A N T I U L C E R Ó Z A (A02) 1.

Farmakológia
Antiulceróza sú liečivá používané na terapiu vredovej choroby – multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom vznikajú ulcerácie na sliznici hornej časti tráviaceho traktu (v žalúdku a až v 90% v duodene) autodigesciouu proteolyt. enzýmami.. menej u žien (5%). Podstatné je, že autodigesciu spôsobuje hlavne aktívny pepsín (ktorý sa aktivuje pomocou HCl - teda peptický vred, nie poleptanie kyselinou) Vyskytuje sa viac u mužov (10 – 15%), 5% vredových žalúd. lézií je rakovinotvorných. Teoria vzniku vredovej choroby: 1, psychosomatická (kortikoviscerálna) – negatívne vplyvy na psychiku spôsobujú zmeny na žalúdočnej sliznici, prakticky: zhoršenie priebehu vredového ochorenia pri rôznych psychických podnetoch 2, genetická – častý výskyt familiárne 3, zápalová – Helicobacter pylori – u nás výskyt 50-60%, ale nie všetci nositelia ochorejú, to znamená že H.p. nie je jediným činiteľom. Pri eradikácii H.p. sa možno nielen dosiahnuť zhojenie vredu, ale i zabránenie recidívam, tj.vredová choroba je vyliečiteľná. V žalúdku sa nachádzajú - parietálne bunky (asi miliarda, vylučujú vodíkové protóny, pomocou H/K ATPázy, vplývajú na ne histamínové, cholinergné a gastrínové receptory, gastrín , ktorý je vylučovaný z G buniek antra žalúdka ovplyvňuje okrem gastrínových receptorov aj enterochromafinné bunky, ktoré vylučujú histamín, ACH sa uvolňuje na podnet nervu vagu. Histamín pôsobí cez adenylátcyklázu, gastrín a ACH cez nahromadenie vápnika) - hlienové bunky - hlavné bunky (produkujú pepsinogén) - epitelové bunky

Príčiny :

- vplyvy hereditárne ( krvná skupina 0, mužské pohlavie, hyperpepsinogénia, nízka sekrécia antigénov), endokrinné : hyperparatyreóza (zvýš. činnosť prištítnych teliesok) alebo Zollinger-Ellisonov syndróm (nádor pankreasu) - vplyvy vonkajšieho prostredia (emócie, stres, pracovné napätie, hnev) - Helicobacter pylori ( G negatívny mikroaerofilný bacil – tyčinka, produkuje ureázu – enzým, ktorý rozkladá močovinu na amoniak a oxid uhličitý (stúpajú i nitrity a nitráty), možno ho teda dokázať z dychu ureázovým testom, tento bacil poškodzuje protónovú pumpu, zvyšuje pH žalúdočného prostredia a má priamy toxický účinok na sliznicu žalúdka) 90% vredov (ostatné sú sekundárne), je sekundárnym karcinogénom ulcerogenne liečivá – NSAID – princíp: zásah do metabolizmu kyseliny arachidónovej, tlmia COX a tým znižujú tvorbu endogénnych prostaglandínov, bez ohladu na technolog. formu, okrem toho aj lokálny účinok (ASA) – ohrození sú viac chorí s hyperaciditou, ďalej konzumujúci alkohol

1

- niekedy nemožno NSAID vylúčiť – liečbou je inhibícia žalúd. sekrécie s antagonistami H-2 rec. alebo inhibítormi protón. pumpy, príp. misoprostol Vredy možno deliť tiež na Helicobacter pozitívne (liečia sa kombináciou antibiotík, chemoterapeutík a antiulceróznych látok), a H. negatívne často spôsobené liečbou NSA (používajú sa antiulcerózne látky a cytoprotektíva).

Príznaky:
- bolesť lokalizovaná do nadbruška, môže vyžarovať aj doprava (pripomína žlčníkovú bolesť) alebo aj do chrbta - pri dvanástnikovom vrede (častejší) sa bolesť dostavuje nalačno, tj. za 2 hod. a viac po jedle a v noci, k úľave dochádza po najedení - pri žalúdočnom vrede sa bolesť dostavuje častejšie po jedle, ak je vred vyššie lokalizovaný ( cca 15 min po jedle), ak pri pylore, neskoršie sa bolesť prejaví ---ale nie jednoznačné - čierna stolica, obyčajne mazľavá (meléna) – krvácanie – častým zdrojom sú peptické vredy, pri žalúd. vredoch sa skôr objaví zvracanie krvi (ako kávová usadenina) – chorí často označujú že im vred praskol (t.j.krvácanie), avšak perforácia znamená okamžitý prevoz do nemocnice a prejavuje sa náhlou a prudkou bolesťou

Terapia:
Režimové opatrenia :
- duševný kľud fyzický kľud, diéta, bez nadúvacích a korenených jedál, nakladaných mäs a ťažkých omáčiek, i kávy, pravidelné intervaly 4-5x denne nedoporučuje sa jesť večer nepiť alkohol nefajčiť vyvarovať sa ulcerogénnym liečivám (NSA, kortikosteroidy)

Medikamentózna liečba : - látky pôsobiace na agresívneho patogenetického činiteľa
(HCl, Helico) - cytoprotektívne látky

Používajú sa :
-

- antacidá M1 anticholinergiká H2 antihistaminiá Inhibítory protónovej pumpy Kombinovaná liečba Cytoprotektíva

2

1. Antacída
Účinky : Indikácie : neutralizujú HCl v žalúdku, a tým zvyšujú pH sekundárne znižujú aktivitu pepsínu majú cytoprotektívny účinok- tvoria ochranný povlak na sliznici žalúdka stimulujú syntézu prostaglandínov a endogénnych nitrátov subjektíne ťažkosti (pálenie záhy, hladové bolesti) gastritídy žalúdková dyspepsia (pokazený žalúdok) refluxná ezofagitída prevencia stresových vredov dlhodobé užívanie NSA (prevencia komplikácií)

Neutralizačné účinky antacíd sa vyjadrujú ako schopnosť neutralizovať 1 N HCl a doviesť pH žalúdka na 3,5 za 15 min, podávajú sa medzi jedlami. Nežiadúce účinky : 1. ovplyvňujú motilitu GIT (hliník a vápnik pôsobia obstipačne, horčík laxatívne) 2. vplyv na rezorpciu niektorých liečiv (zníženie) 3. vplyv na pH moču (horčík ho znižuje – urátová litiáza) 4. toxické účinky (hliník sa nesmie zapíjať citrusovými džúsmi – hliníková encefalopatia)

Delia sa na : 1. systémové – rezorbovateľné - uhličitan vápenatý (TUMS žuvačky) - hydrogenuhličitan sodný 2. lokálne – nerezorbovateľné - hydroxyhlinitan horečnatý - oxid a hydroxid horečnatý - hydroxid hlinitý - fosforečnan hlinitý - trisilikát horčíka - zásaditý dusičnan bizmutitý( pôsobí aj proti H. pylori) K niektorým prípravkom sa pridáva lokálne anestetikum účinné aj v kyslom prostredí – oxetakain.

2. Blokátory M1 cholinergných receptorov
Účinky : - selektívna blokáda M1 receptorov v parietálnej bunke - cytoprotektívny účinok, spôsobený vyšším prekrvením mikrocirkulácie sliznice - zlepšenie črevnej motility - znižujú sekréciu gastrínu, hlienu, bikarbonátu

Nežiadúce účinky - parasympatolytický účinok u cca 10% pacientov (suchosť v ústach, porucha akomodácie, zvýšený apetít, obstipácia, tachykardia). Používané liečivá – pirenzepín, telenzepín.

3

3. H2 antihistaminiká
Sú to látky, ktoré antagonizujú účinky histamínu na H2 receptoroch. Indikácie : - hyperacidita - peptidický vred - duodenálny reflux - Zollinger-ellisonov syndróm (zvýšená produkcia gastrínu) Nežiadúce účinky : trombocytopenia, granulocytopenia, gynekomastia , galaktorea, poruchy erekcie (hl. cimetidín,pretože je zvýšená sekrécia prolaktínu a inhibícia androgénnych receptorov) psychické poruchy až zmätenosť GIT problémy (hnačka) interakcie ( zvyšujú metabolizáciu cez mikrozomálny pečeňový systém) zvyšujú dostupnosť alkoholu, pretože znižujú aktivitu alkoholdehydrogenázy poruchy krvotvorby a pečene

Sú kontraindikované v tehotenstve a pri kojení. Používajú sa : cimetidín, famotidín, nizatidín, ranitidín, roxatidín Cimetidín sa dnes už nepoužíva (veľa NU, vid hore) ranitidín Farmakodynamické vlastnosti Ranitidin je kompetitivní antagonista histaminu na H2-receptorech. Inhibuje bazální žaludeční sekreci i sekreci stimulovanou např. histaminem, pentagastrinem a potravou. Snižuje obsah kyseliny a méně obsah pepsinu v žaludeční šťávě i její objem. Ranitidin je v játrech metabolisován na ranitidin-N-oxid, N-desmetylranitidin, ranitidin-S-oxid a na analog furanové kyseliny. Po perorálním podání je ranitidin vyloučen během 24 hodin ledvinami, zhruba do 30% jako nezměněný ranitidin, do 6% jako N-oxid a v malém množství v demetylované, S-oxidované formě a jako analog furanové kyseliny. Ranitidin je vylučován i žlučí. Velmi malé množství ranitidinu proniká do cerebrospinálního moku. Indikácie Léčba onemocnění proximální části gastrointestinálního traktu, u nichž je indikováno snížení sekrece žaludeční kyseliny, jako jsou: - Dvanáctníkový vřed - Benigní žaludeční vřed - Refluxní ezofagitida - Zollinger-Ellisonův syndrom Dlouhodobé podávání u dvanáctníkového nebo benigního žaludečního vředu jako profylaxe jejich recidivy (recidívy v anamnéze) - Jako jednotlivá dávka během porodu k prevenci aspirace kyselé žaludeční šťávy. - Dvanáctníkový a benigní žaludeční vřed

4

Interakce Při podávání vyšších dávek ranitidinu může být snížena exkrece prokainamidu, N-acetylprokainamidu a triamterenu v důsledku inhibice tubulární sekrece. Absorpce ranitidinu z trávicího ústrojí může být snížena antacidy nebo sukralfátem; Ranitidinratiopharm 150 mg proto má být užíván přibližně 2 hodiny před užitím těchto léčiv. V klinických studiích nebylo prokázáno snížení metabolismu teofylínu a/nebo zvýšení jeho plazmatických koncentrací ranitidinem Při současném užívání léčiv, jejichž absorpce závisí na pH, jako je ketokonazol, je nutné pamatovat na možnou změnu jejich absorpce. Ranitidin-ratiopharm 150 mg může zvýšit účinky alkoholu. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Užívání ranitidinu může zvyšovat účinky alkoholu; dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako bolesti hlavy, závratě, únava, zmatenost, vzrušení a halucinace. Za těchto okolností může být snížena schopnost reakce a úsudku, což zhoršuje schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Dávkovanie - 300 mg ranitidinu po večeři nebo před spaním; alternativně 150 mg ranitidinu 2krát denně, ráno a večer. - se vředy obvykle zhojí během 4 týdnů - refluxní ezofagitida 8 týždňov Dávky se podávají nezávisle na době jídla. Děti od 10 let - léčba ranitidinem se u této skupiny pacientů nedoporučuje. Ranitidin-ratiopharm 150 mg není indikován pro léčbu menších gastrointestinálních obtíží, jako jsou neurotické žaludeční obtíže (Ranisan:-) HVL: famotidín Famotidin je blokátor histaminových H2 receptorů, snižuje sekreci kyseliny solné krycími buňkami žaludeční sliznice a působí jako antiulcerózum. V pokuse na zvířatech má famotidin vůči spontánní i stimulované sekreci HCl účinek 50-100krát silnější než cimetidin a asi 7krát silnější než ranitidin (počítáno v molech látky potřebných k dosažení téhož účinku). Jiné funkce famotidin v terapeutických dávkách významně neovlivňuje. Jediný metabolit famotidinu je sulfoxid, nalezený v plazmě, moči i žluči. Famotidin se rozkládá v silně kyselém prostředí a působením mědi a jejích sloučenin. Indikace QUAMATEL je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba při onemocněních, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horní části zažívacího traktu). - Léčba hypersekrečních stavů, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Léčba bulbitidy. - Léčba dyspeptického syndromu spojeného se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. - Prevence nového vzplanutí žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Prevence a léčba vředu vyvolaného kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

5

Dávkování a způsob podání Při léčbě je vhodné kombinovat přípravek QUAMATEL 20 MG s přípravkem QUAMATEL 40 MG. Dospělí a mladiství Při akutním dvanáctníkovém vředu užívá pacient 40 mg jednou denně, vždy večer před spaním. Terapie trvá 4 až 8 týdnů. Při žaludečním vředu se podává 40 mg jednou denně před spaním. Terapie trvá 6 až 8 týdnů. Zhojí-li se vřed dříve a je to endoskopicky potvrzeno, může se terapie ukončit dříve. Při nadměrné sekreci žaludeční šťávy, např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu u pacientů, kteří dosud inhibitory žaludeční sekrece nedostávali, je počáteční dávka 20 mg každých 6 hod.; postupně se individuálně upravuje podle potřeby a je možné podávat až 480 mg denně po dobu 1 roku, aniž se objeví nežádoucí účinky anebo nesnášenlivost. Jako prevence nového vzplanutí nebo relapsu vředu se podává 20 mg jednou denně večer před spaním Vřed vyvolaný kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky: obvykle se užívá preventivně i léčebně 20 až 40 mg jednou (na noc) nebo dvakrát denně. Podávání přípravku dětem od 6 let je možné na základě pečlivého zvážení Přípravek je určen k vnitřnímu užití, potahované tablety se polykají celé a zapijí se malým množstvím vody nebo čaje. Interakcie: Famotidin může snížit účinnost některých látek (např. ketokonazol, amoxicilin, přípravky obsahující železo, sukralftát), jejichž vstřebávání je závislé na kyselém prostředí v žaludku. Kombinace famotidinu a jiných antacid výrazněji zvyšuje účinnost těchto látek než je pouhý součet jejich antacidních účinků. QUAMATEL neovlivňuje systém cytochromu P450, takže neovlivňuje účinek látek, metabolizovaných tímto enzymovým systémem. Nežádoucí účinky Zřídka se vyskytne průjem, bolest hlavy, únava; velmi zřídka zácpa nebo průjem, sucho v ústech, nechutenství, nauzea, zvracení, rash, závratě. U malého počtu nemocných se mohou objevit změny v jaterních testech (vyšší transaminázy a bilirubinémie). Je možná hypersenzitivita s kožními projevy. HVL:

4. Inhibítory protónovej pumpy
Substituované benzimidazoly, látky, ktoré takmer na 100% blokujú tvorbu HCl, podávajú sa ako pro-drug formy. Nekompetetívne inhibujú H+/K+ ATPázu. MÚ :Látka sa vstrebáva v zásaditom pH tenkého čreva (acidorezistent.obal, poťah.tablety), je transportovaná systémovou cirkuláciou k parietál. bunkám žalúdočnej sliznice, kde sa uvoľňuje v blízkosti H/K ATPázy a vplyvom silne kyslého prostredia sa mení na aktívnu formu (sulfenamid- omeprazol), ktorá interaguje s SH-skupinami cysteínového zvyšku v αpodjednotke protónovej pumpy. Ich účinok trvá 48-72 hodín. Čím je pH vyššie, tým je vyšší aj ich účinok, preto sa nepodávajú ráno, a ani nie v kombinácii s H2 antihistaminikami. 6

Medzi jednotl. látkami nie sú výrazné rozdiely Použitie : - súčasť terapie pri Helicobacter pylori - ako iné inhibítory sekrécie HCl - Zollinger – Elisonov syndróm Používajú sa : omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol omeprazol: Omeprazol zvyšuje pH a snižuje objem žaludečního sekretu. Sám je slabá baze (pKa 3,97), hromadí se v silně kyselém prostředí sekrečních kanálků parietálních buněk a aktivuje se protonací při pH nižším než 3 (takto nízké pH se vyskytuje v organismu jedině v sekrečních kanálcích parietálních buněk). Aktivní substance, sulfenamid omeprazolu pak ireverzibilně blokuje H+/K+- ATPázu - pravděpodobně reakcí se sulfhydrilovými skupinami enzymu. Selektivní akumulace omeprazolu v oblastech s velmi nízkým pH, tj. v parietálních buňkách, je odpovědné jednak za specifický účinek právě na tyto buňky, jednak za dlouhé setrvání účinné látky právě v nich: přetrvává zde podstatně déle, než odpovídá plazmatickému poločasu omeprazolu. Po blokádě enzymu se zvyšuje pH, akumulace omeprazolu se snižuje, méně omeprazolu se mění na aktivní metabolit; účinnost omeprazolu se tedy reguluje zpětnovazebním mechanismem. Jakožto slabá baze se omeprazol koncentruje v kyselém prostředí intracelulárních kanálků parietálních buněk. V tomto vysoce kyselém prostředí se omeprazol protonuje a vzniká vlastní účinná látka, sulfenamid omeprazolu. Biologická dostupnost omeprazolu po jednorázové p.o. aplikaci je přibližně 35%; není ovlivněna příjmem potravy ani užitím antacid. Hlavní metabolity v moči jsou hydroxyomeprazol a odpovídající karbonová kyselina (pečeň). Indikace přípravku OMEPROL jsou: - duodenální vředy; - žaludeční vředy; - refluxní ezofagitida; - funkční dyspepsie, vyvolaná poruchou regulace kyselé žaludeční sekrece; - eroze a vředy gastroduodena spojené s léčbou nesteroidními antirevmatiky-antiflogistiky; - Zollingerův-Ellisonův syndrom. Tobolky přípravku OMEPROL 20 mg se polykají celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny; mají se úžívat nalačno před prvním jídlem, tj. před snídaní. Pokud je třeba denní dávku rozdělit na dvě dávky jednotlivé (např. při Zollingerově-Ellisonově syndromu při denních dávkách převyšujících 80 mg), užívá se druhá dávka před večeří. Interakcie: Omeprazol může zesílit účinky diazepamu, warfarinu a fenytoinu. Omeprazol se metabolizuje především působením izoenzymu ze skupiny 2C cytochromu P450 (Smefenytoinhydroxylázou). Proto se při užívání omeprazolu zpomaluje inaktivace diazepamu, R-warfarinu a fenytoinu, metabolizovanými rovněž tímto izoenzymem. Při kombinaci s antikoagulacii typu warfarinu anebo s fenytoinem je třeba pacienty průběžně monitorovat, někdy je nutné dávkování těchto látek snížit. Nelze také vyloučit s interakci s jinými látkami, rovněž metabolizovaných izoenzymem P450 2C (např. s hexobarbitalem).

7

Podle dosud dostupných informací omeprazol neovlivňuje metabolismus kofeinu.Ovlivnění centrálního a periferního nervstva 8 . roxithromycin erythromycin (a asi další makrolidy) Příčina inter. chinidinu (testováno při denních dávkách omeprazolu 40 mg po dobu až 8 dní). alkoholu (testováno při denních dávkách omeprazolu 20 mg po dobu až 8 dní). anafylaktický šok. tinnitus) až i ztráta sluchu. naproxenu. neočekávané situace! Řídit auto anebo jiné motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje lze po zjištění.Ovlivnění jater: občas se mohou vyskytnout přechodné změny parametrů jaterních funkcí. flatulence (případně s bolestmi v břiše). chinidin. alergická vaskulitida. piroxikam. kdy se zvyšují plazmatické hladiny omeprazolu i klarithromycinu. jejichž biologická dostupnost závisí na pH žaludeční šťávy . ovlivnění trávicího ústrojí :občas se může objevit průjem.Ovlivnění smyslových orgánů: občas se vyskytlo zkalené vidění nebo poruchy chuťového vnímání: tyto změny byly obvykle reverzibilní. R-warfarin. propranololu. metoprolol. nauzea. lidokainu. alkohol. absorpci ketokonazolu a zvýší např.tj.lidokain. estradiolu. Tyto příznaky v dalším průběhu terapie obvykle ustoupí. cyklosporinu. NU:Ovlivnění krevního obrazu . ztráta vlasů. . . rash. naproxen. že podobně jako klarithomycin se chovají i jiná makrolidová antibiotika. že sníží např. beze změn farmakokinetiky estradiol Přípravek OMEPROL 20 mg by zejména na začátku léčby mohl snížit schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé. fotosenzitivita. po ukončení terapie se však opět upraví. propranolol. erythema multiforme. itrakonazol a jiné látky s absorpcí závislou na kyselém pH Klarithromycin. bronchokonstrikce. zvýšení tělesné teploty až horečka. diklofenak. diklofenaku.Vzájemně zesílit se mohou účinky při kombinaci s klarithromycinem. fenytoin Ketokonazol. že užívání omeprazolu změní absorpci látek. lze předpokládat. zvracení. Tabulka I: Přehled interakcí omeprazolu: Intereagující látka Diazepam. bioinaktivace zvýšení biologické v játrech dostupnosti a prodloužení biol. Dále je možné. .Reakce přecitlivělosti: ojediněle se vyskytly tyto projevy: urtikarie.Ojediněle se vyskytly benigní cystické útvary ve žlázách: po vysazení omeprazolu vymizely. .Ovlivnění kůže a vlasů : občas se vyskytl pruritus. piroxikamu. Následek (projev) inter. případně hyperhidróza. absorpci erytromycinu. poločasu omeprazolu Theofylin. theofylinu. metoprololu. Velmi vzácně se vyvinula porucha sluchu (např. zácpa. cyklosporin. zvýšená hladina v plazmě Snížení absorpce Interakce s izoenzymem P450 2C Zvýšení pH žaludeční šťávy Zvýšení pH žaludeční Zvýšení plazmatické šťávy a porucha koncentrace obou látek. Zpomalení dekompozice. . že přípravek neovlivňuje schopnost pacienta vykonávat tyto činnosti. angioneurotický edém. kofein.

. podává se obvyklá dávka pro monoterapii. piroxicam. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí se doporučuje dávkování 1 tableta (40 mg pantoprazolu) ob den. Dávkování a způsob podání . Pro zhojení žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy je obvykle postačující léčba po dobu 4 týdnů. 4. etanol. 1 tableta denně ráno. metoprolol. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další 4 týdny. Zollinger-Ellisonův syndrom a další patologické stavy vyznačující se nadměrnou sekrecí. nifedipin. kofein. Pokud je pro léčbu duodenálního nebo žaludečního vředu nutné další podávání pantoprazolu. zvláště u pacientů nereagujících na předchozí protivředovou léčbu. závratě. Pro zhojení duodenálních vředů je obvykle postačující léčba po dobu 2 týdnů. warfarin a jedno perorální kontraceptivum. Žaludeční vředy. digoxin.2. naproxen. fenprokumon. které však po ukončení léčby vymizely. Poznámka: denní dávka 40 mg pantoprazolu se nemá překračovat u starších pacientů a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin.. Nelze vyloučit interakce pantoprazolu s dalšími léky či látkami. diklofenak. Avšak při specifických testech s velkým počtem takových léků a látek jako karbamazepin. 9 . Tyto příznaky se obvykle v průběhu léčby upraví. . tj. Žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje není znám. Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. jejichž biologická dostupnost je závislá na pH (např. Při kombinované léčbě u eradikace Helicobacter pylori se druhá tableta užívá před večeří. teofylin. V individuálních případech je možné zvýšit tuto dávku na 2 tablety denně. Kombinovaná léčba trvá obvykle 7 dnů a může být prodloužena na maximálně 2 týdny. Rovněž se neprokázaly interakce se současně podávanými antacidy.Občas se vyskytnou poruchy spánku. většinou u těžce nemocných anebo starších pacientů a velice vzácně se vyskytly i deprese anebo agresivní chování. Středně těžká a těžká refluxní ezofagitida.Ojediněle se objevily stavy zmatenosti a halucinace. Pantoprazol je metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450.5. HVL: pantoprazol: Indikace Duodenální vředy. únava. glibenklamid. které jsou metabolizovány stejným enzymatickým systémem. 4.Jiné nežádoucí účinky :občas se v průběhu terapie objevily periferní edémy. Výjimkou je eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s antimikrobiálními přípravky. v některých případech je třeba léčbu prodloužit o další dva týdny. Interakce Pantoprazol může snížit či zvýšit vstřebávání léků. nebyly pozorovány žádné klinicky signifikantní interakce. diazepam.doporučené dávkování Obvyklá dávka v monoterapii u žaludečních a duodenálních vředů a refluxní ezofagitidy je 1 tableta denně. kde se má použít dávka pantoprazolu 2krát denně 40 mg po dobu jednoho týdne. Controloc tablety se nesmí půlit ani drtit. fenytoin. bolesti hlavy. ketokonazol). polykají se celé 1 hodinu před snídaní a zapíjejí potřebným množstvím tekutiny.

je možno lansoprazol charakterizovat jako inhibitor gastrické protonové pumpy v tom smyslu.5. . Lansoprazol rovněž významně snižuje tvorbu kyseliny stimulovanou jídlem. avšak potlačují sekreci kyseliny specifickou inhibicí systému enzymu H+/K+-ATPasy na sekrečním povrchu gastrické parietální buňky. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Jelikož je tento systém považován za kyselou (protonovou) pumpu v rámci parietální buňky. Současné podávání lansoprazolu s diazepamem. HVL: lansoprazol Lansoprazol patří k třídě antisekrečních látek. Interakce Jestliže je užíván lansoprazol spolu s léky metabolizovanými v játrech.patologicko hypersekreční stavy včetně Zollingerova-Ellisonova syndromu. . nejlépe před jídlem. 4. 4. během kterých je hodnota pH vyšší než 3 a vyšší než 4. Dávkování a způsob podání Doporučená denní dávka lansoprazolu je 30 mg (1 tobolka) jednou denně.benigní žaludeční vřed. která byla zjišťována měřením pH uvnitř žaludku se postupně vrací k normálním hodnotám během dvou až čtyř dnů po několika dávkách. Inhibice sekrece kyseliny v žaludku. theofylinem.duodenální vřed. Lansoprazol je z 97% vázán na plazmatické bílkoviny.2. Zvyšuje hladiny sérového pepsinogenu a snižuje aktivitu pepsinu za bazálních podmínek i při odpovědi na stimulaci jídlem. které nemají anticholinergní účinky nebo vlastnosti antagonistů histaminových H2-receptorů. může dojít k některým interakcím. Indikace Patologické stavy.eradikace H pylori (v kombinaci s antibiotiky).refluxní esofagitida. kyselosti a tvorby kyseliny indukované inzulinem. U nemocných s hypersekrecí kyseliny lansoprazol významně snižuje bazální sekreci kyseliny v žaludku a sekreci stimulovanou pentagastrinem. buď ráno nebo večer. při kterých je třeba inhibovat sekreci kyseliny v žaludku: . . Přípravek je určen pro dospělé pacienty. Je široce metabolizován v játrech. fenytoinem. .1. Vazba pantoprazolu na sérové proteiny je asi 98%. 10 . Po perorálním podání lansoprazol významně snižuje bazální tvorbu kyseliny a významně zvyšuje střední hodnotu pH v žaludku a procentuální podíl časů. Lansoprazol inhibuje normální vzrůst sekrečního objemu. Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované gastrické sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu. 4. Nebylo zaznamenáno žádné zvýšení žaludeční kyselosti jako reakce na přerušení podávání léku (rebound fenomen). že blokuje konečný stupeň tvorby kyseliny.NU ako omeprazol. perorálními antikoncepčními přípravky nebo perorálními antikoagulačními léky může vést k jejich zpomalenému vylučování. Lansoprazol zpomaluje vyprazdňování stravitelných pevných látek z žaludku.

ezofagitidy.žalúdočný a duodenálny vred. Může nastat průjem. 11 .absorbcia žlčových kyselín .dvanáctníkového vředu.7%) a vzácně závratě a respirační syndromy. jako je faryngitida.stimulácia tvorby hlienu . distribuční objem a vazba na plazmatické bílkoviny nejsou známy. Poločas. I když zůstává otevřená otázka úplné definice mechanismu působení sukralfátu. .hyperfosfatémie. který pokrývá místo vředu a chrání je proti dalšímu účinku kyseliny. avšak nepozměňuje sekreci žaludeční kyseliny. měly by být užívány jednu hodinu před podáním nebo jednu hodinu po podání lansoprazolu.omeprazol + metronidazol + claritromycín 6. Není metabolizován a je proto vylučován hlavně ve stolici bez zjištění enterohepatické cirkulace. Sukralfátový-albuminový film zajišťuje bariéru proti difuzi vodíkových iontů.žaludečního vředu. podobně jako bolesti hlavy (4. HVL: 5. Jestliže jsou zapotřebí. Sukralfát vytváří komplex přilínající k vředu s exsudátem bílkovinné povahy na místě vředu. .zvýšená tvorba endogénnych prostaglandínov . 4. Totéž platí pro podávání sukralfátu. Sukralfát inhibuje působení pepsinu v žaludeční šťávě a způsobuje zvýšený výstup bikarbonátu ze žaludku.7. . Indikace VENTER je indikován pro léčbu: . Sukralfát není intraluminálním antacidem. Absorbuje žlučové sole. pocit nevolnosti nebo zácpa (9%).polymerizácia v kyslom prostredí a tým tvorba ochranného gélu . Cytoprotektíva Tieto látky potencujú obranné vlastnosti žalúdočnej sliznice 1. pepsinu a žlučových solí. čímž snižuje peptickou aktivitu.udržovací terapii peptické vředové choroby. Sukralfát – hlinitá soľ oktasulfátu sacharózy ( sulfónovaná sacharóza) Mukoprotektívny účinok po celej dľžke GIT je zabezpečený: . kožní vyrážky (1. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou vzácné. Kominovaná liečba vredovej choroby Najúčinnejšie sú kombinácie : OAC – omeprazol + amoxicilín + claritromycín OMC .1. že vykazuje svůj účinek lokálním působením.Během podávání lansoprazolu není obvykle nezbytné podávat antacida. je známo.viaže tiež pepsín Indikácie : . avšak může tlumit vodíkové ionty v kráteru vředu. 4. refluxná ezofagitída Farmakodynamické vlastnosti Protivředové působení sukralfátu je výsledkem vytvoření komplexu přilínajícího k vředu. Terapeutické působení sukralfátu je místní a neexistuje důkaz o vztahu ke koncentracím ve tkáni nebo plazmě.7%). aby se předešlo opožděné absorpci lansoprazolu. . Absorpce sukralfátu z gastrointestinálního traktu je minimální (3-5%). rýma a kašel.

ranitidinu. Nejsou známy žádné požadavky na dávkování sukralfátu u starších osob. osteomalácie. takže se u nemocných může vyvinout hypofosfatémie. norfloxacinu. vyrážka. žaludeční obtíže. Není známo. Dávka může být snížena podle hladiny fosfátů. je třeba dodržovat časový odstup 30 min. 4. tetracyklinu a teofylinu.zvýšená tvorba PGE 12 . encefalopatie) byly uváděny u nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. polohová závrať. Účinky na nervový systém: závratě. ospalost. Některými dalšími možnými nepříznivými gastrointestinálními účinky jsou: průjem. plynatost a sucho v ústech. Udržovací léčba pro peptickou vředovou chorobu je 1 g sukralfátu 2krát denně po dobu až 12 týdnů. takže se nedoporučuje užívání sukralfátu u dětí mladších než 4 roky. zvracení. digoxinu. Nežádoucí účinky Nejčastějším nepříznivým účinkem sukralfátu je zácpa. buď 1 g jednu hodinu před jídlem 3krát denně a 1 g při odchodu na lůžko nebo 2 g při vstávání a 2 g při odchodu na lůžko po dobu 4-12 týdnů. Specielní upozornění Sukralfát by měl být užíván s opatrností u nemocných s renálním selháním vzhledem k možné absorpci hliníku a k účinkům zvýšeného množství hliníku v plazmě na ledviny. Jsou-li se sukralfátem podávány antacida. trávicí obtíže. zda sukralfát modifikuje jakoukoliv stránku tělesné biochemie. Interakce Současné podávání sukralfátu snižuje míru absorpce (biologickou dostupnost) následujících léků: cimetidinu. Podání před jídly může zabránit vazbě sukralfátu na bílkoviny v jídle. Hromadění a toxicita hliníku (hliníková dystrofie. to jest 4 g denně.4. Biologická dostupnost sulpiridu je při podávání spolu se sukralfátem snížena o 40%. ketokonazolu.8. Sukralfát váže fosfáty. Koloidné zlúčeniny bizmutu Účinky . nevolnost.4.5. Hojení vředů a léčba ezofagitidy u dětí starších 10 let a u dospělých vyžaduje 4 g sukralfátu denně. granule dispergovány v 10-15 ml vody. ciprofloxacinu.2. Vzhledem k možnému snižování absorpce některých léků účinkem sukralfátu by měl být sukralfát podáván později než ostatní léky. čtvrtou dávku před ulehnutím ke spánku. a proto je třeba při současném užívání těchto léků postupovat opatrně. Dávkování a způsob podávání Dávkování u dětí od 4 do 10 let: 4krát 500 mg sukralfátu denně vždy půl hodiny před hlavním jídlem. Dermatologické účinky: svědění. Nejsou k dispozici žádné údaje o užívání u malých dětí. Dávkování a způsob použití při hyperfosfatémii je stejný jako při léčbě vředů. 4. Tablety by měly být brány s vodou.lokálne protektívny (precipitácia) . 2. bolesti hlavy. nespavost. 4. Sukralfát může bránit absorpci warfarinu. Ostatní: bolest v zádech.

Misoprostolová komponenta je určena pro profylaxi žaludečních a duodenálních vředů indukovaných nesteroidními antirevmatiky. čo môže vyústiť až do peptidických a duodenálnych vredov. Osvedčili sa látky povahy slabých báz.Ú. 1. Jej indikáciami sú – obezita. roprostil. Antacida priame M. jiné prostaglandiny nebo jinou součást přípravku. Ca). Farmaceutická chémia Zvýšená sekrécia žalúdočných štiav prejavujúca sa ako hyperacidita môže narušiť ochranný mukózny obal žalúdka a duodenálnu sliznicu. : prechodné zníženie koncentrácie protónov neutralizáciou alebo adsorpciou (a ústojnou schopnosťou). Na začiatku vyvoláva pálenie záhy a zápaly (gastritis). Přípravek nesmí užívat pacienti mladší 18 let. 2. Soli akalických zemín (Mg.útlm sekrécie žalúdka (inhibícia tvorby cAMP) .zvýšená sekrécia HCO3. enprostil. Arthrotec nesmí užívat těhotné ženy. nedávajú sa v natívnej forme (rýchly rozklad). Môžu pôsobiť aj iné faktory ako napr. ako súčasť prípravku: Arthrotec : Arthrotec má být užíván společně s jídlem. tablety se užívají celé. ktoré potlačujú agresívne pôsobenie pepsínu (pri pH nad 6 dochádza k jeho ireverzibilnej dezaktivácii). rosaprostil . pylori Samotné tieto zlúčeniny nestačia na zničenie H.5 hodiny. salicylát bizmutitý 3. ale v podobe stabilných derivátov – misoprostol (metylester derivátu PGE1). nerozdrcené nebo nerozpuštěné. nerozkousané. hydroxid hlinitý reaguje so žlčovými kyselinami a lyzolecitínmi čo má pozitívny efekt na terapiu. ako nežiadúci účinok sa vyskytuje tmavo zafarbená stolica a jazyk.zvýšené prekrvenie sliznice Nesmú sa podávať v gravidite. protože indukuje děložní kontrakce a tak může způsobit potrat. MÚ : . čiastočne 13 . trimoprostil. jiná nesteroidní antirevmatika včetně kyseliny acetylosalicylové. Používajú sa : zásaditý citronan bizmutitý. refluxná ezofagitída a pyróza. Prostaglandíny Hlavnými cytoprotektívnymi eikosanoidmi sú PGE1 a PGI2. Kyselina algínová Tvorí v žalúdku ochranný gél na 2-2. misoprostol. Arthrotec je kontraindikován u pacientů.inhibícia rastu H.a hlienu . arbaprotil. pylori.. Arthrotec je kontraindikován u pacientů s aktivním gastrointestinálním krvácením. kteří jsou přecitlivělí na diklofenak. 4.

Antacida nepriame 14 . pri sulfonamidoch. Vhodnejšie sú fosforečnany. Uhličitany alkalických kovov a zemín NaHCO3 . vysoká väzobná kapacita protónov 2. ktoré majú zlú rozpustnosť vo vode a preto sa len z malej časti vstrebávajú . ich antipepsínový účinok možno potencovať pridaním zásaditých solí bizmutu. Hydroxid – uhličitan horečnatý zmes 4MgCO3.5H2O alebo 3MgCO3. uhličitan a oxid horečnatý ale môžu vyvolať nežiadúcu alkalizáciu a tým stimulovať produkciu ďalšieho chlorovodíku – rebound fenomén. Zlúčeniny gélovitého charakteru pôsobia aj adsorbčným mechanizmom.Mg(OH)2. Trikremičitan horečnatý 2MgO.zmes oxidu a peroxidu. Týmto požiadavkám vyhovujú hydrogenuhličitan sodný.oxid horečnatý. a ešte mierne obstipačne. zvýšenie pH na cca 6. 4. pozvoľný priechod do čriev bez vedľajších N. alebo kremičitany horčíka a hliníka. CaCO3 . Mg2 O2 . majú dobrú kryciu schopnosť GIT sliznice. uhličitany.uhličitan vápenatý podobné N. pôsobí silne adsorbčne . vzniká gél kys.Ú. sa produkcia Požiadavky na dobré antacídum : 1. Algedrát – koloidný roztok hydroxidu hlinitého Fosforečnan hlinitý AlPO4. Mg(OH)2 . ľahko vstrebateľné Na ióny sú nežiadúce u kardiakov a môžu alkalózou narušiť acido-bázickú rovnováhu (až obličkové kamene). účinkujú v GIT a v dôsledku väzby na hydrogenkarbamátové ióny v duodene výrazne nemenia acidobázickú rovnováhu. pre tieto dôvody sa dnes používa na alkalizáciu moča napr. Zvyšuje hydrogénkarbamáyových iónov.nH2O – vytvára vo vodnom prostredí hydrogél s nízkou neutralizačnou a vysokou adsorbčnou schopnosťou.3SiO2.peroxid horečnatý . ktoré neutralizujú obsah duodena.Mg(OH)2. Zlúčeniny horčíka MgO. (sóda bikarbóna) nepoužíva sa spôsobuje sekundárnu hypersekréciu HCl – pretože uvoľnený oxid uhličitý dráždi žalúdočnú sliznicu.stimulujú kontrakcie žlčníka a sekréciu pankreasu.hydroxid horečnatý minimálne vstrebávaný a zvoľna vylučovaný zo žalúdku. kremičitej ktorý zároveň chráni žalúdočnú sliznicu. ľahká reakcia s nimi v GIT 3.hydrogenuhličitan sodný. ani hyperprodukciu HCl Hlinitan horečnatý (Mg3[Al(OH)6]2) – pomalý nástup účinku ale bez rizika vzniku alkalózy adsorpčný účinok 2.5. Ú.3H2O Zlúčeniny hliníka Majú výhody : pôsobia protrahovane. nastavujú pH žalúdka na optimálnych 3. . bespôsobuje alkalózu.

inhibované sú takmer len proteíny protónovej pumpy.j. ktoré sa rozpúšťajú v čreve. Dostatočne vysoká koncentrácia H+ sa nachádza len v bezprostrednej blízkosti protónovej pumpy. inhibuje sekréciu chlorovodíku a GIT motilitu. Látky sú podávané v acidorezistentých obaloch. famotidin NH N CH3 N CN CIMET IDIN CH2 S CH2CH2 NH C NHCH3 Metyl na cykle vysoká aktivita Met: metyl na cykle ide na hydroxycimetidin S. C OH CH3OSO3 COOCH2 N CH3 CH3 POL DINMET Y SULFÁT NHCO N N COCH2 Je selektívnejší. Tlmia zvýšenú sekréciu 15 . prvý dusík k cyklu N-glukuronid 4x účinnejší ako cimetidin vlastnosti rovnaké H2N C N H2N N S N SO2NH2 CH2 S CH2CH2C NH2 FAMOT IDIN podobný ako cimetidin ale 5-10 mg sa rovná 300mg cimetidinu Hormóny a inhibítory hormónov: enterogastron – ako adjuvans pri terapii duodenálnych vredov. ktorá sa viaže na sulfhydrylové skupiny enzýmu.sulfoxid. proglumid . ktorý je zodpovedný za sekréciu protónov parietálnymi bunkami do žalúdočného lumenu. po vstrebaní sú čiastočne vylučované sekréčnymi kanálikmi parietálnych buniek v blízkosti protónovej pumpy. zvyšok je rýchlo metabolizovaný na neúčinné metabolity. V silne kyslom prostredí dochádza k vnútromolekulovému prešmyku na aktívnu formu. t. neprechádza hematoencefalickou bariérou 10 % oxidatívne demetylovaný Tieto deriváty vykazujú vystupňovanú selektivitu voči Mreceptorom žalúdočnej sliznice N N CH3 PIRENZEPIN H-2-antihistaminiká: cimetidin.Anticholinergiká (poldinmetylsufát pirenzepín) mechanizmus inhibícia sekrécie žalúdočných kyselín je daný antagonizmom acetylcholínu na postganglionárnych receptoroch parietálnych buniek sliznice GIT. inhibuje aj sekréciu pepsínu.syntetická látka CH3CH2CH2 COOH NCO CHCH CH 2 2 CH3CH2CH2 NH CO PROGL UMID efekt založený na inhibícii sekrécii chlorovodík stimulujúceho hormónu gastrínu Inhibítory H-K-ATPázy: omeprazol Látky ireverzibilne inhibujú transportný systém H+. K+-ATP-ázy. ranitidin.

16 . K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 H3C O CH3 CH3 N N + O CH3 H3C N + O CH3 CH3 SH H3C N + CH3 H + NH S OH N N S N NH S S CH3O O CH3 O CH3 O CH3 H+. sekrécia sa obnovuje až po novej syntéze enzýmu a majú aj čiastočnú antibakteriálnu aktivitu proti Helicobacter pylori. Molekulárny mechanizmus účinku inhibítorov protónovej pumpy H+. alebo podporujú zahojenie už vzniknutých vredov. ktoré robia bunky slizničného epitelu GIT odolnejšie a chránia ich pred vznikom vredov.HCl nezávisle na pôvode na približne 24 h. ktorá reguluje výmenu draslíka za protóny a vylučovanie chlorovodíka do žalúdočného priestoru 3.Mukózoprotektíva Antiulcerózny efekt je daný rôznymi mechanizmamy. K+ ATPasa O CH3 H3C N N N H S O CH3 O-CH3 O-CH3 N N N H S O O CH2-CF3 CH3 N N N H S O CH3O CHF2O omeprazol / esomeprazol pantoprazol lansoprazol NH CH3O N OMEPRAZOL O S CH2 CH3 N CH3 OCH3 Inhibícia protónovej pumpy sliznice žalúdočnej membrány.

Ú.kys. hypertenzia. žiadna iná zlúčenina bizmutu takto nepôsobí Sukralfát – hlinitý komplex oktatis (hemisulfát) sacharózy – polysulfovaný oligosacharid. algínová Ochranné prostriedky proti dráždeniu sliznice GIT 17 .: zadržovanie tekutín. na duodenálne vredy SUKRAL FÁT CH2OR O O O OR OR antipepsínový a antiulerózny účinok rastie počtom jednotiek kyseliny sírovej. predlžuje život epiteliálnych buniek. glycyrhetinovej). Stimuluje sekréciu žalúdočných mukoproteínov a priaznivo modifikuje ich zloženie. Farmakognózia ALGINETE . N. zvyšuje odolnosť sliznice pre spätnú difúziu protónov potlačuje pôsobenie žlčových kyselín v duodenálnej sliznici. zatiaľ čo charakter cukru ovplyvňuje mierne OR OR aktivita stúpa od di k tetrasacharidom .Hydroxid-citronan bizmutitý – jeho koloidný roztok vytvára ochrannú vrstvu čo vedie k inaktivácii pepsínu a blokádu aktivácie pepsinogénu. tvorí ochranný povlak a stimuluje tvorbu cytoprotektívnych prostaglandínov. brzdia uvoľňovanie gastrínu. viaže kyselinu. prevedením na hlinitý SO3 Al2(OH)5 R komplex pribúda aj tlmenie žalúdočnej kyslosti Účinkuje u duodenálnych vredov a u peptických je menej výrazný RO CH2OR CH3 KARBENOXOL ON O CH2 CH2COO CH3 COOH CH3 CH3 CH3 CH3 COOH CH3 Prírodná látka vyizolovaná zo Succus Liquiritiae hemisukcinát enoxolonu (k. stimulujú sekréciu hydrogén karbonátnych iónov Antiulcerózny efekt je dôležitý cytoprotektívny efekt na sliznicu žalúdka i duodena 3. hl. hypokaliémia Prostaglandíny – interferujú s adenylcyklázou inhibujú sekréciu žalúdočných.

Kys. Mucilaginóza Pôsobia ako protektíva sliznice GIT a pri napučiavaní ako mechanické laxatíva. xylóza. P. repných odrezkov. : mierne laxatívum 3.). Linaceae (ČSL 4) sliz. 18 . mrkvových koreňov. D-galakturónová P. algínová a jej soli sa používajú ako zahusťovadlá. rozpustné sú jej soli (alkalické. galakturónová P.Tragacantha – Astragallus. : prísada laxatívnych čajovín 4. Fabaceae (ČSL 4) Zložky A – bassorín (60%) bobtnajúci. prostriedky urýchľujúce rozpadavosť tabliet. k. z chemickej stránky podobné slizom hnedých rias – algínovým kyselinám. K. Macrocystis.. Ecklonia) Je to lineárny polymér zložený z kys. masťové základy vodou zmývateľných mastí. jabĺk. Mg).V riasach sa nachádza ako vápenná soľ(získava sa – riasy sa pomocou slabých kyselín zbavia rozpustných polysacharidov a minerálnych solí a potom sa extrahujú horúcim roztokom sódy. :mierne laxatívum 2. lebo tvoria nerozpustné Ca – algináty.. staabilizátory. sírovou. semeno . L-ramnóza. glukurónová. centrálne útlmy . iba napučiava. Agar – Gelidium. k. mucilaginózne laxatívum. gelidiaceae (ČSL 4) Zložky A – agaróza (70%) – lineárny reťazec (D-galaktóza-3-6-anhydro-L-galaktóza) B – agaropektín – agaróza esterifikovaná v polohe 6 k. 1. k..D-galaktóza.k. je aj v Althaeae radix Pektíny sú polygalakturonáty.Semen lini – Linum usitatissinum. v kozmetike a potravinárstve.. psylium (skorocel blškový) Sliz – D-xylóza. Pektín – ovocné šťavy .tiež mierny antilogistický a expektoračný účinok. ríbezlí. Plantaginaceae (ČSL 4) Semen plantaginis Semen plantaginis ovatae – P.. nerozpustný vo vode B – tragakantín (40%) rozpustný vo vode Stavebné jednotky : arabinóza. k.Folium plantaginis – Plantago lanceolata. : mierne laxatívum. list – antitusikum a mucilaginózum. ktoré sa v organizme vstrebávajú. sám aukubín vyvoláva interne gastroenteritídy. Fucus. D-galakturónová Horčiny = iridoidy – aukubín P. AGIOLAX grn.. L-arabinóza. ovata. galaktóza. D-manurónovej a L – gulurónovej 1 → 4 glykozidicky viazané. Získavajú sa extrakciou vhodných surovín (zvyškov po vylisovaní muštu z malín. nezrelých plánok. METAMUCIL plv. ktoré po vysušení tvoria rozpustné povlaky. galakturónová P. rezorbujúce sa obväzové a šijacie materiály. algínová je intracelulárna slizovitá látka rozličných hnedých rias (Laminaria. ). Používajú sa ako prostriedok na zastavenie krvácania. emulgátory. z algínatu sodného sa k algínová vyzráža s HCl). semeno do 10% slizu (SALVAT THÉ. Sodná soľ pôsobí ako laxans. Táto kyselina sa vo vode nerozpúšťa. prítomnosť urónových kys.

inzulínu. Droga je obsiahnutá aj v laxatívnych prípravkoch a používa sa tiež ako korigens chuti a pomocná látka. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne)). herniarín) .žlté zafarbenie spôsobuje likvirecigenín a izolikvirecigenín(flavonoid likviricín) .látky typu estrogénnych steroidných hormónov (adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) . glycyretínová. ďalším saponínom je kys. Liquiritiae radix ). Priaznivo pôsobí pri vredovej chorobe žalúdka. Glycyrrizínová a jej deriváty – Glycyrrhiza glabra (sladkovka guľatoplodá.horčina (glycyramín) .(sú tiež emulgátormi). niekedy aj ako náhrada krvnej plazmy. glabrínová . manitol) a škrob Používa sa ako expektorans so sekretomotorickým účinkom. vysokom TK. penicilínu. glycyrizínová. nedostatku draslíka (vyplavuje ho). Pektíny sa používajú podobne ako slizy pri ochoreniach tráviaceho traktu (hnačky. Antacída Kys. Používajú sa ako regulátory pri vstrebávaní kys. aplikuje sa na glycyrizín chudobnejší Succus liquiritiae ( pri vredoch .Ich základnou zložkou je kys. účinkuje hlavne kys. glukóza. Deoxykortikosterónu podobné pôsobenie sa používa pri liečbe reumatických ochorení – artritíd.antilyzozímová aktivitta glycyrizínu a synergické pôsobenie s flavonoidmi). Fabaceae (ČSL 4) Obsahové látky triterpénové saponíny – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín (sladko chutiaca amóniová alebo vápenatá soľ kys. Sú zložkou prípravkov používaných pri gastritídach a vredovej chorobe (tvoria na slizniciach ochranné povlaky).živica. ktorá pôsobí aj bakteriostaticky a antivirózne. α – D – galakturónová. pôsobí ako profylaktikum vredovej choroby. Aglykóny flavonoidov pôsobia spazmolyticky (podobne ako papaverín). sacharidy (sacharóza. - ANXIOLYTIKÁ (N05B) 19 . pôsobia detoxikačne a zamedzujú úbytku vody v organizme. gastritíde a tráviacich ťažkostiach. Addisonovej choroby. askorbovej.oxykumaríny (umbeliferón. Droga pôsobí aj diureticky a spazmolyticky. Antimikróbne pôsobia aj izoflavonoidy hispaglabrdín A a B a glabridín).. glycyrizínovej (50 krát sladšia ako sacharóza. hispaglabridín) . Droga nie je vhodná pri ochorení pečene. Sterilné 2% roztoky sa používajú na ošetrovanie rán (hemostyptické účinky). Väčšina liekopisov žiada lúpanú drogu (periderm má horkú chuť). katary). aglykónom je kys.flavónové deriváty (glabrol.. rozličných zápalových ochorení. viazaná 1 – 4 glykozidovou väzbou.

Prípravky : Diazepam Buspiron 1. bolesti hlavy 8. problémy s dychom 4. panická porucha 3. pomocou ktorých možno rozlíšiť anxiózu od depresie sú : úzkosť depresia spánok nočné mory ranné prebúdzanie GIT poruchy trávenia. Na rozdiel od neuroleptík a antidepresív sú často podávané na nepsychiatrické indikácie. generalizovaná úzkostná porucha 2. kognitíva Typy úzkostných porúch sú Sedatíva. pocit chvenia. anxiolytiká (úroveň emotívna) Látky s účinkom na Neuroleptiká psychické integrácie (úroveň racionality) Látky ovplyvňujúce pamäť Nootropiká. obsedantno-kompulzívna porucha 6. ♂. fobické úzkostné poruchy 4. bolesti brucha 7.♀ strata libida dyspareunia ♀chladnosť 20 . poruchy spánku Medzi prejavy úzkosti patrí Symptómy. tras 2. nutkanie na močenie 9.Farmakológia Anxiolytiká (antifobiká) sú liečivá. pocit tepla. bolesti na hrudi 3. posttraumatická stresová porucha 1. zmiešaná úzkostne-depresívna porucha 5. nechutenstvo meteorizmus (nadúvanie) sexuálne funkcie ♂ejaculatio praecox. hypnotiká Dysforiká Psychodysleptiká Amnesticky účinné látky 1. Zaradenie anxiolytík medzi psychofarmakami : + Látky s účinkom na vigilitu Psychostimulanciá (úroveň bdenia) Látky s účinkom na afektivitu Antidepresíva. búšenie srdca 5. chladu 6. ktoré zmierňujú nadmerné alebo chorobné stavy strachu a úzkosti (anxiety).

bromazepam Krátkodobopôsobiace (<12 h) – oxazepam. pri laktácii. Podľa dĺžky účinku sa delia na : Dlhodobopôsobiace (>24 h) – diazepam. myorelaxačné. klonazepam. klorazepát Stredne dlho pôsobiace (12-24 h) – alprazolam. preto anxiolytiká pôsobia hlavne na ne : neurotransmiter GABA (k. Deriváty propánu 21 . panika zníženej aktivite Na liečbu anxiózy sa používajú : 1. tofizopam.zmätenosť . deriváty propánu 3. deriváty difenylmetánu 4.útlm .pri náhlom vysadení pri dlhodobom podávaní až epileptické záchvaty Pri intoxikácii možno použiť špecifického antagonistu – FLUMAZENIL. temazepam. 2. patrí . prazepam. drogovej závislosti a spánkovej apnoe.poruchy pamäti (amnestické účinky) . Sú kontraindikované pri myastemii gravis (okrem tofizopamu). otrave alkoholom a hypnotikami. Ú. tento spôsobuje ľahšie nasadanie GABY na jej receptor. benzodiazepíny 2.porucha koordinácia pohybov . antikonvulzívne.riziko závislosti . nové anxiolytiká 1. chlórdiazepoxid. klobazam. Pôsobia hlavne na subkortikálne štruktúry a limbický systém útlmom.Za biologickú podstatu úzkosti sa považuje porucha 3 neurotransmiterových systémov. lorazepam Referenčnou látkou je diazepam. gamanoradrenalín serotonín (5aminomaslová) hydroxytryptamín) zmeny psychiky pri spánok psychomotorický úzkosť zvýšenej aktivite nepokoj zmeny psychiky pri úzkosť psychmotorický útlm depresia. ktorý je zpriahnutý s chloridovým kanálom. hypnosedatívne. strata libida porucha menštruačného cyklu . medazepam.pribúdanie hmotnosti. Medzi ich N. Benzodiazepíny Tieto majú účinky – anxiolytické. v gravidite.ospalosť . Ovplyvňujú špecifický benzodiazepínový receptor. čo vedie k otvoreniu Cl kanála a to vyvoláva hyperpolarizáciu.

2 pôsobí pozitívne. Účinok neovplyvňuje skôr zvyšuje alkylácia dusíku v polohe 1 (diazepam. používa sa tiež ako expektorans (sekretomotorikum – uľahčuje transprt hlienu a odkašiavanie. ohrozenia. antineurotiká. Jeho mechanizmus účinku je založený na tom. Meprobamát – je zastaralý a môže viesť k závislosti. Zrušenie dvojitej väzby v polohách 1. temazepam. pôsobí cez zníženie cAMP). 5. klomipramin. Substitúcia fenylu v o-polohe halogénom A zachová i zvyšuje. A zvyšuje substitúcia v polohe 7 elektronegatívnymi halogénomi. malé trankvilizéry. jeho nahradením iným aromatickým systémom alebo heterocyklom vedie k vymiznutiu A alebo zníženie (výnimku tvorí bromazepam). Deriváty difenylmetánu Benaktyzin 4. Anxiolytické účinky má aj mefenoxalon (centrálne myorelaxans). 2. oxazepam). nevyvoláva závislosť. Náhrada karbonylového kyslíku sírou pôsobí dysterapeuticky. 6. má mierne nižšiu účinnosť. Benzodiazepíny Vzťah štruktúry a účinku : 1. fluoxetin. 2. 1. že pôsobí antagonisticky na adrenergných a dopaminergných presynaptických auto-receproroch (inhibičné) a čiastočne agonisticky na 5HT1A receptoroch (presynaptická inhibícia. buspiron mu už nezaberie. Farmaceuticá chémia Látky odstraňujúce pocity strachu. 4. Nevýhodami sú. triflórmetylomCF3. hydroxyzin. Pre A 1. zrušenie tejto väzby v polohách 4 a 5 nie je vhodné 22 . je drahší. že jeho účinok nastupuje až za 2-3 týždne. benzoktamin. ak pacient už užíval benzodiazepíny. Metylaminoskupina v polohe 2 chlordiazepoxidu nie je nutná môže byť odstránená (medazepam) alebo nahradená karbonylom (diazepam. moxastin-teoklát. Jeho výhodami oproti benzodiazepínom sú.Guajfenezín – patrí aj do centrálnych myorelaxancií (pôsobí útlmom polysynaptických reflexov). substitúcia v iných polohách alebo rôznymi substituentami pôsobí dysterapeuticky 3. 3. prazepam)alebo hydroxylová skupina v polohe 3 (oxazepam) ktorá môže byť esterifikovaná (kamazepam). alebo nitroskupinou-NO2 podobná substitúcia v iných polohách vedie k vymiznutiu A. odsraňujú neurózy a napätie – sú označované ak ako ataraktiká. Nové anxiolytiká Buspiron – selektívne pôsobí na úzkosť. V súčasnosti je požiadavka na dobrý anxiolytický účinok bez nežiaduceho hypnotického účinku. že nemá hypnosedatívne účinky. neutlmuje psychomotorické a kognitívne funkcie. zvyšuje aktivitu riasinkového epitelu.4-benzodiazepínov je potrebná prítomnosť fenylu v polohe 5. stimuluje gastro-pulmonálny reflex). nepotencuje účinky alkoholu (pacienti ho môžu piť). mefenhydramin. Dochádza po ňom k útlmu serotoninergných a k zosilneniu noradrenergných a dopaminergných funkcií.

Met : príloha H N Br Bromazepam N O N 23 . že medazepam je prekurzorom týchto účinných metabolitov.Chlordiazepoxid Met. Ten je potom oxidatívne hydroxylovaný v polohe 3 na temazepam a ďalej je demetylovaný na oxazepam. NHCH3 N Cl N O Demetylácia desaminácia . N CO Cl Oxazepam N Met : oxidatívne odbúranie jednak otváraním diazepínového kruhu. Diazepam. myorelaxačne a spazmolyticky. jednak oxidácia v polohe 2 na diazepam. konečným produktom je demoxazepam. ten je ďalej hydroxylovaný na oxazepam ktorý je čiastočne vylučovaný ako glukuronid a čiastočne je odbúravaný otvorením diazepínového kruhu za vzniku 2-amino-5-chlorbenzofenón a glycín.príloha. ktorý je ešte čiastočne účinný.temazepam. oxazepam.nordiazepam. alebo prebieha biotransformácia oboma smermi na oxazepam CH3 N Cl Medazepam N Met : oxidatívna demetylácia na normedazepam. CH3 O N Cl Diazepam N Met : desmetylácia na N-desmetyldiazepam . Klorazepát pôsobí vo vyšších dávkach aj sedatívne. temazepam sú silné anxiolytiká preto sa predpokladá. potom dôjde k deštrukcii skeletu. jednak oxidatívna hydroxylácia na benzéne v polohe 5 a ďalej sa eliminuje v podobe glukuronidu . Cl H O N OH COO 2 K N Klorazepát dvojdraselný V kyslom prostredí je dekarboxylovnaý na N-desmetyldiazepam (nordazepam)-aktívny metabolit. ešte sa oxiduje na 3 hydroxydiazepam .

hlavne N-demetylácia. Deriváty propándiolov Patria sem 1. CH3 N N C2H5 CH3O CH3O T ofisopam 3. 1. Oxidatívnou demetyláciou vzniká 1desmetylalprazolam. ktorý môže byť na jednom hydroxyle metylovaný.4-benzodiazepín Met : oxidatívne štiepená p-metoxyskupina fenylu v polohe 5 za vzniku hydroxymetabolitu. C2H5 C COOCH2CH2N C2H5 OH Benaktyzin 24 . OH OCH2CHCH2OH OCH3 guajfenesin CH2OCONH2 Me C Pr CH2OCONH2 Meprobamát Meprobamát sa eliminuje ako taký.CH3 N Cl Alprazolam N N N Napojením heterocyklu sa zabráni oxidatívnej deštrukcii. 3´.2. čiastočne ako Nglukuronid.5-dibenzodiazepín Met .resp. ktorý sa vylučuje ako O-glukuronid. Tieto hydroxylované metabolity podliehajú ďalej čiastočne N-demetylácii za vzniku odpovadajúcich nor-metabolitov. takže vedľa norklobazamu vzniká 4´hydroxyklobazam. 1. Deriváty difenylmetánu Boli objavené v iných skupinách hl. ktorá u väčšiny benzodiazepínov vedie k derivátom s dlhým polčasom vylučovania. CH3 N Cl Klobazam N O O 2. preto tieto majú pomerne krátky polčas eliminácie. Dochádza tiež k štiepeniu azometínového mostíka benzodiazepínového kruhu za vzniku benzofenónových derivátov. ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu a 4hydroxyalprazolam. menej oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 5. alkohol. 3.3-propándioly. anticholinergík a spazmolytík typu bázických esterov substituovaných kyselín fenyloctových alebo antihistaminík typu bázických benzhydryléterov. menej sa štiepia metoxyskupiny v iných polohách. Štiepi sa na kys. benzilovú a dietylaminoetanol a Met.4´-dihydroklobazam. čiastočne sa oxiduje na sek. oxidatívne sa desalkuluje na monoetylderivát Má aj anticholinergné a spazmolytické účinky. Met : (príloha) oxidatívnou hydroxyláciou vzniká alfahydroxyalprazolam. potom sa vylučujú ako glukuronidy.

Cyklizin. Iné štruktúry . Zmeny nálady po ich požití sa môžu prejavovať ako eufória. Stropharia sp. Gonocybe sp. študovaných pôvodne ako antihistaminiká.. vykazuje tiež antiemetické. fantastiká). ovplyvnenie jednotlivých podtypov umožňuje selektívnejšie rozlíšenie medzi anxiolytickou. 25 . Synonymum moxastin teoklát. je to indolalkamínový typ. u cinnarizínu lipofilnou cinnamylsubstitúciou je zvýraznený efekt periférne vazodilatačný. 1. Vyvoláva halucinácie. Veľmi výhodné vlastnosti. jeho p-chloranalóg chlórcyklizin. sedatívne a trankvilizačné účinky. zolpidem. Halucinogény vyvolávajú halucinácie a delirogény vedú k zmenám vedomia.Používa sa hl. k. Farmakognózia Rastlinné psyhodysleptiká Sú to látky. ktoré sa podarilo substitúciou na druhom piperazínovom dusíku selektívne vystupňovať. pretože vyvoláva túžbu lietať. sú od nej odvodené buď jednoduché amidy (ergometrín). ktoré na určitý čas patologicky menia duševnú činnosť človeka (halucinogény. lyzergová patrí medzi hemiterpénové indolové alkaloidy. meklozin a buklizin sú H1 – antihistamnika a antiemetika. znižuje KT. slabá sedácia a návykovosť. sedatívnou a hypnotickou aktivitou. (lysohlávka. alpidem – príloha. Buspiron – príloha. Indolové alkaloidy LSD – dietylamid k. Secale cornutum – Claviceps purpurea. pulz až zlyhanie krvného obehu. ako antiemetikum. 4. Clavicipitaceae Je to polosyntetický derivát. pôsobí aj sedatívne. . Patrí medzi jednoduché indol. ale pôsobia ako parciálny agonisti na 5-HT1A receptoroch a môžu ovplyvňovať aj iné adrenergné systémy. periférne spazmolytické.látky ovplyvňujúce benzodiazepínové receptory Benzodiazepínové receptory sa vyskytujú v 3 podtypoch označovaných ako ω1-3 . u hydroxyzínu substitúciou hydrofilným zoskupením vystupuje do popredia účinok trankvilizačný. holohlavec –huba). môže viesť až k samovražde. 3. Psilocybín – Psilocybe sp. až dysfória. CH3 C O CH2CH2N CH3 CH3 Mefenhydrinát Cl CH N N CH2CH2 OCH2CH2OH Hydroxyzin Rada benzhydrylpiperazínových derivátov. gepiron. Tieto látky sú vo farmakológii zaraďované medzi hypnotiká.látky pôsobiace prostredníctvom serotonínergného systému neinteragujú s GABA-ergným systémom. alebo peptidové alkaloidy (ergotamín) – viď antihypertenzíva. episapiron. alkaloidy. Agaricaceae. lyzergovej. používa sa na vyvolanie modelových psychóz.

kyselina ibotenová – Amanita sp.10tetrahydrokanabinol – látka podmieňujúca psychotropný účinok hašiša. patria medzi zložené acetogeníny (okrem acetogenínov sa na vzniku podieľajú aj iné prekurzory napr. Amanita sp. používa sa pri indiánskych slávnostiach a obradoch 3. 26 . halucinácie. mevalónovej). Je to alkaloid odvodený od fenylalanínu. hl. najúčinejšou obsahovou látkou je mezkalín (ten sa vyskytuje aj v iných kaktusoch). odvodené od k. je tonajstaršie psychomimetikum. Fabaceae. Hašiš. Obsahové látky Cannabis Marihuana. používa sa v psychiatrii na vyvolanie modelových psychóz. 2. THC – Cannabis sativa (indica). Hašiš – živica z listov a stopiek. používajú sa menej návykové hl. Obsahové látky Cannabis. Peyotl je indiánske pomenovanie drogy pochádzajúcej z druhu Lophophora wiliamsii.s. Cannabaceae Marihuana – z kvitnúcich stopiek samičích. THC = Δ-9. Kanabinoidy majú tiež antiemetické účinky. Piptadenia peregrina (v semenách stromu). Echinocactus Wiliamsii Cactacceae Spôsobuje mydriázu.Bufoteín – Bufo vulgaris (v žľaze žaby). 4. Fenyletylamíny Mezkalín – Lophophora wiliamsii (kaktus). pri silnom zvracaní. Muscimol. Izoxalové Muscimol – Amanita pantherina (muscaria) – huby Po požití stav podobný opilosti.dronabinol a nabilon. ktoré sprevádza nádorové ochorenia. Anhalonium Levinii.

psychogénne bolesti 27 .N02A ANALGETIKÁ – ANODYNÁ FARMAKOLÓGIA BOLESTI: Definícia bolesti: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva. zmeny tonusu ciev (migréna).trvá viac ako 3 mesiace.kostná metastáza.afektívna. emotívna). depresiami 3. resp. rozrušenie tkaniva. bolesti hlavy . ileus -somatická – hĺbková. dolných končatín). zvýšená respiračná frekvencia a iné) • chronická. patologické zmeny v organizme.vzniká bez objektívnej patologickej zmeny . tepelné a chemické podnety -viscerálna (útrobná). posttraumatické bolesti.na koži • deaferenčná (neuropatická). porušení aferentných dráh -polyneuropatie. nemá signalizačnú funkciu. Príčiny bolesti: ťah (spazmy. poruchami spánku. Analgetiká potláčajú algognostickú zložku bolesti.vnímanie. koliky).hypochondriáza.vzniká pri poškodení.delenie z patofyziologického hľadiska: • nociceptorová. chápanie. fantómove bolesti 2. zápal. ktorá spôspbuje utrpenie. nádory • psychogénna. stratou chuti do jedla.delenie podĺa dĺžky trvania: • akútna. nepríjemný zážitok Bolesť upozorňuje na nefyziologický stav organizmu.delenie podľa etiológie: • bolesť s organickou príčinou. je sprevádzaná zmenami psychiky. respektíve sa opisuje termínmi takéhoto poškodenia (definícia podľa Medzinárodnej asociácie pre štúdium bolesti) -má prísnu individualitu -vnímame ju ako zvláštny a nepríjemný druh citlivosti Zložky bolesti: 1. je ohraničená miestom tkanivového poškodenia. je spojená s hyperreaktivitou sympatického nervového systému (tachykardia. ischémia (myokardu.povrchová. zvýšený tlak.má signalizačnú a varovnú funkciu. emocionálna reakcia na bolesť. neuralgia. bolesti kostí. chirurgické zákroky. tlak (vnútroočný).bolesť žalúdočného vredu. Delenie bolesti: 1. nádory (tlačia na okolité tkanivo a nervy)...reumatická artritída..algothymická (psychická. lokalizácia bolesti 2. kĺbov. z analgetík iba opioidné analgetiká potláčajú aj algothymickú zložku bolesti.vzniká dráždením senzitívnych zakončení na mechanické. svaloch.algognostická (percepčná).

Vznik bolesti: Bolesť vzniká dráždením nociceptorov = receptorov bolesti (mechano-. šíri bolesť) histamín serotonin Vedenie bolesti. C z nociceptorov z periférie do spinálneho ganglia v zadných miešnych rohoch -telo v spinálnom gangliu -odstredivé vlákno zo spinálneho ganglia do substancia gelatinosa -v zadných miešnych rohoch. či signál o bolesti prepustia ďalej alebo ho utlmia.TROJNEURÓNOVÁ DRÁHA BOLESTI: 1. ktoré tieto receptory ďalej dráždia. termo-. chemoreceptorov). pichavá • vlákna typu C –nemyelinizované (pomalé) -citlivé aj na chemické podráždenie (K+. ischémie -nervové zakončenia: mechano-.a termoreceptory -prenos bolesti. ktorý je sympatikový.oddiel. Algogénne pôsobky môžeme rozdeliť na: • Priamo aktivujúce nociceptory -bradikinín (B1 a B2 receptory) serotonín (5-HT3 receptory) histamin ióny H+. brad. K+ • Zvyšujúce citlivosť nociceptorov. bolesť ostrá. ktoré ako „filtre bolesti“ rozhodnú. Následným podráždením príslušným podnetom dochádza v mieste podnetu k vyplavovaniu algogénnych pôsobkov. ktoré nemožno presne lokalizovať prejavujúce sa ako pálanie a tupá bolesť -v tomto oddieli pôsobia lokálne anestetiká (blokáda šírenia vzruchu) a nesteroidné protizápalové látky 28 . ktorú možno presne lokalizovať. hist. myelinizované (rýchle) -citlivé na silný tlak a teplotu -nervové zakončenia: mechano. H+.) vzniknuté následkom poškodebnia tkanív..primárny aferentný neuron (periférny neurón) -je to bipolárny neurón: -dostredivé vlákna Aδ. chemoreceptory -bolestivé podnety. kde sa signal spracováva je “vratkovací system”. 2 typy dostredivých nervových vlákien (senzitívnych): • vlákna typu Aδ -hrubšie. termo-. V ňom dochádza k prvému spracovaniu bolestivého impulzu. zápalu.prostaglandíny substancia P (produkcia NO. tvorí sa tu substancia P a GABA.

Varolov most do talamu -poskytuje prvú a presnú informáciu o lokalizácii bolesti -vedenie rýchlej bolesti • tractus spino-reticulo-thalamicus. časti gyrus postcentralis -vnímanie ostrej.↑K+ (hyperpolarizácia) → blokáda bolestivého impulzu na spinálnej úrovni Vnímanie bolesti môžeme modifikovať rôznymi spôsobmi: -odstránenie príčiny bolesti -zníženie citlivosti nociceptorov (antipyretické analgetiká. endorfíny.anodyná Prirodzená inhibícia prenosu bolestivého impulzu. postsynaptická inhibícia. ťažko lokalizovateľnej bolesti -v tomto oddiely sa bolesť lokalizuje a analyzuje -v tomto oddiely pôsobia celkové anestetiká a analgetiká. predĺženú miechu.zo substancia gelatinosa nielen do talamu.oddiel.↓ influx Ca2+ do nervových zakončení → inhibícia vyplavovania excitačných neurotransmiterov.endogénnych ópioidov (enkefalíny. ventr.thalamokortikálny neuron -z talamu do mozgovej kôry • do presne def. celkové anestetiká) -zmenou emočných reakcií na bolesť. tj. dynorfíny) → nasadnutie ópipeptínov na receptory na primárnom aferentnom neuróne (μ. ale aj do retikulárnej formácie (RF). bolestivého chovania (antidperesíva) 29 .2. κ. lokálne anestetiká) -prerušením vedenia nocicepčného podnetu senzitívnymi nervami (lokálne anestetiká) -útlmom prenosu nocicepčného podnetu v mieche (opioidy) -inhibíciou percepcie bolesti (opioidy.všetky spriahnuté s G proteínom) → 1.spinotalamický neurón • tractus spino-thalamicus. δ.zo substancia gelatinosa cez predný miešny povrazec. pálivej. ľahko lokalizovateľnej bolesti • difúzny system do zadnej časti gyrus postcentralis -vnímanie tupej. presynaptická inhibícia. hypotalamu a limbického systému -aferktívna reakcia na bolestivý podnet -vedenie pomalej bolesti -túto dráhu bolesti nevieme farmakologicky ovplyvňovať 3.descendentný inhibičný system: -zo supraspinálnej úrovne (RF) -mediátory: NA. hlavne substancie P 2. σ.oddiel. 5-HT -aktivácia opiopeptínového inhibičného interneurónu→ vyplavenie ópipeptínov .

antagonistom je naloxon μ1.respiračná depresia. miechy a v nervových pletencoch regulujúcich motilitu gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu.ANODÝN Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: DEFINÍCIA ANALGETÍK-ANODÝN: Analgetiká sú látky.supraspinálna analgézia.inhibícia Ca2+ kanála -analgézia. stimulácia K+ kanálov -analgézia. závislosť.útlm tvorby cAMP. ktoré sa v organizme tvoria štiepením inaktívnych polypeptidových prekurzorov: a. endorfínmi 30 . Majú teda podobné účinky ako endogénne opioidné peptidy. morfín. ovplyvňujú vedomie. sedatívny efekt bez útlmu dychového centra.vysokoafinitný.DELENIE ANALGETÍK. tlmia aj viscerálne bolesti. proopiomelanokortin→ β-lipotropin (+ACTH)→ β-endorfin → α-endorfín b. mióza. eufória μ2. proenkefalin A→ oktapeptid→ heptapeptid→ met-enkefalin (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met) c. -všetky receptory sú spriahnuté s G regulačným proteínom μ (mí) -je spriahnutý s adenylátcyklázou . závsi losť. blokácia naloxonom ε (epsilon)-stimulácia morfínom a β-endorfínmi.nízkoafinitný. bolesť neodstraňujú -majú účinky v CNS. útlm dychového centra. menšie abstinenčné príznaky -stimulácia benzomorfanom. alebo Gly-Gly-Phe-Leu a líšia sa len aminokyselinami nasledujúcimi za týmito reťazcami -endorfíny. čo vedie k zníženému uvoľňovaniu GABA a ACH (μ receptory). blokáda naloxonom je sporná κ (kappa). závislosť.pri dlhšom podávaní vyvolávajú toleranciu. ketocyklazocínom. hypotermia. tolerancia. bradykardia. obstipácia. abstinenčné príznaky PODTYPY OPIOIDNÝCH RECEPTOROV: -opioidné receptory sa nachádzajú v neurónoch. silné abstinenčné príznaky -stimulovaný morfínom a β-endorfínmi. tolerancia. mierna obstipácia. noradrenalínu (κ receptory) i excitačných neurotransmiterov a substancie P. proenkefalin B (prodynorfin)→ dynorfin (17 AK) → dynorfin(8 AK) → leu-enkefalin (TyrGly-Gly-Phe-Leu) -enkefalíny majú charakter neuromediátorov (vznik v mieste ich pôsobenia) -endorfíny majú charakter hormónov (transport z miesta vzniku na miesto pôsobenia krvou) -všetky majú ako prvú aminokyselinu tyrozín a Gly-Gly-Phe-Met. ktoré potláčajú bolesť alebo znižujú jej vnímanie (pričom neovplyvňujú vedomie a schpnosť vnímania) -liečba analgetikami je symptomatická. ich syntetické analógy. tlmia dychové centrum a niektoré majú aj antitusické účinky Tieto analgetiká stimulujú opioidné receptory. obstipácia ρ (ró)-stimulácia enkefalínmi. Vyskytujú sa v rôznych oblastiach mozgu. ENDOGÉNNE OPIOIDNÉ PEPTIDY: -sú endogénni agonisti nociceptorov -peptidy. mióza. enkefalíny.

SUFENTANIL TORREX] • Hydromorfon • Oxymorfon 31 .σ (sigma)-tachykardia.silné analgetikum [SLOVALGIN. manické stavy. navodenie diurézy. teplo) -toto pôsobenie sa prejavuje viacej u tupej bolesti.aj ransdermálna aplikácia [DUROGESIC] • Alfentanyl • Sulfentanyl [SUFENTA. vyššie dávky opoioidov tlmia aj viscerálnu bolesť. zvýšenie tlaku v žlčníku a možnosť jeho ruptúry (→neodporúča sa ich podávanie pri žlčníkových a iných kolikách) • zvýšený tonus hladkého svalstva môže viesť k retencii moču. mydriáza. znížená sekrécia moču stimuláciou výdaja ADH • zvyšujú tonus maternice • tlmia pohyb riasinkového epitelu v bronchoch a vajcovodoch • prechádzajú placentou a môžu spôsobiť depresiu dýchania plodu ROZDELENIE: 1.opioidné analgetiká zvyšujú prah vnímania bolesti. chvenie. ↑dychového cyklu→ hypoventilácia ÚČINKY ANODÝN: • analgetický účinok. pri kolikách -ovplyvnenie aj algothymickej zložky. odstránenie negatívnych emócií až eufória (stav blaženého kľudu)→ riziko závislosti a tolerancie • antitusický účinok a ovplyvnenie dychového centra.SILNÉ OPIOIDY -majú silné analgetické účinky ale vždy na ne vzniká závislosť • Morfín . napr. ich pôsobenie je selektívne a neovplyvňuje percepciu iných podnetov ako bolestivých (dotyk. halucinácie. čím znižujú hladinu hypofyzárnych hormónov • vedú k periférnej vazodilatácii a zníženiu periférnej rezistencie. ovplyvne nie telesnej teploty -stimulácia fencyklidínom. SKENAN] • Pethidín.nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Methadon • Levorfanol • Pyritramid • Bezitramid • Fentanyl.typický príznak pri intoxikácii opioidmi • znižujú telesnú teplotu účinkovaním na hypothalamus • inhibujú sekréciu “releasing” hormónov.útlm tvorby cAMP a stimulácia K+ kanála ↓dychovej frekvencie. N-alkyl-cyklazocínom δ (delta).centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ. vysoké dávky vedú k útlmu pneumotaktického a dychového centra • mióza. čo sa môže prejaviť ortostatickou hypotenziou • zvyšujú tonus hladkého svalstva GIT→ zácpa. tlak. MORPHIN BIOTIKA.nemá spastický účinok na hladké svalstvo [DOLSIN] • Tilidín .

útlm vazomotoric. antagonista μ receptorov [FORTRAL] Nalbufin . SOLPADEINE.útlm centra pre kašeľ . a euforuizujúce účinky [KORYLAN. CODEIN.Účinky MORFÍNU: 1.centra (maskovaný nahromadením CO2) -spinálna miecha.majú sedatívne pôsobenie • • • • Buprenorfin [TEMGESIC. toxikománia) -mozgový kmeň -stredný mozog+most.majú agonisticko-antagonistické účinky . kŕče .útlm centra pre zvracanie .útlm pneumotaktického centra .kontrakcia čreva → spastická zápcha (kontrakcia a relaxácia čreva nie sú pravidelné. pretože dávka nie je dosť vysoká na to. črevo sa preto nevyprázdňuje) .dráždenie.agonista κ.antitusické účinky Oxykodón 3. TRAMAL. aby bolo utlmené centrum pre zvracanie) .CNS: -mozgová kôra.agonista κ.tlmenie -pre tieto jeho účinky sa podáva so spazmolytikami a antiemetikami 2.slabšia stimulácia μ receptorov.hladká svalovina (GIT).útlm dychového centra .OPIOIDY SO SLABŠÍMI ANALGETICKÝMI ÚČINKAMI . ukľudnenie.excitácia (dysfóra.útlm polysympatických miešnych reflexov 2. antagonista μ receptorov 32 .slabšie analget.riasinkový epitel.podráždenie chemorecepčnej zóny pre zvracanie (pri malej dávke možné zvracanie. TRAMABENE] Dextropropoxyfén Kodein. KODYNAL] Etylmorfín [DIOLAN] Folkodin [NEOCODIN] Hydroxykodón.OPIOIDY S DUALISTICKÝM ÚČINKOM . otupenie.analgézia (↑prahu vnímania bolesti). TRANSTEC] Butorfanol Pentazocín .kontrakcia žlčových ciest → nepodáva sa pri žlčových kolikách 3. eufória (návyk.majú slabšie analgetické účinky i menšiu látkovú závislosť .blokuje spätný príjem biogénnych amínov do nervových zakončení [MABRON.“negatívna” eufória) -predĺžená miecha.dráždenie jadra nervus oculomotorius → mióza .používajú sa pri slabších bolestiach a k zosilneniu účinku NSPZL • • • • • • • Tramadol.

] Folkodin -centrálnym mechanizmom znižujú dráždivosť centra pre kašeľ Liečba útlmu CNS po opioidoch: Naloxon [INTRENON inj.gtt. KODYNAL] Etylmorfin [DIOLAN inuj.] Alfentanyl Sulfentanyl [SUFENTA inj. mozgová trauma) • • • Nalorfin -parciálny antgaonista (slabo agonistický účinok) Naloxon -čistý antagonista Naltrexon -čistý antagonista INDIKÁCIE: 1. Buprenorfin [TAMGESIC] 33 .ANTITUSIKÁ Kodein [CODEIN. infarkte myokardu.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo • Pri bolestiach v ortopédii. reumatológii Tramadol [TRAMAL.] • V kombinácii s analgetikami-antipyretikami Kodein + paracetamol [KORYLAN tbl.4..kompetetívne vytesňujú opioidy z receptorov . TRAMABENE] Pentazocin [FORTRAL] • Pri neuroleptanalgézii v kombinácii s neuroleptikami typu butyrofenónu Fentanyl [DUROGESIC emp tts.látky rušiace účinky i silných opioidov .ANTAGONISTI OPIOIDOV .silnejšie blokujú účinky agonistov ako dualistov .gtt.ANALGETIKÁ • pri nádorovej bolesti Morfin [SLOVALGIN] Pyritramid Bezitramid • Pri kolikách Pethidin [DOLSIN inj.používajú sa: -k liečbe intoxikácie opioidmi.] . pri šoku 2.] Liečba závislosti na opioidoch: Methadon.] Ďalšie indikácie: potlačenie dušnosti pri astma cardiale a edéme pľúc spastiká na zastavenie neinfekčných hnačiek silné bolesti pri operáciách. hlavne k odstráneniu dychovej depresie -k diagnóze fyzickej závislosti na opioidoch -k liečbe liekovej závislosti -na zvládnutie porúch.pretože nemá spastický účinok na hladké svalstvo Tilidin .. ktoré sú podmienené uvoľňovaním endogénnych opioidov (šok. popáleninách.

zhoršenie nálady -svrbenie -retencia moču -hypotenzia -zvýšenie tlaku v žlčových cestách KONTRAINDIKÁCIE: -stavy s ohrozením dýchacieho centra -astma -zvýšený vnútrolebečný tlak -otrava centrálne dráždiacimi látkami INTERAKCIE: • Neuroleptiká. aplikácii je rýchlo metabolizovaný) Met.v.alebo O-demetylácia na norkodein. zvracanie -obstipácia -excitácia.získavajú sa z ópia Morfín HO 4 A 1 O E 6 B 14 .NEŽIADÚCE ÚČINKY: -útlm dychového centra -tolerancia. kŕče -závrate -blúznenie.:-eliminácia vo forme konjugátu -oxidatívna N. morfin a normorfin. rýchlejšie preniká do CNS Met.analgetická aktivita je viazaná na (-)-izomér .CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1.o. inhibítory MAO a tricyklické antidepresíva zosilujú a predlžujú depresívne účinky opioidov • Synergizmus analgetického pôsobenia opioidov a nesteroidných protizápalových látok DELENIE ANALGETÍK. Prírodné látky. aplikácia (pri p. (toxikománia) -nauzea.i.ANODÝN Z FARM.:-eliminácia vo forme glukuronidu -menšia časť je N-demetylovaná na normorfin a 3-O-metylovaná na kodein 9 16 C D N CH 3 HO Kodeín CH 3O O N CH3 HO -lipofilnejší ako morfín. ktoré sú vylučované ako konjugáty 34 . závislosť.

:-vylučuje sa nezmeneý alebo ako O-glukuronid -oxidatívna dezalkylácia na nor-buprenorfin→ O-. Polosyntetické opioidy Vzťah štruktúry a účinku: 1)éterifikáciou fenolickéj skupiny sa znižuje analgetická aktivita morfínu a zvyšuje sa antitusické pôsobenie.radikálom na C7 (buprenorfin)sa zvyšuje analgetický účinok CH3CH2O CH 3O CH 3O O N CH3 HO O N C H3 O O OH N C H3 O Etylmorfín Hydrokodon Oxykodon Nalbufin HO Met. 2)esterifikáciou oboch OH skupín za zvyšuje aktivita ale i toxicita 3) obmeny na C kruhu možné: hydrogenácia izolovanej dvojitej väzby a eventuálne súčasná obmena na sekundárnej alkoholickej skupine je vhodná 4) epoxidický O v kruhu E nie je podmienkou 5) náhrada metylu na N za väčší alkyl alebo cykloalkyl zvyšuje lipofilitu a mení vlastnosti na parciálne agonistické 6) premostenie kruhu C medzi C6 a C14 vinylom alebo etylénom. a súčasnou substitúciou objemným rozvetveným alifatic. Všetky iné obmeny aromatického kruhu pôsobia dysterapeuticky. Nglukuronid -parciálny agonista N CH 2 O CH 3O H O C C( CH 3) 3 CH 3 35 . oxidácia OH na C6 za vzniku nalbufonu -N-dezalkylácia -agonisto-antagonistické vlastnosti OH H N CH 2 O HO Buprenorfin HO Met.2.: -nezmenený.

Deriváty morfínanu Vzťah štruktúry a účinku: 1) morfinan je sám neúčinný.útlm dychového centra. pôsobenie na κ a σ receptory.usporiadaní Butorfanol HO OH N CH 2 -zmiešaný agoniso-antagonista Met. zhodné s prírodným morfínom ľavotočivým 4) výhodná je substitúcia na C-14 (butorfanol) 5) kruhy B a C môžu byt v cis.vyššia aktivita je pri prítomnosti OH na C2´.:-glukuronid.3.aj trans. jeho odstránenie alebo blokovanie éterickou väzbou aktivitu ruší 4. jeho N-metyláciou vzniká účinný derivát N-metylmorfinan 2) A zvyšuje OH v polohe 3 . Deriváty 4-fenylpiperidínu Vzťah štruktúry a účinku: 1)substitúcia fenylu je nevýhodná s výnimkou OH v polohe 3 2) náhrada metylu na N za vyššie lipofilnejšie radikály je vhodná 36 . tolerancia.:-3-O-glukuronid -oxidatívna hydroxylácia na cyklobutyle na neúčinný hydroxybutorfanol -dezalkylácia na neúčinný norbutorfanol Levorfanol HO H N CH 3 B. oxidácia metylu v postrannom reťazci na OH až COOH skupinu -používa sa na vyvolanie abstinenčných príznakov u morfinistov -vhodný u stredných bolestí C. pôsobenie na μ receptory Met. návyk A. Deriváty benzomorfanu Vzťah štruktúry a účinku: 1.blokovaním éterickou väzbou sa znižuje analgenitcká A a zvy šuje sa antitusická 3) účinné sú (-)-morfínany.náhrada metylu na N za vyššie lipofilné alkyly zvyšuje aktivitu Pentazocin HO CH3 CH3 N CH2 CH C C H3 CH3 -zmiešaný agonisto-antagonista. Syntetické opioidy .snaha odstrániť vedľajšie účinky morfínu. výrazné agonist.pre zachovanie aktivity sú nutné CH3 v polohe 5 a 9 2.vyššiu A vykazujú trans izoméry 3. slabé antagonis.

3) esterová väzba je nositeľom vysokej aktivity, neni však pre jej zachovanie nevyhnutná, je možná jej náhrada za ketoskupinu, kratší alkyl, prevrátený ester 4) prenesenie substituentov z polohy 4 do 3 piperidinu A znižuje, ale neruší 5) piperidínový kruh nie je podmienkou aktivity, je možné ho rozšíriť na perhydroazepín Pethidin
CH3 N COOC2H5

Met.: oxidatívna N-demetylácia a zmydelnenie na slabo účinný norpethidin a kys. pethidinovú a neúčinnú kys. Norpetidí novú, ktoré sa vylučujú ako glukuronidy -spazmolytické, sedatívne, hypnotické účinky

D, Deriváty 3-fenylpropylamínu
Vzťah štruktúry a účinku: 1) substitúcia aromatických jadier pôsobí dysterapeuticky 2) pre A je nutný dvojuhlíkatý reťazec medzi centrálnym uhlíkom a bázickou skupinou, jeho skrátenie alebo predĺženie aktivitu ruší -metyl skupina na uhlíku v susedstve amino-skupiny je výhodná, ale nie nutná 3) A je viazaná na ľavotočivý izomér 4) redukciou keto skupiny na sekundárnu OH sa A znižuje, následnou esterifikáciou s kys. O octovou sa opäť zvyšuje 5) obmedzené sú možnosti obmien bázického reťazca- môže tu byť metylaminoskupina, pipe ridín, morfolín Methadon Met.:-oxidácia na methadon-N-oxid -redukcia keto skupiny na methadol, ktorý N-demetyláciou prechádza na normethadol -oxidatívne štiepenie ketónu za vzniku kyseliny -oxidatívna demetylácia na normethadon, ktorý cyklizuje na pyrolidínový metabolit -mí agonista

C CH3

C OC2H5 C H2 C H N ( CH 3 )2

Pyritramid
CN C C H2 C H 2 N C ON H 2 N

Bezitramid- len p.o. aplikácia (nerozpust. vo vode)
O N N C C O C H 2 C H3

CN C C H 2 C H2 N

Dextropropoxyfén Met.:-hydrolýza esterovej väzby za uvoľnenia alkoholu

37

C H2 C OC O C 2 H 5 H C C H3 CH3 N C H3

-mono- až di-demetylácia -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe benzylu a potom N-demetylácia -metabolity sa vylučujú vo forme konjugátov -nevyvoláva návyk -použitie v kombinácii s antipyretikami

E, Deriváty iných štruktúr
Fentanyl
CH 2CH2 N

Met.:-N-dezalkylácia na norfentanyl -hydrolytické štiepenie anilidovej väzby na despropionylfentanyl -oxidatívna hydroxylácia v p-polohe oboch fenylov -hydroxyl. metabolity sú vylučované vo forme konjugátov -čistý agonista

CH 3CH2 CO N

Tilidín –trans
CH 3 N CH 3 CO OC2H 5

Met.:-oxidatívna demetylácia na nor-tilidin= vlastný účinný agens -ďalšia demetylácia na di-nor-tilidin -zmiešaný agonisto-antagonista

Tramadol
O CH3 HO H CH3 CH2N CH3

Met.:-nezmenený -N, O-demetylácia za vzniku O-demetyl-tramadolu -N,N-di-demetylácia -metabolity sa vylučujú nezmenné alebo ako glukuronidy -parciálny agonista -prolongácia potlačenia bolesti

4. Antagonisti analgetík
-potláčajú alebo zoslabujú charakteristické vlastnosti morfínu -antagonstický účinok je spôsobený substitúciou metylu na N lipofilnejším radikálom s 3-5 uhlíkmi Nalorfin Naloxon
HO HO

O N CH 2 CH HO

O

OH

C H2
O

N CH 2 CH

CH 2

38

-parciálny antagonista-čistý antagonista- antagonizuje všetky receptory antagonizuje μ receptory -vysoká lipofilita- ľahký prienik do CNS -čistí agonisti: morfín, fentanyl -parciálni agonisti: buprenorfín, tramadol -agonisto-antagonisti: pentazocin, butorfanol, nalbufin, tilidín -parciálni antagonisti: nalorfín, cyklazocín -čistí antagonisti: naloxon, naltrexon

MORFÍN
-je alkaloid, ktorý sa získava z ópia. Ópium je zaschnutá šťava nezrelých makovíc druhu Papver somniferum, Papaveraceae (mak siaty). Tieto nezrelé makovice (tobolky) sa 8-10 dní po opadaní korunných lupienkov pozdĺžne narezávajú a zberá sa žltkavá mliečna šťava vytekajúca z mliečnic- latex. Asi 75% latexu tvorí kaučuk, sliz, pektíny, živice, vosky a 15-25% alkaloidy. Ak sa získané ópium pridá do alkoholu, pripraví sa ópiová tinktúra. Ópium obsahuje alkaloidy: -morfinanový typ: morfín (10-17%), kodeín, tebaín 10-hydroxykodeín, 6-metylkodeín, neopín, pseudomorfín, salutaridín -benzylizochinolínový typ: papaverín laudanín, kodamín, laudanozín, retikulín, somniferín -ftalidotetraizochinolínový typ: narceín, noskapín, narkotolín -protopínový typ: protopín, kryptopín, α-allokryptopín -tetrahydroizochinolínový typ: hydrokotarnín -rhoeadínový typ: rhoeadín, glaudín, papaverrulín B,C,D Hlavné alkaloidy ópia: názov Obsah v % typ vlastnosti Morfín 3-23 Morfinanový Silná báza Vysoká toxicita Kodeín 0,2-4 Morfinanový Tebaín 0,2-1 Morfinanový Papaverín 0,5-2 Benzylizochinol. Slabá báza Nízka toxicita Noskapín 2-8 Ftalidotetrahydroizochinol. Narceín 0,1-2 Ftalidotetrahydroizochinol Použitie: • morfín - analgetický účinok (potencuje ho noskapín), vyvoláva eufóriu, je návykový • kodeín- analgetikum anodynum, slabšie pôsobí na psychické funkcie, centrálne pôsobiace antitusikum • papaverín- nemá narkotický účinok, nepôsobí na dýchacie centrum, má spazmolytické účinky- tlmí koliky a črevné spazmy spojené s hnačkami, spazmy žlčových a močových ciest • noskapín- tlmivé účinky na kašeľ, -koloidné sprievodné látky ópia sa podieľajú na pomalej resorpcii, čím sa dosahuje protrahovaný účinok ópia

39

ČSL 4: Opium Opium pulveratum Morfinium chloratum ČSL 3: Tinctura opii

SL1: Opium crudum Morphini sulfas Morphini hydrochloridum

SYNTÉZA BENZYLIIZOCHINOLÍNOVÝCH ALKALOIDOV:

40

NO2B ANALGETIKÁ-ANTIPYRETIKÁ
DEFINÍCIA: Analgetiká- antipyretiká sú látky, ktoré znižujú vnímanie bolesti a zároveň znižujú zvýšenú telesnú teplotu. Pôsobia na mierne a stredne silné bolesti, nepôsobia na viscerálne a silné bolesti. Ich analgetický účinok je slabší ako u opioidných analgetík. Niektoré majú aj antiflogistický účinok.

HORÚČKA
Priemerná hodnota telesnej teploty je 36,8°C ± 0,4°C. Krivka telesnej teploty kolíše cez deň v rozsahu 0,5- 0,7°C a má diurinálny rytmus. Najvyššiu hodnotu dosahuje o 16-18. hodine, najnižšiu nadránom. Počas gravidity a menštruácie sa zvyšuje, počas ovulácie znižuje. Horúčka je obranná reakcia organizmu na patologický agens. Nie je ochorením, ale symptómom ochorenia. Je zvýšením teploty nad normálne denné kolísanie spôsobené imunitnými a termoregulačnými mechanizmami. Teplota tela: 37-38°C -subfebrilita 38-40°C -horúčka >40°C -hyperpyrexia Telo si reguluje telesnú teplotu na základe rovnováhy medzi výdajom a tvorbou tepla. Za tvorbu tepla sú zodpovedné: o tyreoidálne hormóny o metabolizmus- hlavne pečeň a kostrové svaly (50% tvorby tepla) o svalová aktivita (triaška)- nesynchrónne mimovoľné pohyby svalov Teplo sa vydáva: o vyžarovaním (radiáciou)- výdaj pomocou fyzikálnych pochodov, 60%výdaja o vedenie (napr. výdaj tepla s predmetom) o vyparovanie (potenie)- vylučovanie vody a solí, 20% výdaja tepla Nerovnováha výdaja a tvorby tepla sa prejaví: potením hyperventiláciou vazodilatáciou (červenaním) Príčiny horúčky: Infekcie, špecifické zápaly Imunitné reakcie, cudzorodá bielkovina Poškodenie tkanív Intraabdominálne zápaly Neoplastické procesy Akútne metabolické poruchy Lieková horúčka Dehydratácia Psychogénna

41

Regulácia horúčky: Za rovnováhu výdaja a tvorby tepla je zodpovedné termoregulačné centrum v zadnom laloku hypotalamu. Tento prijíma informácie z periférie a vnútorných orgánov a prestavuje teplotu. Mechanizmy vzniku horúčky: exogénne pyrogény_____________________________ ↓ ↓ aktivácia lymfocytov a makrofágov ↓ ↓ ↓ __________________________ ↓ ↓ ↓ ↓ CNS ← stimulujú tvorbu ↓ endogénnych pyrogénov ↓ ↓ ↓ hypotalamus ________________↓ ↓ nastavenie termoregulačného centra na vyššiu teplotu Exogénne pyrogény: • Lipopolysacharidy bakteriálnych membrán (mikrobiálne endotoxíny) • Antigény pôsobiace na lymfocyty • Imunokomplexy • Rakovinové bunky • Deštruované bunky Endogénny pyrogény (cytokíny): • IL-1α, IL-1β • IL-2, IL-6 (kľúčové cytokíny akútnej fázy) • TNFα (kachektin), TNF β (lymfotoxín) • Interferóny α, β, γ • CSF Endogénne pyrogény prejdú do zadného laloku hypotalamu, kde aktivujú fosfolipázu PLA2→ tvorba kyseliny arachidónovej → cyklooxygenáza → tvorba prostaglandínov, prostacyklínov. Za spúšťanie horúčky je zodpovedný PGE2.

42

Mechanizmus horúčky po prebudovaní termoregulačného centra: ↑ referenčnej hodnoty termostatu ↓ efektorové mechanizmy ↓ _______________________________ ↓ ↓ uchovávanie tepla zvýšená produkcia tepla vazokonstrikcia zvýšenie metabolizmu účelové správanie triaška ↓ ↓ horúčka horúčka -pri prebudovaní termoregulačného centra sa zvýši produkcia hormónov štítnej žľazy a aktivuje sympatikus PRIEBEH HORÚČKY: 1. prodromálne štádium -od nástupu exogénneho agensu po tvorbu endogénneho pyrogénu -trvá minúty, maximálne 1,5 hodiny 2. štádium vzostupu telesnej teploty -prestavenie termostatu → ↑telesnej teploty 3. štádium vyvrcholenia -zvýši sa tvorba tepla, teplo sa uchováva tak, aby teplota tela dosiahla teplotu na ktorú je termostat prestavený 4. zostupné štádium -pokles teploty, ktorý by mal trvať niekoľko hodín, nemá byť náhly Zmeny vitálnych funkcií pri horúčke: - ↑ frekvencia činnosti srdca - ↑ ventilácia - ↑ metabolizmus- ↑ oxygénna fosforylácia, až negatívna dusíková bilancia (proteolýza, ↓ telesnej hmotnosti) - ↓ diuréza - zápcha- ↓ pohyb tráviacich ciest, ↓ produkcia tráviacich štiav - ↓ chuť do jedla - oligémia, dehydratácia - hyperalgézia Význam horúčky:  Zvýšenie imunitnej schopnosti- pohyblivosti a fagocytovej schopnosti leukocytov, produkcie protilátok a antibakteriálnych, antivírusových látok, proliferácia Tlymfocytov  Spomalenie rastu a rozmnožovania mikroorganizmov- znížením množstva železa a zinku v plazme

43

symptóm. hyperalgézia . sladené nápoje. smrť LIEČBA HORÚČKY: A.SALICYLÁTY VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1. ktorý upozorňuje na nutnosť ďalšej diagnostiky a liečby (medicínsko. potenie. nefarmakologická -horizontálna poloha -eliminácia stresu a námahy -uvoľnenie odevu -pridanie tekutín -pridanie energie (minerálka.febrilné kŕče.záťaž KVS až cirkulačná insuficiencia .) B. čaje s cukrom. svalov.ANTIPYRETÍK: MECHANIZMUS ÚČINKU: Analgetiká-antipyretiká pôsobia hlavne periférnym mechanizmom. delírium. Prostaglandíny ako tkanivové pôsobky vznikajú vo zvýšenej miere v tkanivách.telesná teplota zvýšená nad 41°C→ ↓imunitných reakcií. predovšetkým blokádou biosyntézy algogénnych mediátorov typu prostaglandínov.telesná teplota zvýšená nad 43°C→ tepelný šok. farmakologická.akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky.sociálny význam) Možné škodlivé účinky horúčky (hlavne ak pretrváva dlhšie): . Antipyretický účinok je vysvetlený prebudovaním termoregulačného centra na pôvodnú hodnotu (zníženie telesnej teploty centrálnym mechanizmom).↑ metabolizmus. strata solí . až poškodenie CNS .. kde prebiehajú zápalové procesy.svalový katabolizmus. dehydratácia.na zachovanie aktivity je potrebné o-usporiadanie 2.zmena karboxylu za amid aktivitu zachováva ale znižuje dráždivosť 3.esterifikácia alebo pevná blokáda hydroxylovej skupiny éterickou väzbou aktivitu zachováva (pre antiseptický a antimykotický účinok musí byť OH voľná) 5. kĺbov. salicylovej nemení analgeticko-antipyretický účinok 4.. negatívna dusíková bilancia . výnimkou je substitúcia OH skupinou v polohe 5 (kyselina gentisová a diflunisal sú účinnými antiflogistikami) 44 .esterifikácia kys.somnolencia a letargia . halucinácie . Nešpecifický diskomfort.bolesti hlavy. 1. denaturácia bielkovín.analgetiká-antipyretiká ROZDELENIE ANALGETÍK. Analgetický a antiflogistický efekt antipyretických analgetík je vysvetlený blokádou cyklooxygenázy.

antiflogistikum Nežiadúci účinok: dráždenie a poškodzovanie žalúdočnej sliznice. éter-glukuronid. kyselina gentisová (2. vomitus .5-trihydroxybenzoová Použitie: -vonkajšie. antimykoticky -vnútorné. pretože blokuje tvorbu prostaglandínov v žalúdočnej sliznici. zvýšenej tvorbe kyseliny chlórovodíkovej a zvýšenému prekrveniu sliznice až krvácaniu (podanie kyseliny vo forme alkalickej soli tento účinok znižuje) =>Pre tento nežiadúci účinok má iba vonkajšie použitie ako dermatologikum Kyselina acetylsalicylová -lepšiu stabilitu a znášanlivosť má soľ aloxiprin (ASA pufrovaná aluminiumoxidom).dyspepsia.Kyselina salicylová COOH OH KY S. neuralgie • antiflogistické (pri dávke 3-6g) -silná väzba na plazmatické bielkoviny => pozor na interakcie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -sú vyvolané rovnakým mechanizmom ako terapeutické účinky a sú závislé od plazmatickej koncentrácie • GIT. hlavy. antisepticky.5dihydroxybenzoová). vredy 45 . keratolytikum (koncentrácia >10%). svalov. alebo ako ester-glukuronid. pričom minimálne inhibuje tvorbu antiagregačne pôsobiaceho prostacyklinu → profylaxia trombóz • antipyretické (pri dávke 3x500mg) • analgetické (pri dávke do 3g). zubov.na bolesti kĺbov. SAL ICY LOVÁ Met: vylučuje sa nezmenená.antipyretikum. šliach. nausea. ACET Y L SAL ICY LOVÁ MECHANIZMUS ÚČINKU: neselektívna inhibícia cyklooxygenázy COX1 aj COX2 ÚČINKY: • antiagregačné (pri dávke 100mg)vďaka schopnosti ireverzibilne acetylovať aminoskupiny terminálneho serínu enzýmu COX→ blokuje syntézu agregačne pôsobiaceho tromboxanu A2. 2.poškodenie žalúdočnej sliznice.3. ktorý uvoľňuje kyselinu v alkalickom prostredí tenkého čreva -ASA je enzymaticky štiepená v kyslom prostredí žalúdka na účinnú kyselinu salicylovú COOH OCOCH3 KY S. čo vedie k zníženej tvorbe ochranného slizu.keratoplastikum (koncentrácia <10%). bakteriostaticky.

dnou • deti do 12 rokov (riziko vzniku Reyeovho syndrómu.proliečivo paracetamolu vhodné k injekčnej aplikácii Paracetamol PARACET AMOL NHCOCH3 OH ÚČINKY: -majú lipofilnejší charakter ako salicyláty.hyperpyrexia. SCC] podaný do 8-15 hodín po otrave) KONTRAINDIKÁCIE: 46 . Nemajú antiflogistický účinok. methionin. svalov. nemá antiflogistické účinky -pre nefrotoxicitu. kde mimo iných mechanizmov inhibujú aj COX. zvracanie. DERIVÁTY ANILÍNU Fenacetin NHCOCH3 FENACET IN OC2H5 Met: štiepenie éterovej väzby za vzniku paracetamolu alebo oxidatívna hyd roxylácia na 2. • Antipyretické.alebo 3-hydroxyfenacetin a dezacetylácia za vzniku fenetidinu. trimester gravidity 2. cystein. poruchy krvotvorby bronchokonstrikcia u precitlivelých osôob tinitus (zvonenie v ušiach) KONTRAINDIKÁCIE: • osoby s vredovou chorobou. kĺbov NEŽIADÚCE ÚČINKY: menšie ako po ASA • pri dlhodobom užívaní riziko funkčného poškodenia obličiek (p-aminofenol) • pri predávkovaní riziko hepatotoxicity a závažného poškodenia pečene (po vyčerpaní zásob glutationu sa benzochinon-imin viaže na pečeňové peptidy) ako špecifické antidótum sa používa N-acetylcystein. metabolická acidóza.na bolesti zubov. pretože nie sú schopné prenikať do kyslého zápalového tkaniva. hlavy. Majú centrálny analgetický a antipyretický účinok. kŕče.pôsobí na termoregulačné centrum hypotalamu a znižuje jeho reaktivitu na exogénne pyrogény • Analgetické. čo im umožňuje rýchlejší prienik do CNS. psychotropný a euforizujúci účinok sa používa veľmi málo alebo v kombinovaných prípravkoch Propacetamol.• • • okultné krvácanie. poruchy funkcie pečene a CNS) • 3. kancerogenitu. ktoré s benzochinoniminom ochotne reagujú (N-acetylcystein [SOLMUCOL. astmou. ktorý je príčinou nežiadúcej methemoglobinémie -má analgetické a antipyretické účinky.

substitúcia metylu na dusíku solitvornou sulfoskupinou zvyšuje rozpustnosť→ i. antipyretické účinky.• • osoby s ochorením alebo poškodením pečene 1. oxidatívna desmetylácia v polohe 2 na 2-norfenazón. Používajú sa hlavne krátkodobo pre antiflogistické účinky ( reumatoidná artritída. DERIVÁTY PYRAZOLÓNU -analgetické. zápaly žíl. aplikácia (metamizol) Fenazón Met: oxidatívne hydroxylovaný v polohe 4 a 3 za vzniku 4-hydroxyfenazonu a 3-hydroxymetylderivátu. pyrazolónového jadra substituuje.aktrivita sa zachováva ak sa poloha 4. ktoré sú vylučované ako N-acetylderiváty -druhá fáza: hydroxylácia za vzniku 4-hydroxyfenazonu a demetylácia na 3-desmetyl-4-aminofenazon N O CH 3 N CH 3 N CH 3 CH 3 AMINOFENAZON -analgetikum (bolesti zubov a hlavy). Metabolity sú vylučované ako glukuronidy -použitie v kombinovaných prípravkoch O N N CH 3 CH 3 FENAZON Aminofenazón Met:-prvá fáza: demetylovaný na dimetylaminoskupine na monodesmetylaminofenazón až 4-aminofenazón. ktoré je buď acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4hydroxyfenazón CH3 N CH3 CH3 CH3 CHHN RAMIFENAZON O N 47 .v. antipyretikum NÚ: riziko tvorby karcinogénnych metabolitov (za prítomnosti nitritov v kyslom prostredí sa z neho odštiepi dimetylaminoskupina a vytvára sa karcinogénne pôsobiaci dimetylaminonitrosamin) riziko vzniku agranulocytózy Ramifenazón Met: oxidatívna demetylácia v polohe 2 na nor-raminofenazón oxidácia na metyle izopropylu s následnou možnou hydroxyláciou aromatického kruhu odštiepenie celého izopropylu na 4-aminofenazón. trimester gravidity 3. Zavedenie aminoskupiny a jej substitúcia alkylmi alebo acylmi analgeticko-antipyretickú aktivitu zvyšuje 2. dna) -silná väzba na plazmatické bielkoviny=> pozor na interakcie VZŤAH ŠTRUKTÚRY A ÚČINKU: 1.

vylučovaný hlavne ako enol-glukuronid nor-propyfenazón -rovnaký analgetický. COL DREX (paracetamol+kofein+fenylefrin). ACYLCOFFIN(ASA+kofeín). PANADOL. ASPIRIN C. ktorý je acetylovaný na 4-acetylaminofenazón alebo oxidovaný na 4-hydroxyfenazón NÚ: riziko vzniku agranulocytózy a anafylaktického šoku -silnejšie analgetikum a spazmolytikum -použitie pri žlčových a ľadvinových kolikách Piperylon CH3 N Účinné spasmoanalgetikum u kolikovitých bolestí žlčových a močových ciest a spazmov GIT H O N N CH3CH2 PIPERY L ON PRÍPRAVKY: -použitie v monoprípravkoch ale aj v kombinovaných prípravkoch (s kys. PANADOL BABY -kombinované: ACIFEIN. silnejší antipyretický a slabší antiflogistický účinok ako aminofenazón -bez rizika vzniku karcinogénnych metabolitov CH 3 N CH 3 CH CH 3 CH 3 PROPY FENAZON O N Metamizol (Noramidopyrin-methansulfonan sodný ) NORAMIDOPY RINMETASUL FONAN SODNÝ O NaOSO2CH2 N CH 3 N N CH 3 CH 3 Met: hydrolýza na 4-metylaminofenazon oxidácia na metylamínoskupine na 4-formylaminofenazón a 4aminofenazón. ASPRO C FORTE . ANOPYRIN. MEDIPYRIN. ALNAGON NEO (ASA+kofeín+kodeín) Aloxiprin: SUPERPYRIN Paracetamol: PARALEN. PANADOL EXTRA (paracetamol+kofein). MEXAVIT (paracetamol+vitamín C) 48 . askorbovou. …) alebo ako spazmoanalgetiká Kyselina acetylsalicylová : ACYLPYRIN. PANADOL ULTRA (paracetamol+kofein+kodein). ASPIRIN. kofeínom. ATARALGIN (paracetamol+guajfenesin+kofein). ASPRO -kombinované: ACIFEIN (ASA+paracetamol+kofeín).Propyfenazón Met: N-demetylácia na nor-propyfenazón a následná hydroxylácia na p-hydroxy-nor-propyfenazón (oba sú analgeticky účinné). guajfenezínom.

obsahuje látky používané na reumatické bolesti -prípravky VIPERALGIN inj. alkaloidového typu CHINÍN –Chinae cortex. ALGIFEN PRÍRODNÉ ANELGETIKÁ. Ranunculaceae (ČSL4) -diterpénové alkaloidy (N je zabudovaný do terpénového skeletu. neuralgiách. Rubiaceae (ČSL4. antipyretikum.. SALICÍN –Salicis cortex. cinchonín. chinidín. roborans antiarytmikum pri arytmiách a tachykardiách. Cinchona succirubra. bolesti a zápale trojklanného nervu. čím ničí mnohých pôvodcov infekcií stomachikum. cinchonidín Použitie: antipyretikum a analgetikum –znížením tkanivového dýchania tlmivým pôsobením na CNS.od kyseliny mevalónovej) Použitie: tlmí CNS. SL 1) –fenolový glykozid (odvodený od kyseliny šikimovej) -hydrolýzou sa uvoľňuje glukóza z p-hydroxylu za vzniku salicylalkoholu (saligenínu). (u nás nie je registrovaný)..(u nás nie je registrovaný) AKONITÍN. ktorá sa používa na potlačenie silných bolestí pri malígnych tumoroch -prípravok KOBRATOXIN inj. artritídach (ako masť) -Tinctura aconiti je súčasťou expektoračného prípravku PLEUMOLYSIN gtt. hadie jedy Naja tripudians. (u nás nie je registrovaný) Vipera amnodytes.ANTIPYRETIKÁ A. Salicaceae (ČSL 4. ktorý oxidáciou prechádza na kyselinu salicylovú -Salicis cortex obsahuje aj triesloviny. Salix alba. SL 1) -monoterpénový indolový alkaloid (vzniká syntézou triptofánu a monoterpénu yohimbínového typu) Chinae cortex obsahuje 4-12% alkaloidov: chinín. zápale kĺbov. VIPROSAL inj. flavonoidy a organické kyseliny Použitie: analgetikum.Propyfenazón: VALETOL (propyfenazón+paarcetamol+kofeín). pri aplikácii na pokožku pôsobí anesteticky. syntéza je podobná syntéze terpénov. SPASMOVERALGIN NEO Metamizol: NOVALGIN. Aconitum napellus. antireumatikum -nachádza sa v prípravku VALOFYT-NEO spc. analgetikum. antipyretikum. pastilky B. antimalarikum.tlmí dráždivosť srdca (chinidín) zvyšuje citlivosť maternice na látky vyvolávajúce jej kontrakciu -Chininium chloratum sa nachádza v prípravku CHINASCORBIN drg. pri dne. VIPERAE BERI VENENUM ung. 49 . C.protoplazmatický jed brzdiaci enzýmové procesy. NAPELLÍN -Aconiti radix (tuber).izolovaná látka ofiotoxín.

čajovina – antidiabetikum. A 10 – Antidiabetiká.Antidiabetiká – farmakognózia Fructus phaseoli sine semine (pericarpium phaseoli) – Phaseolus vulgaris . Glukophage Diabetes mellitus /DM/ Je syndróm charakterizovaný neschopnosťou organizmu spracovávať glukózu /GL/ a udržiavať jej hladinu vo fyziologických medziach v dôsledku absolútneho a relatívneho nedostatku inzulínu. 50 . Somatostatín – 14 AMK. Fytofarmaká. ktoré sa následne uvolńujú v ekvimolárnom množste do cievne riečišťa portállneho systému. hormónov. Delta bunky produkujú somatostatín Glukagón –je polypeptit /29 AMK/. je fyziologický antagonista inzulínu. na celom svete droga tvorí zložku antidiabetických čajovín. flavonoidy. ↑ hladninu GL v krvi.čajoviny – antidiabetikum a dezinficiens močových ciest (urologikum) Herba Galegae – Galega officinalis – Fabaceae Jastrabinová vňať Za glukokinín sa pokladá gvanidinový derivát galegín. Súčasne sa uvoľnuje malé množstvo nerozštiepeného proinzulínu. ktoré vedú k ovplyvneniu draslíkových kanálov a toku jónov kalcia do bunky so vzostupom jeho interceluárnej koncentrácie. triesloviny a malé množstvo saponínov. vyvoláva glykogenolýzu. má inhibičný účinok. inhibuje syntézu inzulínu. Endokrinná sekrécia I je riadená mechanizmami. pôsobí staticky na produkciu hormónov. Langerhansenové ostrovčeky pankreasu 1.Čs. tablit a i. Ešte pred uvolnení z beta buniek sa časť molekúl proinzulínu štiepi na C-peptid /31 AMK/ a I /51 AMK/. má krátky biologický polčas. Po odštiepení signálneho pepetidu je molekula proinzulínu lokalizovaná v Golgiho komplexu. Fyziologické pôsobenie inzulínu Inzulín /I/ je syntetizovaný beta bunkami pankreasu vo forme prekurzorovej molekuly preproinzulínu podobne ako ostatné proteohormóny. okrem toho hydroxygalegín a peganín. Základným prejavom je hyperglykémia. Čs. Novorapid. Beta bunky /cca 75%/ produkujú inzulín 3. mixtúr. Alfa bunky /cca 20 %/ produkujú glukagón 2.Fabaceae Fazuľový plod bez semena Účinné látky – uvádzajú sa mnohé ubikvitárne obsahové látky a arginín Použitie: Upotrebenie drogy sa traduje z ľudového liečiteľstva – antidiabetikum a diuretikum Fitofarmaká . glukanónu. odkiaľ sa dostáva do sekrečných granúl. reguluje sekréciu inz. ↑ glykémiu. DM je chronické metabolické a endokrinné ochorenie sprevádzané hyperglykémiou a glykozuriou ako následok nedstatku inzulínu.

nekrózy až amputácie dolných končatín. kde umožnia vychytávanie GL do bunky. Súčasťou týchto zmien je tiež presun glukózových transportérov k bunkovej membráne. nervy/ Typ diabetu z klinického hľadiska:: 1. invalidizácia a mortalita diabetikov . Je zrejme priamo ovplyvňovaná kaskáda fosforylačných reakcií postihujúcich enzýmy. – juvenilný. ktoré sú považované za druhých poslov v pôsobení I. I pôsobí v cielových tkanivách /pečeni.Sekrécia I je jednak bazálna. Aktiváciou proteinkinázy C potom ďalej dochádza k fosforylácii 2. podpora proteosyntézy. polyúria. Komplikácie: ICHS /poškodenie cievneho endotelu/.podmienený absolútnym nedostatkom I 51 . ↑ transportom AMK do bunky 4. U zdravého človeka približnej asi 50 % secernovaného I pripadá na bazálnu sekréciu. dolné končatiny – ICHS. koža. Tento heterotetramér je zodpovedný za špecifickú väzbu I a prenos informácie do vnútra bunky. sietnica. čo spôsobuje polyúriu. Je aktivovaná fosfolipáza C. IDDM /inzulín dependentný DM/ . bolest a chlad. Inhibícia glukoneogenézy 3. DM typu 1. očné komplikácie. 1. zhoršenie hojenia rán. Všeobecne môžeme účinky inzulínu zhrnúť: 1. ktorá štiepi membránové fosfoinositídy v blízkosti inzulizového receptoru na diacylglycero a inositolmonofosfát /neskôr transformovaný na inozitoltrifosfát/. polydypsia. hypertenzia. Po väzbe I na alfa subjednotku dochádza k autofosforilácii v intraceulárnom úseku betasubjednotky. ketonémia a metabolická acidóza. svaloch a tukovom tkanive/ prostredníctvom špecifikovaných väzobných miesť. Podpora účinku hexokinázy / glukóza – 6 – fosfát/ Normoglykémia: GL 3.Táto zmena vedia k dvom metabolicky dôležitým pochodom. Podpora vstupu GL do buniek 2. glykozúria.diabetická mikroangiopatia – morfologické zmeny malých ciev vo svaloch / srdce. inzulinových receptorov.5 – 8 mmol/l Hyperhlykémia: GL > 10 mmol/l Pri DM v krvi je zvýšená hladina GL. obličky. mravčenie. /Pri diabetes insifidus – polyúria z nedostatku antidiuretického hormónu/ Následky hyperglykémie: dehydratačná osmotická diuréza. ICHDK/ . prerif. tubulárne nosiče nie su schopné vrátiť GL do krvi /obličkový prah/ GL strháva so sebou vodu. hyperlipidémia. ktoré sú tvorené dvoma podjednotkami alfa a dvoma beta. jednak stimulovaná.diabetická makroangiopatia – ateroskleróza veľkých a stredných ciev vo svaloch /srdce. mozog. svaly. Klinické následky diabetu: Mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie s vývojom orgánovo špecifických degeneratívnych procesov Diabetická angiopatia – ↑morbidita. brnenie a bolesti v nohách /neuropatie/ zníženie citlivosti na teplo. arteroskleróza.

alebo periférne pôsobenie SekundárnyDM . napr. poruchy glukózovej homeostázy. Dôležitá je tiež snaha dosiahnúť primeranú telesnú hmotnosť. Porucha glukózovej tolerancie Obecné zásady liečby diabetu Zvýšená koncentrácia GL má zásadný význam pre rozvoj cievnych zmien u diabetikov. 3. Podáva sa pri DM typu 1.chronického zápalu pankreasu. Hlavným cieľom liečby je maximálne priblížiť metabolizmus diabetika fyziologickému stavu. ide o podávanie I v jednej až dvoch dávkach denne. pri autoimúnnom ochorení sa tvoria vlastné protilátky proti beta bunkám. 4.. karcinóm. liečbou glukokortikoidmi – steroidný diabetes /aj tiazidové diuretiká/ Gestačný /tehotenský/ DM – prechodný. riziko malformácia plodu a perinatálnych úmrtí. kde sa podáva buď kombinácia rýchlopôsobiacich I so stredne dlho pôsobiacimi I. ktorá je schopná realizovať túto informáciu a vyrábať I. Pri závažnej poruche. pri pritómnosti ketoacidózy je nutné nasadit I ihneď. Prvoradým opatrením je dieta. alebo sa vyrába semisyntézou. Substitučná – insulíny u juvenilného typu.etiopatogenéza: genetické faktory alebo faktory životného prostredia / obézny ľudia/ . zanikla schopnosť syntetizovať I endokrinnou častou slinivky.2. alebo biosyntézou využivajúcou včlenenie génu pre I pomocou plazmidu do E. I má mnohopočetné účinky na rôzne metabolické funkcie. alebo u 52 . . Štandardný konvenčný režim. že musíme liečiť diabetika a nie len diabetes. Liečba inzulínom: Inzulín je preoteohormón. Veľká časť diabetikov má ďalšie pridružené choroby a je teda potrebné posudzovať závažnosť vedľajších účinkov iných liekov. že diabetik má byť liečený pokiaľ možno najnižšou dávkou I.coli. Dietnu liečbu je treba zahájiť okamžite. alebo perorálnymi antidiabetikami /PAD/. Ľudský /humánny / I sa vyrába buď semisyntézou. takže deje vedúce k diabetickej mikro – a makroangiopatií. Depotné I sa používajú pri stabilizovaných diabetikoch. Krátkodobo pôsobiace I sa hodia k zahájeniu terapie a pri liečbe dekompenzovaného diabetu. – NIDDN /non insulin dependent DM/ . DM typu 2. Komplexný prístup je dôležitý. K obecným zásadám patrí. cysty. z niektorých endokrinných ochorení /Cushingov syndróm/. diabetickom kómate. alebo biosyntézou ako I ľudský. ktorý sa získava so zvieraceho pankreasu. takže platí. autoimúnne ochorenia .je porušená sekrécia. u diabetického komatu a prekomatu ( bunky pankreasu sú úplne deštruované) b. Inzulínové režimy pri substitučnej terapii: 1. vonkajšie vplyvy – vírusové infekcie alebo volné radikály.vzniká následkom . PAD – pri DM druhého typu. tvorbu sorbitolu a v neposlednej rade ich autooxidačné a peroxidačné procesy.etiopatogenéza: genetické vplyvy. kedy je v molekule bravčového inzulínun nahradená odlišná AMK. pri ktorých je možné dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu. a prekomate. Terapa DM: a. po chirurgickom odstránení.kyslíkové radikály môže deštruovať beta bunky pankreasu. 5. pretože ovplyvňuje neenzýmovú glykáciu proteínov. tj. Bravčový I sa líši od ľudského v jednej AMK /náhradou alanínu za treonín na karboxylovom konci beta reťazca/ Hovädzí sa líši v troch AMK /alaním miesto treonínu v polohe A8 a B 30 a valín miesto leucínu v polohe A 10/.

transplantácie pankreasových štepov alebo izolovaných ostrovčekov.Coli.v. sú určené k i. Pre odlíšenie stupňa čistoty a pôvodu látky sa v názve uvádzajú príslušné identifikačné skratky: a. Inzulín aspart 53 .zink suspenzia. Intermediárne inzulíny skratšou dobou účinku /INTERDEP alebo SEMILENTE/ pre. 2. Monokomponentné I . c.s. majú 40 mj/ml alebo 100 mj/ml. Inzulínové prípravky Inzulin Lispro – je analóg ľudského I pripravený biosynteticky s použitím rekombinantnej DNA. Je vyrobený technológiou rekombinancie DNA s využitím kmeňov K12 baktérie E.inzulínová pumpa. Nevýchodou tohto režimu je určitá rigidita a nutnosť dodržiavania presného časového harmonogramu stravy. Inzulín humánny Je suspenzia humnánneho protamín – zink – I s postupným nástupom a predĺženým trvaním účinku. Humánne I – HM alebo HUM Bežné formy: kryštalický zink – inzulín /Neutrál – Zink – Inzulín/ . používajú sa kryštalický alebo rozpustný I rôznej etiológie a čistoty. U Lispro nebola v experimentoch preukázaná zvýšená mitogenita ani karcinogenita. Chromatograficky čistené prípravky majú v názve PUR b. Intenzifikovaná konvenčná terapia – predstavuje aplikáciu viac krát denne. alebo staršie generácie s DM 2 typu. Dlohobo pôsobiace inzulíny /ULTRALENTE alebo SUPERDEP/ Dlhodobý efekt je dosiahnutý kryštalizáciou I v prítomnosti jónu zinku môže byť až 32 – 36 hodín /u hovädzieho inzulínu/. intranasálne prípravky. Od prirodzeného ľudského I sa odlišuje náhradou AMK na pozícii 28 reťazca B za lyzín a na pozícii 29 za prolín – má rýchlejšie vstrebávanie do systémovej cirkulácie.MC c. 3. podaniu. Intermediárne inzulíny s predĺženým účinkom /LENTE/ Používajú sa kombinácie kryštalického I a I precipitovaného v amorfnej forme. Nekonvenčná terapia .niektorých iba I s predĺženýcm účinkom. Sú vhodné pre stredné. injekcie užíva sa suspenzie inzulíny. ako protamín – zink inzulín sa označuje komplex s pridaným protamínom v presnom pomere k I /môže vyvolať väčšie alergické reakcie/ a ako stabilizované zmesi inzulínov sa označujú zmesi s bifázickým efektom. ktorá čo najviac napodobňuje fyziologickú sekréciu I. Typy inzulínových prípravkov Všetky prípravky I sú vo forme injekcie.inzulín viazaný na Zn amfoterný I /Protamín – Zink – Inzulín/ depotný I /Globin – Zink – Inzulin/ Inzulíny Krátkodobo pôsobiace inzulíny /mávajú v názve RAPID alebo REGULAR/ sú neutrálne roztoky bez prísad modifikujúcich rezorciu. implantované abdominálne pumpy. označované ako inzulín/inzulín.

Obidve skupiny sa líšia mechanizmom účinku a tiež použitím u DM 2 typu. teda nie so sklonom ku ketoacidóze. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícii B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. dochádza k uzatvoreniu kanálov. generácia – chlorpropamid. Majú vysokú väzbu na bielkoviny krvnej plazmy. zvyšuje sa chuť do jedla/ . Biologický charakter unzulínov Spôsoby aplikácie I : Konvenčný spôsob podávania inzulínu .Analóg ľudského I pripravený biosynteticky rekombináciou DNA.Hypoglykémia. Pankreatický – za normálnych okolností keď je ↑ hladina GL v krvi .výkrmná kúra /malé dávky I. Liečba perorálnymi antidiabetikami: PAD sú lieky s hypoglykemizujúcim účinkom.↑ ATP v pandrease – depolarizuje draslíkový kanál – dôjde k zmene membránového potenciálu a vápnik vniká do bunky – vylučuje sa inzulín. glipizit. ktoré sa rozdeľujú na deriváty sulfonylmočoviny a skupinu biguanidov. Der. Zásadne sa môžu PAD dávať len diebetikom so zachovalou vlastnosťou sekrécie I. alergie. Tab. gliquidon.inzulínové pero nekonvenčný spôsob podávania inzulínu: . vápnik ide do bunky. II.DM . chlorhexamid. draslík výjde von – depolarizácia. sulfanylmočoviny viažu sa ne väzbové miesta v blízkosti ATP dependent draslíkového kanálu.špeciálna inzulínová striekačka s fixovanými ihlami . Hlavným problémom je tiež protrahovaná hypoglykémia.diabetická ketoacidóza až kóma . lipodystrofia v mieste aplikácii/ atrofia tukového tkaniva. menej nežiadúcich účinkov a nižšie dávky/ glibenklamid. 1. ktoré môžu vyústiť do anafylaktického šoku /IgE/.systém bazál – bolus – inzulínovou pumpou /je možné zkompenzovať inak obtiažne kompenzovateľných pacientov/ Terapeutické použitie inzulínu: . ↑ vápnika v bunke.inzulínové šoky v psychiatrii – zakázané Nežiadúce účinky I : . gliklazit. Mechanizmus účinku – je pankreatický a extrapankreatický. najmä po glibenklamide. tolbutamid. 54 . Deriváty sulfonilmočoviny /arylsulfonylurey/: I . takže ich nepodávame u pacientov s porušenou funkciou pečene a obličiek. generácia /100 – 1000 krát účinnejšie. Hlavným problémom je protrahovaná hypoglykémia. zvýši sa sekrécia inzulínu von z bunky.

a nie sú preto pravými hypoglykemizujucími liečivami. najmä u neobéznych pacientov diagnostikum – i. miokard. butylbigvanid. fenyletylbigvanid.. poruchy pečeňových funkcii. hypoglykémia. Miglitol je kompetitívny inhibítor črevnej alfaglukozidázy. buformin. inhibujú glukoneonegézu. trombocytopénie. pozitívna inotropia. V posledných rokoch sa opäť využíva kombinácia liečby I s PAD. čim bráni ich rozkladu.↑ intraceluárneho vápnika v ďalších tkanivách /kostrový sval. Terapeutické použitie: DM 2 typu. Rýchle sa vstrebáva v GIT.v. Akarbóza sa nevsterebáva v GIT má vyššiu afinitu k črevným glukozidázam než ostatné sacharidy. alebo PAD. nevyvolávajú hypoglykémiu. Napr. Spomaluje trávenie zložených cukrov na GL. samotné vstrebávanie GL neovplyvňuje. bolesť brucha. tým sa obmedzuje rezorpcia GIT. ktorého mechanizmom účinku je spomalenie štiepenia disacharidov v čreve a tým znížený stimulačný impulz pomalšie sa uvoľňujúcej glukózy pre výdaj I. Ich účinok je skôr periférny /zvýšené vychytávanie GL v kostrovom svale/. vylučujú sa ľadvinami sú preto kontraindikované pri nedostatočnosti ľadvín a pečene. ktorý sa líši od iných antidiabetík. ako následok ↑ spotreby kyslíka. alkoholizme alebo pri kardiorespireňačnom zlyhaní. Vzniknutý zvýšený prívod vápnika indukuje sekréciu I. Podobé účinky má guaranská guma. vyvolané trávením zložených sacharikov mikrobialnou flórou hrubého čreva. hnačka. agranulocytózy/. Nebezpečnstvo hypoglykémie je nižšie. ikterus.zvýšená senzitivita tkanív na inzulín. kožné reakcie. metformin. Uzatvára draslíkové APT – dependentné kanály v menbráne betabuniek cieľovým proteínom. Nateglinid – je derivát fenilalanínu 2.Extrapankreatický . poruchy krvotvorby / leukopénie. stimulácia apetítu.tumory pankreasu Nežiadúce účinky: GIT. Nežiadúce účinky: poruchy GIT Ďalšie farmakologické možnosti pri diabete: U niektorých diabetikov sa osvedčila podporná liečba inhibítorom alfa – glukozidázy. aplikáciach znižuje hladinu GL u diabetikov menej intenzívne ako u nediabetikov. najmä sacharázy a izomaltázy. arytmie. Jej podanie umožňuje zníženie dávok I. Hlavným nežiadúcim účinkom je flatulence. kde môžu vyvolať laktátovú acitózu. Výhodné su u obéznych pacientov s rizikom aterosklerózy / nestimulujú apetít/. hladký sval artérie/ a tým zlepšenie transportu GL do bunky – a zníženie spotreby inzulínu tj. V kombinácii s metforminom. Tým depolarizuje betabunky a vedie k otvoreniu kalciových kanálov. pretože pôsobí krátkodobo a rýchlo sa metabolizuje. nemetabolizuje sa a je vylučovaný v nezmenenej forme. Repaglinid /derivát kyseliny benzoovej/ stimuluje uvoľnovanie I. Používa sa k liečbe DM typu 2. 55 .Biguanidy Na rozdiel od derivátov sulfonylmočoviny nestimulujú sekréciu I pôsobia iba na hyperglykémiu. spomalenie absorbcie GL v zažívacom trakte.

zvlášť spojené s obezitou NOVORAPID inj. tyreoidné hormóny. Novorapid sa preto rýchlejšie vstrebáva zo subkutánnej vrstvy v porovnaní s rozpustným humánnym I. derivát biquanidu CH: účinok spočíva v tlmení pečeňovej glukoneogenézy. diuretiká. Podobné účinky má troglitazon. má mierny antiliplytický účinok a ↓ hladinu VMK. ktorá sprevádza DM II typu. biosyntetický humánny I. v 1 poťahovanej tablete IS: PAD. Znižuje GL postupne. fenytoin. fibráty. IMAO. Thiazolidíndióny Zlepšujú senzitivitu k účinkom I tým. Sú selektívnymi agonistami na nukleovom receptore PPAR-gama. maximum účinku – 1 až 3 hodiny. salbutamol. Riziko laktámovej acidózy je najnižšie. znížením inzulínovej rezistencie v tukovom tkanive. Bolesti pri periférnej neuropatii sa niekedy darí zmierniť mexiletínom. ↓ glukoneogenézu. ↓ účinku: ACTH. ACE inhibítory. že aktivujú gény zapojené do syntézy tukov a uhlohydrátov. vylučuje sa v nezmenenej forme ľadvinami I: DM II typu. ↓ vstrebávanie z čreva. kde je vyžadovaná liečba I IT: ↑ hypoglykemického účinku: PAD. stimulácií odstunu glukózy do tkanív a ↓ rezorpcie glukózy zo zažívacieho traktu. cyklofosfamid. pečeni. znižujú glykémiu. FU: Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie je v priemere polovičný ako u rozpustného humánneho I. zvyšuje telessnú hmotnosť.Liečba diabetickej neuropatie. Hlavným predstaviteľom je Rosiglitazon. trvanie 3 až 5 hodín. barbituráty. prípadne karbamazepínom. obd. terbutalín. alkohol – inhibuje štiepenie pečeňového glykogénu. GLUCOPHAGE 500 mg tbl. 850 mg tbl. obd. sulfonamidy. kortikosteroidy. Farmakologické účinky I aspartát sú rovnaké ako u prirodzeného I. 56 . väzba na plazmatické bielkoviny je nízka. Používa sa u pacientov s nedostatočnou kompenzáciou diabetu pri monoterapii. zmierňujú tiež prejavy aterosklerózy a pôsobia priaznivo na myokard. v kostrových svaloch. S: metformini hydrochloridum 500 mg. anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny. amfetamíny. niekedy pôsobí anorekticky. TCK. ASA. Substitúcia AMK prolínu kyselinou asparágovou na pozícií B 28 znižuje tendenciu k tvorbe hexamérov. ale nemal by byť použitý sám v monoterapii.. ktorá je pozorovaná u humánneho rozpustného I. Nestimuluje sekréciu I a nespôsobuje hypoglykémiu. S: insulinum aspartum 100 IU v 1 ml injekčného roztoku IS: antidiabetikum. FK: BD – 50 -60 %. CH: I aspartát je analóg ľudského I pripravený biaosynteticky rekombináciou DNA ( Saccharomyces cervisiae). FÚ: Hlavným účinkom je zníženie inzulínovej rezistencie. svalové). ↑ transport do tkanív (tukové. Nástu účinku – 10 až 20 min. I: DM.

N03 ANTIEPILEPTIKÁ DEFINÍCIA: Antiepileptiká (antikonvulzíva)sú látky s protikŕčovým účinkom. Prejavmi záchvatu sú strata vedomia.krátke silné zášklby hlavne horných končatín a šije infantilné spazmy. zmetenosť. stočenie očí • akinetický petit mal.krátke bezvedomie. amnézia. Počas záchvatov prevláda excitácia neurónov nad ich inhibíciou (s výnimkou absencií).. Epileptický záchvat vyvolávajú bunky „pacemakerov“.u detí do 6 mesiacov 57 . Možnými príčinami sú: -zvýšenie excitačnej neurotransmisie (zvýšený účinok glutamátu. Epilepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované náhlou nadmernou depolarizáciou skupín mozgových neurónov v šedej mozgovej kôre alebo podkôrí. tzn.hlavne u detí. zblednutie. ktoré znemožňuje normálnu činnosť príslušnej časti mozgu. „GRAND MAL“ (veľký záchvat) -generalizované tonicko-klonické záchvaty: -veľká intenzita.človek sa prestáva ovládať (tonické kŕče. môže vzniknúť záchvat. a tento podnet sa rozširuje. aspartátu) -zníženie inhibičnej neurotransmisie (znížený účinok GABA. menej výrazné kŕče • absencia petit mal. simplexné – krátke tonické kŕče . glycínu) -abnormálne elektrické vlastnosti postihnutých buniek Ak prevláda nadmerná excitácia nad nedostatočnou inhibíciou neuronálnych dráh. komplexné – krátke tonicko-klonické kŕče . strata vedomia. že na membráne pretrvávajú depolarizujúce výboje i po ukončení akčného potenciálu. GENERALIZOVANÉ (NEFOKÁLNE) ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do celej CNS a.zvýšený tonus svalu a jeho napätie) (klonické kŕče. PARCIÁLNE (FOKÁLNE) A SEKUNDÁRNE GENERALIZOVANÉ ZÁCHVATY -depolarizácia mozgových neurónov sa šíri z miesta vzniku do určitej oblasti a.zvýšený tonus aj kontrakcia svalu) 2. amnézia -tonická fáza precháduza do fázy klonickej b.zachované vedomie b. ktoré sa od ostatných neurónov líšia nestabilitou kľudového membránového potenciálu. „PETIT MAL” (malý záchvat).. ktoré sa používajú k symptomatickej liečbe epilepsie. kŕče kostrového svalstva.odpadnutie • myoklonický petit mal. narušená koordinácia vegetatívnych funkcií. Antiepileptikami sa snažíme stabilizovať kľudový membránový potenciál neurónov v CNS a znížiť ich dráždivosť ROZDELENIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV : 1.

tablety s protrahovaným účinkom obsahujúce karbamazepín CONVULEX.generácia. topiramát) 58 . karbamazepín (lamotrigin. salaamové kŕče (prekríženie rúk na prsiach. Nejde o typický záchvat. felbamát.zmätenosť. SANEPIL] primidon (mefobarbital.“nové” antiepileptiká -vigabatrin [SABRIL] -lamotrigin [LAMICTAL] -gabapentin [NEURONTIN] -felbamát -topiramát [TOPAMAX] -výrazne nižšia tendencia k interakciám. valproát. psychomotorický záchvat. PETINDAN] (mesuximid) -trimetadión -veľký interakčný potenciál. heptobarbital) -hydantoíny: fenytoin [SODANTON. spadnutá hlava dopredu).“moderné” antiepileptiká -benzodiazepíny: klonazepam [RIVOTRIL] diazepam (oxazepam) -imunostilbény: karbamazepín [TIMONIL. skôr o epileptický syndróm. DEPAKINE CHRONO. čím klesá riziko pri kombinovaní -môžu sa kombinovať navzájom alebo s inými antiepileptikami TEGRETOL CR. EPILAN D GEROT] (mefenytoin) -sukcínimidy: etosuximid [PETINIMID. TEGRETOL] (oxkarbazepín) -kyselina valproová [ORFIRIL.-bleskové kŕče (náhle zášklby). CONVULEX] -zlepšili kvalitu života hlavne u parciálnych záchvatov a status epilepticus 3. automatické chovanie STATUS EPILEPTICUS.generácia.obsahuje natrii valproas MECHANIZMUS ÚČINKU: • Blokáda napäťovo riadených Na kanálov (priamym pôsobením antiepileptika na membránu neurónu) – fenytoin.opakovanie určitého typu epileptických záchvatov (hlavne veľkých záchvatov) v krátkych intervaloch za sebou bez nadobudnutia vedomia DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 1.“klasické” antiepileptiká -barbituráty a deoxybarbituráty: fenobarbital [PHENAMAL.generácia.použitie iba v monoterapii 2.

(topiramát) -zvýšenie spätného vychytávania GABA.liek 1. dexametazón myoklonické záchvaty: 59 . aj na rezistentné formy epilepsie. aj myorelax.voľby -fenobarbital (hypnosedatívne účinky) -fenytoin (aj antiarytmické účinky) -karbamazepín b. gabapentín -znížením degradácie GABA+ zvýšením syntézy GABA. benzodiazepíny.vigabatrín.felbamát (NMDA receptor po stimulácii glutamátom prepúšťa Na+ a Ca2+ do bunky) -blokáda glutamátového receptora kainát/AMPA. topiramát -blokáda NMDA (N-metyl-D-aspartát) glutamátových receptorov. nemá hypnosedatívne účinky.m.etosuximid. “GRAND-MAL” -valproát. zosiluje sedatívne účinky iných antiepileptík. potencuje účinok IMAO a thymoleptík) (fenobarbital.lamotrigin. čím inhibujú depolarizáciu)barbituráty.valproát • Oslabenie excitácie sprostredkovanej glutamátom: -znížením uvoľňovania glutamátu. priaznivo ovplyv ňuje psychiku pacienta) -vigabatrin (priaznivý vplyv na psychiku pacienta) -valproát (na všetky typy epilepsie. primidon) • generalizované záchvaty: a. a analgetické účinky) je liekom 1.topiramát -znížená syntéza glutamátu VOĽBA ANTIEPILEPTÍK PODĽA TYPU EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV: • parciálne a sekundárne generalizované tonicko-klonické záchvaty: -karbamazepín (všetky typy epilepsie okrem absencií.• Blokáda Ca2+ kanálov typu T. “PETIT-MAL” -etosuximid -valproát -trimetadión -klonazepam (silná sedácia. trimetadión • Zosilnenie inhibície sprostredkovanej GABA: -cez complex GABAA receptora (zvyšujú vstup Cl-. vznik tolerancie) • infantilné spazmy akútny záchvat: -klonazepam -nitrazepam -valproát • absencie: prevencia: -ACTH i.voľby -fenytoin (na všetky typy epilepsie) -lamotrigin (široké spektrum účinku. kúry -prednizón.tiagabin -znížením degradácie GABA inhibíciou GABA-transaminázy.

karbamazepín.chirurgické odstránenie epileptického ložiska. len jej lipofilné deriváty sú schopné prechádzať do mozgu Deriváty pyrimidinu ( barbituráty. dlhodobé užívanie perorálnych antiepileptík B.udržiavacia infúzia [PHENIDAN inf.). riziko pozmenenia osob nosti Terapia sa začína s malými dávkami. liečba kauzálna.riziko interakcií!!! DELENIE ANTIEPILEPTÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: -samotná GABA sa nemôže pre svoju hydrofilitu používať.v. vomitus -hepatotoxicita (valproát u detí) Terapia epilepsie: A. tlmí CNS.terapia musí vychádzať zo správne určeného typu epilepsie 2. liečba preventívna. deoxybarbituráty) 60 . karbamazepín (vyhýbame sa fenytoínu) -fenobarbital. exantém -hyperplázia gingívy (fenytoín) -leukopénia (karbamazepín) -nystagmus -aplastická anémia -ataxia -agranulocytóza -nauzea. skupiny 5. zníži sa dávka. ketogénna diéta.ak záchvaty trvajú viac ako 60 minút NEŽIADÚCE ÚČINKY ANTIEPILEPTÍK: Typ A (predikovateľné): Typ B (idisynkratické): -sedatívne účinky -hlavne kožné prejavy a ovplyvnenie krvotvorby: -insomnia -erytrém.nie počas dňa. (fenobarbital i.-etosuximid -valproát (klonazepam) -klonazepam -etosuximid -valproát • status epilepticus -diazepam i. pečeňových a obličkových funkcií 7. kontrola krvného obrazu.].pri nemožnosti kontroly záchvatov jednou látkou pridať druhú látku z inej chem.liečbu nie je možné náhle prerušiť.valproát.trvalá neurologická kontrola vrátane EEG. liečba symptomatická. fenytoín. Ak sú 2 roky bez záchvatov. rektálne tuby [DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE] -fenytoín.prevencia vzniku epileptického záchvatu. ZÁSADY PODÁVANIA ANTIEPILEPTÍK: 1.úprava životosprávy: úprava spánku. ktoré sa postupne zvyšujú na najnižšiu účinnú dávku.v. barbiturátov sa zmierni po dlhšie trvajúcej terapii -v gravidite sa dáva stále prednosť monoterapii pri najnižšej možnej dávke.. hrozí riziko vzniku status epilepticus 4.liečba prebiehajúceho záchvatu (opdstraňuje kŕče. duševná práca.ku zvolenej látke na terapiu sa vždy pridáva kyselina valproová 3.…) C.silne centrálne tlmivý účinok napr. abstinencia od alkoholu 6.induktori mikrozomálnych enzýmov.

hlavne v pediatrii O C2H5 O O O NH CH3 O NH NH O NH Primidon.grand mal Heptobarbital. acetoxymetyl) . jej nahradenie skupinou C=S pôsobí dysterpeuticky Fenobarbital . u 5.4-diónu) VŠÚ: A neruší náhrada kyslíka v polohe 2 hydantoinu sírou alebo jeho odstránenie nesubstituovaný hydantoin je neúčinný najvyššia A je keď májú hydantoíny dva fenyly v polohe 5.5-dialkylbarbiturátov sa A zvyšuje a hypnotická A sa znižuje -karbonylová skupina v polohe 2 nie je nutná.vysoká aktivita je zachovaná keď je v polohe 5 jeden radikál fenyl druhý pôsobí dysterapeuticky .A rastie keď sú obidva dusíky substituované menšími substituentami s elektronegatívnym zoskupením (brómetyl.grand-mal.VŠÚ: . psychomotorické záchvaty O C2H5 O NH CS NH Deriváty hydantoinu (imidazolín-2.zavedenie metoxymetyl skupiny do polohy 1 alebo dvoch týchto do polôh 1 a 3 sa získajú silné antikonvulzíva -u fenobarbitalu sa N-metylsubstitúciou A nemení.podmienkou A je prítomnosť jedného fenylu v polohe 5.optimálna aktivita je zachovaná keď druhý radikál v polohe 5 je alkyl s 1-4 uhlíkmi (vyššie alkyly A znižujú) . . ich náhradou za heterocykly alebo n-alkyly sa A znižuje . následnou metyláciou v polohe 3 sa táto znižuje -použitie u grand-mal a psychomotorického nekľudu Fenytoin O NH O NH 61 .u látok typu fenobarbitalu zámena fenylu za alkyl alebo aralkyl účinok znižuje .akákoľvek substitúcia aromatického jadra pôsobí dysterapeuticky .grand-mal.náhradou jedného fenylu fenytoínu etylom zostáva A ale zvyšuje sa toxicita.

4-dihodroxyderivátov -vznik omega hydroxyetyl derivátu Deriváty 2.5-dimetyl-2. resp. -u 1.3 alebo 1.5-pyrolidindiónu (sukcínimidy) VŠÚ: -nesubstituovaný 2. nevolnosť.substitúcia fenylmi v polohe 5 oxazolodíndiónov A ruší .3.Mefenytoin O C2H5 CH3 O N NH Met:-N-demetylácia.3-tetra substituovaný je toxický -pre zachovanie A je dôležitá disubstitúcia v polohe 3. deramtitídy) sa v súčasnosti nepoužívajú Trimetadion CH3 CH3 O O O N CH3 Met: oxidatívna N-demetylácia na účinný 5.3 -u 3. 3. Benzodiazepíny Diazepam Oxazepam 62 .3 disubstituovaných derivátoch je najvyššia A pri substitúcii metylom alebo etylom. alebo trisubstitúcia v polohe 1.3 disubstituovaných derivátoch je podmienkou účinku nesubstituovaný fenyl v polohe 3 a malý alkyl na N v polohe 1 -v terapii petit-mal Fensuximid O CH 3 N O Etosuximid O CH 3 CH 3CH 2 H N O Met: oxidatívna OH v polohe para.2. disubstitúciou dvoma fenylmi sa A ruší.4oxazolidindion Deriváty 2.4-oxazolidindiónu VŠÚ: -pre zachovanie A je nutná substitúcia v polohe 3 a 5. -oxidatívna hydroxylácia fenylu v polohe 3.vysoká aktivita je pri derivátoch substituovaných nízkymi alkylmi -používali sa v terapii petit-mal ale pre NÚ (fotofóbia.3. 5 a 5 . 2.3.4 za vzniku 4-hydroxy.A znižuje výmena O za S v polohe 1 .1. potom otvorenie kruhu za vzniku 1-fenyl-2-karbamoylpropiónovej kyseliny -pre NÚ vyradený z použitia Deriváty iných štruktúr 5.5-pyrolidindion je neúčinný. demetylácia.

5. vylučovanie vo forme glukuronidov -oxidatívna hydroxylácia aromat. Imunostilbény Karbamazepín N CONH 2 Met:.4.epoxidácia v polohe 10 a 11 a nísledná hydroxylácia (vznik diolu).3. Vylučovanie ako glukuronid.2. rozvetvené alifatické kyseliny Kyselina valproová VŠÚ: -najvyššia A u dipropyloctových kyselín -A sa nemení keď sa predĺži spojovací reťazec medzi dialkylom a karboxylom o 1 až 2 C.a metylsulfonyl-karbamazepínov -vlastné účinné agens oxkarbamazepín (sekundárny alkohol) -silne lipofilná molekula Oxkarbazepín 5. 5. nepôsobí hypnoticky O O -patrí medzi uretiká. kruhov→ glukuronidy -N-glukuronidácia na karbamoyle -vznik metylsulfinyl. pri alkyloch o 2-4 uhlíky -A neovplyvňuje zámena COOH za primárnu OH alebo amidovú skupinu CH 3 CH 2CH 2 CH COOH CH 3 CH 2CH 2 5.Klonazepam N NO2 H O N Cl Met: -oxidatívna hydroxyláciav polohe 3 a na benzénovom jadre -redukcia nitro skupiny na amino a následná acetylácia alebo hydroxylácia v polohe 3. psychofarmaká -viacsýtne sekundárne a terciárne alkoholy s voľnou alebo blokovanou –OH skupinou Felbamát -blokuje Na kanály -kombinuje sa s karbamazepínom alebo fenytoínom 63 Mefenezin . diuretiká sulfónamidového typu Sultiam Met: oxidatívna hydroxylácia na butánsultámovom kruhu -terapia grand-mal.odvodňujú mozog S -inhibítor karboanhydrázy H2NSO2 N 5.

Vo vyšších dávkach vedú ku vzniku kŕčov.6-DIOXOPURINY ) MECHANIZMUS ÚČINKU: Kompetetívna inhibícia cyklických fosfodiesteráz (cAMP-PDE a cGMP-PDE). V minulosti sa používali u obehového kolapsu a obehovej slabosti a ako stimulanciá u centrálneho útlmu.6.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3=CH 3 K OFEIN R R N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. ktorá brzdí odburávanie cAMP a cGMP.R2 = 3= 3 TEOBROMIN H R CH R 1= 2= 3. Delíme ich do dvoch skupín: 1.purínové deriváty (metylxantíny) O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . 64 .ďalšie Vigabatrin -inhibítor odbúravania GABA -doplnkové antiepileptikum -nemetabolizuje sa Lamotrigin -blokuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov -doplnkové antiepileptikum -vylučuje sa nezmenený alebo ako N-glukuronid Gabapentin.-vylučuje sa nezmenený 5. výnimočne na kŕčovú terapiu v psychiatrii a ako diagnostiká na zistenie epileptického ložiska. Dnes sa prakticky nepoužívajú. Zvýšenie hladín cAMP a cGMP v intracelulárnom priestore má za následok dilatáciu hladkej svaloviny. ktoré v určitom dávkovom rozmedzí stimulujú niektoré životne dôležité funkcie (kardiovaskulárne a dychové centrum v predĺženej mieche) a čiastočne zvyšujú psychickú aktivitu.agonista GABA Tiagabid Progabid PRÍRODNÉ ANALEPTIKÁ Centrálne analeptiká sú látky. Použitie je iba experimentálne.

stimulácia sekrécie v rôznych tkanivách . cievach -centrálne pôsobenie kofein>TF>TB (kofeín je najlipofilnejší) -periférny účinok je približne rovnaký -diuretický účinok (spôsobený dilatáciou ciev v obličkách a ↑ glomerulárnou filtráciou) TF>TB>kofein VŠaÚ:-centrálny účinok závisí od rozpustnosti vo vode (kofein>TF>TB).pri otrave etylalkoholom.pre nerozpustnosť vo vode sa používa vo forme solí -slabé vazodilatačné a diuretické účinky -využíva sa v kombinovaných antiastmatických prípravkoch -použitie u edémov vyvolaných srdcovou insuficienciou kde sa kombinuje s digitalisovými glykozidmi Farmakologický účinok: Stimulácia CNS Stimulácia kostrového svalstva kofein +++ ++ theobromin ± ± 65 theofylin + + .relaxácia hladkého svalstva a to v pľúcach.antiastmatík a spasmoanalgetík -používa sa ako antagonista tlmivých látok. jeho dilatačné pôsobenie na hladké svaly sa využíva u zložených bronchodilatancií. ÚČINOK: -stimulácia CNS. u theobrominu kyslosť udáva laktam-laktimová tautoméria v polohe 1). TF a TB -prechod na metylovanú kyselinu močovú • theofylin -požívajú sa jeho vo vode rozpustné soli -má periférne vazodilatačné účinky. soli kyselín ju ↑ -obmenou substituentov na dusíkoch vznikajú rôzne deriváty -pre zachovanie bronchodilatačného účinku nie sú nutné metyly v polohe 1 a 3 • kofein -vo vyšších dávkach stimuluje mozgovú kôru. theobromin a theofylin sú amfotérne (bázicitu zabezpečuje N na C9.7-dimetylxantín). ako dychové stimulans a na prevenciu záchvatov migrény -zvyšuje účinok analgetík -zvyšuje sekréciu žalúdočných štiav Met: -oxidatívna demetylácia na paraxantín (1.3-dimetylmočovej • theobromin . ale pretože vyvoláva preiférnu vazodilatáciu nezvyšuje KT -slabé diuretikum.terpia záchvatu astma bronchiale (ANTASTHMAN) Met: -oxidatívna monodemetylácia (na N1 a N3 ) alebo hydroxylácia na C8 za vzniku neúčin ných metabolitov kyseliny 1-metyl-. kyslosť u theofylinu imino skupina v polohe 7. 3-metylmočovej. 1. mierne diuretické účinky -bronchodilatačné účinky. vazomotorické a dychové centrum -psychostimulans pri únave a vyčerpaní -tonizuje srdce a zvyšuje tepový objem.VLASTNOSTI: kofeín je slabá zásada (N v polohe 9).

v stopách teofylín.5-4% kofeínu. znižuje chuť do jedla) -používa sa ako pochutina so stimulačným účinkom na CNS -súčasť kombinovaných prípravkov: analgetík. 1-2% teobromínu. katechínové triesloviny -používa sa ako stimulans a na prípravu osviežujúcich nápojov V ČSL 4 sú: Coffeinum Coffeinum cum natrio benzoico Theobrominum Natrium theobromino-salicylicum Theophyllinum V SL1 sú: Coffeinum Coffeinum monohydricum Theobrominum Theophyllinum SYNTÉZA PURÍNOVÝCH DERIVÁTOV: 66 . teofylín. antidiaroikum.3-2. tuk. čiastočne viazané na trielsoviny. škrob.2-0. Theobroma cacao. Rubiaceae -obsahuje 0. polyfenoly Colae semen. Theaceae -obsahuje 2.Stimulácia srdcového svalu Dilatácia koronárnych ciev Relaxácia bronchiálnych svalov Diuretický účinok Stimulácia žalúdočnej sekrécie + ± + + ++ ++ + ++ ++ ± +++ ++ +++ +++ ± Sú obsiahnuté v drogách: Coffeae semen. na prípravu nápojov Mate folium. teaflavín a tearubigín.5% kofeínu. teobromín. Aquifoliaceae -obsahuje 0.5-2% kofeínu. flavonoidy. Cola acuminata. silica -používa sa ako pochutina. bronchodilatancií. diuretikum Cacao semen.1% teobromínu a katechínové triesloviny -jej tekutý extrakt sa používa ako tonikum a stimulans. nežiadúcu kyselinu chlorogénovú (dráždi žalúdočnú sliznicu. spazmolytík Theae folium. Cola vera. Sterculiaceae -obsahuje 0. Ilex paraguariensis. silicu a kyselinu chlorogénovú -používa sa na prípravu osviežujúcich a povzbudzujúcich nápojov Guarana. Sterculiaceae -obsahuje 0. Sapindaceae -obsahuje 3-6% kofeínu. triesloviny (katechíny) -vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. malé množstvo teobromínu a teofylínu. Coffea arabica.5% kofeínu.6-3% kofeínu. Thea sinensis. 0. antipyretík. Paullinia cupana.

povzbudzuje dýchanie. (prípravok ANTASTHMAN tbl. Lauraceae Použitie ako antiseptikum a derivans vonkajších antireumatík vo forme intramuskulárnych olejových injekcií ako centrálne analeptikum a tonikum • lobelín Lobeliae herba. Strychnos nux-vomica. bronchitídach. Lobeliaceae -obsahuje 2. ale pre vedľajšie účinky sa dnes nepoužíva súčasť prípravkov na odvykanie od fajčenia (jeho účinky sa adujú s nikotínom) COCH2 CH3 OH N CH2CH L OBEL IN • strychnín ČSL 4: Strychni semen. zvyšuje reflexnú dráždivosť (dráždi miechu). nasledujú nekoordinované klonické kŕče na sebemenší podnet. možno ho použiť ako antidótum pri otrave hypnotikami (dnes sa za týmto účelom nepoužíva) pikrotoxín Anamirta cocculus . horčiny a olej ST RY CHNIN E N A D F B N G C O O MÚ: antagonista inhibičného neurotransmitera glycínu. predovšetkým (-)-lobelín Použitie: expektorans pri bronchiálnej astme. Cinnamomum camphora. Smrť nastáva udusením po ochrnutí dychového svalstva pri plnom vedomí. zrakových poruchách. krvný obeh.) stimulans dychového centra.2. podané barbituráty Použitie: -v minulosti sa používal na diagnostiku prietoku kŕčových žíl a pri otrave myorelaxanciami -používa sa pri šelestoch. ktorý je najdôležitejším neurotransmiterom na motoneurónoch a interneurónoch miechy → selektívne blokovanie presynaptickej inhibície -krčový jed.v. nedostatočnosti hlasiviek a na zlepšenie vnímania u niektorých sluchových a zrakových porúch -adjuvans s laxanciami pri akútnych zápchach -pre horkú chuť sa používa ako amarum a roborans na zvýšenie chuti do jedla -zvyšuje tonus svalstva. -strychnínové kŕče antagonizuje éterová narkóza a i. ostatné centrálne analeptiká • gáfor (camphora) ČSL 4: Camphora officinarum. Po jeho podaní dochádza k zostreniu zrakového a sluchového vnímania a reflexne zvýšenému svalovému napätiu. Strycnos toxifera. Loganiaceae Tinctura strychni Strychninium nitricum -obsahuje indolové alkaloidy. čiernom kašli.6-disubstituované piperidínové alkaloidy.strychnín a brucín.antagonista inhibične pôsobiaceho GABA na receptorovom komplexe spriahnutom s Clkanálmi (prejavuje sa to kŕčmi) 67 . Lobelia inflata.

Sekundárna Je vyvolaná špecifickou príčinou . systémov (mozog. Arteriálny TK závisí od : 1. ktorý sa uplatňuje ako nezávislý rizikový činiteľ pri : 1. metyldopa) 68 . vzniku poškodenia orgánov resp. prekážky odtoku krvi – priemer lúmenu cievy (periférny odpor. Primárna – esenciálna Až v 95 %. zúžené artérie) Pri hypertenzii sa uplatňujú zmeny týchto 2 faktorov.84 85 – 89 90 – 99 100 . O hypertenzii hovoríme. disekujúca aneuryzma). pri narodení je KT nízky potom sa zvyšuje. Závažnosť hypertenzie : Podľa WHO: Systolický TK (mm Hg) Optimálna hodnota TK < 120 Normálna hodnota TK 120 . vyživovacie. metabolické faktory a faktory životného prostredia. obličky.-bez praktického využitia A N T I H Y P E R T E N Z Í V A (C02) CYNT (moxonidin). nemá zistiteľnú príčinu.2 KPa) – stredne ťažká ≥ 115 mm Hg (15.129 Vyššia normálna hodnota TK 130 . Je to chorobný stav. stupeň – mierna AH 140 – 159 2.9 KPa) – mierna 105 – 114 mm Hg (14.3 KPa) – ťažká Diastolický TK (mm Hg) < 80 80 .tehotenstvo (používa sa dihydralazín.choroba (feochromocytóm. renovaskulárne ochorenie) . množstva krvi vypudenej jednou srdcovou kontrakciou. stupeň – ťažká AH ≥ 180 Izolovaná systolická AH ≥ 140 Podľa diastolického TK: 90 – 104 mm Hg (12. β1 sympatomimetokum. stupeň – stredne ťažká AH 160 – 179 3.0 – 15.niektoré lieky (sympatomimetiká. Farmakológia Antihypertenzíva sú látky používané na liečbu vysokého krvného tlaku – hypertenzie. ENAP (enalapril) ALVISAN Neo (pozri farmakognóziu) 1.0 – 13.139 Artériová hypertenzia: 1. 2. závažných náhlych príhodách (hypertenzná kríza. mozgové krvácanie. Trpí ňou 10 – 15% obyvateľstva. ak sú hodnoty KT trvalo ≥140/90 mmHg. IMAO) .109 ≥ 110 < 90 Triedenie hypertenzie: 1. KVS) 2. je multifaktoriálna – genetické. čo závisí na ponuke venóznej krvi 2.

znížiť KVS riziká 6. furosemid. Hypovolemické diuretiká (chlortalidon. ŠTÁDIUM .bez známok zmien srdca a ciev . zmeny na očnom pozadí – angiopatia až angioskleróza. bolesť hlavy.prejavy hypertrofie a hyperplázie KVS aparátu (hypertrofia ľavej komory. metyldopa) α – receptorové (doxazasin. metoprolol. ŠTÁDIUM . v moči môžu byť bielkoviny a erytrocyty) 3. tiazid. propanolol. triamteren) 2. zvýšenie aeróbnej záťaže 5.potenie. penbutolol. zlepšiť kontrolu H 5. kortikoidy. nadolol. betaxolol. zlý spánok. karvedilol) 69 . bisoprolol. pindolol. ŠTÁDIUM . indapamid. endokrinná.prejavy orgánových komplikácií ( znížená funkcia obličiek.kálium šetriace (amilorid. Delenie antihypertenzív: Antihypertenzíva u nás na trhu: 1. znížiť etnické.môže byť renálna. Adrenergné inhibítory periférne (guanetidín. cerebrálne zmeny) Terapia Prevencia a terapia H má úlohy: 1. nerogénna Podľa množstva a intenzity subjektívnych a objektívnych príznakov sa H delí podľa WHO: 1.. obmedziť lieky podporujúce zadržiavanie Na a vody (NSA. guanfacín. steroidná antikoncepcia) Účinná liečba predĺži život až o 10 rokov. prazosin. ekonomické a regionálne rozdiely pri H 7. znížiť exsistujúcu prevalenciu H 3. zlepšiť prístup k liečbe 8. zabrániť vzostupu TK počas starnutia 2. rozšíriť spoločenské programy Nefarmakologická terapia: 1. obmedziť fajčenie (rizikový faktor aterosklerózy) 6. zníženie prívodu alkoholu na 30g za deň a menej 4. atenolol. terazosin) β – receptorové (acebutolol. redukcia telesnej hmotnosti 2. zlyháva ľavá komora – dušnosť pri námahe neskôr aj v pokoji. redukcia prívodu sodíka do 5 – 6g za deň 3. na očnom pozadí výrazné zmeny. zvýšiť informovanosť o H a jej detekciu 4. zlá sústredenosť (ideálne je ju tu zachytiť) 2. spironolakton. torasemid) . sotalol) kombinované α – β (labetalol. rezerpín) centrálne (klonidín.

β – blokátory. β – blokátory Klinické štúdie preukázali zníženie KVS rizika hl. zníž. periférnej rezistencie. metyldopa. tiež znižujú plazmatickú renínovú aktivitu. dromotropný efekt) 2. Pôsobenie na imidazolínové receptory vyvolá účinok ako α2 sympatomimetiká.impotencia pri dávkach do 25 mg sú zriedkavé KI : dna.Látky s priamym pôsobením na cievy . ako i celkovú morbiditu a mortalitu. maximálne 25mg(hydrochlortiazid)/deň.hyperurikémia . amilorid (AMICLARAN) . : . Diuretiká 2. ich účinok) 5. Priama inhibícia renínu – pepstatín. ACE inhibítory 5. minútového objemu (neg. gravidita Ak skombinujeme tiazidy s kálium šetriacimi diuretikami resp. ino. Podávajú sa nízke dávky 6. chlortalidon (URANDIL) . β – blokátory 3.hypokaliémia.tiazidové – hydrochlortiazid (HYDROCHLORTIAZID LÉČIVA). FUROSEMID-SLOVAKOFARMA) 2. α . Delenie : . uvoľňovania renínu 3. Blokátory receptora pre angiotenzín II 6. nitroprusid sodný – hl.porucha glukózovej tolerancie . Diuretiká Sú to lieky 1.25-12. MÚ β – blokátorov : 1.Ú.diuretiká s vazodilatačným účinkom – metipamid (HYPOTILIN). VEROSPIRON). N. Podľa klinických štúdií znižujú kardiovaskulárnu.5 mg/deň.kálium šetriace – spironolakton (ALDACTONE. centrálny mechanizmus 4. chrono. zníž. s ACEI eliminujeme riziko hypokaliémie. Blokátory kalciového kanála 4. línie. Antagonisty imidazolínových receptorov – moxonidin. pri hypertenznej kríze. Liečivá blokujúce sekréciu renínu – klonidín. nemajú vplyv na cievu 70 . indapamid (TERTENSIF) .dihydralazín. minoxidil.kľučkové – furosemid (FURON. rilmenidin MÚ : selektívna väzba na imidazolínové receptory → zníženie sympatomimetickej aktivity → zníženie plazmatickej koncentrácie noradrenalínu a zníž. stimulácia tvorby vazodilatačných prostaglandínov (NSA zniž. 6 hlavných tried antihypertenzív: 1. u pacientov po IM – lieky 1. arytmie .blokátory 1. línie. endralazín.

a 3. : . I hl.metoprolol (BETALOC. Delenie : – neselektívne bez ISA .labetalol (CORETON) .Ú.bronchospazmus . najmä po IM Plný účinok nastupuje za 2-3 týždne. Raynaudov syndróm ! BB bez ISA (vnútorná sympatomimetická aktivita) vysadzovať postupne.nadolol . VASOCARDIN) . u : .diabetikov 71 .maskovanie príznakov hypoglykémie .) .u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov . diltiazem (bradykardia) KI : bronchiálna astma. sínusová bradykardia.u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou . spastická angina pectoris. inhibujú periférnu sympatomimetickú aktivitu I hl. u : .carvedilol (DILATREND) 3.propanolol (URANDIL) .bopindolol (SANDONORM) .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .s α-lytickým účinkom (vazodilatačné) . TENORMIN) .betaxolol (LOKREN) .perif.kardioselektívne s ISA . chronická bronchitída.timolol .kardioselektívne bez ISA .6.bisoprolol (CONCOR) . N.sotalol -neselektívne s ISA . vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) .únava. pretože hrozí rebound fenomén. Blokátory kalciového kanála Prednosť má 2.oxprenolol .pindolol (VISKEN) .atenolol (ATENOBENE.bradykardia .acebutolol (SECTRAL) . EGILOC. ospalosť IT : verapamil.metipranolol (TRIMEPRENOL) . generácia. (vazodil.u starších pacientov s ICHS. pretože sa vyznačujú vyššou cievnou selektivitou a protrahovaným pôsobením.celiprolol (CELECTOL) + β2 mimetický úč.alprenolol .

generácia . IT : • na úrovni distribúcie – verapamil a diltiazem zvyšujú hl. u : .aktívnych športovcov s hypertenziou .už v čreve ! (felodipín až 70%) . CORDOPIN retard URANDIL) 2. generácia .Ú. pri bradykardii (DHP) N.nisoldipín (SYSCOR) .interakcia s imidazolovými antimykotikami .nitredipín (LUSOPRESS. hypertenziou (DHP) . antihistaminikami.lacidipín (LACIPIL) 4. ISOPTIN..interakcia s fibrátmi.pri ICH dolných končatín. I hl. VEROGALDIN) . okrem GITS.amolodipín (NORVASC) . ACE inhibítory (ACEI) Klinické štúdie potrvdili zníženie morbidity a mortality u pacientov so srdcovým zlyhaním a spomalenie rozvoja diabetickej nefropatie . UNIPRESS) . simva-). Inhibujú premenu angiotenzínu 1 na angiotenzín 2 a tým zabraňujú vzniku vazokonstrikcie a zvýšenému uvoľňovaniu aldosterónu.tachykardia . LOMIR) .opuch členkov .návaly tepla so začervenaním (flusching) .pri verapamile zápcha KI : srdcové zlyhanie. BILOCALCIN Retard) . so ↓ sympatomimetikovej aktivity. formy.diltiazem (DIACORDIN Retard..isradipín (retard.pacientov s prejavmi chronického srdcového zlyhania (aj po akútnom IM) 72 . Vyznačujú sa komplexným M. ↓ sekrécie aldosterónu a regresiou srdcovej a cievnej hypertrofie. Plný účinok nastáva až za 3-4 týždne.pacientov so sklonom k bronchospazmu .starších pacientov s izol.Ú. kardiogénny šok. cisapridom→zvýšenie hladín týchto liečiv ! Delenie 1. f. generácia . : .verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 . (verapemil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa) Nedostatočne retardovaný nifedipín (všetky formy okrem GITS ) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie. syst.verapamil (retard. digoxínu (vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny) • na úrovni metabolizmu (CYP3A4) – DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 .felodipín (PLENDIL) 3. statínmi (lova-. najmä u pacientov s proteinúriou.interakcia s grepovým džúsom (až 24h) .nifedipín (nevhodný aj v retard f.

nosa.enalapril (ENAP. Zástupcovia . bilaterálna stenóza a. PRINIVIL) . Antidepresíva (↑ úč. Blokátory receptora pre angiotenzín II Majú menej N. KI : gravidita. CAPOTEN) . liečbe kálium šetriacimi diuretikami) . larynxu (zriedkavý.) Imipramin.suchý kašeľ (najbežnejší cca 10%) . renalis. pri súčasnej liečbe diuretikami) . bilaterálna stenóza a. . ACEI) Lítium (↓ clearence Li – riziko intox.losartan (COZAAR) .OSH) Treba dávať pozor na hladiny draslíka a kreatinínu.Ú.nepriamo účinkujúce (bez –SH skupiny) . EDNYT. hyperkaliémia. u pacientov.kaptopril (s –SH skupinou. angioneurotický edém v anamnéze. lítium.zriedkavejšie ako pri ACEI .perindopril (PRESTARIUM) .spirapril (RENPRES) 5. I hl. mitrálna a aortálna insuficiencia Delenie : .moexipril (MOEX) . najmä pri rezistencii na inú liečbu N.hyperkaliémia IT : kálium šetriace diuretiká.ramipril (TRITACE) . ale život ohrozujúci) IT : NSA (↓úč. mitrálna a aortálna insuficiencia. na začiatku liečby al. indometacín KI : ako ACEI . kojenie.fosinopril (MONOPRIL) . ale pacienti ju neznášajú pre vedľajšie účinky ACEI. renalis. úst.angioedém = opuch jazyka. hrdla.lisinopril (bez –SH skupiny. insuficienciou pri súčasnej suplementácii kália resp.priamo účinkujúce .pri ťažších formách hypertenzie. dávke . . TENZIOMIN. N. ACEI .hypotenzia po 1. ako ACEI. ktorým zaberá liečba ACEI.trandolapril (GOPTEN) .Ú.gravidita.pacientov s hypertrofiou ľavej komory . RENITEC) . hyperkaliémia.quinapril (ACCUPRO) .Ú. kojenie. angioneurotický edém v anamnéze..diabetikov (najmä s proteínúriou) .výraznejšia hypotenzia (hl.hyperkaliémia (hl. pier.valsartan (DIOVAN) 73 . u pacientov s renál.

N. možnosť podávať perorálne 4.irbesartan (APROVEL) ..tetrazosín (HYTRIN. MINIPRESS) .kandesartan (ATACAND) . poruchy spánku. pokles TK pozvoľný. psom sa dáva kombinácia furosemid+enalapril.stredne ťažkej výraznej rezistentnej hypertenzii . dipyridamol). dľžka účinku 12 – 14 hodín 3.návratová reakcia po vynechaní lieku O použití antihypertenzív vo veterinárnej farmakológii som nič nenašla.telmisartan (MICARDIS) 6.↓ úč.benígnej hyperplázii prostaty . nemá vzniknúť rebound fenomén . . nemá zaťažovať srdce a vyvolávať tachykardiu 5. môže sa podávať dlhodobo 8.únava.Ú.doxazosín (CARDURA) . nemá nežiadúce účinky a nezhoršuje pracovnú výkonnosť. nemá vyvolávať návyk 6.zriedkavejšie ako pri ACEI . palpitácie. používajú sa však vazodilatanciá (nitrity. je vhodné merať TK aj v stoji. u starších pacientov) . 74 . má primeranú cenu 9. nie prudký a intenzívny 2.zvýšenej hladine lipidov Dáva sa nižšia iniciálna dávka na noc.) KI – chlopňové srdcové chyby Zástupcovia .blokátory Účinok na KVS riziko u pacientov sa zatiaľ nepotvrdil.prudký pokles TK po prvej dávke .prazosín (DEPRAZOLIN. KORNAM) .urapidil (EBRANTIL) Ideálne antihypertenzívum : 1. I hl. napr. diuretiká. α .ortostatická hypotenzia (hl. u . neznižuje kvalitu života 7. Opuchy IT – NSA (IND .

že metyldopa ľahko preniká cez hematoencefalickú bariéru a tam sa mení na alfa-metylnorepinefrin. guanfacin. Obmenou aromatickej časti pripravený tiamenidin má 1/3 A. metylácia. Najvyššiu aktivitu má klonidín. Neskôr sa zistilo. teda pôsobí ako falošný neuromediátor. ktorý je centrálne účinkujúce antihypertenzívum. Deriváty imidazolu Majú antiadrenergný účinok. ktorá je neúčinná 3. tolonidin). guanoxabenz. – antihypertenzná aktivita je viazaná na substitúciu v o-polohe chlórom. ktoré znožujú patologicky zvýšený krvný tlak (hypertenziu – trvalo prekračuje hranicu – 21. alebo alkylácia dusíku v polohe 1.3/12. na základe ktorej z nej vzniká neúčinný alfa-metylnorepinefrin. zmydelnením oboch väzieb vzniká kys.nepriame ( pôsobia centrálne alebo periférne cez príslušné mediátory a receptorové miesta . že hypertenziu vyvolanú norepinefrinom v periférii nemožno antagonizovť alfa. zvyšujú diurézu – diuretiká) 1. 3.Ú. Prírodné látky Námeľové alkaloidy (dihydroergoristin) majú alfa-adrenolytické účinky (dihydroergokristin – často sa kombinuje s rezerpínom a diuretikami). alfa 2 receptory.2.Vznikla hypotéza o jej pôsobení. 160/95 Torr inde sa uvádza 140/90 mm Hg ).Š. ktorý stimuluje centrálne 75 . podobnú A má aj lofexidin. medzi veratrové alkaloidy ďalej patria jerveratrové alkamíny a ich glykozidy. Stimuluje hl. V. Možno ich tiež deliť na – priame (pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev) . Deriváty aryletylaminu Alfa – metyldopa inhibuje dopa-dekarboxylázu. obmenou postranného reťazca vznikli guanabenz.rôzne typy antiadrenergík a ganglioplegiká. protoverin a zygadenin – líšia sa len počtom hydroxylových skupín na základnom skelete). kvarternizácia dusíku chinolizínového skeletu a rozštiepenie eterickej väzby v polohe 17 ruší aktivitu. Preto prijatelnejším vysvetlením je. brómom alebo metylom (klonidin. izorezerpovej sú neúčinné) Veratrové alkaloidy – hypotenzný účinok majú cerveratrové alkaloidy (esteralkaloidy. iba obmenou esterovej väzby v polohe 18 vznikajú deriváty blízkej aktivity (prírodný rescinamin a polosyntetický sirosingopin) 4. ovplyvňujú R-A-A-S systém. Farmaceutická chémia Antihypertenzíva – liečivá. flutonidin. pre účinok nie je metoxyskupina v polhe 11 rezerpínu nevyhnutná (účinný je aj 11demetoxyrezerpín – deserpidin a 10-metoxydeserpidin – metoserpidin) 2. patrí sem klonidín. na aktivitu má vplyv aj priestorové usporiadanie (deriváty kys. čím sa bráni voľnej otáčavosti fenylu a je zablokovaná možnosť vzniku koplanárneho usporiadania. Rauwolfiové alkaloidy (reserpin) – VŠÚ : 1.7 kPa. ich hydrolýzou vnikajú jednoduché alkamíny – veracevin. germin.metylnorepinefrinom. ktoré štruktúrou ale nie mechanizmom účinku pripomínajú antihypertenzíva typu guanetidinu (majú tiež antihypertenznú A). 2. rezerpová.

Naproti obmena samotnej štruktúry guanidínu neviedla k derivátom s vyššou A. Heterocyklické deriváty (azosíny a iné heterocykly) VŠÚ: pre A derivátov prazosín sú podmienkou metoxyskupiny v pohách 6 a 7 a substituovaná amino skupina v polohe 2 . Zdá sa. Urapidil ovplyvňuje centrálne aj periférne funkcie funkcie sympatiku (blokuje periférne alfa receptory. Účinok blokáda postsynaptických alfa1 . medroxalol) alebo aryloxyarylom (amosulalol). zníženie periférneho odporu ako dôsledok pozvoľného zníženia systolického výdaja 2. Vedľa alkylanalógov ako je guanoktin. znižuje neurtransmisiu na zakončeniach periférneho sympatiku. 6. vyvoláva priamu relaxáciu hladkého svalstva ciev. alebo uzatvorením do benzodioxanových bicyjklov (guanoxan). že inhibuje reuptake katecholamínov zo synaptickej štrbiny. centrálne mechanizmy Kombinovanú adrenolytickú A labetalolu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia za polárnu metylsulfinylskupinu za eventuálnej substitúcie fenylu postranného reťazca metoxy (sulfinanol) alebo metyldioxyskupinou (medroxalol). ktoré cyklizáciou môžu vytvárať tetrahydroizochinolínový skelet (debrisochin. Inde sa uvádza. inhibícia sekrécie renínu 3. Skrátene sa môže meniť na všetko.alfa-receptory podobne ako klonidin.Ú. alebo benzylguanidínov typu betanidínu. sulfinalol. ktorá na akčný potenciál nemôže odpovedať uvoľnením neurotransmiteru. 76 . Ako liečivo nemožno použiť alfa-metylnorepinefrin ani norepinefrin. pretože by neprešli hemoencefalickou bariérou. (tri hypotézy) : 1. guanisochin). dochádza k deplécii katecholamínov a stabilizácii presynaptickej membrány. MÚ: inhibítor uvoľňovania norepinefrinu. že o vyváženej alfa a beta adrenolytickej a vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom (labetalol. Deriváty guanidinu VŠÚ: antihypertenznú A vykazujú v širokom štrukturálnom rozsahu. cielene pripraveného guanidínového analóga amóniového bretýlia. dobrú antihypertenzívnu A majú aj aroxyalkylguanidíny (guanoxyfen). etylénový mostík a nesubstituovaný guanidínový zvyšok). vzniknutý ako priestorovo objemný alkyl-analóg ganglioplegika mekamylamínu a jemu blízky kyanoderivát guancidin. (najvyššia A je viazaná na perhydroazocínový kruh. 5. bránia prenos vzruchu na cieľový orgán neschopnosť prejsť hematoencefalickou membránou z nich robí periférne vazodilatanciá (poklesom aktivity sympatiku znižujú periférny odpor a účinkom na srdce bradykardiou znižujú minútový objem. p-substitúciou sa selektívne zvyšuje inhibičná A voči beta jedna receptorom. Arylaminoetanoly a aryloxyaminopropanoly (beta-lytiká) M. 4.adrenoreceptorov spôsobuje zníženie periférneho odporu. Vzťah štruktúry a účinku aryloxyaminopropanolov : o-substitúciou sa spravidla zvyšuje účinok.

aralkylsubstituent (bevantolol) 4. (alprenolol. A určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárne alkoholovej skupiny. U fenoxyaminopropanolov A zvyšuje substitúcia alkylmi alebo polárnymi skupinami hl. Líšia sa od seba či sú nešpecifickými alebo kardioselektívnymi blokátormi a či vykazujú vnútornú sympatomimetickú A alebo nešpecifický membránový účinok. A je zachovaná ak ju tvorí benzénové jadro (alprenolol. väčšina derivátov sú síce aryoxyaminopropanoly. penbutolol. levobunolol. Gaglioplegika Inhibujú transmisiu neuromediátora acetylcholínu v gangliách sympatiku a tým znižujú periférny odpor i krvný tlak. esterovou. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického aromatického charakteru (propanolol. 6. al.atenolol). nadolol. 8. p. Využitie u glaukóm. pre A betaadrenolytickú je 3-amino-2-propanolový reťazec nevyhnutný. timolol. substitúcia hydrofilným hydroxylom pôsobí dysterapeuticky. metipranolol. Delenie podľa prednášky : A) neselektívne – propanolol.1. ktorá zabezpečuje vyrovnanejší pokles krvného tlaku a srdcovej frekvencie bez výraznejších výkyvov smerom dole. celiprolol.v polohe o. Membrány stabilizujúca A u zlúčenín s vyššou lipofilitou učinkujú anesteticky a antiarytmicky. Vnútorná sympatomimetiká A (ISA) – čiastočná stimulácia β-receptorov. pretože súčasnou blokádou parasympatiku vyvolávajú veľa N. betaxolol C) betalytiká-oftalmologiká – betaxolol. A ruší ak je sekundárna alkoholická skupina blokovaná pevnou väzbou eterovou. Neobmedzené možnosti dáva modifikácia aromatikej časti. ketoximovou (falintolol) 3. A neruší ani ak sa nahradí cykloalkylom (falintolol). naproti tomu v biologickom prostredí hydrolyzovaná esterová väzba A nemení (bopindolol) 2. 77 . fenoleterová väzba nie je potrebná. tertadolol. bázický N musí byť sekundárny. nadolol). účinné sú S. metoprolol). Diuretika Priamym pôsobením na obličky zvyšujú vylučovanie moču (pozri diuretiká). bopindolol B) kardioselektívne – acebutolol. terciálny ruší A. pindolol. kde je na dusíku rozvetvený izopropyl. A úplne neruší ak je nahradená napr. metoprolol. hypertenzia a hyperkinetického syndrómu (nefyziologické zvýšenie frekvencie a kontraktility srdca). (sucho v ústach. heterocyklom (timolol). koronárna insuficiencia. atenolol.Používajú sa v anesteziológii na navodenie riadenej hypotenzie a na zvládnutie hypertenznej krízy (dáva sa prednosť nitroprusidu). Kardioselektivita je daná zvýšeným účinkom na beta-1-receptory myokardu a zníženou blokádou beta-2-receptorov bronchov. obmedzene sa používajú. u arylaminoetanolov R enantioméry 5. vysoká A je tam. karbamátovou. znižujú tlak v stoji).Ú. heterocyklus (pindolol). metipranolol. U bicyklov a tricyklov sa takéto substitúcie s výnimkov metylu ukázali byť nevhodné. tercbutyl. karteolol 7. bisoprolol.

enalkiren) B) antagonisti angiotenzínu II Saralazin. ktoré prichádzajú z CNS bez účasti sympatiku alebo adrenergných receptorov znižujú periférny odpor priamym relaxáciou hladkého svalstva. v ktorých štruktúre je zachované uvedené zoskupenie (endralazin). Karboxylová alebo karbonylová skupina interaguje s bázickou časťou receptora a zabezpečuje účinný a dlhotrvajúci antagonizmus. ktoré rozpoznáva vlastnú štruktúru AT1 receptora. dihydralazin).Š. bicyklické zlúčeniny.Ú. II-čo je asi len v 20% prípadov. vhodný je veľký lipofilný substituent – Cl. alkoxykarbonylom. Látky nteragujúce s renín-angiotenzínovým systémom Enzým renín je obličkami vylučovaný ako reakcia na znížený tlak na znížené vylučovanie nátria a zvýšené vylučovanie draslíka. aby sa v organizme metabolicky štiepila (todralazin. C) inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 78 . krátkym alkylom. U endralazinu sa okrem voľnej hydrazinoskupiny a nesubstituovaného pyrido/4. Hydrazinosubstituované pyridíny. ktorý je najsilnejšou vazokonstrikčnou látkou – vyvoláva vazokonstrikciu a spolu s jeho derivátom angiotenzínom III stimuluje v obličkách sekréciu aldosterónu (spôsobuje vstrebávanie vody a sodíka). ftalazínu (hydralazin. pyridazínu (hydrakarbazin).-základ molekuly tvorí bázické tetrazolové a lipofilné bifenylmetánové zoskupenie. izochinolíny sú prakticky neúčinné. jeho úč.propranolol. A) inhibítory renínu (beta-lytiká. Renín štiepi plazmatický tetradekapeptid angiotenzinogén na dekapeptid angiotenzín I – tento neaktívny prohormón je štiepený angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (peptidyl-dipeptidáza) na angiotenzin II. dihydralazin). nikorandil. al. nitroprusid sodný 10. benzoová (endralazin). ktorý môže byť substituovaný dusíkatým heterocyklom (pikodralazin). preto sa používa ako diagnostikum angiotenzínom II podmienených hypertenzií. diuretík)..Š.. U hydralazínu A výrazne nemení náhrada vodíka heterocyklu v polohe 4 druhou hydrazinoskupinou. sú účinné ale menej der.endralazín B) aktivátory draslíkových kanálov – minoxidil. tetrametylénový kruh – a druhý kratší alkyl na imidazolovom jadre. al. N Ú: kardiostimulácia. sa môže prejaviť len pri zýšenej hladine ang. Pre úč. napr. benzotiazidový diazoxid a piperidinopyrimídový minoxidil.9. Delenie podľa prednášky : A) hydrazíny . z nich najdôležitejší je nonapeptid bradykinín na neaktívne fragmenty. (hydrazinov) – vedľa der. Vedľa nitroprusidu sú tu hydrazinové deriváty (hydralazin. najvhodnejšia je kys. tiež na podnet stimulácie beta-adrenergných receptorov. V.losartan. je dôležitá hydrazínová skupina nsubstituovaná al. ACE tiež štiepi vazodilatačne účinné peptidické kiníny. metylom. uvoľňovanie renínu a s ním spojené zadržiavanie vody (doporučuje sa súčasné podanie beta-lytík al.3-c/pyridazínového bicyklu sa ukázalo nevyhnutné potlačenie bázicity dusíka nakondenzovaného piperidínu substitúciou acylom al.Ú. len tak blokovaná. Priame antihypertenzíva Priame pôsobenie na hladké svalstvo ciev (potláčajú vazokonstrikčné podnety. hl. budralazin). V. chinolíny al.

Pôsobia ako falošný substrát pre ACE namiesto ang. cerebrálne vazodilatačného účinku (nikardipin. 3. triflórmetylskupina). zvýšením antihypertenzného (nitredipin. amlodipin.metazosin. D) duálne ACE/NEP ihibítory NEP-neurálna endopeptidáza – enzým zodpovedný za degradáciu atriálneho natriuretického peptidu – ANP potencuje vylučovanie sodíka obličkami a teda zvyšuje diurézu. poklesne objem extracelulárnej tekutiny-krvi a tým dôjde k podstatnejšiemu poklesu tlaku krvi ako pri podaní obyčajného ACE inhibítora.Š. Značnú variabilitu umožňuje modifikácia alkoholických častí esterových väzieb – ak sú alkoholy rôzne. .. Používajú sa ako koronárne vazodilatanciá pri angíne pectoris. verapamil.der.urapidil. nie však vhodnejšia).prazosin. imidazolínu der. Liečivá interferujúce systémom • • • • s α- adrenergným alebo serotonínovým Alkaloidy der. zpravidla sa A zvyšuje (nisoldipín). m. C)Benzotiazepíny – diltiazem Inak možno antihypertenzíva deliť na : 1. vysoká A je viazaná na nesubstituovaný dihydropyridínový dusík. I ktorý je zložený z L-aminokyselín. nimodipin). halogén. ruší).) V. heterocyklom je možná. 2.látky s kombinovaným účinkom. preto je dôležitá konfigurácia asymetrických uhlíkov – SSS u enalaprilu). aryletylamínu-metyldopa 79 . felodipin) al.polohe elektronegatívnymi skupinami (nitro.. inokedy dochádza k jej posunutiu napr. nifedipínov : 1. prenylamín B)Dihydropyridíny – nitredipin. kyano. po zablokovaní NEP duálnym inhibítorom nedochádza k degranulácii ANP. prítomnosť 2 alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6. pre ktorých objem je aromatický substituent v polohe 4 nútený prednostne zaujímať priestorové usporiadanie kolmo voči heterocyklu (prenesenie elektronegatívnych substituentov do polohy 4 fenylu účinok znižuje al. vylučuje sa väčšie množstvo moču. felodipin. 11.Ú.al. esterových väzieb v polohách 3 a 5 a fenylu v polohe 4 (jeho náhrada iným arylom al. Zníženie vstupu týchto iónov do cytoplazmy zblokovaním týchto kanálov sa prejaví zníženou kontraktilitou a poklesom kyslíka v myokarde za súčasného zníženia koronárneho cievneho odporu (rozšírenie koronárnych ciev). ktoré sa sem dostávajú cez špeciálne kanály. A) Fenylalkylamíny – cinnarizin. flunarizin. antihypertenzíva a natiarytmiká. ketanserin látky s prevažne centrálnym antihypertenzným účinkom . A zvyšuje substitúcia fenylu v o. chinazolínu-azosíny a iné heterocykly . nimodipin. lacidipin (má predĺžený úč.BVK – blokátory vápnikových kanálov Proces kontrakcie svalových buniek je riadený iónmi vápnika.

ftalazínu . fenylalkamínového typu . antisklerotikum a sedatívum. Látky interferujúce s renín-angiotenzínovým systémom ACE inhibítory . Diuretiká 4. Apocynaceae 80 .kaptopril .chinalapril.losartan.hydralazín. Betablokátory 3.nifedipin.prolátky – enalapril. imidazolínu-klonidín .iné štruktúry-guanfacin nepriame antiadrenergiká .minoxidil. Blokátory kalciových kanálov Der. Farmakognózia ALVISAN Neo – zloženie : Visci albi herba (imelová vňať) Hyperici herba (ľubovníková vňať) Crataegi folium cum flore (hlohový list s kvetom) Crataegi fructus (hlohový plod) Equiseti herba (prasličková vňať) Melissae herba (medovková vňať) Menthae piperitae herba (vňať mäty piepornej) Matricariae flos (rumančekový kvet) Použitie – antihypertenzívum. isradipin. generácia dihydropyridíov . irbesartan.verapamil. cilazapril. lacidipin. generácia dihydropyridínov . Vazodilatátory • • • der.4-dihydropyridínu . nimodipin . omalaprilát Antagonisti angiotenzínu II .amlodipin.1.• . niteredipin der.der. galopamil benzotiazepíny .skupina kaptoprilu .der. diazoxid. 1. POUŽÍVANÉ DROGY : 1.2.diltiazem • • • 6. kandesartan • • 3. ramipril Duálne ACE/NEP inhibítory . perindopril. aendralazín iné zlúčeniny . feodipin. cilexetil.hydrofilné látky .lysinopril . valsartan. guanidínu 2. Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina. nitroprusid sodný 5.

rezerpín. alkamíny (jervín. rescinamín.yohimbánový typ/loganínový/gencopikrínový). OXYCARD tbl. Používajú sa keď ešte netreba kardioglykozidy. pôsobí ako antiarytmikum. Liliaceae (koreň kýchavice bielej) (ČSL 4) 1. esterových alkaloidov protoverínu. 1. slabo bázické terciálne indolové bázy (rezerpín.glykoalkaloidy (pseudojervín. veratramín. triterpénové kyseliny (kys. alebo viazané s kyselinami. krategová) + dimérové proantokyanidíny. 3. ajmalín. znižuje TK. rosaceae (ČSL 4) Obsahuje hlavne : 1. raunescín. alkamíny. na CNS) 3. viac ako 50 – raubazín. 2. Veratri albi radix – Veratrum album. johimbín. rauwolfinín – bez úč. Proteveratrín (zmes proteveratrínu A a B) pôsobí silne hypotenzívne. yohimbín.5% alkaloidov steroidných (C-nor-D-homosteroidné.. terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín. estermi. Podobne ako akonitín. ale má malú malú terapeutickú šírku. hyperozid. Crataegi flos. veracintín. alstonín) Hlavným alkaloidom je rezerpín – silné hypotenzívum a neuroleptikum.).5 %). estery germínu (germidín. majú 1-8 hydroxylových skupín.Hlavnými obsahovými látkami sú alkaloidy (1 – 2. glykolalkaloidy a alkamíny sú slabo účinné. RAUVASAN drg. glukoveracintín) Tinctura veratri albi (Čsl 4) . ktoré možno chemicky rozdeliť: 1.antiparazitikum. serpentinín. flavonoidy (kvercetínové a apigenínové . zložené indolové alkaloidy . Sympatolyticky pôsobia johimbín a sarpagín. hl. Radix rauwolfie pulvis Ide o indolové alkaloidy (odvodené od tryptofánu . oleanová+krategolová+ursolová = kys.. tinktúra sa používa vo veterine ako zložka stomachík a diuretík. alkaloidy ochrňujú senzitívne nervové zakončenia a môžu pôsobiť lokálne pri neuralgiách. ktoré môžu byť voľné. sarpagín +serpentín. veralkamín) 4. silné kvartérne bázy (serpentín. rescinamín. C-glykozid vitexín) 2. glukózou) hl. (-)-epikatachín Rozširuje koronárne cievy. neogermitrín) 3. germitrín.β – karbolínový typ. Folium crataegi cum flore (Čsl 4) – Crataegus levigata. NOVO-PASSIT sol. upravuje srdcový rytmus. deserpidín. droga bola pôvodne insekticídum. komplex alkaloidov rauwolfie. ktoré znižujú TK rozširovaní periférnych ciev. ajmalicín. ajmlicín) 2. príp. nepôsobí narkoticky (CRYSTEPIN drg. Účinnosť je úmerná stupňu esterifikácie. Potom sa zistili je hypotenzívne a sedatívne účinky. pôsobí ako mierne srdcové tonikum.verarín. 81 . Extrakt je súčasťou sedatív a spazmolytík. pseudorezerpín. izoajmalín. estery protoverínu (protoveratrín A a B) 2. Ajmalín má slabý hypotonický účinok.rutín.

der. ale jej dietylamid je psychomimetikum. viskumín – antineoplastiká) 2. organické kys. spazmolyticy. triterpény (kys. jednoduché amidy kys. 8. karminatívne. a 5. α-hydroxyetylamid. antimykoticky a anthelminticky. 1.Visci herba – viscum album. Andromedotoxín – Andromeda sp. 7. Ako hypotenzíva v čajovinách pôsobia hl. flavonoidy Hypotenzne pôsobí hl.Olea europaea.3.toxické proteíny) . nikotínamid) Silica tvorí 0.aminomaslová Viskotoxíny sú per.Claviceps purpurea. Rhododendron sp.B. neúčinné. ergotamín – uterotonikum. lysergovej (ergometrín. kvercetínu) 5. Oleae folium .γ. ergokornín) ergostínová skupina (ergostín) jednoduché amidy ergometrínová skupina (ergometrín) Ergometrín – uterotonikum.na výrobu kys. Loranthaceae (Imelo biele) Obsahuje : 1. C.01-0. antiserotonikum. Liliaceae (Cesnak siaty) Antihypertenzne tu sú účinné peptidy obsahujúce v molekule síru. Ergokrystín a jeho DH-derivát zo Secale cornutum . ergozín) ergotoxínová skupina (ergokristín. kys.lektíny (glykoproteíny/fytohemaglutiníny/toxalbumíny napr. 5. cholín.4. ergokryptín. sú však dráždivé a toxické. aleozid. lyzergovej. 6. Alii sativi bulbus – Alium sativum. os. Oleaceae (olivový list) Obsahuje hl. visktoxín A2. iridoidné horčiny – gentianínový typ(oleoeuropín) 2. lyzergovej) 3. axeroftol. biogénne amíny 4. parenterálne znižujú TK.4%. antihypertenzíva pri poruchách a ochoreniach periférnych a mozgových ciev. klavíny – terapeuticky sa nepoužívajú 2. Clavicipitaceae Obsahuje asi 50 alkaloidov: 1. α-lytikum.Kys.. flavonoidy (hl. oleoeuropín. na ktorú sa viaže tricyklický tripeptid ergotamínová skupina (ergotamín. polysacharidy. antikonstringens. lyzergová je neúčinná.. použ. Cesnak tiež obsahuje vitamíny (vit. sa v geriatrii. vo vyšších dávkach vyvolávajú nekrózy. Účinkuje hl na GIT – antibakteriálne.oleánová) 3. tiamín. pseudosaponín. peptidy/glykopeptidy – viskotoxíny (zmes polypeptidov zo 46 AMK. 82 . peptidové alkaloidy – deriváty kys. Ergotoxínové alkaloidy – spazmolytiká. skpina 4.

Tým sa znižuje obsadzovanie inhibičných postsynaptických D2 receptorov dopamínom.N04-ANTIPARKINSONIKÁ DEFINÍCIA: Antiparkinsoniká sú liečivá v terapii motorických porúch. trauma. 83 . typická chôdza Príčiny nedostatku dopamínu: genetické. potenie depresia (poškodenie emotívnych funkcií) tichá monotónna reč ohnuté držanie tela. Prevládajúca cholinergná stimulácia GABA-neurónov spôsobuje zvýšenú inhibíciu extrapyramídových motorických dráh. zníži sa inhibičný vplyv dopamínu na GABA-neuróny. zápal. DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť. -degeneratívne ochorenie extrapyramidálneho systému ústredného nervstva Prejavy PCH: kľudový tras (tremor) svalová stuhnutosť (rigidita) znížená hybnosť (bradykinéza až akinéza) zvýšený svalový tonus mimická strnulosť (na tvári) slinenie. Naruší sa rovnováha medzi cholinergnou stimuláciou a dopaminergnou inhibíciou GABA-neurónov. ETIOPATOGENÉZA: -nie je úplne vyjasnená Dochádza k predčasnému odumretiu tiel dopamínových neurónov v substantia nigra (pravdepodobne v dôsledku nadmerného pôsobenia voľných kyslíkových radikálov). Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie spojené s deficitom dopamínu v tzv. následkom čoho sa v ich axónoch končiacich v corpus striatum znižuje množstvo dopamínu.3. hlavne Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu.6-tetrahydropyridin) -výskytu NÚL (incizívne neuroleptiká) Je hypertonicko-hypokinetickým syndrómom. Nastáva hyperaktivita cholinergných neurónov. MPTP. len spomaliť jej progresia. „nigro-striatovom systéme“.2.vznikajú typické príznaky PCH. ischémia. intoxikácia Parkinsonov syndróm sa prejavuje príznakmi parkinsonovej choroby v dôsledku: -iného ochorenia (hlavne neurodegeneratívneho) -intoxikácie chemickými látkami (CO. Po odstránení príčiny by mali príznaky PCH zaniknúť.N-methyl-4-fenyl-1.

SELEGIL] inhibítory COMT: TOLKAPON [TASMAR] ENTEKAPON B.Cieľom terapie je: zvýšiť obsah dopamínu v striatu (dopaminergikami) alebo utlmiť nadmernú cholinergnú stimuláciu (anticholinergikami) Antiparkinsoniká môžeme rozdeliť: 1.antihistaminiká: DIETAZÍN ORFENADRIN JUMEX.ANTICHOLINERGIKÁ-pôsobia na tras -blokátory acetylcholínových M1 (N) receptorov A.inhibítor MAO B: SELEGILÍN [JUMEX.používa sa v počiatočných štádiách PCH a PS v monoterapii.obsahuje selegilin hydrochloridum .DOPAMINERGIKÁ-pôsobia na akinézu a rigiditu A. NAKOM. ISICOM] -zvýšením uvoľňovania dopamínu: AMANTADÍN [PK-MERZ] -znížením metabolizmu dopamínu. DOPAMINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ A. agonisty D2 receptorov: BROMOKRIPTIN [PARLODEL] LISURID TERGURID PERGOLID ROPINIROL [REQUIP] 2. NEPRIAMO PŌSOBIACE • Levodopa (dihydroxyfenylalanín) -prekurzor neurotransmiterov dopamínu a noradrenalínu -preniká dobre hematoencefalickou bariérou (na rozdiel od dopamínu) -vstrebáva s z GITu sek. neskôr v kombinácii s levodopou. zvyšujú množstvo dopamínu -dodaním exogénne. anticholinergiká. klasické anticholinergiká: TRIHEXFENIDYL BIPERIDEN [AKINETON] PROCYKLIDIN B. používa sa aj na symptomatickú liečbu Alzheimerovej choroby DELENIE ANTIPARKINSONÍK Z CHEMICKÉHO HĽADISKA: 1. aktívnym transportom pre aminokyseliny -v cirkulácii sa L-DOPA mení na dopamín pomocou DOPA-dekarboxylázy 84 .prekurzor dopamínu: LEVODOPA [MADOPAR.

palpitácie -centrálne. mimovoľné pohyby -fluktuácia odpovede: “on-off” effect (nepredv. zlepšuje sa záujem pacienta o seba a okolie NEŽIADÚCE ÚČINKY: -periférne (spôsobené dopamínom na periférii) -GIT. zmetenosť. ale hlavne na akinézu.1:10) [NACOM. najúčinnejšie liečivo -po dlhšie trvajúcej liečbe sa znižuje účinok ÚČINKY: -na všetky príznaky. depresia. ktoré neprechádzajú cez HEB: KARBIDOPA karbidopa:Ldopa (1:4.nauzea. Karbidopa a benserazid sa samostatne nepoužívajú.4-dihydroxyfenyl) propiónovej a jeho 3-metoxyfenyl derivátu -aromatická dehydroxylácia Levodopa OH OH CH 2 CH NH 3 + CO O- 85 . reči. tras ovplyvňuje menej -zlepšenie celkovej funkčnej schopnosti pacienta.) POZOR! Nevysadzovať náhle Karbidopa Met: -oxidatívne odbúravanie na postrannom reťazci za vzniku kys. zvracanie.). nekľud. “wearing-off” effect (predv. -liek voľby pokročilého parkinsonizmu. písma.psychické poruchy (eufória. α-metyl-3(3-. upravujú sa poruchy výrazu. obstipácia -KVS.dysrytmie.-dopamín na periférri spôsobuje nežiadúce účinky => použitie L-DOPY v kombinácii s periférnymi inhibítormi DOPA-dekarboxylázy. extrasystoly. halucinácie) KONTRAINDIKÁCIE: inhibitory MAO (s výnimkou selegilínu) sympatomimetiká vitamin B6 (kofaktor DOPA-dekarboxylázy) PROBLÉMY: -neskoré (tardívne) dyskinézy: dystónia. ISICOM] BENSERAZID benserazid:Ldopa (1:4) [MADOPAR] Týmito kombináciami sa znížia dávky levodopy a klesá množstvo nežiadúcich účinkov.

odstup pri ich súčasnom podávaní) • Entekapon B. preto sa nepoužíva v monoterapii -potencuje účinok levodopy KI: neuroleptiká. špecificky a hlavne periférne pôsobiaci inhibítor COMT (COMT rozkladá katecholáminy a levodopu) -predlžuje a zosiluje účinok levodopy -v GIT tvorí cheláty so zlúčeninami železa (2-3 hod. aktivuje biosyntézu. nespavosť Met: oxidatívna dezalkylácia za vniku metamfetaminu. poruchy GITu Metabolizmus: vylučuje sa nezmený • Selegilin (syn. zmetenosť. epilepsia NÚ: ortostatická hypotenzia. čím sa zvyšuje koncentrácia a predlžuje sa účinok dopamínu v synaptickej štrbine -neuroprotektívny účinok. AGONISTY D2 RECEPTOROV 86 . čo umožňuje znížiť dávky levodopy -možno ho použiť aj v monoterapii -má aj antikinetický a antidepresívny účinok NÚ: dyskinéza (porucha voľných pohybov).predlžuje jej účinok. potencuje jej antikinetický účinok. amfetaminu CH2CH N CH2C CH CH3 CH3 • Amantadin -reverzibilne. ale hlavne akinézu N H2 -vzniká naňho tolerancia. DEPRENYL) -selektívny ireverzibilný inhibitor MAO B.znižuje množstvo voľných kyslíkových radikálov poškodzujúcich dopaminergné neuróny -liek voľby v počiatočných štádiách PCH -vhodný v kombinácii s levodopou. agitovanosť. inhibuje proces ukladania -odstraňuje rigiditu aj tras.Benserazid OH HO HO NH2 CH2 NHNH COCHCH2OH -zvyšuje uvoľňovanie dopamínu z neurónov v CNS.bráni rozkladu dopamínu. inhibuje spätnú rezorpciu dopamínu a tým blokuje presynaptické dopaminergné receptory.

ANTICHOLINERGNÉ ANTIPARKINSONIKÁ -znižujú zvýšenú aktivitu cholinergného systému v striate -majú dobrý prienik do CNS -použitie u pacientov u ktorých prevláda tras -používajú sa ako úvodná alebo doplnková liečba: -hlavne u Parkinsonovho syndrómu (na extrapyramidálne príznaky po liekochfenotiazínoch. skopolamín • Atropín CH3 N H OCOCH CH2OH Skopolamín CH3 N O H OCOCH CH2OH 87 . ale menej -pri podávaní s levodopou redukujú jej dávky alebo oddiaľujú jej použitie -inhibujú sekréciu prolaktínu -znižuje degradáciu dopamínu -facilituje prevod na dráhe: hypotalamo-hypofyzárnej nigrostriálnej mesolimbickej a mesokortikálnej -má aj serotonínovú aktivitu • Bromokriptin -dualista: stimuluje D2 + centrálne 5-HT receptory (prevencia migrény) -má aj adrenolytické účinky -má protrahovanejší účinok -používa sa u rezistentných pacientoch • Tergurid -účinnejší ako Lisurid • Lisurid -emetikum s agonistickým účinkom na D2 receptory -neosvedčil sa • Apomorfin 2. hyoscyamín (ľavotočivý izomér atropínu). ktorý neznášajú levodopu a nemajú výrazné príznaky -Kontraindikácie: glaukóm hypertrofia prostaty 1. Tropánové alkaloidy -atropín. butyrofenónoch) -nepôsobia na tardívne dyskinézy -u pacientov.-stimulujú dopamínové receptory v bazálnych gangliách -deriváty námeľových alkaloidov -účinné na všetky príznaky PCH -obdobné NÚ ako levodopa.

možná substitúcia metylom.A je viazaná na: o nesubstituovaný fenyl o zachovanie 2 C spojovacieho nerozvetveného reťazca o bázická zložka tvorená dusíkatými heterocyklami: piperidínom.variabilita tretieho substituenta je možná • Trihexyfenidyl OH CCH2CH2 N Met: oxidatívna hydroxylácia na cyklohexánovom kruhu na monohydroxy až dihydroxymetabolit. rigiditu. zvyšuje sa rigidita za súčasného poklesu antihistaminickej a nárastu anticholinergickej aktivity) .-účinné sú iba zlúčeniny typu terciárneho amínu.demetylderiváty potom sa oxidatívne odbúrava na postrannom reťazci a v menšej miere štiepenie éterovej väzby -aj myorelaxačné účinky .ovplyvňuje len rigiditu. retencia moča…) -v praxi sa používa skopolamín a komplex tropánových alkaloidov 2.a di. Deriváty aminoetyl-fenylkarbinolu VŠÚ: . etylom. menej tremor.kvarterizácia N znižuje účinok .A zvyšuje metyl alebo objemnejší alkyl v o-polohe na benzénovom kruhu (znižuje sa voĺná pohyblivosť oboch aromat. tremor.Deriváty bázických benzhydryléterov VŠÚ: . pyrolidínom . neovplyvňuje akinézu CH3 CH3 88 . ktoré sú schopné prenikať hematoencefalickou bariérou -zlepšujú tras. tropánovým bicyklom Orfenadrin CH O CH2CH2 N CH3 Met: oxidatívna demetylácia na mono. poruchy videnia a GIT. -liek voľby v počiatočných štádiách -ovplyvňuje chvenie. psychický stav ale nie akinézu -jeho účinok zvyšuje súčasné podávanie tropánových alkaloidov alebo iných antiparkinsoník • Procyklidin OH CCH 2CH2 N Met: ako trihexyfenidyl -ovplyvňuje rigiditu. kruhov. rigiditu a mentálny stav pacienta -NÚ: anticholinergné účinky (sucho v ústach.aktivitu menej ovplyvňuje charakter substitúcie bázického dusíka. nemá vplyv na akinézu 3.podobný efekt má zavedenie metylu do alfa polohy benzhydrylu .

lisurid + anticholinergiká 2.… +optimistická psychoterapia +systematická pohybová liečba. anticholinergný.štádium: amantadin. bromokriptin. pomalý beh.4. S-oxidácia na metixén-S-oxid a demetylmetixén-S-oxid -účinný na všetky formy PCH. turistika. aj na medikamentózny parkinsonizmus N CH3 CH2 • Dexetimid O H N O CH2 N Met: -oxidatívna debenzylácia za vzniku nor-dexetimidu štiepenie amidickej väzby -hlavne u medikamentózneho parkinsonizmu STRATÉGIA LIEČBY PCH: A. antidepresívami. cykloturistika TROPÁNOVÉ ALKALOIDY 89 . zastavenie progresie ochorenia B.liečebný telocvik. jogging. hlavne termor Dietazin C2H5 CH2CH2 N C H 2 5 N S 5. • Deriváty fenotiazínu -dimetylaminoetylfenotiazín a jeho izopropilový derivát (promethazín) sú silnými antihistaminikami . zlepšenie kvality života 1. Deriváty rôznych štruktúr Metixén S Met: oxidatívna demetylácia na demetylmetixén.dietylanalógy sú antiparkinsoniká a spazmolytiká -antihistamínový. antiadrenergný účinok -odstraňuje všetky príznaky (blokuje M aj N receptory).štádium: levodopa+inhibítor DOPA-dekarboxylázy (účinok 3-5 rokov) levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+DA agonista levodopa+anticholinergikum(malé dávky)+inhibitor MAO B +symptomatická terapia antiemetikami. anxiolytikami.

silnejšie tlmivo na CNS.. ATROPIN int.1-1. ktoré obsahujú v molekule dusík. atropín vyvoláva mydriázu. kumaríny.. ktorý sa nešetrným sušením alebo skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín skopolamín.5-1.6%) hyoscyamín a skopolamín Použitie: rovnaké ako Bella-donnae folium. belladonín.3%) s hlavným alkaloidom kokaínom Použitie: lokálne anestetikum v oftalmológii a otorynolaryngológii.Alkaloidy sú prírodné látky.oph.2%. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. prevažne vo forme heterocyklu.znižujú sekréciu žliaz. preto sa môže použiť ako príprava na narkózu • Hyoscyami folium. Medzi tropánové alkaloidy patrí: atropín hyoscyamín skopolamín belladonín kokaín • Belladonnae radix (folium). flavonoidy. pretože na sliznici vyraďuje receptory pre bolesť (nie na dotyk a tlak). triesloviny Použitie: hyoscyamín a atropín sú neurotropné parasympatolytiká. ale pre vyšší obsah skopolamínu má hlavne sedatívny účinok ako spazmolytikum pri astme a pertussis • Cocae folium. apoatropín. kumarínové deriváty(skopolín). Datura stramonium. folium aj v SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy 0. antiastmatikum. hlavne hyoscyamín.antireumatikum • Stramonii folium. triesloviny Použitie:v kombinácii s inými drogami ako spazmolytikum. Solanaceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkaloidy (0. Hyoscyamus niger. hlavným alkaloidom je (-)-hyoscyamín. erythroxyalceae (SL1) Obsahuje: tropánové alkloidy (0. vznikajúce z aminokyselín. pôsobia spazmolyticky pri všetkých kŕčových stavoch. iba slabšie periférne. Tropánové alkaloidy sú odvodené od ornitínu.17%). Atropa bella-donna. Erythroxylon coca. SYNTÉZA TROPÁNOVÝCH ALKALOIDOV: 90 .04-0. skopolamín kuskohygrín. Solanaceae (ČSL 4.2-0. flavónové glykozidy. je antidótum pri otrave organofosfátmi skopolamín pôsobí podobne ako hyoscyamín. zneužíva sa ako narkotikum ČSL 4: Atropinium sulfuricum Scopolaminium bromatum Tinctura belladonnae Extractum belladonnae sicum SL1: Atropini sulfas Hyoscini butylbromidum (Scopolamini butylbromidum) Hyoscini hydrobromidum (Scopolamini hydrobromidum) Hyosciamini sulfas Prípravky: ATROPIN BIOTIKA inj. má antiemetický účinok a je antiparkinsonikom.

Objem ŠZ u mužov je 15 – 20 ml. ktoré sú nutné pre udržanie optimálneho metabolizmu tkanív. 4.Atlas str. pri ktorej vzniká 3 až 5 krát účinnnejší a podstatne rýchlejšie pôsobiaci T3. všetka krv pretečie ŠZ za 1 hodinu. Skladá sa z dvoch lalokov uložených vedľa seba. obsahujú koloid tyreoglobulín. v ktorom sa uskladňujú hormóny štítnej žľazy. väzba zaisťuje dlhý biologický polčas hormónov /6 – 7 dní u T4 a 3 – 4 dni u T3/. jeho uvoľnovanie reguluje hypotalamický tripeptit TRH. Na tvorbe a sekrécii HO sa zúčatňuje niekoľko pochodov stimulovaných TSH: 1. Histologicky je štítna žľaza zložená z folikulov. Ho ŠŽ. tj.Antityroidálne látky. Jednotilivé hormóny sa tvoria z jódu a tyrozínu.) 2. vývoja a rastu. V bunkách pôsobí na štruktúry jadra. Kondenzácia MIT a DIT na T3 a T4 a skladovanie vo väzbe na tyreoglobulín /TG/. T4 v tkanivách podlieha biotransformácií. skladovanie a sekrécia jódovaných hormónov.H03. MIT. Obr. Tvorba a degradácia Pre terapeutické účely sa používa predovšetkým T4. šírka 1. pretože sa degraduje pomaly. Vychytávanie jódu ( vyžaduje dostatočnú koncentráciu plazmatického jódu. /I keď na T4 majú receptory buniek cieľových orgánov 10 krát nižšiu afinitu ako na T3/ Vlastným metabolickým efektom / zvýšenie celkového metabolizmu/ hormónov ŠZ je. Tyroxín zvyšuje oxidáciu takmer 91 . Sekrécia Ho ŠŽ po proteolytickom odštiepení od TG Uvoľnené T4 / v menších množstvách/ a T3 sú v plazme viazané na globulíny /TBG=thyroxín binding globulín/. a diodtyrozínu. expektorancia. mení syntézu bielkovín a preto vedie k dlhodobým efektom. hrúbka 1 cm. Nenaviazané T4 a T3 spolu s voľným jódom spätnoväzobne tlmia sekréciu TSH. Použitím T4 dosahujeme rovnomernú plazmatickú koncetráciu. po bokoch štítnej chrupky a spojených mostom / istmus/ z toho istého tkaniva. Folikuly.244 Hlavnou funkciu ŠZ je syntéza. váži asi 25 g. tyroxínu /T4/ a triodtyronínu /T3/. Výška laloku 4 cm. DIT/ 3. Začlenenie anorganického jódu do organických zlúčenín /do monojódtyrozínu. týmto mechanizmom negatívnej spätnej väzby sa automaticky nastavuje potrebná produkcia HO.5 – 2 cm. že v mitochondriách buniek stimulujú ich enzýmové deje. ktorách tvar sa mení pararelne s aktivitou a pri vystupňovanej činnosti nadobúdajú cilindrický tvar. Uvoľnovanie HO je stimulovanou hypofyzárnym glykoproteninom TSH. vystlaných jednou vrstvou kubických buniek. karbimazol Štítna žlaza (glandula thyreoidea/ je najväčšia endokrinná žľaza. Obr. tj. Prietok krvi je 5 ml/g/min. Vnútorná sekrécia TSH klesá pri stúpajúcej koncentrácií HO štítnej žľazy v krvi.

Deficity jódu : . rádioizotopová deštrukcia buniek ŠZ/ 92 . Liečivá používane pri tyreotoxikózach. Liečba tyreotoxikózy je vždy komplexná a závisí na type ochorenia a veku pacienta. zahajuje sa obvykle malými dávkami T4. Len výnimočne sa podávajú v iných indikáciach napr. Profylaxia jódovaniu soľou. zrýchlenie srdečnej frekvencie a zvýšenie TK c. Hlavným cieľom terapie je: 1. ktorý sa v tkanivách metabolizuje na T3. Hypofunkcia ŠZ. potenie. palpitácie. alebo sekundárna /z nedostatku TSH/. pravedepodobne zvýšením tvorby ribozomálnej RNA. HO ŠZ sa podávajú ako substitučné lieky pri hypotyreóze. hnačky a isuficiencia obličiek/. V priebehu chronickej maximálnej stimulácie sa môžu folikuly vymeniť zo stimulašného vplyvu TSH a môžu začať produkovať hormón nezávisle /autonómne tkanivo/. zosílenie účinkov katecholamínov Nežiadúce účinky sú zhodné z prejavmi hypertyreózy /psychické zmeny. zvášenie dráždivosti CNS a zvýšenie aktivity vegetatívneho nervstva / zvýšenie peristaltiky. U chronických stavov možno použit levotyroxín. Tyroxín podporuje i rast budniek aktívnym zásahom do proteoínosyntézy. Terapeutické použitie. ŠZ nie je ďalej stimulovaná a ako inaktívna sa opäť zmenšuje.Ak je menej ako 50 až 100 mikrog za deň – devicit 1 stupňa Matkám s nízkym prívodom jódu sa môžu narodiť deti postihnuté kretenizmom. Pretrváva vysoká aktivita autonómneho tkaniva. je nadprodukcia tyroxínu. Zníženie hladiny HO ŠZ /antityroidné látky. zvýšenie bazálneho metabolizmu a látkovej premeny b.Ak je menej ako 20 až 30 mikrog za deň – deficit 2 stupňa . /levothyroxínum/ a liotyronín /liothyronínum/. Pretože príliž rýchle zvýšenie metabolických dejov predstavuje ryziko preťažnia srdca. Súhrnne možno účinky HO ŠZ charakterizovať ako stimuláciu metabolických pochodov: a. srdcová dekompenzácia.všetkých metabolický aktívnych tkanív.Ak je menej ako 20 mikrog za deň – deficit 3 stupňa . Dnes sa v terapii používajú čisté prípravky. zvýšenie TK. Vzhľadom k mechanizmu negatívnej spätnoväzobnej regulácie funkcie ŠZ je možné jej aktivitu inhibovať podávaním T4 v dávkach zodpovedajúcich endogénnej produkcie HO / asi 150 za deň/. sa lieči perorálnym podávaním tyroxínu. myalgie. Supresívna terapia eutyroidnej strumy z nedostatočné prívodu jodidov v potrave. či primárna /ochorenia ŠZ/. Konečná udržiavacia dávka závisí na individuálnej potrebe pacienta. Pokiaľ eutyroidná struma nepretrváva príliš dlho je možné vyvolať zmenšenie ŠZ zvýšenou ponukou jodidov. aktivuje oxidatívmu fosforyláciu v mitochondriach a popritom zvyšuje aktivitu dýchacích enzýmov buniek. ktoré sa potom postupne zvyšujú. Denná potreba jódu je 150 – 300 mikrogramov za deň. radikálna strumektómia. Pri zvýšenom prívode jodidov sa zvyšuje tvorba hormónu ŠZ. ako adjuvantná liečba pri obezite. a i. Substitučná terapia u hypotyreózy./ d. zatiaľ čo u druhej látky sa efekt začnej prejavovať už za 1 až 3 dní. čo vedie k hypertyroidizmu indukovaného jodidmi. Prvá látak sa začne prejavovať s latenciu 3 až 5 dní a plný efekt je dosiahnutý za 2 až 4 týždne. predovšetkým levotyroxín. A predstavuje dostatčne účinnú prevenciu strumy. ale vnútorná sekrécia TSH klesá.

rentgénom. alebo jodidov. ale zároveň môže kompenzačne zvýšt sekréciu TSH. je predoperačná príprava. Ide o strumygén 2 stupňa . Možno ho použiť diagnosticky k zisteniu nádoru ŠZ a terapeuticky pri liečbe thyreotoxikózy. Tyreostatiká blokujú zvýšené tvorbu HO ŠZ. Pre množstvo nežiadúch účinkov / aplatická anémia. Látky inhibujúce syntézu HO ŠZ Karbimazol je najčastejšie používaná látka tejto skupiny. Inhibujú uvoľnovanie thyroxínu. Masívne dávky jodidov okolo 6 Mg jódu denne vedú k dočasnej inhibícii príznakov hypertyrózy. /strumigén 1 stupna/. Karbimazol sa používa v konzervatívnej liečbe tyrotoxikóz a pri predoperačnej príprave pacienta. Jóny lítia. Dobre sa absorbuje. Pri jódom navodenej thyreotoxikóze možno pre rýchle potláčanie funkcie ŠZ použiť namiesto jódu soli lítia. /beta – sypatolytiká/ Antityroidálne látky. Choroby ŠZ Choroby ŠZ sú najčastejšie endokrinnné choroby vôbec. Preto ich označujem ako strumigény.vzniku strumy je možné zabrániť súčasným podávaním malých dávok T3.2. Je derivát methimazolu. Chloristan draselný /kálium perchloricum/ je predstaviteľom látok. látka prestupuje placentránou bariérou i do mlieka. 93 . Terapeutické účinky sa prejavia s latenciou 1 – 2 týždňov. kedy pacient neznáša iné antityreoidálne látky. Zníženie toxických účinkov predovšekým na kardiovaskulárny systém. Tieto látky inhibujú oxidáciu a organickú väzbu jódu na tyrozín v bunkách ŠZ a tým vedú k zmene pomeru T3 a T4. Hlavnou indikáciou podávania jodidov. a tým aj funkciu ŠZ. agranulocitóza/ sa podáva len v prípadoch. Jodidy. často v kombinácii s centrálne tlmivými látkami a betablokátormi. Látky s iným mechanizmov účinku. kedy sa výrazne zníži zásoba HO. Prívod jodidov i podanie jódu povrchovo na koži ruší účinky chloristanu. /deštrukcia určitého podielu budniek ŠZ pôsobením betažiarenia/ k rádioterapií pri zhubnom bujnení ŠZ. účinok jednej dávky trvá asi 24 hodín. Struma je každé zväčšenie ŠZ. Podáva sa dlhodobo. Mechanizmus tohto pôsobenia nie je celkom objasnený a nemožno ho prisúdiť iba útlmu sekrécie TSH. /kyselina jopánová/. Nežiadúcie účinky: alergie. ktoré inhibujú vychytávanie jódu /jódové inhibítory/ a tým znižujú sekréciu hormónov ŠZ. Pretože hladina jódu je dostatočne vysoká väčšinou nevzniká stuma. Rádioaktívny jód /131 I/ má rovnaký osud v organizme ako neoznačný jód. ktorý z neho biotransformáciou vzniká. Zníženie ich hladiny odstráni ich nepriaznívé účinky. ktorej cieľom je zníženie vaskularizácie po predchádzajúcej terapii napr. Ďalší predstavitelia tejto skupiny sú: thiamazol /sin methimazol/ a propylthiouracil. karmibazolom. Látky inhibujúce vychytávanie jódu. podmienených zosilneným pôsobením katecholamínov. ktoré možno zistiť hmatom a zrakom resp. často spolu s fenobarbitálom.

bledá. Klinický obraz: nervozita. adenohypofýza je hypertrofovaná. predľadtie pôsobí dojmom ako by bolo z plechu. ktoré brzdia syntézu thyroxínu. Niekedy treba zasiahnu aj operačne. Basedowova choroba. ktorý je zapríčinený zmnoženým tukov za buľvami. ale s nadmerne predĺženým účinkom. tachykardia. dieťa sa rodí s vrodenou apláziou ŠZ. ktorý zasa vyvoláva bujnenie. čelo nízke a rozličné stupne duševných porúch. preto sa črty tváre vyhladzujú. Bazálny metabolizmus je nízky. ŠZ je degenerovaná. že zelenina rodu brassica – kapusta. Vznik strumy zabezpečuje ekonomické využitie i nepatrných zásob jódu a tak eutyreoidný stav. Príznaky sú podobné ako pri Basedowovej chorobe. niekedy je príčinou tvorba autoprotilátok proti vlastnej žlaze – tento prípad nazývame – HASHIMOTOVA STRUMA /autoagresívna thyreoiditidá/. napr. Podkožie obsahuje veľké množstvo mukopolysacharidov. Pri plne rozvynutých formách je charakteristický mixeden – podkožie je presiaknuté. Adenohypofýza na to odpovedá zvýšenou tvorbou TSH. karfiol. Strumu liečime jódom a thyreoglobulínom. /povytlačenie očných gúľ z očnice/. stavy po operáciach ŠZ. suchá. čo má za následok zníženú produkciu HO ŠZ. Endemický kreténizmus Matka so strumou môže porodiť kreténske dieťa. dedičný základ. bazály metabolizmus je zvýšený. kel obsahujú strumigénne látky /thyouracil/. svalová slabosť.Endemická struma postihuje hromadne obyvateľstvo určitej oblasti. Niekedy vzníká i nedostatočnosť srdca. búšenie strdca. Pri liečbe kreténizmu nahradzujeme chýbajúce HO ich podávaním. Etiológia je rozličná: atrofia a degenerácia ŠZ. predpokladá sa dedičnosť. zápaly. ktorá vyžaduje neodkladnú liečbu /hydrokortizónom/. Rozlišujeme Basedowovu chorobu /toxická difúzna struma/ a toxickú nodóznu strumu. vlasy tvrdé. Bazálny metabolizmus je veľmi nízky. rýchla strata hmotnosti. 94 . Výsledkom je zväčšenie žľazy – struma. koža šupinatá. tuhé. V krvi niektorých chorých sa našla abnormálan látka podobná TSH. tzv. ochlpenie riedke. LATS. vlasty sú jemné a často vypadávajú. cholesterol v krvi znížený. Niektorí autori predpokladajú zvýšenú citlivosť tkaním na HO. má nejasnú etiológiu. Hypotalamo – hypofyzárny systém stráca schopnosť na vyskú koncentráciu HO ŠZ zníšením tvorby TSH. medikamenty /struma medicamentósa/. Sporadická struma nemá ešte úplne objasnenú etiológiu predovšetkým ide o endogénne príčiny. Sporadický kreténizmus Etiológia nie je známa. Nechty sú lámavé. Zistilo sa. Nejasným spôsobom zlyhá mechanizmus spätnej väzby. Hypotyreóza Delíme ju na kreténizmus /vrodenou poruchou ŠZ/ a na hypotyreózu dospelých. Hyperthyreóza Je choroba pri ktorej ŠZ produkuje nadbytok HO. neskôr fybrilácia predsiení a obehová stáza. Toxický adenóm /toxická nodózna struma/ Adenom je benigny nádor ŠZ produkujúci nadmerné množstvo thyroxínu. ale do popredia vystupujú kardiovaskulárne poruchy. Ako profylaxiu využivame jódovanú kuchyňskú soľ. Kretén sa vyznačuje malým vzrastom. Hypotyreóza dospelých /myxedem/ vyskytuje sa 4 krát častejšie u žien medni 30 a 60 rokom. Jej hlavnou príčinou je nedostatok júdu v pitnej vode. koža je vrásčitá. ŠZ je zväčšená dyfúznou hyperpláziou a hypertrofiou folikulou. U niektorých chorých je exostaumus. Choroba niekedy vyústi do hypothyreóznej kómy. Tieto strdcové poruchy nazývame ako cor thyreotoxicum. epitelu vo folikuloch ŠZ. teplá koža.

antitrombotiká. zabranuve biosyntéze HO ŠZ I: iniciálne ukľudnenie thyreotoxikóz.Riedlova struma – fibróza ŠZ Carbimazol H03BB01 S: Carbimazolum IS: Thyreostatikum CH. jódové preparáty.Pri liečbe hypertyreóz uplatňujeme telesný a duševný pokoj. alebo operatívne odstránenie časti ŠZ. rádiojód. vrátane dosiahnutia imisie dlhodobým podávaním a prípravy pred chirurgickou liečbou a pred liečbou rádiojódom. na ktorý sa v organizme biotransformuje.: Antithyroidná látka /strumgén/ zo skupiny thiokarbamidu je derivátom metimazolu. WARFARIN. HEPARIN 95 . B01 Antikoagulanciá. sedatíva. Zápaly ŠZ /thyreoiditis/: akútna thyreoiditída vzniká pri rozličných infekciach chronická thyreoiditída – Hashimotova struma . thyreostatika.

Až na faktory III a IV sú to globulíny vznikajúce v pečeni. tvoriace sa v endotely ciev.Prowerov faktor XI. Menia pritom tvar(viskózna metamorfóza) a zhlukujú sa navzájom. U väčších poranení však tento mechanizmus nestačí a vytvára sa krvné koagulumčervený trombus. Krvácanie sa zastaví za 2-3 min. Ca++ V. ktoré by sme mohli zaradiť k obranným reakciám tela. ktorý ďalej zužuje kapiláry kontrahované už reflexne. Antihemofílny globulín či faktor (AHG. Zhluk doštičiek vytvára v kapiláre provizornú zátku. X.10na9 /l krvi. Doštičky uvuľňujú serotonín. podstatou fosfolipidy). Prehľad mimodoštičkových faktorov hemokoagulácie: I. AHF) IX. Zhlukovanie podporujú tzv. tkanivové faktory krvného zrážania. fáza: vznik trombokinázy Trombokináza (tromboplastin) je lipoproteinový enzymatický komplex. ktoré je podstatou hemostázy. Lipidickú zložku tvoria tzv. Proakcelerín(AcG) (VI. Zrážanie krvi. tromboxány. Vznikom trombokinázy sa začína tvorba červeného koagulátu. Na jeho vzniku sa účastnia okrem doštičiek i tkanivové fosfolipidy a plazmatické faktory. Trombocyty. Hagemanov faktor XIII. V prípade jej poškodenia sa povrch cievnej steny obnažením kolagénnych vlákien stane zmáčavým a doštičky k nemu adherujú. Protrombín III. tj. retrakcia krvného koagulatu 5. ktoré sa v doštičkách tvoria.plasma prothrombin component) X. vznik fibrínu 4. Ako hlavné proenzymy krvného zrážania sa vyskytujú v plazme protrombín. Fibrinogén II. fáze zrážania.doštičkový trombus.sú bezjadrové. Christmasov faktor (PTC.serum prothrombin conversion accelerator) VIII. Akcelerín) VII. Tkanivové fosfolipidy IV. faktory VII. vznik trombokinázy 2. doštičkové faktory(sú 4. vznik trombínu 3. ktorý je podstatou zátky definitívnej. Proti zhlukovaniu pôsobia štruktúrne podobné prostacykliny. Stuartov. ďalej tzv. rada bielkovinových faktorov plazmatických. Prokonvertín (SPCA. je možné schematicky rozdeliť na 5 fází: 1. Všetky proteíny a bunkové komponenty.Zrážanie krvi Zastavenie krvácania(hemostáza) a zrážanie krvi (hemokoagulacia) sú dôležité funkcie krvi. FSF (fibrin stabilising factor) Faktor III až XII sa účastnia 1. PTA (plasma tromboplastin antecedent) XII. sú za fyziologických podmienok v neaktívnej forme. je ich okolo 250-450. Ako profaktory sa v plazme vyskytujú 96 . rozpúšťanie krvného koagulátu obr. rovnako fosfolipidy. vzniku trombokinázy. majú negatívny náboj a sú odpudzované od cievnej steny. Obecná schéma hemostázy a hemokoagulácie 1. až na fibrinogén a protrombín sa vyskytujú v plazme. ktoré sa účastnia krvného zrážania. IX.

faktory V aVIII. Faktor VIII je v plazme viazaný na von Willebrandov faktor a faktor V je buď voľný v plazme, alebo je tiež obsiahnutý v trombocytoch. Faktory krvného zrážania sú bielkovinové molekuly . Ich aktivacia väčšinou znamená proteolýzu (odštiepenie bielkovinových fragmentov) a (s výnimkou fibrínu) premene na proteolytické enzýmy(proteázy). Niektoré aktivované faktory vyžadujú pre svoju proteolytickú aktivitu prítomnosť fosfolipidov(FL) a Ca++. Predpokladá sa , že ióny Ca++ spôsobujú adhéziu faktorov k povrchu FL. FL sú obsiahnuté v doštičkovom faktore 3 (platelet factor 3, PF3), ktorý sa uvoľňuje z agregovaných trombocytov a v tkanivovom tromboplastínu. Postupná aktivacia niekoľkých enzýmov vedie k lavínovitému zosílovaniu vyššie uvedených reakcii a nakoniec k masívnej tvorbe fibrínu. Kaskáda zrážania sa môže uviesť do chodu dvoma spôsobmi: 1. premenou faktoru XII na aktivovanú formu (XIIa, vnútorný systém) lokalizovanú intravaskulárne v miestach zbavených endotelu. 2. premenou faktoru VII naq VIIa ( vonkajší systém) vplyvom tkanivového LP (tkanivového tromboplastínu- trombokinázy) Obe cesty vyúsťujú u faktoru X v spoločný konečný úsek. Obr. Atlas 143 2.fáza: vznik trombínu z protrombínu Protrombín je druhovo špecifický globulín vznikajúci v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Účinkom tromkinázy sa mení na trombín. Trombín je albumín, patrí medzi najúčinejššie proteolytické enzými: 1 molekula rozštiepi 600molekul fibrinogenu. 3.fáza: vznik fibrínu z fibrinogénu Fibrinogén je globulín nachádzajúci sa v plazme v množstve 4g/l, vzniká v pečeni. Účinkom trombínu sa z molekuly fibrinogénu odštiepia 2 fibrinopeptidy a zbytok molekuly polymerizuje a tvorí fibrínovú sieť. V sieti sa zachytávajú erytrocyty a vzniká huspeninový trombus. Doba zrážania krvi až do vytvorenia trombu je 5-11 min. 4.fáza: retrakcia trombu Trombus sa časom zmenší na menej ako polovicu pôvodnej veľkosti. Deje sa to stiahnutím ok fibrínu, čo je pravdepodobne spôsobené bielkovinou trombostheninom, ktorá sa uvoľňuje z doštičiek, a z trombu sa vytlačí sérum.(- tekutina podobná plazme, ale neobsahuje fibrinogen a niektoré ďalšie faktory zrážania) 5.fáza: fibrinolýza V plazme sa nachádza globulín plazminogén, ktorý sa aktivuje a mení sa na fibrinolyzín, čiže plazmín, ktorý má charakter proteolytického enzýmu a odbúrava fibrín z trombusu. Fibrinolýza nastáva za niekoľko hodín až dní. XIII faktor fibrinolýzu spomaluje. Neúčelné vytvorenie zrazeniny v cieve- trombóza, môže ohroziť život. Ak vznikne zrazenina na artériosklerotickom pláte vencovitej tepny, hrozí srdcový infarkt. Trombus v hlbokej žile dolnej končatiny sa môže uvoľniť a vyplaviť do pľúcnej artérie a vyvolať tu čiastočnú alebo úplnú zástavu prúdenia krvi( pľúcna embólia). K profylaxii trombóz sa používajú farmaká, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi, ako kumaríny a heparín. Okrem toho je možné znižovať agregáciu krvných doštičiek, ktoré sa intraarteriálne podieľajú na trombogenéze

97

K terapii trombóz sa používajú liečivá, ktoré rozpúšťajú fibrínovú sieť, pôsobia teda fibrínolyticky.

Látky ovplyvňujúce proces zrážania krvi
Majú za cieľ upraviť rovnováhu medzi prokoagulačnými a antikoagulačnými reakciami organizmami. Pretože proces vytvárania rozpúšťania trombusu je súčasťou jedného spoločného procesu, označuje moderná farmakológia látky ovplyvňujúce tieto procesy ako Antitrombotika, ktoré v sebe zahrňujú: 1. Antikoagulancia( ovplyvňujú tvorbu a funkciu koagulačných faktorov) sú látky , ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. 2. Protidoštičkové látky ( inhibujúce funkciu krvných doštičiek) bránia vzniku trombusu a zahrňujú v sebe i iné názvy skupín látok, ako sú napríklad Antiagregancia (bránia agregácii trombocytov) 3. Trombolytika, ktoré rozpúšťajú vytvorené tromby, zahrňujú v sebe Fibrinolytika(stimulujú rozloženie fibrínovej siete trombu). Pri nadmernej fibrinolýze sa používajú Antifibrinolytika. Ako Hemostatika sa označujú látky, ktoré sa používajú k zábrane nadmerného krvácania. ANTIKOAGULANCIA(ANK) ANK sú látky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi. Používajú sa predovšetkým k prevencii a liečbe žilných, vnútrosrdcových a vzácnejšie aj tepenných trombóz a pri pooperaračnej prevencii vzniku trombóz. Už vytvorený trombus ANK neovplyvňujú , pretože nemajú fibrinolytickú aktivitu. Pretože účinná liečba ANK prináša vždy nebezpečenstvo krvácania, je nutné robiť pri dlhodobejšej terapii monitorovanie krvného zrážania. Pri terapii heparínom sa robí aPTT test a pri terapii p.o. ANK sa meria protrombínový čas(PT test, Quickov test) Delia sa: 1.priame ANK-látky znižujúce zrážanlivosť krvi blokádou faktorov zrážania. Ich účinok nastáva ihneď po styku s krvou, teda sú vhodné pre urgentné prípady 2.nepriame ANK- látky interferujúce so syntézou faktorov krvného zrážania. Nie sú vhodné pre urgentné prípady, ich účinok nastupuje s určitou latenciou, behom ktorej musia z plazmi vymiznúť už vytvorené koagulačné faktory. 3.látky znižujúce zrážanlivosť krvi väzbou vápnika tj. IN VITRO ANK viažuce vápnik-sú látky vytvárajúce Ca++-komplexy a tým zabraňujú enzýmovej aktivite faktorov závislých na iónoch vápnika. Tieto látky obsahujú skupinu –COO-, ktorá viaže Ca++. Citronan sodný a EDTA vytvárajú s Ca++ rozpustné komplexy, oxolát vytvára nerozpustné komplexy. Viazanie Ca++ v komplexoch je terapeuticky nevyužitelné, pretože sa koncentrácia Ca++ znižuje natoľko, že to nie je zlúčitelné so životom. Tieto zlúčeniny sa preto používajú proti zrážaniu krvi iba mimo organizmu.

Priame antikoagulancia
Heparín(H) 98

Je látka telu vlastná. Je to makromolekulová zmes polysacharidov ( negatívny náboj). H je spolu s histamínom obsiahnutý vo vezikulách žirných buniek- pľúca, črevá. Má veľkú molekulu (Mr = 16 000-20 000 ). Po styku s krvou účinkuje ihneď in vitro aj in vivo. H je nutné podávať parenterálne, najlepšie i.v., lebo p.o. je neúčinný. Terapeuticky používaný H sa získava z bravčových čriev alebo z hovädzích pľúc. Molekuly H sú reťazce aminocukrov nesúcich skupiny –COO- a –SO4-, obsahujú približne 10-20 takýchto jednotiek. Antikoagulačná aktivita sa mení s dĺžkou reťazca. Početné negatívne náboje sú dôležité z niekoľkých hladísk: 1. Sú dôvodom prečo H neprestupuje membránou- H je neúčinný ak sa podá p.o. alebo lokálne na kožu 2. Priťahovanie k pozitívne nabitým zbytkom lyzínu má význam pri tvorbe komplexu s AT III 3.Umožňuje väzbu H na antidotum protamin (polykatiónový proteín z lososích spermií) H sa rýchlo rozkladá v pečeni, biologický polčas je 1-2 hodiny, a vylučuje sa i s metabolitmi v moči. Mechanizmus účinku: Faktor krvného zrážania sa aktivuje, ak jemu nadradený faktor v kaskáde zrážania z neho odštiepi časť molekuly a tak obnaží jeho aktívne enzýmové centrum. To sa môže opäť fyziologicky inaktivovať prekrytím antitrombínom III (AT III), čo je glykoproteín cirkulujúci v krvi. AT III má schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory (hl. Xa, IXa, XIa, XIIa + f. III). Časti reťazcov H (30%) sa viažu na AT III a vzniká komplex(H+AT III), tým sa asi 1000-krát urýchli interakcia AT III s koagulačnými faktormi –vyviazané faktory sa nemôžu podieľať na koagulačnej kaskáde. Druhá časť reťazcov H sprostredkuje interakciu medzi trombínom ( f. IIa) a komplexom ( H + AT III) U naviazaného trombínu je znemožnená väzba na fibrinogén, čím sa zabráni vzniku fibrínu a fibrínovej siete. Inhibícia f. IIa a Xa- rozhodujúca pre antikoagulačný účinok. ↑ neg. náb. endotelu –profylaxia trombóz pri ↓d ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriami fibrinolytický účinok, vysoké dávky H inhibujú tiež agregáciu trombocytov Terapeutické použitie a dávky: Lečebné- pľúcna embólia, hlboká žilná trombóza, akútne tepenné uzávery a diseminovaná intravaskulárna koagulace. Preventívne- dlhodobá prevencia opakovaných trombóz. Pre efektívnu profylaxiu tvorby trombov sa subkutánne aplikuje nízka dávka 5000 IU dvakrát až trikrát denne. H je možné použiť aj príprave nezrážavej krvi in vitro Pozor u H!!! Nežiaduce účinky: -krvácanie -trombocytopénia, osteoporóza, alergia Interakcie: - lieky blokujúce f. trombocytov(↑ antikoagulačného účinku)-ASA, NSAIDs - antibiotiká( ↑ antikoag. úč. )-niektoré cefalosporíny a parenterálne PNC

99

-

nitroglycerín (↓antikoag. úč.)

Kontraindikácie -rôzne hemorágie, alergie na H -gravidita nie je KI, ale riziko je vyššie Antidotum: -protamin (protaminsulfát)- má vyššiu afinitu k H ako má AT III- naviazanie a znefunkčnenie H

NÍZKOMOLEKULÁRNE -

HEPARÍNY

low molecular weight heparins (LMWH) príprava z klasického heparínu menšia molekula (Mr = 4 000 – 5 000) Mechanizmus účinku – cez AT III fragmenty reťazcov LMWH nie sú dosť dlhé na sprostredkovanie interakcie medzi trombínom (f.IIa) a KOMPLEXOM (H+ATIII), Inaktivujú predovšetkým faktor Xa a len minimálne trombín. - Aktivujú však AT III – zostáva zachovaná schopnosť viazať na seba aktivované koagulačné faktory - Inhibícia. f. Xa – rohodujúca pre antikoag. účinok - ↑ uvoľ. tPA z cievnej steny – nepriamy fibrinolytic. Úč. - Výhody LMWH - Lepšia BD (po s.c. aplikácii > 90 % resorpcia) - Dlhší t ½ - dlhší účinok - Menej NÚ - Použitie - Profylaxia a liečba tromboembolických stavov Hlavné indikácie je prevencia operačnej trombózy, pri mimotelovom obehu a hemodialýze. - zástupcovia – nadroparín, enoxaparín, dalteparín, parnaparín, reviparin, sulodexid, tinzaparin HEPARINOIDY Heparinoidy sú sulfonované vysokomolekulárne látky. Majú podstatne nižšiu antikolagulačnú účinnosť a vyššiu toxicitu ako H. Používajú sa predovšetkým lokálne, kedy sa pri dlhodobom podávaní prejavuje i mierny protizápalový účinok. Hlavnými i indikáciami sú teda povrchové tromboflebitídy pri varikóznom komplexe, atonický bercový vred, distorzia, hematómy, a pod. U nás sa používa ako dermatologikum heparinoid. Heparinoidy je možné podávať i sublinguálne, a to predovšetkým preventívne k zníženiu hyperlipidémie.

ANTITROMBIN III A HIRUDIN

100

Antitrombin III je prirodzený inhibítorom kolagulačných proteáz, viaže trombín a aktívne faktory Xa, IXa, XIa, a menej VIIa. Podáva sa pri dedičných a získaných nedostatkoch tohto proteínu, u dekompenzovanej pečeňovej cirhóze, a nefrotickom syndróme. Hirudín je látka izolovaná z pijavíc (Hirudo medicinalis). Ide o polypeptid, ktorý má antitrombínovú aktivitu, nezávislú na antitrombíne III, pôsobí preto i na trombín viazaný na fibrín. Lepirudin je rekombinantný hirudín odvodený z kvasných buniek, je to vysoko špecifický priamy inhibítor trombínu. Používa sa ako antikoagulans u dosplelých pacientov s HAT (heparínu pridružená trombocytopénia) typu II s tromboembolickým ochorením vyžadujúcim parenterálnu antitrombotickú liečbu. NEPRIAMA ANTIKOANGULANCIA Kumaríny - blokáda pečeňovej syntézy koagulačných faktorov závislých na prítomnosti vitamínu K (f.II, VII, IX, X). - vitamín K sa podiela na kaboxylácii daných koagulačných faktorov (iba faktory, ktoré sú karboxylované v gama polohe na glutamátových zbytkoch sú schopné viazať Ca2+ a vykazovať antikoagulačné vlastnosti) - pri karboxylácii koagulačných faktorov vzniká z vitamínu K jeho epoxidovaný derivát, ktorý sa mení opäť na vit. K pomocou enzýmu epoxid – reduktázy. - Kumaríny = falošný substrát pre epoxid – reduktázu, nedochádza k redukcii epoxidovaného derivátu na vit. K - Vznika funkčný deficit vit. K – netvoria sa karboxylované koagulačné faktory – antikoagulačný účinok ( vit. K v pečeni podporuje gamakarboxyláciu glutámátových
zbytkov v prekurzoroch faktorov II, VII, IX, X a iných proteínov, napr. proteínu C, proteínu S, alebo v osteokalcínu. Karboxylové skupiny sú potrebné pre väzbu na povrch fosfolipidov, čo je reakcia sprostredkovaná jónmi Ca2+. Existujú: K1 – fytomenadion, sa získava so zelených rastlín, K2 z črevných baktérií, K3 – menadion, je syntetický. Všetky sú hydrofóbne a k rezorpcii potrebujú prítomnosť žlčových kyselín)

- Účinok nenastáva hneď – až za 2 – 4 dni (po vyčerpaní zásob) - Možnosť p.o. podávania – perorálne antikolangulacia - Výhoda: dlhodobé pôsobenie + dobrá znášanlivosť - Chemická štruktúra je blízka vit.K 4- hydorxykumarínu - dikumarolové derivát. – etylbiskumacetát - monokumarolový derivát - warfarín - absorbcia po p.o. podaní z GIT je veľmi dobrá, väzba na plazmatické bielkoviny je veľmi silná ( 90 až 99 %) - polčas etylbiskumacetátu je asi 2,5 hod. a warfarínu 40 hodín - terapeutické použitie: antikoagulačná liečba sa prevádza väčšinou dlhodobo, bežne 6 až 8 týždňov. Dávka potrebná k vyvolaniu potrebného účinku musí byť stanovená individuálne u každého pacienta (kontrola Quickovým testom). Pacient nesmie meniť výživu, pokiaľ ide o zeleninu. Nesmie sa riskovať inhibícia funkcie krvných doštičiek užívaním kyseliny acetylsalycylovej. Používajú sa na prevenciu a terapiu trombózy v žilách, koronárnych artériach, a. pulmunális a na srdcových chlopniach. - zástupcovia: etylbiskumacetát (PELENTAN) warfarín (ORFARÍN) POZOR U P.O. ANTIKOAGULANCIÍ !

101

Nežiadúce účinky: - krvácianie najčastejší NÚ hl. po predávkovaní a interk. - Dyspepsia, alopécia Interakacie – veľmi veľa (hlavne): - s inhibítormi CYP 450 (↑ anikoag. Úč.)-azolové antimykotika - s I. s vysokou väzbou na bielk. (↑ anikoag. Úč) PAD, fenytoín, indometacín - s induktormi CYP 450 (↓ anikoag. Úč.) barbituráty, karbamazepín Kontraidikácie: - krvácavé stavy - gravidita (teratogén v 1. trimestri od 13 do 35 t.) Monitorovanie - kritérium = INR (international normalised ratio) - INR – pomer protromb. Času u lieč. Pacienta vs. Nelieč. ANTAGONISTI P.O. ANTIKOAGULANCIÍ Pri krvácaní z predávkovania p.o. antikoagulancii, treba najskôr znížiť dávky, okamžité obnovenie koagulačnej schopnosti je možné dosiahnúť podaním koag. Faktorov transfúziou krvi alebo plazmy. Podovné obnovenie koag. Schopností možno dosiahnúť podaním antidota p.o. antikoagulancii, podáva sa vit. K1, fytomenadion. TROMBOLYTIKÁ K odstránieniu trombu sa používa niekoľko skupín látok. Fibrinolytiká sú látky, ktoré vedú k degradácií fibrínu a následne trombolýze, tá je možná len u trombov, kde nedošlo k ich organizácií na spojivové tkanivo. Vedú k aktivácií plazminogénu na plazmín, používajú sa predovšetkým k trombolytickej liečbe infarktu myokardu, a k rozpúšťaniu mnohopočetných pľúcnych embólií. Ako antifibrinolytiká sa označujú látky, ktoré rôznymi mechanizmanmi blokujú fibrinolýzu a používajú sa pri rôznych krvácavých stavoch. Za vlastnú degradáciu fybrínu je zodpovedný enzým plazmín, ktorý vzniká z plazminogénu. K premene dochádza pôsobením niekoľkých aktivátorov (urokináza, tkanivový plazminogénový aktivátor), exogénne aktivátory (streptokináza). Vytvorený plazmín, ktorý je relatívne neselktívna proteáza, je zodpovedný za degradáciu ako fibrínu, tak fybrinogénu a niekoľkých koagulačných faktorov. FYBRINOLYTIKA POSOBIACE NA PLAZMINOGÉN Zmyslom fibrinolytickej terapie je čo najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami, upchatými trombami, alebo embolmi. Spoločným mechanizmom účinku fibrinolytík tejto skupiny je aktivácia plazminogénu na plazmín. Ten vedie k degradácii fibrínu, po ktorej následuje trombolýza, tým sa dosahuje rekanalizácia upchanej cievy. Používajú sa pri akútnom infarkte myokardu, hlbokej žilnej trombóze, masívnej pľúcnej embolií, arteriílnej trombóze. Najväčší rekanalizačný účinok má fibrinolytická terapia zahájená do jednej hodiny po vzniku cievneho uzáveru. Okrem štandardnej systémovej liečby sa používa lokálna trombolytická liečba, kedy sa fybrinolytikum aplikuje katetrom priamo do miesta trombózy. Výhodou tohto použitia sú malé dávky a preto je zmenšenie nebezpečenstva nežiadúcich účinkov. Všetky fibrinolytiká sa aplikujú intravenózne, alebo intraaretriálne. Streptokináza vytvára s plazminogénom komplex v pomere jedna ku jednej, plazminogén v tomto komplexe štiepi molekuly volného plazminogénu na plazmín. Streptokináza je bakteriálna bielkovina zo streptokokov. To vysvetluje časté reakcie

102

neznášanlivosti. Po prekonaní streptokokovej infekcie môžu byť v organizme prítomné protilátky proti streptokináze. Urokináza má priame účinky na plazminogén, ktorý štiepi na plazmín. Jeho účinok nieje fibrín špecifický. Urokinázu znášajú pacienti lepšie. Altepláza je iný endogénny aktivátor plazminogénu. Vo fyziologických koncentráciach sa tento aktivátor prednostne viaže na plazminogén naviazaný na fibrín. Pri použití terapeutických koncentrácií nutných pre vyvolanie fybrinolýzy sa však táto preferencia stráca a potom nie je rozdiel medzi alteplázou a streptokinázou v riziku, že vyvolajú krvácanie. Používa sa pri nutnosti opakovanej trombolytickej liečbe. Retepláza je rekombinantne pripravený aktivátor plazminogénu, ktorý je fibrín selektívnym fibrinolytikom. Anistrepláza je preformovaný komplex streptokinázy s plazminogénom. Pro-urokináza je selektívny plazminogénový aktivátor. DEFEBRINANCIA Medzi fibrinolytiká sa niekedy radia i látky, ktoré priamo zmyšujú degradáciu fybrinogénu. Ide o dva purifikované hadie toxíny, ktoých indikácie sú skôr antikolagulačné ako fybrinolytické. Ankrot je purifikovaná defibrinačná proteáza z hada Ankistrodon rhodostoma (malajská zmija). Ezymaticky odštepuje z fibrinogenu jeden fragment, čím vznikne biodegradačný produkt, ktorý nemôže byť polymerizovaný. Fibrinogén zvyšuje viskozitu krvi, zníženie jeho koncentrácií v krvi teda zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Batroxobín je serínová proteáza z hada Botrops atrox, ktorá znižuje plazmatickú hladinu fibrinogénu, plazminogénu a alfa2-antiplazmínu. ANTIFIBRINOLYTIKÁ Látky tejto skupiny rôznymi mechanizmami blokujú fibrinolýzu. Rozoznávame inhibítory proteáz (aprotinín) a syntetické antifibrinolytiká, ktoré sú inhibítory aktivátorov plazminogénu (ev. priamo inhibujú plazmín). Používajú sa u rôznych krvácavých stavov z hyperfibrinolýzy. Používa sa aprotinín, syntetické látky – kys. p-animometylbenzoová, kys. epsylon –aminokaprónová a kys. tranexámová.

Protidoštičkové látky Pojem protidoštičkové látky zahrňuje účinok antiagregačný i iné účinky. Krvné doštičky môžu byť aktivované mechanicky a rôznymi chemickými impulzami, z nich niektoré, napr. tromboxan A2, trombín, serotonín a PAF, pôsobia prostredníctvom receptorov

103

zostáva skoro nedotknutá.Pôsobením COX sa z nej tvoria endoperoxidy ) PGI2-prostacyklín.skôr sa používajú antikoagulanciá primárna prevencia. PGF2.ischemické cerobrovaskulárne ochorenia. Hlavné indikácie: -prevencia vzniku arteriálnych trombov-artérioskleróza(lebo arteriálne tromby sú bohaté na trombocyty a menej na fibrín u žíl je zloženie naopak. a preto COX. pretože bezjadrové doštičky nie sú schopné resyntetizovať novú COX a inhibičný účinok ďalšej dávky sa pričíta k účinku dávky predchádzajúcej.považovať za funkčné antagonisty. sú drahé ASK. Selektivita tohoto účinku súvisí s acetyláciou tohoto enzýmu pri prvom prechode doštičiek krvným riečišťom splanchnickej oblasti. že selektívne blokuje doštičkovú COX. Pri nízkych dávkach sa ešte neblokuje jeho účinok. čím znižuje vnútornú koncentráciu cAMP.prevencia mozgového infarktu po predchádzajúcich ischemických záchvatoch -ochorenia periférnych artérií –ICH dolných končatín .prevencia infarktu a náhlej smrti . ktorý sa tým zmení na formu schopnú viazať fibrinogén.artéritída . čo umožňuje obnovenie tvorby prostacyklínu .v membráne doštičiek.keď už prekonal infarkt myokardu alebo mŕtvicu – znižujeme riziko ďalšieho infarktu -ICHS.antiagregačný a vazodilatačný účinok . Acetylácia COX je ireverzibilná. Inhibítory COX a TXS(tromboxánsyntázy ) . (PL→PLA2→AA→COX→endoperoxidy→PGI2. ktoré sprostredkovávajú aktiváciu fosfolipázy C. Pri pravidelnom užívaní ASK sa selektivita účinku ďalej prehlbuje. čím zvyšujú koncentráciu Ca++ v cytosole. ADP naproti tomu aktivuje trombocyty inhibíciou adenylátcyklázy. Okrem iných reakcii vyvolá tento vzostup Ca++ zmenu konformácie GPIIB/IIIA. ktorá nie je lokalizovaná v doštičkách. ASK podlieha výraznej presystémovej eliminácii v pečeni. ale napríklad v endotelových bunkách. PGE2. majú veľa nežiadúcich účinkov .prevencia trombotických komplexov .messengery Ca++ a cAMP.koronárny bypass. Tieto receptory sú spražené s Gp-proteinmi. 104 . Naproti tomu v bunkách endotelových prebieha nová syntéza enzýmu.nesteroidné antiflogistiká – inhibujú COX reverzibilne .to je pomer riziko/úžitok u ľudí s dedičnými predispozíciami sekundárna prevencia.obmedzenie trombogénnych vlastností – umelé materiály –náhrady srdcových chlopní Látky inhibujúce agregáciu trombocytov 1.30mg denne -100mg každý druhý deň(75-325/denne.v zahraničí) cca 1mg/kg/deň ASK inhibuje agregáciu doštičiek tým. chráni GIT. Vysoké koncentrácie cAMP by stabilizovali doštičky v ich neaktívnom stavu. TXA2 →leukotriény→ tvorba zápalu aktivovaná fosfolipáza A2 uvoľňuje z fosfolipidov kyselinu arachidónovú . Formálne je možné tieto dve látky.

Inhibítory receptora GP IIb/IIIa A/ monoklonálne protilátky proti receptoru ABCIXIMAB. Používa sa k zábrane vzniku trombov pri perkutánnej koronároplastike alebo v priebehu priamej koronárnej aterektómie. ktorá metabolizuje cAMP. Inhibuje agregáciu trombocytov. Thienopyridínové deriváty Tiklopidin..Indobufén –reverzibilne inhibuje COX ..ILOPROST -BERA PROST Dipyridamol inhibuje fosfodiesterázu. sú to najsilnejšie antiagregancia →môžu vzniknúť krvácavé stavy.v.spolu i. Inhibícia funkcie trombocytov Zvýšením hladiny cAMP sa stabilizujú trombocyty a nereagujú na aktivačné podnety.. ale je omnoho drahší →najskôr sa skúša tiklopidin Inhibujú agregáciu vyvolanú ADP – ireverzibilne.blokuje fibrinogénové väzobné miesto a tým znemožňuje pripojenie fibrinogénu. ktoré sú neni schopné ho zvrátiť. 4. B+C=FIBANY Hemostatika 105 . kedy je nutné liečbu prerušiť Klopidogrel – je účinnejší. Len na špecifických pracoviskách. menej nežiadúcich účinkov.v. Koncentráciu cAMP v doštičkách stabilizuje prostacyklín alebo jeho deriváty alebo dipyridamol. ale adhézia na subendoteliálne štruktúry nie je celkom zablokovaná. B/ peptidové inhibítory receptora EPTIFIBATID (i.. AGGRASTAT ORBOFIBAN SIBRAFIBAN.p.) INTEGRILIN C/ nepeptidové inhibítory receptora TIROFIBAN LAMIFIBAN. čo znižuje riziko krvácania.. Používa sa pri mozgových ischemických chorobách. Používajú sa pri operáciach koronárnych ciev. Po vysadení liečiva sa obnovuje funkcia trombocytov do niekoľkých hodín. Liečivo funguje bez ohľadu na mechanizmus aktivácie trombocytov. (PGI2+ Rs→Gs→ ↑AC → ↑cAMP → ↓Ca++ a ↓TXA2) stabilné analógy PGI2 pre p. Vzniknutý funkčný defekt sa potom predáva novo vzniknutým doštičkám..o. PGI2 aktivuje adenylcyklázu prostredníctvom receptora spraženého s G-proteinom... Obe látky interferujú s elementami účastniacimi sa prenosu signálu na úrovni receptora pre ADP priamo na megakariocytoch.o. 3.často vyvoláva hnačky a vzácnejšie aj leukopénie.inhibuje TXS 2.

IX. desmopresin Krvné produkty K systémovým hemostatikám patrí čerstvo zmrazená krvná plazma.Používajú sa pri ochoreniach alebo stavoch prejavujúcich sa nadmerným krvácaním alebo k zmierneniu či zastaveniu normálneho krvácania pri poranení alebo operáčných výkonoch. Interarteriálna tvorba trombusu –Atlas str. Transportná kapacita pre kyslík je znížená. ľudský trombín. Novorapid. 148 B03 antianemiká. Erytropoéza 106 . VIII. ľudský fibrinogén. XIII). absorbujúcu želatinovú hubku. terlipresin. ľudské koagulačné faktory(VII. ornipresin. Glucophage. kolagen. Eudiaben Anémia znamená znížené množstvo červených krviniek v krvi. alebo oboje. zmenšený obsah hemoglobínu. etamsylát. Ako miestne hemostatka možno použiť rôzne látky s vasokonstrikčným účinkom a ďalej želatinu.

alebo nedisociabilné komplexy sa nerezorbujú. ktoré redukujú železe na dvojmocné a stabilizujú ho v dvojmocnej forme. Podávajú sa dvojmocný síran železnatý. napr. zlepšuje jeho absorbciu (kyselina askorbová. pretože môže byť absorbované v ionizovanej dvojmocnej forme. Erytropoéza v kostnej dreni Liečba anémií závisí na ich type a vyvolávajúcej príčine. Doba liečby je približne 2 – 3 mesiace a nesmie sa prestať ani pri normalizácii hodnôt. Potom sa syntetizuje hemoglobín a bunkové jadro je z bunky vypudené. slezine. Je utlmené množenie buniek. z toho cca. kyselina nikotínová. Celkove množstvo Fe v organizme je asi 4 g. V bunkách črevnej sliznice sa Fe oxiduje a buď sa ukladá vo forme feritínu. pri neúspechu farmakoterapie isplenektómia. kyselina jantárová. o. a kostnej drene vo forme feritínu. Je porušená syntéza hemoglobínu. To sa vyskytnuje pri nedostatku železa. pretože syntéza DNA je nedostatočná. Komplex transferín – železo sa vychytáva endocytózou predovšetkým do erytoblastov. nestačí pokryť straty a zásoby Fe klesajú. (menštruačné krvácanie). alebo myoglobíne). alebo sa naviaže na transportnú bielkovinu. a hlavne strukoviny. žĺtok. Jeden liter krvi obsahuje 500 mg Fe. skoro neresorbuje. Pri hypoacidite acidifikujeme žalúdočný obsah. Pri nadmerných stratách krvi sa podáva krvná transfúzia. u žien 2 mg denne. Nerozpustné. androgénne hormóny.Krvné elementy vznikajú z kmeňových buniek po niekoľkonásobnom delení. kyselinou listovou a vitamínom B 12. kde sa železo využíva pri syntéze hemoglobínu. (mikrocytárna hypochrómna anémia) Obr. Redukujúce látky a kyseliny. Trojmocné Fe sa z neutrálneho prostredia tenkého čreva. a prípravky vo forme trojmocnej 107 . Železo (ferrum) Hlavným zdrojom Fe v našej potrave je mäso. glukonan železnatý. 2. V poslednej dobe sa používajú ihematopoetické rastové fyktory. čo vedie k vzniku anémie. Častou príčinou nedostatku Fe je chronické krvácanie z gastroduodenálnych vredov. obličky. HCL) v kyslom pH sa železo absorbuje lepšie. imunosupresíva. myoglobínu a niektorých dýchacích enzýmov. ovocie. je normalizovať hodnoty HMG a doplniť vyčerpané tkanivové zásoby Fe. chlorid železnatý. ktorý sa môže použiť na tvorbu hemoglobínu (HMG). Redukciou feritínu glutatiónom sa uvoľňuje dvojmocné Fe. Rozorbované množstvo nepresahuje potrebu k vyrovnaniu strát spôsobených odlupovaním epitelových buniek z kože a slizníc. slizničná blokáda). To býva pri nedostatku vitamínu B 12. keď klesne parciálny tlak kyslíka. alebo nádorov. ktorý sa uvoľňuje z obličiek. Prípravky Fe sa podávajú väčšinou p. V prípade anémii z útlmu krvotvorby sa užívajú kortikoidy. Fe 2+ sa dobre resorbuje v podobe hému. alebo krvácaním (tzv. pečeň. erytropoetín. zelenina. fumaran železnatý. transferín (= β1 – glykoproteín). Absorbciu Fe teda podporujeme okrem vitamínu C aj súčasným podavaním vitamínu B6. 60 % je obsiahnuté v hemoglobíne a približne 20 % nachádzame v pečeni. Erytropoézu stimuluje hormón erytropoetín (glykoproteín). Prevažná väčšina anémii sa lieči železom. Pokiaľ sa erytropoetín tvorí v dostatočnom množstve môže mať porucha erytropoézy dve príčiny: 1. (prítomného v hemoglobíne. alebo kyseliny listovej (makrocytárna hyperchrómna anémia). Terapeutické použitie Účelom liečby Fe. Fe je dôležitou zložkou hemoglobínu. I keď sa rýchlosť jeho rezorbcie v takýchto prípadoch zvýší až o 50 %. U mužov predstavuje toto množstvo približne 1 mg denne. pretože Fe 2+ je súčasťou hemoglobínu. čo je asi 10 % množstva prijatého potravou. ktoré sa s transferínu viaže na protoporfyrín a vytvára HMG.

Nežiadúce účinky. cestou. ktoré môžu nastať po i. o. podaní pocit tepla. vnútorného (CASTLEOVA) faktoru. pokles TK. poškodenie. ferri sorbitoli citras. CNS. Tento vzorec nepočíta s doplneným deficitom Fe v tkanivách. Orálne prijatý vitamín sa absorbuje v distálnej časti ilea za účasti tzv. tzv. Pri jeho nedostatku vzniká megaloblastická anémia. Je tu nebespečenstvo ukladania Fe v tkanivách (hemosideróza). čo je múkoproteín secernovaný u človeka parjetálnymi bunkami sliznice žalúdka.komplexy. Preto sa používajú Fe3+ . Iné indikácie sú najmä neurologické poruchy najrôznejšieho charakteru. Atlas str. pretože pri intaktívnej sliznicici nemôže dôjsť k predávkovaniu (slizničná blokáda). Interakcie: rezorpciu Fe antagonizujú antacidá. ten umožňuje premenu metyltetrahydrofolátu na tetrahydrofolát. B12 teda umožňuje ekonomické využitie kyseliny listovej pre syntézu nukleotidov. ktoré buď dodávajú Fe3+ priamo transferínu. Ako antidotum sa používa deferoxamín. Tak sa Fe dostáva do feritínových zásob. a v pečeni sa ukladá do zásob. anafylaktický šok. Zdrojom vitamínu B12 je mäso a vnútornosti. transkobalaním II. spôsobením demyelinizáciou nervových pošiev (perniciozna anémia). nechutenstvo.139 Kyselina listová (acidum folicum) Je obsiahnutá najmä v zelenine. odtiaľ však nie je resorbovaný. Terapeutické použitie: hypovitaminóza B 12 je jediná racionálna indikácia. Vstrebáva sa v duodenne a jejune. tvorí sa v hrubom čreve. nauzea. Obr. Deficit Fe v mg = 0. hnačky. Okrem megaloblastickej anémie dochádza k deštrukcii žalúdočnej sliznice a k neurologickým poruchám. tlak v žalúdku a zvracanie. po i. Parenterálne podanie zlúčenín Fe 3+ je indikované len vtedy. ferri oxidum saccharidum a ferri natrii gluconas. či už bola vyvolaná nedostatkom vnútorného faktoru (perniciózna anémia. kvasniciach. ktorý je nutný pre syntézu thymidínu. keď nie je možná dostatočná substitúcia p. terapa musí byť masívna a trvalá. Schopnosť trransferínu viazať Fe je obmedzené a volné Fe3+ je toxické. m. Podávanie Fe môže mať množstvo nežiadúcich účinkov (asi 10 % liečených): pálenie záhy. Používajú sa tieto trojmocné zlúčeniny Fe: ferri oxidum polyisomaltosum. potom v predlžujúcich sa intervaloch až jeden krát mesačne. Pri poškodení absorbcie je nutný parenterálny prívod vitamínu. B12 je nutný pre zachovanie integrity myelínových pošiev.4 x hmotnosť pacienta v kg x (150-nájdená koncentrácia HMG vyjadrená v g/l krvi). alebo odstránenie žalúdočnej sliznice). V krvi sa B12 viaže na β – globulín. 108 . pri ktorej je nedostatok vnútorného faktoru. Obr. najmä postranných a zadných miešnych povrazcov).soli ( ferri succinylcaseinicum ). Po redukcii na kyselinu tetrahydrolistovú je dôležitým koenzýmom pre syntézu DNA. P.v. Častou príčinou nedostatku B12 je atrofická gastritída. Vitamín B12 (kyanokobalamín) Je produkovaný mikroorganizamami. takže kyselina listová nie je schopná neurologické komplikácie hypovitaminózy B12 odstrániť ani im predísť. 100 – 300 zo začiatku denne. podanie Fe je výhodné.o. Pri hypovitaminóze vznikajú postupne až ťažké ireverzibilné nervové poruchy (poškodenie periférnych nervov. mäse a vnútornostiach.m. B12 je potrebný koenzým homocysteínmetyltransferázy. zácpa. alebo inými príčinami. alebo ich fagocytujú makrofágy. Podávame i. Minimálna potreba je asi 1 mikrogramov denne. podaní: dlhodobé bolesti v mieste vpichu a zafarbenie kože. Neurologické zmeny na nedostatku kyseliny listovej závisle nie su.

že sa do cievneho riečišťa rýchlo dostáva tkanivový mok. Zníženie počtu erytrocitov je zapríčinené samotným krvácaním.Používa sa p. primidon. ktoré stimulujú granulocytové a makrofágové kolónie. Príčiny nedostatku KL sú: nedostatočný príjem. Niektoré lieky používané v terapii epilepsie. nádorové ochorenie. ktoré zasahujú do metabolizmu kyseliny listovej (metotrexat. molgramostim a sargramostim. Hematopoetické rastové faktory. prívodom KL alebo kyseliny folínovej (leukovorín). Na liečbu týchto stavov sa používajú rôzne látky. opakujúcom sa krvácaní menšieho rozsahu. Teraplia týmito faktormi je ekonomicky veľmi náročná. Anémia sa rýchlo upraví. Hemolytické anémie. kortikoidy a pyridoxín. Príznaky nedostatku KL sú: megaloblastická anémia a poškodenie slizníc. Užívanie KL môže zakryť nedostatok vitamínu B12. Polyglutaminfolát obsiahnutý v potave sa pred vstrebaním hydrolyzuje na monoglutamímfolát. vznikajúce zvýšeným rozpadom krviniek Posthemoragické anémie vznikajú akútne po masívnom krvácaní. môžu znižovať rezorbciu KL tak. ale degeneratívny proces na nervoch ďalej nekontrolovatelne pokračuje a obtiažnejšie sa potom bez hematologických príznakov diagnostikuje. posthemoragické anémie. Podáva sa predovšetkým u renálneho typu anémie u pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu. napríklad fenytoín. ako profylaxia a terapia deficitu kyseliny listovej u dialyzovaných pacientov. lenograstim. zvýšená potreba v tehotenstve. Epoetín α (epoetínum α) a epoetín β sú rekombinantné humánne erytropoetíny. Liečba spočíva v zastavení krvácania a odstránení jeho zdroja.o. Používajú sa filgrastim.o.o. Lieči sa p. kontraceptiva). železo. Inhibíciu dihydrofolát reduktázy spôsobuje metotrexát. ktoré pôsobia ako rastové faktory stimulujúce proliferáciu a dozrievanie červenej krvnej zložky. Používajú sa k tomu rekombinantné humánne rastové faktory. Anémie Červené krvinky – zvýšené množstvo sa nazýva polycytémia (polyglobúlia) . Liečba myelodysplastických syndrómov a hemolytických anémií. Podávajú sa stransfúzie. dôsledok protinádorovej terpie. Epoetín β spôsobuje zvýšenie mitotickej aktivity kmeňových buniek červnej krvnej rady a zasahuje do procesu diferenciácie buniek v priebehu erytropoézi. trimethoprim. Po protinádorovej terapii a po transplátnácii kostnej drene je treba obnoviť hematopoézu. malabsorbcia u chorôb GIT. že inhibujú premenu na monoglutamínfolát. 3. Erytropoetín (epoetín). anémia nedonosencov). z ktorých najznámenšie sú anabolické steroidy. aby vyrovnal objemovú stratu krvi. u pacientov s poruchami rezorpcie v GIT a po dlhodobom podávaní liekov. Používajú sa k terapii anémií spôsobených absolútnym alebo relatívnym nedostatkom endogénneho erytropoetínu (chronická renálna insuficiencia. 2.znížené množstvo sa nazýva anémia (malokrvnosť) Anémie Z etiopatogenetického hľadiska delíme anémie na: 1. Minimálna potreba organizmu je asi 50 mikrogramov denne. pokiaľ je nedostatok spôsobený inhibítormi dyhydrofolátreduktázy. KL je termolabilná. Dyshemopoetické anémie. p. vzikajúce následkom zvýšených strát krvi. vznikajúce pri nesprávnej krvotvorbe. alebo aj tým. alebo častejšie po chronickom. 109 . fenobarbitál. V poslednej dobe má veľký význam erytropoetín a hematopoetické rastové faktory.

j. pričom syntéza HMG nie je poškodená. ktorá je takmer výučne chorobu žien. Chorobu možno liečiť aj veľkými dávkami tymidínu.kompetitívne antagonizujú účinky sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík na β-adrenergných receptoroch Účinky: -sú vyššie v strese a pri záťaži. Železo sa vstrebáva v pylorickej časti žalúdka a v dvanástniku. preto sú hyperchrómne. Hlavným predstavitelom hypochrómnych anémii je Faberova esenciálna hypochrómna mikrocytárna anémia. ale poruchou rezorbcie B12. c) Aplastické anémie sú zapríčinené nedostatočnou krvotvorbou. β . ich veľkosť je veľmi variabilná (anizocytóza) a sú nepravidelného tvaru – poikilocytoóza.achalórhydria. Fe za ukladá v pečeni. Erytrocyty sú mimoriadne veľké – makrocyty. Pri sekundárnych typoch sa usilujeme odstrániť i vyvolávajúce faktory. keď je aktivovaný sympatikus ako v pokoji (v pokoji pôsobia β-blokátory menej negatívne inotropne a chronotropne a je aj menej ovplyvnený tlak krvi) 110 . Ak popri útlme tvroby červených krviniek je poškodená celá krvotvorba vzniká panmyeloftíza. Majú menší priemer ako normálne (mikrocytóza). ale nie su zapríčinené chýbaním vnútorného faktora. Eritrocyty obsahujú veľa HMG. b) Hyperchrómne anémie. vyvolanou poškodením kostnej drene. t. Symptomatické (sekunárne) perniciózne anémie tvoria skupinu anémií. ďalej antibiotiká. Perniciózna anémia (Addisonova – Biermerova choroba) je zapríčinená nedostatkom castlovho tzv. Vstrebané Fe za viaže ešte v sliznici na špecifickú bielkovinu apoferitín. vitamíny. spravidla zapríčinenej nedostatkom železa. a sekundárnu – spôsobenú poškodením kostnej drene rozličnými fyzikálnymi a chemickými faktormi. Vždy sa pritom nájde i hypo. Nedostatok trombocytov spôsobuje rozličné príznaky hemoragickej diatézy. Erytrocyty sú pri hypochrómnej anémii hypochrómne. Väčšinou zapríčinená nedostatkom Fe v potrave. a ak sa vyčerpá. PLri liečbe podávame opakovane transfúzie krvi erytrocytov. železo sa nevstrebáva dovtedy. V krvi sa viaže Fe na transportnú bielkovinu – transferín. ktorého množstvo je obmedzené. slezine a kostnej dreni v podobe feritínu.Dyshemopoetycké anémie vznikajú na základe nesprávnej krvotvorby. ktoré sa klinicky prejavujú ako perniciózne anémie. ich nízkym obsahom HMG. Počet leukocytov a trombocytov je znížený. Vyskytuje sa aj anizocytóza a poikilocytóza. ktorý slúži ako zásoba na neskoršie potreby erytropoézy. PLri tejto chorobe je poršená výstavba všetkých krviniek myeloidného pôvodu. Rozlišujeme primárnu – neznáme etiológia. vitamínu B12 a kyseliny listovej. Anémia je porušená tvroba buniek. jeho nadmernou spotrebou v gravidite. kým sa zásoby apoferitínu neobnovia.Blokátory (C07) Mechanizmus účinku: . Základnou príčinou tohto typu anémie je nedostatok vitamínu B12 a kyseliny listovej. intrinsicfactora. kvalitnú potravu. niekedy prítomnosťou pásomníc. a) Hypochrómna anémia je charakterizovaná hypochrómiou erytrocytov. alebo baktériami.

antagonizujú metabolické účinky katecholamínov t.metabolizmus: .majú naň malý vplyv .výrazne ovplyvňujú rytmus srdca ( automáciu srdca) .cytoprotektívny: . dromotropný a batmotropný účinok sympatickej nervovej stimulácie a sympatomimetík .blokujú aj vplyv sympatomimetík na hladinu K+ v plazme (vyvolávajú hyperkaliémiu).↓ fibrinogénu a aktivátorov plazminogénu .znižujú tlak krvi pri hypertenzii.metipranolol (TRIMEPRANOL) 111 .blokádou kardiálnych β1 – receptorov: . ale neznižujú normálny tlak krvi – znižujú uvoľňovanie renínu z juxtaglomerulárneho aparátu obličiek. Pri opakovanom podávaní periférny odpor klesá. blokujú presynaptické β -receptory a tým ↓ výdaj noradrenalínu po nervovej stimulácii.neselektívne β -blokátory plazmatické hladiny triglyceridov a znižujú hladinu HDL lipoproteínov – tento účinok sa neprejavuje po selektívnych látkach ani po látkach s VSA .antagonizujú pozitívne inotropný.↓ frekvenciu: .j.pri krátkodobom podaní môžu znížiť výdaj srdca (blokádou β-receptorov v srdci) a zvýšiť periférny odpor (blokádov β2.ďalšie účinky: .receptorov inhibujú neselektívne β -blokátory bronchodilatačné účinky sampatomimetík a u pacientov s astmou alebo chronickým obštrukčným bronchopulmonálnym ochorením môžu vyvolať život ohrozujúcu bronchokonstrikciu.pulmonálny systém: -blokádou β2..↓ silu a frekvenciu kontrakcie srdca .↓ spotrebu kyslíka myokardom . ovplyvňujú činnosť srdca. iba o niečo menšie riziko je spojené s podávaním selektívnych β1blokátorov. spomaľujú vedenie v sieňach srdca a AV – uzle a predlžujú funkčnú refraktérnu fázu AV .antiagregačný: . .↑ fibrilačný prah – antidysrytmický účinok . na tras kostrových svalov a na degranuláciu žírnych buniek .uzla . lipolýzu a glykogenolýzu . ↓ aktivitu sympatiku vyvolanú centrálnym mechanizmom a vplyvom na baroreceptory .receptorov u neselektívnych blokovaná vazodilatácia pri zachovanej funkcii vazokonstrikčných α1-receptorov).↓ strmosť fázy 4 akčného potenciálu (blokujú fosforyláciu kalciového kanála a vstup kalcia do buniek). chronotropný.↓ stupňa poškodenia cievneho endotelu ( syntézy PGI2 ) Rozdelenie: I.bez ISA : . u látok s VSA alebo pri podávaní látok súčasne blokujúcich aj α1-receptory (napr.kardiovaskulárny systém: .↓ vodivosť prevodového systému srdca .karvedilol) dochádza k zníženiu periférneho odporu od začiatku liečby . ↓rýchlosť spontánnej depolarizácie SA a atrioventrikulárneho uzla a ektopických centier. generácia: neselektívne: .

sotalol (SOTALEX) .s ISA: . po podávaní lítia .betaxolol (LOKREN) .zmeny hladiny plazmatických lipidov (pri dlhodobom podávaní nesel.blokátorov) .atenolol (ATENOBENE.glaukóm . EGILOC.bez ISA: .propranolol (URANDIL) ..ďalšie ochorenia srdca .arytmie (supraventrikulárne tachykardie.u pacientov s hyperkinetickou cirkuláciou .mladších pacientov so ↑ sympatomimetickou aktivitou .prevencia migrény –blokádou vazodilatačného pôsobenia katecholových amínov v CNS .tyreotoxikóza .labetalol (CORETON) .carvedilol (DILATREND) Terapeutické použitie: .metoprolol (BETALOC. insuficiencia srdca .periférna vazokonstrikcia (syndróm studených končatín) . účinkom (vazodilatačné): .u hypertonikov pod vplyvom psychických stresov . BISOMERCK) .angina pectoris a ostatné formy ICHS .u starších pacientov s ICHS.acebutolol (ACECOR. zlyhávajúce srdce.hypertrofická kardiomyopatia.s ISA: . VASOCARDIN) .maskovanie príznakov hypoglykémie .pindolol (VISKEN) bopindolol (SANDONORM) .bradykardia . SECTRAL) III.timolol .bisoprolol (CONCOR. komorové arytmie) . generácia: selektívne: .tras kostrových svalov napr.únava a ospalosť .plný účinok po 2 – 3 týždňoch ! Nežiaduce účinky: .bronchospazmus . TENOLOC) s α-lyt. TENORMIN) .ďalšie indikácie: .rebound fenomén – pri náhlom ukončení liečby!!! ⇒ treba ich vysadzovať postupne Indikované najmä u: . generácia: selektívne s ISA + β2 –mimetický účinok (vazodilatačný) – celiprolol (CELECTOL.feochromocytóm .hypertenzia . najmä po IM 112 .prodrug II.

skupiny Selektívne sympatolytiká bez VSA: . sínusová bradykardia.blokuje adrenergné β – a α1.verapamil.esmolol: . . priaznivo sa uplatňuje uníženie plazmatickej hladiny renínu .neselektívny β .blokátorov podľa chemického zloženia: a) deriváty aryletylamínu – labetalol.má membráno – stabilizujúci účinok a antiarytmickú aktivitu .propranolol: . Zlepšenú funkciu ĽK možno vysvetliť vazodilatáciu a úpravou ischémie myokardu Rozdelenie β .vhodný k vnútrožilnej terapii . Jeho izomér dilevalol má výhodné hypotenzívne účinky. Spomaľuje tvorbu a vedenie vzruchu. Využíva sa hlavne pri liečbe hypertenzie a anginy pectoris.celiprolol: .labetalol: .carvedilol: . znižuje kontraktilitu .bronchiálna astma.acebutol: . kontraktility srdca.po jeho podaní dochádza v závislosti od dávky a od tenzie sympatiku k poklesu tepovej frekvencie. blokáda β1 – receptorov bráni reflexnej tachykardii. znižuje TK pri minimálnom ovplyvnení srdcového výdaja a to s výrazným znížením periférnej rezistencie Sympatolytiká s kombinovanými účinkami: .ako referenčná látka v účinnosti a indikáciách . chronická bronchitída. používa sa ako racemát.KI: . spastická angina pectoris. aj keď sa preukázalo. nie je kardioselektívny a neovplyvňuje neuronálny príjem noradrenalínu.antiarytmikum III.má aj vazodilatačný účinok.neovplyvňujú spektrum lipidov .lokálne k zníženiu vnútroočného tlaku . sotalol OH CHCH2NHCH(CH3)2 .zvyšujú účinok iných antihypertenzív Neselektívne beta – sympatolytiká bez VSA: .receptory. blokuje neuronálny príjem noradrenalínu ⇒ vyvoláva vazodilatáciu.znižuje tepovú frekvenciu a TK v kľude a pri záťaži normotenzných jedincov a u osôb s hypertenziou Beta1 – sympatolytiká s VSA: .receptory a pôsobí mierne agonisticky (ISA) na β2receptoroch.vhodné k terapii anginy pectoris a hypertenzie. znižuje metabolické nároky myokardu a zlepšuje myokardiálnu perfúziu. Raynaudov syndróm Interakcie: .izomér 113 NHSO2CH3 . znižuje periférnu cievnu rezistenciu bez súčasného zvýšenia frekvencie srdca (reflexná tachykardia je blokovaná). diltiazem (bradykardia) .talinolol: . Blokuje kalciové kanály a má výrazne antioxidačné účinky.sotalol: . rýchlosti AV prevodu a plazmatickej renínovej aktivity (PRA) nebivolol: . Neznižuje výdaj srdca a ani nezhoršuje funkciu ĽK.používa sa hlavne v akútnej medicíne pri supraventrikulárnych tachyarytmiách (fibrilácia alebo flutter s rýchlou odpoveďou komôr) talinolol: .timolol a levobunolol: . že L – forma v aktivite prevyšuje D.blokuje adrenergné β1 – a α1.blokátor bez VSA. polčas a krátku dobu účinku .má extrémne krátky biol.

keď sa metyl-sulfonylskupina sotalolu nahradí nitroskupinou (nifenalol) SOTALOL OH * CH3 * - CH-CH2-NH-CH-CH2-CH2 pripravený substitúciou dusíka betalyticky účinných aryletylamínov alfa – adrenolyticky účinkujúcim 1.β .metabolizmus: . esterovou. 3) Nutný je sekundárny bázický dusík. beta adrenolytická aktivita je viazaná na R. ža ani aralkylsubstitúciou betaadrenolytická aktivita nezaniká 4) Aktivitu určuje priestorové usporiadanie na chirálnom centre sekundárnej alkoholickej skupiny – takmer výlučne sú to enantioméry. Vysoká aktivita je viazaná na deriváty. ketoxímovou. ktoré majú konfiguráciu zhodnú s fyziologickým norepinefrínom tj.alfa adrenolytikum je S. môže byť nahradená karbamátovou.R izomér . butylom..adrenolytická aktivita sa nemení .a beta – adrenolytickej aktivite vedľa polárnej substitúcie v polohe 3 fenyletanolového fragmentu spolurozhoduje substitúcia bázického dusíka objemným lipofilným aralkylom .v nepatrnej miere je vylučovaný v nezmenenej forme.. hlavný podiel tvorí alkohol – glukuronid. S. prevažne vo forme glukuronidov.R – izomér. ktoré sú na dusíku substituované rozvetveným izopropylom alebo ešte lepšie terc. jeho prevedenie na na terciárny aktivitu znižuje alebo úple ruší.fenyl – 3 – butylamínom LABETALOL VŠÚ: .usporiadanie ( pri arylaminoetanoloch sú to zlúčeniny s R – konfiguráciou) 114 . menší podiel amid – glukuronid a fenolglukuronid.. aj keď sa ukázalo. CONH2 - b) deriváty aryloxyaminopropanolov OH Ar CH2 CH CH2 NH R R= substituent Ar CH3 O CH2 CH CH2 NH R CH3 OH R=H alebo CH3 VŠÚ: Pre aktivitu je nevyhnutné: 1) 3-amino-2-propanolový reťazec. éterifikácia sekundárnej hydroxylovej skupiny vedie k strate aktivity.o vyváženej alfa. v biologickom prostredí hydrolyzovateľná esterová väzba 2) Éterová väzba medzi aromatickým jadrom a bočným propanolovým reťazcom nie je nutná.kombinovanú adrenolytickú aktivitu nemení nahradenie karbamoylového zoskupenia polárnou OH metylsufinylskupinou za eventuálnej substitúce fenylu postranného reťazca methoxy –( sulfinalol) alebo metylendioxyskupinou (medroxalol) .

metoprolol). K zrušeniu aktivity nemusí dôjsť ani keď aromatickú časť nahradí cykloalkyl (falintolol) alebo heterocyklus (timolol) 6) U fenoxyaminopropanolov sa vysoká aktivita dosiahne substitúciou alkylmi alebo polárnymi skupinami v polohách o. METIPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH H3C H3C CH3 OCOCH3 . Oxidatívnym odbúravaním postranného reťazca vzniká naftylglycerínéter. Jeho polohové 4.4 – dihydroxypropranolol. oxprenolol.metabolizmus: . penbutolol. ktorý sa vylučuje ako glukurónový alebo sulfátový konjugát.glukuronid . Iba v menšej miere oxidáciou čiastočne betalyticky účinného 4 – hydroxypropanololu vzikajúci 3.metabolizmus: . Neselektívne β-blokátory bez ISA: PROPRANOLOL OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH . cez glycerolétery až na derivát kyseliny mliečnej resp.5) Široké možnosti poskytujú obmeny aromatickej časti.a p. ktorý je rýchlo oxidovaný na kyselinu naftyloxymliečnu až naftyloctovú ( s týmto spôsobom metabolického odbúravania sa stretávame aj u ďalších aryloxyaminopropanolov). fenoxyoctovej NADOLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 - HO HO metabolizmus: . atenolol.8 – izoméry.prakticky nepodlieha metabolickým premenám a je vylučovaný v nezmenenej forme CH3 TIMOLOL 115 . metipranolol). ukázali nevhodné. oxidatívnou hydroxyláciou na C4 naftalénu vznikajúci 4hydroxypropanolol. s výnimkou metylu. oxprenolol. metoprolol. Substitúcia hydroxylom však pôsobí dysterapeuticky.(alprenolol. resp. U bicyklických a tricyklických zlúčenin sa takéto substitúcie. Aktivitu vykazujú deriváty s benzénovým jadrom (aleprenolol.6 – a 4. ktorý je oxidatívne odbúravaný na postrannom reťazci.desacetylácia na deacetylmetipranolol. zlúčeniny bicyklického alebo tricyklického charakteru aromatického (propranolol) alebo heterocyklického (pindolol). metabolity – propranolol . ako je uvedené u propranololu.nepatrná časť sa vylučuje v nezmenenej forme.

čiastočne je eliminovaný v nezmenenej forme. rovnako ako oxidatívne odbúravanie postranného aminopropanolového reťazca za vzniku deizopropyloxprenololu. ďalej cez príslušnú kyselinu fenoxymliečnu až na kyselinu fenoxyoctovú OH PINDOLOL CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH metabolizmus: . eventuálne k desaminácii a k oxidácii až na derivát kyseliny thiadiazyloctovej Neselektívne β-blokátory s ISA OXPRENOLOL H2 C metabolizmus: -v menšej miere vylučovaný v nezmenenej forme.prodrug forma.metabolizmus: . hlavným metabolitom je O OH CH3 – glukuronid. dochádza v menšej miere k oxidácii jednej z metylskupín na hydroxytimolol. potom oxidatívnou fosforyláciou O-CH2-CH-CH2-NH-CH aromatického jadra vznikajúci 4 – hydroxy – O CH3 a 5 – hydroxyoxprenolol. ale väčšia časť je metabolizovaná. ktoré sú vylučované ako O – glukuronidy. menší význam má odbúravanie allylu za vzniku deallyloxprenololu. Zbytok je metabolizovaný a dva metabolity – atenolol –glukuronid a druhý oxidatívnou 116 CH2CONH2 .N O N S N OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 metabolizmus: . Vedľa hlavných metabolitov. vznikajúcich otvorením morfolíového kruhu.pre svoju hydrofilitu je vylučovaný močom prakticky v nezmenenej forme. hydrolýzou vzniká účinná forma CO O CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 ALPRENOLOL N H OH CH3 CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-CH β1-selektívne blokátory bez ISA ATENOLOL OH CH3 CH3 H2 C O-CH2-CH-CH2-NH-CH .vylučovaný čiastočne nezmenený a čiastočne ako glukurónový a sulfátový konjugát N H BOPINDOLOL .

u neho sú betaadrenolytické vlastnosti zachované NH-CO-C 3H7 CELIPROLOL OH CH3 O-CH2-CH-CH2-NH-C CH3 CH3 .v menšej miere je eliminovaný v nezmenenej forme.vzhľadom k hydrofilným vlastnostiam nepodlieha významnejšie metabolizmu a je vylučovaný v nezmenenej forme prevažne stolicou -COCH3 NH-CO-N(C 2H5) 2 117 .metabolizmus: .OH metabolizmus: . BISOPROLOL O-CH2-CH-CH2-NH-CH . čiastočne po N – desacylácii ako diacetolol. Iba v malej miere je odbúravaný postranný bázický reťazec na deriváty kyseliny fenoxyoctovej BETAXOLOL . väčšia časť je CH3 metabolizovaná na rad metabolitov. zbytok vo CH3 forme neúčinných metabolitov CH3 METOPROLOL OH CH2-O-CH2-CH2-O-CH (CH3) 2 CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH CH2-CH2-O-CH3 metabolizmus: časť sa vylučuje nezmenená.asi polovica je vylučovaná močom v nezmenenej forme.OH metabolizmus: .vylučovaný čiastočne v nezmenenj forme.hydroxyláciou metylénu karbamoylmetylovej skupiny vznikajúci hydroxyatenolol. hlavnými metabolickými cestami sú oxidatívna demetylácia na 2 – metoxyetylovom substituente a následná oxidácia na derivát kyseliny fenyloctovej a alfa – hydroxylácia tohto substituenta za vzniku alfa – hydroxymetoprololu. ktorý má asi 1/10 aktivity atenololu. niektoré majú zachovanú O-CH2-CH-CH2-NH-CH aktivitu CH3 CH2-CH2-O-CH2- β1-selektívne blokátory s ISA ACEBUTOLOL OH CH3 CH3 - O-CH2-CH-CH2-NH-CH COCH3 metabolizmus: . ktorý má čiastočne zachovanú aktivitu.

rezerpín.estery germínu: -germidín.) Radix veratri albi (Veratrum album. rutín.použitie: .alkamíny – jervín. vitexín (C – glukozidy) a iné flavónové C . upravujú srdcový rytmus .Látky s kombinovaným účinkom CARVEDILOL OH O-CH2-CH-CH2-NH-CH2-CH2-O CH3O N H Rastlinné antihypertenzíva .triterpény (kys. ktoré znižujú TK Radix rauwolfiae (Rauwolfia serpentina. germitrín.na srdce pôsobia mierne tonicky.obsahuje 1.glykozidy .liečivá.obsahuje 1.antihypertenzívum . verarín..rozširuje koronárne cievy. ajmalicín. γ .oleanolová) . tyramín) 118 .lektíny (antineoplastiká) . oleanolová.. glukoveracintén .hlavne flavonoidy – kvercetínové a apigenínové glykozidy: .viskotoxíny (toxické proteíny) .estery protoverínu: . Apocynaceae) . protoveratrín B ⇒ zodpovedné za antihypertenzívne účinky Folium crataegi cum flore (Crataegus laevigata. kvercetín – ramnogalaktozid. krategolová a ursolová ( kys.glykopeptidy: .glykoalkaloidy: .2.obsahuje: . kratégová – zmes týchto troch kyselín) . Liliaceae) – ČSL 4 . veramín .5% alkaloidov steroidných: . obehových a iných ťažkostiach tohto druhu.polysacharidy .biogénne amíny (cholín.kys. neogermitrín . veralkamín.. kde sa ešte nevyžadujú kardiotonické glykozidy Herba visci (Viscum album.flavonoidy (deriváty kvercetínu) – antihypertenzívum . Loranthaceae) .pseudojervín. (-) – epikatechín .aminomaslová .hyperozid.pri srdcových.dimérové proantokyanidíny. ajmalín. raubazín. čím zlepšujú koronárny prietok a znižujú TK .voľné .triterpény: -kys.obsahuje: .5% alkaloidov .viac ako 50 alkaloidov (yohimbín.protoveratrín A. Rosaceae) – ČSL 4 .

obsahuje: . U ischemické choroby srdeční se uplatňuje. AV blok 2. sinoatriální blok. tyreotoxikóza a anxiózní stavy. flm. Indikován je u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční. Titanii oxidum. syndrom chorého sinu. němá ischemie myokardu.fibrilace či flutter síní. Darmstadt. poruchy srdečního rytmu. těžké astma bronchiale nebo chronická PP: DO: B: IS: CH: FÚ: I: KI: 119 .peptidy obsahujúce v molekule síru – majú antihypertenzívne účinky 41/0304/89-S/C 41/0304/89-S Rp. Při podání u akutních forem ischemické choroby srdeční (zejména u infarktu myokardu) se významně uplatní i zvýšení fibrilačního prahu. disekující aneuryzma aorty. Silica colloidalis anhydrica. Ischemická choroba srdeční: námahová angina pectoris. inotropní terapii. bradykardie pod 50 tepů/min. CONCOR 10 por. v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris. subakutní fáze infarktu myokardu (v akutní fázi volíme raději beta-blokátor s kratší dobou účinku). vedle efektu na kvalitu života i vliv na prognózu nemocného. zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. arteriální hypertenze. nestabilní angina pectoris. hypotenze (systolický tlak pod 90 mmHg). 30 potahovaných tablet. flm. SRN. stavy po překonaném infarktu myokardu. Blistr. stupně (bez zavedeného kardiostimulátoru). Calcii hydrogenophosphas dihydricus. kardiogenní šok. kdy využíváme vlivu na snížení metabolických nároků myokardu (vyplývajícím z negativně inotropního a negativně chronotropního efektu) a zlepšení perfuze myokardu (dané negativně chronotropním účinkem). Liliaceae) . V: DR: S: PL: Merck KGaA. Ferri oxidum rubrum (10 mg). Středně liposolubilní. 10 mg: světle oranžové. poruchy srdečního rytmu. akutní srdeční selhání nebo dekompenzace srdečního selhání vyžadující i. Výhodou je dlouhá doba účinku daná farmakokinetikou preparátu.Bulbus alii sativi ( Allium sativum. asi z 50% je metabolizován v játrech. Crospovidonum. nebo 3. Macrogolum 400. 5 mg: světle žluté. Cellulosum microcristallinum. Merck KGaA.v. Přecitlivělost na složky přípravku. Darmstadt. tachyarytmie provázející intoxikaci digitalisem). V dalších indikacích: arteriální hypertenze. zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové . Antihypertenzivum. Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě. s půlicí rýhou na obou stranách. před zahájením léčby. obstrukční kardiomyopatie. Dimeticonum. potahované tablety srdcovitého tvaru. beta1-sympatolytikum. Vzhledem k výrazné kardioselektivitě se méně uplatní bronchokonstrikční efekt a účinek metabolický (hypertrichlyceridemie a hypercholesterolemie). příbalová informace. Vysoce kardioselektivní blokátor beta1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. potahované tablety srdcovitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách. obstrukční kardiomyopatie či disekující aneuryzma aorty se bisoprolol uplatní komplexním účinkem. Bisoprolol (selektivní beta1-blokátor) je dobře vstřebáván po perorální aplikaci. tbl. Biologický poločas je 10-11 hod. Ferri oxidum flavum. CONCOR 5 por. SRN. tbl. Hydroxypropylmethylcellulosum. papírová skládačka. Magnesii stearas. Maydis amylum.

snížení kontraktility. ale rovněž riziko hypertenzní krize. vyrážka). C. průjem.exacerbace periferních oběhových poruch. Vzácné: noční můry. Léčbu zahajujeme 5-10 mg v jedné. pokud to není nezbytně nutné. Časté: pocit chladu a necitlivosti v končetinách. Tablety se polykají celé ráno nalačno nebo při snídani s dostatečným množstvím tekutiny. současná léčba inhalačními anestetiky. Po náhlém vysazení se můžeme setkat s tzv. zácpa. který se projeví tachykardií. fenothiazin a ostatní antihypertenziva . prohloubením ischemie myokardu. klonidin . nevolnost. poruchy sluchu. Bisoprolol by neměl být užíván během těhotenství. zpravidla ranní dávce. barbituráty.oslabení reflexní tachykardie.. poruchy AV vedení. IMAO (kromě MAO-B inhibitorů) .7. dle SPC a příbalové informace. parasympatomimetika (včetně takrinu) . rebound fenoménem. zvýšení rizika hypotenze. snížení tepové frekvence. zda přechází do mateřského mléka. kožní reakce z přecitlivělosti (svědění. metabolická acidóza. proto nutno lék vysazovat postupně. pozdní stadia ischemické choroby dolních končetin a Raynaudův syndrom. Méně časté: svalová slabost a křeče. Kombinace. 20. chinidin) .zvýšené riziko "rebound hypertenze". AV blok prvního stupně.aditivní účinky.zvýšené riziko bradykardie. Ojedinělé: konjunktivitida. snížená tvorba slz (opatrnost je nutná u pacientů používajících kontaktní čočky). halucinace. sympatomimetika .mohou být maskovány příznaky hypoglykemie. poruchy spánku. zhoršení srdečního selhání. SU: Opatrnosti je třeba u následujících stavů: tendence k bronchospazmu (astma bronchiale. ostatní beta-blokátory včetně očních kapek . ischemická choroba dolních končetin (zhoršení obtíží se může objevit zvláště na začátku léčby).2001 Novotná Hana. RNDr. alergická rýma. Prinzmetalova angina pectoris. 2001/07/20 NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 120 . nadměrné snížení srdeční frekvence a zpomalení vedení srdečního vzruchu).snížení hypotenzního účinku.zesílení hypotenzního účinku. zvracení.možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních a negativně inotropního účinku. inhibitory prostaglandinsyntetázy . únava. psoriaziformní vyrážka. probíhající desenzibilizační terapie. neléčený feochromocytom. poruchy potence. bronchospazmus u pacientů s astma bronchiale nebo obstrukční chorobou bronchopulmonální v anamnéze.snížení srdeční frekvence. zpomalení AV vedení. Není známo. proto se kojení během užívání přípravku nedoporučuje. zvýšení triglyceridů. zčervenání. přísná redukční dieta. srdeční glykosidy (digitalis) . ortostatická hypotenze.zesílení hypotenzního účinku beta-blokátorů. zvýšení jaterních enzymů. bolesti hlavy. závratě. deriváty ergotaminu .možné prodloužení AV vedení. Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně.obstrukční choroba bronchopulmonální těžkého stupně. meflochin . obstrukční choroba bronchopulmonální). anestetika . tricyklická antidepresiva. antiarytmika třídy III (amiodaron) . hepatitida. Prodloužení registrace: do 12/2004. inzulin a perorální antidiabetika zesílení hypoglykemického účinku. diabetes mellitus s vysokým kolísáním hladin krevního cukru . Nedoporučené kombinace: blokátory kalciového kanálu .možné zesílení účinku na vedení vzruchu v síních. alopecie. deprese. snížení krevního tlaku. prodloužení AV vedení. 60 Při teplotě do 25 st. vyčerpání.vzájemné snížení účinku. které je nutné používat s opatrností: antiarytmika třídy I (disopyramid.

inozitol 1.4. Na srdcových a cievnych svalových bunkách sú membránové napäťovo závislé dva typy kanálov: L – pomalé – otvárajú sa dlhú dobu T – rýchle – otvárajú sa krátkodobo Vnútrobunkové Ca kanály na ER a SR: . Intracelulárna koncentrácia vápnika je zabezpečovaná niekoľkými mechanizmami: .Blokátory Ca vstupu (BVK.výmenou iónov vápnika za ióny sodíkové.5 – 3P receptor ( na hladkom svale) 121 . vápnikovou pumpou a napäťovo riadenými vápnikovými kanálmi. antagonisty vápnikových kanálov) C 08 Prienik iónov kalcia bunkovou membránou má rozhodujúcu úlohu v kontraktilných a vodivých procesoch v myokarde.ryanodínový receptor (RYR) – aj na priečne pruhovanom svale .

predĺženie refraktérnej fázy 4) dilatácia koronárnych artérií: ↑ prekrvenia koronárneho riečišťa . AMLOPIN) – 24 hod.účinok .dlhší vyváženejší účinok selektívne na cievy III. generácia: nondihydropyridíny .spomalenie vedenia v AV – uzle (negatívny dromotropný účinok) .felodipín (PLENDIL) .formy) (LOMIR SRO) dlhodobo pôsobiace . Účinky: 1) dilatácia periférnych artérií: ↓ cievnu rezistenciu ↓ TK ↓ afterload ↓ spotreby O2 v myokarde 2) pokles kontraktility myokardu -↓ spotreby O2 v myokarde (negatívne inotropný účinok) 3) potlačenie ektopickej tvorby vzruchov: ↓ frekvencie srdca ( negatívne chronotropný účinok) . UNIPRESS) -isradipín (retard.diltiazem ( retard. BLOCALCIN) – pôsobí na srdce aj cievy dihydropyridíny .lacidipín (LACIPIL) Rozdielne účinky blokátorov Ca vstupu: verapamil TK ↓ diltiazem ↓ nifedipin ↓ amlodipin ↓ 122 .formy: ISOPTIN SR.špecificky inhibujú prienik iónov Ca napäťovo riadenými L – kanálmi do buniek hladkých svalov cievnej steny a kontraktilných a vodivých buniek myokardu. NORVASC.Mechanizmus účinku: . generácia: dihydropyridíny: tkanivovo špecifické:.nifedipin (CORDIPIN) – krátky a silný účinok na cievy II.amlodipín (AGEN. generácia: . VEROGALID ER) – pôsobí na srdce .verapamil ( retard.nisoldipín ( SYSCOR) -nitrendipín (LUSOPRESS. formy: DIACORDIN.odstránenie spazmov koronárnych artérií Rozdelenie: I.

sinoatriálna blokáda .sínusová bradykardia . hnačka. začervenanie tváre. bolesti hlavy.z vazodilatácie: .pacientov so sklonom k bronchospazmu .atrioventrikulárna blokáda .tachykardia . bolesti brucha Indikované najmä u: . obstipácia. pri bradykardii KI: srdcové zlyhanie.hypotenzia .bradyarytmie .pocit tepla.verapamil a diltiazem zvyšujú hladinu digoxínu ( vytesnenie z väzby na plazmatické bielkoviny .ciev Nežiaduce účinky: .pri ICHDK.nešpecifické: slabosť.špecifické: . edém dolných končatín (členkov) . pocit tlaku v hlave.TF A-V vedenie kontraktilita ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje neovplyvňuje Terapeutické použitie: hypertenzia ischemická choroba srdca dysrytmie vazospastická angina pectoris spazmy mozg.aktívnych športovcov s hypertenziou .nedostatočne retardovaný nifedipin (všetky formy okrem GITS) nie je vhodný pre terapiu hypertenzie Interakcie: . (verapamil a diltiazem pri bradykardii a A-V blokáde vyššieho stupňa . zvracanie.na úrovni distribúcie: .diabetikov .na úrovni metabolizmu (CYP3A4): DHP sa metabolizujú cez CYP3A4 – už v čreve! (felodipin až 70%) 123 .pacientov s metabolickým syndrómom . kardiogénny šok.

preto sa používa v terapii a profylaxii ICH CNS.podobné účinky ako nifedipín nimodipin: . v ktorých sa nepriaznivo uplatňujú katecholamíny – zvýšená aktivita sympatiku. pôsobenie na prevodový systém je malé. Nevýhodou bežných liekových foriem je krátky polčas (2 – 3 hod.interakcia s imidazolovými antimykotikami . kolísanie krvného tlaku a aktivácia regulačných mechanizmov.formách) a ako alternatíva βblokátorov v sekundárnej prevencii po infarkte myokardu a k prevencii restenózy po angioplastike. a preto nepôsobia antiarytmicky nifedipin: . U nich prakticky chýba negatívne inotropný.interakcia s grapefruitovým džúsom (až 24 hod) ⇒ vzostup hladiny DPH ⇒ NÚ DPH verapamil a diltiazem inhibujú CYP3A4 .pôsobí vazodilatačne – uplatňuje sa najmä u buniek hladkej svaloviny ciev. isradipin. statínmi (lova-. simva -). felodipin: . chronotropného účinku Non – dihydropyridíny: verapamil: . ciasapridom. diltiazem: . frekvenciu a AV vedenie . ⇒ zvýšenie hladín týchto liečiv .interakcia s fibrátmi.pri kardiovaskulárnych ochoreniach je výhodou. nikardipin: .pôsobí selektívnejšie na cievne riečište v CNS. bolesti hlavy spôsobené vazodilatáciou. Zníženie periférnej cievnej rezistencie vyvoláva obvykle mierny vzostup srdcového výdaja a zvýšenie srdcovej frekvencie. chronotropný a dromotropný účinok . Dihydropyridíny: . Spomaľuje sínusový rytmus a znižuje rýchlosť vedenia v prevodovom systéme. ktorá sa prejavuje výraznejším koronarodilatačným a periférnym vazodilatačným účinkom. návaly krvi do hlavy.). hypotenzívum (v ret.blokátor – potenciácia neg. Tieto vlastnosti môžu nepriazniivo ovplyvniť prognózu chorých s akútnymi a chronickými formami ICHS ⇒ NÚ: reflexná tachykardia. Využíva sa ako antiarytmikum.verapamil + β . antihistaminikami.pôsobí prednostne na myokard.majú minimálny vplyv na srdcovú kontraktilitu. nitrendipin. Znižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol.. hlavne na odstránenie spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní. že nezvyšujú plazmatické koncentrácie lipidov a glycidov 124 . Vo vyšších dávkach môže vyvolať AV – blok.väčšia vaskulárna selektivita.má arteriodilatačné pôsobenie a spomaluje AV – prevod.

2) benzotiazepíny: .časť sa vylučuje bez zmeny . prednostne na strane fenethylu. Aktivita je viazaná na štruktúru diltiazemu. ( N-demetylverapamil má asi 20% antiarytmickej aktivity). O. .galopamil (X=OCH3) lipofilná časť( tvorená arylom). Pre zachovanie aktivity je dôležitá dimetylaminoetylskupina v polohe 5 (jej odstránenie alebo kvarternizácia účinok ruší). na ktorú je spojovacím reťazcom rôzneho charakteru naviazaný bázický dusík. čiastočne O – a N – demetylácia.so svojimi dvoma chirálnymi uhlíkmi (C2 a C3) vytvára 4 stereoizoméry.Rozdelenie blokátorov Ca vstupu podľa chemického zloženia: 1) fenylalkylamíny: . z nich ako liečivo sa používa (+) –cis –forma.diltiazem S OCOCH3 N O CH2CH2N(CH3) 2 OCH3 . aryl. Ostatné izoméry sú len slabými koronárnymi vazodilatanciami.verapamil (X=H) . -metabolizmus: .oxidatívna dealkylácia za rozšiepenia väzieb medzi dusíkom a uhlíkmi spojovacích reťazcov. O-di-demetyldiltiazem 3) dihydropyridíny 125 . aralkyl) O CH3 OCH3 CH H3 C CH3 CH3 O CH3 O CN CH2 CH2 N CH2 CH2 CH2 CH3 X . kde môže byť voľná hydroxyskupina (deacetyldiltiazem je účinný metabolit) alebo môže byť esterifikovaná inými skupinami. deacetyl-O-demetyldiltiazem a deacetyl-N. Určité možnosti dáva iba obmena acetoskupiny na C3.pre zachovanie aktivity je nutný tetrasubstituovaný benzylový uhlík.a N-demetylácia ⇒ deacetyl-N-monodemetyl-diltiazem.časť sa vylučuje nezmenená biliárne alebo močom .demetylácia ⇒ N-demetyl-diltiazem a de-acetyl-diltiazem –deacetylácia resp. ktorý je substituovaný lipofilitu zvyšujúcim radikálom (alkyl.metabolizmus: . aktivitu neruší náhrada izopropylu dlhším alkylom alebo ak je spolu s kyanonoskupinou nahradený cyklom.

ktorý môže byť substituovaný v o.metabolizmus: . felodipin) alebo cerebrálne vazodilatačnému pôsobeniu (nimodipin) CH3 CH3OCO NIFEDIPIN H N CH3 COOCH3 NO2 .metabolizmus: -oxidácia na neúčinný pyridínový metabolit. Cl. CF3. štiepenie éterickej väzby. m. ktorý sa ďalej hydrolyzuje na monokarboxyzlúčeninu a po oxidácii metylovej skupiny na primárny alkohol cyklizuje na laktón CH3 CH3OCH2CH2OCO NIMODIPIN H N CH3 COOCH CH3 CH3 .VŠÚ: . felodipin…) d) aktivitu zvušuje prítomnosť fenylu v polohe 4.polohe elektronegatívnym substituentom (NO2 .CH3) e) možnosti modifikácie alkoholických častí na esterových väzbách ⇒ spravidla sa zvyšuje aktivita (nisoldipin – ako vazodilatans) alebo dochádza k posune aktivity smerom k antihypertenzívnemu účinku (nitrendipin.oxidácia na pyridínový NO2 metabolit.esterifikácia jednotlivých karboxy-skupín rozdielnymi alkoholmi pozitívne ovplyvňuje účinok (amlodipin. parciálna hydrolýza esterovej väzby a oxidácia jednej z metylskupín H3 C H3 COOC H N NITRENDIPÍN CH3 COO-CH2CH3 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 Cl NO 2 H N H3 C CH3 COOCH(CH3) 2 N O N Cl H3COOC 126 .aktivita je viazaná na: a) nesubstituovaný dihydropyridínový N b) prítomnosť dvoch alkylov (najlepšie metylov) v polohách 2 a 6 c) prítomnosť esterových skupín v polohách 3 a 5.

uľahčujú vykašliavanie .podľa reakcie sa delia na: .kodeín: . Papaveraceae – 1.kyslé . Papaveraceae – tebaín.znižujú dráždivosť sliznice hltanu .neutrálne . Papaver somniferum. môžu ich tvoriť aj samé urónové kyseliny .s vodou tvoria vysoko viskózne koloidné systémy.(Opium.látky ovplyvňujúce kašeľ periférnym mechanizmom (mucilaginóza) .(Glaucum falvum. ktoré nie sú lepivé .polysacharidy zložené z viacerých rozličných sacharidov a urónových kyselín.5% kodeínu Papaver bracteatum.nie je návykový .glaucín: . Papaveraceae – 2% glaucínu) .noskapín: . kodeín) .z drog ich možno extrahovať vodou 127 .opium do 10% .FELODIPÍN ISRADIPÍN H N H3 C H3 COOC O NH2 H3 C H3 COOC H N CH3 COO-CH2CH3 COO-C(CH3) 3 COO-CH2CH3 Cl AMLODIPÍN LACIDIPÍN Rastlinné antitusiká -látky ovplyvňujúce kašeľ centrálnym mechanizmom .drogy s obsahom slizov Slizy: .

ako ochranné prostriedky proti dráždeniu pokožky a slizníc (protektíva). Malva mauritiana..homopolysacharidy – sú veľmi zriedkavé a zložené z rovnakých sacharidov . Fabaceae) obsahuje sliz tvorený galaktózou a manózou 20 – 40% Folium farfareae (Tussilago farfara. glukóza. Malvaceae) – ČSL 4 obsahuje: . ako hydrofilné masťové základy Tuber salep (Orchis. arabinogalaktany Folium (Flos) malvae (Malva sylvestris.pre rastlinu sú to zväčša látky ochranné.heteropolysacharidy – rozličné sacharidy a častý podiel urónových kyselín .pri napúčaní drog pôsobia ako mechanické laxanciá a upravujú pH .z chemického hľadiska sa delia: . v črevách tlmia peristaltiku.membránové (Lichen islandicus. Orchidaceae) obsahuje polysacharid z manózy a glukózy Radix (Folium) althaeae (Althaea officinalis. tvoria zložku tabliet na zvýšenie ich rozpadavosti. Semen foenugraeci. Plantaginaceae) -obsahuje sliz: . príp.tvoria v rastlinnách hydrofilné koloidy a v pletivách sa lokalizujú podľa miesta biogenézy – intracelulárne ( kys. radix althaeae .obsahové – tvoria bunkový obsah (tuber salep – usušená hľuza z rozličných druhov čeľade Orchidaceae) . glukány. galaktóza. kys. Asteraceae) – ČSL 4 obsahuje 7% slizu – fruktóza.galenika: . najmä gastrointestinálneho traktu a horných dýchacích ciest . arabinóza. čím pôsobia antidiaroicky . rezervné alebo viažúce zásoby vody .vehikulum dráždivých a kyslých liečiv na sliznice a pokožku.pre svoju veľkú molekulu sa nemôžu vstrebávať pokožkou a sliznicami ⇒ iba lokálny účinok . preto môžu vystupovať ako ochranné látky . arabinóza Folium plantaginis (Plantago lanceolata.použitie: . Malvaceae) do 10% slizu Folium foenugraeci (Trigonella foenum graecum. glukurónová 128 .emulgátory. algínová – droga Laminaria) .5 – 10% slizu – galakturomanány.mnohé slizy sa neatakujú tráviacimi enzýmami.xylóza.

. spôsobený toxickým pôsobením centrálne tlmivých látok (liekov). ktoré navodzujú reverzibilný stav bezvedomia. často ireverzibilný (bez poskytnutia pomoci). ramnóza CELKOVÉ A N E S T E T I K Á (N01A) 1. Je spojená s komplexnou starostlivosťou o pacienta ako je predanestetická príprava.lišajníkové kys. usnová.Extractum plantaginis fluidum Lichen islandicus (Cetraria islandica.galaktóza. (podľa farm. Celková anestézia je reverzibilný stav bezvedomia. Narkóza je ale stav bezvedomia.galaktóza. kys. izolichenín . kys.plyglukány – lichenín . ale je to staré skriptum). cetrarová (antibakteriálne účinky) Semen lini (Linum usitatissimum. zámerne vyvolaný za účelom operačného výkonu pri čo najnižšom riziku poškodenia pacienta. – kys.obsahuje sliz: . arabinóza. Farmakológia Sú to látky. galakturónová . zabezpečenie svalovej relaxácie a riadenie hĺbky celkovej anestézy. úvod do celkovej anestézy. 129 . chémie narkóza = celková anestézia. galakturónová. v priebehu ktorého do istej miery dochádza k odstráneniu vnímania bolesti a myorelaxácii. Parmeliaceae) – ČSL 4 obsahuje: . Linaceae) .

je to stav podobný neuroleptanalgézii. nemajú špecifických antagonistov a majú rozličnú chemickú štruktúru. pôsobia až pri relatívne vysokých koncentráciách. indukciu krátkodobo účinným vnútrožilovým prípravkom (napr. vtedy sa podáva dantrolen a pacient sa ochladzuje. 4. kombinujú sa podáva sa premedikácia. súvisí s rozpustnosťou v tukoch (je veľmi dobrá). Štádium – paralytické Toto by nemalo nastať. Niektoré arylcykloalkylamíny vyvolávajú stav skľudnenia. zvýšený svalový tonus a reflexná dráždivosť (hyperreflexia. imobility. ktoré možno pozorovať pri podaní éteru. 2. thiopental) 2. udržanie bezvedomia v priebehu operačného zákroku inhalačným anestetikom (halotan alebo ox. pohyb očí. 3. tachypnoe. sú možné malé chirurgické zákroky. normálnym. Mechanizmus účinku celkových anestetík (niekde sa toto vzťahuje len na inhalačné) je nešpecifický (neovplyvňujú špecifické receptory). dusný v kombinácii s kyslíkom) 4. myorelaxácia. pretože nastáva zástava dýchania. nie je korneálny reflex. hypermotilita. prehĺbenie analgézie a svalovej relaxácie i. alebo ľahko zvýšeným svalovým tonusom a bronchodilatáciou. 1. dnešné anestetiká pôsobia rýchlejšie. nepokoj. riziko vracania a aspirácie zvratkov). je zachovaný korneálny reflex. Celková anestézia je doprevádzaná analgéziou. podaním analgetík a periférnych myorelaxancií Malígna hypertermia je život ohrozujúca situácia. ktorá vzniká hlavne po halogenovaných CA a hlavne pri ich kombinácii so suxametóniom. Medzi teórie o ich pôsobení patrí : 130 . je normálna veľkosť zreníc. amnézie a analgézie = DISOCIAČNÁ (DISOCIATÍVNA) CELKOVÁ ANESTÉZIA na disociáciu analgetického účinku a straty vedomia. rozšírené zrenice. halucinogénnym pôsobením pri prebúdzaní. je znížená citlivosť na bolesť.v. podanie krátkodobo pôsobiaceho periférneho myorelaxancia (suxametónium) čo uľahčí intubáciu pacienta 3. zlyhanie obehu až smrť. Látky vyvolávajúce disociačnú anestézu sa používajú pri traumách a iných stavoch určených na neodkladnú lekársku pomoc. činnosti srdca. Štádium – chirurgické Prichádza upokojenie. Štádium – preanestetické / analgetické Vedomie je zachované. Používa sa ketamín – racemická zmes izomérov fencyklidinu a cyklohexamínu. Štádium – excitačné Nastáva strata vedomia. ale vyvoláva ho jediná látka. pravidelné dýchanie. v tomto štádiu sa robia chirurgické zákroky. Celkovú anestéziu možno popísať vo viacerých štádiách.Celková anestéza zahŕňa : 1.

uvoľňovanie stimulačných a inhibičných neuromediátorov. INHALAČNÉ – Plynné – oxid dusný . Chémie zahŕňa : a) Nešpecifcké pôsobenie – založené na zmenách vyvolaných na základe fyzikálnych a chemických vlastností anestetík. enfluran. Pľúcna ventilácia a prekrvenie pľúc 2. propofol. Inhalačné Ich princíp účinku spočíva v tom. koncentrácie cAMP a cGMP. sevofluran 2. podľa farm. Celkové anestetiká možno podávať inhalačne.Lipidová teória – membrány stabilizujúci účinok. teda tým je pomalší nástup účinku CA. pretože niektoré CA klatráty netvoria a kvôli ďalším poznatkom). tlaku CA v krvi. že sila účinku je v priamom vzťahu k rozďeľovaciemu koeficientu olej/voda) a klatrátovú teóriu (založená na účinku anestetika vo vodnej fáze a vzniku tzv. Rýchlosť dosiahnutia takého parc. rozoznávame lipidovú teóriu (založená na tom. je minimálna alveolárna koncentrácia MAC (vyjadruje účinnosť CA čím je nižšia.Prchavé – halotan.Ú. Ako sa zvyšuje tlak CA vo vdychovanej zmesi. klatrátov. etomidát. intramuskulárne a rektálne. Tak isto sa ustaľuje rovnováha pri prechode CA z krvi do mozgu (rovnováha s tlakom v krvi a v alveole). účinku (interakcia anestetika s hydrofóbnymi miestami bunkových membrán) a špecifického biochemického účinku (väzba na receptory). čím je CA lepšie rozpustné v krvi. ketamín 1. éter k/p = 15 – pomalý nástup a odoznenie 131 . kým sa dosiahne rovnováha parciálneho tlaku CA v krvi s tlakom CA vo vdychovanej zmesi (alveole). desfluran. fluidizácia (stekucovanie) membrány. Faktory. zvyšuje sa tlak v alveole. M. nešpecifická inhibícia otvárania Na kanálov ako následok objemovej rozpínavosti biologickej membrány (Overton-Meyer). Celkové anestetiká delíme podľa spôsobu podania na : 1. bola vyvrátená. tlakom (záleží na koeficiente rozpustnosti CA v rvi – koeficient krv/plyn k/p. ktoré ovplyvňujú rýchlosť nástupu účinku inhalačných CA sú: 1. v krvi a v mozgu a nastupuje celková anestézia. Proteínová teória – väzba na hydrofóbnu doménu molekuly bielkoviny v membráne. intravenózne. ovpl. Alveolárna koncentrácia. izofluran. b) Špecifické pôsobenie – na receptorovej úrovni (ovplyvnenie sodíkových kanálov a pasívny prechod iónov do nervových buniek. metohexital. napr. tým sa dosiahne určitý tlak CA v alveole. Nastáva prechod CA z vdychovanej zmesi do krvi dovtedy. tým viac ho treba na dosiahnutie rovnováhy medzi tlakom v krvi a vo vdychovanej zmesi. pri ktorej u 50% pacientov vzniká celková anestézia. citlivosť postsynaptických receptorov pre neuromediátory a iniciáciu akčného potenciálu na acetylcholínových receptoroch.-chem. tým je CA účinnejšie). ktorý bude v rovnováhe s alveolárnym parc. INTRAVENÓZNE – thiopental. že sa podávajú v zmesi s inými plynmi. c) Kombinácia nešpecifckého fyz. ktorý je priamo úmerný objemovému podielu (koncentrácii) CA v zmesi.

vazodilatačná hypotenzia – izoflurán Centrálny nervový systém .je najpoužívanejšie CA.chýbanie senzibilizácie na katecholamíny . dusný). nedráždi dýchacie cesty . dusný.potenciálna hepatotoxicita – halotan (pri hypoxii pečene vznikajú reaktívne metabolity halotanu) Oxid dusný (rajský plyn. MAC>100%) Halotan (Narcotan) .5 – rýchly nástup a odoznenie Pri podaní inhalačných CA možno pozorovať vplyv na organizmus: Dýchací systém . pri hypoxii pečene z neho vznikajú hepatotoxické metabolity (jedna z možných teórií hovorí o uvoľňovaní fluóru.3 – rýchlejší nástup a odoznenie oxid dusný k/p = 0.) .halotan . desfluran... je výbušný . izofluran. že sú drahšie a desfluran mierne dráždi dýchacie cesty. že senzibilizuje na endogénne katecholamíny.zmeny EEG (elektroencefalogram) „epileptic-like activity“ . Kardiovaskulárny systém .jeho nevýhodou je. že je bez zápachu.treba dať pozor na to.má rýchly nástup úč.lepšia analgézia .halotan k/p = 2. negatívne inotropný efekt hlavne halotan a enfluran .tlmivý vplyv ( zníženie alveolárnej ventilácie a útlm ventilačnej odpovede na hypoxiu). že má slabý anestetický úč. vyvoláva slabú myorelexáciu (preto + myorelaxanciá). spôsobuje útlm srdcovej frekvencie (a tým aj útlm TK). (nevyvoláme ním anestézu. dilatuje bronchy.výhody . má silný analgetický úč. izofluran dilatuje koronárne cievy (steal effect u ICHS.senzibilizácia myokardu na vznik arytmií aj po endogénnych katecholamínoch . zdravé cievy sú dilatovné a chorým ešte berie kysklík) 132 .enflurán Parenchymatózne orgány . sevofluran . ktorý sa viaže na fosfolipidy a môže vyvolať až nekrózu pečene. rýchlo odoznie.medzi jeho výhody patrí. je takmer netoxický .často priamo depresívny vplyv na srdce . pri dlhodobej anestézii sa kumuluje v tukoch . enfluran spôsobuje zmeny na EEG (je KI u epileptikov). ktorá vzniká v prítomnosti medi. nie je výbušný.ich nevýhodou je.nevýhody – viac tlmí vedomie ako bolesť (preto + opiáty a ox.lepšia svalová relaxácia .3-dichlor-2-butén) Medzi moderné CA patria – enfluran. silný úč.niekedy zmiernený sympatomimetickými vlastnosťami – ox. alebo je toxicita spôsobená znečisteninou. má rýchly nástup účinku.nižší koeficient k/p (rýchlejší úč.čoraz menší metabolizovaný podiel .ich výhodami sú . kyslíka a tepla = hexafluor-2. často ako nosný plyn) .

alebo i. 6.jeho nevýhodou sú nepríjemné psychické pocity pri prebúdzaní Obsolentné celkové anestetiká 1.).2. rýchly úvod a rýchle vyvedenie z anestézie dobrá a rýchla ovládateľnosť hĺbky anestézie dostatočná analgézia potlačenie vegetatívnych reflexov dostatočná svalová relaxácia neprítomnosť nežiadúcich a toxických účinkov prijateľná cena 133 . úč. laryngospazmus a lokálne dráždenie pri paravenóznom podaní . Chloroform – tiež spôsobuje depresiu dychu a hepatotoxicitu 5. Trichlóretylén – spôsobuje výrazný útlm dychu. Cyklopropán – stimuluje sympatikus – maskovanie efektu krvných strát – po skončení anestézie cyklopropánový šok – rýchly pokles KT Ideálne CA by malo mať vlastnosti : 1.prebudenie z anestézie je dôsledkom ich redistribúcie z mozgu do periférie. somatickú analgéziu. nemajú závažné N.spôsobuje disociačnú anamnézu. nespôsobuje kardiodepresiu (má stimulačné účinky). nastupuje za 1-3 min.v.sú kontraindikované pri astme. . Intravenózne Tieto majú rýchly nástup a krátke trvanie. špecifiky inhibujú chloridový kanál GABAA komplexu (hyperpolarizácia) . 3.ich výhodou je rýchly úvod (30 sek. .Ú. inhibuje excitačné procesy . 5.. propofol . hepatotoxicitu a senzibilizáciu na katecholamíny 4.sú ultrakrátko pôsobiace. Samostatne sa používajú len na krátkodobé zákroky. Barbituráty – tiopental a metohexital . používajú sa ako úvod do celkovej anestézie v kombinácii s inhalačnými CA. Éter – vyznačuje sa výbušnosťou a silným excitačným štádiom.špecificky blokuje NMDA receptory pre glutamát. patrí výrazný útlm dychu. v mozgu dosahujú účinné koncentrácie už za 30 sekúnd .medzi ich N.používajú sa na úvod do celkovej anestézie .Ú. 4.m. a trvá 15-20 min. hlavne do tuku. 2. nesenzibilizuje na katecholamíny . Ketamín .nevýhodou je.podáva sa i. 7. používa sa aj ako rozpúšťadlo 2. možno ho použiť v poľných podmienkach.) aj odoznenie (5-10 min.sú veľmi lipofilné – rýchly nástup úč. že nemajú analgetický úč. Metoxyflurán – je hepato a nefro – toxický 3. hypotenzii a srdcovej insuficiencii Etomidát.patria medzi modernejšie . kde sa kumulujú .

hélium Oxid dusný . hlavne injekčné. Farmaceutická chémia 1. alfentanil) + neuroleptikum zo skupiny butyrofenónov (droperidol). podávajú sa opioidný antagonisty ako naloxon. nenasýtené (alkény. Cyklopropán . A rastie od alkánov k alkínom c) substitúcia hydrofilnými skupinami (–OH –COOH) aktivitu znižuje i ruší. alkíny). ak dôjde k depresii dychového centra. Špeciálne postupy v anesteziológii o Neuroleptanalgézia – opioidné analgetikum (fentanyl. preto sa používa premedikácia pred anestéziou pomocou myorelaxancií. aj alicyklické uhľovodíky (cykloalkány) Etylén. Anorganické plyny ako pomocné plyny sa používajú – kyslík (na prehĺbenie anestézy. substitúcia lipofilnými skupinami (halogény) aktivitu zvyšuje c. anxiolytík. midazolam) o Trankvanalgézia – disociačné CA + benzodiazepínové anxiolytikum Vo veterinárnej medicíne sa tiež používajú CA. uhličitým). Je KI pri nemožnosti robiť umelú pľúcnu ventiláciu a pri astme. aj v kombinácii s ox. používa sa tiež neuroleptanalgézia.slabé inhalačné narkotikum.-chem. Tento postup nezaťažuje srdce a obehový systém. navodí sa tak stav ukľudnenia so zníženou mototrickou aktivitou. sú to rôzne látky. preto je vhodný pri KVS poruchách a v starobe. tie však zvyšujú aj reaktivitu. o Neuroleptanestézia – opiát + neuroleptikum + inhalačné CA o Ataralgázia – opiát + benzodiazepínové anxiolytikum (diazepam. ktoré sú si blízke fyzikálnym charakterom a fyz. potlačením strachu a analgézia.zo vzduchom explozívne zmesi VŠÚ : a) v homologickom rade alifatických uhľovodíkov stúpa účinok k heptánu potom klesá pre znižujúcu sa rozpustnosť b) účinok zvyšuje prítomnosť násobných väzieb. a. sulfentanil. dusík.Ani jedno ich nespĺňa. vlastnosťami. flunitrazepam.Inhalačné Patria sem plyny a nízko-prchavé kvapaliny. ale aj toxicita (chloroform) 134 . až vyššie koncentrácie zo vzduchom vyvolávajú miernu narkózu. sedatív. analgetík. Halogénuhľovodíky VŠÚ : a) halogenáciou nižších alifatických uhľovodíkov sa narkotický účinok zvyšuje (etylchlorid). 2. Uhľovodíky – narkotické vlastnosti majú nižšie alifatické nasýtené (alkány). lorazepam. neuroleptík a anticholinergík (atropín). k prehĺbeniu dáme éter b.

ale znížená zápalnosť a výbušnosť) Dietyléter CH3CH2-O-CH2CH3 Met – príloha. Barbituráty VŠÚ : posunutím hypnotického účinku smerom k narkotickej aktivite sa dosahuje zavedením síry v polohe 2 (thiobarbituráty) – nahradením síry za kyslík sa zvšuje lipofilita a tým aj ukladanie do lipofilných tkanív alebo N-metyláciou (N-metylbarbituráty) Nevýhodou ich podania je možný útlm dýchacieho centra. hexobarbital Zo skupiny tiobararbiturátov – thiopental.Injekčné Nevýhodou mnohých z nich je nízka ropustnosť vo vode. predchádza sa pomocou atropínu al. acetaldehyd a acetón. nesymetrické étery sú účinnejšie ako symetrické b) prítomnosť dvojitých väzieb zvyšuje účinok i reaktivitu c) výhodná halogenácia alkylových radikálov (je rovnaká A. dobrá anestézia a súčasná myorelaxácia Metoxyflurán CHCl2-CF2-O-CH3 Met – príloha Enflurán CHF2-O-CF2CHClF Divinyléter CH2=CH-O-CH=CH2 Isoflurán CHF2-O-CHClCF3 2. používa sa aj ako analgetikum a anthelmintikum Halotan CF3-CHClBr vytvára miernu hypotóniu čo vedie k zníženiu krvácania Met . terfluran) f) násobná väzba zvyšuje reaktivitu a účinok súčastne aj výskyt vedľajších nežiadúcich účinkov (trichlóretylén) Etylchlorid CH3CH2Cl miestne zmrazovacie anestetikum vysoká toxicita tak len v malých koncentráciách na navodenie narkózy Trichloretylén CHCl=CCl2 Met – príloha. thiobutabarbtal používajú sa vo forme sodných solí HEXOBARBIT AL O CH3 C N CH3 C O C N O H O H C N C2H5 C S CH3CH2CH2CH C N CH3 O H T IOPENT AL CH3 MET OHEXIT AL O C N CH3 CHCH2 C O CH3CH2C CCH C N CH3 O H 135 . na narkózu nesmie obsahovať peroxidy. nestálosť väzby vylučuje z použitia jódové deriváty (sú reaktívne a ovplyvňujú štítnu žľazu) c) u chlóralkánov rastie aktivita i toxicita s počtom atómov chlóru optimum u derivátov metánu je u chloroformu d) u nižších monochlóralkánov rastie aktivita s rastúcim alkylom (chlórmetán-hlóretán-2chlórptopán) e) s výhodou sa kombinujú halogény v substitúcii na základnom na základnom alkáne (F. skopolamínu.b) v rade F<Cl<Br<I vo väzbe C-X s narastajúcou vzdialenosťou klesá stálosť väzby a rastie účinok.príloha d. Zo skupiny N. a.metylbarbiturátov – metohexital. preto treba použiť solubilizačné činidlo. Br – halotan. Cl. v akútnom prípade analeptikum (bemegrid). Étery Alifatické étery sú izostérne s nižšími n-alkánmi (zámena CH2 za O) VŠÚ : a) zo zväčšujúcim sa alkylom (metyl až propyl) rastie účinok ale spomaľuje sa nástup a predlžuje sa trvanie.

nátrium-4-hydroxybutyrád) N C2H5OCO CH3 ET OMIDÁT N C H Met: hydrolyzovaný na kyselinu Nátrium-4-hydroxybutyrát HO-CH2. metabolizuje sa beta-oxidáciou.CH2. Deriváty eugenolu CH OCH2CON 2 5 C2H5 OCH3 PROPANIDID CH2COO C H 3 7 Rýchly nástup účinku ale i odoznenie Met: hydrolyzovaný na neúčinnú kyselinu d.Neuroleptanalgetiká Pacient zostáva pri vedomí. Deriváty cyklohexylamínu Cl KET AMIN NHCH3 O Met – príloha. 3. kedy pacient sa zdá byť v bdelom stave. a preto sa tento postup používa vtedy keď treba aktívnu spoluprácu pacienta s chirurgom. Zlúčeniny iných štruktúr (etomidád. acetátová skupina zvyšuje rozpustnosť. Používa sa kombinácia analgetika fentanylu a neuroleptika droperidolu. vyvoláva určitý stav katalepsie. F COCH2CH2CH2 N DROPERIDOL N O N H C2H5CO FENT ANY L N N CH2CH2 136 . ale nevníma okolie ani bolesť e.b. Sterolové zlúčeniny COCH2 R O R= AL FAXALON H R= OH AL FADOLON R= -O-COCH3 ALFADOL ONACET ÁT COCH2OR HO H O R= HY DROXY DION H R=-OCCH2CH2COONa HY DROXY DIONNAT RIUMSUKCINÁT Je účinnejší ako hydroxydion.CH2-COONa – táto kyselina je prítomná v mozgu. c.

Tlmia dráždenie nervových zakončení (lokálne anestetiká) a zamedzujú rezorbcii toxínov a prenikaniu infekcií. čo je základ ich účinku na živé tkanivá – adstringentný účinok. Kondezované (pyrokatechínové) . vytvárajú zrazeniny s bielkovinami.hemoroidy Interne na . v etanole a vo vode sú rozpustné (väčšinou koloidne).ako antidóta pri otravách ťažkými kovmi a alkaloidmi (okrem morfínu. že zrážajú bielkoviny na povrchu slizníc vytvárajú ochranné membrány. polyestery kys. Medzi triesloviny sa zaraďujú organické látky rastlinného pôvodu. Používajú sa : Externe na . Ich hydrolýzou vzniká kys. elagová a cukry. Pôsobia antisepticky. zastavujú krvácanie (hemostatiká).elagotaníny 2. Hydrolyzovateľné (pyrogalové) . galová.katechíny 1. antiflogisticky. Farmakognózia Prírodné adstringenciá = Triesloviny Sú to organické polyfenoly s vysokou molekulovou hmotnosťou. fenolkarboxylovej (kys. príp. aglutinujú erytrocyty. črevné katary (antidiaroikum) .Hydrolyzovateľné Glykozidy.zápaly v ústnej dutine (stomatitída. angína) . kokaínu) a ťažkými kovmi (so Fe tmavomodré. estery cukrov s kyselinou gallovou a jej depsidami (jej deriváty). ktoré sa používajú na výrobu usne zo zvieracej kože trieslením (väzba fenolových skupín trieslovín s amino skupinami polypeptidových reťazcov molekúl bielkovín). Tým. omrzliny.O CH2CH2 N N N CH3CH2CO N CH2OCH3 N CH2CH3 N Met: oxidatívna N-desalkylácia O-desmetylácia ALFENT ANIL 3.rany. alkaloidmi (okrem morfínu. Galotaníny sa ešte delia na 2 skupiny : 1. popáleniny na malých plochách (riziko rezorbcie a poškodenie pečene) . nesacharidové estery fenolkarboxylových kyselín 137 . k nim patria galotaníny a ich kondenzačné produkty – elagotaníny. der. atropínu a kokaínu) Delia sa na 1. alebo zelenočierne). Pri reakcii s bielkovinami sa tvoria zlúčeniny rezistentné voči proteolytickým enzýmom.gastritídy. galovej – depsidy. atropínu. Státim sa oxidujú a kondenzujú na neúčinné flobafény (vo vode nerozpustné a fyziologicky neúčinné trieslovinové červene – tvoria sa aj dlhším zahrievaním s vodou. pôsobením kyselín a enzýmovou činnosťou pri sušení alebo skladovaní). galová a elagová) a sacharidov. kys. majú sťahujúcu chuť. 2.gallotaníny . gingivitída.

– adstringens. Rosaceae Ako ostružina Alchemillae herba – Alchemilla xantochlora. pôsobí ako adstringens. – externé a inetrné adstringens. (ČSL 4) Je to trieslovina (tanín) získaná extrakciou z dubienok. Chemicky ide o flavanoly pospájané 138 . hexahydroxydifénová – takto sa viaže pri nesacharidových esteroch) Gallae – dubienky. neštiepia sa minerálnymi kyselinami. 5% saponínov a flavonoidy P. Hamamelidaceae (SL 1) Obsahuje 3 % hamamelitanínu.väzbou (kys. – adstringens. ktoré tento novotvar potom prepichnú a uletia. antidiaroikum (TORMENTAN sp. elagová. vyrába sa Tinctura gallarum ako adstringens . proti hemoroidom (AVIRIL H – masť) Juglandis folium – Juglans regia (orech vlašský). . ale reagujú za vzniku hnedočervených kondenzačných produktov. Kondenzované Nehydrolyzovateľné. popáleninám.) Rubi fruticosi folium . citrónovú P. omrzlinám.Rubus fruticosus (ostružina). 40-70 % trieslovín tu tvoria galotaníny. Rosaceae Má 8-14% galotanínov. pretože potom klesá obsah trieslovín. medzi ktorými je dusík). používa sa proti hnačke. antidiaroikum Anserinae herba – Potentilla anserina (nátržník husí).externé adstringens Sanguisorbaea radix – Sanguisorba officinalis (krvavaec lekársky). k. ich štruktúra je odvodená od prekurzorov flavonoidného typu. Taninum . Rosaceae Má 6-10% elagotanínov P. alebo –C-C. Hamamelidis folium – Hamamelis virginiana. galovej sa viažu dvoma spôsobmi – depsidovou väzbou (kys. Rosaceae Je v ňom 17% galotanínov. Fagaceae (ČSL 4) Dubienky sú patologický novotvar na konárikoch stromov. antidiaroikum Rubi Idaei folium – Rubus idaeus (malina). m – digálová – benzénové jadrá sú viazané navzájom cez kyslíky. ako antidótum. tie sa vyvíjajú na larvy až dospelé jedince. Quercus infectoria (dub hálkový). slnečnému žiareniu. z ktorých vznikajú polykondenzáciou. hemostatikum. Dubienky treba zbierať ešte kým tam sú.Molekuly kys. Rosaceae (SL 1) Má 6-8% galotanínov P. kde hmyz podobný ose nakladie do púčikov vajíčka. – hemostatikum. mierne spazmolytikum 2. Juglandaceae Obsahuje 3% elagotanínov a silicu. v ktorj je juglán spôsobujúci hnedé zafarbenie kože (pretože polymerizuje ne hnedé a čierne pigmenty) P. Acidum tannicum.

sessilis. Kalorimetrické (ČSL 4) – na základe reakcie s kys. kolorimetrické. – interné adstringens.) Bistortae radix – Polygonum bistorta (stavikrv hadovníkový). oxidačné. na kloktanie Agrimoniae herba – Agrimonia eupatoria (repík lekársky). náhrada za pravý čaj Dôkaz a stanovenie trieslovín v drogách Dôkaz : Reakcie zrážacie – so želatínou. Q. s kys.väzbami. fosomolybdénwolfrámovou (FolinCiocalteaenovo činidlo) Titračné – titrácia s manganistanom draselným v kyslom prostredí 139 . octanom olovnatým.–C-C.). flavonoidy P. síranom meďnatým . omrzliny (STOMARAN sp. nefelometrické i biologické. dusičnanom strieborným. – externé adstringens. ak sú viaceré. gravimetrické. tinctura ratanhiae P. Polygonaceae Má 15-20% katechínových trieslovín P. hemoroidy (HEMORAL sp. antidiaroikum (TORMENTAN sp..).2% silice P. ktoré sú do 6mol flavanolu rozpustné vo vode. Rosaceae Obsahuje 8% trieslovín. gingivitídy. Krameriaceae (SL 1) Má 10-20% katechínových trieslovín. Fagaceae Obsahuje 12% katechínov. Myrtylli fructus – Vaccinium myrtyllus (čučoriedka). Metóda kožného prášku sa používa v garbiarstve. wolfrámovou v alkalickom prostredí vzniká wolfrámová modrá Stanovenie : Používajú sa metódy adsorbčné. dichrómanom didraselným. – externé adstringens. – externé adstringens. Rosaceae P. Vacciniaceae Má 3-10% trieslovín P. angíny Tormentillae radix – Potentilla erecta. proti hemoroidom (HEMORAL sp.) Rataniae radix – Krameria triandra. stomatitídy. zápaly GIT )SALVAT THÉ sp. – adstrigens.) Fragariae folium – Fragaria vesca (jahoda). diuretikum. gingivitída (STOMATOSAN tct. Reakcie farebné – s chloridom železitým – galotaníny modrý rozok a katechíny zelený. 0. paradontitída. Rosaceae (SL 1) Je tu 20% katechínových trieslovín. – náhrada za kramériu. – rany.). Quercus cortex – Quercus robur. Tinctura tormentillae P. vznikajú nerozpustné flobafény. antidiaroikum (TORMENTAN sp. alagotaníny. flavonoidy (kvercitín)..).

4 mikrogramů/ml aktivní látky. 80 mg: kulaté. jako antiarytmikum převážně ke snížení komorové frekvence supraventrikulárních tachyarytmií a konečně v retardované lékové formě jako antihypertenzivum. trvání účinku s vysokou variabilitou 1. Calcii hydrogenophosphas dihydricus. ale i do srdečního vodivého systému. Léčebné hladiny činí asi 0. Abbott GmbH und Co. 50 a 100 potahovaných tablet. D – množstvo drogy. na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou. Titanii dioxidum. Macrogolum 6000. SRN.Biologické – založené na schopnosti aglutinovať bielkoviny. Prodlužuje interval A-H a snižuje frekvenci sinusového uzlu. bílé. cca 90%. stupně. Carmellosum natricum. až III. potahované tablety o průměru 10 mm. a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. papírová skládačka. tbl.halotanum thymolo (0. flm. zejména buněk SA i AV uzlu. Hypromellosum 2910. Celullosum microcristallinum. Wiesbaden. ale v důsledku vysokého účinku prvého průchodu játry je biologická dostupnost nižší. Talcum. Ludwigshafen. U nemocných s vážnou poruchou jaterních funkcí může dojít při opakovaném podání k opožděnému vylučování a kumulaci léku v organismu. jen z 25% močí. antihypertenzivum.2-0.100/D A – adstringentná hodnota. Magnesii stearas. Pro tyto své účinky je indikován k prevenci anginózních záchvatů u stabilní ischemické choroby srdeční. V dlouhodobém podávání dochází k vysycení enzymatické kapacity v játrech a zvýšení biologické PP: DO: B: IS: CH: FÚ: 140 . Verapamili hydrochloridum 40 mg nebo 80 mg v 1 potahované tabletě. Snižuje rychlost spontánní depolarizace i trvání kalcium dependentních akčních potenciálů. V: DR: S: PL: Abbott GmbH und Co. příbalová informace.propofol 13/629/70-C 13/0715/92-S/C 13/0715/92-S Rp. bílé. do myocytů.01%) stabilizatum (halotan stabilizovaný tymolom) Diprivan . na jedné straně vyraženo 40.2 mm. bikonvexní.KG. Ve větších dávkách může vyvolat AV blok II. Tím vyvolává vazodilataci. počíta sa adstringentná hodnota – koľko g tanínu pripadá na 100g drogy vzhľadom na jeho fyziologický účinok A=T. blokátor kalciového kanálu. V EKG prodlužuje interval P-Q. 20. Působí dilataci v koronárním řečišti a má též negativně inotropní účinek. tbl. který byl původně uveden na trh jako koronární a periferní vazodilatans. ISOPTIN 80 mg por. Omezuje vstup kalcia do buněk hladkého svalstva cév. Lék je ze 3/4 vylučován stolicí. bikonvexní.5-10 hod. Resorpce z gastrointestinálního traktu je asi 90%. zejména koronárního řečiště. T – množstvo tanínu Prípravky : Narkotan . ISOPTIN 40 mg por. s vysokou interindividuální variabilitou. Vazba na bílkoviny plazmy je vysoká. SRN. Silica colloidalis anhydrica.KG. asi 25-35%. potahované tablety o průměru 7. Natrii laurilsulfas. biologický poločas je 3-7 hodin. Verapamil je prvním studovaným blokátorem kalciového kanálu. jako u všech antagonistů kalcia. PVC/Al blistr. Antiarytmikum. ostatní intervaly nemění. flm. 40 mg: kulaté. na jedné straně vyraženo ISOPTIN 80. na druhé straně znak firmy.

Zejména při zahájení terapie nebo při zvýšení dávek se mohou projevit známky špatné koordinace. SA blok. od 6 do 14 let: 40-120 mg 2-3krát denně (maximální denní dávka do 360 mg). např. Verapamil se v perorálním podání dobře snáší. kontraindikován u nemocných léčených betalytiky. bez kousání nebo cucání. beta-blokátory. a III. a to zejména při požití alkoholu. antiarytmiky a některými anestetiky může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. Léčba hypertenze. WPW-syndrom (zde je riziko vyvolání komorové tachykardie). fibrilace a/nebo flutter síní se zrychlením AV převodu (kromě WPW syndromu). U nemocných léčených verapamilem by se neměla podávat intravenózně antiarytmika. nestabilní angina pectoris. hypotenze (systolický krevní tlak pod 90 mmHg). Většina nežádoucích účinků vyplývá z farmakodynamických účinků zejména při vyšším dávkování: jsou to pocity horka. a 2. Ojediněle jsou pozorovány poruchy gastrointestinální. angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdečního selhání. Vzhledem k vysoké interindividuální variabilitě a dosažení rovnovážného stavu po delší době podávání je třeba dávku určovat s přihlédnutím k individuálnímu stavu nemocného. Přípravek nesmí být podáván pacientům s infarktem myokardu s ischemickou chorobou srdeční do 7 dnů po srdečním infarktu. dále nauzea. cyklosporinu a theofylinu v séru. stupně. Přípravek mohou užívat dospělí. Verapamil se nemá užívat v 1. přednostně při jídle nebo krátce po něm. 1 tableta Isoptin 40 mg 2-3krát denně). Verapamil může zvyšovat hladiny prazosinu. Léčba srdečních arytmií: paroxyzmální supraventrikulární tachykardie. a III.dostupnosti téměř na dvojnásobek. sinoatriální blok až asystolie a zhoršení příznaků srdeční slabosti. Při současném podání spolu s vazoaktivními léky. trimestru těhotenství by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení rizika a přínosu léčby. vazospastická angina pectoris. výrazný pokles krevního tlaku. Při současném léčení digoxinem dochází k mírnému vzestupu hladin digoxinu. komplikovaný akutní infarkt myokardu (bradykardie. U následujících stavů je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta: AV blok I. která může být problémem zejména u starších nemocných. kardiogenní šok. a naopak je verapamil i. Dospělí a mladiství s t. těžká porucha funkce jater. který nemá většinou klinický význam.). Při podávání v 3. KI: SU: NÚ: IT: TL: UP: D: ZP: 141 . AV-blok II. Z laboratorních příznaků byly pozorovány zvýšení transamináz i alkalické fosfatázy jako známek poškození jater při přecitlivělosti. negativně inotropnímu účinku i zhoršení vedení vzruchu v srdci. s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se polykají celé. Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg (krátkodobě je možné tuto dávku překročit). bradykardie. stupně. I: Léčba ischemické choroby srdeční: chronická stabilní angina pectoris. Přecitlivělost na složky přípravku. mladiství a děti od 3 let. syndrom Eaton-Lambert. které negativně ovlivní schopnost nemocných v silničním provozu nebo při ovládání strojů.hm. onemocnění postihující neuromuskulární přenos (myasthenia gravis. Při známkách digitalisové toxicity je třeba snížit dávky digitalisu. Děti (pouze u poruch srdečního rytmu): 3-6 let: 40 mg 2-3krát denně (80-120 mg za 24 hod). pokročilá Duchenova muskulární dystrofie). a to zejména prodloužením biologického poločasu. levostranná insuficience). Z kardiovaskulárních účinků je to AV blok II. především zácpa. nad 50 kg: 40-80 mg (1-2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta Isoptinu 80 mg) 3-4krát denně.v. nejsou-li indikovány beta blokátory. syndrom chorého sinu (bradykardicko-tachykardický syndrom). bradykardie (pod 50/min. návaly. flutter a fibrilace síní při současně přítomném preexcitačním syndromu. U pacientů s poruchou funkce jater by léčba měla být zahájena nízkými úvodními dávkami (např. hypotenze. stupně. trimestru těhotenství ani v období kojení. chinidinu. Účinek se po perorálním podání dostavuje asi za 2 hodiny a vrcholí za 5 hodin. Průměrná denní dávka pro všechny indikace je 240-360 mg. Nemocný by na tuto skutečnost měl být upozorněn.

. neinfiltrujú. Nádorové bunky sa vyznačujú 4 základnými rysmi: nekontrolovaná proliferácia (hyperplázia). osteóm (kost. Používajú sa spolu s ďalšími terapeutickými postupmi k liečbe nádorových ochorení. tkanivo). tkanivo). 2003/12/05 CYTOSTATIKÁ ( L) Cytostatiká (antineoplastiká) – látky. ktoré rozličnými mechanizmami zastavujú rast nádorových buniek. strata bunkovej funkcie (anaplázia). doplněno dle SPC.. na okolité orgány pôsobia tlakom. MUDr.7. Prodloužení registrace: do 2/2006. 1.PE: ZS: ZR: DZ: AU: DA: 60 Žádné zvláštní požadavky. vytváranie sekundárnych nádorov (metastázy). po chirurgickom odstránení nerecidivujú. 142 .1999 [1203 HN] Uhlíř Oldřich. ktorá vedie ku vzniku atypických štruktúr. mikroskopicky je podobný tkanivu z ktorého vznikol. Základné pojmy: -remisia = zastavenie rastu nádoru -eradikácia = zlikvidovanie prítomných nádorových buniek -relaps = opakované objavenie sa nádorového rastu Rozlišujú sa nádory: a) benígne – pomaly rastú. Patria sem: fibróm (väzivo). lipóm (tuk. neprestupujú do ciev – nemetastazujú. Nádorové ochorenie = výsledok neregulovaného tkanivového rastu autonómnej povahy. prerastanie do zdravých tkanív (invazivita). CSc.

Prírodné imunomodulátory – cytokíny (IL 2. aldesleukin). imunomodulácia. aflatoxíny) . pôsobia v organizme ako ich falošné prekurzory. látky inhibujúce proteosyntézu 5. predovšetkým rakovinových. Látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín = antimetabolity Mechanizmus účinku: ako antimetabolity sa označujú látky. genetická informácia – existuje génový supresor – p53. imunoterapia. látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín 3. Dochádza tak ku syntéze falošnej nukleovej kyseliny.7. prestupujú steny krvných i lymfatických ciev.v obmene cyklu Antimetabolity možno podľa vzťahu k fyziologickým metabolitom rozdeliť na: a) analógy kyseliny listovej b) analógy purínových báz c) analógy pyrimidínových báz d) inhibítory ribonukleotidreduktázy 143 . majú infiltračný rast. krvné deriváty. adenóm (žľazový epitel) b) malígne – rýchlo rastú. tkanivo). látky poškodzujúce deliace vretienko 4.v zavedení novej funkčnej skupiny . ktoré sú štrukturálne blízke prirodzeným substrátom pre tvorbu nukleozidov a nukleotidov. sarkóm (vzniká z väziva alebo iného spojivového tkaniva) Nádory môžu byť : lokalizované a generalizované Vznik nádorov: 1. kancerogénne faktory . čím inhibujú biosyntézu nukleových kyselín.v náhrade prítomnej funkčnej skupiny inou .4. vrastajú do orgánov a kostí. antiemetiká Imunomodulačné látky – čiastočne upravujú poškodené imunitné mechanizmy. analgetiká. levamizol. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. Antimetabolity môžu blokovať dielčie reakcie intermediárneho metabolizmu alebo sú sami metabolicky pozmenené a v tejto forme sú inkorporované do nukleových kyselín. látky inhibujúce biosyntézu nukleových kyselín 2. Terapeutický zásah pomocou antimetabolitov spočíva v zmene rastu buniek. genetická manipulácia (cesta génu p53). Rozdiel spočíva: . Chemická štruktúra: po chemickej stránke sa antimetabolity líšia od fyziologicky sa vyskytujúcich látok iba nepatrnými zmenami štruktúry. ubenimex. Rozdelenie cytostatík z hľadiska mechanizmu účinku: 1. takto môžu byť odtransportované do iných orgánov. chemoterapia. UV žiarenie) . preto sú súčasťou komplexnej protinádorovej terapie.biologické (onkovírusy) Možnosti terapie: chirurgia. doplnkovo: ATB. hormóny a antihormóny 1. Syntetické imunomodulátory – metisoprinol. rádioterapia. interferóny alfa a beta. ak ho človek má nemal by dostať rakovinu 2. kde sa opäť delia = metastázy Patria sem: karcinóm (vzniká z epitelového základu). uhľovodíky.chemické (decht. nenasýtené aromat.myóm (sval.fyzikálne (ionizujúce žiarenie.

t. Vzťah štruktúry a účinku: . čím je nepriamo blokované bunečné delenie. zložiek nukleových kyselín. Po tejto premene jednak spätnoväzobným mechanizmom inhibujú biosyntézu purínov. Inhibícia dihydrofolátredukázy tak vedie k poruche syntéze nukleových kyselín.u metotrexátu je tiež vodík na dusíku v polohe 10.j.a) Analógy kyseliny listovej MÚ: antimetabolity kys. proti solidným nádorom je neúčinný tioguanín – akútna a chronická granulocytárna leukémia butocin – myeloidná leukémia. Antimetabolity kyseliny listovej sa používajú pri rýchle rastúcich nádoroch. tiol .iný typ predstavujú nukleozidy.látky podobné purínovým bázam: adenínu. ktorá pôsobí ako antidotum. čo je enzým. t. listovej inhibujú dihydrofolátreduktázu.nutná je zámena hydroxylu v polohe 4 pteridínového jadra aminoskupinou . ale sú tiež inkorporované do DNA a vedú ku syntéze falošnej DNA. ktoré vznikli glykozidáciou purínových báz alebo ich analógov v polohe 9 Liečivá: merkaptopurín – liečba hemoblastóz. guanínu a hypoxantínu . používa sa pri liečbe nádorov (choriokarcinóm. ktorý katalzuje premenu kyseliny listovej na kyselinu tetrahydrolistovú. ale i ako imunosupresívum a antipsoriatikum palitrexát – u nás nie je registrovaný b) Analógy purínových báz MÚ: tieto látky sú proliečivá.obmenou základného purínového skeletu (pr. azapurín. biologickú účinnosť nadobudnú až po intracelulárnej premene na príslušné 9 – ribonkleotidy.náhradou funkčnej skupiny v polohe 6 (NH2.náhradou vodíku v polohe 2 adenínu napr.antimetabolický účinok získajú obmenou týchto báz: . rakovina prsníka. V organizme sa flurouracil podobne ako ďalšie jednoduché analógy pyrimidínových báz mení na nukleozidy. Vzťah štruktúry a účinku: . ktoré sa fosofryláciou menia na nukleotidy a tie potom inhibujú 144 . po glykozidácii a fosforylácii.OH) inou skupinou– halogén.j. Jej hlavnou úlohou je prenos jednouhlíkatých zvyškov (-CHO a –CH2OH) pri biosyntéze purínov a tymínu. ovariálne nádory c) Analógy pyrimidínových báz MÚ: Proliferujúce tkaniva a predovšetkým nádory využívajú k syntéze vo zvýšenej miere uracil. dezapurín) . karcinóm pľúc. ktorá nemôže plniť svoju funkciu. ktorý je nutný pre prenos formylového zvyšku substituovaný metylom Liečivá: metotrexát – pôsobí v S-fáze bunečného cyklu. akútna lymfatická leukémia). preto látky štruktúrou blízke uacilu narušujú normálny metabolizmus v nádorovom tkanive. halogénom . Jej toxické prejavy možno zmierniť podaním kyseliny folinovej – aktivovaná forma kyseliny listovej (Leucovorin).

RNA.tymidylsyntetázu. Pevná kovalentaná väzba medzi reťazcami DNA tak bráni ich oddeleniu pri replikácii.sú to najdlhšie používané cytostatiká. čím ruší funkciu DNA = inhibícia bunečného delenia. ktoré obsahujú nefyziologický cukor (cytarabin) Liečivá: cytarabin – liečba akútnej myeloidnej leukémie fluorouracil – karcinóm prsníka a čriev tegafur – karcinóm rekta. Alkylujúce látky reagujú s nukleofilnými centrami bunkových štruktúr (DNA.+ H+ (R-X = alkylačné činidlo. estery kyseliny metansulfónovej.sú to analógy uracilu. komplexné zlúčeniny platiny b) látky tvoriace komplexy s DNA – antracyklínové ATB.účinné sú i analógy biologických nukleozidov. 5-halogénuracily . Látky s dvoma alkylujúcimi skupinami t.antimetabolity vznikajú vhodnou substitúciou na pyrimidínovom jadre . čím sa obmedzí tvorby tymidínových nukleotidov a nepriamo aj syntéza DNA. aziridíny. čo vedie k blokáde tvorby DNA. Priebeh alkylácie: R-X + H-Y --------> R-Y + X. proteíny). sulfóniové alebo karbónivé ióny.najúčinnejšie sú: 5-halogénpyrimidíny.dusíkaté yperity) vytvárajú kovalentnú väzbu medzi dvoma guanínmi. ktoré štruktúru nukleových kyselín poškodzujú alkyláciou. ktoré však majú zmenené biologické vlastnosti a pôsobia ako inhibítory DNA-polymerázy. Spoločným znakom týchto zlúčenín je schopnosť za fyziologických podmienok vytvárať imoniové. nádory mozgu (vysoká lipofilita) d) Inhibítory ribonukleotidreduktázy MÚ: nie sú to antimetabolity. bifunkčné alkylačné činidlá (pr. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie. hrubého čreva. ktorý namiesto ribózy obsahuje arabinózu. ale výsledkom ich pôsobenia je tiež znížená tvorba deoxyribonukleotidov Liečivá: hydroxymočovina – liečba chronickej myeloidnej leukémie 2. vyznačujúce sa rozličnou chemickou štruktúrou MÚ: patria sem látky.j. Vzťah štruktúry a účinku: . Alkylová skupina sa viaže kovalentnou väzbou. Látky poškodzujúce štruktúru a funkciu nukleových kyselín a) alkylačné látky – dusíkaté yperity. • dusíkaté yperity . cytozínu a ich nukleozidov . deriváty nitrózomočoviny. H-Y = substrát) Aktivácia alkylačnej látky nastáva enzýmovo alebo spontánne vo vodnej fáze. dusíka aminoskupiny v polohe 4 cytozínu. enzýmy.sú odvodené od yperitu – náhradou síry atómom dusíka vznikli analógy = dusíkaté yperity 145 . aktinomycíny c) látky spôsobujúce deštrukciu DNA – bleomycíny a) Alkylačné látky . Fosoforyluje sa na aktívne nukleotidy. čo má za následok zmenu ich biologických vlastností. Najľahšie podlieha alkylácii: dusík (N17) guanínu (pri alkylácii dochádza k otvoreniu imidazolového jadra). Cytarabin – nukleozid fyziologickej bázy cytozínu. žalúdka. tymínu.

trichlormetin) reagovali so všetkými látkami poskytujúcimi elektróny (NÚ). ifosfamid. lymfogranulóm. pečene • estery kyseliny metánsulfónovej Vzťah štruktúry a účinku: -charakteristická je prítomnosť 2 metánsulfónových zvyškov. Nosnou časťou sú často látky fyziologického charakteru. k jeho aktivácii dochádza až v pečeni oxidázovým systémom cytochrómu P450. jeho antineoplastická aktivita je viazaná na L-konfiguráciu. Používa sa u karcinómu prostaty. riadenou distribúciou (chlorambucil). Liečivá: chlorambucil – lymfocytárna leukémia. preto sa pripravujú tesne pred použitím. trofosfamid. ktoré sú esterovou väzbou napojené na koncové alkoholické skupiny alifatického reťazca (C3 – C7) Liečivá: busulfan – liečba chronickej myeloidnej leukémie 146 . vo vodných roztokoch hydrolyzujú.charakteristická je prítomnosť 2 – 3 aziridínových zvyškov v molekule MÚ: otvorením trojčlánkového heterocylu vytvárajú reaktívne kabóniové ióny – alkylačná skupina Liečivá: tiotepa – lokálna chemoterapia pamilomatózy močového mechúra mitomycín – terapia karcinómu žalúdka. karcinóm ovárií a testes cyklofosfamid – prekurzor. Elektrofilné skupiny majú vplyv opačný. amino-dusíkaté yperity. Sú viazané na vhodnú nosnú štruktúru určujúcu afinitu k nádoru. jej zníženie vedie k zníženiu aktivity: N-oxidy sú menej aktívne. po metabolickej redukcii však aktivita stúpa -náhrada metylu v chlormetíne za aryl znižuje aktivitu. melfalan – vykazuje stereošpecificitu účinku. Používa sa u testikulárnych nádorov. estramustin-fosfát). Vzťah štruktúry a účinku: -skrátenie alebo predĺženie etylénového reťazca znižujú účinok -dôležitá je bázicita dusíku. Existujú aj tzv.MÚ: spočíva v schopnosti intramolekulárnou reakciou vytvoriť reaktívny karbóniový ión otvorením prechodne vzniknutého aziridíniového iónu. boli pripravené látky s tzv. ktorého nosnú časť tvorí cyklický ester-imid kyseliny fosforečnej. akútnej a chronickej leukémie. Dusíkaté yperity sú zväčša málo stále. Je teda in vitro neúčinný. ktoré sú schopné alkylačnej reakcie až po ich rozštiepení – sú prekurzormi dusíkatého yperitu. amido-dusíkaté yperity (cyklofosfamid. estramustin-fosfát – transportná forma dusíkatého yperitu používaná u karcinómu prostaty mitolaktol – používa sa u chronickej myeloidnej leukémie • aziridíny Vzťah štruktúry a účinku: . táto sa opäť zvýši po substitúcii arylu elektróndonorným substituentom. Klasické dusíkaté yperity (chlormetin. Tieto látky patria medzi tzv.

iného substituenta – tento rozhoduje o farmakokinetických parametroch nitrózomočovín. • antracyklínové antibiotiká Vzťah štruktúry a účinku: -molekula daunorubicínu sa skladá z chinónového aglykónu – daunomycinónu -v polohe 1 je glykozidicky viazaný bázický monosacharid – daunozamín -rozsiahla konjugácia systému je príčinou absorpcie svetla vo VIS oblasti. lomustin – nádory mozgu. Pt má v zlúčeninách oxidačné číslo 2 alebo 4. Interkalácia je hlavným MÚ antracyklínov a aktinomycínov. Cl aniónom organickej kyseliny. t. planárna molekula cytostatika sa zasunie medzi dvojitú špirálu DNA. interkaláciou. Vysoká nefrotoxicita cisplatiny viedla k náhrade NH3 donorovými ligandami – amínmi. ktoré sú viazané na rovnakom atóme dusíka. Liečivá: cisplatina – nádory ovárií. karcinóm pľúc. Liečivá: karmustin. ktoré reagujú s guanínmi a adenínmi v DNA reťazcoch. Antineoplastickú aktivitu majú platanaté komplexy. kde sa naviaže nekovalentnými .je menej nefrotoxická b) Látky tvoriace komplexy s DNA MÚ: prírodné látky najmä cytostatické antibiotiká sa vyznačujú schopnosťou tvoriť komplexy s DNA – viažu sa tzv. ich toxicite a diferenciácii účinku na určité nádory. leukemické poškodenie CNS • komplexné zlúčeniny platiny MÚ: podobá sa bifunkčným alkylačným činidlám – vytvára väzbu s dusíkom purínových a pyrimidínových báz v molekule DNA.spočíva vo vzniku reaktívneho karbóniového iónu a príslušného izokyanátu. Vzťah štruktúry a účinku: Pre biologický účinok sú nutné dve cis-orientované funkčné skupiny. testes. Vzťah štruktúry a účinku: -spoločným znakom je prítomnosť 2-chlóretylovej skupiny a nitrózoskupiny. Dôsledkom je inhibícia replikácie a transkripcie. čo podmieňuje červené zafarbenie antracyklínov (červený moč) -štruktúra antracyklínov je dosť špecifická. príp. NÚ: vysoká nefrotoxicita karboplatina – (ako cis platina).j.• deriváty nitrózomočoviny MÚ: . Karbóniový ión alkyluje DNA s izokyanát môže reagovať s aminoskupinami AK a proteínov. obmeny v aglykónovej časti molekuly vedú ku zníženiu cytostatickej aktivity 147 . resp. -druhý atóm dusíka nesie cykloalkylovú skupinu.vodíkovými väzbami na guaníny. čo sa prejaví inhibíciou syntézy RNA závislej na DNA. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú vysokou lipofilitou a ľahko prenikajú hematoencefalickou bariérou – sú vhodné na liečbu mozgových nádorov.

polypeptidového reťazca. slizníc. malígne lymfómy 3. rakovina prsníka. imidazolu a glykozidicky viazaného disacharidu.-možné sú obmeny na primárnej alkoholickej skupine na C14. Jej esterifikácia vyššou mastnou kyselinou vedie ku výraznému zníženiu kardiotoxicity a ku prolongácii účinku -k zníženiu kardiotxicity vedie tiež odstránenie metoxyskupiny v polohe 10 -pre účinok je nevyhnutná prítomnosť cukornej zložky molekuly -zníženie toxicity a zachovanie účinku sa dosiahlo priestorovou izomerizáciou hydroxylu v polohe C4 cukornej zložky – epimér doxorubicínu = epirubicín Liečivá: daunorubicín – akútna leukémia doxorubicín – leukémie. čím dochádza k rozštiepeniu reťazcov dvojšpirály DNA. bleomycíny -sú to bázické glykopeptidové antibiotiká. Toto je podobné biologickému účinku po ožiarení. Látky poškodzujúce deliace vretienko = antimitotické látky • 148 . pôvodne izolovaný bleomycín je zmesou bleomycínov A1-A6 a B1-B6. ktoré tvoria amidy s kyselinou bleomycínovou Liečivá: bleomycín (70% A2. chorioepitelióm. pyrimidínu. Wilmsov nádor c) Látky spôsobujúce deštrukciu DNA (Rádiomimetiká) MÚ: spočíva v interakcii látok danej skupiny s DNA. na ktorý sa v polohe 1 a 9 amidovou väzbou napájajú dva pentapeptidové laktóny -laktónovú väzbu tvorí hydroxyl treonínu a karboxyl N-metyl-valínu -štruktúra aktinomycínov je vysoko špecifická a akýkoľvek zásah do molekuly má negatívny vplyv na neoplastickú aktivitu Liečivá: daktinomycín – testikulárne nádory. ovárií • aktinomycíny . -jednotlivé bleomycíny sa líši zbytkami amínov. β-laktámového kruhu. zložená z bitiazolového chromofórneho systému. karcinóm bronchov epirubicín – akútne leukémie. 30%B2) – karcinóm kože. z ktorej sú uvoľnené –„vytrhnuté“ pyrimidínové bázy cytozín alebo tymín. karcinóm pŕs. preto sa tento efekt označuje ako rádiomimetický. Bleomycíny A sú antineoplasticky účinnejšie ako bleomycíny B. Vzťah štruktúry a účinku: -základom molekuly je kyselina bleomycínová.patria k najdlhšie používaným cytostatickým antibiotikám Vzťah štruktúry a účinku: -patria k peptolidovým antibiotikám -obsahujú spoločný chromogén–aktinocín.

Inhibítory proteosyntézy MÚ: syntéza bielkovín je jednou z hlavných podmienok rastu normálnych i nádorových buniek. vindesin taxany – paklitaxel. Nazývajú sa tiež vretienkové jedy. ktorá katalyzuje rozklad extracelulárneho asparagínu na kyselinu L-asparágovú a amoniak. ďalšie zníženie sa dosiahlo prípravou fosfátov (etopozid/tenipozid fosfát) V nižších dávkach pravdepodobne inhibujú/narúšajú replikáciu DNA inhibíciou topoizomerázy II. čím bráni jeho zlomeniu a porušeniu. prekrúteniu DNA. Topoizomeráza II. umožňuje ich oddelenie. Používa sa liečivo charakteru enzýmu – L-asparagináza.MÚ: . Napr. Kritické obdobie ich pôsobenia je v S fáze bunkového cyklu. po glykozidácii sa znížila toxicita. Liečivá: teniposid (nádory mozgu). etoposid (nádory ovárií a testes) Použitie: malobunkový karcinóm pľúc. deriváty kapmtotecínu. separáciu chromozómu pri mitóze a opätovné spojenie reťazcov. ktoré zastavujú mitózu a delenie buniek až sekundárne v dôsledku rozličných metabolických zmien. sa viaže na jeden reťazec DNA replikačnej vidlice . Používanie nemá príliš veľký význam. majú látky tejto skupiny priamy antimitotický účinok. demekolcín – nepoužívajú sa pre vysokú toxicitu alkaloidy z Vinca rosea – vinkristin. čím zbavuje nádorové bunky potrebnej aminokyseliny. Poškodzujú štruktúru a funkciu mikrotubulov väzbou na tubulín. zlomu v reťazci a strate funkcie DNA. bránia napr. docetaxel Inhibítory topoizomerázy: Obe izoformy topoizomerázy. Liečivá: kolchicín.j. Vysoké dávky majú priamy antimitotický efekt. Aby mohli rásť musia ho získavať z okolitého prostredia. Inhibítory topoizomerázy I: Alkaloidy z Camptotheca acuminata. Patria sem prevažne látky rastlinného pôvodu. viažu sa špecificky na komplex DNA-topoizomeráza I. lebo dochádza ku vzniku rezistencie. Liečivá: topotekan. Nedostatok tejto AK v extracelulárnom priestore má za následok narušenie proteosyntézy a tým zastavenie rastu nádorových buniek. nádory semeníkov 4. vinblastin. Tento proces je kapmtotecínmi inhibovaný. irinotekan Použitie: hlavne metastázujúce karcinómy čreva a konečníka alebo vaječníkov po zlyhaní prvotnej terapie • Inhibítory topoizomerázy II: Pôvodný podofylotoxín (Podophylum peltatum) bol silne toxický. zabezpečujú správnu topológiu DNA t. sa viaže na oba reťazce DNA. nadmerne stočený reťazec rozpojí a opäť ho spojí v priamej polohe. Topoizomeráza I.na rozdiel od ostatných cytostatík. Topoizomeráza I rozpájaním a spájaním reťazca DNA uvoľňuje torzné napätie vznikajúce pri replikácii DNA. Neovplyvňujú pritom syntézu DNA a ostatné premitotické deje. pretože blokujú delenie buniek v štádiu metafázy vretienka. Liečivo: L-asparagináza je používaná k liečbe lymfoblastickej leukémie u detí 149 . ľudské leukemické bunky nie sú schopné syntetizovať L-asparagín. Nádorové bunky sa však líšia rozdielnou schopnosťou syntézy niektorých špecifických aminokyselín.

majú všeobecne inhibičný účinok na proteosyntézu. Hormóny a antihormóny Hormóny spätnoväzobným mechanizmom ovplyvňujú metabolizmus ako celku. bunkové receptory Liečivá: tamoxifen.5. testosteron-propionát. no niektoré pôsobia iba na určité orgány. mestranol.terapia estrogénmi sa indikuje pri karcinóme prostaty a karcinóme prsníka u žien po menopauze. kedy nemožno previesť chirurgický zákrok alebo rtg ožiarenie. Terapeuticky sa uplatňujú ako alternatíva aplikácie estrogénov pri karcinóme prostaty. flutamid (nesteroidný antiandrogén) • Antiestrogény . MÚ spočíva pravdepodobne v antagonizovaní účinkov estrogénov na bunky maternice. aminoglutetimid • Gestagény . Liečivá: medroxyprogesteron-acetáty. Preto možno hormóny využiť k terapii nádorov určitých typov. preto sa v onkológii využívajú predovšetkým u akútnej leukémie 150 . ktorý sa prejavuje tlmivým účinkom najmä na lymforetikulárne. Liečivá: testosteron. kalusteron • Estrogény . uplatňujú sa najmä u karcinómu endometria a jeho metastáz. testosteron-izobutyrát. prostaty a endometria. hydroxyprogesteron-kapronát • Glukokortikoidy .bránia väzbe estrogénov na špecifické. Patria k nim hormonálne závislé nádory ako sú niektoré karcinómy prsníka. Liečivá: cyproteron-acetát (steroidný antiandrogén). Liečivá: etinylestradiol-3-izopropylsulfonát. dietylstilbestrol. fosfestrol • Antiandrogény . ktorých bunky obsahujú receptory pre steroidné hormóny. • Androgény . Podkladom použitia je antagonizmus medzi estrogénmi a androgénmi a ich pôsobenie na tvorbu hormónov v prednom laloku hypofýzy. nandrolon-fenylpropionát. Okrem hormónov sa používajú i antihormóny.v chemoterapii sa používajú pomerne vzácne.uplatnili sa predovšetkým pri terapii karcinómu prsníka a to najmä v prípadoch. dietylstilbestroldipropionát. najmä tých.antiandrogény kompetitívnou inhibíciou zabraňujú väzbe testosterónu na bunkové androgénne receptory.

tiosíran sodný (oslabenie toxické účinky cisplatiny). granisetrón) 151 . Dlhodobým podávaním vyšších dávok tohto hormónu možno zastaviť sekréciu gonadotropínov a vyvolať tak centrálny hypogonadizmus (tzv. chemická sterilizácia). fibróza pečene Antidotá: . nefrotoxicita. Liečivá: burserelin.na potlačenie kardiotoxicity . ktorý riadi sekréciu luteotropínu (LH) a folitropinu (FSH). dromperidon. gonády (menštruačné poruchy. trombocytopénia a imunosupresia).Liečivo: prednizón • Analógy gonadoliberínu . lymfocytopénia. Najviac sa prejavuje pôsobením na kostnú dreň (leukopénia.gonadoliberín je peptidický hormón hypotalamu. ale i neurotoxicitu a ototoxicitu alkylačných látok a ionizačného žiarenia . GIT (orálne a intestinálne ulcerácie. karcinogenita. Za fyziologického stavu riadi funkciu gonád.leukovorín (blokuje účinky metotrexátu) . porucha spermatogenézy. Terapeuticky sa „chemická sterilizácia“ využíva pri karcinóme prostaty. o nauzea. hnačky). kardiotoxicita.amifostin (tiofosfátový derivát cysteamínu. .na zníženie GIT toxicity sa podávajú: -fenotiazíny (prochlórperazín. ktoré viažu akroleín – produkt biotransformácie fosfamidov – znižuje tak ich urotoxicitu) . nechutenstvo o hyperurikémia o ireverzibilná toxicita ako mutagenita. superaktívne analógy prasačieho gonadoliberínu. Nežiaduce účinky cytostatík a liečivá používané ku zníženiu ich toxicity: o cytotoxický účinok na rýchle sa deliace normálne bunky je reverzibilný.levokarnitín a α-tokoferol (antioxidačný účinok) . strata libida). prejavujúci sa znížením hladiny plazmatického testosterónu. triptorelin Vzťah štruktúry a účinku: charakteristickým znakom je prítomnosť D-AK (serín. teratogenita. neplodnosť.dexrazoxan = cyklický analóg EDTA (znižuje kardiotoxicitu antracyklínov – chelatáciou železa myokardu bráni väzbe cytostatík) . tryptofán) v polohe 6 namiesto glycínu. ktorý znižuje hematologickú toxicitu. tiretylperazín) -butyrfenóny (haloperidol) -prokinetiká (metoklopramid. alizaprid) -setróny (ondansetrón. sterilita. vlasový folikul (alopécia). zvracanie. V klinickej praxi sa dnes využívajú tzv.mesna (obsahuje SH skupiny.

čo svedčí o prítomnosti látok s antimitotickými účinkami. glykopeptidy – viskotoxíny a lektíny (viskotoxíny sú zmesou polypeptidov .-proti hematologickej toxicite – lítiové soli. sú to deriváty základných štruktúr. pre malú terapeutickú šírku nie je vhodným cytostatikom). vaječníkov . vinorelbín – komerčné názvy. Oba pôsobia ako mitotické jedy. flavonoidy (deriváty kvercetínu) 152 .. amidová väzba môže byť nahradená esterovou .kolchicín. ako acyl najlepšie aryl.Visci albi herba – Viscum album (Loranthaceae) OL: peptidy resp. Onkloytickú aktivitu má aj leurozín a leurozidín. ďalej sú prítomné triterpény. lektíny sú glykoproteíny).v rastline je ho málo 0. ale môže byť aj alkyl. preto sa využíva Taxus baccata MÚ:spôsobujú stabilizáciu mikrotubulárnych proteínov tým. Postupne sa z nej vyizolovalo 80 alkaloidov.Taxus baccata (Taxaceae) – Tis obyčajný OL: diterpenoid taxol (paclitaxel) – získava sa z ihličia .Vincae herba – Vinca rosea /Catharanthus roseus (Apocynaceae) . Zúženie 8-článkového kruhu na 7 a odstránenie acylovového zvyšku z neho aktivitu výrazne nemení. prsníka. väčšie využitie má demekolcín.Taxus brevifolia (Taxaceae) – Tis krátkolistý OL: diterpenoid (C21) taxol (paclitaxel) – získava sa z kôry Použitie: TAXOL inj. majú vyššiu biologickú dostupnosť. Využíva sa najmä na izoláciu alkaloidov: kolchicín (len ako antiuratikum.z taxolu sa získava polosyntetický DEBAC (10-deacetylbaccatín) – totálna syntéza má 29 krokov Použitie: TAXOTERE. Bočný esterový reťazec: pre aktivitu dôležitý hlavne C3 – nevyhnutný je aryl na C3. strom rastie pomaly. ktorý ju používali sa zistila leukopénia (následkom zníženia aktivity kostnej drene). nižšiu toxicitu. molgramostin) Farmakognózia: .rastlina sa v ľudovom liečiteľstve využívala ako antidiabetikum. DOCETAXEL/ TAXOL – rakovina prsníka a vaječníkov . hnačkou. demekolcín Použitie: iba zriedka sa používa droga v prášku alebo tinktúra. . ochromením dýchacieho centra. z ktorých viaceré majú antineoplastickú aktivitu – vinkristín. vytvorí sa chumáč a tak nemôže dôjsť k rozdeleniu) VŠÚ: Základný skelet: pre aktivitu nutné zachovanie oxetánového kruhu. cievnymi poruchami. majú antimitotický účinok. karcinómy prsníka.009%. významná je skupina bis-indolových alkaloidov. no u ľudí.Colchici semen – Colchicum autumnale (Liliaceae) OL: alkaloidy . Otrava sa prejavuje vracaním.karcinóm pľúc. hemopoetické rastové faktory (filgastrim. Použitie: lymfatická leukémia. polysacharidy. malígne lymfómy a melanómy . vinblastín. že bránia ich depolymerizácii (interagujú s tubulmi deliaceho vretienka. Výrazné zníženie nastáva aj po odstránení benzoylového fragmentu. kože. . jeho otvorenie spôsobí úplnú stratu aktivity. Vindezín. Sú vysoko toxické. lebo pri predávkovaní pôsobí ako kapilárny jed.

neúčinné.koncentračný gradient (čím vyššia c. stupni klinického skúšania PRÍPRAVKY: METOTREXAT inj. Viskotoxíny sú p. β-peltatín Používa sa teniposid s etoposid – zväčša sú prodrug formy Použitie: karcinóm pľúc.chirurgia . IRINOTECAN .stomatológia faktory určujúce farmakologické odpovede na lokálne podaný liek: -variabilita penetrácie látky podľa miesta aplikácie .očné a ušné lekárstvo . sú však dráždivé a vo vyšších dávkach spôsobujú nekrózy. – metotrexát PROVERA tbl.Resina podophylli / Podophyllinum – Podophyllum pelatum (Podophyllaceae) OL: voľné i glykozidicky viazané lignány.tbl. tým rýchlejšie a väčšie množstvo liečiva prejde z dermy . najdôležitejší je glykozid podofylotoxín.paklitaxel Dermatologiká.dermatológia . αpeltatín.Camptotheca accuminata (Nyssaceae) OL: kamptothecín – pôsobí ako inhibítor topoizomerázy I. parenterálne znižujú krvný tlak.vek 153 - . Použitie: karcinómy vaječníkov. čriev. lokálne ATB ( D ) určené sú na povrchové časti tela oblasti používania: . .Cephalotaxus harringtonia (Cephalotaxaceae) OL: harringtonín Použitie: má antileukemickú aktivitu.o. tiež zvyšujú imunitu.dávkovacia schéma . Izolované. pľúc Prípravky: TOPOTECAN. nelymfatické leukémie.. vaječníkov. je však ešte v 3.vehikulum a oklúzia . vo vyšších dávkach vyvoláva krvavé hnačky.Použitie: Treba rozlišovať pri p. Droga v čajovináach sa používa ako antihypertenzívum a antisklerotikum. – medroxyprogesterón TAXOL .o. Živica má aj laxatívny účinok – drastické preháňadlo. aplikácii – medzi čajovinami a izolovanými látkami. čisté lektíny majú cytotoxickú aktivitu na určité tumory a karcinómy. .

mechanizmus účinku: . zastavujú rast alebo usmrcujú kožné huby a kvasinky .a) lokálne b) systémové 1) Nešpecifické antimykotiká: .pleťové mlieka (lotiones) . DIPROSALIC) reduktáza morfolíny .rozdelenie: .liečivé tekutiny (solutiones) .prášky (pulveres) .zmena pH .rezorcín demetyllanosterol .a) špecifické b) nešpecifické .masti (unguenta).majú lokálne pôsobenie .organické farbivá: . spreje D01 – Antimykotiká pre dermatológiu ( lieky proti plesňovým a hubovitým ochoreniam kože) .genciánová violeť demetyláza azoly lanosterol sqalenepoxid epoxidáza allylamíny sqalen grizeofulvín metabolizmus DNA/ RNA fluorouracil cytozíndeamináza flucytozín 2) Špecifické antimykotiká: polyénové antimykotiká 154 .dermatologické vehikulá: .očné vody ( Aqua ophthalmica) .spomaľujú resp.gély . KERASAL ung. krémy .sú to mnohé antiseptiká a dezinficienciá .fungistatický a bakteriostatický .ovplyvnenie priepustnosti bunkovej membrány .kyselina undecylénová (MYKOSEPTIN ung) . TRIAMCINOLON S..kyselina salicylová (AKNEFUG.kyselina dodecylbenzénsulfónová .účinok: .denaturácia bielkovín .pohlavie (žena má jemnejšiu kožu) . BETACORTON S. Ergosterol ALPICORT.zápal kože .látky: .očné kvapky (oculoguttae) .aerosoly.

spektrum účinku: .interakcie: .azolové antimykotiká: .demetylázy. hubám. dermatofytom.inhibícia enzýmov konečnej fázy syntézy ergosterolu v membráne húb. mikromycéty z rodu Aspergillus .a) vytvárajúce póry: . pretože sa metabolizujú v pečeni v mikrozomálnom systéme s cytochrómom P450 3A 155 .α.mechanizmus účinku: . .mechanizmus účinku: . Blastomyces.väzba na ergosterol bunkovej steny s následným rozrušením jej integrity .povrchové kandidózy (análne. jeho katalytická aktivita je závislá na cytochróme P450.kandidózy ústnych kútikov. jeho blokáda je kľúčovým krokom účinku azolových antimykotík..indikácie: .spektrum účinku: ... kandidová paronychia a onychomykóza .rod Candida. erosio interdigitalis. kandidová vulvitída.lokálne polyénové antimykotikum izolované z aktinomycéty Streptomyces natalensis .látky: . K inhibícii konverzie lanosterolu na ergosterol dochádza prostredníctvom enzýmu C.FUNGICIDIN LÉČIVA ung .PIMAFUCIN crm b) inhibítory syntézy ergosterolu: . interdigitálne a doplnenie liečby vaginálnymi tabletami pri pošvovej kandidóze) . pliesňam. bifázickým hubám). Trichosporon.spektrum účinku: Candida.nystatín: .široké – pôsobí proti kvasinkám. Inhibíciou syntézy membránových štruktúr blokujú u dimorfných húb morfogenézu z kvasinkovej do myceliárnej formy .14 .indikácia: .natamycín: . dá sa využiť pri kandidózach a Trichomonas vaginalis .početné. dermatofyty (Microsporum.polyénové antimykotikum s fungistatickým až fungicídnym účinkom produkované kmeňom Streptomyces noursei . Trichophyton).

Epidermophyton a Lageronia soudanensis).kinetika: .dermatomykózy. dimorfnými hubami a plesňami.indikácie: . zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie vyvolané dermatofytmi alebo kvasinkami v kombinácii so streptokokmi. zmiešané mykotické a bakteriálne kožné infekcie . po resorpcii sa mení v pečeni na neúčinné hydroxyderiváty .DAKTARIN crm 156 .indikácie:. CANESTEN.účinok: . epidermofýcie. CLOTRIMAZOL.nežiaduce účinky: .deriváty imidazolu: .kinetika: . stafylokoky a pyogénne streptokoky).klotrimazol: . v stratum corneum sa vytvára koncentrácia.aplikovaný na kožu sa prakticky nevstrebáva .pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby. mikrospórie). enterokoky. Trichophyton. paronychie až vulvitídy . kvasinky a plesne. kandidózy a keratomykózy (pityriasis versicolor). Cryptococcus neoformas. kvasinky a plesne .mikonazol: . .dermatofytózy..mechanizmus účinku: -interakcia s cytochrómom P450. kvasinky (Candida . Bacillus subtilis. Trichosporon cutaneum).indikácie: . V dostatočne účinnej dávke preniká do najnižšej vrstvy epidermis. stafylokokmi.PEVARYL . onychomykózy a pilomykózy spôsobené dermatofytmi. kvasinkami (kandidózy).pri lokálnej aplikácii na zdravú pokožku je systémová absorpcia veľmi nízka. kvasinkami.pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . perkutánna resorpcia je však veľmi nízka. Z mikrobiálnej bunky unikajú nízkomolekulárne komponenty. Baktericídne účinkuje na grampozitivní bakterie (Bacillus anthracis. plesne a aktinomycéty. Inhibuje tiež produkciu kalmodulinu. V bunke pribúda oxidáz NADH a hromadia sa toxické peroxidy.mierne lokálne podráždenia a zriedka alergické reakcie . ktorá mnohonásobne prevyšuje antifugálnu a antibakteriálnu minimálnu inhibičnú koncentráciu v pritomnosti bielkoviny. nokardiami. . ktorá presahuje minimálnu inhibičnú koncentráciu pre dermatofyty .pôsobí bakteriostaticky na väčšinu grampozitívnych baktérií vrátane Propionibacterium acnes . mizne cytochrómperoxydáza. väčšina aplikovanej formy zostáva na povrchu kože.pôsobí fungicídne na dermatofyty (Microsporum.dermatomykózy vovolané dermatofytmi (trichofýcie. PLIMYCOL .účinok: . nepôsobí na spóry (konídie) . fakultatívne patogénnymi hubami a plesňami. pitiriasis versicolor . zasahuje rušivo do biosyntézy bunkovej membrány a do pochodov v bunke. IMAZOL.AKNECOLOR crm. interdigitálne mykózy. dimorfné huby.pôsobí fungistaticky až fungicídne na proliferujúce huby.ekonazol: .tvorí v rohovej vrstve epidermis depot s koncentráciou.účinok: .

narozdiel od iných azolov je účinok závislý na pH.alergický kožný exantém .iné účinky: znižuje mitogénnu odpoveď fibroblastov hladkej svaloviny ciev na stimulačný účinok plazmatického rastového faktora (PDGF) a tým proliferáciu . účinnosť proti plesniam a kvasinkám je najlepšia při pH 6.spektrum účinku: .zmena bunkovej membrány následkom ovplyvnenia biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity demetyllanosterolreduktázy .kinetika: . v nechtoch .fungistatický a fungicídny .MYFUNGAR .o.po p.naftifin (EXODERIL) . – väzba na plazmatické bielkoviny je až 99% .morfolíny: .oxikonazol: . dimorfné huby a parazity (Trypanosoma cruzi).allylamíny: .flutrimazol: . DIFLUCAN .látky: amorolfin (LOCERYL crm) c) zásah do funkcie bunkového jadra: .mechanizmus účinku – blokáda biosyntézy ergosterolu inhibíciou aktivity enzýmu skvalén. dimorfné huby. postupne sa koncentruje v tukovom tkanive.synergický účinok s ketokonazolom pri infekciách spôsobených Trypanosoma cruzi . morfologicky ide o blokádu proliferácie vláknitých výbežkov ⇒ zastavenie množenia plesní v koži a jej adnexoch a postupným odrastaním starých vrstiev . sú citlivejšie na inhibíciu syntézy ergosterolu ako kvasinky . erytém) . účinnejšie na vláknité huby (inhibícia mycélií). koži.nežiaduce účinky: .grizeofulvín: . kožné kandidózy . o.4.denaturácia proteínového skeletu (mikrotubulárneho skeletu bunky. primárne fungicídny účinok je spôsobený inhibíciou emzymatickej aktivity a intracelulárnou akumuláciou skvalénov. dermatofyty.BIFONAZOL.flukonazol: -DIFLAZON.ketokonazol: .po p. inhibícia proteosyntézy a syntézy mRNA.ľahké podráždenie kože ( pruritus alebo ľahké svrbnie. podaní sa významne viaže na plazmatické bielkoviny. kvasinky.bifonazol: .NIZORAL . proti dermatofytom je pri pH 4-7 .účinok: . neinhibuje procesy závislé na cytochróme P450.epoxidázy. strata chuti najprv na slané.penetruje rýchlo celou kožou . pytiriasis versicolor. aktinomycéty .kvasinky.po p..vlase).dermatomykózy vyvolané dermytofytmi.dermatofyty. a jej adnexoch (vlasovom folikule. potom na sladké. vlastný nedostatek ergosterolu sa podieľa na fungistatickom účinku .kinetika: .spektrum účinku: .iba dermatofyty .interakcie: .mechanizmus účinku: .nežiaduce účinky: .mechanizmus účinku: .vysoko lipofilný a keratofilný. podaní: dyspeptické problémy.kinetika: .MICETAL . môžu byť prechodne zvýšené hodnoty pečeňových testov . ONYCHON) .indikácie: . MYCOSPOR .7 – 7.mechanizmus účinku: inhibuje biosyntézu ergosterolu a mení zloženie ďalších lipidových komponentov bunkovej steny . 157 .látky: .spektrum účinku: .terbinafin (LAMISIL.o.

aj sporocídny a protizápalový .preniká do novo tvorených keratizovaných tkanív.. kryptokoky.spektrum účinku: .flucytozín: .podávajú sa v prípadoch. vylučuje sa takmer úplne močom .G+ a G.aktívne transportovaný do buniek mikromycét..BATRAFEN crm . kože.spektrum účinku: .tolnaftát: .nežiaduce účinky: .ciklopiroxolamin: . mykoplazmy.nežiaduce účinky: . v nižších dávkach blokuje adhezívnu schopnosť kandíd na sliznice . fotosenzibilizácia pri slnení.. prejavy intolerancie .potencuje účinok azolových antimykotík . ZnO a oxid titaničitý s adstringentnými účinkami 158 .účinok: .znižuje účinok kumarínových antikoagulancií (warfarin) .vykazuje skríženú alergiu s penicilínom !!! .účinok je krátkodobý .barbituráty znižujú účinok grizeofulvínu . leukopénia.interakcie: . placenty a predpokladá sa aj prienik do materského mlieka.indikácie: . .zmäkčujúce látky.účinok: .selektívna fungistatická aktivita voči Trichophyton.spektrum účinku: -kandidy.cytozínarabinozid kompetitívne inhibuje účinok .účinnosť zvyšujú: .interakcie: . či mentol (levomentolum) a antipruriginóznymi účinkami. kde je deaminovyný na vlastnú účinnú látku je 5 – fluorouracyl.ANCOTIL d) ostatné antimykotiká: .aminoetanolová soľ cyklohexyl-hydroxy-metyl.potencuje účinok alkoholu .granulocytopénia.pyridonu.allopurinol znižuje myelotoxiciu flucytozínu a neinterferuje s jeho antifugálnym účinkom . keď je koža suchá (poruchy rohovatenia). ktorý je inkorporovaný do RNA s výslednou inhibíciou syntézy nukleových kyselín .povrchové hubové infekcie kože D02 – Emolienciá a protektíva (látky vyhladzujúce kožu hydratáciou jej rohovitej vrstvy alebo chrániace kožu) a) emolienciá: . vyhladzujú a hydratujú ju .v menšej miere blokuje syntézu DNA aj priamo ako antagonista cytozínu .hydrofilný. ktorá pôsobí fungicídne proti všetkým releventnýmpatogénom zodpovedným za plesňové infekcie nechtov .ľahko preniká do kože .indikácie: . pri ichtyóze a ekzémoch .kinetika: .mechanizmus účinku: .baktérie.alergie. trichomonády . nechtov a vlasových folikulov .chromomykóza.fungistatický.kinetika: . Epidermophyton a Microsporum . preniká do všetkých tkanív a telesných tekutín vrátane likvoru. poruchy funkcie obličiek. krátkodobá liečba mykotických infekcií močových ciest . patogénny chromomykózy .gáfor (Camphora). ktoré ukľudňujú kožu. prechodné zvýšenie pečeňových testov.

spôsobujú v koži zápalové procesy sprevádzané biochemickými pochodmi ovplyvňujúcimi cievy.pôsobí lokálne. . U osôb neschopných tvoriť väčšie množstvo melanínu vzniká ovplyvnením DNA zvýšené bunkové delenie a zrýchlená keratinizácia. kyseliny salicylovej. calcii carbonas. nepreniká do hlbších vrstiev kože . tieto látky väčšinou absorbujú lúče a menia svetelnú energiu na tepelnú . hlavne endotel a podnecujú tvorbu nového pigmentu melanínu v dentritických bunkách melanocytoch. alebo pred slnečným žiarením určitých vlnových dĺžok. titanii dioxidum.benzofenony.urea (močovina) – pôsobí keratolyticky . Melanín spoločne s už existujúcim pigmentom tvorí prirodzenú ochranu kože. bolus alba ). UVA lúče: .cieľom je: .chránia kožu pred negatívnym pôsobením buď pred celým spektrom slnečného žiarenia (zinci oxidum.vstrebáva sa kožou a preniká do hlbších vrstiev epidermis . Naviac v dôsledku nadmerného ožarovania kože dochádza k degeneratívnym zmenám väziva. talcum.paraffinum perliquidum: . ktoré môže viesť k mutáciám genetickej informácie a ku vzniku nádorového bujnenia .sójový olej .. nepreniká do hlbších vrstiev kože .jecoris aselli oleum: .pôsobí lokálne.paraffinum liquidum: . HYDROLOTIO.EXCIPIAL U LIPOLOTIO. BALNEUM .fotoprotektívne látky: . starnutím kože a poškodeniam DNA. KERASAL ung b) protektíva: .EXCIPIAL crm .UVB lúče filtrujú: . deriváty kyseliny p-aminobenzoovej (resp.používajú sa vo forme emulzným mastí a krémov – môžu obsahovať tekutý parafín a rôzne oleje. BALMANDOL OLEJ. vstrebávajú sa iba pri porušenej integrite kože .obsahuje predovšetkým glyceridy nenasýtených mastných kyselín a vitamíny A a D.tekutý parafín .pôsobí na už skôr v bunkách sa vyskytujúci.delia sa na: .k zahusteniu sa pridáva talok alebo kaolín .zabrániť dôsledkom pôsobenia najmä UV žiarenia na koži a u pacientov s fotoalergickými alebo fototoxickými reakciami alebo u pacientov ošetrovaných laserom.filtre brániace prieniku erytmo-génnych lúčov UVB (280 -320 nm) . k vonkajšej ochrane možnou použiť látky s určitými adsorpčnými schopnosťami (talok) . hydroxybenzoovej).sojae oleum: . deriváty gáfru a estery 159 .používajú sa k preventívnej ochrane kože pred negatívnymi vplyvmi prostredia .látky: .BALNEUM HERMAL liq .filtre nedovoľujúce prienik pigmentotvorným lúčom UVA (320 – 400 nm) UVB lúče: .OILATUM EMOLLIENT. redukciou odfarbený melanín a navodzujú okamžitú pigmentáciu.rybí olej .

až 2%) .pantotenát vápenatý . betacaroten ) absorbujúci iba malé množstvo UVB.peruánsky balzam: (Balsamum peruvianum) .thymol (thymolum . kataláza a kombinácia deoxyribonukleáza/ fibrinolyzín – kombinácia enzýmov umožňujúcich štiepenie DNA a fibrínových proteínov.azofarbivá . chinini sulfas. ale i odrazením lúčov.kyseliny p-methoxyškoricovej. samoopaľovacie krémy nemajú fotoprotektívny účinok.používajú sa : . Určitý fotoprotektívny efekt majú perorálne podávané karotenoidy (napr. rôznych príškvarov alebo hustých hnisavých exudátov . Patrí medzi ne oxid titaničitý (titanii dioxidum ) a oxid zinočnatý (zinci oxidum ).používa sa : .sú to organopreparáty . V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať i látky. koncentruje sa v pečeni a koži .indikácie: . . erytému bránia tiež tannin.kyselina mliečna c) proteolytické enzýmy: -používajú sa k skvapalneniu a odstráneniu nekrotických tkanív. Tzv.azulény (guaiazulen) .ichtamol .zdravé živé tkanivo nepodlieha ich proteolytickému pôsobeniu (obsahuje tkanivové inhibítory) .profylaxia fotosenzitívnych reakcií u citlivých osôb alebo u osôb s erytropoetickou protoporfýriou D03 – Prípravky na liečbu rán a vredov (zlepšenie hojenia poraneného tkaniva) a) granulanciá: . D a E . streptokináza – k rozpusteniu fibrínových zrazenín.fenol (phenolum .dexpantenol .provitamín A. Ich nevýhodou je kozmetický vzhľad po natrení (nepravidelné zafarbenie kože). ktoré potlačujú alebo miernia pocit svrbenia . Ich efekt je založený na chemickom vyvolaní tvorby melanínu v koži bez účasti slnečného žiarenia.gáfor (camphora .látky.betakarotén: .5-1 %) 160 . phenylis salicylas .používajú sa : . pričom umožňujú vytvorenie pigmentácie. kolagenáza.v chladivých základoch: .trypsín.podporujú rast granulačného tkaniva .kyselina salicylová b) epitelizanciá: -podporujú epitelizáciu a pôsobia priaznivo na reparačných tkanivovývh pochodoch .mentol (levomentolum. v kombinácii so streptodornázou – ak treba odstrániť tkanivové zbytky D04 – Antipruriginotiká a anestetiká a) antipruriginóza: . 1-3 %) .3-3 %) .používajú sa: .vitamíny A. až 2 %) . chymotrypsín. pôsobiace na báze nielen spojenej s pohlcovaním lúčov.β-naftol (β-naphtholum . 0. v tukoch rozpustná látka.flavonoidy . 0.

salicylová: . erytrodermická. kvapkovitá.kys.cinchokaín .pri terapii sa uplatňujú lieky podávané lokálne a aj celkovo .diphenhydramin – sedatívne H1. s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .majú výrazne protisvrbivý účinok a obvykle mierny lokálny anestetický účinok .odšupinatenie ( konc. s lokálne anestetickým účinkom a dobrou toleranciou .tripelenamín .lokálne aplikované liečivá: .nemôžu sa aplikovať na rozsiahle.neprenosné chronické kožné ochorenie nejasnej etiológie ( genetický základ) .kyselina gamolénová: mastná polynenasýtená kyselina obsiahnutá v oleji pupalky dvojročnej D05 – Antipsoriatiká Psoriáza: .pri terapii psoriázy (lupienky) neexistuje jednotný schéma. ktoré splývajú do plakov .esenciálne mastné kyseliny: .určené k lokálnímu znecitliveniu pred drobnými dermatochirurgickými výkonmi.. Látky účinné u jednej formy môžu byť neúčinné pri druhej forme . hlavne zanesené alebo porušené chorobné plochy. často sa aplikujú k tlmeniu bolesti alebo svrbenia u lokalizovaných kožných ochorení . predovšetkým kyseliny linolovej a gama – linolénovej .látky: .slabé kortikosteroidy: .ich aplikácia na rozsiahlejšie plochy môže viesť k resorpčnej toxicite . pretože jednou z príčin generalizovaného svrbenia u pacientov s atopickou dermatitídou je deficit esenciálnych mastných kyselín.látky: .klinicky sa manifestuje červenými papulami krytými šupinami.FENISTIL gel . PITYOL) .suplementujú sa. pustulárna.účinok nastupuje pozvoľna a klinické zlepšenie sa prejavuje obvykle za 8 – 12 týždňov terapie . ani u kojencov a malých detí.antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie .plaková.hydrokortizon – rýchly účinok.typy: . inverzná .dimetinden: -sedatívne H1.lidokaín .antihistaminikum s výrazným protisvrbivým účinkom.tekutý púder ( s ichtamolom) – protisvrbivý účinok (ICHTOXYL.lokálne anestetiká: .používajú sa u lokalizovaných alergických kožných prejavoch .kameňouhoľný decht: (pix lithanthracis) (POLYTAR liq) 161 .aj lokálne antihistaminiká: . 5 – 10%) .postihuje rôzne časti tela vrátane vlasovej časti a nechtov . ale po vysadení recidíva .PSILO – BALZAM gél . pretože ich resrpčná schopnost je vysoká .

162 .8 . 5%) . menia zloženie kožného mazu a významne znižujú jeho produkciu (až o 90%) .dlhodobé riziko – 8x častejšia rakovina kože u ožarovaných osôb .NÚ: -fototoxicita. pigmentácia .možno kombinovať ako s miestnou.. géloch.keratolytikum .25 – dihydroxyvitamín D3) -derivát vitamínu .konc.u ťažkých a rozsiahlych foriem psoriázy . 1 – 20% (deti max.majú významné účinky na epitélie .fototerapia: -princíp: .podáva sa v mastiach a pastách ako 2 – 10%. erytém. tlmia bunkovú proliferáciu a diferenciáciu. minutovej terapii. znižuje tvorbu lupín . protizápalový.najsilnejšie lokálne antipsoriatikum.pôsobí fungicídne a baktericídne.kovalentné väzby a pevné mostíky medzi vláknami DNA ⇒ obmedzenie delenia buniek .zvýšená tvorba prostaglandínov – zápal.methoxsalen: .patrí medzi miestne antiflogistiká a antiseptiká protisvrbivý.vhodná aj pri vitiligu a mycosis fungoides .5. niekedy ako organický extrakt (liquidim carbonis detergens) v lotiónoch.aplikácia pred ožiarením UVA .anthralin: .trioxsalen (4. šampónoch a kúpeľoch . tak celkovou podávanými látkami .(8 – methoxypsoralen) (OXSORALEN) . iritácia očí a slizníc – neaplikovať na tvár .dinthranol: .pri dlhodobej aplikácii však môže paradoxne vyvolávať zvýšenú mastivosť vlasov . antiproliferatívny účinok . ktoré vykazujú aktivitu vitamínu A .retinoidy: .imunosupresívny účinok UV radiácie (hlavne v UVB oblasti 300 – 320 nm) .používajú sa: .pozor na riziko popálenia kože .antiproliferatívny účinok . väzbou na DNA ovplyvňujú proces transkripcie adstringentný.zinkpyrition: . ďalej ovplyvňujú zápal a produkciu mazu – znižujú veľkosť mazových žliaz. dnes sa používa iba v tzv. trimethylpsoralen) .ovplyvňujú mnoho biologických dejov – obmedzujú chemotaxiu neutrofilov znížením produkcie leukotriénov.kalcipotriol: (1.bargapten (5 – methoxypsoralen) . má tiež antiproliferačné a antiseboroické účinky. inhibujú ornitíndekarboxilázu.menej toxická sírová zlúčenina ako selén – disulfid .derivát vitamínu D . nefrotoxicita.takalcitol: (1.prirodzené a syntetické deriváty retinolu. kedy po krátkodobom natretí kože v stúpajúcej koncentrácii sa prevedie ožiarenie UV – lúčmi .24 – dihydroxyvitamín D3).účinky sú sprostredkované nukleárnym receptorom.

preto možno dovoliť počatie až dva roky po ukončení liečby .inhibuje proteosyntézu väzbou na bakteriálnu izoleucyl – tRNA syntetázu 163 .mechanizmus účinku: .baktérie .používajú sa na liečbu torpidných ložísk psoriázy.mechanizmus účinku: .cytostatiká: . ktoré su rezistentné na inú terapiu . generácie.pri systémovej absorpcii sa môže prejaviť jeho nefrotoxicita . nosné otvory a pery. liečbe psoriázy.druhej generácie majú rad nežiaducich účinkov a vyvolávajú tak fotosenzibilizáciu . čerstvých ranách. ťažšie ekzémy a hnisavé konjuktivitídy . mycosis fungoides a vírové papilómy . acne vulgaris.používajú sa celkovo aj lokálne . nie je vhodné ich podávanie v tehotenstve. generácie): sú určené k p.v kombinácii s bacitracínom sa požíva na liečbu kožných infekcií . prekanceróz aj kožných karcinómov. počas liečenia sa zakazuje opaľovanie.neomycín: .v praxi sa zatiaľ nepoužívajú . pri kojení a pri akútnych dermatitídach . používajú sa u najťažších porúch keratinizácie.určená k zlepšeniu nedostatočnej epitelizácie pri ťažko sa hojacich ranách .aminoglykozidové antibiotikum . ktorý prenáša už hotový stavebný blok.spektrum účinku: .polypeptidové antibiotikum pre lokálnu aplikáciu . viečka.používajú sa pri prevencii infekcií čistých rán.fluorouracil . inhibuje defosforyláciu undekaprenylfosfátu.spektrum účinku: G.mechanizmus účinku: .G+ koky a tyčinky . pri dermatózach.o.majú množstvo nežiaducich účinkov.pôsobia na jednovrstvové a viacvrstvové epitely a majú pravdepodobne tiež význam v imunitných procesoch .podofylotoxín . ktoré vnikajú polyaromatickou zmenou molekuly retinoidov .kontraindikované sú pri poruchách funkcie pečenene alebo obličiek.retinoidné látky 3. N – acetylmuramyl – N – acetylglukosaminpentapeptid.inhibícia syntézy bakteriálnej bunkovej steny.imunosupresíva: metotrexát cyklosporín A . do peptidoglykánovej vrstvy bakteriálnej steny .acitretín a etretinát (látky 2. nepodávajú sa lokálne na sliznice.kyselina retinová: . na bazaliómy..látky: .dichlordietyldisulfid D06 – ATB a chemoterapeutiká pre dermatológiu ( lieky proti kožným baktériám a vírusom) .arotinoidy: .sú určené aj na liečbu akné a niektorých porúch keratinizácie a prekanceróznych stavov .látky: . majú teratogénne účinky.mupirocín: .bacitracín: .tretinoin a isotretinoin: .inhibícia syntézy bielkovín zásahom na mieste ribozómov .

antibiotikum so steroidnou štruktúrou .stafylokoky .spektrum účinku: .používa sa pri povrchových poraneniach a popáleninách . protizápalové a protisvrbivé účinky .acyklovir .heparín: .kloroxin: .sulfonamidy: -sulfadiazín: .účinok: .pôsobia na endogénne mediátory zápalu napr.mechanizmus účinku: .nitrofurantoin: .primárne bakteriostatický.primycín: .používa sa pri terapiách pyodermií .sulfathiazol . fusidová: .indikácie: .sulfisomidín . pôsobia pri liečbe psoriázy .majú imunosupresívne.kys.spektrum účinku: .idoxuridín a trifluridín – v očnom lekárstve .sa používa ako nešpecifické antimykotikum .metronidazol: . histamín.izopropyldeoxyuridín . a preto by mali byť iba pomocným liekom 164 .závažné infekcie spôsobené oxacilin/meticilín rezistentnými stafylokokmi .klindamycín .v kombinácii so síranom zinočnatým a interferónom β . vo vasokých koncentráciách baktericídny .. kiníny lyzozomálnym enzymatickým antimitotickým účinkom.taurolidín: . ktoré sa vyskytujú pri kožných infekciách .makrolidové antibiotikum .používajú sa na liečbu herpes simplex a herpes zoster .ide vždy o symptomatickú liečbu.stafylokoky a streptokoky a pôsobí aj na iné Gbaktérie. prostaglandíny.má baktericídne účinky a pôsobí aj na anaerobné mikroorganizmy a Mycobacterium tuberculosis .polymyxín B .lokálne sa používa vo vaginálnych liekových formách .erytromycín .má bakteriostatické aj fungistatické účinky .môže u nich nastať alergická reakcia a fotosenzibilizácia .meklocyklín: .látky: .dihydroxypropyladenin .chloramfenikol .podofylotoxín: .antivirotiká: -väčšinou sú analógy nukleozidov .používa sa k liečbe kondylomatózy genitálií alebo rôznych bradavíc u dospelých D07 Kortikosteroidy .inhibícia syntézy proteínov bunkovej steny .

3. salicylová . .látky: .1. BELOGENT ung. TRIAMCINOLON LÉČIVA ung) .používajú pri silných zápaloch. IMACORT ung. pri popáleninách vyššieho stupňa.ichtamol .budenozid (APULEIN crm) .betametazón (BELODERM ung.flucinolón .majú antimykotické účinky .celulóza .1% crm) . boritá .triamcinolon (DELPHICORT crm.algedrát . crm. pri Bercových vredoch Dezinficienciá a antiseptiká: .glukokortikoidy . mokvaní. mineralokortikoidný účinok pri aplikácii na viac ako 20% plochy.dextranomér . alergické kožné infekcie.metylrosanilín . steroidná rosacea.metylénová modrá .4. Cushingov syndróm..prednizolón (ULTRACORTENOL ung.oxid zinočnatý . zvýšený vnútroočný tlak.atrofia kože. crm. BELOSALIC ung.lokálne: . OPHTHALMO –FRAMYKOIN COMPOSITUSung.ichtamol .flutikazón (CUTIVATE CREAM) . generácia: . generácia : . ALPICORT F liq) .v roztokoch na obklady as používajú organické farbivá ako: .urýchľujú hojenie termických poškodení kože . sekundárne infekcie.nežiadúce účinky: systematický útlm hypofyzárnych funkcií.dexametazón (DEXAMETAZÓN ung) .majú silnú schopnosť bobtnať a odsávať exudát a tekutiny . generácia: .kys.protizápalové účinky majú: .kys.používajú sa pre miestne protizápalové účinky 165 . OPHTHALMOHYDROCORTI-ZONung. ung) . hypopigmentácia.klobetazol (DERMOVATE crm.halcinonid (BETACORTON) .methylvioleť ( genciánová violeť) .2. steroidné akné. dermatitídy.bukový decht pri popáleninách: .kameňouhoľný decht . LOCOID 0.hydrokortizón (HYDROCORTIZON LÉČIVA ung. ALPICORT liq. GARASONE ung) . generácia: . DIPROSALIC ung. kandidózy slizníc D08 Antiseptiká a dezinficienciá lieky proti patogénnym mikroorganizmom v živých tkanivách a na neživých predmetoch látky: .dexpantenol .kloroxín .

príčiny vzniku: . viac zapálené.jodpolyvidon .tvrdé vypuklé vriedky s tekutým obsahom .kyselina peroctová -tosylchloramid .sprevádzané tvorbou rôznych typov kožných lézií s výskytom na tvári.zlúčeniny ťažkých kovov obsahujúcich ortuť a striebro : .pustuly: -krehké vypuklé vriedky s hnisom . prípadne i ovplyvnením metabolických reakcií .c) prirýchle odlučovanie odumretých kožných buniek a/alebo produkcia zápalových mediátorov .akriflavín .peroxid vodíka .chlorofyl .kys.dusičnan strieborný .rezorcín . väčšie ako pustuly.mazové folikuly upchaté mazom a odumretými bunkami .noduly: .vačkovité lézie s tekutým alebo polotekutým obsahom.látky: .aldehydy – formaldehyd .oxidačné látky: . salicylová .kvartérne amóniové soli : karbetopendecínium bromid benzododecínium bromid D10 Prípravky proti akné Akné: .liečebné prístupy: -(podľa liečenej príčiny): .manganistan draselný .kyselina boritá .azulény .slabé kyseliny a zásady: .dihydrotestosteron) a iných vplyvoch .mechanizmus účinku: poškodzujú mikroorganizmy zmenou pH prostredia.papuly: . krku.zníženie produkcie mazu . výrazne stúpa v puberte.chlorid ortuťnatý .vznik zápalu) .skupiny: .komedóny: .kožné ochorenie spôsobené upchávaním kožných pórov mazom .cysty: . chrbte. pleciach a ramenách Kožné lézie: .ostatné látky: .malé ( ≤ 5 mm) tvrdé hrčky na povrchu kože .a) nadmerná tvorba kožného mazu – seborea ( často vrodená.etakridín .redukcia Propionibacterium acnes 166 .fenoly: . hlbšie .organické farbivá: .b) pomnoženie Propionibacterium acnes (anaerób produkujúci lipázu ..boritan fenylortuťnatý . prsiach. závislá na hormonálnych (5α.alkoholy – Spiritus dilutus .oxykyanatan ortuťnatý .

keratolytický a antiseboroický účinok .zvýšený antiseboroický účinok.látky: .topické a perorálne antiandrogény: .kožných buniek normalizácia odlučovania .klindamycín (DALACIN T liq) .majú antiseptický.málo nežiaducich účinkov .hexachlorofén (AKNFUG SIMPLEX) . p.látky: . antibakteriálny a keratolytický účinok .topické ATB: .NÚ: . antibakteriálny a keratolytický účinok .tretinoin ( kys.úzke spektrum hlavne G+ a anaeróby .pozor na oči a pery .cyproterón / ethinylestradiol (DIANE) . RSB) – antiseptický a antiseboroický účinok .netoxická.kyselina azelová (SKINOREN crm. antibakteriálny.topické retinoidy: .liečba ťažkých foriem akné: .triklosan (AKNE LOTION lot) .topická liečba ako pri ľahkých formách . ECLARAN gel.drenáž a chirurgické odstránenie . komedolytický účinok .o.látky: .intraléziové injekcie kortikosteroidov 167 .estradiol (AKNEFUG – EMULSION) .benzoylperoxid (OXY 10 lot. keratolytický účinok .eliminácia zápalu -(podľa závažnosti akné): .fyzikálne metódy – extrakcia komedónov. gel) – vysoký antibakteriálny. forma 25 mg + vitamíny (ZACNE) – antiseptický a adstringentný účinok .perorálne ATB – širokospektrálne – tetracyklíny . liq) . cis retinová) (ISOTREX gel) . AKNEFUG – OXID gel) – antiseptický.dráždivý – neaplikovať do okolia očí + dobre umyť ruky .látky: . all – trans retinová) (LOCACID crm. AKNEFUG liq) .zinok (CURIOSIN gel). ZYNERIT sol. svetlo (laser) .fotosenzitivita .liečba ľahkých foriem akné: .erytromycín (ERYFLUID sol.liečba mierneho až stredne závažného akné: . bez alergických fototoxických reakcií .+ terapia: .síra (sírový lieh s AS.zľahka omývať postihnutú plochu teplou vodou a jemným mydlom 2x denne .isotretinoin (kys.na všetky formy akné .kontraceptíva – u žien – antiseptický.

látky: .(ROACCUTANE ROCHE cps) .chloroform . vytvoria tak ochrannú vrstvu. brucha .tanín .látky: .nízke koncentrácie .niektoré zlúčeniny hliníka . Koagulácia bielkovín (zmenšenie objemu) sa podieľa na zvieravom pocite pri aplikácii týchto látok 168 .depresia. vomitus.používajú sa na terapiu akné .nonivamid – syntetický derivát kapsaicínu.formaldehyd: .dechty .jód a jodidy Antihydrotiká: . kĺbov.ichtamol .rezervovaný na rezistentné formy akné .nauzea.potenie možno ovplyvniť i celkovým podaním parasympatolytík Antiseboroiká: . hnačka . ktorý vyvoláva dráždením kože vazodilatáciu.zrážaná síra .znižujú sekréciu potných žliaz .perorálny isotretinoin: .znižujú sekréciu mazových žliaz .látky.perorálne antiandrogény – kontraceptíva .gáfor . poruchy videnia Derivanciá: .kapsaicín .kyselina salicylová .1 až 2x denne počas 16 – 20 týždňov .účinkuje najsilnejšie na všetky mechanizmy vzniku akné .kys. čím urýchľujú ohraničenie. ktoré dráždia pokžku a sliznice a spôsobujú tak miestne prekrvenie.teratogén . používa sa spolu s ďalšími látkami v zmesných prípravkoch .závažné: .látky: . ktoré koagulujú povrchové vrstvy bielkovín epitelu alebo poranených plôch.manganistam draselný .bolesti hlavy. zmätenosť.perorálne ATB .včelí jed .benzoperoxid .metylsalicylát . ktorá znižuje permeabilitu bunkovej membrány.gáfor .. azelaová Adstringenciá: látky.nežiaduce účinky: .mydlá . priebeh alebo resorpciu zápalových pochodov .

močovina 20% Kaustiká: .síran a oxid zinočnatý .rozpúšťajú zrohovatené vrstvy . ktoré pôsobia stimulačne na bazálnu vrstvu kože a podporujú tak tvorbu ich vonkajších krycích vrstiev .anorganické adstringenciá . arniková) Keratoplastiká: .látky: . salicylová 10% .rezorcinol 10 % a viac .na odstránenie hyperkeratotických vrstiev kože pri psoriáze a na kurie oká. hexachórfen.alkylderiváty fenolov .kys.deriváty chinolínu (chloroxin.stiahnutím pórov potných žliaz obmedzujú tvorbu potu .. mucidin) 169 . nátržníková.deriváty fenolu (chlornitrofenol. ktoré sa kedysi používali na odstránenie prerastajúcich granulácií a bradavičných kožných útvarov .majú obvykle mierny antiseptický účinok . nystatin. amfotericin B.rezorcinol Keratolytiká: .tanín a rôzne tinktúry (dubienková. myrhová.aktivita zostáva i u zdvojených fenolov 2-chlór-4-nitrofenol OH Cl Cl Hexachlórofen OH CH2 Cl Cl OH Cl Dekvalíniumchlorid N CH2 (CH 2 )8 CH2 + CH3 N+ CH3 NH2 2 ClN H2 Cetylpiridíniumchlorid (CH2)1 5CH3 N+ Cl- N O2 Cl Cl b)Špecifické antimykotiká: 1) Antibiotiká (grizeofulvin.látky: .dnes iné postupy ANTIMYKOTIKÁ a) Nešpecifické antimykotiká: .znižujú kapilárne prekrvenie.peroxid vodíka .látky: .manganistan draselný .propylénglykol 40 – 70% . .antimykotické pôsobenie zvyšuje halogénsubstitúcia.sú látky.leptavé látky.látky: .4. 2.triesloviny: . natamycin.5 – 2% .dusičnan strieborný . ratanhová.5trichlórfenol) . mokvanie a krvácanie z drobných poranení a prejavy zápalu .organické adstringenciá: .óniové zlúčeniny (cetylpyridíniumchlorid) vo všetkých prípadoch ide o topické fungicída VŠÚ: .síran hlinito – draselný – používa sa zastavenie krvácania z drobných poranení . salicylová 0. dekvaliniumchlorid) .kys. neaplikuje sa na tvár .

demetylgriseofulvín. ktorý sa CH3 O 7 Cl CH3 O 2´ O 1 O 1´ vylučuje ako glukuronid NYSTATIN A1 OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH OH 13 O 17 OH O O OH COONH3+ OH CH3 Natamycín 29 . v hydrofilnej časti okrem väčšieho počtu hydroxylov má ešte trans-anelárny poloacetál.GRIZEOFULVIN VŠÚ: . trans – anelárny poloketál.esterifikácia nie je dysterapeutická - 170 . trans – anelárny poloketál.skelet tvorí 38 – členný laktónový kruh.účinok určuje substitúcia na cyklohexáne tj.primárna amino skupina musí byť voľná .antimykoticky účinný je iba pravotočivý trans – izomér s absolútnou konfiguráciou S na C1` a C6` CH3 . karboxyskupinu a O –glykozidicky viazaný aminocukor mykozamín NATAMYCÍN OH CH3 OH CH3 O 1 O CH3 OH OH OH OH 13 OH O 17 OH O O COONH3 + OH CH3 29 . karboxyl a O – glykozidicky viazaný mykozamin) ako nystatín . Jeho lipofilnú časť tvorí tetraénový reťazec AMFOTERICÍN B O 1 H3C O O OH OH O 13 OH O O OH COONH3 + OH CH3 skelet je tvorený 38 – členným makrolidom s rovnakými substituentami v hydrofilnej časti (hydroxyly.VŠÚ: . hlavným metabolitom je 6. metyl na C6´a na C2´metoxyl (jeho zámena za OCH3 vyššie alkoxyly pôsobí dysterapeuticky . ktorý v lipofilnej časti obsahuje po jednomtetraénovom a diénovom zoskupení. oxiránový kruh medzi C4 a C5. dva hydroxyly.časť sa vylučuje nezmenená. prítomnosť H 3 4 O oxoskupiny na C4´. metabolizmus: .miera vstrebania je závislá na veľkosti kryštálov a zvyšuje ju súčasné podávania jedla bohatého na tuky . karboxyl a O – glykozidicky naviazaný mykozamín.skelet tvojí iba 26 –členný laktónový kruh. ktorý v hydrofilnej časti má izolovanú dvojitú väzbu medzi C2 a C3.

oxikonazol. jednoduchým vinylom (enilkonazol) alebo objemnejšími lipofilnými alebo chlorom substituovanými radikálmi (tiokonazol.difenylmetanol širokospektrálny BIFONAZOL .vysoká aktivita je viazaná na prítomnosť Cl v polohách 2. mikonazol Cl Pre nerozpustnosť vo len zvonka.2)Azoly: (klotrimazol.6 (zvyšuje sa lipofilita a tým je ľahšia penetrácia do lipidických membrán ) 3) . aktivita sa nemení.aktivita sa nemení ani vnesením dvojitej väzby do fenyletylového fragmentu za súčasného nahradenia benzoxylu ďalším fenoxyetoxylom 4) . ketokonazol. že a dosahujú nízke sérové OXIKONAZOL (cis.forma) N N Cl Cl Cl Cl vode sa tieto azolové antimykotiká používajú pro p. napr. ekonazol. podaní sa rýchlo metabolizujú koncentrácie Cl CH2 C CH2O N 171 . alebo nahradený inými radikálmi. keď fenyl miesto chlóru je substituovaný fenyltioskupinou (fentikonazol).o. tioanalóg ekonazolu sulkonazol alebo oximínový analóg mikonazolu oxikonazol Používajú sa len povrchovo pre nerozpustnosť vo vode .metabolizmus: .oxidatívne odbúravaný na neúčinné metabolity (2chlórfenyl)difenylmetán. sertrakonazol) 5) .značnú variabilitu modifikácie štruktúry umožňuje postranná benzyloxyskupina. aj preto.deriváty trifenylmetylimidazolu: KLOTRIMAZOL C N Cl N metabolizmus: .(2.metabolizmus: .4. tieto metabolity sú vylučované vo forme konjugátov EKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl . mikonazol.éterický kyslík benzyloxyskupiny nie je podmienkou aktivity (napr.4 aromatického kruhu základného fenetylimidazolového skeletu 2) .oxidatívne odbúravanie imidazolového kruhu až na príslušnú kyselinu octovú a štiepenie éterickej väzby za súčasnej desalkylácie za vzniku kyseliny 2.viď.deriváty fenetylimidazolu MIKONAZOL N N CH2CHOCH2 Cl Cl Cl Cl .aktivitu zvyšuje substitúcia ďalšími chlórmi v postrannej benzyloxyskupine v polohách 2.(2-chlórfenyl-)-4-hydroxyfenyl)fenylmetán a v nepatrnom množstve (2-chlorfenyl) .4 – dichlorfenyl)-glykolovej. itrakonazol. flukonazol) VŠÚ: 1) .

že rozvetvený sekundárny butyl výrazne zvyšuje účinok zvlášť pri vulvovaginálnej mykóze .potrebná CS skupina Mech účinku v blokáde skvalén-epoxidázy zabraňujúcej premene skvalénu na epoxid až na lanosterol a až ergosterol 4)Deriváty pyrimidínu (flucytosin) FLUCYTOZIN O N NH2 H N F 172 .prednostne je ukladaný v organizme v tkanivách obsahujúcich keratín . že itrakonazol je o mnoho metabolicky stálejší .vysoko lipofilný.. takže relatívne dlho zostáva v keratinocytoch kože a má značnú selektivitu voči enzýmom plesní s vysokou afinitou k cytochrómu P450 .metabolizmus: .ketalové (dioxolánové) analógy fenetylimidazolu KETOKONAZOL (2RS.VŠÚ: .štúdium vplyvu N-alkylsubstitúcie postranného triazolonu ukázalo.metabolizmus: .4SR diastereoizomér) N Cl N CH2 O O CH2 O H N N COCH3 Cl .zámena centráleho imidazolu za triazol má za následok.dve hlavné cesty: 1)štiepenie piperazínového kruhu.analóg terciárneho alkoholu odvodeného od triazolu FLUKONAZOL F .vylučuje sa prakticky v nezmenenej forme F N N OH N CH2 C CH2 N 3)Thiokarbamáty (tolnaftát) N N TOLNAFTÁT CH 3 CH 3 N C O S VŠÚ: . oxidácia a následné štiepenie imidazolového kruhu 2) aromatická hydroxylácia ITRAKONAZOL N Cl N CH2 O O C H2 O H N N Cl O N C H3 N CH N C H2 CH3 .metabolizmus: .

vápenatej. hlavným metabolitom je kyselina naftoová. 2 –aminotridekán) alebo . butyl) 4) vyššiu aktivitu vykazujú trans – deriváty NAFTIFIN CH 2 N C H 2 CH CH CH3 metabolizmus:-úplne metabolizovaný na väčší počet metabolitov. čím narušuje v bunkách syntézu DNA metabolizmus: vylučuje sa v nezmenenej forme 5)Deriváty allylamínu (naftifin. Vzniknuté metabolity sú vylučované ako glukurónové a glycínové konjugáty TERBINAFIN CH3 CH3 H C CH3 CH2 N C C CH3 CH2 C H metabolizmus: . keď dvojitá väzba v reťazci medzi C4 a C5 je nahradená väzbou trojitou a zbytok alkylu za touto väzbou je rozvetvený (terc.prodrug. chlórmidazol.podobne ako u naftifinu.. oxidatívne štiepenie všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi.môže byť aj vo forme solí – zinočnatej. pretože deriváty s jednou dvojitou väzbou sú len slabé a bez dvojitej väzby alebo so štyrmi väzbami sú neúčinné. terbinafin) VŠÚ: 1) aktivita je viazaná na prítomnosť 1 – naftylmetylu (pretože jeho zámena za 2 – naftylmetyl alebo iné aromatické systémy pôsobí dysterapeuticky) a metylu na dusíku 2) 3. ten potom vo forme 5 – fluor-deoxyuridínmonofosfátu blokuje tymidilát – syntetázu. ciklopiroxolamin) . čiastočnou demetyláciou vzniká desmetyl – terbinafin a oxidáciou jedného metylu postranného terciálneho butylu príslušná kyselina 6)Deriváty rôznych štruktúr (k. enzýmom cytozín deamináza je premieňaný na 5 –fluorouracyl. oxidatívnou desalkyláciou za štiepenia všetkých troch väzieb medzi dusíkom a susednými uhlíkmi.fenylallyl naaftifinu môže byť nahradený ďalším nenasýteným alkylom (nonyl až dodecyl) 3) maximálnu aktivitu vykazujú zlúčeniny s dvomi konjugovanými dvojitými väzbami. hlavným metabolitom je kyselina naftoová a v menšom možstve N – desmetylnaftifin. meďnatej soli s organickými bázami (2 – aminoetanol. aktivita ešte rastie.viacuhlíkaté mastné kyseliny KYSELINA UNDECYLÉNOVÁ CH2 CH(CH2) 8 COOH . undeylénová. ktorá je vylučovaná ako glukuronid. oxidatívnou hydroxyláciou v polohách 4 cinnamylu a na uhlíkoch C7 a C8 naftalénu.benzimidazolový derivát CHLORMIDAZOL CH2 CH3 N N Cl 173 .

Dezinficiencia a antiseptiká zo skupiny ťažkých kovov a) zlúčeniny medi (oxid meďnatý a hydroxid meďnatý a síran meďnatý) okrem bakteriostatického a baktericídneho aj fungicídny účinok b) zlúčeniny striebra (dusičnan strieborný. troklosen jód.najvyššiu aktivitu vykazuje R-(+) – enantiomér s cis – usporiadaním 2.6 – dimetylmorfolínového fragmentu DEZINFICIENCIA A ANTISEPTIKÁ 1. kyselina peroctová (ako octová ale o jeden O má viac medzi C a OH). dicateltaninoalbuminát striebra)Vysoký baktericídny účinok.. vyššie koncentrácie i leptavý s bielkovinami tvorí konjugáty BORIT AN FENY L ORT U Ť NAT Ý Hg O BOH Hg O k dezinfekcii operačného poľa a pri bežných poraneniach 174 . jodofóry majú neselektívny účinok dezinfekcia kože a slizníc nepôsobí dráždivo) Zlúčeniny uvoľňujúce halogén Na SO 2N Cl BENZÉNCHL ÓR AMÍN O Cl N Na N N O Cl O TROKLOSEN 2. ale reaktivita s bielkovinami a chloridmi obmedzuje použitie iónovo rozpustných solí c) zlúčeniny ortuti (kyanid ortutnatý Hg(CN)2 k dezinfekcii nástrojov.VŠÚ: .deriváty fenylpropylmorfolínu AMOROLFIN .hydroxypyridónu CIKLOPIROXOLAMIN - OH N O H2 NC H2CH 2OH C H3 olaminová soľ ciklopiroxu VŠÚ: aktivita je viazaná na lipofilnú substitúciu v polohe 6 metabolizmus:. amid-chlorid ortutnatýHgNH2Cl v očnej terapii. Dezinficiencia a antiseptiká oxidačného typu a) látky uvoľňujúce kyslík (peroxid vodíka rozkladá sa.biotransformácie na cyklohexáne za vzniku cyklohexénových metabolitov. boritan fenylortutnatý) Účinok je hĺbkový.derivát N . proteinát striebra očné antiseptikum. hlavnými metabolitmi sú glukuronidy Účinok je v blokáde penetrácie esenciálnych substrátov (leucínu) . manganistan draselný) Kyslík má silné germicídne účinky b) elementárne halogény a zlúčeniny uvoľňujúce halogén (len Cl a I) vysoká toxicita (benzénchlóramín.

gallan dihydroxid bizmutitý) gallan dihydroxid OH bizmutitý COOBi OH HO OH OH f) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od bóru (kyselina boritá H3BO3. antiseptický účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH CH3 H OH H3C CH3 mentol V stomatológii b) estery (etylénoxid) etylé oxid H2C CH2 O Pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov c) aldehydy (formaldehyd. Na reakcii aldehydickej skupiny s amíno skupinou H C bielkovín H form aldehyd Nemá antisepotické účinky. undecylénová kys. mentol) Baktericídne i fungicídne pôsobenie. meténamín) Silne dráždivý O M. tetraboritan disodný Na2B4O7) kyselina boritá H3BO3 sa kumuluje v organizme vysoko toxická LD 15-12 g 3) dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín a) alkoholy (etanol. kyselina sorbová) COOH N N N m eténam ín N konzervans CH2 CH (CH2)8COOh kys. ale uvoľnuje formaldehyd v kyslom prostredí d) kyseliny (kyseliny benzoová.d) zlúčeniny cínu (Bis(tributylstannyl)oxid vyššia aktivita organických zlúčenín ako anorganických (C4H9)3Sn-O-Sn(C4H9)3 e) zlúčeniny bizmutu -ako črevné antiseptikum mierne adstringentné pôsobenie (dusičnan-oxid bizmutitý Bi(NO3)O pri črevných a žalúdočných chorobách. kyslina undecylénonová. Ú. uhličitan–oxid bizmutitý (BiO)2CO3 pri črevných a žalúdočných chrobách. benzoová CH3CH CHCH CHCOOH kys sorbová konzervans pôsobí fungistaticky na človeka netoxická 175 .

chlórchinolinol. karbetopendeciniumbromid) Sú povrchovo aktívne látky nemajú detergentné vlastnosti R N CH3 CH2 CH 3 benzododeciniumbromid Br Dezinfekcia operačného pola a predmetov lekárskych rúk rovnaké použitie O CH3(CH2)13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id ch) farbivá .Tiazinové farbivá (metylénová modrá) NH2 C O H3 C m etylénová m odrá N Cl CH3 (CH3) 2N m etylrosanilin (CH3) 2N H5C2O N etakridiniumlaktát CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH N N N S Antipruriginotiká a anestetiká H3 C CH3 NH2 DIMETINDEN DIPHENHYDRAMIN HC O CH3 C C N H2 H2 CH3 LIDOKAÍN CH2CH3 NHCOCH2N CH2CH3 CH3 N OCH2CH2CH2CH3 CH3 176 R =H L IDOKAIN R R=CH3 T RIMEKAIN CINCHOKAIN CH2CH3 CONHCH2CH2N CH2CH3 .e) fenoly (fenol plezmatický jed. salifungin. 2-chlór-4-nitrofenol.Trifenylmetánové farbivá (metylrosanilín) . g) amíny vyššie molekulárne AK (TEGO obchodný názov) h) amóniové soli (Benzododeciniumbromid. resorcinol. hexachórfen.Akridínové farbivá (Etakridinláktát) . parabény) OH OH OH OH CH3 trikrezol Cl OH HO Cl N CONH OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl Cl chlórchinolinol salifungin Br fenol rezocinol OH OH Cl NO2 hydrofilné substituenty OH COOH SO3H menšia aktivita ale aj menšia toxicita Lipofilné substituenty alkyly halogéhy NO2 vyššia aktivita ale aj vyššia toxicita Aktivitu ovplyvňuje počet hydroxylových skupín a ich vzájomná poloha viac OH menšia účinnosť Viažu bielkoviny Parabény estery kys 4-OH benzoovej konzervácia f) mydlá (Draselné a sodné mydlo) Soli vyšších mastných kyselín. trikrezol.

Antipsoriatiká METOXALÉN ACITRETIN METOTREXÁT PODOFYLOTOXÍN 177 .

Antibiotiká MUPIROCÍN KYSELINA FUSIDOVÁ CLINDAMYCÍN ERYTROMYCÍN 178 .

6.4. kyselina retinoová KYSELINA AZELOVÁ (1.7-heptandikarboxylová kyselina) 179 .8-nonatetraenová kyselina.Antiseboroiká TRETINOIN 2.

skupina .nutná 11β – OH alebo keto.glukokortikoidná účinnosť: .hydrogenácia alebo aromatizácia A kruhu .9α .Kortikosteroidy VŠÚ: . s OH – v 11α neúčinné .substitúcia halogénom – zvyšuje sa aktivita TRIAMCINOLON DEXAMETAZON FLUCINOLON BUDESONID FLUTIKAZON KLOBETAZOL HALCINONID 180 .zlúčeniny s bočným reťazcom v α.neúčinné .štruktúra odvodená od pregnánu .

4.Infekce kůže. následkem chorob nebo léků). . NÁZEV PŘÍPRAVKU NIZORAL (R) 2. blastomykóza. parakoccidiodomykóza. že ketokonazol neproniká dobře do CNS. 181 . Bílé. Léčba: Dospělí . .Dětem o hmotnosti vyšší než 40 kg: stejné dávky jako pro dospělé.Děti s tělesnou hmotností 15-40 kg: polovina tablety (=100 mg) jednou denně s jídlem. . pityriasis versicolor.Kožní. LÉKOVÁ FORMA Tablety. gastrointestinální a systémové infekce: jedna tableta (=200 mg) jednou denně s jídlem. u nichž je riziko mykotických infekcí zvýšeno.systémové mykotické infekce.26/230/80-C 26/0230/80-C/S Rp. kulaté.. kandidová perionyxitis.kvasinkové infekce gastrointestinálního traktu. může být dávka zvýšena na 2 tablety (=400 mg) denně. popř.profylaxe u pacientů se sníženou obranyschopností (dědičně. jako jsou systémová kandidóza. Vzhledem k tomu. ploché tablety s půlící rýhou s nápisem "K/200" na jedné a "Janssen" na druhé straně. Dávkování a způsob podání Pro zajištění maximální absorpce je zapotřebí užívat tablety Nizoral spolu s jídlem.Vaginální kandidóza: dvě tablety (=400 mg) denně s jídlem. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. chronická mukokutánní kandidóza) za předpokladu. Děti . kokcidiodomykóza. pokud zůstává topická léčba bez odezvy. . 4.1. že tyto infekce nelze léčit topicky vzhledem k jejich lokalizaci. KLINICKÉ ÚDAJE 4. Jestliže se po této dávce nedostaví adekvátní odezva. . . folliculitis vyvolaná Pityrosporum spec. rozsahu nebo hloubce postižení kůže. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Ketoconazolum 200 mg v 1 tabletě. 3. že toto onemocnění nereaguje na topickou terapii. Indikace . onychomycosis.chronické opakující se vaginální kandidózy za předpokladu. pityriasis capitis. histoplasmóza. vlasů a nehtů způsobené dermatofyty a(nebo) kvasinkami (dermatophytosis. nemá být použit k léčbě mykotické meningitidy.2.

k nimž patří nezvyklá únava. . jako jsou simvastatin a lovastatin. H2-antagonisté. jaterní onemocnění v anamnéze. Obvyklé trvání léčby: .dospělí: 2 tablety (=400 mg) denně. horečka. rifabutin.4. po 2 týdnech.kožní mykózy způsobené dermatofyty: průměrně 4 týdny.5. . pimozid. dlouhodobá léčba a současná léčba přípravky nepříznivě ovlivňujícími činnost jater. K faktorům zvyšujícím riziko hepatitidy patří: ženy nad 50 let. chinidin. Trvá-li léčba přípravkem Nizoral déle než 2 týdny. inhibitory protonové pumpy) se doporučuje užívat Nizoral společně s nápojem typu koly. histoplasmóza. známá nesnášenlivost léku. Speciální upozornění.5. . . aby postižený nehet plně odrostl. inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované prostřednictvím CYP3A4. Speciální upozornění Nizoral vykazuje schopnost navozovat klinicky významné interakce (viz 4. karbamazepin.parakokcidiodomykóza. U pacientů s adrenokortikální nedostatečností nebo s funkcí nadledvin v hraničních hodnotách a u pacientů v prolongovaném stresu (velké chirurgické výkony. perorální midazolam.systémové kandidózy: 1-2 měsíce.vaginální kandidózy: 5 po sobě jdoucích dnů.3. hydroxidem hlinitým) je zapotřebí je užívat nejméně 2 hodiny po užití přípravku Nizoral.orální a kožní kandidózy: 2-3 týdny. že dávkovací schéma je zapotřebí zachovat bez přerušení nejméně 1 týden po vymizení všech příznaků a do dosažení negativních výsledků všech kultivačních vyšetření. Snížená kyselost žaludečního prostředí: Při poklesu acidity žaludečního prostředí je narušena absorpce. 4. mizolastin.je nezbytné. Někdy může docházet k mírné přechodné elevaci hladin transamináz nebo alkalické fosfatázy. je třeba vyšetřovat jaterní testy (před léčbou. isoniazid a fenytoin. musí být léčba neprodleně ukončena.4. Léky ovlivňující kyselost žaludečního prostředí viz 4. později každý měsíc). jsou v průběhu léčby přípravkem Nizoral kontraindikovány. bledá stolice nebo žloutenka. Pokud by se projevily symptomy hepatitidy či dojde-li ke změně v jaterních testech svědčících pro jaterní onemocnění. Je důležité. je však zapotřebí pacienty monitorovat. Léky ovlivňující metabolizmus ketokonazolu Současné podávání induktorů enzymů.1. že ketokonazol snižuje kortizolovou reakci na stimulaci ACTH. k nimž patří někteří s AIDS a u pacientů léčených supresory sekrece kyselin (např. rifampicin. Interakce 4. . . U pacientů s achlorhydrií. . 182 . .) je proto nezbytné monitorování funkcí nadledvin.infekce nehtů: 6-12 měsíců. tmavá moč. Kontraindikace Nizoral nesmí být podáván pacientům s akutním nebo chronickým jaterním onemocněním nebo se známou přecitlivělostí ke kterékoli složce přípravku. Tato asymptomatická odezva nepředstavuje nebezpečí a nevyžaduje nezbytně přerušení léčby. jako jsou např. 4. Profylaktická léčba imunodeficitních pacientů: . dlouhodobě léčený přípravkem Nizoral. kokcidiodomykóza: optimální délka léčby je 3-6 měsíců. Interakce). Při současné léčbě přípravky neutralizujícími kyselost žaludečního prostředí (např. triazolam. astemizol. intenzivní péče atd. Před zahájením léčby pacientů v život neohrožujících indikacích vyžadujících dlouhodobou léčbu je zapotřebí posoudit podíl rizika léčby ketokonazolem a terapeutického přínosu. U dobrovolníků užívajících ketokonazol v denních dávkách 400 mg a vyšších bylo prokázáno.5. Ritonavir zvyšuje biologickou dostupnost ketokonazolu. aby byl pacient. též v závislosti na rychlosti růstu nehtů . dofetilid. 4.děti: 4-8 mg/kg. .infekce vlasů: 1-2 měsíce.Terfenadin. proto je při současném podávání nutno rozhodnout o snížení dávky ketokonazolu.Obecně platí. cisaprid. výrazně snižuje biologickou dostupnost ketokonazolu. informován o možných projevech onemocnění jater.pityriasis versicolor: 10 dní.

buspiron. Těhotenství a laktace Nizoral vyvolává syndaktylii u laboratorních potkanů v dávkách 80 mg/kg. jako jsou dihydropyridiny a (pravděpodobně) verapamil. které jsou jím léčeny. dimorfním houbám a 183 . Výjimečně byly hlášeny případy obdoby disulfiramové reakce na alkohol charakterizované zarudnutím kůže. reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů.7. rifabutin. bolesti břicha a průjem. pimozid. ketokonazol. Pityrosporum. reboxetin. které by neměly být užívány společně s ketokonazolem: Terfenadin.9. triazolam.blokátory kalciových kanálů metabolizované CYP3A4. Vzácně byly hlášeny gynekomastie a oligospermie při dávkách vyšších než doporučená terapeutická dávka 200 nebo 400 mg denně. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: J02AB02. impotenci a reverzibilní zvýšení intrakraniálního tlaku (projevující se např. 4. parestézie a alergické reakce. např. periferním edémem. kojit.některé látky s antineoplastickým účinkem. . dofetilid. fotofobie. nauzeou a bolestmi hlavy.. závratě. karbamazepin. intravenózní midazolam.inhibitory HIV proteázy. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyly pozorovány žádné účinky. zejména skupiny CYP3A. . Cryptocccus). Torulopsis. inhibitory reduktázy HMG-CoA metabolizované CYP3A4. Vliv ketokonazolu na metabolizmus jiných léků Ketokonazol může inhibovat metabolizmus léků biotransormovaných systémem jaterních enzymů P450. Všechny symptomy po několika hodinách plně ustoupily. Při terapeutické dávce 200 mg jednou denně byl pozorován přechodný pokles hladiny testosteronu. alprazolam. účinků nebo nežádoucích účinků. obvykle reverzibilní za předpokladu okamžitého přerušení léčby. . Při sočasném podávání s ketokonazolem je třeba snižovat jejich dávkování. methylprednisolon a trimetrexát. Při dlouhodobé léčbě uvedenými dávkami se hladiny testosteronu obvykle signifikantně nelišily od kontrolních hodnot. chinidin.2. 4. jako jsou simvastatin a lovastatin. ebastin. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5. imidazolové deriváty. k jehož normalizaci docházelo během 24 hodin po podání přípravku Nizoral. perorální midazolam. sildenafil. Z těchto důvodů by neměl být Nizoral užíván v těhotenství.6. Ketokonazol je syntetický derivát dioxolanu imidazolu s fungicidním nebo fungistatickým účinkem proti dermatofytům. . . jako jsou indinavir. . busulfan a docetaxel. pouze pokud potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. astemizol. Léky vyžadující monitorování plazmatických hladin. Příkladem jsou: Léky. alopecii. Vzhledem k tomu. alfentanil. brotizolam. mizolastin. Méně často jsou popisovány bolesti hlavy.1.8. Nežádoucí účinky Nejčastěji popisované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem Nizoral jsou původu gastrointestinálního. takrolimus.5. že se ketokonazol vylučuje do mateřského mléka.perorální antikoagulancia. cisaprid. To může vést k zesílení a(nebo) prodloužení jejich účinků včetně nežádoucích. saquinavir. Antimykotika pro systémové použití. nauzea. V průběhu léčby přípravkem Nizoral byla sporadicky hlášena hepatitis (nejpravděpodobněji následkem idiosynkrazie).další: digoxin. dyspepsie. 5. Předávkování Při náhodném předávkování spočívá léčba v zavedení podpůrných opatření. neměly by ženy. vyrážkou.některá imunosupresiva: cyklosporin. jako jsou alkaloidy Vinca rosea. Zcela vzácně popisované nežádoucí účinky zahrnují trombocytopenii. Během první hodiny po požití lze provést výplach žaludku a v případě potřeby zákrok doplnit podáním aktivního uhlí. edémem papily či vyklenutím fontanely u kojenců). 4. rapamycin = sirolimus. 4. kvasinkám (Candida.4. menstruační poruchy. studie o jeho užívání během těhotenství nejsou k dispozici.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/230/80-C 9.12. z toho 2 až 4% v nezměněné formě. zejména albuminovou frakci.7. Mucor spp. Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním. 5. Doba použitelnosti 5 let. Velikost balení: 10 x 200 mg 30 x 200 mg 6. 6. Hlavní eliminační cestou je exkrece žlučí do intestinálního traktu. příbalová informace v českém jazyce. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti přípravku Předklinické údaje nejsou uváděny. 5. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Seznam všech pomocných látek Maydis amylum. C na suchém místě. Méně citlivými jsou: Aspergillus spp. Inkompatibility Inkompatibility nejsou známy. silicii dioxidum colloidale.2. Sporothrix schenckii. 7. Přípravek je zapotřebí uchovávat mimo dosah dětí. 5.. povidonum.4. Farmakokinetické vlastnosti Středních plazmatických koncentrací představujících přibližně 3.1980 / 12. Po vstřebání ze zažívacího ústrojí je ketokonazol konvertován na několik neúčinných metabolitů. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 184 . Ketokonazol je látka slabě dibazické povahy. 6.eumycetám. 6. Ketokonazol inhibuje biosyntézu ergosterolu mykotické buňky a mění složení dalších lipidových komponent membrány. Následná plazmatická eliminace má bifázický charakter s poločasem 2 hodiny během prvních 10 hodin a dalších 8 hodin.5.2000 10. některé Dematiaceae. lactosum monohydricum. Pouze zanedbatelný podíl ketokonazolu prostupuje do mozkomíšního moku.3.5 mikrogramů/ml je dosaženo obvykle během 1 až 2 hodin po perorálním podání jednorázové dávky 200 mg s jídlem.2. Beerse.3. a jiné fycomycety s výjimkou Entomophtorales. 8. papírová skládačka. Belgie. jeho rozpuštění a vstřebání tedy vyžaduje kyselé prostředí. Hlavními identifikovanými metabolickými cestami jsou oxidace a degradace imidazolového a piperazinového cyklu. magnesii stearas.6.1. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18. Druh obalu a velikost balení Blistry PVC/Al. Přibližně 13% podané dávky se vylučuje močí. 6. In vitro se ketokonazol přibližně z 99% váže na plazmatické proteiny. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 15/141/69-C 15/0141/69-C/S Rp. cellulosum microcrystallinum. oxidativní O-dealkylace a aromatická hydroxylace. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Janssen Pharmaceutica N. Návod k užití Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Skladování Přípravek je zapotřebí uchovávat při teplotě 15-30 st. V..

185 . 4. na varikózní terén bérců a do bércových vředů (riziko senzibilizace). LÉKOVÁ FORMA Zásyp. Jestliže se do 7 dnů nedostaví terapeutická odpověď. 4. Kontraindikace Hypersenzitivita na účinné látky. v 1 g zásypu. bacitracinum zincicum 250 m. Přípravek je vhodný pro dospělé. v léčbě se nepokračuje. klostridia).j. ošetření infikovaných zranění.9.3. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Přípravek neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.2. Bacitracin působí na většinu grampozitivních bakterií (stafylokoky.1. Popis přípravku: bílý sypký prášek. způsobené kvasinkami a plísněmi. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAMYKOIN (R) 2. Nežádoucí účinky Při opakovaném a dlouhodobém podání možnost výskytu kontaktní dermatitidy. 4. Předávkování Předávkování se při lokálním použití nepředpokládá. Těhotenství a laktace Přípravek není kontraindikován v období těhotenství a laktace k ošetření drobných poranění. Farmakodynamické vlastnosti Antibiotikum.j. 4.6. dále působí i na některé gramnegativní koky. 3.2. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. mladistvé i děti od 1 roku.. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky. 5. Indikace Ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Neomycinum (ut neomycini sulfas) 3300 m.8. 4.7. 4.1.4. Interakce Interakce nejsou známy. 4. 5. Farmakokinetické vlastnosti Framykoin zásyp působí lokálně v místě aplikace. KLINICKÉ ÚDAJE 4. 5. 4. Dávkování a způsob podání Zásyp se aplikuje na postižená místa v přiměřeném množství buď jednorázově nebo 1-2krát denně. 4. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je třeba krusty před aplikací odstranit. Speciální upozornění Framykoin zásyp nemá být aplikován na rozsáhlé mokvající plochy. dermatologikum. Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem je vhodné vyvolat zvracení. streptokoky. Přípravek obsahuje kombinaci baktericidních antibiotik pro lokální užití se širokým antibakteriálním spektrem. Infekční procesy.3.5. Neomycin působí především na gramnegativní mikroby.

C. 5 g. 8. papírová skládačka. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Inkompatibility Nejsou známy žádné inkompatibility. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1969 10. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/141/69-C 9.1. ČR.4. 6. tj. 6.2.s. 21277/98) //1999/02/24 Farmakognózia Cepae extractum fluidum Bulbus cepae (Allium cepa. Hořátev 289 13 Sadská 3. 6. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 24. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Infusia.2. chránit před mrazem. Seznam všech pomocných látek Lactosum monohydricum.3. 6.6. příbalová informace pro pacienta. Návod k použití Přípravek je možno vydávat pouze na lékařský předpis. a.1999 (230299) (č.j. při teplotě do 25 st. Skladování V suchu. Liliaceae) . predovšetkým propenylalliín (S-pro-penylL-cysteínsulfoxid) . propylaliín. enzymatickým štiepením vzniká kyselina propenylsulfénová – stabilnejšia 186 . 6. 7.6. 20 g. 2 g.obsahuje: .. Druh obalu Polyetylenová nádobka se sypací vložkou a víčkem.horčičné glykozidy – glukozinolátového charakteru . Doba použitelnosti V neporušeném obalu: 2 roky. sírny derivát.5.metylaliín.

) .Flos arnicae (Arnica montana. Fabaceae) . SRN. PL: DI: PP: DO: B: IS: CH: 187 .aescín (Aesculus hippocastanum.glukokiníny . Merz and Co. ktorého štiepením vzniká kvercetín . Frankfurt am Main.pôsobí protizápalovo a brzdí rast buniek ďalšie antiflogistiká: . bisaboloxidy A. které podporují vznik nevzhledných jizev. SRN. Tekutý výtažek z cibule.deriváty kys.4 mg (odp. Dermatologikum. Oleum et Flos chamomillae (Chamaemelum nobile.štiepne produkty majú antibakteriálne účinky . sodík.chamazulén. Asteraceae) . Asteraceae) . gel V: DR: S: Merz and Co. GmbH. hlavnou zložkou cibuľových prchavých látok je n – propyléndisulfid . Parfum.ako jej cesnakový izomér (vyvoláva slzenie pri krájaní cibule). GmbH. Heparinum natricum 0. lehce nahnědlý gel. Allantoinum 10 mg v 1 g gelu k zevnímu použití. Xanthani gummi. draslík. Aqua purificata. Gel příznivě ovlivňuje hojení ran. Asteraceae) . 20 g. Fabaceae) . Asteraceae). 50 g. Opalescentní. papírová skládačka.komplex látok Herba hyperici (Hypericum perforatum.Flos calendulae (Calendula officinalis.Principia e Oleo maydis (Zea mays. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk. bisabolol. Cepae extractum fluidum 100 mg. Al tuba se šroubovacím uzávěrem. Lamiaceae) .glycyrrizín (Glycyrrhiza glabra. Herba millefolii (Achillea millefolium. Poaceae) . fluór a železo) . Hippocastanaceae) . askorbová . Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace). příbalová informace.sacharidy . jej štiepne produkty sú propiónaldehyd a síra. Macrogolum 200. salicylovej (Salix sp. C.Balsamum peruvianum (Myroxylon balzamum.flavonoid. Acidum sorbicum.kys. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. 50 IU). 100 g. Frankfurt am Main. B.Herba salviae (Salvia officinalis.minerálne látky (vápnik. Methylparabenum. Hypericaceae) 46/753/97-C 46/0823/96-S VP CONTRACTUBEX drm.

j. C. někdy i výsev pupínků a puchýřků. opticky rušící jizvy po operacích.túto funkciu zabezpečujú najmä: selektívnym blokovaním špecifických transportných systémov. děti do 3 let. Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhýbat fyzikálnímu dráždění. osmotickým pôsobením Terapeutické použitie: 188 . popáleninách nebo při smršťování jizev). velikosti a síly jizvy trvá léčba několik týdnů až 3 měsíce.1997 Dle příbalové informace. 1997/11/03 KI: NÚ: IT: D: PE: ZS: DZ: AU: DA: DIURETIKÁ (C03) . ultrafialové záření (slunění) nebo silné masírování.I: Léčba různých druhů jizev (zbytněné jizvy. interakciou s enzýmami.látky. Nejsou známy. jako je extrémní chlad. Přecitlivělost na složky přípravku. amputacích. 3. pôsobením na hormonálne receptory. Svědění pozorované při léčbě je projevem tkáňové přeměny jizvy. relativně těhotenství. Obvykle 3krát denně opatrně vetřít do jizevnaté tkáně a lehce masírovat do doby. Přípravek je obvykle dobře snášen. 48 Při teplotě do 25 st. vyvolávajú diurézu . než kůže gel přijme. kojení. U zbytnělých a starých jizev nechat gel působit přes noc pod obvazem. zčervenání. Podle charakteru.11. ktoré priamym pôsobením na obličky zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču t. Velmi zřídka se vyskytuje místní kožní reakce jako pálení.

Na funkcii obličiek sa podieľajú ako sekrečné tak i absorpčné pochody. najmä Na+ -mechanizmus transportu iónov zabezpečujú v jednotlivých oddieloch nefrónu odlišné transportné proteíny: .antiport Na+ a H+ -zabezpečuje resorpciu 50% Na prítomného v 1° moči .staveb. hlavné miesto zmeny osmotickej aktivity moču. priepustnosť vody je regulovaná antidiuretickým hormónom Miesto účinku jednotlivých diuretík: 189 .-k vylúčeniu nadbytočného množstva tekutín a solí z organizmu. súčasne dochádza i k reabsorpcii Ca2+ účinkom parathormónu -zberný kanálik – antiport Na+ a K+. únik vody do hypertonického prostredia interstícia. odteká však hypotonická tekutina – funkcia protiprúdového mechanizmu -distálny tubul – symport Na+ a Cl-. avšak tá iba sleduje tok iónov.glomerulus – filtrácia krvi. zatiaľ čo v tubuloch sa uplatňujú resorpčné a sekrečné mechanizmy regulujúce vodnú a elektrolytovú rovnováhu -obličky – majú funkciu: vylučovaciu. ktoré sú obličkami vylučované z organizmu.jednotka obličiek = nefrón. spolu s iónmi je ovplyvnený i transport organických látok. znížením tubulárnej resorpcie Na+ i inhibíciou renínu a sekundárne znížením tvorby aldosterónu. homeostatickú a endokrinnú (sekrécia renínu) -regulácia funkcie obličiek: antidiuretický hormón (podporuje resorpciu vody v distálnom tubule). aldosterón (zvyšuje vstrebávanie Na+ a vylučovanie K+ v distálnom tubule a v zbernom kanáliku) a atriálny natriuretický peptid = atriopeptín (zvyšuje vylučovanie Na+ a K+ obličkami – zyýšením glomerulárnej filtrácie.symport Na+ a organických látok a kyselín (resorpcia AK. glomeruly sú lokalizované v kôre obličiek a zabezpečujú filtráciu krvi. tubulárna sekrécia a spätná resorbcia -resorbuje sa 99% vody. avšak nie vody (pre ňu je táto oblasť nepriepustná) – množstvo tekutiny sa nemení. dochádza k aktívnemu vstrebávaniu iónov.glc) . diabetes insipidus renalis Fyziológia: -zákl. na odstránenie edémov -k odstráneniu liečiv z organizmu pri intoxikáciách -pri hypertenzii. preto rozhodujúca je resorbcia iónov. tvorba primárneho moču -proximálny tubul .resorbcia 30 – 40 % vody -Henleho kľučka – symport 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+. -na tvorbe moču sa zúčastňuje – glomerulárna filtrácia.

Zablokovaním transportu Cl sa blokuje i resorbcia Na+. dorzolamid MÚ: látky. avšak v tubuloch nie sú spätne resorbované do obehu a svojím hyperosmotickým pôsobením strhávajú vodu a zodpovedajúce množstvo rozpustených látok. 3. ale iba zodpovedajúce množstvo solí. miesto pre väzbu Cl je súčasne väzbovým miestom kľučkových diuretík. piretanid -silne účinné látky. lebo pri dlhodobom podávaní znižujú alkalickú rezervu plazmy a vyvolávajú metabolickú acidózu. podaní dochádza k miernemu zvýšeniu množstva alkalického moča. bumetanid. Použitie: Ako diuretiká sa nevyužívajú. teobromín MÚ: zvyšujú glomerulárnu filtráciu v dôsledku zosilneného prekrvenia obličiek pri súčasne zníženej spätnej resorbcii v proximálnej časti tubulu. 190 . blokujú enzým karboanhydrázu. používajú sa k zablokovaniu vstrebávania bikarbonátov pri metabolickej acidóze a pri liečbe glaukomu (výhodnejšie je použitie dorzolamidu. po ich p.o. Kľučkové diuretiká – furosemid. močovina MÚ: látky . Použitie: používajú sa predovšetkým pri intoxikáciách k vylúčeniu toxických látok. čím sa vylučuje i príslušné množstvo vody.ktoré sú filtrované spolu s krvou do moču. kyslina etakrynová. majú malý význam z dôvodu slabého a málo spoľahlivého účinku 2. Po ich podaní sa vylučuje veľké množstvo vody. Purínové alkaloidy – kofeín. so slabým diuretickým účinkom. Musia byť podávané injekčne (infúzie). po podaní môže dôjsť k vylúčeniu až 4 l moču za 24 hodín – príčina NÚ MÚ:.ktorý možno aplikovať lokálne = menej NÚ) 4.o. v dôsledku zníženej tvorby protónov a zvýšeného vylučovania sodných a draselných iónov spolu s iónmi bikarbonátovými a vodou. Osmotické diuretiká – manitol. ktorý v tubulárnych bunkách obličiek katalyzuje hydratáciu oxidu uhličitého na kyselinu uhličitú ( CO2 + H2O <--> H2CO3 <---> HCO3. teofylín.+ H+). Súčasne je však blokované i vstrebávanie K+ => veľké straty draslíka. pri p.Rozdelenie diuretík: 1. Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. podaní pôsobia ako laxatíva.látky pôsobiace v oblasti Henleho kľučky blokádou symportu 2 Cl-: 1 Na+: 1 K+.

pôsobia v zbernom kanáliku. dilatujú glomerulárne cievy. metipamid.25-12. kde znižujú diurézu. Distálne – tiazidové diuretiká – hydrochlórtiazid.diuretiká pôsobice v distálnom tubule.okrem diurézy vedú tiež ku zníženiu žilového objemu – využite pri liečbe srdcového zlyhania . pretože znižuje nimi vyvolanú hypokalémiu.diuretiká typu – indapamid.edémové stavy. nefrotický).hypokalémia. blokujú symport Na+ a Cl-.pôsobia v distálnom tubule. patria medzi relatívne slabé látky MÚ: . cikletanin .rozlišujeme 2 spôsoby mechanizmy ich pôsobenia: -spironolaktón – kompetitívne blokuje účinky aldosterónu.hyperurikémia. preto jeho účinok nastupuje s určitým oneskorením (niekoľko hodín). Použitie: tento typ diuretík sa používa najmä v kombinácii s inými diuretikami. hepatálny. zvláštnou indikáciou je liečba diabetes insipidus. intoxikácie liekmi a inými látkami. amilorid. čím dochádza ku zvýšenému vylučovaniu sodíka a teda i vody. triamteren . čím znižujú únik draslíka. kam sa dostávajú tubulárnou sekréciou. arytmie . kompetitívne vytesňuje aldosterón na cytoplazmatickom receptore. indapamid. jedny z najčastejšie používaných diuretík samostatne i v kombinácii s inými liečivami v terapii hypertenzie MÚ: .5 mg/deň (max. Kálium šetriace diuretiká – spironolaktón (účinný je metabolit kanrenoát). porucha glukózovej tolerancie . gravidita 191 . ich účinok v porovnaní so spironlaktónom nastupuje rýchlejšie. -amilorid a triamteren – pôsobia ako blokátory antiportu Na+ a K+.tiazidy -zábrana vzniku hypokalémie – kálium šetriace diuretiká -profylaxia šokovej obličky – osmotické diuretiká -glaukóm – inhibítory karboanhydrázy -intoxikácie – osmodiuretiká Nežiaduce účinky: . 25 mg HCHT denne) –sú NÚ zriedkavé NÚ kálium šetriacich diuretík – hyperkalémia. Najčastejšie indikácie diuretík: -srdcové zlyhanie – kľučkové diuretiká a tiazidy -edémy – kľučkové diuretiká a tiazidy -hypertenzia . Použitie: edémy rôzneho pôvodu (kardiálny.ďalšie stavy napr. čím zvyšujú prietok krvi obličkami a teda i množstvo vylúčeného moču.Použitie: . chlortalidon. .impotencia V prípade dávkovania 6. nefrotický diabetes insipidus. samostatne v liečbe hypertenzie (dlhodobo). metipamid – majú skôr vazodilatačný účinok. hypertenzia . gynekomastia ( spironolaktón) Kontraindikácie: dna. glaukom 5. patria medzi stredne sile pôsobiace látky. klopamid. znižujú straty draslíka. 6. súčasne je blokovaná spätná resorbcia Ca2+. podávajú sa najmä v kombinácii s kľučkovými a distálnymi diuretikami.

dorzolamid. bumetanid e) Tiazidy – hydrochlortiazid. altizid. aryloxyoctových – kys. ak je substituovaný objemným zvyškom 2d) Sulfamoylbenzoové kyseliny 192 . fenkvizon 3. Osmodiuretiká – manitol.diuretiká a kardioglykozidy – zvýšenie toxicity digoxínu . cyklopentiazid.diuretiká – tiazidy a p. biguanidy – zoslabenie účinku Rozdelenie diuretík z hľadiska chemickej štruktúry: 1. kanrenová kyselina b) Cyklické amidiny – amilorid. močovina 2. antidiabetiká. paraflórtiazid. trichlormetiazid. sulfamoylbenzoové – furosemid. kvinetazon. klofenamid.etakrynová. diklofenamid b) Benzéndisulfónamidy – mefrusid c) Sulfamoylbenzamidy – indapamid. Sulfónamidy a) Inhibítory karboanhydrázy – acetazolamid. azosemid. kys. polytiazid. Kálium šetriace diuretiká a) Antagonisti aldosterónu – spironolaktón. bemetizid. warfarín – zosilnenie účinku . Deriváty kys. xipamid d) Kys.kľučkové diuretiká a aminoglykozidové ATB – potencovanie ototoxicity a nefrotoxicity antibiotík . piretanid. kanrenon. triamteren 2b) Benzéndisulfónamidy - Vzťah štruktúry a účinku: nutná je substitúcia základného 2-chlórbenzénsulfonamidu druhým sulfamoylom v ppolohe eventuálna súčasná substitúcia v polohe 6 aromatického kruhu 2c) Sulfamoylbenzamidy Vzťah štruktúry a účinku: . metolazon.Interakcie: . bendroflumetiazid f) Iné štruktúry – chlortalidon. hydroflumetiazid.K+ šetriace diuretiká a ACEI – nebezpečie hyperkalémie . klopamid.tielinová (hepatotoxická) 4.diuretiká a kumaríny.o. metylklotiazid.náhrada sulfamoylu v p-polohe voči Cl izostérnym karbamoylom výrazne zvyšuje diuretickú aktivitu. metipamid. butizid.

ktorý sa čiastočne oxiduje na metylsulfinyl.amilorid – časť je vylučovaná nezmenená.torasemid – oxidatívna hydroxylácia C(4) fenylu --> p-hydroxytorasemid . v menšej miere žlčou ako glukuronid.metabolity . halogénalkylmi alebo cykloalkylmi.spironolaktón – v organizme prebieha rýchla premena na kanrenon a meatbolické odbúravanie acetylu za vzniku 7-metyltioderivátu.Vzťah štruktúry a účinku: . CF3) na C6 benzotiazidine . podaní sa využíva spironolaktón – proliečivo. oxidácia na C(3) viazaného metylu na primárny alkohol.aktivitu zvyšuje zavedenie druhej dvojitej väzby na C(6) (kanrenon).podmienkou účinku je sulfamoylová skupina na C7 a elektronegatívna skupina (Cl.furosemid – oxidatívnym odštiepením furfurylu vzniká kyselina 4-chlór-5sulfamoylantranilová . rovnaký je i účinok po otvorení kruhu (kys. kanrenoová). tiooctovej uvoľňuje kanrenon. .o. zvyčajne metylom . pri p. zvyšok ako amid kyseliny Farmakognózia -rastlinné diuretiká: 193 . sulfonylová skupina je nahraditeľná izostérnym karbonylom bez straty účinnosti 4a) Antagonisti aldosterónu Vzťah štruktúry a účinku: .zatiaľ čo sulfamoyl v polohe 7 je podmienkou zachovania účinku. ktoré zvyšujú lipofilitu a tým urýchľujú prenikanie do tubulárnych buniek obličiek .a metylsulfonyl. z ktorého sa odštiepením kys.aktivitu zvyšuje substitúcia C3 alkylmi. . Tá sa však vyskytuje za fyziolog. Metabolizmus diuretík: .aktivitu nemení súčasná substitúcia dusíku v polohe 2 krátkym alkylom.pre účinok je dôležitá nesubstituovaná sulfamoylová skupina s aktivujúcim elektronegatívnym Cl alebo CF3 na susednom C(2) benzénového kruhu a s polárnou sulfonylovou alebo karbonylovou skupinou na C(5) 2e) Tiazidy Vzťah štruktúry a účinku: . podmienok v rovnováhe s laktónom považovaným za účinné agens. ktorý je ďalej oxidovaný na neúčinnú kyselinu .triamteren – hlavným metabolitom je oxidáciou vzniknutý p-hydroxytriamteren vylučovaný renálne ako sulfátový konjugát.pri parenterálnej aplikácii sa využíva soľ – kanrenoát draselný.

3%) s obsahom fenylpropánov .Theae folium – Thea sinensis (Theaceae) OL: kofeín (1. seskviterpény Použitie: plod je silné diuretikum. Siličné diuretiká . Zelený čaj (Japonsko.1-0. α-pinén (dráždivý účinok).7-dimetylxantín). 3. flavonidy a silica. α-pinén. kontrakcie) – bol zneužívaný ako abortívum Prípravky: Betulan. teofylín (1. strata elektorlytov je minimálna. teaflavín. apiol pôsobí dráždivo na obličkový parenchým. poruchy trávenia a hematúriu. Species diureticae planta.Manitol Materská rastlina: Manna – Fraximus ornus (Oleaceae) 2.Saccharosum = sacharóza – α-D-glukopyranozyl-1-2-β-D-fruktofuranozid Materská rastlina: Beta vulgaris (Chenopodiaceae) ..7-trimetylxantín). borneol. myristicín. teobromín (3. Podľa spôsobu fermentácie sa rozlišuje čierny a zelený čaj. 5.podľa mechanizmu účinku a povahy účinných látok ich možno rozdeliť na: 1. čím sa inaktivujú enzýmy. sliz. Osmotické diuretiká .apiol. stomachikum. karminatívum. Čína) – listy sa ihneď sušia na panvičkách. 2. sacharidy Použitie: diuretikum. 194 .Petroselini radix – Petroselinum crispum (Apiaceae) (ČSL 4) -diurerticky pôsobí podráždením obličkového epitelu OL: silica (0. Deriváty xantínu . stáčaním sa poruší ich bunková štruktúra a za zachovania enzýmov sa nechajú fermentovť. geraniol Použitie: diuretikum. India) – čaerstvé listy sa nechajú zvädnúť. močové dezinficiens. triesloviny –10-25 % (v čerstvých listoch-katechín.5 – 2 %) . Čierny čaj (Srí Lanka. silica a koreninové extrakty sa používajú v potravinárstve . 4. osmotické diuretiká deriváty xantínu siličné diuretiká flavonoidné diuretiká saponínové diuretiká 1. myrysticín pôsobí výraznejšie na maternicu zvšuje tonus.3-dimetylxantín). myristicín.Juniperi lignum – Juniperus communis (Cupressaceae) OL: silica (0. flavonidy (apiín).terpinén-4-ol (diureticky účinná zložka).repa obyčajná . preto dlhodobé podávanie môže spôsobiť zápaly obličiek. Používa sa i ako stomachikum. 3.Petroselini fructus – Petroselinum crispum (Apiaceae) OL: silica (3-7%) s obsahom fenylpropánov – apiol.Enzýmovými procesmi sa vytvára charakteristická aróma a zafarbenie a následne sa rýchle usušia v sušiarni. furanokumaríny.Juniperi fructus – Juniperus communis (Cupressaceae) . spôsobuje najmä vodnú diurézu. epikatechín. diuretický účinok je vyvolaný dráždením obličkového parenchýmu. tearubigín. Species urologicae planta .3. terpény. galokatechín) Vo fermentovaných listoch prevládajú kondenzačné produkty katechínov. karminatívum acholagogum.

.triterpénový saponín (equisetonín).. podporujú vylučovanie elektrolytov Indikácie: cystitídy. Flavonoidné diuretiká . rutín.diureticae planta.urologicae planta. kys. flavonoidy. myricetíndigalaktozid.6-1% .(2-5%) – najmä kvercetínové glykozidy-hyperozid.urologicae planta . saponíny. uretritídy.Herniariae herba – Herniaria glabra. Sp. kvercitrín.urologicae planta. Betulan sp. kyslé saponíny-0. kyselina kremičitá Prípravky: Sp.diureticae planta.5%.-ČSL4 – Species diureticae . Herniaria hirsuta (Carryophylaceae) OL: saponíny 2.n-butylftalid -ČSL4 – Species diureticae 4.hyperozid Použitie: saponíny a flavonoidy pôsobia diureticky. kyselina kremičitá –10%. flavonoidy. medikagénovej a gyprogénovej) kumaríny – herniarín a umbeliferón.Violae tricoloris herba – Viola tricolor (Violaceae) OL: saponíny neznámej štruktúry..Polygoni avicularis herba – Polygonum aviculare (Polygonaceae) OL: flavonoidy – avikularín (kvercetín-3-O-arabinozid). . Betula pubescens (Betulaceae) – ČSL4 OL: flavonoidy. Betulan sp.Juniperi oleum – borievková silica – používa sa ako derivans .Ononidis radix – Ononis spinosa (Fabaceae) OL: izoflavóny – ononín. Saponínové diuretiká . slizy-9% Species diureticae = diuretická čajovina • Ononidis radix 200g • Levistici radix 200g 195 .Pruni spinosae flos – Prunus spinosa (Rosaceae) OL: flavonoidy – kempferol-3-ramnózo-4´-arabinozid 5. silica Použitie: diuretikum bez dráždenia obličkového parenchýmu .5-5%.diureticae planta.Levistici radix – Levisticum officinale (Apiaceae) OL: silica 0. triesloviny. stopy silice a alkaloidu nikotínu Použitie: diuretikum – zvyšuje vylučovanie moču pričom nemení obsah elektrolytov Prípravky: Sp. Nephrosal sp. Nephrosal sp.Betulae folium – Betula pendula. Sp. Nephrosal sp. neutrálne saponíny-3-9% (der. saponíny – α-onocerín. flavonoidy-2% . spazmy močového mechúra . . Sp.Equiseti herba – Equisetum arvense (Equisetaceae) OL: saponíny-5% . silica Prípravky: Sp. sliz.saluretikum Prípravky: Species diureticae (ČSL4).

cukor . kvercitrín.Tiliae flos – Tilia cordata. slizy. organické kyseliny.amilorid I: antihypertenzívum (používa sa v kombinácii) DROGY S OBSAHOM HORČÍN Glykozidy 196 . flavonoidy – tilirozid. chlorogénová. triesloviny.látky vyvolávajúce potenie. kyanogénny glykozid – sambunigrín.kávová. glykozidicky viazané) – kys.• • • Betulae folium Juniperi fructus Liquritiae radix 200g 200g 200g Rastlinné diaforetiká . silice. slizy. astragalín. Tilia platyphyllos (Tiliaceae) OL: silica – farnezol.Sambuci flos – Sambucus nigra (Loniceraceae) OL: flavonoidy – rutín. ferulová. hyperozid. používajú sa pri chorobách z nachladnutia . cukry PRÍPRAVKY: URANDIL – chlortalidon I: diuretikum AMICLOTON . triesloviny. organické kyseliny (voľné. kyanogénne glykozidy – sambunigrín.

že sa z predpísaného návažku drogy pripravuje výluh. steroidy. iný výrazný terapeutický efekt však nemajú. Oleaceae.dihydrofoliamentín swerozid Verbenalínová horčina: loganín Monoterpénové horké alkaloidy: gencianín. Lamiaceae (harpagozid) . ´ Horčiny s iridoidovým aglykónom sú bieogeneticky odvodené od kyseliny meválónovej. Glykozidy s iridoidovým aglykónom Irinoidy patria medzi účinné látky mnohých drog. čo je príčinou sčernetia drog pri neopatrnom sušení. ktorý sa riedi na dve koncentrácie. Medzi horčiny patria aj látky inej chemickej štruktúry a iného biognentického pôvodu – napr. kyanogénne. Jeden roztok musí mať horkú chuť. Niektoré z nich sú látky horkej chuti. Gentianaceae (sekologanín). v Scrophulariaceae (aukubín).8´ . Iridoidové a sekoiridoidové horčiny Droga Folium plantaginis Plantago lanceolata Planataginaceae Folium oleae Olea europaea var. tioglykozidy (glukozinoláty) a glykozidy s iridoidovým aglykónom. gencianidín Iridoidové horčiny: analogické ako Radix harpagophyti – obsah harpagozidu asi polovičný Herba scrophulariae Scrophularia nodosa Scrophulariaceae Radix gentianae Gentiana lutea. Hodnotenie horčín sa robí organolepticky – skúškou horkosti tak. ČAsté sú napr. saponíny. purpurea Gentianaceae Sekoiridoidové horčiny: genciopikrín (2 – 3. pričom najvýznamnejšou skupinou sú monoterpény odvodené od iridodialu ( iridoidy): Iridoidy sú látky tuhé i tekuté a ich rozklkadné produkty sa farbia na tmavo.5 %). Cornaceae a. Zväčša sa nachádzajú v dvojklíčnolistových rastlinách. amára. ktoré z didaktických dôvodov zaraďujeme tiež do tejto kapitoly. vo Verbenaceae. G. flavonoidové antokyanidínové.punctata.05 %) trisacharidová horčina: gencianóza 197 . Valerianaceae (valepotriáty). G.i. kumaríny a ich deriváty. antrachinónové. podporujú tvorbu a sekréciu žalúdočných štiav.Podľa štruktúry aglykónu delíme glykozidy na: fenolofé.5%) Hlavná obsahová látka: sliz Iridoidové horčiny: gencianínový typ – oleuropeín (asi 0.pannonica G. 7´. sylvestris Oleaceae Folium trifolii fibrini Menyanthes trifoliata Menyanthaceae Typ horčín Iridoidové horčiny: aukubín (2 – 2.75 % v čerstvom liste olivy až 2 %) Sekoiridoidové horčiny: foliamentín. a preto označujú sa spoločným názvom horčiny. Rubiaceae (asperulozid). flavonoidy a floroglucíny. asi v 30 čeľadiach. tepény. kardioaktívne. Porovnávací štandard je chlorid chinínia. mentiafolín.amarogentín (0. druhý nesmie mať horkú chť.

Radix harpagophyti Harpagophytum procumbens Pedaliaceae Seskviterpény (C 15) Herba absinthii Artemisia absinthium Asteraceae Herba cardui benedicti Cnicus benendictus Asteraceae Herba cynarae Cynara scolymus Asteraceae Diterpény (C 20) Folium salviae (Herba salviae) Folium rosmarini Herba marrubii Lamiaceae Triterpény (C 30) Lignum quassiae Quassia amara Picrasma excelsa Simarubaceae Radix bryoniae Bryonia alba. J. artabsín (iba v čerstvo nazberanej droge) Horčiny gemakránového typu: knicín (spolu asi 0.25 0. príp.1 – 0.20 %). dioica má obsah asi 10 – násobne vyšší kondurangíny asi 1 – 2 %. neokvasín. L) a dihydrokukurbitacíny B.D. grosheimín. izomerný anabsintín. cretica subsp.E.3 – 1 % (hlavná zložka marubiín) Sekotriterpénové horčiny: asi 0. izoharpagozid. kondurangín A Drogy s neterpenoidovým charakterom horčin Pericarpium aurantii flavonónové glykozidy – neohesperidín a naringín Citrus aurantium subsp. 18 hydroxykvasín Tetracyklické triterpénové horčiny: kukurbitacíny (B. I. dioica Cucurbitaceae Steroidy – Pregnánový typ Cortex condurango Marsdenia condurango Asclepiadeceae Iridoidové horčiny: harpagozid.15 %). pikrosalvín (= karnosol).25 % horčín) Seskviterpénové laktóny: cynaropikrín. kvasiín (asi 0. K. cynarín a i. prokumbid (= harpagid) Seskviterpénové laktóny: absintín (asi 0. pri extrakcií sa mení na nehorko chutiacu zlúčeninu (kyselina karnosolová) obsah horčín asi 0. B. aurantium Rutaceae Strobulus humuli lupuli Humulus lupulus Horčiny: floroglucínové deriváty: izohumulón a lupulón 198 .

V ľudovom liečiteľstve aj ako emetikum a expektorans. digestívum). extrakt z dražé (choleretikum) Radix gentianae – Gentiana lutea – Gentianaceae Horcový koreň Použitie: amárum (purum) – stomachikum Zložka cholagog. minus – Gentianaceae Vňať zemežlče Použitie: amárum – purum Zložka horkej tinktúry – Tinctura amara (stomachikum). Oficiálny prípravok je Tinctura amara. Používa sa v likérnictve a potravinárstve. Silica pre obsah tujónu je toxická (preto oprávnený zákaz výroby liehovín – absitu – destilátu z paliny vo väčšine krajín sveta). Herba centaurii – Centarium erythraea. metabolických prípravkov. geriatrik. dezenfekčne a ako antihidrotikum.Cannabaceae Foliu trifolii fibrini – Menyanthes trifoliata .Menyanthaceae List vachty trojlistej Použitie: ako amárum – stomachikum a tonikum Droga je súčasťou čajovín. Droga je aj tonikum. stomachikum a digestívum. toník a prostriedkov pri ochorení tráviaceho traktu. Herba marrubii – Marrubium vulgare – Lamiaceae Jablčníková vňať Použitie: amárum. metabolikum a choleretikum. roborancií. C. Silica podávaná v terapeutických dávkach má podobné vlastnosti ako Oleum salviae. tvorí zložku tzv. pri gastritídach. dyspepsiach. syn. Folium oleae Olea europaea – Oleaceae List olivy Použitie: prípravky z listov plôsobia hypotonicky – za úlčinný faktor sa pokladá najmä oleuropeín. žalúdočných čajovín (typ Species stomachiceaea) Herba absinthii – Artemisia absinthium – Asteraceae Vňať paliny Použitie: amárum – aromatikum. choleretikum a sekretolitické expektorasium – zvyšuje sekréciu bronchov dýchacích ciest. čajovín (stomachikum. Herba cardui benedicti – Cnicus benedictus – Asteraceae Vňať benedikta Použitie: amárum – stomachikum má slabší účinok ako ostatné horčinové drogy. Radix taraxaci cum herba Radix taraxaci – Taraxacum officinale – Cichoriaceae Púpavový koreň s vňaťou 199 . najmä skupiny cholagok. PLôsobí mierne spazmolyticky. Pri pečeňových a žlčníkových ochoreniach ako choleretikum.

glycidov. nervové poruchy sluchu. S: ferrosi fumaras IS: antianemikum. CH: zlé rozpustná soľ dvojmocného železa. tracheálnej a bronchiálnej sliznice. Expectorancia – farmokognózia Pôsobia na kašeľ dráždením laryngiálnej. najmä extrakt ako sedatívum. tehotenstvo. podaní. S: cyanocobalaminum IS: vitamín CH: Pre organizmus potrebný vitamín. diuretikum. Dôkaz a stanovenie horčín v drogách Dôkaz: reakcie farebné.chitín NEUROBENE inj. I: perniciózna anémia i iné megaloblastické anémie z hypovitaminózy B 12. ktorý ako koenzym sa zúčasťňuje na metabolizme tukov. zrážacie→ podľa typu horčiny tenkovrstvová chromatografia Stanovenie: biologická metóda. FU: Po parenterálnej aplikácií sa viaže v plazme na glykoproteín transkobaltamín I – III. Prebytok je vylučovaný močom. pri nepokoji. ktorá sa však dobre vstrebáva po p. kojenie. Cortex condurango – Marsdenia condurango – Asclepiadaceae Kôra marzdénie Použitie: zdravotné víno Strobilus lupuli – Humulus lupulus – Cannabeceae Chmeľová šištica Použitie: v pivovarníctve a vo farmácií. diabetické a alkoholické periférne a centrálne neuritídy a neuralgie. organické encefalopatie. neuroanemický syndróm. Nedostatok poškodzuje predovšetkým všetky rýchlo rastúce t. aj pri poruchách trávenia. 200 . Nezbytný pre normálnu erytropoézu a činnosť nervových buniek. Ukladá sa predovšetkým v pečeni. DNA syntetizujúce tkanivá. FERONAT susp. najmä nedostatočnom trávení tukov. extrakt ako externé antireumatikum.Púpavový koreň Použitie: droga je mierne choleretikum. stavom napätia a vyčerpanosti. amárum a používa sa ako adjuvans pri hepatopatiách. Rastový faktor Mo.chuťová skúška číslo horkosti liekopisný štandart.brucín . očného nervu.o. I: prelatentné.j. a nukleových kyselín. latentné a manifestné sideropénie a sidropenická anémia akéhokoľvek pôvodu. cholecystopatiách.

Žlté zafarbenie drogy spôsobuje likviricigenín a izolikviricigenín flavónové deriváty.o. triesloviny 201 . reflexným mechanizmom .emetín. arabinóza. Ďalšie saponíny tvoria glykozidy kyseliny glabrínovej. pri enzýmovom štiepení. čo je veľmi sladko chutiacia amóniová alebo vápenatá soľ kyseliny glycyrizínovej.likviritínovej. pri sušení sa tvorí typický pach drog sacharidy. Saponíny . saponíny (sú aj účinné sekretolytiká) 2. Aglykón je 18beta.Primulaceae Prvosienkový koreň do -10 % triterpénových saponínov. 11 – deoxyglycyretínovej.EMETIN inj.KODYNAL tbl.Rubiaceae Ipekauánový koreň Alkaloidy – 2 až 4 %(tetrahydroizochinolínového typu). živica. ďalej kyselina glabrínová.glycyretín( kyselina glycyretínová). kyselina glukurónová. sacharidy a škrob Radix primulae. . . hispaglabridín A oxykumaríny.steroidné Triterpénové saponíny alglykón: oleán a ursán cukrová zložka: do 12 jednotiek (glukóza.glabrol. ramnóza..umbeliferón.Cephaélis ipecacuanha. inhalačne Radix ipecacuanahae.amyrínového typu. škrob ČSL 4 – Extractum ipecacuanthae siccum prípravky – IPECARIN gtt. Stimulačné . beta. N – obsahujúci iridoidový glukozid(ipekozid). predovšetkým emetín a cefaelín – emetín – vo vyšších dávkach pôsobí ako emetikum saponíny.1.majú miestne dráždivý a spazmolytický účinok= silice . galaktóza.j.triterpénové – expectoračný účinok . herniarín látky typu estrogénnych steroidných hormónov( adenokortikotropný účinok sa pripisuje saponínom) horčina glycyramín. kyselina galakturónová) Radix liquiritiae – Glycyrrhiza glabra – Fabaceae Koreň sladkovky Asi 3 – 15 % triterpénových saponínov – hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín.Primula veris.podanie p. Emetické – účinkujú dráždením žalúdočnej sliznice t. pričom deriváty aglykónov sú odvodené od priverogenínu A a B Fenolové glykozidy – primulaverín ( primulaverozid). xylóza.

Z vedľajších saponínov vznikajú pri hydrolýze neutrálne a kyslé sapogeníny.Caryophyllaceae Koreň mydlice lekárskej 5 % zmes saponínov. kempferol a rutín). ktorého monodezmozid je alfahederín.Hlavný je hederakozid C.Saponaria officinalis.5 -4% flavonoidov ( o. kemferol.22. hlavný sapogenín tvorí kyselina kvilájová (aglykón gypsogenín) Radix saponariae albae – G.gypsogenín) Folium hederae – Hedera helix – Araliaceae Brečtanový list 5 % saponínov – hederakozidy. luteolín. lipidy. katalpol) karotenoidy ( beta-karotén. paniculata – Caryophyllaceae koreň mydlice bielej do 20 % saponínov – gypsozid A (aglikón . minerálne látky a stopy silice súčasťou Species pectorales Slizy miernia dráždivý účinok saponínov.3 Flos verbasci – Verbascum densiflorum .a oligosacharidy.monoacetát Je náhradou za Radix senegae Flos primulae Radix senegae – Polygala senega. gtt.Scrophulariaceae Divozeľový kvet thapsiforme phlomoides kyslé a neutrálne saponíny so slabým hemolytickým účinkom( hlavný je verbaskový saponín) 1. Silice Podľa účinku delíme: 202 . Hederakozid B sa parciálne hydrolyzuje na beta-hederín (?aglykón – kyselina oleanolová?) Droga obsahuje aj seskviterpény a flavonoidy ( o. krocín) väčšie množstvo slizov( 3%) a cukrov. metylester kyseliny valérovej a stopy silice Radix saponariae rubrae. primverogenín A-12-monoacetát a B. i. apigenín. izokvercitrín) vitamíny ( provitamín A a E) pôsobí ako expectorans. iridoidy( aukubín. kyselina echinocystová.Polygalaceae Senegový koreň do 10 % senegasaponínov A-D s hlavným sapogenínom presenegínom a tenuifolínom primverozid ( fenolový glykozid ). rutín.. voľnú kyselinu salicylovú. rozličné mono. označovaná ako saporubrín. Hlavný saponín je saponozid A a D. primulagenín D a SG.i. spazmolytikum prípravok: HEDELIX sir. ich glykozidy.

Herba thymi – Thymus vulgaris – Lamiaceae Vňať dúšky tymianovej 0. preto je potrebná opatrnosť pri dávkovaní Prípravky: SOLUTAN gtt.metylchavikón anízaldehyd. Mierniace sekréciu (Oleum eucalypti.sa získava z drogy destiláciou vodnou parou. Je výborné spazmolytikum. PULMORAN spc. 203 . sekretolytické expektorans. limonén). Silica však pôsobí dráždivo. PULMORAN spc. nositeľom chuti a arómy.1. Plody obsahujú ešte olej ( asi 30% ). fenchón. anízový aldehyd a niektoré terpénové uhľovodíky ( alfa-pinén. metylchavikol. Sekretolytické (Oleum anísi. Sirupus thymi compositus Prípravky: BIOTUSSIL gtt. foeniculi. paracymén) Obsahuje aj tymol (aj antiseptický účinok) a karvakrol triesloviny.Pimpinella anisum – Apiaceae Anízový plod 1. organické kyseliny a flavonoidy Oleum foeniculi. dianetol (transanetol sa svetlom mení na nežiadúci dianetol – astrogénne účinky) Silica pre vysoký obsah anetolu tuhne už pri obyčajnej teplote. thymi) 2. puni pumelionis) Fructus anisi vulgaris. proteíny a sacharidy Je súčasťou Species pectoráles Prípravky: TIMI sir.cymol. šikimín) Fructus foeniculi – Foeniculum vulgare – Apiaceae Feniklový plod (zápar má sekretolytické expektoračné účinky) 2 -6 % silíc trans – anetol. olej. IPECARIN gtt.5 – 4 % silice trans – anetol.5 – 3 % silic (limonén. flavonoidy a triterpény súčasťou Species pectorales. tymol sa používa v stomatológii ako antiseptikum BENEFORIN gtt. Oleum anisi Získava sa z drogy Fructus anisi stellati 5 – 8 % silic – podobné zloženie ako silica z druhu Pimpinelaanisi Illicium religiosum.p. Extractum thymi fluidum. proteíny.anízovca jedovatého – prudko jedovatý( šikimotoxíny. karminatívum.

1 – 0. fenandrén. Oleum pini pumilionis – Pinus mugo.monocyklické monoterpény alfa – pinén... slizové drogy . kadidén. Druhá skupina silic mierniacich sekréciu Folium eucalypti – eucalyptus globulus. borneo.Fabaceae Toluánsky balzám Obsahuje najmä cinameín (asi 7. THYMONEL gtt.5%). siličné drogy Hormóny štítnej žľazy (HSZ) 204 .zmes z 2/3 benzylbenzoátu a 1/3 benzylcinamátu. saponínové drogy ... anízový aldehyd Balsamum tolutanum – Myroxylon balsamum.6 % silic – podobné zloženie ako Herba thimi.Herba serpylli – Thymus serpyllum – Lamiaceae Vňať dúšky materinej 0.. karén. variabilita zloženia závisí od toho. cimél – dráždivé Na inhaláciu sa používa eucalyptol – 1. alfa – pinén.Pinaceae Kosodrevinová silica Inhalačné expektorans bornylacetát. kde rastie thymol. karvakrol. silvestrén.. limonén. citral. potom vanilína eugenol Species pectorales Lichen islandikus Radix althaeae Folium farfarae Folium althaeae Radix liquiriciae Flos verbasci Fructus anisi Herba thymi 50g 200g 100g 250g 100g 100g 100g 100g . potom asi 80% živice (zväčša estery kyseliny škoricovej a tolurezitanolu..Myrtaceae Eukalyptusový list 1-3% silíc. felandrén.8 – cineol (eukalyptol) -Oleum eucalypti Prípravky: PINOSOL gtt. geraniol Prípravky: BENEFORIN gtt. kyselinu škoricovú). ung.

trijódthyronín a L -3. Kyseliny tri – alebo tetrajódthyrooctové sú metabolity T3 a T4 a majú okrem thyreomimetickej účinnosti I významnú hypocholesterolemickú aktvititu.5´ (napr. 3´-dijódthyronín. zvyšujú metabolizmus sacharidov a lipidov a uvoľňujú z kostí vápnik. cez semichinoidnú formu na thyroxín a ďaľšie aktívne jódthyroníny za uvoľnenia alanínu. Pozornosť budil predovšetkým liothyronín. ktorý reguluje jodáciu I proteolýzu. alebo z potravy. Biosyntéza levothyroxínu a liothyronínu prebieha z tyrosínu.alebo dijódtyrozíny. Vo fyziologických koncentráciach majú T3 a T4 anabolický účinok. premenu energie. regulujú rýchlosť metabolizmu v organizme napr. T3 je aktívnejší než T4) Náhradou jódu brómom u T3 v polohe 5 sa získa značne aktívny produkt. ktorý sa chová ako antagonista Ho prištítnych teliesok – parathormónu.5. klesá účinnosť na 1/5. ktoré sa vzájomne kondenzujú za tvroby dyfenylethérového skeletu radikálovou reakciou. Analógy T4 získané alkokxyláciou fenolickej skupiny sú orálne účinnejšie. HSZ sú regulátory vývoja organizmu. Tie sa dostávajú do krvi a odtiaľto do ŠŽ. Biosyntéza Ho ŠŽ je riadená TSH. Posledné dva prenikajú rýchle do krvného obehu. 5. katalyzujú oxidatívne reakcie. Jódthyrozíny podliehajú v ŠŽ dejodácií špecifickou dehalogenázou a vzniknuté jodidy sú použíté opäť k jodácií thyreoglobulínu. V periférnych tkanivách dochádza k čiastočnej konverzií T4 dejodáciou na T3. Halogenácia jódom (brómom) v polohách 3. výmenu anorgatických látok. kde sa hromadia. ktorý je pokladaný za hlavný Ho ŠŽ. 205 . Mechanizmus účinku Pri protheolýze thyreoglobulínu sa odštiepujú mono – i dijodthyrozíny. Potrebné množstvo jódu príjma organizmus predovšetkým z vody vo forme jodidov. 3´. Pôsobením tyrosinjodinásy prebieha jodácia tyrosýnových zbytkov v thyreoglobulíne. Tu sa oxiduje jodidperoxidázou na elemárny jód. Tetrabrómthyroxin je však len slabo aktívny. T4 a T3 zasahujú v bunkových jadrách tkanív (predovšetkým pečeň a ladviny) do lokalizovaných enzymatických systémov v mitochondriach. Vznikajú mono.5´ . z ktorej sa v tráviacom ústrojenstve rovnako odštiepujú jodidy. liothyronín. kde podporujú inkorporáciu AMK. Z uvedených dôvodov je T4 pokladaný za prohormón a T3 za hlavný Ho ŠŽ. T3 a T4. kde sa viažu na plazmatické proteíny a pred vstupom proteínu do buniek tkaniva sa opäť uvoľňujú. Vo vyšších koncentráciach znižujú proteosyntézu. 3´ vedie k účinnejším preparátom než v polohách 3. ak je nahradený inou skupinou. stimulujú RNA a syntézu proteínov. Výhodou sa ukázala alkylácia v polohe 3´ predovšetkým izopropylom. L – 3. stimulujú proteosyntézu a podporujú produkciu STH. Vyvolávajú zvýšenú produkciu ATP a tým pomáhajú zhromažďovať pre organizmus potrebnú energiu. Náhradou éterického kyslíku v T4 iným atómom napr. Náhradou všetkých atómov jódu brómom účinok klesá len nepatrne. ktorý je peptidicky viazaný na thyreoglobulín. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom Pre účinok je dôležité zachovanie thyroninového skletu a prítomnosť substituentu v polohe 3 alebo 3´ Účinok je však závislý I na pK postranného kyslého reťazca. účinok klesá alebo úplne mizne.HSZ levothyroxín – T4 a liothyronín – T3 sa odvodzujú od aminokyseliny thyrosínu V C – bunkách SŽ vzniká tiež polypetidový Ho – kalcitonín. odbúravanie cholesterolu a ovplyvňujú aj svalovú kontraktivitu a strdcovú frekvenciu.3´. Hormonálny sekrét ŠŽ obsahuje celkovo 4 dôležité jódované deriváty L – thyronínu – levothyroxín. Jódthyroníny sa uvoľňujú z thyreoglobulínu proteolytickým štiepením. premenu cukrov a tukov. Sírou. spotrebu kyslíka.

LIOTHYRONÍN . miesto vzniku sú C – bunky ŠŽ. nitrily. Thyreoglobulín sa získava izoláciou z bravčových alebo hovädzích ŠŽ. ktoré sú krvným obehom dopravované opäť do ŠŽ. 4 dihydroxybenzoové. Jedná sa o lineárny polypeptid obsahujúce 32 AMK a jeden N – terminálny medzireťazcový disulfidový cyklus. ovplyvňuje sekréciu pankreasu a metabolizmus tukov a cukrov. 5.trijódthyronín Pripravuje sa synteticky. Spolu s parathormónom a vitamínom D riadi fosfokalciový metabolizmus. 206 . a difenyléterový skelet. fruktósy a glukósamínu. . Sulfonamidy. vo forme sodnej soli. LEVOTHYROXÍN . kreténizmu. Na rozdiel od levothyroxínu pôsobí rýchlejšie a je účinnejší.o. injekčne len v nutných prípadoch. myxedém. V terapii sa používa najmä pri Pagetovej chorobe. Do terapií bol zavedený aktívnejší a menej toxický propylthiouracil. tholbutamid. V každej molekule sa nachádza 115 thyrozínových zbytkov. rezerpín. Používa sa u rôznych foriem hypothyreóz. Kalcitoníny sa podľa pôvodu vzájomne líšia v slede AMK. PAS. znižuje koncentráciu vápnika v krvi. floroglucinol). fenylbutazol.tetrajódthyronín Je Ho ŠŽ je viazaný na thyreoglobulín Thyreoglobulín je obsiahnutý v koloide ŠŽ. karbimazol. zároveň znižuje aj hladinu fosforu. Levothyroxín. Cukorná zložka pozostáva z galaktósy. thibenzazolín.o. pri ktorej sa uvoľňujú jodidy. rádiojód 131 I a cholristan draselný Z organických zlúčenín – 3. napr. kombinuje sa s liothyrotínom v pomere 4 : 1 alebo 5 : 1. Iné látky – viacmocné fenoly (rezorcinol. ktoré zasahujú postranný alanínový reťazec. dekarboxylácia). karbuthamid. Menšia časť Ho a produktov odbúravania sa vylučuje obličkami. kyselina p – aminobenzoová.L – 3. 5. Podáva sa p. kde tvorí 80 % celkových bielkovín. Najdôležitejšia je dejodácia. 3´. Okrem toho má výrazný tlmivý účinok na žalúdočnú sekréciu HCL. je niekoľkonásobne účinnejší než racenát a D – forma. 5 – dijódthyrozín a deriváty thiouracilu a merkaptoimidazol. K látkam tlamiacim činnosť ŠŽ patria: Z anorganických látok – jód a jodidy. injekčne len v nutných prípadoch. lososí je 35 krát aktívnejší než ľudský a pôsobí protrahovane. Pripravujú sa synteticky. hyperkalcemických stavoch a osteoporóze. Používa sa pri zníženej funkcie ŠŽ p. Je glykoproteín. že brzní vyplavovanie vápnika z kostí. ktorého obsah v ŠŽ je veľmi nízsky sa získava synteticky. Skupina derivátov merkaptoimidazol – ich štruktúra obsahuje zbytok thiomočoviny – thiamazol..V periférnych tkanivách sa T3 a T4 odbúravajú pomocou oxidatívnych enzymatických pochodov (deaminácia. U methylthiouracilu. Funguje ako antagonista parathormónu. Nebezpečné vešľajšie účinky thiouracilu (má výrazné tyreostatické účinky) boli podstatne znížené jeho alkyláciou. KALCITONÍN Látka znižujúca vápnik v krvi. obsahuje 4 peptídové reťazce a 5500 AMK. vo vorme sodnej soli alebo hydrochloridu. tým. 5´ . manósy.L – 3. kyseliny 2. ANTITHYROIDNÉ LÁTKY (AL) AL majú schopnosť účinne znižovať nadprodukciu Ho ŠŽ pri jej hyperfunkcií. thiomočovina a niektoré jej deriváty tlmia činnosť ŠŽ. 5´ .

Je pomerne málo toxický. Jód pôsobí ako thyreostatikum iba krátkodobo a nemožno ním dosiahnúť dlhodobého terapeutického efektu. že brzdia oxidáciu jodidu na jód a ihibujú peroxidázu a tým bránia biosyntéze T4 a T3. Propylthiouracil brzdí v periférnych tkanivách premenu T4 na T3. poškodenie pečene. k predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy Nežiadúce veľajšie účinky – agranulcytóza. S karbimazolom. HORMÓNY PANKREASU V pankrease boli nájdené Ho inzulín (I ) a glukagón (G). parathormon u niektorých akútnych foriem hypoparathyreózy. Okrem nich bol izolovaný aj enzým kalikreín. môže však vyvolať niektoré alergie. leukopénia. Najaktívnejšie sú chloristany (CLO4-). infantilnej tetánií a tiež k diagnostike rôznych foriem hypoparathyreĺoze. Mechanizmus účinku Jodidy tlmia pri hyperfunkcii ŠŽ sekréciu TSH a pravdepodobne brzdia proteolytické odštiepovanie T4 z thyreoglobulínu. pravdepodobne vrzdením spätnej rezorpcie fosfátu v ladvinových tubuloch. Thyreostatický účinok sa po dlhšom užívaní postupne znižuje. Diodthyrozín : kyselina L( . tetanín a zvýšenom nervovom podráždení. rhodanídy. Konštatnú hladinu vápnika v krvi pomáha udržiavať antagonista = kalcitonín. 5 – diód – 4 – hydroxifenyl) propiónová Tlmí sekréciu TSH Propylthiouracil : 2 – merkapto – 6 – propyl pyrinidín – 4 – ol Pri hyperthirózach. Jód sa obyčajne aplikuje vo forme Lugolovho roztoku (I(5) : KI (10) : voda (100)). Mobilizuje váplnik v kostiach a jeho vstup do krvného obehu. Hormóny prištítnych teliesok (HPT) Parathormón. Podobne ako lparahormón účinkuje tiež dihydrotachysterón. Obidva tieto efekty majlú za úlohu zvýšiť hladinu vápnika v krvi. KARBIMAZOL – etylester kyseliny 3 – metyl – 2 – tioxo – 4 – imidazolín – 1 – karboxilovej K dlhodobej predoperačnej príprave hypervunkčnej strumy. Pre zachovanie plnej biologickej aktivity je nezbytné iba sled 29 AMK aminoterminálnej časti peptidového reťazca. má dobú znášanlivosť. Je to polypetid pozostávajúci z 84 AMK. zvlášť kožné. (CNS-) a dusičnany (NO3-) Zlúčeniny obsahujúce v molekule skupinu thiureylenovú – HN – CS – NH . Jednomocné anióny účinkujú ako látky kompetitívne brzdiace príjímanie jodidov ŠŽ. Zvyšuje tiež vylučovanie fosfátov v moči. Chloristan draselný V terapií miernych až stredne ťažkých. Používa sa pri dlhodobejšej insuficiencii PT. je možné ho kombinovať napr. nekomplikovaných foriem thyreotoxikózy. teda deriváty thiouracilu a merkaptoimidazolu účinkujú tak.Prirodzený thyreostatický faktor – goitrín (L – 5 – vinyloxazolidín – 2 – thion) je obsiahnutý v rôznych druhoch krížatých rastlín vo forme prekurzoru glykozidovej povahy progoitrínu.) – 2 – amino – 3 – (3. ktorý má iba nízku antirachitickú aktivitu. funguje ako regulátor váplnika a anorganického fosforu v krvi a tkanivách. 207 . bolesti hlavy a kĺbov..

reťazci znamená úplnú stratu účinnosti. rovnako je tomu i pri skracovaní B-reťazca v polohe B22. Ten predstavuje takmer inaktívny proteín o jednom polypeptidovom reťazci. zatiaľ čo odštiepením terminálneho asparaginového zbytku v A. Tyrozínové a histidínové zbytky sa ľahko jódujú. I predĺženie disulfidického mostíka. Jeho sekrécia je riadená koncentráciou glukózy v extracelulárnej tekutine a tiež stimulovaná Ho tráviaceho ústrojenstva. napr. Prítomnosť disulfidického mostíka má zásadný význam pre biologickú aktivitu. 4/ Rozštiepením väzby medzi B22-B23 vzniká inaktívny deoktapeptidinzulín. Zvyšuje tvorbu glykogénu. uľahčuje prienik draslíka a fosfátov do bunky. Pri substitúcii veľkými zbytkami dochádza k inaktivácii v dôsledku stérickej zábrany pri interakcii s receptormi. 2/ Oxidáciou i redukciou I dochádza k rozštiepeniu disulfidických mostíkov a tým k úplnej strate aktivity. ale i znižujúcich lipolýzu a glykogenolýzu. v prítomnosti iónov dvojmocných kovov . I ovplyvňuje látkovú premenu v rôznych orgánoch. Prvý účinok podporuje transport látok a iónov do buniek. súčasne však bráni uvoľňovaniu glukózy z glykogénu. Sulfonácia hydroxylovej skupiny serínu a threonínu znamená len malú stratu aktivity. Oba reťazce sú spojená dvoma medzireťazcovými disulfidickými mostíkmi. Stimuláciou hexokinázy podporuje utilizáciu glukózy. pričom sulfonácia len jednej hydroxylovej skupiny aktivitu neznižuje. chromatografiou na bázických nosičoch. pomocou methylénovej skupiny. predovšetkým v pečeni. napr. Čistý kryštalický I je obtiažne pripraviteľný. zinku. nízkomolekulárnych látok a tiež dimérov I čistením. však ľahko kryštalizuje v rôznych formách. Pri proteolýze špecifickým enzýmom sa odštiepia na každom konci spojovacieho peptidu dve bázické AMK a z proinzulínu sa uvoľňuje I a tzv.Inzulín ČSL 4: Insulinum I je produkovaný B – bunkami Langerhansových ostrovčekov. Vytesňuje tiež vápnik z membránových väzieb. ich acetylácia účinok prakticky neovplyvnila. brzdí únik iónov a tým uľahčuje zvyšovanie koncentrácie intracelulárnych volných iónov Ca++. 5/ Náhradou arginylového zbytku B22 inou AMK značne znižuje aktivitu. I je polypeptid skladajúci sa z 51 AMK. I zvyšuje permeabilitu bunkovej membrány a tým umožňuje prienik glukózy do buniek. v ktorom sú už vytvorené disulfidické mostíky. A reťazec obsahuje 21. vo svalstve a v tukových bunkách. ionexovou chromatografiou a gélovou filtráciou. So stúpajúcim obsahom jódu v molekule však aktivita I klesá. C-peptid. 3/ Enzymatickým odštiepením koncového alanínového zbytku v B. Esterifikáciou voľných karboxylových skupín vedie k neúčinným zlúčeninám. tukov a proteínov. znamená rovnako úplnú stratu aktivity. lipogenézu. deaminoinzulínu.napr. jeho trvalý nedostatok pri zníženej funkcii B-buniek spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi a vznik choroby – diabetes mellitus . Výhodne sa však ukázalo selektívne odbúravanie AMK v polohe B1-B3. Monokomponetné I s nízkou antigenitou sú zbavené proinzulínu. I tiež ↑ syntézu proteínov. druhý mení aktivitu niektorých enzýmov stimulujúcich glykogenézu. tlmí uvoľňovanie glycerolu a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom 1/ Pre účinok nie sú nutné volné AMK. viazaných v dvoch reťazcoch A a B. 208 . pretože na nich závisí priestorové usporiadanie A a B reťazcov. Biosyntéza I prebieha v B bunkách pankreasu z jeho prekurzoru proinzulínu.reťazci nedochádza k strate aktivity.B30. B reťazec 30 AMK.

Niektoré prípady kardiálneho zlyhania. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho. Býva označovaný ako antagonista I.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. pritom menej antigénny pre človeka je bravčový I. Steroidy sú založené na 1. okrem kardiotonických glykozidov. G zvyšuje hladinu krvného cukru stimuláciou enzymatického odbúravania pečeňového glykogénu na glukózu. čo je polypeptid o 78 zbytkoch AMK. Použitie: G sa používa vo forme hydrochloridu pri inzulínových hypoglykémiach. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis. Obsah G v pankrease je 10-20krát menší než I. Bežne sa používa bravčový a hovädzí I.i trans-. používajú sa v praxi depotné preparáty. obsahujúci 15 rôznych aminokyselín a skladajúci sa z 29 zbytkov AMK. inzulínovom komatu. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis.Pretože normálny I má len krátky účinok.insuliny sú určené len tým pacientom. Ľudský G sa zhoduje s hovädzím a bravčovým. Pripravuje sa izoláciou z vedľajšej inzulínovej frakcie. kedy obidva môžu urýchľovať zúžitkovanie periférnej glukózy. Existuje tiež určitý synergizmus medzi periférnymi účinkami G a I. k diagnostike feochromocytomu. Pur. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. obezite atď. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. k ukončeniu inzulínového šoku a pri poruchách utilizácie sacharidov. pri záchvate asthma bronchiale. ktorý neznášajú bežné inzulínové preparáty rovnakého zloženia. pôsobí totiž výrazne pozitívne inotropne. v terapii akútnej pankreatitídy. Glukagon G je polypeptid s molekulovou hmotnosťou 3482. Znižuje tiež v krvi množstvo volných mastných kyselín a aminokyselín. V pankreasu sa vytvára z proglukagónu . 209 . Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne.konfigurácii. kde je I najčastejšie viazaný na bázickou AMK protamin alebo globín a kombinovaný so zinkom. G tiež inhibuje ukladanie lipidov v tepenných stenách.

poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). 5. valérovou. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. 3. u benzestrolu. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. 6. benzoovou. napr. dienestrol. najčastejšie kyselinou propiónovou. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 1. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. 3-alkylétery. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum 210 . Degradáciou estrónu a ekvilenínu rozštiepením kruhu D. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. Perorálne účinné sú i prirodzené. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov.ESTROGÉNY (E) E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov.17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metyl majú znížené vedľajšie účinky. poprípade i C. klesá účinok. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etinylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. 2. cyklopentylpropiónovou. 4. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. bisdehydrodoisynolová.5(10) – estratrien – 3. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. Predĺženie. Per os je z nich najaktívnejší estriol. kyselina doisynolová. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. napr. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. I v kombinácii s anxiolytiky. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. allenolová a jej derivát kyselina alfa. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. napr. hexestrol. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou.3.

čím nastáva významná regresia tumoru. zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty.5 – ( 10) estratrién – beta. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. predčasnom zlyhaní ovariálnych funcií.17. Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 211 . ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. propionovou a valerovou.androsterón . predovšetkým svalstvo a kosti. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol.testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. Všetky majú protrahovaný účinok. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1. klimakterických problémoch. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. A . zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. V rakovinových bunkách.3. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. Používa sa pri insuficiencii ovárií. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia.androstenolón .Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. poruchách vývoja. Bolo však preukázané. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky. kde podporujú syntézu proteínov.

cyklopentylpropionovou atď. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. 19 – norTES. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 1. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. 212 . 3. Naopak u rovnakej zlúčeniny. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. izomaslovou. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. napr. s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. kyselinou propionovou. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. dihydroTES. Výnimkou je 8 – izotestosterón. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. TES je pomerne málo perorálne účinný. 4. 2. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie. bolasteronu. u kalusteronu. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku.1. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. TESTOSTERÓN V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron -17-beta-hydroxy-17 alfa-metyl-4-androsten-3-on Estery TES sa používajú injekčne. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. napr. enantovou. Ich účinok je synergický s STH. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 3 – ol – 17 – on (androsterón. pri sterilite. hypogenitalizme. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. Napr. androstenolón). kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. A. mužskom klimaktériu a pod. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív.

19 – norprogesterónu. Najúčinnejšie perorálne GES sú odvodené od ethisterónu ( 17 alfa – etinylTES). pri osteoporóze. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. 3. 17 alfa – methyl – B – norTES.2. oxymetholón. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. po ťažkých operáciách. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. Progesterón je perorálne málo aktívny. druhej skupiny samičích hormónov. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. vyčerpanosti. je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). 6 – pregnadién – 3. resp. aj u 18 – norzlúčenín. 2 alfa – methyl – 4. od účinnejšej zlúčeniny 19 – norethisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. pôrodoch. 213 . 20 – dión – 17 – acetát). mesterolón a stanazolón. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. svalovej dystrofii. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. pri zdĺhavej rekonvalescencii. potlačení znakov mužnosti u žien. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón.

ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária.6 – pregnadién – 3. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. v tehotenstve. NORETHISTERON – 17 alfa – ethinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. napr. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. napr.Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta.6 – pregnadién – 3. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. z ktorých napr. Podmienkou pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. pregnandiol. jeho estery sú perorálne gestagénne vysoko účinné.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. 5 alfa – pregnanu. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. napr. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. estrogénny celkom chýba.20 – dión – 17 – acetát 214 . k progesterónovému testu. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní. lynestrenol majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. Metabolické produkty progesterónu. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. METHENMADINONACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. Presun dvojitej väzby u 19 – noretisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér norethynodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. popr. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. napr. jeho účinok je špecifický a vedľa estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. sú neúčinné.

vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. ESTROGÉNY (E) 215 . Steroidy sú založené na 1. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. okrem kardiotonických glykozidov. ktoré obsahuje 17 uhlíkových atómov. Konfigurácia kruhov A/B však môže byť cis.i trans-. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu.2-cyklopentanoperhydrofenanthrenovom jadre. Kruhy B/C a C/D sú vždy v trans. ktorých kruhy C/D sú v postavení cis. Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu.konfigurácii. Prírodné steroidy obsahujú veľa asymetrických uhlíkov a sú preto opticky aktívne. HORMÓNY STEROIDNÉ Do tejto skupiny patria dôležité sexuálne a nadľadvinové Ho.Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska.

propionovou a valerovou. hexestrol. zle sa resorbujú a naviac veľmi rýchlo inaktivujú v pečeni. napr. napr. 17 beta – diol] V ČsL 4 – Oestradiolum benzoicum Je najúčinnejším prírodným folikulárnym hormónom. Degradáciou estrogénu a ekvilenínu. Prírodné estrogény sú perorálne málo účinné. Výrazného zvýšenia perorálnej účinnosti bolo dosiahnuté substitúciou etynylovou skupinou v polohe 17 alfa u estradiolu. Estradiol sa ľahko oxidatívne metabolizuje na estrón a ten ďalej na estriol.3. Spolu s gestagénmi sa podieľajú na regulácii estrálnych cyklov. Tiež rozšírením kruhu D na šesťčlenný a jeho aromatizáciou boli získané zlúčeniny s estrogénnou aktivitou. bisdehydrodoisynolová. Estrogény sa vylučujú ako sulfáty vo forme sodnej soli alebo ako glukoronáty. Zvýšenie perorálneho účinku a jeho prolongácie: 7.E sú prírodné samičie Ho produkované folikulmi vaječníkov. Spôsobujú feminizáciu a vyvolávajú na pokusnom zvierati ruju(oestrus). allenolová a jej derivát kyselina alfa. 12. Vyššiu aktivitu je možné zdôvodniť nemožnosťou oxidácie 17-hydroxyskupiny v organizme na ketón. Predĺženie. 3-alkylétery 17 alfa – etinylestradiolu a tiež estrónu substituované v polohe 7 alfa metylén majú znížené vedľajšie účinky. 10. v terapii klimakterických a premenopauzálnych obtiaží. Napriek tomu rada derivátov odvodených od chlorotrianisenu má vysokú antiestrogénnu aktivitu – klomifen. Ich metylétery alebo metylestery sa používajú v praxi. cyklopentylpropiónovou.5(10) – estratrien – 3. alfa – dimetyl – beta – etylallenolová. valérovou. najčastejšie kyselinou propiónovou. dienestrol. rozštiepením kruhu D. klesá účinok. I v kombinácii s anxiolytiky. 11. ktoré podporujú vývoj a prekrvovanie samičích pohlavných orgánov. poprípade i zvýšenie účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny na C3 alebo na C17. Aktivita estrogénov je podmienená v podstate aromatickým kruhom A a vzdialenosťou polárnych skupín na opačných koncoch molekuly v polohe C3 a C17. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: Estrogény sa odvodzujú od uhľovodíkov estránu. kyselina doisynolová. 8. poprípade i C. V praxi sa používa 3metyléteru 17 alfa –etinylestradiolu – mestranolu i ako estrogénne komponenty perorálnych antikoncepčných prípravkov. benzeovou. Perorálne účinné sú i prirodzené. Zo skupiny steroidných hormónov je ich účinok najmenej štruktúrne špecifický. boli pripravené estrogénne aktívne kyseliny. Per os je z nich najaktívnejší estriol. predčasnom zlyhaní 216 . Všetky majú protrahovaný účinok. Predĺžením vzdialenosti polárnych skupín. Zlúčeniny štruktúrne celkom odlišné od prírodných estrogénov – chlorotrianisen – má depotnú estrogénnu účinnosť a používa sa pri karcinóme prostaty. 9. Pre zachovanie účinku bolo nutné dodržať vzdialenosť obidvoch polárnych skupín – dietylstilbestrol. ESTRADIOL – 17 beta – estradiol [ 1. U nás sa používajú ako preparáty estery estradiolu s kyselinou benzoovou. vo vode rozpustné konjugáty estrogénov. cyklofenil – stimulujú sekréciu gonadotropínov a indukujú ovuláciu. Používajú sa k substitučnej terapii pri nedostatku ovariálnych estrogénov. u benzestrolu. E a ich Syntetické obmeny sa používajú k substitučnej terapii pri ovariálnej insuficiencii a sú tiež základnou zložkou antikoncepčných prípravkov. napr.

V rakovinových bunkách. DIETHYLSTILBESTROL – DES – trans – 3. ANDROGÉNY ( A ) A sa tvorí v mužských pohlavných žľazách a podmieňujú telesnú a duševnú muskulináciu. poprípade vedú k vystupňovaniu anabolickej aktivity na úkor androgénnej. Bolo však preukázané. Estradiolbenzoát je tiež súčasťou kombinovaného injekčného preparátu. prevencii spontánnych potratov a predčasných pôrodov. Samotný diester v zdravom organizme nepôsobí estrogénne. Tento anabolický účinnok je významným faktorom u A. čím nastáva významná regresia tumoru. A . Používa sa u akromegálie a pri pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty. Tri základné A sa štrukturálne podobajú gestagénom. že rakovinou krčku maternice sú ohrozené vo zvýšenej miere i deti ženského pohlavia. zástave dysfunkčného deložného krvácania atď. Používa sa pri insuficiencii ovárií. sa diester selektívne hydrolyzuje na účinný dietilstilbestrol. Vo veterinárnej medicíne bol využívaný ako stimulátor rastu. Predtým sa DES bežne používal v tehotenstve. ETHINYLESTRADIOL – [ 17 alfa – etinyl – 1.3. Určité menšie obmeny ich molekuly majú za následok zmenu účinku androgénneho na progestačný. kde podporujú syntézu proteínov. ktorých matky užívali v tehotenstve DES. Niektoré A majú aj antiestrogénnu aktivitu. ovplyvňujú i druhotné pohlavné znaky. Ďalším preparátom z rady syntetických estrogénov je DIFOSTILBEN – používa sa u inoperatívneho karcinómu prostaty. 3-diol ] Je perorálne účinnejší a má lepšiu znášanlivosť než etinylestradiol. ktoré majú polárnu skupinu v poradí 3 – on – 17 – ol (TES). 17. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 5. Pri terapii estrogénmi je nutné prísne dodržovať určité zásady: dlhodobé podávanie samotného estrogénov u žien v menopauzálnej a postmenopauzálnej dobe zvyšuje riziko vzniku rakoviny maternice a prsníkov. ktoré majú zvýšený obsah fosfatáz. A. preto sa mu dáva v hormonálnej terapii prednosť.5 – ( 10) estratrién – beta. ktorý sa používa pri ťažších poruchách hormonálnej rovnováhy v druhom štádiu klimaktéria. sú aktívnejšie než A s opačným usporiadaním 217 . zástave dysfunkčného maternicového krvácania a pomocnej terapii karcinómu mliečnej žľazy a prostaty.4 – bis (4 – hydroxyfenyl) – 3 – hexén Jeho dlhodobé podávanie vedie k vzniku rôznych foriem rakoviny. poruchách vývoja. klimakterických problémoch.androstenolón .androsterón .testosterón (TES) Testosterón vzniká aj v ováriách a A sa nachádzajú v kôre nadľadviniek obidvoch pohlaví.ovariálnych funcií. predovšetkým svalstvo a kosti. jeho účinok spočíva pravdepodobne v potlačení vplyvu androgénov na nádorové bunky.

Výnimkou je 8 – izotestosterón. izomaslovou. kyselinou propionovou. 8. naopak zlúčeniny s OH skupinou v polohe 17 beta sú aktívnejšie než ich alfa – epiméry. androstenolón). oxymetholón. cyklopentylpropionovou atď. Napr. napr. u určitých prípadov metastázujúcej rakoviny mliečnej žľazy a u ťažkej postmenopauzálnej osteoporózy. Indikujú sa tiež u chorobných stavov vyžadujúcich podporu anabolizmu telesných bielkovín aplastickej anémie.3 – ol – 17 – on (androsterón. dihydroTES. zavedením ďalšej dvojitej väzby do polohy 1 – 2 bol pripravený methandienon. mesterolón a stanazolón. metylTES orálne u mužov k substitučnej terapii A. 6. pri zmene dochádza k úplnej strate účinku. pri sterilite. AN účinné zlúčeniny boli získané obmenou molekuly 17 alfa – metylTES a dihydroTES. že spomaľujú odbúranie bielkovín a zároveň stimulujú ich biosyntézu a podporujú rast tkanív. 5. ANABOLIKÁ ( AN ) AN patria do skupiny syntetických A odvodených prevažne od 17 alfa metylTES. Pre zachovanie androgénneho účinku je dôležité dodržanie prirodzeného priestorového usporiadania jednotlivých kruhov steroidného skeletu. Získaný fluóxymesterón má asi 20x vyššiu AN účinnosť než methylTES. Z derivátou dihydroTES sú pre vysokú perorálnu účinnosť používané v praxi napr. Pri výskume obmien základných A a jednoduchších nesteroidných zlúčenín však boli objavené látky s antiA aktivitou. U neho bola dosiahnutá zvýšená perorálna androgénna aktivita substitúciou ďalšou metylovou skupinou do polohy 7 beta. u kalusteronu. zatiaľ čo glukokortikoidy svojim katabolickým účinkom pôsobia ako antagonisti. kde vzájomné postavenie kruhu B/C je cis. Deriváty s – OH skupinou v polohe 3 alfa sú účinnejšie než v polohe 3 beta. U žien pri niektorých prípadoch dysfunkčného maternicového krvácania. TESTOSTERÓN – 17 beta – hydroxy – 17 alfa – metyl – 4 – androsten – 3 – on V ČsL 4 je oficiálny methyltestosteron Estery TES sa používajú injekčne. Prolongácia účinku sa dosahuje esterifikáciou hydroxylovej skupiny u TES nižšími aj vyššími mastnými kyselinami. napr. 7. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: 4. jeho alkyláciou na C 17 bol pripravený perorálne vysoko-androgénne účinný 17 alfa – metylTES. hypogenitalizme. Doba protrahovaného pôsobenia je závislá na rozpustnosti esteru v lipidoch a rýchlosti ich hydrolýzy. Od methylTES je odvodený aj oxymesterón. 19 – norTES. ktorý sa používa ako antineoplastikum pri karcinóme mliečnej žľazy. mužskom klimaktériu a pod. 218 . s metylovou skupinou v polohe 7 alfa prevažuje značne anabolická aktivita. alebo presunom dvojitej väzby do polohy 5 – 6 a zámenou oxoskupiny v polohe 3 na alkoholickú – methandriol. Zavedením methylovej skupiny do polohy 1 alfa prispelo k zvýšeniu anabolickej aktivity. Výhodná sa ukázala i substitúcia fluórom v polohe 9 alfa a hydroxylovou skupinou v polohe 11 beta. enantovou. Naopak u rovnakej zlúčeniny. bolasteronu. Ich účinok je synergický s STH. ako je tomu u dimethylandrostanolónu. Zavedenie etinylovej skupiny do polohy 17 alfa viedlo k zmene androgénneho účinku v progestačný. Majú schopnosť zadržovať v organizme dusík tým. TES je pomerne málo perorálne účinný.

svalovej dystrofii. 20 – dión – 17 – acetát). vo vyšších dávkach tiež u karcinómu prostaty. 2 alfa – methyl – 4.6. potlačení znakov mužnosti u žien. resp. Svojim účinkom znižujú alebo celkom blokujú aktivitu A. Progesterón je perorálne málo aktívny. svalovej dystrofii aj ako podporná terapia niektorých chronických ochorení. METHANDIENON Jeho anabolický účinok prevažuje nad androgénnym v pomere 3:1. druhej skupiny samičích hormónov. po ťažkých operáciách. 19 – NORTESTOSTERÓNFENYLPROPIONÁT Používa sa ako depotné anabolikum pri stavoch celkovej slabosti. poruchách rastu u detí a k podpornej liečbe niektorých chronických ochorení. ANTIANDROGÉNY (AA) AA sú látky schopné sa špecificky viazať na receptory A nachádzajúcich sa v príslušných orgánoch. pôrodoch. poprípade steroidov majúcich miesto D kruhu 6-členný nasýtený laktónový cyklus. zle sa hojacich fraktúrach a tiež k terapii karcinómov prsníka. 6 – pregnadién – 3. u predčasnej puberty u chlapcov a dievčat. GESTAGÉNY (GES) Predstaviteľom GES. používa sa u všetkých stavov spojených s negatívnou dusíkovou bilanciou k podpore proteínového anabolizmu. pri osteoporóze. pri zdĺhavej rekonvalescencii po ťažkých operáciách. Podmienkou 219 . Výhodné AN vlastnosti má aj norethandrolón. 19 – norprogesterónu. od účinnejšej zlúčeniny 19 – noretisterónu ( 17 alfa – etinyl – 19 – norTES). AA aktívny je tiež antagonista aldosterónu – spironolaktón. Najúčinnejší perorálny GES je odvodený od etinylsterónu ( 17 alfa – etinylTES). je progesterón produkovaný žltým telieskom Graafovho folikulu. popr. Napriek pomerne značnej štruktúrnej špecifickosti znesú GES bez straty účinku niektoré zmeny v molekule. Obidva sa používajú k liečbe hypersexuality a sexuálnych deviácií u mužov. V praxi používaný AA odvodený od 17 alfa – methyl – B – norTES je preparát Benorterón (17 beta – hydroxy – 17 alfa – methyl – B – nor – 4 – androsten – 3 – on). Z AN odvodených od 19 norTES sa používajú jeho 17 beta – estery s kyselinou betafenylpropionovou alebo dekánovou. pri zdĺhavej rekonvalescencii. Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: GES môžeme odvodzovať od 5 beta. 5 alfa – pregnanu. vyčerpanosti. Jeho hlavnou úlohou je pripraviť maternicovú sliznicu pre ovuláciu a udržať tehotenstvo. 17 alfa – methyl – B – norTES. ťažko sa hojacich fraktúr a u detí pri poruche rastu. A-norprogesterónu a tiež A-norTES. Cyproterónacetát – (6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 1 alfa. AA aktivita bola nájdená u mnohých derivátov progesterónu. aj u 18 – norzlúčenín. ktoré majú nízku androgénnu aktivitu.

Ani obvyklá konfigurácia steroidného jadra nie je podmienkou. chlormadinonacetát ( 6 – chlór – 17 alfa – hydroxy – 4. Má veľmi nízky vedľajší účinok androgénny. sú neúčinné. Jeho indikácie sú prakticky totožné s progesterónom. estrogénny celkom chýba.20 – dión – 17 – acetát Používa sa k substitučnej terapii pri insuficiencii žltého telieska. po predbežnom podávaní estrogénu k normalizácii menštruačného cyklu. pregnandiol. napr. napr. Je možné ho kombinovať v prípade potreby pre zvýšenie antiestrogénneho a tým i antigonadotropného účinku s estrogénmi alebo androgénmi. Má tiež silnú antiestrogénnu aktivitu. napr.pre zachovanie aktivity je dodržanie zoskupenia 4 – en – 3. vyznačuje sa čistým progestačným účinkom. 220 . Jeho chlórovaný derivát methenchlórmadinonacetát je súčasťou antikoncepčného prípravku Biogestu. Slúži k zástave a prevencii recidív dysfunkčného maternicového krvácania a k liečbe endometriózy. používaného k súčasnej substitúcii estrogénovej a gestagénovej. Ovplyvňuje viskozitu cervikálneho hlienu a tým bráni prieniku spermií maternicovým hrdlom. Presun dvojitej väzby u 19 – nor – etisterónu do polohy 5 – 10 bol získaný jeho izomér noretinodrel s vystupňovanou antiovulačnou aktivitou. PROGESTERÓN Je najúčinnejším prírodným GES. 20 – dión – 17 – acetát) patrí k najúčinnejším doposiaľ známym GES. jeho estery sú perorálne gestagénne vysokoúčinné. Noretisterónacetát má tiež výrazné antikoncepčné vlastnosti. Používa sa k substitučnej terapii pri nedostatočnej produkcii progesterónu žltým telieskom ovária.6 – pregnadién – 3. Rovnako prítomnosť acetylovej skupiny v polohe 17 beta nie je potrebná. napr. ktorý má zreteľné vedľajšie účinky androgénne i estrogénne. 17 alfa – HYDROXYPROGESTERÓNKAPRONÁT Zatiaľ čo 17 alfa – hydroxyprogesterón je u ľudí prakticky neúčinný. Redukcia oxoskupiny a hydrogenácia dvojitej väzby vedú k strate účinnosti. Zavedenie ďalšej dvojitej väzby najmä do polohy 6 a substitúcia na C6 halogénom alebo alkylom viedlo k získaniu vysokoaktívnych derivátov 17 alfa – hydroxy – 6 (7) – dehydroprogesterónu. k progesterónovému testu. I niektoré deriváty 3 – deoxy – 19 – norTES. NORETHISTERON – 17 alfa – etinyl – 17 beta – hydroxy – 3 – oxo – 4 – estrén V terapii sa používa aktívnejší noretisterónacetát. lynestrenól majú silnú perorálnu progestačnú účinnosť a posledný tiež vysokú antiovulačnú aktivitu. z ktorých napr. METHENMADINOACETÁT – 17 alfa – hydroxy – 16 – methylén – 4. allylestrenol alebo 3 – deoxy – 19 – noretisterónu. jeho účinok je špecifický a veďla estradiolu podmieňuje histologické a funkčné zmeny maternicovej sliznice. Najaktívnejší kapronát má mohutný protrahovaný účinok. v tehotenstve. Angulárna methylová skupina na C10 nie je nutná a jej odstránenie u 19 – nor – progesteronu vedie k zvýšeniu aktivity. Metabolické produkty progesterónu.6 – pregnadién – 3.20 – diónu s bočným reťazcom v beta polohe. Používa sa k substitúcii progesterónu pri jeho nedostatočnej produkcii žltým telieskom ovária. pri dysfunkčnom maternicovom krvácaní.

zápal myokardu) 2) tlak. preťaženie (hypertenzie v malom a veľkom obehu. stenózy aorty. perikarditídy) 5) poruchy srdcového rytmu (tachykardia. tyreotoxikóza) 4) nedostatočné plnenie komôr (stenóza mitrálnej resp. trikuspidálnej chlopne.syndróm s prognózou ako pri malígnom bujnení a horšou ako pri infarkte myokardu . pľúcnice) 3) objemové preťaženie (nedomykavosť chlopní. srdcové stimulanciá (zlyhávajúce srdce) (C01A. bradykardia) .kompenzačné mechanizmy zlyhania srdca: 221 . C01C) Zlyhávajúce srdce: . kardiomyopatie. flutter.príčiny: 1) myokardiálne (ICHS. AV – blok.Kardioglykozidy.

rádu: a) Digitalis purpurea: purpureaglykozidy A.hromadnie tlaku v alveolách (dušnosť) – pľúcny edém KARDIOTONIKÁ .acetyldigitoxín 222 .reflexne so ↓ MO a TK v aorte ↑ katecholamínov . Zvyšujú citlivosť prevodového systému na cholinergné vplyvy. digoxín c) Digitalis ferruginea . B → digitoxín. C → digitoxín. Vzostup intracelulárnej koncentrácie Na+ je doprevádzaný zvýšeným vstupom Ca2+do buniek a vzostupom intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov.1) Frankov – Starlingov zákon: .↑ objemu krvi v diastole .spomalenie atrioventrikulárneho vednia (negatívne dromotropný účinok) .5) ↓ transportu Ca SR . a tým sa zvyšuje kontraktilita srdca.↑ komorového tlaku . Zvýšenie koncentrácie kalcia v bunkách vedie k zvýšenému uvoľňovaniu kalcia zo SR.zlepšujú kontraktilitu srdca (nízke dávky) Mechanizmus účinku: .zvyšuje sa tiež elektrická dráždivosť siení a komôr (pozitívne batmotropný účinok) .4) ↓ hustoty β1.3) hypertrofia myokardu: .adrenoreceptorov („down regulation“) o 60-70% . Pôsobia tiž nepriamo prostredníctvom vegetatívneho nervového systému. Blokádou tejto pumpy dochádza k zvýšeniu koncentrácie Na+ a zníženie koncentrácie K+ vo vnútri buniek.↓ MO. ktorú inhibuje.I. gitoxín.zníženie intracelulárneho pH podporuje vstup kalcia do cytoplazmy).2) zväčšenie tonusu sympatiku . zvyšuje sa prekrvenie orgánov vrátane obličiek a dochádza k zníženiu aktivity renínangiotenzínového systému Rozdelenie: .pri chronickom zlyhaní srdca „remodeling“ . gitalin b) Digitalis lanata: .pri chronickom srdcovom zlyhaní tllmia sympatoadrenálnu aktiváciu.selektívne sa viažu na membránu kardiomyocytov. na Na+K+-ATPázu (jej podjednotku α).účinky: 1) ↑ intracelulárnu c(Ca2+) 2) ↑ vnímavosti kontraktilných proteínov voči Ca2+(senzibilizátory kalcia) Kardioglykozidy: .pozitívne inotropný účinok na srdce . znižujú odpoveď na podnety sympatiku a majú druhotné diuretické pôsobenie.spomalenie tvorby vzruchu v sinoatriálnom uzle (negatívne chronotropný účinok) .lanatozid A.látky rastlinnej povahy . . Kalciové ióny vstupujú do buniek najmä antiportom pre natrium a kalcium ( na zvýšenom vstupe kalcia do buniek sa podieľa aj antiport pre Na+ a H+ . gitoxín. Účinky: .sila kontrakcie je úmerná jeho počiatočnej dĺžke (pri zlyhávajúcom srdci → dilatácia ⇒ zväčšenie komory) . B.↓ kontraktility . Znižuje sa obsah K+ v bunkách a dochádza k zvýšeniu dráždivosti a urýchleniu repolarizácie membrány.hemodynamické zmeny: ..

beta.dysrytmie.chinidín. propafenon. hypokaliémia. zlyhanie srdca pri infarkte myokardu Interakcie: . amfotericín B.diastolická dysfunkcia ĽK. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. rádu: a) Strophantus G. soli kalcia – zosilnené arytmogénne účinky 223 .infúzia KCl !!!! . bradykardia. sieňokomorové blokády vyššieho stupňa. thevetin e) Helleborus niger – heleborín. K –ouabaín (strofantín – g. mineralokortikoidy (látky vyvolávajúce hypokaliémiu) ⇒zvýšenie toxicity . B c) Adonis vernalis – adonidosid. % / deň 9 7 7 10 <2 30 <2 35 <1 >50 Terapeutické použitie: 1) zlyhávanie činnosti srdca 2) poruchy srdcového rytmu (supraventrikulárna paroxyzmálna tachykardia.II. hyperkalciémia. malátnosť.anorexia CNS – bolesti hlavy.nauzea.malá terapeutická šírka a) kardiálne: .zákaz používania prípravkov s Ca2+ .aj špecifické protilátky – fragmenty protilátok proti kardioglykozidom (FAB) ⇒ inaktivujú ho ) Kontraindikácie: . heleborein Farmakodynamické účinky: látka kontraktilita (+) Digitoxín +++++ acetyldigitoxín ++++ Digoxín +++ lanatozid C ++ Ouabaín + Farmokokinetika: látka Digitoxín acetyldigitoxín Digoxín lanatozid C Ouabaín lipofilita +++++ ++++ +++ ++ + automácia (-) -------------------------absorpcia z GIT +++++ ++++ +++ ++ + vodivosť (-) -------------------------väzba na bielk. amiodaron. vracanie. alergie gynekomastia ( pri predávkovaní: .blokátory – zosiľujú negatívne chronotropné účinky .blokátory kalciových kanálov – pôsobia kardiodepresívne . k) b) Scilla maritima –scilaren A. +++++ ++++ +++ ++ + vag..diuretiká. polčas vyluč. komorové fibrilácie b) extrakardiálne: GIT – spazmy. fibrilácia alebo flutter predsiení) Nežiaduce a toxické účinky: . verapamil. účinok -------------------------- biol. adonivernosid d) Oleander nerium – oleandrin. poruchy videnia.

dopamín: .zvýšenie frekvencie srdca .125 tbl.účinky: .ťažká akútna srdcová insuficiencia nereagujúca na inú liečbu . infúzia pri ťažkých poruchách kontraktility bez tachykardie (DOPACARD inj) . indikovaný je iba pri ťažkých stavoch srdového zlyhania nereagujúceho na inú liečbu. ich aktivácia vyvoláva vazodilatáciu. ´dalej blokuje vstup NA do nervových zakončení.silný pozitívne inotropný účinok .analóg dopamínu. často sa kombinuje s dobutamínom (DOBUTAMINsol inf.digoxín: .prolátka.pôsobí najmä na β1 – receptory a ovplyvňuje výraznejšie inotropiu a menej chronotropiu (DOBUTAMINinj) . ischémie myokardu a iné) (ESCANDINE tbl) . používa sa ako i.šokové stavy .digitoxín: .metyldigoxin (LANITOP inj.používa sa ku kontrole fibrilácie siení a pri srdcovej nedostatočnosti sprevádzanej fibriláciou siení . používa sa iba výnimočne . má veľa závažných nežiaducich účinkov (arytmie.vazokonstrikčný (podľa typu) .zvýšenie spotreby kyslíka nie je vhodné pri chronickom zlyhaní srdca .používajú sa krátkodobo.pôsobí nielen na periférne adrenoreceptory. má β2 > β1 + D1 + D2 účinky.svojim účinkom je medzi digoxínom a digitoxínom Prípravky: . Fosforylácii fosfolambanu: zvýšenie vstupu kalcia do SR.methyldigoxín: .xamoterol 224 .stavy po kardiochirurgických zákrokoch . TENSAMIN inj) . a fosforylácii kalciového L-kanála: zvýšený vsup kalcia do buniek napäťovo riadenými kalciovými kanálmi) a aj aktiváciou alfa adrenergných receptorov (zvýšenie prieniku kalcia do buniek.o. ktorý má D1 + D2 + β2 agonisické účinky. DIGOXIN 0. terapeuticky významná je predovšetkým D1-receptormi sprostredkovaná vazodilatácia v obličkách. DOPMIN inj.Používané látky: . uvoľnenie kalcia.25tbl) .indikácie: .digoxin (DIGOXIN inj.ibopamín: . zvýšené uvoľňovanie kalcia zo SR) . ale aj na dopamínové (D1 a D2) receptory.dobutamín: .zvýšenie aktivity renínu .látky: .pôsobia prostredníctvom beta-adrenoreceptorov β1> β2 (dochádza k zvýšeniu cAMP v bunkách a následnej fosforylácii proteínov zúčastňujúcich sa na prenose kalcia. tbl) Neglykozidové kardiotoniká 1) Katecholamíny a ich deriváty .dopexamín: . podaní a nezvyšuje frekvenciu srdca.v.zvýšenie spotreby kyslíka . DIGOXIN 0. fosforylácia troponínu I: zníženie afinity troponínu C ku kalciu. vyvoláva pozitívne inotropné účinky po p.pôsobí pomaly a dlhodobo. z ktorej sa v organizme vytvára účinná látka epinín (deoxyadrenalín). ku ktorej dochádza už po malých dávkach. tj. pretože sa vyvíja rýchlo tolerancia v dôsledku down regulácie receptorov .

Vlastné kardioglykozidy vznikájú tak že sa na C-3 kde je OH viaže oiligosacharidový reťazec.poruch funkcie pečene .podávajú sa i.fotosenzibilita .nedochádza pri ich dlhšom podáaní k down regulácii receptorov .hnačky.inhibícia fosfodiesterázy III resp.inhibícia fosfodiesterázy vedie k nahromadeniu cAMP a tým sa napodobňujú účinky podráždenia β-adrenergných receptorov .nežiaduce účinky: .bolesti hlavy .mechanizmus účinku: . Prírodné látky s laktónovým kruhom v polohe 17:.proarytmogénny účinok .nežiaduce účinky: .zníženie plniaceho tlaku .indikácie: .proarytmogénny účinok a zvýšená mortalita . krátkodobo enoximon vesnarinon 3) Senzibilizátory myokardu voči pôsobeniu vápnika .látky: amrinon (WINCORAM inj) milrinon (COROTROPE inj) .senzibilizácia myofybríl na pôsobenie kalcia (zvýšenie citlivosti troponínu C na kalcium) .trombocytopénia (výraznejšie po amrinone) .zvýšenie ejekčnej frakcie .látky: sulmazol levosimendan (SIMDAX inf) imobendan flosequinan vesnarinon Rozdelenie podľa chemického zloženia: 1. anorexia.zvýšenie frekvencie srdca (iba niekedy) .účinky: .účinky: – pozitívny inotropný účinok . IV (benzamidové inhibítory) .v.etilefrín (PRESSOTONtbl) 2) Inhibítory fosfodiesterázy III (imodilátory) ..zníženie periferného odporu .podla laktónového kruhu sa delia na: a) butenolidy alfa beta nenasýtený laktón b) pentadienolidy s šesť článkovým laktónom z dvoma dvojitými väzbami. abdominálne bolesti .veľmi ťažke stavy akútneho zlyhania srdca .GIT: .zvýšenie frekvencie srdca . 225 .

digoxin) O R2 R1 H OH O CH3 O O CH3 O O OH OH H AGLY KON CH3 O O CH2OH OO OR3 OH OH Čím je glykozid menej polárny a lipofilnejší. lanatozidy A. g-strofantin) Zvýšený počet OH je príčinou zvýšenej O O polarity oboch glykozidov tek že pri p. alebo len málo HO SEKUNDÁRNY GLY KOZID GENUINNÝ GL Y KOZID glykozidy genuidný Purpureaglylozid A Purpureagylokzid A Lanatozid A Lanatozid Lanatozid deslanozid Aglykón sekundárny digitoxin gitoxin acetyldigitoxin Acetylgitoxin Acetylgitoxin Gitoxin digitoxigenin Gitoxigenin digitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin Gitoxigenin R1 H OH H OH H H R2 H H H H OH OH R3 H H CH3CO CH3CO CH3CO H .všetky zásahy do laktónového kruhu znamenajú zníženie alebo zrušenie účinku a) butenolidy .cis usporiadanie kruhov C/D je potrebné .alebo 6.v. je účinok. cymarin. tým je lepšie vstrebávaný .beta orientácia laktónu na C – 17 .VŠÚ: .hydroxyly na C – 3. digitoxin. Biotransformácie bez zmeny.článkový nenasýtený laktónový kruh .strofantové glykozidy (k-strofanozid.5. Rýchly nástup aj odoznenie O H O CO CH3 O O H OH OH HO CH2 OH OH H OH O O CH3 HO CH2OH O OH OH OH CH2OH O O AGL Y KON K-ST ROFANT IDIN OH OCH3 CY MARIN O OH K-ST ROFANT IN-BET A GENUIDNÝ K-ST ROFANT OZID OH AGL Y KON G-ST ROFANT IDIN OH OH G-ST ROFANT IN 226 .digitálisové glykozidy (purpureaglykozid A a B. nie sú vstrebávané len pri i. B a C. a C – 14 sú v beta usporiadaní .o. lipofilnejšie sú glykozidy s menším počtom hydroxylov na aglykóne a v postrannom reťazci.

R2 -COH G . thevetin A. pengitoxin. peruvisid) O O O O R2 OR1 H OH OH O O CH3 OR1 R2 H OH O O H CH3 R1 -H.4'-bipyridyl)-5-karbonitril .vylučuje sa ako O. alfa-acetyldigoxin. proscillaridin.6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3. beta-acetyldigoxin.GLUK ÓZA OH OH R1 -H. adonitoxin. R2 -COH K ONVALLATOXIN R1 -H. cerberozid.4'-bipyridin)-6(1H)-on MILRINON 1. Polysyntetické deriváty (acetydigitoxin.. gitoformát. deslanozid. scilirozid) Červená morská cibuľa a biela R-H SCIL L ARENIN O O Met: beta izomér je kompletne desacetylovaný R -R PROSCILL ARIDIN R -R-G-G DLUKOSCIL L AREN A Esterifikácia a éterifikácia zvyšujú vstrebateľnosť R-RAMNÓZA G-GLUKÓZA OH RO 2. R2 -CHO PERUVOZID HO R1 -G-G. metildigoxin. R2 -COH K ONVALOZID OCH3 CEREBROTID THEVENIN A b)Pentadienolidy (glukoscillarenin A scillarenin A.iné heterozidy (konvalatoxin. R2 -CH2OH K ONVAL ATOXOL R1 GL UK ÓZA. R2 -CH3 R1 G-G.glukuronid 227 .met: . meproscillarin) Vzorce hore Zvýšená lipofilita by umožnila lepšie vstrebávanie i transport AMRINON 5-Amino-(3.

met: . Apocynum cannabinum) Liliaceae (Urginea maritima.acetyltransferázou na aktívny metabolit. Kardiotoniká: . Hladina acetylácie je geneticky podmienená.patria sem biogénne látky.DOBUTAMIN : . produkty ich hydrolýzy. Nerium oleander. ktorý je po reabsorbcii metabolizovaný N. Thevetia.sú prítomné v rastlinách z približne pätnástich čeľadí. Asi 5% sa metabolizuje v čreve redukciou na aminofenylpyridazón. Convallaria majalis) Ranunculaceae (Adonis vernalis. primárne sa metabolizuje konjugáciou na cyklický alebo N – acetylovaný cysteínglycín a konjugáty cysteínu. prípadne polosyntetické analógy prírodných látok . ktoré zvyšujú tonus a silu kontrakcie dekompenzovaného myokardu za súčasného zlepšenia energetickej bilancie dekompenzovaného srdca . praktický význam majú: Scrophulariaceae (druhy rodu Digitalis) Apocynaceae (druhy rodu Strophantus.metylácia katecholová jadra a konjugácia (glukuronidy) DOPAMIN LEVOSIMENDAN -metabolizmus: -úplne sa metabolizuje a do moču a stolice sa vylučuje iba zanedbateľné množstvo nezmenenej látky.sú látky. Helleborus niger) 228 .

digitoxigenín . Thevetia).sú to glykozidy: . v živočíšnej ríši sú kardioaktívne glykozidy súčasťou kožného výmešku ropúch (Buffo) a ochranného sekrétu niektorých druhov hmyzu. Scrophulariaceae) .D-cymaróza Kardenolidy: Folium digitalis purpureae (Digitalis purpura.D-diginóza . a preto sa pre ich izoláciu používajú listy (Digitalis). Scrophulariaceae) . vňať (Convallaria.L-oleandróza .gitaloxigenín . semená (Strophantus. Helleborus).D-glukóza.cukorné zložky: . L-ramnóza.gitoxigenín .špecifické cukry: (nemajú na C2 – OH) – D-digitalóza .D-digitoxóza .Dx .O – aglykón 229 . Cheiranthus) -lokalizácia kardioaktívnych glykozidov nie je viazaná na určitý rastlinný orgán. .skladajú sa: .Dx (Ac) . D-fukóza . Adonis).aglykóny: .aglykóny: .gitoxigenín .aglykón purpureaglykozid A enzymatická hydrolýza ⇒ digitoxín kyslá hydrolýza ⇒ digitoxigenín Folium digitalis lanatae (Digitalis lanata.cukorná zložka + aglykón .hlavné glykozidy (lanatozidy) – jedna molekula digitoxózy je acetylovaná (nástup účinku je rýchlejší a nízka kumulácia cukor aglykón glykozid Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín lanatozid A Dx (Ac)-Dx-Dx + digitoxigenín acetyldigitoxín Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín lanatozid B Dx (Ac)-Dx-Dx + gitoxigenín acetyldigoxín Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx (Ac)-Dx-Dx + digoxigenín lanatozid C Glu .gitaloxigenín .digitoxigenín .hlavné glykozidy: cukor aglykón glykozid Glu-Dx –Dx-Dx + digitoxigenín purpureaglykozid A (Dx-digitoxóza) Dx-Dx-Dx + digitoxigenín digitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitoxigenín purpureaglykozid B Dx-Dx-Dx + gitoxigenín gitoxín Glu-Dx-Dx-Dx + gitaloxigenín glukogitaloxín Glu – Dx – Dx – Dx – O .Dx . podzemné orgány (Urginea.Brassicaceae (druhy Erysimum.

Cym ⇒ strofantidín Herba adonidis (Adonis vernalis.glykozid: .štiepenie: .ouabaín (strofantín G) – ouabagenín-3β-L-ramnozid Semen strophanth (Strophanthus kombé.konvallozid (glukózo-ramnozid strofantidínu) . Apocynaceae) .strofantidín .oleandrín (16-acetylgitoxigenín-3β-L-oleandrozid) (acetylová skupina na geníne navodzuje určitú analógiu so scillirozidom Semen thevetiae (Thevetia neriifolia.cukorná zložka: .enzymatická hydrolýza .glykozid: .acetyl .peruvozid (3α-L-thevetozid kanogenínu) Herba erysimi (Erysimum diffusum.glykozid: . Ranunculaceae) .β: .β . Apocynaceae) .kyslá hydrolýza Semen strophanthi (Strophanthus gratus.glykozid: .k –strofantozid: . Liliaceae) .α-Glu -β-Glu-Cymaróza -glykozid: k – strofantozid .konvallatoxol (3β-L-ramnozid strofantidolu) Folium oleandri (Nerium oleander.enzymaticky .adonitoxín (3-O-L-ramnozid adonitoxigenínu) .cymarín: -Glu ⇒ k – strofantín . Apocynaceae) glykozid: .Glu .erysimin 230 .Glu ⇒ cymarín .konvallatoxin ( ramnozid strofantidínu) .k – strofantín . Brassicaceae) .glykozid: . Apocynaceae) .aglykón: .Štiepenie: .kardiotonikum s miernym sedatívnym a diuretickým účinkom Herba convallariae (Convallaria majalis.

glukoscillaren A .aglykóny sú štruktúrou podobné digitoxigenínu.glykozid: . ktorý stimuluje ich sekréciu. ktoré sú uvoľňované pri záťažových situáciách organizmu. Gomphocarpus fruticosus. Ranunculaceae) .uzarozid (Glu – Glu – Glu – uzarigenín) ..scillirozidín (od scillarenínu sa líši acetoxyskupinou na C6 a hydroxylom na C8 Radix hellebori (Helleborus niger.uzarigenín .štiepenie: . Asclepiadaceae) .scillaren A: červená varieta: .erysimozid Bufadienolidy Bulbus scillae (Urginea maritima.glykozidy: .glykozidy: . Nadobličky sú párovým orgánom zloženým z kôry a drene.proscillaridin A: . xysmalogenín je 5.hellebrin (glukoramnozid hellebrigenínu) Radix uzarae (Xysmalobium undullatum. uzarigenín sa odlišuje trans.scillirozid .glukoscillaren A: .xysmalogenín . Hlavným ochorením drene je feochromocytóm.glykozid: .uzarin (Glu – Glu – uzarigenín) . Dreň nadobličiek: produkuje katecholamíny (adrenalín). pri strese.adenokortikotropný hormón.aglykóny: . Ich vysoká hladina môže spätnou väzbou zablokovať hormón adenohypofýzy.aneláciou kruhov A/B.aglykón: .xysmalorin (Glu – Glu –xysmalogenín) .Glu ⇒ scillaren A -Ram ⇒ scillarenín = scillaridín -Glu ⇒ proscillaridin A H02 KORTIKOIDY Kortikoidy sú hormóny produkované kôrou nadobličiek. 231 .dehydrodigitoxigenín . Liliaceae) biela varieta: .6 .

zona glomerulosa. Väčšina ostatných reakcií prebieha v endoplazmatickom retikule.produkcia mineralokortikoidov (aldosterón) 2. substitučný liek pri poruchách hypofýzy) ACTH ovplyvňuje hlavne kôru nadobličiek a jej produkciu. Na uvoľňovanie aldosterónu má len malý vplyv. ktorý je priamo tvorený v nadobličke (20-40% všetkého cholesterolu) alebo prinášaný vo forme LDL lipopolysacharidu z exogénnych zdrojov. ktorý má zmiešanú oxidázovú funkciu.hlavne produkciu kortizónu. Stimulom pre tvorbu mineralokortikoidov je angiotenzím II a zvýšená hladina plazmatického K+ Tvorba glukokortikoidov: androgénov: mineralokortikoidov: cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓ ↓nie je 17α ↓ hydroxylácia ↓HSD progesteron ↓P450 ↓ 11-deoxykortikosteron ↓P450 232 cholesterol ↓P450scc pregnenolon ↓P450 17α-hydroxy––P450→ dehydropregnenolon epiandrosteron ↓ HSD ↓HSD 17 α-hydroxyandrostendion progesteron ↓ ↓ P450 ↓P450 11-deoxykortizol ↓ ↓P450 dehydroepiandrosteron . najmä angiotenzínII. sekréciu aldosterónu riadi hlavne renínangiotenzínový systém. (ACTH sa používa ako diagnostikum pri insuficiencii kôry nadobličiek.Kôra nadobličiek má 3 časti: 1.zona reticularis. Biosyntéza kortikoidov: Východzou látkou pre tvorbu kortikoidov a steroidov v nadobličke je cholesterol. ktorý stimuluje tvorbu kortikoidov.produkcia glukokortikoidov. Enzýmom limitujúcim reakciu je P450scc. Nízke hladiny plazmatického kortizolu sú stimulom pre sekréciu ACTH. ktorý v mitochondriách z cholesterolu odštiepením postranného reťazca vytvára pregnenolon. Stimulom pre syntézu glukokortikoidov je ACTH. Naopak. anabolických a pohlavných hormónov Uvoľňovanie a produkcia kortikoidov je riadená kortikoliberínom produkovaným v hypotalame.ACTH. Na syntetických pochodoch tvorby kortikoidov sa zúčastňuje cytochróm P450.produkcia glukokortikoidov (kortizol) 3. ktorý v adenohypofýze aktivuje tvorbu adrenokortikotropného hormónu. na prevenciu atrofie kôry nadobličiek.zona fascilucata. jeho vysoká koncentrácia negatívnou spätnou väzbou tlmí sekréciu kortikoliberínu a ACTH.

Táto väzba vedie ku konformácii receptora a tým umožní preniknutie hormónu do jadra. stimulácia glukoneogenézy. preto ich účinok nastupuje po dlhšom čase a je dlhodobý.hydroxyláza P450aldo. Steroidný hormón po uvoľnení z väzby na plazmatické proteíny (globulíny) vstupuje do bunky. zníženie proteosyntézy až negatívna dusíková bilancia -metabolizmus lipidov. znížený príjem vápnika v čreve→ znížená plazmatická hladina vápnika. úbytok tuku na končatinách. prerozdelenie tuku v organizme.zvýšenie proteolýzy. Mineralokortikoidy sa viažu na mineralokortikoidový receptor MR a tiež po postupe do jadra indukujú transkripciu génov.katabolický účinok -metabolizmus sacharidov. Mechanizmus účinku kortikoidov: Kortikoidy pôsobia prostredníctvom cytoplazmatických receptorov (vnútorných receptorov). je závislá na dennom svetle a telesnej námahe. s malým oneskorením. čreve a slinných žľazách.aldosteron-syntetáza Hladina kortizolu počas dňa kolíše. pri ktorej využíva rozkladné produkty glykolýzy.transkortin. V jadre sa uvoľní B podjednotka a naviaže sa na histón. ktoré sa manifestuje ako tvorba nových proteínov. ktoré sú v celom tele.kortizol hydrokortizon ↕ dehydrogenáza kortizon ↓ testosteron ↓ aromataza estradiol ↓ kortiksteron ↓P450aldo aldosteron HSD. Na rozdiel od GR receptorov. Glukokortikoidy sa v plazme viažu na α1 globulín. osteoporóza 233 . nárast tuku na tvári a hrudnej časti tela • homeostáza elektrolytov a vodné hospodárstvo. dosahuje maxima v ranných hodinách. Účinky glukokortikoidov: -hlavným prirozdeným glukokortikoidom je kortizol (hydrokortizon). Iba voľná frakcia kortizolu sa môže metabolizovať a byť aktívnou. Podjednotka A rozpletie DNA. zvyšujú exkréciu vápnika obličkami. hlavne v záťažových situáciách • ovplyvnenie intermediárneho metabolizmu. V bunke sa naviaže na cytoplazmatický glukokortikoidový receptor (GR). ktorý má dve podjednotky-A.väčší účinok majú mineralokortikoidy -zvyšujú vylučovanie vody. zvýšený rozklad mastných kyselín. znížená spotreba glukózy na periférii. stimulácia glykolýzy. ktorý je nevyhnutný pre udržanie stálosti vnútorného prostredia. MR receptory sú hlavne v obličkách. lipolýzy a proteolýzy -metabolizmus proteínov. zvýšene ukladanie glykogénu v pečeni.zvýšená tvorba glukózy. Sleduje denný rytmus ACTH.B.zvýšenie lipolýzy. Vstup do jadra vedie k transkripcii špecifických génov.

spôsobujú zmeny náladay. slabosť.znižujú vnútrolebečný tlak . Vysadzovanie je nutné postupné. pôsobia na epifizárne štrbiny Účinky mineralokortikoidov: • Ovplyvňujú zberné tubuly stimuláciou Na+.K+-ATPázy. cytokínov.zvyšujú chuť do jedla . Pri dlhšom podávaní alebo ich zvýšenej hladine (>100mg/deň) sa prejavia iatrogénne účinky (účinky vyvolané liekmi).blokujú tvorbu vazoaktívnych a chemotaktických faktorov. alebo obdeň. Po vysadení sa príznaky opäť vrátia. čím prispievajú k udržaniu intravaskulárneho objemu a acidobázickej rovnováhy organizmu: . Je nutná kontrola pacienta. bradykinínu -pôsobia antialergicky a imunosupresívne • koža. inhibujú tvorbu interferónov.od eufórie až po depresiu -znižujú libido • imunitný systém.inhibujú fibroblasty.dobre prechádzajú hematoencefalickou bariérou -ovplyvňujú mozgový metabolizmus . Preto pri dlhodobej terapii majú byť dávky čo najnižšie. slinami a tráviac. šťavami .pri nadbytku glukokortikoidov je zhoršená svalová výkonnosť. úbytok svalstva 234 . -zvyšujú krvnú zrážanlivosť -pozitívny inotropný účinok na srdce -pri nedostatku glukokortikoidov sa znižuje minútový objem srdca • nervový systém.zvyšujú reabsorbciu Na+ a vody a znižujú ich vylučovanie potom. čo inhibuje tvorbu jaziev a zhoršuje hojenie rán -stenčenie kože (využíva sa pri liečbe psoriázy) • žalúdok.ich nadbytok u detí inhibuje lineárny rast.-8. únava • kardiovaskulárne účinky -retencia sodíka→ zvýšenie krvného tlaku -zosilnenie vazokonstrikčného účinku noradrenalínu a angiotenzínu II→ hypertenzia. hypertenzia.• kostrové svalstvo. edémy zvýšená chuť do jedla. nárast telesnej hmotnosti. aby nenastala atrofia kôry nadobličiek.nadbytok glukokortikoidov. hodina ranná). tlmia sekréciu proteolytických enzýmov. znižujú počet cirkulujúcich lymfocytov a eosinofilov. Pri vyšších dávkach ich rozdelíme na dve dielčie dávky.menej ako jeden týždeň sa nežiadúce účinky neprejavia.hypokalemická alkalóza. ktorý sa prejaví ako Cushingov syndróm poruchy rovnováhy elektrolytov.zvyšuje sekréciu draslík a H+ Nežiadúce účinky glukokortikoidov: -pri podávaní glukokrtikoiodv krátku dobu. podávame ich jedenkrát denne (4. • • • hyperkortikalizmus. inhibujú uvoľňovanie histamínu.potláčajú imunologické a zápalové reakcie.znížená produkcia ochranných prostaglandínov→ tvorba vredov pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov • rast. pri nadbytku glukokortikoidov môže dôjsť k hypertenzii -zmnožujú počet erytrocytov. Dávame ich po jedle. zmenšujú lymfoidné tkanivo.

pre aktivitu je nutný 11β-hydroxyl alebo oxoskupina na 11.zavedenie ďalšej dvojitej väzby do polohy 1.2 u prednisonu a prednisolonu vedie k zvýšeniu aktivity 4.halogenácia v polohe 9α vedie k zvýšeniu účinku.cis) U prírodných steroidov je reťazec na C17 v polohe β Vzťah medzi štruktúrou a účinkom: -odvodzujú sa od uhľovodíka pregnánu glukokortikoidy: 1. alebo redukcia oxoskupiny na C20 vedie k strate aktivity 3. taktiež substitúcia fluorom alebo chlórom v polohe 6α. steroidový diabetes iatrogénny glaukóm útlm hypofýzy spätnoväzobným pôsobením glukokortikoidov: supresia kôry nadobličiek→hypofýza prestane produkovať ACTH→ atrofia nadobličiek. 16α. ktorý obsahuje 17 atómov uhlíka. psychóza.pre účinok je nutná voľná alebo esterifikovaná 21-hydroxylová skupina 235 .konfigurácia.• • • • • • • aktivácia latentných infekčných procesov a spomalenie hojenia rán gastroduodenálne vredy v dôsledku zníženej produkcie ochranných prostaglandínov psychické zmeny. androstan a pregnan.konfigurácia. R1. uhlíku s rôznym počtom uhlíkov. uhlíku 2. a metylom v polohe 6α. alebo aromatizácia kruhu.od eufórie k podráždenosti a anxióznym stavom. 16 β vedie k zvýšeniu glukokortikoid nej a protizáplaovej aktivity mineralokortikoidy: 1.substituenty v polohe 10 smerujú nad rovinu = β A/B trans.C10 -H -H -CH3 -CH3 R2-C13 -H -CH3 -CH3 -CH3 R3-C17 -H -H -H -C2H5 Gonan Estran Androstan Pregnan Rozlišujeme dve konfigurácie: A/B cis. nespavosť osteoporóza hyperglykémia. Od najjednoduchšieho uhľovodíka gonanu sa odvodzujú uhľovodíky estran. čo je nezlučiteľné so životom Chemická štruktúra kortikoiodov: Hormóny kôry nadobličiek sú hormónmi steroidnými (spolu s pohlavnými hormónmi). 16α. ktoré sú štrukturálnym základom jednotlivých skupín steroidných hormónov.hydrogenácia dvojitej väzby v kruhu A. okrem kardiotonických glykozidov (C/D.konfigurácii.substituenty v polohe 10 smerujú pod rovinu= α Kruhy B/C a C/D sú vždy v trnas. Na jadro sú spravidla naviazané dve angulárne metylové skupiny v polohe 10 a 13 a postranný reťazec na 17. Steroidy pozostávajú z 1. 12α.2-cyklopentanoperhydrofenantrénového jadra.

čím sa spätnoväzobne potlačí nadprodukcia kôry • primárny Aldosteronizmus. chirurgická resekcia 1. strie podkožné podliatiny artériová hypertenzia osteoporóza nefrolitiáza hypogonadizmus psychická alterácia -terapia: chirurgické odstránenie tumoru vysoké dávky hlavne kortizolu. karcinóm.porucha tvorby hormónov • sekundárna -príčiny: hypotalamické a hypofyzárne lézie útlm sekrécie ACTH a kortikoliberínu Addisonova choroba. autoimunitné procesy.2.spôsobený zvýšenou produkciou mine-prejavy: hypokaliémia ralokortikoidov hypertenzia edém alkalóza svalová slabosť únava -terapia: odstránenie adenómu nadobličky. alebo odstránenie metylu na C19 sa zvyšuje mineralokortikoidná aktivita Ochorenia spôsobené nedostatočnou alebo nadmernou produkciou kortikoiodv: Hyperfunkcia kôry nadobličiek -možnými príčinami sú: adenóm. bilaterálna hyperplázia • Cushingov syndróm. najčastejšie autoimunitnou deštrukciou -prejavy: hyperpigmentácia kože.Connov syndróm.zavedením ďalšej hydroxylovej skupiny na C11 do polohy β a aldehydovej skupiny na C18. slizníc 236 . familiárna rezistencia voči ACTH. hemoragia.postihnutie žľazy 2.príčiny: anatomická lézia žľazy.spôsobený zvýšenou produkciou glukokortikoidov -prejavy: obezita mesiačikovitá tvár svalová hypotrofia akné. infekcia. ktorý je najčastejšie príčinou Hypofunkcia kôry nadobličiek: • primárna .následok poškodenia všetkých troch zón kôry nadobličiek s deficitom všetkých hormónov.

steroidné akné.psoriáza. rakovina prsníka a prostaty 4. sekundárne infekcie 237 . hypopigmentácia. ileitis terminalis neinfekčné zápaly. hematologických ochorení 3.koža.hypokalcinemická liečba pri terapii hyperkalcinémie -mechanizmus účinku: inhibícia činnosti osteoklastov zníženie enterálnej rezorpcie vápnika zníženie spätnej rezorpcie v obličkách 6.antialergické lieky k rýchlemu zvládnutiu alergických prejavov. chudnutie anorexia.colitis ulcerosa.grafitove škvrny na perách slabosť.epilepsia. potláčajú reakciu na alergény 5. steroidná rosacea. oči 2. ale využívame niektoré ich vlastnosti)-nesubstitučná terpia: 1. kandidózy slizníc. ekzém -lokálne nežiadúce účinky: atrofia kože. ktoré bránia zápalu.hlavne injekčná aplikácia priamo do kĺbu.dermatologická liečba. nauzea.majú protinádorové účinky -leukémia.antineoplastická liečba. zvracanie hypotenzia bolesti brucha chuť na slané jedlá hyperkaliémia hyponatriémia hypoglykémia -terapia: substitúcia všetkých hormónov Terapeutické použitie glukokortikoidov: • • • Substitučná terapia pri hypofunkcii kôry nadobličiek a Addisonovej chorobe Potlačenie sekrécie ACTH spätnoväzobným mechanizmom Liečba neendokrinných ochorení (nie je pri nich znížená hladina glukokortikoiodov. ktoré potlačením tvorby protilátok bránia rejekcii transpalntovaného tkaniva. obnovujú epitel.protizápalové lieky -zápal neliečia ale odstraňujú subjektívne potiaže -blokádou fosfolipázy A2 pri tvorbe kyseliny arachidónovej -potláčajú všetky fázy zápalu ale spomaľujú hojenie Použitie: akútna reumatická horúčka reumatoidná artritída. potláčajú prejavy autoimunitných ochorení. plasmocytóm. u dermatitídy Použitie: anafylaktický šok astma bronchiale.hlavne inhalačné kortikosteroidy. napr.liek prvej voľby pri infantilných spazmoch 7. alergické kontaktné dermatitídy.imunosupresívne lieky. lymfogranulóm. temporálna artritída (postihujúca tepny) lupus erytematózus polymyozitída zápalové ochorenia čriev.

MEDROL tbl.] -použitie: reumatické. trimester 11..] -stredne dlho pôsobiace: • triamcinolon [TRIAMCINOLON LÉČIVÁ. má imunosupresívne účinky 238 . agranulocytóza. alergické a kožé ochorenia -dlhodobo pôsobiace: • dexamteazon [DEXAMETHAZON LÉČIVÁ crm.. FUCIDIN H crm. ung.. dermatózy • prednizolon. ULTRA CORTENOL ung. v gynekológii pri hroziacom predčasnom pôrode urýchľujú tvorbu surfaktantu v pľúcach fetu -kontraindikácia: 1. RECTODELT supp... OPHTALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung. LINOLA-H-FETTIN crm.. ung.der.] -pre nepriaznivé vedľajšie účinky sa používa hlavne lokálne ako otorinolaryngologikum • prednizon [PREDNISON LÉČIVÁ tbl. profylaxia a zmenšenie edémov mozgu (trauma. ung.] -má vyšší antiflogistický a antialergický účinok ako kortizon a hydrokortizon -použitie: chronická polyartritída. DEPO-MEDROL inj.opakované podanie dexametazonu zníži u normálnych osôb sekréciu ACTH a tým aj hladiny kortizolu. neoperovateľné nádory..ako prednizon [IMACORT crm.amfotericínu B • Diagnostika.. HYDROCORTISON LÉČIVÁ ung.. ekzémy.odstránenie nežiadúcich účinkov antimykotík. crm..] • metylprednizolon [ADVANTAN crm.] -vyvážené glukokortikoidné a mineralokortikoidné účinky -najčastejšie použitie: artritída. alergické a kožné ochorenia -má najsilnejšie antiflogistické a antialergické účinky.liečba neurologických ochorení -sclerosis multiplex (odstráni príznaky) 9. DEXIPROCT PLUS ung. nefrózy. u Cushingovej chorobe nedôjde k tomuto zníženiu Kontraindikácie glukokortikoidov: • • • • • Vredová choroba Ťažká osteoporóza Neliečené ťažké infekcie Myasthenia gravis Cushingov syndrom Medzi glukokortikoidy patria: -krátkodobo pôsobiace • hydrokortizon (kortizol) [PIMAFUCORT ung.. alergické zápaly spojovky Ostatné deriváty kortizolu majú zosilnené glukokortikoidné a oslabené mineralokortikoidné účinky: • kortizon [CORTISON SPOFA gtt. zníženie kraniálneho tlaku) 10. Addisonova choroba.] -výrazné protizápalové a antialergické účinky -použitie: reumatické..oph. edémy. TRIAMCINOLON-IVAX crm.8. ALPI CORT liq..

.cytostatikum.. DIPROSALIC ung.anatagonista mineralokortikoidov Glukokortikoidy: Kortizon Hydrokortizon Prednizon Prednizolon Triamcinolon Dexametazon Betametazon 239 . ung.antimykotikum.. BELOSALIC ung. BELOGENT crm...cytostatikum.. inhibuje P450sccs aminoglutetimid. sol.] Medzi mineralokortikoidy patria: .. inhibuje P450scc metyrapon.• betametazon. ung.ako dexametazon [FUCICORT crm. BELODERM crm.inhibítor syntézy mifepriston.použitie hlavne u Addisonovej choroby: • fludrokortizon -má minimálne glukokortikoidné účinky • deoxykortikosteron acetát -má protrahovaný účinok Inhibítory syntézy a účinkov streoidov: • • • • • • mitotan. inhibuje P450scc ketokonazol.má inhibičný účinok na glikokortikoiodoovom receptore Spironolakton.

acyklický triterpénový uhľovodík. Majú steroidnú štruktúru. ktorá je odvodená od triterpénov.3-epoxid. Z cholesterolu sa tvoria steroidné sapogeníny. Triterpény sú C30-uhlíkové zlúčeniny. streoidné hormóny a kardioaktívne glykouidy.3-epoxid ↓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ lanosterol cykloartenol tetracyklický medziprodukt ↓ ↓ ↓ ↓ živočíchy ∕↓nižšie a vyššie ↓ ↓huby ∕ ↓fotosyntetizujúce ↓ ↓ ∕ ↓rastliny ↓ ↓ ∕ ↓ ↓ cholesterol ←←←←←∕ β-sitosterol β-amyrin 240 . tvoria ho dva farnezylové radikály spojené systémom päta-päta (farnezylové radikály vznikajú cestou kyseliny mevalónovej). Prekurzorom triterpénov je skvalén. steroidné alkaloidy. Z lanosterolu vzniká cholesterol. ktorý cyklizuje na lanosterol a cykloartenol. Skvalén sa oxiduje oxygenázovým systémom na 2.Mineralokortikoidy: Deoxykortikosteron acetát Aldosteron -pre nákladnú prípravu sa nepoužíva RASTLINNÉ ZDROJE KORTIKOIDOV Medzi steroidné hormóny patria pohlavné hormóny. ktorých čiastočným odburávaním vznikajú steroidy. Skvalén ↓ skvalén-2. kortikoidy a diosgenín.

D.difosfát 2. heparinoidy.steroidný alkaloid Solanum laciniatum a S. Liliaceae Obsahuje: 2-4% steroidných saponínov. A. regelii. smilagenín rodu Smilax (S.2 Nepriame antikoagulanciá Kumaríny. reumatizme LÁTKY REGULUJÚCE ZRÁŽANIE KRVY 1. frazeri a vyskytujú sa hlavne v Mexiku a Guatemale). KOAGULANCIA 1. užíva sa preto pri kož ných ochoreniach. Najvhodnejšie sapogeníny na výrobu steroidných hormónov sú : • diosgenín a botogenín druhov Dioscorea (D. D. menadion. Smilax regelii. antidota heparínu 2.1 Priame antikoagulanciá heparín.2 Skupina vitamínov Fytomenadion. ANTIKOAGULANCIA 2. deltoidea.1 Krvné faktory zrážania Trombín. aristolochiaefolia) • sarmentogenín rodu Strophanthus (S. fibrinogén. farnochinón. priaznivo ovlyvňuje regeneračné procesy. aviculare Sarsaparillae radix. koagulačné faktory 1. • hekogenín. sarmentosus) Vo farmaceuztickom priemysle sa najviac využíva diosgenín mexického pôvodu a solasodín. ktoré sú na rozdiel od živočíšnych surovín vhodnou a pomerne lacnou surovinou. menadion. indándiony 241 . makogenín a gitogenín rodu Agave (A.Na syntézu steroidných hormónov sa používajú steroidné sapogeníny.monodezmozid parilín a bidezmozid sarsaparilozid. sisaana) • sarsasapogenín. composita. ameroicana. S. aglykónmi sú sarsapogenín (perigenín) a izomérny smilagenín Použitie: ako metabolikum.

dipyridamol 4. Ďalšími funkciami sú regulácia osmotického tlaku. 5. tvorbou trombocytovej zátky . ktorá je tvorená z 90% vody. nastupuje sekundárna hemostáza. U obidvoch systémov sú aktivované zrážacie faktory čiastočne obsiahnuté v plazme a v sére.plazmu. endogénny) systém. globulíny. ktorého sa zúčastní niekoľko mechanizmov: primárne lokálne dochádza k vasokonstráikcií uvoľnením vasokonstrikčných látok cievnych stien a silnému nahromadeniu (agregácii ) trombocytov.aminomethylbenzoová 6. kyselina aminokaproová. ktorý v druhej fáze riadi premenu fibrinogénu na fibrín. trvajúcimi 1-3 min. Ak má krv správne plniť úlohy. LOKÁLNE HEMOSTATIKA fibrín. a to vonkajším (extravaskulárnym.. je nutné. z ktorého najdôležitejšie sú dve fázy: V prvej z protrombínu vzniká trombín. kyselina p. Proces zrážania zahajuje trombokináza ( tromboplastín – faktor III). prebiehajúca v priebehu 5-7 minúta trvajúca až do zahojenia poranenia. Hemostáza. ich prilnutím na vlákna poškodeného cievneho tkaniva.3. zo 78%plazmatických proteínov (albumíny. hemokoagulácia a fibrinolýza Bezprostredne po porušení je organizmom do chodu uvedený fyziologický proces zastavenia krvácania (hemostáza).. sa uzatvára poranené miesto. FIBRINOLYTIKA plazmín. sulfinpyrazon. pri ktorom je proces riadený trombokinázami krvi spolu s ďalšími krvnými faktormi zrážania. Obr. a na fyziologicky významnejší vnútorný (intravaskulárny . pri ktorom je protrombín tkanivovou trombokinázou a ďalšími faktormi menený na zrážanie vyvolávajúci trombín. Tohto sa však dá dosiahnuť len u menších ciev. vlastné zrážanie krvi (hemokoagulácia). ktorý tvoria červené krvinky. Zrážanie krvi je riadené dvoma systémami. exogénnym) systémom. želatína. obsahuje krv tekutú frakciu. sú povahy proteínové. uhlohydráty. ktorý ako fibrínový koagulát upevňuje primárne vzniknutú trombocytovú zátku. Schéma procesu zrážania krvi 242 . čiastočne v trombocytoch. ANTIAGREGANCIA kyselina acetylsalicylová. aby ostala v obehu v dostatočnom množstve v tekutom stave. zbytok tvoria soli. Hlavná úloha krvi ako transportného prostredku je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami a odvádzať zplodiny metabolizmu vrátane oxidu uhličitého. ANTIFIBRINOLYTIKA aprotinin. Všetky okrem faktoru IV. ktoré sú Ca++. adrenalon Okrem doštičkového bunkového podielu. Hemokoagulácia je zložitý proces. biele krvinkya krvné doštičky. koncentrácie vodíkových iónov a telesnej teploty. Okrem toho imunitnými mechanizmami chránia organizmus pred škodlivými látkami. lipidy a aminokyseliny. streptokináza. fibrinogén) . urokináza. Za týmito úvodnými dvoma stupňami . Proti nadmerným stratám krvi chráni organizmus jej schopnosť sa zrážať.

označované ako vitamíny K5 až K7. i keď nemá postranný isoprenoidný reťazec.o. alebo vyvolaných toxickými vplyvmi.j. i keď nižšiu . rovnako ako jeho redukciou získaný 2-metylnaftohydrochinon (menadiol. Podáva sa v prípadoch hypoprotrombinémie. pri operáciach na spomalenie krvacánia. pri krvácaní z GIT je možné trombín podávať aj p. 1. resp. tvorený dvoma peptidyckými reťazcami A (49 AMK) a B (259 AMK) spolu zviazanými disulfidickými môstkami. Koaguluncia 1. choroba pečene a krvi.farnochinon 2-metylnaftochinon – vitamín K3-menadion. zníženie hladiny protrombínu (hypoprotrombinémia). VIII. TROMBÍN .u ktorých sa v organizme predpokladá metabolická premena na menadiol.Krvné faktory zrážania trobin (glykoproteín). majú i deriváty menadiolu alebomenadionu. Noapak ak je hemokoagulácia patologicky zvýšená alebo dlhotrvajúca. fibrinogén(polypeptid). menadion.je polypeptid. Aktivitu vitamínu K . alebo narušených trombocytoch. má aktivitu zachovanú . deficitu (pri poklese pod 100mg/ 100 ml stavy hypofibrinogenémie) alebo nedostatočnej funkcii (dysfibrinogenémia) sa podáva v plazme izolovaný humánny fibrinogén.difosfát). rozpúšťanie fibrínu ( fibrinolýza )je riadený enzymaticky Fibrín štiepiaci enzým (plazmín) vzniká z plazminogénu.ako základný fragment obidvoch prirodzenných vitamínov. vznikajú v cievach krvné zrazeniny tromby.1. faktoru VIII(hemofília A) alebo IX ( hemofília B). podávajú sa okrem čerstvej krvi alebo plazmi tiež z humánnej plazmi izolované chýbajúce faktory Prípravky: faktor VIII sa u nás vyrába ako ANTIHEMOFILICKÝ GLOBULÍN FIBRINOGÉN – je glykoprotein.Podobne ako zrážanie krvi i opačný proces t. 1. koagulačné faktory Pri deficite koagulačný faktorov najčastejšie VII. IX alebo XIII. ako je tomu u dedičných hemofílii A a B. Obr: proces fibrinolýzy Znížená schopnosť zrážania a tým zvýšené riziko život ohrozujúceho krvácania môže mať príčinu v chýbaní niektorého faktoru napr. vitamin K4) ako taký alebo vo forme rozpustných esterovs vhodnými kyselinami (menadiol. fibrinogénu (hypofibrinogenémia).2 Skupina vitamínov K Najčastejšie poruchy zníženej zrážavlivosti krvi sú vyvolané deficitom vitamínu K Rastlinný vitamín K1-fytomenadion Živočíšny vitamín K2. 243 . ktoré môžu cievny systém uzatvoriť v mieste tvorby (trombóza) alebo v inom mieste embólia. pri jeho chýbaní (afibrinogenémia).

Je dobre v GIT vstrebávaný aj bez prítomnosti žlče. Podľa mechanizmu účinku sa Ak delia: 2. beta-d-glukurónová–– glukósamin je glukósamín na hydroxile C-6 sulfónovaný a na aminoskupine predovšetkým acetylovaný. V disacharidovej jednotke kyselina alfa. izolovaný z jedu malajskej zmije Agkistrodon rhodostoma. O CH3 R O R R H 2 CH3 FY T OMENADION 5 FARNOCHINON O ONa O P ONa CH3 2. že v organizme činnosťou črevných baktérii ( E. Obr. coli) vzniká farnochinon. pripravuje sa synteticky (syntetický je zmes obidvoch izomérov s prevahou prirodzeného trans. 2-metyl-3-fenyl-1. vyskytuje sa v zelených rastlinách ako trans-isomér. na ktorý je viazaná aktivita. Pre nákladnosť izolácie však nemá praktický význam. Stavebné jednotky H R= MENADION H ONa O P ONa O MENADIOL -DIFOSFÁT Antikoagulancia(Ak) 244 .Priame antikoguluncia .4-väzbami na glukosamine. ktorý v krvi rýchlejšie odbúrava fibrinogén.D glukosamin je kyselina sulfonovaná na hydroxyle C-2 a glukosamin na hydroxylu C-6. ktorých prítomnosť je pre vstrebávanie nutná. V takomto prípade je treba spolu s ním podávať aj žlčové kyseliny alebo ich soli MENADIOL Je štvorsodná soľ difosforečného esteru menadiolu. Naopak v druhom disacharide kys. glykoproteinový enzým.1. pri čom Ak aktivita sa prisudzuje frakciám nad 7 000.4-naftochinon Je v tukoch rozpustný vitamín . vysoko sulfonovaný pravotočivý mukopolysacharid. je chemicky nejednotná látka .blokujú faktory koagulácie. ktoré znižujú normálnu alebo patologicky zvýšenú zrážanlivosť krvi. Sú látky. Vzhľadom nato. H. Zvláštne postavenie medzi látkami znižujúcimi zrážanlivosť krvi zaujíma ankrod. V organizme je metabolizovaný oxidatívnym odbúravaním v postrannom fytylovom reťazci. rovnako ako na aminoskupine. polypeptid ústnych žliaz pijavice Hirudo medicinalis. objavujú sa stavy hypovitaminózy K iba pri narušení jeho tvorby napr. HEPARÍN (vo forme sodnej soli v ČSL 4 ako Heparinum natricum) produkovaný žírnymi bunkami a bazofilnými granulocytmi hlavne v pečenia a pľúcach. zložené z kyselín hexurónových (indurónové a glukurónové) spojenými 1. než organizmus je schopný ho syntetizovať Ankrod premieňa fibrinogen na fibrín ľahko podliehajúci fibrinolýze.FYTOMENADION. ktorý za fyziologických podmienok čiastočne kryje jeho potrebu.isoméru. Molekulová hmotnosť sa uvádza v rozmedzí 6 000 až 20 000. dlhodobým podávaním ATB alebo chemoterapeutik. Základnými stavebnými jednotkami H sú dva disacharidy.L –indurónavá – alfa. Jedna z najstarších antikoagulačne účinných zlúčenín je hirudín . všetky v pyranoidnej forme. hlavne však pri jeho nedostatočnom vstrebávaní z GIT v dôsledku nedostatočnej sekrécie žlče.

vápenatými iónmi a fosfolipidmi. Rovnako počet sulfoskupín a ich rozmiestnenie je premenlivé. kyselín polygalakturónivých aich esterov. zápalu žíl. Z týchto látok sa v terapii používajú mukopolysacharid-polyhemisulfát. H sa získava výlučne izoláciou zo zvieracích orgánov. napr. preto ich terapeutické uplatnenie je obmedzené. napr. inhibuje zhlukovanie trombocytov a aktivuje fibrinolýzu. 2. Met.reťazové usporiadanie – zachovanie určitej hmotnosti( okolo 9 000 sú účinnejšie než frakcie okolo 20 000) – zachovanie určitého počtu sulfoskupín. polyvinylalkohol. 245 . dextránu.menj účinná. takže dochádza k blokovaniu syntézy protrombínu a faktoru VII. Vlastnosti: Vysoký stupeň sulfonácie je príčinou silnej kyslosti H. IX. Používajú sa lokálne vo forme mastí u trombóz. že vznikajú neúčinné ananlógy bez karboxylových skupín na glutámových fragmentoch . V terapii sa používa mierne hygroskopická sodná soľ. používa sa vo forme sulfátu alebo chloridu CH3 CH3 S+ N NH2 ClCH3 obsahom T OL ÓNIUMCHL ORID HEPARINOIDY Sú zle znášané a majú malú terapeutickú šírku. VŠÚ: . S H vytvárajú neúčinné komplexy alebo asociáty Z bázických farbív – tolóniumchlorid alebo protamin Protamin. Sú menej Ak aktívne ako H.silne bázický proteín s vysokým arginínu. a X v pečeni a to pravdepodobne tak. Ak účinné sú i totálne syntetické zlúčeniny typu polysulfonovaných syntetických polymérov. ktoré sú potrebné pre vznik väzby medzi faktormi. výronov a pod. Mech účinku: viazaním na lyzínový zbytok antitrombínu III. z totálne syntetických derivátov sodná soľ polyméru ethansulfonové kyseliny U nás používaný je polysyntetický S-heparinoid. xylanu (pentózanu).: V organizme je H odbúravaný heparinázou najmä v pečeni na obličkami vylučované fragmenty (uroheparín). okrem toho pravdepodobne pôsobia aj mierne fibrinolyticky a u stavov hyperlipidémie aj antilipemicky. ďalej chitínu a pod. vykazujúce len parciálnu Ak aktivitu ANTIDOTA HEPARÍNU Sú silne bázické zlúčeniny.Nepriame antikoguluncia blokujú biosyntézu faktorov hemokoagulácie Mechanizmus účinku: je založený na kompetitívnej inhibícii vitamínu K. získava sa zo spermatu rýb . Heparínová aktivita bola nájdená u poly-hemisulfátu rôznych polysacharidov. Okrem toho H podporuje tiež nezmáčavosť cievnej steny.vzníká inhibičný komplex predovšetkým trombínu. najčastejšie z lososov. ktorý za fyziologických podmienok je vo forme polyanionu. pentosanpolyhemisulfát sodný. menej sa používa vápenatá soľ.Jednotlivé frakcie H sa líšia počtom uvedených stavebných jednotiek a ich vzájomným rozmiestneným.2.

u ktorých druhý 4-hydroxykumarin je nahradení lipofilnejším substituentom. krátkodobé Ak. Účinok nastupuje s oneskorením. čo je príčinou liekových interakcii Kumaríny sú vhodné pre dlhodobú terapiu patologických stavov ako sú tromboembolizmus.2. relatívne dlhodobé pôsobenie. kumachlor). trifluormethylom. 2. u ktorých účinok relatívne rýchlo nastupuje. acenokumarol. Pri p. sú deriváty 4-hydroxykumarinu s lipofilnou substitúciou na C-3 tzv. krátkym alkylom (etylom. ale aj odoznieva. dlhodobé Ak Tbl. 4/ A klesá zavedením kyrboxylu na metylénovú skupinu. Methoxylom 246 . Antikoagulačne účinné 4-hydroxykumariny Vlastnosti: enolický hydroxyl nenasýteného laktónového kruhu udeluje 4-hydroxykumarinu kyslý charakter. aplikácii sú zvoľna ale celkom vstrebávané a vo vysokom percente viazané na plazmatické bielkoviny. opakovaný infarkt myokardu.Ich výhodou je možnosť perorálneho i parenterálneho podania. pozvolný pokles Quickova času a dobrá znášanlivosť. ako sa s jeho narastaním zvyšuje lipofilita 3/ symetria nie je nutná. acetonylom) a fenylom. ktorý môže byť substituovaný(fenprokumon. profylaxia trombóz aj. patria medzi tzv. napr.2. pretože účinné sú aj deriváty.o. Indandiony (klorindion) O Cl O KLORINDION VŠÚ:1/ A zvyšuje substitúcia v p-polohe halogénmi. warfarín. 2. esterifikáciou vznikajú antikoagulačne účinné estery(ethylbiskumacetát) Zatiaľ čo dikumarol i ethylbiskumacetat. rovnako ako jeho nahradenie dlhším polymethylénovým reťazcom alebo substitúciou alkylom.2. pričom aktivita klesá.1 Kumaríny (etylbiskumacetát) (plesnivá komonica – melilotus albus –dikumarol) ETY LBISK UMACETÁT O O O O CH2 OH DIKUMAROL O O OO CH2 OH OH COOC 2H5 OH VŠÚ: 1/ pre A je dôležité 4-hydroxykumarínové zoskupenie s nesubstituovaným benzénovým kruhom a volná OH na C-4 je dôležitá 2/ A klesá odstránením spojovacieho metylénového mostíka.

PGI2) a syntetického tiklopidínu bola schopnosť inhibovať agregáciu zistená aj u kyseliny acetylsalicylovej. COOH OCOCH3 KY S. Antiagregancia Znižujú zrážanlivosť krvi inhibíciou agregácie trombocytov. mení sa rozštiepením vnútornej arginín – valínovej 247 . ako arteriálne antitrombotikum účinkuje O SULFINPIRAZON podobným mechanizmom ako ASK.je inhibítorom COX. Platnosťvšak zpochybnilo zistenie Ak aktivity 2. Používa sa na profylaxiu u periférnej ischémie pacientov s trombocytózou a spontánnou agregáciou doštičiek Met: oxidatívne hydroxylácie (acyloxid ide na OH) Vyl aj nezmenená SULFINPYRAZON-1. ktorá sa zdá byť určujúcim procesom vzniku metastáz.5pyrazolidindion N SOCH2CH2 Je známe urikosurikum. K zvýšeniu priľnavosti a zhlukovaniu krvných doštičiek dochádza pri poškodení ciev alebo endotelu poranením alebo patologickými zmenami vyvolanými artériosklerózou. Účinok sa prisudzuje redukciou vznikajúcemu sulfidickému metabolitu O N VŠÚ u nesteroidných N N N CH2CH2OH N CH CH OH 2 2 antiflogistík HOCH2CH2 N DIPYRIDAMOL N N N HOCH2CH2 Je koronárne vasodilatans. a dipyridamolu. 3. Inhibuje aktivitu cAMP-fosfodiesterázy v doštičkách.2-disubstituovaného oxazidionu ) Nežiadúce vedľajšie účinky. 4. prakticky vyradili 1.3indanidonu. ktorá riadi premenu kyseliny arachidonovej na endoperoxidy ako prekurzory tromboxánu A2.2/ A je viazaná na 2-fenyl-1.3indandiony z terapeutickej praxe s výnimkou klorindionu. ACET Y L SAL ICY LOVÁ ASK. Jeho účinok potencuje ASK Derivát dipyridamolu mopidamol brzdí adhezivitu doštičiek na zhubné bunky. Fibrínolytiká (plazmín. Okrem epoprostenolu(prostacyklín.3-indandiony( 2-alkylanalógysú slabo účinné). streptokináza) Pôsobením na fibrinolytický systém rozpúšťajú už vzniknutú krvnú zrazeninu Plazminogén je jednoreťazovým monomerickým proteínom typu beta – globulínu cca. 840 aminokyselín s hmotnosťou 80 – 90 tis. sulfinpyrazonu. (Pôvodne sa predpokladalo aj nezbytnisť pohyblivého vodíka na C-2.. urokináza.2-difenyl-4-(2-fenylsulfinylethyl)-3. predovšetkým toxicitaa dlhodobý Ak efekt. Tbl. účinkuje aj DIPY RIDAMOL antiagregačne. ischemickými chorobami a pod. umožňujúceho ketoenol-tautomériu základného 1.

Iné fibrilolytiká – okrem tkanivových plazminogénových aktivátorov. liečivá. výroba je nákladná. UROKINÁZA Je v moči živočíchov obsiahnutý beta – globulín.. Nepôsobí antigénne. Pri stavoch patologicky zvýšenej fibrinolýzy rovnako ako k regulácií terapeutickej fibrinolýzy sa podávajú antifibrinolytiká t. získaný rôznymi izolačnými postupmi. ktorý hydrolyzuje fibrín na rozpustné štiepne produkty. STREPTOKINÁZA Je extraceluárny produkt. fenformín) Antivirotiká (moroxydín) Anabolické steroidy – ethylestrenol. poznáme ešte pro – urokináza (prekurzor urokinázy) a acyl – enzýmy (acylované plazminogén – streptokinázové komplexy. Účinkujú však nešpecificky→ dáva sa prednosť špecificky účinkujúcim fibrinolytikám. musí sa podávať parenterálne a to u čerstvým venóznych trombóz. ktoré aktivujú premenu plazminogénu na plazmín nielen v krvi ale aj v trombe. Jedinými v terapii používanými fibrinolytikami zostávajú preto v súčastnosti stále len prírodné látky charakteru enzýmov.väzby na plazmín (fybrinolyzín). furazabol. kedy plazmín štiepi nielen fibrín. 248 . vznikajúci pri raste beta – hemolytického streptokoka typu a. Syntetické liečivá s fibrinolytickým účinkom: Antiflogistiká – fenemáty (kyselina niflumová). Fibrinolyticky účinné su proteolytické enzými trypsín alebo brinoláza. že vytvára účinný komplex s plazmínom alebo plazminogénom. ktorými sú urokináza a streptokináza. p – aminobenzoová Antidiabetiká – biguanidy (metformín. Mechanizmus účinku: urokináza aktivuje plazminogén priamo. Nežiadúce účinky: toxicita. ktoré spomalním aktivácie plazminogénu alebo plazmínu blokujú fibrinolýzu a tým štiepenie fibrínu na jeho rozkladné produkty. takže jeho nedostatok vyvoláva zvýšenú krvácavosť. Plazmín je ako aktívny enzým. pyrogenita. kyselina nikotínová. Je najpoužívanejším fibrinolytikom. ktorý je tvorený dvomi reťazcami molekúl spojenými spolu disulfidickým mostíkom. Žiadna z týchto zlúčenín sa ako fybrinolitikum sa nepresadila pre nežiadúce vedľajšie prejavy. akútnych a recidivujúcich pľúcnych rovnako ako i akútnych periférnych arteriálnych embólií. jej podávanie je vhodné zvlášť u pľúcnych embólií. Plazmín sa rýchlo dezaktivuje. stanozolol. streptokináza pôsobí nepriamo tak.j. z plesne Aspergillus oryzae izolovaná proteáza. proteolyticky štepí fibrín trombu na jednoduchšie fibrinopeptidy Všeobecne je prijatá hypotéza. Antifibrinolytiká Zvýšená fibrinolýza sprevádza niektoré chorobné stavy. je vhodný len pre lokálnu aplikáciu. Je proteínový enzým o hmotnosti cca 47 tis. že plazminogén sa absorbuje na fibrín už behom tvorby trombu v dostatočnom množstve. aby za fyziologických podmienok difúziou cirkulujúcich aktivátorov do trombu došlo k aktivácií premeny absorbovaného plazminogénu na plazmín. ktorý je potom aktivátorom plazminogénu. ale aj fibrinogén. 5. ďalej u čerstvého infarktu myokardu.

p-AMÍNOMET Y L BENZOOVÁ 6. Spoločným štrukturálnym rysom týchto troch kyselín je zachovanie približne rovnakej vzdialenosti (cca. ako je oxidačný produkt tohto neuromediátoru adrenalón. Z prírodných látok – fibrín a trombín. mikrokryštalický kolagén alebo želatina. založeným na blokáde tvroby a pôsobenia plazmínu. vyskytuje sa v dvoch izoméroch z ktorých nositeľom účinku je trans – izomér – kyselina tranexámová. KYSELINA p. alebo karbazochróm. jedného z produktov metabolizmu epinefrínu. Aplikuje sa parenterálne. Na princípe lokálnej vazokonstrikcie zastavenia povrchového krvácania napomáhajú syntetické zlúčeniny štrukturálne blízke epinefrínu.6 – diaminohexanová) – kyselina aminokaprónová. Aktivita bola preukázaná u niekoľkých štrutuárne blízkych syntetickým aminokarboxylovým zlúčeninám. oxidovaná celulóza. a niektoré vysokomolekulárne polyméry ako sú estery kyseliny polygalakturónovej. COOH CH2NH2 KY S.AMINOMETYLBENZOOVÁ A KYSEKLINA TRANEXÁMOVÁ Kyseliena tranexámová s ekvivalentne usporiadanými substituentami je približne 5 – 10 krát silnejšia než kyselina aminokaprová. 0.Z pľúc teliat vyizolovaný polypeptid – aprotinín – vo vyšších dávkach sa vyznačuje výrazným atifibrinolytickým efektom. Podáva sa u krváciania v dôsledku zvýšenej fibrinolýzy. ktorý stimuluje v mieste aplikácie rýchlu premenu fibrinogénu na fibrín. alebo ako antidotum pri predávkovaní streptokinázou. Lokálne hemostatiká Ako lokálne pôsobiace hemostatiká (hemostyptiká) účinkujú niektoré zlúčeniny trojmocných prvkov Fe a Al. kyselina p – aminometylbenzoová ako medziprodukt prípravy kyseliny tranexámovej je rovnako účinná. čo je semikarbazónom adrenochrómu. KYSELINA AMINOKAPRÓNOVÁ – kyselina epsilon – aminokaprónová (6 – aminohexánová) H2NCH2CH2CH2CH2CH2COOH Je kompetitívny inhibítor aktivácie plazminogénu z nekompetetívnou inhibíciou plazmínu. ktoré vykazujú priestorovú podobnosť s lysínom (kyselina 2.7 nm) medzi bázickou aminoskupinou a karboxylom. kyselina 4 – aminometylcyklohexylkarboxylová. OH OH COCH2NHCH3 ANDRENALON 249 .

Pacient tento stav považuje za obstipáciu a opätovne užíva laxatívum – „bludný kruh.rozlišujeme zápchu primárnu (porucha evakuácie v oblasti anorektálnej junkcie) a symptomatickú (sprevádza iné ochorenie). Strata sodných iónov môže sekundárne viesť k hyperaldosteronizmu (organizmus sa bráni stratám NaCl a vody). Účinok aldosterónu je však sprevádzaný zvýšením renálnej exkrécie KCl. metabolická). Podávanie laxatív je indikované predovšetkým u náhle vzniklej zápchy. a tým ku kardiovaskulárnym poruchám. Podávanie laxatív.hlavným cieľom terapie zápchy je odstránenie príčiny (porucha neurologická. Straty K+ stolicou a močom vedú k deplécii a poklesu sérovej hladiny K+. pretože laxatíva môžu vyvolať poruchy vodnej a elektrolytovej rovnováhy. ale i k zníženiu svalového tonusu – črevnej peristaltiky. ktoré fyzikálnymi mechanizmami alebo priamym pôsobením na steny črevného traktu podporujú vyprázdňovanie črevného obsahu .sú to liečivá.“ 250 . . používajú sa pri zápche = obstipácii . nemá byť dlhodobé. endokrinologická. pri bolestivej defekácii a pred rôznymi diagnostickými zákrokmi. predstavuje iba symptomatickú liečbu.LAXATÍVA (A06) .

laktóza. karboxymetylcelulóza • antraglykozidy – sennozidy. soli anorganických a organických kyselín – síran sodný. NaHCO3+NaH2PO4 – LECICARBON supp. makrogoly • polysacharidy – rastlinné slizy. aloín 4. Klasifikácia laxatív z hľadiska chem. bisakodyl. ktoré sú uprednostňované. laktitol. glukofrangulíny. kyselina ricinolová • polyoly a oligosacharidy – glycerol. polyoly. Látky zmäkčujúce stolicu Liečivo: tekutý parafín (ČSL 4 . dokusát sodný 1. látky zmäkčujúce stolicu – ako mazadlá zlepšujú klzkosť a tým i prechod zvyškov potravy črevným traktom – tekutý parafín. fytolaxatíva a ich deriváty • kataraktiká . laktulóza. ktoré črevnú peristaltiku zvyšujú.Ich účinok vhodne doplňuje zvýšená črevná peristaltika. u atonických obstipácií sa doporučuje podávať cholinergiká. syntetické preháňadlá difenylmetánového typu. celulóza.Rozdelenie z hľadiska mechanizmu pôsobenia: A) Mechanicky a fyzikálnochemicky pôsobiace laxatíva  lubrikancia. alifatické uhľovodíky – tekutý parafín 2. živice. metylcelulóza.Paraffinum liquidum) 251 . rheinozidy.) Spôsoby podania laxatív: • perorálne – väčšina laxatív • rektálne – čapíky (Suppositoria glycerini). očistné klyzma = klystýr Laxatíva sú dostupné v jednozložkových alebo viaczložkových prípravkoch. Aktiváciou peristaltiky vyvoláva defekačný reflex i rektálna aplikácia látok uvoľňujúcich CO2 (napr.podofylín. vínan sodno-draselný 3. hydrogénfosforečňan a dihydrogénfosforečňan sodný. Prípadné kŕče potláčajú spazmolytiká. difesatin. syntetické laxatíva • difenylmetánové deriváty – fenolftaleín. nevstrebateľné prírodné slizy  bobtnajúce látky – defekačný reflex vyvolávajú schopnosťou prijať vodu a zväčšiť svoj objem a vystupňovaním tlaku na črevné steny – polysacharidy  osmolaxatíva – črevný obsah zrieďujú viazaním osmoticky ekvivalentného množstva vody – salinické preháňadlá. manitol. sorbitol. oligosacharidy  detergenty – silnou povrchovou aktivitou uľahčujú prienik vody do stuhnutého črevného obsahu a tým ho zmäkčujú – dokusát sodný B) Chemicky účinkujúce laxatíva  kontaktné laxatíva – priamou stimuláciou sliznice zvyšujú sekréciu tekutín do črevného priestoru čím zmäkčujú jeho obsah – antraglykozidy. štruktúry: 1. pretože kombinácia laxatív so vzájomne sa dopĺňajúcimi účinkami umožňuje nižšími dávkami minimalizovať vedľajšie nežiadúce prejavy. síran horečnatý. pikosíran sodný • laxatíva iných štruktúr – dantron.

ktoré pomerne rýchlo (za 2-4h) vyvolajú defekáciu. Liečivá: síran sodný tzv. Tieto nie sú v GIT trakte enzymaticky odbúravané. metylcelulóza a karboxymetylcelulóza 3. Pri vyššej jednorázovej dávke vyvoláva kŕče brucha. vínan draselno sodný tzv. zvyšujú jeho klzkosť a na sliznici vytvárajú povlak uľahčujúci defekáciu. nevstrebáva sa. Bobtnajúce látky – objemové laxatíva Najlepším preventívnym a terapeutickým prostriedkom zápchy je strava bohatá na vlákninu. Salinické preháňadlá sú podávané vo forme minerálnych vôd (Šaratica). MÚ: ako objemové laxatíva pôsobia niektoré prírodné či syntetické polyméry charakteru polysacharidov.agar-agar – už obsolentný . Musia sa vždy podávať s dostatočným množstvom vody. tu prijímajú vodu. K defekácii súčasne prispieva zväčšeným objemom stimulovaná peristaltika. ktorá s parfínom vytvára emulziu a zadržaním vody zväčšuje črevný obsah. Sú nimi najmä sodné a horečnaté soli kyseliny sírovej a fosforečnej.o. salinické preháňadlá sú najstaršou skupinou osmolaxatív.skorocelové semeno (Semen psylli. Zmäkčeniu stolice napomáha tiež do GIT vylučovaná žlč. Mali by sa podávať v izotonických roztokoch. izolované z drog extrakciou vodou. čím urýchľuje peristaltiku. MÚ: soli tvorené sulfátovým alebo fosforečným aniónom a horečnatým katiónom sú v GIT iba nepatrne vstrebávané. dihydrogénfosforečňan sodný. pri chronickej aplikácii sa môže vstrebať a ukladať v pečeni. zatiaľ čo u hypertonických rozotokov účinok nastupuje opozdene (za 10-12h) – po prebehnutí izotonizácie odobratím vody z okolia. Liečivá: . psyllium) .tragant – stvrdlý sliz Z iných polysacharidov laxatívne účinkuje: celulóza. hydrogenfosforečňan sodný. napučiavajú a tým zmäkčujú stolicu. alebo ako kombinované prípravky. Pri nedostatočnom príjme tekutín a zúžení čriev môžu hlienovite husté látky vyvolať nepriechodnosť čriev – ileus. preto pri dlhodobom podávaní môže vyvolať hypovitaminózu. v hrubom čreve osmoticky viažu vodu.MÚ: sú to látky. Efekt látok zväčšujúcich črevný obsah a zmäkčujúcich stolicu nastáva behom 1-3 dní. Patria sem slizy – polysacharidy zložené zo sacharidov a urónových kyselín. Seignettova soľ (už obsolentná) 252 . Salinické laxatíva – soli anorganických a organických kyselín Soli anorganických a organických kyselín tzv. podaní bráni vstrebávaniu látok rozpustných v tukoch (vitamíny). Glauberova soľ. nezmenené prechádzajú do hrubého čreva. ktoré po prechode do hrubého čreva zmäkčujú jeho obsah. Keďže nedochádza k ich vstrebávaniu pôsobia obdobne ako prirodzená vláknina. Je to mierne laxans. Pri p. síran horečnatý. zrieďujú a tým zmäkčujú jeho obsah.ľanové semeno (Semen lini) . Podmienkou ich účinku je dostatočný prívod tekutín. 2.

Ako laxatívum sa už nevyužíva. Využíva sa i pri intoxikácii amoniakom a ako hepatoprotektívum.ich vývoj bol zahájený náhodným objavením laxatívneho účinku fenolftaleínu.v.podmienkou účinku je bis-(4-hydroxyfenyl)metánový zvyšok naviazaný na aromatický (fenolftalol) alebo heterocyklický kruh (bisakodyl. laktulóza – nevstrebateľný syntetický disacharid v hrubom čreve enzymaticky štiepený na kyselinu mliečnu. Nedoporučuje sa dlhodobé používanie (maximálne 7 dní!).4. pikosíran sodný) . alebo rektálne (klyzma) k vyprázdneniu hrubého čreva pri príprave pacienta na endoskopiu alebo chirurgický zákrok. laktóza – disacharid štiepený črevnou laktázou na glukózu a galaktózu. Osmotické laxatíva MÚ: tieto látky obdobne ako salinické laxatíva pôsobia osmolaxatívne.spracované v časti farmakognózia!!!  Difenylmetánové deriváty . bisakodyl. ktorá podporuje hromadenie vody v črevnom trakte. zosilnením peristaltiky priamym dráždením hladkého svalstva čriev a zväčšeným objemom Takýto účinok majú antraglykozidy a difenylmetánové deriváty. Po perorálnom podaní sa účinok dostavuje po 6 a viac hodinách. čím ju zmäkčujú a uľahčujú tak vyprázdnenie čriev. resp. oxyfenisatin. blokované ľahko štiepiteľnými esterovými väzbami Liečivá: fenolftaleín. Ak sú podané i. ktoré okysľujú stolicu. Je to šetrné laxatívum. ktoré sú kvasnými procesmi v čreve odbúravané na kyslé produkty.o. pikosíran sodný. Liečivá: glycerol – pre rýchle vstrebávanie a metabolické odbúravanie sa nemôže podávať perorálne. preto je využívaná pri intoxikácii amoniakom. ktorá znižuje pH črevného obsahu. blokádou resorpcie elektrolytov (najmä Na+) a vody inhibíciou Na/K-ATP-ázy črevného epitelu a stimuláciou prieniku elektrolytov a vody do črevného priestoru 2. ktorý bol použitý k označovaniu umelých vín pre ľahšiu identifikáciu VŠÚ: .  Antraglykozidy . pôsobia ako osmodiuretiká. ale iba rektálne. uľahčujú jej prienik do stolice.predpokladom účinku sú voľné fenolické skupiny. Kontaktné (stimulačné) laxatív MÚ: Laxatívny účinok sa vysvetľuje dvomi mechanizmami: 1. 5. difenisatin 253 . Zvyčajne je zložkou kombinovaných prípravkov na rektálnu aplikáciu.o. preto sa po p. čím zvyšuje črevnú sekréciu a tým aj motilitu. kde osmoticky viažu vodu. ktorého pôsobenie sa vysvetľuje jeho hygroskopickosťou a dráždivým pôsobením na sliznicu konečníka. preto sa tieto liečivá podávajú večer pred spaním.aktivita zostáva zachovaná aj keď je tento fragment prostredníctvom metylénového uhlíku napojený na rôzne heterobicyklické systémy (fenolftaleín) . Nevstrebávajú sa. zrieďujú črevný obsah a pôsobia laxatívne. podaní hromadia v hrubom čreve. makrogoly (makrogol 4000) – používa sa p. Detergenty Liečivo: dokusát sodný – pôsobí ako povrchovo aktívna látka. 6.

kyseliny D-galakturónovej horčiny.spoločná je základná štruktúra 1.cukorné zložky – glukóza. ktorý je vylučovaný ako glukuronid Farmakognózia: Ako fytolaxatíva sa využívajú 3 skupiny prírodných látok:    drogy s obsahom slizov drogy s obsahom antraglykozidov iné drogy  drogy s obsahom slizov . menej ako sulfátový konjugát bisakodyl–enzymaticky štiepený na hydroxymetabolit. galaktóza.. ramnóza. vo vode napučiavajúca zložka/ a tragakantín (40 %) /vo vode rozpustná zložka/. prítomné sú tiež viazané kyseliny urónové) . kyselina galaktourónová.aglykóny sa líšia substitúciou na C3.usušený sliz získaný z červených rias čeľade Gelidiaceae OL: agar = zmes polysacharidov so zložkami agarózou (70 %) /lineárny polymér zložený z jednotiek β-D-galaktózy a 3. Metamucil plv. VŠÚ: .  drogy s obsahom antraglykozidov Antrachinóny sú látky. Agiolax gran. iridoidy .Tragacantha – Astragallus (Fabaceae) . xylóza. Stavebné jednotky: arabinóza.Semen plantaginis ovatae – Plantago ovata / psyllium (Plantaginaceae) OL: sliz zložený z D-xylózy. Biosyntéza antraglykozidov – 2 typy: a) biosyntéza cez polyketidy 254 . kyselina glukurónová . arabinóza sú viazané na hydroxyly C8.Metabolizmus: fenolftaleín – nezmenený. L-ramnózy a kyseliny D-galakturónovej . D-xylózy.stvrdnutý sliz niektorých rodov druhu Astragallus OL: tragant = zmes polysacharidov so zložkami bassorín (60 %) /nerozpustná.Semen lini – Linum usitatissimum (Linaceae) OL: sliz zložený z D-galaktózy.8-dihydroxyantrón .aukubín Prípravky: Salvat thé. Po chemickej stránke sú to deriváty antracénu.6-anhydro-α-L-galaktózy/ a agaropektínom (30 %) /agaróza esterifikovaná v polohe 6 kyselinou sírovou.Semen plantaginis – Plantago lanceolata (Plantaginaceae) .Agar – Gelidium (Gelidiaceae) . ktorých základný skelet vzniká cyklizáciou polyketozlúčenín. C10 antracénového cyklu . u antrachinónov a diantrónov môžu byť i na C6 a u antrónon aj na uhlík C10. L-arabinózy. C6.

šikimová + C3-zlúčenina-->1. ktoré sa napájajú poskytujú malonylové jednotky (7x).v redukovanej forme – antróny. alebo poskytuje diantrón. Vzniká acetogenín. ktorý sa ďalej oxiduje na príslušný antrachinón. ktorý cyklizuje na antrón.Biosyntézu zahajuje acetátová jednotka. antrahydrochinóny. oxantróny .v dimérnej forme – diantróny 255 . ďalšie C2 jednotky.4-naftochinón + aktívny izoprén-->antrachinónový derivát Výskyt v rastlinách: . antranoly. b) biosyntéza cez kyselinu šikimovú kys.v oxidovanej forme – antrachinóny .

Redukované formy (antróny) majú dráždivý účinok na sliznicu.B (v čerstvej droge ako redukované antróny)–čiastočnou hydrolýzou poskytujú frangulín A. vyvolávajú dávenie. . ktoré majú optimálny laxatívny účinok. D sú heterodiantróny zložené s reínu a aloeemodínu).B. Prípravky: Species laxantes. úplnou hydrolýzou frangulaemodín Použitie: silné laxatívum účinné v hrubom čreve.Folium/Fructus sennae–Cassia senna / angustifloia (Caesalpiniaceae) – SL1. . flavonoidy Použitie: laxatívum u akútnych obstipácií Prípravky: sennový čaj. vyššie dávky vyvolávajú prekrvenie panvovej oblasti preto je kontraindikovaná v gravidite a pri menštruácii. D. ČSL4 OL: zmes antrachinónov (8 %) – najmä glukofrangulín A. Sennagran gran. nie je návykové.Frangulae cortex – Frangula alnus (Rhamnaceae) – SL1. skladovaním sa OL – redukované formy oxidujú na antrachinóny. . Sennapur tbl. t. sušenie 1h pri 100°C.5 %) – sennozidy A.B sú homodiantróny s aglykónom reínom. najúčinnejšie sú glukofrangulín A. ČSL4 OL: diantrónové glykozidy (asi 3. sennozidy C.Aloë – Aloë ferox (Liliaceae) – SL1 OL: aloín = barbaloín – glukopyranozid aloeemodínu (aglykón-antrón) Použitie: spoľahlivé laxatívum (účinok po 8-12h) používané pri akútnych obstipáciach. Sennagran gran.j.. bolesť brucha a krvavé hnačky. Eucarbon tbl. do zásoby 1rok pri obyč. majú tiež emetický účinok – nutná je ich oxidácia t. sliz. B.. C. 256 .B. Regulax gran.Môžu byť: -voľné = aglykóny. Čerstvá šťava z listov sa v ľudovom liečiteľstve využíva na zapálené a hnisavé rany a popáleniny. ( sennozidy A. viazané = glykozidy Redukované formy dráždia sliznicu.

Časť voľných hydroxylových skupín cukrov je esterifikovaná kyselinami valérovou.j. dnes sú už obsolentné . kaskarozidy – glykozidy typu aloínu) Použitie: ako Frangulae cortex Rhei radix – Rheum palmatum (Polygonaceae) – ČSL4 OL: . toxalbumín – ricín 257 . t. najmä kyseliny ricinolejovej.Resina jalapae – Exogonium purga (Convulvulaceae) OL: konvolvulín – vysokomolekulárna látka zložená z oligosacharidu glykozidicky viazaného na hydroxylovú skupinu (C12) kyseliny 3. tiglínovou.β-pelatín a ich glykozidy . ich účinok bol sprevádzaný kŕčovitými bolesťami. krvavými hnačkami.12-dihydroxypalmitovej. α. ale i C-glykozidy (80-90 %. frangula-emodín a ich glykozidy) Použitie: .Rhamni purshianae cortex – Rhamnus purshiana (Rhamnaceae) OL: 6-10 % antrachinónov = O-glykozidy (10-20%.Rhei rhapontici radix – Rheum rhaponticum (Polygonaceae) OL: antrachinóny sú prítomné v malom množstve. používa sa ako dermatologikum pri psoriáze  iné drogy . prítomný je stilbénový derivát raponticín. katechíngallát) .Resina podophylli. Species cholagogae . alo-emodín. ktorý má estrogénne účinky.2 g) využíva ako adstringens a stomachikum .. t. frangula-emodín-9-O-glukozid).triesloviny (reotannoglykozidy) majú adstringentný účinok => droga sa pri nízkych dávkach (0. reín. Podophyllinum – Podophyllum peltatum (Podophyllaceae) OL: lignány – podofylotoxín.j. exogonovou. .reoantraglykozidy–3-12 % (obsah antrachinónov – chryzofanol.1 – 0.antrachinóny (reoantraglykozidy) majú laxatívny účinok => droga sa pri vyšších dávkach (1 – 2 g) využíva ako laxatívum Prípravky: laxanciá (ako dražé).Oleum ricini – Ricinus communis (Euphorbiaceae) OL: 80% TAG.Chrysarobinum – Andira araroba (Fabaceae) OL: chryzofanol-antrón – droga sa pre vysoký obsah redukovaných foriem vnútorne – ako laxatívum nepoužíva.živice – účinkovali po celej dĺžke tráviaceho traktu.reotannoglykozidy–5-10 % (obsah trieslovín galotannínov – glukogalín. preto sa droga ako laxans nevyužíva .

slivky – sorbitol Látky ovplyvňujúce hemokoaguláciu. – bisakodyl REGULAX – Sennae folium. Je to návykové laxatívum. na odstránenie toxalbumínu ricínu. Pri liečebnom použití sa Oleum ricini prelieva horúcou vodou. fibriolýzu a náhradky plazmy 1. Sennae angustifoliae fructus – ovocný základ: figy. Antikoagulanciá Heparín 258 hovädzie pľúca .Za laxatívny účinok zodpovedná kyselina ricinolová – stimuluje sekréciu vody do črevného priestoru a povzbudzuje peristaltiku tenkého čreva. Species laxantes = preháňacia čajovina     Frangulae cortex Foeniculi froctus Tiliae flos Sambuci flos 400 g 100 g 200 g 200 g PRÍPRAVKY: FENOLAX tbl.

S: heparinum natricum IS: antikoagulans CH: je prírodný mukopolysacharid. efekt je podminený väzbou na AT III. ing. v priebehu dialýzy. rekonvalescencií IM z vývojom aneuryzmatu. dlhodobo stabilizovanú kontrolu protrombínového komplexu.j. riziko embolizácie pri fibriliácií predsieni.Heplarinoidy Dikumarol Hirudín 2. že vyrovnáva hladinu umožňujúcu dobrú. k urgentnej terpii. M Y O R E L A X A N C I A (M03) 1. fibrín. Trombolytiká a fibrinolytiká Streptokináza. IM. ung. 5 mg. Prednosťou je. nemá fibrinolitickú aktivitu. FARMAKOLÓGIA 259 . antagonizuje syntézu koaugulačných faktorov závislých na vitamíne K. diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. CH: perorálne účinné antikoagulant. I: profylaxia a terapia všetkým foriem trombóz a tromboembólie akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepennom systéme. tbl.lokálne Tanín a ďalšie triesloviny sulfónované škroby a pektín Melilotus officinalis Hirudo sp. HEPARIN gel. Je nutné počítať s oneskorenýcm nástupom účinku t. FU: 99 % viaže sa na bielkoviny I: profylaxia a liečba tromboembolických chorôb (najmä embolizácie do pľúcneho systému pri hlbokej žilovej tombóze). po implátácií chlopňovej náhrady. Hemostatiká Trombín. laboratórne a transfúzne účely. akútnom IM. S: warfarinum nartricum IS: antikoagulans. streptodornáza Frakcie hadieho jedu 3. betahemolytické streptokoky Grubenotter – štrkáč malajský ľudská plazma čerstvá zelenina mlieč lososov a sleďov Arachis hypogaea Capsella bursa – pastoris Secale cornutum Hydrastis canadensis Galla. fibrinogén Vitamín K1 Protamín Styptogén (nešpecifický) Herba bursae pastoris Ergometrín Hydrastín . drogy s obsahom trieslovín WARFARIN orion 3 mg tbl. derivát dikumatrolu.

V bunkách kostrového svalstva Tu pôsobí dantrolen inhibíciou uvoľňovania Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula. čím zabraňujú účinku Ach. účinky: a.Sú to látky. V oblasti CNS a miechy Uplatňuje sa tu útlm polysynaptických reflexov (na úrovni polysynaptických receptorov. svaly rovnomerne. nepostihujú však všetky prieč. ktoré bránia účinku Ach uvoľneného z motorického nervu na nervosvalovú platničku a volajú sa podľa šípového jedu . Nepôsobia na hladké svaly (bronchy. Tieto kanály aktivuje a otvára Ach. Používajú sa injekčne : . pruh. ktoré uvoľňujú spazmy priečne pruhovaných (kostrových) svalov. Takto pôsobia centrálne myorelaxanciá. používa sa pri malígnej hypertermii. resuscitácii) . GIT. Môžu pôsobiť viacerými mechanizmamy: 1. Na platničku tiež pôsobí botulotoxín a horčík. aby vytesnil myorelaxania z ich väzby na Nm receptor. hrtan. Pre určitú štruktúrnu podobnosť s ganglioplegikami majú aj čiastočný ganglioplegický účinok. bránia vzniku fyziologickej depolarizácie – strata svalového tonusu. Na neuromuskulárnej platničke Je to na periférii a nachádzajú sa tu Nm receptory – receptorovo riadené Na-kanály. na kostrové svalstvo: ochabovanie svalstva sa začína ako veľká únava. Účinok trvá 12-30min. čím nastáva udusenie pri plnom vedomí. Tu pôsobia periférne myorelaxanciá. Existuje antidótum . Ovplyvníme tým tonus. V periférii blokuje tvorbu tepla vo svaloch. ale nie schopnosť kontrahovať – motorickú aktivitu. Periférne myorelaxancia (kurareformné) Sú látky. Hemicholinium bráni príjmu cholínu do nervového zakončenia a tým aj syntéze Ach. Väzba je krátkodobá . 260 .v anesteziológii na myorelaxáciu v priebehu operácie . 3. ktorí bránia vyplavovaniu Ach z nervového zakončenia.kurareformné (kuramimetika). Kompetetívne/nedepolarizujúce/Pachykurarové Kompetetívne sa viažu na Nm receptory na nervosvalovej platničke. Po relaxácii brušných svalov nastáva relaxácia bránice a interkostálnych svalov. Relaxujú priečne pruhované svaly vrátane dýchacích (bránica.pri tracheálnej intubácii (rušia laryngospazmy – pri operácii.na svalovú relaxáciu pri rôznych úkonoch Delia sa do 2 skupín: 1. maternica).krátkodobý IACHE (neostigmín) s atropínom – vedú k dostatočnému nahromadeniu endogénneho Ach. hlasivky). Paralýza postupuje od hlavy na končatiny a potom na trup. nastane depolarizácia a otvoria sa ďalšie napäťovo riadené Cakanály a dôjde ku kontrakcii. Účinkujú len na periférii a neprestupujú do CNS (kvartérna štruktúra) Účinkujú najskôr na najjemnejšie svaly ruky a tváre a postupujú smerom do stredu tela až k bránici. 2. zťaženie pohybov očných gúľ a žuvacích svalov. v kocke aj monosynaptických).

261 .b.pipekuronium . Steroidné . s poškodením obličiek al. Pôsobia v CNS a mieche a relaxujú priečne pruhované svaly na periférii.rokuronium B. Nesteroidné .suxametónium (sukcinylcholín) 2. myorelaxancií sú .alkuronium . Viažu sa dlhodobo.vekuronium (NORCURON) atrakurium (u pac. stredne dlho pôsobiace . hypersalivácia – atrakurium (tubokurarín) 4. ultrakrátko pôsobiace .látky z tejto skupiny): bronchospazmus. Ich účinok trvá 3-5min. dlhodobo pôsobiace . len riadené dýchanie. Najskôr príde k zášklbom a nekoordinovaným pohybom (kvôli depolarizácii). Nepoznáme antidótum.sukcinylcholín 2.alkuronium 4. 1. Patrí sem . zvýšenie srdcovej frekvencie (blokádou M receptora) a zvýšenie TK (aktiváciou sympatiku) – pankuronium Centrálne myorelaxanciá Zvyšujú útlm polysynaptických reflexov rôznymi mechanizmami. ovplyvnením GABA receptora.vekuronium .cisatrakurium . krátko pôsobiace . Nekompetetívne/depolarizujúce/Leptokurarové Tieto nekompetetívne vytesňujú Ach z väzby na receptor a navodzujú nefyziologicky dlhú depolarizáciu – bunková membrána už neprijíma ďalšie impulzy.tubokurarín (nepoužíva sa) . uvoľňovanie histamínu (niekt.mivakurium 2. bronchospazmus. Pozor na ich tlmiace účinky. uvoľňovanie histamínu z mastocytov a tým zníženie TK.pankuronium . Delia sa na : A.suxametónium (sukcinylcholín) . strata tonusu. pečene!) cisatrakurium (NIMBEX) mivakurium (MIVACRON) 3. zvýšenie hladiny K+ . napr.pankuronium (PAVULON) pipekuronium (ARDURAN) tubokurarín Najdôležitejšie nežiadúce účinky perif. hypotenzia a nadmerná bronchiálna sekrécia a slinenie.atrakurium . malígna hypertermia – sukcinylcholín hlavne pri kombinácii s halotanom 3. neskôr k relaxácii (v dôsledku oneskorenej repolarizácie).dekametónium Periférne myorelaxancia možno deliť aj podľa dĺžky účinku : 1.

Baklofen inhibuje monosynaptické i polysynaptické reflexy na úrovni míchy.diazepam . Každá dílčí dávka se poté zvyšuje ve třídenních intervalech o 5 mg až do dosažení maximální denní dávky 60-75 mg.Používajú sa perorálne pri . menej tubokurarín. Neovlivňuje nervosvalový přenos I: Léčba spastických stavů kosterního svalstva různého původu. artrózach roztrúsenej skleróze spastických bolestiach chrbta po encefalitíde a myelitíde na uľahčenie pohybovej rehabilitácie Patria sem . svalov. kde jako GABA-B agonista inhibuje mono.i polysynaptické reflexy.thiokolchikosid (relaxuje aj maternicu) . neexistuje jednoznačný důkaz. Ačkoli je baklofen analogem GABA. 262 . na miešnej úrovni) . D: Přípravek lze podávat dospělým a dětem starším než 12 let. snad hyperpolarizací zakončení aferentních nervů. dekametónium. gallamín) aj centrálne (hl. neur. kostí (na uľahčenie repozície a imobilizácie) vertebrogénnych syndrómoch. znižuje uvoľňovanie excitačných neurotransmiterov) . expektorans-sekretomotorikum) .orfenadrin (pôsobí inhibične na úrovni retikulárnej formácie) . baklofen Baklofen je centrální myorelaxans.tetrazepam (benzodiazepíny inhibujú aferentnú atimuláciu α – mot. Léčba se obvykle zahajuje dávkou 5 mg 3krát denně. diazepam) myorelaxanciá sa používajú vo veterinárej farmakológii. kĺbov.procyklidin a chlorfenoxamin (anticholinergika-spazmolytika. Baklofen ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na míšní úrovni. především při roztroušené skleróze a při dalších onemocněních nebo poraněních míchy a dále při onemocněních nebo poraněních mozku. ačkoli se může projevit a přispívat ke klinickým účinkům i jeho působení na supraspinálních místech. antiparkinsonika) Periférne (hl.mefenoxalon . Kromě účinku antispastického má i účinek antinociceptivní. sprostredkujúci blokádu a stimuláciu α – motorických nervov. Přesný mechanismus účinku baklofenu není dosud znám.baklofen (aktivuje GABAB receptor. suxametónium. uľahčením presynaptickej inhibície vplyvom GABA pri jej väzbe na GABA – r.) .tizanidín (inhibuje hl. že působení na GABA systém se podílí na jeho klinických účincích. Patrně i snižuje uvolňování excitačních aminokyselin na této úrovni.guajfenezín (anxiolytikum. Toto dávkovací schéma zajišťuje dobrou toleranci přípravku.tolperizon .karisiprodol .poraneniach miechy.

Centrální myorelaxans. V kombinaci s tricyklickými antidepresivy může dojít k potenciaci účinku a vzniku svalové hypotonie. selegilinu a prokarbazinu) může zesílit tlumivé působení baklofenu na CNS a jeho hypotenzivní účinek. ale i viscerální (zejména dělohu). nob. může přípravek snížit pozornost a schopnost řízení motorových vozidel a ovládání strojů. Je-li pacient při vědomí okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení a následným výplachem žaludku.Tablety se užívají během jídla nebo s trochou mléka. Nejčastější je přechodná ospalost (u 10-63% pacientů). při jeho současném užívání s perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem a po ukončení jejich současného užívání může být nutná úprava dávkování těchto látek a nebo baklofenu. pacientům s respirační insuficiencí a dále při jeho podávání pacientům s chorobami jater. tbl. U pacientů v bezvědomí se zvracení nevyvolává a před výplachem žaludku je nutné provést endotracheální intubaci. Protože baklofen může zvýšit hladinu glukózy v krvi. Thiocolchicosidum 4 mg v 1 tabletě. Vzhledem k tlumivému působení baklofenu na CNS. Současné požívání alkoholu a užívání baklofenu zvyšuje tlumivé působení obou látek na CNS. IT: Kombinace s jinými psychotropními látkami či alkoholem může akcentovat útlum. Současné užívání baklofenu a antihypertenziv může zvýšit riziko hypotenze. Může být nutná úprava dávek antihypertenziva. O vykonávání těchto činností rozhodne lékař individuálně. thiocolchicosidum IS: S: CH: COLTRAMYL por. Při léčbě antihypertenzivy může dojít k výraznějšímu poklesu krevního tlaku. Současné užívání baklofenu a tricyklických antidepresiv může vést ke zvýraznění snížení svalového tonu a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje opatrnost. Při současné léčbě s levodopou a karbidopou u parkinsoniků byly popsány zmatenost. Současné užívání baklofenu a látek s tlumivým působením na CNS nebo inhibitorů MAO (včetně furazolidonu. Selektivní GABA agonista s glycinomimetickým účinkem působí na více různých 263 . agitovanost a halucinace. u nichž mají být monitorovány jaterní testy. Myorelaxans s účinkem na svalstvo kosterní. Doporučuje se opatrnost a mělo by být sníženo dávkování jedné nebo obou látek. Predávkovanie: Specifické antidotum není známo. S výjimkou pacientů se závažnými nežádoucími účinky má být proto před vysazením baklofenu jeho dávkování pomalu snižováno. Opatrnost je rovněž nutná při podávání baklofenu pacientům s vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku (i v anamnéze). NU: Při náhlém vysazení baklofenu se vyskytly halucinace a záchvaty křečí.

mephenoxalonum DIMEXOL (R) Mephenoxalonum 200 mg v 1 tabletě. . K usnadnění pohybové rehabilitace. což vysvětluje jeho efekt u svalových kontraktur a spazmů různého původu . Dávkování a způsob podání Dospělí Obvyklé dávkovací schéma pro dospělé je 200-400 mg (1-2 tablety) 3x denně.při frakturách. intoxikace alkoholem. těžší porucha jaterní funkce. V gynekologii dysmenorea.FÚ: I: NÚ: D: úrovních CNS. Zřídka nevolnost. . revmatických onemocněních.3. Dimexol se podává s jídlem. Dimexol se podává krátkodobě. že inhibuje polysynaptické reflexní mechanizmy. . I: Bolestivé spazmy kosterního svalstva nejrůznějšího původu: .u vertebrogenních syndromů. myasthenický syndrom. Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních.ovlivňuje reflexní kontraktury u traumatických stavů. Intervaly mezi jednotlivými dávkami by měly být nejméně 6 hodin. stavy excitace či naopak somnolence. Při dlouhodobém podávání 2-3 tablety denně. výjimečně trojnásobku úvodní dávky. mladiství a děti od 6 let. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. artrózách a artritidách. myasthenia gravis. Nesnižuje výrazněji volní hybnost a nevzniká riziko respiračního útlumu. 4. Dimexol mohou užívat dospělí. Tableta se může také rozdrtit a podat smíchaná s vodou nebo s mlékem. při spasticitě centrálního původu. spasticita po encefalitidě a myelitidě). V závažných případech je možné denní dávku zvýšit na 1600-2000 mg (8-10 tablet). neboť neovlivňuje dýchací svalstvo.1. Počáteční denní dávka pro dospělé jsou 4 tablety.neurogenní (např. která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. které způsobují zvýšené napětí. Mladiství Obvyklá dávka pro dospívající ve věku 15-18 let je 200 mg (1 tableta) 3x denně. Vzhledem ke kumulativnímu účinku preparátu při opakovaném podání přetrvává tento i několik dnů po ukončení léčby. Děti Dětem ve věku 6-15 let se obvykle podává 100-200 mg (1/2-1 tableta) 3x denně. Alergická kožní reakce. Dávku lze zvýšit každé 2 dny cca o polovinu až do dosažení žádoucího účinku či dvojnásobku. revmatických i vertebrogenních onemocnění i spasticitu centrálního původu. Myorelaxační účinek nastupuje cca za 30-40 minut po perorálním podání a trvá většinou méně jak 24 hodin. 264 . Má jen velice slabé centrální anxiolytické účinky. po dobu akutních obtíží.k usnadnění pohybové rehabilitace a fyzikální léčby. Farmakodynamické vlastnosti Mefenoxalon snižuje tonus příčně pruhovaného kosterního svalstva tím. Kontraindikace Známá přecitlivělost na mefenoxalon nebo některou pomocnou látku. 5. Větší část denní dávky může být podána na noc.

Výjimečně alergická reakce až anafylaktický šok. flm. zvláště 1. Tetrazepamum 50 mg v 1 potahované tabletě. příznivě ovlivňuje cévní spazmy. ospalost. tlak v žaludku. Po snížení dávky tyto obtíže většinou ustoupí. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. pyrosis. tbl. vzácně ataxie. Tlumí i polysynaptické reflexy na úrovni míšní. revmatické. Usnadnění pohybové rehabilitace. Interakce Přípravek může zesilovat tlumivý účinek sedativ. U dospělých ve většině případů 2-3krát denně 150 mg. Nejsou popsány interakce s benzodiazepiny. ospalost či celková svalová slabost. Myorelaxační účinek nastupuje již při dávkách výrazně nižších než nastoupí účinek sedativní. hypnotický a antikonvulzivní. Dále má i adjuvantní vazodilatační účinek na periferii. rozdělená na několik dílčích dávek. tbl. řízení motorových vozidel. má dále rovněž slabší účinek anxiolytický. analgetik a alkoholu. relativně těhotenství. 1. lze případně zvýšit až na 4krát 150 mg denně. ent. motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. cefalea. Při vyšších dávkách se zřídka může objevit svědivý exantém. traumatické). Tolperisoni hydrochloridum 150 mg v 1 enterosolventní tabletě.4.4-benzodiazepinový derivát s afinitou k centrálním i periferním benzodiazepinovým receptorům. 4. u dětí 6-14 let 2-4 mg/kg. Bolestivé spazmy a kontraktury různého původu (neurologické. tolperison S: B: IS: CH: I: KI: NÚ: IT: D: MYDOCALM 150 por. anxiolytik. Centrální myorelaxans. práce ve výškách apod.8. tetrazepamum S: CH: MYOLASTAN por. hypnotik. Facilituje presynaptickou GABA-ergní inhibici na úrovni spinální i supraspinální. neuroleptik. U dětí od 2 měsíců do 6 let se doporučuje denní dávka 5-10 mg/kg. trimestr. nesteroidními antirevmatiky či analgetiky. 265 . Po dosažení efektu se denní dávky postupně sníží.). Spasticita centrální při neurologických onemocněních.5. ovládání strojů. Nežádoucí účinky Únavnost. Myasthenia gravis. 30 enterosolventních tablet. U denní dávky do 300 mg se nežádoucí účinky prakticky neobjevují. přecitlivělost na tolperison. Tolperison ovlivňuje spasticitu a reflexní spazmy kosterního svalstva svým účinkem na úrovni retikulární formace mozkového kmene. nauzea. kojení.

Vysazení přípravku po dlouhodobém užívání vyžaduje postupnou redukci dávek (vyšší riziko u pacientů s abúzem v anamnéze. cps. ZP: Užívat po jídle. CH: Kombinace myorelaxans s lehkým trankvilizačním účinkem a analgetika/antipyretika je vhodná k ovlivnění bolestivých spazmů a kontraktur kosterního svalstva. tbl. chlorzoxazonum PARAFLEX por. K usnadnění pohybové rehabilitace. Cisaprid zvyšuje přechodně účinek benzodiazepinů zvýšením jejich absorpce z GIT. Neovlivňuje vedení v periferních nervech I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatologické. zmatenost a třes. dur. analgetikum.I: IT: UP: D: Bolestivé spazmy při vertebrogenních onemocněních. traumatické). analgetiky či neuroleptiky. Chlorzoxazonum 250 mg. CH: Myorelaxans ovlivňující reflexní spasmy svalové i centrální spasticitu svým účinkem na míšní úrovni. halucinace. neurologické. Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel či obsluze strojů. S: Chlorzoxazonum 250 mg v 1 tabletě. B: 20 potahovaných tablet. u hospitalizovaných pacientů je možno začít dávkou 50 mg na noc a zvyšovat na 150 mg denně. S: Carisoprodolum 150 mg. Paracetamolum 300 mg v 1 tobolce. Doporučuje se zahájit léčbu počáteční denní dávkou 25-50 mg na noc a postupně zvýšit na 50-100 mg denně. U dětí se doporučuje pouze výjimečné podání. posttraumatických lokálních spazmech a reflexních kontrakturách. U starších pacientů se doporučuje dávku snížit až na polovinu dávky pro dospělé. Dlouhodobé a nekontrolované užívání může vyvolat lékovou závislost. UP: Při léčbě může dojít ke snížení pozornosti a ovlivnění řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. I: Bolestivé spazmy a kontraktury kosterního svalstva různého původu (revmatolgické. a to i v rodinné. Při náhlém vysazení se mohou objevit bolesti hlavy. D: Dospělým 3krát denně 1-2 tablety. křeče. 266 . S: carisoprodolum SCUTAMIL C por. K usnadnění pohybové rehabilitace. IS: Centrální myorelaxans. IS: Centrální myorelaxans. myalgie. KI: Akutní intoxikace alkoholem. Karisoprodol inhibuje polysynaptické reflexy na úrovni míšní i subkortikální. B: 20 tablet. flm. u dětí nutno dávkování upravit. a u pacientů současně užívajících jiné tlumivé léky CNS či alkohol). Těžká renální insuficience. Tetrazepam potencuje účinky alkoholu a jiných látek tlumících CNS. Paracetamolum 100 mg v 1 potahované tabletě. při spasticitě centrálního původu. tbl. IT: Alkohol potencuje tlumivý účinek chlorzoxazonu. uvolňuje tak tonus kosterního svalstva bez výraznějšího ovlivnění volní hybnosti či autonomních funkcí. antipyretikum. PARAFON por. maximální dávka je 4 mg/kg/den. neurologické. Alergie na meprobamat. revmatických onemocněních. nob. hypnotiky. traumatické).

Denní dávka 36 mg nesmí být překročena.po operacích. nemá překročit 6 mg. 4. kde stimulací presynaptických alfa2 receptorů inhibuje uvolňování excitačních aminokyselin. ATC kód: M03BX02 . Sirdalud se dobře snáší a působí jak proti akutním bolestivým svalovým spazmům. sedativa a další látky tlumící CNS mohou zesílit tlumivý účinek Sirdaludu. Během léčby nepít alkohol. Spasticita při neurologických poruchách Dávkování je třeba přizpůsobit individuální potřebě nemocného. mozková obrna. Přenos polysynaptických signálů na interneuronální míšní úrovni.1. 267 . Dávku je možné postupně zvyšovat vždy v intervalu 3 až 7 dní o 2-4 mg.centrální myorelaxans 4. Spasticita při neurologických poruchách .roztroušená skleróza. hlavní místo jeho účinku je v míše. Kromě těchto myorelaxačních vlastností má Sirdalud ještě mírný.IT: UP: Relativní: těhotenství. Interakce Při současném podávání s antihypertenzivy včetně diuretik může být Sirdalud někdy příčinou hypotenze a bradykardie. Alkohol. pro výhřez meziobratlové ploténky nebo pro osteoartrózu kyčle. Děti 1-3 tablety denně dle věku.při statických nebo funkčních poruchách páteře (cervikální a lumbální syndromy). tak proti chronické spasticitě míšního a mozkového původu. Snižuje odpor proti pasivním pohybům. Optimální terapeutické odpovědi se obvykle dosáhne denní dávkou mezi 12 a 24 mg ve 3 nebo 4 dávkách podaných ve stejných časových odstupech. Indikace Bolestivé svalové spazmy . trimestr. rozdělená do 3 dílčích dávek. Dávkování a způsob podání Zmírnění bolestivých svalových spazmů Obvyklá dávka je 2 až 4 mg (jednu tabletu 2 mg nebo 4 mg) třikrát denně. degenerativní onemocnění míchy.288 mg nebo 4. např. D: tizanidin SIRDALUD (R) 2 mg SIRDALUD (R) 4 mg Účinná látka: Tizanidini hydrochloridum 2. Počáteční dávka pro dospělého. chronická myelopatie. V těžkých případech je možné podat navíc jednu tabletu na noc. Dávkování nutno individuálně upravit. Sirdalud je centrálně působící relaxans kosterního svalstva.576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. zmírňuje spazmy i klonické křeče a zlepšuje volní svalovou sílu. které jsou odpovědné za nadměrný svalový tonus je inhibován a svalový tonus snížen. centrální analgetický účinek. Současné užívání alkoholu interferuje s metabolismem v játrech a může zpomalit vylučování obou látek. zejména 1. 4.2.5. Může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. kojení. . cévní mozková příhoda. které stimulují N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. Dospělí 3-4 tablety denně ve více dílčích dávkách a s větší dávkou na noc. Opatrnosti je třeba při jaterním onemocnění.

sol. jej zmydelnením sa účinok znižuje Met: vyl nezmenený Tubokurarin (z chondrodendron) N CH 2CH CH 2 N CH H OCH2 CH 268 H 2C CH 2CH N CH N CH CH 2OH 2Cl . Myorelaxancia periférne: 1. piperazín (pipekuronium). Orphenadrin působí inhibičně na úrovni retikulární formace a snižuje patologicky zvýšený tonus svalový. Červené zabarvení moči mizí po ukončení léčby. Opatrně nutno rovněž u pacientů s tachykardií.2N môže byť kvartérny aj terciárny 2. hypotenzí. Nedepolarizujúce (kompetitívne) (tubokurarín. vekuroniumchlorid. pre A je nutná prítomnosť dvoch N v polohách 2 a 16 v polohe 16 N kvartérny. Vzhledem k ovlivnění motility střevní orphenadrinem může dojít ke změně vstřebávání jiných léků. řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. (Ach antagonizuje aj atropín na postganglionárnych muskarínových receptoroch parasympatiku. Orphenadrini citras 30 mg ve 250 ml infuzního roztoku. Myorelaxans. Kvartérne amóniové soli. Kombinace analgetika a myorelaxans. 3.Lék může působit ospalost. gallamin.modifikácia bázického zoskupenia – treba prítomnosť dusíkatých heterocyklov – piperidín (pankuronium. Metamizol. Opatrnost zejména u starších pacientů (možnost vzniku dezorientace a zmatenosti). kteří jej užívají. Nutno kontrolovat krevní tlak. zejména však jeho metabolity. ganglioplegiká na nikotínových receptoroch parasympatiku a sympatiku). atrakuriumbesilát) CH3 O HO O N H CH2 CH3 CH3 2Cl H N CH3 CH2 H OH O OCH 3 Vzťah štruktúry a účinku androstanových myorelaxancií: 1. Rozdeľujeme na periférne a centrálne. neměli vykonávat činnosti vyžadující soustředěnost. zámena za dietylamino zoskupenie pôsobí dysterapeuticky 3. pretože sa zablokuje jeho odbúravanie. mají analgetický. neskôr úplné ochabnutie svalstva a neschopnosť jeho kontrakcie. Může být akcentován účinek jiných anticholinergik i sympatomimetik. Při současném podávání s cyclosporiny může dojít k poklesu jejich hladiny v séru. vekuronium). U starších pacientů použít nižší dávku. piperoniumbromid. spazmolytický a antipyretický účinek.FARMACEUTICKÁ CHÉMIA Látky ktoré znížením tonusu kostrového svalstva vyvolávajú svalovou relaxáciu. orphenadrin IS: S: CH: IT: UP: D: DOLPASSE inf. pre A je nutná acetoxy skupina v polohe 17. alkuroniumchlorid. pankuroniumbromid. Pozor na podanie IACHE pri suxametóniu. hypovolemií. Metamizolum natricum 2 g. 1-2krát denně 1 infuzi. Při podávání je výrazně ovlivěna koncentrace. Ovlivňuje tak spazmus a kontraktury kosterního svalstva. Potencuje se navzájem s alkoholem. a proto by pacienti. nesmí se podávat u osob řídících motorová vozidla či obsluhujících stroje.

max. 1. pre túto špecifickú degradáciu pôsobí kratšie. potom to je toxiferin 1 – C-toxiferin) Met : ako tubokurarín Pankuroniumbromid OCOCH3 Vekuroniumbromid OCOCH 3 Br N C H3 COO N CH 3 2 Br N H 3C C H3 COO H N CH 3 Met: vyl nezmenený ale štiepi sa na desacetylderiváty 3 a 17 H OCO CH3 H 3 C2 N H3 C Br N H N N CH3 CH3 Met: desacetylderiváty – 3. CH. 2. Okrem substitúcie metoxylom v 8 izochonolinolu a 5 benzylu na laudanozilovom skelete pôsobia obmeny dysterapeuticky 2. čo nie je závislé na činnosti pečene a obličiek. eliminuje sa aj nezmenený Pipekuroniumbromid Met : tiež hydrolýza na desacetylderiváty CH 3 COO CH 3O CH 3O N CH 2CH2 CO O (C H2 )5 OC OCH 2 CH2 N CH 3 H3 C CH 3O CH 3O CH 2 2 CH 3O CH 3O CH 3O CH 3O SO3 CH 2 Atrakuriumbesilát VŠÚ. suxametoniumjodid) N( CH3 ) 3 (CH 2 )1 0 2I N ( CH3 ) 3 269 . Depolarizujúce (nekompetitívne) (dekametoniumjodid. 17 a 3+17 – sú čiastočne účinné. aktivita stúpa s prdlžujúcim sa interoniovým reťazcom.Alkuroniumchlorid (ak namiesto –CH-CH=CH. a neenzymaticky Hofmanovým odbúravaním na laudanozín a monoakrylát – príloha. je pri 14 atómoch (najvýhodnejší je atrakuriumbesilát) Met: hydrolytické štiepenie na hydroxy a karboxy metabolit.

jantárovú a cholín. potom aj na druhej väzbe na kys. kys. 2. Deriváty glycerolu a propándiolu (guajfenezin.príloha O S O Mefenoxalon OCH 2 CH 3 O O O NH Dantrolen Met: odbúravanie fenolickej zlúčeniny O2 N O CH N N1 5 O NH O 270 . A sa nemení keď je metyl nahradení metoxylom (guajfenezín) na benzéne 2. pokiaľ vzájomná vzdialenosť oboch amóniových skupín zostáva zachovaná Ultrakrátke svalové relaxácie Met suxametónia : hydrolyzovaný na jednej esterovej väzbe na sukcinyl-monocholin a cholín. nie je antidótum – riadené dýchanie + transfúzia Myorelaxancia centrálne (myotonolytika) 1.chlorhippurová . Cl Heterocyklické zlúčeniny (chlormezanon. VŠÚ propándiolkarbamátov :A sa zvyšuje keď jeden z karbamátových dusíkov substituovaný nižším alkylom (karisoprodol) OH OCH2 CHCH2OH CH3O Guajfenesin Met: odbúrava sa oxidatívne na príslušnou kyselinu . primárnu OH možno výhodne blokovať karbamátovou väzbou (spomaľuje sa degradácia). chloroxazon.A rastie s dĺžkou reťazca od penta a hexametónia. štiepenie CH3 CH3 CH2CH2 C CH2 OCONH R CH2 OCCONH2 éterického metoxylu R= -CH(CH3)2 Karisoprodol R=H Meprobamát 2. ďalším predlžovaním A klesá. mefenoxalon. -O-. čo sú ganglioplegiká až po dekametónium. karisoprodol) VŠÚ glyceroléterov: 1. -CO-.A sa zachová ak v spojovacom polymetylénovom reťazci sú metylénové jednotky čiastočne nahradené dvojväzbovými izostérnymi skupinami ako –NH-. meprobamát.4-dichlórfenyl (klodanolon) N CH3 Met: štiepenie amidickej väzby na prísl. propiónovú.Dekametoniumjodid (ako penta CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 CH2COOCH2 CH2N(CH3)3 2I antidótum ganglioplegiká a hexametónium + umelé dýchanie) Suxametoniumjodid VŠÚ : 1. alebo OH ide do polohy 4. tizanidin) Chlórmezanon A sa nemení náhradou 4-nitrofenylu za 3. dantrolen. tiež nastáva O totálna deštrukcia heterocyklu za vzniku chlorbenzoyl-N-metylamínu a pchlórbenzaldehydu z ktorého po oxid vzniká kyselina 4.

Delíme ich teraz podľa botanického pôvodu rastlín (ako je uvedené nižšie).oxid hydroxylovaný na metylénovej skupine v polohe 5 hydantoinu za vzniku hydroxydantrolenu. ktoré odbúravajú GABU (baklofen). Z kyselín sú to der. redukcia nitroskupiny na aminodantrolen. kuraríny. Anomospermum. Nachádza sa v Strychnos toxifera / castelnaei / crevauxii – Loganiaceae Alkuronium chlorid napr. alebo hrubou perkoláciou a zahusťuje sa nad ohňom. tubo – kurare. tieto sa nevtstrebávajú GIT traktom konzumenta. procyklidin). 4hydroxy-3-(p-chlorfenyl)maslovú Eliminovaný nezmenený COCHCH2 N CH3 CH3 3. Zlúčeniny rôznych štruktúr (baklofen. Baklofen Cl CH CH2COOH CH2NH2 Tolperison Met: oxidatívne desaminovaný na k.. bázicky substituovaný propiofenón (tolperizon). GABA – kompetetívne blokujú transaminázy. Používajú sa ako myorelaxanciá v chirurgii a niekedy pri tetane. Telitoxicum . Curare je označenie pre šípové jedy. Extrakt sa získava varom. Curare – Loganiaceae Obsahuje dimérne indolové alkaloidy ako C – toxiferín (odvodený od tryprofánu). tolperison) Niektoré aromaticky (najčastejšie fenylmi) substituované aminoalkoholy. N S Cl NH N N H N Tizanidin Met: vyl. z čeľade Menispermaceae. aminoketóny. alebo na slnku. Curare – Menispermaceae 271 . monomérové strychnínové čiže karbolínové alkaloidy.Met :nezmen. aminokyseliny a bázické étery.. hrncové). Jednotlivé druhu sa najskôr označovali podľa nádob. ALLOFERN inj. do ktorých sa dávali (kalebasové. FARMAKOGNÓZIA ALKALOIDY TYPU KURARE Curare – Kurare Je to zahustený vodný extrakt rozličných rastlinných častí druhov rodu Strychnos z čeľade Loganiaceae a rastlinných druhov rodu Chondrodendron. len málo ide oxidácia imidazolínu a aromatického kruhu 3. Účinkujú tiež antiparkinsoniká difenylprpanolamínového typu (trihexfenidyl. Benzhydrylétery (orfenadrin). Nezmenený.

vzniká intermolekulárnym spojením benzylizochinolínových alkaloidov – difenyléterovými mostíkmi). Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stymulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho). (-)-kurín. (+)-chondrokurín. Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. TUBARINE inj. (+)izochondrodendrín Nachádza sa v Chondrodendron tomentosum / platyphyllum / candicans – Menispermaceae Tubocuronium dichloratum napr.(+) –Tubokurarín – dimérny benzylizochinolínový skelet (odvodený od tyrozínu . TUBOCURARIN inj.. terciárne amíny – izochondrodendríndimetyléter. 272 . ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. vytváraný v Intersticiálnych Leydygových bunkách varlat.

273 . Stymulácia spermatogenézy pri nedostatku ganadotropínu (FSH. Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. V prvej polovici menštruačného cyklu stymuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. antikoncepčný účinok. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. oneskorenej puberte. nilutamid. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. zvyšujúcou sa lypofylytou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. bikalutamid. karcinómu prostaty. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. používa sa na zníženie libida u hypersexuality. tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T. Keď koncentrácia extradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. majú anabolické účinky. mestatasujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie. pri zlom hojení rán (nandrolon). Terapeutický sa môžu použiť u hypogonadizme. Obr. produkcia extrogénov a gestagénov. Podávajú sa u bertáz praecox. vaskularizáciu kože. Medzi nestreoidné antiandrogény patrí flutamid. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. tak estrogénnych receptorov. pri popáleninách. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. mesterolon).o. zvyšujú libido. Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dospievanie vajíčka a ovulácia. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. enzýma. ako anaboliká.V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a extrogénny metabolit. HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien – obsahuje LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procehy riadené hypofyzárnymi vonadotropínmi FSH a LH. aplikáciu (testosterón – propionát – izobutyrát). v rekonvalescencii po operáciach. Estery T pre depotné i. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. Estradiol stymuluje proliferáciu endometria a zvyšuje pernabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. Testosterón undekanoát – p.m. Deriváty T pre klinické použitie Metylderiváty T sa používajú i peros a netlmia sekréciu ganadotropínu (17 – alfa – metyl meteotestosterón.

hnačka. k liečbe endometriózy. estrogény a gestagény (progestíny). hlavy. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. Častou indikáciou je osteoporóza. Z ďalších derivátov – ethethinil estradiol. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú.. alebo zbrzdené estrogény). Ich účinky sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov. Neprasknuté folykuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. k osdstráneniu predmenštruačnej tenzie. ktoré potom v odpovedi na stymuláciu LH začne produkovať prohesterón. dytdydrogesterón. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. stylbestroli (diethylstylbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. zvracanie. estradioly benzoas a estradioly valeras).. retencia vody.o.spätnoväzobný mechanizmus adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie aj FSH . Hlavným metabolitom progesterónu je pregnándyol. u žien predovšetkým po klimaktériu. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. gestagénnu a androgénnu. nemá žiadnu androgénnu anabolickú estrogénnu. ktorý sa konjuguje a eliminuje. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou. Estrogény Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesterón. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí.j. Mestranol sa používa k p. slabé. ĎAlej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. Ďalším prirodzeným estrogénom. Nomegestrolacetát – má 2. bolesti prsníkov. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (Patrí tzv. medroxyprogesterón. hydroxyprogesterón. t. cyproterón acetát. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chývajúceho progesterónu u amenorey. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. používajú sa i konjugované estrogény. pri hroziacom potrate. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov.5 x vyššiu afinitu progesterónovým receptorom. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). substitúcii ovariálnych Ho. gluko-aminrálnokortikoidnú aktivitu. Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. gestonorón. Má výraznu 274 . zmeny na estrogén v dependentných orgánoch a i. lynesterol a predovšetkým norethysterón a tibolon. a niektorých nádorov.

koľko je možné. je účinnosť a tolerancia. tamoxifen) pri liečení osteoporózy pri menopauze. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív.. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť.antistrogénnu aktivitu. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. Stymulácia terciálneho folykulu FSH je znížená. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou estrogénov. Používané dávky majú byť malé. Platí zásada: toľko. 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxiprogesterón. Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami extrogénov v krvi. ktoré sygnalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze.o. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. koľko je nutné. tak málo. Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. k ovulácii nedochádza. čo je v súčastnosti najbežnejšie. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny. ktorý predodvšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. ktoré bránia priechodu a nidácie vajíčka. Preto vývoj smeruje od tzv. alebo gestagény alebo ich kombinácie. ale spoľahlivé. okrem u monofázického 275 . alebo acetátu 17 – alfa – fydroxiprogesterónu (cyproterónacetát). Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. 24.↓ tvorby ováriového folikulu . Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty.↓ LH zabránenie ovulácií). dňa podáva kombinácia estrogénov a destagénov. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. endometria vajcovodov. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethiniltestosterónu = ethysterónu. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie servikálneho hlienu. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. Prípravky pre p. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. m. Obr. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. dňa menštruačného cyklu až do 21. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. injekcie. sú kapronát.

E rovnaké . k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. môže zapbrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín.↑ LDL.. Porucha tolerancie glukózy. zvyšuje ho fajčenie). Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a aniandrogénnu aktivitu . Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh E a progesterónu. v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol.typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov.má nielen androgénnu aktivitu. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL.trojfázové . užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE). gestodén).norgestrimát . žalúdočné obtiaže.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky.neodráža liplidické pomery .desogestrol . Tzv. Môže sa vyskytnúť hypertenzia. benigný nádor pečene.. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G. Obr.noretisterón – acetát 4. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. . nauzea. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa.gestodén – malá androgénna aktivita . Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií.hydroxyprogesterón . bráni normálnej proliferácii endometria. ako antiandrogénny . Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . môže sa manifestovať diabetes. Endogénne G – progesterón. nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové rovnaká dávka E a G .. noregestrimát. 276 . U stymulačných prípravkov sú naopak po celú dobu užívané kombinácie E a G. Gestagény 1. Posledné dva účinky bránia otehotneniu.17 – alfa . 13 – etylgonánu) . napätie prsníkov. Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel . Rýchla aplikácia G prispieva inhibícii nadradených centier v CNS. zmeny telesnej hmotnosti. aterogénny efekt . cholestáza. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . poruchy libida. bolesti v hrudníku. Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. deprresívne nálady.. nepoužívajú sa v HA 2. retencia vody. Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol.

Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. Stymulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien.RU 846 Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu.mifepriston . Ako účinná zložka sa používa nonoxinol. 277 . Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. ↓ benígnych ochorení prsníka. . Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia infibičné účinky estrogénu na hyopofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínu. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy.je možné použiť buď jednofázový kombinovaný príápravok. Nasleduje menštruačné krvácanie. . Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. odstránenie dysmenorey. fenytoin. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyehtoxyetanolu.zabraňuje nidácií. ale najneskôr do 72 hodín po koite. používajú sa klomifen. zníženie výskytu ováriových cýst. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profilaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. a laktácií. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu .pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. diabete. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. ↓ tumor maternice.Interakcie – zlyhanie HA .o. alkohol. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch.lynestrenol. griseofulvín. a to do 12 – 24 hodín. fajčení. je to natagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. alebo prípravok obsahujúci len progestín. keď je podávanie E kontraindikované. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . Antigestagény . fenogarbitál. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. tamoxifen a roloxifen. karbamazepín. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy.75 mg do 48 hodín) . podanie . Prípravky pre p.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifanpicín. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach.

ZOPICLON. kedy je obmedzený kontakt s okolitým svetom a dochádza pritom k obnove duševných a fyzických síl. z ktorého môže byť organizmus kedykoľvek prebudený“. Je to plne reverzibilný stav. SANOSAN Spánok „Stav. nie je to.Bezvedomie 278 .DORMICUM.N05C Hypnotiká – sedatíva.

čo spôsobuje tak zvýšenú dráždivosť a neklud v priebehu dňa. desynchronizácia záznamu ľahký spánok/spánkové vretienko. Prostredníctvom svojich ascendentných talamopetálnych projekcií tieto neuróny dráždia talamokortikálne mechanizmy a ihibujú GABA-ergné neuróny. Fáza 1.delta vlny hlboký.osviežujúci spánok/ pomalé vlny.bdelosť .vysoká voltáž Obnova fyzických síl Pravdepodob.Je fyziologický opak bdelosti. REM 45 15 obnova fyzických síl. glutamátergné a adrenoergné neuróny sú v priebehu bdenia aktívnejšie než v priebehu NREM fázy spánku. spánok . Pomalý pokojný spánok – nonREM“ (4 štádiá) . 25 spánok/desynchronizácia konsolidácia pamäti. V priebehu spánku vznikajú v mozgu typické. Je známe. nonREM Klinický/EEG ľahký spánok/pomalé vlny.paradoxný obnova činnosti mozgu. Denný rytmus. záznamu učenie Fáza REM sa vyznačuje EEG – aktivitou podobnou bdelému stavu. V priebehu spánku sa znižuje množstvo podnetov prichádzajúcich z mozgového kmeňa.obnova fyzických síl 2. cholinergné. nonREm 5. Deficit REM spánku sa bežne vyrovnáva v nasledujúcich nociach s nerušeným spánkom. živými snami a príležitosnými zášklbmi jednotlivých svalových skupín pri inak atonickom kostrovom svalstve. nonREM 3. vysoká voltáž hlboký. Poznáme 3 základné funkčné stavy organizmu: . nízka voltáž. Za normálnych okolností nastáva REM fáza jedine po predchádzajúcej NREM fázy.osviežujúci spánok/ pomalé vlny. stav zmeneného vedomia. Časné prerušovanie nočného spánku vedie k skráteniu podielu REM (normálne 25 % celkovej doby spánku). vylučovanie STH 10 rýchle pohyby očí. rytmické prejavy aktivity.obnova psychických síl a ukladanie pamäť.bdenie Fyziologické mechanizmy regulujúce rytmus spánok – bdenie nie sú ešte dokonale objasnené. rýchlymi pohybmi očí. čo vedie k zníženiu tamalokortikálnej aktivity 279 .REM spánok (25 %) -REM spánok Spánkové cykly 1. Rýchly aktivovaný spánok – REM . stôp Obr. ktoré je možné registrovať elektroencefalograficky (EEG). že histaminergné. nonREM 4.funkcia % spánku 5 2.

a k potlačeniu inhibície GABA-neurónov. búrlivé sny Spánkový apnoický syndróm porucha cirkadiálnej rytmicity.nespavosť zapríčinená psychotropnými látkami Insomnia(hyposomnia). zvyšuje sa od poludnia.chronická – mesiac 280 .nespavosť: -poruchy zaspávania -plytký spánok -predčasné zobúdzanie Insominia z hľadiska trvania: . záchvatovité náhle upadnutie Do spánku (15 min).spánková obrna . Diagnostika spánku – elektroencefalogram (EEG) . Dyssomnia Vyvolané vnútornými príčinami: psychofyziologická insomnia Pseudoinsomnia Narkolepsia – denná spavosť. potom opäť klesá a svoje maximum konečne dosahuje pred polnocou.prechodná .krátkodobá – mesiac .elektrookulogram (EOG) .rytmické pohyby končatín Poruchy viazané na REM spánok – nočný des . Podstatou cirkadiálnych zmien spánkovej pohotovosti sú posun rovnováhy v aktivite excitačných a inhibičných skupín neurónov.enurézis nocturna .elektromyogram (EMG) Poruchy spánku Z hľadiska – kvality .pavor nocturnus – nočný des Poruchy prechodu medzi spánkom a bdením – somnilógia – hovorenie zo sna .časové pásma Vyvolané vonkajšími príčinami : Zlá spánková hygiena Rušivé vplyvy okolia Prechodné poruchy spánku.týždeň . Parasomný Poruchy prebúdzania – spánková opilosť .pomočovanie .poruchy erekcie Iné parasomnie – bruxizmus – škrípanie zubami . To spôsobuje.kvantity 1.námesačnosť .somnambulizmus .ronchopatia – chrápanie .syndróm náhleho úmrtia dojčiat 2. že spánková pohotovosť je nízka ráno.

kedy kauzálna terapia zlyhala.kortikoidy .aktivujúve antideplresíva . zbavia ho strachu. afektivitu . integráciu Účinky hypnotík – sedatív: útlm CNS a podľa funkčnej skupiny i anxiolyticky.psychózy b) Exogénne . spavá nemoc . ovplyvńujúce stav vedomia a) kvalitu – nootropiká a kognitíva . poruchy nálady.duševné ochorenia – psychózy..emócie – emočný stres narušuje rovnováhu v prospech exitačných vplyvov . parkinzonizmus a eplilepsie . Príčiny nespavosti: a) Endogénne – somatogénne .stimulanciá . spánok.3.farmakogénne .somatické ochorenia – astma.depresie .incizívne neuroleptiká . svetlo.svrbenie . Lekár sa najskôr snaží nemedikamentózne liečiť.diuretiká . ktoré nenavodzujú spánok ale ukludňujú. ktoré navodzujúl stav podobný fyzilogickému spánku. protikŕčové účinky.neurologické poruchy – demencie. anestézia. svalová relaxácia. iba v prípadoch. alkoholizmus . pach Liečenie porúch spánku Farmakoterapeutické postupy sú indikované.stimuláncia .psychické .poruchy srdcového rytmu .delirogény b) kvantitu .. Používajú sa na odstránenie nespavosti (insomnie. účinky na dychové a obehové funkcie. Hypnotiká Látky. Zaradenie hypnotík: Psychofarmaká 1.iné – hluk.gastroezofageálny reflux . Poruchy spánku pri iných ochoreniach .ovplyvňujú anxiolitiká (buspiron) 3.bolesť . hyposomnie) – sedatíva (anxiolytiká) sú látky. alebo odstránia r ušivé vplyvy.hypnotiká 2. Sedatíva – hypnotiká pôsobia na priebeh normálneho spánku nasledovne: 281 .xantíny .

užíva sa pri obtiažnom zaspávaní. roky 20 stor.roky 20 stor. – zač. Pre svoj myorelaxačný účinok je najvhodnejší tam. Flunitrazepam – je stredne dlho pôsobiace Hy s rýchlym nástupom účinku.zopiklón (pyrazolóny) . 4.) – specifický neselektívny účinok na benzodiazep.barbituráty . Injekčný plrípravok je možné použiť pri premedikácii pred celkovou anestéziou. . Okrem hypnosedatívneho pôsobenia majú i účinky antianxiózne. ktoré sú vyvolané týmito neurotranzmitermi. Generácia – (19 stor.benzodiazep recept.s veľmi krátkym účinkom pri sťaženom zaspávaní a prebúdzaní v priebehu noci. Ako hypnotiká sú vhodné predovšetkým tie látky. Obe látky majú aktívne metabolity.) – málo špecifický účinok .) – selektívny účinok na ω1 . flunitrazepam . a preto pri opakovanom podaní môže dôjsť ku kumulácii účinnej látky.chloralhydrát 2. Receptory . 3. podiel medzi spánkovými fázami sa normalizuje i pri ďalšom užívaní liečiva. triazolam 3. často v kombinácií s lokálnou anestéziou. sedácií pri krátkodobých diagnostických a terapeutických výkonoch. Keď sa podávajú hypnotiká niekoľko za sebou nasledujúcich dní. Benzodizepíny (BZD) BZD sú liekom voľby pri nespavosti. BZD zosiluje pôsobenie GABA a majú preto všetky účinky. GABA má inhibičné pôsobenie na postsynabtických membránach. alebo k premedikácií pred celkovou anestéziou a k tzv.1. pociťuje sa spánok s príliš veľkými REM podielom ako málo zotavujúci. ktoré sa rýchlo absorbujú z tráviaceho traktu a ktoré sa tiež rýchlo eliminujú z organizmu.bromisoval) . Pokus o vysadenie hypnotika potom môže vyvolať dojem. 2.zolpidem (imidazopyridíny) Obr. myorelaxačné a antikonvultívne.midazolam.-80. Pri vysadení hypnotika nastáva protiregulácia. Uľahčujú nasadanie GABA na ich receptor.bromidy (NaBr.KBr. podiel REM fázy sa zväčšuje a k normalizácií dochádza až za mnoho dní. Flurazepam – je stredne dlho účinné Hy.nitrazepam. Generácia (90. čo podporuje vývoj liekovej závislosti. čim sa otvorí chloridový kanál a nastáva hyperpolarizácia. Skracuje sa latencia nástupu spánku Predlžuje sa trvanie NREM spánku Skracuje sa trvanie REM spánku Skracuje sa trvanie SWS – spánok s pomalými vlnami (slow-wave-sleep) Skoro všetky hypnotiká skracujú spánkovú REM fázu. Generácia (60. 282 . 20 stor. pri zvýšenom svalovom napätí. Midazolam . Rozdelenie hypnotík 1. Pretože REM fáza je sprevádzaná živými snami. že pre lepší spánok je hypnotikum potrebné. kde je spánok rušený bolesťou. Nitrazepam – je dlhodobo účinné hypnotikum (Hy) pri nočnom a predčasnom rannom prebúdzaní.

väčšie hypnoticky a veľké narkoticky. nevzniká u nich lieková závislosť a sú obvykle súčasťou kmbinovaných preparátov. etanol. problém so zaspávaním – midazolam (Dormicum). Niektoré deriváty možno použiť ako celkové anestetiká a antiepileptiká. Kontraindikácie sú precitlivelosť na liek. Ich pôsobenie je hypnoticky selektívnejšie a patria medzi krátkodobé netoxické Hy. Humulus lupulus. Antihistaminiká – doxylamin Anitidepresíva a niektoré neuroleptiká – levopromazím Klometiazol ma sedatívny a antikonvulzívny účinok. Je vhodný pre delirantných stavov (delírium tremens) pri abstinenčnom syndróme pri chronickom abúzu alkoholu. Na rozdiel od barbiturátov BZD pri perorálnom podaní nevyvolávajú celkovú anestéziu. prebúdza sa za 6 . Patrí sem: zolplidem a zopiklon. dôjde k synergyzmu. ale tiež pôsobia na GABA – Cl kanálový komplex.8 hodín. ak pacient užije iné ďaľšie sedatívum napr. Látky z podobnými vlastnosťami Ide o látky. Skracujú dobu zaspávania. Paraldehyd a chloraldehydrát majú tiež len historickú cenu. Barbituráty (Ba) Ba sú deriváty kyseliny barbitúrovej. znižujú počet nočných prebúdzaní a predlžujú spánok. Niektoré látky sa používajú k utlmeniu kŕčov a fenobarbital ako antipileptikum. Passiflora icarnata) Použitie hypnotík Na liečbu nespavosti: 1. Nemajú špecifického antagonistu. Hlavnými príznakmi sú: bezvedomie. triazolam (Halcion). Glutetimid a metachalon nemajú výhodu oproti Ba. zopiklón (imovane) 283 . Ba indukujú mikrozomálne metabolizujúce enzýmy. I v tedy keď pacient užije BZD z dlhšou dobou účinku. srdcovú frekvenciu alebo telesnú teplotu. Crateagus oxyacantha. neinhibujú generalozovanú aktivitu mozgu (dychová depresia je skoro nemožná) a neovplyvňujú vegetatívne funkcie. Jeho užitie prináša veľké riziko anterográdnej amnézie. U všetkých Ba je závislosť na dávke.Triazolam – je silné Hy s krátkym účinkom. Hlavným nebezpečenstvom je vznik chronických otráv a látkovej závislosti. Ostatné nebarbiturátové hypnotiká Do tejto skupiny je možné zaradiť látky s rozdielnou chemickou štruktúrou i rozdielnymi účinkami. pretože ráno prevažuje excitačná aktivita nad súčtom fyziologickej i farmakologickej inhibície. Hypnogen) zopiklón (imovane) 2. myasténia grávis a respiračné poruchy. ktoré sa štruktulárne líšia od BZD. Počas dňa sa však účinok BZD môže demaskovať. Cinolazepam – má miorelaxačné účinky a môže vyvolať poruchy pamäti.hypnogen). útlm dychového centra a kardiovaskulárne zlyhanie. V tejto indikácií sa dnes prakticky nepoužívajú. Hypnotiká a sedatíva rastlinného pôvodu Sú málo toxické. Preto sú in dikované u všetkých druhov nespavosti. zolpidem (Stilnox. Dáva sa im prednosť. Malé dávky pôsobia sedatívne. ako krvný tlak. Majú hypnosedatívne účinky. Sedatívny účinok majú extrakty Valeriana officinalis. Delenie barbiturových Hy je podľa dĺžky pôsobenia. Bromisoval má iba sedatívny účinok. plytký spánok – nočné prebúdzanie – zolpidem (stilnox.

má sa im dávať prednosť pred všetkými hy. ktoré interagujú s hypnotikami . návyk. narúšanie REM fázy spánku .rebund insomnia . zvlášť pred dnes už obsolentnými Ba. zopiklón (imovane). a pretože naviac je možné intoxikáciu liečit antagonistami BZD.živé sny Podávať max.Ba – udžiavanie životných funkcii . fenytoín – induk. nitrazepam (nitrazepam).hypnogen).pacient je alkoholikom . návyk. abúzus alkoholu Liečba intoxikácie . Pretože predávkovanie BZD ohrožuje život len vtedy. čiastočná respiračná supresia.zolpidem (stilnox. pečeňových enzýmov Kontraindikácie .barbituráty. gravidita laktácia. keď sa podá BZD súčasne s nejakou inou centrálne tlmivou látkou ( napr.lieky tlmivo ovplyvňujúce CNS .myasthenia gravis.pacient má zníženú schopnosť biotransformovať Hy a jeho zamestnanie vyžaduje zvýšenú pozornosť Záver: Hypnotiká sú indikované v prípade.epilepltické záchvaty .pacient je starý a v dôsledku cerebrálnej sklerózy môže reagovať exctačne .BZD – útlm reziduálna ospalosť.zopiklón – horká chuť v ústach Interakcie – alkohol – akútne použitie – spomalenie účinku hy Chronické používanie – urýchlenie Metabolizmu .ak sú prítomné somatické faktory rušiace spánok . predčasné zobúdzanie .3.barbituráty – útlm dychu.ak pacient trpí sychickou poruchou . . 2 -4 týždne Kedy nepodávať: . kedy: . 284 .sa jedná o liečbu krátkodobej poruchy spánku (2 – 4 týždne) . resperačná insuficiencia. svalová slabosť.sa jedná o závažnú poruchu spánku U žiadneho hy sa nesmie prehliadnuť možnosť zneužtia pre sebevražedné účely.nie je možná kauzálna liečba . pradoxná excitácia (pri všetkých hypnotikách) . s etanolom).pacient užíva lieky. flunitrazepam (rohypnol) Pozor u hypnotík Nežiadúce účinky .BZD – podanie flumazenilu – antagonista BZD receptorov Náhle vysadenie – riziko rebound fen.ešte nezabrala kauzálna liečba .

fyzikálne príčiny.. ktoré určujú ďalší priebeh zápalu. Niektoré z týchto mediátorov 285 . ZÁPAL Zápal je lokálna reakcia cievneho a spojivového tkaniva na škodlivé podráždenie vnútorného (autonómna reakcia) alebo vonkajšieho pôvodu (mikroorganizmy.. pri reumatických ochoreniach. pri miernych a stredne silných bolestiach a pri patologicky zvýšenej telesnej teplote..).histamín. Takto poškodené bunky uvoľňujú algogénne mediátory. kiníny ale hlavne prostaglandíny.M01 NESTEROIDNÉ ANTIFLOGISTIKÁ DEFINÍCIA: Nesteroidné antiflogistiká (NSA) sú liečivá používané v terapii zápalu. serotonín. Osobitnú skupinu protizápalových látok tvoria antiuratiká.

286 . astma bronchiale Podávajú sa v monoterapii. insomnia • hypersenzitívne stavy – prehĺbenie bronchokonstrikcie.subakútna oneskorená fáza charakterizovaná infiltráciou tkanív leukocytmi a fagocytmi 3. ktoré zvyšujú ich účinok (napr.akútna prechodná fáza je charakterizovaná vazodilatáciou a zvýšenou kapilárnou priepustnosťou 2.“salicylová astma” (u pacientov s astmou.chronická proliferatívna fáza vedúca k tkanivovej degenerácii a fibróze VLASTNOSTI NESTERODINÝCH ANTIFLOGISTÍK: • • • • • • • analgetické. nie ovplyvňovaním receptorov pre bolesť (prostanoidy senzitizujú receptory na bolestivé podnety) antiflogistické a antireumatické antipyretické –blokádou tvorby prostanoidov v hypotalam. krvácanie. hyperkaliémia • kostná dreň. prípadne s analgetikami-antipyretikami.zníženie perfúzie. hepatopatia obličky.spôsobené inhibíciou tvorby prostanoidov. renálne zlyhanie. pocit tepla v postihnutom tkanive a súčasne zvýšenú permeabilitu kapilár. nosovými polypmi. Pravdepodobne pre nedostatok bronchodilatačného prostaglandínu a pre zvýšenú tvorbu leukotriénov) Prejavuje sa rinitídiou. zníženie glomerulárnej filtrácie. s kofeínom) MECHANIZMUS ÚČINKU: Blokáda tvorby prostaglandínov zásahom do procesu uvoľňovania kyseliny arachidónovej a to: blokádou fosfolipázy A2 => glukokortikoidy blokádou cyklooxygenázy COX => nesteroidné antiflogistiká. ulcus. perforácia. alebo látkami.dyspepsia.toxikoderma • CNS. čo vedie k úniku plazmy do intersticiálneho priestoru a vzniku opuchov.únava. KONTRAINDIKÁCIE: hemoragické diatézy. hypotenziu. retencia sodíka a vody (inhibíciou účinku antidiuretického hormónu)→ edémy. dna.spôsobujú periférnou vazodilatáciou prekrvenie. začervenanie. vredová choroba. astmou až šokom. Prejavmi zápalu sú: začervenanie (rubor) opuch (tumor) horúčka (calor) bolesť (dolor) Zápal prebieha v troch fázach: 1. erózia. oblasti (centrálne pôsobenie) kyslý charakter dobrá rozpustnosť v tukoch silná väzba na plazmatické bielkoviny blokáda syntézy prostaglandínov a tromboxánov => antikoagulačný účinok NEŽIADÚCE ÚČINKY LIEČBY ANTIFLOGISTIKAMI: • • GIT.

hlavne na GIT a obličky. ROZDELENIE ANTIFLOGISTÍK Z CHEMICKÉHO A FARMAKOLOGICKÉHO HĽADISKA: 287 .má dlhodobý hyperalgetický efekt ÚLOHA COX1 a COX2: fyziologický stimul ↓ –––––––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ trombocyty endotel žalúdka obličky zápalový stimul ↓ ↓ ↓ makrofágy a iné bunky COX1 konštitučná (chráni GIT) ↓ –––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ TX2 PGI2 PGE2 ↓ ↓ ↓ COX2 indukovateľná (vzniká a hromadí sa pri zápale) ↓ –––––––––––––––––––––––– ↓ ↓ ↓ proteázy PG2 iné zápal. PGE2. Niektoré antiflogistiká vychytávajú voľné kyslíkové radikály. TXA2 .mediátory ↓ ↓ ↓ fyziologický účinok zápal vedľajšie účinky NSA protizápalový efekt NSA Väčšina antiflogistík inhibuje oba typy COX. edém. Inhibícia COX môže byť reverzibilná alebo ireverzibilná. čím vznikajú nežiadúce účinky.glukokortikoidy→→→ membránové fosfolipidy ↓ PLA2 ↓ kyselina arachidónová ↓ ––––––––––––––––––––––– NSA→→→ ↓COX + radikály ↓ LIPOOXYGENÁZA ↓ ↓ endoperoxid PGG2 leukotriény ↓ ↓ ↓ redukcia ↓ PGH2 ↓ ↓ ↓ PGI2 PGE2 PGF2 TXA2 ↓ bolesť.stimulátor agregácie trombocytov.inhibítor agregácie trombocytov. bunečný exsudát tvorba zápalu Stupeň aktivity COX je určený koncentráciou kyslíkových a peroxidových radikálov. čím vzniká menší počet nežiadúcich účinkov. PGI2 . ktoré sú vo zvýšenej miere uvoľňované v zápalovom tkanive pri redukcii PGG2 na PGH2. Koxiby selektívne inhibujú iba COX2.

gélov O O CH3COCH2CH2 H N N O Tribuzon CH3 CH3CCOCH2CH2 CH3 O N N H Azapropazon –anlgetikum-antipyretikum. antireumatikum. Pyrazolóny (3.paracetamol brzdí. urikosurikum Met: oxidatívnou hydroxyláciou na neúčinný p-hydroxytribuzon. teda beta-karbonylové usporiadanie je podmienkou účinku Pre nežiadúce účinky: poškodenie sliznice žalúdka. SO) v polohe 3 postranného alkylu. Fenylbutazon Met: oxidatívnou hydroxyláciou vznikajú dva metabolity: v para polohe fenylu antiflogistiký oxyfenbutazon a omega-1-oxidáciou gama-hydroxyfenylbutazon (slabé antireumatikum ale s výraznou urikosurickou aktivitou) Oba metabolity sú eliminované ako konjugáty. DERIVÁTY ENOLOVÝCH ZLÚČENÍN 1. výnimkou je metabolická oxidácia fenylbutazonu za vzniku oxyfenbutazonu 3) aktivitu nerušia polárne skupiny (CO. zápaloch žíl a dne. -antiflogistikum. alebo v zložených analgeticko-antipyretických prípravkoch. chronickej polyartritídy. antiuratikum. ale nie nutná 2) dysterapeuticky pôsobí akákoľvek substitúcia aromatických kruhov.5-pyrazolydíndiony) Vzťah štruktúry a účinku 1) prítomnosť oboch fenylov je výhodná.A. -pre NÚ sa používa pri akútnych stavoch reumatickej horúčky. antiflogistikum 288 . ani prítomnosť dvojitej väzby 4) disubstitúcia v polohe 4 aktivitu fenylbutazonu ruší. agranulocytóza) sa málo používajú Pre antiflogistické účinky sa krátkodobo používajú pri reumatoidnej artritíde. -monodemetylácia alebo hydroxylácia na methinovej skupine pyrazolidinu. tromboflebitídach a akútnych záchvatoch dny O C4 H 9 H N N O Oxyfenbutazon Met: z organizmu je vylučovaný ako O-glukuronid. retenciu solí a vody a tlmivý účinok na kostnú dreň (poruchy krvotvorby. súčastne redukciou karbonylu na sekundárnu alkoholickú skupinu. O C4 H9 H O N N OH Kebuzon (ketofenylbutazon) Met: oxidatívnou hydroxyláciou vzniká p-hydroxykebuzon a redukciou karbonylovej skupiny kebuzonu aj p-hydroxykebuzonu odpovedajúce sekundárne alkoholy. -používa sa aj ako lokálne antiflogistikum vo forme mastí. -súčastne podávaný fenobarbital metabolizmus indukuje.

MÚ: blokáda COX a vychytávanie voľných radikálov -nevyvoláva agranulocytózu Lonazolak Aminofenazom. SAL ICY LOVÁ Kyselina acetylsalicylová COOH OCOCH3 KY S. Vzťah štruktúry a účinku: 1. Deriváty kys. má teda menej nežiadúcich účinkov -používa sa u osteoartrózy a reumatických chorôb B. vlastnosti kyseliny salicylovej a acetylsalicylovej popísané v otázke Analgetiká-antipyretiká Kyselina salicylová COOH OH KY S. dekarboxylácia a zúženie kruhu -používa sa pri bolestivých a zápalových ochoreniach pohybového aparátu Tenoxikam Meloxikam -selektívnejší účinok na COX2.1-dioxidové zoskupenie s metylom na N v polohe 2 a vhodným dusíkatým heterocyklom na karbamidickom dusíku benzén v polohe 5 a 6 môže byť nahradený tiofénom -majú dlhý polčas eliminácie→ aplikácia raz denne -zosilený antiflogistický účinok Piroxikam O S O N CH3 N CONH OH Met: -oxidatívna hydroxylácia na 5`-hydroxypiroxikam -dehydratácia na tetracyklický metabolit -štiepenie amidickej väzby. salicylovej Vzťah štruktúry a účinku.analgetiká-antipyretiká 2.podmienkou zachovania aktivity je tiazin-3-karboxamid-1. DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELÍN 1. Oxikamy 2. ACET Y L SAL ICY LOVÁ 289 . Propyfenazon.

ktoré sa v hrubom čreve redukciou štiepi na sulfapyridin a kyselinu 5aminosalicylovú (mesalazain).: metabolicky je stály.Kyselina gentisová -pri reumatických ochoreniach COOH OH HO Salicylan sodný -pri reumatickej horúčke COON a+ OH Diflunisal COOH OH F F Met. ktorý inhibuje syntézu prostaglandínov a leukotriénov a vychytáva voľné kyslíkové radikály 2. chlórom alebo trifluormetylom 3) aktivitu neruší skôr zvyšuje ďaľšia substitúcia rovnakého charakteru v polohách 2 alebo 2 a 6 anilínového fragmentu. Fenamáty (N-fenylantraniláty) Vzťah štruktúry a účinku: 1) zachovanie benzénového kruhu kys. antranilovej je výhodne ale nie nutné 2) pre aktivitu je potrebná substitúcia m-polohy anilínového radikálu metylom. prevažná časť vo forme ester a éter-glukuronidov -má vyššiu lipofilitu a preto má učínnejšie protrahované pôsobenie -nepôsobí antipyreticky (zlý prienik do CNS) Salicylamin Cholinsalicylát Lysinsalicylát Dipyrocetyl Salazosulfapyridín –sulfónamidové chemoterapeutikum chronických zápalových ochorení tenkého a hrubého čreva -proliečivo. v moči je vylučovaný nezmenený. najčastejšie chlórom alebo metylom Mechanizmus účinku: blokáda COX. čiastočné vychytávanie voľných kyslíkových radikálov Kyselina mefenámová –prevažuje u nej analgetický účinok 290 .

možná náhrada heterocyklami 3. fragmentu v polohe 4 a 5 -prevláda antiflogistický účinok Kys. arachidónovej v leukocytoch -použitie pri akútnych stavoch aj dlhodobo (symptomatická liečba reumatických ochorení) Lonazolak -lipofilita lonazolaku je vystupňovaná tak že vo forme aniónu sa hromadí 291 Cl N HOOCCH2 N .flufenamová COOH NH CF3 Met: oxidatívna hydroxylácia na oboch benzénových kruhoch na 5hydroxy. 4`-hydroxy a 5. substuitúciou kyseliny fenyloctovej v p-polohe alkylom alebo alkoxylom sa zvýši antiflogistická aktivita. ktoré sú vylučované ako glukuronidy močom -prevláda antiflogistický účinok -pre dobrý prienik kožou sa používa ako vonkajšie antireumatikum a antiartritikum Etofenamát COOCH2 CH2 OCH 2CH 2OH NH CF3 Met: po vstrebaní kožou hydrolytické štiepenie na kys.4`-dihydroxyflufenámové kyseliny. pretože blokuje COX aj koncentráciu kys.α-hydroxy-tolfenamovej. alebo na anilínovom fragmente na 3`-hydroxy. fenyloctovej na 5-hydroxydiklofenak. 4`-hydroxy a 4`. jadre kys. benzénový kruh nie je pre aktivitu nutný. Deriváty kyseliny fenyloctovej Diklofenak CH2COOH Cl NH Cl Met: oxidatívna hydroxylácia na arom. oxidatívna hydroxylácia metylu za vzniku kys. Kys.5-dihydroxydiklofenak. -používa sa u zápalových a degeneratívnych ochorení všetkých druhov -vyššia účinnosť ako indometacín.1. Pre nežiadúce účinky sa okrem alklofenaku neuplatnili. ktorá je ďalej oxidovaná na dikarboxylový metabolit -oxidatívna hydroxylácia anilín.Kyselina tolfenámová COOH NH CH 3 Cl Met:10 % je eliminovaných močom. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou. Aryloctové (acetáty) Vzťah štruktúry a účinku: 1. flufenámovú a tá sa ďalej metabolizuje -perkutánne antiflogistikum a antuireumatikum 3. 2.

polohe: alkylom.a 4.hydroxylonazolaku .v lipofilních tkanivách Met: oxidatívna hydroxylácia fenylu na N1 za vzniku p. S-konfigurácia je účinnejšia ako R-konfigurácia (chirálny C2 2-arylpropiónového zoskupenia) -menej nežiadúcich účinkov 292 . oslabuje hypotenzívne účinky beta-blokátorov. kruh nie je podmienkou účinku 4. má polovičnú účinnosť indometacínu a tým aj nižšie nežiadúce účinky 4. aryloxylom 2. fenoxylom. aktivitu neruší v 3.polohe napojený druhý arom.2. benzénové jadro ibuprofenu možno rôzne substituovať lipofilitu zvyšujúcimi substituentmi v m. inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu CH3O Tropesin CO N CH 3O Cl CH 3 COOH CH 2CO OC H2CH Met: štiepi sa na kyselinu tropovú a indometacín -nižšia gastrointestinálna toxicita pri zachovaní antiflogistickej a antiartritickej účinnosti Tolmetin. vylučované ako Cl CO glukuronidy N CH3 -silný inhibítor COX→ antiflogistikum.proliečivo. Arylpropionové (propionáty) – profeny Vzťah štruktúry a účinku: 1.antiflogistikum. analgetikum-antipyretikum -pre NÚ a interakcie sa používa len v určitých indikáciách: reumatické CH2COOH ochorenia zápalového a degeneratívneho charakteru. Deriváty kyseliny indoloctovej Indometacín Met: desmetylácia na účinný O-desmetylindometacín a neúčinný desbenzoyl.môže sa podávať aj deťom Etodolak Sulindak. antiuratikum Alklofenak Fenklofenak 3. arom.kruh alebo heterocyklické zoskupenie 3.a p. akútna dna -blokuje syntézu mukopolysacharidov. čo vedie k degeneratívnym zme nám chrupavky -znižuje antihypertenzívny účinok diuretík.a des-benzoyl-O-desmetylindometacín. fenylom. Kys.

antipyretikum Flurbiprofen CH 3 CH COOH F -používa účinky Met: oxidatívna hydroxylácia na fenyle v polohe 4. ktoré sú vylučované ako konjugáty -odburávaný na kyselinu 2-(4-amino-3-chlorfenyl)propiónovú. antiflogistikum u záplaových degeneratívnych foriem reumatizmu. neuralgií.antiflogistikum (bolestivé zápalové a degeneratívne reumatické ochorenia) -vyššie dávky. ktorý čiastočne prechádza na metyléter a hydroxylácia v polohe 3.MÚ: inhibícia COX a migráciu a funkciu leukocytov Ibuprofen CH3 CH COO H CH2 CH CH3 CH3 Met: vylučovaný ako glukuronid močom oxidatívna hydroxylácia metylovej skupiny izobutylu na alkoholy až na kyselinu -nižšie dávky. analgetikum s kratším účinkom -ochranný účinok na kĺbne chrupavky Cl N Pirprofen CO S CH 3 CH COOH Ketoprofen 293 . ktorá je eliminovaná ako acetylderivát -analgetikum. metabolity sú vylučované ako konjugáty sa pri reumatických ochoreniach a dne. antiflogistikum.analgetikum u dysmenorey a bolesti zubov. neuritíd Naproxen CH 3 CH COOH CH 3 Met: vylučovaný nezmenený močom ako konjugát -štiepenie metoxylovej skupiny na desmetyl-naproxen -dlhší biologický polčas→ aplikácia 2x denne -má použitie aj pri migréne CH3CHCOOH Kyselina tiaprofenová Met: -oxidatívna hydroxylácia na p-hydroxytiaprofen -redukcia na ketoskupine na sekundárny alkohol -metabolity sú vylučované ako glukuronidy -silný inhibítor COX a doštičiek. má aj antipyretické Pirprofen Met: oxidácia na pyrolový metabolit alebo na epoxid až diol.

FLECTOR EP. PROFENID Nimesulid: AULIN.reumatická artritída ankylozujúca spondylitída dna Stillova choroba. KETONAL. ADVIL Naproxen: NAPSYN. NIMED. systémový lupus erytematozus 294 . ktoré poškodzujú spojivové tkanivo a chrupavku Celecoxib -symptomatická liečba zápalu a bolesti pri osteoartróze. IBUFEIN. DOOLMINA. PANAFEN. NUROFEN. SELEKTÍVNE INHIBÍTORY COX. VOLTAREN. BRUFEN. MOVALIS Indometacin: ELMETACIN. ALEVE Flurbiprofen: FLUGALIN. Diklofenak: VERAL. FLAMEXIN. NALGESIN FORTE. DIC LOBENE. NALGESIN S. INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE supp. MESULID. VERAL75 RETARD. COXTRAL. REUMADOR. ktoré je v pečeni biotransformované na účinnú kyselinu 6metoxy-2-naftyloctovú 2. INFLAMAC. MODAFEN.2 1. DICLOFENAC. NIMESIL Nabumeton: RELIFEX Celecoxib: CELEBREX REUMATICKÉ OCHORENIA 1. ARTHROTEC Ibuprofen: BRUFALGIN.osteoartritída • zápalové ochorenia. Reiterov syndróm. Sulfonanilidy Nimesulid (metansulfoanilid) .proliečivo.C. reumatoidnej artritíde -najselektívnejší inhibítor COX2 Farmakologické vlastnosti COX-2 inhibítorov: -analgetický a antiflogistický účinok je na úrovni klasických NSA -absencia antiagregačného účinku -významne nižší výskyt gastrotoxických a nefrotoxických účinkov -lepšia tolerancia PRÍPRAVKY: Kebuzon: SUPPOSITORIUM KEBUZONI Piroxikam: HOTEMIN. INDOBENE. IBU-HEPA.má zosilené protizápalové pôsobenie -blokuje COX-2 a zároveň je lapačom kyslíkových radikálov -znižuje uvoľňovanie enzýmov z neutrofilov. FLUGALIN RETARD Ketoprofen: FASTUM. VOLTAREN EMULGEL. KEPROBENE. DO LGIT. PRO-ROXICAM Meloxikam: MELOXAN. PRONTOKET. IBALGIN. Alkanony Nabumeton.Ochorenia poškodzujúce kĺby • degeneratívne ochorenia.

reumatické polymyalgie. nesteroidné antiflogistiká ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA -chronické zápalové ochorenie postihujúce stavce chrbtice -vyskytuje sa 5x častejšie u mužova ako u žien -prejavy: ranná stuhlosť strata pohybu chrbtice REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA -zápalové ochorenie kĺbov -postihuje všetky vekové skupiny. -začína jedným kĺbom a postihuje aj ostatné -prejavy: bolestivosť kĺbov citlivosť kĺbov na dotyk teplé kĺby edémy 295 . hlavne ráno (ranná stuhlosť) a pri dlhšom sedení opuch kĺbov znížená funkcia kĺbov celkový zdravotný stav je dobrý Terapia: 1. termoterapia. Synoviálna membrána sa zapáli. kúpeľná a rehabilitačná terapia 2.farmakologická -dopĺňanie zložiek chrupavky. možné až znehybnenie kĺbu -postihuje mužov aj ženy približne rovnako -prejavy: bolesti kĺbov. trvalá deformácia až nefunkčnosť. elektrotermoterapia. koleno. vznik kalcifikátov s následným trením kosti o kosť. ktoré je podmienené aj autoimunitnými pochodmi. zvýši sa jej objem v kĺbe. pätu ako následok traumatického zásahu) OSTEOARTRITÍDA -degeneratívne nezápalové ochorenie. častejšie ženy -multifaktoriálne ochorenie s genetickou predispozíciou. Synoviálna tekutina začne prestupovať extravazálne. je vodnatá a kalná a neplní funkciu lubrifikantu.nefarmakologická. nastáva kalcifikácia kĺbu.Ochorenia nepoškodzujúce kĺby –tenisový lakeť zmrznuté rameno (v dôsledku zápalu je kĺb nepohyblivý) bursitída (postihuje rameno. zmenšuje sa štrbina medzi kosťami.pohybová aktivita. Znižuje sa hybnosť kĺbu. ktoré sa užívajú dlhodobo: glukozamín sulfát chondroitín sulfát kyselina hyalurónová -analgetiká. klesá počet chondrocytov (buniek chrupavky ) a mení sa zloženie sinoviálnej tekutiny(plní funkciu lubrifikantu). Vzniká opuch. opuch a deformácia. až nastane jej strata. najčastejšia porucha kĺbov -postihuje kĺbovú chrupavku aj kosť pod chrupavkou -vzniká ako následok nepomeru medzi procesom degradácie a obnovy. zhrubne. psoriatrická artritída 2. Pre zvýšený objem vzniká edém.

Urátové kryštály sú fagocytované granulocytmi. začne vypadávať vo forme kryštálov.zvýšená tvorba kys. COLCHICUM AUTUMNALE] -tropánový alkaloid zo semien Colchicum autumnale -bráni fagocytóze urátových kryštálov 296 .znížená hybnosť. sekundárna. čo vedie k imunologickým zmenám Terapia: antiflogistiká.s cieľom potlačiť bolesť • CH3O NHCOCH3 CH3O CH3O O OCH3 Kolchicin [prípravky COLCHICUM DISPERT.geneticky podmienená. A. Po latentnom štádiu sa dostavia akútne záchvaty (spôsobené ukladaním urátov do kĺbov) s opuchom a bolestivosťou kĺbov. ktoré prechádzajú na chronickú deformujúcu dnavú artropatiu.tablety. úbytok hmotnosti zvýšená telesná teplota. ranná stuhlosť úbytok svalovej hmoty a sily. Je zvýšená produkcia a znížené vylučovanie kyseliny močovej. únava. masti. vzniká zápal. hypreurikémia.ANTIURATIKÁ+ diéta 1. urát sodný sa ukladá do kĺbov. krémy. vyskytujúce sa prevažne u mužov -spôsobené nepomerom medzi produkciou a vylučovaním kyseliny močovej.zvýšený rozpad nukleoproteínov alebo znížené vylučovanie kyseliny močovej pri zlyhaní obličiek -prejavy: hyperurikémia opuch sčervenanie bolestivosť kĺbov na dotyk -zvyčajne v jednom kĺbe nohy alebo členku Terapia. chrupaviek. močovej z endogénnych zdrojov B.terapia záchvatu. slabosť Diagnostika reumatoidnej artritídy: -ranná stuhlosť trvajúca aspoň jednu hodinu a trvá 6 týždňov -postihuje aspoň 3 kĺby a je sprevádzaná opuchom -symetrický opuch -tvorba podkožných uzlíkov -röntgenologické zmeny -pozitívny reumatoidný faktor -v patogenéze zohrávajú dôležitú úlohu T-lymfocyty. infiltruje sa nimi tkanivo. spreje. ktoré sú aktivované neznámymi patogénmi. primárna. Zvyšuje sa koncentrácia kyseliny močovej v plazme nad hranicu rozpustnosti. gély. obličiek. náplaste Účinky NSA: zmiernenie intenzívnej kĺbovej bolesti skrátenie rannej stuhlosti lokálny ústup artritídy zlepšenie kĺbovej funkcie optimalizácia kvality života -nedá sa vyliečiť. skôr symptomatická liečba bolesti DNA (Arthritis uratica) -familiárne metabolické ochorenie.

pretože môže inhibovať sekréciu kys. močovej.predchádzať záchvatu a dlhodobo znížiť hladinu kys. močovej a tým zabrániť degeneratívnym kĺbnym zmenám • Urikosuriká -organické kyseliny ktoré zvyšujú renálne vylučovanie alebo blokujú tubulárne vstrebávanie kys. ibuprofen. vylučovanie metabolitov vo forme glukuronidov -u primárnej hyperurikémie a dny -môže sa kombinovať s allopurinolom. močovej v obličkách. alkalizovať moč a zahájiť terapiu nižšími dávkami urikosurík -kyselinu acetylsalicylovú ako analgetikum nepodávame.-znižuje bolestivosť a zápal ak sa podá počas prvých 12-24 hod -terapia maximálne 3 dni a prerušuje sa ihneď po nástupe účinku -nežiadúcim účinkom je hnačka • nesteroidné antiflogistiká. indometacin. má antiagregačný účinok (blokáda tvorby tromboxánov) 297 . močovej v obličkách a zvyšuje jej vylučovanie Met: 50% sa vylučuje v nezmenenej forme.prevencia medzi záchvatmi. inhibujú fagocytózu urátových kryštálov leukocytmi. močovej kompetíciou o transportný proteín) -dve odlišné urikosuriká môžu antagonizovať svoj účinok navzájom -terapia je dlhodobá a začína sa s ňou 2-3 týždne po záchvate -aby sa zabránilo tvorbe močových kameňov. majú aj urikosurický účinok -podávame ich maximálne 3-5 dní glukokortikoidy • 2. sulfinpyrazon -salicyláty znižujú jeho účinky Sulfinpyrazon -zvyšuje vylučovanie kys. močovej (inhibujú v proximálnom tubule transport iných organických látok. treba zaistiť diurézu. mono. bránia resorpcii kys. kebuzon. môžeme na začiatku terapie rátať s provokáciou akútneho záchvatu Probenecid COOH SO N 2 C3H7 C3H7 -blokuje tubulárnu resorpciu kys. močovej -vzhľadom k zvýšenému vylučovaniu kys. diklofenak -blokujú syntézui prostaglandínov. močovej .fenylbutazon.a di-debromácia. čím zvyšuje jej vylučovanie močom Met: eliminuje sa ako glukuronid a oxidatívna desalkylácia -použitie pri chronickej dnavej artritíde Benzbromaron O CH2CH3 CO Br Br OH -blokuje tubulárnu resorpciu kys.

močovú met: oxidativna hydroxylácia na účinný 6-hydroxyallopurinol (oxipurinol) -urikosuriká znižujú jeho účinok -nevedie k tvorbe močových kameňov TERAPIA REUMATICKÝCH OCHORENÍ: 1. keď sa v kĺbe nahromadia v dostatočnej koncentrácii -po prerušení ich podávania dochádza opätovne k zhoršeniu stavu -aplikujú sa hlavne parenterálne. pre ktoré je terapia časovo obmedzená: dermatitída.antireumatiká II. auranorfin aj perorálne -majú veľa nežiadúcich účinkov. GIT problémy(po perorálnych) Aurothiojablčnan sodný A uS CHCOO CH2COO Auranorfin OC OCH3 CH2OCOCH3 O SA u 2 Na CH3COO OCOCH3 -použitie v počiatočnom štádiu aktívnej progresívnej polyartritídy Aurathioglukóza Aurathiomalát sodný • • chlorochin.blokujú tvorbu kys. tlmia bolesť. NÚ: degenerácia retiny D-penicilamin. zlepšuje sa stav v mimokĺbnej oblasti. kovová chuť. trombocytopénia. proteinúria.antireumatiká I.účinok aj NÚ porovnateľné s derivátmi zlata 298 . potláčajú imunitnú odpoveď (inhibícia zrenia a funkcie mononukleárnych fagocytov) -terapeutický efekt sa dosiahne až po niekoľkomesačnom podávaní. stomatitída. močovej Allopurinol [prípravok MILURIT] OH N N N NH MÚ: Inhibícia xantin oxidázy→ blokáda premeny hypoxantínu a xantínu na kys.nesteroidné antiflogistiká 3.antimalarikum. pigmentácie.nenarkotické analgetiká 2.-jeho účinky sú aditívne s probenecidom • Urikostatiká. používané u miernejších foriem. ktoré možno znížiť kombináciou menších dávok dvoch liečiv • Der. rádu. rádu = chorobu modifikujúce antireumatické liečivá ( používané keď NSA nezaberajú) -ich účinok nastupuje po dlhšej dobe (niekoľko mesiacov podávania) a po ich vysadení sa príznaky vrátia -najčastejšie používané antireumatiká -symptomatické liečivá často s toxickými účinkami. spomaľujú progresiu zápalu. zlata -po ich podaní miznú zápalové uzlíky.

lipofilnejšie kožou lahšie penetrujúce: metyl.látky na lokálne použitie -derivanciá (etofenamát. thymi gáfor. menthae piperitae. benzylnikotinát CO OCH3 OH Metylsalicylát -vonkajší derivans u kĺbového a svalového reumatizmu CH 3 O CH 3 C CH 3 Gáfor Met: oxidácia na hydroxy. metotrexát (najčastejšie používaný). hirudín. 2-hydroxyetylsalicylát estery kys.hyperemiká -lokálnym podráždením v mieste aplikácie vyvolávajú zvýšené prekrvenie. včelí heparinoidy. alfa-terpinol borneol.cyklofosfamid. skupín. 1) anorganické zlúčeniny: jód.antireumatiká III: rádu – kortiksteroidy 5. Indikácie: reumatické kĺbne problémy. kapsaicin metylsalicylát.až hexylnikotinát.ETOGEL. neuralgie. jodid draselný. hlavne siličných drog éterické oleje. Hyperemizujúcím efektom v mieste aplikácie zmierňujú zápalové procesy.a oxy-deriváty vylučované ako glukuronidy -používa sa ako liehový roztok. tribuzon. levandulae.antiartrotiká. terpin. ktorý urýchli nástup účinku a vstrebanie antiflogistika.salicylátový derivát sulfapyridinu. etofenamát Hyperemiká sa často kombinujú s týmito antiflogistikami. nikotínovej. RHEUMON. pini.myorelaxanciá. opodelok a v kozmetike PRÍRODNÉ ANTIFLOGISTIKÁ: 299 . azatioprin [IMURAN] sulfasalzin. neuroleptiká.. neuritídy. heparín rastlinné látky: extrakty rastlín. diklofenak. kde pôsobí hyperemikum ako adjuvans. anxyolytiká 7. thymol.tkanivové extrakty(Reumolon.hadí.Ol.analgeticky účinné látky iných terapeut. TRAUMON) 6. ibuprofen.. levamizol imunosupresíva. mentol. ktoré urýchľuje vyplavenie škodlivých splodín a patologických produktov látkovej výmeny z postihnutého miesta. eucalypti. myalgie.. Arteparon) FARMAKOGNÓZIA Vonkajšie antiflogistiká. ktoré dobre prenikajú kožou: kebuzon. -Perorálne antiflogistiká. hydroxid amónny 2)látky rastlinného a živočíšneho pôvodu: živočíšne jedy. v hrubom čreve sa štiepi a uvoľňuje anti flogistoický aminosalicylát 4.• • • imunomodulátory –cyklosporín A. cineol (eukalyptol).

čo je veľmi sladko chutiaca amóniová alebo vápenná soľ kyseliny glycyrizíno vej. steroly.a triozidy kvercetínu a kempferolu. SL 1) Obsahuje: 2-15% triterpénových saponínov. hemoroidoch. flos aj v SL 1) Silica obsahuje 15% chamazulénu (monocyklický seskviterpén).. kvercitrín). cholagogum.• Deriváty kyseliny salicylovej. karyofylén.účinky bakteriostatické a antivirózne zabezpečené kyselinou glycyrizínovou -diuretické. BABYNOS gtt.. cps. -triesloviny tanínového typu.CYCLOVEN drg. tinktúry pri črevných a žalúdočných ťažkostiach. gastritíde. ulcus cruris. C. Hippocastanaceae Obsahuje: triterpénové saponíny. VENITAN crm • Chamazulén. olej. na výplachy. triterpény.. Fabaceae (ČSL 4.Salix sp. Achillea millefolium. kumarín eskulín Použitie: normalizácia patologicky zvýšenej permeability krvných ciev a tkanív. na normalizáciu patologicky zvýšeného tonusu vén. Glycyrrhiza glabra. tráviacich ťažkostiach. spazmolytikum. Matricaria recutita. dusíkaté látky.. ANAVENOL. spazmolytické. polyíny. drg. aromatické amarum -zvonka na obklady.j.venofarmakum. kŕčoch a zápaloch -externe do kúpeľov..Radix liqiuiritiae. horčina glycyramín Použitie:-expektorans so sekretolytickými a sekretomotorickými účinkami . bisabolol. výplachy. stomachický účinok -vo forme záparu. REPARIL gel. proazulénové guajanolidy. -antiflogistický a antiexsudatívny účinok -prípravky: YELLON gel. karminatívum. herba aj v SL 1) Silica obsahuje: proazulény. extraktu. Aesculus hippocastanum. ktorý je zmesou nehemolyzujúceho kryptoescínu a hemolyzujúceho β-escínu -flavonové glykozidy.vzniká z bisabololu 10-25% α-bisabolol 10-25% α-bisabololoxid A.kyselina glabrínová..escín. katechín -škrob. CYNAROSAN gtt. stomachikum. látky typu estrogénových steroid. rozštiepením glykozidu sladká chuť mizne -ďalšie saponíny. kúpele • Glycyrizín. kumarínové deriváty (herniarín). kumaríny a minerálne soli Použitie: antiflogistikum. antiflogistický (prejav chamazulénu). lu teolín. Oleum et flos chamomillae. ako karminatíva • Millefolii herba (flos). proteíny. bisabololoxidy A. slizy Použitie: spazmolytický(účinok bisabololu a bisabololoxidu).hlavnou obsahovou látkou je glykozid glycyrizín. karminatívny. Asteraceae (ČSL 4. flavonoidy (apigenín.. t. Asteracea (ČSL 4. fenolové kyseliny.bi.hormónov. Pri varixoch. tvorby edémov. inj. likviricigenín a izolikviricigenín (zodpovedné za žlté zafarbenie) -flavónové deriváty (likviricín). pinény (25%). profylaktikum vredovej choroby -korigens chuti 300 . antiflogistické vlastnosti -pri vredovej chorobe žalúdka. omývanie -prípravky CONTRASPAN gtt. B polyíny. B. farnezén. -spomínané v otázke analgetiká-antipyretiká • Aescín: Hippocastani semen..

artritídach.zubné pasty. noradrenalínu. hltana. Asteraceae Obsahuje: saponíny arnidiol a faradiol Použitie: antiflogistikum. podporuje granuláciu Na hojenie omrzlín. -Oleum salviae v prípravku FLORSALMIN • Balsamum peruvianum. Myroxylon balsamum. škoricovej a perurezitanolovej. Addisonovej chorobe.-deoxykortikósterónu podobné pôsobenie sa využíva pri liečbe reumatických ochorení. adstringens (pre obsah trielsovín) Sedatívum. ktorý inhibuje spätné vychytávanie serotonínu. flavónové glykozidy (rutín. vysokom krvnom tlaku a nedostatku draslíka v tele (vyplavuje ho) -prípravky IPECARIN gtt. mierne derivans. tiamín. olejovej. SL 1) Obsahuje: diantróny. kyselina nikotínová Použitie: antiflogistikum pri zápaloch v ústnej dutine. voľnú kys. škoricovej a benzoovej s benzylalkoholom.. BETULAN • Arnicae flos. proti svrabu • Principia e Oleo maydis. poruchách trávenia. antireumatikum • Salviae foilum (herba). flavonoidy. hyperozid.hypericín (1%) a jeho deriváty -silica. Salvia officinalis. a malé množstva seskviterpénov -triesloviny. dekubity. . zápalových ochoreniach -nie je vhodná pri ochoreniach pečene..ester kys. pri hnačkách -antihidrotikum pri nežiadúcom potení -v kozmetike. linolénovej • Hyperici herba. Fabaceae (SL 1) Obsahuje: cinameín. GABA v synapsiách) Hypericín spôsobuje slabo euforizujúci účinok Diantróny spôsobujú fototodynamické pôsobenie 301 .zmes esterov kys. -živicové látky. Hypericaceae (ČSL 4. katechínové triesloviny (10%). pri gingivitídach. olej tvoria glyceroly kys. stomatitíde -pri nadúvaní. mydlá. Arnica montana. stomachikum. Poaceae (Mayidis oleum rafinatum v SL 1) -kukuričný olej obsahuje vitamín F. šampóny. kyselina chlorogénová Použitie: antidiaroikum. Hypericum perforatum. horčiny diterpénového charakteru (pikrosalvín). kvercetín).Zea mays. triterpény (kyselina oleanolová a jej deriváty). zápaloch sliznice tráviaceho traktu. linolovej. škoricovú -pre pach charakteristický β-nerolidol Použitie: externe ako dezinficiens. dopamínu.. laxatívum (antidepresívne účinky vďaka hyperforínu. Lamiaceae (folium a tinktúra v SL 1) Obsahuje: silica obsahujúca tujón a ďalšie monoterpény. hemostatikum.

ktoré sú schopné pri dlhodobom podávaní potláčať psychotické symptómy. schizoafektívnych psychóz a maniodepresívnych psychóz. strata záujmov. -psychózy – ťažké psychické poruchy charakterizované chorobne zmeneným vnímaním . prežívaním. antihistaminiká a využívajú sa aj v neuroleptanalgézii Psychotické príznaky: . agresivita. interpretáciou reality. agitovanosť . emočná oploštenosť. nedostatok vôle 302 . najmä bludy halucinácie u schizofrénie.pozitívne: halucinácie. bludy.negatívne: autizmus. poruchami orientácie. pamäti a konania (psychomotorický nekľud až agresivita / apatia.NEUROLEPTIKÁ ( N05A) Neuroleptiká = antipsychotiká = veľké trankvilizéry -látky. uzavretosť) -okrem toho majú aj ďalšie použitie ako antiemetiká.

- afektívne: depresia, úzkosť, mánia a ich zmiešané formy - kognitívne: narušenie spracovania informácií, koncentrácie, rečových schopností Rozdelenie psychóz: - organické (somatogénne) – poruchy vznikajú v dôsledku poškodenia mozgu (1° telesná choroba, toxické vplyvy, chirurgický zákrok) - funkčné (endogénne) – nemajú známu príčinu, v dôsl.určitých predispozícií napr. genetických faktorov Príčina vzniku psychóz: - nadmerná aktivita dopaminergného systému =>zvýšená hladina dopamínu - u psychotických pacientov bývajú zmnožené D2 receptory Rozdelenie antipsychotík: 1.generácia – neuroleptiká – ovplyvňujú iba pozitívne príznaky psychóz, po užití vzniká tzv. neuroleptický syndróm,veľa NÚ a) sedatívne – blokáda D,α,M,H,5-HT receptorov, pôsobia proti psychomotorickému nekľudu -fenotiazíny – chlórpromazín, levomepromazín, tioridazín, periciazín -tioxantény – chlórprotixén, klopentixol b) incizívne – blokáda D2 receptorov, pôsobia proti halucináciám a bludom -fenotiazíny – perfenazín, flufenazín, prochlórperazín, trifluórperazín -tioxantény – flupentixol -butyrfenóny a difenylbutylamíny – haloperidol, droperidol, penfluridol, pimozid 2.generácia – atypické antipsychotiká – potláčajú aj ďalšie príznaky psychóz,bez NÚ typických pre 1.gen. (neurolept.syndróm) a) selektívni antagonisti D2/D3 receptorov –benzamidy: sulpirid, amisulpirid, tiaprid b) SDA – serotoninergní a dopaminergní antagonisti – blokáda 5-HT2, D2/D3 receptorov -benzizoxazoly – risperidon -benzizotiazoly – ziprasidon -imidazolidinóny – sertindol c) MARTA – multireceptoroví antagonisti – blokáda M,D2,H1,5-HT2 receptorov -dibenzodiazepíny – klozapín -fenobenzodiazepíny - olanzapín Mechanizmus účinku antipsychotík: -pôsobenie sa vysvetľuje blokádou dopamínových receptorov (najmä D2) v rôznych oblastiach CNS -žiadúca je blokáda: - v mezolimbickej oblasti = tlmenie pozitívnych psychotických príznakov - v chemorecepčnej zóne pre zvracanie = antiemetický účinok -nežiaduca je blokáda: - v bazálnych gangliách, corpus striatum = vznik extrapyramídových príznakov - v hypotalamus a hypofýza = zvýšená sekrécia prolaktínu - v prefrontálnom kortexe = hypoaktivita D-rec.vedie k negatívnym psychotickým

303

príznakom (na tlmenie negatívnych príznakov majú priaznivý vplyv tzv. atypické neuroleptiká blokujúce 5-HT2 receptory) - blokáda ďalších receptorov: -α – útlm vigility,sedácia, pokles TK, útlm termoregulácie (NÚ) -M – útlm vigility,sedácia, sucho v ústach -H1 – útlm vigility,sedácia, zvýšený apetít -5-HT – odstránenie negatívnych príznakov, zníženie strachu, anxiolýza Neuroleptiká – 1.gen. Účinok: na pozitívne psychotické príznaky , ďalej: antiemetický účinok a antihistamínový účinok NÚ: - neuroleptický syndróm – dochádza k obmedzeniu aktivity, ale spinálne reflexy sú zachované; zvláštny stav ukľudnenia, znížená pohyblivosť so zachovaním reflexov, ospalosť, znížená vigilita, zníženie iniciatívy a záujmu o okolie, útlm emócií, postupný ústup agitovanosti a agresivity, zníženie naliehavosti bludov a halucinácií, parkinsonov syndróm, myšlienkové pochody (schopnosť riešiť matematické úlohy) sú zachované -ortostatická hypotenzia, tachykardia, hyperprolaktinémia –gynekomastia a galaktorhea (=>pseudogravidita), malígny hypertermický syndróm (podáva sa dantrolen), ikterus (cholestáza, hyperbilirubinémia, pečeňové lézie), dermatitídy, fotosenzitivita, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom následkom zníženia prahu pre kŕče, sucho v ústach, prírastok hmotnosti Atypické antipsychotiká – 2.gen: - najpriaznivejší klinický profil Účinok: na pozitívne, negatívne, afektívne, príp.aj kognitívne príznaky,často sú účinné aj u rezistentných foriem schizofrénie - selektívne blokujú D receptory v mezolimbickej oblasti =>málo NÚ Sel.antag D rec. – bez katalepsie a extrapyramidálnych príznakov, NÚ: hyperprolaktinémia SDA – bez anticholinergných a antihistamínových účinkov, NÚ: hyperprolaktinémia MARTA – spoľahlivé pôsobenie, nevyvolávajú hyperprolaktinémiu!, NÚ: anticholinergné,adrenolytické, antihistamínové účinky (zvýšenie telesnej hmotnosti), myelotoxicita (klozapín) Rozdelenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Tricyklické neuroleptiká: a) deriváty fenotiazínu – promazín, chlórpromazín, levomepromazín, prochlórperazín, trifluórperazín, perfenazín,flufenazín, flufenazíndekanoát, tioridazín, periciazín b) deriváty 6,6,6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény – chlórprotixén, klopentixol, zuklopentixol, flupentixol/dekanoát/ c) deriváty 6,7,6-tricyklov – dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny – klorotepin, oxyprotepin, loxapin, klozapin, klotiapin

304

2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny a) butyrfenóny – haloperidol, trifluórperidol, droperidol, melperon b difenylbutylamíny – penfluridol, fluspirilén, pimozid 3. Ortopramidy – sulpirid, amisulpirid, tiaprid 4. Iné štruktúry – risperidon, molindon, sertindol 1. Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu
R3
CH2-CH-CH2-N N S
<1> <2> <3> <4>

R
R2

R

Vzťah štruktúry a účinku: - podmienkou pre zachovanie A je trojuhlíkatý reťazec medzi dusíkom fenotiazínu a postrannou bázickou aminoskupinou, ktorý môže tvoriť časť heterocyklu, alebo môže byť substituovaný na prostrednom uhlíku metylom (L-izomér) - A zvyšuje bázický dusík viazaný do heterocyklu, súčasne sa znižuje sedatívne pôsobenie - účinok zvyšuje substitúcia v polohe 2 (R2) fenotiazínu elektroneg. skupinou a to v poradí H< Cl < CH3O < CH3CO < CF3, príp. CN, CH3S, CH3SO2, substitúcia týmito substituentami v iných polohách znižuje až ruší aktivitu -substiúcia v polohe 1 aktivitu výrazne znižuje v dôsledku bránenia interakcii medzi polárnym substituentom v polohe 2 a protónom kvarterizovanej bázickej aminoskupiny -esterifikáciou OH skupiny fenazínov vznikajú deriváty s protrahovaným účinkom (depotné injekčné podávanie vo forme lipofilných esterov kyseliny dekánovej) Metabolizmus promazínov:

-

oxidácia na postrannom bázickom dusíku, N a S fenotiazínového skeletu a benzénových kruhoch: 1. S – oxidácia – vzniká sulfoxid až sulfón 2. N – demetylácia – vzniká mono až di demetylovaný derivát 3. N – desalkylácia – vzniká N-oxid 4. – hydroxylácia– vznikajú hydroxymetabolity vylučované ako O-glukuronidy

Metabolizmus perazínov a fenazínov:

305

- podobný biotransformačným cestám promazínovej rady : N-desalkylácia, S-oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov, avšak N-oxidácia prebieha na oboch dusíkoch piperazínu. Hydroxymetabolity sú vylučované ako glukuronidy. - u fenazínov prednostne vznikajú vedľa S-oxidu N-dealkyl- a hydroxymetabolity - tioridazín – oxidácia na oboch sírach na mono- a di- sulfoxidy až mono- a di- sulfóny b) Deriváty 6,6,6, - tricyklov: Azafenotiazíny a tioxantény Azafenotiazíny Tioxantény

Vzťah štruktúry a účinku: - azafenotiazíny – substitúcia elektronegatívnym substituentom aktivitu azafenotiazínov znižuje - tioxantény – trojuhlíkatý bázický reťazec viazaný v polohe 9 umožňuje vznik cis-trans izomérov, aktívne sú iba cis izoméry z dôvodu zachovania interakcie medzi protónom kvartérnejaminoskupiny a substituentom s voľným elektrónovým párom v polohe 2. Zrušenie izomérie hydrogenáciou = zníženie až zrušenie neuroleptickej aktivity - elektronegatívny substituent v polohe 2 zvyšuje aktivitu - podmienkou účinku je zachovanie trojuhlíkatého spojovacieho reťazca - možnosti obmeny postrannej bázickej aminoskupiny Metabolizmus: - 4 hlavné biotransformačné procesy: - S-oxidácia na sulfoxidy, N-demetylácia, N-oxidácia a oxidatívna hydroxylácia aromatických kruhov. Vylučovanie vo forme O a N glukuronidov. c) Deriváty 6,7,6 – tricyklov: Dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny

306

Vzťah štruktúry a účinku: - výhodná je substitúcia polárnym substituentom napr. Cl v polohe 8 - bázická zložka: N-metylpiperazínová resp. hydroxyalkylpiperazínová skupina musí byť priamo viazaná na uhlík 7- článkového kruhu - aktivita sa nemení ak u dibenzodiazepínov nahradíme NH v polohe 5, sírou, kyslíkom, CH2 skupinou, ale poklesne účinok O < CH2 < S < NH - klozapin – vzhľadom na opačnú orientáciu Cl má nižšiu účinnosť vzhľadom na dávku, ide o tzv. atypické neuroleptikum selektívne blokujúce D2 receptory => slabšie parkinsonické príznaky, ale riziko agranulocytózy Metabolizmus: -obdobný ako u fenotiazínov a tioxanténov, t.j. najmä N-demetylácia, S a N- oxidácia, oxidatívna hydroxylácia aromat.kruhov a konjugácia za vzniku glukuronidov. 2. Butyrfenóny a difenylbutylamíny Butyrfenóny:

Difenylbutylamíny:

Vzťah štruktúry a účinku:

307

- podmienkou zachovania vysokej aktivity je prítomnosť flóru v p-polohe butyrfenónov aj difenylbutylamínov - optimálna aktivita je viazaná na nerozvetvený trojuhlíkatý reťazec - náhrada ketonickej skupiny butyrfenónov inou skupinou napr. éterovou či tioketonickou pôsobí dysterapeuticky. Možná je iba náhrada 4-fluórmetínovým zoskupením za vzniku difenylbutylamínov, s nižšou účinnosťou, ale s dlhším účinkom. - výhodná je substitúcia Cl, Br v p-polohe a súčasná substitúcia CF3 v m-polohe fenylpiperidínového fragmentu - možná je rozličná substitúcia v polohe 4 piperidínu (OH, estery s lipofil.kyselinami = protrahovaný účinok) Metabolizmus:

-haloperidol: 1. oxidatívna N-desalkylácia vedľa sekundárneho amínu – vzniká kys. p-Fbenzoylpropiónová a tá je odbúravaná β-oxidáciou na kys. p-F-fenyloctovú a tá je vylučovaná ako konjugát s glycínom. 2. v malej miere dochádza k redukcii karbonylovej skupiny na sekundárny alkohol 3. Ortopramidy (Benzamidy) Vzťah štruktúry a účinku: - určujúcim faktorom pôsobenia ortopramidov je charakter substitúcie najmä v aromatickej časti - základom štruktúry je aromatické jadro substituované cez charakteristickú –CO-NH- väzbu aminoacetálovým reťazcom a s metoxy- skupinou v o-polohe, ktorá je schopná tvoriť vodíkovú väzbu s vodíkom aminoskupiny -substitúcia rozhoduje či liečivo bude neuroleptikom alebo antiemetikom Metabolizmus: - nepatrne metabolizované, z väčšej časti vylučované nezmenené Farmakognózia: RESERPIN inj., tbl. (ČSL 4 - Reserpinum) – antipsychotikum, ktoré bolo do terapie psychóz zavedené približne v tej istej dobe ako chlorpromazin, dnes sa ako antipsychotikum využíva iba málo, vzhľadom na existenciu účinnejších látok s menšími nežiadúcimi účinkami (predovšetkým depresie). Dávkovanie v psychiatrii: 5-15 mg/deň. Nepriamym sympatolytickým účinkom účinkom pôsobí hypotenzívne, preto je tiež používaný v kombinácii s inými látkami

308

ako antihypertenzívum (CRYSTEPIN drg.), dnes je menej používaný z dôvodu indukcie depresií so samovražednými sklonmi. Mechanizmus účinku: - rezerpín –patrí medzi nepriame sympatolytiká, veľmi ľahko preniká do CNS a nervových zakončení, viaže sa na membrány vezikúl a bráni vstupu katecholamínov a serotonínu do vezikúl. Výsledkom je postupný pokles až vyčerpanie (deplécia) neurotransmiterov v granulách, čo má za následok malé alebo žiadne uvoľňovanie neurotransmiterov z granúl pri vzniku akčného potenciálu. Efekt rezerpínu je daný ireverzibilným poškodením membrán granúl a účinok prestane až po výmene granúl za nové. Katecholamíny v cytoplazme sú rozkladané MAO. Nedostatok neurotransmiterov v synaptickej štrbine vedie k senzibilizácii postsynaptických receptorov. Rezerpín získava sa z koreňa rastliny Rauwolfia serpentina (Rauwolfiae radix) z čeľade Apocynaceae. Táto rastlina obsahuje až 50 indolových alkaloidov (2-3%), ktoré možno rozdeliť na : - slabo bázické terciárne indolové bázy (rezerpín, pseudorezerpín, johimbín) - terciárne indolové bázy strednej bázicity (ajmalín, izoajmalín) - silné kvartérne bázy (serpentín, serpentinín) Obsah alkaloidov kolíše podľa proveniencie, ročného obdobia a je ovplyvnený geneticky. Rozdelenie indolových alkaloidov: 1.jednoduché indol. alkaloidy - psilocybín – r. Psilocybe (Agaricaceae) - fyzostigmín – Semen calaber – Physostigma venenosum (Fabaceae) - harmán, harmín, harmalol – Passiflorae herba – Passiflora incarnata (Passifloraceae) 2. zložené indolové alkaloidy a) zložené momoterpénové indol. alkaloidy – na ich tvorbe sa okrem tryptofánu zúčastňuje aj monoterpénový prekurzor odvodený od sekaloganínu. Podľa monoterpénovej zložky sa delia na : - aspidospermínový typ (vindolín, aspidospermín, quebrachamín) Vincae herba – Vinca minor (Apocynaceae) Cortex quebracho – Aspidosperma quebracho – blanco (Apocynaceae) - yohimbínový (loganínový, genciopikrínový) typ – yohimbín, rezerpín; strychmín, brucín Rauwolfiae radix – Rauwolfia serpentina (Apocynaceae) Yohimbae cortex - Pausinistalia yohimbae (Rubiaceae) Strychni semen – Strychnos nux vomica (Loganiaceae) - ibogaínový typ – voakangín, katharantín; chinínové alkaloidy – cinchokamín, chinín Cinchonae cortex – Cinchona succirubra (Rubiaceae) b) hemiterpénové alkaloidy - klavínové alkaloidy – chanoklavín, agroklavín, elymoklavín - deriváty kyseliny lyzergovej – jednoduché amidy (ergometrín), peptidové alkaloidy (ergotamín) Secale cornutum – Claviceps purpurea (Clavicipitaceae)

309

NEUROLEPTIKÁ Tricyklické neuroleptiká a) Deriváty fenotiazínu CH2-CH2-CH chlorpromazin 2 N Cl N N CH3 CH3 CH3 N CH3 CH2-CH-CH2 levomepromazin CH3 N O-CH3 CH3 CH2-CH2-CH2 S N S Cl N S CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH3 prochlorperazin CH2-CH2-CH2 N S Cl N N CH2-CH2-OH trifluorperazin CH2-CH2-CH2 N S CF3 N N CH2-CH2-OH -O-CO-C9H19 perfenazin flufenazin flufenazin – dekanoát (depotná forma umožňuje podávať u nespolupracujúcich pacientov 1x mesačne) CH3 N CH2-CH2 N S SCH3 CH2-CH2-CH2 N S N OH C N tioridazin periciazin 310 .

R2=H) droperidol 311 .7.6-tricyklov – azafenotiazíny a tioxantény CH-CH2-CH2 Cl S N CH3 CH3 CH-CH2-CH2 CF3 S N N CH2-CH2-OH chlorprotixen flupentixol / flupentixol-dekanoát c) Deriváty 6.6.b) Deriváty 6.dibenzotiepíny a dibenzodiazepíny N <1> <2> <3> <4> N CH3 N N CH2-CH2-CH2-OH Cl S S-CH3 S klorotepin dekanoát klozapin N Cl N N CH3 oxyprotepin / oxyprotepin loxapin N N <1> <3> N CH3 Butyrofenóny a difenylbutylamíny N H -O-CO-C9H19 OH F CO-CH2-CH2-CH2 N Cl O <3> O F CO-CH2-CH2-CH2 N N R1 R2 NH haloperidol / haloperidol dekanoát (R1=Cl.6-tricyklov .

trifluperidol (R1=H. R2=CF3) F O F CH-CH2-CH2-CH2 N NH N F CO-CH2-CH2-CH2 N CH3 melperon F fluspirilen F O F CH-CH2-CH2-CH2 N N NH OH F CH-CH2-CH2-CH2 N Cl CF3 pimozid penfluridol Benzamidy (ortopramidy) C2H5 OC NH-CH2 OCH3 H2N-O2S H5C2-O2S C2H5 OC NH-CH2 OCH3 N N OC NH-CH2-CH2-N OCH3 C2H5 C2H5 NH2 H3C-O2S NH2 sulpirid tiaprid Iné štruktúry amisulprid 312 .

Farmakológia Do skupiny R – respiračný systém patria : R01 rinologiká R02 laryngologiká R03 antiastmatiká R05 expektoranciá.O N N CH3 N N O O CH3CH2 H3C F H2 C N O N H risperidon molindon Alkaloidy Rauwolfia a ich analógy H3C O rezerpín Odlišný mechanizmus účinku .rezerpín NOSOVÉ PRÍPRAVKY.blokádou spätného príjmu neurotransmiterov zo synaptickej štrbiny do zásobných vezikúl dochádza k vyčerpaniu ich zásob. mukolytiká a antitusiká R06 antihistaminiká na celkové použitie R07 varia-iné lieky respiračného systému 313 . antiastmatikum) 1. dekongestívum) Berotec – fenoterol (bronchodilatans. ANTIASTMATIKÁ (R) Prípravky : Nasivin – oxymetazolín (α1 sympatomimetikum. V súčasnosti už nepoužívaný pre možnosť vzniku ťažkých depresií. N H H O H N H O O O O CH3 O O CH3 CH3 H3C O H3C PRÍPRAVKY: HALOPERIDOL – haloperidol RESERPIN .

kombinácie viacerých faktorov. Ostatné . . úporným kýchaním a dráždením na kýchanie.chronická . priedušky. ktoré sa vyskytujú v priebehu celého roka (produkty roztočov. vyskytuje sa v období maximálneho kontaktu s alergénmi. Ochorenia horných DC možno liečiť samoliečbou voľnopredajnými liekmi.ochorenia hltana a dutiny ústnej . ktorá môže byť vodnatá (vírus). pálením až bolestivosťou v nose. perorálna antikoncepcia . alergény. a dolných dýchacích ciest (hrtan. acetylsalicylová.NARES . môže sa vyskytnúť aj poškodenie sliznice vedľajších nosových dutín. rastlinnými (trávy. hltan).Non alergic rinitis with eozinofils (nealergická s eozinofilmi).napr. peria. Základnou funkciou DC je zabezpečiť výmenu plynov.lieková . pneumokoky.Má chronický priebeh. niekedy nemožno určiť príčinu).akútna . peľové alergény.potravinová . hl. polinóze..idiopatická . až neskôr sa objavuje sekrécia. O nádche sa hovorí. Príčiny dýchacích ťažkostí možno rozdeliť na : ochorenia nosovej sliznice (rinitídy) a vedľajších nosových dutín (sínusitídy) . vlhkosti.obštrukcia nosa (upchatý nos) . breza previsnutá. parazity.prekrvenie a zdurenie sliznice nosa . ak je prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov : . je pri nej zvýšená obštrukcia nosa na základe pôsobenia alergénov vonkajšieho prostredia. . dub). Infekčná . . Alergická . menej často bakteriálneho (výnimočne mykotického al. mechanické vplyvy. 2.V počiatočnom štádiu je charakteristická prekrvením sliznice nosa. Nádcha je zápal sliznice nosa. Podľa International Consenzus Report on Diagnosis and Managment of Rhinitis (Copenhage 1994) sa rinitídy delia na : 1.Niekedy sa hovorí o tzv. baktérií. k.sezónna .ochorenia respiračného systému Ochorenia nosa sa vyskytujú najčastejšie vo všetkých vekových kategóriách. alebo hnisavá (baktéria).svrbenie a dráždenie v nose (spojené s kýchaním) Popri týchto príznakoch sa tiež objavuje zúženie DC a dychová tieseň. priedušnica. majú charakter zápalu a vyvolávajúcim činidlom môžu byť – vírusy (30). s veľmi vysokou nosovou sekréciou vyvolanou rozličnými látkami (cigaretový dym. 3. srsti zvierat . baktérie (streptokoky.Niektoré antihypertenzíva (guanetidín).celoročná .NOSOVÉ PRÍPRAVKY Dýchacia sústava sa skladá z horných dýchacích ciest (nosová dutina. múka 314 . ochorenia dolných DC treba konzultovať s lekárom. plesní.sekrécia z nosa (rhinorea) . toxíny. s celým radom charakteristických príznakov. Charakterizuje ju nosová obštrukcia striedavo periodicky so zvýšenou nosovou sekréciou.).Prejavuje sa zvýšenou sekréciou z nosa. .Vazomotorická.Je zvyčajne vírusového. pľúca). stafylokoky).. plesne. zmeny teploty. parazitárneho ) pôvodu.

dávajú sa viackrát denne . patrí – sedácia až hypnotický účinok (neobsluhovať stroje. Epitelizanciá 1. Látky používané na liečbu : 1. Sympatomimetiká (dekongestíva) 2. gravidných ženách. ktoré blokujú účinky histamínu na histamínových receptoroch. vyvolávajú psychomotorický útlm. zužujú cievy. dojčení. generácia – dobre prechádzajú do CNS. perorálne – pseudoefedrín. vanilmandľovej v moči). používajú sa na rôzne alergie. fenylefrín.v puberte. znižujú opuch.medzi ich N. Ich účinok sa zvyšuje kombináciou s α1 sympatomimetikami (antazolín+nafazolín – Sanorin-analergin. druhým poslom je IP3-inozitoltrifosfát a DAG-diacylglycerol). lokálne – nafazolín. feochromocytóme (nádor drene nadobličiek – zistíme ho zvýšenou hladinou k. H2 (zvyšujú aktivitu adenylátcyklázy . xylometazolín. zástupcom je betahistin a používa sa proti Meniérovej chorobe). majú anticholinergný účinok. treba to konzultovať s lekárom. Možno ich rodeliť na : a. Antihistaminiká 3.emocionálna . oxymetazolín. no ak príznaky pretrvávajú viac ako 7-10 dní u detí dokonca 2-3dni. i na alergické nádchy a na kinetózy). ďeťoch.hormonálna . Antiseptiká a antibiotiká 4. Ak sa používajú viac ako 7 dní môže nastať upchatie nosa po náhlom prerušení liečby. používajú sa pri ochoreniach GIT – pozri antiulceróza). klimaktériu .. H1 antih. laryngitídy a sú tiež využívané pri diagnostických zákrokoch. Antihistaminiká Sú to látky. (sucho v ústach. sínusitídy. fenylpropanolamín Sú indikované na akútne infekčné rinitídy. 2.Ú. Antihistaminiká podané lokálne znižujú svrbenie a pálenie. možno deliť podľa vlastností na : 1. tetrazolín. Perorálne sú KI pri KVS ochoreniach. neriadiť auto) . Poznáme H1 (zvyšujú aktivitu PLC. KI tiež platí pri precitlivelosti na liečivo. Sympatomimetiká Sú to α1 sympatomimetiká (majú afinitu aj aktivitu.antimuskarínové úč. potláčajú sekréciu hlienu a zlepšujú priechodnosť DC. pôsobia pomocou PLC – fosfolipáza C. dimetinden+fenylefrín – Vibrocil). teda možno liečiť toto ochorenie voľnopredajnými liekmi. fenylefrín. H3 (pôsobia na presynaptické receptory cez inhibíciu N-typu vápnikového kanála. pôsobia sedatívne. pri nádche znižujú sekréciu a pri konjunktivitíde (zápale spojiviek) znižujú ich prekrvenie. tachykardia) 315 . že neliečená nádcha trvá týždeň a liečená 7 dní. tramazolín b. faryngitídy. glaukóme a pri užívaní inhibítorov momoaminooxidázy. alergické.atrofická Hovorí sa.

Dexpanthenol (Bepanthen – po krvácaniach v nose. terfenadín. pôsobí na G+ mikroorganizmy (dobre na pyogénne streptokoky). cieľom je uvoľniť nosovú dutinu. má detoxikačné účinky pri streptomycíne. ketotifen. pantoténová je súčasťou Co-A (zabezpečuje prenos dvojuhlíkatých zvyškov pri metabolizme cukrov.Ú. u ekzémoch vchodu nosa.fexofenadín. terfenadín. viomycíne 316 . Neomycín patrí medzi aminoglykozidy (pozri otázku s nimi). – arytmogénny potenciál (predĺženie QT-intervalu)-hl. generácie . azelastin. – pri inhibícii CYP450 sa zvyšujú hladiny a tým riziko N. ako doplnková liečba pri rinitídach. moxastin. pre značnú nefrotoxicitu sa používa iba lokálne. zvracanie. tukov a pri biosyntéze MK.u detí je možná paradoxná stimulácia CNS ..môžu interagovať s látkami utlmujúcimi CNS (potencovanie tlmivého úč. bizulepín. k. levocetirizín.N. spôsobujú dekongesciu slizníc. generácia – zachovali sa pozitíva a odstránili nedostatky 2. zápcha a hnačka) .tráviace problémy (nechutenstvo. majú aj protizápalové účinky. s látkami inhibujúcimi CYP3A4(makrolidy. pôsobia bakteriostaticky. levokabastín. loratadín 3. Z antiseptík sa používa kvartérna amóniová soľ – karbetopendecínium (mukoseptonex). často v kombinácii s neomycínom. azolové antimykotiká – zvýšenie N. klemastín. dimetinden.Ú. sú to metabolity a izoméry 2. steroidov . desloratadín 3. polyneuropatiách. metabolizujú sa v pečeni (často na aktívne metabolity) . obnoviť drenáž vývodov vedľajších nosových dutín. majú zvýšenú selektivitu voči H1 receptorom. poruchách spánku ako podporná terapia pri chorobách pečene..astemizol.) . vyvolávajú mierne až žiadne sedatívne účinky. pri podráždenosti. podáva sa pri atóniách čriev. cetirizín. sú nesedatívne aj pri vyšších dávkach.). bránia vysušovaní sliznice a zlepšujú jej priechodnosť. Antiseptiká a antibiotiká Liečia primárne a sekundárne bakteriálne infekcie. generácia – minimálne prechádzajú do CNS. neomycíne.. bacitracínovej rady. prometiazín. nauzea. Používajú sa pri atrofických a chronických rinitídach.) hypovitaminózy sa nevyskytujú. na odstráneneie únavy. astemizol. po chirurgických zákrokoch. generácie – nemetabolizujú sa v pečeni (nižšie riziko interakcií). embramin 2.Ú.antazolín. ebastín. Z antibiotík viazaných na recept sa používa kombinácia neomycín+bacitracín (Pamycon gtt). menej ebastin. Epitelizanciá Majú epitalizačný a regeneračný účinok. pri vyšších dávkach môže hroziť riziko sedácie – cetirizín . tvorba chrást). Jediným voľnopredajným antibiotikom je fusafungin (Bioparox) – pôsobí len lokálne a má aj protizápalový účinok. bacitracín je polypeptidové atb. 4. nie sú kardiotoxické.

peľ. 1. infekcie DC. aj podpora epitelizácie) – skôr dezinficiens. antibakteriálny úč. rod. s následnou bronchiálnou hyperaktivitou na rôzne imunogénne a neimunogénne podnety. pri výdychu 2. zlý pocit medzi lopatkami. perie) . fajčenie. obezita 2. hvízdanie pri dýchaní. privinizmus – z dlhej vazokonstrikcie vzniká perforácia nosovej prepážky). pochádza z gréčtiny. antiseptický. pocit strachu a úzkosti 6. Rizikové faktory pre jej vznik možno rozdeliť . zmeny počasia Delíme ju podľa etiológie na . dušnosť 317 . ryžových a obilných otruboch. srsť. xylometazolín. Trpí ňou asi 150 000 000 ľudí na svete (10-15% detí. Používa sa pri neplodnosti. pocit tiesne. plesne. kašeľ (neproduktívny) 3. Vyskytuje sa hl.a rontgenkontrastných látkach. zvieratá (kúsky kože). šaláte a špenáte. kapuste. Alfa-tokoferol acetát (Vitazulen. fenylefrín (v prípravku PRIVIN – N. traktu (bronchitídy. symptómy u detí – kašeľ. zvieravý pocit na hrudníku 4. Der. určité potraviny. z vonkajšieho prostredia – perie. krátky dych 5.alergická (roztoče. atopia (dedične založený sklon na vznik precitlivelosti – sú za ňu zodpovedné IgE protilátky). veľkosť rodiny. dym) . špenáte. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú dekongestíva : Fenylpropanolamín. imidazolu – nafazolín. prodromálne príznaky pred záchvatom sú svrbenie pod bradou. hl.Ú. rasa (hl. biely). predpokladá sa. tzv. že je bunkové antioxidans. pričom stupeň tejto obštrukcie sa mení buď spontánne.vyvolaná farmakologicky (beta-blokátory. zo strany pacienta – genetická predispozícia. v priemyselných krajinách.nealergická (vône. lokálne na podporu epitelizácie. lieky.vyvolaná infekciami respir. sínusitídy) Jej príznaky sú : 1. porúch trofiky slizníc a kože. 5-10% dospelých). ANTIASTMATIKÁ Astma je chronické zápalové ochorenie DC. Prirodzene sa nachádza v kvasniciach. hyperaktivita DC. aspirín) .vyvolaná emóciami . alebo v priebehu liečby. tromboflebitídach. Coldastop) Má nejasnú funkciu (zapája sa do prenosu vodíkov pri ox-red dejoch). oxymetazolín. znečistený vzduch. poznáme ju už viac ako 2000 rokov. habituálnych potratoch. Prirodzene sa nachádza v rastlinných olejoch. Eterolea mixta (Pinosol. antiflogistický. prejavujúce sa reverzibilným zúžením priedušiek. prach.vyvolaná námahou . kde znamená ťažko dýchať. piskot. pachy.

Interminentná astma – príznaky menej ako 1 krát za týždeň. Nastáva prísun imunokompetentných buniek z ciev do postihnutého tkaniva (T-lymfocyty. poškodenie. zvyšuje sa priechodnosť sliznice pre alergény a tým zápalová reakcia pokračuje a poškodenie je tým horšie. antagonisti leukotriénov 5. prispôsobenie profesie a miesta bydliska 6. vznikajú protilátky. čím je astma menej liečená. prostaglandíny aj kyslíkové radikály). Ťažká perzistujúca astma . príznaky (sipot.. zvýšená sekrécia. minulá. zníženie výdychovej frekvencie pod 80% . predĺžené expírium) 3. kožné testy 6.v.ak treba tak nejaký bronchodilatans. Pri záchvate sa kontrahujú svaly okolo DC tým je zhoršený prechod plynov a zvyšuje sa sekrécia hlienu. dlhodobo pôs. liečebná rehabilitácia (dychové cvičenia. vyšetrenie špecifických IgE protilátok 7. kašeľ. Delenie astmy podľa závažnosti a jej terapia : 1. rodinná) 2. funkčné vyšetrenie pľúc (meranie vrcholovej výdychovej rýchlosti – PEF – peak expiratory flow. hory) 5. klimatická liečba (more.. prívod kyslíka Nefarmakologická terapia astmy : 1. zápalová reakcia. imunoprfylaktiká 3.inhalačné kortikoidy . odstrániť spúšťače a alergény z prostredia 2.5. Status astmatikus . správna životospráva 3. beta-sympatomimetiká 2. infúzia teofylínu (celkom 600-800 mg). hl. leukotriény. inhalácie) 4.glukokortrikoidy aj systémovo. Mediátory zápalu. spôsobujú vazodilatáciu.trvalé príznaky . eozinofily). zvýšenie adhézie cievneho endotelu.). makrofágy. β2 sympatomimetiká (parenterálne). pozitívny prístup pacienta (compliance. histamín. fyzikálny nález (auskutácia – vyšetrenie fonendoskopom) 4.4. spirometria. tie sú zdrojom ďalšieho uvoľňovania mediátorov zápalu (cytokíny – IL 1.vysoké dávky hydrokortizónu (250mg opakovane i. To všetko vedie k poškodzovaniu bronchiálneho epitelu. vzdelávací program – škola astmy) 318 . niekedy ju netreba liečiť .záchvaty každý deň.to isté + teofylín 4. dýchavica.symp. zvýšenie cievnej permeability. biopsia Patofyziológia (ako vzniká) astmy : Nastáva reakcia spúšťača – antigénu s imunitným systémom organizmu. záťažový test) 5. edém.Diagnostika astmy : 1. beta. Stredne závažná perzistujúca astma . Ľahká perzistujúca astma . nastáva uvoľňovanie mediátorov zápalu→bronchospazmus.záchvaty viac ako 1 kráT za týždeň a nočné príznaky viac ako 2 krát za mesiac . anamnéza (súčasná. zápal.

orciprenalín. Krátkodobé (na záchvat) – salbutamol. (orofaryngeálne kandidózy. ktoré po transporte do jadra menia transkripciu cieľových génov. profylaxia 1. flunizolid. fenoterol. mometazonfuroát (zlepšenie už za 24 h) 319 . flutikazón. že sa nedostávajú do systémovej cirkulácie. nové je tiotropium. práškových inhalátoroch. Stredne dlhodobé – klenbuterol. tachykardia. prostaglandíny. reagujú so špecifickými cytoplazmatickými receptormi. prokaterol. KI perorálnych : KVS poruchy spojené s arytmiami a hyperetnziou.Farmakologická terapia : A. bolesti hlavy. menej pri inhalačných : tras. bambuterol (prekurzor terbutalínu. pozor v gravidite. 3. dávajú sa vo forme sprayu (sú tu freóny). triamcinolon. antagonisti leukotriénov A.v. glukokortikoidy (inh. Ich výhodou je. účinkuje min. chrapot..Ú. parasympatlytikum (anticholinergikum) Znžujú hladinu cGMP.Ú. Ich efekt nastupuje až za 3-7 dní. nervozita. deťom dať napiť čaj). dexametazón. 24 h) 2. terapia 1. N. kromoglykany 3. teda ich podanie vedie k zvýšeniu hladiny cAMP. Syntophyllin. metylxantíny 3.o. kašeľ – po vstreknutiu treba ústa vypláchnuť. terapia záchvatu – používajú sa bronchodilatanciá – uvoľňovače : 1. B. Euphyllin).) 2. hexoprenalín i. – teofylín+etyléndiamín Aminophyllinum.budenozid. metylxantíny Inhibujú fosfodiesterázu. terbutalín. β2 sympatomimetiká Zvyšujú hladinu cAMP. sú zničené tráviacimi šťavami.oxyfylín (dlhší úč. aminofylín (dlhší úč. beklometazón.) – salmeterol. Pharophyllin)..). Teofylín (Afolium. plne sa rozvinie až po mesiaci. palpitácie. . periférna vazodilatácia. majú minimálne N. Používa sa len ipratropium (Atrovent). formeterol. Dlhodobé (prevencia až 12-24 h. enzým. ktorý odbúrava cAMP. hexoprenalín p. profylaxia záchvatu – látky znižujúce precitlivelosť bronchov – kontrolóry astmy : 1. Inhibujú fosfolipázu A2 a tak potláčajú vznik mediátorov zápalu (leukotriény. parasympatolytikum B. glukokortikoidy Vyznačujú sa multifaktoriálnym účinkom. ak sa aj dostanú do GIT. etofylín+teofylín). tromboxán . Inhalačné sa používajú pri všetkých formách. β2 sympatomimetiká 2.

salmeterol). ketotifén).kromolyn (Intal. budivé amíny) Zníženie chuti do jedla spojenaá so zvýšením metabolizmu a motorickou aktivitou (anobeziká) O afinite adrenergik typu epinefrinu rozhoduje substitúcia dusíku epinefrin stimuluje všetky adrenoceptory aj alfa aj beta norepinefrin prevažne alfa oveľa menej beta-1. zafirlukast. per os (cienbuterol. Antagonista leukotriénových receptorov – montelukast. (znížená rezistencia voči infekciám. pôsobia periférne aj celkovo. betametazón.Systémovo pôsobiace sa používajú pri ťažkých stavoch. steroidný diabetes.prednizon. dexametazón. oxitropium bromid. salbutamol. tiotropium bromid. procaterol).Ú. blokujú receptory. terbutalín). hypertenzia). inhibujú 5-lipooxygenázu. majú závažné N. aminofylín. kromoglykany Sú to imunoprofylaktiká. verlukast Inhibítor tvorby LT – zileuton. piriprost. pranlukast. alebo účinky leukotriénov. cetirizín. antagonisti leukotriénov Blokujú tvorbu. dlhodobo inhalačné (formoterol.Farmaceutická chémia NOSOVÉ PRÍPRAVKY 1. . Adrenergiká (dekongestíva) Vyvolávajú účinky adrenalínu a noradrenalínu stimuláciou postganglionárnyh sympatických nervov. hydrokortizón. 2. ktoré inhibujú degranuláciu žírnych buniek – pulmonálnych po rôznych podnetoch napr. metylprenizolón 2. presorické amíny) Zvýšená srdcová činnosť a frekvencia (pozitívny chronotropný a inotropný účinok) Dilatácia delohy (tokolytiká) Dilatácia bronhov (bronchodilatancia) Centrálne: Stimulácia CNS (psychostimulancia. spomalenie hojenia rán. a izoprenalín oba typy beta receptorov s prevahou beta-2. Anticholinergiká – ipratropium bromid. prednizolón. Vo veterinárnej farmakológii sa používajú bronchodilatanciá : β2 – sympatomimetiká – krátkodobé (fenoterol. nedokromyl (Tiakade) 3. Metylxantíny – teofylín. Cromolyn). docebenon Oba mechanizmy – tenidap Menej často sa používajú antihistaminika. 320 . Periférne: Vazokonstrikcia Zvýšenie krvného tlaku (antihypotonika. ktoré blokujú účinky histamínu (loratadín. po reakcii s IgE protilátkami (pravdepodobne inhibíciou vstupu vápnikových iónov do bunky). .

Hlavné aktivity vyvolané stimuláciou jednotlivých receptorov podľa orgánov : Srdce Alfa-1 ↑ kontraktility Beta-1>beta-2 ↑ frekvencia. 2. 321 . kontraktilita a rýchlosť vedenia Hladké svalstvo a) cievy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia b) maternica Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia c) bronchy Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia d) močový Alfa-1 kontrakcia Beta-2>beta-1 relaxácia mechúr e) hrubé črevo Alfa-2 relaxácia Beta-2>beta-1 relaxácia Oko Alfa-1 kontrakcia (mydriáza) Podľa mechanizmu účinku rozoznávame priame a nepriame 1-L-tyrozín-hydroxyláza. Prezorickú aktivitu určuje počet a poloha fenolických OH skupín priamu stimuláciu vykazujú zlúčeniny s dvoma OH skupinami v polohe 3 a 4 (norepinefrin) odstránením jednej OH z polohy 3 (hydroxyefedrin). 3 dopamin-betahydroxyláza 4 fenyletanolamin-N-metyltransferáza OH OH OH OH L -DOPA CH2CHNH2 OH OH OH 1 T yrozin CH2CHNH2 2 DOPAMIN CH2CH2NH2 3 OH 4 OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH COOH COOH Adrenergiká sa delia na : A) ENDOADRENERGIKA OH OH NOREPINEFRIN CHCH2NH2 OH OH OH EPINEFRIN CHCH2NHCH3 OH OCOC(CH3)3 OCOC(CH3)3 DIPIVEFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH DOPAMIN CH2CH2NH2 B) EXOADRENERGIKA . al. Pre zachovanie alfa sympatomimetickej (presorickej) A je nevyhnutné fenyletylamínové zoskupenie (predĺženie alebo skrátenie spojovacieho reťazca A ruší) a prítomnosť aspoň jednej OH skupiny na prvom mieste stojí OH na uhlíku v susedstve aromatického kruhu.alfa-adrenergika (vazokonstringencia – antihypotonika) Fenyletylaminy a fenylizopropylaminy Vzťah štruktúry a účinku : 1. 4 (fenylefrin)znižuje afinitu k receptorom.beta-adrenergika (antiastmatika) . 2 DOPA-dekarboxyláza.

2-Imidazoliny Vzťah štruktúry a účinku : 1. 4. alebo je nahradený iným lipofilným arylom (xylometazolín a jeho hydroxyderivát oxymetazolín). CHCHNH2 OH CH3 MET ARAMINOL CH3O OCH3 CHCHNH2 OH CH3 OH MET OXAMIN Indikácie udržanie . 4 aromatického kruhu (hydroxyamfetamín). Odstránenie oboch OH vznikajú prevažne nepriame adrenergiká (efedrin.obnovenie krvnéko tlaku u spinálnej a celkovej anestézie. CH2CHNH2 CH3 HY DROXY AMFET AMIN Mydriatikum slizničné vazokonstringens periférne antihypotenzívum. pričom substitúciou vyvolaný beta-agonistický efekt zostáva zachovaný. Zo substituovaných derivátov na dusíku alfa-agonistickú aktivitu má zachovanú midodrin. Indikácie: vazokonstringens. Zavedenie objemnejších substituentov typov fenylalkylamínov môže vyvolať zvrat alfa-agonistického účinku na alfa-antagonistický. 322 . 3. ORL ako nazálny dekongestans pri nádche. OH Používa sa pri hypotónii. Pre zachovanie selektívneho účinku na alfa-receptory je nevyhnutná primárna aminoskupina. amfetamín).Z iných substitúcií arom. že z neho v organizme odštiepením amino-acetylu vzniká primárna aminická zlúčenina ako účinné agens. u amfetamínu alfa-agonistickú A čiastočne obnovuje hydroxysubstitúcia v polohe 3 al. Používa sa hlavne ako prísada k lokálnym anestetikám na predĺženie účinku. OH FENY L EFRIN CHCH2NHCH3 OH OH OH KORBADRIN CHCHNH2 OH CH3 Met: je stály voči COMT a tak je vylučovaný ako sufátový konjugát. pretože priestorovým stienením vznikajú deriváty metabolicky stálejšie voči MAO (korbadrin). o ktorom sa predpokladá.látky sú tak priamimi a nepriamimi aderenergikami.5dimetoxysubstitúcia (methoxamin). jej substitúciou alkylmi klesá afinita k alfa-receptorom a zvyšuje sa afinita k beta-receptorom. Z obmien v spojovacom reťazci vedľa najdôležitejšej sekundárne alkoholickej skupiny na beta-uhlíku výhodné je iba zavedenie metylu na alfa-uhlík. jadra je vhodná len 2. Vazokonstrikčná aktivita 2-imidazolínového nafazolínu sa nemení keď je naftalénový bicyklus parciálne hydrogenováný (tetryzolín).

HO CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3 N N T ET RY ZOLIN NH NH Cl N NH Cl KL ONIDIN NH NH CH2 N NAFAZOL IN OXY MET AZOL ÍN xylometazolín nemá OH na arom. sa nemení ak je aromatický kruh nahradený heterocyklom napr. octovej a vylučuje sa ako konjugát s ribózou. antidopamínový a antiserotonínový účinok. Antihypertenzný úč. generácie (sedatívne) majú aj výrazný antimuskarínový. : metylácia na dusíku v polohe 1 N dekarboxylácia N HIST AMIN imidazolu na 1. 3. akrivastatin. pri ktorých cudzie látky povahy antigénov.antihistaminiká Kompetitívne antagonizujú účinky histamínu na H1-receptoroch. Najčastejšie používané ako antialergiká – odstraňujú príznaky vyvolané uvoľnením histamínu zo žírnych buniek. na desenzibilizáciu). GIT-om. ktoré majú povahu nielen bielkovín sa do organizmu dostávajú dýchacími cestami. cetirizin. tiofénom (tiamenidín). Ani spojovací metylénový mostík nie je podmienkou účinku. . Látky 2. sliznicami. používa sa pri poruchách perif. antiemetiká a antivertiginóza/antikinetika. pyrimidínom (moxonidín). terfenadin. ktorý bráni voľnému otáčaniu a zaujatiu koplanárneho usporiadania molekuly. Najvhodnejšia je substitúcia dvoma chlórmi (klonidín). glaukom. len zriedka vyvolávajú útlm a sú preto vhodné ako denné antihistaminiká (astemizol. a tie vyvolávajú rozličné alergické reakcie. A nemení jeho odstránenie (tetryzolín) alebo nahrademie inou skupinou napr. Alergény. hypnotiká. Antihypertenzívna A je viazaná na substitúciu o-polohy aromatického jadra malým substituentom. generácie (nesedatívne) neprenikajú natoľko do CNS. nazálne dekongestans u nádchy. loratadin. kys. histamín (mediátor nie neuromediátor !).Látky I. Niektoré látky (terfenadin. ebastin). ten COOH CH2CHCH2 N CH2CH2NH2 oxidatívnou deamináciou prechádza na kyselinu (1-metyl-4imidazolyl)octovú. cirkulácie. lokálne pri reume a neuralgických bolestiach. jadre 2. sa však dáva prednosť betazolu (v prednáške – má dualistický účinok – aj dilatuje aj kontrahuje. H H1. svrbenie. Iná cesta je cez deamináciu na imidazol-4-acetaldehyd.2. alebo alergénov stimulujú v organizme tvorbu špecifických obranných faktorov – protilátok.. bazofilov a mastocytov po alergickej reakcii – vazodilatácia.Ú. Používa sa ako diagnostikum žalúdočnej sekrécie pri podozrení na achlórhydriu. prenikajú do CNS a pre svoj centrálny tlmivý účinok sú používané aj ako sedatíva. substitúcia jedným chlórom. zvýšená cievna permeabilita. čiastočne antiadrenergný..N metylhistamín. ktorých úlohou je cudzie látky zneškodniť. Reakciou antigén-protilátka sa v organizme uvoľňujú biologicky aktívne mediátory hl. imino (tramazolín). či metylom sa neosvedčila. bronchokonstrikcia. kožou. astemizol) však môžu vyvolať ťažké život-ohrozujúce 323 . Antihistaminiká = Antialergiká Ako alergia sa označujú chorobné stavy a procesy ako reakcia imunitného systému. pri veľkých N. alebo terapeutickou aplikáciou (liečivá). Účinky : na sliznicu pôsobia vazokonstrikčne. ktorý je ďalej oxidovaný na der. H HIST IDIN Met. Menej prebieha premena na N-acetylhistamín a N-metylhistamín.

Terciálna aminoskupina je pre A nevyhnutná. generácia H2 C N C H2 H N N S N CH2 N CH3 324 . methapyrilen).C(propylamíny) R1. N-4 metylom vznilo antihistaminikum a natiemetikum (cyklizin) a antihhistaminikum (chlórcyklizin). Zvláštne postavenie medzi cyklickými analógmi majú deriváty piperazínu. Subst. Pre zachovanie A analógov fenbenzamínu je najvhodnejší dvojuhlíkatý spojovací reťazec. antiemetický (meklozin. alebo halogénom (chloropyramin). dvoma uhlíkmi (v prípade cyklu aj troma) Etyléndiamíny VŠÚ: 1. event. vzniká anxiolytický hydroxyzin. Antihistaminickú A bamipínu neovplyvňuje ani premena na rigídny tricyklický mebhydrolín. 2-pyrimidilom (HETRAMIN) za event. 1. R2 – aromatický cyklus. jeho predĺžením o metylénovú skupinu sa účinok ruší. polárnou hydroxyetylovou sk. ktoré podľa charakteru substitúcie vykazujú rozličné vlastnosti.arytmie. A sa nemení zámenou fenylu za benzyl alebo oboch fenylov za heterocykly (methafenilen. R3 (ten v strede) je spojovací reťazec tvorený hl. 4. či kvarternizáciou sa úč. 5. Spojovací reťazec môže byť modifikovaný – uhlík spolu so susedným dusíkom je uzavretý do dusíkatého heterocyklu – imidazol (antazolín). 3. tiež za halogenácie. makrolidy). Všeobecná štruktúra: R1 R4 X R2 R N R5 X – O (aminoalkylétery). alebo môžu byť uzavreté do tricyklov (fenotiazíny). Výhodná je modifikácia v lipofilnej časti – náhrada fenylu 2-pyridilom (tripelenamín) al. Subst. A neovplyvňuje zámena dimetylamínu za piperidín ako je to u 4-aminopiperidínových derivátov thenalidínu a bamipínu. 6. súčasnej p-substitúcie benzylu metoxylom (mepyramin). jej zámenou za sekundárnu. N (etyléndiamíny). periférne vazodilatačný (cinnarizín). ktorý umožňuje prípravu disubstituovaných zlúčenín. primárnu. 2. Subst. uzavretá do pyrrolidínu (histapyrrodin). dusíkaté heterocykly (pyrolidín) R1 a R2 môžu byť na X viazané priamo. buklizin). ruší a spravidla sa zvyšuje anticholinergné pôsobenie. pokiaľ sú podávané s látkami inhibujúcimi ich metabolizmus cez p450 (azoly. Dusíka objemnejšími lipofilnými radikálmi môže vystupňovať centrálne účinky – hypnotický (meklozin). R5 – metyly. Ako solitvorná bázická skupina sa osvedčila dimetylamiinoskupina. ktorá A potencuje (chloropyrylen). heterocyklus R4.

VŠÚ: 1. Oxatomidu : aromatická desalkylácia. menej O-desalkylácia. generácia Cl HC N N C C O H2 H2 C COOH H2 N N H N N C C H2 H2 O CH3 cetirizin astemizol Met. preto nemá sedatívne úč. nepríliš vhodné ako denné antihistaminiká. je aj antiemeikum. metylskupiny vzniká karboxyzlúčenina. že neprechádza hemoencefalickou bariérou. ox. Astemizolu : príloha Aminoalkylétery (kolamíny) Antihistaminiká z výraznými tlmivými centrálnymi účinkami a výrazným antimuskarínovým účinkom. nezmenený. oxidatívna hydroxylácia.Ń-dioxid. ktorá sa vylučuje s taurínom (kys. Je aj hypohistaminikom. ativertiginózum.antazolin thenalidin Cl HC N N C H2 CH3 HC N N C C C H2 H2 H2 N O NH meklozin oxatomid Met.. nepôsobí anticholinergne. N. Cetirizínu : hl. p-chlór-benzhydrylpiperazín. meklozínu : hl. sedatívum. natiserotonínové. bez zmeny. Jeho hydrofilný charakter spôsobuje. F 2. potom N-4-oxid. Met. periférne vazodilatans. Met. 2aminoetánsulfónová). Vysoká antihistaminická A je viazaná na éterické zlúčeniny (tioétery ↓ ) 325 . ani anticholinergné.

fenylové jadrá možno nahradiť 2-pyridylom (doxylamín). Centrálna metínová benzhydrilová skupina umožňuje prípravu alfa-substituovaných analógov. so stimulujúcimi purínmi – teokláty. preto majú aj úč. Absolútna konfigurácia S ?(to v knihe nebolo. Benzhydrylétery sa podobajú lokálnym anestetikám. 326 . 9. Optimálna A je viazaná na nesubstituovaný dvojuhlíkatý spojovací reťazec. Pôsobí aj lokálne anesteticky.2. A zvyšuje substitúcia p-polohy jednoho z fenylov benzhydrylu halogénom (bromazín). 6. Klemastínu : odbúravanie pyrrolidínového kruhu. pri ktorej sa zvyšuje anticholinergný úč. metylom (p-metylfenhydramín). anticholinergné. ani zámena benzhydrylu za silno lipofilné benzylfenylové zoskupenie (etoxolamín) A nemení. Br O CH3 C C N H2 H 2 CH3 CH3 Cl O CH3 C C H2 H 2 CH3 N embramin klemastin Met. 5. hypnoticky. 8. Dysterapeuticky pôsobí zmena na sekundárne. anticholinergne. takže dusík a centrálny metínový uhlík sú vo vzájomnej vzdialenosti lepšie vyhovujúcej podmienkam pre anticholinergné pôsobenie. jeho prenesením do o-polohy sa znižuje voľná otáčavosť postranného bázického reťazca. Ak je nahradený 4-piperidolom. Metylácia v o-polohe znižuje antihistaminickú a zvyšuje anticholinergnú a antiparkinsonickú aktivitu (orfenadrín) (metyl v p-polohe v dôsledku hyperkonjugácie preferuje pre antihistaminické pôsobenie vhodnejšie planárne usporiadanie molekuly. alebo brómom (embramín). Difenhydramínu : oxidatívne odbúravanie. štiepenie éterovej väzby a oxidatívna hydroxylácia. hypnotické. typu terciánych amínov s prevahou dietylaminozlúčenín. za event. Lipofilný. anestetické. 4. 7. či kvarternizácia. 3.generácia Cl CH3 C C N H 2 H2 CH3 O CH3 C C N H 2 H2 CH3 CH3 O CH3 N CH3 C C N H2 H 2 CH3 HC O Difenhydramin Moxastin Karbinoxamin Met. súčasnej p-substitúcie jedným chlórom (chlórfenoxamín). klemastín je R) 1.benzhydrilový fragment nie je nevyhnutný pre zachovanie aktivity. výhodná je metylskupina (moxastin). V snahe o potlačenie sedatívneho pôsobenia sa pripravili der. vznikajú zlúčeniny štruktúrou podobné etyléndiamínového tenalidínu (klemastín). antiemeticky. antiemetické. Najúčinnejšie sú der. metoxylom (medrylamín). ten môže byť predĺžený na trojuhlíkatý. antitusicky.

Obmeny v lipofilnej časti : A zostáva ak jeden z fenylov benzhydrylového fragmentu nahradí 2-pyridil (feniramín). Obmeny v spojovacom reťazci : optimálny je dvojuhlíkatý (feniramín). alebo s fenylom lipofilného fragmentu indénový bicyklus (dimetinden). znižuje lipofilitu a tým nežiaduce centrálne tlmivé účinky. 1. 2. hydroxyly-terfenadín). Obmeny v bázickej časti : musí to byť terciálny amín (ak nie je v cykle spolu s postranným reťazcom). môže byť o uhlík dlhší ak spolu s postranným bázickým dusíkom uzatvára heterocyklus (terfenadín). halogénom zvyšuje (brómfeniramín). so slabšími sedatívnymi účinkami. A nemení ani zviazanie dusíka do cyklu s uhlíkom spojovacieho reťazca a fenylom lipofilnej časti za vytvorenia rigidného tricyklického fenindamínu. generácia O HC O N C C C H2 H 2 H 2 ebastin H3C CH3 CH3 Arylalkylamíny (v prednáške propylamínové deriváty) Jedny z najúčinnejších H1-antihistaminík. 3. Substitúcia aromatického jadra hydrofilnými substituentami (kyselina akrylová-akrivastín. VŠÚ: Základná je štruktúra fenpipranu 1.2.generácia CH3 C C N H2 H2 CH3 H3C CH3 C C N H2 H2 CH3 Br CH N H 327 . A neruší zavedenie dvojitej väzby do spojovacieho reťazca (cykliramín). substitúcia p-polohy fenylu metylom A nemení (tolpropamín). Rozdelenie halogénovaných derivátov na optické antipódy ukázalo vyššiu A u pravotočivých s absolútnou konfiguráciou S (dexbrómfeniramín).

rozvetvením sa antihistamínoý efekt zvyšuje (prometazín). Halogénsubstitúcia fenotiazínu pôsobí dysterapeuticky. aj nezmenený. 328 . Met. Dexbrómfeniramínu : oxidatívna demetylácia na demetyl a didemetyl-dexbrómfeniramín. generácia H3C OH C H C N H2 CH3 CH3 CH3 N OH C C C C H2 H2 H2 H N C H C H COOH akrivastin terfenadin oxidáciou metylu tercbutylovej skupiny na karboxyl vzniká fexofenadin (↓ karditoxicita) ? Met. následné rozvetvenie opäť potencuje antihistamínovú A (alimemazin). menej úplné odštiepenie dimetylaminoskupiny na substituovanú kys. Dimetindénu : hl. Feniramín je bez brómu. 3. predĺžením o metylénovú skupnu sa znižuje za zvýšenia psychosedatívneho pôsobenia (promazin). propiónovú. dealkyláciou – piperinkarbinol Tricyklické zlúčeniny 1. 2. Účinné sú aj pyrrolidínové zlúčeniny (paratiazín) a tiež analógy.dexbromfeniramin dimetinden Met. u ktorých je dusík spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorený do cyklu (mequitazín). Optimálna A je u zlúčenín s dimetylamínom ako postrannou bázickou skupinou. Terfenadínu : karboxyderivát. A zostáva zachovaná ak jeden z aromatických kruhov je nahradený pyridínom (izotiopendyl – 4krát účinnejší ako prometazín) a podstatne sa nemení oxidáciou sulfidickej skupiny na solfóny (dioxoprometazín). 2. na 6-hydroxydimetinden. A nemení modifikácia spojovacieho reťazca.

Optické izoméry (prometazín a iné) majú rovnakú aktivitu.generácia COO-CH2-CH3 N H N Cl Cl loratadin desloratadin 329 . 1. Súčasnej N-demetylácie alebo v polohe 2 piperidínu na príslušný oxometabolit. za event. 2. menej oxidatívna hydroxylácia na aromatickom kruhu. CH3 N CH3 N S O cyproheptadin ketotifen Cyproheptadin Met.4. dioxoprometazín je jeho metabolit vzniknutý oxidáciou. Kvarternizácia antihistamínovú Aznižuje a zvyšuje (thiazinamium). 5. : n-glukuronid. čiastočne oxidatívna hydroxylácia na jednom z aromatických kruhov.generácia CH3 H2C N C H N CH3 anticholinergný efekt HC CH3 CH3 C C N H2 H2 CH3 CH3 HC CH3 C C N H2 H2 CH3 S S S S prometazin medosulepin bisulepin Met. ketotifén – antihistaminikum s výrazným inhibičným účinkom na degranuláciu – stabilizuje membrány žírnych buniek je to hypohistaminikum. ktorý sa používa tiež ako antialergikum. Prometazínu : na prometazín-sulfoxid.

tento účinok klesá so zvyšujúcim sa počtom OH (napr. Alkoholy Baktericídne i fungicídne pôsobenie. antiseptiká a antibiotiká Dezinficiencia usmrcujú choroboplodné zárodky vo vonkajšom prostredí. pre človeka jedovatý k sterilizácii lekárskych nástrojov. pôsobia len proti vegetatívnym formám. používa sa ukladanie nástrojov po steriliazácii. Najčastejšie to je koaguláciou bielkovín. trojsýtny glycerol sa používa obmedzene na konzerváciu). ako derivans a zložka PINOSOLU. CH3 H OH H3C CH3 mentol e tyléoxid H2C CH2 O V stomatológii. 70-80%. poruchou permeability a blokádou životne dôležitých enzýmov. Etanol CH3-CH2-OH – maximálne účinný je v konc. Mechanizmus účinku: rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich protoplazmy a tým narušujú bunkové delenie. Etylénoxid – cyklický éter – dehydratačný produkt etylénglykolu. Je aj hypohistaminikum a len málo preniká hemoncefalickou bariérou. Medzi dezinficiencia a antiseptiká odvodené od rôznych organických zlúčenín patria aj 1. Loratadínu : odštiepenie etoxykarbonylu na deetoxykarbonyl-loratadín. virucída hubia vírusy fungicída látky ničiace huby. na dezinfekciu kože sa kombinuje s inými napr.Met. je tiež rozpúšťadlo a v injekčnej forme sa používa na prevenciu a liečbu posttraumatických šokov (20%). Antiseptický účinok rastie so stúpajúcou molekulovou hmotnosťou a maxima dosahuje u n-pentanolu až noktanolu. jódom. germicída zabíjajú všetky mikroorganizmy ale nepôsobia na spóry. Iné štruktúry Ftalazinónové deriváty ? v knihe neboli N N N CH3 Cl azelastin 3.. 330 . bektériostatické inhibujú rast. antiseptiká zastavujú rozmnožovanie patogénnych i nepatogénnych zárodkov vo vonkajšom i vnútornom prostredí makroorganizmov. Baktericídne usmrcujú baktérie. ktorý je ešte účinný.

331 . Úč. optimum je 10-18 uhlíkov. Dezinfekčný úč. Al. prípadne enzýmov mikroorganizmov. pričom je dôležitá jej poloha. alebo invertné mydlá. phydroxybenzoová a jej estery-parabény). 8. Amóniové soli Aktívnou časťou ich molekuly je katión. cetyltrimetylamóniumbromid).2. 3. úč. preto sa nazývajú katiónaktívne. boli od difenylmetánu odvodené látky s vystupňovaným úč. salicylová. V polohách 2. vyznačujúce sa zvýšenou rozpustnosťou vo vode sa získavajú sulfonáciou (k. alebo výhodnejšie cez metylénový mostík za vzniku derivátov difenylmetánu. je založený na reakcii týchto kyslých skupín s bázickými skupinami bielkovín.. aj toxicita sa znižuje substitúciou karboxylovou skupinou (k.Ú. Dvojsýtne fenoly (resorcinol). parachlórtymol na dentálne účely). 2.Š. anhelmintickým (bithinol. oxyklozamid). Úč. Podmienkou A je kvartérny dusík substituovaný dlhším alkylom. zvyšuje bez zvýšenia toxicity (guajakol. p. zavedenie ďalšej fenolickej sk. hl. fenolov. Účinné deriváty vznikli zavedením benzénového jadra. esterifikáciou sa úč. sa zvyšuje halogenáciou.2´ (hexachlorofén). metyl (benzododecíniumbromid. Úč. Ich dezinfekčný úč. Náhradou metylénového mostíka sulfidickou sírou al. Blokádou fenolických sk. 4. Menej toxické der.. : Fenoly sú silnejšími kyselinami ako alkoholy vplyvom konjugácie voľného elektrónového páru hydroxylu s pí-elektrónmi aromatického jadra. Fenoly (tymol – PINOSOL) V. ale menej než tymol). vysoká A je ak sú zároveň fenolické sk. eterifikáciou al. majú len mierne antiseptické úč. 6. OH OH CONH OH Cl salifungin Br Cl OH HO Cl OH CH3 OH Cl CH2 Cl Cl Cl Hexachlórfen Cl trikrezol fenol OH rezocinol OH NO2 2- chlor-4- N nitrofenol Cl chlórchinolinol 3. V. Ďalšie 2 substituenty sú malé alkyly. Tretí hydroxyl A znižuje. guajakosulfónová). stúpa zavedením alkylu a zvyšuje sa s dĺžkou uhlíkatého reťazca (krezoly sú účinnejšie ako fenol. hl. : 1.. stúpa s atómovým číslom Cl<Br<I (napr. ktoré môže byť napojené priamo. amidovou sk. negatívne ovpl. M. 9. 5.sú účinnejšie ako o-der. 7.Ú. : 1. benzonaftol). Nitráciou fenolov sa pri zachovaní dezinfekčnej účinnosti dosiahne selektívneho vystupňovania toxicity voči hubám (2-chlór-4-nitrofenol). metyly.Ú. k.Š. Štvrtým substituentom je buď benzylová sk.

Rast všetkých mikroorganizmov bez rozdielu inhibuje fenylpantotenón (N(α.β-diaminopropiónovej alebo alifatické kyseliny ako kys. Úč. 332 . Vyšší alkyl môže byť substituovaný vhodnou lipofilnou skupinou (etoxykarbonylová – karbetopendecíniumbromid). 5. O CH3(CH2) 13CHC Br OC 2H 5 N(CH3) 3 karbetopendecinium brom id Z antibiotík neoycín pozri medzi aminoglykozidmi. Z uvedených štruktúr vybočuje dechalinium chlorid. 2. Pri vyššej rezorbcii môže vyvolať blokádu neuromuskulárnej N platničky (AJATIN).→ s väčším počtom bázických skupín. tieto metabolity inhibujú rast všetkých mikroorganizmov závislých na k. Väčšinou sú bázického charakteru. Pôsobia na G+ mikroorganizmy. aktívne proti G.. ich úč. arsoniových (trifenyldodecylfosfoniumbromid).γ-dihydroxyβ.antivitamín. nepôsobia na mykobatérie.Ú. Bacitracín zasahuje kompetetívne do syntézy proteínov bunkovej steny. nie je viazaný na čisto alifatický reťazec. 5. – N(α. pantoténovej. Bacitracín – je polypeptidové antibiotikum (sú to cyklické peptidy neobsahujúce sírne mostíky. epitelizanciá CH3 KY S. kože R CH3 a rúk.β-dimetylbutyryl)-ω-aminopropiofenón). dezinfekcia kože a operačného poľa 0. 3. k. Účinný je aj primárny alkohol pantenol (v org. A v plnej miere majú len jej soli (pantoténat vápenatý) a estery. rezistentné voči hydrolytickému štiepeniu peptidáz a proteáz.βdimetylbutyryl) taurín (pantoyltaurín. je silejší v zásaditom prostr. predmetov 1-2% (SEPTONEX). sú inkomptabilné s anionaktívnymi tenzidmi. : Ovplyvňujú permeabilitu bunkovej membrány. aj G+ → s menším počtom bázických skupín → bacitracin).Š. PANT OT ÉNOVÁ CH2CCHCONHCH2CH2COOH OH CH3 OH V. Výmena β-alanínovej zložky za inú AMK vedie k zmene účinku až na antivitamín.5-1%. A zostáva zachovaná aj u izostérnych zlúčenín fosfóniových al. ktorý je zdvojenou štruktúrou kvartérnej amóniovej zlúčeniny. sulfopantoténová) . čo vedie k úniku enzýmov potrebných pre normálny rast z bunkovej membrány. 4. sa mení na kys. 3. α. pri zachovaní optimálnej dĺžky reťazca môže obsahovať aj aromatické jadro a éterovú väzbu (benzetoniumchlorid). vírusy a spóry baktérií.Ú.γ-dihydroxy-β. Funkciu malých alkylov môže zastupovať uhlíkatý skelet heterocyklickej zlúčeniny (cetylpyridiniumchlorid). typický je výskyt D-aminokyselín a inak neobvyklých aminokyselín ako α.γ-diaminomaslovej.: 1. Povrchová dezinfekcia a antiseptikum na dezinfekciu predmetov. inhibuje inkorporáciou lyzyl-aspartámovej skupiny do BS. 4. A je viazaná na pravotočivé deriváty s D konfig.).2. dezinf. CH2 CH 3 Br R = -(CH2)11-CH3 benzododeciniumbromid Použitie má rovnaké. 4. Zámenou karboxylu za sulfónovú skupinu nastáva inverzia úč. M. 6-metyloktánová.

: 1. sú účinné. 4.Ú. Dôležitou zložkou je i zložka k.. niekde znižuje). β2 sympatomimetiká Stimulácia beta2-receptorov vedie k bronchodilatácii. al.γ-dihydroxy-β. u oxidáciou vzniknutých tokoferylchinónov je antidystrofická A zachovaná ale antisterilná (fertilná)zložka je eliminovaná. 7. 2. 6 dezoxyderiváty sú neúčinné. ANTIASTMATIKÁ 1. pantoovej . jej rozvetvenie v polohe β a hydroxyly v α a γ sú nevuhnutné pre úč.sú neúčinné. Základný tokol je neúčinný. 2 izoprénové jednotky má za následok vymiznutie účinku. ak je izopropyl substuituovaný arylom (fenoterol). Antagonisty pyridoxínu inhibujú jej zapájanie do enzýmových mechanizmov. uvoľní (étery sú neúčinné. 6-dezoxy-6-aminoder. ktorá inhibuje rast hemolytického streptokoka . vznikol dlhodobý účinok pre dlhú eliminácii obličkami.α. možno ju blokovať len tým.βdimetylvaleryl)-β-alanín (k. Pre antisterilný úč. 333 . pretože OH možno nahradiť NH2 skupinou. Nahradením OH na benzyle za elektronegatívny chlór (klenbuterol). ω-metylpantoténová).β-dimetylmaslovej.γ-dihydroxyβ. 6. Uder. čo sa v org. pretože v potrebných koncentráciách sú toxické aj pre makroorganizmus.6. Dlhý postranný reťazec nie je nevyhnutný pre antidystrofický úč. 1-fenyl-2-aminoetanolu náhradou izopropylu za tercbutyl sa zvyšuje lipofilita. Predĺženie. 5. je dôležitý počet metylových sk. octovou sú účinné o odolnejšie voči oxidácii). prírodné pravotočivé tokoferoly sú len o trochu účinnejšie ako syntetické racemáty.Š. V.. Náhrada fytylového zvyšku za nerozvetvený hexadecyl úč.. zámenou za metoxyskupiny má rôzny vplyv (niekde sa A nemení. podobne to je. Prítomnosť hydroxylu v polohe 6 je nutná. K vystupňovaniu afinity k beta receptorom u derivátov fenyletylamínu typu epinefrínu dochádza nahradením metylu izopropylskupinou (izoprenalín). 9. Energetický inhibítor vitamínu jej jeho vyšší homológ N(α. Zámena chrománového zoskupenia za kumaránové znižuje úč. 2.Ú. 7. na jadre. estery s nižšími kys. metansulfonamid (soterenol). 3. : 1. skrátenie postranného reťazca v polohe 2 o 1 al. metabolická stálosť a vnútorná aktivita (salbutamol). ureid (karbuterol) sa stabilita zvyšuje. neovplyvňuje. Nahradením hydroxylu v polohe 3 za hydroxymetyl (salbutamol). tiochrománové der. CH3 H3C HO O C16H33 CH3 CH3 ALFA-T OKOFEROL alfa-tokoferol acetát V. Antagonisty sa praxi nepresadili. napr. 3. 4.Š. 8.

M. fenoterolu. izoetarín. bradykinín. al. Antiastmatiká sú látky. ak je postranná skupina spolu s uhlíkom spojovacieho reťazca uzatvorená do piperidínu (rimiterol). jeho pevné naviazanie má za následok dlhodobý úč. 6. salmeterol (na receptor sa naviaže nepolárnym postranným reťazcom. A zostáva zachovaná. salmeterol). Der. Možno ich deliť na : 1. tolubuterol.5. tým aj rýchlosť vstrebávania a koncentrácia na mieste účinku. izopranalín-4-O-sulfát i. bitolterol 2. bambuterol 3. malá časť je cyklizovaná s formaldehydom za vzniku teterhydroizochinolívého metabolitu – príloha. : sulfátový konjugát. Heterocyklické zlúčeniny : prokaterol. 3-O- HO OH ORCIPRENAL ÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met.Ú. A fenyletylamínov neruší nakondenzovanie heterocyklu do polôh 2.v. OH T ERBUT AL ÍN CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO OH FENOT EROL CH3 CHCH2NHCH CH2 OH Met. histamín. Krátkodobý účinok salbutamolu. fenoterol. salbutamolu : salbutamol. niektoré PG). formoterol. rimeterol. prokaterol). 8.3 (quineterol.o. Der izoprenalínu : izoprenalín. 7. : p. terbutalínu možno predĺžiť sustitúciou postranného bázického dusíka vysoko lipofilnými radikálmi (formoterol. spolu s fenylom do tetraizochinolínového bicyklu (tretochinol). terbutalín. karbuterol. kde hydrolýzou dôjde k ich uvoľneniu (bambuterol). orciprenalínu : orciprenalín. Halogénzlúčeniny : klenbuterol. mabuterol 5. relaxáciu vyvoláva cAMP (v cieľových bunkách aktiváciou proteínkináz a zvýšenou fosforyláciou enzýmov vyvoláva zvýšený prietok iónov membránami. : 4-O-sulfát Selektívny antagonista beta 2 a maternice OH receptorov bronchov 334 . Pro-liečivá možno pripraviť blokovaním fenolických hydroxylov esterovými väzbami. reproterol. pirbuterol OH OH IZOPRENALÍN CH3 CHCH2NHCH CH3 OH Met. čím sa zvyšuje lipofita. vzniká metylizolprenalín Je aj kardiastimulans. : Kontrakciu hladkého svalstva bronchov vyvoláva cGMP (jeho tvorbu vyvoláva acetylcholín. – 12 hodín) 4. tým dôjde k zníženiu vápnikových iónov na kontraktilných proteínoch a tým k relaxácii). hexoprenalín. ktoré aktiváciou adenylátcyklázy stimulujú tvorbu cAMP (beta2-adrenergika). ani keď je benzénový kruh základného skeletu nahradený heterocyklom (napr. : HO odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Met. piridín – pirbuterol). Der.

Kofeín je slabá zásada (poloha 9). rozpustnosť zvyšujú soli organických kyselín (benzoan. Postupné odstraňovanie fenolických a sekundárne alkoholickej skupiny má za následok prechod od priameho k nepriamemu adrenergnému úč. podanie. že ho uvoľňujú zo zásobných vezikúl nervového zakončenia sympatiku. 2. približne koreluje s rozpustnosťou vo vode a lipofilitou kofeín>teofylín>teobromín. salicylan sodný). 2. 7. D-(+ )-EFEDRIN H C OH H C NHCH3 CH3 Je čiastočne priame a čiastočne nepriame adrenergikum. V.Reproterol Met. že brzdia jeho spätné ukladanie al.. a substitúciou v polohe 9 (bamifylin). Adrenergiká nepriame V mieste účinku zvyšujú hladinu neuromediátoru tým. teda tvoria soli aj zo zásadami.Ú. glukuronid. kombináciou s hydroxylmi (xantinol). diprofylin . Možno obmieňať polohu 7 teofylínu – etofylin. teofylínu dáva kyslosť iminoskupina v pol.Š. tvorí soli s kyselinami. teofylín a teobromín sú amfotéry. metylsubstitúciou v susedstve aminoskupiny sa zvyšuje metabolická stabilita. tým. pri aplikácii do nosa vyvoláva znížené prekrvenie. metylxantíny Metylxantíny patria medzi analeptiká. teobromínu ju dáva laktám-laktímová tautoméria.. diuretický efekt klesá teofylín>teobromín>kofeín. Centrálny úč. u psa : nezmenený. : odolný voči MAO COMT vyl ako sulfátový konjugát Vyl: nezmenený NH2 Cl Cl KLENBUT EROL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 Prokaterol Met.o. metabolické odbúravanie. Niekde dochádza k posunu na 335 . podáva sa pri astme.. možno i substitovať solitvornými bázickými skupinami (etamifylin). čo umožňuje p. 3.. . : 1. a ko dychové analeptikum pri kardiovaskulárnych hypotenziách. CH2OH SAL BUT AMOL CH3 CHCH2NHC CH OH CH3 3 HO Met. ktorý vzniká prijatím jedného uhlíka a cyklizáciou vo fenyletylamínovom fragmemte na princípe reakcie fenyletylamínov s aldehydmi (Pictetova-Spenglerova syntéza) – príloha. : hlavným der je tetrahydroizochinolínový der. al.

Stabilizujú membrány žírnych buniek. Pre A nie sú nevyhnutné metyly v polohách 1 a 3. teobromín a teofylín. 4. Substitúciou polohy 8 u kofeínu vzniká centrálne stimulačný 8-metylkofeín. NaOOC O O COONa O O H C C C O H2 H2 OH O kromoglykát disodný Met. dlhším alkylom v polohe 3 (enprofylin).R2 = 3= 3 TEOBROM IN H R CH R 1= 2= 3. tieto ďalšou biotransformáciou poskytujú der.dilatačný efekt periférny a centrálny. leukotriénov a iných zápalových mediátorov. : vylučujú sa nezmenené (blokuje his. oxidatívna demetylácia na paraxantín (1.6-DIOXOPURINY ) Teofylin met: príloha Kofein met: podone ako teofylín. 3. k.R 3= TEOFY LIN R CH H R 1= 2= 3= 3 KOFEIN R R CH N 1 6 NH 7 9 N N PURIN XANTINY (2. Majú len preventívne pôsobenie. močovej.pozri parasympatotropné látky vzorec ipratrópia je v prílohe 4.kanály a tak bránia ich degranulácii a uvoľneniu histamínu.Ú. čo umocňuje substitúcia lipofilnými vyššími alkylmi a oxoalkylmi (pentoxifylin). Nedokromil potláča i neurogénne dráždenie čo sa využíva pri astmatických stavoch bez alergického podkladu. Aj kruh možno modifikovať na pyridín (nedokromil). Tak boli od chromon-2-karboxylovej kyseliny odvodené účinné deriváty substitúciou v polohe 5 (texakromil). 5. Kromoglykany Inhibítory degranulácie (hypohistaminika) V. Parasympatolytikum . cyklohexán (prokromil). : pre zachovanie A je nevyhnutný chromónový skelet s karboxylom v polohe 2. bazofilov a eozinofilov. zdvojením molekuly (kromoglykát).7-dimetylxantín). Aj SRS-A) nedokromil disodný Pravdepodobne blokuje proteínkinázu C.Š. O R1 O N N R2 N N R3 8 R 1= . antivomitikum 8-chlorteofylín. zo substituovaného teofylínu (8-chlórteofylín) vzniká vo forme podvojných solí s antihistaminikmi difenhydramínového typu (hydrináty-teokláty) antihistaminikum.) – pozri kortikoidy 5. a napojením tretieho kruhu do polôh 6 a 7 benzopyránového bicyklu za súčasnej propylsubstitúcie na C-8. Glukokortikoidy (inh. 336 . u akútnych záchvatoch sú neúčinné. môžu sa nahradiť napr. pyrán (ambikromil). Inhibujú vstup Ca2+ do buniek a uzatvárajú Cl.

Vedľajšie zložky silice môžu dráždiť na kašeľ. mentofurán – zhoršuje kvalitu silice. List sa používa málo. kloktadiel. . alebo sa na inhaláciu používa samotný eukalyptol. Colpermin cps. Farmakognózia Mentoklar (už sa nedováža) gel. Lamiaceae (dúška materina) . mazadiel pri reumatizme. triterpény (der. thymolum. Tymol – Serpylli herba – Thymus serpyllum. ČSL 4 – Oleum menthae piperitae. inh – tymol. ďalej sú tu malé množstvá monoterpénov α-pinén. tabakových prípravkov . triesloviny (elagové). flavonoidy. ursolovej) a flavonoidy. V droge sa nachádza (-)-mentol. cps. limonén.. Inhibuje uvoľňovanie histamínu. cholagogum. piperitón. Používa sa ako zložka mazadiel proti reumatizmu pri neuralgiách a migrénach. znižuje sekréciu žliaz. 6. mentol Pinosol ung... pôsobí slabo anesteticky. herba. dáva sa prednosť silici. droga sa používa ako čajovina. limonén. gtt. ústnych vôd. Silica je čuchové a chuťové korigens. súčasne blokuje H1 – receptory. má spazmolytické a antiseptické účinky. choleretikum.. kozmetiky. . Species carminativea Eucalypti etheroleum – Eucalyptus globulus. p-cymol. ktoré sú uvoľňované ako Na O. Dôležitý je obsah mentolu a jasmónu – zlepšujú kvalitu silice.. do inhalačných prípravkov pri ochorení horných dýchacích ciest.Ketotifén sem patrí podľa skripta – met. redukciou karbonylu sekundárny alkohol a N-demetyláciou demetylketotifén. Lamiaceae (ČSL 4) (dúška tymiánová) Hlavnými obsahovými látkami sú monoterpény tymol a karvakrol. preto sa rektifikuje. nosných olejov alebo mastí.8-cineol = eukalyptol (monocyklický monoterpén – ketón).Contraspan gtt. ktorá sa aplikuje hl. na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. tocoferoli acetas NOSOVÉ PRÍPRAVKY Mentol – Menthae piperitae etheroleum..mentolum. 337 . tvorí zložku zubných pást. Aqua carminativa. eucalypti etheroleum. ďalej p-cymol. ale aj SRS-A a PAF. cineol. Nas. Cynarosan gtt. crm. odstraňuje pocity svrbenia. pôsobí karminatívne a protidávivo. triterpény. Myrtaceae V silici je hlavnou zložkou 1. Tussamag ung. antagonisti leukotriénov 3.glukuronidy. k. eukalyptol. Lamiaceae (ČSl 4) Je to monocyklický monoterpén.. mentofurán. : vznikajú ketotifén-N-glukuronid. stomachikum. bronchitídach..Thymi herba – Thymus vulgaris. má antiseptické a dezinfekčné účinky. folium – Mentha piperita. tzv. Mentol špecifickým dráždením nervových zakončení pre chlad vyvoláva na koži pocit chladu. pre arómu dôležitý jasmón..Bronchikum gtt. perkutánne ako zložka mastí pri nachladnutí. mentón. triesloviny. . pini etheroleum.

Sapindaceae (najviac kofeínu 6-7%) Zelený čaj je nefermentovaný. srdcového svalu. – Fructus ajowani. čierny fermentovaný. Farmakologické účinky purínov sú : stimulácia CNS. Rubiaceae Theae folium .. v mazadlách.Cola vera. ako antimykotikum. externe pôsobí hyperemizujúco. norpseudoefedrín. Solutan gtt. (sinica). kofeín – Coffea semen .Serpylli herba – Beneforin gtt. silica je tiež anthelmintikum.. Medzi obsahové látky tiež patrí (+)-pseudoefedrín. silvestrén. limonén. Antasthman tbl.Tymol sa tiež izoluje z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae).. anízový aldehyd a felandrén.. Lobeliaceae Droga obsahuje hl. zložku liniment a mastí proti nádche. sir. kadinén. 2. Xantedryl tbl. príp. uspávacími prostriedkami.Thymi herba – Perospir sp. Pinaceae Vôňu dodáva bornylacetát. Lobelín býva tiež zložkou v prípravkoch na odvykanie od fajčenia. pôsobí ako bronchodilatans.Guarana – Paulinia cupana.. droga ďalej obsahuje pinény (α-pinén – bicyklický monoterpén). Pleumolysin gtt. Teofylín. Je to silné antiseptikum. konzervačný prostriedok. svietiplynom). folium – Atropa belladonna.. kostrových svalov. Sterculiaceae Colae semen . tussamag ung. pri ochorení horných dýchacích ciest. morfínom. relaxácia bronchiálnych svalov. Droga sa tiež používa ako sympatomimetikum – sťahuje cievy. . Theaceae Cacao semen . predovšetkým (-)-lobelín. Silica má sekretolytické. Vňať a silica sa používajú v expektoračných prípravkoch. zvyšuje TK. lobelanín. dentálnych prípravkoch. Tussamag gtt. Ipecarin gtt. Aquifoliaceae . používa sa v stomatológii. V čajoch sa droga nepoužíva. pectorales . ako sprejové a inhalačné expektorans. je stimulans CNS. (-)-efedrín. karén. Droga aj tinktúra pôsobí ako expektorans pri bronchiálnej astme. Thymomel sir. Solanaceae (ČSL 4) 338 . Používa sa hl. izolobinín. ČSL 4 – sp.Maté folium – Ilex paraguajensis .Thea sinensis.. Ephedraceae (chvojník dvojklasý) Patrí medzi alkaloidy odvodené od fenylalanínu – jednoduché amíny. Lobelín . pri otravách alkoholom. ich nor-deriváty. Atropín – Belladonnae radix. dezodorans. . diuretický účinok a stimulácia žalúdočnej sliznice.. Pini etheroleum – (Oleum pini pumilionis) – Pinus mughus (mugo). lobelín zvyšuje dychovú frekvenciu (dychové analeptikum – napr. .Coffeinum natricum benzoicum inj. dilatácia koronárnych ciev. antiastmatikum.. .Ephedrae herba – Ephedra sp. spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti.Lobeliae herba – Lobelia inflata. ale purínové alkaloidy obsahujú aj – . čiernom kašli.6-disubstituované piperidínové alkaloidy.Theobroma cacao. Tussilen gtt.Antasthman tbl.. bronchitídach. ANTIASTMATIKÁ Efedrín . – Ephedrin tbl. lobenadinín pôsobí emeticky. Sterculiaceae V knihe to nie je ako antiastmatiká. žltý polofermentovaný. tvorí zložku sprejov na osvieženie ovzdušia.Inhalol pini.Coffea arabica.

Papaveris fructus . Kelín je spazmolytikum bronchov. mastí. dihydrosamidín.. Visnagín-kniha. amiol.. 339 . Oxytocín. znižuje sekréciu slinných a potných žliaz.. Spazmoveralgin Neo tbl. Cholaspan drg. koloidné sprievodné látky ópia spomaľujú rezorbciu hl. Včelia materská kašička – Secretum glandularum pharyngealis et labialis . žlčových a močových ciest. silnejšie tlmivo na CNS (príprava na narkózu). nepôsobí na dýchacie centrum. Spazoveralgin Neo tbl. antiemetikum a používa sa pri parkinsonizme. Contraspan gtt. . Bellaspon drg.Stramonii folium . Skopolamín pôsobí podobne len menej na perifériu. Neurohypofyza Vyrábajú sa synteticky. nechtových regenerátorov .Hyoscyamus niger. . flavonoidy – kvercetín. Antasthman tbl. Atropín patrí medzi parasympatolytiká-spazmolytiká. Alkaloid (-)-hyoscyamín sa nešetrným sušením al. sú to nonapeptidy. Papaverín nemá narkotický úč.Papaver somniferum.. samidín. Solanaceae Hyoscyami folium . je spazmolytikum. V tejto droge sú obsiahnuté morfinanové alkaloidy – morfín a benzylizochinolínové alkaloidy (odvodené od tyrozínu).. kelinol. visnadín-prednáška rozširuje koronárne cievy.Atropin inj. vazopresín – Hypophysis cerebri. tento má iba polovičnú účinnosť oproti hyoscyamínu. inj. GITu.. Apiaceae (parasca špáradlová) Droga obsahuje furanochromóny (γ-pyróny) hl. Papaveraceae Papaverín je tiež prasympatolytikum-spazmolytikum Opium je zaschnutá mliečna šťava získaná narezávaním nezrelých plodov. Contraspan gtt. ktoré pôsobia spazmolyticky (tlmia spazmy pri hnačkách. čím sa účinok predlžuje).. skladovaním mení na racemický atropín = (±)-hyoscyamín. Atropín je tiež antidótum pre nervové jedy typu organofosfátov. uvoľňuje spazmy hladkého svalstva. Papaverín – Opium... kempferol a olej.Datura stramonium. .Apis mellifica. tiež sa používa pri angíne pectoris.Papavarin tbl. je mydriatikum. krémov. pyranokumaríny – visnadín. ČSL 4 – Papaverinium chloratum Kelín – Visnagae fructus . v črevách.. bronchov. Apidae Tvorí zložku dražé. kelín (visamín). kelol... problémoch žlčových a močových ciest. v organizme sa nekumuluje. Solanaceae Atropín patrí medzi tropánové alkaloidy odvodené od ornitínu. Cholaspan drg. glukozid kelenín. visnagín.Ammi visnaga.

príčiny: . toxické látky napr. vozičkári. vzniká zhrbená postava s vysunutým bruchom . žena po 50.7-8% populácie. cyrhóza pečene.progredujúce systémové ochorenie skeletu charakterizované stupňom úbytku kostnej hmoty. roku. je to následok štýlu života (málo fyzickej aktivity. poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a zvýšenou náchylnosťou kosti k zlomeninám .zmenený klinický stav (dlhodobý pobyt na lôžku. zlomeniny.počet pacientov sa zvyšuje.RTG kostí – menej citlivá metodika .vonkajšie a vnútorné vplyvy (diéty. tým sa znižuje telesná výška.biochemická diagnostika .Osteoporóza a jej liečba (M05) Osteoporóza . poškodenie obličiek.denzitometrické vyšetrenia . muž po 65. sedavý spôsob života) → deformácia chrbtice a postavy → zvyšuje sa hrudná kyfóza a bedrová lordóza. roku .choroby (reumatické ochorenia. dlhodobý pobyt v beztiažovom stave) . genetické poškodenie) .diagnostika: . nádorové ochorenia kostí) 340 . každý 6. fajčenie.kvantifikácia: . každá 3.

chlorid vápenatý (calcii chlodidum).ochorenia GIT – malabsorbcia.geografické vplyvy – UV žiarenie.nedostatočný prívod vápnika do organizmu (viac ako 1000 mg) .dôsledky: .krčok femoru.pri nedostatočnej resorbcii vápnika v čreve .0 g vápnika vo forme solí (anorganické soli: .pri zvýšenom vylučovaní vápnika obličkami . hyperparatyreóza.genetické faktory: . alkohol.zlozvyky: fajčenie.zlomeniny: . hydrogenfosforečnan vápenatý (calcii 341 . drogy . diabetes mellitus.nepomer medzi osteoresorbciou a novotvorbou kostí 1) Inhibítory resorbcie: . heparín .uhličitan vápenatý (calciicarbonas).5 – 1. po operáciach GIT .suplementácia vápnika: ak príjem je nižší ako 800 mg na deň .nedostatočná výživa (bielkoviny) . gracilný (chudý) vzrast .bolestivé syndrómy . smog Farmakologická liečba: .pri nedostatočnom príjime vápnika v potrave .hyperkalciúria – idiopatická. sekundárna . hypertyreóza . káva.čiastočne ovplyvniteľné: .. Collesova zlomenina (na ruke).vek .neovplyvniteľné: . telo stavca.5 mg/d).odporúča sa 0. panva . antiepileptiká. netiazidové diuretika.iatrogénne príčiny – lieky – kortikoidy (viac ako 7.vek .malé alebo žiadne fyzické zaťaženie .endokrinopatie – ovarektómia. sekundárna amenorea (viac ako rok). vaječníky(estogény chránia pred osteoporózou)) .rizikové faktory: . ázijska rasa.pohlavie (ženy) . menopauza.ovlyvniteľné „vlastnými silami“: .belosi.deformity a dezaxácie .endokrinné abnormality (hormóny štítnej žľazy.

odporúča sa nutričná dávka 800 IU – pri osteoporóze potrebné dávky > 2500 mg vitamín D: . znižuje jeho exkréciu v obličkách tým.GIT (nechutenstvo.urýchlenie maturácie osteoklastov.. orechy. že zvyšuje reabsorbciu vápnika v tubuloch .kinetika: .syntetické deriváty: .pri predávkovaní a sú dôsledkom hyperkalciémie a hypofosfatémie: . zápcha. tvaroh.suplementácia vitamínu D: . ktorý zvyšuje transport vápnika cez intestinálnu sliznicu jednak indukciou nových proteínov (calcium – binding protein).deriváty: imunomodulačné vlastnosti. nadbytočný sa ukladá v tukových tkanivách .prirodzený vitamín D3 (cholekalciferol) je prohormón povahy sekosteroidov. spastické bolesti v bruchu).aktívne metaboliky: .udržovanie koncentrácie vápnika v extra celulárnom priestore .kalcitriol (1α. hydroxyapatit. nepriama stimulácia ich aktivity.) . 25 – dihydroxycholekalciferol a 24. iba malá časť močom. a organické soli – glukonan vápenatý (calcii gluconas)) .účinky: . vznikajúceho vorganizme redukciou cholesterolu)) .. parmezán. predovšetkým 7 – dehydrochoresterolu. Vitamín D binding protein .nežiaduce účinky: . podpora proliferácie niektorých línií imunokompetentných buniek .pri nedostatočnom osvite (insolácia) . fosfor. zníženie syntézy kolagénu v osteoblastoch . jednak urýchlením pretupu vápnika cez membrány „kartáčového“ lemu a mitochondriálnych membrán) .sú sprostredkované špecifickými intracelulárnymi receptormi kontrolujúcimi génovú transkripciu . ementál.vitamín D a jeho metabolity podliehajú extenzívnej enterohepatálnej cirkulácii. porucha renálnych funkcií v dôsledku nefrolitiázy a nefrokalcinózy a lokalizované alebo generalizované zníženie kostnej denzity 342 .mobilizuje vápnikuložený v kostiach. 25 – dihydroxycholekalciferol – plnia už úlohu hormónov . hydroxyapatitum osseum – obsahuje vápnik. kolagén.alfakalcidol (1α – hydroxycholekalciferol) ..hydogenophosphas). ktory sa vytvára v koži fotochemickými reakciami (pôsobením UV (zo steroidných provitamínov.(mak.metabolizuje sa v pečeni na aktívne metabolity na 1α.v plazme sa viaže pevne na špecifický α-globulín tzv. 25 – dihydroxycholekalciferol) .zvyšuje vstrebávanie vápnika a fosfátov z čreva (najúčinnejší je kalcitriol.pri nedostatku vitamínu D v potrave .pri starších pacientoch . zvracanie. vylučujú sa žlčou. ktoré sa spolu s parathormónom a kalcitonínom zúčastňujú regulácie vápnikovej homeostázy .komplex látok steroidnej povahy rozpustných v tukoch.

nežiaduce účinky: .hormón.liekové interakcie: .endorfínov) 343 . má opačné účinky ako parathormon .zlepšujú resorbciu vápnika a jeho využitie kostným tkanivom a znižujú resorbciu kostnej hmoty.estrogény: . podlieha však intenzívnej metabolickej premene (hydroxyláciou) pri prvom prechode pečeňou.agonisto – antagonistom estrogénových receptorov .estron vo forme sulfátov a ďalšie konjugované estrogény podliehajú desulfatácii v hrubom čreve (pôsobením hydolytických enzýmov črevných baktérií) a sú asi z 80% spätne resorbované v plazme je estradiol z 98% viazaný na transportné plazmatické proteíny na globulín viažúci pohlavné hormóny (SHBG) a na albumín .raloxifen – tlmí osteoklastickú resorpciu a spomaľuje apoptózu osteoblastov a osteocytov . metabolity sú tiež konjugované s kyselinou sírovou a glukurónovou. znižuje resorbciu vápnika z kostí.inhibítory izoenzýmu cytochrómu P450.dobré vstrebávaný črevnou sliznicou. rast hormonálne dependentných nádorov – pri dlhodobej terapii . zvýšená trombogenéza. induktory tohoto enzýmu naopak účinnosť znižujú .edémy. napätie pŕs.kontraindikácie – podanie ženám v reprodukčnom veku.kortikoidy – výrazné zníženie stimulačného účinku kalcitriolu na vstrebanie vápnika z čreva .centrálny analgetický účinok ( zvyšuje hladinu β . tromboembolické príhody. karcinóm endometria. resorbciu vápnika podporujú nepriamo stimuláciou aktivity hydroxylázy vitamínu D3 v obličkách a tým zvýšením produkcie jeho hormonálne aktívnej formy dihydroxycholekarciferolu . bolesti hlavy.metroragia. metabolizovaný na estrón a estriol. vo forme glukuronátov a sulfátov sú eliminované žlčou a močom .fenobarbital a i.etinylestradiol – je sám inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P450 a môže zvyšovať účinnosť a toxicitu niektorých liekov ( napr.selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM): . cholelitiáza.má len podpornú regulačnú úlohu .interakcie: . sekréciu stimuluje požitie jedla a pentagastrín . ťažká obličková nedostatočnosť. antikonvulzíva (fenytoín) – inhibícia normálneho priebehu hydroxilácie cholekalciferolu a ergokalciferolu.kalcitonín: .produkovaný parafolikulárnymi C.estradiol: ..digoxín – zvýšená toxicita . predovšetkým CYP3A4. hyperpigmentácia . retencia sodíka a vody. znižujú metabolickú degradáciu estrogénov a ich účinok zosiľňujú. ktorý znižuje hladinu vápnika a fosforu v krvi.pôsobením na receptory v CNS.hormonálna substitučná terapia: . zníženie tkanivovej odpovede na vitamín D .bunkami štítnej žľazy. ochorenie pečene interakcie: cholestyramín –znižuje absorpciu a enterohepatálny obeh . cyklosporín) .

generácia: .tiludronát . humánny a prasačí . v organizme nepodliehajú biotransformácií. zvracanie. ich ďalšími účinkami sú: .inhibícia vstrebávania vápnika z čreva . časť neviazaná v kostiach je vylučovaná močom v nezmnenom stave . zabraňuje úbytku kostnej hmoty.1. po podaní sa inkorporujú do kosti a dlhodobo sa v nich kumulujú.majú vysokú afinitu ku kryštálom hydroxyapatitu v kostiach.klodronát (BONEFOS) .zoledronát (ZOMETA) . má dobrú toleranciu.alendronát (FOSAMAX) . aby sa predišlo vzniku sekundárnej hyperparatyreózy .3.rozdelenie:-líšia sa generácie podľa pomeru medzi žiadúcim inhibičným účinkom na osteoklastickú resorbciu kostí a nežiadúcim útlmom kostnej mineralizácie . alebo vo vnútrožilných infúziach.synteticky alebo polosynteticky ( v terapii – lososí(najúčinnejší).in vitro inhibujú precipitáciu fosforečnanu vápenatého. selektívne sa viažu na obnažené aktívne miesta pre nasadnutie osteoklastov na povrchu kostného tkaniva a účinne spomaľujú kostnú resorbciu . začervenanie v tvári a pálivé pocity v dlaniach . obmedzenie vsupu osteoklastov do kosti a navodenie ich apoptózy (v osteoklastoch pôsobia asi ako intracelulárne toxíny).podávajú sa perorálne.2.ovplyvnenie permeability bunkových membrán 344 . zlepšuje pohyblivosť.v terapii znižuje počet zlomenín..liečba musí byť vždy doplnená podávaním vápnika.risendronát (ACTONEL) .etidronát .nauzea. nemá liekové interakcie a kontraindikácie bisfosfonáty:.pripravuje sa : . vstrebávanie tráviaceho traktu sa znižuje za prítomnosti potravy. nepríjemný pocit v ústach.mechanizmus účinku: .ibadronát . generácia: . generácia: .pôsobením na špecifické receptory v bunkovej membráne osteoklastov znižuje osteoklastickú aktivitu a tým inhibuje kostnú resorpciu (ovplyvňuje nielen funkciu. zvlášť obsahujúcej vyššie množstvo vápnika.inhibícia aktivity ostoeklastov.zníženie produkcie niektorých cytokínov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus zníženie normálnej a ektopickej mineralizácie inhibíciou rastu kryštálov hydroxyapatitu . odolnou voči enzymatickej hydrolýze fosfatázami v kostiach . spomaľujú agregáciu kryštálov hydroxyapatitu do väčších kryštálov . blokujú jeho premenu na hydroxyapatit.nežiaduce účinky: .MÚ: . má silný analgetický účinok. ale aj množstvo a dĺžku prežívania osteoklastov inhibuje tvorbu prostaglandínov a tromboxanu →protizápalový účinok . od pyrofosfátov obsahujúcich väzbu P-O-P sa líšia väzbou P-CP.inhibícia bunkového rastu (cytotoxický účinok) .sú syntetické analógy endogénneho pyrofosfátu s výrazným pôsobením na metabolimus kostného tkaniva.pamidronát (AREDIA) .

hyperkalciémia pri malígnych ochoreniach .anaboliká: .asi polovica vstrebaného množstva fluoridových iónov sa dostáva do kostí.kinetika: . hypokalciémiou.chronická expozícia fluoridovému prachu vo vdychovanom vzduchu vedie k tzv.osteoporóza vyvolaná liečbou kortikoidmi . kostnými exostózami a kalcifikáciami šliach.paliatívna liečba pri nádorových metastázach .hyperkalciémia z iných príčin (imobilizácia. podporí sa tvorba kostnej hmoty .indikácie: .pôsobia stimuláciou androgénnych receptorov zvýšenou proteosyntézou.toxické dávky inhibujú enzýmy anaerobnej glykolýzy a vyvolávajú útlm bunkovéh dýchania.fluorid sodný (natrii fluoridum) . zvýšenie hodnôt transamináz. čo sa prejaví zvýšením retencie dusíka.interakcie: . granulomatóza. vstrebávanie fluoridu sodného môže byť výrazne znížené prítomnosťou vápnika a horčíka . neurologickými prejavmi. do nej sa ukladá hydroxyapatit.účinok oslabujú induktory pečeňových enzýmov 345 . zápcha alebo hnačka. pri podávaní vyššých dávok je zvýšené riziko osteomalácie a dochádza k dezorganizácii kostnej architektúry a vyskytuje sa bolesť v dolných končatinách ako prejav stresových mikrofraktúr) .. zvyšok sa vylučuje obličkami . kde sa akumuluje vo forme inertného fluoroapatitu. znižuje sa resorbcia kostí a dochádza k rýchlemu zosilneniu trámčitej kostnej hmoty (k zväčšovaniu hmoty kortikálnej kosti dochádza omnoho pomalšie a zväčšuje sa korozita kortikálnej kosti čo môže mať nepriaznivé dôsledky pri stavbe stavcov a môže byť príčinou kompresie stavcov. žvýšenou retenciou minerálnyh látok vrátane vápnika. zvracanie.mechanizmus účinku: .iné indikácie: .indikácie: . akútna toxicita sa prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi.flebitída.fluoridy: . sarkoidóza) .nežiaduce účinky: . väzov a svalových úponov .nežiaduce účinky: .nandrolón . zriedka hypokalciémiaa hypofosfatémia 2) Stimulátory novotvorby .dráždenie žalúdočnej sliznice (uvoľnenou kyselinou fluorovodíkovou) . súčasne však spomaľujú mineralizáciu matrix.účinky: .prevencia zubného kazu . fluoróze doprevádzanej osteosklerózou so stluštením dlhých kostí. prechodne zvýšená teplota a zimnica (po i.profylaxia a terapia involučnej postmenopauzálnej osteoporózy .stanozolol .nauzea. zlyhaním respiračných a kardiovaskulárnych funkcií .stimulujú osteoblasty k syntéze novej kostnej matrix. aplikácii) .Pagetova kostná choroba (alendronát) .v.fluorofosforečnan dvojsodný (dinatrii fluorophosphas) .dobre sa vstrebávajú z tráviaceho traktu a podávajú sa perorálne.zlepšenie stavu pri osteoporóze vyvolanej liečbou kortikoidmi .

OH – metabolit a na 1.do terapie sa zavádza stroncium – pôsobí ako inhibítor resorpcie. 346 .cyklopentanoperhydrofenantrénová štruktúra . hlavne karcinóm prostaty. diabetes.. obdobie rastu. hypertenzia. tento je prekurzorom kalcitriolu (1.hydroxylácia na 25. ale aj ako stimulátor rastu Farmaceutická chémia: Vitamin D a jeho metabolity Ergokalciferolum (Vitamin D2) .hydroxylázou.fenolický kruh je základnou chemickou podmienkou pre väzbu na estrogénové receptory.hormonálne depedentné nádory. migréna Novinka: . 25 – dihydroxy-cholekalciferol) Alfacalcidolum .kontraindikácie: . 25 (OH)2 – metabolit (najúčinnejší) Colecalciferolum (Vitamín D3) metabolizmus: .metabolizmus: .v pečeni sa premieňa na kalcidiol (25 – hydroxycholekalciferol) špecifickou 25.anaboliká antagonizujú katabolický účinok kortikoidov a zvyšujú antikoagulačný účinok warfarinu .syntetický derivát cholekalciferolu Estrogény VŠÚ: .

vylučuje sa močom PAMIDRONÁT disodná soľ (3-amino-1-hydroxypropyliden)bisfosfonovej kyseliny 347 . pri estrone. Nie je však fyziologicky aktívny vzhľadom k slabej väzbe na estrogénové receptory. Hydroxylácia sa môže uskutočniť i v polohe C-16 na D kruhu za vzniku 16-alfa-hydroxyestronu. Estron. ako je to napr. Estron-3-sulfát má zrejme zásobnú funkciu a predstavuje ľahko dostupný zdroj voľného estradiolu Estradiol SERM RALOXIFEN . Žiadné iné metabolity neboli nájdené. biologickú účinnosť ovlplyvňuje typ radikálu naviazaného na kyslík na C-17. pri prvom prechode pečeňou sa konjuguje s glukuronidom: raloxifen-4` -glukuronid.6diglukuronid. Hlavný cirkulujúci metabolit estrogenu je estron3-sulfát. Hydroxylačné reakcie na C-2 a C-16 sú kompetitívne. Hlavná metabolická cesta je hydroxylácia aromatického A kruhu v polohe C-2. ktorý je najvýznamnejším cirkulujúcim estrogénom. raloxifen-6-glukuronid a raloxifen-4`. Estrogény vytvorené hydroxyláciou na A kruhu sa môžu na hydroxylových skupinách metylovať. 14.metabolismus: nepodliehá rozsiahlej metabolizácii. Hydroxylácia môže prebehnúť i v polohách C-4. Účinnosť estradiolu sa znižuje desaťkrát po enzymatickej alebo chemickej oxidácii 17-hydroxylovej skupiny na ketoskupinu. 16 a 18.. 11. estrón sa potom v pečeni rýchlo mení na estron-3-sulfát.kyslík na C17 je nevyhnutný pre biologickú aktivitu. Z endogénnych estrogénov je najúčinnejší 17beta-estradiol. estradiol a ich metabolity sa konjugujú za vzniku glukuronidov a sulfátov. Môžu tvoriť kovalentné väzby so sulfhydrilovými skupinami hepatálnych proteínov.nemetabolizuje sa. 15. .metabolizmus: estradiol sa premieňa na 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázou na estrón už v črevnej sliznici. Bisfosfonáty KLODRONÁT disodná soľ (dichlormethylen)bisfosfonovej kyseliny . Estriol má iba 1/10 aktivity estradiolu. ktorý sa následne redukuje na estriol. 7. 6.

nemetabolizuje sa. Natrii alendronas trihydricus 91.nemetabolizuje sa.V. ČR.. Haarlem. Acidum alendronicum 70 mg) v 1 tabletě. 348 .. absorbovaný sa vylučuje močom. Merck Sharp and Dohme Idea Inc. neabsorbovaný sa vylučuje stolicou Rp.nemetabolizuje sa. V: DR: S: Merck Sharp and Dohme B.4 mg (odp. FOSAMAX 70 mg 1x TÝDNĚ por. vylučuje sa močom IBADRONÁT [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]bisfosfonová kyselina ZOLEDRONÁT . Praha. Nizozemí. nob. vylučuje sa močom ALENDRONÁT (4-Amino-1-hydroxybutyliden)bisfosfonová kyselina . vylučuje sa močom RISENDRONÁT - ..nemetabolizuje sa. tbl.

ezofagitis. 24 Při teplotě 15-30 st. které zpomalují jeho vyprazdňování. uchovávat v původním vnitřním obalu. papírová skládačka. Dávkování není třeba upravovat u starších pacientů ani u pacientů s mírnou až středně těžkou renální insuficiencí. Podání společně s kávou či pomerančovým džusem snižuje biologickou dostupnost o 60%. někdy obstipace. Varium. páteře.PL: PP: DO: B: IS: CH: Cellulosum microcristallinum. jako je nauzea. Vykazuje zlepšení kostní minerální hustoty a snižuje incidenci patologických fraktur . aminobisfosfonát. Zvláštní léčebné postupy při předávkování nejsou známy. 0. bolesti břicha. Léčivo. Přecitlivělost na složky přípravku. Mezi podáním přípravku a jiného léčiva perorálně musí proto být zachován interval nejméně půl hodiny. proto se nedoporučuje. C. Biologická dostupnost alendronátu byla zanedbatelná v případě. které není deponováno v kostní tkáni. Podávání dětem nebylo studováno. je velmi rychle vyloučeno do moči. neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut. Poločas eliminace z kostí se odhaduje až na 10 let. http://www. pyróza.cz FÚ: I: KI: SU: NÚ: IT: TL: D: ZP: PŘ: PE: ZS: WS: 349 . že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s kalciovými přípravky. inhibitor kostní resorpce. Může se objevit též erytém a svalové bolesti. Alendronát patří do skupiny aminobisfosfátů. chrání před digescí kostí a umožňuje osteoblastům ji znovu vytvořit. podaného perorálně v dávce 5-40 mg nalačno 2 hodiny před standardní snídaní. může způsobit lokální podráždění mukózy horní části GIT. hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu. Jsou mírné a většinou přechodné: dyspepsie. které váží alendronát. Vzhledem k riziku podráždění jícnu by nemělo být vyvoláno zvracení a pacient by měl zůstat vzpřímený. 2 a 4 tablety. jako jsou striktury nebo achalazie. stejně jako ostatní bisfosfonáty. Specificky blokuje místa na kosti. hypokalcemie. Fosamax. Croscarmellosum natricum. Lactosum. akutní vředová choroba žaludku a duodena. Léčba osteoporózy u žen po menopauze. Přípravek se nepodává v období těhotenství a kojení. s plnou sklenicí čisté vody. kdy byl podán společně nebo do 2 hodin po standardní snídani. akutní ezofagitida a jícnové vředy. výskyt vředů. antacidy a dalšími perorálními formami léčiv.kyčle. Mělo by být podáno mléko nebo antacida. dysfagie. Alendronát není v organismu metabolizován. abnormality jícnu. Bílé oválné tablety s vyrytým symbolem kosti na jedné straně a číslem 31 na druhé straně. zápěstí. Přípravek je nutné užívat ráno. gastritis. na něž se váží osteoklasty. Doporučená dávka je 70 mg 1krát týdně.7%. Ve srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu. nápojem nebo léčivem. jindy průjmy. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se tablety užívají ve vzpřímené poloze a pacient by neměl po dobu 30 minut od jejich požití ulehnout. nejméně půl hodiny před prvním jídlem. lze považovat za výsledek perorálního předávkování. Je pravděpodobné. Nedoporučuje se podávání pacientům s clearance kreatininu nižší než 35 ml/min.msdi. příbalová informace. Magnesii stearas. Hypokalcemie. Blistr (Al/Al) vlepený do papírových desek.

(dlhé pregangliové a krátke postgangliové vlákna) Rozlišujeme: -parasympatikus – kraniálny a sakrálny -sympatikus – torakolumbálny (truncus sympatikus) -enterický nervový systém – nervy GIT úzko späté so SM a PSM Nervové vlákna VNS sú nemyelinizované.trávenie“ oko – zúženie zreníc (mióza) akomodácia do blízka srdce .↓ sekrécia parasympatikus =>“relax.↓ frekvencia.v hypotalame a čiastočne v strednom mozgu -periférne nervy .rozšírenie zreníc (mydriáza) akomodácia do diaľky srdce . kontrakcia a relaxácia hladkých svalov 2.↓ peristaltika. ovplyvnenie funkcie srdca 3. ovplyvnenie metabolizmu Vplyv VNS na organizmus a orgány: sympatikus => „fight or flight“ oko . ↓ krvný tlak bronchy – konstrikcia. sila sťahu. Hlavné funkcie VNS: 1. RNDr. ↑sekrécia dilatácia sfinkterov žľazy . výnimka – oko.(krátke pregangliové a dlhé postgangliové vlákna) . sexuálne funkcie.sympatikus = SM . krvný tlak bronchy – dilatácia GIT .parasympatikus = PSM . kde navzájom participujú.4.2001 [0703 PH] Novotná Hana.DZ: AU: DA: 9.. ovplyvnenie sekrécie žliaz 4. 2003/07/25 PARASYMPATOTROPNÉ LÁTKY (N07A) Vegetatívny (autonómny) nervový systém = VNS tvoria: -centrálna časť .↑ frekvencia. Za fyziologického stavu sú SM a PSM v rovnováhe – pôsobia ako funkční antagonisti.↑ peristaltika.↑ sekrécia 350 . ↓ prekrvenie kontrakcia sfinkterov žľazy . ↑ sekrécia GIT . dle SPC a příbalové informace.

sliny – málo a husté moč.mechúr - ↑ tonus zvierača a svalov ↓ ↑ tonus stien metabolizmus – katabolizmus CNS –stimulácia a pozornosť pečeň – odbúravanie glykogénu tukové tkanivo – odbúravanie TAG

sliny – veľa a riedke moč.mechúr - ↓ tonus zvierača a svalov ↑ tonus stien metabolizmus – anabolizmus

Neurotransmitery VNS: -pregangliové vlákna – SM aj PSM majú acetylcholín -postgangliové vlákna – PSM má acetylcholín, SM má noradrenalín (iba výnimočne – potné žľazy a dreň nadobličiek: acetylcholín) Receptory VNS: - na gangliách – NN – kanál pre Na+ (nachádza sa aj v dreni nadobličiek a v CNS) - M1 – pôsobí cez G-proteín, ↑ PLC, ↓ K+ (má modulačný účinok) - na efektore: sympatikus -α1 - ↑ PLC (kontrakcia preiférnych ciev) -α2 - ↓ AC (presynaptické – blokácia vyplavovania mediátora) -β1 - ↑ AC (srdce - ↑ kontrakcia a frekvencia) -β2 - ↑ AC (bronchy, cievy, maternica – relaxácia hlad. svalov) -β3 - ↑ AC (tukové tkanivo – lipolýza) parasympatikus -M1 - ↑ PLC (žalúdok -↑ tvorba kyselín) -M2 - ↓ AC (srdce – negatívny chrono-, ino-, dromo- tropný úč.) -M3 - ↑ PLC (GIT – kontrakcia, žľazy - ↑ sekrécia)
Parasympatotropné látky – rozdelenie

A. Parasympatomimetiká 1. Cholinergiká priame a) prírodné látky – nikotín, muskarín, arekolín, pilokarpín b) acetylcholín a jeho deriváty – acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy a) karbamáty – fyzostigmín, neostygmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín b) amóniové zlúčeniny – edrofóniumchlorid, ambenóniumchlorid c)organofosfáty – paraoxon, paration 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy A. Parasympatomimetiká - sú to látky, ktoré napodobňujú, mimikujú účinky vyvolané podráždením PSM; vyvolávajú teda cholinergné reakcie prostredníctvom stilmulácie muskarínových receptorov. Delenie: 1. Cholinergiká priame – priame parasymaptomimetiká = cholinomimetiká MÚ: Patria sem látky, ktoré priamo na cieľových bunkách stimulujú M receptory. Väzba ACh na receptor prebieha nasledovne – vzájomným elektrostatickým pôsobením katiónovej časti ACh s aniónovým väzbovým centrom receptoru dochádza k prvej reakcii. Potom sa esterová časť ACh vodíkovým mostíkom napojí na „estratické centrum“ receptoru. Ligandom je tu éterový kyslík esterovej väzby, pretože obdobne sa viaže i muskarín, ktorý má vo svojej

351

molekule éterovú, nie však karbonylovú skupinu. Väzba na aniónové centrum receptoru určuje afinitu a reakcia s esterovým centrom vnútornú aktivitu, t.j. schopnosť vyvolať samotný efekt. Optimálna vzdialenosť dusíku od kyslíku je 0,5 až 0,7 nm. a) prírodné látky - alkaloidy nikotín – pôsobí na nikotínových nie na muskarínových receptoroch. Nízke dávky nikotínu gangliá stimulujú, vysoké ich naopak blokujú. Toto protichodné pôsobenie vylučuje možnosť využitia ako gangliopleigika. Používa sa na odvykanie fajčenia (Nicorette). muskarín, arekolín – používajú sa iba v experimentálnej farmakológii pilokarpín – používa sa v oftalmológii – terapia glaukómu – VŠÚ: cholinergný účinok je špecificky viazaný na štruktúru pilokarpínu, akékoľvek obmeny v imidazolovom i tetrahydrofuránovom kruhu znamenajú zníženie až stratu aktivity – metabolizmus: štiepenie laktónového kruhu => vzniká kyselina pilokarpová; nastáva tiež epimeriácia na izopilokarpín b) Deriváty ACh VŠÚ: -pre zachovanie muskarínových účinkov ACh je nutný kvartérny alebo protonizovaný dusík, najúčinnejšie sú amóniové zlúčeniny s metylmi na dusíku (vyššie alkyly spôsobujú pokles účinku) -optimálny je etylénový reťazec cholínu, jeho náhrada za trimetylénový reťazec znamená pokles muskarínového a zvýšenie nikotínového účinku -výhodná je substitúcia α-uhlíka vedľa esterovej skupiny metylom – zvyšuje sa stálosť voči hydrolytickému štiepeniu -aktivitu nemení uzavretie etylénového reťazca do cyklu s dusíkom -obmeny v kyslej časti sú obmedzené: zámenou kyseliny octovej za vyššie kyseliny vznikajú analógy s antagonistickým pôsobením; esterifikáciou dikarboxylovými kyselinami vznikajú myorelaxanciá ; výhodná je esterifikácia kyselinou karbámovou – vzniknuté karbamáty (karbachol, betanechol) sú pomalšie štiepené v organizme -hoci väčšina analógov acetylcholínu sú estery, esterová väzba nie je podmienkou aktivity, účinné sú i zlúčeniny s éterovou väzbou

Liečivá: acetylcholín – v organizme je biosyntetizovaný v cholinergných neurónoch z cholínu a acetylCoA pôsobením cholínacetyltransferázy. Syntéza ACh závisí na dodávke cholínu. Vytvorený ACh je skladovaný vo vezikulách. Pri nervovom podráždení, vplyvom akčného potenciálu, dochádza k vstupu vápnikových iónov do PSM-nervového zakončenia a ACh je uvoľňovaný exocytózou – vyliatím do synaptickej štrbiny. Ako prirodzený neurotransmiter je rozkladaný acetylcholínesterázou – na cholín a acetát, pričom cholín je využívaný k ďalšej syntéze ACh. Terapeuticky sa už nepoužíva – pre rýchly rozklad v krvi.

352

metacholín, karbachol, betanechol – používajú sa u atónií GIT a močového ústrojenstva, karbachol sa využíva tiež na vyvolanie miózy pri očných operáciách 2. Cholinergiká nepriame – inhibítory acetylcholínesterázy MÚ: liečivá tejto skupiny pôsobia ako inhibítory AChE (enzým má aktívne centrum a periférne aniónové centrum – obe centrá môžu byť blokované). Ide kompetitívnu inhibíciu => acetylcholín nie je hydrolyzovaný a dochádza k jeho hromadeniu v cieľových orgánoch. Rozlišujeme krátkodobé t.j. reverzibilné inhibítory AChE (karbamáty a amóniove zlúčeniny) a dlhodobé t.j. ireverzibilné inhibítory AChE (organofosfáty). Liečivá typu karbamátov sa najskôr svojím kladným nábojom naviažu na aniónové centrum AChE. Následne dôjde k preestreifikovaniu alkoholovej skupiny esterového centra karbamátovou skupinou liečiva. Pevnosť blokády tohto centra je mierou anticholinesterázovej aktivity. Zatiaľ čo u blokády karbamátmi nastáva regenerácia enzýmu v dôsledku štiepenia vzniknutej väzby pomerne rýchle, fosforyláciou esterového centra organofosfátmi vzniká tak pevná väzba, že je označovaná za ireverzibilnú a je nutné podanie reaktivátorov AChE.

 krátkodobé (reverzibilné) inhibítory AChE Účinky: oko (mióza), srdce (negatívny ino-, chrono-, dromotropný), bronchy (konstrikcia), GIT (zvýšená motilita, relaxácia sfinkterov, ↑ sekrécia), žľazy (↑ sekrécia), močový mechúr (kontrakcia detrusoru, relaxácia sfinkteru) Indikácie: -myastenia gravis–neostigmin,pyridostimín,distigmín, ambenónium, ambenónium, edrofónium -glaukóm – pilokarpín, fyzostigmín, neostygmín, demekáriumbromid -pooperačné atónie GIT a močového mechúra – neostigmín, distigmín, pyridostigmín -antidotá kompetitívnych periférnych myorelaxancií Nežiaduce účinky: ↑ salivácia, nauzea, zvracanie, žalúdočné kŕče, hnačky Predávkovanie: vedie ku cholinergnej kríze, ktorá je podmienená podráždením ako M, tak i N receptorov.

353

Centrálne účinky vedú k zmätenosti, ataxii, kŕčom, kóme až smrti. Nadmerným dráždením N receptorov môže dôjsť k paradoxnému zvýšeniu TK a srdcovej frekvencie. Príznaky intoxikácie sa liečia podaním vyšších dávok atropínu. a) karbamáty Liečivá: fyzostigmín, neostigmínbromid, pyridostigmínbromid, distigmín VŠÚ: základný pyrolo (2,3-b)indolový skelet fyzostigmínu je priestorovo silne stočený, pretože pyrolidínové kruhy na chirálnych uhlíkoch 3a v S-konfigurácii a 8a v R-konfigurácii sú v cisusporiadaní. Metabolizmus: fyzostigmín – je odbúravaný hydrolyticky aj enzýmovo, vylučuje sa ako glukurónový a sulfátovy konjugát prevažne močom neostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká mierne účinná zlúčenina pyridostigmín – štiepenie karbamátovej väzby – vzniká 3-hydroxy-1metylpyridinium b) amóniové zlúčeniny Liečivá: ambenóniumchlorid, edrofóniumchlorid VŠÚ: majú zachovanú amóniovú skupinu, ale karbamátová skupina je nahradená polárnym zoskupením  dlhodobé (ireverzibilné) inhibítory AChE = organofosfáty

Organofosfáty sa od krátkodobých inhibítorov AChE líšia charakterom pôsobenia (blokáda enzýmu fosforyláciou) i dĺžkou pôsobenia (regenerácia enzýmu prebieha veľmi pomaly, trvá niekoľko dní až mesiacov). Je prakticky ireverzibilná a nutné je podanie reaktivátorov AChE. VŠÚ: - farmakologocké pôsobenie je viazané na všeobecnú štrukúru - kde R1 a R2 sú alkyly, alkoxyly alebo substituovaná aminoskupina a X môže byť halogén, acyl alebo fenoxyskupina.

Liečivá: paraoxon, paration Použitie: paraoxon, DFP (diizopropylfluorofosfát) – antiglaukomatiká paration, malation – toxikologický význam, insekticída soman, sarin, tabun – bojové plyny –„nervové jedy“ Intoxikácia organofosfátmi (insekticídmi, herbicídmi) - vyvíja sa veľmi rýchle, prejavuje sa ťažkým dýchaním, objavuje sa nauzea, zvracanie, potenie, ↑ slinenie, bradykardia, svalové zášklby až kŕče. Pacient zomiera na zástavu dýchania alebo zrútenie obehu v hypoxii. Pri prežití – neskoré komplikácie ako sú polyneuritídy a demyelinizácie. Terapia intoxikácie: 1.zábrana vstrebaniu ďalšej látky 2.zaistenie riadeného dýchania a protikŕčová liečba

354

3.farmakoterapia – podávanie masívnych dávok atropínu (i.v každé 2 min 5 mg) – podávanie reaktivátorov AChE – podávanie reverzibilných inhibítorov AChE 3. Antidotá = reaktivátory acetylcholínesterázy VŠÚ: sú to syntetické oxímy – amóniové zlúčeniny, ktoré majú v molekule aldoxímovú funkčnú skupinu Majú charakter nukleofilných látok. MÚ: Reaktivátory sú zlúčeniny, ku ktorým majú organofosfáty vyššiu aktivitu ako k AChE. Ak ešte nedošlo k vytvoreniu kovalentnej väzby, sú tieto látky schopné odtrhnutím organofosfátov reaktivovať enzým. Dochádza k väzbe organofosfátového radikálu na aldoxímové zoskupenie reaktivátora, čím sa enzým reaktivuje. Vzniknutý fosforylovaný oxím je netoxický – ihneď sa rozkladá na nitril a kyselinu alkoxyfosforečnú => opätovná fosforylácia AChE nie je možná. Liečivá: trimedoximbromid, pralidoximjodid

B. Parasympatolytiká 1. látky s terciárnym dusíkom – atropín, skopolamín 2. látky s kvartérnym dusíkom–butylskopolamín,oxyfenónium,fenpiaverínium, oxybutinín, ipratropium 3.látky so selektívnym účinkom na M1 receptory – pirenzepín

355

B. Parasympatolytiká (PSL) Nadmerná aktivita PSM vyvoláva radu porúch. ktoré možno priaznivo ovplyvniť látkami blokujúcimi účinky ACh na M receptoroch. Medzi anticholinergiká patria okrem PSL i ganglipleigiká a myorelaxanciá, ktoré pôsobia na N receptoroch (majú iné indikácie i štruktúru). Selektivita anticholinergných látok závisí nielen na ich afinite k určitému podtypu receptoru, ale i na farmakokinetických vlastnostiach danej látky. Farmaká s terciárnym dusíkom prenikajú do CNS, kde vyvolávajú NÚ, alebo sa práve pre túto schopnosť využívajú (pr. antiparkinsoniká – atropín, skopolamín). Látky s kvartérnym dusíkom neprestupujú hematoencefalickou bariérou a preto nemajú centrálne účinky. Súčasne s blokádou M receptorov vedú i k inhibícii N receptorov, čím sa sila ich parasympatolitického účinku zosilňuje. PSL sú látky, ktoré blokujú nielen podráždenie PSM, ale i M účinky cholinomimetík. Ich pôsobením sú teda zablokované nielen účinky uvoľneného ACh, ale i účinky ACh nahromadeného pôsobením inhibítorov AChE a látok priamo stimulujúcich M receptory. Účinky parasympatolytík: oko – mydriáza GIT – spazmolytický, spomalenie peristaltiky močový mechúr – relaxácia svalstva, kontrakcia sfinkterov bronchy – relaxácia CNS – blokáda receptorov srdce – blokáda vagu => ↑ srdcová frekvencia, tachykardia !!! žľazy – blokáda sekrécie (slzy, sliny, pot, bronchy, žalúdok) Terapeutické použitie: 1. spazmolytiká GIT, žlčových a močových ciest , pomocné antiastmatiká 2. mydriatiká (súčasne zvyšujú vnútroočný tlak) – lokálne podanie 3. antiarytmiká – u sínusovej bradykardie a AV bloku, antagonizmus bradykardie vyvolanej inými antidysrytmikami a digitalisovými glykozidmi 4. premedikácia pred celkovou anestéziou – bránia zástave srdca 5. zníženie žľazovej sekrécie – slinenie, potenie, hyperacidita (antiulceróza) 6. antiemetiká – blokádou vágového reflexu i centrálneho cholinergného účinku 7. antiparkinsoniká – používajú sa látky dostatočne prenikajúce hematoencefalickou membránou 8.antagonisti pri otrave inhibítormi AChE Indikácie: fenpiverínium -inkontinencia moču, spazmy močových ciest – oxybutinín -žalúdočné vredy – pirenzepín, poldin (tlmí sekréciu), glykopyronín (spazmolytikum) -astma – ipratropiumbromid Nežiaduce účinky: sucho v ústach, obstipácie, meteorizmus, retencia moču, poruchy akomodácie, zvýšenie vnútroočného tlaku (KI u glaukómu), hypertermia, CNS-príznaky, blokádou bradykardie sa zvyšuje srdečná frekvencia => zvyšujú sa nároky na kyslík a môžu sa rozvíjať príznaky anginy pectoris -premedikácia pred celkovou anestéziou – atropín, skopolamín -vyvolanie mydriázy pri vyšetrení očného pozadia – homatropín -spazmy GIT a urogenitálneho traktu – butylskopolamín, oxyfenónium,

356

Predávkovanie atropínom: vyššie dávky vedú k zahmleniu vedomia, halucináciam, delíriu až kóme. Pri nadmerenej excitácii a kŕčoch možno použiť benzodiazepíny. Nie sú vhodné fenotiazíny, ktoré majú určitú antimuskarínovú aktivitu. Niekedy je nutné zaviesť riadené dýchanie. Pri nadmernej hypertermii je nutné chladiť organizmus (obklady, ľadové kúpele – antipyretiká nezaberajú!!). Antidotum je fyzostigmín, (pilokarpín odstraňuje len periférne účinky PSL) Delenie z hľadiska chemickej štruktúry: 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) prírodné látky a ich analógy – atropín, skopolamín, homoatropín 2. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) terciárne amíny – oxybutinín, cyklopentolát, tropikamid, pirenzepín b) óniové zlúčeniny N-metylatropíniumbromid, ipratropiumbromid, Nbutylskopolamíniumbromid, trospiumbromid, tropenzilínbromid, poldinmetylsulfát, oxyfenóniumbromid, glykopyróniumbromid, fenpiveríniumbromid, izopropamidjodid, hexazóniumjodid, oxyzóniumjodid 3. Myotropné spazmolytiká (nie sú to parasympatolytiká) a) deriváty izochinolínu – papaverín, drotaverín b) deriváty iných štruktúr – pitofenón, mebeverín, pinavériumbromid 1. Neurotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Prírodné látky a ich analógy

VŠÚ: Základný skelet týchto zlúčenín tvorí tropán, ktorý pozostáva z piperidínového kruhu v stoličkovej konformácii a pyrolidínového kruhu. Napojenie oboch kruhov je možné len pri cis usporiadaní. Substitúcia metylom na dusíku je uprednostňovaná do ekvatoriálnej polohy. Liečivá: atropín (hyoscyamín), skopoloamín, homatropín
Atropín ľahko preniká hematoencefalickou bariérou, kde vyvoláva centrálne účinky: ovplyvnením extrapyramídového systému tlmí pri parkinsonizme svalovú rigidítu pri kinetózach a nauzeách pôsobí antiemeticky. Znižuje sekréciu potných a slinných žliaz a bronchov. Pre nedostatočnú blokádu M-1 receptora blokuje atropín v žalúdku sekréciu kyseliny chlorovodíkovej len čiastočne. Atropín má hlavné použitie hlavne ako mydriatikum, spazmolytikum.

357

Náhradou za éterovú väzbu sa mení aktivita na antihistaminickú. najmä ak arylalkylamin je na alfa uhlíku v susedstve fenylu substituovaný polárnymi skupinami (hydroxyl.Metabolizmus: atropín . cyklopentolát (mydriatikum a cyklopleigikumblokátor akomodácie). Spojovací reťazec u týchto zlúčenín medzi fenylom a amino skupinou má byť trojuhlíkatý. Esterová väzba môže byť nahradená tioesterovou. a zvyšuje sa aktivita antitusická). karbamátovou. tropikamid (pri vyšetrní oka). Óniové 358 . ktorý môže byť s alfa uhlíkom uzatvorený do cykloalkylu. N-oxidácia na atropín N-oxid . v menšej miere nastáva štiepenie esterovej väzby za vzniku kyseliny tropovej a tropanolu 2.N-demetylácia na noratropín. Druhý môže byť cykloalkyl alebo menej vhodný dlhší alkyl. Úplné odstránenie esterovej väzby je možné. Neurotropne-myotropné anticholinergiká a spazmolytiká a) Terciárne amíny VŠÚ: 1. Liečivá: oxybutinín (spazmolytikum moč. Fragment kyseliny fenyloctovej nieje podmienkou. Účinnejšie sú spravidla S – izoméry.ale i N receptorov. pirenzepín (antiulcerózum) b) Óniové zlúčeniny VŠÚ: Kvarternizácia dusíka óniových zlúčenin znižuje lipofilitu a tím schopnosť prenikať do CNS a pri lokálnom podávaní do oka (zníženie nežiaducich centrálnych prejavou). Podmienkou aktivity je dvoj. Podmienkou účinku je prítomnosť aspoň jedného lipofilného radikálu najčastejšie fenylu alebo cyklohexylu. Aktivita ostáva zachovaná aj vtedy keď dusík je spolu s niektorým uhlíkom spojovacieho reťazca spojený do piperidínového. Spazmolytickú aktivitu zvyšuje substitúcia hydroxylu v alfa polohe kyseliny (môže byť blokovaná éterovou väzbou). lebo dochádza k blokáde nielen M.ciest). pyrolidínového alebo tetrapyrimidínového kruhu. Aktivita je zachovaná aj v prípade spojenia oboch fenylov do rigidného tricyklu. Prenesenie bázického zoskupenia z alkoholickej do kyslej časti nepôsobí dysterapeuticky. substitúcia kyseliny octovej dvoma fenylmi zapríčiňuje zmenu cholinergného efektu na anticholinergný. 2. no následnou o-substitúciou jedného z aromatických kruhov sa znížením pohyblivosti opäť zvýši anticholinergné a antiparkinsonické pôsobenie. amidickou väzbou alebo môže byť uzavretá do dioxolánového kruhu. Jeho predĺženie či rozvetvenie pôsobí dysterapeuticky.výnimočne trojuhlíkatý nerozvetvený reťazec. Postrannú bázickú časť najčastejšie tvorí terciárna aminoskupina alifatického alebo heterocyklického charakteru. karbamoyl). Kvarternizáciou dusíka sa zvyšuje neurotropná spazmolytická aktivita. 3. Náhrada aminoalkoholov za dlhšie amionalkoxyalkoholy má za následok posun v biologickej aktivite (spazmolytická aktivita sa znižuje.

Sú účinné aj ako antiulceróza. žlčníka a močových ciest. Je tiež spazmolytikom koronárnych. prejavujúca sa výraznejšie u zvýšeného tonusu svalstva.zlúčeniny majú vyššiu afinitu k nikotínovým N-receptorom tím účinkujú výraznejšie ganglioplegicky a myorelaxačne. 2. oxyzóniumjodid Metabolizmus: ipratropiumbromid – hydrolýza esterovej väzby (10%). antisekrečné látky a bronchospazmolytiká. neobmedzuje sa na zažívací trakt. zvyšok nezmenený 3. Aminoskupina môže byť od sekundárnej po terciárnu. Myotropné spazmolytiká Na rozdiel od neurotropných anticholinergík myotropné spazmolytiká priamym pôsobením bez účasti acetylcholínu ako mediátora znižujú tonus hladkého svalstva ciev. drotaverín Spazmolytická aktivita papaverínu. Prítomnosť metoxy skupín na izochinolíne a benzyle nie je nevyhnutná. N-butylskopolamíniumbromid. izopropamidjodid. môžu byť nahradené etoxy alebo metyléndioxy skupinami. ale uplatňuje sa aj pri hladkom svalstve ostatných orgánov vrátane urogenitálneho traktu. V terapii sú viacej využívané ako predošlá podskupina a to v indikáciách spazmov hladkého svalstva tráviaceho traktu. trospiumbromid. a) deriváty izochinolínu VŠÚ: 1. Myotropné spazmolytiká potláčajú tiež kŕče vyvolané BaCl2. pretože podobne účinkujú aj jednoduché alkylaminy. tropenzilínbromid. Parciálna hydrogenácia izochinolínu spazmolytický efekt výraznejšie nemení Liečivá: papaverín. poldinmetylsulfát. bronchov a močovodov. zažívacieho traktu. Spojovacia metylénová skupina nie je podmienkou zachovania aktivity. hexazóniumjodid. eventuálne vhodne substituovaným fenoxylom. 359 . ipratropiumbromid. dýchacích orgánov a kardiovaskulárneho systému. cerebrálnych a pľúcnych arteriol. V polohe 3 izochinolínu môže byť nasubstituovaný krátky alkyl. Podmienkou účinku sa zdá byť iba dostatočná lipofilizácia vhodne dlhým alkylom alebo v prípade kratších alkylov ich substitúcia fenolom. Liečivá: -N-metylatropíniumbromid. fenpiveríniumbromid. b) deriváty iných štruktúr VŠÚ: Podmienkou myotropnej spazmolytickej aktivity nie je izochinolínový skelet. glykopyróniumbromid. oxyfenóniumbromid. 3. čím potláčajú ich spazmy.

stimulácia črevnej peristaltiky Prípravky: Physostigmin inj. je to najmä arekolín Použitie: vo veterinárstve ako antihelmintikum Nikotín => Nicotianae folium – Nicotiana tabacum (Solanaceae) OL: alkaloid nikotín (odvodený od kyseliny nikotínovej). Účinky: miotikum. antiglaukomatikum. antihyperlipidemikum. ↑ sekréciu žliaz.Liečivá: pinavériumbromid . Farmakognózia: PARASYMPATOMIMETIKÁ Pilokarpín => Jaborandi folium – Pilocarpus jaborandi (Rutaceae) OL: alkaloidy – hlavne imidazolový alkaloid pilokarpín a izopilokarpín (odvodené od AK histidínu) Droga sa využíva na izoláciu alkaloidu. Pilocarpinium chloratum (ČSL4) Arekolín => Arecae semen – Areca cathechu (Arecaceae) OL: tetrahydropyridínové alkaloidy (odvodené od kyseliny nikotínovej) viazané na katechové triesloviny.vyvoláva relaxáciu buniek hladkého svalstva GIT priamym pôsobením. kyselina nikotínová Účinky: nízke dávky pôsobia na CNS a VNS excitačne. ↑ sekrécie potných a slinných žliaz Prípravky: Pilocarpin gtt. antiglaukomatikum. antidotum pri otrave atropínom Galantamín => Bulbus galanthi nivalis – Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) 360 . spôsobuje bronchokonstikciu. mebeverín Metabolizmus: -mebeverín je rýchlo vstrebávaný a v pečeni esterázami kompletne hydrolyzovaný na kyselinu veratrovú. pitofenón. Semen physostigmatis – Physostigma venenosum (Fabaceae) OL: jednoduché indolové alkaloidy – fyzostigmín (odvodený od AK tryptofánu) Účinky: miotikum. kŕče. vysoké dávky tlmivo Použitie: nikotín =>kyselina nikotínová => vazodilatans.. ktorá je v moči eliminovaná ako taká alebo vo forme glukuronidu. Za mechanizmus účinku sa označuje blokáda vtoku vápnikových katiónov bunkovou membránou. z väčšej časti ako glukurónový a sulfátový konjugát. Alkoholická zložka hydrolýzy je tiež vylučovaná močom. pokles TK. kolaps Význam: toxikologický. Muskarín => Amanita muscaria Účinky: miotikum. odvykanie od fajčenia Prípravky: Nicorette Fyzostigmín => Semen calabar.

↑ tonus kostrového svalstva PARASYMPATOLYTIKÁ Spazmolytiká – látky znižujúce patologicky zvýšený tonus hladkého svalstva tráviaceho traktu.OL: galantamín (alkaloid odvodený od fenylalanínu a tyrozínu) Účinky: ↑ sekréciu žliaz. noskapín) Účinok: spazmolytický Prípravky: Papaverin tbl. furochinolínový typ – diktamnín. belladonín.. cytostatický (nevyužiteľný) Fructus visnagae – Ammi visnaga (Apiaceae) OL: furanochromóny (khelín.neurotropné – ovplyvňujú nervový prenos v hladkom svale (tropánové alkaloidy) . visnagín). kodeín.j. atropín !!! Účinky: uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. tebaín). Contraspan. visanadín) Účinky: khelín – uvoľňuje spazmy. Contraspan. sangvinarín (nachádzajú sa najmä v mliečnej šťave) Účinky: podobné papaverínu. Prípravky: Atropin. antiparkinsoniká Alkaloidy (najmä atropín) sa používajú zvyčajne ako súčasť kombinovaných prípravkov. sušením (stratou vody) prechádzajú na racemickú zmes t.furanokumaríny – psoralén. Spasmoveralgin Belladaonnae radix / folium – Atropa bella-donna (Solanaceae) Hyoscyami folium – Hyoscyamus niger (Solanaceae) Stramonii folium – Datura stramonium (Solanaceae) Papaverín => Opium. bergaptén . skopolamín L-hyoscamín a D-hyoscyamín sa v takejto forma vyskytujú iba v čerstvej rastline. morfinánové alkaloidy (morfín. apoatropín. norhyoscyamín (noratropín).rutín 361 . Bellaspon. Podľa MÚ ich možno rozdeliť na: . aj centrálne sedatívny a toxický.myotropné – priamo pôsobia na sval (papaverín) Tropánové alkaloidy – sú to alkaloidy odvodené od aminokyseliny ornitínu Sú to: hyoscyamín (atropín). mydriatiká. akridínový typ – arborinín .inj.alkaloidy: chinolínový typ – graveolín. močových ciest. visnadín – koronárne vazodilatans Rutae herba – Ruta graveolens (Rutaceae) OL: . znižujú sekréciu žliaz.. Papaveris fructus – Papaver somniferum (Papaveraceae) OL: benzylizochinolínový alkaloid papaverín (odvodený od AK tyrozínu). pyranokumaríny (samidín. ftalidotetrahydroizochimolínové alkaloidy (narceín. Papaverinium chloratum (ČSL4) Chelidonín => Chelidonii herba – Chelidonium majus (Papaveraceae) OL: alkaloidy benzofenantridínového typu chelidonín. pôsobí ako antagonista proti kurarovému ochrnutiu. žlčových ciest. Cholaspan.

. furanokumaríny = fotosenzibilizujúci účinok.polysacharidy . arachidónová) .Účinky: spazmolytikum.mastné alkoholy (docosanol. .triterpénové alkoholy (lupeol) .sitosterol – palmitát. kempferol – 3 – glukozid) . . Urticaceae) .reduktázy Urticae radix (Urtica dioica. stignasterolacetát.obsahuje: . triacontanol) Semen cucurbitae (Cucurbita pepo. – vhodné na fytofarmaká a IV.titerpény .β .atropín I: mydriatikum Liečba benígnej hyperplázie prostaty .laurát. oneskorenie na začiatku močenia. m – karboxyfenylalanín) .obsahuje: .steroly (β .steroly: . steroly (β .I.mastné kyseliny 362 .štádiá: .organické kyseliny .glukozid. Arecaceae syn.sitosterol . lupeol) . tetracosanol) .steroly (sterolové glykozidy) .lektíny Serenoae fructus ( Serenoa repens. parasympatomimetikum. rutín (antisklerotický účinok) PRÍPRAVKY: SYNTOSTIGMIN inj. Sabal serrulata) . – pilokarpín I: oftalmologikum.myristát.aminokyseliny (kukurbitín.narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrogénmi v prospech estrogénov .obsahuje: . tenký a pretrhávaný prúd .sitosterol a jeho glukozid) .diterpény . III. choleretikum. – neostygmín I: parasympatomimetikum PILOCARPIN gtt. štádium .mastné alkoholy (hexaconasol. Rosaceae) .flavonoidy (rutín.α .vitamín E Cortex pygei africani (Pygeum africanum.mastné kyseliny (kys. linolénová.faktory: .obsahuje: .. .prejavy: -časté nutkanie na močenie. II. Cucurbitaceae) .inhibícia aktivity 5 .mechanizmus účinku: . súbor alkaloidov prekrvuje panvovú oblasť a pôsobí abortívne.kumaríny (skopoletín) .. antiglaukomatikum ATROPIN gtt. linolová.terpény.

Těhotenství a laktace 363 . Indikace Benigní hyperplázie prostaty stadium I . E.5:1) 120 mg. uvnitř tmavě hnědá pasta. Nenahrazuje případnou nutnost pozdějšího chirurgického výkonu.triterpénové kyseliny SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. galovej) .fenolové kyseliny Herba epilobii ( r. Dávkování a způsob podání Obvykle 2 tobolky denně (ráno a večer).5. parviflorum. 3. montanum. Epilobium.triesloviny (deriváty kys.II. myricetínu) . NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTAKAN (R) FORTE 2.3:1) 160 mg. v průběhu jídla nebo po jídle. LÉKOVÁ FORMA Tobolky. Interakce Nejsou dosud známy. E. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ 1 tobolka obsahuje: Serenoae extractum (10-14. roseum. měkké želatinové tobolky.312. U mužů středního a vyššího věku při funkčních obtížích spojených s nezhoubným zbytněním prostaty: časté močení (zvláště v noci). Léčebný účinek se plně projeví alespoň po několika (alespoň čtyřech) týdnech léčby.6. kvercetínu. Oenotheraceae) (E. chronických prostatitidách. 4. 4. zelené.4. angustifolium.flavonoidy (glykozidy kempferolu. Popis přípravku: oválné. s vysazením léčby účinek odeznívá. slabý močový proud. Specielní upozornění Přípravek pouze mírní obtíže v počátečních stadiích benigní hyperplázie.obsahuje : . KLINICKÉ ÚDAJE 4.2. pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře a prostatopatie s tímto onemocněním spojené. E. Kontraindikace Přecitlivělost na některou složku přípravku. obtížný začátek a zvýšené úsilí během močení. případně dráždivém močovém měchýři. E.3.. 4. 4. 4. 4.1. také u žen. Podpůrně při doléčování po operacích prostaty. collinum) . Urticae radicis extractum siccum (8.

4. 5. 6.a inhibicí enzymu aromatázy. Ojediněle zvláště při užívání na lačno se mohou vyskytnout žaludeční obtíže jako nauzea nebo pyróza. b) Léčba intoxikace Nebyla dosud prováděna. Farmakodynamické vlastnosti Extrakt z plodů Serenoa repens a z kořene kopřivy dvoudomé působí v cílové prostatické tkáni androgenně především inhibicí enzymu 5 . současně má i mírný protizánětlivý a protiedémový účinek. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Fytofarmakum. Inkompatibility Nejsou dosud známy. papírová skládačka. s následným snížením intracelulární proteosyntézy.2. Urologikum. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Silica colloidalis anhydrica Sojae oleum hydrogenatum Triglycerida saturata mediolonga Glycerolum 85% Ceruleum protectum V 50% Ferri oxidum flavum Ferri oxidum nigrum Gelatina 6. Předávkování a) Příznaky otravy Nebyly až dosud zaznamenány. 5. Experimenty na zvířatech neprokázaly teratogenní ani embryotoxický účinek. Druh obalu Tobolky: blistr Al/PVC. Zatím nejsou dostupné údaje u lidí. Nežádoucí účinky Přípravek je obvykle při běžném dávkování dobře snášen. 6.1. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku Výsledky experimentů na zvířatech vykazují velmi nízkou toxicitu extraktu ze Serenoa repens (LD 50 > 50 g/kg). příbalová informace v češtině.9. Tím je omezeno zvětšování prostatické tkáně. Doba použitelnosti Tobolky: 3 roky.5.Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu na průběh těhotenství nebo laktace. 6.4. čímž snižuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Není pravděpodobná. 5.alfa reduktázy.8.2. 4.3.1. 5. čímž snižuje přeměnu testosteronu na estrogen. 364 . chraňte před světlem. Extrakt z Urtica dioica také nevykazuje toxický účinek v experimentech na zvířatech.7. Farmakokinetické vlastnosti Nejsou známy.3. Použití extraktu vede ke zvětšení proudu moči a zlepšení potíží při močení. C. Skladování Tobolky uchovávejte v suchu při teplotě 15-25 st. 6. 4.

flavonoidy – kasticín mastné oleje horčíny – vilicín. agnuzid. Návod k užití Není zapotřebí. ergometrín. v čase klimaktéria .? cieneol Monoterpénové glykozidy – aukulín. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ Dr.Velikost balení: 60.6. 9. neplodnosť (funkčná). 7. Radix cimifugae – Cimifuga racemosa. Kanade triterpenové glykozidy – akteín..6. sol. 10. 4 76227 Karlsruhe SRN 8. mastodýnia (zdúrenie prsných žliaz).5 % .. 13157/95) //1999/06/22 Pohlavné hormóny Uterotoniká Zvyšujú tonus meternicového svalstva a používajú sa na zosilnenie maternicových kontrakcii a urýchlenie tretej pôrodnej doby. Willmar Schwabe GmbH and Co.1999 (č. rastie hlavne na Kryme alebo v Amerike. má výšku do 3 m. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22. Silica – 0. v Ázií. 120 a 200 tobolek. Willmar-Schwabe-Str. prípravky: AGNUCASTON tbl.j. REGISTRAČNÍ ČÍSLO V registračním řízení. DATUM REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE V registračním řízení. Radix hydrastidis – Hydrastis canabensis – Ranuncelaceae Vodilka kanadská benzylizochinolínové alkaloidy Gynekologiká liečivá používané pri gynekologických ochoreniach. Ranunculaceae ploštičník strapcovitý Hlavne v USA. cimicifukozid 365 .. MASODYNON gtt. Secale cornutum – Claviceps purpurea – Clavicipitaceae ergotamín. kaslín použitie – poruchy menštruačného cyklu. 6. Fructus agni casti – Agnus castus – Verbenaceae vitex jahňací – železníkovité je to kríkovitý strom.

v prvých troch štádiach sú vhodné fytofarmaká IV – operácia Mechanizmus účinku – inhibícia aktivity 5 – alfa – reduktázy Radix urticae – Urtica dioica – Urticaceae Steroly (beta – sitosterol a jeho glukozid) – hlavné účinné látky Triterpény Kumatíny (skopoletín) Polysacharidy Lektíny Prípravky: UTRIKON cps. zúženie močovej rúry. triacantanol Prípravky PROSTA – URGENIN cps. podobný oxytocínu. myristát.účinkujú po 4 týždňoch. URTICA APS tbl. ale neužívajú sa viac ako 6 mesiacov Liečba benígnej hyperplázie prostaty Muži nad 50 rokov mávajú zväčšenú prostatu ( hyperplázia prostaty). UROHERB Fructus serenoae – Serenos repens – Arecaceae Terpeny. lupeol) Flavonoidy (rutín. steroly (beta – sitosterol – palmitát. PROSTAGUT FORTE cps. . čo spôsobuje časté močenie. tenký a pretrhávaný prúd Faktory: narušenie hormonálnej rovnováhy medzi androgénmi a estrgénmi v prospech estrogénov štádia: I II III .živica a horčíny (15 . stignosterolacetát. 366 . MENOFEN tbl. PROSTAGUT MONO cps. Prejavy – častné nutkanie na močenie. kamferol – tri – glukozid) Mastné alkoholy – hexocasanol. predmenštruačné poruchy prípravky: CIMISAN tbl. zníženie TK použitie: klimakterické ťažkosti. PROSTASERENE spc. laurát – glukozid sitosterol. oneskorený začiatok močenia. palmitová fytosteroly tanín účinok: sedatívny na VNS.20 %) cimicifugín organické kyseliny – izoferulová mastné kyseliny – olejová.

Narušujú tubulárnu aj cervikálnu motilitu (tento fenomén je nejasný). first. kukurbitín) Vitamín E Prípravky: TURIPLEX cps. myricetínu) Triterpénové kyseliny Prípravky: EPILOBIUM spc. FU: dobrá rezorpcia. Semen cucurbitae – Cucurbita pepa – Cucurbitacaea Steroly (sterolové glykozidy – beta – sytosterol glukozid) Mastné kyseliny (kyselina linolová. arachidónová) Diterpény Organické kyseliny Aminokyseliny (m – karboxy – fenylalanín. linolénová.CAPISTA tbl. 367 . passiflorum angustifolium (vrbovka úzkoliská) montánum (horská) roseum (ružová) Triesloviny (deriváty kyseliny gálovej) Flavonoidy (glykozidy kamferolu. norgestimát je rýchlo metabolizovaný tzv. Cortex pygei africani – Pygeum africanum – Rozaceae Slivka africká Steroly (beta – sitosterol) Triterpénové alkoholy Mastné alkoholy (docosonol. CILEST tbl. PEPONEN cps. kvercetínu. S: norgestimátum.pass efektom na aktívny metabolit 17 – deacetylnorgetimát a tri – ketonorgestimát a norgestrel ethinylestradiol je hydroxilovaný a vylučovaný vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov ľadvinami a stolicou. ethinylestradiolum IS: jednofázové steroidné perorálne estrogén – gestagéna antikoncepcia CH: nízkodávkový prípravok. Estrogény a gestagény alterujú endometriu a znižujú pravdepodobnosť implantácie. inhibuje ovuláciu blokádou hypotalamického receptora a následujúcou zábranou uvoľnovania gonadotropínu – releasing Ho. Gestagény zvyšujú viskozitu hlienu a tým neprepustia spermie. Herba epilobii – E. tetracosanol) Mastné kyseliny Fenolové kyseliny Prípravky: TADENAN cps. obsah obidvoch látok je po celý cyklus aplikácie konštantný.

o. čo je 1 alfa-metyldihydroT. tehotenstvo a kojenie NU: zažívacie obtiaže. Výsledný efekt je daný ovplyvneným ako androgénnych. aplikáciu sú T – propionát a T – heptanoát. aplikácii účinný. ktorého uvoľnovanie je riadené hypotalamickým Ho GnRH (gonadorelín) so spätnoväzobných mechanizmom. metastazujúcej rakovine prsníka a u mastodýnie.užívanie. 368 . Testosterón undekanoát – pre p. návaly tepla.o. majú anabolické účinky. V cieľových orgánoch prebieha redukcia na androgénne účinný dyhydrotestosterón a estrogénne metabolity.o. ktorým je pripisovaný extrogenoidný účinok I: ľahšie menopauzálne neurvogetatívne potiaže (nervozita. CH: suchý vodne alkoholový výťažok z oddenku ploštičníku. Androgény umožňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov. Vyrábajú sa tiež transdermálne systémy s T. depresia. zvyšujú libido. nádorové ochorenie prsníka a maternice. podráždenosť. obd.alfa –metylT pri p. obsahuje triterpénové glykozidy.m. Vzhľadom na to. vytváraný v intersticiálnych Leydigových bunkách varlat. Indikácie: Terapeuticky sa používajú u hypogonadizmu a pri zpozdení puberty. S: cimicifugae extractum siccum 40 mg v 1 poťahovanej tablete IS: fytofarmakum. pretože C-17alkylové androgénysú hepatotoxické. u žien pri postmenopauzálnej osteoporóze. kožné prejavy Mužské pohlavné hormóny Androgeny Endogénny mužský pohlavný hormón (Ho) je testosterón. P. Deriváty T pre klinické použitie Estery T pre depotnú i. Stimulácia spermatogenézy pri nedostatku gonadotropínov (FSH. mierne zvyšuje retenciu Na a vody. čimž obchádza pečeňa a vstupuje prostredníctvom ductus thoracicus do systémovej cirkulácie. aktívny je mesterolón.nemá sa však používať. vaskularizáciu kože. zvyšujúcou sa lipofilitou majú estery tendenciu ostávať v depoch a preto sa predlžuje doba účinku. poruchy spánku) predovšetkým pri prukázanej zníženej sekrécie estrogénov KI: precitlivelosť. že undekánová kyselina má charakter mastnej kyseliny. esterázami sa v organizme uvolní vlastný T. je tento ester rezorbovaný do lymfy.I: antikoncepcia CIMISAN tbl. Pre svoju vysokú metabolickú stabilitu je 17. potenie. tak estrogénnych receptorov. LH) može byť dosiahnuté podaním: HMG (Humánny menopauzálny gonadotropín) získaný z moču žien v menopauze – bohatý na FSH. Vnútorná sekrécia testosterónu (T) je stimulovaná hypofyzárnym LH (luteinizačný Ho).

pri zlom hojení rán (nandrolon). Podávajú sa u pubertaz praecox..j. ktoré reagujú zrýchlujúcou sa syntézou estradiolu. Keď koncentrácia estradiolu dosiahne v krvi predom nastavenú hodnotu. u žien predovšetkým po klimaktériu. V prvej polovici menštruačného cyklu stimuluje FSH rast a dozrievanie vajíčka vo folikuloch. Po ovulácii sa v priebehu niekoľkých hodín vyvynie z terciálneho folikulu žlté teliesko (corpus luteum). Používajú sa u stavov so zvýšeným rozpadom bielkovín. antikoncepčný účinok. u žien na liečbu vyrilizačných prejavov. nilutamid. produkcia estrogénov a gestagénov. spätnoväzobný mechanizmus v adenohypofýze inhibuje uvoľňovanie FSH . Medzi nesteroidné antiandrogény patrí flutamid. ktoré majú zvýraznený anabolický účinok. s cielom zmenšiť jej rozmery a tak uľahčiť mikciu. čím znižuje vnútornú sekréciu gonadotropínov používa sa na zníženie libida u hypersexuality. Obr. Okrem indikácii v gynekológií sa používajú ako hormonálna substitučná liečba (HRT). tlmia syntézu androgénov a sekréciu gonadotropínu (pôsobí ako gestagén) Cyproterón – kompetitívny antagonista T.. sú zodpovedné za sekundárne pohlavné znaky a vyvolávajú cyklické zmeny spojené s ovuláciou.HCG (Humánny choriogadotropín) z moču tehotných žien. Neprasknuté folikuly pod vplyvom FSH ďalej uvoľňujú estradiol. ktoré potom v odpovedi na stimuláciu LH začne produkovať progesterón. estrogény a gestagény (progestíny). Po dvoch týždňoch klesá produkcia progesterónu a estradiolu a to vedie k odlúčeniu sekrečnej vrstvy endometria (menštruačné krvácanie) ŽPHO. enzýma. Ten potom spúšťa sekrečnú fázu menštruačného cyklu a znižuje permeabilitu cervikálneho hlienu. t. Atlas 253 Ženské pohlavné hormóny (ŽPHO) Dozrievanie vajíčka a ovulácia. v rekonvalescencii po operáciach. k normalizácií chovania sexuálnych deviantov a spolu s estrogénmi u akné a hirsutizme. karcinómu prostaty. Antiandrogeny Blokujú účinky androgénne. Dozrievanie vajíčka a ovulácia a s tým spojená syntéza ženských pohlavných HO sú procesy riadené hypofyzárnymi gonadotropínmi FSH a LH. Používajú sa pre svoje farmakologické účinky ako antikoncepčné látky a v dermatológii. bikalutamid. ktorý premieňa T na DHT používa sa u benígnej hyperplázii prostaty. to je folikulárna fáza ovariálného cyklu. ktorý pôsobí ako LH Anabolické steroidy sú syntetické steroidy blízke androgénnym. pri popáleninách. Finasterid – je kompetitívny inhibítor ľudskej 5 – alfa – reduktázy typu II. Estrogény 369 . Estradiol stimuluje proliferáciu endometria a zvyšuje permeabilitu cervikálneho hlienu pre spermie. hrajú tiež významnú úlohu pri tehotenstve. naviac pôsobí ako gestagén.

k liečbe endometriózy. používa sa pri terapií karcinómu prostaty. k odstráneniu premenštruačnej tenzie. dydrogesteron. Má výraznu antiestrogénnu aktivitu. zmeny na estrogén dependentných orgánoch a i. ktoré majú kombinovanú aktivitu estrogénovú. Terapeuticky možno gestagény využiť v substitúcií chýbajúceho progesterónu. hlavy. ale u lipofilných látok sú možné aplikácie i vo forme náplastí a mastí. Medzi nežiadúce účinky patrí nauzea. používajú sa i konjugované estrogény. Estrogény sa najčastejšie podávajú orálne. hnačka. ktorý je vytváraný v corpus luteum v priebehu menštruačného cyklu a v priebehu tehotenstva v placente. k zastaveniu laktácie u nádorov prostaty a ako zložky antikoncepčných prípravkov.o. hydroxyprogesteron. medroxyprogesteron. Okrem toho má i účinok anigonadotropný a má výrazný účinok gestagénny.5 x vyššiu afinitu k progesterónovému receptoru. zvracanie. ktorý málo ovplyvňuje endometriu a má dlhodobejšie pôsobenie je estriol (patrí medzi tzv. Syntetické estery estradiolu majú dlhšiu dobu pôsobenia (estradioly dipropionas. stilbestroly (diethylstilbestrolum) a jeho ester s kyselinou fosforečnou fosfestrol. lynesterol a predovšetkým norethisterón a tibolon. Využíva sa pri liečbe karcinómu prostaty. bolesti prsníkov. sú súčasťou antikocepčných prípravkov a HRT. slabé. Mestranol sa používa k p. Ovplyvňuje druhú polovicu ovulačného cyklu a priebeh gravidity. anabolickú. alebo zbrzdené estrogény). Gestagénnu aktivitu o niečo nižšiu ako prirodzený progesterón. Allylestrenol je progestín s malou aktivitou antiestrogénov. ktoré majú relatívne slabé účinky a používajú sa u výpadových javov v menopauze. Ďalším prirodzeným estrogénom. Terapeuticky sa estrogeny používajú v substitučnej liečbe pri porušenej funkcii ovárií. Častou indikáciou je osteoporóza. Prirodzeným HO folikulov je estradiol. Cyproterón acetát je kompatitívny antiandrogén. cyproterón acetát. Podáva sa pri symptómoch spôsobených nedostatkom progesterónu najmä v perimenopauze. a niektorých nádorov. nemá aktivitu estrogénu ani androgénnu. Gestagény Progesteron je prirodzeným gestagénom. 370 . estradioly benzoas a estradioly valeras). substitúcii ovariálnych Ho. Ďalej sa používajú deriváty 19 – nortestosterónu – allylestrenol. ktorý sa v pečeni oxiduje na estrón a hydratuje na estriol. Ich účinky sú sprostredkované cytoplazmatickými estrogénnymi receptormi. ktorý predovšetkým inhibuje väzbu 5 – alfa – dyhydrotestosterónu na jeho cytozolový receptor. ktorý sa tiež konjuguje a eliminuje. Z ďalších derivátov – ethinylestradiol. Všetky tri produkty sa konjugujú a ako látky vo vode rozpustné sa eliminujú ľadvinami. retencia vody. estrogénnu. Nomegestrolacetát – má 2. Používa sa u hroziaceho alebo habituálneho potratu. gestonoron. u amenorey. Hlavným metabolitom progesterónu je pregnandiol. pri hroziacom potrate. gestagénnu a androgénnu. gluko-a minerálnokortikoidnú aktivitu.Prirodzeným HO ovariálnych folikulov je estradiol. Používajú sa progesterón a jeho analógy: progesteron. Pôsobí prostredníctvom špeciálnych steroidných receptorov. nemá žiadnu androgénnu.

gestoden) alebo acetátu 17 – alfa – hydroxyprogesterónu (cyproterónacetát).pri hirsutizme a zvýšenom mazotoku u žien. Prípravky obsahujúce kombináciu estrogénov a gestrogénov Vo všetkých používaných antikoncepčných prípravkoch sa od 1. 24. znižujú plazmatickú koncetráciu lipidov. koľko je nutné. monofázických cez bifázické k trifázickým preparátom. okrem steroidnej kontracepcie sa používajú aj spericídne látky a aplikácia vnútromaternicového telieska. m. ktoré signalizujú normálny rast folikulov a teda nižšiu potrebu stimulácie FSH ( ↓ FSH . tamoxifen) pri liečení osteoporózy v menopauze. Tzv. V súčasnej dobe sa študujú účinky estrogénov s parciálnou agonistickou aktivitou na estrogénnych receptoroch (raloxifen. estrogény zaisťujú predovšetkým pravidelnosť menštruačného cyklu. spočíva v blokáde ovulácie útlmom produkcie hypofyzárnych gonadotropínov vplyvom negatívnej spätnej väzby. norethisteron. V skutočnosti sú regulačné mozgové centrá klamané zvýšeními koncentráciami estrogénov v krvi. a ako antagonisty estrogénov sa uplatňujú v prevencii karcinómu prsníka. tak málo. dňa podáva kombinácia estrogénov a gestagénov. sú kapronát 17 – alfa – hydroxyprogesterón a acetát medroxyprogesterónu. alebo gestagény alebo ich kombinácie. ako gestagén spôsobuje u žien sekrečnú premenu endometrie. Mechanizmus pôsobenia kontraceptív. okrem u monofázického typu sa u dvoj a troj fázických prípravkov mení v priebehu cyklu pomer používaných dávok u obidvoch komponentov. Prípravky pre p. vajcovodov. dôsledkom čoho nemôže folikul dorásť. Raloxifén je oproti tamoxifénu antagonistov na estrogénnych receptrorv v maternici. Hlavným kritériom pre hodnotenie jednotlivých metód ženskej antikocepcie. desogestrel.o. ktorá bráni nidácií vajíčka v endometriu. ktorého cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka. k ovulácii nedochádza. Používané dávky majú byť malé. je účinnosť a tolerancia. sekvenčné prípravky napodobňujú fyziologický priebeh uvoľňovania E a progesterónu. vytesnujú estrogény z väzby na receptor. Kontracepčná účinnosť je zaručená pôsobením gestagénov. dimethisteron. Preto vývoj smeruje od tzv. injekcie.Atlas str. čo je v súčastnosti najbežnejšie. lynestrenol.255 Antikoncepčné látky (Al) Ako perorálne antikoncepčné látky používame estrogény. Platí zásada: toľko. U simultánych prípravkov sú naopak po celú dobu užívania kombinované E 371 . Obr.↓ tvorby ováriového folikulu . Pripravky s gestagénmi Depotné prípravky pre i.. Po tomto období 4 – 7 dní prestávka v aplikácií látok. podanie sú deriváty 17 – alfa – ethinyltestosterónu = ethisterónu (napr.↓ LH zabránenie ovulácií). endometria. Podávaním exogénnych estrogénov v prvej polovici menštruačného cyklu potláča produkciu FSH. Ďalším mechanizmom je ovplyvnenie cervikálneho hlienu. u ktorých sa v rôznych fázach menštruačného cyklu podávajú rozličné dávky estrogénov a gestrogénov. ale spoľahlivé. dňa menštruačného cyklu až do 21. ktoré bránia priechodu a nidácii vajíčka. Stimulácia terciálneho folikulu FSH je znížená. koľko je možné.

. Pri zlyhaní steroidnej kontracepcie hrozí riziko vzniku vrodených vývojových vád plodu.neodráža liplidické pomery . Nežiadúce účinky – zvýšené riziko trombóz a embólií (ovplyvnenie zrážanlivosti estrogénmi – riziko nie je veľké. poruchy libida.17 – alfa . Estrálny – noretisterón – má slabú estrogénnu a antiandrogénnu aktivitu . užívaním v kombinovanov jednofázickom kontracepčnom prípravku (YADINE).norgestrimát . Obr. Interakcie – zlyhanie HA . v starších prípravkoch bol podávaný predovšetkým mestranol. bolesti hlavy – nepriaznivé ovplyvnenie spektra plazmatických lipidov. 257 Najpoužívanejšie estrogény: ethinylestradiol.levonorgestrel – má aktívny metabolit norgestrel .. ↓ HDL Novšie prípravky – bezpečnejšie (desogestrel. môže zabrániť zvýšeniu telesnej hmotnosti a ďalším príznakom spojených z retenciu tekutín.gestodén – malá androgénna aktivita . cholestáza.cyproterón – acetát – využíva sa antiandrogénne pôsobenie u žien s akné 3. Vo všetkých prípadoch je po vysadení prívodu Ho vyvolané krvácanie z absencie. Posledné dva účinky bránia otehotneniu. ako antiandrogénny . Atlas str. zmenšuje jeho pohotovosť k prijatiu vajíčka a znižuje prepustnosť cervikálneho hlienu pre spermie. Antiandrogénnu aktivitu možno využiť v dermatológií.pri podaní induktorov pečeňových enzýmov: rifampicín. Gestagény 2. Môže sa vyskytnúť hypertenzia.↑ LDL. Endogénne G – progesterón. môže sa manifestovať diabetes. Pôsobí pozitívne na premenštruačný syndróm. Porucha tolerancie glukózy.. Ide o látku štrukturálne podobnú spironolaktónu.dvojfázové – G v druhej polovici cyklu stúpa. okrem gestagénneho účinku pôsobí antiandrogénne a antiminerálokortikoidne. Gonány (deriváty 19 – nortestosterónu.mení sa koncentrácia G aj E (najviac v strede cyklu) Drospirenon je novo zavedený G.desogestrol . zmeny telesnej hmotnosti.hydroxyprogesterón . zvyšuje ho fajčenie).noretisterón – acetát 4. napätie prsníkov.dienogest Staršie prípravky – antiandrogénna aktivita relatívne vysoká – nežiadúce účinky. ale aj slabú estrogénnu aktivitu . bolesti v hrudníku. gestodén). Pregnálny – medroxypregesterón – acetát . k redukcii prejavov akné a k zníženiu tvorby kožného mazu. aterogénny efekt . E rovnaké . norgestrimát. depresívne nálady. 13 – etylgonány) . bráni normálnej proliferácii endometria. griseofulvín. retencia vody. benigný nádor pečene.má nielen androgénnu aktivitu.a G. 372 . nauzea. Vytvára výhodný lipidový profil so zvýšenou hodnotou HDL.rovnaká dávka E a G . nepoužívajú sa v HA 2. čím vedie k zrušeniu estrogénom podmienenej retencie Na. .trojfázové . nemenia alebo zlepšujú lipidický profil Prípravky – jednofázové. Rýchla aplikácia G prispieva k inhibícii nadradených centier v CNS. žalúdočné obtiaže..

75 mg do 48 hodín) RU 486-antagonista progesterónových receptorov. pri zmene črevnej flóry: širokospektrálne ATB. alebo prípravok obsahujúci len progestín. ↓ autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. Látky s antiestorgénnymi a antigestagénnymi účinkami Antiestrogény – látky tejto skupiny tlmia inhibičné účinky estrogénu na hypofýzu a vedú tak k zvýšenému vylučovaniu gonadotropínov. ampicilín Priaznivé účinky – pravidelnosť menštruačného cyklu. ↓ výskyt osteoporózy Chirurgické výkony Malé – nič Väčšie a na dolných končatinách . fenytoin. Táto látka poskytuje možnosť neivazívnej metódy vyvolania potratu v časných štádiach tehotenstva (Postinor – liečivo – levonorgestrel – 0. Antigestagény . podanie . odstránenie dysmenorey.mifepriston – je kompetitívnym antagonistom na progesterónových receptroch. a laktácií. noretisterón Parenterálne – medroprogesterón acetát Implantát – levonorgestrel Prípravky pre postkoitálnu antikoncepciu je možné použiť buď jednofázový kombinovaný prípravok. Ako účinná zložka sa používa nonoxinol.- fenobarbitál. Ovulácia väčšinou nie je potlačená a účinok spočíva v zmenách vyvolaných G v cervikálnom kanáli a v endometriu. spoločne s misoprostolom - - Spermicídne kotraceptíva – ide o doplnkovú metódu. Majú vyššie % antikoncepčného zlyhania než prípravky kombinované. Pilulka po – znamená to aplikáciu E a G vo vysokých dávkach. ↓ tumor maternice. fajčení. Pri podaní na začiatku tehotenstva vedie k narušeniu deciduy a abortu. Nasleduje menštruačné krvácanie. a to do 12 – 24 hodín.lynestrenol. je to atagonista receptorov pre progesterón i pre glukokortikoidy. alkohol.zabraňuje nidácií. 373 . keď je podávanie E kontraindikované. Používa sa v kombinácií s antikoncepčným pesarom pred pohlavným stykom. používajú sa klomifen. Nepretržité užívanie nízkych dávok G môže tiež zabrániť otehotneniu. ↓ výskyt reumatoidnej artitídy. čo znemožnuje nidáciu oplodneného vajíčka (normálne 7 deň po oplodnení). mifepriston . ↓ benígnych ochorení prsníka. Stimulujú ovuláciu a zvyšujú fertilitu žien.prerušiť 4 týždne pred operáciou Urgentné – profylaxia tromboembolických komplikácií nízkomolekulárnym heparínom Prípravky obsahujúce iba gestagény Tento typ prípravkov sa používa vtedy. ale najneskôr do 72 hodín po koite. karbamazepín.vyvolanie umelého potratu v 1. Používajú sa pri riziku tromboembolizácie. Prípravky pre p. ktorá sama o sebe neposkytuje dostatočnú ochranu proti otehotneniu. diabete.trimestri. tamoxifen a roloxifen. ktorý je derivátom spermicídne účinného fenoxypolyethoxyetanolu.o. zníženie výskytu ováriových cýst.

Najstaršou drogou so zisteným sedatívnym a hypnotickým účinkom bolo opium.SEDATÍVA HYPNOTIKÁ Sedatíva sú látky. ale len zvolna eliminované. Z rôznych fází spánku najväčší význam sa prikladá tzv. REM-fáze. ide o prechodné vyradenie vedomia a zníženie vzrušivosti CNS pri súčasnr prebiehajúcich zmenách v celom organizme. môže preto pri dlhodobom 374 . 1. Bromidy (NaBr. Štrukturálna odlišnosť Hy odráža sa v rozdielnom charaktere pôsobenia. KBr) Bromidové ióny vyznačujú sa typickým tlmiacim efektom na CNS. Vhodnosť a kvalita hypnotika sa okrem iného určuje aj podľa vplyvu na toto REM-štádium spánku. bromidy. ktoré pôsobia priamo na mozgový kmeň. nepriame Hy. stojaci za dominujúcim analgetickým účinkom. nepôsobia však hypnoticky. Ako tzv. priame Hy patria predovšetkým barbituráty. ktoré pôsobia na mozgovú kôru bez ovplyvnenia autonómnych funkcií a zvyšujú sklon k spánku. b/ Hy. ktoré útlmom spravidla zvýšeného podráždenia CNS. Medzi tieto tzv. aldehydy. zatiaľ čo bróm viazaný kovalentne v organických zlúčeninách alebo vo forme bromičnanových iónov túto schopnosť nemá. ktorá sa vyznačuje zvýšenou pohyblivosťou očných bulví. zatiaľ čo vo vyšších dávkach vyvolávajú spánok a v niektorých prípadoch až narkózu. Hypnotiká sú látky. označované často ako hypnagoga. ethanol. Pretože spoločným rysom obidvoch skupín je útlm CNS. u ktorého sa však jedná o sekundárny efekt. vyvolávajú ukľudnenie. Bromidy sú síce rýchlo vstrebávané. Spánok „je fyziologickými zmenami sprevádzaný a stále sa opakujúci normálny stav inaktivity a nereaktivity “. pôsobia Hy v nižších dávkach sedatívne a ukludnením navodzujú ospalosť. podľa ktorého sa rozlišujú na: a/ Hy. Mechanizmus ich pôsobenia spočíva v čiastočnom vytesňovaní chloridových íonov z CNS.V malých dávkach tlmia psychický nepokoj a uľahčujú zaspanie. ktoré zosileným útlmom navádzajú stav podobný fyziologickému spánku. pôsobí napr. aj. čím vyvolávajú spánok.

Kalium bromatum -spolu s bromidom amónnym sú súčasťou dermatologického prípravku ALYSAL pasta 2. -Zavedením ďalšieho hydroxylu tento trend ešte zvýrazňuje. nespavosti a kožným prejavom. draselných.V rade n-alkoholov sa zo zväčšujúcim sa alkylom rastie A i toxicita po oktanol. Rastie od primárneho k terciárnemu. Zatiaľ čo karbamáty odvodené od primárnych alkoholov pôsobia len sedatívne. Nevýhodou sodných a vápenatých solí je ich hygroskopičnosť.bromismu. dala podnet k podrobnejšiemu štúdiu vzťahu štruktúry a hypnotickej aktivity. účinkujú karbamáty sekundárnych a terciálnych alkoholov výrazne hypnoticky -Všetky dnes predovšetkým ako psychosedatíva a čiastočne hypnotiká používané látky sú terciálne alkoholy 3. dostavujúca sa po počiatočnom excitačnom štádiu. C CH3 OH Účinok potenciuje i prítomnosť dvojnej (trojnej) väzby.užívaní dôjsť k ich kumulácii v organizmu a k toxickým prejavom. pri čom OH skupina pôsobí skôr dysterapeuticky. zvlášť u nižších alkoholov . V praxi sa používali bromidy málo toxických katiónov. Aldehydy (chloralhydrát) Nežiadúca dráždivosť aldehydickej skupiny čiastočne potlačuje prevedenie na menej dráždivé semiacetály s vhodnými alkoholmi Chloralhydrát. VŠÚ: . najmä sodných. Amidy a alifatiké ureidy (bromizoval) VŠÚ: Aktivitu zvyšuje rozvetvenie reťazca halogenácia a prítomnosť násobnej väzby. potom klesá. .u vyšších alkoholov pre prevažujúci vplyv lipofilných alkylov je ich vplyv menej zreteľný. -používa sa najmä vo veterinárstve k vyvolaniu oblúzenia alebo k zosilneniu narkózy. jeho dráždivého efektu pri vonkajšom použití využívajú reumatické prípravky(RHEUMOSIN) Cl3CCH OH 4. CH3 CCl3 Účinok potenciuje halogenácia. Alkoholy (chlorobutanol) Empiricky poznaná hypnotická aktivita etanolu.v organizme dochádza k redukcii na lipofilnejší. zavedenie aromatického radikálu potenciuje antikonvulzívnu aktivitu. Bromid draselný. CHLOROBUTANOL Zvýšenie sedatívneho účinku sa dosahuje blokovaním hydroxylovej skupiny karbamátovou väzbou (prolongácia účinku pravdepodobne potlačením hydrofility a spomalením biotransformácie). hypnoticky účinkujúci OH CHLORALHY DRÁT trichlórethanol. 375 .Hypnotickýefekt ovplyvňuje charakter alkoholu. prejavujúcim sa zníženou schopnosťou sústrediť sa. amónnych a vápenatých.

aplikácii vedú k ultrakrátkej narkóze). . N-alkylácia pôsobí dysterapeuticky. fenobarbital. . tiopental.Pre zachovanie aktivity majú význam pKa a rozdelovací koeficient. .CH3 BROMISOVAL CHCHCONHCONH2 CH3 Br Met: debromovaný na isovalerylmočovinu. t. je štiepený na kyselinu alfabromisovalerovú.8) prenikajú ľahko do CNS a sú silnými Hy. amobarbital.A sa nemení keď jeden z alkylov je nahradený fenylom . . ale iba rozpustnosťou v lilpidoch. ktorá je eliminovaná vo forme konjugátu. podaní vstrebávanie žalúdočnou sliznicou ovplyvnené disociáciou.5.Rozvetvením A skracuje a prehlbuje.sulfonylová skupina pôsobí dysterapeuticky . barbiturová nesubstituovaná je neúčinná i monoalkylbarbiturová lebo majú silne kyslý charakter. pentobarbital. Cyklické ureidy – barbituráty (barbital.5 – disubtitované deriváty a ich Nmetylanalógy s pKa v rozmedzí pH fyziologického prestredia (barbitál pKa 7.j. .k dietylderivátom . Význam fyzikálnych chemických vlastností Pre zachovanie aktivity v skupine barbiturátov bol jednoznačne preukázaný význam pKa. účinkuje však len krátko (3-4 hod). butobarbital) VŠÚ: .Kys. Preto hypnoticky účinkujú iba barbituráty s pKa blízske fyziologickému pH. allobarbital. cykloalkylom.o. 5.Substitúcia alkylov v polohe 5: a) prítomnosť násobnej väzby alebo halogénov účinok skracuje a prehlbuje b)zavedením polárne skupiny ako sú karbonylová.v.Účinné sú 5. kedy zhruba 50 % podaného liečiva sa vyskytuje v ľahko strebateľnej nedisociovanej forme. Mechanizmus účinku 376 .Ďalšie možné obmenysú na dusíkoch v polohách 1 a 3 a uhlíku 2. Zatiaľ čo Nmetylácia A zvyšuje a prehlbuje. A rastie od dimetyl. .3-dialkylsubstitúcia.Predĺženie alkylového reťazca v polohe 5 A zvyšuje (optima sa dosahuje pri celkovom počte 7 až 8 uhlíkov obidvoch substituentov). aprobarbital. Zatiaľ čo kyselina barbitúrová a kyselina 5 – aminoalkylbarbitúrová pre vysokú kyslosť len nepatrne prechádzajú do CNS a sú neúčinné. hydroxyamino.Nezbytnosť amidickej skupiny v susedstve kvartérne. 5. . Pre rýchly nástup účinku je vhodný k navodeniu spánku. Nevhodná je tiež 1.dialkylderiváty. uhlovodíkovými fragmentami substituovaného uhlíka ako hydrofilné zoskupenie. hexobarbital.. cyklobarbital.Posun v aktivite náhrada O na uhlíku v polohe 2 izostérnou S (tiobarbitali majú rýchly nástup účinku so značným prehĺbením efektu. Lipofilita – u barbiturátov so zhruba rovnakou pKa nie je pri p. pri i. (Bunkovými membránami prechádzaqjú liečivá v nedisociaovanej forme.

c) Z iných biotransformačných ciest bola preukázané pomerne rýchle oxidatívne odbúravanie barbiturátov substituovaných v polohe 5 alkenylmi (allobarbital). zatiaľ čo krátkodobé narkotiká sa pomerne rýchlo odburávajú. O R1 R2 O N N R3 CX H Barbiturát barbital. alebo na predposlednom uhlíku na sekundárny alkohol až ketol. Alkyly sa oxidujú na terminálnom uhlíku na primárne alkoholy až kyseliny. Vysvetluje sa to ich schopnosťou inhibovať oxidatívnu fosforyláciu a interferovať s tvorbou ATP. Metabolizmus Barbituráty sa podávajú. Deriváty používané ako intravenózne narkotiká sa prednostne ukladajú do lipidových tkanív CNS. allobarbital. ktoré môžu byť ďalej biotransformované. Tiobarbitály sú čiastočne desulfurované. amobarbital. U cyklohexyl – alebo cyklohexenyl – barbiturátov dochádza k oxidácií na cyklohexánový derivát. Skutočnosť. časť je biotransformovaná v pečeni. ktorý je daný do vzťahu predovšetkým s účinkom benzodiazepínov. napríklad pri vinylderivátov. pentobarbital. u niektorých docádza k totálnej deštrukcií základného pyrimidinového skaletu. Novšie predstavy – bola preukázaná schpnosť inaktivaovať fosfofruktokinázu a tým vyvolaná parciálna metabolická blokáda procesu glykolýzy. . Skôr výnimočne dochádza k oxidatívnej desalkylácií. V nezmenenej forme sa vylučujú najmä dlhodobé Hy. Kyselosť prepožičiavajú barbiturátom vodíky na dusíkoch v polohách 1 a 3. ktorým by barbituráty mohli pôsobiť.5 – disubstituované barbituráty. b) N – metylderiváty sú oxidatívne demetilované na hypnoticky účinné 5.Staršie predstavy – barbituráty stabilizujú cerebrálne bunkové membrány a zvyšujú prah excitácie. Hlavné metabolické cesty sú: a) oxidácia na substituentoch v polohe 5. fenobarbital. Iným uvažovaným neuromediátorovým mechanizmom. takže konečný výsledok biotransformácie je vždy väčší počet meetabolitov. Metabolizmus prebieha dvoma cestami: Časť barbiturátov sa vylučuje ľadvinami v nezmenenej forme. alebo halogénalkenylmi (brallobarbitál). sú GABA-ergný systém. Dĺžka narkotického účinku je potom daná dĺžkou trvania depotu v tukovom tkanive. napr. Nevylučuje sa ani možnosť interakcie barbiturátov s niektorými neuromediátormi alebo ich systémami. bolo však preukázané i rozdielne chovanie jednotlivých enentiomérov v organizme. Uvedené metabolické procesy môžu u jednej látky prebiehať súčasne alebo postupne s rôznou rýchlosťou. R1 R2 R3 X -etyl -etyl vodík kyslík -etyl -fenyl vodík kyslík -CH2CH=CH2 -CH2CH=CH2 vodík kyslík -etyl -izopentyl vodík kyslík -etyl -1-metylbutyl vodík kyslík 377 . barbitál. buď ako také alebo pri injekčnej aplikácii vo forme solí. u fenyl analógov vzniká príslušný p – hydroxifenylderivát. že N – alkyláciou v dôsledku asymetrie molekuly vznikajúce enatioméry vykazujú rozličnú aktivitu viedlo k formulácii receptorového mechanizmu pôsobenia.

.5 dimetylbarbitúrová . krátkodobé Hy a injekčne ako narkotikum.1 Dioxopiperidíny ( glutetimid) Zistenie.asparágové O H N O C2H5 378 GLUT ET IMID . ale iba (-) – S – forma je biotransformovaná na embryotoxické a teratogénne metabolity kys.Krátkodobé Hy. methyprylonu. -etyl hexobarbital.vo forme vápenatej soli stredne dlhé Hy Hexobarbitál . i keď účinok je viazaný na S – (+) – izomer.ftalyl – L . s ktorého štiepením sa uvoľňuje kyselina 1.použitý vo forme sodnej soli . -metyl 6 vznik OH až O -cyklohex-1-ényl vodík kyslík -cyklohex-1-ényl metyl kyslík iní Met: allylová oxid.4 – dioxotetrahydropyridínu a 2. Nebarbiturové hypnotiká nevhodné vlastnosti barbiturátov (toxicita. že v skupine barbiturátov pre zachovanie aktivity nestačí zvyšovať lipofilitu. Cyklobarbitál . je vhodný k navodeniu narkózy a pre krátkodobé chirurgické zákroky 6.cyklobarbital. N. ale že je u nich nutné zachovať slabo kyslý charakter. Allobarbitál – stredne dlhé Hy Fenobarbitál – používa sa ako dlhodobé Hy a antiepileptikum u grand mal a ako antidotum u otravy kŕčovými jedmi (strichnín) Amobarbitál – stredne dlhé Hy Pentobarbitál . Thiopental – vo vorme sodnej soli. korý je najúčinnejším krátkodobým Hy tejto rady. navýkovosť. -etyl aprobarbital. – hlavnou metabolickou cestou je allylová oxidácia v polohe 6 cyklohexenylu za vzniku hydroxy a oxohexobarbitálu. Len v menšej miere oxidáciou na dvojitej väzbe cyklohexenylu cez 1. v polohe -1-metylbutyl vodík síra -butyl vodík kyslík tiopental. Met. dihyprylon( -aj antitusické pôsobenie) – pre určité riziko poškodenia krvného obrazu týmito liečivam. Hypnoticky pôsobia aj 2. podávaný pacientom po operáciach.4 – dioxopiperidínu. odoznieva už za 15 min. butobarbital -etyl Barbitál – dlhodobé Hy často v zložených prípravkoch. nebezpečenstvo zneužitia k suicidným účelom) dali podnet k hľadaniu vhodnejších Hy odlišnej štruktúry 6.v terapií sa používa racemát.6 – dioxopiperidíny (glutarimidy) – glutetimid. aby bol dosiahnutý maximálny kľud. obidva izoméry pôsobia hypnoticky. používa sa ako ultrakrátke vnútrožilné narkotikum.dáva sa prednosť metylovanému analógu dihyprylónu. u ktorých alkyláciou v polohe 3 sa dosiahlo výraznej lipofility za súčasného zachovania slabej kyslosti .2 – epoxid vzniká diol. dalo podnet príprave 2. Liečivá: pyrithyldion. thalidomid – vyskytuje sa v dvoch izoméroch.

ktorý je potom acetylovaný.izomér na piperidínovom kruhu. CH3 O N O2N FL UNIT RAZEPAM F N Met.1. N arylom alebo heterocyklom znížuje aktivitu). alebo sa oxiduje na 3 – hydroxynitrazmam. O CH3 -Zámena metylu v o-polohe benzénového jadra etylom alebo Cl A neovplyvňuje. ktorý je eliminovaný ako konjugát. ale prítomnosť metylu na C v polohe 2 je nutná Jeho zámena vyšším akylom vedie zníženiu hypnotického a vystupňovaniu antikonvulzívneho pôsobenia. Použitie – ako vedľajšie účinky sa prejavujú myorelaxačné vlastnosti a antikonvulzívne pôsobenie. Obidva izoméry sú rovnako oxidované na benzénovom kruhu za vzniku mono a dihydroximetabolity. Mech účinku vzťah k GABA-ergnému neuronálnemu systému N O2 N NITRAZEPAM H O N Met: red. . rýchly nástup účinku. Použitie – pri poruchách spánku sprevádzaných stavmi podráždeností. buď priamo ako taký. 379 .Benzodiazepiny (nitrazepam. triazolam. ktoré sú eliminované ako glukuronidy. flumazenil) VŠÚ: Vedľa zámeny Cl v polohe 7 benzodiazepínového bicyklu za nitro skupinu hypnotickú aktivitu zvyšuje i substitúcia metylom i iným substituentom na N v polohe 1 alebo prítomnosť halogénu v o-polohe fenylu. Metabolizmom vznikajú 5 – hydroxyglutetimid je hypnoticky dva krát účinnejší než racemát. flunitrazepam. pôsobí aj svalovo relaxačne. ktoré sú eliminované ako glukuromidy. hodí sa k navodeniu prirodzeného spánku 6. nitro skupiny na aminoderivát. strachu. duševného napätia.Met: (-) – izomér sa oxiduje na etyl a (+). Použitie – pôsobí hypnoticky aj antikonvulzívne. nízka toxicita. 6. Met: v organizme je metabolizovaný oxidáciou na veľa hydroxyderivátov. Snaha o vystupňovanie A spomalením metabolického odbúravania v polohe 1 vyústilo k prípraveTricyklické triazolo–benzodiazepínov. oxidatívna hydrosylácia v polohe 3 a naviac oxidatívna demetylácia.krátkodobé Hy.Chinazolinony (metachalon) VŠÚ: -Pre A je dôležitá nesubstituovaná aromatická časť chinazolínu (sub MET ACHALON N CH3 Cl i metoxylom dysterapeutická). alebo po predchádzajúcej redukcii nitroskupiny. ale sa nemení keď triazolový kruh sa nehradí imidazolovým.A potenciuje halogén v o-polohe. Použitie.Aby na dusíku v polohe 3 bol fenylový radikál (výmena za alylom.2. Redukcia na nitroskupine.

Met. 380 . pyridonový analog mefenhydraminu doxylamin . izovalérovou a i.pinén. ktorá je vylučovaná ako taká. trankvilizéry. guajfenesin. O alebo antidotum pri predávkovaní. Alkoholové skupiny sú esterifikované kyselinou octovou. zodpovedajú za spazmolytické účinky Valepotriáty: 0. alebo piperazinový derivát meklozin.4.. sedatívne účinky (názov je odvodený od Valeriana – epoxy – triestery).glukuronidu N 3 1 N COOC2H5 6... kyselina valerénová) . kamfén) . klasické antihistaminiká a antialergiká ( difenhydramin..CH3 1 N N 4 Cl T RIAZOL AM 6 N Cl Met: oxidatívne hydroxylovaný na alfa-hydroxytriazolam dalej 4-hydroxy triazolam a alfa-4-dihydroxy derivát Použitie – krátkodobé Hy. mierne antikonvulzívum a myorelaxant Flumazenil Blokuje centrálne efekty liečiv účinkuje prostredníctvom benzodiazepínových receptorov ako kompetitívny antagonista. meprobamát). Radix valerianae – Valeriana officinalis .6 % .4 až 0. valeranan.monoterpény (borneol. napr.bisakolén. tlmením jeho zvýšenej dráždivosti. nástup pomerne rýchlo.seskviterpény (beta.5 až 2 % . alebo udržovanej narkózy. alfa . Hydrolytiycké štiepenie esterovej väzby na kyselinu. nežiadúce účinky bývajú pokles TK a riziko vzniku psychickej a fyzickej závislosti Sedatíva – farmakognózia Ukľudnujú CNS. Iné štruktúry (klometiazol) Hypnotickú aktivitu vykazujú aj liečivá iných terapeutických skupín – prakticky všetky psychofarmaká typu neuroleptík (benzodiazepíny. N5 F 8 CH3 ukončenie týmito látkami navodenej. KLOMET IAZOL S ClCH2CH2 CH3 N má tiež antikonvulzívne pôsobenie Ind: pri akútnej psychomotorickej agitovanosti a akútnych príznakov alkoholizmu.Valerianaceae silica – 0. Napr. alebo vo forme ester .

linalol) .aj seskviterpény ( alfa-karyofylén) Trisloviny – 4 % ( kyselina rozmarínová) glykozidovo viazaná kyselina chlorogénová. výroba piva prípravky: KALMS tbl BALDRACIN sol VISINAL drg NOVA tbl Herba passiflorae – Passiflora incarnata – Passifloraceae Mučenková vňať harmalové alkaloidy: 0. má znížený účinok ČSL 4 . NOVO – PASID sol.Hypericaceae Vňať ľubovníka Diantóny.Extractum valerianae fluidum .(valtrát.Tinctúra valerianae prípravky: PERSEN gtt NOVO – PASSIT sol VALOFYT NEO spc KALMS tbl Glandulae lupuli – Humulus lupulus – Cannabaceae Chmeľová šištica silica: 1 až 3 % (myrcén. protopseudohypericín. harmal. citronelal. anafrodiziakum. geraniol. (D). humulén (= alfa – karyofylén).5%.najmä s obsahom alifatických monoterpénov (citral. asi 1%).vitexín) harmán (3. (CH) Herba melissae – Melissa officinalis – Lamiaceae Medovková vňať Silica – 0. triterpény a flavonoidy Prípravky: PERSEN tbl.didrovaltrát. Herba hyperici – Hypericum perforatum . kávová. harmín. VALOFYT NEO spc.ide predovšetkým o humulón a lupulón) alfa – kyseliny = humulón beta kyseliny= lupulón droga ďalej obsahuje: triesloviny. harmalol kumaríny a stopy silice prípravky: PASSEDAN sol (A) VISINAL drg.metyl karbolín). flavonoidy(glykozidy kemferolua kvercetínu) Iné použitie drogy: stomachikum.linalol. baldrinal – vzniká pri zlom sušení alebo skladovaní. amárum. protohypericín. BIOSTRATH liq. valerozidát).3 %.5 -2. ich prekurzorom je frangula-emodín-antrón. citronelol.03 % flavonoidy: (1. acevaltrát.hlavný hypericína jeho deriváty ( pseudohypericín. ALTASOL spc. 381 . farnezén) živica: 80 % (jej hlavné zložky sú horčínové kyseliny.

podráždenie. linalylacetát) . obd. S: midazolamum 5 mg v jednom ml injekčného roztoku IS: hypnotikum benzodiazepínovej rady a z veľmi krátkym účinkom CH: krátkodobé hypnotikum z rýchlym nástupom účinku FU: veľmi rýchle sa vstrebáva. 96 % väzba na bielkoviny I: premedikácia. úzkosť. obd.rutín. prípravky: NOVO-PASSIT ALTASOL spc. ZOPICLON 7. Gummiresíva asa foetida – Ferula asa foetída – Apiaceae Kumaríny (umbeliferón) Organické kyseliny (ferulová kyselina. JARSIN tbl. nočné a predčasné prebúdzanie).5 mg.ČSL 3 – Oleum lavandulae iné použitie – spazmolytické. hyperozid.05-0. dobre riaditeľná bazálna sedácia pri následnej anestézií. 382 . Flos lavadulae – Levandula officinalis – Lamiaceae Levandulový kvet Silica – 1 až 4. 7. ktorý sa viaže na benzodiazepínový receptor. karminatívum..3% flavonové glykozidy. čstom nočnom prebúdzaní. obd. príležitostne pri nespavosti. CH: je rýchle pôsobiace ultrakrátkodobé hypnotikum zo skupiny cyklopyrolónu. tbl. SANOSAN tbl. anxiolytickým a mierne hypnotickým účinkom I: poruchy spánku (potiaže pri zaspávaní.5 mg tbl. metabolizuje. nekľud. 15 mg.5-1% . geraniol. vylučuje. krátke výkony operačné i diagnostické. strach. kvercetín) katechínové triesloviny – 8 -10% a kyselina chlorogénová. KAVASEDON cps. IS: hypnotikum. S: Valerianae extractum siccum ( 6 : 1). hypnotikum CH: zmes suchých rastlinných extraktov so sedatívnym.5 SL tbl.5 % (linalol. pôsobí tiež antikonvulzívne a myorexačne. I: nespavosť z potiažami pri zaspávaní. v 1 poťahovanej tbl. obd. Humuli lupuli strobili extractum siccum (5 :1) IS: fytofarmakum.disulfid) Kawa – Kawa – Piper methysticum – Piperaceae Deriváty alfa – pyrónu: kawaín Prípravky: ANTARES tbl.. DORMICUM inj.0. sedatívum. S: zopiclonum 7. chlorogénová kyselina) Disulfidy( izobutyl propenyl.silica-0. derivans prípravky: VALOFYT NEO spc. distribuuje.

383 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful