciálna Až v 95 %. ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri : 1. 2.139 Artériová hypertenzia: 1.niektoré lieky (sympatomimetiká.0 – 13. metyldopa) 68 . vyživovacie.tehotenstvo (používa sa dihydralazín.84 85 – 89 90 – 99 100 . ak sú hodnoty KT trvalo ≥140/90 mmHg. prekážky odtoku krvi – priemer lúmenu cievy (periférny odpor.

betaxolol. zmeny na očnom pozadí – angiopatia až angioskleróza. nerogénna Podľa množstva a intenzity subjektívnych a objektívnych príznakov sa H delí podľa WHO: 1. karvedilol) 69 . rozšíriť spoločenské programy Nefarmakologická terapia: 1. obmedziť fajčenie (rizikový faktor aterosklerózy) 6. na očnom pozadí výrazné zmeny. znížiť KVS riziká 6. v moči môžu byť bielkoviny a erytrocyty) 3. ŠTÁDIUM . zabrániť vzostupu TK počas starnutia 2. propanolol. redukcia prívodu sodíka do 5 – 6g za deň 3. znížiť exsistujúcu prevalenciu H 3. znížiť etnické. endokrinná. pindolol. kortikoidy. metoprolol. zlepšiť prístup k liečbe 8. ŠTÁDIUM . zvýšiť informovanosť o H a jej detekciu 4. redukcia telesnej hmotnosti 2.prejavy orgánových komplikácií ( znížená funkcia obličiek. zlyháva ľavá komora – dušnosť pri námahe neskôr aj v pokoji. zníženie prívodu alkoholu na 30g za deň a menej 4. Delenie antihypertenzív: Antihypertenzíva u nás na trhu: 1. ŠTÁDIUM .. tiazid. rezerpín) centrálne (klonidín. Hypovolemické diuretiká (chlortalidon. atenolol.bez známok zmien srdca a ciev . sotalol) kombinované α – β (labetalol. bisoprolol. furosemid. nadolol. spironolakton. indapamid. zlepšiť kontrolu H 5. zvýšenie aeróbnej záťaže 5. obmedziť lieky podporujúce zadržiavanie Na a vody (NSA. torasemid) .prejavy hypertrofie a hyperplázie KVS aparátu (hypertrofia ľavej komory. metyldopa) α – receptorové (doxazasin. zlý spánok. ekonomické a regionálne rozdiely pri H 7.potenie. steroidná antikoncepcia) Účinná liečba predĺži život až o 10 rokov.kálium šetriace (amilorid. zlá sústredenosť (ideálne je ju tu zachytiť) 2. guanfacín. cerebrálne zmeny) Terapia Prevencia a terapia H má úlohy: 1. terazosin) β – receptorové (acebutolol. prazosin. penbutolol.môže byť renálna. bolesť hlavy. triamteren) 2. Adrenergné inhibítory periférne (guanetidín.

amilorid (AMICLARAN) .25-12. indapamid (TERTENSIF) .kálium šetriace – spironolakton (ALDACTONE. s ACEI eliminujeme riziko hypokaliémie. : . chlortalidon (URANDIL) .dihydralazín. dromotropný efekt) 2. metyldopa. β – blokátory.kľučkové – furosemid (FURON. ako i celkovú morbiditu a mortalitu. centrálny mechanizmus 4. 6 hlavných tried antihypertenzív: 1. FUROSEMID-SLOVAKOFARMA) 2. Blokátory kalciového kanála 4.Ú. Antagonisty imidazolínových receptorov – moxonidin. arytmie . Liečivá blokujúce sekréciu renínu – klonidín. Priama inhibícia renínu – pepstatín. línie.5 mg/deň. nitroprusid sodný – hl. α . N. MÚ β – blokátorov : 1. tiež znižujú plazmatickú renínovú aktivitu. Diuretiká 2. zníž. nemajú vplyv na cievu 70 . periférnej rezistencie. minútového objemu (neg.blokátory 1. endralazín. gravidita Ak skombinujeme tiazidy s kálium šetriacimi diuretikami resp. VEROSPIRON). rilmenidin MÚ : selektívna väzba na imidazolínové receptory → zníženie sympatomimetickej aktivity → zníženie plazmatickej koncentrácie noradrenalínu a zníž. ich účinok) 5.tiazidové – hydrochlortiazid (HYDROCHLORTIAZID LÉČIVA).impotencia pri dávkach do 25 mg sú zriedkavé KI : dna. u pacientov po IM – lieky 1. pri hypertenznej kríze. ACE inhibítory 5. zníž. chrono. maximálne 25mg(hydrochlortiazid)/deň. Blokátory receptora pre angiotenzín II 6. Diuretiká Sú to lieky 1. uvoľňovania renínu 3. Delenie : . línie. ino. β – blokátory Klinické štúdie preukázali zníženie KVS rizika hl. β – blokátory 3. Podľa klinických štúdií znižujú kardiovaskulárnu. Pôsobenie na imidazolínové receptory vyvolá účinok ako α2 sympatomimetiká. minoxidil. Podávajú sa nízke dávky 6.hypokaliémia.Látky s priamym pôsobením na cievy .diuretiká s vazodilatačným účinkom – metipamid (HYPOTILIN).porucha glukózovej tolerancie .hyperurikémia . stimulácia tvorby vazodilatačných prostaglandínov (NSA zniž.

diltiazem (bradykardia) KI : bronchiálna astma.alprenolol . Delenie : – neselektívne bez ISA . I hl. EGILOC.bopindolol (SANDONORM) . generácia. N.oxprenolol .kardioselektívne bez ISA .labetalol (CORETON) .bradykardia .carvedilol (DILATREND) 3. Raynaudov syndróm ! BB bez ISA (vnútorná sympatomimetická aktivita) vysadzovať postupne. pretože sa vyznačujú vyššou cievnou selektivitou a protrahovaným pôsobením.) . VASOCARDIN) . (vazodil.pindolol (VISKEN) .Ú. TENORMIN) .betaxolol (LOKREN) .diabetikov 71 . vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .acebutolol (SECTRAL) . u : .celiprolol (CELECTOL) + β2 mimetický úč. u : .bronchospazmus . najmä po IM Plný účinok nastupuje za 2-3 týždne.timolol . sínusová bradykardia. Blokátory kalciového kanála Prednosť má 2.metipranolol (TRIMEPRENOL) .únava.bisoprolol (CONCOR) .u starších pacientov s ICHS.mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou .perif.u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov . pretože hrozí rebound fenomén.nadolol .metoprolol (BETALOC.atenolol (ATENOBENE.sotalol -neselektívne s ISA .maskovanie príznakov hypoglykémie . spastická angina pectoris. a 3. ospalosť IT : verapamil. chronická bronchitída. : .propanolol (URANDIL) .kardioselektívne s ISA .s α-lytickým účinkom (vazodilatačné) . inhibujú periférnu sympatomimetickú aktivitu I hl.6.

generácia . Vyznačujú sa komplexným M.interakcia s imidazolovými antimykotikami .diltiazem (DIACORDIN Retard.interakcia s grepovým džúsom (až 24h) .Ú. kardiogénny šok. cisapridom→zvýšenie hladín týchto liečiv ! Delenie 1. so ↓ sympatomimetikovej aktivity.už v čreve ! (felodipín až 70%) .starších pacientov s izol. hypertenziou (DHP) . syst. f.pri verapamile zápcha KI : srdcové zlyhanie.lacidipín (LACIPIL) 4.tachykardia . formy.opuch členkov .pri ICH dolných končatín. ↓ sekrécie aldosterónu a regresiou srdcovej a cievnej hypertrofie. BILOCALCIN Retard) . ISOPTIN.návaly tepla so začervenaním (flusching) .pacientov s prejavmi chronického srdcového zlyhania (aj po akútnom IM) 72 .interakcia s fibrátmi. VEROGALDIN) . generácia . UNIPRESS) . (verapemil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa) Nedostatočne retardovaný nifedipín (všetky formy okrem GITS ) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie. IT : • na úrovni distribúcie – verapamil a diltiazem zvyšujú hl. statínmi (lova-. okrem GITS. digoxínu (vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny) • na úrovni metabolizmu (CYP3A4) – DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 .nitredipín (LUSOPRESS. Inhibujú premenu angiotenzínu 1 na angiotenzín 2 a tým zabraňujú vzniku vazokonstrikcie a zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu. I hl.isradipín (retard. pri bradykardii (DHP) N.pacientov so sklonom k bronchospazmu .nisoldipín (SYSCOR) .aktívnych športovcov s hypertenziou . Plný účinok nastáva až za 3-4 týždne..Ú. najmä u pacientov s proteinúriou..felodipín (PLENDIL) 3. ACE inhibítory (ACEI) Klinické štúdie potrvdili zníženie morbidity a mortality u pacientov so srdcovým zlyhaním a spomalenie rozvoja diabetickej nefropatie . generácia . CORDOPIN retard URANDIL) 2. antihistaminikami.amolodipín (NORVASC) . simva-). LOMIR) . : .nifedipín (nevhodný aj v retard f.verapamil (retard.verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . u : .

TENZIOMIN.kaptopril (s –SH skupinou. mitrálna a aortálna insuficiencia Delenie : . renalis.hyperkaliémia IT : kálium šetriace diuretiká. kojenie.. N. . Antidepresíva (↑ úč.trandolapril (GOPTEN) . ako ACEI. nosa.lisinopril (bez –SH skupiny.suchý kašeľ (najbežnejší cca 10%) .fosinopril (MONOPRIL) .perindopril (PRESTARIUM) . ACEI) Lítium (↓ clearence Li – riziko intox. insuficienciou pri súčasnej suplementácii kália resp.nepriamo účinkujúce (bez –SH skupiny) .quinapril (ACCUPRO) .losartan (COZAAR) .pacientov s hypertrofiou ľavej komory .pri ťažších formách hypertenzie. hyperkaliémia. mitrálna a aortálna insuficiencia.Ú.angioedém = opuch jazyka.priamo účinkujúce . Zástupcovia . ktorým zaberá liečba ACEI. indometacín KI : ako ACEI . Blokátory receptora pre angiotenzín II Majú menej N.gravidita. larynxu (zriedkavý.spirapril (RENPRES) 5. lítium. bilaterálna stenóza a. CAPOTEN) .moexipril (MOEX) .valsartan (DIOVAN) 73 . angioneurotický edém v anamnéze. na začiatku liečby al. kojenie. ale život ohrozujúci) IT : NSA (↓úč. hrdla.hyperkaliémia (hl. ACEI . I hl.hypotenzia po 1.výraznejšia hypotenzia (hl. pier.enalapril (ENAP. u pacientov s renál.zriedkavejšie ako pri ACEI . pri súčasnej liečbe diuretikami) . bilaterálna stenóza a. u pacientov. angioneurotický edém v anamnéze.diabetikov (najmä s proteínúriou) . EDNYT. . liečbe kálium šetriacimi diuretikami) .Ú. renalis.OSH) Treba dávať pozor na hladiny draslíka a kreatinínu.) Imipramin. ale pacienti ju neznášajú pre vedľajšie účinky ACEI.ramipril (TRITACE) . dávke . hyperkaliémia. úst. KI : gravidita. najmä pri rezistencii na inú liečbu N. RENITEC) .Ú. PRINIVIL) .

Opuchy IT – NSA (IND . nemá zaťažovať srdce a vyvolávať tachykardiu 5.irbesartan (APROVEL) . je vhodné merať TK aj v stoji. dľžka účinku 12 – 14 hodín 3. poruchy spánku. I hl.návratová reakcia po vynechaní lieku O použití antihypertenzív vo veterinárnej farmakológii som nič nenašla. nemá vyvolávať návyk 6. psom sa dáva kombinácia furosemid+enalapril.zriedkavejšie ako pri ACEI . nemá vzniknúť rebound fenomén . diuretiká.prudký pokles TK po prvej dávke . N.blokátory Účinok na KVS riziko u pacientov sa zatiaľ nepotvrdil. MINIPRESS) . α . palpitácie.benígnej hyperplázii prostaty .únava.telmisartan (MICARDIS) 6. u starších pacientov) .ortostatická hypotenzia (hl.stredne ťažkej výraznej rezistentnej hypertenzii .prazosín (DEPRAZOLIN. nie prudký a intenzívny 2.zvýšenej hladine lipidov Dáva sa nižšia iniciálna dávka na noc. má primeranú cenu 9.) KI – chlopňové srdcové chyby Zástupcovia . možnosť podávať perorálne 4. napr. nemá nežiadúce účinky a nezhoršuje pracovnú výkonnosť. dipyridamol)..kandesartan (ATACAND) .doxazosín (CARDURA) . neznižuje kvalitu života 7. pokles TK pozvoľný. môže sa podávať dlhodobo 8. 74 .↓ úč. u . . používajú sa však vazodilatanciá (nitrity. KORNAM) .tetrazosín (HYTRIN.Ú.urapidil (EBRANTIL) Ideálne antihypertenzívum : 1.

teda pôsobí ako falošný neuromediátor. Rauwolfiové alkaloidy (reserpin) – VŠÚ : 1. Deriváty imidazolu Majú antiadrenergný účinok. obmenou postranného reťazca vznikli guanabenz. 3. 2. pre účinok nie je metoxyskupina v polhe 11 rezerpínu nevyhnutná (účinný je aj 11demetoxyrezerpín – deserpidin a 10-metoxydeserpidin – metoserpidin) 2.Š. Prírodné látky Námeľové alkaloidy (dihydroergoristin) majú alfa-adrenolytické účinky (dihydroergokristin – často sa kombinuje s rezerpínom a diuretikami).3/12. Farmaceutická chémia Antihypertenzíva – liečivá.2. Stimuluje hl.rôzne typy antiadrenergík a ganglioplegiká. Obmenou aromatickej časti pripravený tiamenidin má 1/3 A. Deriváty aryletylaminu Alfa – metyldopa inhibuje dopa-dekarboxylázu. podobnú A má aj lofexidin. ktoré znožujú patologicky zvýšený krvný tlak (hypertenziu – trvalo prekračuje hranicu – 21. Neskôr sa zistilo. medzi veratrové alkaloidy ďalej patria jerveratrové alkamíny a ich glykozidy. ovplyvňujú R-A-A-S systém. flutonidin. na základe ktorej z nej vzniká neúčinný alfa-metylnorepinefrin. patrí sem klonidín. protoverin a zygadenin – líšia sa len počtom hydroxylových skupín na základnom skelete). 160/95 Torr inde sa uvádza 140/90 mm Hg ). Najvyššiu aktivitu má klonidín. ktorý stimuluje centrálne 75 . iba obmenou esterovej väzby v polohe 18 vznikajú deriváty blízkej aktivity (prírodný rescinamin a polosyntetický sirosingopin) 4. Možno ich tiež deliť na – priame (pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev) . alebo alkylácia dusíku v polohe 1. na aktivitu má vplyv aj priestorové usporiadanie (deriváty kys. guanfacin. brómom alebo metylom (klonidin. že metyldopa ľahko preniká cez hematoencefalickú bariéru a tam sa mení na alfa-metylnorepinefrin. ktorý je centrálne účinkujúce antihypertenzívum. kvarternizácia dusíku chinolizínového skeletu a rozštiepenie eterickej väzby v polohe 17 ruší aktivitu. čím sa bráni voľnej otáčavosti fenylu a je zablokovaná možnosť vzniku koplanárneho usporiadania. guanoxabenz. že hypertenziu vyvolanú norepinefrinom v periférii nemožno antagonizovť alfa. zvyšujú diurézu – diuretiká) 1.nepriame ( pôsobia centrálne alebo periférne cez príslušné mediátory a receptorové miesta .7 kPa. ktorá je neúčinná 3. metylácia. ktoré štruktúrou ale nie mechanizmom účinku pripomínajú antihypertenzíva typu guanetidinu (majú tiež antihypertenznú A).metylnorepinefrinom. V. tolonidin). – antihypertenzná aktivita je viazaná na substitúciu v o-polohe chlórom.Vznikla hypotéza o jej pôsobení.Ú. zmydelnením oboch väzieb vzniká kys. alfa 2 receptory. izorezerpovej sú neúčinné) Veratrové alkaloidy – hypotenzný účinok majú cerveratrové alkaloidy (esteralkaloidy. rezerpová. Preto prijatelnejším vysvetlením je. ich hydrolýzou vnikajú jednoduché alkamíny – veracevin. germin.

zníženie periférneho odporu ako dôsledok pozvoľného zníženia systolického výdaja 2. etylénový mostík a nesubstituovaný guanidínový zvyšok). (tri hypotézy) : 1. Deriváty guanidinu VŠÚ: antihypertenznú A vykazujú v širokom štrukturálnom rozsahu. p-substitúciou sa selektívne zvyšuje inhibičná A voči beta jedna receptorom. cielene pripraveného guanidínového analóga amóniového bretýlia. že o vyváženej alfa a beta adrenolytickej a vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom (labetalol. vzniknutý ako priestorovo objemný alkyl-analóg ganglioplegika mekamylamínu a jemu blízky kyanoderivát guancidin. inhibícia sekrécie renínu 3. centrálne mechanizmy Kombinovanú adrenolytickú A labetalolu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia za polárnu metylsulfinylskupinu za eventuálnej substitúcie fenylu postranného reťazca metoxy (sulfinanol) alebo metyldioxyskupinou (medroxalol). Naproti obmena samotnej štruktúry guanidínu neviedla k derivátom s vyššou A. Účinok blokáda postsynaptických alfa1 . pretože by neprešli hemoencefalickou bariérou. 76 . vyvoláva priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev. Zdá sa. guanisochin).adrenoreceptorov spôsobuje zníženie periférneho odporu. alebo benzylguanidínov typu betanidínu. 4. Inde sa uvádza. že inhibuje reuptake katecholamínov zo synaptickej štrbiny. 5. ktoré cyklizáciou môžu vytvárať tetrahydroizochinolínový skelet (debrisochin.Ú. bránia prenos vzruchu na cieľový orgán neschopnosť prejsť hematoencefalickou membránou z nich robí periférne vazodilatanciá (poklesom aktivity sympatiku znižujú periférny odpor a účinkom na srdce bradykardiou znižujú minútový objem. 6. medroxalol) alebo aryloxyarylom (amosulalol). Heterocyklické deriváty (azosíny a iné heterocykly) VŠÚ: pre A derivátov prazosín sú podmienkou metoxyskupiny v pohách 6 a 7 a substituovaná amino skupina v polohe 2 . dobrú antihypertenzívnu A majú aj aroxyalkylguanidíny (guanoxyfen). Skrátene sa môže meniť na všetko.alfa-receptory podobne ako klonidin. Urapidil ovplyvňuje centrálne aj periférne funkcie funkcie sympatiku (blokuje periférne alfa receptory. alebo uzatvorením do benzodioxanových bicyjklov (guanoxan). znižuje neurtransmisiu na zakončeniach periférneho sympatiku. (najvyššia A je viazaná na perhydroazocínový kruh. sulfinalol. Vedľa alkylanalógov ako je guanoktin. Vzťah štruktúry a účinku aryloxyaminopropanolov : o-substitúciou sa spravidla zvyšuje účinok. Ako liečivo nemožno použiť alfa-metylnorepinefrin ani norepinefrin. MÚ: inhibítor uvoľňovania norepinefrinu. ktorá na akčný potenciál nemôže odpovedať uvoľnením neurotransmiteru. dochádza k deplécii katecholamínov a stabilizácii presynaptickej membrány. Arylaminoetanoly a aryloxyaminopropanoly (beta-lytiká) M.

vysoká A je tam. U fenoxyaminopropanolov A zvyšuje substitúcia alkylmi alebo polárnymi skupinami hl. nadolol. Gaglioplegika Inhibujú transmisiu neuromediátora acetylcholínu v gangliách sympatiku a tým znižujú periférny odpor i krvný tlak. väčšina derivátov sú síce aryoxyaminopropanoly. Diuretika Priamym pôsobením na obličky zvyšujú vylučovanie moču (pozri diuretiká). metipranolol. 8. metoprolol).1. metoprolol. celiprolol. Kardioselektivita je daná zvýšeným účinkom na beta-1-receptory myokardu a zníženou blokádou beta-2-receptorov bronchov. Vnútorná sympatomimetiká A (ISA) – čiastočná stimulácia β-receptorov. terciálny ruší A.v polohe o. bopindolol B) kardioselektívne – acebutolol. ketoximovou (falintolol) 3. účinné sú S. A je zachovaná ak ju tvorí benzénové jadro (alprenolol. Membrány stabilizujúca A u zlúčenín s vyššou lipofilitou učinkujú anesteticky a antiarytmicky. bisoprolol. heterocyklus (pindolol). karbamátovou. 77 . koronárna insuficiencia. A ruší ak je sekundárna alkoholická skupina blokovaná pevnou väzbou eterovou.Ú. tertadolol. pindolol. substitúcia hydrofilným hydroxylom pôsobí dysterapeuticky. pretože súčasnou blokádou parasympatiku vyvolávajú veľa N. karteolol 7. atenolol. A neruší ani ak sa nahradí cykloalkylom (falintolol). esterovou. p. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického aromatického charakteru (propanolol. metipranolol. Líšia sa od seba či sú nešpecifickými alebo kardioselektívnymi blokátormi a či vykazujú vnútornú sympatomimetickú A alebo nešpecifický membránový účinok. U bicyklov a tricyklov sa takéto substitúcie s výnimkov metylu ukázali byť nevhodné. obmedzene sa používajú. nadolol). bázický N musí byť sekundárny. 6. betaxolol C) betalytiká-oftalmologiká – betaxolol. kde je na dusíku rozvetvený izopropyl. u arylaminoetanolov R enantioméry 5. (alprenolol. A úplne neruší ak je nahradená napr. Neobmedzené možnosti dáva modifikácia aromatikej časti. ktorá zabezpečuje vyrovnanejší pokles krvného tlaku a srdcovej frekvencie bez výraznejších výkyvov smerom dole. pre A betaadrenolytickú je 3-amino-2-propanolový reťazec nevyhnutný. Využitie u glaukóm. A určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárne alkoholovej skupiny. tercbutyl. znižujú tlak v stoji). hypertenzia a hyperkinetického syndrómu (nefyziologické zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca). aralkylsubstituent (bevantolol) 4. (sucho v ústach. Delenie podľa prednášky : A) neselektívne – propanolol. timolol. naproti tomu v biologickom prostredí hydrolyzovaná esterová väzba A nemení (bopindolol) 2. fenoleterová väzba nie je potrebná. al.atenolol). penbutolol. heterocyklom (timolol).Používajú sa v anesteziológii na navodenie riadenej hypotenzie a na zvládnutie hypertenznej krízy (dáva sa prednosť nitroprusidu). levobunolol.

sa môže prejaviť len pri zýšenej hladine ang. (hydrazinov) – vedľa der. C) inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 78 . uvoľňovanie renínu a s ním spojené zadržiavanie vody (doporučuje sa súčasné podanie beta-lytík al. al. tetrametylénový kruh – a druhý kratší alkyl na imidazolovom jadre. z nich najdôležitejší je nonapeptid bradykinín na neaktívne fragmenty. Priame antihypertenzíva Priame pôsobenie na hladké svalstvo ciev (potláčajú vazokonstrikčné podnety. N Ú: kardiostimulácia. ktorý môže byť substituovaný dusíkatým heterocyklom (pikodralazin). Renín štiepi plazmatický tetradekapeptid angiotenzinogén na dekapeptid angiotenzín I – tento neaktívny prohormón je štiepený angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (peptidyl-dipeptidáza) na angiotenzin II.Ú.. krátkym alkylom. Pre úč. preto sa používa ako diagnostikum angiotenzínom II podmienených hypertenzií. vhodný je veľký lipofilný substituent – Cl.Š. enalkiren) B) antagonisti angiotenzínu II Saralazin. jeho úč. len tak blokovaná. metylom. Hydrazinosubstituované pyridíny. chinolíny al. Karboxylová alebo karbonylová skupina interaguje s bázickou časťou receptora a zabezpečuje účinný a dlhotrvajúci antagonizmus. dihydralazin). Delenie podľa prednášky : A) hydrazíny .3-c/pyridazínového bicyklu sa ukázalo nevyhnutné potlačenie bázicity dusíka nakondenzovaného piperidínu substitúciou acylom al. diuretík). al. ktoré prichádzajú z CNS bez účasti sympatiku alebo adrenergných receptorov znižujú periférny odpor priamym relaxáciou hladkého svalstva. II-čo je asi len v 20% prípadov. ktoré rozpoznáva vlastnú štruktúru AT1 receptora. ktorý je najsilnejšou vazokonstrikčnou látkou – vyvoláva vazokonstrikciu a spolu s jeho derivátom angiotenzínom III stimuluje v obličkách sekréciu aldosterónu (spôsobuje vstrebávanie vody a sodíka). V. U endralazinu sa okrem voľnej hydrazinoskupiny a nesubstituovaného pyrido/4.endralazín B) aktivátory draslíkových kanálov – minoxidil. napr. aby sa v organizme metabolicky štiepila (todralazin.Ú. ACE tiež štiepi vazodilatačne účinné peptidické kiníny. V. je dôležitá hydrazínová skupina nsubstituovaná al. nitroprusid sodný 10. A) inhibítory renínu (beta-lytiká. dihydralazin).Š. ftalazínu (hydralazin. benzoová (endralazin). Vedľa nitroprusidu sú tu hydrazinové deriváty (hydralazin. pyridazínu (hydrakarbazin). Látky nteragujúce s renín-angiotenzínovým systémom Enzým renín je obličkami vylučovaný ako reakcia na znížený tlak na znížené vylučovanie nátria a zvýšené vylučovanie draslíka. budralazin). benzotiazidový diazoxid a piperidinopyrimídový minoxidil. tiež na podnet stimulácie beta-adrenergných receptorov.. najvhodnejšia je kys.losartan. hl.-základ molekuly tvorí bázické tetrazolové a lipofilné bifenylmetánové zoskupenie. alkoxykarbonylom.9. sú účinné ale menej der. U hydralazínu A výrazne nemení náhrada vodíka heterocyklu v polohe 4 druhou hydrazinoskupinou. v ktorých štruktúre je zachované uvedené zoskupenie (endralazin). nikorandil. bicyklické zlúčeniny.propranolol. izochinolíny sú prakticky neúčinné.

Značnú variabilitu umožňuje modifikácia alkoholických častí esterových väzieb – ak sú alkoholy rôzne.. antihypertenzíva a natiarytmiká.BVK – blokátory vápnikových kanálov Proces kontrakcie svalových buniek je riadený iónmi vápnika.látky s kombinovaným účinkom. Používajú sa ako koronárne vazodilatanciá pri angíne pectoris. heterocyklom je možná.prazosin. felodipin. halogén. zpravidla sa A zvyšuje (nisoldipín). lacidipin (má predĺžený úč. nimodipin. amlodipin. preto je dôležitá konfigurácia asymetrických uhlíkov – SSS u enalaprilu). nimodipin). pre ktorých objem je aromatický substituent v polohe 4 nútený prednostne zaujímať priestorové usporiadanie kolmo voči heterocyklu (prenesenie elektronegatívnych substituentov do polohy 4 fenylu účinok znižuje al. triflórmetylskupina). po zablokovaní NEP duálnym inhibítorom nedochádza k degranulácii ANP. vylučuje sa väčšie množstvo moču. nie však vhodnejšia). 11.Ú. C)Benzotiazepíny – diltiazem Inak možno antihypertenzíva deliť na : 1.polohe elektronegatívnymi skupinami (nitro. 3. I ktorý je zložený z L-aminokyselín.urapidil. prítomnosť 2 alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6. chinazolínu-azosíny a iné heterocykly .Š. aryletylamínu-metyldopa 79 . prenylamín B)Dihydropyridíny – nitredipin. esterových väzieb v polohách 3 a 5 a fenylu v polohe 4 (jeho náhrada iným arylom al. nifedipínov : 1. cerebrálne vazodilatačného účinku (nikardipin. ketanserin látky s prevažne centrálnym antihypertenzným účinkom . ruší). felodipin) al.al.. zvýšením antihypertenzného (nitredipin. kyano. A) Fenylalkylamíny – cinnarizin.Pôsobia ako falošný substrát pre ACE namiesto ang. 2. m. imidazolínu der.der. vysoká A je viazaná na nesubstituovaný dihydropyridínový dusík. verapamil. poklesne objem extracelulárnej tekutiny-krvi a tým dôjde k podstatnejšiemu poklesu tlaku krvi ako pri podaní obyčajného ACE inhibítora. Liečivá interferujúce systémom • • • • s α- adrenergným alebo serotonínovým Alkaloidy der. . Zníženie vstupu týchto iónov do cytoplazmy zblokovaním týchto kanálov sa prejaví zníženou kontraktilitou a poklesom kyslíka v myokarde za súčasného zníženia koronárneho cievneho odporu (rozšírenie koronárnych ciev).) V. D) duálne ACE/NEP ihibítory NEP-neurálna endopeptidáza – enzým zodpovedný za degradáciu atriálneho natriuretického peptidu – ANP potencuje vylučovanie sodíka obličkami a teda zvyšuje diurézu. ktoré sa sem dostávajú cez špeciálne kanály. flunarizin. inokedy dochádza k jej posunutiu napr. A zvyšuje substitúcia fenylu v o.metazosin.

fenylalkamínového typu .minoxidil.prolátky – enalapril.iné štruktúry-guanfacin nepriame antiadrenergiká .verapamil. POUŽÍVANÉ DROGY : 1. ftalazínu . lacidipin. nitroprusid sodný 5. Vazodilatátory • • • der.amlodipin. Diuretiká 4. diazoxid.der.hydrofilné látky . imidazolínu-klonidín . valsartan.chinalapril.kaptopril . ramipril Duálne ACE/NEP inhibítory . nimodipin .1. irbesartan. guanidínu 2. omalaprilát Antagonisti angiotenzínu II . feodipin. generácia dihydropyridíov . perindopril. antisklerotikum a sedatívum. Farmakognózia ALVISAN Neo – zloženie : Visci albi herba (imelová vňať) Hyperici herba (ľubovníková vňať) Crataegi folium cum flore (hlohový list s kvetom) Crataegi fructus (hlohový plod) Equiseti herba (prasličková vňať) Melissae herba (medovková vňať) Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) Matricariae flos (rumančekový kvet) Použitie – antihypertenzívum. cilazapril. Látky interferujúce s renín-angiotenzínovým systémom ACE inhibítory . Betablokátory 3. galopamil benzotiazepíny . generácia dihydropyridínov .diltiazem • • • 6.4-dihydropyridínu .der.2.nifedipin. isradipin.lysinopril . Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina. Apocynaceae 80 . niteredipin der.losartan.hydralazín. aendralazín iné zlúčeniny . 1.• . kandesartan • • 3. Blokátory kalciových kanálov Der. cilexetil.skupina kaptoprilu .

znižuje TK. Používajú sa keď ešte netreba kardioglykozidy. ajmlicín) 2. deserpidín.Hlavnými obsahovými látkami sú alkaloidy (1 – 2. pôsobí ako mierne srdcové tonikum. zložené indolové alkaloidy . Podobne ako akonitín.). neogermitrín) 3. glukoveracintín) Tinctura veratri albi (Čsl 4) . (-)-epikatachín Rozširuje koronárne cievy.5% alkaloidov steroidných (C-nor-D-homosteroidné. flavonoidy (kvercetínové a apigenínové . Radix rauwolfie pulvis Ide o indolové alkaloidy (odvodené od tryptofánu . raunescín. veracintín. alstonín) Hlavným alkaloidom je rezerpín – silné hypotenzívum a neuroleptikum. ktoré znižujú TK rozširovaní periférnych ciev. komplex alkaloidov rauwolfie. alkamíny. príp. hl. ajmalicín. 2. johimbín. rescinamín. droga bola pôvodne insekticídum. nepôsobí narkoticky (CRYSTEPIN drg. rosaceae (ČSL 4) Obsahuje hlavne : 1. veratramín. silné kvartérne bázy (serpentín. estery protoverínu (protoveratrín A a B) 2. Veratri albi radix – Veratrum album. Účinnosť je úmerná stupňu esterifikácie. 81 . terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín.5 %). RAUVASAN drg. slabo bázické terciálne indolové bázy (rezerpín. Sympatolyticky pôsobia johimbín a sarpagín. estery germínu (germidín. hyperozid. rauwolfinín – bez úč. Ajmalín má slabý hypotonický účinok. alkamíny (jervín. germitrín. na CNS) 3. esterových alkaloidov protoverínu. pôsobí ako antiarytmikum. veralkamín) 4. glukózou) hl. sarpagín +serpentín.β – karbolínový typ. tinktúra sa používa vo veterine ako zložka stomachík a diuretík. Extrakt je súčasťou sedatív a spazmolytík. ale má malú malú terapeutickú šírku. viac ako 50 – raubazín.glykoalkaloidy (pseudojervín.yohimbánový typ/loganínový/gencopikrínový). OXYCARD tbl. serpentinín. Crataegi flos. izoajmalín. pseudorezerpín. glykolalkaloidy a alkamíny sú slabo účinné.antiparazitikum. Liliaceae (koreň kýchavice bielej) (ČSL 4) 1. yohimbín. oleanová+krategolová+ursolová = kys.rutín.verarín. 1. C-glykozid vitexín) 2. krategová) + dimérové proantokyanidíny. Folium crataegi cum flore (Čsl 4) – Crataegus levigata. Proteveratrín (zmes proteveratrínu A a B) pôsobí silne hypotenzívne. ajmalín. 3.. upravuje srdcový rytmus. rezerpín. alkaloidy ochrňujú senzitívne nervové zakončenia a môžu pôsobiť lokálne pri neuralgiách. Potom sa zistili je hypotenzívne a sedatívne účinky. ktoré možno chemicky rozdeliť: 1.. majú 1-8 hydroxylových skupín. estermi. ktoré môžu byť voľné. NOVO-PASSIT sol. alebo viazané s kyselinami. triterpénové kyseliny (kys. rescinamín.

toxické proteíny) .Visci herba – viscum album. vo vyšších dávkach vyvolávajú nekrózy. 82 . kys. antihypertenzíva pri poruchách a ochoreniach periférnych a mozgových ciev.γ. viskumín – antineoplastiká) 2. Oleae folium . Alii sativi bulbus – Alium sativum.aminomaslová Viskotoxíny sú per. iridoidné horčiny – gentianínový typ(oleoeuropín) 2. lyzergová je neúčinná. kvercetínu) 5. neúčinné. Liliaceae (Cesnak siaty) Antihypertenzne tu sú účinné peptidy obsahujúce v molekule síru.Olea europaea. Andromedotoxín – Andromeda sp.oleánová) 3. peptidové alkaloidy – deriváty kys. polysacharidy. triterpény (kys. a 5. antikonstringens. Oleaceae (olivový list) Obsahuje hl. lyzergovej. nikotínamid) Silica tvorí 0. 8. lysergovej (ergometrín. flavonoidy Hypotenzne pôsobí hl. Účinkuje hl na GIT – antibakteriálne. cholín. skpina 4. Ergotoxínové alkaloidy – spazmolytiká. aleozid.01-0. sa v geriatrii. organické kys.. spazmolyticy. klavíny – terapeuticky sa nepoužívajú 2.. 7. 6. oleoeuropín. C. Loranthaceae (Imelo biele) Obsahuje : 1. karminatívne. lyzergovej) 3. axeroftol. α-lytikum. antimykoticky a anthelminticky.na výrobu kys.Claviceps purpurea. visktoxín A2. pseudosaponín. 1. tiamín. os. ergozín) ergotoxínová skupina (ergokristín. ale jej dietylamid je psychomimetikum. flavonoidy (hl. parenterálne znižujú TK. Clavicipitaceae Obsahuje asi 50 alkaloidov: 1. na ktorú sa viaže tricyklický tripeptid ergotamínová skupina (ergotamín.4%. ergokryptín. Ergokrystín a jeho DH-derivát zo Secale cornutum . sú však dráždivé a toxické. ergokornín) ergostínová skupina (ergostín) jednoduché amidy ergometrínová skupina (ergometrín) Ergometrín – uterotonikum.3. jednoduché amidy kys. Ako hypotenzíva v čajovinách pôsobia hl.4. 5.B. Rhododendron sp. biogénne amíny 4.lektíny (glykoproteíny/fytohemaglutiníny/toxalbumíny napr.Kys. použ. peptidy/glykopeptidy – viskotoxíny (zmes polypeptidov zo 46 AMK. antiserotonikum. α-hydroxyetylamid. ergotamín – uterotonikum. Cesnak tiež obsahuje vitamíny (vit. der.

Naruší sa rovnováha medzi cholinergnou stimuláciou a dopaminergnou inhibíciou GABA-neurónov. hlavne Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu.2. Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie spojené s deficitom dopamínu v tzv. Nastáva hyperaktivita cholinergných neurónov. potenie depresia (poškodenie emotívnych funkcií) tichá monotónna reč ohnuté držanie tela. DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť. ETIOPATOGENÉZA: -nie je úplne vyjasnená Dochádza k predčasnému odumretiu tiel dopamínových neurónov v substantia nigra (pravdepodobne v dôsledku nadmerného pôsobenia voľných kyslíkových radikálov). „nigro-striatovom systéme“. MPTP. trauma.N-methyl-4-fenyl-1. zníži sa inhibičný vplyv dopamínu na GABA-neuróny. Po odstránení príčiny by mali príznaky PCH zaniknúť. intoxikácia Parkinsonov syndróm sa prejavuje príznakmi parkinsonovej choroby v dôsledku: -iného ochorenia (hlavne neurodegeneratívneho) -intoxikácie chemickými látkami (CO. -degeneratívne ochorenie extrapyramidálneho systému ústredného nervstva Prejavy PCH: kľudový tras (tremor) svalová stuhnutosť (rigidita) znížená hybnosť (bradykinéza až akinéza) zvýšený svalový tonus mimická strnulosť (na tvári) slinenie. 83 .3. typická chôdza Príčiny nedostatku dopamínu: genetické. ischémia. Tým sa znižuje obsadzovanie inhibičných postsynaptických D2 receptorov dopamínom. len spomaliť jej progresia.N04-ANTIPARKINSONIKÁ DEFINÍCIA: Antiparkinsoniká sú liečivá v terapii motorických porúch.vznikajú typické príznaky PCH. Prevládajúca cholinergná stimulácia GABA-neurónov spôsobuje zvýšenú inhibíciu extrapyramídových motorických dráh. následkom čoho sa v ich axónoch končiacich v corpus striatum znižuje množstvo dopamínu.6-tetrahydropyridin) -výskytu NÚL (incizívne neuroleptiká) Je hypertonicko-hypokinetickým syndrómom. zápal.

zvyšujú množstvo dopamínu -dodaním exogénne.ANTICHOLINERGIKÁ-pôsobia na tras -blokátory acetylcholínových M1 (N) receptorov A. neskôr v kombinácii s levodopou. NAKOM.Cieľom terapie je: zvýšiť obsah dopamínu v striatu (dopaminergikami) alebo utlmiť nadmernú cholinergnú stimuláciu (anticholinergikami) Antiparkinsoniká môžeme rozdeliť: 1. DOPAMINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ A. anticholinergiká.inhibítor MAO B: SELEGILÍN [JUMEX. klasické anticholinergiká: TRIHEXFENIDYL BIPERIDEN [AKINETON] PROCYKLIDIN B.používa sa v počiatočných štádiách PCH a PS v monoterapii.antihistaminiká: DIETAZÍN ORFENADRIN JUMEX.DOPAMINERGIKÁ-pôsobia na akinézu a rigiditu A. SELEGIL] inhibítory COMT: TOLKAPON [TASMAR] ENTEKAPON B. agonisty D2 receptorov: BROMOKRIPTIN [PARLODEL] LISURID TERGURID PERGOLID ROPINIROL [REQUIP] 2. NEPRIAMO PŌSOBIACE • Levodopa (dihydroxyfenylalanín) -prekurzor neurotransmiterov dopamínu a noradrenalínu -preniká dobre hematoencefalickou bariérou (na rozdiel od dopamínu) -vstrebáva s z GITu sek.prekurzor dopamínu: LEVODOPA [MADOPAR.obsahuje selegilin hydrochloridum . používa sa aj na symptomatickú liečbu Alzheimerovej choroby DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1. ISICOM] -zvýšením uvoľňovania dopamínu: AMANTADÍN [PK-MERZ] -znížením metabolizmu dopamínu. aktívnym transportom pre aminokyseliny -v cirkulácii sa L-DOPA mení na dopamín pomocou DOPA-dekarboxylázy 84 .

upravujú sa poruchy výrazu.dysrytmie. extrasystoly.). ale hlavne na akinézu. halucinácie) KONTRAINDIKÁCIE: inhibitory MAO (s výnimkou selegilínu) sympatomimetiká vitamin B6 (kofaktor DOPA-dekarboxylázy) PROBLÉMY: -neskoré (tardívne) dyskinézy: dystónia. ktoré neprechádzajú cez HEB: KARBIDOPA karbidopa:Ldopa (1:4.) POZOR! Nevysadzovať náhle Karbidopa Met: -oxidatívne odbúravanie na postrannom reťazci za vzniku kys.nauzea. palpitácie -centrálne. α-metyl-3(3-. reči. zvracanie. tras ovplyvňuje menej -zlepšenie celkovej funkčnej schopnosti pacienta. najúčinnejšie liečivo -po dlhšie trvajúcej liečbe sa znižuje účinok ÚČINKY: -na všetky príznaky. -liek voľby pokročilého parkinsonizmu. mimovoľné pohyby -fluktuácia odpovede: “on-off” effect (nepredv. zmetenosť.-dopamín na periférri spôsobuje nežiadúce účinky => použitie L-DOPY v kombinácii s periférnymi inhibítormi DOPA-dekarboxylázy. Karbidopa a benserazid sa samostatne nepoužívajú. ISICOM] BENSERAZID benserazid:Ldopa (1:4) [MADOPAR] Týmito kombináciami sa znížia dávky levodopy a klesá množstvo nežiadúcich účinkov. zlepšuje sa záujem pacienta o seba a okolie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -periférne (spôsobené dopamínom na periférii) -GIT.1:10) [NACOM. písma.4-dihydroxyfenyl) propiónovej a jeho 3-metoxyfenyl derivátu -aromatická dehydroxylácia Levodopa OH OH CH 2 CH NH 3 + CO O- 85 . nekľud.psychické poruchy (eufória. “wearing-off” effect (predv. obstipácia -KVS. depresia.

predlžuje jej účinok. čo umožňuje znížiť dávky levodopy -možno ho použiť aj v monoterapii -má aj antikinetický a antidepresívny účinok NÚ: dyskinéza (porucha voľných pohybov).bráni rozkladu dopamínu. potencuje jej antikinetický účinok. nespavosť Met: oxidatívna dezalkylácia za vniku metamfetaminu. poruchy GITu Metabolizmus: vylučuje sa nezmený • Selegilin (syn. epilepsia NÚ: ortostatická hypotenzia. agitovanosť. amfetaminu CH2CH N CH2C CH CH3 CH3 • Amantadin -reverzibilne. inhibuje proces ukladania -odstraňuje rigiditu aj tras. aktivuje biosyntézu. odstup pri ich súčasnom podávaní) • Entekapon B. DEPRENYL) -selektívny ireverzibilný inhibitor MAO B. inhibuje spätnú rezorpciu dopamínu a tým blokuje presynaptické dopaminergné receptory.Benserazid OH HO HO NH2 CH2 NHNH COCHCH2OH -zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov v CNS. špecificky a hlavne periférne pôsobiaci inhibítor COMT (COMT rozkladá katecholáminy a levodopu) -predlžuje a zosiluje účinok levodopy -v GIT tvorí cheláty so zlúčeninami železa (2-3 hod. AGONISTY D2 RECEPTOROV 86 . zmetenosť. ale hlavne akinézu N H2 -vzniká naňho tolerancia. čím sa zvyšuje koncentrácia a predlžuje sa účinok dopamínu v synaptickej štrbine -neuroprotektívny účinok.znižuje množstvo voľných kyslíkových radikálov poškodzujúcich dopaminergné neuróny -liek voľby v počiatočných štádiách PCH -vhodný v kombinácii s levodopou. preto sa nepoužíva v monoterapii -potencuje účinok levodopy KI: neuroleptiká.

ANTICHOLINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ -znižujú zvýšenú aktivitu cholinergného systému v striate -majú dobrý prienik do CNS -použitie u pacientov u ktorých prevláda tras -používajú sa ako úvodná alebo doplnková liečba: -hlavne u Parkinsonovho syndrómu (na extrapyramidálne príznaky po liekochfenotiazínoch. ale menej -pri podávaní s levodopou redukujú jej dávky alebo oddiaľujú jej použitie -inhibujú sekréciu prolaktínu -znižuje degradáciu dopamínu -facilituje prevod na dráhe: hypotalamo-hypofyzárnej nigrostriálnej mesolimbickej a mesokortikálnej -má aj serotonínovú aktivitu • Bromokriptin -dualista: stimuluje D2 + centrálne 5-HT receptory (prevencia migrény) -má aj adrenolytické účinky -má protrahovanejší účinok -používa sa u rezistentných pacientoch • Tergurid -účinnejší ako Lisurid • Lisurid -emetikum s agonistickým účinkom na D2 receptory -neosvedčil sa • Apomorfin 2. hyoscyamín (ľavotočivý izomér atropínu). skopolamín • Atropín CH3 N H OCOCH CH2OH Skopolamín CH3 N O H OCOCH CH2OH 87 . butyrofenónoch) -nepôsobia na tardívne dyskinézy -u pacientov. Tropánové alkaloidy -atropín.-stimulujú dopamínové receptory v bazálnych gangliách -deriváty námeľových alkaloidov -účinné na všetky príznaky PCH -obdobné NÚ ako levodopa. ktorý neznášajú levodopu a nemajú výrazné príznaky -Kontraindikácie: glaukóm hypertrofia prostaty 1.

poruchy videnia a GIT. pyrolidínom .demetylderiváty potom sa oxidatívne odbúrava na postrannom reťazci a v menšej miere štiepenie éterovej väzby -aj myorelaxačné účinky . tropánovým bicyklom Orfenadrin CH O CH2CH2 N CH3 Met: oxidatívna demetylácia na mono.A zvyšuje metyl alebo objemnejší alkyl v o-polohe na benzénovom kruhu (znižuje sa voĺná pohyblivosť oboch aromat. tremor. etylom. zvyšuje sa rigidita za súčasného poklesu antihistaminickej a nárastu anticholinergickej aktivity) . rigiditu a mentálny stav pacienta -NÚ: anticholinergné účinky (sucho v ústach.A je viazaná na: o nesubstituovaný fenyl o zachovanie 2 C spojovacieho nerozvetveného reťazca o bázická zložka tvorená dusíkatými heterocyklami: piperidínom.podobný efekt má zavedenie metylu do alfa polohy benzhydrylu .kvarterizácia N znižuje účinok . kruhov. psychický stav ale nie akinézu -jeho účinok zvyšuje súčasné podávanie tropánových alkaloidov alebo iných antiparkinsoník • Procyklidin OH CCH 2CH2 N Met: ako trihexyfenidyl -ovplyvňuje rigiditu.ovplyvňuje len rigiditu.Deriváty bázických benzhydryléterov VŠÚ: . rigiditu.aktivitu menej ovplyvňuje charakter substitúcie bázického dusíka.variabilita tretieho substituenta je možná • Trihexyfenidyl OH CCH2CH2 N Met: oxidatívna hydroxylácia na cyklohexánovom kruhu na monohydroxy až dihydroxymetabolit. ktoré sú schopné prenikať hematoencefalickou bariérou -zlepšujú tras. nemá vplyv na akinézu 3.-účinné sú iba zlúčeniny typu terciárneho amínu.a di. Deriváty aminoetyl-fenylkarbinolu VŠÚ: . -liek voľby v počiatočných štádiách -ovplyvňuje chvenie. neovplyvňuje akinézu CH3 CH3 88 .možná substitúcia metylom. menej tremor. retencia moča…) -v praxi sa používa skopolamín a komplex tropánových alkaloidov 2.

aj na medikamentózny parkinsonizmus N CH3 CH2 • Dexetimid O H N O CH2 N Met: -oxidatívna debenzylácia za vzniku nor-dexetimidu štiepenie amidickej väzby -hlavne u medikamentózneho parkinsonizmu STRATÉGIA LIEČBY PCH: A. pomalý beh.4. cykloturistika TROPÁNOVÉ ALKALOIDY 89 . anticholinergný.… +optimistická psychoterapia +systematická pohybová liečba.liečebný telocvik. • Deriváty fenotiazínu -dimetylaminoetylfenotiazín a jeho izopropilový derivát (promethazín) sú silnými antihistaminikami . S-oxidácia na metixén-S-oxid a demetylmetixén-S-oxid -účinný na všetky formy PCH. antiadrenergný účinok -odstraňuje všetky príznaky (blokuje M aj N receptory). zlepšenie kvality života 1.štádium: amantadin.dietylanalógy sú antiparkinsoniká a spazmolytiká -antihistamínový. Deriváty rôznych štruktúr Metixén S Met: oxidatívna demetylácia na demetylmetixén. hlavne termor Dietazin C2H5 CH2CH2 N C H 2 5 N S 5. lisurid + anticholinergiká 2. jogging. anxiolytikami. zastavenie progresie ochorenia B. turistika.štádium: levodopa+inhibítor DOPA-dekarboxylázy (účinok 3-5 rokov) levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+DA agonista levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+inhibitor MAO B +symptomatická terapia antiemetikami. antidepresívami. bromokriptin.

erythroxyalceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. silnejšie tlmivo na CNS. antiastmatikum. preto sa môže použiť ako príprava na narkózu • Hyoscyami folium. hlavne hyoscyamín.2-0. zneužíva sa ako narkotikum ČSL 4: Atropinium sulfuricum Scopolaminium bromatum Tinctura belladonnae Extractum belladonnae sicum SL1: Atropini sulfas Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyosciamini sulfas Prípravky: ATROPIN BIOTIKA inj.6%) hyoscyamín a skopolamín Použitie: rovnaké ako Bella-donnae folium. Solanaceae (ČSL 4. je antidótum pri otrave organofosfátmi skopolamín pôsobí podobne ako hyoscyamín. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. triesloviny Použitie:v kombinácii s inými drogami ako spazmolytikum. belladonín. flavonoidy. ktoré obsahujú v molekule dusík.oph. Atropa bella-donna. skopolamín kuskohygrín. ktorý sa nešetrným sušením alebo skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín skopolamín. hlavným alkaloidom je (-)-hyoscyamín. prevažne vo forme heterocyklu. ATROPIN int.antireumatikum • Stramonii folium.2%.1-1. Hyoscyamus niger. ale pre vyšší obsah skopolamínu má hlavne sedatívny účinok ako spazmolytikum pri astme a pertussis • Cocae folium. folium aj v SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy 0. Datura stramonium.5-1. Erythroxylon coca. iba slabšie periférne. kumarínové deriváty(skopolín). pretože na sliznici vyraďuje receptory pre bolesť (nie na dotyk a tlak). Medzi tropánové alkaloidy patrí: atropín hyoscyamín skopolamín belladonín kokaín • Belladonnae radix (folium).znižujú sekréciu žliaz.3%) s hlavným alkaloidom kokaínom Použitie: lokálne anestetikum v oftalmológii a otorynolaryngológii. pôsobia spazmolyticky pri všetkých kŕčových stavoch. Tropánové alkaloidy sú odvodené od ornitínu. vznikajúce z aminokyselín. apoatropín. SYNTÉZA TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV: 90 . atropín vyvoláva mydriázu. flavónové glykozidy.04-0.Alkaloidy sú prírodné látky.. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy (0.. triesloviny Použitie: hyoscyamín a atropín sú neurotropné parasympatolytiká. má antiemetický účinok a je antiparkinsonikom. kumaríny.17%).

tj. že v mitochondriách buniek stimulujú ich enzýmové deje. Výška laloku 4 cm. expektorancia. Objem ŠZ u mužov je 15 – 20 ml. týmto mechanizmom negatívnej spätnej väzby sa automaticky nastavuje potrebná produkcia HO. Na tvorbe a sekrécii HO sa zúčatňuje niekoľko pochodov stimulovaných TSH: 1. pretože sa degraduje pomaly. Sekrécia Ho ŠŽ po proteolytickom odštiepení od TG Uvoľnené T4 / v menších množstvách/ a T3 sú v plazme viazané na globulíny /TBG=thyroxín binding globulín/. vystlaných jednou vrstvou kubických buniek.) 2. Obr. Ho ŠŽ. DIT/ 3. Obr.Antityroidálne látky. všetka krv pretečie ŠZ za 1 hodinu. Tyroxín zvyšuje oxidáciu takmer 91 . jeho uvoľnovanie reguluje hypotalamický tripeptit TRH. váži asi 25 g. v ktorom sa uskladňujú hormóny štítnej žľazy.244 Hlavnou funkciu ŠZ je syntéza. Vnútorná sekrécia TSH klesá pri stúpajúcej koncentrácií HO štítnej žľazy v krvi. Vychytávanie jódu ( vyžaduje dostatočnú koncentráciu plazmatického jódu. tj. vývoja a rastu. Nenaviazané T4 a T3 spolu s voľným jódom spätnoväzobne tlmia sekréciu TSH. pri ktorej vzniká 3 až 5 krát účinnnejší a podstatne rýchlejšie pôsobiaci T3. skladovanie a sekrécia jódovaných hormónov. karbimazol Štítna žlaza (glandula thyreoidea/ je najväčšia endokrinná žľaza. Uvoľnovanie HO je stimulovanou hypofyzárnym glykoproteninom TSH. Tvorba a degradácia Pre terapeutické účely sa používa predovšetkým T4.Atlas str. ktorách tvar sa mení pararelne s aktivitou a pri vystupňovanej činnosti nadobúdajú cilindrický tvar. tyroxínu /T4/ a triodtyronínu /T3/. ktoré sú nutné pre udržanie optimálneho metabolizmu tkanív. Jednotilivé hormóny sa tvoria z jódu a tyrozínu.5 – 2 cm. obsahujú koloid tyreoglobulín. hrúbka 1 cm. šírka 1. a diodtyrozínu. väzba zaisťuje dlhý biologický polčas hormónov /6 – 7 dní u T4 a 3 – 4 dni u T3/. T4 v tkanivách podlieha biotransformácií. Histologicky je štítna žľaza zložená z folikulov. 4. Začlenenie anorganického jódu do organických zlúčenín /do monojódtyrozínu. po bokoch štítnej chrupky a spojených mostom / istmus/ z toho istého tkaniva. V bunkách pôsobí na štruktúry jadra. Folikuly. mení syntézu bielkovín a preto vedie k dlhodobým efektom.H03. MIT. Prietok krvi je 5 ml/g/min. Použitím T4 dosahujeme rovnomernú plazmatickú koncetráciu. /I keď na T4 majú receptory buniek cieľových orgánov 10 krát nižšiu afinitu ako na T3/ Vlastným metabolickým efektom / zvýšenie celkového metabolizmu/ hormónov ŠZ je. Kondenzácia MIT a DIT na T3 a T4 a skladovanie vo väzbe na tyreoglobulín /TG/. Skladá sa z dvoch lalokov uložených vedľa seba.

hnačky a isuficiencia obličiek/. Zníženie hladiny HO ŠZ /antityroidné látky.všetkých metabolický aktívnych tkanív. Prvá látak sa začne prejavovať s latenciu 3 až 5 dní a plný efekt je dosiahnutý za 2 až 4 týždne. ktorý sa v tkanivách metabolizuje na T3. Pretrváva vysoká aktivita autonómneho tkaniva./ d. Hlavným cieľom terapie je: 1. ale vnútorná sekrécia TSH klesá. Denná potreba jódu je 150 – 300 mikrogramov za deň. Pokiaľ eutyroidná struma nepretrváva príliš dlho je možné vyvolať zmenšenie ŠZ zvýšenou ponukou jodidov. Pretože príliž rýchle zvýšenie metabolických dejov predstavuje ryziko preťažnia srdca. Dnes sa v terapii používajú čisté prípravky. Liečba tyreotoxikózy je vždy komplexná a závisí na type ochorenia a veku pacienta. či primárna /ochorenia ŠZ/. potenie. Konečná udržiavacia dávka závisí na individuálnej potrebe pacienta. a i. pravedepodobne zvýšením tvorby ribozomálnej RNA. Súhrnne možno účinky HO ŠZ charakterizovať ako stimuláciu metabolických pochodov: a. Supresívna terapia eutyroidnej strumy z nedostatočné prívodu jodidov v potrave. Pri zvýšenom prívode jodidov sa zvyšuje tvorba hormónu ŠZ. zosílenie účinkov katecholamínov Nežiadúce účinky sú zhodné z prejavmi hypertyreózy /psychické zmeny. radikálna strumektómia. A predstavuje dostatčne účinnú prevenciu strumy. Deficity jódu : . zvýšenie TK. zrýchlenie srdečnej frekvencie a zvýšenie TK c. Terapeutické použitie. myalgie. čo vedie k hypertyroidizmu indukovaného jodidmi. ŠZ nie je ďalej stimulovaná a ako inaktívna sa opäť zmenšuje.Ak je menej ako 20 až 30 mikrog za deň – deficit 2 stupňa . ktoré sa potom postupne zvyšujú. predovšetkým levotyroxín. Hypofunkcia ŠZ. palpitácie. je nadprodukcia tyroxínu. HO ŠZ sa podávajú ako substitučné lieky pri hypotyreóze. Len výnimočne sa podávajú v iných indikáciach napr. Liečivá používane pri tyreotoxikózach. Tyroxín podporuje i rast budniek aktívnym zásahom do proteoínosyntézy. sa lieči perorálnym podávaním tyroxínu. alebo sekundárna /z nedostatku TSH/.Ak je menej ako 20 mikrog za deň – deficit 3 stupňa . V priebehu chronickej maximálnej stimulácie sa môžu folikuly vymeniť zo stimulašného vplyvu TSH a môžu začať produkovať hormón nezávisle /autonómne tkanivo/. zvášenie dráždivosti CNS a zvýšenie aktivity vegetatívneho nervstva / zvýšenie peristaltiky. aktivuje oxidatívmu fosforyláciu v mitochondriach a popritom zvyšuje aktivitu dýchacích enzýmov buniek. rádioizotopová deštrukcia buniek ŠZ/ 92 . U chronických stavov možno použit levotyroxín.Ak je menej ako 50 až 100 mikrog za deň – devicit 1 stupňa Matkám s nízkym prívodom jódu sa môžu narodiť deti postihnuté kretenizmom. zahajuje sa obvykle malými dávkami T4. zatiaľ čo u druhej látky sa efekt začnej prejavovať už za 1 až 3 dní. srdcová dekompenzácia. zvýšenie bazálneho metabolizmu a látkovej premeny b. Profylaxia jódovaniu soľou. Vzhľadom k mechanizmu negatívnej spätnoväzobnej regulácie funkcie ŠZ je možné jej aktivitu inhibovať podávaním T4 v dávkach zodpovedajúcich endogénnej produkcie HO / asi 150 za deň/. Substitučná terapia u hypotyreózy. /levothyroxínum/ a liotyronín /liothyronínum/. ako adjuvantná liečba pri obezite.

ktoré možno zistiť hmatom a zrakom resp. /kyselina jopánová/. alebo jodidov. Masívne dávky jodidov okolo 6 Mg jódu denne vedú k dočasnej inhibícii príznakov hypertyrózy. rentgénom. ktorý z neho biotransformáciou vzniká. Hlavnou indikáciou podávania jodidov. /deštrukcia určitého podielu budniek ŠZ pôsobením betažiarenia/ k rádioterapií pri zhubnom bujnení ŠZ. Tyreostatiká blokujú zvýšené tvorbu HO ŠZ. /beta – sypatolytiká/ Antityroidálne látky. podmienených zosilneným pôsobením katecholamínov. Karbimazol sa používa v konzervatívnej liečbe tyrotoxikóz a pri predoperačnej príprave pacienta. kedy pacient neznáša iné antityreoidálne látky. 93 . účinok jednej dávky trvá asi 24 hodín. Podáva sa dlhodobo. Možno ho použiť diagnosticky k zisteniu nádoru ŠZ a terapeuticky pri liečbe thyreotoxikózy. ale zároveň môže kompenzačne zvýšt sekréciu TSH. Inhibujú uvoľnovanie thyroxínu. Chloristan draselný /kálium perchloricum/ je predstaviteľom látok.2. /strumigén 1 stupna/. Zníženie ich hladiny odstráni ich nepriaznívé účinky. Choroby ŠZ Choroby ŠZ sú najčastejšie endokrinnné choroby vôbec. Prívod jodidov i podanie jódu povrchovo na koži ruší účinky chloristanu. ktorej cieľom je zníženie vaskularizácie po predchádzajúcej terapii napr. Ďalší predstavitelia tejto skupiny sú: thiamazol /sin methimazol/ a propylthiouracil. Pre množstvo nežiadúch účinkov / aplatická anémia. často spolu s fenobarbitálom. Terapeutické účinky sa prejavia s latenciou 1 – 2 týždňov. Mechanizmus tohto pôsobenia nie je celkom objasnený a nemožno ho prisúdiť iba útlmu sekrécie TSH. Látky s iným mechanizmov účinku. Zníženie toxických účinkov predovšekým na kardiovaskulárny systém. Preto ich označujem ako strumigény. ktoré inhibujú vychytávanie jódu /jódové inhibítory/ a tým znižujú sekréciu hormónov ŠZ. kedy sa výrazne zníži zásoba HO. Pri jódom navodenej thyreotoxikóze možno pre rýchle potláčanie funkcie ŠZ použiť namiesto jódu soli lítia. Tieto látky inhibujú oxidáciu a organickú väzbu jódu na tyrozín v bunkách ŠZ a tým vedú k zmene pomeru T3 a T4. Struma je každé zväčšenie ŠZ. je predoperačná príprava. Nežiadúcie účinky: alergie. Jodidy. a tým aj funkciu ŠZ. Látky inhibujúce vychytávanie jódu. karmibazolom.vzniku strumy je možné zabrániť súčasným podávaním malých dávok T3. Je derivát methimazolu. Látky inhibujúce syntézu HO ŠZ Karbimazol je najčastejšie používaná látka tejto skupiny. Jóny lítia. Ide o strumygén 2 stupňa . látka prestupuje placentránou bariérou i do mlieka. agranulocitóza/ sa podáva len v prípadoch. často v kombinácii s centrálne tlmivými látkami a betablokátormi. Dobre sa absorbuje. Pretože hladina jódu je dostatočne vysoká väčšinou nevzniká stuma. Rádioaktívny jód /131 I/ má rovnaký osud v organizme ako neoznačný jód.

kel obsahujú strumigénne látky /thyouracil/. zápaly. koža šupinatá. Niektorí autori predpokladajú zvýšenú citlivosť tkaním na HO. dieťa sa rodí s vrodenou apláziou ŠZ. čelo nízke a rozličné stupne duševných porúch. ŠZ je degenerovaná. Kretén sa vyznačuje malým vzrastom.Endemická struma postihuje hromadne obyvateľstvo určitej oblasti. Hypotalamo – hypofyzárny systém stráca schopnosť na vyskú koncentráciu HO ŠZ zníšením tvorby TSH. stavy po operáciach ŠZ. Etiológia je rozličná: atrofia a degenerácia ŠZ. vlasy tvrdé. Endemický kreténizmus Matka so strumou môže porodiť kreténske dieťa. má nejasnú etiológiu. epitelu vo folikuloch ŠZ. LATS. U niektorých chorých je exostaumus. koža je vrásčitá. 94 . napr. ŠZ je zväčšená dyfúznou hyperpláziou a hypertrofiou folikulou. ktorá vyžaduje neodkladnú liečbu /hydrokortizónom/. búšenie strdca. Bazálny metabolizmus je nízky. teplá koža. Strumu liečime jódom a thyreoglobulínom. tuhé. karfiol. Príznaky sú podobné ako pri Basedowovej chorobe. vlasty sú jemné a často vypadávajú. ochlpenie riedke. rýchla strata hmotnosti. tzv. Tieto strdcové poruchy nazývame ako cor thyreotoxicum. Podkožie obsahuje veľké množstvo mukopolysacharidov. predľadtie pôsobí dojmom ako by bolo z plechu. Adenohypofýza na to odpovedá zvýšenou tvorbou TSH. dedičný základ. Zistilo sa. tachykardia. Rozlišujeme Basedowovu chorobu /toxická difúzna struma/ a toxickú nodóznu strumu. Výsledkom je zväčšenie žľazy – struma. Pri liečbe kreténizmu nahradzujeme chýbajúce HO ich podávaním. Hypotyreóza dospelých /myxedem/ vyskytuje sa 4 krát častejšie u žien medni 30 a 60 rokom. Bazálny metabolizmus je veľmi nízky. ktorý je zapríčinený zmnoženým tukov za buľvami. cholesterol v krvi znížený. Niekedy vzníká i nedostatočnosť srdca. Sporadická struma nemá ešte úplne objasnenú etiológiu predovšetkým ide o endogénne príčiny. neskôr fybrilácia predsiení a obehová stáza. ktoré brzdia syntézu thyroxínu. Klinický obraz: nervozita. svalová slabosť. Pri plne rozvynutých formách je charakteristický mixeden – podkožie je presiaknuté. ale do popredia vystupujú kardiovaskulárne poruchy. Hyperthyreóza Je choroba pri ktorej ŠZ produkuje nadbytok HO. Jej hlavnou príčinou je nedostatok júdu v pitnej vode. Niekedy treba zasiahnu aj operačne. Vznik strumy zabezpečuje ekonomické využitie i nepatrných zásob jódu a tak eutyreoidný stav. že zelenina rodu brassica – kapusta. Hypotyreóza Delíme ju na kreténizmus /vrodenou poruchou ŠZ/ a na hypotyreózu dospelých. preto sa črty tváre vyhladzujú. Basedowova choroba. suchá. adenohypofýza je hypertrofovaná. Ako profylaxiu využivame jódovanú kuchyňskú soľ. ale s nadmerne predĺženým účinkom. bledá. čo má za následok zníženú produkciu HO ŠZ. Sporadický kreténizmus Etiológia nie je známa. medikamenty /struma medicamentósa/. predpokladá sa dedičnosť. Nejasným spôsobom zlyhá mechanizmus spätnej väzby. Choroba niekedy vyústi do hypothyreóznej kómy. Toxický adenóm /toxická nodózna struma/ Adenom je benigny nádor ŠZ produkujúci nadmerné množstvo thyroxínu. bazály metabolizmus je zvýšený. niekedy je príčinou tvorba autoprotilátok proti vlastnej žlaze – tento prípad nazývame – HASHIMOTOVA STRUMA /autoagresívna thyreoiditidá/. V krvi niektorých chorých sa našla abnormálan látka podobná TSH. /povytlačenie očných gúľ z očnice/. ktorý zasa vyvoláva bujnenie. Nechty sú lámavé.

na ktorý sa v organizme biotransformuje. jódové preparáty. Zápaly ŠZ /thyreoiditis/: akútna thyreoiditída vzniká pri rozličných infekciach chronická thyreoiditída – Hashimotova struma . antitrombotiká. vrátane dosiahnutia imisie dlhodobým podávaním a prípravy pred chirurgickou liečbou a pred liečbou rádiojódom. rádiojód. sedatíva. HEPARIN 95 .: Antithyroidná látka /strumgén/ zo skupiny thiokarbamidu je derivátom metimazolu.Riedlova struma – fibróza ŠZ Carbimazol H03BB01 S: Carbimazolum IS: Thyreostatikum CH.Pri liečbe hypertyreóz uplatňujeme telesný a duševný pokoj. B01 Antikoagulanciá. WARFARIN. zabranuve biosyntéze HO ŠZ I: iniciálne ukľudnenie thyreotoxikóz. alebo operatívne odstránenie časti ŠZ. thyreostatika.

Ako hlavné proenzymy krvného zrážania sa vyskytujú v plazme protrombín. je možné schematicky rozdeliť na 5 fází: 1. X. faktory VII. Doštičky uvuľňujú serotonín. Až na faktory III a IV sú to globulíny vznikajúce v pečeni. V prípade jej poškodenia sa povrch cievnej steny obnažením kolagénnych vlákien stane zmáčavým a doštičky k nemu adherujú. fáze zrážania. Proakcelerín(AcG) (VI. ktoré sa v doštičkách tvoria. Zhlukovanie podporujú tzv. Protrombín III. tkanivové faktory krvného zrážania. fáza: vznik trombokinázy Trombokináza (tromboplastin) je lipoproteinový enzymatický komplex. Zrážanie krvi. retrakcia krvného koagulatu 5. vznik fibrínu 4.plasma prothrombin component) X. rozpúšťanie krvného koagulátu obr. ďalej tzv. ktoré sa účastnia krvného zrážania. IX. tromboxány. tvoriace sa v endotely ciev. vznik trombokinázy 2. rovnako fosfolipidy. Lipidickú zložku tvoria tzv. Ca++ V. Prehľad mimodoštičkových faktorov hemokoagulácie: I. ktorý ďalej zužuje kapiláry kontrahované už reflexne.serum prothrombin conversion accelerator) VIII. FSF (fibrin stabilising factor) Faktor III až XII sa účastnia 1. Christmasov faktor (PTC. Fibrinogén II. U väčších poranení však tento mechanizmus nestačí a vytvára sa krvné koagulumčervený trombus. tj. Proti zhlukovaniu pôsobia štruktúrne podobné prostacykliny. Hagemanov faktor XIII. doštičkové faktory(sú 4. Antihemofílny globulín či faktor (AHG. rada bielkovinových faktorov plazmatických. Všetky proteíny a bunkové komponenty.10na9 /l krvi. vznik trombínu 3. Prokonvertín (SPCA. Tkanivové fosfolipidy IV. Trombocyty.Zrážanie krvi Zastavenie krvácania(hemostáza) a zrážanie krvi (hemokoagulacia) sú dôležité funkcie krvi. Menia pritom tvar(viskózna metamorfóza) a zhlukujú sa navzájom. Na jeho vzniku sa účastnia okrem doštičiek i tkanivové fosfolipidy a plazmatické faktory. vzniku trombokinázy. Zhluk doštičiek vytvára v kapiláre provizornú zátku. ktoré by sme mohli zaradiť k obranným reakciám tela. Stuartov. ktoré je podstatou hemostázy. Akcelerín) VII. PTA (plasma tromboplastin antecedent) XII. ktorý je podstatou zátky definitívnej. až na fibrinogén a protrombín sa vyskytujú v plazme. Vznikom trombokinázy sa začína tvorba červeného koagulátu. sú za fyziologických podmienok v neaktívnej forme. je ich okolo 250-450. AHF) IX. Krvácanie sa zastaví za 2-3 min. podstatou fosfolipidy). Ako profaktory sa v plazme vyskytujú 96 . Obecná schéma hemostázy a hemokoagulácie 1.Prowerov faktor XI.sú bezjadrové.doštičkový trombus. majú negatívny náboj a sú odpudzované od cievnej steny.

faktory V aVIII. Faktor VIII je v plazme viazaný na von Willebrandov faktor a faktor V je buď voľný v plazme, alebo je tiež obsiahnutý v trombocytoch. Faktory krvného zrážania sú bielkovinové molekuly . Ich aktivacia väčšinou znamená proteolýzu (odštiepenie bielkovinových fragmentov) a (s výnimkou fibrínu) premene na proteolytické enzýmy(proteázy). Niektoré aktivované faktory vyžadujú pre svoju proteolytickú aktivitu prítomnosť fosfolipidov(FL) a Ca++. Predpokladá sa , že ióny Ca++ spôsobujú adhéziu faktorov k povrchu FL. FL sú obsiahnuté v doštičkovom faktore 3 (platelet factor 3, PF3), ktorý sa uvoľňuje z agregovaných trombocytov a v tkanivovom tromboplastínu. Postupná aktivacia niekoľkých enzýmov vedie k lavínovitému zosílovaniu vyššie uvedených reakcii a nakoniec k masívnej tvorbe fibrínu. Kaskáda zrážania sa môže uviesť do chodu dvoma spôsobmi: 1. premenou faktoru XII na aktivovanú formu (XIIa, vnútorný systém) lokalizovanú intravaskulárne v miestach zbavených endotelu. 2. premenou faktoru VII naq VIIa ( vonkajší systém) vplyvom tkanivového LP (tkanivového tromboplastínu- trombokinázy) Obe cesty vyúsťujú u faktoru X v spoločný konečný úsek. Obr. Atlas 143 2.fáza: vznik trombínu z protrombínu Protrombín je druhovo špecifický globulín vznikajúci v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Účinkom tromkinázy sa mení na trombín. Trombín je albumín, patrí medzi najúčinejššie proteolytické enzými: 1 molekula rozštiepi 600molekul fibrinogenu. 3.fáza: vznik fibrínu z fibrinogénu Fibrinogén je globulín nachádzajúci sa v plazme v množstve 4g/l, vzniká v pečeni. Účinkom trombínu sa z molekuly fibrinogénu odštiepia 2 fibrinopeptidy a zbytok molekuly polymerizuje a tvorí fibrínovú sieť. V sieti sa zachytávajú erytrocyty a vzniká huspeninový trombus. Doba zrážania krvi až do vytvorenia trombu je 5-11 min. 4.fáza: retrakcia trombu Trombus sa časom zmenší na menej ako polovicu pôvodnej veľkosti. Deje sa to stiahnutím ok fibrínu, čo je pravdepodobne spôsobené bielkovinou trombostheninom, ktorá sa uvoľňuje z doštičiek, a z trombu sa vytlačí sérum.(- tekutina podobná plazme, ale neobsahuje fibrinogen a niektoré ďalšie faktory zrážania) 5.fáza: fibrinolýza V plazme sa nachádza globulín plazminogén, ktorý sa aktivuje a mení sa na fibrinolyzín, čiže plazmín, ktorý má charakter proteolytického enzýmu a odbúrava fibrín z trombusu. Fibrinolýza nastáva za niekoľko hodín až dní. XIII faktor fibrinolýzu spomaluje. Neúčelné vytvorenie zrazeniny v cieve- trombóza, môže ohroziť život. Ak vznikne zrazenina na artériosklerotickom pláte vencovitej tepny, hrozí srdcový infarkt. Trombus v hlbokej žile dolnej končatiny sa môže uvoľniť a vyplaviť do pľúcnej artérie a vyvolať tu čiastočnú alebo úplnú zástavu prúdenia krvi( pľúcna embólia). K profylaxii trombóz sa používajú farmaká, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, ako kumaríny a heparín. Okrem toho je možné znižovať agregáciu krvných doštičiek, ktoré sa intraarteriálne podieľajú na trombogenéze

97

K terapii trombóz sa používajú liečivá, ktoré rozpúšťajú fibrínovú sieť, pôsobia teda fibrínolyticky.

Látky ovplyvňujúce proces zrážania krvi
Majú za cieľ upraviť rovnováhu medzi prokoagulačnými a antikoagulačnými reakciami organizmami. Pretože proces vytvárania rozpúšťania trombusu je súčasťou jedného spoločného procesu, označuje moderná farmakológia látky ovplyvňujúce tieto procesy ako Antitrombotika, ktoré v sebe zahrňujú: 1. Antikoagulancia( ovplyvňujú tvorbu a funkciu koagulačných faktorov) sú látky , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. 2. Protidoštičkové látky ( inhibujúce funkciu krvných doštičiek) bránia vzniku trombusu a zahrňujú v sebe i iné názvy skupín látok, ako sú napríklad Antiagregancia (bránia agregácii trombocytov) 3. Trombolytika, ktoré rozpúšťajú vytvorené tromby, zahrňujú v sebe Fibrinolytika(stimulujú rozloženie fibrínovej siete trombu). Pri nadmernej fibrinolýze sa používajú Antifibrinolytika. Ako Hemostatika sa označujú látky, ktoré sa používajú k zábrane nadmerného krvácania. ANTIKOAGULANCIA(ANK) ANK sú látky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Používajú sa predovšetkým k prevencii a liečbe žilných, vnútrosrdcových a vzácnejšie aj tepenných trombóz a pri pooperaračnej prevencii vzniku trombóz. Už vytvorený trombus ANK neovplyvňujú , pretože nemajú fibrinolytickú aktivitu. Pretože účinná liečba ANK prináša vždy nebezpečenstvo krvácania, je nutné robiť pri dlhodobejšej terapii monitorovanie krvného zrážania. Pri terapii heparínom sa robí aPTT test a pri terapii p.o. ANK sa meria protrombínový čas(PT test, Quickov test) Delia sa: 1.priame ANK-látky znižujúce zrážanlivosť krvi blokádou faktorov zrážania. Ich účinok nastáva ihneď po styku s krvou, teda sú vhodné pre urgentné prípady 2.nepriame ANK- látky interferujúce so syntézou faktorov krvného zrážania. Nie sú vhodné pre urgentné prípady, ich účinok nastupuje s určitou latenciou, behom ktorej musia z plazmi vymiznúť už vytvorené koagulačné faktory. 3.látky znižujúce zrážanlivosť krvi väzbou vápnika tj. IN VITRO ANK viažuce vápnik-sú látky vytvárajúce Ca++-komplexy a tým zabraňujú enzýmovej aktivite faktorov závislých na iónoch vápnika. Tieto látky obsahujú skupinu –COO-, ktorá viaže Ca++. Citronan sodný a EDTA vytvárajú s Ca++ rozpustné komplexy, oxolát vytvára nerozpustné komplexy. Viazanie Ca++ v komplexoch je terapeuticky nevyužitelné, pretože sa koncentrácia Ca++ znižuje natoľko, že to nie je zlúčitelné so životom. Tieto zlúčeniny sa preto používajú proti zrážaniu krvi iba mimo organizmu.

Priame antikoagulancia
Heparín(H) 98

Je látka telu vlastná. Je to makromolekulová zmes polysacharidov ( negatívny náboj). H je spolu s histamínom obsiahnutý vo vezikulách žirných buniek- pľúca, črevá. Má veľkú molekulu (Mr = 16 000-20 000 ). Po styku s krvou účinkuje ihneď in vitro aj in vivo. H je nutné podávať parenterálne, najlepšie i.v., lebo p.o. je neúčinný. Terapeuticky používaný H sa získava z bravčových čriev alebo z hovädzích pľúc. Molekuly H sú reťazce aminocukrov nesúcich skupiny –COO- a –SO4-, obsahujú približne 10-20 takýchto jednotiek. Antikoagulačná aktivita sa mení s dĺžkou reťazca. Početné negatívne náboje sú dôležité z niekoľkých hladísk: 1. Sú dôvodom prečo H neprestupuje membránou- H je neúčinný ak sa podá p.o. alebo lokálne na kožu 2. Priťahovanie k pozitívne nabitým zbytkom lyzínu má význam pri tvorbe komplexu s AT III 3.Umožňuje väzbu H na antidotum protamin (polykatiónový proteín z lososích spermií) H sa rýchlo rozkladá v pečeni, biologický polčas je 1-2 hodiny, a vylučuje sa i s metabolitmi v moči. Mechanizmus účinku: Faktor krvného zrážania sa aktivuje, ak jemu nadradený faktor v kaskáde zrážania z neho odštiepi časť molekuly a tak obnaží jeho aktívne enzýmové centrum. To sa môže opäť fyziologicky inaktivovať prekrytím antitrombínom III (AT III), čo je glykoproteín cirkulujúci v krvi. AT III má schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory (hl. Xa, IXa, XIa, XIIa + f. III). Časti reťazcov H (30%) sa viažu na AT III a vzniká komplex(H+AT III), tým sa asi 1000-krát urýchli interakcia AT III s koagulačnými faktormi –vyviazané faktory sa nemôžu podieľať na koagulačnej kaskáde. Druhá časť reťazcov H sprostredkuje interakciu medzi trombínom ( f. IIa) a komplexom ( H + AT III) U naviazaného trombínu je znemožnená väzba na fibrinogén, čím sa zabráni vzniku fibrínu a fibrínovej siete. Inhibícia f. IIa a Xa- rozhodujúca pre antikoagulačný účinok. ↑ neg. náb. endotelu –profylaxia trombóz pri ↓d ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriami fibrinolytický účinok, vysoké dávky H inhibujú tiež agregáciu trombocytov Terapeutické použitie a dávky: Lečebné- pľúcna embólia, hlboká žilná trombóza, akútne tepenné uzávery a diseminovaná intravaskulárna koagulace. Preventívne- dlhodobá prevencia opakovaných trombóz. Pre efektívnu profylaxiu tvorby trombov sa subkutánne aplikuje nízka dávka 5000 IU dvakrát až trikrát denne. H je možné použiť aj príprave nezrážavej krvi in vitro Pozor u H!!! Nežiaduce účinky: -krvácanie -trombocytopénia, osteoporóza, alergia Interakcie: - lieky blokujúce f. trombocytov(↑ antikoagulačného účinku)-ASA, NSAIDs - antibiotiká( ↑ antikoag. úč. )-niektoré cefalosporíny a parenterálne PNC

99

-

nitroglycerín (↓antikoag. úč.)

Kontraindikácie -rôzne hemorágie, alergie na H -gravidita nie je KI, ale riziko je vyššie Antidotum: -protamin (protaminsulfát)- má vyššiu afinitu k H ako má AT III- naviazanie a znefunkčnenie H

NÍZKOMOLEKULÁRNE -

HEPARÍNY

low molecular weight heparins (LMWH) príprava z klasického heparínu menšia molekula (Mr = 4 000 – 5 000) Mechanizmus účinku – cez AT III fragmenty reťazcov LMWH nie sú dosť dlhé na sprostredkovanie interakcie medzi trombínom (f.IIa) a KOMPLEXOM (H+ATIII), Inaktivujú predovšetkým faktor Xa a len minimálne trombín. - Aktivujú však AT III – zostáva zachovaná schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory - Inhibícia. f. Xa – rohodujúca pre antikoag. účinok - ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriamy fibrinolytic. Úč. - Výhody LMWH - Lepšia BD (po s.c. aplikácii > 90 % resorpcia) - Dlhší t ½ - dlhší účinok - Menej NÚ - Použitie - Profylaxia a liečba tromboembolických stavov Hlavné indikácie je prevencia operačnej trombózy, pri mimotelovom obehu a hemodialýze. - zástupcovia – nadroparín, enoxaparín, dalteparín, parnaparín, reviparin, sulodexid, tinzaparin HEPARINOIDY Heparinoidy sú sulfonované vysokomolekulárne látky. Majú podstatne nižšiu antikolagulačnú účinnosť a vyššiu toxicitu ako H. Používajú sa predovšetkým lokálne, kedy sa pri dlhodobom podávaní prejavuje i mierny protizápalový účinok. Hlavnými i indikáciami sú teda povrchové tromboflebitídy pri varikóznom komplexe, atonický bercový vred, distorzia, hematómy, a pod. U nás sa používa ako dermatologikum heparinoid. Heparinoidy je možné podávať i sublinguálne, a to predovšetkým preventívne k zníženiu hyperlipidémie.

ANTITROMBIN III A HIRUDIN

100

Antitrombin III je prirodzený inhibítorom kolagulačných proteáz, viaže trombín a aktívne faktory Xa, IXa, XIa, a menej VIIa. Podáva sa pri dedičných a získaných nedostatkoch tohto proteínu, u dekompenzovanej pečeňovej cirhóze, a nefrotickom syndróme. Hirudín je látka izolovaná z pijavíc (Hirudo medicinalis). Ide o polypeptid, ktorý má antitrombínovú aktivitu, nezávislú na antitrombíne III, pôsobí preto i na trombín viazaný na fibrín. Lepirudin je rekombinantný hirudín odvodený z kvasných buniek, je to vysoko špecifický priamy inhibítor trombínu. Používa sa ako antikoagulans u dosplelých pacientov s HAT (heparínu pridružená trombocytopénia) typu II s tromboembolickým ochorením vyžadujúcim parenterálnu antitrombotickú liečbu. NEPRIAMA ANTIKOANGULANCIA Kumaríny - blokáda pečeňovej syntézy koagulačných faktorov závislých na prítomnosti vitamínu K (f.II, VII, IX, X). - vitamín K sa podiela na kaboxylácii daných koagulačných faktorov (iba faktory, ktoré sú karboxylované v gama polohe na glutamátových zbytkoch sú schopné viazať Ca2+ a vykazovať antikoagulačné vlastnosti) - pri karboxylácii koagulačných faktorov vzniká z vitamínu K jeho epoxidovaný derivát, ktorý sa mení opäť na vit. K pomocou enzýmu epoxid – reduktázy. - Kumaríny = falošný substrát pre epoxid – reduktázu, nedochádza k redukcii epoxidovaného derivátu na vit. K - Vznika funkčný deficit vit. K – netvoria sa karboxylované koagulačné faktory – antikoagulačný účinok ( vit. K v pečeni podporuje gamakarboxyláciu glutámátových
zbytkov v prekurzoroch faktorov II, VII, IX, X a iných proteínov, napr. proteínu C, proteínu S, alebo v osteokalcínu. Karboxylové skupiny sú potrebné pre väzbu na povrch fosfolipidov, čo je reakcia sprostredkovaná jónmi Ca2+. Existujú: K1 – fytomenadion, sa získava so zelených rastlín, K2 z črevných baktérií, K3 – menadion, je syntetický. Všetky sú hydrofóbne a k rezorpcii potrebujú prítomnosť žlčových kyselín)

- Účinok nenastáva hneď – až za 2 – 4 dni (po vyčerpaní zásob) - Možnosť p.o. podávania – perorálne antikolangulacia - Výhoda: dlhodobé pôsobenie + dobrá znášanlivosť - Chemická štruktúra je blízka vit.K 4- hydorxykumarínu - dikumarolové derivát. – etylbiskumacetát - monokumarolový derivát - warfarín - absorbcia po p.o. podaní z GIT je veľmi dobrá, väzba na plazmatické bielkoviny je veľmi silná ( 90 až 99 %) - polčas etylbiskumacetátu je asi 2,5 hod. a warfarínu 40 hodín - terapeutické použitie: antikoagulačná liečba sa prevádza väčšinou dlhodobo, bežne 6 až 8 týždňov. Dávka potrebná k vyvolaniu potrebného účinku musí byť stanovená individuálne u každého pacienta (kontrola Quickovým testom). Pacient nesmie meniť výživu, pokiaľ ide o zeleninu. Nesmie sa riskovať inhibícia funkcie krvných doštičiek užívaním kyseliny acetylsalycylovej. Používajú sa na prevenciu a terapiu trombózy v žilách, koronárnych artériach, a. pulmunális a na srdcových chlopniach. - zástupcovia: etylbiskumacetát (PELENTAN) warfarín (ORFARÍN) POZOR U P.O. ANTIKOAGULANCIÍ !

101

Nežiadúce účinky: - krvácianie najčastejší NÚ hl. po predávkovaní a interk. - Dyspepsia, alopécia Interakacie – veľmi veľa (hlavne): - s inhibítormi CYP 450 (↑ anikoag. Úč.)-azolové antimykotika - s I. s vysokou väzbou na bielk. (↑ anikoag. Úč) PAD, fenytoín, indometacín - s induktormi CYP 450 (↓ anikoag. Úč.) barbituráty, karbamazepín Kontraidikácie: - krvácavé stavy - gravidita (teratogén v 1. trimestri od 13 do 35 t.) Monitorovanie - kritérium = INR (international normalised ratio) - INR – pomer protromb. Času u lieč. Pacienta vs. Nelieč. ANTAGONISTI P.O. ANTIKOAGULANCIÍ Pri krvácaní z predávkovania p.o. antikoagulancii, treba najskôr znížiť dávky, okamžité obnovenie koagulačnej schopnosti je možné dosiahnúť podaním koag. Faktorov transfúziou krvi alebo plazmy. Podovné obnovenie koag. Schopností možno dosiahnúť podaním antidota p.o. antikoagulancii, podáva sa vit. K1, fytomenadion. TROMBOLYTIKÁ K odstránieniu trombu sa používa niekoľko skupín látok. Fibrinolytiká sú látky, ktoré vedú k degradácií fibrínu a následne trombolýze, tá je možná len u trombov, kde nedošlo k ich organizácií na spojivové tkanivo. Vedú k aktivácií plazminogénu na plazmín, používajú sa predovšetkým k trombolytickej liečbe infarktu myokardu, a k rozpúšťaniu mnohopočetných pľúcnych embólií. Ako antifibrinolytiká sa označujú látky, ktoré rôznymi mechanizmanmi blokujú fibrinolýzu a používajú sa pri rôznych krvácavých stavoch. Za vlastnú degradáciu fybrínu je zodpovedný enzým plazmín, ktorý vzniká z plazminogénu. K premene dochádza pôsobením niekoľkých aktivátorov (urokináza, tkanivový plazminogénový aktivátor), exogénne aktivátory (streptokináza). Vytvorený plazmín, ktorý je relatívne neselktívna proteáza, je zodpovedný za degradáciu ako fibrínu, tak fybrinogénu a niekoľkých koagulačných faktorov. FYBRINOLYTIKA POSOBIACE NA PLAZMINOGÉN Zmyslom fibrinolytickej terapie je čo najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami, upchatými trombami, alebo embolmi. Spoločným mechanizmom účinku fibrinolytík tejto skupiny je aktivácia plazminogénu na plazmín. Ten vedie k degradácii fibrínu, po ktorej následuje trombolýza, tým sa dosahuje rekanalizácia upchanej cievy. Používajú sa pri akútnom infarkte myokardu, hlbokej žilnej trombóze, masívnej pľúcnej embolií, arteriílnej trombóze. Najväčší rekanalizačný účinok má fibrinolytická terapia zahájená do jednej hodiny po vzniku cievneho uzáveru. Okrem štandardnej systémovej liečby sa používa lokálna trombolytická liečba, kedy sa fybrinolytikum aplikuje katetrom priamo do miesta trombózy. Výhodou tohto použitia sú malé dávky a preto je zmenšenie nebezpečenstva nežiadúcich účinkov. Všetky fibrinolytiká sa aplikujú intravenózne, alebo intraaretriálne. Streptokináza vytvára s plazminogénom komplex v pomere jedna ku jednej, plazminogén v tomto komplexe štiepi molekuly volného plazminogénu na plazmín. Streptokináza je bakteriálna bielkovina zo streptokokov. To vysvetluje časté reakcie

102

neznášanlivosti. Po prekonaní streptokokovej infekcie môžu byť v organizme prítomné protilátky proti streptokináze. Urokináza má priame účinky na plazminogén, ktorý štiepi na plazmín. Jeho účinok nieje fibrín špecifický. Urokinázu znášajú pacienti lepšie. Altepláza je iný endogénny aktivátor plazminogénu. Vo fyziologických koncentráciach sa tento aktivátor prednostne viaže na plazminogén naviazaný na fibrín. Pri použití terapeutických koncentrácií nutných pre vyvolanie fybrinolýzy sa však táto preferencia stráca a potom nie je rozdiel medzi alteplázou a streptokinázou v riziku, že vyvolajú krvácanie. Používa sa pri nutnosti opakovanej trombolytickej liečbe. Retepláza je rekombinantne pripravený aktivátor plazminogénu, ktorý je fibrín selektívnym fibrinolytikom. Anistrepláza je preformovaný komplex streptokinázy s plazminogénom. Pro-urokináza je selektívny plazminogénový aktivátor. DEFEBRINANCIA Medzi fibrinolytiká sa niekedy radia i látky, ktoré priamo zmyšujú degradáciu fybrinogénu. Ide o dva purifikované hadie toxíny, ktoých indikácie sú skôr antikolagulačné ako fybrinolytické. Ankrot je purifikovaná defibrinačná proteáza z hada Ankistrodon rhodostoma (malajská zmija). Ezymaticky odštepuje z fibrinogenu jeden fragment, čím vznikne biodegradačný produkt, ktorý nemôže byť polymerizovaný. Fibrinogén zvyšuje viskozitu krvi, zníženie jeho koncentrácií v krvi teda zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Batroxobín je serínová proteáza z hada Botrops atrox, ktorá znižuje plazmatickú hladinu fibrinogénu, plazminogénu a alfa2-antiplazmínu. ANTIFIBRINOLYTIKÁ Látky tejto skupiny rôznymi mechanizmami blokujú fibrinolýzu. Rozoznávame inhibítory proteáz (aprotinín) a syntetické antifibrinolytiká, ktoré sú inhibítory aktivátorov plazminogénu (ev. priamo inhibujú plazmín). Používajú sa u rôznych krvácavých stavov z hyperfibrinolýzy. Používa sa aprotinín, syntetické látky – kys. p-animometylbenzoová, kys. epsylon –aminokaprónová a kys. tranexámová.

Protidoštičkové látky Pojem protidoštičkové látky zahrňuje účinok antiagregačný i iné účinky. Krvné doštičky môžu byť aktivované mechanicky a rôznymi chemickými impulzami, z nich niektoré, napr. tromboxan A2, trombín, serotonín a PAF, pôsobia prostredníctvom receptorov

103

nesteroidné antiflogistiká – inhibujú COX reverzibilne . Formálne je možné tieto dve látky. Pri nízkych dávkach sa ešte neblokuje jeho účinok.artéritída .messengery Ca++ a cAMP.v membráne doštičiek. čím znižuje vnútornú koncentráciu cAMP. PGF2. že selektívne blokuje doštičkovú COX.v zahraničí) cca 1mg/kg/deň ASK inhibuje agregáciu doštičiek tým. majú veľa nežiadúcich účinkov . pretože bezjadrové doštičky nie sú schopné resyntetizovať novú COX a inhibičný účinok ďalšej dávky sa pričíta k účinku dávky predchádzajúcej. (PL→PLA2→AA→COX→endoperoxidy→PGI2. 104 . Okrem iných reakcii vyvolá tento vzostup Ca++ zmenu konformácie GPIIB/IIIA. Inhibítory COX a TXS(tromboxánsyntázy ) . Naproti tomu v bunkách endotelových prebieha nová syntéza enzýmu.antiagregačný a vazodilatačný účinok . Tieto receptory sú spražené s Gp-proteinmi. Vysoké koncentrácie cAMP by stabilizovali doštičky v ich neaktívnom stavu. čím zvyšujú koncentráciu Ca++ v cytosole. Hlavné indikácie: -prevencia vzniku arteriálnych trombov-artérioskleróza(lebo arteriálne tromby sú bohaté na trombocyty a menej na fibrín u žíl je zloženie naopak. zostáva skoro nedotknutá.prevencia infarktu a náhlej smrti .koronárny bypass. ktoré sprostredkovávajú aktiváciu fosfolipázy C. ASK podlieha výraznej presystémovej eliminácii v pečeni. ADP naproti tomu aktivuje trombocyty inhibíciou adenylátcyklázy.keď už prekonal infarkt myokardu alebo mŕtvicu – znižujeme riziko ďalšieho infarktu -ICHS.prevencia trombotických komplexov . sú drahé ASK. ale napríklad v endotelových bunkách. Selektivita tohoto účinku súvisí s acetyláciou tohoto enzýmu pri prvom prechode doštičiek krvným riečišťom splanchnickej oblasti.to je pomer riziko/úžitok u ľudí s dedičnými predispozíciami sekundárna prevencia. TXA2 →leukotriény→ tvorba zápalu aktivovaná fosfolipáza A2 uvoľňuje z fosfolipidov kyselinu arachidónovú . ktorý sa tým zmení na formu schopnú viazať fibrinogén. chráni GIT. ktorá nie je lokalizovaná v doštičkách. Pri pravidelnom užívaní ASK sa selektivita účinku ďalej prehlbuje.prevencia mozgového infarktu po predchádzajúcich ischemických záchvatoch -ochorenia periférnych artérií –ICH dolných končatín . a preto COX.považovať za funkčné antagonisty.obmedzenie trombogénnych vlastností – umelé materiály –náhrady srdcových chlopní Látky inhibujúce agregáciu trombocytov 1. Acetylácia COX je ireverzibilná. PGE2. čo umožňuje obnovenie tvorby prostacyklínu .skôr sa používajú antikoagulanciá primárna prevencia.Pôsobením COX sa z nej tvoria endoperoxidy ) PGI2-prostacyklín.30mg denne -100mg každý druhý deň(75-325/denne.ischemické cerobrovaskulárne ochorenia.

Indobufén –reverzibilne inhibuje COX ... 3. ale je omnoho drahší →najskôr sa skúša tiklopidin Inhibujú agregáciu vyvolanú ADP – ireverzibilne. sú to najsilnejšie antiagregancia →môžu vzniknúť krvácavé stavy. čo znižuje riziko krvácania. PGI2 aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom receptora spraženého s G-proteinom.spolu i. ktoré sú neni schopné ho zvrátiť.blokuje fibrinogénové väzobné miesto a tým znemožňuje pripojenie fibrinogénu. AGGRASTAT ORBOFIBAN SIBRAFIBAN.často vyvoláva hnačky a vzácnejšie aj leukopénie. Používajú sa pri operáciach koronárnych ciev.v.p.. menej nežiadúcich účinkov. B+C=FIBANY Hemostatika 105 .inhibuje TXS 2. Len na špecifických pracoviskách. 4. Thienopyridínové deriváty Tiklopidin. ktorá metabolizuje cAMP.. Používa sa k zábrane vzniku trombov pri perkutánnej koronároplastike alebo v priebehu priamej koronárnej aterektómie. Inhibuje agregáciu trombocytov. Inhibícia funkcie trombocytov Zvýšením hladiny cAMP sa stabilizujú trombocyty a nereagujú na aktivačné podnety.o. Liečivo funguje bez ohľadu na mechanizmus aktivácie trombocytov.v.o.. Vzniknutý funkčný defekt sa potom predáva novo vzniknutým doštičkám. Koncentráciu cAMP v doštičkách stabilizuje prostacyklín alebo jeho deriváty alebo dipyridamol. ale adhézia na subendoteliálne štruktúry nie je celkom zablokovaná.) INTEGRILIN C/ nepeptidové inhibítory receptora TIROFIBAN LAMIFIBAN. Obe látky interferujú s elementami účastniacimi sa prenosu signálu na úrovni receptora pre ADP priamo na megakariocytoch. (PGI2+ Rs→Gs→ ↑AC → ↑cAMP → ↓Ca++ a ↓TXA2) stabilné analógy PGI2 pre p. Inhibítory receptora GP IIb/IIIa A/ monoklonálne protilátky proti receptoru ABCIXIMAB..ILOPROST -BERA PROST Dipyridamol inhibuje fosfodiesterázu... B/ peptidové inhibítory receptora EPTIFIBATID (i. Používa sa pri mozgových ischemických chorobách. Po vysadení liečiva sa obnovuje funkcia trombocytov do niekoľkých hodín. kedy je nutné liečbu prerušiť Klopidogrel – je účinnejší.

absorbujúcu želatinovú hubku. ľudský fibrinogén. XIII). ornipresin. terlipresin. VIII. Ako miestne hemostatka možno použiť rôzne látky s vasokonstrikčným účinkom a ďalej želatinu. Transportná kapacita pre kyslík je znížená.Používajú sa pri ochoreniach alebo stavoch prejavujúcich sa nadmerným krvácaním alebo k zmierneniu či zastaveniu normálneho krvácania pri poranení alebo operáčných výkonoch. zmenšený obsah hemoglobínu. Erytropoéza 106 . alebo oboje. ľudský trombín. Interarteriálna tvorba trombusu –Atlas str. desmopresin Krvné produkty K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená krvná plazma. IX. Novorapid. Eudiaben Anémia znamená znížené množstvo červených krviniek v krvi. Glucophage. etamsylát. ľudské koagulačné faktory(VII. kolagen. 148 B03 antianemiká.

pri neúspechu farmakoterapie isplenektómia. erytropoetín. Erytropoéza v kostnej dreni Liečba anémií závisí na ich type a vyvolávajúcej príčine. pečeň. transferín (= β1 – glykoproteín). Nerozpustné. V prípade anémii z útlmu krvotvorby sa užívajú kortikoidy. alebo myoglobíne). Prevažná väčšina anémii sa lieči železom. pretože môže byť absorbované v ionizovanej dvojmocnej forme. (mikrocytárna hypochrómna anémia) Obr. žĺtok. slezine. Pri nadmerných stratách krvi sa podáva krvná transfúzia. Rozorbované množstvo nepresahuje potrebu k vyrovnaniu strát spôsobených odlupovaním epitelových buniek z kože a slizníc. Celkove množstvo Fe v organizme je asi 4 g. Erytropoézu stimuluje hormón erytropoetín (glykoproteín). a kostnej drene vo forme feritínu. Pri hypoacidite acidifikujeme žalúdočný obsah. ktorý sa uvoľňuje z obličiek. alebo nádorov. I keď sa rýchlosť jeho rezorbcie v takýchto prípadoch zvýší až o 50 %. To býva pri nedostatku vitamínu B 12. o. je normalizovať hodnoty HMG a doplniť vyčerpané tkanivové zásoby Fe.Krvné elementy vznikajú z kmeňových buniek po niekoľkonásobnom delení. 2. Častou príčinou nedostatku Fe je chronické krvácanie z gastroduodenálnych vredov. Redukujúce látky a kyseliny. Potom sa syntetizuje hemoglobín a bunkové jadro je z bunky vypudené. pretože syntéza DNA je nedostatočná. Železo (ferrum) Hlavným zdrojom Fe v našej potrave je mäso. zelenina. ktorý sa môže použiť na tvorbu hemoglobínu (HMG). Je utlmené množenie buniek. kyselina jantárová. Komplex transferín – železo sa vychytáva endocytózou predovšetkým do erytoblastov. nestačí pokryť straty a zásoby Fe klesajú. 60 % je obsiahnuté v hemoglobíne a približne 20 % nachádzame v pečeni. a prípravky vo forme trojmocnej 107 . Pokiaľ sa erytropoetín tvorí v dostatočnom množstve môže mať porucha erytropoézy dve príčiny: 1. kde sa železo využíva pri syntéze hemoglobínu. u žien 2 mg denne. napr. fumaran železnatý. myoglobínu a niektorých dýchacích enzýmov. pretože Fe 2+ je súčasťou hemoglobínu. kyselinou listovou a vitamínom B 12. alebo krvácaním (tzv. (prítomného v hemoglobíne. chlorid železnatý. ktoré sa s transferínu viaže na protoporfyrín a vytvára HMG. zlepšuje jeho absorbciu (kyselina askorbová. imunosupresíva. keď klesne parciálny tlak kyslíka. kyselina nikotínová. obličky. V bunkách črevnej sliznice sa Fe oxiduje a buď sa ukladá vo forme feritínu. z toho cca. U mužov predstavuje toto množstvo približne 1 mg denne. čo je asi 10 % množstva prijatého potravou. čo vedie k vzniku anémie. alebo nedisociabilné komplexy sa nerezorbujú. Podávajú sa dvojmocný síran železnatý. ktoré redukujú železe na dvojmocné a stabilizujú ho v dvojmocnej forme. Redukciou feritínu glutatiónom sa uvoľňuje dvojmocné Fe. Jeden liter krvi obsahuje 500 mg Fe. alebo kyseliny listovej (makrocytárna hyperchrómna anémia). Fe je dôležitou zložkou hemoglobínu. Je porušená syntéza hemoglobínu. alebo sa naviaže na transportnú bielkovinu. To sa vyskytnuje pri nedostatku železa. (menštruačné krvácanie). a hlavne strukoviny. ovocie. glukonan železnatý. androgénne hormóny. Trojmocné Fe sa z neutrálneho prostredia tenkého čreva. V poslednej dobe sa používajú ihematopoetické rastové fyktory. skoro neresorbuje. Fe 2+ sa dobre resorbuje v podobe hému. Prípravky Fe sa podávajú väčšinou p. Terapeutické použitie Účelom liečby Fe. slizničná blokáda). Doba liečby je približne 2 – 3 mesiace a nesmie sa prestať ani pri normalizácii hodnôt. Absorbciu Fe teda podporujeme okrem vitamínu C aj súčasným podavaním vitamínu B6. HCL) v kyslom pH sa železo absorbuje lepšie.

kvasniciach. Podávame i. zácpa. potom v predlžujúcich sa intervaloch až jeden krát mesačne. B12 teda umožňuje ekonomické využitie kyseliny listovej pre syntézu nukleotidov. po i. Častou príčinou nedostatku B12 je atrofická gastritída. Iné indikácie sú najmä neurologické poruchy najrôznejšieho charakteru. Zdrojom vitamínu B12 je mäso a vnútornosti. Tak sa Fe dostáva do feritínových zásob. transkobalaním II. Orálne prijatý vitamín sa absorbuje v distálnej časti ilea za účasti tzv.komplexy. B12 je potrebný koenzým homocysteínmetyltransferázy. m. o. nauzea. Obr.soli ( ferri succinylcaseinicum ). Minimálna potreba je asi 1 mikrogramov denne. 108 .o. P. Používajú sa tieto trojmocné zlúčeniny Fe: ferri oxidum polyisomaltosum. Pri hypovitaminóze vznikajú postupne až ťažké ireverzibilné nervové poruchy (poškodenie periférnych nervov. Preto sa používajú Fe3+ . podaní: dlhodobé bolesti v mieste vpichu a zafarbenie kože.m. takže kyselina listová nie je schopná neurologické komplikácie hypovitaminózy B12 odstrániť ani im predísť. Pri poškodení absorbcie je nutný parenterálny prívod vitamínu. ktoré buď dodávajú Fe3+ priamo transferínu.139 Kyselina listová (acidum folicum) Je obsiahnutá najmä v zelenine. odtiaľ však nie je resorbovaný. Okrem megaloblastickej anémie dochádza k deštrukcii žalúdočnej sliznice a k neurologickým poruchám. Neurologické zmeny na nedostatku kyseliny listovej závisle nie su. najmä postranných a zadných miešnych povrazcov). B12 je nutný pre zachovanie integrity myelínových pošiev. anafylaktický šok. 100 – 300 zo začiatku denne. tlak v žalúdku a zvracanie. ktoré môžu nastať po i. alebo ich fagocytujú makrofágy. Parenterálne podanie zlúčenín Fe 3+ je indikované len vtedy. CNS. alebo inými príčinami. Obr. V krvi sa B12 viaže na β – globulín. Po redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú je dôležitým koenzýmom pre syntézu DNA. pri ktorej je nedostatok vnútorného faktoru. poškodenie. tzv. mäse a vnútornostiach. Terapeutické použitie: hypovitaminóza B 12 je jediná racionálna indikácia. a v pečeni sa ukladá do zásob. cestou. ferri oxidum saccharidum a ferri natrii gluconas. podaní pocit tepla. ten umožňuje premenu metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát. nechutenstvo. Schopnosť trransferínu viazať Fe je obmedzené a volné Fe3+ je toxické. Ako antidotum sa používa deferoxamín. tvorí sa v hrubom čreve. ferri sorbitoli citras. spôsobením demyelinizáciou nervových pošiev (perniciozna anémia). vnútorného (CASTLEOVA) faktoru.4 x hmotnosť pacienta v kg x (150-nájdená koncentrácia HMG vyjadrená v g/l krvi). alebo odstránenie žalúdočnej sliznice). hnačky. Atlas str. ktorý je nutný pre syntézu thymidínu. Deficit Fe v mg = 0. Nežiadúce účinky. pretože pri intaktívnej sliznicici nemôže dôjsť k predávkovaniu (slizničná blokáda). pokles TK. Vitamín B12 (kyanokobalamín) Je produkovaný mikroorganizamami. terapa musí byť masívna a trvalá. Tento vzorec nepočíta s doplneným deficitom Fe v tkanivách. Interakcie: rezorpciu Fe antagonizujú antacidá. Pri jeho nedostatku vzniká megaloblastická anémia. keď nie je možná dostatočná substitúcia p. či už bola vyvolaná nedostatkom vnútorného faktoru (perniciózna anémia. čo je múkoproteín secernovaný u človeka parjetálnymi bunkami sliznice žalúdka.v. Podávanie Fe môže mať množstvo nežiadúcich účinkov (asi 10 % liečených): pálenie záhy. Je tu nebespečenstvo ukladania Fe v tkanivách (hemosideróza). Vstrebáva sa v duodenne a jejune. podanie Fe je výhodné.

KL je termolabilná. ktoré zasahujú do metabolizmu kyseliny listovej (metotrexat. ktoré pôsobia ako rastové faktory stimulujúce proliferáciu a dozrievanie červenej krvnej zložky. Na liečbu týchto stavov sa používajú rôzne látky. aby vyrovnal objemovú stratu krvi. Príznaky nedostatku KL sú: megaloblastická anémia a poškodenie slizníc. opakujúcom sa krvácaní menšieho rozsahu. Hemolytické anémie. trimethoprim. fenobarbitál.o. Užívanie KL môže zakryť nedostatok vitamínu B12. kontraceptiva). Liečba spočíva v zastavení krvácania a odstránení jeho zdroja. lenograstim. ako profylaxia a terapia deficitu kyseliny listovej u dialyzovaných pacientov. Podávajú sa stransfúzie. napríklad fenytoín. vzikajúce následkom zvýšených strát krvi. Lieči sa p. vznikajúce zvýšeným rozpadom krviniek Posthemoragické anémie vznikajú akútne po masívnom krvácaní. že sa do cievneho riečišťa rýchlo dostáva tkanivový mok. malabsorbcia u chorôb GIT. Po protinádorovej terapii a po transplátnácii kostnej drene je treba obnoviť hematopoézu. u pacientov s poruchami rezorpcie v GIT a po dlhodobom podávaní liekov. kortikoidy a pyridoxín. Hematopoetické rastové faktory. ale degeneratívny proces na nervoch ďalej nekontrolovatelne pokračuje a obtiažnejšie sa potom bez hematologických príznakov diagnostikuje. Príčiny nedostatku KL sú: nedostatočný príjem. Minimálna potreba organizmu je asi 50 mikrogramov denne. dôsledok protinádorovej terpie. Podáva sa predovšetkým u renálneho typu anémie u pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu. Polyglutaminfolát obsiahnutý v potave sa pred vstrebaním hydrolyzuje na monoglutamímfolát. zvýšená potreba v tehotenstve. alebo častejšie po chronickom. Používajú sa k tomu rekombinantné humánne rastové faktory. ktoré stimulujú granulocytové a makrofágové kolónie. nádorové ochorenie. Anémia sa rýchlo upraví. pokiaľ je nedostatok spôsobený inhibítormi dyhydrofolátreduktázy. alebo aj tým.Používa sa p. Liečba myelodysplastických syndrómov a hemolytických anémií.o. Anémie Červené krvinky – zvýšené množstvo sa nazýva polycytémia (polyglobúlia) . Inhibíciu dihydrofolát reduktázy spôsobuje metotrexát. vznikajúce pri nesprávnej krvotvorbe. V poslednej dobe má veľký význam erytropoetín a hematopoetické rastové faktory. Epoetín α (epoetínum α) a epoetín β sú rekombinantné humánne erytropoetíny.znížené množstvo sa nazýva anémia (malokrvnosť) Anémie Z etiopatogenetického hľadiska delíme anémie na: 1. Používajú sa filgrastim. Teraplia týmito faktormi je ekonomicky veľmi náročná. molgramostim a sargramostim. môžu znižovať rezorbciu KL tak. železo. že inhibujú premenu na monoglutamínfolát. primidon. prívodom KL alebo kyseliny folínovej (leukovorín). Niektoré lieky používané v terapii epilepsie. z ktorých najznámenšie sú anabolické steroidy. Erytropoetín (epoetín). p. Dyshemopoetické anémie. Epoetín β spôsobuje zvýšenie mitotickej aktivity kmeňových buniek červnej krvnej rady a zasahuje do procesu diferenciácie buniek v priebehu erytropoézi.o. Používajú sa k terapii anémií spôsobených absolútnym alebo relatívnym nedostatkom endogénneho erytropoetínu (chronická renálna insuficiencia. Zníženie počtu erytrocitov je zapríčinené samotným krvácaním. anémia nedonosencov). 3. 2. 109 . posthemoragické anémie.

V krvi sa viaže Fe na transportnú bielkovinu – transferín. Perniciózna anémia (Addisonova – Biermerova choroba) je zapríčinená nedostatkom castlovho tzv. ktorý slúži ako zásoba na neskoršie potreby erytropoézy. vitamínu B12 a kyseliny listovej. c) Aplastické anémie sú zapríčinené nedostatočnou krvotvorbou. slezine a kostnej dreni v podobe feritínu. ale poruchou rezorbcie B12.Blokátory (C07) Mechanizmus účinku: . Rozlišujeme primárnu – neznáme etiológia. a) Hypochrómna anémia je charakterizovaná hypochrómiou erytrocytov. PLri liečbe podávame opakovane transfúzie krvi erytrocytov. Ak popri útlme tvroby červených krviniek je poškodená celá krvotvorba vzniká panmyeloftíza. preto sú hyperchrómne. ktorá je takmer výučne chorobu žien. Symptomatické (sekunárne) perniciózne anémie tvoria skupinu anémií. keď je aktivovaný sympatikus ako v pokoji (v pokoji pôsobia β-blokátory menej negatívne inotropne a chronotropne a je aj menej ovplyvnený tlak krvi) 110 .achalórhydria. t. Vyskytuje sa aj anizocytóza a poikilocytóza. niekedy prítomnosťou pásomníc. Majú menší priemer ako normálne (mikrocytóza). a sekundárnu – spôsobenú poškodením kostnej drene rozličnými fyzikálnymi a chemickými faktormi. Železo sa vstrebáva v pylorickej časti žalúdka a v dvanástniku. Erytrocyty sú mimoriadne veľké – makrocyty. kvalitnú potravu. kým sa zásoby apoferitínu neobnovia. Hlavným predstavitelom hypochrómnych anémii je Faberova esenciálna hypochrómna mikrocytárna anémia. Počet leukocytov a trombocytov je znížený. železo sa nevstrebáva dovtedy. jeho nadmernou spotrebou v gravidite. Pri sekundárnych typoch sa usilujeme odstrániť i vyvolávajúce faktory. Vždy sa pritom nájde i hypo. a ak sa vyčerpá. Fe za ukladá v pečeni.kompetitívne antagonizujú účinky sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík na β-adrenergných receptoroch Účinky: -sú vyššie v strese a pri záťaži. Vstrebané Fe za viaže ešte v sliznici na špecifickú bielkovinu apoferitín. vitamíny. β . Väčšinou zapríčinená nedostatkom Fe v potrave. ďalej antibiotiká. ich veľkosť je veľmi variabilná (anizocytóza) a sú nepravidelného tvaru – poikilocytoóza. spravidla zapríčinenej nedostatkom železa. pričom syntéza HMG nie je poškodená. ktorého množstvo je obmedzené. intrinsicfactora. vyvolanou poškodením kostnej drene. Eritrocyty obsahujú veľa HMG. ktoré sa klinicky prejavujú ako perniciózne anémie. Základnou príčinou tohto typu anémie je nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej. Chorobu možno liečiť aj veľkými dávkami tymidínu. ale nie su zapríčinené chýbaním vnútorného faktora.j. PLri tejto chorobe je poršená výstavba všetkých krviniek myeloidného pôvodu. Erytrocyty sú pri hypochrómnej anémii hypochrómne. ich nízkym obsahom HMG. Nedostatok trombocytov spôsobuje rozličné príznaky hemoragickej diatézy. alebo baktériami. Anémia je porušená tvroba buniek. b) Hyperchrómne anémie.Dyshemopoetycké anémie vznikajú na základe nesprávnej krvotvorby.

.znižujú tlak krvi pri hypertenzii. chronotropný.antagonizujú pozitívne inotropný.↓ stupňa poškodenia cievneho endotelu ( syntézy PGI2 ) Rozdelenie: I. u látok s VSA alebo pri podávaní látok súčasne blokujúcich aj α1-receptory (napr.pulmonálny systém: -blokádou β2. .blokádou kardiálnych β1 – receptorov: . blokujú presynaptické β -receptory a tým ↓ výdaj noradrenalínu po nervovej stimulácii.receptorov inhibujú neselektívne β -blokátory bronchodilatačné účinky sampatomimetík a u pacientov s astmou alebo chronickým obštrukčným bronchopulmonálnym ochorením môžu vyvolať život ohrozujúcu bronchokonstrikciu.j. ↓ aktivitu sympatiku vyvolanú centrálnym mechanizmom a vplyvom na baroreceptory .kardiovaskulárny systém: .↑ fibrilačný prah – antidysrytmický účinok . ovplyvňujú činnosť srdca. dromotropný a batmotropný účinok sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík . spomaľujú vedenie v sieňach srdca a AV – uzle a predlžujú funkčnú refraktérnu fázu AV . Pri opakovanom podávaní periférny odpor klesá.antagonizujú metabolické účinky katecholamínov t.receptorov u neselektívnych blokovaná vazodilatácia pri zachovanej funkcii vazokonstrikčných α1-receptorov).↓ strmosť fázy 4 akčného potenciálu (blokujú fosforyláciu kalciového kanála a vstup kalcia do buniek).↓ frekvenciu: .↓ spotrebu kyslíka myokardom .neselektívne β -blokátory plazmatické hladiny triglyceridov a znižujú hladinu HDL lipoproteínov – tento účinok sa neprejavuje po selektívnych látkach ani po látkach s VSA . na tras kostrových svalov a na degranuláciu žírnych buniek .blokujú aj vplyv sympatomimetík na hladinu K+ v plazme (vyvolávajú hyperkaliémiu).↓ fibrinogénu a aktivátorov plazminogénu .ďalšie účinky: .cytoprotektívny: .↓ silu a frekvenciu kontrakcie srdca . generácia: neselektívne: .výrazne ovplyvňujú rytmus srdca ( automáciu srdca) . lipolýzu a glykogenolýzu .antiagregačný: .karvedilol) dochádza k zníženiu periférneho odporu od začiatku liečby .bez ISA : . ↓rýchlosť spontánnej depolarizácie SA a atrioventrikulárneho uzla a ektopických centier. iba o niečo menšie riziko je spojené s podávaním selektívnych β1blokátorov.uzla .metipranolol (TRIMEPRANOL) 111 .↓ vodivosť prevodového systému srdca .majú naň malý vplyv . ale neznižujú normálny tlak krvi – znižujú uvoľňovanie renínu z juxtaglomerulárneho aparátu obličiek.metabolizmus: .pri krátkodobom podaní môžu znížiť výdaj srdca (blokádou β-receptorov v srdci) a zvýšiť periférny odpor (blokádov β2.

angina pectoris a ostatné formy ICHS .betaxolol (LOKREN) .metoprolol (BETALOC. TENORMIN) .prevencia migrény –blokádou vazodilatačného pôsobenia katecholových amínov v CNS .carvedilol (DILATREND) Terapeutické použitie: .acebutolol (ACECOR.tyreotoxikóza .periférna vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .pindolol (VISKEN) bopindolol (SANDONORM) .maskovanie príznakov hypoglykémie .arytmie (supraventrikulárne tachykardie.rebound fenomén – pri náhlom ukončení liečby!!! ⇒ treba ich vysadzovať postupne Indikované najmä u: .atenolol (ATENOBENE. zlyhávajúce srdce..ďalšie ochorenia srdca .propranolol (URANDIL) .ďalšie indikácie: . generácia: selektívne: . VASOCARDIN) .prodrug II.únava a ospalosť .s ISA: . insuficiencia srdca . po podávaní lítia .bez ISA: .labetalol (CORETON) .tras kostrových svalov napr.bronchospazmus .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .blokátorov) . účinkom (vazodilatačné): . BISOMERCK) .glaukóm . EGILOC.hypertrofická kardiomyopatia.s ISA: .plný účinok po 2 – 3 týždňoch ! Nežiaduce účinky: . generácia: selektívne s ISA + β2 –mimetický účinok (vazodilatačný) – celiprolol (CELECTOL. komorové arytmie) .bradykardia .u starších pacientov s ICHS.hypertenzia .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou .feochromocytóm . SECTRAL) III.sotalol (SOTALEX) .zmeny hladiny plazmatických lipidov (pri dlhodobom podávaní nesel.u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .timolol . TENOLOC) s α-lyt.bisoprolol (CONCOR. najmä po IM 112 .

zvyšujú účinok iných antihypertenzív Neselektívne beta – sympatolytiká bez VSA: . priaznivo sa uplatňuje uníženie plazmatickej hladiny renínu . používa sa ako racemát.blokuje adrenergné β – a α1.neselektívny β . Zlepšenú funkciu ĽK možno vysvetliť vazodilatáciu a úpravou ischémie myokardu Rozdelenie β .labetalol: .po jeho podaní dochádza v závislosti od dávky a od tenzie sympatiku k poklesu tepovej frekvencie.esmolol: . sotalol OH CHCH2NHCH(CH3)2 . Raynaudov syndróm Interakcie: .má membráno – stabilizujúci účinok a antiarytmickú aktivitu . diltiazem (bradykardia) . .znižuje tepovú frekvenciu a TK v kľude a pri záťaži normotenzných jedincov a u osôb s hypertenziou Beta1 – sympatolytiká s VSA: . polčas a krátku dobu účinku . kontraktility srdca.používa sa hlavne v akútnej medicíne pri supraventrikulárnych tachyarytmiách (fibrilácia alebo flutter s rýchlou odpoveďou komôr) talinolol: .receptory.blokátorov podľa chemického zloženia: a) deriváty aryletylamínu – labetalol. Jeho izomér dilevalol má výhodné hypotenzívne účinky.KI: .propranolol: .má extrémne krátky biol. nie je kardioselektívny a neovplyvňuje neuronálny príjem noradrenalínu. Neznižuje výdaj srdca a ani nezhoršuje funkciu ĽK.sotalol: .celiprolol: . že L – forma v aktivite prevyšuje D.bronchiálna astma.acebutol: . Využíva sa hlavne pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris. blokuje neuronálny príjem noradrenalínu ⇒ vyvoláva vazodilatáciu. chronická bronchitída.neovplyvňujú spektrum lipidov .lokálne k zníženiu vnútroočného tlaku . znižuje TK pri minimálnom ovplyvnení srdcového výdaja a to s výrazným znížením periférnej rezistencie Sympatolytiká s kombinovanými účinkami: .talinolol: .izomér 113 NHSO2CH3 .ako referenčná látka v účinnosti a indikáciách . Blokuje kalciové kanály a má výrazne antioxidačné účinky. skupiny Selektívne sympatolytiká bez VSA: . aj keď sa preukázalo.antiarytmikum III. znižuje kontraktilitu . Spomaľuje tvorbu a vedenie vzruchu. rýchlosti AV prevodu a plazmatickej renínovej aktivity (PRA) nebivolol: .timolol a levobunolol: .verapamil. znižuje periférnu cievnu rezistenciu bez súčasného zvýšenia frekvencie srdca (reflexná tachykardia je blokovaná).vhodné k terapii anginy pectoris a hypertenzie.blokuje adrenergné β1 – a α1. blokáda β1 – receptorov bráni reflexnej tachykardii. sínusová bradykardia.blokátor bez VSA. spastická angina pectoris.má aj vazodilatačný účinok.receptory a pôsobí mierne agonisticky (ISA) na β2receptoroch.vhodný k vnútrožilnej terapii . znižuje metabolické nároky myokardu a zlepšuje myokardiálnu perfúziu.carvedilol: .

jeho prevedenie na na terciárny aktivitu znižuje alebo úple ruší.. v biologickom prostredí hydrolyzovateľná esterová väzba 2) Éterová väzba medzi aromatickým jadrom a bočným propanolovým reťazcom nie je nutná. CONH2 - b) deriváty aryloxyaminopropanolov OH Ar CH2 CH CH2 NH R R= substituent Ar CH3 O CH2 CH CH2 NH R CH3 OH R=H alebo CH3 VŠÚ: Pre aktivitu je nevyhnutné: 1) 3-amino-2-propanolový reťazec. Vysoká aktivita je viazaná na deriváty. butylom.adrenolytická aktivita sa nemení . 3) Nutný je sekundárny bázický dusík.kombinovanú adrenolytickú aktivitu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia polárnou OH metylsufinylskupinou za eventuálnej substitúce fenylu postranného reťazca methoxy –( sulfinalol) alebo metylendioxyskupinou (medroxalol) . menší podiel amid – glukuronid a fenolglukuronid.R izomér . ktoré sú na dusíku substituované rozvetveným izopropylom alebo ešte lepšie terc. ktoré majú konfiguráciu zhodnú s fyziologickým norepinefrínom tj.a beta – adrenolytickej aktivite vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom . aj keď sa ukázalo. hlavný podiel tvorí alkohol – glukuronid..metabolizmus: ..o vyváženej alfa. môže byť nahradená karbamátovou. ža ani aralkylsubstitúciou betaadrenolytická aktivita nezaniká 4) Aktivitu určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárnej alkoholickej skupiny – takmer výlučne sú to enantioméry. esterovou. prevažne vo forme glukuronidov. ketoxímovou.fenyl – 3 – butylamínom LABETALOL VŠÚ: . éterifikácia sekundárnej hydroxylovej skupiny vedie k strate aktivity. keď sa metyl-sulfonylskupina sotalolu nahradí nitroskupinou (nifenalol) SOTALOL OH * CH3 * - CH-CH2-NH-CH-CH2-CH2 pripravený substitúciou dusíka betalyticky účinných aryletylamínov alfa – adrenolyticky účinkujúcim 1. beta adrenolytická aktivita je viazaná na R. S.alfa adrenolytikum je S.R – izomér.usporiadanie ( pri arylaminoetanoloch sú to zlúčeniny s R – konfiguráciou) 114 .β .v nepatrnej miere je vylučovaný v nezmenenej forme.

metabolizmus: .glukuronid . Iba v menšej miere oxidáciou čiastočne betalyticky účinného 4 – hydroxypropanololu vzikajúci 3. cez glycerolétery až na derivát kyseliny mliečnej resp. K zrušeniu aktivity nemusí dôjsť ani keď aromatickú časť nahradí cykloalkyl (falintolol) alebo heterocyklus (timolol) 6) U fenoxyaminopropanolov sa vysoká aktivita dosiahne substitúciou alkylmi alebo polárnymi skupinami v polohách o. resp.(alprenolol. penbutolol. ukázali nevhodné.5) Široké možnosti poskytujú obmeny aromatickej časti. U bicyklických a tricyklických zlúčenin sa takéto substitúcie. metoprolol). metoprolol. s výnimkou metylu. oxprenolol. METIPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH H3C H3C CH3 OCOCH3 . Oxidatívnym odbúravaním postranného reťazca vzniká naftylglycerínéter.6 – a 4.desacetylácia na deacetylmetipranolol.metabolizmus: .4 – dihydroxypropranolol. ktorý je oxidatívne odbúravaný na postrannom reťazci. fenoxyoctovej NADOLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 - HO HO metabolizmus: .nepatrná časť sa vylučuje v nezmenenej forme. ktorý sa vylučuje ako glukurónový alebo sulfátový konjugát. atenolol. ktorý je rýchlo oxidovaný na kyselinu naftyloxymliečnu až naftyloctovú ( s týmto spôsobom metabolického odbúravania sa stretávame aj u ďalších aryloxyaminopropanolov). Neselektívne β-blokátory bez ISA: PROPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH .8 – izoméry. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického charakteru aromatického (propranolol) alebo heterocyklického (pindolol).a p. Jeho polohové 4. ako je uvedené u propranololu. metabolity – propranolol . oxprenolol. Aktivitu vykazujú deriváty s benzénovým jadrom (aleprenolol.prakticky nepodlieha metabolickým premenám a je vylučovaný v nezmenenej forme CH3 TIMOLOL 115 . Substitúcia hydroxylom však pôsobí dysterapeuticky. metipranolol). oxidatívnou hydroxyláciou na C4 naftalénu vznikajúci 4hydroxypropanolol.

dochádza v menšej miere k oxidácii jednej z metylskupín na hydroxytimolol. vznikajúcich otvorením morfolíového kruhu.N O N S N OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 metabolizmus: . eventuálne k desaminácii a k oxidácii až na derivát kyseliny thiadiazyloctovej Neselektívne β-blokátory s ISA OXPRENOLOL H2 C metabolizmus: -v menšej miere vylučovaný v nezmenenej forme.čiastočne je eliminovaný v nezmenenej forme. rovnako ako oxidatívne odbúravanie postranného aminopropanolového reťazca za vzniku deizopropyloxprenololu. hlavným metabolitom je O OH CH3 – glukuronid. Zbytok je metabolizovaný a dva metabolity – atenolol –glukuronid a druhý oxidatívnou 116 CH2CONH2 . ďalej cez príslušnú kyselinu fenoxymliečnu až na kyselinu fenoxyoctovú OH PINDOLOL CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH metabolizmus: . Vedľa hlavných metabolitov. potom oxidatívnou fosforyláciou O-CH2-CH-CH2-NH-CH aromatického jadra vznikajúci 4 – hydroxy – O CH3 a 5 – hydroxyoxprenolol.metabolizmus: .vylučovaný čiastočne nezmenený a čiastočne ako glukurónový a sulfátový konjugát N H BOPINDOLOL .pre svoju hydrofilitu je vylučovaný močom prakticky v nezmenenej forme. ale väčšia časť je metabolizovaná.prodrug forma. hydrolýzou vzniká účinná forma CO O CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 ALPRENOLOL N H OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH β1-selektívne blokátory bez ISA ATENOLOL OH CH3 CH3 H2 C O-CH2-CH-CH2-NH-CH . menší význam má odbúravanie allylu za vzniku deallyloxprenololu. ktoré sú vylučované ako O – glukuronidy.

asi polovica je vylučovaná močom v nezmenenej forme. BISOPROLOL O-CH2-CH-CH2-NH-CH .v menšej miere je eliminovaný v nezmenenej forme. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu. ktorý má asi 1/10 aktivity atenololu. zbytok vo CH3 forme neúčinných metabolitov CH3 METOPROLOL OH CH2-O-CH2-CH2-O-CH (CH3) 2 CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH CH2-CH2-O-CH3 metabolizmus: časť sa vylučuje nezmenená.OH metabolizmus: . hlavnými metabolickými cestami sú oxidatívna demetylácia na 2 – metoxyetylovom substituente a následná oxidácia na derivát kyseliny fenyloctovej a alfa – hydroxylácia tohto substituenta za vzniku alfa – hydroxymetoprololu. väčšia časť je CH3 metabolizovaná na rad metabolitov.metabolizmus: .OH metabolizmus: . u neho sú betaadrenolytické vlastnosti zachované NH-CO-C 3H7 CELIPROLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 .vzhľadom k hydrofilným vlastnostiam nepodlieha významnejšie metabolizmu a je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne stolicou -COCH3 NH-CO-N(C 2H5) 2 117 .hydroxyláciou metylénu karbamoylmetylovej skupiny vznikajúci hydroxyatenolol. Iba v malej miere je odbúravaný postranný bázický reťazec na deriváty kyseliny fenoxyoctovej BETAXOLOL . čiastočne po N – desacylácii ako diacetolol. niektoré majú zachovanú O-CH2-CH-CH2-NH-CH aktivitu CH3 CH2-CH2-O-CH2- β1-selektívne blokátory s ISA ACEBUTOLOL OH CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH COCH3 metabolizmus: .vylučovaný čiastočne v nezmenenj forme.

hlavne flavonoidy – kvercetínové a apigenínové glykozidy: .kys.triterpény: -kys.obsahuje: .rozširuje koronárne cievy.. neogermitrín .dimérové proantokyanidíny.triterpény (kys. tyramín) 118 . oleanolová.polysacharidy .) Radix veratri albi (Veratrum album.estery germínu: -germidín. glukoveracintén .voľné . rutín. rezerpín. ktoré znižujú TK Radix rauwolfiae (Rauwolfia serpentina. kde sa ešte nevyžadujú kardiotonické glykozidy Herba visci (Viscum album.obsahuje: . Loranthaceae) .použitie: . verarín.obsahuje 1. čím zlepšujú koronárny prietok a znižujú TK . Apocynaceae) . kvercetín – ramnogalaktozid.biogénne amíny (cholín.protoveratrín A.Látky s kombinovaným účinkom CARVEDILOL OH O-CH2-CH-CH2-NH-CH2-CH2-O CH3O N H Rastlinné antihypertenzíva . ajmalicín. Rosaceae) – ČSL 4 .aminomaslová .glykopeptidy: .liečivá. protoveratrín B ⇒ zodpovedné za antihypertenzívne účinky Folium crataegi cum flore (Crataegus laevigata. vitexín (C – glukozidy) a iné flavónové C . krategolová a ursolová ( kys. kratégová – zmes týchto troch kyselín) . veramín . raubazín.viskotoxíny (toxické proteíny) . γ .glykoalkaloidy: .2.glykozidy .lektíny (antineoplastiká) .5% alkaloidov .estery protoverínu: .obsahuje 1.5% alkaloidov steroidných: ..alkamíny – jervín.viac ako 50 alkaloidov (yohimbín.hyperozid. ajmalín.flavonoidy (deriváty kvercetínu) – antihypertenzívum .pseudojervín.antihypertenzívum . (-) – epikatechín . germitrín.oleanolová) .pri srdcových.na srdce pôsobia mierne tonicky. obehových a iných ťažkostiach tohto druhu.. upravujú srdcový rytmus . Liliaceae) – ČSL 4 . veralkamín.

arteriální hypertenze. potahované tablety srdcovitého tvaru. stavy po překonaném infarktu myokardu. U ischemické choroby srdeční se uplatňuje. V: DR: S: PL: Merck KGaA. SRN. sinoatriální blok. inotropní terapii. příbalová informace. Při podání u akutních forem ischemické choroby srdeční (zejména u infarktu myokardu) se významně uplatní i zvýšení fibrilačního prahu. Biologický poločas je 10-11 hod. Středně liposolubilní.obsahuje: . Calcii hydrogenophosphas dihydricus. bradykardie pod 50 tepů/min.v. tbl. papírová skládačka. AV blok 2. vedle efektu na kvalitu života i vliv na prognózu nemocného. asi z 50% je metabolizován v játrech. Merck KGaA. CONCOR 10 por. potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. Výhodou je dlouhá doba účinku daná farmakokinetikou preparátu. Magnesii stearas. Silica colloidalis anhydrica. tachyarytmie provázející intoxikaci digitalisem). Cellulosum microcristallinum. obstrukční kardiomyopatie či disekující aneuryzma aorty se bisoprolol uplatní komplexním účinkem. Maydis amylum. CONCOR 5 por. těžké astma bronchiale nebo chronická PP: DO: B: IS: CH: FÚ: I: KI: 119 . V dalších indikacích: arteriální hypertenze. stupně (bez zavedeného kardiostimulátoru). Hydroxypropylmethylcellulosum.peptidy obsahujúce v molekule síru – majú antihypertenzívne účinky 41/0304/89-S/C 41/0304/89-S Rp. tbl. Ferri oxidum rubrum (10 mg). akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. obstrukční kardiomyopatie. nestabilní angina pectoris.fibrilace či flutter síní. zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. Blistr. poruchy srdečního rytmu. Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se méně uplatní bronchokonstrikční efekt a účinek metabolický (hypertrichlyceridemie a hypercholesterolemie). syndrom chorého sinu. Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě. subakutní fáze infarktu myokardu (v akutní fázi volíme raději beta-blokátor s kratší dobou účinku). zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové . Ischemická choroba srdeční: námahová angina pectoris. kdy využíváme vlivu na snížení metabolických nároků myokardu (vyplývajícím z negativně inotropního a negativně chronotropního efektu) a zlepšení perfuze myokardu (dané negativně chronotropním účinkem). před zahájením léčby. 5 mg: světle žluté. disekující aneuryzma aorty. poruchy srdečního rytmu. hypotenze (systolický tlak pod 90 mmHg). Indikován je u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční. beta1-sympatolytikum. Vysoce kardioselektivní blokátor beta1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. Macrogolum 400. němá ischemie myokardu. Darmstadt. tyreotoxikóza a anxiózní stavy. kardiogenní šok. Titanii oxidum. Darmstadt. flm. nebo 3. Přecitlivělost na složky přípravku. 10 mg: světle oranžové. SRN. Crospovidonum. 30 potahovaných tablet. flm. v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris. Dimeticonum.Bulbus alii sativi ( Allium sativum. Ferri oxidum flavum. Antihypertenzivum. Liliaceae) . s půlicí rýhou na obou stranách. Bisoprolol (selektivní beta1-blokátor) je dobře vstřebáván po perorální aplikaci.

nevolnost. Tablety se polykají celé ráno nalačno nebo při snídani s dostatečným množstvím tekutiny. Kombinace.2001 Novotná Hana. snížená tvorba slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky).aditivní účinky.. tricyklická antidepresiva. srdeční glykosidy (digitalis) . proto se kojení během užívání přípravku nedoporučuje. zpomalení AV vedení. alergická rýma. zpravidla ranní dávce. prohloubením ischemie myokardu. vyčerpání.zvýšené riziko "rebound hypertenze".snížení hypotenzního účinku. Ojedinělé: konjunktivitida. zhoršení srdečního selhání.mohou být maskovány příznaky hypoglykemie. Prodloužení registrace: do 12/2004. ostatní beta-blokátory včetně očních kapek . zvýšení jaterních enzymů.možné prodloužení AV vedení. ischemická choroba dolních končetin (zhoršení obtíží se může objevit zvláště na začátku léčby). chinidin) .obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně. zvracení. inzulin a perorální antidiabetika zesílení hypoglykemického účinku. pokud to není nezbytně nutné. přísná redukční dieta. Časté: pocit chladu a necitlivosti v končetinách. zda přechází do mateřského mléka. snížení tepové frekvence. závratě. dle SPC a příbalové informace. rebound fenoménem. který se projeví tachykardií. SU: Opatrnosti je třeba u následujících stavů: tendence k bronchospazmu (astma bronchiale. 2001/07/20 NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 120 . Vzácné: noční můry.zvýšené riziko bradykardie. únava. meflochin . 20. barbituráty.zesílení hypotenzního účinku. diabetes mellitus s vysokým kolísáním hladin krevního cukru . sympatomimetika . Nedoporučené kombinace: blokátory kalciového kanálu . proto nutno lék vysazovat postupně. alopecie. současná léčba inhalačními anestetiky. kožní reakce z přecitlivělosti (svědění. ale rovněž riziko hypertenzní krize. zvýšení triglyceridů.oslabení reflexní tachykardie. hepatitida. zácpa. metabolická acidóza. parasympatomimetika (včetně takrinu) . 60 Při teplotě do 25 st. zvýšení rizika hypotenze. psoriaziformní vyrážka. Prinzmetalova angina pectoris. poruchy spánku.7. antiarytmika třídy III (amiodaron) . Po náhlém vysazení se můžeme setkat s tzv.exacerbace periferních oběhových poruch. AV blok prvního stupně. poruchy potence. poruchy AV vedení.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních. halucinace. Bisoprolol by neměl být užíván během těhotenství. klonidin .snížení kontraktility. deriváty ergotaminu . prodloužení AV vedení. anestetika .vzájemné snížení účinku. IMAO (kromě MAO-B inhibitorů) . Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. poruchy sluchu. Méně časté: svalová slabost a křeče.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních a negativně inotropního účinku. obstrukční choroba bronchopulmonální). fenothiazin a ostatní antihypertenziva . zčervenání. snížení krevního tlaku. nadměrné snížení srdeční frekvence a zpomalení vedení srdečního vzruchu). C. které je nutné používat s opatrností: antiarytmika třídy I (disopyramid.zesílení hypotenzního účinku beta-blokátorů. průjem. neléčený feochromocytom. bronchospazmus u pacientů s astma bronchiale nebo obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze. bolesti hlavy.snížení srdeční frekvence. RNDr. Léčbu zahajujeme 5-10 mg v jedné. ortostatická hypotenze. deprese. Není známo. vyrážka). pozdní stadia ischemické choroby dolních končetin a Raynaudův syndrom. inhibitory prostaglandinsyntetázy . probíhající desenzibilizační terapie.

Blokátory Ca vstupu (BVK. Na srdcových a cievnych svalových bunkách sú membránové napäťovo závislé dva typy kanálov: L – pomalé – otvárajú sa dlhú dobu T – rýchle – otvárajú sa krátkodobo Vnútrobunkové Ca kanály na ER a SR: . antagonisty vápnikových kanálov) C 08 Prienik iónov kalcia bunkovou membránou má rozhodujúcu úlohu v kontraktilných a vodivých procesoch v myokarde. Intracelulárna koncentrácia vápnika je zabezpečovaná niekoľkými mechanizmami: .ryanodínový receptor (RYR) – aj na priečne pruhovanom svale .výmenou iónov vápnika za ióny sodíkové.5 – 3P receptor ( na hladkom svale) 121 . vápnikovou pumpou a napäťovo riadenými vápnikovými kanálmi.4.inozitol 1.

generácia: .nifedipin (CORDIPIN) – krátky a silný účinok na cievy II. AMLOPIN) – 24 hod.felodipín (PLENDIL) . BLOCALCIN) – pôsobí na srdce aj cievy dihydropyridíny . generácia: nondihydropyridíny .predĺženie refraktérnej fázy 4) dilatácia koronárnych artérií: ↑ prekrvenia koronárneho riečišťa .Mechanizmus účinku: . Účinky: 1) dilatácia periférnych artérií: ↓ cievnu rezistenciu ↓ TK ↓ afterload ↓ spotreby O2 v myokarde 2) pokles kontraktility myokardu -↓ spotreby O2 v myokarde (negatívne inotropný účinok) 3) potlačenie ektopickej tvorby vzruchov: ↓ frekvencie srdca ( negatívne chronotropný účinok) . generácia: dihydropyridíny: tkanivovo špecifické:.diltiazem ( retard.špecificky inhibujú prienik iónov Ca napäťovo riadenými L – kanálmi do buniek hladkých svalov cievnej steny a kontraktilných a vodivých buniek myokardu. VEROGALID ER) – pôsobí na srdce . NORVASC.účinok .formy: ISOPTIN SR.spomalenie vedenia v AV – uzle (negatívny dromotropný účinok) .odstránenie spazmov koronárnych artérií Rozdelenie: I.nisoldipín ( SYSCOR) -nitrendipín (LUSOPRESS.dlhší vyváženejší účinok selektívne na cievy III.lacidipín (LACIPIL) Rozdielne účinky blokátorov Ca vstupu: verapamil TK ↓ diltiazem ↓ nifedipin ↓ amlodipin ↓ 122 .amlodipín (AGEN.formy) (LOMIR SRO) dlhodobo pôsobiace . formy: DIACORDIN.verapamil ( retard. UNIPRESS) -isradipín (retard.

hnačka.sinoatriálna blokáda . (verapamil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa .pacientov s metabolickým syndrómom . zvracanie.na úrovni metabolizmu (CYP3A4): DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 – už v čreve! (felodipin až 70%) 123 . bolesti brucha Indikované najmä u: .špecifické: .nedostatočne retardovaný nifedipin (všetky formy okrem GITS) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie Interakcie: .ciev Nežiaduce účinky: . obstipácia. edém dolných končatín (členkov) . pocit tlaku v hlave. začervenanie tváre.pocit tepla.na úrovni distribúcie: . kardiogénny šok.verapamil a diltiazem zvyšujú hladinu digoxínu ( vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny .pri ICHDK.TF A-V vedenie kontraktilita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje Terapeutické použitie: hypertenzia ischemická choroba srdca dysrytmie vazospastická angina pectoris spazmy mozg.sínusová bradykardia .bradyarytmie .tachykardia .hypotenzia .diabetikov . bolesti hlavy.pacientov so sklonom k bronchospazmu .atrioventrikulárna blokáda .aktívnych športovcov s hypertenziou . pri bradykardii KI: srdcové zlyhanie.z vazodilatácie: .nešpecifické: slabosť.

diltiazem: .pri kardiovaskulárnych ochoreniach je výhodou. hlavne na odstránenie spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní. návaly krvi do hlavy.podobné účinky ako nifedipín nimodipin: . simva -). hypotenzívum (v ret. pôsobenie na prevodový systém je malé. felodipin: .majú minimálny vplyv na srdcovú kontraktilitu. Dihydropyridíny: .väčšia vaskulárna selektivita. a preto nepôsobia antiarytmicky nifedipin: . kolísanie krvného tlaku a aktivácia regulačných mechanizmov. ciasapridom.).pôsobí selektívnejšie na cievne riečište v CNS.. preto sa používa v terapii a profylaxii ICH CNS.interakcia s grapefruitovým džúsom (až 24 hod) ⇒ vzostup hladiny DPH ⇒ NÚ DPH verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . U nich prakticky chýba negatívne inotropný. chronotropného účinku Non – dihydropyridíny: verapamil: . Využíva sa ako antiarytmikum. nitrendipin.blokátor – potenciácia neg. ktorá sa prejavuje výraznejším koronarodilatačným a periférnym vazodilatačným účinkom. frekvenciu a AV vedenie . Nevýhodou bežných liekových foriem je krátky polčas (2 – 3 hod. nikardipin: . Zníženie periférnej cievnej rezistencie vyvoláva obvykle mierny vzostup srdcového výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie. Spomaľuje sínusový rytmus a znižuje rýchlosť vedenia v prevodovom systéme. Vo vyšších dávkach môže vyvolať AV – blok.interakcia s fibrátmi. bolesti hlavy spôsobené vazodilatáciou.verapamil + β . statínmi (lova-. Tieto vlastnosti môžu nepriazniivo ovplyvniť prognózu chorých s akútnymi a chronickými formami ICHS ⇒ NÚ: reflexná tachykardia. ⇒ zvýšenie hladín týchto liečiv . v ktorých sa nepriaznivo uplatňujú katecholamíny – zvýšená aktivita sympatiku.formách) a ako alternatíva βblokátorov v sekundárnej prevencii po infarkte myokardu a k prevencii restenózy po angioplastike. že nezvyšujú plazmatické koncentrácie lipidov a glycidov 124 . isradipin.pôsobí prednostne na myokard. chronotropný a dromotropný účinok .interakcia s imidazolovými antimykotikami . Znižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol. antihistaminikami.pôsobí vazodilatačne – uplatňuje sa najmä u buniek hladkej svaloviny ciev.má arteriodilatačné pôsobenie a spomaluje AV – prevod.

časť sa vylučuje bez zmeny .a N-demetylácia ⇒ deacetyl-N-monodemetyl-diltiazem. na ktorú je spojovacím reťazcom rôzneho charakteru naviazaný bázický dusík.Rozdelenie blokátorov Ca vstupu podľa chemického zloženia: 1) fenylalkylamíny: . prednostne na strane fenethylu.so svojimi dvoma chirálnymi uhlíkmi (C2 a C3) vytvára 4 stereoizoméry. -metabolizmus: . . čiastočne O – a N – demetylácia. Určité možnosti dáva iba obmena acetoskupiny na C3. aralkyl) O CH3 OCH3 CH H3 C CH3 CH3 O CH3 O CN CH2 CH2 N CH2 CH2 CH2 CH3 X .časť sa vylučuje nezmenená biliárne alebo močom . aktivitu neruší náhrada izopropylu dlhším alkylom alebo ak je spolu s kyanonoskupinou nahradený cyklom. Aktivita je viazaná na štruktúru diltiazemu.metabolizmus: .oxidatívna dealkylácia za rozšiepenia väzieb medzi dusíkom a uhlíkmi spojovacích reťazcov. aryl. 2) benzotiazepíny: .demetylácia ⇒ N-demetyl-diltiazem a de-acetyl-diltiazem –deacetylácia resp. O. deacetyl-O-demetyldiltiazem a deacetyl-N.verapamil (X=H) . O-di-demetyldiltiazem 3) dihydropyridíny 125 . kde môže byť voľná hydroxyskupina (deacetyldiltiazem je účinný metabolit) alebo môže byť esterifikovaná inými skupinami.galopamil (X=OCH3) lipofilná časť( tvorená arylom). Ostatné izoméry sú len slabými koronárnymi vazodilatanciami.diltiazem S OCOCH3 N O CH2CH2N(CH3) 2 OCH3 . Pre zachovanie aktivity je dôležitá dimetylaminoetylskupina v polohe 5 (jej odstránenie alebo kvarternizácia účinok ruší).pre zachovanie aktivity je nutný tetrasubstituovaný benzylový uhlík. ( N-demetylverapamil má asi 20% antiarytmickej aktivity). z nich ako liečivo sa používa (+) –cis –forma. ktorý je substituovaný lipofilitu zvyšujúcim radikálom (alkyl.

felodipin…) d) aktivitu zvušuje prítomnosť fenylu v polohe 4.VŠÚ: .oxidácia na pyridínový NO2 metabolit. štiepenie éterickej väzby. Cl.metabolizmus: .esterifikácia jednotlivých karboxy-skupín rozdielnymi alkoholmi pozitívne ovplyvňuje účinok (amlodipin. CF3. parciálna hydrolýza esterovej väzby a oxidácia jednej z metylskupín H3 C H3 COOC H N NITRENDIPÍN CH3 COO-CH2CH3 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 Cl NO 2 H N H3 C CH3 COOCH(CH3) 2 N O N Cl H3COOC 126 . ktorý sa ďalej hydrolyzuje na monokarboxyzlúčeninu a po oxidácii metylovej skupiny na primárny alkohol cyklizuje na laktón CH3 CH3OCH2CH2OCO NIMODIPIN H N CH3 COOCH CH3 CH3 .CH3) e) možnosti modifikácie alkoholických častí na esterových väzbách ⇒ spravidla sa zvyšuje aktivita (nisoldipin – ako vazodilatans) alebo dochádza k posune aktivity smerom k antihypertenzívnemu účinku (nitrendipin. m.aktivita je viazaná na: a) nesubstituovaný dihydropyridínový N b) prítomnosť dvoch alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6 c) prítomnosť esterových skupín v polohách 3 a 5. ktorý môže byť substituovaný v o. felodipin) alebo cerebrálne vazodilatačnému pôsobeniu (nimodipin) CH3 CH3OCO NIFEDIPIN H N CH3 COOCH3 NO2 .polohe elektronegatívnym substituentom (NO2 .metabolizmus: -oxidácia na neúčinný pyridínový metabolit.

kyslé .(Glaucum falvum.FELODIPÍN ISRADIPÍN H N H3 C H3 COOC O NH2 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 COO-C(CH3) 3 COO-CH2CH3 Cl AMLODIPÍN LACIDIPÍN Rastlinné antitusiká -látky ovplyvňujúce kašeľ centrálnym mechanizmom . Papaveraceae – tebaín.s vodou tvoria vysoko viskózne koloidné systémy.neutrálne .drogy s obsahom slizov Slizy: .noskapín: .z drog ich možno extrahovať vodou 127 . Papaver somniferum. ktoré nie sú lepivé .polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín.opium do 10% . Papaveraceae – 1.látky ovplyvňujúce kašeľ periférnym mechanizmom (mucilaginóza) . kodeín) .(Opium. môžu ich tvoriť aj samé urónové kyseliny .kodeín: .glaucín: .nie je návykový .znižujú dráždivosť sliznice hltanu .uľahčujú vykašliavanie .5% kodeínu Papaver bracteatum. Papaveraceae – 2% glaucínu) .podľa reakcie sa delia na: .

preto môžu vystupovať ako ochranné látky .tvoria v rastlinnách hydrofilné koloidy a v pletivách sa lokalizujú podľa miesta biogenézy – intracelulárne ( kys.membránové (Lichen islandicus.obsahové – tvoria bunkový obsah (tuber salep – usušená hľuza z rozličných druhov čeľade Orchidaceae) . algínová – droga Laminaria) .z chemického hľadiska sa delia: . radix althaeae .emulgátory. Malvaceae) do 10% slizu Folium foenugraeci (Trigonella foenum graecum. Semen foenugraeci. tvoria zložku tabliet na zvýšenie ich rozpadavosti. Orchidaceae) obsahuje polysacharid z manózy a glukózy Radix (Folium) althaeae (Althaea officinalis. ako hydrofilné masťové základy Tuber salep (Orchis. glukurónová 128 . Malva mauritiana.pre svoju veľkú molekulu sa nemôžu vstrebávať pokožkou a sliznicami ⇒ iba lokálny účinok . najmä gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest .použitie: .5 – 10% slizu – galakturomanány.xylóza.homopolysacharidy – sú veľmi zriedkavé a zložené z rovnakých sacharidov . arabinóza Folium plantaginis (Plantago lanceolata.ako ochranné prostriedky proti dráždeniu pokožky a slizníc (protektíva). Malvaceae) – ČSL 4 obsahuje: . glukóza.galenika: . glukány.pre rastlinu sú to zväčša látky ochranné.heteropolysacharidy – rozličné sacharidy a častý podiel urónových kyselín . rezervné alebo viažúce zásoby vody . čím pôsobia antidiaroicky . galaktóza.vehikulum dráždivých a kyslých liečiv na sliznice a pokožku. v črevách tlmia peristaltiku.mnohé slizy sa neatakujú tráviacimi enzýmami. príp. arabinogalaktany Folium (Flos) malvae (Malva sylvestris.pri napúčaní drog pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH .. Plantaginaceae) -obsahuje sliz: . arabinóza. Fabaceae) obsahuje sliz tvorený galaktózou a manózou 20 – 40% Folium farfareae (Tussilago farfara. kys. Asteraceae) – ČSL 4 obsahuje 7% slizu – fruktóza.

v priebehu ktorého do istej miery dochádza k odstráneniu vnímania bolesti a myorelaxácii. 129 . Farmakológia Sú to látky. galakturónová .. chémie narkóza = celková anestézia. úvod do celkovej anestézy. Linaceae) . Parmeliaceae) – ČSL 4 obsahuje: . – kys. galakturónová. ale je to staré skriptum). kys. cetrarová (antibakteriálne účinky) Semen lini (Linum usitatissimum.plyglukány – lichenín . Celková anestézia je reverzibilný stav bezvedomia. Narkóza je ale stav bezvedomia.lišajníkové kys. izolichenín .obsahuje sliz: . zabezpečenie svalovej relaxácie a riadenie hĺbky celkovej anestézy. zámerne vyvolaný za účelom operačného výkonu pri čo najnižšom riziku poškodenia pacienta.Extractum plantaginis fluidum Lichen islandicus (Cetraria islandica.galaktóza. často ireverzibilný (bez poskytnutia pomoci). Je spojená s komplexnou starostlivosťou o pacienta ako je predanestetická príprava.galaktóza. spôsobený toxickým pôsobením centrálne tlmivých látok (liekov). ktoré navodzujú reverzibilný stav bezvedomia. ramnóza CELKOVÉ A N E S T E T I K Á (N01A) 1. kys. (podľa farm. arabinóza. usnová.

rozšírené zrenice. ktoré možno pozorovať pri podaní éteru. alebo ľahko zvýšeným svalovým tonusom a bronchodilatáciou.Celková anestéza zahŕňa : 1. 1. je znížená citlivosť na bolesť. podaním analgetík a periférnych myorelaxancií Malígna hypertermia je život ohrozujúca situácia. sú možné malé chirurgické zákroky. podanie krátkodobo pôsobiaceho periférneho myorelaxancia (suxametónium) čo uľahčí intubáciu pacienta 3. nepokoj. Štádium – chirurgické Prichádza upokojenie. Celkovú anestéziu možno popísať vo viacerých štádiách. Celková anestézia je doprevádzaná analgéziou. Štádium – excitačné Nastáva strata vedomia. thiopental) 2. tachypnoe. riziko vracania a aspirácie zvratkov). zvýšený svalový tonus a reflexná dráždivosť (hyperreflexia. v tomto štádiu sa robia chirurgické zákroky. indukciu krátkodobo účinným vnútrožilovým prípravkom (napr. Niektoré arylcykloalkylamíny vyvolávajú stav skľudnenia. je normálna veľkosť zreníc. súvisí s rozpustnosťou v tukoch (je veľmi dobrá). Medzi teórie o ich pôsobení patrí : 130 . Látky vyvolávajúce disociačnú anestézu sa používajú pri traumách a iných stavoch určených na neodkladnú lekársku pomoc. pôsobia až pri relatívne vysokých koncentráciách. zlyhanie obehu až smrť. halucinogénnym pôsobením pri prebúdzaní. vtedy sa podáva dantrolen a pacient sa ochladzuje. nemajú špecifických antagonistov a majú rozličnú chemickú štruktúru. imobility. kombinujú sa podáva sa premedikácia. amnézie a analgézie = DISOCIAČNÁ (DISOCIATÍVNA) CELKOVÁ ANESTÉZIA na disociáciu analgetického účinku a straty vedomia. pretože nastáva zástava dýchania. 4. je zachovaný korneálny reflex. Mechanizmus účinku celkových anestetík (niekde sa toto vzťahuje len na inhalačné) je nešpecifický (neovplyvňujú špecifické receptory). Štádium – paralytické Toto by nemalo nastať. 3. činnosti srdca. dusný v kombinácii s kyslíkom) 4. udržanie bezvedomia v priebehu operačného zákroku inhalačným anestetikom (halotan alebo ox. myorelaxácia. pravidelné dýchanie. Používa sa ketamín – racemická zmes izomérov fencyklidinu a cyklohexamínu. hypermotilita. pohyb očí.v. nie je korneálny reflex. prehĺbenie analgézie a svalovej relaxácie i. ktorá vzniká hlavne po halogenovaných CA a hlavne pri ich kombinácii so suxametóniom. 2. ale vyvoláva ho jediná látka. je to stav podobný neuroleptanalgézii. Štádium – preanestetické / analgetické Vedomie je zachované. normálnym. dnešné anestetiká pôsobia rýchlejšie.

sevofluran 2. ovpl. M. INHALAČNÉ – Plynné – oxid dusný . izofluran. že sa podávajú v zmesi s inými plynmi. zvyšuje sa tlak v alveole. Celkové anestetiká delíme podľa spôsobu podania na : 1. ktorý je priamo úmerný objemovému podielu (koncentrácii) CA v zmesi. Inhalačné Ich princíp účinku spočíva v tom. tým je CA účinnejšie). tým viac ho treba na dosiahnutie rovnováhy medzi tlakom v krvi a vo vdychovanej zmesi. ktoré ovplyvňujú rýchlosť nástupu účinku inhalačných CA sú: 1. čím je CA lepšie rozpustné v krvi. INTRAVENÓZNE – thiopental. tým sa dosiahne určitý tlak CA v alveole. Tak isto sa ustaľuje rovnováha pri prechode CA z krvi do mozgu (rovnováha s tlakom v krvi a v alveole). je minimálna alveolárna koncentrácia MAC (vyjadruje účinnosť CA čím je nižšia. teda tým je pomalší nástup účinku CA. éter k/p = 15 – pomalý nástup a odoznenie 131 .Prchavé – halotan. tlaku CA v krvi. etomidát. c) Kombinácia nešpecifckého fyz. Proteínová teória – väzba na hydrofóbnu doménu molekuly bielkoviny v membráne. Rýchlosť dosiahnutia takého parc. pretože niektoré CA klatráty netvoria a kvôli ďalším poznatkom). enfluran. Celkové anestetiká možno podávať inhalačne. intramuskulárne a rektálne. pri ktorej u 50% pacientov vzniká celková anestézia. v krvi a v mozgu a nastupuje celková anestézia. Pľúcna ventilácia a prekrvenie pľúc 2. propofol. Ako sa zvyšuje tlak CA vo vdychovanej zmesi. ketamín 1.-chem. uvoľňovanie stimulačných a inhibičných neuromediátorov.Lipidová teória – membrány stabilizujúci účinok. nešpecifická inhibícia otvárania Na kanálov ako následok objemovej rozpínavosti biologickej membrány (Overton-Meyer). bola vyvrátená. ktorý bude v rovnováhe s alveolárnym parc. podľa farm. citlivosť postsynaptických receptorov pre neuromediátory a iniciáciu akčného potenciálu na acetylcholínových receptoroch. fluidizácia (stekucovanie) membrány. koncentrácie cAMP a cGMP. Alveolárna koncentrácia. intravenózne. rozoznávame lipidovú teóriu (založená na tom. tlakom (záleží na koeficiente rozpustnosti CA v rvi – koeficient krv/plyn k/p. Nastáva prechod CA z vdychovanej zmesi do krvi dovtedy. Chémie zahŕňa : a) Nešpecifcké pôsobenie – založené na zmenách vyvolaných na základe fyzikálnych a chemických vlastností anestetík. Faktory. že sila účinku je v priamom vzťahu k rozďeľovaciemu koeficientu olej/voda) a klatrátovú teóriu (založená na účinku anestetika vo vodnej fáze a vzniku tzv. desfluran. klatrátov. b) Špecifické pôsobenie – na receptorovej úrovni (ovplyvnenie sodíkových kanálov a pasívny prechod iónov do nervových buniek. kým sa dosiahne rovnováha parciálneho tlaku CA v krvi s tlakom CA vo vdychovanej zmesi (alveole). metohexital. napr.Ú. účinku (interakcia anestetika s hydrofóbnymi miestami bunkových membrán) a špecifického biochemického účinku (väzba na receptory).

pri hypoxii pečene z neho vznikajú hepatotoxické metabolity (jedna z možných teórií hovorí o uvoľňovaní fluóru.zmeny EEG (elektroencefalogram) „epileptic-like activity“ . ktorý sa viaže na fosfolipidy a môže vyvolať až nekrózu pečene.tlmivý vplyv ( zníženie alveolárnej ventilácie a útlm ventilačnej odpovede na hypoxiu).niekedy zmiernený sympatomimetickými vlastnosťami – ox.ich výhodami sú .lepšia svalová relaxácia . zdravé cievy sú dilatovné a chorým ešte berie kysklík) 132 . dilatuje bronchy. často ako nosný plyn) . je výbušný .jeho nevýhodou je. izofluran dilatuje koronárne cievy (steal effect u ICHS.chýbanie senzibilizácie na katecholamíny . že sú drahšie a desfluran mierne dráždi dýchacie cesty. že senzibilizuje na endogénne katecholamíny. MAC>100%) Halotan (Narcotan) .často priamo depresívny vplyv na srdce .3-dichlor-2-butén) Medzi moderné CA patria – enfluran. spôsobuje útlm srdcovej frekvencie (a tým aj útlm TK).nevýhody – viac tlmí vedomie ako bolesť (preto + opiáty a ox.vazodilatačná hypotenzia – izoflurán Centrálny nervový systém . má silný analgetický úč. že má slabý anestetický úč. vyvoláva slabú myorelexáciu (preto + myorelaxanciá).halotan . desfluran. (nevyvoláme ním anestézu. enfluran spôsobuje zmeny na EEG (je KI u epileptikov).ich nevýhodou je. kyslíka a tepla = hexafluor-2.potenciálna hepatotoxicita – halotan (pri hypoxii pečene vznikajú reaktívne metabolity halotanu) Oxid dusný (rajský plyn. dusný. alebo je toxicita spôsobená znečisteninou. rýchlo odoznie.medzi jeho výhody patrí.5 – rýchly nástup a odoznenie Pri podaní inhalačných CA možno pozorovať vplyv na organizmus: Dýchací systém .enflurán Parenchymatózne orgány .. Kardiovaskulárny systém . ktorá vzniká v prítomnosti medi.senzibilizácia myokardu na vznik arytmií aj po endogénnych katecholamínoch . že je bez zápachu.čoraz menší metabolizovaný podiel .má rýchly nástup úč. nie je výbušný.lepšia analgézia . dusný). silný úč.výhody .3 – rýchlejší nástup a odoznenie oxid dusný k/p = 0.je najpoužívanejšie CA. izofluran. negatívne inotropný efekt hlavne halotan a enfluran . nedráždi dýchacie cesty . pri dlhodobej anestézii sa kumuluje v tukoch .treba dať pozor na to.) .nižší koeficient k/p (rýchlejší úč. sevofluran . má rýchly nástup účinku.. je takmer netoxický .halotan k/p = 2.

.Ú.spôsobuje disociačnú anamnézu.jeho nevýhodou sú nepríjemné psychické pocity pri prebúdzaní Obsolentné celkové anestetiká 1. nemajú závažné N. Chloroform – tiež spôsobuje depresiu dychu a hepatotoxicitu 5.sú kontraindikované pri astme.2. 4. alebo i. v mozgu dosahujú účinné koncentrácie už za 30 sekúnd . že nemajú analgetický úč. patrí výrazný útlm dychu. 6. propofol . používajú sa ako úvod do celkovej anestézie v kombinácii s inhalačnými CA.prebudenie z anestézie je dôsledkom ich redistribúcie z mozgu do periférie. nesenzibilizuje na katecholamíny . laryngospazmus a lokálne dráždenie pri paravenóznom podaní . a trvá 15-20 min.Ú. somatickú analgéziu.sú veľmi lipofilné – rýchly nástup úč. Samostatne sa používajú len na krátkodobé zákroky.špecificky blokuje NMDA receptory pre glutamát.podáva sa i.sú ultrakrátko pôsobiace. používa sa aj ako rozpúšťadlo 2.medzi ich N. hepatotoxicitu a senzibilizáciu na katecholamíny 4. 2.ich výhodou je rýchly úvod (30 sek. nespôsobuje kardiodepresiu (má stimulačné účinky). úč. Intravenózne Tieto majú rýchly nástup a krátke trvanie. 7.v.m. špecifiky inhibujú chloridový kanál GABAA komplexu (hyperpolarizácia) . rýchly úvod a rýchle vyvedenie z anestézie dobrá a rýchla ovládateľnosť hĺbky anestézie dostatočná analgézia potlačenie vegetatívnych reflexov dostatočná svalová relaxácia neprítomnosť nežiadúcich a toxických účinkov prijateľná cena 133 .). hypotenzii a srdcovej insuficiencii Etomidát. inhibuje excitačné procesy . hlavne do tuku. 3. .) aj odoznenie (5-10 min.patria medzi modernejšie . Metoxyflurán – je hepato a nefro – toxický 3.používajú sa na úvod do celkovej anestézie . Barbituráty – tiopental a metohexital .nevýhodou je. Cyklopropán – stimuluje sympatikus – maskovanie efektu krvných strát – po skončení anestézie cyklopropánový šok – rýchly pokles KT Ideálne CA by malo mať vlastnosti : 1. možno ho použiť v poľných podmienkach. 5.. Trichlóretylén – spôsobuje výrazný útlm dychu. Éter – vyznačuje sa výbušnosťou a silným excitačným štádiom. nastupuje za 1-3 min. Ketamín . kde sa kumulujú .

Halogénuhľovodíky VŠÚ : a) halogenáciou nižších alifatických uhľovodíkov sa narkotický účinok zvyšuje (etylchlorid). aj alicyklické uhľovodíky (cykloalkány) Etylén. tie však zvyšujú aj reaktivitu. anxiolytík. preto je vhodný pri KVS poruchách a v starobe. A rastie od alkánov k alkínom c) substitúcia hydrofilnými skupinami (–OH –COOH) aktivitu znižuje i ruší. alfentanil) + neuroleptikum zo skupiny butyrofenónov (droperidol). až vyššie koncentrácie zo vzduchom vyvolávajú miernu narkózu. hélium Oxid dusný . a.-chem. neuroleptík a anticholinergík (atropín).Inhalačné Patria sem plyny a nízko-prchavé kvapaliny.slabé inhalačné narkotikum. uhličitým). midazolam) o Trankvanalgézia – disociačné CA + benzodiazepínové anxiolytikum Vo veterinárnej medicíne sa tiež používajú CA. nenasýtené (alkény. podávajú sa opioidný antagonisty ako naloxon. alkíny). ak dôjde k depresii dychového centra. ktoré sú si blízke fyzikálnym charakterom a fyz. aj v kombinácii s ox. analgetík. používa sa tiež neuroleptanalgézia. Tento postup nezaťažuje srdce a obehový systém. dusík. sú to rôzne látky. 2. flunitrazepam. Uhľovodíky – narkotické vlastnosti majú nižšie alifatické nasýtené (alkány). Farmaceutická chémia 1. hlavne injekčné. sulfentanil. navodí sa tak stav ukľudnenia so zníženou mototrickou aktivitou. lorazepam. preto sa používa premedikácia pred anestéziou pomocou myorelaxancií. substitúcia lipofilnými skupinami (halogény) aktivitu zvyšuje c. ale aj toxicita (chloroform) 134 . potlačením strachu a analgézia. sedatív. Je KI pri nemožnosti robiť umelú pľúcnu ventiláciu a pri astme. Anorganické plyny ako pomocné plyny sa používajú – kyslík (na prehĺbenie anestézy. k prehĺbeniu dáme éter b. vlastnosťami. Špeciálne postupy v anesteziológii o Neuroleptanalgézia – opioidné analgetikum (fentanyl. o Neuroleptanestézia – opiát + neuroleptikum + inhalačné CA o Ataralgázia – opiát + benzodiazepínové anxiolytikum (diazepam.Ani jedno ich nespĺňa. Cyklopropán .zo vzduchom explozívne zmesi VŠÚ : a) v homologickom rade alifatických uhľovodíkov stúpa účinok k heptánu potom klesá pre znižujúcu sa rozpustnosť b) účinok zvyšuje prítomnosť násobných väzieb.

Br – halotan. v akútnom prípade analeptikum (bemegrid). terfluran) f) násobná väzba zvyšuje reaktivitu a účinok súčastne aj výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov (trichlóretylén) Etylchlorid CH3CH2Cl miestne zmrazovacie anestetikum vysoká toxicita tak len v malých koncentráciách na navodenie narkózy Trichloretylén CHCl=CCl2 Met – príloha. ale znížená zápalnosť a výbušnosť) Dietyléter CH3CH2-O-CH2CH3 Met – príloha.b) v rade F<Cl<Br<I vo väzbe C-X s narastajúcou vzdialenosťou klesá stálosť väzby a rastie účinok.príloha d.Injekčné Nevýhodou mnohých z nich je nízka ropustnosť vo vode. predchádza sa pomocou atropínu al. nestálosť väzby vylučuje z použitia jódové deriváty (sú reaktívne a ovplyvňujú štítnu žľazu) c) u chlóralkánov rastie aktivita i toxicita s počtom atómov chlóru optimum u derivátov metánu je u chloroformu d) u nižších monochlóralkánov rastie aktivita s rastúcim alkylom (chlórmetán-hlóretán-2chlórptopán) e) s výhodou sa kombinujú halogény v substitúcii na základnom na základnom alkáne (F. skopolamínu. používa sa aj ako analgetikum a anthelmintikum Halotan CF3-CHClBr vytvára miernu hypotóniu čo vedie k zníženiu krvácania Met . thiobutabarbtal používajú sa vo forme sodných solí HEXOBARBIT AL O CH3 C N CH3 C O C N O H O H C N C2H5 C S CH3CH2CH2CH C N CH3 O H T IOPENT AL CH3 MET OHEXIT AL O C N CH3 CHCH2 C O CH3CH2C CCH C N CH3 O H 135 . Barbituráty VŠÚ : posunutím hypnotického účinku smerom k narkotickej aktivite sa dosahuje zavedením síry v polohe 2 (thiobarbituráty) – nahradením síry za kyslík sa zvšuje lipofilita a tým aj ukladanie do lipofilných tkanív alebo N-metyláciou (N-metylbarbituráty) Nevýhodou ich podania je možný útlm dýchacieho centra. acetaldehyd a acetón. dobrá anestézia a súčasná myorelaxácia Metoxyflurán CHCl2-CF2-O-CH3 Met – príloha Enflurán CHF2-O-CF2CHClF Divinyléter CH2=CH-O-CH=CH2 Isoflurán CHF2-O-CHClCF3 2. Étery Alifatické étery sú izostérne s nižšími n-alkánmi (zámena CH2 za O) VŠÚ : a) zo zväčšujúcim sa alkylom (metyl až propyl) rastie účinok ale spomaľuje sa nástup a predlžuje sa trvanie. nesymetrické étery sú účinnejšie ako symetrické b) prítomnosť dvojitých väzieb zvyšuje účinok i reaktivitu c) výhodná halogenácia alkylových radikálov (je rovnaká A. hexobarbital Zo skupiny tiobararbiturátov – thiopental. a. Zo skupiny N. Cl.metylbarbiturátov – metohexital. preto treba použiť solubilizačné činidlo. na narkózu nesmie obsahovať peroxidy.

ale nevníma okolie ani bolesť e. Používa sa kombinácia analgetika fentanylu a neuroleptika droperidolu. Deriváty cyklohexylamínu Cl KET AMIN NHCH3 O Met – príloha.b. a preto sa tento postup používa vtedy keď treba aktívnu spoluprácu pacienta s chirurgom. kedy pacient sa zdá byť v bdelom stave. metabolizuje sa beta-oxidáciou. F COCH2CH2CH2 N DROPERIDOL N O N H C2H5CO FENT ANY L N N CH2CH2 136 .Neuroleptanalgetiká Pacient zostáva pri vedomí. c. vyvoláva určitý stav katalepsie. acetátová skupina zvyšuje rozpustnosť. Deriváty eugenolu CH OCH2CON 2 5 C2H5 OCH3 PROPANIDID CH2COO C H 3 7 Rýchly nástup účinku ale i odoznenie Met: hydrolyzovaný na neúčinnú kyselinu d. Sterolové zlúčeniny COCH2 R O R= AL FAXALON H R= OH AL FADOLON R= -O-COCH3 ALFADOL ONACET ÁT COCH2OR HO H O R= HY DROXY DION H R=-OCCH2CH2COONa HY DROXY DIONNAT RIUMSUKCINÁT Je účinnejší ako hydroxydion.CH2. nátrium-4-hydroxybutyrád) N C2H5OCO CH3 ET OMIDÁT N C H Met: hydrolyzovaný na kyselinu Nátrium-4-hydroxybutyrát HO-CH2.CH2-COONa – táto kyselina je prítomná v mozgu. 3. Zlúčeniny iných štruktúr (etomidád.

vytvárajú zrazeniny s bielkovinami.elagotaníny 2. popáleniny na malých plochách (riziko rezorbcie a poškodenie pečene) . antiflogisticky. kys. Ich hydrolýzou vzniká kys. Galotaníny sa ešte delia na 2 skupiny : 1. 2. der. v etanole a vo vode sú rozpustné (väčšinou koloidne). pôsobením kyselín a enzýmovou činnosťou pri sušení alebo skladovaní). Pri reakcii s bielkovinami sa tvoria zlúčeniny rezistentné voči proteolytickým enzýmom. fenolkarboxylovej (kys. nesacharidové estery fenolkarboxylových kyselín 137 . črevné katary (antidiaroikum) .ako antidóta pri otravách ťažkými kovmi a alkaloidmi (okrem morfínu. gingivitída.gallotaníny . atropínu. Farmakognózia Prírodné adstringenciá = Triesloviny Sú to organické polyfenoly s vysokou molekulovou hmotnosťou. príp.zápaly v ústnej dutine (stomatitída. alkaloidmi (okrem morfínu. atropínu a kokaínu) Delia sa na 1. aglutinujú erytrocyty. angína) .katechíny 1. majú sťahujúcu chuť.gastritídy. zastavujú krvácanie (hemostatiká). Používajú sa : Externe na . Tým. alebo zelenočierne).hemoroidy Interne na . galová. Pôsobia antisepticky. že zrážajú bielkoviny na povrchu slizníc vytvárajú ochranné membrány.O CH2CH2 N N N CH3CH2CO N CH2OCH3 N CH2CH3 N Met: oxidatívna N-desalkylácia O-desmetylácia ALFENT ANIL 3.Hydrolyzovateľné Glykozidy. polyestery kys. Státim sa oxidujú a kondenzujú na neúčinné flobafény (vo vode nerozpustné a fyziologicky neúčinné trieslovinové červene – tvoria sa aj dlhším zahrievaním s vodou. Hydrolyzovateľné (pyrogalové) . Tlmia dráždenie nervových zakončení (lokálne anestetiká) a zamedzujú rezorbcii toxínov a prenikaniu infekcií.rany. omrzliny. Medzi triesloviny sa zaraďujú organické látky rastlinného pôvodu. k nim patria galotaníny a ich kondenzačné produkty – elagotaníny. elagová a cukry. galovej – depsidy. estery cukrov s kyselinou gallovou a jej depsidami (jej deriváty). čo je základ ich účinku na živé tkanivá – adstringentný účinok. ktoré sa používajú na výrobu usne zo zvieracej kože trieslením (väzba fenolových skupín trieslovín s amino skupinami polypeptidových reťazcov molekúl bielkovín). kokaínu) a ťažkými kovmi (so Fe tmavomodré. galová a elagová) a sacharidov. Kondezované (pyrokatechínové) .

Hamamelidaceae (SL 1) Obsahuje 3 % hamamelitanínu. – hemostatikum. Acidum tannicum. Rosaceae Má 8-14% galotanínov. – adstringens. kde hmyz podobný ose nakladie do púčikov vajíčka. hexahydroxydifénová – takto sa viaže pri nesacharidových esteroch) Gallae – dubienky. antidiaroikum (TORMENTAN sp. citrónovú P.Rubus fruticosus (ostružina). medzi ktorými je dusík). proti hemoroidom (AVIRIL H – masť) Juglandis folium – Juglans regia (orech vlašský). k. slnečnému žiareniu. . omrzlinám. – adstringens. – externé a inetrné adstringens. pretože potom klesá obsah trieslovín. alebo –C-C.väzbou (kys. Rosaceae Má 6-10% elagotanínov P. popáleninám. Rosaceae (SL 1) Má 6-8% galotanínov P. mierne spazmolytikum 2. Rosaceae Je v ňom 17% galotanínov. neštiepia sa minerálnymi kyselinami. Hamamelidis folium – Hamamelis virginiana. Fagaceae (ČSL 4) Dubienky sú patologický novotvar na konárikoch stromov. vyrába sa Tinctura gallarum ako adstringens . Quercus infectoria (dub hálkový). používa sa proti hnačke. elagová. Dubienky treba zbierať ešte kým tam sú. ako antidótum. 5% saponínov a flavonoidy P.externé adstringens Sanguisorbaea radix – Sanguisorba officinalis (krvavaec lekársky). ktoré tento novotvar potom prepichnú a uletia. Taninum . v ktorj je juglán spôsobujúci hnedé zafarbenie kože (pretože polymerizuje ne hnedé a čierne pigmenty) P. ale reagujú za vzniku hnedočervených kondenzačných produktov. ich štruktúra je odvodená od prekurzorov flavonoidného typu. pôsobí ako adstringens. z ktorých vznikajú polykondenzáciou. Juglandaceae Obsahuje 3% elagotanínov a silicu. tie sa vyvíjajú na larvy až dospelé jedince. Rosaceae Ako ostružina Alchemillae herba – Alchemilla xantochlora. antidiaroikum Rubi Idaei folium – Rubus idaeus (malina). m – digálová – benzénové jadrá sú viazané navzájom cez kyslíky. galovej sa viažu dvoma spôsobmi – depsidovou väzbou (kys. Kondenzované Nehydrolyzovateľné. 40-70 % trieslovín tu tvoria galotaníny. (ČSL 4) Je to trieslovina (tanín) získaná extrakciou z dubienok. hemostatikum.Molekuly kys.) Rubi fruticosi folium . antidiaroikum Anserinae herba – Potentilla anserina (nátržník husí). Chemicky ide o flavanoly pospájané 138 .

Tinctura tormentillae P. – interné adstringens.2% silice P. alagotaníny. na kloktanie Agrimoniae herba – Agrimonia eupatoria (repík lekársky). proti hemoroidom (HEMORAL sp. Fagaceae Obsahuje 12% katechínov..) Rataniae radix – Krameria triandra. hemoroidy (HEMORAL sp. – náhrada za kramériu. Rosaceae (SL 1) Je tu 20% katechínových trieslovín. – rany. Kalorimetrické (ČSL 4) – na základe reakcie s kys. wolfrámovou v alkalickom prostredí vzniká wolfrámová modrá Stanovenie : Používajú sa metódy adsorbčné. gingivitídy. dusičnanom strieborným. Vacciniaceae Má 3-10% trieslovín P. zápaly GIT )SALVAT THÉ sp. ktoré sú do 6mol flavanolu rozpustné vo vode. Q. s kys. ak sú viaceré.).–C-C.). náhrada za pravý čaj Dôkaz a stanovenie trieslovín v drogách Dôkaz : Reakcie zrážacie – so želatínou. – adstrigens.. Krameriaceae (SL 1) Má 10-20% katechínových trieslovín.) Fragariae folium – Fragaria vesca (jahoda). Quercus cortex – Quercus robur. fosomolybdénwolfrámovou (FolinCiocalteaenovo činidlo) Titračné – titrácia s manganistanom draselným v kyslom prostredí 139 . gingivitída (STOMATOSAN tct. kolorimetrické. Rosaceae Obsahuje 8% trieslovín. nefelometrické i biologické. octanom olovnatým. Metóda kožného prášku sa používa v garbiarstve. Reakcie farebné – s chloridom železitým – galotaníny modrý rozok a katechíny zelený. flavonoidy (kvercitín). 0. Polygonaceae Má 15-20% katechínových trieslovín P. – externé adstringens. oxidačné. antidiaroikum (TORMENTAN sp. – externé adstringens. tinctura ratanhiae P. dichrómanom didraselným. angíny Tormentillae radix – Potentilla erecta. diuretikum. – externé adstringens. stomatitídy. Myrtylli fructus – Vaccinium myrtyllus (čučoriedka).) Bistortae radix – Polygonum bistorta (stavikrv hadovníkový).). omrzliny (STOMARAN sp. flavonoidy P. vznikajú nerozpustné flobafény. síranom meďnatým . Rosaceae P. antidiaroikum (TORMENTAN sp. sessilis.).väzbami. gravimetrické. paradontitída.

jako antiarytmikum převážně ke snížení komorové frekvence supraventrikulárních tachyarytmií a konečně v retardované lékové formě jako antihypertenzivum. bikonvexní.2 mm. bikonvexní. Působí dilataci v koronárním řečišti a má též negativně inotropní účinek. příbalová informace. flm. Abbott GmbH und Co. potahované tablety o průměru 7. a zpomaluje vedení vzruchu v srdci.propofol 13/629/70-C 13/0715/92-S/C 13/0715/92-S Rp. papírová skládačka. Antiarytmikum. ale i do srdečního vodivého systému.4 mikrogramů/ml aktivní látky. až III. potahované tablety o průměru 10 mm. bílé. zejména buněk SA i AV uzlu. V dlouhodobém podávání dochází k vysycení enzymatické kapacity v játrech a zvýšení biologické PP: DO: B: IS: CH: FÚ: 140 . 80 mg: kulaté. Snižuje rychlost spontánní depolarizace i trvání kalcium dependentních akčních potenciálů. biologický poločas je 3-7 hodin. Celullosum microcristallinum. ISOPTIN 40 mg por. ale v důsledku vysokého účinku prvého průchodu játry je biologická dostupnost nižší. který byl původně uveden na trh jako koronární a periferní vazodilatans. Omezuje vstup kalcia do buněk hladkého svalstva cév. T – množstvo tanínu Prípravky : Narkotan . na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80. bílé. Pro tyto své účinky je indikován k prevenci anginózních záchvatů u stabilní ischemické choroby srdeční. trvání účinku s vysokou variabilitou 1. blokátor kalciového kanálu. flm. Talcum. Tím vyvolává vazodilataci. na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou. ISOPTIN 80 mg por. Natrii laurilsulfas.01%) stabilizatum (halotan stabilizovaný tymolom) Diprivan . Ludwigshafen. 20. Magnesii stearas.100/D A – adstringentná hodnota. asi 25-35%.Biologické – založené na schopnosti aglutinovať bielkoviny. Ve větších dávkách může vyvolat AV blok II. do myocytů. Hypromellosum 2910. Resorpce z gastrointestinálního traktu je asi 90%. Titanii dioxidum. Wiesbaden. s vysokou interindividuální variabilitou. Verapamil je prvním studovaným blokátorem kalciového kanálu. zejména koronárního řečiště.KG.halotanum thymolo (0. Verapamili hydrochloridum 40 mg nebo 80 mg v 1 potahované tabletě. ostatní intervaly nemění.5-10 hod. Macrogolum 6000. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. V EKG prodlužuje interval P-Q. tbl. Léčebné hladiny činí asi 0. Silica colloidalis anhydrica. Vazba na bílkoviny plazmy je vysoká.KG. na jedné straně vyraženo 40. antihypertenzivum. cca 90%. jako u všech antagonistů kalcia. SRN. počíta sa adstringentná hodnota – koľko g tanínu pripadá na 100g drogy vzhľadom na jeho fyziologický účinok A=T. jen z 25% močí. 50 a 100 potahovaných tablet. PVC/Al blistr. SRN. Carmellosum natricum. D – množstvo drogy. Lék je ze 3/4 vylučován stolicí. tbl. na druhé straně znak firmy. V: DR: S: PL: Abbott GmbH und Co. Prodlužuje interval A-H a snižuje frekvenci sinusového uzlu.2-0. U nemocných s vážnou poruchou jaterních funkcí může dojít při opakovaném podání k opožděnému vylučování a kumulaci léku v organismu. stupně. 40 mg: kulaté.

a III. onemocnění postihující neuromuskulární přenos (myasthenia gravis. bez kousání nebo cucání.v. kardiogenní šok. syndrom Eaton-Lambert. Léčba srdečních arytmií: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie. Při podávání v 3. negativně inotropnímu účinku i zhoršení vedení vzruchu v srdci. cyklosporinu a theofylinu v séru. chinidinu. Při současném léčení digoxinem dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu. Dospělí a mladiství s t. Přecitlivělost na složky přípravku. od 6 do 14 let: 40-120 mg 2-3krát denně (maximální denní dávka do 360 mg). která může být problémem zejména u starších nemocných. Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg (krátkodobě je možné tuto dávku překročit). Verapamil se nemá užívat v 1. Při současném podání spolu s vazoaktivními léky. např. Účinek se po perorálním podání dostavuje asi za 2 hodiny a vrcholí za 5 hodin. kontraindikován u nemocných léčených betalytiky. Zejména při zahájení terapie nebo při zvýšení dávek se mohou projevit známky špatné koordinace. Z laboratorních příznaků byly pozorovány zvýšení transamináz i alkalické fosfatázy jako známek poškození jater při přecitlivělosti. Většina nežádoucích účinků vyplývá z farmakodynamických účinků zejména při vyšším dávkování: jsou to pocity horka. hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mmHg). dále nauzea. pokročilá Duchenova muskulární dystrofie). bradykardie (pod 50/min. nejsou-li indikovány beta blokátory. těžká porucha funkce jater.dostupnosti téměř na dvojnásobek. mladiství a děti od 3 let. nestabilní angina pectoris. a III. návaly. hypotenze. především zácpa. a naopak je verapamil i. a to zejména při požití alkoholu. a 2. nad 50 kg: 40-80 mg (1-2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg) 3-4krát denně. který nemá většinou klinický význam. výrazný pokles krevního tlaku. které negativně ovlivní schopnost nemocných v silničním provozu nebo při ovládání strojů. Ojediněle jsou pozorovány poruchy gastrointestinální. 1 tableta Isoptin 40 mg 2-3krát denně). Verapamil se v perorálním podání dobře snáší. přednostně při jídle nebo krátce po něm. stupně. Při známkách digitalisové toxicity je třeba snížit dávky digitalisu.hm. Přípravek nesmí být podáván pacientům s infarktem myokardu s ischemickou chorobou srdeční do 7 dnů po srdečním infarktu. flutter a fibrilace síní při současně přítomném preexcitačním syndromu. Léčba hypertenze. s dostatečným množstvím tekutiny. syndrom chorého sinu (bradykardicko-tachykardický syndrom). Přípravek mohou užívat dospělí. Tablety se polykají celé. antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. a to zejména prodloužením biologického poločasu. KI: SU: NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: 141 . fibrilace a/nebo flutter síní se zrychlením AV převodu (kromě WPW syndromu). Nemocný by na tuto skutečnost měl být upozorněn. Vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě a dosažení rovnovážného stavu po delší době podávání je třeba dávku určovat s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného. U následujících stavů je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta: AV blok I. Z kardiovaskulárních účinků je to AV blok II. Děti (pouze u poruch srdečního rytmu): 3-6 let: 40 mg 2-3krát denně (80-120 mg za 24 hod). stupně. angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdečního selhání. I: Léčba ischemické choroby srdeční: chronická stabilní angina pectoris. bradykardie. AV-blok II. trimestru těhotenství ani v období kojení. sinoatriální blok až asystolie a zhoršení příznaků srdeční slabosti. Průměrná denní dávka pro všechny indikace je 240-360 mg. beta-blokátory. komplikovaný akutní infarkt myokardu (bradykardie.). levostranná insuficience). U nemocných léčených verapamilem by se neměla podávat intravenózně antiarytmika. SA blok. U pacientů s poruchou funkce jater by léčba měla být zahájena nízkými úvodními dávkami (např. vazospastická angina pectoris. Verapamil může zvyšovat hladiny prazosinu. stupně. trimestru těhotenství by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení rizika a přínosu léčby. WPW-syndrom (zde je riziko vyvolání komorové tachykardie).

vytváranie sekundárnych nádorov (metastázy). na okolité orgány pôsobia tlakom. neinfiltrujú. mikroskopicky je podobný tkanivu z ktorého vznikol. CSc. MUDr. prerastanie do zdravých tkanív (invazivita). tkanivo). tkanivo). neprestupujú do ciev – nemetastazujú. 2003/12/05 CYTOSTATIKÁ ( L) Cytostatiká (antineoplastiká) – látky. ktoré rozličnými mechanizmami zastavujú rast nádorových buniek. lipóm (tuk.7. strata bunkovej funkcie (anaplázia). doplněno dle SPC. po chirurgickom odstránení nerecidivujú. Základné pojmy: -remisia = zastavenie rastu nádoru -eradikácia = zlikvidovanie prítomných nádorových buniek -relaps = opakované objavenie sa nádorového rastu Rozlišujú sa nádory: a) benígne – pomaly rastú. 1..PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 60 Žádné zvláštní požadavky. Patria sem: fibróm (väzivo). Nádorové ochorenie = výsledok neregulovaného tkanivového rastu autonómnej povahy. Používajú sa spolu s ďalšími terapeutickými postupmi k liečbe nádorových ochorení..1999 [1203 HN] Uhlíř Oldřich. Nádorové bunky sa vyznačujú 4 základnými rysmi: nekontrolovaná proliferácia (hyperplázia). Prodloužení registrace: do 2/2006. ktorá vedie ku vzniku atypických štruktúr. 142 . osteóm (kost.

genetická manipulácia (cesta génu p53). imunomodulácia. adenóm (žľazový epitel) b) malígne – rýchlo rastú. genetická informácia – existuje génový supresor – p53. látky poškodzujúce deliace vretienko 4. nenasýtené aromat. látky inhibujúce proteosyntézu 5. pôsobia v organizme ako ich falošné prekurzory. rádioterapia. látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín 2. Rozdelenie cytostatík z hľadiska mechanizmu účinku: 1. vrastajú do orgánov a kostí. predovšetkým rakovinových. levamizol. Syntetické imunomodulátory – metisoprinol. chemoterapia. Chemická štruktúra: po chemickej stránke sa antimetabolity líšia od fyziologicky sa vyskytujúcich látok iba nepatrnými zmenami štruktúry.v náhrade prítomnej funkčnej skupiny inou .4. krvné deriváty.7.v obmene cyklu Antimetabolity možno podľa vzťahu k fyziologickým metabolitom rozdeliť na: a) analógy kyseliny listovej b) analógy purínových báz c) analógy pyrimidínových báz d) inhibítory ribonukleotidreduktázy 143 . ktoré sú štrukturálne blízke prirodzeným substrátom pre tvorbu nukleozidov a nukleotidov. analgetiká. majú infiltračný rast. Prírodné imunomodulátory – cytokíny (IL 2. antiemetiká Imunomodulačné látky – čiastočne upravujú poškodené imunitné mechanizmy. UV žiarenie) . uhľovodíky. ubenimex. imunoterapia.myóm (sval. interferóny alfa a beta.biologické (onkovírusy) Možnosti terapie: chirurgia. aflatoxíny) . Rozdiel spočíva: . ak ho človek má nemal by dostať rakovinu 2. doplnkovo: ATB. takto môžu byť odtransportované do iných orgánov. hormóny a antihormóny 1. aldesleukin). kde sa opäť delia = metastázy Patria sem: karcinóm (vzniká z epitelového základu). sarkóm (vzniká z väziva alebo iného spojivového tkaniva) Nádory môžu byť : lokalizované a generalizované Vznik nádorov: 1. prestupujú steny krvných i lymfatických ciev. preto sú súčasťou komplexnej protinádorovej terapie.fyzikálne (ionizujúce žiarenie. Látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín = antimetabolity Mechanizmus účinku: ako antimetabolity sa označujú látky. Antimetabolity môžu blokovať dielčie reakcie intermediárneho metabolizmu alebo sú sami metabolicky pozmenené a v tejto forme sú inkorporované do nukleových kyselín. Dochádza tak ku syntéze falošnej nukleovej kyseliny.v zavedení novej funkčnej skupiny .chemické (decht. látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín 3. tkanivo). Terapeutický zásah pomocou antimetabolitov spočíva v zmene rastu buniek. kancerogénne faktory . ktorá nemôže plniť svoju funkciu. čím inhibujú biosyntézu nukleových kyselín.

ovariálne nádory c) Analógy pyrimidínových báz MÚ: Proliferujúce tkaniva a predovšetkým nádory využívajú k syntéze vo zvýšenej miere uracil. čím je nepriamo blokované bunečné delenie. preto látky štruktúrou blízke uacilu narušujú normálny metabolizmus v nádorovom tkanive. t.OH) inou skupinou– halogén.iný typ predstavujú nukleozidy.náhradou funkčnej skupiny v polohe 6 (NH2. Po tejto premene jednak spätnoväzobným mechanizmom inhibujú biosyntézu purínov. Antimetabolity kyseliny listovej sa používajú pri rýchle rastúcich nádoroch. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. proti solidným nádorom je neúčinný tioguanín – akútna a chronická granulocytárna leukémia butocin – myeloidná leukémia. akútna lymfatická leukémia).j. azapurín. zložiek nukleových kyselín. Jej toxické prejavy možno zmierniť podaním kyseliny folinovej – aktivovaná forma kyseliny listovej (Leucovorin).a) Analógy kyseliny listovej MÚ: antimetabolity kys. ktorý je nutný pre prenos formylového zvyšku substituovaný metylom Liečivá: metotrexát – pôsobí v S-fáze bunečného cyklu. t.látky podobné purínovým bázam: adenínu. tiol . ale sú tiež inkorporované do DNA a vedú ku syntéze falošnej DNA.u metotrexátu je tiež vodík na dusíku v polohe 10. dezapurín) . ale i ako imunosupresívum a antipsoriatikum palitrexát – u nás nie je registrovaný b) Analógy purínových báz MÚ: tieto látky sú proliečivá.náhradou vodíku v polohe 2 adenínu napr.nutná je zámena hydroxylu v polohe 4 pteridínového jadra aminoskupinou . karcinóm pľúc. halogénom . používa sa pri liečbe nádorov (choriokarcinóm. ktoré sa fosofryláciou menia na nukleotidy a tie potom inhibujú 144 .j.obmenou základného purínového skeletu (pr. ktorý katalzuje premenu kyseliny listovej na kyselinu tetrahydrolistovú. guanínu a hypoxantínu . čo je enzým. Vzťah štruktúry a účinku: . rakovina prsníka.antimetabolický účinok získajú obmenou týchto báz: . biologickú účinnosť nadobudnú až po intracelulárnej premene na príslušné 9 – ribonkleotidy. Inhibícia dihydrofolátredukázy tak vedie k poruche syntéze nukleových kyselín. V organizme sa flurouracil podobne ako ďalšie jednoduché analógy pyrimidínových báz mení na nukleozidy. ktoré vznikli glykozidáciou purínových báz alebo ich analógov v polohe 9 Liečivá: merkaptopurín – liečba hemoblastóz. Vzťah štruktúry a účinku: . ktorá pôsobí ako antidotum. Jej hlavnou úlohou je prenos jednouhlíkatých zvyškov (-CHO a –CH2OH) pri biosyntéze purínov a tymínu. listovej inhibujú dihydrofolátreduktázu. po glykozidácii a fosforylácii.

nádory mozgu (vysoká lipofilita) d) Inhibítory ribonukleotidreduktázy MÚ: nie sú to antimetabolity. enzýmy. Alkylová skupina sa viaže kovalentnou väzbou.j. ale výsledkom ich pôsobenia je tiež znížená tvorba deoxyribonukleotidov Liečivá: hydroxymočovina – liečba chronickej myeloidnej leukémie 2.dusíkaté yperity) vytvárajú kovalentnú väzbu medzi dvoma guanínmi. deriváty nitrózomočoviny. Cytarabin – nukleozid fyziologickej bázy cytozínu. RNA. H-Y = substrát) Aktivácia alkylačnej látky nastáva enzýmovo alebo spontánne vo vodnej fáze. aktinomycíny c) látky spôsobujúce deštrukciu DNA – bleomycíny a) Alkylačné látky . Látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín a) alkylačné látky – dusíkaté yperity. čo vedie k blokáde tvorby DNA.sú odvodené od yperitu – náhradou síry atómom dusíka vznikli analógy = dusíkaté yperity 145 .najúčinnejšie sú: 5-halogénpyrimidíny. Alkylujúce látky reagujú s nukleofilnými centrami bunkových štruktúr (DNA. Látky s dvoma alkylujúcimi skupinami t. čím sa obmedzí tvorby tymidínových nukleotidov a nepriamo aj syntéza DNA. Vzťah štruktúry a účinku: . Pevná kovalentaná väzba medzi reťazcami DNA tak bráni ich oddeleniu pri replikácii. tymínu.účinné sú i analógy biologických nukleozidov. sulfóniové alebo karbónivé ióny.tymidylsyntetázu. estery kyseliny metansulfónovej. Spoločným znakom týchto zlúčenín je schopnosť za fyziologických podmienok vytvárať imoniové. ktoré však majú zmenené biologické vlastnosti a pôsobia ako inhibítory DNA-polymerázy. • dusíkaté yperity .antimetabolity vznikajú vhodnou substitúciou na pyrimidínovom jadre . komplexné zlúčeniny platiny b) látky tvoriace komplexy s DNA – antracyklínové ATB. cytozínu a ich nukleozidov . aziridíny. Najľahšie podlieha alkylácii: dusík (N17) guanínu (pri alkylácii dochádza k otvoreniu imidazolového jadra). ktoré obsahujú nefyziologický cukor (cytarabin) Liečivá: cytarabin – liečba akútnej myeloidnej leukémie fluorouracil – karcinóm prsníka a čriev tegafur – karcinóm rekta. bifunkčné alkylačné činidlá (pr. Fosoforyluje sa na aktívne nukleotidy. hrubého čreva.+ H+ (R-X = alkylačné činidlo. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie. čo má za následok zmenu ich biologických vlastností. proteíny). čím ruší funkciu DNA = inhibícia bunečného delenia. vyznačujúce sa rozličnou chemickou štruktúrou MÚ: patria sem látky. dusíka aminoskupiny v polohe 4 cytozínu.sú to analógy uracilu. 5-halogénuracily .sú to najdlhšie používané cytostatiká. ktorý namiesto ribózy obsahuje arabinózu. ktoré štruktúru nukleových kyselín poškodzujú alkyláciou. žalúdka. Priebeh alkylácie: R-X + H-Y --------> R-Y + X.

ktorého nosnú časť tvorí cyklický ester-imid kyseliny fosforečnej. k jeho aktivácii dochádza až v pečeni oxidázovým systémom cytochrómu P450. Používa sa u karcinómu prostaty. riadenou distribúciou (chlorambucil). Klasické dusíkaté yperity (chlormetin. pečene • estery kyseliny metánsulfónovej Vzťah štruktúry a účinku: -charakteristická je prítomnosť 2 metánsulfónových zvyškov. Je teda in vitro neúčinný. Liečivá: chlorambucil – lymfocytárna leukémia. Tieto látky patria medzi tzv. trofosfamid.charakteristická je prítomnosť 2 – 3 aziridínových zvyškov v molekule MÚ: otvorením trojčlánkového heterocylu vytvárajú reaktívne kabóniové ióny – alkylačná skupina Liečivá: tiotepa – lokálna chemoterapia pamilomatózy močového mechúra mitomycín – terapia karcinómu žalúdka. vo vodných roztokoch hydrolyzujú. amino-dusíkaté yperity. Sú viazané na vhodnú nosnú štruktúru určujúcu afinitu k nádoru. preto sa pripravujú tesne pred použitím. karcinóm ovárií a testes cyklofosfamid – prekurzor. jej zníženie vedie k zníženiu aktivity: N-oxidy sú menej aktívne. táto sa opäť zvýši po substitúcii arylu elektróndonorným substituentom. ifosfamid. po metabolickej redukcii však aktivita stúpa -náhrada metylu v chlormetíne za aryl znižuje aktivitu. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie až po ich rozštiepení – sú prekurzormi dusíkatého yperitu. ktoré sú esterovou väzbou napojené na koncové alkoholické skupiny alifatického reťazca (C3 – C7) Liečivá: busulfan – liečba chronickej myeloidnej leukémie 146 . Elektrofilné skupiny majú vplyv opačný.MÚ: spočíva v schopnosti intramolekulárnou reakciou vytvoriť reaktívny karbóniový ión otvorením prechodne vzniknutého aziridíniového iónu. trichlormetin) reagovali so všetkými látkami poskytujúcimi elektróny (NÚ). Vzťah štruktúry a účinku: -skrátenie alebo predĺženie etylénového reťazca znižujú účinok -dôležitá je bázicita dusíku. Používa sa u testikulárnych nádorov. estramustin-fosfát – transportná forma dusíkatého yperitu používaná u karcinómu prostaty mitolaktol – používa sa u chronickej myeloidnej leukémie • aziridíny Vzťah štruktúry a účinku: . estramustin-fosfát). jeho antineoplastická aktivita je viazaná na L-konfiguráciu. amido-dusíkaté yperity (cyklofosfamid. melfalan – vykazuje stereošpecificitu účinku. akútnej a chronickej leukémie. Existujú aj tzv. lymfogranulóm. Nosnou časťou sú často látky fyziologického charakteru. boli pripravené látky s tzv. Dusíkaté yperity sú zväčša málo stále.

-druhý atóm dusíka nesie cykloalkylovú skupinu. Cl aniónom organickej kyseliny. Interkalácia je hlavným MÚ antracyklínov a aktinomycínov.spočíva vo vzniku reaktívneho karbóniového iónu a príslušného izokyanátu.je menej nefrotoxická b) Látky tvoriace komplexy s DNA MÚ: prírodné látky najmä cytostatické antibiotiká sa vyznačujú schopnosťou tvoriť komplexy s DNA – viažu sa tzv. interkaláciou. karcinóm pľúc. lomustin – nádory mozgu.vodíkovými väzbami na guaníny. čo sa prejaví inhibíciou syntézy RNA závislej na DNA. príp. Pt má v zlúčeninách oxidačné číslo 2 alebo 4. testes. ktoré reagujú s guanínmi a adenínmi v DNA reťazcoch. t. Karbóniový ión alkyluje DNA s izokyanát môže reagovať s aminoskupinami AK a proteínov. Vzťah štruktúry a účinku: -spoločným znakom je prítomnosť 2-chlóretylovej skupiny a nitrózoskupiny.• deriváty nitrózomočoviny MÚ: . planárna molekula cytostatika sa zasunie medzi dvojitú špirálu DNA. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú vysokou lipofilitou a ľahko prenikajú hematoencefalickou bariérou – sú vhodné na liečbu mozgových nádorov. čo podmieňuje červené zafarbenie antracyklínov (červený moč) -štruktúra antracyklínov je dosť špecifická. ktoré sú viazané na rovnakom atóme dusíka. Antineoplastickú aktivitu majú platanaté komplexy. kde sa naviaže nekovalentnými . Liečivá: karmustin. ich toxicite a diferenciácii účinku na určité nádory. obmeny v aglykónovej časti molekuly vedú ku zníženiu cytostatickej aktivity 147 . Vzťah štruktúry a účinku: Pre biologický účinok sú nutné dve cis-orientované funkčné skupiny. resp. iného substituenta – tento rozhoduje o farmakokinetických parametroch nitrózomočovín.j. Vysoká nefrotoxicita cisplatiny viedla k náhrade NH3 donorovými ligandami – amínmi. • antracyklínové antibiotiká Vzťah štruktúry a účinku: -molekula daunorubicínu sa skladá z chinónového aglykónu – daunomycinónu -v polohe 1 je glykozidicky viazaný bázický monosacharid – daunozamín -rozsiahla konjugácia systému je príčinou absorpcie svetla vo VIS oblasti. NÚ: vysoká nefrotoxicita karboplatina – (ako cis platina). Liečivá: cisplatina – nádory ovárií. leukemické poškodenie CNS • komplexné zlúčeniny platiny MÚ: podobá sa bifunkčným alkylačným činidlám – vytvára väzbu s dusíkom purínových a pyrimidínových báz v molekule DNA. Dôsledkom je inhibícia replikácie a transkripcie.

z ktorej sú uvoľnené –„vytrhnuté“ pyrimidínové bázy cytozín alebo tymín.-možné sú obmeny na primárnej alkoholickej skupine na C14. polypeptidového reťazca. slizníc. chorioepitelióm. imidazolu a glykozidicky viazaného disacharidu. Látky poškodzujúce deliace vretienko = antimitotické látky • 148 . Jej esterifikácia vyššou mastnou kyselinou vedie ku výraznému zníženiu kardiotoxicity a ku prolongácii účinku -k zníženiu kardiotxicity vedie tiež odstránenie metoxyskupiny v polohe 10 -pre účinok je nevyhnutná prítomnosť cukornej zložky molekuly -zníženie toxicity a zachovanie účinku sa dosiahlo priestorovou izomerizáciou hydroxylu v polohe C4 cukornej zložky – epimér doxorubicínu = epirubicín Liečivá: daunorubicín – akútna leukémia doxorubicín – leukémie. 30%B2) – karcinóm kože. ktoré tvoria amidy s kyselinou bleomycínovou Liečivá: bleomycín (70% A2. ovárií • aktinomycíny . pôvodne izolovaný bleomycín je zmesou bleomycínov A1-A6 a B1-B6. karcinóm pŕs. -jednotlivé bleomycíny sa líši zbytkami amínov. karcinóm bronchov epirubicín – akútne leukémie. Bleomycíny A sú antineoplasticky účinnejšie ako bleomycíny B. β-laktámového kruhu. preto sa tento efekt označuje ako rádiomimetický.patria k najdlhšie používaným cytostatickým antibiotikám Vzťah štruktúry a účinku: -patria k peptolidovým antibiotikám -obsahujú spoločný chromogén–aktinocín. na ktorý sa v polohe 1 a 9 amidovou väzbou napájajú dva pentapeptidové laktóny -laktónovú väzbu tvorí hydroxyl treonínu a karboxyl N-metyl-valínu -štruktúra aktinomycínov je vysoko špecifická a akýkoľvek zásah do molekuly má negatívny vplyv na neoplastickú aktivitu Liečivá: daktinomycín – testikulárne nádory. čím dochádza k rozštiepeniu reťazcov dvojšpirály DNA. Wilmsov nádor c) Látky spôsobujúce deštrukciu DNA (Rádiomimetiká) MÚ: spočíva v interakcii látok danej skupiny s DNA. zložená z bitiazolového chromofórneho systému. pyrimidínu. Vzťah štruktúry a účinku: -základom molekuly je kyselina bleomycínová. malígne lymfómy 3. Toto je podobné biologickému účinku po ožiarení. bleomycíny -sú to bázické glykopeptidové antibiotiká. rakovina prsníka.

Topoizomeráza I rozpájaním a spájaním reťazca DNA uvoľňuje torzné napätie vznikajúce pri replikácii DNA. ktorá katalyzuje rozklad extracelulárneho asparagínu na kyselinu L-asparágovú a amoniak. nádory semeníkov 4. ľudské leukemické bunky nie sú schopné syntetizovať L-asparagín. docetaxel Inhibítory topoizomerázy: Obe izoformy topoizomerázy. vindesin taxany – paklitaxel. po glykozidácii sa znížila toxicita. Aby mohli rásť musia ho získavať z okolitého prostredia. ktoré zastavujú mitózu a delenie buniek až sekundárne v dôsledku rozličných metabolických zmien. čím zbavuje nádorové bunky potrebnej aminokyseliny. Topoizomeráza II. Liečivá: teniposid (nádory mozgu). pretože blokujú delenie buniek v štádiu metafázy vretienka.MÚ: . sa viaže na oba reťazce DNA. zabezpečujú správnu topológiu DNA t. Liečivá: topotekan. Tento proces je kapmtotecínmi inhibovaný. Používa sa liečivo charakteru enzýmu – L-asparagináza. Používanie nemá príliš veľký význam. Topoizomeráza I. Inhibítory topoizomerázy I: Alkaloidy z Camptotheca acuminata. umožňuje ich oddelenie. zlomu v reťazci a strate funkcie DNA. Patria sem prevažne látky rastlinného pôvodu. Nedostatok tejto AK v extracelulárnom priestore má za následok narušenie proteosyntézy a tým zastavenie rastu nádorových buniek. Nazývajú sa tiež vretienkové jedy. lebo dochádza ku vzniku rezistencie. Liečivá: kolchicín. Nádorové bunky sa však líšia rozdielnou schopnosťou syntézy niektorých špecifických aminokyselín.j. Napr. Liečivo: L-asparagináza je používaná k liečbe lymfoblastickej leukémie u detí 149 . ďalšie zníženie sa dosiahlo prípravou fosfátov (etopozid/tenipozid fosfát) V nižších dávkach pravdepodobne inhibujú/narúšajú replikáciu DNA inhibíciou topoizomerázy II. Poškodzujú štruktúru a funkciu mikrotubulov väzbou na tubulín. viažu sa špecificky na komplex DNA-topoizomeráza I. demekolcín – nepoužívajú sa pre vysokú toxicitu alkaloidy z Vinca rosea – vinkristin. nadmerne stočený reťazec rozpojí a opäť ho spojí v priamej polohe. prekrúteniu DNA. irinotekan Použitie: hlavne metastázujúce karcinómy čreva a konečníka alebo vaječníkov po zlyhaní prvotnej terapie • Inhibítory topoizomerázy II: Pôvodný podofylotoxín (Podophylum peltatum) bol silne toxický. majú látky tejto skupiny priamy antimitotický účinok. deriváty kapmtotecínu. Kritické obdobie ich pôsobenia je v S fáze bunkového cyklu. etoposid (nádory ovárií a testes) Použitie: malobunkový karcinóm pľúc.na rozdiel od ostatných cytostatík. Vysoké dávky majú priamy antimitotický efekt. čím bráni jeho zlomeniu a porušeniu. vinblastin. bránia napr. sa viaže na jeden reťazec DNA replikačnej vidlice . separáciu chromozómu pri mitóze a opätovné spojenie reťazcov. Inhibítory proteosyntézy MÚ: syntéza bielkovín je jednou z hlavných podmienok rastu normálnych i nádorových buniek. Neovplyvňujú pritom syntézu DNA a ostatné premitotické deje.

ktorých bunky obsahujú receptory pre steroidné hormóny.bránia väzbe estrogénov na špecifické. kalusteron • Estrogény .terapia estrogénmi sa indikuje pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka u žien po menopauze. dietylstilbestrol.v chemoterapii sa používajú pomerne vzácne. prostaty a endometria. flutamid (nesteroidný antiandrogén) • Antiestrogény . aminoglutetimid • Gestagény . Liečivá: testosteron. ktorý sa prejavuje tlmivým účinkom najmä na lymforetikulárne. bunkové receptory Liečivá: tamoxifen.antiandrogény kompetitívnou inhibíciou zabraňujú väzbe testosterónu na bunkové androgénne receptory. hydroxyprogesteron-kapronát • Glukokortikoidy . Podkladom použitia je antagonizmus medzi estrogénmi a androgénmi a ich pôsobenie na tvorbu hormónov v prednom laloku hypofýzy. najmä tých. Hormóny a antihormóny Hormóny spätnoväzobným mechanizmom ovplyvňujú metabolizmus ako celku. Liečivá: cyproteron-acetát (steroidný antiandrogén). MÚ spočíva pravdepodobne v antagonizovaní účinkov estrogénov na bunky maternice. testosteron-propionát. preto sa v onkológii využívajú predovšetkým u akútnej leukémie 150 . Okrem hormónov sa používajú i antihormóny.uplatnili sa predovšetkým pri terapii karcinómu prsníka a to najmä v prípadoch. fosfestrol • Antiandrogény . Preto možno hormóny využiť k terapii nádorov určitých typov. kedy nemožno previesť chirurgický zákrok alebo rtg ožiarenie. mestranol. dietylstilbestroldipropionát. uplatňujú sa najmä u karcinómu endometria a jeho metastáz. testosteron-izobutyrát. Liečivá: medroxyprogesteron-acetáty. Patria k nim hormonálne závislé nádory ako sú niektoré karcinómy prsníka.majú všeobecne inhibičný účinok na proteosyntézu. • Androgény . nandrolon-fenylpropionát. Terapeuticky sa uplatňujú ako alternatíva aplikácie estrogénov pri karcinóme prostaty. Liečivá: etinylestradiol-3-izopropylsulfonát. no niektoré pôsobia iba na určité orgány.5.

zvracanie. Nežiaduce účinky cytostatík a liečivá používané ku zníženiu ich toxicity: o cytotoxický účinok na rýchle sa deliace normálne bunky je reverzibilný. strata libida).na zníženie GIT toxicity sa podávajú: -fenotiazíny (prochlórperazín. tiretylperazín) -butyrfenóny (haloperidol) -prokinetiká (metoklopramid. ktorý znižuje hematologickú toxicitu. kardiotoxicita. granisetrón) 151 . trombocytopénia a imunosupresia). V klinickej praxi sa dnes využívajú tzv.dexrazoxan = cyklický analóg EDTA (znižuje kardiotoxicitu antracyklínov – chelatáciou železa myokardu bráni väzbe cytostatík) . sterilita.leukovorín (blokuje účinky metotrexátu) . nechutenstvo o hyperurikémia o ireverzibilná toxicita ako mutagenita.Liečivo: prednizón • Analógy gonadoliberínu . ale i neurotoxicitu a ototoxicitu alkylačných látok a ionizačného žiarenia .mesna (obsahuje SH skupiny. dromperidon. GIT (orálne a intestinálne ulcerácie. fibróza pečene Antidotá: . triptorelin Vzťah štruktúry a účinku: charakteristickým znakom je prítomnosť D-AK (serín. gonády (menštruačné poruchy.amifostin (tiofosfátový derivát cysteamínu. porucha spermatogenézy. Najviac sa prejavuje pôsobením na kostnú dreň (leukopénia. ktoré viažu akroleín – produkt biotransformácie fosfamidov – znižuje tak ich urotoxicitu) .gonadoliberín je peptidický hormón hypotalamu. Liečivá: burserelin. nefrotoxicita. superaktívne analógy prasačieho gonadoliberínu.levokarnitín a α-tokoferol (antioxidačný účinok) . prejavujúci sa znížením hladiny plazmatického testosterónu. tryptofán) v polohe 6 namiesto glycínu. Dlhodobým podávaním vyšších dávok tohto hormónu možno zastaviť sekréciu gonadotropínov a vyvolať tak centrálny hypogonadizmus (tzv.tiosíran sodný (oslabenie toxické účinky cisplatiny). hnačky). chemická sterilizácia). lymfocytopénia. Terapeuticky sa „chemická sterilizácia“ využíva pri karcinóme prostaty.na potlačenie kardiotoxicity . karcinogenita. vlasový folikul (alopécia). . Za fyziologického stavu riadi funkciu gonád. ktorý riadi sekréciu luteotropínu (LH) a folitropinu (FSH). teratogenita. neplodnosť. alizaprid) -setróny (ondansetrón. o nauzea.

vinblastín. vinorelbín – komerčné názvy. Onkloytickú aktivitu má aj leurozín a leurozidín. že bránia ich depolymerizácii (interagujú s tubulmi deliaceho vretienka. Sú vysoko toxické. ďalej sú prítomné triterpény. čo svedčí o prítomnosti látok s antimitotickými účinkami.rastlina sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako antidiabetikum. Postupne sa z nej vyizolovalo 80 alkaloidov. cievnymi poruchami. demekolcín Použitie: iba zriedka sa používa droga v prášku alebo tinktúra. . vytvorí sa chumáč a tak nemôže dôjsť k rozdeleniu) VŠÚ: Základný skelet: pre aktivitu nutné zachovanie oxetánového kruhu. Využíva sa najmä na izoláciu alkaloidov: kolchicín (len ako antiuratikum.. lektíny sú glykoproteíny). vaječníkov .kolchicín. prsníka. . jeho otvorenie spôsobí úplnú stratu aktivity. Použitie: lymfatická leukémia.Visci albi herba – Viscum album (Loranthaceae) OL: peptidy resp.Taxus brevifolia (Taxaceae) – Tis krátkolistý OL: diterpenoid (C21) taxol (paclitaxel) – získava sa z kôry Použitie: TAXOL inj. DOCETAXEL/ TAXOL – rakovina prsníka a vaječníkov . malígne lymfómy a melanómy . ochromením dýchacieho centra. z ktorých viaceré majú antineoplastickú aktivitu – vinkristín.-proti hematologickej toxicite – lítiové soli.v rastline je ho málo 0. ktorý ju používali sa zistila leukopénia (následkom zníženia aktivity kostnej drene). Bočný esterový reťazec: pre aktivitu dôležitý hlavne C3 – nevyhnutný je aryl na C3. ale môže byť aj alkyl. preto sa využíva Taxus baccata MÚ:spôsobujú stabilizáciu mikrotubulárnych proteínov tým. Výrazné zníženie nastáva aj po odstránení benzoylového fragmentu. kože. majú antimitotický účinok. väčšie využitie má demekolcín. no u ľudí. hemopoetické rastové faktory (filgastrim. ako acyl najlepšie aryl. lebo pri predávkovaní pôsobí ako kapilárny jed. flavonoidy (deriváty kvercetínu) 152 . Oba pôsobia ako mitotické jedy. sú to deriváty základných štruktúr. majú vyššiu biologickú dostupnosť. Vindezín.Colchici semen – Colchicum autumnale (Liliaceae) OL: alkaloidy . glykopeptidy – viskotoxíny a lektíny (viskotoxíny sú zmesou polypeptidov .z taxolu sa získava polosyntetický DEBAC (10-deacetylbaccatín) – totálna syntéza má 29 krokov Použitie: TAXOTERE. nižšiu toxicitu.Taxus baccata (Taxaceae) – Tis obyčajný OL: diterpenoid taxol (paclitaxel) – získava sa z ihličia . Zúženie 8-článkového kruhu na 7 a odstránenie acylovového zvyšku z neho aktivitu výrazne nemení. pre malú terapeutickú šírku nie je vhodným cytostatikom). polysacharidy. strom rastie pomaly. amidová väzba môže byť nahradená esterovou .009%.Vincae herba – Vinca rosea /Catharanthus roseus (Apocynaceae) . karcinómy prsníka. významná je skupina bis-indolových alkaloidov. Otrava sa prejavuje vracaním. hnačkou.karcinóm pľúc. molgramostin) Farmakognózia: .

tiež zvyšujú imunitu.o. vo vyšších dávkach vyvoláva krvavé hnačky.koncentračný gradient (čím vyššia c. vaječníkov. pľúc Prípravky: TOPOTECAN.stomatológia faktory určujúce farmakologické odpovede na lokálne podaný liek: -variabilita penetrácie látky podľa miesta aplikácie . tým rýchlejšie a väčšie množstvo liečiva prejde z dermy .Cephalotaxus harringtonia (Cephalotaxaceae) OL: harringtonín Použitie: má antileukemickú aktivitu.o.dávkovacia schéma . čisté lektíny majú cytotoxickú aktivitu na určité tumory a karcinómy.vek 153 - . sú však dráždivé a vo vyšších dávkach spôsobujú nekrózy. Izolované. najdôležitejší je glykozid podofylotoxín. . Použitie: karcinómy vaječníkov.Resina podophylli / Podophyllinum – Podophyllum pelatum (Podophyllaceae) OL: voľné i glykozidicky viazané lignány. – medroxyprogesterón TAXOL .očné a ušné lekárstvo . . IRINOTECAN . aplikácii – medzi čajovinami a izolovanými látkami. lokálne ATB ( D ) určené sú na povrchové časti tela oblasti používania: . – metotrexát PROVERA tbl. parenterálne znižujú krvný tlak.paklitaxel Dermatologiká. Viskotoxíny sú p.Použitie: Treba rozlišovať pri p.chirurgia . nelymfatické leukémie. je však ešte v 3. β-peltatín Používa sa teniposid s etoposid – zväčša sú prodrug formy Použitie: karcinóm pľúc. αpeltatín. čriev. stupni klinického skúšania PRÍPRAVKY: METOTREXAT inj.Camptotheca accuminata (Nyssaceae) OL: kamptothecín – pôsobí ako inhibítor topoizomerázy I. neúčinné. Droga v čajovináach sa používa ako antihypertenzívum a antisklerotikum.dermatológia .tbl. Živica má aj laxatívny účinok – drastické preháňadlo.vehikulum a oklúzia ..

a) špecifické b) nešpecifické . krémy .dermatologické vehikulá: .majú lokálne pôsobenie . KERASAL ung.liečivé tekutiny (solutiones) .kyselina undecylénová (MYKOSEPTIN ung) .a) lokálne b) systémové 1) Nešpecifické antimykotiká: .ovplyvnenie priepustnosti bunkovej membrány .mechanizmus účinku: .prášky (pulveres) . DIPROSALIC) reduktáza morfolíny .aerosoly.spomaľujú resp.kyselina dodecylbenzénsulfónová . BETACORTON S.očné kvapky (oculoguttae) . Ergosterol ALPICORT.gély .zmena pH .denaturácia bielkovín .fungistatický a bakteriostatický .masti (unguenta).očné vody ( Aqua ophthalmica) .účinok: . zastavujú rast alebo usmrcujú kožné huby a kvasinky .sú to mnohé antiseptiká a dezinficienciá .genciánová violeť demetyláza azoly lanosterol sqalenepoxid epoxidáza allylamíny sqalen grizeofulvín metabolizmus DNA/ RNA fluorouracil cytozíndeamináza flucytozín 2) Špecifické antimykotiká: polyénové antimykotiká 154 . spreje D01 – Antimykotiká pre dermatológiu ( lieky proti plesňovým a hubovitým ochoreniam kože) .zápal kože .látky: ..kyselina salicylová (AKNEFUG.organické farbivá: .rezorcín demetyllanosterol . TRIAMCINOLON S.pleťové mlieka (lotiones) .pohlavie (žena má jemnejšiu kožu) .rozdelenie: .

Blastomyces.14 . pliesňam.spektrum účinku: .inhibícia enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu v membráne húb.azolové antimykotiká: .väzba na ergosterol bunkovej steny s následným rozrušením jej integrity . Inhibíciou syntézy membránových štruktúr blokujú u dimorfných húb morfogenézu z kvasinkovej do myceliárnej formy . Trichophyton). jeho blokáda je kľúčovým krokom účinku azolových antimykotík.interakcie: .PIMAFUCIN crm b) inhibítory syntézy ergosterolu: . interdigitálne a doplnenie liečby vaginálnymi tabletami pri pošvovej kandidóze) . bifázickým hubám).indikácie: . K inhibícii konverzie lanosterolu na ergosterol dochádza prostredníctvom enzýmu C. kandidová paronychia a onychomykóza .mechanizmus účinku: . dermatofyty (Microsporum. jeho katalytická aktivita je závislá na cytochróme P450.látky: .spektrum účinku: .natamycín: .polyénové antimykotikum s fungistatickým až fungicídnym účinkom produkované kmeňom Streptomyces noursei ..rod Candida.povrchové kandidózy (análne. hubám. Trichosporon. dá sa využiť pri kandidózach a Trichomonas vaginalis .demetylázy.. mikromycéty z rodu Aspergillus .spektrum účinku: Candida.mechanizmus účinku: . pretože sa metabolizujú v pečeni v mikrozomálnom systéme s cytochrómom P450 3A 155 . dermatofytom. .α.nystatín: .FUNGICIDIN LÉČIVA ung .. kandidová vulvitída.lokálne polyénové antimykotikum izolované z aktinomycéty Streptomyces natalensis .kandidózy ústnych kútikov.početné.indikácia: .široké – pôsobí proti kvasinkám. erosio interdigitalis.a) vytvárajúce póry: .

Inhibuje tiež produkciu kalmodulinu. perkutánna resorpcia je však veľmi nízka.kinetika: . epidermofýcie.mierne lokálne podráždenia a zriedka alergické reakcie . dimorfné huby. enterokoky. PLIMYCOL ..dermatomykózy. ktorá mnohonásobne prevyšuje antifugálnu a antibakteriálnu minimálnu inhibičnú koncentráciu v pritomnosti bielkoviny. pitiriasis versicolor . zasahuje rušivo do biosyntézy bunkovej membrány a do pochodov v bunke.indikácie: . V bunke pribúda oxidáz NADH a hromadia sa toxické peroxidy. Cryptococcus neoformas. dimorfnými hubami a plesňami.mikonazol: . Bacillus subtilis. . stafylokoky a pyogénne streptokoky). Trichosporon cutaneum).deriváty imidazolu: . mizne cytochrómperoxydáza. nokardiami. IMAZOL.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. kvasinkami (kandidózy).kinetika: . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie vyvolané dermatofytmi alebo kvasinkami v kombinácii so streptokokmi. ktorá presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu pre dermatofyty .účinok: . CLOTRIMAZOL. paronychie až vulvitídy . stafylokokmi. mikrospórie).pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . po resorpcii sa mení v pečeni na neúčinné hydroxyderiváty .indikácie: . plesne a aktinomycéty. onychomykózy a pilomykózy spôsobené dermatofytmi.AKNECOLOR crm.ekonazol: . kandidózy a keratomykózy (pityriasis versicolor).nežiaduce účinky: . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie .dermatomykózy vovolané dermatofytmi (trichofýcie. interdigitálne mykózy.klotrimazol: . CANESTEN.indikácie:.tvorí v rohovej vrstve epidermis depot s koncentráciou.pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes .aplikovaný na kožu sa prakticky nevstrebáva .mechanizmus účinku: -interakcia s cytochrómom P450.PEVARYL . Baktericídne účinkuje na grampozitivní bakterie (Bacillus anthracis. Z mikrobiálnej bunky unikajú nízkomolekulárne komponenty. kvasinky a plesne.DAKTARIN crm 156 . kvasinky (Candida . väčšina aplikovanej formy zostáva na povrchu kože. kvasinky a plesne . v stratum corneum sa vytvára koncentrácia.dermatofytózy. Epidermophyton a Lageronia soudanensis). . V dostatočne účinnej dávke preniká do najnižšej vrstvy epidermis. nepôsobí na spóry (konídie) .pri lokálnej aplikácii na zdravú pokožku je systémová absorpcia veľmi nízka.účinok: .účinok: . fakultatívne patogénnymi hubami a plesňami.pôsobí fungicídne na dermatofyty (Microsporum. Trichophyton. kvasinkami.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby.

proti dermatofytom je pri pH 4-7 .mechanizmus účinku: . potom na sladké.dermatofyty.iba dermatofyty . v nechtoch . dimorfné huby.po p.morfolíny: .spektrum účinku: .mechanizmus účinku – blokáda biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity enzýmu skvalén.MICETAL .mechanizmus účinku: inhibuje biosyntézu ergosterolu a mení zloženie ďalších lipidových komponentov bunkovej steny . kožné kandidózy .ľahké podráždenie kože ( pruritus alebo ľahké svrbnie.kvasinky. neinhibuje procesy závislé na cytochróme P450.penetruje rýchlo celou kožou . účinnejšie na vláknité huby (inhibícia mycélií).interakcie: .kinetika: .bifonazol: .grizeofulvín: .flutrimazol: .fungistatický a fungicídny .terbinafin (LAMISIL. postupne sa koncentruje v tukovom tkanive. – väzba na plazmatické bielkoviny je až 99% .spektrum účinku: . dimorfné huby a parazity (Trypanosoma cruzi).látky: amorolfin (LOCERYL crm) c) zásah do funkcie bunkového jadra: .ketokonazol: .alergický kožný exantém .kinetika: .synergický účinok s ketokonazolom pri infekciách spôsobených Trypanosoma cruzi . aktinomycéty . o.denaturácia proteínového skeletu (mikrotubulárneho skeletu bunky.narozdiel od iných azolov je účinok závislý na pH.MYFUNGAR . podaní: dyspeptické problémy. pytiriasis versicolor.vlase).4. dermatofyty.spektrum účinku: . môžu byť prechodne zvýšené hodnoty pečeňových testov .kinetika: .zmena bunkovej membrány následkom ovplyvnenia biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity demetyllanosterolreduktázy .indikácie: .účinok: .7 – 7. DIFLUCAN .dermatomykózy vyvolané dermytofytmi.látky: .flukonazol: -DIFLAZON.NIZORAL . koži.po p.o.o. účinnosť proti plesniam a kvasinkám je najlepšia při pH 6.nežiaduce účinky: ..BIFONAZOL.mechanizmus účinku: . morfologicky ide o blokádu proliferácie vláknitých výbežkov ⇒ zastavenie množenia plesní v koži a jej adnexoch a postupným odrastaním starých vrstiev . vlastný nedostatek ergosterolu sa podieľa na fungistatickom účinku . a jej adnexoch (vlasovom folikule.nežiaduce účinky: .iné účinky: znižuje mitogénnu odpoveď fibroblastov hladkej svaloviny ciev na stimulačný účinok plazmatického rastového faktora (PDGF) a tým proliferáciu . MYCOSPOR . podaní sa významne viaže na plazmatické bielkoviny. primárne fungicídny účinok je spôsobený inhibíciou emzymatickej aktivity a intracelulárnou akumuláciou skvalénov.allylamíny: .epoxidázy.naftifin (EXODERIL) .oxikonazol: . ONYCHON) . sú citlivejšie na inhibíciu syntézy ergosterolu ako kvasinky .po p. erytém) . inhibícia proteosyntézy a syntézy mRNA.vysoko lipofilný a keratofilný. 157 . strata chuti najprv na slané. kvasinky.

či mentol (levomentolum) a antipruriginóznymi účinkami.ciklopiroxolamin: .nežiaduce účinky: . krátkodobá liečba mykotických infekcií močových ciest . vylučuje sa takmer úplne močom .účinok: .znižuje účinok kumarínových antikoagulancií (warfarin) .gáfor (Camphora).interakcie: .BATRAFEN crm .tolnaftát: . leukopénia..účinok je krátkodobý .vykazuje skríženú alergiu s penicilínom !!! .zmäkčujúce látky. placenty a predpokladá sa aj prienik do materského mlieka.spektrum účinku: -kandidy.spektrum účinku: .fungistatický. fotosenzibilizácia pri slnení..hydrofilný.chromomykóza.nežiaduce účinky: . vyhladzujú a hydratujú ju . ktoré ukľudňujú kožu.barbituráty znižujú účinok grizeofulvínu .ľahko preniká do kože .účinok: . pri ichtyóze a ekzémoch . keď je koža suchá (poruchy rohovatenia).G+ a G.granulocytopénia.potencuje účinok alkoholu . kde je deaminovyný na vlastnú účinnú látku je 5 – fluorouracyl. v nižších dávkach blokuje adhezívnu schopnosť kandíd na sliznice .selektívna fungistatická aktivita voči Trichophyton.interakcie: .preniká do novo tvorených keratizovaných tkanív. kože.pyridonu.kinetika: . prejavy intolerancie .aj sporocídny a protizápalový .podávajú sa v prípadoch. poruchy funkcie obličiek. . Epidermophyton a Microsporum .aktívne transportovaný do buniek mikromycét.baktérie.cytozínarabinozid kompetitívne inhibuje účinok .povrchové hubové infekcie kože D02 – Emolienciá a protektíva (látky vyhladzujúce kožu hydratáciou jej rohovitej vrstvy alebo chrániace kožu) a) emolienciá: . mykoplazmy. ktorá pôsobí fungicídne proti všetkým releventnýmpatogénom zodpovedným za plesňové infekcie nechtov .ANCOTIL d) ostatné antimykotiká: .mechanizmus účinku: .účinnosť zvyšujú: . ktorý je inkorporovaný do RNA s výslednou inhibíciou syntézy nukleových kyselín .indikácie: .spektrum účinku: .potencuje účinok azolových antimykotík . patogénny chromomykózy .flucytozín: .allopurinol znižuje myelotoxiciu flucytozínu a neinterferuje s jeho antifugálnym účinkom . ZnO a oxid titaničitý s adstringentnými účinkami 158 .kinetika: .indikácie: . kryptokoky.. trichomonády .aminoetanolová soľ cyklohexyl-hydroxy-metyl.v menšej miere blokuje syntézu DNA aj priamo ako antagonista cytozínu .alergie. preniká do všetkých tkanív a telesných tekutín vrátane likvoru. nechtov a vlasových folikulov . prechodné zvýšenie pečeňových testov.

deriváty gáfru a estery 159 .filtre brániace prieniku erytmo-génnych lúčov UVB (280 -320 nm) . nepreniká do hlbších vrstiev kože .paraffinum perliquidum: . Melanín spoločne s už existujúcim pigmentom tvorí prirodzenú ochranu kože. HYDROLOTIO. Naviac v dôsledku nadmerného ožarovania kože dochádza k degeneratívnym zmenám väziva. k vonkajšej ochrane možnou použiť látky s určitými adsorpčnými schopnosťami (talok) .sójový olej . redukciou odfarbený melanín a navodzujú okamžitú pigmentáciu. BALMANDOL OLEJ.benzofenony. talcum.obsahuje predovšetkým glyceridy nenasýtených mastných kyselín a vitamíny A a D. kyseliny salicylovej. alebo pred slnečným žiarením určitých vlnových dĺžok. nepreniká do hlbších vrstiev kože . BALNEUM .jecoris aselli oleum: .látky: .filtre nedovoľujúce prienik pigmentotvorným lúčom UVA (320 – 400 nm) UVB lúče: .fotoprotektívne látky: . vstrebávajú sa iba pri porušenej integrite kože .EXCIPIAL crm . hlavne endotel a podnecujú tvorbu nového pigmentu melanínu v dentritických bunkách melanocytoch. calcii carbonas.pôsobí na už skôr v bunkách sa vyskytujúci. KERASAL ung b) protektíva: . tieto látky väčšinou absorbujú lúče a menia svetelnú energiu na tepelnú . UVA lúče: .urea (močovina) – pôsobí keratolyticky . hydroxybenzoovej).používajú sa vo forme emulzným mastí a krémov – môžu obsahovať tekutý parafín a rôzne oleje. starnutím kože a poškodeniam DNA.cieľom je: .rybí olej .sojae oleum: .paraffinum liquidum: .k zahusteniu sa pridáva talok alebo kaolín . deriváty kyseliny p-aminobenzoovej (resp.zabrániť dôsledkom pôsobenia najmä UV žiarenia na koži a u pacientov s fotoalergickými alebo fototoxickými reakciami alebo u pacientov ošetrovaných laserom.UVB lúče filtrujú: .EXCIPIAL U LIPOLOTIO. .delia sa na: .spôsobujú v koži zápalové procesy sprevádzané biochemickými pochodmi ovplyvňujúcimi cievy.pôsobí lokálne.používajú sa k preventívnej ochrane kože pred negatívnymi vplyvmi prostredia . bolus alba ).. ktoré môže viesť k mutáciám genetickej informácie a ku vzniku nádorového bujnenia . titanii dioxidum.chránia kožu pred negatívnym pôsobením buď pred celým spektrom slnečného žiarenia (zinci oxidum.OILATUM EMOLLIENT.tekutý parafín .vstrebáva sa kožou a preniká do hlbších vrstiev epidermis .BALNEUM HERMAL liq .pôsobí lokálne. U osôb neschopných tvoriť väčšie množstvo melanínu vzniká ovplyvnením DNA zvýšené bunkové delenie a zrýchlená keratinizácia.

pričom umožňujú vytvorenie pigmentácie. 0.flavonoidy . Ich nevýhodou je kozmetický vzhľad po natrení (nepravidelné zafarbenie kože). 1-3 %) . až 2 %) .kyseliny p-methoxyškoricovej. rôznych príškvarov alebo hustých hnisavých exudátov .používa sa : . kataláza a kombinácia deoxyribonukleáza/ fibrinolyzín – kombinácia enzýmov umožňujúcich štiepenie DNA a fibrínových proteínov. kolagenáza. až 2%) .používajú sa: . streptokináza – k rozpusteniu fibrínových zrazenín. koncentruje sa v pečeni a koži .indikácie: .látky. . phenylis salicylas .používajú sa : . pôsobiace na báze nielen spojenej s pohlcovaním lúčov.podporujú rast granulačného tkaniva . Ich efekt je založený na chemickom vyvolaní tvorby melanínu v koži bez účasti slnečného žiarenia.kyselina mliečna c) proteolytické enzýmy: -používajú sa k skvapalneniu a odstráneniu nekrotických tkanív.betakarotén: .zdravé živé tkanivo nepodlieha ich proteolytickému pôsobeniu (obsahuje tkanivové inhibítory) .β-naftol (β-naphtholum . D a E . v kombinácii so streptodornázou – ak treba odstrániť tkanivové zbytky D04 – Antipruriginotiká a anestetiká a) antipruriginóza: . Patrí medzi ne oxid titaničitý (titanii dioxidum ) a oxid zinočnatý (zinci oxidum ). ale i odrazením lúčov. chymotrypsín.kyselina salicylová b) epitelizanciá: -podporujú epitelizáciu a pôsobia priaznivo na reparačných tkanivovývh pochodoch .3-3 %) . Tzv.dexpantenol .v chladivých základoch: . Určitý fotoprotektívny efekt majú perorálne podávané karotenoidy (napr.peruánsky balzam: (Balsamum peruvianum) .profylaxia fotosenzitívnych reakcií u citlivých osôb alebo u osôb s erytropoetickou protoporfýriou D03 – Prípravky na liečbu rán a vredov (zlepšenie hojenia poraneného tkaniva) a) granulanciá: . 0.provitamín A.azofarbivá .mentol (levomentolum. betacaroten ) absorbujúci iba malé množstvo UVB.fenol (phenolum .5-1 %) 160 .gáfor (camphora .trypsín.pantotenát vápenatý .thymol (thymolum . ktoré potlačujú alebo miernia pocit svrbenia . v tukoch rozpustná látka.ichtamol .sú to organopreparáty . samoopaľovacie krémy nemajú fotoprotektívny účinok.vitamíny A. erytému bránia tiež tannin.azulény (guaiazulen) . chinini sulfas.používajú sa : . V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať i látky.

cinchokaín .pri terapii psoriázy (lupienky) neexistuje jednotný schéma.tripelenamín .lidokaín . pretože jednou z príčin generalizovaného svrbenia u pacientov s atopickou dermatitídou je deficit esenciálnych mastných kyselín.tekutý púder ( s ichtamolom) – protisvrbivý účinok (ICHTOXYL. ktoré splývajú do plakov . erytrodermická. kvapkovitá.kameňouhoľný decht: (pix lithanthracis) (POLYTAR liq) 161 .kys.PSILO – BALZAM gél .účinok nastupuje pozvoľna a klinické zlepšenie sa prejavuje obvykle za 8 – 12 týždňov terapie .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom. inverzná .ich aplikácia na rozsiahlejšie plochy môže viesť k resorpčnej toxicite .lokálne aplikované liečivá: .. pustulárna.pri terapii sa uplatňujú lieky podávané lokálne a aj celkovo .lokálne anestetiká: .látky: . hlavne zanesené alebo porušené chorobné plochy. Látky účinné u jednej formy môžu byť neúčinné pri druhej forme .diphenhydramin – sedatívne H1. často sa aplikujú k tlmeniu bolesti alebo svrbenia u lokalizovaných kožných ochorení .aj lokálne antihistaminiká: .typy: .FENISTIL gel . s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .odšupinatenie ( konc.antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.majú výrazne protisvrbivý účinok a obvykle mierny lokálny anestetický účinok .postihuje rôzne časti tela vrátane vlasovej časti a nechtov .slabé kortikosteroidy: .kyselina gamolénová: mastná polynenasýtená kyselina obsiahnutá v oleji pupalky dvojročnej D05 – Antipsoriatiká Psoriáza: .látky: . ani u kojencov a malých detí.dimetinden: -sedatívne H1.neprenosné chronické kožné ochorenie nejasnej etiológie ( genetický základ) .používajú sa u lokalizovaných alergických kožných prejavoch .plaková.hydrokortizon – rýchly účinok.zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie . salicylová: .určené k lokálnímu znecitliveniu pred drobnými dermatochirurgickými výkonmi. PITYOL) .klinicky sa manifestuje červenými papulami krytými šupinami. s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .suplementujú sa. predovšetkým kyseliny linolovej a gama – linolénovej . 5 – 10%) .nemôžu sa aplikovať na rozsiahle. ale po vysadení recidíva .esenciálne mastné kyseliny: . pretože ich resrpčná schopnost je vysoká .

kalcipotriol: (1.retinoidy: . má tiež antiproliferačné a antiseboroické účinky.kovalentné väzby a pevné mostíky medzi vláknami DNA ⇒ obmedzenie delenia buniek .fototerapia: -princíp: .patrí medzi miestne antiflogistiká a antiseptiká protisvrbivý. znižuje tvorbu lupín .takalcitol: (1.vhodná aj pri vitiligu a mycosis fungoides .pri dlhodobej aplikácii však môže paradoxne vyvolávať zvýšenú mastivosť vlasov .zinkpyrition: . iritácia očí a slizníc – neaplikovať na tvár . tak celkovou podávanými látkami . väzbou na DNA ovplyvňujú proces transkripcie adstringentný.používajú sa: .25 – dihydroxyvitamín D3) -derivát vitamínu .menej toxická sírová zlúčenina ako selén – disulfid . tlmia bunkovú proliferáciu a diferenciáciu. géloch.NÚ: -fototoxicita.zvýšená tvorba prostaglandínov – zápal.u ťažkých a rozsiahlych foriem psoriázy .ovplyvňujú mnoho biologických dejov – obmedzujú chemotaxiu neutrofilov znížením produkcie leukotriénov.dlhodobé riziko – 8x častejšia rakovina kože u ožarovaných osôb .. šampónoch a kúpeľoch .podáva sa v mastiach a pastách ako 2 – 10%.methoxsalen: .imunosupresívny účinok UV radiácie (hlavne v UVB oblasti 300 – 320 nm) .prirodzené a syntetické deriváty retinolu.derivát vitamínu D .(8 – methoxypsoralen) (OXSORALEN) . niekedy ako organický extrakt (liquidim carbonis detergens) v lotiónoch. antiproliferatívny účinok . ďalej ovplyvňujú zápal a produkciu mazu – znižujú veľkosť mazových žliaz.aplikácia pred ožiarením UVA . 1 – 20% (deti max. minutovej terapii.anthralin: . erytém.bargapten (5 – methoxypsoralen) .majú významné účinky na epitélie . kedy po krátkodobom natretí kože v stúpajúcej koncentrácii sa prevedie ožiarenie UV – lúčmi .5.možno kombinovať ako s miestnou.trioxsalen (4. pigmentácia . inhibujú ornitíndekarboxilázu.keratolytikum . nefrotoxicita. protizápalový. dnes sa používa iba v tzv.najsilnejšie lokálne antipsoriatikum.pozor na riziko popálenia kože . 162 .24 – dihydroxyvitamín D3).účinky sú sprostredkované nukleárnym receptorom. menia zloženie kožného mazu a významne znižujú jeho produkciu (až o 90%) . ktoré vykazujú aktivitu vitamínu A .pôsobí fungicídne a baktericídne.antiproliferatívny účinok .dinthranol: . trimethylpsoralen) .8 . 5%) .konc.

látky: .dichlordietyldisulfid D06 – ATB a chemoterapeutiká pre dermatológiu ( lieky proti kožným baktériám a vírusom) . nie je vhodné ich podávanie v tehotenstve. acne vulgaris. N – acetylmuramyl – N – acetylglukosaminpentapeptid.fluorouracil . generácie.spektrum účinku: .používajú sa pri prevencii infekcií čistých rán.mupirocín: .retinoidné látky 3.používajú sa celkovo aj lokálne . inhibuje defosforyláciu undekaprenylfosfátu.imunosupresíva: metotrexát cyklosporín A . čerstvých ranách.acitretín a etretinát (látky 2. pri dermatózach. používajú sa u najťažších porúch keratinizácie.pri systémovej absorpcii sa môže prejaviť jeho nefrotoxicita .aminoglykozidové antibiotikum . nosné otvory a pery.sú určené aj na liečbu akné a niektorých porúch keratinizácie a prekanceróznych stavov .. liečbe psoriázy.látky: .tretinoin a isotretinoin: . majú teratogénne účinky.bacitracín: .neomycín: .inhibuje proteosyntézu väzbou na bakteriálnu izoleucyl – tRNA syntetázu 163 . prekanceróz aj kožných karcinómov.pôsobia na jednovrstvové a viacvrstvové epitely a majú pravdepodobne tiež význam v imunitných procesoch . ktorý prenáša už hotový stavebný blok. počas liečenia sa zakazuje opaľovanie. mycosis fungoides a vírové papilómy .kyselina retinová: .podofylotoxín . viečka. generácie): sú určené k p. ktoré su rezistentné na inú terapiu .inhibícia syntézy bielkovín zásahom na mieste ribozómov .druhej generácie majú rad nežiaducich účinkov a vyvolávajú tak fotosenzibilizáciu .mechanizmus účinku: . nepodávajú sa lokálne na sliznice.arotinoidy: . ktoré vnikajú polyaromatickou zmenou molekuly retinoidov .určená k zlepšeniu nedostatočnej epitelizácie pri ťažko sa hojacich ranách . preto možno dovoliť počatie až dva roky po ukončení liečby . na bazaliómy. ťažšie ekzémy a hnisavé konjuktivitídy .o.používajú sa na liečbu torpidných ložísk psoriázy.kontraindikované sú pri poruchách funkcie pečenene alebo obličiek.G+ koky a tyčinky .inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny. pri kojení a pri akútnych dermatitídach .mechanizmus účinku: .spektrum účinku: G.v kombinácii s bacitracínom sa požíva na liečbu kožných infekcií .baktérie .cytostatiká: .v praxi sa zatiaľ nepoužívajú .polypeptidové antibiotikum pre lokálnu aplikáciu . do peptidoglykánovej vrstvy bakteriálnej steny .majú množstvo nežiaducich účinkov.mechanizmus účinku: .

inhibícia syntézy proteínov bunkovej steny .meklocyklín: .chloramfenikol .stafylokoky . a preto by mali byť iba pomocným liekom 164 .látky: .taurolidín: .primárne bakteriostatický. pôsobia pri liečbe psoriázy .môže u nich nastať alergická reakcia a fotosenzibilizácia .ide vždy o symptomatickú liečbu.podofylotoxín: .pôsobia na endogénne mediátory zápalu napr.majú imunosupresívne.nitrofurantoin: . histamín.metronidazol: .indikácie: ..používa sa pri terapiách pyodermií .sa používa ako nešpecifické antimykotikum .sulfathiazol .idoxuridín a trifluridín – v očnom lekárstve .spektrum účinku: .závažné infekcie spôsobené oxacilin/meticilín rezistentnými stafylokokmi .kloroxin: . vo vasokých koncentráciách baktericídny .heparín: .v kombinácii so síranom zinočnatým a interferónom β .mechanizmus účinku: .má baktericídne účinky a pôsobí aj na anaerobné mikroorganizmy a Mycobacterium tuberculosis . kiníny lyzozomálnym enzymatickým antimitotickým účinkom.používa sa pri povrchových poraneniach a popáleninách .stafylokoky a streptokoky a pôsobí aj na iné Gbaktérie.lokálne sa používa vo vaginálnych liekových formách . prostaglandíny.účinok: . protizápalové a protisvrbivé účinky .používa sa k liečbe kondylomatózy genitálií alebo rôznych bradavíc u dospelých D07 Kortikosteroidy .klindamycín .spektrum účinku: .sulfonamidy: -sulfadiazín: .erytromycín .polymyxín B .antivirotiká: -väčšinou sú analógy nukleozidov .primycín: .má bakteriostatické aj fungistatické účinky .kys. ktoré sa vyskytujú pri kožných infekciách .sulfisomidín .acyklovir . fusidová: .dihydroxypropyladenin .makrolidové antibiotikum .izopropyldeoxyuridín .antibiotikum so steroidnou štruktúrou .používajú sa na liečbu herpes simplex a herpes zoster .

oxid zinočnatý .flutikazón (CUTIVATE CREAM) . IMACORT ung. OPHTHALMO –FRAMYKOIN COMPOSITUSung.klobetazol (DERMOVATE crm.celulóza .majú antimykotické účinky .dextranomér .metylrosanilín . ung) .urýchľujú hojenie termických poškodení kože .používajú sa pre miestne protizápalové účinky 165 .dexpantenol .3. LOCOID 0. sekundárne infekcie. dermatitídy. generácia: .používajú pri silných zápaloch.v roztokoch na obklady as používajú organické farbivá ako: .majú silnú schopnosť bobtnať a odsávať exudát a tekutiny .1% crm) . kandidózy slizníc D08 Antiseptiká a dezinficienciá lieky proti patogénnym mikroorganizmom v živých tkanivách a na neživých predmetoch látky: .triamcinolon (DELPHICORT crm.1.prednizolón (ULTRACORTENOL ung.algedrát . zvýšený vnútroočný tlak.atrofia kože. generácia: . alergické kožné infekcie.kameňouhoľný decht . pri Bercových vredoch Dezinficienciá a antiseptiká: .bukový decht pri popáleninách: .hydrokortizón (HYDROCORTIZON LÉČIVA ung.kys.ichtamol .2.glukokortikoidy . ALPICORT liq.ichtamol . boritá . BELOGENT ung.dexametazón (DEXAMETAZÓN ung) . crm.kloroxín .. DIPROSALIC ung.protizápalové účinky majú: . . steroidné akné. steroidná rosacea. mineralokortikoidný účinok pri aplikácii na viac ako 20% plochy. GARASONE ung) . pri popáleninách vyššieho stupňa.nežiadúce účinky: systematický útlm hypofyzárnych funkcií.kys.betametazón (BELODERM ung. mokvaní.látky: .flucinolón .methylvioleť ( genciánová violeť) .metylénová modrá . Cushingov syndróm. crm.lokálne: . salicylová . generácia: . BELOSALIC ung. OPHTHALMOHYDROCORTI-ZONung. TRIAMCINOLON LÉČIVA ung) . hypopigmentácia. generácia : .halcinonid (BETACORTON) . ALPICORT F liq) .budenozid (APULEIN crm) .4.

výrazne stúpa v puberte.sprevádzané tvorbou rôznych typov kožných lézií s výskytom na tvári.b) pomnoženie Propionibacterium acnes (anaerób produkujúci lipázu .zníženie produkcie mazu . väčšie ako pustuly.noduly: . hlbšie .dihydrotestosteron) a iných vplyvoch .papuly: . pleciach a ramenách Kožné lézie: .príčiny vzniku: . krku.chlorofyl .organické farbivá: .boritan fenylortuťnatý .malé ( ≤ 5 mm) tvrdé hrčky na povrchu kože .vačkovité lézie s tekutým alebo polotekutým obsahom.kys.pustuly: -krehké vypuklé vriedky s hnisom .kvartérne amóniové soli : karbetopendecínium bromid benzododecínium bromid D10 Prípravky proti akné Akné: . prípadne i ovplyvnením metabolických reakcií .mechanizmus účinku: poškodzujú mikroorganizmy zmenou pH prostredia.látky: .manganistan draselný .zlúčeniny ťažkých kovov obsahujúcich ortuť a striebro : .oxidačné látky: .peroxid vodíka .mazové folikuly upchaté mazom a odumretými bunkami .cysty: . prsiach.kyselina peroctová -tosylchloramid .a) nadmerná tvorba kožného mazu – seborea ( často vrodená.ostatné látky: .akriflavín .liečebné prístupy: -(podľa liečenej príčiny): .kožné ochorenie spôsobené upchávaním kožných pórov mazom . viac zapálené.skupiny: .oxykyanatan ortuťnatý .kyselina boritá .azulény .chlorid ortuťnatý .etakridín .dusičnan strieborný .aldehydy – formaldehyd .slabé kyseliny a zásady: . závislá na hormonálnych (5α.vznik zápalu) ..komedóny: . salicylová .fenoly: .redukcia Propionibacterium acnes 166 .jodpolyvidon . chrbte.c) prirýchle odlučovanie odumretých kožných buniek a/alebo produkcia zápalových mediátorov .alkoholy – Spiritus dilutus .tvrdé vypuklé vriedky s tekutým obsahom .rezorcín .

topické ATB: . ZYNERIT sol. forma 25 mg + vitamíny (ZACNE) – antiseptický a adstringentný účinok .látky: .kožných buniek normalizácia odlučovania . antibakteriálny.liečba ťažkých foriem akné: .zvýšený antiseboroický účinok. AKNEFUG liq) .topické retinoidy: .úzke spektrum hlavne G+ a anaeróby .málo nežiaducich účinkov .benzoylperoxid (OXY 10 lot.eliminácia zápalu -(podľa závažnosti akné): .topická liečba ako pri ľahkých formách .látky: .tretinoin ( kys. keratolytický a antiseboroický účinok .kyselina azelová (SKINOREN crm.NÚ: .+ terapia: .na všetky formy akné .liečba mierneho až stredne závažného akné: . cis retinová) (ISOTREX gel) . ECLARAN gel.liečba ľahkých foriem akné: . antibakteriálny a keratolytický účinok .hexachlorofén (AKNFUG SIMPLEX) . RSB) – antiseptický a antiseboroický účinok . liq) . antibakteriálny a keratolytický účinok . bez alergických fototoxických reakcií .topické a perorálne antiandrogény: .netoxická.zľahka omývať postihnutú plochu teplou vodou a jemným mydlom 2x denne .o.intraléziové injekcie kortikosteroidov 167 . keratolytický účinok .cyproterón / ethinylestradiol (DIANE) . svetlo (laser) .triklosan (AKNE LOTION lot) . komedolytický účinok .fyzikálne metódy – extrakcia komedónov.látky: .perorálne ATB – širokospektrálne – tetracyklíny . AKNEFUG – OXID gel) – antiseptický.majú antiseptický.síra (sírový lieh s AS.zinok (CURIOSIN gel). p.kontraceptíva – u žien – antiseptický.drenáž a chirurgické odstránenie .klindamycín (DALACIN T liq) .dráždivý – neaplikovať do okolia očí + dobre umyť ruky .erytromycín (ERYFLUID sol.látky: . all – trans retinová) (LOCACID crm.pozor na oči a pery .isotretinoin (kys.fotosenzitivita . gel) – vysoký antibakteriálny.estradiol (AKNEFUG – EMULSION) .

ktorá znižuje permeabilitu bunkovej membrány.kyselina salicylová . poruchy videnia Derivanciá: .nežiaduce účinky: .nonivamid – syntetický derivát kapsaicínu.mydlá .látky.formaldehyd: .znižujú sekréciu mazových žliaz .gáfor . ktoré koagulujú povrchové vrstvy bielkovín epitelu alebo poranených plôch. azelaová Adstringenciá: látky.manganistam draselný .látky: .ichtamol .. ktoré dráždia pokžku a sliznice a spôsobujú tak miestne prekrvenie. ktorý vyvoláva dráždením kože vazodilatáciu. používa sa spolu s ďalšími látkami v zmesných prípravkoch .nauzea.zrážaná síra .chloroform .tanín . priebeh alebo resorpciu zápalových pochodov .gáfor .kapsaicín .látky: .perorálne antiandrogény – kontraceptíva .depresia. vytvoria tak ochrannú vrstvu.rezervovaný na rezistentné formy akné .kys.metylsalicylát .teratogén .perorálny isotretinoin: . brucha .závažné: .1 až 2x denne počas 16 – 20 týždňov .látky: .benzoperoxid . hnačka . zmätenosť.nízke koncentrácie . čím urýchľujú ohraničenie. Koagulácia bielkovín (zmenšenie objemu) sa podieľa na zvieravom pocite pri aplikácii týchto látok 168 .jód a jodidy Antihydrotiká: .znižujú sekréciu potných žliaz .niektoré zlúčeniny hliníka .dechty .používajú sa na terapiu akné .(ROACCUTANE ROCHE cps) . vomitus.perorálne ATB .bolesti hlavy.účinkuje najsilnejšie na všetky mechanizmy vzniku akné .včelí jed .potenie možno ovplyvniť i celkovým podaním parasympatolytík Antiseboroiká: . kĺbov.

dekvaliniumchlorid) .stiahnutím pórov potných žliaz obmedzujú tvorbu potu .óniové zlúčeniny (cetylpyridíniumchlorid) vo všetkých prípadoch ide o topické fungicída VŠÚ: .5 – 2% . nátržníková.kys.majú obvykle mierny antiseptický účinok . natamycin.síran hlinito – draselný – používa sa zastavenie krvácania z drobných poranení ..močovina 20% Kaustiká: .deriváty fenolu (chlornitrofenol. mucidin) 169 .na odstránenie hyperkeratotických vrstiev kože pri psoriáze a na kurie oká.anorganické adstringenciá . hexachórfen.znižujú kapilárne prekrvenie.dnes iné postupy ANTIMYKOTIKÁ a) Nešpecifické antimykotiká: .látky: .peroxid vodíka .deriváty chinolínu (chloroxin.organické adstringenciá: . .triesloviny: .látky: . salicylová 0.propylénglykol 40 – 70% .látky: .látky: .tanín a rôzne tinktúry (dubienková. arniková) Keratoplastiká: .rozpúšťajú zrohovatené vrstvy . 2. myrhová. salicylová 10% .manganistan draselný .5trichlórfenol) . amfotericin B. neaplikuje sa na tvár . nystatin.4.alkylderiváty fenolov .antimykotické pôsobenie zvyšuje halogénsubstitúcia.dusičnan strieborný .leptavé látky.aktivita zostáva i u zdvojených fenolov 2-chlór-4-nitrofenol OH Cl Cl Hexachlórofen OH CH2 Cl Cl OH Cl Dekvalíniumchlorid N CH2 (CH 2 )8 CH2 + CH3 N+ CH3 NH2 2 ClN H2 Cetylpiridíniumchlorid (CH2)1 5CH3 N+ Cl- N O2 Cl Cl b)Špecifické antimykotiká: 1) Antibiotiká (grizeofulvin.sú látky. ktoré sa kedysi používali na odstránenie prerastajúcich granulácií a bradavičných kožných útvarov . ratanhová.kys.síran a oxid zinočnatý . mokvanie a krvácanie z drobných poranení a prejavy zápalu .rezorcinol Keratolytiká: .rezorcinol 10 % a viac . ktoré pôsobia stimulačne na bazálnu vrstvu kože a podporujú tak tvorbu ich vonkajších krycích vrstiev .

ktorý v lipofilnej časti obsahuje po jednomtetraénovom a diénovom zoskupení. metabolizmus: . karboxyskupinu a O –glykozidicky viazaný aminocukor mykozamín NATAMYCÍN OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH 13 OH O 17 OH O O COONH3 + OH CH3 29 . karboxyl a O – glykozidicky viazaný mykozamin) ako nystatín .demetylgriseofulvín. trans – anelárny poloketál. Jeho lipofilnú časť tvorí tetraénový reťazec AMFOTERICÍN B O 1 H3C O O OH OH O 13 OH O O OH COONH3 + OH CH3 skelet je tvorený 38 – členným makrolidom s rovnakými substituentami v hydrofilnej časti (hydroxyly.antimykoticky účinný je iba pravotočivý trans – izomér s absolútnou konfiguráciou S na C1` a C6` CH3 . trans – anelárny poloketál. dva hydroxyly.VŠÚ: .GRIZEOFULVIN VŠÚ: . hlavným metabolitom je 6. v hydrofilnej časti okrem väčšieho počtu hydroxylov má ešte trans-anelárny poloacetál.časť sa vylučuje nezmenená.skelet tvorí 38 – členný laktónový kruh. oxiránový kruh medzi C4 a C5.esterifikácia nie je dysterapeutická - 170 . karboxyl a O – glykozidicky naviazaný mykozamín.skelet tvojí iba 26 –členný laktónový kruh.účinok určuje substitúcia na cyklohexáne tj. prítomnosť H 3 4 O oxoskupiny na C4´. metyl na C6´a na C2´metoxyl (jeho zámena za OCH3 vyššie alkoxyly pôsobí dysterapeuticky . ktorý v hydrofilnej časti má izolovanú dvojitú väzbu medzi C2 a C3.miera vstrebania je závislá na veľkosti kryštálov a zvyšuje ju súčasné podávania jedla bohatého na tuky .primárna amino skupina musí byť voľná . ktorý sa CH3 O 7 Cl CH3 O 2´ O 1 O 1´ vylučuje ako glukuronid NYSTATIN A1 OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH OH 13 O 17 OH O O OH COONH3+ OH CH3 Natamycín 29 .

vysoká aktivita je viazaná na prítomnosť Cl v polohách 2.4.(2-chlórfenyl-)-4-hydroxyfenyl)fenylmetán a v nepatrnom množstve (2-chlorfenyl) .6 (zvyšuje sa lipofilita a tým je ľahšia penetrácia do lipidických membrán ) 3) .(2. ketokonazol. tieto metabolity sú vylučované vo forme konjugátov EKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl .oxidatívne odbúravaný na neúčinné metabolity (2chlórfenyl)difenylmetán.oxidatívne odbúravanie imidazolového kruhu až na príslušnú kyselinu octovú a štiepenie éterickej väzby za súčasnej desalkylácie za vzniku kyseliny 2.difenylmetanol širokospektrálny BIFONAZOL . mikonazol. alebo nahradený inými radikálmi.deriváty trifenylmetylimidazolu: KLOTRIMAZOL C N Cl N metabolizmus: . že a dosahujú nízke sérové OXIKONAZOL (cis.metabolizmus: .4 – dichlorfenyl)-glykolovej.značnú variabilitu modifikácie štruktúry umožňuje postranná benzyloxyskupina.o. ekonazol.4 aromatického kruhu základného fenetylimidazolového skeletu 2) .2)Azoly: (klotrimazol. napr. flukonazol) VŠÚ: 1) . keď fenyl miesto chlóru je substituovaný fenyltioskupinou (fentikonazol). aj preto.éterický kyslík benzyloxyskupiny nie je podmienkou aktivity (napr. sertrakonazol) 5) . mikonazol Cl Pre nerozpustnosť vo len zvonka.aktivita sa nemení ani vnesením dvojitej väzby do fenyletylového fragmentu za súčasného nahradenia benzoxylu ďalším fenoxyetoxylom 4) . oxikonazol.deriváty fenetylimidazolu MIKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl Cl Cl Cl .metabolizmus: .viď. itrakonazol. aktivita sa nemení.forma) N N Cl Cl Cl Cl vode sa tieto azolové antimykotiká používajú pro p. podaní sa rýchlo metabolizujú koncentrácie Cl CH2 C CH2O N 171 . jednoduchým vinylom (enilkonazol) alebo objemnejšími lipofilnými alebo chlorom substituovanými radikálmi (tiokonazol.aktivitu zvyšuje substitúcia ďalšími chlórmi v postrannej benzyloxyskupine v polohách 2. tioanalóg ekonazolu sulkonazol alebo oximínový analóg mikonazolu oxikonazol Používajú sa len povrchovo pre nerozpustnosť vo vode .

prednostne je ukladaný v organizme v tkanivách obsahujúcich keratín ..ketalové (dioxolánové) analógy fenetylimidazolu KETOKONAZOL (2RS.potrebná CS skupina Mech účinku v blokáde skvalén-epoxidázy zabraňujúcej premene skvalénu na epoxid až na lanosterol a až ergosterol 4)Deriváty pyrimidínu (flucytosin) FLUCYTOZIN O N NH2 H N F 172 .4SR diastereoizomér) N Cl N CH2 O O CH2 O H N N COCH3 Cl .štúdium vplyvu N-alkylsubstitúcie postranného triazolonu ukázalo. takže relatívne dlho zostáva v keratinocytoch kože a má značnú selektivitu voči enzýmom plesní s vysokou afinitou k cytochrómu P450 . že itrakonazol je o mnoho metabolicky stálejší .metabolizmus: .metabolizmus: . oxidácia a následné štiepenie imidazolového kruhu 2) aromatická hydroxylácia ITRAKONAZOL N Cl N CH2 O O C H2 O H N N Cl O N C H3 N CH N C H2 CH3 .metabolizmus: .VŠÚ: .vylučuje sa prakticky v nezmenenej forme F N N OH N CH2 C CH2 N 3)Thiokarbamáty (tolnaftát) N N TOLNAFTÁT CH 3 CH 3 N C O S VŠÚ: .vysoko lipofilný. že rozvetvený sekundárny butyl výrazne zvyšuje účinok zvlášť pri vulvovaginálnej mykóze .zámena centráleho imidazolu za triazol má za následok.analóg terciárneho alkoholu odvodeného od triazolu FLUKONAZOL F .dve hlavné cesty: 1)štiepenie piperazínového kruhu.

ten potom vo forme 5 – fluor-deoxyuridínmonofosfátu blokuje tymidilát – syntetázu. oxidatívnou desalkyláciou za štiepenia všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. ciklopiroxolamin) . meďnatej soli s organickými bázami (2 – aminoetanol. vápenatej.môže byť aj vo forme solí – zinočnatej. ktorá je vylučovaná ako glukuronid. 2 –aminotridekán) alebo . enzýmom cytozín deamináza je premieňaný na 5 –fluorouracyl.podobne ako u naftifinu. terbinafin) VŠÚ: 1) aktivita je viazaná na prítomnosť 1 – naftylmetylu (pretože jeho zámena za 2 – naftylmetyl alebo iné aromatické systémy pôsobí dysterapeuticky) a metylu na dusíku 2) 3. oxidatívne štiepenie všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. oxidatívnou hydroxyláciou v polohách 4 cinnamylu a na uhlíkoch C7 a C8 naftalénu. čiastočnou demetyláciou vzniká desmetyl – terbinafin a oxidáciou jedného metylu postranného terciálneho butylu príslušná kyselina 6)Deriváty rôznych štruktúr (k. hlavným metabolitom je kyselina naftoová a v menšom možstve N – desmetylnaftifin. undeylénová. aktivita ešte rastie. pretože deriváty s jednou dvojitou väzbou sú len slabé a bez dvojitej väzby alebo so štyrmi väzbami sú neúčinné.benzimidazolový derivát CHLORMIDAZOL CH2 CH3 N N Cl 173 .prodrug. Vzniknuté metabolity sú vylučované ako glukurónové a glycínové konjugáty TERBINAFIN CH3 CH3 H C CH3 CH2 N C C CH3 CH2 C H metabolizmus: .fenylallyl naaftifinu môže byť nahradený ďalším nenasýteným alkylom (nonyl až dodecyl) 3) maximálnu aktivitu vykazujú zlúčeniny s dvomi konjugovanými dvojitými väzbami. chlórmidazol.viacuhlíkaté mastné kyseliny KYSELINA UNDECYLÉNOVÁ CH2 CH(CH2) 8 COOH . čím narušuje v bunkách syntézu DNA metabolizmus: vylučuje sa v nezmenenej forme 5)Deriváty allylamínu (naftifin. keď dvojitá väzba v reťazci medzi C4 a C5 je nahradená väzbou trojitou a zbytok alkylu za touto väzbou je rozvetvený (terc. hlavným metabolitom je kyselina naftoová. butyl) 4) vyššiu aktivitu vykazujú trans – deriváty NAFTIFIN CH 2 N C H 2 CH CH CH3 metabolizmus:-úplne metabolizovaný na väčší počet metabolitov..

derivát N . jodofóry majú neselektívny účinok dezinfekcia kože a slizníc nepôsobí dráždivo) Zlúčeniny uvoľňujúce halogén Na SO 2N Cl BENZÉNCHL ÓR AMÍN O Cl N Na N N O Cl O TROKLOSEN 2. Dezinficiencia a antiseptiká zo skupiny ťažkých kovov a) zlúčeniny medi (oxid meďnatý a hydroxid meďnatý a síran meďnatý) okrem bakteriostatického a baktericídneho aj fungicídny účinok b) zlúčeniny striebra (dusičnan strieborný. boritan fenylortutnatý) Účinok je hĺbkový. vyššie koncentrácie i leptavý s bielkovinami tvorí konjugáty BORIT AN FENY L ORT U Ť NAT Ý Hg O BOH Hg O k dezinfekcii operačného poľa a pri bežných poraneniach 174 .6 – dimetylmorfolínového fragmentu DEZINFICIENCIA A ANTISEPTIKÁ 1.biotransformácie na cyklohexáne za vzniku cyklohexénových metabolitov.najvyššiu aktivitu vykazuje R-(+) – enantiomér s cis – usporiadaním 2.deriváty fenylpropylmorfolínu AMOROLFIN . amid-chlorid ortutnatýHgNH2Cl v očnej terapii.VŠÚ: . dicateltaninoalbuminát striebra)Vysoký baktericídny účinok. ale reaktivita s bielkovinami a chloridmi obmedzuje použitie iónovo rozpustných solí c) zlúčeniny ortuti (kyanid ortutnatý Hg(CN)2 k dezinfekcii nástrojov. hlavnými metabolitmi sú glukuronidy Účinok je v blokáde penetrácie esenciálnych substrátov (leucínu) . troklosen jód. Dezinficiencia a antiseptiká oxidačného typu a) látky uvoľňujúce kyslík (peroxid vodíka rozkladá sa.hydroxypyridónu CIKLOPIROXOLAMIN - OH N O H2 NC H2CH 2OH C H3 olaminová soľ ciklopiroxu VŠÚ: aktivita je viazaná na lipofilnú substitúciu v polohe 6 metabolizmus:. kyselina peroctová (ako octová ale o jeden O má viac medzi C a OH).. manganistan draselný) Kyslík má silné germicídne účinky b) elementárne halogény a zlúčeniny uvoľňujúce halogén (len Cl a I) vysoká toxicita (benzénchlóramín. proteinát striebra očné antiseptikum.

tetraboritan disodný Na2B4O7) kyselina boritá H3BO3 sa kumuluje v organizme vysoko toxická LD 15-12 g 3) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín a) alkoholy (etanol. ale uvoľnuje formaldehyd v kyslom prostredí d) kyseliny (kyseliny benzoová. meténamín) Silne dráždivý O M. Na reakcii aldehydickej skupiny s amíno skupinou H C bielkovín H form aldehyd Nemá antisepotické účinky. benzoová CH3CH CHCH CHCOOH kys sorbová konzervans pôsobí fungistaticky na človeka netoxická 175 . antiseptický účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH CH3 H OH H3C CH3 mentol V stomatológii b) estery (etylénoxid) etylé oxid H2C CH2 O Pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov c) aldehydy (formaldehyd. gallan dihydroxid bizmutitý) gallan dihydroxid OH bizmutitý COOBi OH HO OH OH f) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od bóru (kyselina boritá H3BO3.d) zlúčeniny cínu (Bis(tributylstannyl)oxid vyššia aktivita organických zlúčenín ako anorganických (C4H9)3Sn-O-Sn(C4H9)3 e) zlúčeniny bizmutu -ako črevné antiseptikum mierne adstringentné pôsobenie (dusičnan-oxid bizmutitý Bi(NO3)O pri črevných a žalúdočných chorobách. mentol) Baktericídne i fungicídne pôsobenie. uhličitan–oxid bizmutitý (BiO)2CO3 pri črevných a žalúdočných chrobách. Ú. kyslina undecylénonová. kyselina sorbová) COOH N N N m eténam ín N konzervans CH2 CH (CH2)8COOh kys. undecylénová kys.

hexachórfen.e) fenoly (fenol plezmatický jed. trikrezol. salifungin. 2-chlór-4-nitrofenol. karbetopendeciniumbromid) Sú povrchovo aktívne látky nemajú detergentné vlastnosti R N CH3 CH2 CH 3 benzododeciniumbromid Br Dezinfekcia operačného pola a predmetov lekárskych rúk rovnaké použitie O CH3(CH2)13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id ch) farbivá . resorcinol. g) amíny vyššie molekulárne AK (TEGO obchodný názov) h) amóniové soli (Benzododeciniumbromid. chlórchinolinol.Trifenylmetánové farbivá (metylrosanilín) . parabény) OH OH OH OH CH3 trikrezol Cl OH HO Cl N CONH OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl Cl chlórchinolinol salifungin Br fenol rezocinol OH OH Cl NO2 hydrofilné substituenty OH COOH SO3H menšia aktivita ale aj menšia toxicita Lipofilné substituenty alkyly halogéhy NO2 vyššia aktivita ale aj vyššia toxicita Aktivitu ovplyvňuje počet hydroxylových skupín a ich vzájomná poloha viac OH menšia účinnosť Viažu bielkoviny Parabény estery kys 4-OH benzoovej konzervácia f) mydlá (Draselné a sodné mydlo) Soli vyšších mastných kyselín.Akridínové farbivá (Etakridinláktát) .Tiazinové farbivá (metylénová modrá) NH2 C O H3 C m etylénová m odrá N Cl CH3 (CH3) 2N m etylrosanilin (CH3) 2N H5C2O N etakridiniumlaktát CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH N N N S Antipruriginotiká a anestetiká H3 C CH3 NH2 DIMETINDEN DIPHENHYDRAMIN HC O CH3 C C N H2 H2 CH3 LIDOKAÍN CH2CH3 NHCOCH2N CH2CH3 CH3 N OCH2CH2CH2CH3 CH3 176 R =H L IDOKAIN R R=CH3 T RIMEKAIN CINCHOKAIN CH2CH3 CONHCH2CH2N CH2CH3 .

Antipsoriatiká METOXALÉN ACITRETIN METOTREXÁT PODOFYLOTOXÍN 177 .

Antibiotiká MUPIROCÍN KYSELINA FUSIDOVÁ CLINDAMYCÍN ERYTROMYCÍN 178 .

Antiseboroiká TRETINOIN 2.6.7-heptandikarboxylová kyselina) 179 . kyselina retinoová KYSELINA AZELOVÁ (1.8-nonatetraenová kyselina.4.

s OH – v 11α neúčinné .nutná 11β – OH alebo keto.štruktúra odvodená od pregnánu .9α .neúčinné .glukokortikoidná účinnosť: .substitúcia halogénom – zvyšuje sa aktivita TRIAMCINOLON DEXAMETAZON FLUCINOLON BUDESONID FLUTIKAZON KLOBETAZOL HALCINONID 180 .hydrogenácia alebo aromatizácia A kruhu .Kortikosteroidy VŠÚ: .zlúčeniny s bočným reťazcom v α.skupina .

rozsahu nebo hloubce postižení kůže.Vaginální kandidóza: dvě tablety (=400 mg) denně s jídlem. Bílé. kulaté. 4. vlasů a nehtů způsobené dermatofyty a(nebo) kvasinkami (dermatophytosis. nemá být použit k léčbě mykotické meningitidy.Dětem o hmotnosti vyšší než 40 kg: stejné dávky jako pro dospělé. .26/230/80-C 26/0230/80-C/S Rp.. . kandidová perionyxitis. popř. pityriasis capitis. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Ketoconazolum 200 mg v 1 tabletě.Kožní. parakoccidiodomykóza.Děti s tělesnou hmotností 15-40 kg: polovina tablety (=100 mg) jednou denně s jídlem.chronické opakující se vaginální kandidózy za předpokladu.systémové mykotické infekce. může být dávka zvýšena na 2 tablety (=400 mg) denně. Indikace . u nichž je riziko mykotických infekcí zvýšeno. folliculitis vyvolaná Pityrosporum spec. . kokcidiodomykóza. Vzhledem k tomu. .kvasinkové infekce gastrointestinálního traktu. ploché tablety s půlící rýhou s nápisem "K/200" na jedné a "Janssen" na druhé straně. pityriasis versicolor. LÉKOVÁ FORMA Tablety. 3. jako jsou systémová kandidóza.Infekce kůže. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL (R) 2. histoplasmóza. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. že toto onemocnění nereaguje na topickou terapii. . chronická mukokutánní kandidóza) za předpokladu. následkem chorob nebo léků). gastrointestinální a systémové infekce: jedna tableta (=200 mg) jednou denně s jídlem.profylaxe u pacientů se sníženou obranyschopností (dědičně. blastomykóza. že ketokonazol neproniká dobře do CNS.2. pokud zůstává topická léčba bez odezvy. onychomycosis. . že tyto infekce nelze léčit topicky vzhledem k jejich lokalizaci. Jestliže se po této dávce nedostaví adekvátní odezva. Děti . Dávkování a způsob podání Pro zajištění maximální absorpce je zapotřebí užívat tablety Nizoral spolu s jídlem. Léčba: Dospělí . 181 .

že ketokonazol snižuje kortizolovou reakci na stimulaci ACTH. je třeba vyšetřovat jaterní testy (před léčbou. známá nesnášenlivost léku. rifabutin. Kontraindikace Nizoral nesmí být podáván pacientům s akutním nebo chronickým jaterním onemocněním nebo se známou přecitlivělostí ke kterékoli složce přípravku. Obvyklé trvání léčby: . intenzivní péče atd. tmavá moč. dlouhodobě léčený přípravkem Nizoral.kožní mykózy způsobené dermatofyty: průměrně 4 týdny.vaginální kandidózy: 5 po sobě jdoucích dnů. Profylaktická léčba imunodeficitních pacientů: .děti: 4-8 mg/kg. Je důležité. perorální midazolam. U pacientů s adrenokortikální nedostatečností nebo s funkcí nadledvin v hraničních hodnotách a u pacientů v prolongovaném stresu (velké chirurgické výkony. Léky ovlivňující kyselost žaludečního prostředí viz 4. Před zahájením léčby pacientů v život neohrožujících indikacích vyžadujících dlouhodobou léčbu je zapotřebí posoudit podíl rizika léčby ketokonazolem a terapeutického přínosu. . 182 . . rifampicin. kokcidiodomykóza: optimální délka léčby je 3-6 měsíců. jako jsou simvastatin a lovastatin. Ritonavir zvyšuje biologickou dostupnost ketokonazolu. . jaterní onemocnění v anamnéze. inhibitory protonové pumpy) se doporučuje užívat Nizoral společně s nápojem typu koly. Léky ovlivňující metabolizmus ketokonazolu Současné podávání induktorů enzymů. . též v závislosti na rychlosti růstu nehtů . Speciální upozornění.1. Trvá-li léčba přípravkem Nizoral déle než 2 týdny. chinidin.4. Interakce 4. inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostřednictvím CYP3A4. je však zapotřebí pacienty monitorovat.parakokcidiodomykóza. dlouhodobá léčba a současná léčba přípravky nepříznivě ovlivňujícími činnost jater. musí být léčba neprodleně ukončena.4. že dávkovací schéma je zapotřebí zachovat bez přerušení nejméně 1 týden po vymizení všech příznaků a do dosažení negativních výsledků všech kultivačních vyšetření. histoplasmóza.je nezbytné. Někdy může docházet k mírné přechodné elevaci hladin transamináz nebo alkalické fosfatázy.Terfenadin. . Speciální upozornění Nizoral vykazuje schopnost navozovat klinicky významné interakce (viz 4. 4.5. jsou v průběhu léčby přípravkem Nizoral kontraindikovány. Při současné léčbě přípravky neutralizujícími kyselost žaludečního prostředí (např.dospělí: 2 tablety (=400 mg) denně. proto je při současném podávání nutno rozhodnout o snížení dávky ketokonazolu. hydroxidem hlinitým) je zapotřebí je užívat nejméně 2 hodiny po užití přípravku Nizoral. 4. výrazně snižuje biologickou dostupnost ketokonazolu. 4.3.pityriasis versicolor: 10 dní. cisaprid. aby byl pacient. . . .5. Snížená kyselost žaludečního prostředí: Při poklesu acidity žaludečního prostředí je narušena absorpce. . horečka.Obecně platí.orální a kožní kandidózy: 2-3 týdny. astemizol. Interakce). Pokud by se projevily symptomy hepatitidy či dojde-li ke změně v jaterních testech svědčících pro jaterní onemocnění. H2-antagonisté. U dobrovolníků užívajících ketokonazol v denních dávkách 400 mg a vyšších bylo prokázáno.infekce vlasů: 1-2 měsíce. k nimž patří nezvyklá únava.) je proto nezbytné monitorování funkcí nadledvin. mizolastin. pimozid. bledá stolice nebo žloutenka. po 2 týdnech. Tato asymptomatická odezva nepředstavuje nebezpečí a nevyžaduje nezbytně přerušení léčby. karbamazepin. jako jsou např. později každý měsíc). K faktorům zvyšujícím riziko hepatitidy patří: ženy nad 50 let. k nimž patří někteří s AIDS a u pacientů léčených supresory sekrece kyselin (např.5. isoniazid a fenytoin.infekce nehtů: 6-12 měsíců. triazolam.systémové kandidózy: 1-2 měsíce. informován o možných projevech onemocnění jater. dofetilid. U pacientů s achlorhydrií. aby postižený nehet plně odrostl.

4. Ketokonazol je syntetický derivát dioxolanu imidazolu s fungicidním nebo fungistatickým účinkem proti dermatofytům. methylprednisolon a trimetrexát. nauzeou a bolestmi hlavy. jako jsou indinavir. chinidin. . Léky vyžadující monitorování plazmatických hladin. dyspepsie. impotenci a reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (projevující se např. 4.9. fotofobie. Při terapeutické dávce 200 mg jednou denně byl pozorován přechodný pokles hladiny testosteronu.perorální antikoagulancia. obvykle reverzibilní za předpokladu okamžitého přerušení léčby. k jehož normalizaci docházelo během 24 hodin po podání přípravku Nizoral. Nežádoucí účinky Nejčastěji popisované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem Nizoral jsou původu gastrointestinálního.další: digoxin. Pityrosporum. periferním edémem.5. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyly pozorovány žádné účinky. Příkladem jsou: Léky. buspiron. brotizolam. Všechny symptomy po několika hodinách plně ustoupily. Antimykotika pro systémové použití. menstruační poruchy. Při sočasném podávání s ketokonazolem je třeba snižovat jejich dávkování. jako jsou dihydropyridiny a (pravděpodobně) verapamil. astemizol. 4. studie o jeho užívání během těhotenství nejsou k dispozici. Při dlouhodobé léčbě uvedenými dávkami se hladiny testosteronu obvykle signifikantně nelišily od kontrolních hodnot. jako jsou simvastatin a lovastatin. 5. dimorfním houbám a 183 .některé látky s antineoplastickým účinkem. V průběhu léčby přípravkem Nizoral byla sporadicky hlášena hepatitis (nejpravděpodobněji následkem idiosynkrazie). reboxetin. alopecii. parestézie a alergické reakce. kojit. imidazolové deriváty. Torulopsis. . inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4. účinků nebo nežádoucích účinků. Těhotenství a laktace Nizoral vyvolává syndaktylii u laboratorních potkanů v dávkách 80 mg/kg.blokátory kalciových kanálů metabolizované CYP3A4. karbamazepin. . bolesti břicha a průjem. intravenózní midazolam. dofetilid. zejména skupiny CYP3A. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: J02AB02. vyrážkou.některá imunosupresiva: cyklosporin. Zcela vzácně popisované nežádoucí účinky zahrnují trombocytopenii. To může vést k zesílení a(nebo) prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. pimozid. závratě. Vzhledem k tomu. 4. které by neměly být užívány společně s ketokonazolem: Terfenadin. 4. kvasinkám (Candida. že se ketokonazol vylučuje do mateřského mléka. rapamycin = sirolimus. jako jsou alkaloidy Vinca rosea. mizolastin. Vliv ketokonazolu na metabolizmus jiných léků Ketokonazol může inhibovat metabolizmus léků biotransormovaných systémem jaterních enzymů P450. ebastin.inhibitory HIV proteázy. ketokonazol. Cryptocccus). rifabutin.6. saquinavir. busulfan a docetaxel. triazolam. sildenafil. nauzea. Výjimečně byly hlášeny případy obdoby disulfiramové reakce na alkohol charakterizované zarudnutím kůže. alprazolam. Vzácně byly hlášeny gynekomastie a oligospermie při dávkách vyšších než doporučená terapeutická dávka 200 nebo 400 mg denně.. pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. cisaprid. Předávkování Při náhodném předávkování spočívá léčba v zavedení podpůrných opatření. . reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů.7.8. Z těchto důvodů by neměl být Nizoral užíván v těhotenství. . takrolimus. např.1. alfentanil. které jsou jím léčeny. perorální midazolam.2. Během první hodiny po požití lze provést výplach žaludku a v případě potřeby zákrok doplnit podáním aktivního uhlí. neměly by ženy. edémem papily či vyklenutím fontanely u kojenců). . Méně často jsou popisovány bolesti hlavy.

Skladování Přípravek je zapotřebí uchovávat při teplotě 15-30 st. Mucor spp. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/230/80-C 9. cellulosum microcrystallinum. Druh obalu a velikost balení Blistry PVC/Al. lactosum monohydricum.1. Hlavní eliminační cestou je exkrece žlučí do intestinálního traktu. zejména albuminovou frakci. 6. Belgie. 5. silicii dioxidum colloidale. 8. 6. V. In vitro se ketokonazol přibližně z 99% váže na plazmatické proteiny. 5. Ketokonazol inhibuje biosyntézu ergosterolu mykotické buňky a mění složení dalších lipidových komponent membrány. z toho 2 až 4% v nezměněné formě. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.2. 5. Seznam všech pomocných látek Maydis amylum. magnesii stearas. Velikost balení: 10 x 200 mg 30 x 200 mg 6. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 15/141/69-C 15/0141/69-C/S Rp. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku Předklinické údaje nejsou uváděny.2.3. oxidativní O-dealkylace a aromatická hydroxylace. povidonum.12. Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.6. C na suchém místě. příbalová informace v českém jazyce. Návod k užití Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18.. papírová skládačka. jeho rozpuštění a vstřebání tedy vyžaduje kyselé prostředí. Hlavními identifikovanými metabolickými cestami jsou oxidace a degradace imidazolového a piperazinového cyklu. Následná plazmatická eliminace má bifázický charakter s poločasem 2 hodiny během prvních 10 hodin a dalších 8 hodin.2000 10.3. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Janssen Pharmaceutica N. Méně citlivými jsou: Aspergillus spp. Pouze zanedbatelný podíl ketokonazolu prostupuje do mozkomíšního moku. Po vstřebání ze zažívacího ústrojí je ketokonazol konvertován na několik neúčinných metabolitů. Sporothrix schenckii. 6. Přípravek je zapotřebí uchovávat mimo dosah dětí.eumycetám.7. 7.4. Ketokonazol je látka slabě dibazické povahy. některé Dematiaceae.1980 / 12. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 184 . Inkompatibility Inkompatibility nejsou známy.. Beerse. Farmakokinetické vlastnosti Středních plazmatických koncentrací představujících přibližně 3. a jiné fycomycety s výjimkou Entomophtorales. 6.5 mikrogramů/ml je dosaženo obvykle během 1 až 2 hodin po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg s jídlem. Přibližně 13% podané dávky se vylučuje močí.5. Doba použitelnosti 5 let.

Indikace Ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích. Infekční procesy. 4. LÉKOVÁ FORMA Zásyp.1. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je třeba krusty před aplikací odstranit. 4.3.1. dermatologikum. 4.j. Neomycin působí především na gramnegativní mikroby.7. Dávkování a způsob podání Zásyp se aplikuje na postižená místa v přiměřeném množství buď jednorázově nebo 1-2krát denně. Popis přípravku: bílý sypký prášek. 185 . 4. Farmakokinetické vlastnosti Framykoin zásyp působí lokálně v místě aplikace. 5. KLINICKÉ ÚDAJE 4. mladistvé i děti od 1 roku. streptokoky. způsobené kvasinkami a plísněmi. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Přípravek obsahuje kombinaci baktericidních antibiotik pro lokální užití se širokým antibakteriálním spektrem.2..5.3. dále působí i na některé gramnegativní koky. 4. bacitracinum zincicum 250 m. Interakce Interakce nejsou známy. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Neomycinum (ut neomycini sulfas) 3300 m. Bacitracin působí na většinu grampozitivních bakterií (stafylokoky. Těhotenství a laktace Přípravek není kontraindikován v období těhotenství a laktace k ošetření drobných poranění. klostridia). Jestliže se do 7 dnů nedostaví terapeutická odpověď. ošetření infikovaných zranění.j. Kontraindikace Hypersenzitivita na účinné látky. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky.1. 4. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem je vhodné vyvolat zvracení.9. Speciální upozornění Framykoin zásyp nemá být aplikován na rozsáhlé mokvající plochy. 5.4.6. 3. Předávkování Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá. Farmakodynamické vlastnosti Antibiotikum. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAMYKOIN (R) 2. na varikózní terén bérců a do bércových vředů (riziko senzibilizace). 4. 4. Nežádoucí účinky Při opakovaném a dlouhodobém podání možnost výskytu kontaktní dermatitidy. v léčbě se nepokračuje.8. 4. v 1 g zásypu. 5.2. Přípravek je vhodný pro dospělé.

Doba použitelnosti V neporušeném obalu: 2 roky. Skladování V suchu. 6. tj. při teplotě do 25 st. 7. Druh obalu Polyetylenová nádobka se sypací vložkou a víčkem. Inkompatibility Nejsou známy žádné inkompatibility. 8.2. sírny derivát. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. papírová skládačka.5. 5 g. 6.2.. 6.1999 (230299) (č.6.3. a.1.s. 2 g.metylaliín. propylaliín. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1969 10. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Infusia. Liliaceae) . chránit před mrazem.6. C. 6. Seznam všech pomocných látek Lactosum monohydricum.horčičné glykozidy – glukozinolátového charakteru . DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 24.obsahuje: . příbalová informace pro pacienta. 6.j. enzymatickým štiepením vzniká kyselina propenylsulfénová – stabilnejšia 186 . predovšetkým propenylalliín (S-pro-penylL-cysteínsulfoxid) . Hořátev 289 13 Sadská 3. ČR. 20 g. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/141/69-C 9.4. Návod k použití Přípravek je možno vydávat pouze na lékařský předpis. 21277/98) //1999/02/24 Farmakognózia Cepae extractum fluidum Bulbus cepae (Allium cepa.

fluór a železo) . Fabaceae) . 100 g.komplex látok Herba hyperici (Hypericum perforatum. lehce nahnědlý gel.Balsamum peruvianum (Myroxylon balzamum.aescín (Aesculus hippocastanum. SRN. Frankfurt am Main. jej štiepne produkty sú propiónaldehyd a síra. Fabaceae) . Allantoinum 10 mg v 1 g gelu k zevnímu použití. bisabolol. které podporují vznik nevzhledných jizev. B. draslík. Asteraceae) . Poaceae) .glycyrrizín (Glycyrrhiza glabra. Frankfurt am Main. gel V: DR: S: Merz and Co. Macrogolum 200. Cepae extractum fluidum 100 mg. PL: DI: PP: DO: B: IS: CH: 187 . Heparinum natricum 0. Parfum. Asteraceae) . 50 g. Herba millefolii (Achillea millefolium. sodík. Methylparabenum. Tekutý výtažek z cibule.) . Al tuba se šroubovacím uzávěrem. bisaboloxidy A.chamazulén.glukokiníny . GmbH. Oleum et Flos chamomillae (Chamaemelum nobile. hlavnou zložkou cibuľových prchavých látok je n – propyléndisulfid . Merz and Co. Asteraceae) . Dermatologikum.kys. salicylovej (Salix sp. příbalová informace.ako jej cesnakový izomér (vyvoláva slzenie pri krájaní cibule). Asteraceae).Herba salviae (Salvia officinalis. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. Aqua purificata.minerálne látky (vápnik.4 mg (odp. Xanthani gummi. askorbová . GmbH.flavonoid.sacharidy . Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace).pôsobí protizápalovo a brzdí rast buniek ďalšie antiflogistiká: .deriváty kys. 20 g. SRN. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk. Gel příznivě ovlivňuje hojení ran. C. ktorého štiepením vzniká kvercetín . Hippocastanaceae) . Lamiaceae) .Flos calendulae (Calendula officinalis. Hypericaceae) 46/753/97-C 46/0823/96-S VP CONTRACTUBEX drm. Acidum sorbicum. papírová skládačka.Principia e Oleo maydis (Zea mays.štiepne produkty majú antibakteriálne účinky . Opalescentní.Flos arnicae (Arnica montana. 50 IU).

48 Při teplotě do 25 st. osmotickým pôsobením Terapeutické použitie: 188 . velikosti a síly jizvy trvá léčba několik týdnů až 3 měsíce. C. někdy i výsev pupínků a puchýřků. Přípravek je obvykle dobře snášen. Přecitlivělost na složky přípravku.túto funkciu zabezpečujú najmä: selektívnym blokovaním špecifických transportných systémov. Nejsou známy. zčervenání. kojení. 3.látky. ktoré priamym pôsobením na obličky zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču t.1997 Dle příbalové informace. ultrafialové záření (slunění) nebo silné masírování. relativně těhotenství. děti do 3 let. Velmi zřídka se vyskytuje místní kožní reakce jako pálení. jako je extrémní chlad. Podle charakteru.j. vyvolávajú diurézu . pôsobením na hormonálne receptory. Svědění pozorované při léčbě je projevem tkáňové přeměny jizvy. U zbytnělých a starých jizev nechat gel působit přes noc pod obvazem. Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhýbat fyzikálnímu dráždění. popáleninách nebo při smršťování jizev).I: Léčba různých druhů jizev (zbytněné jizvy. než kůže gel přijme. interakciou s enzýmami.11. amputacích. opticky rušící jizvy po operacích. Obvykle 3krát denně opatrně vetřít do jizevnaté tkáně a lehce masírovat do doby. 1997/11/03 KI: NÚ: IT: D: PE: ZS: DZ: AU: DA: DIURETIKÁ (C03) .

tubulárna sekrécia a spätná resorbcia -resorbuje sa 99% vody. tvorba primárneho moču -proximálny tubul .glc) . avšak nie vody (pre ňu je táto oblasť nepriepustná) – množstvo tekutiny sa nemení. homeostatickú a endokrinnú (sekrécia renínu) -regulácia funkcie obličiek: antidiuretický hormón (podporuje resorpciu vody v distálnom tubule). hlavné miesto zmeny osmotickej aktivity moču. priepustnosť vody je regulovaná antidiuretickým hormónom Miesto účinku jednotlivých diuretík: 189 .jednotka obličiek = nefrón. znížením tubulárnej resorpcie Na+ i inhibíciou renínu a sekundárne znížením tvorby aldosterónu. spolu s iónmi je ovplyvnený i transport organických látok. ktoré sú obličkami vylučované z organizmu. zatiaľ čo v tubuloch sa uplatňujú resorpčné a sekrečné mechanizmy regulujúce vodnú a elektrolytovú rovnováhu -obličky – majú funkciu: vylučovaciu.staveb. -na tvorbe moču sa zúčastňuje – glomerulárna filtrácia. diabetes insipidus renalis Fyziológia: -zákl. dochádza k aktívnemu vstrebávaniu iónov. odteká však hypotonická tekutina – funkcia protiprúdového mechanizmu -distálny tubul – symport Na+ a Cl-. súčasne dochádza i k reabsorpcii Ca2+ účinkom parathormónu -zberný kanálik – antiport Na+ a K+. na odstránenie edémov -k odstráneniu liečiv z organizmu pri intoxikáciách -pri hypertenzii. aldosterón (zvyšuje vstrebávanie Na+ a vylučovanie K+ v distálnom tubule a v zbernom kanáliku) a atriálny natriuretický peptid = atriopeptín (zvyšuje vylučovanie Na+ a K+ obličkami – zyýšením glomerulárnej filtrácie.antiport Na+ a H+ -zabezpečuje resorpciu 50% Na prítomného v 1° moči .-k vylúčeniu nadbytočného množstva tekutín a solí z organizmu. únik vody do hypertonického prostredia interstícia.resorbcia 30 – 40 % vody -Henleho kľučka – symport 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. preto rozhodujúca je resorbcia iónov.glomerulus – filtrácia krvi.symport Na+ a organických látok a kyselín (resorpcia AK. najmä Na+ -mechanizmus transportu iónov zabezpečujú v jednotlivých oddieloch nefrónu odlišné transportné proteíny: . Na funkcii obličiek sa podieľajú ako sekrečné tak i absorpčné pochody. avšak tá iba sleduje tok iónov. glomeruly sú lokalizované v kôre obličiek a zabezpečujú filtráciu krvi.

so slabým diuretickým účinkom. blokujú enzým karboanhydrázu. močovina MÚ: látky . miesto pre väzbu Cl je súčasne väzbovým miestom kľučkových diuretík. Musia byť podávané injekčne (infúzie). ktorý v tubulárnych bunkách obličiek katalyzuje hydratáciu oxidu uhličitého na kyselinu uhličitú ( CO2 + H2O <--> H2CO3 <---> HCO3. dorzolamid MÚ: látky. Kľučkové diuretiká – furosemid. pri p. piretanid -silne účinné látky. ale iba zodpovedajúce množstvo solí.+ H+). Purínové alkaloidy – kofeín. Zablokovaním transportu Cl sa blokuje i resorbcia Na+. čím sa vylučuje i príslušné množstvo vody. po ich p. podaní dochádza k miernemu zvýšeniu množstva alkalického moča.Rozdelenie diuretík: 1. teobromín MÚ: zvyšujú glomerulárnu filtráciu v dôsledku zosilneného prekrvenia obličiek pri súčasne zníženej spätnej resorbcii v proximálnej časti tubulu.ktorý možno aplikovať lokálne = menej NÚ) 4. teofylín. Použitie: používajú sa predovšetkým pri intoxikáciách k vylúčeniu toxických látok.ktoré sú filtrované spolu s krvou do moču. avšak v tubuloch nie sú spätne resorbované do obehu a svojím hyperosmotickým pôsobením strhávajú vodu a zodpovedajúce množstvo rozpustených látok. 190 . bumetanid.látky pôsobiace v oblasti Henleho kľučky blokádou symportu 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+.o. Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. Súčasne je však blokované i vstrebávanie K+ => veľké straty draslíka. v dôsledku zníženej tvorby protónov a zvýšeného vylučovania sodných a draselných iónov spolu s iónmi bikarbonátovými a vodou. kyslina etakrynová. používajú sa k zablokovaniu vstrebávania bikarbonátov pri metabolickej acidóze a pri liečbe glaukomu (výhodnejšie je použitie dorzolamidu.o. Použitie: Ako diuretiká sa nevyužívajú. po podaní môže dôjsť k vylúčeniu až 4 l moču za 24 hodín – príčina NÚ MÚ:. lebo pri dlhodobom podávaní znižujú alkalickú rezervu plazmy a vyvolávajú metabolickú acidózu. Po ich podaní sa vylučuje veľké množstvo vody. podaní pôsobia ako laxatíva. majú malý význam z dôvodu slabého a málo spoľahlivého účinku 2. 3. Osmotické diuretiká – manitol.

blokujú symport Na+ a Cl-. Použitie: edémy rôzneho pôvodu (kardiálny. gravidita 191 . intoxikácie liekmi a inými látkami. čím dochádza ku zvýšenému vylučovaniu sodíka a teda i vody. . -amilorid a triamteren – pôsobia ako blokátory antiportu Na+ a K+. zvláštnou indikáciou je liečba diabetes insipidus.tiazidy -zábrana vzniku hypokalémie – kálium šetriace diuretiká -profylaxia šokovej obličky – osmotické diuretiká -glaukóm – inhibítory karboanhydrázy -intoxikácie – osmodiuretiká Nežiaduce účinky: . Najčastejšie indikácie diuretík: -srdcové zlyhanie – kľučkové diuretiká a tiazidy -edémy – kľučkové diuretiká a tiazidy -hypertenzia .Použitie: . podávajú sa najmä v kombinácii s kľučkovými a distálnymi diuretikami. znižujú straty draslíka. klopamid. nefrotický diabetes insipidus. samostatne v liečbe hypertenzie (dlhodobo).pôsobia v zbernom kanáliku.ďalšie stavy napr.hypokalémia. preto jeho účinok nastupuje s určitým oneskorením (niekoľko hodín). Kálium šetriace diuretiká – spironolaktón (účinný je metabolit kanrenoát). amilorid.edémové stavy. ich účinok v porovnaní so spironlaktónom nastupuje rýchlejšie. čím znižujú únik draslíka. patria medzi relatívne slabé látky MÚ: .5 mg/deň (max. kompetitívne vytesňuje aldosterón na cytoplazmatickom receptore. kam sa dostávajú tubulárnou sekréciou. chlortalidon. glaukom 5. metipamid. patria medzi stredne sile pôsobiace látky. kde znižujú diurézu. súčasne je blokovaná spätná resorbcia Ca2+.hyperurikémia. cikletanin . 25 mg HCHT denne) –sú NÚ zriedkavé NÚ kálium šetriacich diuretík – hyperkalémia. hypertenzia .diuretiká pôsobice v distálnom tubule.diuretiká typu – indapamid. hepatálny. čím zvyšujú prietok krvi obličkami a teda i množstvo vylúčeného moču. dilatujú glomerulárne cievy. arytmie . jedny z najčastejšie používaných diuretík samostatne i v kombinácii s inými liečivami v terapii hypertenzie MÚ: . triamteren . nefrotický). indapamid. Distálne – tiazidové diuretiká – hydrochlórtiazid.pôsobia v distálnom tubule. porucha glukózovej tolerancie .25-12. Použitie: tento typ diuretík sa používa najmä v kombinácii s inými diuretikami. 6.okrem diurézy vedú tiež ku zníženiu žilového objemu – využite pri liečbe srdcového zlyhania .rozlišujeme 2 spôsoby mechanizmy ich pôsobenia: -spironolaktón – kompetitívne blokuje účinky aldosterónu. metipamid – majú skôr vazodilatačný účinok. pretože znižuje nimi vyvolanú hypokalémiu. gynekomastia ( spironolaktón) Kontraindikácie: dna.impotencia V prípade dávkovania 6.

bendroflumetiazid f) Iné štruktúry – chlortalidon. Sulfónamidy a) Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. paraflórtiazid. Kálium šetriace diuretiká a) Antagonisti aldosterónu – spironolaktón. bumetanid e) Tiazidy – hydrochlortiazid. trichlormetiazid.kľučkové diuretiká a aminoglykozidové ATB – potencovanie ototoxicity a nefrotoxicity antibiotík .K+ šetriace diuretiká a ACEI – nebezpečie hyperkalémie .diuretiká a kardioglykozidy – zvýšenie toxicity digoxínu . fenkvizon 3. dorzolamid. sulfamoylbenzoové – furosemid. metylklotiazid. bemetizid. xipamid d) Kys. močovina 2. diklofenamid b) Benzéndisulfónamidy – mefrusid c) Sulfamoylbenzamidy – indapamid. Osmodiuretiká – manitol.etakrynová.tielinová (hepatotoxická) 4.náhrada sulfamoylu v p-polohe voči Cl izostérnym karbamoylom výrazne zvyšuje diuretickú aktivitu. butizid. polytiazid.diuretiká – tiazidy a p.diuretiká a kumaríny. kys. altizid. metipamid. azosemid. hydroflumetiazid. aryloxyoctových – kys. kvinetazon. ak je substituovaný objemným zvyškom 2d) Sulfamoylbenzoové kyseliny 192 . kanrenon. klopamid. Deriváty kys. antidiabetiká. cyklopentiazid.Interakcie: . biguanidy – zoslabenie účinku Rozdelenie diuretík z hľadiska chemickej štruktúry: 1. piretanid. klofenamid. warfarín – zosilnenie účinku . kanrenová kyselina b) Cyklické amidiny – amilorid. metolazon. triamteren 2b) Benzéndisulfónamidy - Vzťah štruktúry a účinku: nutná je substitúcia základného 2-chlórbenzénsulfonamidu druhým sulfamoylom v ppolohe eventuálna súčasná substitúcia v polohe 6 aromatického kruhu 2c) Sulfamoylbenzamidy Vzťah štruktúry a účinku: .o.

aktivitu zvyšuje substitúcia C3 alkylmi. z ktorého sa odštiepením kys. rovnaký je i účinok po otvorení kruhu (kys. sulfonylová skupina je nahraditeľná izostérnym karbonylom bez straty účinnosti 4a) Antagonisti aldosterónu Vzťah štruktúry a účinku: .spironolaktón – v organizme prebieha rýchla premena na kanrenon a meatbolické odbúravanie acetylu za vzniku 7-metyltioderivátu.pri parenterálnej aplikácii sa využíva soľ – kanrenoát draselný. kanrenoová). ktoré zvyšujú lipofilitu a tým urýchľujú prenikanie do tubulárnych buniek obličiek . v menšej miere žlčou ako glukuronid.furosemid – oxidatívnym odštiepením furfurylu vzniká kyselina 4-chlór-5sulfamoylantranilová .aktivitu nemení súčasná substitúcia dusíku v polohe 2 krátkym alkylom. . zvyšok ako amid kyseliny Farmakognózia -rastlinné diuretiká: 193 .Vzťah štruktúry a účinku: . CF3) na C6 benzotiazidine .o.podmienkou účinku je sulfamoylová skupina na C7 a elektronegatívna skupina (Cl.amilorid – časť je vylučovaná nezmenená. podmienok v rovnováhe s laktónom považovaným za účinné agens.a metylsulfonyl. tiooctovej uvoľňuje kanrenon. . Metabolizmus diuretík: .zatiaľ čo sulfamoyl v polohe 7 je podmienkou zachovania účinku.torasemid – oxidatívna hydroxylácia C(4) fenylu --> p-hydroxytorasemid .aktivitu zvyšuje zavedenie druhej dvojitej väzby na C(6) (kanrenon).metabolity . ktorý je ďalej oxidovaný na neúčinnú kyselinu .triamteren – hlavným metabolitom je oxidáciou vzniknutý p-hydroxytriamteren vylučovaný renálne ako sulfátový konjugát. oxidácia na C(3) viazaného metylu na primárny alkohol. Tá sa však vyskytuje za fyziolog. ktorý sa čiastočne oxiduje na metylsulfinyl. pri p. halogénalkylmi alebo cykloalkylmi.pre účinok je dôležitá nesubstituovaná sulfamoylová skupina s aktivujúcim elektronegatívnym Cl alebo CF3 na susednom C(2) benzénového kruhu a s polárnou sulfonylovou alebo karbonylovou skupinou na C(5) 2e) Tiazidy Vzťah štruktúry a účinku: . zvyčajne metylom . podaní sa využíva spironolaktón – proliečivo.

diuretický účinok je vyvolaný dráždením obličkového parenchýmu.Juniperi fructus – Juniperus communis (Cupressaceae) . myrysticín pôsobí výraznejšie na maternicu zvšuje tonus.5 – 2 %) . karminatívum. epikatechín. stáčaním sa poruší ich bunková štruktúra a za zachovania enzýmov sa nechajú fermentovť. Podľa spôsobu fermentácie sa rozlišuje čierny a zelený čaj. furanokumaríny. galokatechín) Vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. teobromín (3. teaflavín. stomachikum. myristicín. osmotické diuretiká deriváty xantínu siličné diuretiká flavonoidné diuretiká saponínové diuretiká 1. 3. Čína) – listy sa ihneď sušia na panvičkách.Manitol Materská rastlina: Manna – Fraximus ornus (Oleaceae) 2.. geraniol Použitie: diuretikum. Čierny čaj (Srí Lanka. borneol. sliz.Saccharosum = sacharóza – α-D-glukopyranozyl-1-2-β-D-fruktofuranozid Materská rastlina: Beta vulgaris (Chenopodiaceae) . spôsobuje najmä vodnú diurézu.3-dimetylxantín). 4. močové dezinficiens. tearubigín. 3.Petroselini fructus – Petroselinum crispum (Apiaceae) OL: silica (3-7%) s obsahom fenylpropánov – apiol. α-pinén (dráždivý účinok). α-pinén.apiol. Siličné diuretiká .Petroselini radix – Petroselinum crispum (Apiaceae) (ČSL 4) -diurerticky pôsobí podráždením obličkového epitelu OL: silica (0. Zelený čaj (Japonsko. terpény.1-0. teofylín (1. 5. apiol pôsobí dráždivo na obličkový parenchým. Používa sa i ako stomachikum.Enzýmovými procesmi sa vytvára charakteristická aróma a zafarbenie a následne sa rýchle usušia v sušiarni.7-dimetylxantín). Deriváty xantínu . triesloviny –10-25 % (v čerstvých listoch-katechín. myristicín.7-trimetylxantín).3%) s obsahom fenylpropánov . karminatívum acholagogum. 2.terpinén-4-ol (diureticky účinná zložka). sacharidy Použitie: diuretikum. Species diureticae planta.3. 194 . poruchy trávenia a hematúriu. strata elektorlytov je minimálna.repa obyčajná . silica a koreninové extrakty sa používajú v potravinárstve .podľa mechanizmu účinku a povahy účinných látok ich možno rozdeliť na: 1. India) – čaerstvé listy sa nechajú zvädnúť. flavonidy (apiín). Osmotické diuretiká . seskviterpény Použitie: plod je silné diuretikum.Juniperi lignum – Juniperus communis (Cupressaceae) OL: silica (0. Species urologicae planta . preto dlhodobé podávanie môže spôsobiť zápaly obličiek. flavonidy a silica. kontrakcie) – bol zneužívaný ako abortívum Prípravky: Betulan. čím sa inaktivujú enzýmy.Theae folium – Thea sinensis (Theaceae) OL: kofeín (1.

Flavonoidné diuretiká . .. myricetíndigalaktozid.5-5%. Nephrosal sp.urologicae planta .diureticae planta. kyslé saponíny-0. sliz.diureticae planta. Betulan sp. podporujú vylučovanie elektrolytov Indikácie: cystitídy. . Sp.urologicae planta. silica Prípravky: Sp. medikagénovej a gyprogénovej) kumaríny – herniarín a umbeliferón. Herniaria hirsuta (Carryophylaceae) OL: saponíny 2. Saponínové diuretiká . neutrálne saponíny-3-9% (der. silica Použitie: diuretikum bez dráždenia obličkového parenchýmu . .Levistici radix – Levisticum officinale (Apiaceae) OL: silica 0. Betulan sp. uretritídy. Nephrosal sp.Juniperi oleum – borievková silica – používa sa ako derivans . Betula pubescens (Betulaceae) – ČSL4 OL: flavonoidy.Ononidis radix – Ononis spinosa (Fabaceae) OL: izoflavóny – ononín.saluretikum Prípravky: Species diureticae (ČSL4). saponíny. Sp.(2-5%) – najmä kvercetínové glykozidy-hyperozid. slizy-9% Species diureticae = diuretická čajovina • Ononidis radix 200g • Levistici radix 200g 195 .n-butylftalid -ČSL4 – Species diureticae 4.urologicae planta.Polygoni avicularis herba – Polygonum aviculare (Polygonaceae) OL: flavonoidy – avikularín (kvercetín-3-O-arabinozid).Pruni spinosae flos – Prunus spinosa (Rosaceae) OL: flavonoidy – kempferol-3-ramnózo-4´-arabinozid 5. kyselina kremičitá –10%. flavonoidy. flavonoidy. spazmy močového mechúra . saponíny – α-onocerín.6-1% .-ČSL4 – Species diureticae .Violae tricoloris herba – Viola tricolor (Violaceae) OL: saponíny neznámej štruktúry..triterpénový saponín (equisetonín). triesloviny.5%. flavonoidy-2% .hyperozid Použitie: saponíny a flavonoidy pôsobia diureticky. rutín. kyselina kremičitá Prípravky: Sp. kys.Equiseti herba – Equisetum arvense (Equisetaceae) OL: saponíny-5% .diureticae planta.Herniariae herba – Herniaria glabra. Nephrosal sp. stopy silice a alkaloidu nikotínu Použitie: diuretikum – zvyšuje vylučovanie moču pričom nemení obsah elektrolytov Prípravky: Sp. Sp.Betulae folium – Betula pendula. kvercitrín.

Tilia platyphyllos (Tiliaceae) OL: silica – farnezol. ferulová. chlorogénová.kávová. používajú sa pri chorobách z nachladnutia . kvercitrín. astragalín.• • • Betulae folium Juniperi fructus Liquritiae radix 200g 200g 200g Rastlinné diaforetiká . kyanogénny glykozid – sambunigrín. triesloviny. organické kyseliny (voľné.Tiliae flos – Tilia cordata. slizy. hyperozid. triesloviny. organické kyseliny. cukor . kyanogénne glykozidy – sambunigrín. silice.amilorid I: antihypertenzívum (používa sa v kombinácii) DROGY S OBSAHOM HORČÍN Glykozidy 196 .látky vyvolávajúce potenie. cukry PRÍPRAVKY: URANDIL – chlortalidon I: diuretikum AMICLOTON . flavonoidy – tilirozid.Sambuci flos – Sambucus nigra (Loniceraceae) OL: flavonoidy – rutín. slizy. glykozidicky viazané) – kys.

Iridoidové a sekoiridoidové horčiny Droga Folium plantaginis Plantago lanceolata Planataginaceae Folium oleae Olea europaea var. 7´.dihydrofoliamentín swerozid Verbenalínová horčina: loganín Monoterpénové horké alkaloidy: gencianín. amára.8´ . flavonoidy a floroglucíny. pričom najvýznamnejšou skupinou sú monoterpény odvodené od iridodialu ( iridoidy): Iridoidy sú látky tuhé i tekuté a ich rozklkadné produkty sa farbia na tmavo. vo Verbenaceae. ktorý sa riedi na dve koncentrácie.75 % v čerstvom liste olivy až 2 %) Sekoiridoidové horčiny: foliamentín. sylvestris Oleaceae Folium trifolii fibrini Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Typ horčín Iridoidové horčiny: aukubín (2 – 2. purpurea Gentianaceae Sekoiridoidové horčiny: genciopikrín (2 – 3. Medzi horčiny patria aj látky inej chemickej štruktúry a iného biognentického pôvodu – napr. saponíny.punctata. asi v 30 čeľadiach.05 %) trisacharidová horčina: gencianóza 197 . druhý nesmie mať horkú chť.pannonica G. podporujú tvorbu a sekréciu žalúdočných štiav. kumaríny a ich deriváty. tepény. Porovnávací štandard je chlorid chinínia. ČAsté sú napr. že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh. G. flavonoidové antokyanidínové. ktoré z didaktických dôvodov zaraďujeme tiež do tejto kapitoly. Zväčša sa nachádzajú v dvojklíčnolistových rastlinách.Podľa štruktúry aglykónu delíme glykozidy na: fenolofé. Valerianaceae (valepotriáty). mentiafolín. a preto označujú sa spoločným názvom horčiny.i. steroidy. antrachinónové. Oleaceae. Niektoré z nich sú látky horkej chuti. kardioaktívne. Gentianaceae (sekologanín). iný výrazný terapeutický efekt však nemajú. Lamiaceae (harpagozid) .amarogentín (0. G.5 %). kyanogénne. tioglykozidy (glukozinoláty) a glykozidy s iridoidovým aglykónom. gencianidín Iridoidové horčiny: analogické ako Radix harpagophyti – obsah harpagozidu asi polovičný Herba scrophulariae Scrophularia nodosa Scrophulariaceae Radix gentianae Gentiana lutea. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – skúškou horkosti tak. v Scrophulariaceae (aukubín). ´ Horčiny s iridoidovým aglykónom sú bieogeneticky odvodené od kyseliny meválónovej. Glykozidy s iridoidovým aglykónom Irinoidy patria medzi účinné látky mnohých drog. Rubiaceae (asperulozid). čo je príčinou sčernetia drog pri neopatrnom sušení. Jeden roztok musí mať horkú chuť. Cornaceae a.5%) Hlavná obsahová látka: sliz Iridoidové horčiny: gencianínový typ – oleuropeín (asi 0.

K.25 0. pikrosalvín (= karnosol). B.Radix harpagophyti Harpagophytum procumbens Pedaliaceae Seskviterpény (C 15) Herba absinthii Artemisia absinthium Asteraceae Herba cardui benedicti Cnicus benendictus Asteraceae Herba cynarae Cynara scolymus Asteraceae Diterpény (C 20) Folium salviae (Herba salviae) Folium rosmarini Herba marrubii Lamiaceae Triterpény (C 30) Lignum quassiae Quassia amara Picrasma excelsa Simarubaceae Radix bryoniae Bryonia alba.1 – 0. kvasiín (asi 0. L) a dihydrokukurbitacíny B. prokumbid (= harpagid) Seskviterpénové laktóny: absintín (asi 0. grosheimín. cynarín a i. dioica má obsah asi 10 – násobne vyšší kondurangíny asi 1 – 2 %. J.20 %). izoharpagozid. kondurangín A Drogy s neterpenoidovým charakterom horčin Pericarpium aurantii flavonónové glykozidy – neohesperidín a naringín Citrus aurantium subsp.3 – 1 % (hlavná zložka marubiín) Sekotriterpénové horčiny: asi 0. cretica subsp. 18 hydroxykvasín Tetracyklické triterpénové horčiny: kukurbitacíny (B.25 % horčín) Seskviterpénové laktóny: cynaropikrín. príp. dioica Cucurbitaceae Steroidy – Pregnánový typ Cortex condurango Marsdenia condurango Asclepiadeceae Iridoidové horčiny: harpagozid. neokvasín. artabsín (iba v čerstvo nazberanej droge) Horčiny gemakránového typu: knicín (spolu asi 0. pri extrakcií sa mení na nehorko chutiacu zlúčeninu (kyselina karnosolová) obsah horčín asi 0.D. aurantium Rutaceae Strobulus humuli lupuli Humulus lupulus Horčiny: floroglucínové deriváty: izohumulón a lupulón 198 .15 %).E. izomerný anabsintín. I.

Menyanthaceae List vachty trojlistej Použitie: ako amárum – stomachikum a tonikum Droga je súčasťou čajovín. Herba centaurii – Centarium erythraea. extrakt z dražé (choleretikum) Radix gentianae – Gentiana lutea – Gentianaceae Horcový koreň Použitie: amárum (purum) – stomachikum Zložka cholagog. PLôsobí mierne spazmolyticky. najmä skupiny cholagok. čajovín (stomachikum. Radix taraxaci cum herba Radix taraxaci – Taraxacum officinale – Cichoriaceae Púpavový koreň s vňaťou 199 . V ľudovom liečiteľstve aj ako emetikum a expektorans. Herba cardui benedicti – Cnicus benedictus – Asteraceae Vňať benedikta Použitie: amárum – stomachikum má slabší účinok ako ostatné horčinové drogy. choleretikum a sekretolitické expektorasium – zvyšuje sekréciu bronchov dýchacích ciest.Cannabaceae Foliu trifolii fibrini – Menyanthes trifoliata . Silica pre obsah tujónu je toxická (preto oprávnený zákaz výroby liehovín – absitu – destilátu z paliny vo väčšine krajín sveta). Pri pečeňových a žlčníkových ochoreniach ako choleretikum. tvorí zložku tzv. žalúdočných čajovín (typ Species stomachiceaea) Herba absinthii – Artemisia absinthium – Asteraceae Vňať paliny Použitie: amárum – aromatikum. pri gastritídach. roborancií. Používa sa v likérnictve a potravinárstve. dezenfekčne a ako antihidrotikum. Silica podávaná v terapeutických dávkach má podobné vlastnosti ako Oleum salviae. Herba marrubii – Marrubium vulgare – Lamiaceae Jablčníková vňať Použitie: amárum. metabolických prípravkov. C. metabolikum a choleretikum. Folium oleae Olea europaea – Oleaceae List olivy Použitie: prípravky z listov plôsobia hypotonicky – za úlčinný faktor sa pokladá najmä oleuropeín. minus – Gentianaceae Vňať zemežlče Použitie: amárum – purum Zložka horkej tinktúry – Tinctura amara (stomachikum). geriatrik. toník a prostriedkov pri ochorení tráviaceho traktu. dyspepsiach. Oficiálny prípravok je Tinctura amara. digestívum). syn. Droga je aj tonikum. stomachikum a digestívum.

Nedostatok poškodzuje predovšetkým všetky rýchlo rastúce t.chuťová skúška číslo horkosti liekopisný štandart. glycidov. Nezbytný pre normálnu erytropoézu a činnosť nervových buniek. FERONAT susp. zrážacie→ podľa typu horčiny tenkovrstvová chromatografia Stanovenie: biologická metóda. organické encefalopatie. latentné a manifestné sideropénie a sidropenická anémia akéhokoľvek pôvodu. neuroanemický syndróm. I: perniciózna anémia i iné megaloblastické anémie z hypovitaminózy B 12. Dôkaz a stanovenie horčín v drogách Dôkaz: reakcie farebné. pri nepokoji. Prebytok je vylučovaný močom. stavom napätia a vyčerpanosti. diuretikum.Púpavový koreň Použitie: droga je mierne choleretikum.brucín . najmä extrakt ako sedatívum. 200 . diabetické a alkoholické periférne a centrálne neuritídy a neuralgie. podaní. Cortex condurango – Marsdenia condurango – Asclepiadaceae Kôra marzdénie Použitie: zdravotné víno Strobilus lupuli – Humulus lupulus – Cannabeceae Chmeľová šištica Použitie: v pivovarníctve a vo farmácií. cholecystopatiách. tehotenstvo.j. FU: Po parenterálnej aplikácií sa viaže v plazme na glykoproteín transkobaltamín I – III. kojenie. S: cyanocobalaminum IS: vitamín CH: Pre organizmus potrebný vitamín. DNA syntetizujúce tkanivá. amárum a používa sa ako adjuvans pri hepatopatiách. najmä nedostatočnom trávení tukov. ktorá sa však dobre vstrebáva po p. Expectorancia – farmokognózia Pôsobia na kašeľ dráždením laryngiálnej. a nukleových kyselín. očného nervu. S: ferrosi fumaras IS: antianemikum. ktorý ako koenzym sa zúčasťňuje na metabolizme tukov. I: prelatentné.chitín NEUROBENE inj. CH: zlé rozpustná soľ dvojmocného železa.o. aj pri poruchách trávenia. tracheálnej a bronchiálnej sliznice. extrakt ako externé antireumatikum. Ukladá sa predovšetkým v pečeni. Rastový faktor Mo. nervové poruchy sluchu.

umbeliferón. galaktóza.triterpénové – expectoračný účinok . Stimulačné . predovšetkým emetín a cefaelín – emetín – vo vyšších dávkach pôsobí ako emetikum saponíny.steroidné Triterpénové saponíny alglykón: oleán a ursán cukrová zložka: do 12 jednotiek (glukóza. ramnóza. hispaglabridín A oxykumaríny.o. saponíny (sú aj účinné sekretolytiká) 2. . xylóza.emetín.. ďalej kyselina glabrínová. . kyselina galakturónová) Radix liquiritiae – Glycyrrhiza glabra – Fabaceae Koreň sladkovky Asi 3 – 15 % triterpénových saponínov – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín. beta. Emetické – účinkujú dráždením žalúdočnej sliznice t. inhalačne Radix ipecacuanahae.podanie p. Ďalšie saponíny tvoria glykozidy kyseliny glabrínovej. kyselina glukurónová.amyrínového typu. 11 – deoxyglycyretínovej. triesloviny 201 .1.Rubiaceae Ipekauánový koreň Alkaloidy – 2 až 4 %(tetrahydroizochinolínového typu).Primulaceae Prvosienkový koreň do -10 % triterpénových saponínov. herniarín látky typu estrogénnych steroidných hormónov( adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) horčina glycyramín. pri enzýmovom štiepení.Primula veris. pričom deriváty aglykónov sú odvodené od priverogenínu A a B Fenolové glykozidy – primulaverín ( primulaverozid).EMETIN inj. sacharidy a škrob Radix primulae. Saponíny . Žlté zafarbenie drogy spôsobuje likviricigenín a izolikviricigenín flavónové deriváty.j. škrob ČSL 4 – Extractum ipecacuanthae siccum prípravky – IPECARIN gtt.glabrol. živica.majú miestne dráždivý a spazmolytický účinok= silice . čo je veľmi sladko chutiacia amóniová alebo vápenatá soľ kyseliny glycyrizínovej. Aglykón je 18beta. N – obsahujúci iridoidový glukozid(ipekozid). reflexným mechanizmom .likviritínovej. arabinóza.Cephaélis ipecacuanha. pri sušení sa tvorí typický pach drog sacharidy.glycyretín( kyselina glycyretínová).KODYNAL tbl.

i. apigenín.Caryophyllaceae Koreň mydlice lekárskej 5 % zmes saponínov. Silice Podľa účinku delíme: 202 .3 Flos verbasci – Verbascum densiflorum . hlavný sapogenín tvorí kyselina kvilájová (aglykón gypsogenín) Radix saponariae albae – G.5 -4% flavonoidov ( o. ktorého monodezmozid je alfahederín.a oligosacharidy. spazmolytikum prípravok: HEDELIX sir. lipidy. paniculata – Caryophyllaceae koreň mydlice bielej do 20 % saponínov – gypsozid A (aglikón . katalpol) karotenoidy ( beta-karotén. Hlavný saponín je saponozid A a D. rozličné mono.22. označovaná ako saporubrín.Saponaria officinalis.i. kemferol.Scrophulariaceae Divozeľový kvet thapsiforme phlomoides kyslé a neutrálne saponíny so slabým hemolytickým účinkom( hlavný je verbaskový saponín) 1.Polygalaceae Senegový koreň do 10 % senegasaponínov A-D s hlavným sapogenínom presenegínom a tenuifolínom primverozid ( fenolový glykozid ). gtt. voľnú kyselinu salicylovú.Hlavný je hederakozid C. Hederakozid B sa parciálne hydrolyzuje na beta-hederín (?aglykón – kyselina oleanolová?) Droga obsahuje aj seskviterpény a flavonoidy ( o. ich glykozidy.Z vedľajších saponínov vznikajú pri hydrolýze neutrálne a kyslé sapogeníny. iridoidy( aukubín. minerálne látky a stopy silice súčasťou Species pectorales Slizy miernia dráždivý účinok saponínov. rutín. izokvercitrín) vitamíny ( provitamín A a E) pôsobí ako expectorans.. kempferol a rutín).monoacetát Je náhradou za Radix senegae Flos primulae Radix senegae – Polygala senega. primverogenín A-12-monoacetát a B. metylester kyseliny valérovej a stopy silice Radix saponariae rubrae. luteolín. kyselina echinocystová. krocín) väčšie množstvo slizov( 3%) a cukrov.gypsogenín) Folium hederae – Hedera helix – Araliaceae Brečtanový list 5 % saponínov – hederakozidy. primulagenín D a SG.

Pimpinella anisum – Apiaceae Anízový plod 1.1. PULMORAN spc. IPECARIN gtt. preto je potrebná opatrnosť pri dávkovaní Prípravky: SOLUTAN gtt. proteíny a sacharidy Je súčasťou Species pectoráles Prípravky: TIMI sir. karminatívum. olej.p. proteíny. tymol sa používa v stomatológii ako antiseptikum BENEFORIN gtt. Je výborné spazmolytikum. Mierniace sekréciu (Oleum eucalypti. Plody obsahujú ešte olej ( asi 30% ). fenchón. sekretolytické expektorans. Herba thymi – Thymus vulgaris – Lamiaceae Vňať dúšky tymianovej 0. organické kyseliny a flavonoidy Oleum foeniculi.anízovca jedovatého – prudko jedovatý( šikimotoxíny. thymi) 2.5 – 3 % silic (limonén.5 – 4 % silice trans – anetol.metylchavikón anízaldehyd.sa získava z drogy destiláciou vodnou parou. nositeľom chuti a arómy. puni pumelionis) Fructus anisi vulgaris. šikimín) Fructus foeniculi – Foeniculum vulgare – Apiaceae Feniklový plod (zápar má sekretolytické expektoračné účinky) 2 -6 % silíc trans – anetol. flavonoidy a triterpény súčasťou Species pectorales. 203 . limonén). foeniculi. PULMORAN spc. Sirupus thymi compositus Prípravky: BIOTUSSIL gtt. paracymén) Obsahuje aj tymol (aj antiseptický účinok) a karvakrol triesloviny. anízový aldehyd a niektoré terpénové uhľovodíky ( alfa-pinén. dianetol (transanetol sa svetlom mení na nežiadúci dianetol – astrogénne účinky) Silica pre vysoký obsah anetolu tuhne už pri obyčajnej teplote. Oleum anisi Získava sa z drogy Fructus anisi stellati 5 – 8 % silic – podobné zloženie ako silica z druhu Pimpinelaanisi Illicium religiosum. Sekretolytické (Oleum anísi. Silica však pôsobí dráždivo. Extractum thymi fluidum.cymol. metylchavikol.

karén. silvestrén. potom asi 80% živice (zväčša estery kyseliny škoricovej a tolurezitanolu. potom vanilína eugenol Species pectorales Lichen islandikus Radix althaeae Folium farfarae Folium althaeae Radix liquiriciae Flos verbasci Fructus anisi Herba thymi 50g 200g 100g 250g 100g 100g 100g 100g . variabilita zloženia závisí od toho. THYMONEL gtt. alfa – pinén. karvakrol.Myrtaceae Eukalyptusový list 1-3% silíc. Druhá skupina silic mierniacich sekréciu Folium eucalypti – eucalyptus globulus..5%).. Oleum pini pumilionis – Pinus mugo.8 – cineol (eukalyptol) -Oleum eucalypti Prípravky: PINOSOL gtt. geraniol Prípravky: BENEFORIN gtt.. anízový aldehyd Balsamum tolutanum – Myroxylon balsamum.monocyklické monoterpény alfa – pinén.1 – 0. citral. siličné drogy Hormóny štítnej žľazy (HSZ) 204 . saponínové drogy .6 % silic – podobné zloženie ako Herba thimi.. kde rastie thymol.zmes z 2/3 benzylbenzoátu a 1/3 benzylcinamátu.Pinaceae Kosodrevinová silica Inhalačné expektorans bornylacetát...Fabaceae Toluánsky balzám Obsahuje najmä cinameín (asi 7. slizové drogy . ung.. limonén.Herba serpylli – Thymus serpyllum – Lamiaceae Vňať dúšky materinej 0. kadidén. cimél – dráždivé Na inhaláciu sa používa eucalyptol – 1. borneo. felandrén. kyselinu škoricovú). fenandrén.

V periférnych tkanivách dochádza k čiastočnej konverzií T4 dejodáciou na T3. ktoré sa vzájomne kondenzujú za tvroby dyfenylethérového skeletu radikálovou reakciou. Posledné dva prenikajú rýchle do krvného obehu. Mechanizmus účinku Pri protheolýze thyreoglobulínu sa odštiepujú mono – i dijodthyrozíny. Vyvolávajú zvýšenú produkciu ATP a tým pomáhajú zhromažďovať pre organizmus potrebnú energiu. Jódthyroníny sa uvoľňujú z thyreoglobulínu proteolytickým štiepením. Vo vyšších koncentráciach znižujú proteosyntézu. liothyronín.3´.alebo dijódtyrozíny. kde sa viažu na plazmatické proteíny a pred vstupom proteínu do buniek tkaniva sa opäť uvoľňujú. T3 je aktívnejší než T4) Náhradou jódu brómom u T3 v polohe 5 sa získa značne aktívny produkt. ktorý sa chová ako antagonista Ho prištítnych teliesok – parathormónu. regulujú rýchlosť metabolizmu v organizme napr. 3´-dijódthyronín. Pozornosť budil predovšetkým liothyronín. Vznikajú mono. spotrebu kyslíka. ak je nahradený inou skupinou. premenu energie. Tetrabrómthyroxin je však len slabo aktívny. Tu sa oxiduje jodidperoxidázou na elemárny jód. Kyseliny tri – alebo tetrajódthyrooctové sú metabolity T3 a T4 a majú okrem thyreomimetickej účinnosti I významnú hypocholesterolemickú aktvititu. Potrebné množstvo jódu príjma organizmus predovšetkým z vody vo forme jodidov. Hormonálny sekrét ŠŽ obsahuje celkovo 4 dôležité jódované deriváty L – thyronínu – levothyroxín. stimulujú RNA a syntézu proteínov. 3´.5. T4 a T3 zasahujú v bunkových jadrách tkanív (predovšetkým pečeň a ladviny) do lokalizovaných enzymatických systémov v mitochondriach. cez semichinoidnú formu na thyroxín a ďaľšie aktívne jódthyroníny za uvoľnenia alanínu. kde sa hromadia.trijódthyronín a L -3. Sírou. Tie sa dostávajú do krvi a odtiaľto do ŠŽ. Pôsobením tyrosinjodinásy prebieha jodácia tyrosýnových zbytkov v thyreoglobulíne. Biosyntéza levothyroxínu a liothyronínu prebieha z tyrosínu. alebo z potravy.5´ . z ktorej sa v tráviacom ústrojenstve rovnako odštiepujú jodidy. účinok klesá alebo úplne mizne. Biosyntéza Ho ŠŽ je riadená TSH. ktorý je peptidicky viazaný na thyreoglobulín. výmenu anorgatických látok. HSZ sú regulátory vývoja organizmu. katalyzujú oxidatívne reakcie. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom Pre účinok je dôležité zachovanie thyroninového skletu a prítomnosť substituentu v polohe 3 alebo 3´ Účinok je však závislý I na pK postranného kyslého reťazca. klesá účinnosť na 1/5. ktorý reguluje jodáciu I proteolýzu. odbúravanie cholesterolu a ovplyvňujú aj svalovú kontraktivitu a strdcovú frekvenciu. Vo fyziologických koncentráciach majú T3 a T4 anabolický účinok. L – 3. Náhradou všetkých atómov jódu brómom účinok klesá len nepatrne. stimulujú proteosyntézu a podporujú produkciu STH. zvyšujú metabolizmus sacharidov a lipidov a uvoľňujú z kostí vápnik.5´ (napr. 5. ktorý je pokladaný za hlavný Ho ŠŽ. kde podporujú inkorporáciu AMK. T3 a T4. Výhodou sa ukázala alkylácia v polohe 3´ predovšetkým izopropylom. Halogenácia jódom (brómom) v polohách 3. 3´ vedie k účinnejším preparátom než v polohách 3. Náhradou éterického kyslíku v T4 iným atómom napr. 205 . Jódthyrozíny podliehajú v ŠŽ dejodácií špecifickou dehalogenázou a vzniknuté jodidy sú použíté opäť k jodácií thyreoglobulínu. premenu cukrov a tukov. Analógy T4 získané alkokxyláciou fenolickej skupiny sú orálne účinnejšie. Z uvedených dôvodov je T4 pokladaný za prohormón a T3 za hlavný Ho ŠŽ.HSZ levothyroxín – T4 a liothyronín – T3 sa odvodzujú od aminokyseliny thyrosínu V C – bunkách SŽ vzniká tiež polypetidový Ho – kalcitonín.

myxedém. rezerpín. 5. ANTITHYROIDNÉ LÁTKY (AL) AL majú schopnosť účinne znižovať nadprodukciu Ho ŠŽ pri jej hyperfunkcií. Na rozdiel od levothyroxínu pôsobí rýchlejšie a je účinnejší. zároveň znižuje aj hladinu fosforu. kde tvorí 80 % celkových bielkovín. Levothyroxín. tholbutamid. Kalcitoníny sa podľa pôvodu vzájomne líšia v slede AMK. znižuje koncentráciu vápnika v krvi. Jedná sa o lineárny polypeptid obsahujúce 32 AMK a jeden N – terminálny medzireťazcový disulfidový cyklus. vo forme sodnej soli. hyperkalcemických stavoch a osteoporóze.o. ovplyvňuje sekréciu pankreasu a metabolizmus tukov a cukrov. KALCITONÍN Látka znižujúca vápnik v krvi. fenylbutazol. Sulfonamidy. Iné látky – viacmocné fenoly (rezorcinol.. obsahuje 4 peptídové reťazce a 5500 AMK. kyselina p – aminobenzoová. injekčne len v nutných prípadoch. kreténizmu. Pripravujú sa synteticky. napr. 5´ . U methylthiouracilu. V každej molekule sa nachádza 115 thyrozínových zbytkov. že brzní vyplavovanie vápnika z kostí. rádiojód 131 I a cholristan draselný Z organických zlúčenín – 3. a difenyléterový skelet. lososí je 35 krát aktívnejší než ľudský a pôsobí protrahovane. 3´. manósy. pri ktorej sa uvoľňujú jodidy. ktorého obsah v ŠŽ je veľmi nízsky sa získava synteticky. vo vorme sodnej soli alebo hydrochloridu. Je glykoproteín. K látkam tlamiacim činnosť ŠŽ patria: Z anorganických látok – jód a jodidy. 5. injekčne len v nutných prípadoch. dekarboxylácia).tetrajódthyronín Je Ho ŠŽ je viazaný na thyreoglobulín Thyreoglobulín je obsiahnutý v koloide ŠŽ. PAS. kombinuje sa s liothyrotínom v pomere 4 : 1 alebo 5 : 1. LEVOTHYROXÍN . karbimazol. ktoré zasahujú postranný alanínový reťazec. Používa sa pri zníženej funkcie ŠŽ p.o. Do terapií bol zavedený aktívnejší a menej toxický propylthiouracil. 206 . tým.L – 3. 5 – dijódthyrozín a deriváty thiouracilu a merkaptoimidazol. Nebezpečné vešľajšie účinky thiouracilu (má výrazné tyreostatické účinky) boli podstatne znížené jeho alkyláciou. floroglucinol). thibenzazolín. Okrem toho má výrazný tlmivý účinok na žalúdočnú sekréciu HCL. Používa sa u rôznych foriem hypothyreóz. 5´ .V periférnych tkanivách sa T3 a T4 odbúravajú pomocou oxidatívnych enzymatických pochodov (deaminácia. Thyreoglobulín sa získava izoláciou z bravčových alebo hovädzích ŠŽ. LIOTHYRONÍN . Skupina derivátov merkaptoimidazol – ich štruktúra obsahuje zbytok thiomočoviny – thiamazol. Menšia časť Ho a produktov odbúravania sa vylučuje obličkami. . miesto vzniku sú C – bunky ŠŽ. kyseliny 2.trijódthyronín Pripravuje sa synteticky. nitrily. ktoré sú krvným obehom dopravované opäť do ŠŽ. karbuthamid. Funguje ako antagonista parathormónu. Spolu s parathormónom a vitamínom D riadi fosfokalciový metabolizmus. Najdôležitejšia je dejodácia. Podáva sa p. fruktósy a glukósamínu. 4 dihydroxybenzoové. Cukorná zložka pozostáva z galaktósy. thiomočovina a niektoré jej deriváty tlmia činnosť ŠŽ. je niekoľkonásobne účinnejší než racenát a D – forma.L – 3. V terapii sa používa najmä pri Pagetovej chorobe.

môže však vyvolať niektoré alergie. že brzdia oxidáciu jodidu na jód a ihibujú peroxidázu a tým bránia biosyntéze T4 a T3. Okrem nich bol izolovaný aj enzým kalikreín. zvlášť kožné. Hormóny prištítnych teliesok (HPT) Parathormón. má dobú znášanlivosť. infantilnej tetánií a tiež k diagnostike rôznych foriem hypoparathyreĺoze. Používa sa pri dlhodobejšej insuficiencii PT. 207 . poškodenie pečene. KARBIMAZOL – etylester kyseliny 3 – metyl – 2 – tioxo – 4 – imidazolín – 1 – karboxilovej K dlhodobej predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy. rhodanídy. je možné ho kombinovať napr. Podobne ako lparahormón účinkuje tiež dihydrotachysterón. Je to polypetid pozostávajúci z 84 AMK. (CNS-) a dusičnany (NO3-) Zlúčeniny obsahujúce v molekule skupinu thiureylenovú – HN – CS – NH . parathormon u niektorých akútnych foriem hypoparathyreózy. S karbimazolom. Pre zachovanie plnej biologickej aktivity je nezbytné iba sled 29 AMK aminoterminálnej časti peptidového reťazca.) – 2 – amino – 3 – (3. Jód sa obyčajne aplikuje vo forme Lugolovho roztoku (I(5) : KI (10) : voda (100)). funguje ako regulátor váplnika a anorganického fosforu v krvi a tkanivách. pravdepodobne vrzdením spätnej rezorpcie fosfátu v ladvinových tubuloch.Prirodzený thyreostatický faktor – goitrín (L – 5 – vinyloxazolidín – 2 – thion) je obsiahnutý v rôznych druhoch krížatých rastlín vo forme prekurzoru glykozidovej povahy progoitrínu. Zvyšuje tiež vylučovanie fosfátov v moči. Jód pôsobí ako thyreostatikum iba krátkodobo a nemožno ním dosiahnúť dlhodobého terapeutického efektu. nekomplikovaných foriem thyreotoxikózy. Propylthiouracil brzdí v periférnych tkanivách premenu T4 na T3. Mechanizmus účinku Jodidy tlmia pri hyperfunkcii ŠŽ sekréciu TSH a pravdepodobne brzdia proteolytické odštiepovanie T4 z thyreoglobulínu. k predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy Nežiadúce veľajšie účinky – agranulcytóza. Mobilizuje váplnik v kostiach a jeho vstup do krvného obehu. teda deriváty thiouracilu a merkaptoimidazolu účinkujú tak. Diodthyrozín : kyselina L( .. bolesti hlavy a kĺbov. 5 – diód – 4 – hydroxifenyl) propiónová Tlmí sekréciu TSH Propylthiouracil : 2 – merkapto – 6 – propyl pyrinidín – 4 – ol Pri hyperthirózach. Obidva tieto efekty majlú za úlohu zvýšiť hladinu vápnika v krvi. leukopénia. tetanín a zvýšenom nervovom podráždení. Je pomerne málo toxický. ktorý má iba nízku antirachitickú aktivitu. HORMÓNY PANKREASU V pankrease boli nájdené Ho inzulín (I ) a glukagón (G). Jednomocné anióny účinkujú ako látky kompetitívne brzdiace príjímanie jodidov ŠŽ. Chloristan draselný V terapií miernych až stredne ťažkých. Najaktívnejšie sú chloristany (CLO4-). Thyreostatický účinok sa po dlhšom užívaní postupne znižuje. Konštatnú hladinu vápnika v krvi pomáha udržiavať antagonista = kalcitonín.

reťazci nedochádza k strate aktivity. Pri substitúcii veľkými zbytkami dochádza k inaktivácii v dôsledku stérickej zábrany pri interakcii s receptormi. brzdí únik iónov a tým uľahčuje zvyšovanie koncentrácie intracelulárnych volných iónov Ca++. C-peptid. uľahčuje prienik draslíka a fosfátov do bunky.reťazci znamená úplnú stratu účinnosti. predovšetkým v pečeni. I zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány a tým umožňuje prienik glukózy do buniek. napr. lipogenézu. 4/ Rozštiepením väzby medzi B22-B23 vzniká inaktívny deoktapeptidinzulín. Prvý účinok podporuje transport látok a iónov do buniek. deaminoinzulínu. chromatografiou na bázických nosičoch.napr. v ktorom sú už vytvorené disulfidické mostíky. Prítomnosť disulfidického mostíka má zásadný význam pre biologickú aktivitu. Biosyntéza I prebieha v B bunkách pankreasu z jeho prekurzoru proinzulínu. rovnako je tomu i pri skracovaní B-reťazca v polohe B22. znamená rovnako úplnú stratu aktivity. Oba reťazce sú spojená dvoma medzireťazcovými disulfidickými mostíkmi. pričom sulfonácia len jednej hydroxylovej skupiny aktivitu neznižuje. tlmí uvoľňovanie glycerolu a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva.B30. v prítomnosti iónov dvojmocných kovov . viazaných v dvoch reťazcoch A a B. Čistý kryštalický I je obtiažne pripraviteľný. tukov a proteínov. nízkomolekulárnych látok a tiež dimérov I čistením. I predĺženie disulfidického mostíka. Pri proteolýze špecifickým enzýmom sa odštiepia na každom konci spojovacieho peptidu dve bázické AMK a z proinzulínu sa uvoľňuje I a tzv. So stúpajúcim obsahom jódu v molekule však aktivita I klesá. vo svalstve a v tukových bunkách. I je polypeptid skladajúci sa z 51 AMK. však ľahko kryštalizuje v rôznych formách. Sulfonácia hydroxylovej skupiny serínu a threonínu znamená len malú stratu aktivity. 5/ Náhradou arginylového zbytku B22 inou AMK značne znižuje aktivitu. Zvyšuje tvorbu glykogénu. I tiež ↑ syntézu proteínov. B reťazec 30 AMK. pomocou methylénovej skupiny. zatiaľ čo odštiepením terminálneho asparaginového zbytku v A. Výhodne sa však ukázalo selektívne odbúravanie AMK v polohe B1-B3. Monokomponetné I s nízkou antigenitou sú zbavené proinzulínu. Vytesňuje tiež vápnik z membránových väzieb. druhý mení aktivitu niektorých enzýmov stimulujúcich glykogenézu. Jeho sekrécia je riadená koncentráciou glukózy v extracelulárnej tekutine a tiež stimulovaná Ho tráviaceho ústrojenstva. súčasne však bráni uvoľňovaniu glukózy z glykogénu. 2/ Oxidáciou i redukciou I dochádza k rozštiepeniu disulfidických mostíkov a tým k úplnej strate aktivity. ionexovou chromatografiou a gélovou filtráciou. pretože na nich závisí priestorové usporiadanie A a B reťazcov. 3/ Enzymatickým odštiepením koncového alanínového zbytku v B. A reťazec obsahuje 21. Stimuláciou hexokinázy podporuje utilizáciu glukózy. ale i znižujúcich lipolýzu a glykogenolýzu. Tyrozínové a histidínové zbytky sa ľahko jódujú. ich acetylácia účinok prakticky neovplyvnila. napr. 208 . Ten predstavuje takmer inaktívny proteín o jednom polypeptidovom reťazci. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom 1/ Pre účinok nie sú nutné volné AMK. I ovplyvňuje látkovú premenu v rôznych orgánoch. zinku.Inzulín ČSL 4: Insulinum I je produkovaný B – bunkami Langerhansových ostrovčekov. Esterifikáciou voľných karboxylových skupín vedie k neúčinným zlúčeninám. jeho trvalý nedostatok pri zníženej funkcii B-buniek spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi a vznik choroby – diabetes mellitus .

V pankreasu sa vytvára z proglukagónu . v terapii akútnej pankreatitídy. k ukončeniu inzulínového šoku a pri poruchách utilizácie sacharidov. Pur.konfigurácii. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. G tiež inhibuje ukladanie lipidov v tepenných stenách. Obsah G v pankrease je 10-20krát menší než I. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. kedy obidva môžu urýchľovať zúžitkovanie periférnej glukózy. pôsobí totiž výrazne pozitívne inotropne. Pripravuje sa izoláciou z vedľajšej inzulínovej frakcie. 209 . okrem kardiotonických glykozidov. obezite atď. čo je polypeptid o 78 zbytkoch AMK. Bežne sa používa bravčový a hovädzí I. Steroidy sú založené na 1. Glukagon G je polypeptid s molekulovou hmotnosťou 3482. Použitie: G sa používa vo forme hydrochloridu pri inzulínových hypoglykémiach. G zvyšuje hladinu krvného cukru stimuláciou enzymatického odbúravania pečeňového glykogénu na glukózu.Pretože normálny I má len krátky účinok. kde je I najčastejšie viazaný na bázickou AMK protamin alebo globín a kombinovaný so zinkom. Niektoré prípady kardiálneho zlyhania. inzulínovom komatu. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. Býva označovaný ako antagonista I. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. Existuje tiež určitý synergizmus medzi periférnymi účinkami G a I. pri záchvate asthma bronchiale. pritom menej antigénny pre človeka je bravčový I. Ľudský G sa zhoduje s hovädzím a bravčovým. ktorý neznášajú bežné inzulínové preparáty rovnakého zloženia. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. používajú sa v praxi depotné preparáty. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. k diagnostike feochromocytomu. obsahujúci 15 rôznych aminokyselín a skladajúci sa z 29 zbytkov AMK.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre.i trans-.insuliny sú určené len tým pacientom. Znižuje tiež v krvi množstvo volných mastných kyselín a aminokyselín.

boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. dienestrol. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. 5. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. hexestrol.3.17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metyl majú znížené vedľajšie účinky. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. napr. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. Degradáciou estrónu a ekvilenínu rozštiepením kruhu D. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 1. Perorálne účinné sú i prirodzené. poprípade i C. Predĺženie. napr. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. napr. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. bisdehydrodoisynolová. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. klesá účinok. valérovou. 6. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. allenolová a jej derivát kyselina alfa. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty.ESTROGÉNY (E) E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. Per os je z nich najaktívnejší estriol. u benzestrolu. kyselina doisynolová. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. 3. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etinylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. 4. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum 210 . benzoovou.5(10) – estratrien – 3. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. 2. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. najčastejšie kyselinou propiónovou. 3-alkylétery. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. cyklopentylpropiónovou. I v kombinácii s anxiolytiky.

DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. Používa sa pri insuficiencii ovárií. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. Bolo však preukázané. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. propionovou a valerovou. Všetky majú protrahovaný účinok.androstenolón . Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. čím nastáva významná regresia tumoru. poruchách vývoja. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov.17.5 – ( 10) estratrién – beta. klimakterických problémoch.androsterón . U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. predčasnom zlyhaní ovariálnych funcií. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. V rakovinových bunkách. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 211 . ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. A . kde podporujú syntézu proteínov. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty.3. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. predovšetkým svalstvo a kosti.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny.Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom.

TES je pomerne málo perorálne účinný. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. 19 – norTES. 2. mužskom klimaktériu a pod. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. 212 . Výnimkou je 8 – izotestosterón.1. cyklopentylpropionovou atď. 3. TESTOSTERÓN V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron -17-beta-hydroxy-17 alfa-metyl-4-androsten-3-on Estery TES sa používajú injekčne. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. Naopak u rovnakej zlúčeniny. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 1. napr. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. pri sterilite. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. Ich účinok je synergický s STH. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. hypogenitalizme. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. Napr. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. bolasteronu. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. androstenolón). enantovou. u kalusteronu. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 3 – ol – 17 – on (androsterón. napr. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. dihydroTES. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. izomaslovou. A. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. 4. kyselinou propionovou. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej.

od účinnejšej zlúčeniny 19 – norethisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). 2 alfa – methyl – 4. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. 6 – pregnadién – 3. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. potlačení znakov mužnosti u žien. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus.2. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. pri osteoporóze. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. 3. resp. 19 – norprogesterónu. 17 alfa – methyl – B – norTES. vyčerpanosti. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. pôrodoch. 213 . 20 – dión – 17 – acetát). mesterolón a stanazolón. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. po ťažkých operáciách. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. pri zdĺhavej rekonvalescencii. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. Progesterón je perorálne málo aktívny. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. Najúčinnejšie perorálne GES sú odvodené od ethisterónu ( 17 alfa – etinylTES). druhej skupiny samičích hormónov. oxymetholón. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. aj u 18 – norzlúčenín. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. svalovej dystrofii. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách.

METHENMADINONACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. estrogénny celkom chýba. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne.Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. Podmienkou pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. z ktorých napr. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. pregnandiol. popr. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. napr. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. lynestrenol majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu.6 – pregnadién – 3. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná.20 – dión – 17 – acetát 214 . napr. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. v tehotenstve.6 – pregnadién – 3. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. 5 alfa – pregnanu. k progesterónovému testu. Presun dvojitej väzby u 19 – noretisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér norethynodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. sú neúčinné. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. jeho účinok je špecifický a vedľa estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. napr. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. jeho estery sú perorálne gestagénne vysoko účinné. Metabolické produkty progesterónu. napr. NORETHISTERON – 17 alfa – ethinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát.

Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi.konfigurácii. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. okrem kardiotonických glykozidov. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho.i trans-. ESTROGÉNY (E) 215 . vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. Steroidy sú založené na 1. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis.Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska.

Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). Perorálne účinné sú i prirodzené. I v kombinácii s anxiolytiky. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. valérovou. 12. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. dienestrol. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Všetky majú protrahovaný účinok. klesá účinok. 10. cyklopentylpropiónovou. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová.3. 9. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. hexestrol. u benzestrolu. poprípade i C. Degradáciou estrogénu a ekvilenínu. 11. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etynylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. kyselina doisynolová. propionovou a valerovou. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné.E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. napr. napr. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. benzeovou. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. najčastejšie kyselinou propiónovou. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 7. predčasnom zlyhaní 216 . rozštiepením kruhu D. 3-alkylétery 17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metylén majú znížené vedľajšie účinky. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. Predĺženie. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický.5(10) – estratrien – 3. napr. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. bisdehydrodoisynolová. Per os je z nich najaktívnejší estriol. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. 8. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. allenolová a jej derivát kyselina alfa. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín.

zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. poruchách vývoja. klimakterických problémoch. čím nastáva významná regresia tumoru. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 5. Používa sa pri insuficiencii ovárií. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov.5 – ( 10) estratrién – beta. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 217 . Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny.androsterón . Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom.ovariálnych funcií. V rakovinových bunkách. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. A .androstenolón . 17. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. kde podporujú syntézu proteínov. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. predovšetkým svalstvo a kosti. A. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A.3. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. Bolo však preukázané. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví.

Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. androstenolón). s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. Napr. mesterolón a stanazolón. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. izomaslovou. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. 6. napr. hypogenitalizme. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. TES je pomerne málo perorálne účinný. 7. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. dihydroTES. 5. kyselinou propionovou. 218 . napr.3 – ol – 17 – on (androsterón. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 4. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. cyklopentylpropionovou atď. oxymetholón. u kalusteronu. bolasteronu. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. TESTOSTERÓN – 17 beta – hydroxy – 17 alfa – metyl – 4 – androsten – 3 – on V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron Estery TES sa používajú injekčne. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. Výnimkou je 8 – izotestosterón. mužskom klimaktériu a pod. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. 8. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. pri sterilite. 19 – norTES. Naopak u rovnakej zlúčeniny. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. enantovou. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. Ich účinok je synergický s STH.

pri osteoporóze. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. 19 – norprogesterónu. pôrodoch. vyčerpanosti. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. 17 alfa – methyl – B – norTES. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. 5 alfa – pregnanu. druhej skupiny samičích hormónov. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. aj u 18 – norzlúčenín. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. potlačení znakov mužnosti u žien. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. 6 – pregnadién – 3. 20 – dión – 17 – acetát). Najúčinnejší perorálny GES je odvodený od etinylsterónu ( 17 alfa – etinylTES). zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. 2 alfa – methyl – 4. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. svalovej dystrofii. od účinnejšej zlúčeniny 19 – noretisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. resp. pri zdĺhavej rekonvalescencii. Progesterón je perorálne málo aktívny. popr. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. po ťažkých operáciách. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení.6. Podmienkou 219 . Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. A-norprogesterónu a tiež A-norTES.

napr. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. v tehotenstve. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. Presun dvojitej väzby u 19 – nor – etisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér noretinodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. napr.6 – pregnadién – 3. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. používaného k súčasnej substitúcii estrogénovej a gestagénovej. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. lynestrenól majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny.pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Metabolické produkty progesterónu. jeho estery sú perorálne gestagénne vysokoúčinné. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu.20 – dión – 17 – acetát Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. NORETHISTERON – 17 alfa – etinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. estrogénny celkom chýba. napr. sú neúčinné. z ktorých napr. 220 .20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. k progesterónovému testu. METHENMADINOACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. jeho účinok je špecifický a veďla estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. pregnandiol.6 – pregnadién – 3. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. napr. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy.

Kardioglykozidy. bradykardia) . tyreotoxikóza) 4) nedostatočné plnenie komôr (stenóza mitrálnej resp.kompenzačné mechanizmy zlyhania srdca: 221 . kardiomyopatie. pľúcnice) 3) objemové preťaženie (nedomykavosť chlopní. zápal myokardu) 2) tlak.syndróm s prognózou ako pri malígnom bujnení a horšou ako pri infarkte myokardu . stenózy aorty. flutter. perikarditídy) 5) poruchy srdcového rytmu (tachykardia. C01C) Zlyhávajúce srdce: . srdcové stimulanciá (zlyhávajúce srdce) (C01A.príčiny: 1) myokardiálne (ICHS. preťaženie (hypertenzie v malom a veľkom obehu. trikuspidálnej chlopne. AV – blok.

spomalenie atrioventrikulárneho vednia (negatívne dromotropný účinok) .. znižujú odpoveď na podnety sympatiku a majú druhotné diuretické pôsobenie.selektívne sa viažu na membránu kardiomyocytov.I.hemodynamické zmeny: . gitoxín. B. Zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia zo SR.↑ objemu krvi v diastole .↓ kontraktility .zníženie intracelulárneho pH podporuje vstup kalcia do cytoplazmy). Zvyšujú citlivosť prevodového systému na cholinergné vplyvy. na Na+K+-ATPázu (jej podjednotku α). Kalciové ióny vstupujú do buniek najmä antiportom pre natrium a kalcium ( na zvýšenom vstupe kalcia do buniek sa podieľa aj antiport pre Na+ a H+ . Vzostup intracelulárnej koncentrácie Na+ je doprevádzaný zvýšeným vstupom Ca2+do buniek a vzostupom intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov.pri chronickom srdcovom zlyhaní tllmia sympatoadrenálnu aktiváciu.spomalenie tvorby vzruchu v sinoatriálnom uzle (negatívne chronotropný účinok) .zlepšujú kontraktilitu srdca (nízke dávky) Mechanizmus účinku: . .2) zväčšenie tonusu sympatiku . Účinky: .↓ MO. C → digitoxín.acetyldigitoxín 222 . rádu: a) Digitalis purpurea: purpureaglykozidy A. Blokádou tejto pumpy dochádza k zvýšeniu koncentrácie Na+ a zníženie koncentrácie K+ vo vnútri buniek.hromadnie tlaku v alveolách (dušnosť) – pľúcny edém KARDIOTONIKÁ .lanatozid A.pozitívne inotropný účinok na srdce .účinky: 1) ↑ intracelulárnu c(Ca2+) 2) ↑ vnímavosti kontraktilných proteínov voči Ca2+(senzibilizátory kalcia) Kardioglykozidy: . Znižuje sa obsah K+ v bunkách a dochádza k zvýšeniu dráždivosti a urýchleniu repolarizácie membrány. gitoxín.4) ↓ hustoty β1.reflexne so ↓ MO a TK v aorte ↑ katecholamínov . digoxín c) Digitalis ferruginea .↑ komorového tlaku .zvyšuje sa tiež elektrická dráždivosť siení a komôr (pozitívne batmotropný účinok) . Pôsobia tiž nepriamo prostredníctvom vegetatívneho nervového systému.3) hypertrofia myokardu: . gitalin b) Digitalis lanata: .pri chronickom zlyhaní srdca „remodeling“ . B → digitoxín.5) ↓ transportu Ca SR .1) Frankov – Starlingov zákon: . ktorú inhibuje. zvyšuje sa prekrvenie orgánov vrátane obličiek a dochádza k zníženiu aktivity renínangiotenzínového systému Rozdelenie: . a tým sa zvyšuje kontraktilita srdca.adrenoreceptorov („down regulation“) o 60-70% .látky rastlinnej povahy .sila kontrakcie je úmerná jeho počiatočnej dĺžke (pri zlyhávajúcom srdci → dilatácia ⇒ zväčšenie komory) .

diuretiká. heleborein Farmakodynamické účinky: látka kontraktilita (+) Digitoxín +++++ acetyldigitoxín ++++ Digoxín +++ lanatozid C ++ Ouabaín + Farmokokinetika: látka Digitoxín acetyldigitoxín Digoxín lanatozid C Ouabaín lipofilita +++++ ++++ +++ ++ + automácia (-) -------------------------absorpcia z GIT +++++ ++++ +++ ++ + vodivosť (-) -------------------------väzba na bielk. k) b) Scilla maritima –scilaren A. fibrilácia alebo flutter predsiení) Nežiaduce a toxické účinky: . komorové fibrilácie b) extrakardiálne: GIT – spazmy. alergie gynekomastia ( pri predávkovaní: . zlyhanie srdca pri infarkte myokardu Interakcie: . hypokaliémia.aj špecifické protilátky – fragmenty protilátok proti kardioglykozidom (FAB) ⇒ inaktivujú ho ) Kontraindikácie: . amfotericín B. +++++ ++++ +++ ++ + vag.zákaz používania prípravkov s Ca2+ . polčas vyluč. thevetin e) Helleborus niger – heleborín.infúzia KCl !!!! .nauzea. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. B c) Adonis vernalis – adonidosid. hyperkalciémia. soli kalcia – zosilnené arytmogénne účinky 223 . bradykardia. propafenon.chinidín.II.blokátory – zosiľujú negatívne chronotropné účinky .malá terapeutická šírka a) kardiálne: .. sieňokomorové blokády vyššieho stupňa.anorexia CNS – bolesti hlavy. K –ouabaín (strofantín – g. účinok -------------------------- biol. % / deň 9 7 7 10 <2 30 <2 35 <1 >50 Terapeutické použitie: 1) zlyhávanie činnosti srdca 2) poruchy srdcového rytmu (supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia. verapamil.diastolická dysfunkcia ĽK. mineralokortikoidy (látky vyvolávajúce hypokaliémiu) ⇒zvýšenie toxicity . malátnosť. vracanie.blokátory kalciových kanálov – pôsobia kardiodepresívne .beta. poruchy videnia.dysrytmie. adonivernosid d) Oleander nerium – oleandrin. rádu: a) Strophantus G. amiodaron.

analóg dopamínu.vazokonstrikčný (podľa typu) . často sa kombinuje s dobutamínom (DOBUTAMINsol inf. a fosforylácii kalciového L-kanála: zvýšený vsup kalcia do buniek napäťovo riadenými kalciovými kanálmi) a aj aktiváciou alfa adrenergných receptorov (zvýšenie prieniku kalcia do buniek. ischémie myokardu a iné) (ESCANDINE tbl) .látky: .zvýšenie spotreby kyslíka .zvýšenie frekvencie srdca . Fosforylácii fosfolambanu: zvýšenie vstupu kalcia do SR.digitoxín: .methyldigoxín: .dopamín: .indikácie: .používa sa ku kontrole fibrilácie siení a pri srdcovej nedostatočnosti sprevádzanej fibriláciou siení .svojim účinkom je medzi digoxínom a digitoxínom Prípravky: . indikovaný je iba pri ťažkých stavoch srdového zlyhania nereagujúceho na inú liečbu.zvýšenie spotreby kyslíka nie je vhodné pri chronickom zlyhaní srdca .pôsobí nielen na periférne adrenoreceptory. ku ktorej dochádza už po malých dávkach.pôsobí pomaly a dlhodobo.dopexamín: .dobutamín: .metyldigoxin (LANITOP inj. má veľa závažných nežiaducich účinkov (arytmie. DIGOXIN 0.v.zvýšenie aktivity renínu .pôsobia prostredníctvom beta-adrenoreceptorov β1> β2 (dochádza k zvýšeniu cAMP v bunkách a následnej fosforylácii proteínov zúčastňujúcich sa na prenose kalcia.ibopamín: . z ktorej sa v organizme vytvára účinná látka epinín (deoxyadrenalín). používa sa ako i.25tbl) . ale aj na dopamínové (D1 a D2) receptory. používa sa iba výnimočne . terapeuticky významná je predovšetkým D1-receptormi sprostredkovaná vazodilatácia v obličkách.účinky: .digoxin (DIGOXIN inj. infúzia pri ťažkých poruchách kontraktility bez tachykardie (DOPACARD inj) .xamoterol 224 . ich aktivácia vyvoláva vazodilatáciu.Používané látky: .používajú sa krátkodobo. DOPMIN inj. TENSAMIN inj) .o. ktorý má D1 + D2 + β2 agonisické účinky. ´dalej blokuje vstup NA do nervových zakončení. podaní a nezvyšuje frekvenciu srdca. vyvoláva pozitívne inotropné účinky po p.125 tbl. uvoľnenie kalcia. pretože sa vyvíja rýchlo tolerancia v dôsledku down regulácie receptorov .prolátka.digoxín: . má β2 > β1 + D1 + D2 účinky. tbl) Neglykozidové kardiotoniká 1) Katecholamíny a ich deriváty .stavy po kardiochirurgických zákrokoch .silný pozitívne inotropný účinok . DIGOXIN 0.ťažká akútna srdcová insuficiencia nereagujúca na inú liečbu .pôsobí najmä na β1 – receptory a ovplyvňuje výraznejšie inotropiu a menej chronotropiu (DOBUTAMINinj) . zvýšené uvoľňovanie kalcia zo SR) . tj. fosforylácia troponínu I: zníženie afinity troponínu C ku kalciu.šokové stavy .

podávajú sa i.mechanizmus účinku: . Vlastné kardioglykozidy vznikájú tak že sa na C-3 kde je OH viaže oiligosacharidový reťazec. Prírodné látky s laktónovým kruhom v polohe 17:.. krátkodobo enoximon vesnarinon 3) Senzibilizátory myokardu voči pôsobeniu vápnika .fotosenzibilita .účinky: .veľmi ťažke stavy akútneho zlyhania srdca .látky: amrinon (WINCORAM inj) milrinon (COROTROPE inj) .proarytmogénny účinok .inhibícia fosfodiesterázy III resp.podla laktónového kruhu sa delia na: a) butenolidy alfa beta nenasýtený laktón b) pentadienolidy s šesť článkovým laktónom z dvoma dvojitými väzbami.proarytmogénny účinok a zvýšená mortalita .účinky: – pozitívny inotropný účinok .etilefrín (PRESSOTONtbl) 2) Inhibítory fosfodiesterázy III (imodilátory) .poruch funkcie pečene .zvýšenie frekvencie srdca (iba niekedy) . abdominálne bolesti .nedochádza pri ich dlhšom podáaní k down regulácii receptorov .hnačky.nežiaduce účinky: .indikácie: .zvýšenie ejekčnej frakcie .nežiaduce účinky: .zníženie plniaceho tlaku .trombocytopénia (výraznejšie po amrinone) .v.látky: sulmazol levosimendan (SIMDAX inf) imobendan flosequinan vesnarinon Rozdelenie podľa chemického zloženia: 1.inhibícia fosfodiesterázy vedie k nahromadeniu cAMP a tým sa napodobňujú účinky podráždenia β-adrenergných receptorov . anorexia.GIT: .bolesti hlavy .zníženie periferného odporu .zvýšenie frekvencie srdca .senzibilizácia myofybríl na pôsobenie kalcia (zvýšenie citlivosti troponínu C na kalcium) . IV (benzamidové inhibítory) . 225 .

Rýchly nástup aj odoznenie O H O CO CH3 O O H OH OH HO CH2 OH OH H OH O O CH3 HO CH2OH O OH OH OH CH2OH O O AGL Y KON K-ST ROFANT IDIN OH OCH3 CY MARIN O OH K-ST ROFANT IN-BET A GENUIDNÝ K-ST ROFANT OZID OH AGL Y KON G-ST ROFANT IDIN OH OH G-ST ROFANT IN 226 . tým je lepšie vstrebávaný .VŠÚ: . digoxin) O R2 R1 H OH O CH3 O O CH3 O O OH OH H AGLY KON CH3 O O CH2OH OO OR3 OH OH Čím je glykozid menej polárny a lipofilnejší.alebo 6. g-strofantin) Zvýšený počet OH je príčinou zvýšenej O O polarity oboch glykozidov tek že pri p. B a C. cymarin. Biotransformácie bez zmeny.beta orientácia laktónu na C – 17 .5. lanatozidy A.digitálisové glykozidy (purpureaglykozid A a B.článkový nenasýtený laktónový kruh . alebo len málo HO SEKUNDÁRNY GLY KOZID GENUINNÝ GL Y KOZID glykozidy genuidný Purpureaglylozid A Purpureagylokzid A Lanatozid A Lanatozid Lanatozid deslanozid Aglykón sekundárny digitoxin gitoxin acetyldigitoxin Acetylgitoxin Acetylgitoxin Gitoxin digitoxigenin Gitoxigenin digitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin R1 H OH H OH H H R2 H H H H OH OH R3 H H CH3CO CH3CO CH3CO H .v.hydroxyly na C – 3. je účinok.všetky zásahy do laktónového kruhu znamenajú zníženie alebo zrušenie účinku a) butenolidy .o. a C – 14 sú v beta usporiadaní .strofantové glykozidy (k-strofanozid.cis usporiadanie kruhov C/D je potrebné . nie sú vstrebávané len pri i. digitoxin. lipofilnejšie sú glykozidy s menším počtom hydroxylov na aglykóne a v postrannom reťazci.

4'-bipyridyl)-5-karbonitril . gitoformát. proscillaridin.met: . deslanozid. adonitoxin.GLUK ÓZA OH OH R1 -H. peruvisid) O O O O R2 OR1 H OH OH O O CH3 OR1 R2 H OH O O H CH3 R1 -H. R2 -COH K ONVALLATOXIN R1 -H. R2 -CH2OH K ONVAL ATOXOL R1 GL UK ÓZA. scilirozid) Červená morská cibuľa a biela R-H SCIL L ARENIN O O Met: beta izomér je kompletne desacetylovaný R -R PROSCILL ARIDIN R -R-G-G DLUKOSCIL L AREN A Esterifikácia a éterifikácia zvyšujú vstrebateľnosť R-RAMNÓZA G-GLUKÓZA OH RO 2. metildigoxin.iné heterozidy (konvalatoxin. R2 -COH K ONVALOZID OCH3 CEREBROTID THEVENIN A b)Pentadienolidy (glukoscillarenin A scillarenin A. R2 -CH3 R1 G-G. meproscillarin) Vzorce hore Zvýšená lipofilita by umožnila lepšie vstrebávanie i transport AMRINON 5-Amino-(3.4'-bipyridin)-6(1H)-on MILRINON 1. Polysyntetické deriváty (acetydigitoxin. thevetin A.6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3..vylučuje sa ako O. alfa-acetyldigoxin. beta-acetyldigoxin. pengitoxin. R2 -CHO PERUVOZID HO R1 -G-G.glukuronid 227 . cerberozid. R2 -COH G .

prípadne polosyntetické analógy prírodných látok . ktorý je po reabsorbcii metabolizovaný N. ktoré zvyšujú tonus a silu kontrakcie dekompenzovaného myokardu za súčasného zlepšenia energetickej bilancie dekompenzovaného srdca . Hladina acetylácie je geneticky podmienená. Helleborus niger) 228 . Convallaria majalis) Ranunculaceae (Adonis vernalis. primárne sa metabolizuje konjugáciou na cyklický alebo N – acetylovaný cysteínglycín a konjugáty cysteínu.DOBUTAMIN : . Kardiotoniká: .patria sem biogénne látky. Apocynum cannabinum) Liliaceae (Urginea maritima. produkty ich hydrolýzy. praktický význam majú: Scrophulariaceae (druhy rodu Digitalis) Apocynaceae (druhy rodu Strophantus.sú prítomné v rastlinách z približne pätnástich čeľadí. Thevetia.metylácia katecholová jadra a konjugácia (glukuronidy) DOPAMIN LEVOSIMENDAN -metabolizmus: -úplne sa metabolizuje a do moču a stolice sa vylučuje iba zanedbateľné množstvo nezmenenej látky.met: .acetyltransferázou na aktívny metabolit. Nerium oleander. Asi 5% sa metabolizuje v čreve redukciou na aminofenylpyridazón.sú látky.

Dx (Ac) .špecifické cukry: (nemajú na C2 – OH) – D-digitalóza .D-diginóza .Dx .digitoxigenín .Brassicaceae (druhy Erysimum. vňať (Convallaria.D-glukóza. . semená (Strophantus. Scrophulariaceae) . a preto sa pre ich izoláciu používajú listy (Digitalis). Scrophulariaceae) . v živočíšnej ríši sú kardioaktívne glykozidy súčasťou kožného výmešku ropúch (Buffo) a ochranného sekrétu niektorých druhov hmyzu.gitaloxigenín .hlavné glykozidy: cukor aglykón glykozid Glu-Dx –Dx-Dx + digitoxigenín purpureaglykozid A (Dx-digitoxóza) Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitoxigenín purpureaglykozid B Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitaloxigenín glukogitaloxín Glu – Dx – Dx – Dx – O .sú to glykozidy: . D-fukóza .gitoxigenín .aglykóny: .O – aglykón 229 .D-digitoxóza .digitoxigenín .hlavné glykozidy (lanatozidy) – jedna molekula digitoxózy je acetylovaná (nástup účinku je rýchlejší a nízka kumulácia cukor aglykón glykozid Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín lanatozid A Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín acetyldigitoxín Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín lanatozid B Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín acetyldigoxín Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digoxigenín lanatozid C Glu .aglykóny: .Dx .cukorné zložky: .gitaloxigenín .cukorná zložka + aglykón . podzemné orgány (Urginea. Helleborus).L-oleandróza . L-ramnóza. Cheiranthus) -lokalizácia kardioaktívnych glykozidov nie je viazaná na určitý rastlinný orgán.aglykón purpureaglykozid A enzymatická hydrolýza ⇒ digitoxín kyslá hydrolýza ⇒ digitoxigenín Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata. Thevetia).D-cymaróza Kardenolidy: Folium digitalis purpureae (Digitalis purpura. Adonis).skladajú sa: .gitoxigenín .

Glu .konvallatoxin ( ramnozid strofantidínu) .ouabaín (strofantín G) – ouabagenín-3β-L-ramnozid Semen strophanth (Strophanthus kombé.kardiotonikum s miernym sedatívnym a diuretickým účinkom Herba convallariae (Convallaria majalis.Cym ⇒ strofantidín Herba adonidis (Adonis vernalis.cymarín: -Glu ⇒ k – strofantín .glykozid: .β: .k – strofantín .oleandrín (16-acetylgitoxigenín-3β-L-oleandrozid) (acetylová skupina na geníne navodzuje určitú analógiu so scillirozidom Semen thevetiae (Thevetia neriifolia.α-Glu -β-Glu-Cymaróza -glykozid: k – strofantozid .Štiepenie: .Glu ⇒ cymarín . Brassicaceae) . Apocynaceae) . Apocynaceae) . Apocynaceae) .kyslá hydrolýza Semen strophanthi (Strophanthus gratus.štiepenie: . Apocynaceae) glykozid: .glykozid: .k –strofantozid: .adonitoxín (3-O-L-ramnozid adonitoxigenínu) .enzymaticky .glykozid: . Ranunculaceae) .enzymatická hydrolýza .erysimin 230 .peruvozid (3α-L-thevetozid kanogenínu) Herba erysimi (Erysimum diffusum.cukorná zložka: .β .glykozid: . Liliaceae) .strofantidín .glykozid: .acetyl .aglykón: .konvallozid (glukózo-ramnozid strofantidínu) .konvallatoxol (3β-L-ramnozid strofantidolu) Folium oleandri (Nerium oleander.

.aglykóny: . ktoré sú uvoľňované pri záťažových situáciách organizmu.Glu ⇒ scillaren A -Ram ⇒ scillarenín = scillaridín -Glu ⇒ proscillaridin A H02 KORTIKOIDY Kortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek.hellebrin (glukoramnozid hellebrigenínu) Radix uzarae (Xysmalobium undullatum.scillaren A: červená varieta: .glykozid: . Hlavným ochorením drene je feochromocytóm. Liliaceae) biela varieta: .proscillaridin A: .uzarozid (Glu – Glu – Glu – uzarigenín) . Asclepiadaceae) .glukoscillaren A .glykozid: .glykozidy: .štiepenie: .xysmalogenín .erysimozid Bufadienolidy Bulbus scillae (Urginea maritima. Ich vysoká hladina môže spätnou väzbou zablokovať hormón adenohypofýzy. pri strese. Dreň nadobličiek: produkuje katecholamíny (adrenalín).aneláciou kruhov A/B.aglykón: .scillirozidín (od scillarenínu sa líši acetoxyskupinou na C6 a hydroxylom na C8 Radix hellebori (Helleborus niger.aglykóny sú štruktúrou podobné digitoxigenínu.glykozidy: . uzarigenín sa odlišuje trans. Nadobličky sú párovým orgánom zloženým z kôry a drene. 231 .scillirozid .glukoscillaren A: .6 . xysmalogenín je 5. Gomphocarpus fruticosus.adenokortikotropný hormón.uzarigenín . ktorý stimuluje ich sekréciu.uzarin (Glu – Glu – uzarigenín) .dehydrodigitoxigenín .xysmalorin (Glu – Glu –xysmalogenín) . Ranunculaceae) .

Kôra nadobličiek má 3 časti: 1.hlavne produkciu kortizónu. ktorý v adenohypofýze aktivuje tvorbu adrenokortikotropného hormónu. Enzýmom limitujúcim reakciu je P450scc. ktorý stimuluje tvorbu kortikoidov. najmä angiotenzínII.zona reticularis. Nízke hladiny plazmatického kortizolu sú stimulom pre sekréciu ACTH. jeho vysoká koncentrácia negatívnou spätnou väzbou tlmí sekréciu kortikoliberínu a ACTH. na prevenciu atrofie kôry nadobličiek.produkcia glukokortikoidov (kortizol) 3. Väčšina ostatných reakcií prebieha v endoplazmatickom retikule. sekréciu aldosterónu riadi hlavne renínangiotenzínový systém. Stimulom pre syntézu glukokortikoidov je ACTH.produkcia mineralokortikoidov (aldosterón) 2.zona glomerulosa. Naopak. ktorý v mitochondriách z cholesterolu odštiepením postranného reťazca vytvára pregnenolon. (ACTH sa používa ako diagnostikum pri insuficiencii kôry nadobličiek. ktorý je priamo tvorený v nadobličke (20-40% všetkého cholesterolu) alebo prinášaný vo forme LDL lipopolysacharidu z exogénnych zdrojov.ACTH. ktorý má zmiešanú oxidázovú funkciu. Stimulom pre tvorbu mineralokortikoidov je angiotenzím II a zvýšená hladina plazmatického K+ Tvorba glukokortikoidov: androgénov: mineralokortikoidov: cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓ ↓nie je 17α ↓ hydroxylácia ↓HSD progesteron ↓P450 ↓ 11-deoxykortikosteron ↓P450 232 cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓P450 17α-hydroxy––P450→ dehydropregnenolon epiandrosteron ↓ HSD ↓HSD 17 α-hydroxyandrostendion progesteron ↓ ↓ P450 ↓P450 11-deoxykortizol ↓ ↓P450 dehydroepiandrosteron .zona fascilucata. Biosyntéza kortikoidov: Východzou látkou pre tvorbu kortikoidov a steroidov v nadobličke je cholesterol. anabolických a pohlavných hormónov Uvoľňovanie a produkcia kortikoidov je riadená kortikoliberínom produkovaným v hypotalame. Na syntetických pochodoch tvorby kortikoidov sa zúčastňuje cytochróm P450.produkcia glukokortikoidov. Na uvoľňovanie aldosterónu má len malý vplyv. substitučný liek pri poruchách hypofýzy) ACTH ovplyvňuje hlavne kôru nadobličiek a jej produkciu.

nárast tuku na tvári a hrudnej časti tela • homeostáza elektrolytov a vodné hospodárstvo. Sleduje denný rytmus ACTH.transkortin. Účinky glukokortikoidov: -hlavným prirozdeným glukokortikoidom je kortizol (hydrokortizon). zvýšene ukladanie glykogénu v pečeni. Mineralokortikoidy sa viažu na mineralokortikoidový receptor MR a tiež po postupe do jadra indukujú transkripciu génov. pri ktorej využíva rozkladné produkty glykolýzy.kortizol hydrokortizon ↕ dehydrogenáza kortizon ↓ testosteron ↓ aromataza estradiol ↓ kortiksteron ↓P450aldo aldosteron HSD.aldosteron-syntetáza Hladina kortizolu počas dňa kolíše. Glukokortikoidy sa v plazme viažu na α1 globulín. prerozdelenie tuku v organizme. Steroidný hormón po uvoľnení z väzby na plazmatické proteíny (globulíny) vstupuje do bunky. zníženie proteosyntézy až negatívna dusíková bilancia -metabolizmus lipidov. znížená spotreba glukózy na periférii.hydroxyláza P450aldo. dosahuje maxima v ranných hodinách. stimulácia glykolýzy. čreve a slinných žľazách. s malým oneskorením. osteoporóza 233 . Podjednotka A rozpletie DNA. Mechanizmus účinku kortikoidov: Kortikoidy pôsobia prostredníctvom cytoplazmatických receptorov (vnútorných receptorov).zvýšenie lipolýzy. stimulácia glukoneogenézy. ktoré sú v celom tele. úbytok tuku na končatinách. Vstup do jadra vedie k transkripcii špecifických génov.katabolický účinok -metabolizmus sacharidov.väčší účinok majú mineralokortikoidy -zvyšujú vylučovanie vody. zvýšený rozklad mastných kyselín. ktorý má dve podjednotky-A. ktorý je nevyhnutný pre udržanie stálosti vnútorného prostredia. lipolýzy a proteolýzy -metabolizmus proteínov.B. hlavne v záťažových situáciách • ovplyvnenie intermediárneho metabolizmu. ktoré sa manifestuje ako tvorba nových proteínov.zvýšenie proteolýzy. je závislá na dennom svetle a telesnej námahe. Na rozdiel od GR receptorov. V jadre sa uvoľní B podjednotka a naviaže sa na histón. Iba voľná frakcia kortizolu sa môže metabolizovať a byť aktívnou. Táto väzba vedie ku konformácii receptora a tým umožní preniknutie hormónu do jadra. MR receptory sú hlavne v obličkách. preto ich účinok nastupuje po dlhšom čase a je dlhodobý. zvyšujú exkréciu vápnika obličkami. znížený príjem vápnika v čreve→ znížená plazmatická hladina vápnika.zvýšená tvorba glukózy. V bunke sa naviaže na cytoplazmatický glukokortikoidový receptor (GR).

-zvyšujú krvnú zrážanlivosť -pozitívny inotropný účinok na srdce -pri nedostatku glukokortikoidov sa znižuje minútový objem srdca • nervový systém. úbytok svalstva 234 . aby nenastala atrofia kôry nadobličiek. podávame ich jedenkrát denne (4. cytokínov. Vysadzovanie je nutné postupné. čím prispievajú k udržaniu intravaskulárneho objemu a acidobázickej rovnováhy organizmu: .od eufórie až po depresiu -znižujú libido • imunitný systém.K+-ATPázy. tlmia sekréciu proteolytických enzýmov. nárast telesnej hmotnosti. Pri vyšších dávkach ich rozdelíme na dve dielčie dávky. alebo obdeň. čo inhibuje tvorbu jaziev a zhoršuje hojenie rán -stenčenie kože (využíva sa pri liečbe psoriázy) • žalúdok.-8. inhibujú uvoľňovanie histamínu. • • • hyperkortikalizmus.zvyšuje sekréciu draslík a H+ Nežiadúce účinky glukokortikoidov: -pri podávaní glukokrtikoiodv krátku dobu. slabosť. zmenšujú lymfoidné tkanivo. hypertenzia. inhibujú tvorbu interferónov.zvyšujú chuť do jedla . znižujú počet cirkulujúcich lymfocytov a eosinofilov. hodina ranná).blokujú tvorbu vazoaktívnych a chemotaktických faktorov.inhibujú fibroblasty.pri nadbytku glukokortikoidov je zhoršená svalová výkonnosť. ktorý sa prejaví ako Cushingov syndróm poruchy rovnováhy elektrolytov.znížená produkcia ochranných prostaglandínov→ tvorba vredov pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov • rast.potláčajú imunologické a zápalové reakcie. pôsobia na epifizárne štrbiny Účinky mineralokortikoidov: • Ovplyvňujú zberné tubuly stimuláciou Na+. únava • kardiovaskulárne účinky -retencia sodíka→ zvýšenie krvného tlaku -zosilnenie vazokonstrikčného účinku noradrenalínu a angiotenzínu II→ hypertenzia.• kostrové svalstvo.hypokalemická alkalóza. bradykinínu -pôsobia antialergicky a imunosupresívne • koža.dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou -ovplyvňujú mozgový metabolizmus . šťavami .menej ako jeden týždeň sa nežiadúce účinky neprejavia.spôsobujú zmeny náladay. Je nutná kontrola pacienta. pri nadbytku glukokortikoidov môže dôjsť k hypertenzii -zmnožujú počet erytrocytov.znižujú vnútrolebečný tlak . edémy zvýšená chuť do jedla. slinami a tráviac.zvyšujú reabsorbciu Na+ a vody a znižujú ich vylučovanie potom. Pri dlhšom podávaní alebo ich zvýšenej hladine (>100mg/deň) sa prejavia iatrogénne účinky (účinky vyvolané liekmi).ich nadbytok u detí inhibuje lineárny rast. Dávame ich po jedle. Preto pri dlhodobej terapii majú byť dávky čo najnižšie. Po vysadení sa príznaky opäť vrátia.nadbytok glukokortikoidov.

• • • • • • • aktivácia latentných infekčných procesov a spomalenie hojenia rán gastroduodenálne vredy v dôsledku zníženej produkcie ochranných prostaglandínov psychické zmeny.pre účinok je nutná voľná alebo esterifikovaná 21-hydroxylová skupina 235 . 16 β vedie k zvýšeniu glukokortikoid nej a protizáplaovej aktivity mineralokortikoidy: 1. okrem kardiotonických glykozidov (C/D. Od najjednoduchšieho uhľovodíka gonanu sa odvodzujú uhľovodíky estran. Na jadro sú spravidla naviazané dve angulárne metylové skupiny v polohe 10 a 13 a postranný reťazec na 17.konfigurácia. taktiež substitúcia fluorom alebo chlórom v polohe 6α.halogenácia v polohe 9α vedie k zvýšeniu účinku. R1. 16α.2 u prednisonu a prednisolonu vedie k zvýšeniu aktivity 4. androstan a pregnan. psychóza.pre aktivitu je nutný 11β-hydroxyl alebo oxoskupina na 11. 16α. a metylom v polohe 6α. alebo aromatizácia kruhu. steroidový diabetes iatrogénny glaukóm útlm hypofýzy spätnoväzobným pôsobením glukokortikoidov: supresia kôry nadobličiek→hypofýza prestane produkovať ACTH→ atrofia nadobličiek. 12α.C10 -H -H -CH3 -CH3 R2-C13 -H -CH3 -CH3 -CH3 R3-C17 -H -H -H -C2H5 Gonan Estran Androstan Pregnan Rozlišujeme dve konfigurácie: A/B cis. ktoré sú štrukturálnym základom jednotlivých skupín steroidných hormónov. uhlíku 2.hydrogenácia dvojitej väzby v kruhu A. ktorý obsahuje 17 atómov uhlíka. uhlíku s rôznym počtom uhlíkov.od eufórie k podráždenosti a anxióznym stavom. alebo redukcia oxoskupiny na C20 vedie k strate aktivity 3.substituenty v polohe 10 smerujú pod rovinu= α Kruhy B/C a C/D sú vždy v trnas.zavedenie ďalšej dvojitej väzby do polohy 1.cis) U prírodných steroidov je reťazec na C17 v polohe β Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: -odvodzujú sa od uhľovodíka pregnánu glukokortikoidy: 1.substituenty v polohe 10 smerujú nad rovinu = β A/B trans. čo je nezlučiteľné so životom Chemická štruktúra kortikoiodov: Hormóny kôry nadobličiek sú hormónmi steroidnými (spolu s pohlavnými hormónmi).konfigurácia.konfigurácii. nespavosť osteoporóza hyperglykémia.2-cyklopentanoperhydrofenantrénového jadra. Steroidy pozostávajú z 1.

čím sa spätnoväzobne potlačí nadprodukcia kôry • primárny Aldosteronizmus. slizníc 236 .spôsobený zvýšenou produkciou mine-prejavy: hypokaliémia ralokortikoidov hypertenzia edém alkalóza svalová slabosť únava -terapia: odstránenie adenómu nadobličky.spôsobený zvýšenou produkciou glukokortikoidov -prejavy: obezita mesiačikovitá tvár svalová hypotrofia akné. familiárna rezistencia voči ACTH. strie podkožné podliatiny artériová hypertenzia osteoporóza nefrolitiáza hypogonadizmus psychická alterácia -terapia: chirurgické odstránenie tumoru vysoké dávky hlavne kortizolu. bilaterálna hyperplázia • Cushingov syndróm. alebo odstránenie metylu na C19 sa zvyšuje mineralokortikoidná aktivita Ochorenia spôsobené nedostatočnou alebo nadmernou produkciou kortikoiodv: Hyperfunkcia kôry nadobličiek -možnými príčinami sú: adenóm.Connov syndróm. karcinóm.príčiny: anatomická lézia žľazy.postihnutie žľazy 2. najčastejšie autoimunitnou deštrukciou -prejavy: hyperpigmentácia kože. ktorý je najčastejšie príčinou Hypofunkcia kôry nadobličiek: • primárna . infekcia.porucha tvorby hormónov • sekundárna -príčiny: hypotalamické a hypofyzárne lézie útlm sekrécie ACTH a kortikoliberínu Addisonova choroba.zavedením ďalšej hydroxylovej skupiny na C11 do polohy β a aldehydovej skupiny na C18.2. chirurgická resekcia 1. hemoragia.následok poškodenia všetkých troch zón kôry nadobličiek s deficitom všetkých hormónov. autoimunitné procesy.

steroidné akné.colitis ulcerosa. lymfogranulóm. sekundárne infekcie 237 . ale využívame niektoré ich vlastnosti)-nesubstitučná terpia: 1. napr.psoriáza.majú protinádorové účinky -leukémia. potláčajú prejavy autoimunitných ochorení. rakovina prsníka a prostaty 4. hematologických ochorení 3. obnovujú epitel.antialergické lieky k rýchlemu zvládnutiu alergických prejavov. zvracanie hypotenzia bolesti brucha chuť na slané jedlá hyperkaliémia hyponatriémia hypoglykémia -terapia: substitúcia všetkých hormónov Terapeutické použitie glukokortikoidov: • • • Substitučná terapia pri hypofunkcii kôry nadobličiek a Addisonovej chorobe Potlačenie sekrécie ACTH spätnoväzobným mechanizmom Liečba neendokrinných ochorení (nie je pri nich znížená hladina glukokortikoiodov. temporálna artritída (postihujúca tepny) lupus erytematózus polymyozitída zápalové ochorenia čriev.grafitove škvrny na perách slabosť.koža. plasmocytóm.dermatologická liečba.hypokalcinemická liečba pri terapii hyperkalcinémie -mechanizmus účinku: inhibícia činnosti osteoklastov zníženie enterálnej rezorpcie vápnika zníženie spätnej rezorpcie v obličkách 6. oči 2. hypopigmentácia.epilepsia.hlavne injekčná aplikácia priamo do kĺbu. chudnutie anorexia. potláčajú reakciu na alergény 5. kandidózy slizníc. ktoré bránia zápalu. u dermatitídy Použitie: anafylaktický šok astma bronchiale. ktoré potlačením tvorby protilátok bránia rejekcii transpalntovaného tkaniva.liek prvej voľby pri infantilných spazmoch 7. alergické kontaktné dermatitídy. nauzea.protizápalové lieky -zápal neliečia ale odstraňujú subjektívne potiaže -blokádou fosfolipázy A2 pri tvorbe kyseliny arachidónovej -potláčajú všetky fázy zápalu ale spomaľujú hojenie Použitie: akútna reumatická horúčka reumatoidná artritída. ileitis terminalis neinfekčné zápaly.hlavne inhalačné kortikosteroidy.antineoplastická liečba.imunosupresívne lieky. ekzém -lokálne nežiadúce účinky: atrofia kože. steroidná rosacea.

] -má vyšší antiflogistický a antialergický účinok ako kortizon a hydrokortizon -použitie: chronická polyartritída..opakované podanie dexametazonu zníži u normálnych osôb sekréciu ACTH a tým aj hladiny kortizolu. neoperovateľné nádory. ekzémy.odstránenie nežiadúcich účinkov antimykotík. alergické a kožné ochorenia -má najsilnejšie antiflogistické a antialergické účinky. má imunosupresívne účinky 238 . agranulocytóza.... dermatózy • prednizolon.] -použitie: reumatické. FUCIDIN H crm.8. Addisonova choroba. u Cushingovej chorobe nedôjde k tomuto zníženiu Kontraindikácie glukokortikoidov: • • • • • Vredová choroba Ťažká osteoporóza Neliečené ťažké infekcie Myasthenia gravis Cushingov syndrom Medzi glukokortikoidy patria: -krátkodobo pôsobiace • hydrokortizon (kortizol) [PIMAFUCORT ung. crm. OPHTALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung. profylaxia a zmenšenie edémov mozgu (trauma. LINOLA-H-FETTIN crm. ULTRA CORTENOL ung. MEDROL tbl. zníženie kraniálneho tlaku) 10.. v gynekológii pri hroziacom predčasnom pôrode urýchľujú tvorbu surfaktantu v pľúcach fetu -kontraindikácia: 1. trimester 11. ung.ako prednizon [IMACORT crm.liečba neurologických ochorení -sclerosis multiplex (odstráni príznaky) 9.] -pre nepriaznivé vedľajšie účinky sa používa hlavne lokálne ako otorinolaryngologikum • prednizon [PREDNISON LÉČIVÁ tbl.oph. TRIAMCINOLON-IVAX crm. alergické zápaly spojovky Ostatné deriváty kortizolu majú zosilnené glukokortikoidné a oslabené mineralokortikoidné účinky: • kortizon [CORTISON SPOFA gtt..amfotericínu B • Diagnostika. ung. alergické a kožé ochorenia -dlhodobo pôsobiace: • dexamteazon [DEXAMETHAZON LÉČIVÁ crm. HYDROCORTISON LÉČIVÁ ung.. DEXIPROCT PLUS ung.] • metylprednizolon [ADVANTAN crm..] -výrazné protizápalové a antialergické účinky -použitie: reumatické... nefrózy. DEPO-MEDROL inj..der.. RECTODELT supp.] -stredne dlho pôsobiace: • triamcinolon [TRIAMCINOLON LÉČIVÁ. ALPI CORT liq.] -vyvážené glukokortikoidné a mineralokortikoidné účinky -najčastejšie použitie: artritída. ung.. edémy.

BELOGENT crm.. inhibuje P450sccs aminoglutetimid..použitie hlavne u Addisonovej choroby: • fludrokortizon -má minimálne glukokortikoidné účinky • deoxykortikosteron acetát -má protrahovaný účinok Inhibítory syntézy a účinkov streoidov: • • • • • • mitotan. inhibuje P450scc metyrapon. sol. DIPROSALIC ung.ako dexametazon [FUCICORT crm.anatagonista mineralokortikoidov Glukokortikoidy: Kortizon Hydrokortizon Prednizon Prednizolon Triamcinolon Dexametazon Betametazon 239 .. ung.• betametazon..antimykotikum... inhibuje P450scc ketokonazol. BELODERM crm.cytostatikum. BELOSALIC ung.] Medzi mineralokortikoidy patria: . ung.má inhibičný účinok na glikokortikoiodoovom receptore Spironolakton.cytostatikum.inhibítor syntézy mifepriston..

kortikoidy a diosgenín. ktorá je odvodená od triterpénov.acyklický triterpénový uhľovodík. tvoria ho dva farnezylové radikály spojené systémom päta-päta (farnezylové radikály vznikajú cestou kyseliny mevalónovej). ktorý cyklizuje na lanosterol a cykloartenol.Mineralokortikoidy: Deoxykortikosteron acetát Aldosteron -pre nákladnú prípravu sa nepoužíva RASTLINNÉ ZDROJE KORTIKOIDOV Medzi steroidné hormóny patria pohlavné hormóny. Z cholesterolu sa tvoria steroidné sapogeníny. Z lanosterolu vzniká cholesterol.3-epoxid. streoidné hormóny a kardioaktívne glykouidy. Skvalén sa oxiduje oxygenázovým systémom na 2. Triterpény sú C30-uhlíkové zlúčeniny.3-epoxid ↓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ lanosterol cykloartenol tetracyklický medziprodukt ↓ ↓ ↓ ↓ živočíchy ∕↓nižšie a vyššie ↓ ↓huby ∕ ↓fotosyntetizujúce ↓ ↓ ∕ ↓rastliny ↓ ↓ ∕ ↓ ↓ cholesterol ←←←←←∕ β-sitosterol β-amyrin 240 . Majú steroidnú štruktúru. ktorých čiastočným odburávaním vznikajú steroidy. Skvalén ↓ skvalén-2. Prekurzorom triterpénov je skvalén. steroidné alkaloidy.

makogenín a gitogenín rodu Agave (A. Liliaceae Obsahuje: 2-4% steroidných saponínov.Na syntézu steroidných hormónov sa používajú steroidné sapogeníny.1 Krvné faktory zrážania Trombín. KOAGULANCIA 1. fibrinogén. ktoré sú na rozdiel od živočíšnych surovín vhodnou a pomerne lacnou surovinou. frazeri a vyskytujú sa hlavne v Mexiku a Guatemale). antidota heparínu 2. aglykónmi sú sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín Použitie: ako metabolikum. sarmentosus) Vo farmaceuztickom priemysle sa najviac využíva diosgenín mexického pôvodu a solasodín. deltoidea. aristolochiaefolia) • sarmentogenín rodu Strophanthus (S. S. menadion. ameroicana.2 Skupina vitamínov Fytomenadion. menadion. koagulačné faktory 1. ANTIKOAGULANCIA 2. Najvhodnejšie sapogeníny na výrobu steroidných hormónov sú : • diosgenín a botogenín druhov Dioscorea (D. reumatizme LÁTKY REGULUJÚCE ZRÁŽANIE KRVY 1. smilagenín rodu Smilax (S.1 Priame antikoagulanciá heparín. regelii.steroidný alkaloid Solanum laciniatum a S. Smilax regelii. farnochinón.monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid. D. priaznivo ovlyvňuje regeneračné procesy.2 Nepriame antikoagulanciá Kumaríny. indándiony 241 . užíva sa preto pri kož ných ochoreniach. A. D. heparinoidy. sisaana) • sarsasapogenín. • hekogenín. aviculare Sarsaparillae radix.difosfát 2. composita.

streptokináza. fibrinogén) . sa uzatvára poranené miesto. Ďalšími funkciami sú regulácia osmotického tlaku.. ktoré sú Ca++. exogénnym) systémom. Schéma procesu zrážania krvi 242 . pri ktorom je proces riadený trombokinázami krvi spolu s ďalšími krvnými faktormi zrážania. trvajúcimi 1-3 min. Proti nadmerným stratám krvi chráni organizmus jej schopnosť sa zrážať. Zrážanie krvi je riadené dvoma systémami. Obr. ktorého sa zúčastní niekoľko mechanizmov: primárne lokálne dochádza k vasokonstráikcií uvoľnením vasokonstrikčných látok cievnych stien a silnému nahromadeniu (agregácii ) trombocytov. FIBRINOLYTIKA plazmín. sú povahy proteínové. U obidvoch systémov sú aktivované zrážacie faktory čiastočne obsiahnuté v plazme a v sére. Hlavná úloha krvi ako transportného prostredku je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a odvádzať zplodiny metabolizmu vrátane oxidu uhličitého. prebiehajúca v priebehu 5-7 minúta trvajúca až do zahojenia poranenia. kyselina p. je nutné. ktorý ako fibrínový koagulát upevňuje primárne vzniknutú trombocytovú zátku.plazmu. a na fyziologicky významnejší vnútorný (intravaskulárny . ANTIFIBRINOLYTIKA aprotinin. aby ostala v obehu v dostatočnom množstve v tekutom stave. ANTIAGREGANCIA kyselina acetylsalicylová. ktorý v druhej fáze riadi premenu fibrinogénu na fibrín. obsahuje krv tekutú frakciu. čiastočne v trombocytoch. sulfinpyrazon.. hemokoagulácia a fibrinolýza Bezprostredne po porušení je organizmom do chodu uvedený fyziologický proces zastavenia krvácania (hemostáza). ktorý tvoria červené krvinky. Ak má krv správne plniť úlohy. z ktorého najdôležitejšie sú dve fázy: V prvej z protrombínu vzniká trombín. želatína. Hemokoagulácia je zložitý proces. koncentrácie vodíkových iónov a telesnej teploty. zo 78%plazmatických proteínov (albumíny. endogénny) systém. globulíny. ich prilnutím na vlákna poškodeného cievneho tkaniva. Tohto sa však dá dosiahnuť len u menších ciev. biele krvinkya krvné doštičky.3. urokináza. adrenalon Okrem doštičkového bunkového podielu. tvorbou trombocytovej zátky . vlastné zrážanie krvi (hemokoagulácia). Hemostáza. LOKÁLNE HEMOSTATIKA fibrín. Všetky okrem faktoru IV. zbytok tvoria soli.aminomethylbenzoová 6. nastupuje sekundárna hemostáza. a to vonkajším (extravaskulárnym. lipidy a aminokyseliny. ktorá je tvorená z 90% vody. pri ktorom je protrombín tkanivovou trombokinázou a ďalšími faktormi menený na zrážanie vyvolávajúci trombín. Za týmito úvodnými dvoma stupňami . Proces zrážania zahajuje trombokináza ( tromboplastín – faktor III). dipyridamol 4. 5. Okrem toho imunitnými mechanizmami chránia organizmus pred škodlivými látkami. uhlohydráty. kyselina aminokaproová.

má aktivitu zachovanú . Aktivitu vitamínu K . fibrinogénu (hypofibrinogenémia). fibrinogén(polypeptid). pri jeho chýbaní (afibrinogenémia). alebo narušených trombocytoch. vitamin K4) ako taký alebo vo forme rozpustných esterovs vhodnými kyselinami (menadiol. menadion. tvorený dvoma peptidyckými reťazcami A (49 AMK) a B (259 AMK) spolu zviazanými disulfidickými môstkami. ktoré môžu cievny systém uzatvoriť v mieste tvorby (trombóza) alebo v inom mieste embólia. TROMBÍN .u ktorých sa v organizme predpokladá metabolická premena na menadiol. 243 . IX alebo XIII.je polypeptid.o. zníženie hladiny protrombínu (hypoprotrombinémia). faktoru VIII(hemofília A) alebo IX ( hemofília B). pri operáciach na spomalenie krvacánia. Obr: proces fibrinolýzy Znížená schopnosť zrážania a tým zvýšené riziko život ohrozujúceho krvácania môže mať príčinu v chýbaní niektorého faktoru napr. vznikajú v cievach krvné zrazeniny tromby. i keď nižšiu . deficitu (pri poklese pod 100mg/ 100 ml stavy hypofibrinogenémie) alebo nedostatočnej funkcii (dysfibrinogenémia) sa podáva v plazme izolovaný humánny fibrinogén. rozpúšťanie fibrínu ( fibrinolýza )je riadený enzymaticky Fibrín štiepiaci enzým (plazmín) vzniká z plazminogénu. podávajú sa okrem čerstvej krvi alebo plazmi tiež z humánnej plazmi izolované chýbajúce faktory Prípravky: faktor VIII sa u nás vyrába ako ANTIHEMOFILICKÝ GLOBULÍN FIBRINOGÉN – je glykoprotein.2 Skupina vitamínov K Najčastejšie poruchy zníženej zrážavlivosti krvi sú vyvolané deficitom vitamínu K Rastlinný vitamín K1-fytomenadion Živočíšny vitamín K2. Noapak ak je hemokoagulácia patologicky zvýšená alebo dlhotrvajúca. VIII. rovnako ako jeho redukciou získaný 2-metylnaftohydrochinon (menadiol. alebo vyvolaných toxickými vplyvmi. označované ako vitamíny K5 až K7. koagulačné faktory Pri deficite koagulačný faktorov najčastejšie VII. 1. majú i deriváty menadiolu alebomenadionu.ako základný fragment obidvoch prirodzenných vitamínov. resp. Koaguluncia 1.j. i keď nemá postranný isoprenoidný reťazec. pri krvácaní z GIT je možné trombín podávať aj p.farnochinon 2-metylnaftochinon – vitamín K3-menadion. Podáva sa v prípadoch hypoprotrombinémie.Podobne ako zrážanie krvi i opačný proces t. choroba pečene a krvi.Krvné faktory zrážania trobin (glykoproteín).difosfát). 1.1. ako je tomu u dedičných hemofílii A a B.

Podľa mechanizmu účinku sa Ak delia: 2. vyskytuje sa v zelených rastlinách ako trans-isomér. zložené z kyselín hexurónových (indurónové a glukurónové) spojenými 1. dlhodobým podávaním ATB alebo chemoterapeutik. rovnako ako na aminoskupine. objavujú sa stavy hypovitaminózy K iba pri narušení jeho tvorby napr. pripravuje sa synteticky (syntetický je zmes obidvoch izomérov s prevahou prirodzeného trans. V takomto prípade je treba spolu s ním podávať aj žlčové kyseliny alebo ich soli MENADIOL Je štvorsodná soľ difosforečného esteru menadiolu. Naopak v druhom disacharide kys. glykoproteinový enzým. Obr.4-naftochinon Je v tukoch rozpustný vitamín .L –indurónavá – alfa. ktorých prítomnosť je pre vstrebávanie nutná.isoméru. na ktorý je viazaná aktivita. Je dobre v GIT vstrebávaný aj bez prítomnosti žlče.FYTOMENADION. všetky v pyranoidnej forme. Pre nákladnosť izolácie však nemá praktický význam. Stavebné jednotky H R= MENADION H ONa O P ONa O MENADIOL -DIFOSFÁT Antikoagulancia(Ak) 244 . izolovaný z jedu malajskej zmije Agkistrodon rhodostoma. V organizme je metabolizovaný oxidatívnym odbúravaním v postrannom fytylovom reťazci. vysoko sulfonovaný pravotočivý mukopolysacharid.blokujú faktory koagulácie. Vzhľadom nato. že v organizme činnosťou črevných baktérii ( E. ktorý za fyziologických podmienok čiastočne kryje jeho potrebu. H. Základnými stavebnými jednotkami H sú dva disacharidy. polypeptid ústnych žliaz pijavice Hirudo medicinalis. Sú látky. pri čom Ak aktivita sa prisudzuje frakciám nad 7 000. než organizmus je schopný ho syntetizovať Ankrod premieňa fibrinogen na fibrín ľahko podliehajúci fibrinolýze.D glukosamin je kyselina sulfonovaná na hydroxyle C-2 a glukosamin na hydroxylu C-6.4-väzbami na glukosamine. V disacharidovej jednotke kyselina alfa. hlavne však pri jeho nedostatočnom vstrebávaní z GIT v dôsledku nedostatočnej sekrécie žlče. Zvláštne postavenie medzi látkami znižujúcimi zrážanlivosť krvi zaujíma ankrod. je chemicky nejednotná látka . ktorý v krvi rýchlejšie odbúrava fibrinogén. ktoré znižujú normálnu alebo patologicky zvýšenú zrážanlivosť krvi. beta-d-glukurónová–– glukósamin je glukósamín na hydroxile C-6 sulfónovaný a na aminoskupine predovšetkým acetylovaný. coli) vzniká farnochinon. O CH3 R O R R H 2 CH3 FY T OMENADION 5 FARNOCHINON O ONa O P ONa CH3 2. 2-metyl-3-fenyl-1.Priame antikoguluncia . Jedna z najstarších antikoagulačne účinných zlúčenín je hirudín . Molekulová hmotnosť sa uvádza v rozmedzí 6 000 až 20 000.1. HEPARÍN (vo forme sodnej soli v ČSL 4 ako Heparinum natricum) produkovaný žírnymi bunkami a bazofilnými granulocytmi hlavne v pečenia a pľúcach.

pentosanpolyhemisulfát sodný. Mech účinku: viazaním na lyzínový zbytok antitrombínu III. že vznikajú neúčinné ananlógy bez karboxylových skupín na glutámových fragmentoch . vykazujúce len parciálnu Ak aktivitu ANTIDOTA HEPARÍNU Sú silne bázické zlúčeniny. Vlastnosti: Vysoký stupeň sulfonácie je príčinou silnej kyslosti H.Nepriame antikoguluncia blokujú biosyntézu faktorov hemokoagulácie Mechanizmus účinku: je založený na kompetitívnej inhibícii vitamínu K.reťazové usporiadanie – zachovanie určitej hmotnosti( okolo 9 000 sú účinnejšie než frakcie okolo 20 000) – zachovanie určitého počtu sulfoskupín. získava sa zo spermatu rýb . S H vytvárajú neúčinné komplexy alebo asociáty Z bázických farbív – tolóniumchlorid alebo protamin Protamin. výronov a pod.2.Jednotlivé frakcie H sa líšia počtom uvedených stavebných jednotiek a ich vzájomným rozmiestneným. okrem toho pravdepodobne pôsobia aj mierne fibrinolyticky a u stavov hyperlipidémie aj antilipemicky. napr. 245 . napr. H sa získava výlučne izoláciou zo zvieracích orgánov. ktoré sú potrebné pre vznik väzby medzi faktormi. Sú menej Ak aktívne ako H. IX. najčastejšie z lososov. takže dochádza k blokovaniu syntézy protrombínu a faktoru VII. Heparínová aktivita bola nájdená u poly-hemisulfátu rôznych polysacharidov. používa sa vo forme sulfátu alebo chloridu CH3 CH3 S+ N NH2 ClCH3 obsahom T OL ÓNIUMCHL ORID HEPARINOIDY Sú zle znášané a majú malú terapeutickú šírku. V terapii sa používa mierne hygroskopická sodná soľ. Met. z totálne syntetických derivátov sodná soľ polyméru ethansulfonové kyseliny U nás používaný je polysyntetický S-heparinoid. Okrem toho H podporuje tiež nezmáčavosť cievnej steny. xylanu (pentózanu). preto ich terapeutické uplatnenie je obmedzené. polyvinylalkohol. Ak účinné sú i totálne syntetické zlúčeniny typu polysulfonovaných syntetických polymérov. Používajú sa lokálne vo forme mastí u trombóz.: V organizme je H odbúravaný heparinázou najmä v pečeni na obličkami vylučované fragmenty (uroheparín). kyselín polygalakturónivých aich esterov. dextránu. Z týchto látok sa v terapii používajú mukopolysacharid-polyhemisulfát. Rovnako počet sulfoskupín a ich rozmiestnenie je premenlivé. 2. ďalej chitínu a pod.vzníká inhibičný komplex predovšetkým trombínu. a X v pečeni a to pravdepodobne tak. VŠÚ: . zápalu žíl. ktorý za fyziologických podmienok je vo forme polyanionu. inhibuje zhlukovanie trombocytov a aktivuje fibrinolýzu. menej sa používa vápenatá soľ.menj účinná.silne bázický proteín s vysokým arginínu. vápenatými iónmi a fosfolipidmi.

aplikácii sú zvoľna ale celkom vstrebávané a vo vysokom percente viazané na plazmatické bielkoviny. rovnako ako jeho nahradenie dlhším polymethylénovým reťazcom alebo substitúciou alkylom. sú deriváty 4-hydroxykumarinu s lipofilnou substitúciou na C-3 tzv. krátkodobé Ak. pričom aktivita klesá. u ktorých druhý 4-hydroxykumarin je nahradení lipofilnejším substituentom. warfarín. acetonylom) a fenylom.2. Antikoagulačne účinné 4-hydroxykumariny Vlastnosti: enolický hydroxyl nenasýteného laktónového kruhu udeluje 4-hydroxykumarinu kyslý charakter.2. profylaxia trombóz aj. Pri p. ako sa s jeho narastaním zvyšuje lipofilita 3/ symetria nie je nutná. esterifikáciou vznikajú antikoagulačne účinné estery(ethylbiskumacetát) Zatiaľ čo dikumarol i ethylbiskumacetat. acenokumarol. Indandiony (klorindion) O Cl O KLORINDION VŠÚ:1/ A zvyšuje substitúcia v p-polohe halogénmi. čo je príčinou liekových interakcii Kumaríny sú vhodné pre dlhodobú terapiu patologických stavov ako sú tromboembolizmus. napr. 4/ A klesá zavedením kyrboxylu na metylénovú skupinu. 2.1 Kumaríny (etylbiskumacetát) (plesnivá komonica – melilotus albus –dikumarol) ETY LBISK UMACETÁT O O O O CH2 OH DIKUMAROL O O OO CH2 OH OH COOC 2H5 OH VŠÚ: 1/ pre A je dôležité 4-hydroxykumarínové zoskupenie s nesubstituovaným benzénovým kruhom a volná OH na C-4 je dôležitá 2/ A klesá odstránením spojovacieho metylénového mostíka. Methoxylom 246 .o. opakovaný infarkt myokardu. kumachlor).2. dlhodobé Ak Tbl. ale aj odoznieva. trifluormethylom. ktorý môže byť substituovaný(fenprokumon. relatívne dlhodobé pôsobenie. pretože účinné sú aj deriváty. u ktorých účinok relatívne rýchlo nastupuje.Ich výhodou je možnosť perorálneho i parenterálneho podania. Účinok nastupuje s oneskorením. pozvolný pokles Quickova času a dobrá znášanlivosť. krátkym alkylom (etylom. 2. patria medzi tzv.

2-disubstituovaného oxazidionu ) Nežiadúce vedľajšie účinky. 840 aminokyselín s hmotnosťou 80 – 90 tis. Platnosťvšak zpochybnilo zistenie Ak aktivity 2. COOH OCOCH3 KY S.3-indandiony( 2-alkylanalógysú slabo účinné). ako arteriálne antitrombotikum účinkuje O SULFINPIRAZON podobným mechanizmom ako ASK. prakticky vyradili 1. Antiagregancia Znižujú zrážanlivosť krvi inhibíciou agregácie trombocytov. Jeho účinok potencuje ASK Derivát dipyridamolu mopidamol brzdí adhezivitu doštičiek na zhubné bunky. 4.5pyrazolidindion N SOCH2CH2 Je známe urikosurikum.3indanidonu. Tbl.3indandiony z terapeutickej praxe s výnimkou klorindionu. mení sa rozštiepením vnútornej arginín – valínovej 247 . Inhibuje aktivitu cAMP-fosfodiesterázy v doštičkách. urokináza. sulfinpyrazonu. streptokináza) Pôsobením na fibrinolytický systém rozpúšťajú už vzniknutú krvnú zrazeninu Plazminogén je jednoreťazovým monomerickým proteínom typu beta – globulínu cca.je inhibítorom COX. a dipyridamolu. účinkuje aj DIPY RIDAMOL antiagregačne. K zvýšeniu priľnavosti a zhlukovaniu krvných doštičiek dochádza pri poškodení ciev alebo endotelu poranením alebo patologickými zmenami vyvolanými artériosklerózou. (Pôvodne sa predpokladalo aj nezbytnisť pohyblivého vodíka na C-2. Okrem epoprostenolu(prostacyklín. Účinok sa prisudzuje redukciou vznikajúcemu sulfidickému metabolitu O N VŠÚ u nesteroidných N N N CH2CH2OH N CH CH OH 2 2 antiflogistík HOCH2CH2 N DIPYRIDAMOL N N N HOCH2CH2 Je koronárne vasodilatans. ischemickými chorobami a pod.2/ A je viazaná na 2-fenyl-1. ktorá riadi premenu kyseliny arachidonovej na endoperoxidy ako prekurzory tromboxánu A2.. umožňujúceho ketoenol-tautomériu základného 1. 3. predovšetkým toxicitaa dlhodobý Ak efekt. Používa sa na profylaxiu u periférnej ischémie pacientov s trombocytózou a spontánnou agregáciou doštičiek Met: oxidatívne hydroxylácie (acyloxid ide na OH) Vyl aj nezmenená SULFINPYRAZON-1. Fibrínolytiká (plazmín.2-difenyl-4-(2-fenylsulfinylethyl)-3. ACET Y L SAL ICY LOVÁ ASK. ktorá sa zdá byť určujúcim procesom vzniku metastáz. PGI2) a syntetického tiklopidínu bola schopnosť inhibovať agregáciu zistená aj u kyseliny acetylsalicylovej.

Je proteínový enzým o hmotnosti cca 47 tis.j. fenformín) Antivirotiká (moroxydín) Anabolické steroidy – ethylestrenol. STREPTOKINÁZA Je extraceluárny produkt. ďalej u čerstvého infarktu myokardu. ktoré spomalním aktivácie plazminogénu alebo plazmínu blokujú fibrinolýzu a tým štiepenie fibrínu na jeho rozkladné produkty. akútnych a recidivujúcich pľúcnych rovnako ako i akútnych periférnych arteriálnych embólií. 248 . Syntetické liečivá s fibrinolytickým účinkom: Antiflogistiká – fenemáty (kyselina niflumová). 5. ktorý je potom aktivátorom plazminogénu. pyrogenita. ktorý hydrolyzuje fibrín na rozpustné štiepne produkty. že plazminogén sa absorbuje na fibrín už behom tvorby trombu v dostatočnom množstve. že vytvára účinný komplex s plazmínom alebo plazminogénom. Nepôsobí antigénne. kyselina nikotínová. UROKINÁZA Je v moči živočíchov obsiahnutý beta – globulín. Antifibrinolytiká Zvýšená fibrinolýza sprevádza niektoré chorobné stavy. získaný rôznymi izolačnými postupmi. liečivá. p – aminobenzoová Antidiabetiká – biguanidy (metformín. kedy plazmín štiepi nielen fibrín. aby za fyziologických podmienok difúziou cirkulujúcich aktivátorov do trombu došlo k aktivácií premeny absorbovaného plazminogénu na plazmín.väzby na plazmín (fybrinolyzín). z plesne Aspergillus oryzae izolovaná proteáza. je vhodný len pre lokálnu aplikáciu. Plazmín je ako aktívny enzým. Iné fibrilolytiká – okrem tkanivových plazminogénových aktivátorov. ale aj fibrinogén. ktoré aktivujú premenu plazminogénu na plazmín nielen v krvi ale aj v trombe. Žiadna z týchto zlúčenín sa ako fybrinolitikum sa nepresadila pre nežiadúce vedľajšie prejavy. poznáme ešte pro – urokináza (prekurzor urokinázy) a acyl – enzýmy (acylované plazminogén – streptokinázové komplexy. Mechanizmus účinku: urokináza aktivuje plazminogén priamo. Fibrinolyticky účinné su proteolytické enzými trypsín alebo brinoláza. stanozolol. vznikajúci pri raste beta – hemolytického streptokoka typu a. takže jeho nedostatok vyvoláva zvýšenú krvácavosť. Jedinými v terapii používanými fibrinolytikami zostávajú preto v súčastnosti stále len prírodné látky charakteru enzýmov. jej podávanie je vhodné zvlášť u pľúcnych embólií. Pri stavoch patologicky zvýšenej fibrinolýzy rovnako ako k regulácií terapeutickej fibrinolýzy sa podávajú antifibrinolytiká t. proteolyticky štepí fibrín trombu na jednoduchšie fibrinopeptidy Všeobecne je prijatá hypotéza. ktorý je tvorený dvomi reťazcami molekúl spojenými spolu disulfidickým mostíkom.. Je najpoužívanejším fibrinolytikom. streptokináza pôsobí nepriamo tak. výroba je nákladná. ktorými sú urokináza a streptokináza. Účinkujú však nešpecificky→ dáva sa prednosť špecificky účinkujúcim fibrinolytikám. musí sa podávať parenterálne a to u čerstvým venóznych trombóz. Plazmín sa rýchlo dezaktivuje. furazabol. Nežiadúce účinky: toxicita.

ktorý stimuluje v mieste aplikácie rýchlu premenu fibrinogénu na fibrín. alebo ako antidotum pri predávkovaní streptokinázou. Aktivita bola preukázaná u niekoľkých štrutuárne blízkych syntetickým aminokarboxylovým zlúčeninám. ako je oxidačný produkt tohto neuromediátoru adrenalón. Spoločným štrukturálnym rysom týchto troch kyselín je zachovanie približne rovnakej vzdialenosti (cca. jedného z produktov metabolizmu epinefrínu. Lokálne hemostatiká Ako lokálne pôsobiace hemostatiká (hemostyptiká) účinkujú niektoré zlúčeniny trojmocných prvkov Fe a Al. Aplikuje sa parenterálne. OH OH COCH2NHCH3 ANDRENALON 249 . čo je semikarbazónom adrenochrómu. KYSELINA AMINOKAPRÓNOVÁ – kyselina epsilon – aminokaprónová (6 – aminohexánová) H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH Je kompetitívny inhibítor aktivácie plazminogénu z nekompetetívnou inhibíciou plazmínu. Podáva sa u krváciania v dôsledku zvýšenej fibrinolýzy. 0. ktoré vykazujú priestorovú podobnosť s lysínom (kyselina 2. p-AMÍNOMET Y L BENZOOVÁ 6.AMINOMETYLBENZOOVÁ A KYSEKLINA TRANEXÁMOVÁ Kyseliena tranexámová s ekvivalentne usporiadanými substituentami je približne 5 – 10 krát silnejšia než kyselina aminokaprová. mikrokryštalický kolagén alebo želatina. založeným na blokáde tvroby a pôsobenia plazmínu. kyselina 4 – aminometylcyklohexylkarboxylová. oxidovaná celulóza.6 – diaminohexanová) – kyselina aminokaprónová.7 nm) medzi bázickou aminoskupinou a karboxylom. a niektoré vysokomolekulárne polyméry ako sú estery kyseliny polygalakturónovej. KYSELINA p. alebo karbazochróm.Z pľúc teliat vyizolovaný polypeptid – aprotinín – vo vyšších dávkach sa vyznačuje výrazným atifibrinolytickým efektom. kyselina p – aminometylbenzoová ako medziprodukt prípravy kyseliny tranexámovej je rovnako účinná. Z prírodných látok – fibrín a trombín. vyskytuje sa v dvoch izoméroch z ktorých nositeľom účinku je trans – izomér – kyselina tranexámová. COOH CH2NH2 KY S. Na princípe lokálnej vazokonstrikcie zastavenia povrchového krvácania napomáhajú syntetické zlúčeniny štrukturálne blízke epinefrínu.

metabolická).sú to liečivá. ktoré fyzikálnymi mechanizmami alebo priamym pôsobením na steny črevného traktu podporujú vyprázdňovanie črevného obsahu . Straty K+ stolicou a močom vedú k deplécii a poklesu sérovej hladiny K+. nemá byť dlhodobé. Strata sodných iónov môže sekundárne viesť k hyperaldosteronizmu (organizmus sa bráni stratám NaCl a vody). používajú sa pri zápche = obstipácii . endokrinologická. Pacient tento stav považuje za obstipáciu a opätovne užíva laxatívum – „bludný kruh. Účinok aldosterónu je však sprevádzaný zvýšením renálnej exkrécie KCl.“ 250 . predstavuje iba symptomatickú liečbu.hlavným cieľom terapie zápchy je odstránenie príčiny (porucha neurologická. pretože laxatíva môžu vyvolať poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy. Podávanie laxatív je indikované predovšetkým u náhle vzniklej zápchy.LAXATÍVA (A06) . pri bolestivej defekácii a pred rôznymi diagnostickými zákrokmi. . Podávanie laxatív.rozlišujeme zápchu primárnu (porucha evakuácie v oblasti anorektálnej junkcie) a symptomatickú (sprevádza iné ochorenie). ale i k zníženiu svalového tonusu – črevnej peristaltiky. a tým ku kardiovaskulárnym poruchám.

sorbitol. syntetické preháňadlá difenylmetánového typu. laktóza. kyselina ricinolová • polyoly a oligosacharidy – glycerol.) Spôsoby podania laxatív: • perorálne – väčšina laxatív • rektálne – čapíky (Suppositoria glycerini).Ich účinok vhodne doplňuje zvýšená črevná peristaltika. NaHCO3+NaH2PO4 – LECICARBON supp. manitol.Paraffinum liquidum) 251 . metylcelulóza. dokusát sodný 1. látky zmäkčujúce stolicu – ako mazadlá zlepšujú klzkosť a tým i prechod zvyškov potravy črevným traktom – tekutý parafín.Rozdelenie z hľadiska mechanizmu pôsobenia: A) Mechanicky a fyzikálnochemicky pôsobiace laxatíva  lubrikancia. alifatické uhľovodíky – tekutý parafín 2. Aktiváciou peristaltiky vyvoláva defekačný reflex i rektálna aplikácia látok uvoľňujúcich CO2 (napr. rheinozidy. ktoré sú uprednostňované. fytolaxatíva a ich deriváty • kataraktiká . štruktúry: 1. Klasifikácia laxatív z hľadiska chem. soli anorganických a organických kyselín – síran sodný. polyoly. u atonických obstipácií sa doporučuje podávať cholinergiká. ktoré črevnú peristaltiku zvyšujú. laktitol. laktulóza. syntetické laxatíva • difenylmetánové deriváty – fenolftaleín. karboxymetylcelulóza • antraglykozidy – sennozidy. Prípadné kŕče potláčajú spazmolytiká. pretože kombinácia laxatív so vzájomne sa dopĺňajúcimi účinkami umožňuje nižšími dávkami minimalizovať vedľajšie nežiadúce prejavy. difesatin. nevstrebateľné prírodné slizy  bobtnajúce látky – defekačný reflex vyvolávajú schopnosťou prijať vodu a zväčšiť svoj objem a vystupňovaním tlaku na črevné steny – polysacharidy  osmolaxatíva – črevný obsah zrieďujú viazaním osmoticky ekvivalentného množstva vody – salinické preháňadlá. Látky zmäkčujúce stolicu Liečivo: tekutý parafín (ČSL 4 . oligosacharidy  detergenty – silnou povrchovou aktivitou uľahčujú prienik vody do stuhnutého črevného obsahu a tým ho zmäkčujú – dokusát sodný B) Chemicky účinkujúce laxatíva  kontaktné laxatíva – priamou stimuláciou sliznice zvyšujú sekréciu tekutín do črevného priestoru čím zmäkčujú jeho obsah – antraglykozidy. živice. makrogoly • polysacharidy – rastlinné slizy.podofylín. glukofrangulíny. celulóza. očistné klyzma = klystýr Laxatíva sú dostupné v jednozložkových alebo viaczložkových prípravkoch. bisakodyl. síran horečnatý. aloín 4. hydrogénfosforečňan a dihydrogénfosforečňan sodný. pikosíran sodný • laxatíva iných štruktúr – dantron. vínan sodno-draselný 3.

alebo ako kombinované prípravky. zvyšujú jeho klzkosť a na sliznici vytvárajú povlak uľahčujúci defekáciu. 2.tragant – stvrdlý sliz Z iných polysacharidov laxatívne účinkuje: celulóza. zatiaľ čo u hypertonických rozotokov účinok nastupuje opozdene (za 10-12h) – po prebehnutí izotonizácie odobratím vody z okolia. v hrubom čreve osmoticky viažu vodu. ktorá s parfínom vytvára emulziu a zadržaním vody zväčšuje črevný obsah. hydrogenfosforečňan sodný. metylcelulóza a karboxymetylcelulóza 3. podaní bráni vstrebávaniu látok rozpustných v tukoch (vitamíny). Liečivá: . MÚ: soli tvorené sulfátovým alebo fosforečným aniónom a horečnatým katiónom sú v GIT iba nepatrne vstrebávané. Sú nimi najmä sodné a horečnaté soli kyseliny sírovej a fosforečnej. Pri nedostatočnom príjme tekutín a zúžení čriev môžu hlienovite husté látky vyvolať nepriechodnosť čriev – ileus. čím urýchľuje peristaltiku. Mali by sa podávať v izotonických roztokoch. Patria sem slizy – polysacharidy zložené zo sacharidov a urónových kyselín. Salinické preháňadlá sú podávané vo forme minerálnych vôd (Šaratica). ktoré po prechode do hrubého čreva zmäkčujú jeho obsah.ľanové semeno (Semen lini) . Keďže nedochádza k ich vstrebávaniu pôsobia obdobne ako prirodzená vláknina. MÚ: ako objemové laxatíva pôsobia niektoré prírodné či syntetické polyméry charakteru polysacharidov.MÚ: sú to látky. nevstrebáva sa. zrieďujú a tým zmäkčujú jeho obsah. pri chronickej aplikácii sa môže vstrebať a ukladať v pečeni. Musia sa vždy podávať s dostatočným množstvom vody. Glauberova soľ. psyllium) . Pri p. K defekácii súčasne prispieva zväčšeným objemom stimulovaná peristaltika. salinické preháňadlá sú najstaršou skupinou osmolaxatív. tu prijímajú vodu. síran horečnatý.skorocelové semeno (Semen psylli. nezmenené prechádzajú do hrubého čreva. Bobtnajúce látky – objemové laxatíva Najlepším preventívnym a terapeutickým prostriedkom zápchy je strava bohatá na vlákninu. Salinické laxatíva – soli anorganických a organických kyselín Soli anorganických a organických kyselín tzv. Efekt látok zväčšujúcich črevný obsah a zmäkčujúcich stolicu nastáva behom 1-3 dní.o. Tieto nie sú v GIT trakte enzymaticky odbúravané. izolované z drog extrakciou vodou. vínan draselno sodný tzv. Je to mierne laxans. preto pri dlhodobom podávaní môže vyvolať hypovitaminózu. Pri vyššej jednorázovej dávke vyvoláva kŕče brucha. Podmienkou ich účinku je dostatočný prívod tekutín. Liečivá: síran sodný tzv.agar-agar – už obsolentný . dihydrogénfosforečňan sodný. ktoré pomerne rýchlo (za 2-4h) vyvolajú defekáciu. Seignettova soľ (už obsolentná) 252 . napučiavajú a tým zmäkčujú stolicu. Zmäkčeniu stolice napomáha tiež do GIT vylučovaná žlč.

Nevstrebávajú sa. podaní hromadia v hrubom čreve. Ako laxatívum sa už nevyužíva.v. preto je využívaná pri intoxikácii amoniakom. resp. Zvyčajne je zložkou kombinovaných prípravkov na rektálnu aplikáciu. makrogoly (makrogol 4000) – používa sa p. čím ju zmäkčujú a uľahčujú tak vyprázdnenie čriev. ktorého pôsobenie sa vysvetľuje jeho hygroskopickosťou a dráždivým pôsobením na sliznicu konečníka.ich vývoj bol zahájený náhodným objavením laxatívneho účinku fenolftaleínu.o. Je to šetrné laxatívum. 6. 5. Detergenty Liečivo: dokusát sodný – pôsobí ako povrchovo aktívna látka. preto sa po p. ktoré okysľujú stolicu. oxyfenisatin.spracované v časti farmakognózia!!!  Difenylmetánové deriváty . ktorá podporuje hromadenie vody v črevnom trakte. pikosíran sodný. difenisatin 253 . Ak sú podané i. blokádou resorpcie elektrolytov (najmä Na+) a vody inhibíciou Na/K-ATP-ázy črevného epitelu a stimuláciou prieniku elektrolytov a vody do črevného priestoru 2. kde osmoticky viažu vodu.aktivita zostáva zachovaná aj keď je tento fragment prostredníctvom metylénového uhlíku napojený na rôzne heterobicyklické systémy (fenolftaleín) . pôsobia ako osmodiuretiká.predpokladom účinku sú voľné fenolické skupiny. ale iba rektálne. čím zvyšuje črevnú sekréciu a tým aj motilitu. Po perorálnom podaní sa účinok dostavuje po 6 a viac hodinách. zrieďujú črevný obsah a pôsobia laxatívne. Využíva sa i pri intoxikácii amoniakom a ako hepatoprotektívum.podmienkou účinku je bis-(4-hydroxyfenyl)metánový zvyšok naviazaný na aromatický (fenolftalol) alebo heterocyklický kruh (bisakodyl. laktulóza – nevstrebateľný syntetický disacharid v hrubom čreve enzymaticky štiepený na kyselinu mliečnu. ktoré sú kvasnými procesmi v čreve odbúravané na kyslé produkty. alebo rektálne (klyzma) k vyprázdneniu hrubého čreva pri príprave pacienta na endoskopiu alebo chirurgický zákrok. laktóza – disacharid štiepený črevnou laktázou na glukózu a galaktózu. Liečivá: glycerol – pre rýchle vstrebávanie a metabolické odbúravanie sa nemôže podávať perorálne. Nedoporučuje sa dlhodobé používanie (maximálne 7 dní!).4. blokované ľahko štiepiteľnými esterovými väzbami Liečivá: fenolftaleín. Kontaktné (stimulačné) laxatív MÚ: Laxatívny účinok sa vysvetľuje dvomi mechanizmami: 1. uľahčujú jej prienik do stolice. preto sa tieto liečivá podávajú večer pred spaním. zosilnením peristaltiky priamym dráždením hladkého svalstva čriev a zväčšeným objemom Takýto účinok majú antraglykozidy a difenylmetánové deriváty.  Antraglykozidy . bisakodyl.o. Osmotické laxatíva MÚ: tieto látky obdobne ako salinické laxatíva pôsobia osmolaxatívne. ktorý bol použitý k označovaniu umelých vín pre ľahšiu identifikáciu VŠÚ: . ktorá znižuje pH črevného obsahu. pikosíran sodný) .

VŠÚ: . Stavebné jednotky: arabinóza. C6. L-ramnózy a kyseliny D-galakturónovej . ktorých základný skelet vzniká cyklizáciou polyketozlúčenín.cukorné zložky – glukóza. Metamucil plv. kyselina glukurónová . menej ako sulfátový konjugát bisakodyl–enzymaticky štiepený na hydroxymetabolit. galaktóza.Agar – Gelidium (Gelidiaceae) .aukubín Prípravky: Salvat thé.stvrdnutý sliz niektorých rodov druhu Astragallus OL: tragant = zmes polysacharidov so zložkami bassorín (60 %) /nerozpustná.Semen plantaginis ovatae – Plantago ovata / psyllium (Plantaginaceae) OL: sliz zložený z D-xylózy.Semen lini – Linum usitatissimum (Linaceae) OL: sliz zložený z D-galaktózy.. L-arabinózy. arabinóza sú viazané na hydroxyly C8.Tragacantha – Astragallus (Fabaceae) . xylóza. prítomné sú tiež viazané kyseliny urónové) .spoločná je základná štruktúra 1. ktorý je vylučovaný ako glukuronid Farmakognózia: Ako fytolaxatíva sa využívajú 3 skupiny prírodných látok:    drogy s obsahom slizov drogy s obsahom antraglykozidov iné drogy  drogy s obsahom slizov . vo vode napučiavajúca zložka/ a tragakantín (40 %) /vo vode rozpustná zložka/.  drogy s obsahom antraglykozidov Antrachinóny sú látky. ramnóza. C10 antracénového cyklu .Metabolizmus: fenolftaleín – nezmenený. u antrachinónov a diantrónov môžu byť i na C6 a u antrónon aj na uhlík C10.usušený sliz získaný z červených rias čeľade Gelidiaceae OL: agar = zmes polysacharidov so zložkami agarózou (70 %) /lineárny polymér zložený z jednotiek β-D-galaktózy a 3. kyselina galaktourónová.8-dihydroxyantrón . Biosyntéza antraglykozidov – 2 typy: a) biosyntéza cez polyketidy 254 . iridoidy .aglykóny sa líšia substitúciou na C3. kyseliny D-galakturónovej horčiny. D-xylózy. Agiolax gran. Po chemickej stránke sú to deriváty antracénu.6-anhydro-α-L-galaktózy/ a agaropektínom (30 %) /agaróza esterifikovaná v polohe 6 kyselinou sírovou.Semen plantaginis – Plantago lanceolata (Plantaginaceae) .

ktorý sa ďalej oxiduje na príslušný antrachinón. šikimová + C3-zlúčenina-->1.v dimérnej forme – diantróny 255 . ktoré sa napájajú poskytujú malonylové jednotky (7x).4-naftochinón + aktívny izoprén-->antrachinónový derivát Výskyt v rastlinách: .v redukovanej forme – antróny.Biosyntézu zahajuje acetátová jednotka. antrahydrochinóny. ktorý cyklizuje na antrón. antranoly. Vzniká acetogenín. oxantróny .v oxidovanej forme – antrachinóny . b) biosyntéza cez kyselinu šikimovú kys. alebo poskytuje diantrón. ďalšie C2 jednotky.

5 %) – sennozidy A. do zásoby 1rok pri obyč. Prípravky: Species laxantes. viazané = glykozidy Redukované formy dráždia sliznicu.B. vyvolávajú dávenie. flavonoidy Použitie: laxatívum u akútnych obstipácií Prípravky: sennový čaj.Folium/Fructus sennae–Cassia senna / angustifloia (Caesalpiniaceae) – SL1. . . nie je návykové. majú tiež emetický účinok – nutná je ich oxidácia t. Eucarbon tbl. vyššie dávky vyvolávajú prekrvenie panvovej oblasti preto je kontraindikovaná v gravidite a pri menštruácii. úplnou hydrolýzou frangulaemodín Použitie: silné laxatívum účinné v hrubom čreve.Frangulae cortex – Frangula alnus (Rhamnaceae) – SL1. Regulax gran.Aloë – Aloë ferox (Liliaceae) – SL1 OL: aloín = barbaloín – glukopyranozid aloeemodínu (aglykón-antrón) Použitie: spoľahlivé laxatívum (účinok po 8-12h) používané pri akútnych obstipáciach. C. B. Sennagran gran. sennozidy C. D sú heterodiantróny zložené s reínu a aloeemodínu). najúčinnejšie sú glukofrangulín A. ČSL4 OL: zmes antrachinónov (8 %) – najmä glukofrangulín A. sliz.B sú homodiantróny s aglykónom reínom..j. skladovaním sa OL – redukované formy oxidujú na antrachinóny. 256 .B (v čerstvej droge ako redukované antróny)–čiastočnou hydrolýzou poskytujú frangulín A. bolesť brucha a krvavé hnačky. ( sennozidy A. ktoré majú optimálny laxatívny účinok. t.B. Sennagran gran. . sušenie 1h pri 100°C.. Sennapur tbl. Redukované formy (antróny) majú dráždivý účinok na sliznicu. D.Môžu byť: -voľné = aglykóny. Čerstvá šťava z listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva na zapálené a hnisavé rany a popáleniny. ČSL4 OL: diantrónové glykozidy (asi 3.

j.Oleum ricini – Ricinus communis (Euphorbiaceae) OL: 80% TAG. prítomný je stilbénový derivát raponticín. . tiglínovou.antrachinóny (reoantraglykozidy) majú laxatívny účinok => droga sa pri vyšších dávkach (1 – 2 g) využíva ako laxatívum Prípravky: laxanciá (ako dražé).Rhei rhapontici radix – Rheum rhaponticum (Polygonaceae) OL: antrachinóny sú prítomné v malom množstve. kaskarozidy – glykozidy typu aloínu) Použitie: ako Frangulae cortex Rhei radix – Rheum palmatum (Polygonaceae) – ČSL4 OL: . ale i C-glykozidy (80-90 %. ktorý má estrogénne účinky. najmä kyseliny ricinolejovej. t.1 – 0. katechíngallát) . reín.živice – účinkovali po celej dĺžke tráviaceho traktu.reoantraglykozidy–3-12 % (obsah antrachinónov – chryzofanol.β-pelatín a ich glykozidy . α.Resina jalapae – Exogonium purga (Convulvulaceae) OL: konvolvulín – vysokomolekulárna látka zložená z oligosacharidu glykozidicky viazaného na hydroxylovú skupinu (C12) kyseliny 3. alo-emodín. používa sa ako dermatologikum pri psoriáze  iné drogy . exogonovou. Časť voľných hydroxylových skupín cukrov je esterifikovaná kyselinami valérovou. Species cholagogae . ich účinok bol sprevádzaný kŕčovitými bolesťami.. toxalbumín – ricín 257 .12-dihydroxypalmitovej. Podophyllinum – Podophyllum peltatum (Podophyllaceae) OL: lignány – podofylotoxín. krvavými hnačkami.triesloviny (reotannoglykozidy) majú adstringentný účinok => droga sa pri nízkych dávkach (0.Rhamni purshianae cortex – Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) OL: 6-10 % antrachinónov = O-glykozidy (10-20%. frangula-emodín a ich glykozidy) Použitie: . dnes sú už obsolentné . t. frangula-emodín-9-O-glukozid).Chrysarobinum – Andira araroba (Fabaceae) OL: chryzofanol-antrón – droga sa pre vysoký obsah redukovaných foriem vnútorne – ako laxatívum nepoužíva.Resina podophylli. preto sa droga ako laxans nevyužíva .reotannoglykozidy–5-10 % (obsah trieslovín galotannínov – glukogalín.2 g) využíva ako adstringens a stomachikum .j.

Za laxatívny účinok zodpovedná kyselina ricinolová – stimuluje sekréciu vody do črevného priestoru a povzbudzuje peristaltiku tenkého čreva. Antikoagulanciá Heparín 258 hovädzie pľúca . Je to návykové laxatívum. slivky – sorbitol Látky ovplyvňujúce hemokoaguláciu. na odstránenie toxalbumínu ricínu. Sennae angustifoliae fructus – ovocný základ: figy. – bisakodyl REGULAX – Sennae folium. fibriolýzu a náhradky plazmy 1. Pri liečebnom použití sa Oleum ricini prelieva horúcou vodou. Species laxantes = preháňacia čajovina     Frangulae cortex Foeniculi froctus Tiliae flos Sambuci flos 400 g 100 g 200 g 200 g PRÍPRAVKY: FENOLAX tbl.

I: profylaxia a terapia všetkým foriem trombóz a tromboembólie akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepennom systéme. diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. laboratórne a transfúzne účely.lokálne Tanín a ďalšie triesloviny sulfónované škroby a pektín Melilotus officinalis Hirudo sp. IM. M Y O R E L A X A N C I A (M03) 1. streptodornáza Frakcie hadieho jedu 3. po implátácií chlopňovej náhrady. S: warfarinum nartricum IS: antikoagulans. HEPARIN gel. tbl. derivát dikumatrolu. 5 mg. riziko embolizácie pri fibriliácií predsieni. v priebehu dialýzy. dlhodobo stabilizovanú kontrolu protrombínového komplexu. Trombolytiká a fibrinolytiká Streptokináza. S: heparinum natricum IS: antikoagulans CH: je prírodný mukopolysacharid. antagonizuje syntézu koaugulačných faktorov závislých na vitamíne K.j. Je nutné počítať s oneskorenýcm nástupom účinku t. drogy s obsahom trieslovín WARFARIN orion 3 mg tbl. nemá fibrinolitickú aktivitu. že vyrovnáva hladinu umožňujúcu dobrú. FARMAKOLÓGIA 259 . Prednosťou je. akútnom IM. k urgentnej terpii. ung. betahemolytické streptokoky Grubenotter – štrkáč malajský ľudská plazma čerstvá zelenina mlieč lososov a sleďov Arachis hypogaea Capsella bursa – pastoris Secale cornutum Hydrastis canadensis Galla. fibrín. Hemostatiká Trombín. CH: perorálne účinné antikoagulant. rekonvalescencií IM z vývojom aneuryzmatu. FU: 99 % viaže sa na bielkoviny I: profylaxia a liečba tromboembolických chorôb (najmä embolizácie do pľúcneho systému pri hlbokej žilovej tombóze). fibrinogén Vitamín K1 Protamín Styptogén (nešpecifický) Herba bursae pastoris Ergometrín Hydrastín . ing. efekt je podminený väzbou na AT III.Heplarinoidy Dikumarol Hirudín 2.

3. maternica). Účinkujú len na periférii a neprestupujú do CNS (kvartérna štruktúra) Účinkujú najskôr na najjemnejšie svaly ruky a tváre a postupujú smerom do stredu tela až k bránici. 260 . pruh. Väzba je krátkodobá . Hemicholinium bráni príjmu cholínu do nervového zakončenia a tým aj syntéze Ach. Kompetetívne/nedepolarizujúce/Pachykurarové Kompetetívne sa viažu na Nm receptory na nervosvalovej platničke. bránia vzniku fyziologickej depolarizácie – strata svalového tonusu. Môžu pôsobiť viacerými mechanizmamy: 1.pri tracheálnej intubácii (rušia laryngospazmy – pri operácii. na kostrové svalstvo: ochabovanie svalstva sa začína ako veľká únava. nastane depolarizácia a otvoria sa ďalšie napäťovo riadené Cakanály a dôjde ku kontrakcii. resuscitácii) .Sú to látky. nepostihujú však všetky prieč. V periférii blokuje tvorbu tepla vo svaloch. ktoré uvoľňujú spazmy priečne pruhovaných (kostrových) svalov. 2. hrtan. aby vytesnil myorelaxania z ich väzby na Nm receptor. Účinok trvá 12-30min.krátkodobý IACHE (neostigmín) s atropínom – vedú k dostatočnému nahromadeniu endogénneho Ach. Používajú sa injekčne : . účinky: a. čím zabraňujú účinku Ach. Na neuromuskulárnej platničke Je to na periférii a nachádzajú sa tu Nm receptory – receptorovo riadené Na-kanály. Tu pôsobia periférne myorelaxanciá. ktorí bránia vyplavovaniu Ach z nervového zakončenia. Relaxujú priečne pruhované svaly vrátane dýchacích (bránica. Nepôsobia na hladké svaly (bronchy. GIT. Takto pôsobia centrálne myorelaxanciá. Ovplyvníme tým tonus. svaly rovnomerne.na svalovú relaxáciu pri rôznych úkonoch Delia sa do 2 skupín: 1. čím nastáva udusenie pri plnom vedomí. Paralýza postupuje od hlavy na končatiny a potom na trup. používa sa pri malígnej hypertermii. zťaženie pohybov očných gúľ a žuvacích svalov.kurareformné (kuramimetika). hlasivky). ale nie schopnosť kontrahovať – motorickú aktivitu.v anesteziológii na myorelaxáciu v priebehu operácie . Pre určitú štruktúrnu podobnosť s ganglioplegikami majú aj čiastočný ganglioplegický účinok. V bunkách kostrového svalstva Tu pôsobí dantrolen inhibíciou uvoľňovania Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula. Periférne myorelaxancia (kurareformné) Sú látky. v kocke aj monosynaptických). Existuje antidótum . V oblasti CNS a miechy Uplatňuje sa tu útlm polysynaptických reflexov (na úrovni polysynaptických receptorov. Tieto kanály aktivuje a otvára Ach. ktoré bránia účinku Ach uvoľneného z motorického nervu na nervosvalovú platničku a volajú sa podľa šípového jedu . Na platničku tiež pôsobí botulotoxín a horčík. Po relaxácii brušných svalov nastáva relaxácia bránice a interkostálnych svalov.

neskôr k relaxácii (v dôsledku oneskorenej repolarizácie). napr. Nekompetetívne/depolarizujúce/Leptokurarové Tieto nekompetetívne vytesňujú Ach z väzby na receptor a navodzujú nefyziologicky dlhú depolarizáciu – bunková membrána už neprijíma ďalšie impulzy.pankuronium (PAVULON) pipekuronium (ARDURAN) tubokurarín Najdôležitejšie nežiadúce účinky perif. uvoľňovanie histamínu (niekt. krátko pôsobiace . strata tonusu.alkuronium . Delia sa na : A.vekuronium (NORCURON) atrakurium (u pac.pankuronium .suxametónium (sukcinylcholín) .dekametónium Periférne myorelaxancia možno deliť aj podľa dĺžky účinku : 1. myorelaxancií sú .b. Viažu sa dlhodobo. 1. Pozor na ich tlmiace účinky.sukcinylcholín 2.tubokurarín (nepoužíva sa) . 261 . dlhodobo pôsobiace . uvoľňovanie histamínu z mastocytov a tým zníženie TK.látky z tejto skupiny): bronchospazmus. malígna hypertermia – sukcinylcholín hlavne pri kombinácii s halotanom 3.alkuronium 4.vekuronium .mivakurium 2. stredne dlho pôsobiace . hypersalivácia – atrakurium (tubokurarín) 4. Nepoznáme antidótum. Ich účinok trvá 3-5min.cisatrakurium . hypotenzia a nadmerná bronchiálna sekrécia a slinenie. Steroidné . ovplyvnením GABA receptora.suxametónium (sukcinylcholín) 2. s poškodením obličiek al.pipekuronium . len riadené dýchanie. Patrí sem . pečene!) cisatrakurium (NIMBEX) mivakurium (MIVACRON) 3. Najskôr príde k zášklbom a nekoordinovaným pohybom (kvôli depolarizácii).rokuronium B.atrakurium . bronchospazmus. Nesteroidné . zvýšenie srdcovej frekvencie (blokádou M receptora) a zvýšenie TK (aktiváciou sympatiku) – pankuronium Centrálne myorelaxanciá Zvyšujú útlm polysynaptických reflexov rôznymi mechanizmami. Pôsobia v CNS a mieche a relaxujú priečne pruhované svaly na periférii. ultrakrátko pôsobiace . zvýšenie hladiny K+ .

expektorans-sekretomotorikum) .) . Baklofen ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na míšní úrovni. Neovlivňuje nervosvalový přenos I: Léčba spastických stavů kosterního svalstva různého původu.guajfenezín (anxiolytikum.poraneniach miechy.tolperizon . Baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy. kostí (na uľahčenie repozície a imobilizácie) vertebrogénnych syndrómoch. Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg. D: Přípravek lze podávat dospělým a dětem starším než 12 let. kde jako GABA-B agonista inhibuje mono. svalov.diazepam . Toto dávkovací schéma zajišťuje dobrou toleranci přípravku. znižuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov) . uľahčením presynaptickej inhibície vplyvom GABA pri jej väzbe na GABA – r. 262 . diazepam) myorelaxanciá sa používajú vo veterinárej farmakológii. na miešnej úrovni) . že působení na GABA systém se podílí na jeho klinických účincích.Používajú sa perorálne pri .tizanidín (inhibuje hl.thiokolchikosid (relaxuje aj maternicu) .baklofen (aktivuje GABAB receptor. menej tubokurarín. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg 3krát denně. sprostredkujúci blokádu a stimuláciu α – motorických nervov.tetrazepam (benzodiazepíny inhibujú aferentnú atimuláciu α – mot. antiparkinsonika) Periférne (hl. ačkoli se může projevit a přispívat ke klinickým účinkům i jeho působení na supraspinálních místech. kĺbov.i polysynaptické reflexy.orfenadrin (pôsobí inhibične na úrovni retikulárnej formácie) . artrózach roztrúsenej skleróze spastických bolestiach chrbta po encefalitíde a myelitíde na uľahčenie pohybovej rehabilitácie Patria sem . baklofen Baklofen je centrální myorelaxans. především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku. suxametónium. Přesný mechanismus účinku baklofenu není dosud znám. Ačkoli je baklofen analogem GABA. snad hyperpolarizací zakončení aferentních nervů. neur. Kromě účinku antispastického má i účinek antinociceptivní. gallamín) aj centrálne (hl.karisiprodol . Patrně i snižuje uvolňování excitačních aminokyselin na této úrovni. neexistuje jednoznačný důkaz.procyklidin a chlorfenoxamin (anticholinergika-spazmolytika.mefenoxalon . dekametónium.

u nichž mají být monitorovány jaterní testy. Může být nutná úprava dávek antihypertenziva. O vykonávání těchto činností rozhodne lékař individuálně. IT: Kombinace s jinými psychotropními látkami či alkoholem může akcentovat útlum. Selektivní GABA agonista s glycinomimetickým účinkem působí na více různých 263 . Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na CNS nebo inhibitorů MAO (včetně furazolidonu. pacientům s respirační insuficiencí a dále při jeho podávání pacientům s chorobami jater. Nejčastější je přechodná ospalost (u 10-63% pacientů). ale i viscerální (zejména dělohu). selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na CNS a jeho hypotenzivní účinek. Protože baklofen může zvýšit hladinu glukózy v krvi.Tablety se užívají během jídla nebo s trochou mléka. Při léčbě antihypertenzivy může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. Thiocolchicosidum 4 mg v 1 tabletě. Centrální myorelaxans. NU: Při náhlém vysazení baklofenu se vyskytly halucinace a záchvaty křečí. Doporučuje se opatrnost a mělo by být sníženo dávkování jedné nebo obou látek. agitovanost a halucinace. Myorelaxans s účinkem na svalstvo kosterní. thiocolchicosidum IS: S: CH: COLTRAMYL por. V kombinaci s tricyklickými antidepresivy může dojít k potenciaci účinku a vzniku svalové hypotonie. Predávkovanie: Specifické antidotum není známo. Opatrnost je rovněž nutná při podávání baklofenu pacientům s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i v anamnéze). Při současné léčbě s levodopou a karbidopou u parkinsoniků byly popsány zmatenost. může přípravek snížit pozornost a schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. při jeho současném užívání s perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava dávkování těchto látek a nebo baklofenu. nob. Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést ke zvýraznění snížení svalového tonu a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje opatrnost. Současné užívání baklofenu a antihypertenziv může zvýšit riziko hypotenze. S výjimkou pacientů se závažnými nežádoucími účinky má být proto před vysazením baklofenu jeho dávkování pomalu snižováno. Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na CNS. Vzhledem k tlumivému působení baklofenu na CNS. U pacientů v bezvědomí se zvracení nevyvolává a před výplachem žaludku je nutné provést endotracheální intubaci. tbl. Je-li pacient při vědomí okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení a následným výplachem žaludku.

myasthenia gravis. K usnadnění pohybové rehabilitace. . což vysvětluje jeho efekt u svalových kontraktur a spazmů různého původu .3. Mladiství Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) 3x denně. že inhibuje polysynaptické reflexní mechanizmy. Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních.neurogenní (např. revmatických onemocněních. Alergická kožní reakce. revmatických i vertebrogenních onemocnění i spasticitu centrálního původu. při spasticitě centrálního původu. Dávku lze zvýšit každé 2 dny cca o polovinu až do dosažení žádoucího účinku či dvojnásobku.ovlivňuje reflexní kontraktury u traumatických stavů. Intervaly mezi jednotlivými dávkami by měly být nejméně 6 hodin. neboť neovlivňuje dýchací svalstvo. 5. Vzhledem ke kumulativnímu účinku preparátu při opakovaném podání přetrvává tento i několik dnů po ukončení léčby. Nesnižuje výrazněji volní hybnost a nevzniká riziko respiračního útlumu. Větší část denní dávky může být podána na noc. které způsobují zvýšené napětí. Tableta se může také rozdrtit a podat smíchaná s vodou nebo s mlékem. Dimexol se podává krátkodobě. intoxikace alkoholem. stavy excitace či naopak somnolence. artrózách a artritidách. Má jen velice slabé centrální anxiolytické účinky.u vertebrogenních syndromů. . Počáteční denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety. Dimexol mohou užívat dospělí. výjimečně trojnásobku úvodní dávky. Dimexol se podává s jídlem. 264 . která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. V závažných případech je možné denní dávku zvýšit na 1600-2000 mg (8-10 tablet). mephenoxalonum DIMEXOL (R) Mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě. Myorelaxační účinek nastupuje cca za 30-40 minut po perorálním podání a trvá většinou méně jak 24 hodin.1. Dávkování a způsob podání Dospělí Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200-400 mg (1-2 tablety) 3x denně. I: Bolestivé spazmy kosterního svalstva nejrůznějšího původu: . V gynekologii dysmenorea.FÚ: I: NÚ: D: úrovních CNS.k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby. Farmakodynamické vlastnosti Mefenoxalon snižuje tonus příčně pruhovaného kosterního svalstva tím. těžší porucha jaterní funkce. Zřídka nevolnost. mladiství a děti od 6 let. Kontraindikace Známá přecitlivělost na mefenoxalon nebo některou pomocnou látku. po dobu akutních obtíží. Při dlouhodobém podávání 2-3 tablety denně. myasthenický syndrom. spasticita po encefalitidě a myelitidě). posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. . 4. Děti Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) 3x denně.při frakturách.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě. 30 enterosolventních tablet. revmatické. ospalost či celková svalová slabost. příznivě ovlivňuje cévní spazmy. motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. cefalea. tolperison S: B: IS: CH: I: KI: NÚ: IT: D: MYDOCALM 150 por. analgetik a alkoholu. nauzea. 265 . nesteroidními antirevmatiky či analgetiky. u dětí 6-14 let 2-4 mg/kg.8.5. práce ve výškách apod. Nežádoucí účinky Únavnost. tlak v žaludku. Myasthenia gravis. přecitlivělost na tolperison. relativně těhotenství. Centrální myorelaxans. lze případně zvýšit až na 4krát 150 mg denně. flm. tetrazepamum S: CH: MYOLASTAN por. trimestr. tbl. vzácně ataxie. U denní dávky do 300 mg se nežádoucí účinky prakticky neobjevují. anxiolytik. Facilituje presynaptickou GABA-ergní inhibici na úrovni spinální i supraspinální. Nejsou popsány interakce s benzodiazepiny. má dále rovněž slabší účinek anxiolytický. ospalost. kojení. traumatické). Usnadnění pohybové rehabilitace. řízení motorových vozidel. pyrosis.4-benzodiazepinový derivát s afinitou k centrálním i periferním benzodiazepinovým receptorům.). ent. U dospělých ve většině případů 2-3krát denně 150 mg. Bolestivé spazmy a kontraktury různého původu (neurologické. Dále má i adjuvantní vazodilatační účinek na periferii. rozdělená na několik dílčích dávek. Po dosažení efektu se denní dávky postupně sníží. Po snížení dávky tyto obtíže většinou ustoupí. U dětí od 2 měsíců do 6 let se doporučuje denní dávka 5-10 mg/kg. zvláště 1. Při vyšších dávkách se zřídka může objevit svědivý exantém. neuroleptik. Spasticita centrální při neurologických onemocněních. hypnotik. tbl. Tolperison ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na úrovni retikulární formace mozkového kmene. ovládání strojů. Výjimečně alergická reakce až anafylaktický šok. Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 enterosolventní tabletě. Interakce Přípravek může zesilovat tlumivý účinek sedativ. hypnotický a antikonvulzivní. 1. Tlumí i polysynaptické reflexy na úrovni míšní. Myorelaxační účinek nastupuje již při dávkách výrazně nižších než nastoupí účinek sedativní.4. 4.

chlorzoxazonum PARAFLEX por. tbl. U dětí se doporučuje pouze výjimečné podání. maximální dávka je 4 mg/kg/den. PARAFON por. antipyretikum. u hospitalizovaných pacientů je možno začít dávkou 50 mg na noc a zvyšovat na 150 mg denně. K usnadnění pohybové rehabilitace. myalgie. Doporučuje se zahájit léčbu počáteční denní dávkou 25-50 mg na noc a postupně zvýšit na 50-100 mg denně. S: Chlorzoxazonum 250 mg v 1 tabletě. křeče. Těžká renální insuficience. analgetikum. D: Dospělým 3krát denně 1-2 tablety. traumatické). Chlorzoxazonum 250 mg. cps. Alergie na meprobamat. Vysazení přípravku po dlouhodobém užívání vyžaduje postupnou redukci dávek (vyšší riziko u pacientů s abúzem v anamnéze. flm. u dětí nutno dávkování upravit. a to i v rodinné. Cisaprid zvyšuje přechodně účinek benzodiazepinů zvýšením jejich absorpce z GIT. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. tbl. S: carisoprodolum SCUTAMIL C por.I: IT: UP: D: Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. S: Carisoprodolum 150 mg. a u pacientů současně užívajících jiné tlumivé léky CNS či alkohol). Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel či obsluze strojů. B: 20 potahovaných tablet. traumatické). nob. ZP: Užívat po jídle. neurologické. neurologické. U starších pacientů se doporučuje dávku snížit až na polovinu dávky pro dospělé. zmatenost a třes. CH: Myorelaxans ovlivňující reflexní spasmy svalové i centrální spasticitu svým účinkem na míšní úrovni. analgetiky či neuroleptiky. B: 20 tablet. uvolňuje tak tonus kosterního svalstva bez výraznějšího ovlivnění volní hybnosti či autonomních funkcí. I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatolgické. Paracetamolum 300 mg v 1 tobolce. dur. 266 . při spasticitě centrálního původu. UP: Při léčbě může dojít ke snížení pozornosti a ovlivnění řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. IS: Centrální myorelaxans. CH: Kombinace myorelaxans s lehkým trankvilizačním účinkem a analgetika/antipyretika je vhodná k ovlivnění bolestivých spazmů a kontraktur kosterního svalstva. IS: Centrální myorelaxans. Karisoprodol inhibuje polysynaptické reflexy na úrovni míšní i subkortikální. hypnotiky. KI: Akutní intoxikace alkoholem. K usnadnění pohybové rehabilitace. Dlouhodobé a nekontrolované užívání může vyvolat lékovou závislost. Paracetamolum 100 mg v 1 potahované tabletě. Neovlivňuje vedení v periferních nervech I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatologické. Tetrazepam potencuje účinky alkoholu a jiných látek tlumících CNS. IT: Alkohol potencuje tlumivý účinek chlorzoxazonu. halucinace. Při náhlém vysazení se mohou objevit bolesti hlavy. revmatických onemocněních.

Počáteční dávka pro dospělého. Sirdalud se dobře snáší a působí jak proti akutním bolestivým svalovým spazmům. zmírňuje spazmy i klonické křeče a zlepšuje volní svalovou sílu. kde stimulací presynaptických alfa2 receptorů inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin. trimestr. D: tizanidin SIRDALUD (R) 2 mg SIRDALUD (R) 4 mg Účinná látka: Tizanidini hydrochloridum 2.po operacích. 4. chronická myelopatie. Opatrnosti je třeba při jaterním onemocnění. degenerativní onemocnění míchy. . cévní mozková příhoda. Optimální terapeutické odpovědi se obvykle dosáhne denní dávkou mezi 12 a 24 mg ve 3 nebo 4 dávkách podaných ve stejných časových odstupech. Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni. zejména 1. Dávku je možné postupně zvyšovat vždy v intervalu 3 až 7 dní o 2-4 mg. Dospělí 3-4 tablety denně ve více dílčích dávkách a s větší dávkou na noc. Snižuje odpor proti pasivním pohybům. centrální analgetický účinek. 4.288 mg nebo 4. např. které stimulují N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. které jsou odpovědné za nadměrný svalový tonus je inhibován a svalový tonus snížen. 267 . Sirdalud je centrálně působící relaxans kosterního svalstva. hlavní místo jeho účinku je v míše.při statických nebo funkčních poruchách páteře (cervikální a lumbální syndromy).centrální myorelaxans 4. tak proti chronické spasticitě míšního a mozkového původu. Během léčby nepít alkohol. sedativa a další látky tlumící CNS mohou zesílit tlumivý účinek Sirdaludu. ATC kód: M03BX02 . pro výhřez meziobratlové ploténky nebo pro osteoartrózu kyčle. rozdělená do 3 dílčích dávek. Může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.2. mozková obrna. Spasticita při neurologických poruchách Dávkování je třeba přizpůsobit individuální potřebě nemocného.IT: UP: Relativní: těhotenství. kojení. nemá překročit 6 mg.5. Kromě těchto myorelaxačních vlastností má Sirdalud ještě mírný.roztroušená skleróza.1. Alkohol.576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. Dávkování a způsob podání Zmírnění bolestivých svalových spazmů Obvyklá dávka je 2 až 4 mg (jednu tabletu 2 mg nebo 4 mg) třikrát denně. Děti 1-3 tablety denně dle věku. Interakce Při současném podávání s antihypertenzivy včetně diuretik může být Sirdalud někdy příčinou hypotenze a bradykardie. Indikace Bolestivé svalové spazmy . Denní dávka 36 mg nesmí být překročena. Současné užívání alkoholu interferuje s metabolismem v játrech a může zpomalit vylučování obou látek. Dávkování nutno individuálně upravit. Spasticita při neurologických poruchách . V těžkých případech je možné podat navíc jednu tabletu na noc.

vekuroniumchlorid. neměli vykonávat činnosti vyžadující soustředěnost. Pozor na podanie IACHE pri suxametóniu. orphenadrin IS: S: CH: IT: UP: D: DOLPASSE inf. alkuroniumchlorid. Opatrnost zejména u starších pacientů (možnost vzniku dezorientace a zmatenosti). zejména však jeho metabolity. neskôr úplné ochabnutie svalstva a neschopnosť jeho kontrakcie. a proto by pacienti. spazmolytický a antipyretický účinek. Kvartérne amóniové soli. mají analgetický. Nedepolarizujúce (kompetitívne) (tubokurarín. Ovlivňuje tak spazmus a kontraktury kosterního svalstva. Nutno kontrolovat krevní tlak. hypotenzí. U starších pacientů použít nižší dávku. ganglioplegiká na nikotínových receptoroch parasympatiku a sympatiku). Při podávání je výrazně ovlivěna koncentrace. Vzhledem k ovlivnění motility střevní orphenadrinem může dojít ke změně vstřebávání jiných léků. Kombinace analgetika a myorelaxans. zámena za dietylamino zoskupenie pôsobí dysterapeuticky 3. pankuroniumbromid. nesmí se podávat u osob řídících motorová vozidla či obsluhujících stroje. (Ach antagonizuje aj atropín na postganglionárnych muskarínových receptoroch parasympatiku. pre A je nutná acetoxy skupina v polohe 17. hypovolemií. Myorelaxancia periférne: 1. Myorelaxans.2N môže byť kvartérny aj terciárny 2. piperoniumbromid. kteří jej užívají. řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Při současném podávání s cyclosporiny může dojít k poklesu jejich hladiny v séru.modifikácia bázického zoskupenia – treba prítomnosť dusíkatých heterocyklov – piperidín (pankuronium. pre A je nutná prítomnosť dvoch N v polohách 2 a 16 v polohe 16 N kvartérny. Metamizolum natricum 2 g. piperazín (pipekuronium). 1-2krát denně 1 infuzi. Orphenadrini citras 30 mg ve 250 ml infuzního roztoku. Opatrně nutno rovněž u pacientů s tachykardií. gallamin. atrakuriumbesilát) CH3 O HO O N H CH2 CH3 CH3 2Cl H N CH3 CH2 H OH O OCH 3 Vzťah štruktúry a účinku androstanových myorelaxancií: 1. 3. Metamizol. Potencuje se navzájem s alkoholem. sol.FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Látky ktoré znížením tonusu kostrového svalstva vyvolávajú svalovou relaxáciu. vekuronium). Orphenadrin působí inhibičně na úrovni retikulární formace a snižuje patologicky zvýšený tonus svalový.Lék může působit ospalost. pretože sa zablokuje jeho odbúravanie. Rozdeľujeme na periférne a centrálne. jej zmydelnením sa účinok znižuje Met: vyl nezmenený Tubokurarin (z chondrodendron) N CH 2CH CH 2 N CH H OCH2 CH 268 H 2C CH 2CH N CH N CH CH 2OH 2Cl . Červené zabarvení moči mizí po ukončení léčby. Může být akcentován účinek jiných anticholinergik i sympatomimetik.

aktivita stúpa s prdlžujúcim sa interoniovým reťazcom. 1. eliminuje sa aj nezmenený Pipekuroniumbromid Met : tiež hydrolýza na desacetylderiváty CH 3 COO CH 3O CH 3O N CH 2CH2 CO O (C H2 )5 OC OCH 2 CH2 N CH 3 H3 C CH 3O CH 3O CH 2 2 CH 3O CH 3O CH 3O CH 3O SO3 CH 2 Atrakuriumbesilát VŠÚ. 2.Alkuroniumchlorid (ak namiesto –CH-CH=CH. CH. pre túto špecifickú degradáciu pôsobí kratšie. max. potom to je toxiferin 1 – C-toxiferin) Met : ako tubokurarín Pankuroniumbromid OCOCH3 Vekuroniumbromid OCOCH 3 Br N C H3 COO N CH 3 2 Br N H 3C C H3 COO H N CH 3 Met: vyl nezmenený ale štiepi sa na desacetylderiváty 3 a 17 H OCO CH3 H 3 C2 N H3 C Br N H N N CH3 CH3 Met: desacetylderiváty – 3. Depolarizujúce (nekompetitívne) (dekametoniumjodid. a neenzymaticky Hofmanovým odbúravaním na laudanozín a monoakrylát – príloha. 17 a 3+17 – sú čiastočne účinné. suxametoniumjodid) N( CH3 ) 3 (CH 2 )1 0 2I N ( CH3 ) 3 269 . je pri 14 atómoch (najvýhodnejší je atrakuriumbesilát) Met: hydrolytické štiepenie na hydroxy a karboxy metabolit. Okrem substitúcie metoxylom v 8 izochonolinolu a 5 benzylu na laudanozilovom skelete pôsobia obmeny dysterapeuticky 2. čo nie je závislé na činnosti pečene a obličiek.

primárnu OH možno výhodne blokovať karbamátovou väzbou (spomaľuje sa degradácia). mefenoxalon. jantárovú a cholín.chlorhippurová . alebo OH ide do polohy 4.Dekametoniumjodid (ako penta CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 2I antidótum ganglioplegiká a hexametónium + umelé dýchanie) Suxametoniumjodid VŠÚ : 1. chloroxazon. čo sú ganglioplegiká až po dekametónium. ďalším predlžovaním A klesá. A sa nemení keď je metyl nahradení metoxylom (guajfenezín) na benzéne 2. kys. pokiaľ vzájomná vzdialenosť oboch amóniových skupín zostáva zachovaná Ultrakrátke svalové relaxácie Met suxametónia : hydrolyzovaný na jednej esterovej väzbe na sukcinyl-monocholin a cholín. potom aj na druhej väzbe na kys. meprobamát. tizanidin) Chlórmezanon A sa nemení náhradou 4-nitrofenylu za 3. propiónovú. VŠÚ propándiolkarbamátov :A sa zvyšuje keď jeden z karbamátových dusíkov substituovaný nižším alkylom (karisoprodol) OH OCH2 CHCH2OH CH3O Guajfenesin Met: odbúrava sa oxidatívne na príslušnou kyselinu . tiež nastáva O totálna deštrukcia heterocyklu za vzniku chlorbenzoyl-N-metylamínu a pchlórbenzaldehydu z ktorého po oxid vzniká kyselina 4.4-dichlórfenyl (klodanolon) N CH3 Met: štiepenie amidickej väzby na prísl.príloha O S O Mefenoxalon OCH 2 CH 3 O O O NH Dantrolen Met: odbúravanie fenolickej zlúčeniny O2 N O CH N N1 5 O NH O 270 . štiepenie CH3 CH3 CH2CH2 C CH2 OCONH R CH2 OCCONH2 éterického metoxylu R= -CH(CH3)2 Karisoprodol R=H Meprobamát 2. 2. karisoprodol) VŠÚ glyceroléterov: 1. nie je antidótum – riadené dýchanie + transfúzia Myorelaxancia centrálne (myotonolytika) 1. -O-. Cl Heterocyklické zlúčeniny (chlormezanon. -CO-.A rastie s dĺžkou reťazca od penta a hexametónia. Deriváty glycerolu a propándiolu (guajfenezin.A sa zachová ak v spojovacom polymetylénovom reťazci sú metylénové jednotky čiastočne nahradené dvojväzbovými izostérnymi skupinami ako –NH-. dantrolen.

Jednotlivé druhu sa najskôr označovali podľa nádob. do ktorých sa dávali (kalebasové. redukcia nitroskupiny na aminodantrolen. Baklofen Cl CH CH2COOH CH2NH2 Tolperison Met: oxidatívne desaminovaný na k.. Nezmenený. monomérové strychnínové čiže karbolínové alkaloidy. ktoré odbúravajú GABU (baklofen). Zlúčeniny rôznych štruktúr (baklofen. alebo hrubou perkoláciou a zahusťuje sa nad ohňom. aminoketóny.Delíme ich teraz podľa botanického pôvodu rastlín (ako je uvedené nižšie). bázicky substituovaný propiofenón (tolperizon). N S Cl NH N N H N Tizanidin Met: vyl. Extrakt sa získava varom. FARMAKOGNÓZIA ALKALOIDY TYPU KURARE Curare – Kurare Je to zahustený vodný extrakt rozličných rastlinných častí druhov rodu Strychnos z čeľade Loganiaceae a rastlinných druhov rodu Chondrodendron.Met :nezmen. Nachádza sa v Strychnos toxifera / castelnaei / crevauxii – Loganiaceae Alkuronium chlorid napr. aminokyseliny a bázické étery. Účinkujú tiež antiparkinsoniká difenylprpanolamínového typu (trihexfenidyl. z čeľade Menispermaceae. len málo ide oxidácia imidazolínu a aromatického kruhu 3.oxid hydroxylovaný na metylénovej skupine v polohe 5 hydantoinu za vzniku hydroxydantrolenu. Benzhydrylétery (orfenadrin). Telitoxicum . Curare – Menispermaceae 271 . Z kyselín sú to der. Anomospermum. Curare je označenie pre šípové jedy. kuraríny. GABA – kompetetívne blokujú transaminázy. tubo – kurare. 4hydroxy-3-(p-chlorfenyl)maslovú Eliminovaný nezmenený COCHCH2 N CH3 CH3 3. tolperison) Niektoré aromaticky (najčastejšie fenylmi) substituované aminoalkoholy. hrncové). Curare – Loganiaceae Obsahuje dimérne indolové alkaloidy ako C – toxiferín (odvodený od tryprofánu). tieto sa nevtstrebávajú GIT traktom konzumenta. procyklidin). ALLOFERN inj. Používajú sa ako myorelaxanciá v chirurgii a niekedy pri tetane.. alebo na slnku.

vytváraný v Intersticiálnych Leydygových bunkách varlat. terciárne amíny – izochondrodendríndimetyléter. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stymulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. 272 . (+)izochondrodendrín Nachádza sa v Chondrodendron tomentosum / platyphyllum / candicans – Menispermaceae Tubocuronium dichloratum napr. (-)-kurín. Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón.. TUBOCURARIN inj.vzniká intermolekulárnym spojením benzylizochinolínových alkaloidov – difenyléterovými mostíkmi).(+) –Tubokurarín – dimérny benzylizochinolínový skelet (odvodený od tyrozínu . (+)-chondrokurín. TUBARINE inj.

u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. zvyšujú libido. aplikáciu (testosterón – propionát – izobutyrát). mierne zvyšuje retenciu Na a vody. majú anabolické účinky. produkcia extrogénov a gestagénov. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. mestatasujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. používa sa na zníženie libida u hypersexuality.o. oneskorenej puberte. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. Podávajú sa u bertáz praecox. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T.m. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. mesterolon). Keď koncentrácia extradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. Terapeutický sa môžu použiť u hypogonadizme. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. Estery T pre depotné i. Obr. 273 . pri popáleninách. zvyšujúcou sa lypofylytou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. bikalutamid. vaskularizáciu kože. ako anaboliká. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. tak estrogénnych receptorov. Estradiol stymuluje proliferáciu endometria a zvyšuje pernabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procehy riadené hypofyzárnymi vonadotropínmi FSH a LH. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dospievanie vajíčka a ovulácia. Medzi nestreoidné antiandrogény patrí flutamid. pri zlom hojení rán (nandrolon). v rekonvalescencii po operáciach. karcinómu prostaty.V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a extrogénny metabolit. V prvej polovici menštruačného cyklu stymuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. Stymulácia spermatogenézy pri nedostatku ganadotropínu (FSH. antikoncepčný účinok. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. nilutamid. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien – obsahuje LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. enzýma. Testosterón undekanoát – p. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. Deriváty T pre klinické použitie Metylderiváty T sa používajú i peros a netlmia sekréciu ganadotropínu (17 – alfa – metyl meteotestosterón.

hlavy. slabé. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. ĎAlej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol.j. zmeny na estrogén v dependentných orgánoch a i. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Má výraznu 274 . Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chývajúceho progesterónu u amenorey. nemá žiadnu androgénnu anabolickú estrogénnu. Častou indikáciou je osteoporóza. Ďalším prirodzeným estrogénom. Nomegestrolacetát – má 2. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. ktorý sa konjuguje a eliminuje. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. používajú sa i konjugované estrogény. cyproterón acetát. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente.spätnoväzobný mechanizmus adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie aj FSH . Neprasknuté folykuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. lynesterol a predovšetkým norethysterón a tibolon.5 x vyššiu afinitu progesterónovým receptorom. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. Mestranol sa používa k p. k liečbe endometriózy. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. ktoré potom v odpovedi na stymuláciu LH začne produkovať prohesterón. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu.o. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. estradioly benzoas a estradioly valeras). estrogény a gestagény (progestíny). hnačka. t.. Z ďalších derivátov – ethethinil estradiol. k osdstráneniu predmenštruačnej tenzie. medroxyprogesterón. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesterón. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. a niektorých nádorov. pri hroziacom potrate. Estrogény Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. u žien predovšetkým po klimaktériu. substitúcii ovariálnych Ho. zvracanie.. bolesti prsníkov. hydroxyprogesterón. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnándyol. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (Patrí tzv. gestonorón. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. gluko-aminrálnokortikoidnú aktivitu. dytdydrogesterón. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Ich účinky sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. retencia vody. alebo zbrzdené estrogény). Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. stylbestroli (diethylstylbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. gestagénnu a androgénnu.

Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. Preto vývoj smeruje od tzv. sú kapronát. ktorý predodvšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. dňa podáva kombinácia estrogénov a destagénov. ktoré bránia priechodu a nidácie vajíčka. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethiniltestosterónu = ethysterónu. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami extrogénov v krvi. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu.↓ tvorby ováriového folikulu .o. dňa menštruačného cyklu až do 21. m. Stymulácia terciálneho folykulu FSH je znížená. je účinnosť a tolerancia. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie servikálneho hlienu. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. endometria vajcovodov. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. Obr. 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxiprogesterón. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. Používané dávky majú byť malé. alebo gestagény alebo ich kombinácie. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny.↓ LH zabránenie ovulácií). a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. alebo acetátu 17 – alfa – fydroxiprogesterónu (cyproterónacetát). koľko je nutné. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. injekcie. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. okrem u monofázického 275 . ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. čo je v súčastnosti najbežnejšie. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. ale spoľahlivé. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. koľko je možné. Platí zásada: toľko. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie.antistrogénnu aktivitu. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou estrogénov. 24. k ovulácii nedochádza. tamoxifen) pri liečení osteoporózy pri menopauze. ktoré sygnalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . tak málo. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov.. Prípravky pre p.

. bráni normálnej proliferácii endometria.↑ LDL. môže sa manifestovať diabetes. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. Rýchla aplikácia G prispieva inhibícii nadradených centier v CNS.neodráža liplidické pomery . Obr.desogestrol . zmeny telesnej hmotnosti.má nielen androgénnu aktivitu. Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a aniandrogénnu aktivitu . bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. noregestrimát. žalúdočné obtiaže. poruchy libida.norgestrimát . Môže sa vyskytnúť hypertenzia. k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. E rovnaké . bolesti v hrudníku. cholestáza.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh E a progesterónu. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na.hydroxyprogesterón . Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. benigný nádor pečene. zvyšuje ho fajčenie). užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. retencia vody.17 – alfa . v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Posledné dva účinky bránia otehotneniu.typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. Tzv. Endogénne G – progesterón. U stymulačných prípravkov sú naopak po celú dobu užívané kombinácie E a G. deprresívne nálady.. napätie prsníkov.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel .dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. ale aj slabú estrogénnu aktivitu .trojfázové . Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. gestodén). aterogénny efekt . Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu.gestodén – malá androgénna aktivita .. môže zapbrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín.noretisterón – acetát 4. ako antiandrogénny . Gestagény 1. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. 13 – etylgonánu) ... Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . Porucha tolerancie glukózy.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. nepoužívajú sa v HA 2. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové rovnaká dávka E a G .cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3. nauzea. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. 276 .

odstránenie dysmenorey. Nasleduje menštruačné krvácanie. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. keď je podávanie E kontraindikované. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. diabete.pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. a laktácií. používajú sa klomifen. .mifepriston .RU 846 Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . zníženie výskytu ováriových cýst. 277 . ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. Stymulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. fenytoin. alkohol. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyehtoxyetanolu. Antigestagény .pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifanpicín. ↓ benígnych ochorení prsníka. ale najneskôr do 72 hodín po koite. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. . tamoxifen a roloxifen. Prípravky pre p. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. fajčení. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu.75 mg do 48 hodín) .je možné použiť buď jednofázový kombinovaný príápravok. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu.o.zabraňuje nidácií. ↓ tumor maternice. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. a to do 12 – 24 hodín.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profilaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. fenogarbitál.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch.Interakcie – zlyhanie HA . Ako účinná zložka sa používa nonoxinol.lynestrenol. je to natagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia infibičné účinky estrogénu na hyopofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínu. griseofulvín. alebo prípravok obsahujúci len progestín. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. podanie . karbamazepín. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu .

z ktorého môže byť organizmus kedykoľvek prebudený“. kedy je obmedzený kontakt s okolitým svetom a dochádza pritom k obnove duševných a fyzických síl.Bezvedomie 278 . nie je to.DORMICUM.N05C Hypnotiká – sedatíva. SANOSAN Spánok „Stav. ZOPICLON. Je to plne reverzibilný stav.

že histaminergné. nonREM Klinický/EEG ľahký spánok/pomalé vlny.bdenie Fyziologické mechanizmy regulujúce rytmus spánok – bdenie nie sú ešte dokonale objasnené.obnova fyzických síl 2.REM spánok (25 %) -REM spánok Spánkové cykly 1. Je známe. čo spôsobuje tak zvýšenú dráždivosť a neklud v priebehu dňa. Pomalý pokojný spánok – nonREM“ (4 štádiá) . rýchlymi pohybmi očí. rytmické prejavy aktivity. čo vedie k zníženiu tamalokortikálnej aktivity 279 .osviežujúci spánok/ pomalé vlny.obnova psychických síl a ukladanie pamäť. nízka voltáž. nonREM 3. REM 45 15 obnova fyzických síl. Časné prerušovanie nočného spánku vedie k skráteniu podielu REM (normálne 25 % celkovej doby spánku). ktoré je možné registrovať elektroencefalograficky (EEG). Fáza 1. Prostredníctvom svojich ascendentných talamopetálnych projekcií tieto neuróny dráždia talamokortikálne mechanizmy a ihibujú GABA-ergné neuróny. desynchronizácia záznamu ľahký spánok/spánkové vretienko. stôp Obr. spánok .Je fyziologický opak bdelosti. živými snami a príležitosnými zášklbmi jednotlivých svalových skupín pri inak atonickom kostrovom svalstve.paradoxný obnova činnosti mozgu. nonREM 4. glutamátergné a adrenoergné neuróny sú v priebehu bdenia aktívnejšie než v priebehu NREM fázy spánku. Deficit REM spánku sa bežne vyrovnáva v nasledujúcich nociach s nerušeným spánkom. stav zmeneného vedomia. 25 spánok/desynchronizácia konsolidácia pamäti. V priebehu spánku vznikajú v mozgu typické. Poznáme 3 základné funkčné stavy organizmu: . záznamu učenie Fáza REM sa vyznačuje EEG – aktivitou podobnou bdelému stavu. Denný rytmus. V priebehu spánku sa znižuje množstvo podnetov prichádzajúcich z mozgového kmeňa.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. Za normálnych okolností nastáva REM fáza jedine po predchádzajúcej NREM fázy.funkcia % spánku 5 2.delta vlny hlboký. nonREm 5.vysoká voltáž Obnova fyzických síl Pravdepodob. vylučovanie STH 10 rýchle pohyby očí. vysoká voltáž hlboký.bdelosť . Rýchly aktivovaný spánok – REM . cholinergné.

enurézis nocturna .časové pásma Vyvolané vonkajšími príčinami : Zlá spánková hygiena Rušivé vplyvy okolia Prechodné poruchy spánku.pomočovanie .spánková obrna . záchvatovité náhle upadnutie Do spánku (15 min).elektromyogram (EMG) Poruchy spánku Z hľadiska – kvality .prechodná .elektrookulogram (EOG) . potom opäť klesá a svoje maximum konečne dosahuje pred polnocou.pavor nocturnus – nočný des Poruchy prechodu medzi spánkom a bdením – somnilógia – hovorenie zo sna .námesačnosť . Podstatou cirkadiálnych zmien spánkovej pohotovosti sú posun rovnováhy v aktivite excitačných a inhibičných skupín neurónov.chronická – mesiac 280 . búrlivé sny Spánkový apnoický syndróm porucha cirkadiálnej rytmicity.nespavosť zapríčinená psychotropnými látkami Insomnia(hyposomnia). že spánková pohotovosť je nízka ráno.syndróm náhleho úmrtia dojčiat 2.týždeň .krátkodobá – mesiac .somnambulizmus .ronchopatia – chrápanie . Dyssomnia Vyvolané vnútornými príčinami: psychofyziologická insomnia Pseudoinsomnia Narkolepsia – denná spavosť.nespavosť: -poruchy zaspávania -plytký spánok -predčasné zobúdzanie Insominia z hľadiska trvania: . To spôsobuje.rytmické pohyby končatín Poruchy viazané na REM spánok – nočný des . Parasomný Poruchy prebúdzania – spánková opilosť . zvyšuje sa od poludnia.kvantity 1.poruchy erekcie Iné parasomnie – bruxizmus – škrípanie zubami .a k potlačeniu inhibície GABA-neurónov. Diagnostika spánku – elektroencefalogram (EEG) .

stimulanciá .hypnotiká 2. iba v prípadoch. Poruchy spánku pri iných ochoreniach .farmakogénne .psychické .xantíny ..somatické ochorenia – astma.stimuláncia . integráciu Účinky hypnotík – sedatív: útlm CNS a podľa funkčnej skupiny i anxiolyticky. Príčiny nespavosti: a) Endogénne – somatogénne . afektivitu .3.kortikoidy . svetlo. parkinzonizmus a eplilepsie .poruchy srdcového rytmu . protikŕčové účinky.ovplyvňujú anxiolitiká (buspiron) 3.delirogény b) kvantitu .aktivujúve antideplresíva . poruchy nálady. ovplyvńujúce stav vedomia a) kvalitu – nootropiká a kognitíva .bolesť . ktoré nenavodzujú spánok ale ukludňujú. hyposomnie) – sedatíva (anxiolytiká) sú látky. alebo odstránia r ušivé vplyvy. kedy kauzálna terapia zlyhala.neurologické poruchy – demencie. ktoré navodzujúl stav podobný fyzilogickému spánku.emócie – emočný stres narušuje rovnováhu v prospech exitačných vplyvov .duševné ochorenia – psychózy. Sedatíva – hypnotiká pôsobia na priebeh normálneho spánku nasledovne: 281 . zbavia ho strachu.gastroezofageálny reflux . Lekár sa najskôr snaží nemedikamentózne liečiť. Používajú sa na odstránenie nespavosti (insomnie.diuretiká . spavá nemoc . svalová relaxácia. účinky na dychové a obehové funkcie.incizívne neuroleptiká .svrbenie . anestézia.depresie . spánok. Zaradenie hypnotík: Psychofarmaká 1. pach Liečenie porúch spánku Farmakoterapeutické postupy sú indikované.iné – hluk.. Hypnotiká Látky.psychózy b) Exogénne . alkoholizmus .

čo podporuje vývoj liekovej závislosti. Obe látky majú aktívne metabolity. triazolam 3. Rozdelenie hypnotík 1. alebo k premedikácií pred celkovou anestéziou a k tzv. Generácia (90.midazolam. 4. užíva sa pri obtiažnom zaspávaní. Generácia – (19 stor. Pri vysadení hypnotika nastáva protiregulácia. BZD zosiluje pôsobenie GABA a majú preto všetky účinky.nitrazepam.zopiklón (pyrazolóny) . podiel medzi spánkovými fázami sa normalizuje i pri ďalšom užívaní liečiva.s veľmi krátkym účinkom pri sťaženom zaspávaní a prebúdzaní v priebehu noci. Skracuje sa latencia nástupu spánku Predlžuje sa trvanie NREM spánku Skracuje sa trvanie REM spánku Skracuje sa trvanie SWS – spánok s pomalými vlnami (slow-wave-sleep) Skoro všetky hypnotiká skracujú spánkovú REM fázu. Injekčný plrípravok je možné použiť pri premedikácii pred celkovou anestéziou. podiel REM fázy sa zväčšuje a k normalizácií dochádza až za mnoho dní. roky 20 stor. GABA má inhibičné pôsobenie na postsynabtických membránach. 2. .chloralhydrát 2. Midazolam . Pre svoj myorelaxačný účinok je najvhodnejší tam.zolpidem (imidazopyridíny) Obr. Keď sa podávajú hypnotiká niekoľko za sebou nasledujúcich dní. Flurazepam – je stredne dlho účinné Hy. Ako hypnotiká sú vhodné predovšetkým tie látky. čim sa otvorí chloridový kanál a nastáva hyperpolarizácia. Receptory . Generácia (60.benzodiazep recept. kde je spánok rušený bolesťou. a preto pri opakovanom podaní môže dôjsť ku kumulácii účinnej látky. Flunitrazepam – je stredne dlho pôsobiace Hy s rýchlym nástupom účinku. – zač. pri zvýšenom svalovom napätí. že pre lepší spánok je hypnotikum potrebné. často v kombinácií s lokálnou anestéziou. Pokus o vysadenie hypnotika potom môže vyvolať dojem.bromisoval) . myorelaxačné a antikonvultívne.1. flunitrazepam . Okrem hypnosedatívneho pôsobenia majú i účinky antianxiózne.) – specifický neselektívny účinok na benzodiazep. 282 . Nitrazepam – je dlhodobo účinné hypnotikum (Hy) pri nočnom a predčasnom rannom prebúdzaní.KBr.barbituráty . 3.-80. pociťuje sa spánok s príliš veľkými REM podielom ako málo zotavujúci. sedácií pri krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonoch. Pretože REM fáza je sprevádzaná živými snami. ktoré sú vyvolané týmito neurotranzmitermi.roky 20 stor.) – selektívny účinok na ω1 . Uľahčujú nasadanie GABA na ich receptor.) – málo špecifický účinok . Benzodizepíny (BZD) BZD sú liekom voľby pri nespavosti.bromidy (NaBr. ktoré sa rýchlo absorbujú z tráviaceho traktu a ktoré sa tiež rýchlo eliminujú z organizmu. 20 stor.

ktoré sa štruktulárne líšia od BZD. znižujú počet nočných prebúdzaní a predlžujú spánok. neinhibujú generalozovanú aktivitu mozgu (dychová depresia je skoro nemožná) a neovplyvňujú vegetatívne funkcie. problém so zaspávaním – midazolam (Dormicum). zolpidem (Stilnox. Hlavným nebezpečenstvom je vznik chronických otráv a látkovej závislosti. Počas dňa sa však účinok BZD môže demaskovať. Na rozdiel od barbiturátov BZD pri perorálnom podaní nevyvolávajú celkovú anestéziu. Preto sú in dikované u všetkých druhov nespavosti. Crateagus oxyacantha. Paraldehyd a chloraldehydrát majú tiež len historickú cenu. V tejto indikácií sa dnes prakticky nepoužívajú. Niektoré deriváty možno použiť ako celkové anestetiká a antiepileptiká. Kontraindikácie sú precitlivelosť na liek. Je vhodný pre delirantných stavov (delírium tremens) pri abstinenčnom syndróme pri chronickom abúzu alkoholu. Passiflora icarnata) Použitie hypnotík Na liečbu nespavosti: 1. zopiklón (imovane) 283 . Ich pôsobenie je hypnoticky selektívnejšie a patria medzi krátkodobé netoxické Hy. I v tedy keď pacient užije BZD z dlhšou dobou účinku. dôjde k synergyzmu. Niektoré látky sa používajú k utlmeniu kŕčov a fenobarbital ako antipileptikum. triazolam (Halcion). Látky z podobnými vlastnosťami Ide o látky. Nemajú špecifického antagonistu. etanol. Antihistaminiká – doxylamin Anitidepresíva a niektoré neuroleptiká – levopromazím Klometiazol ma sedatívny a antikonvulzívny účinok. Ba indukujú mikrozomálne metabolizujúce enzýmy. Malé dávky pôsobia sedatívne. Majú hypnosedatívne účinky. myasténia grávis a respiračné poruchy.8 hodín. Bromisoval má iba sedatívny účinok. Hypnogen) zopiklón (imovane) 2. útlm dychového centra a kardiovaskulárne zlyhanie. nevzniká u nich lieková závislosť a sú obvykle súčasťou kmbinovaných preparátov. prebúdza sa za 6 . plytký spánok – nočné prebúdzanie – zolpidem (stilnox. ak pacient užije iné ďaľšie sedatívum napr. Cinolazepam – má miorelaxačné účinky a môže vyvolať poruchy pamäti. Skracujú dobu zaspávania. ale tiež pôsobia na GABA – Cl kanálový komplex. Hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu Sú málo toxické.Triazolam – je silné Hy s krátkym účinkom. Barbituráty (Ba) Ba sú deriváty kyseliny barbitúrovej.hypnogen). Humulus lupulus. Ostatné nebarbiturátové hypnotiká Do tejto skupiny je možné zaradiť látky s rozdielnou chemickou štruktúrou i rozdielnymi účinkami. Patrí sem: zolplidem a zopiklon. Glutetimid a metachalon nemajú výhodu oproti Ba. ako krvný tlak. srdcovú frekvenciu alebo telesnú teplotu. Delenie barbiturových Hy je podľa dĺžky pôsobenia. Jeho užitie prináša veľké riziko anterográdnej amnézie. Dáva sa im prednosť. Hlavnými príznakmi sú: bezvedomie. Sedatívny účinok majú extrakty Valeriana officinalis. U všetkých Ba je závislosť na dávke. väčšie hypnoticky a veľké narkoticky. pretože ráno prevažuje excitačná aktivita nad súčtom fyziologickej i farmakologickej inhibície.

. nitrazepam (nitrazepam).pacient je alkoholikom . kedy: .lieky tlmivo ovplyvňujúce CNS .ešte nezabrala kauzálna liečba . 2 -4 týždne Kedy nepodávať: . narúšanie REM fázy spánku . ktoré interagujú s hypnotikami .pacient užíva lieky. pradoxná excitácia (pri všetkých hypnotikách) . predčasné zobúdzanie . svalová slabosť. s etanolom).sa jedná o liečbu krátkodobej poruchy spánku (2 – 4 týždne) .ak pacient trpí sychickou poruchou . a pretože naviac je možné intoxikáciu liečit antagonistami BZD. fenytoín – induk. zopiklón (imovane).pacient má zníženú schopnosť biotransformovať Hy a jeho zamestnanie vyžaduje zvýšenú pozornosť Záver: Hypnotiká sú indikované v prípade.pacient je starý a v dôsledku cerebrálnej sklerózy môže reagovať exctačne .nie je možná kauzálna liečba .epilepltické záchvaty .ak sú prítomné somatické faktory rušiace spánok .3. resperačná insuficiencia. gravidita laktácia. flunitrazepam (rohypnol) Pozor u hypnotík Nežiadúce účinky .rebund insomnia .zopiklón – horká chuť v ústach Interakcie – alkohol – akútne použitie – spomalenie účinku hy Chronické používanie – urýchlenie Metabolizmu .zolpidem (stilnox.BZD – útlm reziduálna ospalosť. návyk. čiastočná respiračná supresia.barbituráty – útlm dychu. zvlášť pred dnes už obsolentnými Ba. keď sa podá BZD súčasne s nejakou inou centrálne tlmivou látkou ( napr.BZD – podanie flumazenilu – antagonista BZD receptorov Náhle vysadenie – riziko rebound fen.myasthenia gravis. návyk.Ba – udžiavanie životných funkcii . 284 .barbituráty.živé sny Podávať max. má sa im dávať prednosť pred všetkými hy. abúzus alkoholu Liečba intoxikácie .sa jedná o závažnú poruchu spánku U žiadneho hy sa nesmie prehliadnuť možnosť zneužtia pre sebevražedné účely. Pretože predávkovanie BZD ohrožuje život len vtedy.hypnogen). pečeňových enzýmov Kontraindikácie .

. Takto poškodené bunky uvoľňujú algogénne mediátory. serotonín.. kiníny ale hlavne prostaglandíny. Osobitnú skupinu protizápalových látok tvoria antiuratiká. ZÁPAL Zápal je lokálna reakcia cievneho a spojivového tkaniva na škodlivé podráždenie vnútorného (autonómna reakcia) alebo vonkajšieho pôvodu (mikroorganizmy. pri miernych a stredne silných bolestiach a pri patologicky zvýšenej telesnej teplote.). Niektoré z týchto mediátorov 285 .M01 NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ DEFINÍCIA: Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú liečivá používané v terapii zápalu. pri reumatických ochoreniach.. ktoré určujú ďalší priebeh zápalu.histamín. fyzikálne príčiny.

erózia.akútna prechodná fáza je charakterizovaná vazodilatáciou a zvýšenou kapilárnou priepustnosťou 2.únava. začervenanie. dna. Pravdepodobne pre nedostatok bronchodilatačného prostaglandínu a pre zvýšenú tvorbu leukotriénov) Prejavuje sa rinitídiou. čo vedie k úniku plazmy do intersticiálneho priestoru a vzniku opuchov. nosovými polypmi.zníženie perfúzie. ktoré zvyšujú ich účinok (napr. zníženie glomerulárnej filtrácie. retencia sodíka a vody (inhibíciou účinku antidiuretického hormónu)→ edémy. pocit tepla v postihnutom tkanive a súčasne zvýšenú permeabilitu kapilár. s kofeínom) MECHANIZMUS ÚČINKU: Blokáda tvorby prostaglandínov zásahom do procesu uvoľňovania kyseliny arachidónovej a to: blokádou fosfolipázy A2 => glukokortikoidy blokádou cyklooxygenázy COX => nesteroidné antiflogistiká.spôsobujú periférnou vazodilatáciou prekrvenie. ulcus. KONTRAINDIKÁCIE: hemoragické diatézy.chronická proliferatívna fáza vedúca k tkanivovej degenerácii a fibróze VLASTNOSTI NESTERODINÝCH ANTIFLOGISTÍK: • • • • • • • analgetické. astma bronchiale Podávajú sa v monoterapii. hyperkaliémia • kostná dreň. prípadne s analgetikami-antipyretikami. astmou až šokom. 286 . insomnia • hypersenzitívne stavy – prehĺbenie bronchokonstrikcie.dyspepsia. alebo látkami. renálne zlyhanie. hepatopatia obličky. krvácanie.spôsobené inhibíciou tvorby prostanoidov. nie ovplyvňovaním receptorov pre bolesť (prostanoidy senzitizujú receptory na bolestivé podnety) antiflogistické a antireumatické antipyretické –blokádou tvorby prostanoidov v hypotalam. hypotenziu. vredová choroba. oblasti (centrálne pôsobenie) kyslý charakter dobrá rozpustnosť v tukoch silná väzba na plazmatické bielkoviny blokáda syntézy prostaglandínov a tromboxánov => antikoagulačný účinok NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEČBY ANTIFLOGISTIKAMI: • • GIT.subakútna oneskorená fáza charakterizovaná infiltráciou tkanív leukocytmi a fagocytmi 3.“salicylová astma” (u pacientov s astmou.toxikoderma • CNS. perforácia. Prejavmi zápalu sú: začervenanie (rubor) opuch (tumor) horúčka (calor) bolesť (dolor) Zápal prebieha v troch fázach: 1.

ktoré sú vo zvýšenej miere uvoľňované v zápalovom tkanive pri redukcii PGG2 na PGH2. Inhibícia COX môže byť reverzibilná alebo ireverzibilná.mediátory ↓ ↓ ↓ fyziologický účinok zápal vedľajšie účinky NSA protizápalový efekt NSA Väčšina antiflogistík inhibuje oba typy COX. ROZDELENIE ANTIFLOGISTÍK Z CHEMICKÉHO A FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 287 . čím vzniká menší počet nežiadúcich účinkov. bunečný exsudát tvorba zápalu Stupeň aktivity COX je určený koncentráciou kyslíkových a peroxidových radikálov. PGE2. Niektoré antiflogistiká vychytávajú voľné kyslíkové radikály. PGI2 .glukokortikoidy→→→ membránové fosfolipidy ↓ PLA2 ↓ kyselina arachidónová ↓ ––––––––––––––––––––––– NSA→→→ ↓COX + radikály ↓ LIPOOXYGENÁZA ↓ ↓ endoperoxid PGG2 leukotriény ↓ ↓ ↓ redukcia ↓ PGH2 ↓ ↓ ↓ PGI2 PGE2 PGF2 TXA2 ↓ bolesť. Koxiby selektívne inhibujú iba COX2. čím vznikajú nežiadúce účinky.stimulátor agregácie trombocytov.má dlhodobý hyperalgetický efekt ÚLOHA COX1 a COX2: fyziologický stimul ↓ –––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ trombocyty endotel žalúdka obličky zápalový stimul ↓ ↓ ↓ makrofágy a iné bunky COX1 konštitučná (chráni GIT) ↓ –––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ TX2 PGI2 PGE2 ↓ ↓ ↓ COX2 indukovateľná (vzniká a hromadí sa pri zápale) ↓ –––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ proteázy PG2 iné zápal.inhibítor agregácie trombocytov. hlavne na GIT a obličky. TXA2 . edém.

paracetamol brzdí. retenciu solí a vody a tlmivý účinok na kostnú dreň (poruchy krvotvorby. súčastne redukciou karbonylu na sekundárnu alkoholickú skupinu. teda beta-karbonylové usporiadanie je podmienkou účinku Pre nežiadúce účinky: poškodenie sliznice žalúdka. chronickej polyartritídy. gélov O O CH3COCH2CH2 H N N O Tribuzon CH3 CH3CCOCH2CH2 CH3 O N N H Azapropazon –anlgetikum-antipyretikum. -pre NÚ sa používa pri akútnych stavoch reumatickej horúčky. alebo v zložených analgeticko-antipyretických prípravkoch. Fenylbutazon Met: oxidatívnou hydroxyláciou vznikajú dva metabolity: v para polohe fenylu antiflogistiký oxyfenbutazon a omega-1-oxidáciou gama-hydroxyfenylbutazon (slabé antireumatikum ale s výraznou urikosurickou aktivitou) Oba metabolity sú eliminované ako konjugáty. zápaloch žíl a dne. ani prítomnosť dvojitej väzby 4) disubstitúcia v polohe 4 aktivitu fenylbutazonu ruší.5-pyrazolydíndiony) Vzťah štruktúry a účinku 1) prítomnosť oboch fenylov je výhodná. Pyrazolóny (3. -používa sa aj ako lokálne antiflogistikum vo forme mastí. urikosurikum Met: oxidatívnou hydroxyláciou na neúčinný p-hydroxytribuzon. -monodemetylácia alebo hydroxylácia na methinovej skupine pyrazolidinu. -súčastne podávaný fenobarbital metabolizmus indukuje. O C4 H9 H O N N OH Kebuzon (ketofenylbutazon) Met: oxidatívnou hydroxyláciou vzniká p-hydroxykebuzon a redukciou karbonylovej skupiny kebuzonu aj p-hydroxykebuzonu odpovedajúce sekundárne alkoholy. antiflogistikum 288 . SO) v polohe 3 postranného alkylu. tromboflebitídach a akútnych záchvatoch dny O C4 H 9 H N N O Oxyfenbutazon Met: z organizmu je vylučovaný ako O-glukuronid. agranulocytóza) sa málo používajú Pre antiflogistické účinky sa krátkodobo používajú pri reumatoidnej artritíde. -antiflogistikum. ale nie nutná 2) dysterapeuticky pôsobí akákoľvek substitúcia aromatických kruhov. antiuratikum. antireumatikum. výnimkou je metabolická oxidácia fenylbutazonu za vzniku oxyfenbutazonu 3) aktivitu nerušia polárne skupiny (CO.A. DERIVÁTY ENOLOVÝCH ZLÚČENÍN 1.

1-dioxidové zoskupenie s metylom na N v polohe 2 a vhodným dusíkatým heterocyklom na karbamidickom dusíku benzén v polohe 5 a 6 môže byť nahradený tiofénom -majú dlhý polčas eliminácie→ aplikácia raz denne -zosilený antiflogistický účinok Piroxikam O S O N CH3 N CONH OH Met: -oxidatívna hydroxylácia na 5`-hydroxypiroxikam -dehydratácia na tetracyklický metabolit -štiepenie amidickej väzby. Oxikamy 2. Propyfenazon. SAL ICY LOVÁ Kyselina acetylsalicylová COOH OCOCH3 KY S.analgetiká-antipyretiká 2. Vzťah štruktúry a účinku: 1. ACET Y L SAL ICY LOVÁ 289 . Deriváty kys. salicylovej Vzťah štruktúry a účinku.MÚ: blokáda COX a vychytávanie voľných radikálov -nevyvoláva agranulocytózu Lonazolak Aminofenazom. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN 1. má teda menej nežiadúcich účinkov -používa sa u osteoartrózy a reumatických chorôb B. vlastnosti kyseliny salicylovej a acetylsalicylovej popísané v otázke Analgetiká-antipyretiká Kyselina salicylová COOH OH KY S. dekarboxylácia a zúženie kruhu -používa sa pri bolestivých a zápalových ochoreniach pohybového aparátu Tenoxikam Meloxikam -selektívnejší účinok na COX2.podmienkou zachovania aktivity je tiazin-3-karboxamid-1.

Fenamáty (N-fenylantraniláty) Vzťah štruktúry a účinku: 1) zachovanie benzénového kruhu kys. najčastejšie chlórom alebo metylom Mechanizmus účinku: blokáda COX.Kyselina gentisová -pri reumatických ochoreniach COOH OH HO Salicylan sodný -pri reumatickej horúčke COON a+ OH Diflunisal COOH OH F F Met. chlórom alebo trifluormetylom 3) aktivitu neruší skôr zvyšuje ďaľšia substitúcia rovnakého charakteru v polohách 2 alebo 2 a 6 anilínového fragmentu. antranilovej je výhodne ale nie nutné 2) pre aktivitu je potrebná substitúcia m-polohy anilínového radikálu metylom.: metabolicky je stály. čiastočné vychytávanie voľných kyslíkových radikálov Kyselina mefenámová –prevažuje u nej analgetický účinok 290 . prevažná časť vo forme ester a éter-glukuronidov -má vyššiu lipofilitu a preto má učínnejšie protrahované pôsobenie -nepôsobí antipyreticky (zlý prienik do CNS) Salicylamin Cholinsalicylát Lysinsalicylát Dipyrocetyl Salazosulfapyridín –sulfónamidové chemoterapeutikum chronických zápalových ochorení tenkého a hrubého čreva -proliečivo. ktorý inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov a vychytáva voľné kyslíkové radikály 2. v moči je vylučovaný nezmenený. ktoré sa v hrubom čreve redukciou štiepi na sulfapyridin a kyselinu 5aminosalicylovú (mesalazain).

4`-dihydroxyflufenámové kyseliny.Kyselina tolfenámová COOH NH CH 3 Cl Met:10 % je eliminovaných močom. flufenámovú a tá sa ďalej metabolizuje -perkutánne antiflogistikum a antuireumatikum 3. Pre nežiadúce účinky sa okrem alklofenaku neuplatnili. ktorá je ďalej oxidovaná na dikarboxylový metabolit -oxidatívna hydroxylácia anilín. alebo na anilínovom fragmente na 3`-hydroxy.5-dihydroxydiklofenak. fragmentu v polohe 4 a 5 -prevláda antiflogistický účinok Kys. substuitúciou kyseliny fenyloctovej v p-polohe alkylom alebo alkoxylom sa zvýši antiflogistická aktivita. Aryloctové (acetáty) Vzťah štruktúry a účinku: 1. jadre kys.1. možná náhrada heterocyklami 3. arachidónovej v leukocytoch -použitie pri akútnych stavoch aj dlhodobo (symptomatická liečba reumatických ochorení) Lonazolak -lipofilita lonazolaku je vystupňovaná tak že vo forme aniónu sa hromadí 291 Cl N HOOCCH2 N . Deriváty kyseliny fenyloctovej Diklofenak CH2COOH Cl NH Cl Met: oxidatívna hydroxylácia na arom. oxidatívna hydroxylácia metylu za vzniku kys. pretože blokuje COX aj koncentráciu kys. 4`-hydroxy a 4`. -používa sa u zápalových a degeneratívnych ochorení všetkých druhov -vyššia účinnosť ako indometacín. 4`-hydroxy a 5. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou. benzénový kruh nie je pre aktivitu nutný. ktoré sú vylučované ako glukuronidy močom -prevláda antiflogistický účinok -pre dobrý prienik kožou sa používa ako vonkajšie antireumatikum a antiartritikum Etofenamát COOCH2 CH2 OCH 2CH 2OH NH CF3 Met: po vstrebaní kožou hydrolytické štiepenie na kys. Kys.flufenamová COOH NH CF3 Met: oxidatívna hydroxylácia na oboch benzénových kruhoch na 5hydroxy. 2. fenyloctovej na 5-hydroxydiklofenak.α-hydroxy-tolfenamovej.

Arylpropionové (propionáty) – profeny Vzťah štruktúry a účinku: 1. inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu CH3O Tropesin CO N CH 3O Cl CH 3 COOH CH 2CO OC H2CH Met: štiepi sa na kyselinu tropovú a indometacín -nižšia gastrointestinálna toxicita pri zachovaní antiflogistickej a antiartritickej účinnosti Tolmetin. S-konfigurácia je účinnejšia ako R-konfigurácia (chirálny C2 2-arylpropiónového zoskupenia) -menej nežiadúcich účinkov 292 . fenoxylom.polohe napojený druhý arom.proliečivo. Kys.a p.polohe: alkylom. antiuratikum Alklofenak Fenklofenak 3. fenylom. oslabuje hypotenzívne účinky beta-blokátorov. aryloxylom 2. Deriváty kyseliny indoloctovej Indometacín Met: desmetylácia na účinný O-desmetylindometacín a neúčinný desbenzoyl. analgetikum-antipyretikum -pre NÚ a interakcie sa používa len v určitých indikáciách: reumatické CH2COOH ochorenia zápalového a degeneratívneho charakteru.hydroxylonazolaku .a 4.antiflogistikum.môže sa podávať aj deťom Etodolak Sulindak. benzénové jadro ibuprofenu možno rôzne substituovať lipofilitu zvyšujúcimi substituentmi v m.2. kruh nie je podmienkou účinku 4. má polovičnú účinnosť indometacínu a tým aj nižšie nežiadúce účinky 4. arom.kruh alebo heterocyklické zoskupenie 3.v lipofilních tkanivách Met: oxidatívna hydroxylácia fenylu na N1 za vzniku p. akútna dna -blokuje syntézu mukopolysacharidov. aktivitu neruší v 3.a des-benzoyl-O-desmetylindometacín. vylučované ako Cl CO glukuronidy N CH3 -silný inhibítor COX→ antiflogistikum. čo vedie k degeneratívnym zme nám chrupavky -znižuje antihypertenzívny účinok diuretík.

MÚ: inhibícia COX a migráciu a funkciu leukocytov Ibuprofen CH3 CH COO H CH2 CH CH3 CH3 Met: vylučovaný ako glukuronid močom oxidatívna hydroxylácia metylovej skupiny izobutylu na alkoholy až na kyselinu -nižšie dávky. neuralgií. antiflogistikum. ktoré sú vylučované ako konjugáty -odburávaný na kyselinu 2-(4-amino-3-chlorfenyl)propiónovú. analgetikum s kratším účinkom -ochranný účinok na kĺbne chrupavky Cl N Pirprofen CO S CH 3 CH COOH Ketoprofen 293 . ktorá je eliminovaná ako acetylderivát -analgetikum. ktorý čiastočne prechádza na metyléter a hydroxylácia v polohe 3. antiflogistikum u záplaových degeneratívnych foriem reumatizmu.antiflogistikum (bolestivé zápalové a degeneratívne reumatické ochorenia) -vyššie dávky. má aj antipyretické Pirprofen Met: oxidácia na pyrolový metabolit alebo na epoxid až diol. neuritíd Naproxen CH 3 CH COOH CH 3 Met: vylučovaný nezmenený močom ako konjugát -štiepenie metoxylovej skupiny na desmetyl-naproxen -dlhší biologický polčas→ aplikácia 2x denne -má použitie aj pri migréne CH3CHCOOH Kyselina tiaprofenová Met: -oxidatívna hydroxylácia na p-hydroxytiaprofen -redukcia na ketoskupine na sekundárny alkohol -metabolity sú vylučované ako glukuronidy -silný inhibítor COX a doštičiek. antipyretikum Flurbiprofen CH 3 CH COOH F -používa účinky Met: oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 4. metabolity sú vylučované ako konjugáty sa pri reumatických ochoreniach a dne.analgetikum u dysmenorey a bolesti zubov.

proliečivo. NIMED.reumatická artritída ankylozujúca spondylitída dna Stillova choroba. DICLOFENAC.má zosilené protizápalové pôsobenie -blokuje COX-2 a zároveň je lapačom kyslíkových radikálov -znižuje uvoľňovanie enzýmov z neutrofilov.C. DIC LOBENE. MODAFEN.2 1. INDOBENE. ALEVE Flurbiprofen: FLUGALIN. INFLAMAC. KETONAL. MESULID.osteoartritída • zápalové ochorenia. KEPROBENE. PRO-ROXICAM Meloxikam: MELOXAN. IBALGIN. ADVIL Naproxen: NAPSYN. MOVALIS Indometacin: ELMETACIN.Ochorenia poškodzujúce kĺby • degeneratívne ochorenia. ktoré je v pečeni biotransformované na účinnú kyselinu 6metoxy-2-naftyloctovú 2. BRUFEN. reumatoidnej artritíde -najselektívnejší inhibítor COX2 Farmakologické vlastnosti COX-2 inhibítorov: -analgetický a antiflogistický účinok je na úrovni klasických NSA -absencia antiagregačného účinku -významne nižší výskyt gastrotoxických a nefrotoxických účinkov -lepšia tolerancia PRÍPRAVKY: Kebuzon: SUPPOSITORIUM KEBUZONI Piroxikam: HOTEMIN. PROFENID Nimesulid: AULIN. DO LGIT. DOOLMINA. VOLTAREN EMULGEL. VERAL75 RETARD. Sulfonanilidy Nimesulid (metansulfoanilid) . REUMADOR. ktoré poškodzujú spojivové tkanivo a chrupavku Celecoxib -symptomatická liečba zápalu a bolesti pri osteoartróze. SELEKTÍVNE INHIBÍTORY COX. PRONTOKET. NIMESIL Nabumeton: RELIFEX Celecoxib: CELEBREX REUMATICKÉ OCHORENIA 1. Diklofenak: VERAL. COXTRAL. FLAMEXIN. NUROFEN. FLUGALIN RETARD Ketoprofen: FASTUM. IBU-HEPA. Reiterov syndróm. systémový lupus erytematozus 294 . PANAFEN. FLECTOR EP. NALGESIN FORTE. Alkanony Nabumeton. NALGESIN S. INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE supp. VOLTAREN. ARTHROTEC Ibuprofen: BRUFALGIN. IBUFEIN.

pätu ako následok traumatického zásahu) OSTEOARTRITÍDA -degeneratívne nezápalové ochorenie. vznik kalcifikátov s následným trením kosti o kosť.farmakologická -dopĺňanie zložiek chrupavky. hlavne ráno (ranná stuhlosť) a pri dlhšom sedení opuch kĺbov znížená funkcia kĺbov celkový zdravotný stav je dobrý Terapia: 1. najčastejšia porucha kĺbov -postihuje kĺbovú chrupavku aj kosť pod chrupavkou -vzniká ako následok nepomeru medzi procesom degradácie a obnovy. elektrotermoterapia. koleno. trvalá deformácia až nefunkčnosť. zvýši sa jej objem v kĺbe. zhrubne. ktoré je podmienené aj autoimunitnými pochodmi. opuch a deformácia. klesá počet chondrocytov (buniek chrupavky ) a mení sa zloženie sinoviálnej tekutiny(plní funkciu lubrifikantu). zmenšuje sa štrbina medzi kosťami. -začína jedným kĺbom a postihuje aj ostatné -prejavy: bolestivosť kĺbov citlivosť kĺbov na dotyk teplé kĺby edémy 295 .Ochorenia nepoškodzujúce kĺby –tenisový lakeť zmrznuté rameno (v dôsledku zápalu je kĺb nepohyblivý) bursitída (postihuje rameno. až nastane jej strata. Znižuje sa hybnosť kĺbu.pohybová aktivita. kúpeľná a rehabilitačná terapia 2. psoriatrická artritída 2.reumatické polymyalgie. Synoviálna membrána sa zapáli. termoterapia. nesteroidné antiflogistiká ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA -chronické zápalové ochorenie postihujúce stavce chrbtice -vyskytuje sa 5x častejšie u mužova ako u žien -prejavy: ranná stuhlosť strata pohybu chrbtice REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA -zápalové ochorenie kĺbov -postihuje všetky vekové skupiny. Vzniká opuch. Synoviálna tekutina začne prestupovať extravazálne. je vodnatá a kalná a neplní funkciu lubrifikantu. možné až znehybnenie kĺbu -postihuje mužov aj ženy približne rovnako -prejavy: bolesti kĺbov. Pre zvýšený objem vzniká edém. častejšie ženy -multifaktoriálne ochorenie s genetickou predispozíciou.nefarmakologická. ktoré sa užívajú dlhodobo: glukozamín sulfát chondroitín sulfát kyselina hyalurónová -analgetiká. nastáva kalcifikácia kĺbu.

chrupaviek. vzniká zápal. únava.terapia záchvatu.znížená hybnosť. Zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v plazme nad hranicu rozpustnosti. hypreurikémia. gély. sekundárna. skôr symptomatická liečba bolesti DNA (Arthritis uratica) -familiárne metabolické ochorenie. čo vedie k imunologickým zmenám Terapia: antiflogistiká. masti.zvýšený rozpad nukleoproteínov alebo znížené vylučovanie kyseliny močovej pri zlyhaní obličiek -prejavy: hyperurikémia opuch sčervenanie bolestivosť kĺbov na dotyk -zvyčajne v jednom kĺbe nohy alebo členku Terapia.geneticky podmienená. Po latentnom štádiu sa dostavia akútne záchvaty (spôsobené ukladaním urátov do kĺbov) s opuchom a bolestivosťou kĺbov.ANTIURATIKÁ+ diéta 1. ktoré sú aktivované neznámymi patogénmi. ranná stuhlosť úbytok svalovej hmoty a sily. Je zvýšená produkcia a znížené vylučovanie kyseliny močovej.s cieľom potlačiť bolesť • CH3O NHCOCH3 CH3O CH3O O OCH3 Kolchicin [prípravky COLCHICUM DISPERT. COLCHICUM AUTUMNALE] -tropánový alkaloid zo semien Colchicum autumnale -bráni fagocytóze urátových kryštálov 296 .zvýšená tvorba kys. úbytok hmotnosti zvýšená telesná teplota. ktoré prechádzajú na chronickú deformujúcu dnavú artropatiu. primárna. Urátové kryštály sú fagocytované granulocytmi. A. začne vypadávať vo forme kryštálov. močovej z endogénnych zdrojov B. spreje. obličiek. urát sodný sa ukladá do kĺbov. náplaste Účinky NSA: zmiernenie intenzívnej kĺbovej bolesti skrátenie rannej stuhlosti lokálny ústup artritídy zlepšenie kĺbovej funkcie optimalizácia kvality života -nedá sa vyliečiť.tablety. vyskytujúce sa prevažne u mužov -spôsobené nepomerom medzi produkciou a vylučovaním kyseliny močovej. infiltruje sa nimi tkanivo. krémy. slabosť Diagnostika reumatoidnej artritídy: -ranná stuhlosť trvajúca aspoň jednu hodinu a trvá 6 týždňov -postihuje aspoň 3 kĺby a je sprevádzaná opuchom -symetrický opuch -tvorba podkožných uzlíkov -röntgenologické zmeny -pozitívny reumatoidný faktor -v patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu T-lymfocyty.

a di-debromácia. pretože môže inhibovať sekréciu kys. môžeme na začiatku terapie rátať s provokáciou akútneho záchvatu Probenecid COOH SO N 2 C3H7 C3H7 -blokuje tubulárnu resorpciu kys.prevencia medzi záchvatmi. močovej -vzhľadom k zvýšenému vylučovaniu kys.-znižuje bolestivosť a zápal ak sa podá počas prvých 12-24 hod -terapia maximálne 3 dni a prerušuje sa ihneď po nástupe účinku -nežiadúcim účinkom je hnačka • nesteroidné antiflogistiká. močovej v obličkách. močovej v obličkách a zvyšuje jej vylučovanie Met: 50% sa vylučuje v nezmenenej forme. močovej a tým zabrániť degeneratívnym kĺbnym zmenám • Urikosuriká -organické kyseliny ktoré zvyšujú renálne vylučovanie alebo blokujú tubulárne vstrebávanie kys. alkalizovať moč a zahájiť terapiu nižšími dávkami urikosurík -kyselinu acetylsalicylovú ako analgetikum nepodávame. mono. vylučovanie metabolitov vo forme glukuronidov -u primárnej hyperurikémie a dny -môže sa kombinovať s allopurinolom. kebuzon. močovej kompetíciou o transportný proteín) -dve odlišné urikosuriká môžu antagonizovať svoj účinok navzájom -terapia je dlhodobá a začína sa s ňou 2-3 týždne po záchvate -aby sa zabránilo tvorbe močových kameňov. močovej (inhibujú v proximálnom tubule transport iných organických látok. diklofenak -blokujú syntézui prostaglandínov. má antiagregačný účinok (blokáda tvorby tromboxánov) 297 . ibuprofen. sulfinpyrazon -salicyláty znižujú jeho účinky Sulfinpyrazon -zvyšuje vylučovanie kys. bránia resorpcii kys. močovej . inhibujú fagocytózu urátových kryštálov leukocytmi. treba zaistiť diurézu.predchádzať záchvatu a dlhodobo znížiť hladinu kys.fenylbutazon. močovej. čím zvyšuje jej vylučovanie močom Met: eliminuje sa ako glukuronid a oxidatívna desalkylácia -použitie pri chronickej dnavej artritíde Benzbromaron O CH2CH3 CO Br Br OH -blokuje tubulárnu resorpciu kys. indometacin. majú aj urikosurický účinok -podávame ich maximálne 3-5 dní glukokortikoidy • 2.

NÚ: degenerácia retiny D-penicilamin.účinok aj NÚ porovnateľné s derivátmi zlata 298 . keď sa v kĺbe nahromadia v dostatočnej koncentrácii -po prerušení ich podávania dochádza opätovne k zhoršeniu stavu -aplikujú sa hlavne parenterálne. ktoré možno znížiť kombináciou menších dávok dvoch liečiv • Der. močovú met: oxidativna hydroxylácia na účinný 6-hydroxyallopurinol (oxipurinol) -urikosuriká znižujú jeho účinok -nevedie k tvorbe močových kameňov TERAPIA REUMATICKÝCH OCHORENÍ: 1. stomatitída. používané u miernejších foriem.nesteroidné antiflogistiká 3.antireumatiká II. auranorfin aj perorálne -majú veľa nežiadúcich účinkov. GIT problémy(po perorálnych) Aurothiojablčnan sodný A uS CHCOO CH2COO Auranorfin OC OCH3 CH2OCOCH3 O SA u 2 Na CH3COO OCOCH3 -použitie v počiatočnom štádiu aktívnej progresívnej polyartritídy Aurathioglukóza Aurathiomalát sodný • • chlorochin. pre ktoré je terapia časovo obmedzená: dermatitída. spomaľujú progresiu zápalu. pigmentácie. kovová chuť. potláčajú imunitnú odpoveď (inhibícia zrenia a funkcie mononukleárnych fagocytov) -terapeutický efekt sa dosiahne až po niekoľkomesačnom podávaní. močovej Allopurinol [prípravok MILURIT] OH N N N NH MÚ: Inhibícia xantin oxidázy→ blokáda premeny hypoxantínu a xantínu na kys. zlepšuje sa stav v mimokĺbnej oblasti. trombocytopénia.blokujú tvorbu kys. tlmia bolesť. proteinúria. rádu = chorobu modifikujúce antireumatické liečivá ( používané keď NSA nezaberajú) -ich účinok nastupuje po dlhšej dobe (niekoľko mesiacov podávania) a po ich vysadení sa príznaky vrátia -najčastejšie používané antireumatiká -symptomatické liečivá často s toxickými účinkami.-jeho účinky sú aditívne s probenecidom • Urikostatiká. rádu.antireumatiká I.antimalarikum.nenarkotické analgetiká 2. zlata -po ich podaní miznú zápalové uzlíky.

hlavne siličných drog éterické oleje. thymol.cyklofosfamid.myorelaxanciá. etofenamát Hyperemiká sa často kombinujú s týmito antiflogistikami. neuritídy. ktoré dobre prenikajú kožou: kebuzon.tkanivové extrakty(Reumolon. -Perorálne antiflogistiká.. terpin. 2-hydroxyetylsalicylát estery kys.. jodid draselný. skupín. heparín rastlinné látky: extrakty rastlín. Hyperemizujúcím efektom v mieste aplikácie zmierňujú zápalové procesy.salicylátový derivát sulfapyridinu. levamizol imunosupresíva.analgeticky účinné látky iných terapeut.antireumatiká III: rádu – kortiksteroidy 5. kapsaicin metylsalicylát.hyperemiká -lokálnym podráždením v mieste aplikácie vyvolávajú zvýšené prekrvenie. včelí heparinoidy. TRAUMON) 6. anxyolytiká 7. eucalypti. v hrubom čreve sa štiepi a uvoľňuje anti flogistoický aminosalicylát 4.• • • imunomodulátory –cyklosporín A.látky na lokálne použitie -derivanciá (etofenamát. diklofenak. nikotínovej.hadí.ETOGEL. tribuzon. thymi gáfor.až hexylnikotinát.antiartrotiká. ibuprofen.lipofilnejšie kožou lahšie penetrujúce: metyl. opodelok a v kozmetike PRÍRODNÉ ANTIFLOGISTIKÁ: 299 . benzylnikotinát CO OCH3 OH Metylsalicylát -vonkajší derivans u kĺbového a svalového reumatizmu CH 3 O CH 3 C CH 3 Gáfor Met: oxidácia na hydroxy. azatioprin [IMURAN] sulfasalzin. metotrexát (najčastejšie používaný). hirudín. Indikácie: reumatické kĺbne problémy. levandulae.. 1) anorganické zlúčeniny: jód.Ol. myalgie.a oxy-deriváty vylučované ako glukuronidy -používa sa ako liehový roztok. alfa-terpinol borneol. cineol (eukalyptol). RHEUMON. kde pôsobí hyperemikum ako adjuvans. neuroleptiká. Arteparon) FARMAKOGNÓZIA Vonkajšie antiflogistiká. ktorý urýchli nástup účinku a vstrebanie antiflogistika. neuralgie. pini. ktoré urýchľuje vyplavenie škodlivých splodín a patologických produktov látkovej výmeny z postihnutého miesta. hydroxid amónny 2)látky rastlinného a živočíšneho pôvodu: živočíšne jedy. menthae piperitae. mentol.

Asteraceae (ČSL 4... aromatické amarum -zvonka na obklady. kumarínové deriváty (herniarín). na výplachy. proteíny. bisabololoxidy A. karyofylén. Oleum et flos chamomillae. lu teolín. kvercitrín). CYNAROSAN gtt. karminatívny.a triozidy kvercetínu a kempferolu. kumaríny a minerálne soli Použitie: antiflogistikum. Aesculus hippocastanum. ANAVENOL.účinky bakteriostatické a antivirózne zabezpečené kyselinou glycyrizínovou -diuretické. steroly.... karminatívum. stomachický účinok -vo forme záparu.j. flos aj v SL 1) Silica obsahuje 15% chamazulénu (monocyklický seskviterpén). stomachikum. bisabolol. extraktu. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne -ďalšie saponíny.CYCLOVEN drg. kúpele • Glycyrizín. SL 1) Obsahuje: 2-15% triterpénových saponínov. dusíkaté látky. na normalizáciu patologicky zvýšeného tonusu vén.Radix liqiuiritiae. likviricigenín a izolikviricigenín (zodpovedné za žlté zafarbenie) -flavónové deriváty (likviricín).. cholagogum. spazmolytikum. Asteracea (ČSL 4. látky typu estrogénových steroid. antiflogistický (prejav chamazulénu). Fabaceae (ČSL 4. pinény (25%). -triesloviny tanínového typu. spazmolytické. tráviacich ťažkostiach. tvorby edémov.kyselina glabrínová.Salix sp. výplachy.venofarmakum. ulcus cruris. farnezén. kŕčoch a zápaloch -externe do kúpeľov. fenolové kyseliny. flavonoidy (apigenín.. polyíny.escín. Pri varixoch. antiflogistické vlastnosti -pri vredovej chorobe žalúdka. slizy Použitie: spazmolytický(účinok bisabololu a bisabololoxidu). tinktúry pri črevných a žalúdočných ťažkostiach. hemoroidoch. herba aj v SL 1) Silica obsahuje: proazulény. VENITAN crm • Chamazulén. B.vzniká z bisabololu 10-25% α-bisabolol 10-25% α-bisabololoxid A. inj. ako karminatíva • Millefolii herba (flos). proazulénové guajanolidy. ktorý je zmesou nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho β-escínu -flavonové glykozidy. olej. BABYNOS gtt.hormónov. -spomínané v otázke analgetiká-antipyretiká • Aescín: Hippocastani semen. C.• Deriváty kyseliny salicylovej. Hippocastanaceae Obsahuje: triterpénové saponíny. -antiflogistický a antiexsudatívny účinok -prípravky: YELLON gel.bi. B polyíny. Achillea millefolium. REPARIL gel. triterpény. Matricaria recutita. kumarín eskulín Použitie: normalizácia patologicky zvýšenej permeability krvných ciev a tkanív. omývanie -prípravky CONTRASPAN gtt. profylaktikum vredovej choroby -korigens chuti 300 . Glycyrrhiza glabra. cps. horčina glycyramín Použitie:-expektorans so sekretolytickými a sekretomotorickými účinkami . t. katechín -škrob..hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín. gastritíde. čo je veľmi sladko chutiaca amóniová alebo vápenná soľ kyseliny glycyrizíno vej. drg.

katechínové triesloviny (10%). . škoricovej a perurezitanolovej. olej tvoria glyceroly kys.-deoxykortikósterónu podobné pôsobenie sa využíva pri liečbe reumatických ochorení. stomatitíde -pri nadúvaní.zubné pasty. olejovej. dekubity. a malé množstva seskviterpénov -triesloviny. Hypericum perforatum. SL 1) Obsahuje: diantróny. kyselina chlorogénová Použitie: antidiaroikum.. horčiny diterpénového charakteru (pikrosalvín).. vysokom krvnom tlaku a nedostatku draslíka v tele (vyplavuje ho) -prípravky IPECARIN gtt. Addisonovej chorobe. pri gingivitídach. laxatívum (antidepresívne účinky vďaka hyperforínu. zápaloch sliznice tráviaceho traktu. kyselina nikotínová Použitie: antiflogistikum pri zápaloch v ústnej dutine. Fabaceae (SL 1) Obsahuje: cinameín. kvercetín). tiamín. proti svrabu • Principia e Oleo maydis. škoricovej a benzoovej s benzylalkoholom. Hypericaceae (ČSL 4. adstringens (pre obsah trielsovín) Sedatívum. -živicové látky. zápalových ochoreniach -nie je vhodná pri ochoreniach pečene. Lamiaceae (folium a tinktúra v SL 1) Obsahuje: silica obsahujúca tujón a ďalšie monoterpény..artritídach.Zea mays. linolénovej • Hyperici herba. mierne derivans. hyperozid. ktorý inhibuje spätné vychytávanie serotonínu. dopamínu. mydlá. flavonoidy. Asteraceae Obsahuje: saponíny arnidiol a faradiol Použitie: antiflogistikum. podporuje granuláciu Na hojenie omrzlín. antireumatikum • Salviae foilum (herba). -Oleum salviae v prípravku FLORSALMIN • Balsamum peruvianum. triterpény (kyselina oleanolová a jej deriváty). linolovej. hltana.ester kys. škoricovú -pre pach charakteristický β-nerolidol Použitie: externe ako dezinficiens. poruchách trávenia. Poaceae (Mayidis oleum rafinatum v SL 1) -kukuričný olej obsahuje vitamín F. BETULAN • Arnicae flos. hemostatikum. noradrenalínu. GABA v synapsiách) Hypericín spôsobuje slabo euforizujúci účinok Diantróny spôsobujú fototodynamické pôsobenie 301 . voľnú kys.zmes esterov kys.hypericín (1%) a jeho deriváty -silica. Arnica montana. stomachikum. Myroxylon balsamum. flavónové glykozidy (rutín. Salvia officinalis. pri hnačkách -antihidrotikum pri nežiadúcom potení -v kozmetike. šampóny.

emočná oploštenosť. bludy. nedostatok vôle 302 .NEUROLEPTIKÁ ( N05A) Neuroleptiká = antipsychotiká = veľké trankvilizéry -látky.pozitívne: halucinácie. najmä bludy halucinácie u schizofrénie. schizoafektívnych psychóz a maniodepresívnych psychóz. agitovanosť . interpretáciou reality. uzavretosť) -okrem toho majú aj ďalšie použitie ako antiemetiká. strata záujmov. pamäti a konania (psychomotorický nekľud až agresivita / apatia.negatívne: autizmus. prežívaním. -psychózy – ťažké psychické poruchy charakterizované chorobne zmeneným vnímaním . agresivita. poruchami orientácie. antihistaminiká a využívajú sa aj v neuroleptanalgézii Psychotické príznaky: . ktoré sú schopné pri dlhodobom podávaní potláčať psychotické symptómy.

- afektívne: depresia, úzkosť, mánia a ich zmiešané formy - kognitívne: narušenie spracovania informácií, koncentrácie, rečových schopností Rozdelenie psychóz: - organické (somatogénne) – poruchy vznikajú v dôsledku poškodenia mozgu (1° telesná choroba, toxické vplyvy, chirurgický zákrok) - funkčné (endogénne) – nemajú známu príčinu, v dôsl.určitých predispozícií napr. genetických faktorov Príčina vzniku psychóz: - nadmerná aktivita dopaminergného systému =>zvýšená hladina dopamínu - u psychotických pacientov bývajú zmnožené D2 receptory Rozdelenie antipsychotík: 1.generácia – neuroleptiká – ovplyvňujú iba pozitívne príznaky psychóz, po užití vzniká tzv. neuroleptický syndróm,veľa NÚ a) sedatívne – blokáda D,α,M,H,5-HT receptorov, pôsobia proti psychomotorickému nekľudu -fenotiazíny – chlórpromazín, levomepromazín, tioridazín, periciazín -tioxantény – chlórprotixén, klopentixol b) incizívne – blokáda D2 receptorov, pôsobia proti halucináciám a bludom -fenotiazíny – perfenazín, flufenazín, prochlórperazín, trifluórperazín -tioxantény – flupentixol -butyrfenóny a difenylbutylamíny – haloperidol, droperidol, penfluridol, pimozid 2.generácia – atypické antipsychotiká – potláčajú aj ďalšie príznaky psychóz,bez NÚ typických pre 1.gen. (neurolept.syndróm) a) selektívni antagonisti D2/D3 receptorov –benzamidy: sulpirid, amisulpirid, tiaprid b) SDA – serotoninergní a dopaminergní antagonisti – blokáda 5-HT2, D2/D3 receptorov -benzizoxazoly – risperidon -benzizotiazoly – ziprasidon -imidazolidinóny – sertindol c) MARTA – multireceptoroví antagonisti – blokáda M,D2,H1,5-HT2 receptorov -dibenzodiazepíny – klozapín -fenobenzodiazepíny - olanzapín Mechanizmus účinku antipsychotík: -pôsobenie sa vysvetľuje blokádou dopamínových receptorov (najmä D2) v rôznych oblastiach CNS -žiadúca je blokáda: - v mezolimbickej oblasti = tlmenie pozitívnych psychotických príznakov - v chemorecepčnej zóne pre zvracanie = antiemetický účinok -nežiaduca je blokáda: - v bazálnych gangliách, corpus striatum = vznik extrapyramídových príznakov - v hypotalamus a hypofýza = zvýšená sekrécia prolaktínu - v prefrontálnom kortexe = hypoaktivita D-rec.vedie k negatívnym psychotickým

303

príznakom (na tlmenie negatívnych príznakov majú priaznivý vplyv tzv. atypické neuroleptiká blokujúce 5-HT2 receptory) - blokáda ďalších receptorov: -α – útlm vigility,sedácia, pokles TK, útlm termoregulácie (NÚ) -M – útlm vigility,sedácia, sucho v ústach -H1 – útlm vigility,sedácia, zvýšený apetít -5-HT – odstránenie negatívnych príznakov, zníženie strachu, anxiolýza Neuroleptiká – 1.gen. Účinok: na pozitívne psychotické príznaky , ďalej: antiemetický účinok a antihistamínový účinok NÚ: - neuroleptický syndróm – dochádza k obmedzeniu aktivity, ale spinálne reflexy sú zachované; zvláštny stav ukľudnenia, znížená pohyblivosť so zachovaním reflexov, ospalosť, znížená vigilita, zníženie iniciatívy a záujmu o okolie, útlm emócií, postupný ústup agitovanosti a agresivity, zníženie naliehavosti bludov a halucinácií, parkinsonov syndróm, myšlienkové pochody (schopnosť riešiť matematické úlohy) sú zachované -ortostatická hypotenzia, tachykardia, hyperprolaktinémia –gynekomastia a galaktorhea (=>pseudogravidita), malígny hypertermický syndróm (podáva sa dantrolen), ikterus (cholestáza, hyperbilirubinémia, pečeňové lézie), dermatitídy, fotosenzitivita, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom následkom zníženia prahu pre kŕče, sucho v ústach, prírastok hmotnosti Atypické antipsychotiká – 2.gen: - najpriaznivejší klinický profil Účinok: na pozitívne, negatívne, afektívne, príp.aj kognitívne príznaky,často sú účinné aj u rezistentných foriem schizofrénie - selektívne blokujú D receptory v mezolimbickej oblasti =>málo NÚ Sel.antag D rec. – bez katalepsie a extrapyramidálnych príznakov, NÚ: hyperprolaktinémia SDA – bez anticholinergných a antihistamínových účinkov, NÚ: hyperprolaktinémia MARTA – spoľahlivé pôsobenie, nevyvolávajú hyperprolaktinémiu!, NÚ: anticholinergné,adrenolytické, antihistamínové účinky (zvýšenie telesnej hmotnosti), myelotoxicita (klozapín) Rozdelenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Tricyklické neuroleptiká: a) deriváty fenotiazínu – promazín, chlórpromazín, levomepromazín, prochlórperazín, trifluórperazín, perfenazín,flufenazín, flufenazíndekanoát, tioridazín, periciazín b) deriváty 6,6,6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény – chlórprotixén, klopentixol, zuklopentixol, flupentixol/dekanoát/ c) deriváty 6,7,6-tricyklov – dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny – klorotepin, oxyprotepin, loxapin, klozapin, klotiapin

304

2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny a) butyrfenóny – haloperidol, trifluórperidol, droperidol, melperon b difenylbutylamíny – penfluridol, fluspirilén, pimozid 3. Ortopramidy – sulpirid, amisulpirid, tiaprid 4. Iné štruktúry – risperidon, molindon, sertindol 1. Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu
R3
CH2-CH-CH2-N N S
<1> <2> <3> <4>

R
R2

R

Vzťah štruktúry a účinku: - podmienkou pre zachovanie A je trojuhlíkatý reťazec medzi dusíkom fenotiazínu a postrannou bázickou aminoskupinou, ktorý môže tvoriť časť heterocyklu, alebo môže byť substituovaný na prostrednom uhlíku metylom (L-izomér) - A zvyšuje bázický dusík viazaný do heterocyklu, súčasne sa znižuje sedatívne pôsobenie - účinok zvyšuje substitúcia v polohe 2 (R2) fenotiazínu elektroneg. skupinou a to v poradí H< Cl < CH3O < CH3CO < CF3, príp. CN, CH3S, CH3SO2, substitúcia týmito substituentami v iných polohách znižuje až ruší aktivitu -substiúcia v polohe 1 aktivitu výrazne znižuje v dôsledku bránenia interakcii medzi polárnym substituentom v polohe 2 a protónom kvarterizovanej bázickej aminoskupiny -esterifikáciou OH skupiny fenazínov vznikajú deriváty s protrahovaným účinkom (depotné injekčné podávanie vo forme lipofilných esterov kyseliny dekánovej) Metabolizmus promazínov:

-

oxidácia na postrannom bázickom dusíku, N a S fenotiazínového skeletu a benzénových kruhoch: 1. S – oxidácia – vzniká sulfoxid až sulfón 2. N – demetylácia – vzniká mono až di demetylovaný derivát 3. N – desalkylácia – vzniká N-oxid 4. – hydroxylácia– vznikajú hydroxymetabolity vylučované ako O-glukuronidy

Metabolizmus perazínov a fenazínov:

305

- podobný biotransformačným cestám promazínovej rady : N-desalkylácia, S-oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov, avšak N-oxidácia prebieha na oboch dusíkoch piperazínu. Hydroxymetabolity sú vylučované ako glukuronidy. - u fenazínov prednostne vznikajú vedľa S-oxidu N-dealkyl- a hydroxymetabolity - tioridazín – oxidácia na oboch sírach na mono- a di- sulfoxidy až mono- a di- sulfóny b) Deriváty 6,6,6, - tricyklov: Azafenotiazíny a tioxantény Azafenotiazíny Tioxantény

Vzťah štruktúry a účinku: - azafenotiazíny – substitúcia elektronegatívnym substituentom aktivitu azafenotiazínov znižuje - tioxantény – trojuhlíkatý bázický reťazec viazaný v polohe 9 umožňuje vznik cis-trans izomérov, aktívne sú iba cis izoméry z dôvodu zachovania interakcie medzi protónom kvartérnejaminoskupiny a substituentom s voľným elektrónovým párom v polohe 2. Zrušenie izomérie hydrogenáciou = zníženie až zrušenie neuroleptickej aktivity - elektronegatívny substituent v polohe 2 zvyšuje aktivitu - podmienkou účinku je zachovanie trojuhlíkatého spojovacieho reťazca - možnosti obmeny postrannej bázickej aminoskupiny Metabolizmus: - 4 hlavné biotransformačné procesy: - S-oxidácia na sulfoxidy, N-demetylácia, N-oxidácia a oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov. Vylučovanie vo forme O a N glukuronidov. c) Deriváty 6,7,6 – tricyklov: Dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny

306

Vzťah štruktúry a účinku: - výhodná je substitúcia polárnym substituentom napr. Cl v polohe 8 - bázická zložka: N-metylpiperazínová resp. hydroxyalkylpiperazínová skupina musí byť priamo viazaná na uhlík 7- článkového kruhu - aktivita sa nemení ak u dibenzodiazepínov nahradíme NH v polohe 5, sírou, kyslíkom, CH2 skupinou, ale poklesne účinok O < CH2 < S < NH - klozapin – vzhľadom na opačnú orientáciu Cl má nižšiu účinnosť vzhľadom na dávku, ide o tzv. atypické neuroleptikum selektívne blokujúce D2 receptory => slabšie parkinsonické príznaky, ale riziko agranulocytózy Metabolizmus: -obdobný ako u fenotiazínov a tioxanténov, t.j. najmä N-demetylácia, S a N- oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromat.kruhov a konjugácia za vzniku glukuronidov. 2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny Butyrfenóny:

Difenylbutylamíny:

Vzťah štruktúry a účinku:

307

- podmienkou zachovania vysokej aktivity je prítomnosť flóru v p-polohe butyrfenónov aj difenylbutylamínov - optimálna aktivita je viazaná na nerozvetvený trojuhlíkatý reťazec - náhrada ketonickej skupiny butyrfenónov inou skupinou napr. éterovou či tioketonickou pôsobí dysterapeuticky. Možná je iba náhrada 4-fluórmetínovým zoskupením za vzniku difenylbutylamínov, s nižšou účinnosťou, ale s dlhším účinkom. - výhodná je substitúcia Cl, Br v p-polohe a súčasná substitúcia CF3 v m-polohe fenylpiperidínového fragmentu - možná je rozličná substitúcia v polohe 4 piperidínu (OH, estery s lipofil.kyselinami = protrahovaný účinok) Metabolizmus:

-haloperidol: 1. oxidatívna N-desalkylácia vedľa sekundárneho amínu – vzniká kys. p-Fbenzoylpropiónová a tá je odbúravaná β-oxidáciou na kys. p-F-fenyloctovú a tá je vylučovaná ako konjugát s glycínom. 2. v malej miere dochádza k redukcii karbonylovej skupiny na sekundárny alkohol 3. Ortopramidy (Benzamidy) Vzťah štruktúry a účinku: - určujúcim faktorom pôsobenia ortopramidov je charakter substitúcie najmä v aromatickej časti - základom štruktúry je aromatické jadro substituované cez charakteristickú –CO-NH- väzbu aminoacetálovým reťazcom a s metoxy- skupinou v o-polohe, ktorá je schopná tvoriť vodíkovú väzbu s vodíkom aminoskupiny -substitúcia rozhoduje či liečivo bude neuroleptikom alebo antiemetikom Metabolizmus: - nepatrne metabolizované, z väčšej časti vylučované nezmenené Farmakognózia: RESERPIN inj., tbl. (ČSL 4 - Reserpinum) – antipsychotikum, ktoré bolo do terapie psychóz zavedené približne v tej istej dobe ako chlorpromazin, dnes sa ako antipsychotikum využíva iba málo, vzhľadom na existenciu účinnejších látok s menšími nežiadúcimi účinkami (predovšetkým depresie). Dávkovanie v psychiatrii: 5-15 mg/deň. Nepriamym sympatolytickým účinkom účinkom pôsobí hypotenzívne, preto je tiež používaný v kombinácii s inými látkami

308

ako antihypertenzívum (CRYSTEPIN drg.), dnes je menej používaný z dôvodu indukcie depresií so samovražednými sklonmi. Mechanizmus účinku: - rezerpín –patrí medzi nepriame sympatolytiká, veľmi ľahko preniká do CNS a nervových zakončení, viaže sa na membrány vezikúl a bráni vstupu katecholamínov a serotonínu do vezikúl. Výsledkom je postupný pokles až vyčerpanie (deplécia) neurotransmiterov v granulách, čo má za následok malé alebo žiadne uvoľňovanie neurotransmiterov z granúl pri vzniku akčného potenciálu. Efekt rezerpínu je daný ireverzibilným poškodením membrán granúl a účinok prestane až po výmene granúl za nové. Katecholamíny v cytoplazme sú rozkladané MAO. Nedostatok neurotransmiterov v synaptickej štrbine vedie k senzibilizácii postsynaptických receptorov. Rezerpín získava sa z koreňa rastliny Rauwolfia serpentina (Rauwolfiae radix) z čeľade Apocynaceae. Táto rastlina obsahuje až 50 indolových alkaloidov (2-3%), ktoré možno rozdeliť na : - slabo bázické terciárne indolové bázy (rezerpín, pseudorezerpín, johimbín) - terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín, izoajmalín) - silné kvartérne bázy (serpentín, serpentinín) Obsah alkaloidov kolíše podľa proveniencie, ročného obdobia a je ovplyvnený geneticky. Rozdelenie indolových alkaloidov: 1.jednoduché indol. alkaloidy - psilocybín – r. Psilocybe (Agaricaceae) - fyzostigmín – Semen calaber – Physostigma venenosum (Fabaceae) - harmán, harmín, harmalol – Passiflorae herba – Passiflora incarnata (Passifloraceae) 2. zložené indolové alkaloidy a) zložené momoterpénové indol. alkaloidy – na ich tvorbe sa okrem tryptofánu zúčastňuje aj monoterpénový prekurzor odvodený od sekaloganínu. Podľa monoterpénovej zložky sa delia na : - aspidospermínový typ (vindolín, aspidospermín, quebrachamín) Vincae herba – Vinca minor (Apocynaceae) Cortex quebracho – Aspidosperma quebracho – blanco (Apocynaceae) - yohimbínový (loganínový, genciopikrínový) typ – yohimbín, rezerpín; strychmín, brucín Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) Yohimbae cortex - Pausinistalia yohimbae (Rubiaceae) Strychni semen – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) - ibogaínový typ – voakangín, katharantín; chinínové alkaloidy – cinchokamín, chinín Cinchonae cortex – Cinchona succirubra (Rubiaceae) b) hemiterpénové alkaloidy - klavínové alkaloidy – chanoklavín, agroklavín, elymoklavín - deriváty kyseliny lyzergovej – jednoduché amidy (ergometrín), peptidové alkaloidy (ergotamín) Secale cornutum – Claviceps purpurea (Clavicipitaceae)

309

NEUROLEPTIKÁ Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu CH2-CH2-CH chlorpromazin 2 N Cl N N CH3 CH3 CH3 N CH3 CH2-CH-CH2 levomepromazin CH3 N O-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 S N S Cl N S CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH3 prochlorperazin CH2-CH2-CH2 N S Cl N N CH2-CH2-OH trifluorperazin CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH2-CH2-OH -O-CO-C9H19 perfenazin flufenazin flufenazin – dekanoát (depotná forma umožňuje podávať u nespolupracujúcich pacientov 1x mesačne) CH3 N CH2-CH2 N S SCH3 CH2-CH2-CH2 N S N OH C N tioridazin periciazin 310 .

6-tricyklov .6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény CH-CH2-CH2 Cl S N CH3 CH3 CH-CH2-CH2 CF3 S N N CH2-CH2-OH chlorprotixen flupentixol / flupentixol-dekanoát c) Deriváty 6.6. R2=H) droperidol 311 .7.dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny N <1> <2> <3> <4> N CH3 N N CH2-CH2-CH2-OH Cl S S-CH3 S klorotepin dekanoát klozapin N Cl N N CH3 oxyprotepin / oxyprotepin loxapin N N <1> <3> N CH3 Butyrofenóny a difenylbutylamíny N H -O-CO-C9H19 OH F CO-CH2-CH2-CH2 N Cl O <3> O F CO-CH2-CH2-CH2 N N R1 R2 NH haloperidol / haloperidol dekanoát (R1=Cl.b) Deriváty 6.

trifluperidol (R1=H. R2=CF3) F O F CH-CH2-CH2-CH2 N NH N F CO-CH2-CH2-CH2 N CH3 melperon F fluspirilen F O F CH-CH2-CH2-CH2 N N NH OH F CH-CH2-CH2-CH2 N Cl CF3 pimozid penfluridol Benzamidy (ortopramidy) C2H5 OC NH-CH2 OCH3 H2N-O2S H5C2-O2S C2H5 OC NH-CH2 OCH3 N N OC NH-CH2-CH2-N OCH3 C2H5 C2H5 NH2 H3C-O2S NH2 sulpirid tiaprid Iné štruktúry amisulprid 312 .

ANTIASTMATIKÁ (R) Prípravky : Nasivin – oxymetazolín (α1 sympatomimetikum. V súčasnosti už nepoužívaný pre možnosť vzniku ťažkých depresií. antiastmatikum) 1.O N N CH3 N N O O CH3CH2 H3C F H2 C N O N H risperidon molindon Alkaloidy Rauwolfia a ich analógy H3C O rezerpín Odlišný mechanizmus účinku .rezerpín NOSOVÉ PRÍPRAVKY.blokádou spätného príjmu neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny do zásobných vezikúl dochádza k vyčerpaniu ich zásob. mukolytiká a antitusiká R06 antihistaminiká na celkové použitie R07 varia-iné lieky respiračného systému 313 . Farmakológia Do skupiny R – respiračný systém patria : R01 rinologiká R02 laryngologiká R03 antiastmatiká R05 expektoranciá. N H H O H N H O O O O CH3 O O CH3 CH3 H3C O H3C PRÍPRAVKY: HALOPERIDOL – haloperidol RESERPIN . dekongestívum) Berotec – fenoterol (bronchodilatans.

priedušky.V počiatočnom štádiu je charakteristická prekrvením sliznice nosa.obštrukcia nosa (upchatý nos) . je pri nej zvýšená obštrukcia nosa na základe pôsobenia alergénov vonkajšieho prostredia. niekedy nemožno určiť príčinu).Non alergic rinitis with eozinofils (nealergická s eozinofilmi).ochorenia hltana a dutiny ústnej . plesní. .prekrvenie a zdurenie sliznice nosa .sekrécia z nosa (rhinorea) . parazitárneho ) pôvodu. Príčiny dýchacích ťažkostí možno rozdeliť na : ochorenia nosovej sliznice (rinitídy) a vedľajších nosových dutín (sínusitídy) .Má chronický priebeh. . peria. ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov : .celoročná . parazity. perorálna antikoncepcia .sezónna .lieková . toxíny. Charakterizuje ju nosová obštrukcia striedavo periodicky so zvýšenou nosovou sekréciou. peľové alergény.NARES . hltan). 2. . zmeny teploty. 3. pľúca). dub). stafylokoky). môže sa vyskytnúť aj poškodenie sliznice vedľajších nosových dutín. rastlinnými (trávy.chronická . majú charakter zápalu a vyvolávajúcim činidlom môžu byť – vírusy (30).Prejavuje sa zvýšenou sekréciou z nosa.svrbenie a dráždenie v nose (spojené s kýchaním) Popri týchto príznakoch sa tiež objavuje zúženie DC a dychová tieseň. úporným kýchaním a dráždením na kýchanie. ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka (produkty roztočov. polinóze. priedušnica. a dolných dýchacích ciest (hrtan. Podľa International Consenzus Report on Diagnosis and Managment of Rhinitis (Copenhage 1994) sa rinitídy delia na : 1.Je zvyčajne vírusového. kombinácie viacerých faktorov.Niekedy sa hovorí o tzv. mechanické vplyvy.NOSOVÉ PRÍPRAVKY Dýchacia sústava sa skladá z horných dýchacích ciest (nosová dutina. vyskytuje sa v období maximálneho kontaktu s alergénmi.. Nádcha je zápal sliznice nosa. baktérie (streptokoky. acetylsalicylová.napr.. menej často bakteriálneho (výnimočne mykotického al. k. s veľmi vysokou nosovou sekréciou vyvolanou rozličnými látkami (cigaretový dym. hl. srsti zvierat . baktérií. plesne.Niektoré antihypertenzíva (guanetidín). ktorá môže byť vodnatá (vírus). ochorenia dolných DC treba konzultovať s lekárom. alebo hnisavá (baktéria).akútna .ochorenia respiračného systému Ochorenia nosa sa vyskytujú najčastejšie vo všetkých vekových kategóriách. Ochorenia horných DC možno liečiť samoliečbou voľnopredajnými liekmi. Základnou funkciou DC je zabezpečiť výmenu plynov. Alergická . múka 314 .Vazomotorická. breza previsnutá.). alergény. s celým radom charakteristických príznakov.potravinová . Ostatné . pálením až bolestivosťou v nose. O nádche sa hovorí. až neskôr sa objavuje sekrécia. pneumokoky. Infekčná . .idiopatická . vlhkosti.

zužujú cievy. H3 (pôsobia na presynaptické receptory cez inhibíciu N-typu vápnikového kanála. vyvolávajú psychomotorický útlm. oxymetazolín. Ak sa používajú viac ako 7 dní môže nastať upchatie nosa po náhlom prerušení liečby. no ak príznaky pretrvávajú viac ako 7-10 dní u detí dokonca 2-3dni.Ú. 2. glaukóme a pri užívaní inhibítorov momoaminooxidázy. treba to konzultovať s lekárom. H1 antih. používajú sa pri ochoreniach GIT – pozri antiulceróza). ktoré blokujú účinky histamínu na histamínových receptoroch.medzi ich N. tramazolín b. potláčajú sekréciu hlienu a zlepšujú priechodnosť DC.atrofická Hovorí sa. znižujú opuch. faryngitídy. pôsobia sedatívne. Epitelizanciá 1. dávajú sa viackrát denne . patrí – sedácia až hypnotický účinok (neobsluhovať stroje. feochromocytóme (nádor drene nadobličiek – zistíme ho zvýšenou hladinou k. neriadiť auto) . fenylefrín. Perorálne sú KI pri KVS ochoreniach. perorálne – pseudoefedrín. generácia – dobre prechádzajú do CNS. Látky používané na liečbu : 1. klimaktériu . teda možno liečiť toto ochorenie voľnopredajnými liekmi. sínusitídy. Ich účinok sa zvyšuje kombináciou s α1 sympatomimetikami (antazolín+nafazolín – Sanorin-analergin. pri nádche znižujú sekréciu a pri konjunktivitíde (zápale spojiviek) znižujú ich prekrvenie. Sympatomimetiká Sú to α1 sympatomimetiká (majú afinitu aj aktivitu. H2 (zvyšujú aktivitu adenylátcyklázy . že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená 7 dní. Sympatomimetiká (dekongestíva) 2. pôsobia pomocou PLC – fosfolipáza C. možno deliť podľa vlastností na : 1. xylometazolín. tetrazolín. Možno ich rodeliť na : a. tachykardia) 315 . dimetinden+fenylefrín – Vibrocil). vanilmandľovej v moči). laryngitídy a sú tiež využívané pri diagnostických zákrokoch. Antihistaminiká podané lokálne znižujú svrbenie a pálenie. fenylpropanolamín Sú indikované na akútne infekčné rinitídy. Poznáme H1 (zvyšujú aktivitu PLC. i na alergické nádchy a na kinetózy).emocionálna . lokálne – nafazolín. Antihistaminiká Sú to látky. druhým poslom je IP3-inozitoltrifosfát a DAG-diacylglycerol).. dojčení. KI tiež platí pri precitlivelosti na liečivo. Antihistaminiká 3. gravidných ženách. majú anticholinergný účinok. fenylefrín. používajú sa na rôzne alergie.v puberte. Antiseptiká a antibiotiká 4. ďeťoch.hormonálna . alergické. (sucho v ústach. zástupcom je betahistin a používa sa proti Meniérovej chorobe).antimuskarínové úč.

po chirurgických zákrokoch..fexofenadín. pôsobí na G+ mikroorganizmy (dobre na pyogénne streptokoky).môžu interagovať s látkami utlmujúcimi CNS (potencovanie tlmivého úč. s látkami inhibujúcimi CYP3A4(makrolidy. pri podráždenosti. často v kombinácii s neomycínom. sú nesedatívne aj pri vyšších dávkach. azelastin. – arytmogénny potenciál (predĺženie QT-intervalu)-hl. u ekzémoch vchodu nosa. generácie – nemetabolizujú sa v pečeni (nižšie riziko interakcií). vyvolávajú mierne až žiadne sedatívne účinky. desloratadín 3.u detí je možná paradoxná stimulácia CNS . na odstráneneie únavy. ebastín. tvorba chrást). menej ebastin.. pre značnú nefrotoxicitu sa používa iba lokálne. bránia vysušovaní sliznice a zlepšujú jej priechodnosť. ako doplnková liečba pri rinitídach. loratadín 3. sú to metabolity a izoméry 2.Ú. astemizol. polyneuropatiách. generácia – zachovali sa pozitíva a odstránili nedostatky 2.). bacitracín je polypeptidové atb. majú aj protizápalové účinky. – pri inhibícii CYP450 sa zvyšujú hladiny a tým riziko N. neomycíne.antazolín. Antiseptiká a antibiotiká Liečia primárne a sekundárne bakteriálne infekcie. cetirizín. Jediným voľnopredajným antibiotikom je fusafungin (Bioparox) – pôsobí len lokálne a má aj protizápalový účinok. prometiazín. dimetinden. levokabastín.Ú. bizulepín. pantoténová je súčasťou Co-A (zabezpečuje prenos dvojuhlíkatých zvyškov pri metabolizme cukrov. Z antibiotík viazaných na recept sa používa kombinácia neomycín+bacitracín (Pamycon gtt)..tráviace problémy (nechutenstvo. Epitelizanciá Majú epitalizačný a regeneračný účinok. Z antiseptík sa používa kvartérna amóniová soľ – karbetopendecínium (mukoseptonex). levocetirizín. generácia – minimálne prechádzajú do CNS. zvracanie. Dexpanthenol (Bepanthen – po krvácaniach v nose.astemizol. k. moxastin. nauzea. terfenadín. viomycíne 316 . cieľom je uvoľniť nosovú dutinu. obnoviť drenáž vývodov vedľajších nosových dutín.) . podáva sa pri atóniách čriev. nie sú kardiotoxické.Ú. majú zvýšenú selektivitu voči H1 receptorom. spôsobujú dekongesciu slizníc. pôsobia bakteriostaticky. steroidov . klemastín. generácie . azolové antimykotiká – zvýšenie N. embramin 2. bacitracínovej rady. metabolizujú sa v pečeni (často na aktívne metabolity) . má detoxikačné účinky pri streptomycíne. Neomycín patrí medzi aminoglykozidy (pozri otázku s nimi).N. zápcha a hnačka) . 4. tukov a pri biosyntéze MK. ketotifen. Používajú sa pri atrofických a chronických rinitídach.) hypovitaminózy sa nevyskytujú. terfenadín. poruchách spánku ako podporná terapia pri chorobách pečene. pri vyšších dávkach môže hroziť riziko sedácie – cetirizín .

prodromálne príznaky pred záchvatom sú svrbenie pod bradou. oxymetazolín. antibakteriálny úč. pocit strachu a úzkosti 6. Coldastop) Má nejasnú funkciu (zapája sa do prenosu vodíkov pri ox-red dejoch). fenylefrín (v prípravku PRIVIN – N. habituálnych potratoch. predpokladá sa. symptómy u detí – kašeľ.vyvolaná emóciami . Vo veterinárnej farmakológii sa používajú dekongestíva : Fenylpropanolamín. že je bunkové antioxidans. Trpí ňou asi 150 000 000 ľudí na svete (10-15% detí. ryžových a obilných otruboch. srsť. pachy. Prirodzene sa nachádza v rastlinných olejoch. zvieratá (kúsky kože). určité potraviny. šaláte a špenáte. antiseptický. traktu (bronchitídy. Eterolea mixta (Pinosol. porúch trofiky slizníc a kože. krátky dych 5. prach. 1. hvízdanie pri dýchaní. sínusitídy) Jej príznaky sú : 1. kapuste. poznáme ju už viac ako 2000 rokov. pochádza z gréčtiny.nealergická (vône. špenáte.a rontgenkontrastných látkach. aspirín) .Ú. Používa sa pri neplodnosti. dym) . pri výdychu 2. plesne.vyvolaná infekciami respir.vyvolaná námahou . fajčenie. lieky. biely). obezita 2. hyperaktivita DC. imidazolu – nafazolín. ANTIASTMATIKÁ Astma je chronické zápalové ochorenie DC. aj podpora epitelizácie) – skôr dezinficiens. pričom stupeň tejto obštrukcie sa mení buď spontánne. rod. Rizikové faktory pre jej vznik možno rozdeliť . kde znamená ťažko dýchať. prejavujúce sa reverzibilným zúžením priedušiek. piskot. hl. Der. 5-10% dospelých). tromboflebitídach. tzv. antiflogistický. dušnosť 317 .vyvolaná farmakologicky (beta-blokátory. zmeny počasia Delíme ju podľa etiológie na . perie) . zvieravý pocit na hrudníku 4. alebo v priebehu liečby. Alfa-tokoferol acetát (Vitazulen. peľ. rasa (hl. lokálne na podporu epitelizácie. kašeľ (neproduktívny) 3. infekcie DC. xylometazolín. znečistený vzduch. Vyskytuje sa hl. v priemyselných krajinách.alergická (roztoče. pocit tiesne. privinizmus – z dlhej vazokonstrikcie vzniká perforácia nosovej prepážky). atopia (dedične založený sklon na vznik precitlivelosti – sú za ňu zodpovedné IgE protilátky). zo strany pacienta – genetická predispozícia. veľkosť rodiny. z vonkajšieho prostredia – perie. zlý pocit medzi lopatkami. Prirodzene sa nachádza v kvasniciach. s následnou bronchiálnou hyperaktivitou na rôzne imunogénne a neimunogénne podnety.

vznikajú protilátky. eozinofily). poškodenie.inhalačné kortikoidy . zvýšenie adhézie cievneho endotelu. nastáva uvoľňovanie mediátorov zápalu→bronchospazmus. zvýšenie cievnej permeability.záchvaty viac ako 1 kráT za týždeň a nočné príznaky viac ako 2 krát za mesiac .glukokortrikoidy aj systémovo. liečebná rehabilitácia (dychové cvičenia.ak treba tak nejaký bronchodilatans.trvalé príznaky . anamnéza (súčasná. edém. zápalová reakcia. Delenie astmy podľa závažnosti a jej terapia : 1. prispôsobenie profesie a miesta bydliska 6. záťažový test) 5.4. leukotriény. zvyšuje sa priechodnosť sliznice pre alergény a tým zápalová reakcia pokračuje a poškodenie je tým horšie. To všetko vedie k poškodzovaniu bronchiálneho epitelu. kašeľ. vyšetrenie špecifických IgE protilátok 7.Diagnostika astmy : 1. Interminentná astma – príznaky menej ako 1 krát za týždeň. Pri záchvate sa kontrahujú svaly okolo DC tým je zhoršený prechod plynov a zvyšuje sa sekrécia hlienu. rodinná) 2. Mediátory zápalu. dýchavica. kožné testy 6..to isté + teofylín 4. antagonisti leukotriénov 5. beta. Status astmatikus . spôsobujú vazodilatáciu. hl. zníženie výdychovej frekvencie pod 80% . Stredne závažná perzistujúca astma . infúzia teofylínu (celkom 600-800 mg). vzdelávací program – škola astmy) 318 .. Nastáva prísun imunokompetentných buniek z ciev do postihnutého tkaniva (T-lymfocyty. odstrániť spúšťače a alergény z prostredia 2. tie sú zdrojom ďalšieho uvoľňovania mediátorov zápalu (cytokíny – IL 1. inhalácie) 4. predĺžené expírium) 3. makrofágy.5. prostaglandíny aj kyslíkové radikály).v. biopsia Patofyziológia (ako vzniká) astmy : Nastáva reakcia spúšťača – antigénu s imunitným systémom organizmu. fyzikálny nález (auskutácia – vyšetrenie fonendoskopom) 4. β2 sympatomimetiká (parenterálne). zvýšená sekrécia.záchvaty každý deň. imunoprfylaktiká 3. pozitívny prístup pacienta (compliance. niekedy ju netreba liečiť . funkčné vyšetrenie pľúc (meranie vrcholovej výdychovej rýchlosti – PEF – peak expiratory flow. príznaky (sipot. histamín. spirometria. hory) 5. klimatická liečba (more. správna životospráva 3. zápal.). dlhodobo pôs. Ľahká perzistujúca astma . Ťažká perzistujúca astma . beta-sympatomimetiká 2. prívod kyslíka Nefarmakologická terapia astmy : 1. čím je astma menej liečená.vysoké dávky hydrokortizónu (250mg opakovane i. minulá.symp.

sú zničené tráviacimi šťavami. periférna vazodilatácia. ktoré po transporte do jadra menia transkripciu cieľových génov. terapia 1. Euphyllin). práškových inhalátoroch. Krátkodobé (na záchvat) – salbutamol. Inhalačné sa používajú pri všetkých formách. Ich efekt nastupuje až za 3-7 dní. parasympatolytikum B. fenoterol. parasympatlytikum (anticholinergikum) Znžujú hladinu cGMP. Teofylín (Afolium. N. β2 sympatomimetiká Zvyšujú hladinu cAMP. bolesti hlavy. enzým. ak sa aj dostanú do GIT. 24 h) 2. profylaxia záchvatu – látky znižujúce precitlivelosť bronchov – kontrolóry astmy : 1. tromboxán . že sa nedostávajú do systémovej cirkulácie. metylxantíny 3. prostaglandíny. plne sa rozvinie až po mesiaci. Syntophyllin. B. (orofaryngeálne kandidózy. reagujú so špecifickými cytoplazmatickými receptormi. flunizolid. aminofylín (dlhší úč. majú minimálne N. flutikazón. antagonisti leukotriénov A. menej pri inhalačných : tras. deťom dať napiť čaj). – teofylín+etyléndiamín Aminophyllinum.budenozid. dávajú sa vo forme sprayu (sú tu freóny). metylxantíny Inhibujú fosfodiesterázu. Dlhodobé (prevencia až 12-24 h. terbutalín. bambuterol (prekurzor terbutalínu. kašeľ – po vstreknutiu treba ústa vypláchnuť. formeterol. beklometazón. účinkuje min.o. Pharophyllin).v.Ú.Farmakologická terapia : A. nervozita. glukokortikoidy (inh. KI perorálnych : KVS poruchy spojené s arytmiami a hyperetnziou. pozor v gravidite. glukokortikoidy Vyznačujú sa multifaktoriálnym účinkom. dexametazón. Inhibujú fosfolipázu A2 a tak potláčajú vznik mediátorov zápalu (leukotriény.) – salmeterol. Ich výhodou je.Ú. mometazonfuroát (zlepšenie už za 24 h) 319 . triamcinolon. β2 sympatomimetiká 2. . profylaxia 1. nové je tiotropium. ktorý odbúrava cAMP. terapia záchvatu – používajú sa bronchodilatanciá – uvoľňovače : 1. tachykardia. hexoprenalín i. orciprenalín. 3. chrapot..oxyfylín (dlhší úč. kromoglykany 3. hexoprenalín p..). prokaterol. palpitácie. teda ich podanie vedie k zvýšeniu hladiny cAMP.) 2. Používa sa len ipratropium (Atrovent). Stredne dlhodobé – klenbuterol. etofylín+teofylín).

betametazón. blokujú receptory. a izoprenalín oba typy beta receptorov s prevahou beta-2.kromolyn (Intal. docebenon Oba mechanizmy – tenidap Menej často sa používajú antihistaminika. nedokromyl (Tiakade) 3. kromoglykany Sú to imunoprofylaktiká. budivé amíny) Zníženie chuti do jedla spojenaá so zvýšením metabolizmu a motorickou aktivitou (anobeziká) O afinite adrenergik typu epinefrinu rozhoduje substitúcia dusíku epinefrin stimuluje všetky adrenoceptory aj alfa aj beta norepinefrin prevažne alfa oveľa menej beta-1. verlukast Inhibítor tvorby LT – zileuton. metylprenizolón 2. cetirizín. . steroidný diabetes. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú bronchodilatanciá : β2 – sympatomimetiká – krátkodobé (fenoterol. aminofylín. terbutalín). Antagonista leukotriénových receptorov – montelukast. pôsobia periférne aj celkovo. alebo účinky leukotriénov. prednizolón. 2. majú závažné N.Systémovo pôsobiace sa používajú pri ťažkých stavoch. Adrenergiká (dekongestíva) Vyvolávajú účinky adrenalínu a noradrenalínu stimuláciou postganglionárnyh sympatických nervov.Farmaceutická chémia NOSOVÉ PRÍPRAVKY 1. po reakcii s IgE protilátkami (pravdepodobne inhibíciou vstupu vápnikových iónov do bunky). piriprost. oxitropium bromid. procaterol). salmeterol).prednizon. ketotifén). ktoré inhibujú degranuláciu žírnych buniek – pulmonálnych po rôznych podnetoch napr. Cromolyn).Ú. dexametazón. Anticholinergiká – ipratropium bromid. . Metylxantíny – teofylín. antagonisti leukotriénov Blokujú tvorbu. zafirlukast. ktoré blokujú účinky histamínu (loratadín. hypertenzia). 320 . inhibujú 5-lipooxygenázu. dlhodobo inhalačné (formoterol. pranlukast. tiotropium bromid. presorické amíny) Zvýšená srdcová činnosť a frekvencia (pozitívny chronotropný a inotropný účinok) Dilatácia delohy (tokolytiká) Dilatácia bronhov (bronchodilatancia) Centrálne: Stimulácia CNS (psychostimulancia. hydrokortizón. Periférne: Vazokonstrikcia Zvýšenie krvného tlaku (antihypotonika. per os (cienbuterol. (znížená rezistencia voči infekciám. spomalenie hojenia rán. salbutamol.

2 DOPA-dekarboxyláza. Pre zachovanie alfa sympatomimetickej (presorickej) A je nevyhnutné fenyletylamínové zoskupenie (predĺženie alebo skrátenie spojovacieho reťazca A ruší) a prítomnosť aspoň jednej OH skupiny na prvom mieste stojí OH na uhlíku v susedstve aromatického kruhu.beta-adrenergika (antiastmatika) . 3 dopamin-betahydroxyláza 4 fenyletanolamin-N-metyltransferáza OH OH OH OH L -DOPA CH2CHNH2 OH OH OH 1 T yrozin CH2CHNH2 2 DOPAMIN CH2CH2NH2 3 OH 4 OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH COOH COOH Adrenergiká sa delia na : A) ENDOADRENERGIKA OH OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH OH OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH OCOC(CH3)3 OCOC(CH3)3 DIPIVEFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH DOPAMIN CH2CH2NH2 B) EXOADRENERGIKA . 4 (fenylefrin)znižuje afinitu k receptorom. 2. al. 321 . kontraktilita a rýchlosť vedenia Hladké svalstvo a) cievy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia b) maternica Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia c) bronchy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia d) močový Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia mechúr e) hrubé črevo Alfa-2 relaxácia Beta-2>beta-1 relaxácia Oko Alfa-1 kontrakcia (mydriáza) Podľa mechanizmu účinku rozoznávame priame a nepriame 1-L-tyrozín-hydroxyláza.Hlavné aktivity vyvolané stimuláciou jednotlivých receptorov podľa orgánov : Srdce Alfa-1 ↑ kontraktility Beta-1>beta-2 ↑ frekvencia.alfa-adrenergika (vazokonstringencia – antihypotonika) Fenyletylaminy a fenylizopropylaminy Vzťah štruktúry a účinku : 1. Prezorickú aktivitu určuje počet a poloha fenolických OH skupín priamu stimuláciu vykazujú zlúčeniny s dvoma OH skupinami v polohe 3 a 4 (norepinefrin) odstránením jednej OH z polohy 3 (hydroxyefedrin).

jadra je vhodná len 2.Z iných substitúcií arom. Z obmien v spojovacom reťazci vedľa najdôležitejšej sekundárne alkoholickej skupiny na beta-uhlíku výhodné je iba zavedenie metylu na alfa-uhlík. že z neho v organizme odštiepením amino-acetylu vzniká primárna aminická zlúčenina ako účinné agens. alebo je nahradený iným lipofilným arylom (xylometazolín a jeho hydroxyderivát oxymetazolín). u amfetamínu alfa-agonistickú A čiastočne obnovuje hydroxysubstitúcia v polohe 3 al. 2-Imidazoliny Vzťah štruktúry a účinku : 1. CHCHNH2 OH CH3 MET ARAMINOL CH3O OCH3 CHCHNH2 OH CH3 OH MET OXAMIN Indikácie udržanie . 322 . Používa sa hlavne ako prísada k lokálnym anestetikám na predĺženie účinku. CH2CHNH2 CH3 HY DROXY AMFET AMIN Mydriatikum slizničné vazokonstringens periférne antihypotenzívum. Indikácie: vazokonstringens. amfetamín). jej substitúciou alkylmi klesá afinita k alfa-receptorom a zvyšuje sa afinita k beta-receptorom. OH Používa sa pri hypotónii. pričom substitúciou vyvolaný beta-agonistický efekt zostáva zachovaný. Odstránenie oboch OH vznikajú prevažne nepriame adrenergiká (efedrin. pretože priestorovým stienením vznikajú deriváty metabolicky stálejšie voči MAO (korbadrin). Zavedenie objemnejších substituentov typov fenylalkylamínov môže vyvolať zvrat alfa-agonistického účinku na alfa-antagonistický. ORL ako nazálny dekongestans pri nádche. 4. 4 aromatického kruhu (hydroxyamfetamín). Vazokonstrikčná aktivita 2-imidazolínového nafazolínu sa nemení keď je naftalénový bicyklus parciálne hydrogenováný (tetryzolín). Pre zachovanie selektívneho účinku na alfa-receptory je nevyhnutná primárna aminoskupina. OH FENY L EFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH KORBADRIN CHCHNH2 OH CH3 Met: je stály voči COMT a tak je vylučovaný ako sufátový konjugát. 3. Zo substituovaných derivátov na dusíku alfa-agonistickú aktivitu má zachovanú midodrin.5dimetoxysubstitúcia (methoxamin).obnovenie krvnéko tlaku u spinálnej a celkovej anestézie. o ktorom sa predpokladá.látky sú tak priamimi a nepriamimi aderenergikami.

alebo terapeutickou aplikáciou (liečivá). a tie vyvolávajú rozličné alergické reakcie. GIT-om. A nemení jeho odstránenie (tetryzolín) alebo nahrademie inou skupinou napr. ktorý je ďalej oxidovaný na der. Menej prebieha premena na N-acetylhistamín a N-metylhistamín. ebastin). generácie (nesedatívne) neprenikajú natoľko do CNS. hypnotiká.. svrbenie.Ú. loratadin. používa sa pri poruchách perif. pri veľkých N. Niektoré látky (terfenadin. nazálne dekongestans u nádchy. sliznicami. cirkulácie. : metylácia na dusíku v polohe 1 N dekarboxylácia N HIST AMIN imidazolu na 1. Ani spojovací metylénový mostík nie je podmienkou účinku.N metylhistamín. ktorý bráni voľnému otáčaniu a zaujatiu koplanárneho usporiadania molekuly. Antihistaminiká = Antialergiká Ako alergia sa označujú chorobné stavy a procesy ako reakcia imunitného systému. histamín (mediátor nie neuromediátor !). sa však dáva prednosť betazolu (v prednáške – má dualistický účinok – aj dilatuje aj kontrahuje.. 3. Iná cesta je cez deamináciu na imidazol-4-acetaldehyd. zvýšená cievna permeabilita. Účinky : na sliznicu pôsobia vazokonstrikčne. Najčastejšie používané ako antialergiká – odstraňujú príznaky vyvolané uvoľnením histamínu zo žírnych buniek. bazofilov a mastocytov po alergickej reakcii – vazodilatácia. antidopamínový a antiserotonínový účinok. ten COOH CH2CHCH2 N CH2CH2NH2 oxidatívnou deamináciou prechádza na kyselinu (1-metyl-4imidazolyl)octovú. substitúcia jedným chlórom. jadre 2. antiemetiká a antivertiginóza/antikinetika. Antihypertenzívna A je viazaná na substitúciu o-polohy aromatického jadra malým substituentom. na desenzibilizáciu). glaukom. HO CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 N N T ET RY ZOLIN NH NH Cl N NH Cl KL ONIDIN NH NH CH2 N NAFAZOL IN OXY MET AZOL ÍN xylometazolín nemá OH na arom. Antihypertenzný úč. Alergény. tiofénom (tiamenidín). či metylom sa neosvedčila.antihistaminiká Kompetitívne antagonizujú účinky histamínu na H1-receptoroch. prenikajú do CNS a pre svoj centrálny tlmivý účinok sú používané aj ako sedatíva. alebo alergénov stimulujú v organizme tvorbu špecifických obranných faktorov – protilátok. cetirizin. len zriedka vyvolávajú útlm a sú preto vhodné ako denné antihistaminiká (astemizol. sa nemení ak je aromatický kruh nahradený heterocyklom napr. kožou. octovej a vylučuje sa ako konjugát s ribózou. Látky 2. astemizol) však môžu vyvolať ťažké život-ohrozujúce 323 . čiastočne antiadrenergný. terfenadin. pri ktorých cudzie látky povahy antigénov.Látky I. H H1. Najvhodnejšia je substitúcia dvoma chlórmi (klonidín). ktorých úlohou je cudzie látky zneškodniť. Používa sa ako diagnostikum žalúdočnej sekrécie pri podozrení na achlórhydriu. kys. imino (tramazolín). generácie (sedatívne) majú aj výrazný antimuskarínový. pyrimidínom (moxonidín). akrivastatin.2. . Reakciou antigén-protilátka sa v organizme uvoľňujú biologicky aktívne mediátory hl. ktoré majú povahu nielen bielkovín sa do organizmu dostávajú dýchacími cestami. bronchokonstrikcia. H HIST IDIN Met. lokálne pri reume a neuralgických bolestiach.

antiemetický (meklozin. alebo môžu byť uzavreté do tricyklov (fenotiazíny). Spojovací reťazec môže byť modifikovaný – uhlík spolu so susedným dusíkom je uzavretý do dusíkatého heterocyklu – imidazol (antazolín). či kvarternizáciou sa úč. 5. Pre zachovanie A analógov fenbenzamínu je najvhodnejší dvojuhlíkatý spojovací reťazec. Subst. A sa nemení zámenou fenylu za benzyl alebo oboch fenylov za heterocykly (methafenilen.arytmie. 3. Subst. event. Subst. Zvláštne postavenie medzi cyklickými analógmi majú deriváty piperazínu. ktorý umožňuje prípravu disubstituovaných zlúčenín. dusíkaté heterocykly (pyrolidín) R1 a R2 môžu byť na X viazané priamo. Všeobecná štruktúra: R1 R4 X R2 R N R5 X – O (aminoalkylétery). generácia H2 C N C H2 H N N S N CH2 N CH3 324 . ruší a spravidla sa zvyšuje anticholinergné pôsobenie.C(propylamíny) R1. ktoré podľa charakteru substitúcie vykazujú rozličné vlastnosti. alebo halogénom (chloropyramin). jeho predĺžením o metylénovú skupinu sa účinok ruší. Ako solitvorná bázická skupina sa osvedčila dimetylamiinoskupina. R2 – aromatický cyklus. A neovplyvňuje zámena dimetylamínu za piperidín ako je to u 4-aminopiperidínových derivátov thenalidínu a bamipínu. pokiaľ sú podávané s látkami inhibujúcimi ich metabolizmus cez p450 (azoly. 2. dvoma uhlíkmi (v prípade cyklu aj troma) Etyléndiamíny VŠÚ: 1. 4. polárnou hydroxyetylovou sk. Dusíka objemnejšími lipofilnými radikálmi môže vystupňovať centrálne účinky – hypnotický (meklozin). R3 (ten v strede) je spojovací reťazec tvorený hl. Výhodná je modifikácia v lipofilnej časti – náhrada fenylu 2-pyridilom (tripelenamín) al. ktorá A potencuje (chloropyrylen). 6.Terciálna aminoskupina je pre A nevyhnutná. primárnu. methapyrilen). makrolidy). periférne vazodilatačný (cinnarizín). heterocyklus R4. vzniká anxiolytický hydroxyzin. N (etyléndiamíny). N-4 metylom vznilo antihistaminikum a natiemetikum (cyklizin) a antihhistaminikum (chlórcyklizin). 2-pyrimidilom (HETRAMIN) za event. 1. uzavretá do pyrrolidínu (histapyrrodin). Antihistaminickú A bamipínu neovplyvňuje ani premena na rigídny tricyklický mebhydrolín. súčasnej p-substitúcie benzylu metoxylom (mepyramin). tiež za halogenácie. buklizin). jej zámenou za sekundárnu. R5 – metyly.

antazolin thenalidin Cl HC N N C H2 CH3 HC N N C C C H2 H2 H2 N O NH meklozin oxatomid Met. menej O-desalkylácia. generácia Cl HC N N C C O H2 H2 C COOH H2 N N H N N C C H2 H2 O CH3 cetirizin astemizol Met. sedatívum. nepríliš vhodné ako denné antihistaminiká. je aj antiemeikum. potom N-4-oxid. periférne vazodilatans. Met. Vysoká antihistaminická A je viazaná na éterické zlúčeniny (tioétery ↓ ) 325 . nepôsobí anticholinergne. metylskupiny vzniká karboxyzlúčenina. ktorá sa vylučuje s taurínom (kys. meklozínu : hl. bez zmeny. 2aminoetánsulfónová).. natiserotonínové. p-chlór-benzhydrylpiperazín. že neprechádza hemoencefalickou bariérou. VŠÚ: 1. preto nemá sedatívne úč. oxidatívna hydroxylácia. ox. ani anticholinergné. ativertiginózum. Oxatomidu : aromatická desalkylácia.Ń-dioxid. Jeho hydrofilný charakter spôsobuje. nezmenený. F 2. Met. Cetirizínu : hl. N. Je aj hypohistaminikom. Astemizolu : príloha Aminoalkylétery (kolamíny) Antihistaminiká z výraznými tlmivými centrálnymi účinkami a výrazným antimuskarínovým účinkom.

ani zámena benzhydrylu za silno lipofilné benzylfenylové zoskupenie (etoxolamín) A nemení. metoxylom (medrylamín). so stimulujúcimi purínmi – teokláty. za event. Lipofilný. výhodná je metylskupina (moxastin). typu terciánych amínov s prevahou dietylaminozlúčenín. 9. antiemeticky. Ak je nahradený 4-piperidolom. 8. Br O CH3 C C N H2 H 2 CH3 CH3 Cl O CH3 C C H2 H 2 CH3 N embramin klemastin Met. vznikajú zlúčeniny štruktúrou podobné etyléndiamínového tenalidínu (klemastín).benzhydrilový fragment nie je nevyhnutný pre zachovanie aktivity.2. Benzhydrylétery sa podobajú lokálnym anestetikám. Najúčinnejšie sú der. Metylácia v o-polohe znižuje antihistaminickú a zvyšuje anticholinergnú a antiparkinsonickú aktivitu (orfenadrín) (metyl v p-polohe v dôsledku hyperkonjugácie preferuje pre antihistaminické pôsobenie vhodnejšie planárne usporiadanie molekuly. hypnotické. pri ktorej sa zvyšuje anticholinergný úč. 5. či kvarternizácia. anestetické. alebo brómom (embramín). Centrálna metínová benzhydrilová skupina umožňuje prípravu alfa-substituovaných analógov. takže dusík a centrálny metínový uhlík sú vo vzájomnej vzdialenosti lepšie vyhovujúcej podmienkam pre anticholinergné pôsobenie. 7. preto majú aj úč. Optimálna A je viazaná na nesubstituovaný dvojuhlíkatý spojovací reťazec. štiepenie éterovej väzby a oxidatívna hydroxylácia. metylom (p-metylfenhydramín). 326 . A zvyšuje substitúcia p-polohy jednoho z fenylov benzhydrylu halogénom (bromazín). antitusicky. 4. 6. Pôsobí aj lokálne anesteticky. Dysterapeuticky pôsobí zmena na sekundárne. súčasnej p-substitúcie jedným chlórom (chlórfenoxamín). anticholinergne. Difenhydramínu : oxidatívne odbúravanie. Klemastínu : odbúravanie pyrrolidínového kruhu. anticholinergné. antiemetické. ten môže byť predĺžený na trojuhlíkatý. fenylové jadrá možno nahradiť 2-pyridylom (doxylamín). jeho prenesením do o-polohy sa znižuje voľná otáčavosť postranného bázického reťazca.generácia Cl CH3 C C N H 2 H2 CH3 O CH3 C C N H 2 H2 CH3 CH3 O CH3 N CH3 C C N H2 H 2 CH3 HC O Difenhydramin Moxastin Karbinoxamin Met. 3. hypnoticky. V snahe o potlačenie sedatívneho pôsobenia sa pripravili der. Absolútna konfigurácia S ?(to v knihe nebolo. klemastín je R) 1.

halogénom zvyšuje (brómfeniramín). A neruší zavedenie dvojitej väzby do spojovacieho reťazca (cykliramín). hydroxyly-terfenadín). generácia O HC O N C C C H2 H 2 H 2 ebastin H3C CH3 CH3 Arylalkylamíny (v prednáške propylamínové deriváty) Jedny z najúčinnejších H1-antihistaminík. so slabšími sedatívnymi účinkami. Substitúcia aromatického jadra hydrofilnými substituentami (kyselina akrylová-akrivastín. alebo s fenylom lipofilného fragmentu indénový bicyklus (dimetinden). 2.2. 1. 3. znižuje lipofilitu a tým nežiaduce centrálne tlmivé účinky. môže byť o uhlík dlhší ak spolu s postranným bázickým dusíkom uzatvára heterocyklus (terfenadín). Obmeny v lipofilnej časti : A zostáva ak jeden z fenylov benzhydrylového fragmentu nahradí 2-pyridil (feniramín). A nemení ani zviazanie dusíka do cyklu s uhlíkom spojovacieho reťazca a fenylom lipofilnej časti za vytvorenia rigidného tricyklického fenindamínu. Obmeny v spojovacom reťazci : optimálny je dvojuhlíkatý (feniramín). VŠÚ: Základná je štruktúra fenpipranu 1.generácia CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH3 C C N H2 H2 CH3 Br CH N H 327 . Rozdelenie halogénovaných derivátov na optické antipódy ukázalo vyššiu A u pravotočivých s absolútnou konfiguráciou S (dexbrómfeniramín). Obmeny v bázickej časti : musí to byť terciálny amín (ak nie je v cykle spolu s postranným reťazcom). substitúcia p-polohy fenylu metylom A nemení (tolpropamín).

Dimetindénu : hl. propiónovú. na 6-hydroxydimetinden. 3. aj nezmenený. následné rozvetvenie opäť potencuje antihistamínovú A (alimemazin). dealkyláciou – piperinkarbinol Tricyklické zlúčeniny 1. 328 . A nemení modifikácia spojovacieho reťazca. Účinné sú aj pyrrolidínové zlúčeniny (paratiazín) a tiež analógy. Feniramín je bez brómu. Optimálna A je u zlúčenín s dimetylamínom ako postrannou bázickou skupinou. u ktorých je dusík spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorený do cyklu (mequitazín). generácia H3C OH C H C N H2 CH3 CH3 CH3 N OH C C C C H2 H2 H2 H N C H C H COOH akrivastin terfenadin oxidáciou metylu tercbutylovej skupiny na karboxyl vzniká fexofenadin (↓ karditoxicita) ? Met. A zostáva zachovaná ak jeden z aromatických kruhov je nahradený pyridínom (izotiopendyl – 4krát účinnejší ako prometazín) a podstatne sa nemení oxidáciou sulfidickej skupiny na solfóny (dioxoprometazín). menej úplné odštiepenie dimetylaminoskupiny na substituovanú kys.dexbromfeniramin dimetinden Met. predĺžením o metylénovú skupnu sa znižuje za zvýšenia psychosedatívneho pôsobenia (promazin). Dexbrómfeniramínu : oxidatívna demetylácia na demetyl a didemetyl-dexbrómfeniramín. 2. Met. rozvetvením sa antihistamínoý efekt zvyšuje (prometazín). 2. Halogénsubstitúcia fenotiazínu pôsobí dysterapeuticky. Terfenadínu : karboxyderivát.

ktorý sa používa tiež ako antialergikum.generácia COO-CH2-CH3 N H N Cl Cl loratadin desloratadin 329 . za event. 5. 1. 2. CH3 N CH3 N S O cyproheptadin ketotifen Cyproheptadin Met.generácia CH3 H2C N C H N CH3 anticholinergný efekt HC CH3 CH3 C C N H2 H2 CH3 CH3 HC CH3 C C N H2 H2 CH3 S S S S prometazin medosulepin bisulepin Met. menej oxidatívna hydroxylácia na aromatickom kruhu. Súčasnej N-demetylácie alebo v polohe 2 piperidínu na príslušný oxometabolit. dioxoprometazín je jeho metabolit vzniknutý oxidáciou. Kvarternizácia antihistamínovú Aznižuje a zvyšuje (thiazinamium). : n-glukuronid. čiastočne oxidatívna hydroxylácia na jednom z aromatických kruhov. ketotifén – antihistaminikum s výrazným inhibičným účinkom na degranuláciu – stabilizuje membrány žírnych buniek je to hypohistaminikum.4. Optické izoméry (prometazín a iné) majú rovnakú aktivitu. Prometazínu : na prometazín-sulfoxid.

germicída zabíjajú všetky mikroorganizmy ale nepôsobia na spóry. jódom. antiseptiká zastavujú rozmnožovanie patogénnych i nepatogénnych zárodkov vo vonkajšom i vnútornom prostredí makroorganizmov. CH3 H OH H3C CH3 mentol e tyléoxid H2C CH2 O V stomatológii. trojsýtny glycerol sa používa obmedzene na konzerváciu). virucída hubia vírusy fungicída látky ničiace huby. tento účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH (napr. 70-80%. Loratadínu : odštiepenie etoxykarbonylu na deetoxykarbonyl-loratadín..Met. Mechanizmus účinku: rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich protoplazmy a tým narušujú bunkové delenie. pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov. ktorý je ešte účinný. je tiež rozpúšťadlo a v injekčnej forme sa používa na prevenciu a liečbu posttraumatických šokov (20%). poruchou permeability a blokádou životne dôležitých enzýmov. Najčastejšie to je koaguláciou bielkovín. používa sa ukladanie nástrojov po steriliazácii. Medzi dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín patria aj 1. 330 . Baktericídne usmrcujú baktérie. Iné štruktúry Ftalazinónové deriváty ? v knihe neboli N N N CH3 Cl azelastin 3. antiseptiká a antibiotiká Dezinficiencia usmrcujú choroboplodné zárodky vo vonkajšom prostredí. Antiseptický účinok rastie so stúpajúcou molekulovou hmotnosťou a maxima dosahuje u n-pentanolu až noktanolu. Etanol CH3-CH2-OH – maximálne účinný je v konc. pôsobia len proti vegetatívnym formám. Alkoholy Baktericídne i fungicídne pôsobenie. Je aj hypohistaminikum a len málo preniká hemoncefalickou bariérou. bektériostatické inhibujú rast. na dezinfekciu kože sa kombinuje s inými napr. ako derivans a zložka PINOSOLU. Etylénoxid – cyklický éter – dehydratačný produkt etylénglykolu.

Štvrtým substituentom je buď benzylová sk. Úč. ktoré môže byť napojené priamo. eterifikáciou al.. hl. je založený na reakcii týchto kyslých skupín s bázickými skupinami bielkovín. 9. metyl (benzododecíniumbromid. Amóniové soli Aktívnou časťou ich molekuly je katión. phydroxybenzoová a jej estery-parabény). fenolov. pričom je dôležitá jej poloha. M. negatívne ovpl..2. Ich dezinfekčný úč. Podmienkou A je kvartérny dusík substituovaný dlhším alkylom.. Tretí hydroxyl A znižuje. Fenoly (tymol – PINOSOL) V. zavedenie ďalšej fenolickej sk. Menej toxické der. boli od difenylmetánu odvodené látky s vystupňovaným úč. sa zvyšuje halogenáciou.Ú. esterifikáciou sa úč. alebo výhodnejšie cez metylénový mostík za vzniku derivátov difenylmetánu. 4. : 1. parachlórtymol na dentálne účely). vysoká A je ak sú zároveň fenolické sk. majú len mierne antiseptické úč. : 1. Náhradou metylénového mostíka sulfidickou sírou al. anhelmintickým (bithinol. stúpa zavedením alkylu a zvyšuje sa s dĺžkou uhlíkatého reťazca (krezoly sú účinnejšie ako fenol. ale menej než tymol). OH OH CONH OH Cl salifungin Br Cl OH HO Cl OH CH3 OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl trikrezol fenol OH rezocinol OH NO2 2- chlor-4- N nitrofenol Cl chlórchinolinol 3. : Fenoly sú silnejšími kyselinami ako alkoholy vplyvom konjugácie voľného elektrónového páru hydroxylu s pí-elektrónmi aromatického jadra. optimum je 10-18 uhlíkov. stúpa s atómovým číslom Cl<Br<I (napr. zvyšuje bez zvýšenia toxicity (guajakol. Úč. preto sa nazývajú katiónaktívne. 3. guajakosulfónová).Ú. aj toxicita sa znižuje substitúciou karboxylovou skupinou (k. V. Dvojsýtne fenoly (resorcinol). k. Účinné deriváty vznikli zavedením benzénového jadra. vyznačujúce sa zvýšenou rozpustnosťou vo vode sa získavajú sulfonáciou (k. 8. Al. Blokádou fenolických sk. metyly. p. 5. benzonaftol). 331 .Š. 6. prípadne enzýmov mikroorganizmov. salicylová. amidovou sk. Dezinfekčný úč. V polohách 2. hl. alebo invertné mydlá.sú účinnejšie ako o-der. cetyltrimetylamóniumbromid). 2. 7. oxyklozamid). Ďalšie 2 substituenty sú malé alkyly.Ú.2´ (hexachlorofén). Nitráciou fenolov sa pri zachovaní dezinfekčnej účinnosti dosiahne selektívneho vystupňovania toxicity voči hubám (2-chlór-4-nitrofenol). Úč.Š. úč.

Pôsobia na G+ mikroorganizmy. epitelizanciá CH3 KY S. 5. 4. sa mení na kys. k. 2. čo vedie k úniku enzýmov potrebných pre normálny rast z bunkovej membrány. dezinfekcia kože a operačného poľa 0. A v plnej miere majú len jej soli (pantoténat vápenatý) a estery.).β-dimetylbutyryl)-ω-aminopropiofenón). 4.γ-dihydroxy-β. pri zachovaní optimálnej dĺžky reťazca môže obsahovať aj aromatické jadro a éterovú väzbu (benzetoniumchlorid).→ s väčším počtom bázických skupín. ich úč. Väčšinou sú bázického charakteru. je silejší v zásaditom prostr. Účinný je aj primárny alkohol pantenol (v org.2.β-diaminopropiónovej alebo alifatické kyseliny ako kys. 3.γ-diaminomaslovej. Povrchová dezinfekcia a antiseptikum na dezinfekciu predmetov. Pri vyššej rezorbcii môže vyvolať blokádu neuromuskulárnej N platničky (AJATIN). aj G+ → s menším počtom bázických skupín → bacitracin). M. Zámenou karboxylu za sulfónovú skupinu nastáva inverzia úč.. nepôsobia na mykobatérie. typický je výskyt D-aminokyselín a inak neobvyklých aminokyselín ako α. pantoténovej.Ú. Vyšší alkyl môže byť substituovaný vhodnou lipofilnou skupinou (etoxykarbonylová – karbetopendecíniumbromid). dezinf.Š. PANT OT ÉNOVÁ CH2CCHCONHCH2CH2COOH OH CH3 OH V. – N(α. Rast všetkých mikroorganizmov bez rozdielu inhibuje fenylpantotenón (N(α.5-1%. nie je viazaný na čisto alifatický reťazec. Funkciu malých alkylov môže zastupovať uhlíkatý skelet heterocyklickej zlúčeniny (cetylpyridiniumchlorid). rezistentné voči hydrolytickému štiepeniu peptidáz a proteáz.γ-dihydroxyβ. Úč. tieto metabolity inhibujú rast všetkých mikroorganizmov závislých na k. sú inkomptabilné s anionaktívnymi tenzidmi. 4. inhibuje inkorporáciou lyzyl-aspartámovej skupiny do BS. Bacitracín – je polypeptidové antibiotikum (sú to cyklické peptidy neobsahujúce sírne mostíky. 332 . Bacitracín zasahuje kompetetívne do syntézy proteínov bunkovej steny.βdimetylbutyryl) taurín (pantoyltaurín. α. ktorý je zdvojenou štruktúrou kvartérnej amóniovej zlúčeniny. Z uvedených štruktúr vybočuje dechalinium chlorid. arsoniových (trifenyldodecylfosfoniumbromid). A je viazaná na pravotočivé deriváty s D konfig. kože R CH3 a rúk.Ú. Výmena β-alanínovej zložky za inú AMK vedie k zmene účinku až na antivitamín. CH2 CH 3 Br R = -(CH2)11-CH3 benzododeciniumbromid Použitie má rovnaké. 3. O CH3(CH2) 13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id Z antibiotík neoycín pozri medzi aminoglykozidmi. sulfopantoténová) . aktívne proti G.antivitamín. : Ovplyvňujú permeabilitu bunkovej membrány.: 1. 5. 6-metyloktánová. vírusy a spóry baktérií. A zostáva zachovaná aj u izostérnych zlúčenín fosfóniových al. predmetov 1-2% (SEPTONEX).

Zámena chrománového zoskupenia za kumaránové znižuje úč. Dlhý postranný reťazec nie je nevyhnutný pre antidystrofický úč.α. skrátenie postranného reťazca v polohe 2 o 1 al. 2 izoprénové jednotky má za následok vymiznutie účinku. pantoovej . Pre antisterilný úč. 9. 8.. Nahradením hydroxylu v polohe 3 za hydroxymetyl (salbutamol). ureid (karbuterol) sa stabilita zvyšuje. 7. Uder. u oxidáciou vzniknutých tokoferylchinónov je antidystrofická A zachovaná ale antisterilná (fertilná)zložka je eliminovaná. čo sa v org. 5. pretože OH možno nahradiť NH2 skupinou. metabolická stálosť a vnútorná aktivita (salbutamol). Antagonisty sa praxi nepresadili. 6-dezoxy-6-aminoder. 1-fenyl-2-aminoetanolu náhradou izopropylu za tercbutyl sa zvyšuje lipofilita. uvoľní (étery sú neúčinné. je dôležitý počet metylových sk. na jadre. Nahradením OH na benzyle za elektronegatívny chlór (klenbuterol). octovou sú účinné o odolnejšie voči oxidácii). Energetický inhibítor vitamínu jej jeho vyšší homológ N(α.6. sú účinné. metansulfonamid (soterenol). 3. 333 . neovplyvňuje. ak je izopropyl substuituovaný arylom (fenoterol). podobne to je. V.Š.γ-dihydroxyβ. K vystupňovaniu afinity k beta receptorom u derivátov fenyletylamínu typu epinefrínu dochádza nahradením metylu izopropylskupinou (izoprenalín).βdimetylvaleryl)-β-alanín (k. vznikol dlhodobý účinok pre dlhú eliminácii obličkami. prírodné pravotočivé tokoferoly sú len o trochu účinnejšie ako syntetické racemáty. tiochrománové der. Predĺženie. ANTIASTMATIKÁ 1. CH3 H3C HO O C16H33 CH3 CH3 ALFA-T OKOFEROL alfa-tokoferol acetát V. ktorá inhibuje rast hemolytického streptokoka . Prítomnosť hydroxylu v polohe 6 je nutná. zámenou za metoxyskupiny má rôzny vplyv (niekde sa A nemení. niekde znižuje).γ-dihydroxy-β.Š. Náhrada fytylového zvyšku za nerozvetvený hexadecyl úč.Ú. : 1. : 1. napr.β-dimetylmaslovej. 2. Dôležitou zložkou je i zložka k..Ú. 4. 2. 3. 4. 7.. β2 sympatomimetiká Stimulácia beta2-receptorov vedie k bronchodilatácii. ω-metylpantoténová). Antagonisty pyridoxínu inhibujú jej zapájanie do enzýmových mechanizmov.sú neúčinné. 6. pretože v potrebných koncentráciách sú toxické aj pre makroorganizmus. 6 dezoxyderiváty sú neúčinné. al. možno ju blokovať len tým. Základný tokol je neúčinný. jej rozvetvenie v polohe β a hydroxyly v α a γ sú nevuhnutné pre úč. estery s nižšími kys.

OH T ERBUT AL ÍN CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO OH FENOT EROL CH3 CHCH2NHCH CH2 OH Met. 3-O- HO OH ORCIPRENAL ÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. malá časť je cyklizovaná s formaldehydom za vzniku teterhydroizochinolívého metabolitu – príloha.o. Možno ich deliť na : 1. : Kontrakciu hladkého svalstva bronchov vyvoláva cGMP (jeho tvorbu vyvoláva acetylcholín. terbutalínu možno predĺžiť sustitúciou postranného bázického dusíka vysoko lipofilnými radikálmi (formoterol. ak je postranná skupina spolu s uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorená do piperidínu (rimiterol). Der izoprenalínu : izoprenalín. al. pirbuterol OH OH IZOPRENALÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. : p. terbutalín. bambuterol 3. Antiastmatiká sú látky. : HO odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Met. 7. kde hydrolýzou dôjde k ich uvoľneniu (bambuterol). : sulfátový konjugát. rimeterol. salmeterol). Heterocyklické zlúčeniny : prokaterol. fenoterol. Der. 6. salmeterol (na receptor sa naviaže nepolárnym postranným reťazcom. reproterol. tolubuterol.Ú. – 12 hodín) 4. Der. formoterol. fenoterolu.5. spolu s fenylom do tetraizochinolínového bicyklu (tretochinol). relaxáciu vyvoláva cAMP (v cieľových bunkách aktiváciou proteínkináz a zvýšenou fosforyláciou enzýmov vyvoláva zvýšený prietok iónov membránami. vzniká metylizolprenalín Je aj kardiastimulans. Krátkodobý účinok salbutamolu. piridín – pirbuterol). karbuterol. ani keď je benzénový kruh základného skeletu nahradený heterocyklom (napr. Halogénzlúčeniny : klenbuterol. bitolterol 2. orciprenalínu : orciprenalín. izoetarín. hexoprenalín. čím sa zvyšuje lipofita. jeho pevné naviazanie má za následok dlhodobý úč.v. bradykinín. Pro-liečivá možno pripraviť blokovaním fenolických hydroxylov esterovými väzbami.3 (quineterol. niektoré PG). A zostáva zachovaná. tým aj rýchlosť vstrebávania a koncentrácia na mieste účinku. : 4-O-sulfát Selektívny antagonista beta 2 a maternice OH receptorov bronchov 334 . izopranalín-4-O-sulfát i. salbutamolu : salbutamol. 8. histamín. mabuterol 5. prokaterol). ktoré aktiváciou adenylátcyklázy stimulujú tvorbu cAMP (beta2-adrenergika). A fenyletylamínov neruší nakondenzovanie heterocyklu do polôh 2. M. tým dôjde k zníženiu vápnikových iónov na kontraktilných proteínoch a tým k relaxácii).

Postupné odstraňovanie fenolických a sekundárne alkoholickej skupiny má za následok prechod od priameho k nepriamemu adrenergnému úč. teofylínu dáva kyslosť iminoskupina v pol. pri aplikácii do nosa vyvoláva znížené prekrvenie. že brzdia jeho spätné ukladanie al. 3. glukuronid. kombináciou s hydroxylmi (xantinol). V..Ú. u psa : nezmenený. tým. teda tvoria soli aj zo zásadami. že ho uvoľňujú zo zásobných vezikúl nervového zakončenia sympatiku. D-(+ )-EFEDRIN H C OH H C NHCH3 CH3 Je čiastočne priame a čiastočne nepriame adrenergikum.Š. a substitúciou v polohe 9 (bamifylin). Kofeín je slabá zásada (poloha 9).. metylsubstitúciou v susedstve aminoskupiny sa zvyšuje metabolická stabilita.o. : hlavným der je tetrahydroizochinolínový der. teofylín a teobromín sú amfotéry. čo umožňuje p. rozpustnosť zvyšujú soli organických kyselín (benzoan. diprofylin . : odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Vyl: nezmenený NH2 Cl Cl KLENBUT EROL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 Prokaterol Met. 2. . : 1. salicylan sodný). CH2OH SAL BUT AMOL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO Met. Centrálny úč. ktorý vzniká prijatím jedného uhlíka a cyklizáciou vo fenyletylamínovom fragmemte na princípe reakcie fenyletylamínov s aldehydmi (Pictetova-Spenglerova syntéza) – príloha. metylxantíny Metylxantíny patria medzi analeptiká. Niekde dochádza k posunu na 335 .. a ko dychové analeptikum pri kardiovaskulárnych hypotenziách. teobromínu ju dáva laktám-laktímová tautoméria. tvorí soli s kyselinami. Adrenergiká nepriame V mieste účinku zvyšujú hladinu neuromediátoru tým. Možno obmieňať polohu 7 teofylínu – etofylin. možno i substitovať solitvornými bázickými skupinami (etamifylin). diuretický efekt klesá teofylín>teobromín>kofeín.. al. metabolické odbúravanie. približne koreluje s rozpustnosťou vo vode a lipofilitou kofeín>teofylín>teobromín. 7. podáva sa pri astme.Reproterol Met. podanie. 2.

R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3= 3 KOFEIN R R CH N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. Stabilizujú membrány žírnych buniek. teobromín a teofylín. pyrán (ambikromil). tieto ďalšou biotransformáciou poskytujú der. Majú len preventívne pôsobenie. zdvojením molekuly (kromoglykát). Tak boli od chromon-2-karboxylovej kyseliny odvodené účinné deriváty substitúciou v polohe 5 (texakromil). Nedokromil potláča i neurogénne dráždenie čo sa využíva pri astmatických stavoch bez alergického podkladu. 4. u akútnych záchvatoch sú neúčinné.kanály a tak bránia ich degranulácii a uvoľneniu histamínu. Aj kruh možno modifikovať na pyridín (nedokromil). k. : pre zachovanie A je nevyhnutný chromónový skelet s karboxylom v polohe 2. Glukokortikoidy (inh. cyklohexán (prokromil). oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. antivomitikum 8-chlorteofylín. Inhibujú vstup Ca2+ do buniek a uzatvárajú Cl. NaOOC O O COONa O O H C C C O H2 H2 OH O kromoglykát disodný Met.dilatačný efekt periférny a centrálny.pozri parasympatotropné látky vzorec ipratrópia je v prílohe 4. čo umocňuje substitúcia lipofilnými vyššími alkylmi a oxoalkylmi (pentoxifylin). 5. : vylučujú sa nezmenené (blokuje his. 3. môžu sa nahradiť napr. Substitúciou polohy 8 u kofeínu vzniká centrálne stimulačný 8-metylkofeín. dlhším alkylom v polohe 3 (enprofylin). Kromoglykany Inhibítory degranulácie (hypohistaminika) V. Parasympatolytikum . zo substituovaného teofylínu (8-chlórteofylín) vzniká vo forme podvojných solí s antihistaminikmi difenhydramínového typu (hydrináty-teokláty) antihistaminikum.7-dimetylxantín).6-DIOXOPURINY ) Teofylin met: príloha Kofein met: podone ako teofylín. O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . leukotriénov a iných zápalových mediátorov.R2 = 3= 3 TEOBROM IN H R CH R 1= 2= 3. 336 . a napojením tretieho kruhu do polôh 6 a 7 benzopyránového bicyklu za súčasnej propylsubstitúcie na C-8. Pre A nie sú nevyhnutné metyly v polohách 1 a 3.Š. močovej. Aj SRS-A) nedokromil disodný Pravdepodobne blokuje proteínkinázu C. bazofilov a eozinofilov.Ú.) – pozri kortikoidy 5.

triesloviny (elagové).. Colpermin cps. folium – Mentha piperita. ústnych vôd. mentofurán – zhoršuje kvalitu silice. cps.mentolum. triterpény (der. ale aj SRS-A a PAF. pôsobí slabo anesteticky. stomachikum. mentofurán. bronchitídach. inh – tymol. ďalej p-cymol. pini etheroleum.. Inhibuje uvoľňovanie histamínu. List sa používa málo. mentol Pinosol ung.. choleretikum. kloktadiel. triesloviny. súčasne blokuje H1 – receptory. gtt. pre arómu dôležitý jasmón.. k. crm.. Myrtaceae V silici je hlavnou zložkou 1. alebo sa na inhaláciu používa samotný eukalyptol. piperitón. Tymol – Serpylli herba – Thymus serpyllum.glukuronidy. na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. odstraňuje pocity svrbenia. Dôležitý je obsah mentolu a jasmónu – zlepšujú kvalitu silice. tabakových prípravkov . ktoré sú uvoľňované ako Na O. Aqua carminativa.Ketotifén sem patrí podľa skripta – met. tzv. thymolum. 6.. limonén. do inhalačných prípravkov pri ochorení horných dýchacích ciest. perkutánne ako zložka mastí pri nachladnutí. Lamiaceae (ČSl 4) Je to monocyklický monoterpén. mentón. kozmetiky. p-cymol. Silica je čuchové a chuťové korigens. . mazadiel pri reumatizme. Vedľajšie zložky silice môžu dráždiť na kašeľ.Thymi herba – Thymus vulgaris.Contraspan gtt. cineol. Mentol špecifickým dráždením nervových zakončení pre chlad vyvoláva na koži pocit chladu. Species carminativea Eucalypti etheroleum – Eucalyptus globulus. droga sa používa ako čajovina. má antiseptické a dezinfekčné účinky. Lamiaceae (dúška materina) .Bronchikum gtt. ďalej sú tu malé množstvá monoterpénov α-pinén. Tussamag ung. eucalypti etheroleum. znižuje sekréciu žliaz. antagonisti leukotriénov 3. nosných olejov alebo mastí. V droge sa nachádza (-)-mentol. preto sa rektifikuje. Farmakognózia Mentoklar (už sa nedováža) gel. ursolovej) a flavonoidy.8-cineol = eukalyptol (monocyklický monoterpén – ketón). herba.. Používa sa ako zložka mazadiel proti reumatizmu pri neuralgiách a migrénach. tvorí zložku zubných pást. Lamiaceae (ČSL 4) (dúška tymiánová) Hlavnými obsahovými látkami sú monoterpény tymol a karvakrol. ktorá sa aplikuje hl. Cynarosan gtt. triterpény. 337 . : vznikajú ketotifén-N-glukuronid. ČSL 4 – Oleum menthae piperitae. Nas. limonén. flavonoidy. pôsobí karminatívne a protidávivo. tocoferoli acetas NOSOVÉ PRÍPRAVKY Mentol – Menthae piperitae etheroleum. dáva sa prednosť silici. eukalyptol. redukciou karbonylu sekundárny alkohol a N-demetyláciou demetylketotifén... má spazmolytické a antiseptické účinky. . . cholagogum.

ich nor-deriváty.Ephedrae herba – Ephedra sp.Theobroma cacao.Thea sinensis.. tussamag ung.. ANTIASTMATIKÁ Efedrín . lobelanín.. tvorí zložku sprejov na osvieženie ovzdušia. Droga sa tiež používa ako sympatomimetikum – sťahuje cievy. ako antimykotikum. anízový aldehyd a felandrén. Ipecarin gtt. ČSL 4 – sp. droga ďalej obsahuje pinény (α-pinén – bicyklický monoterpén). svietiplynom). čiernom kašli. Ephedraceae (chvojník dvojklasý) Patrí medzi alkaloidy odvodené od fenylalanínu – jednoduché amíny. zložku liniment a mastí proti nádche. Thymomel sir. Pinaceae Vôňu dodáva bornylacetát. žltý polofermentovaný.Inhalol pini. dentálnych prípravkoch. lobelín zvyšuje dychovú frekvenciu (dychové analeptikum – napr. . . srdcového svalu. folium – Atropa belladonna. Sapindaceae (najviac kofeínu 6-7%) Zelený čaj je nefermentovaný. Aquifoliaceae . Rubiaceae Theae folium . Solutan gtt. pri otravách alkoholom. konzervačný prostriedok. predovšetkým (-)-lobelín. Antasthman tbl. ako sprejové a inhalačné expektorans. kofeín – Coffea semen .Tymol sa tiež izoluje z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae). .Lobeliae herba – Lobelia inflata. Je to silné antiseptikum. pôsobí ako bronchodilatans.Cola vera.. pri ochorení horných dýchacích ciest. dilatácia koronárnych ciev. Theaceae Cacao semen . Teofylín.Serpylli herba – Beneforin gtt. Pini etheroleum – (Oleum pini pumilionis) – Pinus mughus (mugo). silica je tiež anthelmintikum. 2. karén. Farmakologické účinky purínov sú : stimulácia CNS. antiastmatikum. príp. Tussamag gtt... V čajoch sa droga nepoužíva. dezodorans. Lobeliaceae Droga obsahuje hl. Vňať a silica sa používajú v expektoračných prípravkoch.. v mazadlách.. (sinica). morfínom.. Pleumolysin gtt. čierny fermentovaný. zvyšuje TK.Antasthman tbl. Tussilen gtt. kostrových svalov.Maté folium – Ilex paraguajensis . lobenadinín pôsobí emeticky. bronchitídach. relaxácia bronchiálnych svalov. Lobelín býva tiež zložkou v prípravkoch na odvykanie od fajčenia. – Ephedrin tbl. Sterculiaceae V knihe to nie je ako antiastmatiká. Droga aj tinktúra pôsobí ako expektorans pri bronchiálnej astme. limonén. Atropín – Belladonnae radix. silvestrén. pectorales .Coffeinum natricum benzoicum inj. ale purínové alkaloidy obsahujú aj – . . spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti. (-)-efedrín.Coffea arabica. Sterculiaceae Colae semen . diuretický účinok a stimulácia žalúdočnej sliznice. používa sa v stomatológii. Lobelín . Solanaceae (ČSL 4) 338 . norpseudoefedrín. je stimulans CNS. Xantedryl tbl.Thymi herba – Perospir sp. Používa sa hl. externe pôsobí hyperemizujúco. Silica má sekretolytické. – Fructus ajowani. Medzi obsahové látky tiež patrí (+)-pseudoefedrín. uspávacími prostriedkami..Guarana – Paulinia cupana. kadinén. izolobinín.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. sir.

Bellaspon drg. Papaverín nemá narkotický úč. amiol. v organizme sa nekumuluje. dihydrosamidín. Skopolamín pôsobí podobne len menej na perifériu. sú to nonapeptidy. Cholaspan drg. tento má iba polovičnú účinnosť oproti hyoscyamínu. Apiaceae (parasca špáradlová) Droga obsahuje furanochromóny (γ-pyróny) hl. V tejto droge sú obsiahnuté morfinanové alkaloidy – morfín a benzylizochinolínové alkaloidy (odvodené od tyrozínu). Solanaceae Atropín patrí medzi tropánové alkaloidy odvodené od ornitínu. Atropín je tiež antidótum pre nervové jedy typu organofosfátov. nechtových regenerátorov . GITu.. Contraspan gtt.Ammi visnaga. problémoch žlčových a močových ciest. skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín.Papaver somniferum.Papavarin tbl. kelol.Stramonii folium .Atropin inj. Papaveraceae Papaverín je tiež prasympatolytikum-spazmolytikum Opium je zaschnutá mliečna šťava získaná narezávaním nezrelých plodov... uvoľňuje spazmy hladkého svalstva. antiemetikum a používa sa pri parkinsonizme.Datura stramonium. Alkaloid (-)-hyoscyamín sa nešetrným sušením al. Neurohypofyza Vyrábajú sa synteticky. inj. žlčových a močových ciest. Cholaspan drg. ktoré pôsobia spazmolyticky (tlmia spazmy pri hnačkách. Spazmoveralgin Neo tbl. čím sa účinok predlžuje). Solanaceae Hyoscyami folium . silnejšie tlmivo na CNS (príprava na narkózu).. kempferol a olej. nepôsobí na dýchacie centrum. glukozid kelenín. ČSL 4 – Papaverinium chloratum Kelín – Visnagae fructus . visnadín-prednáška rozširuje koronárne cievy.. kelinol. Papaverín – Opium.. . flavonoidy – kvercetín. mastí.Hyoscyamus niger. je spazmolytikum. Včelia materská kašička – Secretum glandularum pharyngealis et labialis . . visnagín. bronchov. Atropín patrí medzi parasympatolytiká-spazmolytiká. Oxytocín.. kelín (visamín). je mydriatikum. krémov. znižuje sekréciu slinných a potných žliaz. v črevách.. Kelín je spazmolytikum bronchov. Spazoveralgin Neo tbl. vazopresín – Hypophysis cerebri.. Apidae Tvorí zložku dražé. samidín. pyranokumaríny – visnadín...Apis mellifica. Contraspan gtt. Papaveris fructus . tiež sa používa pri angíne pectoris. .. koloidné sprievodné látky ópia spomaľujú rezorbciu hl. 339 . Antasthman tbl. Visnagín-kniha.

genetické poškodenie) .Osteoporóza a jej liečba (M05) Osteoporóza .diagnostika: .RTG kostí – menej citlivá metodika . cyrhóza pečene.denzitometrické vyšetrenia . roku . muž po 65. sedavý spôsob života) → deformácia chrbtice a postavy → zvyšuje sa hrudná kyfóza a bedrová lordóza.kvantifikácia: . fajčenie.biochemická diagnostika . žena po 50. vzniká zhrbená postava s vysunutým bruchom . toxické látky napr. nádorové ochorenia kostí) 340 . roku.vonkajšie a vnútorné vplyvy (diéty. každý 6.príčiny: . dlhodobý pobyt v beztiažovom stave) . poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a zvýšenou náchylnosťou kosti k zlomeninám . každá 3. zlomeniny. poškodenie obličiek.choroby (reumatické ochorenia.počet pacientov sa zvyšuje. vozičkári.progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované stupňom úbytku kostnej hmoty.7-8% populácie.zmenený klinický stav (dlhodobý pobyt na lôžku. tým sa znižuje telesná výška. je to následok štýlu života (málo fyzickej aktivity.

hydrogenfosforečnan vápenatý (calcii 341 . Collesova zlomenina (na ruke).5 – 1.vek .ovlyvniteľné „vlastnými silami“: . menopauza.ochorenia GIT – malabsorbcia.nepomer medzi osteoresorbciou a novotvorbou kostí 1) Inhibítory resorbcie: .endokrinopatie – ovarektómia. sekundárna . drogy ..pri zvýšenom vylučovaní vápnika obličkami .nedostatočný prívod vápnika do organizmu (viac ako 1000 mg) .dôsledky: .hyperkalciúria – idiopatická.deformity a dezaxácie .endokrinné abnormality (hormóny štítnej žľazy.geografické vplyvy – UV žiarenie.5 mg/d). káva.belosi.pri nedostatočnej resorbcii vápnika v čreve . netiazidové diuretika.0 g vápnika vo forme solí (anorganické soli: .rizikové faktory: .čiastočne ovplyvniteľné: .zlozvyky: fajčenie. diabetes mellitus.suplementácia vápnika: ak príjem je nižší ako 800 mg na deň .nedostatočná výživa (bielkoviny) .malé alebo žiadne fyzické zaťaženie .pri nedostatočnom príjime vápnika v potrave .bolestivé syndrómy . hypertyreóza . po operáciach GIT . sekundárna amenorea (viac ako rok).zlomeniny: .genetické faktory: .neovplyvniteľné: . alkohol.vek .krčok femoru. telo stavca. hyperparatyreóza. vaječníky(estogény chránia pred osteoporózou)) .pohlavie (ženy) .uhličitan vápenatý (calciicarbonas). antiepileptiká.odporúča sa 0. ázijska rasa. gracilný (chudý) vzrast . chlorid vápenatý (calcii chlodidum).iatrogénne príčiny – lieky – kortikoidy (viac ako 7. panva . heparín . smog Farmakologická liečba: .

komplex látok steroidnej povahy rozpustných v tukoch.aktívne metaboliky: ..účinky: .prirodzený vitamín D3 (cholekalciferol) je prohormón povahy sekosteroidov.udržovanie koncentrácie vápnika v extra celulárnom priestore .suplementácia vitamínu D: .vitamín D a jeho metabolity podliehajú extenzívnej enterohepatálnej cirkulácii. nadbytočný sa ukladá v tukových tkanivách .v plazme sa viaže pevne na špecifický α-globulín tzv.hydogenophosphas). orechy. ktorý zvyšuje transport vápnika cez intestinálnu sliznicu jednak indukciou nových proteínov (calcium – binding protein). hydroxyapatit.metabolizuje sa v pečeni na aktívne metabolity na 1α.pri predávkovaní a sú dôsledkom hyperkalciémie a hypofosfatémie: .(mak.deriváty: imunomodulačné vlastnosti.syntetické deriváty: . ktoré sa spolu s parathormónom a kalcitonínom zúčastňujú regulácie vápnikovej homeostázy .mobilizuje vápnikuložený v kostiach. iba malá časť močom. fosfor. tvaroh. 25 – dihydroxycholekalciferol a 24. 25 – dihydroxycholekalciferol) .zvyšuje vstrebávanie vápnika a fosfátov z čreva (najúčinnejší je kalcitriol.nežiaduce účinky: . hydroxyapatitum osseum – obsahuje vápnik.odporúča sa nutričná dávka 800 IU – pri osteoporóze potrebné dávky > 2500 mg vitamín D: .pri nedostatku vitamínu D v potrave .kalcitriol (1α.. že zvyšuje reabsorbciu vápnika v tubuloch . podpora proliferácie niektorých línií imunokompetentných buniek . jednak urýchlením pretupu vápnika cez membrány „kartáčového“ lemu a mitochondriálnych membrán) . parmezán. zápcha. ementál. nepriama stimulácia ich aktivity. 25 – dihydroxycholekalciferol – plnia už úlohu hormónov .pri nedostatočnom osvite (insolácia) . vznikajúceho vorganizme redukciou cholesterolu)) . porucha renálnych funkcií v dôsledku nefrolitiázy a nefrokalcinózy a lokalizované alebo generalizované zníženie kostnej denzity 342 . kolagén.kinetika: . Vitamín D binding protein . ktory sa vytvára v koži fotochemickými reakciami (pôsobením UV (zo steroidných provitamínov.sú sprostredkované špecifickými intracelulárnymi receptormi kontrolujúcimi génovú transkripciu . spastické bolesti v bruchu).pri starších pacientoch . predovšetkým 7 – dehydrochoresterolu.) . zníženie syntézy kolagénu v osteoblastoch .urýchlenie maturácie osteoklastov. vylučujú sa žlčou. zvracanie. znižuje jeho exkréciu v obličkách tým.alfakalcidol (1α – hydroxycholekalciferol) .. a organické soli – glukonan vápenatý (calcii gluconas)) .GIT (nechutenstvo.

bolesti hlavy.estron vo forme sulfátov a ďalšie konjugované estrogény podliehajú desulfatácii v hrubom čreve (pôsobením hydolytických enzýmov črevných baktérií) a sú asi z 80% spätne resorbované v plazme je estradiol z 98% viazaný na transportné plazmatické proteíny na globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) a na albumín .metroragia.digoxín – zvýšená toxicita . antikonvulzíva (fenytoín) – inhibícia normálneho priebehu hydroxilácie cholekalciferolu a ergokalciferolu.hormonálna substitučná terapia: . podlieha však intenzívnej metabolickej premene (hydroxyláciou) pri prvom prechode pečeňou.dobré vstrebávaný črevnou sliznicou.kalcitonín: . napätie pŕs.endorfínov) 343 . hyperpigmentácia . cholelitiáza. ťažká obličková nedostatočnosť. tromboembolické príhody. metabolity sú tiež konjugované s kyselinou sírovou a glukurónovou..produkovaný parafolikulárnymi C. induktory tohoto enzýmu naopak účinnosť znižujú . ochorenie pečene interakcie: cholestyramín –znižuje absorpciu a enterohepatálny obeh . sekréciu stimuluje požitie jedla a pentagastrín . rast hormonálne dependentných nádorov – pri dlhodobej terapii .kortikoidy – výrazné zníženie stimulačného účinku kalcitriolu na vstrebanie vápnika z čreva . metabolizovaný na estrón a estriol.inhibítory izoenzýmu cytochrómu P450.pôsobením na receptory v CNS. zníženie tkanivovej odpovede na vitamín D .selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM): . vo forme glukuronátov a sulfátov sú eliminované žlčou a močom . karcinóm endometria.hormón.bunkami štítnej žľazy.agonisto – antagonistom estrogénových receptorov . retencia sodíka a vody.centrálny analgetický účinok ( zvyšuje hladinu β . resorbciu vápnika podporujú nepriamo stimuláciou aktivity hydroxylázy vitamínu D3 v obličkách a tým zvýšením produkcie jeho hormonálne aktívnej formy dihydroxycholekarciferolu .edémy.fenobarbital a i.etinylestradiol – je sám inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P450 a môže zvyšovať účinnosť a toxicitu niektorých liekov ( napr.má len podpornú regulačnú úlohu .nežiaduce účinky: .estrogény: .kontraindikácie – podanie ženám v reprodukčnom veku. ktorý znižuje hladinu vápnika a fosforu v krvi. zvýšená trombogenéza.interakcie: .raloxifen – tlmí osteoklastickú resorpciu a spomaľuje apoptózu osteoblastov a osteocytov .zlepšujú resorbciu vápnika a jeho využitie kostným tkanivom a znižujú resorbciu kostnej hmoty. má opačné účinky ako parathormon . predovšetkým CYP3A4. znižujú metabolickú degradáciu estrogénov a ich účinok zosiľňujú.estradiol: . cyklosporín) . znižuje resorbciu vápnika z kostí.liekové interakcie: .

humánny a prasačí .tiludronát . má silný analgetický účinok. od pyrofosfátov obsahujúcich väzbu P-O-P sa líšia väzbou P-CP. nepríjemný pocit v ústach. blokujú jeho premenu na hydroxyapatit. vstrebávanie tráviaceho traktu sa znižuje za prítomnosti potravy.ovplyvnenie permeability bunkových membrán 344 . obmedzenie vsupu osteoklastov do kosti a navodenie ich apoptózy (v osteoklastoch pôsobia asi ako intracelulárne toxíny). zvracanie. generácia: .in vitro inhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého. zvlášť obsahujúcej vyššie množstvo vápnika.2.majú vysokú afinitu ku kryštálom hydroxyapatitu v kostiach.pôsobením na špecifické receptory v bunkovej membráne osteoklastov znižuje osteoklastickú aktivitu a tým inhibuje kostnú resorpciu (ovplyvňuje nielen funkciu.risendronát (ACTONEL) . nemá liekové interakcie a kontraindikácie bisfosfonáty:. má dobrú toleranciu.podávajú sa perorálne.mechanizmus účinku: .zoledronát (ZOMETA) ..ibadronát .synteticky alebo polosynteticky ( v terapii – lososí(najúčinnejší).inhibícia bunkového rastu (cytotoxický účinok) .nauzea. v organizme nepodliehajú biotransformácií.etidronát .zníženie produkcie niektorých cytokínov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus zníženie normálnej a ektopickej mineralizácie inhibíciou rastu kryštálov hydroxyapatitu .pamidronát (AREDIA) . selektívne sa viažu na obnažené aktívne miesta pre nasadnutie osteoklastov na povrchu kostného tkaniva a účinne spomaľujú kostnú resorbciu . po podaní sa inkorporujú do kosti a dlhodobo sa v nich kumulujú. generácia: .inhibícia aktivity ostoeklastov.MÚ: .inhibícia vstrebávania vápnika z čreva .1. ale aj množstvo a dĺžku prežívania osteoklastov inhibuje tvorbu prostaglandínov a tromboxanu →protizápalový účinok .v terapii znižuje počet zlomenín.liečba musí byť vždy doplnená podávaním vápnika. zabraňuje úbytku kostnej hmoty.sú syntetické analógy endogénneho pyrofosfátu s výrazným pôsobením na metabolimus kostného tkaniva. odolnou voči enzymatickej hydrolýze fosfatázami v kostiach . začervenanie v tvári a pálivé pocity v dlaniach .alendronát (FOSAMAX) .nežiaduce účinky: . generácia: . ich ďalšími účinkami sú: . alebo vo vnútrožilných infúziach.pripravuje sa : .3. časť neviazaná v kostiach je vylučovaná močom v nezmnenom stave . zlepšuje pohyblivosť.klodronát (BONEFOS) . spomaľujú agregáciu kryštálov hydroxyapatitu do väčších kryštálov . aby sa predišlo vzniku sekundárnej hyperparatyreózy .rozdelenie:-líšia sa generácie podľa pomeru medzi žiadúcim inhibičným účinkom na osteoklastickú resorbciu kostí a nežiadúcim útlmom kostnej mineralizácie .

účinky: .pôsobia stimuláciou androgénnych receptorov zvýšenou proteosyntézou. hypokalciémiou.indikácie: . vstrebávanie fluoridu sodného môže byť výrazne znížené prítomnosťou vápnika a horčíka .fluorofosforečnan dvojsodný (dinatrii fluorophosphas) . sarkoidóza) . čo sa prejaví zvýšením retencie dusíka.v.kinetika: . zlyhaním respiračných a kardiovaskulárnych funkcií .prevencia zubného kazu .asi polovica vstrebaného množstva fluoridových iónov sa dostáva do kostí. fluoróze doprevádzanej osteosklerózou so stluštením dlhých kostí.paliatívna liečba pri nádorových metastázach . zvyšok sa vylučuje obličkami .osteoporóza vyvolaná liečbou kortikoidmi .nežiaduce účinky: .hyperkalciémia pri malígnych ochoreniach .Pagetova kostná choroba (alendronát) .nauzea.fluorid sodný (natrii fluoridum) .fluoridy: . kde sa akumuluje vo forme inertného fluoroapatitu.stanozolol . neurologickými prejavmi.dobre sa vstrebávajú z tráviaceho traktu a podávajú sa perorálne.chronická expozícia fluoridovému prachu vo vdychovanom vzduchu vedie k tzv.profylaxia a terapia involučnej postmenopauzálnej osteoporózy . súčasne však spomaľujú mineralizáciu matrix.anaboliká: .zlepšenie stavu pri osteoporóze vyvolanej liečbou kortikoidmi . žvýšenou retenciou minerálnyh látok vrátane vápnika.interakcie: .indikácie: ..dráždenie žalúdočnej sliznice (uvoľnenou kyselinou fluorovodíkovou) . zvýšenie hodnôt transamináz. zápcha alebo hnačka. do nej sa ukladá hydroxyapatit. zriedka hypokalciémiaa hypofosfatémia 2) Stimulátory novotvorby .účinok oslabujú induktory pečeňových enzýmov 345 .stimulujú osteoblasty k syntéze novej kostnej matrix. prechodne zvýšená teplota a zimnica (po i. väzov a svalových úponov .flebitída.toxické dávky inhibujú enzýmy anaerobnej glykolýzy a vyvolávajú útlm bunkovéh dýchania.mechanizmus účinku: . zvracanie. znižuje sa resorbcia kostí a dochádza k rýchlemu zosilneniu trámčitej kostnej hmoty (k zväčšovaniu hmoty kortikálnej kosti dochádza omnoho pomalšie a zväčšuje sa korozita kortikálnej kosti čo môže mať nepriaznivé dôsledky pri stavbe stavcov a môže byť príčinou kompresie stavcov.hyperkalciémia z iných príčin (imobilizácia. kostnými exostózami a kalcifikáciami šliach.nežiaduce účinky: .nandrolón . granulomatóza.iné indikácie: . podporí sa tvorba kostnej hmoty . aplikácii) . akútna toxicita sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi. pri podávaní vyššých dávok je zvýšené riziko osteomalácie a dochádza k dezorganizácii kostnej architektúry a vyskytuje sa bolesť v dolných končatinách ako prejav stresových mikrofraktúr) .

25 – dihydroxy-cholekalciferol) Alfacalcidolum . hlavne karcinóm prostaty. diabetes.kontraindikácie: .do terapie sa zavádza stroncium – pôsobí ako inhibítor resorpcie.anaboliká antagonizujú katabolický účinok kortikoidov a zvyšujú antikoagulačný účinok warfarinu . obdobie rastu.cyklopentanoperhydrofenantrénová štruktúra .OH – metabolit a na 1.v pečeni sa premieňa na kalcidiol (25 – hydroxycholekalciferol) špecifickou 25. 346 .hormonálne depedentné nádory.hydroxylázou.hydroxylácia na 25.fenolický kruh je základnou chemickou podmienkou pre väzbu na estrogénové receptory. 25 (OH)2 – metabolit (najúčinnejší) Colecalciferolum (Vitamín D3) metabolizmus: . hypertenzia. ale aj ako stimulátor rastu Farmaceutická chémia: Vitamin D a jeho metabolity Ergokalciferolum (Vitamin D2) . migréna Novinka: ..metabolizmus: . tento je prekurzorom kalcitriolu (1.syntetický derivát cholekalciferolu Estrogény VŠÚ: .

6.. Estrogény vytvorené hydroxyláciou na A kruhu sa môžu na hydroxylových skupinách metylovať. Hydroxylácia môže prebehnúť i v polohách C-4. biologickú účinnosť ovlplyvňuje typ radikálu naviazaného na kyslík na C-17. Nie je však fyziologicky aktívny vzhľadom k slabej väzbe na estrogénové receptory.metabolizmus: estradiol sa premieňa na 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na estrón už v črevnej sliznici. 11. ktorý sa následne redukuje na estriol. 7. vylučuje sa močom PAMIDRONÁT disodná soľ (3-amino-1-hydroxypropyliden)bisfosfonovej kyseliny 347 . Estron. raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-4`. pri estrone. 16 a 18. Hydroxylácia sa môže uskutočniť i v polohe C-16 na D kruhu za vzniku 16-alfa-hydroxyestronu. Hlavná metabolická cesta je hydroxylácia aromatického A kruhu v polohe C-2. 15. estrón sa potom v pečeni rýchlo mení na estron-3-sulfát. Hydroxylačné reakcie na C-2 a C-16 sú kompetitívne. Účinnosť estradiolu sa znižuje desaťkrát po enzymatickej alebo chemickej oxidácii 17-hydroxylovej skupiny na ketoskupinu. ktorý je najvýznamnejším cirkulujúcim estrogénom. Žiadné iné metabolity neboli nájdené. pri prvom prechode pečeňou sa konjuguje s glukuronidom: raloxifen-4` -glukuronid. Z endogénnych estrogénov je najúčinnejší 17beta-estradiol. Hlavný cirkulujúci metabolit estrogenu je estron3-sulfát. . 14.nemetabolizuje sa.metabolismus: nepodliehá rozsiahlej metabolizácii. Môžu tvoriť kovalentné väzby so sulfhydrilovými skupinami hepatálnych proteínov. Estriol má iba 1/10 aktivity estradiolu.kyslík na C17 je nevyhnutný pre biologickú aktivitu. Bisfosfonáty KLODRONÁT disodná soľ (dichlormethylen)bisfosfonovej kyseliny . Estron-3-sulfát má zrejme zásobnú funkciu a predstavuje ľahko dostupný zdroj voľného estradiolu Estradiol SERM RALOXIFEN . estradiol a ich metabolity sa konjugujú za vzniku glukuronidov a sulfátov.6diglukuronid. ako je to napr.

Nizozemí.nemetabolizuje sa.. Acidum alendronicum 70 mg) v 1 tabletě. ČR. V: DR: S: Merck Sharp and Dohme B. Natrii alendronas trihydricus 91.nemetabolizuje sa.. tbl.4 mg (odp.nemetabolizuje sa.nemetabolizuje sa. vylučuje sa močom IBADRONÁT [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]bisfosfonová kyselina ZOLEDRONÁT . vylučuje sa močom ALENDRONÁT (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisfosfonová kyselina . absorbovaný sa vylučuje močom. Merck Sharp and Dohme Idea Inc. Haarlem. neabsorbovaný sa vylučuje stolicou Rp. nob. 348 .. FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por. vylučuje sa močom RISENDRONÁT - .V. Praha.

Alendronát patří do skupiny aminobisfosfátů. 2 a 4 tablety. bolesti břicha. akutní ezofagitida a jícnové vředy. jako je nauzea. výskyt vředů.msdi. chrání před digescí kostí a umožňuje osteoblastům ji znovu vytvořit. kdy byl podán společně nebo do 2 hodin po standardní snídani. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se tablety užívají ve vzpřímené poloze a pacient by neměl po dobu 30 minut od jejich požití ulehnout. Lactosum. Může se objevit též erytém a svalové bolesti. Alendronát není v organismu metabolizován. na něž se váží osteoklasty. aminobisfosfonát. http://www. jindy průjmy. Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Jsou mírné a většinou přechodné: dyspepsie. Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě. 0. Je pravděpodobné. nejméně půl hodiny před prvním jídlem. Přípravek se nepodává v období těhotenství a kojení. proto se nedoporučuje. příbalová informace. nápojem nebo léčivem. Zvláštní léčebné postupy při předávkování nejsou známy. Podání společně s kávou či pomerančovým džusem snižuje biologickou dostupnost o 60%. akutní vředová choroba žaludku a duodena.cz FÚ: I: KI: SU: NÚ: IT: TL: D: ZP: PŘ: PE: ZS: WS: 349 . C. Varium. Poločas eliminace z kostí se odhaduje až na 10 let. hypokalcemie. je velmi rychle vyloučeno do moči. 24 Při teplotě 15-30 st. Specificky blokuje místa na kosti. Doporučená dávka je 70 mg 1krát týdně. Mělo by být podáno mléko nebo antacida. Léčivo. Přecitlivělost na složky přípravku. Fosamax. může způsobit lokální podráždění mukózy horní části GIT. Hypokalcemie. dysfagie. které není deponováno v kostní tkáni. abnormality jícnu. ezofagitis. Přípravek je nutné užívat ráno. Croscarmellosum natricum. pyróza. podaného perorálně v dávce 5-40 mg nalačno 2 hodiny před standardní snídaní.7%. Blistr (Al/Al) vlepený do papírových desek. jako jsou striktury nebo achalazie. páteře. Magnesii stearas. papírová skládačka. že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s kalciovými přípravky. s plnou sklenicí čisté vody. Bílé oválné tablety s vyrytým symbolem kosti na jedné straně a číslem 31 na druhé straně. Podávání dětem nebylo studováno. Mezi podáním přípravku a jiného léčiva perorálně musí proto být zachován interval nejméně půl hodiny.PL: PP: DO: B: IS: CH: Cellulosum microcristallinum. které zpomalují jeho vyprazdňování. které váží alendronát. Vykazuje zlepšení kostní minerální hustoty a snižuje incidenci patologických fraktur . antacidy a dalšími perorálními formami léčiv. Nedoporučuje se podávání pacientům s clearance kreatininu nižší než 35 ml/min. hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu. neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut. gastritis. Dávkování není třeba upravovat u starších pacientů ani u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. někdy obstipace. uchovávat v původním vnitřním obalu. stejně jako ostatní bisfosfonáty. lze považovat za výsledek perorálního předávkování. Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu. inhibitor kostní resorpce. zápěstí.kyčle. Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláno zvracení a pacient by měl zůstat vzpřímený.

↑ sekrécia 350 . ↑ sekrécia GIT .DZ: AU: DA: 9.trávenie“ oko – zúženie zreníc (mióza) akomodácia do blízka srdce .parasympatikus = PSM . sila sťahu. výnimka – oko. Hlavné funkcie VNS: 1. ovplyvnenie metabolizmu Vplyv VNS na organizmus a orgány: sympatikus => „fight or flight“ oko .sympatikus = SM .. dle SPC a příbalové informace.4. ↓ prekrvenie kontrakcia sfinkterov žľazy . ovplyvnenie sekrécie žliaz 4. ↑sekrécia dilatácia sfinkterov žľazy . kde navzájom participujú. kontrakcia a relaxácia hladkých svalov 2. 2003/07/25 PARASYMPATOTROPNÉ LÁTKY (N07A) Vegetatívny (autonómny) nervový systém = VNS tvoria: -centrálna časť . ovplyvnenie funkcie srdca 3. krvný tlak bronchy – dilatácia GIT .(krátke pregangliové a dlhé postgangliové vlákna) .2001 [0703 PH] Novotná Hana. ↓ krvný tlak bronchy – konstrikcia.↓ frekvencia. sexuálne funkcie.(dlhé pregangliové a krátke postgangliové vlákna) Rozlišujeme: -parasympatikus – kraniálny a sakrálny -sympatikus – torakolumbálny (truncus sympatikus) -enterický nervový systém – nervy GIT úzko späté so SM a PSM Nervové vlákna VNS sú nemyelinizované.↑ peristaltika.rozšírenie zreníc (mydriáza) akomodácia do diaľky srdce .↓ peristaltika.↑ frekvencia. RNDr.↓ sekrécia parasympatikus =>“relax.v hypotalame a čiastočne v strednom mozgu -periférne nervy . Za fyziologického stavu sú SM a PSM v rovnováhe – pôsobia ako funkční antagonisti.

sliny – málo a husté moč.mechúr - ↑ tonus zvierača a svalov ↓ ↑ tonus stien metabolizmus – katabolizmus CNS –stimulácia a pozornosť pečeň – odbúravanie glykogénu tukové tkanivo – odbúravanie TAG

sliny – veľa a riedke moč.mechúr - ↓ tonus zvierača a svalov ↑ tonus stien metabolizmus – anabolizmus

Neurotransmitery VNS: -pregangliové vlákna – SM aj PSM majú acetylcholín -postgangliové vlákna – PSM má acetylcholín, SM má noradrenalín (iba výnimočne – potné žľazy a dreň nadobličiek: acetylcholín) Receptory VNS: - na gangliách – NN – kanál pre Na+ (nachádza sa aj v dreni nadobličiek a v CNS) - M1 – pôsobí cez G-proteín, ↑ PLC, ↓ K+ (má modulačný účinok) - na efektore: sympatikus -α1 - ↑ PLC (kontrakcia preiférnych ciev) -α2 - ↓ AC (presynaptické – blokácia vyplavovania mediátora) -β1 - ↑ AC (srdce - ↑ kontrakcia a frekvencia) -β2 - ↑ AC (bronchy, cievy, maternica – relaxácia hlad. svalov) -β3 - ↑ AC (tukové tkanivo – lipolýza) parasympatikus -M1 - ↑ PLC (žalúdok -↑ tvorba kyselín) -M2 - ↓ AC (srdce – negatívny chrono-, ino-, dromo- tropný úč.) -M3 - ↑ PLC (GIT – kontrakcia, žľazy - ↑ sekrécia)
Parasympatotropné látky – rozdelenie

A. Parasympatomimetiká 1. Cholinergiká priame a) prírodné látky – nikotín, muskarín, arekolín, pilokarpín b) acetylcholín a jeho deriváty – acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy a) karbamáty – fyzostigmín, neostygmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín b) amóniové zlúčeniny – edrofóniumchlorid, ambenóniumchlorid c)organofosfáty – paraoxon, paration 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy A. Parasympatomimetiká - sú to látky, ktoré napodobňujú, mimikujú účinky vyvolané podráždením PSM; vyvolávajú teda cholinergné reakcie prostredníctvom stilmulácie muskarínových receptorov. Delenie: 1. Cholinergiká priame – priame parasymaptomimetiká = cholinomimetiká MÚ: Patria sem látky, ktoré priamo na cieľových bunkách stimulujú M receptory. Väzba ACh na receptor prebieha nasledovne – vzájomným elektrostatickým pôsobením katiónovej časti ACh s aniónovým väzbovým centrom receptoru dochádza k prvej reakcii. Potom sa esterová časť ACh vodíkovým mostíkom napojí na „estratické centrum“ receptoru. Ligandom je tu éterový kyslík esterovej väzby, pretože obdobne sa viaže i muskarín, ktorý má vo svojej

351

molekule éterovú, nie však karbonylovú skupinu. Väzba na aniónové centrum receptoru určuje afinitu a reakcia s esterovým centrom vnútornú aktivitu, t.j. schopnosť vyvolať samotný efekt. Optimálna vzdialenosť dusíku od kyslíku je 0,5 až 0,7 nm. a) prírodné látky - alkaloidy nikotín – pôsobí na nikotínových nie na muskarínových receptoroch. Nízke dávky nikotínu gangliá stimulujú, vysoké ich naopak blokujú. Toto protichodné pôsobenie vylučuje možnosť využitia ako gangliopleigika. Používa sa na odvykanie fajčenia (Nicorette). muskarín, arekolín – používajú sa iba v experimentálnej farmakológii pilokarpín – používa sa v oftalmológii – terapia glaukómu – VŠÚ: cholinergný účinok je špecificky viazaný na štruktúru pilokarpínu, akékoľvek obmeny v imidazolovom i tetrahydrofuránovom kruhu znamenajú zníženie až stratu aktivity – metabolizmus: štiepenie laktónového kruhu => vzniká kyselina pilokarpová; nastáva tiež epimeriácia na izopilokarpín b) Deriváty ACh VŠÚ: -pre zachovanie muskarínových účinkov ACh je nutný kvartérny alebo protonizovaný dusík, najúčinnejšie sú amóniové zlúčeniny s metylmi na dusíku (vyššie alkyly spôsobujú pokles účinku) -optimálny je etylénový reťazec cholínu, jeho náhrada za trimetylénový reťazec znamená pokles muskarínového a zvýšenie nikotínového účinku -výhodná je substitúcia α-uhlíka vedľa esterovej skupiny metylom – zvyšuje sa stálosť voči hydrolytickému štiepeniu -aktivitu nemení uzavretie etylénového reťazca do cyklu s dusíkom -obmeny v kyslej časti sú obmedzené: zámenou kyseliny octovej za vyššie kyseliny vznikajú analógy s antagonistickým pôsobením; esterifikáciou dikarboxylovými kyselinami vznikajú myorelaxanciá ; výhodná je esterifikácia kyselinou karbámovou – vzniknuté karbamáty (karbachol, betanechol) sú pomalšie štiepené v organizme -hoci väčšina analógov acetylcholínu sú estery, esterová väzba nie je podmienkou aktivity, účinné sú i zlúčeniny s éterovou väzbou

Liečivá: acetylcholín – v organizme je biosyntetizovaný v cholinergných neurónoch z cholínu a acetylCoA pôsobením cholínacetyltransferázy. Syntéza ACh závisí na dodávke cholínu. Vytvorený ACh je skladovaný vo vezikulách. Pri nervovom podráždení, vplyvom akčného potenciálu, dochádza k vstupu vápnikových iónov do PSM-nervového zakončenia a ACh je uvoľňovaný exocytózou – vyliatím do synaptickej štrbiny. Ako prirodzený neurotransmiter je rozkladaný acetylcholínesterázou – na cholín a acetát, pričom cholín je využívaný k ďalšej syntéze ACh. Terapeuticky sa už nepoužíva – pre rýchly rozklad v krvi.

352

metacholín, karbachol, betanechol – používajú sa u atónií GIT a močového ústrojenstva, karbachol sa využíva tiež na vyvolanie miózy pri očných operáciách 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy MÚ: liečivá tejto skupiny pôsobia ako inhibítory AChE (enzým má aktívne centrum a periférne aniónové centrum – obe centrá môžu byť blokované). Ide kompetitívnu inhibíciu => acetylcholín nie je hydrolyzovaný a dochádza k jeho hromadeniu v cieľových orgánoch. Rozlišujeme krátkodobé t.j. reverzibilné inhibítory AChE (karbamáty a amóniove zlúčeniny) a dlhodobé t.j. ireverzibilné inhibítory AChE (organofosfáty). Liečivá typu karbamátov sa najskôr svojím kladným nábojom naviažu na aniónové centrum AChE. Následne dôjde k preestreifikovaniu alkoholovej skupiny esterového centra karbamátovou skupinou liečiva. Pevnosť blokády tohto centra je mierou anticholinesterázovej aktivity. Zatiaľ čo u blokády karbamátmi nastáva regenerácia enzýmu v dôsledku štiepenia vzniknutej väzby pomerne rýchle, fosforyláciou esterového centra organofosfátmi vzniká tak pevná väzba, že je označovaná za ireverzibilnú a je nutné podanie reaktivátorov AChE.

 krátkodobé (reverzibilné) inhibítory AChE Účinky: oko (mióza), srdce (negatívny ino-, chrono-, dromotropný), bronchy (konstrikcia), GIT (zvýšená motilita, relaxácia sfinkterov, ↑ sekrécia), žľazy (↑ sekrécia), močový mechúr (kontrakcia detrusoru, relaxácia sfinkteru) Indikácie: -myastenia gravis–neostigmin,pyridostimín,distigmín, ambenónium, ambenónium, edrofónium -glaukóm – pilokarpín, fyzostigmín, neostygmín, demekáriumbromid -pooperačné atónie GIT a močového mechúra – neostigmín, distigmín, pyridostigmín -antidotá kompetitívnych periférnych myorelaxancií Nežiaduce účinky: ↑ salivácia, nauzea, zvracanie, žalúdočné kŕče, hnačky Predávkovanie: vedie ku cholinergnej kríze, ktorá je podmienená podráždením ako M, tak i N receptorov.

353

Centrálne účinky vedú k zmätenosti, ataxii, kŕčom, kóme až smrti. Nadmerným dráždením N receptorov môže dôjsť k paradoxnému zvýšeniu TK a srdcovej frekvencie. Príznaky intoxikácie sa liečia podaním vyšších dávok atropínu. a) karbamáty Liečivá: fyzostigmín, neostigmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín VŠÚ: základný pyrolo (2,3-b)indolový skelet fyzostigmínu je priestorovo silne stočený, pretože pyrolidínové kruhy na chirálnych uhlíkoch 3a v S-konfigurácii a 8a v R-konfigurácii sú v cisusporiadaní. Metabolizmus: fyzostigmín – je odbúravaný hydrolyticky aj enzýmovo, vylučuje sa ako glukurónový a sulfátovy konjugát prevažne močom neostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká mierne účinná zlúčenina pyridostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká 3-hydroxy-1metylpyridinium b) amóniové zlúčeniny Liečivá: ambenóniumchlorid, edrofóniumchlorid VŠÚ: majú zachovanú amóniovú skupinu, ale karbamátová skupina je nahradená polárnym zoskupením  dlhodobé (ireverzibilné) inhibítory AChE = organofosfáty

Organofosfáty sa od krátkodobých inhibítorov AChE líšia charakterom pôsobenia (blokáda enzýmu fosforyláciou) i dĺžkou pôsobenia (regenerácia enzýmu prebieha veľmi pomaly, trvá niekoľko dní až mesiacov). Je prakticky ireverzibilná a nutné je podanie reaktivátorov AChE. VŠÚ: - farmakologocké pôsobenie je viazané na všeobecnú štrukúru - kde R1 a R2 sú alkyly, alkoxyly alebo substituovaná aminoskupina a X môže byť halogén, acyl alebo fenoxyskupina.

Liečivá: paraoxon, paration Použitie: paraoxon, DFP (diizopropylfluorofosfát) – antiglaukomatiká paration, malation – toxikologický význam, insekticída soman, sarin, tabun – bojové plyny –„nervové jedy“ Intoxikácia organofosfátmi (insekticídmi, herbicídmi) - vyvíja sa veľmi rýchle, prejavuje sa ťažkým dýchaním, objavuje sa nauzea, zvracanie, potenie, ↑ slinenie, bradykardia, svalové zášklby až kŕče. Pacient zomiera na zástavu dýchania alebo zrútenie obehu v hypoxii. Pri prežití – neskoré komplikácie ako sú polyneuritídy a demyelinizácie. Terapia intoxikácie: 1.zábrana vstrebaniu ďalšej látky 2.zaistenie riadeného dýchania a protikŕčová liečba

354

3.farmakoterapia – podávanie masívnych dávok atropínu (i.v každé 2 min 5 mg) – podávanie reaktivátorov AChE – podávanie reverzibilných inhibítorov AChE 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy VŠÚ: sú to syntetické oxímy – amóniové zlúčeniny, ktoré majú v molekule aldoxímovú funkčnú skupinu Majú charakter nukleofilných látok. MÚ: Reaktivátory sú zlúčeniny, ku ktorým majú organofosfáty vyššiu aktivitu ako k AChE. Ak ešte nedošlo k vytvoreniu kovalentnej väzby, sú tieto látky schopné odtrhnutím organofosfátov reaktivovať enzým. Dochádza k väzbe organofosfátového radikálu na aldoxímové zoskupenie reaktivátora, čím sa enzým reaktivuje. Vzniknutý fosforylovaný oxím je netoxický – ihneď sa rozkladá na nitril a kyselinu alkoxyfosforečnú => opätovná fosforylácia AChE nie je možná. Liečivá: trimedoximbromid, pralidoximjodid

B. Parasympatolytiká 1. látky s terciárnym dusíkom – atropín, skopolamín 2. látky s kvartérnym dusíkom–butylskopolamín,oxyfenónium,fenpiaverínium, oxybutinín, ipratropium 3.látky so selektívnym účinkom na M1 receptory – pirenzepín

355

B. Parasympatolytiká (PSL) Nadmerná aktivita PSM vyvoláva radu porúch. ktoré možno priaznivo ovplyvniť látkami blokujúcimi účinky ACh na M receptoroch. Medzi anticholinergiká patria okrem PSL i ganglipleigiká a myorelaxanciá, ktoré pôsobia na N receptoroch (majú iné indikácie i štruktúru). Selektivita anticholinergných látok závisí nielen na ich afinite k určitému podtypu receptoru, ale i na farmakokinetických vlastnostiach danej látky. Farmaká s terciárnym dusíkom prenikajú do CNS, kde vyvolávajú NÚ, alebo sa práve pre túto schopnosť využívajú (pr. antiparkinsoniká – atropín, skopolamín). Látky s kvartérnym dusíkom neprestupujú hematoencefalickou bariérou a preto nemajú centrálne účinky. Súčasne s blokádou M receptorov vedú i k inhibícii N receptorov, čím sa sila ich parasympatolitického účinku zosilňuje. PSL sú látky, ktoré blokujú nielen podráždenie PSM, ale i M účinky cholinomimetík. Ich pôsobením sú teda zablokované nielen účinky uvoľneného ACh, ale i účinky ACh nahromadeného pôsobením inhibítorov AChE a látok priamo stimulujúcich M receptory. Účinky parasympatolytík: oko – mydriáza GIT – spazmolytický, spomalenie peristaltiky močový mechúr – relaxácia svalstva, kontrakcia sfinkterov bronchy – relaxácia CNS – blokáda receptorov srdce – blokáda vagu => ↑ srdcová frekvencia, tachykardia !!! žľazy – blokáda sekrécie (slzy, sliny, pot, bronchy, žalúdok) Terapeutické použitie: 1. spazmolytiká GIT, žlčových a močových ciest , pomocné antiastmatiká 2. mydriatiká (súčasne zvyšujú vnútroočný tlak) – lokálne podanie 3. antiarytmiká – u sínusovej bradykardie a AV bloku, antagonizmus bradykardie vyvolanej inými antidysrytmikami a digitalisovými glykozidmi 4. premedikácia pred celkovou anestéziou – bránia zástave srdca 5. zníženie žľazovej sekrécie – slinenie, potenie, hyperacidita (antiulceróza) 6. antiemetiká – blokádou vágového reflexu i centrálneho cholinergného účinku 7. antiparkinsoniká – používajú sa látky dostatočne prenikajúce hematoencefalickou membránou 8.antagonisti pri otrave inhibítormi AChE Indikácie: fenpiverínium -inkontinencia moču, spazmy močových ciest – oxybutinín -žalúdočné vredy – pirenzepín, poldin (tlmí sekréciu), glykopyronín (spazmolytikum) -astma – ipratropiumbromid Nežiaduce účinky: sucho v ústach, obstipácie, meteorizmus, retencia moču, poruchy akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku (KI u glaukómu), hypertermia, CNS-príznaky, blokádou bradykardie sa zvyšuje srdečná frekvencia => zvyšujú sa nároky na kyslík a môžu sa rozvíjať príznaky anginy pectoris -premedikácia pred celkovou anestéziou – atropín, skopolamín -vyvolanie mydriázy pri vyšetrení očného pozadia – homatropín -spazmy GIT a urogenitálneho traktu – butylskopolamín, oxyfenónium,

356

Predávkovanie atropínom: vyššie dávky vedú k zahmleniu vedomia, halucináciam, delíriu až kóme. Pri nadmerenej excitácii a kŕčoch možno použiť benzodiazepíny. Nie sú vhodné fenotiazíny, ktoré majú určitú antimuskarínovú aktivitu. Niekedy je nutné zaviesť riadené dýchanie. Pri nadmernej hypertermii je nutné chladiť organizmus (obklady, ľadové kúpele – antipyretiká nezaberajú!!). Antidotum je fyzostigmín, (pilokarpín odstraňuje len periférne účinky PSL) Delenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) prírodné látky a ich analógy – atropín, skopolamín, homoatropín 2. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) terciárne amíny – oxybutinín, cyklopentolát, tropikamid, pirenzepín b) óniové zlúčeniny N-metylatropíniumbromid, ipratropiumbromid, Nbutylskopolamíniumbromid, trospiumbromid, tropenzilínbromid, poldinmetylsulfát, oxyfenóniumbromid, glykopyróniumbromid, fenpiveríniumbromid, izopropamidjodid, hexazóniumjodid, oxyzóniumjodid 3. Myotropné spazmolytiká (nie sú to parasympatolytiká) a) deriváty izochinolínu – papaverín, drotaverín b) deriváty iných štruktúr – pitofenón, mebeverín, pinavériumbromid 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Prírodné látky a ich analógy

VŠÚ: Základný skelet týchto zlúčenín tvorí tropán, ktorý pozostáva z piperidínového kruhu v stoličkovej konformácii a pyrolidínového kruhu. Napojenie oboch kruhov je možné len pri cis usporiadaní. Substitúcia metylom na dusíku je uprednostňovaná do ekvatoriálnej polohy. Liečivá: atropín (hyoscyamín), skopoloamín, homatropín
Atropín ľahko preniká hematoencefalickou bariérou, kde vyvoláva centrálne účinky: ovplyvnením extrapyramídového systému tlmí pri parkinsonizme svalovú rigidítu pri kinetózach a nauzeách pôsobí antiemeticky. Znižuje sekréciu potných a slinných žliaz a bronchov. Pre nedostatočnú blokádu M-1 receptora blokuje atropín v žalúdku sekréciu kyseliny chlorovodíkovej len čiastočne. Atropín má hlavné použitie hlavne ako mydriatikum, spazmolytikum.

357

N-oxidácia na atropín N-oxid . Postrannú bázickú časť najčastejšie tvorí terciárna aminoskupina alifatického alebo heterocyklického charakteru. tropikamid (pri vyšetrní oka). karbamátovou.Metabolizmus: atropín . 2. no následnou o-substitúciou jedného z aromatických kruhov sa znížením pohyblivosti opäť zvýši anticholinergné a antiparkinsonické pôsobenie. pirenzepín (antiulcerózum) b) Óniové zlúčeniny VŠÚ: Kvarternizácia dusíka óniových zlúčenin znižuje lipofilitu a tím schopnosť prenikať do CNS a pri lokálnom podávaní do oka (zníženie nežiaducich centrálnych prejavou). Liečivá: oxybutinín (spazmolytikum moč. Prenesenie bázického zoskupenia z alkoholickej do kyslej časti nepôsobí dysterapeuticky.N-demetylácia na noratropín. a zvyšuje sa aktivita antitusická). 3. Aktivita ostáva zachovaná aj vtedy keď dusík je spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca spojený do piperidínového. Druhý môže byť cykloalkyl alebo menej vhodný dlhší alkyl. Spazmolytickú aktivitu zvyšuje substitúcia hydroxylu v alfa polohe kyseliny (môže byť blokovaná éterovou väzbou). Náhrada aminoalkoholov za dlhšie amionalkoxyalkoholy má za následok posun v biologickej aktivite (spazmolytická aktivita sa znižuje. Náhradou za éterovú väzbu sa mení aktivita na antihistaminickú. Jeho predĺženie či rozvetvenie pôsobí dysterapeuticky. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Terciárne amíny VŠÚ: 1. najmä ak arylalkylamin je na alfa uhlíku v susedstve fenylu substituovaný polárnymi skupinami (hydroxyl. amidickou väzbou alebo môže byť uzavretá do dioxolánového kruhu. Fragment kyseliny fenyloctovej nieje podmienkou. pyrolidínového alebo tetrapyrimidínového kruhu. Esterová väzba môže byť nahradená tioesterovou. Úplné odstránenie esterovej väzby je možné. Podmienkou účinku je prítomnosť aspoň jedného lipofilného radikálu najčastejšie fenylu alebo cyklohexylu. substitúcia kyseliny octovej dvoma fenylmi zapríčiňuje zmenu cholinergného efektu na anticholinergný. Spojovací reťazec u týchto zlúčenín medzi fenylom a amino skupinou má byť trojuhlíkatý.výnimočne trojuhlíkatý nerozvetvený reťazec. v menšej miere nastáva štiepenie esterovej väzby za vzniku kyseliny tropovej a tropanolu 2. Kvarternizáciou dusíka sa zvyšuje neurotropná spazmolytická aktivita. Aktivita je zachovaná aj v prípade spojenia oboch fenylov do rigidného tricyklu. ktorý môže byť s alfa uhlíkom uzatvorený do cykloalkylu. Óniové 358 . Podmienkou aktivity je dvoj. karbamoyl). Účinnejšie sú spravidla S – izoméry.ale i N receptorov.ciest). cyklopentolát (mydriatikum a cyklopleigikumblokátor akomodácie). lebo dochádza k blokáde nielen M.

Myotropné spazmolytiká Na rozdiel od neurotropných anticholinergík myotropné spazmolytiká priamym pôsobením bez účasti acetylcholínu ako mediátora znižujú tonus hladkého svalstva ciev. Liečivá: -N-metylatropíniumbromid. V terapii sú viacej využívané ako predošlá podskupina a to v indikáciách spazmov hladkého svalstva tráviaceho traktu. neobmedzuje sa na zažívací trakt. glykopyróniumbromid. Prítomnosť metoxy skupín na izochinolíne a benzyle nie je nevyhnutná. Parciálna hydrogenácia izochinolínu spazmolytický efekt výraznejšie nemení Liečivá: papaverín. fenpiveríniumbromid. drotaverín Spazmolytická aktivita papaverínu. trospiumbromid. Spojovacia metylénová skupina nie je podmienkou zachovania aktivity. cerebrálnych a pľúcnych arteriol. V polohe 3 izochinolínu môže byť nasubstituovaný krátky alkyl. antisekrečné látky a bronchospazmolytiká. Myotropné spazmolytiká potláčajú tiež kŕče vyvolané BaCl2. b) deriváty iných štruktúr VŠÚ: Podmienkou myotropnej spazmolytickej aktivity nie je izochinolínový skelet. ale uplatňuje sa aj pri hladkom svalstve ostatných orgánov vrátane urogenitálneho traktu. ipratropiumbromid. zažívacieho traktu. izopropamidjodid. Aminoskupina môže byť od sekundárnej po terciárnu. oxyfenóniumbromid. Podmienkou účinku sa zdá byť iba dostatočná lipofilizácia vhodne dlhým alkylom alebo v prípade kratších alkylov ich substitúcia fenolom. môžu byť nahradené etoxy alebo metyléndioxy skupinami. N-butylskopolamíniumbromid. a) deriváty izochinolínu VŠÚ: 1. 2. prejavujúca sa výraznejšie u zvýšeného tonusu svalstva. žlčníka a močových ciest.zlúčeniny majú vyššiu afinitu k nikotínovým N-receptorom tím účinkujú výraznejšie ganglioplegicky a myorelaxačne. čím potláčajú ich spazmy. zvyšok nezmenený 3. poldinmetylsulfát. Sú účinné aj ako antiulceróza. eventuálne vhodne substituovaným fenoxylom. 3. dýchacích orgánov a kardiovaskulárneho systému. 359 . pretože podobne účinkujú aj jednoduché alkylaminy. oxyzóniumjodid Metabolizmus: ipratropiumbromid – hydrolýza esterovej väzby (10%). hexazóniumjodid. Je tiež spazmolytikom koronárnych. bronchov a močovodov. tropenzilínbromid.

vysoké dávky tlmivo Použitie: nikotín =>kyselina nikotínová => vazodilatans. antiglaukomatikum. Farmakognózia: PARASYMPATOMIMETIKÁ Pilokarpín => Jaborandi folium – Pilocarpus jaborandi (Rutaceae) OL: alkaloidy – hlavne imidazolový alkaloid pilokarpín a izopilokarpín (odvodené od AK histidínu) Droga sa využíva na izoláciu alkaloidu. ktorá je v moči eliminovaná ako taká alebo vo forme glukuronidu. Alkoholická zložka hydrolýzy je tiež vylučovaná močom. antiglaukomatikum..vyvoláva relaxáciu buniek hladkého svalstva GIT priamym pôsobením. antidotum pri otrave atropínom Galantamín => Bulbus galanthi nivalis – Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) 360 . antihyperlipidemikum. Účinky: miotikum. pokles TK. kŕče. Muskarín => Amanita muscaria Účinky: miotikum. ↑ sekréciu žliaz. odvykanie od fajčenia Prípravky: Nicorette Fyzostigmín => Semen calabar. stimulácia črevnej peristaltiky Prípravky: Physostigmin inj. pitofenón. ↑ sekrécie potných a slinných žliaz Prípravky: Pilocarpin gtt. Semen physostigmatis – Physostigma venenosum (Fabaceae) OL: jednoduché indolové alkaloidy – fyzostigmín (odvodený od AK tryptofánu) Účinky: miotikum. kolaps Význam: toxikologický. je to najmä arekolín Použitie: vo veterinárstve ako antihelmintikum Nikotín => Nicotianae folium – Nicotiana tabacum (Solanaceae) OL: alkaloid nikotín (odvodený od kyseliny nikotínovej). z väčšej časti ako glukurónový a sulfátový konjugát.Liečivá: pinavériumbromid . kyselina nikotínová Účinky: nízke dávky pôsobia na CNS a VNS excitačne. Pilocarpinium chloratum (ČSL4) Arekolín => Arecae semen – Areca cathechu (Arecaceae) OL: tetrahydropyridínové alkaloidy (odvodené od kyseliny nikotínovej) viazané na katechové triesloviny. mebeverín Metabolizmus: -mebeverín je rýchlo vstrebávaný a v pečeni esterázami kompletne hydrolyzovaný na kyselinu veratrovú. spôsobuje bronchokonstikciu. Za mechanizmus účinku sa označuje blokáda vtoku vápnikových katiónov bunkovou membránou.

pyranokumaríny (samidín. cytostatický (nevyužiteľný) Fructus visnagae – Ammi visnaga (Apiaceae) OL: furanochromóny (khelín. žlčových ciest. belladonín. sušením (stratou vody) prechádzajú na racemickú zmes t. antiparkinsoniká Alkaloidy (najmä atropín) sa používajú zvyčajne ako súčasť kombinovaných prípravkov..alkaloidy: chinolínový typ – graveolín.OL: galantamín (alkaloid odvodený od fenylalanínu a tyrozínu) Účinky: ↑ sekréciu žliaz. Spasmoveralgin Belladaonnae radix / folium – Atropa bella-donna (Solanaceae) Hyoscyami folium – Hyoscyamus niger (Solanaceae) Stramonii folium – Datura stramonium (Solanaceae) Papaverín => Opium. močových ciest. mydriatiká.neurotropné – ovplyvňujú nervový prenos v hladkom svale (tropánové alkaloidy) . Contraspan. ftalidotetrahydroizochimolínové alkaloidy (narceín. norhyoscyamín (noratropín). pôsobí ako antagonista proti kurarovému ochrnutiu. furochinolínový typ – diktamnín. aj centrálne sedatívny a toxický. Podľa MÚ ich možno rozdeliť na: . visnagín). Contraspan.j.myotropné – priamo pôsobia na sval (papaverín) Tropánové alkaloidy – sú to alkaloidy odvodené od aminokyseliny ornitínu Sú to: hyoscyamín (atropín). Papaverinium chloratum (ČSL4) Chelidonín => Chelidonii herba – Chelidonium majus (Papaveraceae) OL: alkaloidy benzofenantridínového typu chelidonín. atropín !!! Účinky: uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. ↑ tonus kostrového svalstva PARASYMPATOLYTIKÁ Spazmolytiká – látky znižujúce patologicky zvýšený tonus hladkého svalstva tráviaceho traktu. visnadín – koronárne vazodilatans Rutae herba – Ruta graveolens (Rutaceae) OL: . noskapín) Účinok: spazmolytický Prípravky: Papaverin tbl.inj. bergaptén . Papaveris fructus – Papaver somniferum (Papaveraceae) OL: benzylizochinolínový alkaloid papaverín (odvodený od AK tyrozínu). skopolamín L-hyoscamín a D-hyoscyamín sa v takejto forma vyskytujú iba v čerstvej rastline. visanadín) Účinky: khelín – uvoľňuje spazmy. znižujú sekréciu žliaz.rutín 361 .furanokumaríny – psoralén. Bellaspon. morfinánové alkaloidy (morfín. Cholaspan. tebaín). sangvinarín (nachádzajú sa najmä v mliečnej šťave) Účinky: podobné papaverínu. apoatropín. kodeín. Prípravky: Atropin.. akridínový typ – arborinín .

.steroly: .organické kyseliny . – pilokarpín I: oftalmologikum.terpény. tetracosanol) .Účinky: spazmolytikum.obsahuje: .steroly (β .vitamín E Cortex pygei africani (Pygeum africanum.polysacharidy .narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrogénmi v prospech estrogénov .inhibícia aktivity 5 .flavonoidy (rutín.mastné alkoholy (hexaconasol.mastné alkoholy (docosanol. m – karboxyfenylalanín) . arachidónová) . Arecaceae syn.glukozid.myristát. III. rutín (antisklerotický účinok) PRÍPRAVKY: SYNTOSTIGMIN inj.steroly (sterolové glykozidy) .mastné kyseliny (kys. štádium .. – neostygmín I: parasympatomimetikum PILOCARPIN gtt.. stignasterolacetát.faktory: .atropín I: mydriatikum Liečba benígnej hyperplázie prostaty . tenký a pretrhávaný prúd . antiglaukomatikum ATROPIN gtt. .sitosterol a jeho glukozid) . Sabal serrulata) .prejavy: -časté nutkanie na močenie.reduktázy Urticae radix (Urtica dioica.aminokyseliny (kukurbitín. lupeol) . – vhodné na fytofarmaká a IV.titerpény . steroly (β .štádiá: .I. oneskorenie na začiatku močenia.triterpénové alkoholy (lupeol) .obsahuje: . parasympatomimetikum. linolová. Rosaceae) . II. choleretikum.mechanizmus účinku: .obsahuje: . súbor alkaloidov prekrvuje panvovú oblasť a pôsobí abortívne. triacontanol) Semen cucurbitae (Cucurbita pepo.obsahuje: .sitosterol . kempferol – 3 – glukozid) .kumaríny (skopoletín) . furanokumaríny = fotosenzibilizujúci účinok. Urticaceae) . .sitosterol – palmitát.α .laurát.β .mastné kyseliny 362 .lektíny Serenoae fructus ( Serenoa repens. linolénová.diterpény . . Cucurbitaceae) .

Indikace Benigní hyperplázie prostaty stadium I . myricetínu) . Epilobium.obsahuje : .II. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ 1 tobolka obsahuje: Serenoae extractum (10-14. 4. E. parviflorum. případně dráždivém močovém měchýři. LÉKOVÁ FORMA Tobolky. s vysazením léčby účinek odeznívá.1.3.triesloviny (deriváty kys. montanum. také u žen. E.. Těhotenství a laktace 363 . Urticae radicis extractum siccum (8.5:1) 120 mg. Léčebný účinek se plně projeví alespoň po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby. Interakce Nejsou dosud známy. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTAKAN (R) FORTE 2. zelené.fenolové kyseliny Herba epilobii ( r. 4.flavonoidy (glykozidy kempferolu. Podpůrně při doléčování po operacích prostaty. KLINICKÉ ÚDAJE 4. galovej) . angustifolium. U mužů středního a vyššího věku při funkčních obtížích spojených s nezhoubným zbytněním prostaty: časté močení (zvláště v noci).triterpénové kyseliny SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. v průběhu jídla nebo po jídle. kvercetínu. uvnitř tmavě hnědá pasta. slabý močový proud. Kontraindikace Přecitlivělost na některou složku přípravku. E. 4. 4. Oenotheraceae) (E.312. Dávkování a způsob podání Obvykle 2 tobolky denně (ráno a večer).4. 4. pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a prostatopatie s tímto onemocněním spojené. roseum. 3. měkké želatinové tobolky. E. chronických prostatitidách.6.2. Specielní upozornění Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplázie. obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení.5.3:1) 160 mg. Popis přípravku: oválné. 4. Nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu. collinum) .

4. 5.2. Urologikum. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Silica colloidalis anhydrica Sojae oleum hydrogenatum Triglycerida saturata mediolonga Glycerolum 85% Ceruleum protectum V 50% Ferri oxidum flavum Ferri oxidum nigrum Gelatina 6. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Není pravděpodobná. 6.1. Zatím nejsou dostupné údaje u lidí. 364 . 4. 4. Experimenty na zvířatech neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek. Doba použitelnosti Tobolky: 3 roky. současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový účinek. čímž snižuje přeměnu testosteronu na estrogen. Farmakodynamické vlastnosti Extrakt z plodů Serenoa repens a z kořene kopřivy dvoudomé působí v cílové prostatické tkáni androgenně především inhibicí enzymu 5 . Skladování Tobolky uchovávejte v suchu při teplotě 15-25 st. Ojediněle zvláště při užívání na lačno se mohou vyskytnout žaludeční obtíže jako nauzea nebo pyróza.7. čímž snižuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. Inkompatibility Nejsou dosud známy. Extrakt z Urtica dioica také nevykazuje toxický účinek v experimentech na zvířatech.a inhibicí enzymu aromatázy.5. s následným snížením intracelulární proteosyntézy. 5. Druh obalu Tobolky: blistr Al/PVC. papírová skládačka. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. 6. 6. Použití extraktu vede ke zvětšení proudu moči a zlepšení potíží při močení. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Výsledky experimentů na zvířatech vykazují velmi nízkou toxicitu extraktu ze Serenoa repens (LD 50 > 50 g/kg).Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu na průběh těhotenství nebo laktace. příbalová informace v češtině. 5. 6.3.4. Farmakokinetické vlastnosti Nejsou známy. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Fytofarmakum. C.3. Předávkování a) Příznaky otravy Nebyly až dosud zaznamenány. b) Léčba intoxikace Nebyla dosud prováděna.9. chraňte před světlem. Tím je omezeno zvětšování prostatické tkáně. Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle při běžném dávkování dobře snášen. 5.2.alfa reduktázy.8.1.

Willmar-Schwabe-Str. 9. Fructus agni casti – Agnus castus – Verbenaceae vitex jahňací – železníkovité je to kríkovitý strom. 4 76227 Karlsruhe SRN 8. 6. Secale cornutum – Claviceps purpurea – Clavicipitaceae ergotamín.Velikost balení: 60. 7.j.6.6. ergometrín. Návod k užití Není zapotřebí. agnuzid. Ranunculaceae ploštičník strapcovitý Hlavne v USA. Silica – 0. flavonoidy – kasticín mastné oleje horčíny – vilicín..5 % . mastodýnia (zdúrenie prsných žliaz). rastie hlavne na Kryme alebo v Amerike. 10. kaslín použitie – poruchy menštruačného cyklu. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE V registračním řízení. MASODYNON gtt. má výšku do 3 m.. cimicifukozid 365 . v Ázií. 13157/95) //1999/06/22 Pohlavné hormóny Uterotoniká Zvyšujú tonus meternicového svalstva a používajú sa na zosilnenie maternicových kontrakcii a urýchlenie tretej pôrodnej doby. Willmar Schwabe GmbH and Co. Kanade triterpenové glykozidy – akteín. neplodnosť (funkčná). 120 a 200 tobolek. REGISTRAČNÍ ČÍSLO V registračním řízení.? cieneol Monoterpénové glykozidy – aukulín.. sol. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22. prípravky: AGNUCASTON tbl. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Dr.1999 (č. v čase klimaktéria . Radix cimifugae – Cimifuga racemosa. Radix hydrastidis – Hydrastis canabensis – Ranuncelaceae Vodilka kanadská benzylizochinolínové alkaloidy Gynekologiká liečivá používané pri gynekologických ochoreniach.

PROSTAGUT MONO cps. UROHERB Fructus serenoae – Serenos repens – Arecaceae Terpeny. . predmenštruačné poruchy prípravky: CIMISAN tbl. kamferol – tri – glukozid) Mastné alkoholy – hexocasanol. palmitová fytosteroly tanín účinok: sedatívny na VNS.20 %) cimicifugín organické kyseliny – izoferulová mastné kyseliny – olejová. PROSTAGUT FORTE cps. podobný oxytocínu. oneskorený začiatok močenia.živica a horčíny (15 . stignosterolacetát. URTICA APS tbl. steroly (beta – sitosterol – palmitát. triacantanol Prípravky PROSTA – URGENIN cps. ale neužívajú sa viac ako 6 mesiacov Liečba benígnej hyperplázie prostaty Muži nad 50 rokov mávajú zväčšenú prostatu ( hyperplázia prostaty). myristát. 366 .účinkujú po 4 týždňoch. laurát – glukozid sitosterol. tenký a pretrhávaný prúd Faktory: narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrgénmi v prospech estrogénov štádia: I II III . PROSTASERENE spc. MENOFEN tbl.v prvých troch štádiach sú vhodné fytofarmaká IV – operácia Mechanizmus účinku – inhibícia aktivity 5 – alfa – reduktázy Radix urticae – Urtica dioica – Urticaceae Steroly (beta – sitosterol a jeho glukozid) – hlavné účinné látky Triterpény Kumatíny (skopoletín) Polysacharidy Lektíny Prípravky: UTRIKON cps. lupeol) Flavonoidy (rutín. Prejavy – častné nutkanie na močenie. zúženie močovej rúry. čo spôsobuje časté močenie. zníženie TK použitie: klimakterické ťažkosti.

Semen cucurbitae – Cucurbita pepa – Cucurbitacaea Steroly (sterolové glykozidy – beta – sytosterol glukozid) Mastné kyseliny (kyselina linolová. CILEST tbl. obsah obidvoch látok je po celý cyklus aplikácie konštantný. linolénová. inhibuje ovuláciu blokádou hypotalamického receptora a následujúcou zábranou uvoľnovania gonadotropínu – releasing Ho. kvercetínu. PEPONEN cps. Narušujú tubulárnu aj cervikálnu motilitu (tento fenomén je nejasný). Gestagény zvyšujú viskozitu hlienu a tým neprepustia spermie. Herba epilobii – E. ethinylestradiolum IS: jednofázové steroidné perorálne estrogén – gestagéna antikoncepcia CH: nízkodávkový prípravok. Cortex pygei africani – Pygeum africanum – Rozaceae Slivka africká Steroly (beta – sitosterol) Triterpénové alkoholy Mastné alkoholy (docosonol. first. Estrogény a gestagény alterujú endometriu a znižujú pravdepodobnosť implantácie.CAPISTA tbl. kukurbitín) Vitamín E Prípravky: TURIPLEX cps. 367 . passiflorum angustifolium (vrbovka úzkoliská) montánum (horská) roseum (ružová) Triesloviny (deriváty kyseliny gálovej) Flavonoidy (glykozidy kamferolu. tetracosanol) Mastné kyseliny Fenolové kyseliny Prípravky: TADENAN cps. arachidónová) Diterpény Organické kyseliny Aminokyseliny (m – karboxy – fenylalanín. norgestimát je rýchlo metabolizovaný tzv. FU: dobrá rezorpcia.pass efektom na aktívny metabolit 17 – deacetylnorgetimát a tri – ketonorgestimát a norgestrel ethinylestradiol je hydroxilovaný a vylučovaný vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov ľadvinami a stolicou. S: norgestimátum. myricetínu) Triterpénové kyseliny Prípravky: EPILOBIUM spc.

mierne zvyšuje retenciu Na a vody. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stimulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). zvyšujúcou sa lipofilitou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. tehotenstvo a kojenie NU: zažívacie obtiaže. nádorové ochorenie prsníka a maternice. obd. Vyrábajú sa tiež transdermálne systémy s T. podráždenosť. aplikáciu sú T – propionát a T – heptanoát.užívanie. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. S: cimicifugae extractum siccum 40 mg v 1 poťahovanej tablete IS: fytofarmakum. Deriváty T pre klinické použitie Estery T pre depotnú i. Testosterón undekanoát – pre p. čimž obchádza pečeňa a vstupuje prostredníctvom ductus thoracicus do systémovej cirkulácie. aktívny je mesterolón.nemá sa však používať. obsahuje triterpénové glykozidy. ktorým je pripisovaný extrogenoidný účinok I: ľahšie menopauzálne neurvogetatívne potiaže (nervozita. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. aplikácii účinný. V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a estrogénne metabolity. poruchy spánku) predovšetkým pri prukázanej zníženej sekrécie estrogénov KI: precitlivelosť. Pre svoju vysokú metabolickú stabilitu je 17. tak estrogénnych receptorov. depresia. kožné prejavy Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. Vzhľadom na to. P. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. majú anabolické účinky. metastazujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie.o. že undekánová kyselina má charakter mastnej kyseliny. 368 .m. zvyšujú libido. je tento ester rezorbovaný do lymfy.I: antikoncepcia CIMISAN tbl.o. vytváraný v intersticiálnych Leydigových bunkách varlat. CH: suchý vodne alkoholový výťažok z oddenku ploštičníku.alfa –metylT pri p. potenie. návaly tepla. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. čo je 1 alfa-metyldihydroT. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. vaskularizáciu kože. Indikácie: Terapeuticky sa používajú u hypogonadizmu a pri zpozdení puberty. pretože C-17alkylové androgénysú hepatotoxické. Stimulácia spermatogenézy pri nedostatku gonadotropínov (FSH.o.

ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. nilutamid. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. pri popáleninách. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum).j. Estradiol stimuluje proliferáciu endometria a zvyšuje permeabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. Podávajú sa u pubertaz praecox. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. Estrogény 369 . estrogény a gestagény (progestíny). čím znižuje vnútornú sekréciu gonadotropínov používa sa na zníženie libida u hypersexuality. Keď koncentrácia estradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. u žien predovšetkým po klimaktériu. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. v rekonvalescencii po operáciach. antikoncepčný účinok. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. bikalutamid. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. karcinómu prostaty. spätnoväzobný mechanizmus v adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie FSH . k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. Medzi nesteroidné antiandrogény patrí flutamid. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie k odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. Obr. produkcia estrogénov a gestagénov. V prvej polovici menštruačného cyklu stimuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. ktorý pôsobí ako LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procesy riadené hypofyzárnymi gonadotropínmi FSH a LH. Atlas 253 Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dozrievanie vajíčka a ovulácia... enzýma. pri zlom hojení rán (nandrolon). ktoré potom v odpovedi na stimuláciu LH začne produkovať progesterón. naviac pôsobí ako gestagén. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. t. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). Neprasknuté folikuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T.HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien.

gestagénnu a androgénnu. používajú sa i konjugované estrogény. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. Ich účinky sú sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesteron. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. zvracanie. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. bolesti prsníkov. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. retencia vody. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. Častou indikáciou je osteoporóza. nemá žiadnu androgénnu. Z ďalších derivátov – ethinylestradiol. Mestranol sa používa k p. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. estrogénnu. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. pri hroziacom potrate. dydrogesteron. estradioly benzoas a estradioly valeras). hlavy.5 x vyššiu afinitu k progesterónovému receptoru. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. anabolickú. gestonoron. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. slabé. cyproterón acetát. zmeny na estrogén dependentných orgánoch a i. Ďalej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnandiol. Ďalším prirodzeným estrogénom. k odstráneniu premenštruačnej tenzie. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Má výraznu antiestrogénnu aktivitu. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chýbajúceho progesterónu. ktorý sa tiež konjuguje a eliminuje.Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. u amenorey. ktorý predovšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor.o. a niektorých nádorov. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. lynesterol a predovšetkým norethisterón a tibolon. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou antiestrogénov. 370 . hnačka. gluko-a minerálnokortikoidnú aktivitu. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. stilbestroly (diethylstilbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. hydroxyprogesteron. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. alebo zbrzdené estrogény). Nomegestrolacetát – má 2. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. substitúcii ovariálnych Ho. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (patrí medzi tzv. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. medroxyprogesteron. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. k liečbe endometriózy.

okrem u monofázického typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. tamoxifen) pri liečení osteoporózy v menopauze. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť.↓ LH zabránenie ovulácií). lynestrenol. norethisteron.Atlas str. ale spoľahlivé. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. čo je v súčastnosti najbežnejšie. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie cervikálneho hlienu. koľko je možné. ktoré bránia priechodu a nidácii vajíčka. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka.255 Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény.o. koľko je nutné. dňa podáva kombinácia estrogénov a gestagénov. U simultánych prípravkov sú naopak po celú dobu užívania kombinované E 371 . Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i.. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. 24. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami estrogénov v krvi. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. Stimulácia terciálneho folikulu FSH je znížená. alebo gestagény alebo ich kombinácie. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethinyltestosterónu = ethisterónu (napr. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. tak málo. desogestrel. je účinnosť a tolerancia. Preto vývoj smeruje od tzv. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. Prípravky pre p. dňa menštruačného cyklu až do 21. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. k ovulácii nedochádza. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh uvoľňovania E a progesterónu. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH.pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. Používané dávky majú byť malé. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. endometria. Tzv. Obr. sú kapronát 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxyprogesterónu. Platí zásada: toľko. gestoden) alebo acetátu 17 – alfa – hydroxyprogesterónu (cyproterónacetát). m. vajcovodov.↓ tvorby ováriového folikulu . ktoré signalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . dimethisteron. injekcie.

ako antiandrogénny . Atlas str. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. Gestagény 2. . 13 – etylgonány) . Porucha tolerancie glukózy. napätie prsníkov. Obr.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. nepoužívajú sa v HA 2. žalúdočné obtiaže. aterogénny efekt . nauzea. bolesti v hrudníku.noretisterón – acetát 4. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. norgestrimát.desogestrol . zvyšuje ho fajčenie). k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu.rovnaká dávka E a G .mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G.a G. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. môže zabrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. Interakcie – zlyhanie HA . Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. 257 Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. gestodén). benigný nádor pečene. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL.. depresívne nálady.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . Endogénne G – progesterón. griseofulvín. zmeny telesnej hmotnosti. E rovnaké . čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. poruchy libida.hydroxyprogesterón . užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE).norgestrimát . nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. cholestáza.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa.neodráža liplidické pomery . 372 .. Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a antiandrogénnu aktivitu . retencia vody. ale aj slabú estrogénnu aktivitu .gestodén – malá androgénna aktivita .pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifampicín. Môže sa vyskytnúť hypertenzia...má nielen androgénnu aktivitu. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. môže sa manifestovať diabetes.trojfázové .↑ LDL.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3.17 – alfa . Rýchla aplikácia G prispieva k inhibícii nadradených centier v CNS. bráni normálnej proliferácii endometria. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel.

Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. je to atagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. karbamazepín.zabraňuje nidácií. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. spoločne s misoprostolom - - Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. ↓ tumor maternice.trimestri.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. mifepriston . pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. keď je podávanie E kontraindikované.o. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu je možné použiť buď jednofázový kombinovaný prípravok. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. podanie . fenytoin. ale najneskôr do 72 hodín po koite. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. používajú sa klomifen. Antigestagény . ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. alkohol. Stimulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. Prípravky pre p. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyethoxyetanolu. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. ↓ benígnych ochorení prsníka. odstránenie dysmenorey.- fenobarbitál. fajčení. 373 . a to do 12 – 24 hodín. Nasleduje menštruačné krvácanie.vyvolanie umelého potratu v 1.75 mg do 48 hodín) RU 486-antagonista progesterónových receptorov. tamoxifen a roloxifen. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu.lynestrenol. alebo prípravok obsahujúci len progestín.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profylaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. diabete. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . zníženie výskytu ováriových cýst. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia inhibičné účinky estrogénu na hypofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínov. a laktácií. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované.

Medzi tieto tzv. ide o prechodné vyradenie vedomia a zníženie vzrušivosti CNS pri súčasnr prebiehajúcich zmenách v celom organizme. môže preto pri dlhodobom 374 . ktorá sa vyznačuje zvýšenou pohyblivosťou očných bulví. zatiaľ čo bróm viazaný kovalentne v organických zlúčeninách alebo vo forme bromičnanových iónov túto schopnosť nemá. označované často ako hypnagoga. stojaci za dominujúcim analgetickým účinkom. pôsobí napr. ktoré útlmom spravidla zvýšeného podráždenia CNS. Bromidy (NaBr. 1. bromidy. Spánok „je fyziologickými zmenami sprevádzaný a stále sa opakujúci normálny stav inaktivity a nereaktivity “. podľa ktorého sa rozlišujú na: a/ Hy. ktoré pôsobia priamo na mozgový kmeň. b/ Hy. ethanol. aj. Hypnotiká sú látky. ktoré zosileným útlmom navádzajú stav podobný fyziologickému spánku. priame Hy patria predovšetkým barbituráty. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v čiastočnom vytesňovaní chloridových íonov z CNS. čím vyvolávajú spánok.SEDATÍVA HYPNOTIKÁ Sedatíva sú látky. ktoré pôsobia na mozgovú kôru bez ovplyvnenia autonómnych funkcií a zvyšujú sklon k spánku. Pretože spoločným rysom obidvoch skupín je útlm CNS. aldehydy. vyvolávajú ukľudnenie. nepôsobia však hypnoticky. pôsobia Hy v nižších dávkach sedatívne a ukludnením navodzujú ospalosť. ale len zvolna eliminované. Vhodnosť a kvalita hypnotika sa okrem iného určuje aj podľa vplyvu na toto REM-štádium spánku. Ako tzv. nepriame Hy. Bromidy sú síce rýchlo vstrebávané. Štrukturálna odlišnosť Hy odráža sa v rozdielnom charaktere pôsobenia. zatiaľ čo vo vyšších dávkach vyvolávajú spánok a v niektorých prípadoch až narkózu. KBr) Bromidové ióny vyznačujú sa typickým tlmiacim efektom na CNS.V malých dávkach tlmia psychický nepokoj a uľahčujú zaspanie. u ktorého sa však jedná o sekundárny efekt. Najstaršou drogou so zisteným sedatívnym a hypnotickým účinkom bolo opium. Z rôznych fází spánku najväčší význam sa prikladá tzv. REM-fáze.

bromismu. V praxi sa používali bromidy málo toxických katiónov.Kalium bromatum -spolu s bromidom amónnym sú súčasťou dermatologického prípravku ALYSAL pasta 2. Alkoholy (chlorobutanol) Empiricky poznaná hypnotická aktivita etanolu. zavedenie aromatického radikálu potenciuje antikonvulzívnu aktivitu. dala podnet k podrobnejšiemu štúdiu vzťahu štruktúry a hypnotickej aktivity. C CH3 OH Účinok potenciuje i prítomnosť dvojnej (trojnej) väzby. potom klesá.u vyšších alkoholov pre prevažujúci vplyv lipofilných alkylov je ich vplyv menej zreteľný. -používa sa najmä vo veterinárstve k vyvolaniu oblúzenia alebo k zosilneniu narkózy. zvlášť u nižších alkoholov .V rade n-alkoholov sa zo zväčšujúcim sa alkylom rastie A i toxicita po oktanol. 375 . -Zavedením ďalšieho hydroxylu tento trend ešte zvýrazňuje. Amidy a alifatiké ureidy (bromizoval) VŠÚ: Aktivitu zvyšuje rozvetvenie reťazca halogenácia a prítomnosť násobnej väzby. prejavujúcim sa zníženou schopnosťou sústrediť sa. nespavosti a kožným prejavom. Rastie od primárneho k terciárnemu. amónnych a vápenatých. dostavujúca sa po počiatočnom excitačnom štádiu. Nevýhodou sodných a vápenatých solí je ich hygroskopičnosť. najmä sodných.Hypnotickýefekt ovplyvňuje charakter alkoholu. . CH3 CCl3 Účinok potenciuje halogenácia. hypnoticky účinkujúci OH CHLORALHY DRÁT trichlórethanol. jeho dráždivého efektu pri vonkajšom použití využívajú reumatické prípravky(RHEUMOSIN) Cl3CCH OH 4. Zatiaľ čo karbamáty odvodené od primárnych alkoholov pôsobia len sedatívne. draselných. účinkujú karbamáty sekundárnych a terciálnych alkoholov výrazne hypnoticky -Všetky dnes predovšetkým ako psychosedatíva a čiastočne hypnotiká používané látky sú terciálne alkoholy 3. VŠÚ: .užívaní dôjsť k ich kumulácii v organizmu a k toxickým prejavom. pri čom OH skupina pôsobí skôr dysterapeuticky. Bromid draselný. CHLOROBUTANOL Zvýšenie sedatívneho účinku sa dosahuje blokovaním hydroxylovej skupiny karbamátovou väzbou (prolongácia účinku pravdepodobne potlačením hydrofility a spomalením biotransformácie).v organizme dochádza k redukcii na lipofilnejší. Aldehydy (chloralhydrát) Nežiadúca dráždivosť aldehydickej skupiny čiastočne potlačuje prevedenie na menej dráždivé semiacetály s vhodnými alkoholmi Chloralhydrát.

uhlovodíkovými fragmentami substituovaného uhlíka ako hydrofilné zoskupenie.Posun v aktivite náhrada O na uhlíku v polohe 2 izostérnou S (tiobarbitali majú rýchly nástup účinku so značným prehĺbením efektu. (Bunkovými membránami prechádzaqjú liečivá v nedisociaovanej forme.Ďalšie možné obmenysú na dusíkoch v polohách 1 a 3 a uhlíku 2.o.j. cykloalkylom.Pre zachovanie aktivity majú význam pKa a rozdelovací koeficient. cyklobarbital. Mechanizmus účinku 376 .Substitúcia alkylov v polohe 5: a) prítomnosť násobnej väzby alebo halogénov účinok skracuje a prehlbuje b)zavedením polárne skupiny ako sú karbonylová.3-dialkylsubstitúcia. N-alkylácia pôsobí dysterapeuticky.A sa nemení keď jeden z alkylov je nahradený fenylom .CH3 BROMISOVAL CHCHCONHCONH2 CH3 Br Met: debromovaný na isovalerylmočovinu. .dialkylderiváty. fenobarbital. . Pre rýchly nástup účinku je vhodný k navodeniu spánku. ale iba rozpustnosťou v lilpidoch. .v.Kys.Rozvetvením A skracuje a prehlbuje. A rastie od dimetyl. Zatiaľ čo Nmetylácia A zvyšuje a prehlbuje. aplikácii vedú k ultrakrátkej narkóze). podaní vstrebávanie žalúdočnou sliznicou ovplyvnené disociáciou.Predĺženie alkylového reťazca v polohe 5 A zvyšuje (optima sa dosahuje pri celkovom počte 7 až 8 uhlíkov obidvoch substituentov).8) prenikajú ľahko do CNS a sú silnými Hy. hexobarbital. 5. butobarbital) VŠÚ: . .Účinné sú 5.. Zatiaľ čo kyselina barbitúrová a kyselina 5 – aminoalkylbarbitúrová pre vysokú kyslosť len nepatrne prechádzajú do CNS a sú neúčinné. Nevhodná je tiež 1. Cyklické ureidy – barbituráty (barbital. t. Preto hypnoticky účinkujú iba barbituráty s pKa blízske fyziologickému pH.k dietylderivátom . 5. je štiepený na kyselinu alfabromisovalerovú. kedy zhruba 50 % podaného liečiva sa vyskytuje v ľahko strebateľnej nedisociovanej forme. aprobarbital.5 – disubtitované deriváty a ich Nmetylanalógy s pKa v rozmedzí pH fyziologického prestredia (barbitál pKa 7. pentobarbital.Nezbytnosť amidickej skupiny v susedstve kvartérne. Význam fyzikálnych chemických vlastností Pre zachovanie aktivity v skupine barbiturátov bol jednoznačne preukázaný význam pKa.sulfonylová skupina pôsobí dysterapeuticky . pri i. účinkuje však len krátko (3-4 hod). ktorá je eliminovaná vo forme konjugátu. . allobarbital. hydroxyamino. amobarbital. tiopental. barbiturová nesubstituovaná je neúčinná i monoalkylbarbiturová lebo majú silne kyslý charakter. . Lipofilita – u barbiturátov so zhruba rovnakou pKa nie je pri p. .5.

u fenyl analógov vzniká príslušný p – hydroxifenylderivát. Dĺžka narkotického účinku je potom daná dĺžkou trvania depotu v tukovom tkanive. bolo však preukázané i rozdielne chovanie jednotlivých enentiomérov v organizme. alebo halogénalkenylmi (brallobarbitál). Skutočnosť. pentobarbital. sú GABA-ergný systém. Nevylučuje sa ani možnosť interakcie barbiturátov s niektorými neuromediátormi alebo ich systémami. fenobarbital. V nezmenenej forme sa vylučujú najmä dlhodobé Hy. Alkyly sa oxidujú na terminálnom uhlíku na primárne alkoholy až kyseliny. Hlavné metabolické cesty sú: a) oxidácia na substituentoch v polohe 5. Novšie predstavy – bola preukázaná schpnosť inaktivaovať fosfofruktokinázu a tým vyvolaná parciálna metabolická blokáda procesu glykolýzy. Metabolizmus Barbituráty sa podávajú. Kyselosť prepožičiavajú barbiturátom vodíky na dusíkoch v polohách 1 a 3. amobarbital. alebo na predposlednom uhlíku na sekundárny alkohol až ketol. ktorý je daný do vzťahu predovšetkým s účinkom benzodiazepínov. Skôr výnimočne dochádza k oxidatívnej desalkylácií. takže konečný výsledok biotransformácie je vždy väčší počet meetabolitov. Vysvetluje sa to ich schopnosťou inhibovať oxidatívnu fosforyláciu a interferovať s tvorbou ATP. napr. napríklad pri vinylderivátov. buď ako také alebo pri injekčnej aplikácii vo forme solí. Iným uvažovaným neuromediátorovým mechanizmom.5 – disubstituované barbituráty. Uvedené metabolické procesy môžu u jednej látky prebiehať súčasne alebo postupne s rôznou rýchlosťou. Metabolizmus prebieha dvoma cestami: Časť barbiturátov sa vylučuje ľadvinami v nezmenenej forme. b) N – metylderiváty sú oxidatívne demetilované na hypnoticky účinné 5. Deriváty používané ako intravenózne narkotiká sa prednostne ukladajú do lipidových tkanív CNS. že N – alkyláciou v dôsledku asymetrie molekuly vznikajúce enatioméry vykazujú rozličnú aktivitu viedlo k formulácii receptorového mechanizmu pôsobenia. ktoré môžu byť ďalej biotransformované. c) Z iných biotransformačných ciest bola preukázané pomerne rýchle oxidatívne odbúravanie barbiturátov substituovaných v polohe 5 alkenylmi (allobarbital). u niektorých docádza k totálnej deštrukcií základného pyrimidinového skaletu. Tiobarbitály sú čiastočne desulfurované. barbitál. allobarbital. časť je biotransformovaná v pečeni. R1 R2 R3 X -etyl -etyl vodík kyslík -etyl -fenyl vodík kyslík -CH2CH=CH2 -CH2CH=CH2 vodík kyslík -etyl -izopentyl vodík kyslík -etyl -1-metylbutyl vodík kyslík 377 .Staršie predstavy – barbituráty stabilizujú cerebrálne bunkové membrány a zvyšujú prah excitácie. . U cyklohexyl – alebo cyklohexenyl – barbiturátov dochádza k oxidácií na cyklohexánový derivát. ktorým by barbituráty mohli pôsobiť. zatiaľ čo krátkodobé narkotiká sa pomerne rýchlo odburávajú. O R1 R2 O N N R3 CX H Barbiturát barbital.

navýkovosť. ale že je u nich nutné zachovať slabo kyslý charakter. thalidomid – vyskytuje sa v dvoch izoméroch. v polohe -1-metylbutyl vodík síra -butyl vodík kyslík tiopental. ale iba (-) – S – forma je biotransformovaná na embryotoxické a teratogénne metabolity kys.5 dimetylbarbitúrová .4 – dioxopiperidínu. dalo podnet príprave 2. u ktorých alkyláciou v polohe 3 sa dosiahlo výraznej lipofility za súčasného zachovania slabej kyslosti . Allobarbitál – stredne dlhé Hy Fenobarbitál – používa sa ako dlhodobé Hy a antiepileptikum u grand mal a ako antidotum u otravy kŕčovými jedmi (strichnín) Amobarbitál – stredne dlhé Hy Pentobarbitál .cyklobarbital. Met. N.asparágové O H N O C2H5 378 GLUT ET IMID . odoznieva už za 15 min.ftalyl – L . nebezpečenstvo zneužitia k suicidným účelom) dali podnet k hľadaniu vhodnejších Hy odlišnej štruktúry 6.1 Dioxopiperidíny ( glutetimid) Zistenie. -etyl aprobarbital.dáva sa prednosť metylovanému analógu dihyprylónu. Liečivá: pyrithyldion. Cyklobarbitál . Thiopental – vo vorme sodnej soli. butobarbital -etyl Barbitál – dlhodobé Hy často v zložených prípravkoch. obidva izoméry pôsobia hypnoticky. Hypnoticky pôsobia aj 2. Nebarbiturové hypnotiká nevhodné vlastnosti barbiturátov (toxicita. – hlavnou metabolickou cestou je allylová oxidácia v polohe 6 cyklohexenylu za vzniku hydroxy a oxohexobarbitálu.vo forme vápenatej soli stredne dlhé Hy Hexobarbitál . s ktorého štiepením sa uvoľňuje kyselina 1. že v skupine barbiturátov pre zachovanie aktivity nestačí zvyšovať lipofilitu.6 – dioxopiperidíny (glutarimidy) – glutetimid.Krátkodobé Hy. methyprylonu. -etyl hexobarbital. i keď účinok je viazaný na S – (+) – izomer.použitý vo forme sodnej soli . dihyprylon( -aj antitusické pôsobenie) – pre určité riziko poškodenia krvného obrazu týmito liečivam. -metyl 6 vznik OH až O -cyklohex-1-ényl vodík kyslík -cyklohex-1-ényl metyl kyslík iní Met: allylová oxid. je vhodný k navodeniu narkózy a pre krátkodobé chirurgické zákroky 6.v terapií sa používa racemát.2 – epoxid vzniká diol. Len v menšej miere oxidáciou na dvojitej väzbe cyklohexenylu cez 1. krátkodobé Hy a injekčne ako narkotikum. podávaný pacientom po operáciach. používa sa ako ultrakrátke vnútrožilné narkotikum. korý je najúčinnejším krátkodobým Hy tejto rady. aby bol dosiahnutý maximálny kľud..4 – dioxotetrahydropyridínu a 2.

alebo sa oxiduje na 3 – hydroxynitrazmam. pôsobí aj svalovo relaxačne. ktorý je potom acetylovaný. Použitie. Snaha o vystupňovanie A spomalením metabolického odbúravania v polohe 1 vyústilo k prípraveTricyklické triazolo–benzodiazepínov. 6. N arylom alebo heterocyklom znížuje aktivitu).Chinazolinony (metachalon) VŠÚ: -Pre A je dôležitá nesubstituovaná aromatická časť chinazolínu (sub MET ACHALON N CH3 Cl i metoxylom dysterapeutická). alebo po predchádzajúcej redukcii nitroskupiny. ktorý je eliminovaný ako konjugát. ale prítomnosť metylu na C v polohe 2 je nutná Jeho zámena vyšším akylom vedie zníženiu hypnotického a vystupňovaniu antikonvulzívneho pôsobenia.krátkodobé Hy. nitro skupiny na aminoderivát. Redukcia na nitroskupine. ktoré sú eliminované ako glukuronidy. Obidva izoméry sú rovnako oxidované na benzénovom kruhu za vzniku mono a dihydroximetabolity. Použitie – pri poruchách spánku sprevádzaných stavmi podráždeností. buď priamo ako taký. flunitrazepam. rýchly nástup účinku.Benzodiazepiny (nitrazepam. duševného napätia. hodí sa k navodeniu prirodzeného spánku 6.Met: (-) – izomér sa oxiduje na etyl a (+). 379 . . ktoré sú eliminované ako glukuromidy. Met: v organizme je metabolizovaný oxidáciou na veľa hydroxyderivátov. ale sa nemení keď triazolový kruh sa nehradí imidazolovým.A potenciuje halogén v o-polohe. triazolam. strachu. flumazenil) VŠÚ: Vedľa zámeny Cl v polohe 7 benzodiazepínového bicyklu za nitro skupinu hypnotickú aktivitu zvyšuje i substitúcia metylom i iným substituentom na N v polohe 1 alebo prítomnosť halogénu v o-polohe fenylu. Metabolizmom vznikajú 5 – hydroxyglutetimid je hypnoticky dva krát účinnejší než racemát. CH3 O N O2N FL UNIT RAZEPAM F N Met. oxidatívna hydrosylácia v polohe 3 a naviac oxidatívna demetylácia. nízka toxicita.Aby na dusíku v polohe 3 bol fenylový radikál (výmena za alylom. Použitie – ako vedľajšie účinky sa prejavujú myorelaxačné vlastnosti a antikonvulzívne pôsobenie.izomér na piperidínovom kruhu. Použitie – pôsobí hypnoticky aj antikonvulzívne. O CH3 -Zámena metylu v o-polohe benzénového jadra etylom alebo Cl A neovplyvňuje.1. Mech účinku vzťah k GABA-ergnému neuronálnemu systému N O2 N NITRAZEPAM H O N Met: red.2.

. sedatívne účinky (názov je odvodený od Valeriana – epoxy – triestery). napr. kamfén) . meprobamát). trankvilizéry. O alebo antidotum pri predávkovaní.monoterpény (borneol. 380 .pinén. Radix valerianae – Valeriana officinalis . zodpovedajú za spazmolytické účinky Valepotriáty: 0.bisakolén.seskviterpény (beta. klasické antihistaminiká a antialergiká ( difenhydramin. mierne antikonvulzívum a myorelaxant Flumazenil Blokuje centrálne efekty liečiv účinkuje prostredníctvom benzodiazepínových receptorov ako kompetitívny antagonista. Hydrolytiycké štiepenie esterovej väzby na kyselinu.4 až 0... guajfenesin. izovalérovou a i.glukuronidu N 3 1 N COOC2H5 6. nežiadúce účinky bývajú pokles TK a riziko vzniku psychickej a fyzickej závislosti Sedatíva – farmakognózia Ukľudnujú CNS. nástup pomerne rýchlo. alebo piperazinový derivát meklozin. valeranan. tlmením jeho zvýšenej dráždivosti. ktorá je vylučovaná ako taká. Iné štruktúry (klometiazol) Hypnotickú aktivitu vykazujú aj liečivá iných terapeutických skupín – prakticky všetky psychofarmaká typu neuroleptík (benzodiazepíny. Met.CH3 1 N N 4 Cl T RIAZOL AM 6 N Cl Met: oxidatívne hydroxylovaný na alfa-hydroxytriazolam dalej 4-hydroxy triazolam a alfa-4-dihydroxy derivát Použitie – krátkodobé Hy. Alkoholové skupiny sú esterifikované kyselinou octovou. N5 F 8 CH3 ukončenie týmito látkami navodenej. kyselina valerénová) .6 % . alebo udržovanej narkózy. pyridonový analog mefenhydraminu doxylamin .4. Napr.5 až 2 % . KLOMET IAZOL S ClCH2CH2 CH3 N má tiež antikonvulzívne pôsobenie Ind: pri akútnej psychomotorickej agitovanosti a akútnych príznakov alkoholizmu.. alfa . alebo vo forme ester .Valerianaceae silica – 0.

anafrodiziakum.aj seskviterpény ( alfa-karyofylén) Trisloviny – 4 % ( kyselina rozmarínová) glykozidovo viazaná kyselina chlorogénová.3 %. acevaltrát.03 % flavonoidy: (1. humulén (= alfa – karyofylén). flavonoidy(glykozidy kemferolua kvercetínu) Iné použitie drogy: stomachikum. asi 1%). (D). kávová. farnezén) živica: 80 % (jej hlavné zložky sú horčínové kyseliny. ALTASOL spc. má znížený účinok ČSL 4 . triterpény a flavonoidy Prípravky: PERSEN tbl. výroba piva prípravky: KALMS tbl BALDRACIN sol VISINAL drg NOVA tbl Herba passiflorae – Passiflora incarnata – Passifloraceae Mučenková vňať harmalové alkaloidy: 0. VALOFYT NEO spc. harmal. protopseudohypericín.vitexín) harmán (3.linalol.najmä s obsahom alifatických monoterpénov (citral. BIOSTRATH liq.hlavný hypericína jeho deriváty ( pseudohypericín.metyl karbolín).ide predovšetkým o humulón a lupulón) alfa – kyseliny = humulón beta kyseliny= lupulón droga ďalej obsahuje: triesloviny. baldrinal – vzniká pri zlom sušení alebo skladovaní. protohypericín.didrovaltrát. linalol) .5 -2.Tinctúra valerianae prípravky: PERSEN gtt NOVO – PASSIT sol VALOFYT NEO spc KALMS tbl Glandulae lupuli – Humulus lupulus – Cannabaceae Chmeľová šištica silica: 1 až 3 % (myrcén.5%. harmalol kumaríny a stopy silice prípravky: PASSEDAN sol (A) VISINAL drg. amárum. citronelal. citronelol. harmín.(valtrát. geraniol. NOVO – PASID sol. (CH) Herba melissae – Melissa officinalis – Lamiaceae Medovková vňať Silica – 0. ich prekurzorom je frangula-emodín-antrón.Hypericaceae Vňať ľubovníka Diantóny. Herba hyperici – Hypericum perforatum . 381 .Extractum valerianae fluidum . valerozidát).

Gummiresíva asa foetida – Ferula asa foetída – Apiaceae Kumaríny (umbeliferón) Organické kyseliny (ferulová kyselina. Humuli lupuli strobili extractum siccum (5 :1) IS: fytofarmakum.silica-0.rutín. CH: je rýchle pôsobiace ultrakrátkodobé hypnotikum zo skupiny cyklopyrolónu. chlorogénová kyselina) Disulfidy( izobutyl propenyl. strach. nočné a predčasné prebúdzanie). distribuuje. IS: hypnotikum. hyperozid.5 mg tbl. pôsobí tiež antikonvulzívne a myorexačne. obd. čstom nočnom prebúdzaní.3% flavonové glykozidy. derivans prípravky: VALOFYT NEO spc. obd. krátke výkony operačné i diagnostické. 382 . Flos lavadulae – Levandula officinalis – Lamiaceae Levandulový kvet Silica – 1 až 4. sedatívum. hypnotikum CH: zmes suchých rastlinných extraktov so sedatívnym. podráždenie.0. prípravky: NOVO-PASSIT ALTASOL spc. S: midazolamum 5 mg v jednom ml injekčného roztoku IS: hypnotikum benzodiazepínovej rady a z veľmi krátkym účinkom CH: krátkodobé hypnotikum z rýchlym nástupom účinku FU: veľmi rýchle sa vstrebáva. anxiolytickým a mierne hypnotickým účinkom I: poruchy spánku (potiaže pri zaspávaní. ktorý sa viaže na benzodiazepínový receptor. ZOPICLON 7. tbl. KAVASEDON cps.5 SL tbl. 7. dobre riaditeľná bazálna sedácia pri následnej anestézií. DORMICUM inj. I: nespavosť z potiažami pri zaspávaní.. JARSIN tbl.disulfid) Kawa – Kawa – Piper methysticum – Piperaceae Deriváty alfa – pyrónu: kawaín Prípravky: ANTARES tbl. nekľud. 96 % väzba na bielkoviny I: premedikácia.. úzkosť.5 % (linalol.5 mg. kvercetín) katechínové triesloviny – 8 -10% a kyselina chlorogénová. obd. metabolizuje. vylučuje. S: Valerianae extractum siccum ( 6 : 1).5-1% .05-0. linalylacetát) . karminatívum. geraniol. 15 mg.ČSL 3 – Oleum lavandulae iné použitie – spazmolytické. v 1 poťahovanej tbl. príležitostne pri nespavosti. obd. SANOSAN tbl. S: zopiclonum 7.

383 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.