A N T I U L C E R Ó Z A (A02) 1.

Farmakológia
Antiulceróza sú liečivá používané na terapiu vredovej choroby – multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom vznikajú ulcerácie na sliznici hornej časti tráviaceho traktu (v žalúdku a až v 90% v duodene) autodigesciouu proteolyt. enzýmami.. menej u žien (5%). Podstatné je, že autodigesciu spôsobuje hlavne aktívny pepsín (ktorý sa aktivuje pomocou HCl - teda peptický vred, nie poleptanie kyselinou) Vyskytuje sa viac u mužov (10 – 15%), 5% vredových žalúd. lézií je rakovinotvorných. Teoria vzniku vredovej choroby: 1, psychosomatická (kortikoviscerálna) – negatívne vplyvy na psychiku spôsobujú zmeny na žalúdočnej sliznici, prakticky: zhoršenie priebehu vredového ochorenia pri rôznych psychických podnetoch 2, genetická – častý výskyt familiárne 3, zápalová – Helicobacter pylori – u nás výskyt 50-60%, ale nie všetci nositelia ochorejú, to znamená že H.p. nie je jediným činiteľom. Pri eradikácii H.p. sa možno nielen dosiahnuť zhojenie vredu, ale i zabránenie recidívam, tj.vredová choroba je vyliečiteľná. V žalúdku sa nachádzajú - parietálne bunky (asi miliarda, vylučujú vodíkové protóny, pomocou H/K ATPázy, vplývajú na ne histamínové, cholinergné a gastrínové receptory, gastrín , ktorý je vylučovaný z G buniek antra žalúdka ovplyvňuje okrem gastrínových receptorov aj enterochromafinné bunky, ktoré vylučujú histamín, ACH sa uvolňuje na podnet nervu vagu. Histamín pôsobí cez adenylátcyklázu, gastrín a ACH cez nahromadenie vápnika) - hlienové bunky - hlavné bunky (produkujú pepsinogén) - epitelové bunky

Príčiny :

- vplyvy hereditárne ( krvná skupina 0, mužské pohlavie, hyperpepsinogénia, nízka sekrécia antigénov), endokrinné : hyperparatyreóza (zvýš. činnosť prištítnych teliesok) alebo Zollinger-Ellisonov syndróm (nádor pankreasu) - vplyvy vonkajšieho prostredia (emócie, stres, pracovné napätie, hnev) - Helicobacter pylori ( G negatívny mikroaerofilný bacil – tyčinka, produkuje ureázu – enzým, ktorý rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý (stúpajú i nitrity a nitráty), možno ho teda dokázať z dychu ureázovým testom, tento bacil poškodzuje protónovú pumpu, zvyšuje pH žalúdočného prostredia a má priamy toxický účinok na sliznicu žalúdka) 90% vredov (ostatné sú sekundárne), je sekundárnym karcinogénom ulcerogenne liečivá – NSAID – princíp: zásah do metabolizmu kyseliny arachidónovej, tlmia COX a tým znižujú tvorbu endogénnych prostaglandínov, bez ohladu na technolog. formu, okrem toho aj lokálny účinok (ASA) – ohrození sú viac chorí s hyperaciditou, ďalej konzumujúci alkohol

1

- niekedy nemožno NSAID vylúčiť – liečbou je inhibícia žalúd. sekrécie s antagonistami H-2 rec. alebo inhibítormi protón. pumpy, príp. misoprostol Vredy možno deliť tiež na Helicobacter pozitívne (liečia sa kombináciou antibiotík, chemoterapeutík a antiulceróznych látok), a H. negatívne často spôsobené liečbou NSA (používajú sa antiulcerózne látky a cytoprotektíva).

Príznaky:
- bolesť lokalizovaná do nadbruška, môže vyžarovať aj doprava (pripomína žlčníkovú bolesť) alebo aj do chrbta - pri dvanástnikovom vrede (častejší) sa bolesť dostavuje nalačno, tj. za 2 hod. a viac po jedle a v noci, k úľave dochádza po najedení - pri žalúdočnom vrede sa bolesť dostavuje častejšie po jedle, ak je vred vyššie lokalizovaný ( cca 15 min po jedle), ak pri pylore, neskoršie sa bolesť prejaví ---ale nie jednoznačné - čierna stolica, obyčajne mazľavá (meléna) – krvácanie – častým zdrojom sú peptické vredy, pri žalúd. vredoch sa skôr objaví zvracanie krvi (ako kávová usadenina) – chorí často označujú že im vred praskol (t.j.krvácanie), avšak perforácia znamená okamžitý prevoz do nemocnice a prejavuje sa náhlou a prudkou bolesťou

Terapia:
Režimové opatrenia :
- duševný kľud fyzický kľud, diéta, bez nadúvacích a korenených jedál, nakladaných mäs a ťažkých omáčiek, i kávy, pravidelné intervaly 4-5x denne nedoporučuje sa jesť večer nepiť alkohol nefajčiť vyvarovať sa ulcerogénnym liečivám (NSA, kortikosteroidy)

Medikamentózna liečba : - látky pôsobiace na agresívneho patogenetického činiteľa
(HCl, Helico) - cytoprotektívne látky

Používajú sa :
-

- antacidá M1 anticholinergiká H2 antihistaminiá Inhibítory protónovej pumpy Kombinovaná liečba Cytoprotektíva

2

1. Antacída
Účinky : Indikácie : neutralizujú HCl v žalúdku, a tým zvyšujú pH sekundárne znižujú aktivitu pepsínu majú cytoprotektívny účinok- tvoria ochranný povlak na sliznici žalúdka stimulujú syntézu prostaglandínov a endogénnych nitrátov subjektíne ťažkosti (pálenie záhy, hladové bolesti) gastritídy žalúdková dyspepsia (pokazený žalúdok) refluxná ezofagitída prevencia stresových vredov dlhodobé užívanie NSA (prevencia komplikácií)

Neutralizačné účinky antacíd sa vyjadrujú ako schopnosť neutralizovať 1 N HCl a doviesť pH žalúdka na 3,5 za 15 min, podávajú sa medzi jedlami. Nežiadúce účinky : 1. ovplyvňujú motilitu GIT (hliník a vápnik pôsobia obstipačne, horčík laxatívne) 2. vplyv na rezorpciu niektorých liečiv (zníženie) 3. vplyv na pH moču (horčík ho znižuje – urátová litiáza) 4. toxické účinky (hliník sa nesmie zapíjať citrusovými džúsmi – hliníková encefalopatia)

Delia sa na : 1. systémové – rezorbovateľné - uhličitan vápenatý (TUMS žuvačky) - hydrogenuhličitan sodný 2. lokálne – nerezorbovateľné - hydroxyhlinitan horečnatý - oxid a hydroxid horečnatý - hydroxid hlinitý - fosforečnan hlinitý - trisilikát horčíka - zásaditý dusičnan bizmutitý( pôsobí aj proti H. pylori) K niektorým prípravkom sa pridáva lokálne anestetikum účinné aj v kyslom prostredí – oxetakain.

2. Blokátory M1 cholinergných receptorov
Účinky : - selektívna blokáda M1 receptorov v parietálnej bunke - cytoprotektívny účinok, spôsobený vyšším prekrvením mikrocirkulácie sliznice - zlepšenie črevnej motility - znižujú sekréciu gastrínu, hlienu, bikarbonátu

Nežiadúce účinky - parasympatolytický účinok u cca 10% pacientov (suchosť v ústach, porucha akomodácie, zvýšený apetít, obstipácia, tachykardia). Používané liečivá – pirenzepín, telenzepín.

3

3. H2 antihistaminiká
Sú to látky, ktoré antagonizujú účinky histamínu na H2 receptoroch. Indikácie : - hyperacidita - peptidický vred - duodenálny reflux - Zollinger-ellisonov syndróm (zvýšená produkcia gastrínu) Nežiadúce účinky : trombocytopenia, granulocytopenia, gynekomastia , galaktorea, poruchy erekcie (hl. cimetidín,pretože je zvýšená sekrécia prolaktínu a inhibícia androgénnych receptorov) psychické poruchy až zmätenosť GIT problémy (hnačka) interakcie ( zvyšujú metabolizáciu cez mikrozomálny pečeňový systém) zvyšujú dostupnosť alkoholu, pretože znižujú aktivitu alkoholdehydrogenázy poruchy krvotvorby a pečene

Sú kontraindikované v tehotenstve a pri kojení. Používajú sa : cimetidín, famotidín, nizatidín, ranitidín, roxatidín Cimetidín sa dnes už nepoužíva (veľa NU, vid hore) ranitidín Farmakodynamické vlastnosti Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech. Inhibuje bazální žaludeční sekreci i sekreci stimulovanou např. histaminem, pentagastrinem a potravou. Snižuje obsah kyseliny a méně obsah pepsinu v žaludeční šťávě i její objem. Ranitidin je v játrech metabolisován na ranitidin-N-oxid, N-desmetylranitidin, ranitidin-S-oxid a na analog furanové kyseliny. Po perorálním podání je ranitidin vyloučen během 24 hodin ledvinami, zhruba do 30% jako nezměněný ranitidin, do 6% jako N-oxid a v malém množství v demetylované, S-oxidované formě a jako analog furanové kyseliny. Ranitidin je vylučován i žlučí. Velmi malé množství ranitidinu proniká do cerebrospinálního moku. Indikácie Léčba onemocnění proximální části gastrointestinálního traktu, u nichž je indikováno snížení sekrece žaludeční kyseliny, jako jsou: - Dvanáctníkový vřed - Benigní žaludeční vřed - Refluxní ezofagitida - Zollinger-Ellisonův syndrom Dlouhodobé podávání u dvanáctníkového nebo benigního žaludečního vředu jako profylaxe jejich recidivy (recidívy v anamnéze) - Jako jednotlivá dávka během porodu k prevenci aspirace kyselé žaludeční šťávy. - Dvanáctníkový a benigní žaludeční vřed

4

Interakce Při podávání vyšších dávek ranitidinu může být snížena exkrece prokainamidu, N-acetylprokainamidu a triamterenu v důsledku inhibice tubulární sekrece. Absorpce ranitidinu z trávicího ústrojí může být snížena antacidy nebo sukralfátem; Ranitidinratiopharm 150 mg proto má být užíván přibližně 2 hodiny před užitím těchto léčiv. V klinických studiích nebylo prokázáno snížení metabolismu teofylínu a/nebo zvýšení jeho plazmatických koncentrací ranitidinem Při současném užívání léčiv, jejichž absorpce závisí na pH, jako je ketokonazol, je nutné pamatovat na možnou změnu jejich absorpce. Ranitidin-ratiopharm 150 mg může zvýšit účinky alkoholu. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Užívání ranitidinu může zvyšovat účinky alkoholu; dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako bolesti hlavy, závratě, únava, zmatenost, vzrušení a halucinace. Za těchto okolností může být snížena schopnost reakce a úsudku, což zhoršuje schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Dávkovanie - 300 mg ranitidinu po večeři nebo před spaním; alternativně 150 mg ranitidinu 2krát denně, ráno a večer. - se vředy obvykle zhojí během 4 týdnů - refluxní ezofagitida 8 týždňov Dávky se podávají nezávisle na době jídla. Děti od 10 let - léčba ranitidinem se u této skupiny pacientů nedoporučuje. Ranitidin-ratiopharm 150 mg není indikován pro léčbu menších gastrointestinálních obtíží, jako jsou neurotické žaludeční obtíže (Ranisan:-) HVL: famotidín Famotidin je blokátor histaminových H2 receptorů, snižuje sekreci kyseliny solné krycími buňkami žaludeční sliznice a působí jako antiulcerózum. V pokuse na zvířatech má famotidin vůči spontánní i stimulované sekreci HCl účinek 50-100krát silnější než cimetidin a asi 7krát silnější než ranitidin (počítáno v molech látky potřebných k dosažení téhož účinku). Jiné funkce famotidin v terapeutických dávkách významně neovlivňuje. Jediný metabolit famotidinu je sulfoxid, nalezený v plazmě, moči i žluči. Famotidin se rozkládá v silně kyselém prostředí a působením mědi a jejích sloučenin. Indikace QUAMATEL je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba při onemocněních, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horní části zažívacího traktu). - Léčba hypersekrečních stavů, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Léčba bulbitidy. - Léčba dyspeptického syndromu spojeného se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. - Prevence nového vzplanutí žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Prevence a léčba vředu vyvolaného kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

5

Dávkování a způsob podání Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek QUAMATEL 20 MG s přípravkem QUAMATEL 40 MG. Dospělí a mladiství Při akutním dvanáctníkovém vředu užívá pacient 40 mg jednou denně, vždy večer před spaním. Terapie trvá 4 až 8 týdnů. Při žaludečním vředu se podává 40 mg jednou denně před spaním. Terapie trvá 6 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno, může se terapie ukončit dříve. Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu u pacientů, kteří dosud inhibitory žaludeční sekrece nedostávali, je počáteční dávka 20 mg každých 6 hod.; postupně se individuálně upravuje podle potřeby a je možné podávat až 480 mg denně po dobu 1 roku, aniž se objeví nežádoucí účinky anebo nesnášenlivost. Jako prevence nového vzplanutí nebo relapsu vředu se podává 20 mg jednou denně večer před spaním Vřed vyvolaný kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky: obvykle se užívá preventivně i léčebně 20 až 40 mg jednou (na noc) nebo dvakrát denně. Podávání přípravku dětem od 6 let je možné na základě pečlivého zvážení Přípravek je určen k vnitřnímu užití, potahované tablety se polykají celé a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje. Interakcie: Famotidin může snížit účinnost některých látek (např. ketokonazol, amoxicilin, přípravky obsahující železo, sukralftát), jejichž vstřebávání je závislé na kyselém prostředí v žaludku. Kombinace famotidinu a jiných antacid výrazněji zvyšuje účinnost těchto látek než je pouhý součet jejich antacidních účinků. QUAMATEL neovlivňuje systém cytochromu P450, takže neovlivňuje účinek látek, metabolizovaných tímto enzymovým systémem. Nežádoucí účinky Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa nebo průjem, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, rash, závratě. U malého počtu nemocných se mohou objevit změny v jaterních testech (vyšší transaminázy a bilirubinémie). Je možná hypersenzitivita s kožními projevy. HVL:

4. Inhibítory protónovej pumpy
Substituované benzimidazoly, látky, ktoré takmer na 100% blokujú tvorbu HCl, podávajú sa ako pro-drug formy. Nekompetetívne inhibujú H+/K+ ATPázu. MÚ :Látka sa vstrebáva v zásaditom pH tenkého čreva (acidorezistent.obal, poťah.tablety), je transportovaná systémovou cirkuláciou k parietál. bunkám žalúdočnej sliznice, kde sa uvoľňuje v blízkosti H/K ATPázy a vplyvom silne kyslého prostredia sa mení na aktívnu formu (sulfenamid- omeprazol), ktorá interaguje s SH-skupinami cysteínového zvyšku v αpodjednotke protónovej pumpy. Ich účinok trvá 48-72 hodín. Čím je pH vyššie, tým je vyšší aj ich účinok, preto sa nepodávajú ráno, a ani nie v kombinácii s H2 antihistaminikami. 6

Medzi jednotl. látkami nie sú výrazné rozdiely Použitie : - súčasť terapie pri Helicobacter pylori - ako iné inhibítory sekrécie HCl - Zollinger – Elisonov syndróm Používajú sa : omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol omeprazol: Omeprazol zvyšuje pH a snižuje objem žaludečního sekretu. Sám je slabá baze (pKa 3,97), hromadí se v silně kyselém prostředí sekrečních kanálků parietálních buněk a aktivuje se protonací při pH nižším než 3 (takto nízké pH se vyskytuje v organismu jedině v sekrečních kanálcích parietálních buněk). Aktivní substance, sulfenamid omeprazolu pak ireverzibilně blokuje H+/K+- ATPázu - pravděpodobně reakcí se sulfhydrilovými skupinami enzymu. Selektivní akumulace omeprazolu v oblastech s velmi nízkým pH, tj. v parietálních buňkách, je odpovědné jednak za specifický účinek právě na tyto buňky, jednak za dlouhé setrvání účinné látky právě v nich: přetrvává zde podstatně déle, než odpovídá plazmatickému poločasu omeprazolu. Po blokádě enzymu se zvyšuje pH, akumulace omeprazolu se snižuje, méně omeprazolu se mění na aktivní metabolit; účinnost omeprazolu se tedy reguluje zpětnovazebním mechanismem. Jakožto slabá baze se omeprazol koncentruje v kyselém prostředí intracelulárních kanálků parietálních buněk. V tomto vysoce kyselém prostředí se omeprazol protonuje a vzniká vlastní účinná látka, sulfenamid omeprazolu. Biologická dostupnost omeprazolu po jednorázové p.o. aplikaci je přibližně 35%; není ovlivněna příjmem potravy ani užitím antacid. Hlavní metabolity v moči jsou hydroxyomeprazol a odpovídající karbonová kyselina (pečeň). Indikace přípravku OMEPROL jsou: - duodenální vředy; - žaludeční vředy; - refluxní ezofagitida; - funkční dyspepsie, vyvolaná poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece; - eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky; - Zollingerův-Ellisonův syndrom. Tobolky přípravku OMEPROL 20 mg se polykají celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny; mají se úžívat nalačno před prvním jídlem, tj. před snídaní. Pokud je třeba denní dávku rozdělit na dvě dávky jednotlivé (např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu při denních dávkách převyšujících 80 mg), užívá se druhá dávka před večeří. Interakcie: Omeprazol může zesílit účinky diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol se metabolizuje především působením izoenzymu ze skupiny 2C cytochromu P450 (Smefenytoinhydroxylázou). Proto se při užívání omeprazolu zpomaluje inaktivace diazepamu, R-warfarinu a fenytoinu, metabolizovanými rovněž tímto izoenzymem. Při kombinaci s antikoagulacii typu warfarinu anebo s fenytoinem je třeba pacienty průběžně monitorovat, někdy je nutné dávkování těchto látek snížit. Nelze také vyloučit s interakci s jinými látkami, rovněž metabolizovaných izoenzymem P450 2C (např. s hexobarbitalem).

7

Ovlivnění kůže a vlasů : občas se vyskytl pruritus. ztráta vlasů. rash. chinidin. propranolol. že přípravek neovlivňuje schopnost pacienta vykonávat tyto činnosti. ovlivnění trávicího ústrojí :občas se může objevit průjem. bioinaktivace zvýšení biologické v játrech dostupnosti a prodloužení biol. alergická vaskulitida. flatulence (případně s bolestmi v břiše). Tyto příznaky v dalším průběhu terapie obvykle ustoupí. fenytoin Ketokonazol. že užívání omeprazolu změní absorpci látek. fotosenzitivita. kdy se zvyšují plazmatické hladiny omeprazolu i klarithromycinu. anafylaktický šok. naproxen. metoprololu. neočekávané situace! Řídit auto anebo jiné motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje lze po zjištění. roxithromycin erythromycin (a asi další makrolidy) Příčina inter. nauzea. . angioneurotický edém. NU:Ovlivnění krevního obrazu . Následek (projev) inter.Ojediněle se vyskytly benigní cystické útvary ve žlázách: po vysazení omeprazolu vymizely. zvýšení tělesné teploty až horečka. případně hyperhidróza.Ovlivnění jater: občas se mohou vyskytnout přechodné změny parametrů jaterních funkcí. tinnitus) až i ztráta sluchu. Velmi vzácně se vyvinula porucha sluchu (např. theofylinu. absorpci ketokonazolu a zvýší např. diklofenaku. piroxikam. zvracení. Tabulka I: Přehled interakcí omeprazolu: Intereagující látka Diazepam. metoprolol. alkohol. chinidinu (testováno při denních dávkách omeprazolu 40 mg po dobu až 8 dní).Reakce přecitlivělosti: ojediněle se vyskytly tyto projevy: urtikarie. . že podobně jako klarithomycin se chovají i jiná makrolidová antibiotika. erythema multiforme. naproxenu. .Ovlivnění smyslových orgánů: občas se vyskytlo zkalené vidění nebo poruchy chuťového vnímání: tyto změny byly obvykle reverzibilní. Podle dosud dostupných informací omeprazol neovlivňuje metabolismus kofeinu. estradiolu. bronchokonstrikce.Ovlivnění centrálního a periferního nervstva 8 . zvýšená hladina v plazmě Snížení absorpce Interakce s izoenzymem P450 2C Zvýšení pH žaludeční šťávy Zvýšení pH žaludeční Zvýšení plazmatické šťávy a porucha koncentrace obou látek.lidokain. kofein. R-warfarin. propranololu. lze předpokládat.tj. itrakonazol a jiné látky s absorpcí závislou na kyselém pH Klarithromycin. lidokainu. . cyklosporin. zácpa. beze změn farmakokinetiky estradiol Přípravek OMEPROL 20 mg by zejména na začátku léčby mohl snížit schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé. absorpci erytromycinu. jejichž biologická dostupnost závisí na pH žaludeční šťávy . diklofenak. Dále je možné. alkoholu (testováno při denních dávkách omeprazolu 20 mg po dobu až 8 dní). piroxikamu. Zpomalení dekompozice. poločasu omeprazolu Theofylin. . po ukončení terapie se však opět upraví. že sníží např. cyklosporinu.Vzájemně zesílit se mohou účinky při kombinaci s klarithromycinem.

Controloc tablety se nesmí půlit ani drtit. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další 4 týdny. Avšak při specifických testech s velkým počtem takových léků a látek jako karbamazepin. které však po ukončení léčby vymizely. fenytoin. teofylin. ketokonazol). Žaludeční vředy. Pokud je pro léčbu duodenálního nebo žaludečního vředu nutné další podávání pantoprazolu. Poznámka: denní dávka 40 mg pantoprazolu se nemá překračovat u starších pacientů a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin. Středně těžká a těžká refluxní ezofagitida. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další dva týdny. Dávkování a způsob podání . fenprokumon. nifedipin. podává se obvyklá dávka pro monoterapii. glibenklamid. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s dalšími léky či látkami. . Pro zhojení duodenálních vředů je obvykle postačující léčba po dobu 2 týdnů. etanol. . zvláště u pacientů nereagujících na předchozí protivředovou léčbu. metoprolol. polykají se celé 1 hodinu před snídaní a zapíjejí potřebným množstvím tekutiny. Kombinovaná léčba trvá obvykle 7 dnů a může být prodloužena na maximálně 2 týdny.2. digoxin. diklofenak. Výjimkou je eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. 1 tableta denně ráno.Ojediněle se objevily stavy zmatenosti a halucinace. piroxicam. Interakce Pantoprazol může snížit či zvýšit vstřebávání léků. diazepam. 9 .5. Tyto příznaky se obvykle v průběhu léčby upraví. V individuálních případech je možné zvýšit tuto dávku na 2 tablety denně.Jiné nežádoucí účinky :občas se v průběhu terapie objevily periferní edémy. Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy. nebyly pozorovány žádné klinicky signifikantní interakce. Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí se doporučuje dávkování 1 tableta (40 mg pantoprazolu) ob den. naproxen. HVL: pantoprazol: Indikace Duodenální vředy.. warfarin a jedno perorální kontraceptivum. Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám.doporučené dávkování Obvyklá dávka v monoterapii u žaludečních a duodenálních vředů a refluxní ezofagitidy je 1 tableta denně. 4. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí. Při kombinované léčbě u eradikace Helicobacter pylori se druhá tableta užívá před večeří. které jsou metabolizovány stejným enzymatickým systémem. kofein. Pro zhojení žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je obvykle postačující léčba po dobu 4 týdnů. tj. kde se má použít dávka pantoprazolu 2krát denně 40 mg po dobu jednoho týdne. 4. únava.Občas se vyskytnou poruchy spánku. většinou u těžce nemocných anebo starších pacientů a velice vzácně se vyskytly i deprese anebo agresivní chování. bolesti hlavy. závratě.

4. theofylinem. může dojít k některým interakcím. Lansoprazol je z 97% vázán na plazmatické bílkoviny. . Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Interakce Jestliže je užíván lansoprazol spolu s léky metabolizovanými v játrech. během kterých je hodnota pH vyšší než 3 a vyšší než 4. perorálními antikoncepčními přípravky nebo perorálními antikoagulačními léky může vést k jejich zpomalenému vylučování. U nemocných s hypersekrecí kyseliny lansoprazol významně snižuje bazální sekreci kyseliny v žaludku a sekreci stimulovanou pentagastrinem.5. je možno lansoprazol charakterizovat jako inhibitor gastrické protonové pumpy v tom smyslu. Po perorálním podání lansoprazol významně snižuje bazální tvorbu kyseliny a významně zvyšuje střední hodnotu pH v žaludku a procentuální podíl časů.patologicko hypersekreční stavy včetně Zollingerova-Ellisonova syndromu. Lansoprazol rovněž významně snižuje tvorbu kyseliny stimulovanou jídlem. buď ráno nebo večer.NU ako omeprazol. 10 . kyselosti a tvorby kyseliny indukované inzulinem. Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované gastrické sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu. Nebylo zaznamenáno žádné zvýšení žaludeční kyselosti jako reakce na přerušení podávání léku (rebound fenomen). Jelikož je tento systém považován za kyselou (protonovou) pumpu v rámci parietální buňky. Současné podávání lansoprazolu s diazepamem. Dávkování a způsob podání Doporučená denní dávka lansoprazolu je 30 mg (1 tobolka) jednou denně. .eradikace H pylori (v kombinaci s antibiotiky). Je široce metabolizován v játrech. Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. které nemají anticholinergní účinky nebo vlastnosti antagonistů histaminových H2-receptorů. 4. Inhibice sekrece kyseliny v žaludku. že blokuje konečný stupeň tvorby kyseliny. Přípravek je určen pro dospělé pacienty.duodenální vřed.2. Lansoprazol inhibuje normální vzrůst sekrečního objemu. 4. Zvyšuje hladiny sérového pepsinogenu a snižuje aktivitu pepsinu za bazálních podmínek i při odpovědi na stimulaci jídlem. která byla zjišťována měřením pH uvnitř žaludku se postupně vrací k normálním hodnotám během dvou až čtyř dnů po několika dávkách. nejlépe před jídlem. .benigní žaludeční vřed. při kterých je třeba inhibovat sekreci kyseliny v žaludku: . avšak potlačují sekreci kyseliny specifickou inhibicí systému enzymu H+/K+-ATPasy na sekrečním povrchu gastrické parietální buňky. Lansoprazol zpomaluje vyprazdňování stravitelných pevných látek z žaludku. fenytoinem. HVL: lansoprazol Lansoprazol patří k třídě antisekrečních látek.1.refluxní esofagitida. Indikace Patologické stavy. .

rýma a kašel. Terapeutické působení sukralfátu je místní a neexistuje důkaz o vztahu ke koncentracím ve tkáni nebo plazmě. Cytoprotektíva Tieto látky potencujú obranné vlastnosti žalúdočnej sliznice 1. avšak může tlumit vodíkové ionty v kráteru vředu.žalúdočný a duodenálny vred. Absorpce sukralfátu z gastrointestinálního traktu je minimální (3-5%). Kominovaná liečba vredovej choroby Najúčinnejšie sú kombinácie : OAC – omeprazol + amoxicilín + claritromycín OMC . . avšak nepozměňuje sekreci žaludeční kyseliny. čímž snižuje peptickou aktivitu.žaludečního vředu.udržovací terapii peptické vředové choroby.stimulácia tvorby hlienu . Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou vzácné.viaže tiež pepsín Indikácie : . I když zůstává otevřená otázka úplné definice mechanismu působení sukralfátu.dvanáctníkového vředu. Indikace VENTER je indikován pro léčbu: .hyperfosfatémie.7%). jako je faryngitida. Může nastat průjem. který pokrývá místo vředu a chrání je proti dalšímu účinku kyseliny. je známo. že vykazuje svůj účinek lokálním působením. . kožní vyrážky (1. pocit nevolnosti nebo zácpa (9%). . Sukralfát vytváří komplex přilínající k vředu s exsudátem bílkovinné povahy na místě vředu.polymerizácia v kyslom prostredí a tým tvorba ochranného gélu .7%) a vzácně závratě a respirační syndromy.absorbcia žlčových kyselín . 4.7.omeprazol + metronidazol + claritromycín 6. distribuční objem a vazba na plazmatické bílkoviny nejsou známy.zvýšená tvorba endogénnych prostaglandínov . Sukralfát není intraluminálním antacidem. Totéž platí pro podávání sukralfátu. . podobně jako bolesti hlavy (4. 4. Sukralfátový-albuminový film zajišťuje bariéru proti difuzi vodíkových iontů. měly by být užívány jednu hodinu před podáním nebo jednu hodinu po podání lansoprazolu. Není metabolizován a je proto vylučován hlavně ve stolici bez zjištění enterohepatické cirkulace.ezofagitidy.Během podávání lansoprazolu není obvykle nezbytné podávat antacida. pepsinu a žlučových solí. Sukralfát inhibuje působení pepsinu v žaludeční šťávě a způsobuje zvýšený výstup bikarbonátu ze žaludku. aby se předešlo opožděné absorpci lansoprazolu. HVL: 5. Sukralfát – hlinitá soľ oktasulfátu sacharózy ( sulfónovaná sacharóza) Mukoprotektívny účinok po celej dľžke GIT je zabezpečený: . Jestliže jsou zapotřebí. 11 . Absorbuje žlučové sole. refluxná ezofagitída Farmakodynamické vlastnosti Protivředové působení sukralfátu je výsledkem vytvoření komplexu přilínajícího k vředu. Poločas.1.

Účinky na nervový systém: závratě. Koloidné zlúčeniny bizmutu Účinky . nespavost. Dermatologické účinky: svědění. Sukralfát může bránit absorpci warfarinu.4. Dávka může být snížena podle hladiny fosfátů. je třeba dodržovat časový odstup 30 min.2. granule dispergovány v 10-15 ml vody. bolesti hlavy. Dávkování a způsob použití při hyperfosfatémii je stejný jako při léčbě vředů. 4. ketokonazolu. žaludeční obtíže. takže se nedoporučuje užívání sukralfátu u dětí mladších než 4 roky. Ostatní: bolest v zádech. buď 1 g jednu hodinu před jídlem 3krát denně a 1 g při odchodu na lůžko nebo 2 g při vstávání a 2 g při odchodu na lůžko po dobu 4-12 týdnů. Nejsou známy žádné požadavky na dávkování sukralfátu u starších osob. zvracení.8. Jsou-li se sukralfátem podávány antacida. Hojení vředů a léčba ezofagitidy u dětí starších 10 let a u dospělých vyžaduje 4 g sukralfátu denně. 4. a proto je třeba při současném užívání těchto léků postupovat opatrně. Není známo. encefalopatie) byly uváděny u nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. norfloxacinu. polohová závrať. Udržovací léčba pro peptickou vředovou chorobu je 1 g sukralfátu 2krát denně po dobu až 12 týdnů.lokálne protektívny (precipitácia) . Hromadění a toxicita hliníku (hliníková dystrofie. ciprofloxacinu. 2. čtvrtou dávku před ulehnutím ke spánku. tetracyklinu a teofylinu. Interakce Současné podávání sukralfátu snižuje míru absorpce (biologickou dostupnost) následujících léků: cimetidinu. ospalost. Sukralfát váže fosfáty. osteomalácie. Biologická dostupnost sulpiridu je při podávání spolu se sukralfátem snížena o 40%.zvýšená tvorba PGE 12 . trávicí obtíže. Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání u malých dětí. to jest 4 g denně. digoxinu. Dávkování a způsob podávání Dávkování u dětí od 4 do 10 let: 4krát 500 mg sukralfátu denně vždy půl hodiny před hlavním jídlem. nevolnost. ranitidinu. Vzhledem k možnému snižování absorpce některých léků účinkem sukralfátu by měl být sukralfát podáván později než ostatní léky. plynatost a sucho v ústech. Některými dalšími možnými nepříznivými gastrointestinálními účinky jsou: průjem. vyrážka. Specielní upozornění Sukralfát by měl být užíván s opatrností u nemocných s renálním selháním vzhledem k možné absorpci hliníku a k účinkům zvýšeného množství hliníku v plazmě na ledviny. Nežádoucí účinky Nejčastějším nepříznivým účinkem sukralfátu je zácpa. Podání před jídly může zabránit vazbě sukralfátu na bílkoviny v jídle. 4. takže se u nemocných může vyvinout hypofosfatémie.5. zda sukralfát modifikuje jakoukoliv stránku tělesné biochemie. Tablety by měly být brány s vodou.4.

Arthrotec je kontraindikován u pacientů s aktivním gastrointestinálním krvácením. čo môže vyústiť až do peptidických a duodenálnych vredov. enprostil. pylori Samotné tieto zlúčeniny nestačia na zničenie H. hydroxid hlinitý reaguje so žlčovými kyselinami a lyzolecitínmi čo má pozitívny efekt na terapiu. Misoprostolová komponenta je určena pro profylaxi žaludečních a duodenálních vředů indukovaných nesteroidními antirevmatiky. MÚ : . Môžu pôsobiť aj iné faktory ako napr. Jej indikáciami sú – obezita.zvýšené prekrvenie sliznice Nesmú sa podávať v gravidite.útlm sekrécie žalúdka (inhibícia tvorby cAMP) . pylori. nerozdrcené nebo nerozpuštěné. 2. kteří jsou přecitlivělí na diklofenak. ako nežiadúci účinok sa vyskytuje tmavo zafarbená stolica a jazyk. salicylát bizmutitý 3. jiné prostaglandiny nebo jinou součást přípravku. : prechodné zníženie koncentrácie protónov neutralizáciou alebo adsorpciou (a ústojnou schopnosťou). jiná nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylosalicylové. Na začiatku vyvoláva pálenie záhy a zápaly (gastritis). Antacida priame M.Ú. Arthrotec je kontraindikován u pacientů. Kyselina algínová Tvorí v žalúdku ochranný gél na 2-2. trimoprostil. Osvedčili sa látky povahy slabých báz. ale v podobe stabilných derivátov – misoprostol (metylester derivátu PGE1). Arthrotec nesmí užívat těhotné ženy. protože indukuje děložní kontrakce a tak může způsobit potrat. Přípravek nesmí užívat pacienti mladší 18 let. Prostaglandíny Hlavnými cytoprotektívnymi eikosanoidmi sú PGE1 a PGI2. 4. Soli akalických zemín (Mg. arbaprotil.5 hodiny. rosaprostil . 1. ktoré potlačujú agresívne pôsobenie pepsínu (pri pH nad 6 dochádza k jeho ireverzibilnej dezaktivácii). tablety se užívají celé.. nerozkousané. refluxná ezofagitída a pyróza. Používajú sa : zásaditý citronan bizmutitý. nedávajú sa v natívnej forme (rýchly rozklad). Farmaceutická chémia Zvýšená sekrécia žalúdočných štiav prejavujúca sa ako hyperacidita môže narušiť ochranný mukózny obal žalúdka a duodenálnu sliznicu.inhibícia rastu H. roprostil.zvýšená sekrécia HCO3. čiastočne 13 .a hlienu . ako súčasť prípravku: Arthrotec : Arthrotec má být užíván společně s jídlem. misoprostol. Ca).

Algedrát – koloidný roztok hydroxidu hlinitého Fosforečnan hlinitý AlPO4. (sóda bikarbóna) nepoužíva sa spôsobuje sekundárnu hypersekréciu HCl – pretože uvoľnený oxid uhličitý dráždi žalúdočnú sliznicu.stimulujú kontrakcie žlčníka a sekréciu pankreasu. CaCO3 . ani hyperprodukciu HCl Hlinitan horečnatý (Mg3[Al(OH)6]2) – pomalý nástup účinku ale bez rizika vzniku alkalózy adsorpčný účinok 2.peroxid horečnatý . Hydroxid – uhličitan horečnatý zmes 4MgCO3. uhličitany. účinkujú v GIT a v dôsledku väzby na hydrogenkarbamátové ióny v duodene výrazne nemenia acidobázickú rovnováhu. pri sulfonamidoch. kremičitej ktorý zároveň chráni žalúdočnú sliznicu. ich antipepsínový účinok možno potencovať pridaním zásaditých solí bizmutu. Trikremičitan horečnatý 2MgO.5. Týmto požiadavkám vyhovujú hydrogenuhličitan sodný. . Zvyšuje hydrogénkarbamáyových iónov. zvýšenie pH na cca 6. Mg2 O2 . ľahká reakcia s nimi v GIT 3. pozvoľný priechod do čriev bez vedľajších N.nH2O – vytvára vo vodnom prostredí hydrogél s nízkou neutralizačnou a vysokou adsorbčnou schopnosťou. pôsobí silne adsorbčne . Uhličitany alkalických kovov a zemín NaHCO3 .3SiO2. sa produkcia Požiadavky na dobré antacídum : 1. alebo kremičitany horčíka a hliníka.3H2O Zlúčeniny hliníka Majú výhody : pôsobia protrahovane. Mg(OH)2 . pre tieto dôvody sa dnes používa na alkalizáciu moča napr. vzniká gél kys. Vhodnejšie sú fosforečnany.zmes oxidu a peroxidu.hydrogenuhličitan sodný. ktoré majú zlú rozpustnosť vo vode a preto sa len z malej časti vstrebávajú . ľahko vstrebateľné Na ióny sú nežiadúce u kardiakov a môžu alkalózou narušiť acido-bázickú rovnováhu (až obličkové kamene).Mg(OH)2.Antacida nepriame 14 . vysoká väzobná kapacita protónov 2. uhličitan a oxid horečnatý ale môžu vyvolať nežiadúcu alkalizáciu a tým stimulovať produkciu ďalšieho chlorovodíku – rebound fenomén. Ú. Zlúčeniny gélovitého charakteru pôsobia aj adsorbčným mechanizmom.Mg(OH)2.5H2O alebo 3MgCO3.hydroxid horečnatý minimálne vstrebávaný a zvoľna vylučovaný zo žalúdku. majú dobrú kryciu schopnosť GIT sliznice. ktoré neutralizujú obsah duodena.uhličitan vápenatý podobné N. 4. Zlúčeniny horčíka MgO. nastavujú pH žalúdka na optimálnych 3. bespôsobuje alkalózu.Ú. a ešte mierne obstipačne.oxid horečnatý.

famotidin NH N CH3 N CN CIMET IDIN CH2 S CH2CH2 NH C NHCH3 Metyl na cykle vysoká aktivita Met: metyl na cykle ide na hydroxycimetidin S. ranitidin. zvyšok je rýchlo metabolizovaný na neúčinné metabolity. C OH CH3OSO3 COOCH2 N CH3 CH3 POL DINMET Y SULFÁT NHCO N N COCH2 Je selektívnejší. prvý dusík k cyklu N-glukuronid 4x účinnejší ako cimetidin vlastnosti rovnaké H2N C N H2N N S N SO2NH2 CH2 S CH2CH2C NH2 FAMOT IDIN podobný ako cimetidin ale 5-10 mg sa rovná 300mg cimetidinu Hormóny a inhibítory hormónov: enterogastron – ako adjuvans pri terapii duodenálnych vredov. Dostatočne vysoká koncentrácia H+ sa nachádza len v bezprostrednej blízkosti protónovej pumpy. inhibuje sekréciu chlorovodíku a GIT motilitu. neprechádza hematoencefalickou bariérou 10 % oxidatívne demetylovaný Tieto deriváty vykazujú vystupňovanú selektivitu voči Mreceptorom žalúdočnej sliznice N N CH3 PIRENZEPIN H-2-antihistaminiká: cimetidin. Látky sú podávané v acidorezistentých obaloch.Anticholinergiká (poldinmetylsufát pirenzepín) mechanizmus inhibícia sekrécie žalúdočných kyselín je daný antagonizmom acetylcholínu na postganglionárnych receptoroch parietálnych buniek sliznice GIT.sulfoxid.syntetická látka CH3CH2CH2 COOH NCO CHCH CH 2 2 CH3CH2CH2 NH CO PROGL UMID efekt založený na inhibícii sekrécii chlorovodík stimulujúceho hormónu gastrínu Inhibítory H-K-ATPázy: omeprazol Látky ireverzibilne inhibujú transportný systém H+. ktoré sa rozpúšťajú v čreve. proglumid . K+-ATP-ázy. ktorá sa viaže na sulfhydrylové skupiny enzýmu.j. V silne kyslom prostredí dochádza k vnútromolekulovému prešmyku na aktívnu formu. po vstrebaní sú čiastočne vylučované sekréčnymi kanálikmi parietálnych buniek v blízkosti protónovej pumpy. ktorý je zodpovedný za sekréciu protónov parietálnymi bunkami do žalúdočného lumenu. inhibované sú takmer len proteíny protónovej pumpy. inhibuje aj sekréciu pepsínu. t. Tlmia zvýšenú sekréciu 15 .

K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 H3C O CH3 CH3 N N + O CH3 H3C N + O CH3 CH3 SH H3C N + CH3 H + NH S OH N N S N NH S S CH3O O CH3 O CH3 O CH3 H+. 16 . K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 O-CH3 O-CH3 N N N H S O O CH2-CF3 CH3 N N N H S O CH3O CHF2O omeprazol / esomeprazol pantoprazol lansoprazol NH CH3O N OMEPRAZOL O S CH2 CH3 N CH3 OCH3 Inhibícia protónovej pumpy sliznice žalúdočnej membrány. ktorá reguluje výmenu draslíka za protóny a vylučovanie chlorovodíka do žalúdočného priestoru 3. alebo podporujú zahojenie už vzniknutých vredov.Mukózoprotektíva Antiulcerózny efekt je daný rôznymi mechanizmamy. Molekulárny mechanizmus účinku inhibítorov protónovej pumpy H+. sekrécia sa obnovuje až po novej syntéze enzýmu a majú aj čiastočnú antibakteriálnu aktivitu proti Helicobacter pylori.HCl nezávisle na pôvode na približne 24 h. ktoré robia bunky slizničného epitelu GIT odolnejšie a chránia ich pred vznikom vredov.

hl. zatiaľ čo charakter cukru ovplyvňuje mierne OR OR aktivita stúpa od di k tetrasacharidom . tvorí ochranný povlak a stimuluje tvorbu cytoprotektívnych prostaglandínov. N. prevedením na hlinitý SO3 Al2(OH)5 R komplex pribúda aj tlmenie žalúdočnej kyslosti Účinkuje u duodenálnych vredov a u peptických je menej výrazný RO CH2OR CH3 KARBENOXOL ON O CH2 CH2COO CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 COOH CH3 Prírodná látka vyizolovaná zo Succus Liquiritiae hemisukcinát enoxolonu (k. brzdia uvoľňovanie gastrínu. zvyšuje odolnosť sliznice pre spätnú difúziu protónov potlačuje pôsobenie žlčových kyselín v duodenálnej sliznici. Stimuluje sekréciu žalúdočných mukoproteínov a priaznivo modifikuje ich zloženie. stimulujú sekréciu hydrogén karbonátnych iónov Antiulcerózny efekt je dôležitý cytoprotektívny efekt na sliznicu žalúdka i duodena 3. hypokaliémia Prostaglandíny – interferujú s adenylcyklázou inhibujú sekréciu žalúdočných. na duodenálne vredy SUKRAL FÁT CH2OR O O O OR OR antipepsínový a antiulerózny účinok rastie počtom jednotiek kyseliny sírovej. algínová Ochranné prostriedky proti dráždeniu sliznice GIT 17 . hypertenzia. Farmakognózia ALGINETE .Hydroxid-citronan bizmutitý – jeho koloidný roztok vytvára ochrannú vrstvu čo vedie k inaktivácii pepsínu a blokádu aktivácie pepsinogénu. predlžuje život epiteliálnych buniek. glycyrhetinovej). žiadna iná zlúčenina bizmutu takto nepôsobí Sukralfát – hlinitý komplex oktatis (hemisulfát) sacharózy – polysulfovaný oligosacharid. viaže kyselinu.kys.: zadržovanie tekutín. Ú.

D-galakturónová Horčiny = iridoidy – aukubín P. Pektín – ovocné šťavy . gelidiaceae (ČSL 4) Zložky A – agaróza (70%) – lineárny reťazec (D-galaktóza-3-6-anhydro-L-galaktóza) B – agaropektín – agaróza esterifikovaná v polohe 6 k. repných odrezkov. prostriedky urýchľujúce rozpadavosť tabliet. algínová je intracelulárna slizovitá látka rozličných hnedých rias (Laminaria. METAMUCIL plv.k.V riasach sa nachádza ako vápenná soľ(získava sa – riasy sa pomocou slabých kyselín zbavia rozpustných polysacharidov a minerálnych solí a potom sa extrahujú horúcim roztokom sódy. iba napučiava. ríbezlí..tiež mierny antilogistický a expektoračný účinok. ktoré po vysušení tvoria rozpustné povlaky. z algínatu sodného sa k algínová vyzráža s HCl). nezrelých plánok. centrálne útlmy . galakturónová P. : mierne laxatívum. Mucilaginóza Pôsobia ako protektíva sliznice GIT a pri napučiavaní ako mechanické laxatíva. galaktóza. Macrocystis. mrkvových koreňov.Tragacantha – Astragallus. rozpustné sú jej soli (alkalické. v kozmetike a potravinárstve. lebo tvoria nerozpustné Ca – algináty. L-arabinóza. psylium (skorocel blškový) Sliz – D-xylóza. Fucus.Folium plantaginis – Plantago lanceolata. Plantaginaceae (ČSL 4) Semen plantaginis Semen plantaginis ovatae – P. mucilaginózne laxatívum. Sodná soľ pôsobí ako laxans. glukurónová. z chemickej stránky podobné slizom hnedých rias – algínovým kyselinám. masťové základy vodou zmývateľných mastí. sám aukubín vyvoláva interne gastroenteritídy. 18 . je aj v Althaeae radix Pektíny sú polygalakturonáty.Kys. L-ramnóza.D-galaktóza. Linaceae (ČSL 4) sliz. Ecklonia) Je to lineárny polymér zložený z kys. galakturónová P.. k. algínová a jej soli sa používajú ako zahusťovadlá.Semen lini – Linum usitatissinum..).. Agar – Gelidium. ). AGIOLAX grn. 1. prítomnosť urónových kys. Získavajú sa extrakciou vhodných surovín (zvyškov po vylisovaní muštu z malín. Používajú sa ako prostriedok na zastavenie krvácania. : prísada laxatívnych čajovín 4. list – antitusikum a mucilaginózum. P. Fabaceae (ČSL 4) Zložky A – bassorín (60%) bobtnajúci. semeno do 10% slizu (SALVAT THÉ. ovata. nerozpustný vo vode B – tragakantín (40%) rozpustný vo vode Stavebné jednotky : arabinóza. k. xylóza. sírovou. :mierne laxatívum 2. D-manurónovej a L – gulurónovej 1 → 4 glykozidicky viazané. K. : mierne laxatívum 3. D-galakturónová P. emulgátory. rezorbujúce sa obväzové a šijacie materiály. staabilizátory. ktoré sa v organizme vstrebávajú. k. semeno . jabĺk... Mg). Táto kyselina sa vo vode nerozpúšťa. k.

Používajú sa ako regulátory pri vstrebávaní kys. aplikuje sa na glycyrizín chudobnejší Succus liquiritiae ( pri vredoch . glycyrizínovej (50 krát sladšia ako sacharóza.. gastritíde a tráviacich ťažkostiach.flavónové deriváty (glabrol. Sterilné 2% roztoky sa používajú na ošetrovanie rán (hemostyptické účinky).oxykumaríny (umbeliferón. Aglykóny flavonoidov pôsobia spazmolyticky (podobne ako papaverín). herniarín) . glycyretínová. glukóza. penicilínu. katary). ďalším saponínom je kys.horčina (glycyramín) .. glabrínová . hispaglabridín) . Droga nie je vhodná pri ochorení pečene. pôsobí ako profylaktikum vredovej choroby. α – D – galakturónová. Väčšina liekopisov žiada lúpanú drogu (periderm má horkú chuť). Glycyrrizínová a jej deriváty – Glycyrrhiza glabra (sladkovka guľatoplodá. Deoxykortikosterónu podobné pôsobenie sa používa pri liečbe reumatických ochorení – artritíd. pôsobia detoxikačne a zamedzujú úbytku vody v organizme. ktorá pôsobí aj bakteriostaticky a antivirózne. Sú zložkou prípravkov používaných pri gastritídach a vredovej chorobe (tvoria na slizniciach ochranné povlaky). inzulínu. vysokom TK. rozličných zápalových ochorení. viazaná 1 – 4 glykozidovou väzbou. Pektíny sa používajú podobne ako slizy pri ochoreniach tráviaceho traktu (hnačky. aglykónom je kys.žlté zafarbenie spôsobuje likvirecigenín a izolikvirecigenín(flavonoid likviricín) .živica. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne)). glycyrizínová.látky typu estrogénnych steroidných hormónov (adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) . manitol) a škrob Používa sa ako expektorans so sekretomotorickým účinkom. Antacída Kys. sacharidy (sacharóza. Priaznivo pôsobí pri vredovej chorobe žalúdka. Droga je obsiahnutá aj v laxatívnych prípravkoch a používa sa tiež ako korigens chuti a pomocná látka. Droga pôsobí aj diureticky a spazmolyticky.(sú tiež emulgátormi). Fabaceae (ČSL 4) Obsahové látky triterpénové saponíny – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín (sladko chutiaca amóniová alebo vápenatá soľ kys. nedostatku draslíka (vyplavuje ho).antilyzozímová aktivitta glycyrizínu a synergické pôsobenie s flavonoidmi). Addisonovej choroby. niekedy aj ako náhrada krvnej plazmy. - ANXIOLYTIKÁ (N05B) 19 . Liquiritiae radix ). účinkuje hlavne kys. askorbovej. Antimikróbne pôsobia aj izoflavonoidy hispaglabrdín A a B a glabridín).Ich základnou zložkou je kys.

problémy s dychom 4. chladu 6. pomocou ktorých možno rozlíšiť anxiózu od depresie sú : úzkosť depresia spánok nočné mory ranné prebúdzanie GIT poruchy trávenia. nutkanie na močenie 9. anxiolytiká (úroveň emotívna) Látky s účinkom na Neuroleptiká psychické integrácie (úroveň racionality) Látky ovplyvňujúce pamäť Nootropiká. bolesti na hrudi 3. panická porucha 3. pocit chvenia. posttraumatická stresová porucha 1.Farmakológia Anxiolytiká (antifobiká) sú liečivá. hypnotiká Dysforiká Psychodysleptiká Amnesticky účinné látky 1. búšenie srdca 5.Prípravky : Diazepam Buspiron 1. bolesti brucha 7. pocit tepla.♀ strata libida dyspareunia ♀chladnosť 20 . zmiešaná úzkostne-depresívna porucha 5. kognitíva Typy úzkostných porúch sú Sedatíva. Zaradenie anxiolytík medzi psychofarmakami : + Látky s účinkom na vigilitu Psychostimulanciá (úroveň bdenia) Látky s účinkom na afektivitu Antidepresíva. generalizovaná úzkostná porucha 2. bolesti hlavy 8. obsedantno-kompulzívna porucha 6. ♂. nechutenstvo meteorizmus (nadúvanie) sexuálne funkcie ♂ejaculatio praecox. poruchy spánku Medzi prejavy úzkosti patrí Symptómy. tras 2. ktoré zmierňujú nadmerné alebo chorobné stavy strachu a úzkosti (anxiety). Na rozdiel od neuroleptík a antidepresív sú často podávané na nepsychiatrické indikácie. fobické úzkostné poruchy 4.

preto anxiolytiká pôsobia hlavne na ne : neurotransmiter GABA (k. deriváty propánu 3. 2. tofizopam. medazepam. nové anxiolytiká 1.ospalosť . Benzodiazepíny Tieto majú účinky – anxiolytické. Pôsobia hlavne na subkortikálne štruktúry a limbický systém útlmom. lorazepam Referenčnou látkou je diazepam. panika zníženej aktivite Na liečbu anxiózy sa používajú : 1.pribúdanie hmotnosti.Za biologickú podstatu úzkosti sa považuje porucha 3 neurotransmiterových systémov. patrí . Sú kontraindikované pri myastemii gravis (okrem tofizopamu).porucha koordinácia pohybov . bromazepam Krátkodobopôsobiace (<12 h) – oxazepam. ktorý je zpriahnutý s chloridovým kanálom. Deriváty propánu 21 . myorelaxačné. Ú. klonazepam. tento spôsobuje ľahšie nasadanie GABY na jej receptor. pri laktácii. drogovej závislosti a spánkovej apnoe. čo vedie k otvoreniu Cl kanála a to vyvoláva hyperpolarizáciu. benzodiazepíny 2.riziko závislosti . otrave alkoholom a hypnotikami.poruchy pamäti (amnestické účinky) .zmätenosť . antikonvulzívne. klorazepát Stredne dlho pôsobiace (12-24 h) – alprazolam. Podľa dĺžky účinku sa delia na : Dlhodobopôsobiace (>24 h) – diazepam. deriváty difenylmetánu 4. chlórdiazepoxid. strata libida porucha menštruačného cyklu . Ovplyvňujú špecifický benzodiazepínový receptor.útlm . klobazam. gamanoradrenalín serotonín (5aminomaslová) hydroxytryptamín) zmeny psychiky pri spánok psychomotorický úzkosť zvýšenej aktivite nepokoj zmeny psychiky pri úzkosť psychmotorický útlm depresia. prazepam. v gravidite. hypnosedatívne. Medzi ich N.pri náhlom vysadení pri dlhodobom podávaní až epileptické záchvaty Pri intoxikácii možno použiť špecifického antagonistu – FLUMAZENIL. temazepam.

Jeho mechanizmus účinku je založený na tom. že pôsobí antagonisticky na adrenergných a dopaminergných presynaptických auto-receproroch (inhibičné) a čiastočne agonisticky na 5HT1A receptoroch (presynaptická inhibícia. neutlmuje psychomotorické a kognitívne funkcie. Anxiolytické účinky má aj mefenoxalon (centrálne myorelaxans). antineurotiká. 5. používa sa tiež ako expektorans (sekretomotorikum – uľahčuje transprt hlienu a odkašiavanie.4-benzodiazepínov je potrebná prítomnosť fenylu v polohe 5. triflórmetylomCF3. je drahší.Guajfenezín – patrí aj do centrálnych myorelaxancií (pôsobí útlmom polysynaptických reflexov). pôsobí cez zníženie cAMP). 1. 2. buspiron mu už nezaberie. prazepam)alebo hydroxylová skupina v polohe 3 (oxazepam) ktorá môže byť esterifikovaná (kamazepam). klomipramin. ak pacient už užíval benzodiazepíny. Pre A 1. 4. Metylaminoskupina v polohe 2 chlordiazepoxidu nie je nutná môže byť odstránená (medazepam) alebo nahradená karbonylom (diazepam. hydroxyzin. moxastin-teoklát. stimuluje gastro-pulmonálny reflex). nevyvoláva závislosť. oxazepam). odsraňujú neurózy a napätie – sú označované ak ako ataraktiká. Jeho výhodami oproti benzodiazepínom sú. A zvyšuje substitúcia v polohe 7 elektronegatívnymi halogénomi. nepotencuje účinky alkoholu (pacienti ho môžu piť). substitúcia v iných polohách alebo rôznymi substituentami pôsobí dysterapeuticky 3. že nemá hypnosedatívne účinky. ohrozenia. Farmaceuticá chémia Látky odstraňujúce pocity strachu. jeho nahradením iným aromatickým systémom alebo heterocyklom vedie k vymiznutiu A alebo zníženie (výnimku tvorí bromazepam). Substitúcia fenylu v o-polohe halogénom A zachová i zvyšuje. má mierne nižšiu účinnosť. zvyšuje aktivitu riasinkového epitelu. Nevýhodami sú. fluoxetin. že jeho účinok nastupuje až za 2-3 týždne. Účinok neovplyvňuje skôr zvyšuje alkylácia dusíku v polohe 1 (diazepam. Meprobamát – je zastaralý a môže viesť k závislosti. alebo nitroskupinou-NO2 podobná substitúcia v iných polohách vedie k vymiznutiu A. Zrušenie dvojitej väzby v polohách 1. Dochádza po ňom k útlmu serotoninergných a k zosilneniu noradrenergných a dopaminergných funkcií. Náhrada karbonylového kyslíku sírou pôsobí dysterapeuticky. temazepam. V súčasnosti je požiadavka na dobrý anxiolytický účinok bez nežiaduceho hypnotického účinku. mefenhydramin. malé trankvilizéry. Deriváty difenylmetánu Benaktyzin 4. 6. zrušenie tejto väzby v polohách 4 a 5 nie je vhodné 22 .2 pôsobí pozitívne. benzoktamin. 2. 3. Nové anxiolytiká Buspiron – selektívne pôsobí na úzkosť. Benzodiazepíny Vzťah štruktúry a účinku : 1.

nordiazepam. CH3 O N Cl Diazepam N Met : desmetylácia na N-desmetyldiazepam . ten je ďalej hydroxylovaný na oxazepam ktorý je čiastočne vylučovaný ako glukuronid a čiastočne je odbúravaný otvorením diazepínového kruhu za vzniku 2-amino-5-chlorbenzofenón a glycín. konečným produktom je demoxazepam. N CO Cl Oxazepam N Met : oxidatívne odbúranie jednak otváraním diazepínového kruhu. alebo prebieha biotransformácia oboma smermi na oxazepam CH3 N Cl Medazepam N Met : oxidatívna demetylácia na normedazepam. že medazepam je prekurzorom týchto účinných metabolitov. jednak oxidácia v polohe 2 na diazepam.Chlordiazepoxid Met. myorelaxačne a spazmolyticky. potom dôjde k deštrukcii skeletu. temazepam sú silné anxiolytiká preto sa predpokladá. Cl H O N OH COO 2 K N Klorazepát dvojdraselný V kyslom prostredí je dekarboxylovnaý na N-desmetyldiazepam (nordazepam)-aktívny metabolit. Diazepam. oxazepam. Met : príloha H N Br Bromazepam N O N 23 .temazepam. Ten je potom oxidatívne hydroxylovaný v polohe 3 na temazepam a ďalej je demetylovaný na oxazepam. ktorý je ešte čiastočne účinný. jednak oxidatívna hydroxylácia na benzéne v polohe 5 a ďalej sa eliminuje v podobe glukuronidu . Klorazepát pôsobí vo vyšších dávkach aj sedatívne. ešte sa oxiduje na 3 hydroxydiazepam . NHCH3 N Cl N O Demetylácia desaminácia .príloha.

benzilovú a dietylaminoetanol a Met. 1. 3.5-dibenzodiazepín Met . Tieto hydroxylované metabolity podliehajú ďalej čiastočne N-demetylácii za vzniku odpovadajúcich nor-metabolitov. oxidatívne sa desalkuluje na monoetylderivát Má aj anticholinergné a spazmolytické účinky. ktorá u väčšiny benzodiazepínov vedie k derivátom s dlhým polčasom vylučovania. OH OCH2CHCH2OH OCH3 guajfenesin CH2OCONH2 Me C Pr CH2OCONH2 Meprobamát Meprobamát sa eliminuje ako taký. Štiepi sa na kys. Oxidatívnou demetyláciou vzniká 1desmetylalprazolam. CH3 N N C2H5 CH3O CH3O T ofisopam 3. čiastočne sa oxiduje na sek. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu a 4hydroxyalprazolam. hlavne N-demetylácia.CH3 N Cl Alprazolam N N N Napojením heterocyklu sa zabráni oxidatívnej deštrukcii. C2H5 C COOCH2CH2N C2H5 OH Benaktyzin 24 . Met : (príloha) oxidatívnou hydroxyláciou vzniká alfahydroxyalprazolam. takže vedľa norklobazamu vzniká 4´hydroxyklobazam. menej oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 5. potom sa vylučujú ako glukuronidy.2.3-propándioly. alkohol. menej sa štiepia metoxyskupiny v iných polohách. 1. Deriváty difenylmetánu Boli objavené v iných skupinách hl. ktorý sa vylučuje ako O-glukuronid. čiastočne ako Nglukuronid. Deriváty propándiolov Patria sem 1. Dochádza tiež k štiepeniu azometínového mostíka benzodiazepínového kruhu za vzniku benzofenónových derivátov. anticholinergík a spazmolytík typu bázických esterov substituovaných kyselín fenyloctových alebo antihistaminík typu bázických benzhydryléterov.resp. CH3 N Cl Klobazam N O O 2. preto tieto majú pomerne krátky polčas eliminácie. 3´.4-benzodiazepín Met : oxidatívne štiepená p-metoxyskupina fenylu v polohe 5 za vzniku hydroxymetabolitu. ktorý môže byť na jednom hydroxyle metylovaný.4´-dihydroklobazam.

lyzergová patrí medzi hemiterpénové indolové alkaloidy. sú od nej odvodené buď jednoduché amidy (ergometrín). Stropharia sp. Psilocybín – Psilocybe sp. lyzergovej. Synonymum moxastin teoklát. študovaných pôvodne ako antihistaminiká. Halucinogény vyvolávajú halucinácie a delirogény vedú k zmenám vedomia. (lysohlávka. periférne spazmolytické. Clavicipitaceae Je to polosyntetický derivát. CH3 C O CH2CH2N CH3 CH3 Mefenhydrinát Cl CH N N CH2CH2 OCH2CH2OH Hydroxyzin Rada benzhydrylpiperazínových derivátov. znižuje KT. slabá sedácia a návykovosť. pulz až zlyhanie krvného obehu. je to indolalkamínový typ. fantastiká). 3. meklozin a buklizin sú H1 – antihistamnika a antiemetika. . gepiron. používa sa na vyvolanie modelových psychóz. Secale cornutum – Claviceps purpurea. Farmakognózia Rastlinné psyhodysleptiká Sú to látky. ktoré na určitý čas patologicky menia duševnú činnosť človeka (halucinogény. 1. pôsobí aj sedatívne. zolpidem. pretože vyvoláva túžbu lietať. Patrí medzi jednoduché indol. Iné štruktúry . Cyklizin. vykazuje tiež antiemetické.látky pôsobiace prostredníctvom serotonínergného systému neinteragujú s GABA-ergným systémom. u cinnarizínu lipofilnou cinnamylsubstitúciou je zvýraznený efekt periférne vazodilatačný. alkaloidy. Gonocybe sp. ale pôsobia ako parciálny agonisti na 5-HT1A receptoroch a môžu ovplyvňovať aj iné adrenergné systémy. Zmeny nálady po ich požití sa môžu prejavovať ako eufória. u hydroxyzínu substitúciou hydrofilným zoskupením vystupuje do popredia účinok trankvilizačný. alebo peptidové alkaloidy (ergotamín) – viď antihypertenzíva. Buspiron – príloha. k. Tieto látky sú vo farmakológii zaraďované medzi hypnotiká. Indolové alkaloidy LSD – dietylamid k. až dysfória. ako antiemetikum.. Vyvoláva halucinácie. sedatívne a trankvilizačné účinky. môže viesť až k samovražde. holohlavec –huba).Používa sa hl. episapiron. 4. ktoré sa podarilo substitúciou na druhom piperazínovom dusíku selektívne vystupňovať. Agaricaceae. jeho p-chloranalóg chlórcyklizin. 25 .látky ovplyvňujúce benzodiazepínové receptory Benzodiazepínové receptory sa vyskytujú v 3 podtypoch označovaných ako ω1-3 . Veľmi výhodné vlastnosti. sedatívnou a hypnotickou aktivitou. ovplyvnenie jednotlivých podtypov umožňuje selektívnejšie rozlíšenie medzi anxiolytickou. alpidem – príloha.

používa sa pri indiánskych slávnostiach a obradoch 3. Fabaceae. ktoré sprevádza nádorové ochorenia. 2. pri silnom zvracaní. je tonajstaršie psychomimetikum. patria medzi zložené acetogeníny (okrem acetogenínov sa na vzniku podieľajú aj iné prekurzory napr. halucinácie. Piptadenia peregrina (v semenách stromu). hl. 4. kyselina ibotenová – Amanita sp. používa sa v psychiatrii na vyvolanie modelových psychóz. Amanita sp.Bufoteín – Bufo vulgaris (v žľaze žaby).10tetrahydrokanabinol – látka podmieňujúca psychotropný účinok hašiša. najúčinejšou obsahovou látkou je mezkalín (ten sa vyskytuje aj v iných kaktusoch). Kanabinoidy majú tiež antiemetické účinky. 26 .s. Echinocactus Wiliamsii Cactacceae Spôsobuje mydriázu. Obsahové látky Cannabis Marihuana. Obsahové látky Cannabis. Hašiš – živica z listov a stopiek. používajú sa menej návykové hl. Je to alkaloid odvodený od fenylalanínu. Hašiš. Cannabaceae Marihuana – z kvitnúcich stopiek samičích. Anhalonium Levinii. Fenyletylamíny Mezkalín – Lophophora wiliamsii (kaktus). Muscimol. THC – Cannabis sativa (indica).dronabinol a nabilon. mevalónovej). Peyotl je indiánske pomenovanie drogy pochádzajúcej z druhu Lophophora wiliamsii. THC = Δ-9. Izoxalové Muscimol – Amanita pantherina (muscaria) – huby Po požití stav podobný opilosti. odvodené od k.

stratou chuti do jedla. je spojená s hyperreaktivitou sympatického nervového systému (tachykardia.hypochondriáza.afektívna.N02A ANALGETIKÁ – ANODYNÁ FARMAKOLÓGIA BOLESTI: Definícia bolesti: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. nádory (tlačia na okolité tkanivo a nervy). neuralgia. dolných končatín).delenie podĺa dĺžky trvania: • akútna. lokalizácia bolesti 2. Príčiny bolesti: ťah (spazmy. zmeny tonusu ciev (migréna).algognostická (percepčná). nepríjemný zážitok Bolesť upozorňuje na nefyziologický stav organizmu. porušení aferentných dráh -polyneuropatie.delenie podľa etiológie: • bolesť s organickou príčinou. chápanie. svaloch. ischémia (myokardu. Delenie bolesti: 1. chirurgické zákroky. ktorá spôspbuje utrpenie. respektíve sa opisuje termínmi takéhoto poškodenia (definícia podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) -má prísnu individualitu -vnímame ju ako zvláštny a nepríjemný druh citlivosti Zložky bolesti: 1.delenie z patofyziologického hľadiska: • nociceptorová.vnímanie.bolesť žalúdočného vredu. z analgetík iba opioidné analgetiká potláčajú aj algothymickú zložku bolesti. zvýšený tlak.. zápal. poruchami spánku. bolesti hlavy .. je sprevádzaná zmenami psychiky.algothymická (psychická. psychogénne bolesti 27 .má signalizačnú a varovnú funkciu.vzniká dráždením senzitívnych zakončení na mechanické. Analgetiká potláčajú algognostickú zložku bolesti. emocionálna reakcia na bolesť. zvýšená respiračná frekvencia a iné) • chronická. tlak (vnútroočný). nádory • psychogénna. patologické zmeny v organizme.trvá viac ako 3 mesiace. koliky). je ohraničená miestom tkanivového poškodenia. ileus -somatická – hĺbková. nemá signalizačnú funkciu.povrchová.vzniká bez objektívnej patologickej zmeny .vzniká pri poškodení.na koži • deaferenčná (neuropatická). resp.reumatická artritída. posttraumatické bolesti. tepelné a chemické podnety -viscerálna (útrobná). emotívna).. rozrušenie tkaniva. kĺbov. fantómove bolesti 2. bolesti kostí. depresiami 3.kostná metastáza.

hist. bolesť ostrá. termo-. ktoré nemožno presne lokalizovať prejavujúce sa ako pálanie a tupá bolesť -v tomto oddieli pôsobia lokálne anestetiká (blokáda šírenia vzruchu) a nesteroidné protizápalové látky 28 .oddiel. Následným podráždením príslušným podnetom dochádza v mieste podnetu k vyplavovaniu algogénnych pôsobkov. brad.) vzniknuté následkom poškodebnia tkanív. ktoré ako „filtre bolesti“ rozhodnú.a termoreceptory -prenos bolesti. ktorú možno presne lokalizovať. kde sa signal spracováva je “vratkovací system”. V ňom dochádza k prvému spracovaniu bolestivého impulzu.Vznik bolesti: Bolesť vzniká dráždením nociceptorov = receptorov bolesti (mechano-. myelinizované (rýchle) -citlivé na silný tlak a teplotu -nervové zakončenia: mechano.prostaglandíny substancia P (produkcia NO. ischémie -nervové zakončenia: mechano-. Algogénne pôsobky môžeme rozdeliť na: • Priamo aktivujúce nociceptory -bradikinín (B1 a B2 receptory) serotonín (5-HT3 receptory) histamin ióny H+. termo-. chemoreceptorov). K+ • Zvyšujúce citlivosť nociceptorov. pichavá • vlákna typu C –nemyelinizované (pomalé) -citlivé aj na chemické podráždenie (K+. C z nociceptorov z periférie do spinálneho ganglia v zadných miešnych rohoch -telo v spinálnom gangliu -odstredivé vlákno zo spinálneho ganglia do substancia gelatinosa -v zadných miešnych rohoch.TROJNEURÓNOVÁ DRÁHA BOLESTI: 1. H+. ktoré tieto receptory ďalej dráždia. šíri bolesť) histamín serotonin Vedenie bolesti. tvorí sa tu substancia P a GABA.primárny aferentný neuron (periférny neurón) -je to bipolárny neurón: -dostredivé vlákna Aδ. 2 typy dostredivých nervových vlákien (senzitívnych): • vlákna typu Aδ -hrubšie. zápalu. či signál o bolesti prepustia ďalej alebo ho utlmia. ktorý je sympatikový.. chemoreceptory -bolestivé podnety.

spinotalamický neurón • tractus spino-thalamicus. časti gyrus postcentralis -vnímanie ostrej.zo substancia gelatinosa cez predný miešny povrazec.oddiel.↓ influx Ca2+ do nervových zakončení → inhibícia vyplavovania excitačných neurotransmiterov.endogénnych ópioidov (enkefalíny. σ. 5-HT -aktivácia opiopeptínového inhibičného interneurónu→ vyplavenie ópipeptínov . dynorfíny) → nasadnutie ópipeptínov na receptory na primárnom aferentnom neuróne (μ. ľahko lokalizovateľnej bolesti • difúzny system do zadnej časti gyrus postcentralis -vnímanie tupej. postsynaptická inhibícia. bolestivého chovania (antidperesíva) 29 . Varolov most do talamu -poskytuje prvú a presnú informáciu o lokalizácii bolesti -vedenie rýchlej bolesti • tractus spino-reticulo-thalamicus.descendentný inhibičný system: -zo supraspinálnej úrovne (RF) -mediátory: NA. celkové anestetiká) -zmenou emočných reakcií na bolesť.2. predĺženú miechu. ťažko lokalizovateľnej bolesti -v tomto oddiely sa bolesť lokalizuje a analyzuje -v tomto oddiely pôsobia celkové anestetiká a analgetiká. endorfíny.zo substancia gelatinosa nielen do talamu. δ. hlavne substancie P 2.thalamokortikálny neuron -z talamu do mozgovej kôry • do presne def.oddiel. κ. presynaptická inhibícia. tj.anodyná Prirodzená inhibícia prenosu bolestivého impulzu.↑K+ (hyperpolarizácia) → blokáda bolestivého impulzu na spinálnej úrovni Vnímanie bolesti môžeme modifikovať rôznymi spôsobmi: -odstránenie príčiny bolesti -zníženie citlivosti nociceptorov (antipyretické analgetiká.všetky spriahnuté s G proteínom) → 1. ventr. lokálne anestetiká) -prerušením vedenia nocicepčného podnetu senzitívnymi nervami (lokálne anestetiká) -útlmom prenosu nocicepčného podnetu v mieche (opioidy) -inhibíciou percepcie bolesti (opioidy. hypotalamu a limbického systému -aferktívna reakcia na bolestivý podnet -vedenie pomalej bolesti -túto dráhu bolesti nevieme farmakologicky ovplyvňovať 3. ale aj do retikulárnej formácie (RF). pálivej.

ENDOGÉNNE OPIOIDNÉ PEPTIDY: -sú endogénni agonisti nociceptorov -peptidy. závsi losť.supraspinálna analgézia. tolerancia. blokáda naloxonom je sporná κ (kappa). sedatívny efekt bez útlmu dychového centra. enkefalíny. ketocyklazocínom. tlmia aj viscerálne bolesti. mióza.DELENIE ANALGETÍK. abstinenčné príznaky PODTYPY OPIOIDNÝCH RECEPTOROV: -opioidné receptory sa nachádzajú v neurónoch. závislosť. stimulácia K+ kanálov -analgézia.útlm tvorby cAMP. bolesť neodstraňujú -majú účinky v CNS. obstipácia.vysokoafinitný.nízkoafinitný. miechy a v nervových pletencoch regulujúcich motilitu gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu. proenkefalin A→ oktapeptid→ heptapeptid→ met-enkefalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) c.inhibícia Ca2+ kanála -analgézia.respiračná depresia. ktoré potláčajú bolesť alebo znižujú jej vnímanie (pričom neovplyvňujú vedomie a schpnosť vnímania) -liečba analgetikami je symptomatická. mióza. Vyskytujú sa v rôznych oblastiach mozgu. ich syntetické analógy. čo vedie k zníženému uvoľňovaniu GABA a ACH (μ receptory). útlm dychového centra. bradykardia. endorfínmi 30 . antagonistom je naloxon μ1. blokácia naloxonom ε (epsilon)-stimulácia morfínom a β-endorfínmi. -všetky receptory sú spriahnuté s G regulačným proteínom μ (mí) -je spriahnutý s adenylátcyklázou . alebo Gly-Gly-Phe-Leu a líšia sa len aminokyselinami nasledujúcimi za týmito reťazcami -endorfíny. závislosť. proenkefalin B (prodynorfin)→ dynorfin (17 AK) → dynorfin(8 AK) → leu-enkefalin (TyrGly-Gly-Phe-Leu) -enkefalíny majú charakter neuromediátorov (vznik v mieste ich pôsobenia) -endorfíny majú charakter hormónov (transport z miesta vzniku na miesto pôsobenia krvou) -všetky majú ako prvú aminokyselinu tyrozín a Gly-Gly-Phe-Met. obstipácia ρ (ró)-stimulácia enkefalínmi. tlmia dychové centrum a niektoré majú aj antitusické účinky Tieto analgetiká stimulujú opioidné receptory.pri dlhšom podávaní vyvolávajú toleranciu. eufória μ2. tolerancia. Majú teda podobné účinky ako endogénne opioidné peptidy. mierna obstipácia. morfín. menšie abstinenčné príznaky -stimulácia benzomorfanom. hypotermia. silné abstinenčné príznaky -stimulovaný morfínom a β-endorfínmi. ktoré sa v organizme tvoria štiepením inaktívnych polypeptidových prekurzorov: a.ANODÝN Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: DEFINÍCIA ANALGETÍK-ANODÝN: Analgetiká sú látky. noradrenalínu (κ receptory) i excitačných neurotransmiterov a substancie P. ovplyvňujú vedomie. proopiomelanokortin→ β-lipotropin (+ACTH)→ β-endorfin → α-endorfín b.

halucinácie. ich pôsobenie je selektívne a neovplyvňuje percepciu iných podnetov ako bolestivých (dotyk. SKENAN] • Pethidín. mydriáza. znížená sekrécia moču stimuláciou výdaja ADH • zvyšujú tonus maternice • tlmia pohyb riasinkového epitelu v bronchoch a vajcovodoch • prechádzajú placentou a môžu spôsobiť depresiu dýchania plodu ROZDELENIE: 1. vysoké dávky vedú k útlmu pneumotaktického a dychového centra • mióza. N-alkyl-cyklazocínom δ (delta). vyššie dávky opoioidov tlmia aj viscerálnu bolesť. tlak.nemá spastický účinok na hladké svalstvo [DOLSIN] • Tilidín . ovplyvne nie telesnej teploty -stimulácia fencyklidínom.útlm tvorby cAMP a stimulácia K+ kanála ↓dychovej frekvencie.nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Methadon • Levorfanol • Pyritramid • Bezitramid • Fentanyl.SILNÉ OPIOIDY -majú silné analgetické účinky ale vždy na ne vzniká závislosť • Morfín .aj ransdermálna aplikácia [DUROGESIC] • Alfentanyl • Sulfentanyl [SUFENTA.σ (sigma)-tachykardia.typický príznak pri intoxikácii opioidmi • znižujú telesnú teplotu účinkovaním na hypothalamus • inhibujú sekréciu “releasing” hormónov.opioidné analgetiká zvyšujú prah vnímania bolesti. čo sa môže prejaviť ortostatickou hypotenziou • zvyšujú tonus hladkého svalstva GIT→ zácpa. MORPHIN BIOTIKA. čím znižujú hladinu hypofyzárnych hormónov • vedú k periférnej vazodilatácii a zníženiu periférnej rezistencie.silné analgetikum [SLOVALGIN. chvenie. napr. pri kolikách -ovplyvnenie aj algothymickej zložky. odstránenie negatívnych emócií až eufória (stav blaženého kľudu)→ riziko závislosti a tolerancie • antitusický účinok a ovplyvnenie dychového centra. manické stavy. ↑dychového cyklu→ hypoventilácia ÚČINKY ANODÝN: • analgetický účinok. teplo) -toto pôsobenie sa prejavuje viacej u tupej bolesti. zvýšenie tlaku v žlčníku a možnosť jeho ruptúry (→neodporúča sa ich podávanie pri žlčníkových a iných kolikách) • zvýšený tonus hladkého svalstva môže viesť k retencii moču. navodenie diurézy.centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ.SUFENTANIL TORREX] • Hydromorfon • Oxymorfon 31 .

antagonista μ receptorov 32 .kontrakcia čreva → spastická zápcha (kontrakcia a relaxácia čreva nie sú pravidelné.útlm pneumotaktického centra .riasinkový epitel. eufória (návyk.OPIOIDY S DUALISTICKÝM ÚČINKOM .“negatívna” eufória) -predĺžená miecha.majú agonisticko-antagonistické účinky .analgézia (↑prahu vnímania bolesti). TRAMABENE] Dextropropoxyfén Kodein.OPIOIDY SO SLABŠÍMI ANALGETICKÝMI ÚČINKAMI . TRAMAL. KODYNAL] Etylmorfín [DIOLAN] Folkodin [NEOCODIN] Hydroxykodón.antitusické účinky Oxykodón 3. CODEIN.agonista κ.agonista κ.dráždenie.útlm vazomotoric.dráždenie jadra nervus oculomotorius → mióza .používajú sa pri slabších bolestiach a k zosilneniu účinku NSPZL • • • • • • • Tramadol.útlm centra pre kašeľ .tlmenie -pre tieto jeho účinky sa podáva so spazmolytikami a antiemetikami 2.podráždenie chemorecepčnej zóny pre zvracanie (pri malej dávke možné zvracanie.excitácia (dysfóra.blokuje spätný príjem biogénnych amínov do nervových zakončení [MABRON. antagonista μ receptorov [FORTRAL] Nalbufin . TRANSTEC] Butorfanol Pentazocín .CNS: -mozgová kôra. a euforuizujúce účinky [KORYLAN.majú slabšie analgetické účinky i menšiu látkovú závislosť .kontrakcia žlčových ciest → nepodáva sa pri žlčových kolikách 3.útlm centra pre zvracanie .Účinky MORFÍNU: 1. otupenie. kŕče .slabšie analget.útlm polysympatických miešnych reflexov 2.centra (maskovaný nahromadením CO2) -spinálna miecha.majú sedatívne pôsobenie • • • • Buprenorfin [TEMGESIC.hladká svalovina (GIT). SOLPADEINE. toxikománia) -mozgový kmeň -stredný mozog+most.slabšia stimulácia μ receptorov. ukľudnenie. pretože dávka nie je dosť vysoká na to. aby bolo utlmené centrum pre zvracanie) . črevo sa preto nevyprázdňuje) .útlm dychového centra .

ANTAGONISTI OPIOIDOV .] Ďalšie indikácie: potlačenie dušnosti pri astma cardiale a edéme pľúc spastiká na zastavenie neinfekčných hnačiek silné bolesti pri operáciách. mozgová trauma) • • • Nalorfin -parciálny antgaonista (slabo agonistický účinok) Naloxon -čistý antagonista Naltrexon -čistý antagonista INDIKÁCIE: 1. reumatológii Tramadol [TRAMAL.. pri šoku 2.] Alfentanyl Sulfentanyl [SUFENTA inj.kompetetívne vytesňujú opioidy z receptorov . Buprenorfin [TAMGESIC] 33 . popáleninách.silnejšie blokujú účinky agonistov ako dualistov . TRAMABENE] Pentazocin [FORTRAL] • Pri neuroleptanalgézii v kombinácii s neuroleptikami typu butyrofenónu Fentanyl [DUROGESIC emp tts.4.gtt.] Folkodin -centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ Liečba útlmu CNS po opioidoch: Naloxon [INTRENON inj. hlavne k odstráneniu dychovej depresie -k diagnóze fyzickej závislosti na opioidoch -k liečbe liekovej závislosti -na zvládnutie porúch.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo Tilidin ..pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Pri bolestiach v ortopédii.používajú sa: -k liečbe intoxikácie opioidmi.ANALGETIKÁ • pri nádorovej bolesti Morfin [SLOVALGIN] Pyritramid Bezitramid • Pri kolikách Pethidin [DOLSIN inj.] .] • V kombinácii s analgetikami-antipyretikami Kodein + paracetamol [KORYLAN tbl. KODYNAL] Etylmorfin [DIOLAN inuj. infarkte myokardu.látky rušiace účinky i silných opioidov .gtt. ktoré sú podmienené uvoľňovaním endogénnych opioidov (šok.] Liečba závislosti na opioidoch: Methadon.ANTITUSIKÁ Kodein [CODEIN.

:-eliminácia vo forme konjugátu -oxidatívna N. (toxikománia) -nauzea.ANODÝN Z FARM. ktoré sú vylučované ako konjugáty 34 . zvracanie -obstipácia -excitácia. Prírodné látky.CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1.:-eliminácia vo forme glukuronidu -menšia časť je N-demetylovaná na normorfin a 3-O-metylovaná na kodein 9 16 C D N CH 3 HO Kodeín CH 3O O N CH3 HO -lipofilnejší ako morfín.i.alebo O-demetylácia na norkodein. aplikácii je rýchlo metabolizovaný) Met. morfin a normorfin. rýchlejšie preniká do CNS Met.v. závislosť.analgetická aktivita je viazaná na (-)-izomér . zhoršenie nálady -svrbenie -retencia moču -hypotenzia -zvýšenie tlaku v žlčových cestách KONTRAINDIKÁCIE: -stavy s ohrozením dýchacieho centra -astma -zvýšený vnútrolebečný tlak -otrava centrálne dráždiacimi látkami INTERAKCIE: • Neuroleptiká.o.NEŽIADÚCE ÚČINKY: -útlm dychového centra -tolerancia. kŕče -závrate -blúznenie. aplikácia (pri p.získavajú sa z ópia Morfín HO 4 A 1 O E 6 B 14 . inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva zosilujú a predlžujú depresívne účinky opioidov • Synergizmus analgetického pôsobenia opioidov a nesteroidných protizápalových látok DELENIE ANALGETÍK.

2)esterifikáciou oboch OH skupín za zvyšuje aktivita ale i toxicita 3) obmeny na C kruhu možné: hydrogenácia izolovanej dvojitej väzby a eventuálne súčasná obmena na sekundárnej alkoholickej skupine je vhodná 4) epoxidický O v kruhu E nie je podmienkou 5) náhrada metylu na N za väčší alkyl alebo cykloalkyl zvyšuje lipofilitu a mení vlastnosti na parciálne agonistické 6) premostenie kruhu C medzi C6 a C14 vinylom alebo etylénom. Všetky iné obmeny aromatického kruhu pôsobia dysterapeuticky.: -nezmenený.2. Polosyntetické opioidy Vzťah štruktúry a účinku: 1)éterifikáciou fenolickéj skupiny sa znižuje analgetická aktivita morfínu a zvyšuje sa antitusické pôsobenie.:-vylučuje sa nezmeneý alebo ako O-glukuronid -oxidatívna dezalkylácia na nor-buprenorfin→ O-. Nglukuronid -parciálny agonista N CH 2 O CH 3O H O C C( CH 3) 3 CH 3 35 .radikálom na C7 (buprenorfin)sa zvyšuje analgetický účinok CH3CH2O CH 3O CH 3O O N CH3 HO O N C H3 O O OH N C H3 O Etylmorfín Hydrokodon Oxykodon Nalbufin HO Met. a súčasnou substitúciou objemným rozvetveným alifatic. oxidácia OH na C6 za vzniku nalbufonu -N-dezalkylácia -agonisto-antagonistické vlastnosti OH H N CH 2 O HO Buprenorfin HO Met.

jeho N-metyláciou vzniká účinný derivát N-metylmorfinan 2) A zvyšuje OH v polohe 3 . pôsobenie na κ a σ receptory.vyššiu A vykazujú trans izoméry 3. oxidácia metylu v postrannom reťazci na OH až COOH skupinu -používa sa na vyvolanie abstinenčných príznakov u morfinistov -vhodný u stredných bolestí C. Deriváty benzomorfanu Vzťah štruktúry a účinku: 1. výrazné agonist. slabé antagonis.vyššia aktivita je pri prítomnosti OH na C2´.usporiadaní Butorfanol HO OH N CH 2 -zmiešaný agoniso-antagonista Met.náhrada metylu na N za vyššie lipofilné alkyly zvyšuje aktivitu Pentazocin HO CH3 CH3 N CH2 CH C C H3 CH3 -zmiešaný agonisto-antagonista. zhodné s prírodným morfínom ľavotočivým 4) výhodná je substitúcia na C-14 (butorfanol) 5) kruhy B a C môžu byt v cis. Deriváty morfínanu Vzťah štruktúry a účinku: 1) morfinan je sám neúčinný.:-glukuronid. Syntetické opioidy . jeho odstránenie alebo blokovanie éterickou väzbou aktivitu ruší 4. Deriváty 4-fenylpiperidínu Vzťah štruktúry a účinku: 1)substitúcia fenylu je nevýhodná s výnimkou OH v polohe 3 2) náhrada metylu na N za vyššie lipofilnejšie radikály je vhodná 36 . pôsobenie na μ receptory Met.pre zachovanie aktivity sú nutné CH3 v polohe 5 a 9 2. návyk A.blokovaním éterickou väzbou sa znižuje analgenitcká A a zvy šuje sa antitusická 3) účinné sú (-)-morfínany.:-3-O-glukuronid -oxidatívna hydroxylácia na cyklobutyle na neúčinný hydroxybutorfanol -dezalkylácia na neúčinný norbutorfanol Levorfanol HO H N CH 3 B.aj trans. tolerancia.snaha odstrániť vedľajšie účinky morfínu.3.útlm dychového centra.

3) esterová väzba je nositeľom vysokej aktivity, neni však pre jej zachovanie nevyhnutná, je možná jej náhrada za ketoskupinu, kratší alkyl, prevrátený ester 4) prenesenie substituentov z polohy 4 do 3 piperidinu A znižuje, ale neruší 5) piperidínový kruh nie je podmienkou aktivity, je možné ho rozšíriť na perhydroazepín Pethidin
CH3 N COOC2H5

Met.: oxidatívna N-demetylácia a zmydelnenie na slabo účinný norpethidin a kys. pethidinovú a neúčinnú kys. Norpetidí novú, ktoré sa vylučujú ako glukuronidy -spazmolytické, sedatívne, hypnotické účinky

D, Deriváty 3-fenylpropylamínu
Vzťah štruktúry a účinku: 1) substitúcia aromatických jadier pôsobí dysterapeuticky 2) pre A je nutný dvojuhlíkatý reťazec medzi centrálnym uhlíkom a bázickou skupinou, jeho skrátenie alebo predĺženie aktivitu ruší -metyl skupina na uhlíku v susedstve amino-skupiny je výhodná, ale nie nutná 3) A je viazaná na ľavotočivý izomér 4) redukciou keto skupiny na sekundárnu OH sa A znižuje, následnou esterifikáciou s kys. O octovou sa opäť zvyšuje 5) obmedzené sú možnosti obmien bázického reťazca- môže tu byť metylaminoskupina, pipe ridín, morfolín Methadon Met.:-oxidácia na methadon-N-oxid -redukcia keto skupiny na methadol, ktorý N-demetyláciou prechádza na normethadol -oxidatívne štiepenie ketónu za vzniku kyseliny -oxidatívna demetylácia na normethadon, ktorý cyklizuje na pyrolidínový metabolit -mí agonista

C CH3

C OC2H5 C H2 C H N ( CH 3 )2

Pyritramid
CN C C H2 C H 2 N C ON H 2 N

Bezitramid- len p.o. aplikácia (nerozpust. vo vode)
O N N C C O C H 2 C H3

CN C C H 2 C H2 N

Dextropropoxyfén Met.:-hydrolýza esterovej väzby za uvoľnenia alkoholu

37

C H2 C OC O C 2 H 5 H C C H3 CH3 N C H3

-mono- až di-demetylácia -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe benzylu a potom N-demetylácia -metabolity sa vylučujú vo forme konjugátov -nevyvoláva návyk -použitie v kombinácii s antipyretikami

E, Deriváty iných štruktúr
Fentanyl
CH 2CH2 N

Met.:-N-dezalkylácia na norfentanyl -hydrolytické štiepenie anilidovej väzby na despropionylfentanyl -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe oboch fenylov -hydroxyl. metabolity sú vylučované vo forme konjugátov -čistý agonista

CH 3CH2 CO N

Tilidín –trans
CH 3 N CH 3 CO OC2H 5

Met.:-oxidatívna demetylácia na nor-tilidin= vlastný účinný agens -ďalšia demetylácia na di-nor-tilidin -zmiešaný agonisto-antagonista

Tramadol
O CH3 HO H CH3 CH2N CH3

Met.:-nezmenený -N, O-demetylácia za vzniku O-demetyl-tramadolu -N,N-di-demetylácia -metabolity sa vylučujú nezmenné alebo ako glukuronidy -parciálny agonista -prolongácia potlačenia bolesti

4. Antagonisti analgetík
-potláčajú alebo zoslabujú charakteristické vlastnosti morfínu -antagonstický účinok je spôsobený substitúciou metylu na N lipofilnejším radikálom s 3-5 uhlíkmi Nalorfin Naloxon
HO HO

O N CH 2 CH HO

O

OH

C H2
O

N CH 2 CH

CH 2

38

-parciálny antagonista-čistý antagonista- antagonizuje všetky receptory antagonizuje μ receptory -vysoká lipofilita- ľahký prienik do CNS -čistí agonisti: morfín, fentanyl -parciálni agonisti: buprenorfín, tramadol -agonisto-antagonisti: pentazocin, butorfanol, nalbufin, tilidín -parciálni antagonisti: nalorfín, cyklazocín -čistí antagonisti: naloxon, naltrexon

MORFÍN
-je alkaloid, ktorý sa získava z ópia. Ópium je zaschnutá šťava nezrelých makovíc druhu Papver somniferum, Papaveraceae (mak siaty). Tieto nezrelé makovice (tobolky) sa 8-10 dní po opadaní korunných lupienkov pozdĺžne narezávajú a zberá sa žltkavá mliečna šťava vytekajúca z mliečnic- latex. Asi 75% latexu tvorí kaučuk, sliz, pektíny, živice, vosky a 15-25% alkaloidy. Ak sa získané ópium pridá do alkoholu, pripraví sa ópiová tinktúra. Ópium obsahuje alkaloidy: -morfinanový typ: morfín (10-17%), kodeín, tebaín 10-hydroxykodeín, 6-metylkodeín, neopín, pseudomorfín, salutaridín -benzylizochinolínový typ: papaverín laudanín, kodamín, laudanozín, retikulín, somniferín -ftalidotetraizochinolínový typ: narceín, noskapín, narkotolín -protopínový typ: protopín, kryptopín, α-allokryptopín -tetrahydroizochinolínový typ: hydrokotarnín -rhoeadínový typ: rhoeadín, glaudín, papaverrulín B,C,D Hlavné alkaloidy ópia: názov Obsah v % typ vlastnosti Morfín 3-23 Morfinanový Silná báza Vysoká toxicita Kodeín 0,2-4 Morfinanový Tebaín 0,2-1 Morfinanový Papaverín 0,5-2 Benzylizochinol. Slabá báza Nízka toxicita Noskapín 2-8 Ftalidotetrahydroizochinol. Narceín 0,1-2 Ftalidotetrahydroizochinol Použitie: • morfín - analgetický účinok (potencuje ho noskapín), vyvoláva eufóriu, je návykový • kodeín- analgetikum anodynum, slabšie pôsobí na psychické funkcie, centrálne pôsobiace antitusikum • papaverín- nemá narkotický účinok, nepôsobí na dýchacie centrum, má spazmolytické účinky- tlmí koliky a črevné spazmy spojené s hnačkami, spazmy žlčových a močových ciest • noskapín- tlmivé účinky na kašeľ, -koloidné sprievodné látky ópia sa podieľajú na pomalej resorpcii, čím sa dosahuje protrahovaný účinok ópia

39

ČSL 4: Opium Opium pulveratum Morfinium chloratum ČSL 3: Tinctura opii

SL1: Opium crudum Morphini sulfas Morphini hydrochloridum

SYNTÉZA BENZYLIIZOCHINOLÍNOVÝCH ALKALOIDOV:

40

NO2B ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ
DEFINÍCIA: Analgetiká- antipyretiká sú látky, ktoré znižujú vnímanie bolesti a zároveň znižujú zvýšenú telesnú teplotu. Pôsobia na mierne a stredne silné bolesti, nepôsobia na viscerálne a silné bolesti. Ich analgetický účinok je slabší ako u opioidných analgetík. Niektoré majú aj antiflogistický účinok.

HORÚČKA
Priemerná hodnota telesnej teploty je 36,8°C ± 0,4°C. Krivka telesnej teploty kolíše cez deň v rozsahu 0,5- 0,7°C a má diurinálny rytmus. Najvyššiu hodnotu dosahuje o 16-18. hodine, najnižšiu nadránom. Počas gravidity a menštruácie sa zvyšuje, počas ovulácie znižuje. Horúčka je obranná reakcia organizmu na patologický agens. Nie je ochorením, ale symptómom ochorenia. Je zvýšením teploty nad normálne denné kolísanie spôsobené imunitnými a termoregulačnými mechanizmami. Teplota tela: 37-38°C -subfebrilita 38-40°C -horúčka >40°C -hyperpyrexia Telo si reguluje telesnú teplotu na základe rovnováhy medzi výdajom a tvorbou tepla. Za tvorbu tepla sú zodpovedné: o tyreoidálne hormóny o metabolizmus- hlavne pečeň a kostrové svaly (50% tvorby tepla) o svalová aktivita (triaška)- nesynchrónne mimovoľné pohyby svalov Teplo sa vydáva: o vyžarovaním (radiáciou)- výdaj pomocou fyzikálnych pochodov, 60%výdaja o vedenie (napr. výdaj tepla s predmetom) o vyparovanie (potenie)- vylučovanie vody a solí, 20% výdaja tepla Nerovnováha výdaja a tvorby tepla sa prejaví: potením hyperventiláciou vazodilatáciou (červenaním) Príčiny horúčky: Infekcie, špecifické zápaly Imunitné reakcie, cudzorodá bielkovina Poškodenie tkanív Intraabdominálne zápaly Neoplastické procesy Akútne metabolické poruchy Lieková horúčka Dehydratácia Psychogénna

41

Regulácia horúčky: Za rovnováhu výdaja a tvorby tepla je zodpovedné termoregulačné centrum v zadnom laloku hypotalamu. Tento prijíma informácie z periférie a vnútorných orgánov a prestavuje teplotu. Mechanizmy vzniku horúčky: exogénne pyrogény_____________________________ ↓ ↓ aktivácia lymfocytov a makrofágov ↓ ↓ ↓ __________________________ ↓ ↓ ↓ ↓ CNS ← stimulujú tvorbu ↓ endogénnych pyrogénov ↓ ↓ ↓ hypotalamus ________________↓ ↓ nastavenie termoregulačného centra na vyššiu teplotu Exogénne pyrogény: • Lipopolysacharidy bakteriálnych membrán (mikrobiálne endotoxíny) • Antigény pôsobiace na lymfocyty • Imunokomplexy • Rakovinové bunky • Deštruované bunky Endogénny pyrogény (cytokíny): • IL-1α, IL-1β • IL-2, IL-6 (kľúčové cytokíny akútnej fázy) • TNFα (kachektin), TNF β (lymfotoxín) • Interferóny α, β, γ • CSF Endogénne pyrogény prejdú do zadného laloku hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu PLA2→ tvorba kyseliny arachidónovej → cyklooxygenáza → tvorba prostaglandínov, prostacyklínov. Za spúšťanie horúčky je zodpovedný PGE2.

42

Mechanizmus horúčky po prebudovaní termoregulačného centra: ↑ referenčnej hodnoty termostatu ↓ efektorové mechanizmy ↓ _______________________________ ↓ ↓ uchovávanie tepla zvýšená produkcia tepla vazokonstrikcia zvýšenie metabolizmu účelové správanie triaška ↓ ↓ horúčka horúčka -pri prebudovaní termoregulačného centra sa zvýši produkcia hormónov štítnej žľazy a aktivuje sympatikus PRIEBEH HORÚČKY: 1. prodromálne štádium -od nástupu exogénneho agensu po tvorbu endogénneho pyrogénu -trvá minúty, maximálne 1,5 hodiny 2. štádium vzostupu telesnej teploty -prestavenie termostatu → ↑telesnej teploty 3. štádium vyvrcholenia -zvýši sa tvorba tepla, teplo sa uchováva tak, aby teplota tela dosiahla teplotu na ktorú je termostat prestavený 4. zostupné štádium -pokles teploty, ktorý by mal trvať niekoľko hodín, nemá byť náhly Zmeny vitálnych funkcií pri horúčke: - ↑ frekvencia činnosti srdca - ↑ ventilácia - ↑ metabolizmus- ↑ oxygénna fosforylácia, až negatívna dusíková bilancia (proteolýza, ↓ telesnej hmotnosti) - ↓ diuréza - zápcha- ↓ pohyb tráviacich ciest, ↓ produkcia tráviacich štiav - ↓ chuť do jedla - oligémia, dehydratácia - hyperalgézia Význam horúčky:  Zvýšenie imunitnej schopnosti- pohyblivosti a fagocytovej schopnosti leukocytov, produkcie protilátok a antibakteriálnych, antivírusových látok, proliferácia Tlymfocytov  Spomalenie rastu a rozmnožovania mikroorganizmov- znížením množstva železa a zinku v plazme

43

strata solí . Analgetický a antiflogistický efekt antipyretických analgetík je vysvetlený blokádou cyklooxygenázy.esterifikácia kys. kde prebiehajú zápalové procesy. nefarmakologická -horizontálna poloha -eliminácia stresu a námahy -uvoľnenie odevu -pridanie tekutín -pridanie energie (minerálka. výnimkou je substitúcia OH skupinou v polohe 5 (kyselina gentisová a diflunisal sú účinnými antiflogistikami) 44 . smrť LIEČBA HORÚČKY: A.svalový katabolizmus.telesná teplota zvýšená nad 41°C→ ↓imunitných reakcií.somnolencia a letargia .na zachovanie aktivity je potrebné o-usporiadanie 2. delírium.esterifikácia alebo pevná blokáda hydroxylovej skupiny éterickou väzbou aktivitu zachováva (pre antiseptický a antimykotický účinok musí byť OH voľná) 5.) B. 1.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky. potenie. ktorý upozorňuje na nutnosť ďalšej diagnostiky a liečby (medicínsko. halucinácie .. sladené nápoje.SALICYLÁTY VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. predovšetkým blokádou biosyntézy algogénnych mediátorov typu prostaglandínov. denaturácia bielkovín.záťaž KVS až cirkulačná insuficiencia . negatívna dusíková bilancia .sociálny význam) Možné škodlivé účinky horúčky (hlavne ak pretrváva dlhšie): .bolesti hlavy. salicylovej nemení analgeticko-antipyretický účinok 4.. svalov.telesná teplota zvýšená nad 43°C→ tepelný šok. farmakologická.↑ metabolizmus.analgetiká-antipyretiká ROZDELENIE ANALGETÍK. dehydratácia. kĺbov. čaje s cukrom.zmena karboxylu za amid aktivitu zachováva ale znižuje dráždivosť 3. Prostaglandíny ako tkanivové pôsobky vznikajú vo zvýšenej miere v tkanivách. Antipyretický účinok je vysvetlený prebudovaním termoregulačného centra na pôvodnú hodnotu (zníženie telesnej teploty centrálnym mechanizmom). až poškodenie CNS . hyperalgézia .ANTIPYRETÍK: MECHANIZMUS ÚČINKU: Analgetiká-antipyretiká pôsobia hlavne periférnym mechanizmom.febrilné kŕče.symptóm. Nešpecifický diskomfort.

poškodenie žalúdočnej sliznice. zubov. keratolytikum (koncentrácia >10%).antipyretikum. 2. pričom minimálne inhibuje tvorbu antiagregačne pôsobiaceho prostacyklinu → profylaxia trombóz • antipyretické (pri dávke 3x500mg) • analgetické (pri dávke do 3g). antimykoticky -vnútorné. alebo ako ester-glukuronid.na bolesti kĺbov. SAL ICY LOVÁ Met: vylučuje sa nezmenená. ktorý uvoľňuje kyselinu v alkalickom prostredí tenkého čreva -ASA je enzymaticky štiepená v kyslom prostredí žalúdka na účinnú kyselinu salicylovú COOH OCOCH3 KY S.5dihydroxybenzoová).Kyselina salicylová COOH OH KY S. vredy 45 . nausea. antisepticky.3. bakteriostaticky. šliach. éter-glukuronid. kyselina gentisová (2. hlavy.dyspepsia.5-trihydroxybenzoová Použitie: -vonkajšie.keratoplastikum (koncentrácia <10%). vomitus . pretože blokuje tvorbu prostaglandínov v žalúdočnej sliznici. ACET Y L SAL ICY LOVÁ MECHANIZMUS ÚČINKU: neselektívna inhibícia cyklooxygenázy COX1 aj COX2 ÚČINKY: • antiagregačné (pri dávke 100mg)vďaka schopnosti ireverzibilne acetylovať aminoskupiny terminálneho serínu enzýmu COX→ blokuje syntézu agregačne pôsobiaceho tromboxanu A2. čo vedie k zníženej tvorbe ochranného slizu. neuralgie • antiflogistické (pri dávke 3-6g) -silná väzba na plazmatické bielkoviny => pozor na interakcie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -sú vyvolané rovnakým mechanizmom ako terapeutické účinky a sú závislé od plazmatickej koncentrácie • GIT. zvýšenej tvorbe kyseliny chlórovodíkovej a zvýšenému prekrveniu sliznice až krvácaniu (podanie kyseliny vo forme alkalickej soli tento účinok znižuje) =>Pre tento nežiadúci účinok má iba vonkajšie použitie ako dermatologikum Kyselina acetylsalicylová -lepšiu stabilitu a znášanlivosť má soľ aloxiprin (ASA pufrovaná aluminiumoxidom). svalov. antiflogistikum Nežiadúci účinok: dráždenie a poškodzovanie žalúdočnej sliznice.

Majú centrálny analgetický a antipyretický účinok. kŕče. hlavy. poruchy krvotvorby bronchokonstrikcia u precitlivelých osôob tinitus (zvonenie v ušiach) KONTRAINDIKÁCIE: • osoby s vredovou chorobou. kĺbov NEŽIADÚCE ÚČINKY: menšie ako po ASA • pri dlhodobom užívaní riziko funkčného poškodenia obličiek (p-aminofenol) • pri predávkovaní riziko hepatotoxicity a závažného poškodenia pečene (po vyčerpaní zásob glutationu sa benzochinon-imin viaže na pečeňové peptidy) ako špecifické antidótum sa používa N-acetylcystein. kancerogenitu. psychotropný a euforizujúci účinok sa používa veľmi málo alebo v kombinovaných prípravkoch Propacetamol.alebo 3-hydroxyfenacetin a dezacetylácia za vzniku fenetidinu.na bolesti zubov. zvracanie. ktoré s benzochinoniminom ochotne reagujú (N-acetylcystein [SOLMUCOL.proliečivo paracetamolu vhodné k injekčnej aplikácii Paracetamol PARACET AMOL NHCOCH3 OH ÚČINKY: -majú lipofilnejší charakter ako salicyláty. SCC] podaný do 8-15 hodín po otrave) KONTRAINDIKÁCIE: 46 . ktorý je príčinou nežiadúcej methemoglobinémie -má analgetické a antipyretické účinky.• • • okultné krvácanie. DERIVÁTY ANILÍNU Fenacetin NHCOCH3 FENACET IN OC2H5 Met: štiepenie éterovej väzby za vzniku paracetamolu alebo oxidatívna hyd roxylácia na 2. • Antipyretické. methionin. nemá antiflogistické účinky -pre nefrotoxicitu. dnou • deti do 12 rokov (riziko vzniku Reyeovho syndrómu. pretože nie sú schopné prenikať do kyslého zápalového tkaniva. svalov. poruchy funkcie pečene a CNS) • 3. Nemajú antiflogistický účinok. metabolická acidóza. cystein. čo im umožňuje rýchlejší prienik do CNS.hyperpyrexia. kde mimo iných mechanizmov inhibujú aj COX.pôsobí na termoregulačné centrum hypotalamu a znižuje jeho reaktivitu na exogénne pyrogény • Analgetické. trimester gravidity 2. astmou.

antipyretické účinky. ktoré je buď acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4hydroxyfenazón CH3 N CH3 CH3 CH3 CHHN RAMIFENAZON O N 47 .aktrivita sa zachováva ak sa poloha 4. oxidatívna desmetylácia v polohe 2 na 2-norfenazón. Zavedenie aminoskupiny a jej substitúcia alkylmi alebo acylmi analgeticko-antipyretickú aktivitu zvyšuje 2. antipyretikum NÚ: riziko tvorby karcinogénnych metabolitov (za prítomnosti nitritov v kyslom prostredí sa z neho odštiepi dimetylaminoskupina a vytvára sa karcinogénne pôsobiaci dimetylaminonitrosamin) riziko vzniku agranulocytózy Ramifenazón Met: oxidatívna demetylácia v polohe 2 na nor-raminofenazón oxidácia na metyle izopropylu s následnou možnou hydroxyláciou aromatického kruhu odštiepenie celého izopropylu na 4-aminofenazón. trimester gravidity 3. ktoré sú vylučované ako N-acetylderiváty -druhá fáza: hydroxylácia za vzniku 4-hydroxyfenazonu a demetylácia na 3-desmetyl-4-aminofenazon N O CH 3 N CH 3 N CH 3 CH 3 AMINOFENAZON -analgetikum (bolesti zubov a hlavy). DERIVÁTY PYRAZOLÓNU -analgetické. dna) -silná väzba na plazmatické bielkoviny=> pozor na interakcie VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. Používajú sa hlavne krátkodobo pre antiflogistické účinky ( reumatoidná artritída. pyrazolónového jadra substituuje.substitúcia metylu na dusíku solitvornou sulfoskupinou zvyšuje rozpustnosť→ i.v. aplikácia (metamizol) Fenazón Met: oxidatívne hydroxylovaný v polohe 4 a 3 za vzniku 4-hydroxyfenazonu a 3-hydroxymetylderivátu. Metabolity sú vylučované ako glukuronidy -použitie v kombinovaných prípravkoch O N N CH 3 CH 3 FENAZON Aminofenazón Met:-prvá fáza: demetylovaný na dimetylaminoskupine na monodesmetylaminofenazón až 4-aminofenazón. zápaly žíl.• • osoby s ochorením alebo poškodením pečene 1.

ktorý je acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4-hydroxyfenazón NÚ: riziko vzniku agranulocytózy a anafylaktického šoku -silnejšie analgetikum a spazmolytikum -použitie pri žlčových a ľadvinových kolikách Piperylon CH3 N Účinné spasmoanalgetikum u kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest a spazmov GIT H O N N CH3CH2 PIPERY L ON PRÍPRAVKY: -použitie v monoprípravkoch ale aj v kombinovaných prípravkoch (s kys. vylučovaný hlavne ako enol-glukuronid nor-propyfenazón -rovnaký analgetický. PANADOL. MEDIPYRIN. PANADOL BABY -kombinované: ACIFEIN. COL DREX (paracetamol+kofein+fenylefrin). kofeínom. ALNAGON NEO (ASA+kofeín+kodeín) Aloxiprin: SUPERPYRIN Paracetamol: PARALEN. silnejší antipyretický a slabší antiflogistický účinok ako aminofenazón -bez rizika vzniku karcinogénnych metabolitov CH 3 N CH 3 CH CH 3 CH 3 PROPY FENAZON O N Metamizol (Noramidopyrin-methansulfonan sodný ) NORAMIDOPY RINMETASUL FONAN SODNÝ O NaOSO2CH2 N CH 3 N N CH 3 CH 3 Met: hydrolýza na 4-metylaminofenazon oxidácia na metylamínoskupine na 4-formylaminofenazón a 4aminofenazón. ASPRO C FORTE . …) alebo ako spazmoanalgetiká Kyselina acetylsalicylová : ACYLPYRIN. guajfenezínom. ATARALGIN (paracetamol+guajfenesin+kofein). ASPRO -kombinované: ACIFEIN (ASA+paracetamol+kofeín). MEXAVIT (paracetamol+vitamín C) 48 . ANOPYRIN. ACYLCOFFIN(ASA+kofeín).Propyfenazón Met: N-demetylácia na nor-propyfenazón a následná hydroxylácia na p-hydroxy-nor-propyfenazón (oba sú analgeticky účinné). PANADOL ULTRA (paracetamol+kofein+kodein). PANADOL EXTRA (paracetamol+kofein). ASPIRIN. askorbovou. ASPIRIN C.

obsahuje látky používané na reumatické bolesti -prípravky VIPERALGIN inj.izolovaná látka ofiotoxín. cinchonidín Použitie: antipyretikum a analgetikum –znížením tkanivového dýchania tlmivým pôsobením na CNS. pri aplikácii na pokožku pôsobí anesteticky. antimalarikum. roborans antiarytmikum pri arytmiách a tachykardiách. NAPELLÍN -Aconiti radix (tuber). 49 .ANTIPYRETIKÁ A. chinidín. Cinchona succirubra.Propyfenazón: VALETOL (propyfenazón+paarcetamol+kofeín). artritídach (ako masť) -Tinctura aconiti je súčasťou expektoračného prípravku PLEUMOLYSIN gtt. analgetikum. pri dne. antipyretikum. SPASMOVERALGIN NEO Metamizol: NOVALGIN.. Salix alba. C. neuralgiách.. antireumatikum -nachádza sa v prípravku VALOFYT-NEO spc. SL 1) -monoterpénový indolový alkaloid (vzniká syntézou triptofánu a monoterpénu yohimbínového typu) Chinae cortex obsahuje 4-12% alkaloidov: chinín. syntéza je podobná syntéze terpénov. VIPERAE BERI VENENUM ung. cinchonín.od kyseliny mevalónovej) Použitie: tlmí CNS. Aconitum napellus. (u nás nie je registrovaný). VIPROSAL inj.tlmí dráždivosť srdca (chinidín) zvyšuje citlivosť maternice na látky vyvolávajúce jej kontrakciu -Chininium chloratum sa nachádza v prípravku CHINASCORBIN drg.protoplazmatický jed brzdiaci enzýmové procesy. hadie jedy Naja tripudians. ktorá sa používa na potlačenie silných bolestí pri malígnych tumoroch -prípravok KOBRATOXIN inj.(u nás nie je registrovaný) AKONITÍN. ALGIFEN PRÍRODNÉ ANELGETIKÁ. čím ničí mnohých pôvodcov infekcií stomachikum. ktorý oxidáciou prechádza na kyselinu salicylovú -Salicis cortex obsahuje aj triesloviny. Ranunculaceae (ČSL4) -diterpénové alkaloidy (N je zabudovaný do terpénového skeletu. zápale kĺbov. bolesti a zápale trojklanného nervu. alkaloidového typu CHINÍN –Chinae cortex. antipyretikum. flavonoidy a organické kyseliny Použitie: analgetikum. Rubiaceae (ČSL4. pastilky B. (u nás nie je registrovaný) Vipera amnodytes. SL 1) –fenolový glykozid (odvodený od kyseliny šikimovej) -hydrolýzou sa uvoľňuje glukóza z p-hydroxylu za vzniku salicylalkoholu (saligenínu). Salicaceae (ČSL 4. SALICÍN –Salicis cortex.

↑ glykémiu. ktoré sa následne uvolńujú v ekvimolárnom množste do cievne riečišťa portállneho systému. je fyziologický antagonista inzulínu. Ešte pred uvolnení z beta buniek sa časť molekúl proinzulínu štiepi na C-peptid /31 AMK/ a I /51 AMK/.Čs. Glukophage Diabetes mellitus /DM/ Je syndróm charakterizovaný neschopnosťou organizmu spracovávať glukózu /GL/ a udržiavať jej hladinu vo fyziologických medziach v dôsledku absolútneho a relatívneho nedostatku inzulínu.Antidiabetiká – farmakognózia Fructus phaseoli sine semine (pericarpium phaseoli) – Phaseolus vulgaris . Fytofarmaká. Fyziologické pôsobenie inzulínu Inzulín /I/ je syntetizovaný beta bunkami pankreasu vo forme prekurzorovej molekuly preproinzulínu podobne ako ostatné proteohormóny. Alfa bunky /cca 20 %/ produkujú glukagón 2.čajoviny – antidiabetikum a dezinficiens močových ciest (urologikum) Herba Galegae – Galega officinalis – Fabaceae Jastrabinová vňať Za glukokinín sa pokladá gvanidinový derivát galegín. Endokrinná sekrécia I je riadená mechanizmami. DM je chronické metabolické a endokrinné ochorenie sprevádzané hyperglykémiou a glykozuriou ako následok nedstatku inzulínu. Súčasne sa uvoľnuje malé množstvo nerozštiepeného proinzulínu. mixtúr. glukanónu. inhibuje syntézu inzulínu. Somatostatín – 14 AMK. Langerhansenové ostrovčeky pankreasu 1. ktoré vedú k ovplyvneniu draslíkových kanálov a toku jónov kalcia do bunky so vzostupom jeho interceluárnej koncentrácie. odkiaľ sa dostáva do sekrečných granúl. vyvoláva glykogenolýzu. triesloviny a malé množstvo saponínov. na celom svete droga tvorí zložku antidiabetických čajovín. pôsobí staticky na produkciu hormónov. tablit a i. ↑ hladninu GL v krvi. má krátky biologický polčas. reguluje sekréciu inz.Fabaceae Fazuľový plod bez semena Účinné látky – uvádzajú sa mnohé ubikvitárne obsahové látky a arginín Použitie: Upotrebenie drogy sa traduje z ľudového liečiteľstva – antidiabetikum a diuretikum Fitofarmaká . 50 . okrem toho hydroxygalegín a peganín. Čs. A 10 – Antidiabetiká. Po odštiepení signálneho pepetidu je molekula proinzulínu lokalizovaná v Golgiho komplexu. flavonoidy. Základným prejavom je hyperglykémia. hormónov. čajovina – antidiabetikum. Delta bunky produkujú somatostatín Glukagón –je polypeptit /29 AMK/. Beta bunky /cca 75%/ produkujú inzulín 3. Novorapid. má inhibičný účinok.

Aktiváciou proteinkinázy C potom ďalej dochádza k fosforylácii 2. koža. 1. polydypsia. Podpora účinku hexokinázy / glukóza – 6 – fosfát/ Normoglykémia: GL 3. ktoré sú tvorené dvoma podjednotkami alfa a dvoma beta. invalidizácia a mortalita diabetikov . polyúria.Sekrécia I je jednak bazálna.5 – 8 mmol/l Hyperhlykémia: GL > 10 mmol/l Pri DM v krvi je zvýšená hladina GL. hypertenzia. – juvenilný.Táto zmena vedia k dvom metabolicky dôležitým pochodom. brnenie a bolesti v nohách /neuropatie/ zníženie citlivosti na teplo.diabetická mikroangiopatia – morfologické zmeny malých ciev vo svaloch / srdce. Klinické následky diabetu: Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie s vývojom orgánovo špecifických degeneratívnych procesov Diabetická angiopatia – ↑morbidita. obličky. kde umožnia vychytávanie GL do bunky. svaloch a tukovom tkanive/ prostredníctvom špecifikovaných väzobných miesť. podpora proteosyntézy. ketonémia a metabolická acidóza. sietnica. I pôsobí v cielových tkanivách /pečeni. ktoré sú považované za druhých poslov v pôsobení I. čo spôsobuje polyúriu. IDDM /inzulín dependentný DM/ . svaly. nervy/ Typ diabetu z klinického hľadiska:: 1. bolest a chlad. Inhibícia glukoneogenézy 3. Je zrejme priamo ovplyvňovaná kaskáda fosforylačných reakcií postihujúcich enzýmy. U zdravého človeka približnej asi 50 % secernovaného I pripadá na bazálnu sekréciu. Komplikácie: ICHS /poškodenie cievneho endotelu/. jednak stimulovaná. mravčenie. ↑ transportom AMK do bunky 4. Po väzbe I na alfa subjednotku dochádza k autofosforilácii v intraceulárnom úseku betasubjednotky. očné komplikácie.diabetická makroangiopatia – ateroskleróza veľkých a stredných ciev vo svaloch /srdce. tubulárne nosiče nie su schopné vrátiť GL do krvi /obličkový prah/ GL strháva so sebou vodu. mozog. zhoršenie hojenia rán. Podpora vstupu GL do buniek 2. ktorá štiepi membránové fosfoinositídy v blízkosti inzulizového receptoru na diacylglycero a inositolmonofosfát /neskôr transformovaný na inozitoltrifosfát/. hyperlipidémia. arteroskleróza. DM typu 1. Súčasťou týchto zmien je tiež presun glukózových transportérov k bunkovej membráne. /Pri diabetes insifidus – polyúria z nedostatku antidiuretického hormónu/ Následky hyperglykémie: dehydratačná osmotická diuréza. nekrózy až amputácie dolných končatín. Všeobecne môžeme účinky inzulínu zhrnúť: 1. glykozúria. dolné končatiny – ICHS. Je aktivovaná fosfolipáza C. inzulinových receptorov. Tento heterotetramér je zodpovedný za špecifickú väzbu I a prenos informácie do vnútra bunky. prerif. ICHDK/ .podmienený absolútnym nedostatkom I 51 .

3. z niektorých endokrinných ochorení /Cushingov syndróm/. Depotné I sa používajú pri stabilizovaných diabetikoch. napr. riziko malformácia plodu a perinatálnych úmrtí.2. a prekomate. pri autoimúnnom ochorení sa tvoria vlastné protilátky proti beta bunkám. vonkajšie vplyvy – vírusové infekcie alebo volné radikály.kyslíkové radikály môže deštruovať beta bunky pankreasu. diabetickom kómate. ktorá je schopná realizovať túto informáciu a vyrábať I. poruchy glukózovej homeostázy. Porucha glukózovej tolerancie Obecné zásady liečby diabetu Zvýšená koncentrácia GL má zásadný význam pre rozvoj cievnych zmien u diabetikov. pri ktorých je možné dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu. Štandardný konvenčný režim. u diabetického komatu a prekomatu ( bunky pankreasu sú úplne deštruované) b. pri pritómnosti ketoacidózy je nutné nasadit I ihneď. alebo biosyntézou využivajúcou včlenenie génu pre I pomocou plazmidu do E. PAD – pri DM druhého typu. karcinóm. Ľudský /humánny / I sa vyrába buď semisyntézou. po chirurgickom odstránení. ide o podávanie I v jednej až dvoch dávkach denne. . zanikla schopnosť syntetizovať I endokrinnou častou slinivky. Terapa DM: a. 5. Komplexný prístup je dôležitý.vzniká následkom . liečbou glukokortikoidmi – steroidný diabetes /aj tiazidové diuretiká/ Gestačný /tehotenský/ DM – prechodný. že diabetik má byť liečený pokiaľ možno najnižšou dávkou I. Veľká časť diabetikov má ďalšie pridružené choroby a je teda potrebné posudzovať závažnosť vedľajších účinkov iných liekov. autoimúnne ochorenia . Dôležitá je tiež snaha dosiahnúť primeranú telesnú hmotnosť. tvorbu sorbitolu a v neposlednej rade ich autooxidačné a peroxidačné procesy. takže deje vedúce k diabetickej mikro – a makroangiopatií. I má mnohopočetné účinky na rôzne metabolické funkcie. Substitučná – insulíny u juvenilného typu. alebo perorálnymi antidiabetikami /PAD/. alebo periférne pôsobenie SekundárnyDM . Inzulínové režimy pri substitučnej terapii: 1. alebo sa vyrába semisyntézou. pretože ovplyvňuje neenzýmovú glykáciu proteínov. Bravčový I sa líši od ľudského v jednej AMK /náhradou alanínu za treonín na karboxylovom konci beta reťazca/ Hovädzí sa líši v troch AMK /alaním miesto treonínu v polohe A8 a B 30 a valín miesto leucínu v polohe A 10/. alebo u 52 . tj. kde sa podáva buď kombinácia rýchlopôsobiacich I so stredne dlho pôsobiacimi I. 4. Liečba inzulínom: Inzulín je preoteohormón. kedy je v molekule bravčového inzulínun nahradená odlišná AMK.etiopatogenéza: genetické vplyvy.etiopatogenéza: genetické faktory alebo faktory životného prostredia / obézny ľudia/ .coli. Krátkodobo pôsobiace I sa hodia k zahájeniu terapie a pri liečbe dekompenzovaného diabetu. ktorý sa získava so zvieraceho pankreasu.chronického zápalu pankreasu. K obecným zásadám patrí. Podáva sa pri DM typu 1. alebo biosyntézou ako I ľudský. takže platí. Hlavným cieľom liečby je maximálne priblížiť metabolizmus diabetika fyziologickému stavu. – NIDDN /non insulin dependent DM/ .. Dietnu liečbu je treba zahájiť okamžite.je porušená sekrécia. DM typu 2. Pri závažnej poruche. Prvoradým opatrením je dieta. cysty. že musíme liečiť diabetika a nie len diabetes.

Humánne I – HM alebo HUM Bežné formy: kryštalický zink – inzulín /Neutrál – Zink – Inzulín/ . Nevýchodou tohto režimu je určitá rigidita a nutnosť dodržiavania presného časového harmonogramu stravy. implantované abdominálne pumpy. Je vyrobený technológiou rekombinancie DNA s využitím kmeňov K12 baktérie E. sú určené k i.inzulín viazaný na Zn amfoterný I /Protamín – Zink – Inzulín/ depotný I /Globin – Zink – Inzulin/ Inzulíny Krátkodobo pôsobiace inzulíny /mávajú v názve RAPID alebo REGULAR/ sú neutrálne roztoky bez prísad modifikujúcich rezorciu. ktorá čo najviac napodobňuje fyziologickú sekréciu I.zink suspenzia. podaniu. U Lispro nebola v experimentoch preukázaná zvýšená mitogenita ani karcinogenita. Typy inzulínových prípravkov Všetky prípravky I sú vo forme injekcie. Od prirodzeného ľudského I sa odlišuje náhradou AMK na pozícii 28 reťazca B za lyzín a na pozícii 29 za prolín – má rýchlejšie vstrebávanie do systémovej cirkulácie.MC c. Dlohobo pôsobiace inzulíny /ULTRALENTE alebo SUPERDEP/ Dlhodobý efekt je dosiahnutý kryštalizáciou I v prítomnosti jónu zinku môže byť až 32 – 36 hodín /u hovädzieho inzulínu/.niektorých iba I s predĺženýcm účinkom. Intermediárne inzulíny skratšou dobou účinku /INTERDEP alebo SEMILENTE/ pre. 2. injekcie užíva sa suspenzie inzulíny. Intenzifikovaná konvenčná terapia – predstavuje aplikáciu viac krát denne. intranasálne prípravky. 3.Coli. Nekonvenčná terapia . Inzulínové prípravky Inzulin Lispro – je analóg ľudského I pripravený biosynteticky s použitím rekombinantnej DNA. Chromatograficky čistené prípravky majú v názve PUR b. označované ako inzulín/inzulín. transplantácie pankreasových štepov alebo izolovaných ostrovčekov. alebo staršie generácie s DM 2 typu. Inzulín humánny Je suspenzia humnánneho protamín – zink – I s postupným nástupom a predĺženým trvaním účinku. ako protamín – zink inzulín sa označuje komplex s pridaným protamínom v presnom pomere k I /môže vyvolať väčšie alergické reakcie/ a ako stabilizované zmesi inzulínov sa označujú zmesi s bifázickým efektom.s. používajú sa kryštalický alebo rozpustný I rôznej etiológie a čistoty. c. Monokomponentné I . Pre odlíšenie stupňa čistoty a pôvodu látky sa v názve uvádzajú príslušné identifikačné skratky: a. majú 40 mj/ml alebo 100 mj/ml. Intermediárne inzulíny s predĺženým účinkom /LENTE/ Používajú sa kombinácie kryštalického I a I precipitovaného v amorfnej forme. Sú vhodné pre stredné. Inzulín aspart 53 .inzulínová pumpa.v.

glipizit. Hlavným problémom je protrahovaná hypoglykémia. Liečba perorálnymi antidiabetikami: PAD sú lieky s hypoglykemizujúcim účinkom. gliklazit. Obidve skupiny sa líšia mechanizmom účinku a tiež použitím u DM 2 typu. zvyšuje sa chuť do jedla/ .Analóg ľudského I pripravený biosynteticky rekombináciou DNA.výkrmná kúra /malé dávky I. tolbutamid.↑ ATP v pandrease – depolarizuje draslíkový kanál – dôjde k zmene membránového potenciálu a vápnik vniká do bunky – vylučuje sa inzulín. Zásadne sa môžu PAD dávať len diebetikom so zachovalou vlastnosťou sekrécie I. dochádza k uzatvoreniu kanálov. lipodystrofia v mieste aplikácii/ atrofia tukového tkaniva. teda nie so sklonom ku ketoacidóze. II. alergie.inzulínové pero nekonvenčný spôsob podávania inzulínu: .špeciálna inzulínová striekačka s fixovanými ihlami . menej nežiadúcich účinkov a nižšie dávky/ glibenklamid. generácia /100 – 1000 krát účinnejšie. ktoré sa rozdeľujú na deriváty sulfonylmočoviny a skupinu biguanidov. Majú vysokú väzbu na bielkoviny krvnej plazmy. sulfanylmočoviny viažu sa ne väzbové miesta v blízkosti ATP dependent draslíkového kanálu.inzulínové šoky v psychiatrii – zakázané Nežiadúce účinky I : . Hlavným problémom je tiež protrahovaná hypoglykémia. Pankreatický – za normálnych okolností keď je ↑ hladina GL v krvi . Deriváty sulfonilmočoviny /arylsulfonylurey/: I . Tab. ktoré môžu vyústiť do anafylaktického šoku /IgE/. gliquidon. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícii B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. vápnik ide do bunky. 1. chlorhexamid.systém bazál – bolus – inzulínovou pumpou /je možné zkompenzovať inak obtiažne kompenzovateľných pacientov/ Terapeutické použitie inzulínu: . zvýši sa sekrécia inzulínu von z bunky. generácia – chlorpropamid. najmä po glibenklamide.diabetická ketoacidóza až kóma . 54 . Der. draslík výjde von – depolarizácia. takže ich nepodávame u pacientov s porušenou funkciou pečene a obličiek. Mechanizmus účinku – je pankreatický a extrapankreatický. Biologický charakter unzulínov Spôsoby aplikácie I : Konvenčný spôsob podávania inzulínu .DM .Hypoglykémia. ↑ vápnika v bunke.

ikterus. Rýchle sa vstrebáva v GIT. metformin. agranulocytózy/. pozitívna inotropia. ktorý sa líši od iných antidiabetík. poruchy krvotvorby / leukopénie. čim bráni ich rozkladu. ako následok ↑ spotreby kyslíka. Nežiadúce účinky: poruchy GIT Ďalšie farmakologické možnosti pri diabete: U niektorých diabetikov sa osvedčila podporná liečba inhibítorom alfa – glukozidázy. Hlavným nežiadúcim účinkom je flatulence. alkoholizme alebo pri kardiorespireňačnom zlyhaní. Tým depolarizuje betabunky a vedie k otvoreniu kalciových kanálov. buformin.Extrapankreatický . Akarbóza sa nevsterebáva v GIT má vyššiu afinitu k črevným glukozidázam než ostatné sacharidy. Nateglinid – je derivát fenilalanínu 2. V kombinácii s metforminom. poruchy pečeňových funkcii. stimulácia apetítu. Miglitol je kompetitívny inhibítor črevnej alfaglukozidázy. Výhodné su u obéznych pacientov s rizikom aterosklerózy / nestimulujú apetít/. alebo PAD.Biguanidy Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny nestimulujú sekréciu I pôsobia iba na hyperglykémiu. aplikáciach znižuje hladinu GL u diabetikov menej intenzívne ako u nediabetikov. bolesť brucha. pretože pôsobí krátkodobo a rýchlo sa metabolizuje. vylučujú sa ľadvinami sú preto kontraindikované pri nedostatočnosti ľadvín a pečene. Spomaluje trávenie zložených cukrov na GL. Jej podanie umožňuje zníženie dávok I. 55 . Uzatvára draslíkové APT – dependentné kanály v menbráne betabuniek cieľovým proteínom.. ktorého mechanizmom účinku je spomalenie štiepenia disacharidov v čreve a tým znížený stimulačný impulz pomalšie sa uvoľňujúcej glukózy pre výdaj I. arytmie. inhibujú glukoneonegézu. hypoglykémia. Používa sa k liečbe DM typu 2. kde môžu vyvolať laktátovú acitózu. Nebezpečnstvo hypoglykémie je nižšie. hnačka. Repaglinid /derivát kyseliny benzoovej/ stimuluje uvoľnovanie I. nemetabolizuje sa a je vylučovaný v nezmenenej forme.tumory pankreasu Nežiadúce účinky: GIT. samotné vstrebávanie GL neovplyvňuje. Napr. tým sa obmedzuje rezorpcia GIT. najmä u neobéznych pacientov diagnostikum – i. spomalenie absorbcie GL v zažívacom trakte. Vzniknutý zvýšený prívod vápnika indukuje sekréciu I.zvýšená senzitivita tkanív na inzulín. najmä sacharázy a izomaltázy.↑ intraceluárneho vápnika v ďalších tkanivách /kostrový sval. Terapeutické použitie: DM 2 typu. fenyletylbigvanid. hladký sval artérie/ a tým zlepšenie transportu GL do bunky – a zníženie spotreby inzulínu tj. V posledných rokoch sa opäť využíva kombinácia liečby I s PAD. Podobé účinky má guaranská guma. miokard. butylbigvanid.v. vyvolané trávením zložených sacharikov mikrobialnou flórou hrubého čreva. a nie sú preto pravými hypoglykemizujucími liečivami. trombocytopénie. Ich účinok je skôr periférny /zvýšené vychytávanie GL v kostrovom svale/. kožné reakcie. nevyvolávajú hypoglykémiu.

má mierny antiliplytický účinok a ↓ hladinu VMK. ↓ účinku: ACTH. GLUCOPHAGE 500 mg tbl. Farmakologické účinky I aspartát sú rovnaké ako u prirodzeného I. v 1 poťahovanej tablete IS: PAD. FÚ: Hlavným účinkom je zníženie inzulínovej rezistencie. S: metformini hydrochloridum 500 mg. FU: Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako u rozpustného humánneho I. Znižuje GL postupne. sulfonamidy. v kostrových svaloch. alkohol – inhibuje štiepenie pečeňového glykogénu. zmierňujú tiež prejavy aterosklerózy a pôsobia priaznivo na myokard. anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny. diuretiká.Liečba diabetickej neuropatie. trvanie 3 až 5 hodín. pečeni. Riziko laktámovej acidózy je najnižšie. CH: I aspartát je analóg ľudského I pripravený biaosynteticky rekombináciou DNA ( Saccharomyces cervisiae). 56 . I: DM. Podobné účinky má troglitazon. cyklofosfamid. vylučuje sa v nezmenenej forme ľadvinami I: DM II typu. stimulácií odstunu glukózy do tkanív a ↓ rezorpcie glukózy zo zažívacieho traktu. ASA. ACE inhibítory. barbituráty. FK: BD – 50 -60 %. TCK. ktorá sprevádza DM II typu. maximum účinku – 1 až 3 hodiny. IMAO. fibráty. derivát biquanidu CH: účinok spočíva v tlmení pečeňovej glukoneogenézy. kortikosteroidy.. salbutamol. S: insulinum aspartum 100 IU v 1 ml injekčného roztoku IS: antidiabetikum. Bolesti pri periférnej neuropatii sa niekedy darí zmierniť mexiletínom. obd. Novorapid sa preto rýchlejšie vstrebáva zo subkutánnej vrstvy v porovnaní s rozpustným humánnym I. znížením inzulínovej rezistencie v tukovom tkanive. kde je vyžadovaná liečba I IT: ↑ hypoglykemického účinku: PAD. že aktivujú gény zapojené do syntézy tukov a uhlohydrátov. väzba na plazmatické bielkoviny je nízka. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícií B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. biosyntetický humánny I. Sú selektívnymi agonistami na nukleovom receptore PPAR-gama. ktorá je pozorovaná u humánneho rozpustného I. svalové). Nástu účinku – 10 až 20 min. obd. amfetamíny. fenytoin. znižujú glykémiu. zvlášť spojené s obezitou NOVORAPID inj. ale nemal by byť použitý sám v monoterapii. Používa sa u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou diabetu pri monoterapii. ↓ glukoneogenézu. ↓ vstrebávanie z čreva. zvyšuje telessnú hmotnosť. Hlavným predstaviteľom je Rosiglitazon. Thiazolidíndióny Zlepšujú senzitivitu k účinkom I tým. ↑ transport do tkanív (tukové. terbutalín. niekedy pôsobí anorekticky. prípadne karbamazepínom. 850 mg tbl. tyreoidné hormóny. Nestimuluje sekréciu I a nespôsobuje hypoglykémiu.

. môže vzniknúť záchvat. ktoré znemožňuje normálnu činnosť príslušnej časti mozgu. „PETIT MAL” (malý záchvat). amnézia -tonická fáza precháduza do fázy klonickej b. stočenie očí • akinetický petit mal. kŕče kostrového svalstva.krátke silné zášklby hlavne horných končatín a šije infantilné spazmy. strata vedomia. Epilepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované náhlou nadmernou depolarizáciou skupín mozgových neurónov v šedej mozgovej kôre alebo podkôrí.. aspartátu) -zníženie inhibičnej neurotransmisie (znížený účinok GABA.u detí do 6 mesiacov 57 . Prejavmi záchvatu sú strata vedomia.človek sa prestáva ovládať (tonické kŕče. Epileptický záchvat vyvolávajú bunky „pacemakerov“. zblednutie. a tento podnet sa rozširuje. Antiepileptikami sa snažíme stabilizovať kľudový membránový potenciál neurónov v CNS a znížiť ich dráždivosť ROZDELENIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV : 1. Počas záchvatov prevláda excitácia neurónov nad ich inhibíciou (s výnimkou absencií). menej výrazné kŕče • absencia petit mal. tzn. narušená koordinácia vegetatívnych funkcií. Možnými príčinami sú: -zvýšenie excitačnej neurotransmisie (zvýšený účinok glutamátu.hlavne u detí.krátke bezvedomie. GENERALIZOVANÉ (NEFOKÁLNE) ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do celej CNS a. ktoré sa od ostatných neurónov líšia nestabilitou kľudového membránového potenciálu. amnézia. komplexné – krátke tonicko-klonické kŕče .odpadnutie • myoklonický petit mal.zvýšený tonus aj kontrakcia svalu) 2. ktoré sa používajú k symptomatickej liečbe epilepsie. glycínu) -abnormálne elektrické vlastnosti postihnutých buniek Ak prevláda nadmerná excitácia nad nedostatočnou inhibíciou neuronálnych dráh.zvýšený tonus svalu a jeho napätie) (klonické kŕče. „GRAND MAL“ (veľký záchvat) -generalizované tonicko-klonické záchvaty: -veľká intenzita. že na membráne pretrvávajú depolarizujúce výboje i po ukončení akčného potenciálu. zmetenosť.zachované vedomie b.N03 ANTIEPILEPTIKÁ DEFINÍCIA: Antiepileptiká (antikonvulzíva)sú látky s protikŕčovým účinkom. simplexné – krátke tonické kŕče . PARCIÁLNE (FOKÁLNE) A SEKUNDÁRNE GENERALIZOVANÉ ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do určitej oblasti a.

“nové” antiepileptiká -vigabatrin [SABRIL] -lamotrigin [LAMICTAL] -gabapentin [NEURONTIN] -felbamát -topiramát [TOPAMAX] -výrazne nižšia tendencia k interakciám. SANEPIL] primidon (mefobarbital.použitie iba v monoterapii 2.generácia. felbamát.generácia.zmätenosť.-bleskové kŕče (náhle zášklby). TEGRETOL] (oxkarbazepín) -kyselina valproová [ORFIRIL. valproát. automatické chovanie STATUS EPILEPTICUS. psychomotorický záchvat. heptobarbital) -hydantoíny: fenytoin [SODANTON. DEPAKINE CHRONO. topiramát) 58 .obsahuje natrii valproas MECHANIZMUS ÚČINKU: • Blokáda napäťovo riadených Na kanálov (priamym pôsobením antiepileptika na membránu neurónu) – fenytoin. CONVULEX] -zlepšili kvalitu života hlavne u parciálnych záchvatov a status epilepticus 3.opakovanie určitého typu epileptických záchvatov (hlavne veľkých záchvatov) v krátkych intervaloch za sebou bez nadobudnutia vedomia DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 1. spadnutá hlava dopredu). skôr o epileptický syndróm. PETINDAN] (mesuximid) -trimetadión -veľký interakčný potenciál.“klasické” antiepileptiká -barbituráty a deoxybarbituráty: fenobarbital [PHENAMAL. salaamové kŕče (prekríženie rúk na prsiach. karbamazepín (lamotrigin. EPILAN D GEROT] (mefenytoin) -sukcínimidy: etosuximid [PETINIMID.tablety s protrahovaným účinkom obsahujúce karbamazepín CONVULEX. Nejde o typický záchvat.“moderné” antiepileptiká -benzodiazepíny: klonazepam [RIVOTRIL] diazepam (oxazepam) -imunostilbény: karbamazepín [TIMONIL. čím klesá riziko pri kombinovaní -môžu sa kombinovať navzájom alebo s inými antiepileptikami TEGRETOL CR.generácia.

felbamát (NMDA receptor po stimulácii glutamátom prepúšťa Na+ a Ca2+ do bunky) -blokáda glutamátového receptora kainát/AMPA.tiagabin -znížením degradácie GABA inhibíciou GABA-transaminázy.vigabatrín. potencuje účinok IMAO a thymoleptík) (fenobarbital.voľby -fenobarbital (hypnosedatívne účinky) -fenytoin (aj antiarytmické účinky) -karbamazepín b.valproát • Oslabenie excitácie sprostredkovanej glutamátom: -znížením uvoľňovania glutamátu. zosiluje sedatívne účinky iných antiepileptík. priaznivo ovplyv ňuje psychiku pacienta) -vigabatrin (priaznivý vplyv na psychiku pacienta) -valproát (na všetky typy epilepsie. trimetadión • Zosilnenie inhibície sprostredkovanej GABA: -cez complex GABAA receptora (zvyšujú vstup Cl-.• Blokáda Ca2+ kanálov typu T. dexametazón myoklonické záchvaty: 59 . kúry -prednizón. topiramát -blokáda NMDA (N-metyl-D-aspartát) glutamátových receptorov.liek 1.m. a analgetické účinky) je liekom 1. aj na rezistentné formy epilepsie. gabapentín -znížením degradácie GABA+ zvýšením syntézy GABA.topiramát -znížená syntéza glutamátu VOĽBA ANTIEPILEPTÍK PODĽA TYPU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV: • parciálne a sekundárne generalizované tonicko-klonické záchvaty: -karbamazepín (všetky typy epilepsie okrem absencií. aj myorelax. primidon) • generalizované záchvaty: a. vznik tolerancie) • infantilné spazmy akútny záchvat: -klonazepam -nitrazepam -valproát • absencie: prevencia: -ACTH i. “PETIT-MAL” -etosuximid -valproát -trimetadión -klonazepam (silná sedácia.voľby -fenytoin (na všetky typy epilepsie) -lamotrigin (široké spektrum účinku. benzodiazepíny.etosuximid.lamotrigin. (topiramát) -zvýšenie spätného vychytávania GABA. “GRAND-MAL” -valproát. nemá hypnosedatívne účinky. čím inhibujú depolarizáciu)barbituráty.

hrozí riziko vzniku status epilepticus 4. liečba kauzálna. (fenobarbital i. karbamazepín (vyhýbame sa fenytoínu) -fenobarbital. tlmí CNS. riziko pozmenenia osob nosti Terapia sa začína s malými dávkami. dlhodobé užívanie perorálnych antiepileptík B.nie počas dňa.liečbu nie je možné náhle prerušiť. zníži sa dávka. pečeňových a obličkových funkcií 7. duševná práca.terapia musí vychádzať zo správne určeného typu epilepsie 2. rektálne tuby [DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE] -fenytoín. barbiturátov sa zmierni po dlhšie trvajúcej terapii -v gravidite sa dáva stále prednosť monoterapii pri najnižšej možnej dávke.valproát.v.].udržiavacia infúzia [PHENIDAN inf.-etosuximid -valproát (klonazepam) -klonazepam -etosuximid -valproát • status epilepticus -diazepam i. deoxybarbituráty) 60 .ku zvolenej látke na terapiu sa vždy pridáva kyselina valproová 3. Ak sú 2 roky bez záchvatov.úprava životosprávy: úprava spánku. fenytoín. exantém -hyperplázia gingívy (fenytoín) -leukopénia (karbamazepín) -nystagmus -aplastická anémia -ataxia -agranulocytóza -nauzea. ZÁSADY PODÁVANIA ANTIEPILEPTÍK: 1.prevencia vzniku epileptického záchvatu.pri nemožnosti kontroly záchvatov jednou látkou pridať druhú látku z inej chem. karbamazepín.liečba prebiehajúceho záchvatu (opdstraňuje kŕče. liečba preventívna.).v. kontrola krvného obrazu. liečba symptomatická. abstinencia od alkoholu 6. ketogénna diéta. skupiny 5. len jej lipofilné deriváty sú schopné prechádzať do mozgu Deriváty pyrimidinu ( barbituráty.riziko interakcií!!! DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: -samotná GABA sa nemôže pre svoju hydrofilitu používať.ak záchvaty trvajú viac ako 60 minút NEŽIADÚCE ÚČINKY ANTIEPILEPTÍK: Typ A (predikovateľné): Typ B (idisynkratické): -sedatívne účinky -hlavne kožné prejavy a ovplyvnenie krvotvorby: -insomnia -erytrém.silne centrálne tlmivý účinok napr.induktori mikrozomálnych enzýmov. ktoré sa postupne zvyšujú na najnižšiu účinnú dávku. vomitus -hepatotoxicita (valproát u detí) Terapia epilepsie: A.chirurgické odstránenie epileptického ložiska.…) C.trvalá neurologická kontrola vrátane EEG..

u 5.grand mal Heptobarbital.náhradou jedného fenylu fenytoínu etylom zostáva A ale zvyšuje sa toxicita.podmienkou A je prítomnosť jedného fenylu v polohe 5.vysoká aktivita je zachovaná keď je v polohe 5 jeden radikál fenyl druhý pôsobí dysterapeuticky . jej nahradenie skupinou C=S pôsobí dysterpeuticky Fenobarbital . následnou metyláciou v polohe 3 sa táto znižuje -použitie u grand-mal a psychomotorického nekľudu Fenytoin O NH O NH 61 . psychomotorické záchvaty O C2H5 O NH CS NH Deriváty hydantoinu (imidazolín-2.5-dialkylbarbiturátov sa A zvyšuje a hypnotická A sa znižuje -karbonylová skupina v polohe 2 nie je nutná.4-diónu) VŠÚ: A neruší náhrada kyslíka v polohe 2 hydantoinu sírou alebo jeho odstránenie nesubstituovaný hydantoin je neúčinný najvyššia A je keď májú hydantoíny dva fenyly v polohe 5.zavedenie metoxymetyl skupiny do polohy 1 alebo dvoch týchto do polôh 1 a 3 sa získajú silné antikonvulzíva -u fenobarbitalu sa N-metylsubstitúciou A nemení.grand-mal. ich náhradou za heterocykly alebo n-alkyly sa A znižuje . . hlavne v pediatrii O C2H5 O O O NH CH3 O NH NH O NH Primidon. acetoxymetyl) .grand-mal.optimálna aktivita je zachovaná keď druhý radikál v polohe 5 je alkyl s 1-4 uhlíkmi (vyššie alkyly A znižujú) .u látok typu fenobarbitalu zámena fenylu za alkyl alebo aralkyl účinok znižuje .VŠÚ: .A rastie keď sú obidva dusíky substituované menšími substituentami s elektronegatívnym zoskupením (brómetyl.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky .

-oxidatívna hydroxylácia fenylu v polohe 3. disubstitúciou dvoma fenylmi sa A ruší. 2.4-oxazolidindiónu VŠÚ: -pre zachovanie A je nutná substitúcia v polohe 3 a 5.substitúcia fenylmi v polohe 5 oxazolodíndiónov A ruší . 3.vysoká aktivita je pri derivátoch substituovaných nízkymi alkylmi -používali sa v terapii petit-mal ale pre NÚ (fotofóbia. 5 a 5 .4-dihodroxyderivátov -vznik omega hydroxyetyl derivátu Deriváty 2.2.3 -u 3. alebo trisubstitúcia v polohe 1.3. deramtitídy) sa v súčasnosti nepoužívajú Trimetadion CH3 CH3 O O O N CH3 Met: oxidatívna N-demetylácia na účinný 5.5-dimetyl-2.3. Benzodiazepíny Diazepam Oxazepam 62 .A znižuje výmena O za S v polohe 1 .4 za vzniku 4-hydroxy.3 alebo 1.4oxazolidindion Deriváty 2.5-pyrolidindiónu (sukcínimidy) VŠÚ: -nesubstituovaný 2. potom otvorenie kruhu za vzniku 1-fenyl-2-karbamoylpropiónovej kyseliny -pre NÚ vyradený z použitia Deriváty iných štruktúr 5.3. resp.3-tetra substituovaný je toxický -pre zachovanie A je dôležitá disubstitúcia v polohe 3.3 disubstituovaných derivátoch je najvyššia A pri substitúcii metylom alebo etylom. demetylácia.Mefenytoin O C2H5 CH3 O N NH Met:-N-demetylácia.5-pyrolidindion je neúčinný.1. nevolnosť. -u 1.3 disubstituovaných derivátoch je podmienkou účinku nesubstituovaný fenyl v polohe 3 a malý alkyl na N v polohe 1 -v terapii petit-mal Fensuximid O CH 3 N O Etosuximid O CH 3 CH 3CH 2 H N O Met: oxidatívna OH v polohe para.

vylučovanie vo forme glukuronidov -oxidatívna hydroxylácia aromat.odvodňujú mozog S -inhibítor karboanhydrázy H2NSO2 N 5.3.5.epoxidácia v polohe 10 a 11 a nísledná hydroxylácia (vznik diolu). kruhov→ glukuronidy -N-glukuronidácia na karbamoyle -vznik metylsulfinyl.a metylsulfonyl-karbamazepínov -vlastné účinné agens oxkarbamazepín (sekundárny alkohol) -silne lipofilná molekula Oxkarbazepín 5. diuretiká sulfónamidového typu Sultiam Met: oxidatívna hydroxylácia na butánsultámovom kruhu -terapia grand-mal. psychofarmaká -viacsýtne sekundárne a terciárne alkoholy s voľnou alebo blokovanou –OH skupinou Felbamát -blokuje Na kanály -kombinuje sa s karbamazepínom alebo fenytoínom 63 Mefenezin . Imunostilbény Karbamazepín N CONH 2 Met:.2. 5. Vylučovanie ako glukuronid.Klonazepam N NO2 H O N Cl Met: -oxidatívna hydroxyláciav polohe 3 a na benzénovom jadre -redukcia nitro skupiny na amino a následná acetylácia alebo hydroxylácia v polohe 3. pri alkyloch o 2-4 uhlíky -A neovplyvňuje zámena COOH za primárnu OH alebo amidovú skupinu CH 3 CH 2CH 2 CH COOH CH 3 CH 2CH 2 5.4. rozvetvené alifatické kyseliny Kyselina valproová VŠÚ: -najvyššia A u dipropyloctových kyselín -A sa nemení keď sa predĺži spojovací reťazec medzi dialkylom a karboxylom o 1 až 2 C. nepôsobí hypnoticky O O -patrí medzi uretiká.

Dnes sa prakticky nepoužívajú.ďalšie Vigabatrin -inhibítor odbúravania GABA -doplnkové antiepileptikum -nemetabolizuje sa Lamotrigin -blokuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov -doplnkové antiepileptikum -vylučuje sa nezmenený alebo ako N-glukuronid Gabapentin. Použitie je iba experimentálne. ktorá brzdí odburávanie cAMP a cGMP. Vo vyšších dávkach vedú ku vzniku kŕčov. ktoré v určitom dávkovom rozmedzí stimulujú niektoré životne dôležité funkcie (kardiovaskulárne a dychové centrum v predĺženej mieche) a čiastočne zvyšujú psychickú aktivitu. V minulosti sa používali u obehového kolapsu a obehovej slabosti a ako stimulanciá u centrálneho útlmu. 64 . Delíme ich do dvoch skupín: 1.6-DIOXOPURINY ) MECHANIZMUS ÚČINKU: Kompetetívna inhibícia cyklických fosfodiesteráz (cAMP-PDE a cGMP-PDE).6. výnimočne na kŕčovú terapiu v psychiatrii a ako diagnostiká na zistenie epileptického ložiska.agonista GABA Tiagabid Progabid PRÍRODNÉ ANALEPTIKÁ Centrálne analeptiká sú látky.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3=CH 3 K OFEIN R R N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2.purínové deriváty (metylxantíny) O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= .-vylučuje sa nezmenený 5.R2 = 3= 3 TEOBROMIN H R CH R 1= 2= 3. Zvýšenie hladín cAMP a cGMP v intracelulárnom priestore má za následok dilatáciu hladkej svaloviny.

ÚČINOK: -stimulácia CNS. TF a TB -prechod na metylovanú kyselinu močovú • theofylin -požívajú sa jeho vo vode rozpustné soli -má periférne vazodilatačné účinky. u theobrominu kyslosť udáva laktam-laktimová tautoméria v polohe 1). ale pretože vyvoláva preiférnu vazodilatáciu nezvyšuje KT -slabé diuretikum.VLASTNOSTI: kofeín je slabá zásada (N v polohe 9).antiastmatík a spasmoanalgetík -používa sa ako antagonista tlmivých látok. 3-metylmočovej. vazomotorické a dychové centrum -psychostimulans pri únave a vyčerpaní -tonizuje srdce a zvyšuje tepový objem. jeho dilatačné pôsobenie na hladké svaly sa využíva u zložených bronchodilatancií.pre nerozpustnosť vo vode sa používa vo forme solí -slabé vazodilatačné a diuretické účinky -využíva sa v kombinovaných antiastmatických prípravkoch -použitie u edémov vyvolaných srdcovou insuficienciou kde sa kombinuje s digitalisovými glykozidmi Farmakologický účinok: Stimulácia CNS Stimulácia kostrového svalstva kofein +++ ++ theobromin ± ± 65 theofylin + + .7-dimetylxantín).terpia záchvatu astma bronchiale (ANTASTHMAN) Met: -oxidatívna monodemetylácia (na N1 a N3 ) alebo hydroxylácia na C8 za vzniku neúčin ných metabolitov kyseliny 1-metyl-. mierne diuretické účinky -bronchodilatačné účinky. theobromin a theofylin sú amfotérne (bázicitu zabezpečuje N na C9. stimulácia sekrécie v rôznych tkanivách . kyslosť u theofylinu imino skupina v polohe 7.pri otrave etylalkoholom. ako dychové stimulans a na prevenciu záchvatov migrény -zvyšuje účinok analgetík -zvyšuje sekréciu žalúdočných štiav Met: -oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. cievach -centrálne pôsobenie kofein>TF>TB (kofeín je najlipofilnejší) -periférny účinok je približne rovnaký -diuretický účinok (spôsobený dilatáciou ciev v obličkách a ↑ glomerulárnou filtráciou) TF>TB>kofein VŠaÚ:-centrálny účinok závisí od rozpustnosti vo vode (kofein>TF>TB). soli kyselín ju ↑ -obmenou substituentov na dusíkoch vznikajú rôzne deriváty -pre zachovanie bronchodilatačného účinku nie sú nutné metyly v polohe 1 a 3 • kofein -vo vyšších dávkach stimuluje mozgovú kôru.3-dimetylmočovej • theobromin .relaxácia hladkého svalstva a to v pľúcach. 1.

5% kofeínu.6-3% kofeínu. silica -používa sa ako pochutina. na prípravu nápojov Mate folium. Theobroma cacao. Aquifoliaceae -obsahuje 0. antidiaroikum. Coffea arabica. Cola acuminata. bronchodilatancií. tuk. Ilex paraguariensis. Sapindaceae -obsahuje 3-6% kofeínu. malé množstvo teobromínu a teofylínu. katechínové triesloviny -používa sa ako stimulans a na prípravu osviežujúcich nápojov V ČSL 4 sú: Coffeinum Coffeinum cum natrio benzoico Theobrominum Natrium theobromino-salicylicum Theophyllinum V SL1 sú: Coffeinum Coffeinum monohydricum Theobrominum Theophyllinum SYNTÉZA PURÍNOVÝCH DERIVÁTOV: 66 . flavonoidy.5-4% kofeínu. diuretikum Cacao semen.3-2. Theaceae -obsahuje 2. znižuje chuť do jedla) -používa sa ako pochutina so stimulačným účinkom na CNS -súčasť kombinovaných prípravkov: analgetík. 1-2% teobromínu. Sterculiaceae -obsahuje 0. teofylín.1% teobromínu a katechínové triesloviny -jej tekutý extrakt sa používa ako tonikum a stimulans. triesloviny (katechíny) -vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. škrob.Stimulácia srdcového svalu Dilatácia koronárnych ciev Relaxácia bronchiálnych svalov Diuretický účinok Stimulácia žalúdočnej sekrécie + ± + + ++ ++ + ++ ++ ± +++ ++ +++ +++ ± Sú obsiahnuté v drogách: Coffeae semen. Thea sinensis. teaflavín a tearubigín. Paullinia cupana. čiastočne viazané na trielsoviny. spazmolytík Theae folium.2-0. silicu a kyselinu chlorogénovú -používa sa na prípravu osviežujúcich a povzbudzujúcich nápojov Guarana.5% kofeínu. v stopách teofylín. Cola vera. antipyretík. 0.5-2% kofeínu. Sterculiaceae -obsahuje 0. teobromín. Rubiaceae -obsahuje 0. polyfenoly Colae semen. nežiadúcu kyselinu chlorogénovú (dráždi žalúdočnú sliznicu.

Lauraceae Použitie ako antiseptikum a derivans vonkajších antireumatík vo forme intramuskulárnych olejových injekcií ako centrálne analeptikum a tonikum • lobelín Lobeliae herba. Strycnos toxifera. Lobeliaceae -obsahuje 2. ale pre vedľajšie účinky sa dnes nepoužíva súčasť prípravkov na odvykanie od fajčenia (jeho účinky sa adujú s nikotínom) COCH2 CH3 OH N CH2CH L OBEL IN • strychnín ČSL 4: Strychni semen. ktorý je najdôležitejším neurotransmiterom na motoneurónoch a interneurónoch miechy → selektívne blokovanie presynaptickej inhibície -krčový jed. zvyšuje reflexnú dráždivosť (dráždi miechu). horčiny a olej ST RY CHNIN E N A D F B N G C O O MÚ: antagonista inhibičného neurotransmitera glycínu. ostatné centrálne analeptiká • gáfor (camphora) ČSL 4: Camphora officinarum. nedostatočnosti hlasiviek a na zlepšenie vnímania u niektorých sluchových a zrakových porúch -adjuvans s laxanciami pri akútnych zápchach -pre horkú chuť sa používa ako amarum a roborans na zvýšenie chuti do jedla -zvyšuje tonus svalstva. Lobelia inflata. podané barbituráty Použitie: -v minulosti sa používal na diagnostiku prietoku kŕčových žíl a pri otrave myorelaxanciami -používa sa pri šelestoch. Strychnos nux-vomica. povzbudzuje dýchanie. krvný obeh.2. predovšetkým (-)-lobelín Použitie: expektorans pri bronchiálnej astme. Loganiaceae Tinctura strychni Strychninium nitricum -obsahuje indolové alkaloidy. nasledujú nekoordinované klonické kŕče na sebemenší podnet. Po jeho podaní dochádza k zostreniu zrakového a sluchového vnímania a reflexne zvýšenému svalovému napätiu. -strychnínové kŕče antagonizuje éterová narkóza a i.antagonista inhibične pôsobiaceho GABA na receptorovom komplexe spriahnutom s Clkanálmi (prejavuje sa to kŕčmi) 67 . Smrť nastáva udusením po ochrnutí dychového svalstva pri plnom vedomí. Cinnamomum camphora. bronchitídach.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. (prípravok ANTASTHMAN tbl.strychnín a brucín.v.) stimulans dychového centra. možno ho použiť ako antidótum pri otrave hypnotikami (dnes sa za týmto účelom nepoužíva) pikrotoxín Anamirta cocculus . zrakových poruchách. čiernom kašli.

Farmakológia Antihypertenzíva sú látky používané na liečbu vysokého krvného tlaku – hypertenzie. Arteriálny TK závisí od : 1. stupeň – ťažká AH ≥ 180 Izolovaná systolická AH ≥ 140 Podľa diastolického TK: 90 – 104 mm Hg (12. stupeň – stredne ťažká AH 160 – 179 3.139 Artériová hypertenzia: 1. metabolické faktory a faktory životného prostredia. Závažnosť hypertenzie : Podľa WHO: Systolický TK (mm Hg) Optimálna hodnota TK < 120 Normálna hodnota TK 120 . stupeň – mierna AH 140 – 159 2. Je to chorobný stav. O hypertenzii hovoríme. je multifaktoriálna – genetické.choroba (feochromocytóm. vyživovacie. ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri : 1. IMAO) . disekujúca aneuryzma).84 85 – 89 90 – 99 100 . vzniku poškodenia orgánov resp. ENAP (enalapril) ALVISAN Neo (pozri farmakognóziu) 1. renovaskulárne ochorenie) . 2. Sekundárna Je vyvolaná špecifickou príčinou . ak sú hodnoty KT trvalo ≥140/90 mmHg. obličky. Primárna – esenciálna Až v 95 %.109 ≥ 110 < 90 Triedenie hypertenzie: 1. prekážky odtoku krvi – priemer lúmenu cievy (periférny odpor. množstva krvi vypudenej jednou srdcovou kontrakciou.3 KPa) – ťažká Diastolický TK (mm Hg) < 80 80 .0 – 13.0 – 15.2 KPa) – stredne ťažká ≥ 115 mm Hg (15.129 Vyššia normálna hodnota TK 130 .-bez praktického využitia A N T I H Y P E R T E N Z Í V A (C02) CYNT (moxonidin). zúžené artérie) Pri hypertenzii sa uplatňujú zmeny týchto 2 faktorov. čo závisí na ponuke venóznej krvi 2. Trpí ňou 10 – 15% obyvateľstva. KVS) 2.tehotenstvo (používa sa dihydralazín.9 KPa) – mierna 105 – 114 mm Hg (14. metyldopa) 68 . závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza.niektoré lieky (sympatomimetiká. pri narodení je KT nízky potom sa zvyšuje. β1 sympatomimetokum. nemá zistiteľnú príčinu. systémov (mozog. mozgové krvácanie.

zlý spánok. furosemid.môže byť renálna. obmedziť fajčenie (rizikový faktor aterosklerózy) 6. ŠTÁDIUM . kortikoidy. rozšíriť spoločenské programy Nefarmakologická terapia: 1. rezerpín) centrálne (klonidín. metyldopa) α – receptorové (doxazasin. guanfacín. zvýšiť informovanosť o H a jej detekciu 4. Delenie antihypertenzív: Antihypertenzíva u nás na trhu: 1. zlepšiť kontrolu H 5. zmeny na očnom pozadí – angiopatia až angioskleróza. betaxolol.prejavy hypertrofie a hyperplázie KVS aparátu (hypertrofia ľavej komory.prejavy orgánových komplikácií ( znížená funkcia obličiek. zlepšiť prístup k liečbe 8. cerebrálne zmeny) Terapia Prevencia a terapia H má úlohy: 1. sotalol) kombinované α – β (labetalol.kálium šetriace (amilorid. Hypovolemické diuretiká (chlortalidon. zlá sústredenosť (ideálne je ju tu zachytiť) 2. indapamid. tiazid. znížiť KVS riziká 6. obmedziť lieky podporujúce zadržiavanie Na a vody (NSA. spironolakton. pindolol. redukcia prívodu sodíka do 5 – 6g za deň 3. Adrenergné inhibítory periférne (guanetidín. triamteren) 2. znížiť etnické. propanolol. zabrániť vzostupu TK počas starnutia 2. redukcia telesnej hmotnosti 2. torasemid) . ŠTÁDIUM . metoprolol. nadolol..potenie. bisoprolol. terazosin) β – receptorové (acebutolol. zlyháva ľavá komora – dušnosť pri námahe neskôr aj v pokoji. karvedilol) 69 . zvýšenie aeróbnej záťaže 5. ekonomické a regionálne rozdiely pri H 7. nerogénna Podľa množstva a intenzity subjektívnych a objektívnych príznakov sa H delí podľa WHO: 1. zníženie prívodu alkoholu na 30g za deň a menej 4. penbutolol. prazosin. znížiť exsistujúcu prevalenciu H 3. endokrinná. bolesť hlavy. v moči môžu byť bielkoviny a erytrocyty) 3. atenolol. na očnom pozadí výrazné zmeny. steroidná antikoncepcia) Účinná liečba predĺži život až o 10 rokov.bez známok zmien srdca a ciev . ŠTÁDIUM .

6 hlavných tried antihypertenzív: 1.diuretiká s vazodilatačným účinkom – metipamid (HYPOTILIN). Podľa klinických štúdií znižujú kardiovaskulárnu. rilmenidin MÚ : selektívna väzba na imidazolínové receptory → zníženie sympatomimetickej aktivity → zníženie plazmatickej koncentrácie noradrenalínu a zníž. nemajú vplyv na cievu 70 . minútového objemu (neg. u pacientov po IM – lieky 1. centrálny mechanizmus 4.blokátory 1. Diuretiká 2. ACE inhibítory 5. β – blokátory. β – blokátory Klinické štúdie preukázali zníženie KVS rizika hl. minoxidil. zníž. línie. metyldopa. dromotropný efekt) 2. chrono. ako i celkovú morbiditu a mortalitu. línie. endralazín. nitroprusid sodný – hl. Blokátory kalciového kanála 4. Antagonisty imidazolínových receptorov – moxonidin. s ACEI eliminujeme riziko hypokaliémie. N.tiazidové – hydrochlortiazid (HYDROCHLORTIAZID LÉČIVA). Podávajú sa nízke dávky 6.5 mg/deň. maximálne 25mg(hydrochlortiazid)/deň. VEROSPIRON).Ú. FUROSEMID-SLOVAKOFARMA) 2. Blokátory receptora pre angiotenzín II 6. uvoľňovania renínu 3.porucha glukózovej tolerancie .dihydralazín. indapamid (TERTENSIF) . periférnej rezistencie. Priama inhibícia renínu – pepstatín.hyperurikémia .impotencia pri dávkach do 25 mg sú zriedkavé KI : dna. β – blokátory 3. gravidita Ak skombinujeme tiazidy s kálium šetriacimi diuretikami resp.Látky s priamym pôsobením na cievy .25-12.kálium šetriace – spironolakton (ALDACTONE. zníž. pri hypertenznej kríze.hypokaliémia.kľučkové – furosemid (FURON. MÚ β – blokátorov : 1. arytmie . Pôsobenie na imidazolínové receptory vyvolá účinok ako α2 sympatomimetiká. stimulácia tvorby vazodilatačných prostaglandínov (NSA zniž. Diuretiká Sú to lieky 1. Liečivá blokujúce sekréciu renínu – klonidín. chlortalidon (URANDIL) . ich účinok) 5. tiež znižujú plazmatickú renínovú aktivitu. Delenie : . ino. : . amilorid (AMICLARAN) . α .

Ú.bisoprolol (CONCOR) . chronická bronchitída.propanolol (URANDIL) . Raynaudov syndróm ! BB bez ISA (vnútorná sympatomimetická aktivita) vysadzovať postupne. N.acebutolol (SECTRAL) . inhibujú periférnu sympatomimetickú aktivitu I hl.betaxolol (LOKREN) .diabetikov 71 .perif.sotalol -neselektívne s ISA .metipranolol (TRIMEPRENOL) . pretože hrozí rebound fenomén.labetalol (CORETON) .bronchospazmus .celiprolol (CELECTOL) + β2 mimetický úč.u starších pacientov s ICHS. I hl. : .oxprenolol . a 3.6. u : .bopindolol (SANDONORM) . EGILOC. Delenie : – neselektívne bez ISA .timolol .kardioselektívne bez ISA .alprenolol .s α-lytickým účinkom (vazodilatačné) .u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .) .pindolol (VISKEN) .u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou . najmä po IM Plný účinok nastupuje za 2-3 týždne. pretože sa vyznačujú vyššou cievnou selektivitou a protrahovaným pôsobením.maskovanie príznakov hypoglykémie . spastická angina pectoris. u : . generácia. (vazodil.carvedilol (DILATREND) 3. TENORMIN) . Blokátory kalciového kanála Prednosť má 2.metoprolol (BETALOC. VASOCARDIN) .bradykardia .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .kardioselektívne s ISA . vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .nadolol .únava. ospalosť IT : verapamil. diltiazem (bradykardia) KI : bronchiálna astma.atenolol (ATENOBENE. sínusová bradykardia.

statínmi (lova-. so ↓ sympatomimetikovej aktivity.návaly tepla so začervenaním (flusching) . f. generácia . CORDOPIN retard URANDIL) 2.interakcia s fibrátmi. generácia . cisapridom→zvýšenie hladín týchto liečiv ! Delenie 1.verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 .pri verapamile zápcha KI : srdcové zlyhanie. pri bradykardii (DHP) N.nisoldipín (SYSCOR) . simva-). Vyznačujú sa komplexným M. najmä u pacientov s proteinúriou.interakcia s imidazolovými antimykotikami . LOMIR) . ↓ sekrécie aldosterónu a regresiou srdcovej a cievnej hypertrofie. formy.isradipín (retard. okrem GITS.pacientov s prejavmi chronického srdcového zlyhania (aj po akútnom IM) 72 . Inhibujú premenu angiotenzínu 1 na angiotenzín 2 a tým zabraňujú vzniku vazokonstrikcie a zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu. syst. ISOPTIN. antihistaminikami.interakcia s grepovým džúsom (až 24h) .aktívnych športovcov s hypertenziou . IT : • na úrovni distribúcie – verapamil a diltiazem zvyšujú hl. (verapemil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa) Nedostatočne retardovaný nifedipín (všetky formy okrem GITS ) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie.verapamil (retard.Ú.už v čreve ! (felodipín až 70%) .. digoxínu (vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny) • na úrovni metabolizmu (CYP3A4) – DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 . VEROGALDIN) ..pacientov so sklonom k bronchospazmu .nifedipín (nevhodný aj v retard f.felodipín (PLENDIL) 3.opuch členkov . kardiogénny šok.diltiazem (DIACORDIN Retard. : .amolodipín (NORVASC) . generácia . BILOCALCIN Retard) .tachykardia .lacidipín (LACIPIL) 4.starších pacientov s izol. u : . UNIPRESS) .Ú.nitredipín (LUSOPRESS. hypertenziou (DHP) . ACE inhibítory (ACEI) Klinické štúdie potrvdili zníženie morbidity a mortality u pacientov so srdcovým zlyhaním a spomalenie rozvoja diabetickej nefropatie . I hl.pri ICH dolných končatín. Plný účinok nastáva až za 3-4 týždne.

zriedkavejšie ako pri ACEI . ako ACEI.Ú. bilaterálna stenóza a. u pacientov s renál. indometacín KI : ako ACEI . larynxu (zriedkavý. bilaterálna stenóza a. RENITEC) .nepriamo účinkujúce (bez –SH skupiny) .enalapril (ENAP. hyperkaliémia. N.trandolapril (GOPTEN) . EDNYT. Zástupcovia . insuficienciou pri súčasnej suplementácii kália resp.fosinopril (MONOPRIL) . Blokátory receptora pre angiotenzín II Majú menej N. angioneurotický edém v anamnéze.Ú. u pacientov. mitrálna a aortálna insuficiencia Delenie : . na začiatku liečby al. renalis. hrdla. najmä pri rezistencii na inú liečbu N. lítium. ACEI . úst. angioneurotický edém v anamnéze. liečbe kálium šetriacimi diuretikami) . kojenie. pier.kaptopril (s –SH skupinou.losartan (COZAAR) .angioedém = opuch jazyka.quinapril (ACCUPRO) . kojenie. mitrálna a aortálna insuficiencia. ale pacienti ju neznášajú pre vedľajšie účinky ACEI. renalis.gravidita. nosa. dávke .pacientov s hypertrofiou ľavej komory .hyperkaliémia (hl. TENZIOMIN. ale život ohrozujúci) IT : NSA (↓úč.valsartan (DIOVAN) 73 . I hl. Antidepresíva (↑ úč.OSH) Treba dávať pozor na hladiny draslíka a kreatinínu.lisinopril (bez –SH skupiny. KI : gravidita. CAPOTEN) . PRINIVIL) . ktorým zaberá liečba ACEI. pri súčasnej liečbe diuretikami) .Ú.diabetikov (najmä s proteínúriou) .moexipril (MOEX) .) Imipramin.suchý kašeľ (najbežnejší cca 10%) .. hyperkaliémia.pri ťažších formách hypertenzie.perindopril (PRESTARIUM) .ramipril (TRITACE) .hypotenzia po 1.hyperkaliémia IT : kálium šetriace diuretiká.výraznejšia hypotenzia (hl. . ACEI) Lítium (↓ clearence Li – riziko intox. .priamo účinkujúce .spirapril (RENPRES) 5.

I hl. nemá zaťažovať srdce a vyvolávať tachykardiu 5. palpitácie.únava.tetrazosín (HYTRIN. u starších pacientov) . nie prudký a intenzívny 2. u .Ú.prudký pokles TK po prvej dávke .↓ úč. dipyridamol).urapidil (EBRANTIL) Ideálne antihypertenzívum : 1.. . psom sa dáva kombinácia furosemid+enalapril. N. diuretiká.prazosín (DEPRAZOLIN. nemá vyvolávať návyk 6.telmisartan (MICARDIS) 6. α .ortostatická hypotenzia (hl. KORNAM) . možnosť podávať perorálne 4. poruchy spánku. MINIPRESS) .zriedkavejšie ako pri ACEI .stredne ťažkej výraznej rezistentnej hypertenzii .návratová reakcia po vynechaní lieku O použití antihypertenzív vo veterinárnej farmakológii som nič nenašla.irbesartan (APROVEL) . je vhodné merať TK aj v stoji.benígnej hyperplázii prostaty . nemá vzniknúť rebound fenomén . neznižuje kvalitu života 7. napr. má primeranú cenu 9. používajú sa však vazodilatanciá (nitrity.) KI – chlopňové srdcové chyby Zástupcovia .doxazosín (CARDURA) . Opuchy IT – NSA (IND . môže sa podávať dlhodobo 8. 74 . nemá nežiadúce účinky a nezhoršuje pracovnú výkonnosť.kandesartan (ATACAND) . dľžka účinku 12 – 14 hodín 3.zvýšenej hladine lipidov Dáva sa nižšia iniciálna dávka na noc. pokles TK pozvoľný.blokátory Účinok na KVS riziko u pacientov sa zatiaľ nepotvrdil.

ktorá je neúčinná 3. medzi veratrové alkaloidy ďalej patria jerveratrové alkamíny a ich glykozidy. Možno ich tiež deliť na – priame (pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev) . guanfacin. na základe ktorej z nej vzniká neúčinný alfa-metylnorepinefrin. guanoxabenz. teda pôsobí ako falošný neuromediátor.3/12. iba obmenou esterovej väzby v polohe 18 vznikajú deriváty blízkej aktivity (prírodný rescinamin a polosyntetický sirosingopin) 4. ktorý stimuluje centrálne 75 . alfa 2 receptory.2. Deriváty imidazolu Majú antiadrenergný účinok. 160/95 Torr inde sa uvádza 140/90 mm Hg ). Deriváty aryletylaminu Alfa – metyldopa inhibuje dopa-dekarboxylázu. patrí sem klonidín. kvarternizácia dusíku chinolizínového skeletu a rozštiepenie eterickej väzby v polohe 17 ruší aktivitu. ich hydrolýzou vnikajú jednoduché alkamíny – veracevin. rezerpová. V. podobnú A má aj lofexidin. 2. na aktivitu má vplyv aj priestorové usporiadanie (deriváty kys. protoverin a zygadenin – líšia sa len počtom hydroxylových skupín na základnom skelete).rôzne typy antiadrenergík a ganglioplegiká. Preto prijatelnejším vysvetlením je. Farmaceutická chémia Antihypertenzíva – liečivá. Rauwolfiové alkaloidy (reserpin) – VŠÚ : 1. metylácia. – antihypertenzná aktivita je viazaná na substitúciu v o-polohe chlórom. ktoré štruktúrou ale nie mechanizmom účinku pripomínajú antihypertenzíva typu guanetidinu (majú tiež antihypertenznú A).Vznikla hypotéza o jej pôsobení.metylnorepinefrinom. zmydelnením oboch väzieb vzniká kys. brómom alebo metylom (klonidin. pre účinok nie je metoxyskupina v polhe 11 rezerpínu nevyhnutná (účinný je aj 11demetoxyrezerpín – deserpidin a 10-metoxydeserpidin – metoserpidin) 2. tolonidin). čím sa bráni voľnej otáčavosti fenylu a je zablokovaná možnosť vzniku koplanárneho usporiadania. 3. Stimuluje hl. Obmenou aromatickej časti pripravený tiamenidin má 1/3 A. Prírodné látky Námeľové alkaloidy (dihydroergoristin) majú alfa-adrenolytické účinky (dihydroergokristin – často sa kombinuje s rezerpínom a diuretikami). že metyldopa ľahko preniká cez hematoencefalickú bariéru a tam sa mení na alfa-metylnorepinefrin. že hypertenziu vyvolanú norepinefrinom v periférii nemožno antagonizovť alfa.nepriame ( pôsobia centrálne alebo periférne cez príslušné mediátory a receptorové miesta .Š. flutonidin.7 kPa. zvyšujú diurézu – diuretiká) 1. germin. Najvyššiu aktivitu má klonidín. obmenou postranného reťazca vznikli guanabenz. Neskôr sa zistilo. ktorý je centrálne účinkujúce antihypertenzívum.Ú. ovplyvňujú R-A-A-S systém. izorezerpovej sú neúčinné) Veratrové alkaloidy – hypotenzný účinok majú cerveratrové alkaloidy (esteralkaloidy. alebo alkylácia dusíku v polohe 1. ktoré znožujú patologicky zvýšený krvný tlak (hypertenziu – trvalo prekračuje hranicu – 21.

zníženie periférneho odporu ako dôsledok pozvoľného zníženia systolického výdaja 2. Zdá sa. centrálne mechanizmy Kombinovanú adrenolytickú A labetalolu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia za polárnu metylsulfinylskupinu za eventuálnej substitúcie fenylu postranného reťazca metoxy (sulfinanol) alebo metyldioxyskupinou (medroxalol). Urapidil ovplyvňuje centrálne aj periférne funkcie funkcie sympatiku (blokuje periférne alfa receptory. že o vyváženej alfa a beta adrenolytickej a vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom (labetalol. dobrú antihypertenzívnu A majú aj aroxyalkylguanidíny (guanoxyfen). Účinok blokáda postsynaptických alfa1 . 5. guanisochin). znižuje neurtransmisiu na zakončeniach periférneho sympatiku. (najvyššia A je viazaná na perhydroazocínový kruh. dochádza k deplécii katecholamínov a stabilizácii presynaptickej membrány. Vedľa alkylanalógov ako je guanoktin.Ú. Skrátene sa môže meniť na všetko. MÚ: inhibítor uvoľňovania norepinefrinu. Ako liečivo nemožno použiť alfa-metylnorepinefrin ani norepinefrin. ktorá na akčný potenciál nemôže odpovedať uvoľnením neurotransmiteru. pretože by neprešli hemoencefalickou bariérou. p-substitúciou sa selektívne zvyšuje inhibičná A voči beta jedna receptorom. Arylaminoetanoly a aryloxyaminopropanoly (beta-lytiká) M. ktoré cyklizáciou môžu vytvárať tetrahydroizochinolínový skelet (debrisochin. Inde sa uvádza. cielene pripraveného guanidínového analóga amóniového bretýlia. 6. Deriváty guanidinu VŠÚ: antihypertenznú A vykazujú v širokom štrukturálnom rozsahu. Heterocyklické deriváty (azosíny a iné heterocykly) VŠÚ: pre A derivátov prazosín sú podmienkou metoxyskupiny v pohách 6 a 7 a substituovaná amino skupina v polohe 2 . medroxalol) alebo aryloxyarylom (amosulalol).adrenoreceptorov spôsobuje zníženie periférneho odporu. že inhibuje reuptake katecholamínov zo synaptickej štrbiny. bránia prenos vzruchu na cieľový orgán neschopnosť prejsť hematoencefalickou membránou z nich robí periférne vazodilatanciá (poklesom aktivity sympatiku znižujú periférny odpor a účinkom na srdce bradykardiou znižujú minútový objem. (tri hypotézy) : 1. vzniknutý ako priestorovo objemný alkyl-analóg ganglioplegika mekamylamínu a jemu blízky kyanoderivát guancidin. 76 .alfa-receptory podobne ako klonidin. alebo uzatvorením do benzodioxanových bicyjklov (guanoxan). 4. Vzťah štruktúry a účinku aryloxyaminopropanolov : o-substitúciou sa spravidla zvyšuje účinok. etylénový mostík a nesubstituovaný guanidínový zvyšok). alebo benzylguanidínov typu betanidínu. Naproti obmena samotnej štruktúry guanidínu neviedla k derivátom s vyššou A. sulfinalol. inhibícia sekrécie renínu 3. vyvoláva priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev.

Používajú sa v anesteziológii na navodenie riadenej hypotenzie a na zvládnutie hypertenznej krízy (dáva sa prednosť nitroprusidu). pre A betaadrenolytickú je 3-amino-2-propanolový reťazec nevyhnutný. Vnútorná sympatomimetiká A (ISA) – čiastočná stimulácia β-receptorov.1. väčšina derivátov sú síce aryoxyaminopropanoly. karbamátovou. kde je na dusíku rozvetvený izopropyl. nadolol). A neruší ani ak sa nahradí cykloalkylom (falintolol). u arylaminoetanolov R enantioméry 5. Neobmedzené možnosti dáva modifikácia aromatikej časti. Gaglioplegika Inhibujú transmisiu neuromediátora acetylcholínu v gangliách sympatiku a tým znižujú periférny odpor i krvný tlak. metipranolol. Kardioselektivita je daná zvýšeným účinkom na beta-1-receptory myokardu a zníženou blokádou beta-2-receptorov bronchov. A je zachovaná ak ju tvorí benzénové jadro (alprenolol. účinné sú S. vysoká A je tam. Delenie podľa prednášky : A) neselektívne – propanolol. 8. Využitie u glaukóm. celiprolol. levobunolol. U fenoxyaminopropanolov A zvyšuje substitúcia alkylmi alebo polárnymi skupinami hl. 6. timolol. 77 . bisoprolol. metipranolol. p. penbutolol. heterocyklom (timolol). pretože súčasnou blokádou parasympatiku vyvolávajú veľa N. tertadolol. znižujú tlak v stoji). zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického aromatického charakteru (propanolol. terciálny ruší A. aralkylsubstituent (bevantolol) 4. tercbutyl.atenolol). karteolol 7. ktorá zabezpečuje vyrovnanejší pokles krvného tlaku a srdcovej frekvencie bez výraznejších výkyvov smerom dole.v polohe o. (alprenolol. koronárna insuficiencia. Líšia sa od seba či sú nešpecifickými alebo kardioselektívnymi blokátormi a či vykazujú vnútornú sympatomimetickú A alebo nešpecifický membránový účinok. heterocyklus (pindolol). bopindolol B) kardioselektívne – acebutolol. esterovou. A určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárne alkoholovej skupiny.Ú. ketoximovou (falintolol) 3. atenolol. substitúcia hydrofilným hydroxylom pôsobí dysterapeuticky. pindolol. metoprolol. Membrány stabilizujúca A u zlúčenín s vyššou lipofilitou učinkujú anesteticky a antiarytmicky. betaxolol C) betalytiká-oftalmologiká – betaxolol. bázický N musí byť sekundárny. nadolol. hypertenzia a hyperkinetického syndrómu (nefyziologické zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca). A ruší ak je sekundárna alkoholická skupina blokovaná pevnou väzbou eterovou. (sucho v ústach. naproti tomu v biologickom prostredí hydrolyzovaná esterová väzba A nemení (bopindolol) 2. metoprolol). U bicyklov a tricyklov sa takéto substitúcie s výnimkov metylu ukázali byť nevhodné. obmedzene sa používajú. A úplne neruší ak je nahradená napr. al. fenoleterová väzba nie je potrebná. Diuretika Priamym pôsobením na obličky zvyšujú vylučovanie moču (pozri diuretiká).

Delenie podľa prednášky : A) hydrazíny . V. budralazin). benzotiazidový diazoxid a piperidinopyrimídový minoxidil. pyridazínu (hydrakarbazin). ktoré prichádzajú z CNS bez účasti sympatiku alebo adrenergných receptorov znižujú periférny odpor priamym relaxáciou hladkého svalstva. dihydralazin).3-c/pyridazínového bicyklu sa ukázalo nevyhnutné potlačenie bázicity dusíka nakondenzovaného piperidínu substitúciou acylom al.. metylom.9.Ú. II-čo je asi len v 20% prípadov. z nich najdôležitejší je nonapeptid bradykinín na neaktívne fragmenty. A) inhibítory renínu (beta-lytiká.-základ molekuly tvorí bázické tetrazolové a lipofilné bifenylmetánové zoskupenie. Hydrazinosubstituované pyridíny. alkoxykarbonylom. V. C) inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 78 . v ktorých štruktúre je zachované uvedené zoskupenie (endralazin). ktoré rozpoznáva vlastnú štruktúru AT1 receptora. tiež na podnet stimulácie beta-adrenergných receptorov. ktorý je najsilnejšou vazokonstrikčnou látkou – vyvoláva vazokonstrikciu a spolu s jeho derivátom angiotenzínom III stimuluje v obličkách sekréciu aldosterónu (spôsobuje vstrebávanie vody a sodíka). benzoová (endralazin). aby sa v organizme metabolicky štiepila (todralazin. ktorý môže byť substituovaný dusíkatým heterocyklom (pikodralazin). bicyklické zlúčeniny.propranolol.. vhodný je veľký lipofilný substituent – Cl. diuretík). Karboxylová alebo karbonylová skupina interaguje s bázickou časťou receptora a zabezpečuje účinný a dlhotrvajúci antagonizmus. chinolíny al. napr. nitroprusid sodný 10. Látky nteragujúce s renín-angiotenzínovým systémom Enzým renín je obličkami vylučovaný ako reakcia na znížený tlak na znížené vylučovanie nátria a zvýšené vylučovanie draslíka. je dôležitá hydrazínová skupina nsubstituovaná al. Vedľa nitroprusidu sú tu hydrazinové deriváty (hydralazin. ACE tiež štiepi vazodilatačne účinné peptidické kiníny. Pre úč. tetrametylénový kruh – a druhý kratší alkyl na imidazolovom jadre. U endralazinu sa okrem voľnej hydrazinoskupiny a nesubstituovaného pyrido/4. sú účinné ale menej der. dihydralazin).Š. nikorandil.Š. (hydrazinov) – vedľa der. U hydralazínu A výrazne nemení náhrada vodíka heterocyklu v polohe 4 druhou hydrazinoskupinou. Renín štiepi plazmatický tetradekapeptid angiotenzinogén na dekapeptid angiotenzín I – tento neaktívny prohormón je štiepený angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (peptidyl-dipeptidáza) na angiotenzin II. al. N Ú: kardiostimulácia. enalkiren) B) antagonisti angiotenzínu II Saralazin.Ú.losartan. uvoľňovanie renínu a s ním spojené zadržiavanie vody (doporučuje sa súčasné podanie beta-lytík al. najvhodnejšia je kys. krátkym alkylom. ftalazínu (hydralazin. len tak blokovaná.endralazín B) aktivátory draslíkových kanálov – minoxidil. sa môže prejaviť len pri zýšenej hladine ang. al. izochinolíny sú prakticky neúčinné. Priame antihypertenzíva Priame pôsobenie na hladké svalstvo ciev (potláčajú vazokonstrikčné podnety. jeho úč. hl. preto sa používa ako diagnostikum angiotenzínom II podmienených hypertenzií.

heterocyklom je možná. nifedipínov : 1. halogén.Š.urapidil. felodipin. zpravidla sa A zvyšuje (nisoldipín). ruší). triflórmetylskupina).. 3. Používajú sa ako koronárne vazodilatanciá pri angíne pectoris. inokedy dochádza k jej posunutiu napr. ktoré sa sem dostávajú cez špeciálne kanály.metazosin. pre ktorých objem je aromatický substituent v polohe 4 nútený prednostne zaujímať priestorové usporiadanie kolmo voči heterocyklu (prenesenie elektronegatívnych substituentov do polohy 4 fenylu účinok znižuje al. aryletylamínu-metyldopa 79 .Pôsobia ako falošný substrát pre ACE namiesto ang.Ú. C)Benzotiazepíny – diltiazem Inak možno antihypertenzíva deliť na : 1. Značnú variabilitu umožňuje modifikácia alkoholických častí esterových väzieb – ak sú alkoholy rôzne. amlodipin. ketanserin látky s prevažne centrálnym antihypertenzným účinkom . D) duálne ACE/NEP ihibítory NEP-neurálna endopeptidáza – enzým zodpovedný za degradáciu atriálneho natriuretického peptidu – ANP potencuje vylučovanie sodíka obličkami a teda zvyšuje diurézu.) V. felodipin) al. nie však vhodnejšia). 2. flunarizin. Zníženie vstupu týchto iónov do cytoplazmy zblokovaním týchto kanálov sa prejaví zníženou kontraktilitou a poklesom kyslíka v myokarde za súčasného zníženia koronárneho cievneho odporu (rozšírenie koronárnych ciev).al.. kyano.polohe elektronegatívnymi skupinami (nitro. vysoká A je viazaná na nesubstituovaný dihydropyridínový dusík. verapamil. preto je dôležitá konfigurácia asymetrických uhlíkov – SSS u enalaprilu). m. prítomnosť 2 alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6.BVK – blokátory vápnikových kanálov Proces kontrakcie svalových buniek je riadený iónmi vápnika.prazosin. imidazolínu der. zvýšením antihypertenzného (nitredipin.der. nimodipin. A zvyšuje substitúcia fenylu v o. A) Fenylalkylamíny – cinnarizin. Liečivá interferujúce systémom • • • • s α- adrenergným alebo serotonínovým Alkaloidy der. lacidipin (má predĺžený úč. esterových väzieb v polohách 3 a 5 a fenylu v polohe 4 (jeho náhrada iným arylom al. prenylamín B)Dihydropyridíny – nitredipin. antihypertenzíva a natiarytmiká. po zablokovaní NEP duálnym inhibítorom nedochádza k degranulácii ANP. cerebrálne vazodilatačného účinku (nikardipin. 11. . chinazolínu-azosíny a iné heterocykly . poklesne objem extracelulárnej tekutiny-krvi a tým dôjde k podstatnejšiemu poklesu tlaku krvi ako pri podaní obyčajného ACE inhibítora. nimodipin).látky s kombinovaným účinkom. I ktorý je zložený z L-aminokyselín. vylučuje sa väčšie množstvo moču.

niteredipin der. feodipin.verapamil.skupina kaptoprilu . diazoxid.2.lysinopril . guanidínu 2.diltiazem • • • 6. fenylalkamínového typu . Farmakognózia ALVISAN Neo – zloženie : Visci albi herba (imelová vňať) Hyperici herba (ľubovníková vňať) Crataegi folium cum flore (hlohový list s kvetom) Crataegi fructus (hlohový plod) Equiseti herba (prasličková vňať) Melissae herba (medovková vňať) Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) Matricariae flos (rumančekový kvet) Použitie – antihypertenzívum.amlodipin.minoxidil. Betablokátory 3. galopamil benzotiazepíny .hydrofilné látky .nifedipin.4-dihydropyridínu . antisklerotikum a sedatívum.chinalapril.kaptopril .hydralazín. generácia dihydropyridíov .der. generácia dihydropyridínov . Apocynaceae 80 .• . cilazapril. Blokátory kalciových kanálov Der.iné štruktúry-guanfacin nepriame antiadrenergiká . aendralazín iné zlúčeniny .prolátky – enalapril. cilexetil. isradipin. kandesartan • • 3. Vazodilatátory • • • der. Diuretiká 4. 1. POUŽÍVANÉ DROGY : 1.losartan.der. ramipril Duálne ACE/NEP inhibítory . perindopril. nitroprusid sodný 5.1. Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina. imidazolínu-klonidín . valsartan. irbesartan. Látky interferujúce s renín-angiotenzínovým systémom ACE inhibítory . ftalazínu . nimodipin . lacidipin. omalaprilát Antagonisti angiotenzínu II .

izoajmalín. krategová) + dimérové proantokyanidíny. raunescín. ktoré možno chemicky rozdeliť: 1. Podobne ako akonitín. Účinnosť je úmerná stupňu esterifikácie. alkamíny (jervín. alstonín) Hlavným alkaloidom je rezerpín – silné hypotenzívum a neuroleptikum. veratramín. estery germínu (germidín. alebo viazané s kyselinami. sarpagín +serpentín. glukoveracintín) Tinctura veratri albi (Čsl 4) . estermi. Proteveratrín (zmes proteveratrínu A a B) pôsobí silne hypotenzívne. Veratri albi radix – Veratrum album. ktoré znižujú TK rozširovaní periférnych ciev. Potom sa zistili je hypotenzívne a sedatívne účinky.5% alkaloidov steroidných (C-nor-D-homosteroidné.Hlavnými obsahovými látkami sú alkaloidy (1 – 2. ajmalín. 1.yohimbánový typ/loganínový/gencopikrínový). RAUVASAN drg. pôsobí ako mierne srdcové tonikum. NOVO-PASSIT sol. johimbín. hl. oleanová+krategolová+ursolová = kys. terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín. ajmalicín. esterových alkaloidov protoverínu. Sympatolyticky pôsobia johimbín a sarpagín. upravuje srdcový rytmus. serpentinín. glukózou) hl. veracintín.antiparazitikum. na CNS) 3. yohimbín. 81 . (-)-epikatachín Rozširuje koronárne cievy. Folium crataegi cum flore (Čsl 4) – Crataegus levigata. ajmlicín) 2. neogermitrín) 3. germitrín. rezerpín. Liliaceae (koreň kýchavice bielej) (ČSL 4) 1. 3. silné kvartérne bázy (serpentín.β – karbolínový typ. estery protoverínu (protoveratrín A a B) 2. glykolalkaloidy a alkamíny sú slabo účinné. pôsobí ako antiarytmikum. C-glykozid vitexín) 2. zložené indolové alkaloidy .rutín. Crataegi flos. ale má malú malú terapeutickú šírku. flavonoidy (kvercetínové a apigenínové .5 %). alkaloidy ochrňujú senzitívne nervové zakončenia a môžu pôsobiť lokálne pri neuralgiách. rescinamín..verarín. rosaceae (ČSL 4) Obsahuje hlavne : 1. OXYCARD tbl.. rescinamín. znižuje TK. slabo bázické terciálne indolové bázy (rezerpín. tinktúra sa používa vo veterine ako zložka stomachík a diuretík. Extrakt je súčasťou sedatív a spazmolytík. droga bola pôvodne insekticídum. deserpidín.). veralkamín) 4. ktoré môžu byť voľné. triterpénové kyseliny (kys. alkamíny. nepôsobí narkoticky (CRYSTEPIN drg. hyperozid. pseudorezerpín. Ajmalín má slabý hypotonický účinok. viac ako 50 – raubazín. komplex alkaloidov rauwolfie. 2. rauwolfinín – bez úč. majú 1-8 hydroxylových skupín. Používajú sa keď ešte netreba kardioglykozidy. príp.glykoalkaloidy (pseudojervín. Radix rauwolfie pulvis Ide o indolové alkaloidy (odvodené od tryptofánu .

Účinkuje hl na GIT – antibakteriálne. biogénne amíny 4. peptidy/glykopeptidy – viskotoxíny (zmes polypeptidov zo 46 AMK. kys. triterpény (kys. peptidové alkaloidy – deriváty kys.4%.toxické proteíny) .01-0.na výrobu kys. sú však dráždivé a toxické. antikonstringens.γ. ergokornín) ergostínová skupina (ergostín) jednoduché amidy ergometrínová skupina (ergometrín) Ergometrín – uterotonikum. ergozín) ergotoxínová skupina (ergokristín. lyzergovej. polysacharidy. Clavicipitaceae Obsahuje asi 50 alkaloidov: 1.4. tiamín. jednoduché amidy kys.aminomaslová Viskotoxíny sú per. os. 82 .. Andromedotoxín – Andromeda sp. Loranthaceae (Imelo biele) Obsahuje : 1. karminatívne. nikotínamid) Silica tvorí 0. lyzergová je neúčinná. organické kys. a 5. α-lytikum. spazmolyticy. aleozid. sa v geriatrii. oleoeuropín.Claviceps purpurea.B. 6. Ergotoxínové alkaloidy – spazmolytiká.Visci herba – viscum album. lyzergovej) 3. vo vyšších dávkach vyvolávajú nekrózy. cholín. der. α-hydroxyetylamid. neúčinné.oleánová) 3. iridoidné horčiny – gentianínový typ(oleoeuropín) 2. antihypertenzíva pri poruchách a ochoreniach periférnych a mozgových ciev. 8. antimykoticky a anthelminticky. kvercetínu) 5. axeroftol. Rhododendron sp. skpina 4. C.Olea europaea.3. Ergokrystín a jeho DH-derivát zo Secale cornutum . 7.lektíny (glykoproteíny/fytohemaglutiníny/toxalbumíny napr. použ. 1. 5. flavonoidy Hypotenzne pôsobí hl.. Ako hypotenzíva v čajovinách pôsobia hl. Oleae folium . viskumín – antineoplastiká) 2. parenterálne znižujú TK. klavíny – terapeuticky sa nepoužívajú 2. antiserotonikum. na ktorú sa viaže tricyklický tripeptid ergotamínová skupina (ergotamín.Kys. Liliaceae (Cesnak siaty) Antihypertenzne tu sú účinné peptidy obsahujúce v molekule síru. Cesnak tiež obsahuje vitamíny (vit. visktoxín A2. Oleaceae (olivový list) Obsahuje hl. ergotamín – uterotonikum. ergokryptín. ale jej dietylamid je psychomimetikum. lysergovej (ergometrín. flavonoidy (hl. Alii sativi bulbus – Alium sativum. pseudosaponín.

„nigro-striatovom systéme“. Tým sa znižuje obsadzovanie inhibičných postsynaptických D2 receptorov dopamínom. typická chôdza Príčiny nedostatku dopamínu: genetické. -degeneratívne ochorenie extrapyramidálneho systému ústredného nervstva Prejavy PCH: kľudový tras (tremor) svalová stuhnutosť (rigidita) znížená hybnosť (bradykinéza až akinéza) zvýšený svalový tonus mimická strnulosť (na tvári) slinenie. hlavne Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu. len spomaliť jej progresia. Po odstránení príčiny by mali príznaky PCH zaniknúť. následkom čoho sa v ich axónoch končiacich v corpus striatum znižuje množstvo dopamínu.2.N-methyl-4-fenyl-1.vznikajú typické príznaky PCH. potenie depresia (poškodenie emotívnych funkcií) tichá monotónna reč ohnuté držanie tela. zápal. Naruší sa rovnováha medzi cholinergnou stimuláciou a dopaminergnou inhibíciou GABA-neurónov. ETIOPATOGENÉZA: -nie je úplne vyjasnená Dochádza k predčasnému odumretiu tiel dopamínových neurónov v substantia nigra (pravdepodobne v dôsledku nadmerného pôsobenia voľných kyslíkových radikálov). DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť. Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie spojené s deficitom dopamínu v tzv. Prevládajúca cholinergná stimulácia GABA-neurónov spôsobuje zvýšenú inhibíciu extrapyramídových motorických dráh. trauma. 83 .6-tetrahydropyridin) -výskytu NÚL (incizívne neuroleptiká) Je hypertonicko-hypokinetickým syndrómom.N04-ANTIPARKINSONIKÁ DEFINÍCIA: Antiparkinsoniká sú liečivá v terapii motorických porúch. zníži sa inhibičný vplyv dopamínu na GABA-neuróny. intoxikácia Parkinsonov syndróm sa prejavuje príznakmi parkinsonovej choroby v dôsledku: -iného ochorenia (hlavne neurodegeneratívneho) -intoxikácie chemickými látkami (CO.3. ischémia. MPTP. Nastáva hyperaktivita cholinergných neurónov.

ISICOM] -zvýšením uvoľňovania dopamínu: AMANTADÍN [PK-MERZ] -znížením metabolizmu dopamínu. neskôr v kombinácii s levodopou. zvyšujú množstvo dopamínu -dodaním exogénne. DOPAMINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ A. SELEGIL] inhibítory COMT: TOLKAPON [TASMAR] ENTEKAPON B. aktívnym transportom pre aminokyseliny -v cirkulácii sa L-DOPA mení na dopamín pomocou DOPA-dekarboxylázy 84 .DOPAMINERGIKÁ-pôsobia na akinézu a rigiditu A. NAKOM.Cieľom terapie je: zvýšiť obsah dopamínu v striatu (dopaminergikami) alebo utlmiť nadmernú cholinergnú stimuláciu (anticholinergikami) Antiparkinsoniká môžeme rozdeliť: 1.antihistaminiká: DIETAZÍN ORFENADRIN JUMEX.používa sa v počiatočných štádiách PCH a PS v monoterapii. klasické anticholinergiká: TRIHEXFENIDYL BIPERIDEN [AKINETON] PROCYKLIDIN B.obsahuje selegilin hydrochloridum .ANTICHOLINERGIKÁ-pôsobia na tras -blokátory acetylcholínových M1 (N) receptorov A. anticholinergiká.prekurzor dopamínu: LEVODOPA [MADOPAR. NEPRIAMO PŌSOBIACE • Levodopa (dihydroxyfenylalanín) -prekurzor neurotransmiterov dopamínu a noradrenalínu -preniká dobre hematoencefalickou bariérou (na rozdiel od dopamínu) -vstrebáva s z GITu sek.inhibítor MAO B: SELEGILÍN [JUMEX. agonisty D2 receptorov: BROMOKRIPTIN [PARLODEL] LISURID TERGURID PERGOLID ROPINIROL [REQUIP] 2. používa sa aj na symptomatickú liečbu Alzheimerovej choroby DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1.

nauzea. ISICOM] BENSERAZID benserazid:Ldopa (1:4) [MADOPAR] Týmito kombináciami sa znížia dávky levodopy a klesá množstvo nežiadúcich účinkov. extrasystoly.4-dihydroxyfenyl) propiónovej a jeho 3-metoxyfenyl derivátu -aromatická dehydroxylácia Levodopa OH OH CH 2 CH NH 3 + CO O- 85 . α-metyl-3(3-.1:10) [NACOM. mimovoľné pohyby -fluktuácia odpovede: “on-off” effect (nepredv. “wearing-off” effect (predv.dysrytmie. palpitácie -centrálne. ktoré neprechádzajú cez HEB: KARBIDOPA karbidopa:Ldopa (1:4.-dopamín na periférri spôsobuje nežiadúce účinky => použitie L-DOPY v kombinácii s periférnymi inhibítormi DOPA-dekarboxylázy. zlepšuje sa záujem pacienta o seba a okolie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -periférne (spôsobené dopamínom na periférii) -GIT. tras ovplyvňuje menej -zlepšenie celkovej funkčnej schopnosti pacienta. halucinácie) KONTRAINDIKÁCIE: inhibitory MAO (s výnimkou selegilínu) sympatomimetiká vitamin B6 (kofaktor DOPA-dekarboxylázy) PROBLÉMY: -neskoré (tardívne) dyskinézy: dystónia.). nekľud. ale hlavne na akinézu. -liek voľby pokročilého parkinsonizmu.psychické poruchy (eufória. reči. písma. depresia. Karbidopa a benserazid sa samostatne nepoužívajú. najúčinnejšie liečivo -po dlhšie trvajúcej liečbe sa znižuje účinok ÚČINKY: -na všetky príznaky. zmetenosť.) POZOR! Nevysadzovať náhle Karbidopa Met: -oxidatívne odbúravanie na postrannom reťazci za vzniku kys. zvracanie. obstipácia -KVS. upravujú sa poruchy výrazu.

inhibuje proces ukladania -odstraňuje rigiditu aj tras.bráni rozkladu dopamínu. nespavosť Met: oxidatívna dezalkylácia za vniku metamfetaminu.znižuje množstvo voľných kyslíkových radikálov poškodzujúcich dopaminergné neuróny -liek voľby v počiatočných štádiách PCH -vhodný v kombinácii s levodopou.predlžuje jej účinok. aktivuje biosyntézu. AGONISTY D2 RECEPTOROV 86 . agitovanosť. špecificky a hlavne periférne pôsobiaci inhibítor COMT (COMT rozkladá katecholáminy a levodopu) -predlžuje a zosiluje účinok levodopy -v GIT tvorí cheláty so zlúčeninami železa (2-3 hod. preto sa nepoužíva v monoterapii -potencuje účinok levodopy KI: neuroleptiká. epilepsia NÚ: ortostatická hypotenzia. čo umožňuje znížiť dávky levodopy -možno ho použiť aj v monoterapii -má aj antikinetický a antidepresívny účinok NÚ: dyskinéza (porucha voľných pohybov). amfetaminu CH2CH N CH2C CH CH3 CH3 • Amantadin -reverzibilne. poruchy GITu Metabolizmus: vylučuje sa nezmený • Selegilin (syn. DEPRENYL) -selektívny ireverzibilný inhibitor MAO B. ale hlavne akinézu N H2 -vzniká naňho tolerancia.Benserazid OH HO HO NH2 CH2 NHNH COCHCH2OH -zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov v CNS. odstup pri ich súčasnom podávaní) • Entekapon B. zmetenosť. čím sa zvyšuje koncentrácia a predlžuje sa účinok dopamínu v synaptickej štrbine -neuroprotektívny účinok. potencuje jej antikinetický účinok. inhibuje spätnú rezorpciu dopamínu a tým blokuje presynaptické dopaminergné receptory.

butyrofenónoch) -nepôsobia na tardívne dyskinézy -u pacientov. ktorý neznášajú levodopu a nemajú výrazné príznaky -Kontraindikácie: glaukóm hypertrofia prostaty 1. skopolamín • Atropín CH3 N H OCOCH CH2OH Skopolamín CH3 N O H OCOCH CH2OH 87 . hyoscyamín (ľavotočivý izomér atropínu). Tropánové alkaloidy -atropín.ANTICHOLINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ -znižujú zvýšenú aktivitu cholinergného systému v striate -majú dobrý prienik do CNS -použitie u pacientov u ktorých prevláda tras -používajú sa ako úvodná alebo doplnková liečba: -hlavne u Parkinsonovho syndrómu (na extrapyramidálne príznaky po liekochfenotiazínoch.-stimulujú dopamínové receptory v bazálnych gangliách -deriváty námeľových alkaloidov -účinné na všetky príznaky PCH -obdobné NÚ ako levodopa. ale menej -pri podávaní s levodopou redukujú jej dávky alebo oddiaľujú jej použitie -inhibujú sekréciu prolaktínu -znižuje degradáciu dopamínu -facilituje prevod na dráhe: hypotalamo-hypofyzárnej nigrostriálnej mesolimbickej a mesokortikálnej -má aj serotonínovú aktivitu • Bromokriptin -dualista: stimuluje D2 + centrálne 5-HT receptory (prevencia migrény) -má aj adrenolytické účinky -má protrahovanejší účinok -používa sa u rezistentných pacientoch • Tergurid -účinnejší ako Lisurid • Lisurid -emetikum s agonistickým účinkom na D2 receptory -neosvedčil sa • Apomorfin 2.

poruchy videnia a GIT.podobný efekt má zavedenie metylu do alfa polohy benzhydrylu . pyrolidínom .a di.A zvyšuje metyl alebo objemnejší alkyl v o-polohe na benzénovom kruhu (znižuje sa voĺná pohyblivosť oboch aromat. menej tremor.Deriváty bázických benzhydryléterov VŠÚ: . neovplyvňuje akinézu CH3 CH3 88 . Deriváty aminoetyl-fenylkarbinolu VŠÚ: . tremor.demetylderiváty potom sa oxidatívne odbúrava na postrannom reťazci a v menšej miere štiepenie éterovej väzby -aj myorelaxačné účinky .kvarterizácia N znižuje účinok . ktoré sú schopné prenikať hematoencefalickou bariérou -zlepšujú tras. rigiditu. psychický stav ale nie akinézu -jeho účinok zvyšuje súčasné podávanie tropánových alkaloidov alebo iných antiparkinsoník • Procyklidin OH CCH 2CH2 N Met: ako trihexyfenidyl -ovplyvňuje rigiditu. -liek voľby v počiatočných štádiách -ovplyvňuje chvenie.-účinné sú iba zlúčeniny typu terciárneho amínu. nemá vplyv na akinézu 3.možná substitúcia metylom. kruhov.variabilita tretieho substituenta je možná • Trihexyfenidyl OH CCH2CH2 N Met: oxidatívna hydroxylácia na cyklohexánovom kruhu na monohydroxy až dihydroxymetabolit.aktivitu menej ovplyvňuje charakter substitúcie bázického dusíka. tropánovým bicyklom Orfenadrin CH O CH2CH2 N CH3 Met: oxidatívna demetylácia na mono.ovplyvňuje len rigiditu. zvyšuje sa rigidita za súčasného poklesu antihistaminickej a nárastu anticholinergickej aktivity) . retencia moča…) -v praxi sa používa skopolamín a komplex tropánových alkaloidov 2. rigiditu a mentálny stav pacienta -NÚ: anticholinergné účinky (sucho v ústach. etylom.A je viazaná na: o nesubstituovaný fenyl o zachovanie 2 C spojovacieho nerozvetveného reťazca o bázická zložka tvorená dusíkatými heterocyklami: piperidínom.

lisurid + anticholinergiká 2. aj na medikamentózny parkinsonizmus N CH3 CH2 • Dexetimid O H N O CH2 N Met: -oxidatívna debenzylácia za vzniku nor-dexetimidu štiepenie amidickej väzby -hlavne u medikamentózneho parkinsonizmu STRATÉGIA LIEČBY PCH: A.dietylanalógy sú antiparkinsoniká a spazmolytiká -antihistamínový. turistika. antiadrenergný účinok -odstraňuje všetky príznaky (blokuje M aj N receptory). jogging. Deriváty rôznych štruktúr Metixén S Met: oxidatívna demetylácia na demetylmetixén.4. pomalý beh. antidepresívami.liečebný telocvik.… +optimistická psychoterapia +systematická pohybová liečba.štádium: levodopa+inhibítor DOPA-dekarboxylázy (účinok 3-5 rokov) levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+DA agonista levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+inhibitor MAO B +symptomatická terapia antiemetikami. bromokriptin.štádium: amantadin. S-oxidácia na metixén-S-oxid a demetylmetixén-S-oxid -účinný na všetky formy PCH. anxiolytikami. cykloturistika TROPÁNOVÉ ALKALOIDY 89 . zlepšenie kvality života 1. hlavne termor Dietazin C2H5 CH2CH2 N C H 2 5 N S 5. • Deriváty fenotiazínu -dimetylaminoetylfenotiazín a jeho izopropilový derivát (promethazín) sú silnými antihistaminikami . zastavenie progresie ochorenia B. anticholinergný.

Alkaloidy sú prírodné látky. pretože na sliznici vyraďuje receptory pre bolesť (nie na dotyk a tlak). Atropa bella-donna.04-0.2-0. flavónové glykozidy..5-1. má antiemetický účinok a je antiparkinsonikom. Hyoscyamus niger. triesloviny Použitie: hyoscyamín a atropín sú neurotropné parasympatolytiká.6%) hyoscyamín a skopolamín Použitie: rovnaké ako Bella-donnae folium. atropín vyvoláva mydriázu. ktoré obsahujú v molekule dusík.oph. antiastmatikum. triesloviny Použitie:v kombinácii s inými drogami ako spazmolytikum. hlavne hyoscyamín.2%. ale pre vyšší obsah skopolamínu má hlavne sedatívny účinok ako spazmolytikum pri astme a pertussis • Cocae folium. kumaríny. silnejšie tlmivo na CNS.1-1. vznikajúce z aminokyselín. belladonín. je antidótum pri otrave organofosfátmi skopolamín pôsobí podobne ako hyoscyamín. pôsobia spazmolyticky pri všetkých kŕčových stavoch. ktorý sa nešetrným sušením alebo skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín skopolamín. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy (0. apoatropín. Datura stramonium. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0.3%) s hlavným alkaloidom kokaínom Použitie: lokálne anestetikum v oftalmológii a otorynolaryngológii. folium aj v SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy 0. Erythroxylon coca. skopolamín kuskohygrín. flavonoidy. erythroxyalceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. zneužíva sa ako narkotikum ČSL 4: Atropinium sulfuricum Scopolaminium bromatum Tinctura belladonnae Extractum belladonnae sicum SL1: Atropini sulfas Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyosciamini sulfas Prípravky: ATROPIN BIOTIKA inj. hlavným alkaloidom je (-)-hyoscyamín. Tropánové alkaloidy sú odvodené od ornitínu.znižujú sekréciu žliaz. Solanaceae (ČSL 4. prevažne vo forme heterocyklu.. Medzi tropánové alkaloidy patrí: atropín hyoscyamín skopolamín belladonín kokaín • Belladonnae radix (folium).antireumatikum • Stramonii folium. preto sa môže použiť ako príprava na narkózu • Hyoscyami folium.17%). kumarínové deriváty(skopolín). ATROPIN int. SYNTÉZA TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV: 90 . iba slabšie periférne.

Začlenenie anorganického jódu do organických zlúčenín /do monojódtyrozínu. všetka krv pretečie ŠZ za 1 hodinu. expektorancia. /I keď na T4 majú receptory buniek cieľových orgánov 10 krát nižšiu afinitu ako na T3/ Vlastným metabolickým efektom / zvýšenie celkového metabolizmu/ hormónov ŠZ je. DIT/ 3. Vnútorná sekrécia TSH klesá pri stúpajúcej koncentrácií HO štítnej žľazy v krvi. Použitím T4 dosahujeme rovnomernú plazmatickú koncetráciu. a diodtyrozínu. V bunkách pôsobí na štruktúry jadra. vystlaných jednou vrstvou kubických buniek. mení syntézu bielkovín a preto vedie k dlhodobým efektom. 4. Objem ŠZ u mužov je 15 – 20 ml.244 Hlavnou funkciu ŠZ je syntéza.5 – 2 cm. ktoré sú nutné pre udržanie optimálneho metabolizmu tkanív. v ktorom sa uskladňujú hormóny štítnej žľazy. Kondenzácia MIT a DIT na T3 a T4 a skladovanie vo väzbe na tyreoglobulín /TG/. hrúbka 1 cm. Obr. MIT. Skladá sa z dvoch lalokov uložených vedľa seba. väzba zaisťuje dlhý biologický polčas hormónov /6 – 7 dní u T4 a 3 – 4 dni u T3/. Folikuly. Obr. váži asi 25 g. Vychytávanie jódu ( vyžaduje dostatočnú koncentráciu plazmatického jódu.) 2.H03. Histologicky je štítna žľaza zložená z folikulov. Tvorba a degradácia Pre terapeutické účely sa používa predovšetkým T4. Ho ŠŽ. tj. Nenaviazané T4 a T3 spolu s voľným jódom spätnoväzobne tlmia sekréciu TSH. šírka 1. Prietok krvi je 5 ml/g/min.Atlas str. Uvoľnovanie HO je stimulovanou hypofyzárnym glykoproteninom TSH. Výška laloku 4 cm. po bokoch štítnej chrupky a spojených mostom / istmus/ z toho istého tkaniva. že v mitochondriách buniek stimulujú ich enzýmové deje. T4 v tkanivách podlieha biotransformácií. skladovanie a sekrécia jódovaných hormónov.Antityroidálne látky. jeho uvoľnovanie reguluje hypotalamický tripeptit TRH. pretože sa degraduje pomaly. Na tvorbe a sekrécii HO sa zúčatňuje niekoľko pochodov stimulovaných TSH: 1. tj. týmto mechanizmom negatívnej spätnej väzby sa automaticky nastavuje potrebná produkcia HO. tyroxínu /T4/ a triodtyronínu /T3/. Sekrécia Ho ŠŽ po proteolytickom odštiepení od TG Uvoľnené T4 / v menších množstvách/ a T3 sú v plazme viazané na globulíny /TBG=thyroxín binding globulín/. Tyroxín zvyšuje oxidáciu takmer 91 . karbimazol Štítna žlaza (glandula thyreoidea/ je najväčšia endokrinná žľaza. obsahujú koloid tyreoglobulín. pri ktorej vzniká 3 až 5 krát účinnnejší a podstatne rýchlejšie pôsobiaci T3. vývoja a rastu. Jednotilivé hormóny sa tvoria z jódu a tyrozínu. ktorách tvar sa mení pararelne s aktivitou a pri vystupňovanej činnosti nadobúdajú cilindrický tvar.

Ak je menej ako 50 až 100 mikrog za deň – devicit 1 stupňa Matkám s nízkym prívodom jódu sa môžu narodiť deti postihnuté kretenizmom. je nadprodukcia tyroxínu. Pokiaľ eutyroidná struma nepretrváva príliš dlho je možné vyvolať zmenšenie ŠZ zvýšenou ponukou jodidov. ako adjuvantná liečba pri obezite. čo vedie k hypertyroidizmu indukovaného jodidmi. hnačky a isuficiencia obličiek/. Pretože príliž rýchle zvýšenie metabolických dejov predstavuje ryziko preťažnia srdca. ktorý sa v tkanivách metabolizuje na T3. U chronických stavov možno použit levotyroxín. zosílenie účinkov katecholamínov Nežiadúce účinky sú zhodné z prejavmi hypertyreózy /psychické zmeny. Pretrváva vysoká aktivita autonómneho tkaniva.všetkých metabolický aktívnych tkanív. Vzhľadom k mechanizmu negatívnej spätnoväzobnej regulácie funkcie ŠZ je možné jej aktivitu inhibovať podávaním T4 v dávkach zodpovedajúcich endogénnej produkcie HO / asi 150 za deň/. Deficity jódu : . Denná potreba jódu je 150 – 300 mikrogramov za deň.Ak je menej ako 20 až 30 mikrog za deň – deficit 2 stupňa ./ d. Prvá látak sa začne prejavovať s latenciu 3 až 5 dní a plný efekt je dosiahnutý za 2 až 4 týždne. Terapeutické použitie. A predstavuje dostatčne účinnú prevenciu strumy. zatiaľ čo u druhej látky sa efekt začnej prejavovať už za 1 až 3 dní. pravedepodobne zvýšením tvorby ribozomálnej RNA. V priebehu chronickej maximálnej stimulácie sa môžu folikuly vymeniť zo stimulašného vplyvu TSH a môžu začať produkovať hormón nezávisle /autonómne tkanivo/. palpitácie. sa lieči perorálnym podávaním tyroxínu. zvýšenie TK.Ak je menej ako 20 mikrog za deň – deficit 3 stupňa . zrýchlenie srdečnej frekvencie a zvýšenie TK c. a i. či primárna /ochorenia ŠZ/. zvášenie dráždivosti CNS a zvýšenie aktivity vegetatívneho nervstva / zvýšenie peristaltiky. Tyroxín podporuje i rast budniek aktívnym zásahom do proteoínosyntézy. Pri zvýšenom prívode jodidov sa zvyšuje tvorba hormónu ŠZ. Hlavným cieľom terapie je: 1. Konečná udržiavacia dávka závisí na individuálnej potrebe pacienta. zvýšenie bazálneho metabolizmu a látkovej premeny b. Súhrnne možno účinky HO ŠZ charakterizovať ako stimuláciu metabolických pochodov: a. potenie. myalgie. Dnes sa v terapii používajú čisté prípravky. radikálna strumektómia. Supresívna terapia eutyroidnej strumy z nedostatočné prívodu jodidov v potrave. Zníženie hladiny HO ŠZ /antityroidné látky. Substitučná terapia u hypotyreózy. HO ŠZ sa podávajú ako substitučné lieky pri hypotyreóze. ŠZ nie je ďalej stimulovaná a ako inaktívna sa opäť zmenšuje. Hypofunkcia ŠZ. Liečba tyreotoxikózy je vždy komplexná a závisí na type ochorenia a veku pacienta. srdcová dekompenzácia. Len výnimočne sa podávajú v iných indikáciach napr. aktivuje oxidatívmu fosforyláciu v mitochondriach a popritom zvyšuje aktivitu dýchacích enzýmov buniek. ale vnútorná sekrécia TSH klesá. Profylaxia jódovaniu soľou. rádioizotopová deštrukcia buniek ŠZ/ 92 . alebo sekundárna /z nedostatku TSH/. ktoré sa potom postupne zvyšujú. /levothyroxínum/ a liotyronín /liothyronínum/. zahajuje sa obvykle malými dávkami T4. Liečivá používane pri tyreotoxikózach. predovšetkým levotyroxín.

často v kombinácii s centrálne tlmivými látkami a betablokátormi. rentgénom. podmienených zosilneným pôsobením katecholamínov. je predoperačná príprava. Je derivát methimazolu. Možno ho použiť diagnosticky k zisteniu nádoru ŠZ a terapeuticky pri liečbe thyreotoxikózy. Tyreostatiká blokujú zvýšené tvorbu HO ŠZ. /kyselina jopánová/. Choroby ŠZ Choroby ŠZ sú najčastejšie endokrinnné choroby vôbec. Hlavnou indikáciou podávania jodidov. Pri jódom navodenej thyreotoxikóze možno pre rýchle potláčanie funkcie ŠZ použiť namiesto jódu soli lítia. kedy sa výrazne zníži zásoba HO. Chloristan draselný /kálium perchloricum/ je predstaviteľom látok. ale zároveň môže kompenzačne zvýšt sekréciu TSH. agranulocitóza/ sa podáva len v prípadoch. Nežiadúcie účinky: alergie.2. Pretože hladina jódu je dostatočne vysoká väčšinou nevzniká stuma. Zníženie toxických účinkov predovšekým na kardiovaskulárny systém.vzniku strumy je možné zabrániť súčasným podávaním malých dávok T3. ktoré inhibujú vychytávanie jódu /jódové inhibítory/ a tým znižujú sekréciu hormónov ŠZ. Karbimazol sa používa v konzervatívnej liečbe tyrotoxikóz a pri predoperačnej príprave pacienta. Jodidy. alebo jodidov. Mechanizmus tohto pôsobenia nie je celkom objasnený a nemožno ho prisúdiť iba útlmu sekrécie TSH. Prívod jodidov i podanie jódu povrchovo na koži ruší účinky chloristanu. Dobre sa absorbuje. /strumigén 1 stupna/. kedy pacient neznáša iné antityreoidálne látky. Ďalší predstavitelia tejto skupiny sú: thiamazol /sin methimazol/ a propylthiouracil. Látky inhibujúce vychytávanie jódu. Struma je každé zväčšenie ŠZ. Látky s iným mechanizmov účinku. účinok jednej dávky trvá asi 24 hodín. /beta – sypatolytiká/ Antityroidálne látky. Zníženie ich hladiny odstráni ich nepriaznívé účinky. 93 . Rádioaktívny jód /131 I/ má rovnaký osud v organizme ako neoznačný jód. ktoré možno zistiť hmatom a zrakom resp. ktorý z neho biotransformáciou vzniká. Jóny lítia. Preto ich označujem ako strumigény. Tieto látky inhibujú oxidáciu a organickú väzbu jódu na tyrozín v bunkách ŠZ a tým vedú k zmene pomeru T3 a T4. karmibazolom. Látky inhibujúce syntézu HO ŠZ Karbimazol je najčastejšie používaná látka tejto skupiny. a tým aj funkciu ŠZ. Ide o strumygén 2 stupňa . ktorej cieľom je zníženie vaskularizácie po predchádzajúcej terapii napr. Inhibujú uvoľnovanie thyroxínu. Podáva sa dlhodobo. Terapeutické účinky sa prejavia s latenciou 1 – 2 týždňov. Pre množstvo nežiadúch účinkov / aplatická anémia. Masívne dávky jodidov okolo 6 Mg jódu denne vedú k dočasnej inhibícii príznakov hypertyrózy. /deštrukcia určitého podielu budniek ŠZ pôsobením betažiarenia/ k rádioterapií pri zhubnom bujnení ŠZ. často spolu s fenobarbitálom. látka prestupuje placentránou bariérou i do mlieka.

ktorá vyžaduje neodkladnú liečbu /hydrokortizónom/. ŠZ je degenerovaná. tachykardia. bazály metabolizmus je zvýšený. Pri plne rozvynutých formách je charakteristický mixeden – podkožie je presiaknuté. Príznaky sú podobné ako pri Basedowovej chorobe. /povytlačenie očných gúľ z očnice/. ale s nadmerne predĺženým účinkom. Endemický kreténizmus Matka so strumou môže porodiť kreténske dieťa. Niektorí autori predpokladajú zvýšenú citlivosť tkaním na HO. Tieto strdcové poruchy nazývame ako cor thyreotoxicum. ktorý zasa vyvoláva bujnenie. tuhé. vlasty sú jemné a často vypadávajú. ale do popredia vystupujú kardiovaskulárne poruchy. predľadtie pôsobí dojmom ako by bolo z plechu. Niekedy treba zasiahnu aj operačne. koža je vrásčitá. svalová slabosť. Hypotyreóza Delíme ju na kreténizmus /vrodenou poruchou ŠZ/ a na hypotyreózu dospelých. dedičný základ. Nechty sú lámavé. ŠZ je zväčšená dyfúznou hyperpláziou a hypertrofiou folikulou. dieťa sa rodí s vrodenou apláziou ŠZ. bledá. U niektorých chorých je exostaumus. napr. karfiol. LATS. Podkožie obsahuje veľké množstvo mukopolysacharidov. ktoré brzdia syntézu thyroxínu. V krvi niektorých chorých sa našla abnormálan látka podobná TSH. niekedy je príčinou tvorba autoprotilátok proti vlastnej žlaze – tento prípad nazývame – HASHIMOTOVA STRUMA /autoagresívna thyreoiditidá/. Pri liečbe kreténizmu nahradzujeme chýbajúce HO ich podávaním. stavy po operáciach ŠZ.Endemická struma postihuje hromadne obyvateľstvo určitej oblasti. neskôr fybrilácia predsiení a obehová stáza. Vznik strumy zabezpečuje ekonomické využitie i nepatrných zásob jódu a tak eutyreoidný stav. Klinický obraz: nervozita. vlasy tvrdé. Nejasným spôsobom zlyhá mechanizmus spätnej väzby. Bazálny metabolizmus je nízky. Ako profylaxiu využivame jódovanú kuchyňskú soľ. Adenohypofýza na to odpovedá zvýšenou tvorbou TSH. Choroba niekedy vyústi do hypothyreóznej kómy. že zelenina rodu brassica – kapusta. Jej hlavnou príčinou je nedostatok júdu v pitnej vode. Basedowova choroba. Sporadická struma nemá ešte úplne objasnenú etiológiu predovšetkým ide o endogénne príčiny. ochlpenie riedke. Toxický adenóm /toxická nodózna struma/ Adenom je benigny nádor ŠZ produkujúci nadmerné množstvo thyroxínu. ktorý je zapríčinený zmnoženým tukov za buľvami. adenohypofýza je hypertrofovaná. Hypotyreóza dospelých /myxedem/ vyskytuje sa 4 krát častejšie u žien medni 30 a 60 rokom. rýchla strata hmotnosti. Hyperthyreóza Je choroba pri ktorej ŠZ produkuje nadbytok HO. kel obsahujú strumigénne látky /thyouracil/. Kretén sa vyznačuje malým vzrastom. Výsledkom je zväčšenie žľazy – struma. zápaly. 94 . Etiológia je rozličná: atrofia a degenerácia ŠZ. čo má za následok zníženú produkciu HO ŠZ. Zistilo sa. Hypotalamo – hypofyzárny systém stráca schopnosť na vyskú koncentráciu HO ŠZ zníšením tvorby TSH. tzv. čelo nízke a rozličné stupne duševných porúch. Niekedy vzníká i nedostatočnosť srdca. medikamenty /struma medicamentósa/. teplá koža. preto sa črty tváre vyhladzujú. má nejasnú etiológiu. búšenie strdca. koža šupinatá. predpokladá sa dedičnosť. Rozlišujeme Basedowovu chorobu /toxická difúzna struma/ a toxickú nodóznu strumu. Sporadický kreténizmus Etiológia nie je známa. cholesterol v krvi znížený. Bazálny metabolizmus je veľmi nízky. epitelu vo folikuloch ŠZ. Strumu liečime jódom a thyreoglobulínom. suchá.

sedatíva.Riedlova struma – fibróza ŠZ Carbimazol H03BB01 S: Carbimazolum IS: Thyreostatikum CH. HEPARIN 95 . B01 Antikoagulanciá. rádiojód. na ktorý sa v organizme biotransformuje.Pri liečbe hypertyreóz uplatňujeme telesný a duševný pokoj. jódové preparáty.: Antithyroidná látka /strumgén/ zo skupiny thiokarbamidu je derivátom metimazolu. thyreostatika. WARFARIN. alebo operatívne odstránenie časti ŠZ. zabranuve biosyntéze HO ŠZ I: iniciálne ukľudnenie thyreotoxikóz. Zápaly ŠZ /thyreoiditis/: akútna thyreoiditída vzniká pri rozličných infekciach chronická thyreoiditída – Hashimotova struma . vrátane dosiahnutia imisie dlhodobým podávaním a prípravy pred chirurgickou liečbou a pred liečbou rádiojódom. antitrombotiká.

Vznikom trombokinázy sa začína tvorba červeného koagulátu. Proakcelerín(AcG) (VI. Antihemofílny globulín či faktor (AHG. až na fibrinogén a protrombín sa vyskytujú v plazme. Lipidickú zložku tvoria tzv.Prowerov faktor XI. tkanivové faktory krvného zrážania. Ako profaktory sa v plazme vyskytujú 96 . ďalej tzv. Zrážanie krvi. Všetky proteíny a bunkové komponenty. retrakcia krvného koagulatu 5. U väčších poranení však tento mechanizmus nestačí a vytvára sa krvné koagulumčervený trombus. Doštičky uvuľňujú serotonín.serum prothrombin conversion accelerator) VIII.doštičkový trombus. fáze zrážania. Na jeho vzniku sa účastnia okrem doštičiek i tkanivové fosfolipidy a plazmatické faktory. IX. Akcelerín) VII. X. sú za fyziologických podmienok v neaktívnej forme. Prehľad mimodoštičkových faktorov hemokoagulácie: I. Proti zhlukovaniu pôsobia štruktúrne podobné prostacykliny. faktory VII. AHF) IX.10na9 /l krvi. ktorý je podstatou zátky definitívnej. Obecná schéma hemostázy a hemokoagulácie 1.plasma prothrombin component) X. tromboxány. majú negatívny náboj a sú odpudzované od cievnej steny. fáza: vznik trombokinázy Trombokináza (tromboplastin) je lipoproteinový enzymatický komplex.sú bezjadrové. Ako hlavné proenzymy krvného zrážania sa vyskytujú v plazme protrombín. Krvácanie sa zastaví za 2-3 min. rozpúšťanie krvného koagulátu obr. Trombocyty. Ca++ V. rovnako fosfolipidy. Menia pritom tvar(viskózna metamorfóza) a zhlukujú sa navzájom. vznik fibrínu 4. Christmasov faktor (PTC. podstatou fosfolipidy). FSF (fibrin stabilising factor) Faktor III až XII sa účastnia 1. Tkanivové fosfolipidy IV. Zhluk doštičiek vytvára v kapiláre provizornú zátku. Zhlukovanie podporujú tzv. ktoré by sme mohli zaradiť k obranným reakciám tela. je možné schematicky rozdeliť na 5 fází: 1. ktorý ďalej zužuje kapiláry kontrahované už reflexne.Zrážanie krvi Zastavenie krvácania(hemostáza) a zrážanie krvi (hemokoagulacia) sú dôležité funkcie krvi. vzniku trombokinázy. Stuartov. Fibrinogén II. vznik trombokinázy 2. ktoré sa účastnia krvného zrážania. PTA (plasma tromboplastin antecedent) XII. ktoré sa v doštičkách tvoria. V prípade jej poškodenia sa povrch cievnej steny obnažením kolagénnych vlákien stane zmáčavým a doštičky k nemu adherujú. Hagemanov faktor XIII. Až na faktory III a IV sú to globulíny vznikajúce v pečeni. Protrombín III. ktoré je podstatou hemostázy. tvoriace sa v endotely ciev. rada bielkovinových faktorov plazmatických. Prokonvertín (SPCA. je ich okolo 250-450. vznik trombínu 3. tj. doštičkové faktory(sú 4.

faktory V aVIII. Faktor VIII je v plazme viazaný na von Willebrandov faktor a faktor V je buď voľný v plazme, alebo je tiež obsiahnutý v trombocytoch. Faktory krvného zrážania sú bielkovinové molekuly . Ich aktivacia väčšinou znamená proteolýzu (odštiepenie bielkovinových fragmentov) a (s výnimkou fibrínu) premene na proteolytické enzýmy(proteázy). Niektoré aktivované faktory vyžadujú pre svoju proteolytickú aktivitu prítomnosť fosfolipidov(FL) a Ca++. Predpokladá sa , že ióny Ca++ spôsobujú adhéziu faktorov k povrchu FL. FL sú obsiahnuté v doštičkovom faktore 3 (platelet factor 3, PF3), ktorý sa uvoľňuje z agregovaných trombocytov a v tkanivovom tromboplastínu. Postupná aktivacia niekoľkých enzýmov vedie k lavínovitému zosílovaniu vyššie uvedených reakcii a nakoniec k masívnej tvorbe fibrínu. Kaskáda zrážania sa môže uviesť do chodu dvoma spôsobmi: 1. premenou faktoru XII na aktivovanú formu (XIIa, vnútorný systém) lokalizovanú intravaskulárne v miestach zbavených endotelu. 2. premenou faktoru VII naq VIIa ( vonkajší systém) vplyvom tkanivového LP (tkanivového tromboplastínu- trombokinázy) Obe cesty vyúsťujú u faktoru X v spoločný konečný úsek. Obr. Atlas 143 2.fáza: vznik trombínu z protrombínu Protrombín je druhovo špecifický globulín vznikajúci v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Účinkom tromkinázy sa mení na trombín. Trombín je albumín, patrí medzi najúčinejššie proteolytické enzými: 1 molekula rozštiepi 600molekul fibrinogenu. 3.fáza: vznik fibrínu z fibrinogénu Fibrinogén je globulín nachádzajúci sa v plazme v množstve 4g/l, vzniká v pečeni. Účinkom trombínu sa z molekuly fibrinogénu odštiepia 2 fibrinopeptidy a zbytok molekuly polymerizuje a tvorí fibrínovú sieť. V sieti sa zachytávajú erytrocyty a vzniká huspeninový trombus. Doba zrážania krvi až do vytvorenia trombu je 5-11 min. 4.fáza: retrakcia trombu Trombus sa časom zmenší na menej ako polovicu pôvodnej veľkosti. Deje sa to stiahnutím ok fibrínu, čo je pravdepodobne spôsobené bielkovinou trombostheninom, ktorá sa uvoľňuje z doštičiek, a z trombu sa vytlačí sérum.(- tekutina podobná plazme, ale neobsahuje fibrinogen a niektoré ďalšie faktory zrážania) 5.fáza: fibrinolýza V plazme sa nachádza globulín plazminogén, ktorý sa aktivuje a mení sa na fibrinolyzín, čiže plazmín, ktorý má charakter proteolytického enzýmu a odbúrava fibrín z trombusu. Fibrinolýza nastáva za niekoľko hodín až dní. XIII faktor fibrinolýzu spomaluje. Neúčelné vytvorenie zrazeniny v cieve- trombóza, môže ohroziť život. Ak vznikne zrazenina na artériosklerotickom pláte vencovitej tepny, hrozí srdcový infarkt. Trombus v hlbokej žile dolnej končatiny sa môže uvoľniť a vyplaviť do pľúcnej artérie a vyvolať tu čiastočnú alebo úplnú zástavu prúdenia krvi( pľúcna embólia). K profylaxii trombóz sa používajú farmaká, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, ako kumaríny a heparín. Okrem toho je možné znižovať agregáciu krvných doštičiek, ktoré sa intraarteriálne podieľajú na trombogenéze

97

K terapii trombóz sa používajú liečivá, ktoré rozpúšťajú fibrínovú sieť, pôsobia teda fibrínolyticky.

Látky ovplyvňujúce proces zrážania krvi
Majú za cieľ upraviť rovnováhu medzi prokoagulačnými a antikoagulačnými reakciami organizmami. Pretože proces vytvárania rozpúšťania trombusu je súčasťou jedného spoločného procesu, označuje moderná farmakológia látky ovplyvňujúce tieto procesy ako Antitrombotika, ktoré v sebe zahrňujú: 1. Antikoagulancia( ovplyvňujú tvorbu a funkciu koagulačných faktorov) sú látky , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. 2. Protidoštičkové látky ( inhibujúce funkciu krvných doštičiek) bránia vzniku trombusu a zahrňujú v sebe i iné názvy skupín látok, ako sú napríklad Antiagregancia (bránia agregácii trombocytov) 3. Trombolytika, ktoré rozpúšťajú vytvorené tromby, zahrňujú v sebe Fibrinolytika(stimulujú rozloženie fibrínovej siete trombu). Pri nadmernej fibrinolýze sa používajú Antifibrinolytika. Ako Hemostatika sa označujú látky, ktoré sa používajú k zábrane nadmerného krvácania. ANTIKOAGULANCIA(ANK) ANK sú látky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Používajú sa predovšetkým k prevencii a liečbe žilných, vnútrosrdcových a vzácnejšie aj tepenných trombóz a pri pooperaračnej prevencii vzniku trombóz. Už vytvorený trombus ANK neovplyvňujú , pretože nemajú fibrinolytickú aktivitu. Pretože účinná liečba ANK prináša vždy nebezpečenstvo krvácania, je nutné robiť pri dlhodobejšej terapii monitorovanie krvného zrážania. Pri terapii heparínom sa robí aPTT test a pri terapii p.o. ANK sa meria protrombínový čas(PT test, Quickov test) Delia sa: 1.priame ANK-látky znižujúce zrážanlivosť krvi blokádou faktorov zrážania. Ich účinok nastáva ihneď po styku s krvou, teda sú vhodné pre urgentné prípady 2.nepriame ANK- látky interferujúce so syntézou faktorov krvného zrážania. Nie sú vhodné pre urgentné prípady, ich účinok nastupuje s určitou latenciou, behom ktorej musia z plazmi vymiznúť už vytvorené koagulačné faktory. 3.látky znižujúce zrážanlivosť krvi väzbou vápnika tj. IN VITRO ANK viažuce vápnik-sú látky vytvárajúce Ca++-komplexy a tým zabraňujú enzýmovej aktivite faktorov závislých na iónoch vápnika. Tieto látky obsahujú skupinu –COO-, ktorá viaže Ca++. Citronan sodný a EDTA vytvárajú s Ca++ rozpustné komplexy, oxolát vytvára nerozpustné komplexy. Viazanie Ca++ v komplexoch je terapeuticky nevyužitelné, pretože sa koncentrácia Ca++ znižuje natoľko, že to nie je zlúčitelné so životom. Tieto zlúčeniny sa preto používajú proti zrážaniu krvi iba mimo organizmu.

Priame antikoagulancia
Heparín(H) 98

Je látka telu vlastná. Je to makromolekulová zmes polysacharidov ( negatívny náboj). H je spolu s histamínom obsiahnutý vo vezikulách žirných buniek- pľúca, črevá. Má veľkú molekulu (Mr = 16 000-20 000 ). Po styku s krvou účinkuje ihneď in vitro aj in vivo. H je nutné podávať parenterálne, najlepšie i.v., lebo p.o. je neúčinný. Terapeuticky používaný H sa získava z bravčových čriev alebo z hovädzích pľúc. Molekuly H sú reťazce aminocukrov nesúcich skupiny –COO- a –SO4-, obsahujú približne 10-20 takýchto jednotiek. Antikoagulačná aktivita sa mení s dĺžkou reťazca. Početné negatívne náboje sú dôležité z niekoľkých hladísk: 1. Sú dôvodom prečo H neprestupuje membránou- H je neúčinný ak sa podá p.o. alebo lokálne na kožu 2. Priťahovanie k pozitívne nabitým zbytkom lyzínu má význam pri tvorbe komplexu s AT III 3.Umožňuje väzbu H na antidotum protamin (polykatiónový proteín z lososích spermií) H sa rýchlo rozkladá v pečeni, biologický polčas je 1-2 hodiny, a vylučuje sa i s metabolitmi v moči. Mechanizmus účinku: Faktor krvného zrážania sa aktivuje, ak jemu nadradený faktor v kaskáde zrážania z neho odštiepi časť molekuly a tak obnaží jeho aktívne enzýmové centrum. To sa môže opäť fyziologicky inaktivovať prekrytím antitrombínom III (AT III), čo je glykoproteín cirkulujúci v krvi. AT III má schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory (hl. Xa, IXa, XIa, XIIa + f. III). Časti reťazcov H (30%) sa viažu na AT III a vzniká komplex(H+AT III), tým sa asi 1000-krát urýchli interakcia AT III s koagulačnými faktormi –vyviazané faktory sa nemôžu podieľať na koagulačnej kaskáde. Druhá časť reťazcov H sprostredkuje interakciu medzi trombínom ( f. IIa) a komplexom ( H + AT III) U naviazaného trombínu je znemožnená väzba na fibrinogén, čím sa zabráni vzniku fibrínu a fibrínovej siete. Inhibícia f. IIa a Xa- rozhodujúca pre antikoagulačný účinok. ↑ neg. náb. endotelu –profylaxia trombóz pri ↓d ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriami fibrinolytický účinok, vysoké dávky H inhibujú tiež agregáciu trombocytov Terapeutické použitie a dávky: Lečebné- pľúcna embólia, hlboká žilná trombóza, akútne tepenné uzávery a diseminovaná intravaskulárna koagulace. Preventívne- dlhodobá prevencia opakovaných trombóz. Pre efektívnu profylaxiu tvorby trombov sa subkutánne aplikuje nízka dávka 5000 IU dvakrát až trikrát denne. H je možné použiť aj príprave nezrážavej krvi in vitro Pozor u H!!! Nežiaduce účinky: -krvácanie -trombocytopénia, osteoporóza, alergia Interakcie: - lieky blokujúce f. trombocytov(↑ antikoagulačného účinku)-ASA, NSAIDs - antibiotiká( ↑ antikoag. úč. )-niektoré cefalosporíny a parenterálne PNC

99

-

nitroglycerín (↓antikoag. úč.)

Kontraindikácie -rôzne hemorágie, alergie na H -gravidita nie je KI, ale riziko je vyššie Antidotum: -protamin (protaminsulfát)- má vyššiu afinitu k H ako má AT III- naviazanie a znefunkčnenie H

NÍZKOMOLEKULÁRNE -

HEPARÍNY

low molecular weight heparins (LMWH) príprava z klasického heparínu menšia molekula (Mr = 4 000 – 5 000) Mechanizmus účinku – cez AT III fragmenty reťazcov LMWH nie sú dosť dlhé na sprostredkovanie interakcie medzi trombínom (f.IIa) a KOMPLEXOM (H+ATIII), Inaktivujú predovšetkým faktor Xa a len minimálne trombín. - Aktivujú však AT III – zostáva zachovaná schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory - Inhibícia. f. Xa – rohodujúca pre antikoag. účinok - ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriamy fibrinolytic. Úč. - Výhody LMWH - Lepšia BD (po s.c. aplikácii > 90 % resorpcia) - Dlhší t ½ - dlhší účinok - Menej NÚ - Použitie - Profylaxia a liečba tromboembolických stavov Hlavné indikácie je prevencia operačnej trombózy, pri mimotelovom obehu a hemodialýze. - zástupcovia – nadroparín, enoxaparín, dalteparín, parnaparín, reviparin, sulodexid, tinzaparin HEPARINOIDY Heparinoidy sú sulfonované vysokomolekulárne látky. Majú podstatne nižšiu antikolagulačnú účinnosť a vyššiu toxicitu ako H. Používajú sa predovšetkým lokálne, kedy sa pri dlhodobom podávaní prejavuje i mierny protizápalový účinok. Hlavnými i indikáciami sú teda povrchové tromboflebitídy pri varikóznom komplexe, atonický bercový vred, distorzia, hematómy, a pod. U nás sa používa ako dermatologikum heparinoid. Heparinoidy je možné podávať i sublinguálne, a to predovšetkým preventívne k zníženiu hyperlipidémie.

ANTITROMBIN III A HIRUDIN

100

Antitrombin III je prirodzený inhibítorom kolagulačných proteáz, viaže trombín a aktívne faktory Xa, IXa, XIa, a menej VIIa. Podáva sa pri dedičných a získaných nedostatkoch tohto proteínu, u dekompenzovanej pečeňovej cirhóze, a nefrotickom syndróme. Hirudín je látka izolovaná z pijavíc (Hirudo medicinalis). Ide o polypeptid, ktorý má antitrombínovú aktivitu, nezávislú na antitrombíne III, pôsobí preto i na trombín viazaný na fibrín. Lepirudin je rekombinantný hirudín odvodený z kvasných buniek, je to vysoko špecifický priamy inhibítor trombínu. Používa sa ako antikoagulans u dosplelých pacientov s HAT (heparínu pridružená trombocytopénia) typu II s tromboembolickým ochorením vyžadujúcim parenterálnu antitrombotickú liečbu. NEPRIAMA ANTIKOANGULANCIA Kumaríny - blokáda pečeňovej syntézy koagulačných faktorov závislých na prítomnosti vitamínu K (f.II, VII, IX, X). - vitamín K sa podiela na kaboxylácii daných koagulačných faktorov (iba faktory, ktoré sú karboxylované v gama polohe na glutamátových zbytkoch sú schopné viazať Ca2+ a vykazovať antikoagulačné vlastnosti) - pri karboxylácii koagulačných faktorov vzniká z vitamínu K jeho epoxidovaný derivát, ktorý sa mení opäť na vit. K pomocou enzýmu epoxid – reduktázy. - Kumaríny = falošný substrát pre epoxid – reduktázu, nedochádza k redukcii epoxidovaného derivátu na vit. K - Vznika funkčný deficit vit. K – netvoria sa karboxylované koagulačné faktory – antikoagulačný účinok ( vit. K v pečeni podporuje gamakarboxyláciu glutámátových
zbytkov v prekurzoroch faktorov II, VII, IX, X a iných proteínov, napr. proteínu C, proteínu S, alebo v osteokalcínu. Karboxylové skupiny sú potrebné pre väzbu na povrch fosfolipidov, čo je reakcia sprostredkovaná jónmi Ca2+. Existujú: K1 – fytomenadion, sa získava so zelených rastlín, K2 z črevných baktérií, K3 – menadion, je syntetický. Všetky sú hydrofóbne a k rezorpcii potrebujú prítomnosť žlčových kyselín)

- Účinok nenastáva hneď – až za 2 – 4 dni (po vyčerpaní zásob) - Možnosť p.o. podávania – perorálne antikolangulacia - Výhoda: dlhodobé pôsobenie + dobrá znášanlivosť - Chemická štruktúra je blízka vit.K 4- hydorxykumarínu - dikumarolové derivát. – etylbiskumacetát - monokumarolový derivát - warfarín - absorbcia po p.o. podaní z GIT je veľmi dobrá, väzba na plazmatické bielkoviny je veľmi silná ( 90 až 99 %) - polčas etylbiskumacetátu je asi 2,5 hod. a warfarínu 40 hodín - terapeutické použitie: antikoagulačná liečba sa prevádza väčšinou dlhodobo, bežne 6 až 8 týždňov. Dávka potrebná k vyvolaniu potrebného účinku musí byť stanovená individuálne u každého pacienta (kontrola Quickovým testom). Pacient nesmie meniť výživu, pokiaľ ide o zeleninu. Nesmie sa riskovať inhibícia funkcie krvných doštičiek užívaním kyseliny acetylsalycylovej. Používajú sa na prevenciu a terapiu trombózy v žilách, koronárnych artériach, a. pulmunális a na srdcových chlopniach. - zástupcovia: etylbiskumacetát (PELENTAN) warfarín (ORFARÍN) POZOR U P.O. ANTIKOAGULANCIÍ !

101

Nežiadúce účinky: - krvácianie najčastejší NÚ hl. po predávkovaní a interk. - Dyspepsia, alopécia Interakacie – veľmi veľa (hlavne): - s inhibítormi CYP 450 (↑ anikoag. Úč.)-azolové antimykotika - s I. s vysokou väzbou na bielk. (↑ anikoag. Úč) PAD, fenytoín, indometacín - s induktormi CYP 450 (↓ anikoag. Úč.) barbituráty, karbamazepín Kontraidikácie: - krvácavé stavy - gravidita (teratogén v 1. trimestri od 13 do 35 t.) Monitorovanie - kritérium = INR (international normalised ratio) - INR – pomer protromb. Času u lieč. Pacienta vs. Nelieč. ANTAGONISTI P.O. ANTIKOAGULANCIÍ Pri krvácaní z predávkovania p.o. antikoagulancii, treba najskôr znížiť dávky, okamžité obnovenie koagulačnej schopnosti je možné dosiahnúť podaním koag. Faktorov transfúziou krvi alebo plazmy. Podovné obnovenie koag. Schopností možno dosiahnúť podaním antidota p.o. antikoagulancii, podáva sa vit. K1, fytomenadion. TROMBOLYTIKÁ K odstránieniu trombu sa používa niekoľko skupín látok. Fibrinolytiká sú látky, ktoré vedú k degradácií fibrínu a následne trombolýze, tá je možná len u trombov, kde nedošlo k ich organizácií na spojivové tkanivo. Vedú k aktivácií plazminogénu na plazmín, používajú sa predovšetkým k trombolytickej liečbe infarktu myokardu, a k rozpúšťaniu mnohopočetných pľúcnych embólií. Ako antifibrinolytiká sa označujú látky, ktoré rôznymi mechanizmanmi blokujú fibrinolýzu a používajú sa pri rôznych krvácavých stavoch. Za vlastnú degradáciu fybrínu je zodpovedný enzým plazmín, ktorý vzniká z plazminogénu. K premene dochádza pôsobením niekoľkých aktivátorov (urokináza, tkanivový plazminogénový aktivátor), exogénne aktivátory (streptokináza). Vytvorený plazmín, ktorý je relatívne neselktívna proteáza, je zodpovedný za degradáciu ako fibrínu, tak fybrinogénu a niekoľkých koagulačných faktorov. FYBRINOLYTIKA POSOBIACE NA PLAZMINOGÉN Zmyslom fibrinolytickej terapie je čo najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami, upchatými trombami, alebo embolmi. Spoločným mechanizmom účinku fibrinolytík tejto skupiny je aktivácia plazminogénu na plazmín. Ten vedie k degradácii fibrínu, po ktorej následuje trombolýza, tým sa dosahuje rekanalizácia upchanej cievy. Používajú sa pri akútnom infarkte myokardu, hlbokej žilnej trombóze, masívnej pľúcnej embolií, arteriílnej trombóze. Najväčší rekanalizačný účinok má fibrinolytická terapia zahájená do jednej hodiny po vzniku cievneho uzáveru. Okrem štandardnej systémovej liečby sa používa lokálna trombolytická liečba, kedy sa fybrinolytikum aplikuje katetrom priamo do miesta trombózy. Výhodou tohto použitia sú malé dávky a preto je zmenšenie nebezpečenstva nežiadúcich účinkov. Všetky fibrinolytiká sa aplikujú intravenózne, alebo intraaretriálne. Streptokináza vytvára s plazminogénom komplex v pomere jedna ku jednej, plazminogén v tomto komplexe štiepi molekuly volného plazminogénu na plazmín. Streptokináza je bakteriálna bielkovina zo streptokokov. To vysvetluje časté reakcie

102

neznášanlivosti. Po prekonaní streptokokovej infekcie môžu byť v organizme prítomné protilátky proti streptokináze. Urokináza má priame účinky na plazminogén, ktorý štiepi na plazmín. Jeho účinok nieje fibrín špecifický. Urokinázu znášajú pacienti lepšie. Altepláza je iný endogénny aktivátor plazminogénu. Vo fyziologických koncentráciach sa tento aktivátor prednostne viaže na plazminogén naviazaný na fibrín. Pri použití terapeutických koncentrácií nutných pre vyvolanie fybrinolýzy sa však táto preferencia stráca a potom nie je rozdiel medzi alteplázou a streptokinázou v riziku, že vyvolajú krvácanie. Používa sa pri nutnosti opakovanej trombolytickej liečbe. Retepláza je rekombinantne pripravený aktivátor plazminogénu, ktorý je fibrín selektívnym fibrinolytikom. Anistrepláza je preformovaný komplex streptokinázy s plazminogénom. Pro-urokináza je selektívny plazminogénový aktivátor. DEFEBRINANCIA Medzi fibrinolytiká sa niekedy radia i látky, ktoré priamo zmyšujú degradáciu fybrinogénu. Ide o dva purifikované hadie toxíny, ktoých indikácie sú skôr antikolagulačné ako fybrinolytické. Ankrot je purifikovaná defibrinačná proteáza z hada Ankistrodon rhodostoma (malajská zmija). Ezymaticky odštepuje z fibrinogenu jeden fragment, čím vznikne biodegradačný produkt, ktorý nemôže byť polymerizovaný. Fibrinogén zvyšuje viskozitu krvi, zníženie jeho koncentrácií v krvi teda zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Batroxobín je serínová proteáza z hada Botrops atrox, ktorá znižuje plazmatickú hladinu fibrinogénu, plazminogénu a alfa2-antiplazmínu. ANTIFIBRINOLYTIKÁ Látky tejto skupiny rôznymi mechanizmami blokujú fibrinolýzu. Rozoznávame inhibítory proteáz (aprotinín) a syntetické antifibrinolytiká, ktoré sú inhibítory aktivátorov plazminogénu (ev. priamo inhibujú plazmín). Používajú sa u rôznych krvácavých stavov z hyperfibrinolýzy. Používa sa aprotinín, syntetické látky – kys. p-animometylbenzoová, kys. epsylon –aminokaprónová a kys. tranexámová.

Protidoštičkové látky Pojem protidoštičkové látky zahrňuje účinok antiagregačný i iné účinky. Krvné doštičky môžu byť aktivované mechanicky a rôznymi chemickými impulzami, z nich niektoré, napr. tromboxan A2, trombín, serotonín a PAF, pôsobia prostredníctvom receptorov

103

zostáva skoro nedotknutá. Acetylácia COX je ireverzibilná.koronárny bypass. ADP naproti tomu aktivuje trombocyty inhibíciou adenylátcyklázy. Formálne je možné tieto dve látky. ktorý sa tým zmení na formu schopnú viazať fibrinogén. čím zvyšujú koncentráciu Ca++ v cytosole.v zahraničí) cca 1mg/kg/deň ASK inhibuje agregáciu doštičiek tým. sú drahé ASK.messengery Ca++ a cAMP.30mg denne -100mg každý druhý deň(75-325/denne. ASK podlieha výraznej presystémovej eliminácii v pečeni. Hlavné indikácie: -prevencia vzniku arteriálnych trombov-artérioskleróza(lebo arteriálne tromby sú bohaté na trombocyty a menej na fibrín u žíl je zloženie naopak.obmedzenie trombogénnych vlastností – umelé materiály –náhrady srdcových chlopní Látky inhibujúce agregáciu trombocytov 1.antiagregačný a vazodilatačný účinok . Tieto receptory sú spražené s Gp-proteinmi. čo umožňuje obnovenie tvorby prostacyklínu . PGE2.keď už prekonal infarkt myokardu alebo mŕtvicu – znižujeme riziko ďalšieho infarktu -ICHS. ale napríklad v endotelových bunkách. Selektivita tohoto účinku súvisí s acetyláciou tohoto enzýmu pri prvom prechode doštičiek krvným riečišťom splanchnickej oblasti. chráni GIT. majú veľa nežiadúcich účinkov . Pri pravidelnom užívaní ASK sa selektivita účinku ďalej prehlbuje.prevencia infarktu a náhlej smrti . Inhibítory COX a TXS(tromboxánsyntázy ) .v membráne doštičiek. Pri nízkych dávkach sa ešte neblokuje jeho účinok.prevencia trombotických komplexov . Okrem iných reakcii vyvolá tento vzostup Ca++ zmenu konformácie GPIIB/IIIA. a preto COX. ktorá nie je lokalizovaná v doštičkách. pretože bezjadrové doštičky nie sú schopné resyntetizovať novú COX a inhibičný účinok ďalšej dávky sa pričíta k účinku dávky predchádzajúcej. ktoré sprostredkovávajú aktiváciu fosfolipázy C.ischemické cerobrovaskulárne ochorenia.nesteroidné antiflogistiká – inhibujú COX reverzibilne . 104 . Naproti tomu v bunkách endotelových prebieha nová syntéza enzýmu.považovať za funkčné antagonisty. Vysoké koncentrácie cAMP by stabilizovali doštičky v ich neaktívnom stavu. PGF2.artéritída . že selektívne blokuje doštičkovú COX.to je pomer riziko/úžitok u ľudí s dedičnými predispozíciami sekundárna prevencia.Pôsobením COX sa z nej tvoria endoperoxidy ) PGI2-prostacyklín.prevencia mozgového infarktu po predchádzajúcich ischemických záchvatoch -ochorenia periférnych artérií –ICH dolných končatín . (PL→PLA2→AA→COX→endoperoxidy→PGI2. čím znižuje vnútornú koncentráciu cAMP. TXA2 →leukotriény→ tvorba zápalu aktivovaná fosfolipáza A2 uvoľňuje z fosfolipidov kyselinu arachidónovú .skôr sa používajú antikoagulanciá primárna prevencia.

v. ktorá metabolizuje cAMP. menej nežiadúcich účinkov. ale je omnoho drahší →najskôr sa skúša tiklopidin Inhibujú agregáciu vyvolanú ADP – ireverzibilne. Používajú sa pri operáciach koronárnych ciev..spolu i.. Používa sa k zábrane vzniku trombov pri perkutánnej koronároplastike alebo v priebehu priamej koronárnej aterektómie. Inhibuje agregáciu trombocytov.o. 3. Obe látky interferujú s elementami účastniacimi sa prenosu signálu na úrovni receptora pre ADP priamo na megakariocytoch. (PGI2+ Rs→Gs→ ↑AC → ↑cAMP → ↓Ca++ a ↓TXA2) stabilné analógy PGI2 pre p. PGI2 aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom receptora spraženého s G-proteinom. Inhibítory receptora GP IIb/IIIa A/ monoklonálne protilátky proti receptoru ABCIXIMAB.) INTEGRILIN C/ nepeptidové inhibítory receptora TIROFIBAN LAMIFIBAN. B/ peptidové inhibítory receptora EPTIFIBATID (i.p... Po vysadení liečiva sa obnovuje funkcia trombocytov do niekoľkých hodín.. sú to najsilnejšie antiagregancia →môžu vzniknúť krvácavé stavy.inhibuje TXS 2. ale adhézia na subendoteliálne štruktúry nie je celkom zablokovaná. ktoré sú neni schopné ho zvrátiť. Koncentráciu cAMP v doštičkách stabilizuje prostacyklín alebo jeho deriváty alebo dipyridamol. B+C=FIBANY Hemostatika 105 . 4.. kedy je nutné liečbu prerušiť Klopidogrel – je účinnejší. čo znižuje riziko krvácania.blokuje fibrinogénové väzobné miesto a tým znemožňuje pripojenie fibrinogénu.ILOPROST -BERA PROST Dipyridamol inhibuje fosfodiesterázu.. AGGRASTAT ORBOFIBAN SIBRAFIBAN. Inhibícia funkcie trombocytov Zvýšením hladiny cAMP sa stabilizujú trombocyty a nereagujú na aktivačné podnety. Thienopyridínové deriváty Tiklopidin. Vzniknutý funkčný defekt sa potom predáva novo vzniknutým doštičkám.o..Indobufén –reverzibilne inhibuje COX . Len na špecifických pracoviskách. Používa sa pri mozgových ischemických chorobách.často vyvoláva hnačky a vzácnejšie aj leukopénie.v. Liečivo funguje bez ohľadu na mechanizmus aktivácie trombocytov.

IX. alebo oboje. Interarteriálna tvorba trombusu –Atlas str. ľudské koagulačné faktory(VII. kolagen. Ako miestne hemostatka možno použiť rôzne látky s vasokonstrikčným účinkom a ďalej želatinu. Novorapid. VIII. ľudský fibrinogén. XIII). Erytropoéza 106 .Používajú sa pri ochoreniach alebo stavoch prejavujúcich sa nadmerným krvácaním alebo k zmierneniu či zastaveniu normálneho krvácania pri poranení alebo operáčných výkonoch. desmopresin Krvné produkty K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená krvná plazma. Eudiaben Anémia znamená znížené množstvo červených krviniek v krvi. etamsylát. absorbujúcu želatinovú hubku. ornipresin. Transportná kapacita pre kyslík je znížená. ľudský trombín. 148 B03 antianemiká. zmenšený obsah hemoglobínu. terlipresin. Glucophage.

Prípravky Fe sa podávajú väčšinou p. Pri hypoacidite acidifikujeme žalúdočný obsah. To sa vyskytnuje pri nedostatku železa. Je utlmené množenie buniek. Železo (ferrum) Hlavným zdrojom Fe v našej potrave je mäso. o. pretože Fe 2+ je súčasťou hemoglobínu. 60 % je obsiahnuté v hemoglobíne a približne 20 % nachádzame v pečeni. kyselinou listovou a vitamínom B 12. HCL) v kyslom pH sa železo absorbuje lepšie. Trojmocné Fe sa z neutrálneho prostredia tenkého čreva. Terapeutické použitie Účelom liečby Fe. Je porušená syntéza hemoglobínu. imunosupresíva. Celkove množstvo Fe v organizme je asi 4 g. Nerozpustné. Absorbciu Fe teda podporujeme okrem vitamínu C aj súčasným podavaním vitamínu B6. Redukujúce látky a kyseliny. Erytropoéza v kostnej dreni Liečba anémií závisí na ich type a vyvolávajúcej príčine. alebo kyseliny listovej (makrocytárna hyperchrómna anémia). a hlavne strukoviny. ktoré sa s transferínu viaže na protoporfyrín a vytvára HMG. alebo krvácaním (tzv. glukonan železnatý. (menštruačné krvácanie). alebo sa naviaže na transportnú bielkovinu. 2. Erytropoézu stimuluje hormón erytropoetín (glykoproteín). ktorý sa uvoľňuje z obličiek. pečeň. alebo nádorov. chlorid železnatý. alebo nedisociabilné komplexy sa nerezorbujú. Fe 2+ sa dobre resorbuje v podobe hému. Komplex transferín – železo sa vychytáva endocytózou predovšetkým do erytoblastov. I keď sa rýchlosť jeho rezorbcie v takýchto prípadoch zvýší až o 50 %. Podávajú sa dvojmocný síran železnatý. keď klesne parciálny tlak kyslíka. To býva pri nedostatku vitamínu B 12. je normalizovať hodnoty HMG a doplniť vyčerpané tkanivové zásoby Fe. skoro neresorbuje. a prípravky vo forme trojmocnej 107 . napr. Rozorbované množstvo nepresahuje potrebu k vyrovnaniu strát spôsobených odlupovaním epitelových buniek z kože a slizníc. ovocie. slizničná blokáda). myoglobínu a niektorých dýchacích enzýmov. kyselina jantárová. (mikrocytárna hypochrómna anémia) Obr. Pokiaľ sa erytropoetín tvorí v dostatočnom množstve môže mať porucha erytropoézy dve príčiny: 1. nestačí pokryť straty a zásoby Fe klesajú. obličky. zelenina. Pri nadmerných stratách krvi sa podáva krvná transfúzia. u žien 2 mg denne. (prítomného v hemoglobíne. V bunkách črevnej sliznice sa Fe oxiduje a buď sa ukladá vo forme feritínu. V prípade anémii z útlmu krvotvorby sa užívajú kortikoidy. kyselina nikotínová. pretože môže byť absorbované v ionizovanej dvojmocnej forme. zlepšuje jeho absorbciu (kyselina askorbová. androgénne hormóny. alebo myoglobíne). Prevažná väčšina anémii sa lieči železom. ktorý sa môže použiť na tvorbu hemoglobínu (HMG). pretože syntéza DNA je nedostatočná. kde sa železo využíva pri syntéze hemoglobínu. Fe je dôležitou zložkou hemoglobínu. žĺtok. transferín (= β1 – glykoproteín). čo je asi 10 % množstva prijatého potravou. Potom sa syntetizuje hemoglobín a bunkové jadro je z bunky vypudené. pri neúspechu farmakoterapie isplenektómia. z toho cca. fumaran železnatý. Častou príčinou nedostatku Fe je chronické krvácanie z gastroduodenálnych vredov. Jeden liter krvi obsahuje 500 mg Fe. Doba liečby je približne 2 – 3 mesiace a nesmie sa prestať ani pri normalizácii hodnôt. čo vedie k vzniku anémie. Redukciou feritínu glutatiónom sa uvoľňuje dvojmocné Fe. ktoré redukujú železe na dvojmocné a stabilizujú ho v dvojmocnej forme. a kostnej drene vo forme feritínu. V poslednej dobe sa používajú ihematopoetické rastové fyktory. slezine. erytropoetín.Krvné elementy vznikajú z kmeňových buniek po niekoľkonásobnom delení. U mužov predstavuje toto množstvo približne 1 mg denne.

Pri poškodení absorbcie je nutný parenterálny prívod vitamínu. Vitamín B12 (kyanokobalamín) Je produkovaný mikroorganizamami. Pri hypovitaminóze vznikajú postupne až ťažké ireverzibilné nervové poruchy (poškodenie periférnych nervov. Interakcie: rezorpciu Fe antagonizujú antacidá. a v pečeni sa ukladá do zásob. najmä postranných a zadných miešnych povrazcov).v. Tento vzorec nepočíta s doplneným deficitom Fe v tkanivách. anafylaktický šok. keď nie je možná dostatočná substitúcia p. CNS. Podávame i. hnačky. ten umožňuje premenu metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát. čo je múkoproteín secernovaný u človeka parjetálnymi bunkami sliznice žalúdka. vnútorného (CASTLEOVA) faktoru. o. tzv. nauzea. takže kyselina listová nie je schopná neurologické komplikácie hypovitaminózy B12 odstrániť ani im predísť. odtiaľ však nie je resorbovaný. ferri sorbitoli citras. podaní: dlhodobé bolesti v mieste vpichu a zafarbenie kože. 100 – 300 zo začiatku denne. Schopnosť trransferínu viazať Fe je obmedzené a volné Fe3+ je toxické. či už bola vyvolaná nedostatkom vnútorného faktoru (perniciózna anémia. Zdrojom vitamínu B12 je mäso a vnútornosti.m. zácpa. tvorí sa v hrubom čreve. Používajú sa tieto trojmocné zlúčeniny Fe: ferri oxidum polyisomaltosum. B12 je potrebný koenzým homocysteínmetyltransferázy.4 x hmotnosť pacienta v kg x (150-nájdená koncentrácia HMG vyjadrená v g/l krvi). pretože pri intaktívnej sliznicici nemôže dôjsť k predávkovaniu (slizničná blokáda). Iné indikácie sú najmä neurologické poruchy najrôznejšieho charakteru. ktorý je nutný pre syntézu thymidínu. ktoré môžu nastať po i. B12 je nutný pre zachovanie integrity myelínových pošiev. alebo odstránenie žalúdočnej sliznice).soli ( ferri succinylcaseinicum ). Pri jeho nedostatku vzniká megaloblastická anémia. B12 teda umožňuje ekonomické využitie kyseliny listovej pre syntézu nukleotidov. Podávanie Fe môže mať množstvo nežiadúcich účinkov (asi 10 % liečených): pálenie záhy. pokles TK. Ako antidotum sa používa deferoxamín. mäse a vnútornostiach. podaní pocit tepla. ktoré buď dodávajú Fe3+ priamo transferínu. Nežiadúce účinky. Deficit Fe v mg = 0. 108 .o. potom v predlžujúcich sa intervaloch až jeden krát mesačne. Tak sa Fe dostáva do feritínových zásob. Atlas str. podanie Fe je výhodné. P. pri ktorej je nedostatok vnútorného faktoru. m. Obr. Terapeutické použitie: hypovitaminóza B 12 je jediná racionálna indikácia. terapa musí byť masívna a trvalá. Častou príčinou nedostatku B12 je atrofická gastritída. Neurologické zmeny na nedostatku kyseliny listovej závisle nie su. poškodenie. Orálne prijatý vitamín sa absorbuje v distálnej časti ilea za účasti tzv. spôsobením demyelinizáciou nervových pošiev (perniciozna anémia). Okrem megaloblastickej anémie dochádza k deštrukcii žalúdočnej sliznice a k neurologickým poruchám. Je tu nebespečenstvo ukladania Fe v tkanivách (hemosideróza).komplexy. po i. ferri oxidum saccharidum a ferri natrii gluconas. Minimálna potreba je asi 1 mikrogramov denne. Obr. V krvi sa B12 viaže na β – globulín. tlak v žalúdku a zvracanie. nechutenstvo. alebo ich fagocytujú makrofágy. alebo inými príčinami. kvasniciach. Vstrebáva sa v duodenne a jejune. Po redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú je dôležitým koenzýmom pre syntézu DNA. Preto sa používajú Fe3+ .139 Kyselina listová (acidum folicum) Je obsiahnutá najmä v zelenine. cestou. transkobalaním II. Parenterálne podanie zlúčenín Fe 3+ je indikované len vtedy.

KL je termolabilná. Liečba myelodysplastických syndrómov a hemolytických anémií. Teraplia týmito faktormi je ekonomicky veľmi náročná. aby vyrovnal objemovú stratu krvi. Dyshemopoetické anémie. alebo častejšie po chronickom. Po protinádorovej terapii a po transplátnácii kostnej drene je treba obnoviť hematopoézu. Príčiny nedostatku KL sú: nedostatočný príjem. Užívanie KL môže zakryť nedostatok vitamínu B12. Používajú sa filgrastim. Zníženie počtu erytrocitov je zapríčinené samotným krvácaním. napríklad fenytoín. Hemolytické anémie. Polyglutaminfolát obsiahnutý v potave sa pred vstrebaním hydrolyzuje na monoglutamímfolát. železo. Niektoré lieky používané v terapii epilepsie. Lieči sa p. Príznaky nedostatku KL sú: megaloblastická anémia a poškodenie slizníc. Anémie Červené krvinky – zvýšené množstvo sa nazýva polycytémia (polyglobúlia) . Epoetín β spôsobuje zvýšenie mitotickej aktivity kmeňových buniek červnej krvnej rady a zasahuje do procesu diferenciácie buniek v priebehu erytropoézi. Používajú sa k terapii anémií spôsobených absolútnym alebo relatívnym nedostatkom endogénneho erytropoetínu (chronická renálna insuficiencia. Minimálna potreba organizmu je asi 50 mikrogramov denne.o. ale degeneratívny proces na nervoch ďalej nekontrolovatelne pokračuje a obtiažnejšie sa potom bez hematologických príznakov diagnostikuje. primidon. dôsledok protinádorovej terpie. Liečba spočíva v zastavení krvácania a odstránení jeho zdroja. vznikajúce zvýšeným rozpadom krviniek Posthemoragické anémie vznikajú akútne po masívnom krvácaní. 109 . lenograstim. u pacientov s poruchami rezorpcie v GIT a po dlhodobom podávaní liekov. z ktorých najznámenšie sú anabolické steroidy. trimethoprim. pokiaľ je nedostatok spôsobený inhibítormi dyhydrofolátreduktázy. že inhibujú premenu na monoglutamínfolát. ktoré stimulujú granulocytové a makrofágové kolónie. Hematopoetické rastové faktory. ktoré zasahujú do metabolizmu kyseliny listovej (metotrexat. Používajú sa k tomu rekombinantné humánne rastové faktory. ktoré pôsobia ako rastové faktory stimulujúce proliferáciu a dozrievanie červenej krvnej zložky. malabsorbcia u chorôb GIT. vzikajúce následkom zvýšených strát krvi. Na liečbu týchto stavov sa používajú rôzne látky. vznikajúce pri nesprávnej krvotvorbe.Používa sa p. 2. že sa do cievneho riečišťa rýchlo dostáva tkanivový mok. ako profylaxia a terapia deficitu kyseliny listovej u dialyzovaných pacientov. posthemoragické anémie. kontraceptiva). Epoetín α (epoetínum α) a epoetín β sú rekombinantné humánne erytropoetíny.o. anémia nedonosencov). 3. V poslednej dobe má veľký význam erytropoetín a hematopoetické rastové faktory. Anémia sa rýchlo upraví.o.znížené množstvo sa nazýva anémia (malokrvnosť) Anémie Z etiopatogenetického hľadiska delíme anémie na: 1. zvýšená potreba v tehotenstve. Podávajú sa stransfúzie. fenobarbitál. Inhibíciu dihydrofolát reduktázy spôsobuje metotrexát. opakujúcom sa krvácaní menšieho rozsahu. Erytropoetín (epoetín). molgramostim a sargramostim. môžu znižovať rezorbciu KL tak. prívodom KL alebo kyseliny folínovej (leukovorín). nádorové ochorenie. kortikoidy a pyridoxín. p. alebo aj tým. Podáva sa predovšetkým u renálneho typu anémie u pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu.

Dyshemopoetycké anémie vznikajú na základe nesprávnej krvotvorby. ale nie su zapríčinené chýbaním vnútorného faktora. Hlavným predstavitelom hypochrómnych anémii je Faberova esenciálna hypochrómna mikrocytárna anémia. Majú menší priemer ako normálne (mikrocytóza). keď je aktivovaný sympatikus ako v pokoji (v pokoji pôsobia β-blokátory menej negatívne inotropne a chronotropne a je aj menej ovplyvnený tlak krvi) 110 . pričom syntéza HMG nie je poškodená. Perniciózna anémia (Addisonova – Biermerova choroba) je zapríčinená nedostatkom castlovho tzv. jeho nadmernou spotrebou v gravidite. ktorý slúži ako zásoba na neskoršie potreby erytropoézy. ktorého množstvo je obmedzené.achalórhydria. Vstrebané Fe za viaže ešte v sliznici na špecifickú bielkovinu apoferitín. PLri liečbe podávame opakovane transfúzie krvi erytrocytov. Fe za ukladá v pečeni. a) Hypochrómna anémia je charakterizovaná hypochrómiou erytrocytov. vyvolanou poškodením kostnej drene. Rozlišujeme primárnu – neznáme etiológia. niekedy prítomnosťou pásomníc.Blokátory (C07) Mechanizmus účinku: . Železo sa vstrebáva v pylorickej časti žalúdka a v dvanástniku. Nedostatok trombocytov spôsobuje rozličné príznaky hemoragickej diatézy. vitamínu B12 a kyseliny listovej. t.kompetitívne antagonizujú účinky sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík na β-adrenergných receptoroch Účinky: -sú vyššie v strese a pri záťaži. Erytrocyty sú pri hypochrómnej anémii hypochrómne. alebo baktériami. Erytrocyty sú mimoriadne veľké – makrocyty.j. železo sa nevstrebáva dovtedy. ich veľkosť je veľmi variabilná (anizocytóza) a sú nepravidelného tvaru – poikilocytoóza. ktorá je takmer výučne chorobu žien. intrinsicfactora. kvalitnú potravu. b) Hyperchrómne anémie. PLri tejto chorobe je poršená výstavba všetkých krviniek myeloidného pôvodu. Základnou príčinou tohto typu anémie je nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej. ďalej antibiotiká. β . Eritrocyty obsahujú veľa HMG. Symptomatické (sekunárne) perniciózne anémie tvoria skupinu anémií. c) Aplastické anémie sú zapríčinené nedostatočnou krvotvorbou. preto sú hyperchrómne. ale poruchou rezorbcie B12. spravidla zapríčinenej nedostatkom železa. Anémia je porušená tvroba buniek. Pri sekundárnych typoch sa usilujeme odstrániť i vyvolávajúce faktory. ich nízkym obsahom HMG. a sekundárnu – spôsobenú poškodením kostnej drene rozličnými fyzikálnymi a chemickými faktormi. slezine a kostnej dreni v podobe feritínu. vitamíny. Vždy sa pritom nájde i hypo. V krvi sa viaže Fe na transportnú bielkovinu – transferín. Chorobu možno liečiť aj veľkými dávkami tymidínu. Ak popri útlme tvroby červených krviniek je poškodená celá krvotvorba vzniká panmyeloftíza. a ak sa vyčerpá. Počet leukocytov a trombocytov je znížený. Väčšinou zapríčinená nedostatkom Fe v potrave. Vyskytuje sa aj anizocytóza a poikilocytóza. kým sa zásoby apoferitínu neobnovia. ktoré sa klinicky prejavujú ako perniciózne anémie.

Pri opakovanom podávaní periférny odpor klesá.pulmonálny systém: -blokádou β2. ↓rýchlosť spontánnej depolarizácie SA a atrioventrikulárneho uzla a ektopických centier.receptorov u neselektívnych blokovaná vazodilatácia pri zachovanej funkcii vazokonstrikčných α1-receptorov).↓ frekvenciu: . lipolýzu a glykogenolýzu . chronotropný. na tras kostrových svalov a na degranuláciu žírnych buniek .antagonizujú pozitívne inotropný. spomaľujú vedenie v sieňach srdca a AV – uzle a predlžujú funkčnú refraktérnu fázu AV .bez ISA : ..znižujú tlak krvi pri hypertenzii.↑ fibrilačný prah – antidysrytmický účinok . generácia: neselektívne: .↓ vodivosť prevodového systému srdca .↓ silu a frekvenciu kontrakcie srdca .receptorov inhibujú neselektívne β -blokátory bronchodilatačné účinky sampatomimetík a u pacientov s astmou alebo chronickým obštrukčným bronchopulmonálnym ochorením môžu vyvolať život ohrozujúcu bronchokonstrikciu.antiagregačný: .karvedilol) dochádza k zníženiu periférneho odporu od začiatku liečby .cytoprotektívny: .↓ fibrinogénu a aktivátorov plazminogénu . ↓ aktivitu sympatiku vyvolanú centrálnym mechanizmom a vplyvom na baroreceptory .↓ spotrebu kyslíka myokardom .neselektívne β -blokátory plazmatické hladiny triglyceridov a znižujú hladinu HDL lipoproteínov – tento účinok sa neprejavuje po selektívnych látkach ani po látkach s VSA .majú naň malý vplyv .metipranolol (TRIMEPRANOL) 111 . dromotropný a batmotropný účinok sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík .výrazne ovplyvňujú rytmus srdca ( automáciu srdca) .j.kardiovaskulárny systém: .antagonizujú metabolické účinky katecholamínov t. ovplyvňujú činnosť srdca.uzla . blokujú presynaptické β -receptory a tým ↓ výdaj noradrenalínu po nervovej stimulácii. u látok s VSA alebo pri podávaní látok súčasne blokujúcich aj α1-receptory (napr.blokádou kardiálnych β1 – receptorov: .metabolizmus: .↓ stupňa poškodenia cievneho endotelu ( syntézy PGI2 ) Rozdelenie: I.ďalšie účinky: . iba o niečo menšie riziko je spojené s podávaním selektívnych β1blokátorov.blokujú aj vplyv sympatomimetík na hladinu K+ v plazme (vyvolávajú hyperkaliémiu).pri krátkodobom podaní môžu znížiť výdaj srdca (blokádou β-receptorov v srdci) a zvýšiť periférny odpor (blokádov β2. .↓ strmosť fázy 4 akčného potenciálu (blokujú fosforyláciu kalciového kanála a vstup kalcia do buniek). ale neznižujú normálny tlak krvi – znižujú uvoľňovanie renínu z juxtaglomerulárneho aparátu obličiek.

BISOMERCK) .bronchospazmus .acebutolol (ACECOR.s ISA: . najmä po IM 112 .carvedilol (DILATREND) Terapeutické použitie: .bez ISA: . generácia: selektívne s ISA + β2 –mimetický účinok (vazodilatačný) – celiprolol (CELECTOL.rebound fenomén – pri náhlom ukončení liečby!!! ⇒ treba ich vysadzovať postupne Indikované najmä u: .maskovanie príznakov hypoglykémie . zlyhávajúce srdce.bradykardia .s ISA: .sotalol (SOTALEX) . insuficiencia srdca .bisoprolol (CONCOR.ďalšie indikácie: .metoprolol (BETALOC.mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .prodrug II.periférna vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .pindolol (VISKEN) bopindolol (SANDONORM) . EGILOC.tyreotoxikóza .timolol . TENOLOC) s α-lyt.zmeny hladiny plazmatických lipidov (pri dlhodobom podávaní nesel.u starších pacientov s ICHS. účinkom (vazodilatačné): . SECTRAL) III.u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov .betaxolol (LOKREN) .prevencia migrény –blokádou vazodilatačného pôsobenia katecholových amínov v CNS .propranolol (URANDIL) .únava a ospalosť .glaukóm . po podávaní lítia .tras kostrových svalov napr.labetalol (CORETON) . VASOCARDIN) .ďalšie ochorenia srdca .feochromocytóm .blokátorov) . TENORMIN) .plný účinok po 2 – 3 týždňoch ! Nežiaduce účinky: . komorové arytmie) .hypertrofická kardiomyopatia.hypertenzia . generácia: selektívne: .atenolol (ATENOBENE.u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou ..arytmie (supraventrikulárne tachykardie.angina pectoris a ostatné formy ICHS .

chronická bronchitída. sotalol OH CHCH2NHCH(CH3)2 . kontraktility srdca. znižuje kontraktilitu .talinolol: .blokuje adrenergné β1 – a α1. Blokuje kalciové kanály a má výrazne antioxidačné účinky.celiprolol: .sotalol: . blokáda β1 – receptorov bráni reflexnej tachykardii. diltiazem (bradykardia) .vhodný k vnútrožilnej terapii . sínusová bradykardia. . Raynaudov syndróm Interakcie: .labetalol: .blokuje adrenergné β – a α1.bronchiálna astma.znižuje tepovú frekvenciu a TK v kľude a pri záťaži normotenzných jedincov a u osôb s hypertenziou Beta1 – sympatolytiká s VSA: .carvedilol: .má extrémne krátky biol. používa sa ako racemát. polčas a krátku dobu účinku . Jeho izomér dilevalol má výhodné hypotenzívne účinky.receptory a pôsobí mierne agonisticky (ISA) na β2receptoroch.acebutol: .má aj vazodilatačný účinok.vhodné k terapii anginy pectoris a hypertenzie.zvyšujú účinok iných antihypertenzív Neselektívne beta – sympatolytiká bez VSA: .má membráno – stabilizujúci účinok a antiarytmickú aktivitu . znižuje TK pri minimálnom ovplyvnení srdcového výdaja a to s výrazným znížením periférnej rezistencie Sympatolytiká s kombinovanými účinkami: .receptory. Využíva sa hlavne pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris.neovplyvňujú spektrum lipidov .KI: .blokátor bez VSA. aj keď sa preukázalo.propranolol: . rýchlosti AV prevodu a plazmatickej renínovej aktivity (PRA) nebivolol: .izomér 113 NHSO2CH3 .blokátorov podľa chemického zloženia: a) deriváty aryletylamínu – labetalol. Zlepšenú funkciu ĽK možno vysvetliť vazodilatáciu a úpravou ischémie myokardu Rozdelenie β . skupiny Selektívne sympatolytiká bez VSA: . že L – forma v aktivite prevyšuje D.používa sa hlavne v akútnej medicíne pri supraventrikulárnych tachyarytmiách (fibrilácia alebo flutter s rýchlou odpoveďou komôr) talinolol: . znižuje periférnu cievnu rezistenciu bez súčasného zvýšenia frekvencie srdca (reflexná tachykardia je blokovaná). znižuje metabolické nároky myokardu a zlepšuje myokardiálnu perfúziu. blokuje neuronálny príjem noradrenalínu ⇒ vyvoláva vazodilatáciu.po jeho podaní dochádza v závislosti od dávky a od tenzie sympatiku k poklesu tepovej frekvencie. nie je kardioselektívny a neovplyvňuje neuronálny príjem noradrenalínu.ako referenčná látka v účinnosti a indikáciách . Neznižuje výdaj srdca a ani nezhoršuje funkciu ĽK. Spomaľuje tvorbu a vedenie vzruchu.neselektívny β .timolol a levobunolol: .verapamil.antiarytmikum III.esmolol: . priaznivo sa uplatňuje uníženie plazmatickej hladiny renínu .lokálne k zníženiu vnútroočného tlaku . spastická angina pectoris.

aj keď sa ukázalo.v nepatrnej miere je vylučovaný v nezmenenej forme. keď sa metyl-sulfonylskupina sotalolu nahradí nitroskupinou (nifenalol) SOTALOL OH * CH3 * - CH-CH2-NH-CH-CH2-CH2 pripravený substitúciou dusíka betalyticky účinných aryletylamínov alfa – adrenolyticky účinkujúcim 1. éterifikácia sekundárnej hydroxylovej skupiny vedie k strate aktivity. esterovou. prevažne vo forme glukuronidov.o vyváženej alfa..fenyl – 3 – butylamínom LABETALOL VŠÚ: . môže byť nahradená karbamátovou. CONH2 - b) deriváty aryloxyaminopropanolov OH Ar CH2 CH CH2 NH R R= substituent Ar CH3 O CH2 CH CH2 NH R CH3 OH R=H alebo CH3 VŠÚ: Pre aktivitu je nevyhnutné: 1) 3-amino-2-propanolový reťazec. beta adrenolytická aktivita je viazaná na R.usporiadanie ( pri arylaminoetanoloch sú to zlúčeniny s R – konfiguráciou) 114 .R izomér . hlavný podiel tvorí alkohol – glukuronid.β . ketoxímovou. menší podiel amid – glukuronid a fenolglukuronid.R – izomér. ža ani aralkylsubstitúciou betaadrenolytická aktivita nezaniká 4) Aktivitu určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárnej alkoholickej skupiny – takmer výlučne sú to enantioméry.metabolizmus: ..adrenolytická aktivita sa nemení .a beta – adrenolytickej aktivite vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom . Vysoká aktivita je viazaná na deriváty. ktoré majú konfiguráciu zhodnú s fyziologickým norepinefrínom tj. ktoré sú na dusíku substituované rozvetveným izopropylom alebo ešte lepšie terc.. S. jeho prevedenie na na terciárny aktivitu znižuje alebo úple ruší. butylom. v biologickom prostredí hydrolyzovateľná esterová väzba 2) Éterová väzba medzi aromatickým jadrom a bočným propanolovým reťazcom nie je nutná.alfa adrenolytikum je S.kombinovanú adrenolytickú aktivitu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia polárnou OH metylsufinylskupinou za eventuálnej substitúce fenylu postranného reťazca methoxy –( sulfinalol) alebo metylendioxyskupinou (medroxalol) . 3) Nutný je sekundárny bázický dusík.

Jeho polohové 4. ktorý sa vylučuje ako glukurónový alebo sulfátový konjugát. ktorý je oxidatívne odbúravaný na postrannom reťazci.(alprenolol.nepatrná časť sa vylučuje v nezmenenej forme.glukuronid . ktorý je rýchlo oxidovaný na kyselinu naftyloxymliečnu až naftyloctovú ( s týmto spôsobom metabolického odbúravania sa stretávame aj u ďalších aryloxyaminopropanolov).a p. U bicyklických a tricyklických zlúčenin sa takéto substitúcie. metoprolol). oxidatívnou hydroxyláciou na C4 naftalénu vznikajúci 4hydroxypropanolol.4 – dihydroxypropranolol. s výnimkou metylu. atenolol. fenoxyoctovej NADOLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 - HO HO metabolizmus: .metabolizmus: .6 – a 4.5) Široké možnosti poskytujú obmeny aromatickej časti. K zrušeniu aktivity nemusí dôjsť ani keď aromatickú časť nahradí cykloalkyl (falintolol) alebo heterocyklus (timolol) 6) U fenoxyaminopropanolov sa vysoká aktivita dosiahne substitúciou alkylmi alebo polárnymi skupinami v polohách o.desacetylácia na deacetylmetipranolol. Substitúcia hydroxylom však pôsobí dysterapeuticky. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického charakteru aromatického (propranolol) alebo heterocyklického (pindolol). penbutolol. ako je uvedené u propranololu. Iba v menšej miere oxidáciou čiastočne betalyticky účinného 4 – hydroxypropanololu vzikajúci 3. metabolity – propranolol .8 – izoméry. Aktivitu vykazujú deriváty s benzénovým jadrom (aleprenolol. resp. metoprolol. ukázali nevhodné.metabolizmus: . metipranolol). Neselektívne β-blokátory bez ISA: PROPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH .prakticky nepodlieha metabolickým premenám a je vylučovaný v nezmenenej forme CH3 TIMOLOL 115 . oxprenolol. Oxidatívnym odbúravaním postranného reťazca vzniká naftylglycerínéter. METIPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH H3C H3C CH3 OCOCH3 . cez glycerolétery až na derivát kyseliny mliečnej resp. oxprenolol.

Zbytok je metabolizovaný a dva metabolity – atenolol –glukuronid a druhý oxidatívnou 116 CH2CONH2 . vznikajúcich otvorením morfolíového kruhu. Vedľa hlavných metabolitov.pre svoju hydrofilitu je vylučovaný močom prakticky v nezmenenej forme.vylučovaný čiastočne nezmenený a čiastočne ako glukurónový a sulfátový konjugát N H BOPINDOLOL .N O N S N OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 metabolizmus: . ďalej cez príslušnú kyselinu fenoxymliečnu až na kyselinu fenoxyoctovú OH PINDOLOL CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH metabolizmus: . eventuálne k desaminácii a k oxidácii až na derivát kyseliny thiadiazyloctovej Neselektívne β-blokátory s ISA OXPRENOLOL H2 C metabolizmus: -v menšej miere vylučovaný v nezmenenej forme. ktoré sú vylučované ako O – glukuronidy. rovnako ako oxidatívne odbúravanie postranného aminopropanolového reťazca za vzniku deizopropyloxprenololu. dochádza v menšej miere k oxidácii jednej z metylskupín na hydroxytimolol. potom oxidatívnou fosforyláciou O-CH2-CH-CH2-NH-CH aromatického jadra vznikajúci 4 – hydroxy – O CH3 a 5 – hydroxyoxprenolol.čiastočne je eliminovaný v nezmenenej forme. menší význam má odbúravanie allylu za vzniku deallyloxprenololu.metabolizmus: . hlavným metabolitom je O OH CH3 – glukuronid. hydrolýzou vzniká účinná forma CO O CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 ALPRENOLOL N H OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH β1-selektívne blokátory bez ISA ATENOLOL OH CH3 CH3 H2 C O-CH2-CH-CH2-NH-CH .prodrug forma. ale väčšia časť je metabolizovaná.

Iba v malej miere je odbúravaný postranný bázický reťazec na deriváty kyseliny fenoxyoctovej BETAXOLOL .OH metabolizmus: .v menšej miere je eliminovaný v nezmenenej forme.vzhľadom k hydrofilným vlastnostiam nepodlieha významnejšie metabolizmu a je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne stolicou -COCH3 NH-CO-N(C 2H5) 2 117 . u neho sú betaadrenolytické vlastnosti zachované NH-CO-C 3H7 CELIPROLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 . zbytok vo CH3 forme neúčinných metabolitov CH3 METOPROLOL OH CH2-O-CH2-CH2-O-CH (CH3) 2 CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH CH2-CH2-O-CH3 metabolizmus: časť sa vylučuje nezmenená.hydroxyláciou metylénu karbamoylmetylovej skupiny vznikajúci hydroxyatenolol. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu.asi polovica je vylučovaná močom v nezmenenej forme. ktorý má asi 1/10 aktivity atenololu.OH metabolizmus: . BISOPROLOL O-CH2-CH-CH2-NH-CH .vylučovaný čiastočne v nezmenenj forme. čiastočne po N – desacylácii ako diacetolol. hlavnými metabolickými cestami sú oxidatívna demetylácia na 2 – metoxyetylovom substituente a následná oxidácia na derivát kyseliny fenyloctovej a alfa – hydroxylácia tohto substituenta za vzniku alfa – hydroxymetoprololu. niektoré majú zachovanú O-CH2-CH-CH2-NH-CH aktivitu CH3 CH2-CH2-O-CH2- β1-selektívne blokátory s ISA ACEBUTOLOL OH CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH COCH3 metabolizmus: .metabolizmus: . väčšia časť je CH3 metabolizovaná na rad metabolitov.

Rosaceae) – ČSL 4 .oleanolová) . Liliaceae) – ČSL 4 .obsahuje: . ktoré znižujú TK Radix rauwolfiae (Rauwolfia serpentina. obehových a iných ťažkostiach tohto druhu.aminomaslová . verarín.biogénne amíny (cholín. rezerpín. ajmalicín.polysacharidy .hlavne flavonoidy – kvercetínové a apigenínové glykozidy: .použitie: . čím zlepšujú koronárny prietok a znižujú TK . germitrín. vitexín (C – glukozidy) a iné flavónové C . rutín. neogermitrín .5% alkaloidov steroidných: . kvercetín – ramnogalaktozid.2. glukoveracintén . krategolová a ursolová ( kys.protoveratrín A.triterpény (kys. veralkamín.glykozidy .glykoalkaloidy: .estery protoverínu: .pri srdcových.pseudojervín.) Radix veratri albi (Veratrum album. Apocynaceae) .triterpény: -kys.antihypertenzívum . γ .Látky s kombinovaným účinkom CARVEDILOL OH O-CH2-CH-CH2-NH-CH2-CH2-O CH3O N H Rastlinné antihypertenzíva .na srdce pôsobia mierne tonicky..glykopeptidy: . kde sa ešte nevyžadujú kardiotonické glykozidy Herba visci (Viscum album.rozširuje koronárne cievy.kys.obsahuje 1.liečivá.alkamíny – jervín..voľné .estery germínu: -germidín. kratégová – zmes týchto troch kyselín) .5% alkaloidov .. Loranthaceae) . tyramín) 118 .obsahuje: .viskotoxíny (toxické proteíny) . ajmalín. raubazín. (-) – epikatechín . oleanolová.flavonoidy (deriváty kvercetínu) – antihypertenzívum .lektíny (antineoplastiká) . upravujú srdcový rytmus . protoveratrín B ⇒ zodpovedné za antihypertenzívne účinky Folium crataegi cum flore (Crataegus laevigata.viac ako 50 alkaloidov (yohimbín. veramín .hyperozid.obsahuje 1.dimérové proantokyanidíny.

Darmstadt. Magnesii stearas. Cellulosum microcristallinum. tbl. Ischemická choroba srdeční: námahová angina pectoris. Titanii oxidum. syndrom chorého sinu. vedle efektu na kvalitu života i vliv na prognózu nemocného. němá ischemie myokardu. Silica colloidalis anhydrica. 30 potahovaných tablet. poruchy srdečního rytmu. stavy po překonaném infarktu myokardu. kdy využíváme vlivu na snížení metabolických nároků myokardu (vyplývajícím z negativně inotropního a negativně chronotropního efektu) a zlepšení perfuze myokardu (dané negativně chronotropním účinkem). Liliaceae) . akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. Středně liposolubilní. 10 mg: světle oranžové. Bisoprolol (selektivní beta1-blokátor) je dobře vstřebáván po perorální aplikaci. Maydis amylum. Přecitlivělost na složky přípravku.v. tyreotoxikóza a anxiózní stavy. Indikován je u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční. hypotenze (systolický tlak pod 90 mmHg). poruchy srdečního rytmu. CONCOR 10 por. potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. kardiogenní šok. Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě. Merck KGaA. Hydroxypropylmethylcellulosum. tbl.obsahuje: . v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris. AV blok 2. Blistr. zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě.Bulbus alii sativi ( Allium sativum. subakutní fáze infarktu myokardu (v akutní fázi volíme raději beta-blokátor s kratší dobou účinku). zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové . příbalová informace. Biologický poločas je 10-11 hod. SRN. potahované tablety srdcovitého tvaru. nestabilní angina pectoris. sinoatriální blok. Crospovidonum.fibrilace či flutter síní. SRN. Macrogolum 400. Ferri oxidum flavum. před zahájením léčby. Darmstadt. V: DR: S: PL: Merck KGaA. s půlicí rýhou na obou stranách. bradykardie pod 50 tepů/min. obstrukční kardiomyopatie. beta1-sympatolytikum. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. U ischemické choroby srdeční se uplatňuje. CONCOR 5 por. Výhodou je dlouhá doba účinku daná farmakokinetikou preparátu. inotropní terapii. 5 mg: světle žluté. Dimeticonum. Při podání u akutních forem ischemické choroby srdeční (zejména u infarktu myokardu) se významně uplatní i zvýšení fibrilačního prahu. stupně (bez zavedeného kardiostimulátoru). disekující aneuryzma aorty. Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se méně uplatní bronchokonstrikční efekt a účinek metabolický (hypertrichlyceridemie a hypercholesterolemie). Antihypertenzivum. asi z 50% je metabolizován v játrech. V dalších indikacích: arteriální hypertenze. těžké astma bronchiale nebo chronická PP: DO: B: IS: CH: FÚ: I: KI: 119 . flm.peptidy obsahujúce v molekule síru – majú antihypertenzívne účinky 41/0304/89-S/C 41/0304/89-S Rp. nebo 3. obstrukční kardiomyopatie či disekující aneuryzma aorty se bisoprolol uplatní komplexním účinkem. Vysoce kardioselektivní blokátor beta1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. flm. papírová skládačka. Ferri oxidum rubrum (10 mg). tachyarytmie provázející intoxikaci digitalisem). arteriální hypertenze.

poruchy sluchu. prohloubením ischemie myokardu. 60 Při teplotě do 25 st.obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně. Vzácné: noční můry. obstrukční choroba bronchopulmonální). kožní reakce z přecitlivělosti (svědění. proto nutno lék vysazovat postupně.mohou být maskovány příznaky hypoglykemie. pokud to není nezbytně nutné.možné prodloužení AV vedení. Kombinace. Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. ischemická choroba dolních končetin (zhoršení obtíží se může objevit zvláště na začátku léčby). Méně časté: svalová slabost a křeče. snížení krevního tlaku. diabetes mellitus s vysokým kolísáním hladin krevního cukru . Ojedinělé: konjunktivitida. Léčbu zahajujeme 5-10 mg v jedné. snížení tepové frekvence. deriváty ergotaminu . zvracení. ortostatická hypotenze.zvýšené riziko bradykardie. parasympatomimetika (včetně takrinu) . přísná redukční dieta. tricyklická antidepresiva. alergická rýma. barbituráty. zácpa.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních a negativně inotropního účinku. který se projeví tachykardií. Po náhlém vysazení se můžeme setkat s tzv. dle SPC a příbalové informace. nevolnost.. anestetika . meflochin . IMAO (kromě MAO-B inhibitorů) . ale rovněž riziko hypertenzní krize. současná léčba inhalačními anestetiky.zvýšené riziko "rebound hypertenze". 20. inzulin a perorální antidiabetika zesílení hypoglykemického účinku.2001 Novotná Hana. vyčerpání. hepatitida. fenothiazin a ostatní antihypertenziva . zvýšení triglyceridů. pozdní stadia ischemické choroby dolních končetin a Raynaudův syndrom. závratě. Časté: pocit chladu a necitlivosti v končetinách. AV blok prvního stupně. snížená tvorba slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky).zesílení hypotenzního účinku beta-blokátorů. sympatomimetika .oslabení reflexní tachykardie. poruchy AV vedení.snížení hypotenzního účinku. Nedoporučené kombinace: blokátory kalciového kanálu . zvýšení jaterních enzymů. průjem. deprese. zhoršení srdečního selhání.exacerbace periferních oběhových poruch. neléčený feochromocytom. které je nutné používat s opatrností: antiarytmika třídy I (disopyramid. Bisoprolol by neměl být užíván během těhotenství.aditivní účinky. zpomalení AV vedení.snížení kontraktility. metabolická acidóza. proto se kojení během užívání přípravku nedoporučuje. Není známo. rebound fenoménem. ostatní beta-blokátory včetně očních kapek . srdeční glykosidy (digitalis) . antiarytmika třídy III (amiodaron) . poruchy potence.vzájemné snížení účinku. klonidin . inhibitory prostaglandinsyntetázy . C. nadměrné snížení srdeční frekvence a zpomalení vedení srdečního vzruchu). únava. chinidin) . SU: Opatrnosti je třeba u následujících stavů: tendence k bronchospazmu (astma bronchiale. Prodloužení registrace: do 12/2004. bronchospazmus u pacientů s astma bronchiale nebo obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze. halucinace. poruchy spánku. Tablety se polykají celé ráno nalačno nebo při snídani s dostatečným množstvím tekutiny. zvýšení rizika hypotenze. zčervenání. Prinzmetalova angina pectoris. RNDr.7.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních. alopecie. psoriaziformní vyrážka.snížení srdeční frekvence.zesílení hypotenzního účinku. probíhající desenzibilizační terapie. zda přechází do mateřského mléka. prodloužení AV vedení. bolesti hlavy. 2001/07/20 NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 120 . zpravidla ranní dávce. vyrážka).

výmenou iónov vápnika za ióny sodíkové.Blokátory Ca vstupu (BVK. Intracelulárna koncentrácia vápnika je zabezpečovaná niekoľkými mechanizmami: . antagonisty vápnikových kanálov) C 08 Prienik iónov kalcia bunkovou membránou má rozhodujúcu úlohu v kontraktilných a vodivých procesoch v myokarde.inozitol 1.ryanodínový receptor (RYR) – aj na priečne pruhovanom svale . Na srdcových a cievnych svalových bunkách sú membránové napäťovo závislé dva typy kanálov: L – pomalé – otvárajú sa dlhú dobu T – rýchle – otvárajú sa krátkodobo Vnútrobunkové Ca kanály na ER a SR: .4. vápnikovou pumpou a napäťovo riadenými vápnikovými kanálmi.5 – 3P receptor ( na hladkom svale) 121 .

nisoldipín ( SYSCOR) -nitrendipín (LUSOPRESS.lacidipín (LACIPIL) Rozdielne účinky blokátorov Ca vstupu: verapamil TK ↓ diltiazem ↓ nifedipin ↓ amlodipin ↓ 122 . Účinky: 1) dilatácia periférnych artérií: ↓ cievnu rezistenciu ↓ TK ↓ afterload ↓ spotreby O2 v myokarde 2) pokles kontraktility myokardu -↓ spotreby O2 v myokarde (negatívne inotropný účinok) 3) potlačenie ektopickej tvorby vzruchov: ↓ frekvencie srdca ( negatívne chronotropný účinok) .dlhší vyváženejší účinok selektívne na cievy III. VEROGALID ER) – pôsobí na srdce . generácia: .formy) (LOMIR SRO) dlhodobo pôsobiace .nifedipin (CORDIPIN) – krátky a silný účinok na cievy II.účinok .spomalenie vedenia v AV – uzle (negatívny dromotropný účinok) . formy: DIACORDIN. NORVASC.špecificky inhibujú prienik iónov Ca napäťovo riadenými L – kanálmi do buniek hladkých svalov cievnej steny a kontraktilných a vodivých buniek myokardu.felodipín (PLENDIL) . generácia: nondihydropyridíny . UNIPRESS) -isradipín (retard.amlodipín (AGEN. generácia: dihydropyridíny: tkanivovo špecifické:.predĺženie refraktérnej fázy 4) dilatácia koronárnych artérií: ↑ prekrvenia koronárneho riečišťa . BLOCALCIN) – pôsobí na srdce aj cievy dihydropyridíny .odstránenie spazmov koronárnych artérií Rozdelenie: I.verapamil ( retard.Mechanizmus účinku: .formy: ISOPTIN SR. AMLOPIN) – 24 hod.diltiazem ( retard.

pri ICHDK.hypotenzia . pocit tlaku v hlave. začervenanie tváre.pacientov s metabolickým syndrómom .z vazodilatácie: .atrioventrikulárna blokáda . obstipácia.diabetikov .ciev Nežiaduce účinky: . edém dolných končatín (členkov) . bolesti hlavy. pri bradykardii KI: srdcové zlyhanie.bradyarytmie .TF A-V vedenie kontraktilita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje Terapeutické použitie: hypertenzia ischemická choroba srdca dysrytmie vazospastická angina pectoris spazmy mozg.sinoatriálna blokáda . (verapamil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa .nedostatočne retardovaný nifedipin (všetky formy okrem GITS) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie Interakcie: .pacientov so sklonom k bronchospazmu . zvracanie.pocit tepla.na úrovni distribúcie: .na úrovni metabolizmu (CYP3A4): DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 – už v čreve! (felodipin až 70%) 123 .verapamil a diltiazem zvyšujú hladinu digoxínu ( vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny .aktívnych športovcov s hypertenziou .nešpecifické: slabosť.sínusová bradykardia .špecifické: . hnačka.tachykardia . kardiogénny šok. bolesti brucha Indikované najmä u: .

formách) a ako alternatíva βblokátorov v sekundárnej prevencii po infarkte myokardu a k prevencii restenózy po angioplastike. kolísanie krvného tlaku a aktivácia regulačných mechanizmov. simva -). frekvenciu a AV vedenie .interakcia s imidazolovými antimykotikami .majú minimálny vplyv na srdcovú kontraktilitu. antihistaminikami. Nevýhodou bežných liekových foriem je krátky polčas (2 – 3 hod.interakcia s grapefruitovým džúsom (až 24 hod) ⇒ vzostup hladiny DPH ⇒ NÚ DPH verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . Spomaľuje sínusový rytmus a znižuje rýchlosť vedenia v prevodovom systéme. pôsobenie na prevodový systém je malé. preto sa používa v terapii a profylaxii ICH CNS. hypotenzívum (v ret.pôsobí vazodilatačne – uplatňuje sa najmä u buniek hladkej svaloviny ciev. že nezvyšujú plazmatické koncentrácie lipidov a glycidov 124 . a preto nepôsobia antiarytmicky nifedipin: . Tieto vlastnosti môžu nepriazniivo ovplyvniť prognózu chorých s akútnymi a chronickými formami ICHS ⇒ NÚ: reflexná tachykardia.má arteriodilatačné pôsobenie a spomaluje AV – prevod. isradipin.pri kardiovaskulárnych ochoreniach je výhodou. felodipin: . Zníženie periférnej cievnej rezistencie vyvoláva obvykle mierny vzostup srdcového výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie.pôsobí prednostne na myokard. bolesti hlavy spôsobené vazodilatáciou. U nich prakticky chýba negatívne inotropný. Vo vyšších dávkach môže vyvolať AV – blok. statínmi (lova-.. ⇒ zvýšenie hladín týchto liečiv . Znižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol. hlavne na odstránenie spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní.).interakcia s fibrátmi. chronotropný a dromotropný účinok . Dihydropyridíny: . návaly krvi do hlavy. nikardipin: .pôsobí selektívnejšie na cievne riečište v CNS.väčšia vaskulárna selektivita. ktorá sa prejavuje výraznejším koronarodilatačným a periférnym vazodilatačným účinkom. diltiazem: .podobné účinky ako nifedipín nimodipin: .blokátor – potenciácia neg.verapamil + β . v ktorých sa nepriaznivo uplatňujú katecholamíny – zvýšená aktivita sympatiku. nitrendipin. chronotropného účinku Non – dihydropyridíny: verapamil: . ciasapridom. Využíva sa ako antiarytmikum.

časť sa vylučuje bez zmeny . z nich ako liečivo sa používa (+) –cis –forma. čiastočne O – a N – demetylácia. O. aryl.verapamil (X=H) . Aktivita je viazaná na štruktúru diltiazemu. .so svojimi dvoma chirálnymi uhlíkmi (C2 a C3) vytvára 4 stereoizoméry. ( N-demetylverapamil má asi 20% antiarytmickej aktivity). Ostatné izoméry sú len slabými koronárnymi vazodilatanciami.diltiazem S OCOCH3 N O CH2CH2N(CH3) 2 OCH3 .oxidatívna dealkylácia za rozšiepenia väzieb medzi dusíkom a uhlíkmi spojovacích reťazcov. kde môže byť voľná hydroxyskupina (deacetyldiltiazem je účinný metabolit) alebo môže byť esterifikovaná inými skupinami.Rozdelenie blokátorov Ca vstupu podľa chemického zloženia: 1) fenylalkylamíny: . -metabolizmus: . O-di-demetyldiltiazem 3) dihydropyridíny 125 . Určité možnosti dáva iba obmena acetoskupiny na C3. prednostne na strane fenethylu. aktivitu neruší náhrada izopropylu dlhším alkylom alebo ak je spolu s kyanonoskupinou nahradený cyklom.galopamil (X=OCH3) lipofilná časť( tvorená arylom). ktorý je substituovaný lipofilitu zvyšujúcim radikálom (alkyl.pre zachovanie aktivity je nutný tetrasubstituovaný benzylový uhlík.metabolizmus: .a N-demetylácia ⇒ deacetyl-N-monodemetyl-diltiazem.demetylácia ⇒ N-demetyl-diltiazem a de-acetyl-diltiazem –deacetylácia resp. na ktorú je spojovacím reťazcom rôzneho charakteru naviazaný bázický dusík. aralkyl) O CH3 OCH3 CH H3 C CH3 CH3 O CH3 O CN CH2 CH2 N CH2 CH2 CH2 CH3 X .časť sa vylučuje nezmenená biliárne alebo močom . 2) benzotiazepíny: . deacetyl-O-demetyldiltiazem a deacetyl-N. Pre zachovanie aktivity je dôležitá dimetylaminoetylskupina v polohe 5 (jej odstránenie alebo kvarternizácia účinok ruší).

metabolizmus: -oxidácia na neúčinný pyridínový metabolit. štiepenie éterickej väzby. m. ktorý sa ďalej hydrolyzuje na monokarboxyzlúčeninu a po oxidácii metylovej skupiny na primárny alkohol cyklizuje na laktón CH3 CH3OCH2CH2OCO NIMODIPIN H N CH3 COOCH CH3 CH3 .aktivita je viazaná na: a) nesubstituovaný dihydropyridínový N b) prítomnosť dvoch alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6 c) prítomnosť esterových skupín v polohách 3 a 5. parciálna hydrolýza esterovej väzby a oxidácia jednej z metylskupín H3 C H3 COOC H N NITRENDIPÍN CH3 COO-CH2CH3 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 Cl NO 2 H N H3 C CH3 COOCH(CH3) 2 N O N Cl H3COOC 126 . CF3.oxidácia na pyridínový NO2 metabolit.VŠÚ: . felodipin) alebo cerebrálne vazodilatačnému pôsobeniu (nimodipin) CH3 CH3OCO NIFEDIPIN H N CH3 COOCH3 NO2 . felodipin…) d) aktivitu zvušuje prítomnosť fenylu v polohe 4.CH3) e) možnosti modifikácie alkoholických častí na esterových väzbách ⇒ spravidla sa zvyšuje aktivita (nisoldipin – ako vazodilatans) alebo dochádza k posune aktivity smerom k antihypertenzívnemu účinku (nitrendipin.esterifikácia jednotlivých karboxy-skupín rozdielnymi alkoholmi pozitívne ovplyvňuje účinok (amlodipin. Cl. ktorý môže byť substituovaný v o.polohe elektronegatívnym substituentom (NO2 .metabolizmus: .

podľa reakcie sa delia na: .neutrálne .(Opium. Papaver somniferum.znižujú dráždivosť sliznice hltanu .FELODIPÍN ISRADIPÍN H N H3 C H3 COOC O NH2 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 COO-C(CH3) 3 COO-CH2CH3 Cl AMLODIPÍN LACIDIPÍN Rastlinné antitusiká -látky ovplyvňujúce kašeľ centrálnym mechanizmom .polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín. môžu ich tvoriť aj samé urónové kyseliny .uľahčujú vykašliavanie .kodeín: . kodeín) .drogy s obsahom slizov Slizy: .látky ovplyvňujúce kašeľ periférnym mechanizmom (mucilaginóza) . Papaveraceae – 2% glaucínu) . ktoré nie sú lepivé .5% kodeínu Papaver bracteatum. Papaveraceae – tebaín.kyslé .nie je návykový .z drog ich možno extrahovať vodou 127 .(Glaucum falvum.s vodou tvoria vysoko viskózne koloidné systémy.opium do 10% .noskapín: .glaucín: . Papaveraceae – 1.

Semen foenugraeci. rezervné alebo viažúce zásoby vody .homopolysacharidy – sú veľmi zriedkavé a zložené z rovnakých sacharidov . tvoria zložku tabliet na zvýšenie ich rozpadavosti. Malvaceae) do 10% slizu Folium foenugraeci (Trigonella foenum graecum. arabinóza Folium plantaginis (Plantago lanceolata. arabinóza.z chemického hľadiska sa delia: . ako hydrofilné masťové základy Tuber salep (Orchis. najmä gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest . galaktóza. preto môžu vystupovať ako ochranné látky .ako ochranné prostriedky proti dráždeniu pokožky a slizníc (protektíva). arabinogalaktany Folium (Flos) malvae (Malva sylvestris. príp. Fabaceae) obsahuje sliz tvorený galaktózou a manózou 20 – 40% Folium farfareae (Tussilago farfara.5 – 10% slizu – galakturomanány.galenika: . glukány. Malvaceae) – ČSL 4 obsahuje: . Asteraceae) – ČSL 4 obsahuje 7% slizu – fruktóza. v črevách tlmia peristaltiku. Plantaginaceae) -obsahuje sliz: .pre rastlinu sú to zväčša látky ochranné. Orchidaceae) obsahuje polysacharid z manózy a glukózy Radix (Folium) althaeae (Althaea officinalis.pri napúčaní drog pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH . kys.mnohé slizy sa neatakujú tráviacimi enzýmami. glukurónová 128 . algínová – droga Laminaria) .použitie: .emulgátory. čím pôsobia antidiaroicky .tvoria v rastlinnách hydrofilné koloidy a v pletivách sa lokalizujú podľa miesta biogenézy – intracelulárne ( kys. Malva mauritiana.pre svoju veľkú molekulu sa nemôžu vstrebávať pokožkou a sliznicami ⇒ iba lokálny účinok .membránové (Lichen islandicus.. glukóza. radix althaeae .xylóza.vehikulum dráždivých a kyslých liečiv na sliznice a pokožku.obsahové – tvoria bunkový obsah (tuber salep – usušená hľuza z rozličných druhov čeľade Orchidaceae) .heteropolysacharidy – rozličné sacharidy a častý podiel urónových kyselín .

Je spojená s komplexnou starostlivosťou o pacienta ako je predanestetická príprava.lišajníkové kys.galaktóza. spôsobený toxickým pôsobením centrálne tlmivých látok (liekov). galakturónová .plyglukány – lichenín . úvod do celkovej anestézy. cetrarová (antibakteriálne účinky) Semen lini (Linum usitatissimum. zabezpečenie svalovej relaxácie a riadenie hĺbky celkovej anestézy. ale je to staré skriptum). arabinóza.. ktoré navodzujú reverzibilný stav bezvedomia. zámerne vyvolaný za účelom operačného výkonu pri čo najnižšom riziku poškodenia pacienta. kys. kys. izolichenín . často ireverzibilný (bez poskytnutia pomoci). Parmeliaceae) – ČSL 4 obsahuje: . ramnóza CELKOVÉ A N E S T E T I K Á (N01A) 1. Linaceae) . v priebehu ktorého do istej miery dochádza k odstráneniu vnímania bolesti a myorelaxácii.galaktóza. Narkóza je ale stav bezvedomia.Extractum plantaginis fluidum Lichen islandicus (Cetraria islandica. (podľa farm. galakturónová. chémie narkóza = celková anestézia. 129 . usnová. Farmakológia Sú to látky. Celková anestézia je reverzibilný stav bezvedomia.obsahuje sliz: . – kys.

amnézie a analgézie = DISOCIAČNÁ (DISOCIATÍVNA) CELKOVÁ ANESTÉZIA na disociáciu analgetického účinku a straty vedomia. 3. 1. v tomto štádiu sa robia chirurgické zákroky.v. thiopental) 2. indukciu krátkodobo účinným vnútrožilovým prípravkom (napr. pravidelné dýchanie. dnešné anestetiká pôsobia rýchlejšie. pôsobia až pri relatívne vysokých koncentráciách. 2. myorelaxácia. Celkovú anestéziu možno popísať vo viacerých štádiách. Štádium – excitačné Nastáva strata vedomia. podanie krátkodobo pôsobiaceho periférneho myorelaxancia (suxametónium) čo uľahčí intubáciu pacienta 3. normálnym. vtedy sa podáva dantrolen a pacient sa ochladzuje. dusný v kombinácii s kyslíkom) 4. Medzi teórie o ich pôsobení patrí : 130 . Niektoré arylcykloalkylamíny vyvolávajú stav skľudnenia. Celková anestézia je doprevádzaná analgéziou. nie je korneálny reflex. halucinogénnym pôsobením pri prebúdzaní. riziko vracania a aspirácie zvratkov). pohyb očí. imobility. činnosti srdca. Mechanizmus účinku celkových anestetík (niekde sa toto vzťahuje len na inhalačné) je nešpecifický (neovplyvňujú špecifické receptory). rozšírené zrenice. zvýšený svalový tonus a reflexná dráždivosť (hyperreflexia. súvisí s rozpustnosťou v tukoch (je veľmi dobrá). Štádium – chirurgické Prichádza upokojenie. hypermotilita. ktorá vzniká hlavne po halogenovaných CA a hlavne pri ich kombinácii so suxametóniom. Používa sa ketamín – racemická zmes izomérov fencyklidinu a cyklohexamínu. udržanie bezvedomia v priebehu operačného zákroku inhalačným anestetikom (halotan alebo ox. je normálna veľkosť zreníc. Štádium – paralytické Toto by nemalo nastať. je zachovaný korneálny reflex. sú možné malé chirurgické zákroky.Celková anestéza zahŕňa : 1. nepokoj. Štádium – preanestetické / analgetické Vedomie je zachované. ktoré možno pozorovať pri podaní éteru. podaním analgetík a periférnych myorelaxancií Malígna hypertermia je život ohrozujúca situácia. Látky vyvolávajúce disociačnú anestézu sa používajú pri traumách a iných stavoch určených na neodkladnú lekársku pomoc. tachypnoe. je to stav podobný neuroleptanalgézii. 4. pretože nastáva zástava dýchania. prehĺbenie analgézie a svalovej relaxácie i. alebo ľahko zvýšeným svalovým tonusom a bronchodilatáciou. ale vyvoláva ho jediná látka. zlyhanie obehu až smrť. kombinujú sa podáva sa premedikácia. je znížená citlivosť na bolesť. nemajú špecifických antagonistov a majú rozličnú chemickú štruktúru.

teda tým je pomalší nástup účinku CA. tlaku CA v krvi. intravenózne. napr. ovpl. Proteínová teória – väzba na hydrofóbnu doménu molekuly bielkoviny v membráne. tlakom (záleží na koeficiente rozpustnosti CA v rvi – koeficient krv/plyn k/p. koncentrácie cAMP a cGMP. INHALAČNÉ – Plynné – oxid dusný . intramuskulárne a rektálne. citlivosť postsynaptických receptorov pre neuromediátory a iniciáciu akčného potenciálu na acetylcholínových receptoroch. Faktory. tým sa dosiahne určitý tlak CA v alveole. je minimálna alveolárna koncentrácia MAC (vyjadruje účinnosť CA čím je nižšia. čím je CA lepšie rozpustné v krvi. enfluran. INTRAVENÓZNE – thiopental. tým je CA účinnejšie). že sa podávajú v zmesi s inými plynmi. tým viac ho treba na dosiahnutie rovnováhy medzi tlakom v krvi a vo vdychovanej zmesi. Celkové anestetiká delíme podľa spôsobu podania na : 1. metohexital.Prchavé – halotan. etomidát. ktorý je priamo úmerný objemovému podielu (koncentrácii) CA v zmesi. uvoľňovanie stimulačných a inhibičných neuromediátorov. Pľúcna ventilácia a prekrvenie pľúc 2. účinku (interakcia anestetika s hydrofóbnymi miestami bunkových membrán) a špecifického biochemického účinku (väzba na receptory).Lipidová teória – membrány stabilizujúci účinok. pri ktorej u 50% pacientov vzniká celková anestézia. Alveolárna koncentrácia. Nastáva prechod CA z vdychovanej zmesi do krvi dovtedy. ktoré ovplyvňujú rýchlosť nástupu účinku inhalačných CA sú: 1. podľa farm. že sila účinku je v priamom vzťahu k rozďeľovaciemu koeficientu olej/voda) a klatrátovú teóriu (založená na účinku anestetika vo vodnej fáze a vzniku tzv. b) Špecifické pôsobenie – na receptorovej úrovni (ovplyvnenie sodíkových kanálov a pasívny prechod iónov do nervových buniek. zvyšuje sa tlak v alveole. pretože niektoré CA klatráty netvoria a kvôli ďalším poznatkom). izofluran. kým sa dosiahne rovnováha parciálneho tlaku CA v krvi s tlakom CA vo vdychovanej zmesi (alveole). sevofluran 2. Rýchlosť dosiahnutia takého parc. desfluran. Ako sa zvyšuje tlak CA vo vdychovanej zmesi. M.-chem. nešpecifická inhibícia otvárania Na kanálov ako následok objemovej rozpínavosti biologickej membrány (Overton-Meyer). rozoznávame lipidovú teóriu (založená na tom. éter k/p = 15 – pomalý nástup a odoznenie 131 . Inhalačné Ich princíp účinku spočíva v tom. Chémie zahŕňa : a) Nešpecifcké pôsobenie – založené na zmenách vyvolaných na základe fyzikálnych a chemických vlastností anestetík. propofol. klatrátov. Tak isto sa ustaľuje rovnováha pri prechode CA z krvi do mozgu (rovnováha s tlakom v krvi a v alveole). bola vyvrátená. ktorý bude v rovnováhe s alveolárnym parc. fluidizácia (stekucovanie) membrány. ketamín 1. Celkové anestetiká možno podávať inhalačne. c) Kombinácia nešpecifckého fyz. v krvi a v mozgu a nastupuje celková anestézia.Ú.

je takmer netoxický . enfluran spôsobuje zmeny na EEG (je KI u epileptikov). ktorá vzniká v prítomnosti medi. je výbušný .vazodilatačná hypotenzia – izoflurán Centrálny nervový systém .čoraz menší metabolizovaný podiel . zdravé cievy sú dilatovné a chorým ešte berie kysklík) 132 .jeho nevýhodou je. rýchlo odoznie.tlmivý vplyv ( zníženie alveolárnej ventilácie a útlm ventilačnej odpovede na hypoxiu).3 – rýchlejší nástup a odoznenie oxid dusný k/p = 0.halotan .lepšia analgézia . kyslíka a tepla = hexafluor-2..zmeny EEG (elektroencefalogram) „epileptic-like activity“ . dusný. sevofluran . spôsobuje útlm srdcovej frekvencie (a tým aj útlm TK). má rýchly nástup účinku.halotan k/p = 2. má silný analgetický úč. silný úč. alebo je toxicita spôsobená znečisteninou.senzibilizácia myokardu na vznik arytmií aj po endogénnych katecholamínoch . MAC>100%) Halotan (Narcotan) . izofluran.enflurán Parenchymatózne orgány . často ako nosný plyn) . desfluran. že sú drahšie a desfluran mierne dráždi dýchacie cesty.) . vyvoláva slabú myorelexáciu (preto + myorelaxanciá).3-dichlor-2-butén) Medzi moderné CA patria – enfluran.. že má slabý anestetický úč.5 – rýchly nástup a odoznenie Pri podaní inhalačných CA možno pozorovať vplyv na organizmus: Dýchací systém . dilatuje bronchy. Kardiovaskulárny systém .medzi jeho výhody patrí.výhody .treba dať pozor na to. ktorý sa viaže na fosfolipidy a môže vyvolať až nekrózu pečene. nedráždi dýchacie cesty . že je bez zápachu.je najpoužívanejšie CA.nevýhody – viac tlmí vedomie ako bolesť (preto + opiáty a ox. negatívne inotropný efekt hlavne halotan a enfluran .niekedy zmiernený sympatomimetickými vlastnosťami – ox.často priamo depresívny vplyv na srdce . dusný).ich nevýhodou je.lepšia svalová relaxácia .ich výhodami sú .nižší koeficient k/p (rýchlejší úč. izofluran dilatuje koronárne cievy (steal effect u ICHS.potenciálna hepatotoxicita – halotan (pri hypoxii pečene vznikajú reaktívne metabolity halotanu) Oxid dusný (rajský plyn.má rýchly nástup úč. pri hypoxii pečene z neho vznikajú hepatotoxické metabolity (jedna z možných teórií hovorí o uvoľňovaní fluóru. pri dlhodobej anestézii sa kumuluje v tukoch . (nevyvoláme ním anestézu. nie je výbušný.chýbanie senzibilizácie na katecholamíny . že senzibilizuje na endogénne katecholamíny.

patria medzi modernejšie .používajú sa na úvod do celkovej anestézie . úč. propofol . používajú sa ako úvod do celkovej anestézie v kombinácii s inhalačnými CA. nesenzibilizuje na katecholamíny .špecificky blokuje NMDA receptory pre glutamát.2. 4. používa sa aj ako rozpúšťadlo 2. 6.m. nespôsobuje kardiodepresiu (má stimulačné účinky).medzi ich N. Trichlóretylén – spôsobuje výrazný útlm dychu. hypotenzii a srdcovej insuficiencii Etomidát. 7. Ketamín .sú kontraindikované pri astme.nevýhodou je. v mozgu dosahujú účinné koncentrácie už za 30 sekúnd . Samostatne sa používajú len na krátkodobé zákroky. alebo i. že nemajú analgetický úč. špecifiky inhibujú chloridový kanál GABAA komplexu (hyperpolarizácia) .) aj odoznenie (5-10 min. Éter – vyznačuje sa výbušnosťou a silným excitačným štádiom. rýchly úvod a rýchle vyvedenie z anestézie dobrá a rýchla ovládateľnosť hĺbky anestézie dostatočná analgézia potlačenie vegetatívnych reflexov dostatočná svalová relaxácia neprítomnosť nežiadúcich a toxických účinkov prijateľná cena 133 . Metoxyflurán – je hepato a nefro – toxický 3. somatickú analgéziu. nastupuje za 1-3 min.v.). 3.sú ultrakrátko pôsobiace.ich výhodou je rýchly úvod (30 sek.Ú.jeho nevýhodou sú nepríjemné psychické pocity pri prebúdzaní Obsolentné celkové anestetiká 1.. inhibuje excitačné procesy . 2. hlavne do tuku.Ú. Barbituráty – tiopental a metohexital . možno ho použiť v poľných podmienkach. .prebudenie z anestézie je dôsledkom ich redistribúcie z mozgu do periférie.spôsobuje disociačnú anamnézu. . hepatotoxicitu a senzibilizáciu na katecholamíny 4.podáva sa i. a trvá 15-20 min. Chloroform – tiež spôsobuje depresiu dychu a hepatotoxicitu 5. kde sa kumulujú . Cyklopropán – stimuluje sympatikus – maskovanie efektu krvných strát – po skončení anestézie cyklopropánový šok – rýchly pokles KT Ideálne CA by malo mať vlastnosti : 1. nemajú závažné N. Intravenózne Tieto majú rýchly nástup a krátke trvanie.sú veľmi lipofilné – rýchly nástup úč. 5. patrí výrazný útlm dychu. laryngospazmus a lokálne dráždenie pri paravenóznom podaní .

potlačením strachu a analgézia.slabé inhalačné narkotikum. podávajú sa opioidný antagonisty ako naloxon. vlastnosťami. anxiolytík. Halogénuhľovodíky VŠÚ : a) halogenáciou nižších alifatických uhľovodíkov sa narkotický účinok zvyšuje (etylchlorid). ale aj toxicita (chloroform) 134 . A rastie od alkánov k alkínom c) substitúcia hydrofilnými skupinami (–OH –COOH) aktivitu znižuje i ruší. preto sa používa premedikácia pred anestéziou pomocou myorelaxancií. 2. Farmaceutická chémia 1. lorazepam. uhličitým). dusík. Cyklopropán . o Neuroleptanestézia – opiát + neuroleptikum + inhalačné CA o Ataralgázia – opiát + benzodiazepínové anxiolytikum (diazepam. ktoré sú si blízke fyzikálnym charakterom a fyz. sedatív. aj alicyklické uhľovodíky (cykloalkány) Etylén. používa sa tiež neuroleptanalgézia. neuroleptík a anticholinergík (atropín). sú to rôzne látky.zo vzduchom explozívne zmesi VŠÚ : a) v homologickom rade alifatických uhľovodíkov stúpa účinok k heptánu potom klesá pre znižujúcu sa rozpustnosť b) účinok zvyšuje prítomnosť násobných väzieb. aj v kombinácii s ox. ak dôjde k depresii dychového centra. hélium Oxid dusný . k prehĺbeniu dáme éter b. Uhľovodíky – narkotické vlastnosti majú nižšie alifatické nasýtené (alkány). navodí sa tak stav ukľudnenia so zníženou mototrickou aktivitou. Anorganické plyny ako pomocné plyny sa používajú – kyslík (na prehĺbenie anestézy. Špeciálne postupy v anesteziológii o Neuroleptanalgézia – opioidné analgetikum (fentanyl. sulfentanil. alfentanil) + neuroleptikum zo skupiny butyrofenónov (droperidol). midazolam) o Trankvanalgézia – disociačné CA + benzodiazepínové anxiolytikum Vo veterinárnej medicíne sa tiež používajú CA.Inhalačné Patria sem plyny a nízko-prchavé kvapaliny. Je KI pri nemožnosti robiť umelú pľúcnu ventiláciu a pri astme. nenasýtené (alkény. Tento postup nezaťažuje srdce a obehový systém. tie však zvyšujú aj reaktivitu. substitúcia lipofilnými skupinami (halogény) aktivitu zvyšuje c. hlavne injekčné. až vyššie koncentrácie zo vzduchom vyvolávajú miernu narkózu.Ani jedno ich nespĺňa. alkíny). analgetík.-chem. flunitrazepam. preto je vhodný pri KVS poruchách a v starobe. a.

Étery Alifatické étery sú izostérne s nižšími n-alkánmi (zámena CH2 za O) VŠÚ : a) zo zväčšujúcim sa alkylom (metyl až propyl) rastie účinok ale spomaľuje sa nástup a predlžuje sa trvanie. nesymetrické étery sú účinnejšie ako symetrické b) prítomnosť dvojitých väzieb zvyšuje účinok i reaktivitu c) výhodná halogenácia alkylových radikálov (je rovnaká A. Br – halotan. v akútnom prípade analeptikum (bemegrid). skopolamínu.metylbarbiturátov – metohexital. používa sa aj ako analgetikum a anthelmintikum Halotan CF3-CHClBr vytvára miernu hypotóniu čo vedie k zníženiu krvácania Met . terfluran) f) násobná väzba zvyšuje reaktivitu a účinok súčastne aj výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov (trichlóretylén) Etylchlorid CH3CH2Cl miestne zmrazovacie anestetikum vysoká toxicita tak len v malých koncentráciách na navodenie narkózy Trichloretylén CHCl=CCl2 Met – príloha. hexobarbital Zo skupiny tiobararbiturátov – thiopental. Barbituráty VŠÚ : posunutím hypnotického účinku smerom k narkotickej aktivite sa dosahuje zavedením síry v polohe 2 (thiobarbituráty) – nahradením síry za kyslík sa zvšuje lipofilita a tým aj ukladanie do lipofilných tkanív alebo N-metyláciou (N-metylbarbituráty) Nevýhodou ich podania je možný útlm dýchacieho centra.príloha d. ale znížená zápalnosť a výbušnosť) Dietyléter CH3CH2-O-CH2CH3 Met – príloha. nestálosť väzby vylučuje z použitia jódové deriváty (sú reaktívne a ovplyvňujú štítnu žľazu) c) u chlóralkánov rastie aktivita i toxicita s počtom atómov chlóru optimum u derivátov metánu je u chloroformu d) u nižších monochlóralkánov rastie aktivita s rastúcim alkylom (chlórmetán-hlóretán-2chlórptopán) e) s výhodou sa kombinujú halogény v substitúcii na základnom na základnom alkáne (F. Cl.Injekčné Nevýhodou mnohých z nich je nízka ropustnosť vo vode. thiobutabarbtal používajú sa vo forme sodných solí HEXOBARBIT AL O CH3 C N CH3 C O C N O H O H C N C2H5 C S CH3CH2CH2CH C N CH3 O H T IOPENT AL CH3 MET OHEXIT AL O C N CH3 CHCH2 C O CH3CH2C CCH C N CH3 O H 135 . predchádza sa pomocou atropínu al. acetaldehyd a acetón.b) v rade F<Cl<Br<I vo väzbe C-X s narastajúcou vzdialenosťou klesá stálosť väzby a rastie účinok. na narkózu nesmie obsahovať peroxidy. a. dobrá anestézia a súčasná myorelaxácia Metoxyflurán CHCl2-CF2-O-CH3 Met – príloha Enflurán CHF2-O-CF2CHClF Divinyléter CH2=CH-O-CH=CH2 Isoflurán CHF2-O-CHClCF3 2. Zo skupiny N. preto treba použiť solubilizačné činidlo.

F COCH2CH2CH2 N DROPERIDOL N O N H C2H5CO FENT ANY L N N CH2CH2 136 . a preto sa tento postup používa vtedy keď treba aktívnu spoluprácu pacienta s chirurgom. Deriváty eugenolu CH OCH2CON 2 5 C2H5 OCH3 PROPANIDID CH2COO C H 3 7 Rýchly nástup účinku ale i odoznenie Met: hydrolyzovaný na neúčinnú kyselinu d.CH2-COONa – táto kyselina je prítomná v mozgu. 3.b. nátrium-4-hydroxybutyrád) N C2H5OCO CH3 ET OMIDÁT N C H Met: hydrolyzovaný na kyselinu Nátrium-4-hydroxybutyrát HO-CH2. Zlúčeniny iných štruktúr (etomidád. Používa sa kombinácia analgetika fentanylu a neuroleptika droperidolu.Neuroleptanalgetiká Pacient zostáva pri vedomí. vyvoláva určitý stav katalepsie. ale nevníma okolie ani bolesť e. Sterolové zlúčeniny COCH2 R O R= AL FAXALON H R= OH AL FADOLON R= -O-COCH3 ALFADOL ONACET ÁT COCH2OR HO H O R= HY DROXY DION H R=-OCCH2CH2COONa HY DROXY DIONNAT RIUMSUKCINÁT Je účinnejší ako hydroxydion. acetátová skupina zvyšuje rozpustnosť.CH2. Deriváty cyklohexylamínu Cl KET AMIN NHCH3 O Met – príloha. c. kedy pacient sa zdá byť v bdelom stave. metabolizuje sa beta-oxidáciou.

polyestery kys.hemoroidy Interne na . atropínu. v etanole a vo vode sú rozpustné (väčšinou koloidne). majú sťahujúcu chuť. alkaloidmi (okrem morfínu. elagová a cukry. alebo zelenočierne). Pôsobia antisepticky. k nim patria galotaníny a ich kondenzačné produkty – elagotaníny. Medzi triesloviny sa zaraďujú organické látky rastlinného pôvodu. kokaínu) a ťažkými kovmi (so Fe tmavomodré. Pri reakcii s bielkovinami sa tvoria zlúčeniny rezistentné voči proteolytickým enzýmom. čo je základ ich účinku na živé tkanivá – adstringentný účinok.elagotaníny 2. galová a elagová) a sacharidov. omrzliny. ktoré sa používajú na výrobu usne zo zvieracej kože trieslením (väzba fenolových skupín trieslovín s amino skupinami polypeptidových reťazcov molekúl bielkovín). 2. antiflogisticky. gingivitída. nesacharidové estery fenolkarboxylových kyselín 137 .zápaly v ústnej dutine (stomatitída.katechíny 1. Galotaníny sa ešte delia na 2 skupiny : 1. Farmakognózia Prírodné adstringenciá = Triesloviny Sú to organické polyfenoly s vysokou molekulovou hmotnosťou.Hydrolyzovateľné Glykozidy. angína) .rany. Tým. Hydrolyzovateľné (pyrogalové) . estery cukrov s kyselinou gallovou a jej depsidami (jej deriváty). Ich hydrolýzou vzniká kys. popáleniny na malých plochách (riziko rezorbcie a poškodenie pečene) . že zrážajú bielkoviny na povrchu slizníc vytvárajú ochranné membrány. galovej – depsidy. vytvárajú zrazeniny s bielkovinami. zastavujú krvácanie (hemostatiká). fenolkarboxylovej (kys. Státim sa oxidujú a kondenzujú na neúčinné flobafény (vo vode nerozpustné a fyziologicky neúčinné trieslovinové červene – tvoria sa aj dlhším zahrievaním s vodou. kys.O CH2CH2 N N N CH3CH2CO N CH2OCH3 N CH2CH3 N Met: oxidatívna N-desalkylácia O-desmetylácia ALFENT ANIL 3. aglutinujú erytrocyty. pôsobením kyselín a enzýmovou činnosťou pri sušení alebo skladovaní). Používajú sa : Externe na . galová.ako antidóta pri otravách ťažkými kovmi a alkaloidmi (okrem morfínu.gastritídy.gallotaníny . Kondezované (pyrokatechínové) . črevné katary (antidiaroikum) . príp. der. Tlmia dráždenie nervových zakončení (lokálne anestetiká) a zamedzujú rezorbcii toxínov a prenikaniu infekcií. atropínu a kokaínu) Delia sa na 1.

Rosaceae Je v ňom 17% galotanínov. vyrába sa Tinctura gallarum ako adstringens . Kondenzované Nehydrolyzovateľné. medzi ktorými je dusík). Rosaceae (SL 1) Má 6-8% galotanínov P. slnečnému žiareniu. antidiaroikum Anserinae herba – Potentilla anserina (nátržník husí). hexahydroxydifénová – takto sa viaže pri nesacharidových esteroch) Gallae – dubienky. – externé a inetrné adstringens. – adstringens. antidiaroikum (TORMENTAN sp. k. ale reagujú za vzniku hnedočervených kondenzačných produktov. Acidum tannicum. (ČSL 4) Je to trieslovina (tanín) získaná extrakciou z dubienok. Rosaceae Ako ostružina Alchemillae herba – Alchemilla xantochlora. citrónovú P. popáleninám. neštiepia sa minerálnymi kyselinami. antidiaroikum Rubi Idaei folium – Rubus idaeus (malina).Molekuly kys.) Rubi fruticosi folium . alebo –C-C. elagová. Rosaceae Má 6-10% elagotanínov P. Rosaceae Má 8-14% galotanínov. Quercus infectoria (dub hálkový). . pretože potom klesá obsah trieslovín. v ktorj je juglán spôsobujúci hnedé zafarbenie kože (pretože polymerizuje ne hnedé a čierne pigmenty) P. Juglandaceae Obsahuje 3% elagotanínov a silicu. Fagaceae (ČSL 4) Dubienky sú patologický novotvar na konárikoch stromov. Dubienky treba zbierať ešte kým tam sú. ako antidótum. tie sa vyvíjajú na larvy až dospelé jedince. galovej sa viažu dvoma spôsobmi – depsidovou väzbou (kys. Hamamelidaceae (SL 1) Obsahuje 3 % hamamelitanínu. Chemicky ide o flavanoly pospájané 138 . Taninum . Hamamelidis folium – Hamamelis virginiana. 40-70 % trieslovín tu tvoria galotaníny. používa sa proti hnačke. omrzlinám.väzbou (kys. mierne spazmolytikum 2. pôsobí ako adstringens. – adstringens. kde hmyz podobný ose nakladie do púčikov vajíčka. – hemostatikum.externé adstringens Sanguisorbaea radix – Sanguisorba officinalis (krvavaec lekársky). m – digálová – benzénové jadrá sú viazané navzájom cez kyslíky. proti hemoroidom (AVIRIL H – masť) Juglandis folium – Juglans regia (orech vlašský). z ktorých vznikajú polykondenzáciou. hemostatikum. ktoré tento novotvar potom prepichnú a uletia. 5% saponínov a flavonoidy P.Rubus fruticosus (ostružina). ich štruktúra je odvodená od prekurzorov flavonoidného typu.

gingivitídy. alagotaníny. dichrómanom didraselným. Polygonaceae Má 15-20% katechínových trieslovín P.). oxidačné. vznikajú nerozpustné flobafény. Quercus cortex – Quercus robur. tinctura ratanhiae P. – rany.) Bistortae radix – Polygonum bistorta (stavikrv hadovníkový). Q. octanom olovnatým. angíny Tormentillae radix – Potentilla erecta. flavonoidy P. s kys. ak sú viaceré. hemoroidy (HEMORAL sp. stomatitídy. náhrada za pravý čaj Dôkaz a stanovenie trieslovín v drogách Dôkaz : Reakcie zrážacie – so želatínou. Rosaceae (SL 1) Je tu 20% katechínových trieslovín. 0.) Fragariae folium – Fragaria vesca (jahoda). kolorimetrické.). na kloktanie Agrimoniae herba – Agrimonia eupatoria (repík lekársky).väzbami. Fagaceae Obsahuje 12% katechínov.2% silice P. – náhrada za kramériu. omrzliny (STOMARAN sp. Krameriaceae (SL 1) Má 10-20% katechínových trieslovín. Rosaceae P.–C-C. ktoré sú do 6mol flavanolu rozpustné vo vode. sessilis.). Myrtylli fructus – Vaccinium myrtyllus (čučoriedka). paradontitída. proti hemoroidom (HEMORAL sp. Reakcie farebné – s chloridom železitým – galotaníny modrý rozok a katechíny zelený. – externé adstringens. Kalorimetrické (ČSL 4) – na základe reakcie s kys. zápaly GIT )SALVAT THÉ sp. – externé adstringens. wolfrámovou v alkalickom prostredí vzniká wolfrámová modrá Stanovenie : Používajú sa metódy adsorbčné. gravimetrické. Rosaceae Obsahuje 8% trieslovín. – interné adstringens..) Rataniae radix – Krameria triandra. – externé adstringens. dusičnanom strieborným. antidiaroikum (TORMENTAN sp. flavonoidy (kvercitín).. nefelometrické i biologické.). fosomolybdénwolfrámovou (FolinCiocalteaenovo činidlo) Titračné – titrácia s manganistanom draselným v kyslom prostredí 139 . antidiaroikum (TORMENTAN sp. diuretikum. Tinctura tormentillae P. síranom meďnatým . gingivitída (STOMATOSAN tct. Metóda kožného prášku sa používa v garbiarstve. Vacciniaceae Má 3-10% trieslovín P. – adstrigens.

Tím vyvolává vazodilataci. Verapamil je prvním studovaným blokátorem kalciového kanálu. SRN. Ludwigshafen. Omezuje vstup kalcia do buněk hladkého svalstva cév. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. Wiesbaden. Snižuje rychlost spontánní depolarizace i trvání kalcium dependentních akčních potenciálů.halotanum thymolo (0. Magnesii stearas. Lék je ze 3/4 vylučován stolicí. zejména koronárního řečiště.2-0. 80 mg: kulaté. do myocytů. zejména buněk SA i AV uzlu. ISOPTIN 80 mg por. Hypromellosum 2910. který byl původně uveden na trh jako koronární a periferní vazodilatans. Titanii dioxidum. ISOPTIN 40 mg por. Silica colloidalis anhydrica. D – množstvo drogy. bikonvexní. potahované tablety o průměru 10 mm. na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou.KG. s vysokou interindividuální variabilitou. 50 a 100 potahovaných tablet. asi 25-35%. V dlouhodobém podávání dochází k vysycení enzymatické kapacity v játrech a zvýšení biologické PP: DO: B: IS: CH: FÚ: 140 . Talcum. Působí dilataci v koronárním řečišti a má též negativně inotropní účinek. Macrogolum 6000. stupně. Ve větších dávkách může vyvolat AV blok II. Léčebné hladiny činí asi 0. Vazba na bílkoviny plazmy je vysoká.4 mikrogramů/ml aktivní látky. PVC/Al blistr. antihypertenzivum. Carmellosum natricum. jako antiarytmikum převážně ke snížení komorové frekvence supraventrikulárních tachyarytmií a konečně v retardované lékové formě jako antihypertenzivum. tbl. ale i do srdečního vodivého systému. jen z 25% močí.2 mm. tbl. Verapamili hydrochloridum 40 mg nebo 80 mg v 1 potahované tabletě. Abbott GmbH und Co.Biologické – založené na schopnosti aglutinovať bielkoviny. a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. papírová skládačka. příbalová informace. flm. až III. bílé. potahované tablety o průměru 7. počíta sa adstringentná hodnota – koľko g tanínu pripadá na 100g drogy vzhľadom na jeho fyziologický účinok A=T.5-10 hod.KG.100/D A – adstringentná hodnota. trvání účinku s vysokou variabilitou 1. U nemocných s vážnou poruchou jaterních funkcí může dojít při opakovaném podání k opožděnému vylučování a kumulaci léku v organismu. Natrii laurilsulfas. Antiarytmikum. T – množstvo tanínu Prípravky : Narkotan . bílé. flm. blokátor kalciového kanálu.propofol 13/629/70-C 13/0715/92-S/C 13/0715/92-S Rp. jako u všech antagonistů kalcia. Celullosum microcristallinum. na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80. ostatní intervaly nemění. ale v důsledku vysokého účinku prvého průchodu játry je biologická dostupnost nižší. V EKG prodlužuje interval P-Q.01%) stabilizatum (halotan stabilizovaný tymolom) Diprivan . Resorpce z gastrointestinálního traktu je asi 90%. Prodlužuje interval A-H a snižuje frekvenci sinusového uzlu. Pro tyto své účinky je indikován k prevenci anginózních záchvatů u stabilní ischemické choroby srdeční. biologický poločas je 3-7 hodin. 20. na druhé straně znak firmy. cca 90%. 40 mg: kulaté. V: DR: S: PL: Abbott GmbH und Co. na jedné straně vyraženo 40. bikonvexní. SRN.

Léčba hypertenze. antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. Z laboratorních příznaků byly pozorovány zvýšení transamináz i alkalické fosfatázy jako známek poškození jater při přecitlivělosti. Zejména při zahájení terapie nebo při zvýšení dávek se mohou projevit známky špatné koordinace. Při současném podání spolu s vazoaktivními léky. Verapamil se nemá užívat v 1. a III. a III. AV-blok II. syndrom chorého sinu (bradykardicko-tachykardický syndrom). U nemocných léčených verapamilem by se neměla podávat intravenózně antiarytmika. Průměrná denní dávka pro všechny indikace je 240-360 mg. bez kousání nebo cucání.hm. Z kardiovaskulárních účinků je to AV blok II. stupně. onemocnění postihující neuromuskulární přenos (myasthenia gravis. Dospělí a mladiství s t. stupně. trimestru těhotenství ani v období kojení. Vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě a dosažení rovnovážného stavu po delší době podávání je třeba dávku určovat s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného. negativně inotropnímu účinku i zhoršení vedení vzruchu v srdci. Účinek se po perorálním podání dostavuje asi za 2 hodiny a vrcholí za 5 hodin. návaly. Při známkách digitalisové toxicity je třeba snížit dávky digitalisu. nestabilní angina pectoris. těžká porucha funkce jater. fibrilace a/nebo flutter síní se zrychlením AV převodu (kromě WPW syndromu).dostupnosti téměř na dvojnásobek. stupně. flutter a fibrilace síní při současně přítomném preexcitačním syndromu. kontraindikován u nemocných léčených betalytiky. kardiogenní šok. cyklosporinu a theofylinu v séru. bradykardie (pod 50/min. Verapamil se v perorálním podání dobře snáší. Nemocný by na tuto skutečnost měl být upozorněn. Přípravek mohou užívat dospělí. I: Léčba ischemické choroby srdeční: chronická stabilní angina pectoris. beta-blokátory. s dostatečným množstvím tekutiny. sinoatriální blok až asystolie a zhoršení příznaků srdeční slabosti. KI: SU: NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: 141 . který nemá většinou klinický význam. Většina nežádoucích účinků vyplývá z farmakodynamických účinků zejména při vyšším dávkování: jsou to pocity horka. pokročilá Duchenova muskulární dystrofie). hypotenze. bradykardie. výrazný pokles krevního tlaku. SA blok. mladiství a děti od 3 let. U pacientů s poruchou funkce jater by léčba měla být zahájena nízkými úvodními dávkami (např.). která může být problémem zejména u starších nemocných. které negativně ovlivní schopnost nemocných v silničním provozu nebo při ovládání strojů. Děti (pouze u poruch srdečního rytmu): 3-6 let: 40 mg 2-3krát denně (80-120 mg za 24 hod). především zácpa. a naopak je verapamil i. vazospastická angina pectoris. Při současném léčení digoxinem dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu. WPW-syndrom (zde je riziko vyvolání komorové tachykardie). např. Tablety se polykají celé. levostranná insuficience). přednostně při jídle nebo krátce po něm. nad 50 kg: 40-80 mg (1-2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg) 3-4krát denně. syndrom Eaton-Lambert. a 2. Verapamil může zvyšovat hladiny prazosinu. dále nauzea. Při podávání v 3. od 6 do 14 let: 40-120 mg 2-3krát denně (maximální denní dávka do 360 mg).v. U následujících stavů je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta: AV blok I. a to zejména při požití alkoholu. hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mmHg). a to zejména prodloužením biologického poločasu. Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg (krátkodobě je možné tuto dávku překročit). trimestru těhotenství by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení rizika a přínosu léčby. nejsou-li indikovány beta blokátory. Přípravek nesmí být podáván pacientům s infarktem myokardu s ischemickou chorobou srdeční do 7 dnů po srdečním infarktu. 1 tableta Isoptin 40 mg 2-3krát denně). komplikovaný akutní infarkt myokardu (bradykardie. Léčba srdečních arytmií: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie. Přecitlivělost na složky přípravku. Ojediněle jsou pozorovány poruchy gastrointestinální. angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdečního selhání. chinidinu.

neprestupujú do ciev – nemetastazujú. neinfiltrujú. Patria sem: fibróm (väzivo). 142 . Prodloužení registrace: do 2/2006. Nádorové ochorenie = výsledok neregulovaného tkanivového rastu autonómnej povahy. tkanivo).7.PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 60 Žádné zvláštní požadavky. 1. Nádorové bunky sa vyznačujú 4 základnými rysmi: nekontrolovaná proliferácia (hyperplázia). MUDr. CSc. mikroskopicky je podobný tkanivu z ktorého vznikol. prerastanie do zdravých tkanív (invazivita). Základné pojmy: -remisia = zastavenie rastu nádoru -eradikácia = zlikvidovanie prítomných nádorových buniek -relaps = opakované objavenie sa nádorového rastu Rozlišujú sa nádory: a) benígne – pomaly rastú.. lipóm (tuk. vytváranie sekundárnych nádorov (metastázy). na okolité orgány pôsobia tlakom. tkanivo). ktoré rozličnými mechanizmami zastavujú rast nádorových buniek.. doplněno dle SPC. Používajú sa spolu s ďalšími terapeutickými postupmi k liečbe nádorových ochorení. strata bunkovej funkcie (anaplázia). ktorá vedie ku vzniku atypických štruktúr. osteóm (kost. 2003/12/05 CYTOSTATIKÁ ( L) Cytostatiká (antineoplastiká) – látky. po chirurgickom odstránení nerecidivujú.1999 [1203 HN] Uhlíř Oldřich.

sarkóm (vzniká z väziva alebo iného spojivového tkaniva) Nádory môžu byť : lokalizované a generalizované Vznik nádorov: 1. Chemická štruktúra: po chemickej stránke sa antimetabolity líšia od fyziologicky sa vyskytujúcich látok iba nepatrnými zmenami štruktúry.7. levamizol. kancerogénne faktory . ktorá nemôže plniť svoju funkciu. takto môžu byť odtransportované do iných orgánov. Dochádza tak ku syntéze falošnej nukleovej kyseliny.chemické (decht. Terapeutický zásah pomocou antimetabolitov spočíva v zmene rastu buniek. krvné deriváty. nenasýtené aromat. adenóm (žľazový epitel) b) malígne – rýchlo rastú. antiemetiká Imunomodulačné látky – čiastočne upravujú poškodené imunitné mechanizmy. kde sa opäť delia = metastázy Patria sem: karcinóm (vzniká z epitelového základu). interferóny alfa a beta. chemoterapia.myóm (sval. Syntetické imunomodulátory – metisoprinol. Rozdelenie cytostatík z hľadiska mechanizmu účinku: 1. látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín 3. aldesleukin).v náhrade prítomnej funkčnej skupiny inou . preto sú súčasťou komplexnej protinádorovej terapie.4. Prírodné imunomodulátory – cytokíny (IL 2. imunoterapia. čím inhibujú biosyntézu nukleových kyselín. ktoré sú štrukturálne blízke prirodzeným substrátom pre tvorbu nukleozidov a nukleotidov. aflatoxíny) . látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín 2. UV žiarenie) . vrastajú do orgánov a kostí.fyzikálne (ionizujúce žiarenie.biologické (onkovírusy) Možnosti terapie: chirurgia. doplnkovo: ATB. Látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín = antimetabolity Mechanizmus účinku: ako antimetabolity sa označujú látky. tkanivo). prestupujú steny krvných i lymfatických ciev. pôsobia v organizme ako ich falošné prekurzory. majú infiltračný rast.v obmene cyklu Antimetabolity možno podľa vzťahu k fyziologickým metabolitom rozdeliť na: a) analógy kyseliny listovej b) analógy purínových báz c) analógy pyrimidínových báz d) inhibítory ribonukleotidreduktázy 143 . látky inhibujúce proteosyntézu 5. Rozdiel spočíva: . genetická informácia – existuje génový supresor – p53. ak ho človek má nemal by dostať rakovinu 2. Antimetabolity môžu blokovať dielčie reakcie intermediárneho metabolizmu alebo sú sami metabolicky pozmenené a v tejto forme sú inkorporované do nukleových kyselín. rádioterapia. imunomodulácia. hormóny a antihormóny 1.v zavedení novej funkčnej skupiny . ubenimex. analgetiká. látky poškodzujúce deliace vretienko 4. predovšetkým rakovinových. genetická manipulácia (cesta génu p53). uhľovodíky.

náhradou vodíku v polohe 2 adenínu napr.j. používa sa pri liečbe nádorov (choriokarcinóm. halogénom .antimetabolický účinok získajú obmenou týchto báz: . ktorá pôsobí ako antidotum. Jej toxické prejavy možno zmierniť podaním kyseliny folinovej – aktivovaná forma kyseliny listovej (Leucovorin).obmenou základného purínového skeletu (pr. biologickú účinnosť nadobudnú až po intracelulárnej premene na príslušné 9 – ribonkleotidy. dezapurín) . ktorý katalzuje premenu kyseliny listovej na kyselinu tetrahydrolistovú.náhradou funkčnej skupiny v polohe 6 (NH2. ale i ako imunosupresívum a antipsoriatikum palitrexát – u nás nie je registrovaný b) Analógy purínových báz MÚ: tieto látky sú proliečivá.j. Vzťah štruktúry a účinku: .u metotrexátu je tiež vodík na dusíku v polohe 10. čím je nepriamo blokované bunečné delenie. Jej hlavnou úlohou je prenos jednouhlíkatých zvyškov (-CHO a –CH2OH) pri biosyntéze purínov a tymínu. V organizme sa flurouracil podobne ako ďalšie jednoduché analógy pyrimidínových báz mení na nukleozidy. preto látky štruktúrou blízke uacilu narušujú normálny metabolizmus v nádorovom tkanive. proti solidným nádorom je neúčinný tioguanín – akútna a chronická granulocytárna leukémia butocin – myeloidná leukémia. t.iný typ predstavujú nukleozidy. ktorý je nutný pre prenos formylového zvyšku substituovaný metylom Liečivá: metotrexát – pôsobí v S-fáze bunečného cyklu. Vzťah štruktúry a účinku: . karcinóm pľúc.látky podobné purínovým bázam: adenínu. tiol . guanínu a hypoxantínu . ovariálne nádory c) Analógy pyrimidínových báz MÚ: Proliferujúce tkaniva a predovšetkým nádory využívajú k syntéze vo zvýšenej miere uracil. azapurín. ktorá nemôže plniť svoju funkciu.nutná je zámena hydroxylu v polohe 4 pteridínového jadra aminoskupinou . Antimetabolity kyseliny listovej sa používajú pri rýchle rastúcich nádoroch. zložiek nukleových kyselín. listovej inhibujú dihydrofolátreduktázu. rakovina prsníka. t. čo je enzým. akútna lymfatická leukémia). ale sú tiež inkorporované do DNA a vedú ku syntéze falošnej DNA. po glykozidácii a fosforylácii. Inhibícia dihydrofolátredukázy tak vedie k poruche syntéze nukleových kyselín. ktoré sa fosofryláciou menia na nukleotidy a tie potom inhibujú 144 .OH) inou skupinou– halogén. ktoré vznikli glykozidáciou purínových báz alebo ich analógov v polohe 9 Liečivá: merkaptopurín – liečba hemoblastóz. Po tejto premene jednak spätnoväzobným mechanizmom inhibujú biosyntézu purínov.a) Analógy kyseliny listovej MÚ: antimetabolity kys.

komplexné zlúčeniny platiny b) látky tvoriace komplexy s DNA – antracyklínové ATB.sú to najdlhšie používané cytostatiká. ktorý namiesto ribózy obsahuje arabinózu. tymínu. estery kyseliny metansulfónovej. Cytarabin – nukleozid fyziologickej bázy cytozínu. H-Y = substrát) Aktivácia alkylačnej látky nastáva enzýmovo alebo spontánne vo vodnej fáze. enzýmy. Spoločným znakom týchto zlúčenín je schopnosť za fyziologických podmienok vytvárať imoniové. cytozínu a ich nukleozidov .dusíkaté yperity) vytvárajú kovalentnú väzbu medzi dvoma guanínmi. Alkylová skupina sa viaže kovalentnou väzbou. ktoré však majú zmenené biologické vlastnosti a pôsobia ako inhibítory DNA-polymerázy. ktoré obsahujú nefyziologický cukor (cytarabin) Liečivá: cytarabin – liečba akútnej myeloidnej leukémie fluorouracil – karcinóm prsníka a čriev tegafur – karcinóm rekta. RNA.+ H+ (R-X = alkylačné činidlo. vyznačujúce sa rozličnou chemickou štruktúrou MÚ: patria sem látky. čím sa obmedzí tvorby tymidínových nukleotidov a nepriamo aj syntéza DNA. čo vedie k blokáde tvorby DNA. Najľahšie podlieha alkylácii: dusík (N17) guanínu (pri alkylácii dochádza k otvoreniu imidazolového jadra). sulfóniové alebo karbónivé ióny. Vzťah štruktúry a účinku: . bifunkčné alkylačné činidlá (pr.j.tymidylsyntetázu. proteíny). dusíka aminoskupiny v polohe 4 cytozínu. aktinomycíny c) látky spôsobujúce deštrukciu DNA – bleomycíny a) Alkylačné látky . Látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín a) alkylačné látky – dusíkaté yperity. aziridíny. ale výsledkom ich pôsobenia je tiež znížená tvorba deoxyribonukleotidov Liečivá: hydroxymočovina – liečba chronickej myeloidnej leukémie 2. Látky s dvoma alkylujúcimi skupinami t. čím ruší funkciu DNA = inhibícia bunečného delenia. Pevná kovalentaná väzba medzi reťazcami DNA tak bráni ich oddeleniu pri replikácii.najúčinnejšie sú: 5-halogénpyrimidíny.účinné sú i analógy biologických nukleozidov. Fosoforyluje sa na aktívne nukleotidy. deriváty nitrózomočoviny. ktoré štruktúru nukleových kyselín poškodzujú alkyláciou. hrubého čreva. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie. Priebeh alkylácie: R-X + H-Y --------> R-Y + X. žalúdka. 5-halogénuracily .antimetabolity vznikajú vhodnou substitúciou na pyrimidínovom jadre . nádory mozgu (vysoká lipofilita) d) Inhibítory ribonukleotidreduktázy MÚ: nie sú to antimetabolity. • dusíkaté yperity . Alkylujúce látky reagujú s nukleofilnými centrami bunkových štruktúr (DNA. čo má za následok zmenu ich biologických vlastností.sú odvodené od yperitu – náhradou síry atómom dusíka vznikli analógy = dusíkaté yperity 145 .sú to analógy uracilu.

MÚ: spočíva v schopnosti intramolekulárnou reakciou vytvoriť reaktívny karbóniový ión otvorením prechodne vzniknutého aziridíniového iónu. Používa sa u testikulárnych nádorov. akútnej a chronickej leukémie. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie až po ich rozštiepení – sú prekurzormi dusíkatého yperitu. k jeho aktivácii dochádza až v pečeni oxidázovým systémom cytochrómu P450. táto sa opäť zvýši po substitúcii arylu elektróndonorným substituentom. preto sa pripravujú tesne pred použitím. estramustin-fosfát – transportná forma dusíkatého yperitu používaná u karcinómu prostaty mitolaktol – používa sa u chronickej myeloidnej leukémie • aziridíny Vzťah štruktúry a účinku: . Vzťah štruktúry a účinku: -skrátenie alebo predĺženie etylénového reťazca znižujú účinok -dôležitá je bázicita dusíku. Existujú aj tzv. lymfogranulóm. trofosfamid. boli pripravené látky s tzv. amino-dusíkaté yperity. Sú viazané na vhodnú nosnú štruktúru určujúcu afinitu k nádoru.charakteristická je prítomnosť 2 – 3 aziridínových zvyškov v molekule MÚ: otvorením trojčlánkového heterocylu vytvárajú reaktívne kabóniové ióny – alkylačná skupina Liečivá: tiotepa – lokálna chemoterapia pamilomatózy močového mechúra mitomycín – terapia karcinómu žalúdka. Liečivá: chlorambucil – lymfocytárna leukémia. melfalan – vykazuje stereošpecificitu účinku. Používa sa u karcinómu prostaty. amido-dusíkaté yperity (cyklofosfamid. jeho antineoplastická aktivita je viazaná na L-konfiguráciu. ifosfamid. Klasické dusíkaté yperity (chlormetin. ktoré sú esterovou väzbou napojené na koncové alkoholické skupiny alifatického reťazca (C3 – C7) Liečivá: busulfan – liečba chronickej myeloidnej leukémie 146 . po metabolickej redukcii však aktivita stúpa -náhrada metylu v chlormetíne za aryl znižuje aktivitu. trichlormetin) reagovali so všetkými látkami poskytujúcimi elektróny (NÚ). Tieto látky patria medzi tzv. jej zníženie vedie k zníženiu aktivity: N-oxidy sú menej aktívne. pečene • estery kyseliny metánsulfónovej Vzťah štruktúry a účinku: -charakteristická je prítomnosť 2 metánsulfónových zvyškov. karcinóm ovárií a testes cyklofosfamid – prekurzor. estramustin-fosfát). Je teda in vitro neúčinný. Dusíkaté yperity sú zväčša málo stále. Elektrofilné skupiny majú vplyv opačný. riadenou distribúciou (chlorambucil). Nosnou časťou sú často látky fyziologického charakteru. ktorého nosnú časť tvorí cyklický ester-imid kyseliny fosforečnej. vo vodných roztokoch hydrolyzujú.

karcinóm pľúc. Vzťah štruktúry a účinku: Pre biologický účinok sú nutné dve cis-orientované funkčné skupiny. resp. -druhý atóm dusíka nesie cykloalkylovú skupinu. lomustin – nádory mozgu. Antineoplastickú aktivitu majú platanaté komplexy. interkaláciou.vodíkovými väzbami na guaníny. planárna molekula cytostatika sa zasunie medzi dvojitú špirálu DNA.spočíva vo vzniku reaktívneho karbóniového iónu a príslušného izokyanátu. čo sa prejaví inhibíciou syntézy RNA závislej na DNA. Vzťah štruktúry a účinku: -spoločným znakom je prítomnosť 2-chlóretylovej skupiny a nitrózoskupiny. Karbóniový ión alkyluje DNA s izokyanát môže reagovať s aminoskupinami AK a proteínov. ich toxicite a diferenciácii účinku na určité nádory.• deriváty nitrózomočoviny MÚ: . kde sa naviaže nekovalentnými . iného substituenta – tento rozhoduje o farmakokinetických parametroch nitrózomočovín. NÚ: vysoká nefrotoxicita karboplatina – (ako cis platina). Liečivá: karmustin. ktoré sú viazané na rovnakom atóme dusíka.je menej nefrotoxická b) Látky tvoriace komplexy s DNA MÚ: prírodné látky najmä cytostatické antibiotiká sa vyznačujú schopnosťou tvoriť komplexy s DNA – viažu sa tzv. príp. obmeny v aglykónovej časti molekuly vedú ku zníženiu cytostatickej aktivity 147 . testes. Pt má v zlúčeninách oxidačné číslo 2 alebo 4. čo podmieňuje červené zafarbenie antracyklínov (červený moč) -štruktúra antracyklínov je dosť špecifická. leukemické poškodenie CNS • komplexné zlúčeniny platiny MÚ: podobá sa bifunkčným alkylačným činidlám – vytvára väzbu s dusíkom purínových a pyrimidínových báz v molekule DNA. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú vysokou lipofilitou a ľahko prenikajú hematoencefalickou bariérou – sú vhodné na liečbu mozgových nádorov. Liečivá: cisplatina – nádory ovárií. Interkalácia je hlavným MÚ antracyklínov a aktinomycínov.j. ktoré reagujú s guanínmi a adenínmi v DNA reťazcoch. • antracyklínové antibiotiká Vzťah štruktúry a účinku: -molekula daunorubicínu sa skladá z chinónového aglykónu – daunomycinónu -v polohe 1 je glykozidicky viazaný bázický monosacharid – daunozamín -rozsiahla konjugácia systému je príčinou absorpcie svetla vo VIS oblasti. Dôsledkom je inhibícia replikácie a transkripcie. t. Cl aniónom organickej kyseliny. Vysoká nefrotoxicita cisplatiny viedla k náhrade NH3 donorovými ligandami – amínmi.

ktoré tvoria amidy s kyselinou bleomycínovou Liečivá: bleomycín (70% A2.patria k najdlhšie používaným cytostatickým antibiotikám Vzťah štruktúry a účinku: -patria k peptolidovým antibiotikám -obsahujú spoločný chromogén–aktinocín. Wilmsov nádor c) Látky spôsobujúce deštrukciu DNA (Rádiomimetiká) MÚ: spočíva v interakcii látok danej skupiny s DNA. -jednotlivé bleomycíny sa líši zbytkami amínov. imidazolu a glykozidicky viazaného disacharidu. bleomycíny -sú to bázické glykopeptidové antibiotiká. čím dochádza k rozštiepeniu reťazcov dvojšpirály DNA. rakovina prsníka. z ktorej sú uvoľnené –„vytrhnuté“ pyrimidínové bázy cytozín alebo tymín.-možné sú obmeny na primárnej alkoholickej skupine na C14. karcinóm bronchov epirubicín – akútne leukémie. polypeptidového reťazca. Bleomycíny A sú antineoplasticky účinnejšie ako bleomycíny B. zložená z bitiazolového chromofórneho systému. Vzťah štruktúry a účinku: -základom molekuly je kyselina bleomycínová. Toto je podobné biologickému účinku po ožiarení. Jej esterifikácia vyššou mastnou kyselinou vedie ku výraznému zníženiu kardiotoxicity a ku prolongácii účinku -k zníženiu kardiotxicity vedie tiež odstránenie metoxyskupiny v polohe 10 -pre účinok je nevyhnutná prítomnosť cukornej zložky molekuly -zníženie toxicity a zachovanie účinku sa dosiahlo priestorovou izomerizáciou hydroxylu v polohe C4 cukornej zložky – epimér doxorubicínu = epirubicín Liečivá: daunorubicín – akútna leukémia doxorubicín – leukémie. slizníc. pôvodne izolovaný bleomycín je zmesou bleomycínov A1-A6 a B1-B6. β-laktámového kruhu. karcinóm pŕs. ovárií • aktinomycíny . malígne lymfómy 3. 30%B2) – karcinóm kože. preto sa tento efekt označuje ako rádiomimetický. pyrimidínu. Látky poškodzujúce deliace vretienko = antimitotické látky • 148 . na ktorý sa v polohe 1 a 9 amidovou väzbou napájajú dva pentapeptidové laktóny -laktónovú väzbu tvorí hydroxyl treonínu a karboxyl N-metyl-valínu -štruktúra aktinomycínov je vysoko špecifická a akýkoľvek zásah do molekuly má negatívny vplyv na neoplastickú aktivitu Liečivá: daktinomycín – testikulárne nádory. chorioepitelióm.

separáciu chromozómu pri mitóze a opätovné spojenie reťazcov. Nádorové bunky sa však líšia rozdielnou schopnosťou syntézy niektorých špecifických aminokyselín. Nazývajú sa tiež vretienkové jedy. čím zbavuje nádorové bunky potrebnej aminokyseliny. majú látky tejto skupiny priamy antimitotický účinok. čím bráni jeho zlomeniu a porušeniu. Topoizomeráza I. po glykozidácii sa znížila toxicita. Topoizomeráza I rozpájaním a spájaním reťazca DNA uvoľňuje torzné napätie vznikajúce pri replikácii DNA. docetaxel Inhibítory topoizomerázy: Obe izoformy topoizomerázy. prekrúteniu DNA. lebo dochádza ku vzniku rezistencie. ktorá katalyzuje rozklad extracelulárneho asparagínu na kyselinu L-asparágovú a amoniak. Inhibítory proteosyntézy MÚ: syntéza bielkovín je jednou z hlavných podmienok rastu normálnych i nádorových buniek. zlomu v reťazci a strate funkcie DNA. Neovplyvňujú pritom syntézu DNA a ostatné premitotické deje. Nedostatok tejto AK v extracelulárnom priestore má za následok narušenie proteosyntézy a tým zastavenie rastu nádorových buniek. Liečivá: teniposid (nádory mozgu). irinotekan Použitie: hlavne metastázujúce karcinómy čreva a konečníka alebo vaječníkov po zlyhaní prvotnej terapie • Inhibítory topoizomerázy II: Pôvodný podofylotoxín (Podophylum peltatum) bol silne toxický. vindesin taxany – paklitaxel. pretože blokujú delenie buniek v štádiu metafázy vretienka. sa viaže na jeden reťazec DNA replikačnej vidlice . Liečivá: kolchicín. Používa sa liečivo charakteru enzýmu – L-asparagináza. Liečivá: topotekan. bránia napr. Používanie nemá príliš veľký význam. Vysoké dávky majú priamy antimitotický efekt. Aby mohli rásť musia ho získavať z okolitého prostredia. Kritické obdobie ich pôsobenia je v S fáze bunkového cyklu. demekolcín – nepoužívajú sa pre vysokú toxicitu alkaloidy z Vinca rosea – vinkristin. viažu sa špecificky na komplex DNA-topoizomeráza I. Tento proces je kapmtotecínmi inhibovaný.na rozdiel od ostatných cytostatík. ďalšie zníženie sa dosiahlo prípravou fosfátov (etopozid/tenipozid fosfát) V nižších dávkach pravdepodobne inhibujú/narúšajú replikáciu DNA inhibíciou topoizomerázy II. zabezpečujú správnu topológiu DNA t.j. Patria sem prevažne látky rastlinného pôvodu. Topoizomeráza II. Poškodzujú štruktúru a funkciu mikrotubulov väzbou na tubulín. ktoré zastavujú mitózu a delenie buniek až sekundárne v dôsledku rozličných metabolických zmien. Liečivo: L-asparagináza je používaná k liečbe lymfoblastickej leukémie u detí 149 . vinblastin. nádory semeníkov 4. Napr. umožňuje ich oddelenie. etoposid (nádory ovárií a testes) Použitie: malobunkový karcinóm pľúc. ľudské leukemické bunky nie sú schopné syntetizovať L-asparagín. Inhibítory topoizomerázy I: Alkaloidy z Camptotheca acuminata. nadmerne stočený reťazec rozpojí a opäť ho spojí v priamej polohe. sa viaže na oba reťazce DNA.MÚ: . deriváty kapmtotecínu.

najmä tých. hydroxyprogesteron-kapronát • Glukokortikoidy . prostaty a endometria. kalusteron • Estrogény . Patria k nim hormonálne závislé nádory ako sú niektoré karcinómy prsníka.terapia estrogénmi sa indikuje pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka u žien po menopauze. preto sa v onkológii využívajú predovšetkým u akútnej leukémie 150 . ktorých bunky obsahujú receptory pre steroidné hormóny. testosteron-izobutyrát. Preto možno hormóny využiť k terapii nádorov určitých typov.majú všeobecne inhibičný účinok na proteosyntézu. Podkladom použitia je antagonizmus medzi estrogénmi a androgénmi a ich pôsobenie na tvorbu hormónov v prednom laloku hypofýzy. • Androgény . fosfestrol • Antiandrogény . Liečivá: testosteron.antiandrogény kompetitívnou inhibíciou zabraňujú väzbe testosterónu na bunkové androgénne receptory. Okrem hormónov sa používajú i antihormóny. Terapeuticky sa uplatňujú ako alternatíva aplikácie estrogénov pri karcinóme prostaty. ktorý sa prejavuje tlmivým účinkom najmä na lymforetikulárne. uplatňujú sa najmä u karcinómu endometria a jeho metastáz. flutamid (nesteroidný antiandrogén) • Antiestrogény . mestranol.bránia väzbe estrogénov na špecifické.uplatnili sa predovšetkým pri terapii karcinómu prsníka a to najmä v prípadoch. Liečivá: medroxyprogesteron-acetáty. no niektoré pôsobia iba na určité orgány. aminoglutetimid • Gestagény .5. bunkové receptory Liečivá: tamoxifen. nandrolon-fenylpropionát. MÚ spočíva pravdepodobne v antagonizovaní účinkov estrogénov na bunky maternice.v chemoterapii sa používajú pomerne vzácne. Hormóny a antihormóny Hormóny spätnoväzobným mechanizmom ovplyvňujú metabolizmus ako celku. dietylstilbestroldipropionát. Liečivá: cyproteron-acetát (steroidný antiandrogén). kedy nemožno previesť chirurgický zákrok alebo rtg ožiarenie. testosteron-propionát. Liečivá: etinylestradiol-3-izopropylsulfonát. dietylstilbestrol.

tiosíran sodný (oslabenie toxické účinky cisplatiny). kardiotoxicita. ale i neurotoxicitu a ototoxicitu alkylačných látok a ionizačného žiarenia .na potlačenie kardiotoxicity . gonády (menštruačné poruchy. nechutenstvo o hyperurikémia o ireverzibilná toxicita ako mutagenita. tiretylperazín) -butyrfenóny (haloperidol) -prokinetiká (metoklopramid. trombocytopénia a imunosupresia).levokarnitín a α-tokoferol (antioxidačný účinok) . ktoré viažu akroleín – produkt biotransformácie fosfamidov – znižuje tak ich urotoxicitu) . zvracanie. lymfocytopénia. superaktívne analógy prasačieho gonadoliberínu. dromperidon. karcinogenita. ktorý znižuje hematologickú toxicitu. neplodnosť. chemická sterilizácia). tryptofán) v polohe 6 namiesto glycínu. . strata libida). granisetrón) 151 . GIT (orálne a intestinálne ulcerácie. Najviac sa prejavuje pôsobením na kostnú dreň (leukopénia.leukovorín (blokuje účinky metotrexátu) . Dlhodobým podávaním vyšších dávok tohto hormónu možno zastaviť sekréciu gonadotropínov a vyvolať tak centrálny hypogonadizmus (tzv. V klinickej praxi sa dnes využívajú tzv. hnačky).Liečivo: prednizón • Analógy gonadoliberínu .dexrazoxan = cyklický analóg EDTA (znižuje kardiotoxicitu antracyklínov – chelatáciou železa myokardu bráni väzbe cytostatík) . o nauzea. ktorý riadi sekréciu luteotropínu (LH) a folitropinu (FSH).amifostin (tiofosfátový derivát cysteamínu. alizaprid) -setróny (ondansetrón. triptorelin Vzťah štruktúry a účinku: charakteristickým znakom je prítomnosť D-AK (serín.na zníženie GIT toxicity sa podávajú: -fenotiazíny (prochlórperazín. fibróza pečene Antidotá: . vlasový folikul (alopécia). Terapeuticky sa „chemická sterilizácia“ využíva pri karcinóme prostaty. teratogenita. porucha spermatogenézy. Nežiaduce účinky cytostatík a liečivá používané ku zníženiu ich toxicity: o cytotoxický účinok na rýchle sa deliace normálne bunky je reverzibilný.gonadoliberín je peptidický hormón hypotalamu. Za fyziologického stavu riadi funkciu gonád.mesna (obsahuje SH skupiny. Liečivá: burserelin. prejavujúci sa znížením hladiny plazmatického testosterónu. sterilita. nefrotoxicita.

-proti hematologickej toxicite – lítiové soli. vinorelbín – komerčné názvy. lebo pri predávkovaní pôsobí ako kapilárny jed.karcinóm pľúc. Zúženie 8-článkového kruhu na 7 a odstránenie acylovového zvyšku z neho aktivitu výrazne nemení. jeho otvorenie spôsobí úplnú stratu aktivity.v rastline je ho málo 0. . významná je skupina bis-indolových alkaloidov. Použitie: lymfatická leukémia. demekolcín Použitie: iba zriedka sa používa droga v prášku alebo tinktúra. ale môže byť aj alkyl. preto sa využíva Taxus baccata MÚ:spôsobujú stabilizáciu mikrotubulárnych proteínov tým. ako acyl najlepšie aryl. že bránia ich depolymerizácii (interagujú s tubulmi deliaceho vretienka. Výrazné zníženie nastáva aj po odstránení benzoylového fragmentu. ďalej sú prítomné triterpény. majú vyššiu biologickú dostupnosť. no u ľudí.z taxolu sa získava polosyntetický DEBAC (10-deacetylbaccatín) – totálna syntéza má 29 krokov Použitie: TAXOTERE. . DOCETAXEL/ TAXOL – rakovina prsníka a vaječníkov . Oba pôsobia ako mitotické jedy. väčšie využitie má demekolcín. Otrava sa prejavuje vracaním. polysacharidy. hemopoetické rastové faktory (filgastrim. glykopeptidy – viskotoxíny a lektíny (viskotoxíny sú zmesou polypeptidov .Colchici semen – Colchicum autumnale (Liliaceae) OL: alkaloidy . kože. Postupne sa z nej vyizolovalo 80 alkaloidov. Vindezín. čo svedčí o prítomnosti látok s antimitotickými účinkami.Taxus brevifolia (Taxaceae) – Tis krátkolistý OL: diterpenoid (C21) taxol (paclitaxel) – získava sa z kôry Použitie: TAXOL inj. Využíva sa najmä na izoláciu alkaloidov: kolchicín (len ako antiuratikum. strom rastie pomaly.009%. amidová väzba môže byť nahradená esterovou . Onkloytickú aktivitu má aj leurozín a leurozidín. molgramostin) Farmakognózia: .Vincae herba – Vinca rosea /Catharanthus roseus (Apocynaceae) . nižšiu toxicitu.. karcinómy prsníka. malígne lymfómy a melanómy . hnačkou. cievnymi poruchami. vytvorí sa chumáč a tak nemôže dôjsť k rozdeleniu) VŠÚ: Základný skelet: pre aktivitu nutné zachovanie oxetánového kruhu. ochromením dýchacieho centra. z ktorých viaceré majú antineoplastickú aktivitu – vinkristín. pre malú terapeutickú šírku nie je vhodným cytostatikom).kolchicín. majú antimitotický účinok. flavonoidy (deriváty kvercetínu) 152 . vinblastín. sú to deriváty základných štruktúr.Visci albi herba – Viscum album (Loranthaceae) OL: peptidy resp. Sú vysoko toxické. vaječníkov . prsníka. ktorý ju používali sa zistila leukopénia (následkom zníženia aktivity kostnej drene).Taxus baccata (Taxaceae) – Tis obyčajný OL: diterpenoid taxol (paclitaxel) – získava sa z ihličia . Bočný esterový reťazec: pre aktivitu dôležitý hlavne C3 – nevyhnutný je aryl na C3.rastlina sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako antidiabetikum. lektíny sú glykoproteíny).

stomatológia faktory určujúce farmakologické odpovede na lokálne podaný liek: -variabilita penetrácie látky podľa miesta aplikácie .vehikulum a oklúzia .tbl. tiež zvyšujú imunitu. sú však dráždivé a vo vyšších dávkach spôsobujú nekrózy.Resina podophylli / Podophyllinum – Podophyllum pelatum (Podophyllaceae) OL: voľné i glykozidicky viazané lignány. Droga v čajovináach sa používa ako antihypertenzívum a antisklerotikum. . αpeltatín.koncentračný gradient (čím vyššia c.Camptotheca accuminata (Nyssaceae) OL: kamptothecín – pôsobí ako inhibítor topoizomerázy I.Použitie: Treba rozlišovať pri p.chirurgia .očné a ušné lekárstvo .Cephalotaxus harringtonia (Cephalotaxaceae) OL: harringtonín Použitie: má antileukemickú aktivitu. – medroxyprogesterón TAXOL ..o. Izolované. IRINOTECAN . Použitie: karcinómy vaječníkov. Viskotoxíny sú p. Živica má aj laxatívny účinok – drastické preháňadlo. lokálne ATB ( D ) určené sú na povrchové časti tela oblasti používania: . β-peltatín Používa sa teniposid s etoposid – zväčša sú prodrug formy Použitie: karcinóm pľúc. nelymfatické leukémie. najdôležitejší je glykozid podofylotoxín. stupni klinického skúšania PRÍPRAVKY: METOTREXAT inj.paklitaxel Dermatologiká. aplikácii – medzi čajovinami a izolovanými látkami. je však ešte v 3. čriev. tým rýchlejšie a väčšie množstvo liečiva prejde z dermy . .o.dermatológia .vek 153 - . neúčinné. pľúc Prípravky: TOPOTECAN. vaječníkov. – metotrexát PROVERA tbl. vo vyšších dávkach vyvoláva krvavé hnačky. parenterálne znižujú krvný tlak. čisté lektíny majú cytotoxickú aktivitu na určité tumory a karcinómy.dávkovacia schéma .

mechanizmus účinku: .očné kvapky (oculoguttae) .kyselina dodecylbenzénsulfónová .zmena pH . krémy .rozdelenie: .fungistatický a bakteriostatický .pleťové mlieka (lotiones) .sú to mnohé antiseptiká a dezinficienciá ..kyselina undecylénová (MYKOSEPTIN ung) .prášky (pulveres) .a) lokálne b) systémové 1) Nešpecifické antimykotiká: . BETACORTON S.očné vody ( Aqua ophthalmica) . spreje D01 – Antimykotiká pre dermatológiu ( lieky proti plesňovým a hubovitým ochoreniam kože) .kyselina salicylová (AKNEFUG.genciánová violeť demetyláza azoly lanosterol sqalenepoxid epoxidáza allylamíny sqalen grizeofulvín metabolizmus DNA/ RNA fluorouracil cytozíndeamináza flucytozín 2) Špecifické antimykotiká: polyénové antimykotiká 154 .ovplyvnenie priepustnosti bunkovej membrány .pohlavie (žena má jemnejšiu kožu) .majú lokálne pôsobenie .spomaľujú resp.zápal kože .aerosoly.a) špecifické b) nešpecifické .liečivé tekutiny (solutiones) . Ergosterol ALPICORT.denaturácia bielkovín .gély .rezorcín demetyllanosterol . TRIAMCINOLON S.látky: . DIPROSALIC) reduktáza morfolíny .účinok: .dermatologické vehikulá: .masti (unguenta). KERASAL ung. zastavujú rast alebo usmrcujú kožné huby a kvasinky .organické farbivá: .

látky: .PIMAFUCIN crm b) inhibítory syntézy ergosterolu: .a) vytvárajúce póry: . jeho katalytická aktivita je závislá na cytochróme P450.početné.mechanizmus účinku: .α.široké – pôsobí proti kvasinkám. Inhibíciou syntézy membránových štruktúr blokujú u dimorfných húb morfogenézu z kvasinkovej do myceliárnej formy . kandidová paronychia a onychomykóza . K inhibícii konverzie lanosterolu na ergosterol dochádza prostredníctvom enzýmu C. interdigitálne a doplnenie liečby vaginálnymi tabletami pri pošvovej kandidóze) .azolové antimykotiká: .indikácia: .demetylázy.spektrum účinku: .. dermatofytom. Trichosporon..spektrum účinku: Candida. hubám. Blastomyces.mechanizmus účinku: . erosio interdigitalis.povrchové kandidózy (análne.FUNGICIDIN LÉČIVA ung . jeho blokáda je kľúčovým krokom účinku azolových antimykotík.natamycín: .polyénové antimykotikum s fungistatickým až fungicídnym účinkom produkované kmeňom Streptomyces noursei .kandidózy ústnych kútikov.indikácie: . Trichophyton).inhibícia enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu v membráne húb. pretože sa metabolizujú v pečeni v mikrozomálnom systéme s cytochrómom P450 3A 155 .nystatín: .lokálne polyénové antimykotikum izolované z aktinomycéty Streptomyces natalensis . mikromycéty z rodu Aspergillus . .interakcie: .14 . bifázickým hubám). kandidová vulvitída.spektrum účinku: . pliesňam.väzba na ergosterol bunkovej steny s následným rozrušením jej integrity ..rod Candida. dermatofyty (Microsporum. dá sa využiť pri kandidózach a Trichomonas vaginalis .

CLOTRIMAZOL.ekonazol: . mikrospórie).pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . . stafylokoky a pyogénne streptokoky). zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie . onychomykózy a pilomykózy spôsobené dermatofytmi. nepôsobí na spóry (konídie) . kvasinkami. Trichophyton. interdigitálne mykózy.PEVARYL . kvasinkami (kandidózy). paronychie až vulvitídy . Cryptococcus neoformas.nežiaduce účinky: .pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. pitiriasis versicolor .účinok: .účinok: .indikácie: .mierne lokálne podráždenia a zriedka alergické reakcie . PLIMYCOL .účinok: .kinetika: .dermatomykózy vovolané dermatofytmi (trichofýcie. stafylokokmi. V dostatočne účinnej dávke preniká do najnižšej vrstvy epidermis. V bunke pribúda oxidáz NADH a hromadia sa toxické peroxidy. fakultatívne patogénnymi hubami a plesňami. väčšina aplikovanej formy zostáva na povrchu kože.pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie vyvolané dermatofytmi alebo kvasinkami v kombinácii so streptokokmi. kandidózy a keratomykózy (pityriasis versicolor). v stratum corneum sa vytvára koncentrácia. po resorpcii sa mení v pečeni na neúčinné hydroxyderiváty .AKNECOLOR crm. dimorfné huby. . dimorfnými hubami a plesňami.tvorí v rohovej vrstve epidermis depot s koncentráciou.deriváty imidazolu: . Baktericídne účinkuje na grampozitivní bakterie (Bacillus anthracis.indikácie:. nokardiami. ktorá mnohonásobne prevyšuje antifugálnu a antibakteriálnu minimálnu inhibičnú koncentráciu v pritomnosti bielkoviny.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. IMAZOL. epidermofýcie.indikácie: .dermatofytózy.mikonazol: . kvasinky a plesne. Bacillus subtilis.mechanizmus účinku: -interakcia s cytochrómom P450.aplikovaný na kožu sa prakticky nevstrebáva . enterokoky. ktorá presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu pre dermatofyty . plesne a aktinomycéty. kvasinky (Candida . Z mikrobiálnej bunky unikajú nízkomolekulárne komponenty.DAKTARIN crm 156 .kinetika: . perkutánna resorpcia je však veľmi nízka. Inhibuje tiež produkciu kalmodulinu.klotrimazol: . mizne cytochrómperoxydáza. CANESTEN. zasahuje rušivo do biosyntézy bunkovej membrány a do pochodov v bunke.pri lokálnej aplikácii na zdravú pokožku je systémová absorpcia veľmi nízka.pôsobí fungicídne na dermatofyty (Microsporum.. Trichosporon cutaneum).dermatomykózy. kvasinky a plesne . Epidermophyton a Lageronia soudanensis).

grizeofulvín: .synergický účinok s ketokonazolom pri infekciách spôsobených Trypanosoma cruzi . dimorfné huby a parazity (Trypanosoma cruzi).flukonazol: -DIFLAZON.po p. koži. dermatofyty..po p.ľahké podráždenie kože ( pruritus alebo ľahké svrbnie.dermatofyty. 157 . a jej adnexoch (vlasovom folikule. proti dermatofytom je pri pH 4-7 . erytém) .kinetika: .denaturácia proteínového skeletu (mikrotubulárneho skeletu bunky. kvasinky. dimorfné huby. – väzba na plazmatické bielkoviny je až 99% . aktinomycéty .mechanizmus účinku: inhibuje biosyntézu ergosterolu a mení zloženie ďalších lipidových komponentov bunkovej steny .morfolíny: .bifonazol: .spektrum účinku: .o.epoxidázy.MYFUNGAR .účinok: . podaní sa významne viaže na plazmatické bielkoviny.kvasinky. inhibícia proteosyntézy a syntézy mRNA.7 – 7. DIFLUCAN .NIZORAL . postupne sa koncentruje v tukovom tkanive.BIFONAZOL. neinhibuje procesy závislé na cytochróme P450. primárne fungicídny účinok je spôsobený inhibíciou emzymatickej aktivity a intracelulárnou akumuláciou skvalénov.nežiaduce účinky: . účinnosť proti plesniam a kvasinkám je najlepšia při pH 6.mechanizmus účinku: .naftifin (EXODERIL) .kinetika: . v nechtoch .nežiaduce účinky: . sú citlivejšie na inhibíciu syntézy ergosterolu ako kvasinky .4. o.fungistatický a fungicídny . môžu byť prechodne zvýšené hodnoty pečeňových testov .flutrimazol: .látky: amorolfin (LOCERYL crm) c) zásah do funkcie bunkového jadra: .oxikonazol: .alergický kožný exantém . strata chuti najprv na slané.vlase).mechanizmus účinku: .iné účinky: znižuje mitogénnu odpoveď fibroblastov hladkej svaloviny ciev na stimulačný účinok plazmatického rastového faktora (PDGF) a tým proliferáciu .terbinafin (LAMISIL.látky: . ONYCHON) .allylamíny: . morfologicky ide o blokádu proliferácie vláknitých výbežkov ⇒ zastavenie množenia plesní v koži a jej adnexoch a postupným odrastaním starých vrstiev .indikácie: .zmena bunkovej membrány následkom ovplyvnenia biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity demetyllanosterolreduktázy . MYCOSPOR .MICETAL .penetruje rýchlo celou kožou .kinetika: .po p.iba dermatofyty . pytiriasis versicolor. podaní: dyspeptické problémy.spektrum účinku: .mechanizmus účinku – blokáda biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity enzýmu skvalén.interakcie: .dermatomykózy vyvolané dermytofytmi. vlastný nedostatek ergosterolu sa podieľa na fungistatickom účinku .ketokonazol: . účinnejšie na vláknité huby (inhibícia mycélií).vysoko lipofilný a keratofilný.spektrum účinku: . kožné kandidózy .o. potom na sladké.narozdiel od iných azolov je účinok závislý na pH.

nežiaduce účinky: .preniká do novo tvorených keratizovaných tkanív.spektrum účinku: .chromomykóza.cytozínarabinozid kompetitívne inhibuje účinok .účinok: . . ZnO a oxid titaničitý s adstringentnými účinkami 158 . ktorý je inkorporovaný do RNA s výslednou inhibíciou syntézy nukleových kyselín . leukopénia. mykoplazmy.účinnosť zvyšujú: .gáfor (Camphora).interakcie: .nežiaduce účinky: . či mentol (levomentolum) a antipruriginóznymi účinkami. prejavy intolerancie . vyhladzujú a hydratujú ju .aktívne transportovaný do buniek mikromycét.povrchové hubové infekcie kože D02 – Emolienciá a protektíva (látky vyhladzujúce kožu hydratáciou jej rohovitej vrstvy alebo chrániace kožu) a) emolienciá: . poruchy funkcie obličiek. nechtov a vlasových folikulov .aminoetanolová soľ cyklohexyl-hydroxy-metyl.granulocytopénia.tolnaftát: .pyridonu.fungistatický.mechanizmus účinku: ..kinetika: . kryptokoky.indikácie: .barbituráty znižujú účinok grizeofulvínu .aj sporocídny a protizápalový .indikácie: . placenty a predpokladá sa aj prienik do materského mlieka.potencuje účinok alkoholu .alergie. kde je deaminovyný na vlastnú účinnú látku je 5 – fluorouracyl.ciklopiroxolamin: .účinok je krátkodobý .podávajú sa v prípadoch.baktérie. ktoré ukľudňujú kožu. pri ichtyóze a ekzémoch ..zmäkčujúce látky.potencuje účinok azolových antimykotík .flucytozín: . trichomonády .vykazuje skríženú alergiu s penicilínom !!! .interakcie: . krátkodobá liečba mykotických infekcií močových ciest . prechodné zvýšenie pečeňových testov.hydrofilný.BATRAFEN crm . keď je koža suchá (poruchy rohovatenia). Epidermophyton a Microsporum .kinetika: . ktorá pôsobí fungicídne proti všetkým releventnýmpatogénom zodpovedným za plesňové infekcie nechtov .v menšej miere blokuje syntézu DNA aj priamo ako antagonista cytozínu . vylučuje sa takmer úplne močom . v nižších dávkach blokuje adhezívnu schopnosť kandíd na sliznice ..spektrum účinku: -kandidy. kože.allopurinol znižuje myelotoxiciu flucytozínu a neinterferuje s jeho antifugálnym účinkom .ANCOTIL d) ostatné antimykotiká: .ľahko preniká do kože .znižuje účinok kumarínových antikoagulancií (warfarin) .selektívna fungistatická aktivita voči Trichophyton.G+ a G. preniká do všetkých tkanív a telesných tekutín vrátane likvoru.účinok: . patogénny chromomykózy . fotosenzibilizácia pri slnení.spektrum účinku: .

UVB lúče filtrujú: . ktoré môže viesť k mutáciám genetickej informácie a ku vzniku nádorového bujnenia .cieľom je: . titanii dioxidum.EXCIPIAL U LIPOLOTIO. talcum.spôsobujú v koži zápalové procesy sprevádzané biochemickými pochodmi ovplyvňujúcimi cievy. redukciou odfarbený melanín a navodzujú okamžitú pigmentáciu.jecoris aselli oleum: .látky: .EXCIPIAL crm . kyseliny salicylovej. U osôb neschopných tvoriť väčšie množstvo melanínu vzniká ovplyvnením DNA zvýšené bunkové delenie a zrýchlená keratinizácia. bolus alba ). UVA lúče: .pôsobí lokálne. vstrebávajú sa iba pri porušenej integrite kože . nepreniká do hlbších vrstiev kože .fotoprotektívne látky: . nepreniká do hlbších vrstiev kože .používajú sa vo forme emulzným mastí a krémov – môžu obsahovať tekutý parafín a rôzne oleje. hydroxybenzoovej).benzofenony.k zahusteniu sa pridáva talok alebo kaolín .filtre brániace prieniku erytmo-génnych lúčov UVB (280 -320 nm) .pôsobí lokálne. BALNEUM .filtre nedovoľujúce prienik pigmentotvorným lúčom UVA (320 – 400 nm) UVB lúče: .BALNEUM HERMAL liq .chránia kožu pred negatívnym pôsobením buď pred celým spektrom slnečného žiarenia (zinci oxidum. Melanín spoločne s už existujúcim pigmentom tvorí prirodzenú ochranu kože. hlavne endotel a podnecujú tvorbu nového pigmentu melanínu v dentritických bunkách melanocytoch.OILATUM EMOLLIENT. . alebo pred slnečným žiarením určitých vlnových dĺžok. starnutím kože a poškodeniam DNA.vstrebáva sa kožou a preniká do hlbších vrstiev epidermis .paraffinum liquidum: .delia sa na: ..urea (močovina) – pôsobí keratolyticky .obsahuje predovšetkým glyceridy nenasýtených mastných kyselín a vitamíny A a D.zabrániť dôsledkom pôsobenia najmä UV žiarenia na koži a u pacientov s fotoalergickými alebo fototoxickými reakciami alebo u pacientov ošetrovaných laserom.tekutý parafín . Naviac v dôsledku nadmerného ožarovania kože dochádza k degeneratívnym zmenám väziva.používajú sa k preventívnej ochrane kože pred negatívnymi vplyvmi prostredia . tieto látky väčšinou absorbujú lúče a menia svetelnú energiu na tepelnú . deriváty kyseliny p-aminobenzoovej (resp. deriváty gáfru a estery 159 .rybí olej .sojae oleum: . BALMANDOL OLEJ.sójový olej . k vonkajšej ochrane možnou použiť látky s určitými adsorpčnými schopnosťami (talok) . KERASAL ung b) protektíva: . calcii carbonas.pôsobí na už skôr v bunkách sa vyskytujúci. HYDROLOTIO.paraffinum perliquidum: .

používa sa : . ale i odrazením lúčov. až 2%) . ktoré potlačujú alebo miernia pocit svrbenia . chinini sulfas. až 2 %) .kyselina salicylová b) epitelizanciá: -podporujú epitelizáciu a pôsobia priaznivo na reparačných tkanivovývh pochodoch .vitamíny A. rôznych príškvarov alebo hustých hnisavých exudátov . V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať i látky. Určitý fotoprotektívny efekt majú perorálne podávané karotenoidy (napr.trypsín.profylaxia fotosenzitívnych reakcií u citlivých osôb alebo u osôb s erytropoetickou protoporfýriou D03 – Prípravky na liečbu rán a vredov (zlepšenie hojenia poraneného tkaniva) a) granulanciá: .v chladivých základoch: . Tzv. Ich efekt je založený na chemickom vyvolaní tvorby melanínu v koži bez účasti slnečného žiarenia. 1-3 %) . chymotrypsín.thymol (thymolum .podporujú rast granulačného tkaniva . betacaroten ) absorbujúci iba malé množstvo UVB.kyselina mliečna c) proteolytické enzýmy: -používajú sa k skvapalneniu a odstráneniu nekrotických tkanív.β-naftol (β-naphtholum .mentol (levomentolum. v tukoch rozpustná látka. pôsobiace na báze nielen spojenej s pohlcovaním lúčov. kolagenáza.azulény (guaiazulen) .azofarbivá . samoopaľovacie krémy nemajú fotoprotektívny účinok.kyseliny p-methoxyškoricovej.používajú sa : . . v kombinácii so streptodornázou – ak treba odstrániť tkanivové zbytky D04 – Antipruriginotiká a anestetiká a) antipruriginóza: .fenol (phenolum .zdravé živé tkanivo nepodlieha ich proteolytickému pôsobeniu (obsahuje tkanivové inhibítory) . pričom umožňujú vytvorenie pigmentácie. streptokináza – k rozpusteniu fibrínových zrazenín.ichtamol . Patrí medzi ne oxid titaničitý (titanii dioxidum ) a oxid zinočnatý (zinci oxidum ). erytému bránia tiež tannin.5-1 %) 160 . kataláza a kombinácia deoxyribonukleáza/ fibrinolyzín – kombinácia enzýmov umožňujúcich štiepenie DNA a fibrínových proteínov. 0. D a E . 0.dexpantenol .látky. phenylis salicylas .betakarotén: . koncentruje sa v pečeni a koži .peruánsky balzam: (Balsamum peruvianum) .indikácie: .pantotenát vápenatý .používajú sa: .sú to organopreparáty .flavonoidy .3-3 %) .používajú sa : .provitamín A.gáfor (camphora . Ich nevýhodou je kozmetický vzhľad po natrení (nepravidelné zafarbenie kože).

s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou . predovšetkým kyseliny linolovej a gama – linolénovej .majú výrazne protisvrbivý účinok a obvykle mierny lokálny anestetický účinok .kameňouhoľný decht: (pix lithanthracis) (POLYTAR liq) 161 . salicylová: .lokálne anestetiká: .cinchokaín .tekutý púder ( s ichtamolom) – protisvrbivý účinok (ICHTOXYL. Látky účinné u jednej formy môžu byť neúčinné pri druhej forme . kvapkovitá.tripelenamín . ktoré splývajú do plakov . často sa aplikujú k tlmeniu bolesti alebo svrbenia u lokalizovaných kožných ochorení . pretože ich resrpčná schopnost je vysoká .pri terapii sa uplatňujú lieky podávané lokálne a aj celkovo . hlavne zanesené alebo porušené chorobné plochy. s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .ich aplikácia na rozsiahlejšie plochy môže viesť k resorpčnej toxicite .pri terapii psoriázy (lupienky) neexistuje jednotný schéma.slabé kortikosteroidy: .odšupinatenie ( konc.klinicky sa manifestuje červenými papulami krytými šupinami. 5 – 10%) .plaková.určené k lokálnímu znecitliveniu pred drobnými dermatochirurgickými výkonmi.kyselina gamolénová: mastná polynenasýtená kyselina obsiahnutá v oleji pupalky dvojročnej D05 – Antipsoriatiká Psoriáza: . ani u kojencov a malých detí. erytrodermická.nemôžu sa aplikovať na rozsiahle..suplementujú sa.typy: .účinok nastupuje pozvoľna a klinické zlepšenie sa prejavuje obvykle za 8 – 12 týždňov terapie .postihuje rôzne časti tela vrátane vlasovej časti a nechtov .FENISTIL gel .hydrokortizon – rýchly účinok.neprenosné chronické kožné ochorenie nejasnej etiológie ( genetický základ) . PITYOL) .dimetinden: -sedatívne H1. pretože jednou z príčin generalizovaného svrbenia u pacientov s atopickou dermatitídou je deficit esenciálnych mastných kyselín.kys.antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.aj lokálne antihistaminiká: .zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.používajú sa u lokalizovaných alergických kožných prejavoch .látky: . inverzná .lidokaín . ale po vysadení recidíva .esenciálne mastné kyseliny: . pustulárna.PSILO – BALZAM gél .diphenhydramin – sedatívne H1.lokálne aplikované liečivá: .látky: .

najsilnejšie lokálne antipsoriatikum. tlmia bunkovú proliferáciu a diferenciáciu.aplikácia pred ožiarením UVA .retinoidy: .antiproliferatívny účinok .24 – dihydroxyvitamín D3).methoxsalen: .u ťažkých a rozsiahlych foriem psoriázy .kalcipotriol: (1. minutovej terapii.ovplyvňujú mnoho biologických dejov – obmedzujú chemotaxiu neutrofilov znížením produkcie leukotriénov.derivát vitamínu D .prirodzené a syntetické deriváty retinolu.účinky sú sprostredkované nukleárnym receptorom.menej toxická sírová zlúčenina ako selén – disulfid .trioxsalen (4. géloch.fototerapia: -princíp: . iritácia očí a slizníc – neaplikovať na tvár .pôsobí fungicídne a baktericídne.používajú sa: . antiproliferatívny účinok .bargapten (5 – methoxypsoralen) . menia zloženie kožného mazu a významne znižujú jeho produkciu (až o 90%) . erytém. väzbou na DNA ovplyvňujú proces transkripcie adstringentný. ktoré vykazujú aktivitu vitamínu A .zinkpyrition: . nefrotoxicita.konc. kedy po krátkodobom natretí kože v stúpajúcej koncentrácii sa prevedie ožiarenie UV – lúčmi .pozor na riziko popálenia kože .8 .(8 – methoxypsoralen) (OXSORALEN) . znižuje tvorbu lupín .NÚ: -fototoxicita.5. protizápalový.25 – dihydroxyvitamín D3) -derivát vitamínu . inhibujú ornitíndekarboxilázu.dlhodobé riziko – 8x častejšia rakovina kože u ožarovaných osôb . ďalej ovplyvňujú zápal a produkciu mazu – znižujú veľkosť mazových žliaz. 5%) .dinthranol: . 162 . má tiež antiproliferačné a antiseboroické účinky. dnes sa používa iba v tzv.zvýšená tvorba prostaglandínov – zápal. niekedy ako organický extrakt (liquidim carbonis detergens) v lotiónoch.možno kombinovať ako s miestnou. pigmentácia .podáva sa v mastiach a pastách ako 2 – 10%.keratolytikum . šampónoch a kúpeľoch . tak celkovou podávanými látkami ..pri dlhodobej aplikácii však môže paradoxne vyvolávať zvýšenú mastivosť vlasov .patrí medzi miestne antiflogistiká a antiseptiká protisvrbivý.majú významné účinky na epitélie .vhodná aj pri vitiligu a mycosis fungoides . 1 – 20% (deti max.anthralin: .imunosupresívny účinok UV radiácie (hlavne v UVB oblasti 300 – 320 nm) . trimethylpsoralen) .kovalentné väzby a pevné mostíky medzi vláknami DNA ⇒ obmedzenie delenia buniek .takalcitol: (1.

pri systémovej absorpcii sa môže prejaviť jeho nefrotoxicita .aminoglykozidové antibiotikum . prekanceróz aj kožných karcinómov.v praxi sa zatiaľ nepoužívajú .dichlordietyldisulfid D06 – ATB a chemoterapeutiká pre dermatológiu ( lieky proti kožným baktériám a vírusom) .mupirocín: .bacitracín: .polypeptidové antibiotikum pre lokálnu aplikáciu .inhibícia syntézy bielkovín zásahom na mieste ribozómov ..inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny. generácie): sú určené k p.neomycín: . ktorý prenáša už hotový stavebný blok. používajú sa u najťažších porúch keratinizácie. acne vulgaris. viečka.o.retinoidné látky 3.mechanizmus účinku: . pri kojení a pri akútnych dermatitídach .používajú sa pri prevencii infekcií čistých rán.baktérie .inhibuje proteosyntézu väzbou na bakteriálnu izoleucyl – tRNA syntetázu 163 .majú množstvo nežiaducich účinkov. počas liečenia sa zakazuje opaľovanie.tretinoin a isotretinoin: . liečbe psoriázy.používajú sa na liečbu torpidných ložísk psoriázy. nosné otvory a pery. do peptidoglykánovej vrstvy bakteriálnej steny . nepodávajú sa lokálne na sliznice.cytostatiká: . nie je vhodné ich podávanie v tehotenstve.kyselina retinová: . ťažšie ekzémy a hnisavé konjuktivitídy .pôsobia na jednovrstvové a viacvrstvové epitely a majú pravdepodobne tiež význam v imunitných procesoch .acitretín a etretinát (látky 2. na bazaliómy. pri dermatózach.podofylotoxín .arotinoidy: .v kombinácii s bacitracínom sa požíva na liečbu kožných infekcií .mechanizmus účinku: . preto možno dovoliť počatie až dva roky po ukončení liečby .spektrum účinku: G. N – acetylmuramyl – N – acetylglukosaminpentapeptid. čerstvých ranách.látky: . generácie. inhibuje defosforyláciu undekaprenylfosfátu.látky: .spektrum účinku: .imunosupresíva: metotrexát cyklosporín A .určená k zlepšeniu nedostatočnej epitelizácie pri ťažko sa hojacich ranách . majú teratogénne účinky.kontraindikované sú pri poruchách funkcie pečenene alebo obličiek.G+ koky a tyčinky .druhej generácie majú rad nežiaducich účinkov a vyvolávajú tak fotosenzibilizáciu . ktoré su rezistentné na inú terapiu . ktoré vnikajú polyaromatickou zmenou molekuly retinoidov .fluorouracil . mycosis fungoides a vírové papilómy .mechanizmus účinku: .používajú sa celkovo aj lokálne .sú určené aj na liečbu akné a niektorých porúch keratinizácie a prekanceróznych stavov .

má bakteriostatické aj fungistatické účinky .erytromycín .môže u nich nastať alergická reakcia a fotosenzibilizácia .heparín: .lokálne sa používa vo vaginálnych liekových formách .acyklovir .sa používa ako nešpecifické antimykotikum .klindamycín .inhibícia syntézy proteínov bunkovej steny .antivirotiká: -väčšinou sú analógy nukleozidov .primárne bakteriostatický.polymyxín B . kiníny lyzozomálnym enzymatickým antimitotickým účinkom.makrolidové antibiotikum .závažné infekcie spôsobené oxacilin/meticilín rezistentnými stafylokokmi .pôsobia na endogénne mediátory zápalu napr.nitrofurantoin: . pôsobia pri liečbe psoriázy .používajú sa na liečbu herpes simplex a herpes zoster .izopropyldeoxyuridín . histamín.sulfisomidín .v kombinácii so síranom zinočnatým a interferónom β .dihydroxypropyladenin .látky: .indikácie: .má baktericídne účinky a pôsobí aj na anaerobné mikroorganizmy a Mycobacterium tuberculosis . a preto by mali byť iba pomocným liekom 164 . fusidová: .metronidazol: .používa sa pri terapiách pyodermií .sulfathiazol .idoxuridín a trifluridín – v očnom lekárstve ..kys.primycín: .používa sa k liečbe kondylomatózy genitálií alebo rôznych bradavíc u dospelých D07 Kortikosteroidy .meklocyklín: .sulfonamidy: -sulfadiazín: .chloramfenikol .taurolidín: .stafylokoky . protizápalové a protisvrbivé účinky .spektrum účinku: .mechanizmus účinku: .stafylokoky a streptokoky a pôsobí aj na iné Gbaktérie. vo vasokých koncentráciách baktericídny .ide vždy o symptomatickú liečbu.antibiotikum so steroidnou štruktúrou . prostaglandíny.podofylotoxín: .majú imunosupresívne.účinok: . ktoré sa vyskytujú pri kožných infekciách .používa sa pri povrchových poraneniach a popáleninách .kloroxin: .spektrum účinku: .

ichtamol . OPHTHALMOHYDROCORTI-ZONung. LOCOID 0. mineralokortikoidný účinok pri aplikácii na viac ako 20% plochy. sekundárne infekcie.metylénová modrá .dexametazón (DEXAMETAZÓN ung) .flucinolón .betametazón (BELODERM ung. ALPICORT F liq) .flutikazón (CUTIVATE CREAM) .lokálne: . GARASONE ung) .budenozid (APULEIN crm) .bukový decht pri popáleninách: . . BELOGENT ung. BELOSALIC ung.1. Cushingov syndróm. DIPROSALIC ung.klobetazol (DERMOVATE crm.4.nežiadúce účinky: systematický útlm hypofyzárnych funkcií.majú silnú schopnosť bobtnať a odsávať exudát a tekutiny .hydrokortizón (HYDROCORTIZON LÉČIVA ung.1% crm) .v roztokoch na obklady as používajú organické farbivá ako: .používajú sa pre miestne protizápalové účinky 165 .dexpantenol . pri popáleninách vyššieho stupňa.glukokortikoidy . zvýšený vnútroočný tlak. boritá .kys. crm.ichtamol .halcinonid (BETACORTON) .algedrát .prednizolón (ULTRACORTENOL ung. mokvaní. crm. salicylová .atrofia kože. ALPICORT liq.látky: . steroidné akné. pri Bercových vredoch Dezinficienciá a antiseptiká: .kys. hypopigmentácia. dermatitídy.3.protizápalové účinky majú: .urýchľujú hojenie termických poškodení kože . TRIAMCINOLON LÉČIVA ung) . generácia: . IMACORT ung.používajú pri silných zápaloch. alergické kožné infekcie.dextranomér .metylrosanilín .majú antimykotické účinky .methylvioleť ( genciánová violeť) .2. OPHTHALMO –FRAMYKOIN COMPOSITUSung.triamcinolon (DELPHICORT crm. ung) .kameňouhoľný decht .celulóza . kandidózy slizníc D08 Antiseptiká a dezinficienciá lieky proti patogénnym mikroorganizmom v živých tkanivách a na neživých predmetoch látky: ..oxid zinočnatý . generácia: . steroidná rosacea. generácia: .kloroxín . generácia : .

.b) pomnoženie Propionibacterium acnes (anaerób produkujúci lipázu .kyselina boritá .slabé kyseliny a zásady: . chrbte. hlbšie .alkoholy – Spiritus dilutus . viac zapálené.azulény .etakridín .boritan fenylortuťnatý .látky: .noduly: .fenoly: .vznik zápalu) .kožné ochorenie spôsobené upchávaním kožných pórov mazom . krku.kys.aldehydy – formaldehyd . prsiach.mechanizmus účinku: poškodzujú mikroorganizmy zmenou pH prostredia.ostatné látky: .vačkovité lézie s tekutým alebo polotekutým obsahom. salicylová .cysty: .a) nadmerná tvorba kožného mazu – seborea ( často vrodená.kvartérne amóniové soli : karbetopendecínium bromid benzododecínium bromid D10 Prípravky proti akné Akné: .rezorcín . prípadne i ovplyvnením metabolických reakcií .peroxid vodíka .sprevádzané tvorbou rôznych typov kožných lézií s výskytom na tvári.chlorofyl .zníženie produkcie mazu .malé ( ≤ 5 mm) tvrdé hrčky na povrchu kože .chlorid ortuťnatý . pleciach a ramenách Kožné lézie: .akriflavín .mazové folikuly upchaté mazom a odumretými bunkami .jodpolyvidon .tvrdé vypuklé vriedky s tekutým obsahom .liečebné prístupy: -(podľa liečenej príčiny): .dusičnan strieborný .oxykyanatan ortuťnatý . výrazne stúpa v puberte.oxidačné látky: .redukcia Propionibacterium acnes 166 .organické farbivá: . závislá na hormonálnych (5α.príčiny vzniku: .papuly: .kyselina peroctová -tosylchloramid .skupiny: . väčšie ako pustuly.pustuly: -krehké vypuklé vriedky s hnisom .c) prirýchle odlučovanie odumretých kožných buniek a/alebo produkcia zápalových mediátorov .dihydrotestosteron) a iných vplyvoch .manganistan draselný .komedóny: .zlúčeniny ťažkých kovov obsahujúcich ortuť a striebro : .

topická liečba ako pri ľahkých formách .na všetky formy akné .klindamycín (DALACIN T liq) . RSB) – antiseptický a antiseboroický účinok .netoxická. AKNEFUG – OXID gel) – antiseptický.intraléziové injekcie kortikosteroidov 167 .látky: . liq) .dráždivý – neaplikovať do okolia očí + dobre umyť ruky . cis retinová) (ISOTREX gel) . AKNEFUG liq) .zinok (CURIOSIN gel).liečba ťažkých foriem akné: .o.úzke spektrum hlavne G+ a anaeróby .perorálne ATB – širokospektrálne – tetracyklíny .isotretinoin (kys.liečba ľahkých foriem akné: . all – trans retinová) (LOCACID crm.fyzikálne metódy – extrakcia komedónov.látky: .topické a perorálne antiandrogény: .NÚ: .kyselina azelová (SKINOREN crm. ZYNERIT sol.málo nežiaducich účinkov .pozor na oči a pery .zvýšený antiseboroický účinok.drenáž a chirurgické odstránenie .liečba mierneho až stredne závažného akné: . svetlo (laser) .eliminácia zápalu -(podľa závažnosti akné): .látky: . komedolytický účinok .estradiol (AKNEFUG – EMULSION) . forma 25 mg + vitamíny (ZACNE) – antiseptický a adstringentný účinok .+ terapia: . antibakteriálny. bez alergických fototoxických reakcií .cyproterón / ethinylestradiol (DIANE) . gel) – vysoký antibakteriálny.fotosenzitivita .majú antiseptický.kontraceptíva – u žien – antiseptický. antibakteriálny a keratolytický účinok .hexachlorofén (AKNFUG SIMPLEX) .triklosan (AKNE LOTION lot) .topické ATB: . keratolytický a antiseboroický účinok .látky: . p.síra (sírový lieh s AS.topické retinoidy: . antibakteriálny a keratolytický účinok .tretinoin ( kys.benzoylperoxid (OXY 10 lot. keratolytický účinok .erytromycín (ERYFLUID sol.zľahka omývať postihnutú plochu teplou vodou a jemným mydlom 2x denne .kožných buniek normalizácia odlučovania . ECLARAN gel.

mydlá . používa sa spolu s ďalšími látkami v zmesných prípravkoch .nauzea.nežiaduce účinky: .perorálny isotretinoin: .niektoré zlúčeniny hliníka . brucha .teratogén .metylsalicylát .rezervovaný na rezistentné formy akné . zmätenosť. čím urýchľujú ohraničenie.látky. ktorá znižuje permeabilitu bunkovej membrány.depresia. kĺbov. azelaová Adstringenciá: látky.látky: . vytvoria tak ochrannú vrstvu.tanín .bolesti hlavy.formaldehyd: .1 až 2x denne počas 16 – 20 týždňov .(ROACCUTANE ROCHE cps) .kyselina salicylová .gáfor .potenie možno ovplyvniť i celkovým podaním parasympatolytík Antiseboroiká: .perorálne antiandrogény – kontraceptíva .gáfor .zrážaná síra .znižujú sekréciu potných žliaz . hnačka .používajú sa na terapiu akné .jód a jodidy Antihydrotiká: .včelí jed .chloroform .benzoperoxid .perorálne ATB . vomitus.ichtamol . ktoré dráždia pokžku a sliznice a spôsobujú tak miestne prekrvenie. priebeh alebo resorpciu zápalových pochodov . Koagulácia bielkovín (zmenšenie objemu) sa podieľa na zvieravom pocite pri aplikácii týchto látok 168 ..látky: . ktorý vyvoláva dráždením kože vazodilatáciu.kapsaicín .nonivamid – syntetický derivát kapsaicínu.účinkuje najsilnejšie na všetky mechanizmy vzniku akné .manganistam draselný .závažné: .znižujú sekréciu mazových žliaz . ktoré koagulujú povrchové vrstvy bielkovín epitelu alebo poranených plôch.kys.dechty .nízke koncentrácie .látky: . poruchy videnia Derivanciá: .

dekvaliniumchlorid) .alkylderiváty fenolov .na odstránenie hyperkeratotických vrstiev kože pri psoriáze a na kurie oká. ratanhová.stiahnutím pórov potných žliaz obmedzujú tvorbu potu .látky: .deriváty fenolu (chlornitrofenol.anorganické adstringenciá . natamycin.kys.rezorcinol 10 % a viac .dusičnan strieborný .deriváty chinolínu (chloroxin.látky: . myrhová.sú látky.aktivita zostáva i u zdvojených fenolov 2-chlór-4-nitrofenol OH Cl Cl Hexachlórofen OH CH2 Cl Cl OH Cl Dekvalíniumchlorid N CH2 (CH 2 )8 CH2 + CH3 N+ CH3 NH2 2 ClN H2 Cetylpiridíniumchlorid (CH2)1 5CH3 N+ Cl- N O2 Cl Cl b)Špecifické antimykotiká: 1) Antibiotiká (grizeofulvin. ktoré sa kedysi používali na odstránenie prerastajúcich granulácií a bradavičných kožných útvarov .óniové zlúčeniny (cetylpyridíniumchlorid) vo všetkých prípadoch ide o topické fungicída VŠÚ: .močovina 20% Kaustiká: . . salicylová 0.peroxid vodíka .antimykotické pôsobenie zvyšuje halogénsubstitúcia.kys.4.majú obvykle mierny antiseptický účinok .dnes iné postupy ANTIMYKOTIKÁ a) Nešpecifické antimykotiká: .triesloviny: . hexachórfen. salicylová 10% .leptavé látky. mokvanie a krvácanie z drobných poranení a prejavy zápalu . mucidin) 169 . arniková) Keratoplastiká: .znižujú kapilárne prekrvenie. amfotericin B. 2.propylénglykol 40 – 70% .síran hlinito – draselný – používa sa zastavenie krvácania z drobných poranení . neaplikuje sa na tvár .látky: .síran a oxid zinočnatý .látky: .5 – 2% .organické adstringenciá: . nátržníková.tanín a rôzne tinktúry (dubienková.rozpúšťajú zrohovatené vrstvy . nystatin.rezorcinol Keratolytiká: ..manganistan draselný .5trichlórfenol) . ktoré pôsobia stimulačne na bazálnu vrstvu kože a podporujú tak tvorbu ich vonkajších krycích vrstiev .

karboxyl a O – glykozidicky naviazaný mykozamín. metyl na C6´a na C2´metoxyl (jeho zámena za OCH3 vyššie alkoxyly pôsobí dysterapeuticky . prítomnosť H 3 4 O oxoskupiny na C4´. trans – anelárny poloketál.esterifikácia nie je dysterapeutická - 170 .časť sa vylučuje nezmenená. Jeho lipofilnú časť tvorí tetraénový reťazec AMFOTERICÍN B O 1 H3C O O OH OH O 13 OH O O OH COONH3 + OH CH3 skelet je tvorený 38 – členným makrolidom s rovnakými substituentami v hydrofilnej časti (hydroxyly.antimykoticky účinný je iba pravotočivý trans – izomér s absolútnou konfiguráciou S na C1` a C6` CH3 .demetylgriseofulvín. karboxyskupinu a O –glykozidicky viazaný aminocukor mykozamín NATAMYCÍN OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH 13 OH O 17 OH O O COONH3 + OH CH3 29 .GRIZEOFULVIN VŠÚ: .primárna amino skupina musí byť voľná . ktorý v lipofilnej časti obsahuje po jednomtetraénovom a diénovom zoskupení. dva hydroxyly.skelet tvojí iba 26 –členný laktónový kruh.VŠÚ: . metabolizmus: .účinok určuje substitúcia na cyklohexáne tj.miera vstrebania je závislá na veľkosti kryštálov a zvyšuje ju súčasné podávania jedla bohatého na tuky . trans – anelárny poloketál. hlavným metabolitom je 6. karboxyl a O – glykozidicky viazaný mykozamin) ako nystatín . oxiránový kruh medzi C4 a C5.skelet tvorí 38 – členný laktónový kruh. ktorý v hydrofilnej časti má izolovanú dvojitú väzbu medzi C2 a C3. ktorý sa CH3 O 7 Cl CH3 O 2´ O 1 O 1´ vylučuje ako glukuronid NYSTATIN A1 OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH OH 13 O 17 OH O O OH COONH3+ OH CH3 Natamycín 29 . v hydrofilnej časti okrem väčšieho počtu hydroxylov má ešte trans-anelárny poloacetál.

(2-chlórfenyl-)-4-hydroxyfenyl)fenylmetán a v nepatrnom množstve (2-chlorfenyl) .4. alebo nahradený inými radikálmi.vysoká aktivita je viazaná na prítomnosť Cl v polohách 2.aktivita sa nemení ani vnesením dvojitej väzby do fenyletylového fragmentu za súčasného nahradenia benzoxylu ďalším fenoxyetoxylom 4) . podaní sa rýchlo metabolizujú koncentrácie Cl CH2 C CH2O N 171 . jednoduchým vinylom (enilkonazol) alebo objemnejšími lipofilnými alebo chlorom substituovanými radikálmi (tiokonazol. sertrakonazol) 5) . tioanalóg ekonazolu sulkonazol alebo oximínový analóg mikonazolu oxikonazol Používajú sa len povrchovo pre nerozpustnosť vo vode .éterický kyslík benzyloxyskupiny nie je podmienkou aktivity (napr.2)Azoly: (klotrimazol.značnú variabilitu modifikácie štruktúry umožňuje postranná benzyloxyskupina.oxidatívne odbúravanie imidazolového kruhu až na príslušnú kyselinu octovú a štiepenie éterickej väzby za súčasnej desalkylácie za vzniku kyseliny 2. mikonazol. ketokonazol.deriváty trifenylmetylimidazolu: KLOTRIMAZOL C N Cl N metabolizmus: .4 aromatického kruhu základného fenetylimidazolového skeletu 2) . tieto metabolity sú vylučované vo forme konjugátov EKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl .forma) N N Cl Cl Cl Cl vode sa tieto azolové antimykotiká používajú pro p.metabolizmus: . že a dosahujú nízke sérové OXIKONAZOL (cis.difenylmetanol širokospektrálny BIFONAZOL .aktivitu zvyšuje substitúcia ďalšími chlórmi v postrannej benzyloxyskupine v polohách 2. ekonazol.6 (zvyšuje sa lipofilita a tým je ľahšia penetrácia do lipidických membrán ) 3) .4 – dichlorfenyl)-glykolovej. itrakonazol.oxidatívne odbúravaný na neúčinné metabolity (2chlórfenyl)difenylmetán.metabolizmus: .(2. oxikonazol. mikonazol Cl Pre nerozpustnosť vo len zvonka.viď. aj preto.deriváty fenetylimidazolu MIKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl Cl Cl Cl . napr. aktivita sa nemení. keď fenyl miesto chlóru je substituovaný fenyltioskupinou (fentikonazol).o. flukonazol) VŠÚ: 1) .

VŠÚ: .štúdium vplyvu N-alkylsubstitúcie postranného triazolonu ukázalo. takže relatívne dlho zostáva v keratinocytoch kože a má značnú selektivitu voči enzýmom plesní s vysokou afinitou k cytochrómu P450 .dve hlavné cesty: 1)štiepenie piperazínového kruhu.metabolizmus: . že itrakonazol je o mnoho metabolicky stálejší .prednostne je ukladaný v organizme v tkanivách obsahujúcich keratín .potrebná CS skupina Mech účinku v blokáde skvalén-epoxidázy zabraňujúcej premene skvalénu na epoxid až na lanosterol a až ergosterol 4)Deriváty pyrimidínu (flucytosin) FLUCYTOZIN O N NH2 H N F 172 .4SR diastereoizomér) N Cl N CH2 O O CH2 O H N N COCH3 Cl .zámena centráleho imidazolu za triazol má za následok.vysoko lipofilný. oxidácia a následné štiepenie imidazolového kruhu 2) aromatická hydroxylácia ITRAKONAZOL N Cl N CH2 O O C H2 O H N N Cl O N C H3 N CH N C H2 CH3 .vylučuje sa prakticky v nezmenenej forme F N N OH N CH2 C CH2 N 3)Thiokarbamáty (tolnaftát) N N TOLNAFTÁT CH 3 CH 3 N C O S VŠÚ: .metabolizmus: .. že rozvetvený sekundárny butyl výrazne zvyšuje účinok zvlášť pri vulvovaginálnej mykóze .ketalové (dioxolánové) analógy fenetylimidazolu KETOKONAZOL (2RS.metabolizmus: .analóg terciárneho alkoholu odvodeného od triazolu FLUKONAZOL F .

undeylénová.môže byť aj vo forme solí – zinočnatej. butyl) 4) vyššiu aktivitu vykazujú trans – deriváty NAFTIFIN CH 2 N C H 2 CH CH CH3 metabolizmus:-úplne metabolizovaný na väčší počet metabolitov. pretože deriváty s jednou dvojitou väzbou sú len slabé a bez dvojitej väzby alebo so štyrmi väzbami sú neúčinné. enzýmom cytozín deamináza je premieňaný na 5 –fluorouracyl. oxidatívne štiepenie všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. meďnatej soli s organickými bázami (2 – aminoetanol.benzimidazolový derivát CHLORMIDAZOL CH2 CH3 N N Cl 173 .prodrug. Vzniknuté metabolity sú vylučované ako glukurónové a glycínové konjugáty TERBINAFIN CH3 CH3 H C CH3 CH2 N C C CH3 CH2 C H metabolizmus: .viacuhlíkaté mastné kyseliny KYSELINA UNDECYLÉNOVÁ CH2 CH(CH2) 8 COOH . oxidatívnou hydroxyláciou v polohách 4 cinnamylu a na uhlíkoch C7 a C8 naftalénu. čiastočnou demetyláciou vzniká desmetyl – terbinafin a oxidáciou jedného metylu postranného terciálneho butylu príslušná kyselina 6)Deriváty rôznych štruktúr (k. 2 –aminotridekán) alebo .. ktorá je vylučovaná ako glukuronid. čím narušuje v bunkách syntézu DNA metabolizmus: vylučuje sa v nezmenenej forme 5)Deriváty allylamínu (naftifin.podobne ako u naftifinu. keď dvojitá väzba v reťazci medzi C4 a C5 je nahradená väzbou trojitou a zbytok alkylu za touto väzbou je rozvetvený (terc. hlavným metabolitom je kyselina naftoová a v menšom možstve N – desmetylnaftifin. ten potom vo forme 5 – fluor-deoxyuridínmonofosfátu blokuje tymidilát – syntetázu. vápenatej. hlavným metabolitom je kyselina naftoová. oxidatívnou desalkyláciou za štiepenia všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi. chlórmidazol. aktivita ešte rastie. ciklopiroxolamin) . terbinafin) VŠÚ: 1) aktivita je viazaná na prítomnosť 1 – naftylmetylu (pretože jeho zámena za 2 – naftylmetyl alebo iné aromatické systémy pôsobí dysterapeuticky) a metylu na dusíku 2) 3.fenylallyl naaftifinu môže byť nahradený ďalším nenasýteným alkylom (nonyl až dodecyl) 3) maximálnu aktivitu vykazujú zlúčeniny s dvomi konjugovanými dvojitými väzbami.

biotransformácie na cyklohexáne za vzniku cyklohexénových metabolitov.derivát N . amid-chlorid ortutnatýHgNH2Cl v očnej terapii. troklosen jód. ale reaktivita s bielkovinami a chloridmi obmedzuje použitie iónovo rozpustných solí c) zlúčeniny ortuti (kyanid ortutnatý Hg(CN)2 k dezinfekcii nástrojov.najvyššiu aktivitu vykazuje R-(+) – enantiomér s cis – usporiadaním 2. dicateltaninoalbuminát striebra)Vysoký baktericídny účinok. Dezinficiencia a antiseptiká oxidačného typu a) látky uvoľňujúce kyslík (peroxid vodíka rozkladá sa.VŠÚ: . hlavnými metabolitmi sú glukuronidy Účinok je v blokáde penetrácie esenciálnych substrátov (leucínu) . boritan fenylortutnatý) Účinok je hĺbkový. kyselina peroctová (ako octová ale o jeden O má viac medzi C a OH).6 – dimetylmorfolínového fragmentu DEZINFICIENCIA A ANTISEPTIKÁ 1. jodofóry majú neselektívny účinok dezinfekcia kože a slizníc nepôsobí dráždivo) Zlúčeniny uvoľňujúce halogén Na SO 2N Cl BENZÉNCHL ÓR AMÍN O Cl N Na N N O Cl O TROKLOSEN 2. Dezinficiencia a antiseptiká zo skupiny ťažkých kovov a) zlúčeniny medi (oxid meďnatý a hydroxid meďnatý a síran meďnatý) okrem bakteriostatického a baktericídneho aj fungicídny účinok b) zlúčeniny striebra (dusičnan strieborný. manganistan draselný) Kyslík má silné germicídne účinky b) elementárne halogény a zlúčeniny uvoľňujúce halogén (len Cl a I) vysoká toxicita (benzénchlóramín.hydroxypyridónu CIKLOPIROXOLAMIN - OH N O H2 NC H2CH 2OH C H3 olaminová soľ ciklopiroxu VŠÚ: aktivita je viazaná na lipofilnú substitúciu v polohe 6 metabolizmus:. proteinát striebra očné antiseptikum.. vyššie koncentrácie i leptavý s bielkovinami tvorí konjugáty BORIT AN FENY L ORT U Ť NAT Ý Hg O BOH Hg O k dezinfekcii operačného poľa a pri bežných poraneniach 174 .deriváty fenylpropylmorfolínu AMOROLFIN .

d) zlúčeniny cínu (Bis(tributylstannyl)oxid vyššia aktivita organických zlúčenín ako anorganických (C4H9)3Sn-O-Sn(C4H9)3 e) zlúčeniny bizmutu -ako črevné antiseptikum mierne adstringentné pôsobenie (dusičnan-oxid bizmutitý Bi(NO3)O pri črevných a žalúdočných chorobách. kyselina sorbová) COOH N N N m eténam ín N konzervans CH2 CH (CH2)8COOh kys. kyslina undecylénonová. mentol) Baktericídne i fungicídne pôsobenie. Na reakcii aldehydickej skupiny s amíno skupinou H C bielkovín H form aldehyd Nemá antisepotické účinky. ale uvoľnuje formaldehyd v kyslom prostredí d) kyseliny (kyseliny benzoová. gallan dihydroxid bizmutitý) gallan dihydroxid OH bizmutitý COOBi OH HO OH OH f) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od bóru (kyselina boritá H3BO3. uhličitan–oxid bizmutitý (BiO)2CO3 pri črevných a žalúdočných chrobách. benzoová CH3CH CHCH CHCOOH kys sorbová konzervans pôsobí fungistaticky na človeka netoxická 175 . tetraboritan disodný Na2B4O7) kyselina boritá H3BO3 sa kumuluje v organizme vysoko toxická LD 15-12 g 3) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín a) alkoholy (etanol. Ú. undecylénová kys. meténamín) Silne dráždivý O M. antiseptický účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH CH3 H OH H3C CH3 mentol V stomatológii b) estery (etylénoxid) etylé oxid H2C CH2 O Pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov c) aldehydy (formaldehyd.

e) fenoly (fenol plezmatický jed. chlórchinolinol. hexachórfen. 2-chlór-4-nitrofenol. parabény) OH OH OH OH CH3 trikrezol Cl OH HO Cl N CONH OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl Cl chlórchinolinol salifungin Br fenol rezocinol OH OH Cl NO2 hydrofilné substituenty OH COOH SO3H menšia aktivita ale aj menšia toxicita Lipofilné substituenty alkyly halogéhy NO2 vyššia aktivita ale aj vyššia toxicita Aktivitu ovplyvňuje počet hydroxylových skupín a ich vzájomná poloha viac OH menšia účinnosť Viažu bielkoviny Parabény estery kys 4-OH benzoovej konzervácia f) mydlá (Draselné a sodné mydlo) Soli vyšších mastných kyselín. salifungin. trikrezol.Tiazinové farbivá (metylénová modrá) NH2 C O H3 C m etylénová m odrá N Cl CH3 (CH3) 2N m etylrosanilin (CH3) 2N H5C2O N etakridiniumlaktát CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH N N N S Antipruriginotiká a anestetiká H3 C CH3 NH2 DIMETINDEN DIPHENHYDRAMIN HC O CH3 C C N H2 H2 CH3 LIDOKAÍN CH2CH3 NHCOCH2N CH2CH3 CH3 N OCH2CH2CH2CH3 CH3 176 R =H L IDOKAIN R R=CH3 T RIMEKAIN CINCHOKAIN CH2CH3 CONHCH2CH2N CH2CH3 . resorcinol. karbetopendeciniumbromid) Sú povrchovo aktívne látky nemajú detergentné vlastnosti R N CH3 CH2 CH 3 benzododeciniumbromid Br Dezinfekcia operačného pola a predmetov lekárskych rúk rovnaké použitie O CH3(CH2)13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id ch) farbivá .Trifenylmetánové farbivá (metylrosanilín) .Akridínové farbivá (Etakridinláktát) . g) amíny vyššie molekulárne AK (TEGO obchodný názov) h) amóniové soli (Benzododeciniumbromid.

Antipsoriatiká METOXALÉN ACITRETIN METOTREXÁT PODOFYLOTOXÍN 177 .

Antibiotiká MUPIROCÍN KYSELINA FUSIDOVÁ CLINDAMYCÍN ERYTROMYCÍN 178 .

Antiseboroiká TRETINOIN 2.8-nonatetraenová kyselina.4.7-heptandikarboxylová kyselina) 179 . kyselina retinoová KYSELINA AZELOVÁ (1.6.

glukokortikoidná účinnosť: .nutná 11β – OH alebo keto.9α .štruktúra odvodená od pregnánu .neúčinné .Kortikosteroidy VŠÚ: .hydrogenácia alebo aromatizácia A kruhu . s OH – v 11α neúčinné .zlúčeniny s bočným reťazcom v α.substitúcia halogénom – zvyšuje sa aktivita TRIAMCINOLON DEXAMETAZON FLUCINOLON BUDESONID FLUTIKAZON KLOBETAZOL HALCINONID 180 .skupina .

kulaté.chronické opakující se vaginální kandidózy za předpokladu.Kožní. onychomycosis.Vaginální kandidóza: dvě tablety (=400 mg) denně s jídlem. histoplasmóza. Indikace . že toto onemocnění nereaguje na topickou terapii. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL (R) 2. následkem chorob nebo léků). chronická mukokutánní kandidóza) za předpokladu. . že tyto infekce nelze léčit topicky vzhledem k jejich lokalizaci. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Ketoconazolum 200 mg v 1 tabletě. Léčba: Dospělí .kvasinkové infekce gastrointestinálního traktu. . SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. ploché tablety s půlící rýhou s nápisem "K/200" na jedné a "Janssen" na druhé straně. gastrointestinální a systémové infekce: jedna tableta (=200 mg) jednou denně s jídlem. 181 .Dětem o hmotnosti vyšší než 40 kg: stejné dávky jako pro dospělé. parakoccidiodomykóza..systémové mykotické infekce. u nichž je riziko mykotických infekcí zvýšeno.profylaxe u pacientů se sníženou obranyschopností (dědičně. KLINICKÉ ÚDAJE 4. vlasů a nehtů způsobené dermatofyty a(nebo) kvasinkami (dermatophytosis. kandidová perionyxitis. . Vzhledem k tomu. Jestliže se po této dávce nedostaví adekvátní odezva. pokud zůstává topická léčba bez odezvy.1. jako jsou systémová kandidóza. nemá být použit k léčbě mykotické meningitidy. rozsahu nebo hloubce postižení kůže. .Děti s tělesnou hmotností 15-40 kg: polovina tablety (=100 mg) jednou denně s jídlem. Děti . Dávkování a způsob podání Pro zajištění maximální absorpce je zapotřebí užívat tablety Nizoral spolu s jídlem. LÉKOVÁ FORMA Tablety. kokcidiodomykóza. může být dávka zvýšena na 2 tablety (=400 mg) denně. že ketokonazol neproniká dobře do CNS. 3.26/230/80-C 26/0230/80-C/S Rp.2. .Infekce kůže. blastomykóza. 4. Bílé. pityriasis versicolor. 4. . folliculitis vyvolaná Pityrosporum spec. pityriasis capitis. popř.

jako jsou např. Obvyklé trvání léčby: .4. musí být léčba neprodleně ukončena. jsou v průběhu léčby přípravkem Nizoral kontraindikovány. aby postižený nehet plně odrostl.5. histoplasmóza. . . triazolam. proto je při současném podávání nutno rozhodnout o snížení dávky ketokonazolu. po 2 týdnech. Je důležité. Interakce). Léky ovlivňující metabolizmus ketokonazolu Současné podávání induktorů enzymů.pityriasis versicolor: 10 dní. Profylaktická léčba imunodeficitních pacientů: . Trvá-li léčba přípravkem Nizoral déle než 2 týdny. bledá stolice nebo žloutenka. jaterní onemocnění v anamnéze. astemizol. inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostřednictvím CYP3A4. Ritonavir zvyšuje biologickou dostupnost ketokonazolu. hydroxidem hlinitým) je zapotřebí je užívat nejméně 2 hodiny po užití přípravku Nizoral.vaginální kandidózy: 5 po sobě jdoucích dnů.infekce nehtů: 6-12 měsíců. pimozid.1. známá nesnášenlivost léku. rifampicin. 4. též v závislosti na rychlosti růstu nehtů .) je proto nezbytné monitorování funkcí nadledvin. je však zapotřebí pacienty monitorovat. Někdy může docházet k mírné přechodné elevaci hladin transamináz nebo alkalické fosfatázy. 182 . horečka.dospělí: 2 tablety (=400 mg) denně. intenzivní péče atd.Obecně platí. rifabutin. perorální midazolam. karbamazepin. mizolastin. . H2-antagonisté. je třeba vyšetřovat jaterní testy (před léčbou. později každý měsíc). . k nimž patří nezvyklá únava.parakokcidiodomykóza. Speciální upozornění. Léky ovlivňující kyselost žaludečního prostředí viz 4. inhibitory protonové pumpy) se doporučuje užívat Nizoral společně s nápojem typu koly. U pacientů s achlorhydrií. . Tato asymptomatická odezva nepředstavuje nebezpečí a nevyžaduje nezbytně přerušení léčby. 4. dlouhodobě léčený přípravkem Nizoral. . k nimž patří někteří s AIDS a u pacientů léčených supresory sekrece kyselin (např. .5. tmavá moč. dlouhodobá léčba a současná léčba přípravky nepříznivě ovlivňujícími činnost jater. že ketokonazol snižuje kortizolovou reakci na stimulaci ACTH. Kontraindikace Nizoral nesmí být podáván pacientům s akutním nebo chronickým jaterním onemocněním nebo se známou přecitlivělostí ke kterékoli složce přípravku.Terfenadin. chinidin. K faktorům zvyšujícím riziko hepatitidy patří: ženy nad 50 let. Speciální upozornění Nizoral vykazuje schopnost navozovat klinicky významné interakce (viz 4. výrazně snižuje biologickou dostupnost ketokonazolu. Interakce 4. . U pacientů s adrenokortikální nedostatečností nebo s funkcí nadledvin v hraničních hodnotách a u pacientů v prolongovaném stresu (velké chirurgické výkony.3.5. jako jsou simvastatin a lovastatin. aby byl pacient.je nezbytné.orální a kožní kandidózy: 2-3 týdny. Pokud by se projevily symptomy hepatitidy či dojde-li ke změně v jaterních testech svědčících pro jaterní onemocnění. isoniazid a fenytoin. Snížená kyselost žaludečního prostředí: Při poklesu acidity žaludečního prostředí je narušena absorpce.kožní mykózy způsobené dermatofyty: průměrně 4 týdny. cisaprid. Před zahájením léčby pacientů v život neohrožujících indikacích vyžadujících dlouhodobou léčbu je zapotřebí posoudit podíl rizika léčby ketokonazolem a terapeutického přínosu. U dobrovolníků užívajících ketokonazol v denních dávkách 400 mg a vyšších bylo prokázáno. Při současné léčbě přípravky neutralizujícími kyselost žaludečního prostředí (např.4. dofetilid.infekce vlasů: 1-2 měsíce. 4. kokcidiodomykóza: optimální délka léčby je 3-6 měsíců. .systémové kandidózy: 1-2 měsíce. že dávkovací schéma je zapotřebí zachovat bez přerušení nejméně 1 týden po vymizení všech příznaků a do dosažení negativních výsledků všech kultivačních vyšetření.děti: 4-8 mg/kg. informován o možných projevech onemocnění jater.

k jehož normalizaci docházelo během 24 hodin po podání přípravku Nizoral. fotofobie. Předávkování Při náhodném předávkování spočívá léčba v zavedení podpůrných opatření. Nežádoucí účinky Nejčastěji popisované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem Nizoral jsou původu gastrointestinálního. takrolimus.některá imunosupresiva: cyklosporin.1. Cryptocccus). které jsou jím léčeny. Z těchto důvodů by neměl být Nizoral užíván v těhotenství. chinidin. které by neměly být užívány společně s ketokonazolem: Terfenadin. Během první hodiny po požití lze provést výplach žaludku a v případě potřeby zákrok doplnit podáním aktivního uhlí. .5. jako jsou dihydropyridiny a (pravděpodobně) verapamil. bolesti břicha a průjem. karbamazepin. Léky vyžadující monitorování plazmatických hladin. jako jsou alkaloidy Vinca rosea. methylprednisolon a trimetrexát. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. . dimorfním houbám a 183 . že se ketokonazol vylučuje do mateřského mléka. jako jsou indinavir.blokátory kalciových kanálů metabolizované CYP3A4. inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4. dofetilid. účinků nebo nežádoucích účinků. mizolastin. Při sočasném podávání s ketokonazolem je třeba snižovat jejich dávkování. Vliv ketokonazolu na metabolizmus jiných léků Ketokonazol může inhibovat metabolizmus léků biotransormovaných systémem jaterních enzymů P450. ketokonazol. Při terapeutické dávce 200 mg jednou denně byl pozorován přechodný pokles hladiny testosteronu.2.7.6.8. Výjimečně byly hlášeny případy obdoby disulfiramové reakce na alkohol charakterizované zarudnutím kůže. ebastin. periferním edémem. 4. V průběhu léčby přípravkem Nizoral byla sporadicky hlášena hepatitis (nejpravděpodobněji následkem idiosynkrazie). parestézie a alergické reakce..perorální antikoagulancia. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: J02AB02. zejména skupiny CYP3A. sildenafil. 4. nauzeou a bolestmi hlavy.9. Zcela vzácně popisované nežádoucí účinky zahrnují trombocytopenii. neměly by ženy. impotenci a reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (projevující se např. obvykle reverzibilní za předpokladu okamžitého přerušení léčby. triazolam. Vzácně byly hlášeny gynekomastie a oligospermie při dávkách vyšších než doporučená terapeutická dávka 200 nebo 400 mg denně. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyly pozorovány žádné účinky. kojit. studie o jeho užívání během těhotenství nejsou k dispozici. Pityrosporum. alfentanil. rapamycin = sirolimus. Torulopsis. 4. závratě. alprazolam. rifabutin. To může vést k zesílení a(nebo) prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích. . intravenózní midazolam. Antimykotika pro systémové použití. nauzea. alopecii. Těhotenství a laktace Nizoral vyvolává syndaktylii u laboratorních potkanů v dávkách 80 mg/kg. 4. . brotizolam. reboxetin. menstruační poruchy.některé látky s antineoplastickým účinkem. 5. Vzhledem k tomu. Ketokonazol je syntetický derivát dioxolanu imidazolu s fungicidním nebo fungistatickým účinkem proti dermatofytům. pimozid. Při dlouhodobé léčbě uvedenými dávkami se hladiny testosteronu obvykle signifikantně nelišily od kontrolních hodnot. edémem papily či vyklenutím fontanely u kojenců).inhibitory HIV proteázy. reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů. např. cisaprid. .4. Méně často jsou popisovány bolesti hlavy. imidazolové deriváty. jako jsou simvastatin a lovastatin. buspiron. Všechny symptomy po několika hodinách plně ustoupily. vyrážkou. perorální midazolam. kvasinkám (Candida. saquinavir. busulfan a docetaxel.další: digoxin. astemizol. . Příkladem jsou: Léky. pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. dyspepsie.

In vitro se ketokonazol přibližně z 99% váže na plazmatické proteiny.. 5. Následná plazmatická eliminace má bifázický charakter s poločasem 2 hodiny během prvních 10 hodin a dalších 8 hodin.1980 / 12. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18. 6. Ketokonazol je látka slabě dibazické povahy.1. Přípravek je zapotřebí uchovávat mimo dosah dětí. Inkompatibility Inkompatibility nejsou známy.2. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Janssen Pharmaceutica N. Po vstřebání ze zažívacího ústrojí je ketokonazol konvertován na několik neúčinných metabolitů. V. 5. 6. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku Předklinické údaje nejsou uváděny. Mucor spp.eumycetám. Sporothrix schenckii. papírová skládačka. Beerse. C na suchém místě. Přibližně 13% podané dávky se vylučuje močí. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 184 . magnesii stearas. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/230/80-C 9. z toho 2 až 4% v nezměněné formě.3. Méně citlivými jsou: Aspergillus spp. povidonum.5 mikrogramů/ml je dosaženo obvykle během 1 až 2 hodin po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg s jídlem.5..2000 10. Doba použitelnosti 5 let. zejména albuminovou frakci. Pouze zanedbatelný podíl ketokonazolu prostupuje do mozkomíšního moku. a jiné fycomycety s výjimkou Entomophtorales. 6.3. Hlavní eliminační cestou je exkrece žlučí do intestinálního traktu. jeho rozpuštění a vstřebání tedy vyžaduje kyselé prostředí. Farmakokinetické vlastnosti Středních plazmatických koncentrací představujících přibližně 3. Druh obalu a velikost balení Blistry PVC/Al. některé Dematiaceae. příbalová informace v českém jazyce. 8. silicii dioxidum colloidale.2. Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.7. Návod k užití Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.4. 7. Seznam všech pomocných látek Maydis amylum.6. Hlavními identifikovanými metabolickými cestami jsou oxidace a degradace imidazolového a piperazinového cyklu. oxidativní O-dealkylace a aromatická hydroxylace. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 15/141/69-C 15/0141/69-C/S Rp. 5. cellulosum microcrystallinum. Skladování Přípravek je zapotřebí uchovávat při teplotě 15-30 st. Belgie.12. Ketokonazol inhibuje biosyntézu ergosterolu mykotické buňky a mění složení dalších lipidových komponent membrány. lactosum monohydricum. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Velikost balení: 10 x 200 mg 30 x 200 mg 6.

LÉKOVÁ FORMA Zásyp. 4. ošetření infikovaných zranění. klostridia). Těhotenství a laktace Přípravek není kontraindikován v období těhotenství a laktace k ošetření drobných poranění. na varikózní terén bérců a do bércových vředů (riziko senzibilizace).1. Bacitracin působí na většinu grampozitivních bakterií (stafylokoky. Popis přípravku: bílý sypký prášek. 4. Kontraindikace Hypersenzitivita na účinné látky. dále působí i na některé gramnegativní koky. 4. 5.. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAMYKOIN (R) 2. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky. 5. Dávkování a způsob podání Zásyp se aplikuje na postižená místa v přiměřeném množství buď jednorázově nebo 1-2krát denně. bacitracinum zincicum 250 m.2. Přípravek je vhodný pro dospělé. Přípravek obsahuje kombinaci baktericidních antibiotik pro lokální užití se širokým antibakteriálním spektrem.2. 185 . 4. v léčbě se nepokračuje. Indikace Ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích. Jestliže se do 7 dnů nedostaví terapeutická odpověď. mladistvé i děti od 1 roku. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi. způsobené kvasinkami a plísněmi. Neomycin působí především na gramnegativní mikroby. Infekční procesy. Farmakodynamické vlastnosti Antibiotikum. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem je vhodné vyvolat zvracení.5. KLINICKÉ ÚDAJE 4.6. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Neomycinum (ut neomycini sulfas) 3300 m. 5.7. 4. Interakce Interakce nejsou známy. v 1 g zásypu. 4. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je třeba krusty před aplikací odstranit.8. Farmakokinetické vlastnosti Framykoin zásyp působí lokálně v místě aplikace. dermatologikum.4.3.3.1.9.j. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 4.j. 3. Speciální upozornění Framykoin zásyp nemá být aplikován na rozsáhlé mokvající plochy. Nežádoucí účinky Při opakovaném a dlouhodobém podání možnost výskytu kontaktní dermatitidy. 4. Předávkování Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá.1. 4. streptokoky.

1999 (230299) (č. 7. papírová skládačka.s. Hořátev 289 13 Sadská 3.metylaliín. propylaliín.2. C. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Infusia.6. ČR.j. predovšetkým propenylalliín (S-pro-penylL-cysteínsulfoxid) .3. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1969 10. Inkompatibility Nejsou známy žádné inkompatibility.5. 21277/98) //1999/02/24 Farmakognózia Cepae extractum fluidum Bulbus cepae (Allium cepa. 6.. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 24. Druh obalu Polyetylenová nádobka se sypací vložkou a víčkem. 8. 6. 6.4.6. při teplotě do 25 st. a. Doba použitelnosti V neporušeném obalu: 2 roky.horčičné glykozidy – glukozinolátového charakteru . 20 g. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. enzymatickým štiepením vzniká kyselina propenylsulfénová – stabilnejšia 186 . 6. sírny derivát. 5 g. chránit před mrazem. Návod k použití Přípravek je možno vydávat pouze na lékařský předpis. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/141/69-C 9. příbalová informace pro pacienta.1. tj.obsahuje: . Liliaceae) . Seznam všech pomocných látek Lactosum monohydricum. 2 g. 6. Skladování V suchu.2.

SRN.Balsamum peruvianum (Myroxylon balzamum. Asteraceae) . fluór a železo) . Tekutý výtažek z cibule. Frankfurt am Main.sacharidy . GmbH. hlavnou zložkou cibuľových prchavých látok je n – propyléndisulfid . Hippocastanaceae) . Fabaceae) . Heparinum natricum 0. Hypericaceae) 46/753/97-C 46/0823/96-S VP CONTRACTUBEX drm. 100 g.Herba salviae (Salvia officinalis. Asteraceae). Dermatologikum. Merz and Co. 50 IU).flavonoid. C. jej štiepne produkty sú propiónaldehyd a síra. Asteraceae) . 50 g.minerálne látky (vápnik. Cepae extractum fluidum 100 mg. Opalescentní. Fabaceae) .glycyrrizín (Glycyrrhiza glabra. papírová skládačka. Frankfurt am Main. Al tuba se šroubovacím uzávěrem.štiepne produkty majú antibakteriálne účinky . Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace). Oleum et Flos chamomillae (Chamaemelum nobile.deriváty kys.4 mg (odp. Parfum.kys. Gel příznivě ovlivňuje hojení ran. Lamiaceae) . Methylparabenum. gel V: DR: S: Merz and Co. bisabolol. draslík.chamazulén. Acidum sorbicum.komplex látok Herba hyperici (Hypericum perforatum. Xanthani gummi. příbalová informace. bisaboloxidy A.ako jej cesnakový izomér (vyvoláva slzenie pri krájaní cibule). B. SRN.aescín (Aesculus hippocastanum. GmbH. Poaceae) .Flos arnicae (Arnica montana. PL: DI: PP: DO: B: IS: CH: 187 . Macrogolum 200. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. askorbová . Herba millefolii (Achillea millefolium. salicylovej (Salix sp.glukokiníny . ktorého štiepením vzniká kvercetín .) . Asteraceae) . 20 g.pôsobí protizápalovo a brzdí rast buniek ďalšie antiflogistiká: . lehce nahnědlý gel. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk. které podporují vznik nevzhledných jizev. Allantoinum 10 mg v 1 g gelu k zevnímu použití.Flos calendulae (Calendula officinalis. sodík.Principia e Oleo maydis (Zea mays. Aqua purificata.

zčervenání.j. opticky rušící jizvy po operacích.I: Léčba různých druhů jizev (zbytněné jizvy. relativně těhotenství. někdy i výsev pupínků a puchýřků. 48 Při teplotě do 25 st.túto funkciu zabezpečujú najmä: selektívnym blokovaním špecifických transportných systémov. ultrafialové záření (slunění) nebo silné masírování. děti do 3 let. kojení. osmotickým pôsobením Terapeutické použitie: 188 . Velmi zřídka se vyskytuje místní kožní reakce jako pálení. 3. U zbytnělých a starých jizev nechat gel působit přes noc pod obvazem. C.látky. 1997/11/03 KI: NÚ: IT: D: PE: ZS: DZ: AU: DA: DIURETIKÁ (C03) . Přípravek je obvykle dobře snášen.11. ktoré priamym pôsobením na obličky zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču t. Přecitlivělost na složky přípravku. interakciou s enzýmami. než kůže gel přijme. jako je extrémní chlad. pôsobením na hormonálne receptory. amputacích. popáleninách nebo při smršťování jizev). Obvykle 3krát denně opatrně vetřít do jizevnaté tkáně a lehce masírovat do doby. Nejsou známy. Podle charakteru. velikosti a síly jizvy trvá léčba několik týdnů až 3 měsíce.1997 Dle příbalové informace. vyvolávajú diurézu . Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhýbat fyzikálnímu dráždění. Svědění pozorované při léčbě je projevem tkáňové přeměny jizvy.

glomerulus – filtrácia krvi. zatiaľ čo v tubuloch sa uplatňujú resorpčné a sekrečné mechanizmy regulujúce vodnú a elektrolytovú rovnováhu -obličky – majú funkciu: vylučovaciu. únik vody do hypertonického prostredia interstícia. avšak tá iba sleduje tok iónov. najmä Na+ -mechanizmus transportu iónov zabezpečujú v jednotlivých oddieloch nefrónu odlišné transportné proteíny: . ktoré sú obličkami vylučované z organizmu.jednotka obličiek = nefrón. Na funkcii obličiek sa podieľajú ako sekrečné tak i absorpčné pochody. priepustnosť vody je regulovaná antidiuretickým hormónom Miesto účinku jednotlivých diuretík: 189 . znížením tubulárnej resorpcie Na+ i inhibíciou renínu a sekundárne znížením tvorby aldosterónu. hlavné miesto zmeny osmotickej aktivity moču. dochádza k aktívnemu vstrebávaniu iónov. homeostatickú a endokrinnú (sekrécia renínu) -regulácia funkcie obličiek: antidiuretický hormón (podporuje resorpciu vody v distálnom tubule). tubulárna sekrécia a spätná resorbcia -resorbuje sa 99% vody. -na tvorbe moču sa zúčastňuje – glomerulárna filtrácia. glomeruly sú lokalizované v kôre obličiek a zabezpečujú filtráciu krvi.glc) . diabetes insipidus renalis Fyziológia: -zákl.-k vylúčeniu nadbytočného množstva tekutín a solí z organizmu. na odstránenie edémov -k odstráneniu liečiv z organizmu pri intoxikáciách -pri hypertenzii. odteká však hypotonická tekutina – funkcia protiprúdového mechanizmu -distálny tubul – symport Na+ a Cl-. aldosterón (zvyšuje vstrebávanie Na+ a vylučovanie K+ v distálnom tubule a v zbernom kanáliku) a atriálny natriuretický peptid = atriopeptín (zvyšuje vylučovanie Na+ a K+ obličkami – zyýšením glomerulárnej filtrácie. preto rozhodujúca je resorbcia iónov. spolu s iónmi je ovplyvnený i transport organických látok. súčasne dochádza i k reabsorpcii Ca2+ účinkom parathormónu -zberný kanálik – antiport Na+ a K+.resorbcia 30 – 40 % vody -Henleho kľučka – symport 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. avšak nie vody (pre ňu je táto oblasť nepriepustná) – množstvo tekutiny sa nemení.symport Na+ a organických látok a kyselín (resorpcia AK.staveb. tvorba primárneho moču -proximálny tubul .antiport Na+ a H+ -zabezpečuje resorpciu 50% Na prítomného v 1° moči .

ale iba zodpovedajúce množstvo solí. Purínové alkaloidy – kofeín. Zablokovaním transportu Cl sa blokuje i resorbcia Na+. Súčasne je však blokované i vstrebávanie K+ => veľké straty draslíka. Osmotické diuretiká – manitol.+ H+). 190 . miesto pre väzbu Cl je súčasne väzbovým miestom kľučkových diuretík.ktorý možno aplikovať lokálne = menej NÚ) 4.látky pôsobiace v oblasti Henleho kľučky blokádou symportu 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. ktorý v tubulárnych bunkách obličiek katalyzuje hydratáciu oxidu uhličitého na kyselinu uhličitú ( CO2 + H2O <--> H2CO3 <---> HCO3. po podaní môže dôjsť k vylúčeniu až 4 l moču za 24 hodín – príčina NÚ MÚ:. pri p. lebo pri dlhodobom podávaní znižujú alkalickú rezervu plazmy a vyvolávajú metabolickú acidózu. v dôsledku zníženej tvorby protónov a zvýšeného vylučovania sodných a draselných iónov spolu s iónmi bikarbonátovými a vodou. čím sa vylučuje i príslušné množstvo vody. Použitie: používajú sa predovšetkým pri intoxikáciách k vylúčeniu toxických látok. 3. Po ich podaní sa vylučuje veľké množstvo vody.Rozdelenie diuretík: 1. so slabým diuretickým účinkom. používajú sa k zablokovaniu vstrebávania bikarbonátov pri metabolickej acidóze a pri liečbe glaukomu (výhodnejšie je použitie dorzolamidu. kyslina etakrynová. Použitie: Ako diuretiká sa nevyužívajú. podaní pôsobia ako laxatíva. Musia byť podávané injekčne (infúzie). Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid.o. Kľučkové diuretiká – furosemid. močovina MÚ: látky . bumetanid. teobromín MÚ: zvyšujú glomerulárnu filtráciu v dôsledku zosilneného prekrvenia obličiek pri súčasne zníženej spätnej resorbcii v proximálnej časti tubulu. podaní dochádza k miernemu zvýšeniu množstva alkalického moča. avšak v tubuloch nie sú spätne resorbované do obehu a svojím hyperosmotickým pôsobením strhávajú vodu a zodpovedajúce množstvo rozpustených látok. blokujú enzým karboanhydrázu.ktoré sú filtrované spolu s krvou do moču. dorzolamid MÚ: látky. po ich p. teofylín.o. piretanid -silne účinné látky. majú malý význam z dôvodu slabého a málo spoľahlivého účinku 2.

glaukom 5. ich účinok v porovnaní so spironlaktónom nastupuje rýchlejšie. Najčastejšie indikácie diuretík: -srdcové zlyhanie – kľučkové diuretiká a tiazidy -edémy – kľučkové diuretiká a tiazidy -hypertenzia .rozlišujeme 2 spôsoby mechanizmy ich pôsobenia: -spironolaktón – kompetitívne blokuje účinky aldosterónu. arytmie . metipamid. nefrotický).diuretiká typu – indapamid.Použitie: . nefrotický diabetes insipidus.25-12.impotencia V prípade dávkovania 6. samostatne v liečbe hypertenzie (dlhodobo). amilorid. čím dochádza ku zvýšenému vylučovaniu sodíka a teda i vody. blokujú symport Na+ a Cl-. indapamid. gynekomastia ( spironolaktón) Kontraindikácie: dna. . čím zvyšujú prietok krvi obličkami a teda i množstvo vylúčeného moču.diuretiká pôsobice v distálnom tubule.hyperurikémia.5 mg/deň (max. metipamid – majú skôr vazodilatačný účinok. kam sa dostávajú tubulárnou sekréciou. chlortalidon. súčasne je blokovaná spätná resorbcia Ca2+. triamteren .tiazidy -zábrana vzniku hypokalémie – kálium šetriace diuretiká -profylaxia šokovej obličky – osmotické diuretiká -glaukóm – inhibítory karboanhydrázy -intoxikácie – osmodiuretiká Nežiaduce účinky: . preto jeho účinok nastupuje s určitým oneskorením (niekoľko hodín). 25 mg HCHT denne) –sú NÚ zriedkavé NÚ kálium šetriacich diuretík – hyperkalémia. zvláštnou indikáciou je liečba diabetes insipidus. patria medzi stredne sile pôsobiace látky. 6. -amilorid a triamteren – pôsobia ako blokátory antiportu Na+ a K+. čím znižujú únik draslíka.okrem diurézy vedú tiež ku zníženiu žilového objemu – využite pri liečbe srdcového zlyhania . pretože znižuje nimi vyvolanú hypokalémiu. gravidita 191 . dilatujú glomerulárne cievy.hypokalémia.pôsobia v zbernom kanáliku. kompetitívne vytesňuje aldosterón na cytoplazmatickom receptore. Použitie: edémy rôzneho pôvodu (kardiálny. jedny z najčastejšie používaných diuretík samostatne i v kombinácii s inými liečivami v terapii hypertenzie MÚ: . Distálne – tiazidové diuretiká – hydrochlórtiazid. Použitie: tento typ diuretík sa používa najmä v kombinácii s inými diuretikami. hepatálny.ďalšie stavy napr. Kálium šetriace diuretiká – spironolaktón (účinný je metabolit kanrenoát). znižujú straty draslíka. intoxikácie liekmi a inými látkami. porucha glukózovej tolerancie . kde znižujú diurézu. podávajú sa najmä v kombinácii s kľučkovými a distálnymi diuretikami. cikletanin .pôsobia v distálnom tubule.edémové stavy. klopamid. hypertenzia . patria medzi relatívne slabé látky MÚ: .

bendroflumetiazid f) Iné štruktúry – chlortalidon. altizid. Kálium šetriace diuretiká a) Antagonisti aldosterónu – spironolaktón. trichlormetiazid. azosemid. butizid. hydroflumetiazid.diuretiká a kumaríny. ak je substituovaný objemným zvyškom 2d) Sulfamoylbenzoové kyseliny 192 . triamteren 2b) Benzéndisulfónamidy - Vzťah štruktúry a účinku: nutná je substitúcia základného 2-chlórbenzénsulfonamidu druhým sulfamoylom v ppolohe eventuálna súčasná substitúcia v polohe 6 aromatického kruhu 2c) Sulfamoylbenzamidy Vzťah štruktúry a účinku: . warfarín – zosilnenie účinku .diuretiká – tiazidy a p. močovina 2. aryloxyoctových – kys.Interakcie: . diklofenamid b) Benzéndisulfónamidy – mefrusid c) Sulfamoylbenzamidy – indapamid. bumetanid e) Tiazidy – hydrochlortiazid. antidiabetiká.kľučkové diuretiká a aminoglykozidové ATB – potencovanie ototoxicity a nefrotoxicity antibiotík . paraflórtiazid. Osmodiuretiká – manitol. cyklopentiazid.K+ šetriace diuretiká a ACEI – nebezpečie hyperkalémie . klofenamid. kanrenová kyselina b) Cyklické amidiny – amilorid. metylklotiazid. klopamid. Sulfónamidy a) Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. kanrenon. kvinetazon. xipamid d) Kys. dorzolamid. piretanid.tielinová (hepatotoxická) 4. biguanidy – zoslabenie účinku Rozdelenie diuretík z hľadiska chemickej štruktúry: 1.o.diuretiká a kardioglykozidy – zvýšenie toxicity digoxínu . Deriváty kys. kys. metolazon. metipamid. bemetizid.etakrynová. fenkvizon 3.náhrada sulfamoylu v p-polohe voči Cl izostérnym karbamoylom výrazne zvyšuje diuretickú aktivitu. sulfamoylbenzoové – furosemid. polytiazid.

furosemid – oxidatívnym odštiepením furfurylu vzniká kyselina 4-chlór-5sulfamoylantranilová . tiooctovej uvoľňuje kanrenon.triamteren – hlavným metabolitom je oxidáciou vzniknutý p-hydroxytriamteren vylučovaný renálne ako sulfátový konjugát.aktivitu nemení súčasná substitúcia dusíku v polohe 2 krátkym alkylom. rovnaký je i účinok po otvorení kruhu (kys.Vzťah štruktúry a účinku: . ktoré zvyšujú lipofilitu a tým urýchľujú prenikanie do tubulárnych buniek obličiek . podmienok v rovnováhe s laktónom považovaným za účinné agens.o. Tá sa však vyskytuje za fyziolog. zvyčajne metylom . z ktorého sa odštiepením kys.torasemid – oxidatívna hydroxylácia C(4) fenylu --> p-hydroxytorasemid . zvyšok ako amid kyseliny Farmakognózia -rastlinné diuretiká: 193 . Metabolizmus diuretík: .metabolity . ktorý je ďalej oxidovaný na neúčinnú kyselinu . . . CF3) na C6 benzotiazidine .a metylsulfonyl.spironolaktón – v organizme prebieha rýchla premena na kanrenon a meatbolické odbúravanie acetylu za vzniku 7-metyltioderivátu. podaní sa využíva spironolaktón – proliečivo.podmienkou účinku je sulfamoylová skupina na C7 a elektronegatívna skupina (Cl. pri p. kanrenoová). sulfonylová skupina je nahraditeľná izostérnym karbonylom bez straty účinnosti 4a) Antagonisti aldosterónu Vzťah štruktúry a účinku: . oxidácia na C(3) viazaného metylu na primárny alkohol.pri parenterálnej aplikácii sa využíva soľ – kanrenoát draselný. v menšej miere žlčou ako glukuronid.aktivitu zvyšuje zavedenie druhej dvojitej väzby na C(6) (kanrenon).pre účinok je dôležitá nesubstituovaná sulfamoylová skupina s aktivujúcim elektronegatívnym Cl alebo CF3 na susednom C(2) benzénového kruhu a s polárnou sulfonylovou alebo karbonylovou skupinou na C(5) 2e) Tiazidy Vzťah štruktúry a účinku: .zatiaľ čo sulfamoyl v polohe 7 je podmienkou zachovania účinku.amilorid – časť je vylučovaná nezmenená. halogénalkylmi alebo cykloalkylmi. ktorý sa čiastočne oxiduje na metylsulfinyl.aktivitu zvyšuje substitúcia C3 alkylmi.

3.Theae folium – Thea sinensis (Theaceae) OL: kofeín (1. borneol. teofylín (1. α-pinén. osmotické diuretiká deriváty xantínu siličné diuretiká flavonoidné diuretiká saponínové diuretiká 1.. stáčaním sa poruší ich bunková štruktúra a za zachovania enzýmov sa nechajú fermentovť. 5. Osmotické diuretiká .7-dimetylxantín). diuretický účinok je vyvolaný dráždením obličkového parenchýmu.1-0. Species diureticae planta.3%) s obsahom fenylpropánov . Siličné diuretiká . Čierny čaj (Srí Lanka. α-pinén (dráždivý účinok). terpény. myristicín. 3.apiol. 4. Zelený čaj (Japonsko.podľa mechanizmu účinku a povahy účinných látok ich možno rozdeliť na: 1.Juniperi lignum – Juniperus communis (Cupressaceae) OL: silica (0. 3.terpinén-4-ol (diureticky účinná zložka).Saccharosum = sacharóza – α-D-glukopyranozyl-1-2-β-D-fruktofuranozid Materská rastlina: Beta vulgaris (Chenopodiaceae) . 2. silica a koreninové extrakty sa používajú v potravinárstve . stomachikum. strata elektorlytov je minimálna.3-dimetylxantín). tearubigín. Species urologicae planta . karminatívum acholagogum. teaflavín. seskviterpény Použitie: plod je silné diuretikum. Používa sa i ako stomachikum. triesloviny –10-25 % (v čerstvých listoch-katechín.5 – 2 %) .7-trimetylxantín).Juniperi fructus – Juniperus communis (Cupressaceae) . močové dezinficiens. India) – čaerstvé listy sa nechajú zvädnúť. apiol pôsobí dráždivo na obličkový parenchým. Čína) – listy sa ihneď sušia na panvičkách.Petroselini radix – Petroselinum crispum (Apiaceae) (ČSL 4) -diurerticky pôsobí podráždením obličkového epitelu OL: silica (0. Deriváty xantínu . poruchy trávenia a hematúriu. flavonidy (apiín). karminatívum.Petroselini fructus – Petroselinum crispum (Apiaceae) OL: silica (3-7%) s obsahom fenylpropánov – apiol. galokatechín) Vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. myrysticín pôsobí výraznejšie na maternicu zvšuje tonus. teobromín (3.repa obyčajná . sacharidy Použitie: diuretikum. spôsobuje najmä vodnú diurézu. Podľa spôsobu fermentácie sa rozlišuje čierny a zelený čaj. preto dlhodobé podávanie môže spôsobiť zápaly obličiek.Enzýmovými procesmi sa vytvára charakteristická aróma a zafarbenie a následne sa rýchle usušia v sušiarni. epikatechín. furanokumaríny. sliz. geraniol Použitie: diuretikum. kontrakcie) – bol zneužívaný ako abortívum Prípravky: Betulan. flavonidy a silica. myristicín. 194 .Manitol Materská rastlina: Manna – Fraximus ornus (Oleaceae) 2. čím sa inaktivujú enzýmy.

stopy silice a alkaloidu nikotínu Použitie: diuretikum – zvyšuje vylučovanie moču pričom nemení obsah elektrolytov Prípravky: Sp. myricetíndigalaktozid. spazmy močového mechúra . Herniaria hirsuta (Carryophylaceae) OL: saponíny 2.Ononidis radix – Ononis spinosa (Fabaceae) OL: izoflavóny – ononín. Sp. rutín. Betulan sp. neutrálne saponíny-3-9% (der. Flavonoidné diuretiká .urologicae planta .Juniperi oleum – borievková silica – používa sa ako derivans .Equiseti herba – Equisetum arvense (Equisetaceae) OL: saponíny-5% .saluretikum Prípravky: Species diureticae (ČSL4).5-5%. saponíny – α-onocerín. . sliz.. saponíny.urologicae planta.hyperozid Použitie: saponíny a flavonoidy pôsobia diureticky. medikagénovej a gyprogénovej) kumaríny – herniarín a umbeliferón.5%. . Nephrosal sp. flavonoidy-2% .Violae tricoloris herba – Viola tricolor (Violaceae) OL: saponíny neznámej štruktúry. . silica Použitie: diuretikum bez dráždenia obličkového parenchýmu . kys. slizy-9% Species diureticae = diuretická čajovina • Ononidis radix 200g • Levistici radix 200g 195 .triterpénový saponín (equisetonín). Saponínové diuretiká . kyselina kremičitá Prípravky: Sp.Polygoni avicularis herba – Polygonum aviculare (Polygonaceae) OL: flavonoidy – avikularín (kvercetín-3-O-arabinozid). uretritídy.diureticae planta.(2-5%) – najmä kvercetínové glykozidy-hyperozid. kyslé saponíny-0.diureticae planta.. flavonoidy.Herniariae herba – Herniaria glabra. kvercitrín. Betulan sp. Sp. flavonoidy.Levistici radix – Levisticum officinale (Apiaceae) OL: silica 0. Betula pubescens (Betulaceae) – ČSL4 OL: flavonoidy. silica Prípravky: Sp.Pruni spinosae flos – Prunus spinosa (Rosaceae) OL: flavonoidy – kempferol-3-ramnózo-4´-arabinozid 5. kyselina kremičitá –10%. Sp. Nephrosal sp.n-butylftalid -ČSL4 – Species diureticae 4.Betulae folium – Betula pendula. Nephrosal sp.diureticae planta.-ČSL4 – Species diureticae . podporujú vylučovanie elektrolytov Indikácie: cystitídy.6-1% .urologicae planta. triesloviny.

triesloviny.Sambuci flos – Sambucus nigra (Loniceraceae) OL: flavonoidy – rutín. kyanogénny glykozid – sambunigrín. flavonoidy – tilirozid. slizy.kávová. ferulová. hyperozid. astragalín. používajú sa pri chorobách z nachladnutia . organické kyseliny (voľné. Tilia platyphyllos (Tiliaceae) OL: silica – farnezol. chlorogénová. glykozidicky viazané) – kys. slizy.látky vyvolávajúce potenie. cukor .• • • Betulae folium Juniperi fructus Liquritiae radix 200g 200g 200g Rastlinné diaforetiká .amilorid I: antihypertenzívum (používa sa v kombinácii) DROGY S OBSAHOM HORČÍN Glykozidy 196 . kyanogénne glykozidy – sambunigrín.Tiliae flos – Tilia cordata. cukry PRÍPRAVKY: URANDIL – chlortalidon I: diuretikum AMICLOTON . triesloviny. organické kyseliny. kvercitrín. silice.

´ Horčiny s iridoidovým aglykónom sú bieogeneticky odvodené od kyseliny meválónovej. druhý nesmie mať horkú chť. gencianidín Iridoidové horčiny: analogické ako Radix harpagophyti – obsah harpagozidu asi polovičný Herba scrophulariae Scrophularia nodosa Scrophulariaceae Radix gentianae Gentiana lutea. Porovnávací štandard je chlorid chinínia. Lamiaceae (harpagozid) . G. flavonoidové antokyanidínové. Medzi horčiny patria aj látky inej chemickej štruktúry a iného biognentického pôvodu – napr. ČAsté sú napr. Jeden roztok musí mať horkú chuť. kumaríny a ich deriváty.75 % v čerstvom liste olivy až 2 %) Sekoiridoidové horčiny: foliamentín. iný výrazný terapeutický efekt však nemajú. mentiafolín.5%) Hlavná obsahová látka: sliz Iridoidové horčiny: gencianínový typ – oleuropeín (asi 0. podporujú tvorbu a sekréciu žalúdočných štiav. sylvestris Oleaceae Folium trifolii fibrini Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Typ horčín Iridoidové horčiny: aukubín (2 – 2. kardioaktívne. saponíny. asi v 30 čeľadiach. Oleaceae. flavonoidy a floroglucíny. tioglykozidy (glukozinoláty) a glykozidy s iridoidovým aglykónom. ktorý sa riedi na dve koncentrácie. amára. kyanogénne.8´ .amarogentín (0. antrachinónové. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – skúškou horkosti tak. čo je príčinou sčernetia drog pri neopatrnom sušení.pannonica G. Glykozidy s iridoidovým aglykónom Irinoidy patria medzi účinné látky mnohých drog. G.05 %) trisacharidová horčina: gencianóza 197 . Niektoré z nich sú látky horkej chuti. Rubiaceae (asperulozid). tepény. že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh. a preto označujú sa spoločným názvom horčiny.5 %). Cornaceae a.punctata. Zväčša sa nachádzajú v dvojklíčnolistových rastlinách.dihydrofoliamentín swerozid Verbenalínová horčina: loganín Monoterpénové horké alkaloidy: gencianín. vo Verbenaceae. 7´. purpurea Gentianaceae Sekoiridoidové horčiny: genciopikrín (2 – 3. pričom najvýznamnejšou skupinou sú monoterpény odvodené od iridodialu ( iridoidy): Iridoidy sú látky tuhé i tekuté a ich rozklkadné produkty sa farbia na tmavo. Iridoidové a sekoiridoidové horčiny Droga Folium plantaginis Plantago lanceolata Planataginaceae Folium oleae Olea europaea var. v Scrophulariaceae (aukubín). steroidy.Podľa štruktúry aglykónu delíme glykozidy na: fenolofé. Gentianaceae (sekologanín). Valerianaceae (valepotriáty).i. ktoré z didaktických dôvodov zaraďujeme tiež do tejto kapitoly.

I. príp. prokumbid (= harpagid) Seskviterpénové laktóny: absintín (asi 0. pikrosalvín (= karnosol). neokvasín. cynarín a i. izoharpagozid. 18 hydroxykvasín Tetracyklické triterpénové horčiny: kukurbitacíny (B.D. dioica má obsah asi 10 – násobne vyšší kondurangíny asi 1 – 2 %.1 – 0.E.3 – 1 % (hlavná zložka marubiín) Sekotriterpénové horčiny: asi 0.20 %). kondurangín A Drogy s neterpenoidovým charakterom horčin Pericarpium aurantii flavonónové glykozidy – neohesperidín a naringín Citrus aurantium subsp. cretica subsp. K. J. dioica Cucurbitaceae Steroidy – Pregnánový typ Cortex condurango Marsdenia condurango Asclepiadeceae Iridoidové horčiny: harpagozid.15 %). grosheimín. L) a dihydrokukurbitacíny B. kvasiín (asi 0. artabsín (iba v čerstvo nazberanej droge) Horčiny gemakránového typu: knicín (spolu asi 0. izomerný anabsintín.25 % horčín) Seskviterpénové laktóny: cynaropikrín.25 0. aurantium Rutaceae Strobulus humuli lupuli Humulus lupulus Horčiny: floroglucínové deriváty: izohumulón a lupulón 198 . B.Radix harpagophyti Harpagophytum procumbens Pedaliaceae Seskviterpény (C 15) Herba absinthii Artemisia absinthium Asteraceae Herba cardui benedicti Cnicus benendictus Asteraceae Herba cynarae Cynara scolymus Asteraceae Diterpény (C 20) Folium salviae (Herba salviae) Folium rosmarini Herba marrubii Lamiaceae Triterpény (C 30) Lignum quassiae Quassia amara Picrasma excelsa Simarubaceae Radix bryoniae Bryonia alba. pri extrakcií sa mení na nehorko chutiacu zlúčeninu (kyselina karnosolová) obsah horčín asi 0.

Folium oleae Olea europaea – Oleaceae List olivy Použitie: prípravky z listov plôsobia hypotonicky – za úlčinný faktor sa pokladá najmä oleuropeín. dyspepsiach. PLôsobí mierne spazmolyticky. minus – Gentianaceae Vňať zemežlče Použitie: amárum – purum Zložka horkej tinktúry – Tinctura amara (stomachikum). Herba cardui benedicti – Cnicus benedictus – Asteraceae Vňať benedikta Použitie: amárum – stomachikum má slabší účinok ako ostatné horčinové drogy. Radix taraxaci cum herba Radix taraxaci – Taraxacum officinale – Cichoriaceae Púpavový koreň s vňaťou 199 . V ľudovom liečiteľstve aj ako emetikum a expektorans. geriatrik. Používa sa v likérnictve a potravinárstve. roborancií. Herba marrubii – Marrubium vulgare – Lamiaceae Jablčníková vňať Použitie: amárum. extrakt z dražé (choleretikum) Radix gentianae – Gentiana lutea – Gentianaceae Horcový koreň Použitie: amárum (purum) – stomachikum Zložka cholagog. žalúdočných čajovín (typ Species stomachiceaea) Herba absinthii – Artemisia absinthium – Asteraceae Vňať paliny Použitie: amárum – aromatikum. Oficiálny prípravok je Tinctura amara.Cannabaceae Foliu trifolii fibrini – Menyanthes trifoliata . čajovín (stomachikum. stomachikum a digestívum. digestívum). tvorí zložku tzv. choleretikum a sekretolitické expektorasium – zvyšuje sekréciu bronchov dýchacích ciest. C. Droga je aj tonikum. syn. metabolikum a choleretikum. Herba centaurii – Centarium erythraea. Pri pečeňových a žlčníkových ochoreniach ako choleretikum. Silica podávaná v terapeutických dávkach má podobné vlastnosti ako Oleum salviae.Menyanthaceae List vachty trojlistej Použitie: ako amárum – stomachikum a tonikum Droga je súčasťou čajovín. pri gastritídach. metabolických prípravkov. dezenfekčne a ako antihidrotikum. najmä skupiny cholagok. toník a prostriedkov pri ochorení tráviaceho traktu. Silica pre obsah tujónu je toxická (preto oprávnený zákaz výroby liehovín – absitu – destilátu z paliny vo väčšine krajín sveta).

neuroanemický syndróm.chuťová skúška číslo horkosti liekopisný štandart. zrážacie→ podľa typu horčiny tenkovrstvová chromatografia Stanovenie: biologická metóda.Púpavový koreň Použitie: droga je mierne choleretikum. a nukleových kyselín. aj pri poruchách trávenia. extrakt ako externé antireumatikum.brucín . 200 . Dôkaz a stanovenie horčín v drogách Dôkaz: reakcie farebné. FU: Po parenterálnej aplikácií sa viaže v plazme na glykoproteín transkobaltamín I – III. kojenie. Rastový faktor Mo. nervové poruchy sluchu. diabetické a alkoholické periférne a centrálne neuritídy a neuralgie. cholecystopatiách. CH: zlé rozpustná soľ dvojmocného železa. Nezbytný pre normálnu erytropoézu a činnosť nervových buniek. podaní. očného nervu. stavom napätia a vyčerpanosti. DNA syntetizujúce tkanivá. Cortex condurango – Marsdenia condurango – Asclepiadaceae Kôra marzdénie Použitie: zdravotné víno Strobilus lupuli – Humulus lupulus – Cannabeceae Chmeľová šištica Použitie: v pivovarníctve a vo farmácií. Prebytok je vylučovaný močom. diuretikum. amárum a používa sa ako adjuvans pri hepatopatiách. FERONAT susp. pri nepokoji. Nedostatok poškodzuje predovšetkým všetky rýchlo rastúce t. najmä nedostatočnom trávení tukov. tehotenstvo. I: prelatentné. organické encefalopatie. S: cyanocobalaminum IS: vitamín CH: Pre organizmus potrebný vitamín. ktorý ako koenzym sa zúčasťňuje na metabolizme tukov. latentné a manifestné sideropénie a sidropenická anémia akéhokoľvek pôvodu. Ukladá sa predovšetkým v pečeni.o. S: ferrosi fumaras IS: antianemikum. tracheálnej a bronchiálnej sliznice.j. glycidov. Expectorancia – farmokognózia Pôsobia na kašeľ dráždením laryngiálnej. najmä extrakt ako sedatívum.chitín NEUROBENE inj. I: perniciózna anémia i iné megaloblastické anémie z hypovitaminózy B 12. ktorá sa však dobre vstrebáva po p.

Primulaceae Prvosienkový koreň do -10 % triterpénových saponínov. Saponíny . arabinóza.steroidné Triterpénové saponíny alglykón: oleán a ursán cukrová zložka: do 12 jednotiek (glukóza. galaktóza. pričom deriváty aglykónov sú odvodené od priverogenínu A a B Fenolové glykozidy – primulaverín ( primulaverozid)..glycyretín( kyselina glycyretínová).umbeliferón. ramnóza. herniarín látky typu estrogénnych steroidných hormónov( adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) horčina glycyramín. inhalačne Radix ipecacuanahae.o. . Stimulačné .1.Cephaélis ipecacuanha.KODYNAL tbl.triterpénové – expectoračný účinok . ďalej kyselina glabrínová. pri sušení sa tvorí typický pach drog sacharidy. .Primula veris. beta. kyselina galakturónová) Radix liquiritiae – Glycyrrhiza glabra – Fabaceae Koreň sladkovky Asi 3 – 15 % triterpénových saponínov – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín.podanie p. Ďalšie saponíny tvoria glykozidy kyseliny glabrínovej. triesloviny 201 . Emetické – účinkujú dráždením žalúdočnej sliznice t. čo je veľmi sladko chutiacia amóniová alebo vápenatá soľ kyseliny glycyrizínovej. pri enzýmovom štiepení. xylóza. saponíny (sú aj účinné sekretolytiká) 2. sacharidy a škrob Radix primulae.amyrínového typu. Žlté zafarbenie drogy spôsobuje likviricigenín a izolikviricigenín flavónové deriváty.Rubiaceae Ipekauánový koreň Alkaloidy – 2 až 4 %(tetrahydroizochinolínového typu). kyselina glukurónová. predovšetkým emetín a cefaelín – emetín – vo vyšších dávkach pôsobí ako emetikum saponíny. živica.majú miestne dráždivý a spazmolytický účinok= silice .likviritínovej.emetín.EMETIN inj. hispaglabridín A oxykumaríny. Aglykón je 18beta.j. reflexným mechanizmom . N – obsahujúci iridoidový glukozid(ipekozid).glabrol. 11 – deoxyglycyretínovej. škrob ČSL 4 – Extractum ipecacuanthae siccum prípravky – IPECARIN gtt.

Z vedľajších saponínov vznikajú pri hydrolýze neutrálne a kyslé sapogeníny.Scrophulariaceae Divozeľový kvet thapsiforme phlomoides kyslé a neutrálne saponíny so slabým hemolytickým účinkom( hlavný je verbaskový saponín) 1. primverogenín A-12-monoacetát a B. rutín. Hederakozid B sa parciálne hydrolyzuje na beta-hederín (?aglykón – kyselina oleanolová?) Droga obsahuje aj seskviterpény a flavonoidy ( o. hlavný sapogenín tvorí kyselina kvilájová (aglykón gypsogenín) Radix saponariae albae – G. rozličné mono.a oligosacharidy. gtt. označovaná ako saporubrín. paniculata – Caryophyllaceae koreň mydlice bielej do 20 % saponínov – gypsozid A (aglikón . Hlavný saponín je saponozid A a D.Saponaria officinalis. luteolín.5 -4% flavonoidov ( o.monoacetát Je náhradou za Radix senegae Flos primulae Radix senegae – Polygala senega. kemferol. Silice Podľa účinku delíme: 202 .22. i. kempferol a rutín). katalpol) karotenoidy ( beta-karotén. kyselina echinocystová.Caryophyllaceae Koreň mydlice lekárskej 5 % zmes saponínov.Polygalaceae Senegový koreň do 10 % senegasaponínov A-D s hlavným sapogenínom presenegínom a tenuifolínom primverozid ( fenolový glykozid ).Hlavný je hederakozid C. minerálne látky a stopy silice súčasťou Species pectorales Slizy miernia dráždivý účinok saponínov. ktorého monodezmozid je alfahederín. ich glykozidy.3 Flos verbasci – Verbascum densiflorum . lipidy. apigenín.gypsogenín) Folium hederae – Hedera helix – Araliaceae Brečtanový list 5 % saponínov – hederakozidy. primulagenín D a SG. krocín) väčšie množstvo slizov( 3%) a cukrov. voľnú kyselinu salicylovú. iridoidy( aukubín. izokvercitrín) vitamíny ( provitamín A a E) pôsobí ako expectorans.i. metylester kyseliny valérovej a stopy silice Radix saponariae rubrae.. spazmolytikum prípravok: HEDELIX sir.

fenchón. karminatívum. nositeľom chuti a arómy. Sirupus thymi compositus Prípravky: BIOTUSSIL gtt. sekretolytické expektorans. puni pumelionis) Fructus anisi vulgaris. preto je potrebná opatrnosť pri dávkovaní Prípravky: SOLUTAN gtt.metylchavikón anízaldehyd. proteíny a sacharidy Je súčasťou Species pectoráles Prípravky: TIMI sir. olej. PULMORAN spc.5 – 3 % silic (limonén. organické kyseliny a flavonoidy Oleum foeniculi. limonén). thymi) 2. PULMORAN spc. Oleum anisi Získava sa z drogy Fructus anisi stellati 5 – 8 % silic – podobné zloženie ako silica z druhu Pimpinelaanisi Illicium religiosum. IPECARIN gtt.Pimpinella anisum – Apiaceae Anízový plod 1. Plody obsahujú ešte olej ( asi 30% ). metylchavikol.anízovca jedovatého – prudko jedovatý( šikimotoxíny. anízový aldehyd a niektoré terpénové uhľovodíky ( alfa-pinén.sa získava z drogy destiláciou vodnou parou.5 – 4 % silice trans – anetol. Mierniace sekréciu (Oleum eucalypti. Je výborné spazmolytikum.1. Extractum thymi fluidum. tymol sa používa v stomatológii ako antiseptikum BENEFORIN gtt. Herba thymi – Thymus vulgaris – Lamiaceae Vňať dúšky tymianovej 0. Silica však pôsobí dráždivo.p. foeniculi. 203 . flavonoidy a triterpény súčasťou Species pectorales. proteíny. dianetol (transanetol sa svetlom mení na nežiadúci dianetol – astrogénne účinky) Silica pre vysoký obsah anetolu tuhne už pri obyčajnej teplote. šikimín) Fructus foeniculi – Foeniculum vulgare – Apiaceae Feniklový plod (zápar má sekretolytické expektoračné účinky) 2 -6 % silíc trans – anetol. Sekretolytické (Oleum anísi. paracymén) Obsahuje aj tymol (aj antiseptický účinok) a karvakrol triesloviny.cymol.

geraniol Prípravky: BENEFORIN gtt. alfa – pinén. kde rastie thymol. anízový aldehyd Balsamum tolutanum – Myroxylon balsamum.. limonén. felandrén.. variabilita zloženia závisí od toho. potom vanilína eugenol Species pectorales Lichen islandikus Radix althaeae Folium farfarae Folium althaeae Radix liquiriciae Flos verbasci Fructus anisi Herba thymi 50g 200g 100g 250g 100g 100g 100g 100g . silvestrén.5%). karvakrol.1 – 0.. cimél – dráždivé Na inhaláciu sa používa eucalyptol – 1. borneo.6 % silic – podobné zloženie ako Herba thimi..8 – cineol (eukalyptol) -Oleum eucalypti Prípravky: PINOSOL gtt. potom asi 80% živice (zväčša estery kyseliny škoricovej a tolurezitanolu. Oleum pini pumilionis – Pinus mugo. slizové drogy .Herba serpylli – Thymus serpyllum – Lamiaceae Vňať dúšky materinej 0. Druhá skupina silic mierniacich sekréciu Folium eucalypti – eucalyptus globulus.zmes z 2/3 benzylbenzoátu a 1/3 benzylcinamátu. fenandrén.Myrtaceae Eukalyptusový list 1-3% silíc.Pinaceae Kosodrevinová silica Inhalačné expektorans bornylacetát.. siličné drogy Hormóny štítnej žľazy (HSZ) 204 . kyselinu škoricovú). citral. ung. kadidén. karén.. THYMONEL gtt. saponínové drogy ..monocyklické monoterpény alfa – pinén.Fabaceae Toluánsky balzám Obsahuje najmä cinameín (asi 7.

Biosyntéza Ho ŠŽ je riadená TSH. Tu sa oxiduje jodidperoxidázou na elemárny jód. Náhradou éterického kyslíku v T4 iným atómom napr. kde sa viažu na plazmatické proteíny a pred vstupom proteínu do buniek tkaniva sa opäť uvoľňujú. alebo z potravy. Mechanizmus účinku Pri protheolýze thyreoglobulínu sa odštiepujú mono – i dijodthyrozíny.5´ (napr. 3´-dijódthyronín. ktorý reguluje jodáciu I proteolýzu. ktorý je pokladaný za hlavný Ho ŠŽ. účinok klesá alebo úplne mizne. Kyseliny tri – alebo tetrajódthyrooctové sú metabolity T3 a T4 a majú okrem thyreomimetickej účinnosti I významnú hypocholesterolemickú aktvititu. ktorý sa chová ako antagonista Ho prištítnych teliesok – parathormónu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom Pre účinok je dôležité zachovanie thyroninového skletu a prítomnosť substituentu v polohe 3 alebo 3´ Účinok je však závislý I na pK postranného kyslého reťazca.trijódthyronín a L -3. odbúravanie cholesterolu a ovplyvňujú aj svalovú kontraktivitu a strdcovú frekvenciu. Hormonálny sekrét ŠŽ obsahuje celkovo 4 dôležité jódované deriváty L – thyronínu – levothyroxín. Tie sa dostávajú do krvi a odtiaľto do ŠŽ. L – 3. stimulujú proteosyntézu a podporujú produkciu STH. z ktorej sa v tráviacom ústrojenstve rovnako odštiepujú jodidy. výmenu anorgatických látok. 3´. spotrebu kyslíka. Vo vyšších koncentráciach znižujú proteosyntézu.3´.HSZ levothyroxín – T4 a liothyronín – T3 sa odvodzujú od aminokyseliny thyrosínu V C – bunkách SŽ vzniká tiež polypetidový Ho – kalcitonín. liothyronín. Vznikajú mono. klesá účinnosť na 1/5. Jódthyroníny sa uvoľňujú z thyreoglobulínu proteolytickým štiepením. Náhradou všetkých atómov jódu brómom účinok klesá len nepatrne. 5. Pozornosť budil predovšetkým liothyronín. Vo fyziologických koncentráciach majú T3 a T4 anabolický účinok. 205 . cez semichinoidnú formu na thyroxín a ďaľšie aktívne jódthyroníny za uvoľnenia alanínu. ktorý je peptidicky viazaný na thyreoglobulín. Sírou. 3´ vedie k účinnejším preparátom než v polohách 3. kde sa hromadia. T3 je aktívnejší než T4) Náhradou jódu brómom u T3 v polohe 5 sa získa značne aktívny produkt. stimulujú RNA a syntézu proteínov.5. premenu energie. ak je nahradený inou skupinou. Jódthyrozíny podliehajú v ŠŽ dejodácií špecifickou dehalogenázou a vzniknuté jodidy sú použíté opäť k jodácií thyreoglobulínu. HSZ sú regulátory vývoja organizmu. T3 a T4. regulujú rýchlosť metabolizmu v organizme napr. ktoré sa vzájomne kondenzujú za tvroby dyfenylethérového skeletu radikálovou reakciou. Výhodou sa ukázala alkylácia v polohe 3´ predovšetkým izopropylom. Z uvedených dôvodov je T4 pokladaný za prohormón a T3 za hlavný Ho ŠŽ. Analógy T4 získané alkokxyláciou fenolickej skupiny sú orálne účinnejšie.alebo dijódtyrozíny.5´ . Vyvolávajú zvýšenú produkciu ATP a tým pomáhajú zhromažďovať pre organizmus potrebnú energiu. katalyzujú oxidatívne reakcie. Tetrabrómthyroxin je však len slabo aktívny. Posledné dva prenikajú rýchle do krvného obehu. V periférnych tkanivách dochádza k čiastočnej konverzií T4 dejodáciou na T3. zvyšujú metabolizmus sacharidov a lipidov a uvoľňujú z kostí vápnik. kde podporujú inkorporáciu AMK. premenu cukrov a tukov. T4 a T3 zasahujú v bunkových jadrách tkanív (predovšetkým pečeň a ladviny) do lokalizovaných enzymatických systémov v mitochondriach. Potrebné množstvo jódu príjma organizmus predovšetkým z vody vo forme jodidov. Pôsobením tyrosinjodinásy prebieha jodácia tyrosýnových zbytkov v thyreoglobulíne. Biosyntéza levothyroxínu a liothyronínu prebieha z tyrosínu. Halogenácia jódom (brómom) v polohách 3.

Thyreoglobulín sa získava izoláciou z bravčových alebo hovädzích ŠŽ. Skupina derivátov merkaptoimidazol – ich štruktúra obsahuje zbytok thiomočoviny – thiamazol. . Spolu s parathormónom a vitamínom D riadi fosfokalciový metabolizmus. Iné látky – viacmocné fenoly (rezorcinol. Funguje ako antagonista parathormónu. Kalcitoníny sa podľa pôvodu vzájomne líšia v slede AMK. thiomočovina a niektoré jej deriváty tlmia činnosť ŠŽ. fruktósy a glukósamínu. LIOTHYRONÍN . Na rozdiel od levothyroxínu pôsobí rýchlejšie a je účinnejší. PAS. 4 dihydroxybenzoové. tholbutamid. ktoré sú krvným obehom dopravované opäť do ŠŽ. napr.o. floroglucinol). 5´ . rezerpín. Nebezpečné vešľajšie účinky thiouracilu (má výrazné tyreostatické účinky) boli podstatne znížené jeho alkyláciou.o. KALCITONÍN Látka znižujúca vápnik v krvi. pri ktorej sa uvoľňujú jodidy. ANTITHYROIDNÉ LÁTKY (AL) AL majú schopnosť účinne znižovať nadprodukciu Ho ŠŽ pri jej hyperfunkcií. 5 – dijódthyrozín a deriváty thiouracilu a merkaptoimidazol. V terapii sa používa najmä pri Pagetovej chorobe. karbimazol. 5´ .L – 3. že brzní vyplavovanie vápnika z kostí. Jedná sa o lineárny polypeptid obsahujúce 32 AMK a jeden N – terminálny medzireťazcový disulfidový cyklus. karbuthamid.V periférnych tkanivách sa T3 a T4 odbúravajú pomocou oxidatívnych enzymatických pochodov (deaminácia. je niekoľkonásobne účinnejší než racenát a D – forma. nitrily. Je glykoproteín. LEVOTHYROXÍN . vo forme sodnej soli. kyseliny 2. injekčne len v nutných prípadoch. obsahuje 4 peptídové reťazce a 5500 AMK. znižuje koncentráciu vápnika v krvi. V každej molekule sa nachádza 115 thyrozínových zbytkov. 5. hyperkalcemických stavoch a osteoporóze. kombinuje sa s liothyrotínom v pomere 4 : 1 alebo 5 : 1. lososí je 35 krát aktívnejší než ľudský a pôsobí protrahovane. kyselina p – aminobenzoová. Podáva sa p. tým. Sulfonamidy. kde tvorí 80 % celkových bielkovín. rádiojód 131 I a cholristan draselný Z organických zlúčenín – 3. ktoré zasahujú postranný alanínový reťazec. manósy. thibenzazolín. Cukorná zložka pozostáva z galaktósy. K látkam tlamiacim činnosť ŠŽ patria: Z anorganických látok – jód a jodidy. vo vorme sodnej soli alebo hydrochloridu. Používa sa u rôznych foriem hypothyreóz. ovplyvňuje sekréciu pankreasu a metabolizmus tukov a cukrov. Menšia časť Ho a produktov odbúravania sa vylučuje obličkami. Okrem toho má výrazný tlmivý účinok na žalúdočnú sekréciu HCL. 206 . miesto vzniku sú C – bunky ŠŽ. Používa sa pri zníženej funkcie ŠŽ p. fenylbutazol. 3´. Levothyroxín. Najdôležitejšia je dejodácia. Pripravujú sa synteticky.trijódthyronín Pripravuje sa synteticky.. ktorého obsah v ŠŽ je veľmi nízsky sa získava synteticky. dekarboxylácia). injekčne len v nutných prípadoch.tetrajódthyronín Je Ho ŠŽ je viazaný na thyreoglobulín Thyreoglobulín je obsiahnutý v koloide ŠŽ. 5.L – 3. U methylthiouracilu. kreténizmu. zároveň znižuje aj hladinu fosforu. myxedém. a difenyléterový skelet. Do terapií bol zavedený aktívnejší a menej toxický propylthiouracil.

že brzdia oxidáciu jodidu na jód a ihibujú peroxidázu a tým bránia biosyntéze T4 a T3. Mechanizmus účinku Jodidy tlmia pri hyperfunkcii ŠŽ sekréciu TSH a pravdepodobne brzdia proteolytické odštiepovanie T4 z thyreoglobulínu. Je pomerne málo toxický. ktorý má iba nízku antirachitickú aktivitu.Prirodzený thyreostatický faktor – goitrín (L – 5 – vinyloxazolidín – 2 – thion) je obsiahnutý v rôznych druhoch krížatých rastlín vo forme prekurzoru glykozidovej povahy progoitrínu. bolesti hlavy a kĺbov. je možné ho kombinovať napr. infantilnej tetánií a tiež k diagnostike rôznych foriem hypoparathyreĺoze. Pre zachovanie plnej biologickej aktivity je nezbytné iba sled 29 AMK aminoterminálnej časti peptidového reťazca. teda deriváty thiouracilu a merkaptoimidazolu účinkujú tak. Zvyšuje tiež vylučovanie fosfátov v moči. S karbimazolom. Propylthiouracil brzdí v periférnych tkanivách premenu T4 na T3. Chloristan draselný V terapií miernych až stredne ťažkých. môže však vyvolať niektoré alergie. Používa sa pri dlhodobejšej insuficiencii PT. Jednomocné anióny účinkujú ako látky kompetitívne brzdiace príjímanie jodidov ŠŽ. Hormóny prištítnych teliesok (HPT) Parathormón. Podobne ako lparahormón účinkuje tiež dihydrotachysterón. Okrem nich bol izolovaný aj enzým kalikreín. poškodenie pečene. Diodthyrozín : kyselina L( . k predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy Nežiadúce veľajšie účinky – agranulcytóza. Mobilizuje váplnik v kostiach a jeho vstup do krvného obehu. leukopénia. zvlášť kožné. Konštatnú hladinu vápnika v krvi pomáha udržiavať antagonista = kalcitonín. nekomplikovaných foriem thyreotoxikózy.) – 2 – amino – 3 – (3. Thyreostatický účinok sa po dlhšom užívaní postupne znižuje. pravdepodobne vrzdením spätnej rezorpcie fosfátu v ladvinových tubuloch. HORMÓNY PANKREASU V pankrease boli nájdené Ho inzulín (I ) a glukagón (G). 207 . má dobú znášanlivosť. Jód pôsobí ako thyreostatikum iba krátkodobo a nemožno ním dosiahnúť dlhodobého terapeutického efektu.. tetanín a zvýšenom nervovom podráždení. (CNS-) a dusičnany (NO3-) Zlúčeniny obsahujúce v molekule skupinu thiureylenovú – HN – CS – NH . 5 – diód – 4 – hydroxifenyl) propiónová Tlmí sekréciu TSH Propylthiouracil : 2 – merkapto – 6 – propyl pyrinidín – 4 – ol Pri hyperthirózach. Najaktívnejšie sú chloristany (CLO4-). Je to polypetid pozostávajúci z 84 AMK. Obidva tieto efekty majlú za úlohu zvýšiť hladinu vápnika v krvi. KARBIMAZOL – etylester kyseliny 3 – metyl – 2 – tioxo – 4 – imidazolín – 1 – karboxilovej K dlhodobej predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy. rhodanídy. parathormon u niektorých akútnych foriem hypoparathyreózy. Jód sa obyčajne aplikuje vo forme Lugolovho roztoku (I(5) : KI (10) : voda (100)). funguje ako regulátor váplnika a anorganického fosforu v krvi a tkanivách.

viazaných v dvoch reťazcoch A a B. pomocou methylénovej skupiny. Jeho sekrécia je riadená koncentráciou glukózy v extracelulárnej tekutine a tiež stimulovaná Ho tráviaceho ústrojenstva. jeho trvalý nedostatok pri zníženej funkcii B-buniek spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi a vznik choroby – diabetes mellitus . C-peptid. Sulfonácia hydroxylovej skupiny serínu a threonínu znamená len malú stratu aktivity. rovnako je tomu i pri skracovaní B-reťazca v polohe B22. Výhodne sa však ukázalo selektívne odbúravanie AMK v polohe B1-B3. napr.reťazci znamená úplnú stratu účinnosti. Pri substitúcii veľkými zbytkami dochádza k inaktivácii v dôsledku stérickej zábrany pri interakcii s receptormi. Oba reťazce sú spojená dvoma medzireťazcovými disulfidickými mostíkmi. súčasne však bráni uvoľňovaniu glukózy z glykogénu. I ovplyvňuje látkovú premenu v rôznych orgánoch. Esterifikáciou voľných karboxylových skupín vedie k neúčinným zlúčeninám. Monokomponetné I s nízkou antigenitou sú zbavené proinzulínu. B reťazec 30 AMK.Inzulín ČSL 4: Insulinum I je produkovaný B – bunkami Langerhansových ostrovčekov. zinku. I zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány a tým umožňuje prienik glukózy do buniek. zatiaľ čo odštiepením terminálneho asparaginového zbytku v A. I tiež ↑ syntézu proteínov. lipogenézu. Biosyntéza I prebieha v B bunkách pankreasu z jeho prekurzoru proinzulínu. 4/ Rozštiepením väzby medzi B22-B23 vzniká inaktívny deoktapeptidinzulín. ale i znižujúcich lipolýzu a glykogenolýzu. Čistý kryštalický I je obtiažne pripraviteľný. Pri proteolýze špecifickým enzýmom sa odštiepia na každom konci spojovacieho peptidu dve bázické AMK a z proinzulínu sa uvoľňuje I a tzv. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom 1/ Pre účinok nie sú nutné volné AMK. Zvyšuje tvorbu glykogénu. A reťazec obsahuje 21. uľahčuje prienik draslíka a fosfátov do bunky. predovšetkým v pečeni. pričom sulfonácia len jednej hydroxylovej skupiny aktivitu neznižuje. v prítomnosti iónov dvojmocných kovov .reťazci nedochádza k strate aktivity. ionexovou chromatografiou a gélovou filtráciou. v ktorom sú už vytvorené disulfidické mostíky. I predĺženie disulfidického mostíka.B30. Vytesňuje tiež vápnik z membránových väzieb. So stúpajúcim obsahom jódu v molekule však aktivita I klesá. Prvý účinok podporuje transport látok a iónov do buniek. tlmí uvoľňovanie glycerolu a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva. 3/ Enzymatickým odštiepením koncového alanínového zbytku v B. deaminoinzulínu. nízkomolekulárnych látok a tiež dimérov I čistením. 5/ Náhradou arginylového zbytku B22 inou AMK značne znižuje aktivitu. však ľahko kryštalizuje v rôznych formách. Ten predstavuje takmer inaktívny proteín o jednom polypeptidovom reťazci. 208 . vo svalstve a v tukových bunkách. Prítomnosť disulfidického mostíka má zásadný význam pre biologickú aktivitu. Stimuláciou hexokinázy podporuje utilizáciu glukózy. Tyrozínové a histidínové zbytky sa ľahko jódujú. ich acetylácia účinok prakticky neovplyvnila.napr. pretože na nich závisí priestorové usporiadanie A a B reťazcov. druhý mení aktivitu niektorých enzýmov stimulujúcich glykogenézu. znamená rovnako úplnú stratu aktivity. 2/ Oxidáciou i redukciou I dochádza k rozštiepeniu disulfidických mostíkov a tým k úplnej strate aktivity. brzdí únik iónov a tým uľahčuje zvyšovanie koncentrácie intracelulárnych volných iónov Ca++. I je polypeptid skladajúci sa z 51 AMK. napr. chromatografiou na bázických nosičoch. tukov a proteínov.

konfigurácii. inzulínovom komatu. V pankreasu sa vytvára z proglukagónu . obezite atď. pôsobí totiž výrazne pozitívne inotropne. Býva označovaný ako antagonista I. Znižuje tiež v krvi množstvo volných mastných kyselín a aminokyselín. Existuje tiež určitý synergizmus medzi periférnymi účinkami G a I.Pretože normálny I má len krátky účinok. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne.i trans-. Steroidy sú založené na 1. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. k ukončeniu inzulínového šoku a pri poruchách utilizácie sacharidov. obsahujúci 15 rôznych aminokyselín a skladajúci sa z 29 zbytkov AMK. Ľudský G sa zhoduje s hovädzím a bravčovým. pri záchvate asthma bronchiale.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. pritom menej antigénny pre človeka je bravčový I. okrem kardiotonických glykozidov. 209 . Pripravuje sa izoláciou z vedľajšej inzulínovej frakcie. čo je polypeptid o 78 zbytkoch AMK. kedy obidva môžu urýchľovať zúžitkovanie periférnej glukózy. Glukagon G je polypeptid s molekulovou hmotnosťou 3482. Obsah G v pankrease je 10-20krát menší než I. Pur. používajú sa v praxi depotné preparáty. G tiež inhibuje ukladanie lipidov v tepenných stenách.insuliny sú určené len tým pacientom. Niektoré prípady kardiálneho zlyhania. v terapii akútnej pankreatitídy. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. Použitie: G sa používa vo forme hydrochloridu pri inzulínových hypoglykémiach. Bežne sa používa bravčový a hovädzí I. ktorý neznášajú bežné inzulínové preparáty rovnakého zloženia. k diagnostike feochromocytomu. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. kde je I najčastejšie viazaný na bázickou AMK protamin alebo globín a kombinovaný so zinkom. G zvyšuje hladinu krvného cukru stimuláciou enzymatického odbúravania pečeňového glykogénu na glukózu.

Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. valérovou. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). benzoovou. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum 210 . poprípade i C. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. 6.5(10) – estratrien – 3. 4.ESTROGÉNY (E) E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. najčastejšie kyselinou propiónovou. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. 2. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. napr. allenolová a jej derivát kyselina alfa. kyselina doisynolová. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. u benzestrolu. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. 3-alkylétery. 5. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. klesá účinok. dienestrol. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol.3. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. cyklopentylpropiónovou. 3. Predĺženie. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol.17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metyl majú znížené vedľajšie účinky. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 1. hexestrol. bisdehydrodoisynolová. napr. Per os je z nich najaktívnejší estriol. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. napr. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Degradáciou estrónu a ekvilenínu rozštiepením kruhu D. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etinylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. I v kombinácii s anxiolytiky. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. Perorálne účinné sú i prirodzené. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu.

kde podporujú syntézu proteínov. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky.17. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. propionovou a valerovou. predovšetkým svalstvo a kosti. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 211 . Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. poruchách vývoja. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. Bolo však preukázané. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. čím nastáva významná regresia tumoru.3. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. V rakovinových bunkách.5 – ( 10) estratrién – beta. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov.androsterón .androstenolón . A . DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. Používa sa pri insuficiencii ovárií. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. klimakterických problémoch. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. Všetky majú protrahovaný účinok. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. predčasnom zlyhaní ovariálnych funcií. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz.Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom.

Napr. kyselinou propionovou. hypogenitalizme. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Naopak u rovnakej zlúčeniny. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. Výnimkou je 8 – izotestosterón. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 3 – ol – 17 – on (androsterón. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. A. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. u kalusteronu. mužskom klimaktériu a pod. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. 212 . Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. bolasteronu. pri sterilite. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. napr. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. 3. TES je pomerne málo perorálne účinný. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. 19 – norTES. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. enantovou. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 1. 4. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. dihydroTES. izomaslovou. napr. androstenolón). Ich účinok je synergický s STH.1. TESTOSTERÓN V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron -17-beta-hydroxy-17 alfa-metyl-4-androsten-3-on Estery TES sa používajú injekčne. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. cyklopentylpropionovou atď. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. 2. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES.

pri zdĺhavej rekonvalescencii. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. svalovej dystrofii. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. Progesterón je perorálne málo aktívny. 213 . zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. potlačení znakov mužnosti u žien. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). 19 – norprogesterónu. 6 – pregnadién – 3. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. 17 alfa – methyl – B – norTES. od účinnejšej zlúčeniny 19 – norethisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). pôrodoch. mesterolón a stanazolón. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. Najúčinnejšie perorálne GES sú odvodené od ethisterónu ( 17 alfa – etinylTES). oxymetholón. po ťažkých operáciách. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. 20 – dión – 17 – acetát). vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. resp. pri osteoporóze. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. aj u 18 – norzlúčenín. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. 3. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa.2. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. 2 alfa – methyl – 4. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. vyčerpanosti. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. druhej skupiny samičích hormónov. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo.

I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. NORETHISTERON – 17 alfa – ethinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát.20 – dión – 17 – acetát 214 . v tehotenstve. lynestrenol majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu.Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity.6 – pregnadién – 3. estrogénny celkom chýba. napr. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Metabolické produkty progesterónu. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES.6 – pregnadién – 3. popr. pregnandiol. jeho účinok je špecifický a vedľa estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. jeho estery sú perorálne gestagénne vysoko účinné. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. sú neúčinné. z ktorých napr. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. METHENMADINONACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. napr. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. napr. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. Podmienkou pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. Presun dvojitej väzby u 19 – noretisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér norethynodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. 5 alfa – pregnanu. napr. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. k progesterónovému testu. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná.

2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis.i trans-. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. Steroidy sú založené na 1.konfigurácii. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu.Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. okrem kardiotonických glykozidov. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. ESTROGÉNY (E) 215 . ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov.

rozštiepením kruhu D. napr. 11. Degradáciou estrogénu a ekvilenínu. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. Všetky majú protrahovaný účinok. 3-alkylétery 17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metylén majú znížené vedľajšie účinky. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. klesá účinok. propionovou a valerovou. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Per os je z nich najaktívnejší estriol. Perorálne účinné sú i prirodzené. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. bisdehydrodoisynolová. valérovou.5(10) – estratrien – 3. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. kyselina doisynolová. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. 9. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etynylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17.E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 7. u benzestrolu. Predĺženie. I v kombinácii s anxiolytiky. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. poprípade i C. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. benzeovou. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. cyklopentylpropiónovou. najčastejšie kyselinou propiónovou. 12. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. napr. allenolová a jej derivát kyselina alfa. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. 8. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. 10. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. napr. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. dienestrol. predčasnom zlyhaní 216 . 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. hexestrol.3.

Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. A. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. poruchách vývoja.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. Používa sa pri insuficiencii ovárií. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. V rakovinových bunkách.androsterón .androstenolón . DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria.ovariálnych funcií. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. kde podporujú syntézu proteínov. Bolo však preukázané. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. A . Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. predovšetkým svalstvo a kosti. ktorých matky užívali v tehotenstve DES.3.5 – ( 10) estratrién – beta. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 217 . jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 5.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. klimakterických problémoch. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. 17. čím nastáva významná regresia tumoru. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty.

TES je pomerne málo perorálne účinný. oxymetholón. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. kyselinou propionovou. cyklopentylpropionovou atď. Ich účinok je synergický s STH. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. enantovou. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES.3 – ol – 17 – on (androsterón. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. bolasteronu. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Naopak u rovnakej zlúčeniny. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. 218 . u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. 6. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. u kalusteronu. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. napr. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. izomaslovou. 5. dihydroTES. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 4. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. 8. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. Výnimkou je 8 – izotestosterón. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. pri sterilite. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Napr. mužskom klimaktériu a pod. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. napr. mesterolón a stanazolón. TESTOSTERÓN – 17 beta – hydroxy – 17 alfa – metyl – 4 – androsten – 3 – on V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron Estery TES sa používajú injekčne. 19 – norTES. 7. androstenolón). Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. hypogenitalizme.

pri zdĺhavej rekonvalescencii. Podmienkou 219 .6. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. svalovej dystrofii. potlačení znakov mužnosti u žien. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. 6 – pregnadién – 3. vyčerpanosti. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. 17 alfa – methyl – B – norTES. 5 alfa – pregnanu. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. popr. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. po ťažkých operáciách. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. Progesterón je perorálne málo aktívny. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. resp. 2 alfa – methyl – 4. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. pôrodoch. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). 19 – norprogesterónu. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. pri osteoporóze. aj u 18 – norzlúčenín. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. od účinnejšej zlúčeniny 19 – noretisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. druhej skupiny samičích hormónov. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. Najúčinnejší perorálny GES je odvodený od etinylsterónu ( 17 alfa – etinylTES). 20 – dión – 17 – acetát).

po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. používaného k súčasnej substitúcii estrogénovej a gestagénovej. Metabolické produkty progesterónu. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne.6 – pregnadién – 3. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu.20 – dión – 17 – acetát Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. NORETHISTERON – 17 alfa – etinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. 220 . pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. z ktorých napr. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe.6 – pregnadién – 3. jeho účinok je špecifický a veďla estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. napr. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. k progesterónovému testu. sú neúčinné. METHENMADINOACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. estrogénny celkom chýba. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. v tehotenstve. jeho estery sú perorálne gestagénne vysokoúčinné.pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. napr. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. napr. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. pregnandiol. Presun dvojitej väzby u 19 – nor – etisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér noretinodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. lynestrenól majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. napr.

AV – blok.Kardioglykozidy. flutter.syndróm s prognózou ako pri malígnom bujnení a horšou ako pri infarkte myokardu . srdcové stimulanciá (zlyhávajúce srdce) (C01A. bradykardia) . kardiomyopatie.kompenzačné mechanizmy zlyhania srdca: 221 . pľúcnice) 3) objemové preťaženie (nedomykavosť chlopní. trikuspidálnej chlopne. stenózy aorty. tyreotoxikóza) 4) nedostatočné plnenie komôr (stenóza mitrálnej resp.príčiny: 1) myokardiálne (ICHS. preťaženie (hypertenzie v malom a veľkom obehu. C01C) Zlyhávajúce srdce: . perikarditídy) 5) poruchy srdcového rytmu (tachykardia. zápal myokardu) 2) tlak.

gitoxín.↑ komorového tlaku . gitoxín.. rádu: a) Digitalis purpurea: purpureaglykozidy A.2) zväčšenie tonusu sympatiku .pri chronickom srdcovom zlyhaní tllmia sympatoadrenálnu aktiváciu. . C → digitoxín. na Na+K+-ATPázu (jej podjednotku α). Znižuje sa obsah K+ v bunkách a dochádza k zvýšeniu dráždivosti a urýchleniu repolarizácie membrány. B → digitoxín.zníženie intracelulárneho pH podporuje vstup kalcia do cytoplazmy). zvyšuje sa prekrvenie orgánov vrátane obličiek a dochádza k zníženiu aktivity renínangiotenzínového systému Rozdelenie: .5) ↓ transportu Ca SR . Blokádou tejto pumpy dochádza k zvýšeniu koncentrácie Na+ a zníženie koncentrácie K+ vo vnútri buniek.hromadnie tlaku v alveolách (dušnosť) – pľúcny edém KARDIOTONIKÁ .hemodynamické zmeny: . znižujú odpoveď na podnety sympatiku a majú druhotné diuretické pôsobenie. digoxín c) Digitalis ferruginea .adrenoreceptorov („down regulation“) o 60-70% .zlepšujú kontraktilitu srdca (nízke dávky) Mechanizmus účinku: . Kalciové ióny vstupujú do buniek najmä antiportom pre natrium a kalcium ( na zvýšenom vstupe kalcia do buniek sa podieľa aj antiport pre Na+ a H+ .spomalenie atrioventrikulárneho vednia (negatívne dromotropný účinok) . Pôsobia tiž nepriamo prostredníctvom vegetatívneho nervového systému.I.spomalenie tvorby vzruchu v sinoatriálnom uzle (negatívne chronotropný účinok) .acetyldigitoxín 222 . gitalin b) Digitalis lanata: .4) ↓ hustoty β1. B. Zvyšujú citlivosť prevodového systému na cholinergné vplyvy. a tým sa zvyšuje kontraktilita srdca.pozitívne inotropný účinok na srdce . ktorú inhibuje.1) Frankov – Starlingov zákon: .lanatozid A.↓ kontraktility .látky rastlinnej povahy . Zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia zo SR. Vzostup intracelulárnej koncentrácie Na+ je doprevádzaný zvýšeným vstupom Ca2+do buniek a vzostupom intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov.↓ MO.3) hypertrofia myokardu: .selektívne sa viažu na membránu kardiomyocytov.↑ objemu krvi v diastole .účinky: 1) ↑ intracelulárnu c(Ca2+) 2) ↑ vnímavosti kontraktilných proteínov voči Ca2+(senzibilizátory kalcia) Kardioglykozidy: .sila kontrakcie je úmerná jeho počiatočnej dĺžke (pri zlyhávajúcom srdci → dilatácia ⇒ zväčšenie komory) .pri chronickom zlyhaní srdca „remodeling“ . Účinky: .zvyšuje sa tiež elektrická dráždivosť siení a komôr (pozitívne batmotropný účinok) .reflexne so ↓ MO a TK v aorte ↑ katecholamínov .

+++++ ++++ +++ ++ + vag.beta. soli kalcia – zosilnené arytmogénne účinky 223 .zákaz používania prípravkov s Ca2+ . fibrilácia alebo flutter predsiení) Nežiaduce a toxické účinky: . % / deň 9 7 7 10 <2 30 <2 35 <1 >50 Terapeutické použitie: 1) zlyhávanie činnosti srdca 2) poruchy srdcového rytmu (supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia.dysrytmie. amiodaron.infúzia KCl !!!! . hypokaliémia. heleborein Farmakodynamické účinky: látka kontraktilita (+) Digitoxín +++++ acetyldigitoxín ++++ Digoxín +++ lanatozid C ++ Ouabaín + Farmokokinetika: látka Digitoxín acetyldigitoxín Digoxín lanatozid C Ouabaín lipofilita +++++ ++++ +++ ++ + automácia (-) -------------------------absorpcia z GIT +++++ ++++ +++ ++ + vodivosť (-) -------------------------väzba na bielk. mineralokortikoidy (látky vyvolávajúce hypokaliémiu) ⇒zvýšenie toxicity . B c) Adonis vernalis – adonidosid. thevetin e) Helleborus niger – heleborín.blokátory – zosiľujú negatívne chronotropné účinky .aj špecifické protilátky – fragmenty protilátok proti kardioglykozidom (FAB) ⇒ inaktivujú ho ) Kontraindikácie: . k) b) Scilla maritima –scilaren A. bradykardia. poruchy videnia. alergie gynekomastia ( pri predávkovaní: . amfotericín B.diastolická dysfunkcia ĽK. rádu: a) Strophantus G. vracanie.chinidín. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia.diuretiká. malátnosť. sieňokomorové blokády vyššieho stupňa.II. komorové fibrilácie b) extrakardiálne: GIT – spazmy.. adonivernosid d) Oleander nerium – oleandrin.nauzea. verapamil. zlyhanie srdca pri infarkte myokardu Interakcie: . K –ouabaín (strofantín – g. hyperkalciémia. polčas vyluč.blokátory kalciových kanálov – pôsobia kardiodepresívne .anorexia CNS – bolesti hlavy. propafenon. účinok -------------------------- biol.malá terapeutická šírka a) kardiálne: .

často sa kombinuje s dobutamínom (DOBUTAMINsol inf. ischémie myokardu a iné) (ESCANDINE tbl) .pôsobí nielen na periférne adrenoreceptory.o.zvýšenie aktivity renínu . ku ktorej dochádza už po malých dávkach. ich aktivácia vyvoláva vazodilatáciu. DOPMIN inj.zvýšenie spotreby kyslíka . používa sa ako i.zvýšenie frekvencie srdca . DIGOXIN 0.Používané látky: .methyldigoxín: . z ktorej sa v organizme vytvára účinná látka epinín (deoxyadrenalín). vyvoláva pozitívne inotropné účinky po p. ´dalej blokuje vstup NA do nervových zakončení. tbl) Neglykozidové kardiotoniká 1) Katecholamíny a ich deriváty . uvoľnenie kalcia. TENSAMIN inj) . terapeuticky významná je predovšetkým D1-receptormi sprostredkovaná vazodilatácia v obličkách.dopexamín: .používajú sa krátkodobo.látky: .ibopamín: .metyldigoxin (LANITOP inj. zvýšené uvoľňovanie kalcia zo SR) .dopamín: .šokové stavy .silný pozitívne inotropný účinok .pôsobia prostredníctvom beta-adrenoreceptorov β1> β2 (dochádza k zvýšeniu cAMP v bunkách a následnej fosforylácii proteínov zúčastňujúcich sa na prenose kalcia.zvýšenie spotreby kyslíka nie je vhodné pri chronickom zlyhaní srdca .digoxín: . používa sa iba výnimočne .xamoterol 224 . indikovaný je iba pri ťažkých stavoch srdového zlyhania nereagujúceho na inú liečbu. podaní a nezvyšuje frekvenciu srdca. fosforylácia troponínu I: zníženie afinity troponínu C ku kalciu.indikácie: . pretože sa vyvíja rýchlo tolerancia v dôsledku down regulácie receptorov .125 tbl.pôsobí najmä na β1 – receptory a ovplyvňuje výraznejšie inotropiu a menej chronotropiu (DOBUTAMINinj) .25tbl) .digoxin (DIGOXIN inj. má veľa závažných nežiaducich účinkov (arytmie.digitoxín: .svojim účinkom je medzi digoxínom a digitoxínom Prípravky: . tj.dobutamín: . Fosforylácii fosfolambanu: zvýšenie vstupu kalcia do SR. má β2 > β1 + D1 + D2 účinky. infúzia pri ťažkých poruchách kontraktility bez tachykardie (DOPACARD inj) .pôsobí pomaly a dlhodobo. DIGOXIN 0.vazokonstrikčný (podľa typu) . ktorý má D1 + D2 + β2 agonisické účinky.v.ťažká akútna srdcová insuficiencia nereagujúca na inú liečbu .prolátka. a fosforylácii kalciového L-kanála: zvýšený vsup kalcia do buniek napäťovo riadenými kalciovými kanálmi) a aj aktiváciou alfa adrenergných receptorov (zvýšenie prieniku kalcia do buniek.analóg dopamínu.používa sa ku kontrole fibrilácie siení a pri srdcovej nedostatočnosti sprevádzanej fibriláciou siení .účinky: .stavy po kardiochirurgických zákrokoch . ale aj na dopamínové (D1 a D2) receptory.

225 .zvýšenie frekvencie srdca .podávajú sa i.proarytmogénny účinok .účinky: .veľmi ťažke stavy akútneho zlyhania srdca .zvýšenie ejekčnej frakcie .indikácie: .proarytmogénny účinok a zvýšená mortalita .trombocytopénia (výraznejšie po amrinone) .nežiaduce účinky: .podla laktónového kruhu sa delia na: a) butenolidy alfa beta nenasýtený laktón b) pentadienolidy s šesť článkovým laktónom z dvoma dvojitými väzbami.nedochádza pri ich dlhšom podáaní k down regulácii receptorov . Prírodné látky s laktónovým kruhom v polohe 17:.fotosenzibilita .poruch funkcie pečene .GIT: .etilefrín (PRESSOTONtbl) 2) Inhibítory fosfodiesterázy III (imodilátory) .látky: sulmazol levosimendan (SIMDAX inf) imobendan flosequinan vesnarinon Rozdelenie podľa chemického zloženia: 1.zníženie plniaceho tlaku .účinky: – pozitívny inotropný účinok .nežiaduce účinky: .v. abdominálne bolesti .senzibilizácia myofybríl na pôsobenie kalcia (zvýšenie citlivosti troponínu C na kalcium) .látky: amrinon (WINCORAM inj) milrinon (COROTROPE inj) .hnačky.zníženie periferného odporu .inhibícia fosfodiesterázy vedie k nahromadeniu cAMP a tým sa napodobňujú účinky podráždenia β-adrenergných receptorov . IV (benzamidové inhibítory) .. Vlastné kardioglykozidy vznikájú tak že sa na C-3 kde je OH viaže oiligosacharidový reťazec. anorexia. krátkodobo enoximon vesnarinon 3) Senzibilizátory myokardu voči pôsobeniu vápnika .inhibícia fosfodiesterázy III resp.mechanizmus účinku: .zvýšenie frekvencie srdca (iba niekedy) .bolesti hlavy .

g-strofantin) Zvýšený počet OH je príčinou zvýšenej O O polarity oboch glykozidov tek že pri p.cis usporiadanie kruhov C/D je potrebné . Rýchly nástup aj odoznenie O H O CO CH3 O O H OH OH HO CH2 OH OH H OH O O CH3 HO CH2OH O OH OH OH CH2OH O O AGL Y KON K-ST ROFANT IDIN OH OCH3 CY MARIN O OH K-ST ROFANT IN-BET A GENUIDNÝ K-ST ROFANT OZID OH AGL Y KON G-ST ROFANT IDIN OH OH G-ST ROFANT IN 226 . nie sú vstrebávané len pri i.všetky zásahy do laktónového kruhu znamenajú zníženie alebo zrušenie účinku a) butenolidy .o.hydroxyly na C – 3. lanatozidy A. alebo len málo HO SEKUNDÁRNY GLY KOZID GENUINNÝ GL Y KOZID glykozidy genuidný Purpureaglylozid A Purpureagylokzid A Lanatozid A Lanatozid Lanatozid deslanozid Aglykón sekundárny digitoxin gitoxin acetyldigitoxin Acetylgitoxin Acetylgitoxin Gitoxin digitoxigenin Gitoxigenin digitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin R1 H OH H OH H H R2 H H H H OH OH R3 H H CH3CO CH3CO CH3CO H . a C – 14 sú v beta usporiadaní .článkový nenasýtený laktónový kruh .digitálisové glykozidy (purpureaglykozid A a B. lipofilnejšie sú glykozidy s menším počtom hydroxylov na aglykóne a v postrannom reťazci. digitoxin. je účinok.v. tým je lepšie vstrebávaný .beta orientácia laktónu na C – 17 . cymarin.strofantové glykozidy (k-strofanozid. digoxin) O R2 R1 H OH O CH3 O O CH3 O O OH OH H AGLY KON CH3 O O CH2OH OO OR3 OH OH Čím je glykozid menej polárny a lipofilnejší. B a C. Biotransformácie bez zmeny.VŠÚ: .alebo 6.5.

pengitoxin.. peruvisid) O O O O R2 OR1 H OH OH O O CH3 OR1 R2 H OH O O H CH3 R1 -H.glukuronid 227 . proscillaridin. metildigoxin. adonitoxin. deslanozid.vylučuje sa ako O. beta-acetyldigoxin.met: . alfa-acetyldigoxin. R2 -COH K ONVALLATOXIN R1 -H. R2 -CHO PERUVOZID HO R1 -G-G.iné heterozidy (konvalatoxin.4'-bipyridyl)-5-karbonitril . R2 -CH2OH K ONVAL ATOXOL R1 GL UK ÓZA.6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3. meproscillarin) Vzorce hore Zvýšená lipofilita by umožnila lepšie vstrebávanie i transport AMRINON 5-Amino-(3. R2 -COH K ONVALOZID OCH3 CEREBROTID THEVENIN A b)Pentadienolidy (glukoscillarenin A scillarenin A. R2 -COH G . scilirozid) Červená morská cibuľa a biela R-H SCIL L ARENIN O O Met: beta izomér je kompletne desacetylovaný R -R PROSCILL ARIDIN R -R-G-G DLUKOSCIL L AREN A Esterifikácia a éterifikácia zvyšujú vstrebateľnosť R-RAMNÓZA G-GLUKÓZA OH RO 2. Polysyntetické deriváty (acetydigitoxin.4'-bipyridin)-6(1H)-on MILRINON 1. gitoformát.GLUK ÓZA OH OH R1 -H. R2 -CH3 R1 G-G. cerberozid. thevetin A.

sú látky. prípadne polosyntetické analógy prírodných látok .met: .acetyltransferázou na aktívny metabolit.DOBUTAMIN : . Apocynum cannabinum) Liliaceae (Urginea maritima. praktický význam majú: Scrophulariaceae (druhy rodu Digitalis) Apocynaceae (druhy rodu Strophantus.sú prítomné v rastlinách z približne pätnástich čeľadí.metylácia katecholová jadra a konjugácia (glukuronidy) DOPAMIN LEVOSIMENDAN -metabolizmus: -úplne sa metabolizuje a do moču a stolice sa vylučuje iba zanedbateľné množstvo nezmenenej látky.patria sem biogénne látky. Kardiotoniká: . ktoré zvyšujú tonus a silu kontrakcie dekompenzovaného myokardu za súčasného zlepšenia energetickej bilancie dekompenzovaného srdca . primárne sa metabolizuje konjugáciou na cyklický alebo N – acetylovaný cysteínglycín a konjugáty cysteínu. Asi 5% sa metabolizuje v čreve redukciou na aminofenylpyridazón. Thevetia. Nerium oleander. produkty ich hydrolýzy. Hladina acetylácie je geneticky podmienená. ktorý je po reabsorbcii metabolizovaný N. Convallaria majalis) Ranunculaceae (Adonis vernalis. Helleborus niger) 228 .

Dx .O – aglykón 229 . L-ramnóza.D-glukóza. Thevetia).sú to glykozidy: .špecifické cukry: (nemajú na C2 – OH) – D-digitalóza . Cheiranthus) -lokalizácia kardioaktívnych glykozidov nie je viazaná na určitý rastlinný orgán.skladajú sa: .aglykóny: .gitoxigenín . Scrophulariaceae) .hlavné glykozidy: cukor aglykón glykozid Glu-Dx –Dx-Dx + digitoxigenín purpureaglykozid A (Dx-digitoxóza) Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitoxigenín purpureaglykozid B Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitaloxigenín glukogitaloxín Glu – Dx – Dx – Dx – O . Adonis). v živočíšnej ríši sú kardioaktívne glykozidy súčasťou kožného výmešku ropúch (Buffo) a ochranného sekrétu niektorých druhov hmyzu.D-cymaróza Kardenolidy: Folium digitalis purpureae (Digitalis purpura.Brassicaceae (druhy Erysimum. .D-diginóza .gitaloxigenín . a preto sa pre ich izoláciu používajú listy (Digitalis).D-digitoxóza .hlavné glykozidy (lanatozidy) – jedna molekula digitoxózy je acetylovaná (nástup účinku je rýchlejší a nízka kumulácia cukor aglykón glykozid Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín lanatozid A Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín acetyldigitoxín Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín lanatozid B Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín acetyldigoxín Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digoxigenín lanatozid C Glu .aglykón purpureaglykozid A enzymatická hydrolýza ⇒ digitoxín kyslá hydrolýza ⇒ digitoxigenín Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata.gitoxigenín .aglykóny: . vňať (Convallaria.cukorné zložky: . Scrophulariaceae) .cukorná zložka + aglykón . podzemné orgány (Urginea.digitoxigenín . semená (Strophantus.Dx .digitoxigenín . Helleborus).Dx (Ac) .gitaloxigenín . D-fukóza .L-oleandróza .

strofantidín .α-Glu -β-Glu-Cymaróza -glykozid: k – strofantozid .cymarín: -Glu ⇒ k – strofantín .k – strofantín .adonitoxín (3-O-L-ramnozid adonitoxigenínu) .β .ouabaín (strofantín G) – ouabagenín-3β-L-ramnozid Semen strophanth (Strophanthus kombé.cukorná zložka: . Apocynaceae) .kyslá hydrolýza Semen strophanthi (Strophanthus gratus.erysimin 230 .glykozid: .glykozid: .konvallozid (glukózo-ramnozid strofantidínu) .glykozid: .konvallatoxin ( ramnozid strofantidínu) .kardiotonikum s miernym sedatívnym a diuretickým účinkom Herba convallariae (Convallaria majalis.oleandrín (16-acetylgitoxigenín-3β-L-oleandrozid) (acetylová skupina na geníne navodzuje určitú analógiu so scillirozidom Semen thevetiae (Thevetia neriifolia.glykozid: .acetyl .Cym ⇒ strofantidín Herba adonidis (Adonis vernalis. Apocynaceae) glykozid: .Glu . Apocynaceae) .Glu ⇒ cymarín . Liliaceae) .konvallatoxol (3β-L-ramnozid strofantidolu) Folium oleandri (Nerium oleander.glykozid: . Apocynaceae) .β: .štiepenie: . Ranunculaceae) .Štiepenie: .peruvozid (3α-L-thevetozid kanogenínu) Herba erysimi (Erysimum diffusum.k –strofantozid: .enzymatická hydrolýza .enzymaticky . Brassicaceae) .aglykón: .

xysmalogenín .aglykón: . Asclepiadaceae) .uzarigenín .aneláciou kruhov A/B.glykozid: .scillirozid . Ich vysoká hladina môže spätnou väzbou zablokovať hormón adenohypofýzy. uzarigenín sa odlišuje trans.scillirozidín (od scillarenínu sa líši acetoxyskupinou na C6 a hydroxylom na C8 Radix hellebori (Helleborus niger.xysmalorin (Glu – Glu –xysmalogenín) . Nadobličky sú párovým orgánom zloženým z kôry a drene.adenokortikotropný hormón.proscillaridin A: . ktoré sú uvoľňované pri záťažových situáciách organizmu. Gomphocarpus fruticosus.uzarin (Glu – Glu – uzarigenín) .aglykóny sú štruktúrou podobné digitoxigenínu.dehydrodigitoxigenín .erysimozid Bufadienolidy Bulbus scillae (Urginea maritima..glykozid: .glukoscillaren A: .uzarozid (Glu – Glu – Glu – uzarigenín) . pri strese.Glu ⇒ scillaren A -Ram ⇒ scillarenín = scillaridín -Glu ⇒ proscillaridin A H02 KORTIKOIDY Kortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek. ktorý stimuluje ich sekréciu.hellebrin (glukoramnozid hellebrigenínu) Radix uzarae (Xysmalobium undullatum. Liliaceae) biela varieta: .glukoscillaren A .6 .aglykóny: .štiepenie: .scillaren A: červená varieta: .glykozidy: . Ranunculaceae) . Dreň nadobličiek: produkuje katecholamíny (adrenalín).glykozidy: . xysmalogenín je 5. 231 . Hlavným ochorením drene je feochromocytóm.

anabolických a pohlavných hormónov Uvoľňovanie a produkcia kortikoidov je riadená kortikoliberínom produkovaným v hypotalame. Biosyntéza kortikoidov: Východzou látkou pre tvorbu kortikoidov a steroidov v nadobličke je cholesterol.zona reticularis.zona glomerulosa. ktorý stimuluje tvorbu kortikoidov. substitučný liek pri poruchách hypofýzy) ACTH ovplyvňuje hlavne kôru nadobličiek a jej produkciu. najmä angiotenzínII. sekréciu aldosterónu riadi hlavne renínangiotenzínový systém.ACTH. Nízke hladiny plazmatického kortizolu sú stimulom pre sekréciu ACTH. (ACTH sa používa ako diagnostikum pri insuficiencii kôry nadobličiek. Enzýmom limitujúcim reakciu je P450scc.zona fascilucata. Väčšina ostatných reakcií prebieha v endoplazmatickom retikule.produkcia mineralokortikoidov (aldosterón) 2.produkcia glukokortikoidov (kortizol) 3. na prevenciu atrofie kôry nadobličiek.produkcia glukokortikoidov. ktorý má zmiešanú oxidázovú funkciu. Stimulom pre syntézu glukokortikoidov je ACTH. Stimulom pre tvorbu mineralokortikoidov je angiotenzím II a zvýšená hladina plazmatického K+ Tvorba glukokortikoidov: androgénov: mineralokortikoidov: cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓ ↓nie je 17α ↓ hydroxylácia ↓HSD progesteron ↓P450 ↓ 11-deoxykortikosteron ↓P450 232 cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓P450 17α-hydroxy––P450→ dehydropregnenolon epiandrosteron ↓ HSD ↓HSD 17 α-hydroxyandrostendion progesteron ↓ ↓ P450 ↓P450 11-deoxykortizol ↓ ↓P450 dehydroepiandrosteron . Na syntetických pochodoch tvorby kortikoidov sa zúčastňuje cytochróm P450. ktorý v adenohypofýze aktivuje tvorbu adrenokortikotropného hormónu.hlavne produkciu kortizónu. jeho vysoká koncentrácia negatívnou spätnou väzbou tlmí sekréciu kortikoliberínu a ACTH. Na uvoľňovanie aldosterónu má len malý vplyv. Naopak. ktorý je priamo tvorený v nadobličke (20-40% všetkého cholesterolu) alebo prinášaný vo forme LDL lipopolysacharidu z exogénnych zdrojov. ktorý v mitochondriách z cholesterolu odštiepením postranného reťazca vytvára pregnenolon.Kôra nadobličiek má 3 časti: 1.

zvýšenie lipolýzy.aldosteron-syntetáza Hladina kortizolu počas dňa kolíše. hlavne v záťažových situáciách • ovplyvnenie intermediárneho metabolizmu. nárast tuku na tvári a hrudnej časti tela • homeostáza elektrolytov a vodné hospodárstvo. zvýšene ukladanie glykogénu v pečeni. Steroidný hormón po uvoľnení z väzby na plazmatické proteíny (globulíny) vstupuje do bunky.B.transkortin. osteoporóza 233 . ktorý je nevyhnutný pre udržanie stálosti vnútorného prostredia. preto ich účinok nastupuje po dlhšom čase a je dlhodobý. lipolýzy a proteolýzy -metabolizmus proteínov. Glukokortikoidy sa v plazme viažu na α1 globulín. Táto väzba vedie ku konformácii receptora a tým umožní preniknutie hormónu do jadra. úbytok tuku na končatinách. ktoré sa manifestuje ako tvorba nových proteínov.zvýšenie proteolýzy.hydroxyláza P450aldo. V bunke sa naviaže na cytoplazmatický glukokortikoidový receptor (GR). Na rozdiel od GR receptorov. zvýšený rozklad mastných kyselín. znížený príjem vápnika v čreve→ znížená plazmatická hladina vápnika.kortizol hydrokortizon ↕ dehydrogenáza kortizon ↓ testosteron ↓ aromataza estradiol ↓ kortiksteron ↓P450aldo aldosteron HSD. stimulácia glukoneogenézy. stimulácia glykolýzy.väčší účinok majú mineralokortikoidy -zvyšujú vylučovanie vody. znížená spotreba glukózy na periférii. Mechanizmus účinku kortikoidov: Kortikoidy pôsobia prostredníctvom cytoplazmatických receptorov (vnútorných receptorov). je závislá na dennom svetle a telesnej námahe. V jadre sa uvoľní B podjednotka a naviaže sa na histón. ktorý má dve podjednotky-A. Vstup do jadra vedie k transkripcii špecifických génov. prerozdelenie tuku v organizme. Iba voľná frakcia kortizolu sa môže metabolizovať a byť aktívnou. zníženie proteosyntézy až negatívna dusíková bilancia -metabolizmus lipidov.zvýšená tvorba glukózy. Účinky glukokortikoidov: -hlavným prirozdeným glukokortikoidom je kortizol (hydrokortizon). pri ktorej využíva rozkladné produkty glykolýzy. Sleduje denný rytmus ACTH. s malým oneskorením.katabolický účinok -metabolizmus sacharidov. Mineralokortikoidy sa viažu na mineralokortikoidový receptor MR a tiež po postupe do jadra indukujú transkripciu génov. MR receptory sú hlavne v obličkách. ktoré sú v celom tele. dosahuje maxima v ranných hodinách. Podjednotka A rozpletie DNA. čreve a slinných žľazách. zvyšujú exkréciu vápnika obličkami.

hypokalemická alkalóza. Po vysadení sa príznaky opäť vrátia. pri nadbytku glukokortikoidov môže dôjsť k hypertenzii -zmnožujú počet erytrocytov.• kostrové svalstvo. úbytok svalstva 234 .potláčajú imunologické a zápalové reakcie. Pri dlhšom podávaní alebo ich zvýšenej hladine (>100mg/deň) sa prejavia iatrogénne účinky (účinky vyvolané liekmi).od eufórie až po depresiu -znižujú libido • imunitný systém.ich nadbytok u detí inhibuje lineárny rast. Dávame ich po jedle. čo inhibuje tvorbu jaziev a zhoršuje hojenie rán -stenčenie kože (využíva sa pri liečbe psoriázy) • žalúdok. -zvyšujú krvnú zrážanlivosť -pozitívny inotropný účinok na srdce -pri nedostatku glukokortikoidov sa znižuje minútový objem srdca • nervový systém.spôsobujú zmeny náladay. pôsobia na epifizárne štrbiny Účinky mineralokortikoidov: • Ovplyvňujú zberné tubuly stimuláciou Na+. cytokínov.inhibujú fibroblasty. ktorý sa prejaví ako Cushingov syndróm poruchy rovnováhy elektrolytov.pri nadbytku glukokortikoidov je zhoršená svalová výkonnosť. inhibujú tvorbu interferónov. inhibujú uvoľňovanie histamínu.-8.znížená produkcia ochranných prostaglandínov→ tvorba vredov pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov • rast.blokujú tvorbu vazoaktívnych a chemotaktických faktorov. nárast telesnej hmotnosti. slinami a tráviac. alebo obdeň. znižujú počet cirkulujúcich lymfocytov a eosinofilov. aby nenastala atrofia kôry nadobličiek.zvyšujú reabsorbciu Na+ a vody a znižujú ich vylučovanie potom. bradykinínu -pôsobia antialergicky a imunosupresívne • koža. Vysadzovanie je nutné postupné. • • • hyperkortikalizmus. hypertenzia. únava • kardiovaskulárne účinky -retencia sodíka→ zvýšenie krvného tlaku -zosilnenie vazokonstrikčného účinku noradrenalínu a angiotenzínu II→ hypertenzia. podávame ich jedenkrát denne (4. slabosť. Pri vyšších dávkach ich rozdelíme na dve dielčie dávky. Je nutná kontrola pacienta.nadbytok glukokortikoidov.zvyšuje sekréciu draslík a H+ Nežiadúce účinky glukokortikoidov: -pri podávaní glukokrtikoiodv krátku dobu.dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou -ovplyvňujú mozgový metabolizmus . zmenšujú lymfoidné tkanivo. šťavami .zvyšujú chuť do jedla .znižujú vnútrolebečný tlak .K+-ATPázy. tlmia sekréciu proteolytických enzýmov. čím prispievajú k udržaniu intravaskulárneho objemu a acidobázickej rovnováhy organizmu: . Preto pri dlhodobej terapii majú byť dávky čo najnižšie. edémy zvýšená chuť do jedla.menej ako jeden týždeň sa nežiadúce účinky neprejavia. hodina ranná).

uhlíku s rôznym počtom uhlíkov.• • • • • • • aktivácia latentných infekčných procesov a spomalenie hojenia rán gastroduodenálne vredy v dôsledku zníženej produkcie ochranných prostaglandínov psychické zmeny.pre účinok je nutná voľná alebo esterifikovaná 21-hydroxylová skupina 235 .2-cyklopentanoperhydrofenantrénového jadra. 12α.konfigurácia.substituenty v polohe 10 smerujú nad rovinu = β A/B trans. nespavosť osteoporóza hyperglykémia. androstan a pregnan. alebo aromatizácia kruhu.C10 -H -H -CH3 -CH3 R2-C13 -H -CH3 -CH3 -CH3 R3-C17 -H -H -H -C2H5 Gonan Estran Androstan Pregnan Rozlišujeme dve konfigurácie: A/B cis. a metylom v polohe 6α.halogenácia v polohe 9α vedie k zvýšeniu účinku.od eufórie k podráždenosti a anxióznym stavom.hydrogenácia dvojitej väzby v kruhu A. Od najjednoduchšieho uhľovodíka gonanu sa odvodzujú uhľovodíky estran. 16 β vedie k zvýšeniu glukokortikoid nej a protizáplaovej aktivity mineralokortikoidy: 1.cis) U prírodných steroidov je reťazec na C17 v polohe β Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: -odvodzujú sa od uhľovodíka pregnánu glukokortikoidy: 1. 16α. R1. ktorý obsahuje 17 atómov uhlíka.substituenty v polohe 10 smerujú pod rovinu= α Kruhy B/C a C/D sú vždy v trnas. taktiež substitúcia fluorom alebo chlórom v polohe 6α.2 u prednisonu a prednisolonu vedie k zvýšeniu aktivity 4. uhlíku 2. čo je nezlučiteľné so životom Chemická štruktúra kortikoiodov: Hormóny kôry nadobličiek sú hormónmi steroidnými (spolu s pohlavnými hormónmi).konfigurácii. Steroidy pozostávajú z 1. 16α. psychóza.konfigurácia.zavedenie ďalšej dvojitej väzby do polohy 1. ktoré sú štrukturálnym základom jednotlivých skupín steroidných hormónov.pre aktivitu je nutný 11β-hydroxyl alebo oxoskupina na 11. Na jadro sú spravidla naviazané dve angulárne metylové skupiny v polohe 10 a 13 a postranný reťazec na 17. steroidový diabetes iatrogénny glaukóm útlm hypofýzy spätnoväzobným pôsobením glukokortikoidov: supresia kôry nadobličiek→hypofýza prestane produkovať ACTH→ atrofia nadobličiek. okrem kardiotonických glykozidov (C/D. alebo redukcia oxoskupiny na C20 vedie k strate aktivity 3.

strie podkožné podliatiny artériová hypertenzia osteoporóza nefrolitiáza hypogonadizmus psychická alterácia -terapia: chirurgické odstránenie tumoru vysoké dávky hlavne kortizolu.spôsobený zvýšenou produkciou mine-prejavy: hypokaliémia ralokortikoidov hypertenzia edém alkalóza svalová slabosť únava -terapia: odstránenie adenómu nadobličky.Connov syndróm.spôsobený zvýšenou produkciou glukokortikoidov -prejavy: obezita mesiačikovitá tvár svalová hypotrofia akné. hemoragia.následok poškodenia všetkých troch zón kôry nadobličiek s deficitom všetkých hormónov.porucha tvorby hormónov • sekundárna -príčiny: hypotalamické a hypofyzárne lézie útlm sekrécie ACTH a kortikoliberínu Addisonova choroba. alebo odstránenie metylu na C19 sa zvyšuje mineralokortikoidná aktivita Ochorenia spôsobené nedostatočnou alebo nadmernou produkciou kortikoiodv: Hyperfunkcia kôry nadobličiek -možnými príčinami sú: adenóm. familiárna rezistencia voči ACTH. karcinóm. autoimunitné procesy.2. slizníc 236 . chirurgická resekcia 1. čím sa spätnoväzobne potlačí nadprodukcia kôry • primárny Aldosteronizmus.zavedením ďalšej hydroxylovej skupiny na C11 do polohy β a aldehydovej skupiny na C18.príčiny: anatomická lézia žľazy. infekcia. najčastejšie autoimunitnou deštrukciou -prejavy: hyperpigmentácia kože. bilaterálna hyperplázia • Cushingov syndróm. ktorý je najčastejšie príčinou Hypofunkcia kôry nadobličiek: • primárna .postihnutie žľazy 2.

hematologických ochorení 3. u dermatitídy Použitie: anafylaktický šok astma bronchiale. sekundárne infekcie 237 .epilepsia.majú protinádorové účinky -leukémia. zvracanie hypotenzia bolesti brucha chuť na slané jedlá hyperkaliémia hyponatriémia hypoglykémia -terapia: substitúcia všetkých hormónov Terapeutické použitie glukokortikoidov: • • • Substitučná terapia pri hypofunkcii kôry nadobličiek a Addisonovej chorobe Potlačenie sekrécie ACTH spätnoväzobným mechanizmom Liečba neendokrinných ochorení (nie je pri nich znížená hladina glukokortikoiodov.antialergické lieky k rýchlemu zvládnutiu alergických prejavov. napr. potláčajú prejavy autoimunitných ochorení.hlavne injekčná aplikácia priamo do kĺbu.dermatologická liečba. oči 2.hlavne inhalačné kortikosteroidy. lymfogranulóm.hypokalcinemická liečba pri terapii hyperkalcinémie -mechanizmus účinku: inhibícia činnosti osteoklastov zníženie enterálnej rezorpcie vápnika zníženie spätnej rezorpcie v obličkách 6. nauzea. ileitis terminalis neinfekčné zápaly.imunosupresívne lieky.grafitove škvrny na perách slabosť.koža. ale využívame niektoré ich vlastnosti)-nesubstitučná terpia: 1. alergické kontaktné dermatitídy. ktoré bránia zápalu. steroidná rosacea. temporálna artritída (postihujúca tepny) lupus erytematózus polymyozitída zápalové ochorenia čriev.protizápalové lieky -zápal neliečia ale odstraňujú subjektívne potiaže -blokádou fosfolipázy A2 pri tvorbe kyseliny arachidónovej -potláčajú všetky fázy zápalu ale spomaľujú hojenie Použitie: akútna reumatická horúčka reumatoidná artritída.psoriáza. obnovujú epitel.liek prvej voľby pri infantilných spazmoch 7. potláčajú reakciu na alergény 5. plasmocytóm. ekzém -lokálne nežiadúce účinky: atrofia kože. hypopigmentácia. kandidózy slizníc.antineoplastická liečba. steroidné akné. rakovina prsníka a prostaty 4.colitis ulcerosa. chudnutie anorexia. ktoré potlačením tvorby protilátok bránia rejekcii transpalntovaného tkaniva.

] -výrazné protizápalové a antialergické účinky -použitie: reumatické.] -použitie: reumatické.ako prednizon [IMACORT crm. neoperovateľné nádory.. TRIAMCINOLON-IVAX crm.] • metylprednizolon [ADVANTAN crm.] -stredne dlho pôsobiace: • triamcinolon [TRIAMCINOLON LÉČIVÁ.amfotericínu B • Diagnostika. Addisonova choroba. ung. MEDROL tbl.] -pre nepriaznivé vedľajšie účinky sa používa hlavne lokálne ako otorinolaryngologikum • prednizon [PREDNISON LÉČIVÁ tbl. u Cushingovej chorobe nedôjde k tomuto zníženiu Kontraindikácie glukokortikoidov: • • • • • Vredová choroba Ťažká osteoporóza Neliečené ťažké infekcie Myasthenia gravis Cushingov syndrom Medzi glukokortikoidy patria: -krátkodobo pôsobiace • hydrokortizon (kortizol) [PIMAFUCORT ung.] -má vyšší antiflogistický a antialergický účinok ako kortizon a hydrokortizon -použitie: chronická polyartritída.] -vyvážené glukokortikoidné a mineralokortikoidné účinky -najčastejšie použitie: artritída.. ung..der... crm. ekzémy.. alergické a kožé ochorenia -dlhodobo pôsobiace: • dexamteazon [DEXAMETHAZON LÉČIVÁ crm. alergické zápaly spojovky Ostatné deriváty kortizolu majú zosilnené glukokortikoidné a oslabené mineralokortikoidné účinky: • kortizon [CORTISON SPOFA gtt. profylaxia a zmenšenie edémov mozgu (trauma. LINOLA-H-FETTIN crm. HYDROCORTISON LÉČIVÁ ung. nefrózy.odstránenie nežiadúcich účinkov antimykotík. ung. má imunosupresívne účinky 238 .opakované podanie dexametazonu zníži u normálnych osôb sekréciu ACTH a tým aj hladiny kortizolu. trimester 11. zníženie kraniálneho tlaku) 10. ALPI CORT liq. DEXIPROCT PLUS ung. edémy.. alergické a kožné ochorenia -má najsilnejšie antiflogistické a antialergické účinky.. DEPO-MEDROL inj..8.liečba neurologických ochorení -sclerosis multiplex (odstráni príznaky) 9. RECTODELT supp. FUCIDIN H crm.oph. agranulocytóza. OPHTALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung. v gynekológii pri hroziacom predčasnom pôrode urýchľujú tvorbu surfaktantu v pľúcach fetu -kontraindikácia: 1... ULTRA CORTENOL ung. dermatózy • prednizolon...

má inhibičný účinok na glikokortikoiodoovom receptore Spironolakton.použitie hlavne u Addisonovej choroby: • fludrokortizon -má minimálne glukokortikoidné účinky • deoxykortikosteron acetát -má protrahovaný účinok Inhibítory syntézy a účinkov streoidov: • • • • • • mitotan. inhibuje P450sccs aminoglutetimid. ung.] Medzi mineralokortikoidy patria: . inhibuje P450scc metyrapon.antimykotikum. ung.cytostatikum.anatagonista mineralokortikoidov Glukokortikoidy: Kortizon Hydrokortizon Prednizon Prednizolon Triamcinolon Dexametazon Betametazon 239 ...• betametazon..cytostatikum..inhibítor syntézy mifepriston. inhibuje P450scc ketokonazol. DIPROSALIC ung. sol.. BELOGENT crm.. BELODERM crm..ako dexametazon [FUCICORT crm. BELOSALIC ung.

Skvalén ↓ skvalén-2. Skvalén sa oxiduje oxygenázovým systémom na 2. streoidné hormóny a kardioaktívne glykouidy. Majú steroidnú štruktúru. Z cholesterolu sa tvoria steroidné sapogeníny. Prekurzorom triterpénov je skvalén.acyklický triterpénový uhľovodík. Triterpény sú C30-uhlíkové zlúčeniny. kortikoidy a diosgenín.Mineralokortikoidy: Deoxykortikosteron acetát Aldosteron -pre nákladnú prípravu sa nepoužíva RASTLINNÉ ZDROJE KORTIKOIDOV Medzi steroidné hormóny patria pohlavné hormóny. Z lanosterolu vzniká cholesterol. ktorý cyklizuje na lanosterol a cykloartenol. tvoria ho dva farnezylové radikály spojené systémom päta-päta (farnezylové radikály vznikajú cestou kyseliny mevalónovej). steroidné alkaloidy. ktorá je odvodená od triterpénov.3-epoxid ↓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ lanosterol cykloartenol tetracyklický medziprodukt ↓ ↓ ↓ ↓ živočíchy ∕↓nižšie a vyššie ↓ ↓huby ∕ ↓fotosyntetizujúce ↓ ↓ ∕ ↓rastliny ↓ ↓ ∕ ↓ ↓ cholesterol ←←←←←∕ β-sitosterol β-amyrin 240 . ktorých čiastočným odburávaním vznikajú steroidy.3-epoxid.

indándiony 241 . menadion. koagulačné faktory 1. heparinoidy. farnochinón. sisaana) • sarsasapogenín. regelii. antidota heparínu 2.2 Skupina vitamínov Fytomenadion. užíva sa preto pri kož ných ochoreniach.Na syntézu steroidných hormónov sa používajú steroidné sapogeníny. reumatizme LÁTKY REGULUJÚCE ZRÁŽANIE KRVY 1. Smilax regelii.1 Krvné faktory zrážania Trombín. Najvhodnejšie sapogeníny na výrobu steroidných hormónov sú : • diosgenín a botogenín druhov Dioscorea (D. frazeri a vyskytujú sa hlavne v Mexiku a Guatemale). ANTIKOAGULANCIA 2. S.steroidný alkaloid Solanum laciniatum a S.difosfát 2. aristolochiaefolia) • sarmentogenín rodu Strophanthus (S. smilagenín rodu Smilax (S. composita. ameroicana. D. deltoidea.monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid. fibrinogén. ktoré sú na rozdiel od živočíšnych surovín vhodnou a pomerne lacnou surovinou.2 Nepriame antikoagulanciá Kumaríny. menadion. priaznivo ovlyvňuje regeneračné procesy. makogenín a gitogenín rodu Agave (A. Liliaceae Obsahuje: 2-4% steroidných saponínov. sarmentosus) Vo farmaceuztickom priemysle sa najviac využíva diosgenín mexického pôvodu a solasodín. KOAGULANCIA 1. A. aviculare Sarsaparillae radix. D. aglykónmi sú sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín Použitie: ako metabolikum. • hekogenín.1 Priame antikoagulanciá heparín.

čiastočne v trombocytoch. sa uzatvára poranené miesto. ktorá je tvorená z 90% vody. U obidvoch systémov sú aktivované zrážacie faktory čiastočne obsiahnuté v plazme a v sére. Ak má krv správne plniť úlohy. urokináza. Hemokoagulácia je zložitý proces. fibrinogén) . želatína. uhlohydráty. a to vonkajším (extravaskulárnym. ANTIAGREGANCIA kyselina acetylsalicylová. zbytok tvoria soli. Hemostáza. Za týmito úvodnými dvoma stupňami . ktoré sú Ca++. exogénnym) systémom. Tohto sa však dá dosiahnuť len u menších ciev. FIBRINOLYTIKA plazmín. sú povahy proteínové. globulíny. pri ktorom je proces riadený trombokinázami krvi spolu s ďalšími krvnými faktormi zrážania. 5. aby ostala v obehu v dostatočnom množstve v tekutom stave. streptokináza. a na fyziologicky významnejší vnútorný (intravaskulárny . ich prilnutím na vlákna poškodeného cievneho tkaniva. z ktorého najdôležitejšie sú dve fázy: V prvej z protrombínu vzniká trombín. ANTIFIBRINOLYTIKA aprotinin. pri ktorom je protrombín tkanivovou trombokinázou a ďalšími faktormi menený na zrážanie vyvolávajúci trombín. LOKÁLNE HEMOSTATIKA fibrín. zo 78%plazmatických proteínov (albumíny.plazmu. hemokoagulácia a fibrinolýza Bezprostredne po porušení je organizmom do chodu uvedený fyziologický proces zastavenia krvácania (hemostáza). kyselina p. sulfinpyrazon. ktorý ako fibrínový koagulát upevňuje primárne vzniknutú trombocytovú zátku. nastupuje sekundárna hemostáza. ktorý tvoria červené krvinky. Hlavná úloha krvi ako transportného prostredku je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a odvádzať zplodiny metabolizmu vrátane oxidu uhličitého. Okrem toho imunitnými mechanizmami chránia organizmus pred škodlivými látkami. Zrážanie krvi je riadené dvoma systémami. Obr. trvajúcimi 1-3 min. Ďalšími funkciami sú regulácia osmotického tlaku. adrenalon Okrem doštičkového bunkového podielu.3.aminomethylbenzoová 6. dipyridamol 4. lipidy a aminokyseliny. endogénny) systém. obsahuje krv tekutú frakciu. ktorého sa zúčastní niekoľko mechanizmov: primárne lokálne dochádza k vasokonstráikcií uvoľnením vasokonstrikčných látok cievnych stien a silnému nahromadeniu (agregácii ) trombocytov. tvorbou trombocytovej zátky . prebiehajúca v priebehu 5-7 minúta trvajúca až do zahojenia poranenia.. ktorý v druhej fáze riadi premenu fibrinogénu na fibrín.. Proces zrážania zahajuje trombokináza ( tromboplastín – faktor III). kyselina aminokaproová. je nutné. Všetky okrem faktoru IV. koncentrácie vodíkových iónov a telesnej teploty. Schéma procesu zrážania krvi 242 . vlastné zrážanie krvi (hemokoagulácia). Proti nadmerným stratám krvi chráni organizmus jej schopnosť sa zrážať. biele krvinkya krvné doštičky.

je polypeptid. má aktivitu zachovanú . zníženie hladiny protrombínu (hypoprotrombinémia). Koaguluncia 1. fibrinogénu (hypofibrinogenémia). i keď nemá postranný isoprenoidný reťazec.1. označované ako vitamíny K5 až K7. rovnako ako jeho redukciou získaný 2-metylnaftohydrochinon (menadiol. resp. koagulačné faktory Pri deficite koagulačný faktorov najčastejšie VII. IX alebo XIII. podávajú sa okrem čerstvej krvi alebo plazmi tiež z humánnej plazmi izolované chýbajúce faktory Prípravky: faktor VIII sa u nás vyrába ako ANTIHEMOFILICKÝ GLOBULÍN FIBRINOGÉN – je glykoprotein. majú i deriváty menadiolu alebomenadionu. Podáva sa v prípadoch hypoprotrombinémie. tvorený dvoma peptidyckými reťazcami A (49 AMK) a B (259 AMK) spolu zviazanými disulfidickými môstkami. 1.u ktorých sa v organizme predpokladá metabolická premena na menadiol. menadion. alebo vyvolaných toxickými vplyvmi.o. Aktivitu vitamínu K .farnochinon 2-metylnaftochinon – vitamín K3-menadion. ako je tomu u dedičných hemofílii A a B. faktoru VIII(hemofília A) alebo IX ( hemofília B). ktoré môžu cievny systém uzatvoriť v mieste tvorby (trombóza) alebo v inom mieste embólia. alebo narušených trombocytoch. i keď nižšiu . VIII. deficitu (pri poklese pod 100mg/ 100 ml stavy hypofibrinogenémie) alebo nedostatočnej funkcii (dysfibrinogenémia) sa podáva v plazme izolovaný humánny fibrinogén. Noapak ak je hemokoagulácia patologicky zvýšená alebo dlhotrvajúca. rozpúšťanie fibrínu ( fibrinolýza )je riadený enzymaticky Fibrín štiepiaci enzým (plazmín) vzniká z plazminogénu. pri jeho chýbaní (afibrinogenémia). vznikajú v cievach krvné zrazeniny tromby. fibrinogén(polypeptid).Podobne ako zrážanie krvi i opačný proces t. Obr: proces fibrinolýzy Znížená schopnosť zrážania a tým zvýšené riziko život ohrozujúceho krvácania môže mať príčinu v chýbaní niektorého faktoru napr. 243 . choroba pečene a krvi. pri operáciach na spomalenie krvacánia.ako základný fragment obidvoch prirodzenných vitamínov. vitamin K4) ako taký alebo vo forme rozpustných esterovs vhodnými kyselinami (menadiol.j.2 Skupina vitamínov K Najčastejšie poruchy zníženej zrážavlivosti krvi sú vyvolané deficitom vitamínu K Rastlinný vitamín K1-fytomenadion Živočíšny vitamín K2.difosfát). TROMBÍN . 1. pri krvácaní z GIT je možné trombín podávať aj p.Krvné faktory zrážania trobin (glykoproteín).

Zvláštne postavenie medzi látkami znižujúcimi zrážanlivosť krvi zaujíma ankrod.L –indurónavá – alfa. Naopak v druhom disacharide kys. Podľa mechanizmu účinku sa Ak delia: 2. že v organizme činnosťou črevných baktérii ( E. ktorý za fyziologických podmienok čiastočne kryje jeho potrebu. pri čom Ak aktivita sa prisudzuje frakciám nad 7 000. izolovaný z jedu malajskej zmije Agkistrodon rhodostoma. O CH3 R O R R H 2 CH3 FY T OMENADION 5 FARNOCHINON O ONa O P ONa CH3 2. Obr.isoméru. na ktorý je viazaná aktivita.blokujú faktory koagulácie.4-naftochinon Je v tukoch rozpustný vitamín . všetky v pyranoidnej forme. Molekulová hmotnosť sa uvádza v rozmedzí 6 000 až 20 000. ktoré znižujú normálnu alebo patologicky zvýšenú zrážanlivosť krvi.FYTOMENADION. Stavebné jednotky H R= MENADION H ONa O P ONa O MENADIOL -DIFOSFÁT Antikoagulancia(Ak) 244 . pripravuje sa synteticky (syntetický je zmes obidvoch izomérov s prevahou prirodzeného trans. hlavne však pri jeho nedostatočnom vstrebávaní z GIT v dôsledku nedostatočnej sekrécie žlče.D glukosamin je kyselina sulfonovaná na hydroxyle C-2 a glukosamin na hydroxylu C-6. V disacharidovej jednotke kyselina alfa.Priame antikoguluncia . HEPARÍN (vo forme sodnej soli v ČSL 4 ako Heparinum natricum) produkovaný žírnymi bunkami a bazofilnými granulocytmi hlavne v pečenia a pľúcach. objavujú sa stavy hypovitaminózy K iba pri narušení jeho tvorby napr. coli) vzniká farnochinon. je chemicky nejednotná látka . H. Sú látky. Pre nákladnosť izolácie však nemá praktický význam. polypeptid ústnych žliaz pijavice Hirudo medicinalis. ktorý v krvi rýchlejšie odbúrava fibrinogén. Je dobre v GIT vstrebávaný aj bez prítomnosti žlče. vysoko sulfonovaný pravotočivý mukopolysacharid. ktorých prítomnosť je pre vstrebávanie nutná. dlhodobým podávaním ATB alebo chemoterapeutik. Jedna z najstarších antikoagulačne účinných zlúčenín je hirudín . 2-metyl-3-fenyl-1.4-väzbami na glukosamine. rovnako ako na aminoskupine. glykoproteinový enzým. V takomto prípade je treba spolu s ním podávať aj žlčové kyseliny alebo ich soli MENADIOL Je štvorsodná soľ difosforečného esteru menadiolu. V organizme je metabolizovaný oxidatívnym odbúravaním v postrannom fytylovom reťazci. Základnými stavebnými jednotkami H sú dva disacharidy. beta-d-glukurónová–– glukósamin je glukósamín na hydroxile C-6 sulfónovaný a na aminoskupine predovšetkým acetylovaný. zložené z kyselín hexurónových (indurónové a glukurónové) spojenými 1. Vzhľadom nato.1. než organizmus je schopný ho syntetizovať Ankrod premieňa fibrinogen na fibrín ľahko podliehajúci fibrinolýze. vyskytuje sa v zelených rastlinách ako trans-isomér.

silne bázický proteín s vysokým arginínu. V terapii sa používa mierne hygroskopická sodná soľ. Vlastnosti: Vysoký stupeň sulfonácie je príčinou silnej kyslosti H. Met. Používajú sa lokálne vo forme mastí u trombóz. zápalu žíl. ktoré sú potrebné pre vznik väzby medzi faktormi. napr. z totálne syntetických derivátov sodná soľ polyméru ethansulfonové kyseliny U nás používaný je polysyntetický S-heparinoid. Okrem toho H podporuje tiež nezmáčavosť cievnej steny. xylanu (pentózanu). takže dochádza k blokovaniu syntézy protrombínu a faktoru VII. okrem toho pravdepodobne pôsobia aj mierne fibrinolyticky a u stavov hyperlipidémie aj antilipemicky. Mech účinku: viazaním na lyzínový zbytok antitrombínu III. napr. 245 . používa sa vo forme sulfátu alebo chloridu CH3 CH3 S+ N NH2 ClCH3 obsahom T OL ÓNIUMCHL ORID HEPARINOIDY Sú zle znášané a majú malú terapeutickú šírku. že vznikajú neúčinné ananlógy bez karboxylových skupín na glutámových fragmentoch . menej sa používa vápenatá soľ. Sú menej Ak aktívne ako H.: V organizme je H odbúravaný heparinázou najmä v pečeni na obličkami vylučované fragmenty (uroheparín).reťazové usporiadanie – zachovanie určitej hmotnosti( okolo 9 000 sú účinnejšie než frakcie okolo 20 000) – zachovanie určitého počtu sulfoskupín.2. VŠÚ: . Ak účinné sú i totálne syntetické zlúčeniny typu polysulfonovaných syntetických polymérov. ktorý za fyziologických podmienok je vo forme polyanionu. vykazujúce len parciálnu Ak aktivitu ANTIDOTA HEPARÍNU Sú silne bázické zlúčeniny. 2. inhibuje zhlukovanie trombocytov a aktivuje fibrinolýzu.Nepriame antikoguluncia blokujú biosyntézu faktorov hemokoagulácie Mechanizmus účinku: je založený na kompetitívnej inhibícii vitamínu K.vzníká inhibičný komplex predovšetkým trombínu. Rovnako počet sulfoskupín a ich rozmiestnenie je premenlivé. najčastejšie z lososov. kyselín polygalakturónivých aich esterov.Jednotlivé frakcie H sa líšia počtom uvedených stavebných jednotiek a ich vzájomným rozmiestneným. Z týchto látok sa v terapii používajú mukopolysacharid-polyhemisulfát. ďalej chitínu a pod. výronov a pod. preto ich terapeutické uplatnenie je obmedzené. dextránu. získava sa zo spermatu rýb . polyvinylalkohol. pentosanpolyhemisulfát sodný. H sa získava výlučne izoláciou zo zvieracích orgánov. S H vytvárajú neúčinné komplexy alebo asociáty Z bázických farbív – tolóniumchlorid alebo protamin Protamin. Heparínová aktivita bola nájdená u poly-hemisulfátu rôznych polysacharidov. a X v pečeni a to pravdepodobne tak. vápenatými iónmi a fosfolipidmi. IX.menj účinná.

ktorý môže byť substituovaný(fenprokumon. u ktorých druhý 4-hydroxykumarin je nahradení lipofilnejším substituentom.1 Kumaríny (etylbiskumacetát) (plesnivá komonica – melilotus albus –dikumarol) ETY LBISK UMACETÁT O O O O CH2 OH DIKUMAROL O O OO CH2 OH OH COOC 2H5 OH VŠÚ: 1/ pre A je dôležité 4-hydroxykumarínové zoskupenie s nesubstituovaným benzénovým kruhom a volná OH na C-4 je dôležitá 2/ A klesá odstránením spojovacieho metylénového mostíka. kumachlor). opakovaný infarkt myokardu. pričom aktivita klesá.Ich výhodou je možnosť perorálneho i parenterálneho podania. acenokumarol. ale aj odoznieva. pretože účinné sú aj deriváty.2. trifluormethylom. u ktorých účinok relatívne rýchlo nastupuje. rovnako ako jeho nahradenie dlhším polymethylénovým reťazcom alebo substitúciou alkylom. Antikoagulačne účinné 4-hydroxykumariny Vlastnosti: enolický hydroxyl nenasýteného laktónového kruhu udeluje 4-hydroxykumarinu kyslý charakter.o. napr. pozvolný pokles Quickova času a dobrá znášanlivosť. 4/ A klesá zavedením kyrboxylu na metylénovú skupinu. Účinok nastupuje s oneskorením. acetonylom) a fenylom. esterifikáciou vznikajú antikoagulačne účinné estery(ethylbiskumacetát) Zatiaľ čo dikumarol i ethylbiskumacetat. patria medzi tzv. relatívne dlhodobé pôsobenie. Indandiony (klorindion) O Cl O KLORINDION VŠÚ:1/ A zvyšuje substitúcia v p-polohe halogénmi. sú deriváty 4-hydroxykumarinu s lipofilnou substitúciou na C-3 tzv. Methoxylom 246 . profylaxia trombóz aj. warfarín. 2. Pri p. krátkodobé Ak. čo je príčinou liekových interakcii Kumaríny sú vhodné pre dlhodobú terapiu patologických stavov ako sú tromboembolizmus. krátkym alkylom (etylom.2. dlhodobé Ak Tbl. aplikácii sú zvoľna ale celkom vstrebávané a vo vysokom percente viazané na plazmatické bielkoviny.2. 2. ako sa s jeho narastaním zvyšuje lipofilita 3/ symetria nie je nutná.

2/ A je viazaná na 2-fenyl-1. Antiagregancia Znižujú zrážanlivosť krvi inhibíciou agregácie trombocytov. Používa sa na profylaxiu u periférnej ischémie pacientov s trombocytózou a spontánnou agregáciou doštičiek Met: oxidatívne hydroxylácie (acyloxid ide na OH) Vyl aj nezmenená SULFINPYRAZON-1. 840 aminokyselín s hmotnosťou 80 – 90 tis. Inhibuje aktivitu cAMP-fosfodiesterázy v doštičkách. prakticky vyradili 1. urokináza. ako arteriálne antitrombotikum účinkuje O SULFINPIRAZON podobným mechanizmom ako ASK. streptokináza) Pôsobením na fibrinolytický systém rozpúšťajú už vzniknutú krvnú zrazeninu Plazminogén je jednoreťazovým monomerickým proteínom typu beta – globulínu cca. Okrem epoprostenolu(prostacyklín. ACET Y L SAL ICY LOVÁ ASK. Fibrínolytiká (plazmín. mení sa rozštiepením vnútornej arginín – valínovej 247 .2-difenyl-4-(2-fenylsulfinylethyl)-3.3indandiony z terapeutickej praxe s výnimkou klorindionu.. PGI2) a syntetického tiklopidínu bola schopnosť inhibovať agregáciu zistená aj u kyseliny acetylsalicylovej. účinkuje aj DIPY RIDAMOL antiagregačne. predovšetkým toxicitaa dlhodobý Ak efekt. ischemickými chorobami a pod. Jeho účinok potencuje ASK Derivát dipyridamolu mopidamol brzdí adhezivitu doštičiek na zhubné bunky. Účinok sa prisudzuje redukciou vznikajúcemu sulfidickému metabolitu O N VŠÚ u nesteroidných N N N CH2CH2OH N CH CH OH 2 2 antiflogistík HOCH2CH2 N DIPYRIDAMOL N N N HOCH2CH2 Je koronárne vasodilatans. 3. Tbl.2-disubstituovaného oxazidionu ) Nežiadúce vedľajšie účinky.3indanidonu.3-indandiony( 2-alkylanalógysú slabo účinné). (Pôvodne sa predpokladalo aj nezbytnisť pohyblivého vodíka na C-2.5pyrazolidindion N SOCH2CH2 Je známe urikosurikum. ktorá sa zdá byť určujúcim procesom vzniku metastáz. Platnosťvšak zpochybnilo zistenie Ak aktivity 2. umožňujúceho ketoenol-tautomériu základného 1. sulfinpyrazonu. a dipyridamolu. ktorá riadi premenu kyseliny arachidonovej na endoperoxidy ako prekurzory tromboxánu A2. COOH OCOCH3 KY S.je inhibítorom COX. 4. K zvýšeniu priľnavosti a zhlukovaniu krvných doštičiek dochádza pri poškodení ciev alebo endotelu poranením alebo patologickými zmenami vyvolanými artériosklerózou.

kedy plazmín štiepi nielen fibrín. aby za fyziologických podmienok difúziou cirkulujúcich aktivátorov do trombu došlo k aktivácií premeny absorbovaného plazminogénu na plazmín. proteolyticky štepí fibrín trombu na jednoduchšie fibrinopeptidy Všeobecne je prijatá hypotéza. Fibrinolyticky účinné su proteolytické enzými trypsín alebo brinoláza. Nepôsobí antigénne. poznáme ešte pro – urokináza (prekurzor urokinázy) a acyl – enzýmy (acylované plazminogén – streptokinázové komplexy. vznikajúci pri raste beta – hemolytického streptokoka typu a. že plazminogén sa absorbuje na fibrín už behom tvorby trombu v dostatočnom množstve. Žiadna z týchto zlúčenín sa ako fybrinolitikum sa nepresadila pre nežiadúce vedľajšie prejavy. akútnych a recidivujúcich pľúcnych rovnako ako i akútnych periférnych arteriálnych embólií. Iné fibrilolytiká – okrem tkanivových plazminogénových aktivátorov. Účinkujú však nešpecificky→ dáva sa prednosť špecificky účinkujúcim fibrinolytikám. ďalej u čerstvého infarktu myokardu. pyrogenita. Nežiadúce účinky: toxicita. UROKINÁZA Je v moči živočíchov obsiahnutý beta – globulín. Mechanizmus účinku: urokináza aktivuje plazminogén priamo. Je proteínový enzým o hmotnosti cca 47 tis. Je najpoužívanejším fibrinolytikom. získaný rôznymi izolačnými postupmi. Pri stavoch patologicky zvýšenej fibrinolýzy rovnako ako k regulácií terapeutickej fibrinolýzy sa podávajú antifibrinolytiká t. Plazmín je ako aktívny enzým. ktorý je potom aktivátorom plazminogénu.j. 5. Plazmín sa rýchlo dezaktivuje. musí sa podávať parenterálne a to u čerstvým venóznych trombóz. že vytvára účinný komplex s plazmínom alebo plazminogénom. jej podávanie je vhodné zvlášť u pľúcnych embólií. ale aj fibrinogén. furazabol. takže jeho nedostatok vyvoláva zvýšenú krvácavosť. p – aminobenzoová Antidiabetiká – biguanidy (metformín. 248 . kyselina nikotínová. ktoré spomalním aktivácie plazminogénu alebo plazmínu blokujú fibrinolýzu a tým štiepenie fibrínu na jeho rozkladné produkty. Syntetické liečivá s fibrinolytickým účinkom: Antiflogistiká – fenemáty (kyselina niflumová). streptokináza pôsobí nepriamo tak. STREPTOKINÁZA Je extraceluárny produkt. výroba je nákladná. z plesne Aspergillus oryzae izolovaná proteáza. stanozolol. ktorý hydrolyzuje fibrín na rozpustné štiepne produkty. Jedinými v terapii používanými fibrinolytikami zostávajú preto v súčastnosti stále len prírodné látky charakteru enzýmov. liečivá. ktoré aktivujú premenu plazminogénu na plazmín nielen v krvi ale aj v trombe.väzby na plazmín (fybrinolyzín). ktorý je tvorený dvomi reťazcami molekúl spojenými spolu disulfidickým mostíkom. ktorými sú urokináza a streptokináza. Antifibrinolytiká Zvýšená fibrinolýza sprevádza niektoré chorobné stavy. je vhodný len pre lokálnu aplikáciu. fenformín) Antivirotiká (moroxydín) Anabolické steroidy – ethylestrenol..

OH OH COCH2NHCH3 ANDRENALON 249 . Aktivita bola preukázaná u niekoľkých štrutuárne blízkych syntetickým aminokarboxylovým zlúčeninám.AMINOMETYLBENZOOVÁ A KYSEKLINA TRANEXÁMOVÁ Kyseliena tranexámová s ekvivalentne usporiadanými substituentami je približne 5 – 10 krát silnejšia než kyselina aminokaprová. Aplikuje sa parenterálne. 0. kyselina p – aminometylbenzoová ako medziprodukt prípravy kyseliny tranexámovej je rovnako účinná. Z prírodných látok – fibrín a trombín. Na princípe lokálnej vazokonstrikcie zastavenia povrchového krvácania napomáhajú syntetické zlúčeniny štrukturálne blízke epinefrínu. oxidovaná celulóza. COOH CH2NH2 KY S. Spoločným štrukturálnym rysom týchto troch kyselín je zachovanie približne rovnakej vzdialenosti (cca.7 nm) medzi bázickou aminoskupinou a karboxylom.6 – diaminohexanová) – kyselina aminokaprónová. KYSELINA AMINOKAPRÓNOVÁ – kyselina epsilon – aminokaprónová (6 – aminohexánová) H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH Je kompetitívny inhibítor aktivácie plazminogénu z nekompetetívnou inhibíciou plazmínu. Lokálne hemostatiká Ako lokálne pôsobiace hemostatiká (hemostyptiká) účinkujú niektoré zlúčeniny trojmocných prvkov Fe a Al. vyskytuje sa v dvoch izoméroch z ktorých nositeľom účinku je trans – izomér – kyselina tranexámová. jedného z produktov metabolizmu epinefrínu.Z pľúc teliat vyizolovaný polypeptid – aprotinín – vo vyšších dávkach sa vyznačuje výrazným atifibrinolytickým efektom. ktoré vykazujú priestorovú podobnosť s lysínom (kyselina 2. a niektoré vysokomolekulárne polyméry ako sú estery kyseliny polygalakturónovej. Podáva sa u krváciania v dôsledku zvýšenej fibrinolýzy. kyselina 4 – aminometylcyklohexylkarboxylová. KYSELINA p. ako je oxidačný produkt tohto neuromediátoru adrenalón. ktorý stimuluje v mieste aplikácie rýchlu premenu fibrinogénu na fibrín. p-AMÍNOMET Y L BENZOOVÁ 6. založeným na blokáde tvroby a pôsobenia plazmínu. mikrokryštalický kolagén alebo želatina. čo je semikarbazónom adrenochrómu. alebo karbazochróm. alebo ako antidotum pri predávkovaní streptokinázou.

nemá byť dlhodobé. používajú sa pri zápche = obstipácii . a tým ku kardiovaskulárnym poruchám. ale i k zníženiu svalového tonusu – črevnej peristaltiky. Podávanie laxatív. pretože laxatíva môžu vyvolať poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy. Podávanie laxatív je indikované predovšetkým u náhle vzniklej zápchy. metabolická). pri bolestivej defekácii a pred rôznymi diagnostickými zákrokmi. Pacient tento stav považuje za obstipáciu a opätovne užíva laxatívum – „bludný kruh. .hlavným cieľom terapie zápchy je odstránenie príčiny (porucha neurologická.“ 250 . endokrinologická. Strata sodných iónov môže sekundárne viesť k hyperaldosteronizmu (organizmus sa bráni stratám NaCl a vody).sú to liečivá. Účinok aldosterónu je však sprevádzaný zvýšením renálnej exkrécie KCl. Straty K+ stolicou a močom vedú k deplécii a poklesu sérovej hladiny K+.LAXATÍVA (A06) . ktoré fyzikálnymi mechanizmami alebo priamym pôsobením na steny črevného traktu podporujú vyprázdňovanie črevného obsahu . predstavuje iba symptomatickú liečbu.rozlišujeme zápchu primárnu (porucha evakuácie v oblasti anorektálnej junkcie) a symptomatickú (sprevádza iné ochorenie).

živice. Aktiváciou peristaltiky vyvoláva defekačný reflex i rektálna aplikácia látok uvoľňujúcich CO2 (napr. glukofrangulíny. polyoly. Prípadné kŕče potláčajú spazmolytiká. rheinozidy.Paraffinum liquidum) 251 . makrogoly • polysacharidy – rastlinné slizy. difesatin. fytolaxatíva a ich deriváty • kataraktiká . NaHCO3+NaH2PO4 – LECICARBON supp. manitol. ktoré sú uprednostňované. hydrogénfosforečňan a dihydrogénfosforečňan sodný. aloín 4. štruktúry: 1. látky zmäkčujúce stolicu – ako mazadlá zlepšujú klzkosť a tým i prechod zvyškov potravy črevným traktom – tekutý parafín.podofylín. pikosíran sodný • laxatíva iných štruktúr – dantron. sorbitol. alifatické uhľovodíky – tekutý parafín 2. Klasifikácia laxatív z hľadiska chem. očistné klyzma = klystýr Laxatíva sú dostupné v jednozložkových alebo viaczložkových prípravkoch. pretože kombinácia laxatív so vzájomne sa dopĺňajúcimi účinkami umožňuje nižšími dávkami minimalizovať vedľajšie nežiadúce prejavy. soli anorganických a organických kyselín – síran sodný. síran horečnatý. oligosacharidy  detergenty – silnou povrchovou aktivitou uľahčujú prienik vody do stuhnutého črevného obsahu a tým ho zmäkčujú – dokusát sodný B) Chemicky účinkujúce laxatíva  kontaktné laxatíva – priamou stimuláciou sliznice zvyšujú sekréciu tekutín do črevného priestoru čím zmäkčujú jeho obsah – antraglykozidy. laktitol.Ich účinok vhodne doplňuje zvýšená črevná peristaltika. syntetické preháňadlá difenylmetánového typu.) Spôsoby podania laxatív: • perorálne – väčšina laxatív • rektálne – čapíky (Suppositoria glycerini).Rozdelenie z hľadiska mechanizmu pôsobenia: A) Mechanicky a fyzikálnochemicky pôsobiace laxatíva  lubrikancia. syntetické laxatíva • difenylmetánové deriváty – fenolftaleín. kyselina ricinolová • polyoly a oligosacharidy – glycerol. laktulóza. metylcelulóza. dokusát sodný 1. karboxymetylcelulóza • antraglykozidy – sennozidy. u atonických obstipácií sa doporučuje podávať cholinergiká. celulóza. bisakodyl. ktoré črevnú peristaltiku zvyšujú. Látky zmäkčujúce stolicu Liečivo: tekutý parafín (ČSL 4 . laktóza. nevstrebateľné prírodné slizy  bobtnajúce látky – defekačný reflex vyvolávajú schopnosťou prijať vodu a zväčšiť svoj objem a vystupňovaním tlaku na črevné steny – polysacharidy  osmolaxatíva – črevný obsah zrieďujú viazaním osmoticky ekvivalentného množstva vody – salinické preháňadlá. vínan sodno-draselný 3.

tu prijímajú vodu. ktoré po prechode do hrubého čreva zmäkčujú jeho obsah. podaní bráni vstrebávaniu látok rozpustných v tukoch (vitamíny). Bobtnajúce látky – objemové laxatíva Najlepším preventívnym a terapeutickým prostriedkom zápchy je strava bohatá na vlákninu. Keďže nedochádza k ich vstrebávaniu pôsobia obdobne ako prirodzená vláknina. preto pri dlhodobom podávaní môže vyvolať hypovitaminózu.o. Tieto nie sú v GIT trakte enzymaticky odbúravané. vínan draselno sodný tzv. Pri nedostatočnom príjme tekutín a zúžení čriev môžu hlienovite husté látky vyvolať nepriechodnosť čriev – ileus. Liečivá: síran sodný tzv. dihydrogénfosforečňan sodný. Podmienkou ich účinku je dostatočný prívod tekutín.skorocelové semeno (Semen psylli. 2. pri chronickej aplikácii sa môže vstrebať a ukladať v pečeni. Je to mierne laxans.tragant – stvrdlý sliz Z iných polysacharidov laxatívne účinkuje: celulóza. izolované z drog extrakciou vodou. síran horečnatý. K defekácii súčasne prispieva zväčšeným objemom stimulovaná peristaltika. MÚ: ako objemové laxatíva pôsobia niektoré prírodné či syntetické polyméry charakteru polysacharidov. Salinické preháňadlá sú podávané vo forme minerálnych vôd (Šaratica). Zmäkčeniu stolice napomáha tiež do GIT vylučovaná žlč. Patria sem slizy – polysacharidy zložené zo sacharidov a urónových kyselín. nevstrebáva sa.MÚ: sú to látky. v hrubom čreve osmoticky viažu vodu. Salinické laxatíva – soli anorganických a organických kyselín Soli anorganických a organických kyselín tzv. alebo ako kombinované prípravky. zrieďujú a tým zmäkčujú jeho obsah. Pri vyššej jednorázovej dávke vyvoláva kŕče brucha. Pri p. Liečivá: . napučiavajú a tým zmäkčujú stolicu. zatiaľ čo u hypertonických rozotokov účinok nastupuje opozdene (za 10-12h) – po prebehnutí izotonizácie odobratím vody z okolia.ľanové semeno (Semen lini) . ktoré pomerne rýchlo (za 2-4h) vyvolajú defekáciu. Efekt látok zväčšujúcich črevný obsah a zmäkčujúcich stolicu nastáva behom 1-3 dní.agar-agar – už obsolentný . MÚ: soli tvorené sulfátovým alebo fosforečným aniónom a horečnatým katiónom sú v GIT iba nepatrne vstrebávané. salinické preháňadlá sú najstaršou skupinou osmolaxatív. čím urýchľuje peristaltiku. Glauberova soľ. Sú nimi najmä sodné a horečnaté soli kyseliny sírovej a fosforečnej. Musia sa vždy podávať s dostatočným množstvom vody. Mali by sa podávať v izotonických roztokoch. hydrogenfosforečňan sodný. metylcelulóza a karboxymetylcelulóza 3. zvyšujú jeho klzkosť a na sliznici vytvárajú povlak uľahčujúci defekáciu. nezmenené prechádzajú do hrubého čreva. ktorá s parfínom vytvára emulziu a zadržaním vody zväčšuje črevný obsah. Seignettova soľ (už obsolentná) 252 . psyllium) .

Ak sú podané i. Liečivá: glycerol – pre rýchle vstrebávanie a metabolické odbúravanie sa nemôže podávať perorálne. alebo rektálne (klyzma) k vyprázdneniu hrubého čreva pri príprave pacienta na endoskopiu alebo chirurgický zákrok. ktorého pôsobenie sa vysvetľuje jeho hygroskopickosťou a dráždivým pôsobením na sliznicu konečníka. makrogoly (makrogol 4000) – používa sa p.spracované v časti farmakognózia!!!  Difenylmetánové deriváty . čím zvyšuje črevnú sekréciu a tým aj motilitu. kde osmoticky viažu vodu. Je to šetrné laxatívum. pikosíran sodný) .v. 6.podmienkou účinku je bis-(4-hydroxyfenyl)metánový zvyšok naviazaný na aromatický (fenolftalol) alebo heterocyklický kruh (bisakodyl. Osmotické laxatíva MÚ: tieto látky obdobne ako salinické laxatíva pôsobia osmolaxatívne.o. zrieďujú črevný obsah a pôsobia laxatívne. ktoré okysľujú stolicu.o.aktivita zostáva zachovaná aj keď je tento fragment prostredníctvom metylénového uhlíku napojený na rôzne heterobicyklické systémy (fenolftaleín) . zosilnením peristaltiky priamym dráždením hladkého svalstva čriev a zväčšeným objemom Takýto účinok majú antraglykozidy a difenylmetánové deriváty.  Antraglykozidy . Využíva sa i pri intoxikácii amoniakom a ako hepatoprotektívum. laktulóza – nevstrebateľný syntetický disacharid v hrubom čreve enzymaticky štiepený na kyselinu mliečnu. difenisatin 253 . bisakodyl. blokované ľahko štiepiteľnými esterovými väzbami Liečivá: fenolftaleín. pikosíran sodný. ktorý bol použitý k označovaniu umelých vín pre ľahšiu identifikáciu VŠÚ: . Zvyčajne je zložkou kombinovaných prípravkov na rektálnu aplikáciu. Po perorálnom podaní sa účinok dostavuje po 6 a viac hodinách. blokádou resorpcie elektrolytov (najmä Na+) a vody inhibíciou Na/K-ATP-ázy črevného epitelu a stimuláciou prieniku elektrolytov a vody do črevného priestoru 2. ktoré sú kvasnými procesmi v čreve odbúravané na kyslé produkty. pôsobia ako osmodiuretiká. preto je využívaná pri intoxikácii amoniakom. ktorá podporuje hromadenie vody v črevnom trakte. Ako laxatívum sa už nevyužíva.4. Detergenty Liečivo: dokusát sodný – pôsobí ako povrchovo aktívna látka. resp. podaní hromadia v hrubom čreve. 5. ale iba rektálne. uľahčujú jej prienik do stolice. preto sa po p. čím ju zmäkčujú a uľahčujú tak vyprázdnenie čriev. preto sa tieto liečivá podávajú večer pred spaním. Kontaktné (stimulačné) laxatív MÚ: Laxatívny účinok sa vysvetľuje dvomi mechanizmami: 1. Nevstrebávajú sa.ich vývoj bol zahájený náhodným objavením laxatívneho účinku fenolftaleínu. ktorá znižuje pH črevného obsahu. Nedoporučuje sa dlhodobé používanie (maximálne 7 dní!). oxyfenisatin. laktóza – disacharid štiepený črevnou laktázou na glukózu a galaktózu.predpokladom účinku sú voľné fenolické skupiny.

ramnóza.spoločná je základná štruktúra 1. u antrachinónov a diantrónov môžu byť i na C6 a u antrónon aj na uhlík C10. xylóza.Semen plantaginis – Plantago lanceolata (Plantaginaceae) .Metabolizmus: fenolftaleín – nezmenený.aglykóny sa líšia substitúciou na C3. kyselina galaktourónová. prítomné sú tiež viazané kyseliny urónové) .Tragacantha – Astragallus (Fabaceae) .cukorné zložky – glukóza.Semen lini – Linum usitatissimum (Linaceae) OL: sliz zložený z D-galaktózy. menej ako sulfátový konjugát bisakodyl–enzymaticky štiepený na hydroxymetabolit. arabinóza sú viazané na hydroxyly C8. D-xylózy. vo vode napučiavajúca zložka/ a tragakantín (40 %) /vo vode rozpustná zložka/. ktorých základný skelet vzniká cyklizáciou polyketozlúčenín.usušený sliz získaný z červených rias čeľade Gelidiaceae OL: agar = zmes polysacharidov so zložkami agarózou (70 %) /lineárny polymér zložený z jednotiek β-D-galaktózy a 3. iridoidy . C10 antracénového cyklu .. Agiolax gran.stvrdnutý sliz niektorých rodov druhu Astragallus OL: tragant = zmes polysacharidov so zložkami bassorín (60 %) /nerozpustná. L-arabinózy.6-anhydro-α-L-galaktózy/ a agaropektínom (30 %) /agaróza esterifikovaná v polohe 6 kyselinou sírovou. ktorý je vylučovaný ako glukuronid Farmakognózia: Ako fytolaxatíva sa využívajú 3 skupiny prírodných látok:    drogy s obsahom slizov drogy s obsahom antraglykozidov iné drogy  drogy s obsahom slizov . Stavebné jednotky: arabinóza.aukubín Prípravky: Salvat thé. Metamucil plv. kyseliny D-galakturónovej horčiny.Agar – Gelidium (Gelidiaceae) . galaktóza. Po chemickej stránke sú to deriváty antracénu. Biosyntéza antraglykozidov – 2 typy: a) biosyntéza cez polyketidy 254 .  drogy s obsahom antraglykozidov Antrachinóny sú látky. VŠÚ: .Semen plantaginis ovatae – Plantago ovata / psyllium (Plantaginaceae) OL: sliz zložený z D-xylózy.8-dihydroxyantrón . L-ramnózy a kyseliny D-galakturónovej . kyselina glukurónová . C6.

oxantróny .v oxidovanej forme – antrachinóny . ktorý sa ďalej oxiduje na príslušný antrachinón. šikimová + C3-zlúčenina-->1. ktoré sa napájajú poskytujú malonylové jednotky (7x). ďalšie C2 jednotky.v redukovanej forme – antróny. Vzniká acetogenín. ktorý cyklizuje na antrón.v dimérnej forme – diantróny 255 . antranoly.4-naftochinón + aktívny izoprén-->antrachinónový derivát Výskyt v rastlinách: . b) biosyntéza cez kyselinu šikimovú kys. alebo poskytuje diantrón. antrahydrochinóny.Biosyntézu zahajuje acetátová jednotka.

. Eucarbon tbl. vyvolávajú dávenie. . do zásoby 1rok pri obyč. ČSL4 OL: zmes antrachinónov (8 %) – najmä glukofrangulín A. Sennagran gran. ktoré majú optimálny laxatívny účinok. .Aloë – Aloë ferox (Liliaceae) – SL1 OL: aloín = barbaloín – glukopyranozid aloeemodínu (aglykón-antrón) Použitie: spoľahlivé laxatívum (účinok po 8-12h) používané pri akútnych obstipáciach. .Frangulae cortex – Frangula alnus (Rhamnaceae) – SL1. skladovaním sa OL – redukované formy oxidujú na antrachinóny. C. D sú heterodiantróny zložené s reínu a aloeemodínu).5 %) – sennozidy A. Čerstvá šťava z listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva na zapálené a hnisavé rany a popáleniny. sušenie 1h pri 100°C. ČSL4 OL: diantrónové glykozidy (asi 3. B. nie je návykové.B (v čerstvej droge ako redukované antróny)–čiastočnou hydrolýzou poskytujú frangulín A. Redukované formy (antróny) majú dráždivý účinok na sliznicu. D.j..B.Folium/Fructus sennae–Cassia senna / angustifloia (Caesalpiniaceae) – SL1. t. bolesť brucha a krvavé hnačky. najúčinnejšie sú glukofrangulín A. vyššie dávky vyvolávajú prekrvenie panvovej oblasti preto je kontraindikovaná v gravidite a pri menštruácii.B. Prípravky: Species laxantes.B sú homodiantróny s aglykónom reínom. majú tiež emetický účinok – nutná je ich oxidácia t. sennozidy C. úplnou hydrolýzou frangulaemodín Použitie: silné laxatívum účinné v hrubom čreve. Sennapur tbl. 256 . flavonoidy Použitie: laxatívum u akútnych obstipácií Prípravky: sennový čaj. ( sennozidy A. viazané = glykozidy Redukované formy dráždia sliznicu. Regulax gran. Sennagran gran.Môžu byť: -voľné = aglykóny. sliz.

reín. krvavými hnačkami.j. preto sa droga ako laxans nevyužíva .Chrysarobinum – Andira araroba (Fabaceae) OL: chryzofanol-antrón – droga sa pre vysoký obsah redukovaných foriem vnútorne – ako laxatívum nepoužíva.Rhei rhapontici radix – Rheum rhaponticum (Polygonaceae) OL: antrachinóny sú prítomné v malom množstve. frangula-emodín a ich glykozidy) Použitie: . t..Oleum ricini – Ricinus communis (Euphorbiaceae) OL: 80% TAG.2 g) využíva ako adstringens a stomachikum . používa sa ako dermatologikum pri psoriáze  iné drogy .triesloviny (reotannoglykozidy) majú adstringentný účinok => droga sa pri nízkych dávkach (0. ale i C-glykozidy (80-90 %. exogonovou.Rhamni purshianae cortex – Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) OL: 6-10 % antrachinónov = O-glykozidy (10-20%. kaskarozidy – glykozidy typu aloínu) Použitie: ako Frangulae cortex Rhei radix – Rheum palmatum (Polygonaceae) – ČSL4 OL: .reotannoglykozidy–5-10 % (obsah trieslovín galotannínov – glukogalín.reoantraglykozidy–3-12 % (obsah antrachinónov – chryzofanol.j. .Resina podophylli. dnes sú už obsolentné . Časť voľných hydroxylových skupín cukrov je esterifikovaná kyselinami valérovou. α.Resina jalapae – Exogonium purga (Convulvulaceae) OL: konvolvulín – vysokomolekulárna látka zložená z oligosacharidu glykozidicky viazaného na hydroxylovú skupinu (C12) kyseliny 3. tiglínovou.antrachinóny (reoantraglykozidy) majú laxatívny účinok => droga sa pri vyšších dávkach (1 – 2 g) využíva ako laxatívum Prípravky: laxanciá (ako dražé).živice – účinkovali po celej dĺžke tráviaceho traktu. alo-emodín. Podophyllinum – Podophyllum peltatum (Podophyllaceae) OL: lignány – podofylotoxín. katechíngallát) . najmä kyseliny ricinolejovej. toxalbumín – ricín 257 .β-pelatín a ich glykozidy .1 – 0. prítomný je stilbénový derivát raponticín. frangula-emodín-9-O-glukozid). ich účinok bol sprevádzaný kŕčovitými bolesťami. t.12-dihydroxypalmitovej. ktorý má estrogénne účinky. Species cholagogae .

na odstránenie toxalbumínu ricínu. Pri liečebnom použití sa Oleum ricini prelieva horúcou vodou. Je to návykové laxatívum. – bisakodyl REGULAX – Sennae folium. fibriolýzu a náhradky plazmy 1. Sennae angustifoliae fructus – ovocný základ: figy.Za laxatívny účinok zodpovedná kyselina ricinolová – stimuluje sekréciu vody do črevného priestoru a povzbudzuje peristaltiku tenkého čreva. Antikoagulanciá Heparín 258 hovädzie pľúca . slivky – sorbitol Látky ovplyvňujúce hemokoaguláciu. Species laxantes = preháňacia čajovina     Frangulae cortex Foeniculi froctus Tiliae flos Sambuci flos 400 g 100 g 200 g 200 g PRÍPRAVKY: FENOLAX tbl.

Hemostatiká Trombín. rekonvalescencií IM z vývojom aneuryzmatu. S: warfarinum nartricum IS: antikoagulans. po implátácií chlopňovej náhrady. S: heparinum natricum IS: antikoagulans CH: je prírodný mukopolysacharid. antagonizuje syntézu koaugulačných faktorov závislých na vitamíne K. M Y O R E L A X A N C I A (M03) 1. v priebehu dialýzy. laboratórne a transfúzne účely. riziko embolizácie pri fibriliácií predsieni. ung. HEPARIN gel. streptodornáza Frakcie hadieho jedu 3. Trombolytiká a fibrinolytiká Streptokináza. že vyrovnáva hladinu umožňujúcu dobrú.Heplarinoidy Dikumarol Hirudín 2. derivát dikumatrolu. Prednosťou je. Je nutné počítať s oneskorenýcm nástupom účinku t. nemá fibrinolitickú aktivitu. k urgentnej terpii. I: profylaxia a terapia všetkým foriem trombóz a tromboembólie akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepennom systéme.j. akútnom IM. IM. CH: perorálne účinné antikoagulant. FU: 99 % viaže sa na bielkoviny I: profylaxia a liečba tromboembolických chorôb (najmä embolizácie do pľúcneho systému pri hlbokej žilovej tombóze). betahemolytické streptokoky Grubenotter – štrkáč malajský ľudská plazma čerstvá zelenina mlieč lososov a sleďov Arachis hypogaea Capsella bursa – pastoris Secale cornutum Hydrastis canadensis Galla.lokálne Tanín a ďalšie triesloviny sulfónované škroby a pektín Melilotus officinalis Hirudo sp. FARMAKOLÓGIA 259 . fibrinogén Vitamín K1 Protamín Styptogén (nešpecifický) Herba bursae pastoris Ergometrín Hydrastín . tbl. ing. diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. drogy s obsahom trieslovín WARFARIN orion 3 mg tbl. fibrín. efekt je podminený väzbou na AT III. dlhodobo stabilizovanú kontrolu protrombínového komplexu. 5 mg.

Paralýza postupuje od hlavy na končatiny a potom na trup. Používajú sa injekčne : . hrtan. ale nie schopnosť kontrahovať – motorickú aktivitu. 2. používa sa pri malígnej hypertermii. Takto pôsobia centrálne myorelaxanciá.pri tracheálnej intubácii (rušia laryngospazmy – pri operácii.krátkodobý IACHE (neostigmín) s atropínom – vedú k dostatočnému nahromadeniu endogénneho Ach. Väzba je krátkodobá . Tu pôsobia periférne myorelaxanciá. zťaženie pohybov očných gúľ a žuvacích svalov. Existuje antidótum . ktoré bránia účinku Ach uvoľneného z motorického nervu na nervosvalovú platničku a volajú sa podľa šípového jedu . Môžu pôsobiť viacerými mechanizmamy: 1.na svalovú relaxáciu pri rôznych úkonoch Delia sa do 2 skupín: 1. Kompetetívne/nedepolarizujúce/Pachykurarové Kompetetívne sa viažu na Nm receptory na nervosvalovej platničke. čím zabraňujú účinku Ach.v anesteziológii na myorelaxáciu v priebehu operácie . 3.kurareformné (kuramimetika). nepostihujú však všetky prieč. účinky: a. nastane depolarizácia a otvoria sa ďalšie napäťovo riadené Cakanály a dôjde ku kontrakcii. 260 . Pre určitú štruktúrnu podobnosť s ganglioplegikami majú aj čiastočný ganglioplegický účinok. Na neuromuskulárnej platničke Je to na periférii a nachádzajú sa tu Nm receptory – receptorovo riadené Na-kanály. maternica). Účinkujú len na periférii a neprestupujú do CNS (kvartérna štruktúra) Účinkujú najskôr na najjemnejšie svaly ruky a tváre a postupujú smerom do stredu tela až k bránici. V periférii blokuje tvorbu tepla vo svaloch. bránia vzniku fyziologickej depolarizácie – strata svalového tonusu. Relaxujú priečne pruhované svaly vrátane dýchacích (bránica. Na platničku tiež pôsobí botulotoxín a horčík. čím nastáva udusenie pri plnom vedomí. Tieto kanály aktivuje a otvára Ach. na kostrové svalstvo: ochabovanie svalstva sa začína ako veľká únava. V oblasti CNS a miechy Uplatňuje sa tu útlm polysynaptických reflexov (na úrovni polysynaptických receptorov. hlasivky). v kocke aj monosynaptických). GIT. aby vytesnil myorelaxania z ich väzby na Nm receptor. Ovplyvníme tým tonus. pruh. Po relaxácii brušných svalov nastáva relaxácia bránice a interkostálnych svalov. V bunkách kostrového svalstva Tu pôsobí dantrolen inhibíciou uvoľňovania Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula. Nepôsobia na hladké svaly (bronchy. ktorí bránia vyplavovaniu Ach z nervového zakončenia. svaly rovnomerne.Sú to látky. resuscitácii) . Hemicholinium bráni príjmu cholínu do nervového zakončenia a tým aj syntéze Ach. ktoré uvoľňujú spazmy priečne pruhovaných (kostrových) svalov. Účinok trvá 12-30min. Periférne myorelaxancia (kurareformné) Sú látky.

vekuronium .cisatrakurium .suxametónium (sukcinylcholín) . Nepoznáme antidótum.sukcinylcholín 2. 261 .alkuronium . Pozor na ich tlmiace účinky. Najskôr príde k zášklbom a nekoordinovaným pohybom (kvôli depolarizácii). krátko pôsobiace .dekametónium Periférne myorelaxancia možno deliť aj podľa dĺžky účinku : 1. strata tonusu. zvýšenie srdcovej frekvencie (blokádou M receptora) a zvýšenie TK (aktiváciou sympatiku) – pankuronium Centrálne myorelaxanciá Zvyšujú útlm polysynaptických reflexov rôznymi mechanizmami.tubokurarín (nepoužíva sa) . ultrakrátko pôsobiace . dlhodobo pôsobiace . s poškodením obličiek al.alkuronium 4. 1.mivakurium 2. uvoľňovanie histamínu z mastocytov a tým zníženie TK. hypotenzia a nadmerná bronchiálna sekrécia a slinenie. neskôr k relaxácii (v dôsledku oneskorenej repolarizácie). Delia sa na : A. len riadené dýchanie.atrakurium . bronchospazmus. Patrí sem . myorelaxancií sú . Nesteroidné . pečene!) cisatrakurium (NIMBEX) mivakurium (MIVACRON) 3. stredne dlho pôsobiace . hypersalivácia – atrakurium (tubokurarín) 4. malígna hypertermia – sukcinylcholín hlavne pri kombinácii s halotanom 3. Nekompetetívne/depolarizujúce/Leptokurarové Tieto nekompetetívne vytesňujú Ach z väzby na receptor a navodzujú nefyziologicky dlhú depolarizáciu – bunková membrána už neprijíma ďalšie impulzy.vekuronium (NORCURON) atrakurium (u pac. Ich účinok trvá 3-5min.b. ovplyvnením GABA receptora. Pôsobia v CNS a mieche a relaxujú priečne pruhované svaly na periférii.suxametónium (sukcinylcholín) 2.pipekuronium . Steroidné .látky z tejto skupiny): bronchospazmus. Viažu sa dlhodobo.pankuronium (PAVULON) pipekuronium (ARDURAN) tubokurarín Najdôležitejšie nežiadúce účinky perif.rokuronium B. zvýšenie hladiny K+ . uvoľňovanie histamínu (niekt.pankuronium . napr.

diazepam) myorelaxanciá sa používajú vo veterinárej farmakológii. uľahčením presynaptickej inhibície vplyvom GABA pri jej väzbe na GABA – r. ačkoli se může projevit a přispívat ke klinickým účinkům i jeho působení na supraspinálních místech. především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku. Ačkoli je baklofen analogem GABA.baklofen (aktivuje GABAB receptor.guajfenezín (anxiolytikum. kostí (na uľahčenie repozície a imobilizácie) vertebrogénnych syndrómoch. neexistuje jednoznačný důkaz.poraneniach miechy. gallamín) aj centrálne (hl. Přesný mechanismus účinku baklofenu není dosud znám.thiokolchikosid (relaxuje aj maternicu) . Toto dávkovací schéma zajišťuje dobrou toleranci přípravku. baklofen Baklofen je centrální myorelaxans.tolperizon .procyklidin a chlorfenoxamin (anticholinergika-spazmolytika.i polysynaptické reflexy. Patrně i snižuje uvolňování excitačních aminokyselin na této úrovni. expektorans-sekretomotorikum) . D: Přípravek lze podávat dospělým a dětem starším než 12 let. Neovlivňuje nervosvalový přenos I: Léčba spastických stavů kosterního svalstva různého původu. menej tubokurarín. že působení na GABA systém se podílí na jeho klinických účincích. neur. znižuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov) . na miešnej úrovni) .orfenadrin (pôsobí inhibične na úrovni retikulárnej formácie) .tizanidín (inhibuje hl.tetrazepam (benzodiazepíny inhibujú aferentnú atimuláciu α – mot. 262 .Používajú sa perorálne pri . sprostredkujúci blokádu a stimuláciu α – motorických nervov. antiparkinsonika) Periférne (hl. kde jako GABA-B agonista inhibuje mono.karisiprodol .) .diazepam .mefenoxalon . Baklofen ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na míšní úrovni. kĺbov. svalov. Kromě účinku antispastického má i účinek antinociceptivní. Baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy. suxametónium. dekametónium. Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg 3krát denně. snad hyperpolarizací zakončení aferentních nervů. artrózach roztrúsenej skleróze spastických bolestiach chrbta po encefalitíde a myelitíde na uľahčenie pohybovej rehabilitácie Patria sem .

může přípravek snížit pozornost a schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. při jeho současném užívání s perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava dávkování těchto látek a nebo baklofenu. selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na CNS a jeho hypotenzivní účinek. Při léčbě antihypertenzivy může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na CNS. Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést ke zvýraznění snížení svalového tonu a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje opatrnost. NU: Při náhlém vysazení baklofenu se vyskytly halucinace a záchvaty křečí. O vykonávání těchto činností rozhodne lékař individuálně. nob. Protože baklofen může zvýšit hladinu glukózy v krvi. Opatrnost je rovněž nutná při podávání baklofenu pacientům s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i v anamnéze).Tablety se užívají během jídla nebo s trochou mléka. Může být nutná úprava dávek antihypertenziva. agitovanost a halucinace. tbl. Nejčastější je přechodná ospalost (u 10-63% pacientů). V kombinaci s tricyklickými antidepresivy může dojít k potenciaci účinku a vzniku svalové hypotonie. Doporučuje se opatrnost a mělo by být sníženo dávkování jedné nebo obou látek. Je-li pacient při vědomí okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení a následným výplachem žaludku. IT: Kombinace s jinými psychotropními látkami či alkoholem může akcentovat útlum. Thiocolchicosidum 4 mg v 1 tabletě. Predávkovanie: Specifické antidotum není známo. Vzhledem k tlumivému působení baklofenu na CNS. U pacientů v bezvědomí se zvracení nevyvolává a před výplachem žaludku je nutné provést endotracheální intubaci. Selektivní GABA agonista s glycinomimetickým účinkem působí na více různých 263 . thiocolchicosidum IS: S: CH: COLTRAMYL por. S výjimkou pacientů se závažnými nežádoucími účinky má být proto před vysazením baklofenu jeho dávkování pomalu snižováno. pacientům s respirační insuficiencí a dále při jeho podávání pacientům s chorobami jater. Centrální myorelaxans. Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na CNS nebo inhibitorů MAO (včetně furazolidonu. Současné užívání baklofenu a antihypertenziv může zvýšit riziko hypotenze. Myorelaxans s účinkem na svalstvo kosterní. ale i viscerální (zejména dělohu). u nichž mají být monitorovány jaterní testy. Při současné léčbě s levodopou a karbidopou u parkinsoniků byly popsány zmatenost.

Větší část denní dávky může být podána na noc. K usnadnění pohybové rehabilitace. Zřídka nevolnost. po dobu akutních obtíží. V gynekologii dysmenorea. 4. Farmakodynamické vlastnosti Mefenoxalon snižuje tonus příčně pruhovaného kosterního svalstva tím. že inhibuje polysynaptické reflexní mechanizmy. Myorelaxační účinek nastupuje cca za 30-40 minut po perorálním podání a trvá většinou méně jak 24 hodin. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. Alergická kožní reakce. Dávku lze zvýšit každé 2 dny cca o polovinu až do dosažení žádoucího účinku či dvojnásobku. Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. Tableta se může také rozdrtit a podat smíchaná s vodou nebo s mlékem. Kontraindikace Známá přecitlivělost na mefenoxalon nebo některou pomocnou látku. Při dlouhodobém podávání 2-3 tablety denně. Dimexol se podává s jídlem. která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. V závažných případech je možné denní dávku zvýšit na 1600-2000 mg (8-10 tablet). I: Bolestivé spazmy kosterního svalstva nejrůznějšího původu: . Nesnižuje výrazněji volní hybnost a nevzniká riziko respiračního útlumu. Dimexol mohou užívat dospělí. stavy excitace či naopak somnolence. mephenoxalonum DIMEXOL (R) Mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě.FÚ: I: NÚ: D: úrovních CNS. spasticita po encefalitidě a myelitidě).u vertebrogenních syndromů. artrózách a artritidách. Dimexol se podává krátkodobě. 264 . 5. intoxikace alkoholem.ovlivňuje reflexní kontraktury u traumatických stavů. revmatických onemocněních. neboť neovlivňuje dýchací svalstvo. což vysvětluje jeho efekt u svalových kontraktur a spazmů různého původu . Počáteční denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety. Dávkování a způsob podání Dospělí Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200-400 mg (1-2 tablety) 3x denně. které způsobují zvýšené napětí. Mladiství Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) 3x denně. Děti Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) 3x denně. mladiství a děti od 6 let. myasthenický syndrom. . Vzhledem ke kumulativnímu účinku preparátu při opakovaném podání přetrvává tento i několik dnů po ukončení léčby. těžší porucha jaterní funkce. .3.k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby. revmatických i vertebrogenních onemocnění i spasticitu centrálního původu. výjimečně trojnásobku úvodní dávky.při frakturách. Má jen velice slabé centrální anxiolytické účinky. . při spasticitě centrálního původu.neurogenní (např. myasthenia gravis. Intervaly mezi jednotlivými dávkami by měly být nejméně 6 hodin.1.

trimestr. tolperison S: B: IS: CH: I: KI: NÚ: IT: D: MYDOCALM 150 por. U denní dávky do 300 mg se nežádoucí účinky prakticky neobjevují.8. Tlumí i polysynaptické reflexy na úrovni míšní. ent. Dále má i adjuvantní vazodilatační účinek na periferii. ovládání strojů. flm. tlak v žaludku. Spasticita centrální při neurologických onemocněních. Nežádoucí účinky Únavnost. lze případně zvýšit až na 4krát 150 mg denně. 4. 265 . hypnotický a antikonvulzivní. Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě. přecitlivělost na tolperison. Interakce Přípravek může zesilovat tlumivý účinek sedativ. nauzea. příznivě ovlivňuje cévní spazmy. řízení motorových vozidel. 1. zvláště 1. rozdělená na několik dílčích dávek.4-benzodiazepinový derivát s afinitou k centrálním i periferním benzodiazepinovým receptorům. práce ve výškách apod. Myasthenia gravis. Myorelaxační účinek nastupuje již při dávkách výrazně nižších než nastoupí účinek sedativní. neuroleptik. revmatické. tbl. anxiolytik. ospalost či celková svalová slabost. motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. Nejsou popsány interakce s benzodiazepiny. relativně těhotenství. Tolperison ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na úrovni retikulární formace mozkového kmene. cefalea. ospalost. traumatické). Při vyšších dávkách se zřídka může objevit svědivý exantém.5. tbl.4. hypnotik. kojení. tetrazepamum S: CH: MYOLASTAN por.). Facilituje presynaptickou GABA-ergní inhibici na úrovni spinální i supraspinální. vzácně ataxie. U dospělých ve většině případů 2-3krát denně 150 mg. Bolestivé spazmy a kontraktury různého původu (neurologické. Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 enterosolventní tabletě. Výjimečně alergická reakce až anafylaktický šok. Po snížení dávky tyto obtíže většinou ustoupí. má dále rovněž slabší účinek anxiolytický. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. analgetik a alkoholu. 30 enterosolventních tablet. Centrální myorelaxans. nesteroidními antirevmatiky či analgetiky. Usnadnění pohybové rehabilitace. Po dosažení efektu se denní dávky postupně sníží. u dětí 6-14 let 2-4 mg/kg. pyrosis. U dětí od 2 měsíců do 6 let se doporučuje denní dávka 5-10 mg/kg.

ZP: Užívat po jídle. D: Dospělým 3krát denně 1-2 tablety. IT: Alkohol potencuje tlumivý účinek chlorzoxazonu. a to i v rodinné. dur. Chlorzoxazonum 250 mg. U dětí se doporučuje pouze výjimečné podání. flm. antipyretikum. Cisaprid zvyšuje přechodně účinek benzodiazepinů zvýšením jejich absorpce z GIT. zmatenost a třes. U starších pacientů se doporučuje dávku snížit až na polovinu dávky pro dospělé. I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatolgické. nob. traumatické). S: Carisoprodolum 150 mg. IS: Centrální myorelaxans. analgetikum. B: 20 tablet. Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Těžká renální insuficience. Vysazení přípravku po dlouhodobém užívání vyžaduje postupnou redukci dávek (vyšší riziko u pacientů s abúzem v anamnéze. KI: Akutní intoxikace alkoholem. Paracetamolum 100 mg v 1 potahované tabletě. tbl. analgetiky či neuroleptiky. hypnotiky. CH: Kombinace myorelaxans s lehkým trankvilizačním účinkem a analgetika/antipyretika je vhodná k ovlivnění bolestivých spazmů a kontraktur kosterního svalstva. tbl. Dlouhodobé a nekontrolované užívání může vyvolat lékovou závislost. UP: Při léčbě může dojít ke snížení pozornosti a ovlivnění řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. 266 . IS: Centrální myorelaxans. traumatické). K usnadnění pohybové rehabilitace. Při náhlém vysazení se mohou objevit bolesti hlavy. Karisoprodol inhibuje polysynaptické reflexy na úrovni míšní i subkortikální. S: Chlorzoxazonum 250 mg v 1 tabletě. neurologické. neurologické. a u pacientů současně užívajících jiné tlumivé léky CNS či alkohol). CH: Myorelaxans ovlivňující reflexní spasmy svalové i centrální spasticitu svým účinkem na míšní úrovni. křeče. cps. u hospitalizovaných pacientů je možno začít dávkou 50 mg na noc a zvyšovat na 150 mg denně. PARAFON por. Alergie na meprobamat. halucinace. Doporučuje se zahájit léčbu počáteční denní dávkou 25-50 mg na noc a postupně zvýšit na 50-100 mg denně.I: IT: UP: D: Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. chlorzoxazonum PARAFLEX por. K usnadnění pohybové rehabilitace. maximální dávka je 4 mg/kg/den. S: carisoprodolum SCUTAMIL C por. Neovlivňuje vedení v periferních nervech I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatologické. Tetrazepam potencuje účinky alkoholu a jiných látek tlumících CNS. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. myalgie. Paracetamolum 300 mg v 1 tobolce. revmatických onemocněních. u dětí nutno dávkování upravit. uvolňuje tak tonus kosterního svalstva bez výraznějšího ovlivnění volní hybnosti či autonomních funkcí. při spasticitě centrálního původu. B: 20 potahovaných tablet.

.576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě.5. Sirdalud se dobře snáší a působí jak proti akutním bolestivým svalovým spazmům. sedativa a další látky tlumící CNS mohou zesílit tlumivý účinek Sirdaludu. Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni. Dávkování a způsob podání Zmírnění bolestivých svalových spazmů Obvyklá dávka je 2 až 4 mg (jednu tabletu 2 mg nebo 4 mg) třikrát denně. chronická myelopatie. 4. zejména 1. Dávku je možné postupně zvyšovat vždy v intervalu 3 až 7 dní o 2-4 mg. hlavní místo jeho účinku je v míše. pro výhřez meziobratlové ploténky nebo pro osteoartrózu kyčle. Dávkování nutno individuálně upravit.1. degenerativní onemocnění míchy.288 mg nebo 4. Během léčby nepít alkohol. Optimální terapeutické odpovědi se obvykle dosáhne denní dávkou mezi 12 a 24 mg ve 3 nebo 4 dávkách podaných ve stejných časových odstupech. které jsou odpovědné za nadměrný svalový tonus je inhibován a svalový tonus snížen. Děti 1-3 tablety denně dle věku. trimestr. Současné užívání alkoholu interferuje s metabolismem v játrech a může zpomalit vylučování obou látek.2. kojení. 267 . Dospělí 3-4 tablety denně ve více dílčích dávkách a s větší dávkou na noc. 4. Denní dávka 36 mg nesmí být překročena. Kromě těchto myorelaxačních vlastností má Sirdalud ještě mírný. D: tizanidin SIRDALUD (R) 2 mg SIRDALUD (R) 4 mg Účinná látka: Tizanidini hydrochloridum 2.roztroušená skleróza. nemá překročit 6 mg. Alkohol.při statických nebo funkčních poruchách páteře (cervikální a lumbální syndromy). např. zmírňuje spazmy i klonické křeče a zlepšuje volní svalovou sílu. V těžkých případech je možné podat navíc jednu tabletu na noc. Opatrnosti je třeba při jaterním onemocnění. Může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.po operacích. Spasticita při neurologických poruchách Dávkování je třeba přizpůsobit individuální potřebě nemocného. Spasticita při neurologických poruchách . kde stimulací presynaptických alfa2 receptorů inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin. rozdělená do 3 dílčích dávek.IT: UP: Relativní: těhotenství. cévní mozková příhoda. tak proti chronické spasticitě míšního a mozkového původu.centrální myorelaxans 4. mozková obrna. Snižuje odpor proti pasivním pohybům. ATC kód: M03BX02 . centrální analgetický účinek. Sirdalud je centrálně působící relaxans kosterního svalstva. Interakce Při současném podávání s antihypertenzivy včetně diuretik může být Sirdalud někdy příčinou hypotenze a bradykardie. které stimulují N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. Indikace Bolestivé svalové spazmy . Počáteční dávka pro dospělého.

gallamin. Kombinace analgetika a myorelaxans. Rozdeľujeme na periférne a centrálne. Pozor na podanie IACHE pri suxametóniu. Vzhledem k ovlivnění motility střevní orphenadrinem může dojít ke změně vstřebávání jiných léků. řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 3. Nutno kontrolovat krevní tlak. atrakuriumbesilát) CH3 O HO O N H CH2 CH3 CH3 2Cl H N CH3 CH2 H OH O OCH 3 Vzťah štruktúry a účinku androstanových myorelaxancií: 1. (Ach antagonizuje aj atropín na postganglionárnych muskarínových receptoroch parasympatiku. neskôr úplné ochabnutie svalstva a neschopnosť jeho kontrakcie. a proto by pacienti. vekuronium). Nedepolarizujúce (kompetitívne) (tubokurarín. Metamizolum natricum 2 g. Opatrně nutno rovněž u pacientů s tachykardií. 1-2krát denně 1 infuzi. Orphenadrin působí inhibičně na úrovni retikulární formace a snižuje patologicky zvýšený tonus svalový. pre A je nutná prítomnosť dvoch N v polohách 2 a 16 v polohe 16 N kvartérny. orphenadrin IS: S: CH: IT: UP: D: DOLPASSE inf. ganglioplegiká na nikotínových receptoroch parasympatiku a sympatiku). hypotenzí. hypovolemií.FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Látky ktoré znížením tonusu kostrového svalstva vyvolávajú svalovou relaxáciu. zámena za dietylamino zoskupenie pôsobí dysterapeuticky 3. piperazín (pipekuronium). jej zmydelnením sa účinok znižuje Met: vyl nezmenený Tubokurarin (z chondrodendron) N CH 2CH CH 2 N CH H OCH2 CH 268 H 2C CH 2CH N CH N CH CH 2OH 2Cl . Může být akcentován účinek jiných anticholinergik i sympatomimetik.2N môže byť kvartérny aj terciárny 2. Ovlivňuje tak spazmus a kontraktury kosterního svalstva. pretože sa zablokuje jeho odbúravanie. neměli vykonávat činnosti vyžadující soustředěnost. Červené zabarvení moči mizí po ukončení léčby. alkuroniumchlorid. pankuroniumbromid. Myorelaxancia periférne: 1. Myorelaxans. pre A je nutná acetoxy skupina v polohe 17. Při současném podávání s cyclosporiny může dojít k poklesu jejich hladiny v séru. vekuroniumchlorid. Při podávání je výrazně ovlivěna koncentrace. Opatrnost zejména u starších pacientů (možnost vzniku dezorientace a zmatenosti). piperoniumbromid. Kvartérne amóniové soli. Potencuje se navzájem s alkoholem. mají analgetický. kteří jej užívají. spazmolytický a antipyretický účinek.modifikácia bázického zoskupenia – treba prítomnosť dusíkatých heterocyklov – piperidín (pankuronium.Lék může působit ospalost. sol. Metamizol. zejména však jeho metabolity. Orphenadrini citras 30 mg ve 250 ml infuzního roztoku. U starších pacientů použít nižší dávku. nesmí se podávat u osob řídících motorová vozidla či obsluhujících stroje.

je pri 14 atómoch (najvýhodnejší je atrakuriumbesilát) Met: hydrolytické štiepenie na hydroxy a karboxy metabolit. max. 17 a 3+17 – sú čiastočne účinné. Depolarizujúce (nekompetitívne) (dekametoniumjodid. suxametoniumjodid) N( CH3 ) 3 (CH 2 )1 0 2I N ( CH3 ) 3 269 . eliminuje sa aj nezmenený Pipekuroniumbromid Met : tiež hydrolýza na desacetylderiváty CH 3 COO CH 3O CH 3O N CH 2CH2 CO O (C H2 )5 OC OCH 2 CH2 N CH 3 H3 C CH 3O CH 3O CH 2 2 CH 3O CH 3O CH 3O CH 3O SO3 CH 2 Atrakuriumbesilát VŠÚ. a neenzymaticky Hofmanovým odbúravaním na laudanozín a monoakrylát – príloha. čo nie je závislé na činnosti pečene a obličiek. Okrem substitúcie metoxylom v 8 izochonolinolu a 5 benzylu na laudanozilovom skelete pôsobia obmeny dysterapeuticky 2.Alkuroniumchlorid (ak namiesto –CH-CH=CH. 1. pre túto špecifickú degradáciu pôsobí kratšie. aktivita stúpa s prdlžujúcim sa interoniovým reťazcom. CH. 2. potom to je toxiferin 1 – C-toxiferin) Met : ako tubokurarín Pankuroniumbromid OCOCH3 Vekuroniumbromid OCOCH 3 Br N C H3 COO N CH 3 2 Br N H 3C C H3 COO H N CH 3 Met: vyl nezmenený ale štiepi sa na desacetylderiváty 3 a 17 H OCO CH3 H 3 C2 N H3 C Br N H N N CH3 CH3 Met: desacetylderiváty – 3.

štiepenie CH3 CH3 CH2CH2 C CH2 OCONH R CH2 OCCONH2 éterického metoxylu R= -CH(CH3)2 Karisoprodol R=H Meprobamát 2. Cl Heterocyklické zlúčeniny (chlormezanon. meprobamát.príloha O S O Mefenoxalon OCH 2 CH 3 O O O NH Dantrolen Met: odbúravanie fenolickej zlúčeniny O2 N O CH N N1 5 O NH O 270 .chlorhippurová . -O-. karisoprodol) VŠÚ glyceroléterov: 1.Dekametoniumjodid (ako penta CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 2I antidótum ganglioplegiká a hexametónium + umelé dýchanie) Suxametoniumjodid VŠÚ : 1. pokiaľ vzájomná vzdialenosť oboch amóniových skupín zostáva zachovaná Ultrakrátke svalové relaxácie Met suxametónia : hydrolyzovaný na jednej esterovej väzbe na sukcinyl-monocholin a cholín. -CO-. Deriváty glycerolu a propándiolu (guajfenezin. čo sú ganglioplegiká až po dekametónium. tizanidin) Chlórmezanon A sa nemení náhradou 4-nitrofenylu za 3. A sa nemení keď je metyl nahradení metoxylom (guajfenezín) na benzéne 2. potom aj na druhej väzbe na kys. primárnu OH možno výhodne blokovať karbamátovou väzbou (spomaľuje sa degradácia).A rastie s dĺžkou reťazca od penta a hexametónia. mefenoxalon. 2. ďalším predlžovaním A klesá. nie je antidótum – riadené dýchanie + transfúzia Myorelaxancia centrálne (myotonolytika) 1.4-dichlórfenyl (klodanolon) N CH3 Met: štiepenie amidickej väzby na prísl. chloroxazon. kys. propiónovú. alebo OH ide do polohy 4. VŠÚ propándiolkarbamátov :A sa zvyšuje keď jeden z karbamátových dusíkov substituovaný nižším alkylom (karisoprodol) OH OCH2 CHCH2OH CH3O Guajfenesin Met: odbúrava sa oxidatívne na príslušnou kyselinu .A sa zachová ak v spojovacom polymetylénovom reťazci sú metylénové jednotky čiastočne nahradené dvojväzbovými izostérnymi skupinami ako –NH-. tiež nastáva O totálna deštrukcia heterocyklu za vzniku chlorbenzoyl-N-metylamínu a pchlórbenzaldehydu z ktorého po oxid vzniká kyselina 4. jantárovú a cholín. dantrolen.

tubo – kurare. tolperison) Niektoré aromaticky (najčastejšie fenylmi) substituované aminoalkoholy. FARMAKOGNÓZIA ALKALOIDY TYPU KURARE Curare – Kurare Je to zahustený vodný extrakt rozličných rastlinných častí druhov rodu Strychnos z čeľade Loganiaceae a rastlinných druhov rodu Chondrodendron.. 4hydroxy-3-(p-chlorfenyl)maslovú Eliminovaný nezmenený COCHCH2 N CH3 CH3 3. z čeľade Menispermaceae. tieto sa nevtstrebávajú GIT traktom konzumenta. N S Cl NH N N H N Tizanidin Met: vyl. Jednotlivé druhu sa najskôr označovali podľa nádob. procyklidin). Telitoxicum . aminokyseliny a bázické étery. aminoketóny. redukcia nitroskupiny na aminodantrolen. kuraríny. Curare – Menispermaceae 271 . alebo na slnku. monomérové strychnínové čiže karbolínové alkaloidy. Nachádza sa v Strychnos toxifera / castelnaei / crevauxii – Loganiaceae Alkuronium chlorid napr. hrncové). Účinkujú tiež antiparkinsoniká difenylprpanolamínového typu (trihexfenidyl. len málo ide oxidácia imidazolínu a aromatického kruhu 3.Delíme ich teraz podľa botanického pôvodu rastlín (ako je uvedené nižšie). Curare – Loganiaceae Obsahuje dimérne indolové alkaloidy ako C – toxiferín (odvodený od tryprofánu). ALLOFERN inj. Curare je označenie pre šípové jedy. Extrakt sa získava varom. do ktorých sa dávali (kalebasové. Baklofen Cl CH CH2COOH CH2NH2 Tolperison Met: oxidatívne desaminovaný na k. Z kyselín sú to der. ktoré odbúravajú GABU (baklofen). alebo hrubou perkoláciou a zahusťuje sa nad ohňom. Nezmenený.. bázicky substituovaný propiofenón (tolperizon). Zlúčeniny rôznych štruktúr (baklofen.Met :nezmen. Používajú sa ako myorelaxanciá v chirurgii a niekedy pri tetane. Anomospermum.oxid hydroxylovaný na metylénovej skupine v polohe 5 hydantoinu za vzniku hydroxydantrolenu. Benzhydrylétery (orfenadrin). GABA – kompetetívne blokujú transaminázy.

(-)-kurín. TUBARINE inj. terciárne amíny – izochondrodendríndimetyléter.(+) –Tubokurarín – dimérny benzylizochinolínový skelet (odvodený od tyrozínu .vzniká intermolekulárnym spojením benzylizochinolínových alkaloidov – difenyléterovými mostíkmi). vytváraný v Intersticiálnych Leydygových bunkách varlat. TUBOCURARIN inj. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stymulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. (+)-chondrokurín. 272 .. (+)izochondrodendrín Nachádza sa v Chondrodendron tomentosum / platyphyllum / candicans – Menispermaceae Tubocuronium dichloratum napr.

s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. Stymulácia spermatogenézy pri nedostatku ganadotropínu (FSH. Keď koncentrácia extradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. Terapeutický sa môžu použiť u hypogonadizme. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. Podávajú sa u bertáz praecox. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. Testosterón undekanoát – p. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. nilutamid. karcinómu prostaty. mestatasujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. V prvej polovici menštruačného cyklu stymuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. ako anaboliká. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. zvyšujú libido. produkcia extrogénov a gestagénov. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. bikalutamid.m. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procehy riadené hypofyzárnymi vonadotropínmi FSH a LH. zvyšujúcou sa lypofylytou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. pri popáleninách. Deriváty T pre klinické použitie Metylderiváty T sa používajú i peros a netlmia sekréciu ganadotropínu (17 – alfa – metyl meteotestosterón. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. enzýma. používa sa na zníženie libida u hypersexuality. Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dospievanie vajíčka a ovulácia. Obr. tak estrogénnych receptorov. 273 . Estery T pre depotné i. Estradiol stymuluje proliferáciu endometria a zvyšuje pernabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien – obsahuje LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym.o. majú anabolické účinky. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. pri zlom hojení rán (nandrolon). mesterolon). Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. vaskularizáciu kože.V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a extrogénny metabolit. antikoncepčný účinok. v rekonvalescencii po operáciach. oneskorenej puberte. aplikáciu (testosterón – propionát – izobutyrát). esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. Medzi nestreoidné antiandrogény patrí flutamid. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov.

lynesterol a predovšetkým norethysterón a tibolon.5 x vyššiu afinitu progesterónovým receptorom. a niektorých nádorov. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. substitúcii ovariálnych Ho. používajú sa i konjugované estrogény. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. estradioly benzoas a estradioly valeras). stylbestroli (diethylstylbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. nemá žiadnu androgénnu anabolickú estrogénnu.. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. dytdydrogesterón. k liečbe endometriózy. Neprasknuté folykuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol.spätnoväzobný mechanizmus adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie aj FSH . Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. hydroxyprogesterón. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). Ďalším prirodzeným estrogénom. medroxyprogesterón. pri hroziacom potrate. k osdstráneniu predmenštruačnej tenzie. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnándyol.o. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu.. gestagénnu a androgénnu. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chývajúceho progesterónu u amenorey. bolesti prsníkov. gluko-aminrálnokortikoidnú aktivitu. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. ĎAlej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. hnačka. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (Patrí tzv. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Ich účinky sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. u žien predovšetkým po klimaktériu. retencia vody. Mestranol sa používa k p. zvracanie. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. slabé.j. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. Má výraznu 274 . hlavy. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. ktorý sa konjuguje a eliminuje. estrogény a gestagény (progestíny). Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. Estrogény Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. cyproterón acetát. Častou indikáciou je osteoporóza. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. zmeny na estrogén v dependentných orgánoch a i. alebo zbrzdené estrogény). Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. gestonorón. Nomegestrolacetát – má 2. t. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. Z ďalších derivátov – ethethinil estradiol. ktoré potom v odpovedi na stymuláciu LH začne produkovať prohesterón. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesterón. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente.

Allylestrenol je progestín s malou aktivitou estrogénov. pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie servikálneho hlienu. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. m.antistrogénnu aktivitu. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. 24. koľko je možné. Prípravky pre p.o. dňa podáva kombinácia estrogénov a destagénov. je účinnosť a tolerancia. Platí zásada: toľko.. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami extrogénov v krvi. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. alebo gestagény alebo ich kombinácie. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. ktoré sygnalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. k ovulácii nedochádza. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Obr. 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxiprogesterón. Stymulácia terciálneho folykulu FSH je znížená. Preto vývoj smeruje od tzv. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. tak málo. injekcie. dňa menštruačného cyklu až do 21. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. ktoré bránia priechodu a nidácie vajíčka. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. okrem u monofázického 275 . Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. ktorý predodvšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH.↓ LH zabránenie ovulácií). ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. alebo acetátu 17 – alfa – fydroxiprogesterónu (cyproterónacetát).↓ tvorby ováriového folikulu . u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. ale spoľahlivé. koľko je nutné. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. čo je v súčastnosti najbežnejšie. endometria vajcovodov. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. Používané dávky majú byť malé. sú kapronát. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethiniltestosterónu = ethysterónu. Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. tamoxifen) pri liečení osteoporózy pri menopauze. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska.

mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. napätie prsníkov. Tzv. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh E a progesterónu.typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové rovnaká dávka E a G .. žalúdočné obtiaže. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. zvyšuje ho fajčenie). Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. 276 .hydroxyprogesterón . bolesti v hrudníku. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. zmeny telesnej hmotnosti. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát .trojfázové . ako antiandrogénny . Posledné dva účinky bránia otehotneniu. nepoužívajú sa v HA 2. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. Gestagény 1. užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE).norgestrimát .17 – alfa . môže zapbrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie.. Porucha tolerancie glukózy. Obr. aterogénny efekt .gestodén – malá androgénna aktivita . bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. bráni normálnej proliferácii endometria. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. E rovnaké . Môže sa vyskytnúť hypertenzia. Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. cholestáza. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3. Endogénne G – progesterón.. deprresívne nálady.. U stymulačných prípravkov sú naopak po celú dobu užívané kombinácie E a G. ale aj slabú estrogénnu aktivitu .dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. noregestrimát. môže sa manifestovať diabetes. nauzea. Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a aniandrogénnu aktivitu .noretisterón – acetát 4. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL. k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. . okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. poruchy libida.desogestrol . Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. retencia vody.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . gestodén). Rýchla aplikácia G prispieva inhibícii nadradených centier v CNS. benigný nádor pečene. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok.neodráža liplidické pomery .má nielen androgénnu aktivitu. 13 – etylgonánu) .↑ LDL.

Antigestagény . ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyehtoxyetanolu. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). Nasleduje menštruačné krvácanie. alkohol. fenytoin.zabraňuje nidácií. používajú sa klomifen.o.lynestrenol. griseofulvín.RU 846 Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. karbamazepín. fajčení.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifanpicín.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. Prípravky pre p.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profilaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. keď je podávanie E kontraindikované.je možné použiť buď jednofázový kombinovaný príápravok. Stymulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. a laktácií. Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. alebo prípravok obsahujúci len progestín. ↓ tumor maternice. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie.mifepriston . je to natagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. fenogarbitál. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. podanie .Interakcie – zlyhanie HA . Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. . diabete. 277 . Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. ale najneskôr do 72 hodín po koite. zníženie výskytu ováriových cýst. odstránenie dysmenorey. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu . tamoxifen a roloxifen. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu.pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. ↓ benígnych ochorení prsníka. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované.75 mg do 48 hodín) . Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia infibičné účinky estrogénu na hyopofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínu. a to do 12 – 24 hodín. .

DORMICUM. Je to plne reverzibilný stav. SANOSAN Spánok „Stav. nie je to. z ktorého môže byť organizmus kedykoľvek prebudený“. ZOPICLON. kedy je obmedzený kontakt s okolitým svetom a dochádza pritom k obnove duševných a fyzických síl.N05C Hypnotiká – sedatíva.Bezvedomie 278 .

25 spánok/desynchronizácia konsolidácia pamäti.vysoká voltáž Obnova fyzických síl Pravdepodob. nonREM 3.bdenie Fyziologické mechanizmy regulujúce rytmus spánok – bdenie nie sú ešte dokonale objasnené.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. Prostredníctvom svojich ascendentných talamopetálnych projekcií tieto neuróny dráždia talamokortikálne mechanizmy a ihibujú GABA-ergné neuróny. stôp Obr. Za normálnych okolností nastáva REM fáza jedine po predchádzajúcej NREM fázy. spánok . záznamu učenie Fáza REM sa vyznačuje EEG – aktivitou podobnou bdelému stavu. Denný rytmus. ktoré je možné registrovať elektroencefalograficky (EEG). V priebehu spánku sa znižuje množstvo podnetov prichádzajúcich z mozgového kmeňa. nonREm 5. čo spôsobuje tak zvýšenú dráždivosť a neklud v priebehu dňa. Pomalý pokojný spánok – nonREM“ (4 štádiá) .REM spánok (25 %) -REM spánok Spánkové cykly 1. REM 45 15 obnova fyzických síl. vylučovanie STH 10 rýchle pohyby očí. živými snami a príležitosnými zášklbmi jednotlivých svalových skupín pri inak atonickom kostrovom svalstve. Deficit REM spánku sa bežne vyrovnáva v nasledujúcich nociach s nerušeným spánkom.delta vlny hlboký. Je známe. nonREM Klinický/EEG ľahký spánok/pomalé vlny. čo vedie k zníženiu tamalokortikálnej aktivity 279 . rytmické prejavy aktivity. glutamátergné a adrenoergné neuróny sú v priebehu bdenia aktívnejšie než v priebehu NREM fázy spánku. cholinergné.obnova psychických síl a ukladanie pamäť. V priebehu spánku vznikajú v mozgu typické.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. rýchlymi pohybmi očí. stav zmeneného vedomia.paradoxný obnova činnosti mozgu.bdelosť .Je fyziologický opak bdelosti. nízka voltáž. Časné prerušovanie nočného spánku vedie k skráteniu podielu REM (normálne 25 % celkovej doby spánku).funkcia % spánku 5 2. desynchronizácia záznamu ľahký spánok/spánkové vretienko. vysoká voltáž hlboký.obnova fyzických síl 2. Fáza 1. nonREM 4. Poznáme 3 základné funkčné stavy organizmu: . Rýchly aktivovaný spánok – REM . že histaminergné.

poruchy erekcie Iné parasomnie – bruxizmus – škrípanie zubami .syndróm náhleho úmrtia dojčiat 2. Dyssomnia Vyvolané vnútornými príčinami: psychofyziologická insomnia Pseudoinsomnia Narkolepsia – denná spavosť.nespavosť zapríčinená psychotropnými látkami Insomnia(hyposomnia). To spôsobuje.chronická – mesiac 280 .elektromyogram (EMG) Poruchy spánku Z hľadiska – kvality .rytmické pohyby končatín Poruchy viazané na REM spánok – nočný des .týždeň . potom opäť klesá a svoje maximum konečne dosahuje pred polnocou.kvantity 1.elektrookulogram (EOG) .nespavosť: -poruchy zaspávania -plytký spánok -predčasné zobúdzanie Insominia z hľadiska trvania: .somnambulizmus .ronchopatia – chrápanie .pavor nocturnus – nočný des Poruchy prechodu medzi spánkom a bdením – somnilógia – hovorenie zo sna .prechodná .enurézis nocturna .a k potlačeniu inhibície GABA-neurónov. zvyšuje sa od poludnia.krátkodobá – mesiac . že spánková pohotovosť je nízka ráno. búrlivé sny Spánkový apnoický syndróm porucha cirkadiálnej rytmicity. Podstatou cirkadiálnych zmien spánkovej pohotovosti sú posun rovnováhy v aktivite excitačných a inhibičných skupín neurónov. Diagnostika spánku – elektroencefalogram (EEG) . Parasomný Poruchy prebúdzania – spánková opilosť .časové pásma Vyvolané vonkajšími príčinami : Zlá spánková hygiena Rušivé vplyvy okolia Prechodné poruchy spánku.pomočovanie .námesačnosť .spánková obrna . záchvatovité náhle upadnutie Do spánku (15 min).

ovplyvńujúce stav vedomia a) kvalitu – nootropiká a kognitíva .stimulanciá .delirogény b) kvantitu . spavá nemoc . alebo odstránia r ušivé vplyvy. Sedatíva – hypnotiká pôsobia na priebeh normálneho spánku nasledovne: 281 .gastroezofageálny reflux .psychické .neurologické poruchy – demencie. Používajú sa na odstránenie nespavosti (insomnie. spánok. Hypnotiká Látky.ovplyvňujú anxiolitiká (buspiron) 3. parkinzonizmus a eplilepsie . integráciu Účinky hypnotík – sedatív: útlm CNS a podľa funkčnej skupiny i anxiolyticky.incizívne neuroleptiká . iba v prípadoch. pach Liečenie porúch spánku Farmakoterapeutické postupy sú indikované.svrbenie .psychózy b) Exogénne . protikŕčové účinky. poruchy nálady. ktoré navodzujúl stav podobný fyzilogickému spánku. afektivitu . zbavia ho strachu. svetlo.iné – hluk.3.farmakogénne .emócie – emočný stres narušuje rovnováhu v prospech exitačných vplyvov . účinky na dychové a obehové funkcie. alkoholizmus . Poruchy spánku pri iných ochoreniach . Lekár sa najskôr snaží nemedikamentózne liečiť.diuretiká ..bolesť .xantíny .stimuláncia . Zaradenie hypnotík: Psychofarmaká 1.poruchy srdcového rytmu . ktoré nenavodzujú spánok ale ukludňujú.somatické ochorenia – astma.. anestézia. hyposomnie) – sedatíva (anxiolytiká) sú látky. kedy kauzálna terapia zlyhala.depresie .duševné ochorenia – psychózy. svalová relaxácia.kortikoidy .aktivujúve antideplresíva . Príčiny nespavosti: a) Endogénne – somatogénne .hypnotiká 2.

roky 20 stor. a preto pri opakovanom podaní môže dôjsť ku kumulácii účinnej látky. sedácií pri krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonoch. Rozdelenie hypnotík 1.benzodiazep recept. Obe látky majú aktívne metabolity. Flunitrazepam – je stredne dlho pôsobiace Hy s rýchlym nástupom účinku. myorelaxačné a antikonvultívne.-80. Midazolam . kde je spánok rušený bolesťou.zopiklón (pyrazolóny) . Benzodizepíny (BZD) BZD sú liekom voľby pri nespavosti.) – specifický neselektívny účinok na benzodiazep. často v kombinácií s lokálnou anestéziou. Keď sa podávajú hypnotiká niekoľko za sebou nasledujúcich dní. že pre lepší spánok je hypnotikum potrebné. Okrem hypnosedatívneho pôsobenia majú i účinky antianxiózne. roky 20 stor. Injekčný plrípravok je možné použiť pri premedikácii pred celkovou anestéziou. Pretože REM fáza je sprevádzaná živými snami. čim sa otvorí chloridový kanál a nastáva hyperpolarizácia. alebo k premedikácií pred celkovou anestéziou a k tzv.chloralhydrát 2. 20 stor.bromidy (NaBr. Pri vysadení hypnotika nastáva protiregulácia. BZD zosiluje pôsobenie GABA a majú preto všetky účinky.KBr. Uľahčujú nasadanie GABA na ich receptor. 4. 3. Ako hypnotiká sú vhodné predovšetkým tie látky. Generácia (90. pociťuje sa spánok s príliš veľkými REM podielom ako málo zotavujúci. pri zvýšenom svalovom napätí. GABA má inhibičné pôsobenie na postsynabtických membránach.nitrazepam.s veľmi krátkym účinkom pri sťaženom zaspávaní a prebúdzaní v priebehu noci. 2. Generácia (60.) – málo špecifický účinok . čo podporuje vývoj liekovej závislosti. Generácia – (19 stor.midazolam. Receptory . užíva sa pri obtiažnom zaspávaní. ktoré sú vyvolané týmito neurotranzmitermi. podiel medzi spánkovými fázami sa normalizuje i pri ďalšom užívaní liečiva.barbituráty . ktoré sa rýchlo absorbujú z tráviaceho traktu a ktoré sa tiež rýchlo eliminujú z organizmu. 282 . – zač. Pokus o vysadenie hypnotika potom môže vyvolať dojem. Nitrazepam – je dlhodobo účinné hypnotikum (Hy) pri nočnom a predčasnom rannom prebúdzaní.) – selektívny účinok na ω1 . triazolam 3.1. . Flurazepam – je stredne dlho účinné Hy. Pre svoj myorelaxačný účinok je najvhodnejší tam. podiel REM fázy sa zväčšuje a k normalizácií dochádza až za mnoho dní. flunitrazepam .bromisoval) . Skracuje sa latencia nástupu spánku Predlžuje sa trvanie NREM spánku Skracuje sa trvanie REM spánku Skracuje sa trvanie SWS – spánok s pomalými vlnami (slow-wave-sleep) Skoro všetky hypnotiká skracujú spánkovú REM fázu.zolpidem (imidazopyridíny) Obr.

znižujú počet nočných prebúdzaní a predlžujú spánok. Ostatné nebarbiturátové hypnotiká Do tejto skupiny je možné zaradiť látky s rozdielnou chemickou štruktúrou i rozdielnymi účinkami. Cinolazepam – má miorelaxačné účinky a môže vyvolať poruchy pamäti. ktoré sa štruktulárne líšia od BZD. Preto sú in dikované u všetkých druhov nespavosti. Je vhodný pre delirantných stavov (delírium tremens) pri abstinenčnom syndróme pri chronickom abúzu alkoholu. dôjde k synergyzmu. Delenie barbiturových Hy je podľa dĺžky pôsobenia. Nemajú špecifického antagonistu. V tejto indikácií sa dnes prakticky nepoužívajú. Patrí sem: zolplidem a zopiklon. Humulus lupulus. Sedatívny účinok majú extrakty Valeriana officinalis.8 hodín. Glutetimid a metachalon nemajú výhodu oproti Ba. Niektoré látky sa používajú k utlmeniu kŕčov a fenobarbital ako antipileptikum. plytký spánok – nočné prebúdzanie – zolpidem (stilnox. neinhibujú generalozovanú aktivitu mozgu (dychová depresia je skoro nemožná) a neovplyvňujú vegetatívne funkcie. pretože ráno prevažuje excitačná aktivita nad súčtom fyziologickej i farmakologickej inhibície. väčšie hypnoticky a veľké narkoticky. Barbituráty (Ba) Ba sú deriváty kyseliny barbitúrovej.Triazolam – je silné Hy s krátkym účinkom.hypnogen). Antihistaminiká – doxylamin Anitidepresíva a niektoré neuroleptiká – levopromazím Klometiazol ma sedatívny a antikonvulzívny účinok. myasténia grávis a respiračné poruchy. Ba indukujú mikrozomálne metabolizujúce enzýmy. problém so zaspávaním – midazolam (Dormicum). prebúdza sa za 6 . Počas dňa sa však účinok BZD môže demaskovať. zolpidem (Stilnox. Crateagus oxyacantha. I v tedy keď pacient užije BZD z dlhšou dobou účinku. Hlavným nebezpečenstvom je vznik chronických otráv a látkovej závislosti. Hlavnými príznakmi sú: bezvedomie. etanol. Jeho užitie prináša veľké riziko anterográdnej amnézie. Bromisoval má iba sedatívny účinok. srdcovú frekvenciu alebo telesnú teplotu. Látky z podobnými vlastnosťami Ide o látky. Kontraindikácie sú precitlivelosť na liek. Niektoré deriváty možno použiť ako celkové anestetiká a antiepileptiká. Na rozdiel od barbiturátov BZD pri perorálnom podaní nevyvolávajú celkovú anestéziu. Hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu Sú málo toxické. ako krvný tlak. Dáva sa im prednosť. útlm dychového centra a kardiovaskulárne zlyhanie. Ich pôsobenie je hypnoticky selektívnejšie a patria medzi krátkodobé netoxické Hy. zopiklón (imovane) 283 . Hypnogen) zopiklón (imovane) 2. nevzniká u nich lieková závislosť a sú obvykle súčasťou kmbinovaných preparátov. Paraldehyd a chloraldehydrát majú tiež len historickú cenu. Malé dávky pôsobia sedatívne. U všetkých Ba je závislosť na dávke. triazolam (Halcion). ale tiež pôsobia na GABA – Cl kanálový komplex. Majú hypnosedatívne účinky. Passiflora icarnata) Použitie hypnotík Na liečbu nespavosti: 1. Skracujú dobu zaspávania. ak pacient užije iné ďaľšie sedatívum napr.

zopiklón – horká chuť v ústach Interakcie – alkohol – akútne použitie – spomalenie účinku hy Chronické používanie – urýchlenie Metabolizmu . nitrazepam (nitrazepam). predčasné zobúdzanie .živé sny Podávať max. fenytoín – induk. abúzus alkoholu Liečba intoxikácie . zopiklón (imovane).ak pacient trpí sychickou poruchou .lieky tlmivo ovplyvňujúce CNS . resperačná insuficiencia. pradoxná excitácia (pri všetkých hypnotikách) .pacient užíva lieky. s etanolom).Ba – udžiavanie životných funkcii .barbituráty.sa jedná o liečbu krátkodobej poruchy spánku (2 – 4 týždne) . má sa im dávať prednosť pred všetkými hy.BZD – podanie flumazenilu – antagonista BZD receptorov Náhle vysadenie – riziko rebound fen. gravidita laktácia. Pretože predávkovanie BZD ohrožuje život len vtedy.ak sú prítomné somatické faktory rušiace spánok .myasthenia gravis.3.pacient je alkoholikom .ešte nezabrala kauzálna liečba .epilepltické záchvaty .hypnogen). keď sa podá BZD súčasne s nejakou inou centrálne tlmivou látkou ( napr. a pretože naviac je možné intoxikáciu liečit antagonistami BZD. kedy: . ktoré interagujú s hypnotikami . návyk.BZD – útlm reziduálna ospalosť. zvlášť pred dnes už obsolentnými Ba. pečeňových enzýmov Kontraindikácie .sa jedná o závažnú poruchu spánku U žiadneho hy sa nesmie prehliadnuť možnosť zneužtia pre sebevražedné účely. narúšanie REM fázy spánku . 284 . 2 -4 týždne Kedy nepodávať: .barbituráty – útlm dychu. . flunitrazepam (rohypnol) Pozor u hypnotík Nežiadúce účinky . svalová slabosť. návyk.pacient má zníženú schopnosť biotransformovať Hy a jeho zamestnanie vyžaduje zvýšenú pozornosť Záver: Hypnotiká sú indikované v prípade.rebund insomnia .zolpidem (stilnox.pacient je starý a v dôsledku cerebrálnej sklerózy môže reagovať exctačne .nie je možná kauzálna liečba . čiastočná respiračná supresia.

Takto poškodené bunky uvoľňujú algogénne mediátory. pri reumatických ochoreniach. fyzikálne príčiny.. serotonín. kiníny ale hlavne prostaglandíny..histamín..). Osobitnú skupinu protizápalových látok tvoria antiuratiká. ZÁPAL Zápal je lokálna reakcia cievneho a spojivového tkaniva na škodlivé podráždenie vnútorného (autonómna reakcia) alebo vonkajšieho pôvodu (mikroorganizmy.M01 NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ DEFINÍCIA: Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú liečivá používané v terapii zápalu. Niektoré z týchto mediátorov 285 . pri miernych a stredne silných bolestiach a pri patologicky zvýšenej telesnej teplote. ktoré určujú ďalší priebeh zápalu.

ktoré zvyšujú ich účinok (napr. hypotenziu.chronická proliferatívna fáza vedúca k tkanivovej degenerácii a fibróze VLASTNOSTI NESTERODINÝCH ANTIFLOGISTÍK: • • • • • • • analgetické. zníženie glomerulárnej filtrácie. Pravdepodobne pre nedostatok bronchodilatačného prostaglandínu a pre zvýšenú tvorbu leukotriénov) Prejavuje sa rinitídiou. astma bronchiale Podávajú sa v monoterapii.dyspepsia.spôsobené inhibíciou tvorby prostanoidov.toxikoderma • CNS. 286 . pocit tepla v postihnutom tkanive a súčasne zvýšenú permeabilitu kapilár. erózia. dna.únava. nosovými polypmi. astmou až šokom.akútna prechodná fáza je charakterizovaná vazodilatáciou a zvýšenou kapilárnou priepustnosťou 2. hyperkaliémia • kostná dreň. nie ovplyvňovaním receptorov pre bolesť (prostanoidy senzitizujú receptory na bolestivé podnety) antiflogistické a antireumatické antipyretické –blokádou tvorby prostanoidov v hypotalam.“salicylová astma” (u pacientov s astmou. retencia sodíka a vody (inhibíciou účinku antidiuretického hormónu)→ edémy. prípadne s analgetikami-antipyretikami. začervenanie. insomnia • hypersenzitívne stavy – prehĺbenie bronchokonstrikcie.spôsobujú periférnou vazodilatáciou prekrvenie. ulcus.zníženie perfúzie. čo vedie k úniku plazmy do intersticiálneho priestoru a vzniku opuchov. oblasti (centrálne pôsobenie) kyslý charakter dobrá rozpustnosť v tukoch silná väzba na plazmatické bielkoviny blokáda syntézy prostaglandínov a tromboxánov => antikoagulačný účinok NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEČBY ANTIFLOGISTIKAMI: • • GIT. perforácia. KONTRAINDIKÁCIE: hemoragické diatézy. s kofeínom) MECHANIZMUS ÚČINKU: Blokáda tvorby prostaglandínov zásahom do procesu uvoľňovania kyseliny arachidónovej a to: blokádou fosfolipázy A2 => glukokortikoidy blokádou cyklooxygenázy COX => nesteroidné antiflogistiká. alebo látkami. Prejavmi zápalu sú: začervenanie (rubor) opuch (tumor) horúčka (calor) bolesť (dolor) Zápal prebieha v troch fázach: 1. hepatopatia obličky. renálne zlyhanie. vredová choroba.subakútna oneskorená fáza charakterizovaná infiltráciou tkanív leukocytmi a fagocytmi 3. krvácanie.

Inhibícia COX môže byť reverzibilná alebo ireverzibilná.stimulátor agregácie trombocytov.má dlhodobý hyperalgetický efekt ÚLOHA COX1 a COX2: fyziologický stimul ↓ –––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ trombocyty endotel žalúdka obličky zápalový stimul ↓ ↓ ↓ makrofágy a iné bunky COX1 konštitučná (chráni GIT) ↓ –––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ TX2 PGI2 PGE2 ↓ ↓ ↓ COX2 indukovateľná (vzniká a hromadí sa pri zápale) ↓ –––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ proteázy PG2 iné zápal. TXA2 . PGI2 . bunečný exsudát tvorba zápalu Stupeň aktivity COX je určený koncentráciou kyslíkových a peroxidových radikálov. hlavne na GIT a obličky.mediátory ↓ ↓ ↓ fyziologický účinok zápal vedľajšie účinky NSA protizápalový efekt NSA Väčšina antiflogistík inhibuje oba typy COX. PGE2. čím vznikajú nežiadúce účinky.glukokortikoidy→→→ membránové fosfolipidy ↓ PLA2 ↓ kyselina arachidónová ↓ ––––––––––––––––––––––– NSA→→→ ↓COX + radikály ↓ LIPOOXYGENÁZA ↓ ↓ endoperoxid PGG2 leukotriény ↓ ↓ ↓ redukcia ↓ PGH2 ↓ ↓ ↓ PGI2 PGE2 PGF2 TXA2 ↓ bolesť.inhibítor agregácie trombocytov. ROZDELENIE ANTIFLOGISTÍK Z CHEMICKÉHO A FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 287 . Niektoré antiflogistiká vychytávajú voľné kyslíkové radikály. čím vzniká menší počet nežiadúcich účinkov. Koxiby selektívne inhibujú iba COX2. ktoré sú vo zvýšenej miere uvoľňované v zápalovom tkanive pri redukcii PGG2 na PGH2. edém.

urikosurikum Met: oxidatívnou hydroxyláciou na neúčinný p-hydroxytribuzon. DERIVÁTY ENOLOVÝCH ZLÚČENÍN 1. ani prítomnosť dvojitej väzby 4) disubstitúcia v polohe 4 aktivitu fenylbutazonu ruší. -antiflogistikum. zápaloch žíl a dne. ale nie nutná 2) dysterapeuticky pôsobí akákoľvek substitúcia aromatických kruhov. tromboflebitídach a akútnych záchvatoch dny O C4 H 9 H N N O Oxyfenbutazon Met: z organizmu je vylučovaný ako O-glukuronid. O C4 H9 H O N N OH Kebuzon (ketofenylbutazon) Met: oxidatívnou hydroxyláciou vzniká p-hydroxykebuzon a redukciou karbonylovej skupiny kebuzonu aj p-hydroxykebuzonu odpovedajúce sekundárne alkoholy. výnimkou je metabolická oxidácia fenylbutazonu za vzniku oxyfenbutazonu 3) aktivitu nerušia polárne skupiny (CO. súčastne redukciou karbonylu na sekundárnu alkoholickú skupinu. alebo v zložených analgeticko-antipyretických prípravkoch. chronickej polyartritídy. -používa sa aj ako lokálne antiflogistikum vo forme mastí. SO) v polohe 3 postranného alkylu. agranulocytóza) sa málo používajú Pre antiflogistické účinky sa krátkodobo používajú pri reumatoidnej artritíde. -pre NÚ sa používa pri akútnych stavoch reumatickej horúčky. retenciu solí a vody a tlmivý účinok na kostnú dreň (poruchy krvotvorby. antiuratikum. Fenylbutazon Met: oxidatívnou hydroxyláciou vznikajú dva metabolity: v para polohe fenylu antiflogistiký oxyfenbutazon a omega-1-oxidáciou gama-hydroxyfenylbutazon (slabé antireumatikum ale s výraznou urikosurickou aktivitou) Oba metabolity sú eliminované ako konjugáty. antireumatikum.paracetamol brzdí. Pyrazolóny (3.5-pyrazolydíndiony) Vzťah štruktúry a účinku 1) prítomnosť oboch fenylov je výhodná.A. teda beta-karbonylové usporiadanie je podmienkou účinku Pre nežiadúce účinky: poškodenie sliznice žalúdka. antiflogistikum 288 . -súčastne podávaný fenobarbital metabolizmus indukuje. -monodemetylácia alebo hydroxylácia na methinovej skupine pyrazolidinu. gélov O O CH3COCH2CH2 H N N O Tribuzon CH3 CH3CCOCH2CH2 CH3 O N N H Azapropazon –anlgetikum-antipyretikum.

SAL ICY LOVÁ Kyselina acetylsalicylová COOH OCOCH3 KY S.analgetiká-antipyretiká 2. má teda menej nežiadúcich účinkov -používa sa u osteoartrózy a reumatických chorôb B.podmienkou zachovania aktivity je tiazin-3-karboxamid-1.MÚ: blokáda COX a vychytávanie voľných radikálov -nevyvoláva agranulocytózu Lonazolak Aminofenazom. Vzťah štruktúry a účinku: 1. Oxikamy 2. dekarboxylácia a zúženie kruhu -používa sa pri bolestivých a zápalových ochoreniach pohybového aparátu Tenoxikam Meloxikam -selektívnejší účinok na COX2. Propyfenazon. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN 1. vlastnosti kyseliny salicylovej a acetylsalicylovej popísané v otázke Analgetiká-antipyretiká Kyselina salicylová COOH OH KY S. Deriváty kys. ACET Y L SAL ICY LOVÁ 289 .1-dioxidové zoskupenie s metylom na N v polohe 2 a vhodným dusíkatým heterocyklom na karbamidickom dusíku benzén v polohe 5 a 6 môže byť nahradený tiofénom -majú dlhý polčas eliminácie→ aplikácia raz denne -zosilený antiflogistický účinok Piroxikam O S O N CH3 N CONH OH Met: -oxidatívna hydroxylácia na 5`-hydroxypiroxikam -dehydratácia na tetracyklický metabolit -štiepenie amidickej väzby. salicylovej Vzťah štruktúry a účinku.

antranilovej je výhodne ale nie nutné 2) pre aktivitu je potrebná substitúcia m-polohy anilínového radikálu metylom. v moči je vylučovaný nezmenený. čiastočné vychytávanie voľných kyslíkových radikálov Kyselina mefenámová –prevažuje u nej analgetický účinok 290 .: metabolicky je stály. Fenamáty (N-fenylantraniláty) Vzťah štruktúry a účinku: 1) zachovanie benzénového kruhu kys. ktoré sa v hrubom čreve redukciou štiepi na sulfapyridin a kyselinu 5aminosalicylovú (mesalazain). najčastejšie chlórom alebo metylom Mechanizmus účinku: blokáda COX. ktorý inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov a vychytáva voľné kyslíkové radikály 2. prevažná časť vo forme ester a éter-glukuronidov -má vyššiu lipofilitu a preto má učínnejšie protrahované pôsobenie -nepôsobí antipyreticky (zlý prienik do CNS) Salicylamin Cholinsalicylát Lysinsalicylát Dipyrocetyl Salazosulfapyridín –sulfónamidové chemoterapeutikum chronických zápalových ochorení tenkého a hrubého čreva -proliečivo.Kyselina gentisová -pri reumatických ochoreniach COOH OH HO Salicylan sodný -pri reumatickej horúčke COON a+ OH Diflunisal COOH OH F F Met. chlórom alebo trifluormetylom 3) aktivitu neruší skôr zvyšuje ďaľšia substitúcia rovnakého charakteru v polohách 2 alebo 2 a 6 anilínového fragmentu.

Pre nežiadúce účinky sa okrem alklofenaku neuplatnili.5-dihydroxydiklofenak. flufenámovú a tá sa ďalej metabolizuje -perkutánne antiflogistikum a antuireumatikum 3. alebo na anilínovom fragmente na 3`-hydroxy.1. Kys. ktorá je ďalej oxidovaná na dikarboxylový metabolit -oxidatívna hydroxylácia anilín. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou. oxidatívna hydroxylácia metylu za vzniku kys. 4`-hydroxy a 5. -používa sa u zápalových a degeneratívnych ochorení všetkých druhov -vyššia účinnosť ako indometacín.Kyselina tolfenámová COOH NH CH 3 Cl Met:10 % je eliminovaných močom. pretože blokuje COX aj koncentráciu kys. 4`-hydroxy a 4`. ktoré sú vylučované ako glukuronidy močom -prevláda antiflogistický účinok -pre dobrý prienik kožou sa používa ako vonkajšie antireumatikum a antiartritikum Etofenamát COOCH2 CH2 OCH 2CH 2OH NH CF3 Met: po vstrebaní kožou hydrolytické štiepenie na kys. arachidónovej v leukocytoch -použitie pri akútnych stavoch aj dlhodobo (symptomatická liečba reumatických ochorení) Lonazolak -lipofilita lonazolaku je vystupňovaná tak že vo forme aniónu sa hromadí 291 Cl N HOOCCH2 N . substuitúciou kyseliny fenyloctovej v p-polohe alkylom alebo alkoxylom sa zvýši antiflogistická aktivita. fenyloctovej na 5-hydroxydiklofenak.4`-dihydroxyflufenámové kyseliny.α-hydroxy-tolfenamovej. Deriváty kyseliny fenyloctovej Diklofenak CH2COOH Cl NH Cl Met: oxidatívna hydroxylácia na arom. Aryloctové (acetáty) Vzťah štruktúry a účinku: 1. 2. benzénový kruh nie je pre aktivitu nutný. fragmentu v polohe 4 a 5 -prevláda antiflogistický účinok Kys. jadre kys. možná náhrada heterocyklami 3.flufenamová COOH NH CF3 Met: oxidatívna hydroxylácia na oboch benzénových kruhoch na 5hydroxy.

inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu CH3O Tropesin CO N CH 3O Cl CH 3 COOH CH 2CO OC H2CH Met: štiepi sa na kyselinu tropovú a indometacín -nižšia gastrointestinálna toxicita pri zachovaní antiflogistickej a antiartritickej účinnosti Tolmetin. S-konfigurácia je účinnejšia ako R-konfigurácia (chirálny C2 2-arylpropiónového zoskupenia) -menej nežiadúcich účinkov 292 . Kys.kruh alebo heterocyklické zoskupenie 3.a p.proliečivo.antiflogistikum.a 4.v lipofilních tkanivách Met: oxidatívna hydroxylácia fenylu na N1 za vzniku p. vylučované ako Cl CO glukuronidy N CH3 -silný inhibítor COX→ antiflogistikum. kruh nie je podmienkou účinku 4. má polovičnú účinnosť indometacínu a tým aj nižšie nežiadúce účinky 4. čo vedie k degeneratívnym zme nám chrupavky -znižuje antihypertenzívny účinok diuretík. oslabuje hypotenzívne účinky beta-blokátorov.a des-benzoyl-O-desmetylindometacín.2.polohe napojený druhý arom.hydroxylonazolaku .polohe: alkylom. analgetikum-antipyretikum -pre NÚ a interakcie sa používa len v určitých indikáciách: reumatické CH2COOH ochorenia zápalového a degeneratívneho charakteru. akútna dna -blokuje syntézu mukopolysacharidov. arom. benzénové jadro ibuprofenu možno rôzne substituovať lipofilitu zvyšujúcimi substituentmi v m. fenoxylom. aktivitu neruší v 3. Arylpropionové (propionáty) – profeny Vzťah štruktúry a účinku: 1. aryloxylom 2.môže sa podávať aj deťom Etodolak Sulindak. fenylom. antiuratikum Alklofenak Fenklofenak 3. Deriváty kyseliny indoloctovej Indometacín Met: desmetylácia na účinný O-desmetylindometacín a neúčinný desbenzoyl.

metabolity sú vylučované ako konjugáty sa pri reumatických ochoreniach a dne. antipyretikum Flurbiprofen CH 3 CH COOH F -používa účinky Met: oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 4. má aj antipyretické Pirprofen Met: oxidácia na pyrolový metabolit alebo na epoxid až diol.MÚ: inhibícia COX a migráciu a funkciu leukocytov Ibuprofen CH3 CH COO H CH2 CH CH3 CH3 Met: vylučovaný ako glukuronid močom oxidatívna hydroxylácia metylovej skupiny izobutylu na alkoholy až na kyselinu -nižšie dávky. neuritíd Naproxen CH 3 CH COOH CH 3 Met: vylučovaný nezmenený močom ako konjugát -štiepenie metoxylovej skupiny na desmetyl-naproxen -dlhší biologický polčas→ aplikácia 2x denne -má použitie aj pri migréne CH3CHCOOH Kyselina tiaprofenová Met: -oxidatívna hydroxylácia na p-hydroxytiaprofen -redukcia na ketoskupine na sekundárny alkohol -metabolity sú vylučované ako glukuronidy -silný inhibítor COX a doštičiek. neuralgií. ktorý čiastočne prechádza na metyléter a hydroxylácia v polohe 3.antiflogistikum (bolestivé zápalové a degeneratívne reumatické ochorenia) -vyššie dávky. ktorá je eliminovaná ako acetylderivát -analgetikum. antiflogistikum. antiflogistikum u záplaových degeneratívnych foriem reumatizmu. ktoré sú vylučované ako konjugáty -odburávaný na kyselinu 2-(4-amino-3-chlorfenyl)propiónovú. analgetikum s kratším účinkom -ochranný účinok na kĺbne chrupavky Cl N Pirprofen CO S CH 3 CH COOH Ketoprofen 293 .analgetikum u dysmenorey a bolesti zubov.

Diklofenak: VERAL. Sulfonanilidy Nimesulid (metansulfoanilid) . REUMADOR. PROFENID Nimesulid: AULIN. reumatoidnej artritíde -najselektívnejší inhibítor COX2 Farmakologické vlastnosti COX-2 inhibítorov: -analgetický a antiflogistický účinok je na úrovni klasických NSA -absencia antiagregačného účinku -významne nižší výskyt gastrotoxických a nefrotoxických účinkov -lepšia tolerancia PRÍPRAVKY: Kebuzon: SUPPOSITORIUM KEBUZONI Piroxikam: HOTEMIN. NIMED. MOVALIS Indometacin: ELMETACIN. KEPROBENE. INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE supp. ktoré je v pečeni biotransformované na účinnú kyselinu 6metoxy-2-naftyloctovú 2.má zosilené protizápalové pôsobenie -blokuje COX-2 a zároveň je lapačom kyslíkových radikálov -znižuje uvoľňovanie enzýmov z neutrofilov. INFLAMAC. PANAFEN. DOOLMINA. MODAFEN. PRONTOKET. Alkanony Nabumeton. ADVIL Naproxen: NAPSYN. DICLOFENAC.reumatická artritída ankylozujúca spondylitída dna Stillova choroba. ARTHROTEC Ibuprofen: BRUFALGIN. IBU-HEPA. FLUGALIN RETARD Ketoprofen: FASTUM. FLAMEXIN.C. SELEKTÍVNE INHIBÍTORY COX. DIC LOBENE. systémový lupus erytematozus 294 . NIMESIL Nabumeton: RELIFEX Celecoxib: CELEBREX REUMATICKÉ OCHORENIA 1. FLECTOR EP. NALGESIN S. COXTRAL. BRUFEN.osteoartritída • zápalové ochorenia.2 1. IBALGIN. ktoré poškodzujú spojivové tkanivo a chrupavku Celecoxib -symptomatická liečba zápalu a bolesti pri osteoartróze. MESULID. NUROFEN. NALGESIN FORTE. VOLTAREN. VOLTAREN EMULGEL.Ochorenia poškodzujúce kĺby • degeneratívne ochorenia. INDOBENE. VERAL75 RETARD. PRO-ROXICAM Meloxikam: MELOXAN. KETONAL. DO LGIT. Reiterov syndróm. ALEVE Flurbiprofen: FLUGALIN. IBUFEIN.proliečivo.

ktoré je podmienené aj autoimunitnými pochodmi. termoterapia. psoriatrická artritída 2. ktoré sa užívajú dlhodobo: glukozamín sulfát chondroitín sulfát kyselina hyalurónová -analgetiká. koleno. zhrubne. zvýši sa jej objem v kĺbe. Synoviálna tekutina začne prestupovať extravazálne. až nastane jej strata. nesteroidné antiflogistiká ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA -chronické zápalové ochorenie postihujúce stavce chrbtice -vyskytuje sa 5x častejšie u mužova ako u žien -prejavy: ranná stuhlosť strata pohybu chrbtice REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA -zápalové ochorenie kĺbov -postihuje všetky vekové skupiny.nefarmakologická. opuch a deformácia. častejšie ženy -multifaktoriálne ochorenie s genetickou predispozíciou. -začína jedným kĺbom a postihuje aj ostatné -prejavy: bolestivosť kĺbov citlivosť kĺbov na dotyk teplé kĺby edémy 295 . vznik kalcifikátov s následným trením kosti o kosť.pohybová aktivita. Znižuje sa hybnosť kĺbu. hlavne ráno (ranná stuhlosť) a pri dlhšom sedení opuch kĺbov znížená funkcia kĺbov celkový zdravotný stav je dobrý Terapia: 1. klesá počet chondrocytov (buniek chrupavky ) a mení sa zloženie sinoviálnej tekutiny(plní funkciu lubrifikantu).reumatické polymyalgie. najčastejšia porucha kĺbov -postihuje kĺbovú chrupavku aj kosť pod chrupavkou -vzniká ako následok nepomeru medzi procesom degradácie a obnovy. zmenšuje sa štrbina medzi kosťami. Pre zvýšený objem vzniká edém. Vzniká opuch. Synoviálna membrána sa zapáli. pätu ako následok traumatického zásahu) OSTEOARTRITÍDA -degeneratívne nezápalové ochorenie. elektrotermoterapia. je vodnatá a kalná a neplní funkciu lubrifikantu.farmakologická -dopĺňanie zložiek chrupavky. nastáva kalcifikácia kĺbu. trvalá deformácia až nefunkčnosť. kúpeľná a rehabilitačná terapia 2.Ochorenia nepoškodzujúce kĺby –tenisový lakeť zmrznuté rameno (v dôsledku zápalu je kĺb nepohyblivý) bursitída (postihuje rameno. možné až znehybnenie kĺbu -postihuje mužov aj ženy približne rovnako -prejavy: bolesti kĺbov.

spreje.s cieľom potlačiť bolesť • CH3O NHCOCH3 CH3O CH3O O OCH3 Kolchicin [prípravky COLCHICUM DISPERT.terapia záchvatu. vzniká zápal.zvýšená tvorba kys.geneticky podmienená. ktoré prechádzajú na chronickú deformujúcu dnavú artropatiu. Zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v plazme nad hranicu rozpustnosti. A. čo vedie k imunologickým zmenám Terapia: antiflogistiká.ANTIURATIKÁ+ diéta 1. Je zvýšená produkcia a znížené vylučovanie kyseliny močovej. skôr symptomatická liečba bolesti DNA (Arthritis uratica) -familiárne metabolické ochorenie. hypreurikémia. vyskytujúce sa prevažne u mužov -spôsobené nepomerom medzi produkciou a vylučovaním kyseliny močovej. Urátové kryštály sú fagocytované granulocytmi. primárna.znížená hybnosť.tablety. gély. masti. chrupaviek. náplaste Účinky NSA: zmiernenie intenzívnej kĺbovej bolesti skrátenie rannej stuhlosti lokálny ústup artritídy zlepšenie kĺbovej funkcie optimalizácia kvality života -nedá sa vyliečiť. Po latentnom štádiu sa dostavia akútne záchvaty (spôsobené ukladaním urátov do kĺbov) s opuchom a bolestivosťou kĺbov. začne vypadávať vo forme kryštálov. infiltruje sa nimi tkanivo. únava. slabosť Diagnostika reumatoidnej artritídy: -ranná stuhlosť trvajúca aspoň jednu hodinu a trvá 6 týždňov -postihuje aspoň 3 kĺby a je sprevádzaná opuchom -symetrický opuch -tvorba podkožných uzlíkov -röntgenologické zmeny -pozitívny reumatoidný faktor -v patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu T-lymfocyty. sekundárna. obličiek. úbytok hmotnosti zvýšená telesná teplota. krémy. COLCHICUM AUTUMNALE] -tropánový alkaloid zo semien Colchicum autumnale -bráni fagocytóze urátových kryštálov 296 . urát sodný sa ukladá do kĺbov. ktoré sú aktivované neznámymi patogénmi. močovej z endogénnych zdrojov B. ranná stuhlosť úbytok svalovej hmoty a sily.zvýšený rozpad nukleoproteínov alebo znížené vylučovanie kyseliny močovej pri zlyhaní obličiek -prejavy: hyperurikémia opuch sčervenanie bolestivosť kĺbov na dotyk -zvyčajne v jednom kĺbe nohy alebo členku Terapia.

močovej. bránia resorpcii kys. močovej a tým zabrániť degeneratívnym kĺbnym zmenám • Urikosuriká -organické kyseliny ktoré zvyšujú renálne vylučovanie alebo blokujú tubulárne vstrebávanie kys.predchádzať záchvatu a dlhodobo znížiť hladinu kys. močovej . kebuzon. vylučovanie metabolitov vo forme glukuronidov -u primárnej hyperurikémie a dny -môže sa kombinovať s allopurinolom.-znižuje bolestivosť a zápal ak sa podá počas prvých 12-24 hod -terapia maximálne 3 dni a prerušuje sa ihneď po nástupe účinku -nežiadúcim účinkom je hnačka • nesteroidné antiflogistiká. močovej v obličkách a zvyšuje jej vylučovanie Met: 50% sa vylučuje v nezmenenej forme.a di-debromácia. majú aj urikosurický účinok -podávame ich maximálne 3-5 dní glukokortikoidy • 2. ibuprofen. pretože môže inhibovať sekréciu kys. inhibujú fagocytózu urátových kryštálov leukocytmi. alkalizovať moč a zahájiť terapiu nižšími dávkami urikosurík -kyselinu acetylsalicylovú ako analgetikum nepodávame. mono. diklofenak -blokujú syntézui prostaglandínov. treba zaistiť diurézu. môžeme na začiatku terapie rátať s provokáciou akútneho záchvatu Probenecid COOH SO N 2 C3H7 C3H7 -blokuje tubulárnu resorpciu kys.prevencia medzi záchvatmi. močovej (inhibujú v proximálnom tubule transport iných organických látok.fenylbutazon. indometacin. močovej -vzhľadom k zvýšenému vylučovaniu kys. čím zvyšuje jej vylučovanie močom Met: eliminuje sa ako glukuronid a oxidatívna desalkylácia -použitie pri chronickej dnavej artritíde Benzbromaron O CH2CH3 CO Br Br OH -blokuje tubulárnu resorpciu kys. má antiagregačný účinok (blokáda tvorby tromboxánov) 297 . močovej kompetíciou o transportný proteín) -dve odlišné urikosuriká môžu antagonizovať svoj účinok navzájom -terapia je dlhodobá a začína sa s ňou 2-3 týždne po záchvate -aby sa zabránilo tvorbe močových kameňov. sulfinpyrazon -salicyláty znižujú jeho účinky Sulfinpyrazon -zvyšuje vylučovanie kys. močovej v obličkách.

trombocytopénia. zlepšuje sa stav v mimokĺbnej oblasti. pigmentácie. rádu. močovej Allopurinol [prípravok MILURIT] OH N N N NH MÚ: Inhibícia xantin oxidázy→ blokáda premeny hypoxantínu a xantínu na kys. tlmia bolesť. proteinúria. keď sa v kĺbe nahromadia v dostatočnej koncentrácii -po prerušení ich podávania dochádza opätovne k zhoršeniu stavu -aplikujú sa hlavne parenterálne.nesteroidné antiflogistiká 3. zlata -po ich podaní miznú zápalové uzlíky. stomatitída.nenarkotické analgetiká 2. spomaľujú progresiu zápalu. močovú met: oxidativna hydroxylácia na účinný 6-hydroxyallopurinol (oxipurinol) -urikosuriká znižujú jeho účinok -nevedie k tvorbe močových kameňov TERAPIA REUMATICKÝCH OCHORENÍ: 1.antireumatiká I. potláčajú imunitnú odpoveď (inhibícia zrenia a funkcie mononukleárnych fagocytov) -terapeutický efekt sa dosiahne až po niekoľkomesačnom podávaní.-jeho účinky sú aditívne s probenecidom • Urikostatiká. NÚ: degenerácia retiny D-penicilamin. pre ktoré je terapia časovo obmedzená: dermatitída. auranorfin aj perorálne -majú veľa nežiadúcich účinkov. kovová chuť.účinok aj NÚ porovnateľné s derivátmi zlata 298 . rádu = chorobu modifikujúce antireumatické liečivá ( používané keď NSA nezaberajú) -ich účinok nastupuje po dlhšej dobe (niekoľko mesiacov podávania) a po ich vysadení sa príznaky vrátia -najčastejšie používané antireumatiká -symptomatické liečivá často s toxickými účinkami.antireumatiká II. ktoré možno znížiť kombináciou menších dávok dvoch liečiv • Der. používané u miernejších foriem.antimalarikum. GIT problémy(po perorálnych) Aurothiojablčnan sodný A uS CHCOO CH2COO Auranorfin OC OCH3 CH2OCOCH3 O SA u 2 Na CH3COO OCOCH3 -použitie v počiatočnom štádiu aktívnej progresívnej polyartritídy Aurathioglukóza Aurathiomalát sodný • • chlorochin.blokujú tvorbu kys.

diklofenak.a oxy-deriváty vylučované ako glukuronidy -používa sa ako liehový roztok. eucalypti.hyperemiká -lokálnym podráždením v mieste aplikácie vyvolávajú zvýšené prekrvenie. thymi gáfor. 2-hydroxyetylsalicylát estery kys. ibuprofen. thymol. hirudín.antiartrotiká. heparín rastlinné látky: extrakty rastlín. myalgie.• • • imunomodulátory –cyklosporín A. anxyolytiká 7. levamizol imunosupresíva.až hexylnikotinát.antireumatiká III: rádu – kortiksteroidy 5. kapsaicin metylsalicylát. cineol (eukalyptol). pini. neuralgie.lipofilnejšie kožou lahšie penetrujúce: metyl.. etofenamát Hyperemiká sa často kombinujú s týmito antiflogistikami. -Perorálne antiflogistiká. TRAUMON) 6. ktoré dobre prenikajú kožou: kebuzon.tkanivové extrakty(Reumolon.ETOGEL. mentol. opodelok a v kozmetike PRÍRODNÉ ANTIFLOGISTIKÁ: 299 . levandulae.. terpin.hadí. RHEUMON. neuroleptiká.analgeticky účinné látky iných terapeut. benzylnikotinát CO OCH3 OH Metylsalicylát -vonkajší derivans u kĺbového a svalového reumatizmu CH 3 O CH 3 C CH 3 Gáfor Met: oxidácia na hydroxy. azatioprin [IMURAN] sulfasalzin..cyklofosfamid.myorelaxanciá.Ol. jodid draselný. Indikácie: reumatické kĺbne problémy.salicylátový derivát sulfapyridinu. alfa-terpinol borneol.látky na lokálne použitie -derivanciá (etofenamát. hydroxid amónny 2)látky rastlinného a živočíšneho pôvodu: živočíšne jedy. hlavne siličných drog éterické oleje. kde pôsobí hyperemikum ako adjuvans. nikotínovej. skupín. v hrubom čreve sa štiepi a uvoľňuje anti flogistoický aminosalicylát 4. Hyperemizujúcím efektom v mieste aplikácie zmierňujú zápalové procesy. Arteparon) FARMAKOGNÓZIA Vonkajšie antiflogistiká. neuritídy. 1) anorganické zlúčeniny: jód. ktoré urýchľuje vyplavenie škodlivých splodín a patologických produktov látkovej výmeny z postihnutého miesta. tribuzon. ktorý urýchli nástup účinku a vstrebanie antiflogistika. metotrexát (najčastejšie používaný). menthae piperitae. včelí heparinoidy.

farnezén.. ktorý je zmesou nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho β-escínu -flavonové glykozidy. B. extraktu. proteíny.a triozidy kvercetínu a kempferolu. katechín -škrob. B polyíny. Glycyrrhiza glabra. čo je veľmi sladko chutiaca amóniová alebo vápenná soľ kyseliny glycyrizíno vej.venofarmakum...Salix sp. antiflogistické vlastnosti -pri vredovej chorobe žalúdka. tráviacich ťažkostiach.kyselina glabrínová. BABYNOS gtt. ulcus cruris.. kvercitrín). Hippocastanaceae Obsahuje: triterpénové saponíny. Oleum et flos chamomillae. C. REPARIL gel. bisabolol.j.CYCLOVEN drg. cholagogum..• Deriváty kyseliny salicylovej.vzniká z bisabololu 10-25% α-bisabolol 10-25% α-bisabololoxid A. polyíny.účinky bakteriostatické a antivirózne zabezpečené kyselinou glycyrizínovou -diuretické. likviricigenín a izolikviricigenín (zodpovedné za žlté zafarbenie) -flavónové deriváty (likviricín). kumaríny a minerálne soli Použitie: antiflogistikum. CYNAROSAN gtt. VENITAN crm • Chamazulén. triterpény. flos aj v SL 1) Silica obsahuje 15% chamazulénu (monocyklický seskviterpén). hemoroidoch.Radix liqiuiritiae.. omývanie -prípravky CONTRASPAN gtt. steroly. -spomínané v otázke analgetiká-antipyretiká • Aescín: Hippocastani semen. olej. ANAVENOL. gastritíde.bi.hormónov.escín.hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín. na výplachy. horčina glycyramín Použitie:-expektorans so sekretolytickými a sekretomotorickými účinkami . rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne -ďalšie saponíny. karyofylén. kumarínové deriváty (herniarín). Asteracea (ČSL 4. SL 1) Obsahuje: 2-15% triterpénových saponínov. fenolové kyseliny.. Asteraceae (ČSL 4. slizy Použitie: spazmolytický(účinok bisabololu a bisabololoxidu). kumarín eskulín Použitie: normalizácia patologicky zvýšenej permeability krvných ciev a tkanív. proazulénové guajanolidy. cps. herba aj v SL 1) Silica obsahuje: proazulény. spazmolytické. drg. Achillea millefolium. stomachikum. Pri varixoch. inj. flavonoidy (apigenín. Matricaria recutita. -antiflogistický a antiexsudatívny účinok -prípravky: YELLON gel. látky typu estrogénových steroid. stomachický účinok -vo forme záparu. karminatívum. profylaktikum vredovej choroby -korigens chuti 300 . kúpele • Glycyrizín. tvorby edémov. tinktúry pri črevných a žalúdočných ťažkostiach.. spazmolytikum. ako karminatíva • Millefolii herba (flos). Fabaceae (ČSL 4. t. lu teolín. antiflogistický (prejav chamazulénu). bisabololoxidy A. na normalizáciu patologicky zvýšeného tonusu vén. pinény (25%). dusíkaté látky. karminatívny. -triesloviny tanínového typu. aromatické amarum -zvonka na obklady. výplachy. Aesculus hippocastanum. kŕčoch a zápaloch -externe do kúpeľov.

olejovej.Zea mays. zápalových ochoreniach -nie je vhodná pri ochoreniach pečene. a malé množstva seskviterpénov -triesloviny. Asteraceae Obsahuje: saponíny arnidiol a faradiol Použitie: antiflogistikum. flavonoidy. SL 1) Obsahuje: diantróny. Arnica montana. stomatitíde -pri nadúvaní. stomachikum. dekubity. horčiny diterpénového charakteru (pikrosalvín). triterpény (kyselina oleanolová a jej deriváty). Fabaceae (SL 1) Obsahuje: cinameín. olej tvoria glyceroly kys. Addisonovej chorobe. adstringens (pre obsah trielsovín) Sedatívum. linolovej. poruchách trávenia. proti svrabu • Principia e Oleo maydis. vysokom krvnom tlaku a nedostatku draslíka v tele (vyplavuje ho) -prípravky IPECARIN gtt. mierne derivans. hemostatikum. podporuje granuláciu Na hojenie omrzlín. kyselina nikotínová Použitie: antiflogistikum pri zápaloch v ústnej dutine.artritídach. noradrenalínu.. tiamín.zubné pasty. pri hnačkách -antihidrotikum pri nežiadúcom potení -v kozmetike. Salvia officinalis.. flavónové glykozidy (rutín. -živicové látky.ester kys. Myroxylon balsamum. zápaloch sliznice tráviaceho traktu.zmes esterov kys. voľnú kys. škoricovej a perurezitanolovej. škoricovú -pre pach charakteristický β-nerolidol Použitie: externe ako dezinficiens. hltana. Poaceae (Mayidis oleum rafinatum v SL 1) -kukuričný olej obsahuje vitamín F. linolénovej • Hyperici herba. ktorý inhibuje spätné vychytávanie serotonínu. antireumatikum • Salviae foilum (herba). katechínové triesloviny (10%). -Oleum salviae v prípravku FLORSALMIN • Balsamum peruvianum. Hypericaceae (ČSL 4. šampóny.-deoxykortikósterónu podobné pôsobenie sa využíva pri liečbe reumatických ochorení. dopamínu. pri gingivitídach. Hypericum perforatum. BETULAN • Arnicae flos. mydlá. kyselina chlorogénová Použitie: antidiaroikum. hyperozid. kvercetín). Lamiaceae (folium a tinktúra v SL 1) Obsahuje: silica obsahujúca tujón a ďalšie monoterpény. škoricovej a benzoovej s benzylalkoholom..hypericín (1%) a jeho deriváty -silica. laxatívum (antidepresívne účinky vďaka hyperforínu. . GABA v synapsiách) Hypericín spôsobuje slabo euforizujúci účinok Diantróny spôsobujú fototodynamické pôsobenie 301 .

pozitívne: halucinácie. poruchami orientácie. bludy. agitovanosť . ktoré sú schopné pri dlhodobom podávaní potláčať psychotické symptómy. emočná oploštenosť.NEUROLEPTIKÁ ( N05A) Neuroleptiká = antipsychotiká = veľké trankvilizéry -látky. schizoafektívnych psychóz a maniodepresívnych psychóz. -psychózy – ťažké psychické poruchy charakterizované chorobne zmeneným vnímaním . uzavretosť) -okrem toho majú aj ďalšie použitie ako antiemetiká. antihistaminiká a využívajú sa aj v neuroleptanalgézii Psychotické príznaky: . interpretáciou reality. agresivita. prežívaním. strata záujmov. nedostatok vôle 302 . najmä bludy halucinácie u schizofrénie.negatívne: autizmus. pamäti a konania (psychomotorický nekľud až agresivita / apatia.

- afektívne: depresia, úzkosť, mánia a ich zmiešané formy - kognitívne: narušenie spracovania informácií, koncentrácie, rečových schopností Rozdelenie psychóz: - organické (somatogénne) – poruchy vznikajú v dôsledku poškodenia mozgu (1° telesná choroba, toxické vplyvy, chirurgický zákrok) - funkčné (endogénne) – nemajú známu príčinu, v dôsl.určitých predispozícií napr. genetických faktorov Príčina vzniku psychóz: - nadmerná aktivita dopaminergného systému =>zvýšená hladina dopamínu - u psychotických pacientov bývajú zmnožené D2 receptory Rozdelenie antipsychotík: 1.generácia – neuroleptiká – ovplyvňujú iba pozitívne príznaky psychóz, po užití vzniká tzv. neuroleptický syndróm,veľa NÚ a) sedatívne – blokáda D,α,M,H,5-HT receptorov, pôsobia proti psychomotorickému nekľudu -fenotiazíny – chlórpromazín, levomepromazín, tioridazín, periciazín -tioxantény – chlórprotixén, klopentixol b) incizívne – blokáda D2 receptorov, pôsobia proti halucináciám a bludom -fenotiazíny – perfenazín, flufenazín, prochlórperazín, trifluórperazín -tioxantény – flupentixol -butyrfenóny a difenylbutylamíny – haloperidol, droperidol, penfluridol, pimozid 2.generácia – atypické antipsychotiká – potláčajú aj ďalšie príznaky psychóz,bez NÚ typických pre 1.gen. (neurolept.syndróm) a) selektívni antagonisti D2/D3 receptorov –benzamidy: sulpirid, amisulpirid, tiaprid b) SDA – serotoninergní a dopaminergní antagonisti – blokáda 5-HT2, D2/D3 receptorov -benzizoxazoly – risperidon -benzizotiazoly – ziprasidon -imidazolidinóny – sertindol c) MARTA – multireceptoroví antagonisti – blokáda M,D2,H1,5-HT2 receptorov -dibenzodiazepíny – klozapín -fenobenzodiazepíny - olanzapín Mechanizmus účinku antipsychotík: -pôsobenie sa vysvetľuje blokádou dopamínových receptorov (najmä D2) v rôznych oblastiach CNS -žiadúca je blokáda: - v mezolimbickej oblasti = tlmenie pozitívnych psychotických príznakov - v chemorecepčnej zóne pre zvracanie = antiemetický účinok -nežiaduca je blokáda: - v bazálnych gangliách, corpus striatum = vznik extrapyramídových príznakov - v hypotalamus a hypofýza = zvýšená sekrécia prolaktínu - v prefrontálnom kortexe = hypoaktivita D-rec.vedie k negatívnym psychotickým

303

príznakom (na tlmenie negatívnych príznakov majú priaznivý vplyv tzv. atypické neuroleptiká blokujúce 5-HT2 receptory) - blokáda ďalších receptorov: -α – útlm vigility,sedácia, pokles TK, útlm termoregulácie (NÚ) -M – útlm vigility,sedácia, sucho v ústach -H1 – útlm vigility,sedácia, zvýšený apetít -5-HT – odstránenie negatívnych príznakov, zníženie strachu, anxiolýza Neuroleptiká – 1.gen. Účinok: na pozitívne psychotické príznaky , ďalej: antiemetický účinok a antihistamínový účinok NÚ: - neuroleptický syndróm – dochádza k obmedzeniu aktivity, ale spinálne reflexy sú zachované; zvláštny stav ukľudnenia, znížená pohyblivosť so zachovaním reflexov, ospalosť, znížená vigilita, zníženie iniciatívy a záujmu o okolie, útlm emócií, postupný ústup agitovanosti a agresivity, zníženie naliehavosti bludov a halucinácií, parkinsonov syndróm, myšlienkové pochody (schopnosť riešiť matematické úlohy) sú zachované -ortostatická hypotenzia, tachykardia, hyperprolaktinémia –gynekomastia a galaktorhea (=>pseudogravidita), malígny hypertermický syndróm (podáva sa dantrolen), ikterus (cholestáza, hyperbilirubinémia, pečeňové lézie), dermatitídy, fotosenzitivita, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom následkom zníženia prahu pre kŕče, sucho v ústach, prírastok hmotnosti Atypické antipsychotiká – 2.gen: - najpriaznivejší klinický profil Účinok: na pozitívne, negatívne, afektívne, príp.aj kognitívne príznaky,často sú účinné aj u rezistentných foriem schizofrénie - selektívne blokujú D receptory v mezolimbickej oblasti =>málo NÚ Sel.antag D rec. – bez katalepsie a extrapyramidálnych príznakov, NÚ: hyperprolaktinémia SDA – bez anticholinergných a antihistamínových účinkov, NÚ: hyperprolaktinémia MARTA – spoľahlivé pôsobenie, nevyvolávajú hyperprolaktinémiu!, NÚ: anticholinergné,adrenolytické, antihistamínové účinky (zvýšenie telesnej hmotnosti), myelotoxicita (klozapín) Rozdelenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Tricyklické neuroleptiká: a) deriváty fenotiazínu – promazín, chlórpromazín, levomepromazín, prochlórperazín, trifluórperazín, perfenazín,flufenazín, flufenazíndekanoát, tioridazín, periciazín b) deriváty 6,6,6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény – chlórprotixén, klopentixol, zuklopentixol, flupentixol/dekanoát/ c) deriváty 6,7,6-tricyklov – dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny – klorotepin, oxyprotepin, loxapin, klozapin, klotiapin

304

2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny a) butyrfenóny – haloperidol, trifluórperidol, droperidol, melperon b difenylbutylamíny – penfluridol, fluspirilén, pimozid 3. Ortopramidy – sulpirid, amisulpirid, tiaprid 4. Iné štruktúry – risperidon, molindon, sertindol 1. Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu
R3
CH2-CH-CH2-N N S
<1> <2> <3> <4>

R
R2

R

Vzťah štruktúry a účinku: - podmienkou pre zachovanie A je trojuhlíkatý reťazec medzi dusíkom fenotiazínu a postrannou bázickou aminoskupinou, ktorý môže tvoriť časť heterocyklu, alebo môže byť substituovaný na prostrednom uhlíku metylom (L-izomér) - A zvyšuje bázický dusík viazaný do heterocyklu, súčasne sa znižuje sedatívne pôsobenie - účinok zvyšuje substitúcia v polohe 2 (R2) fenotiazínu elektroneg. skupinou a to v poradí H< Cl < CH3O < CH3CO < CF3, príp. CN, CH3S, CH3SO2, substitúcia týmito substituentami v iných polohách znižuje až ruší aktivitu -substiúcia v polohe 1 aktivitu výrazne znižuje v dôsledku bránenia interakcii medzi polárnym substituentom v polohe 2 a protónom kvarterizovanej bázickej aminoskupiny -esterifikáciou OH skupiny fenazínov vznikajú deriváty s protrahovaným účinkom (depotné injekčné podávanie vo forme lipofilných esterov kyseliny dekánovej) Metabolizmus promazínov:

-

oxidácia na postrannom bázickom dusíku, N a S fenotiazínového skeletu a benzénových kruhoch: 1. S – oxidácia – vzniká sulfoxid až sulfón 2. N – demetylácia – vzniká mono až di demetylovaný derivát 3. N – desalkylácia – vzniká N-oxid 4. – hydroxylácia– vznikajú hydroxymetabolity vylučované ako O-glukuronidy

Metabolizmus perazínov a fenazínov:

305

- podobný biotransformačným cestám promazínovej rady : N-desalkylácia, S-oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov, avšak N-oxidácia prebieha na oboch dusíkoch piperazínu. Hydroxymetabolity sú vylučované ako glukuronidy. - u fenazínov prednostne vznikajú vedľa S-oxidu N-dealkyl- a hydroxymetabolity - tioridazín – oxidácia na oboch sírach na mono- a di- sulfoxidy až mono- a di- sulfóny b) Deriváty 6,6,6, - tricyklov: Azafenotiazíny a tioxantény Azafenotiazíny Tioxantény

Vzťah štruktúry a účinku: - azafenotiazíny – substitúcia elektronegatívnym substituentom aktivitu azafenotiazínov znižuje - tioxantény – trojuhlíkatý bázický reťazec viazaný v polohe 9 umožňuje vznik cis-trans izomérov, aktívne sú iba cis izoméry z dôvodu zachovania interakcie medzi protónom kvartérnejaminoskupiny a substituentom s voľným elektrónovým párom v polohe 2. Zrušenie izomérie hydrogenáciou = zníženie až zrušenie neuroleptickej aktivity - elektronegatívny substituent v polohe 2 zvyšuje aktivitu - podmienkou účinku je zachovanie trojuhlíkatého spojovacieho reťazca - možnosti obmeny postrannej bázickej aminoskupiny Metabolizmus: - 4 hlavné biotransformačné procesy: - S-oxidácia na sulfoxidy, N-demetylácia, N-oxidácia a oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov. Vylučovanie vo forme O a N glukuronidov. c) Deriváty 6,7,6 – tricyklov: Dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny

306

Vzťah štruktúry a účinku: - výhodná je substitúcia polárnym substituentom napr. Cl v polohe 8 - bázická zložka: N-metylpiperazínová resp. hydroxyalkylpiperazínová skupina musí byť priamo viazaná na uhlík 7- článkového kruhu - aktivita sa nemení ak u dibenzodiazepínov nahradíme NH v polohe 5, sírou, kyslíkom, CH2 skupinou, ale poklesne účinok O < CH2 < S < NH - klozapin – vzhľadom na opačnú orientáciu Cl má nižšiu účinnosť vzhľadom na dávku, ide o tzv. atypické neuroleptikum selektívne blokujúce D2 receptory => slabšie parkinsonické príznaky, ale riziko agranulocytózy Metabolizmus: -obdobný ako u fenotiazínov a tioxanténov, t.j. najmä N-demetylácia, S a N- oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromat.kruhov a konjugácia za vzniku glukuronidov. 2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny Butyrfenóny:

Difenylbutylamíny:

Vzťah štruktúry a účinku:

307

- podmienkou zachovania vysokej aktivity je prítomnosť flóru v p-polohe butyrfenónov aj difenylbutylamínov - optimálna aktivita je viazaná na nerozvetvený trojuhlíkatý reťazec - náhrada ketonickej skupiny butyrfenónov inou skupinou napr. éterovou či tioketonickou pôsobí dysterapeuticky. Možná je iba náhrada 4-fluórmetínovým zoskupením za vzniku difenylbutylamínov, s nižšou účinnosťou, ale s dlhším účinkom. - výhodná je substitúcia Cl, Br v p-polohe a súčasná substitúcia CF3 v m-polohe fenylpiperidínového fragmentu - možná je rozličná substitúcia v polohe 4 piperidínu (OH, estery s lipofil.kyselinami = protrahovaný účinok) Metabolizmus:

-haloperidol: 1. oxidatívna N-desalkylácia vedľa sekundárneho amínu – vzniká kys. p-Fbenzoylpropiónová a tá je odbúravaná β-oxidáciou na kys. p-F-fenyloctovú a tá je vylučovaná ako konjugát s glycínom. 2. v malej miere dochádza k redukcii karbonylovej skupiny na sekundárny alkohol 3. Ortopramidy (Benzamidy) Vzťah štruktúry a účinku: - určujúcim faktorom pôsobenia ortopramidov je charakter substitúcie najmä v aromatickej časti - základom štruktúry je aromatické jadro substituované cez charakteristickú –CO-NH- väzbu aminoacetálovým reťazcom a s metoxy- skupinou v o-polohe, ktorá je schopná tvoriť vodíkovú väzbu s vodíkom aminoskupiny -substitúcia rozhoduje či liečivo bude neuroleptikom alebo antiemetikom Metabolizmus: - nepatrne metabolizované, z väčšej časti vylučované nezmenené Farmakognózia: RESERPIN inj., tbl. (ČSL 4 - Reserpinum) – antipsychotikum, ktoré bolo do terapie psychóz zavedené približne v tej istej dobe ako chlorpromazin, dnes sa ako antipsychotikum využíva iba málo, vzhľadom na existenciu účinnejších látok s menšími nežiadúcimi účinkami (predovšetkým depresie). Dávkovanie v psychiatrii: 5-15 mg/deň. Nepriamym sympatolytickým účinkom účinkom pôsobí hypotenzívne, preto je tiež používaný v kombinácii s inými látkami

308

ako antihypertenzívum (CRYSTEPIN drg.), dnes je menej používaný z dôvodu indukcie depresií so samovražednými sklonmi. Mechanizmus účinku: - rezerpín –patrí medzi nepriame sympatolytiká, veľmi ľahko preniká do CNS a nervových zakončení, viaže sa na membrány vezikúl a bráni vstupu katecholamínov a serotonínu do vezikúl. Výsledkom je postupný pokles až vyčerpanie (deplécia) neurotransmiterov v granulách, čo má za následok malé alebo žiadne uvoľňovanie neurotransmiterov z granúl pri vzniku akčného potenciálu. Efekt rezerpínu je daný ireverzibilným poškodením membrán granúl a účinok prestane až po výmene granúl za nové. Katecholamíny v cytoplazme sú rozkladané MAO. Nedostatok neurotransmiterov v synaptickej štrbine vedie k senzibilizácii postsynaptických receptorov. Rezerpín získava sa z koreňa rastliny Rauwolfia serpentina (Rauwolfiae radix) z čeľade Apocynaceae. Táto rastlina obsahuje až 50 indolových alkaloidov (2-3%), ktoré možno rozdeliť na : - slabo bázické terciárne indolové bázy (rezerpín, pseudorezerpín, johimbín) - terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín, izoajmalín) - silné kvartérne bázy (serpentín, serpentinín) Obsah alkaloidov kolíše podľa proveniencie, ročného obdobia a je ovplyvnený geneticky. Rozdelenie indolových alkaloidov: 1.jednoduché indol. alkaloidy - psilocybín – r. Psilocybe (Agaricaceae) - fyzostigmín – Semen calaber – Physostigma venenosum (Fabaceae) - harmán, harmín, harmalol – Passiflorae herba – Passiflora incarnata (Passifloraceae) 2. zložené indolové alkaloidy a) zložené momoterpénové indol. alkaloidy – na ich tvorbe sa okrem tryptofánu zúčastňuje aj monoterpénový prekurzor odvodený od sekaloganínu. Podľa monoterpénovej zložky sa delia na : - aspidospermínový typ (vindolín, aspidospermín, quebrachamín) Vincae herba – Vinca minor (Apocynaceae) Cortex quebracho – Aspidosperma quebracho – blanco (Apocynaceae) - yohimbínový (loganínový, genciopikrínový) typ – yohimbín, rezerpín; strychmín, brucín Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) Yohimbae cortex - Pausinistalia yohimbae (Rubiaceae) Strychni semen – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) - ibogaínový typ – voakangín, katharantín; chinínové alkaloidy – cinchokamín, chinín Cinchonae cortex – Cinchona succirubra (Rubiaceae) b) hemiterpénové alkaloidy - klavínové alkaloidy – chanoklavín, agroklavín, elymoklavín - deriváty kyseliny lyzergovej – jednoduché amidy (ergometrín), peptidové alkaloidy (ergotamín) Secale cornutum – Claviceps purpurea (Clavicipitaceae)

309

NEUROLEPTIKÁ Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu CH2-CH2-CH chlorpromazin 2 N Cl N N CH3 CH3 CH3 N CH3 CH2-CH-CH2 levomepromazin CH3 N O-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 S N S Cl N S CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH3 prochlorperazin CH2-CH2-CH2 N S Cl N N CH2-CH2-OH trifluorperazin CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH2-CH2-OH -O-CO-C9H19 perfenazin flufenazin flufenazin – dekanoát (depotná forma umožňuje podávať u nespolupracujúcich pacientov 1x mesačne) CH3 N CH2-CH2 N S SCH3 CH2-CH2-CH2 N S N OH C N tioridazin periciazin 310 .

6.b) Deriváty 6.6-tricyklov .6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény CH-CH2-CH2 Cl S N CH3 CH3 CH-CH2-CH2 CF3 S N N CH2-CH2-OH chlorprotixen flupentixol / flupentixol-dekanoát c) Deriváty 6.dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny N <1> <2> <3> <4> N CH3 N N CH2-CH2-CH2-OH Cl S S-CH3 S klorotepin dekanoát klozapin N Cl N N CH3 oxyprotepin / oxyprotepin loxapin N N <1> <3> N CH3 Butyrofenóny a difenylbutylamíny N H -O-CO-C9H19 OH F CO-CH2-CH2-CH2 N Cl O <3> O F CO-CH2-CH2-CH2 N N R1 R2 NH haloperidol / haloperidol dekanoát (R1=Cl.7. R2=H) droperidol 311 .

R2=CF3) F O F CH-CH2-CH2-CH2 N NH N F CO-CH2-CH2-CH2 N CH3 melperon F fluspirilen F O F CH-CH2-CH2-CH2 N N NH OH F CH-CH2-CH2-CH2 N Cl CF3 pimozid penfluridol Benzamidy (ortopramidy) C2H5 OC NH-CH2 OCH3 H2N-O2S H5C2-O2S C2H5 OC NH-CH2 OCH3 N N OC NH-CH2-CH2-N OCH3 C2H5 C2H5 NH2 H3C-O2S NH2 sulpirid tiaprid Iné štruktúry amisulprid 312 .trifluperidol (R1=H.

rezerpín NOSOVÉ PRÍPRAVKY.blokádou spätného príjmu neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny do zásobných vezikúl dochádza k vyčerpaniu ich zásob. mukolytiká a antitusiká R06 antihistaminiká na celkové použitie R07 varia-iné lieky respiračného systému 313 . N H H O H N H O O O O CH3 O O CH3 CH3 H3C O H3C PRÍPRAVKY: HALOPERIDOL – haloperidol RESERPIN . Farmakológia Do skupiny R – respiračný systém patria : R01 rinologiká R02 laryngologiká R03 antiastmatiká R05 expektoranciá. antiastmatikum) 1. ANTIASTMATIKÁ (R) Prípravky : Nasivin – oxymetazolín (α1 sympatomimetikum. dekongestívum) Berotec – fenoterol (bronchodilatans.O N N CH3 N N O O CH3CH2 H3C F H2 C N O N H risperidon molindon Alkaloidy Rauwolfia a ich analógy H3C O rezerpín Odlišný mechanizmus účinku . V súčasnosti už nepoužívaný pre možnosť vzniku ťažkých depresií.

až neskôr sa objavuje sekrécia. srsti zvierat .obštrukcia nosa (upchatý nos) .ochorenia respiračného systému Ochorenia nosa sa vyskytujú najčastejšie vo všetkých vekových kategóriách. rastlinnými (trávy.NARES . plesní. 3. kombinácie viacerých faktorov. ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov : . je pri nej zvýšená obštrukcia nosa na základe pôsobenia alergénov vonkajšieho prostredia. parazitárneho ) pôvodu. 2. môže sa vyskytnúť aj poškodenie sliznice vedľajších nosových dutín. .sezónna .. polinóze. acetylsalicylová. baktérií.NOSOVÉ PRÍPRAVKY Dýchacia sústava sa skladá z horných dýchacích ciest (nosová dutina. niekedy nemožno určiť príčinu).idiopatická . stafylokoky). breza previsnutá. dub). vyskytuje sa v období maximálneho kontaktu s alergénmi. k. ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka (produkty roztočov. parazity.Prejavuje sa zvýšenou sekréciou z nosa.Non alergic rinitis with eozinofils (nealergická s eozinofilmi). . peria. priedušnica.Vazomotorická.ochorenia hltana a dutiny ústnej .akútna . Infekčná .chronická . pneumokoky. hl. Ochorenia horných DC možno liečiť samoliečbou voľnopredajnými liekmi. Charakterizuje ju nosová obštrukcia striedavo periodicky so zvýšenou nosovou sekréciou. Nádcha je zápal sliznice nosa.Je zvyčajne vírusového. Podľa International Consenzus Report on Diagnosis and Managment of Rhinitis (Copenhage 1994) sa rinitídy delia na : 1. baktérie (streptokoky.). a dolných dýchacích ciest (hrtan. pľúca). Alergická . alergény. perorálna antikoncepcia . toxíny.celoročná . ktorá môže byť vodnatá (vírus). s veľmi vysokou nosovou sekréciou vyvolanou rozličnými látkami (cigaretový dym. priedušky. hltan). . vlhkosti.potravinová .prekrvenie a zdurenie sliznice nosa . ochorenia dolných DC treba konzultovať s lekárom.Niekedy sa hovorí o tzv. pálením až bolestivosťou v nose.sekrécia z nosa (rhinorea) . Ostatné . alebo hnisavá (baktéria).svrbenie a dráždenie v nose (spojené s kýchaním) Popri týchto príznakoch sa tiež objavuje zúženie DC a dychová tieseň. úporným kýchaním a dráždením na kýchanie. zmeny teploty.Má chronický priebeh.Niektoré antihypertenzíva (guanetidín).V počiatočnom štádiu je charakteristická prekrvením sliznice nosa. Základnou funkciou DC je zabezpečiť výmenu plynov. plesne. .lieková . menej často bakteriálneho (výnimočne mykotického al. Príčiny dýchacích ťažkostí možno rozdeliť na : ochorenia nosovej sliznice (rinitídy) a vedľajších nosových dutín (sínusitídy) . mechanické vplyvy.napr.. múka 314 . s celým radom charakteristických príznakov. peľové alergény. majú charakter zápalu a vyvolávajúcim činidlom môžu byť – vírusy (30). O nádche sa hovorí.

znižujú opuch. vyvolávajú psychomotorický útlm. no ak príznaky pretrvávajú viac ako 7-10 dní u detí dokonca 2-3dni. laryngitídy a sú tiež využívané pri diagnostických zákrokoch. H2 (zvyšujú aktivitu adenylátcyklázy .. zástupcom je betahistin a používa sa proti Meniérovej chorobe). Poznáme H1 (zvyšujú aktivitu PLC. H3 (pôsobia na presynaptické receptory cez inhibíciu N-typu vápnikového kanála.hormonálna . faryngitídy. používajú sa na rôzne alergie. používajú sa pri ochoreniach GIT – pozri antiulceróza). ďeťoch.emocionálna . generácia – dobre prechádzajú do CNS.v puberte. fenylpropanolamín Sú indikované na akútne infekčné rinitídy. majú anticholinergný účinok. Ak sa používajú viac ako 7 dní môže nastať upchatie nosa po náhlom prerušení liečby. tramazolín b. Perorálne sú KI pri KVS ochoreniach. alergické. perorálne – pseudoefedrín. lokálne – nafazolín. 2. druhým poslom je IP3-inozitoltrifosfát a DAG-diacylglycerol). teda možno liečiť toto ochorenie voľnopredajnými liekmi. Antihistaminiká podané lokálne znižujú svrbenie a pálenie. sínusitídy. Antihistaminiká Sú to látky. patrí – sedácia až hypnotický účinok (neobsluhovať stroje. vanilmandľovej v moči). Epitelizanciá 1. dávajú sa viackrát denne . xylometazolín. dimetinden+fenylefrín – Vibrocil). tetrazolín. tachykardia) 315 . oxymetazolín. treba to konzultovať s lekárom.antimuskarínové úč. Sympatomimetiká (dekongestíva) 2. ktoré blokujú účinky histamínu na histamínových receptoroch. pôsobia sedatívne. (sucho v ústach. fenylefrín. dojčení. Sympatomimetiká Sú to α1 sympatomimetiká (majú afinitu aj aktivitu. potláčajú sekréciu hlienu a zlepšujú priechodnosť DC.Ú. možno deliť podľa vlastností na : 1. Antiseptiká a antibiotiká 4. pri nádche znižujú sekréciu a pri konjunktivitíde (zápale spojiviek) znižujú ich prekrvenie. pôsobia pomocou PLC – fosfolipáza C. H1 antih. feochromocytóme (nádor drene nadobličiek – zistíme ho zvýšenou hladinou k.atrofická Hovorí sa. gravidných ženách. Látky používané na liečbu : 1. Ich účinok sa zvyšuje kombináciou s α1 sympatomimetikami (antazolín+nafazolín – Sanorin-analergin. klimaktériu . neriadiť auto) . zužujú cievy. i na alergické nádchy a na kinetózy). glaukóme a pri užívaní inhibítorov momoaminooxidázy. Možno ich rodeliť na : a. Antihistaminiká 3.medzi ich N. fenylefrín. že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená 7 dní. KI tiež platí pri precitlivelosti na liečivo.

astemizol. spôsobujú dekongesciu slizníc. neomycíne. bizulepín.) hypovitaminózy sa nevyskytujú. astemizol. 4. pôsobí na G+ mikroorganizmy (dobre na pyogénne streptokoky). na odstráneneie únavy. Antiseptiká a antibiotiká Liečia primárne a sekundárne bakteriálne infekcie. pri vyšších dávkach môže hroziť riziko sedácie – cetirizín .u detí je možná paradoxná stimulácia CNS . majú zvýšenú selektivitu voči H1 receptorom. azolové antimykotiká – zvýšenie N. často v kombinácii s neomycínom. k. Neomycín patrí medzi aminoglykozidy (pozri otázku s nimi). cetirizín. terfenadín. embramin 2. pôsobia bakteriostaticky. s látkami inhibujúcimi CYP3A4(makrolidy. – pri inhibícii CYP450 sa zvyšujú hladiny a tým riziko N. u ekzémoch vchodu nosa. má detoxikačné účinky pri streptomycíne. nauzea. Epitelizanciá Majú epitalizačný a regeneračný účinok. moxastin. steroidov . azelastin. sú to metabolity a izoméry 2.antazolín. Z antibiotík viazaných na recept sa používa kombinácia neomycín+bacitracín (Pamycon gtt). Dexpanthenol (Bepanthen – po krvácaniach v nose.Ú. pre značnú nefrotoxicitu sa používa iba lokálne. tukov a pri biosyntéze MK. menej ebastin. loratadín 3. klemastín.N. poruchách spánku ako podporná terapia pri chorobách pečene. ketotifen. obnoviť drenáž vývodov vedľajších nosových dutín.. zvracanie. podáva sa pri atóniách čriev. dimetinden. pantoténová je súčasťou Co-A (zabezpečuje prenos dvojuhlíkatých zvyškov pri metabolizme cukrov... vyvolávajú mierne až žiadne sedatívne účinky. generácia – minimálne prechádzajú do CNS. zápcha a hnačka) . bacitracínovej rady. majú aj protizápalové účinky. bacitracín je polypeptidové atb.).fexofenadín. tvorba chrást).môžu interagovať s látkami utlmujúcimi CNS (potencovanie tlmivého úč. po chirurgických zákrokoch. bránia vysušovaní sliznice a zlepšujú jej priechodnosť. sú nesedatívne aj pri vyšších dávkach. Používajú sa pri atrofických a chronických rinitídach. prometiazín. ako doplnková liečba pri rinitídach. Jediným voľnopredajným antibiotikom je fusafungin (Bioparox) – pôsobí len lokálne a má aj protizápalový účinok. levokabastín. metabolizujú sa v pečeni (často na aktívne metabolity) .Ú. generácia – zachovali sa pozitíva a odstránili nedostatky 2. generácie – nemetabolizujú sa v pečeni (nižšie riziko interakcií).) . – arytmogénny potenciál (predĺženie QT-intervalu)-hl. ebastín.tráviace problémy (nechutenstvo. polyneuropatiách. viomycíne 316 . generácie . nie sú kardiotoxické.Ú. terfenadín. pri podráždenosti. Z antiseptík sa používa kvartérna amóniová soľ – karbetopendecínium (mukoseptonex). desloratadín 3. levocetirizín. cieľom je uvoľniť nosovú dutinu.

srsť. s následnou bronchiálnou hyperaktivitou na rôzne imunogénne a neimunogénne podnety. obezita 2. predpokladá sa. Trpí ňou asi 150 000 000 ľudí na svete (10-15% detí. určité potraviny.a rontgenkontrastných látkach. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú dekongestíva : Fenylpropanolamín. rod. poznáme ju už viac ako 2000 rokov. oxymetazolín. zo strany pacienta – genetická predispozícia. hyperaktivita DC. porúch trofiky slizníc a kože. antibakteriálny úč. pri výdychu 2. fenylefrín (v prípravku PRIVIN – N.nealergická (vône.vyvolaná námahou . pocit tiesne. 5-10% dospelých). peľ. lieky. kašeľ (neproduktívny) 3. aspirín) .vyvolaná farmakologicky (beta-blokátory. Coldastop) Má nejasnú funkciu (zapája sa do prenosu vodíkov pri ox-red dejoch). xylometazolín. zlý pocit medzi lopatkami. krátky dych 5. z vonkajšieho prostredia – perie. sínusitídy) Jej príznaky sú : 1. ANTIASTMATIKÁ Astma je chronické zápalové ochorenie DC. hl. kapuste. fajčenie. piskot. rasa (hl. zmeny počasia Delíme ju podľa etiológie na . pocit strachu a úzkosti 6. dušnosť 317 . Rizikové faktory pre jej vznik možno rozdeliť . 1. symptómy u detí – kašeľ. znečistený vzduch. zvieravý pocit na hrudníku 4.vyvolaná infekciami respir. zvieratá (kúsky kože). privinizmus – z dlhej vazokonstrikcie vzniká perforácia nosovej prepážky). alebo v priebehu liečby. Prirodzene sa nachádza v kvasniciach. habituálnych potratoch. Prirodzene sa nachádza v rastlinných olejoch. Používa sa pri neplodnosti.Ú. lokálne na podporu epitelizácie. tzv. antiflogistický. hvízdanie pri dýchaní. špenáte. Vyskytuje sa hl. infekcie DC. plesne. pričom stupeň tejto obštrukcie sa mení buď spontánne. imidazolu – nafazolín. pochádza z gréčtiny. Eterolea mixta (Pinosol. prodromálne príznaky pred záchvatom sú svrbenie pod bradou. ryžových a obilných otruboch. biely). dym) . prejavujúce sa reverzibilným zúžením priedušiek. kde znamená ťažko dýchať. veľkosť rodiny. Der. antiseptický. tromboflebitídach.vyvolaná emóciami .alergická (roztoče. traktu (bronchitídy. atopia (dedične založený sklon na vznik precitlivelosti – sú za ňu zodpovedné IgE protilátky). šaláte a špenáte. pachy. Alfa-tokoferol acetát (Vitazulen. že je bunkové antioxidans. v priemyselných krajinách. prach. aj podpora epitelizácie) – skôr dezinficiens. perie) .

edém. inhalácie) 4.inhalačné kortikoidy .trvalé príznaky . liečebná rehabilitácia (dychové cvičenia. biopsia Patofyziológia (ako vzniká) astmy : Nastáva reakcia spúšťača – antigénu s imunitným systémom organizmu. vznikajú protilátky. eozinofily). beta-sympatomimetiká 2. dlhodobo pôs. záťažový test) 5.záchvaty viac ako 1 kráT za týždeň a nočné príznaky viac ako 2 krát za mesiac . histamín. rodinná) 2. spirometria. kašeľ. funkčné vyšetrenie pľúc (meranie vrcholovej výdychovej rýchlosti – PEF – peak expiratory flow. vzdelávací program – škola astmy) 318 . Nastáva prísun imunokompetentných buniek z ciev do postihnutého tkaniva (T-lymfocyty. niekedy ju netreba liečiť . anamnéza (súčasná.to isté + teofylín 4. prívod kyslíka Nefarmakologická terapia astmy : 1. Ťažká perzistujúca astma .5.vysoké dávky hydrokortizónu (250mg opakovane i. fyzikálny nález (auskutácia – vyšetrenie fonendoskopom) 4. zvýšenie cievnej permeability. Ľahká perzistujúca astma . predĺžené expírium) 3. Mediátory zápalu.. antagonisti leukotriénov 5. infúzia teofylínu (celkom 600-800 mg). nastáva uvoľňovanie mediátorov zápalu→bronchospazmus. zvyšuje sa priechodnosť sliznice pre alergény a tým zápalová reakcia pokračuje a poškodenie je tým horšie. tie sú zdrojom ďalšieho uvoľňovania mediátorov zápalu (cytokíny – IL 1. Stredne závažná perzistujúca astma . To všetko vedie k poškodzovaniu bronchiálneho epitelu. prostaglandíny aj kyslíkové radikály). kožné testy 6. pozitívny prístup pacienta (compliance. beta. imunoprfylaktiká 3.symp. zápalová reakcia. hory) 5. poškodenie.Diagnostika astmy : 1. spôsobujú vazodilatáciu. prispôsobenie profesie a miesta bydliska 6. správna životospráva 3.ak treba tak nejaký bronchodilatans.). hl. zvýšenie adhézie cievneho endotelu. vyšetrenie špecifických IgE protilátok 7. zníženie výdychovej frekvencie pod 80% . príznaky (sipot. klimatická liečba (more. leukotriény. β2 sympatomimetiká (parenterálne)..v. zvýšená sekrécia. makrofágy. Status astmatikus . odstrániť spúšťače a alergény z prostredia 2. čím je astma menej liečená. dýchavica.záchvaty každý deň. zápal.4.glukokortrikoidy aj systémovo. Delenie astmy podľa závažnosti a jej terapia : 1. minulá. Interminentná astma – príznaky menej ako 1 krát za týždeň. Pri záchvate sa kontrahujú svaly okolo DC tým je zhoršený prechod plynov a zvyšuje sa sekrécia hlienu.

parasympatlytikum (anticholinergikum) Znžujú hladinu cGMP. terapia záchvatu – používajú sa bronchodilatanciá – uvoľňovače : 1.Ú. triamcinolon. mometazonfuroát (zlepšenie už za 24 h) 319 . prokaterol. Ich výhodou je. práškových inhalátoroch. terbutalín. (orofaryngeálne kandidózy. že sa nedostávajú do systémovej cirkulácie. Pharophyllin). Stredne dlhodobé – klenbuterol. teda ich podanie vedie k zvýšeniu hladiny cAMP. periférna vazodilatácia. prostaglandíny. aminofylín (dlhší úč. 3. majú minimálne N. β2 sympatomimetiká 2. Syntophyllin. β2 sympatomimetiká Zvyšujú hladinu cAMP.. bolesti hlavy.budenozid. glukokortikoidy Vyznačujú sa multifaktoriálnym účinkom.Ú.Farmakologická terapia : A. flunizolid. reagujú so špecifickými cytoplazmatickými receptormi. formeterol. Euphyllin). hexoprenalín p. parasympatolytikum B. kromoglykany 3. pozor v gravidite. hexoprenalín i. Dlhodobé (prevencia až 12-24 h. Inhibujú fosfolipázu A2 a tak potláčajú vznik mediátorov zápalu (leukotriény.) 2. plne sa rozvinie až po mesiaci. enzým.o.).oxyfylín (dlhší úč. tromboxán . nové je tiotropium. ak sa aj dostanú do GIT. bambuterol (prekurzor terbutalínu.) – salmeterol. Krátkodobé (na záchvat) – salbutamol. deťom dať napiť čaj). glukokortikoidy (inh. Ich efekt nastupuje až za 3-7 dní. Inhalačné sa používajú pri všetkých formách. menej pri inhalačných : tras. 24 h) 2. Používa sa len ipratropium (Atrovent). KI perorálnych : KVS poruchy spojené s arytmiami a hyperetnziou. profylaxia záchvatu – látky znižujúce precitlivelosť bronchov – kontrolóry astmy : 1. antagonisti leukotriénov A. terapia 1. – teofylín+etyléndiamín Aminophyllinum. fenoterol. sú zničené tráviacimi šťavami. beklometazón. tachykardia. . ktorý odbúrava cAMP. N.. metylxantíny Inhibujú fosfodiesterázu. Teofylín (Afolium. metylxantíny 3.v. účinkuje min. nervozita. palpitácie. profylaxia 1. dexametazón. orciprenalín. B. ktoré po transporte do jadra menia transkripciu cieľových génov. etofylín+teofylín). chrapot. dávajú sa vo forme sprayu (sú tu freóny). flutikazón. kašeľ – po vstreknutiu treba ústa vypláchnuť.

budivé amíny) Zníženie chuti do jedla spojenaá so zvýšením metabolizmu a motorickou aktivitou (anobeziká) O afinite adrenergik typu epinefrinu rozhoduje substitúcia dusíku epinefrin stimuluje všetky adrenoceptory aj alfa aj beta norepinefrin prevažne alfa oveľa menej beta-1. inhibujú 5-lipooxygenázu. betametazón. Antagonista leukotriénových receptorov – montelukast. blokujú receptory. verlukast Inhibítor tvorby LT – zileuton. (znížená rezistencia voči infekciám. oxitropium bromid. hypertenzia). alebo účinky leukotriénov. tiotropium bromid. a izoprenalín oba typy beta receptorov s prevahou beta-2.prednizon. po reakcii s IgE protilátkami (pravdepodobne inhibíciou vstupu vápnikových iónov do bunky). Periférne: Vazokonstrikcia Zvýšenie krvného tlaku (antihypotonika. Cromolyn). prednizolón. 320 . salmeterol). 2. steroidný diabetes. presorické amíny) Zvýšená srdcová činnosť a frekvencia (pozitívny chronotropný a inotropný účinok) Dilatácia delohy (tokolytiká) Dilatácia bronhov (bronchodilatancia) Centrálne: Stimulácia CNS (psychostimulancia. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú bronchodilatanciá : β2 – sympatomimetiká – krátkodobé (fenoterol. cetirizín.Farmaceutická chémia NOSOVÉ PRÍPRAVKY 1.kromolyn (Intal. ktoré blokujú účinky histamínu (loratadín. zafirlukast. antagonisti leukotriénov Blokujú tvorbu. Adrenergiká (dekongestíva) Vyvolávajú účinky adrenalínu a noradrenalínu stimuláciou postganglionárnyh sympatických nervov. dlhodobo inhalačné (formoterol. aminofylín. procaterol). piriprost. hydrokortizón. ktoré inhibujú degranuláciu žírnych buniek – pulmonálnych po rôznych podnetoch napr. .Systémovo pôsobiace sa používajú pri ťažkých stavoch. pranlukast. kromoglykany Sú to imunoprofylaktiká. per os (cienbuterol. Anticholinergiká – ipratropium bromid. docebenon Oba mechanizmy – tenidap Menej často sa používajú antihistaminika. . metylprenizolón 2. salbutamol. nedokromyl (Tiakade) 3. terbutalín).Ú. majú závažné N. ketotifén). pôsobia periférne aj celkovo. Metylxantíny – teofylín. spomalenie hojenia rán. dexametazón.

al. 3 dopamin-betahydroxyláza 4 fenyletanolamin-N-metyltransferáza OH OH OH OH L -DOPA CH2CHNH2 OH OH OH 1 T yrozin CH2CHNH2 2 DOPAMIN CH2CH2NH2 3 OH 4 OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH COOH COOH Adrenergiká sa delia na : A) ENDOADRENERGIKA OH OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH OH OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH OCOC(CH3)3 OCOC(CH3)3 DIPIVEFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH DOPAMIN CH2CH2NH2 B) EXOADRENERGIKA . Prezorickú aktivitu určuje počet a poloha fenolických OH skupín priamu stimuláciu vykazujú zlúčeniny s dvoma OH skupinami v polohe 3 a 4 (norepinefrin) odstránením jednej OH z polohy 3 (hydroxyefedrin). 2 DOPA-dekarboxyláza. 321 .beta-adrenergika (antiastmatika) .alfa-adrenergika (vazokonstringencia – antihypotonika) Fenyletylaminy a fenylizopropylaminy Vzťah štruktúry a účinku : 1. 2.Hlavné aktivity vyvolané stimuláciou jednotlivých receptorov podľa orgánov : Srdce Alfa-1 ↑ kontraktility Beta-1>beta-2 ↑ frekvencia. kontraktilita a rýchlosť vedenia Hladké svalstvo a) cievy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia b) maternica Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia c) bronchy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia d) močový Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia mechúr e) hrubé črevo Alfa-2 relaxácia Beta-2>beta-1 relaxácia Oko Alfa-1 kontrakcia (mydriáza) Podľa mechanizmu účinku rozoznávame priame a nepriame 1-L-tyrozín-hydroxyláza. 4 (fenylefrin)znižuje afinitu k receptorom. Pre zachovanie alfa sympatomimetickej (presorickej) A je nevyhnutné fenyletylamínové zoskupenie (predĺženie alebo skrátenie spojovacieho reťazca A ruší) a prítomnosť aspoň jednej OH skupiny na prvom mieste stojí OH na uhlíku v susedstve aromatického kruhu.

OH FENY L EFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH KORBADRIN CHCHNH2 OH CH3 Met: je stály voči COMT a tak je vylučovaný ako sufátový konjugát. že z neho v organizme odštiepením amino-acetylu vzniká primárna aminická zlúčenina ako účinné agens. amfetamín). Používa sa hlavne ako prísada k lokálnym anestetikám na predĺženie účinku. o ktorom sa predpokladá. 2-Imidazoliny Vzťah štruktúry a účinku : 1. 4. u amfetamínu alfa-agonistickú A čiastočne obnovuje hydroxysubstitúcia v polohe 3 al. CHCHNH2 OH CH3 MET ARAMINOL CH3O OCH3 CHCHNH2 OH CH3 OH MET OXAMIN Indikácie udržanie . Zo substituovaných derivátov na dusíku alfa-agonistickú aktivitu má zachovanú midodrin.obnovenie krvnéko tlaku u spinálnej a celkovej anestézie. Zavedenie objemnejších substituentov typov fenylalkylamínov môže vyvolať zvrat alfa-agonistického účinku na alfa-antagonistický. pričom substitúciou vyvolaný beta-agonistický efekt zostáva zachovaný. Vazokonstrikčná aktivita 2-imidazolínového nafazolínu sa nemení keď je naftalénový bicyklus parciálne hydrogenováný (tetryzolín). CH2CHNH2 CH3 HY DROXY AMFET AMIN Mydriatikum slizničné vazokonstringens periférne antihypotenzívum. jej substitúciou alkylmi klesá afinita k alfa-receptorom a zvyšuje sa afinita k beta-receptorom. jadra je vhodná len 2. Z obmien v spojovacom reťazci vedľa najdôležitejšej sekundárne alkoholickej skupiny na beta-uhlíku výhodné je iba zavedenie metylu na alfa-uhlík. ORL ako nazálny dekongestans pri nádche. 4 aromatického kruhu (hydroxyamfetamín). Pre zachovanie selektívneho účinku na alfa-receptory je nevyhnutná primárna aminoskupina. OH Používa sa pri hypotónii. alebo je nahradený iným lipofilným arylom (xylometazolín a jeho hydroxyderivát oxymetazolín). Odstránenie oboch OH vznikajú prevažne nepriame adrenergiká (efedrin. 3. pretože priestorovým stienením vznikajú deriváty metabolicky stálejšie voči MAO (korbadrin).Z iných substitúcií arom.5dimetoxysubstitúcia (methoxamin). Indikácie: vazokonstringens.látky sú tak priamimi a nepriamimi aderenergikami. 322 .

: metylácia na dusíku v polohe 1 N dekarboxylácia N HIST AMIN imidazolu na 1. Iná cesta je cez deamináciu na imidazol-4-acetaldehyd. terfenadin. cirkulácie. lokálne pri reume a neuralgických bolestiach. alebo terapeutickou aplikáciou (liečivá).antihistaminiká Kompetitívne antagonizujú účinky histamínu na H1-receptoroch. generácie (sedatívne) majú aj výrazný antimuskarínový. ktoré majú povahu nielen bielkovín sa do organizmu dostávajú dýchacími cestami. GIT-om. ten COOH CH2CHCH2 N CH2CH2NH2 oxidatívnou deamináciou prechádza na kyselinu (1-metyl-4imidazolyl)octovú. sa nemení ak je aromatický kruh nahradený heterocyklom napr. pri ktorých cudzie látky povahy antigénov. hypnotiká. Najčastejšie používané ako antialergiká – odstraňujú príznaky vyvolané uvoľnením histamínu zo žírnych buniek. octovej a vylučuje sa ako konjugát s ribózou. ebastin).N metylhistamín. cetirizin. používa sa pri poruchách perif. nazálne dekongestans u nádchy. bronchokonstrikcia. Alergény.. pri veľkých N. astemizol) však môžu vyvolať ťažké život-ohrozujúce 323 . ktorý bráni voľnému otáčaniu a zaujatiu koplanárneho usporiadania molekuly. len zriedka vyvolávajú útlm a sú preto vhodné ako denné antihistaminiká (astemizol. zvýšená cievna permeabilita. imino (tramazolín). na desenzibilizáciu).. kys. Antihypertenzívna A je viazaná na substitúciu o-polohy aromatického jadra malým substituentom. 3. sliznicami. tiofénom (tiamenidín). svrbenie. Antihypertenzný úč. Niektoré látky (terfenadin.Látky I. H H1. histamín (mediátor nie neuromediátor !). substitúcia jedným chlórom. prenikajú do CNS a pre svoj centrálny tlmivý účinok sú používané aj ako sedatíva. HO CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 N N T ET RY ZOLIN NH NH Cl N NH Cl KL ONIDIN NH NH CH2 N NAFAZOL IN OXY MET AZOL ÍN xylometazolín nemá OH na arom. a tie vyvolávajú rozličné alergické reakcie. Ani spojovací metylénový mostík nie je podmienkou účinku. sa však dáva prednosť betazolu (v prednáške – má dualistický účinok – aj dilatuje aj kontrahuje. Reakciou antigén-protilátka sa v organizme uvoľňujú biologicky aktívne mediátory hl. antidopamínový a antiserotonínový účinok. akrivastatin. generácie (nesedatívne) neprenikajú natoľko do CNS. Látky 2. Menej prebieha premena na N-acetylhistamín a N-metylhistamín. či metylom sa neosvedčila. čiastočne antiadrenergný. pyrimidínom (moxonidín). Najvhodnejšia je substitúcia dvoma chlórmi (klonidín). Používa sa ako diagnostikum žalúdočnej sekrécie pri podozrení na achlórhydriu. bazofilov a mastocytov po alergickej reakcii – vazodilatácia. jadre 2. glaukom. A nemení jeho odstránenie (tetryzolín) alebo nahrademie inou skupinou napr.2. alebo alergénov stimulujú v organizme tvorbu špecifických obranných faktorov – protilátok. ktorých úlohou je cudzie látky zneškodniť. Antihistaminiká = Antialergiká Ako alergia sa označujú chorobné stavy a procesy ako reakcia imunitného systému. antiemetiká a antivertiginóza/antikinetika. . Účinky : na sliznicu pôsobia vazokonstrikčne. ktorý je ďalej oxidovaný na der.Ú. loratadin. H HIST IDIN Met. kožou.

Všeobecná štruktúra: R1 R4 X R2 R N R5 X – O (aminoalkylétery).C(propylamíny) R1. alebo halogénom (chloropyramin). pokiaľ sú podávané s látkami inhibujúcimi ich metabolizmus cez p450 (azoly. Antihistaminickú A bamipínu neovplyvňuje ani premena na rigídny tricyklický mebhydrolín. R5 – metyly. 4. súčasnej p-substitúcie benzylu metoxylom (mepyramin). Zvláštne postavenie medzi cyklickými analógmi majú deriváty piperazínu. buklizin). methapyrilen). jej zámenou za sekundárnu. R2 – aromatický cyklus. generácia H2 C N C H2 H N N S N CH2 N CH3 324 . polárnou hydroxyetylovou sk. 2-pyrimidilom (HETRAMIN) za event. ktoré podľa charakteru substitúcie vykazujú rozličné vlastnosti. Subst. heterocyklus R4. 3. Dusíka objemnejšími lipofilnými radikálmi môže vystupňovať centrálne účinky – hypnotický (meklozin). Pre zachovanie A analógov fenbenzamínu je najvhodnejší dvojuhlíkatý spojovací reťazec. tiež za halogenácie. primárnu. 6. N (etyléndiamíny). R3 (ten v strede) je spojovací reťazec tvorený hl. Výhodná je modifikácia v lipofilnej časti – náhrada fenylu 2-pyridilom (tripelenamín) al. alebo môžu byť uzavreté do tricyklov (fenotiazíny). či kvarternizáciou sa úč. Spojovací reťazec môže byť modifikovaný – uhlík spolu so susedným dusíkom je uzavretý do dusíkatého heterocyklu – imidazol (antazolín). 1. jeho predĺžením o metylénovú skupinu sa účinok ruší. 5. antiemetický (meklozin. makrolidy). N-4 metylom vznilo antihistaminikum a natiemetikum (cyklizin) a antihhistaminikum (chlórcyklizin). A neovplyvňuje zámena dimetylamínu za piperidín ako je to u 4-aminopiperidínových derivátov thenalidínu a bamipínu. Subst. ktorá A potencuje (chloropyrylen). dvoma uhlíkmi (v prípade cyklu aj troma) Etyléndiamíny VŠÚ: 1. periférne vazodilatačný (cinnarizín). Ako solitvorná bázická skupina sa osvedčila dimetylamiinoskupina. event. dusíkaté heterocykly (pyrolidín) R1 a R2 môžu byť na X viazané priamo. ktorý umožňuje prípravu disubstituovaných zlúčenín. A sa nemení zámenou fenylu za benzyl alebo oboch fenylov za heterocykly (methafenilen. 2. vzniká anxiolytický hydroxyzin. uzavretá do pyrrolidínu (histapyrrodin). Subst. ruší a spravidla sa zvyšuje anticholinergné pôsobenie.Terciálna aminoskupina je pre A nevyhnutná.arytmie.

VŠÚ: 1. bez zmeny. nezmenený. p-chlór-benzhydrylpiperazín.. Oxatomidu : aromatická desalkylácia.antazolin thenalidin Cl HC N N C H2 CH3 HC N N C C C H2 H2 H2 N O NH meklozin oxatomid Met. N. sedatívum. preto nemá sedatívne úč. oxidatívna hydroxylácia. natiserotonínové. že neprechádza hemoencefalickou bariérou. meklozínu : hl. metylskupiny vzniká karboxyzlúčenina. ox. Jeho hydrofilný charakter spôsobuje. Vysoká antihistaminická A je viazaná na éterické zlúčeniny (tioétery ↓ ) 325 . Met. je aj antiemeikum. 2aminoetánsulfónová). Met. ativertiginózum. ani anticholinergné. nepôsobí anticholinergne.Ń-dioxid. periférne vazodilatans. menej O-desalkylácia. Astemizolu : príloha Aminoalkylétery (kolamíny) Antihistaminiká z výraznými tlmivými centrálnymi účinkami a výrazným antimuskarínovým účinkom. potom N-4-oxid. Cetirizínu : hl. nepríliš vhodné ako denné antihistaminiká. generácia Cl HC N N C C O H2 H2 C COOH H2 N N H N N C C H2 H2 O CH3 cetirizin astemizol Met. ktorá sa vylučuje s taurínom (kys. Je aj hypohistaminikom. F 2.

Najúčinnejšie sú der. preto majú aj úč. Ak je nahradený 4-piperidolom. súčasnej p-substitúcie jedným chlórom (chlórfenoxamín). typu terciánych amínov s prevahou dietylaminozlúčenín. Difenhydramínu : oxidatívne odbúravanie. 9. Optimálna A je viazaná na nesubstituovaný dvojuhlíkatý spojovací reťazec. antiemeticky. či kvarternizácia. jeho prenesením do o-polohy sa znižuje voľná otáčavosť postranného bázického reťazca. 3. fenylové jadrá možno nahradiť 2-pyridylom (doxylamín). antitusicky. 7. pri ktorej sa zvyšuje anticholinergný úč. 8.benzhydrilový fragment nie je nevyhnutný pre zachovanie aktivity. Dysterapeuticky pôsobí zmena na sekundárne. 5. štiepenie éterovej väzby a oxidatívna hydroxylácia. antiemetické. takže dusík a centrálny metínový uhlík sú vo vzájomnej vzdialenosti lepšie vyhovujúcej podmienkam pre anticholinergné pôsobenie. V snahe o potlačenie sedatívneho pôsobenia sa pripravili der. 4. A zvyšuje substitúcia p-polohy jednoho z fenylov benzhydrylu halogénom (bromazín). hypnotické. hypnoticky. anticholinergne. Absolútna konfigurácia S ?(to v knihe nebolo. vznikajú zlúčeniny štruktúrou podobné etyléndiamínového tenalidínu (klemastín). anticholinergné. Br O CH3 C C N H2 H 2 CH3 CH3 Cl O CH3 C C H2 H 2 CH3 N embramin klemastin Met. výhodná je metylskupina (moxastin). ani zámena benzhydrylu za silno lipofilné benzylfenylové zoskupenie (etoxolamín) A nemení. 6. za event. ten môže byť predĺžený na trojuhlíkatý. alebo brómom (embramín). Klemastínu : odbúravanie pyrrolidínového kruhu. metylom (p-metylfenhydramín). Pôsobí aj lokálne anesteticky. 326 . anestetické. so stimulujúcimi purínmi – teokláty. metoxylom (medrylamín). Metylácia v o-polohe znižuje antihistaminickú a zvyšuje anticholinergnú a antiparkinsonickú aktivitu (orfenadrín) (metyl v p-polohe v dôsledku hyperkonjugácie preferuje pre antihistaminické pôsobenie vhodnejšie planárne usporiadanie molekuly. Centrálna metínová benzhydrilová skupina umožňuje prípravu alfa-substituovaných analógov.2. Lipofilný.generácia Cl CH3 C C N H 2 H2 CH3 O CH3 C C N H 2 H2 CH3 CH3 O CH3 N CH3 C C N H2 H 2 CH3 HC O Difenhydramin Moxastin Karbinoxamin Met. klemastín je R) 1. Benzhydrylétery sa podobajú lokálnym anestetikám.

A nemení ani zviazanie dusíka do cyklu s uhlíkom spojovacieho reťazca a fenylom lipofilnej časti za vytvorenia rigidného tricyklického fenindamínu.generácia CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH3 C C N H2 H2 CH3 Br CH N H 327 . substitúcia p-polohy fenylu metylom A nemení (tolpropamín). hydroxyly-terfenadín). 1. môže byť o uhlík dlhší ak spolu s postranným bázickým dusíkom uzatvára heterocyklus (terfenadín). alebo s fenylom lipofilného fragmentu indénový bicyklus (dimetinden). znižuje lipofilitu a tým nežiaduce centrálne tlmivé účinky. halogénom zvyšuje (brómfeniramín).2. Obmeny v spojovacom reťazci : optimálny je dvojuhlíkatý (feniramín). VŠÚ: Základná je štruktúra fenpipranu 1. Obmeny v bázickej časti : musí to byť terciálny amín (ak nie je v cykle spolu s postranným reťazcom). generácia O HC O N C C C H2 H 2 H 2 ebastin H3C CH3 CH3 Arylalkylamíny (v prednáške propylamínové deriváty) Jedny z najúčinnejších H1-antihistaminík. Substitúcia aromatického jadra hydrofilnými substituentami (kyselina akrylová-akrivastín. Rozdelenie halogénovaných derivátov na optické antipódy ukázalo vyššiu A u pravotočivých s absolútnou konfiguráciou S (dexbrómfeniramín). 3. so slabšími sedatívnymi účinkami. Obmeny v lipofilnej časti : A zostáva ak jeden z fenylov benzhydrylového fragmentu nahradí 2-pyridil (feniramín). 2. A neruší zavedenie dvojitej väzby do spojovacieho reťazca (cykliramín).

na 6-hydroxydimetinden. Terfenadínu : karboxyderivát. A nemení modifikácia spojovacieho reťazca. Účinné sú aj pyrrolidínové zlúčeniny (paratiazín) a tiež analógy. menej úplné odštiepenie dimetylaminoskupiny na substituovanú kys. Halogénsubstitúcia fenotiazínu pôsobí dysterapeuticky. aj nezmenený. A zostáva zachovaná ak jeden z aromatických kruhov je nahradený pyridínom (izotiopendyl – 4krát účinnejší ako prometazín) a podstatne sa nemení oxidáciou sulfidickej skupiny na solfóny (dioxoprometazín). propiónovú. 2. Dexbrómfeniramínu : oxidatívna demetylácia na demetyl a didemetyl-dexbrómfeniramín. rozvetvením sa antihistamínoý efekt zvyšuje (prometazín). Optimálna A je u zlúčenín s dimetylamínom ako postrannou bázickou skupinou. 2. dealkyláciou – piperinkarbinol Tricyklické zlúčeniny 1. generácia H3C OH C H C N H2 CH3 CH3 CH3 N OH C C C C H2 H2 H2 H N C H C H COOH akrivastin terfenadin oxidáciou metylu tercbutylovej skupiny na karboxyl vzniká fexofenadin (↓ karditoxicita) ? Met. 328 . Feniramín je bez brómu.dexbromfeniramin dimetinden Met. u ktorých je dusík spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorený do cyklu (mequitazín). predĺžením o metylénovú skupnu sa znižuje za zvýšenia psychosedatívneho pôsobenia (promazin). následné rozvetvenie opäť potencuje antihistamínovú A (alimemazin). 3. Met. Dimetindénu : hl.

ktorý sa používa tiež ako antialergikum. 1. ketotifén – antihistaminikum s výrazným inhibičným účinkom na degranuláciu – stabilizuje membrány žírnych buniek je to hypohistaminikum. dioxoprometazín je jeho metabolit vzniknutý oxidáciou. Súčasnej N-demetylácie alebo v polohe 2 piperidínu na príslušný oxometabolit.generácia CH3 H2C N C H N CH3 anticholinergný efekt HC CH3 CH3 C C N H2 H2 CH3 CH3 HC CH3 C C N H2 H2 CH3 S S S S prometazin medosulepin bisulepin Met. Kvarternizácia antihistamínovú Aznižuje a zvyšuje (thiazinamium).4. Prometazínu : na prometazín-sulfoxid. CH3 N CH3 N S O cyproheptadin ketotifen Cyproheptadin Met. Optické izoméry (prometazín a iné) majú rovnakú aktivitu.generácia COO-CH2-CH3 N H N Cl Cl loratadin desloratadin 329 . 5. : n-glukuronid. menej oxidatívna hydroxylácia na aromatickom kruhu. čiastočne oxidatívna hydroxylácia na jednom z aromatických kruhov. 2. za event.

bektériostatické inhibujú rast. virucída hubia vírusy fungicída látky ničiace huby. pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov. Medzi dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín patria aj 1. Loratadínu : odštiepenie etoxykarbonylu na deetoxykarbonyl-loratadín. 70-80%. jódom. trojsýtny glycerol sa používa obmedzene na konzerváciu). tento účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH (napr. ako derivans a zložka PINOSOLU. Iné štruktúry Ftalazinónové deriváty ? v knihe neboli N N N CH3 Cl azelastin 3. používa sa ukladanie nástrojov po steriliazácii. Najčastejšie to je koaguláciou bielkovín. pôsobia len proti vegetatívnym formám. poruchou permeability a blokádou životne dôležitých enzýmov. Etanol CH3-CH2-OH – maximálne účinný je v konc. Antiseptický účinok rastie so stúpajúcou molekulovou hmotnosťou a maxima dosahuje u n-pentanolu až noktanolu. antiseptiká a antibiotiká Dezinficiencia usmrcujú choroboplodné zárodky vo vonkajšom prostredí. Etylénoxid – cyklický éter – dehydratačný produkt etylénglykolu.. je tiež rozpúšťadlo a v injekčnej forme sa používa na prevenciu a liečbu posttraumatických šokov (20%). na dezinfekciu kože sa kombinuje s inými napr. 330 . Mechanizmus účinku: rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich protoplazmy a tým narušujú bunkové delenie. Alkoholy Baktericídne i fungicídne pôsobenie. Baktericídne usmrcujú baktérie. Je aj hypohistaminikum a len málo preniká hemoncefalickou bariérou. antiseptiká zastavujú rozmnožovanie patogénnych i nepatogénnych zárodkov vo vonkajšom i vnútornom prostredí makroorganizmov. ktorý je ešte účinný. germicída zabíjajú všetky mikroorganizmy ale nepôsobia na spóry.Met. CH3 H OH H3C CH3 mentol e tyléoxid H2C CH2 O V stomatológii.

Ú. Nitráciou fenolov sa pri zachovaní dezinfekčnej účinnosti dosiahne selektívneho vystupňovania toxicity voči hubám (2-chlór-4-nitrofenol). Úč. fenolov. 8. Štvrtým substituentom je buď benzylová sk. sa zvyšuje halogenáciou. phydroxybenzoová a jej estery-parabény). : 1. cetyltrimetylamóniumbromid). majú len mierne antiseptické úč. Ich dezinfekčný úč. p. 6. V. Blokádou fenolických sk.. stúpa s atómovým číslom Cl<Br<I (napr.sú účinnejšie ako o-der. : 1. hl. salicylová. 7. metyly. pričom je dôležitá jej poloha.Š. stúpa zavedením alkylu a zvyšuje sa s dĺžkou uhlíkatého reťazca (krezoly sú účinnejšie ako fenol. anhelmintickým (bithinol. Tretí hydroxyl A znižuje. Amóniové soli Aktívnou časťou ich molekuly je katión. alebo výhodnejšie cez metylénový mostík za vzniku derivátov difenylmetánu. Fenoly (tymol – PINOSOL) V. Dvojsýtne fenoly (resorcinol). parachlórtymol na dentálne účely).Š. optimum je 10-18 uhlíkov. M. ale menej než tymol). aj toxicita sa znižuje substitúciou karboxylovou skupinou (k. 2.Ú. Dezinfekčný úč.. Al. eterifikáciou al. alebo invertné mydlá. vyznačujúce sa zvýšenou rozpustnosťou vo vode sa získavajú sulfonáciou (k. boli od difenylmetánu odvodené látky s vystupňovaným úč. guajakosulfónová). vysoká A je ak sú zároveň fenolické sk. 9. preto sa nazývajú katiónaktívne. zavedenie ďalšej fenolickej sk. ktoré môže byť napojené priamo. : Fenoly sú silnejšími kyselinami ako alkoholy vplyvom konjugácie voľného elektrónového páru hydroxylu s pí-elektrónmi aromatického jadra. k. OH OH CONH OH Cl salifungin Br Cl OH HO Cl OH CH3 OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl trikrezol fenol OH rezocinol OH NO2 2- chlor-4- N nitrofenol Cl chlórchinolinol 3. Úč. Ďalšie 2 substituenty sú malé alkyly. zvyšuje bez zvýšenia toxicity (guajakol. prípadne enzýmov mikroorganizmov. 5. hl. úč. negatívne ovpl. je založený na reakcii týchto kyslých skupín s bázickými skupinami bielkovín. metyl (benzododecíniumbromid. amidovou sk. Menej toxické der. esterifikáciou sa úč.2. 331 . Náhradou metylénového mostíka sulfidickou sírou al.2´ (hexachlorofén). 3.Ú. oxyklozamid). Účinné deriváty vznikli zavedením benzénového jadra. Úč.. 4. benzonaftol). Podmienkou A je kvartérny dusík substituovaný dlhším alkylom. V polohách 2.

ktorý je zdvojenou štruktúrou kvartérnej amóniovej zlúčeniny.: 1.5-1%. dezinfekcia kože a operačného poľa 0. Väčšinou sú bázického charakteru.2. α. O CH3(CH2) 13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id Z antibiotík neoycín pozri medzi aminoglykozidmi. 4. 4.β-diaminopropiónovej alebo alifatické kyseliny ako kys.Š. 6-metyloktánová. 5. 2. Zámenou karboxylu za sulfónovú skupinu nastáva inverzia úč. Výmena β-alanínovej zložky za inú AMK vedie k zmene účinku až na antivitamín.Ú.). – N(α. typický je výskyt D-aminokyselín a inak neobvyklých aminokyselín ako α.βdimetylbutyryl) taurín (pantoyltaurín. pri zachovaní optimálnej dĺžky reťazca môže obsahovať aj aromatické jadro a éterovú väzbu (benzetoniumchlorid). Bacitracín – je polypeptidové antibiotikum (sú to cyklické peptidy neobsahujúce sírne mostíky. Vyšší alkyl môže byť substituovaný vhodnou lipofilnou skupinou (etoxykarbonylová – karbetopendecíniumbromid). aktívne proti G. : Ovplyvňujú permeabilitu bunkovej membrány. A je viazaná na pravotočivé deriváty s D konfig. kože R CH3 a rúk.γ-dihydroxyβ. Bacitracín zasahuje kompetetívne do syntézy proteínov bunkovej steny. Pri vyššej rezorbcii môže vyvolať blokádu neuromuskulárnej N platničky (AJATIN). Účinný je aj primárny alkohol pantenol (v org. tieto metabolity inhibujú rast všetkých mikroorganizmov závislých na k. 4. inhibuje inkorporáciou lyzyl-aspartámovej skupiny do BS. predmetov 1-2% (SEPTONEX). pantoténovej.γ-diaminomaslovej.Ú. epitelizanciá CH3 KY S. 3. nepôsobia na mykobatérie. Rast všetkých mikroorganizmov bez rozdielu inhibuje fenylpantotenón (N(α.→ s väčším počtom bázických skupín.. vírusy a spóry baktérií. nie je viazaný na čisto alifatický reťazec. 332 . sulfopantoténová) . aj G+ → s menším počtom bázických skupín → bacitracin). 3. CH2 CH 3 Br R = -(CH2)11-CH3 benzododeciniumbromid Použitie má rovnaké. Z uvedených štruktúr vybočuje dechalinium chlorid. Pôsobia na G+ mikroorganizmy. M.β-dimetylbutyryl)-ω-aminopropiofenón). Úč. sú inkomptabilné s anionaktívnymi tenzidmi. dezinf. A v plnej miere majú len jej soli (pantoténat vápenatý) a estery.antivitamín. Povrchová dezinfekcia a antiseptikum na dezinfekciu predmetov. čo vedie k úniku enzýmov potrebných pre normálny rast z bunkovej membrány. k. arsoniových (trifenyldodecylfosfoniumbromid). 5. rezistentné voči hydrolytickému štiepeniu peptidáz a proteáz.γ-dihydroxy-β. ich úč. je silejší v zásaditom prostr. PANT OT ÉNOVÁ CH2CCHCONHCH2CH2COOH OH CH3 OH V. A zostáva zachovaná aj u izostérnych zlúčenín fosfóniových al. Funkciu malých alkylov môže zastupovať uhlíkatý skelet heterocyklickej zlúčeniny (cetylpyridiniumchlorid). sa mení na kys.

jej rozvetvenie v polohe β a hydroxyly v α a γ sú nevuhnutné pre úč. 5. možno ju blokovať len tým. Dôležitou zložkou je i zložka k. Uder. CH3 H3C HO O C16H33 CH3 CH3 ALFA-T OKOFEROL alfa-tokoferol acetát V. tiochrománové der. al.β-dimetylmaslovej.Š. 6.γ-dihydroxy-β.. 7. skrátenie postranného reťazca v polohe 2 o 1 al.. napr. 9. 4. Energetický inhibítor vitamínu jej jeho vyšší homológ N(α. 2 izoprénové jednotky má za následok vymiznutie účinku. Nahradením OH na benzyle za elektronegatívny chlór (klenbuterol). Dlhý postranný reťazec nie je nevyhnutný pre antidystrofický úč. Predĺženie. Antagonisty sa praxi nepresadili.α. 8.Ú. K vystupňovaniu afinity k beta receptorom u derivátov fenyletylamínu typu epinefrínu dochádza nahradením metylu izopropylskupinou (izoprenalín). ak je izopropyl substuituovaný arylom (fenoterol).βdimetylvaleryl)-β-alanín (k. niekde znižuje). u oxidáciou vzniknutých tokoferylchinónov je antidystrofická A zachovaná ale antisterilná (fertilná)zložka je eliminovaná.. 3. pantoovej . metabolická stálosť a vnútorná aktivita (salbutamol). octovou sú účinné o odolnejšie voči oxidácii). pretože v potrebných koncentráciách sú toxické aj pre makroorganizmus. pretože OH možno nahradiť NH2 skupinou. 333 . sú účinné. 6 dezoxyderiváty sú neúčinné. Nahradením hydroxylu v polohe 3 za hydroxymetyl (salbutamol). Základný tokol je neúčinný.6. uvoľní (étery sú neúčinné.γ-dihydroxyβ. ktorá inhibuje rast hemolytického streptokoka .Ú.Š. na jadre. metansulfonamid (soterenol). β2 sympatomimetiká Stimulácia beta2-receptorov vedie k bronchodilatácii. 7. 4. 6-dezoxy-6-aminoder. 1-fenyl-2-aminoetanolu náhradou izopropylu za tercbutyl sa zvyšuje lipofilita.sú neúčinné. podobne to je. Zámena chrománového zoskupenia za kumaránové znižuje úč. V. prírodné pravotočivé tokoferoly sú len o trochu účinnejšie ako syntetické racemáty. Prítomnosť hydroxylu v polohe 6 je nutná. Pre antisterilný úč. neovplyvňuje. ω-metylpantoténová). Náhrada fytylového zvyšku za nerozvetvený hexadecyl úč. Antagonisty pyridoxínu inhibujú jej zapájanie do enzýmových mechanizmov. 3. zámenou za metoxyskupiny má rôzny vplyv (niekde sa A nemení. ANTIASTMATIKÁ 1. estery s nižšími kys. ureid (karbuterol) sa stabilita zvyšuje. vznikol dlhodobý účinok pre dlhú eliminácii obličkami. 2. : 1. : 1. 2. je dôležitý počet metylových sk. čo sa v org.

ani keď je benzénový kruh základného skeletu nahradený heterocyklom (napr. Der. ak je postranná skupina spolu s uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorená do piperidínu (rimiterol).v. salmeterol). fenoterolu. 8. orciprenalínu : orciprenalín. tolubuterol. : HO odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Met. relaxáciu vyvoláva cAMP (v cieľových bunkách aktiváciou proteínkináz a zvýšenou fosforyláciou enzýmov vyvoláva zvýšený prietok iónov membránami. M. vzniká metylizolprenalín Je aj kardiastimulans. salbutamolu : salbutamol. A fenyletylamínov neruší nakondenzovanie heterocyklu do polôh 2. čím sa zvyšuje lipofita. fenoterol. Krátkodobý účinok salbutamolu. rimeterol. : sulfátový konjugát. : p. histamín. terbutalín. Der izoprenalínu : izoprenalín. mabuterol 5. spolu s fenylom do tetraizochinolínového bicyklu (tretochinol). pirbuterol OH OH IZOPRENALÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. prokaterol).3 (quineterol. jeho pevné naviazanie má za následok dlhodobý úč. bradykinín. 6. : 4-O-sulfát Selektívny antagonista beta 2 a maternice OH receptorov bronchov 334 . izoetarín. tým aj rýchlosť vstrebávania a koncentrácia na mieste účinku. Halogénzlúčeniny : klenbuterol. – 12 hodín) 4. bitolterol 2. Der. kde hydrolýzou dôjde k ich uvoľneniu (bambuterol). Možno ich deliť na : 1. karbuterol. Heterocyklické zlúčeniny : prokaterol. Pro-liečivá možno pripraviť blokovaním fenolických hydroxylov esterovými väzbami. bambuterol 3. formoterol. hexoprenalín. ktoré aktiváciou adenylátcyklázy stimulujú tvorbu cAMP (beta2-adrenergika). terbutalínu možno predĺžiť sustitúciou postranného bázického dusíka vysoko lipofilnými radikálmi (formoterol. malá časť je cyklizovaná s formaldehydom za vzniku teterhydroizochinolívého metabolitu – príloha. piridín – pirbuterol). izopranalín-4-O-sulfát i.o. 3-O- HO OH ORCIPRENAL ÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. tým dôjde k zníženiu vápnikových iónov na kontraktilných proteínoch a tým k relaxácii). niektoré PG). 7. Antiastmatiká sú látky. : Kontrakciu hladkého svalstva bronchov vyvoláva cGMP (jeho tvorbu vyvoláva acetylcholín. reproterol. salmeterol (na receptor sa naviaže nepolárnym postranným reťazcom. A zostáva zachovaná. al. OH T ERBUT AL ÍN CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO OH FENOT EROL CH3 CHCH2NHCH CH2 OH Met.Ú.5.

a ko dychové analeptikum pri kardiovaskulárnych hypotenziách. teobromínu ju dáva laktám-laktímová tautoméria. ... 2. D-(+ )-EFEDRIN H C OH H C NHCH3 CH3 Je čiastočne priame a čiastočne nepriame adrenergikum. ktorý vzniká prijatím jedného uhlíka a cyklizáciou vo fenyletylamínovom fragmemte na princípe reakcie fenyletylamínov s aldehydmi (Pictetova-Spenglerova syntéza) – príloha. diuretický efekt klesá teofylín>teobromín>kofeín.. : 1. možno i substitovať solitvornými bázickými skupinami (etamifylin). Možno obmieňať polohu 7 teofylínu – etofylin. Postupné odstraňovanie fenolických a sekundárne alkoholickej skupiny má za následok prechod od priameho k nepriamemu adrenergnému úč. rozpustnosť zvyšujú soli organických kyselín (benzoan. : odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Vyl: nezmenený NH2 Cl Cl KLENBUT EROL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 Prokaterol Met. že ho uvoľňujú zo zásobných vezikúl nervového zakončenia sympatiku. metylxantíny Metylxantíny patria medzi analeptiká. glukuronid. 2. Niekde dochádza k posunu na 335 . CH2OH SAL BUT AMOL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO Met. V. u psa : nezmenený. Kofeín je slabá zásada (poloha 9).. pri aplikácii do nosa vyvoláva znížené prekrvenie.Š. podanie. kombináciou s hydroxylmi (xantinol). teofylínu dáva kyslosť iminoskupina v pol.Reproterol Met.Ú. Centrálny úč. teda tvoria soli aj zo zásadami. že brzdia jeho spätné ukladanie al. 3. : hlavným der je tetrahydroizochinolínový der.o. tvorí soli s kyselinami. a substitúciou v polohe 9 (bamifylin). metylsubstitúciou v susedstve aminoskupiny sa zvyšuje metabolická stabilita. al. približne koreluje s rozpustnosťou vo vode a lipofilitou kofeín>teofylín>teobromín. čo umožňuje p. 7. diprofylin . Adrenergiká nepriame V mieste účinku zvyšujú hladinu neuromediátoru tým. tým. teofylín a teobromín sú amfotéry. salicylan sodný). metabolické odbúravanie. podáva sa pri astme.

Stabilizujú membrány žírnych buniek. Glukokortikoidy (inh. leukotriénov a iných zápalových mediátorov.kanály a tak bránia ich degranulácii a uvoľneniu histamínu. antivomitikum 8-chlorteofylín. 5. Kromoglykany Inhibítory degranulácie (hypohistaminika) V. zdvojením molekuly (kromoglykát).R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3= 3 KOFEIN R R CH N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. a napojením tretieho kruhu do polôh 6 a 7 benzopyránového bicyklu za súčasnej propylsubstitúcie na C-8. Aj kruh možno modifikovať na pyridín (nedokromil). O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= .pozri parasympatotropné látky vzorec ipratrópia je v prílohe 4. zo substituovaného teofylínu (8-chlórteofylín) vzniká vo forme podvojných solí s antihistaminikmi difenhydramínového typu (hydrináty-teokláty) antihistaminikum. cyklohexán (prokromil). : vylučujú sa nezmenené (blokuje his. bazofilov a eozinofilov. oxidatívna demetylácia na paraxantín (1. môžu sa nahradiť napr. 3.Š. Nedokromil potláča i neurogénne dráždenie čo sa využíva pri astmatických stavoch bez alergického podkladu.) – pozri kortikoidy 5. Substitúciou polohy 8 u kofeínu vzniká centrálne stimulačný 8-metylkofeín.6-DIOXOPURINY ) Teofylin met: príloha Kofein met: podone ako teofylín. Tak boli od chromon-2-karboxylovej kyseliny odvodené účinné deriváty substitúciou v polohe 5 (texakromil). : pre zachovanie A je nevyhnutný chromónový skelet s karboxylom v polohe 2. 336 .Ú.7-dimetylxantín).R2 = 3= 3 TEOBROM IN H R CH R 1= 2= 3. k. Inhibujú vstup Ca2+ do buniek a uzatvárajú Cl.dilatačný efekt periférny a centrálny. teobromín a teofylín. 4. NaOOC O O COONa O O H C C C O H2 H2 OH O kromoglykát disodný Met. Parasympatolytikum . dlhším alkylom v polohe 3 (enprofylin). Aj SRS-A) nedokromil disodný Pravdepodobne blokuje proteínkinázu C. močovej. u akútnych záchvatoch sú neúčinné. tieto ďalšou biotransformáciou poskytujú der. pyrán (ambikromil). Majú len preventívne pôsobenie. Pre A nie sú nevyhnutné metyly v polohách 1 a 3. čo umocňuje substitúcia lipofilnými vyššími alkylmi a oxoalkylmi (pentoxifylin).

. Nas. stomachikum. cineol. Inhibuje uvoľňovanie histamínu. mentofurán – zhoršuje kvalitu silice.. tzv. ústnych vôd. triesloviny (elagové). . Tymol – Serpylli herba – Thymus serpyllum.8-cineol = eukalyptol (monocyklický monoterpén – ketón)... . preto sa rektifikuje. ale aj SRS-A a PAF. Lamiaceae (ČSL 4) (dúška tymiánová) Hlavnými obsahovými látkami sú monoterpény tymol a karvakrol. Species carminativea Eucalypti etheroleum – Eucalyptus globulus. herba. folium – Mentha piperita. : vznikajú ketotifén-N-glukuronid. Dôležitý je obsah mentolu a jasmónu – zlepšujú kvalitu silice. redukciou karbonylu sekundárny alkohol a N-demetyláciou demetylketotifén. droga sa používa ako čajovina. Lamiaceae (dúška materina) .. choleretikum. ursolovej) a flavonoidy.glukuronidy. pini etheroleum. má spazmolytické a antiseptické účinky.. eucalypti etheroleum. má antiseptické a dezinfekčné účinky. Silica je čuchové a chuťové korigens. triesloviny. tabakových prípravkov . súčasne blokuje H1 – receptory. Lamiaceae (ČSl 4) Je to monocyklický monoterpén. nosných olejov alebo mastí. eukalyptol. znižuje sekréciu žliaz. k. inh – tymol. ďalej p-cymol.mentolum. mentofurán.Contraspan gtt. mentol Pinosol ung. . Vedľajšie zložky silice môžu dráždiť na kašeľ.Bronchikum gtt. cps. piperitón. triterpény (der. Farmakognózia Mentoklar (už sa nedováža) gel. 6. Cynarosan gtt. pre arómu dôležitý jasmón. tocoferoli acetas NOSOVÉ PRÍPRAVKY Mentol – Menthae piperitae etheroleum. Aqua carminativa. Mentol špecifickým dráždením nervových zakončení pre chlad vyvoláva na koži pocit chladu. odstraňuje pocity svrbenia. ďalej sú tu malé množstvá monoterpénov α-pinén. na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. limonén. ktorá sa aplikuje hl. gtt. perkutánne ako zložka mastí pri nachladnutí.. antagonisti leukotriénov 3. dáva sa prednosť silici. triterpény. mazadiel pri reumatizme. thymolum. Tussamag ung. flavonoidy. cholagogum. kloktadiel. Používa sa ako zložka mazadiel proti reumatizmu pri neuralgiách a migrénach.Ketotifén sem patrí podľa skripta – met. Colpermin cps. limonén. p-cymol. pôsobí karminatívne a protidávivo.Thymi herba – Thymus vulgaris. 337 . V droge sa nachádza (-)-mentol. alebo sa na inhaláciu používa samotný eukalyptol. pôsobí slabo anesteticky. ČSL 4 – Oleum menthae piperitae.. mentón. kozmetiky. Myrtaceae V silici je hlavnou zložkou 1. List sa používa málo. do inhalačných prípravkov pri ochorení horných dýchacích ciest. bronchitídach. tvorí zložku zubných pást. crm.. ktoré sú uvoľňované ako Na O.

Je to silné antiseptikum. Lobelín býva tiež zložkou v prípravkoch na odvykanie od fajčenia.Serpylli herba – Beneforin gtt. Thymomel sir. dentálnych prípravkoch. bronchitídach. tussamag ung. (-)-efedrín. Theaceae Cacao semen . (sinica). Solutan gtt. Droga sa tiež používa ako sympatomimetikum – sťahuje cievy. droga ďalej obsahuje pinény (α-pinén – bicyklický monoterpén). ČSL 4 – sp. lobelín zvyšuje dychovú frekvenciu (dychové analeptikum – napr. Atropín – Belladonnae radix.. . konzervačný prostriedok. čierny fermentovaný. Ipecarin gtt..Coffeinum natricum benzoicum inj.. – Fructus ajowani. ako antimykotikum. externe pôsobí hyperemizujúco. V čajoch sa droga nepoužíva. Silica má sekretolytické. kadinén.. .Maté folium – Ilex paraguajensis . Farmakologické účinky purínov sú : stimulácia CNS. pri ochorení horných dýchacích ciest. pôsobí ako bronchodilatans.. relaxácia bronchiálnych svalov. ale purínové alkaloidy obsahujú aj – .Thymi herba – Perospir sp. Ephedraceae (chvojník dvojklasý) Patrí medzi alkaloidy odvodené od fenylalanínu – jednoduché amíny.. Lobeliaceae Droga obsahuje hl. silvestrén. lobelanín. Pini etheroleum – (Oleum pini pumilionis) – Pinus mughus (mugo). kofeín – Coffea semen . v mazadlách. norpseudoefedrín. Aquifoliaceae . uspávacími prostriedkami. Pinaceae Vôňu dodáva bornylacetát. svietiplynom). zložku liniment a mastí proti nádche.6-disubstituované piperidínové alkaloidy. Droga aj tinktúra pôsobí ako expektorans pri bronchiálnej astme. . zvyšuje TK.Cola vera. silica je tiež anthelmintikum. Xantedryl tbl. 2. pri otravách alkoholom.Tymol sa tiež izoluje z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae). čiernom kašli. diuretický účinok a stimulácia žalúdočnej sliznice. Pleumolysin gtt. anízový aldehyd a felandrén.Guarana – Paulinia cupana. Rubiaceae Theae folium . izolobinín. Medzi obsahové látky tiež patrí (+)-pseudoefedrín. dilatácia koronárnych ciev. antiastmatikum. príp.Ephedrae herba – Ephedra sp. ich nor-deriváty. limonén. Vňať a silica sa používajú v expektoračných prípravkoch.. folium – Atropa belladonna. sir.Coffea arabica. Antasthman tbl. lobenadinín pôsobí emeticky. . Sapindaceae (najviac kofeínu 6-7%) Zelený čaj je nefermentovaný.. Solanaceae (ČSL 4) 338 .Lobeliae herba – Lobelia inflata. ANTIASTMATIKÁ Efedrín . spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti. karén. Lobelín . Tussamag gtt.Theobroma cacao.Thea sinensis. dezodorans. Sterculiaceae V knihe to nie je ako antiastmatiká. používa sa v stomatológii. Tussilen gtt. Sterculiaceae Colae semen . kostrových svalov. predovšetkým (-)-lobelín.. tvorí zložku sprejov na osvieženie ovzdušia.. Používa sa hl. žltý polofermentovaný.Inhalol pini. srdcového svalu. morfínom. pectorales . ako sprejové a inhalačné expektorans.Antasthman tbl. Teofylín. – Ephedrin tbl. je stimulans CNS.

Oxytocín. Papaveris fructus . tento má iba polovičnú účinnosť oproti hyoscyamínu.. pyranokumaríny – visnadín. dihydrosamidín. nechtových regenerátorov .. Alkaloid (-)-hyoscyamín sa nešetrným sušením al. žlčových a močových ciest. Atropín patrí medzi parasympatolytiká-spazmolytiká. Antasthman tbl.Apis mellifica. Kelín je spazmolytikum bronchov. nepôsobí na dýchacie centrum. Spazoveralgin Neo tbl. skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín.. Solanaceae Atropín patrí medzi tropánové alkaloidy odvodené od ornitínu. znižuje sekréciu slinných a potných žliaz. Cholaspan drg. Contraspan gtt.Stramonii folium .. kempferol a olej. glukozid kelenín. Bellaspon drg. Solanaceae Hyoscyami folium . V tejto droge sú obsiahnuté morfinanové alkaloidy – morfín a benzylizochinolínové alkaloidy (odvodené od tyrozínu). Cholaspan drg. sú to nonapeptidy. Papaverín nemá narkotický úč. kelol. Apidae Tvorí zložku dražé. . je spazmolytikum. visnagín. v organizme sa nekumuluje.. . v črevách. kelín (visamín). problémoch žlčových a močových ciest.. Včelia materská kašička – Secretum glandularum pharyngealis et labialis . Spazmoveralgin Neo tbl. GITu. Atropín je tiež antidótum pre nervové jedy typu organofosfátov.Ammi visnaga. vazopresín – Hypophysis cerebri. kelinol. tiež sa používa pri angíne pectoris. uvoľňuje spazmy hladkého svalstva.Atropin inj. flavonoidy – kvercetín. Visnagín-kniha.Datura stramonium.Hyoscyamus niger.. .. samidín. bronchov. Neurohypofyza Vyrábajú sa synteticky. amiol. visnadín-prednáška rozširuje koronárne cievy. ktoré pôsobia spazmolyticky (tlmia spazmy pri hnačkách. 339 . je mydriatikum. inj. ČSL 4 – Papaverinium chloratum Kelín – Visnagae fructus . Apiaceae (parasca špáradlová) Droga obsahuje furanochromóny (γ-pyróny) hl. Papaveraceae Papaverín je tiež prasympatolytikum-spazmolytikum Opium je zaschnutá mliečna šťava získaná narezávaním nezrelých plodov. krémov. Papaverín – Opium. čím sa účinok predlžuje).. silnejšie tlmivo na CNS (príprava na narkózu). koloidné sprievodné látky ópia spomaľujú rezorbciu hl. mastí.Papaver somniferum... antiemetikum a používa sa pri parkinsonizme. Skopolamín pôsobí podobne len menej na perifériu. Contraspan gtt..Papavarin tbl.

každá 3. cyrhóza pečene. nádorové ochorenia kostí) 340 .RTG kostí – menej citlivá metodika .zmenený klinický stav (dlhodobý pobyt na lôžku.kvantifikácia: .biochemická diagnostika . každý 6. dlhodobý pobyt v beztiažovom stave) . tým sa znižuje telesná výška.príčiny: . zlomeniny. žena po 50.choroby (reumatické ochorenia. toxické látky napr.počet pacientov sa zvyšuje. roku.progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované stupňom úbytku kostnej hmoty. poškodenie obličiek.Osteoporóza a jej liečba (M05) Osteoporóza .vonkajšie a vnútorné vplyvy (diéty. sedavý spôsob života) → deformácia chrbtice a postavy → zvyšuje sa hrudná kyfóza a bedrová lordóza.diagnostika: . genetické poškodenie) .7-8% populácie. roku . poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a zvýšenou náchylnosťou kosti k zlomeninám . je to následok štýlu života (málo fyzickej aktivity. vozičkári. muž po 65.denzitometrické vyšetrenia . vzniká zhrbená postava s vysunutým bruchom . fajčenie.

netiazidové diuretika.krčok femoru.zlomeniny: . gracilný (chudý) vzrast . smog Farmakologická liečba: .endokrinopatie – ovarektómia. antiepileptiká. alkohol.ochorenia GIT – malabsorbcia. hypertyreóza .endokrinné abnormality (hormóny štítnej žľazy. hydrogenfosforečnan vápenatý (calcii 341 . po operáciach GIT .0 g vápnika vo forme solí (anorganické soli: .čiastočne ovplyvniteľné: .dôsledky: .iatrogénne príčiny – lieky – kortikoidy (viac ako 7. telo stavca. sekundárna amenorea (viac ako rok). ázijska rasa. chlorid vápenatý (calcii chlodidum). diabetes mellitus.geografické vplyvy – UV žiarenie. sekundárna .uhličitan vápenatý (calciicarbonas).5 mg/d).ovlyvniteľné „vlastnými silami“: .neovplyvniteľné: . hyperparatyreóza.nedostatočný prívod vápnika do organizmu (viac ako 1000 mg) .malé alebo žiadne fyzické zaťaženie .pri nedostatočnom príjime vápnika v potrave . Collesova zlomenina (na ruke). heparín . panva .odporúča sa 0.deformity a dezaxácie .nepomer medzi osteoresorbciou a novotvorbou kostí 1) Inhibítory resorbcie: . káva.vek .bolestivé syndrómy .pri zvýšenom vylučovaní vápnika obličkami .suplementácia vápnika: ak príjem je nižší ako 800 mg na deň .pri nedostatočnej resorbcii vápnika v čreve .pohlavie (ženy) . menopauza. vaječníky(estogény chránia pred osteoporózou)) .rizikové faktory: .nedostatočná výživa (bielkoviny) .genetické faktory: ..5 – 1.zlozvyky: fajčenie.vek .hyperkalciúria – idiopatická. drogy .belosi.

zníženie syntézy kolagénu v osteoblastoch .kalcitriol (1α.hydogenophosphas). nepriama stimulácia ich aktivity.prirodzený vitamín D3 (cholekalciferol) je prohormón povahy sekosteroidov. predovšetkým 7 – dehydrochoresterolu. orechy.udržovanie koncentrácie vápnika v extra celulárnom priestore . zápcha.alfakalcidol (1α – hydroxycholekalciferol) . ementál.v plazme sa viaže pevne na špecifický α-globulín tzv..metabolizuje sa v pečeni na aktívne metabolity na 1α.suplementácia vitamínu D: .GIT (nechutenstvo.. a organické soli – glukonan vápenatý (calcii gluconas)) .) .aktívne metaboliky: .urýchlenie maturácie osteoklastov. 25 – dihydroxycholekalciferol a 24. zvracanie.pri nedostatočnom osvite (insolácia) .pri predávkovaní a sú dôsledkom hyperkalciémie a hypofosfatémie: . kolagén..mobilizuje vápnikuložený v kostiach.zvyšuje vstrebávanie vápnika a fosfátov z čreva (najúčinnejší je kalcitriol. jednak urýchlením pretupu vápnika cez membrány „kartáčového“ lemu a mitochondriálnych membrán) . podpora proliferácie niektorých línií imunokompetentných buniek .sú sprostredkované špecifickými intracelulárnymi receptormi kontrolujúcimi génovú transkripciu . fosfor. spastické bolesti v bruchu). znižuje jeho exkréciu v obličkách tým. 25 – dihydroxycholekalciferol) .pri starších pacientoch .deriváty: imunomodulačné vlastnosti.(mak. ktorý zvyšuje transport vápnika cez intestinálnu sliznicu jednak indukciou nových proteínov (calcium – binding protein). že zvyšuje reabsorbciu vápnika v tubuloch . vznikajúceho vorganizme redukciou cholesterolu)) . tvaroh.kinetika: .odporúča sa nutričná dávka 800 IU – pri osteoporóze potrebné dávky > 2500 mg vitamín D: . Vitamín D binding protein .syntetické deriváty: .komplex látok steroidnej povahy rozpustných v tukoch. hydroxyapatit. vylučujú sa žlčou. porucha renálnych funkcií v dôsledku nefrolitiázy a nefrokalcinózy a lokalizované alebo generalizované zníženie kostnej denzity 342 .vitamín D a jeho metabolity podliehajú extenzívnej enterohepatálnej cirkulácii. parmezán. nadbytočný sa ukladá v tukových tkanivách . hydroxyapatitum osseum – obsahuje vápnik. 25 – dihydroxycholekalciferol – plnia už úlohu hormónov . ktory sa vytvára v koži fotochemickými reakciami (pôsobením UV (zo steroidných provitamínov.účinky: . iba malá časť močom. ktoré sa spolu s parathormónom a kalcitonínom zúčastňujú regulácie vápnikovej homeostázy .nežiaduce účinky: .pri nedostatku vitamínu D v potrave .

dobré vstrebávaný črevnou sliznicou. karcinóm endometria.pôsobením na receptory v CNS. ťažká obličková nedostatočnosť. podlieha však intenzívnej metabolickej premene (hydroxyláciou) pri prvom prechode pečeňou. znižujú metabolickú degradáciu estrogénov a ich účinok zosiľňujú.raloxifen – tlmí osteoklastickú resorpciu a spomaľuje apoptózu osteoblastov a osteocytov .centrálny analgetický účinok ( zvyšuje hladinu β . bolesti hlavy. sekréciu stimuluje požitie jedla a pentagastrín .endorfínov) 343 . retencia sodíka a vody. metabolity sú tiež konjugované s kyselinou sírovou a glukurónovou.hormonálna substitučná terapia: .produkovaný parafolikulárnymi C. resorbciu vápnika podporujú nepriamo stimuláciou aktivity hydroxylázy vitamínu D3 v obličkách a tým zvýšením produkcie jeho hormonálne aktívnej formy dihydroxycholekarciferolu . metabolizovaný na estrón a estriol. zvýšená trombogenéza.agonisto – antagonistom estrogénových receptorov . napätie pŕs. induktory tohoto enzýmu naopak účinnosť znižujú .bunkami štítnej žľazy. predovšetkým CYP3A4.estradiol: .nežiaduce účinky: .estrogény: . znižuje resorbciu vápnika z kostí.má len podpornú regulačnú úlohu .zlepšujú resorbciu vápnika a jeho využitie kostným tkanivom a znižujú resorbciu kostnej hmoty.hormón.etinylestradiol – je sám inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P450 a môže zvyšovať účinnosť a toxicitu niektorých liekov ( napr.. vo forme glukuronátov a sulfátov sú eliminované žlčou a močom .selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM): .metroragia.kontraindikácie – podanie ženám v reprodukčnom veku. antikonvulzíva (fenytoín) – inhibícia normálneho priebehu hydroxilácie cholekalciferolu a ergokalciferolu.fenobarbital a i.kalcitonín: .inhibítory izoenzýmu cytochrómu P450. ochorenie pečene interakcie: cholestyramín –znižuje absorpciu a enterohepatálny obeh . hyperpigmentácia . cyklosporín) .digoxín – zvýšená toxicita .edémy. cholelitiáza. má opačné účinky ako parathormon . rast hormonálne dependentných nádorov – pri dlhodobej terapii .estron vo forme sulfátov a ďalšie konjugované estrogény podliehajú desulfatácii v hrubom čreve (pôsobením hydolytických enzýmov črevných baktérií) a sú asi z 80% spätne resorbované v plazme je estradiol z 98% viazaný na transportné plazmatické proteíny na globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) a na albumín . ktorý znižuje hladinu vápnika a fosforu v krvi. tromboembolické príhody. zníženie tkanivovej odpovede na vitamín D .kortikoidy – výrazné zníženie stimulačného účinku kalcitriolu na vstrebanie vápnika z čreva .interakcie: .liekové interakcie: .

obmedzenie vsupu osteoklastov do kosti a navodenie ich apoptózy (v osteoklastoch pôsobia asi ako intracelulárne toxíny). generácia: .v terapii znižuje počet zlomenín. nepríjemný pocit v ústach.pôsobením na špecifické receptory v bunkovej membráne osteoklastov znižuje osteoklastickú aktivitu a tým inhibuje kostnú resorpciu (ovplyvňuje nielen funkciu. po podaní sa inkorporujú do kosti a dlhodobo sa v nich kumulujú.nežiaduce účinky: .pripravuje sa : . zlepšuje pohyblivosť.inhibícia aktivity ostoeklastov.MÚ: .. aby sa predišlo vzniku sekundárnej hyperparatyreózy .3. generácia: .mechanizmus účinku: .synteticky alebo polosynteticky ( v terapii – lososí(najúčinnejší). alebo vo vnútrožilných infúziach. od pyrofosfátov obsahujúcich väzbu P-O-P sa líšia väzbou P-CP. spomaľujú agregáciu kryštálov hydroxyapatitu do väčších kryštálov .2.tiludronát . humánny a prasačí . zvracanie.alendronát (FOSAMAX) .zníženie produkcie niektorých cytokínov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus zníženie normálnej a ektopickej mineralizácie inhibíciou rastu kryštálov hydroxyapatitu .zoledronát (ZOMETA) .in vitro inhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého. blokujú jeho premenu na hydroxyapatit. selektívne sa viažu na obnažené aktívne miesta pre nasadnutie osteoklastov na povrchu kostného tkaniva a účinne spomaľujú kostnú resorbciu .majú vysokú afinitu ku kryštálom hydroxyapatitu v kostiach. začervenanie v tvári a pálivé pocity v dlaniach .inhibícia bunkového rastu (cytotoxický účinok) .sú syntetické analógy endogénneho pyrofosfátu s výrazným pôsobením na metabolimus kostného tkaniva. vstrebávanie tráviaceho traktu sa znižuje za prítomnosti potravy. ale aj množstvo a dĺžku prežívania osteoklastov inhibuje tvorbu prostaglandínov a tromboxanu →protizápalový účinok .podávajú sa perorálne. generácia: .klodronát (BONEFOS) .pamidronát (AREDIA) . ich ďalšími účinkami sú: .liečba musí byť vždy doplnená podávaním vápnika. má silný analgetický účinok. má dobrú toleranciu.etidronát . zabraňuje úbytku kostnej hmoty. v organizme nepodliehajú biotransformácií.rozdelenie:-líšia sa generácie podľa pomeru medzi žiadúcim inhibičným účinkom na osteoklastickú resorbciu kostí a nežiadúcim útlmom kostnej mineralizácie . odolnou voči enzymatickej hydrolýze fosfatázami v kostiach .ovplyvnenie permeability bunkových membrán 344 .risendronát (ACTONEL) .nauzea.inhibícia vstrebávania vápnika z čreva .1. zvlášť obsahujúcej vyššie množstvo vápnika. časť neviazaná v kostiach je vylučovaná močom v nezmnenom stave . nemá liekové interakcie a kontraindikácie bisfosfonáty:.ibadronát .

nandrolón . súčasne však spomaľujú mineralizáciu matrix. kostnými exostózami a kalcifikáciami šliach. podporí sa tvorba kostnej hmoty . zriedka hypokalciémiaa hypofosfatémia 2) Stimulátory novotvorby .prevencia zubného kazu .účinky: .hyperkalciémia pri malígnych ochoreniach . do nej sa ukladá hydroxyapatit. väzov a svalových úponov .profylaxia a terapia involučnej postmenopauzálnej osteoporózy .pôsobia stimuláciou androgénnych receptorov zvýšenou proteosyntézou.Pagetova kostná choroba (alendronát) .stimulujú osteoblasty k syntéze novej kostnej matrix. kde sa akumuluje vo forme inertného fluoroapatitu. zápcha alebo hnačka. hypokalciémiou.indikácie: . sarkoidóza) .fluoridy: .v.mechanizmus účinku: .dráždenie žalúdočnej sliznice (uvoľnenou kyselinou fluorovodíkovou) . zvýšenie hodnôt transamináz. zvracanie.interakcie: .asi polovica vstrebaného množstva fluoridových iónov sa dostáva do kostí.osteoporóza vyvolaná liečbou kortikoidmi .kinetika: . granulomatóza. fluoróze doprevádzanej osteosklerózou so stluštením dlhých kostí. zlyhaním respiračných a kardiovaskulárnych funkcií .indikácie: . akútna toxicita sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi.nauzea.anaboliká: . čo sa prejaví zvýšením retencie dusíka. neurologickými prejavmi. pri podávaní vyššých dávok je zvýšené riziko osteomalácie a dochádza k dezorganizácii kostnej architektúry a vyskytuje sa bolesť v dolných končatinách ako prejav stresových mikrofraktúr) .zlepšenie stavu pri osteoporóze vyvolanej liečbou kortikoidmi .nežiaduce účinky: . žvýšenou retenciou minerálnyh látok vrátane vápnika. aplikácii) .nežiaduce účinky: .dobre sa vstrebávajú z tráviaceho traktu a podávajú sa perorálne. znižuje sa resorbcia kostí a dochádza k rýchlemu zosilneniu trámčitej kostnej hmoty (k zväčšovaniu hmoty kortikálnej kosti dochádza omnoho pomalšie a zväčšuje sa korozita kortikálnej kosti čo môže mať nepriaznivé dôsledky pri stavbe stavcov a môže byť príčinou kompresie stavcov.iné indikácie: .flebitída. zvyšok sa vylučuje obličkami .fluorofosforečnan dvojsodný (dinatrii fluorophosphas) . vstrebávanie fluoridu sodného môže byť výrazne znížené prítomnosťou vápnika a horčíka .fluorid sodný (natrii fluoridum) .toxické dávky inhibujú enzýmy anaerobnej glykolýzy a vyvolávajú útlm bunkovéh dýchania.paliatívna liečba pri nádorových metastázach .účinok oslabujú induktory pečeňových enzýmov 345 . prechodne zvýšená teplota a zimnica (po i.chronická expozícia fluoridovému prachu vo vdychovanom vzduchu vedie k tzv.hyperkalciémia z iných príčin (imobilizácia.stanozolol ..

anaboliká antagonizujú katabolický účinok kortikoidov a zvyšujú antikoagulačný účinok warfarinu . hlavne karcinóm prostaty.v pečeni sa premieňa na kalcidiol (25 – hydroxycholekalciferol) špecifickou 25. tento je prekurzorom kalcitriolu (1.OH – metabolit a na 1.do terapie sa zavádza stroncium – pôsobí ako inhibítor resorpcie.syntetický derivát cholekalciferolu Estrogény VŠÚ: . hypertenzia. 25 – dihydroxy-cholekalciferol) Alfacalcidolum .hydroxylácia na 25.hydroxylázou. obdobie rastu.fenolický kruh je základnou chemickou podmienkou pre väzbu na estrogénové receptory.. 25 (OH)2 – metabolit (najúčinnejší) Colecalciferolum (Vitamín D3) metabolizmus: .hormonálne depedentné nádory. migréna Novinka: . ale aj ako stimulátor rastu Farmaceutická chémia: Vitamin D a jeho metabolity Ergokalciferolum (Vitamin D2) .metabolizmus: .kontraindikácie: . diabetes.cyklopentanoperhydrofenantrénová štruktúra . 346 .

nemetabolizuje sa.metabolismus: nepodliehá rozsiahlej metabolizácii. Hydroxylačné reakcie na C-2 a C-16 sú kompetitívne. estradiol a ich metabolity sa konjugujú za vzniku glukuronidov a sulfátov. Hlavný cirkulujúci metabolit estrogenu je estron3-sulfát. estrón sa potom v pečeni rýchlo mení na estron-3-sulfát. Estron-3-sulfát má zrejme zásobnú funkciu a predstavuje ľahko dostupný zdroj voľného estradiolu Estradiol SERM RALOXIFEN . 11. 16 a 18. Žiadné iné metabolity neboli nájdené. Účinnosť estradiolu sa znižuje desaťkrát po enzymatickej alebo chemickej oxidácii 17-hydroxylovej skupiny na ketoskupinu. Estriol má iba 1/10 aktivity estradiolu. 14. ako je to napr.6diglukuronid. 6. Môžu tvoriť kovalentné väzby so sulfhydrilovými skupinami hepatálnych proteínov. Z endogénnych estrogénov je najúčinnejší 17beta-estradiol. Nie je však fyziologicky aktívny vzhľadom k slabej väzbe na estrogénové receptory. Hydroxylácia môže prebehnúť i v polohách C-4. .metabolizmus: estradiol sa premieňa na 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na estrón už v črevnej sliznici. 7. 15.kyslík na C17 je nevyhnutný pre biologickú aktivitu. biologickú účinnosť ovlplyvňuje typ radikálu naviazaného na kyslík na C-17. Estron. Estrogény vytvorené hydroxyláciou na A kruhu sa môžu na hydroxylových skupinách metylovať. ktorý je najvýznamnejším cirkulujúcim estrogénom. pri prvom prechode pečeňou sa konjuguje s glukuronidom: raloxifen-4` -glukuronid. pri estrone. ktorý sa následne redukuje na estriol.. Hydroxylácia sa môže uskutočniť i v polohe C-16 na D kruhu za vzniku 16-alfa-hydroxyestronu. vylučuje sa močom PAMIDRONÁT disodná soľ (3-amino-1-hydroxypropyliden)bisfosfonovej kyseliny 347 . raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-4`. Bisfosfonáty KLODRONÁT disodná soľ (dichlormethylen)bisfosfonovej kyseliny . Hlavná metabolická cesta je hydroxylácia aromatického A kruhu v polohe C-2.

neabsorbovaný sa vylučuje stolicou Rp.nemetabolizuje sa. Acidum alendronicum 70 mg) v 1 tabletě. tbl. ČR. V: DR: S: Merck Sharp and Dohme B... Merck Sharp and Dohme Idea Inc. Haarlem.. vylučuje sa močom IBADRONÁT [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]bisfosfonová kyselina ZOLEDRONÁT . nob. Nizozemí. absorbovaný sa vylučuje močom. Praha.nemetabolizuje sa. vylučuje sa močom RISENDRONÁT - .V.nemetabolizuje sa. Natrii alendronas trihydricus 91. 348 . vylučuje sa močom ALENDRONÁT (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisfosfonová kyselina .4 mg (odp. FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por.nemetabolizuje sa.

uchovávat v původním vnitřním obalu. Podání společně s kávou či pomerančovým džusem snižuje biologickou dostupnost o 60%. jako je nauzea. Croscarmellosum natricum. Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Blistr (Al/Al) vlepený do papírových desek. C.kyčle. jindy průjmy. nápojem nebo léčivem. chrání před digescí kostí a umožňuje osteoblastům ji znovu vytvořit. Poločas eliminace z kostí se odhaduje až na 10 let. neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut. páteře. dysfagie. Lactosum. s plnou sklenicí čisté vody. Hypokalcemie. abnormality jícnu. Mezi podáním přípravku a jiného léčiva perorálně musí proto být zachován interval nejméně půl hodiny. Magnesii stearas. výskyt vředů. Léčivo. může způsobit lokální podráždění mukózy horní části GIT. http://www. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se tablety užívají ve vzpřímené poloze a pacient by neměl po dobu 30 minut od jejich požití ulehnout. nejméně půl hodiny před prvním jídlem. akutní vředová choroba žaludku a duodena. je velmi rychle vyloučeno do moči. Alendronát není v organismu metabolizován.PL: PP: DO: B: IS: CH: Cellulosum microcristallinum. akutní ezofagitida a jícnové vředy. Je pravděpodobné. bolesti břicha. jako jsou striktury nebo achalazie. Přípravek je nutné užívat ráno. inhibitor kostní resorpce. Specificky blokuje místa na kosti. Přecitlivělost na složky přípravku. papírová skládačka. Přípravek se nepodává v období těhotenství a kojení. Dávkování není třeba upravovat u starších pacientů ani u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. gastritis. podaného perorálně v dávce 5-40 mg nalačno 2 hodiny před standardní snídaní. proto se nedoporučuje. Podávání dětem nebylo studováno. aminobisfosfonát. Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě. Mělo by být podáno mléko nebo antacida. Jsou mírné a většinou přechodné: dyspepsie. Doporučená dávka je 70 mg 1krát týdně. Alendronát patří do skupiny aminobisfosfátů. antacidy a dalšími perorálními formami léčiv. pyróza. které váží alendronát. na něž se váží osteoklasty. Fosamax. které není deponováno v kostní tkáni. 2 a 4 tablety. lze považovat za výsledek perorálního předávkování. které zpomalují jeho vyprazdňování. Bílé oválné tablety s vyrytým symbolem kosti na jedné straně a číslem 31 na druhé straně. Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláno zvracení a pacient by měl zůstat vzpřímený. hypokalcemie. Může se objevit též erytém a svalové bolesti. stejně jako ostatní bisfosfonáty. Nedoporučuje se podávání pacientům s clearance kreatininu nižší než 35 ml/min.cz FÚ: I: KI: SU: NÚ: IT: TL: D: ZP: PŘ: PE: ZS: WS: 349 .msdi.7%. někdy obstipace. zápěstí. Varium. Vykazuje zlepšení kostní minerální hustoty a snižuje incidenci patologických fraktur . 24 Při teplotě 15-30 st. Zvláštní léčebné postupy při předávkování nejsou známy. 0. příbalová informace. hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu. že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s kalciovými přípravky. kdy byl podán společně nebo do 2 hodin po standardní snídani. ezofagitis. Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu.

parasympatikus = PSM . Hlavné funkcie VNS: 1. výnimka – oko.↑ frekvencia. ↓ prekrvenie kontrakcia sfinkterov žľazy . ↑ sekrécia GIT . kde navzájom participujú.. kontrakcia a relaxácia hladkých svalov 2.↓ frekvencia.(dlhé pregangliové a krátke postgangliové vlákna) Rozlišujeme: -parasympatikus – kraniálny a sakrálny -sympatikus – torakolumbálny (truncus sympatikus) -enterický nervový systém – nervy GIT úzko späté so SM a PSM Nervové vlákna VNS sú nemyelinizované.rozšírenie zreníc (mydriáza) akomodácia do diaľky srdce .trávenie“ oko – zúženie zreníc (mióza) akomodácia do blízka srdce . ovplyvnenie sekrécie žliaz 4.v hypotalame a čiastočne v strednom mozgu -periférne nervy . RNDr.DZ: AU: DA: 9. Za fyziologického stavu sú SM a PSM v rovnováhe – pôsobia ako funkční antagonisti.(krátke pregangliové a dlhé postgangliové vlákna) . ↓ krvný tlak bronchy – konstrikcia. krvný tlak bronchy – dilatácia GIT . ovplyvnenie funkcie srdca 3.4.2001 [0703 PH] Novotná Hana. sexuálne funkcie. dle SPC a příbalové informace.sympatikus = SM . ↑sekrécia dilatácia sfinkterov žľazy .↓ sekrécia parasympatikus =>“relax.↑ peristaltika. ovplyvnenie metabolizmu Vplyv VNS na organizmus a orgány: sympatikus => „fight or flight“ oko .↑ sekrécia 350 . 2003/07/25 PARASYMPATOTROPNÉ LÁTKY (N07A) Vegetatívny (autonómny) nervový systém = VNS tvoria: -centrálna časť . sila sťahu.↓ peristaltika.

sliny – málo a husté moč.mechúr - ↑ tonus zvierača a svalov ↓ ↑ tonus stien metabolizmus – katabolizmus CNS –stimulácia a pozornosť pečeň – odbúravanie glykogénu tukové tkanivo – odbúravanie TAG

sliny – veľa a riedke moč.mechúr - ↓ tonus zvierača a svalov ↑ tonus stien metabolizmus – anabolizmus

Neurotransmitery VNS: -pregangliové vlákna – SM aj PSM majú acetylcholín -postgangliové vlákna – PSM má acetylcholín, SM má noradrenalín (iba výnimočne – potné žľazy a dreň nadobličiek: acetylcholín) Receptory VNS: - na gangliách – NN – kanál pre Na+ (nachádza sa aj v dreni nadobličiek a v CNS) - M1 – pôsobí cez G-proteín, ↑ PLC, ↓ K+ (má modulačný účinok) - na efektore: sympatikus -α1 - ↑ PLC (kontrakcia preiférnych ciev) -α2 - ↓ AC (presynaptické – blokácia vyplavovania mediátora) -β1 - ↑ AC (srdce - ↑ kontrakcia a frekvencia) -β2 - ↑ AC (bronchy, cievy, maternica – relaxácia hlad. svalov) -β3 - ↑ AC (tukové tkanivo – lipolýza) parasympatikus -M1 - ↑ PLC (žalúdok -↑ tvorba kyselín) -M2 - ↓ AC (srdce – negatívny chrono-, ino-, dromo- tropný úč.) -M3 - ↑ PLC (GIT – kontrakcia, žľazy - ↑ sekrécia)
Parasympatotropné látky – rozdelenie

A. Parasympatomimetiká 1. Cholinergiká priame a) prírodné látky – nikotín, muskarín, arekolín, pilokarpín b) acetylcholín a jeho deriváty – acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy a) karbamáty – fyzostigmín, neostygmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín b) amóniové zlúčeniny – edrofóniumchlorid, ambenóniumchlorid c)organofosfáty – paraoxon, paration 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy A. Parasympatomimetiká - sú to látky, ktoré napodobňujú, mimikujú účinky vyvolané podráždením PSM; vyvolávajú teda cholinergné reakcie prostredníctvom stilmulácie muskarínových receptorov. Delenie: 1. Cholinergiká priame – priame parasymaptomimetiká = cholinomimetiká MÚ: Patria sem látky, ktoré priamo na cieľových bunkách stimulujú M receptory. Väzba ACh na receptor prebieha nasledovne – vzájomným elektrostatickým pôsobením katiónovej časti ACh s aniónovým väzbovým centrom receptoru dochádza k prvej reakcii. Potom sa esterová časť ACh vodíkovým mostíkom napojí na „estratické centrum“ receptoru. Ligandom je tu éterový kyslík esterovej väzby, pretože obdobne sa viaže i muskarín, ktorý má vo svojej

351

molekule éterovú, nie však karbonylovú skupinu. Väzba na aniónové centrum receptoru určuje afinitu a reakcia s esterovým centrom vnútornú aktivitu, t.j. schopnosť vyvolať samotný efekt. Optimálna vzdialenosť dusíku od kyslíku je 0,5 až 0,7 nm. a) prírodné látky - alkaloidy nikotín – pôsobí na nikotínových nie na muskarínových receptoroch. Nízke dávky nikotínu gangliá stimulujú, vysoké ich naopak blokujú. Toto protichodné pôsobenie vylučuje možnosť využitia ako gangliopleigika. Používa sa na odvykanie fajčenia (Nicorette). muskarín, arekolín – používajú sa iba v experimentálnej farmakológii pilokarpín – používa sa v oftalmológii – terapia glaukómu – VŠÚ: cholinergný účinok je špecificky viazaný na štruktúru pilokarpínu, akékoľvek obmeny v imidazolovom i tetrahydrofuránovom kruhu znamenajú zníženie až stratu aktivity – metabolizmus: štiepenie laktónového kruhu => vzniká kyselina pilokarpová; nastáva tiež epimeriácia na izopilokarpín b) Deriváty ACh VŠÚ: -pre zachovanie muskarínových účinkov ACh je nutný kvartérny alebo protonizovaný dusík, najúčinnejšie sú amóniové zlúčeniny s metylmi na dusíku (vyššie alkyly spôsobujú pokles účinku) -optimálny je etylénový reťazec cholínu, jeho náhrada za trimetylénový reťazec znamená pokles muskarínového a zvýšenie nikotínového účinku -výhodná je substitúcia α-uhlíka vedľa esterovej skupiny metylom – zvyšuje sa stálosť voči hydrolytickému štiepeniu -aktivitu nemení uzavretie etylénového reťazca do cyklu s dusíkom -obmeny v kyslej časti sú obmedzené: zámenou kyseliny octovej za vyššie kyseliny vznikajú analógy s antagonistickým pôsobením; esterifikáciou dikarboxylovými kyselinami vznikajú myorelaxanciá ; výhodná je esterifikácia kyselinou karbámovou – vzniknuté karbamáty (karbachol, betanechol) sú pomalšie štiepené v organizme -hoci väčšina analógov acetylcholínu sú estery, esterová väzba nie je podmienkou aktivity, účinné sú i zlúčeniny s éterovou väzbou

Liečivá: acetylcholín – v organizme je biosyntetizovaný v cholinergných neurónoch z cholínu a acetylCoA pôsobením cholínacetyltransferázy. Syntéza ACh závisí na dodávke cholínu. Vytvorený ACh je skladovaný vo vezikulách. Pri nervovom podráždení, vplyvom akčného potenciálu, dochádza k vstupu vápnikových iónov do PSM-nervového zakončenia a ACh je uvoľňovaný exocytózou – vyliatím do synaptickej štrbiny. Ako prirodzený neurotransmiter je rozkladaný acetylcholínesterázou – na cholín a acetát, pričom cholín je využívaný k ďalšej syntéze ACh. Terapeuticky sa už nepoužíva – pre rýchly rozklad v krvi.

352

metacholín, karbachol, betanechol – používajú sa u atónií GIT a močového ústrojenstva, karbachol sa využíva tiež na vyvolanie miózy pri očných operáciách 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy MÚ: liečivá tejto skupiny pôsobia ako inhibítory AChE (enzým má aktívne centrum a periférne aniónové centrum – obe centrá môžu byť blokované). Ide kompetitívnu inhibíciu => acetylcholín nie je hydrolyzovaný a dochádza k jeho hromadeniu v cieľových orgánoch. Rozlišujeme krátkodobé t.j. reverzibilné inhibítory AChE (karbamáty a amóniove zlúčeniny) a dlhodobé t.j. ireverzibilné inhibítory AChE (organofosfáty). Liečivá typu karbamátov sa najskôr svojím kladným nábojom naviažu na aniónové centrum AChE. Následne dôjde k preestreifikovaniu alkoholovej skupiny esterového centra karbamátovou skupinou liečiva. Pevnosť blokády tohto centra je mierou anticholinesterázovej aktivity. Zatiaľ čo u blokády karbamátmi nastáva regenerácia enzýmu v dôsledku štiepenia vzniknutej väzby pomerne rýchle, fosforyláciou esterového centra organofosfátmi vzniká tak pevná väzba, že je označovaná za ireverzibilnú a je nutné podanie reaktivátorov AChE.

 krátkodobé (reverzibilné) inhibítory AChE Účinky: oko (mióza), srdce (negatívny ino-, chrono-, dromotropný), bronchy (konstrikcia), GIT (zvýšená motilita, relaxácia sfinkterov, ↑ sekrécia), žľazy (↑ sekrécia), močový mechúr (kontrakcia detrusoru, relaxácia sfinkteru) Indikácie: -myastenia gravis–neostigmin,pyridostimín,distigmín, ambenónium, ambenónium, edrofónium -glaukóm – pilokarpín, fyzostigmín, neostygmín, demekáriumbromid -pooperačné atónie GIT a močového mechúra – neostigmín, distigmín, pyridostigmín -antidotá kompetitívnych periférnych myorelaxancií Nežiaduce účinky: ↑ salivácia, nauzea, zvracanie, žalúdočné kŕče, hnačky Predávkovanie: vedie ku cholinergnej kríze, ktorá je podmienená podráždením ako M, tak i N receptorov.

353

Centrálne účinky vedú k zmätenosti, ataxii, kŕčom, kóme až smrti. Nadmerným dráždením N receptorov môže dôjsť k paradoxnému zvýšeniu TK a srdcovej frekvencie. Príznaky intoxikácie sa liečia podaním vyšších dávok atropínu. a) karbamáty Liečivá: fyzostigmín, neostigmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín VŠÚ: základný pyrolo (2,3-b)indolový skelet fyzostigmínu je priestorovo silne stočený, pretože pyrolidínové kruhy na chirálnych uhlíkoch 3a v S-konfigurácii a 8a v R-konfigurácii sú v cisusporiadaní. Metabolizmus: fyzostigmín – je odbúravaný hydrolyticky aj enzýmovo, vylučuje sa ako glukurónový a sulfátovy konjugát prevažne močom neostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká mierne účinná zlúčenina pyridostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká 3-hydroxy-1metylpyridinium b) amóniové zlúčeniny Liečivá: ambenóniumchlorid, edrofóniumchlorid VŠÚ: majú zachovanú amóniovú skupinu, ale karbamátová skupina je nahradená polárnym zoskupením  dlhodobé (ireverzibilné) inhibítory AChE = organofosfáty

Organofosfáty sa od krátkodobých inhibítorov AChE líšia charakterom pôsobenia (blokáda enzýmu fosforyláciou) i dĺžkou pôsobenia (regenerácia enzýmu prebieha veľmi pomaly, trvá niekoľko dní až mesiacov). Je prakticky ireverzibilná a nutné je podanie reaktivátorov AChE. VŠÚ: - farmakologocké pôsobenie je viazané na všeobecnú štrukúru - kde R1 a R2 sú alkyly, alkoxyly alebo substituovaná aminoskupina a X môže byť halogén, acyl alebo fenoxyskupina.

Liečivá: paraoxon, paration Použitie: paraoxon, DFP (diizopropylfluorofosfát) – antiglaukomatiká paration, malation – toxikologický význam, insekticída soman, sarin, tabun – bojové plyny –„nervové jedy“ Intoxikácia organofosfátmi (insekticídmi, herbicídmi) - vyvíja sa veľmi rýchle, prejavuje sa ťažkým dýchaním, objavuje sa nauzea, zvracanie, potenie, ↑ slinenie, bradykardia, svalové zášklby až kŕče. Pacient zomiera na zástavu dýchania alebo zrútenie obehu v hypoxii. Pri prežití – neskoré komplikácie ako sú polyneuritídy a demyelinizácie. Terapia intoxikácie: 1.zábrana vstrebaniu ďalšej látky 2.zaistenie riadeného dýchania a protikŕčová liečba

354

3.farmakoterapia – podávanie masívnych dávok atropínu (i.v každé 2 min 5 mg) – podávanie reaktivátorov AChE – podávanie reverzibilných inhibítorov AChE 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy VŠÚ: sú to syntetické oxímy – amóniové zlúčeniny, ktoré majú v molekule aldoxímovú funkčnú skupinu Majú charakter nukleofilných látok. MÚ: Reaktivátory sú zlúčeniny, ku ktorým majú organofosfáty vyššiu aktivitu ako k AChE. Ak ešte nedošlo k vytvoreniu kovalentnej väzby, sú tieto látky schopné odtrhnutím organofosfátov reaktivovať enzým. Dochádza k väzbe organofosfátového radikálu na aldoxímové zoskupenie reaktivátora, čím sa enzým reaktivuje. Vzniknutý fosforylovaný oxím je netoxický – ihneď sa rozkladá na nitril a kyselinu alkoxyfosforečnú => opätovná fosforylácia AChE nie je možná. Liečivá: trimedoximbromid, pralidoximjodid

B. Parasympatolytiká 1. látky s terciárnym dusíkom – atropín, skopolamín 2. látky s kvartérnym dusíkom–butylskopolamín,oxyfenónium,fenpiaverínium, oxybutinín, ipratropium 3.látky so selektívnym účinkom na M1 receptory – pirenzepín

355

B. Parasympatolytiká (PSL) Nadmerná aktivita PSM vyvoláva radu porúch. ktoré možno priaznivo ovplyvniť látkami blokujúcimi účinky ACh na M receptoroch. Medzi anticholinergiká patria okrem PSL i ganglipleigiká a myorelaxanciá, ktoré pôsobia na N receptoroch (majú iné indikácie i štruktúru). Selektivita anticholinergných látok závisí nielen na ich afinite k určitému podtypu receptoru, ale i na farmakokinetických vlastnostiach danej látky. Farmaká s terciárnym dusíkom prenikajú do CNS, kde vyvolávajú NÚ, alebo sa práve pre túto schopnosť využívajú (pr. antiparkinsoniká – atropín, skopolamín). Látky s kvartérnym dusíkom neprestupujú hematoencefalickou bariérou a preto nemajú centrálne účinky. Súčasne s blokádou M receptorov vedú i k inhibícii N receptorov, čím sa sila ich parasympatolitického účinku zosilňuje. PSL sú látky, ktoré blokujú nielen podráždenie PSM, ale i M účinky cholinomimetík. Ich pôsobením sú teda zablokované nielen účinky uvoľneného ACh, ale i účinky ACh nahromadeného pôsobením inhibítorov AChE a látok priamo stimulujúcich M receptory. Účinky parasympatolytík: oko – mydriáza GIT – spazmolytický, spomalenie peristaltiky močový mechúr – relaxácia svalstva, kontrakcia sfinkterov bronchy – relaxácia CNS – blokáda receptorov srdce – blokáda vagu => ↑ srdcová frekvencia, tachykardia !!! žľazy – blokáda sekrécie (slzy, sliny, pot, bronchy, žalúdok) Terapeutické použitie: 1. spazmolytiká GIT, žlčových a močových ciest , pomocné antiastmatiká 2. mydriatiká (súčasne zvyšujú vnútroočný tlak) – lokálne podanie 3. antiarytmiká – u sínusovej bradykardie a AV bloku, antagonizmus bradykardie vyvolanej inými antidysrytmikami a digitalisovými glykozidmi 4. premedikácia pred celkovou anestéziou – bránia zástave srdca 5. zníženie žľazovej sekrécie – slinenie, potenie, hyperacidita (antiulceróza) 6. antiemetiká – blokádou vágového reflexu i centrálneho cholinergného účinku 7. antiparkinsoniká – používajú sa látky dostatočne prenikajúce hematoencefalickou membránou 8.antagonisti pri otrave inhibítormi AChE Indikácie: fenpiverínium -inkontinencia moču, spazmy močových ciest – oxybutinín -žalúdočné vredy – pirenzepín, poldin (tlmí sekréciu), glykopyronín (spazmolytikum) -astma – ipratropiumbromid Nežiaduce účinky: sucho v ústach, obstipácie, meteorizmus, retencia moču, poruchy akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku (KI u glaukómu), hypertermia, CNS-príznaky, blokádou bradykardie sa zvyšuje srdečná frekvencia => zvyšujú sa nároky na kyslík a môžu sa rozvíjať príznaky anginy pectoris -premedikácia pred celkovou anestéziou – atropín, skopolamín -vyvolanie mydriázy pri vyšetrení očného pozadia – homatropín -spazmy GIT a urogenitálneho traktu – butylskopolamín, oxyfenónium,

356

Predávkovanie atropínom: vyššie dávky vedú k zahmleniu vedomia, halucináciam, delíriu až kóme. Pri nadmerenej excitácii a kŕčoch možno použiť benzodiazepíny. Nie sú vhodné fenotiazíny, ktoré majú určitú antimuskarínovú aktivitu. Niekedy je nutné zaviesť riadené dýchanie. Pri nadmernej hypertermii je nutné chladiť organizmus (obklady, ľadové kúpele – antipyretiká nezaberajú!!). Antidotum je fyzostigmín, (pilokarpín odstraňuje len periférne účinky PSL) Delenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) prírodné látky a ich analógy – atropín, skopolamín, homoatropín 2. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) terciárne amíny – oxybutinín, cyklopentolát, tropikamid, pirenzepín b) óniové zlúčeniny N-metylatropíniumbromid, ipratropiumbromid, Nbutylskopolamíniumbromid, trospiumbromid, tropenzilínbromid, poldinmetylsulfát, oxyfenóniumbromid, glykopyróniumbromid, fenpiveríniumbromid, izopropamidjodid, hexazóniumjodid, oxyzóniumjodid 3. Myotropné spazmolytiká (nie sú to parasympatolytiká) a) deriváty izochinolínu – papaverín, drotaverín b) deriváty iných štruktúr – pitofenón, mebeverín, pinavériumbromid 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Prírodné látky a ich analógy

VŠÚ: Základný skelet týchto zlúčenín tvorí tropán, ktorý pozostáva z piperidínového kruhu v stoličkovej konformácii a pyrolidínového kruhu. Napojenie oboch kruhov je možné len pri cis usporiadaní. Substitúcia metylom na dusíku je uprednostňovaná do ekvatoriálnej polohy. Liečivá: atropín (hyoscyamín), skopoloamín, homatropín
Atropín ľahko preniká hematoencefalickou bariérou, kde vyvoláva centrálne účinky: ovplyvnením extrapyramídového systému tlmí pri parkinsonizme svalovú rigidítu pri kinetózach a nauzeách pôsobí antiemeticky. Znižuje sekréciu potných a slinných žliaz a bronchov. Pre nedostatočnú blokádu M-1 receptora blokuje atropín v žalúdku sekréciu kyseliny chlorovodíkovej len čiastočne. Atropín má hlavné použitie hlavne ako mydriatikum, spazmolytikum.

357

Spazmolytickú aktivitu zvyšuje substitúcia hydroxylu v alfa polohe kyseliny (môže byť blokovaná éterovou väzbou). pyrolidínového alebo tetrapyrimidínového kruhu. Prenesenie bázického zoskupenia z alkoholickej do kyslej časti nepôsobí dysterapeuticky. Náhrada aminoalkoholov za dlhšie amionalkoxyalkoholy má za následok posun v biologickej aktivite (spazmolytická aktivita sa znižuje. a zvyšuje sa aktivita antitusická). karbamátovou. amidickou väzbou alebo môže byť uzavretá do dioxolánového kruhu. karbamoyl). N-oxidácia na atropín N-oxid . Kvarternizáciou dusíka sa zvyšuje neurotropná spazmolytická aktivita. Liečivá: oxybutinín (spazmolytikum moč. Esterová väzba môže byť nahradená tioesterovou.N-demetylácia na noratropín. Podmienkou účinku je prítomnosť aspoň jedného lipofilného radikálu najčastejšie fenylu alebo cyklohexylu. ktorý môže byť s alfa uhlíkom uzatvorený do cykloalkylu. v menšej miere nastáva štiepenie esterovej väzby za vzniku kyseliny tropovej a tropanolu 2. Druhý môže byť cykloalkyl alebo menej vhodný dlhší alkyl.Metabolizmus: atropín . Postrannú bázickú časť najčastejšie tvorí terciárna aminoskupina alifatického alebo heterocyklického charakteru. lebo dochádza k blokáde nielen M. najmä ak arylalkylamin je na alfa uhlíku v susedstve fenylu substituovaný polárnymi skupinami (hydroxyl. Náhradou za éterovú väzbu sa mení aktivita na antihistaminickú. Spojovací reťazec u týchto zlúčenín medzi fenylom a amino skupinou má byť trojuhlíkatý. Aktivita je zachovaná aj v prípade spojenia oboch fenylov do rigidného tricyklu. Účinnejšie sú spravidla S – izoméry. 3. pirenzepín (antiulcerózum) b) Óniové zlúčeniny VŠÚ: Kvarternizácia dusíka óniových zlúčenin znižuje lipofilitu a tím schopnosť prenikať do CNS a pri lokálnom podávaní do oka (zníženie nežiaducich centrálnych prejavou). Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Terciárne amíny VŠÚ: 1. tropikamid (pri vyšetrní oka). Podmienkou aktivity je dvoj. Jeho predĺženie či rozvetvenie pôsobí dysterapeuticky. 2. cyklopentolát (mydriatikum a cyklopleigikumblokátor akomodácie). substitúcia kyseliny octovej dvoma fenylmi zapríčiňuje zmenu cholinergného efektu na anticholinergný.ale i N receptorov. Úplné odstránenie esterovej väzby je možné. Aktivita ostáva zachovaná aj vtedy keď dusík je spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca spojený do piperidínového.výnimočne trojuhlíkatý nerozvetvený reťazec. Fragment kyseliny fenyloctovej nieje podmienkou.ciest). Óniové 358 . no následnou o-substitúciou jedného z aromatických kruhov sa znížením pohyblivosti opäť zvýši anticholinergné a antiparkinsonické pôsobenie.

N-butylskopolamíniumbromid. môžu byť nahradené etoxy alebo metyléndioxy skupinami. 2. b) deriváty iných štruktúr VŠÚ: Podmienkou myotropnej spazmolytickej aktivity nie je izochinolínový skelet. oxyzóniumjodid Metabolizmus: ipratropiumbromid – hydrolýza esterovej väzby (10%). Aminoskupina môže byť od sekundárnej po terciárnu. prejavujúca sa výraznejšie u zvýšeného tonusu svalstva. Myotropné spazmolytiká potláčajú tiež kŕče vyvolané BaCl2. bronchov a močovodov. Sú účinné aj ako antiulceróza. Liečivá: -N-metylatropíniumbromid. Myotropné spazmolytiká Na rozdiel od neurotropných anticholinergík myotropné spazmolytiká priamym pôsobením bez účasti acetylcholínu ako mediátora znižujú tonus hladkého svalstva ciev. žlčníka a močových ciest.zlúčeniny majú vyššiu afinitu k nikotínovým N-receptorom tím účinkujú výraznejšie ganglioplegicky a myorelaxačne. čím potláčajú ich spazmy. drotaverín Spazmolytická aktivita papaverínu. cerebrálnych a pľúcnych arteriol. a) deriváty izochinolínu VŠÚ: 1. hexazóniumjodid. Podmienkou účinku sa zdá byť iba dostatočná lipofilizácia vhodne dlhým alkylom alebo v prípade kratších alkylov ich substitúcia fenolom. dýchacích orgánov a kardiovaskulárneho systému. poldinmetylsulfát. oxyfenóniumbromid. pretože podobne účinkujú aj jednoduché alkylaminy. eventuálne vhodne substituovaným fenoxylom. Je tiež spazmolytikom koronárnych. zažívacieho traktu. antisekrečné látky a bronchospazmolytiká. neobmedzuje sa na zažívací trakt. ipratropiumbromid. ale uplatňuje sa aj pri hladkom svalstve ostatných orgánov vrátane urogenitálneho traktu. V polohe 3 izochinolínu môže byť nasubstituovaný krátky alkyl. tropenzilínbromid. izopropamidjodid. fenpiveríniumbromid. V terapii sú viacej využívané ako predošlá podskupina a to v indikáciách spazmov hladkého svalstva tráviaceho traktu. glykopyróniumbromid. 3. zvyšok nezmenený 3. 359 . Parciálna hydrogenácia izochinolínu spazmolytický efekt výraznejšie nemení Liečivá: papaverín. Prítomnosť metoxy skupín na izochinolíne a benzyle nie je nevyhnutná. trospiumbromid. Spojovacia metylénová skupina nie je podmienkou zachovania aktivity.

stimulácia črevnej peristaltiky Prípravky: Physostigmin inj.vyvoláva relaxáciu buniek hladkého svalstva GIT priamym pôsobením. odvykanie od fajčenia Prípravky: Nicorette Fyzostigmín => Semen calabar. antiglaukomatikum. ↑ sekrécie potných a slinných žliaz Prípravky: Pilocarpin gtt. pokles TK. Muskarín => Amanita muscaria Účinky: miotikum. pitofenón. ktorá je v moči eliminovaná ako taká alebo vo forme glukuronidu.. Farmakognózia: PARASYMPATOMIMETIKÁ Pilokarpín => Jaborandi folium – Pilocarpus jaborandi (Rutaceae) OL: alkaloidy – hlavne imidazolový alkaloid pilokarpín a izopilokarpín (odvodené od AK histidínu) Droga sa využíva na izoláciu alkaloidu. je to najmä arekolín Použitie: vo veterinárstve ako antihelmintikum Nikotín => Nicotianae folium – Nicotiana tabacum (Solanaceae) OL: alkaloid nikotín (odvodený od kyseliny nikotínovej). ↑ sekréciu žliaz. kyselina nikotínová Účinky: nízke dávky pôsobia na CNS a VNS excitačne. vysoké dávky tlmivo Použitie: nikotín =>kyselina nikotínová => vazodilatans. mebeverín Metabolizmus: -mebeverín je rýchlo vstrebávaný a v pečeni esterázami kompletne hydrolyzovaný na kyselinu veratrovú. kolaps Význam: toxikologický. Pilocarpinium chloratum (ČSL4) Arekolín => Arecae semen – Areca cathechu (Arecaceae) OL: tetrahydropyridínové alkaloidy (odvodené od kyseliny nikotínovej) viazané na katechové triesloviny.Liečivá: pinavériumbromid . z väčšej časti ako glukurónový a sulfátový konjugát. kŕče. antiglaukomatikum. Za mechanizmus účinku sa označuje blokáda vtoku vápnikových katiónov bunkovou membránou. antihyperlipidemikum. Semen physostigmatis – Physostigma venenosum (Fabaceae) OL: jednoduché indolové alkaloidy – fyzostigmín (odvodený od AK tryptofánu) Účinky: miotikum. Alkoholická zložka hydrolýzy je tiež vylučovaná močom. Účinky: miotikum. spôsobuje bronchokonstikciu. antidotum pri otrave atropínom Galantamín => Bulbus galanthi nivalis – Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) 360 .

myotropné – priamo pôsobia na sval (papaverín) Tropánové alkaloidy – sú to alkaloidy odvodené od aminokyseliny ornitínu Sú to: hyoscyamín (atropín). sušením (stratou vody) prechádzajú na racemickú zmes t. Papaveris fructus – Papaver somniferum (Papaveraceae) OL: benzylizochinolínový alkaloid papaverín (odvodený od AK tyrozínu). Contraspan. pôsobí ako antagonista proti kurarovému ochrnutiu.inj.alkaloidy: chinolínový typ – graveolín.OL: galantamín (alkaloid odvodený od fenylalanínu a tyrozínu) Účinky: ↑ sekréciu žliaz. skopolamín L-hyoscamín a D-hyoscyamín sa v takejto forma vyskytujú iba v čerstvej rastline. Podľa MÚ ich možno rozdeliť na: . žlčových ciest. cytostatický (nevyužiteľný) Fructus visnagae – Ammi visnaga (Apiaceae) OL: furanochromóny (khelín. Bellaspon. norhyoscyamín (noratropín). belladonín. morfinánové alkaloidy (morfín. ↑ tonus kostrového svalstva PARASYMPATOLYTIKÁ Spazmolytiká – látky znižujúce patologicky zvýšený tonus hladkého svalstva tráviaceho traktu.j.neurotropné – ovplyvňujú nervový prenos v hladkom svale (tropánové alkaloidy) . Papaverinium chloratum (ČSL4) Chelidonín => Chelidonii herba – Chelidonium majus (Papaveraceae) OL: alkaloidy benzofenantridínového typu chelidonín. ftalidotetrahydroizochimolínové alkaloidy (narceín. sangvinarín (nachádzajú sa najmä v mliečnej šťave) Účinky: podobné papaverínu. bergaptén . Spasmoveralgin Belladaonnae radix / folium – Atropa bella-donna (Solanaceae) Hyoscyami folium – Hyoscyamus niger (Solanaceae) Stramonii folium – Datura stramonium (Solanaceae) Papaverín => Opium. mydriatiká.furanokumaríny – psoralén. pyranokumaríny (samidín. močových ciest. aj centrálne sedatívny a toxický. znižujú sekréciu žliaz. visnadín – koronárne vazodilatans Rutae herba – Ruta graveolens (Rutaceae) OL: . visanadín) Účinky: khelín – uvoľňuje spazmy. akridínový typ – arborinín . Contraspan. apoatropín. furochinolínový typ – diktamnín. kodeín. Prípravky: Atropin.. noskapín) Účinok: spazmolytický Prípravky: Papaverin tbl. visnagín). Cholaspan.. atropín !!! Účinky: uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. antiparkinsoniká Alkaloidy (najmä atropín) sa používajú zvyčajne ako súčasť kombinovaných prípravkov. tebaín).rutín 361 .

obsahuje: ..triterpénové alkoholy (lupeol) .laurát.flavonoidy (rutín.mastné alkoholy (hexaconasol. lupeol) .steroly: .sitosterol – palmitát. II.β .atropín I: mydriatikum Liečba benígnej hyperplázie prostaty . – vhodné na fytofarmaká a IV. Arecaceae syn.diterpény . Sabal serrulata) . III..reduktázy Urticae radix (Urtica dioica.štádiá: . parasympatomimetikum. m – karboxyfenylalanín) . – pilokarpín I: oftalmologikum.polysacharidy .obsahuje: .steroly (β .sitosterol .faktory: . arachidónová) .α . – neostygmín I: parasympatomimetikum PILOCARPIN gtt. štádium . stignasterolacetát.aminokyseliny (kukurbitín. antiglaukomatikum ATROPIN gtt.lektíny Serenoae fructus ( Serenoa repens. Cucurbitaceae) . Urticaceae) . tenký a pretrhávaný prúd . kempferol – 3 – glukozid) .mastné alkoholy (docosanol. . rutín (antisklerotický účinok) PRÍPRAVKY: SYNTOSTIGMIN inj.titerpény . linolénová. triacontanol) Semen cucurbitae (Cucurbita pepo.mastné kyseliny 362 . Rosaceae) .kumaríny (skopoletín) .prejavy: -časté nutkanie na močenie.mechanizmus účinku: . oneskorenie na začiatku močenia.myristát. linolová.organické kyseliny . choleretikum.inhibícia aktivity 5 .glukozid.terpény. furanokumaríny = fotosenzibilizujúci účinok. tetracosanol) .sitosterol a jeho glukozid) .obsahuje: . . steroly (β ..narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrogénmi v prospech estrogénov .mastné kyseliny (kys.steroly (sterolové glykozidy) .Účinky: spazmolytikum.vitamín E Cortex pygei africani (Pygeum africanum. súbor alkaloidov prekrvuje panvovú oblasť a pôsobí abortívne.I.obsahuje: . .

312. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTAKAN (R) FORTE 2.1. Kontraindikace Přecitlivělost na některou složku přípravku.II. obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení. KLINICKÉ ÚDAJE 4. s vysazením léčby účinek odeznívá. Epilobium. slabý močový proud. 4. Podpůrně při doléčování po operacích prostaty. Těhotenství a laktace 363 . Popis přípravku: oválné. 4. E. 3. roseum. měkké želatinové tobolky.triesloviny (deriváty kys. v průběhu jídla nebo po jídle. Urticae radicis extractum siccum (8. Indikace Benigní hyperplázie prostaty stadium I . E. Léčebný účinek se plně projeví alespoň po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby. E. pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a prostatopatie s tímto onemocněním spojené. kvercetínu. uvnitř tmavě hnědá pasta.4. galovej) . Nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu..fenolové kyseliny Herba epilobii ( r.5:1) 120 mg. případně dráždivém močovém měchýři.flavonoidy (glykozidy kempferolu.3:1) 160 mg. chronických prostatitidách.2. collinum) . Specielní upozornění Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplázie. 4. Dávkování a způsob podání Obvykle 2 tobolky denně (ráno a večer). 4.obsahuje : . zelené. parviflorum. myricetínu) . montanum.6. 4.3. 4. E. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ 1 tobolka obsahuje: Serenoae extractum (10-14. LÉKOVÁ FORMA Tobolky. Interakce Nejsou dosud známy.triterpénové kyseliny SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Oenotheraceae) (E. také u žen. U mužů středního a vyššího věku při funkčních obtížích spojených s nezhoubným zbytněním prostaty: časté močení (zvláště v noci). angustifolium.5.

alfa reduktázy.1. 4.7. 4. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. papírová skládačka. 5. 6. 6.2. příbalová informace v češtině. Farmakodynamické vlastnosti Extrakt z plodů Serenoa repens a z kořene kopřivy dvoudomé působí v cílové prostatické tkáni androgenně především inhibicí enzymu 5 . Zatím nejsou dostupné údaje u lidí. Druh obalu Tobolky: blistr Al/PVC. Předávkování a) Příznaky otravy Nebyly až dosud zaznamenány. C.Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu na průběh těhotenství nebo laktace.9. Farmakokinetické vlastnosti Nejsou známy. Tím je omezeno zvětšování prostatické tkáně. Použití extraktu vede ke zvětšení proudu moči a zlepšení potíží při močení. b) Léčba intoxikace Nebyla dosud prováděna. s následným snížením intracelulární proteosyntézy.5. Urologikum. Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle při běžném dávkování dobře snášen. 5. 364 . chraňte před světlem.1. Skladování Tobolky uchovávejte v suchu při teplotě 15-25 st. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Výsledky experimentů na zvířatech vykazují velmi nízkou toxicitu extraktu ze Serenoa repens (LD 50 > 50 g/kg).4. Inkompatibility Nejsou dosud známy. 6. Experimenty na zvířatech neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek.8. 6. čímž snižuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. čímž snižuje přeměnu testosteronu na estrogen. 5. Ojediněle zvláště při užívání na lačno se mohou vyskytnout žaludeční obtíže jako nauzea nebo pyróza. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Není pravděpodobná. Extrakt z Urtica dioica také nevykazuje toxický účinek v experimentech na zvířatech. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Silica colloidalis anhydrica Sojae oleum hydrogenatum Triglycerida saturata mediolonga Glycerolum 85% Ceruleum protectum V 50% Ferri oxidum flavum Ferri oxidum nigrum Gelatina 6.3.2. 5. Doba použitelnosti Tobolky: 3 roky.a inhibicí enzymu aromatázy. 4. současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový účinek. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Fytofarmakum.3.

ergometrín. flavonoidy – kasticín mastné oleje horčíny – vilicín. Silica – 0. Radix hydrastidis – Hydrastis canabensis – Ranuncelaceae Vodilka kanadská benzylizochinolínové alkaloidy Gynekologiká liečivá používané pri gynekologických ochoreniach. Návod k užití Není zapotřebí. REGISTRAČNÍ ČÍSLO V registračním řízení. v čase klimaktéria . mastodýnia (zdúrenie prsných žliaz). 9. v Ázií. agnuzid. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Dr. Willmar-Schwabe-Str. Secale cornutum – Claviceps purpurea – Clavicipitaceae ergotamín. 6. sol. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22. 4 76227 Karlsruhe SRN 8.1999 (č. Ranunculaceae ploštičník strapcovitý Hlavne v USA. má výšku do 3 m.6. prípravky: AGNUCASTON tbl. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE V registračním řízení. Willmar Schwabe GmbH and Co.6.5 % . Fructus agni casti – Agnus castus – Verbenaceae vitex jahňací – železníkovité je to kríkovitý strom. neplodnosť (funkčná). cimicifukozid 365 . rastie hlavne na Kryme alebo v Amerike.? cieneol Monoterpénové glykozidy – aukulín. kaslín použitie – poruchy menštruačného cyklu. Kanade triterpenové glykozidy – akteín. 10. 7.Velikost balení: 60.j. 13157/95) //1999/06/22 Pohlavné hormóny Uterotoniká Zvyšujú tonus meternicového svalstva a používajú sa na zosilnenie maternicových kontrakcii a urýchlenie tretej pôrodnej doby.... MASODYNON gtt. 120 a 200 tobolek. Radix cimifugae – Cimifuga racemosa.

kamferol – tri – glukozid) Mastné alkoholy – hexocasanol. laurát – glukozid sitosterol. podobný oxytocínu.v prvých troch štádiach sú vhodné fytofarmaká IV – operácia Mechanizmus účinku – inhibícia aktivity 5 – alfa – reduktázy Radix urticae – Urtica dioica – Urticaceae Steroly (beta – sitosterol a jeho glukozid) – hlavné účinné látky Triterpény Kumatíny (skopoletín) Polysacharidy Lektíny Prípravky: UTRIKON cps. oneskorený začiatok močenia. tenký a pretrhávaný prúd Faktory: narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrgénmi v prospech estrogénov štádia: I II III . triacantanol Prípravky PROSTA – URGENIN cps. zúženie močovej rúry. Prejavy – častné nutkanie na močenie. zníženie TK použitie: klimakterické ťažkosti. 366 . URTICA APS tbl.účinkujú po 4 týždňoch. ale neužívajú sa viac ako 6 mesiacov Liečba benígnej hyperplázie prostaty Muži nad 50 rokov mávajú zväčšenú prostatu ( hyperplázia prostaty).20 %) cimicifugín organické kyseliny – izoferulová mastné kyseliny – olejová. PROSTAGUT MONO cps. .živica a horčíny (15 . predmenštruačné poruchy prípravky: CIMISAN tbl. palmitová fytosteroly tanín účinok: sedatívny na VNS. lupeol) Flavonoidy (rutín. čo spôsobuje časté močenie. stignosterolacetát. myristát. MENOFEN tbl. PROSTAGUT FORTE cps. UROHERB Fructus serenoae – Serenos repens – Arecaceae Terpeny. PROSTASERENE spc. steroly (beta – sitosterol – palmitát.

passiflorum angustifolium (vrbovka úzkoliská) montánum (horská) roseum (ružová) Triesloviny (deriváty kyseliny gálovej) Flavonoidy (glykozidy kamferolu. norgestimát je rýchlo metabolizovaný tzv. FU: dobrá rezorpcia. Estrogény a gestagény alterujú endometriu a znižujú pravdepodobnosť implantácie. Cortex pygei africani – Pygeum africanum – Rozaceae Slivka africká Steroly (beta – sitosterol) Triterpénové alkoholy Mastné alkoholy (docosonol. Herba epilobii – E. S: norgestimátum. PEPONEN cps. ethinylestradiolum IS: jednofázové steroidné perorálne estrogén – gestagéna antikoncepcia CH: nízkodávkový prípravok. first. Gestagény zvyšujú viskozitu hlienu a tým neprepustia spermie. CILEST tbl. Semen cucurbitae – Cucurbita pepa – Cucurbitacaea Steroly (sterolové glykozidy – beta – sytosterol glukozid) Mastné kyseliny (kyselina linolová. Narušujú tubulárnu aj cervikálnu motilitu (tento fenomén je nejasný). tetracosanol) Mastné kyseliny Fenolové kyseliny Prípravky: TADENAN cps. arachidónová) Diterpény Organické kyseliny Aminokyseliny (m – karboxy – fenylalanín. kukurbitín) Vitamín E Prípravky: TURIPLEX cps. kvercetínu. myricetínu) Triterpénové kyseliny Prípravky: EPILOBIUM spc.pass efektom na aktívny metabolit 17 – deacetylnorgetimát a tri – ketonorgestimát a norgestrel ethinylestradiol je hydroxilovaný a vylučovaný vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov ľadvinami a stolicou. inhibuje ovuláciu blokádou hypotalamického receptora a následujúcou zábranou uvoľnovania gonadotropínu – releasing Ho.CAPISTA tbl. linolénová. obsah obidvoch látok je po celý cyklus aplikácie konštantný. 367 .

tak estrogénnych receptorov. Vzhľadom na to. Deriváty T pre klinické použitie Estery T pre depotnú i. návaly tepla. zvyšujú libido. depresia.m. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. podráždenosť.o. obsahuje triterpénové glykozidy. Stimulácia spermatogenézy pri nedostatku gonadotropínov (FSH. majú anabolické účinky.I: antikoncepcia CIMISAN tbl. 368 . Testosterón undekanoát – pre p. pretože C-17alkylové androgénysú hepatotoxické. vaskularizáciu kože. V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a estrogénne metabolity. Indikácie: Terapeuticky sa používajú u hypogonadizmu a pri zpozdení puberty. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. aplikáciu sú T – propionát a T – heptanoát. aplikácii účinný. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze.nemá sa však používať.o. je tento ester rezorbovaný do lymfy. CH: suchý vodne alkoholový výťažok z oddenku ploštičníku.o. ktorým je pripisovaný extrogenoidný účinok I: ľahšie menopauzálne neurvogetatívne potiaže (nervozita. tehotenstvo a kojenie NU: zažívacie obtiaže. obd. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. potenie. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. Pre svoju vysokú metabolickú stabilitu je 17. S: cimicifugae extractum siccum 40 mg v 1 poťahovanej tablete IS: fytofarmakum. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stimulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). Vyrábajú sa tiež transdermálne systémy s T.alfa –metylT pri p. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. čo je 1 alfa-metyldihydroT. P.užívanie. kožné prejavy Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. poruchy spánku) predovšetkým pri prukázanej zníženej sekrécie estrogénov KI: precitlivelosť. čimž obchádza pečeňa a vstupuje prostredníctvom ductus thoracicus do systémovej cirkulácie. že undekánová kyselina má charakter mastnej kyseliny. aktívny je mesterolón. zvyšujúcou sa lipofilitou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. vytváraný v intersticiálnych Leydigových bunkách varlat. metastazujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. nádorové ochorenie prsníka a maternice.

V prvej polovici menštruačného cyklu stimuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. produkcia estrogénov a gestagénov. pri zlom hojení rán (nandrolon). antikoncepčný účinok.. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. Estrogény 369 .. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. naviac pôsobí ako gestagén. Podávajú sa u pubertaz praecox. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie k odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. karcinómu prostaty. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum).HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien. enzýma. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. Obr. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. u žien predovšetkým po klimaktériu. pri popáleninách. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov.j. Atlas 253 Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dozrievanie vajíčka a ovulácia. Medzi nesteroidné antiandrogény patrí flutamid. ktoré potom v odpovedi na stimuláciu LH začne produkovať progesterón. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procesy riadené hypofyzárnymi gonadotropínmi FSH a LH. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. estrogény a gestagény (progestíny). Keď koncentrácia estradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. Neprasknuté folikuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. čím znižuje vnútornú sekréciu gonadotropínov používa sa na zníženie libida u hypersexuality. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. spätnoväzobný mechanizmus v adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie FSH . bikalutamid. nilutamid. Estradiol stimuluje proliferáciu endometria a zvyšuje permeabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. ktorý pôsobí ako LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. v rekonvalescencii po operáciach. t.

nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. Mestranol sa používa k p.5 x vyššiu afinitu k progesterónovému receptoru. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. slabé. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Ďalej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. k odstráneniu premenštruačnej tenzie. gluko-a minerálnokortikoidnú aktivitu. bolesti prsníkov. hlavy. substitúcii ovariálnych Ho. Má výraznu antiestrogénnu aktivitu. 370 . Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze.o. estrogénnu. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (patrí medzi tzv. zmeny na estrogén dependentných orgánoch a i. pri hroziacom potrate. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. retencia vody. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnandiol. Z ďalších derivátov – ethinylestradiol. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. hnačka. k liečbe endometriózy. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Častou indikáciou je osteoporóza. medroxyprogesteron. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí.Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. alebo zbrzdené estrogény). Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. Ich účinky sú sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. nemá žiadnu androgénnu. hydroxyprogesteron. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. anabolickú. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. zvracanie. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesteron. dydrogesteron. a niektorých nádorov. estradioly benzoas a estradioly valeras). ktorý predovšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. Ďalším prirodzeným estrogénom. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. používajú sa i konjugované estrogény. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. lynesterol a predovšetkým norethisterón a tibolon. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou antiestrogénov. ktorý sa tiež konjuguje a eliminuje. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chýbajúceho progesterónu. u amenorey. Nomegestrolacetát – má 2. cyproterón acetát. gestonoron. gestagénnu a androgénnu. stilbestroly (diethylstilbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol.

norethisteron. desogestrel. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. m. Obr. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. Tzv. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh uvoľňovania E a progesterónu. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami estrogénov v krvi. lynestrenol. ale spoľahlivé. okrem u monofázického typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. Preto vývoj smeruje od tzv. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. gestoden) alebo acetátu 17 – alfa – hydroxyprogesterónu (cyproterónacetát). spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. 24.Atlas str. dňa menštruačného cyklu až do 21. tak málo. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. endometria.pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. Prípravky pre p. Platí zásada: toľko. dimethisteron. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. k ovulácii nedochádza.o.↓ tvorby ováriového folikulu .↓ LH zabránenie ovulácií). sú kapronát 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxyprogesterónu. koľko je nutné. tamoxifen) pri liečení osteoporózy v menopauze. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. ktoré signalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Používané dávky majú byť malé. je účinnosť a tolerancia. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. ktoré bránia priechodu a nidácii vajíčka. injekcie. dňa podáva kombinácia estrogénov a gestagénov. U simultánych prípravkov sú naopak po celú dobu užívania kombinované E 371 . V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. čo je v súčastnosti najbežnejšie.255 Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethinyltestosterónu = ethisterónu (napr. vajcovodov. Stimulácia terciálneho folikulu FSH je znížená. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie cervikálneho hlienu. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. koľko je možné.. alebo gestagény alebo ich kombinácie.

Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Interakcie – zlyhanie HA . Posledné dva účinky bránia otehotneniu.gestodén – malá androgénna aktivita . benigný nádor pečene. užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). gestodén). zmeny telesnej hmotnosti. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. nauzea. napätie prsníkov. 257 Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL..a G.má nielen androgénnu aktivitu. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. Rýchla aplikácia G prispieva k inhibícii nadradených centier v CNS. zvyšuje ho fajčenie).17 – alfa . cholestáza.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. 372 .. ako antiandrogénny . čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu.noretisterón – acetát 4. Gestagény 2.neodráža liplidické pomery .↑ LDL. žalúdočné obtiaže.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifampicín.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. .hydroxyprogesterón . Porucha tolerancie glukózy. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . poruchy libida. 13 – etylgonány) . nepoužívajú sa v HA 2. E rovnaké . Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a antiandrogénnu aktivitu .levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel .trojfázové . aterogénny efekt . Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu. depresívne nálady. bolesti v hrudníku. Atlas str. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií.. Endogénne G – progesterón.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne.desogestrol .cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3.. norgestrimát. môže sa manifestovať diabetes. Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel.rovnaká dávka E a G . môže zabrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín. bráni normálnej proliferácii endometria. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. retencia vody. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. griseofulvín.norgestrimát . Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. Obr. Môže sa vyskytnúť hypertenzia.

spoločne s misoprostolom - - Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. mifepriston . a to do 12 – 24 hodín. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia inhibičné účinky estrogénu na hypofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínov. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . zníženie výskytu ováriových cýst. keď je podávanie E kontraindikované. ↓ benígnych ochorení prsníka.trimestri.75 mg do 48 hodín) RU 486-antagonista progesterónových receptorov. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu je možné použiť buď jednofázový kombinovaný prípravok.lynestrenol. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach.o. karbamazepín. Prípravky pre p. pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. je to atagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. fenytoin. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. používajú sa klomifen. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy.- fenobarbitál. diabete. 373 . Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyethoxyetanolu. Stimulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. tamoxifen a roloxifen. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. podanie . ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profylaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. ↓ tumor maternice. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. alebo prípravok obsahujúci len progestín. fajčení.zabraňuje nidácií. Nasleduje menštruačné krvácanie. ale najneskôr do 72 hodín po koite. odstránenie dysmenorey. Antigestagény . alkohol. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu.vyvolanie umelého potratu v 1. a laktácií. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch.

u ktorého sa však jedná o sekundárny efekt. zatiaľ čo vo vyšších dávkach vyvolávajú spánok a v niektorých prípadoch až narkózu. ktoré zosileným útlmom navádzajú stav podobný fyziologickému spánku. Vhodnosť a kvalita hypnotika sa okrem iného určuje aj podľa vplyvu na toto REM-štádium spánku. ktoré pôsobia na mozgovú kôru bez ovplyvnenia autonómnych funkcií a zvyšujú sklon k spánku. stojaci za dominujúcim analgetickým účinkom. bromidy. REM-fáze. ktoré útlmom spravidla zvýšeného podráždenia CNS. 1. Pretože spoločným rysom obidvoch skupín je útlm CNS. Ako tzv. čím vyvolávajú spánok. priame Hy patria predovšetkým barbituráty. b/ Hy. aj. ktorá sa vyznačuje zvýšenou pohyblivosťou očných bulví. môže preto pri dlhodobom 374 . KBr) Bromidové ióny vyznačujú sa typickým tlmiacim efektom na CNS. zatiaľ čo bróm viazaný kovalentne v organických zlúčeninách alebo vo forme bromičnanových iónov túto schopnosť nemá. pôsobí napr. nepôsobia však hypnoticky. Štrukturálna odlišnosť Hy odráža sa v rozdielnom charaktere pôsobenia. podľa ktorého sa rozlišujú na: a/ Hy. aldehydy. ktoré pôsobia priamo na mozgový kmeň. Hypnotiká sú látky. Bromidy sú síce rýchlo vstrebávané. Z rôznych fází spánku najväčší význam sa prikladá tzv.SEDATÍVA HYPNOTIKÁ Sedatíva sú látky. Bromidy (NaBr. Najstaršou drogou so zisteným sedatívnym a hypnotickým účinkom bolo opium. nepriame Hy. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v čiastočnom vytesňovaní chloridových íonov z CNS. Spánok „je fyziologickými zmenami sprevádzaný a stále sa opakujúci normálny stav inaktivity a nereaktivity “.V malých dávkach tlmia psychický nepokoj a uľahčujú zaspanie. ide o prechodné vyradenie vedomia a zníženie vzrušivosti CNS pri súčasnr prebiehajúcich zmenách v celom organizme. ale len zvolna eliminované. označované často ako hypnagoga. Medzi tieto tzv. pôsobia Hy v nižších dávkach sedatívne a ukludnením navodzujú ospalosť. ethanol. vyvolávajú ukľudnenie.

-používa sa najmä vo veterinárstve k vyvolaniu oblúzenia alebo k zosilneniu narkózy. Zatiaľ čo karbamáty odvodené od primárnych alkoholov pôsobia len sedatívne. Alkoholy (chlorobutanol) Empiricky poznaná hypnotická aktivita etanolu. zavedenie aromatického radikálu potenciuje antikonvulzívnu aktivitu. -Zavedením ďalšieho hydroxylu tento trend ešte zvýrazňuje.V rade n-alkoholov sa zo zväčšujúcim sa alkylom rastie A i toxicita po oktanol. nespavosti a kožným prejavom. CH3 CCl3 Účinok potenciuje halogenácia.Hypnotickýefekt ovplyvňuje charakter alkoholu. V praxi sa používali bromidy málo toxických katiónov. Nevýhodou sodných a vápenatých solí je ich hygroskopičnosť. draselných. dala podnet k podrobnejšiemu štúdiu vzťahu štruktúry a hypnotickej aktivity. amónnych a vápenatých. jeho dráždivého efektu pri vonkajšom použití využívajú reumatické prípravky(RHEUMOSIN) Cl3CCH OH 4. 375 . Aldehydy (chloralhydrát) Nežiadúca dráždivosť aldehydickej skupiny čiastočne potlačuje prevedenie na menej dráždivé semiacetály s vhodnými alkoholmi Chloralhydrát. . Rastie od primárneho k terciárnemu.Kalium bromatum -spolu s bromidom amónnym sú súčasťou dermatologického prípravku ALYSAL pasta 2. prejavujúcim sa zníženou schopnosťou sústrediť sa.v organizme dochádza k redukcii na lipofilnejší. VŠÚ: . potom klesá. dostavujúca sa po počiatočnom excitačnom štádiu.u vyšších alkoholov pre prevažujúci vplyv lipofilných alkylov je ich vplyv menej zreteľný.bromismu. účinkujú karbamáty sekundárnych a terciálnych alkoholov výrazne hypnoticky -Všetky dnes predovšetkým ako psychosedatíva a čiastočne hypnotiká používané látky sú terciálne alkoholy 3. CHLOROBUTANOL Zvýšenie sedatívneho účinku sa dosahuje blokovaním hydroxylovej skupiny karbamátovou väzbou (prolongácia účinku pravdepodobne potlačením hydrofility a spomalením biotransformácie). hypnoticky účinkujúci OH CHLORALHY DRÁT trichlórethanol. pri čom OH skupina pôsobí skôr dysterapeuticky.užívaní dôjsť k ich kumulácii v organizmu a k toxickým prejavom. C CH3 OH Účinok potenciuje i prítomnosť dvojnej (trojnej) väzby. zvlášť u nižších alkoholov . Bromid draselný. najmä sodných. Amidy a alifatiké ureidy (bromizoval) VŠÚ: Aktivitu zvyšuje rozvetvenie reťazca halogenácia a prítomnosť násobnej väzby.

allobarbital. fenobarbital. . hexobarbital. N-alkylácia pôsobí dysterapeuticky. pentobarbital. .CH3 BROMISOVAL CHCHCONHCONH2 CH3 Br Met: debromovaný na isovalerylmočovinu. .Predĺženie alkylového reťazca v polohe 5 A zvyšuje (optima sa dosahuje pri celkovom počte 7 až 8 uhlíkov obidvoch substituentov).Pre zachovanie aktivity majú význam pKa a rozdelovací koeficient. tiopental.Posun v aktivite náhrada O na uhlíku v polohe 2 izostérnou S (tiobarbitali majú rýchly nástup účinku so značným prehĺbením efektu. barbiturová nesubstituovaná je neúčinná i monoalkylbarbiturová lebo majú silne kyslý charakter. A rastie od dimetyl. Zatiaľ čo kyselina barbitúrová a kyselina 5 – aminoalkylbarbitúrová pre vysokú kyslosť len nepatrne prechádzajú do CNS a sú neúčinné. 5.8) prenikajú ľahko do CNS a sú silnými Hy.dialkylderiváty. aplikácii vedú k ultrakrátkej narkóze). . Lipofilita – u barbiturátov so zhruba rovnakou pKa nie je pri p.Ďalšie možné obmenysú na dusíkoch v polohách 1 a 3 a uhlíku 2. ale iba rozpustnosťou v lilpidoch. aprobarbital. Význam fyzikálnych chemických vlastností Pre zachovanie aktivity v skupine barbiturátov bol jednoznačne preukázaný význam pKa.Nezbytnosť amidickej skupiny v susedstve kvartérne.5. . Zatiaľ čo Nmetylácia A zvyšuje a prehlbuje. podaní vstrebávanie žalúdočnou sliznicou ovplyvnené disociáciou.Kys.sulfonylová skupina pôsobí dysterapeuticky . .5 – disubtitované deriváty a ich Nmetylanalógy s pKa v rozmedzí pH fyziologického prestredia (barbitál pKa 7. Mechanizmus účinku 376 . Nevhodná je tiež 1. pri i. cyklobarbital. ktorá je eliminovaná vo forme konjugátu. účinkuje však len krátko (3-4 hod).k dietylderivátom . uhlovodíkovými fragmentami substituovaného uhlíka ako hydrofilné zoskupenie. Cyklické ureidy – barbituráty (barbital.. je štiepený na kyselinu alfabromisovalerovú.3-dialkylsubstitúcia. Pre rýchly nástup účinku je vhodný k navodeniu spánku. t.j.o.Účinné sú 5. amobarbital.v. cykloalkylom. Preto hypnoticky účinkujú iba barbituráty s pKa blízske fyziologickému pH. 5. butobarbital) VŠÚ: . hydroxyamino. . (Bunkovými membránami prechádzaqjú liečivá v nedisociaovanej forme.A sa nemení keď jeden z alkylov je nahradený fenylom .Substitúcia alkylov v polohe 5: a) prítomnosť násobnej väzby alebo halogénov účinok skracuje a prehlbuje b)zavedením polárne skupiny ako sú karbonylová. kedy zhruba 50 % podaného liečiva sa vyskytuje v ľahko strebateľnej nedisociovanej forme.Rozvetvením A skracuje a prehlbuje.

U cyklohexyl – alebo cyklohexenyl – barbiturátov dochádza k oxidácií na cyklohexánový derivát. napríklad pri vinylderivátov. napr. Nevylučuje sa ani možnosť interakcie barbiturátov s niektorými neuromediátormi alebo ich systémami. u niektorých docádza k totálnej deštrukcií základného pyrimidinového skaletu. alebo na predposlednom uhlíku na sekundárny alkohol až ketol. ktorým by barbituráty mohli pôsobiť. Dĺžka narkotického účinku je potom daná dĺžkou trvania depotu v tukovom tkanive. takže konečný výsledok biotransformácie je vždy väčší počet meetabolitov. že N – alkyláciou v dôsledku asymetrie molekuly vznikajúce enatioméry vykazujú rozličnú aktivitu viedlo k formulácii receptorového mechanizmu pôsobenia. V nezmenenej forme sa vylučujú najmä dlhodobé Hy. Deriváty používané ako intravenózne narkotiká sa prednostne ukladajú do lipidových tkanív CNS. Metabolizmus prebieha dvoma cestami: Časť barbiturátov sa vylučuje ľadvinami v nezmenenej forme. Uvedené metabolické procesy môžu u jednej látky prebiehať súčasne alebo postupne s rôznou rýchlosťou. Kyselosť prepožičiavajú barbiturátom vodíky na dusíkoch v polohách 1 a 3. buď ako také alebo pri injekčnej aplikácii vo forme solí. bolo však preukázané i rozdielne chovanie jednotlivých enentiomérov v organizme. ktorý je daný do vzťahu predovšetkým s účinkom benzodiazepínov. Tiobarbitály sú čiastočne desulfurované. . Metabolizmus Barbituráty sa podávajú. c) Z iných biotransformačných ciest bola preukázané pomerne rýchle oxidatívne odbúravanie barbiturátov substituovaných v polohe 5 alkenylmi (allobarbital). Skôr výnimočne dochádza k oxidatívnej desalkylácií. R1 R2 R3 X -etyl -etyl vodík kyslík -etyl -fenyl vodík kyslík -CH2CH=CH2 -CH2CH=CH2 vodík kyslík -etyl -izopentyl vodík kyslík -etyl -1-metylbutyl vodík kyslík 377 . ktoré môžu byť ďalej biotransformované. fenobarbital. amobarbital.Staršie predstavy – barbituráty stabilizujú cerebrálne bunkové membrány a zvyšujú prah excitácie. alebo halogénalkenylmi (brallobarbitál). u fenyl analógov vzniká príslušný p – hydroxifenylderivát. Alkyly sa oxidujú na terminálnom uhlíku na primárne alkoholy až kyseliny. Skutočnosť.5 – disubstituované barbituráty. sú GABA-ergný systém. b) N – metylderiváty sú oxidatívne demetilované na hypnoticky účinné 5. allobarbital. zatiaľ čo krátkodobé narkotiká sa pomerne rýchlo odburávajú. Vysvetluje sa to ich schopnosťou inhibovať oxidatívnu fosforyláciu a interferovať s tvorbou ATP. časť je biotransformovaná v pečeni. Iným uvažovaným neuromediátorovým mechanizmom. Hlavné metabolické cesty sú: a) oxidácia na substituentoch v polohe 5. pentobarbital. barbitál. Novšie predstavy – bola preukázaná schpnosť inaktivaovať fosfofruktokinázu a tým vyvolaná parciálna metabolická blokáda procesu glykolýzy. O R1 R2 O N N R3 CX H Barbiturát barbital.

u ktorých alkyláciou v polohe 3 sa dosiahlo výraznej lipofility za súčasného zachovania slabej kyslosti . ale že je u nich nutné zachovať slabo kyslý charakter.6 – dioxopiperidíny (glutarimidy) – glutetimid. -etyl hexobarbital. butobarbital -etyl Barbitál – dlhodobé Hy často v zložených prípravkoch.5 dimetylbarbitúrová . -metyl 6 vznik OH až O -cyklohex-1-ényl vodík kyslík -cyklohex-1-ényl metyl kyslík iní Met: allylová oxid.použitý vo forme sodnej soli . s ktorého štiepením sa uvoľňuje kyselina 1.ftalyl – L . -etyl aprobarbital. methyprylonu.4 – dioxotetrahydropyridínu a 2. dihyprylon( -aj antitusické pôsobenie) – pre určité riziko poškodenia krvného obrazu týmito liečivam. používa sa ako ultrakrátke vnútrožilné narkotikum. Allobarbitál – stredne dlhé Hy Fenobarbitál – používa sa ako dlhodobé Hy a antiepileptikum u grand mal a ako antidotum u otravy kŕčovými jedmi (strichnín) Amobarbitál – stredne dlhé Hy Pentobarbitál . korý je najúčinnejším krátkodobým Hy tejto rady.vo forme vápenatej soli stredne dlhé Hy Hexobarbitál . ale iba (-) – S – forma je biotransformovaná na embryotoxické a teratogénne metabolity kys. Thiopental – vo vorme sodnej soli.2 – epoxid vzniká diol. že v skupine barbiturátov pre zachovanie aktivity nestačí zvyšovať lipofilitu.v terapií sa používa racemát. podávaný pacientom po operáciach. Cyklobarbitál . obidva izoméry pôsobia hypnoticky. Len v menšej miere oxidáciou na dvojitej väzbe cyklohexenylu cez 1. v polohe -1-metylbutyl vodík síra -butyl vodík kyslík tiopental. krátkodobé Hy a injekčne ako narkotikum.dáva sa prednosť metylovanému analógu dihyprylónu. nebezpečenstvo zneužitia k suicidným účelom) dali podnet k hľadaniu vhodnejších Hy odlišnej štruktúry 6. thalidomid – vyskytuje sa v dvoch izoméroch.Krátkodobé Hy. – hlavnou metabolickou cestou je allylová oxidácia v polohe 6 cyklohexenylu za vzniku hydroxy a oxohexobarbitálu. i keď účinok je viazaný na S – (+) – izomer.asparágové O H N O C2H5 378 GLUT ET IMID . Met. Liečivá: pyrithyldion. Nebarbiturové hypnotiká nevhodné vlastnosti barbiturátov (toxicita. dalo podnet príprave 2.. N. aby bol dosiahnutý maximálny kľud.4 – dioxopiperidínu.1 Dioxopiperidíny ( glutetimid) Zistenie. Hypnoticky pôsobia aj 2. odoznieva už za 15 min.cyklobarbital. navýkovosť. je vhodný k navodeniu narkózy a pre krátkodobé chirurgické zákroky 6.

alebo sa oxiduje na 3 – hydroxynitrazmam.krátkodobé Hy. ktoré sú eliminované ako glukuromidy. triazolam. nízka toxicita. rýchly nástup účinku. CH3 O N O2N FL UNIT RAZEPAM F N Met.Aby na dusíku v polohe 3 bol fenylový radikál (výmena za alylom. duševného napätia. ale sa nemení keď triazolový kruh sa nehradí imidazolovým. Met: v organizme je metabolizovaný oxidáciou na veľa hydroxyderivátov.Met: (-) – izomér sa oxiduje na etyl a (+). Použitie – ako vedľajšie účinky sa prejavujú myorelaxačné vlastnosti a antikonvulzívne pôsobenie. nitro skupiny na aminoderivát.Chinazolinony (metachalon) VŠÚ: -Pre A je dôležitá nesubstituovaná aromatická časť chinazolínu (sub MET ACHALON N CH3 Cl i metoxylom dysterapeutická). Mech účinku vzťah k GABA-ergnému neuronálnemu systému N O2 N NITRAZEPAM H O N Met: red. N arylom alebo heterocyklom znížuje aktivitu). ale prítomnosť metylu na C v polohe 2 je nutná Jeho zámena vyšším akylom vedie zníženiu hypnotického a vystupňovaniu antikonvulzívneho pôsobenia. alebo po predchádzajúcej redukcii nitroskupiny.izomér na piperidínovom kruhu. Redukcia na nitroskupine. Metabolizmom vznikajú 5 – hydroxyglutetimid je hypnoticky dva krát účinnejší než racemát. Použitie – pôsobí hypnoticky aj antikonvulzívne. oxidatívna hydrosylácia v polohe 3 a naviac oxidatívna demetylácia. flunitrazepam. hodí sa k navodeniu prirodzeného spánku 6. 6. flumazenil) VŠÚ: Vedľa zámeny Cl v polohe 7 benzodiazepínového bicyklu za nitro skupinu hypnotickú aktivitu zvyšuje i substitúcia metylom i iným substituentom na N v polohe 1 alebo prítomnosť halogénu v o-polohe fenylu.A potenciuje halogén v o-polohe. strachu.1. Použitie. ktorý je potom acetylovaný. Obidva izoméry sú rovnako oxidované na benzénovom kruhu za vzniku mono a dihydroximetabolity. . buď priamo ako taký.Benzodiazepiny (nitrazepam. ktorý je eliminovaný ako konjugát. Použitie – pri poruchách spánku sprevádzaných stavmi podráždeností. pôsobí aj svalovo relaxačne. 379 . ktoré sú eliminované ako glukuronidy. Snaha o vystupňovanie A spomalením metabolického odbúravania v polohe 1 vyústilo k prípraveTricyklické triazolo–benzodiazepínov.2. O CH3 -Zámena metylu v o-polohe benzénového jadra etylom alebo Cl A neovplyvňuje.

klasické antihistaminiká a antialergiká ( difenhydramin.. kamfén) . kyselina valerénová) . alebo vo forme ester . Alkoholové skupiny sú esterifikované kyselinou octovou. Met.. alebo udržovanej narkózy. N5 F 8 CH3 ukončenie týmito látkami navodenej. meprobamát).seskviterpény (beta. napr. Iné štruktúry (klometiazol) Hypnotickú aktivitu vykazujú aj liečivá iných terapeutických skupín – prakticky všetky psychofarmaká typu neuroleptík (benzodiazepíny.4 až 0. trankvilizéry. valeranan. guajfenesin.Valerianaceae silica – 0. alfa .5 až 2 % . pyridonový analog mefenhydraminu doxylamin .. KLOMET IAZOL S ClCH2CH2 CH3 N má tiež antikonvulzívne pôsobenie Ind: pri akútnej psychomotorickej agitovanosti a akútnych príznakov alkoholizmu. sedatívne účinky (názov je odvodený od Valeriana – epoxy – triestery).CH3 1 N N 4 Cl T RIAZOL AM 6 N Cl Met: oxidatívne hydroxylovaný na alfa-hydroxytriazolam dalej 4-hydroxy triazolam a alfa-4-dihydroxy derivát Použitie – krátkodobé Hy. zodpovedajú za spazmolytické účinky Valepotriáty: 0.4. O alebo antidotum pri predávkovaní. ktorá je vylučovaná ako taká.. mierne antikonvulzívum a myorelaxant Flumazenil Blokuje centrálne efekty liečiv účinkuje prostredníctvom benzodiazepínových receptorov ako kompetitívny antagonista.glukuronidu N 3 1 N COOC2H5 6. alebo piperazinový derivát meklozin. tlmením jeho zvýšenej dráždivosti.bisakolén.6 % . Hydrolytiycké štiepenie esterovej väzby na kyselinu.pinén. nástup pomerne rýchlo. nežiadúce účinky bývajú pokles TK a riziko vzniku psychickej a fyzickej závislosti Sedatíva – farmakognózia Ukľudnujú CNS. izovalérovou a i. Radix valerianae – Valeriana officinalis .monoterpény (borneol. 380 . Napr.

3 %. harmal. asi 1%). triterpény a flavonoidy Prípravky: PERSEN tbl. flavonoidy(glykozidy kemferolua kvercetínu) Iné použitie drogy: stomachikum. anafrodiziakum. protopseudohypericín. ALTASOL spc. linalol) .5 -2. má znížený účinok ČSL 4 . BIOSTRATH liq.hlavný hypericína jeho deriváty ( pseudohypericín.metyl karbolín).Hypericaceae Vňať ľubovníka Diantóny. (D).ide predovšetkým o humulón a lupulón) alfa – kyseliny = humulón beta kyseliny= lupulón droga ďalej obsahuje: triesloviny. 381 .Tinctúra valerianae prípravky: PERSEN gtt NOVO – PASSIT sol VALOFYT NEO spc KALMS tbl Glandulae lupuli – Humulus lupulus – Cannabaceae Chmeľová šištica silica: 1 až 3 % (myrcén.najmä s obsahom alifatických monoterpénov (citral.5%. harmalol kumaríny a stopy silice prípravky: PASSEDAN sol (A) VISINAL drg. amárum. valerozidát). humulén (= alfa – karyofylén). geraniol. ich prekurzorom je frangula-emodín-antrón.(valtrát.aj seskviterpény ( alfa-karyofylén) Trisloviny – 4 % ( kyselina rozmarínová) glykozidovo viazaná kyselina chlorogénová. harmín. farnezén) živica: 80 % (jej hlavné zložky sú horčínové kyseliny. NOVO – PASID sol.didrovaltrát. citronelal. výroba piva prípravky: KALMS tbl BALDRACIN sol VISINAL drg NOVA tbl Herba passiflorae – Passiflora incarnata – Passifloraceae Mučenková vňať harmalové alkaloidy: 0.03 % flavonoidy: (1. baldrinal – vzniká pri zlom sušení alebo skladovaní. citronelol. (CH) Herba melissae – Melissa officinalis – Lamiaceae Medovková vňať Silica – 0. acevaltrát. VALOFYT NEO spc. protohypericín. Herba hyperici – Hypericum perforatum .vitexín) harmán (3.Extractum valerianae fluidum .linalol. kávová.

JARSIN tbl..5 % (linalol. SANOSAN tbl.5 mg. KAVASEDON cps.. nekľud. tbl. I: nespavosť z potiažami pri zaspávaní. dobre riaditeľná bazálna sedácia pri následnej anestézií. karminatívum. podráždenie. S: zopiclonum 7. S: midazolamum 5 mg v jednom ml injekčného roztoku IS: hypnotikum benzodiazepínovej rady a z veľmi krátkym účinkom CH: krátkodobé hypnotikum z rýchlym nástupom účinku FU: veľmi rýchle sa vstrebáva. chlorogénová kyselina) Disulfidy( izobutyl propenyl. metabolizuje. linalylacetát) . Flos lavadulae – Levandula officinalis – Lamiaceae Levandulový kvet Silica – 1 až 4. hypnotikum CH: zmes suchých rastlinných extraktov so sedatívnym. 7.0. CH: je rýchle pôsobiace ultrakrátkodobé hypnotikum zo skupiny cyklopyrolónu. obd. obd. ZOPICLON 7.3% flavonové glykozidy. 382 . IS: hypnotikum. kvercetín) katechínové triesloviny – 8 -10% a kyselina chlorogénová. hyperozid. v 1 poťahovanej tbl. strach.5 mg tbl.5 SL tbl. DORMICUM inj. krátke výkony operačné i diagnostické. obd. 96 % väzba na bielkoviny I: premedikácia.05-0.rutín. distribuuje. geraniol. S: Valerianae extractum siccum ( 6 : 1).5-1% . nočné a predčasné prebúdzanie). Gummiresíva asa foetida – Ferula asa foetída – Apiaceae Kumaríny (umbeliferón) Organické kyseliny (ferulová kyselina.silica-0. príležitostne pri nespavosti. vylučuje. prípravky: NOVO-PASSIT ALTASOL spc.ČSL 3 – Oleum lavandulae iné použitie – spazmolytické. 15 mg. derivans prípravky: VALOFYT NEO spc. obd.disulfid) Kawa – Kawa – Piper methysticum – Piperaceae Deriváty alfa – pyrónu: kawaín Prípravky: ANTARES tbl. čstom nočnom prebúdzaní. anxiolytickým a mierne hypnotickým účinkom I: poruchy spánku (potiaže pri zaspávaní. úzkosť. ktorý sa viaže na benzodiazepínový receptor. sedatívum. Humuli lupuli strobili extractum siccum (5 :1) IS: fytofarmakum. pôsobí tiež antikonvulzívne a myorexačne.

383 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful