P. 1
Space

Space

|Views: 550|Likes:

More info:

Published by: Cymoon Say Saymonkey on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Zaklady večnosti

JE

PDF vytvorené pomocou open source sady nástrojov mwlib. Ďalšie informácie nájdete na http://code.pediapress.com/ PDF generated at: Thu, 08 Sep 2011 04:30:03 UTC

Obsah
Články
HVIEZDA Vývoj
Vývoj hviezdy Vznik hviezdy Hviezda pred hlavnou postupnosťou Hlavná postupnosť Horizontálna vetva Asymptotická vetva obrov Dredge-up Nestabilný pruh Červená skupina Planetárna hmlovina Wolfova-Rayetova hviezda Supernova impostor Supernova Hypernova Hertzsprungov-Russellov diagram 1 2 2 4 6 7 9 10 12 13 14 15 20 21 21 28 28 34 34 35 39 40 40 41 41 43 45 45 46 48 50

Protohviezdy
Molekulárny mrak Herbigov-Harov objekt Hayashiho čiara Henyeyho stopa Premenná hviezda typu T Tauri

Typy
Podtrpaslík Podtrpaslík typu B Trpaslík (hviezda) Modrý trpaslík Oranžový trpaslík Červený trpaslík Žltý trpaslík

Podobor Obor (hviezda) Modrý obor Červený obor Jasný obor Nadobor Modrý nadobor Červený nadobor Žltý nadobor Hyperobor Žltý hyperobor Modrý tulák (hviezda) CH hviezda Hviezda typu S Premenná hviezda Nepravidelná premenná hviezda Polopravidelná premenná hviezda

51 52 54 54 55 57 58 59 60 61 62 63 64 64 65 69 69 70 70 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 80 80 81 81 82 83

Pozostatky
Biely trpaslík Čierny trpaslík Neutrónová hviezda Pulzar Magnetar

Specialna kompaktna hviezda
Q-hviezda Bozónová hviezda Gravahviezda

Spadnute hviezdy
Hnedý trpaslík

Struktura hviezdy
Jadro Slnka Konvektívna zóna Oblasť žiarivej rovnováhy Fotosféra Chromosféra

Koróna Slnečný vietor

83 85 87 87 88 89 90 92 92 112 112 113 113 117 118 118 118 120 120 121 122 128 129 129 132 132 133 134 135 135 136 139 139

Nukleosynteza
3-alfa reakcia Protón-protónový cyklus Héliový záblesk Uhlíkový cyklus

Vlastnosti
Spektrálna klasifikácia Vlastný pohyb Radiálna rýchlosť Hviezdna veľkosť Absolútna hviezdna veľkosť Zdanlivá hviezdna veľkosť Hmotnosť Slnka Metalicita Planetárna sústava Hviezdna sústava Dvojhviezda Kontaktná dvojhviezda Viacnásobná hviezda UBV systém

GALAXIA
galaxia

Hubblova schema
Eliptická galaxia Šošovková galaxia Špirálová galaxia Špirálová galaxia s priečkou Nepravidelná galaxia Trpasličia galaxia

Struktura
Supermasívna čierna diera

Aktivna galaxia
Aktívna galaxia Rádiová galaxia Seyfertova galaxia Blazar Kvazar

140 140 140 141 141 142 143 143 144 145 145 148 148 151 152 152 154 154 155 157 158 158 160 162 171 173 175 175 176 178 180 184 186 189 190

Interakcia
Interagujúca galaxia Satelitná galaxia Skupina galaxií Prázdnota (astronómia)

Zoznam galaxii
Zoznam galaxií Zoznam najbližších galaxií Zoznam kvazarov Absolútne čierne teleso Biela diera Chandrasekharova medza Dejiny astronómie Dilatácia času Fermión Fotón Hubblova schéma Hviezda Index lomu Infračervené žiarenie Kalibračný bozón Kerrova čierna diera Kozmológia Lorentzova transformácia Maxwellove rovnice Medzihviezdna hmota Metafyzika Occamova britva Priestoročas

Protohviezda Rýchlosť svetla Schwarzschildov polomer Schwarzschildova metrika Svetelný tok Svetlo Tachyón Teória relativity Teória strún Ultrafialové žiarenie Vesmír Všeobecná teória relativity Červia diera Čierna diera Špeciálna teória relativity Žiarenie gama 192 193 201 201 203 203 205 206 207 226 227 232 242 243 252 260 Referencie Zdroje článkov a prispievatelia Zdroje obrázkov. licencie a prispievatelia 263 266 Licencie článkov Licencia 270 .

1 HVIEZDA .

Nie všetky hviezdy však skončia rovnako. Nakoniec sa z nej stane malé. Vonkajšie vrstvy sa nafúknu. NGC 604. zrednú. Jadro hviezdy sa začne zmršťovať.prócia na hélium. Z hviezdy sa stane červený obor. Napokon sa však minú aj zásoby hélia. Po spálení všetkých zásob vodíka v jadre sa hviezda začína dramaticky meniť. ochladnú a zmenia farbu na červenú. Vo vonkajších vrstvách hviezdy pokračuje syntéza vodíka.čierny trpaslík. . červený obor . Hviezdy hlavnej postupnosti vyžarujú svoju energiu rovnomerne a v ich jadre dochádza k premene ľahkého vodíka . N a S neprejdú nijakým dramatickým gravitačným kolapsom. keď sa gravitačná sila opäť vyrovná s tlakovou. že hviezda je na hlavnej postupnosti. že hviezda môže skončiť v jednom zo štyroch štádií. pričom mení aj svoju farbu a z bieleho trpaslíka sa pomaly stáva hnedý trpaslík. Čím je hviezda viac hmotná. Hviezda sa začína zmršťovať. ktorými hviezda prejde počas svojej existencie. Po spálení zásob vodíka jednoducho termojadrové reakcie prestanú prebiehať. Jadro opäť pokračuje v gravitačnej kontrakcii a zmení sa na malého a hustého bieleho trpaslíka. Ak nastane stav. V tomto čase má hviezda pomerne rovnovážny stav. začne sa termojadrová fúzia vzniknutého hélia na kyslík a uhlík. počas ktorých hviezda emituje žiarenie. To sa skončí. tým búrlivejšie prebiehajú termojadrové reakcie v jej vnútri a tým rýchlejšie spáli zásoby vodíka vo svojom jadre. Všeobecne sa dá povedať. Málo hmotné hviezdy Najmenej hmotné hviezdy. od svojho vzniku až po zánik. až sa napokon oddelia od hviezdy a vytvoria planetárnu hmlovinu. Vzrastajúca teplota a tlak v jadre si vynúti opätovné zapálenie termojadrových reakcií. končí jej produktívna časť života a nastáva pomalé uhasínanie. oblasť vzniku hviezd v galaxii M33. je porušená hydrostatická rovnováha a nastáva kontrakcia.hviezda Betelgeuse Stredne hmotné hviezdy Hviezdy s hmotnosťou približne hmotnosti Slnka (do 1. Hviezda má tak malý polomer a pomaly chladne. Ukončenie života hviezdy opäť závisí od jej hmotnosti. Vonkajšie vrstvy hviezdy sa znova začnú rozpínať. Hovoríme. V takomto ustálenom stave hviezda vydrží ďalšie milióny rokov. Tento proces trvá milióny alebo miliardy rokov. hmotné studené teleso .4 násobku hmotnosti Slnka) končia fázou červeného obra. planetárnej hmloviny a bieleho trpaslíka. nakoľko však už v jadre nie sú zásoby vodíka. Z hviezdy sa stane biely trpaslík. Keď vo hviezde prestane prebiehať jadrová fúzia. že nemá dostatočnú hmotnosť na vytváranie ťažších prvkov. hnedí trpaslíci a hviezdy spektrálneho typu R.2 Vývoj Vývoj hviezdy Vývoj hviezd je proces zmien. Biely trpaslík postupne vychladne a zhasne a planetárna hmlovina sa rozptýli a stane sa súčasťou medzihviezdnej hmoty.

až prekročí kritickú hranicu a nastáva zrútenie sa hmoty samej do seba a vznikne singularita. ktoré pokračuje v kontrakcii. Preto sa tento stav nazýva aj čierna diera. Po výbuchu supernovy sa jadro dostane do štádia neutrónovej hviezdy. kontrakciou. alebo ako pozostatok supernovy. Okolitá hmlovina sa niekedy tiež nazýva planetárna hmlovina. Prvé hviezdy vo vesmíre boli zložené výlučne z vodíka a hélia. pri ktorom hviezda rozmetá približne 95 percent svojej hmoty a vytvorí sa hmlovina. z ktorých sa znova môžu sformovať hviezdy. uhlík a železo. ako u bieleho trpaslíka. Začína sa podobne. že ani rýchlosť svetla nestačí na uniknutie z tohto priestoru. Ak má táto neutrónová hviezda stále hmotnosť viac ako 3 hmotnosti Slnka.Vývoj hviezdy 3 Hmotnejšie hviezdy Tretí typ smrti sa týka hviezd s hmotnosťou od 1. Obohacovanie medzihviezdnej hmoty Vonkajšie odhodené vrstvy hviezdy.4 do 3 hmotností Slnka. Explózia hviezdy sa v takomto prípade nazýva supernova (prípadne hypernova ak je hmotnosť hviezdy výnimočne veľká). Táto druhá generácia hviezd však má na rozdiel od tej predchádzajúcej už väčšie zastúpenie ťažkých prvkov. ktoré sú nevyhnutné pre vznik pevných (terestriálnych) planét a prípadného života. Stanú sa súčasťou hmlovín. Takto vznikne neutrónová hviezda. alebo pozostatok po supernove. Takto sa medzihviezdna hmota obohacuje a ťažšie prvky. Elektróny sú postupne obrovským tlakom „vtlačené“ do protónov a vzniká látka zložená prevažne z neutrónov. pretože v jeho chemickom zložení sa objavujú (hoci len v stopových množstvách) prvky ako kyslík. Slnko je už hviezdou druhej alebo tretej generácie. zvyšných 5 percent ostane v podobe maličkého jadra hmloviny. sa naďalej rozpínajú a postupne splynú s medzihviezdnou hmotou. prípadne pulzar. Znamená to. Tá však pokračuje až do takej miery. ktorá má vo svojom okolí tak zakrivený časopriestor. ak hviezda rotuje a emituje žiarenie. kontrakcia pokračuje. či už ako planetárna hmlovina. že časť hmoty Slnka a telies slnečnej sústavy pochádza z dávno zaniknutej hviezdy. že jadro hviezdy nevydrží obrovskú teplotu a nastáva jav zvaný supernova. ako v predchádzajúcom prípade. Pozri aj • vznik hviezdy • záverečné štádium vývoja hviezdy Všeobecné odvetvia astronómie Astrometria · Astrofyzika · Dejiny astronómie · Historická astronómia · Kozmológia · Galaktická astronómia · Extragalaktická astronómia · Nebeská mechanika · Vznik a vývoj galaxií · Planetológia · Stelárna astronómia · Vznik hviezd · Vývoj hviezd · Vznik a vývoj slnečnej sústavy . Najhmotnejšie hviezdy Najhmotnejšie hviezdy začnú svoje posledné štádium vývoja podobne.

Alebo v jeho blízkosti vybuchne supernova a tlaková vlna opäť mračno premieša. pretože jednak sa míňa ako ho na seba priťahujú budúce hviezdy a . Príkladom takých hmlovín. zistili by sme pravý opak: životný cyklus hviezd je dynamický a často až neuveriteľne dramatický proces. kde sú zhluky najväčšie. alebo Orlia hmlovina. Ide o chladné a v porovnaní s okolitým priestorom husté tmavé prachoplynové hmloviny približne guľatého tvaru. že popri takomto oblaku medzihviezdnej hmoty prejde nejaká hviezda a svojou gravitáciou spôsobí pohyb molekúl v mračne. Ohriata látka zo stredu stúpa k okrajom. Mračnom nemyslíme čosi ako pozemské oblaky. Je to ale dosť na to. Tá rastie spolu s veľkosťou zhlukov. V oboch prípadoch sa dajú častice do pohybu a v miestach. Hmlovina M42 . v skutočnosti sú tieto mračná nesmierne riedke a predstavujú lepšie vákuum. Hviezda sa nachádza v tzv. až sa za z astronomického hľadiska krátky čas z každého takéhoto chuchvalca hmoty vytvorí guľa zhruba o veľkosti slnečnej sústavy. ktoré priťahujú ďalší materiál. Teplota protohviezdy sa postupne zvyšuje. Hviezdy ľudia dlhé tisícročia považovali za stálice. pričom jednotlivými zrážkami a premiešavaním molekúl vzrastá aj teplota látky. ich hustota býva iba niekoľko atómov na centimeter kubický.hviezdotvorná hmlovina Globuly v hmlovine IC 2944 mladé hviezdy vzniknuté v hmlovine v Orióne Po dosiahnutí takejto veľkosti sa začne jadro protohviezdy ohrievať. že sa priťahujú a pomaly hýbu. ktorý však môže byť vonkajšími vplyvmi urýchlený. pričom tento dej sa veľaráz opakuje.Takáto guľa ešte nežiari vo viditeľnom svetle.Vznik hviezdy 4 Vznik hviezdy Tento článok sa zaoberá procesom vzniku hviezd. tu sa ochladí a klesá k jadru. v ktorých vznikajú hviezdy. Je na to príliš chladná. ktorú nazývame protohviezda. niečo cez dvetisíc stupňov na povrchu. utvoria sa jednotlivé gravitačné centrá. Hyashiho štádiu. Vznik hviezdy Hviezdy vznikajú z chladných a riedkych prachových a plynových mračien. Napríklad sa môže stať. pri ktorom sa teplota na povrchu mení len málo. Ide prevažne o emisné hmloviny. Každé pôvodné kondenzačné centrum nabaľuje na seba ďalší okolitý materiál. Hmota okolo každého z týchto zhlukov do nich postupne padá. Typickým príkladom globuly sú napríklad Thackerayove globuly v hmlovine IC 2944. postupne ohrieva aj okolitú látku a premiešava ju. že ich mali možnosť pozorovať iba počas nepatrného zlomku ich hviezdneho života. čo má za následok. K tomuto názoru dospeli kvôli tomu. Jednotlivé molekuly tohto mračna na seba pôsobia gravitačnou silou. je Veľká hmlovina v Orióne. Ak by sme však začali vnímať čas v merítku života hviezd. Kvôli veľmi malej hmotnosti jednotlivých častíc a obrovským vzdialenostiam medzi nimi je to veľmi dlhodobý dej. ktorého je však v hmlovine stále menej. Tieto mračná sa nazývajú tiež hviezdotvorné hmloviny. aké sme schopní na Zemi vytvoriť. Toto štádium predstavuje zárodok budúcej hviezdy. aby mohla žiariť v infračervenom obore. kde sa znova ohreje. Tieto gravitačné centrá sa nazývajú globuly.

Ťažšie atómy už jadrovou fúziou nevznikajú. z ktorého sa môžu (ale nemusia) utvoriť planéty. Málo hmotné hviezdy môžu skončiť iba pri spaľovaní vodíka na hélium a už nebudú dostatočne hmotné. ako deutérium. každý deň. koľkokrát sa začne spaľovať popol z predchádzajúcich reakcií. pretože energia vznikajúca termonukleárnymi reakciami vyrovná gravitačný tlak a zabezpečí na dlhé obdobie rovnovážny stav hviezdy. Doteraz bola zdrojom energie iba gravitačná kontrakcia. hovoríme. kyslíka. Pri asi 50% až 70% mladých hviezd sú nepriame dôkazy o existencii protoplanetárneho disku. ak je v okolí viacero mladých hviezd. vystúpi na scénu ďalší zdroj: termojadrová reakcia. Takýmto spôsobom sa spaľuje vodík a popolom tejto reakcie je hélium. Menej hmotné protohviezdy nie sú schopné kontrakciou zahriať svoje centrálne časti na takú teplotu. vlastnou váhou sa stláča. uhlíka. Vtedy sa centrálna časť hviezdy trochu stlačí a načnú aj vyššie vrstvy. Pri dosiahnutí teploty okolo 10 miliónov stupňov dôjde k jadrovej reakcii. kým nevyčerpajú svoje obmedzené zdroje. Životnosť protoplanetárneho disku je ohrozená. Gravitačná kontrakcia protohviezdy sa zastaví. Tento okamih sa považuje za okamih vzniku hviezdy. kde jednotlivé vrstvy predstavujú chemické prvky tak. Pozorovania naznačujú. pri ktorej vzniká železo. Proti tlaku energie vyžarovanej hviezdou pôsobí v opačnom smere jej gravitačná sila. Najprv dochádza k premene ľahších prvkov. aby táto reťaz za sebou idúcich jadrových reakcií pokračovala vznikom stále ťažších prvkov. kde sa hromadí. Preto sa palivo spaľuje čoraz rýchlejšie. aby stlačili svoje jadro tak. aby v nich mohlo dôjsť k jadrovej fúzii a stanú sa z nich tzv. Z energetického hľadiska je najvýdatnejším palivom vodík.085 hmotnosti Slnka. Medzihviezdny materiál sa teda časom nabalí alebo odfúkne a budúca hviezda stratí možnosť zväčšovať svoju hmotnosť. To znamená. Celý proces začína v jadre. v gravitačnej kontrakcii a s tým spojeným zahrievaním jadra však ďalej pokračuje. v ktorej sa uplatňuje protón-protónová reakcia (PP cyklus). napr. dusíka. lítium. Vytvorením nového prvku sa uvoľňuje energia potrebná pre život hviezdy. aj inertných plynov ako napríklad neónu. klesá aj energia uvoľnená ich vytváraním. Všeobecné odvetvia astronómie Astrometria · Astrofyzika · Dejiny astronómie · Historická astronómia · Kozmológia · Galaktická astronómia · Extragalaktická astronómia · Nebeská mechanika · Vznik a vývoj galaxií · Planetológia · Stelárna astronómia · Vznik hviezd · Vývoj hviezd · Vznik a vývoj slnečnej sústavy . Dochádza k vytváraniu jadier hélia z jadier vodíka. Pretože héliové hviezdne jadro je ťažšie ako vodíkové. že teplota a tlak v jadre sú dostatočne silné na to. že aj najväčšie protohviezdy nemajú viac ako zhruba 60-násobok hmotnosti Slnka. 5 Životný cyklus hviezdy Celý životný cyklus hviezdy závisí od jej hmotnosti. Veľmi hmotní veľobri môžu dosiahnuť až záverečnú reakciu. až sa postupne začínajú pretvárať jednotlivé prvky každý mesiac. každú hodinu a hviezda sa začína podobať cibuli.Vznik hviezdy jednak je odfukovaný hviezdnym vetrom. Je to disk zvyškového materiálu. Po celý ten čas klesá ťažšie hélium smerom k jadru. To sa však podarí len protohviezdam s hmotnosťou väčšou ako 0. čím sa zvyšuje jeho teplota. Začína sa spotrebúvať vodík z okolitého plášťa a celý proces sa postupne posúva smerom k povrchu. Tie môžu svojím hviezdnym vetrom spôsobiť eróziu a postupný zánik disku. Hmotná hviezda môže postupne zahriať svoje jadro na potrebnú teplotu. Po dostatočnom zvýšení teploty sa začne ďalšia jadrová reakcia. pričom sa začnú vytvárať ďalšie prvky. berýlium či bór. závisí od hmotnosti hviezdy. ktorý z novovznikajúcich hviezd začína prúdiť. ktorá sa „usadí“ na hlavnej postupnosti H-R diagramu. že hviezda je v hydrostatickej rovnováhe. To. V určitom štádiu. Časom sa však všetok vodík v jadre minie. aby došlo k jadrovej premene prvkov. keď zvyšujúca sa teplota v jadre dosiahne niekoľko miliónov stupňov. hnedí trpaslíci žiariaci prevažne v infračervenom obore. Ako hviezda postupne tvorí ťažšie prvky. že v ňom začnú spaľovať hélium. Takýmto spôsobom postupne dochádza k fúziám stále ťažších prvkov. ako boli postupne vytvorené.

PMS hviezda bude mať väčší polomer ako hviezda hlavnej postupnosti a tým pádom bude mať menšiu hustotu a povrchovú gravitáciu. Hviezda T Tauri Pozri aj • Protoplanetárny disk • Protohviezda • Hertzsprungov-Russellov diagram Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Pre-main sequence star [1] na anglickej Wikipédii. ktorý je miestom vzniku planét. wikipedia. PMS hviezdy môžu byť odlíšené od trpaslíkov hlavnej postupnosti použitím hviezdneho spektra pri meraní korelácie medzi gravitáciou a teplotou. štádium hviezdy pred hlavnou postupnosťou s hmotou väčšou ako 0. keď ešte nedosiahla hlavnú postupnosť. tak takáto sa považuje za hviezdu pred hlavnou postupnosťou. Referencie [1] http:/ / en. Ak okolitý plynový a prachový obal rozptyľuje a tým sa zastavuje rast hviezdy. Ak okolitá hmota padá do centrálnej kondenzácie. Zdrojom energie týchto objektov je gravitačné zmršťovanie. Predpokladá sa. že všetky hviezdy v tomto štádiu majú hustý protoplanetárny disk. Na Hertzsprungov-Russellovom diagrame. premenená hviezda typu FU Orionis (menej ako 2-násobok hmoty Slnka) alebo hviezda typu Herbig Ae/Be (2-8 násobok hmoty Slnka). Takéto hviezdy sa stávajú opticky viditeľnými už po ich vzniku. tak takáto hviezda je považovaná za protohviezdu.Hviezda pred hlavnou postupnosťou 6 Hviezda pred hlavnou postupnosťou Hviezda pred hlavnou postupnosťou (PMS hviezda alebo PMS objekt) je hviezda v štádiu.5 násobok hmoty Slnka sa posúva na Hayashiho stopu (takmer vertikálne smerom nadol) a neskôr na Henyeyho stopu (takmer horizontálne doprava naproti hlavnej postupnosti). org/ wiki/ En%3Apre-main_sequence_star?oldid=374750001 . V štádiu pred hlavnou postupnosťou existujú po dobu asi 1 % dĺžky života hviezdy (80 % existencie sú vo forme hviezd hlavnej postupnosti). Môže tu patriť premenná hviezda typu T Tauri.

Hlavná postupnosť 7 Hlavná postupnosť Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) .

08 1. Spektrálna trieda Polomer Hmotnosť Svietivosť Teplota R/R☉ O2 O5 B0 B5 A0 A5 F0 F5 G0 G2 16 14 5.0 4. Skutočné hodnoty jednotlivých hviezd sa môžu meniť v rozmedzí 20-30%.0 L/L☉ K 54.000 750 63 24 9.700 7.4 2. Keď sa v jadre minú zásoby vodíka. Chemické zloženie spojené so stupňom vývoja tiež mierne posúvajú hviezdu po hlavnej postupnosti. Hviezdy zvyčajne vstúpia na hlavnú postupnosť a vystúpia z nej v momente ich zrodu.000 5. okolo ktorej sa v diagrame nachádza väčšina hviezd.200 9. ak spaľuje vodík – čím takmer všetky hviezdy trávia väčšinu svojho „aktívneho“ života. Údaje hlavnej postupnosti Uvedená tabuľka uvádza typické hodnoty hviezdy hlavnej postupnosti. a takto vyznačujú dolnú hranicu neostrosti hlavnej postupnosti zásluhou chemického zloženia.000 46. Hviezdy umiestnené na tomto páse sa nazývajú hviezdy hlavnej postupnosti alebo trpasličie hviezdy. rotácia alebo magnetické polia a ďalšie. že hlavná postupnosť nie je presná čiara.8 1. ktorí sa nachádzajú hneď pod hlavnou postupnosťou. ale na ktorú majú dopad aj na nevysvetlené dvojhviezdy.5 miliárd rokov.45 1.6 1.900 . pretože hmotnosť napokon nie je jedinou hviezdnou vlastnosťou.200 6. ale že je trochu rozptýlená. najdôležitejším z nich je stále nespoľahlivosť pozorovaní.0 16.5 miliardy rokov a zostane ňou ďalších 4.35 1. rovnako ako blízke spoločnice. Táto línia je zdôrazňovaná. začiatku ich zániku.5 1.2 1. aj keď spaľujú vodík. Existuje veľa dôvodov pre túto neostrosť. Je to čiara vypočítaná počítačovými modelmi.000 29. pretože tak spektrálny typ.7 2. polomeru a hmotnosti sú v jednotkách Slnka.400 6. zväčší sa a stane sa z neho červený obor.000 15. Pri bližšom pohľade sa dá spozorovať.6 1.0 1. Najchladnejší trpaslíci sú červení trpaslíci.0 M/M☉ 158 58 16 5.3 1. ako aj svietivosť závisia na hmotnosti hviezdy iba v nultom rade.7 3.Hlavná postupnosť 8 Hlavná postupnosť Hertzsprung-Russellovho diagramu je krivka. keď začínajú vlastnú vodíkovú fúziu. Farby hviezdnych tried udávajú približnú reprezentáciu fotografickej farby hviezdy. ktorá je ovplyvňovaná predovšetkým vzdialenosťou daných hviezd. kde sa nachádzajú hviezdy. Naše Slnko je hviezda hlavnej postupnosti už asi 4.05 1. resp. Hodnoty svietivosti. V skutočnosti existujú hviezdy s veľmi nízkym obsahov kovov (podtrpaslíci).600 8. Dokonca aj dokonalé pozorovania by viedli k neostrej hlavnej Hertzsprungov-Russellov diagram postupnosti. Astronómovia občas hovoria o hlavnej postupnosti nultej éry (alebo ZAMS).9 1.

Je pomenovaná podľa HB hviezd. wikipedia.075 5.36 0.450 3.Hlavná postupnosť 9 G5 K0 K5 M0 M5 0. ktorých množstvo hmoty je podobné Slnku.200 Pozri aj • • • • • • • Hviezda typu O hlavnej postupnosti Hviezda typu B hlavnej postupnosti Hviezda typu A hlavnej postupnosti Hviezda typu F hlavnej postupnosti Hviezda typu G hlavnej postupnosti Hviezda typu K hlavnej postupnosti Hviezda typu M hlavnej postupnosti Zdroj • Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Main sequence [1] na anglickej Wikipédii.83 0.98 0. Referencie [1] http:/ / en. Horizontálna vetva hviezd je poháňaná héliovou fúziou v jadre cez 3-alfa reakciu a vodíkovou fúziou v plášti okolo jadra. Mnohé hviezdy tejto vetvy pulzujú a tým sú známe ako RR Lyrae hviezdy.64 0. Príbuznou triedou hviezd sú hviezdy známe ako červená skupina. ktoré sa nachádzajú v približne horizontálnej línii na Hertzsprungov–Russellovom diagrame.36 0.150 4.500 5. org/ wiki/ En%3Amain_sequence?oldid=13090953 Horizontálna vetva Horizontálna vetva je štádium vývoja hviezd.70 0.75 0. .18 0.47 0.25 0. ktoré sú relatívne mladé (populácia I) a sú náprotivkom HB hviezd (populácia II). ktoré nasleduje hneď po vetve červených obrov u hviezd.95 0.850 3.62 0.89 0.

Po ukončení horenia hélia v jadre sa hviezda zase začína posúvať doprava po HR diagrame. jadro sa zmenší a jeho teplota sa zvýši. až teplota v jadre dosiahne hranicu 3x108 K.[2] Eventuálne. kde vodík vstupuje do fúzie. čoho výsledkom je tvorba uhlíka (známe ako horenie hélia). ktorý zložením pripomína normálne [1] hviezdy. Vo vnútornej štruktúre je charakteristická centrálnym a nehybným jadrom z uhlíka a kyslíka. vrstvou hélia podstupujúceho fúziu. pričom pri tejto ceste sa pohybuje . Prudký začiatok horenia hélia v jadre zastaví ochladzovanie hviezdy a zvýši svietivosť a hviezda sa presunie nazad smerom doľava na HR diagrame. čoho výsledkom je expanzia a ochladenie vonkajších vrstiev.6-10 násobok hmoty Slnka) v neskoršom období svojej existencie. čím sa vytvára hélium (horenie vodíka) a veľmi veľkým obalom z materiálu. ďalšou zónou. org/ wiki/ En%3Ahorizontal_branch?oldid=361707322 Asymptotická vetva obrov Asymptotická vetva obrov je oblasť na Hertzsprungov-Russellovom diagrame obsadená malými až stredne veľkými hviezdami.Horizontálna vetva 10 Pozri aj • Červená skupina • Metalicita • Asymptotická vetva obrov Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Horizontal branch [1] na anglickej Wikipédii. Toto je horizontálna vetva (populácia II hviezd) alebo červená skupina (populácia I hviezd). čím nasleduje trasu vedúcu do pravého horného rohu HR diagramu. Hviezda asymptotickej vetvy obrov (AGB) je červený obor. wikipedia. Referencie [1] http:/ / en. Vývoj hviezdy Keď hviezda spotrebuje zásobu vodíka pri jadrovej syntéze v jadre. Asymptotická vetva obrov je označená AGB pre prípad hviezd s dvojnásobnou hmotou Slnka. Týmto štádiom vývoja hiezd prechádzajú všetky malé až stredne veľké hviezdy (0. začína prebiehať horenie hélia. Hertzsprungov-Russellov diagram znázorňujúci vývoj hviezd rozdielnej hmoty. Svietivosť sa zvýši podstatne a z hviezdy sa stáva červený obor.

Zloženie obalu: 1. Počas tejto fázy sa hviezda zväčšuje do veľkosti obra a stáva sa z nej červený obor. Hviezdne vetry AGB hviezd sú často zdrojom maserového žiarenia. Konečným osudom AGB obalu je fáza planetárnej hmloviny. Vďaka dredge-up. čím znova nahradí zónu vodíka. Novosformovaný prach takmer okamžite napomáha pri povrchových reakciách. fotosféra . Dynamicky najzaujímavejšia činnosť vznika v blízkosti hviezdy.. keď sa materiál vďaka vetru začne miešať s medzihviezdnou hmotou na veľmi veľkom polomere. Keď v oblasti fúzie dôjde hélium začína TP-AGB fáza. pričom strácajú obrovské množstvá hmoty vo forme hviezdneho vetra. Vďaka týmto impulzom.Asymptotická vetva obrov takmer po rovnakej trase ako bola jej trasa červeného obra. 4. 5. Tento proces sa nazýva héliový záblesk alebo teplotný impulz. Počas E-AGB hlavným zdrojom energie je fúzia hélia v oblasti okolo jadra skladajúcej sa hlavne z uhlíka a kyslíka. 3. H2O. . tak sa vyvinú do krátko existujúcich protoplanetárnych hmlovín. pričom sa predpokladá. jej maximálny polomer môže byť vypočítaný približne na 3×1014 km (30 svetelných rokov). Mg. refrakčné prvky (Fe. 11 AGB fáza AGB fáza je rozdelená na dve časti.fotolýza molekúl V zóne formovania prachu sa tzv. a OH. Odtiaľ pochádza názov asymptotická vetva obrov. vo vnútri ktorej leží teraz už neaktívna oblasť hélia. Avšak vo vonkajších vrstvách protoplanetárneho obalu prebiehajú zaujímavé reakcie a vďaka veľkosti a malej optickej hrúbke sú jednoduchšie na pozorovanie. kde vzniká vietor a strata hmoty je rozhodujúca.. 2. . Protoplanetárne obaly AGB hviezd Obrovská strata hmoty AGB hviezd vytvára v ich okolí rozšírený protoplanetárny obal. Po tom ako tieto hviezdy stratia takmer celý svoj obal a ostáva iba jadro. Tento procesa sa nazýva dredge-up. Toto je maximálna hodnota. AGB hviezdy sú typické dlhoperiodické premenné hviezdy. a predpokladá sa. čím mení ich zloženie. skorá AGB (E-AGB) a tepelne pulzujúca AGB (TP-AGB). Maserové molekuly sú SiO. sa materiál z jadra zamiešava do vonkajších vrstiev. Hviezda môže v AGB fáze stratiť 50-70 % svojej hmoty. Avšak počas doby 10000-100000 rokov oblasť začne byť zase aktívna. že nie je žiaden rozdiel rýchlostí medzi hviezdou a medzihviezdnou hmotou. ale klesá so zväčšujúcou sa radiálnou vzdialenosťou od fotosféry s teplotou 2000-3000 K. Si. Ďalšie dredge-upy môžu viesť k vzniku uhlíkatej hviezdy. Teplota obalu je daná zahrievacími a ochladzujúcimi procesmi pre plyn a prach. Hviezdy v tejto fáze svojho vývoja sú známe ako AGB hviezdy. AGB hviezdy majú prvky S-reakcie vo svojich spektrách. ktoré prebiehajú iba niekoľko tisíc rokov.termodynamická rovnováha pulzujúci hviezdny obal zóna formovania prachu chemicky neaktívna oblasť medzihviezdna UV radiácia . Polomer hviezdy môže mať veľkosť astronomickej jednotky. V tejto fáze hviezda uvoľňuje svoju energiu z fúzie vodíka v tenkej zóne. že môžu byť hlavnými centrami tvorby prachu vo vesmíre. Hviezdne vetry z AGB hviezd sú centrami vytvárania medziplanetárneho prachu. Pri stanovení dĺžky života AGB hviezdy jeden Myr (1 milión rokov) a vonkajšej rýchlosti 10 km/s.) presúvajú z fázy prachu do prachových zrniečok.

Prvý dredge-up nastáva. and Forestini. Výsledkom je zvýšenie prebytku uhlíka v pomere ku kyslíku. Montpellier [2] H. ISBN 0521623138. org/ wiki/ En:dredge-up?oldid=375238766) na anglickej Wikipédii. University of Cambridge.[2] Tretí dredge-up nastane po vstupe masívnej hviezdy do asymptotickej vetvy obrov. (1992). čoho vyvrcholením je druhý dredge-up. Sun (2000). Cambridge University Press. Pozri aj • Uhlíkový cyklus • Nuklid Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Dredge-up (http:/ / en. Nucleosynthesis in AGB Stars. Takéto nuklidy sa môžu objaviť v spektre hviezdy. U hviezd 4 až 8-krát hmotnejších ako Slnko. org/ wiki/En:asymptotic_giant_branch?oldid=375419852) na anglickej Wikipédii. Elements and the Cosmos. wikipedia. ktorý môže vytvoriť uhlíkatú hviezdu. Asymptotic Giant Branch Stars. Hans Olofsson. (1998). Tento dredge-up spôsobuje vystupovanie hélia. kde sa povrchová konvektívna zóna rozširuje nadol do vrstiev s materiálom.Asymptotická vetva obrov 12 Referencie [1] Lattanzio J. wikipedia. IAU Symposium on AGB Stars. Výsledkom je zamiešanie produktov fúzie do vonkajších vrstiev atmosféry hviezdy. 92–109. D. Dredge-up Dredge-up je perióda vo vývoji hviezdy. pričom prebehne héliový záblesk zároveň s horením hélia. ISBN 052141475X. J. . Výsledkom tohto konvektívneho mixovania je atmosféra indikujúca spektrálne stopy vodíkovej fúzie: 12C/13C a C/N pomery sú zmenšené a povrchový nadbytok lítia a berýlia môže byť znížený. keď hviezdy hlavnej postupnosti prechádzajú do vetvy červených obrov. ISBN 0-387-00880-2. uhlíka a produktov s-reakcie na povrch hviezdy. prúdenie premieša produkty uhlíkového cyklu. v ktorom prebieha nukleosyntéza. keď sa fúzia hélia v jadre blíži ku koncu. L. “Observational Effects of Nucleosynthesis in Evolved Stars”.[2] Referencie [1] LAMBERT. M. Pozri aj Astronomický portál • • • • Červený obor Uhlíkatá hviezda Mira Planetárna hmlovina Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Asymptotic giant branch (http:/ / en.[1] Tento druhý dredge-up vyvrcholí vo zvýšení prebytku povrchového 4He a 14N. Springer (2004). Habing. [2] KWOK. The origin and evolution of planetary nebulae. zatiaľ čo množstvo 12C a 16O sa zníži.

v ktorej sa nachádzajú pulzujúce premenné hviezdy (patria sem aj premenná hviezda typu RR Lyrae. premenná hviezda typu SX Phoenicis a rýchlo oscilujúce Ap hviezdy). Zvyšuje sa opacita a únik energie z vnútra hviezdy je efektívne absorbovaný. premenná hviezda typu W Virginis. Pulzácie Hviezdy v nestabilnom pruhu pulzujú vďaka He III (dvojito ionizované hélium). Keď sa hviezda sťahuje. Po zväčšení teplota a hustota klesá a He III sa začína rekombinovať na He II. Hlbšie pod fotosférou v teplote 25000-30000 K začína vrstva He II (prvá ionizácia He). Cefeida. hustota a teplota vrstvy He II sa zväčšuje. pulzujúci biely trpaslík. Druhá ionizácia (He III) začína pri teplote 35000-50000 K. premenná hviezda typu Delta Scuti.Nestabilný pruh 13 Nestabilný pruh Nestabilný pruh je takmer vertikálna oblasť na Hertzsprungov-Russellovom diagrame. Zvyšuje sa teplota vrstvy a tým sa začína zväčšovať. U normálnych A-F-G hviezd je vo hviezdnej fotosfére He neutrálne. He II sa začína transformovať na He III (druhá ionizácia). .[1] Nestabilný pruh pretína hlavnú postupnosť v oblasti hviezd A a F (1-2 násobok hmoty Slnka) a rozširuje sa vertikálne nahor do vyšších svetelností. Vonkajšie vrstvy sa sťahujú a cyklus začína odznova. Fázový posun medzi radiálnou rýchlosťou hviezdy a jasnosťou závisí od vzdialenosti medzi zónou He II a hviezdnym povrchom vo hviezdnej atmosfére. premenná hviezda typu RV Tauri. Dolná časť pruhu sa javí ako Hertzsprungova medzera na HR diagrame.

Na Hertzsprungovom-Russellovom diagrame sa nachádzajú vpravo. Toto štádium vývoja hviezdy je fázou horenia hélia. prístup: 28-03-2010. Zaraďujú sa sem jasnejšie hviezdy ako hviezdy hlavnej postupnosti pri rovnakej alebo vyššej povrchovej teplote (alebo chladnejšie hviezdy pri porovnateľnej svietivosti). html).com. Červená skupina Červená skupina je útvarom v Hertzsprungovom-Russellovom diagrame hviezd. zatiaľ čo hlavná postupnosť je fázou horenia vodíka. encyclopedia. org/ wiki/ En:instability_strip?oldid=366153271) na anglickej Wikipédii. Červená skupina je označená RC na zelenej čiare. . Pozri aj • Hertzsprungova medzera • Opacita Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Instability strip (http:/ / en. Hertzsprungov-Russellov diagram znázorňujúci vývoj hviezd rozdielnej hmoty. čo je protikladom horizontálnej vetvy. Teoreticky sú absolútne svietivosti hviezd červenej skupiny značne nezávislé od zloženia alebo veku hviezdy. com/ doc/ 1O80-Cepheidinstabilitystrip. v okolitých galaxiách a hviezdokopách. encyclopedia. takže slúžia ako štandardné sviečky na odhadovanie astronomických vzdialeností vo vnútri našej Galaxie.Nestabilný pruh 14 Referencie [1] Cepheid instability strip (http:/ / www. A Dicionary of Astronomy. Považuje sa za bohatú na kovy. ktorá znázorňuje vývoj hviezdy s dvojnásobkom hmotnosti Slnka. wikipedia.

Tento pojem nemá žiadnu súvislosť s planétami: názov pochádza z v minulosti predpokladanej podobnosti so vzhľadom obrích planét. org/ wiki/ En%3Ared_clump?oldid=366286858 Planetárna hmlovina Planetárna hmlovina je astronomický objekt skladajúci sa z približne guľovej žiariacej zmesi plynov tvorenej niektorými typmi hviezd na konci ich života. Referencie [1] http:/ / cfa-www. nemajú s planétami nič spoločné. Prvým objaviteľom so slabými ďalekohľadmi sa zdalo. Jeho pozorovania hviezd ukázali. ktoré odhalili. hmlovina Mačacie oko V posledných rokoch priniesol Hubblov vesmírny ďalekohľad snímky. že majú spojité spektrá s mnohými tmavými čiarami na nich navrstvenými. Jav netrvá dlho. Mechanizmus vzniku takej širokej palety tvarov a rysov dosiaľ nebol celkom objasnený. Pozorovania Planetárne hmloviny sú zvyčajne slabo viditeľné objekty. Prvá objavená planetárna hmlovina bola hmlovina Činka v súhvezdí Líšky. . NGC 6543. Neskôr zistil. edu/ ~kstanek/ RedClump/ [2] http:/ / en. Pre rozklad svetla používal optický hranol. že sa M27 a iné hmloviny podobajú plynovým obrom. wikipedia. ako teraz vieme. pretože hrajú kľúčovú úlohu v chemickom vývoji galaxie. V našej Galaxii poznáme asi 1 500 týchto objektov. pozorovaná Charlesom Messierom v roku 1764 a zapísaná ako M27 v jeho katalógu hmlovín. produkty nukleárnej syntézy. pre nich presadil termín planetárna hmlovina. Planetárne hmloviny sú dôležitými astronomickými objektami. Povaha planetárnych hmlovín nebola známa až do prvých spektroskopických pozorovaní v polovici 19. objaviteľ Uránu. harvard.Červená skupina 15 Pozri aj • Asymptotická vetva obrov Externé odkazy • Krzystof Stanek . žiadna nie je viditeľná voľným okom.využívanie červenej skupiny pri odhade vzdialeností [1] (po anglicky) Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Red clump [2] na anglickej Wikipédii. iba niekoľko tisíc rokov z typického života hviezdy dosahujúceho niekoľko miliárd rokov. William Huggins bol jedným z prvých pozorovateľov ich optického spektra. preto William Herschel. Vracajú totiž materiál do medzihviezdneho priestoru a obohacujú ho tak o ťažké prvky. aj keď. V iných galaxiách sú planetárne hmloviny jedinými pozorovateľnými objektami poskytujúcimi informácie o chemickom zložení. že mnoho hmlovín ako hmlovina Andromeda majú spektrá podobné hviezdnym – tieto hmloviny sa neskôr ukázali byť galaxiami. že mnoho planetárnych hmlovín má veľmi zložitú a rôznorodú morfológiu. storočia.

Najskôr si vytvoril hypotézu. ktoré by inak pri vyšších hustotách boli veľmi rýchlo deexcitované zrážkami [2] .7 nm. V 20. omnoho presnejšie merania aj veľmi slabých spektrálnych čiar. storočia technologický pokrok rozšíril štúdium planetárnych hmlovín. Najjasnejšia z nich má vlnovú dĺžku 500. Typická hviezda vážiaca menej ako dvojnásobok hmotnosti Slnka strávi väčšinu svojho života žiarením produkovaným nukleárnou fúziou. Energia uvoľňovaná fúznymi reakciami zabraňuje gravitačnému kolapsu hviezdy a hviezda je preto stabilná. Dnešné slnečné jadro má teplotu 15 miliónov K. sa nazývajú zakázané čiary. jadrá hélia sa začnú spájať a vzniká tak uhlík a kyslík. rokoch 20. no hneď ako vyčerpá svoj vodík. Ich jasnosť je ale veľmi malá. iba za dovtedy neznámych podmienok. že aj keď sa mnoho hmlovín zo Zeme zdá byť jednoduchými a pravidelnými. pri veľmi vysokom optickom rozlíšení dosiahnuteľnom nad zemskou atmosférou boli odhalené aj veľmi zložité štruktúry. oproti predchádzajúcim možnostiam. ktorý nazval nebulium — podobná úvaha viedla k objavu hélia v slnečnom spektre v roku 1868. čo vyvoláva myšlienku. sa môže zmrštiť do tak malej veľkosti. že skôr ako neznámy prvok. pri pozorovaní hmloviny Mačacie oko. že na tejto dĺžke vyžaruje dosiaľ neznámy prvok. že v plyne s extrémne nízkou hustotou môžu elektróny obsadiť excitované metastabilné energetické úrovne v atómoch a iontoch.7 nm známy prvok. vyžaruje s vlnovou dĺžkou 500. Hubbleov teleskop tiež ukázal. zmršťovanie jadra zvýši teplotu asi na 100 miliónov K. nebulium nie. Po niekoľkých miliardách rokov hviezda vyčerpá svoje zásoby vodíka a v jadre už nie je dosť energie. Hubbleov teleskop umožnil astronómom študovať svetelné emisie mimo viditeľného svetla. Infračervené a ultrafialové štúdie planetárnych hmlovín dovolili omnoho presnejšie určenie teploty. Iba v okamihu. Prechody elektrónov z týchto hladín dávajú pri kyslíku hodnotu 500. ktorá by mohla brániť tlaku vonkajších vrstiev. Na začiatku 20.7 nanometrov. 16 Pôvod Planetárne hmloviny sú konečným štádiom vývoja väčšiny hviezd. že musia byť veľmi malé. Zatiaľ čo hélium sa skoro po objave v slnečnom spektru podarilo izolovať aj na Zemi. hustoty a početnosti výskytu hmlovín. keď hviezda vyčerpá všetko svoje nukleárne palivo. z čoho vyplýva.Planetárna hmlovina Naopak. storočia fyzici ukázali. Tieto spektrálne čiary. Spektoskopické pozorovania teda ukazujú. Naše Slnko je veľmi priemernou hviezdou a iba malé množstvo hviezd má omnoho väčšiu hmotnosť ako ono. ktorá premieňa vodík na hélium v jej jadre. že všetky planetárne hmloviny expandujú. Skôr ako súvislé spektrum s navrstvenými absorpčnými čiarami vykazuje hmlovina Mačacie oko a iné podobné objekty iba malý počet emisných čiar. Hmlovina Prstenec M57 v súhvezdí Lýra . Hviezda sa zmení na červeného obra. Hviezdy majúce viac ako niekoľko hmotností Slnka končia svoj život pri dramatickej explózií supernovy. že planetárne hmloviny sú vonkajšie vrstvy hviezdy odhodené do priestoru na konci jej života. neviditeľné z pozemských observatórií. centrálne hviezdy planetárnych hmlovín sú veľmi horúce. videl veľmi odlišné spektrum[1] . Ako je vysvetlené ďalej. čo nezodpovedalo čiare žiadneho známeho prvku. ktoré je možno uvidieť iba pri plynoch s veľmi nízkou hustotou. Spektroskopické pozorovania ukazujú. Jadro sa preto zmršťuje a zahrieva. ale priemerné a menej hmotné hviezdy na konci vytvárajú planetárnu hmlovinu. na hneď ako teplota dosiahne 100 miliónov K. Planetárne hmloviny teda možno chápať ako záverečnú fázu vývoja hviezdy. storočia Henry Norris Russell predložil hypotézu. že hmloviny sú tvorené extrémne zriedeným plynom. Na konci 20. Vonkajšie vrstvy hviezdy sa naopak vďaka veľmi vysokej teplote predávanej z jadra začnú enormne rozpínať a potom sa stanú oveľa chladnejšími. Technológia CCD umožňuje. Jadro hviezdy pokračuje v zmršťovaní a zahrievaní.

obohacujú ho o ťažšie prvky. zatiaľ čo mladšie hviezdy s vyšším podielom ťažších prvkov sú známe ako hviezdy populácie I (hviezdy 2.útvary nazývané kometárne uzly Galaktická recyklácia Planetárne hmloviny hrajú veľmi dôležitú úlohu v galaktickej evolúcii. čo spôsobí jej svit. Len čo obnažený povrch dosiahne teplotu 30 000 K.Planetárna hmlovina Obnovenie fúznych reakcií zastaví kontrakciu jadra hviezdy. aby dosiahla teplotu jadra potrebnú pre fúziu uhlíka a kyslíka. Hviezda sa stane bielym trpaslíkom a atómy a molekuly plynného mraku sa rekombinujú. a len čo sa dostatočne rozplynú a dostanú do medzihviezdneho priestoru. ťažšie prvky je možné vytvoriť pomocou nukleárnej fúzie iba vo hviezdach. čím sa pre nás stanú neviditeľnými. To znamená. dusík a kyslík. 17 Životnosť hmlovín Plyny planetárnych hmlovín sa pohybujú od centrálnej hviezdy rýchlosťou niekoľkých kilometrov za sekundu. aby došlo k ionizácii vyvrhnutej atmosféry. sú odhaľované stále hlbšie a hlbšie vrstvy s vyššou a vyššou teplotou. ktoré sa časom stanú dostatočne mohutnými na to. že hviezda sa stáva veľmi nestabilnou – malé zvýšenie teploty vedie k prudkému nárastu rýchlosti reakcií. sú známe ako hviezdy populácie II (hviezdy 1. čo opäť zníži rýchlosť reakcií. obsahovali už od počiatku ťažšie prvky. generácie). Aj keď sú tieto ťažšie prvky iba malou časťou hviezdy. majú významný dopad na jej vývoj. Mrak sa stane planetárnou hmlovinou. ktoré sa sformovali. ako vyžaruje svoju energiu — fúzne reakcie sa zastavujú. Hviezdy vytvorené veľmi skoro po začiatku vesmíru. Nasledujúce generácie hviezd. Horenie hélia skoro vytvorí inertné jadro hviezdy z uhlíka a kyslíka obklopené šupkou hélia. že iba 2 % nárast teploty viac ako zdvojnásobí rýchlosť reakcií. To vytvára mohutné pulzácie. generácie). astronómami súhrnne nazývanými kovy. Fúzia hélia je extrémne citlivá na teplotu s reakčnou rýchlosťou úmernou T40. Nakoniec sa ochladí natoľko. sa centrálna hviezda ochladzuje. To zapríčiňuje. že nie je schopná vydávať dosť ultrafialového žiarenia. keď plyny expandujú. obsahujúce extrémne malé množstvá ťažších prvkov. . V rovnakej chvíli. aby udržala vzďaľujúce sa plyny ionizované. aby odhodili celú hviezdnu atmosféru do priestoru. Héliová horiaca šupka rýchlo expanduje a ochladí sa.[3] Vyvrhnuté plyny sa sformujú do mraku materiálov okolo teraz už odhaleného jadra hviezdy. pretože hviezda nie je dostatočne hmotná. Raný vesmír bol zložený takmer výlučne iba z vodíka a hélia. Detail plantárnej hmloviny M27 (Činka) . Plyny z planetárnych hmlovín obsahujú veľký podiel prvkov ako uhlík. začne sa uvoľňovať dosť ultrafialových fotónov. Ako sa stále väčšia a väčšia časť atmosféry vzďaľuje od hviezdy. čo uvoľní veľké množstvá energie ďalej zvyšujúce teplotu.

Ich vzácnosť je daná ich veľmi krátkym životom v porovnaní s celkovou dĺžkou života hviezdy. Motýlia hmlovina Aj keď CCD prvky v modernej astronómii takmer úplne nahradili fotografický film. poznáme asi 1500 planetárnych hmlovín. ktorá sa skladá z viac ako 200 miliárd hviezd. Napriek intuícii sa teplota plynov so vzrastajúcou vzdialenosťou od centrálnej hviezdy zvyšuje.[4] Morfológia Všeobecne povedané. Nachádzajú sa väčšinou pri rovine Mliečnej cesty s najväčšou koncentráciou blízko galaktického centra. ak je centrálna hviezda zložkou dvojhviezdy. Približne 10 % planetárnych hmlovín sú prísne bipolárne a malé množstvo je asymetrické. niekedy aj vyššiu ako 106 častíc na cm3. Ako hmlovina starne. V prvom prípade je okolo hviezdy toľko hmoty. Druhou možnosťou je narušovanie toku materiálu planétami vzdialenejšími od hviezdy vo chvíli. Hmloviny možno popisovať ako ohraničené žiarením alebo ohraničené hmotou. Počet a rozdelenie V súčasnosti v našej galaxii. iba v jednom alebo dvoch prípadoch. Čím energetickejší je fotón. Jedna je takmer pravouhlá. posledné prieskumy. aby ionizovala všetok okolitý plyn. tým je horšie absorbovateľný a preto sú nízkoenergetické fotóny prvými. Žiarenie z centrálnej hviezdy ohrieva plyny na teploty asi 10 000 K. že všetky jej ultrafialové fotóny sú absorbované a viditeľná hmlovina je obklopená množstvom neionizovaného plynu. Vo vonkajších objemnejších častiach hmloviny sú nízkoenergetické fotóny už pohltené a zostávajúce vysokoenergetické fotóny dávajú oveľa vyššie teploty. Príčiny tak veľkého množstva foriem nie sú celkom objasnené.Planetárna hmlovina 18 Vlastnosti Fyzikálne vlastnosti Typická planetárna hmlovina má dĺžku zhruba jeden svetelný rok a obsahuje extrémne zriedený plyn s hustotou zvyčajne okolo 1000 častíc v cm3 – takže je asi biliarda-krát redší ako zemská atmosféra. V druhom prípade vyžaruje centrálna hviezda dosť ultrafialového žiarenia. Mladšie planetárne hmloviny majú väčšiu hustotu. ktoré silno emitujú takmer všetky planetárne hmloviny. planetárne hmloviny by mali byť symetrické alebo takmer guľové. používali film Kodak Technical Pan spolu s veľmi kvalitným filtrom izolujúcim najsvetlejšie emisné čiary vodíka. ktoré významne zvýšili počet známych planetárnych hmlovín. jej rozpínanie spôsobuje znižovanie hustoty. Iba veľmi výnimočne je možné ich vidieť v hviezdokopách. je však možné pozorovať široké spektrum tvarov a zložitých foriem. ktoré sú absorbované. ale môže to byť spôsobené gravitačnými interakciami s hviezdnym sprievodcom. . keď sa hmlovina formuje.

A. A. Torres-Peimbert. et al (2003) A Rich New Vein of Planetary Nebulae From the AAO/UKST Hα Survey. iní tvrdia.S. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. et al (1999). Thermal pulses and the formation of planetary nebula shells.. a občas sa vyskytujú veľké nezrovnalosti medzi výsledkami odvodenými z týchto dvoch metód. (1864). Storey P. 437 [2] Bowen. 295 [3] Renzini. (1987). (2002). a pre vysvetlenie predpokladajú existenciu studených chuchvalcov obsahujúcich veľmi malé množstvo vodíka. Niektorí astronómovia to pripisujú prítomnosti malých teplotných fluktuácií vo vnútri planetárnych hmlovín. 585 . B. 330. 481 [7] Liu X. Väčšinou sa predpokladá. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Balick.W.R. (1927). aby mohli byť vysvetlené pomocou teplotných vplyvov. On the Spectra of some of the Nebulae.J. A.A. Aj tak niektorí astronómovia veria.S. Porovnanie uhlovej expanzie s odvodenou rýchlosťou odhalí vzdialenosť hmloviny.[6] Detail hmloviny NGC 6302 z Hubbleovho vesmírneho ďalekohľadu Existujú dve odlišné cesty určovania početnosti kovov v hmlovinách. 118. 312. Aj keď žiadne takéto chuchvalce doteraz neboli pozorované. Hajian. Miller W. zatiaľ čo stroboskopické pozorovania Dopplerovho posunu odhalia rýchlosť expanzie v línii pohľadu. Michael Dopita. 391 [4] Parker Q. Planetary Nebulae: Their Evolution and Role in the Universe. NGC 6153: a super-metal-rich planetary nebula?. Why every bipolar planetary nebula is 'unique'. 39.Planetárna hmlovina 19 Súčasné témy štúdia planetárnych hmlovín Dlho pretrvávajúcim problémom štúdia planetárnych hmlovín je. Iba pre veľmi málo blízkych planetárnych hmlovín je možné určiť vzdialenosti zmeraním ich expanznej paralaxy: pozorovania s vysokým rozlíšením po niekoľkých rokoch ukážu expanziu hmloviny kolmo na líniu pohľadu. že interakcie medzi vyvrhnutými materiálmi pohybujúcimi sa rozdielnymi rýchlosťami vysvetľujú väčšinu pozorovaných tvarov. Russeil D. Barlow M.[5] Problém vytvárania širokého spektra rozmanitých tvarov hmlovín je kontroverznou témou. rovnako ako v mnohých iných prípadoch. The Origin of the Chief Nebular Lines. Astronomical Journal. 2430 [6] Soker N. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. I. Eds... D. Proceedings of the 131st symposium of the IAU.. že dvojica centrálnych hviezd je zodpovedná za prinajmenšom niektoré z najzložitejších planetárnych hmlovín extrémnych tvarov. ku ktorým sa vzťahujú rôzne typy spektrálnych čiar. že ich vzdialenosti nie sú presne určené. že nezrovnalosti sú príliš veľké na to. Sun Kwok.. Ed S..[7] Pozri aj • • • • Hmlovina Medziplanetárny priestor Vývoj hviezdy Biely trpaslík Referencie [1] Huggins W. (2000). Hartley M. 25 [5] Reed. 154. and Ralph Sutherland. Hubble Space Telescope Measurements of the Expansion of NGC 6543: Parallax Distance and Nebular Evolution.

cz/fotografie/nebulae_planet_1.html) (po česky) • Planetárne hmloviny v galaxiách (http://objekty.edu/photo/cycle1/ 1220/index.html).html) (po česky) • Tlačová správa o posledných pozorovaniach hmloviny Mačacie oko (http://chandra.html). V našej Galaxii poznáme okolo 150 takýchto hviezd.harvard.html) (po anglicky) • Planetární mlhoviny (http://www. Je to vývojové štádium veľmi hmotných hviezd.seds. stránky SEDS Messier (po anglicky) Wolfova-Rayetova hviezda Wolfova-Rayetova hviezda je hmotná hviezda s veľmi silným hviezdnym vetrom.org/messier/planetar.aldebaran. Externé odkazy • Server http://www.aldebaran. fotografie (http://www.aldebaran.astro.cz/mlhoviny/planetarnimlhovinygalaxie. Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Wolfova-Rayetova hviezda Umelcova predstava Wolf-Rayetovej hviezdy .Planetárna hmlovina 20 Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Planetárna hmlovina.cz/astrofyzika/ mlhoviny/nebul_3.cz: popis planetárnych hmlovín (http://www.

ďalej P Cygni. alebo o bieleho trpaslíka. dosiahol Chandrasekharovu medzu a prešiel termonukleárnou explóziou. Explózie supernov sú hlavným zdrojom všetkých prvkov ťažších ako kyslík a pri mnohých dôležitých . Zvyšky Keplerovej supernovy. čím stratí veľké množstvo hmotnosti. že príčinou môže byť porušenie limitu svietivosti hviezdy.[chýba zdroj] Supernova Termín supernova sa vzťahuje na niekoľko typov hviezdnych explózií. Vzhľad. ktorá sa šíri do okolitého priestoru a formuje zvyšky supernovy. K tomuto koncu vedú dve možné cesty: alebo ide o masívnu hviezdu. ktorých jasnosť potom v priebehu týždňov či mesiacov opäť o mnoho radov klesá. pôvod a strata hmoty Supernova impostor sa javí ako mimoriadne slabá supernova typu vV. Najznámejším príkladom tohto procesu sú zvyšky SN 1604 (na obrázku vpravo). Tieto výbuchy sú jasnejšie ako najjasnejšie hviezdy viditeľné voľným okom. ktorými vznikajú extrémne jasné objekty zložené z plazmy. kde kmeňová hviezda prežila. V oboch prípadoch výsledná explózia supernovy rozmetá obrovskou silou väčšinu alebo všetku hmotu hviezdy. Pôvod výbuchov nie je dosiaľ známy. ktorý vyzerá ako supernova. Príklady Príkladom takéhoto výbuchu môže byť výbuch Eta Carinae v roku 1843. Je považovaný za extra silnú triedu nov. Predpokladá sa. ktorý nahromadil materiál od svojho hviezdneho sprievodcu. SN 1961 V a iné.Supernova impostor 21 Supernova impostor Supernova impostor je hviezdny výbuch. SN 1604 Explózia uvádza do pohybu nárazovú vlnu. ktorá má vo svojom spektre vodík a úzke spektrálne čiary ukazujú relatívne nízku rýchlosť plynu. ktorá vo svojom jadre vyčerpala zásoby paliva pre fúziu a začala sa zmršťovať pod silou svojej vlastnej gravitácie. ale kmeňovú hviezdu nezničí.

že sa objavuje ako veľmi jasná nová hviezda na nebeskej sfére. Supernovy vnášajú do medzihviezdnej hmoty ťažké prvky a obohacujú tak molekulové mračná. Klasifikácia Keď sa astronómovia snažili porozumieť explóziám supernov. 309-355 [1]) Základným prvkom rozdelenia je prítomnosť alebo neprítomnosť čiary vodíka.“ čo sa vzťahuje na tomu. Dobrý popis týchto tried poskytuje anglická publikácia „Optické spektrá supernov“ od Filipenka (Annual Review of Astronomy and Astrophysics. pretože v skutočnosti ide o zánik hviezdy (alebo prinajmenšom jej radikálnu transformáciu na niečo odlišného). ktorou je tiež pomenovaná hviezda. SN1994D „Nova“ znamená po latinsky „nový. Napríklad všetok vápnik v našich kostiach a všetko železo v hemoglobíne boli syntetizované pri explózii supernov pred miliardami rokov. Zhrnutie Typ I Žiadne Balmerove čiary vodíka Typ Ia Čiara Si II na 615. pp. inak ide o typ I.Supernova 22 prvkoch zdrojom jediným. ktoré sú dejiskom tvorby nových hviezd. ako je kalifornium. Ak spektrum supernovy obsahuje čiaru vodíka. ako ho poznáme. 1997.6 nm Typ Ic Slabé alebo žiadne čiary hélia Typ II Má Balmerove čiary vodíka Typ II-P Plochá svetelná krivka Typ II-L Lineárny pokles svetelnej krivky (závislosť magnitúdy na čase) . Volume 35. ktorá zvýšila svoju jasnosť. Napriek tomu je však zavádzajúce považovať supernovu za novú hviezdu. tá je klasifikovaná ako typ II. ale na menšom priestore a odlišným mechanizmom. Výbuch supernovy je sprevádzaný obrovskými teplotami a za istých podmienok môžu fúzne reakcie počas vrcholnej fázy vyprodukovať niektoré z najťažších prvkov.0 nm Typ Ib Čiara He I na 587. Okrem týchto skupín existujú podrobnejšie delenia podľa prítomnosti iných čiar alebo tvaru svetelnej krivky. Činnosť supernov významne ovplyvnila zloženie slnečnej sústavy a umožnila tak nakoniec chémiu života na Zemi. klasifikovali ich podľa čiar rôznych chemických prvkov objavujúcich sa v ich spektre. prefix „super“ ju odlišuje od obyčajnej novy.

ktorou je vyvrhovaná hmota urýchľovaná na rýchlosť rádovo 10000 km/s. Schematický nákres vzniku supernovy typu Ia Energia. Mesiace po explózii. Nezdá sa. Nárast tlaku zvýši teplotu v okolí centra a začne perióda konvekcie dlhá asi 100 rokov. Predmetom veľkých debát je stále otázka premeny podzvukového šírenia plameňa (deflagrácia) do nadzvukovej detonácie.Supernova 23 Typ Ia Supernovám typu Ia chýba hélium a obsahujú vo svojom spektre absorpčnú čiaru kremíku blízko svetelného vrcholu. že by uprednostňovali nejakú oblasť dnešných hviezdnych formácií. supernovy typu Ia možno spravidla nájsť vo všetkých typoch galaxií. Existujú isté dôkazy. V istom bode tejto fázy slabého vrenia sa zapáli deflagračný plameň živený jadrovou fúziou. V okamihu maximálnej jasnosti obsahuje spektrum čiary stredne ťažkých prvkov od kyslíka po vápnik. Teória zaoberajúca sa týmto typom supernov je podobná teórii nov. v ktorej biely trpaslík naberá hmotu oveľa pomalšie a nedosiahne Chandrasekharovu medzu. že sa stanú priehľadnými. Za udalosťami ako sú supernovy typu II stojí pravdepodobne masívne hviezdy. zvyčajne červeného obra. Uvažuje sa. až nakoniec dosiahne Chandrasekharovu medzu. aký bol kedy vo vesmíre detegovaný (galaxie a guľové hviezdokopy sa nepočítajú). nespôsobí však kolaps hviezdy. umiestnenie a počet bodov. Dramatickému zrýchľovaniu šírenia plameňa napomáha Rayleighova-Taylorova nestabilita a interakcia s turbulentnými prúdmi. spôsobí prudkú explóziu hviezdy a vznik nárazovej vlny. Rádioaktívny rozpad 56Ni cez 56Co na 56Fe produkuje vysokoenergetické fotóny. že rozpínanie vesmíru sa zrýchľuje. Energia uvoľnená pri explózii spôsobí tiež extrémne zvýšenie jasnosti. v ktorých začne. Typ Ib a Ic Ranné spektrá typov Ib a Ic neobsahujú čiary vodíka ani výraznú kremíkovú absorpciu blízko 615 nanometrov. pri ktorom uhlíko-kyslíkový biely trpaslík zhromažďuje hmotu z blízkeho hviezdneho sprievodcu. ktorá sa uvoľní termonukleárnym zážihom (~1044 J). vrátane eliptických. sú to hlavné produkty fúzie vo vonkajších vrstvách hviezdy. na rozdiel od nich pôvodcovia typov Ib a Ic stratili väčšinu svojich obálok následkom silných hviezdnych vetrov alebo interakciou so svojím sprievodcom. Supernovy typu Ia majú charakteristickú svetelnú krivku (graf jasnosti po explózii ako funkcia času). keď vonkajšie vrstvy expandujú natoľko. že supernovy typu Ic môžu byť pôvodcovia niektorých typov . že supernovy typu Ib sú výsledkom zrútenia Wolfových-Rayetových hviezd. V roku 1998 dali pozorovania supernov typu Ia neočakávaný výsledok — vyzerá to. Na rozdiel od iných typov supernov. Sú prakticky jediným nástrojom umožňujúcim meranie veľkých intergalaktických vzdialeností. V prípade novy zapríčiní dopadajúca hmota fúznu reakciu materiálu blízko povrchu. bola práve supernova SN 1997ff typu Ia vzdialená viac ako 11 miliárd svetelných rokov (viac ako 100 yottametrov). Detaily jeho vzniku. sú stále neznáme. najvýznamnejšími sú prvky skupiny železa. Najvzdialenejší jednoduchý objekt. začne v spektre dominovať svetlo emitované materiálom blízko jadra hviezdy: ťažké prvky syntetizované pri explózii. Podobnosť tvarov profilov jasnosti všetkých známych supernov typu Ia vedie k ich používaniu ako štandardných sviečok v extragalaktickej astronómii. Typ supernov Ia uvoľňuje najväčšie množstvo energie medzi všetkými ostatnými známymi triedami supernov. Podľa najširšie akceptovanej teórie je tento typ supernov výsledkom procesu. ktoré vyčerpali palivo vo svojich centrách. ktoré dominujú energetickému výstupu vyvrhnutej hmoty v strednodobom aj dlhodobom horizonte.

jadrá týchto masívnych hviezd nadobúdajú vrstevnatú štruktúru podobnú cibuli. Keď sa v jadre hviezdy začne hromadiť železný „popol. aj keď sa zároveň usudzuje. Ak sa dosiahne Chandrasekharova medza. ktoré závisí na väzobnej energii v atómových jadrách. Aj keď reakcie v jadre milióny rokov vyžarovali energiu von a udržovali hviezdu v rovnováhe proti gravitácii. elektróny a protóny sú tlačené k sebe. železné jadro sa začne rúcať. je elektrón vtlačený do protónu. Ako sa hustota zmršťujúceho sa jadra prudko zvyšuje. Tieto hviezdy prechádzajú postupnými štádiami vývoja.3 miliónov ton je premenený na čistú energiu. masívna štruktúra veľkosti Slnka. pomáhajú gravitácii. čo znamená. uvoľní sa neutríno a vznikne neutrón. dokiaľ ich elektrické priťahovanie neprekoná vzájomné vnútorné jadrové odpudzovanie. ako to bolo popísané vyššie. v zlomku sekundy zrúti. Ešte väčšie hviezdy majú gravitáciu dostatočne silnú na vytvorenie teplôt a tlakov umožňujúcich fúziu uhlíka v jadre potom. gravitácia získa prevahu a začne jadro stláčať. ktorá postupne prejde všetkými stupňami fúzie: vodík na hélium protón-protónovým cyklom. a miesto toho nastupuje tlak elektrónovej degenerácie — odpor elektrónov proti stlačovaniu k iným elektrónom.“ ľahšie prvky uvoľňujú energiu pri fúzii a ťažšie pri štiepení. čo sa začne zmršťovať. uhlík s héliom na kyslík. nemôže ako zvyčajne vzdorovať tlakom plynu. Žiadna jadrová reakcia s jadrom železa však nemôže uvoľniť energiu. môže ju iba absorbovať. vrstva hélia. dokiaľ sa teplota v jadre nezvýši na úroveň. vrstva hélia spájajúceho sa fúziou do uhlíka. náhle začínajú naopak energiu pohlcovať. pri prechode medzi nimi sa jadro zmršťuje. 24 Typ II Vyčerpanie paliva pre fúziu Hviezdy oveľa hmotnejšie ako Slnko sa vyvíjajú o dosť zložitejšími spôsobmi ako naša hviezda. ktoré rozbíjajú niektoré železné jadra na 13 He a 4 neutróny. že ich môže druhotne spôsobiť akákoľvek supernova v závislosti na geometrii explózie. v procese známom ako fotodisociácia. V jadre Slnka sa každú sekundu premení 589 miliónov ton vodíka na 584 miliónov ton hélia. že uvoľňujú pri fúzii menej energie. Vonkajšia vrstva obsahuje vodíkový plyn. ktorá bude hrať úlohu menej ako 10 % života hviezdy. že sa začne kratšia fáza fúzie hélia. Vo hviezdach menších ako 10 hmotností Slnka sa uhlík produkovaný fúziou hélia ďalej nespaľuje a hviezda sa potom postupne ochladzuje.Supernova gama zábleskov. kyslík na neón. Hélium vyprodukované v jadre sa tu hromadí. ktorá je vyžiarená do priestoru. následkom čoho trvá oddelenie hviezdneho jadra od vonkajších vrstiev a dosiahnutie hustoty . Postupne ako sa v centre vytvárajú ťažšie a ťažšie atómové jadrá. tvorí sa degenerovaný elektrónový plyn a vzniká biely trpaslík. až začne vytvárať atómové jadrá. Únik neutrína z jadra a odčerpávanie energie ďalej urýchľuje kolaps. rozdiel hmotnosti 4. takže sa jadro. pri ktorej sa presiahne degeneračný tlak. Pri tejto reakcii. Zrútenie jadra Železné (Fe) jadro hviezdy je pod obrovským gravitačným tlakom a pretože tu už nie je ďalšia fúzia. hélium na uhlík tri alfa reakciou.“ reakcia sa stlmí. fúzia sa spomalí. Najtesnejšie väzby v celom atómovom jadre má železo. Aj v priebehu jedného štádia sa jasnosť hviezdy nepravidelne mení — každý nový zážih fúzie vytláča prvky z fúzujúceho jadra do toho. ako by uvoľňovali ľahšie jadrá. Zmršťovanie jadra zvýši teplotu natoľko. pod ňou je vrstva vodíka spájajúceho sa fúziou do hélia. Bieli trpaslíci sa môžu neskôr stať supernovou typu I. Nakoniec sa vodík v jadre premenou na hélium a postupným rozriedením vznikajúcim héliovým „popolom“ vyčerpá.“ gravitácia do aktívnej oblasti tlačí viac a viac hmoty. Predstavuje „dno údolia nuklidov. vrstva uhlíka a vrstva uhlíka meniaceho sa fúziou na ťažšie prvky. čo nazývame „hviezdna obálka. neón na horčík. ktorá dovolí fúziu hélia. chemickou značkou Fe. horčík na kremík a kremík na železo. Zmršťujúce sa jadro produkuje vysokoenergetické gama lúče. dovolí gravitácii vtlačiť hmotu naspät do aktívneho jadra a začať tak nový cyklus. ktoré sú stále tesnejšie zviazané silnou interakciou. Limitujúcim faktorom v tomto procese je množstvo energie uvoľnenej fúziou. obrátenom beta rozpade. ktorých fúzia bola predtým nemožná. a novouvoľňovaná energia opäť nastolí rovnováhu medzi tlakom plynu a gravitáciou. Každý následný krok produkuje postupne ťažšie a ťažšie prvky.

Počas explózie sú zachytávaním neutrónov vytvárané prvky ťažšie ako železo a vďaka tlaku neutrín na okraje „neutrínosféry“ je okolitý priestor obohatený oblakmi plynu a prachu bohatšími na ťažšie prvky. ako bola hviezda. systém varovania pred supernovami (Supernova Early Warning System). Väčšina gravitačnej potenciálnej energie kolapsu je premenená na 10 sekundový záblesk neutrín. tieto experimenty však zahŕňajú iba jednotlivé častice interagujúce s inými jednotlivými časticami. V roku 1990 jeden z modelov vysvetľoval tento fakt o. pri ktorej sú výpočtové modely oveľa zložitejšie. ale objasniť jeho získanie sa ukazuje byť veľmi ťažké. ktorý má zabezpečiť včasné upozornenie komunity astronómov na prichádzajúcu explóziu supernovy v našej Galaxii. Takým prechodom môže byť hypotetická hyperónová hviezda. Zvyšné jadro hviezdy sa môže v závislosti na svojej hmotnosti stať alebo neutrónovou hviezdou. že iba neutrína sú schopné ju v tej chvíli opustiť. však zatiaľ nebola dostatočne podložená pozorovaním. i. že explózia už začala. Z predchádzajúceho vyplýva. Neutrínová fyzika. Časť tejto energie. jadro však v skutočnosti presiahne bod rovnováhy a podlieha nepatrnému pruženiu. astrofyzici sú schopní detailne predpovedať prvky produkované supernovou a ich očakávanú svetelnú krivku.Supernova atómového jadra iba milisekundy. prípadne aj doteraz iba hypotetickou hyperónovou alebo kvarkovou hviezdou. Existencia kvarkových hviezd. dokončí proces deštrukcie pôvodnej hviezdy. Ak ani degeneračný tlak hyperónovej plazmy nie je schopný odolať gravitácii. z ktorej je vytvorená umierajúca hviezda. Ak je zárodok neutrónovej hviezdy. takže štandardný model časticovej fyziky sa zdá byť v zásade v poriadku. že nerozumieme. že konvekcia.“ kedy a ako sa „zastaví“ a znova načerpá energiu. Pozemské urýchľovače sú schopné vytvoriť interakcie častíc. čiernou dierou. Energia častíc je pomerne malá. Interakcie medzi neutrínami a inými časticami vo vnútri supernovy sú určované slabou interakciou. V tomto okamihu je neutrónový degeneračný tlak dostatočný k vyrovnaniu gravitácie. že pri vysokých hustotách vo vnútri supernovy vznikajú neočakávané efekty. Neutrína produkované supernovou boli skutočne pozorované v prípade supernovy 1987A a ubezpečili astronómov. dostatočne masívny. Energia pripadajúca na časticu v supernove je typicky desiatky až stovky MeV (1 až 150 pJ). pokračuje v kolapse a skončí alebo priamo ako čierna diera alebo sa v závislosti na hmotnosti kolaps zastaví v niektorom z teóriou predpovedaných stabilných medzistavov. že základný obraz kolapsu je v princípe správny. Oproti tomu interakcie medzi protónmi a neutrónmi sú ovplyvňované najmä silnou interakciou. spôsobujúcu jej explóziu. Pri tejto hustote bráni ďalšiemu stlačovaniu vzájomný odpor neutrónov spôsobený ich kvantovými vlastnosťami (ide o fermióny podliehajúce vylučovaciemu princípu). vytvárajúc nárazové vlny. ako bola pozorovaná pri supernovách. jej chovanie počas zmršťovania jadra. je preto možné. z ktorej pôvodne pochádzali. ako aj padajúcej hmoty zhora. môže sa kolaps zastaviť ešte v štádiu kvarkovej hviezdy skladajúcej sa z kvark-gluónovej plazmy. vyššie hustoty si však môžu vynútiť jeho korekcie. pri ktorom sa uvoľní 1046 J. mechanizmom zvrátenej konvekcie. ktoré narážajú do kolabujúcich vonkajších vrstiev hviezdy. Hlavným nevyriešeným problémom supernov typu II je. Niekoľko súbežne pracujúcich detektorov neutrín založilo SNEWS. ktorej neutrónový plyn bol stlačením ďalej degenerovaný a neutróny vybudené do stavu hyperónov. ktorý sa z jadra sformoval. Ak ignorujeme prvú sekundu explózie a predpokladáme. kde predpokladal. že fáza kolapsu jadra hviezdy je tak rýchla a energetická. pretože však mechanizmu kolapsu 25 . založená na štandardnom modeli. ako záblesky neutrín prenášajú energiu na zvyšok hviezdy a vytvárajú nárazovú vlnu. ktorej modelovanie je dobre zvládnuté. asi 1044 J je reabsorbovaná explodujúcou hviezdou. Ďalšou rozhodujúcou oblasťou výskumov je magnetohydrodynamika plazmy (MHD). ako sa vytvára „nárazová vlna. Prenos energie kolapsu do explózie Vieme. Kvarky sú opäť fermióny a vďaka Pauliho vylučovaciemu princípu by mali byť schopné vyrovnať gravitačný tlak vytvorením degenerovaného plynu podobne ako elektróny v prípade bielych trpaslíkov a neutróny v neutrónových hviezdach. Počítačové modely sú úspešné vo výpočtoch chovania supernov typu II iba od chvíle. ktorých energia je oveľa vyššia. či už neutrín zvnútra. že na vznik explózie je nutné iba jedno percento vyžiarenej energie. je na pochopenie tohto procesu kľúčová. keď je nárazová vlna už vytvorená.

AB. zatiaľ čo pri type II-L sa predpokladajú oveľa menšie obálky premeňujúce menej gama žiarenia do viditeľného svetla. ako napríklad SN 1987K a 1993J. Švajčiarsku. Krabia hmlovina je expandujúci oblak plynu vytvorený supernovou z roku 1054. hraničné hmotnosti nepoznáme. ktorá zachytí energiu vyslanú vo forme gama lúčov a pomaly ju uvoľňuje. Iraku. • 1572 – SN 1572 – supernova v Kasiopeji. • 1054 – SN 1054 – začiatok formovania Krabej hmloviny. zaznamenaný čínskymi astronómami a možno aj pôvodnými obyvateľmi Ameriky. Supernovy typu II je možné tiež ďalej rozdeliť podľa ich spektra. jej pozostatkom je pravdepodobne divná hviezda 3C 58.Supernova supernovy rozumieme málo.“ V navrhnutom mechanizme hypernovy sa jadro extrémne masívnej hviezdy zrúti priamo do čiernej diery a dva extrémne energetické výtrysky plazmy sú vymrštené takmer svetelnou rýchlosťou z pólov jej rotácie. Číne. Prvých 26 supernov v roku dostáva písmena od A po Z. ktorú muselo svetlo na prekonanie tejto vzdialenosti prejsť. exponenciálny v závislosti jasnosti na čase). Významné supernovy Je potrebné si uvedomiť. Supernovy Typu II-P majú veľkú vodíkovú obálku. • 1006 – SN 1006 – extrémne jasná supernova. sa zdá. narrow). lineárny v závislosti magnitúdy na čase. čo znamená expanznú rýchlosť mnoho tisíc km/s. že toto rozdielne chovanie má pôvod v obálke týchto hviezd. . ktorého kniha De Nova Stella dala podobným objektom názov „nova“. Existujú špekulácie. Taliansku. Japonsku a pravdepodobne aj vo Francúzsku a Sýrii. niektoré z nich majú relatívne úzke rysy. čo môže byť spôsobené interakciou obálky s medzihviezdnym materiálom. 26 Pomenovanie supernov Objavy supernov sú oznamované na Centrálu astronomických telegramov [2] Medzinárodnej astronomickej únie. potom však. že roky tu uvedené predstavujú okamih prvého pozorovania na Zemi. kde „n“ znamená „úzky“ (ang. pozorovaná Tychom Brahem. ktorá vydá obežník s prideleným názvom. v priebehu týždňov či mesiacov.“ Ide pravdepodobne o masívne hviezdy. • 1181 – SN 1181 – zaznamenaná čínskymi a japonskými astronómami. Predpokladá sa. linear. Kým väčšina supernov typu II sa vyznačuje veľmi širokými emisnými čiarami. Pri niekoľkých supernovách. že zmenili typ: spočiatku vykazovali čiary vodíka. supernova v Kasiopeji. začali dominovať čiary hélia. Podtypy supernov typu II Supernovy typu II možno ešte rozdeliť podľa tvaru ich svetelných kriviek na typy II-P a II-L. nazývame ich typ IIn. vodíková vrstva sa rýchlo stane opticky priesvitnou a odhalí hlbšie vrstvy. plateau). záznamy dokladajú pozorovania v Egypte. Ako zvyšky supernovy expandujú. atď. zatiaľ čo II-L v nej má „lineárny“ pokles (ang. ale nie všetok vodíkový obal. Názov sa skladá z roku objavu a jedno alebo dvojpísmenového označenia. Tieto výtrysky emitujú intenzívne gama lúče a patria medzi niekoľko kandidátov na vysvetlenie gama zábleskov. Pre popis tejto kombinácie rysov typov II a Ib sa používa termín „typ IIb. že niektoré výnimočne veľké hviezdy môžu miesto toho pred svojím zánikom vytvoriť „hypernovu. Udalosť samotná nastala vo vzdialenostiach stoviek alebo tisícok svetelných rokov od Zeme a tomu zodpovedá doba. ktoré stratili takmer celý. Potom sa začína s AA. Typ II-P obsahuje vo svojej svetelnej krivke „plošinu“ (ang.

edu/ iau/ lists/ Supernovae. • 1885 – S Andromeda v galaxii Andromeda. Supernovu v roku 1604 použil Galileo ako dôkaz neplatnosti aristotelovskej dogmy o nemennosti nebies. arxiv.high=3f6510b0d828671 [2] http:/ / cfa-www.db_key=AST& amp. 309F& amp.Supernova • 1604 – SN 1604 – supernova v Hadonosovi. systém varovania pred supernovami (po anglicky) Zvukové vlny rozmetajú supernovu [5] článok o prielome v modelovaní supernov na servere OSEL. • Cassiopeia A – supernova v Kasiopeji. org/ abs/ astro-ph/ 0212054 [7] http:/ / arxiv.CZ (po česky) Vedecký článok [6] o mechanizme explózie supernov Typu Ia (po anglicky) Vedecký článok [7] o spojení neutrín a supernov (po anglicky) Referencie [1] http:/ / adsabs. harvard. • 1987 – Supernova 1987A vo Veľkom Magelanovom mračne. harvard. html [3] http:/ / cfa-www. že je ~300 rokov stará. html [4] http:/ / snews. bnl. predstavovala prvú možnosť otestovania moderných teórií formovania supernov. edu/ iau/ cbat. odhaduje sa však. objavená Ernstom Hartwigom. . edu/ cgi-bin/ nph-bib_query?bibcode=1997ARA%26A. Je to najjasnejší zvyšok supernovy v rádiovom obore. 35. php?clanek=1565 [6] http:/ / www. Supernovy po sebe často nechávajú zvyšky. nepozorovaná zo Zeme. org/ abs/ hep-ph/ 9901300 . 27 Pozri aj Energetickú bilanciu výbuchu supernovy prekonáva iba málo javov vo vesmíre • kvazar • hypernova • gama záblesky Externé odkazy • • • • • Zoznam supernov [3] (po anglicky) SNEWS [4]. cz/ index. . pozorovaná Johannesom Keplerom. posledná supernova pozorovaná v Mliečnej ceste. bola pozorovaná hodinu po hodine od svojho začiatku. osel. štúdiom týchto objektov získavame o nich ďalšie vedomosti. gov/ [5] http:/ / www. harvard.

Tieto výtrysky emitujú intenzívne gama žiarenie a predpokladá sa. V hypernove sa jadro rúti priamo do čiernej diery a z pólov jej rotácie vytrysknú dva extrémne energetické prúdy plazmy dosahujúce takmer rýchlosť svetla.Hypernova 28 Hypernova Hypernova je teoreticky predpokladaný typ supernovy vznikajúci kolapsom na konci životného cyklu výnimočne hmotnej hviezdy. Hertzsprungov-Russellov diagram Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry . že práve ony spôsobujú gama záblesky.

Pozri napríklad práce Sekiguchiho a Fukugitu ohľadom transformácií medzi B-V farebným indexom a teplotou.Hertzsprungov-Russellov diagram absolútna hviezdna veľkosť (MV) V stelárnej astronómii Hertzsprungov-Russellov diagram (zvyčajne označovaný skrátene ako H-R diagram alebo HRD) zobrazuje matematický vzťah medzi absolútnou hviezdnou veľkosťou. Na hlavnej postupnosti ostávajú hviezdy 90% obdobia svojho života a všetky spaľujú ľahký vodík na hélium. svietivosťou. Bol vytvorený z údajov pre 22 000 hviezd z katalógu Hipparchos a 1000 z Glieseho katalógu blízkych hviezd. H-R diagram sa používa na definovanie rozdielnych typov hviezd a na porovnanie teoretických predpovedí hviezdneho vývoja pomocou počítačových modelov so skutočnými pozorovaniami hviezd. Druhý. vedúcej z ľavého horného rohu (horúce a jasné) do dolného pravého rohu (chladnejšie a menej jasné). pohľad teoretika. hviezdnou klasifikáciou a povrchovou teplotou hviezdy. Najsilnejšie sú hviezdy zastúpené na diagonále. Bol navrhnutý približne v roku 1910 Ejnarom Hertzsprungom a Henrym Russellom. zaznačuje teplotu hviezdy na jednej osi a svietivosť hviezdy na osi druhej. Hlavná postupnosť je tiež označovaná rímskou číslicou V. nazývanej hlavná postupnosť. Vľavo . Presná transformácia z jednej osi na druhú nie je triviálna a závisí na použitých modeloch a ich parametroch (ako vek a zloženie). ktoré zaznamenáva vzťah farebným indexom hviezdy na jednej osi a absolútnou hviezdnou veľkosťou na druhej osi. Tieto dve veličiny môžu byť odvodené z pozorovaní. Jedným je hľadisko pozorovateľa. Diagram opisuje dva ekvivalentné pohľady. Pohľad na diagram odhaľuje. Hertzsprungov-Russellov diagram je sústava pravouhlých súradníc v rovine. Tieto dve veličiny je možné vypočítať z počítačových modelov. 29 Hertzsprung-Russellov diagram. že hviezdy majú tendenciu spadať iba do určitých oblastí diagramu.

tým rýchlejšie spaľuje svoju hmotu a jej život je kratší. Keď hviezda spáli všetky svoje zásoby jadrového paliva (vodíka). Slnko sa nachádza na hlavnej postupnosti so svietivosťou 1. Mimo týchto vymedzených oblastí sa hviezdy nachádzajú len vtedy. Naberaním hmoty zo zárodočného mračna dochádza k gravitačnému zmršťovaniu. V tejto fáze sa nachádza Slnko. Stabilná hviezda na hlavnej postupnosti strávi väčšinu svojho aktívneho života. že čím je hviezda hmotnejšia. ktoré tu zotrvá ešte približne 5 miliárd rokov. Červení nadobri predstavujú záverečné vývojové štádiá hviezd hlavnej postupnosti a v ich jadrách je typické spaľovanie hélia na uhlík a kyslík. Táto fáza trvá najviac niekoľko sto miliónov rokov. čo predstavuje absolútnu hviezdnu veľkosť (magnitúdu) približne 5. Hyashiho línii (bod 2). jej bod na diagrame zostáva stále na rovnakom mieste. viacnásobné hviezdy či dokonca hviezdokopy). málo žiarivé hviezdy ako Proxima Centauri alebo Barnardova hviezda v pravom spodnom rohu. ktorých teplota aj svietivosť ostávajú počas dlhého obdobia takmer nemenné. Zahrievaním sa v jadre opäť zapália jadrové reakcie a začne sa spaľovať hélium. na hlavnej postupnosti. V tejto dobe je . Hviezdy s najväčšou absolútnou magnitúdou ako napríklad Rigel alebo Deneb sa nachádzajú v ľavom hornom rohu. Slnko sa v tomto diagrame nachádza v blízkosti stredu. čo zapríčiní ďalšie zvýšenie teploty. Pokiaľ sa vnútorná stavba nemení. 30 Vývoj hviezd na HR diagrame Povrchová teplota hviezdy a tým pádom aj jej umiestnenie na H-R diagrame závisí od vnútornej stavby hviezdy. Avšak z dôvodu pomalého pohybu fotónu od Hviezda s hmotnosťou M = 1 MS stredu hviezdy k povrchu sa prvé žiarenie dostane na povrch až za niekoľko miliónov rokov. Vďaka tomu sa začnú jadrové reakcie a protohviezda sa stáva hviezdou. ak práve z hľadiska vývoja prechádzajú do inej oblasti. Toto je typické pre hviezdy hlavnej postupnosti. Hviezdy malých hmotností V bode 1 sa v mezihviezdnom zárodočnom mračne začína tvoriť hviezda (často sa blízko seba rodí viac hviezd a vznikajú tak dvojhviezdy. Vo hviezde sa postupne vyrovnáva tlak plynu a gravitácia a zostupuje na hlavnú postupnosť (bod 3). preto ostáva stále na rovnakom mieste približne v blízkosti stredu diagramu. začne sa vplyvom vlastnej gravitácie rútiť. Sú to vyhasínajúce degenerované jadrá hviezd s nízkou svietivosťou. V tom čase sa „odfúkne“ väčšina zostávajúceho zárodočného oblaku. ktoré zvyšuje teplotu protohviezdy. Vývojové zmeny sa prejavujú posuvom pozdĺž takzvanej vývojovej dráhy. Hviezda sa tým opäť rozopne a ochladne (bod 4). K tejto premene dochádza na tzv. tým je jej teplota a žiarivosť väčšia a tým je hviezda bližšie k ľavému hornému koncu hlavnej postupnosti. z ktorého sa za niekoľko sto miliónov rokov môžu vytvoriť planéty.Hertzsprungov-Russellov diagram dole v diagrame možno nájsť bielych trpaslíkov. Čím je hmotnejšia. Väčší povrch však preváži úbytok teploty a hviezda žiari s omnoho väčšou intenzitou – žiarivý výkon v tomto období hviezdy je úmerný štvrtej mocnine hmotnosti. Nad hlavnou postupnosťou sú červení obri a nadobri. Žiarivý výkon hviezdy je úmerný tretej mocnine hmotnosti – to znamená. Aj Slnko je na hlavnej postupnosti. posunuté k jeho pravému spodnému okraju.

Hviezda odhodí svoje vonkajšie vrstvy a v jej zvyšných častiach dôjde ku gravitačnému zrúteniu do tzv. . začne pod vplyvom vlastnej gravitácie kolabovať. z ktorého sa za niekoľko sto miliónov rokov môžu vytvoriť planéty. podobne ako v predchádzajúcom prípade. Avšak z dôvodu pomalého pohybu fotónov od stredu hviezdy (kde Hviezda s hmotnosťou M = 10 MS vznikli) k povrchu sa prvé žiarenie dostane von až za niekoľko miliónov rokov.Hertzsprungov-Russellov diagram hviezda o hmotnosti 1 MS stará približne 10 miliárd rokov a ďalších asi 5 miliárd rokov v tejto fáze zostane. Naberaním hmoty zo zárodočného mračna dochádza ku gravitačnému zmršťovaniu. väčšinu svojho aktívneho života. Keď hviezda spáli všetky svoje zásoby jadrového paliva (vodík). Hyashiho línii (bod 2). Stabilná hviezda na hlavnej postupnosti strávi. Tato fáza trvá najviac niekoľko sto miliónov rokov. Väčší povrch však preváži úbytok teploty a hviezda žiari s oveľa väčšou intenzitou – žiarivý výkon v tomto období hviezdy je úmerný štvrtej mocnine hmotnosti. že sa všetka zostávajúca hmota hviezdy zrúti do priemeru maximálne len niekoľko tisíc kilometrov. ktoré zvyšuje teplotu protohviezdy. Po vyčerpaní všetkého hélia už v hviezde nemôžu pre jej nízku hmotnosť začať ďalšie jadrové reakcie a hviezda sa začne gravitačne zmršťovať. Hviezda s hmotnosťou 10 MS zotrvá na hlavnej postupnosti približne 150 miliónov rokov. Biely trpaslík chladne veľmi pomaly. Žiarivý výkon hviezdy je úmerný tretej mocnine hmotnosti – to znamená. bieleho trpaslíka (bod 5). V tejto fáze hviezda s hmotnosťou 10 MS zotrvá maximálne rádovo desiatky miliónov rokov. V tom čase sa „odfúkne“ väčšina zostávajúceho zárodočného oblaku. Vďaka tomu sa zažnú termojadrové reakcie a protohviezda sa stáva hviezdou. sa zvýši hustota a teplota a biely trpaslík preto dlhý čas žiari aj bez priebehu jadrových reakcií. jej povrch ochladne a dostane sa do oblasti obrov (bod 4). Poznámka: • MS je hmotnosť Slnka • Príklad je uvedený pre hviezdu o hmotnosti Slnka 31 Hviezdy stredných a veľkých hmotností V bode 1 sa v medzihviezdnom zárodečnom mračne začína tvoriť hviezda (často sa rodí viac hviezd a vznikajú tak dvojhviezdy. Po vyčerpaní všetkého hélia hviezda v dôsledku svojej hmotnosti opäť začne kolabovať a tým aj zvyšovať teplotu v jadre. že čím je hviezda hmotnejšia. K tejto premene dochádza na tzv. viacnásobné hviezdy či dokonca hviezdokopy). Hviezda sa tým opäť rozopne. Následkom toho sa zapáli ďalšie jadrové palivo – uhlík. Zahrievaním sa v jadre opäť zažnú jadrové reakcie a začne sa spaľovať hélium. Tým. čo zapríčiní ďalšie zvýšenie teploty. a preto hviezdy v tomto stave zostávajú bezo zmeny bilióny rokov. tým rýchlejšie spaľuje svoju hmotu a jej život je kratší. Hviezda zväčší svoje rozmery a žiarivosť a v HR diagrame sa dostáva do oblasti nadobrov (bod 5). Vo hviezde sa postupne vyrovnáva tlak plynu a gravitácia a hviezda zostupuje na hlavnú postupnosť (bod 3).

Kým od zrodu hviezdy do tejto fázy uplynulo približne 250 miliónov rokov. Hviezda sa tým opäť rozopne. Rázová vlna však narazí na malé jadro a odrazí sa späť. Hviezda s hmotnosťou M = 50 MS Keď hviezda spáli všetky svoje zásoby jadrového paliva (vodík). Hviezda s hmotnosťou 50 MS zotrvá na hlavnej postupnosti približne 100 miliónov rokov. Hviezda zväčší svoje rozmery a žiarivosť a v HR diagrame sa dostáva do oblasti nadobrov (bod 5). neutrónová hviezda zostane v tomto stave niekoľko triliónov rokov. Tato fáza trvá najviac niekoľko sto miliónov rokov. čo zapríčiní ďalšie zvýšenie teploty. Ďalší vývoj je rovnaký ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Po vyčerpaní uhlíkového jadrového paliva hviezda začne znova gravitačne kolabovať. Naberaním hmoty sa zvyšuje teplota protohviezdy až napokon dôjde k zapáleniu termojadrových reakcií (bod 2) a hviezda zostúpi na hlavnú postupnosť (bod 3). . pulzary.4 MS. ktoré bolo v predchádzajúcich fázach rozmetané do okolia. Väčší povrch však preváži úbytok teploty a hviezda žiari s oveľa väčšou intenzitou – žiarivý výkon v tomto období hviezdy je úmerný štvrtej mocnine hmotnosti. pozostatkom supernovy. zažnú sa ďalšie jadrové reakcie ťažších prvkov. Následkom toho sa zapáli ďalšie jadrové palivo – uhlík.Hertzsprungov-Russellov diagram Po vyčerpaní uhlíkového jadrového paliva hviezda začne znova gravitačne kolabovať. V tejto fáze hviezda s hmotnosťou 10 MS zotrvá maximálne rádovo desiatky miliónov rokov. Pretože hmotnosť hviezdy je veľká. Tento stav nastáva pre hviezdu s hmotnosťou 50 MS vo veku približne 180 miliónov rokov. začne pod vplyvom vlastnej gravitácie kolabovať. jej povrch ochladne a dostane sa do oblasti obrov (bod 4). Niektoré neutrónové hviezdy s veľkým magnetickým poľom a vysokými otáčkami sú pozorovatelné ako tzv. Takáto obrovská hustota rozdrví aj jadrá atómov a vzniká tak tzv. ako je uhlík. viacnásobné hviezdy či dokonca hviezdokopy). Poznámka: • MS je hmotnosť Slnka • Príklad je uvedený pre hviezdu s hmotnosťou M = 10 MS 32 Najhmotnejšie hviezdy V bode 1 sa v medzihviezdnom zárodočnom mračne začína tvoriť hviezda (často sa rodí viac hviezd a vznikajú tak dvojhviezdy. supernovou (bod 6) intenzitou žiarenia rovnej niekoľkým miliónom sĺnk. Hustota takéhoto jadra je obrovská – rádovo 1017 kg/m3. Zahrievaním sa v jadre opäť zažnú jadrové reakcie a začne sa spaľovať hélium. Obrovské sily rozmetajú plynnú atmosféru hviezdy a hviezda opúšťa hranice HR diagramu a stáva sa tzv. Kolobeh jadrových reakcií prestane až vznikom železného jadra (železné jadro má totiž najúspornejšie riešenú stavbu atómového jadra a nemôže byť zapojené do žiadnej termojadrovej reakcie). Po vyčerpaní všetkého hélia hviezda v dôsledku svojej hmotnosti opäť začne kolabovať a tým aj zvyšovať teplotu v jadre. neutrónová hviezda obklopená medzihviezdnym mračnom. Po niekoľkých rokoch zostane na mieste hviezdy zrútené jadro s veľkosťou len niekoľko kilometrov s hmotnosťou minimálne 1. Hviezda ešte zväčší svoj objem a posúva sa na HR diagrame do bodu 6.

1072 (2000) [1] (v angličtine) Referencie [1] http:/ / www. teoreticky až do chvíle. než je predpokladaná dĺžka existencie vesmíru). html . Poznámky: • MS je hmotnosť Slnka • Príklad je uvedený pre hviezdu s hmotnosťou M = 50 MS • Ešte hmotnejšie hviezdy (viac ako 120 MS hmotností Slnka) by boli nestabilné a vo vesmíre sa nevyskytujú 33 Pozri aj • • • • • Hviezda Hviezdna klasifikácia Hlavná postupnosť Obor (hviezda) Nadobor • Vznik hviezdy • Vývoj hviezd Externé odkazy • Sekiguchi and Fukugita. journals.Hertzsprungov-Russellov diagram Gravitačný kolaps. Kvôli obrovskej hmotnosti hviezdy prevážia gravitačné sily nad ostatnými silami držiacimi hmotu pohromade a hviezda sa zrúti sama do seba a opúšťa HR diagram ako čierna diera (bod 7). uchicago. edu/ AJ/ journal/ issues/ v120n2/ 990160/ 990160. AJ 120. V tejto fáze čierna diera vydrží mnoho miliárd rokov. ktorý nasleduje po vypálení všetkého jadrového paliva. kým za Hawkingovým procesom úplne nevyparí (čo by však nastalo za oveľa dlhšiu dobu. je ukončený približne po ďalších 20 miliónoch rokov.

Pomer medzi svietivosťou molekúl CO a hmotnosťou molekúl molekulárneho vodíka je približne konštantný.34 Protohviezdy Molekulárny mrak Molekulárny mrak (bohemizmus molekulárny oblak) alebo molekulárne mračno je typ medzihviezdneho oblaku. hoci existujú dôvody pochybovať o tomto predpoklade. hlavne molekulárneho vodíka H2. Tieto molekuly sú ťažko detekovateľné a na zistenie ich prítomnosti sa používajú molekuly oxidu uhoľnatého. ktoré vyplývajú z pozorovaní niektorých galaxií. ktorého hustota a veľkosť umožňuje vznik molekúl. Hmlovina Eta Carinae .

ekvivalent asi 20-násobku veľkosti našej slnečnej sústavy alebo 1 000-násobku vzdialenosti Zeme od Slnka. storočí Burnham. že T Tauri je veľmi mladá a premenlivá hviezda a je prototypom triedy podobných telies známych ako T Tauri hviezdy. Herbig sa tiež pozeral na Burnhamovu hmlovinu a zistil. že takmer vyzerali ako hviezdy. . nezaradili ju teda do odlišnej triedy objektov. keď prvý krát analyzovali Herbigove-Harove onjekty a zistili. Tvoria sa. Mierka predstavuje 1 000 AU. Pozorovania Hubbleovho vesmírneho teleskopu odhaľujú komplexný vývoj HH objektov v priebehu niekoľkých rokov. Herbigove-Harove objekty sa hojne vyskytujú v oblastiach tvorby hviezd a okolo jednej hviezdy je často vidno viac ako jeden. len niekoľko tisíc rokov trvajúcej etapy života mladej hviezdy. Zistilo sa však. že vyžarovala nezvyčajné elektromagnetické spektrum s výraznými emisnými čiarami vodíka. Objekty prvýkrát pozoroval v neskorom 19. ktoré boli také malé. Bol však katalogizovaný iba ako emisná hmlovina.Herbigov-Harov objekt 35 Herbigov-Harov objekt Herbigove-Harove objekty sú malé hmlovinám podobné objekty. keď sa pozrel na hviezdu T Tauri pomocou 36-palcového refrakčného teleskopu na Lickovom observatóriu a všimol si malý útržok hmloviny neďaleko. ktoré vznikli v dôsledku krátkej. HH objekty sú prechodným javom. ako ich časti tmavnú. trvajú najviac niekoľko stoviek rokov. Haro aj Herbig urobili nezávislé pozorovania niekoľkých z týchto telies v priebehu štyridsiatych rokov. po ktorých boli pomenované. ktoré ešte len dosiahnu stav rovnováhy medzi gravitačným kolapsom a tvorbou energie jadrovou fúziou v jadre. že všetky objekty tohto typu sú neviditeľné v infračervenej časti spektra. Haro zistil. storočí Sherburne Wesley Burnham. Herbigov-Harov objekt HH47. keď hviezda z oblastí pólov vyvrhuje plyn s hmotnosťou niekoľkých Zemí pri rýchlosti niekoľko stoviek kilometrov za sekundu rovnobežne s rotačnou osou. Objav a história pozorovaní Prvý Herbigov-Harov objekt pozoroval v neskorom 19. odfotený pomocou HST. síry a kyslíka. Herbig a Haro pracovali nezávisle na štúdiách tvorby hviezd. ale do štyridsiatych rokov neboli rozpoznané ako samostatný typ emisnej hmloviny . že sú vedľajším produktom procesu tvorby hviezd. ktorí ich podrobne študovali boli George Herbig a Guillermo Haro. Viditeľne sa vyvíjajú počas pomerne krátkych časových období ako sa pohybujú ďalej od svojej rodičovskej hviezdy do oblakov plynu a medzihviezdneho priestoru (medzihviezdne médium). neskôr sa stala známou ako Burnhamova hmlovina. Prví astronómovia. kým iné zosvetlievajú počas kolízií s koncentrovaným materiálom v medzihviezdnom médiu. Päťdesiat rokov po Burnhamovom objave bolo objavených niekoľko podobných hmlovín.

Sovietsky astronóm Viktor Ambartsumian telesá pomenoval a na základe ich výskytu v blízkosti mladých hviezd (starých niekoľko stoviek tisíc rokov) navrhol. ktoré tvorí HH objekty [2]. Neskoršie štúdie naznačovali. symetricky oproti mladej hviezde. . Zvyčajne sú celkom husté s hustotou od niekoľko tisíc do niekoľko desiatok tisíc častíc na cm3. ale emisné čiary spektra HH objektov sú príliš slabé na to. v porovnaní s priemerne 1 000/cm3 v oblastiach H II a planetárnych hmlovinách [5]. Rýchla rotácia vnútorných častí týchto diskov vedie k emisii úzkych zväzkov čiastočne ionizovanej plazmy kolmo na rovinu disku. Toto viedlo k pochopeniu. Keď tieto zväzky kolidujú s medzihviezdnym médiom. ale ich pohyby sú zložité. Avšak absencia infračerveného žiarenia z hmlovín znamenala. že by mohli predstavovať rané štádium tvorby hviezd typu T Tauri. podobne ako tie. aby mohli byť vytvorené pri kolíziách s takou vysokou rýchlosťou. ktoré vznikajú kolíziou s medzihviezdnym médiom. urobil podrobnejšie štúdie. čo je veľmi malé množstvo materiálu v porovnaní so ktorá vyvrhuje materiál pozdĺž svojej polárnej osi samotnou hmotou hviezdy [4]. V raných osemdesiatych rokoch 20. hmotností Zeme. Štúdie ukázali. To pravdepodobne znamená. Hviezdy sú často obkolesené akrečnými diskami počas prvých niekoľkých stoviek tisícov rokov svojej Schematický diagram vzniku HH objektov existencie. pretože tieto by hojne vyžarovali infračervené svetlo. Teploty pozorované v HH objektoch sú typicky okolo 8 000-12 000 K. pričom výsledné rázové vlny tvoria viditeľné svetlo [1]. Herbig spočiatku neprikladal veľký význam telesám. ktoré tvoria 75 % a 25 % ich hmotnosti. keďže sa primárne zaoberal blízkymi hviezdami. HH objekty HH1 a HH2 ležia od seba asi jeden Celková vyvrhnutá hmota typického HH objektu sa odhaduje na 1-20 svetelný rok. ale keď sa dopočul o Harovych zisteniach. že do nich padá plyn. ktoré objavil. ktoré sú známe ako polárne výtrysky. že v nich nemohli byť hviezdy. že nejaký z materiálov s ktorým kolidujú sa tiež pohybuje smerom preč. sú príčinou vzniku malých útržkov svetlého žiarenia. hoci menšou rýchlosťou [3]. storočia pozorovania odhalili prvýkrát tryskovitú podstatu väčšiny HH objektov. že hmloviny môžu obsahovať protohviezdy. že môžu obsahovať horúce hviezdy s vysokou svietivosťou. ale nakoniec HH objekty boli pochopené ako materiál vyvrhnutý blízkymi mladými hviezdami a kolidujúci pri nadzvukovej rýchlosti s medzihviezdnym médiom. že HH objekty sú vysoko ionizované a raní teoretici špekulovali. Menej ako 1 % hmotnosti HH objektov je tvorené ťažšími chemickými prvkami a ich množstvo je vo všeobecnosti podobné ako pri mladých hviezdach [4]. Fyzikálna charakteristika Emisia z HH objektov je spôsobená rázovými vlnami. že vyvrhnutý materiál HH objektov je koncentrovaný do úzkych tryskajúcich zväzkov.Herbigov-Harov objekt 36 Následne po ich nezávislých objavoch sa Herbig a Haro stretli na astronomickej konferencii v Tucsone v Arizone. HH objekty pozostávajú prevažne z vodíka a hélia. podobne ako teploty iných ionizovaných hmlovín ako Oblasť H II a planetárne hmloviny. Spektroskopické pozorovania ich Dopplerovho posunu hovoria o rýchlosti niekoľko stoviek kilometrov za hodinu. ktorý sa tvorí tým.

Niektoré sú však viditeľné vo vzdialenosti niekoľko parsekov. Väčšina HH objektov leží do 1/2 parseku od svojej rodičovskej hviezdy. V posledných rokoch pozorovania pri vysokom optickom rozlíšení Hubbleovho vesmírneho teleskopu odhalili vlastný pohyb mnohých HH objektov pozorovaných v odstupe niekoľkých rokov. zatiaľčo sa objavujú nové uzly. tvoriacich reťazec objektov pozdĺž polárnej osi rodičovskej hviezdy. Vlastný pohyb a variabilita Spektroskopické pozorovania HH objektov ukazujú. Erupcie výtryskov z rodičovskej hviezdy nastávajú skôr v pulzoch ako v stabilnom prúde. To znamená. Často možno pozorovať niekoľko HH objektov. čo by mohlo naznačovať. že medzihviezdne médium v ich blízkosti nie je veľmi husté a tak im umožňuje cestovať ďalej od zdroja predtým. takmer ako jediný zdroj energie. kde sa stretávajú prúdy plynov a tvoria nové razové vlny. čo sa prejavuje ako svetlé „čapičky“ na konci trysiek.Herbigov-Harov objekt V blízkosti zdrojovej hviezdy je okolo 20-30 % plynu HH objektov ionizovaného. . Odhady hovoria o počte do 150 000 [6]. Popri zmenách spôsobených interakciami s medzihviezdnym médiom spôsobujú variácie aj interakcie medzi výtryskami pohybujúcimi sa rozličnými rýchlosťami v rámci HH objektu. Zvyčajne je možné ich pozorovať blízko Bokovej globule (tmavá hmlovina obsahujúca veľmi mladé hviezdy) a často z nich žiaria. Počet známych HH objektov sa v posledných rokoch rýchlo zvyšoval. 37 Množstvo a rozloženie Dnes je známych viac ako 400 jednotlivých HH objektov alebo ich skupín. Obrázky v odstupe piatich rokov odhaľujú pohyb materiálu v HH objekte HH47. len veľmi málo ich je vzdialených 1 pc. ako sa rozptýlia. Pulzy môžu tvoriť výtrysky plynu pohybujúce sa rovnakým smerom. Pri svojom pohybe od rodičovskej hviezdy sa HH objekty výrazne vyvíjajú a ich jasnosť sa v priebehu niekoľkých rokov mení. Nárazy na konci trysky však môžu znova ionizovať časť materiálu. z čoho väčšina je príliš ďaleko aby boli rozlíšiteľné pri technických schopnostiach súčasných ďalekohľadov. Sú prevažne prítomné v oblastiach tvorby hviezd H II a často sa vyskytujú vo veľkých skupinách. ale tento pomer sa znižuje nepriamo úmerne so vzdialenosťou. Tieto pozorovania tiež umožnili odhad vzdialeností niektorých HH objektov pomocou metódy expanzívnej paralaxy. Jednotlivé uzly v rámci objektu môžu zvyšovať alebo znižovať jas či sa dokonca celkom stratiť. zobraz detail. že materiál je ionizovaný v polárnych výtryskoch a rekombinuje sa pohybom od hviezdy namiesto aby bol ionizovaný pri neskorších kolíziách. ale rozličnými rýchlosťami a interakcie medzi rozličnými tryskami vytvárajú tzv. že sa pohybujú od rodičovských hviezd rýchlosťami približne 100-1 000 km/s. ale stále sa považuje za veľmi malý v porovnaní s celkovým počtom hviezd v Galaxii. „pracovné povrchy“.

3-18 2. že najväčšie HH výtoky sa môžu tvoriť pri dezintegrácii viacerých systémov. Triedy sú číslované preto. najmladšie z nich sú ešte protohviezdy v procese formovania sa z okolitého plynu.. že okolo 80 % hviezd. 63. ale ešte stále ich obklopuje disk plynu a prachu. Referencie 1.. IAU Symposium No. ktoré produkujú HH objekty sú v skutočnosti binárne alebo viacnásobné hviezdne systémy (dve alebo viac hviezd navzájom sa obiehajúcich). From discovery to HST. Namiesto toho ich energia Herbigov-Harov objekt HH32 je jedným z pochádza iba z gravitačného potenciálu. 1985 (A87-45601 20-90). (1995). ↑  Bally J. 50 Years of Herbig-Haro Research. ↑  Reipurth B. 1984. Edited by Bo Reipurth and Claude Bertout.Herbigov-Harov objekt 38 Rodičovské hviezdy Hviezdy stojace v pozadí tvorby Herbigových-Harových objektov sú všetky veľmi mladé. Accretion and Proto-Planetary Disks. in Star forming regions. Heathcote S. p.. (1987). 1-2. Mar. (1997). 47. Macchetto. Astronomy and Astrophysics. Dordrecht. M. že v ich jadrách ešte nenastala jadrová fúzia. lebo objekty triedy 0 (najmladšie) ešte neboli objavené. A. vol. 1997. To môže naznačovať.. Ionization and density along the beams of Herbig-Haro jets. Tokio. Objekty triedy 0 sú staré iba niekoľko tisíc rokov. Benvenuti. Science with the Hubble Space Telescope -. ↑  Dopita. p. The Birth of Stars: Herbig-Haro Jets. ktoré zakrývajú všetko ich viditeľné svetlo a spôsobujú. Proceedings of the Symposium. v.. že binárne systémy pravdepodobnejšie spôsobujú výtrysky tvoriace HH objekty. Eislöffel J. p. 1-17 . ale že väčšia časť sa rozbije predtým ako dosiahnu hlavnú postupnosť gravitačnými interakciami s blízkymi hviezdami a hustými mrakmi plynu [9]. 117-138 5. 1987. 182.From OB associations to protostars. (1984). Schreier 3. Kluwer Academic Publishers. Eds: P. čo naznačuje.H. Predpokladá sa. podľa množstva vyžarovaného infračerveného žiarenia [7]. and E. ale plyn a prach ešte stále padajú na ich povrch z okolitej hmloviny. II a III už boli definované. D. a dôkazy nasvedčujú. p. čo je omnoho vyšší pomer ako sa vyskytuje pri hviezdach hlavnej postupnosti s nižšími hmotnosťami.W. Sú vo všeobecnosti stále zoskupené v hustých oblakoch prachu a plynu. p. ↑  Giulbudagian. Morse J. také mladé.. (1981). Reipurth B. vol. p. že sú pozorovateľné iba na infračervených a rádiových frekvenciách. kým objekty triedy III majú už iba stopové pozostatky pôvodného akrečného disku. ↑  Bacciotti F.342. 11-15. Jadrová fúzia začala v jadrách objektov triedy I.-Apr. že sa stále zráža. F. ktorá sa uvoľňuje ako do nich najjasnejších HH objektov padá materiál [8]. L. D. I. (1999). Reidel Publishing Co. Boehm K. Nov. 20. Väčšie množstvo infračerveného žiarenia znamená väčšie množstvo horúceho materiálu obklopujúceho hviezdu. že väčšina hviezd vzniká formou viachviezdnych systémov.717-735 6. Padanie plynu a prachu už do veľkej miery ustalo v objektoch triedy II. Japan. Astronómovia delia tieto hviezdy do tried 0. Astronomy and Astrophysics. J. Štúdie ukázali. 1978. II a III. ↑  Brugel E. Emission line spectra of Herbig-Haro objects. 277-281 7. (1978). Herbig-Haro Flows and the Birth of Stars. Astrofizika. Astrophysical Journal Supplement Series. Star formation . kým triedy I. The Herbig-Haro objects in the GUM Nebula. no.. Feb.II.. ↑  Lada C. Mannery E. 237-241 4. vol. On a connection between Herbig-Haro objects and flare stars in the neighborhood of the sun.J.

ktoré sú celkom v rovnováhe – čo protohviezdy sú. html Hayashiho čiara Hayashiho čiara (Hayashiho medza. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Dopita http:/ / en. wikipedia. 122-141 9. Referencie Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Hayashiho stopa [1] na českej Wikipédii. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Brugel http:/ / en. 1965) počítal pre hviezdy. daviddarling. Hayashiho stopa. Astrophysical Journal. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Reipurth http:/ / en. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_reipurth2 [10] http:/ / casa. ↑  Andre P. Astronomical Journal.. wikipedia.Herbigov-Harov objekt 8. org/ wiki/ Cs%3Ahayashiho_stopa?oldid=6649973 . wikipedia. v. avšak povrchová teplota stúpa. 127.. rice. 1736-1746 39 Externé odkazy • Comprehensive catalogue of HH objects at the University of Colorado [10] • HH objects in the Encyclopedia of Astrobiology. Anglada G. wikipedia. wikipedia.. Ward-Thompson D. (1993). Barsony M.. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Bally http:/ / en. Oddeľuje oblasť vznikajúcich nestabilných protohviezd (na diagame vpravo od Hayasiho čiary) od oblasti už vzniknutých stabilných hviezd v mechanickej rovnováhe (vľavo od Hayasiho čiary). Hayashiho vývojová stopa. and Spaceflight [11] • Animations of HH object jets from HST observations [12] Referencie [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] http:/ / en. wikipedia. Radio Continuum Jets from Protostellar Objects. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Giuldbudagian http:/ / en. je takmer zvislá čiara v Hertzsprungovom-Russelovom diagrame. Chushiro Hayashi ju (v r. html [12] http:/ / sparky. Svietivosť na počiatku Hayashiho čiary je veľmi vysoká. wikipedia. p.. ↑  Reipurth B. vol. Hayashiho dráha) fázy vzniku hviezdy. 406. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Lada [8] http:/ / en. edu/ ~hartigan/ movies. ktorá predstavuje vývoj svietivosti a teploty protohviezdy pri kontrakcii smerom k hlavnej postupnosti. wikipedia. info/ encyclopedia/ H/ Herbig-Haro_object. Rodríguez L.F. Astronomy. (2004). org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Bacciotti http:/ / en. p. Astronomický portál Referencie [1] http:/ / en. wikipedia. colorado. edu/ hhcat/ [11] http:/ / www. Bally J. wikipedia. pričom s kontrakciou rýchlo klesá. Submillimeter continuum observations of Rho Ophiuchi A The candidate protostar VLA 1623 and prestellar clumps. org/ wiki/ Herbigov-harov_objekt#endnote_Andre [9] http:/ / en.

D.12 dní. Nachádzajú sa v blízkosti molekulárnych mrakov a sú identifikované ich optickou premenlivosťou a silnými chromosférickými čiarami. Referencie [1] Henyey. R. Lelevier. energiu však získavajú z gravitačnej kontrakcie. 396. G. pretože majú väčší polomer.. p. Vlastnosti Sú to najmladšie viditeľné hviezdy. org/ wiki/ En:henyey_track?oldid=333356312) na anglickej Wikipédii. Sú veľmi aktívne a premenlivé. kým sa hviezda neustáli na hlavnej postupnosti. To trvá asi 100 miliónov rokov. Prechádza na hlavnú postupnosť v takmer horizontálnom smere na Hertzsprungov-Russellovom diagrame (svietivosť ostáva takmer konštantná). T Tauri. Väčšinou majú veľmi silný hviezdny vietor. No. .[1] Henyeyho stopa je charakteristická pomalým kolapsom pri takmer hydrostatickej rovnováhe. Ich centrálna teplota je príliš nízka na spaľovanie vodíka. 67. L.. že na nich existujú veľké oblasti hviezdnych škvŕn a vykazujú intenzívne a premenlivé gama žiarenie a rádiové vlny. Typicky rotujú v perióde 1 . ktoré sú približne 1000-krát silnejšie ako Slnko. Je známe. Približne polovica hviezd typu T Tauri má protoplanetárne disky a väčšina týchto hviezd sa nachádza v dvojhviezdach. wikipedia. Premenná hviezda typu T Tauri Hviezdy typu T Tauri sú triedou premenných hviezd pomenovaných po ich prototype. The Early Phases of Stellar Evolution. R. Vol. Astronóm Louis G.Henyeyho stopa 40 Henyeyho stopa Henyeyho stopa je stopa hviezd pred hlavnou postupnosťou s hmotou menšou ako polovica hmoty Slnka na Hertzsprungov-Russellovom diagrame na konci Hayashiho stopy. Levée. že hviezdy pred hlavnou postupnosťou môžu ostať v rádioaktívnej rovnováhe v priebehu určitej doby pri prechode do hlavnej postupnosti. Henyey a jeho kolegovia v 50-tych rokoch 20. ale sú viditeľne jasnejšie. že majú väčší prebytok lítia ako Slnko a iné hviezdy hlavnej postupnosti.154-160 Pozri aj • Hayashiho stopa Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Henyey track (http:/ / en. pretože lítium sa ničí pri teplote okolo 2 500 000 K. Podľa ich spektra sa usudzuje. (1955). čo je v porovnaní so Slnkom (27 dní) veľmi málo. Ich povrchová teplota je podobná ako teplota hviezd hlavnej postupnosti rovnakej hmotnosti. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. storočia zistili.

41 Typy Podtrpaslík Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť .

[2] Nižšia opacita tiež emituje vyžarovanie väčšieho množstva ultrafialového žiarenia pre rovnaký spektrálny typ príbuzný hviezde populácie I. niekedy označovaný ako "sd" je hviezda triedy svietivosti VI. Tieto hviezdy reprezentujú neskoré štádium evolúcie niektorých hviezd. pričom sa odvolával na sériu hviezd s neprirodzeným spektrom. Sú to väčšinou hviezdy populácie II. tieto hviezdy neobsahujú prvky ťažšie ako hélium. v Yerkesovej spektrálnej klasifikácii. teplejšia hviezda danej hmoty. Vysvetlenie ich slabej jasnosti sa nachádza v ich metalicite.[6] Dôležité podtrpaslíky • • • • • • Kapteynova hviezda Groombridge 1830 Mu Cassiopeiae 2MASS J05325346+8246465[7] 2MASS 0532+8246 SSSPM J1549-3544 . ako u hviezd hlavnej postupnosti. Podtrpaslíci typu B (majú väčšiu jasnosť ako bieli trpaslíci) sú významnou zložkou populácie horúcich hviezd starých hviezdnych systémov ako sú guľové hviezdokopy a eliptické galaxie. ktorý by mal okolo seba obiehajúce planéty. Podtriedy chladných trpaslíkov:[4] • chladný podrtpaslík: Príklad: SSSPM J1930-4311 (sdM7) • extrémny podtrpaslík: Príklad: APMPM J0559-2903 (esdM7)[5] Horúce podtrpaslíky Horúci podtrpaslíci spektrálnych typov O a B sú úplne inou skupinou objektov ako chladní podtrpaslíci. čoho dôsledkom je malá. že ide o jeden z hlavných mechanizmov. ale pri vzájomnom pôsobení hviezd pri dvojhviezdach sa predpokladá. Dôvody tejto predčasnej straty hmoty zatiaľ nie sú známe. čo je spôsobené nižšou metalicitou. chladní podtrpaslíci (spektrálne typy od G do M) vytvárajú svoju energiu z vodíkovej fúzie. ktoré boli predtým označované ako "prechodní bieli trpaslíci". Označenie podtrpaslík vytvoril v roku 1939 Gerard Peter Kuiper.Podtrpaslík (MV) Podtrpaslík. Je definovaná ako hviezda so svietivosťou o 1.[3] Doteraz nebol objavený žiaden podtrpaslík.5 až 2 magnitúdy nižšou ako hviezdy hlavnej postupnosti rovnakého spektrálneho typu.[1] 42 Chladné podtrpaslíky Ako štandardné hviezdy hlavnej postupnosti. tento jav sa nazýva ultrafialový prebytok. Vznikajú vtedy. keď červený obor začne strácať vonkajšie vodíkové vrstvy ešte predtým ako jeho jadro začne spotrebovávať hélium. Nižšia metalicita znižuje opacitu vonkajších vrstiev a tlak radiácie.

. James Kaler. org/ wiki/ En:subdwarf_star?oldid=320157301) na anglickej Wikipédii. in/ jaa/ junsep2005/ index. ias. 1995). et al.1007/BF02702334 (http:/ / dx. 2006. [5] APMPM J0559-2903: Najchladnejší známy extrémny podtrpaslík (http:/ / adsabs. . harvard. " Pulsations in Subdwarf B Stars (http:/ / www. 645. Podtrpaslík typu B Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky . pdf) Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Subdwarf star (http:/ / en. (2005). & Kirkpatrick. 1007/ BF02702334). C. .. 122.Podtrpaslík 43 Pozri aj • Spektrálna klasifikácia Referencie [1] [2] [3] [4] Ken Croswell. wikipedia. (Cambridge: Cambridge UP. The Alchemy of the Heavens. Objav extrémne chladných trpaslíkov (http:/ / adsabs. S. 62S) [6] Jeffery. . J. ac. 1485B). DOI: 10. Adam J. (New York: Oxford UP. 2003 (http:/ / research. edu/ / abs/ 2006ApJ. org/ 10. . 87. 87-92. Hviezdy a ich spektrum. edu/ abs/ 1999A& A. Adam J. [7] The First Substellar Subdwarf? Discovery of a Metal-Poor L Dwarf with Halo Kinematics. Davy. Journal of Astrophysics and Astronomy 26: 261. 350L. Burgasser. Ibid. doi. amnh. Burgasser. org/ ~adam/ papers/ apj592_1186. harvard. html)". 1989).

pričom obsahujú iba 1 % vodíka a zvyšok tvorí hélium. 44 Pozri aj • Podtrpaslík • Biely trpaslík Referencie [1] Jeffery. (2005).15 do 0. wikipedia. Do tejto skupiny patria napríklad V391 Pegasi. ktorý vzniká ak červený obor stratí vonkajšie vodíkové vrstvy ešte predtým ako v jadre začne prebiehať fúzia hélia. Osamelí podtrpaslíci môžu byť výsledkom splynutia dvoch bielych trpaslíkov. . html)". doi. S. " Pulzácia v podtrpaslíkoch typu B (http:/ / www. HW Virginis a V1093 Herculis.Podtrpaslík typu B Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) Podtrpaslík typu B je typ hviezdy podtrpaslíka so spektrom typu B. org/ wiki/ En:subdwarf_b_star?oldid=371870562) na anglickej Wikipédii. ac. Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Subdwarf B star (http:/ / en. in/ jaa/ junsep2005/ index. ale jedným zo základných mechanizmov tohto deja môže byť interakcia hviezd v systémoch dvojhviezd. Hmota týchto hviezd je približne polovica hmoty Slnka. že sdB hviezdy sa stanú bielymi trpaslíkmi bez prechodu na obrov. sú významnou súčasťou populácií horúcich hviezd starých hviezdnych systémov ako sú guľové hviezdokopy. Ich priemer je od 0. Podtrpaslíci typu B. Dôvody tejto predčasnej straty hmoty sú neznáme. org/ 10. Journal of Astrophysics and Astronomy 26: 261. ias. 1007/ BF02702334).1007/BF02702334 (http:/ / dx.25 slnečného priemeru a teplota od 20000 do 40000 K. DOI: 10. Tieto hviezdy patria do horizontálnej vetvy hviezd Hertzsprungov-Russellovho diagramu a reprezentujú skorý stupeň vo vývoji niektorých hviezd.[1] Prevládajú na ultrafialových fotografiách. ktorí sú jasnejší ako bieli trpaslíci. C. jadrá špirálových a eliptických galaxií. Predpokladá sa.

Čierny trpaslík je biely trpaslík dostatočne ochladený tak.. že už nevyžaruje žiadne viditeľné svetlo. G.P. ktoré nie sú dostatočne masívne aby sa z nich vytvorila supernova typu II. zmenia sa na biele trpaslíky.Trpaslík (hviezda) 45 Trpaslík (hviezda) Trpaslík je súhrnné označenie pre odlišné triedy hviezd. interscience. modré trpaslíky pravdepodobne ešte vo vesmíre neexistujú. Biely trpaslík je konečným štádiom evolúcie hviezd. • Trpaslík je vo všeobecnosti ktorákoľvek hviezda hlavnej postupnosti triedy svietivosti V. Slnko je žltý trpaslík.5 až 0. com/ cgi-bin/ abstract/ 112210517/ ?CRETRY=1& SRETRY=0). patria tu hviezdy do 9-násobku hmoty Slnka. Zatiaľ čo pri červených trpaslíkoch prebieha vodíková fúzia pomaly a vyžaruje sa teplo. Žltý trpaslík je hviezda hlavnej postupnosti s hmotou porovnateľnou so Slnkom. ktorá sa vyvinie z červeného trpaslíka po spotrebovaní väčšiny jeho vodíkového paliva. oranžový trpaslík je hviezda 0. čím sa z nich stávajú červené obry s väčšou plochou povrchu. Predpoklad ich existencie je založený len na teoretických modeloch. Povrchové vrstvy červených trpaslíkov sa nestávajú viac priehľadnými pri zvýšení teploty.8 násobku hmoty Slnka. "M dwarfs: planet formation and long term evolution" (http:/ / www3. podtrpaslík Ide o hviezdy s relatívne malým priemerom a nízkou absolútnou jasnosťou. pretože vesmír nie je dostatočne starý. Jeho veľkosť je približne 0. ktorá je hypotetickým štádiom červeného trpaslíka po hlavnej postupnosti. Modrý trpaslík je malá hviezda. Bodenheimer. prístup: 2008-06-28. Hnedý trpaslík je subhviezdny objekt nedostatočnej veľkosti na fúziu vodíka na hélium. .[1] Svietivosť hviezd sa zvyšuje s ich vekom a najjasnejšie hviezdy musia vyžarovať viac energie na udržanie rovnováhy. C. F. Referencie [1] Adams. wiley. Keď sa vodíkové palivo modrých trpaslíkov úplne vyčerpá.08 násobok veľkosti Slnka. Modrý trpaslík Modrý trpaslík je hypotetická trieda hviezd. Astronomische Nachrichten 326 (10): 913–919. Hviezdy väčšie ako červené trpaslíky dosahujú rovnováhu pomocou zväčšenia svojej veľkosti. Červené trpaslíky zväčšujú svoju intenzitu vyžarovania zvýšením ich povrchovej teploty čím sa zmenia na „modré“. aby sa mohli vytvoriť. • • • • • • • • Červený trpaslík je malá hviezda hlavnej postupnosti. Laughlin (2005).

Oranžový trpaslík 46 Oranžový trpaslík Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) .

[3] (http:/ / www.[1] Patrí sem napríklad Alfa Centauri B a Epsilon Indi. M.30 miliárd rokov. . u-strasbg.9 hmotnosti Slnka a povrchovú teplotu od 4000 do 5200 stupňov Celzia. 2009. Habets and J. fr/ simbad/ sim-id?Ident=Epsilon Indi). pretože sú to stabilné hviezdy hlavnej postupnosti veľmi dlho. obe jej zložky sú oranžové trpaslíky Pozri aj • Červený trpaslík Referencie [1] Empirical bolometric corrections for the main-sequence (http:/ / adsabs. Ich hmotnosti dosahujú 0.[3] Dvojhviezda 61 Cygni. Veľkosť týchto hviezd je medzi veľkosťou červených trpaslíkov triedy M a žltých trpaslíkov triedy G (napríklad ako Slnko). Astronomy and Astrophysics Supplement 46 (November 1981). J. G. . pp. harvard. edu/ abs/ 1981A& AS. 193–237. 2007. .[2] Tieto hviezdy sú zaujímavé z hľadiska mimozemského života. W. na rozdiel od 10 miliárd rokov v prípade Slnka. . 193H). u-strasbg. R. newscientist. Pokiaľ sa na obežných dráhach okolo nich sformujú planéty. html).Oranžový trpaslík 47 Oranžový trpaslík je hviezda hlavnej postupnosti spektrálneho typu K. com/ article/ dn17084-orange-stars-are-just-right-for-life. retrieved on May 6. fr/ simbad/ sim-id?Ident=Alpha Centauri B) and Epsilon Indi (http:/ / simbad. H. v takýchto podmienkach by mal život dosť času na vznik a vývoj. Heintze. okolo 15 . entries for Alpha Centauri B (http:/ / simbad. accessed on line June 19. 46. [2] SIMBAD.5 do 0.

O komediálnom seriáli pozri Červený trpaslík (seriál) Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) .Červený trpaslík 48 Červený trpaslík Toto je článok o type hviezdy.

Barnardova hviezda. Od okamihu Veľkého tresku ešte neuplynulo dosť času. aj keď ich pozorovanie je pre ich malý žiarivý výkon ťažké. Červené trpaslíky tak patria medzi najchladnejšie. Lalande 21185 je štvrtý najbližší hviezdny systém Slnku a zároveň obsahuje planetárnu sústavu. Jedným z najznámejších červených trpaslíkov je aj naša najbližšia hviezda . Pozri aj • trpaslík (hviezda) • červený obor Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Červený trpaslík . Červené trpaslíky nikdy nezažihnú jadrovú fúziu hélia. Z našich 20 najbližších hviezd (vrátane Slnka) je až 13 červených trpaslíkov. často dosahujú len 1/10 000 žiarivého výkonu Slnka.Proxima Centauri. takže sa nemôžu stať červenými obrami. aby ktorýkoľvek červený trpaslík stihol opustiť hlavnú postupnosť. vo vnútri ktorého môžu ešte prebiehať termojadrové reakcie zlučovania prócia na hélium. Pre porovnanie. pohybuje sa od niekoľkých desiatok miliárd až po bilióny rokov. Je to najmenej hmotné teleso. Ide o najčastejšie sa vyskytujúce hviezdy v Galaxii. Na rozdiel od bielych trpaslíkov sú červené trpaslíky normálne plazmové hviezdy vytvárajúce vlastné elektromagnetické žiarenie. Vyžarujú len málo svetla. Vďaka pomalému spaľovaniu vodíka majú enormne dlhú odhadovanú životnosť. Na Hertzsprungovom-Russelovom diagrame sa nachádzajú v pravom dolnom rohu. umelcova predstava extrasolárnej planéty Proxima Centauri napriek svojej veľkej blízkosti Zemi dosahuje jasnosť obiehajúcej okolo červeného trpaslíka len 11 magnitúd a preto ju nemožno pozorovať voľným okom ani triédrom.Červený trpaslík 49 Červený trpaslík je malá a relatívne chladná hviezda hlavnej postupnosti neskorého spektrálneho typu K alebo M. zvoľna sa zmršťujú a zahrievajú. Medzi červených trpaslíkov patrí aj hviezda s najväčším známym vlastným pohybom. Červené trpaslíky tvoria väčšinu všetkých hviezd. až kým nespotrebujú všetok vodík. Umelcova predstava červeného trpaslíka. najmenej hmotné a najmenej svietivé hviezdy vo vesmíre.

Žltý trpaslík 50 Žltý trpaslík Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) Žltý trpaslík je malá žltá hviezda (1 . . Najznámejším žltým trpaslíkom je Slnko.4 hmotnosti Slnka) hlavnej postupnosti v procese spaľovania vodíka na hélium vo svojom jadre vplyvom jadrovej fúzie.1.

Podobor 51 Podobor Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) Podobor je trieda hviezd. že sú to hviezdy. V Yerkesovej . Podobry majú väčší priemer a nižšiu teplotu ako hviezdy podobnej hmotnosti v hlavnej postupnosti. ale nie také jasné ako obry. Predpokladá sa. ktoré sú jasnejšie ako hviezdy hlavnej postupnosti alebo trpaslíky. ktoré prestali spaľovať vodík na hélium v jadre a stávajú sa z nich obry.

Podobor spektrálnej klasifikácii je ich trieda svietivosti IV. 52 Pozri aj • • • • • Žltý podobor Biely podobor Oranžový podobor Modrobiely podobor Žltobiely podobor Obor (hviezda) Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry .

Obry patria do triedy svietivosti III Yerkesovej spektrálnej klasifikácie. Medzi najznámejšie obry patria: • Regor (γ Velorum): modrý obor typu O • Alcyone (η Tauri): modrobiely obor typu B. kým sa z nich stanú biele trpaslíky. v ktorej sa zastavili termonukleárne reakcie premeny vodíka na hélium v jej jadre. najjasnejšia hviezda Plejád • Thuban (α Draconis): biely obor typu A • σ Octantis: žltobiely obor typu F. južná polárka • Capella (α Aurigae): žltý obor typu G • Pollux (β Geminorum): oranžový obor typu K • Mira (ο Ceti): červený obor typu M Betelgeuze. Z masívnejších hviezd sa stanú omnoho jasnejšie jasné obry alebo nadobry. HST 53 Pozri aj • • • • Hlavná postupnosť Červený obor Modrý obor Podobor Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Obor (hviezda) . Hviezdy malej hmotnosti ostanú na rovnakej jasnosti.Obor (hviezda) Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) Obor je hviezda.

Pozri aj • Modrý nadobor Modrý obor Zeta Orionis (Alnitak) Červený obor Červený obor je veľká hviezda mimo hlavnej postupnosti typu K alebo M.až 100násobný v porovnaní so Slnkom. Červený obor má malé husté jadro a veľmi riedku rozsiahlu atmosféru. Je to jedno zo záverečných štádií vývoja hviezd do 1. majú veľkú absolútnu magnitúdu a emitujú modré viditeľné svetlo.planetárnej hmloviny. Porovnanie veľkosti červeného obra Aldebarana so Slnkom Hviezdam s hmotnosťou Slnka trvá prechod do štádia obra približne 100 miliónov rokov. Patrí sem napríklad Aldebaran a Arktúr. Po odhodení vonkajších vrstiev prechádzajú červené obry do ďalšieho štádia . Oveľa častejšie sú zastúpení v guľových hviezdokopách ako v otvorených hviezdokopách.4 hmotnosti Slnka.Modrý obor 54 Modrý obor Modrý obor je hviezda spektrálneho typu O alebo B s hmotnosťou aspoň 18 hmotností Slnka. Absolútna hviezdna veľkosť červených obrov je väčšia než 0 a môže za ňu veľký rozmer hviezdy. čím sa zväčšujú a chladnú.000-krát a tiež znižuje efektívna teplota.000 až 10. Ich polomer je 10. Týmto sa veľmi zvýši jasnosť hviezdy. V jadre sa spaľuje nahromandené hélium na uhlík a kyslík. lebo zväčšovanie hviezdy narastá rýchlejšie ako zväčšovanie jasnosti a tým hviezda chladne a jej farba sa posúva k červenému okraju spektra. Predpokladá sa. Niektoré červené obry sú zahalené do prachového mraku. Spaľujú vodík bližšie k okraju hviezdy. . tým je tento proces kratší. Často sú premennými hviezdami. okolo jadra však pokračuje spaľovanie vodíka. Je to preto. Povrchová teplota červeného obra sa pohybuje len od 2 000 do 4 000°C. Pulzujú len vrchné vrstvy hviezdy. červenej farby. Čím je hviezda hmotnejšia. najmä pulzujúcimi. Tieto hviezdy sú veľmi horúce. že červenými obrami sa stanú hviezdy o približne hmotnosti Slnka po vyčerpaní zásob vodíka v jadre. približne 1. Modrým obrom je napríklad hviezda Adara. ktorý ich jasnosť znižuje.

Červený obor 55 Pozri aj • • • • Modrý obor Červený trpaslík Nadobor Červený nadobor Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Červený obor Jasný obor Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry .

Medzi najznámejšie jasné obry patria: • • • • • • Adara (ε Canis Majoris): modrobiely jasný obor typu B Pherkad (γ Ursae Minoris): biely jasný obor typu A Sargas (θ Scorpii): žltobiely jasný obor typu F Dabih (β¹ Capricornis): žltý jasný obor typu G Alphard (α Hydrae): oranžový jasný obor typu K Rasalgethi (α¹ Herculis): červený jasný obor typu M 56 Pozri aj • • • • Nadobor Obor (hviezda) Červený obor Spektrálna klasifikácia . Sú to hviezdy prechodného typu medzi obrami a nadobrami.Jasný obor Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) Jasné obry sú hviezdy triedy svietivosti II Yerkesovej klasifikácie.

Nadobor 57 Nadobor Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) .

Počítačom vygenerovaný obrázok hviezdy Rigel zo vzdialenosti 1 AU Pozri aj • Modrý obor • Červený nadobor Porovnanie veľkostí Gamma Orionis. a Slnka. s povrchovou teplotou od 20 000 do 50 000 °C. najväčšie a najjasnejšie v známom vesmíre. Z modrého nadobra sa môže stať červený nadobor. Algol. ak sa jadrová reakcia z akéhokoľvek dôvodu spomalí. Sú to veľmi zriedkavé hviezdy a patria medzi najhorúcejšie. . Pozri aj • Červený nadobor • Modrý nadobor • Hyperobor Poloha nadobrov v H-R diagrame Modrý nadobor Modrý nadobor je obor. hviezda spektrálneho typu O. Tieto hviezdy sú extrémne horúce a jasné. Ich hmotnosť je obyčajne od 10 do 50 hmotností Slnka na HRD a ich priemer dosahuje 1000 priemerov Slnka.Nadobor 58 Nadobor je veľmi veľká hviezda s hmotnosťou 10 – 50 hmotností Slnka.

Je jedným zo záverečných štádií vývoja veľmi hmotných hviezd. pričom hviezda najprv prejde do štádia červeného obra a až potom do štádia nadobra. ale jeho vonkajšie vrstvy sú extrémne riedke. Po vyhorení vodíka sa povrchové vrstvy týchto hviezd začnú rozpínať. Nadobor má priemer niekoľkostonásobne väčší než Slnko. Príkladom červeného nadobra je Antares.Červený nadobor 59 Červený nadobor Červený nadobor je obrovská hviezda spektrálneho typu M. Nadobry nakoniec zanikajú ako supernovy. Červené nadobry vznikajú z hmotných hviezd hlavnej postupnosti po vyhorení vodíkových zásob v ich jadrách. Betelgeuze Pozri aj • Modrý nadobor • Červený obor • Nadobor Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Červený nadobor . V jadre nadobra môže prebiehať spaľovanie ťažších prvkov až po železo. Kvôli nízkej povrchovej teplote svieti červeným svetlom.

doi. Až doteraz sa predpokladalo. In: Annual review of astronomy and astrophysics 24 (1986). Tieto systémy môžu byť pôvodcami vzácnych supernov prepojených so žltými nadobrami.1146/annurev. ktoré sa spotrebúvajú v ich jadrách. Pozri aj Astronomický portál • Nadobor • Supernova • Spektrálna klasifikácia Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Yellow supergiant (http:/ / en. edu/ abs/ 1986ARA& A. 366.090186. Podobne. DOI: 10. .001553 (http://dx.001553).24.z väčšiny nadobrov sa stáva supernova v modrej (horúcej) fáze alebo červenej (studenej) fáze.org/10. org/ wiki/ En:yellow_supergiant?oldid=348601852) na anglickej Wikipédii. 24. wikipedia.329C (http:/ / adsabs. že iba málo nadobrov strávi dlhý čas v prechodnej žltej fáze. Referencie [1] Chiosi. Cesare – Maeder. aj hviezdy tohto typu sú staršie a kolíšu medzi modrou a červenou fázou v závislosti od chemických prvkov. ...aa. 329C) .1146/annurev. Bibcode:  1986ARA&A.24.Žltý nadobor 60 Žltý nadobor Žltý nadobor je hviezda nadobor spektrálneho typu F alebo G. Andre: The evolution of massive stars with mass loss.24. ako každý iný nadobor. Boli zistené iba dve takéto supernovy .090186. s.aa. . harvard.[1] Tieto hviezdy sú zvyčajne 15 až 20-násobne hmotnejšie ako Slnko.

Hyperobor 61 Hyperobor Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) .

časti jadra. ktorých výsledkom bolo periodické alebo pokračujúce zahmlievanie hviezdy. väčšia ako nadobor. rozšírenú atmosféru. Žlté hyperobry. s hmotou približne 20 až 50-násobku hmoty Slnka.Hyperobor 62 Hyperobor je masívna hviezda. žlté hyperobry sú menej efektívne v udržiavaní povrchového materiálu ako iné druhy hviezd. ktorý poskytuje možnosť vzniku planetárnych sústav okolo týchto hviezd. čo je protikladom hviezd veľkosti Slnka. navyše so silným magnetickým poľom a veľkým uvoľňovaním energie. že by došlo k jej rozpadu. dosahujúcou teoretickú hranicu hmotnosti hviezdy. s hmotnosťou do 100 hmotností Slnka. podobne ako Ró Cassiopeiae v súhvezdí Kasiopeja. Niekedy je možné identifikovať disk prachu a plynu. ktoré pozostávajú z rádioaktívneho jadra obklopeného konvektívnou zónou. Predpokladá sa. Z toho dôvodu majú veľmi veľkú. je masívna hviezda z rozšírenou atmosférou. väčšinou zostávajú v hlavnej postupnosti niekoľko miliónov rokov predtým ako sa sami zničia a zmenia na masívnu supernovu alebo hypernovu.500 do 35. Porovnanie Slnka a VY Canis Majoris. Hyperobri sú najsvietivejšie hviezdy.000 K. čo je najväčšia známa hviezda Žltý hyperobor Žltý hyperobor. prípadne celé jadro je tvorené z degenerovaného plynu. ktorá môže byť klasifikovaná od neskorých A do K. Známe žlté hyperobry • • • • • Ró Cassiopeiae V382 Carinae HD 217476 (tiež v súhvezdí Kasiopeja. boli pozorované kvôli periodickým erupciám. žltý hyperobor môže obsahovať konvektívne jadro obklopené rádioaktívnou zónou. pretože pri väčšej hmotnosti už nie je možné dosiahnuť rovnováhu hviezdy a hviezda by produkovala toľko energie. Javia sa ako extrémne zriedkavé hviezdy vo vesmíre. Chromosféra Vďaka absolútnej veľkosti týchto hviezd. že po výbuchu hyperobra ako supernova alebo hypernova zo zvyšku hviezdy ostane čierna diera. Vnútorná štruktúra Vzhľadom na súčasné fyzikálne modely hviezd. čo je 120 hmotností Slnka.[1] Vďaka extrémne vysokému tlaku v jadrách žltých hyperobrov. vo všeobecnosti. V509 Cas)[2] HR 8752 IRC+10420 . ich jasnosť dosahuje miliardy svietivostí Slnka a ich teplota od 3. ako vybuchnú ako supernova alebo hypernova. Kvôli veľkej rýchlosti spotrebovania jadrového paliva. Existujú 1 až 3 milióny rokov predtým.

Modrý tulák (hviezda) Modrý tulák je hviezda typu modrý obor..Žltý hyperobor 63 Referencie [1] Seeds.aas. Opustenie Galaxie Je predpoklad. bbc. ktorý prechádzal blízko centrálnej čiernej diery. Tá svojou gravitáciou jednu pritiahla. Tým získala potrebnú hmotnosť a teplotu. Astronomy: The Solar System and Beyond. aby mohla opustiť Galaxiu. a tým dodala zvyšným dvom veľkú rýchlosť.h2g2 . pričom posledná hviezda zrýchlila viac a „zhltla“ predchádzajúcu. Brooks/Cole 2005 [2] BBC .htm) (po anglicky) Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Yellow hypergiant (http:/ / en. že takáto hviezda bola súčasťou trojitého hviezdneho systému. co. . org/ wiki/ En:yellow_hypergiant?oldid=326042116) na anglickej Wikipédii. Michael A.org/publications/baas/v34n4/aas201/1007. ktorá vysokou rýchlosťou opúšťa našu Galaxiu.Constellations: Cassiopeia 'the Boastful Queen' (http:/ / www. wikipedia. uk/ dna/ h2g2/ A27746869) Pozri aj Astronomický portál • Hyperobor Externé odkazy • Miléniový výbuch hviezdy Ró Cassiopeiae (http://www.

že sú to obyčajné hviezdy hlavnej postupnosti prevažne spektrálneho typu B0 – B9 MS. Mnohé známe CH hviezdy patria medzi dvojhviezdy a predpokladá sa. Patria tu hviezdy populácie II. wikipedia. že všetky CH hviezdy môžu byť dvojhviezdami. org/ wiki/ En%3Ach_star?oldid=333976158 Hviezda typu S Hviezdy typu S (alebo S-hviezdy) sú hviezdy za hranicou 0. že v tesnej blízkosti centrálnej čiernej diery nemohli vzniknúť štandardnou cestou. Sú to totiž najbližšie pozorované hviezdy blízko centrálnej čiernej diery. Tento typ hviezd má veľkú orbitálnu rýchlosť a obieha po relatívne malých dráhach.04 pc od centra našej Galaxie. Oblasť výskytu týchto hviezd je zhruba vymedzená polomermi niekoľkých svetelných hodín a 0. Pôvod S-hviezd je nejasný.04 pc od centrálnej čiernej diery. pričom z orbitálnych elementov ich dráh sa dá vypočítať hmotnosť centrálnej čiernej diery. Podobne ako báriové hviezdy. Pozorovaním v čase je možné vypozorovať dve zložky rýchlosti. sú pravdepodobne výsledkom premiestnenia hmoty z bývalej klasickej uhlíkatej hviezdy. Astronómovia sú schopní namerať priamym pozorovaním dve zložky polohy S-hviezd.CH hviezda 64 CH hviezda CH hviezda je hviezda. . tretia zložka sa dá získať meraním dopplerovského posunu spektra. Z fotometrických a spektroskopických meraní sa zistilo. Referencie [1] http:/ / en. z toho dôvodu je možné pozorovať aj zmenu rýchlosti. Tým sa získa informácia potrebná na spočítanie dráhy pozorovanej hviezdy. Pozri aj • Biely trpaslík Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku CH star [1] na anglickej Wikipédii. z ktorej sa stal biely trpaslík. ale modré hviezdy hlavnej postupnosti. obsahujú málo kovov a ich jas v porovnaní s C-N uhlíkatými hviezdami je podpriemerný. typické pre centrum Galaxie. ktorá sa vyznačuje prítomnosťou veľmi silných CH absorpčných čiar v svojom spektre. čo znamená že ich vek je v porovnaní s inými hviezdami priemerný. S-hviezdy nepatria svojím spektrálnym typom do zvyšnej hviezdnej populácie. zhoda panuje iba v tom. Nie sú to jasné červené ani modré obry. Určovanie hmotnosti centrálnej čiernej diery S-hviezdy hrajú hlavnú rolu pri určovaní hmotnosti centrálnej čiernej diery.

Hviezda Algol bola známa ešte skôr. je možné vytvoriť svetelnú krivku. Medzi premenné hviezdy patrí aj jedna z najznámejších hviezd na nočnej oblohe. ale môžu byť aj väčšie ako 10 magnitúd. a práve takéto hviezdy sa nazývajú premenné hviezdy. no pri nej sa premenlivosť potvrdila až v roku 1667. Zmeny jasnosti môžu byť rádovo len v desatinách magnitúdy. alebo môže ísť len o následok zákrytu v sústave dvojhviezd či natáčanie rôznych nepravidelných štruktúr na hviezde smerom k pozorovateľovi (geometrické premenné). Základnou charaketristikou premennej hviezdy je krivka svetelných zmien. prípadne sa menia len medzi viacerými vybranými hodnotami. Ich svietivosť je priamo závislá na ich perióde premennosti. Prvá známa premenná hviezda je Mira Ceti. Zmeny jasnosti môžu mať príčinu vo fyzikálnych zmenách na samotnej hviezde (fyzikálne premenné). že pozorovaním periódy cefeíd. pre veľa premených hviezd sa však tieto veličiny časom pomaly menia. Cefeidy sú dôležité. štandardných sviec. ktorej jasnosť a prípadne aj spektrum sa mení v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch. ktoré sú porovnávané s nepremennými hviezdami známych hviezdnych veľkostí. Vačšina hviezd má takmer konštantnú svetelnosť. zatiaľ čo najnižšie hodnoty krivky sú známe ako minimá. Sú pomenované podľa δ Cephei. Keď sa pre cefeidu vykalibruje vzťah medzi periódou a svietivosťou. prvej objavenej premmennej hviezdy tohto typu. ktorú pozoroval v roku 1596 David Fabricius. vnútornú povahu premennosti svojej svetelnosti. tiež s malou závislosťou na metalicite. žltí obri. Táto kategória môže byť ďalej rozdelená na podskupiny: pulzujúcich a kataklizmatických (alebo eruptívnych) premenných. Príklady typov spomedzi týchto tried sú uvedené nižšie. Polárka Pozorovanie premenných hviezd Premenné hviezdy sú vo všeobecnosti analyzované pomocou fotometrie a fotospektrometrie. kde dochádza k relatívne malým odchýlkam jasnosti (zvyčajne okolo 0. to znamená. Naše Slnko je dobrým príkladom hviezdy.1% počas 11-ročného slnečného cyklu). ktoré majú intrinzickú. Fyzikálne premenné Fyzikálne premenné sú hviezdy. Pozorovaniami ich jasností. že hviezda sama sa stáva jasnejšou a tmavšou. pretože sú typom tzv. Pre pravidelné premmené hviezdy môže byť perióda premeny a jej amplitúda veľmi presne stanovená. znamená to. a majú periódy od jedného dňa až po niekoľko týždňov. Čím dlhšia je pulzačná perióda. Pulzujúce premenné Cefeidy Jedným z najvýznamnejších typov premenných hviezd sú cefeidy. ktorí pulzujú vo veľmi pravidelných periódach.Premenná hviezda 65 Premenná hviezda Premenná hviezda je hviezda. tým jasnejšia býva hviezda. Interval zmien môže byť od desaťtisícin sekundy (pulzary) po celé roky až desaťročia (rekurentné novy). Vrcholy jasnosti na svetelnej krivke sa nazývajú maximá. U veľkého počtu hviezd však dochádza k významným zmenám svetelnosti. priamo .

Toto kolísanie dvojakých vrcholov má typicky periódu medzi 30 až 100 dňami. Znásobením tejto premenlivosti môžu nastať dlhodobé zmeny periód počas niekoľkých rokov. ktorí majú meniace sa hlboké a plytké minimá. Pozorovania cefeíd sú veľmi dôležité pre stanovovanie vzdialeností galaxií vnútri našej lokálnej skupiny galaxií. Skupina týchto premenných môže občas vykazovať jednoznačnú periódu. sa môžu zjasniť o niekoľko magnitúd pred ich ďalším pokračujúcim slabnutím. Niekedy majú náznak periodicity. kolíše v jasnosti z takmer druhej magnitúdy a slabne až po deviatu magnitúdu. Ich vzdialenosť je potom ľahko dopočítateľná zo zdanlivej hviezdnej veľkosti.Premenná hviezda dostávame aj ich svietivosť. Najznámejší známy príklad je polopravidelná premenná Betelgeuse. Premenné typu RV Tauri Tieto premenný hviezdy sú žltí nadobri. patria do populácie II. ktorá prepožičala celej skupine názov. ale nie sú tak svietivé. a teda sú vhodné indikátory pre vzdialenosti. Často sa vyznačujú znásobenými periódami. Niekedy sa označujú ako Cefeidy typu II.2 do 1. a v minulosti boli niekedy označované ako kopové cefeidy. Kedysi boli nazývané ako trpaslíčie cefeidy. ktorí sa podrobujú veľmi veľkým pulzáciám. ktorej zdanlivá hviezdna veľkosť sa mení od 0.2. Premenné typu δ Scuti Premenné typu δ Scuti sú podobné cefeidám. ale trochu slabšie a s kratšími periódami. ktoré vytvárajú veľmi zložité svetelné krivky. Sú staršie ako cefeidy. Samotná Mira Ceti. 66 Mira na zábere z Hublovho vesmírneho teleskopu . Premenné typu RR Lyrae Tieto hviezdy sú mierne podobné cefeidám. Premenné typu Mira Ceti Premenné typu Mira Ceti sú veľmi chladní červení nadobri. Počas periód zvyčajne niekoľkých mesiacov. Majú tiež veľmi dobre stanovený vzťah perióda-svietivosť. Polopravidelné premenné Polopravidelnými premennými sú zvyčajne červení nadobri. Premenné typu W Virginis Tieto premenné sú veľmi podobné cefeidám. tiež známa ako ο (Omikron) Ceti. ale patria do populácie II a tak majú nižšiu metalicitu a preto nepatrne iný vzťah perióda-svietivosť. Nepravidelné premenné Zvyčajne ide o červených nadobrov. Obvykle sa vyskytujú v guľových hviezdokopách. ale taktiež prechádzať cez periódy nepravidelných premien.

Pomaly potom v pribehu niekoľkých mesiacov. mnohonásobne hmotnejších ako Slnko. hviezdy typu Z Camelopardalis. Nova Cygni 1975 bola ostatnou veľmi jasnou novou v našej galaxii. Supernova môže v krátkom čase uvoľniť toľko energie ako celá galaxia. Za zdroj tohto kolísania jasnosti sú považované epizódy formovania prachu v atmosfére hviezdy. pri ktorých boli pozorované občasné plošiny zjasnenia (na svetelnej krivke) nazývané zastávky. namiesto toho udržujú väčšinu času maximálnu jasnosť. no takisto aj zriedkavejšie veľké výbuchy. dosiahla jasnosť až druhej magnitúdy. Supernovy môžu byť následkom zániku mimoriadne masívnych hviezd. takže tieto supernovy môžu pomôcť pri zisťovaní vzdialeností iných galaxií. Hviezdy typu R Coronae Borealis Aj keď sú klasifikované ako eruptívne premenné hviezdy. Vytvárajú sa v blízkych binárnych sústavách a výbuchy sa môžu opakovať s periódov od dekád do storočia. Novy Novy sú takisto výsledkom dramatických explózií. Poznáme tri typy trpaslíčich nov: hviezdy typu U Geminorum. či tisícročia. trvajúce dobu niekoľkých normálnych periód.Premenná hviezda 67 Kataklizmatické (eruptívne) premenné Supernovy Supernovy sú kataklizmatické (eruptívne) premenné hviezdy. eventuálne ochladne pod teplotu kondenzácie prachu. čo sa vytvorí prach a premiestni sa ďalej od hviezdy. čo spôsobí. kde pri prenose hmoty medzi komponentami dochádza k pravidelným vzplanutiam. ktoré majú výbuchy trvajúce zhruba 5-20 dní nasledované tichou periódou typicky niekoľkosto rokov. ale na rozdiel od Supernova na pokraji galaxie NGC 4526 supernov nemajú za následok deštrukciu pôvodnej hviezdy. niekde na ceste medzi maximom a minimom jasnosti. u týchto hviezd nedochádza k periodickým zjasneniam. Takisto môžu vzniknúť pri prenose hmoty na bielych trpaslíkov. Novy sú kategorizované ako rýchle. . sú to jedny z najenergetickejších udalostí vo vesmíre. ale po nepravidelných intervaloch náhle zoslabnú o mnoho magnitúd. pomalé alebo veľmi pomalé. a hviezdy typu SU Ursae Majoris. Trpaslíčie novy Trpaslíčie novy sú dvojhviezdy. pri ktorých sú pozorované frekventované malé výbuchy. v bode ktorom sa potom vytvorí mračno nepriesvitného prachu. Po tom. zavisí to na správaní ich svetelnej krivky. čo rokov získavajú naspäť pôvodnú maximálnu jasnosť. že pokles jasnosti pozorovanej hviezdy. Absolútna svietivosť neskoršie menovaného spôsobu je závislá na vlastnostiach svojej svetelnej krivky.

ktorý si všimol. ktorá pred ňou prechádza. Zvyšujú svoju jasnosť až o dve magnitúdy v priebehu niekoľkých sekúnd a potom oslabujú na normálu jasnosť v priebehu polhodiny alebo menej. (Tento systém pomenovania bol vyvinutý Friedrichom Argelanderom. Premenné hviezdy typu T Tauri Ide o mladé hviezdy s protoplanetárnymi diskami. napr.) Až sa minú jednotlivé písmená. SS až SZ. Rotujúce hviezdy Hviezdy s rozmernými slnečnými škvrnami môžu vykazovať značné rozdiely v jasnosti pri rotácii a do zorného poľa sa dostávajú striedavo jasnejšie a tmavšie (škvrny) oblasti. Až sa vyčerpá týchto 334 kombinácií. použijú sa pre označenie ďalších objavených premenných v danom súhvezdí dvojice RR až RZ. a tak ďalej až po ZZ . . čím zapríčiní zníženie ich spoločnej vizuálnej jasnosti. že veľa premenných hviezd je červených a preto začal označovať premenné hviezdy od písmena R ako rot (červený). Zaclonené premenné Veľmi zriedkavým typom premennej hviezdy býva hviezda. u ktorých dochádza k pravidelným zábleskom. V1500 Cygni. RR Lyrae. jedna hviezda môže zakryje druhú. ináč nazývaný aj β Persei. Neskoršie objavy používajú nepoužité dvojice AA až AZ. a postupne po QQ až QZ (J sa vynecháva). napr. Planetárne zákryty Hviezdy s planetárnymi sústavami sa môžu takisto prejavovať zmenami jasnosti. sú vyvolané externými zdrojmi. Ak Hviezda T Tauri sú tieto pozorované z určitých uhlov. ak sa ich planéty dostanú medzi Zem a danú hviezdu. R Andromedae. ktorej jas je dočasne znížený kvôli reflexnej hmlovine. Tieto zmeny sú oveľa menšie ako the s hviezdnymi spoločnicami a sú detekovateľné iba pri mimoriadne presných pozorovaniach. že obidve spolu vytvárajú dvojhviezdu. 68 Geometrické premenné Zákrytové dvojhviezdy Zmeny jasností u geometrických premenných hviezd. BB až BZ. napr. Jedna z najznámejších zákrytových premenných dvojhviezd je Algol. Jednou z najbežnejších príčin býva prítomnosť druhej hviezdnej spoločnice tak. ako sú pozorované pozemskými pozorovateľmi. Pomenovanie premenných hviezd Hlavný článok: Označenie premenných hviezd V danom súhvezdí je prvým objaveným premenným hviezdam priradené označenie písmenami R až Z. ktorých premennosť je pravdepodobne spôsobená rôznymi nestabilitami v disku ako aj v ich atmosfére.Premenná hviezda Vzplanujúce hviezdy Známe tiež ako hviezdy typu UV Ceti sú tieto veľmi slabé hviezdy hlavnej postupnosti. premenné sú označené podľa poradia objavu a priradí sa im prefix V.

Premenná hviezda 69 Pozri aj • Označenie premenných hviezd • Zoznam známych premenných hviezd. aavso. obyčajne však 1 – 2 magnitúdy vo V filtri. Sú to obry alebo nadobry prechodného a neskorého spektrálneho typu vykazujúce značnú periodicitu v zmenách ich jasnosti. sprevádzanú alebo niekedy prerušovanú rôznymi nepravidelnosťami. . ktorej zmeny jasnosti nevykazujú žiadnu periodicitu. Perióda sa pohybuje v rozsahu od 20 do viac ako 2000 dní. org Nepravidelná premenná hviezda Nepravidelná premenná hviezda je typ premennej hviezdy. zatiaľ čo tvar svetelných kriviek môže byť odlišný v každom cykle. Amplitúda zmien môže dosahovať od niekoľko stotín magnitúd do niekoľkých magnitúd. Tieto premenné hviezdy sa delia na dve skupiny. Externé odkazy • Americká asociácia pozorovateľov premenných hviezd [1] (po anglicky) Referencie [1] http:/ / www. • Eruptívne premenné hviezdy • Pulzujúce premenné hviezdy Polopravidelná premenná hviezda Polopravidelné premenné hviezdy je typ pulzujúcich premenných hviezd.

70 Pozostatky Biely trpaslík Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť .

čísle biele trpaslíky. Výskyt Biely trpaslík je záverečným štádiom vývoja obyčajných hviezd pomerne malej hmotnosti. Biely trpaslík predstavuje práve toto obnažené jadro hviezdy. Z malého rozmeru pri uvedenej hmotnosti vyplýva mimoriadne vysoká hustota. hmotnosť 1. že vo vnútorných oblastiach bieleho trpaslíka sa už všetky jadrá vodíka premenili termonukleárnymi reakciami na hélium. nie bieli trpaslíci) je astronomický objekt. Z tohto vzťahu vyplýva teoretická odvodená horná hranica hmotnosti bielych trpaslíkov. s absolútnou jasnosťou o 8-12m slabšou v porovnaní s absolútnou jasnosťou normálnych hviezd hlavnej postupnosti rovnakého spektrálneho typu. absolútna vizuálna jasnosť 11.2 M☉. Rovnováha sa udržuje tým. svojimi rozmermi sa blížia skôr k planétam než k hviezdam. stanú sa z nich červené obry. Biely trpaslík tak patrí medzi degenerované hviezdy. Sírius A a Sírius B V planétarnych hmlovinách (ako napríklad v tejto NGC 246) je často vo vnútri biely trpaslík Z nízkej svietivosti a vysokej hustoty vyplýva. spektrálneho typu B až G. s-2. Atmosféra a fotosféra takej hviezdy sú veľmi husté.Biely trpaslík (MV) Biely trpaslík (trpaslík je tu neživotné slovo. dosahujúca 106 g. Polomery bielych trpaslíkov dosahujú obyčajne iba stotinu až tisícinu polomeru Slnka. Sirius B je tiež našim najbližším bielym trpaslíkom vo vzdialenosti 8. Tieto hviezdy nemajú dostatočnú hmotnosť na zapálenie termonukleárnej reakcie na spaľovanie uhlíka. nahromadených v predchádzajúcich štádiách svojho vývoja. K a je bez jadrových zdrojov energie.2 M☉.4 M☉ (Chandrasekharova medza). bielych trpaslíkov. Jeho teplota trvale klesá. Odhaduje sa.108 cm.5. v centrálnych častiach bieleho trpaslíka musí byť hustota ešte 5 až 10-násobne vyššia. 71 Fyzikálne charakteristiky Je to hviezda malých rozmerov a vysokej povrchovej teploty. že jeho ionizovaný plyn sa stal pri vysokých hustotách degenerovaným plynom s výnimkou tenkej povrchovej vrstvy (hĺbka degenerácie). vo veľkých vzdialenostiach sa dá. úniková rýchlosť z povrchu je okolo 4 000 km. odhodia svoje vonkajšie vrstvy a zostane z nich inertné jadro zložené prevažne z uhlíka a kyslíka. Známych je niekoľko tisíc pomerne blízkych bielych trpaslíkov.3 až 1.cm-3. vzhľadom na jeho nízku svietivosť. stredná hustota 2. Gravitačné zrýchlenie na povrchu dosahuje 108 cm. uhlík a ťažšie prvky a že vodík môže byť už len v jeho tenkej atmosfére. celkový čas chladnutia trvá okolo 1 mld. Vnútro bieleho trpaslíka má teplotu okolo 10 mil. Hmotnosť známych bielych trpaslíkov je 0. ťažko objaviť.cm-3. povrchová teplota 32 000 K. ich hrúbka však nepresahuje niekoľko desať metrov. rokov. j. počtom 3-10% hviezd Galaxie. s-2.5. . 106 g. Prvým známym bielym trpaslíkom je Sírius B (sprievodca hviezdy Sírius) s charakteristikami: polomer 5 400 km (0.6 svetelného roka od Slnka.25m. preto je v mn. tým je jeho polomer menší.85 polomeru Zeme). Medzi polomerom a hmotnosťou bielych trpaslíkov je jednoznačný vzťah: čím je hmotnosť bieleho trpaslíka väčšia. Biely trpaslík žiari najmä zo zásob tepelnej energie. ktorá dosahuje približne 1. t. že v celej Galaxii je asi 10 mld. gravitačné zrýchlenie na povrchu 4. s-1. ktorý vznikne po skončení existencie hviezdy s malou alebo strednou hmotnosťou.

silnou gravitáciou neutrónovej hviezdy je z nej strhávaná plazma a vytvára okolo neutrónovej hviezdy akréčny disk s . by gravitačný kolaps hviezdy pokračoval až do vzniku čiernej diery. pretože majú len veľmi malý povrch a to z nich robí veľmi slabé objekty. Zloženie Neutrónové hviezdy sú zložené z materiálu s extrémnou hustotou. Jej hmotnosť je väčšia. Čierny trpaslík Čierny trpaslík je zvyšok hviezdy o veľkosti Slnka. Ak neutrónová hviezda rotuje a vysiela pritom rýchle záblesky žiarenia. ktorý spôsobí zatlačenie elektrónov do atómových jadier a následnou premenou protónov na neutróny. že v našej Galaxii sa nachádza okolo 30 miliónov neutrónových hviezd. Pozorovanie osamotených neutrónových hviezd je ťažké. Je to degenerovaná hviezda z neutrónového plynu. Pokiaľ je druhý člen dvojhviezdy plazmová hviezda. ale menšia. V súčasnosti nie je známy žiadny čierny trpaslík v našom vesmíre. pretože vesmír neexistuje dostatočne dlhú dobu na to. Častejšie sú pozorované ako zložky neutrónovej dvojhviezdy. aby nejaký vznikol. ktorý vznikne po výbuchu supernovy. pričom jedna zo zložiek je neutrónová hviezda. na ktorú dopadá hmota druhej zložky Odhaduje sa. Obrovská hmotnosť hviezdy stlačená do takého malého objemu znamená obrovskú hustotu. Neutrónová hviezda Neutrónová hviezda je vesmírny objekt. prevažne z neutrónov. Tento materiál vzniká pri výbuchu supernovy extrémnym tlakom. ako 1. z ktorej ostal biely trpaslík a postupne sa ochladil na teleso. záverečné štádium vývoja hmotných hviezd. ktorá dosahuje väčšie hodnoty než 1014 g/cm3. ktoré emituje iba žiarenie čierneho telesa.Biely trpaslík K bielym trpaslíkom patrí pravdepodobne aj skupina DC trpaslíkov. Po prekročení 4-násobku hmotnosti Slnka (táto hranica je známa ako Oppenheimerova-Volkoffova medza. Prierez neutrónovou hviezdou Výskyt Umelecká predstava dvojhviezdy. Neutrónové hviezdy majú priemer 10-30 kilometrov. Tlak degenerovaného neutrónového plynu pôsobí proti obrovskej vlastnej gravitácii a zabraňuje ďalšiemu gravitačnému kolapsu. než 4 hmotnosti Slnka. 72 Pozri aj • • • • Hnedý trpaslík Červený trpaslík Spektrálna klasifikácia vývoj hviezd Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA. hovoríme o pulzare.4 hmotnosti Slnka.

4-3658. ktoré sa odlišujú zdrojom energie. do kuželov pri rovníku. PSR B1913+16. Napríklad röntgenové pulzary sú pravdepodobne staré pulzary poháňané rotáciou. ktoré sú rozvírené pôsobením magnetického poľa a žiarenia pulzaru.337 sekundy a pulzom 0. Astronómovia dnes poznajú tri triedy pulzarov. Hoci všetky tri triedy tvoria neutrónové hviezdy. • Prvý milisekundový pulzar. Cen X-3. ako maják. Proces nahromadenia hmoty môže následne preniesť dostatok uhlovej hybnosti na neutrónovú hviezdu a „recyklovať“ ju na rotáciou poháňaný milisekundový pulzar. CP 1919 (dnes známy ako PSR B1919+21). Intenzita žiarenia sa mení s pravidelnou periódou. Plazma dopadajúca na povrch disku prípadne až na povrch samotnej neutrónovej hviezdy sa prejavuje emisiou röntgenového žiarenia a systém sa prejavuje ako röntgenová dvojhviezda. ktoré už stratili väčšinu svojej energie a stali sa znova viditeľné po tom. 73 Pulzar Pulzary sú rotujúce neutrónové hviezdy. ktorých kužely nás pri otáčaní zasahujú. Aj medzi nimi však existujú spojenia. Za túto prácu dostal Hewish v roku 1974 Nobelovu cenu. Neutrónová hviezda sa totiž točí tak rýchlo. ktoré pravidelne. • Prvý Röntgenový pulzar. pri ktorých je zdrojom energie rozpad extrémne silného magnetického poľa. zasahujú určitú časť vesmíru. čo ich sprievodné hviezdy expandovali a začali presúvať hmotu na neutrónovú hviezdu.04 sekundy. Pulzar v súhvezdí Plachty Významné pulzary • Prvý rádiový pulzar. s pulzovou periódou 1. bol objavený v roku 1967. • Röntgenové pulzary. • Prvý milisekundový Röntgenový pulzar. ktorý dodáva energiu ich žiareniu: • Pulzary poháňané rotáciou. ale len tie. potvrdzuje všeobecnú teóriu relativity a dokazuje existenciu gravitačných vĺn. opticko/röntgenový obrázok pulzaru Krabia hmlovina. PSR B1937+21. aj keby boli pomerne blízko. že odstredivá sila tvaruje žiarenie. SAX J1808. pri ktorých je zdrojom energie gravitačná potenciálna energia nahromadenej hmoty. Pulzary po prvýkrát odhalili na rádiových vlnových dĺžkach Jocelyn Bell a Antony Hewish v roku 1967. Z toho dovodu nemôžeme vidieť všetky existujúce pulzary. no odvtedy už boli nájdené aj v röntgenovom a gama žiarení. ktoré hviezda emituje. ich pozorovateľné správanie a základná fyzika sú odlišné. Zložený. ktorý ukazuje okolité plyny v hmlovine. čo sa zdôvodňuje rotáciou hviezdy. Obrázok nazvaný „100 postupných pulzov z pulzaru CP 1919“ sa objavil na prednej strane albumu Unknown Pleasures skupiny Joy Division. • Prvý dvojitý pulzar. • Magnetary. . ktoré môžeme pozorovať ako zdroje elektromagnetického žiarenia. pri ktorých dodáva energiu žiareniu strata rotačnej energie hviezdy.Neutrónová hviezda vysokým uhlovým momentom.

decembra 2004. . 74 Pozri aj • Zoznam pulzarov • Zoznam röntgenových pulzarov Magnetar Magnetar je neutrónová hviezda. najmä röntgenových lúčov a gama žiarenia. ktorej hlavným prejavom je extrémne silné magnetické pole. • Prvý dvojitý pulzarový binárny systém. aký bol kedy experimentálne zaznamenaný. Tieto objekty predpovedali Robert Duncan a Christopher Thompson v roku 1992. PSR J0737-3039.Pulzar • Prvý pulzar s planétami. • Magnetar SGR 1806-20 vyprodukoval najväčší výbuch energie v Mliečnej ceste. Rozpad nestabilnej kôry magnetaru doprevádza mohutné vysokoenergetické výboje. 27. Vplyv extrémne silného magnetického pola Magnetické pole magnetaru silné cca 10 GT (Giga Tesla) dokáže na vzdialenosť 1000 km zdeformovať atómy v živej hmote. Počas desaťročia bola magnetarová hypotéza akceptovaná ako možné fyzikálne vysvetlenie pozorovaných objektov ako sú SGR (Soft gamma repeater) a AXP (Anomalous X-Ray Pulsar). PSR B1257+12. teda zapríčiniť smrť akéhokoľvek živého organizmu.

je stála Q-ball s veľkým baryónovým číslom B. .75 Specialna kompaktna hviezda Q-hviezda Q-hviezda (tiež známa ako sivá diera) je hypotetický typ kompaktnej. wikipedia.[1] Referencie [1] Properties and signatures of supersymmetric Q-balls (http:/ / xxx. ktoré absorbovali Q-ball. Typy Q-hviezd: • Q-ball[1] • B-ball. Alexander Kusenko. ťažkej neutrónovej hviezdy so špeciálnym typom hmoty. Kandidátom na takýto kompaktný objekt je V404 Cyg. 2006 Pozri aj • Čierna diera • Hviezdna čierna diera • Quarkova hviezda Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Q star (http:/ / en. org/ wiki/ En:q_star?oldid=355256965) na anglickej Wikipédii. Názov Q-hviezda neznamená quarkovú hviezdu a často sa zamieňa s hviezdnou čiernou dierou. gov/ abs/ hep-ph/ 0612159). Existujú v neutrónových hviezdach. lanl.

Od roku 2002 neexistuje žiaden významnejší dôkaz. [5] Sharma.[5] Pozri aj • Tmavá hmota Referencie [1] SCHUTZ. 1103/ PhysRevD.[4] Tieto hviezdy boli tiež navrhnuté ako kandidáti na objekty tmavej hmoty. doi. (2003). 77. (1990). Liebling. Boson star and dark matter (http:/ / adsabs. Lambiase. "Supermassive boson star at the galactic center?". org/ 10.[1] [2] Bozónové hviezdy mohli vznikať pri gravitačnom zrútení v prvotných fázach veľkého tresku. Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Boson star (http:/ / en.77. Avšak.. org/ wiki/ En:boson_star?oldid=361551704) na anglickej Wikipédii. "Orbital dynamics of binary boson star systems".. Physical Review D 77 (4): 044036. wikipedia. harvard. [2] Palenzuela.. S. Liddle. doi. 1016/ 0370-2693(90)90788-8). Physical Review D 62 (10): 104012. 62. Andrew R. edu/ abs/ 2008arXiv0812. 3rd. musí existovať stabilný typ bozónu s malým obsahom hmoty.. (2000). R. [3] Madsen. Aby mohol takýto typ hviezdy existovať.. org/ 10. ktorý by podporoval existenciu takýchto hviezd. 104012). . Capozziello.62. 044036). L. Physics Letters B 251 (4): 507. doi. (2008). Lehner. teoreticky sa dajú zistiť pomocou pozorovania gravitačnej radiácie vyžarovanej dvojicou navzájom sa obiehajúcich bozónových hviezd. DOI: 10.1103/PhysRevD.1016/0370-2693(90)90788-8 (http:/ / dx... "The cosmological formation of boson stars". S.104012 (http:/ / dx. 1103/ PhysRevD. S.[3] Prinajmenšom v teórii.1103/PhysRevD. supermasívna bozónová hviezda môže existovať v jadre galaxie a tým sa môžu vysvetliť mnohé vlastnosti aktívnych galaktických jadier. [4] Torres.044036 (http:/ / dx. Mark S. Diego F. arXiv. Bernard F. Gravity from the ground up. C. L. DOI: 10. Cambridge University Press. ISBN 0521455065. 3470S). S.Bozónová hviezda 76 Bozónová hviezda Bozónová hviezda je hypotetický astronomický objekt sformovaný z častíc nazývaných bozóny (bežné hviezdy sú sformované z fermiónov). prístup: 2009-04-22. org/ 10. Mukherjee. G.. Karmakar. DOI: 10.

gravastar) je hypotetický astronomický objekt. html [2] http:/ / www. • Stable gravastars – an alternative to black holes? [2] Visser. ale ani ju nevyžaduje. ktorá je tvorená GRAvitačným VÁkuom. že priestor vo vnútri gravahviezdy by bol extrémne zakrivený a obklopený bublinou neuveriteľne hustej a odolnej hmoty. Táto teória by mohla nahradiť teóriu čiernych dier. že tento koncept vyžaduje prijatie veľmi špekulatívnej teórie kvantovej gravitácie. 23. pdf .com. Predpokladá sa.Gravahviezda 77 Gravahviezda Gravahviezda (angl. fc. že gravahviezdy by boli riešením informačného paradoxu: zatiaľ neexistuje vysvetlenie pre obrovské množstvo entropie. ale pritom prináša iba obmedzené výhody oproti teórii čiernych dier. a zatiaľ vzbudila medzi astrofyzikmi iba malý záujem. Mazur a Mottola dokonca prišli s myšlienkou. ako predpokladajú Mazur s Mottolou – podľa dostupných informácií teda teória kvantovej gravitácie teóriu gravahviezd síce nevylučuje. ktoré je čiernym dieram prisudzované (čierna diera má zjavne biliónkrát viac entropie. space. com/ scienceastronomy/ astronomy/ gravastars_020423. predpovedaný astrofyzikálnou teóriou. že namiesto toho. navrhnutou Pawlom Mazurom a Emilom Mottolom. Teória veľmi blízka teórii gravahviezd (alebo možno dokonce iba iná formulácia tej istej teórie) je teória „hviezd z tmavej energie“. Externé odkazy • Thick-Skinned Gravastars Vie to Replace Black Holes. prejde priestor ako taký fázovým prechodom. Zrod gravahviezd by mohol byť príčinou pozorovaných zábleskov gama žiarenia.apríl 2002. Nedostatok záujmu súvisí s tým. David L. Predpokladá sa. ktoré sa tento fenomén snažia vysvetliť. Wiltshire. čím sa teória gravahviezd stáva ďalšou z mnohých špekulatívnych teórií. up. z ktorej sa sformovala). kde by táto entropia mohla existovať. pt/ pessoas/ luis.space. čo tento problém rieši. Táto teória je pomerne nová. nachádzajúcej sa vo fáze Bose-Einsteinovho kondenzátu. ako hviezda. aby sa hviezda zrútila do jediného priestorového bodu s nekonečnou hustotou. A okrem toho ani v rámci kvantovej teórie gravitácie neexistuje žiadny nevyhnutný dôvod na to. aby sa priestor správal presne tak. zabraňujúcim ďalšiemu zrúteniu a transformuje sa do podoby sférického prázdna obklopeného určitým druhom extrémne hustej hmoty. že pozorovateľný vesmír by sa celý mohol nachádzať vo vnútri jedinej obrovskej gravahviezdy. ktorú v apríli 2005 navrhol kalifornský fyzik George Chapline. Nikde vo vnútri čiernej diery pritom nevieme nájsť miesto. 10. in Theory [1] www. že gravahviezdy majú veľmi malé množstvo entropie. beca/ phisky/ PhiSky%20Wiltshire. Teória gravahviezd predpokladá. V tejto podobe možno teóriu gravahviezd zaradiť aj medzi alternatívne kozmologické teórie.február 2004 (PDF) Referencie [1] http:/ / www. Matt. Pôvod označenia je jednoduchý: Hviezda. Mazur s Mottolou si všimli.

78 Spadnute hviezdy Hnedý trpaslík Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť .

Hnedý trpaslík sa väčšinou vyznačuje prítomnosťou lítia. aby mohla prebehnúť aj nukleosyntéza ľahkého vodíka (prócia). Ich ďalším poznávacím znakom je výskyt metánu. októbra 1994 na observatóriu Mount Palomar. Podľa predbežného odhadu je ich celkový počet v našej Galaxii porovnateľný s počtom hviezd. 79 Vznik a vývoj Hnedé trpaslíky vznikajú podobným procesom ako hviezdy. Hnedý trpaslík vzniká z protohviezdy. Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hnedý trpaslík . Jeho hmotnosť sa pohybuje medzi 13-násobkom hmnotnosti Jupitera a 0. ale má plne vodivý povrch a vnútro. až napokon jej hmota prejde do stavu elektrónovej degenerácie. Tlak v jadre hnedého trpaslíka sa ustáli približne na hodnote 1016 Pa. V jeho jadre prebieha po určitú dobu nukleosyntéza deutéria. V strede oblaku. Hustota a teplota protohviezdy sa neustále zväčšuje. ale je bežný v atmosférach obrovských planét.Hnedý trpaslík (MV) Hnedý trpaslík je substelárny objekt. jeho objem sa však na rozdiel od objemu starnúcej hviezdy nemení. ako svietivosť Slnka.08 násobkom hmotnosti Slnka. ako sa dosiahol tlak a teplota v jadre potrebný na zapálenie termojadrových reakcií. Niekedy sa označuje za hviezdu spektrálneho typu L. táto metóda však nie je spoľahlivá. V jadre začne prebiehať fúzia deutéria a lítia. ktorý nevyžaruje energiu vďaka termonukleárnym reakciám ako hviezdy hlavnej postupnosti. Od planét sa zase hnedé trpaslíky odlišujú povrchovou teplotou a žiarivosťou. iné naopak vznikli osamotene. bol objavený 27. Gliese 229b. Niekedy sa pojem hnedý trpaslík od materskej hviezdy Gliese 229A používa aj na chladnúceho bieleho trpaslíka. Prvý hnedý trpaslík. ale teplota a tlak nie sú postačujúce na to. pretože tá je u obidvoch typov objektov probližne rovnaká. čím ho možno rozoznať od hviezd. Odlíšenie hnedých trpaslíkov od málo hmotných hviezd a od obrovských planét je ťažké. Na počiatku je chladný plynoprachový mrak. niekedy aj viditeľné svetlo nízkych vlnových dĺžok (červené svetlo). Hnedý trpaslík vyžaruje vlastné rádiové a infračervené. Niektoré hnedé trpaslíky sú sprievodcovia hviezd. Na začiatku roku 2000 bolo známych asi 100 hnedých trpaslíkov. Postupne sa premení na takmer nežiariaceho čierneho trpaslíka. v tejto súvislosti sa s ním však možno stretnúť len zriedkavo. ktorý sa nenachádza vo hviezdach. Hnedý trpaslík vzniknutý z protohviezdy sa považuje za prechod medzi planétou a hviezdou. Po ukončení jadrových reakcií hnedý trpaslík postupne chladne a jeho žiarivý výkon sa znižuje. Tým sa jej zmršťovanie zastaví ešte predtým. teplota sa pohybuje okolo 3 000 000 kelvinov a hustota dosahuje hodnoty približne 104 až 107 kg/m3. nie však veľkosťou. ktorá nemá dostatočnú hmotnosť Hnedý trpaslík Gliese 229B (menší objekt vpravo na začatie termonukleárnych reakcií. ktorá však v porovnaní s termojadrovými reakciami hviezd hlavnej postupnosti prebieha pomerne krátko – nanajvýš 10 miliónov rokov. ktorý sa postupne zmršťuje a zahrieva. sa formuje protohviezda. kde je hustota najväčšia. Jeho svietivosť je miliónkrát slabšia.

Zo štyroch jadier vodíka vzniká jedno jadro hélia. Jeho teplota v strede sa odhaduje na 14 000 000 až 20 000 000 K. To znamená. rokoch 20. vyšla im nereálne vysoká hodnota .80 Struktura hviezdy Jadro Slnka Jadro Slnka je centrálna časť Slnka.10 miliárd stupňov Celzia. 0. kým vo vnútornej časti je to až 150 g/cm3. storočia fyzici vypočítali teplotu. Hustota vonkajšej časti jadra je asi 20 g/cm3. Umožňuje im to princíp neurčitosti. že doba rotácie môže byť 11 dní. na okraji asi 7 000 000 kelvinov. Vzniká tu všetka energia Slnka. V skutočnosti temrojadrové reakcie prebiehajú už pri oveľa nižšej teplote. aká by musela byť v jadre Slnka na to. Jedna teória hovorí. Jadrové reakcie prebiehajúce vo vnútri Slnka môžeme zjednodušene zapísať takto: 1 2 3 H + 1H = 2H + elektrónové neutríno H + 1H = 3He + fotón gama žiarenia He + 3He = 4He + 1H + 1H Energia vzniká vo forme fotónov gama žiarenia. Jeho tlak sa odhaduje na 150×109 atmosfér. 10-27 kg hmoty sa premení na energiu. Tvoria ho hlavne voľné jadrá vodíka. nakoľko Slnko má diferenciálnu rotáciu. Počet reakcií prebiehajúcich v jadre Slnka každú sekundu je 1038. aby bola prekonaná odpudivá sila mezdi dvoma protónmi. v ktorej prebiehajú termojadrové reakcie. Nie je presne známe. Keď v 20. hélia a elektróny.048 . Prebieha tu jadrová fúzia jadier ľahkého vodíka (prócia) na hélium. že každú sekundu sa na energiu premení 5 miliónov ton hmoty. To je vyžarované do okolitej vrstvy žiarivej rovnováhy. akou rýchlosťou jadro Slnka rotuje. Tlak žiarenia takto vznikajúceho pôsobí proti tlaku vznikajúceho pod vplyvom veľkej hmotnosti vonkajších vrstiev Slnka. . Takáto reakcia je typická pre všetky hviezdy hlavnej postupnosti. vnútorná stavba Slnka a jeho jadro Jadro Slnka je zdrojom jeho energie. Jadro Slnka siaha od stredu do vzdialenosti asi 175 tisíc kilometrov.

ale len veľmi málo sa ich vo forme gama žiarenia „pretlačí“ až na povrch. Kým bolo Slnko ešte len protohviezdou. Hmota počas stúpania expanduje a ochladzuje sa. dusíka. Po zapálení termojadrových reakcií v jadre Slnka sa energia vo väčšine jeho častí začala šíriť radiáciou a konvekcia ako spôsob šírenia energia zostala už len v konvektívnej zóne. Je to najvrchnejšia z vnútorných častí Slnka. bolo celé prestúpené konvekciou. preto je tvorená plazmou. ultrafialové žiarenie. vápnika. ktorá leží medzi jadrom a konvektívnou vrstvou.. V tejto časti Slnka už nie sú teplota a tlak dostačujúce na to.. Ostatné sa počas prechodu touto vrstvou zmenia na röntgenové žiarenie.Konvektívna zóna 81 Konvektívna zóna Konvektívna zóna je vrstva Slnka (prípadne akejkoľvek inej hviezdy hlavnej postupnosti) nachádzajúca sa medzi oblasťou žiarivej rovnováhy a fotosférou. Oblasť žiarivej rovnováhy je tvorená slnečnou plazmou. ale prenáša sa od jadra smerom k povrchu Slnka. že fotóny sa pohybujú rýchlosťou svetla. Energia. svetlo. Množstvo energie obsiahnutej vo vrstve žiarivej rovnováhy je také veľké. Oblasť žiarivej rovnováhy Oblasť žiarivej rovnováhy alebo vrstva žiarivej rovnováhy je vnútorná časť Slnka. Zahriata hmota spôsobuje v slnečnej plazme turbulenciu a ďalší prenos energie sa preto deje konvekciou. železa. Neustálym pohlcovaním a absorbovaním zároveň klesá ich vlnová dĺžka. Tak ďaleko od jadra Slnka sa už prenos tepla žiarením stáva málo účinným.. Vrcholky výstupných prúdov z konvektívnej zóny možno pozorovať vo fotosfére ako granuly.) sú vďaka nízkej teplote schopné fotóny pohltiť a neemitovať ich ďalej. Rozprestiera sa vo vzdialenosti od 175 tisíc až po 490 tisíc kilometrov od stredu Slnka. kyslíka. ktorú tieto fotóny strácajú sa mení na tepelnú energiu častíc vrstvy žiarivej rovnováhy. Hustota na dne tejto vrstvy je 20 g/cm3. neustále sú absorbované a emitované okolitou hmotou. V Slnku zaberá približne 30% jeho vnútorného priestoru.2 milióny Kelvinov. kým cez túto oblasť prejdú. V tejto oblasti už nijaké žiarenie nevzniká. Slnko by ostalo svietiť ešte niekoľko miliónov rokov. na hornej hranici je to asi 0.2 g/cm 3 . Napriek tomu. Má hrúbku asi 200 tisíc kilometrov a teplotu na dne okolo 2 miliónov Kelvinov. Tento prenos energie je veľmi pomalý. pretože niektoré ióny (uhlíka. aby dochádzalo k termojadrovým reakciám. Preto trvá tisíce až milióny rokov. infračervené žiarenie alebo rádiové žiarenie. Do vrstvy žiarivej rovnováhy všetky fotóny vstupujú vo forme gama žiarenia. väčšie útvary sú supergranuly. Jej teplota je v rozsahu približne 7 . Od oblasti žiarivej rovnováhy ju oddeľuje tenká styčná vrstva. Konvektívne prúdy vynášali na jeho povrch teplo spôsobené jeho gravitačnou kontrakciou. že keby aj termojadrové reakcie Slnka zrazu prestali.

Hneď pod ňou sa nachádza konvektívna zóna a nad ňou chromosféra. V oblastiach slnečných škvŕn to môže byť len 4 000 Kelvinov. alebo pri meraní intenzity žiarenia. Chemické zloženie fotosféry tvorí 90% vodíka. Priemerná teplota fotosféry sa pohybuje od 5 500 do 6 000 Kelvinov. Tento jav sa nazýva slnečná oscilácia. Rozmer stúpajúcich a klesajúcich oblastí nie je celkom presne stanovený.Fotosféra 82 Fotosféra Fotosféra je oblasť hviezdy. Najlepšie preskúmaná je slnečná fotosféra. horčík. je to teda. Pretože hviezdy sú plynné gule. kremík a železo. 8% hélia. Oscilácie Časti slnečného povrchu striedavo stúpajú a klesajú so strednou periódou okolo 300 sekúnd. že sú vzbudené zvukovými osciláciami Slnka. Celý jej povrch pokrývajú stúpajúce a klesajúce prúdy plazmy. Tento jav sa nazýva granulácia. je to oblasť. avšak existuje hĺbka. v ktorej plyn prestáva byť priehľadný pre fotóny a táto oblasť je pozorovateľná ako povrch hviezdy. čiže je to najchladnejšia vrstva Slnka. Jej spektrum je spojité a nachádzajú sa v ňom tmavé čiary .Fraunhoferove čiary. veľmi tenká vrstva. Fotosféra skutočne emituje až 99% žiarenia Slnka. Názov fotosféra pochádza z gréckeho photos. pravdepodobne sa pohybuje okolo 10 000 km v priemere. Preto chladnejšie škvrny vyzerajú v porovnaní s okolitou fotosférou tmavšie. Slnečná fotosféra má hrúbku (podľa rôznych zdrojov) 200 až 500 km. v ktorej optická hĺbka nadobúda hodnotu rovnú jednej. najmä kyslík. predpokladá sa. Vo fotosfére sa okrem slnečných škvŕn a granúl vyskytujú aj supergranuly. Inými slovami. uhlík. dusík. čo znamená svetlo. Príčina vzniku oscilácii tiež nie je úplne známa. Fotosféra Slnka so skupinou slnečných škvŕn Vo fotosfére teplota smerom od stredu Slnka klesá. v chromosfére so stúpajúcou vzdialenosťou od stredu Slnka stúpa. napríklad hviezda. v porovnaní s inými časťami Slnka. 2% pripadajú na iné prvky. obrie cely a fakuly. . Oscilácie sa dajú zistiť z posunu spektrálnych čiar v dôsledku Dopplerovho javu. v ktorom objekt. nemajú pevný povrch. prestáva byť priehľadný.

erupcie a protuberancie. ale aj veľmi riedka. kde sa teplota náhle mení z asi milióna Kelvinov v spodnej koróne na asi 20 000 Kelvinov vo vrchnej chromosfére je práve prechodová oblasť. Už v tridsiatych rokoch 20. Je stokrát teplejšia než fotosféra. fibrily. široká asi 10 000 km. Koróna je najteplejšia vrstva slnečnej atmosféry. Jej názov pochádza z gréckeho slova chromos – farba. Tento predpoklad bol o niekoľko rokov potvrdený spektroskopicky.Chromosféra 83 Chromosféra Chromosféra je tenká vrstva slnečnej atmosféry hneď nad fotosférou. Typická hustota častíc v koróne je 5 x 1017 častíc na cm3. Má červenkastú farbu.7 nanometrov. Jej hrúbka je 2 000 až 10 000 kilometrov. čomu zodpovedá vlnová dĺžka 656. oddeľuje korónu tzv. Siaha do vzdialenosti niekoľkých slnečných polomerov. milióny kilometrov do kozmu. teda približne ako priemer Zeme. Hmota koróny neustále . Chromosféra Slnka (ružový kruh okolo mesačného kotúča) pozorovaná pri úplnom zatmení. Koróna je teda veľmi horúca. je však pozorovateľná pri úplnom zatmení Slnka alebo pomocou spektroskopu. závisí od polohy a od fázy slnečného cyklu. Je viac transparentná ako fotosféra. najľahšie viditeľná počas úplného zatmenia Slnka alebo pomocou koronografu. prechodová oblasť. Fotografia slnečnej koróny počas zatmenia Slnka vo Francúzsku v roku 1999 Toto tepelné rozhranie. Preto prúdenie tepla nastáva smerom z koróny do nižších oblastí Slnka. Podľa niektorých zdrojov je hranicou vrchnej koróny až heliopauza. pretože nie je taká výrazná ako fotosféra. V chromosfére sa vyskytujú spikuly. Príčina takejto vysokej teploty koróny dodnes nebola nájdená. Teplota chromosféry sa pohybuje od 6 000 do 20 000 Kelvinov. chromosféry. že koróna musí mať teplotu milióny stupňov. storočia sa na základe tvaru koróny pozorovanej pri zatmeniach objavili úvahy. Za normálnych okolností nie je pozorovateľná. Pri prechode svetla chromosférou sa tvoria absorpčné čiary. Koróna Koróna je jasná plazmová slnečná atmosféra siahajúca milióny kilometrov do vesmíru. Nad chromosférou sa nachádza koróna. Od spodnejšej vrstvy slnečnej atmosféry. pretože maximum jej žiarenia sa nachádza vo vodíkovej čiare H-alfa. flokuly.

5 až viac ako 10 slnečných polomerov. Sú približne radiálne a rozprestierajú sa do vzdialeností 0. aby násilne otvorila uzavreté slučky magnetického poľa do tvaru neutrálneho prúdu.Koróna uniká do okolitého priestoru rýchlosťou asi milión ton každú sekundu. skratka CME). Jej priemerná hustota v pokojných častiach je rádovo 108/cm3. zelená čiara (530.vzniká rozptylom svetla fotosféry na voľných elektrónoch. Vo vnútornej koróne sa vyskytujú približne 100 000 km vysoké koronálne slučky.0 násobne a najvyššie hodnoty (okolo 1010 častíc na cm3) dosahuje v tzv. Mesiac zatemňujúci Slnko možno čiastočne nahradiť koronografom. Štruktúry Charakteristické štruktúry pre korónu sú koronálne lúče. Toto množstvo sa zvyšuje až na miliardy ton pri slnečných erupciách. Oblasti koróny s veľmi nízkou hustotou a nižšou teplotou sa nazývajú koronálne diery. ktorým sa však kvôli svetlu rozptýlenému v zemskej atmosfére nedajú pozorovať slabšie časti koróny. Takéto náhle úniky hmoty sa nazývajú výrony koronálnej hmoty alebo ejekcia koronálnej hmoty (po anglicky coronal mass ejection. pozorovať ju možno iba pri jeho zaclonení. V jej spektre sa vyskytujú Fraunhoferove čiary. V K koróne nad koronálnymi dierami boli pozorované trhliny. ako napríklad lúče.4 nm). Sú dobre pozorovateľné v polárnych oblastiach Slnka a majú krátku životnosť. • Koróna F (Fraunbhoferova koróna alebo prachová koróna) . Pozorovanie koróny Keďže intenzita žiarenia koróny je miliónkrát nižšia. koronálnych kondenzáciách. v rôznych štruktúrach vzrastá 5. ktorého nevýhoda však spočíva v tom.vzniká emisiou iónou koronálneho plynu. Delia sa na niekoľko typov. . ktoré sa nazývajú jasné koronálne body. Rozptýlené žiarenie F koróny nie je polarizované a jej pokračovaním v medziplanetárnom priestore je zvieratníkové svetlo. Tieto výrony majú za následok zvýšený tok častíc slnečného vetra a s tým spojené následky ako magnetické búrky alebo polárnu žiaru. polárne lúče a tenké lúče. • Koróna E (emisná koróna) .4 nm). Nachádzajú sa v nej rôzne štruktúry.4 nm) a žltá čiara (569. Jej spektrum je spojité. Ideálne podmienky na pozorovanie koróny vytvára úplne zatmenie Slnka. oblúky. keď sa plazma v koronálnej kondenzácii stáva dostatočne horúcou na to. Koronálna kondenzácia je veľmi husté miesto v koróne. Koronálne lúče vznikajú vtedy. Na röntgenových snímkach boli objavené objekty s krátkou životnosťou. ale pravdepodobne majú rovnakú základnú štruktúru. Najvýraznejšie spektrálne čiary. úzke tmavé pruhy. ako žiarenie slnečného disku. Účinné je pozorovanie Slnka z umelej družice alebo slnečnej sondy pomocou koronografu. 84 Zložky žiarenia Korónu možno rozdeliť na niekoľko zložiek s odlišným pôvodom: • Koróna K (elektrónová koróna alebo koróna spojitého spektra) . Polárne lúče sa v koróne vyskytujú pri minime slnečnej aktivity. že trvá len veľmi krátko.vzniká rozptylom žiarenia na relatívne ťažších časticiach medziplanetárneho prachu. Hustota častíc v nich je oproti priemernej hustote K koróny zvýšená 3-10 krát. v ktorých sa pozoruje koróna sú červená čiara (637.

Približne v 30. sa môže nazývať hviezdny vietor). Parker si uvedomil. Umelcova predstava interakcie slnečného vetra s magnetosférou Zeme História V roku 1958. . Tiež v 50-tych rokoch nemeckého vedca menom Ludwig Biermann zaujal fakt. Slnečným vetrom možno vysvetliť mnoho javov. Biermann predpokladal. že je ide o supervodič tepla. že teplota slnečnej koróny musí byť milión stupňov Celzia. Zachránil ju však vydavateľ Subrahmanyan Chandrasekhar (ktorý neskôr v roku 1983 dostal Nobelovu cenu za fyziku). ktorý zaplňuje lokálny medziplanetárny Slnečný vietor priestor ionizovaným plynom (plazmou). ktorá vyraďuje elektrickú rozvodnú sieť na Zemi. kvôli spôsobu akým vystupuje do vesmíru (videné počas úplných slnečných zatmení). rokoch 20. je takým dobrým vodičom tepla. že je stále veľmi horúca aj pri veľkých vzdialenostiach. že aj keď slnečná koróna je silne priťahovaná gravitáciou Slnka. že žiara prúdiaca zo Slnka v Chapmanovom modeli a kometárny chvost odfukovaný od Slnka v Biermannovej hypotéze musia byť výsledkom toho istého javu. dvaja recenzenti odmietli. keď sa vzdialenosť od Slnka zvyšuje. plazma. až za obežnú dráhu Zeme. polárnu žiaru a iné slnečno-pozemské javy. jej chvost vždy mieri od Slnka. A pretože gravitácia slabne. ako geomagnetické búrky. ktorú poslal do Astrophysics Journal v roku 1958. Je zložený väčšinou z vysokoenergetických elektrónov a protónov ~ 500 keV). pretože Slnko vyžaruje stabilný prúd častíc. vonkajšia koronálna atmosféra uniká do medzihviezdneho priestoru. Pred týmto objavom vedci považovali vesmír za čisté vákuum. ktoré sú emitované z vrchnej atmosféry hviezdy (v prípade hviezdy inej ako zemského Slnka.Slnečný vietor 85 Slnečný vietor Slnečný vietor je prúd nabitých častíc (napr. Eugene Parker objavil. ktoré neustále posúvajú chvost kométy ďalej. ktoré vyraďujú vedenia elektrických sietí na Zemi. Parker ukázal. Práca. storočia vedci vypočítali. V polovici 50-tych rokov britský matematik Sydney Chapman spočítal vlastnosti plynu pri takých teplotách a zistil. až po vytváranie vzdialených hviezd. polárnu žiaru (známu aj ako auróra). že sa to deje. že od Slnka vanie neprestajne silný tuhý vietor. V 60-tych rokoch bola táto hypotéza potvrdená cez priame satelitné pozorovania slnečného vetra. Objav navždy zmenil u vedcov vnímanie vesmíru a pomohol vysvetliť mnohé javy od geomagnetickej búrky. že nezáleží či kométa mieri k alebo od Slnka. Dômyselná detektívna práca potvrdila spektroskopickými meraniami túto neobyčajnú teplotu. chvosty komét mieriace vždy od Slnka a vytváranie vzdialených hviezd. ktoré unikajú hviezdnej gravitácii vďaka ich veľkej termálnej energii. Odpor voči Parkerovej domnienke o slnečnom vetre bol silný. čo tiež umožnilo vysvetliť magnetické búrky. ktorý musí byť predĺžený ďaleko do vesmíru.

5 Tg (4. ktorý zodpovedá približne 4. Približne 1 milión ton hmoty za sekundu sa stráca zo Slnka vytryskovanej ako slnečný vietor. html . slnečná rotácia zakrúca slnečný vietor do špirálovitého vzoru a ťahá so sebou jeho magnetické čiary. Priemer je 450 km/s. bola však poškodená tvrdým pristátím. v ktorom už nie je sila slnečného vetra dostatočne silná. Až do vzdialenosti približne 160 Gm (160 000 000 km). V blízkosti Zeme sa rýchlosť slnečného vetra mení od 200 do 889 km/s. Presné zloženie nebolo doteraz odmerané. Slnečný vietor vydúva „bublinu“ v medzihviezdnej látke (zriedené plyny vodíka a hélia. keď dopadajú do Zemskej atmosféry blízko pólov. nationalgeographic. ktorými je galaxia presiaknutá).5×109 kg) hmoty konvertovanej na energiu každú sekundu. Bod. Pozri aj • • • • • • Magnetopauza Magnetosféra Ionosféra Tlaková vlna Wolf-Rayetova hviezda Slnečná plachetnica Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Slnečný vietor Externé odkazy • Objaviteľ slnečného vetra [1] (po anglicky) Referencie [1] http:/ / news. ale je známe. Genesis vesmírna misia so zachytenými vzorkami sa vrátila na Zem v roku 2004 a jej vzorky sú analyzované. Neobvykle energetické výbuchy slnečného vetra spôsobené slnečnými protuberanciami a ďalšími podobnými javmi slnečného počasia sú známe ako „solárne búrky“ a môžu vystaviť vesmírne sondy a satelity silným dávkam radiácie. keď sa jej neotvorili padáky pri návrate do zemskej atmosféry. Ostatné planéty s magnetickými poľami podobnými tomu zemskému majú tiež vlastné polárne žiary. 25% hélia a zvyškové nečistoty. 73% vodíka. nesie so sebou magnetické pole Slnka. že leží ďaleko za obežnou dráhou Neptúna. Vzdialenosť k heliopauze nie je presne známa a pravdepodobne sa značne mení podľa aktuálnej rýchlosti slnečného vetra a lokálnej hustoty medzihviezdnej látky. Čiastočky slnečného vetra zachytené v zemskom magnetickom poli majú tendenciu sústrediť sa vo van Allenovom radiačnom páse a zapríčiňovať tak polárnu žiaru. Keďže slnečný vietor je plazma.Slnečný vietor 86 Vlastnosti V slnečnej sústave je zloženie slnečného vetra identické slnečnej koróne. čo je zanedbateľné množstvo oproti svietivému výkonu Slnka. aby zatlačila na medzihviezdnu látku sa nazýva heliopauza a je často považovaný za vonkajšiu „hranicu“ slnečnej sústavy. com/ news/ 2003/ 08/ 0827_030827_kyotoprizeparker. no za touto vzdialenosťou sa slnečný vietor pohybuje smerom von bez ďalších vplyvov priamo zo Slnka.

html) Pozri aj Astronomický portál • Protón-protónový cyklus • Uhlíkový cyklus • Jadro Slnka Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku 3-alfa reakce (http:/ / en. Referencie [1] Hviezdy. Tie sa môžu zlúčiť s ďalším héliovým jadrom za vzniku stabilného jadra uhlíka.25 hmotnosti Slnka dochádza po spálení vodíka v jadre k elektrónovej degenerácii plynu. U hviezd s hmotnosťou do 2. cz/ hvezdy.80 % hélia v jadre. org/ wiki/ Cs:3-alfa_reakce?oldid=6612339) na českej Wikipédii. Dochádza ku kolapsu jadra a nárastu teploty v centrálnej časti až radovo na ~100 × 106 K. ktoré opúšťajú hlavnú postupnosť a už nemajú dostatok vodíka pre udržanie protón-protónového cyklu vo svojom jadre. Salpeterov proces[1] ) je rad niekoľkých reakcií.275 MeV. Zapálenie 3-alfa reakcie vedie k prudkému rozšíreniu tejto reakcie po celom jadre a celkovému zvýšeniu jeho teploty. aby v jadre hviezdy bolo stále trochu jadier berýlia. 3α reakcia. pri ktorých z troch héliových jadier (Alfa častíc) vzniká jadro uhlíka. Predchádzajúca reakcia však prebieha dostatočne rýchlo. V tomto okamihu majú héliové jadrá dostatočnú kinetickú energiu. Pri tomto procese trvajúcom niekoľko sekúnd a nazývanom héliový záblesk dôjde ku spáleniu 60 .87 Nukleosynteza 3-alfa reakcia 3-alfa reakcia (3 alfa reakcia. wikipedia. aby mohli prejsť coulombovou bariérou a spojením dvoch héliových jadier dochádza k vzniku jadra berýlia. . ic. Celková energia uvoľnená pri týchto dvoch reakciách je 7. K tejto reakcii dochádza v starších hviezdach. Schéma 3-alfa reakcie (reakcia energiu spotrebúva) Toto berýliove jadro je nestabilné a samovoľne by sa rozpadlo späť na dva héliové jadrá. (http:/ / astroarrow.

. (+17.. pričom jeden z nich sa mení na neutrón a vzniká deutérium (D). 4He.. Protón-protónový reťazec sa uplatňuje v centrálnych oblastiach hviezd pri teplotách 6.13 MeV) ... . ktorých hmotnosť veľmi nepresahuje hmotnosť Slnka. (+17......... (+1... elektrónové neutríno (νe) a pozitrón (e+).35 MeV) alebo ..59 MeV) ....86 MeV) ..49 MeV) . (+1.. p-p cyklus) je cyklus jadrových reakcií..2. Prebieha postupne nasledujúcimi čiastkovými reakciami (v zátvorke sa uvádza množstvo energie uvoľnenej pri jednotlivých reakciách): Schéma prvej možnosti priebehu protón-protónového cyklu začína zrážkou dvoch protónov (H)..... (+12..86 MeV) alebo . Protón-protónový cyklus je základným zdrojom žiarivej energie vo hviezdach.10-12 J (zvyšok sa uvoľní vo forme elektrónových neutrín νe). Pri zrážke deutéria s ďalším protónom vzniká izotop hélia 3He a fotón gama žiarenia.44 MeV) . pričom sa uvoľňujú dva protóny.09 MeV) Pri vzniku jedného atómu hélia (He) sa uvoľní vo forme gama žiarenia celková energia okolo 26. (+0.. . (+5... čo je približne 4.98 MeV) .....5-16 miliónov K.Protón-protónový cyklus 88 Protón-protónový cyklus Protón-protónový cyklus (protónovo-protónová reakcia. Zrážkou dvoch takýchto izotopov vzniká výsledný produkt. (+0. ktoré môžu vstúpiť do ďalšej reakcie..2 MeV.. pri ktorých sa v konečnom dôsledku premenia jadrá vodíka 1H na jadrá hélia 4He. (+0.

25 násobok hmotnosti Slnka nastáva héliový záblesk po spálení všetkého vodíka v jadre. dôjde k zapáleniu héliovej fúzie v jadre. Vplyvom gravitačného kolapsu dôjde k zmršteniu hviezdy.Protón-protónový cyklus 89 Pozri aj • Uhlíkový cyklus • Jadro Slnka Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA. To vedie k rýchlemu rozšíreniu oblasti. ktorých hmotnosť nepresahuje 2. horizontálnej vetvy. Toto hélium môže vytvoriť povrchovú šupku a pokiaľ sa stane dostatočne silnou. Vplyvom teploty dôjde k expanzii vonkajších vrstiev a z hviezdy sa stáva červený obor. U hviezd o hmotnosti vyššej než 2. keď tlak plynu už nemôže ďalej vyrovnávať gravitačné pôsobenie horných vrstiev. pretože ich jadro neprechádza stavom degenerovaného plynu. môže tento materiál prechádzať z tejto hviezdy za vzniku akréčneho disku na povrch bieleho trpaslíka. Héliový záblesk Héliový záblesk je názov pre náhle zapálenie héliovej fúzie v jadre hviezd. ktorá obsahuje dostatok hélia. Z materiálu v jadre sa stáva degenerovaný plyn.6 miliárd rokov. Keď teplota v jadre vystúpi na rádovo 100 x 106 K. Rýchla produkcia energie pokračuje do tej doby. Reakcia priebeh mnohonásobne rýchlejšie než pri normálnej produkcii energie. Objem jadra sa však v tejto chvíli nemení a tlak v jadre neklesá. dochádza k rýchlemu zahriatiu ďalších oblastí jadra. Hviezda se stane hviezdou tzv. Héliový záblesk v jadre hviezdy U hviezd. K héliovému záblesku taktiež môže dôjsť na povrchu bielych trpaslíkov. ktorých hmotnosť je menšia ako 2. Pretože degenerovaný plyn je dobrý vodič tepla. Jadro potom expanduje a dôjde k ochladeniu a reakcie pokračujú stabilným spaľovaním hélia. ktorý sa prejaví ako nova. Héliové jadrá vzniknuté počas protón-protónového cyklu sa začnú počas 3-alfa procesu spájať počas vzniku jadier uhlíka. Navonok sa zapálenie héliovej fúzie prejaví náhlym zjasnením hviezdy.25 násobok hmotnosti .25 hmotnosti Slnka nedochádza k vzniku héliového záblesku. Héliový záblesk na povrchu bieleho trpaslíka Pokiaľ sa biely trpaslík nachádza v binárnej alebo viacnásobnej sústave s hviezdou. môže dôjsť k héliovému záblesku. v ktorej prebieha héliová fúzia. ak je ich materiál doplňovaný z inej hviezdy. U Slnka dôjde k héliovému záblesku asi za 5 . Akréčny disk okolo bieleho trpaslíka v binárnom hviezdnom systéme. nárastu teploty a tlaku v jadre. . než zvýšená teplota vyrovná vzniknutý tlak a materiál v jadre prestane byť degenerovaný.

(+2. Uhlíkový cyklus je základným zdrojom žiarivej energie hviezd s hmotnosťou presahujúcou hmotnosť Slnka. zvyšok energie sa uvoľní vo forme neutrín νe. dusíka N a kyslíka O premenia v konečnom dôsledku jadrá vodíka H na jadrá hélia He.... (+0. CNO cyklus alebo Betheho-Weizsäckerov cyklus je cyklus jadrových reakcií. (+7.0.76 MeV) .22 MeV) ....19 MeV) Je možné. Referencie [1] http:/ / en..76 MeV) ... pri ktorých sa za účasti uhlíka C.. ..97 MeV) Celkové množstvo energie........ (+1.60 MeV) .... K. (+4. čím sa uhlíkový cyklus premení na dvojitý uhlíkový cyklu: ....... Okrem uvedených reakcií sa môžu zachytiť i ďalšie jadrá vodíka.0 MeV (4... org/ wiki/ Cs%3Aheliov%C3%BD_z%C3%A1blesk?oldid=6469513 Uhlíkový cyklus Uhlíkový cyklus.30 MeV) . Cyklus sa uplatňuje v centrálnych oblastiach hviezd pri teplotách 16-50 mil. (+7.. (+12.. Prebieha postupne nasledujúcimi čiastkovými reakciami (v zátvorke množstvo energie uvoľnenej pri jednotlivých reakciách): Schéma priebehu CNO cyklu . uhlíkovo-dusíkovo-kyslíkový cyklus.. že väčšina dusíka 14 N pozorovaného v prírode sa utvorila uhlíkovým cyklom.Héliový záblesk 90 Referencie Astronomický portál Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Heliový záblesk [1] na českej Wikipédii. ktoré sa uvoľní pri vzniku jedného jadra hélia vo forme γ žiarenia je 25.1012 J).94 MeV) .13 MeV) . (+2.. wikipedia. (+2.55 MeV) .. (+1.

.Uhlíkový cyklus 91 Pozri aj • Protón-protónový cyklus Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA.

štiepením optickou mriežkou. II. kde trieda O označuje najteplejšie hviezdy a trieda M najchladnejšie. B. B modro-biele. A. čo sú tmavé čiary v obraze získanom prístrojom zvaným štrbinový spektrograf. Nájdenie "otlačku" určitého excitovaného atómu alebo iónu v podobe spektrálnej čiary preto naznačuje. V prípade spektrálnej klasifikácie ide o analýzu absorbčných čiar vytvorených atómami v hviezdnej atmosfére. G.[1] V spektre každá čiara predstavuje atóm alebo ión chemického prvku. Skutočná farba hviezdy určitého typu sa pri pozorovaní môže líšiť od týchto farieb v závislosti od optických podmienok a zdanlivej hviezdnej veľkosti. ale A2 predstavuje 2 desatiny plného rozsahu od A0 do F0. v ktorom sa atómy nachádzajú. Poloha a intenzita absorbčných spektrálnych čiar závisí od toho. Objektív spektrografu sústredí tieto jednofarebné zväzky do ohniskovej roviny. Ak bola teplota hviezdy určená väčšinou z absorpčných čiar. IV a V. Vlnové dĺžky sa odlišujú svojimi smermi. ktoré označuje desatinu rozsahu medzi dvoma hviezdnymi triedami. K oranžové a M červené.92 Vlastnosti Spektrálna klasifikácia Spektrálna klasifikácia je klasifikácia hviezd založená na teplote hviezdneho povrchu – fotosfére. F. predovšetkým vo fotosfére. Svetlo z fotosféry hviezd sa v prípade mriežkového spektrografu (typ štrbinového spektrografu) analyzuje Slnko má v Morgan-Keenanovej spektrálnej klasifikácii označenie triedy G2V. . Na zapamätanie si poradia tried sa niekedy využíva anglická mnemonika "Oh. čím sa vytvoria jednofarebné (monochromatické) obrazy vstupnej štrbiny nazývané spektrum. G žlté. Tá svetlo rozdelí na zväzky rôznych vlnových dĺžok. takže A5 je 5 desatín medzi triedami A0 a F0. K a M. je spektrálne písmeno rozšírené o číslo 0 až 9. A biele. aká teplota panuje na povrchu hviezdy. čiže rozličných farieb. Neformálne sa hviezdam jednotlivých spektrálnych typov prisudzujú takéto farby: O modré. V súčasnosti sa väčšina hviezd označuje písmenami O. Ďalšou veličinou zahrnutou v Morgan-Keenanovej spektrálnej klasifikácii je svietivosť triedy vyjadrená rímskymi číslicami I. F žlto-biele. kiss me". ktoré vyjadrujú šírku určitej absorpcie čiar v hviezdnom spektre. Túto teplotu možno zistiť na základe absorbčných spektrálnych čiar. Preskok elektrónu na vyššiu hladinu (excitácia) až úplne odtrhnutie elektrónu od atómu (ionizácia) nastáva u rôznych chemických prvkov pri rôznych teplotách. Morgan-Keenanovej spektrálnej klasifikácii. V súčasnej klasifikácii hviezd.chromosféry. III. ktoré energetické hladiny atómov rôznych prvkov sú obsadené a obsadenie energetických hladín zase priamo závisí od teploty prostredia. be a fine girl /guy. nezvyčajné absencie čiar alebo širšie čiary môžu znamenať nezvyčajné chemické zloženie časti hviezdnej atmosféry .

6 R☉ 1.45% Hmotnosť.45 M☉ ≥ 6.000 K biela až modrobiela 7.8–1. ktoré zaradil do odlišnej triedy: • Trieda IV: červené hviezdy s význačnými uhlíkovými pásmi a čiarami.6–1.000 L☉ 25–30. Napríklad A0 je označenie najhorúcejších hviezd v A skupine a A9 najchladnejších v tejto skupine.000–7. keď sa vzťahy medzi teplotami hviezd objasnili a niekoľko tried sa vynechalo. kňaz Angelo Secchi vytvoril tzv.[6] V roku 1877 pridal piatu triedu: • Trieda V: hviezdy so spektrálnou čiarou ako sú Cih a Sheliak.000 L☉ 5–25 L☉ slabé stredné 10. Tieto zahŕňajú súčasné triedy G a K ako aj neskoršiu triedu F. ktorá používala písmená A až O.5–5 L☉ 0.000 K modrá modrá modrobiela ≥ 16 M☉ 2.8–6. Hviezdy sú rozdelené podľa teploty povrchu od 2 000 do 40 000 kelvinov.200 K oranžová žltooranžová 0. ako je Slnko.7–0.15–1. tieto zahŕňajú súčasnú triedu A a počiatočnú triedu F.7 R☉ ≤ 0.1 M☉ 1.000 K biela žltobiela žltá A F G biela až modrobiela biela žltobiela silné stredné slabé 0. be a fine girl /guy.000–30. • Trieda II: žlté hviezdy so slabšou čiarou 21 cm s viditeľnými kovovými čiarami.1% M ≤ 3.4–1.6 R☉ 1. .8 R☉ ≥ 30.45–0.96 R☉ 0.500 K 5.8 M☉ ≤ 0.700 K červená oranžovočervená 76.96–1. • Trieda I.08–0.4–2.500–10. podtyp Orion: podtyp triedy I s úzkymi čiarami v miestach širokých pásov ako sú Rigel a Bellatrix.[2] [3] [4] • Trieda I: biele a modré hviezdy so širokou ťažkou čiarou 21 cm ako Vega a Altair. Spektrálne triedy od O do M sa ďalej rozdeľujú arabskými číslicami 0 až 9. Táto neabecedná schéma bola vytvorená z predchádzajúcej schémy.04 M☉ 0.5 L☉ K 3. Triedy udávajú teplotu atmosféry hviezdy a zoradené sú od najteplejších po najchladnejšie. secchiove triedy pre klasifikáciu pozorovaného spektra. Slnko je klasifikované ako G2.4 M☉ 0.08 L☉ veľmi slabé veľmi slabé 12. pretože boli duplicitné s inými triedami. V roku 1866 vytvoril tri triedy hviezdneho spektra. V súčasnej terminológii je táto trieda zhodná so skorou triedou hviezd B. Arcturus a Capella.4 R☉ 1.[7] [8] Harvardova spektrálna klasifikácia Harvardova spektrálna klasifikácia je jednorozmerná schéma. ale triedy hviezd boli preskupené do dnešnej podoby. polomer a svietivosť uvedené pri každej triede sú vhodné iba pre hviezdy hlavnej postupnosti a nie pre červené obry.15 R☉ 0. • Trieda III: oranžové až červené hviezdy s komplexným pásom spektra ako sú Betelgeuze a Antares. ktorá môže mať viac podôb. V súčasnej terminológii je táto trieda zhodná so súčasnou triedou hviezd M. kiss me".6% 1.200–6.04–1.00003% 0. Na ľahké zapamätanie sa používa anglická mnemonika "Oh. Teplota (kelvin) Dohodnutá farba Zdanlivá farba [10] [11] [9] [12] Hmotnosť (hmotnosť Slnka) Polomer (polomer Slnka) Svietivosť (bolometrická) Čiara 21 cm Úlomky každého hlavná postupnosť ~0.700–5.13% Trieda O B ≥ 30.1–16 M☉ 1.Spektrálna klasifikácia 93 Secchiove triedy Medzi rokmi 1860 a 1870 pioniersky spektroskopista.6% 3% 7.000 K 6. Po roku 1890 sa táto klasifikácia postupne nahradila Harvardovou klasifikáciou.[5] V roku 1868 objavil karbónové hviezdy.6 L☉ ≤ 0.

ktorých spektrum sa skladalo prevažne zo svetlých čiar. Jasnejšia hviezda Sírius má typ A1V. storočia rozdelila hviezdy na tie s významnými čiarami z vodíkových Balmerových sérií (trieda I s podtypom reprezentujúcim mnohé hviezdy zo súhvezdia Orión). Napríklad Slnko je hviezda G2V. ako aj P pre planetárne hmloviny a Q pre zvláštne spektrá.[14] [15] V roku 1897. poznámka Prevládajú vodíkové čiary. B5. F2G.[13] V 80. na B0.[18] [19] V roku 1912 Cannonová zmenila typy B. Zistilo sa.. Planetárne hmloviny. storočia astronóm Edward Charles Pickering začal s mapovaním hviezdneho spektra na Harvard College Observatory. A. . B5A. Williamina Flemingová zaradila do tohto katalógu väčšinu druhov spektier. čím umiestnila súčasný typ B pred typ A. ktoré. že hviezdy určitej triedy môžu mať rôznu svietivosť. ktorých spektrum vykazuje široké pásy (trieda III) a karbónové hviezdy (trieda IV). Tento katalóg využíval schému predtým používanú pri Secchiových triedach (I až IV). Použila tiež typy ako B5A pre hviezdy v polovici medzi typmi B a A. II. H. F2G pre hviezdy jednu pätinu cesty z F do G a podobne. a M. K. Boli použité aj písmená O. rokov 19. C. D E. čo sa môže interpretovať ako "žltá hviezda. O pre hviezdy. I. B. ďalšia pracovníčka Harvardu. ktoré sa rozdelili do viacerých špecifických tried označených písmenami A až N. trieda IV podobry a trieda V trpaslíky. Wolf-Rayetovo spektrum so svetlými čiarami. ktoré použila v tomto poradí. rokoch 19. III. že svietivosť je základným meradlom veľkosti hviezd. F. G.[16] [17] V roku 1901 sa Annie Jump Cannonová vrátila k označovaniu písmenami. P a Q. Ďalšie spektrá. A.. F. tie so spektrom. trieda II jasné obry. hoci nepoužívala na označovanie spektrálnych tried písmená. ale sériu 22 očíslovaných typov od I po XXII. Prvým výsledkom jeho práce bol Draperov katalóg hviezdneho spektra publikovaný v roku 1890. Trieda I sa vo všeobecnosti nazýva nadobry. umiestnila podtyp Orion Secchiovej triedy I dopredu ako pozostatok Secchiovej triedy I. Zaviedlo sa päť tried svietivosti: I. K. ktoré sa nedali zaradiť do žiadnej inej triedy. História Raná spektrálna klasifikácia od Angela Secchiho zo 60. farebné hviezdy. L M N O P Q Neobjavilo sa v katalógu. dve desatiny k oranžovému trpaslíku". Antonia Mauryová.[20] [21] Toto je v podstate moderná forma Harvardovej spektrálnej klasifikácie. G. vykazujú vápnikové a sodíkové čiary (trieda II). A0. B. Bola prvou čo takto urobila. trieda III obry. avšak vyhodila všetky písmená okrem O. podobne ako Slnko. 94 Klasifikácia Draperovho katalógu hviezdnych spektier Secchi I II III IV Draper A.Spektrálna klasifikácia Pri zavedení Harvardskej klasifikácie bolo jasné. P pre planetárne hmloviny a Q pre hviezdy. IV a V. F2 a tak ďalej.

sa javí ako biela alebo modrobiela pri pozorovaní voľným okom bez pomôcok. rozdelenie spektier medzi podtypy ako B3 alebo A7 záviselo od odhadu sily absorpcie vo hviezdnom spektre. Pretože postupnosť klasifikácie antedatovala ľudské pochopenie. B a A sú niekedy chybne nazývané „skorými typmi“. Astronomické obrázky často používajú množstvo prehnaných farieb. zatiaľ čo K a M zase „neskorými typmi“. ale to je spôsobené tým. Diagram absolútnej hviezdnej veľkosti. ktorú vidí pozorovateľ. storočia indický fyzik Megh Nad Saha odvodil teóriu ionizácie rozšírením známych myšlienok fyzikálnej chémie rozkladu molekúl ionizáciou atómov. za ktorú je považovaná biela farba. že je príliš jasné na rozoznanie akýchkoľvek farieb. reprezentujú farby porovnateľné s hlavnou farbou hviezd triedy A. V 20-tych rokoch 20. a potom na hviezdne spektrá. Pri priamom pozorovaní sa javí ako biele. Hviezdy O. . Používané tabuľkové farby sú štandardné farby D65. svietivosti a povrchovej teploty hviezd. že ide o teplotnú postupnosť.[22] Väčšina hviezd na oblohe. Zdanlivá farba je farba hviezdy. Výsledkom sú podtypy. Slnko je biele. v ktorých je možné pozorovanie voľným okom. pretože pri pozorovaní cez atmosféru sa javí ako žlté alebo červené. Slnko patrí medzi hviezdy typu G. s výnimkou tých najjasnejších. prípadne s ďalekohľadom. Niekedy je nazývané žltou hviezdou. pretože sú príliš matné pre rozoznanie farieb. Spektrá Harvardovej spektrálnej klasifikácie Dohodnuté a zdanlivé farby Dohodnuté farby sú v astronómii tradičné. Harvardská astronómka Cecilia Helena Paynová dokázala. že spektrálna postupnosť OBAFGKM je v skutočnosti postupnosťou teploty. storočia. Táto teória bola prvýkrát použitá na slnečnú chromosféru. ktoré nie sú rozdelené žiadnym druhom matematického vyjadrenia intervalov.Spektrálna klasifikácia 95 Indikácia Harvardovej spektrálnej klasifikácie cez povrchovú teplotu bola pochopená až po jej vytvorení. Tieto zaradenia pochádzajú z modelov zo začiatku 20. keď sa snaží opísať hviezdu na pozadí čiernej oblohy bez pozorovacej pomôcky. avšak skutočná farba Slnka je biela (okrem slnečných škvŕn) bez rozlišovania iných farieb a veľmi sa podobá absolútnemu čiernemu telesu s teplotou 5 780 K (farebná teplota).

Spektrálna klasifikácia 96 Yerkesova spektrálna klasifikácia Yerkesova klasifikácia. ktorá je založená na povrchovej svietivosti. Phillip C. na rozdiel od Harvardovej klasifikácie.[24] Ak je polomer obrov oveľa väčší ako polomer trpaslíkov pri rovnakej hmotnosti – gravitácia. bola schéma označená ako MK (William Wilson Morgan a Phillip C.[23] V roku 1953. Keenan). je založená na spektrálnych čiarach závislých od gravitácie na povrchu hviezdy. po úpravách štandardov hviezd a kritérií klasifikácie. hustota plynu a tlak na povrchu obrov sú oveľa menšie ako u trpaslíkov. Tieto rozdiely sú viditeľné vo forme svietivostných javov. Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna . ktorá súvisí so svietivosťou. Keenan a Edith Kellman z observatória Yerkes Observatory. Túto klasifikáciu predstavili v roku 1943 William Wilson Morgan. ktoré ovplyvňujú šírku a intenzitu nameraných spektrálnych čiar. nazývaná aj MKK systém (iniciály autorov).

Spektrálny typ hviezdy nie je faktorom.5 Ia+ Hviezda je hyperobor. príklad: LH10 : 3102 (spektrum O7 Vz). príklad: HR 672 A (spektrum G0. . napríklad trieda Ia0-Ia bude veľmi jasný nadobor hraničiaci s hyperobrom. príklad: SSSPM J1930-4311 (spektrum sdM7) • esd. príklad: Pollux (spektrum K2 IIIb) • IV podobry. príklad: 85 Pegasi A (spektrum G5 Vb) • Vz. príklad: Gorgonea Tertia (spektrum M4 IIIa) • IIIab. Príklady v tabuľke dole. 97 O9. príklad: AD Leonis (spektrum M4Vae) • Vab[25] • Vb.5 IVb) • V hviezdy hlavnej postupnosti (trpaslíky) • Va. príklad: β Scuti (HD 173764) (spektrum G4 IIa) • IIab. príklad: Deneb (spektrum A2 la) • Iab (stredne jasné nadobry) • Ib (menej jasné nadobry). príklad: δ Reticuli (spektrum M2 IIIab) • IIIb. príklad: Eta Carinae (spektrum – vlastné) • Ia (jasné nadobry). príklad: HR 8752 (spektrum G0 Iab) • IIb. príklad: Betelgeuze (spektrum M2 Ib) • II jasné obry • IIa. príklad: Epsilon Reticuli (spektrum K1-2 IVa-III) • IVb. nachádza sa vo Veľkom Magellanovom mraku[26] • VI podtrpaslíky (používané zriedkavo). príklad: HR 6902 (spektrum G9 IIb) • III obyčajné obry • IIIa. • IVa. Medzné symboly + / Príklad G2 I-II Vysvetlenie Hviezda sa nachádza medzi nadobrom a jasným obrom. M2 IV/V Hviezda je buď podobor. alebo trpaslík.Spektrálna klasifikácia hviezdna veľkosť (MV) Rozoznávajú sa nasledovné triedy svietivosti: • 0 hyperobry • I nadobry • Ia-0 (hyperobry alebo veľmi jasné nadobry (pridané neskôr)). sú väčšinou označované predpísaním sd alebo esd(extrémny podtrpaslík) pred spektrom • sd. príklad: APMPM J0559-2903 (spektrum esdM7) • VII biele trpaslíky (používané zriedkavo) Existujú aj okrajové triedy.

Približne 1 z každých 800 hviezd v galaxii je typu B.Spektrálna klasifikácia 98 Spektrálne typy Nasledujúca ilustrácia predstavuje triedy hviezd s farbami. tieto hviezdy ako prvé opúšťajú hlavnú postupnosť. Relatívne veľkosti sú pre hlavnú postupnosť trpasličích hviezd. ktoré nie sú až také silné ako neskoršie typy. Orion OB1 zoskupenie sa nachádza vo veľkej časti špirálového ramena našej galaxie a obsahuje veľa najjasnejších hviezd súhvezdia Orión. Si II. ktoré sú pridružené k veľkým molekulárnym mrakom. čo je dôvodom prečo sa nachádzajú v blízkosti miesta.[28] Keď bola v roku 1943 prvýkrát popísaná MKK klasifikácia. O3 a O3. Trieda O Hviezdy triedy O sú veľmi horúce a jasné. Nedávne pozorovania Spitzerovým vesmírnym ďalekohľadom naznačujú. Tieto hviezdy majú vyžarovanie približne miliónnásobne silnejšie ako je vyžarovanie Slnka. Delta Orionis. Hviezdy typu O a B sú veľmi silné a existujú iba krátky čas. N III. Hviezdy triedy O sú príliš horúce a majú zložité okolie. modrej farby a väčšina ich vyžarovania sa nachádza v ultrafialovom rozsahu. Lambda Orionis.[29] V roku 1978 bola MKK rozšírená o O4[30] a postupne boli pridávané ďalšie typy O2.5. čo komplikuje pozorovanie ich spektier. v akých ich vidí ľudské oko. Približne jedna z každých troch miliónov hviezd patrí do tejto skupiny. . Ionizované kovové čiary zahŕňajú Mg II. že v okolí týchto hviezd sa nenachádzajú planetárne systémy kvôli fotoodparovaciemu efektu.[27] Niektoré z najmasívnejších hviezd sa nachádzajú v špeciálnej triede.[31] Príklady: Zeta Orionis. kde vznikli. najvzácnejšie hviezdy hlavnej postupnosti. Sú to Spektrum O5 V hviezdy. Často sa zhlukujú do hviezdokôp. Pretože ide o veľmi masívne hviezdy s extrémne horúcimi jadrami. O III. Majú dominantné čiary absorpcie a niekedy emisie pre He II čiary. Theta¹ Orionis C.[27] Vlastný pohyb mladých modrých hviezd spektrálnych tried B a A na oblohe. a mierne vodíkové čiary. Morgan-Keenanova spektrálna klasifikácia.5. ktoré sa nazývajú OB asociácie. jedinými podtypmi triedy O boli O5 až O9. zosilnené z O5 na O9 a významné vodíkové Balmerove čiary. Zobrazené sú hviezdy do 8 mag. Zeta Puppis. C III) a neutrálne He čiary. Ich spektrum má neutrálne hélium. z ktorých najvýznamnejšie sú v podtriede B2. HD 93129A Trieda B Do triedy B patria veľmi jasné a modré hviezdy. významne ionizované (Si IV. ktoré spaľujú svoje vodíkové palivo veľmi rýchlo.

Pre ich spektrum sú typické slabšie vodíkové čiary a ionizované kovy. Spica. Canopus. Prítomnosť čiar Ca II je zosilnená. Sirius. Otvorená hviezdokopa Plejády s mnohými jasnými hviezdami typu B (vľavo). Ch I) sa podobajú ionizovaným kovovým čiaram neskorších typov F. Deneb. najjasnejšie Plejády 3D zobrazenie (pre červeno-zelené okuliare) vlastného pohybu mladých modrých hviezd spektrálnych tried B a A na oblohe. Majú silné vodíkové čiary s maximom na A0. hviezda triedy F (vpravo). Trieda A Hviezdy triedy A patria medzi najčastejšie hviezdy pozorovateľné voľným okom. Mg II. Altair Trieda F Canopus. Do skupiny A patrí približne 1 z každých 160 hviezd hlavnej postupnosti. Si II) s maximom na A5.[27] Príklady: Arrakis. tiež čiary ionizovaných kovov (Fe II. Prokyón .[27] Príklady: Vega. Ich farba je biela. [32] Hviezdy triedy F majú zosilnené H a K čiary pre Ca II. Na prezeranie obrázka sú potrebné červeno-zelené 3D okuliare. Neutrálne kovy (Fe I. Približne jedna z každých 33 hviezd hlavnej postupnosti patrí do triedy F. sú biele alebo modrobiele.Spektrálna klasifikácia 99 Príklady: Rigel.

Fe I. Majú veľmi slabé alebo žiadne vodíkové čiary a väčšinou neutrálne kovy (Mn I. Do tejto skupiny patrí približne každá ôsma hviezda hlavnej postupnosti. Si I).[27] Existuje predpoklad.Spektrálna klasifikácia 100 Trieda G Hviezdy triedy G sú pravdepodobne najznámejšie. Vlastný pohyb hviezd spektrálnej triedy G na oblohe za -/+ 200 000 rokov. Arcturus.[33] Majú slabšie vodíkové čiary ako skupina F a neutrálne kovy. Do tejto triedy patrí približne každá trinásta hviezda hlavnej postupnosti. Niektoré K hviezdy sú obry a nadobry ako Arcturus. Najdôležitejšou hviezdou triedy G pre ľudstvo je Slnko.[27] Najdôležitejšie sú Ca II čiary H a K. Aldebaran 3D zobrazenie (pre červeno-zelené okuliare) vlastného pohybu hviezd spektrálnej triedy G na oblohe za -/+ 200 000 rokov. Capella.[34] Príklady: Alfa Centauri B. že medzi ne patrí aj Slnko. Alfa Centauri A. Prítomné sú aj molekulové zoskupenia oxidov titánu. . že spektrum hviezd triedy K je veľmi vhodné pre život. Príklady: Slnko. už len z toho dôvodu. Epsilon Eridani. ktoré sú trochu chladnejšie ako Slnko. Tau Ceti Trieda K Do triedy K patria oranžové hviezdy. ktoré sú najvýznamnejšie na G2.

5. Fotografia z Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. Do neskoršej M triedy patria aj teplejšie hnedé trpaslíky. Triedy horúcich modrých vyžarujúcich hviezd Spektrá niektorých veľmi horúcich modrých hviezd dokazujú vyžarovanie emisií uhlíka a dusíka. Antares (nadobry) Príklady: Proxima Centauri. Trieda W: Wolf-Rayet Trieda W alebo WR predstavuje superjasné Wolfove-Rayetové hviezdy.[27] Väčšina týchto hviezd sú červené trpaslíky.Spektrálna klasifikácia 101 Trieda M Trieda M je najbežnejšou triedou hviezd. SSSPM J1930-4311 (podtrpaslík) Príklady: APMPM J0559-2903 (extrémny podtrpaslík) Príklady: Teide 1 (hnedý trpaslík). zvyčajne prevyšujúce nad M5. vodíkové čiary väčšinou chýbajú.[37] • Rozsah WR spektier: WR [37] Umelcova predstava Wolfovej-Rayetovej hviezdy WNE (WN2 až WN5 s nejakými WN6) WNL (WN7 až WN9 s nejakými WN6) . alebo niekedy aj kyslíka. Predpokladá sa. ktoré majú spektrum väčšie ako L. ktorý sa vytvára pri ich vysokej teplote. Rozšírené spektrálne typy Mnohé nové spektrálne typy sa začali používať po objavení nových typov hviezd. Betelgeuse a Mira. vzhľadom na prevahu dusíkových a uhlíkových emisných čiar v ich spektrách (a vonkajších vrstvách). ktoré sú veľmi nezvyčajné kvôli ich atmosfére tvorenej hlavne z hélia namiesto vodíka. Príklady: Betelgeuse. Spektrum hviezd triedy M obsahuje čiary patriace medzi molekulové a neutrálne kovy. čím priamo odhaľuje ich héliové vrstvy. WCL neskorý typ a rozšírenú triedu WO). Gliese 581 (červený trpaslík) Príklady: LEHPM 2-59[35] . Oxidy vanádu sa vyskytujú v neskorších M. Barnardova hviezda. že ide o umierajúce nadobry s ich vodíkovými vrstvami odfúknutými hviezdnym vetrom. To sa nachádza v rozhraní medzi M6. Trieda W je ďalej rozdelená na podtriedy WN (WNE skorý typ (early) a WNL neskorý typ (late)) a WC (WCE skorý typ. jedna z najväčších známych hviezd. ale patria sem aj obry a nadobry ako Antares. Približne 76 % všetkých hviezd hlavnej postupnosti patrí do tejto triedy. Oxidy titánu môžu byť veľmi silné.5 a M9. GSC 08047-00232 B[36] (hnedý trpaslík – spoločník) Betelgeuse je červený nadobor.

takže pravdepodobne ide o hviezdu typu O alebo B. Príklad: HD 152249 (OC) Príklad: HD 105056 (ON) Príklad: HD 2905 (BC) Príklad: HD 163181 (BN) „Rozrezané“ hviezdy Rozrezané hviezdy sú hviezdy so spektrom typu O a WN sekvenciou ich spektier. ale ukazovateľ. ktorý znamená. Príklad spektra: Of/WNL[26] Je tu aj druhá skupina s týmto spektrom. „Trieda“ OB V zozname spektier sa nachádza aj spektrum OB.[37] WN/C stredná trieda medzi WR hviezdami bohatými na dusík a WR hviezdami bohatými na uhlík. chladnejšia prechodná skupina. Predstavujú krátke kontinuum od Wolfových-Rayetových hviezd po obyčajné OB hviezdy. ale patrí do OB zoskupenia.[37] WC[37] WCE (WC4 až WC6) WCL (WC7 až WC9) WO (WO1 až WO4) • W: do 70000 K Príklady: WR124 (WN) Príklady: Regor (WC) Príklady: WR93B (WO) Triedy OC. Ich označenie je Of?p[26] (za ? sa dosadzuje číslo prislúchajúce danej hviezde). ON. ON. BC a BN. V skutočnosti to nie je spektrum. Názov rozrezané pochádza z ich spektier s prierezom.Spektrálna klasifikácia Rozšírená WN trieda (WN10 až WN11) bola vytvorená pre zaradenie hviezd typu Ofpe/WN9. BN: Hviezdy O a B príbuzné Wolfovým-Rayetovým hviezdam Prechodom medzi pravými Wolfovými-Rayetovými hviezdami a obyčajnými horúcimi hviezdami tried O a B sú triedy OC. že „spektrum tejto hviezdy je neznáme. prípadne o veľmi horúcu hviezdu triedy A“. 102 . Nachádzajú sa vo Veľkom Magellanovom mraku a ich označenie je Ofpe/WN9. Magnetické hviezdy typu O Sú hviezdy typu O so silným magnetickým poľom. BC.

chladné hnedé trpaslíky s metánom v spektre. nie L hviezdy. Veľké hviezdy typu L sa nemôžu sformovať v izolovanom prostredí. Príklady: SIMP 0136 (najjasnejší trpaslík typu T objavený na severnej pologuli)[43] Príklady: Epsilon Indi Ba & Epsilon Indi Bb Ak je súčasný výskum správny. .[38] Trieda L Trpaslíky triedy L dostali svoje označenie preto. Umelcova predstava trpaslíka typu L. pretože väčšina týchto hviezd nemá vo svojich spektrách lítium. 1300-200 K s kovovými hydrátmi a alkalickými kovmi prevládajúcimi v ich spektrách. ktoré majú spektrum kvalitatívne odlišné od L trpaslíkov. Niektoré z týchto objektov majú dostatočne veľkú hmotnosť na podporu jadrovej syntézy. Príkladom takejto hviezdy je V838 Monocerotis. • L. ~700 –  1300 K. V ich spektrách prevláda metán. Umelcova predstava trpaslíka typu T.[39] [40] Kvôli nízkej gravitácii veľkých hviezd. L neznamená lítiový trpaslík. Tu sa zaraďujú červené a hnedé trpaslíky. Ich atmosféra je dostatočne chladná pre výskyt kovových hydrátov a alkalických kovov v ich spektrách. ktoré majú veľmi slabé optické spektrum. Majú veľmi tmavočervenú farbu a najsvetlejšie infračervené žiarenie.[39] [40] • T.a VO-obsahujúce kondenzáty. takže celkovo sa tieto objekty môžu označovať ako L trpaslíky. tak triedy T a L môžu byť oveľa bežnejšie ako sa predpokladá. Avšak. Hypotetický spektrálny typ Y bol zarezervovaný pre objekty chladnejšie ako trpaslíky typu T. sa tu nikdy nevytvoria TiO.Spektrálna klasifikácia 103 Triedy chladných červených a hnedých trpaslíkov Neobvyklé spektrálne typy L a T boli vytvorené pre klasifikáciu infračervených spektier chladných hviezd. že sú chladnejší ako hviezdy typu M a L je posledné písmeno abecedne najbližšie ku písmenu M. Zo skúmania mnohých Protoplanetárnych diskov a mnohých hviezd v Galaxii môže byť niekoľko rádových veľkostí väčších ako sa v skutočnosti predpokladá. Príklady: VW Hyi Príklady: 2MASSW J0746425+2000321 binárny[41] zložka A je trpaslíčia hviezda typu L zložka B je hnedý trpaslík typu L Príklady: LSR 1610-0040 (podtrpaslík)[42] Príklady: V838 Monocerotis (nadobor) Trieda T: metánové trpaslíky Trpaslíky triedy T sú chladné hnedé trpaslíky s povrchovou teplotou približne 700 až 1 300 K. nadobry typu L sa môžu sformovať po hviezdnej kolízii.

[49] Je známych len niekoľko uhlíkatých trpasličích hviezd. z ktorej je teraz biely trpaslík. • C-N: pôvodne trieda reprezentujúca uhlíkaté hviezdy ekvivalentné neskorým K až M hviezdam.3. neexistuje zatiaľ žiadna definícia prototypu ich spektrálnej sekvencie a žiadni predstavitelia tejto skupiny zatiaľ neboli pozorovaní. Príklad: HD 137613. Tri príklady týchto hnedých trpaslíkov sú CFBDS J005910.[46] Delorme s kolektívom navrhol. ktoré sú chladnejšie ako trpaslíky typu T a majú kvalitatívne rozdielne spektrum.2 a ULAS J003402.[45] • Y. Trieda C: uhlíkaté hviezdy Hviezdy pôvodne klasifikované ako R a N sú teraz známe ako uhlíkaté hviezdy. čím by sa tieto objekty mohli označovať ako typ YO.[46] [47] Avšak túto vlastnosť je zložité odlíšiť od absorpcie vody a metánu[46] a iní vedci označili typ YO ako unáhlený. Príklad: La Superba.90-011401. K a M. ktorých neobvyklá atmosféra bola prevzatá z bývalej sprievodnej uhlíkatej hviezdy.[50] • C-Hd: vodíkovo-deficitné uhlíkaté hviezdy podobné ako neskoré G nadobry s pridanými CH a C2 zoskupeniami. Príklad: R Leporis. najchladnejšie hnedé trpaslíky majú odhadovanú teplotu medzi 500 až 600 K a boli označené ako spektrálna trieda T9. s nadbytkom uhlíka v atmosfére. Ďalšou podskupinou chladných uhlíkatých hviezd sú hviezdy typu J. že táto charakteristická vlastnosť je spôsobená vďaka absorpcii z amoniaku a že by to malo byť chápané ako označenie prechodu medzi T-Y.77−005206. So zvyšujúcim sa nadbytkom uhlíka a s nejakým súbežným S-procesom produkcie ťažkých prvkov sa spektrum týchto hviezd stáva stále viac odlišné od neskorších typov G. Sú to červené obry na konci ich života. TT CVn. Neskôr boli prepracované do jednoznačného uhlíkatého klasifikátora C s N0 začínajúcim približne na C6. Predpokladá sa. že viaceré hviezdy tejto triedy môžu byť dvojitými hviezdami. <600 K. veľmi chladné hnedé trpaslíky (teoretické) Od roku 2009. Hoci boli takéto trpaslíky modelované [44] . ktoré sú charakteristické veľkým výskytom molekúl 13 CN a tiež 12CN.[48] 104 Triedy uhlíkatých obrov Uhlíkaté hviezdy sú hviezdy. ULAS J133553. Príklady: V Ari. Staré R a N triedy boli zaradené do normálneho systému klasifikácie. • C-J: podtyp chladných hviezd typu C s vysokým obsahom 13CN.45+113005. .[46] Spektrá týchto objektov vykazujú absorpciu okolo 1. • C-H: populácia II analogická s C-R hviezdami. • C: uhlíkaté hviezdy • C-R: pôvodne trieda reprezentujúca uhlíkaté hviezdy ekvivalentné neskorým G a skorým K hviezdam. prevyšujúcu väčšinu uhlíkatých hviezd tvoria obry a nadobry. U obrov medzi týmito hviezdami sa predpokladá ich vlastná produkcia uhlíka.Spektrálna klasifikácia Trieda Y Spektrálna trieda Y bola navrhnutá pre hnedé trpaslíky.7. ktorých spektrum indikuje produkciu uhlíka pomocou héliového tri-alfa procesu. Príklad: S Camelopardalis.55 mikrometrov.

[53] Rozšírené spektrálne typy bielych trpaslíkov:[53] • DAB: Biely trpaslík bohatý na vodík a hélium. He I. DB. DX. a ich nadbytok uhlíka a kyslíka je porovnateľný s hviezdami typu M. že sekvencia M → MS → S → SC → C-N je sekvenciou narastajúceho nadbytku uhlíka. Prokyón B (DA4). HR 1105 Triedy MS a SC: uhlíkato-prepojené triedy Medzi triedou M a triedou S sa nachádza hraničná trieda MS hviezd. Van Maanenova hviezda (DZ7)[52] Postupnosť typov bielych trpaslíkov:[53] • DA: atmosféra alebo vonkajšie vrstvy bohaté na vodík. Trieda D je ďalej rozdelená na spektrálne typy DA. aj hviezdy typu S sú prevažne obry a nadobry. • DQ: atmosféra bohatá na uhlík. u ktorých už neprebieha jadrová syntéza a ktoré sa zmenšili na planetárnu veľkosť. Číslo je zaokrúhleným tvarom formy 50400/Teff. Uhlík a kyslík sa viaže do molekúl oxidu uhoľnatého. Tieto písmená sa netýkajú písmen používaných pri klasifikácii ostatných typov hviezd.[53] [54] Na označenie bieleho trpaslíka. ktorá sa označuje SC alebo CS. . ST Monocerotis (MS) Príklady: CY Cygni. Podobne ako uhlíkaté hviezdy. Príklady: Sirius B (DA2). Príklady: R Serpentis. He II.[51] Tieto hviezdy majú nadbytok zirkónia a ďalších prvkov vytváraných pri S-procese. indikované ionizovanými héliovými. pričom sa pomaly ochladzujú. Predpokladá sa. DO. DK a DM). DC. hviezd s nízkou hmotnosťou. spektrálnymi čiarami. vykazujúci neutrálne héliové spektrálne čiary.Spektrálna klasifikácia Trieda S Hviezdy typu S majú čiary oxidu zirkoničitého popri (zriedkavo namiesto) oxidoch titánu a nachádzajú sa medzi hviezdami typu M a uhlíkatými hviezdami. BH Crucis (SC) 105 Klasifikácia bielych trpaslíkov Trieda D je modernou triedou používanou pre klasifikáciu bielych trpaslíkov. kde Teff je efektívna teplota meraná v kelvinoch. ktorý vykazuje viac ako jednu spektrálnu štruktúru. • DO: atmosféra bohatá na hélium. DQ. • DX: spektrálne čiary sú nedostatočne jasné pre klasifikáciu do jednej z horeuvedených kategórií. indikované atómovými alebo molekulovými uhlíkovými spektrálnymi čiarami. • DB: atmosféra bohatá na hélium. Pôvodne bolo toto číslo zaokrúhľované na jednu z cifier 1 až 9. Písmeno V sa používa na označenie pulzujúcich bielych trpaslíkov. spektrálnymi čiarami. • DZ: atmosféra bohatá na kovy. Sírius A a B (biely trpaslík typu DA2). môžu byť použité dve alebo viac písmen. indikované silnými Balmerovými vodíkovými spektrálnymi čiarami. Za typom nasleduje číslo udávajúce povrchovú teplotu bieleho trpaslíka. ale neskôr sa začali používať zlomkové hodnoty podobne ako hodnoty pod 1 a nad 9. • DC: silné spektrálne čiary indikujúce jednu z horeuvedených kategórií. a DZ. indikované kovovými spektrálnymi čiarami (fúzia absolútnych spektrálnych typov bielych trpaslíkov DG. ale namiesto toho udávajú zloženie vonkajších vrstiev atmosféry bieleho trpaslíka. indikované neutrálnymi héliovými. Podobne existuje hraničná trieda medzi triedou S a C-N. Príklady: S Ursae Majoris.

avšak niektorí autori do tejto triedy nezahŕňajú PG 1159 hviezdy.[57] [58] [59] Tieto hviezdy sa vo všeobecnosti zaraďujú medzi PG 1159 hviezdy. Variabilné hviezdne označenia: • DAV alebo ZZ Ceti: pulzujúci biely trpaslík bohatý na vodík. po ktorom nasledujú rímske číslice. λ4640Å. ! comp e [e] er ep eq ev f f* f+ (f) ((f)) ((f*)) ((f+)) h ha He wk k Spektrálne zvláštnosti hviezd Zmiešané a/alebo nejasné spektrálne hodnoty Existujú neznáme spektrálne zvláštnosti Spektrálna zvláštnosť Zložené spektrum Prítomné čiary emisií Prechod zakázanej čiary Centrum čiar emisií je slabšie ako okraje Čiary emisií so zvláštnosťou Čiary emisií s profilom P Cygni Spektrálne emisie dokazujúce variabilitu Emisie N III a He II ( chemický prvok. niekedy rozdelená na DOV a PNNV: horúci pulzujúci biely trpaslík bohatý na hélium. • DBZ: Kovový biely trpaslík bohatý na hélium.Spektrálna klasifikácia • DAO: Biely trpaslík bohatý na vodík a hélium.[61] Kód : ..[56] • GW Vir. & λ4642Å čiary [62] SiIV λ4089Å & λ4116Å sú emisie ku N III čiare Slabé čiary emisií pre He Zobrazuje silnú He II absorpciu sprevádzajú slabou N III emisiou [26] [26] WR hviezdy s emisnými čiarami kvôli vodíku [37] [37] [63] [62] WR hviezdy s vodíkovými emisiami viditeľné aj pri absorpcii aj pri emisii Slabé He čiary Spektrum s medzihviezdnymi absorpčnými štruktúrami . vykazujúci ionizované héliové spektrálne čiary.. pozri Spektrálna čiara) NIV λ4058Å je silnejší ako NIII λ4634Å.[55] • DBV alebo V777 Her: pulzujúci biely trpaslík bohatý na hélium. Objekty typu P sú planetárne hmloviny a objekty typu Q sú novy. • DAZ: Kovový biely trpaslík bohatý na vodík. Spektrálne zvláštnosti Dodatočná nomenklatúra vo forme malých písmen môže nasledovať za spektrálnym typom kvôli určeniu zvláštnych štruktúr v spektre.[57] [60] 106 Nehviezdne spektrálne typy: trieda P & Q Triedy P a Q sa občas používajú pre určité nehviezdne objekty.

.Spektrálna klasifikácia 107 Rozšírené kovové štruktúry [26] [26] Široká ("hmlovinová") absorpcia kvôli otáčaniu Veľmi široká absorpčná štruktúra kvôli veľmi rýchlemu otáčaniu Primiešané spektrum hmloviny Nešpecifikovaná zvláštnosť. Alioth (alebo Epsilon Ursae Majoris) má označenie spektrálneho typu A0pCr. kde sa spektrálne čiary počtu prvkov javia abnormálne silné. Je tu niekoľko základných tried chemicky atypických hviezd. Atypické spektrum. ako prototyp Delta Delphini Typy A a F hviezd so spektrom podobným krátkodobým nestálym hviezdam ako Delta Scuti Ak spektrum obsahuje rozšírené kovové štruktúry Abnormálne silné bárium Abnormálne silný vápnik Abnormálne silný chróm Abnormálne silné európium Abnormálne silné hélium Abnormálne silná ortuť Abnormálne silný mangán Abnormálne silný kremík Abnormálne silné stroncium Abnormálne silné technécium Spektrálne zvláštnosti bielych trpaslíkov Neisté označenie klasifikácie Magnetický biely trpaslík s detekovateľnou polarizáciou Prítomnosť čiar emisií Magnetický biely trpaslík bez detekovateľnej polarizácie Variablita Prítomnosť spektrálnych zvláštností m (n) [n] n nn neb p pq q s ss sh v w d Del d Sct Kód Ba Ca Cr Eu He Hg Mn Si Sr Tc Kód : P E H V PEC Napríklad. podobné spektru novy Prítomnosť červených a modrých posunov čiar Úzke "ostré" absorpčné čiary Veľmi úzke čiary Štruktúra lastúrovitých hviezd Rôznorodé spektrálne štruktúry (tiež "var") Slabé čiary (tiež "wl" a "wk") Typy A a F obrov so slabými vápnikovými H a K čiarami. indikujúca základná klasifikácia A0 so silnými emisnými čiarami pre prvok chróm. atypická hviezda.

. 129–263. Annie J. VIII. James B. [16] s.. [6] s. [4] s. B a V znamenajú ultrafialové.. Pickering.. 28.. 27. Empirical bolometric corrections for the main-sequence. 117–119. s. edu/ abs/ 1981A& AS. au/ education/ senior/ astrophysics/ photometry_colour. [20] Classification of 1. 0-900424-76-1 [10] The Colour of Stars (http:/ / outreach. [5] s. Svietivosti sú odvodené od Mbol s použitím Mbol(☉)=4. vendian. 46.1P (http:/ / adsabs. . ISBN 0-521-58570-8. Hearnshaw 1986. H. marec 2008.. Secchi.688 southern stars by means of their spectra.. #5 (1912). Velká encyklopedie vesmíru. modré (blue) a vizuálne magnitúdy. . edu/ abs/ 1890AnHar. [3] Nouvelles recherches sur l'analyse spectrale de la lumière des étoiles (http:/ / gallica. s. s. edu/ abs/ 1901AnHar.46. . Annals of Harvard College Observatory 56. . [15] s. Astronomy and Astrophysics Supplement Series 46 (november 1981). harvard. 60.28. Annals of Harvard College Observatory 28. J. Pickering. et nouvelles observations sur les taches solaires (http:/ / gallica. s. week5) [8] s. 115–164. Annals of Harvard College Observatory 27 (1890).. 111–112. Annie Jump Cannon and Edward C. Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences 63 (júl – december 1866). Je to prvý známy štandardizovaný fotometrický systém. part 2 (1901). Antonia C.1M (http:/ / adsabs. 193H) . 1986. Secchi 1866. 1–128.. Annals of Harvard College Observatory 28. 1P) . ufl. Hearnshaw 1986. Academia. ISBN 80-200-0906-X. prístup: 2007-09-26. 62–63. s. Cannon and Edward C. 115C) . G. Referencie [1] Josip Klezcek (2002). Hearnshaw. fr/ ark:/ 12148/ bpt6k30204/ f623. — Vysvetľuje dôvod rozdielnosti vnímania farby.. 28. Maury and Edward C. astro. fr/ ark:/ 12148/ bpt6k30204/ f364. Secchi. . harvard. Habets and J. The Analysis of Starlight: One Hundred and Fifty Years of Astronomical Spectroscopy. Pickering. 62–63. 129C) pozri strany 139–143. 193–237. csiro. UK: Cambridge University Press. bnf. atnf. Bibcode:  1981A&AS. table). 364–368. Heinze. . storočia americkí astronómovia Harold Lester Johnson a William Wilson Morgan. bnf. . Hearnshaw 1986. ktoré sa merajú na hviezde na klasifikáciu v tomto systéme. edu/ abs/ 1897AnHar. . harvard.. [18] Spectra of bright southern stars photographed with the 13-inch Boyden telescope as part of the Henry Draper Memorial. [9] The Guinness book of astronomy facts & feats. W. [11] What color are the stars? (http:/ / www. Mitchell Charity. Voľba farieb je preto práve takáto. harvard. Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences 63 (júl – december 1866). P. B. Patrick Moore. part 1 (1897). Cambridge: Cambridge University Press.27. [7] Classification of Stellar Spectra: Some History (http:/ / www. [13] s.56. Napríklad UBV systém určuje triedy podľa spektra a svetelnosti. P. UBV systém UBV systém alebo Johnsonov systém (prípadne Johnsonov-Morganov systém) je širokopásmový fotometrický systém na klasifikáciu hviezd podľa ich farby. 1997. 106–108.193H (http:/ / adsabs. Bibcode:  1890AnHar.. Písmená U. html). Bibcode:  1901AnHar. table). pretože fotografický film je citlivý na tieto farby. . Bibcode:  1897AnHar. . ISBN 0-521-25548-1. 60.28. R. 1992. Australia Telescope Outreach and Education: (2004-12-21).75. [17] Spectra of bright stars photographed with the 11-inch Draper Telescope as part of the Henry Draper Memorial. 56. .. [14] The Draper Catalogue of stellar spectra photographed with the 8-inch Bache telescope as a part of the Henry Draper memorial. Hearnshaw 1986. 60–63. harvard. Hearnshaw 1986. rokoch 20. s. Fotometrické systémy s viacerými farbami umožňujú precíznejšie určovanie hviezdnych tried a fyzikálnych parametrov. . Cambridge. 621–628. Pickering. [19] s. Kaler. prístup 19. edu/ abs/ 1912AnHar. M. Edward C.115C (http:/ / adsabs. . Pozri strany 1–4..Spektrálna klasifikácia 108 Fotometrická klasifikácia Hviezdy môžu byť klasifikované aj podľa ich fotometrických dát podľa nejakého fotometrického systému. Systém zaviedli v 50. s. org/ mncharity/ dir3/ starcolor/ ). Bibcode:  1912AnHar.. Stars and Their Spectra: An Introduction to the Spectral Sequence. . 1M) pozri Tabuľku I.. J. [12] Tables VII.129C (http:/ / adsabs. Najpresnejšie určovanie vychádza z merania spektier. [2] Analyse spectrale de la lumière de quelques étoiles. 623–625. edu/ ~gott/ AST1002/ Additional_Notes/ Add_notes. 134. strany: 472-473. Hearnshaw 1986.

edu/ abs/ 2001JRASC. . 42. Kirkpatrick. 1149–1154. April 2007. prístup: 2006-05-13.1522. 000333).1088/0004-637X/695/2/1517 (http:/ / dx. edu/ abs/ 2007arXiv0704.. 29M& db_key=AST& data_type=HTML& format=& high=449aa1cc7c02014)". edu/ abs/ 2009ApJ. . Yerkes Observatory. Three evolutionary critical Hypergiants: HD 33579. DOI: 10. Kellman. lanl. Crowther. Mitchell. u-strasbg. N. pp. . [23] Morgan. Centre de Données astronomiques de Strasbourg.493.1146/annurev. org/ mncharity/ dir3/ starcolor/ ). s. 686. . harvard. 1943. február 2001). org/ newscenter/ archive/ releases/ 2004/ 51/ image/ a) [42] LSR 1610-0040: The First Early-Type L Subdwarf (http:/ / adsabs. 32L). 2754–2771. Walborn et al. ipac. and J. Bibcode:  2008A&A. "New Spectral Types L and T". harvard. .Hambly. 482. astro. 1088/ 0004-637X/ 695/ 2/ 1517).1146/annurev. 134017). doi.3: reaching the T-Y brown dwarf transition?. ISSN: 0004-637X. org/ 10. [31] A New Spectral Classification System for the Earliest O Stars: Definition of Type O2.Spektrálna klasifikácia . Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics 43 (1): 195–246. and predictions for detection of Y-type dwarfs. [22] Charity.. . harvard.aa.. . Keenan. lanl.695. Morgan.. edu/ / abs/ 2008RMxAC. J. and Y Dwarfs (http:/ / adsabs. 1086/ 307414)".. s. [41] Ultra-cool Diminutive Star Weighs In (http:/ / hubblesite. 2007 (http:/ / xxx. prístup: 2010-06-10. . Zuckerman and I. [30] Revised MK Spectral Atlas for Stars Earlier than the Sun (http:/ / nedwww.. [46] The Physical Properties of Four ~600 K T Dwarfs.. Walborn. . W. " Spectral Classification (http:/ / cdsads.053102.. Davy (July 10. 695.123. . doi. G. W. 090173. Chicago: The University of Chicago Press. Delorme et al. [32] SIMBAD Object query : CCDM J02319+8915 (http:/ / simbad. Paul A. The University of Chicago press [24] Phillip C. . 121–122. The Astronomical Journal 123.1051/0004-6361:200810038 (http:/ / dx. 2006 [36] Astrometric and Spectroscopic Confirmation of a Brown Dwarf Companion to GSC 08047-00232 (http:/ / xxx. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada. . 1051/ 0004-6361:20079317). No. #2 (apríl 2009). [33] Checking the yellow evolutionary void. Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics 11: 29–50... . harvard. uchicago.090173. fr/ simbad/ sim-id?Ident=CCDM+ J02319+ 8915& NbIdent=1& Radius=2& Radius. Chicago. W. . edu/ abs/ 2009A& A. . Tapscott. 45. .482. .000333 (http:/ / dx. Bibcode:  2002AJ.1149Z (http:/ / adsabs. 2008 [27] LeDrew. Astronomy and Astrophysics 482. Adam J.. ISSN: 0066-4146. Morgan. 32–33. org/ 10. . DOI: 10. fr/ cgi-bin/ nph-bib_query?bibcode=1973ARA& A. D. journals. . DOI: 10. 2754W) 109 . 1999). 2006 (http:/ / xxx. 1086/ 339831). Accessed online September 18. Song. 95..90-011401. harvard. gov/ abs/ astro-ph/ 0607305) [45] The minimum Jeans mass. . N. html). org/ 10. . 163N& db_key=AST& data_type=HTML& format=) [34] On a cosmological timescale. doi. 1970 [26] Multiwavelength Systematics of OB Spectra (http:/ / adsabs. spitzer.. Bibcode:  2009ApJ. harvard. harvard. s. doi. aa. edu/ level5/ March02/ Morgan/ Morgan_contents. P. arXiv:0704. 2004 [37] Physical Properties of Wolf-Rayet Stars (http:/ / adsabs. Vol. 11. .astro. The Earth's period of habitability is nearly over (http:/ / spacefellowship. " Dwarfs Cooler than M: the Definition of Spectral Type L Using Discovery from the 2-µ ALL-SKY Survey (2MASS) (http:/ / www. [47] CFBDS J005910. Keenan and E. Edith (1943). DOI: 10. DOI: 10. gov/ abs/ astro-ph/ 0609419) [44] Y-Spectral class for Ultra-Cool Dwarfs. Poznámka: Tabuľka 2 obsahuje chybu a tak sa pre potreby tohto článku používa 824 ako predpokladaný správny počet hlavnej skupiny hviezd [28] Planets Prefer Safe Neighborhoods (http:/ / www. 1517L) . 5W).. "An atlas of stellar spectra. Abt. [39] Kirkpatrick et al. #5 (máj 2002). 961–971. William Wilson Morgan (1973). s.. 11. . J.2754W (http:/ / adsabs. org/ 10. 2007 [38] Outstanding Issues in Our Understanding of L. caltech.134017 (http:/ / dx. unit=arcmin& submit=submit+ id). R. Lépine et al. lanl. Ill. harvard. 1086/ 307414). doi. DOI: 10. P.C.R. 1978. Keenan. edu/ / abs/ 2007ARA& A. A. harvard. 493. vendian. 1149Z) . Burgasser et al. lanl. Astronomy and Astrophysics 493. 1146/ annurev. html). Davy (2005). com/ 2009/ 08/ 10/ on-a-cosmological-timescale-the-earths-period-of-habitability-is-nearly-over/ ) august 2009 [35] Optical Spectroscopy of 2MASS Color-Selected Ultracool Subdwarfs (http:/ / xxx. G. . 053102.1086/307414 (http:/ / dx..Deacon and N. edu/ cgi-bin/ nph-bib_query?bibcode=2000A& A. 33. #3 (January 2009). u-strasbg. 49).42. Hearnshaw 1986. Nolan R. Bibcode:  2009A&A. 177C).. 2007. gov/ abs/ astro-ph/ 0412548). edu/ abs/ 1970BAAS. with an outline of spectral classification". . William Wilson. 591L. 123. 1146/ annurev. 294B). [25] A Low-Dispersion Luminosity Indicator for Solar-Type Dwarfs (http:/ / adsabs. . 1522K). DOI: 10.1051/0004-6361:20079317 (http:/ / dx. 1 (celé No. [21] s. Leggett et al.961D (http:/ / adsabs. caltech. brown dwarf companion IMF. The Astrophysical Journal 519 (2): 802–833. J. edu/ Media/ happenings/ 20061003/ ) [29] An atlas of stellar spectra. 2003c [43] Discovery of the brightest T dwarf in the northern hemisphere. org/ 10.. ipac. edu/ level5/ ASS_Atlas/ frames. K. edu/ abs/ 2003ApJ. 95. University of Chicago and Kitt Peak National Observatory. HR 8752 & IRC +10420 (http:/ / adsabs. 353. Don C. 2Q. The Real Starry Sky (http:/ / adsabs. Barry. Philip Childs. harvard. . [40] Kirkpatrick. edu/ doi/ full/ 10.. harvard.11. . . doi. org/ 10. #3 (máj 2008). C. 1051/ 0004-6361:200810038). caltech. Kellman. . 961D) . W. T. .. Chauvin et al. 1517–1526. edu/ abs/ 2002AJ. with an outline of spectral classification (http:/ / nedwww. gov/ abs/ astro-ph/ 0610096). B. edu/ abs/ 2008A& A. W. The Astrophysical Journal 695.1517L (http:/ / adsabs. H. doi.1086/339831 (http:/ / dx. What color are the stars? (http:/ / www. . S. org/ 10.

edu/ abs/ 1999ApJS. 13885. 532. Holberg. 219–248. S. T. harvard. 159. Wegner. J.1111/j. Brassard. 1954 Astrophysical Journal. . J. 512–518. 2009 [61] SkyTonight: The Spectral Types of Stars (http:/ / skytonight. harvard. 837–915. Reports on Progress in Physics 53 (1990). html?showAll=y) [62] Pismis 24-1: The Stellar Upper Mass Limit Preserved (http:/ / xxx. Landstreet. 53. Koester and G. Werner. 107Z). . Sion. 320–333. M. harvard. 17. The Astrophysical Journal Supplement Series 121.-O. M. ISBN 0-333-75088-8. Sion. s.Rauw et al.1365-2966. edu/ abs/ 1990RPPh. s. The Astrophysical Journal 269. Vol. P. . . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 391. s. 45N). jún 1983). s. . harvard. #1 (November 2008). . edu/ / abs/ 2009CoAst. [60] UV spectroscopy of the hybrid PG 1159-type central stars of the planetary nebulae NGC 7094 and Abell 43 (http:/ / adsabs. 2008. 104 [50] Spectral Atlas of Carbon Stars (Barnbaum+ 1996) (http:/ / adc. [59] The Extent and Cause of the Pre-White Dwarf Instability Strip (http:/ / adsabs. et al. 269. . 1M). [57] Mapping the Instability Domains of GW Vir Stars in the Effective Temperature-Surface Gravity Diagram (http:/ / adsabs. lanl. A. 837K). com/ howto/ basics/ 3305876. D. . 253S). 1–130. D. Detection of non-radial g-mode pulsations in the newly discovered PG 1159 star HE 1429–1209 (http:/ / adsabs. Bibcode:  2008MNRAS. G. harvard.. 219Q). Nagel and K. 571. edu/ abs/ 2002ApJ. 1078–1088.391. Maíz Apellániz et al. The Astrophysical Journal 571. L. s. #1 (1.2008. J. #1 (marec 1999). R. B. harvard. pl?/ journal_tables/ ApJS/ 105/ 419/ ) [51] Keenan. M. H. L. ed. Quirion. 391. 1954. edu/ abs/ 2007ApJS. edu/ abs/ 2000ApJ. s.x (http:/ / dx. George P. Liebert. 2006 [63] Early-type stars in the core of the young open cluster Westerlund2 (http:/ / xxx. [49] Bouigue. . Chanmugam. gov/ abs/ astro-ph/ 0612622). lanl. . 2006 Pozri aj Astronomický portál • • • • • • • • • • • • • • • • Absolútne čierne teleso Absolútna hviezdna veľkosť Astrograf Balmerova séria Farebná teplota Hertzsprungov-Russellov diagram Hlavná postupnosť Hviezdna kinematika Ionizácia Metalicita Spektrálna čiara Spektrálny typ UBV systém Vývoj hviezdy Wolfova-Rayetova hviezda Zakázaná čiara . 1078O). Greenstein. edu/ abs/ 2008MNRAS. 512H). . E. 320B) 110 pozri abstrakt. x). Oswalt and E. [56] White dwarfs. P. . in Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics. L45–L48. DOI: 10. edu/ abs/ 2004A& A. Terry D. Ben Burningham et al. p. [53] A proposed new white dwarf spectral classification system (http:/ / adsabs. 426L. . harvard. Astrophysical Journal Supplement Series 171 (2007).. #1 (máj 2002). edu/ adc-cgi/ cat. . . New York and Tokyo: Nature Publishing Group. [55] Physics of white dwarf stars (http:/ / adsabs. s. J.. . Paul Murdin. Astronomy and Astrophysics 426 (2004). s.Spektrálna klasifikácia . . .13885. [54] A Catalog of Spectroscopically Identified White Dwarfs (http:/ / adsabs. gov/ abs/ astro-ph/ 0612012). P. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing and London. McCook and Edward M. J.484 [52] A Determination of the Local Density of White Dwarf Stars (http:/ / adsabs. 171. #2 (apríl 2000). doi. edu/ abs/ 1983ApJ. harvard. [48] Exploring the substellar temperature regime down to ~550K. Sion. org/ 10. O'Brien.320B (http:/ / adsabs. Astrophysical Journal 532. Fontaine. .. [58] §1.. astro. C. s. Annales d'Astrophysique. vol. 2001. . umd. M. 253–257. Shipman. a G. . harvard. G. Ziegler. 121. Gilles Fontaine and François Wesemael. 1111/ j. 120. 1365-2966. .

.harvard.edu/~mfanelli/imastro/The Hertsprung-Russell (HR) Diagram. Montes. .berkeley.es/info/Astrof/invest/actividad/spectra. Corbally (http://www1.html) (po anglicky) Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Stellar classification (http:/ / en. L.lanl.org/publications/baas/ v31n3/aas194/688.ucm.420F) (po anglicky) • Vlastnosti WO Wolfových-Rayetových hviezd (http://adsabs.edu/abs/1995A&A. Gray a Christopher J...gov/abs/ astro-ph/0511462) (po anglicky) • Hviezdna spektrálna klasifikácia.ssl. 2MASS J01415823-4633574 (http://xxx.tcu.fr/ftp/cats/more/HIP/cdroms/docs/vol11sp. D..295. org/ wiki/En:stellar_classification?oldid=334926042) na anglickej Wikipédii.edu/~euve/sci/Resources_pubs_abstracts_j0720_burle.harvard. wikipedia.pdf) (po anglicky) • Svetelné podskupiny (http://personal. Althaus (http://xxx.html) (po anglicky) • Rozdelenie a kinematika chladných kovových bielych trpaslíkov (http://www.u-strasbg.appstate. . A.edu/dept/ physics/MK/MKbook.486.. G.lanl. Richard O.htm) (po anglicky) • K-skupina spektrálneho atlasu Wolfových-Rayetových hviezd (http://adsabs. html) (po anglicky) • Intenzita periodických zmien pulzujúcich DB bielych trpaslíkov. UCM (http://www. Corsico. H..Spektrálna klasifikácia 111 Externé odkazy • Knižnice hviezdnych spektier.75K) (po anglicky) • Spektrálne typy katalógu Hipparcos (http://vizier.htm) (po anglicky) • Objav veľmi mladého zoskupenia trpaslíkov typu L. gov/abs/astro-ph/0408237) (po anglicky) • Blízke DAO+dM binárne RE J0720-318: Rozvrstvený biely trpaslík s H vrstvou a možným otáčavým diskom (http://www.aas.edu/abs/1997ApJ.

zväčša s veľmi malou presnosťou. sa nazýva pekuliárny pohyb hviezdy. Ak je známa vzdialenosť hviezdy. Radiálna rýchlosť Radiálna rýchlosť je rýchlosť objektu v smere línie spojenej s pozorovateľom. Najväčší známy vlastný pohyb má Barnardova hviezda (10.34" za rok).Vlastný pohyb 112 Vlastný pohyb Vlastný pohyb. možno vypočítať z vlastného pohybu a paralaxy π tangenciálnu rýchlosť hviezdy V.74. v niektorých prípadoch v oblúkových sekundách za 100 r.1" za rok. Zložka vlastného pohybu. Vlastný pohyb sa rozkladá obyčajne na zložky v ekvatoreálnych súradniciach μα a μβ. Svetlo objektu s nenulovou radiálnou rýchlosťou bude ovplyvnené Dopplerovým javom a vlnová dĺžka svetla sa zväčší pri vzďaľujúcich objektoch (červený posun) alebo zmenší pri približujúcich sa objektoch (modrý posun). Výsledky OBAFGKM na oblohe za -/+ 200 000 rokov. Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA. Vlastný pohyb sa zisťuje presným meraním polôh hviezd v dostatočne dlhých časových odstupoch Vlastný pohyb hviezd spektrálných tried (minimálne 20-50 rokov) s presnosťou až na 0. v km/s zo vzorca Vt = 4. meraní sa uvádzajú v katalógoch vlastných pohybov.003" za rok. . asi 100 hviezd má vlastný pohyb väčší ako 0. J. ktorá sa dostane z pozorovaného vlastného pohybu po vylúčení vplyvu pohybu Slnka. Ak sa uvádza iba celkový vlastný pohyb. treba uviesť aj smer pohybu hviezdy . μ je zdanlivý uhlový pohyb hviezdy na oblohe vyjadrený v oblúkových sekundách za jeden rok. počítaný v stupňoch od S cez V.μ. Pozorovaný vlastný pohyb je daný skutočným pohybom hviezdy a pohybom Slnka.π-1. Z k S. typický vlastný pohyb je niekoľko stotín oblúkovej sekundy za rok.pozičný uhol. Vlastný pohyb sa určil pre viac ako 300 000 hviezd.

Ak vás na túto stránku odkázal článok. aby odkazoval priamo na konkrétnu stránku z hore uvedeného zoznamu. Absolútna hviezdna veľkosť Hertzsprungov-Russellov diagram Spektrálne typy Hnedé trpaslíky Biele trpaslíky Červené trpaslíky Podtrpaslíky Hviezdy hlavnej postupnosti („trpaslíky“) Podobry . aby ste sa k článku vrátili a opravili v ňom odkaz tak. prosíme Vás. Rozlišuje sa: • zdanlivá hviezdna veľkosť • absolútna hviezdna veľkosť Toto je rozlišovacia stránka – navigačná pomôcka obsahujúca zoznam iných článkov.Hviezdna veľkosť 113 Hviezdna veľkosť Hviezdna veľkosť alebo magnitúda je fotometrická veličina udávajúca jasnosť' hviezdy alebo iného objektu na oblohe v logaritmickej škále. ktoré by mohli mať rovnaký názov. ktorú autor článku myslel.

ktoré odmeriavame.4 a Slnko má absolútnu vizuálnu magnitúdu 4. Pri definovaní absolútnej hviezdnej veľkosti je potrebné presne určiť typ elektromagnetického žiarenia.6). matematická rovnica uvádza vzťah zdanlivej magnitúdy s absolútnou magnitúdou cez paralaxu.616 svetelných rokov) a je hviezdna vzdialenosť. . Výpočet Ak poznáme vzdialenosť a zdanlivú hviezdnu veľkosť hviezdy. ktorú by mal objekt. alebo: kde je paralaxa hviezdy a je 1 oblúková sekunda (arcsec). Čím temnejšie by objekty (zo vzdialenosti 10 parsekov) vyzerali. Keď hovoríme o celkovom výdaji energie.0). Pre porovnanie. ktorá by bola schopná zo vzdialenosti 10 parsekov vrhať tiene.3) a Betelgeuze (-5.2616 svetelných rokov alebo 3×1013 kilometrov). možno vypočítať jej absolútnu hviezdnu veľkosť takto: kde je 10 parsekov (≈ 32.2). Absolútne hviezdne veľkosti pre galaxie môžu dosahovať oveľa nižšie (jasnejšie) hodnoty. Rigel (-7. Napríklad obrovská eliptická galaxia M87 má absolútnu hviezdnu veľkosť -22. keby bol pozorovaný zo štandardizovanej vzdialenosti. Naos (-7. správne je pomenovanie bolometrická magnitúda. Deneb (-7. Absolútne magnitúdy pre hviezdy sú vo všeobecnosti v rozsahu od -10 do +17. 114 Absolútna hviezdna veľkosť pre hviezdy a galaxie (M) V stelárnej a galaktickej astronómii je štandardizovanou vzdialenosťou 10 parsekov (1 parsek je približne 3. Hviezda vo vzdialenosti desať parsekov má paralaxu 0. Čím nižšia je absolútna magnitúda objektu. tým je väčšia jeho svetelnosť.1" (100 oblúkových milisekúnd).83 (slúži nám ako referenčný bod). Veľa hviezd viditeľných voľným okom má absolútnu hviezdnu veľkosť.Absolútna hviezdna veľkosť Obry Jasné obry Nadobry Hyperobry absolútna hviezdna veľkosť (MV) Absolútna hviezdna veľkosť alebo absoltútna magnitúda (značka mag alebo M) je v astronómii zdanlivá hviezdna veľkosť (m). Umožňuje porovnávať celkové jasnosti objektov bez ohľadu na ich vzdialenosti. Sírius má obsolútnu magnitúdu 1. tým vyššia je ich absolútna hviezdna veľkosť.

ktorú by mal daný objekt. kométy a planétky (asteroidy) sa používa iná definícia absolútnej magnitúdy.03 + 5*(1 + log10(0. Výpočet Vzorec pre H: (absolútna magnitúda) kde 0 a 1).Absolútna hviezdna veľkosť Príklady Rigel má vizuálnu magnitúdu mV=0.12.750)) = +4. MVRigel = 0. je jeho polomer a je 1 au (≈149.01 + 5*(1 + log10(0. je fázový uhol.7 Vega má paralaxu 0. kde je 1 au. Je to fyzikálne nemožná situácia.133)) = +0. ak by sa nachádzal vo vzdialenosti jednej astronomickej jednotky (au) od Slnka a Zeme zároveň pri fázovom uhle nula stupňov.rozumná prvá aproximácia pre planetárne telesá . je možné tiež vypočítať zdanlivú magnitúdu z akejkoľvek vzdialenosti : Absolútna hviezdna veľkosť pre planéty (H) Pre planéty.133" a zdanlivú hviezdnu veľkosť +0. je geometrické albedo telesa (číslo medzi = 0.6 Gm). Príklad Mesiac: je zdanlivá magnitúda Slnka zo vzdialenosti 1 au (-26. V tomto prípade je absolútna hviezdna veľkosť definovaná ako zdanlivá hviezdna veľkosť. = 3476/2 km = 1738 km Zdanlivá hviezdna veľkosť Absolútnu hviezdnu veľkosť možno použiť pri výpočte zdanlivej magnitúdy telesa pri rôznych podmienkach.18 + 5*log10(32.37 115 Zdanivá hviezdna veľkosť Ak je daná absolútna magnitúda . číslo v rozsahu medzi 0 a 1) Príklad: (Ideálna difúzna zrkadlová sféra) .65 Alfa Centauri má paralaxu 0. uhol medzi priamkami telesom-Slnko a teleso-pozorovateľ. ktorá je zmysluplnejšia pre nehviezdne objekty.73).750" a zdanlivú magnitúdu -0.18 vo vzdialenosti asi 773 svetelných rokov. ale je vhodná na účely výpočtov.01 MVα Cen = -0.616/773) = -6. podľa kosínusového pravidla dostávame: je fázový integrál (integrácia odrazeného svetla.03 MVVega = 0.

.0) Vzorec pre difúzne zrkadlo funguje lepšie pre menšie fázy. (použitím dífúzneho zrkadla) (v skutočnosti približne -11. ktoré by odrážal difúzny disk rovnakého priemeru Vzdialenosti: je vzdialenosť medzi pozorovateľom a telesom je vzdialenosť medzi Slnkom a telesom je vzdialenosť medzi pozorovateľom a Slnkom Príklady Mesiac = +0.57 mau Aký jasný je Mesiac zo Zeme? Spln: = 0.Absolútna hviezdna veľkosť 116 Celofázová difúzna guľa odráža 2/3 z celkového svetla. Pozri aj • Hertzsprung-Russellov diagram opisuje vzťah medzi absolútnou magnitúdou alebo svietivosťou oproti spektrálnemu typu alebo povrchovej teplote.5 Mm = 2.7) Mesiac v splne odráža o 30% viac svetla než predpovedá dokonalé difúzne zrkadlo.25 = = 1 au = 384. ( ≈ 2/3) (v skutočnosti -12. Prvá štvrť: = 90°.

ktorá je o päť väčšia. −26. značka m) je fotometrická veličina udávajúca jasnosť' hviezdy alebo iného objektu na oblohe v logaritmickej škále bez zohľadnenia jej či jeho vzdialenosti od pozorovateľa (porovnaj absolútna hviezdna veľkosť).0 12.Zdanlivá hviezdna veľkosť 117 Zdanlivá hviezdna veľkosť Zdanlivá hviezdna veľkosť (iné názvy: zdanlivá veľkosť.6 27 30 38 Slnko Mesiac v splne Maximálna jasnosť Venuše Maximálna jasnosť Marsu Najjasnejšia hviezda vo viditeľnom spektre: Sírius Druhá najjasnešia hviezda: Canopus Nulový bod podľa definície: Tým bola kedysi Vega Najslabšie hviezdy viditeľné z mestských oblastí Najslabšie hviezdy pozorovateľné voľným okom Najjasnejší kvazar Najslabšie objekty pozorovateľné vo viditeľnom svetle s 8m pozemskými ďalekohľadmi Najslabšie objekty pozorovateľné vo viditeľnom svetle s Hubblovým teleskopom Najslabšie objekty pozorovateľné vo viditeľnom svetle s plánovaným OWL (2020) Nebeský objekt (pozri aj Zoznam najjasnejších hviezd) Tieto sú iba približné hodnoty vo viditeľných vlnových dĺžkach (v skutočnosti tieto hodnoty závisia od presnej použitej pásmovej priepustnosti). zdanlivá magnitúda. toho istého objektu v desaťnásobne väčšej vzdialenosti) zodpovedá zdanlivej hviezdnej veľkosti. Stokrát menšia jasnosť (napr. zdanlivá jasnosť.73 −12. Je to teda množstva svetla prijatého z objektu. hv. Vzťah pre zdanlivú magnitúdu dvoch objektov .6 −4. . veľ.0 6.7 0 3.4 −2.Pogsonova rovnica Škála zdanlivých hviezdnych veľkostí Zdanl.5 −0.8 −1.

Niektoré rané teórie hovorili o pôsobení ďalšej hviezdy. hoci uhlík sa inak za kov nepovažuje. Planetárna sústava Planetárna sústava je sústava zložená z aspoň jednej hviezdy a rôznych obiehajúcich telies (ako asteroidy. ktoré by žiadna normálna planetárna sústava neprežila . ktorý končí sú v správnej mierke. že planetárne sústavy okolo hviezd najpreskúmanejšej planetárnej sústavy. astronómovia všetky ostatné prvky volajú kovy. Pôvod a vývoj planetárnych sústav Hlavné telesá slnečnej sústavy. vznikom hviezd. sa nazýva slnečná sústava. mesiace a planéty). Avšak je dnes známe. Pulzary vznikajú pri silných explóziách supernov. že pravdepodobnosť takejto „kolízie“ je príliš malá na to. pretože planetárne sústavy boli objavené napríklad aj okolo pulzarov a to z jemných odchýliek v periódach pulzov elektromagnetického žiarenia. . ktorý sa potom zhlukne do formy planét. ktorá prechádza extrémne blízko slnka a vytiahne za sebou materiál. aby tento model bol realizovateľný.Hmotnosť Slnka 118 Hmotnosť Slnka Hmotnosť Slnka je jednotka hmotnosti používaná v astronómii na vyjadrenie hmotnosti hviezd a hmotnejších objektov. Hmotnosť Slnka je približne 333 000 hmotností Zeme. hmotnosť celej galaxie vrátane koróny je 3 – 6 biliónov Pozri aj Zoznam najťažších hviezd Metalicita Metalicita je pomer hmotnosti astronomického objektu prvkov iných ako vodík a hélium. v ktorej sa nachádza Zem a Slnko.planéty by sa buď vyparili. Hmotnosť hviezd sa pohybuje od 0. (hnedí trpaslíci) . napríklad galaxií. Veľkosti podobných Slnku vznikajú ako časť toho istého procesu. Naša vlastná planetárna sústava. Hmotnosť centrálnej časti našej Galaxie je približne 200 miliárd . Je ekvivalentná hmotnosti Slnka. kométy. Vo všeobecnosti sa predpokladá.05 až do 150 (nadobri). Napríklad hmlovina bohatá na uhlík sa nazýva bohatá na kovy. Dnes akceptované teórie hovoria o vzniku planetárnych sústav zo slnečnej hmloviny. Pretože najväčšie zastúpenie vo vesmíre má vodík a hélium. Niektoré planetárne sústavy sa na našu vôbec nepodobajú.

prvá viacnásobná extrasolárna planetárna sústava okolo hviezdy hlavnej postupnosti. prvá objavená viacnásobná planetárna sústava • PSR 1257+12 . net/ . pričom zanechali za sebou iba telesá veľkosti planét.prvá objavená planetárna sústava okolo viacnásobnej hviezdy • 55 Cancri . ktorá sa stala prvou vyfotografovanou exoplanétou.naša planetárna sústava. Planéty sa prípadne mohli vytvoriť v akréčnom disku.Planetárna sústava 119 alebo by náhlou stratou väčšiny hmoty centrálnej hviezdy unikli jej gravitačnému pôsobeniu. extrasolar. Významné planetárne sústavy • Slnečná sústava .prvá objavená extrasolárna planetárna sústava. ktorý obklopuje pulzary. prvá objavená planetárna sústava pri pulzaroch. V pravom spodnom rohu je zväčšený záber planéty Fomalhaut b. Disk materiálu okolo hviezdy Fomalhaut. že existujúce hviezdne spoločnice pulzarov sa výbuchom skoro úplne vyparili. prvá objavená viacnásobná planetárna sústava pri pulzaroch • Upsilon Andromedae . prvá objavená viacnásobná exoplanetárna sústava. August 2004) Pozri aj • Extrasolárna planéta • Zoznam hviezd s planétami Externé odkazy • Extrasolárne planetárne systémy [1] (po anglicky) Referencie [1] http:/ / www.dosiaľ najväčšia objavená extrasolárna planetárna sústava (4 planéty. pričom samotná hviezda je na obrázku odtienená. prvá objavená planetárna sústava. objavená v Apríl 1999 • PSR B1620-26 . Jedna z teórií hovorí.

ktoré spravidla leží mimo vnútra každej z nich. Ak sa napríklad v sústave nachádza obor alebo nadobor a biely trpaslík. ako uhlová vzdialenosť zložiek fyzickej dvojhviezdy. ktoré by mohli mať rovnaký názov. Ak vás na túto stránku odkázal článok. Najjasnejšou dvojhviezdou na oblohe je sústava Sírius v súhvezdí Veľkého psa. Fyzické dvojhviezdy delíme na vizuálne a spektroskopické. Dvojhviezda Dvojhviezda je • hviezdna sústava zložená z dvoch hviezd. Pokiaľ sa hviezdy nachádzajú iba v zdanlivej blízkosti. Katalogizovaných je viac ako 78 000 dvojíc hviezd. ktorú môžeme rozoznať aj voľným okom je Mizar a Alcor v súhvezdí Veľkej medvedice (Veľkého voza). j. ako hmotnosť druhej. Najznámejšou optickou dvojhviezdou. ktoré sú na seba gravitačne naviazané • sústava (aspoň dvoch) hviezd. ktoré sú gravitačne viazané alebo • dvojica hviezd na oblohe v tesnej blízkosti pri sebe a nie sú gravitačne viazané. Jeho zložky sú takmer guľatého tvaru. nemusia sa nachádzať na rovnakom vývojovom stupni. pozri dvojhviezda a viacnásobná hviezda • galaxia • galaxia alebo podobne veľká skupina hviezd (napr.Sírius A a B ťažisko obehu ležať pod povrchom hmotnejšej hviezdy. Hoci sú zložky sústavy dvojhviezdy približne rovnako staré. Zložky dvojhviezdy zvyčajne obiehajú spoločné ťažisko. jedna hviezda s planétami) Toto je rozlišovacia stránka – navigačná pomôcka obsahujúca zoznam iných článkov. Zložky dvojhviezdy obiehajú ťažisko. ale v skutočnosti sú od seba ďaleko. ktorú sú na seba gravitačne naviazané • neodborne: planetárna sústava (t. ktorú autor článku myslel. ktoré sú svojimi slapovými silami výrazne deformované do tvaru elipsoidov. Pokiaľ sa dvojhviezdy z našeho pohľadu pri svojom vzájomnom obehu pravidelne zakrývajú. Sú to takzvané tesné dvojhviezdy. Vizuálne dvojhviezdy dokážeme rozoznať ďalekohľadom. aby odkazoval priamo na konkrétnu stránku z hore uvedeného zoznamu. alebo dvojhviezdy. že majú spoločnú atmosféru. stellar system. star system) môže byť: • súhrnné označenie pre (gravitačne viazanú) dvojhviezdu a viacnásobnú hviezdu. môže Najjasnejšia dvojhviezda na oblohe . fyzickú dvojhviezdu jej zložky k sebe fyzicky patria. Medzi najznámejšie zákrytové premenné hviezdy patrí Algol. hovoríme o optickej dvojhviezde. takáto sústava sa môže stať novou. hovoríme o zákrytových premenných hviezdach. spektroskopické nie. iba vo výnimočných prípadoch. prosíme Vás. Uhlová vzdialenosť zložiek optickej dvojhviezdy je spravidla väčšia. hviezdokopa). ktorých zložky sú k sebe natoľko blízko.Hviezdna sústava 120 Hviezdna sústava Hviezdna sústava alebo zriedkavo hviezdny systém (angl. keď je hmotnosť jednej hviezdy oveľa väčšia. Poznáme však aj dvojhviezdy. . V prvom prípade ide o tzv. aby ste sa k článku vrátili a opravili v ňom odkaz tak.

info/ encyclopedia/ O/ overcontact_binary. . UK. daviddarling. Jim Pringle. 2007. daviddarling. 2000. ISBN 0-521-77218-4. wikipedia. Michael J. Referencie [1] contact binary (http:/ / www. ISBN 1-86094-615-1. New York: Cambridge University Press. org/ wiki/ En:contact_binary?oldid=364751478) na anglickej Wikipédii. Andrew King. [4] p. Accessed on line November 4. Stephen P. 231. Cambridge. 51–53. David Darling. London: Imperial College Press. Binárny systém. [3] pp. ktorej hviezdy sa nachádzajú tak blízko pri sebe. Jean Louis Tassoul. David Darling. Maran. and Martin Ward. info/ encyclopedia/ C/ contact_binary.[1] [2] [3] Takmer všetky známe kontaktné dvojhviezdy patria medzi navzájom sa zatemňujúce dvojhviezdy (jedna druhej spôsobujú zatmenie). The Internet Encyclopedia of Science. Douglas Lin. html). čo je odvodené od podobného typu hviezdy W Ursae Majoris. Stellar Rotation. The Internet Encyclopedia of Science. 2006. ktorého hviezdy majú spoločný plynový obal sa môže nazývať aj nadkontaktná dvojhviezda. html).Dvojhviezda 121 Pozri aj • Binárna sústava (astronómia) Kontaktná dvojhviezda Kontaktná dvojhviezda je dvojhviezda. An Introduction to Astrophysical Fluid Dynamics. že sa dotýkajú alebo zdieľajú spoločný plynový obal.[4] Takéto kontaktné dvojhviezdy sú známe ako W Ursae Majoris hviezdy. 2007. Accessed on line November 4. [2] overcontact binary (http:/ / www. Pozri aj • Dvojhviezda • Binárna sústava (astronómia) Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Contact binary (http:/ / en. Thompson.

ktoré sa zo Zeme javia pri sebe blízko na oblohe. Väčšie systémy ako sú štvorhiezdy. Väčšina viacnásobných hviezd je usporiadaná hierarchickým spôsobom s menšou obežnou dráhou umiestnenou vo vnútri väčšej obežnej dráhy. alebo zriedkavo. päťhviezdy. pričom podobne ako u dvojhviezd sú stabilné. Toto môže byť dôsledkom fyzickej blízkosti hviezd a ich vzájomného gravitačného pôsobenia. čisto optická trojhviezda akou je Gamma Serpentis. akou je napríklad Alfirk.[6] [7] Hierarchia Systémy trojhviezd Vo fyzickom systéme trojhviezd. čo vedie k vyvrhnutiu hviezdy z takéto systému. nestabilné systémy. . označované ako trapezia.[1] [2] [3] Fyzické viacnásobné hviezdy sa vo všeobecnosti nazývajú aj viacnásobnými hviezdnymi sústavami. môže obsahovať fyzickú dvojhviezdu a ďalšiu optickú hviezdu (spoločníka). ktoré odpovedajú týmto dvom extrémom. Zvyčajne. že vznikli vo hviezdnych "škôlkach" a rýchlo sa oddelili do stabilnej viacnásobnej hviezdy. V druhom prípade môže byť ich blízkosť iba domnelá. systém sa môže stať dynamicky nestálym. že ak veľkosti vnútorných a vonkajších obežných dráh sú porovnateľne veľké.[2] [5] Ďalšie viacnásobné hviezdy. šesťhviezdy a tak ďalej sa štatisticky vyskytujú menej. ktoré majú komplexnejšiu dynamiku a obsahujú od 100 do 1000 hviezd. vtedy je viacnásobná hviezda považovaná za fyzickú. V takýchto systémoch je málo interakcií medzi obežnými dráhami. Väčšina týchto systémov sú trojhviezdy často označované ako trinary alebo temary. Predpokladá sa. príklad viacnásobnej hviezdy (umelcova predstava) Veľkosť systému viacnásobnej hviezdy sa pohybuje v strede medzi systémom dvojhviezdy.[4] Môžu byť rozdelené do dvoch tried. každá hviezda obieha okolo ťažiska systému. Toto usporiadanie sa nazýva hierarchické. Trojhviezda HD 188753. Príkladom takého systému je Trapéz v hmlovine Orión.[8] [9] Dôvodom pre takéto usporiadanie je. vtedy ide o optický systém. v ktorej nie sú všetky hviezdy gravitačne spojené.[10] Trojhviezda. sú veľmi mladé. dve hviezdy vytvoria uzatvorený dvojhviezdny systém a tretia hviezda obieha tento pár vo vzdialenosti oveľa väčšej ako sú obežné dráhy prvých dvoch hviezd.Viacnásobná hviezda 122 Viacnásobná hviezda Viacnásobná hviezda je systém pozostávajúci z troch alebo viacerých hviezd. s dvoma hviezdami na stabilných obežných dráhach a otvorenými hviezdokopami.

trojhviezda.[6] Takéto systémy nie sú vzácne. kde centrum gravitácie nie je pevne fixované na jeden bod. Jednoduchý diagram hierarchie 3 môže popisovať systémy od štyroch do ôsmych hviezd. ale kompletné pre stabilné obežné dráhy. A.Viacnásobná hviezda 123 Vyššia početnosť Hierarchické viacnásobné hviezdne systémy s viac ako troma hviezdami môžu vytvoriť viac komplikovaných usporiadaní. dvojhviezda. Na obrázku vľavo sú znázornené niektoré príklady. hviezdy Gliese 644A a Gliese 644B sú sformované do blízkej viditeľnej dvojhviezdy. Tento systém má vzdialenú viditeľnú obiehajúcu hviezdu Gliese 643 a ešte vzdialenejšiu Gliese 644C. ale pohybuje sa ako hviezdy menia svoje spoločné pozície. zatiaľ čo Gliese 644B je spektroskopickou dvojhviezdou. Tieto hviezdy nemajú štandardné hierarchické vzťahy. (f) simplex. Môže byť aj štvorhviezdou hierarchie 2. alebo štvorhviezdy ako je d.[16] [17] [18] Ostatné komplexné viacnásobné hviezdy sa časom teoreticky rozdrobia na menej komplexné systémy ako sú častejšie pozorované trojhviezdy. prípadne aj štvorhviezdy. ktoré môžu byť znázornené na tzv.[11] Jednoduchý diagram hierarchie 1. (c) simplex. Skladá sa z viditeľnej dvojhviezdy (javí sa tak). okolo ktorej obieha ďalšia nejasná hviezda.[19] [20] Trapézia Druhá známa trieda viacnásobných hviezd pozostáva z mladých trapézií. Takto vzniká päťhviezda s hierarchiou 4 podobne ako v f. ale často sa vyskytujú v blízkosti alebo vo vnútri jasných hmlovín. štvorhviezda hierarchie 2. Týmto spôsobom bz y nej bola šesťhviezda hierarchie 3. Tento vzťah sa nazýva Interplay (súhra). Počet úrovní v diagrame sa nazýva hierarchia. popisuje systém dvojhviezdy. Tieto hviezdy na seba gravitačne pôsobia. päťhviezda hierarchie 4 Skutočným príkladom systému hierarchie 3 je Kastor. pričom jedna zložka dvojhviezdy je zároveň ešte bližšou dvojhviezdou. mobilnom diagrame. Jednoduchý diagram hierarchie 2 môže popisovať systém trojhviezdy ako je c. štvorhviezda hierarchie 3. ktorá po bližšom preskúmaní môže pozostávať z dvoch spektroskopických dvojhviezd. tiež známy ako Alpha Geminorum alebo α Gem.multiplex. takže ide o trojhviezdny systém. (d) simplex. Tokovininovom katalógu viacnásobných hviezd y roku 1999 je 4. podobne ako d. ako je znázornené v b. ktorá sa javí ako červená trpaslíčia dvojhviezda. Mobilné diagramy: (a) mnohonásobný .[12] Maximálnou hierarchiou v A. Tento systém. Mobilný diagram e znázorňuje príklad štvorhiezdneho systému hierarchie 3 skladajúceho sa z jednej vzdialenej hviezdy obiehajúcej okolo blízkej dvojhviezdy.[14] Vyššie hierarchie sú tiež možné.[21] Takéto hviezdy sa nakoniec upokoja a vytvoria blízku .[9] [15] Väčšina týchto hierarchií sú buď stále systémy alebo trpia vnútornými poruchami. Každá úroveň diagramu znázorňuje rozklad systému na dva alebo viac systémov s menšou veľkosťou. (b) simplex.[13] Napríklad. (e) simplex. pomenovaných podľa viacnásobnej hviezdy známej ako Trapéz v srdci hmloviny Orión.

) Dve telesá s rozdielnou hmotou obiehajú okolo spoločného barycentra. (a. ale bola vyvrhnutá svojou veľkou rýchlosťou do medzihviezdneho priestoru. potom r1 bude veľká polos obežnej dráhy prvého telesa okolo ťažiska hmoty alebo barycentra.[21] Príkladom takýchto vyvrhnutých hviezd môžu byť AE Aurigae. (b.Viacnásobná hviezda dvojhviezdu so vzdialeným spoločníkom. tak toto teleso sa bude javiť ako rozkmitané s postrehnuteľnou obežnou dráhou. vzdialenosť od ťažiska prvej hviezdy k ťažisku hmoty je daná: kde: a je vzdialenosť medzi dvoma hviezdnzmi stredmi m1 and m2 sú hmoty oboch hviezd Ak a je veľká polos obežnej dráhy na elipse jedného telesa okolo druhého. Ak sa centrum hmoty nachádza vo vnútri masívnejšieho telesa.r1 bude veľká polos obežnej dráhy druhého telesa.[22] [23] 124 Obežný pohyb viacnásobných hviezd Vypočítanie ťažiska dvojhviezd V prípade jednoduchej dvojhviezdy (r1). ktoré sa dostali do Trapéza v hmlovine Orión pred niekoľkými miliónmi rokov. podobne ako systém Cháron-Pluto. Pozícia červeného kríža označuje centrum gravitácie systému. (c.) Dve telesá s veľkým rozdielom v hmote obiehajú okolo spoločného barycentra (podobne ako systémZem-Mesiac) (d. . Ťažiská hmoty Obrázky sú reprezentačné a nie simulované.) Dve telesá rovnakej hmoty obiehajú okolo spoločného ťažiska hmoty alebo barycentra.) Dve telesá s podobnou hmotou obiehajúce po elipse okolo spoločného barycentra. ktorá bola kedysi súčasťou systému.) Dve telesá s extrémne veľkým rozdielom v hmote obiehajú okolo spoločného barycentra (podobne ako systém Slnko-Zem) (e. Mu Columbae a 53 Arietis. a r2 = a . ďalšou hviezdou.

napríklad..[24] [25] Postupnosť písmen B. ak B a C boli potom spojené do dvojhviezd. identifikovanie hierarchie vo vnútri systému je výhodnejšie pri identifikovaní podsystémov a vypočítavaní ich vlastností. napríklad. A.[25] Názvoslovie v katalógu viacnásobných hviezd A.C atď.nehierarchická desatinná schéma. A. Podsystémy. V mobilnom diagrame d (na obrázku hore). Komponenty objavené v blízkosti už existujúceho komponentu môžu byť označované Aa.[30] .hierarchická schéma. rovnaké číslo podsystému sa použije viac ako raz. kde prípony použité vo Washingtonskom katalógu dvojhviezd sú rozšírené o dodatočné pripojenie písmen a čísel. Prípony AB môžu byť použité na označenie páru skladajúceho sa z A a B.[29] • WMC. čísla komponentov môžu byť udávané rôzne.[27] Rokovania začaté v roku 1999 vyústili do štyroch navrhovaných schém na riešenie tohto problému:[27] • KoMa . B a C.hierarchická číselná schéma podobná ako Deweyov desatinný systém. systém s tromi optickými komponentami A. najširšiemu systému sa priradí číslo 1.[26] Budúce názvoslovie systémov viacnásobných hviezd Záznam podsystémov v A. napríklad. B. tak tieto budú mať označenie podsystémov 12 a 13. A. Keď sa touto metódou popisuje nie-hierarchický systém. Washingtonský katalóg viacnásobných hviezd . Tokovininov hviezdny katalóg viacnásobných hviezd používa systém. bude mať dva podsystémy označené číslom 1 označujúcim dve dvojhviezdy AB a AC. Súčasné názvoslovie dvojhviezd a viacnásobných hviezd môže pôsobiť zmätočne pri rôznych spôsoboch rozdielneho označovania novoobjavených dvojhviezd. v ktorom každý podsystém v mobilnom diagrame je kódovaný postupnosťou číslic.[28] • Postupný desatinný systém . zatiaľ čo podsystémy obsahujúce jeho základné komponenty budú označené ako 11 a podsystémy obsahujúce jeho druhotné komponenty budú označené ako 12. Ba atď.Viacnásobná hviezda 125 Označenia a názvoslovie Označenia viacnásobných hviezd Komponenty viacnásobných hviezd môžu byť špecifikované pripojením prípon. do označenia systémov. pričom žiadne dva z nich nemôžu byť zoskupené do podsystému. v závislosti od rôznych autorov (jeden dá A a druhý dá C).hierarchická schéma využívajúca veľké a malé písmená a arabské a rímske číslice. kde dva komponenty a podsystémy sú označené číslami podľa postupnosti objavenia. označenia pri objavení optických dvojhviezd a označenia dvojhviezd v zatmení. štyrmi alebo viacerými číslicami. Pre systém označovania. • Metóda označovania Urban/Corbin . C atď. ktoré sa objavia pod tým v mobilnom diagrame budú očíslované tromi. môže poukazovať na odlúčenie od komponentu A. Tokovininovom hviezdnom katalógu viacnásobných hviezd. a horšie. V tomto prípade.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 325. 343–357. • Alfa Centauri je trojhviezda tvorená párom žltých trpaslíkov (Alfa Centauri A a Alfa Centauri B) a vzdialeným červeným trpaslíkom Proxima Centauri. HR 3617A. edu/ abs/ 1968QJRAS. P. kým nebola v roku 2006 vyfotografovaná Hubbleovym vesmírnym ďalekohľadom. 161K) . D.. ISBN 9027708851. James Binney and Scott Tremaine. 75T). Reidel Publishing Company. . fr/ viz-bin/ Cat?J/ A+ AS/ 124/ 75).. A aj B tvoria fyzickú dvojhviezdu označovanú ako Alfa Centauri AB. ISBN 9027708851. D. ISBN 0-691-08445-9. . D. [6] HEINTZ. a HR 3617C.13A (http:/ / adsabs.25. 67–68. 124. Dordrecht. [3] Dvojhviezdy a viacnásobné hviezdy (http:/ / www. edu/ abs/ 1994MNRAS. . [4] p.[32] HD 98800 je štvorhviezdny systém nachádzajúci sa v TW Hydrae asociácii. W. harvard. esa. (1978). harvard. u-strasbg. Galaktická dynamika. 9. W.267.7 rokov. [10] A Note on the Stability of Hierarchical Triple Stars with Initially Circular Orbits. accessed May 26. Bibcode:  2001MNRAS. [2] MSC . and Subtrapezia.Viacnásobná hviezda 126 Príklady • HR 3617 je viacnásobná hviezda s tromi hviedami. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 9: 388–400. D. A. Reidel Publishing Company. Double Stars. 75–84. (1978).343M (http:/ / adsabs. Skladá sa zo žltého trpaslíka HD 188753A. 2007. . html).IV. harvard. 66–67. . accessed October 31. web page. L. 1997–1999. and Alejandro Hernández-Alcántara. int/ index. Evans. [14] Štúdia viacnásobných hviezdnych systémov . web page. . (1968). and J. 9. Trapezia. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) 25 (2006). Reidel Publishing Company. edu/ abs/ 1997A& AS. Referencie [1] Hipparcos: Dvojhviezdy a viacnásobné hviezdy (http:/ / www. P. Bibcode:  1994MNRAS.[31] Stredne necentrálna obežná dráha dvojhviezdy spôsobuje najmenšiu vzdialenosť medzi hviezdami 11 AU a najväčšiu 36 AU. že sa dala zistiť iba vďaka gravitačným vplyvom na Polárke A (α UMi A). [11] pp. edu/ abs/ 1968QJRAS. rssd. kde najbližšia hviezda je extrémne blízko k hlavnej hviezde . (1978). Dvojhviezdy. Tokovinin. A. pp.. Astronomy and Astrophysics Supplement Series 124 (July 1997). • HD 188753 je fyzická trojhviezda nachádzajúca sa vo vzdialenosti približne 149 ly od Zeme v súhvezdí Labuť. [8] HEINTZ. " Hviezdy o vyššej početnosti (http:/ / adsabs. (1968). Tzevi Mazeh et al. P. Kiseleva. Double Stars. G. 2007. . Tokovinin. 24. A. . Proxima je od nich vzdialená približne 15 000 AU.[33] ale jeho existencia je spochybnená nedávnymi výskumami. 1987.katalóg fyzických viacnásobných hviezd (http:/ / adsabs. [12] HEINTZ. Double Stars. " Hviezdy o vyššej početnosti (http:/ / adsabs. 388E)". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 267. 267. harvard. A. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ID J/A+AS/124/75 (http:/ / cdsarc. . Extrasolárna planéta typu Horúci Jupiter pravdepodobne obieha okolo hlavnej hviezdy HD 188753A. α Cen AB. ISBN 9027708851. alebo RHD 1 AB. ISBN 9027708851. 1. Dordrecht.tak blízko. D. A a B tvoria fyzickú dvojhviezdu. The triple-lined spectroscopic system Gliese 644. 393–394. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 9: 388–400. Anosova. org/ messier/ bina. oranžového trpaslíka HD 188753B. . pp. seds. [13] MSC . Táto vzdialenosť je aj tak porovnateľne malá s medzihviezdnymi vzdialenosťami. D. D. edu/ abs/ 2006RMxAC. W. 25. Reidel Publishing Company. pp. HR 3617B. pp.. [7] Runaway Stars. [9] Evans. 161–166. David S. harvard. .325. [5] HEINTZ.. a červeného trpaslíka HD 188753C. D. (1978). B a C obehnú okolo seba každých 156 dní a ako skupina obehnú okolo A každých 25.161K (http:/ / adsabs. Princeton University Press. #1 (March 1994). zatiaľ čo C sa javí ako optická. David S. harvard. Eggleton. 13–15. php?project=HIPPARCOS& page=Double_stars). Bibcode:  2006RMxAC. edu/ abs/ .a catalogue of physical multiple stars. . 13A) . Christine Allen. 1 (July 2001). 388E)".[34] • severná hviezda Polárka alebo Alfa Ursa Minoris (α UMi) je systémom trojhviezdy. Dordrecht. W.. Dordrecht. Arcadio Poveda. Obežná doba Proximy okolo α Cen AB je viac ako 500 000 rokov a nie je isté či na seba gravitačne pôsobia. .

69-76-118. edu/ abs/ 1997A& AS. txt). Reidel Publishing Company. Zmätok v názvosloví dvojhviezd: The Washington Multiplicity Catalog (http:/ / ad. .usno. Brian D. navy. "Vesmírne pohyby AE Aurigae a Mu Columbae v hmlovine Orión". harvard.I. Fekel. A. 209H).1051/0004-6361:20066835 (http:/ / dx.. html).Viacnásobná hviezda 2001MNRAS. Astrophysical Journal 119: 625. Mason. R. S. 1140H). pp. W.. pp. pp. Hartkopf & Brian D. Rubinov. de Bruijne. txt). usno. Rev. "No evidence of a hot Jupiter around HD 188753 A". P.. [17] (http:/ / adsabs. . Oddelenie astrometrie.C. org/ 10. prístup: 2008-09-12.. navy.navy. Astronomy Reports 48 (2004). Tokovinin. G. (2007). pp. 80. 1086/ 317315).80 (2006).. Astronómia a astrofyzika. Wycoff. J. 132. [24] HEINTZ.04419. A. prístup: 2008-09-12. . edu/ abs/ 1987VA. 75 (1970). . Segal.. 75T). 30.mil/wds/dsl. Tokovinin (April 18. 2006. . S. Harrington. Zhuchkov. mil/ wds/ wmc/ wmc_post191. 1995–1997.W. Mex. 124. Morgan.1365-8711. [25] Format. 2001. (1954). Hartkopf. 155Z). . . . . [32] Are Proxima and α Centauri Gravitationally Bound? (http:/ / adsabs. [33] Konacki. Dvojhviezdy. Astronomical Journal 132. harvard. W.. T. D. Washington Visual Double Star Catalog.Naval Observatory. U.5 (WDS) (http:/ / ad.S. Double Stars. . mil/ wds/ wmc/ seq. doi.. harvard. Rubinov. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade.4. harvard. Washingtonský katalóg dvojhviezd (http:/ / ad. usno. Dordrecht. ISBN 9027708851. PMID 16015323.. [21] HEINTZ. 343M) 127 . pp. [15] HEINTZ. 75. .1046/j. edu/ abs/ 1970AJ.1038/nature03856 (http:/ / dx. A.x (http:/ / dx. Dordrecht. V. pp. DOI: 10. A. V. A. 1038/ nature03856). harvard.. usno. . Námorné observatórium USA.114-118. P. [34] Eggenberger. #5 (November 2006). navy. B. edu/ abs/ 1977RMxAA. Astrofis 3 (1977). pp. Harrington.katalóg fyzických viacnásobných hviezd (http:/ / adsabs. I. D. Jeremy G. [22] Blaauw. [18] (http:/ / adsabs. (2005). Nature 436 (7048): 230–233. 1046/ j..space. 48.2001. Astronomical Journal. Astron. Mason. ISBN 9027708851. 69F). mil/ wds/ wmc/ uc. M. R. Wycoff.com/searchforlife/ 090319-seti-planet-nomenclature. Ya. R. A. Mayor. [23] Hoogerwerf. Reidel Publishing Company.. DOI: 10. 325. Astronomy and Astrophysics 466 (3): 1179–1183. (1978). D. a William I. org/ 10. usno. 1051/ 0004-6361:20066835). 04419. 1995W). edu/ abs/ 2004ARep. 155-160. Double Stars. W. .. mil/ wds/ wdsweb_format. navy. 75–84. W. Gregory Laughlin.T (2000). Hartkopf. doi. x). [16] (http:/ / adsabs. 1365-8711. . D. prístup: 2008-09-12. Astrophysical Journal 544: 133–136. (2008). Wertheimer. "An extrasolar giant planet in a close triple-star system". ISBN 9027708851. doplnok 124 (Júl 1997). navy. . txt). Francis C. mil/ wds/ ). Udry. . 65–66. mil/ wds/ wmc/ toko_hwds.. [30] A. M. Námorné observatórium USA.1086/145866 (http:/ / dx. DOI: 10. . . usno.1086/317315 (http:/ / dx. United States Naval Observatory. Orlov. [20] (http:/ / adsabs. [29] Sequential Designation Method (http:/ / ad. [19] (http:/ / adsabs.L. 2008. prístup: 2008-09-12. harvard. [28] Urban/Corbin Designation Method (http:/ / ad. txt). (1978). DOI: 10. S. harvard. United States Naval Observatory. Pozri aj • Dvojhviezda • Trojhviezda • Hviezdna sústava Externé odkazy • Knižnica dvojhviezd (http://ad. V. 209. org/ 10. . Vistas in Astronomy.30 (1987). 155-160. [26] §2..T. (1978). V. MSC . de Zeeuw.J. 2000). Washington D. usno. .. edu/ abs/ 2006POBeo. . Mazeh. doi. 1086/ 145866). D. Y. org/ 10. On the designation of multiple stars (http:/ / ad. [27] William I.. W. org/ 10. . .html) (po anglicky) • Pomenovávanie nových extrasolárnych planét (http://www.html) (po anglicky) . [31] Mason. 3. . DOI: 10. Dordrecht: D. doi. see §7–8 for a discussion of the quintuple system. doi.H. . Gary L.D. . navy. edu/ abs/ 2006AJ.. "Pôvod vyvrhnutých hviezd". R. Accessed on line August 20. 45R). Reidel Publishing Company.

Filtre sa vyberajú takým spôsobom. Nulový bod farebných indexov B-V a U-B bol definovaný ako nula pre hviezdy A0 V neovplyvnené medzihviedznym sčervenaním.pl/apod/ap020425.gov/apod/ap020911. 25.gov/apod/ap030323. ktoré sa merajú na hviezde na klasifikáciu v tomto systéme. rokoch 20.oa. UBV systém má aj nevýhody. pretože fotografický film je citlivý na tieto farby. APOD. wikipedia. B a V znamenajú ultrafialové. Je to prvý známy štandardizovaný fotometrický systém. že stredné vlnové dĺžky funkcií citlivosti sú 364 nm pre U. apríl 2002 (http://apod.nasa.html) (po anglicky) • Alpha Centauri.html) (po anglicky) Iné projekty Astronomický portál • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Viacnásobná hviezda Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Multiple star (http:/ / en. storočia americkí astronómovia Harold Lester Johnson a William Wilson Morgan.edu. Napriek tomu veľké množstvo meraní bolo vykonaných práve týmto systémom. To znamená. ako samotnou hviezdou. vrátanie mnohých jasných hviezd. Písmená U.Viacnásobná hviezda 128 Individuálne ukážky • Trojhviezdny systém. UBV systém UBV systém alebo Johnsonov systém alebo aj Johnsonov-Morganov systém je širokopásmový fotometrický systém na klasifikáciu hviezd podľa ich farby. APOD (http://apod. Krátky rozsah vlnovej dĺžky pre filter U je definovaný hlavne zemskou atmosférou. modré (blue) a vizuálne magnitúdy. Systém zaviedli v 50. .uj. org/ wiki/ En:multiple_star?oldid=366492374) na anglickej Wikipédii.nasa. Voľba farieb je preto práve takáto. 442 nm pre B a 540 nm pre V. APOD (http://apod.html) (po anglicky) • Systém Alfa Centauri. že hodnota tejto zložky ako aj pozorovaná magnitúda sa môže meniť s nadmorskou výškou a atmosférickými podmienkami.

Slovo galaxia bolo odvodené z gréckeho názvu našej vlastnej Galaxie – Mliečna cesta Κύκλος γαλακτικός (Κyklos galaktikos). iné názvy: (veľká) hviezdna sústava. Naša vlastná galaxia – Galaxia (s veľkým G) alebo nepresne Mliečna cesta – je rozsiahla špirálová galaxia s priemerom 100 000 svetelných rokov a šírkou 25000 svetelných rokov. umelecky aj mliečna cesta) je hviezdna sústava zložená z hviezd. . že vo väčšine galaxií sa nachádzajú superhmotné čierne diery. Galaxie vznikajú z protogalaxií. Galaxie držia pokope pôsobením gravitačnej príťažlivosti a jednotlivé galaktické zložky obiehajú spoločný stred. ktorej názov sa začína na veľké G pozri Galaxia (naša hviezdna sústava) Galaxia (. asi 10 – 20 % hmotnosti galaxie tvoria hviezdy. anagalaktická hmlovina.129 GALAXIA galaxia O našej galaxii. medzihviezdnej hmoty a tmavej hmoty. nazývaných galaxie. hviezdokôp. plyny a prach. Existuje niekoľko dôkazov. Hviezdy sa takmer vždy nachádzajú v skupinách. medzihviezdnym prachom a "tmavou hmotou". Obsahuje viac ako 150 miliárd hviezd a jej celková hmotnosť dosahuje zhruba hmotnosť bilióna Sĺnk (1 bilión = 1 000 000 000 000).s malým g. Trochu rozsiahlejší popis typov galaxií poskytuje Hubblova schéma. Špirálová galaxia NGC 4414 v súhvezdí Vlasy Bereniky Typy galaxií Špirálová galaxia s priečkou NGC 1300 Galaxie existujú v troch základných typoch: eliptické. spolu s plynmi. okrem našej galaxie aj mimogalaktická hmlovina. špirálové a nepravidelné. hmlovín.

V roku 1845 skonštruoval William Parsons nový ďalekohľad. Výsledný hviezdny disk by bol z nášho pohľadu z jeho vnútra videný ako pás na nebi. že galaxia by mohla byť rotujúce teleso obrovského počtu hviezd.Aj kvazary a blazary patria medzi galaxie. vychádzajúc zo skoršej práce Thomasa Wrighta. Ku koncu 18. V roku 1755 sa Immanuel Kant vo svojej úvahe. že hviezdy vstupujú a vystupujú do/z špirálových ramien. viditeľných na nočnej oblohe. storočia zostavil Charles Messier katalóg. spomalí sa a tým ešte zvýši hustotu. obsahujúce tisícky galaxií natlačených do relatívne malej oblasti sa nazývajú galaktické hviezdokopy (klastre). usporiadaných v klastroch. Štruktúry. avšak oveľa väčšieho rozsahu. Dejiny V roku 1610 použil Galileo Galilei ďalekohľad na štúdium svetlého pásu nočnej oblohy známeho ako Mliečna cesta a objavil. Naša galaxia je členom Lokálnej skupiny a spolu s galaxiou Androméda jej dominuje. . sa nazývajú galaktické skupiny. tiež známeho pod názvom Virgo Superklaster. Hoagov objekt Štruktúry na väčšej škále Priestor medzi galaxiami je relatívne prázdny. pomocou ktorého bol schopný rozlišovať medzi eliptickými a špirálovitými hmlovinami. medzigalaktických oblakov. To znamená. Teoreticky sa dá ukázať. by mohli byť samostatné galaxie. Superklastre sú gigantické množiny obsahujúce desiatky tisíc galaxií. ultra kompaktná trpasličia galaxia. zhromaždený Williamom Herschelom. podobne ako Slnečná sústava. Kant sa tiež domnieval. ktorá sa pohybuje pozdĺž diaľnice preplnenej vozidlami.galaxia 130 V špirálových galaxiách sú špirálové ramená približne tvaru logaritmickej špirály. Tak ako hviezdy. Lokálna skupina je časťou Lokálneho superklastra. toto je podobné vlne spomalení. že špirálové ramená sú oblasti s vysokou hustotou alebo s vlnami hustoty. celkovo obsahuje Lokálna skupina asi 30 galaxií v priestore širokom 1 megaparsek. Väčšina galaxií je gravitačne spojená s množstvom iných galaxií. obsahujúci 110 najjasnejších hmlovín a hviezdokôp. Keď sa hviezda pohybuje smerom do ramena. Nový typ galaxie. aj špirálové ramená rotujú okolo stredu. s výnimkou Nepravidelná galaxia NGC 6745 Len niekoľko galaxií existuje osamotene. tieto sú známe ako poľné galaxie. že pozostával z obrovského počtu matných hviezd. objavil v roku 2003 Dr Michael Drinkwater z Univerzity v Queenslande. Prstencová galaxia. že niektoré z hmlovín. avšak robia tak s konštantnou uhlovou rýchlosťou.plynu a tmavej hmoty. (správne) domnieval. neskôr nasledovaný katalógom 5000 hmlovín. skupinách a niekedy aj osamotene. obsahujúce do 50 galaxií. Väčšie štruktúry. držaných pokope gravitačnými silami. Predpokladá sa. že tento vzor vznikol narušením jednotne rotujúcej hviezdnej hmoty.

Hubblova schéma. S použitím vylepšených ďalekohľadov bolo tiež možné sledovať vodíkový plyn aj v iných galaxiách. keďže nie je ovplyvnené pohlcovaním prachu. V roku 2004 bola objavená galaxia Abell 1835 IR1916. Súčasný obrázok našej galaxie sa objavil. Obe analýzy zlyhali na nebratí do úvahy absorpcie svetla medzihviezdnym prachom. 131 Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Galaxia. Iná metóda. Použitím prepracovaného prístupu dospel Jacobus Kapteyn v roku 1920 k obrázku malej (priemer 15 kiloparsekov) elipsoidnej galaxie so Slnkom blízko stredu. V roku 2000 bola objavená tmavá galaxia VIRGOHI21 (jej tmavosť bola verifikovaná a zverejnená až v súčasnosti (2005)). V roku 1936 vytvoril klasifikačný systém pre galaxie. rokov 20. že všetka viditeľná hmota galaxií (z hviezd a plynu) patrične nezodpovedá rýchlosti rotujúceho plynu. storočia si vedci uvedomili. až pokým záležitosť nevyriešil Edwin Powell Hubble na začiatku 20. viedla k úplne odlišnému obrázku: plochý disk s priemerom 70kpc a Slnkom ďaleko od stredu. ktorá sa stala najvzdialenejšou galaxiou pozorovanou človekom. . Bol schopný rozlíšiť vonkajšie časti niektorých špirálovitých hmlovín ako množiny samostatných hviezd a tiež umožnil odhadnutie vzdialeností k hmlovinám: boli príliš ďaleko na to. Tieto pozorovania viedli k postulátu (požiadavka) rotujúcej pruhovej štruktúry v strede Galaxie. založená na katalogizovaní guľových hviezdokôp. V 70. až keď v roku 1930 Robert Julius Trumpler vyčíslil tento jav študovaním otvorených hviezdokôp. čím potvrdil Kantovu skoršiu domnienku. Napriek tomu neboli hmloviny všeobecne uznané ako vzdialené samostatné galaxie. Toto žiarenie bolo pozorované v roku 1951 a umožnilo a umožňuje oveľa vylepšené štúdium Galaxie. použitím nového ďalekohľadu. čo ich viedlo k postulátu temnej hmoty. aby boli súčasťou Mliečnej cesty. storočia. tým pádom sa Dopplerov jav dá použiť na zmapovanie pohybu plynu v Galaxii.galaxia Tiež sa mu v niektorých hmlovinách podarilo rozpoznať individuálne bodové zdroje. ktorý sa používa dodnes. tzv. Prvý pokus opísať tvar Mliečnej cesty a pozíciu Slnka v nej uskutočnil William Herschel v roku 1785 dôkladným spočítaním počtu hviezd v rôznych oblastiach oblohy. rokov 20. ktorú použil Harlow Shapley. V roku 1944 predpovedal Hendrik van de Hulst mikrovlnné žiarenie vlnovej dĺžky 21 centimetrov. pochádzajúce z medzihviezdneho atómového vodíkového plynu.

žiadne otvorené hviezdokopy. charakterizovaný nasledovnými fyzikálnymi vlastnosťami: • Nemá žiadne alebo len bezvýznamné množstvo uhlovej hybnosti. nazývaných Populácia II. • Nemá žiadne alebo len bezvýznamné množstvo medzihviezdnej hmoty. Podľa novej predstavy (stále celkom pokusnej) je eliptická galaxia výsledkom dlhého procesu. Tento tradičný portrét vylíčil eliptické galaxie ako galaxie. Tento proces zlučovania môže v niektorých prípadoch pokračovať až do súčasnosti a nie je limitovaný len na gigantické eliptické galaxie. modré hviezdokopy. Nepredpokladala sa žiadna významná evolúcia. . čo sa dá vysvetliť zlučovaním galaxií. v ktorých sa po počiatočnej explózii skončil proces tvorenia hviezd a ktoré svietia len svojimi starnúcimi hviezdami. pri ktorom sa niekoľko menších galaxií ľubovoľného typu zrazilo a zlúčilo do jednej väčšej. • Pozostáva zo starých hviezd. Napríklad naša vlastná Mliečna cesta práve teraz „trávi“ niekoľko malých galaxií. žiadne mladé hviezdy. • Väčšie eliptické galaxie majú spravidla systém guľových hviezdokôp.132 Hubblova schema Eliptická galaxia Eliptická galaxia je typ galaxie v Hubblovej schéme. Nedávne pozorovania objavili vo vnútri niekoľkých eliptických galaxií popri iných štruktúrach mladé Gigantická eliptická galaxia NGC 4881 (guľovitá žiara v ľavom hornom rohu) leží na okraji klasteru galaxií s názvom Coma.

Nakoľko tieto označenia boli priate pre špirálovité galaxie. Pozostávajú väčšinou zo starých hviezd (podobne ako eliptické galaxie). Niektoré tieto variácie sú popísané nižšie. ktoré reprezentujú niektoré z týchto tried je veľmi obtiažne.Šošovková galaxia 133 Šošovková galaxia Šošovková galaxia je prechodný typ galaxie medzi eliptickou galaxiou a špirálovitou galaxiou v Hubblovej schéme. • Označenie SA0 sa dáva šošovkovým galaxiám bez zjavného jadra. Šošovkové galaxie patria medzi diskové galaxie (podobne ako špirálové galaxie). Referencie [1] http:/ / en. že šošovkovité galaxie nemajú toľko rôznych zmien ako špirálovité galaxie. • Označenie SB0 sa dáva pri veľmi slabo viditeľnom jadre. prachový prstenec v blízkosti jadra galaxie NGC 1553 Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Lenticular galaxy [1] na anglickej Wikipédii. org/ wiki/ En%3Alenticular_galaxy?oldid=297793523 . Šošovková galaxia NGC 5866 sa nachádza v súhvezdí Draka Guľatina Podľa de Vaucouleurs systému klasifikácie môžu byť šošovkovité galaxie rozdelené do troch podskupín založených na prítomnosti alebo absencii centrálnej guľovej štruktúry. Vnútorné prstence a podtypy s vykrojením S Niektoré šošovkové galaxie obsahujú vnútorné prstence (S0(r)) a S-vykrojenie (S0(s)). avšak v jej disku chýbajú náznaky špirálovej štruktúry. môžu byť rozdelené do niekoľkých podtried podľa vzhľadu. Má tvar šošovky s vypuklým jadrom a tenším diskom. Kvôli ich špirálovitým ramenám a ak sú natočené tvárou. tým pádom majú veľmi malý počet novovznikajúcich hviezd. niektoré majú dočastné označenie (S0(rs)). je hľadanie objektov. Morfologické variácie Aj napriek tomu. Prach sa vo väčšine šošovkovitých galaxií nachádza v blízkosti jadra a sleduje svetelnú stopu galaktického jadra. wikipedia. ktoré už využili alebo stratili väčšinu zo svojej medzihviezdnej hmoty. je ich niekedy ťažké rozoznať od eliptických galaxií.

V týchto ramenách sa tvoria nové hviezdy. ktorí majú diskovú štruktúru. sú to ramená. na ktorom ich vidíme. že by omotalo galaxiu ešte pevnejšie. ktoré sa tiahnu . navždy. vo vločkovitých špirálach. že elipsy sa plynule odlišujú v sklone so vzrastajúcou vzdialenosťou od stredu galaxie. Domnievali sa. napr. z ktorých je mnoho sústredených do guľovitých klastrov. Hoci sú niekedy ťažko rozoznateľné. nazývaných Populácia II. Z toho dôvodu Vysvetlenie ramien špirálovej galaxie neostávajú hviezdy na tom mieste. Po niekoľkých otočeniach galaxie by sa rameno zakrivilo natoľko. avšak žiadnu evidentnú špirálu. to znamená. winding dilemma). mladých hviezd. ktoré odlišujú špirálovité galaxie od ich šošovkových náprotivkov. Uvedomil si. C. klasifikovaná ako Sbc (prípadne SBb. a otvorených hviezdokôp. Pôvod špirálovitej štruktúry Prvým priekopníkom štúdií vytvárania špirálovitých ramien bol Bertil Lindblad. a typicky aj supermasívnu čiernu dieru vo svojom strede.z vypukliny. lúčovité rameno (idúce od stredu po okraj ako v kolese) by sa pôsobením rotácie rýchlo zakrivilo. že eliptické obežné dráhy sú v niektorých oblastiach tesne vedľa seba a vytvárajú tak efekt ramien. obsahuje veľa starých hviezd. • Vypuklina pripomína eliptickú galaxiu. je špirálová galaxia. zložené z medzihviezdnej hmoty. Mliečna cesta.Špirálová galaxia 134 Špirálová galaxia Špirálová galaxia je typ galaxie v Hubblovej schéme. • Disk je ploché. charakterizovaný nasledovnými fyzikálnymi vlastnosťami: • Značný celkový moment hybnosti. obklopenej diskom. nazývaných Populácia I. Kedže rýchlosť rotácie galaktického disku sa mení v závislosti od vzdialenosti od stredu galaxie. aby špirálovité ramená boli prejavom špirálovitých vĺn hustoty. Navrhli. ako sa pohybujú po svojich obežných dráhach. . Disky špirálovitých galaxií majú tendenciu byť obklopené veľkými svetelnými kruhmi.zhruba logaritmicky . Je jasné. • Zložená z centrálnej vypukliny (angl. Toto však odporuje vykonaným pozorovaniam. Naša Galaxia. rotujúce teleso. Prvú akceptovateľnú teóriu vymysleli C. Lin a Frank Shu v roku 1964. Toto je znázornené na obrázku. že hviezdy sa pohybujú po mierne eliptických obežných dráhach a že orientácie týchto obežných dráh sú vo vzájomnom vzťahu. ale posúvajú sa z ramena do ramena tým. Špirálovité galaxie boli pomenované podla svetlých ramien vo vnútri disku. čiže špirálová s priečkou) podľa Hubbleovej postupnosti. že myšlienka hviezd usporiadaných permanentne v špirálovitom tvare bola neudržatelná kvôli „ohybovému dilema“ (angl. bulge). ktoré obiehajú stred galaxie. tvorenými hviezdami Populácie II.

Magellanove mraky boli kedysi klasifikované ako nepravidelné galaxie.Špirálová galaxia s priečkou 135 Špirálová galaxia s priečkou Špirálová galaxia s priečkou je špirálová galaxia. SBa má na jadre najtesnejšie navinuté ramená a SBc má zase ramená najviac otvorené. ktorá nevyhovuje žiadnemu typu Hubblovej klasifikácie galaxií. chýba im jadro a špirálovitá štruktúra ramien. ktorej špirálové ramená vychádzajú nie z jadra galaxie. . Často obsahuje niektoré špirálové štruktúry Sm. Existujú dva hlavné typy nepravidelných galaxií: • Irr-I galaxia (Irr-I) je nepravidelná galaxia. Väčšina týchto galaxií boli kedysi špirálovými alebo eliptickými galaxiami. označovaní ako dl alebo dlrrs. Treťou klasifikáciou nepravidelných galaxií sú nepravidelní trpaslíci. štvrtý typ špirálovej galaxie s priečkou. Označujú sa ako SB a podľa stupňa NGC 1300. Nepravidelné galaxie obsahujú veľké množstvo plynu a prachu. nepodobá sa ani špirálovej galaxii. • irr-II galaxia (Irr-II) je nepravidelná galaxia. Hubblov vesmírny ďalekohľad rozvinutia ramien rozoznávame ešte podtypy SBa . Tvar týchto galaxií je rôzny. Tento typ galaxií je dôležitý pri chápaní celkového vývoja galaxií. ani eliptickej galaxii. Galaktická priečka je pritom približne obdĺžnikovité pásmo jasných hiezd. ktoré ale nie sú dostatočné na to aby bola zaradená k niektorému typu galaxií Hubblovej schémy. pretože často majú nízku metalicitu a relatívne nízke množstvo plynu. Nepravidelná galaxia Nepravidelná galaxia je galaxia. ktorá obsahuje niektoré typy štruktúr. NGC 1427A. SBb a SBc. často chaotický. príklad nepravidelnej galaxie. Z priečky vzchádza jedno alebo viacero ramien. v ktorej strede je jadro galaxie. ktoré sa vďaka gravitačným silám zdeformovali. boli preklasifikované ako SBm. Špirálové galaxie s priečkou patria do jednej zo štyroch tried Hubblovej klasifikácie galaxií. ale odkedy boli u nich objavené špirálové štruktúry. priečky. ale až z koncov tzv. Niektoré nepravidelné galaxie sú špirálové galaxie zničené gravitáciou väčšieho suseda. Sú veľmi podobné galaxiám z počiatku Vesmíru. ktorá neobsahuje žiadne typy štruktúr. Naša Galaxia je podľa najnovších výskumov takisto špirálová galaxia s priečkou.

Nepravidelná galaxia 136 Pozri aj • Trpasličia galaxia Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nepravidelná galaxia Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Irregular galaxy [1] na anglickej Wikipédii. ktoré často objehajú okolo väčšej galaxie akou je aj Mliečna cesta. sa sformovala sa spolupôsobenia tmavej hmoty alebo z plynu obsahujúceho kovy. wikipedia. Nakoľko. Trpasličie galaxie Podľa Hubblovej schémý je niekoľko typov trpaslíčich galaxií: • Eliptická galaxia: trpasličia eliptická galaxia (dE) a jej podtyp trpasličia sférická galaxia (dSph) • Nepravidelná galaxia: trpasličia nepravidelná galaxia (dI) • Špirálová galaxia: trpasličia špirálová galaxia Hobitie galaxie Nedávno vytvorený názov Hobitia galaxia sa používa na oznaćenie galaxií menších ako trpasličie galaxie. Vznik Súčasná teória predpokladá. zatiaľ čo iní ho pokladajú za normálnu galaxiu. že väčšina galaxií. Referencie [1] http:/ / en. vesmírna sonda Galaxy Evolution Explorer objavila novo sa formujúce trpasličie galaxie z plynu obsahujúceho kovy. obsahujúci vyše 30 miliárd hviezd. Miestni trpaslíci V Miestnej skupine galaxií sa nachádza veľký počet trpasličích galaxií. org/ wiki/ En%3Airregular_galaxy?oldid=302211678 Trpasličia galaxia Trpasličia galaxia je malá galaxia zložená z niekoľkých miliárd hviezd. Galaxia Androméda alebo Galaxia v Trojuholníku. Tieto galaxie sa nachádzajú v prstenci Leva. Medzi trpasličie galaxie sa niekedy zaraďuje aj Veľký Magellanov mrak. ktorá obieha okolo tej našej. ide o malé galaxie. že mnohé trpasličie galaxie vznikli slapovými silami počas evolúcie Mliečnej cesty a galaxie Androméda. Najnovšie štúdie poukázali. vrátane trpasličích. Slapové trpasličie galaxie vznikajú pri zrážke galaxií a interakcii ich gravitačných más. . pričom ich obklopuje halo temnej hmoty. čo je malý počet v porovnaní s Mliečnou cestou. Prúdy glaktického materiálu sú odnášané od pôvvodných galaxií. ktorá obsahuje 200 až 400 miliárd hviezd. oblaku vodíka a hélia okolo dvoch masívnych galaxií v Súhvezdí Leva.

Naprieč majú dĺžku približne 200 svetelných rokov a 100 miliónov hviezd. ktoré prišli o plyn a okolité hviezdy vplyvom slapových interakcií pri prechode cez veľké kopy galaxií.Hobitie galaxie [3] (po anglicky) . že ide o jadrá trpasličích eliptických galaxií. Abell 1689. kope galaxií Pec.Trpasličia galaxia 137 Ultra pevní trpaslíci Ultra pevní trpaslíci (UCD) sú nedávno objavenou triedou vysoko kompaktných galaxií s veľkým počtom hviezd. Tieto typy galaxií boli nájdené v kope galaxií Panna. kope galaxií Coma a ďalšie. Čiastočný zoznam trpasličích galaxií • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trpasličia galaxia Vodnár Trpasličia galaxia Veľký pes I Zwicky 18 IC 10 Veľký Magellanov mrak NGC 1569 NGC 1705 Trpasličia galaxia Pegas Trpasličia galaxia Fénix Trpasličia galaxia Strelec Trpasličia nepravidelná galaxia Strelec Trpasličia galaxia Sochár Trpasličia nepravidelná galaxia Sochár Sextans A Trpasličia galaxia Sextant Malý Magellanov mrak Trpasličia galaxia Tukan Trpasličia galaxia Malý voz Willman 1 Trpasličia galaxia Kýl Trpasličia galaxia Drak Trpasličia galaxia Pec Trpasličia galaxia Lev II Pozri aj • Hubblova schéma • Zoznam najbližších galaxií Externé odkazy • Satelitné galaxie Miečnej cesty [1] (po anglicky) • Hobitie galaxie [2] (po anglicky) • Veda . Jedným z predpokladov je.

html http:/ / www. org/ wiki/ En%3Adwarf_galaxy?oldid=295586700 . astro. sciencemag. se/ ~ns/ mwsat. Referencie [1] [2] [3] [4] http:/ / www. space.Trpasličia galaxia 138 Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Dwarf galaxy [4] na anglickej Wikipédii. org/ cgi/ content/ full/ 2007/ 109/ 1 http:/ / en. wikipedia. com/ scienceastronomy/ 070115_mm_hobbit_galaxies. uu. html http:/ / sciencenow.

o ktorých sa predpokladá. • Slapové sily v blízkosti horizontu udalostí sú podstatne slabšie. v skutočnosti môže byť nižšia ako hustota vody. Stránka: chandra.edu/photo/2004/rxj1242/ Čierne diery takejto veľkosti môžu vzniknúť len dvomi spôsobmi: pomalým prírastkom hmoty (začínajúc z hviezdnej veľkosti) alebo nepriamo pôsobením vonkajšieho tlaku v prvých momentoch Veľkého tresku. ak nie všetky galaxie majú vo svojom strede supermasívnu čiernu dieru. že takéto supermasívne čierne diery v stredoch mnohých galaxií sú „motormi“ aktívnych objektov. Jediný v súčasnosti známy objekt. Sagittarius A* je pravdepodobne supermasívna čierna diera v strede našej Mliečnej cesty (nachádza sa v súhvezdí Strelca). ktorý by cestoval smerom do stredu čiernej diery by nepociťoval významnú slapovú silu. ktorými sa líši od svojej menej hmotnej sesternice: • Priemerná hustota supermasívnej čiernej diery môže byť veľmi nízka. že šírka spektrálnych čiar je spojená s hmotnosťou čiernej diery. Pretože je stredová singularita veľmi ďaleko od horizontu. hypotetický astronaut. je čierna diera. Priame Dopplerove merania hmoty. odhalili veľmi rýchly pohyb. Vedci sa domnievajú.139 Struktura Supermasívna čierna diera Supermasívna čierna diera je čierna diera. ktorej hmotnosť je v rozmedzí miliónov alebo miliárd hmotností Slnka. Vľavo: röntgenová snímka. pretože polomer čiernej diery sa so zväčšujúcou hmotnosťou lineárne predlžuje. Vpravo: optická snímka. Pre ďaleké aktívne galaxie sa predpokladá. akými sú napríklad seyfertove galaxie a kvazary. že existuje aspoň dvakrát viac týchto čiernych dier. Dole: obrázky. ktorá obklopuje jadro blízkych galaxií. Hore: umelcova predstava supermasívnej čiernej diery. ktorá si priťahuje hmotu z neďalekej hviezdy. že Mliečna cesta má v galaktickom strede jednu takúto supermasívnu čiernu dieru Sagittarius A*. ako sa predtým predpokladalo. ktorý je možný len za pomoci vysokej koncentrácie hmoty v strede. ktorá zhltáva hviezdu v galaxii RXJ 1242-11. až pokým by sa nedostal do čiernej diery veľmi hlboko.harvard. Ich objav tiež naznačil. Predpokladá sa. . Väčšina. ktorý môže zaplniť tak malý priestor dostatočným množstvom hmoty. ktorá poháňa motor aktívnej galaxie. Je tomu tak. V máji 2004 oznámil Paolo Padovani a iní významní astronómovia svoj objav 30 predtým skrytých supermasívnych čiernych dier mimo Mliečnej cesty. že zobrazujú supermasívnu čiernu dieru. Následne. Supermasívna čierna diera má niektoré zaujímavé vlastnosti. hustota sa so štvorcom hmotnosti zmenšuje. Prvý spôsob si vyžaduje dlhý čas a veľké množstvá dostupnej hmoty pre rast čiernej diery.

Seyfertové galaxie a rádiové galaxie. blazary. Typická rádiová galaxia sa vyznačuje dvoma obrovskými mrakmi hmoty ďaleko od hlavnej časti galaxie. napríklad v infračervenej. Aktívna galaxia M87 Rádiová galaxia Rádiová galaxia je galaxia. Astronómovia našli prvé rádiové vlny asi pred 50-timi rokmi. ktorá je intenzívnym zdrojom rádiového žiarenia. Táto energia v závislosti od typu galaxie môže byť emitovaná cez väčšinu elektromagnetického spektra. keď začali hladať rôzne typy energie prichádzajúcich z vesmírnych objektov. ktoré vyžarujú silné rádiové vlny. röntgenovej a gama oblasti. ako sú hviezdy. Žiarenie pochádza pravdepodobne zo supermasívnej čiernej diery ktorá pohlcuje hmotu v jej okolí a vydáva Hawkingovo žiarenie. Aktívne galaxie delíme podľa smeru výtrisku a intenzity na: Kvazary. ultrafialovej. prach a medzihviezdny plyn. . ktorej veľká časť energie nie je emitovaná obyčajnými zložkami galaxie. Galaxia sa môže stať aktívnou vtedy keď sa zrazí s inou galaxiou pretože pred zrážkou okolo čiernej diery nie je už žiadna hmota takže galaxia nie je aktívna ale po zrážke sa do okolia čiernej diery dostanú hviezdy. prach plyn ktoré začne "požierať" a emitovať žiarenie.140 Aktivna galaxia Aktívna galaxia Aktívna galaxia je galaxia. Sú to vlastne aktívne galaxie. rádiovej.

storočia. Niekedy hovoríme o nadsvetelných výtryskoch. ktoré končia v rádiových lalokoch. . kedy sa nám zdá. výtrysky. Svetlo z centrálnej oblasti sa mení v intervaloch kratších ako rok. Rádiovým zdrojom je pravdepodobne čierna diera uprostred galaxie. že oblasť emisie musí byť v priemere menšia ako jeden svetelný rok. že výtrysky sa pohybujú rýchlosťou väčšou. Sú podtriedou aktívnych galaxií. pravdepodobne kvôli prítomnosti supermasívnej čiernej diery. Z pólov čiernej diery vychádzajú tzv. Je to iba optický klam spôsobený tým. Sú pomenované po astronómovi menom Carl Seyfert. že výtrysky sa pohybujú rýchlosťou asi 99% rýchlosti svetla. ktorý ich intenzívne študoval v 40-tych rokoch 20. ako je rýchlosť svetla.Seyfertova galaxia 141 Seyfertova galaxia Seyfertova galaxia je súhrnné označenie špirálovej alebo nepravidelnej galaxie obsahujúcej extrémne jasné jadro. čo znamená. Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Seyfertova galaxia Galaxia Kružidlo Blazar Blazar je galaxia s veľmi kompaktným a veľmi premenlivým rádiovým zdrojom v strede galaxie.

ktoré sú zdrojom silného röntgenového žiarenia. keď sa vesmír ešte len formoval do súčasnej podoby. že existovali pred miliardami rokov. ktorú by museli kvazary vyžarovať. Pri kvazaroch však niektorí vedci s týmto vysvetlením nesúhlasia kvôli obrovskej energii.Kvazar 142 Kvazar Kvazar je kozmický objekt veľmi vysokej hmotnosti. že kvazary sú staré galaxie. Usudzuje sa tak na základe neobvykle veľkého červeného posuvu. ak by sa skutočne nachádzali v takej vzdialenosti ako vyplýva z ich červeného posunu za predpokladu. veľmi silným červeným posunom a silným elektromagnetickým žiarením najmä v röntgenovej oblasti spektra. že ho vysvetľujeme ako dôsledok rozpínania vesmíru. ktorý je väčšinou priamo úmerný vzdialenosti. Fotografia kvazaru. Astronómovia sa domnievajú. to znamená. pretože všetky známe pozorované kvazary sú veľmi vzdialené od našej galaxie. Pozri aj • Zoznam kvazarov Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kvazar . NASA Vlastnosti kvazarov Kvazary pravdepodobne v strede obsahujú masívne čierne diery. pravdepodobne veľmi vzdialený a je charakterizovaný silným gravitačným poľom.

. Anon. niekedy až 30 %. ktoré vzájomným pôsobením zapríčiňujú deformitu svojho tvaru a štruktúry. Spektrá týchto útvarov ukazujú. Pri niektorých interagujúcich galaxiách sa pozoruje zvýšenie rádiového žiarenia. galaxia NGC 7135 s dlhým chvostom. niekedy však vychádzajú priamo z jadra galaxií. IC 3483 spojená mostom. W 172 a W 165. z teoretických výpočtov vyplýva. tri dvojice VV 224. Interagujúce galaxie sa v katalógu označujú písmenami W a poradovým číslom. mostov alebo priečok medzi susednými galaxiami atď.143 Interakcia Interagujúca galaxia Interagujúce galaxie sú tesné páry alebo skupiny galaxií. resp. W 226 a W 237 so silnými prejavmi vzájomných porúch. napríklad W 16. Interagujúce galaxie sú aj prstencové galaxie. Chvosty sú častejšie ako mosty. že rozličné typy deformácií môžu vznikať vplyvom vzájomného slapového pôsobenia galaxií pri ich tesnom vzájomnom priblížení. Aj keď mechanizmus a príčina vzájomných interakcií nie sú jednoznačne objasnené. Pozri aj • pekuliárna galaxia Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA. pozostávajú z medzihviezdnej hmoty a hviezd. v niektorých prípadoch dosahujú dĺžku až 100 000 ly. j. A. že majú rovnaké zloženie ako špirálové ramená galaxií. t. obsahujúcu 1 500 ďalších identifikovaných interagujúcich galaxií. s celkovou dĺžkou vyše 230 000 ly. často sú iba predĺžením špirálových ramien galaxií. napr. reťazce galaxií. utváraním chvostov alebo protiramien galaxií. pri špirálových galaxiách sú dlhé a úzke. Typické prípady interagujúcich galaxií: Wilsonova dvojica galaxií W 34 v súhvezdí Ryby s mostom a protiramenom. druhú časť tohto katalógu. trojica galaxií IC 3481. Mosty medzi galaxiami sú obyčajne krátke. NGC 4676 V kopách galaxií dosahuje počet interagujúcich galaxií v priemere 7 %. široké a jasné v prípade galaxií typu E a S0. Prvý katalóg 356 integarujúcich galaxií vydal B. uverejnil v roku 1977. Voroncov-Veľaminov v roku 1959 na základe fotografií palomarského atlasu oblohy (Atlas i katalog vzaimodejstvujuščich galaktik). Interakcia galaxií sa prejavuje rozličnými formami: deformáciou tvaru galaxií.

ktoré reprezentuje vážený priemer (podľa hmotnosti) z pozície každého jednotlivého objektu. org/ wiki/ En%3Asatellite_galaxy?oldid=288266851 . Pozri aj • Interagujúca galaxia • Trpasličia galaxia Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Satellite galaxy [1] na anglickej Wikipédii. Kolízie medzi galaxiami nemusia nutne znamenať aj kolízie medzi jednotlivými objektami. Referencie [1] http:/ / en. Veľký Magellanov mrak. kde jedna galaxia končí a druhá začína. Galaxie. tak hovoríme o binárnom systéme. Satelitné galaxie Mliečnej cesty. planéty. Galaxia má svoje ťažisko. V páre objehajúcich galaxií. satelit Mliečnej cesty. ktorého Mliečna cesta gravitačne deformuje a časom zrejme úplne pohltí. ktoré nie sú navzájom prepojené. ktorá obieha väčšiu galaxiu vďaka gravitačnej príťažlivosti. našej vlastnej galaxie. Tento systém sa dá prirovnať k telesám.Satelitná galaxia 144 Satelitná galaxia Satelitná galaxia je galaxia. Mierka v hornej časti obrázku je 100 000 svetelných rokov. ak je jedna porovnateľne väčšia ako druhá. a majú svoje ťažisko. spojiť. ktoré sa skladajú z jednotlivých atómov. oddeliť časť z tej druhej alebo presunúť niektoré z objektov. hmloviny). Príkladom takejto gravitačne pozmenenej galaxie je trpasličia galaxia Strelec. najväčšia satelitná galaxia našej Mliečnej cesty. wikipedia. Aj napriek tomu je tento typ galaxie tvorený množstvom objektom (hviezdy. V týchto prípadoch je niekedy ťažké zistiť. Ak sú obidve galaxie približne rovnakej veľkosti. pretože galaxie sú väčšinou tvorené prázdnym priestorom. sa väčšia označuje ako primárna a menšia je satelitom. sa môžu zraziť. ktoré sa stretnú.

Prázdnoty. ktorá obsahuje veľmi málo alebo žiadne galaxie. sú menšie ako tie v redšom prostredí. satelitných. ktoré sa nachádzajú v hustom prostredí. definované absenciou superhviezdokôp. je to najväčšia štruktúra vo vesmíre. ktoré sú gravitačne viazané a môžu vytvárať menšie skupinky trpaslíčích galaxií okolo obrích galaxií. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Boötesova prázdnota (Veľká prázdnota) 21 Južná miestna superprázdnota Názov Vzdialenosť (h-1Mpc) Priemer (h-1Mpc) 134 207 216 241 129 236 248 201 96 246 160 227 246 167 241 222 216 119 119 216 88 96 72 86 92 72 100 76 112 144 92 106 94 68 98 74 94 102 108 78 143 116 .Skupina galaxií 145 Skupina galaxií Skupina galaxií je fyzické zoskupenie obyčajne niekoľkých desiatok galaxií. Prázdnota (astronómia) Prázdnota je v astronómii prázdne miesto medzi vláknami galaxie. Tieto dve galaxie majú okolo seba veľa menších. väčšinou trpaslíčích eliptických alebo nepravidelných galaxií. Zoznam prázdnot Zoznam z roku 1994 obsahuje 27 super prázdnot do vzdialenosti 740 Mpc. Jednotlivé veľké prázdnoty. Naša Galaxia patrí do Miestnej skupiny galaxií. sa občas nazývajú superprázdnoty. Prázdnoty majú väčšinou priemer od 11 do 150 megaparsekov. pričom je druhá najväčšia v Miestnej skupine po Galaxii Androméda.

Trhlina medzi galaxiami oddeľujúca prázdnotu Sochár a Mikroskopickú prázdnotu červeným posunom 1250km/s. Má približne 1/2 veľkosti Mikroskopickej prázdnoty. zobrazenie vláken galaxie.Prázdnota (astronómia) 146 22 23 246 219 96 72 104 74 80 70 24 Severná miestna superprázdnota 61 25 26 27 198 246 241 Nenachádzajú sa vo vyššie zobrazenej tabuľke: • Prázdnota Kozorožec • Prázdnota Eridanus alebo "Veľká prázdnota" objavená 24. Mapa Vesmír do vzdialenosti 500 miliónov ly. ktorá oddeľuje dve galaxie. . Táto prázdnota je oddelená od prázdnoty Eridanus skupinou galaxií Južná Prázdnota Eridanus je prepojená s prázdnotou Eridanus dierou. Táto prázdnota. bude oveľa väčšia ako ostatné prázdnoty. ak je skutočná. s priemerom 300 h-1Mpc a vo vzdialenosti 1800–3000 h-1 Mpc. Prázdnoty Názov Rozmery Poloha Informácie Poznámky Prázdnota Eridanus Mikroskopická prázdnota Prázdnota Kozorožec Prázdnota Sochár Južná Prázdnota Eridanus Táto prázdnota je oddelená od prázdnoty Sochár skupinou galaxií. augusta 2007 observatóriom National Radio Astronomy Observatory.

. org/ wiki/ En%3Avoid_%28astronomy%29?oldid=283548916 . html http:/ / tatania. Referencie [1] [2] [3] [4] http:/ / www. harvard. nl/ ~strous/ AA/ en/ boom/ bel.Prázdnota (astronómia) 147 Pozri aj • Kozmológia Externé odkazy • Vesmír . .Prázdnoty [1] (po anglicky) • Animácie prázdnôt [2] (po anglicky) • Vizualizácia blízkych veľkých štruktúr [3] (po anglicky) Zdroj Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Void (astronomy) [4] na anglickej Wikipédii. wikipedia. edu/ Voids/ http:/ / adsabs. astro. ku. . edu/ full/ 1994ASPC. . 21F http:/ / en. uu. 67. phsx.

prstencová galaxia Šošovka Huchra HVC 127-41-330 IC 10 IC 1613 I Zwicky 18 Veľký Magellanov mrak Leo I LGS 3 M31 .eliptická galaxia M51 (NGC 5194) M58 .148 Zoznam galaxii Zoznam galaxií Zoznamy galaxií [1] • • • • Galaxie Najbližšie galaxie Skupiny a kopy galaxií Kvazary Toto je zoznam galaxií. ktoré majú alebo by mali mať vlastnú stránku vo Wikipédii.špirálová galaxia M59 . • • • • • • • • • • Abell 1835 IR1916 AM 0644-741 Androméda I Trpasličia galaxia Vodnár Trpasličia galaxia Veľký pes Trpasličia galaxia Kýl Centaurus A Galaxia Kružidlo Trpasličia galaxia Drak Dwingeloo 1 Galaxia Androméda • Dwingeloo 2 • Trpasličia galaxia Pec • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hoagov objekt .eliptická galaxia M61 (NGC 4303) .špirálová Galaxia v Trojuholníku (NGC 598) M49 .eliptická galaxia M60 .špirálová Galaxia Androméda (NGC 224) M32 (NGC 221) M33 .špirálová galaxia .

eliptická galaxia M90 .epiltická galaxia M106 .špirálová galaxia M109 .špirálová galaxia M66 .špirálová galaxia M81 (Bodeho galaxia/NGC 3031) M82 (Galaxia Cigara/NGC 3034) M83 (Galaxia Južný veterník/NGC 5236) M84 .eliptická galaxia M88 .špirálová galaxia NGC 2 .špirálová galaxia M96 .špirálová galaxia M108 .špirálová galaxia M74 (NGC 628) .špirálová galaxia M89 .špirálová galaxia M110 (NGC 205) Maffei I Maffei II Galaxia (Mliečna cesta) NGC 1 .šošovková galaxia M85 .špirálová galaxia M99 .špirálová galaxia NGC 1275 NGC 1569 149 • NGC 1705 • NGC 2043 .špirálová galaxia M91 .špirálová galaxia M100 (NGC 4321) M101 (Galaxia Veterník/NGC 5457) M102 (NGC 1275) M104 (Sombrérová galaxia) M105 .špirálová galaxia NGC 3 NGC 55 .šošovková galaxia M86 .špirálová galaxia M98 .šošovková galaxia M87 (Virgo A) .špirálová galaxia M94 .Zoznam galaxií • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M63 (Galaxia Slnečnica) M64 (Čiernooká galaxia/NGC 4826) M65 .špirálová galaxia NGC 147 NGC 185 NGC 300 NGC 404 NGC 891 .špirálová galaxia M95 .špirálová galaxia M77 .

šošovková galaxia NGC 5195 .špirálová galaxia Trpasličia galaxia Tukan VIRGOHI21 Trpasličia galaxia Malý voz Willman 1 Wolf-Lundmark-Melotte (WLM) 150 Referencie [1] http:/ / en.špirálová galaxia NGC 3628 . org/ wiki/ Template:Zoznamy . wikipedia.nepravidelná galaxia NGC 5866 NGC 6240 NGC 6822 (Barnardova galaxia) NGC 7331 NGC 7742 Trpasličia galaxia Pegas Trpasličia galaxia Fénix RXJ1242-11 Trpasličia galaxia Strelec Trpasličia galaxia Sochár Sextans A Trpasličia galaxia Sextant Malý Magellanov mrak ESO 269-57 .špirálová galaxia NGC 3982 NGC 4038 NGC 4039 NGC 4395 NGC 4555 NGC 4565 NGC 4881 NGC 5078 .špirálová galaxia NGC 3109 NGC 3184 .Zoznam galaxií • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • NGC 2403 .

21. 6. Vzdialenosti sú udávané vo svetelných rokoch. 28. 16. 20. 10. Poradie 1. 8. 23. 7.Zoznam najbližších galaxií 151 Zoznam najbližších galaxií Zoznamy galaxií [1] • • • • Galaxie Najbližšie galaxie Skupiny a kopy galaxií Kvazary Toto je zoznam najbližších galaxií zoradených podľa vzdialenosti vzostupne. 9. 18. 19. 25. teda aj poradie je len približné. 27. 24. 22. 26. 14. 17. 11. 2. Galaxia Trpasličia galaxia Veľký pes Trpasličia galaxia Strelec Veľký Magellanov mrak (LMC) Malý Magellanov mrak (SMC) Trpasličia galaxia Malý voz Trpasličia galaxia Drak Trpasličia galaxia Sochár Trpasličia galaxia Sextant Trpasličia galaxia Kýl Trpasličia galaxia Veľký voz Trpasličia galaxia Pec Trpasličia galaxia Lev II Trpasličia galaxia Lev I Trpasličia galaxia Fénix Barnardova galaxia (NGC 6822) NGC 185 NGC 147 Galaxia Androméda (M31) Galaxia M32 (NGC 221) Galaxia M110 (NGC 205) Androméda I Androméda II Androméda III LGS 3 IC 1613 Galaxia v Trojuholníku (M33) Trpasličia galaxia Vodnár Názov Vzdialenosť od Slnka 0 25 000 ly 81 000 ly 160 000 ly 190 000 ly 205 500 ly 248 000 ly 254 000 ly 257 500 ly 283 500 ly 330 000 ly 427 000 ly 701 000 ly 890 000 ly 1 271 000 ly 1 760 000 ly 2 021 000 ly 2 152 000 ly 2 363 000 ly 2 363 500 ly 2 363 500 ly 2 363 500 ly 2 363 500 ly 2 363 500 ly 2 477 500 ly 2 494 000 ly 2 592 000 ly 2 608 000 ly Satelit Galaxie Androméda Satelit Galaxie Androméda Satelit Galaxie Androméda Satelit Galaxie Androméda Satelit Galaxie Androméda Satelit Galaxie v Trojuholníku Satelit Galaxie Androméda Satelit Galaxie Androméda Poznámka Naša galaxia Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie Satelit Galaxie . 13. 12. 3. 5. 15. 4. Mnohé vzdialenosti sú len odhadované a niektoré sa môžu líšiť od skutočnosti až o 50 % alebo i viac.

Steny dutiny neustále vysielajú a pohlcujú žiarenie a žiarenie. Absorpčný koeficient absolútne čierneho telesa je 1 pre všetky vlnové dĺžky. 30. ktoré z dutiny uniká cez malý otvor má vlastnosti žiarenia absolútne čierneho telesa. Celkové množstvo energie. ktoré úplne pohlcuje žiarenie všetkých vlnových dĺžok dopadajúce na jeho povrch. Trpasličia galaxia Tukan Wolf-Lundmark-Melotte (WLM) 3 064 500 ly Zoznam kvazarov Zoznamy galaxií [1] • • • • Galaxie Najbližšie galaxie Skupiny a kopy galaxií Kvazary Toto je zoznam známych kvazarov. teda získava pohlcovaním energie od okolia rovnaké množstvo energie. • • • • • 3C48 3C212 3C273 QSO J1819+3845 Q0957+561 Absolútne čierne teleso Absolútne čierne teleso alebo čierne teleso alebo čierny žiarič je idealizované teleso.Zoznam najbližších galaxií 152 2 836 000 ly 29. Všetko žiarenie. Absolútne čierne teleso možno aproximovať dutým telesom s veľmi malým otvorom.7 K. že množstvo vyžiarenej energie závisí od teploty a je tým väčšie. ktoré vniká do dutiny. Experimentálna aproximácia absolútne čierneho telesa Schopnosť telesa vysielať elektromagnetické žiarenie úzko súvisí s jeho schopnosťou pohlcovať žiarenie. čím je teplota telesa vyššia. pretože teleso pri konštantnej teplote je v termodynamickej rovnováhe so svojím okolím. ako do okolia odovzdáva. Vysielané žiarenie obsahuje elektromagnetické vlny rôznej vlnovej dĺžky a S rastúcou teplotou telesa sa vrchol intenzity žiarenia posúva ku kratším vlnovým dĺžkam . Absolútne čierne teleso je súčasne ideálny žiarič. ktoré sa vyžiari z povrchu absolútne čierneho telesa za jednotku času a rozloženie intenzity žiarenia podľa vlnových dĺžok závisí len od jeho teploty. zo všetkých možných telies tej istej teploty vysiela najväčšie množstvo žiarivej energie. reliktové žiarenie zodpovedá žiareniu absolútne čierneho telesa s teplotou 2. Žiarenie Slnka pomerne dobre zodpovedá žiareniu absolútne čierneho telesa s teplotou približne 5800 K. Experimentálne sa zistilo. zostáva v dutine a postupne je stenami dutiny pohltené.

Kvantový zákon žiarenia absolútne čierneho telesa Nemecký fyzik Max Planck sa zaoberal problémom žiarenia absolútne čierneho telesa a uvažoval. ale nemusí to byť pravdivé. že relatívne množstvo energie žiarenia s istou vlnovou dĺžkou sa tiež mení. Tento nesúlad klasickej teórie s experimentom sa vo fyzikálnej literatúre nazýval ultrafialová katastrofa. čo bolo v príkrom rozpore s experimentom. b=2. storočia Rayleigh a Jeans odvodili zákon žiarenia absolútne čierneho telesa v tvare: Tento vzťah sa nazýva Rayleighov-Jeansov zákon. že teleso sa skladá z veľkého množstva takýchto oscilátorov. že príčinou zlyhania teórie bude niečo. pričom . odvodil zákon žiarenia absolútne čierneho telesa Ten istý zákon pre frekvenciu kde • • • • • je množstvo energie na jednotku plochy za jednotku času vyžiarenej v jednotkovom priestorovom uhle vo frekvenčnom intervale a je teplota absolútne čierneho telesa je Planckova konštanta je rýchlosť svetla je Boltzmannova konštanta Na základe tohoto zákona Albert Einstein odvodil teóriu fotoelektrického javu.897 768 5(51) × 10–3 m K Tento empirický vzťah sa nazýva Wienov posuvný zákon. podľa ktorej si harmonický oscilátor môže vymieňať energiu s okolím iba nespojite po istých kvantách hodnoty kde je frekvencia oscilátora a je Planckova konštanta. definovanej ako množstvo energie pripadajúcej na jednotkový interval vlnovej dĺžky. 153 Wienov posuvný zákon Maximum I(λ) je pri istej hodnote λ(max). Pre malé a veľké hodnoty vlnovej dĺžky klesá k nule. . čo sa pokladá za samozrejmé. Množstvo vysielanej energie sa hodnotí pomocou spektrálnej hustoty žiarenia I(λ). ktorej hodnota je Na základe predstavy. by I smerovalo k nekonečnu. Vyslovil hypotézu. Pri znižovaní λ k hodnotám ultrafialovej časti spektra.Absolútne čierne teleso experimentálne sa zistilo. Zákon žiarenia absolútne čierneho telesa podľa klasickej fyziky Zo zákonov klasickej fyziky koncom 19.

Túto konštantu odvodil Subrahmanyan Chandrasekhar v roku 1930. Ak biely trpaslík túto hmotnosť prekročí. Existencia žiadnej bielej diery zatiaľ nebola potvrdená. ktoré bolo pôvodne pod svojím gravitačným polomerom (pod horizontom udalostí). Biela diera sa odlišuje od čiernej diery tým. ale explozívnym procesom rozširovania s dostatočnou energiou (procesom opačným ako gravitačný kolaps) dostalo sa nad gravitačný polomer. teda 1. . Z hľadiska pozorovaní účinky bielej diery nemožno odlíšiť od účinkov čiernej diery. len čo sa teleso dostane nad horizont udalostí. Takéto teleso (sivú dieru) vzdialený pozorovateľ nemôže vidieť. kým čierna diera je v ňom na konci gravitačného kolapsu.44 hmotnosti Slnka. tak váha horných vrstiev prekoná tlak degenerovaného plynu a dôjde k jeho zrúteniu do neutrónovej hviezdy.Biela diera 154 Biela diera Biela diera je hypotetické kozmické teleso. Ak energia explozívneho procesu nie je dostatočná a prevládne nad ňou gravitačná sila telesa. že sa nachádza pod svojím gravitačným polomerom na začiatku explozívneho procesu. a zrazu sa stalo viditeľným pre pozorovateľa v okolitom priestore. Biela diera a sivá diera majú teoretický význam v kozmológii pri vysvetľovaní niektorých dôsledkov veľkého tresku. začne v ňom prebiehať gravitačný kolaps a teleso sa opäť dostane pod gravitačný polomer. Chandrasekharova medza Chandrasekharova medza je maximálna hmotnosť bieleho trpaslíka (jedno z konečných štádií života hviezdy). Je rovná 2. pri ktorej ešte zostáva stabilný.9 × 1030 kg. Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA.

. Zapisovali do nich východy a západy Slnka a Mesiaca. ktoré sa zaujímali o prírodné vedy. z ich blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia. cez ktoré prechádza Slnko a pomenovali niekoľko hviezd. významné body v obehoch planét. Všimli si. že sa cez ne premieta pohyb Slnka.Dejiny astronómie 155 Dejiny astronómie Dejiny astronómie sú opisom vývoja astronómie od jej počiatkov až do dnešných čias. žatva). záznamy o počasí a rôzne významné udalosti. ktorých mená sa zachovali dodnes. Sumerská astronómia Praveké observatórium Stonehenge neďaleko O astronomických poznatkoch Sumerov je pomerne málo správ. jej počiatky treba hľadať už v starovekom Sumere na Blízkom východe. Od Sumerov prevzali mytologické predstavy bohov putujúcich po nebi aj ostatné národy. Boli vryté do hlinených tabuliek a nazývajú sa astronomické diáre. Babylonský nový rok nezačínal v zime. Babylonská astronómia Babylončania boli skvelými astronómami. Najdôležitejšiu úlohu hrala hviezda Sírius. Babylončania zaviedli aj zvieratníkový systém 12 súhvezdí. Egypťania poznali málo súhvezdí. Na pozorovanie ľuďom slúžili vztýčené kamene alebo kamenné kruhy známe ako Henge. Škorpión). a skatalogizovali najjasnejšie hviezdy. V astronómii tohto národa hralo veľkú úlohu náboženstvo. ich mená sa používajú dodnes. Vždy. analýzou a kritikou archeologických nálezov týkajúcich sa astronómie. Spolu s astronómiou mala veľký význam aj astrológia. 365-dňový rok a 24-hodinový deň ostali po starovekých Egypťanoch až dodnes. Ich poznatky prevzali všetky národy. Niektoré významné nebeské objekty (napr. dátumy slnovratov a rovnodenností. Vieme Salisbury vo Veľkej Británii že pred viac ako 5000 rokmi pomenovali už niektoré súhvezdia zvieratníka (napr. ich polohu (aj polohu Mesiaca) vzhľadom ku hviezdam. Babylončania prevzali kalendár od Sumerov. Astronómia patrí medzi najstaršie vedné odbory v histórii ľudstva. keď vychádzala nad obzor. tisícročia pred Kr. Začínalo obdobie záplav a staroegyptský nový rok. východy a západy Síria. Níl sa rozvodňoval. planét a Mesiaca po oblohe. Mnohí astronómovia boli totiž aj astrológmi. Boli pravdepodobne prvými. Oblohu mali rozdelenú na severnú a južnú časť. Historikom astronómie pomáha aj astroarcheológia zaoberajúca sa datovaním. slnko) považovali za bohov. Staroegyptská astronómia Staroegyptská civilizácia uzrela svetlo sveta na sklonku 4. ale na deň jarnej alebo jesennej rovnodennosti. Egypťania spočiatku používali lunárny kalendár. ktorí zostavili kalendár. Väčšina babylonských astronomických textov bola napísaná v rokoch 650-50 pred Kr. Neskôr prešiel viacerými úpravami. Staroveká astronómia Astronómia v staroveku sa zameriavala prevažne na zistenie presnej polohy nebeských objektov a na zavedenie vhodného kalendára najmä pre hospodárske úkony (siatie. ale neskôr prešli k solárnemu.

Vypracovali niekoľko kozmologických teorií. Od roku 1000 pred Kr. Indická astronómia Niektoré tradície indickej kultúry v Indii naznačujú. Mayská astronómia Astronómia mayskej civilizácie bola spolu s matematikou na vysokej úrovni. V ich záznamoch nájdeme zmienky o supernovách. hviezdy a planéty. pozostáva zo 14 stavieb. dlhý počet a. kométach. že Zem je guľatá. Ich kalendár bol najzložitejší. mesiace sa však rátajú rovnako ako dnes. posvätný (tzolkin). Oblohu mali rozdelenú na 28 nerovnakých častí (siou) a vytvorili 290 súhvezdí. Vedeli tiež. že nebeské telesá potrebujú ľudskú pomoc. storočí v Dillí a Jaipure. Vo všeobecnosti je védska astronomia však veľmi podobná babylonskej. . Je charakteristický tým.solárny. Mayovia verili. no zároveň je možné. meteorických rojoch. dráhy planét prebiehali medzi slnkom a polárnou hviezdou. Používali lunisolárny kalendár. ktoré nechal založiť Jai Singh II. Čínski astronómovia zároveň aj astrológovia pracovali na cisárskom dvore. je jej zaradenie vo väčšom rámci ťažké. zatmenia Slnka. Známych je tiež 5 observatórií. že je cyklický a riadi sa pohybom Zeme okolo Slnka . Podobne sa rok zaokrúhľuje na 360 dní. ktorí sa obetovali. Slnko (ktoré starovekí Indovia považovali za žiariacu hviezdu). tisícročia pred Kr. ako delenie zverokruhu do 360 stupňov s 12 znameniami odvodili aj priamo z prírody.6 až 14. Sväté vajce je pôvodom sveta. pretože pól považovali za sídlo samotného nebeského cisára. Polohu telies a všetky iné informácie si zaznamenávali do kroník a kódexov. z ktorých boli najvplyvnejšie Chun-tchien.4 hodinami). ktorú im môžu poskytnúť ľudia počas slávnostných rituálov formou utrpenia. Mesiaca alebo objavenie kométy). v ktorých sa pozorovalo a merali sa astronomické fenomény. Mesiac.Dejiny astronómie 156 Čínska astronómia Prvé záznamy o astronomických pozorovaniach v Číne pochádzajú už zo 4. ale aj o precesii a slnečných škvrnách. Jupiter spolu so svojimi mesiačikmi a Mesiac. oheň a osem nebeských smerov. Observatórium Jantar Mantar v Jaipure Druhý rozmach zažila indická astronómia okolo roku 500. snažiaci sa zastaviť ich postup. Obetovanie a smrť počas rituálov bola veľkým privilégiom a zabezpečovala nesmrteľnosť pre všetkých. Pozorovali zložený pohyb Slnka po oblohe. U Číňanov hrala veľkú úlohu polárna hviezda. keď žil astronóm Arjabháta. Kchaj-tchien a Süan Jie. Pozoruhodná podoba s kresťanstvom. Pretože védska astronómia je zašifrovaná vo veršoch. no súčasne aj najpresnejší. Tak dokázali predpovedať napr. Na riešenie astronomických problémov používali narozdiel od Grékov viac algebru než geometriu. že pohyb Slnka a Mesiaca po oblohe riadia dobrí bohovia a aj počas tmavej noci ich vedú podsvetím. Nad vzájomným ovplyvňovaním oboch kultúr sa vznáša mnoho otáznikov. že niektoré zo spoločných znakov. Deň mal v každom ročnom období rôzne dĺžky (muhurtas s 9. Mayovia verili. ktorému sa pripisuje koncept číslice nula. aby sa v určitý deň dali pozorovať východy a západy nebeských telies. najmä Venušu. zem. Každú neobvyklú udalosť mali povinne hlásiť cisárovi (zatmenie Slnka. škrupina je prazemou. Z týchto dôvodov si mysleli. i. hviezdnou oblohou a vzdušným obalom medzi nimi. Bola to cena za pokračujúce pretrvávanie vesmíru. tzv. že svojimi rituálmi ovplyvňujú beh vesmíru. mučenia a obetovania sa. V oboch sa dajú nájsť veľmi podobné veci. v 18. že astronomické pozorovania sa vykonávali už okolo roku 4500 pred Kr. Najväčšie z nich. Jantar Mantar v Jaipure (na obrázku). vznika detailná Kozmológia s božskými prírodnými silami: nebo. Obradné budovy stavali tak. kde sú zlí bohovia. Mayovia zostavili viacero paralelných kalendárov: občiansky (haab).

Z toho sa niekedy robí pochybný záver. bude určený výrazom kde c je rýchlosť svetla. Podľa teórie relativity je dilatácia času vlastnosťou samého času. Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZAA.Dejiny astronómie 157 Stredoveká astronómia Astronómia v stredoveku bola šieste zo siedmych slobodných umení. že čas plynie relatívne pomalšie v sústave. časový interval Δt medzi tými istými udalosťami meraný hodinami v inerciálnej sústave. Časový interval medzi dvoma udalosťami je preto najmenší v tej súradnicovej sústave. ktorá sa vzhľadom na pozorovateľa v pokoji pohybuje určitou konštantnou rýchlosťou. že napríklad kozmonauti v kozmickej lodi pohybujúcej sa rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla budú starnúť pomalšie a po návrate na Zem budú mladší ako ich vrstovníci (paradox dvojčiat). preto sa so vzrastajúcou rýchlosťou nespomaľujú len pohybujúce sa hodiny. vzhľadom na ktorú sú udalosti v stave pokoja. Ak sa časový interval Δt medzi dvoma udalosťami meria hodinami v súradnicovej sústave pevne spojenej s pozorovateľom (vlastný čas). . Pozri aj • Chronologický prehľad dejín astronómie • Dejiny výskumu slnečnej sústavy Všeobecné odvetvia astronómie Astrometria · Astrofyzika · Dejiny astronómie · Historická astronómia · Kozmológia · Galaktická astronómia · Extragalaktická astronómia · Nebeská mechanika · Vznik a vývoj galaxií · Planetológia · Stelárna astronómia · Vznik hviezd · Vývoj hviezd · Vznik a vývoj slnečnej sústavy Dilatácia času Dilatácia času alebo spomaľovanie času je experimentálne overený poznatok špeciálnej teórie relativity. vyplývajúci z Lorentzových transformácií. spočívajúci v tom. sa vzhľadom na pozorovateľa pohybuje rovnomerne rýchlosťou v (súradnicový čas). ale aj všetky fyzikálne procesy. kt.

tauón. aj fotón sa riadi kvantovou mechanikou. aj vlnové vlastnosti. Všetky elementárne častice sú buď fermióny (kvarky a leptóny vrátane elektrónu) alebo bozóny (častice. Príklady fermiónov • • • • Leptóny . mezóny skladajúce sa z dvoch kvarkov). ktoré sa nezhodovali s klasickým vlnovým modelom svetla. Fermióny majú antisymetrickú vlnovú funkciu. frekvencia.Fermión 158 Fermión Fermióny sú trieda elementárnych častíc s poločíselným spinom pomenovaná podľa talianskeho fyzika Enrica Fermiho. protón a neutrón. žiarenie sa prejavuje ako vlnenie. Má aj časticové. Môžu vznikať a zanikať pri interakciách. Fotón je teda stabilná častica. je kvantované na fotóny. kvantum elektromagnetického poľa a základná "jednotka" svetla a všetkých ostatných foriem elektromagnetického žiarenia. Fotón je jedným z kalibračných bozónov. od rádiových vĺn po gama žiarenie. v zmysle nekonečného polčasu rozpadu. ktoré popisuje vlnová dĺžka. v opačnom prípade prevažujú vlnové vlastnosti elektromagnetického žiarenia. Vlastnosti Všetko elektromagnetické vlnenie. ktorý vysvetlil experimentálne pozorovania.elektrón. ani časticou. tzn. Má nulovú hmotnosť v pokoji a šíri sa rýchlosťou svetla. Ako všetky elementárne častice. Životnosť fotónu je nekonečná. Fotón má spin 1 a jeho elektrický náboj je nulový. Moderná koncepcia fotónu bola rozvinutá Albertom Einsteinom. Avšak častice zložené z párneho počtu fermiónov sa chovajú ako bozóny (napr. Vo vákuu sa všetky fotóny pohybujú rýchlosťou svetla c. ktoré sú zložene z troch kvarkov a majú celkový spin 1/2). ktorá je rovná 299 792 458 metrov za sekundu. Fotóny sa pôvodne nazývali „kvantá energie“. ktoré sprostredkúvajú sily ako fotón či gluón). mión. svetlo) je vo fyzike elementárna častica. energia a hybnosť. neutríno Kvarky Protón Neutrón Fotón Fotón (z gréckeho: φως (fos). . ale nie je ani vlnou. Častice zložené z nepárneho počtu fermiónov sa chovajú tiež ako fermióny (napr. platí pre nich Pauliho vylučovací princíp a Fermiho-Diracovo rozdelenie (štatistika). Časticové vlastnosti elektromagnetického žiarenia sa prejavujú predovšetkým pri vysokých frekvenciách (teda pri vysokých energiách fotónu).

Fotón 159 Energia. že pokojová hmotnosť fotónu je nulová. je možné fotónu priradiť tiež Na základe relativistického vzťahu ekvivalencie energie a hmotnosti. určitú hmotnosť (nejde však o pokojovú hmotnosť. Špeciálne prístroje ako maser a laser môžu vytvoriť koherentný zväzok žiarenia. môžeme určiť jeho relativistickú hmotnosť z predchádzajúceho vzťahu. Táto energia (a teda aj hmotnosť) spôsobuje. Dôsledkom jeho neustáleho pohybu je však nenulová energia. tzn. že . tzn. pozorovanie ohybu žiarenia okolo kozmických telies). Hybnosť fotónu Pomocou relativistického vzťahu pre energiu pohybujúcej sa častice pokojová hmotnosť fotónu je nulová. kde je Planckova konštanta. hmotnosť Fotón existuje iba v pohybe. pričom sa vždy (v súlade s postulátom špeciálnej teórie relativity) pohybuje rýchlosťou svetla. ktorá sa prejavuje zotrvačnými a gravitačnými vlastnosťami. ale o pohybovú hmotnosť). ktorá je nulová. je frekvencia. Pokiaľ uvážime. že vyjadriť nasledujúcim spôsobom: Napriek tomu. . že na fotón pôsobi gravitácia podľa všeobecnej teórie relativity a on sám gravitačne pôsobi na okolie. Tieto javy boli potvrdené pozorovaním (napr. Má preto nulovú pokojovú hmotnosť. napríklad vyžarovaním pri prechode elektrónu medzi orbitálnymi hladinami. či pri anihilácii častíc. ktorá je definovaná vzťahom: . platí: Vznik Fotóny vznikajú mnohými spôsobmi. . . je možné hybnosť fotónu a zo skutočnosti. je rýchlosť svetla vo vákuu a je vlnová dĺžka.

Medzi eliptické galaxie patrí napríklad Messier 32 v súhvezdí Androméda alebo galaxia Virgo A v súhvezdí Panna. Ide iba o grafické vyjadrenie tejto klasifikácie a nie o vývojové štádiá galaxií. Graficky je táto klasifikácia znázornená ako Hubblova ladička. • Sb – menšie jadro s ramenami viac otvorenými. ktoré vychádzajú z galaktického jadra.grafické znázornenie Hubblovej schémy Špirálová galaxia Pre tento druh galaxií sú typické výrazné špirálové ramená. b alebo c.Hubblova schéma 160 Hubblova schéma Hubblova schéma alebo Hubblova klasifikácia galaxií rozdeľuje galaxie podľa ich tvaru. Číslo je určené z veľkej (a) a malej osi (b) elipsy zo vzťahu 10(a-b)/a. . EO je galaxia kruhového tvaru. Každý z typov je ďalej rozdelený na ďalšie podtypy podľa tvarov. Ich priemet na oblohu je elipsa alebo kruh. Hubblova ladička . Označujú sa písmenom E ku ktorému je pripojené číslo 0–7 vyjadrujúce elipticitu galaxie (sploštenosť elipsy). • Sc – málo výrazné jadro s ramenami ďaleko odvinutými. ako predpokladal Hubble. Zaviedol ju v roku 1925 americký astronóm Edwin Hubble. Typy galaxií Eliptické galaxie Sú to galaxie v tvare elipsoidu (sféroidu). E7 galaxia s najväčším sploštením (galaxie s väčšou elipticitou neboli objavené). Typickým predstaviteľom špirálovej galaxie je napríklad voľným okom viditeľná Galaxia Androméda alebo Galaxia Veterník. Tieto písmená určujú veľkosť jadra a rozvinutie ramien galaxie: • Sa – mohutné jadro s tesne navinutými ramenami. Špirálové galaxie sa označujú písmenom S za ktorým nasleduje písmeno a.

Ich disk má nepravidelnú štruktúru aj keď v ňom môže byť nezreteľná priečka. ale špirálové ramená pri nich nevychádzajú z galaktického jadra. Označujú sa písmenami SB a podľa otvorenia ramien sa (podobne ako špirálové galaxie) delia na tri podskupiny: • SBa – tesne navinuté ramená.Hubblova schéma 161 Špirálové galaxie s priečkou Majú tvar podobný špirálovým galaxiám. Tieto galaxie sa podobajú špirálovým galaxiám s výrazným jadrom a diskom. ale oveľa menšie ako špirálové galaxie. • SBc – ramená ďaleko odvinuté. • Irr II – narušené galaxie – napríklad interagujúce galaxie. ale vybiehajú z koncov galaktickej priečky. Šošovkovité galaxie Podľa Hubblovej schémy tvoria prechodový typ medzi eliptickou a špirálovou galaxiou (nie sú ale vývojovým prechodom týchto typov). Označujú sa SO. Nepravidelná galaxia je napríklad Galaxia Cigara v súhvezdí Veľká medvedica. ktorému však chýba špirálová štruktúra. Špirálová galaxia s priečkou je napríklad galaxia M91 v súhvezdí Vlasy Bereniky. K predstaviteľom galaxií v tieto kategórii patrí galaxia M86 v súhvezdí Panna Nepravidelné galaxie Nepravidelným galaxiám chýba výrazná štruktúra. Majú síce tiež jadro. • SBb – viac otvorené ramená. Pozri aj • • • • Galaxia Eliptická galaxia Špirálová galaxia Edwin Hubble . Označujú sa písmenami Irr a delia sa na dve skupiny: • Irr I – nepravidelné galaxie.

Hviezda

162

Hviezda
O iných významoch výrazu Hviezda pozri Hviezda (rozlišovacia stránka).

Hviezda (nesprávne tiež stálica) je plynné (plazmové), približne guľovité teleso vo vesmíre, ktoré má vlastný zdroj žiarenia, ktoré drží pokope jeho vlastná gravitácia a ktoré má hmotnosť 0,02 až 100 hmotností Slnka. Vo hviezdach je sústredená väčšina pozorovateľnej hmoty vesmíru. Pod pojmom hviezda sa v starom chápaní myslel takmer každý objekt na nočnej oblohe ako planéta, kométa atď okrem Mesiaca. V užšom astronomickom význame sú hviezdy plynové guľovité objekty, ktoré majú vlastný zdroj žiarenia. V minulosti patrili k hviezdam len objekty, ktoré sa na nočnej oblohe zdanlivo nepohybujú (preto stálice) na rozdiel od bludíc (planét). Dôsledkom tejto zdanlivej nehybnosti utvárajú veľmi výrazné konfigurácie hviezd na oblohe, ktoré poznáme ako súhvezdia. V skutočnosti sa vo vesmíre pohybujú hviezdy obrovskou rýchlosťou až niekoľko sto kilometrov za sekundu, ale vzhľadom na ich obrovskú vzdialenosť sa voľným okom pozorovateľné zmeny v polohách hviezd prejavia až za storočia až tisícročia.

Hviezdy v otvorenej hviezdokope M41

Hviezdy patria medzi najpočetnejšie a najľahšie pozorovateľné vesmírne objekty aj bez optických prístrojov. Väčšinu ostatných telies vo vesmíre vidíme len preto, lebo odrážajú svetlo hviezd (napr. planéty), alebo sú budené k svojmu žiareniu žiarením hviezd (napr. emisné hmloviny). Hviezdy môžu byť centrami planetárnych sústav.

Vzdialenosti
Najbližšou hviezdou k Zemi je Slnko, vzdialené približne 149 597 871 km. Keďže vzdialenosti ostatných hviezd od Zeme sú obrovské, nemá zmysel vyjadrovať ich v kilometroch. Často sa vzdialenosti uvádzajú v jednotkách času, za ktorý priletí svetlo z hviezd na Zem. V tomto ohľade je Slnko od Zeme vzdialené asi 8,5 svetelných minút. Druhou je Proxima Centauri, vzdialená 4,3 svetelných rokov. Ďalšou používanou jednotkou na určenie vzdialenosti hviezd je tzv. parsek, ktorý má hodnotu asi 3,26 svetelného roka. Vzdialenosť jednotlivých hviezd od seba vo vesmíre je rôzna. Môže byť od niekoľkých svetelných hodín až po milióny svetelných rokov.

Hviezda

163

Chemické zloženie
Do objavu spektroskopie v 19. storočí sa nevedelo, z čoho sa hviezdy skladajú. Gustavovi Robertovi Kirchhoffovi sa v druhej polovici 19. storočia podarilo dokázať, že istá tmavá čiara v slnečnom spektre je spôsobená rozžeraveným sodíkom. Bola to prvá indícia objavu, že hviezdy sa skladajú z rovnakých chemických prvkov, ako telesá na Zemi. Nakoľko však zároveň všetko napovedalo tomu, že hviezdy sú veľmi horúce, tieto prvky sa vyskytujú väčšinou voľne a teda nie sú viazané v početných chemických zlúčeninách ako to poznáme na Zemi. Len najchladnejšie hviezdy majú na svojom povrchu niektoré jednoduché chemické zlúčeniny, napríklad TiO, CH a CN (na Slnku napr. OH, MgH, SiH). V dôsledku vysokej teploty je veľa atómov tiež ionizovaných. Zmes elektricky voľných nabitých častíc (iónov) a neutrálnych častíc sa nazýva plazma.

V jadrách hviezd, kde je teplota najvyššia a dosahuje minimálne 7 miliónov stupňov, je existencia akejkoľvek chemickej zlúčeniny nemožná. Hmota hviezd v týchto častiach je v stave atómových jadier a voľných leptónov. Niektoré záverečné štádiá hviezd nie sú zložené z plazmy, ale z tzv. degenerovaného plynu. Najzastúpenejší chemický prvok vo všetkých plazmových hviezdach je vodík. Po ňom nasleduje hélium. Ostatné prvky tvoria oproti vodíku a héliu len nepatrnú prímes, ktorej množstvo nie je pri všetkých hviezdach rovnaké. Závisí od veku hviezdy a od toho, koľkú generáciu hviezd od vzniku vesmíru hviezda predstavuje. Staršie hviezdy majú menšie zastúpenie ťažších chemických prvkov ako mladšie. Chemické zloženie hviezd sa časom mení v dôsledku termonukleárnych reakcií.

Slnko, naša najbližšia hviezda a zároveň z pohľadu Zeme najjasnejšia hviezda oblohy je logicky najlepšie preskúmanou hviezdou

Vlastnosti
Hviezdy majú rôzne fyzikálne vlastnosti, ktoré sa v určitých hraniciach líšia. Vlastnosti hviezd sú hmotnosť, svietivosť, polomer, teplota, spektrálny typ, hustota, premennosť.

Hmotnosť
Najvýznamnejšou charakteristikou hviezd je ich hmotnosť, ktorá určuje ich štruktúru a vývoj. Stredná hmotnosť hviezd je polovica hmotnosti Slnka. Prepdokladá sa, že v mladšom vesmíre vznikali hmotnejšie hviezdy, než pozorujeme dnes. Súčasné hmotnosti pozorovaných hviezd sa riadia tzv. Salpeterovym zákonom pomenovanom po astronómovi Edwinovi Salpeterovi, ktorý ho sformuloval. Zákon hovorí, že hviezdy s nízkou hmotnosťou sú oveľa početnejšie než hviezdy s vysokou hmotnosťou. Hviezdy s nízkou hmotnosťou sa totiž v súčasných podmienkach v galaxiách ľahšie formujú a ich život je oproti hmotnejším hviezdam tiež dlhší, pretože termojadrové reakcie v nich prebiehajú menej intenzívne a ich jadrové palivo teda dlhšie vydrží.

Hviezda

164

Určiť hmotnosť hviezdy pokiaľ tá nie je zložkou hviezdnej sústavy, je náročné. Jedna z metód je analýza jej spektra, ďalšia meranie svietivosti, ktorá je priamo závislá od hmotnosti hviezdy. V prípade dvojhviezdy astronómovia určia jej hmotnosť pozorovaním vzájomného obehu zložiek pomocou Keplerovych a Newtonovych zákonov. Hraničná hmotnosť Množstvo hmoty tvoriacej hviezdy je fyzikálnymi zákonmi obmedzené. Najmenšie hviezdy majú asi 8 % hmotnosti Slnka. Hviezdy s menšou hmotnosťou ako tento limit nemôžu existovať, Betelgeuze, jedna z najväčších známych hviezd pretože teplota a tlak v ich jadre by boli príliš nízke na zapálenie termojadrových reakcií. Na hornom hmotnostnom limite sa však teoretici nevedia zjednotiť. Väčšina odhadov sa pohybuje okolo 100-120 hmotností Slnka, pretože sa predpokladá, že väčšiu hviezdu by silný tlak žiarenia v jej vnútri roztrhal skôr, ako by dosiahla hlavnú postupnosť. Tomuto zodpovedajú aj pozorovania - pokiaľ sa niekedy pozorovala "hviezda" s väčšou hmotnosťou, podrobnejší rozbor ukázal, že ide minimálne o dvojhviezdu alebo hviezdokopu. Iné odhady horného limitu hovoria o 130-170 hmotnostiach Slnka. Niektorí stelárnici však nevylučujú ani hviezdu, ktorá by mohla byť 1000-krát hmotnejšia než Slnko. Najhmotnejšie hviezdy sú nadobri spektrálnych typov O2 a O3. Príkladom extrémne hmotnej hviezdy je hviezda éta Carinae.

Hustota
Priemerná hustota hmoty v hviezdach sa pohybuje od 1 / 10 000 000 (červení nadobri) až do 1 000 000 gramov (jednej tony) na cm3; (bieli trpaslíci). Objekty ako neutrónové hviezdy sú ešte podstatne hmotnejšie. Ich hustota hmoty dosahuje až 100 miliónov ton na cm³. Teplota a hustota plynov smerom do vnútra hviezdy rýchlo narastá. Povrchové teploty hviezd kolíšu rádovo od tisíc stupňov až po milión stupňov (neutrónové hviezdy). V jadrách hviezd pri obrovskom tlaku a teplote prebiehajú termonukleárne reakcie, ktoré sú zdrojom žiarenia hviezd. Aj rýchlosť rotácie a intenzity magnetického poľa hviezd je rôzna.

Veľkosť
Veľkosť hviezd kolíše v rozhraní od veľkosti desiatok kilometrov (neutrónové hviezdy) až do veľkosti tisícnásobkov priemeru Slnka (nadobri - napríklad Polárka). Polomery hviezd môžu byť 3000-krát väčšie než je polomer Slnka, na druhej strane najmenšia hviezda by sa zmestila do Liptovskej Mary. Vo všeobecnosti platí, že so vzrastajúcim priemerom hviezdy klesá jej hustota.

Jasnosť
Hviezdy na oblohe majú rôznu jasnosť, ktorá závisí jednak od žiarivosti hviezdy a jednak od jej vzdialenosti. Rôzna vzdialenosť hviezd od nás spôsobuje, že niektoré hviezdy sú pri pozorovaní zo Zeme jasnejšie (Vega, Sírius...) ako iné hviezdy, ktoré sú oveľa žiarivejšie, ale nachádzajú sa vo väčšej vzdialenosti (Rigel, Antares...). Jasnosť hviezd na oblohe určujeme tzv. vizuálnymi magnitúdami. Čím má vizuálna magnitúda menšie číslo, tým je hviezda jasnejšia. Najjasnejšia hviezda Sírius má magnitúdu -1,43, Vega 0,03, Polárka 2,13 a Slnko -26,7. Najslabšie hviezdy, ktoré vidíme ešte voľným okom, majú magnitúdu 6 a najslabšie hviezdy zachytené ďalekohľadmi na fotografických doskách majú magnitúdu až do 30. Hranica najslabších pozorovateľných hviezd sa so zdokonaľovaním pozorovacej techniky neustále posúva k vyšším magnitúdam.

Hviezda

165

Premennosť
Nijaká hviezda nežiari od svojho vzniku až po zánik konštantne. Tie hviezdy, ktoré však menia svoju jasnosť rýchlo (rádovo počas hodín až desaťročí) alebo o výrazné hodnoty sa označujú ako premenné. Príčina premennosti je u rôznych hviezd rôzna. Je to spôsobené buď tým, že ich zakrýva temnejší objekt (zákrytové hviezdy) alebo má premenlivosť fyzikálne príčiny od samotnej hviezdy, napr. pulzujúce hviezdy menia svoj priemer v určitom rozpätí a časovom úseku. Expandujúce hviezdy menia svoj priemer náhle obrovskými výbuchmi (supernovy pri výbuchoch zvýšia svoju jasnosť až 100-miliónkrát). Väčšina zmien jasností však nebýva taká dramatická, mnohé zmeny sú voľným okom nezachytiteľné. Hviezdy majú väčšie sklony k fyzikálnym zmenám jasnosti na začiatku (hviezdy typu T-Tauri) a na konci (Cefeidy, Miridy, supernovy...) svojho vývoja.

Mira Ceti, premenná hviezda v súhvezdí Veľryby s dlhým chvostom materiálu, ktorý uvoľnuje

Vnútorná stavba hviezdy
Hviezdy hlavnej postupnosti majú vo svojom vnútri veľmi podobnú stavbu. Rozdiely sú len v teplotách, od ktorých závisí aj to, aký typ jadrovej reakcie v hviezde prebieha. Vrstvy hviezdy smerom z vnútra von sú: • Jadro - najhorúcejšia a najhustejšia časť hviezdy. Jadrá sú zdroje energie hviezd, ktorá sa rôznymi spôsobmi prenáša na povrch hviezd a stadiaľ do okolitého prostredia. • Vrstva žiarivej rovnováhy - veľmi hrubá vrstva plazmy, ktorá obklopuje jadro. Fotóny elektromagnetického žiarenia, ktoré vznikli v jadre, prechádzajú touto vrstvou veľmi pomaly a ich vlnová dĺžka klesá. Kvôli veľkej hustote prostredia je fotón neustále pohlcovaný a vyžarovaný okolitou hmotou.

Porovnanie vnútornej stavby u hviezdy slnečného typu (vľavo) v červeným obrom (vpravo)

• konvektívna zóna - ešte chladnejšia vrstva hviezdy, v ktorej sa energia prenáša prúdením. Vrcholky zostupných a vzostupných prúdov môžeme vidieť na povrchu hviezdy ako útvary zvané granuly. • fotosféra - viditeľný (nie však pevný) povrch hviezdy. Je to najchladnejšia časť hviezdy, pri veľmi chladných hviezdach alebo v oblasti hviezdnych škvŕn (slnečných škvŕn) sa tam dokonca udržia chemické zlúčeniny. • Chromosféra - spodná časť atmosféry hviezdy. Teplota v chromosfére opäť začína stúpať. • koróna - najvrchnejšia, najhorúcejšia a najmenej hustá vonkajšia atmosféra hviezdy, ktorá sa postupne rozplýva do medzihviezdneho priestoru.

Hviezda

166

Vznik energie
Na to aby sa teleso dalo charakterizovať ako hviezda, musia v jeho vnútri prebiehať termojadrové reakcie alebo muselo fázou termojadrových reakcií prejsť v minulosti. Termojadrová reakcia je reakcia, pri ktorej sa jadrá atómov ľahkých chemických prvok zlúčia za vzniku ťažšieho prvku. Keďže jadrá atómov sú kladne nabité a navzájom sa silne odpudzujú, na spustenie temrojadrovej reakcie je potrebná veľmi vysoká teplota a tlak, ktoré tieto odpudivé sily prekonajú. U veľkej väčšiny hviezd (tzv. hlavnej postupnosti) vstupujú do reakcie jadrá najľahšieho známeho chemického prvku vodíka a výsledným produktom je hélium. Premena ľahkého vodíka na hélium môže prebiehať dvoma odlišnými spôsobmi a to protón-protónovým cyklom, alebo uhlíkovo-dusíkovo-kyslíkovým cyklom (nazývaným aj CNO cyklus podľa chemických značiek prvkov, ktoré sa ho účastnia). Na to, ktorý z týchto cyklov v jadre hviezdy prevláda má vplyv hlavne teplota v jadre. Do 16 miliónov stupňov je dominantný protón-protónový cyklus, nad touto hranicou prevláda CNO cyklus. Pre fungovanie CNO cyklu je nevyhnutná tiež prítomnosť týchto troch prvkov v jadre hviezdy. Pri obidvoch cykloch sa zhruba 1/140 hmoty premení na čistú energiu v súlade s Einsteinovou rovnicou E = mc².

Schéma protón-protónového cyklu

Hviezdy spaľujú vo svojich jadrách aj iné chemické prvky ako vodík. V protohviezdach počas ich vzniku postupne so vzrastajúcou teplotou a tlakom dochádza najprv k spaľovaniu ťažkého vodíka (deutéria), lítia, berýlia a bóru s vodíkom, kým dôjde na spaľovanie čistého ľahkého vodíka, ktorého je v jadre najviac. Výsledným produktom všetkých týchto reakcií je hélium. V starších hviezdach, ktoré sú blízko svojho zániku, však nastáva spaľovanie hélia a ďalších prvkov, ktorého výsledkom sú iné produkty (rôzne chemické prvky až po železo). Prvky ťažšie ako železo vznikajú v supernovách. Tieto druhy reakcií Schéma CNO cyklu majú veľký význam z hľadiska vzniku života vo vesmíre a terestrických planét vôbec, pretože jadrá starších hviezd sú jediným miestom, kde tieto chemické prvky vznikajú (nepočítajúc prvky, ktoré sú produktom samovoľného rozpadu ťažších jadier). Mladé hviezdy predtým, než dosiahnu hlavnú postupnosť (pozri nižšie) získavajú energiu gravitačnou kontrakciou podobne ako niektoré veľké planéty alebo hnedí trpaslíci. Gravitačná kontrakcia umožní vznikajúcej hviezde zvýšiť teplotu a tlak vo svojom vnútri natoľko, aby sa spustili termojadrové reakcie. Staré hviezdy po ukončení fázy jadrových reakcií môžu svietiť z nažiarených zásob. V oboch prípadoch (nedospelá aj stará hviezda) však tieto hviezdy vo viditeľnom spektre dosahujú len malý zlomok žiarivého výkonu, ktorý majú hviezdy s prebiehajúcimi termojadrovými reakciami.

Gravitačná sila sa vyrovná s tlakom žiarenia prichádzajúceho z jadra. takže o nejaký čas z nej môžu vzniknúť nové hviezdy. život oveľa hmotnejších obrov a nadobrov len milióny alebo dokonca len státisíce rokov. prachoplynové mračno sa začne väčšinou pod vplyvom nejakého vonkajšieho faktoru (výbuch supernovy. Práve v týchto miestach je preto hviezdotvorba najpočetnejšia. Tieto zárodky s hmotnosťou až desať tisíc slnečných hmotností ďalej kolabujú. alebo dokonca hypernovy a ich jadrá sa menia na maličké. Život hviezdy s hmotnosťou Slnka trvá celé miliardy rokov. Hmota. Ďalší vývoj To. hovoríme o emisnej hmlovine.menia sa na červených obrov. zárodky samotných hviezd. pretože tieto prvky ešte neexistovali. Keď sa mračno zahreje natoľko. Potom odhodia červeného trpaslíka.. v šošovkových a nepravidelných galaxiách.po vyhorení všetkého paliva pozvoľna chladnú až napokon úplne zhasnú. závisí od jej počiatočnej hmotnosti. ktoré sa naďalej scvrkávajú. ako dlho hviezda zotrvá v pomerne stabilnej fáze hlavnej postupnosti. mieša sa s medzihviezdnou hmotou a vracia sa tým do obehu. riedkych a studených mračien medzihviezdnej hmoty. ktoré vznikali vo vesmíre. paradoxne žijú kratšie. Hviezdy s hmotnosťou Slnka sa po vyhorení zásob Umelecká predstava o blízkom pohľade na vodíka začnú rozpínať . necelý milión rokov. Napokon Protohviezda teplota a tlak v jadre protohviezdy vzrastú natoľko. zrážka s iným mračnom. Prvé hviezdy taktiež neobsahovali prvky ťažšie než hélium. červení trpaslíci. že sa zapália termojadrové reakcie. Zároveň postupne stúpa jeho teplota a rýchlosť rotácie. Hmotnejšie hviezdy. Ich životnosť však bola krátka. Tieto mračná sa nachádzajú hlavne v ramenách špirálových galaxií. ktoré sa stanú planetárnou hmlovinou a ich našej Galaxii malé skolabované jadrá ešte dlho svietia z nažiarených zásob ako bieli trpaslíci. pretože termojadrové reakcie v ich jadrách prebiehajú omnoho búrlivejšie ako v málo hmotných hviezdach. V mračne sa začínajú tvoriť hustejšie oblasti. Najhmotnejšie hviezdy ukončujú svoj život mohutnou explóziou supernovy. Chladné. Hviezdy vznikajú aj v súčasnosti. hviezda sa prestane ďalej zmenšovať a usadí sa na hlavnej postupnosti. . búrlivé nestabilné objekty. Jednalo sa o nesmierne hmotné a žiarivé objekty s hmotnosťami od 15 do 500 hmotností Slnka. Najpočetnejšie hviezdy vo vesmíre. boli pravdepodobne dosť odlišné od súčasných. Postupne začína voľnému gravitačnému rúteniu brániť vnútorný tlak.neutrónové hviezdy alebo čierne diery. zanikajú nenápadne .Hviezda 167 Vznik a vývoj Vznik hviezdy Hviezdy vznikajú z pôvodne chladných.. Prvé hviezdy. ktorá je hviezdou vyvrhnutá v podobe planetárnej hmloviny alebo zvyškov po výbuchu supernovy sa neustále rozpína. Vznikajú protohviezdy. že začne žiariť.) zmršťovať. najbežnejší typ hviezdy v svoje vonkajšie obálky. ale veľmi husté degenerované objekty . Najvyšší vek hviezd sa odhaduje rádovo na niekoľko miliárd rokov.

že až 70% všetkých hviezd vo vesmíre je viazaných v dvojhviezdnych systémoch. v súčasnosti však guľové hviezdokopy v Mliečnej ceste už nevznikajú. Hviezdy v rámci hviezdokôp. . ktoré sa časom rozpadajú. V okolí Slnka vznikajú hviezdy v útvaroch. Priestorovo ohraničená skupina určitého typu hviezd spoločného pôvodu. niektoré len mohutnejšími prístrojmi a niektoré sú pri sebe tak blízko. Príkladom štvorhviezdy je Epsilon Lyrae. že ani pri najvyššom dostupnom rozlíšení a ich nepodarí pozorovať ako dve oddelené hviezdy. Najčastejšie tvorí trojhviezdnu formáciu centrálna dvojica hmotnostne viac-menej vyrovnaných hviezd. ktorú tvoria dve dvojice hviezd obiehajúce okolo spoločného ťažiska. ktoré obiehajú spoločné ťažisko a okolo nich v oveľa väčšej vzdialenosti obieha menej hmotná tretia zložka. Známou viacnásobnou hviezdou je napríklad Trapéz v súhvezdí Orióna. alebo. ktoré sa už v hviezdokopách nenachádzajú väčšinou vytvárajú oveľa bližšie a stabilnejšie konfigurácie. sa nazýva hviezdna asociácia.galaxie. To sú takzvané spektroskopické dvojhviezdy. Ak spoločné ťažisko obiehajú štyri hviezdy. Každá hviezda je súčasťou nejakej galaxie a obieha okolo jej jadra. ktoré zostávajú minimálne po určitý čas gravitačne viazané. Hviezdy v guľových hviezdokopách sú silnejšie gravitačne viazané ako členovia otvorených hviezdokôp a často zostávajú spolu až do svojho zániku. v prípade. Hviezdne systémy s viac ako dvoma zložkami sa označujú súhrnným názvom viacnásobné hviezdy. Otvorená hviezdokopa (v ľavom spodnom okraji snímky) Niekedy obiehajú spoločné ťažisko tri hviezdy. Sú to pomerne voľné skupiny desiatok až stoviek mladých hviezd. Voľným okom vidíme na oblohe takúto dvojicu ako jeden bod. V minulosti v našej galaxii vznikali hviezdy aj v oveľa hustejších a kompaktnejších útvaroch obsahujúcich až milióny hviezd. Odhaduje sa. Tieto zoskupenia sa nazývajú guľové hviezdokopy.Hviezda 168 Skupiny hviezd V molekulárnych mračnách vznikajú hviezdy v skupinách. že nevytvára dvojhviezdny ani viacnásobný systém a nie je ani členom nijakej hviezdokopy. Takýto systém utvára napríklad Slnku najbližšia hviezda Alfa Centauri. Niektoré dvojhviezdy možno rozlíšiť už malými ďalekohľadmi. Aj hviezdy zdanlivo vytrhnuté z galaxií (napríklad pri vzájomných kolíziách galaxií) spadajú pod gravitačný vplyv nejakej galaxie. Gravitačne tesne viazaných hviezd môže byť aj viac ako štyri. Všetky hviezdy tvoria spolu s medzihviezdnou hmotou a obrovskými množstvami tmavej hmoty gigantické kompaktné systémy . kedy dve približne rovnako staré hviezdy obiehajú okolo spoločného centra. hovoríme o štvorhviezde. Slnko tvorí pomerne zriedkavú výnimku medzi hviezdami tým. Všetky hviezdy viditeľné na oblohe voľným okom a menšími ďalekohľadmi patria do našej Galaxie – Mliečnej cesty. že jedna zložka je oveľa hmotnejšia ako druhá. ktoré nazývame otvorené hviezdokopy. voľnejšia ako otvorená hviezdokopa. V takomto prípade hovoríme o trojhviezde. Najčastejším prípadom je dvojhviezda. ale aj hviezdy. menej hmotná zložka obieha okolo hmotnejšej podobne ako planéty obiehajú okolo Slnka.

Hertzsprungov-Russellov diagram ukazuje aj vývojovú cestu hviezd. M. v ktorých prebiehajú termojadrové reakcie a generujú si teda vlastné žiarenie. Patria sem bieli trpaslíci. • degenerované hviezdy . Hertzsprungov-Russellov diagram. Môžu nimi byť bývalé plazmové hviezdy. Tieto hviezdy žiaria iba z nažiarených zásob. alebo čierne diery. S). čo sú buď hnedí trpaslíci alebo planéty. či aj iné hviezdy majú planéty. nadobri a hviezdy hlavnej postupnosti. B. Umelcova predstava hviezd Sírius A (plazmová hviezda) a Sírius B (degenerovaná hviezda) . Ide o bielych trpaslíkov. S). V rámci tejto klasifikácie rozoznávame hviezdy ranného spektrálneho typu O.sú to hviezdy.hviezdy. Charakter spektra hviezdy určuje predovšetkým teplota hviezdnej atmosféry. neutrónové hviezdy. jedna z najhmotnejších a najžiarivejších známych hviezd • trpaslíkov a • podtrpaslíkov.Hviezda 169 Triedenie hviezd Podľa teploty a svietivosti Hlavným zdrojom informácií o hviezdach je svetlo rozložené do spektra. F. Podľa spektra čiže teploty delíme hviezdy do ôsmich hlavných tried (W. Až do 90. V tomto diagrame je zreteľné delenie hviezd na: • • • • • nadobrov jasných obrov obrov podobrov hviezd hlavnej postupnosti (najpočetnejšia skupina) Éta Carinae. storočia astronómovia nevedeli. A. N. že hviezdy sa zoskupujú do dvoch vetiev. Patria sem obri. Sprievodné telesá Okolo niektorých hviezd sa zistila a dokázala existencia temných sprievodcov. A) a hviezdy pozdného spektrálneho typu (G.-tych rokov 20. neutrónové hviezdy a čierne diery. R. K a M) a 4 zriedkavých tried (Q. C. O. B. v ktorých už neprebiehajú termojadrové reakcie a ich hmota je v degenerovanom stave. Všetky hviezdy viditeľné na oblohe voľným okom sú plazmové hviezdy. Napriek tomu títo neviditeľní spoločníci gravitačne pôsobia na hviezdu. Hviezdy zakreslené do grafu podľa spektrálnej triedy a absolútnej veľkosti (svietivosti) dávajú tzv. ktorí sa nedajú pozorovať ďalekohľadmi a nie sú ani spektroskopickými dvojhviezdami. G. K. Hertzsprungov-Russellov diagram ukazuje. Iné hviezdy majú zase oveľa menej hmotných spoločníkov. ktoré sa stali malými degenerovanými hviezdami a preto sú nepozorovateľné. a to hlavnej vetvy a vetvy obrov. V poslednom desaťročí sa však začalo objavovať množstvo planét obiehajúcich okolo iných hviezd a v súčasnosti ich poznáme už viac ako 300. prípadne nežiaria vôbec. Podľa zdroju energie • plazmové hviezdy .

SAO.Hviezda 170 Názvy a označenie Už v minulosti dávali ľudia hviezdam rôzne mená. že namiesto písmena gréckej abecedy je číslica. v ktorom sa hviezda nachádza. Zhruba každá šiesta hviezda viditeľná voľným okom na oblohe má svoje vlastné meno. Najhmotnejšia zložka systému má za svojim katalógovým označením písmeno A. Všetky hviezdy viditeľné voľným okom alebo malým ďalekohľadom patria do našej Galaxie. ale v prípade jasných hviezd sa na označenie väčšinou používa vlastné meno či jedno z vyššie uvedených označení. Pre najjasnejšie hviezdy oblohy sa zvyčajne používa Bayerovo označenie. Pokiaľ jasná hviezda viditeľná voľným okom nemá meno ani Bayerovo označenie. Už malým ďalekohľadom ich uvidíme oveľa viac. u ktorých k scintilácii nedochádza. Pozostáva z gréckeho písmena za ktorým nasleduje genitív latinského názvu súhvezdia. Kritériom. Slabšie hviezdy nepozorovateľné voľným okom majú pridelené čísla v rozličných katalógoch napr. k extinkcii a refrakcii. a to aj v najväčších ďalekohľadoch (výnimkou sa v nedávnej Mladé hviezdy otvorenej hviezdokopy Plejády minulosti stali hviezdy Betelgeuze a Mira). časť súhvezdia (Phacd . Osobitný princíp označenia platí pre hviezdy vo viacnásobných systémoch.žltkastý). Gliese 165 B je druhá najhmotnejšia hviezda systému Gliese 165. Polárka C je tretia najhmotnejšia hviezda systému Polárka. Čísla v týchto katalógoch majú síce pridelené všetky hviezdy do určitej limitnej magnitúdy. Pozorovanie Za jasnej noci môžeme voľným okom vidieť pri ideálnom rovnom horizonte asi 3 000 hviezd. Je podobné Bayerovmu s tým rozdielom. Autorom prvého hviezdneho katalógu bol Hipparchos. Novodobé pomenovanie hviezd vlastným menom je zriedkavé.jedna z mýtických Plejád). Jednou z novodobo pomenovaných hviezd je napríklad Regor. HD a iné. ktoré popisovali ich vzhľad (napríklad Rutilicus . . podľa ktorého sú hviezdy s Flamsteedovym označením zoradené nie je ich jasnosť ale rektascenzia. Dnes používané mená pochádzajú väčšinou zo staroarabčiny. menej hmotná B a tak ďalej. Polohu hviezd na oblohe určujeme súradnicami. Prvé samostatné hviezdy boli v cudzích galaxiách pozorované až v 20. Ich nehybnosť na oblohe je len zdanlivá. Vzhľad hviezdy na oblohe je vždy bodový. storočí. ktorý zaviedol aj hviezdnu veľkosť (magnitúdu). Prechodom svetla hviezdy atmosférou Zeme dochádza ku scintilácii (trblietaniu hviezd). S objavom ďalekohľadu sa zvyšovalo množstvo pozorovateľných hviezd a tak sa začali vytvárať a používať rôzne hviezdne katalógy.stehno) alebo ich úlohu v mytológii (Alcyone . ale bežne sa používa len okolo 100 mien. Hviezdy sú označené od alfy až po omegu zvyčajne (nie však vždy) od najjasnejšej (alfa) až po najslabšiu (omega). prípadne z latinčiny. pretože hviezdy vo svetovom priestore vykonávajú vlastné pohyby. Vďaka scintilácii bezpečne môžeme rozoznať hviezdy od planét. Napríklad Alfa Centauri A je najhmotnejšia hviezda systému (v tomto prípade trojhviezdneho) Alfa Centauri. gréčtiny. používa sa väčšinou Flamsteedovo označenie.

• Najmasívnejšia hviezda sa ešte nenašla. ISBN 80-8067-074-9. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Pozri aj disperzia.63). Iné projekty • • Wikicitáty ponúka citáty od alebo o Hviezda Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hviezda Zdroje • FILIT [1] – zdroj. Referencie [1] http:/ / dent. Index lomu je bezrozmerná veličina. Eduard Pittich. číslo. čís. že prostredie x je opticky hustejšie ako prostredie y. ii. Definícia Index lomu prostredia je podiel rýchlosti svetla vo vákuu k rýchlosti svetla v prostredí. podľa ktorého index lomu druhého prostredia voči prvému sa vyjadruje podielom sinusu uhla dopadu na rozhranie týchto prostredí k sinusu uhla lomu v druhom prostredí pri prechode svetla z jedného prostredia do druhého: . 9-12. ISBN 80-200-0906-X. Index lomu nie je pre svetlá všetkých farieb konštantný. Kozmos. html Index lomu Index lomu (n) je veličina charakterizujúca optické prostredie. vznikli slnko. uniba. prostredí. Keď sa potom táto guľa roztrhla a rozdelila do rozličných kruhovitých pásov. že vo vákuu je n=1. Alexandra Fuknová. kde je rýchlosť svetla vo vákuu a rýchlosť svetla určitej frekvencie v danom opt. Bratislava : MAPA Slovakia Bratislava.Hviezda 171 Pohľady filozofov Anaximandros Anaximandros tvrdí. 5. Velká encyklopedie vesmíru. ktoré môže byť označené symbolom RI. október 2010. sírouhlíka 1. 2003. index lomu vody je 1. ale závisí od frekvencie. s.33. definovaná vzťahom . • Róbert Čeman. sk/ ~filit/ fvh/ hviezdy_anaximandros-e. že sa látka plodiaca od večnosti teplo a chlad pri vzniku tohto sveta oddelila a že z nej okolo vzduchu. • Josip Klezcek (2002). Z tejto definície vyplýva. XLI. Meranie indexu lomu Princíp merania Pre meranie indexu lomu sa najčastejšie využíva Snellov zákon lomu. fmph. Academia.Galaxie. roč. vyrástla akási ohnivá guľa ako kôra okolo stromu. Jednotka Index lomu je bezrozmerná veličina. ktorý obklopuje zem. mesiac a hviezdy. V tejto súvislosti sa zavádza aj pojem optická hustota definovaný tak. ak n prostredia x > n prostedia y. Vo všetkých prostrediach okrem vákua je vždy n>1 {napr. Anna Lališová Vesmír 2 Hviezdy .

sa vykonáva metódou odchýlky svetelného lúča pri prechode troma hranolmi porovnaním hodnoty použitého pracovného etalónu primárneho etalonážneho rádu a hodnoty nameranej kalibrovaným refraktometrom.84. Hodnoty ich indexu lomu sú v rozsahu od 1.71.5 . Sada kvapalných referenčných materiálov ( RM ) – štyri certifikované Slovenské RM – pracovné etalóny 2. Sú zmerané pre vlnovú dĺžku ?D s kombinovanou štandardnou neistotou uc = 1. rádu je nadviazaná na pracovný etalón 1.43 do 1. rádu . 10-6. rádu .je nadviazaná na Slovenský národný etalón. ktorých geometria. Kalibrácia stupnice pracovných meradiel – refraktometrov – sa vykonáva metódou hraničného uhla porovnaním hodnoty použitého pracovného etalónu príslušného rádu a hodnoty nameranej kalibrovaným meradlom.je nadviazaná na pracovný etalón 1.Index lomu 172 Realizácia stupnice Stupnica indexu lomu sa realizuje prostredníctvom hranolov z optického skla a kvapalných referenčných materiálov. 10-5. Kalibrácia stupnice pracovného etalónu 1.46 do 1. vlastnosti materiálu a časová stabilita sú uvedené v TPM 7352-94. Sú zmerané pre dve vlnové dĺžky ?D a ?e s kombinovanou štandardnou neistotou uc = 4 . Hodnoty ich indexu lomu sú v rozsahu od 1. rádu sa vykonáva na pracovnom etalóne 1. rádu. Sada hranolov – deväť pracovných etalónov primárneho etalonážneho rádu . Hodnoty ich indexu lomu sú v rozsahu od 1. Kalibrácia stupnice Kalibrácia sady pracovných etalónov primárneho etalonážneho rádu sa vykonáva meraním ich indexu lomu spektrogoniometrickou metódou minimálnej deviácie na goniometri Askania. Sada hranolov – šesť pracovných etalónov 2.3 .66. Nadväznosť SMÚ vlastní dve sady hranolov a sadu kvapalných referenčných materiálov.39 do 1. rádu. Kalibrácia pracovných etalónov 2.Pulfrichovho refraktometra s V-blokom . rádu meraním ich indexu lomu metódou odchýlky svetelného lúča pri prechode troma hranolmi. 10-5. . Sú zmerané pre dve vlnové dĺžky ?D a ?e s kombinovanou štandardnou neistotou uc = 1.

energiu fotónov medzi 0. Nazýva sa tiež tepelné žiarenie.4–3 µm. pri 1450 nm. Toto delenie nie je jednoznačne dané.63 eV. Termografický obrázok psa Za objaviteľa infračerveného žiarenia sa považuje sir William Herschel. IR-B podľa DIN. tiež prostredné IR (intermediate IR. IR-A podľa normy DIN. Názov znamená „pod červenou“. V roku 1800 meral teplotu oblasti priliehajúcej k červenej oblasti spektra. Delenie CIE International Commission on Illumination (CIE) odporúča delenie na tri pásma • • • • • • • • • NIR blízke (near) infračervené žiarenie. Všetky telesa s teplotu menšou než 4000 Kelvinov vysielajú maximum svojho žiarenia v infračervenej oblasti. MWIR strednovlnné IR žiarenie (medium wave) IR-C podľa DIN.76–1. 8–15 µm FIR ďaleké (far) infračervené žiarenie 15–1000 µm . nakoľko vychádza z citlivosti ľudského oka. je definované podľa vodnej absorpcie SWIR krátkovlnné IR žiarenie (short wave). Iné živočíchy (napr. Rozdelenie Infračervené žiarenie sa delí na pásma. Herschel dal aj pomenovanie tomuto žiareniu.0012 a 1.Infračervené žiarenie 173 Infračervené žiarenie Infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie. Zdrojom infračerveného žiarenia je každý predmet v našom okolí. Hranica medzi viditeľným spektrom a IR žiarením nie je presne definovaná. resp. had) však majú spektrum „viditeľného svetla“ posunuté. pričom červená je farba viditeľného svetla s najdlhšou vlnovou dĺžkou. vlnová dĺžka 0. 3–8 µm LWIR dlhovlnné IR žiarenie (long wave) IR-C podľa DIN. vlnová dĺžka 1. prípadne sa orientujú len podľa žiarenia v tomto spektre. IIR). Zemská atmosféra na veľké vzdialenosti infračervené žiarenie pohlcuje. kedy značne narastá vodná absorpcia.4 µm. alebo rozšírené. živé organizmy a všetky vesmírne objekty. Infračervené žiarenie zaberá v spektre 3 dekády a má vlnovú dĺžku medzi 760 nm a 1 mm.

0 µm SWIR 1. Využíva sa hlavne na liečenie zápalov.7 . • Vojenské aplikácie – detekcia IR žiarenia motorov za účelom navedenia rakiet a zameriavania pre zbraňové systémy Zameriavacie systémy • Nočné videnie – pasívne. Takto sa analyzujú chladnejšie (teplejšie) miesta na ľudskom tele. avšak faktom je že povrchy telies zahrievajú takmer všetky druhy elektromagnetického žiarenia. sledujúce tepelnú emisiu nahriatych telies. ktoré vyžaruje teleso • Astronomické ďalekohľady skúmajúce vesmír v oblasti IR žiarenia • Termografia je oblasť skúmania teplôt povrchov. čo môže signalizovať zdravotné problémy.260 . O pásmo (Original) 1260–1360 nm E pásmo (Extended) 1360–1460 nm S pásmo (Short wavelength) 1460–1530 nm C pásmo (Conventional) 1530–1565 nm L pásmo (Long wavelength) 1565–1625 nm U pásmo (Ultralong wavelength) 1625–1675 nm C-pásmo je dominantné pre spojenia pomocou IR na dlhšie vzdialenosti.7–5 µm).(200-350) µm Delenie podľa citlivosti detektorov • • • • • NIR 0.5 µm LWIR 8 -12 (7 – 14) µm VLWIR 12 . Využitie • Telekomunikácie Infračervené žiarenie sa často používa na prenos informácií na krátku vzdialenosť. čím sa ohrievajú problémové miesta „pod kožou“.7-1) . Rôzne molekulárne väzby pohlcujú žiarenie rôznych vlnových dĺžok.(25-40) µm • dlhé IR žiarenie (30–1000 µm) . na varenie a pečenie a pod. opravy asfaltových povrchov. Je však pravdou. alebo aktívne – osvetlenie priestoru v IR oblasti a sledovanie odrazeného žiarenia • Meranie teplôt na diaľku analýzou frekvencie IR žiarenia. tepelné snímky budov slúžia na účely detekcie úniku tepla a pod.5 µm • stredné IR žiarenie (5–30 µm). niekedy (0.1.675 µm.Infračervené žiarenie 174 Astronomické delenie • blízke IR žiarenie (0.Infračervené žiarenie sa používa ako zdroj vyžarujúceho tepla (infračervené ohrievače. Za týmto účelom sa používa pásmo 1.0 – 3 µm MWIR 3 . niekedy 5 . . pričom sa jednotlivým vlnovým dĺžkam vyžarovaným z telies prideľujú farby z viditeľného spektra.30 µm Tepelné žiarenie Infračervené žiarenie je často zamieňané za tepelné žiarenie (podľa citlivosti ľudského tela). • Spektroskopia slúži na detekciu vlastností materiálu (obvykle organických zlúčenín) na základe prenikania IR žiarenia vzorkou materiálu. niekedy (25-40) . • Liečebné účely – nahrievanie tela pomocou IR žiarenia – využíva sa prenikavosť IR žiarenia (schopnosť preniknúť tkanivom do určitej hĺbky). odmrazovanie lietadiel. sauny. že objekty pri izbovej teplote emitujú najviac žiarenia v pásme IR 8–12 µm.1. vypaľovanie farieb. • Nahrievanie .

Má ergosféru. ktoré zodpovedá až 29 % pôvodnej hmotnosti čiernej diery. resp. globálnych predpovedí pre zemeguľu • Archeológia a história – kontrola umeleckých diel . ktorý prenáša gravitačnú silu Kerrova čierna diera Kerrova čierna diera alebo rotujúca čierna diera je čierna diera. Dovtedy sa však môže z rotujúcej čiernej diery uvoľniť také množstvo energie. Delia sa podľa prenášanej interakcie na: • 8 gluónov. 175 Kalibračný bozón Výmenná častica alebo kalibračný bozón alebo častica poľa je (podľa tzv. štandardného modelu) istý druh častice. podobne ako krasokorčuliar pri piruete. . pri zmršťovaní sa rotácia postupne zrýchľuje. ktoré prenášajú slabú interakciu (rádioaktivita) • gravitón (len hypotetický). ktorý matematicky popísal jej vlastnosti. z ktorej sa Penrosovým procesom kinetická energia čiernej diery postupne uvoľňuje do okolitého priestoru. táto môže rotovať až niekoľko tisíckrát za sekundu. • Globálne skenovanie tepelných pomerov a prúdení v oceáne z hľadiska globálneho otepľovania. že čierna diera prestane byť čiernou dierou a exploduje. Po istom čase sa preto rotácia čiernej diery zastaví.Infračervené žiarenie • Infračervené lasery hlavne ako vysielače komunikačného lúča do optického kábla • Meteorológia – meteorologické satelity sú vybavené kamerami snímkujúcimi povrch zeme v IR oblasti. dajú sa vidieť jednotlivé vrstvy a štruktúry v rôznej hĺbke. Rotujúca čierna diera spôsobuje zložitejšiu štruktúru priestoročasu vo svojom okolí. Pomenovaná je je podľa Roya Kerra. ktorá rotuje. ktoré prenášajú silnú interakciu (jadrová sila) • fotón. Oblasť medzi týmito dvoma medzami je ergosféra. Úbytok hmotnosti však môže spôsobiť. ktorá „tvorí“ (teda prenáša) interakcie medzi časticami. Jej horizont udalostí je menší a nie je totožný s medzou nekonečne veľkého červeného posunu. ako nerotujúca.pomocou IR žiarenia sa dá pozrieť „do obrazu“. Ak pôvodná hviezda pomaly rotovala. ako aj tepelné pomery a prúdenia. Po kolapse hviezdy do čiernej diery. Pomocou týchto snímok sú schopné rozlíšiť typ a hrúbku mrakov. ktorý prenáša elektromagnetickú interakciu (elektromagnetická sila) • 2 bozóny W a 1 bozón Z.

v ktorých sa vesmír prejavuje ako celok. Rôzne ťažkosti. teoretickej fyziky a filozofie. konečný . Dnešná kozmológia sa zaoberá predovšetkým rozdelením hmoty vo vesmíre. . ďalej premenou energie vo vesmíre a geometrickými vlastnosťami priestoru. Časom vznikla v Európe tzv. že sa môže oprieť aj o bohaté pozorovania vesmíru[chýba zdroj]. A. Dôležitá je najmä súvislosť s filozofiou. Ani relativistická kozmológia však nie je bez ťažkostí[chýba zdroj]. jej vzájomným pôsobením a pohybom. tzv. Po objavení Newtonovho všeobecného zákona príťažlivosti sa kozmologický problém dal definovať ako fyzikálna úloha o správaní nekonečnej sústavy priťahujúcich sa hmotných telies. Vytvára preto len modely vesmíru (rozpínajúci sa. vyplývajúce z tohto chápania vesmíru odstránila relativistická kozmológia (čiže kozmológia založená na Einsteinovej teórii relativity). Veľkoškálové štruktúry vesmíru podľa hindskej kozmológie Kolorovaná verzia anonymnej Flammarionovej rytiny Dejiny Prvé naivné kozmologické predstavy vznikli už v staroveku. čiže trvania kozmu Keďže zatiaľ [chýba zdroj] vesmír ešte úplne nepoznáme (pozorujeme iba jeho časť). nekonečný. Friedmannom. Hoci sa považuje za súčasť astronómie. založené na teórii relativity. Výhodou dnešnej kozmológie je. geocentrická sústava.) a overuje ich na základe výsledkov pozorovaní mimogalaktickej astronómie a rádioastronómie. kozmologické problémy. zložitým pohybom planét musia byť skryté zákonité pravé pohyby[chýba zdroj] . podľa ktorej je nehybná Zem stredom vesmíru. Dospelo sa k nej akumuláciou pozorovaní [chýba zdroj] a na základe antického presvedčenia. musí kozmológia pracovať na základe vytvorenia určitých predpokladov. ani nepoznáme všetky zákonitosti a vlastnosti hmoty či vesmírnych objektov. má charakter samostatnej vedy na hraniciach astronómie. vývoja a zákonitostí vesmíru • zaoberá sa konečnosťou či nekonečnosťou priestoru a času. stacionárny a pod. že za viditeľným. kde je arénou boja materializmu a idealizmu[chýba zdroj]. Úlohy Hlavné predmety činnosti: • zaoberá sa všeobecnými problémami štruktúry.Kozmológia 176 Kozmológia Kozmológia je odbor astronómie zaoberajúci sa tými vzťahmi. Tento systém bol po boji s cirkvou a scholastikou nahradený heliocentrickou sústavou. pulzujúci. vedy a náboženstva[chýba zdroj]. rokoch fyzikom A. Dnes sa vo vede prevažne uznávajú[chýba zdroj] modely utvorené v 20.

html . z ktorých všetko ostatné vzniká. Väčšina tých. pokiaľ ide o počet a druh takého počiatku. pôvodca takejto filozofie. hovorí. fmph. a to. lebo sú tej mienky. že potrava všetkých vecí je vlhká a že z vlhka vzniká a ním sa živí aj samo teplo (to však. ostáva na povrchu vody ako drevo alebo niečo takého druhu. Pohybuje sa vraj ako čln a pohyblivosťou vody sa potom otriasa. túto domnienku mal teda z tohto i z toho. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. keďže je schopná plávať. buď jediná. ktoré vraj zastával Táles Milétsky. že sa takáto podstata (fysis) vždy zachováva… Teda musí byť určitá podstata. Lebo to. a vtedy ľudia hovoria. vyhlasujú za prvok a počiatok (arché) vecí. Pravda. Zem je nesená vodou. Pozri aj • Kozmogónia • Planetárna kozmogónia Externé odkazy • FILIT [1] – zdroj. Toto učenie sme prevzali akonajstaršie. Táles však. že je zemetrasenie. sk/ ~filit/ fvk/ kozmologia_talesova-e. je počiatkom všetkého). z čoho sú všetky veci a z čoho ako z prvého vznikajú a do čoho ako posledného zanikajú. alebo viaceré. domnievajúc sa. čo sa prví zaoberali filozofiou. ani nič nezaniká. z čoho všetko vzniká. si myslela. že počiatky vecí sú iba v podobe hmoty. nie sú všetci rovnakej mienky. že je to voda (preto tiež hlásal. že nič nevzniká. veria preto. že zem spočíva na vode. pričom podstata ostáva a menia sa len jej stavy. uniba. Všeobecné odvetvia astronómie Astrometria · Astrofyzika · Dejiny astronómie · Historická astronómia · Kozmológia · Galaktická astronómia · Extragalaktická astronómia · Nebeská mechanika · Vznik a vývoj galaxií · Planetológia · Stelárna astronómia · Vznik hviezd · Vývoj hviezd · Vznik a vývoj slnečnej sústavy Referencie [1] http:/ / dent. ii. že semená všetkých vecí majú vlhkú podstatu. zatiaľ čo ona sama ostáva zachovaná. že zem.Kozmológia 177 Tálesov názor na kozmológiu Tálesov názor na kozmológiu je takýto: Iní sa domnievali. Možno čerpal túto domnienku z pozorovania. že zem spočíva na vode).

z'.y'. O Lorentzovej transformácii sa môže uvažovať aj ako o rotácii v Minkowského priestoročase. Pri nízkych rýchlostiach sa táto transformácia blíži ku Galileovej transformácii z klasickej fyziky: .z. Vytvorili matematickú bázu pre Einsteinovu špeciálnu teóriu relativity.t'). že máme dvoch pozorovateľov O a O'. Lorentzova transformácia sa zapisuje v maticovej forme ako: kde sa nazýva Lorentzov faktor a . že rýchlosť svetla je konštantná vzhľadom na akúkoľvek inerciálnu súradnicovú sústavu (potvrdený v roku 1887 v Michelsonovom-Morleyovom experimente). súradnicovú sústavu na meranie časových a priestorových intervalov. Vzťah medzi referenčnou súradnicovou sústavou a jej Lorentzovou Obaja používajú svoju vlastnú karteziánsku transformáciou. Predpokladajme. Všeobecnejšia množina transformácií zahrňujúca tiež transláciu aj priestorovú rotáciu súradnicových ôs sa nazýva Poincarého grupa. potom môžeme jednoducho vyvodiť nasledujúce hodnoty kontrakcie dĺžky a dilatácie času súradnicovej sústavy pozorovateľa O' vzhľadom k súradnicovej sústave pozorovateľa O: .t) a O' používa (x'. že obaja pozorovatelia sú vzhľadom na seba v stave rovnomerného priamočiareho pohybu v smere osi x.Lorentzova transformácia 178 Lorentzova transformácia Lorentzova transformácia vo fyzike znamená množinu štyroch rovníc používaných na prepočet súradníc priestoru a času pri prechode medzi inerciálnymi súradnicovými sústavami za predpokladu konštantnej rýchlosti svetla vo všetkých inerciálnych sústavách. V roku 1905 pomenoval Henri Poincaré Lorentzovu transformáciu po nemeckom fyzikovi a matematikovi Hendrikovi Antoonovi Lorentzovi (1853-1928). Rýchlosť v smere osi y aj z je nulová a v čase merania sa os x pozorovateľa O prekrýva s osou x' pozorovateľa O'.y. O používa (x. Ak vezmeme do úvahy fakt. Teraz predpokladajme.

Lorentzova transformácia . Lorentzova transformácia bola poprvýkrát objavená a publikovaná Josephom Larmorom v roku 1897. V poradí prvá verzia transformácie bola ale publikovaná už v roku 1890 Hendrikom Lorentzom. Svoju konečnú verziu publikoval ten istý autor v roku 1899 a 1904. Larmorove a Lorentzove konečné rovnice neboli zapísané v modernej symbolike a forme, ale boli algebraicky ekvivalentné tým, ktoré publikoval v roku 1905 Henri Poincaré, francúzsky matematik, ktorý ich upravil, aby dal týmto štyrom rovniciam koherentnú a konzistentnú formu, v ktorej ich poznáme dnes. Obaja, Larmor aj Lorentz, objavili, že transformácia rešpektuje Maxwellove rovnice elektromagnetizmu. Prírodné zákony sú symetrické vzhľadom k Lorentzovej transformácii, to znamená, že ak na ne aplikujeme Lorentzovu transformáciu, nezmenia sa.

179

Web odkazy
• Interaktívny Java Applet [1] (kliknúť na červený obdlžnik)

Referencie
[1] http:/ / www. mathe-online. at/ mathint/ struct/ applet_b_lorentz. html

Maxwellove rovnice

180

Maxwellove rovnice

Elektromagnetizmus Elektrina · Magnetizmus Elektrostatika Elektrický náboj Coulombov zákon Elektrické pole Gaussov zákon Elektrický potenciál Magnetostatika Ampérov zákon Magnetické pole Magnetický moment Elektrodynamika Elektrický prúd Lorentzova sila Elektromotorická sila Elektromagnetická indukcia Faradayov-Lenzov zákon Posuvný prúd Maxwellove rovnice Elektromagnetické pole Elektromagnetické žiarenie Elektrický obvod Elektrická vodivosť Elektrický odpor Elektrická kapacita Elektrická indukčnosť Elektrická impedancia Elektrická rezonancia

Maxwellove rovnice sú základné zákony v makroskopickej teórii elektromagnetického poľa. Možno ich zapísať buď v integrálnom alebo diferenciálnom tvare. V integrálnom tvare opisujú elektromagnetické pole v istej oblasti a v diferenciálnom tvare v určitom bode tejto oblasti.

Maxwellove rovnice

181

Formulácia Maxwellových rovníc
Nižšie uvedený zápis je platný v jednotkách sústavy SI. V iných sústavách sa v zápise objavujú navyše konštanty ako napr. rýchlosť svetla c a (Ludolfovo číslo) v sústave CGS.

Prvá Maxwellova rovnica (zákon celkového prúdu, zovšeobecnený Ampérov zákon)
integrálny tvar

Cirkulácia vektoru H po ľubovolnej orientovanej uzavretej krivke c je rovná súčtu celkového vodivého prúdu I a posuvného prúdu , uzavretého krivkou c, Krivka c a ľubovolná plocha S, ktorú krivka vymedzuje sú navzájom

pravotočivo orientované. diferenciálny tvar

Rotácia vektoru intenzity magnetického poľa H je rovná hustote vodivého prúdu j a hustote posuvného (Maxwellovho) prúdu

Druhá Maxwellova rovnica (Zákon elektromagnetickej indukcie, Faradayov indukčný zákon)
integrálny tvar

Cirkulácia vektoru E po ľubovolnej orientovanej uzavretej krivke c je rovná záporne vzatej časovej derivácii magnetického indukčného toku prechádzajúceho plochou S, ktorá je ohraničená krivkou c. Krivka c a ľubovolná plocha S, ktorú krivka obopína, sú vzájomne orientované pravotočivo. diferenciálny tvar

Rotácia vektoru intenzity elektrického poľa E je rovná záporne vzatej derivácii magnetickej indukcie B.

Tretia Maxwellova rovnica (Gaussov zákon elektrostatiky)
integrálny tvar

Elektrický indukčný tok ľubovolnou von orientovanou plochou S je rovný celkovému voľnému náboju v priestorovej oblasti V ohraničenej plochou S. diferenciálny tvar

Divergencia vektoru elektrickej indukcie D je rovná objemové hustote voľného náboja ρ. Ekvivalentná formulácia: siločiary elektrickej indukcie začínajú alebo končia tam, kde je prítomný elektrický náboj.

Maxwellove rovnice

182

Štvrtá Maxwellova rovnica (Zákon spojitosti magnetického indukčného toku)
integrálny tvar

Magnetický indukčný tok ľubovolnou uzavrenou orientovanou plochou S je rovný nule. diferenciálny tvar

Divergencia vektoru magnetickej indukcie B je rovná nule. Ekvivalentná formulácia: neexistujú magnetické monopóly (neexistujú magnetické náboje). Fyzikálne premenné použité v Maxwellových rovniciach zhŕňa nasledujúca tabuľka
Označenie Význam intenzita elektrického poľa Jednotka SI V/m

intenzita magnetického poľa A/m elektrická indukcia magnetická indukcia hustota voľného náboja hustota prúdu C/m² T C/m³ A/m²

Materiálové vzťahy pre materiály s lineárnou závislosťou
Pre širokú triedu materiálov možno predpokladať, že sú veličiny hustota polarizácie P (C/m2) a hustota magnetizácie M (A/m) vyjadrené ako:

a že pole D a B sú s E a H sú zviazané vzťahmi:

kde: je elektrická susceptibilita materiálu, je magnetická susceptibilita materiálu, ε je elektrická permitivita materiálu a μ je magnetická permeabilita materiálu V nedisperznom izotropnom prostredí sú ε a μ skaláry nezávislé na čase, takže Maxwellove rovnice prejdú na tvar:

V homogénnom prostredí sú ε a μ konštanty nezávislé na polohe a možno teda ich polohu zameniť s parciálnymi deriváciami podľa súradníc.

Maxwellove rovnice Všeobecne môžu byť ε a μ tenzormi druhého stupňa, ktoré potom odpovedajú popisu dvojlomových (anizotropných) materiálov. Nehľadiac na tieto priblíženia však každý reálny materiál vykazuje istú materiálovú disperziu, kvôli ktorej ε alebo μ závisí na frekvencii. Pre väčšinu typov vodičov platí medzi prúdom a elektrickou intenzitou Ohmov zákon v tvare

183

kde γ je merná vodivosť daného materiálu.

Maxwellove rovnice ako vlnové rovnice potenciálov
Ekvivalentne (a často s výhodou) možno vyjadriť Maxwellove rovnice pomocou skalárneho a vektorového potenciálu a , ktoré sú definované tak, aby platilo

a

sa pritom nezmenia, ak od potenciálu

odčítame ľubovolnú

, alebo k

pričítame

, kde

je

ľubovolná skalárna funkcia. Preto pre jednoduchosť výsledných rovníc môžeme navyše zvoliť tzv. Lorentzovu kalibračnú podmienku

Maxwellove rovnice potom majú tvar vlnových rovníc v časopriestore

kde

je d’Alembertov operátor.

Zdroj
• Tento článok je sčasti alebo úplne založený na preklade článku Maxwellovy rovnice [1] na českej Wikipédii.

Referencie
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Cs%3Amaxwellovy_rovnice?oldid=830204

neón. v ktorom sa inej môže dosahovať až milióny Kelvinov. v Hmlovina B 33 známa aj ako Konská hlava. Difúzne hmloviny sú typickým príkladom optického prejavu medzihviezdnej hmoty. pravdepodobne kremičitanovými alebo grafitovými zrniečkami predĺženého tvaru. Najhustejšie oblasti medzihviezdnej hviezdy takmer sférického tvaru sa nazývajú globuly. preto medzihviezdny prach absorbuje viditeľné svetlo hviezd. Môžu ho ionizovať a zahriať na teplotu až niekoľko miliónov K. Existujú v dvoch formách: svietiace a tmavé. Fyzikálne podmienky medzihviezdneho plynu v rôznych oblastiach Galaxie sa navzájom veľmi odlišujú. čo je 0. a skladajú sa z medzihviezdneho plynu a prachu. argón). Tieto 4 zložky sú navzájom úplne premiešané. ktoré prachom prechádza. Skladá sa z atómov. Medzihviezdny plyn tvorí 99% celkovej hmotnosti medzihviezdnej hmoty. Hustota prachových častíc v medzihviezdnom priestore je 10−13 častíc na 1 cm³. obyčajne v komplexoch plynovo-prachovej medzihviezdnej hmoty. Práve v takýchto mrakoch vznikajú hviezdy.cm−3. dusík. prachovými časticami.105 hmotností Slnka. Hustota v teraz rodia hviezdy. čo je niekoľko tisíc častíc na 1 cm³). Kým v jednej oblasti je teplota len niekoľko Kelvinov. Tieto mračná potom supernovy "rozfukujú" a tvoria tzv. alebo v ionizovanom stave (oblasť H II). hélia (28%) a ostatných ťažších chemických prvkov (kyslík. molekúl. Tieto rozmery sú blízke vlnovej dĺžke viditeľného svetla. Medzihviezdny plyn s hustotou okolo 10−23 g. Tmavý mrak. po 10−20. . Medzihviezdny prach tvorí približne 1% celkovej hmotnosti medzihviezdnej hmoty a tvorený je drobnými. síra. Pozostáva najmä z vodíka (70%). najhustejšie oblasti sú chladné a najhorúcejšie sú málo husté. rázové vlny. uhlík. žiarením a magnetickými poľami. ktorých priemer môže dosiahnuť až 40 pc a hmotnosť okolo 3.cm−3 (10 častíc na 1 cm³) a s teplotou 60 – 80 K tvorí mračná s priemerom 10 pc. −25 oblakoch medzihviezdnej hmoty je rôzna (od 10 g. Najchladnejšie a najhustejšie oblasti sú v blízkosti galaktickej roviny.Medzihviezdna hmota 184 Medzihviezdna hmota Medzihviezdna hmota je veľmi riedka hmota v priestoroch medzi hviezdami v našej Galaxii a v ostatných galaxiách tvorená plynom. V hustejších mrakoch dosahuje hodnota 10−9 na 1 cm³. Vodík sa nachádza v plynovo-prachových hmlovinách v neutrálnom stave (vtedy hovoríme o oblasti H I). s rozmermi 10−4 až 10−5 cm. Infračervené žiarenie však takýmito oblakmi prechádza.1 častice na 1 cm³. preto je tlak medzihviezdnej hmoty v rozličných oblastiach takmer rovnaký. atómových a molekulových iónov a voľných elektrónov.

ktoré prechádza mrakmi medzihviezdnej hmoty. Encyklopédia Astronómie. napr. Svietenie reflexných hmlovín zapríčiňuje rozptyl svetla na prachových časticiach medzihviezdnej hmoty. V eliptických galaxiách sa naopak medzihviezdna hmota takmer vôbec nevyskytuje (max. Medzihviezdna hmota je v našej Galaxii sústredená do tenkej vrstvy v jej základnej rovine s hrúbkou Otvorená hviezdokopa M45 obklopená reflexnou hmlovinou.Medzihviezdna hmota 185 Medzihviezdna absorpcia svetla sa prejavuje medzihviezdnymi absorpčnými čiarami v spektrách hviezd. zoslabením a sčervenaním svetla hviezd. že predĺžené prachové častice s určitými magnetickými vlastnosťami sú orientované pozdĺž siločiar medzihviezdneho magnetického poľa. 1987. a kol. v Malom Magellanovom mraku je to 32 % jeho celkovej hmotnosti. približne 200 – 300 pc.1 %). Tvorí 2% z celkovej hmotnosti Galaxie. Svetlo hviezd. 371 – 372 . V nepravidelných galaxiách je zastúpenie medzihviezdnej hmoty vyššie. ktorý žiari v rádiovej oblasti na vlnovej dĺžke 21 cm. je polarizované.. 0. Za súčasť medzihviezdnej hmoty v širšom zmysle môžeme považovať aj kozmické žiarenie. Na výskum špirálovej štruktúry celej Galaxie sa ako najvhodnejší prostriedok používa medzihviezdny neutrálny vodík. sústreďuje sa v nej predovšetkým do špirálových ramien. Pôvodný prameň Hajduk. str.. Obzor Bratislava. Podobné zastúpenie ako v našej Galaxii má aj v iných špirálových galaxiách (1 – 10 %). čo možno vysvetliť tým. Štohl. J. A.

[1] Metafyzika sa postupne vyvinula do osobitnej filozofickej disciplíny o nadzmyslových. v pôvodnej gréčtine τὰ μετὰ τὰ φυσικὰ βιβλία (tá metá tá physiká biblía – „knihy. ktoré sa usiluje uchopiť bytie ako také a to. René Descarta. prečo Andronikos z Rodu takto knihy zaradil a pomenoval: 1.) chápaných ako stále. ktoré zase pojednávajú o hmotnej realite. Budovanie axiomaticko-deduktívneho systému sa neosvedčilo nielen v geometrii. Stanovenie axióm je často v metafyzike vecou apriórnej samozrejmosti. zlo atď. filozofiu človeka (filozofická antropológia. kde toto súcno od neho bytostne a podstatne závisí. vysvetliť. Tradičné metódy metafyziky Tradičnými výskumnými metódami metafyziky sú: • špekulatívna metóda Špekulatívna metóda sa usiluje o komplexné nazeranie a úplný. Ten ako jeden z prvých vydavateľov a komentátorov Aristotelových spisov systematicky zoradil diela svojho majstra. len rozumom postihnuteľných (inteligibilných) veciach (substancia. ako aj pokiaľ ide o jeho účel. ktoré pojednávajú o duchovných a nehmotných skutočnostiach. keďže písomnosti o všeobecných a nehmotných skutočnostiach nevedel zaradiť pod konkrétny výstižný názov. Takto sa témam „za Fyzikou“ začalo vravieť ako metá-Physiká. Poznáme dve hypotézy. Kr. a to tak pokiaľ ide o svoje jestvovanie. kozmológiu. ale v rámci metafyziky aj v antickej klasike (napr. že témy o duchovných a nehmotných skutočnostiach v na prvý pohľad ťažko zaraditeľných spisoch siahajú poza (gr. Platón) alebo v novovekej klasike trebárs u Barucha Spinozu. proté philosophia). filozofia existencie) a filozofiu Boha (filozofická teológia). „knihy. zmyslovou empíriou postihnuteľné „fyzično“. nemenné a večné entity alebo princípy. tak ich založil za Fyziku. Axiomatická metóda je jednoznačne naviazaná na logickú dedukciu. systematický výklad reality. ktoré sa snažia interpretovať vznik pojmu resp. takže usúdil. Takto sa týmto písomnostiam začalo hovoriť Metafyzika. Boh. Pojem vznikol ako výsledok Andronikovej bezradnosti. bytie jestvujúce poza empiricky okúsiteľné súcno (jestvujúcno). [2] Etymológia pomenovania Autorom pojmu metafyzika je grécky filozof a predstaviteľ antickej peripatetickej školy Andronikos z Rodu z 1. čo mu ako takému prináleží. nasledujúce po Fyzike“ resp. založené na konštrukcii myšlienok a myšlienkových systémov bez jasného opierania sa o empirické dáta.Metafyzika 186 Metafyzika Metafyzika je také zameranie filozofie. resp. Andronikos ako stúpenec aristotelovského peripatetizmu veľmi dobre poznal Aristotelovo dielo. zaradil za traktáty o fyzike (Fyzika). • transcendentálna metóda . v ktorej korenia všetky filozofické disciplíny. ktoré sú za Fyzikou“ ). preto ich celkom úmyselne a výstižne nazval „metafyzičnom“ a daný súbor kníh Metafyzikou. pretože z formulovanej axiómy filozof následne vyvodzuje (dedukuje) mnoho ďalších tvrdení. Metafyzika je základná filozofická oblasť skúmania. 2. • axiomatická metóda Axiómy sú postuláty. storočia pr. ktoré ako základné vety myšlienkovej konštrukcie slúžia ako východiská. μετὰ čiže meta-) bežné. Jedná sa o teoretické a racionálne postihovanie pravdy. Predpona μετὰ (meta-) teda znamená „za“ alebo „poza“. esencia. pričom písomnosti. nesmrteľnosť. duša. Aristoteles používal na označenie takéhoto skúmania termín „prvá filozofia“ (gr. preto sa ich postulovanie stalo cieľom v rámci úplnej metodickej skepsy napr. Metafyziku zvyknú členiť podľa nemeckého osvietenského filozofa Christana Wolffa na filozofiu bytia (ontológia).

posvätnej náuky). ktorá by tento problém nielenže riešila. hoci nevylučuje. • deskriptívna metóda Táto metóda sa zameriava na najvšeobecnejší opis vzťahov a javov reality ako takej. nadprirodzenú alebo zjavenú posvätnú náuku. proté philosophía). Transcendentálnu metódu teda ako prvý používa Kant. ktorý s využitím prvkov scholastickej špekulácie a metodickej skepsy René Descarta nadviazal na Leibniza a stal sa tak významným systematikom nemeckej metafyzickej terminológie. . deduktívne odvodených myšlienkových konštrukcií. Jej predmetom sú najvšeobecnejšie príčiny jestvujúcna a bytia ako takého.[3] Vzťah metafyziky a kresťanskej teológie Základný rozdiel medzi metafyzikou a kresťanskou teológiou sa rysuje predovšetkým u stredovekého scholastika Tomáša Akvinského v jeho diele Suma teologická. že nie každý človek má prirodzenú vlohu alebo čas pre venovanie sa filozofii. Preto sa rozumovo budovaná metafyzika dá chápať ako postačujúca veda aj pre kresťana. racionálna kozmológia (predmetom je svet ako taký) b. „Sophía“ ako múdrosť sa takto u Aristotela jednoznačne predstavuje ako vyvrcholenie celej „prvej filozofie“ (gr. dlho pretrvávajúce členenie metafyziky pochádza z pera nemeckého filozofa Christiana Wolffa. 187 Klasické členenie Klasické. Tieto metódy nikdy neboli používané v čistej podobe.Metafyzika Po prvotnom synonymnom zamieňaní s pojmom „transcendentný“ (lat. metaphysica generalis (všeobecná metafyzika) – tá sa zaoberá bytím a súcnom ako takým. pričom určite nemožno obísť Aristotelovo chápanie „múdrosti“ (gr. ale sa rôznorodo miesili. sophía). Podľa neho sa metafyzika člení na dve oblasti: 1. Poznanie týchto úplne prvých. Jeho rozlíšenie je reprezentatívne. sophía). takpovediac. racionálna psychológia (predmetom je duša človeka) c. Aristotelova teória vedeckého poznania vníma ako najdokonalejšie a najvyššie vedenie práve tzv. že aj to je možné (na základe stvorenstva). keďže skúmanie prvotnej príčiny je totožné so skúmaním absolútneho metafyzična resp. múdrosť (gr. keďže ho presahujú. priam až axiomatických príčin zabezpečuje tejto. predkritickom období. v ktorého kontexte Tomáš dichotómiu rieši. metafyziky (u Aristotela sophía) hovorí učenie. na ktoré rozum sám prísť nemôže. že ona sama je v kontexte aristotelizmu vrchol ľudského poznania a dokonca i samotná blaženosť v kresťanskom zmysle znamená rozumové nazeranie Boha. kedy mu bol Wolff ešte vzorom. aby sám svojím rozumom dospel k poznaniu božstva. Týmto zjavením je kresťanská Biblia a u Tomáša aj kresťanská (katolícka) Tradícia. metaphysica specialis (špeciálna metafyzika) a. Tomáš však argumentuje. ale by aj poskytla exkluzívnejšie informácie o metafyzične. Celé toto poznanie sa nadobúda realizáciou čisto rozumovej mohutnosti človeka vrátane logických. V prospech dostatočnosti prirodzenej teológie resp. vede istý teologický rozmer. čo umožňuje a podmieňuje ľudské poznanie. transcendere – presahovať) v období scholastiky sa. význam tohto pojmu ustálil a transcendentálnym sa začalo nazývať to. božstva. takže ju možno konkretizovať ako ontológiu 2. resp. celej metafyziky. keď metafyzika rozumom skúma absolútne metafyzično a tým nadobúda sama teologický rozmer?“ K tejto otázke sa dostáva Tomáš Akvinský na začiatku Teologickej sumy. počnúc Immanuelom Kantom. Takto sa podľa Tomáša Boh rozhodol zjaviť tzv. keď obhajuje relevanciu kresťanskej teológie (alebo v jeho slovníku – tzv. ktorý pôsobisko metafyziky redukuje na skúmanie apriórnych štruktúr nášho vedomia. Otázkou sa teda stáva: „Je potrebná akási ďalšia (kresťanská) teológia. racionálna teológia (predmetom je Boh či božstvo) Takéto delenie je známe už v období scholastiky a preberá ho aj Immanuel Kant vo svojom tzv.

pravdy z rozumu. Obzor 1972. Tak filozofia prírody.Metafyzika Vytýčený rozdiel medzi metafyzikou s teologickým rozmerom (u Aristotela sophía) a kresťanskou teológiou sa teda rysuje práve v kontexte zdroja ich informácií. ktorý by sa mohol legitímným spôsobom prejavovať v náboženstve a umení. r. Bratislava. ISBN 80-7182-064-4 • FILIT [7] – zdroj.. ešte pred ontológiou. Metafyzika teda vylučuje všetky výpovede.: Prehľad dejín filozofie. autorov: Filosofický slovník.[4] [6] • Metafyzika je podľa Levina transcendencia k druhému. zv. SPN 1990. html) Metafyzika. sk/ ~filit/ fvm/ metafyzika_-_nazory_na_nu. 656 s. (Begrndet von H. autorov: Filosofický slovník.) Encyklopédia Slovenska. neu bearbeitet von G. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Anzenbacher.. dáva miesto etike. pretože jej výroky nemožno verifikovať. Referencie [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Philosophisches Wörterbuch. ii.[4] [5] • Metafyzika je podľa Rudolfa Carnapa výraz určitého životného pocitu. uniba. hľadanie odpovede na otázku. html . Základy doxografie. (22. Aufl. K-M. Veda 1979. o. Bratislava. z čoho vznikajú tzv. Kol. 668. Toto rozlíšenie je totožné s rozlíšením filozofickej (prirodzenej) teológie a kresťanskej teológie. Za najväčšiu autoritu v oblasti filozofie považuje Aristotela. 2002. pravdy z viery. r.[4] [6] • Podľa Kanta je metafyzika skúmanie toho. J. Olomouc : Nakladatelství Olomouc s. Metafyzika nemôže byť však vedou.: Úvod do filozofie. III. zatiaľ čo kresťanská teológia sa inšpiruje aj kresťanským zjavením. 188 Názory na metafyziku • Podľa Aristotela je metafyzika prvá filozofia. 304 s. A. Metafyzika má prednostné miesto pred ontológiou. fmph. uniba. Cení si v ňom predovšetkým prírodovedca a mysliteľa. http:/ / dent. s. z čoho pochádzajú tzv. sk/ ~filit/ fvm/ metafyzika. zatiaľ čo kresťanská filozofia si dogmatickým spôsobom stanovuje axiómy zo spomínaného zjavenia a k rozumu má vzťah. Schischkoff) Stuttgart Kr"ner 1991. Lebo úlohou filozofie je podľa Bacona skúmanie skutočnosti a odhaľovanie zákonov. pretože sa otvára k možnej skúsenosti nekonečného a zároveň. ktoré nepochádzajú z číreho rozumu. Schmidt. časť teoretickej filozofie. Zdroje • Kol. Praha. ako aj metafyzika a etika patria podľa jeho mienky k prírodovedným a empirickým disciplínam. ktorej by chcel vrátiť podľa možností čo najúplnejšiu autoritu. Z FILITu (http:/ / ii. názory na ňu Legowicz. Olomouc : Nakladatelství Olomouc s. ktorý vedel využívať skúsenosť i experiment. čo môžem vedieť. fmph. Metafyzika sa buduje len rozumom. o. ktoré ju ovládajú. 2002. 444. ktorý by sa dal popísať ako úsilie o elimináciu všetkej prípadnej vnútornej kontradikcie.[4] [5] • Roger Bacon stotožňuje filozofiu s vedou vôbec. čo môžem vedieť.

takže jeho asociácia s ním môže byť daná frekvenciou a efektívnosťou s akou ju využíval (Ariew 1976). M. (1918). Occamova britva sa dá interpretovať dvoma mierne odlišnými spôsobmi. "The Myth of Occam's Razor [1]". Occamova britva rieši problém nekonečnej rozmanitosti teórií. najpopulárnejšia verzia "britvy" nebola napísaná ním. Z toho vyplýva. dávno po Occamovej smrti približne v roku 1349. Trpaslíci však s postrkovaním prestanú v roku 2042. podľa ktorého sa súcna nemajú zmnožovať. ktorý žiadnych trpaslíkov nepotrebuje. Napríklad k Newtonovmu gravitačnému zákonu možno sformulovať alternatívnu teóriu. • Charlesworth. ktorá vraví. Champaign-Urbana. a zvyšok spôsobujú inak neviditeľní a nemerateľní trpaslíci. Termín Occamova britva sa prvý krát objavil v roku 1852 v prácach Sira Williama Rowana Hamiltona (1805–1865). A hoci formuloval princíp rôznymi spôsobmi. J. Mind 27 (107): 345-353. Použitie vo vede Occamova britva je jedným zo základných princípov či postupov. História Korene toho. je lepšie uprednostniť to najmenej komplikované. M. Roger (1976). (1956). z ktorého pôvodne čerpal tento článok.Occamova britva 189 Occamova britva Occamova britva (Viliam z Ockhamu) je princíp ekonómie myslenia. pretože poznanie sa vytvára len na základe skúsenosti a logiky. • Thorburn. aby sa zdanlivo chovali podľa Newtonovho zákona. do teórie nepatrí. Ockham's Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham's Principle of Parsimony. University of Illinois. "Aristotle's Razor". ale človekom menom John Ponce z Corku v roku 1639 (Thorburn 1918). že gravitačná sila je v skutočnosti polovičná než podľa Newtonova zákona. že esencie (podstaty) sú zbytočné a iluzórne súcna. Užšie chápanie Occamovej britvy sa týka časti jednej teórie: Ak nejaká časť teórie nie je pre dosiahnutie výsledkov nevyhnutná. možno sledovať v prácach filozofov ako John Duns Scotus (1265–1308). Occamova britva z nespočetného množstva takýchto alternatívnych teórií vyberá práve Newtonov zákon. Tomáš Akvinský (c. ktorí telesá postrkujú tak. 1225–1274) a dokonca Aristoteles (384–322 pred Kr. Externé odkazy • FILIT [2] – zdroj. ak to nie je nevyhnutné (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). W. Prvý možno popísať takto: Ak pre nejaký jav existuje viacero vysvetlení. na ktorých úspešne stavia i súčasná veda. Philosophical Studies (Ireland) 6: 105–112. čo sa stalo známym ako Occamova britva. čo bude znamenať koniec známych fyzikálnych zákonov. .) (Charlesworth 1956). Zdroje • ARIEW. Occam nevymyslel termín "britva". ktoré vedú k rovnakým výsledkom.

ale aj všeobecnej) je dokonca nevyhnutné uvažovať vždy dianie v rámci priestoročasu. že sme vymysleli akurát nový skrátený názov. ale aj v čase“. Všetky udalosti. neprinesie nič nového. sk/ ~filit/ fvo/ occamova_britva. že v relativite je to jedna z klúčových myšlienok. Navyše v teórii relativity (v špeciálnej. pdf [2] http:/ / dent. Vlastnosti priestoročasu Pri popise pohybu musíme zaznamenať nielen polohu.). html Priestoročas Priestoročas alebo časopriestor je štvorrozmerný priestor zjednocujúci trojrozmerný fyzikálny priestor a čas. Záznam o každej udalosti sa skladá vždy zo štyroch čísel. nikdy nie osobitne v priestore a osobitne v čase. uniba. resp. zaznamenávame udalosti. kde tri z nich udávajú polohu udalosti v priestore a jeden údaj udáva čas jej nastatia. is/ ~sveinbt/ files/ papers/ MythOfOccamsRazor.1908 (Einsteinov profesor matematiky). ale aj čas. potom podľa Pytagorovej vety v dvojrozmernom priestore bude táto vzdialenosť: Výpočet vzdialenosti dvoch bodov v priestoročase Ak by ľubovoľný iný pozorovateľ použil svoje súradnice (označme ich s čiarkou) a vypočítal by: . hi. (pozri obr. len tým.Occamova britva 190 Referencie [1] http:/ / www. že takáto myšlienka dávať dokopy priestor a čas. Vnímanie času a priestoru ako nezávislých pojmov je závislé na pozorovateľovi. ii. Alebo by sme mohli povedať skrátene v priestoročase (alebo v časopriestore). Body priestoročasu zodpovedajú bodovým udalostiam. ale aj vo vesmíre sa odohráva v „aréne“ nazývanej priestoročas. Priestoročas zaviedol Herman Minskowski v rokoch 1907 . Na prvý pohľad by sa mohlo zdať. fmph. ale priestoročas je na pozorovateľovi nezávislý a tvorí základný rámec pre možnosť realizácie fyzikálnych zákonov nezávislych na vzťažnej sústave vo vesmíre. Výpočet Výpočet vzdialenosti bodov v priestore Ak je vzdialenosť medzi bodmi A a B je . dianie okolo nás. Túto skutočnosť môžeme povedať aj inými slovami: „všetky objekty aj my sa pohybujeme nielen v priestore. Ukázalo sa však.

Vo výpočte vzdialenosti medzi udalosťami vystupuje aj čas. dostane aj ten istý výsledok. Na obrázku sú znázornené udalosti A a B. Výpočet vzdialenosti medzi udalosťami Aj medzi dvoma udalosťami (bodmi v priestoročase). Priestoročasový Interval vypočítame: . Inak by sa interval nezachoval. nemení sa.priestoročasový interval. musia byť rôzne aj doby a medzi ich nastatiami (pričom je konštantná rýchlosť svetla ). Udalosti v reálnom svete sú však odelené nielen v priestore ale aj v čase. upjs.Priestoročas potom 191 Obdobný vzorec platí aj pre trojrozmerný priestor. je invariantom: Z nemennosti tohto intervalu vidíme okamžite prekvapujúci dôsledok – jednu z najväcších inovácii a zmien v našom chápaní času. Inými slovami čas nebeží rovnako pre všetkých pozorovateľov. Slavomír Tuleja [1] Referencie [1] http:/ / vk. ktoré sa líšia o o . resp. sk/ ~tuleja/ vscience/ relativita/ Relativita. Pozri aj Teória relativity Externé zdroje Učebný text pre gymnázium: Jozef Hanc. aj priestor . Ak ľubovoľný iný pozorovateľ použije svoje súradnice (označme ich s čiarkou) a výpočíta . Ak sú pre dvoch pozorovateľov rôzne priestorové vzdialenosti a medzi danými udalosťami. pdf . existuje istý druh vzdialenosti. Výpočet vzdialenosti dvoch udalostí v priestoročase Tento vzorec je pre vzdialenosť danú Pytagorovou vetou veľmi podobný výpočtu vzdialenosti medzi dvoma bodmi. Interval je pre všetkých pozorovateľov rovnaký.

kým sa z nich vyvinú hviezdy hlavnej postupnosti. nahliadnuť pod tmavú hmlovinu. okolo 100 000 rokov. Hayashiho stope. tmavej. Ide predovšetkým o málo ďalekohľadom v oblasti spektra blízkeho infračervenému žiareniu. Jej gravitačná energia sa mení na elektromagnetické žiarenie. ako oblaky vodíka a hélia začali kontrakciu a predtým. z ktorého môžu vzniknúť planéty. Podarilo sa tak energetické rádiové a infračervené žiarenie. ktorá zárodok hviezdy spravidla obklopuje. . hneď ako v jadre protohviezdy začnú prebiehať termojadrové reakcie. Počas svojho vývoja sa protohviezda posúva po Hertzsprungovom–Russellovom diagrame zhora nadol po tzv. Okolo protohviezdy sa niekedy môže vytvoriť protoplanetárny disk. malej. ktoré mala v štádiu globule až po niekoľko miliónov Kelvinov. Spolu s teplotou narastá v strede protohviezdy aj tlak. Protohviezda vzniká z globuly. Protohviezdam s hmotnosťami blízkymi hmotnosti Slnka obyčajne trvá 10 miliónov rokov. Teplota v centrálnej oblasti postupne narastá od 10 Kelvinov. ktoré však predstavuje len zlomok žiarenia uvoľňovaného neskôr termojadrovými Fotografia objektu Herbig-Haro 46/47 získaná Spitzerovým vesmírnym reakciami. Vďaka gravitačnej kontrakcii sa globula zmršťuje a zahrieva. približne guľatej hmloviny gravitačnou kontrakciou.Protohviezda 192 Protohviezda Protohviezda alebo prahviezda je obdobie vývoja hviezdy po tom. ako hviezda dosiahla hlavnú postupnosť. Gravitačná kontrakcia sa zastavuje. Protohviezdam s hmotnosťou 15 hmotností Slnka to trvá kratšie.

Ak sa skombinuje pozorovanie s princípom relativity. že farba svetla vpredu (v smere pohybu) by bola s modrým posunom a farba vzadu s červeným. Elektromagnetické zákony (ako sú Maxwellove rovnice) hovoria. energia a hybnosť svetla zmení. frekvencia. Pozorovatelia cestujúci veľkými rýchlosťami zistia. tak by sa porušila kauzalita: v nejakých iných vzťažných sústavách by bola informácia doručená skôr ako by bola vyslaná. ale definíciou. preto napríklad svetlo vyžarujúce z rýchlo pohybujúceho sa zdroja sa šíri rovnakou rýchlosťou ako svetlo vyžarované zo statického zdroja.8 km/h). čo znamená rýchlosť). transformácie však deformujú vzdialenosti a časy takým spôsobom. Rýchlosť svetla v inom prostredí (teda nie vo vákuu) je menšia ako c (čo definuje index lomu prostredia). čo je základom špeciálnej relativity. tak to priamo neovplyvní špeciálnu teóriu relativity. Takéto porušenie kauzality nebolo nikdy pozorované. Kvôli dilatácii času špeciálnej relativity sa pomer medzi časom vnímaným vonkajším pozorovateľom a časom vnímaným pozorovateľom pohybujúcim sa bližšie a bližšie rýchlosti svetla blíži k nule. Je dôležité poznamenať. Táto fyzikálna konštanta je označovaná písmenom c. Preto sa na c môže pozerať ako na fyzikálnu konštantu a tento fakt je základom špeciálnej teórie relativity. Prehľad Podľa štandardnej fyzikálnej teórie sa všetko elektromagnetické žiarenie vrátane viditeľného svetla šíri (alebo pohybuje) vo vákuu konštantnou rýchlosťou. Ak by sa niečo mohlo pohybovať rýchlejšie ako svetlo. že rýchlosť svetla zostáva konštantná. nakoľko samotná jednotka meter je definovaná z hľadiska rýchlosti svetla a sekundy. hoci podľa relativistického Dopplerovho javu sa farba. takže "príčina" by bola pozorovaná po "následku". že rýchlosť elektromagnetického žiarenia c nezávisí od rýchlosti objektu vyžarujúceho žiarenie. že vzdialenosti a časy sú zdeformované („dilatované“) v súlade s Lorentzovými transformáciami. všetci pozorovatelia namerajú rovnakú rýchlosť svetla vo vákuu. nezávisle od vzťažnej sústavy pozorovateľa alebo rýchlosti objektu vyžarujúceho svetlo. všeobecne známou ako rýchlosť svetla. Vo všeobecnej teórii relativity je rýchlosť c tiež rýchlosť šírenia sa gravitácie. Ak by sa informácia mohla šíriť rýchlejšie ako c v jednej vzťažnej sústave. že je to konštanta c. preto ak je svetlo nejako upravené aby sa šírilo rýchlosťou menšou ako c. Táto presná hodnota nie je určená meraním. nie samotné svetlo. .Rýchlosť svetla 193 Rýchlosť svetla Rýchlosť svetla vo vákuu sa presne rovná 299 792 458 metrov za sekundu (1079252848. tak by nebol tento pomer reálnym číslom. Osoba cestujúca rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla by videla. Rýchlosť svetla sa značí písmenom c (údajne z latinského celeritas.

nie sú v kauzálnom kontakte. v ktorej udalosť A a udalosť B nastávajú na rovnakom mieste v priestore a líšia sa iba v čase. Svetelný kužeľ definuje miesta. prijatej v roku 1983. Preto musia byť procesory na obmedzenie latencie umiestnené tesne vedľa seba.46 × 1012 kilometrov).) Podobne je nemožné aj okamžité diaľkové ovládanie medziplanetárnej kozmickej lode. Typický čas odozvy (ping) počítača medzi Austráliou a USA je v súčasnosti asi 0. okrem cestovania nadsvetelnou rýchlosťou nie je možné pre žiadne teleso (ani informáciu) cestovať z A do C alebo z C do A. Tieto konštanty sa objavujú v Maxwellových rovniciach. Ak pracuje procesor s frekvenciou 1 GHz tak sa signál počas jedného cyklu dostane iba do vzdialenosti 300 mm. Komunikácia Rýchlosť svetla je dôležitá v komunikácii. Napríklad pokiaľ si pozemná kontrola uvedomí problém a vesmírna loď prijme signál z pozemného centra môže trvať aj niekoľko hodín. Ak A predchádza B v tejto sústave súradníc. Ak budú procesory pracovať na vyšších frekvenciách. že tu máme sústavu súradníc. keď sa stal prvým človekom na Mesiaci: Na každú odpoveď musel Houston čakať takmer 3 sekundy. potom A predchádza B vo všetkých sústavách súradníc. ktoré popisujú elektromagnetizmus: Astronomické jednotky sú niekedy (obzvlášť v popularizovaných textoch) udávané v svetelných rokoch. Napríklad pre daný rovníkový obvod Zeme (40075 km) a najkratšou dobou na prenesenie informácie na druhú stranu Zeme 0. približne 9. v ktorej sa udalosť A a udalosť C udiali súčasne. informácia sa šíri do a z bodov z oblastí definovanými svetelným kužeľom.067 sekundy. že tu máme sústavu súradníc. V superpočítačoch obmedzuje rýchlosť svetla posielania dát medzi procesormi. ktorú prejde svetlo za jeden rok.18 sekundy. Hoci tu existujú súradnicové systémy. je teoreticky Skutočný čas prenosu však trvá dlhšie. Interval AC v diagrame je „priestorový“. rýchlosť svetla sa napokon stane obmedzujúcim faktorom aj pri návrhu procesora samotného. kde C predchádza A. v ktorých A predchádza C (ako je to vyznačené) a súradnicové systémy. Interval AB na diagrame vpravo je „časový“. oddelené iba priestorom. Hodnota definuje permitivitu vákua ( ) v jednotkách SI ako: permeabilita vákua ( ) nezávisí od a v SI jednotkách je definovaná ako: . Rýchlosť svetla sa však môže prejaviť aj pri malých vzdialenostiach. Rýchlosť svetla navyše ovplyvňuje návrh bezdrôtovej komunikácie. je rýchlosť svetla presne 299 792 458 metrov za sekundu (približne 3 × 108 metrov za sekundu alebo 30 centimetrov za nanosekundu). j. aj keď astronauti odpovedali okamžite. t. že sa svetlo v optickom vlákne šíri asi o 30 % pomalšie a priame spojenia sú zriedkavé v globálnej komunikácii. Konečná rýchlosť svetla bola napríklad dosť zreteľná pri komunikácii pozemného centra Houston a Neila Armstronga. ale aj kvôli zdržaniam v sieťových prepínačoch (switchoch) a opakovačoch. . (Pozri animáciu (pohyb svetla zo Zeme na Mesiac). Sčasti je to spôsobené tým. Preto tu nemôže existovať žiadna príčinná súvislosť medzi A a C. To znamená. ktoré sú resp. Hypoteticky je možné premiestňovanie hmoty (alebo informácie) z A do B a môže tu nastávať príčinný vzťah (kde A je príčina a B je následok).Rýchlosť svetla 194 Inými slovami. To znamená. Podľa súčasne bežnej definície. Svetelný rok je vzdialenosť.

predpokladajúc. môžu spomaliť svetlo oveľa viac – na hodnoty 3/4 a 2/3 c. že sa elektromagnetické žiarenie správa ako častice (vlnovo-časticová dualita). Keďže rýchlosť svetla v materiáli závisí od indexu lomu a ten závisí od frekvencie svetla. nemohol nájsť tento éter. Tento princíp (pôvodne navrhnutý Galileim) vyžaduje správanie sa fyzikálnych zákonov rovnako vo všetkých vzťažných sústavách. že rýchlosť daná Maxwellovou teóriou je platná relatívne k svetlonosnému éteru. že rýchlosť svetla nie je „rýchlostným obmedzením“ v tradičnom vnímaní. svetlo rôznych frekvencií prechádza v tom istom materiáli rôznymi rýchlosťami. Výsledok je daný Einsteinovým vzorcom sčítania rýchlostí: kde v a w sú rýchlosti pozorované tretím pozorovateľom. pravdepodobne najznámejší a najužitočnejší neúspešný experiment v histórii fyziky. Michelson-Morleyho experiment. storočia zjavne ako nesprávny. Pozorovateľ prenasledujúci svetelný lúč nameria rovnakú rýchlosť vzďaľovania sa od neho ako pozorovateľ v pokoji. . Mnohí sú zvyknutí. Proces pohlcovania a následného vysielania trvá istý čas. chápuc to ako znovupotvrdenie Galileiho princípu relativity. Vzájomné pôsobenie s priehľadnými materiálmi Svetlo je pri prechádzaní materiálov spomaľované na rýchlosť menšiu ako c v pomere daným indexom lomu materiálu. j. Namiesto toho ukazoval. že zmieňovaná rýchlosť svetla je pozorovaná alebo meraná rýchlosť v nejakom médiu a nie skutočná rýchlosť svetla (ako je pozorovaná vo vákuu). stratilo rýchlosť) medzi vstupom a výstupom z média. a u je rýchlosť vzájomného sa približovania. z ktorých sa skladá svetlo. nezávisle od relatívnej rýchlosti. bral konštantnú rýchlosť svetla za fakt. ktorou sa jeden pozorovateľ približuje k inému. že rýchlosť svetla je konštantná vo všetkých vzťažných sústavách. či Einstein poznal výsledky Michelson-Morleyho experimentu. V mikroskopickom meradle. Tí sa domnievali. každé z nich idúce rýchlosťou 50 km/h. To môže spôsobiť deformáciu elektromagnetických vĺn pozostávajúcich z rôznych frekvencií. Rýchlosť svetla priamo daná Maxwellovými rovnicami musí byť rovnaká pre každého pozorovateľa – dôsledok znejúci fyzikom 19. Všimnite si. čo sa nazýva disperzia alebo rozptýlenie svetla.Rýchlosť svetla 195 Fyzika Rovnaká rýchlosť zo všetkých vzťažných sústav Je dôležité si uvedomiť. intuícii odporujúci. je lom svetla spôsobený opakovaným pohlcovaním a následným vysielaním fotónov. atómami alebo molekulami cez ktoré prechádza. že každé z áut bude vnímať to druhé približujúce sa celkovou rýchlosťou 50 + 50 = 100 km/h. že rýchlosti sa sčítavajú: ak idú dve autá proti sebe. preto sa vytvára dojem. V určitom zmysle sa svetlo šíri iba cez vákuum medzi týmito atómami. Tento jav sa nazýva lom svetla alebo refrakcia. ako napríklad voda a sklo. ktorú vnímajú oproti sebe letiace vesmírne lode. ktorá vychádza z princípu relativity. V protiklade so všeobecnou intuíciou. obe letiace relatívnou rýchlosťou 90 % rýchlosti svetla z hľadiska pre nich nezávislého tretieho pozorovateľa medzi nimi. Dve vesmírne lode letiace proti sebe. Rovnica uvedená vyššie je odvodená Albertom Einsteinom z jeho špeciálnej teórie relativity. Hoci nie je isté. Rýchlosť svetla vo vzduchu je iba o málo menšia ako c. ktoré obsahujú vyššie uvedený.5 % rýchlosti svetla. Odvodil dôsledky dnes známe ako špeciálna teória relativity. nevnímajú približovanie rýchlosťou 90 % + 90 % = 180 % rýchlosti svetla. Hustejšie média. že sa svetlo zdržalo (t. vzorec sčítania rýchlostí. že toto pravidlo neplatí. namiesto toho vnímajú vzájomné približovanie pri rýchlosti mierne nižšej ako je 99. očakáva sa. To vedie k neobyčajným dôsledkom pre rýchlosti. obaja namerajú rýchlosť prichádzajúceho svetla ako konštantnú hodnotu rovnajúcu sa rýchlosti svetla. Avšak pri rýchlostiach približujúcich sa rýchlosti svetla sa z výsledkov experimentov stalo jasné. Toto spomaľovanie svetla je zodpovedné aj za vychýlenie svetla na styčnej ploche dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu.

Táto teória sa nazýva premenlivá rýchlosť svetla. V niektorých interpretáciách kvantovej mechaniky môžu byť kvantové javy prenášané rýchlosťami vyššími ako c (v skutočnosti bola interakcia dvoch telies oddelených priestorom bez známeho sprostredkovateľa interakcie dlho vnímaná ako problém kvantovej mechaniky: pozri EPR paradox). Hoci to môže znieť paradoxne. superluminal motion) je tiež pozorovateľný pri niektorých astronomických objektoch ako napríklad prúd rádiových galaxií a kvazarov. narážanie do atómov (hlavne elektrónov) interferuje s elektrickými a magnetickými poľami žiarenia. ako je to v niektorých interpretáciách kvantovej mechaniky. takže stav jednej častice určuje stav druhej častice (napr. že svetlo sa šírilo v minulosti omnoho rýchlejšie ako je jeho súčasná rýchlosť. Jej podporovatelia tvrdia. Prechádzaním nabitej častice cez izolátor sa naruší jeho lokálne elektromagnetické pole. že kvantový stav druhej častice sa získa svoj kvantový stav okamžite po vykonaní prvého pozorovania. boli síce popísané časticovými fyzikmi. Prekonanie skupinovej rýchlosti svetla týmto spôsobom je porovnateľné s prekonaním rýchlosti zvuku usporiadaním ľudí do dlhého radu s veľkými odstupmi. že fyzikálne zákony nedovoľujú prenášať informácie dômyselnejšie. Častice cestujúce rýchlejšie ako svetlo. podporujú teóriu. −½) a (−½. nárazové vlny je možné vytvoriť elektromagnetickým žiarením. že vysvetľuje veľa kozmologických záhad lepšie ako jej konkurenčná teória rozpínania vesmíru. Experimenty naznačujú. Takzvaný supersvetelný pohyb (angl. Ich úlohou by bolo zakričať „Som tu!“ jeden po druhom v krátkych intervaloch meraných hodinkami s tým. Alebo inak. Keďže však nie je možné ovplyvniť. Pri niektorých ďalších experimentoch súvisiacich s nestálymi vlnami ako napr. Ak sa však toto rušenie šíri rýchlejšie ako je rýchlosť fotónov. Zdá sa. že fázová rýchlosť nestálych vĺn môže prekonať c. že skupinová rýchlosť svetla môže prekročiť c. že nemusia čakať. stav druhej častice je automaticky známy. To môže znamenať iba jediné – rýchlosť svetla sa nikdy nezmenila. potom fotóny konštruktívne interferujú a zosilňujú pozorovanú radiáciu. predovšetkým João Magueijo a John Moffat. V jednom experimente bola dosiahnutá skupinová rýchlosť laserových lúčov na extrémne krátkej vzdialenosti cez atómy cézia 300-krát c. avšak aj v tomto prípade skupinová a predná rýchlosť neprekoná c. ale neboli ešte pozorované. pokiaľ budú počuť prechádzajúcu osobu. že sa elektromagnetické žiarenie správa ako vlna. 196 „Rýchlejšie-ako-svetlo“ pozorovania a experimenty Experimentálne dôkazy vykonané v poslednej dobe ukazujú. Ani v tomto prípade sa však prúdy nepohybujú rýchlosťou prekračujúcou rýchlosť svetla: zdanlivý supersvetelný pohyb je projekcia javu spôsobená objektami pohybujúcimi sa rýchlosťami blízkymi rýchlosti svetla v malom uhle vzhľadom na vzdialenosť pozorovaného objektu. predpokladajúc. nazývané tachyóny. +½). takže opäť nie je možné preniesť informáciu rýchlejšie ako c. spôsobuje spomalenie jeho šírenia. Ak sa predpokladá. Elektróny v atómoch izolátora sú vytlačené a polarizované poľom nabitej častice a pri obnovení rovnováhy elektrónov v médiu po skončení narušenia sa emitujú fotóny. nedá sa informácia týmto spôsobom prenášať. že je prekonaná rýchlosť svetla. čo viedlo k formulácii pravidiel ako no-cloning teoréma.Rýchlosť svetla Svetlo sa po opustení média šíri opäť svojou pôvodnou rýchlosťou bez získania dodatočnej energie. potom je z toho možné vydedukovať. Ak sa častice oddelia a jedná z nich sa podrobí pozorovaniu na zistenie jej kvantového stavu. (Vo vodiči môže byť táto rovnováha obnovená bez emitovania fotónov. pri ktorej sa prvý nadnulový pulz pohne dopredu) a súčin skupinovej a prednej rýchlosti je rovný druhej mocnine normálnej rýchlosti svetla v materiáli. Možnosť komunikovať alebo cestovať rýchlejšie ako svetlo je obľúbenou témou vedecko-fantastických diel. Niektorí fyzici. tunelovanie sa môže zdať. jedna musí mať spin +½ a druhá −½). Výsledok (analogický k aerodynamickému tresku) je známy ako Čerenkov jav. Táto teória však ešte . Až do pozorovania sú častice v superpozícii dvoch kvantových stavoch (+½.) Za normálnych okolností tieto fotóny vzájomne deštrukčne interferujú a nie je zistené žiadne žiarenie. že informácia o kvantovom stave častice je lokálna. ktorý kvantový stav získa prvá častica pri jej pozorovaní. Táto technika ale nemôže byť použitá na prenos informácií rýchlosťou vyššou ako c: rýchlosť prenosu informácie závisí od prednej rýchlosti (rýchlosti. Napríklad kvantové stavy dvoch častíc môžu byť prepojené.

tak by sa zrútil celý systém filozofie. že svetlo je niečo v pohybe a preto musí cestovanie trvať určitý čas. ktorého atómy sa podľa Lukinových slov správali „ako miniatúrne zrkadlá“. To bolo dosiahnuté jeho nasmerovaním do masy horúceho rubídiového plynu. René Descartes tvrdil. Robert Hooke nevysvetľoval negatívny výsledok Galileovho experimentu ako potvrdenie nekonečnej rýchlosti svetla. Galileo odporučil experiment (1638). navrhol experiment (1629) pri ktorom by sa pozoroval záblesk z kanóna odrazený zo zrkadla vzdialeného asi míľu. V roku 2003 uspel Michail Lukin s vedcami Harvardskej univerzity a Lebedevovým inštitútom v Moskve v úplnom zastavení svetla. aj keď väčšina ostatných filozofov súhlasila v tomto bode s Aristotelom. ktorý mal lepšie predpoklady na zistenie konečnej rýchlosti. ale iba ako to. vyvodil. Francis Bacon tvrdil. že svetlo sa musí pohybovať veľmi rýchlo. vďaka zasahovaniu dvoch „riadiacich“ lúčov. Tento experiment uskutočnila Accademia del Cimento z Florencie až v roku 1667 s lampášmi vzdialenými asi 1 míľu. bol negatívny. musela by byť veľmi veľká. Keďže žiadne podobné odchýlky neboli pozorované. Descartesov priateľ. že rýchlosť svetla je nekonečná. Zem a Mesiac viditeľne nezarovnané počas zatmenia Mesiaca. . Podobne za konečnú považovala rýchlosť svetla aj aryanská škola filozofie v starovekej Indii. Descartes tento experiment kritizoval ako zbytočný. Niektoré materiály však majú neobyčajne vysoký index lomu: obzvlášť vysoká je napríklad optická hustota Bose-Einsteinovho kondenzátu. Aristoteles naopak povedal. Stredoveké a rano-moderné teórie Islamskí filozofi Avicenna a Alhazen verili. Meranie rýchlosti svetla Isaac Beeckman. boli by Slnko. že svetlo putuje neobmedzenou rýchlosťou. že ak by bola rýchlosť svetla konečná. Aristoteles tvrdil „nápor na silu našej viery je príliš veľký“ aby sme tomu verili. Johannes Kepler veril. aby sme to mohli vnímať. Okrem toho. Dokonca bol Descartes presvedčený. že ak by bola rýchlosť svetla konečná. Skupina vedcov pod vedením Lena Haua bola v roku 1999 schopná spomaliť svetelný lúč na rýchlosť asi 17 metrov za sekundu a v roku 2001 dokonca na okamih zastaviť lúč. Empedokles zastával názor. 197 Experimenty so spomaľovaním svetla V istom zmysle sa každé svetlo prechádzajúce cez iné médium ako vákuum šíri kvôli refrakcii pomalšie ako c. Žiadne oneskorenie však nebolo pozorované.Rýchlosť svetla nezískala širokú podporu. Prejavy lomu svetla ako je napríklad dúha sú spôsobené pomalšou rýchlosťou svetla v médiu (v tomto prípade vody). že „svetlo je kvôli prítomnosti niečoho. ak by malo svetlo konečnú rýchlosť. kde by sa rýchlosť svetla merala pozorovaním oneskorenia medzi odkrytím lampáša a jeho vnímania z určitej vzdialenosti. že svetlo je vyžarované z oka a nie odrážané z iného zdroja do oka. keďže môže existovať pohyb príliš rýchly na to. že to nemusí byť pravda. keďže experiment počas zatmenia Mesiaca. že rýchlosť svetla musí byť nekonečná. keďže vzdialené objekty ako napríklad hviezdy sa zjavia hneď ako sa otvorí oko. že svetlo má konečnú rýchlosť. pretože vo voľnom priestore mu nestoja v ceste žiadne prekážky. ale nie je to pohyb“. Z tejto teórie odvodil Heron z Alexandrie argument. Jednou zo starovekých teórií videnia je. História Až do nedávnej minulosti bola rýchlosť svetla z veľkej časti iba otázkou dohadov.

V prípade čo i len malého zrýchlenia resp. V jeho knihe „Opticks“ dokonca publikoval presnejšiu hodnotu rýchlosti svetla – 16 minút za priemer. Rømer si všimol. nedostane sa naspäť. Michelson použil v roku 1926 rotujúce zrkadlá na zmeranie času potrebného pre svetlo na prejdenie vzdialenosti od Mount Wilson k Mount San Antonio a späť. To je iba o málo nižšia hodnota ako je v súčasnosti uznávaná hodnota. Rýchlosť svetla publikovaná Fizeauom bola 313 000 kilometrov za sekundu. Prvé úspešné meranie rýchlosti svetla pozemným prístrojom vykonal Hippolyte Fizeau v roku 1849. zasiahne lúč samotný disk (jeho zub) a Diagram Fizeau-Foucaultovho prístroja. Výsledkom týchto meraní bola relatívne presne určená rýchlosť svetla na 198 . ktorý sa dá vypočítať porovnaním rýchlosti Zeme na jej obežnej dráhe k rýchlosti svetla. že svetlo hviezd dopadajúce na Zem musí dopadať z mierneho uhla. Taktiež Isaac Newton akceptoval konečnú rýchlosť svetla. ktorý študoval teleskopom pohyb Jupiterovho mesiaca Io. ale je stále oveľa vyššia ako akýkoľvek fyzikálny jav známy v tej dobe. zubov) na disku a rýchlosti rotácie. Bradleym vypočítaná rýchlosť svetla bola 298 000 kilometrov za sekundu. Aberácia bola rozsiahlo skúmaná počas nasledujúcich storočí. Bradley vyvodil. Táto pozorovaná „aberácia“ bola asi 1/200 stupňa. Io vychádzal z tieňa Jupiteru postupne neskôr. ako sa Zem a Jupiter vzďaľovali. že výstupným „signálom“ trvalo dlhšie pokiaľ dosiahli Zem. Rýchlosť svetla sa dá vypočítať zo známej vzdialenosti zdroja a zrkadla. Aj neskoršie pozorovania javu s troma inými Galileovymi mesiacmi. Dokonca ani tieto pozorovania a dôkazy konečnej rýchlosti svetla neuspokojili každého (predovšetkým Jean-Dominiqua Cassina). že na prejdenie priemeru obežnej dráhy Zeme by svetlo potrebovalo 22 minút (čo je dvojnásobok astronomickej jednotky). Rovnaký úkaz bol následne pozorovaný Rømerom na rotujúcej „škvrne“ na povrchu Jupitera. keďže sa Zem a Jupiter približovali. Na základe týchto pozorovaní Rømer odhadoval. je možné zmerať trvanie orbitálneho prevratu. predovšetkým Friedrichom von Struve a Magnusom Nyrenom. asi o pol roka neskôr. že ako sa Jupiter a Zem od seba vzďaľovali. Túto metódu zdokonalil v roku 1872 Marie Alfred Cornu a v neskôr v roku 1900 Joseph Perrotin. potvrdili predchádzajúce zistenia.Rýchlosť svetla Prvý kvantitatívny odhad rýchlosti svetla bol v roku 1676 spravený Rømerom. Fizeauov experiment bol koncepčne podobný návrhom Beeckmana a Galilea. boli vstupy mesiaca Io do tieňa Jupitera o niečo častejšie. ktorú sám vyvodil (nie je známe či to bolo z Rømerových dát alebo inak). spomalenia rotácie disku. čo je asi 220 000 kilometrov za sekundu. Pretože Io vchádza/vychádza z tieňu Jupitera v pravidelných intervaloch. ktorá sa naakumulovala medzi dvoma po sebe nasledujúcimi signálmi. Avšak po pozorovaniach Jamesa Bradleyho (1728) bola hypotéza nekonečnej rýchlosti svetla definitívne odmietnutá. že ak je Jupiter najbližšie k Zemi. Foucaultova metóda bola taktiež použitá Simonom Newcombom a Albertom A. Michelsonom. Na ceste od zdroja svetla ku zrkadlu prešiel lúč rotujúcim diskom so zárezmi. Pri určitej rýchlosti rotácie disku prejde lúč smerom od zdroja jedným zárezom a pri návrate nasledujúcim zárezom. Bolo jasné. Približne v tom istom čase bola veľkosť astronomickej jednotky odhadovaná na 140 miliónov kilometrov. Podobne. Foucaultov odhad publikovaný v 1862 bol 298 000 kilometrov za sekundu. To bolo spôsobené dodatočným časom. ktorý bol potrebný pre svetlo na prekonanie dodatočnej vzdialenosti medzi planétami. Takisto pozoroval. Leon Foucault vylepšil Fizeauovu metódu nahradením disku so zárezmi rotujúcim zrkadlom.5 hodiny. počtu zárezov (resp. Christiaan Huygens vyrátal z tejto astronomickej jednotky a Rømerovho odhadu času rýchlosť svetla na 1 000 priemerov obežnej dráhy za minútu. kde to bolo ťažšie pozorovať. Táto hodnota je oveľa menšia ako je súčasne uznávaná hodnota. Lúč svetla bol namierený na zrkadlo umiestnené vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. tak mal Io orbitálny prevrat okolo Jupitera každých 42.

1677. Philosophical Transactions of the Royal Society no. ako bol niekoľkokrát medzi zrkadlami – aby prešli oba lúče použitý pre Michelson-Morleyho experiment rovnakú vzdialenosť je počet odrazov pre oba lúče rovnaký (počas skutočného Michelson-Morleyho experimentu bolo použitých viac zrkadiel ako je to znázornené na obrázku). ktorú lúč potrebuje na prekonanie vzdialenosti. his New and Exact Tables for the Eclipses of the First Satellite of Jupiter. Nie je isté. na rozdelenie lúča monochromatického svetla (t. Philosophical Transactions XVIII. nazvaného Michelson-Morleyho experiment. „Démonstration touchant le mouvement de la lumière“. bolo meranie rýchlosti Zeme pohybujúcou sa „svetlonosným éterom“ – médiom. že experiment vlastne vyvrátil teóriu éteru. a vo francúzštine ako text: [2]) • Edmund Halley. Einsteinova teória bola úplne v súlade s výsledkom experimentu: éter neexistoval a rýchlosť svetla bola rovnaká v každom smere. • H. 136. Nov. Fizeau.Rýchlosť svetla 299 796 kilometrov za sekundu. Aj malá zmena rýchlosti svetla v oboch ramenách interferometra (kvôli tomu. 223–236. Pokrok v oblasti teoretickej fyziky v tom čase už ponúkal alternatívnu teóriu. 1849.. reduced to the Julian Stile and Meridian of London“. Po ich následnom zlúčení vznikne vzorka konštruktívnej a deštruktívnej interferencie. Comptes Rendus 29. pp. či Albert Einstein poznal výsledok Michelson-Morleyho experimentu. Ernst Mach bol jeden z prvých fyzikov. Výsledok experimentu bol negatívny. . „Monsieur Cassini. Referencie Historické referencie • Ole Rømer. 893–894. 7 Décembre 1676. Po opustení tohto zrkadla sa oba lúče odrážajú schématická reprezentácia Michelsonovho interferometra. ktorý tvrdil. „Sur une experience relative a la vitesse de propogation de la lumiere“. V roku 1887 bol uskutočnený fyzikmi Albertom Michelsonom a Edwardom Morleyom významný experiment na meranie relatívnej rýchlosti svetla k pohybu Zeme. ale jeho negatívny výsledok veľmi pomohol všeobecnému prijatiu jeho teórie relativity. že je potrebné na šírenie sa svetla. pp.–Dec. Ako je to znázornené na nákrese Michelsonovho interferometra. čo sa prejaví ako zmena vzorky interferencie. ktorá ponúkala aj vysvetlenie negatívneho výsledku Michelson-Morleyho experimentu. 214. že sa prístroj pohyboval so Zemou cez predpokladaný „éter“) zmení dobu. (Rømerova práca z 1676 v angličtine a francúzštine ako bitmapa: [1]. o ktorom sa predpokladalo. Cieľom tohto experimentu. 199 Relativita Vďaka práci Jamesa Clerka Maxwella bolo známe. No. Konštantná rýchlosť svetla je jeden zo základných postulátov špeciálnej teórie relativity. 90–92. že rýchlosť elektromagnetického žiarenia je konštanta definovaná elektromagnetickými vlastnosťami vákua (permitivitou a permeabilitou). pp 237–256. 1694. Lorentz-Fitzgeraldovu kontrakciu. Journal des Sçavans. 132. June 25.L. majúceho iba jednu vlnovú dĺžku) do dvoch v pravom uhle sa od seba šíriacich lúčov bolo použité zrkadlo s tenkou vrstvou striebra. j.

In T. 792–796. 26–61. • A. Prístupné ako e-print physics/9804020 [4] na arXiv. Classical electrodynamics. „Experimental Determination of the Velocity of Light“. Pease. • A.W.R. 1878. org/ abs/ physics/ 9804020 http:/ / www. Lafayette. 2nd edition. MacKay and R. ca. Statistical Science 15(3):254–278. (Projekt Gutenberg Etext [3]) • Simon Newcomb. org/ etext/ 11753 http:/ / uk. Computing Science in Ancient India. ca/ ~rwoldfor/ papers/ sci-method/ paperrev . 3rd edition. 1975. html http:/ / www. Oldford. „Measurement Of The Velocity Of Light In A Partial Vacuum“. 1998.A. arxiv.G. us/ webdocs/ Chem-History/ Roemer-1677/ Roemer-1677. 731–734. Proceedings of the American Association for the Advancement of Science 27. 501–503. k12. ecp. Wave propagation and group velocity. pp 29–32. Michelson. Comptes Rendus 55. ISBN 0-471-30932-X • Subhash Kak. and F. Kak. May 13. strany 80–90. Statistical Method and the Speed of Light“. USL Press. John Wiley & Sons. • Joseph Perrotin. 2000. gutenberg. 1960. „Determination experimentale de la vitesse de la lumiere: parallaxe du Soleil“. (Prístupne aj on-line: [5]) Referencie [1] [2] [3] [4] [5] http:/ / dbhs.J. Michelson. stats.L.N. 1998. Rao and S. campus. • John David Jackson. wvusd. 1886. 1900. F.A.. Comptes Rendus 131. fr/ histoire/ roemer. uwaterloo. 200 Moderné referencie • Léon Brillouin. 1935. • R. „Scientific Method. Nature. Academic Press Inc. Pearson. 1862. 71–77. The Speed of Light and Purāṇic Cosmology. „The Velocity of Light“. „Sur la vitesse de la lumiere“. Astrophysical Journal 82. Foucault.Rýchlosť svetla • J. html http:/ / astro.

Pre teleso s hmotnosťou M je daný vzťahom kde G je gravitačná konštanta a c je rýchlosť svetla. pri ktorom prechádza teleso danej hmotnosti v čiernu dieru. bb Schwarzschildova metrika Schwarzschildova metrika je najvšeobecnejšie statické. sféricky symetrické. Zaviedol ho v roku 1916 Karl Schwarzschild. Metrika Schwarzschildova metrika zapísaná v Boyerovo-Lindquistových súradniciach má tvar kde je gravitačná konštanta. vákuové riešenie Einsteinových rovníc gravitácie bez elektrického náboja. j. Dve hlavné osi tohto elipsoidu sú potom Schwarzschildov polomer a gravitačný polomer. gravitačný polomer) je v tomto prípade polomer tejto gule. Schwarzschildov polomer (t. Tento termín sa používa vo fyzike a astronómii. Súvis s horizontom udalostí a gravitačným polomerom Pre nerotujúce a elektricky nenabité teleso (čiernu dieru) je horizont udalostí povrch gule so stredom v centrálnej singularite. je interpretované ako hmotnosť centrálneho objektu a je tzv. ktorá by mala generovať Schwarzschildov časopriestor je hmotnou guľou. Svoj zmysel však získava až pri opise kompaktných objektov typu neutrónových hviezd alebo čiernych dier (v tejto súvislosti sa tiež hovorí o Schwarzschildovej čiernej diere). Schwarzschildova metrika teda opisuje časopriestor generovaný statickým (nerotujúcim) guľovým telesom. Čierna diera. Inými slovamia: Objekt menší ako jeho Schwarzschildov polomer sa nazýva čierna diera. Pre rotujúce alebo elektricky nabité teleso (čiernu dieru) je horizont udalostí povrch elipsoidu so stredom v centrálnej singularite. hlavne v teórii gravitácie a všeobecnej teórii relativity. Hoci je väčšina týchto relativistických objektov dnes považovaná za (často veľmi rýchle) rotujúce objekty. hodí sa táto metrika na maximálne zjednodušenie opisu fyzikálnych procesov. Geometria časopriestoru je potom označovaná ako Schwarzschildova. Túto metriku možno použiť aj na opis pomaly rotujúcich objektov ako sú hviezdy alebo planéty. ktorý možno vyjadriť ako .Schwarzschildov polomer 201 Schwarzschildov polomer Schwarzschildov polomer (nepresne gravitačný polomer — pozri nižšie) je kritický polomer. ktorá sa neprejavuje žiadnou rotáciou ani nábojom. Schwarzschildov (alebo gravitačný) polomer.

Okrem Schwarzschildovej sféry existuje okolo Schwarzschildovy čiernej diery tzv. a . Ak položíme vo Schwarzschildovej metrike . potom vydelením dostaneme Deriváciou tohoto vzťahu a aplikáciou podmienky dostaneme pre polomer fotónovej sféry vyjadrujúcu rovnomernosť kruhového pohybu Fotónová sféra teda leží vo vzdialenosti existovať žiadne kruhové orbity. Singularita na Schwarzschildovej sfére je však dôsledkom nevhodnej voľby súradníc a môže byť odstránená prechodom k inému súradnicovému systému. fotónová sféra. Schwarzschildova metrika je singulárna pre . Pozri aj • • • • • • Metrika Gravitačná singularita Kerrova metrika Reissner-Nordströmova metrika Kerrova-Newmanova metrika Kruskalove-Szekeresove súradnice . na ktorej vykonávajú fotóny rovnomerný kruhový pohyb okolo čiernej diery. Fotónová sféra je význačná tým. Schwarzschildova sféra leží na gravitačnom polomere .Schwarzschildova metrika 202 Vlastnosti Schwarzschildova čierna diera sa vyznačuje existenciou horizontu udalostí. Singularitu v bode nie je možné odstrániť inou voľbou súradníc a jedná sa teda o fyzikálnu singularitu geometrie časopriestoru. Je to taká sféra. Takáto singularita je označovaná ako súradnicová. ktorý býva v prípade Schwarzschildovej metriky označovaný taktiež ako Schwarzschildova sféra. že pod touto sférou už nemôžu a taktiež na Schwarzschildovej sfére .

že v tomto rozsahu je najlepšie vidieť. a vlnová dĺžka (λ) zachovávajú vzťah: a rýchlosť svetla vo vákuu c0 je konštanta. alebo všeobecnejšie elektromagnetické vlnenie od infračerveného po ultrafialové. Presné merania určili rýchlosť svetla na 299 792 458 m/s. • Symbol veličiny: Φ • Základná jednotka: lúmen. Niektoré druhy živočíchov vnímajú rozsah iný napríklad včely ho majú posunutý smerom ku kratším vlnovým dĺžkam (ultrafialové svetlo). v tomto prípade za 1 sekundu.5×1014 Hz (hertz) až 3. Rozsah vnímaných vlnových dĺžok je daný predovšetkým tým. Tri základné vlastnosti svetla (a elektromagnetického vlnenia vôbec) sú svietivosť (amplitúda). kde rýchlosť (c). Je to však energia posudzovaná z hľadiska citlivosti oka na rôzne vlnové dĺžky svetla. Prvé úspešné meranie pozemskými prostriedkami vykonal Hippolyte Fizeau v roku 1849.Svetelný tok 203 Svetelný tok Svetelný tok je fotometrická fyzikálna veličina. naopak niektoré plazy vnímajú ako viditeľné aj to. Viditeľné svetlo Viditeľné svetlo je časť elektromagnetického spektra s frekvenciou 7. Pri známej rýchlosti otáčania kolesa vyrátal rýchlosť svetla na 313 000 km/s. ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné okom. Pozoroval pohyb planéty Jupiter a jeho mesiaca Io teleskopom a spozoroval odchýlku v zdanlivej dobe obehu Io. značka jednotky: lm Svetlo O svetle vo filozofii pozri svetlo (filozofia) Svetlo je elektromagnetické žiarenie. tak aj častice. čo je pre človeka už infračervené žiarenie. ktorá označuje svetelnú energiu. Kvôli dualite častice a vlnenia má svetlo vlastnosti ako vlnenia. Presnejšie povedané tento rozsah je viditeľným svetlom pre človeka. Vlnová dĺžka viditeľného svetla vo vákuu. ktorú zdroj vyžiari za časovú jednotku. Rýchlosť svetla Rýchlosť svetla bola v histórii veľakrát meraná. to znamená.8×1014 Hz. farba (frekvencia) a polarizácia (uhol vlnenia). frekvencia (f alebo ν). Rømer vyrátal rýchlosť svetla na 227 000 km/s. Fizeau poslal zväzok svetla na zrkadlo vložiac mu do cesty točiace sa ozubené koleso. je teda 380 nm (fialová zložka) až 780 nm (červená zložka). Rýchlosť svetla je vo všetkých smeroch vo vákuu rovnaká a nezávisí od vzájomného pohybu zdroja a pozorovateľa. že v oblasti viditeľného svetla je maximum elektromagnetického žiarenia zo Slnka dopadajúceho na zemský povrch. . Prvé presné meranie vykonal Dán Ole Rømer v roku 1676.

Svetlo

204

Lom svetla
V rôznych prostrediach sa svetlo šíri rôznou rýchlosťou. Keď svetlo prechádza rozhraním medzi takmito dvomi rôznymi prostrediami, spomaľuje sa (alebo zrýchľuje) a podlieha lomu. Spomalenie v danom prostredí oproti vákuu vyjadruje jeho index lomu n, kde

kde je rychlosť svetla vo vákuu a prostredí n > 1.

rýchlosť svetla v danom prostredí. Index lomu vo vákuu je n = 1 a v inom

Keď svetlo prechádza z vákua/materiálu do iného materiálu/vákua, frekvencia zostáva rovnaká, ale mení sa vlnová dĺžka. Keď lúč nedopadá kolmo na rozhranie, zmení sa aj uhol šírenia. Lom na šošovke sa využíva v okuliaroch, lupách, kontaktných šošovkách, mikroskopoch či refrakčných teleskopoch.

Optika
Veda zaoberajúca sa štúdiom svetla a jeho interakcií s materiálom sa nazýva optika.

Farba a vlnová dĺžka
Rôzne vlnové dĺžky mozog interpretuje ako farby, od červenej s najväčšou vlnovou dĺžkou (780 nm), po fialovú s najmenšou vlnovou dĺžkou (380 nm). Hneď vedľa viditeľného svetla sa nachádza ultrafialové (UV), smerom do kratších vlnových dĺžok, a infračervené žiarenie (IR), smerom do dlhších vlnových dĺžok. Napriek tomu, že ľudia nevidia infračervené žiarenie, môžu ho cítiť receptormi v pokožke ako teplo.

Meranie svetla
Nasledujúcimi veličinami popisujeme svetlo: • • • • jas osvetlenie (jednotka: lux) svetelný tok (jednotka SI: lúmen) svietivosť (jednotka SI: kandela)

Svetlo tiež popisujú: • amplitúda, • farba (alebo frekvencia), a • polarizácia.

Zdroje svetla
• sálanie tepla (žiarenie čierneho telesa) • žiarenie žiarovky • slnečné svetlo • žeravé pevné častice v plameňoch (oheň) • atómová spektrálna emisia (emisie môžu byť stimulované alebo spontánne) • laser a maser (stimulovaná emisia) • LED • plynové výbojky • urýchlenie voľného nosiče prúdu (zvyčajne elektrónu)

Svetlo • chemiluminiscencia • fluorescencia • fosforencia • • • • • • katódové žiarenie bioluminiscencia sonoluminiscencia triboluminiscencia radioaktivný rozpad anihilácia páru častica-antičastica

205

Iné projekty
• • • Wikicitáty ponúka citáty od alebo o Svetlo Commons ponúka multimediálne súbory na tému Svetlo Wikislovník ponúka heslo slovníka svetlo

Tachyón
Tachyón (gr.) je hypotetická, doteraz nedokázaná častica pohybujúca sa iba nadsvetelnou rýchlosťou, ktorá sa vyskytovala v bozónovej teórii superstrún. Oproti klasickým časticiam by sa tachyóny správali paradoxne - so zväčšujúcou sa energiou by sa spomaľovali a so zmenšujúcou zrýchľovali. Z hľadiska matematického formalizmu sú takéto častice prípustné, ale žiadna všeobecnejšie prijímaná súčasná fyzikálna teória ich neobsahuje, nie sú potrebné k vysvetleniu žiadneho pozorovaného javu. Podľa princípu Occamovej britvy sa teda predpokladá, že neexistujú.

Externé odkazy
• FILIT [1] – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Referencie
[1] http:/ / dent. ii. fmph. uniba. sk/ ~filit/ fvt/ tachyon. html

Teória relativity

206

Teória relativity
Teória relativity Alberta Einsteina je dvojica fyzikálnych teórií: špeciálna teória relativity a všeobecná teória relativity. Tieto teórie boli zostavené, aby vysvetlili fakt, že elektromagnetické vlny nepodliehajú Newtonovským pohybovým zákonom. Bolo dokázané, že sa pohybujú konštantnou rýchlosťou, nezávisle na pohybe pozorovateľa. Základnou myšlienkou je, že dvaja pozorovatelia, ktorí sú vo vzájomnom pohybe, odmerajú odlišné časové a priestorové intervaly tých istých udalostí, ale fyzikálna podstata pozorovaného javu bude pre oboch rovnaká.

Pozri aj
Podrobné spracovanie sa nachádza v článkoch: • všeobecná teória relativity • špeciálna teória relativity

Historicko-filozofické vplyvy
Pre väčšinu ľudí, ktorým bola newtonovská fyzika so svojimi priamkami a pravými uhlami dokonale zrozumiteľná, sa relativita stala len neurčitým zdrojom znepokojenia. Chápali ju tak, že absolútny čas a absolútna dĺžka už ((9-10)) neplatia, že pohyb je krivočiary. V kozmickom dianí odrazu prestala existovať istota. 'Doba sa vymkla z kĺbov,' poznamenal kedysi smutne Hamlet. Teraz to bolo tak, ako keby sa zemská os vymkla z ložísk a Zem sa potácala vesmírom bez uznávaných meradiel a pravidiel. Začiatkom dvadsiatych rokov sa po prvý raz medzi obyčajnými ľuďmi objavil názor, že niet nijakých absolútnych hodnôt. A že to platí nielen o čase a priestore, ale aj o dobre a zle a vedení a vôbec o všetkých hodnotách. Relativita sa začala omylom - a možno osudovo - zamieňať za relativizmus. Toto nepochopenie verejnosti neskľučovalo nikoho viac než samotného Einsteina.

Iné projekty
• Commons ponúka multimediálne súbory na tému Teória relativity

Teória strún

207

Teória strún
Teória strún je jednou z teórií všetkého. Teória strún predpokladá, že základnými stavebnými kameňmi hmoty nie sú bezrozmerné častice, ale jednorozmerné struny, ktoré vibrujú rôznymi spôsobmi, zodpovedajúcimi rôznym druhom častíc. Všetky interakcie sa redukujú na spájanie a rozpájanie strún. Teória strún zjednocuje všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku, ktoré sú inak nezlúčiteľné. Podľa M-teórie má vesmír namiesto štyroch rozmerov jedenásť rozmerov, z toho jeden časový a 10 priestorových. Dodatočné rozmery sú však zvinuté do malej veľkosti, preto unikajú priamemu pozorovaniu. V súčasnosti existuje päť konzistentných, ale vzájomne sa odlišujúcich teórií strún. Tieto teórie sú však pevne zviazané dualitami, objavenými v druhej strunovej revolúcii v roku 1995. Pomocou týchto dualít zjednocuje tieto teórie tzv. M-teória. Táto teória môže existovať v 11 rozmeroch priestoročasu. Mnoho vlastností M-teórie ešte nie je vysvetlených. V súčasnosti je teória strún najrozvinutejším pokusom svetových fyzikov vysvetliť pojmy ako sú hmota, priestor a čas. Struny a superstruny sú podľa tejto teória tým, čo je základom reality týchto troch pojmov. Povedané kvantitatívnou logikou, struna je základnou jednotkou, ktorá umožňuje to, že priestor existuje. Je to vibrujúca forma energie, pričom existujú struny uzavreté a struny otvorené, s oboma koncami ukotvenými v "našom" časopriestore. Práve existencia uzavretých strún je podľa niektorých fyzikov príčinou toho, že gravitácia je tak slabá sila v porovnaní napríklad s elektromagnetickou silou, je totiž slabšia rádovo 10−36 krát. Uzavreté struny, z ktorých sú niektoré (čo je dané ich vibrovaním) nositeľmi gravitácie majú schopnosť uniknúť z nášho rozmeru do iného a tým sa dramaticky znižuje gravitačný efekt v našej realite.

Princíp
V podstate hmota - rôzne atómy, či presnejšie ich stavebné prvky je vlastne to, ako struny vibrujú. Teória hovorí, že struny sú tak malé, že pokiaľ by sme si predstavili atóm ako našu slnečnú sústavu, struna je veľká len asi ako strom. Na mikroúrovni, v tzv. kvantovom svete bolo potrebné vyriešiť hlavne problém neurčitosti (Heisenbergov princíp neurčitosti). Prepojenie týchto dvoch svetov umožnila teória strún, ktorá hovorí, že všetko vo vesmíre je vyplnené extrémne malými vibrujúcimi strunami energie, pričom však struny môžu taktiež nadobúdať extrémne veľké rozmery, kedy sa hovorí už o membránach, či rovno bránach, ktoré môžu byť priamo vesmírom samotným, čiže pri uznaní možnosti paralelných vesmírov je táto úvaha v množnom čísle. Popularizátorom teórie strún je americký astrofyzik Brian Greene. Greene stručne uvádza, že struna je vlastne tým, čo priamo prepája kvantový svet a makrosvet tým, že kvantovú neurčitosť a chaotičnosť "stlmuje" svojou imanentnou integračnou charakteristikou, pričom vytvára akési tunely ustáleneho stavu a práve tieto tunely sú vlastne podstatou superstrún, membrán či brán, ktoré v konečnom dôsledku tvoria vlastne vesmír ako celok nachádzajúci sa v nejakej vyššej štruktúre. Teória strún vychádza z fyzikálne overených vlastností vesmíru - aspoň na úrovni teoretickej fyziky - ako aj zo schopnosti vysvetliť prepojenie veľmi malého a veľmi veľkého priestoru v tzv. kvantovej teórii vesmíru a gravitáciu, ktorá je inak len obecne vysvetľovaná ako zakrivenie priestoru hmotnými subjektami, pričom bez strún ako základného pletiva vesmíru by bol prenos gravitačnej či akejkoľvek inej energie v podstate nemožný, resp. teoreticky by zostával len popísaný, no nie vysvetlený. Teória strún, či teória všetkého založená na akceptácii existencie strún spája tzv. Štandardný model vyvinutý americkým fyzikom Stevenom Weinbergom a vysvetľujúci fungovanie troch základných samostatných síl elekromagnetickej, silnej jadrovej sily a slabej jadrovej sily s pôsobením gravitácie, v jadre ktorej je struna ako nositeľ gravitácie, nahrádzajúca dovtedy hypotetickú nehmotnú časticu. Ďalším významným vedcom v oblasti teórie strún je Edward Witten , americký teoretický fyzik. Witten pri skúmaní tzv. superstrún navrhol jednotiacu teóriu strún, tzv. M-teóriu, kde vysvetľuje problém nezrovnalostí v rôznych nezávislých teóriách všetkého, ktorých bolo pôvodne päť. Rozpracoval teorém pozitívnej energie , ktorý hovorí, že

Teória strún za predpokladu dominantnej energetickej podmienky, masa asymptoticky plochého priestoročasu je ne-negatívna, vrátane problematiky spinorov vo všeobecnej teórii relativity. Venuje sa otázkam supersymetrie a Morseho teórii, ktorá analyzuje topológiu mnohosti štúdiom diferenciálnych funkcií . Supersymetria hovorí, že každá elementárna častica má vždy svoju partnerskú časticu, ktorá sa od svojho partnera líši polovicou spinu (tzv. superpartneri), t. j. pre každý bozón existuje vždy korešpondujúci fermión . Samotná M-teória v súlade s teóriou strún predpokladá, že existuje až 11 dimenzií priestoru, a hovorí o dynamike nízkej entropie, t. j. o interakcii supergravitácie , s dvoj- a päťdimenzionálnymi membránami. Podrobný výklad (preklad z anglickej Wikipedia) Teória strún je teória vo vývoji v oblasti časticovej fyziky, ktorá sa pokúša zjednotiť kvantovú mechaniku a všeobecnú relativitu.[1] Teória strún hovorí, že elektróny a kvarky vnútri atómov nie sú objektami s nulovými dimenziami, ale skôr jednorozmerné oscilujúce linky ("struny"), ktoré majú len dĺžku, avšak nie výšku či šírku. Teória tvrdí, že tieto struny môžu vibrovať, čím dávajú pozorovaným časticiam ich vôňu, náboj, hmotnosť a spin. Najranejší strunový model, bozónické struny, zahŕňal len bozóny, hoci tento pohľad sa vyvinul do teórie superstrún, ktorá tvrdí, že spojenie je ("supersymetrické"), t. j. že existuje medzi bozónmi a fermiónmi, dvomi fundamentálnymi rozdielnymi typmi častíc. Teória strún si taktiež vyžaduje existenciu niekoľkých dodatočných, nepozorovateľných dimenzií vesmíru, ktoré sa pridávajú k našim trom priestorovým dimenziám (výška, šírka a dĺžka) a štvrtej dimenzii času. M teória napríklad vyžaduje, aby priestoročas mal jedenásť dimenzií.[2] Teória má svoj pôvod v duálnom rezonančnom modeli - prvýkrát navrhnutom v r. 1969 Gabrielom Venezianom, ktorý popísal silne interagujúce hadróny ako struny. Odvtedy sa pojem teória strún rozvinul, aby zahrnul akúkoľvek zo skupín príbuzných teórií superstrún. Dá sa povedať, že "struny" už nie sú viac považované za fundamentálne pre teóriu, ktorú je možné formulovať taktiež ako body alebo povrchy. Bolo rozvinutých päť veľkých teórií strún, každá s inou matematickou štruktúrou, pričom každá svojím spôsobom najlepšie popisovala iné fyzikálne okolnosti. Hlavnými rozdielmi medzi jednotlivými teóriami boli principiálne počty dimenzií v ktorých sa struny vyvíjali, ako aj ich charakteristiky (niektoré boli otvorené slučky, iné uzavreté slučky, ap.), avšak všetky tieto teórie sa zdali byť správne. V polovici 90-tych rokov, strunový teoretický fyzik Edward Witten z Institute for Advanced Study usúdil, že päť veľkých verzií teórie strún v skutočnosti mohli popisovať jeden a ten istý fenomén z rôznej perspektívy. Wittenova výsledná M-teória, navrhnutá ako zjednotenie všetkých predchádzajúcich superstrunových teórií tvrdí, že struny sú jednodimenzionálne "krajce" dvojdimenzionálnych membrán vibrujúcich v 11-dimenzionálnom priestore. Ako výsledok mnohých vlastností a princípov zdieľaných týmito prístupmi (ako je holografický princíp), ich vzájomnou logickou konzistenciou a faktom, ktorý niektorí zahrnuli do štandardného modelu časticovej fyziky, mnoho veľkých žijúcich fyzikov (ako sú Edward Witten, Juan Maldacena a Leonard Susskind) je presvedčených, že teória strún je krokom smerom k správnemu fundamentálnemu popisu vesmíru.[3] [4] [5] [6] Teória strún je prvým kandidátom pre teóriu všetkého (TOE), spôsob popisu známych fundamentálnych síl (gravitačnej, elektromagnetizmu, slabej sily, silnej sily), hmoty (kvarkov a leptónov) v matematicky úplnom systéme. Avšak prominentní fyzici ako sú Richard Feynman a Sheldon Lee Glashow kritizovali teóriu strún za to, že neposkytla žiadne kvantitatívne experimentálne predpovede.[7] [8] Ako akákoľvek iná teória gravitácie, všeobecne sa predpokladá, že testovanie teórie priamo by si vyžadovalo extrémne drahé technické riešenia. Hoci priame experimentálne testovanie Teórie strún zahŕňa veľké výskumy a vývoj systémov, existuje niekoľko nepriamych experimentov, ktoré môže čiastočne potvrdiť Teóriu strún. Supersymetria (myšlienka rozvinutá začiatkom 70. rokov počas výskumov na Teórii strún) je teoreticky ustanovená prostredníctvom Teórie strún a zdá sa, že sa rozvíja do súčasnej experimentálne pochopenej Fyziky vysokých energií (Časticová fyzika) (Supersymetria by snáď mohla byť objavená v CERNe, kde sú skúmané energie, ktoré by mohli motivovať objavenie sa supersymetrických častíc). Taktiež existencia dodatočných kompaktifikovaných dimenzií (Calabi-Yau priestorovosť) by pravdepodobne mohla byť objavená v CERNe permeáciou gravitónu do vyššieho dimenzionálneho priestoru (Membrána (M-Teória)).

208

String level Pri vzdialenostiach presahujúcich rádium strún. dávajúc pozorovaným časticiam ich vôňu. každý oscilačný mód sa správa ako rozdielny druh častice. čím sa táto teória stáva teóriou všetkého. ale 1-dimenzionálne struny. Levels of magnification: 1. Koncové body strún sa nemôžu odtrhnúť od D-brány. Teórie strún taktiež zahŕňajú objekty všeobecnejšie ako len struny. buď ako Nambu-Gotova akcia alebo Polyakovovova akcia. ako ani to. Keďže o teórii strún sa všeobecne predpokladá. že je konzistentná s kvantovou gravitáciou. avšak dlhotrvajúce. spektrum teórie. s malou kozmologickou konštantou. Výskum v tejto ekvivalencii viedol k novým poznatkom ohľadom kvantovej chromodynamiky. ktoré sú koncovými bodmi pre struny a táto identifikácia sa nazýva kalibračno-gravitačná dualita. . odvodené od "membrána". ktorá obsahuje tmavú hmotu a priechodný mechanizmus pre kozmickú infláciu. Úplná teória zatiaľ nemá uspokojivé definície pre všetky okolnosti. Kompletná kvantová mechanika brán vyššej dimenzie sa nedefinuje ľahko a vlastnosti teórie strún pokiaľ ide o kozmologické usporiadanie (časovo-závislé prostredie) ešte nie sú plne vypracované.[9] [10] [11] [12] Struny vytvárajú uzavreté slučky. nazývané brány. že sa jedná o správny popis nášho vesmíru. mnoho vedcov dúfa.Matter 2.[13] Existujú tiež iné konfigurácie s odlišnými hodnotami kozmologickej konštanty. ako sú D-brány. Kvantová mechanika strún implikuje tieto oscilácie ako diskrétne vibračné módy. Slovo brána. Tieto struny sa môžu pohybovať a vibrovať. priestoročasovú konfiguráciu. Macroscopic level . strunová dynamika sa riadi napätím a kinetickou energiou. Nie je zatiaľ známe. avšak môžu sa okolo nej kĺzať. podľa ktorého teória strún vyberá svoj vákuový stav. hmotnosť a spin. spinom a nábojom určeným strunovou dynamikou. ktoré je kvantitatívne identické so štandardným modelom. čo vytvára interakcie medzi časticami. Molecular level 3. ktorá určuje vlastnosti nášho vesmíru (pozri topológia teórie strún). Atomic level -. Pri absencii externých interakcií. koľko voľnosti teória ponecháva pre výber detailov. Tieto objekty sú vzájomne prepojené prostredníctvom systému dualít. Základné vlastnosti Teória strún môže byť formulovaná pokiaľ ide o akčný princíp. ako sa struny pohybujú v priestore a čase. Ide o rozšírené objekty.Electron 5.Teória strún 209 Prehľad Teória strún tvrdí. Subatomic level -. že existuje najmenej jedno metastabilné riešenie. keďže struny sú najpriamočiarejšie definované prostredníctvom perturbačnej teórie. ktoré sú nabitými zdrojmi pre diferenciálnu formu zovšeobecnenia vektorového potenciálu elektromagnetického poľa. náboj.Quarks 6. ktoré popisujú všetky pozorované základné sily a hmotu. taktiež nie je jasné. and electrons 4. so svojou hmotnosťou. či existuje nejaký princíp. až kým sa nestretnú s D-bránami. metastabilné. neutrons. ktoré sú tzv. Toto vedie mnohých vedcov k presvedčeniu. Subatomic level . ktoré v kombinácii produkujú osciláciu. ktorá popisuje. že elektróny a kvarky vnútri atómu nie sú 0-rozmerné objekty. avšak s nulovou kozmologickou konštantou a niektorými novými poľami.Protons. kde sa môžu otvoriť do 1-dimenzionálnych liniek. čierne p-brány a Neveu-Schwarzove 5-násobné brány. sa odkazuje na varietu vzájomne prepojených objektov. základnej teórie silnej jadrovej sily. Čierna diera-ako čierne p-brány sú identifikované s D-bránami. či teória strún má takéto riešenie. Rozdeľovanie a spájanie strún korešponduje s emisiami a absorpciou častice. Existujú známe konfigurácie.

že gitarová struna je len 2-dimenzionálna a môžete ňou pohybovať nahor a nadol. Najranejší strunový model bozónických strun. ktoré obsahujú fermionické vibrácie sú známe ako superstrunové teórie. všeobecnejšie. podobný popis grafom je možný pre postup struny v čase. ktorý ju udržiava "napnutú". všeobecnejšie. Napríklad. ale toto by porušilo Heisenbergov princíp neurčitosti. ktorá taktiež zahŕňa (ak sú obsiahnuté aj otvorené struny) kalibračné polia. riadia istými vymedzenými pravidlami správania. Teórie strún. spektrum častíc obsahuje len bozóny.Teória strún Analógiou pre módy strún je gitarová struna produkujúca množstvo rozličných hudobných tónov. Analogicky. strunové teórie bez uzavretých strún neexistujú. struna (jednorozmerný objekt — linka) sleduje povrch (dvojrozmerného priestoru). ale aj v iných dimenziách. Otvorená struna vyzerá ako krátka linka. ako vyplýva z názvu. . minimálna veľkosť struny je v závislosti na strunovom napätí. Stručne povedané. jedným uzavretým strunovým módom je gravitón. všeobecnejšie. ktorá je tvorená fermiónmi. avšak všetky sa dnes považujú za rôzne limity M-teórie. bez hrán). rôzne tóny korešpondujú s rôznymi časticami. Navyše. ako môže teória strún obsahovať fermióny je vo svojom základe vedené objavením supersymetrie. Zisťovanie toho. Tento model popisuje. Teória strún obsahuje ako otvorené struny. a to v dôsledku rozkladu (prinajmenšom čiastočne) priestoročasu samotného. Avšak. alebo. matematických vzťahov medzi bozónmi a fermiónmi. ktoré tvoria kompletnú slučku. toto napätie sa považuje za fundamentálny parameter teórie. tento model nie je bez problémov. že by sa mohlo scvrknúť na bod. ktorú majú dva samostatné koncové body. ale nie hmoty. ktorá ju zmenšuje a efektom neurčitosti. 210 Obálka sveta Pohyb bodovej častice je možné popísať náčrtom grafu jej pozície (v jednej alebo dvoch dimenziách) oproti času. j. Riemannov povrch (2-dimenzionálne orientovaný priestor bez hraníc (t. vo väčšine teórií strún. čo dáva dve odlišné spektrá. v dostatočne nízkych energiách. vytvoriac uzavretú strunu. Pretože dva konce otvorenej struny sa môžu vždy stretnúť a spojiť. ako napríklad fotón. Riemannov povrch. kvantovo-gravitačnú teóriu. Uzavreté struny vyzerajú ako malé slučky. V dôsledku toho. Jej napätie bude mať tendenciu ku kontrakcii na stále menšiu slučku. Napríklad. známeho ako obálka sveta. Analogicky. tak uzavreté struny. častice ktoré sa. čo by znamenalo. zahŕňal iba bozóny. ako napríklad fotón (alebo. Klasická intuícia hovorí. Charakteristická veľkosť strunovej slučky bude rovnováha medzi silou napätia. a tak je svetová obálka vyzerá ako prúžok. akúkoľvek kalibračnú teóriu). alebo. teória je zásadne nestabilná. veľmi podobné bežným strunám urobených z dvojvlákna. že častice by sa mohli pohybovať nielen v našej dimenzii. Tieto dva rôzne typy strún sa správajú mierne odlišným spôsobom. Jediným rozdielom je. Uvažujme o uzavretej strune. kvantové struny majú napätie. Na dôvažok. a tak ich svetová obálka vyzerá ako rúrka. Rôzne módy struny (reprezentujúce rôzne častice ako sú fotón alebo gravitón) sú povrchové vlny tohto priestoru. niekoľko rôznych druhov bolo popísaných. Výsledný obrázok popisuje svetovú linku častice (jej 'históriu') v priestoročase. Niektoré kvalitatívne vlastnosti kvantových strún možno pochopiť jednoduchým spôsobom. V skutočnosti by gitarové struny boli každou dimenziou a struny by mohli vibrovať akýmkoľvek smerom. ktorý je ohraničený. ktorá sa pohybuje v priestore bez externých síl. Napätie kvantovej struny je úzko prepojené na jej veľkosť. a jedným otvoreným strunovým módom fotón. bozóny sú príčinou radiácie.

sa struny môžu deliť a spájať v opačnom smere ako v Möbiusovom prúžku alebo u Kleinovej fľaše). uzavretá typ IIA. a teória pre dve vône heterotickej struny (SO(32) a E8×E8). U-duality prepájajú T-duality a S-duality. Formálne. kým S-duality sa týkajú rozdielov medzi silnou a slabou silou. Tieto teórie sú prepojené prostredníctvom transformácií nazývaných duality.[14] Myslelo sa. Dnes panuje názor. Toto sa odráža vo forme ich svetovej obálky (presnejšie. tieto dve teórie sú matematicky odlišné popisy tohto istého javu. že existuje päť rôznych teórií strún: otvorená typ I.Teória strún 211 Struny sa môžu rozpájať a spájať. v jej topológii). Povedané ináč. Mierky veľkých a malých vzdialeností. uzavretá typ I. sú kvantity. Duality Koncom 80. Dve teórie sú potom duálne vzájomne pokiaľ ide o ich transformáciu. Otvorená struna robiaca to isté bude mať svetovú obálku vyzerajúcu ako kruh pripojený na dva prúžky. akokeby išlo o špeciálne prípady nejakej fundamentálnejšej teórie (ktorá sa považuje za M-teóriu). ako aj silná a slabá sila. jej svetová obálka bude vyzerať ako jednoduchá rúrka rozdelená na dve neskôr spojené. V niektorých strunových teóriách (a to pre uzavreté struny v type I a niektorých verziách bozónických strún). čo tiež vyzerá ako torus napojený na dve rúrky (jedna predstavujúca vchádzajúcu strunu a druhá vychádzajúcu). napravo). Ak sú dve teórie prepojené dualitnou trasformáciou. rokov boli strunoví teoretici presvedčení. že z týchto piatich teórií len jedna je správna teória všetkého. silným a slabým a takto sa týchto päť veľmi odlišných teórií strún mohlo vzájomne prepojiť. Napríklad. tak v kvantovej časticovej fyzike. o ktorých sa tiež myslelo. svetová obálka u týchto teórií je ne-orientovateľným povrchom. a že táto teória bola teóriou s nízkym energetickým limitom. Avšak struny môžu zastrieť rozdiely medzi veľkým a malým. Tieto teórie sa nazývajú neorientované. T-duality sa týkajú rozdielov u veľkých a malých vzdialeností. Tieto duality prepájajú kvantity. že sú nezávislé. uzavretá typ IIB. Ak sa rozpojí uzavretá struna a jej dve časti sa neskôr spoja. Interaction in the subatomic world: world lines of point-like particles in the Standard Model or a world sheet swept up by closed strings in string theory Proces deliacej sa struny (alebo spájajúcej sa struny) je globálny a nie lokálny proces svetovej obálky: lokálne. kde sa delí. znamená to. ktoré boli vždy poznačené veľmi rozdielnymi limitami správania sa fyzikálneho systému ako v klasickej teórii poľa. svetová obálka vyzerá rovnako všade a nie je možné určiť jeden bod svetovej obálky. čo sa rovnalo fyzike pozorovanej v našom dnešnom svete. s desiatimi priestoročasovými dimenziami kompaktifikovanými na štyri. že tento obrázok nebol správny a že týchto päť teórií strún je vzájomne prepojených. jej svetová obálka bude vyzerať ako jednoduchá rúrka rozpojená na dve (často nazývaná nohavice — pozri obr. že prvá teória sa nejakým spôsobom môže transformovať tak aby vyzerala ako druhá teória. Preto tieto procesy sú integrálnou súčasťou teórie a sú popísané rovnakou dynamikou ako kontrola strunových módov. ak sa uzavretá struna rozpojí. .

bez tachyónov. Veľkosť tohto príspevku závisí na počte dimenzií.Teória strún 212 Strunové teórie Typ Časopriestorové dimenzie 26 Bozónické Detaily len bozóny. prečo sú možné riešenia plochého priestoročasu. Teória strún dovoľuje vztiahnuť počet rozmerov na skalár potenciálnej energie. častica nesúca náboj vzťahujúci sa na neporušenú kalibračnú symetriu) musí byť nehmotná. kde jedenásta dimenzia je veľmi malý kruh alebo priamka a ak sú tieto formulácie považované za základné. heterotic. t. ktoré sú membránami nižšej dimenzionality (ich rozmery sú nepárne — 1.a ľavotočivé struny sa líšia. a kalibračná anomália môže byť vyvážená zahrnutím netriviálnej potenciálnej energie do rovnice pre riešenie pohybu. Táto energia zahŕňa príspevok z Casimirovho efektu. ako s otvorenými tak s uzatvorenými strunami. ktoré sa redukujú na dimenzionalitu v slabo zakrivených režimoch—sú prepojené dynamickými vzťahmi. že priestoročas musí mať 11 dimenzií. absencia potenciálnej energie v "kritickej dimenzii" vysvetľuje. ako aj vesmíry až s desiatimi plochými priestorovými rozmermi a taktiež prípady. ako s otvorenými tak s uzatvorenými strunami. skupinová symetria je SO(32) Supersymetria medzi silami a hmotou. že pre každý samostatný počet predpovedaných dimenzií existuje kalibračná anomália. hlavný nedostatok: častica s imaginárnou hmotnosťou. vrátane časového smerovania). len uzavreté struny. t. tieto teórie vyžadujú vloženie dodatočných dimenzií "oboma rukami". Preto. bez tachyónov.[16] Nič v Maxwellovej teórii elektromagnetizmu alebo Einsteinovej teórii relativity nedáva tento druh predpovedí. 3. 7 or 9 — v type IIA a párne — 0. 5. 2. "kritických dimenziách". Toto je možné pochopiť lepšie konštatovaním. len uzavreté struny viazané na D-brány. rátajúcim stupne voľnosti. I 10 Supersymetria medzi silami a hmotou. len uzavreté struny viazané na D-brány. skupinová symetria je E8×E8 IIA 10 IIB 10 HO 10 HE 10 Všimnite si. pravo. j. bez tachyónov. potom teória strún požaduje desať rozmerov. nie fermióny.heterotická. Technicky. Pôvodné teórie strún z 80-tych rokov popisujú špeciálne prípady M-teórie. kedy pozícia v niektorých z dimenzií nie je popísané reálnym číslom. ktorý reprezentuje fotón. len uzavreté struny viazané na D-brány. nehmotné fermióny sú ne-chirálne Supersymetria medzi silami a hmotou. len sily. 6 or 8 — v type IIB. A tak pojem priestoročasu nie je fixovaný strunovou teóriou: najlepšie je ho myslieť ako rôzny v rôznych okolnostiach. bez tachyónov. predstavujúca nestabilitu v teórii.a ľavotočivé struny sa líšia. nehmotné fermióny sú ne-chirálne Supersymetria medzi silami a hmotou. ktorá je predpovedaná teóriou strún závisí od energie strunového módu. j. že obsahuje predpovede o extra dimenziách. nazvaná tachyón. so štyrmi pozorovateľnými dimenziami. a tento počet je fixný a nezávislý na potenciálnej energii. toto sa deje kvôli tomu. Ďalej. Kozmologické riešenia existujú v širšej variete dimenzionalít a tieto sa líšia rôznymi dimenziami—presnejšie rôznymi hodnotami "efektíveho centrálneho náboja".[2] v protiklade k obyčajným trom priestorovým dimenziám a štvrtej dimenzii času. 4. skupinová symetria je SO(32) Supersymetria medzi silami a hmotou. Počet dimenzií nie je fixovaný žiadnym konzistentným kritériom. ktorá požaduje. fotón v plochom priestoročase . ale úplne iným typom matematickej kvantity. j. Hmotnosť fotónu. pravo. že typ IIA a typ IIB teórií strún umožňujú pohyb cez 10-dimenzionálny priestoročas (nazývaný jadro). že fotón zahrnutý v konzistentnej teórii (technicky. bez tachyónov. t. Avšak teória taktiež popisuje vesmíry ako je ten náš. Extra dimenzie Zaujímavou črtou teórie strún je. kým otvorené struny majú konce pripojené na D-brány. a to z kvantovej fluktuácie v strune. keďže pre väčší počet dimenzií existuje viac možných fluktuácií v strunovej pozícii.[15] Jednou z takýchto teórií je 12-rozmerová M-teória. avšak riešenia plochého priestoročasu predsa len existujú v tzv. nie hmota.

aby sme mohli obývať 3+1 dimenzionálnu vrstvu. kde sa susedný priestor významne líši od výnimočného podpriestoru samotného. ktoré sú tak malé. potom typicky existujú vhodne umiestnená hmota a Yang-Millsove kalibračné polia. čím sa stáva Calabi-Yauovým priestorom. Prvým je kompaktifikovať extra dimenzie t. Neskorší pokrok bol urobený konštruovaním realistickejších kompaktifikácií bez stupňa voľnosti Calabi-Yau alebo bez G2 priestorovostí. ktorý robíme hádzaním gúľ do hadice by jediný dôležitý pohyb bol jednorozmerný. s G2 holonómiou. Avšak. čiastočne v dôsledku Calabi-Yau manifold (3D projection) výpočtovej jednoduchosti. že má len jeden rozmer. 6-dimenzionálna priestorovosť musí mať SU(3) štruktúru. zisťuje. dĺžku. Skutočne. 26 dimenzií pochádza od Polyakovovej rovnice. Kompaktné dimenzie Na vyriešenie tohto očividného nesúladu boli navrhnuté dva spôsoby. Strunové teórie plochého priestoročasu sú 26-dimenzionálne v bozónickom prípade. aby sa vošla do hadice. kým superstrunové teórie a M-teórie zahŕňajú 10 alebo 11 dimenzií pre ploché riešenia. Ak je hadica nazeraná z dostatočnej vzdialenosti. Táto "extra dimenzia" je viditeľná len z relatívnej blízkosti hadice. ako sa človek približuje k hadici.[20] nebolo známe.[21] Takéto 213 . predstame si guľu.[17] Keď sa urobí prepočet. takéto geometrie sa vyskytujú prirodzene ako Calabi-Yauove kompaktifikácie. ako je reflektované v ich holonómii. zvláštny prípad (beztorznosti). kritická dimenzionalita nie je štyri ako by sme sa mohli domnievať (tri osi priestoru a jedna času). tri dimenzie priestoru plus dimenzia času) podpriestore plného vesmíru. ako sa tieto redukujú na štvor-dimenzionálny priestoročas.[19] Tieto "výnimočné súbory" sú v Calabi-Yauovom priestore n-množiny a môžu byť popísané ako podpriestory bez lokálnych deformácií. Takéto priestory boli študované pri pokusoch prirovnať teóriu strún k 4-rozmernému štandardnému modelu. Podobne. Avšak. mravec idúci vnútri nej by sa pohyboval v dvoch dimenziách (a mucha vletiaca doň v troch). v akomkoľvek experimente. Štandardnou analógiou pre toto je uvažovanie o viacrozmernom priestore ako o hadici. priestoročas môže byť taktiež stratifikovaný. alebo experimenovaním s častiacami s extrémne malou vlnovou dĺžkou (rádu polomeru kompaktnej dimenzie). že obsahuje aj ďalší rozmer. alebo ak do nej "vhodíme" dostatočne malé objekty. ktorá je opäť špecifický. A tak. šesť alebo sedem extra dimenzii. j. je nevyhnutné uvažovať.Teória strún bude nehmotný—a teória konzistentná—len pre konkrétny počet dimenzií. zdá sa. extra kompaktné dimenzie sú "viditeľné" len pri extrémne malých vzdialenostiach. táto by sa viac-menej pohybovala len jedným smerom. obsahujúc straty (vrstvy) rôznych dimenzií. čo v kvantovej mechanike znamená veľmi vysoké enerie (pozri dualita vlnovej častice). že sme "uväznení" v dimenzionálnom (t. podobné prasklinám na kuse papiera alebo v kryštáli. Podsúčet X sa rovná vzťahu fotónovej fluktuácie v lineárnej dimenzii. Ak sú takéto podmnožiny výnimočnými sústavami v rámci priestoru s väčším počtom dimenzií.[18] Počínajúc akoukoľvek dimenziou väčšou ako štyri. Hodiac takúto guľu do hadice. Scenár univerzálnej svetovej brány Ďalšom možnosťou je. a 7-dimenzionálna priestorovosť musí mať štruktúru G2i. priemer. ich dôkaz je. že sú nezistiteľné súčasnými experimentami. ktorá je SU(3) holonómiou. jednoduchý priestor. ktorá je dostatočne malá. U bozónických strunových teórií. Pre zachovanie vysokého stupňa supersymetrie. že takýto kozmický scenár je realistický. j. a to pozdĺžne. tieto kompaktifikácie musia byť veľmi špeciálne. že gravitácia tiež môže byť vhodne lokalizovaná na podpriestor. až do práce Randalla a Sundruma. Navyše. ktorá bola možná predpokladom o supersymetrii.

V týchto prípadoch. táto dualita nebola v žiadnom z prípadov dokázaná. . že gravitačná teória priestoročasu s vhodnými poľami pozadia je duálna (t. To znamená.Teória strún podpriestory sú tzv. a preto takéto modely sú známe ako teórie bránového sveta. A tak D-brány môžu emitovať a absorbovať uzavreté struny. žiadne nové sily sa neobjavujú z malých vzdialeností. fyzikálne ekvivalentná) ku kalibračnej teórii hranice tohto priestoročasu (keďže podpriestor naplnený s D-bránami je hranicou tohto priestoročasu). D-brány sú objektami. a tak otvorené struny pripojené k D-bránam neinteragujú s uzavretými strunami. Z pohľadu otvorených strún. že každý predpovedaný fenomén a kvantita v jednej teórii má analógiu v inej teórii. Táto kalibračná teória je prepojená na gravitáciu (ktorá údajne existuje v zhluku). D-bránami. ako sa sily medzi strunami javia v našom štvorrozmernom vesmíre. takže panuje taktiež nezhoda medzi strunovými teoretikmi pokiaľ ide o duality aplikované na rôzne modely. D-brány sú gravitačné zdroje. že sú k nim pripojené hranice svetovej obálky. 3-dimenzionálne objemy atď). ibaže toto zatiaľ nie je praktická možnosť. j. no ich tvar má zásadný vplyv na to. 214 D-brány Ďalšou kľúčovou črtou teórie strún je existencia of D-brán. ku ktorým sú pripojené konce otvorených strún. potom bude existovať viacero typov kalibračných bozónov. Avšak. gravitácia pôsobiaca v skrytých dimenziách oplyvňuje ostatné negravitačné sily ako je elektromagnetizmus. kvôli povahe Calabi-Yauovej rozmanitosti. Z pohľadu otvorených strún. Ako je popísané vyššie. D-brány sú definované faktom. Kaluzova raná práca demonštrovala. ktoré sú príčinou vzniku Neabelianskej kalibračnej teórie. že všeobecná relativita v piatich dimenziách v zásade predpovedá existenciu elektromagnetizmu. fyzika D-brán je popísaná vhodnou kalibračnou teóriou. Hovorí sa. že otvorené struny pripojené na D-bránu na nej "existujú". Kalibračno-gravitačná dualita Kalibračno-gravitačná dualita je v istých prípadoch zbiehajúca sa dualita medzi kvantovou teóriou gravitácie a kalibračná teória v nižšom počte dimenzií. avšak doposiaľ tieto len udali horné obmedzenia ohľadom veľkosti takýchto skrytých dimenzií. na ktorých je postavená kalibračná teória. a tak máme gravitačnú teóriu priestoročasu s poľami pozadia. Doteraz. V prípade D-brány tu bude jeden typ kalibračného bozónu a budeme mať Abeliansku kalibračnú teóriu (s kalibračným bozónom fotónom). Ak existuje viacero paralelných D-brán. z pohľadu uzavretých strún. Opis duality V istých prípadoch kalibračná teória ohľadom D-brán je rozpojenie od gravitácie nachádzajúcej sa v zhluku. takže obyčajne je každý z týchto dvoch rôznych uhlov pohľadu neúplný. so "slovníkom" prekladajúcim jednu teóriu do druhej. D-brány majú dva nezávislé alternatívne popisy. Efekt skrytých dimenzií V každom prípade. Ide o membrány rozličnej dimenzionality (od nula dimenziálnej membrány — čo je fakticky bod — cez 2-dimenzionálne membrány. V zásade je preto možné dedukovať povahu týchto extra dimenzií požadovaním konzistencie so štandardným modelom. preto môžu mať hmotnosť (keďže emitujú gravitóny) a — v superstrunových teóriách — tiež náboj (keďže môžu emitovať uzavreté struny. Preto v takýchto prípadoch je často uvádzané. ktorú sú kalibračnými bozónmi). Takáto situácia sa nazýva rozpojovací limit. a dávajú dôvod na kalibračné teórie "existujúce" na nej (keďže jeden z módov otvorených strún je kalibračný bozón ako je fotón). D-brány sú tak gravitačnými zdrojmi. Je tiež možné extrahovať informácie týkajúce sa skrytých dimenzií testami precíznosti gravitácie.

v ktorom dilatačné pole (určujúce silu napojenia) klesá s polomerom. že ak v gravitačnej teórii existuje nastavenie. a N = 4 supersymmetrickou Yang-Millsovovou teóriou na štvor-dimenzionálnej hranici Anti de Sitterovho priestoru (buď v plochom štvor-dimenzionálnom priestoročase R3. t. ak je možné (pri rozpojovacom limite) popísať gravitačný systém ako dve samostatné oblasti — jedna (zhluk) veľmi vzdialené od zdroja. aby mohli interagovať navzájom.[25] Struny v Seiberg-Dualovej teórii]"</ref>[26] [27] . kalibračnej teórie s jej fundamentálnou teóriou silnej jadrovej sily.1 alebo troj-sfére s časom S3 R). ktorá bola kvantitatívne modelovaná lattice QCD metódami s dobrými výsledkami.[29] Matematická technika od tejto strunovej teórie (the AdS/CFT correspondence) bola použitá na popis kvalitatívnych vlastností kvark-gluónovej plazmy v relativistických kolíziách ťažkých iónov. a tak nezahŕňa radiálny smer: je v priestoročase s o jednou dimenziou menej v porovnaní s gravitačnou teóriou (v skutočnosti. napríklad extrémna čierna diera.[24] Keď sú častice veľmi vzdialené od tohto zdroja. ktoré prídu do zdroja z rôznych smerov budú mať v tejto teórii kvantovú fluktuáciu (mimo škrupiny) ďaleko navzájom od seba. je v priestoročase identickom k hranici horizontu udalosti gravitačnej teórie). j. avšak. ktorý ide od gravitačného zdroja preč (smerom od zhluku). že bude objavená gravitačná teória duálna ku kvantovej chromodynamike.Teória strún 215 Príklady a intuícia Najznámejším príkladom a prvým. ide výlučne o štandardnú kvantovú chromodynamiku. sú popísané uzavretými strunami (t. kým veľký polomer v gravitačnej teórii sa prekladá na vysokoenergetickú škálu v kalibračnej teórii (t. Bolo by ňou objavenie veľkých kozmických strún v priestore. Uhol medzi prichádzajúcimi časticami v gravitačnej teórii sa vzťahuje k radiálnej vzdialenosti od gravitačného zdroja. alebo obyčajne supergravitáciou). interagujúce medzi sebou navzájom. keď Big Bang "rozšíril" niektoré struny do astronomických rozmerov. a druhá blízko zdroja — potom druhá oblasť môže byť tiež popísaná kalibračnou teóriou D-brán. takže častice. Toto je známe ako AdS/CFT correspondence[22] [23] . j. potom jeho teória poľa bude asymptoticky voľná. Táto druhá oblasť (blízko zdroja) sa nazýva limit blízko horizontu . v ktorej častice interagujú: čím väčší je uhol.[30] Bola navrhnutá tiež ďalšia potenciálna forma dôkazu pre teóriu strún.[28] Takže. j. resp.[9] [10] [11] [12] the physics. V kalibračnej teórii sú tieto "projektované" na hranicu. tým bližšie ku zdroju musia častice byť. že existuje priestoročas s gravitačným zdrojom. stále ich alternatívne možné popísať prostredníctvom uzavretých strún. Túto dualitu si možno predstaviť nasledovne: predpokladajme. Kontakt s experimentom Matematika strunovej teórie môže viesť k novým poznatkom ohľadom kvantovej chromodynamiky. UV režim teórie poľa). ktoré sú zložené z kalibračných bozónov (gluónov) a ostatných stupňov voľnosti kalibračnej teórie. kým teória poľa zahŕňa tiež korelačnú funkciu mimo škrupinu. škála vzdialenosti medzi kvantovými fluktuáciami v kvantovej teórii poľa má vzťah (inverzný) k energetickej škále v tejto teórii. keďže obyčajne existuje horizont udalosti okolo (alebo v) gravitačnom zdroji. A tak uhol medzi prichádzajúcimi časticami v gravitačnej teórii sa prekladá do škálovej vzdialenosti medzi kvantovou fluktuáciou v kalibračnej teórii. a tak malý polomer v gravitačnej teórii sa prekladá na nízkoenergetickú škálu v kalibračnej teórii (t. ako sú tieto dve teórie ekvivalentné: Fyzika gravitačnej teórie horizontu udalosti zahŕňa len stavy v škrupine (obvyklé v teórii strún). názov často používaný pre kalibračno-gravitačnú dualitu vo všeobecnosti. Ostatné teórie však predpovedajú kozmické struny s . IR režim teórie poľa). jedným zo smerov v priestoročase je radiálny smer. Stavy v škrupine v gravitačnej teórii horizontu udalosti je možné myslieť ako popisujúce len častice prichádzajú zo zhluku do oblasti horizontu udalosti. gravitačnou teóriou. sformovaných. ktorý budeme študovať je dualita medzi Typom IIB superstruny na AdS5 S5 ( produktovom priestore päť-dimenzionality Anti de Sitterov priestor päť-sféry na jednej strane. jeho napojenie sa bude zoslabovať vo vysokých energiách. kým častice prichádzajúce k zdroju takmer z rovnakej vzdialenosti budú mať (mimo škrupinovú) kvantovú fluktuáciu navzájom blízko k sebe. objektami podobnými QCD strunami. Ako sa častice približujú ku gravitačnému zdroju. Kalibračná teória existuje len na D-bráne samotnej. j. Predstavme si teraz. Jednoduchý príklad tohto princípu je. Na druhej strane. V gravitačnej teórii. Panuje presvedčenie.

ktoré sú dnes prístupné pre urýchľovač častíc. teória strún ako teória všetkého by mala malú alebo žiadnu schopnosť predpovedať v porovnaní s fyzikálnymi experimentami častíc nižších energií. keďže supersymetria by mohla existovať. či je vôbec možné ju volať vedeckou teóriou. Sem patria Peter Woit. ani jedna testovateľná predpoveď. pretože je tak ťažké ju experimentálne testovať. čo znamenalo trištvrte storočia pokroku. kvôli čomu sú tieto predpovede netestovateľné akýmkoľvek časticovým urýchľovačom v dohľadnej budúcnosti. ktorá by bola tak rozsiahlym súborom kalkulácií naznačujúcich. Kontrovezie sa týkajú dvoch vlastností: #Všeobecne je rozšírená predstava. pre ustanovenie presvedčivého potenciálu pre verifikovanie teórie strún. ani jedna teoretická hádanka nebola vyriešená. Absencia supersymetrických častíc na energetických hladinách prístupných pre LHC by nemusela znamenať koniec teórie strún.[36] Je teória strún prediktívna? Teória strún ako teória všetkého bola kritizovaná ako nevedecká. má veľké množstvo rovnako možných riešení. že jej praktické použitie je vylúčené: Teória ničoho. Lee Smolin. táto teória má toľko verzií." -. niektorí fyzici tvrdia. V skutočnosti.[31] Niektorí idú ešte ďalej a hovoria. Jedným z takýchto unikátnych predpokladov je strunová harmómia: pri dostatočne vysokých energiách—pravdepodobne blízko kvantovo gravitačne škály—strunag-ako prirodzenosť častíc by začala byť zrejmá.[45] Preto pre falzifikáciu teórie strún by stačilo falzifikovať kvantovú mechaniku. Lorentzove invarianty. fyzici naháňali výhonok zvaný teória strún. tisíce štúdií. že jej v súčasnosti netestovateľný status znamená. Avšak. ktoré obsahujú supersymetriu. Teória strún. A. že akákoľvek teória kvantovej gravitácie by si vyžadovala extrémne vysoké energie na priame overenie. Avšak nie je jasné. ako vysoké sú tieto energie. keďže teória strún bola prvou teóriou.[44] Všetko modely strunových teórií sú kvantovo mechanické.[32] [33] Toto viedlo k verejnej debate v roku 2007. zvaných strunové vákuá.Teória strún rozdielnymi fyzikálnymi danosťami (topologické defekty v rôznych poliach. Mali by existovať ťažšie kópie všetkých častíc korešpondujúce s vyššími vibračnými stavmi struny. Nový fenomén konzistentný s verziami o teórii strún môže byť pozorovaný s novobudovaným Veľkým Hadrónovým urýchľovačom. kde jeden komentátor vyjadril svoj názor takto: "Počas obdobia vyše jednej generácie. Boli by ním indikácie o anomálne veľkej sile gravitácie na mikroskopickej úrovni.[43] and Carlo Rovelli. že teória strún ako teória všetkého je zlyhaním. niektorí teoretickí fyzici postavili otázku. 216 Problémy a rozpory Hoci teória strún pochádza z fyziky. Philip Warren Anderson. vyššie ako rozsahy pri ktorých sa robia súčasné experimenty ako Veľký hadrónový urýchľovač[37] môže dosiahnuť.[34] [35] . unitárne a obsahujúce Einsteinovu všeobecnú relativitu ako nízkoenergetický limit. ktorá ho požadovala. LHC. 1.[42] Lawrence Krauss.[38] a tieto vákuá by mohli byť dostačne rozdielne na vysvetlenie takmer všetkých fenoménov. ktoré môžeme pozorovať pri nižších energiách. že by mala byť skôr klasifikovaná ako systematická sústava pre budovanie modelov v protiklade k fyzikálnej teórii. že teória môže byť pravdivá. neexistuje žiadna iná teória. Avšak. čo by bolo v súlade s bránami interagujúcimi medzi extra dimenziami prostredníctvom unikania gravitónov z jednej do druhej. V najpravdepodobnejšom prípade by boli 1014 times vyššie ako tie. Tucty konferencií o teórii strún. Lorentzove invariancie alebo všeobecnú relativitu. napriek všetkej tejto aktivite. ak aj je. avšak mimo dosah akcelerátoru. Začiatok tohto znamenal koniec toho. Objav supersymetrie by tiež mohol byť považovaný za dôkaz.Jim Holt.[46] A tak teória strún je falzifikovateľná a vyhovuje definícii vedeckej teórie podľa Popperovských kritérií. ako je v súčasnosti chápaná. hoci sú aj iné teórie.[41] Sheldon Glashow.[39] [40] Pretože je tak ťažké teóriu testovať. Ak sú tieto vlastnosti správne. . stovky doktorátov. predpoveď by mala byť špecifická a nie zdieľaná akýmkoľvek teoretickým modelom kvantového poľa alebo všeobecnou relativitou.

Teória strún 217 Močarina Na odpoveď na tieto obavy. ktorý je podobný tomu nášmu — so štyrmi dimenziami. čo zahraňuje rôznym hypotetickým variantám alebo zvyškom (aby sa mohli sformovať). Tento limit dokonale vyhovuje teórii kvantového poľa — v tomto limite sa teória prenikania vlastne stále zlepšuje. že teórie s malým nábojovým kvantom musia pochádzať z ľahko nabitých častíc. Niektorí dúfajú. Cumrun Vafa a ďalší spochybnili myšlienku teórie strún. s inými súborom častíc a síl. ktoré je ťažké zakomponovať do nestrunovej teórie kvantovej gravitácie. Štúdiom príkladov a z analýzy vyparovanie čiernej diery sa teraz akceptuje. hoci fráza "konzistentná holografickú teóriu kvantovej gravitácie" by rovnako mohla byť synonymická s "teóriou strún". Navrhujú. Nezávislosť na pozadí Ďalšia. kalibračnými skupimai a chirálnymi fermiónmi. Rozloženie strunovej teórie Vákuová štruktúra teórie. ak by nebol problém s gravitáciou. vysokou planckovou škálou. Príklad teórie v močiari je kvantová elektrodynamika v limite veľmi malého elektrónového náboja. ktoré by mohli byť pravdivé. Je treba poznamenať. ak vôbec nejaký. tieto čierne diery by sa nemohli efektívne rozkladať. Avšak v teórii strún. kedy náboj najľahšej častice začne mať menšiu hmotnosť ako je hmotnosť v prirodzených jednotkách. Keďže tento argument je veľmi obecný—spočívajúci len na vyparovaní čiernej diery a holografickom princípe. v momente.[38] . avšak ktoré nie sú kompatibilné so strunovou teóriou. aby pravdepodobnejšie teória fyziky nízkych energií bola v močarinách. Toto obsahuje črty ako neabelianske kalibračné skupiny a chirálne fermióny. že je kompatibilná so všetkým. Hoci neperturbačné techniky značne pokročili — vrátane konjektúrnych kompletných definícií v priestoročase uspokojujúc isté asymptoty — plná neperturbačná definícia teórie stále chýba. To preto. Hoci teória má istú nezávislosť na pozadí — topologická zmena je v nej započatý proces a výmena gravitónov je ekvivalentná k zmene na pozadí — matematické kalkulácie v teórii závisia na výbere pozadia ako počiatočného bodu. Toto jediné platí vnútri teórie strún—neexistujú žiadne obmedzenia v teórii kvantového poľa. nie je dobre pochopená. čo má za výsledok časovo invariantný priestoročas: v súčasnosti sa teória nedokáže vysporiadať s časovo podmieneným kozmologickým pozadím. aby tento predpoklad platil pre akúkoľvek konzistentnú holografickú teóriu kvantovej gravitácie.[38] Aký princíp. Dôvodom je. Strunová teória obsahuje nekonečný počet samostatných metastabilných vákuí a možno až 10500 alebo viac ich korešponduje s vermírom. Každá z nich korešponduje s iným možným vesmírom. nazvaná Rozloženie strunovej teórie. Avšak bolo navrhnutých niekoľko modelov na vysvetlenie prerušenia supersymetrie. mnoho teórií strún je stále formulovaných perturbačne. Kým neexistujú . že dve takto nabité masívne častice sa budú vzájomne priťahovať viac ako elektrostaticky odpudzovať a mohli by byť použité na výrobu čiernej diery. Ak neexistujú žiadne ľahko nabité častice. alebo a neperturbačné ošetrenie strunovej teórie (teória strunového poľa bolo myslené neperturbačne v 80. Niektorí vidia nezávislosť na základe ako fundamentálnu požiadavku teórie kvantovej graviácie. a to obzvlášť keďže všeobecná relativita je už sama na základe nezávislá. že objav novej kalibračnej skupiny s malým kvantom náboja a len ťažko nabitými častiacami by mohli sfalzifikovať strunovú teóriu. že strunová teória je závislá na pozadí — strunová teória popisuje perturbačné expanzie na fixnom pozadí priestoročasu. že ako mnoho teórií kvantového poľa. To znamená. rokoch) a má formuláciu nezávislú na pozadí. teória sa stáva nekonzistentnou. ako divergentné série aproximácií. Močariny sú súborom teórií . aby štandardný model nebol močarinou. že všetky základné črty štandardného modelu môžu byť zakomponované do teórie strún. že M-teória. je možné použiť na výber spomedzi týchto vákuí je otvorenou otázkou. Prerušenie supersymetrie Centrálnym problémom pre aplikovanie je. staršia forma kritiky je. že najlepšie pochopené základy strunovej teórie používajú veľa zo supersymetrického základu teórie. najzaujímavejší je KKLT model. ktorý zahŕňa brány a fluktuácie na vytvorenie metastabilnej kompaktifikácie. bolo navrhnuté.

S-maticový prístup započal Werner Heisenberg v 1940-tych rokoch ako spôsob konštruovania teórie. avšak nie je obmedzený len na strunovú teóriu. že väčšina vesmírov obsahuje hodnoty pre fyzikálne konštanty. Toto je tiež falzifikovateľný argument. Horn a C. 218 Ďalšie kritériá testovateľnosti Mnoho fyzikov silne oponuje myšlienke. Strunová teória bola pôvodne vyvinutá počas 60-tych a začatkom 70-tych rokov ako nikdy nie úplne úspešná teória hadrónov. Pracujúc s experimentálnymi údajmi. pretože to môže umožniť prirodzené antropické vysvetlenie pozorovaných hodnôt fyzikálnych konštánt. ktoré sa. ktoré sa od seba môžu vzájomne radikálne odlišovať. tak elektromagnetizmus v štyroch. ako aj pre kontrolu. Tento typu strunovej teórie. dva príspevky sa zrátajú. či nedochádza k elektroslabosilnej unifikácii. V r. kedy existujú strunové teórie všetkého (hoci pred 20 rokmi to bolo naopak). ktoré nepredpokladajú. no je zdieľaný veľkými unifikačnými teóriami.je zabalená do malého kruhu. virtuálne častice sa môžu vymeniť dvomi kvalitatívne rozdielnymi spôsobmi. obzvlášť malej hodnoty kozmologickej konštanty. aby sa prepájacie konštanty všetkých štyroch síl stretávali v jednom bode renormalizácie preškálovania skupiny. iný dávajú maximálne stavy pri istých . ktoré sú podriadené silnej interakcii. zatiaľ čo omnoho neskôr Brans a Dicke pridali skalárny komponent ku gravitácii. ktoré sa očakávajú od rotujúcich strún. 1926. dve častice annihilujú. subatomických častíc ako sú protón a neutrón. keď budú požadované konzistenčnými podmienkami. ale boli by konštruované svojimi interakciami z vlastnými podmienkami konzistencie na S-matici. že gravitácia v piatich dimenziách popisuje ako gravitáciu. Keď sa častica a antičastica rozídu. AdS/CFT spojenie .. medzi nimi Sylvester James Gates: "A tak. Niektorí fyzici sú presvedčení. že mezóny vytvárajú rodiny zvané Reggeho trajektórie. ako bol Heisenberg presvedčený. R. ako sa to predpovedá. pretože by bolo ťažké ak nie nemožné pre Poppera ju falzifikovať. s hmotnosťami vztiahnutými na spiny spôsobom. pripomeňte im. aby vytvorili dočasné prechodné stavy. D. V 60-tych rokoch. Avšak.[51] História Niektoré zo štruktúr opätovne zavedených do strunovej teórie vznikli po prvý raz oveľa skôr ako časť programu klasickej unifikácie započatej Albertom Einsteinom. ktorý popisuje len silné interakcie. rozdeľujú na jadrovú škálu. existuje veľký súbot možných vesmírov. že veľká unifikačná prirodzenosť v strunových teóriách všetkého vyžaduje. ktorý neskôr pochopili Yoichiro Nambu. Kým škála bola mimo o mnoho stupňov rozsahu. že teória strún nie je falzifikovateľná. Dolen. kto pridal piatu dimenziu ku všeobecnej relativite bol nemecký matematik Theodor Kaluza v r. Gates poznamenáva.. Tieto myšlienky by sa mali v rámci strunovej teórie oživiť. že je to dobrá vec. Einstein zaviedol nesymetrický geometrický tenzor. Na dôvažok. nabudúce. Tento princíp je už zakomponovaný na vysvetlenie existencie života na Zemi ako výsledku pre život priaznivej orbity okolo slnka strednej veľkosti spomedzi nekonečného počtu možných orbít (ako aj relatívne stabilného umiestnenia v galaxii). ktorý poznamenal. ak vám niekto povie. V s-kanáli. je oveľa menej kontroverzný dnes."[49] AdS/CFT vzťahuje strunovú teóriu na kalibračnú teóriu a umožňuje kontakt s experimentami nízkych energií v kvantovej chromodynamike. Schmid[52] rozvinuli niektoré sumárne pravidlá pre výmenu hadrónov. V teórii poľa. Holger Bech Nielsen a Leonard Susskind ako vzťahy. Geoffrey Chew a Steven Frautschi objavili.[47] [48] Tvrdí sa. Chew obhajoval vytvorenie teórie pre interakcie týchto trajektórií. V t-kanáli si častice vymieňajú stavy emisiami a absorpciou. švédsky fyzik Oskar Klein podal fyzikálnu interpretáciu nepozorovateľnej dimenzie--. a tak mnohí to neuznávajú za vedecký podložené. 1919. kozmologická verzia antropického prinícpu zostáva vysoko kontroverzná. jeden dávajúci kontinuálny príspevok pozadia.[50] LHC bude použitý jednak pre testovanie AdS/CFT. že strunová teória nie je testovateľná. Prvý. že by mali byť zložené zo nejakých fundamentálnych častíc. prístup. ktorá sa nespolieha na lokálne pojmy priestoru a času. a tak pravdepodobne žijeme v "najpriateľskejšom" vesmíre. ktoré sa rozpadajú do konečných stavov častícs.Teória strún žiadne kontinuálne parametre v teórii samotnej. ktoré nevedú k obývateľným vesmírom (prinajmenšom pre ľudí). ktorý obhajoval ideálne vyhovoval pre teóriu kvantovej gravitácie.

Veneziano sám objavil. s väčšinou pozitívnymi reziduami. Claud Lovelace vypočítal slučkovú amplitúdu. Michio Kaku a Keiji Kikkawa podali inú formuláciu bozónických strún. že neexistujú žiadne nesprávne prestupujúce stavy v dimenzii menšej či rovnej 26. a David Olive si v roku 1976 uvedomili. Miguel Virasoro a Joel Shapiro našli inú amplitúdu. že rovnice pohybu strunovej teórie. najľahšia častica musí byť tachyón. stovky fyzikov pracovala s skompletizovanie základného programu pre tento model. ako aj inými Reggeho typom. objavených z rovníc 219 . že vrcholy uberali pozadiu--.ktorá bola široko použitá v Reggeho teórii. kým Virasoro pochopil. zavedené Venezianom a Fubinim a geometrickú interpretáciu pre Virasorove podmienky.Gama funkcia--. Stanley Mandelstam formuloval konformnú teóriu svetovej obálky ako pre bozón tak fermión. že existuje inkonzistencia pokiaľ dimenzia teórie nie je 26. ktorá sa objavuje v teórii. 1969 Yoichiro Nambu. dnes chápanú ako uzatvorené struny. čo viedlo Gabriele Veneziano pre skonštruovanie amplitúdy rozdelenia. že originálne Ramondove a Neveu Schwarzove strungy boli samostatne inkonzistentné a bolo treba ich skombinovať. V údajoch bolo jasné. že teória by mohla byť popísaná v priestore a čase pojmami strún. kde sa častice objavujú. V rovnakom roku. 1981. kým Ziro Koba a Holger Nielsen zovšeobecnili Venezianove integrálne zastúpenie multičasticového rozdelenia. avšak počas nasledujúcej dekády všetky práce teórie boli úplne ignorované. Charles Thorn. Amplitúda potrebovala póly. pričom udali priestoročasový rámec pre uhlové operátory. Výsledok bol široko publikovaný Murray Gell-Mannom. Peter Goddard a Richard Brower ďalej dokázali.svetovej obálky. Opätovne zaviedli Kaluza–Kleinovú teóriu ako spôsob zreálnenia extra dimenzií. ktorá sa správala podľa správnych Wardových identít a nazvali ju gravitón. Ferdinando Gliozzi. že. ako teóriu strunového poľa. ktorý rozvinuli Peter Goddard. ktoré sú zovšeobecneniami Einsteinových rovníc všeobecnej relativity. Pierre Ramond pridal k modelu fermióny. Holger Bech Nielsen a Leonard Susskind zistili. Veneziano a Sergio Fubini zaviedli operátorový formalizmus pre výpočet amplitúdy rozdelenia. V r. s mnohými prekvapeniami. že všetky známe strunové teórie zahŕňali nehmotnú časticu spinu dva. teória pokračovala v rozvoji stabilným tempom vďaka práci niekoľkých zanietencov. Počas nasledovných rokov. čím vytvoril teoretický integrál cesty dvoj-dimenzionálneho poľa na vygenerovanie operátorového formalizmu. Napriek tomu. Veneziano dokázal nájsť konzistentnú amplitúdu rozdelenia s pólmi na priamych líniách. posunúc tak pozornosť fyzikov a očividne ponechajúc zavádzací program v smetnom koši histórie. a bola preukázaná ako priestoročasová supersymetria Johnom Schwarzom a Michaelom Greenom v r. V rovnakom čase. V r. [[Alexander Markovich PolyakovAlexander Polyakov dal teórii modernú smeromo integrálnu formuláciu. Výsledná teória nemala tachyón. Joel Scherk. ktorá mala vlastnosti Dolen-Horn-Schmidovej duality. Strunová teória sa dostala z koša. neskôr premenovanej na dualitu svetovej obálky. čo znamenalo. že oba popisovali celú amplitúdu a zahŕňali druhý. ako odstrániť póly s nesprávnymi reziduami za použitia obmedzené stavov. Jeffrey Goldstone. John Schwarz a Joel Scherk prišli k rovnakému záveru a urobili smelý skok k návrhu.Teória strún energiách. kvantová chromodynamika bola uznaná ako správna teória hadrónov. 1979. a poznamenal. a rozsiahle pokračoval v rozvoji konformnej teórie poľa. Manipuláciou kombinácií Gamma funkcií. 1970. že t-kanálový príspevok bol duálny pre s-kanál jeden. a existuje špeciálna matematická funkcia. že pre amplitúdu rozdelenia častice. Amplitúda by mohla vyhovovať takmer lúčovému rozmiestneniu dát. kritická dimenzia bola 10. že strunová teória je teóriou gravitácie a nie teóriou hadrónov. ale na slučkách a krivkách. John Schwarz a André Neveu pridali ďalší sektor do fermiónovej teórie o niečo neskôr. ktorý bol predchodcom konformnej teórie. zrejmá podmienkami sebakonzistencie. Vo fermiónových teóriách. Tamiaki Yoneya objavil. čo ho viedlo k sformulovaniu dvoj-dimenzionálnej supersymetrie na zrušenie nevhodných stavov. Daniel Friedan ukázal. s nekonečným počtom časticových typov a s poľami preberajúcimi hodnoty nie na bodoch.autori to interpretovali tak. ktoré by mohlo byť použité pre zovšeobecnenie. 1974. ktorej póly sú rovnomerne umiestnené na polovici reálnej línie--. V r. ktoré poslúchali dualitu a mali vhodné Reggeho škálovanie pri vysokých energiách. V r. a mali navrhnuté integrálne zastúpenie. na priamych trajektóriách. Amplitúdy rozdelenia boli odvodené systematicky od akčného princípu. Claudio Rebbi a Charles Thorn.

Rýchlo sa stalo zrejmým. popisuje nielen stupne voľnosti čiernej diery. Green a Schwarz objavili príspevok k anomálii.Teória strún Renormalizačnej skupiny pre teóriu dvoj-dimenzionálneho poľa. ktorý v zásade zjednotil päť strunoých teórií. ktoré chránia realistický objem supersymetrie. Konzistenčné podmienky boli tak silné. Edward Witten objavil. a Ryan Rohm objavili heterotické struny. Kalibračnou skupinou týchto uzavretých strún boli dve skupiny E8. nielen struny. Leonard Susskind zahrnul holografický princíp Gerardus ’t Hoofta do strunovej teórie. Philip Candelas. David Gross. a položil geometrické interpretácie matematických štruktúr v kalibračnej teórii. že teória potrebuje vyššiedimenzionálne objekty. špecifické geometrické singularity dovolené v strunovej teórii. Horúčkovitá aktivita. V r. V 90-tych rokoch. vytvoriac matematické pole zrkadlovej symetrie. že Calabi-Yauove priestory sú kompaktifikácie. a otvorili nové pole pre bohatú matematickú štruktúru. uzatvárajúc. Gary Horowitz. a bola objavená fyzikálna interpretácia strún a brán--. teória svetovej obálky alebo svetového objemu. ktorý obmedzil kalibračnú skupinu strunovej teórie typu I na (32). Edward Witten predniesol prejav o strunovej teórii. identifikujúc dlhé vysokoexcitované strunové stavy s obyčajnými termálnymi stavmi čiernych dier. čo pre extrémne nabité čierne diery vyzerá ako anti de Sitterov priestor. že strunová perturbačná teória je divergentná spôsobom. Edward Witten začal byť presvedčený. Willy Fischler Stephen Shenker a Leonard Susskind formulovali úplný holografický popis M-teórie ohľadom IIA D0 brán. Emil Martinec. že celá teória bol takmer úplne deterministická. ktorú on a Nathan Seiberg objavili už skôr pokiaľ ide o umiestnenie brán. Cumrun Vafa zovšeobecnil T-dualitu od kruhov po arbitrárne dimenzie. 1997 Juan Maldacena poznamenal. že efektívny popis fyziky D-brán za nízkych energií je prostredníctvom supersymetrickej kalibračnej teórie. ktorý naznačoval. Schwarz a Green objavili T-dualitu a skonštruovali dve rôzne superstrunové teórie--. že strunová teória na horizonte blízko geometrie extrémne nabitej čiernej diery.[53] prvá definícia strunovej teórie. je rovnako dobre popísaná prostredníctvom nízkoenergetickej limitujúcej kalibračnej teórie. ktoré v tom čase existovali. A tak teoretizoval. Pri postupnom chápaní výpočtov. Witten poznamenal. tvoria hmotný obsah strunových teórií. a stal sa jej známym obhajcom. že orbitály riešia problém chirality. že strunová teória je naozaj konzistentnou teóriou gravitácie. fluktuácie horizontu čiernej diery. že excitácie nízkych energií v teórii blízko čiernej diery pozostávajú z objektov blízkych k horizontu.sú typom čiernej diery. že nové neperturbačné objekty chýbali. V r. Jeffrey Harvey. a ktorákoľvek z nich mohla ľahko a prirodzene zahrnúť štandardný model. ktorá bola plne neperturbačná a bola konkrétnou matematickou realizáciou holografického princípu. Andrew Strominger a Edward Witten zistili. a ukázali. V rokoch 1984 až 1986.IIA a IIB korelované podľa T-duality. N=4 supersymetrickej 220 . anti-deSitterov priestoročas krát sféra s fluktuáciou. že D-brány a ostatné p-brány. David Gross a Vipul Periwal objavili. na výročnej konferencii strunových teoretikov na University of Southern California (USC). čím sa zrodila nová 11-dimenzionálna teória zvaná M-teória. 1995. Andrew Strominger a Cumrun Vafa vypočítali entropiu istých konfigurácií D-brán a našli zhodu a poloklasickou odpoveďou pre extrémne nabité čierne diery. ktorá v tom čase začala sa tiež niekedy nazýva druhá superstrunová revolúcia. že v tomto limite kalibračná teória popisuje strunovú excitáciu blízko brán. zvané D-brány a identifikoval ich s riešeniami supergravitácie čierne diery. Tom Banks. ale taktiež všetkých blízkych objektov. len s niekoľkými distrétnymi možnosťami. Tieto boli pochopené ako nové objekty navrhnuté perturbačnými divergenciami. stovky fyzikov začalo pracovať na tomto poli a toto sa niekedy nazýva prvá superstrunová revolúcia. že strunové teórie typu I sú nekonzistné. že väčšina teórií kvantovej gravitácie nebola schopná zakomponovať chiralitu fermiónov ako je neutríno. Začiatkom 80-tych rokov. Poznamenal. M-teória bola tiež predchodcom v práci Paula Townsenda približne v rovnakom čase. a teórie typu I s otvorenými strunami. ktorý Witten a Alvarez-Gaumé nepostrehli. Ako bolo navrhnuté 't Hooftom. kým Lance Dixon a ostatní vypracovali fyzikálne vlastnosti orbitálov. Petr Horava a Edward Witten stanovili 11-dimenzionálnu formuláciu heterotických strunových teórií. Počas tohto obdobia. Joseph Polchinski zistil. Toto ho viedlo k spolupráci s Luis Alvarez-Gauméom na štúdium porušení zákonov konzervácie v gravitačných teóriách s anomáliami. Počas tohto obdobia.

cbpf. com/ nature/ journal/ v439/ n7072/ full/ 439010a. res. in/ ~mukhi/ Physics/ string2. "Our Universe: Outrageous fortune". [17] Kalkuláciu počtu dimenzií možno obísť pridaním stupňov voľnosti. Wiedemann. An AdS/CFT Calculation of Screening in a Hot Wind. 221 Pozri aj • • • • • • • • • Zoznam tém o strunovej teórii Konformná teória poľa F-teória Nejasné gule Malá strunová teória Slučková kvantová gravitácia Vzťahy medzi strunovými teóriami a teóriou kvantového poľa Strunová kozmológia Supergravitácia • Normalizácia Zeta funkcie • Sloní vesmír Referencie [1] Sunil Mukhi(1999)" Teória strún: Detailný úvod (http:/ / theory. co.. pdf)". Texas A&M University [3] Joseph Polchinski.. arXiv:hep-th/0603176.16. Superstring Theory: The DNA of Reality (http:/ / www. Mohapatra and A. htm) [5] Leonard Susskind. html)" [2] M. aspx?cid=1284) "Lecture 23 . [11] H. č. org/ wgbh/ nova/ elegant/ view-glashow. " A Hitchhiker’s Guide to Superstring Jump Gates and Other Worlds (http:/ / homepage.". "Unstrung". a má iné charakteristiky. 03 . Liu. teach12. 2006 (http:/ / www. "Zadrž! Toto plavidlo sa len vydalo na cestu. tifr.". Nastase. Ph. Duff. com/ thubsch/ HSProc. americanscientist. Joseph (1998). timeshighereducation. mac. Times Higher Education. More on the RHIC fireball and dual black holes. Prostredníctvom tohto vzťahu strunová teória ukázala. Nature 439. K.Teória strún Yang-Millsovaej teórie. A. [14] S..) 52A (1997) 347-351 . biblioteca. 25 August 2006 (http:/ / www. Jr. Department of Physics. Igorom Klebanovom a Alexandrom Polyakovom. pdf)". Nature. Phys. January 2005.. pbs. Táto hypotéza. "A Heterotic Standard Model". org/ bookshelf/ pub/ all-strung-out) [4] "On the right track. Avšak.Lett. U. MIT-CTP-3757. J.D. asp?storyCode=204991& sectioncode=26) [6] Geoff Brumfiel. Minasian Eleven Dimensional Origin of String/String Duality: A One Loop Test (http:/ / arxiv. pdf]". Cambridge University Press. newyorker.Can I Have that Extra Dimension in the Window?". com/ ttcx/ coursedesclong2. Phys. html) [7] "NOVA . br/ pub/ apub/ 1999/ nf/ nf_zip/ nf04299. com/ archive/ 2006/ 10/ 02/ 061002crat_atlarge) [9] H. Liu. 2001 (http:/ / www. ktorý má ďalekosiahle dôsledky čierne diery. org/ PS_cache/ hep-th/ pdf/ 9506/ 9506126v2. Ovrut (2006). Interview with Professor Edward Witten. [15] Simeon Hellerman and Ian Swanson(2006): " Dimension-changing exact solutions of string theory (http:/ / arxiv. Je to konkrétny výsledok holografického princípu. Hübsch. [18] "Quantum Geometry of Bosonic Strings – Revisited" (ftp:/ / ftp2. pdf) Center for Theoretical Physics. 10-12 (5 January 2006) | doi:10. Published online 4 January 2006 (http:/ / www. org/ PS_cache/ hep-th/ pdf/ 0612/ 0612031v2. [12] H. Rajagopal. tento stupeň voľnosti sa správa rovnako k priestoročasovým dimenziám len v niektorých aspektoch. [16] Polchinski. October 2. String Theory.vydanie 03. lokalitu a informácie vo fyzike.The elegant Universe" (http:/ / www. [10] H. arXiv:hep-ph/0607062 July 2006. BROWN-HET-1439. arXiv:hep-th/0501068. com/ fline/ fl1803/ 18030830. a Stevenom Gubserom.97:182301..1038/439010a.2006 arXiv:hep-ph/0605178 [13] Burt A. 1 (http:/ / www. March 2006. Nucl. Americký vedec. ktoré sa neobjavujú v reálnom svete. BROWN-HET-1466. Január-Február 2007 Volume 95. James T. Volume 18 . R. "Všetko je v strunách?". že je prepojená s kalibračnými teóriami ako kvantová chromodynamika a toto viedlo ku kvantitatívnejšiemu pochopeniu správania sa hadrónov. html) [8] Jim Holt. (Proc. ktoré kompenzujú "chýbajúcu" kvantovú fluktuáciu. James Gates. a je dnes široko akceptovaná. pdf) [19] Pozri napríklad T. Nastase. ktorá sa nazýva AdS/CFT korešpondencia. Rajagopal. A. Rasin (eds. SUSY 96 Conference. Supl. The RHIC fireball as a dual black hole. Feb. org/ PS_cache/ hep-th/ pdf/ 0612/ 0612051v3. The New Yorker. ako aj pre povahu gravitačných interakcií. Wiedemann. Fortschritte der Physik 54-(2-3): 160–164. transitions and (pseudo)tachyons http:/ / arxiv.Rev. Toto je známe ako lineárna dilatácia alebo nekritická struna.). Ofer Aharony and Eva Silverstein(2006):"[Supercritical stability. 0:21:00. hinduonnet. 0:04:54. uk/ story. in Proc. Frontline. U. Liu and R. nature. K. Calculating the Jet Quenching Parameter from AdS/CFT. čo priviedli strunovú teóriu späť k jej koreňom. bola ďalej rozvinutá Edwardom Wittenom. a výsledná teória nie je Lorentzov invariant.

. John Baez a odpovede na skupinovom weblogu The n-Category Cafe (http:/ / golem. A. edu/ PS_cache/ arxiv/ pdf/ 0706/ 0706. pdf)" [29] For example: T. org/ abs/ hep. org/ abs/ hep-th/ 9905111)" (subscription required).113:843-882. Fischler. pdf)" [38] S. 323: 183–386. D. SU-ITP-04-44. edu/ category/ 2007/ 02/ this_weeks_finds_in_mathematic_7. arXiv:hep-th/0310077) [45] J. H. P. jp/ ~gc2007/ pdf/ yi. Je teória strún testovateľná? (http:/ / www.D68:046005.1016/S0370-1573(99)00083-6 (http:/ / dx. O. columbia. jp/ ~kiasyk2/ slides/ hashimoto. " Large N Field Theories.Erik Verlinde a Herman Verlinde(1997)" 5D Čierne diery a matrixové struny (http:/ / arxiv. Horn.2005. QCD Strings and D-branes (http:/ / www2. ac. zrkadliaci mnohosť a priestorovo-časovú topologickú zmenu v strunovej teórii (http://arXiv.H. Cambridge University Press.Teória strún [20] L. Lett. Comins.Do-See-Do and Swing your Superpartner Part II" 0:16:05-0:24:29. arXiv:hep-th/0302219. 222 Aspinwall. "Lecture 19 .. James Gates. pdf) [26] Harvey B. 4 January 2005 [42] "Pokiaľ neexistuje žiaden experiment. html)) [43] "Strunová teória ešte len musí dosiahnuť svoj prvý úspech vo vysvetlení alebo predikcii čohokoľvek merateľného" New York Times. tau.th/9610043v3 . v permanentnom bezpečí" NOVA interview (http:/ / pbs. Kachru. Phys. Gubser. New York Times. [24] Robbert Dijkgraaf. columbia. Veľký N limit superkonformných teórií poľa a supergravitácie. Objav vesmíru: Od hviezd po planéty. Perspectives (http:/ / video. Kachru. library. [51] Idem. Phys. ktorý by bolo možné urobiť. 357 (2008) [47] N. [50] Idem. bez adekvátnych experimentálnych ukazovateľov". edu/ chapters/ s8456.Meyer(2005)" Zakrivenia svetovej obálky QCD struny (http:/ / arxiv. J. com/ archive/ 2006/ 10/ 02/ 061002crat_atlarge) [37] Elias Kiritsis(2007)" String Theory in a Nutshell (http:/ / press. DOI: 10. utexas. Sugimoto. doi. " Alternatíva ku kompaktifikácii (http:/ / arXiv. ac. edu/ home/ baez/ week246. ucr. arXiv:hep-th/0501082.S. physics. Freeman & Co. String theory: An Evaluation.A conference [32] Peter Woit's Not Even Wrong weblog (http:/ / www. Maldacena. Rev. html) [35] John Baez weblog (http:/ / math. January 2005 [48] L.. Hadrónová fyzika nízkych energií vholografike QCD. org/ wgbh/ nova/ elegant/ view-glashow.February 2001. ph. html) [36] Unstrung: The New Yorker (http:/ / www. ktorá je robená predbaconianskym spôsobom. Shenker and Susskind "M Teória ako Matrix Model: Splývanie" http:/ / arxiv. UK (1998) [46] N. org/ 10. Y. Sundrum. ani žiadne pozorovania. String Theory and Gravity (http:/ / arxiv. Woit. February 2003 [49] S. de Sitter Vacua in String Theory. thetroublewithphysics. R. Woit (Columbia University). cornell. math. indiana. S. Polchinski. org/ abstract/ PR/ v166/ i5/ p1768_1 [53] Banks. newyorker.Rev. Randall and R. 0:20:10-0:21:20. math. Maldacena.org/pdf/hep-th/9309097)". Teória je v bezpečí. edu/ ~woit/ testable. edu/ ~woit/ wordpress/ ?cat=2) [33] Lee Smolin's The Trouble With Physics webpage (http:/ / www. org/ PS_cache/ hep-th/ pdf/ 9704/ 9704018v2. Superstrunová teória: DNA realita "Prednáška 21 . Jr. Sakai and S. 0:26:06-0:26:21.g. Schmid "Finite-Energy Sum Rules and Their Application to ?N Charge exchange" http:/ / prola. kyoto-u. Dimopoulos and S. Rept. Morrison and B. Trivedi. aps. 8 November 2005) [44] see his Dialog on Quantum Gravity. Ph.arXiv:hep-th/9711200 [23] Aharony. String Theory: Achievements and Perspectives . Prog. Oz (2000). ac. 2005v1. physics. html) [31] David Gross. com) [34] e. Kallosh. S. edu/ ~sg/ milc.Ooguri. yukawa. " Calabi-Yauov moduli priestor. indiana. arXiv:physics/0102051 [40] P. cf.D. il/ Lectures/ Exact_Sciences/ Physics/ stringfest/ OnDemand. edu/ ~sg/ milc/ results. Kaufmann. Teória strún.Theor. html?11). Cambridge. yukawa. B416 (1994) 414-480 [22] J. org/ pdf/ hep-th/ 9906064)" Phys. Arkani-Hamed. arXiv:hep-th/0301240 [39] P. pdf) z MILC výskumného programu na MILC Collaboration homepage (http:/ / www. princeton. arXiv:hep-th/0412141. W. 1016/ S0370-1573(99)00083-6). org/ PS_cache/ hep-th/ pdf/ 0506/ 0506034v1..Phys. HUTP-05-A0001. pdf)" [27] Koji Hashimoto(2007)" Cosmic Strings. Phys. December 2004 [30] Pozri napríklad Recent Results (http:/ / www. Predictive Landscapes and New Physics at a TeV. SLAC-PUB-10928.2003. [52] Dolen. Greene. Linde and S. 0:24:05-0:26-24.Môžu 4D sily (bez graviácie) mať rady struny?"..Koji Hashimoto a Seiji Terashima(2007)]" QCD String as Vortex (http:/ / arxiv1. kyoto-u. pdf) INFN Rome March 2007 [41] "strunová teória je prvou vedou za stovky rokov. p. pdf)" [28] Piljin Yi(2007)" Príbeh o baryónoch v gravitácii duálnej QCD (http:/ / www2. Nucl. pdf)" [25] Minoru Eto. 83 (1999) 4690-4693 [21] P. W. ´mýlite sa'. Susskind Antropické zloženie strunej teórie. Lecture 21. ktoré by ukázali.

*Witten.* HALPERN.. Many Worlds in One: The Search for Other Universes.* Taubes. Michio (April 1994). Edward (June 2002). Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes. George (2008). ISBN 0-393-05858-1. ISBN 0-19-508514-0. Physics Today. New York: HarperCollins. Amanda (December 2005). Reissue. Inc. New York: Hachette Book Group/Back Bay Books. Brown(Eds. html). Brian (October 20 2003). damtp. Indianapolis: Alpha. prístup: December 19. The Universe on a String (http://www.800-is-string-theory-in-trouble.* MUSSER. The Fabric of the Cosmos: Space. Hidden Dimensions.)* VILENKIN. ISBN 978-0-06-113032-8.| GREENE. ISBN 0-06-053108-8. (PDF) Astronomy Magazine. cam. Reprint. ISBN 0-8090-9523-8. 2005. ISBN 0-316-01333-1. Paul. Is string theory in trouble? (http://www.* GREENE. Paul (2004). ISBN 0-618-55105-0. Juan (January 2009).ias. Time Warps. and What Comes Next. New York: W.*Green. Lee (2006). on the first superstring revolution.org/journals/doc/PHTOAD-ft/vol_62/iss_1/28_1. probably the first ever written. prístup: December 19. Igor and Maldacena. Knopf. New Jersey: John Wiley & Sons. Cambridge: Cambridge University Press. 2005. Symmetry. The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design. New York: Hill and Wang. New York: Alfred A. Leonard (December 2006).. Dark Cosmos: In Search of Our Universe's Missing Mass and Energy. Not Even Wrong The Failure of String Theory And the Search for Unity in Physical Law. – An interview with Leonard Susskind. London: Jonathan Cape &: New York: Basic Books.pdf). Superstrings: A Theory of Everything?. and the Texture of Reality. ac. Hoboken.sns.aip.*Gefter. The Complete Idiot's Guide to String Theory. ISBN 978-1-59-257702-6. Solving Quantum Field Theories via Curved Spacetimes (http://ptonline. Superstrings (http:/ / www. New York: Houghton Mifflin Co. – An easy nontechnical article on the very basics of the theory. . The Trouble with Physics: The Rise of String Theory. Oxford: Oxford University Press.) (July 31 1992). prístup: December 19. • GRIBBIN.* SUSSKIND.* WOIT.* KAKU. Gary (November 1986). 2005. Brian (2004). Lisa (September 1 2005). Peter (2006). Parallel Universes. uk/ user/ mbg15/ superstrings/ superstrings. and the Extraordinary Search for a Theory of Everything. Norton & Company. ISBN 0-471-46595-X. Alex (2006). ISBN 0-521-43775-X. The Elegant Universe: Superstrings. and the Tenth Dimension. John (1998). Time. (Popular article.* RANDALL. [[New Scientist]].W.shtml). ISBN 0-224-07605-1 & ISBN 978-0-465-09275-8. New York: Ecco Press.newscientist. the Fall of a Science. London: Little Brown and Company. ISBN 0-316-32975-4. Julian R. Michael (September 1986). ISBN 0-375-41288-3. • HOOPER. and the Theory of Everything. html?full=true). "Everything's Now Tied to Strings" Discover Magazine vol 7.*Klebanov. Scientific American.Teória strún 223 Further reading Popular books and articles • DAVIES. the theoretical physicist who discovered that string theory is based on one-dimensional objects and now is promoting the idea of multiple universes. and the Quest for the Ultimate Theory. edu/~witten/papers/string. The Great Beyond: Higher Dimensions. #11. Dan (2006).Two nontechnical books that are critical of string theory: • SMOLIN. The Search for Superstrings. Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions.com/article/mg18825305.

ISBN 978-0-19-850954-7. Cambridge University Press. survey basic concepts in string theory. ISBN 0-521-35752-7. in June 2000. prístup: December 16.itp.org e-Print archive. 2005. – A guide to the string theory literature. Oxford University Press. • Vol. prístup: December 16. 2005. • Vol.org/abs/ hep-th/0311044/). ISBN 978-0-691-12230-4. from 10 to 17 September 2004. Frampton (1974). ISBN 0-521-63303-6.edu/online/ plecture/witten/). American Scientist. • Marolf.org e-Print archive. Clifford (2003). John H. • Ajay. and addressed to an audience of graduate students in experimental high energy physics.ucsb. Princeton University Press. 2005.org/abs/hep-ex/0008017). Cambridge University Press. 1: Introduction. Becker. The nth dimension (http://thenthdimension. Kavli Institute for Theoretical Physics. arXiv. Pierre (2007) Supersymmetry: Theory.com/). ISBN 0-521-63304-4. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe. Richard J. ISBN 0-521-80912-6. Michael (2007) Supersymmetry and String Theory: Beyond the Standard Model. ISBN 978-1-86094-427-7. – A criticism of string theory.Teória strún 224 Učebnice • Becker. • Paul H. 2005. – Invited Lecture at COSLAB 2004.org/issues/pub/ is-string-theory-even-wrong). 2005. • Gasperini. The original textbook. D-branes. Katrin. Don (2004). arXiv. prístup: December 16. • Zwiebach. Cambridge: Cambridge University Press. (2004). 2005. Knopf. Edward (1998). United Kingdom. – A comprehensive compilation of materials concerning string theory. Melanie. Is string theory even wrong? (http://www. and John H. • Woit. prístup: December 22. Dual Resonance Models. Maurizio (2007) Elements of String Cosmology. Elias (2007) String Theory in a Nutshell. Cambridge University Press. Tom (2004). Imperial College Press. presented at the NATO Advanced Study Institute on Techniques and Concepts of High Energy Physics.Technical and critical: • PENROSE. Virgin Islands. Frontiers in Physics. ISBN 0-521-83143-1. prístup: December 16. anomalies and phenomenology. ISBN 0-805-32581-6. Cambridge University Press. Created by an international team of students. • Witten. ISBN 0-521-85841-0. • Michael Green. (2000). Resource Letter NSST-1: The Nature and Status of String Theory (http://arxiv. Cambridge University Press. . 1: An introduction to the bosonic string. Croix. • Szabo. • JOHNSON.org e-Print archive. Roger (February 22 2005). Cambridge University Press. Experiment. • Kibble. ISBN 0-521-86069-5 • Binétruy. (Reprinted 2007) An Introduction to String Theory and D-brane Dynamics. Introduction to Superstring Theory (http://arxiv. ISBN 0-521-35753-5. St. Cumbria. Shakeeb. Cosmic strings reborn? (http://arxiv. Spacetime and Quantum Mechanics (http://online. ISBN 978-0-521-86875-4. Online materiál • Schwarz. • Kiritsis. 2: Superstring theory and beyond. held at Ambleside. • Dine. – Four lectures. ISBN 0-679-45443-8. – Slides and audio from an Ed Witten lecture where he introduces string theory and discusses its challenges. John H. arXiv. Schwarz (2007) String Theory and M-Theory: A Modern Introduction . Wieland et al. prístup: December 16. • Vol.org/abs/astro-ph/0410073/). Duality. • Polchinski. Joseph (1998) String Theory.americanscientist. and Cosmology. Peter (2002). Contact author for errata. 2: Loop amplitudes. • Vol. Schwarz and Edward Witten (1987) Superstring theory. Barton (2004) A First Course in String Theory.

Leonard Susskind.youtube. Gabriele.ucsb. • A website dedicated to creative writing inspired by string theory. Matthew (2007-09-03).itp. J. Physics World (http://physicsworld.m. 2003). • McKie.fr/~troost/beyondstringtheory/) – A project by a string physicist explaining aspects of string theory to a broad audience. 8-9 p.ca/en/Outreach/What_We_Research/Superstring_Theory/ ) • (http://www. 2006.com/home/kmath632/kmath632.physics. — An up-to-date and thorough review of string theory in a popular way.harvard. • Spinning the Superweb: Essays on the History of Superstring Theory (http://www. ISBN 0-465-09275-6 (Basic Books) • Schwarz.org/scriblerus/) • An Italian Website with various papers in English language concerning the mathematical connections between String Theory and Number Theory.ens.phys. ISBN 0-224-07605-1 (Jonathan Cape). prístup: September 6. • Woit. STRINGS newsgroup (http://schwinger. John (2001). texts.edu/~sps/) – A moderated newsgroup for discussion of string theory (a theory of quantum gravity and unification of forces) and related fields of high-energy physics.it//stringtheory/) • Minkel.youtube. (http://banyancollege. Various images.com). cfm?chanId=sa003&articleId=1475A684-E7F2-99DF-355B95296BE6031C)". " The Myth of the Beginning of Time (http://www.sciam. 2006-03-02.perimeterinstitute.htm)". prístup: 2007-03-05.sukidog.m. National Public Radio.com/cws/article/indepth/30940).com/watch?v=iLZKqGbNfck&feature=channel_page) • Teória strún . prístup: July 17.Teória strún • Veneziano. " Setback as string theory of the universe is de-bunked (http://www. (http://nardelli. Stringscape (http://physicsworld.com/) • The Elegant Universe (http://www.org/ templates/story/story. Steven Weinberg. with Strings Attached (http://www. Edward Witten (http://www.mathpages. • Beyond String Theory (http://www. and November 4. • Chalmers.pbs.columbia.com/jpierre/strings/) – Online tutorial • CI.edu/ online/colloq/schwarz1/).youtube.org/wgbh/nova/elegant/) – A Three-Hour Miniseries with Brian Greene by NOVA (original PBS Broadcast Dates: October 28.com) – A Science Studies' approach to the history of string theory (an elementary knowledge of string theory is required). blogspot. Richard (2006-11-07). videos and animations explaining string theory. Peter. Short of 'All.youtube.' String Theorists Accused of Nothing (http://www.com/ watch?v=Zl4W3DYTIKw) • Interview s Edwardom Wittenom (http://www.htm) at MathPages • Superstrings! String Theory Home Page (http://www. 2006-10-09.hindu.com/article. Not Even Wrong: The Failure of String Theory & the Continuing Challenge to Unify the Laws of Physics. " A Prediction from String Theory. R. Early History of String Theory: A Personal Perspective (http://online.php?storyId=6377252).com/watch?v=3ey8_fh6100&NR=1) Understanding the Standard Model Perimeter Institute for Theoretical Physics • The Official String Theory Web Site (http://superstringtheory.com/thehindu/ holnus/008200610091240.sciam. 2007. • Superstring Theory (http://www.. • Harris.stručný výklad s komentárom od Briana Greena od začiatkov po súčasnosť s prezentáciami súčasných najznámejších teoretických fyzikov .LHC (http://www. Robin.spinningthesuperweb. 2009. • Not Even Wrong (http://www. 8-10 p.npr. 225 Externé odkazy • Prednáška Stevena Weinberga o CERN experimente .com/article. May 2004. cfm?chanID=sa006&articleID=00042F0D-1A0E-1085-94F483414B7F0000)".xoom.math.com/watch?v=E7FV9aaiwKQ&feature=related) • Dialogue on the Foundations of String Theory (http://www.. .Gabriele Veneziano.edu/~woit/blog/) – A blog critical of string theory.

UV žiarenie a koža človeka UV žiarenie je pre človeka potrebné kvôli syntéze vitamínu D.Ultrafialové žiarenie 226 Ultrafialové žiarenie Ultrafialové žiarenie (UV) je elektromagnetické žiarenie o vlnovej dĺžke od 100 nm do 400 nm. ale dlhšej ako mäkké röntgenové žiarenie. napríklad pre niektoré (dážďovky – Lumbricidae) má až smrtelné účinky. Niektoré živočíchy sú naň citlivejšie ako iné. Pretože prenikavosť UV žiarenia je pomerne malá. Ožiarenie ultrafialovými lúčmi vyvoláva inaktiváciu vnútrobunkových enzýmov. Na vytvorenie potrebného množstva postačuje niekoľko desiatok minút denne. Pri intenzívnom a dlhodobom pôsobení môže viesť až k nádorom kože. ktoré majú konjugované dvojné väzby. 200-10 nm) a extrémne (EUV alebo XUV. Objavené bolo v roku 1801 nemeckým fyzikom Ritterom a anglickým fyzikom Wollastom. UVA žiarenie zapríčiňuje starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém. v oblasti UV-B je to len 50-60 % a v UV-A 30 %. kratšej ako viditeľné svetlo. 1-31 nm). spomaľuje delenie buniek a navodzuje vznik mutácií. Iné projekty • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ultrafialové žiarenie . Nukleové kyseliny absorbujú UV žiarenie podstatne viac ako bielkoviny. Vplyv na živé organizmy Ultrafialové žiarenie pôsobí na bunky mnohými mechanizmami. Nadmerné vystavovanie kože vplyvom UVA a UVB žiarenia vedie k jej poškodeniu. UVB s vlnovou dĺžkou 280 nm až 315 nm a UVC s vlnovou dĺžkou 100 nm až 280 nm. Delí sa na blízke (380-200 nm). ďaleké alebo vákuové (FUV. Vo výške 1 500 m je o 20 % vyššia ako pri hladine mora. Zemská atmosféra účinne pohlcuje väčšinu tohto žiarenia. Jedným zo spôsobov. UV spektrum dopadajúce na povrch Zeme je tvorené z 90–99 % žiarením UV-A a 1–10 % žiarenia UV-B. Pre organizmy na Zemi je najintenzívnejším zdrojom UV žiarenia Slnko. Sú to hlavne bielkoviny (v rámci nich zvlášť aminokyseliny tyrozín a tryptofán). Na každých 300 m výšky rastie intenzita UV žiarenia o 4 %. Najcitlivejšie reagujúce stavebné látky živých organizmov na UV žiarenie sú nenasýtené organické zlúčeniny a z nich najviac tie. Nadmerné vystavovanie kože UVB žiareniu (opaľovanie) vyvoláva spálenie kože (začervenanie). ako ochrániť kožu pred negatívnym vplyvom UV žiarenia je používanie ochranných prípravkov pred slnečným žiarením. Účinnosť pohlcovania klesá s jeho klesajúcou vlnovou dĺžkou: zatiaľ čo v oblasti UV-C pohlcuje prakticky 100 %. zasahuje len povrchové vrstvy ľudského organizmu a prejavuje sa na koži a oku. nukleové kyseliny (predovšetkým ich dusíkaté bázy)a niektoré pigmenty. Ultrafialová oblasť sa delí na UVA s vlnovou dĺžkou 315 nm až 400 nm.

ale tiež nemusí zhodovať s realitou. pozorovateľný vesmír alebo viditeľný vesmír sú často používané na opísanie časti vesmíru. Vek vesmíru bol odhadnutý na približne 13. spolu so všetkou energiou a hmotou v ňom a všetkými fyzikálnymi zákonmi. Obrázok z viditeľného svetla. čo je skôr abstraktná matematická idea. Počas druhej polovice 20. ktoré ho riadia. O porozumenie vesmíru v najväčších možných mierkach sa snaží kozmológia. tiež známej ako fyzikálna kozmológia. storočia viedol vznik pozorovacej kozmológie. Všetka viditeľná hmota je vytvorená zo subatomárnych častíc a všetky interakcie medzi týmito základnými súčasťami riadia rovnaké základné sily. odvolávajúc sa tak len na tú časť. Paris 1888.7 miliárd ( ) rokov s presnosťou na 200 miliónov rokov (podľa projektu NASA s názvom WMAP. Beckwith (STScI) a HUDF tím. čo fyzikálne existuje: celého kontinua časopriestoru. ktorá je známa ľuďom. k rozdeleniu významu slova vesmír medzi pozorovacích kozmológov a teoretických kozmológov. ESA. storočia sa slovo vesmír (ang. prichádzajúceho z najhlbších kútov vesmíru. Tí.) Extrapolovaním (vyvodením) tohto rozpínania späť v čase sa dostaneme až ku gravitačnej singularite.C. Čo je to vesmír? Vesmír je všetko čo existuje všetok priestor a čas aj hmota a energia v ňom. Pojmy známy vesmír. Vyvíjajú sa jednotlivé kozmické objekty a ich sústavy i celý vesmír v jeho najširších známych meradlách. S. ktorá sa môže. tí druhí sa o to stále pokúšajú v snahe nájsť najlogickejšie domnienky na vymodelovanie celého časopriestoru. aký je vesmír rozsiahly. universe) používalo na pomenovanie všetkého. Flammarion. (Albert Einstein vo svojej teórii relativity predpovedal podľa svojich výsledkov rozpínanie sa vesmíru. navzdory extrémnym ťažkostiam v určení si empirických (založených na skúsenosti) obmedzení týchto špekulácií a vyhnúť sa tak skĺznutiu do metafyziky. že vesmír sa rozpína. Vesmír podľa mimogalaktickej astronómie je nestacionárny. To dalo vzniknúť teórii Veľkého tresku. ktorí neveria v možnosť pozorovať celé kontinuum môžu používať pojem náš vesmír. Coloration : Heikenwaelder Hugo. v ktorom existujeme. veda. pochádza z pozorovaní červených posunov a bol vyčíslený Hubbleovým zákonom. rozpína a niektoré veľmi vzdialené oblasti navždy ostanú mimo zraku astronómov. ktorá je dnes dominantným modelom kozmológie. . Universum . Woodcut.Vesmír 227 Vesmír V prvej polovici 20. princípmi a konštantami. vek a teória Veľkého tresku Najdôležitejší výsledok kozmológie. Nevie sa. ktorá vznikla z fyziky a astronómie. prebieha v ňom ten istý evolučný proces. Wien 1998 Rozpínanie/kolaps. ktorú môžeme vidieť alebo inak pozorovať. tí prví opustili snahy pozorovať celé časopriestorové kontinuum. Autor: NASA. pretože stále sa formuje. čiže Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. čo znamená Wilkinsonova mikrovlnná anizotropná sonda).

že svetlo sa nešíri nekonečnou rýchlosťou a my robíme pozorovania minulosti. ktorý v minulosti pozoroval niektoré galaxie. ktorý pozorujeme. Toto reliktové žiarenie je pozoruhodne rovnomerné vo všetkých smeroch. Iné metódy odhadnutia veku vesmíru dávajú rozdielne hodnoty. lebo nepozorovateľné fyzikálne javy sú vedecky bezvýznamné (to znamená. ale naopak kolabuje. 228 Veľkosť Vesmíru a pozorovateľného vesmíru Nejestvuje zhoda. ktorá skúmala „akustické oscilácie“ v kolísaní teploty žiarenia kozmického mikrovlnného pozadia. Pozorovateľný vesmír obsahuje približne hviezd. ktoré môžeme chápať a preto účinne neexistujú). že pozorovateľný vesmír je takmer plochý s lokálnymi ohybmi. a predsa má konečnú plochu ( ). čo je založené na pozorovaniach Hubbleovho temného poľa (ang. Počet galaxií môže byť oveľa väčší. tým rýchlejšie sa od nás vzďaľujú.Vesmír Avšak celé je to založené na predpoklade. Napríklad. nie je známe. no jednako môže byť priestorovo konečný. Po druhé. Fundamentálny aspekt Veľkého tresku môžeme aj dnes vidieť v pozorovaniach. Dá sa to pochopiť použitím dvojdimenzionálnej analógie: povrch gule nemá žiaden okraj. tak ako jazero je skoro ploché. Hubble Deep Field). Môžeme ho tiež vidieť v žiarení kozmického mikrovlnného pozadia. Podľa štandardného modelu Veľkého tresku nemá vesmír žiadne priestorové hranice. aj keď v skutočnosti myslia „pozorovateľný vesmír“. čo sa kozmológovia pokúšali vysvetliť počiatočným obdobím prudkej inflácie. Na druhej strane je tiež možné. či je vesmír hromadne spojený. ktoré nás mohli od Veľkého tresku ovplyvniť. Tento názor bol upevnený najnovšími údajmi zo sondy WMAP. ktorá nasledovala po Veľkom tresku. ako aj profesionálne vedecké články v kozmológii často používajú pojem „vesmír“. je teoreticky možné stretnúť pozorovateľa na okraji nami pozorovateľného vesmíru. či je Vesmír konečný alebo nekonečný v priestorovej rozlohe a objeme. že vesmír sa nerozpína. Svedčia o tom tieto isté dôkazy.7 miliárd svetelných rokov vzdialený. Avšak niektoré objekty mimo pozorovateľného vesmíru môžu byť v princípe pozorované nepriamo. ktoré vzniklo krátko po Veľkom tresku. či je vesmír plochý alebo nie. Čím sa pozeráme ďalej a ďalej. čo je dané konečnou rýchlosťou svetla. nakoľko sa vesmír rozpína. V súčasnosti väčšina kozmológov verí. A keďže sa svetlo šíri rovnakou rýchlosťou vo všetkých smeroch k nám. . comoving distance) k okraju pozorovateľného vesmíru je väčšia. ktorý hovorí. je odhadovaná na približne 78 miliárd svetelných rokov ( km). nevie sa. ang. v zjavnom rozpore s Kopernikovým princípom. ktorý pozostáva zo všetkých oblastí. či platia alebo neplatia pravidlá Euklidovskej geometrie. že čím ďalej od nás galaxie sú. že je táto oblasť dokonale guľovitá). že vesmír je viac alebo menej uniformný (rovnaký) a nemá rozoznateľný stred. že populárne. zoskupených v približne 125 miliardách galaxií. To je z toho dôvodu. Trojdimenzionálnym ekvivalentom je neohraničený „guľovitý priestor“. že nemôžu ovplyvniť udalosti. je určite konečný. vykonaných Hubbleovým vesmírnym ďalekohľadom. že základný model použitý pre analýzu dát je správny. Je to dvojdimenzionálny povrch s konštantným zakrivením v tretej dimenzii. Čitateľ by si mal uvedomiť. Súčasná vzdialenosť (nazývaná tiež spolupohybujúca sa vzdialenosť. že spolupohybujúci sa objem známeho vesmíru je rovný svetelných rokov kubických (za predpokladu. ktoré ukazujú. Deje sa tak preto. To by znamenalo. žijeme v strede nami pozorovateľného vesmíru. Táto teória sa nazýva Veľký kolaps. ktoré vytvárajú klastre a superklastre galaxií. Okraj vesmírneho horizontu je 13. To znamená. V prvom rade. Žijeme v strede vesmíru. Tvar Vesmíru Dôležitou otvorenou otázkou kozmológie je tvar vesmíru. že sa nevie. Avšak pozorovateľný vesmír. kde masívne objekty narúšajú časopriestor. vidíme veci z dôb bližších a bližších času nula modelu Veľkého tresku. ktoré opustili nami pozorovateľný vesmír kvôli rozpínaniu. ktoré je najviac zoslabnuté žiarenie.

Podľa mnohosvetovej interpretácie kvantovej mechaniky formulovanej Hughom Everettom a rozpracovanej a spopularizovanej Bryceom Seligmanom DeWittom. Podľa definície. ak by sa dva „vesmíry“ mohli vzájomne ovplyvňovať. že cestovateľ by sa po prejdení dráhy rovnajúcej sa obvodu vesmíru nakoniec dostal späť na miesto. keď dochádza k rozpadu vlnovej funkcie nejakej konkrétnej častice zo superponovaného stavu. avšak bez ohnutia valca. 4. 2. ktoré spôsobí nový „Veľký tresk“ a odštartuje tak iný vesmír izolovaný od toho nášho. pričom v každom z týchto vesmírov je častica v inom stave. s rôznym počtom rozmerov. že všetky body na nej sú geometricky podobné. ako by jeden z týchto vesmírov mohol ovplyvniť ďalšie. dochádza k vzniku „paralelných vesmírov“. skutočný počet fyzicky odlišných hviezd a galaxií by bol menší ako sa myslí. Hoci táto možnosť nebola zatiaľ vylúčená. pretože je možné. výsledky posledných výskumov kozmického mirovlnného pozadia ju robia veľmi nepravdepodobnou. multiply-connected) a dostatočne malý (a má primeraný.Vesmír objavený Bernhardom Riemannom. čo sa nazýva „Veľké zmrštenie“ (ang. Multiverzum Existujú špekulácie. Tieto sú tiež dvojdimenzionálne priestory s konečnými plochami. ako všetkého. ale sa aj zdá. bubliny. Osud Vesmíru V závislosti od priemernej hustoty hmoty a energie vo vesmíre sa tento bude ďalej navždy rozpínať alebo sa rozpínanie pôsobením gravitácie spomalí a nakoniec vesmír skolabuje naspäť do seba. v okamihu. izolované oblasti. pretože jeho veľkosť je oveľa väčšia ako veľkosť pozorovateľného vesmíru). že vesmír je hromadne spojený (ang.) Ak je vesmír skutočne neohraničený. Na pozadí priestoročasovej „peny“ môže dôjsť ku kvantovým fluktuáciám v zakrivení tohto priestoročasu a k vzniku falošného vákua. odkiaľ vyštartoval (čo je v našom súčasnom chápaní vesmíru nemožné.) Ak je tomu tak. boli by súčasťou jediného vesmíru. avšak priestorovo konečný. že viacnásobné vesmíry by mohli existovať vo vyššom multiverze (tiež známom ako megaverzum). Presnejšie povedané. mali by sme hviezdy a galaxie nazývať „obrazmi“ hviezd a galaxií. V súčasnosti dôkazy naznačujú. ako bolo opísané. rôznymi hodnotami fyzikálnych konštánt a rôznymi fyzikálnymi zákonmi. . Definícia multiverza takto pozmeňuje definíciu vesmíru. Big Crunch). (Iné možnosti zahŕňajú podobný „eliptický priestor“ a „valcovitý priestor“. takže môžeme vidieť okolo neho raz alebo aj viackrát v rôznych. (Predstavte si dom plný zrkadiel. Avšak guľa má jedinečnú a možno aj viac estetickú vlastnosť. alebo by boli vzájomne prepojené (napríklad červou dierou). takých existuje nespočetne veľa. Bubliny s vyššou mierou inflácie sa rozrastajú rýchlejšie a môžu tak vytvoriť samostatné. ktorý má konečný objem ( 229 ). 3. možno zložený tvar). Teória chaotickej inflácie (označovaná tiež ako teória bublinových vesmírov) navrhnutá fyzikom Andreiom Lindeom popisuje model kvantových fluktuácií na úrovni inflácií. ktoré by spôsobilo opätovný kolaps. V okamih vzniku čiernej diery s vhodnou hmotnosťou a rotáciu môže dôjsť k takému zakriveniu priestoročasu v jej vnútri. že rozpínanie vesmíru sa zrýchľuje a bude sa zrýchľovať po celú večnosť. možno aj vo všetkých smeroch. Príklady teórií zavádzajúcich pojem multiverzum sú napríklad nasledujúce: 1. tzv. nastáva rozštiepenie geometrie priestoročasu. čo fyzikálne existuje. V modeli opisujúcom náš vesmír ako prienik Euklidovej sféry a Lorentzovej deSitterovej metriky môže dochádzať k tunelovaniu vlnovej funkcie a k vzniku nových vesmírov mimo priestoročas toho nášho Vesmíru. V každom z týchto vesmírov sa preto odohráva iná história. pričom náš vesmír by bol jedným z nich. kde sú v rozpore s klasickou geometriou dva konce valca spojené dohromady. Jedným z týchto vesmírov je náš Vesmír. že nielen že neexistuje dostatočné množstvo hmoty/energie. V ňom sú všetky tri dimenzie konštante zakrivené v štvrtej. potom by cestovanie po „priamej“ dráhe v ľubovoľnom smere teoreticky spôsobilo. nie je spôsob.

ktoré štandardná kozmológia nedokáže predpovedať. zeme. dospievajú k poznaniu filozofiou. Zem sa mení a je v pokoji. Stupeň tohto povznesenia nad hmotu však nie pri všetkých ľuďoch rovnaký. Filozofické názory na vesmír Aristoteles Vesmír alebo kozmos podľa Aristotela má rovnako ako Zem. s ktorou je spojené na tomto svete vznikanie a zanikanie. k Bohu. je vyplnené éterom (AITHÉR). ktoré sa povzniesli na vyšší stupeň.Vesmír 5. tie. Podľa bránovej kozmológie inšpirovanej teoretickými objavmi v superstrunovej teórii a M-teórii je náš viditeľný. a síce víťazstvo nad hmotou. z ktorej sa skladajú nebeské sféry. pevným hviezdam až k hranici vesmíru. ďalej sféra Slnka a ostatných planét a najďalej od Zeme (súčasne najbližšie k prvému hýbateľovi) je sféra nehybných hviezd. ktoré znamenajú „nebesá“. Z nej vytvorené telesá sú nemenné a nachádzajú sa v neustálom kruhovom pohybe. ktorého dodatočné rozmery sú zvinuté. ktoré sú napospol duchovnej podstaty. sa poznaním povznáša nad hmotu. Hoci slová ako svet a jeho ekvivalenty dnes v ostatných jazykoch skoro vždy odkazujú na planétu Zem. „kozmos“ a „svet“. zahŕňajúc ekvivalenty vo viacerých jazykoch. Podľa ekpyrotickej teórie má dokonca náš vesmír pôvod v zrážke dvoch paralelných brán. hmota. To čo sa nachádza od mesačnej sféry smerom k Slnku. látkou nadmesačných sfér. Podľa tejto teórie môžu ďalšie brány mimo nášho Vesmíru interagovať s týmto viacrozmerným priestorom aj medzi sebou navzájom a vyvolať tak v našej bráne javy. piatym prvkom. Smrť jedinca je obdobou budúceho zániku tohto sveta. Najbližšie k Zemi je sféra Mesiaca.[2] Bratia čistoty Vesmír podľa Bratov čistoty je emanácia prapríčiny všetkého súcna. svetová duša (an-nafs al-kullíja) a prasubstancia (al-hajúlá al-úlá). ktorá je jeho stredom. vzduchu a ohňa). ktorá je obdobou a emanáciou svetovej duše. Všetky tieto teórie sú v súčasnosti považované viac-menej len za hypotézy. Jeho duša. Táto sa skladá zo štyroch živlov (vody. ktoré dosahuje svoj vrchol smrťou.[1] Pytagoras Vesmír má podľa Pytagora umiestnenú vo svojom strede guľatú Zem. podobu gule. rastliny a živočíchy. 230 Iné pojmy Počas histórie sa používali rozličné pojmy na vyjadrenie „celého priestoru“. čo existuje. sú odkázané na náboženstvo. čo sa nachádza od mesačnej sféry smerom k Zemi. je vyplnené látkou. ktorú Aristoteles označuje ako sublunárnu. planétam. Po nich pristúpením formy priestoru a času vznikla druhotná substancia (al-hajúlá ath-thánija). ktorý sa v náboženstve označuje ako zmŕtvychvstanie. Duše. ktoré zostávajú na nižšom stupni. Boha: z tejto prapríčiny vznikol emanáciou postupne tvorivý rozum (al-`akl al-fá`il). Človek je mikrokozmos. prvky sublunárneho sveta a z nich zložené nerasty. štvorrozmerný vesmír obmedzený bránou existujúcou vnútri viacrozmerného priestoru. Ale cieľ tohto poznania a povznesenia nad hmotu je ten istý. [3] . predtým odkazovali na všetko. v ktorých sa pohybujú jednotlivé hviezdy. Všetko. Skladá sa z mnohých sústredených nebeských sfér. filozoficky povedané to bude návrat svetovej duše k prapríčine.

spojil bohov a ľudí do jedného kozmického štátu. uniba. ktorú zapríčinila mylne chápaná civilizácia. ii. J. sk/ ~filit/ fvv/ vesmir_pytagoras. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. sk/ ~filit/ fvv/ vesmir_bratia_cistoty. a síce životom práce. html) – zdroj. Preto treba žiť v zhode s prírodou. sk/ ~filit/ fvv/ vesmir_novokynizmus. fmph. Obzor 1972. html) – zdroj. ale pre každého človeka vôbec. html) – zdroj. Tomuto zákonu podlieha nielen svet prírody. ako najvyššia vesmírna sila. [5] Vesmír (novokynizmus) FILIT (http:/ / dent. Práca ako božský zákon a kozmická povinnosť oslobodí človeka z biedy. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Z toho vyplýva požiadavka prinavrátiť práci úctu. [2] Vesmír (pytagoras) FILIT (http:/ / dent. fmph. fmph. 668. Zeus. ii. v ktorom má každá pozemská spoločnosť primerané miesto a z ktorého si má brať vzor každý pozemský štát. [4] Legowicz. sk/ ~filit/ fvv/ vesmir_aristoteles.Vesmír 231 Novokynizmus Vesmír je z pohľadu novokynizmu pod vládou jedného spoločného zákona. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. [3] Vesmír (bratia čistoty) FILIT (http:/ / dent. html) – zdroj. z ktorého pôvodne čerpal tento článok. uniba. Z kozmického pokoja vesmíru vyplýva harmónia a pokoj medzi ľuďmi. ii. ale aj človek a bohovia.[4] [5] Referencie [1] Vesmír (aristoteles) FILIT (http:/ / dent. Iné projekty • • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vesmír Wikicitáty ponúka citáty od alebo o Vesmír .: Prehľad dejín filozofie. Bratislava. uniba. ii. Teda vesmír spolu s človekom tvorí jednu univerzálnu kozmickú monarchiu. Základy doxografie. uniba. lebo len vtedy sa stane práca šťastím nielen pre chudáka. fmph.

čo zistil už Galileo Galilei. že z klasického princípu ekvivalencie vyplýva. • Jej základom je princíp ekvivalencie. druhá naopak – ide teda o vzájomné pôsobenie (interakciu) v pravom slova zmysle. či je v stave beztiaže . Gravitácia a zakrivenie priestoru Všeobecná teória relativity vyvodzuje gravitáciu z geometrického javu v zakrivenom časopriestore. pretože konštatuje: • Hmota (presnejšie jej energia a hybnosť) zakrivuje časopriestor vo svojom okolí. Prítomnosť hmoty mení geometriu časopriestoru a táto (zakrivená) geometria je interpretovaná ako gravitácia. Všeobecná teória relativity je rozšírením špeciálnej teórie relativity a pre dostatočne malé oblasti časopriestoru sa s ňou stáva identickou. V záujme predstavivosti si však možno pozrieť situácie so zníženým počtom rozmerov. čase a gravitácii.pri zakrivenom časopriestore je to o to ťažšie. existuje však pre ňu dostatočné množstvo experimentálnych dôkazov. stretli by sa na severnom póle.Všeobecná teória relativity 232 Všeobecná teória relativity Všeobecná teória relativity je teória o priestore. že medzi dvomi vozidlami existuje príťažlivá sila. na ktorý nepôsobí žiadna sila. Opisuje vzájomné pôsobenie (interakciu) priestoru a času na jednej strane a hmoty (vrátane polí) na strane druhej. Gravitačné sily sa preto niekedy označujú aj ako zdanlivé sily. v ktorých má rozhodujúcu úlohu gravitácia. ktorá zas naopak spätne ovplyvňuje stav a pohyb telies v danej oblasti. ktorú sformuloval Albert Einstein v rokoch 1911 až 1916 (zverejnená bola v roku 1916). V skutočnosti ide o geometrický jav (guľatosť Zeme). Pozorovateľ. Jej hlavná výpoveď je. Túto okolnosť vysvetľuje newtonovská mechanika princípom ekvivalencie (= gravitačná hmotnosť a zotrvačná hmotnosť telesa sú si rovné). • Predmet. V porovnaní so špeciálnou teóriou relativity je pre laika oveľa ťažšie zrozumiteľná. takzvanej geodetickej čiare. Už štvorrozmerný časopriestor špeciálnej teórie relativity sa dá ťažko názorne predstaviť . ktorú by prešlo vozidlo s riadením zafixovaným na jazdu rovno vpred. Ak by dve takéto vozidlá odštartovali na rovníku paralelne smerom na sever. Prvá výpoveď opisuje pôsobenie energie a hybnosti na časopriestor. Presnejšie možno povedať. ktorý by nevedel o guľovom tvare Zeme. Niektoré vlastnosti: • Teória aplikuje princíp relativity na oblasti. Princíp ekvivalencie Keďže najpriamejšia dráha časopriestorom prirodzene nezávisí od hmotnosti. Dvojrozmerné zobrazenie zakrivenia časopriestoru. by z toho vyvodil. Napríklad v prípade dvojrozmernej zakrivenej krajiny zodpovedá najpriamejšiej trajektórii. presnejšie: Hmotné telesá sú zdrojom gravitačného poľa. sa pohybuje medzi dvoma miestami časopriestoru vždy po najpriamočiarejšiej trajektórii. ktoré určuje metriku (vlastnosti) časopriestoru v danej oblasti. ktorý týmto vlastne všeobecnú teóriu relativity vysvetľuje. padajú všetky telesá v gravitačnom poli rovnako rýchlo. že gravitácia vlastne nie je nič iné ako geometrický jav v zakrivenom štvorrozmernom časopriestore. že pozorovateľ v uzavretom priestore bez pozorovania okolia nedokáže z pohybu predmetov v priestore zistiť.

je všeobecná teória relativity podstatne náročnejšia. a ktorý možno chápať aj ako začiatok priestoru a času. Matematická štruktúra teórie Kým špeciálnu teóriu relativity možno pochopiť aj s pomerne slabými znalosťami matematiky. 233 Hodiny v gravitačnom poli Vo všeobecnej teórii relativity nezávisí chod hodín len od ich relatívnej rýchlosti. Vznik zakrivenia sa opisuje pomocou einsteinovských rovníc poľa. Explózia supernovy v roku 1987 mala vytvoriť dokázateľné gravitačné vlny. Celý vesmír bol pritom skoncentrovaný na priestorovú oblasť s priemerom Planckovej dĺžky (cca. Hodiny na kopci idú pomalšie ako hodiny v údolí.Všeobecná teória relativity alebo voľného pádu. kozmologickou konštantou. . že zakrivenie možno zanedbať. ale napríklad navigačný systém GPS ho zohľadňuje príslušnou úpravou frekvencie signálu. Tento efekt je síce v pozemskom gravitačnom poli veľmi slabo badateľný. ktoré sú analyticky – čiže pomocou matematickej rovnice .61624·10-35 m). Túto príležitosť storočia sme však prepásli. Vznikať majú pri zrýchlení hmotných telies. Aspoň nepriamo sa gravitačné vlny podarilo dokázať z pozorovaní na sústavách dvojhviezd s pulzarmi. Podľa nich začalo rozpínanie vesmíru veľkým treskom. Možno ju teda aplikovať aj na celý vesmír – preto hrá centrálnu úlohu v kozmológii. Gravitačné vlny A napokon zo všeobecnej teórie relativity vyplýva existencia gravitačných vĺn. aby sa zabránilo chybám pri určovaní polohy. 1. Čierne diery Ďalšou predikciou všeobecnej teórie relativity sú čierne diery. Zakrivený časopriestor sa opisuje pomocou metód diferenciálnej geometrie. Einsteinovi sa myšlienka čiernych dier vôbec nepozdávala a bol presvedčený. že musí existovať mechanizmus.riešiteľné len v špeciálnych prípadoch. Tieto deformácie sú však také malé. Kozmológia Kým špeciálna teória relativity platí za prítomnosti hmotných telies len v oblastiach časopriestoru. ktoré sa šíria svetelnou rýchlosťou. Sú to diferenciálne rovnice tenzorového poľa s desiatimi zložkami. a to ako konečné štádium vývinu hviezd pri veľmi hmotných hviezdach a v centrách väčšiny galaxií. Einstein tento princíp zovšeobecnil takto: Pozorovateľ v uzavretom priestore bez informácií zvonku nemôže vôbec žiadnym pokusom zistiť. zaobíde sa všeobecná teória relativity bez tohto obmedzenia. ktorá nahradila euklidovskú geometriu nám známeho plochého priestoru. primerane opisujú friedmannovské riešenia einsteinovských rovníc poľa v kombinácii s tzv. ktoré sú také malé. ktorý zabraňuje vzniku takýchto objektov. že sa ich dodnes nepodarilo priamo dokázať. Podľa súčasných pozorovaní však takéto objekty vo vesmíre skutočne existujú.7 miliardami rokov. ktoré pozorujú astronómovia. pretože v dôsledku chýbajúcej predchádzajúcej dohody boli všetky detektory gravitačných vĺn na celom svete v rozhodujúcich sekundách vypnuté z dôvodu údržby. čiže lokálnych deformácií časopriestoru. Napríklad rozpínanie vesmíru. ktorý sa podľa posledných výskumov udial pred 13. či je v stave beztiaže alebo nie. ale aj od ich polohy (miesta) v gravitačnom poli.

To znamená. ktorý ukazujú hodiny. Snažil sa preto zovšeobecniť ŠTR tak. To. To je základná myšlienka princípu relativity. To.-) je bežne používaná napr. Znamená to. že metrický tenzor sa dá lokálne previesť na diagonálny kanonický tvar platí vo všeobecnosti na každej hladkej variete.+ + +). prečo by mala príroda preferovať inerciálne sústavy. aby mali fyzikálne zákony rovnaký tvar vo všetkých sústavách. Albert Einstein tento súvis geniálne rozoznal a popísal. že poloha pozorovateľa a poloha hodín splývajú. že v skutočnosti je priestoročas hladká varieta s nejakým všeobecným metrickým tenzorom. že každý priestoročas je lokálne plochý. že princíp ekvivalencie platí len lokálne. pretože pri nelokálnych meraniach sa uplatňujú nehomogenity gravitačného poľa. ale jeho signatúra z nich nevyplýva. Predpokladajme teraz. Toto tvrdenie je známe ako princíp ekvivalencie. Einsteinove rovnice gravitačného poľa sú diferenciálne rovnice pre metrický tenzor. čo znamená. na ktorej je možné zaviesť globálne kartézske súradnice . že fyzikálne zákony majú rovnaký matematický tvar pre všetkých pozorovateľov. Na prvý pohľad nie je zrejmé. Podstatné je len to. Pozorovateľ voľne padajúci v gravitačnom poli zistí. že pozorovateľ voľne padajúci v gravitačnom poli sa cíti byť inerciálny. Nami používaná signatúra (+ . Pri svojom pohybe v priestore opisuje pozorovateľ istú krivku v časopriestore. Metrický tenzor vyjadrený v ľubovoľných lokálnych súradniciach má tvar Podľa princípu ekvivalencie sa však vhodnou súradnicovou transformáciou dá dosiahnuť. V ŠTR je priestoročas hladkou varietou dimenzie 4.-). je matematická formulácia princípu ekvivalencie. alebo (+ + + -). alebo sa pohybujú rovnomerne priamočiaro). Zároveň si aj odpovedal: príroda sa o naše sústavy nestará. Tejto požiadavke všeobecnej kovariancie vyhovujú tenzory a spinory. Veľkým skokom v Einsteinových úvahách bolo uvedomenie si. že v priestoročase bude mať signatúru (+ . ktorí sa pohybujú len zotrvačnosťou (stoja. Často sa používa opačná signatúra (. času a priestoru. Signatúry s touto vlastnosťou sa nazývajú lorentzovské. Na všeobecnej variete nemusia existovať vôbec žiadne globálne súradnice. v kvantovej teórii poľa a má niekoľko výhod. že tieto pojmy by mali byť opisované jedinou teóriou. takže rovnica si podrží svoju platnosť v každej sústave. Každej vzťažnej sústave zodpovedá vhodná súradnicová sústava v priestoročase. To znamená. že časová zložka musí mať opačné znamienko ako priestorové. že komponenty metrického tenzora sú v jednom bode dané diagonálnou maticou . v ktorých má metrický tenzor tvar To je zmysel tvrdenia. Einstein si položil otázku. že lokálne platia zákony ŠTR. Pretože všetky merania je nutné robiť lokálne. Vlastným časom pozorovateľa nazývame čas. Túto krivku budeme nazývať .. že fyzikálne zákony musia mať tvar rovnosti dvoch veličín.Všeobecná teória relativity 234 Matematická formulácia všeobecnej teórie relativity Všeobecná teória relativity (VTR) je teória gravitácie. Čo je však dôležitejšie. a preto musia byť zákony rovnaké pre všetkých pozorovateľov. Ako uvidíme. predpokladáme. že pozorovateľ voľne padajúci v gravitačnom poli necíti zotrvačné sily a platí pre neho zákon zotrvačnosti. Filozofický základ VTR V špeciálnej teórii relativity (ŠTR) sa postuluje rovnocennosť inerciálnych vzťažných sústav. Táto požiadavka vedie k invariantnosti fyzikálnych zákonov voči Poincarého grupe. že Minkowského priestoročas je plochý.. Dôležité je. ktoré sú voči tomuto pozorovateľovi v pokoji. tobôž nie kartézske. táto signatúra prirodzene vyplýva zo spinorovej formulácie teórie relativity. ktorá si pri zmene súradnicovej sústavy transformujú rovnako. inerciálnych aj zrýchlene sa pohybujúcich. aby mali fyzikálne zákony rovnaký matematický tvar pre všetkých pozorovateľov. Postuláty VTR Princíp relativity požaduje.

Niekedy sa však aj slovo "geodetika" prekladá ako svetočiara. Svetočiaru je možné ľubovoľne parametrizovať. Predpokladajme. priestoročasový interval a teda Táto veličina je invariant. že dĺžka svetočiary (priestoročasový interval) je len c-násobkom vlastného času. že sú súradnice pozorovateľa voľne padajúceho v gravitačnom poli. V teoretickej fyzike sa často volia jednotky. V tom prípade je štvorrýchlosť bezrozmerná a normovaná na jednotku: V diferenciálnej geometrii sa takémuto parametru hovorí normálny. . Ak svetočiaru označíme . v ktorých sú fundamentálne konštanty ( ) rovné jednej. Potom časová súradnica je totožná s jeho vlastným časom. a preto ju môžeme vyčísliť v ľubovoľných súradniciach. Norma štvorrýchlosti je potom Pretože interval a vlastný čas sa líšia len o multiplikatívnu konštantu. kým v tomto texte pojmom geodetika označujeme isté špeciálne svetočiary. Jeho zložky sú Jeho norma je daná vzťahom Pritom je rozdiel súradníc dvoch bodov na svetočiare vzdialených o infinitezimálnu parametrickú vzdialenosť . teda a pre ostatné súradnice Z toho Vidíme. čo je doslovný preklad anglického slova "worldline". Potom časopriestorový interval a vlastný čas môžeme stotožniť. Dĺžka svetočiary na tomto úseku je tzv. pohyb pozorovateľa je V ľubovoľných lokálnych súradniciach Vektor dotykový k svetočiare označme . môžeme svetočiaru rovnako dobre parametrizovať jej dĺžkou.Všeobecná teória relativity 235 svetočiara. zvoľme však ako parameter vlastný čas pozorovateľa .

Predstavme si. a teda sa chovajú ako voľné častice. že voľná častica sa pohybuje po geodetike. j. Dospeli sme zatiaľ k tomu. Pretože sústava spojená s časticou je inerciálna. a platí len v uvažovaných súradniciach. j. že máme daný priestoročas s ľubovoľným fixným metrickým tenzorom. po ktorej sa častica pohybuje. prítomnosť tejto častice tiež ovplyvňuje výslednú geometriu. Štvorrýchlosť má v týchto súradniciach zložky sú lokálne geodetické súradnice pretože vlastný čas je totožný s časopriestorovým intervalom. Vieme však. že priestoročas je hladká varieta s lorentzovskou signatúrou. Na tejto úrovni sme teda postulovali. než budeme skúmať aký je presný vzťah medzi hmotou a geometriou. Prv. aby sa dĺžky všetkých paralelne prenášaných 4-vektorov zachovávali. To znamená. Je preto prirodzené požadovať. hoci budeme pre jednoduchosť naďalej hovoriť o častici. tzv. tento 4-vektor je tiež paralelne prenášaný pozdĺž geodetiky. Nech je 4-vektor paralelne prenášaný pozdĺž geodetiky. To však ešte nezaručuje. Štvorrýchlosť bodovej častice je však definovaná len na svetočiare. že spojené s časticou. . Veličina je potom vlastne pole 4-rýchlosti kontinua. Doposiaľ sme nešpecifikovali pravidlo paralelného prenosu. t. j. teda látky aj polí). že 4-rýchlosť musí byť paralelne prenášaná pozdĺž svetočiary. Takto budeme 4-rýchlosť naďalej chápať. podobne ako pole rýchlosti v hydrodynamike. Odmeria nejakú veličinu reprezentovanú 4-vektorom. a musíme ho opäť postulovať. aby jeho norma ostala pri geodetickom pohybe konštantná. jej súradnice sú Sústava spojená s touto časticou je (lokálne) inerciálna. t. že voľná častica sa pohybuje po geodetike. Sústavu spojenú s voľnou časticu nazývame geodetická sústava. t. Je preto prirodzené postulovať pre voľnú časticu pohybovú rovnicu alebo bezsúradnicovo Je to rovnica geodetiky. j. a hovorí.Všeobecná teória relativity 236 Pohyb pokusnej častice v zadanom gravitačnom poli a lineárna konexia Základná idea VTR je. Geometria časopriestoru je zakódovaná v metrickom tenzore . Samozrejme. Pre bodovú časticu má bezsúradnicové vyjadrenie rovnice geodetiky dobre definovaný zmysel. Nech je geodetika. preto jej derivácia vo všeobecnom smere nemá zmysel. že kovariantná súradnica sa v geodetických súradniciach redukuje na obyčajnú parciálnu deriváciu. ale tento spätný vplyv predbežne zanedbajme. Súradnicové vyjadrenie ale zahŕňa kovariantnú deriváciu vo všeobecnom smere . Toto pravidlo je technicky opisované lineárnou konexiou . čo znamená. j. Uvidíme neskôr. Je preto užitočnejšie namiesto bodovej častice uvažovať kontinuum. Požadujeme. pretože konexia je v princípe od metriky nezávislá. Predpokladajme. ako sa bude v takomto priestoročase pohybovať pokusná častica. t. t. Pretože celé laboratórium sa aj s pozorovateľom pohybuje po geodetike. že geodetický pozorovateľ sa nachádza v nejakom (infinitezimálne malom) laboratóriu a robí v ňom experimenty. Ako ale uvidíme. Nech svetočiara častice voľne padajúcej v gravitačnom poli je parametrizovaná jej vlastným časom. 4-rýchlosť častice sa pri pohybe pozdĺž svetočiary nemení. že jej 4-rýchlosť (ktorá je vlastne dotykovým vektorom ku svetočiare) je paralelne prenášaná pozdĺž svetočiary. Zaujíma nás. lokálne Toto nie je tenzorová rovnica. tento fakt je dôsledkom Einsteinových rovníc. a určuje ju rozloženie hmoty (všetkých jej foriem. koherentný prach. . že naše úvahy zostanú správne. že jeho dĺžka sa nezmení. V tejto súvislosti musíme urobiť jednu poznámku. že je kovariantne konšatný pri pohybe po geodetike. v ktorom jednotlivé "objemové elementy" neinteragujú. predpokladajme.

bez doplnkového člena s Christoffelovými symbolmi. žiadnou transformáciou ho na zakrivenom priestore nemožno vynulovať.Všeobecná teória relativity 237 To bude splnené pre ľubovoľnú geodetiku len vtedy. Tá je pre vektorové pole daná nasledovne: Pre zjednodušenie zápisu zavedieme nasledujúcu. Lineárna konexia je určená Christoffelovými symbolmi. budeme jednoducho písať Problém s týmto zápisom je ten. že prísne vzaté znamená kovariantnú -ta žložka je . Nech je súradnicová báza vektorových polí. konvenciu. že Christoffelove symboly definujú pravidlo paralelného prenosu. j. a to cez kovariantnú deriváciu. bežne používanú. Zdôrazňujeme. Predpoklad nulovosti torzie zdôvodníme za chvíľu. Ale aj v plochom priestore sú nenulové v iných. Pre aparát VTR je dôležité. pričom súradnicové vyjadrenie rovnice geodetiky je . že všetky Christoffelove symboly budú v danom bode priestoročasu nulové. sférických. Výsledkom tejto operácie je vektor. Je však možné z nich skonštruovať Riemannov tenzor krivosti. že Christoffelove symboly napriek trom indexom netvoria tenzor 3. Aký je fyzikálny význam Christoffelových symbolov? Nech opäť časom. nulový tenzor ostáva nulový v každej sústave. bez torzie. V tomto zmysle sú Christoffelove symboly mierou krivočiarosti súradnicového systému. Pretože je to tenzor. ak samotný metrický tenzor bude kovariantne konštantný v ľubovoľnom smere. podmienka konštantnosti metrického tenzora už konexiu definuje jednoznačne. sú identicky nulové v kartézskom súradnicovom systéme v plochom priestore. že táto skutočnosť je jedným z prejavov toho. Je nutné poznamenať. ktorého je skalárna funkcia (hoci označkovaná indexom) a jej kovariantná derivácia sa preto redukuje na parciálnu deriváciu. než kartézskych súradniciach. t. Tento tenzor je nulový v plochom priestore a nenulový v zakrivenom. a to ani lokálne. Symbol deriváciu vektora v smere bázového vektora . A naopak. Napriek tomu budeme túto konvenciu používať. Postulujeme preto Ak navyše predpokladáme. Nenulový tenzor totiž nie je možné súradnicovou transformáciou vynulovať. že priamo nesvedčia o zakrivenosti priestoru samotného. že konexia je symetrická. Geometrický význam Christoffelových symbolov je mnohoraký. V prvom rade. Aby sme sa vyhli vypisovaniu zátvoriek. alebo RLC (Riemannova-Levi-Civitova). Christoffelove symboly sú definované vzťahom Dá sa ľahko ukázať. že Christoffelove symboly RLC konexie majú nasledovné vyjadrenie: Prechodom k lokálne geodetickej súradnicovej sústave možno docieliť. napr. alebo kompatibilná s metrikou. rádu. Takáto konexia sa nazýva metrická. nech 4-rýchlosť je Rovnica geodetiky je potom je geodetika parametrizovaná vlastným Ak zavedieme ľubovoľné súradnice .

že zložky metrického tenzora hrajú úlohu gravitačných potenciálov. sú ľubovoľné vektorové polia. j. Avšak. voči sebe sa nepohybujú rovnomerne zrýchľujú a spomaľujú. Ukážeme. Tretí člen na pravej strane je nutný. Ak sa však pozrú jeden na druhého. a preto by mal byť nejako opísaný Riemannovým tenzorom. Je to tenzor štvrtého rádu. keďže bázové vektorové polia indukované súradnicami komutujú. Tento jav súvisí samozrejme s krivosťou variety. do rovnice geodetiky vstupujú aj zložky 4-rýchlosti. pole vektorov dotykových k tejto kongruencii. a je definovaný vzťahom V tomto definičnom vzťahu je Riemannov tenzor. Obaja títo pozorovatelia sú inerciálni. tzv. Súradnicovo potom posledná rovnica vyzerá nasledovne: Táto rovnosť sa nazýva aj Ricciho identita. ktorým sú geodetiky parametrizované. lineárna konexia (reprezentovaná Christoffelovými symbolmi) priamo nepopisuje krivosť priestoru. Krivosť je charakterizovaná Riemannovým tenzorom krivosti (niekedy Riemannovým-Christoffelovým). Nech je pole 4-rýchlostí. Platí . aby bol tenzor lineárny vo všetkých argumentoch. že v tetrádnom formalizme (spolu s Bianchiho identitou) nahradzuje Einsteinove rovnice poľa (napr. zistia. že Christoffelove symboly naozaj reprezentujú gravitačnú silu. Je zaujímavé. Predstavme si dvoch pozorovateľov na povrchu gule po geodetikách štartujúcich zo severného pólu a končiacich v južnom póle. geodetiky sa nekrižujú (kongruenciu kriviek môžeme chápať ako zovšeobecnenie pojmu prúdnice v kvapaline). Riemannov tenzor teda udáva komutátor kovariantných derivácií pri pôsobení na vektorové pole. t. Pre nami uvažovanú metrickú konexiu sú komponenty Riemannovho tenzora voči súradnicovej báze nasledovné: Riemmanov tenzor (so spusteným indexom) spĺňa nasledovné identity: Pozrime sa teraz na fyzikálny význam tenzora krivosti. Táto interpretácia je založená na Jacobiho rovnici pre deviáciu blízkych geodetík. že každým bodom priestoročasu prechádza práve jedna geodetika. vidíme. Už preto nie. teda z pohľadu každého z nich sa pohybujú rovnomerne priamočiaro. Je zrejmé. kým newtonovská gravitačná sila závisí len od polohy. a potom sa približujú (až po južný pól).Všeobecná teória relativity Ak túto rovnicu porovnáme s klasickou Newtonovou pohybovou rovnicou 238 kde je gravitačná sila. že sa najprv vzďaľujú (až po rovník). Tenzor krivosti Ako sme už vysvetlili. Christoffelove symboly sú v takejto sústave nulové. j. t. teda tieto vektorové polia komutujú. že integrálne krivky vektorového poľa . prechádzajú tými bodmi kongruencie geodetík. slapové sily. Pretože sú zostavené z derivácií metrického tenzora. nech je vektorové pole "spájajúce" susedné geodetiky. Tieto úvahy nás oprávňujú tvrdiť. Vieme. na ktorých má rovnakú hodnotu parameter. môžeme povedať. že pozorovateľ vo voľne padajúcej sústave nepociťuje gravitačnú silu. Presná definícia znie. že Christoffelove symboly hrajú v tejto analógii úlohu gravitačnej sily. že Christoffelove symboly netvoria komponenty tenzora. V skutočnosti v súradnicovej báze vypadne. Uvažujme kongruenciu geodetík. Newmanov-Penroseov formalizmus). že aj keď sú obaja pozorovatelia inerciálni. spojitú množinu geodetík takú. že popisuje nehomogenity gravitačného poľa. A skutočne.

že geometria priestoročasu je daná rozložením hmoty. Symetrický Ricciho tenzor druhého rádu definujeme ako Jeho stopa sa nazýva skalárna krivosť: Kontrakciou Bianchiho identít dostávame dôležitý vzťah pre kovariantnú divergenciu Ricciho tenzora Ricciho tenzor je pre VTR dôležitý z týchto dôvodov. Geodetiky jednotlivých častí laboratória sa totiž vyznačujú relatívnym zrýchlením. že obe polia komutujú. posledný člen je nulový. aby v klasickej limite dávala rovnaké výsledky ako stará úspešná teória. a je jeho trojrozmerný tenzor napätia známy z elementárnej mechaniky kontinua. pričom je lineárny v druhých deriváciách. ktorú môžeme nazvať relatívnou rýchlosťou pozorovateľov pohybujúcich sa po týchto geodetikách. a to lineárne. Vieme už. znamená to. Od novej teórie musíme požadovať. takže môžeme definovať relatívne zrýchlenie ako . voľne padajúce v gravitačnom poli. Newtonov gravitačný zákon je ekvivalentný Poissonovej rovnici. Ricciho tenzor je zjavne veľmi dobrým kandidátom. Je to tenzor druhého rádu. nenulové kontrakcie sa líšia len znamienkom. ktorý popisuje rozloženie hmoty v priestoročase. a nejakého tenzora druhého rádu. že gravitačná sila je v rôznych bodoch laboratória rôzna.Všeobecná teória relativity Uvažujme blízke geodetiky na ľubovoľnej variete spojené vektorom sa líšia o veličinu . Preto sa VTR musí v klasickej limite redukovať na Poissonovu rovnicu pre metrický tenzor. ktorý obsahuje druhé derivácie metrického tenzora. dostávame Pretože uvažované krivky sú geodetiky. Je to tenzor charakterizujúci kontinuum a má nasledovnú štruktúru: V tomto zápise je hustota štvorhybnosti kontinua. Ak si predstavíme fyzikálne laboratórium konečných rozmerov. že analógiou gravitačného potenciálu vo VTR sú komponenty metrického tenzora. rovnako ako tenzor energie-hmotnosti. v ktorej sa vyskytuje Laplaceov operátor pôsobiaci na gravitačný potenciál. teda nie infinitezimálne. Tenzor energie-hybnosti však možno zovšeobecniť aj na . Dotykové vektory týchto blízkych geodetík 239 Z definície Riemannovho tenzora. takže dostaneme Teda relatívne zrýchlenie blízkych geodetík je dané Riemannovým tenzorom krivosti. zistíme. Tenzor energie-hybnosti tenzor energie-hybnosti je známy už zo ŠTR. a prvý člen na pravej strane je nami definované zrýchlenie. Ricciho tenzor Riemannov tenzor pripúšťa tri možné kontrakcie. Ak predpokladáme. čo zodpovedá nehomogenite poľa. Táto rýchlosť sa pri pohybe mení. Je funkciou metrického tenzora a jeho derivácií. Efektívne to zodpovedá existencii slapových síl. Kontrakcia cez dvojicu indexov. využijúc nulovosť komutátora polí . v ktorých je tento tenzor antisymetrický dáva nulu. Využijeme ešte znovu. že tento vzťah musí byť vyjadrený ako rovnosť tenzora energie hybnosti.

pre ktorú platí kde je kanonický Minkowského metrický tenzor. Takisto je jedno. plyn uzavretý v nádobe s danou vnútornou energiou bude mať rovnaký tlak na Zemi. jej časový vývoj musí byť rovnaký. že jeho najvšeobecnejší Killingov vektor je . Minkowského plochý priestoročas sa vyznačuje symetriou voči Poincarého grupe transformácií. Toto pole v skutočnosti môže mať viac komponentov. Ak si navyše uvedomíme. To je invariantnosť voči translácii v priestore. Je zrejmé. alebo takú istú nádobu vo svojej rakete iný pozorovateľ. Lorentzova grupa pozosáva z priestorových trojrozmerných rotácií a z tzv. Napr. že izolovaná sústava musí byť invariantná voči Lorentzovým transformáciám.Všeobecná teória relativity nelátkové kontinuum. v ktorom mieste priestoru sa nachádza. že Minkowského priestor je homogénny (invariantný voči transláciám) a izotropný (invariantný voči rotáciám). teda gradientu. jej determinant je v absolútnej hodnote rovný jednej. že tento objemový element je invariantný voči Poincarého transformáciám. že Minkowského priestor je invariantný voči Poincarého grupe znamená. že nazáleží ani na tom. boostov (niekedy hyperbolickýc rotácií). Pre dobrú predstavu uvažujme izolovanú mechanickú sústavu. Boosty sú rotácie v rovine určenej jedným časupodobným a jedným priestorupodobným vektorom. Je to matica. To ale znamená. To. Lagrangián je funkciou samotného poľa a všetkých jeho derivácií. teda na polia. Podotýkame. Fyzikálne zákony sa (veríme) nemenia s časom. Táto grupa pozostáva z translácií (nehomogénna časť Poincarého grupy) a Lorentzových transformácií (homogénna časť. ktoré pre jednoduchosť nevypisujeme. Všeobecná Poincarého transformácia má tvar 240 kde je translačný 4-vektor a je matica Lorentzovej transformácie. pretože do diferenciálu nevstupuje konštantný translačný vektor. Pozrime sa. že nezáleží na tom. ako nádobu v priestore natočíme. či experiment budeme robiť v pondelok. Symbolom sme tu označili objemový element časopriestoru v kartézskych súradniciach. ani na tom. Táto invariancia sa slovne formuluje tak. Požiadavka invariancie účinku voči transláciám vedie k rovnici kde . kde je antisymetrická matica a sú generátory rotácií (hyperbolických aj priestorových) a translácií. Nech je hustota lagrangiánu sústavy charakterizovanej poľom . V kvantovej mechanike by sme povedali. môžeme konštatovať. že sú to operátory momentu hybnosti a hybnosti (až na faktor ). tzv. že akákoľvek izolovaná sústava musí mať tie isté symetrie. Sformulujme to matematicky. ako sa definuje tento tenzor v ŠTR vo všeobecnosti. Tým sme vyčerpali translácie. alebo v sobotu popoludní. Účinok sústavy je invariantný voči transformácii generovanej vektorom uvedenom vyššie. takže izolovaná sústava musí byť invariantná voči translácii v čase. či v súhvezdí Andromédy (ak zanedbáme pôsobenie gravitácie). Lorentzova grupa). či nádobu skúma jeden inerciálny pozorovateľ. a ako vyplýva z definície Lorentzovej matice.

ale rôzni pozorovatelia ju môžu vnímať rôzne. Vo VTR sme spočiatku nevideli nejakú preferovanú grupu. ako ho pozorujeme. Nulovosť jeho štvordivergencie predstavuje rovnicu kontinuity. pri ktorých nemeníme skúmanú štruktúru. Preto dve difeomorfné variety považujeme vo VTR za ekvivalentné (relácia "byť difeomorfný" je reláciou ekvivalencie v matematickom zmysle). Môžeme ju interpretovať tak. To. v ktorej ju opisujeme. kanonický tenzor energie-hybnosti. je získať z účinku pre hmotu symetrický tenzor druhého rádu. Keďže podľa princípu relativity všetky súradnicové systémy sú fyzikálne rovnako dobré. ku ktorému existuje zobrazenie inverzné zámenou rozumieme zobrazenie Pravidlo pre transformáciu zložiek vektorového poľa nájdeme jednoducho: Aj tu je ale možná aktívna interpretácia. Fyzikálne výsledky musia byť rovnaké pre všetky difeomorfné priestoročasy. že teória musí byť invariantná voči difeomorfizmom. definujeme druhý súradnicový systém. Navyše. Pri aktívnych transformáciách naopak nemeníme súradnice. V ŠTR je objemový element invariantný voči Poincarého transformáciám.Všeobecná teória relativity je tzv. len v iných súradniciach. Podobne. ktorú nazveme tenzor energie-hybnosti. ktorá zobrazí bod so súradnicami môžeme chápať ako transformáciu (difeomorfizmus) variety do bodu so súradnicami . že difeomorfné variety popisujú presne ten istý priestoročas. Oba pohľady sú úplne ekvivalentné. že samotný priestoročas na súradniciach nezávisí. a bez detailného odvodenia (viac pozri v hlavnom článku Tenzor energie-hybnosti) ukážeme. Z jeho definície napr. čo potrebujeme. a tranformácia z jedných súradníc do druhých nemá nijaký vplyv na vlastnosti priestoročasu samotného. znamená to. Realita je len jedna. Je však zrejmé. ale nie je invariantný voči ľubovoľnej súradnicovej transformácii. t. Akonáhle si zvolíme jedného konkrétneho pozorovateľa. Túto požiadavku teraz sformulujeme matematicky. j. pretože povolené sú všetky súradnicové transformácie. Pasívne sú tie. Tým sa transformujú aj všetky tenzorové polia. V teórii (akýchkoľvek) transformácií býva zmienka o rozdieli medzi aktívnymi a pasívnymi transformáciami. Riešenie je prekvapivo elegantné a hlboké. ktorý sa bude zachovávať. V tejto oblasti pod súradnicovou . že je symetrický. pričom tranformačný zákon je formálne úplne rovnaký ako pri súradnicovej zámene. lokálny zákon zachovania. Definujme formu objemu asociovanú s metrickým tenzorom . že priestoročas (skúmaný objekt) je objektívny a nezávislý na tom. vôbec nie je zrejmé. Zobrazenie samej na seba. a záleží len na interpretácii v tom-ktorom konkrétnom prípade. Tomuto tvrdeniu (alebo iným jeho formám) sa hovorí princíp všeobecnej kovariancie. Súradnicová zámena na variete je zjavne typická pasívna transformácia. ktorý popisujeme. ale súradnicovú sústavu. ale transformuje sa cez Jacobián príslušnej transformácie. V ŠTR sme zákony zachovania formulovali na základe invariancie voči Poincarého grupe. ale teraz vieme. že vedie k zachovaniu veličiny. jeho kovariantná divergencia bude nulová. ale transformujeme objekt. Nech sú dva súradnicové systémy majúce spoločnú oblasť platnosti. Vo VTR neexistuje preferovaná grupa transformácií. Zvolíme si druhého pozorovateľa. požiadavka invariancie účinku voči Lorentzovým transformáciám vedie k zachovaniu tenzora momentu hybnosti 241 Kanonický tenzor energie-hybnosti nie je vhodný pre VTR. definujeme tým súradnicový systém. toto vyjadrenie sa nedá priamočiaro zovšeobecniť pre zakrivený priestor.

ale je to tenzor voči ľubovoľným transformáciám. ale používa trojrozmernú stratku práve červou dierou. Nech negravitačná hmota (látka a negravitačné polia) je popísaná poľom . Tento fenomén po prvýkrát opísali v roku 1935 Albert Einstein a Nathan Rosen ako tzv.Všeobecná teória relativity Symbolom tu označujeme determinant metrického tenzora. červia diera je hypotetickým topologickým fenoménom časopriestoru. Lagrangián je funkciou metrického tenzora. Podľa teórie možno prepojiť dva veľmi vzdialené body vo vesmíre s využitím zakrivenia priestoročasu. Invariantnosť teórie voči difeomorfizmom vyžaduje platnosť rovnosti Definujeme teraz tenzor energie-hybnosti ako funkcionálnu deriváciu účinku podľa metrického tenzora nasledovne: Pozri aj • Špeciálna teória relativity Červia diera Červia diera je hypotetický fyzikálny objekt umožnený schopnosťou priestoročasu vytvoriť skratku cez priestor a čas. čo je však iba jeden z hypotetických možných druhov červých dier. Označme Nech je difeomorfizmus variety samej na seba. ktorý sa z jedného bodu povrchu jablka prehrýza samotným jablkom na iný bod na jeho povrchu. Pozorovateľ prechádzajúci červou dierou nikdy neprekračuje rýchlosť svetla. Pre jednoduchú vizuálnu predstavu červej diery. Einsteinov-Rosenov most. Názov červia diera sa vysvetľuje na základe analógie k červovi. Vo fyzike a fikcii. si skúsme predstviť časopriestor ako dvoj-rozmernú (2-D) plochu (pozri Červia diera analogicky znázornená v dvoj-dimenzionálnom priestore . Forma objemu predstavuje to. pretože sa v ňom vyskytujú rôzne kontrakcie. nepohybuje sa teda dvojrozmerne po povrchu. jej hodnota predstavuje objem rovnobežnostena natiahnutého na tieto vektory. no vzdialenosť medzi štartom a cieľom prekonáva podstatne rýchlejšie ako svetelný lúč letiaci priamo. Jej význam je nasledovný: ak za jej argumenty dosadíme ľubovoľné 4 vektory z dotykového priestoru. čo sa bežne nazýva 242 objemový element. ktorý by v zásade mohol byť "skratkou" cez časopriestor. Účinok negravitačnej hmoty má tvar kde je 4-rozmerná oblasť s hranicou .

História Predstavu telesa takého masívneho. hlavne zo štúdia supernov. (Prosím berte do úvahy.Červia diera 243 obrázok vpravo).. ani svetlo nemôže uniknúť gravitácii čiernej diery. aj keď teória nespomína žiadnu „dieru“ v normálnom slova zmysle. Napríklad nie je možné dostať von žiadnu z jej častí. že tento obrázok je len vizualizácia. žiadna hmota ani informácia nemôže prúdiť z vnútra čiernej diery k vonkajšiemu pozorovateľovi. Ak tento povrch "preložíme" pozdĺž (neexistujúceho) tretieho rozmeru. Diagram Schwarzschildovej červej diery. jej gravitačná sila zabraňuje úniku akýchkoľvek častíc s výnimkou efektu nazývaného kvantové tunelovanie. ktorá umožňuje obrazne sprostredkovať v podstate nezobraziteľnú štruktúru existujúcu v 4-och alebo viacerých rozmeroch. každý v oddelených bodoch časopriestoru. čo do čiernej diery padlo v minulosti. röntgenového žiarenia z aktívneho galaktického jadra a správania hmoty a žiarenia okolo nej. ani odrazené svetlo od zdroja podobného fotografickému blesku. ale oblasť vesmíru.) Červia diera je teoretická. Z toho vyplýva. Podľa klasickej všeobecnej relativity. podobne ako tunel s dvoma koncami. ktorá vstúpila do čiernej diery. že z neho ani svetlo nedokáže uniknúť. z ktorej nič neunikne. Diera váži 10 hmotností slnka a vzdialená je približne 600 km. Existencia čiernych dier vo vesmíre je dobre podložená astronomickými pozorovaniami. Čierna diera Čierna diera alebo gravitačný kolapsar je koncentráciou hmoty so skoro nekonečnou hustotou. aj keď sa predpokladá. V tom čase bola Newtonovská teória gravitácie a pojem únikovej rýchlosti už dobre známe. vytvorí to jednoduchý obraz červej diery "mostu". navrhol anglický geológ John Michell v roku 1783 v práci zaslanej do Kráľovskej spoločnosti. že žiarenie nezávisí od toho. ktorá presahuje jej Rocheovu medzu. Dovnútra padajúca hmota formuje akréčny disk. Kvantovomechanické efekty však dovoľujú látke energiu vyžarovať z čiernych dier v podobe röntgenového žiarenia. Simulovaný pohľad na čiernu dieru v blízkosti Mliečnej cesty. alebo získať akúkoľvek informáciu o látke. že nič. Existenciu čiernych dier predpokladá Einsteinova teória relativity. Pojem čierna diera sa stal zaužívaným. Michell Umelcova predstava čiernej diery s blízko obiehajúcou spoločnicou. preto sa nazýva „čierna“. pričom časť hmoty je vytryskovaná vysokoenergetickými polárnymi prúdmi .

že nevyžarujúce teleso nad istou hmotnosťou. môže vo vesmíre existovať. že veľa takých objektov. ktoré nie je možné vidieť. potom by teleso padajúce smerom k sfére z takmer nekonečnej výšky získalo na jej povrchu rýchlosť väčšiu ako rýchlosť svetla . V roku 1939 Robert Oppenheimer a H. rokoch 20. že čierne diery sú všeobecnou vlastnosťou Einsteinovej teórie gravitácie a nie je možné sa im vyhnúť pri kolabovaní niektorých objektov. Predtým ukázal. V 20. Schwarzschildov polomer je dnes známy ako polomer nerotujúcej čiernej diery. . Snyder predpovedali. že masívne hviezdy by sa mohli stať obeťami dramatického gravitačného zrútenia.len opticky. rokov 20. svetlo vyžarované z takého telesa k nemu vrátilo vďaka jeho príťažlivosti. najmä preto. O niekoľko mesiacov neskôr Karl Schwarzschild ponúkol riešenie pre gravitačné pole bodovej hmoty. Parafrázujúc jeho slová: Ak by polomer gule rovnakej hustoty ako Slnko prevýšil slnečný polomer v pomere 500:1. francúzsky matematik Pierre-Simon Laplace podporil tú istú myšlienku v prvom a druhom vydaní svojej knihy Exposition du Système du Monde.Čierna diera 244 vypočítal. Čierne diery by mohli prirodzene vzniknúť. že by boli špecifickou vlastnosťou silne symetrických riešení opísanom Schwarzschildom a že prírodný gravitačne kolabujúci objekt by sa nestal čiernou dierou. že špeciálna relativita ukázala. Záujem o čierne diery znovu vzplanul v roku 1967 s pokrokom v oblasti teórie a pokusov. Stephen Hawking dokázal. by malo na povrchu únikovú rýchlosť rovnú rýchlosti svetla. ktorý sa domnieval. čo by tomu mohlo zabrániť. storočia Subrahmanyan Chandrasekhar dokazoval. Táto podpora však zmizla v ďalších vydaniach. Krátko nato teoretický fyzik John Wheeler zaviedol výraz čierna diera. keďže zrútenie by bolo pozorované rapídne spomaľované a so silne sčervenaným spektrom v blízkosti Schwarzschildovho polomeru. ktorého polomer je 500-krát väčší ako polomer Slnka a zároveň má rovnakú hustotu. storočia. spolu s ostatnými telesami. Michell uvažoval o možnosti. V roku 1796. a dokázal. Proti jeho argumentom sa postavil Arthur Eddington. a ak následne predpokladáme. Také objekty boli krátky čas nazývané zmrznuté hviezdy. Dovtedy bol príležitostne použitý termín čierna hviezda. teda neovplyvňované gravitáciou. spôsobilo by to. Sám Schwarzschild ho nepovažoval za fyzikálny. že teleso. by sa zrútilo do seba. ale v tom čase nebol dobre pochopený. že by niečo nevyhnutne kolapsu zabránilo. Ďalší príklad čiernej diery s blízko obiehajúcou spoločnicou. V roku 1915 Einstein vyvinul teóriu gravitácie nazývanú Všeobecná teória relativity. Obrázok bol vytvorený v programe Adobe Photoshop Aj keď to nepovažoval za pravdepodobné. Väčšina fyzikov si totiž myslela. čo dnes voláme čiernou dierou. Záujem sa v astronomickej komunite obnovil s objavom pulzarov. Myšlienke sa v 19. že svetlo je priťahované k jej povrchu rovnakou silou v pomere k svojej vis inertiae (zotrvačnej hmotnosti). že by sa. dnes známou ako Chandrasekharova medza. Termín sa objavil v prvých častiach seriálu Star Trek a príležitostne sa používal po roku 1967. Tieto hypotetické objekty však neboli predmetom väčšieho záujmu až do neskorých 60. že niečo. že svetlo je vlnenie bez hmotnosti. a preto by bolo neviditeľné. že gravitácia ovplyvňuje svetlo. pretože by neexistovalo nič. storočí venovalo len málo pozornosti. môže skutočne teoreticky existovať. pretože sa predpokladalo. že niektorí ľudia považovali termín „čierna diera“ za obscénny po preložení napríklad do francúzštiny alebo ruštiny.

že je tu konceptuálna nezrovnalosť v nerelativistických poňatiach čiernej diery ako bolo pôvodne navrhované Johnom Michellom v roku 1783. približuje sa. Vzdialenému pozorovateľovi sa zdá. a nie je možný návrat svetočiary von cez horizont udalostí. že naznačujú nekompletnosť súčasnej teórie. nikdy však neuniknú. miesto. jeho vlastná časová os obsahuje koniec času samotného. Časopriestor za horizontom udalostí je špecifický v tom. uniknúť cez horizont udalostí. Všeobecne sa predpokladá. zdanlivý guľovitý povrch obklopujúci hmotu čiernej diery. neexistuje možnosť poslať žiadnu informáciu zvnútra čiernej diery pozorovateľovi mimo nej. Podľa klasickej všeobecnej relativity možno čierne diery úplne charakterizovať troma parametrami: hmota. ktoré by boli použiteľné na objasnenie ich výzoru vo vnútri. Objekty v gravitačnom poli sú predmetom spomalenia času. Všeobecná relativita takéto medzery eliminuje. za horizontom udalostí. že objekt padá stále pomalšie. pri ktorej to vyzerá. Z pohľadu externého pozorovateľa to vyzerá tak. že čierne diery nemajú žiadne pozorovateľné vlastnosti. . Na úrovni horizontu udalostí je úniková rýchlosť rovná rýchlosti svetla. a teda. Tento fenomén bol potvrdený experimentálne pri pokuse s raketou Scout v roku 1976[1] a berie sa do úvahy napríklad pri GPS systéme. V Michellovej teórii sa úniková rýchlosť rovnala rýchlosti svetla. že budúce zjemnenia alebo zovšeobecnenia všeobecnej relativity (predovšetkým kvantovej gravitácie) zmenia pohľad na podstatu vnútra čiernych dier.Čierna diera 245 Kvalitatívna fyzika Teória čiernych dier je závislá od všeobecno-relativitistickej predstavy o zakrivení časopriestoru: ich najpozoruhodnejšie vlastnosti závisia od zakrivenia geometrie vesmíru okolo nich. To znamená. že objekt nikdy horizont udalostí nedosiahne. že všetky častice vnútri horizontu udalostí sa pohybujú neúprosne v smere k nej (Penrose a Hawking ). existuje singularita. Očakáva sa. Preto neobyčajne silné gravitačné pole bráni všetkému vnútri horizontu udalostí. uhlový moment a elektrický náboj. nazývaného dilatácia času. v ktorom prekročí horizont udalostí a z jeho pohľadu sa tak stane v konečnom čase: je to len vlastnosť svetla opúšťajúceho blízkosť čiernej diery. kde je zakrivenie časopriestoru nekonečné a gravitačné sily sú nekonečne veľké. V blízkosti horizontu udalostí sa dilatácia času zvyšuje veľmi rýchlo. na hranici ktorého má svetlo vychádzajúce z objektu pre pozorovateľa spektrálny červený posun rovný nekonečnu. Väčšina teoretikov interpretuje matematickú singularitu rovníc tak. Horizont udalostí „Povrch“ čiernej diery sa označuje ako horizont udalostí. Singularita Všeobecná relativita predpovedá. Častice spoza tejto oblasti sa môžu prepadnúť cez horizont udalostí. pretože len čo je objekt za horizontom udalostí. Samotný objekt nemusí ani spozorovať bod. ale nikdy nedosiahne horizont udalostí. Tento princíp je zhrnutý frázou „čierne diery nemajú vlasy“. že v strede čiernej diery. Keďže vnútro horizontu udalostí nemôžu opustiť žiadne častice. že singularita je v každej z pozorovateľových budúcností. vrátane fotónov. a že na priblíženie sa k singularite musia do hry vstúpiť nové fenomény. akoby objektu trvalo nekonečne dlhý čas priblížiť sa k horizontu udalostí. ale bolo napríklad stále teoreticky možné vytiahnuť objekt z čiernej diery použitím lana.

Neskôr bolo navrhnuté. bude sa cítiť natiahnutý a nakoniec roztrhnutý slapovými silami: v jeho chodidlách bude cítiť omnoho väčšiu gravitáciu ako v úrovni hlavy. ho nebude možné pozorovať z vonkajšieho vesmíru. Bod. Blízko singularity sa gradient stane dostatočne veľkým na roztrhanie atómov. V prípade. závisí od veľkosti čiernej diery. že čierne diery sú objekty s maximálnou entropiou. aby spadli dovnútra čiernej diery. pričom plocha hrá v tomto prípade úlohu entropie. Z toho dôvodu má každá čierna diera. uniknúť gravitačnému poľu čiernej diery. že čierne diery môžu emitovať tepelné žiarenie. tým dlhšie trvá fotónom. že hmota čiernej diery sa časom pomaly vyparuje. je pre objekty nemožné zotrvať v pevnej pozícii. pri ktorom sa slapové sily stanú zhubnými. Toto prirodzene viedlo k holografickému princípu. No z jeho vlastného uhla pohľadu astronaut prekročí horizont udalostí a dosiahne singularitu v konečnom čase. Tento proces je známy ako špagetizácia. Keď sa približuje k singularite. Toto je všeobecný výsledok a je aplikovateľný na kozmologické horizonty ako de Sitterov časopriestor. až kým sa nestanú neviditeľnými. bude tento bod ležať dosť ďaleko od horizontu udalostí. keďže hypotéza kozmickej cenzúry predpokladá. Pretože sa však sám časopriestor v ergosfére pohybuje. Toto tvrdenie sa príliš podobalo na druhý termodynamický zákon. čo znamená. ktorý zdanlivo nikdy nedosiahne. Entropia a Hawkingovo žiarenie V roku 1971 Stephen Hawking dokázal. objekty v nej môžu existovať bez toho. že jeho chodidlá. známe ako Hawkingovo žiarenie. ktorá už nemôže pohlcovať ďalšiu hmotu. že entropia čiernej diery sa rovná štvrtine plochy horizontu. potom kolená a tak ďalej sa dostávajú do zväčšujúceho sa červeného posunu. V roku 1975 Hawking aplikoval teóriu kvantového poľa na zakrivený časopriestor okolo horizontu udalostí a objavil. konečnú dĺžku života priamo závislú od jej . Čím bližšie sa dostane k horizontu udalostí. že čierna diera má uhlový moment otáčania (zdedený od hviezdy. Naopak pre malé čierne diery sa tieto slapové efekty môžu stať osudnými oveľa skôr ako sa astronaut priblíži k horizontu udalostí. že celková plocha horizontov udalostí akejkoľvek skupiny čiernych dier sa nikdy nezmenší. pretože je tepelné.Čierna diera Otázka môže byť príliš akademická. keď prekročí horizont udalostí. gradient gravitačného poľa od hlavy k chodidlám sa značne zväčší. Rotujúce čierne diery Podľa teórie. horizont udalostí nerotujúcej čiernej diery je guľový a jej singularita predstavuje (neformálne povedané) jeden bod. Vzdialený pozorovateľ uvidí astronautov spomaľujúci sa zostup pri približovaní k horizontu udalostí. Objekty pohybujúce sa v ergosfére môžu byť za istých okolností katapultované von veľmi vysokou rýchlosťou vďaka energii (a uhlovému momentu) dodanej čiernou dierou. To však znamená. Preto Jacob Bekenstein navrhol. ktorá sa do oblasti zmestí. že čierne diery nie sú úplne čierne: dôsledkom je. 246 Pád dovnútra Predstavte si nešťastného astronauta padajúceho nohami napred smerom do stredu jednoduchej čiernej diery Schwarzschildovho typu (nerotujúca). V čase pádu by si všimol. Aj keď sú tieto efekty zanedbateľné pre astronomické čierne diery. Z prvého zákona mechaniky čiernych dier vyplýva. sú významné pre hypotetické veľmi malé čierne diery. pretože je schopná vykonávať prácu. ktorá rotovala v čase jej gravitačného kolapsu). Tento rotujúci priestor obklopujúci horizont udalostí sa nazýva ergosféra a má elipsoidný tvar. Hawkingovo žiarenie vzniká hneď za horizontom udalostí a v súčasnom ponímaní nenesie žiadnu informáciu o vnútre čiernej diery. kde dominujú účinky kvantovej mechaniky. V momente. ktoré vyžaruje. Keďže sa ergosféra nachádza mimo horizontu udalostí. že vo všeobecnej relativite neexistujú holé singularity: všetky singularity sú schované za horizontom udalostí a nemôžu byť skúmané. že maximálna entropia oblasti vesmíru je entropia najväčšej čiernej diery. že entropia čiernej diery je skutočne úmerná ploche jej horizontu udalostí. začína naťahovať časopriestorové okolie obklopujúce horizont udalostí efektom známym ako Lense-Thirringov efekt. že malé čierne diery sú vystavené vyparovaniu a prípadne môžu zaniknúť pri výbuchu žiarenia. V skutočnosti sa predpovedá. takže astronaut ho môže bezbolestne prekročiť a žiť. Odtiaľ pochádza aj názov ergosféra („pracujúca sféra“). Pre veľmi veľké čierne diery ako napríklad tie v stredoch galaxií.

v rozpore so svojimi predchádzajúcimi zisteniami. Čierne diery menšie než tento limit môžu byť vytvorené iba vtedy. že vyrieši informačný paradox čiernych dier. .Čierna diera veľkosti. že sú vytvárané prirodzene. Navrhol. že čierne diery môžu existovať. Ak úniková rýchlosť v nejakej vzdialenosti od stredu dosiahne rýchlosť svetla. Kolaps hviezdy vytvorí čiernu dieru aspoň trikrát hmotnejšiu než Slnko. sa takmer nevyhnutne zmrští na kritickú veľkosť potrebnú na naštartovanie gravitačného zrútenia. že hviezda okolo trojnásobku hmotnosti Slnka na konci svojho vývoja (zvyčajne ako neutrónová hviezda). nie je možné ho zastaviť žiadnou fyzikálnou silou a vytvorí sa čierna diera. prezentoval nový argument. jej gravitácia sa zvyšuje – alebo. vrátane našej Mliečnej cesty. Supermasívne čierne diery. je pravdepodobné. Kvantitatívna analýza tejto myšlienky viedla k predpovedi. Predpokladá sa. Umelcova predstava akréčneho disku horúcej plazmy obiehajúcej okolo čiernej diery (zdroj: NASA). avšak v prípade. že obrovské tlaky potrebné pre takého zrútenie existovali vo veľmi raných štádiách vývoja vesmíru a možno pomáhali vytvoriť prvotné čierne diery. ale v skutočnosti priamo predpovedajú. ktoré by mohli mať hmotnosti menšie ako Slnko. že sa niekde vo vesmíre tesní veľký počet hviezd v relatívne malom priestore alebo s veľkými množstvami hmoty kolabujúcej do „jadra“ čiernej diery alebo opakovanými fúziami menších čiernych dier. Medzičasom oznámenie o tejto novej teórii pritiahlo nebývalú pozornosť médií. Táto teória ešte nebola prediskutovaná vo vedeckej komunite. vytvorí sa horizont udalostí vnútri ktorého musí hmota nevyhnutne prepadávať do jedného bodu vytvárajúc tak singularitu. že čierne diery predsa len emitujú informáciu o tom. 247 Čierne diery v skutočnosti Vytvorenie Všeobecná relativita (rovnako ako iné metrické teórie gravitácie) tvrdia nielen to. že bude prijatá. môžu byť vytvorené v prípade. júla 2004 Stephen Hawking. 21. v jazyku relativity – zakrivenie priestoru v okolí sa zväčšuje. čo pohlcujú. Keď tento proces začne. že potrebné podmienky existujú v centrách niektorých (ak nie väčšiny) galaxií. Keď do budúcej čiernej diery pribúda hmota. Predpokladá sa. kedykoľvek sa dostatočné množstvo hmoty zhustí v danom priestore vo vesmíre. vďaka procesu nazývanému gravitačné zrútenie (gravitačný kolaps). že kvantové pertuberácie horizontu udalostí by mohli dovoliť informáciám uniknúť z čiernej diery a ovplyvniť vyvolané Hawkingovo žiarenie[2] . ak je ich hmota pod dostatočným tlakom z nejakého zdroja iného ako vlastná gravitácia. obsahujúce od miliónov po miliardy slnečných hmôt.

Väčšina astrofyzikov pripúšťa. Identifikácia objektu ako čierna diera vyžaduje ďalšie predpoklady. medzi ktoré patrí napr. vyvolá nepravidelné intenzívne vzplanutia röntgenového žiarenia a iné ťažké žiarenie. ktoré pochádzajú z hmoty rútiacej sa do čiernej diery. Našli sme ich? Dnes evidujeme veľmi veľa nepriamych dôkazov astronomických pozorovaní čiernych dier v dvoch hmotnostných pásmach: • čierne diery hviezdnej hmotnosti. Toto zahrievanie je výnimočne výkonné a môže premeniť okolo 50% hmoty na žiarenie. ktorá (ako voda tečúca do odtoku) sa podľa predpovedí sústreďuje do extrémne horúcich a rýchlo sa točiacich akréčnych diskov okolo objektu. kde nie je viditeľná žiadna hmota. na ktorý by hmota náhle narazila.preto keď je diera dosť veľká tak z nej začnú častice unikať a aj celá diera sa začne zmenšovať. Predpokladá sa. Kandidáti na čierne diery hviezdnej hmotnosti boli identifikovaní hlavne prítomnosťou akréčnych diskov správnej veľkosti a rýchlosti. že nemôžeme objaviť čierne diery podľa svetla vyžarovaného alebo odrazeného od hmoty v ich vnútri. že akákoľvek kolabujúca hmota. Dynamika telies okolo týchto atraktorov. ako napríklad jav gravitačnej šošovky a hviezd. bez nepravidelných vzplanutí. ktoré nie sú čiernymi dierami. Za najviditeľnejšie efekty sú považované tie.Čierna diera 248 Uniknutie Uniknúť z čiernej diery sa dá jedine vo forme Hawkingovho žiarenia. ktoré sú očakávané pri akréčnych diskoch pri ostatných kompaktných objektoch. Tieto objekty však môžu byť predpovedané z pozorovania javov v ich blízkosti. ktoré nie sú čiernymi dierami [3] znížili pravdepodobnosť tohto spojenia. Preto aj platí. že sa prehrieva a vyžaruje veľké množstvá röntgenových lúčov. keďže podľa všeobecnej relativity sa musí akákoľvek koncentrácia hmoty dostatočnej hustoty nutne zrútiť do čiernej diery. že pozorovania akréčnych diskov a obežných pohybov väčšinou iba indikujú existenciu kompaktného objektu s určitou hmotou a hovoria len veľmi málo o jeho podstate. s hmotnosťou typickej hviezdy (4–15 hmotností Slnka) • supermasívne čierne diery s hmotnosťou asi 1% hmotnosti typickej galaxie. v protiklade s nukleárnou fúziou. neutrónová hviezda. rokoch 20. Akréčne disky. ktorá dokáže konvertovať iba niekoľko málo percent hmoty na energiu. objavenými rádioastronómami v 60. Kandidáti na masívnejšie čierne diery boli najprv poskytnutí aktívnymi galaktickými jadrami a kvazarmi. ktorá napokon narazí na takýto kompaktný hmotný objekt v relativistických rýchlostiach. Čím je potom diera menšia tým rýchlejšie z nej častice unikajú a tým sa zmenšuje až nakoniec z nej nezostane nič. Taktiež existuje pár dôkazov o čiernych dierach so strednou hmotnosťou. že žiadny iný objekt (alebo spojený systém objektov) nemôže byť taký hmotný a kompaktný. Trenie medzi priľahlými zónami disku spôsobuje. ale aj okolo iných objektov. aj keď pozorovania takýchto výbuchov v spojení so supernovami alebo inými objektami. s hmotou približne niekoľko tisíc hmotností Slnka. Jeden dôležitý pozorovateľný rozdiel medzi čiernymi dierami a inými kompaktnými hmotnými objektami je. že toto je taký prípad. je veľmi podobná dynamike telies v blízkosti čiernych dier a v súčasnosti je veľmi komplexným a aktívnym predmetom výskumu zahŕňajúcim magnetické polia a plazmovú fyziku. Čierne diery hmotnosti hviezd by mohli zapríčiňovať výbuchy gama žiarenia. Jedným z možných laických vysvetlení je teória pingpongovej loptičky. Ďalšie predpokladané efekty sú úzke prúdy častíc v relativistických rýchlostiach vystrekujúce popri osiach disku. že objekt je čierna diera bez povrchu. prúdy a obiehajúce objekty sa však nenachádzajú len okolo čiernych dier. ktoré zdanlivo obiehajú okolo priestoru. že z týchto čiernych dier vznikajú supermasívne čierne diery. Pozorovanie Teória hovorí. Preto nedostatok takýchto vzplanutí okolo kompaktnej koncentrácie hmoty sa považuje za dôkaz. Výkonná premena hmoty na energiu trením v akréčnych . storočia. kým je ním pohltená.

jednej z najskorších a najjednoduchších riešení Einsteinových rovníc. Súčasná predstava je. priťahovaný objekt sa zrúti do čiernej diery. Pod týmto polomerom je časopriestor tak silno zakrivený. oblasť s teoreticky nekonečnou hustotou. že všetky galaxie by mohli mať supermasívnu čiernu dieru v ich stredoch. Nakoľko relativita zakazuje čomukoľvek sa pohybovať rýchlejšie ako svetlo. pričom jeho metrika je . Schwarzschildov polomer je iba 9 milimetrov. nezáležiac. a že táto čierna diera pohlcuje plyn a prach v strede galaxií. že supermasívne čierne diery existujú v centrách väčšiny galaxií. Pretože dokonca ani svetlo nemôže uniknúť z vnútra Schwarzschildovho polomeru. vrátane našej vlastnej Mliečnej cesty. že každý svetelný lúč vyžarovaný z tejto oblasti. Schwarzschildov polomer je daný pričom G je gravitačná konštanta. Je zaujímavé. vyzerá to. Matematická fyzika Čierne diery sú predpovedané Einsteinovou teóriou všeobecnej relativity. rokoch. Táto predstava tiež pekne vysvetľuje prečo neexistujú žiadne k nám blízke kvazary.Čierna diera diskoch okolo čiernych dier je zrejme jediným vysvetlením pre výdatné množstvá energie generovanej týmito objektami. Predovšetkým sa vyskytujú vo Schwarzschildovej metrike. generujúc tak obrovské množstvá žiarenia. čo ukazuje na ich fundamentálnu odlišnosť od galaxií. Pre objekt s hmotnosťou Zeme. že žiadny fyzikálny mechanizmus nemôže generovať také množstvo energie. Z pozorovaní pohybov hviezd okolo galaktických centier v 80. . 249 Prúd vytryskovaný galaxiou M87 na tomto obrázku je údajne spôsobený supermasívnou čiernou dierou v jej galaktickom strede Mikro čierne diery Vznik mikro čiernych dier na Zemi v časticovom urýchľovači bolo trochu neisto ohlasované[4] . všetko pod Schwarzschildovym polomerom – vrátane základných čiastočiek priťahovaného objektu – sa zrúti do stredu. že neexistuje dôkaz pre masívne čierne diery v stredoch uzavretých hviezdokôp. ak je jeho polomer menší ako charakteristická vzdialenosť. Aj keď detaily ešte stále nie sú úplne jasné. ktorým smerom bol vyžiarený. dosiaľ však nebolo potvrdené. kde je štandardný člen priestorového uhla. objavených Karlom Schwarzschildom v roku 1915. známa ako Schwarzschildov polomer. že kvazary sú vzdialenými galaxiami — totiž. V skutočnosti uvedenie tejto teórie v 70. m je hmotnosť objektu a c je rýchlosť svetla. V tomto bode sa vytvorí gravitačná singularita. že rast čiernych dier je dôverne prepojený s rastom guľovitej časti — eliptická galaxia alebo vypuklina špirálovej galaxie — v ktorej existuje. až kým nepohltí všetku okolitú hmotu a proces sa zastaví. Do dnešných čias nie je známy žiadny pozorovaný kandidát na prvotnú čiernu dieru. klasická čierna diera by sa skutočne zdala čierna. rokoch odstránilo hlavnú námietku pre domnienku. dnes existuje všeobecná predstava. Toto riešenie opisuje zakrivenie časopriestoru v okolí nehybného a sféricky symetrického objektu. sa bude pohybovať do stredu celého systému. Sagittarius A* je dnes zhodne považovaný za vierohodného kandidáta pre polohu supermasívnej čiernej diery v strede galaxie Mliečna cesta. Podľa Schwarzschildovho riešenia.

Toto viedlo vedcov k významnej revízii predstáv.0+24507. že čierne diery neexistujú a že objekty v súčasnosti považované za čierne diery sú v skutočnosti hviezdy z tmavej energie. Je tiež významne menší ako polomer. ktorá má kruhovú singularitu. V júli 2004 astronómovia objavili obrovskú čiernu dieru Q0906+6930. že čierna diera situovaná v súhvezdí Labuť sa nachádza vo vzdialenosti 7 800 svetelných rokov. v strede vzdialenej galaxie v súhvezdí Veľká medvedica (Ursa Major). takže kým čierna diera s hmotnosťou Zeme by mala hustotu 2 × 1030 kg/m3. než súčasný polomer Slnka. Aj keď jeho návrh má v súčasnosti len malú podporu vo fyzikálnej obci. Vysoká rýchlosť tejto hviezdy podporuje hypotézu existencie supermasívnej čiernej diery v strede našej galaxie. Potom máme Reissner-Nordstrømovu metriku pre nabité čierne diery. Výskumníci z Holandského inštitútu pre vesmírny výskum (SRON) sa zamerali na čiernu dieru. ktorá bola roztrhaná Galaktickým stredom [6] . čo je niekoľko tisíc kilometrov. Hmotnejšie hviezdy sa však môžu zrútiť ako čierne diery na konci ich životností. S použitím novej metódy a bez potreby klasických matematických výpočtov astronómov prišli vedci k záveru. čo je takmer o polovicu menej. Medzinárodnej skupine vedcov sa po prvý raz podarilo s veľkou presnosťou namerať vzdialenosť čiernej diery od Zeme. do ktorého sa Slnko napokon zmrští po vyčerpaní jeho nukleárneho paliva. jej objem by musel byť zmenšený 4 × 1026 krát. použili takzvaný paralaktický uhol . Vedci uviedli. ale bez singularity. omnoho menší. ako dôsledok obiehania Zeme okolo Slnka. keďže sú omnoho zložitejšie a neprinášajú žiadne pozorovateľné rozdiely od čiernych dier (pozri Occamova britva). pravdepodobne ako zostatok masívnej skupiny hviezd. ktorý je asi 700000 km. ktorý berie do úvahy zmenu v pozícii hviezdy počas celého roka. že existuje len . Svoje závery čerpá z kvantovomechanických analýz. Nedávne objavy V roku 2004 bola objavená kopa čiernych dier. opúšťajúci Mliečnu cestu dvojnásobkom únikovej rýchlosti (0. Väčšina vedcov však považuje tieto predstavy za neprirodzené. Táto stredná čierna diera s hmotnosťou asi 1300 Sĺnk sa nachádza vnútri kopy siedmich hviezd.0022 rýchlosti svetla). V novembri 2004 tím astronómov oznámil objav prvej čiernej diery so strednou hmotnosťou v našej galaxii. aby zistili vzdialenosť. že supermasívne čierne diery sa zväčšujú pohlcovaním blízkych menších čiernych dier a hviezd. Hoci je spomínaná technika už stará. supermasívna čierna diera s 109 slnečnými hmotnosťami by mala hustotu okolo 20 kg/m3. Posledná Kerr-Newmanova metrika je pre prípad nabitých a rotujúcich čiernych dier. ako napríklad Kerrova metrika pre rotujúce čierne diery. Trajektóriu hviezdy je možné vystopovať až späť ku galaktickému jadru. teda menej ako voda! Stredná hustota je daná 250 Keďže Zem má stredný polomer 6378 km. ktoré sa správajú ako čierna diera. že počet čiernych dier je blízko päťnásobku pôvodných odhadov. Alternatívne modely V súčasnej dobe je posudzovaných niekoľko alternatívnych modelov. ako sa doteraz predpokladalo. aký je vlastne počet čiernych dier v našom vesmíre. Vo februári 2005 bol objavený modrý obor SDSS J090745. ktorá susedí s umierajúcou hviezdou V404 a zmerali jej rádiové emisie. je značne citovaný v médiách[7] [8] . na takýto účel sa aplikovala po prvý raz.Čierna diera Stredná hustota vnútri Schwarzschildovho polomeru sa zmenšuje so zväčšovaním hmotnosti čiernej diery. Tento objav môže podporiť myšlienku. Vďaka objavom v roku 2004 sa predpokladá. čo rozšírilo naše pochopenie rozdelenia čiernych dier vo vesmíre. Odhadnúť hmotnosť a vek čiernych dier nám môže pomôcť určiť vek vesmíru[5] . V marci 2005 fyzik George Chapline z Národného laboratória Lawrencea Livermora v Kalifornii navrhol myšlienku. Pre teleso hmotnosti Slnka je Schwarzschildov polomer približne 3 km. Na to. Vo všeobecnosti sú čierne diery predpovedané aj inými riešeniami Einsteinových rovníc. Najvýznamnejšia z týchto teórií je Gravahviezda (Gravastar). aby sa zrútil do čiernej diery. obiehajúcej približne tri svetelné roky od Sagittarius A*.systém.

Čierna diera 6-percentná pravdepodobnosť chyby, pričom u predchádzajúcich typov meraní dosahuje až 50 percent. Vedcom sa vďaka meraniam podarilo zistiť aj to, že čierna diera sa vyvinula z explózie supernovy a jej rýchlosť pohybu po vesmíre dosahuje až 40 kilometrov za sekundu. Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.

251

Referencie
[1] Gravitational Red Shift [online]. . Dostupné online. (http:/ / hyperphysics. phy-astr. gsu. edu/ hbase/ relativ/ gratim. html) (po anglicky) [2] Hawking changes his mind about black holes [online]. www.nebulaawards.com, 15. júl 2004. Dostupné online. (http:/ / www. nature. com/ news/ 2004/ 040712/ full/ news040712-12. html) (po anglicky) [3] http:/ / www. wkap. nl/ prod/ b/ 0-7923-3784-0 [4] Lab fireball 'may be black hole' [online]. 2005. Dostupné online. (http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ science/ nature/ 4357613. stm) (po anglicky) [5] TARIQ, Malik. Massive Black Hole Stumps Researchers [online]. www.nebulaawards.com, 28. jún 2004. Dostupné online. (http:/ / www. space. com/ scienceastronomy/ heavy_blazar_040628. html) (po anglicky) [6] Second black hole found at the centre of our Galaxy [online]. 8. november 2004. (nature news) Dostupné online. (http:/ / www. nature. com/ news/ 2004/ 041108/ full/ news041108-2. html#B2) (po anglicky) [7] Black holes 'do not exist' [online]. 31. marec 2005. Dostupné online. (http:/ / www. nature. com/ news/ 2005/ 050328/ full/ news050328-8. html) (po anglicky) [8] Dark Energy Stars [online]. . Dostupné online. (http:/ / arxiv. org/ abs/ astro-ph/ 0503200) (po anglicky)

Ďalšia literatúra
V angličtine
• Thorne, Kip S. (1995). Black Holes and Time Warps • Wald, Robert M. (1992). Space, Time, and Gravity: The Theory of the Big Bang and Black Holes ISBN 0-226-87029-4 • Chandrasekhar, Subrahmanyan (1998). The Mathematical Theory of Black Holes • Hawking, Stephen (1988). A Brief History of Time—And later editions. ISBN 0-553-38016-8 • Clifford A. Pickover (1996), Black Holes: A Traveler's Guide • More than 12,000 publicly available research articles on black holes (http://arxiv.org/find/astro-ph/1/ti:+ AND+black+hole*/0/1/0/all/0/1)

Pozri aj
• • • • • • • Teória relativity • Supermasívna čierna diera Červia diera Schwarzschildove červie diery Teória strún Mikro čierna diera Gravahviezda Schwarzschildova metrika • Schwarzschildov polomer • Rotujúca čierna diera Kompaktné hviezdy Biela diera Neutrónová hviezda • • •

Čierna diera

252

Iné projekty
Astronomický portál

• •

Wikicitáty ponúka citáty od alebo o Čierna diera Commons ponúka multimediálne súbory na tému Čierna diera

Externé odkazy
• BOINC (http://www.boinc.sk)

V angličtine
• • • • FAQ on black holes (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/gifcity/bh_pub_faq.html) Schwarzschild Geometry (http://casa.colorado.edu/~ajsh/schwp.html) An extensive look at the formation & life of a Black Hole (http://www.armageddononline.org/blackhole.php) Tufts University: Student Project (Great Kid's Section) (http://hepguru.com/blackholes/)

• Hong Kong University: Some information about Space (http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/ EducationResource/Universe/framed_e/index.html) • Jilian’s Guide to Black Holes (http://www.dragonweave.com/gothos/html/black_holes/index.html) • Supermassive Black Holes (http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/active/smblack.html) • Universe Today (http://www.universetoday.com/am/publish/blackholes.html) Black hole news stories

Špeciálna teória relativity
Špeciálna teória relativity (ŠTR) je fyzikálna teória publikovaná v roku 1905 Albertom Einsteinom. Nahradzuje Newtonove predstavy o priestore a čase a zahŕňa teóriu elektromagnetického poľa reprezentovanú Maxwellovými rovnicami. Teória sa nazýva špeciálnou, lebo opisuje iba zvláštny prípad Einsteinovho princípu relativity, kde sa vplyv gravitácie môže zanedbať. O desať rokov neskôr publikoval Einstein všeobecnú teóriu relativity, ktorá zahrnuje aj gravitáciu.

Motivácia pre špeciálnu teóriu relativity
Princíp relativity zaviedol už Galileo Galilei. Prekonal starý absolutistický pohľad Aristotela a zastával názor, že pohyb, alebo minimálne rovnomerný priamočiary pohyb, má zmysel iba relatívne (pomerne) k niečomu inému. Ďalej tvrdil, že neexistuje absolútne referenčné teleso, oproti ktorému by všetky ostatné veci mohli byť merané. Galileo zaviedol aj sadu transformácií nazývaných Galileove transformácie, ktoré sa používajú dodnes a definoval 5 pohybových zákonov. Keď Newton konštruoval svoju mechaniku, prevzal Galileiho princíp relativity a zredukoval počet základných pohybových zákonov na tri.

E=mc²

Hoci sa zdalo, že Newtonova klasická mechanika funguje pre všetky javy zahrňujúce pevné telesá, svetlo bolo stále problematické. Newton veril, že svetlo má časticovú povahu, neskôr sa však zistilo, že model svetla ako priečneho vlnenia vysvetľuje jeho vlastnosti omnoho lepšie. Mechanické vlnenie sa šíri v médiu, a to isté bolo predpokladané pre svetlo. Toto hypotetické médium bolo pomenované „svetlonosný éter“. Zdalo sa, že mal mať niektoré

Špeciálna teória relativity nezlučiteľné vlastnosti, ako napríklad byť extrémne tuhý s ohľadom na vysokú rýchlosť svetla, na druhej strane takmer nehmotný, aby nespomaľoval Zem pri jej pohybe v ňom. Predstava éteru vzkriesila myšlienku absolútnej vzťažnej sústavy, ktorou by bola tá, ktorá je v vzhľadom k éteru v pokoji. Na začiatku 19. storočia začali byť svetlo, elektrina a magnetizmus považované za rôzne aspekty elektromagnetického poľa. Maxwellove rovnice ukazovali, že elektromagnetické žiarenie vysielané urýchľovaným elektrickým nábojom sa vždy šíri rýchlosťou svetla. Tieto rovnice boli založené na myšlienke existencie éteru, v ktorom sa rýchlosť žiarenia nemení v závislosti na rýchlosti pohybu zdroja. Tieto vlastnosti sú analogické klasickému mechanickému vlneniu. Naproti tomu by sa mala v závislosti na rýchlosti pozorovateľa, meniť rýchlosť žiarenia. Fyzici sa pokúsili využiť túto myšlienku na zmeranie rýchlosti Zeme vo vzťahu k éteru. Najznámejší z týchto pokusov bol Michelson-Morleyho experiment. Pretože tieto pokusy boli neúspešné, vyšlo najavo, že rýchlosť svetla sa nemení s rýchlosťou pozorovateľa, a pretože – podľa Maxwellových rovníc – sa nemení ani s meniacou sa rýchlosťou zdroja, musí byť nemenná (invariantná) pre všetkých pozorovateľov. Ešte pred teóriou relativity si Hendrik Lorentz a iní všimli, že elektromagnetické sily sa líšia v závislosti od umiestnenia pozorovateľa. Napríklad jeden pozorovateľ nemusel pozorovať žiadne magnetické pole v určitej oblasti, zatiaľ čo iný, pohybujúci sa smerom k prvému áno. Lorentz navrhol teóriu éteru, v ktorej objekty a pozorovatelia pohybujúci sa vzhľadom k nehybnému éteru podliehajú fyzickému skracovaniu (Lorentz-Fitzgeraldova kontrakcia). Ukázalo sa, že táto teória by bola v úplne zhode s výsledkami experimentov, ak by podliehal zmene navyše aj čas (dilatácia času). Zdalo sa, že jeho teória umožňuje zladiť teóriu elektromagnetického poľa a klasickú Newtonovu fyziku nahradením Galileiho transformácie. Pri práci s rýchlosťami omnoho menšími ako je rýchlosť svetla bolo možné Lorentzove transformácie zanedbať a výsledné zákony zjednodušiť do Galileiho transformácie. Lorentz navrhol platnosť tejto teórie pre všetky sily, vtedy si však neuvedomil celú silu jeho teórie. Táto teória, dnes nazývaná Lorentzova teória éteru, bola kritizovaná dokonca i Lorentzom samotným, pre jej zrejmú ad hoc podstatu. Zatiaľ čo Lorentz navrhol rovnice Lorentzovej transformácie, Einsteinovým prínosom bolo vysvetlenie a odvodenie týchto rovníc zo základnejších princípov a bez predpokladu existencie éteru. Einstein chcel zistiť, čo je nemenné (invariantné) pre všetkých pozorovateľov. V špeciálnej teórii relativity sa zdanlivo zložité Lorentzove a Fitzgeraldove transformácie jasne odvodzujú z jednoduchej geometrie a Pytagorovej vety. Pôvodný názov teórie bol „O elektrodynamike pohybujúcich sa telies“ (v nemeckom origináli – „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“). Bol to Max Planck, kto odporučil termín „relativita“, ktorý zdôrazňuje predstavu transformácie zákonov fyziky medzi pozorovateľmi relatívne sa pohybujúcimi jeden k druhému. Špeciálna teória relativity sa obvykle zaoberá chovaním objektov a pozorovateľov, ktorí zostávajú v pokoji alebo sa pohybujú konštantnou rýchlosťou. V tomto prípade hovoríme, že pozorovateľ je v inerciálnej vzťažnej sústave. Umiestnenie a časy udalostí zaznamenané pozorovateľmi v rôznych inerciálnych vzťažných sústavách je možné porovnať pomocou rovníc Lorentzovej transformácie. O špeciálnej teórii relativity (ďalej ŠTR) sa často nesprávne uvádza, že nemôže byť použitá na objekty a pozorovateľov, ktorých pohyb nie je rovnomerný ale zrýchlený (neinerciálne vzťažné sústavy). Dokazuje to napríklad problém „relativistickej rakety“, kde ŠTR správne predpovedá chovanie zrýchľovaných telies (tiel) v prítomnosti konštantného alebo nulového gravitačného poľa alebo tých v rotujúcej vzťažnej sústave. Táto teória iba nie je schopná opísať presne pohyb v gravitačných poliach, pri ktorom sa teleso dostáva do miest s rôznym gravitačným potenciálom.

253

Špeciálna teória relativity

254

Postuláty špeciálnej teórie relativity
Einsteinova zásluha je v tom, že sa dokázal správne zorientovať v zmätku viacerých protichodných poznatkov vtedajšej doby, a že fyziku (aplikovanú na inerciálne sústavy) postavil na dvoch základných postulátoch: • Prvý postulát (Princíp relativity) – Všetky fyzikálne zákony musia byť vo všetkých inerciálnych sústavách invariantne vyjadrené. • Druhý postulát (konštantná rýchlosť svetla c) – Rýchlosť svetla vo vákuu je vo všetkých inerciálnych sústavách rovnaká; alebo rýchlosť svetla je rovnaká pre všetkých inerciálnych pozorovateľov, vo všetkých smeroch a nezávisí na rýchlosti objektu vyžarujúceho svetlo.

Matematická formulácia postulátov
V prísne matematickej formulácii špeciálnej teórie relativity predpokladajme, že vesmír existuje v štvorrozmernom časopriestore M. Jednotlivé body v časopriestore sú udalosťami; fyzikálne objekty v časopriestore opíšeme ako svetočiary (ak predpokladáme, že objekt je bodový) alebo svetoplochy (ak predpokladáme, že objekt je väčší ako bodový). Svetočiary alebo svetoplochy opisujú iba pohyb objektu; objekt však môže mať aj iné fyzikálne charakteristiky ako energiu, hybnosť, hmotnosť, elektrický náboj, atď. Okrem udalostí a fyzikálnych objektov majme navyše triedu inerciálnych pozorovateľov (ktorí môžu alebo nemusia zodpovedať vlastnému fyzikálnemu objektu). Každý inerciálny pozorovateľ je spojený s nejakou inerciálnou vzťažnou sústavou. Táto vzťažná sústava poskytuje súradnicový systém so súradnicami pre udalosti v časopriestore M. Navyše táto vzťažná sústava poskytuje súradnice pre všetky ostatné charakteristiky objektu v časopriestore, napríklad poskytuje súradnice pre hybnosť a energiu objektu, súradnice pre elektromagnetické pole a pod. Predpokladajme, že pre akýchkoľvek dvoch inerciálnych pozorovateľov existuje transformácia súradníc, ktorá prevádza súradnice zo vzťažnej sústavy jedného pozorovateľa do vzťažnej sústavy druhého pozorovateľa. Táto transformácia nestanovuje iba prevod časopriestorových súradníc , ale zaisťuje aj prevod všetkých ostatných fyzikálnych súradníc, ako napr. pravidlá prevodu pre hybnosť a energiu , atď. (V praxi je možné s týmito prevodnými pravidlami efektívne pracovať pomocou matematiky tenzorov.) Ďalej predpokladajme, že vesmír sa riadi množstvom fyzikálnych zákonov. Matematicky sa dá každý fyzikálny zákon vyjadriť vzhľadom k súradnici niektorej inerciálnej vzťažnej sústavy rovnicou (napríklad diferenciálnou), ktorá sa týka rôznych súradníc rôznych objektov v časopriestore. Typickými príkladmi sú Maxwellove rovnice a Newtonove pohybové zákony.

Prvý postulát (princíp relativity)
Žiadny fyzikálny zákon sa nemení transformáciou súradníc z jednej inerciálnej vzťažnej sústavy do druhej. Preto, ak sa objekt v časopriestore riadi matematickými rovnicami popisujúce fyzikálny zákon v jednej inerciálnej sústave, musí sa riadiť tými istými rovnicami pri použití v ľubovoľnej inej inerciálnej vzťažnej sústave.

Druhý postulát (konštantná rýchlosť svetla c)
Existuje základná konštanta a v s nasledujúcou vlastnosťou. Pokiaľ A, B sú dve udalosti majúce súradnice inerciálnej vzťažnej potom, vtedy . Neformálne, druhý postulát stanovuje, že objekty pohybujúce sa rýchlosťou svetla c v jednej vzťažnej sústave sa budú nutne pohybovať rýchlosťou svetla c vo všetkých vzťažných sústavách. Ukázalo sa, že druhý postulát sa dá a len vtedy, ak sústave , a súradnice a

v inej inerciálnej vzťažnej sústave

Špeciálna teória relativity matematicky odvodiť z prvého postulátu a Maxwellových rovníc, v prípade, že rýchlosť svetla c je daná permeabilita a

255 , kde

je permitivita vákua. Pretože sa Maxwellovými rovnicami riadi šírenie elektromagnetického žiarenia,

akým je napríklad svetlo, označujeme bežne c ako rýchlosť svetla a druhý postulát sa dá interpretovať jednoducho ako tvrdenie, že elektrodynamika tak, ako bola popísaná Maxwellovými rovnicami, je správna, v protiklade so skoršou teóriou Galileovej relativity, ktorá bola v rozpore s Maxwellovými rovnicami (ak nepredpokladáme existenciu éteru). Formulácia druhého postulátu tak, ako je daná vyššie, však nevyžaduje existenciu elektromagnetického poľa ani Maxwellových rovníc. Z druhého postulátu je možné vyvodiť jeho silnejšiu verziu -- časopriestorový interval je invariantný pri zmenách v inerciálnej vzťažnej sústave. V predchádzajúcej notácii to znamená, že

pre ľubovoľné dve udalosti A, B. Tento vzťah sa dá využiť na odvodenie transformačných zákonov medzi vzťažnými sústavami, pozri Lorentzova transformácia. Postuláty špeciálnej teórie relativity sa dajú vyjadriť veľmi stručne použitím matematického jazyka pseudo-Riemannových variet. Druhý postulát je potom tvrdením, že štvordimenzionálny časopriestor M je pseudo-Riemannovou varietou vybavenou Lorentzovou metrikou g signatúry (3,1), ktorá je daná rovinnou Minkowského metrikou v každej inerciálnej vzťažnej sústave. Táto metrika sa považuje za jednu z fyzikálnych veličín teórie, pretože sa istým spôsobom mení, ak zmeníme vzťažnú sústavu, a je ju možné preto využiť na opis fyzikálnych zákonov. Prvý postulát tvrdí, že zákony fyziky sú invariantné, pokiaľ sú prezentované vo vzťažnej sústave, pre ktorú g je dané Minkowského metrikou. Výhodou tejto formulácie je jednoduché porovnanie špeciálnej teórie relativity so všeobecnou teóriou relativity, ktorá obsahuje tiež dva postuláty, ale je vynechaná požiadavka, aby metrika bola Minkowského metrikou. Galileiho princíp relativity je limitným prípadom špeciálnej teórie relativity v nerelativistickej limite tomto prípade zostáva prvý postulát nezmenený, ale druhý postulát sa zmení nasledovne: Ak A, B sú dve udalosti majúce súradnice a súradnice . Ak navyše a a , potom: . Fyzikálna teória daná klasickou mechanikou a Newtonovou gravitačnou teóriou je v súlade s Galileovým princípom relativity, ale nie so špeciálnou teóriou relativity. Naopak, Maxwellove rovnice nie sú v súlade s Galileovým princípom relativity, ak nepredpokladáme existenciu éteru. V prekvapivom množstve prípadov sa dajú odvodiť fyzikálne zákony v špeciálnej teórii relativity (ako napríklad známa rovnica ) kombináciou postulátov špeciálnej teórii relativity s hypotézou, že fyzikálne zákony v špeciálnej teórii relativity sa blížia zákonom klasickej mechaniky v nerelativistickej limite. v jednej inerciálnej sústave .V ,

v inej inerciálnej vzťažnej sústave

, potom

Postavenie špeciálnej teórie relativity
Špeciálna teória relativity je presná iba vtedy, ak sú gravitačné účinky zanedbateľné alebo veľmi malé. V ostatných prípadoch musí byť nahradená všeobecnou teóriou relativity. Vo veľmi malých mierkach (ako napríklad Planckova dĺžka a menšie) je možné, že špeciálna teória relativity neplatí kvôli efektom kvantovej gravitácie. Avšak v makroskopických mierkach a pri neprítomnosti silných gravitačných polí špeciálnu teóriu relativity všeobecne prijala celá fyzikálna verejnosť a výsledky pokusov, ktoré sa ju zdajú vyvracať, sú pripisované nereprodukovateľným experimentálnym chybám. Naproti tomu všeobecná teória relativity nie je stále dostatočne experimentálne preverená a dokonca doteraz neboli vyvrátené alternatívne teórie gravitácie ako napríklad Brans-Dickeova teória.

kde rebrík letiaci rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla je v garáži. jeden z nich vyzerá. Existuje niekoľko rovnocenných ciest ako definovať hybnosť a energiu v ŠTR. Jedna z metód používa zákony zachovania. Pre γ = 1 sa teleso správa úplne newtonovsky. Jedinou ich možnou záchranou je urobiť malé zmeny v definíciách. ale závisí na relatívnych rýchlostiach medzi ich vzťažnými sústavami (pozri Lorentzova transformácia). Ak sa pozrieme na predchádzajúce vzorce pre energiu. zistíme. ako veľmi sa chovanie telesa líši od klasickej mechaniky. ktorý sa v ŠTR často vyskytuje. zistí. ktorá je menšia. hybnosti a energie. To je ako požadované. že pokiaľ je objekt v pokojovom stave (v = 0 a γ = 1). že Okrem prvého výrazu vo vyjadrení energie (diskutovaného nižšie) sú tieto vzorce presne v súlade so štandardnými definíciami newtonovskej kinetickej energie. hybnosť a energia Okrem zrevidovaní predstáv o priestore a čase vyžaduje špeciálna teória relativity takisto aj nový pohľad na koncept hmoty. medzi ktorými sú: • Doba medzi dvoma udalosťami nie je medzi užívateľmi nemenná.) Vzťah energie a hybnosti vyjadruje vzorec . i u týchto ukazuje. Majme objekt o hmotnosti m pohybujúci sa rýchlosťou v. že prakticky ide o rôzne aspekty tej istej fyzikálnej veličiny. Pre rýchlosti omnoho menšie ako je rýchlosť svetla sa γ aproximuje použitím Taylorovho rozvoja a dá sa zistiť. (Dá sa povedať. Výraz γ. že druhé dvojča. dĺžka) objektu zmerané jedným pozorovateľom sa môžu líšiť od výsledkov merania toho istého objektu inými pozorovateľmi (pozri Lorentzova transformácia). že jeho hodnota zhruba opisuje. • Rebríkový paradox. Keď sa vráti. Aby tieto zákony zostali platné v ŠTR. musia platiť v každej inerciálnej sústave. • Rozmery (napr. lebo pri nízkych rýchlostiach musí ŠTR súhlasiť s newtonovskou mechanikou. • Dve súčasné udalosti na dvoch rôznych miestach v jednej vzťažnej sústave nemusia byť súčasnými v druhej vzťažnej sústave. a pre γ → ∞ sa zvýrazňujú relativistické javy. ktoré zostalo na Zemi starlo omnoho rýchlejšie (alebo prvé dvojča starlo pomalšie). z nich jedno odletí v kozmickej lodi letiacou rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. ktoré sú dôležitými pojmami Newtonovej mechaniky. • Paradox dvojčiat sa týka dvojčiat. Podobne ako špeciálna relativita dala do vzájomného vzťahu priestor a čas. pochádza z rovníc Lorentzovej transformácie. dostaneme nenulový energetický zvyšok: . Jeho energia a hybnosť sú dané vzťahmi: kde γ (Lorentzov faktor) je daný vzťahom: a c je rýchlosť svetla. Nasledujúce nové definície boli prijaté ako správne pre hybnosť a energiu v ŠTR. Ak by sme však urobili jednoduchý myšlienkový experiment s Newtonovými definíciami hybnosti a energie. ktoré sa môžu zdať mnohým ako bizarné. že tieto veličiny v ŠTR nie su zachovávané. ktoré sa uplatnia iba pri relativistických rýchlostiach.Špeciálna teória relativity 256 Dôsledky špeciálnej teórie relativity Špeciálna teória relativity má niekoľko dôsledkov. Hmotnosť.

Inou definíciou hmotnosti je relativistická hmotnosť. Porovnaním rozdielov hmotností je možné predpovedať. ako je napísaný. hlavne v staršej literatúre a v úvodných kurzoch fyziky. relativistická a pokojová hmotnosť sú si rovné. že hmotnosť je iba ďalšou formou energie. Ak vezmeme vzorec tak. 257 O hmotnosti Často. že podľa špeciálnej teórie relativity so zvyšujúcou sa rýchlosťou vzrastá hmotnosť telesa. ale v ŠTR existujú dve rôzne predstavy hmotnosti. Veľa fyzikov preto jednoducho hovorí o hmotnosti. Táto definícia je konzistentnejšia s (relativistickou) dĺžkou a časom a je vhodná pre viacero účelov. Naopak. Dopady tohto vzorca na život v 20. pokojovej hmotnosti. a dávajú prednosť vo formulovaní ŠTR invariantnými veličinami. Tento vzorec sa stáva dôležitým napríklad pri meraní hmotnosti rôznych atómových jadier. že je správna alebo nesprávna. Táto hmotnosť je nemennou veličinou v tom zmysle. Tieto dáta poskytli dôležité informácie pri konštrukcii atómovej bomby. že je rovnaká pre všetkých inerciálnych pozorovateľov. a čo sa kinetickej energie týka. Pokiaľ je rýchlosť rovná nule. ktorá je daná vzťahom Pretože γ rastie s rýchlosťou. vidíme. Pokojová energia nie je v rozpore s Newtonovou teóriou. sa uvádza. O žiadnej z týchto definícií sa nedá povedať. Súčasnosť a kauzalita . pokojová hmotnosť sa stala dôležitou veličinou vo všeobecnej teórii relativity a v kvantovej teórii polí. ktoré atómové jadrá ukrývajú veľkú vnútornú energiu. je podstatný iba rozdiel v energii. pretože sa mení v Lorentzovej transformácii. Predchádzajúca rovnica hovorí o tzv. takisto rastie aj relativistická hmotnosť. ktorá môže byť uvoľnená jadrovými reakciami. Avšak mnohí fyzici nemajú radi koncept relativistickej hmotnosti. že v teórii relativity platí. ktoré sú platné vo všetkých vzťažných sústavách. pretože je konštantná. Predovšetkým sa pokojová hmotnosť nezvyšuje s rýchlosťou telesa. hoci majú na mysli pokojovú hmotnosť. storočí z neho urobili jednu z najznámejších vedeckých rovníc. Toto tvrdenie sa opiera o jednu definíciu hmotnosti.Špeciálna teória relativity Táto energia je nazývaná pokojová energia. Predovšetkým je možné jednoducho odvodiť rovnice pre energiu a hybnosť .

Kde sú diferenciály troch priestorových dimenzií. nemusia byť súčasné v inej vzťažnej sústave. Preto tu nemôže existovať žiadna príčinná súvislosť. kde polomer = vzdialenosť c · ±čas. Ak A predchádza B v tejto sústave súradníc. Hoci tu existujú súradnicové systémy. Svetelný kužeľ Geometria časopriestoru v špeciálnej teórii relativity ŠTR používa „rovný“ štvorrozmerný Minkowského priestor.Špeciálna teória relativity 258 Špeciálna teória relativity pripúšťa. v ktorej udalosť A a udalosť B nastávajú na rovnakom mieste v priestore a líšia sa iba v čase. Diferenciál vzdialenosti (ds) v karteziánskom trojrozmernom priestore je definovaný ako: . že tu máme sústavu súradníc. oddelené iba priestorom. obvykle označovaný ako časopriestor. Ak to rozšírime do troch priestorových dimenzií. To znamená. V geometrii ŠTR je pridaná štvrtá dimenzia – čas – s jednotkou c. Tento priestor je však veľmi podobný štandardnému trojrozmernému Euklidovskému priestoru a vďaka tomu sa s ním veľmi jednoducho pracuje. Hypoteticky je možné premiestňovanie hmoty (alebo informácie) z A do B a môže tu nastávať príčinný vzťah (kde A je príčina a B je následok). Interval AC na diagrame je „priestorový“. alebo a sú definované rovnicou Čo dáva rovnicu kružnice o polomere r = c · dt. že udalosti. v ktorej sa udalosť A a udalosť B udiali súčasne. okrem cestovania nadsvetelnou rýchlosťou nie je možné pre žiadne teleso (ani informáciu) cestovať z A do C alebo z C do A. že tu máme sústavu súradníc. takže rovnica pre diferenciál vzdialenosti sa zmení na: V mnohých situáciách môže byť užitočné považovať čas za imaginárny (napríklad to môže zjednodušiť rovnice). kde C predchádza A. v ktorých A predchádza C (ako je to vyznačené) a súradnicové systémy. To znamená. ktoré sú súčasné v jednej vzťažnej sústave. že nulové (svetelné) geodetiky ležia pozdĺž dvojkužeľa . môžeme reprezentovať fyzikálny svet trojrozmerným priestorom: Vidíme. potom A predchádza B vo všetkých sústavách súradníc. koncové body nulových geodetik budú sústredenými guľovými plochami. . Interval AB na diagrame vpravo je „časový“. V takom prípade je v predchádzajúcej rovnici nahradené a metrika sa zmení na: Pokiaľ pre zjednodušenie zmeníme počet priestorových dimenzií na dve.

tak sa práve pozeráme pozdĺž línie pohľadu.bránenie v pohybe éteru • Trouton-Noble experiment . zatiaľ čo kužeľ v oblasti +t sú informácie. pozdĺž nulové geodetiky. Z tohto dôvodu je prázdny svetelný dvojkužeľ známy takisto ako aj „svetelný kužel“. je X rokov staré. Overovanie postulátu špeciálnej teórie relativity • Michelson-Morleyho experiment . počiatok súradnicového systému znázorňuje pozorovateľa a čiara ku hviezde znázorňuje nulovú geodetiku „líniu pohľadu“.“. ktore bod „prijíma“.meranie pohybu éteru vzhľadom k Zemi. test smerovej invariantnosti rýchlosti svetla • Hamarov experiment . že rýchlosť svetla je nezávislá na rýchlosti vyžarujúceho zdroja. ktoré mi dopadá do oka.) Kužeľ v oblasti −t sú informácie.moment sily na kondenzátore • Kennedy-Thorndike experiment – časová kontrakcia • Experimenty na testovanie vyžarovacej teórie dokázali. Pozeráme sa na udalosť vzdialenú metrov a d/c sekúnd v minulosti. Príbuzne témy • Ľudia: Arthur Eddington | Albert Einstein | Hendrik Lorentz | Hermann Minkowski | Bernhard Riemann | Henri Poincaré | Alexander MacFarlane | Harry Bateman | James Clerk Maxwell • Relativita: Všeobecná teória relativity | Einsteinov princíp relativity | Galileiho princíp relativity | sústava súradníc | inerciálna vzťažná sústava | Lorentzove transformácie • Fyzika: Newtonova mechanika | časopriestor | rýchlosť svetla | Dopplerov jav • Matematika: Minkowského priestor | svetočiara | svetoplocha | Lorentzova grupa | tenzor . (Bod v ľavom dolnom rohu znázorňuje hviezdu. keď sledujeme hviezdy a povieme „Svetlo tejto hviezdy. ktoré bod „vysiela“. Vtedy.Špeciálna teória relativity 259 Tento prázdny dvojkužeľ reprezentuje „líniu pohľadu“ z bodu v priestore.

online učebnica (po česky) • Astrofyzika [3] (po česky) Referencie [1] http:/ / vscience. Fyzikálny rozdiel medzi gama žiarením a röntgenovým žiarením nejestvuje. Keď jadro vyžiari časticu α alebo β. Do materiálov preniká lepšia ako žiarenie alfa.42 EHz. Do tohto spektra patrí aj röntgenové žiarenie. γ) je vysoko energetické elektromagnetické žiarenie vznikajúce pri rádioaktívnych a iných jadrových dejoch.17 MeV alebo 1. Príkladom môže byť beta rozpad kobaltu-60 60Co na nikel-60 60Ni. že teraz majú vyžiarené kvantá omnoho viac rôznych energií. cz/ astrofyzika/ Žiarenie gama Žiarenie gama (často písané ako grécky znak gama. cz/ [3] http:/ / www.Špeciálna teória relativity 260 Externé odkazy • Učebný text [1] (po česky) • Teória relativity [2] . webpark. Žiarenie gama je druh ionizujúceho žiarenia. Žiarenie gama Zdroj žiarenia Gama žiarenie často vzniká spolu s alfa či beta žiarením pri rádioaktívnom rozpade jadier atómov. vlnovej dĺžke kratšej ako 124 pm. ktorý je podobne ako predchádzajúci sprevádzaný vyžiarením gama kvánt. rovnako ako napr. Žiarenie gama je často definované ako žiarenie s energiou fotónov nad 10 keV. Do nižšieho energetického stavu môže prejsť vyžiarením fotónu gama žiarenia podobne ako elektrón v obale atómu vyžiarením kvanta ultrafialového žiarenia. alebo beta (korpuskulárne neelektromagnetické žiarenia).33 MeV. cz/ relativita/ [2] http:/ / martin184. čo zodpovedá frekvenciám nad 2. euweb. pri ktorom v prvom stupni najprv jadro kobaltu vyšle časticu β (teda elektrón e-) a elektrónové antineutríno νe a premení sa na jadro niklu v excitovanom stave: Potom sa novo vzniknuté excitované jadro zbaví prebytočnej energie vyžiarením kvanta žiarenia gama: Vyžiarené kvantá žiarenia gama majú v tomto prípade energiu buď 1. . Iným príkladom môže byť alfa rozpad amerícia-241 241Am na Neptúnium-237 237Np.. Rozdiel je v tom. nové jadro môže byť v excitovanom stave. aldebaran. pri beta rozpade irídia-192 192Ir na platinu-192 192Pt. resp. žiarenia sa líšia len svojim zdrojom.

Žiarenie gama 261 Fyziologické účinky Aj keď je žiarenie gama menej ionizujúce ako α i β. epiláciu (stratu vlasov) a dermatitídu. leukocytov a trombocytov v krvi (= tzv. bude mať polovičnú intenzitu tiež po prechode cez 6 cm betónu. Kinetická energia uvoľneného elektrónu sa rovná energii fotónu γ znížené o väzobnú energiu elektrónu ktorou bol pôvodne viazaný v atóme. Čím energetickejšie je žiarenie. keď fotón γ interaguje s elektrónom na orbite atómu a odovzdá mu všetku energiu. Comptonov jav je relatívne nezávislý na atómovom čísle interagujúceho materiálu. tým hrubší materiál na tienenie je potrebný. je pre živé organizmy vrátane človeka nebezpečné. alebo slabo viazaným orbitálnym elektrónom. Schopnosť materiálu pohlcovať žiarenie spravidla vyjadrujeme polohrúbkou materiálu. Tento jav je dominantný pre fotóny γ o energiách 100 keV až 10 MeV. Na koži pozorujeme erytém. Prejavuje sa poškodením tkanív a buniek v tele. Z nich prvé dva spôsobujú ionizáciu atómov s ktorými sa kvantá dostanú do interakcie. Interakcia s hmotou Žiarenie gama reaguje s materiálmi troma hlavnými spôsobmi. j. (čo je energetický ekvivalent dvoch pokojových hmotností elektrónu). Energia fotónu je využitá na vznik páru elektrón-pozitrón. Na vznik týchto častíc je potrebné 1. najvhodnejšie sú materiály s vysokým atómovým číslom a vysokou hustotou.02 MeV. pri jadrovom výbuchu je v tomto rozsahu energií vyžiarená väčšina fotónov žiarenia gama. Z toho vyplýva. Comptonovým javom a vznikom elektrón-pozitrónového páru. zvyšná energie sa zmení na kinetickú energiu vznikajúceho páru a jadra. Fotoelektrickým javom. t. Spôsobuje podobné poškodenia ako röntgenové žiarenie: popáleniny. hrúbkou cez ktorú prejdené žiarenie gama zníži svoju intenzitu na polovicu. zvracaním a malabsorpsiou. pri ktorom časť energie fotónu umožní únik elektrónu z atómu a zvyšok energie je vyžiarený v podobe menej energetického fotónu. Napríklad žiarenie γ. Črevná forma sa prejavuje nauzeou. krvná forma radiačného syndrómu). eventuálne poškodený epitel predstavuje výborné miesto na osídlenie mikroorganizmami. s intenzitou 1 cm olova zredukuje na 50 %. u energetickejších prevažujú iné formy výmeny. mutácie. Dávky sa merajú v Grayoch (1 Gy = J/kg). ktoré sa intenzívne delia. Tienenie gama žiarenia Na pohltenie žiarenia γ je potrebné veľkú masu materiálu. Fotoelektrický jav je dominantný mechanizmus výmeny energie pre rontgenové žiarenie a gama žiarenie s energiou pod 50 keV. Vznik elektron-pozitronového páru nastáva pri prelete fotónu v dosahu coulombovskej sily jadra. Preto je nutné sa pred účinkami gama žiarenia chrániť. Žiarenie gama by pri prípadnom nukleárnom konflikte spôsobilo najviac úmrtí. čo elektrónu umožní popustiť atóm. že vysoké dávky žiarenia poškodia embryo alebo fétus v matkinom tele. Comptonov jav nazývaný tiež Comptonov rozptyl či Compton-Debyeov jav je interakcia fotónu s voľným. Behom asi 10-8 s anihiluje s voľným elektrónom pri vyžiarení dvoch gama fotónov s energiou po 511 keV. Pozitrón má veľmi krátky čas rozpadu. Ožiarenie živočícha alebo osoby nad 1 Gy spôsobuje akútny radiačný syndróm alebo akútnu chorobu z ožiarenia. To je zárodočné a krvotvorné tkanivo a potom epitelová výstelka tenkého čreva a epidermis. Fotoelektrický jav vzniká. . Poškodzuje orgány živých organizmov pri zvýšených dávkach. rakovinu. prudko znížia hladiny erytrocytov.

Žiarenie gama 262 Použitie Vysokoenergetická povaha žiarenia gama z neho vytvára účinný prostriedok na hubenie baktérii a plesní. že žiarenie gama je druh elektromagnetického žiarenia. Pomenovanie „žiarenie gama“ zaviedol Ernest Rutherford ako obdobu alfa a beta žiarenia ešte v dobe. Ako zdroj žiarenia sa používajú rádioizotopy napr. Aj keď žiarenie gama samo osebe spôsobuje rakovinu. . alebo pri ošetrovaní potravín. pozoroval. používa sa aj pri jej liečení. technécium-99m. ktoré by chemikálie mohli poškodiť. Využíva sa tiež v nukleárnej medicíne pre diagnostické účely. že ionizuje plyn obdobne ako röntgenové žiarenie. ktorú si sám postavil. Pomocou aparatúry. keď nebol známy rozdiel vo fyzikálnej podstate týchto druhov žiarenia. Spočiatku sa myslelo. Prístroj gama nôž využíva niekoľko nízkoenergetických lúčov z rôznych smerov. rovnako ako α a β. Nízkoenergetický lúč samotný pritom bunky nezničí. ktoré sa pretnú v mieste nádoru a tým vytvoria vysokoenergetický bod. S výhodou sa používa tiež na červotočom napadnuté staré drevené umelecké diela. čo sa využíva pri sterilizácii lekárskych nástrojov. V r. Britský fyzik William Henry Bragg v roku 1910 ukázal jeho vlnový charakter tým. 1914 Ernest Rutherford a Edward Andrade dokázali zmeraním jeho vlnovej dĺžky pomocou röntgenovej kryštálografie. ktorý dokáže zničiť napadnutú bunku. že žiarenie nie je ohýbané magnetickým poľom. Dejiny Žiarenie gama objavil francúzsky chemik a fyzik Paul Ulrich Villard v roku 1900 pri štúdiu uránu. že žiarenie γ má časticovú povahu.

php?oldid=3792767  Prispievatelia: Asymptotická vetva obrov  Zdroj: http://sk.php?oldid=3883542  Prispievatelia: Oranžový trpaslík  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3898036  Prispievatelia: Hypernova  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3645173  Prispievatelia: Podobor  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3887807  Prispievatelia: Modrý trpaslík  Zdroj: http://sk.php?oldid=3828108  Prispievatelia: Premenná hviezda typu T Tauri  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3753358  Prispievatelia: Obor (hviezda)  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3695686  Prispievatelia: Polopravidelná premenná hviezda  Zdroj: http://sk.php?oldid=3786911  Prispievatelia: Hlavná postupnosť  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3564578  Prispievatelia: - .org/w/index.org/w/index.org/w/index.org/w/index.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3889800  Prispievatelia: Žltý hyperobor  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.Zdroje článkov a prispievatelia 263 Zdroje článkov a prispievatelia Vývoj hviezdy  Zdroj: http://sk.php?oldid=3689612  Prispievatelia: Modrý nadobor  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3870540  Prispievatelia: Jasný obor  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3783406  Prispievatelia: Pulzar  Zdroj: http://sk.php?oldid=3895356  Prispievatelia: Hviezda typu S  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3837568  Prispievatelia: Nestabilný pruh  Zdroj: http://sk.php?oldid=3783450  Prispievatelia: Žltý trpaslík  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3746834  Prispievatelia: Nepravidelná premenná hviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3866264  Prispievatelia: Hertzsprungov-Russellov diagram  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3887711  Prispievatelia: Premenná hviezda  Zdroj: http://sk.php?oldid=3536396  Prispievatelia: Červený obor  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3899853  Prispievatelia: Horizontálna vetva  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3195738  Prispievatelia: Dredge-up  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3891108  Prispievatelia: Modrý tulák (hviezda)  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3835506  Prispievatelia: Hyperobor  Zdroj: http://sk.php?oldid=3691275  Prispievatelia: Červený trpaslík  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3835462  Prispievatelia: Planetárna hmlovina  Zdroj: http://sk.php?oldid=3852117  Prispievatelia: Hayashiho čiara  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3732878  Prispievatelia: Biely trpaslík  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.org/w/index.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3766701  Prispievatelia: Neutrónová hviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3856197  Prispievatelia: Henyeyho stopa  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3813658  Prispievatelia: Supernova  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3448246  Prispievatelia: Podtrpaslík  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3893845  Prispievatelia: CH hviezda  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3843813  Prispievatelia: Trpaslík (hviezda)  Zdroj: http://sk.php?oldid=3732952  Prispievatelia: Červený nadobor  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3887497  Prispievatelia: Nadobor  Zdroj: http://sk.php?oldid=3084243  Prispievatelia: Červená skupina  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3796593  Prispievatelia: Modrý obor  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.org/w/index.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3703721  Prispievatelia: Žltý nadobor  Zdroj: http://sk.php?oldid=3878607  Prispievatelia: Supernova impostor  Zdroj: http://sk.php?oldid=3799590  Prispievatelia: Molekulárny mrak  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3654719  Prispievatelia: Herbigov-Harov objekt  Zdroj: http://sk.php?oldid=3883444  Prispievatelia: Podtrpaslík typu B  Zdroj: http://sk.php?oldid=3882575  Prispievatelia: Magnetar  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3883163  Prispievatelia: Wolfova-Rayetova hviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3846102  Prispievatelia: Vznik hviezdy  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3625183  Prispievatelia: Hviezda pred hlavnou postupnosťou  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.org/w/index.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3885250  Prispievatelia: Čierny trpaslík  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.

org/w/index.wikipedia.php?oldid=3408307  Prispievatelia: Bozónová hviezda  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3783438  Prispievatelia: Jadro Slnka  Zdroj: http://sk.php?oldid=3842152  Prispievatelia: Skupina galaxií  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3771813  Prispievatelia: Biela diera  Zdroj: http://sk.php?oldid=3769988  Prispievatelia: UBV systém  Zdroj: http://sk.php?oldid=3782293  Prispievatelia: Špirálová galaxia s priečkou  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3783477  Prispievatelia: Supermasívna čierna diera  Zdroj: http://sk.php?oldid=3771313  Prispievatelia: Kvazar  Zdroj: http://sk.php?oldid=3690300  Prispievatelia: Spektrálna klasifikácia  Zdroj: http://sk.php?oldid=3783463  Prispievatelia: Zoznam najbližších galaxií  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3459292  Prispievatelia: Prázdnota (astronómia)  Zdroj: http://sk.php?oldid=3529069  Prispievatelia: Chromosféra  Zdroj: http://sk.php?oldid=3807980  Prispievatelia: Radiálna rýchlosť  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3658928  Prispievatelia: Planetárna sústava  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3780914  Prispievatelia: Zdanlivá hviezdna veľkosť  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index.org/w/index.org/w/index.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3757912  Prispievatelia: Zoznam galaxií  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3533469  Prispievatelia: Konvektívna zóna  Zdroj: http://sk.php?oldid=3682283  Prispievatelia: Špirálová galaxia  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3592772  Prispievatelia: Héliový záblesk  Zdroj: http://sk.php?oldid=3788516  Prispievatelia: Metalicita  Zdroj: http://sk.php?oldid=3458198  Prispievatelia: Slnečný vietor  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3845451  Prispievatelia: - 264 .wikipedia.wikipedia.php?oldid=3635615  Prispievatelia: Blazar  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3531379  Prispievatelia: Koróna  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.org/w/index.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3597887  Prispievatelia: Viacnásobná hviezda  Zdroj: http://sk.php?oldid=3683057  Prispievatelia: Trpasličia galaxia  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3746566  Prispievatelia: Vlastný pohyb  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3033219  Prispievatelia: Hnedý trpaslík  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3598191  Prispievatelia: Hmotnosť Slnka  Zdroj: http://sk.php?oldid=3034488  Prispievatelia: galaxia  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3883067  Prispievatelia: Hviezdna sústava  Zdroj: http://sk.wikipedia.Zdroje článkov a prispievatelia Q-hviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3780915  Prispievatelia: Rádiová galaxia  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3592124  Prispievatelia: Hviezdna veľkosť  Zdroj: http://sk.php?oldid=3833407  Prispievatelia: Aktívna galaxia  Zdroj: http://sk.php?oldid=1673094  Prispievatelia: Absolútne čierne teleso  Zdroj: http://sk.php?oldid=3881022  Prispievatelia: Kontaktná dvojhviezda  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3592728  Prispievatelia: Protón-protónový cyklus  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3777341  Prispievatelia: Oblasť žiarivej rovnováhy  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.org/w/index.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3806045  Prispievatelia: Eliptická galaxia  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3553830  Prispievatelia: Dvojhviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3806632  Prispievatelia: Gravahviezda  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3787568  Prispievatelia: 3-alfa reakcia  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3801149  Prispievatelia: Satelitná galaxia  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3076181  Prispievatelia: Absolútna hviezdna veľkosť  Zdroj: http://sk.php?oldid=3783473  Prispievatelia: Nepravidelná galaxia  Zdroj: http://sk.php?oldid=3755225  Prispievatelia: Interagujúca galaxia  Zdroj: http://sk.php?oldid=3782292  Prispievatelia: Šošovková galaxia  Zdroj: http://sk.php?oldid=3807637  Prispievatelia: Uhlíkový cyklus  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3777393  Prispievatelia: Fotosféra  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3844777  Prispievatelia: Seyfertova galaxia  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3775629  Prispievatelia: Zoznam kvazarov  Zdroj: http://sk.

php?oldid=3787518  Prispievatelia: Teória relativity  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3788245  Prispievatelia: - 265 .wikipedia.wikipedia.php?oldid=3870114  Prispievatelia: Occamova britva  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3777236  Prispievatelia: Fermión  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.Zdroje článkov a prispievatelia Chandrasekharova medza  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3877942  Prispievatelia: Priestoročas  Zdroj: http://sk.php?oldid=3875741  Prispievatelia: Medzihviezdna hmota  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?oldid=3878668  Prispievatelia: Všeobecná teória relativity  Zdroj: http://sk.php?oldid=3835518  Prispievatelia: Vesmír  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3784489  Prispievatelia: Kerrova čierna diera  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3886287  Prispievatelia: Dilatácia času  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3882566  Prispievatelia: Schwarzschildov polomer  Zdroj: http://sk.php?oldid=3773671  Prispievatelia: Červia diera  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3899161  Prispievatelia: Tachyón  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3805732  Prispievatelia: Fotón  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3785110  Prispievatelia: Žiarenie gama  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3686394  Prispievatelia: Kozmológia  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=2956940  Prispievatelia: Svetlo  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3843986  Prispievatelia: Hubblova schéma  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.org/w/index.wikipedia.wikipedia.org/w/index.php?oldid=3657684  Prispievatelia: Čierna diera  Zdroj: http://sk.php?oldid=3879800  Prispievatelia: Ultrafialové žiarenie  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?oldid=3316138  Prispievatelia: Infračervené žiarenie  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3584052  Prispievatelia: Dejiny astronómie  Zdroj: http://sk.php?oldid=3889451  Prispievatelia: Kalibračný bozón  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.wikipedia.php?oldid=3833985  Prispievatelia: Protohviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3545935  Prispievatelia: Rýchlosť svetla  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3762614  Prispievatelia: Lorentzova transformácia  Zdroj: http://sk.php?oldid=3801267  Prispievatelia: Svetelný tok  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3695586  Prispievatelia: Maxwellove rovnice  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3749997  Prispievatelia: Teória strún  Zdroj: http://sk.php?oldid=3892524  Prispievatelia: Špeciálna teória relativity  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.php?oldid=3882828  Prispievatelia: Hviezda  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3783459  Prispievatelia: Metafyzika  Zdroj: http://sk.php?oldid=3726039  Prispievatelia: Schwarzschildova metrika  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?oldid=3867880  Prispievatelia: Index lomu  Zdroj: http://sk.

php?title=Súbor:M2-9.php?title=Súbor:1e9m_comparison.2.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA Súbor:Accretion Disk Binary System.org/w/index.org/w/index.php?title=Súbor:Vela_Pulsar_jet.org/w/index.wikipedia.org/w/index.png  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.svg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: w:User:MysidUser:Mysid Súbor:Polaris_system.php?title=Súbor:HRDiagram.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.sk.sk.png  Licencia: neznámi  Prispievatelia: Súbor:Neutronova-hvezda-vyrez.org/w/index.cloud.php?title=Súbor:NGC_246.org/w/index.arp.php?title=Súbor:Accretion_Disk_Binary_System.svg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: User:Spacepotato Súbor:H-R diagram.wikipedia. created by Reidab. European Southern Observatory Image:Disambig.wikipedia.svg  Zdroj: http://sk.wikipedia.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/ESA/JHU/R.png  Zdroj: http://sk. G.wikipedia.wikipedia.org/w/index.Blair Súbor:SN1994D.cloud.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.wikipedia.svg  Licencia: logo  Prispievatelia: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247.org/w/index.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA. Barstow (University of Leicester) Súbor:NGC 246.php?title=Súbor:RedDwarfNASA.php?title=Súbor:HR-diagram_01.PNG: *derivative work: G.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Margarita Karovska (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) and NASA Súbor:Sirius A and B Hubble photo.0 Unported  Prispievatelia: Portal.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Bok_globules_in_IC2944.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: C.wikipedia.php?title=Súbor:H-R_diagram.wikipedia.php?title=Súbor:HH1_and_HH2_imaged_by_WFPC2.0. Bacon (STScI) Original uploader was Hurricane Devon at en. Manchester.org/w/index.org/w/index.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.org/w/index.svg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Rursus Obrázok:NGC6543.php?title=Súbor:Rigel_blue_supergiant.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:HR-diagram_02.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Chandra-crab.gif: Jesusmaiz Image:Portal. Bond (STScI) and M.wikipedia.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.svg  Licencia: Creative Commons Attribution 3.png  Licencia: neznámi  Prispievatelia: User:Paul Stansifer.wikipedia.wikipedia.org/w/index.750pix.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia Súbor:HR-diagram_01.wikipedia.Sankrit & W.svg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Crab_Nebula_1959.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.org/w/index.wikipedia.svg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:1e9m comparison.org/w/index.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk. and others (see "source") Súbor:Sun and VY Canis Majoris.php?title=Súbor:Disambig. Súbor:Vela Pulsar jet.php?title=Súbor:HH47_animation.gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Original uploader was Bebe at sk.0  Prispievatelia: Súbor:Progenitor of type Ia supernova sk.wikipedia.wikipedia.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Obrázok:HH47_animation.wikipedia.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Obrázok:HH object diagram.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: Image:HR-diag-no-text-2.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Obrázok:M57 The Ring Nebula.org/w/index.php?title=Súbor:NGC6543.0 Unported  Prispievatelia: w:cs:Wikipedista:VitecekVít Hněvkovský Súbor:HR-diagram_03.0  Prispievatelia: CWitte Súbor:Aldebaran-Sun comparison-en.1. based on the earlier PNG version.jpg  Zdroj: http://sk.svg  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk. Hui Yang University of Illinois ODNursery of New Stars Súbor:Betelgeuse star (Hubble). UK) Image:Commons-logo.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?title=Súbor:SN1994D.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:HRDiagram.wikipedia.org/w/index.org/w/index.gif  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?title=Súbor:Chandra-crab.php?title=Súbor:Keplers_supernova. ESA and G.php?title=Súbor:Portal.jpg  Zdroj: http://sk. M.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/CXC/PSU/G.wikipedia.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 3.org/w/index.A.5.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Keplers supernova.org/w/index. X-Ray: NASA/CXC/ASU/J.Zijlstra (UMIST.svg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Obrázok:HH1 and HH2 imaged by WFPC2.jpg  Zdroj: http://sk.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Original uploader was Bebe at sk. ESA Credit: H.wikipedia.php?title=Súbor:T_Tauri. .Hubble 2006 mosaic comparison.gif  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?title=Súbor:Alnitak_sun_comparision.php?title=Súbor:Polaris_system.svg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:RedDwarfPlanet. Bacon (STScI) Súbor:Alnitak sun comparision.php?title=Súbor:Molecular.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:HH_object_diagram.wikipedia.png  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.wikipedia.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia Súbor:Mira 1997.Pavlov et al.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?title=Súbor:Neutronova-hvezda-vyrez.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.wikipedia.svg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:M27_Knots.org/w/index.org/w/index.wikipedia.svg  Zdroj: http://sk.wikipedia.png  Zdroj: http://sk. Súbor:Wolf-rayet. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team Súbor:Bok globules in IC2944.php?title=Súbor:Nursery_of_New_Stars_-_GPN-2000-000972.org/w/index. Hester et al.org/w/index.0 Unported  Prispievatelia: w:cs:Wikipedista:Vitecek Súbor:HR-diagram_02.php?title=Súbor:Aldebaran-Sun_comparison-en.wikipedia.php?title=Súbor:Sirius_A_and_B_Hubble_photo.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: Redaktor:Adrian Súbor:Crab Nebula 1959.org/w/index.wikipedia.0  Prispievatelia: ESO.png  Zdroj: http://sk.arp.wikipedia.org/w/index.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index. O'Dell (Vanderbilt University) Obrázok:M2-9.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 3.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/ESA/HST.0  Prispievatelia: derivative work: Rursus (talk) Stellar_evolutionary_tracks-en.org/w/index.svg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: w:User:MysidMysid Súbor:H-R diagram.2.org/w/index.wikipedia.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/Walt Feimer Súbor:RedDwarfPlanet.php?title=Súbor:Herbig-Haro_object_HH32.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA.org/w/index.php?title=Súbor:Sun_and_VY_Canis_Majoris.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:61-cygni.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.php?title=Súbor:Betelgeuse_star_(Hubble).wikipedia.php?title=Súbor:61-cygni.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.svg  Zdroj: http://sk.Hubble 2006 mosaic 18000.php?title=Súbor:Orion_Nebula_-_Hubble_2006_mosaic_18000.S Stellar_evolutionary_tracks.wikipedia.php?title=Súbor:HR-diag-instability-strip.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Súbor:Orion Nebula .jpg  Zdroj: http://sk. ESA and A.jpg  Zdroj: http://sk.R.php?title=Súbor:Orion_Nebula_-_Hubble_2006_mosaic_comparison. see below) Súbor:RedDwarfNASA.org/w/index.org/w/index.wikipedia.php?title=Súbor:HR-diagram_03.JPG  Zdroj: http://sk. licencie a prispievatelia Súbor:Nursery_of_New_Stars_-_GPN-2000-000972.0.JPG  Licencia: Public domain  Prispievatelia: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA) Obrázok:M27 Knots.php?title=Súbor:H-R_diagram.php?title=Súbor:NGC_6302HST. licencie a prispievatelia 266 Zdroje obrázkov.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Mira_1997.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.Zdroje obrázkov.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Obrázok:HST HH47 image.png  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Stellar_evolutionary_tracks-en.php?title=Súbor:Progenitor_of_type_Ia_supernova_sk.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Súbor:Rigel blue supergiant.php?title=Súbor:HST_HH47_image.php?title=Súbor:Commons-logo.svg: Pepetps derivative work: Bitplane (talk) Súbor:HR-diag-instability-strip.wikipedia.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Obrázok:Crystal Project konquest.php?title=Súbor:Wolf-rayet.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.php?title=Súbor:HR-diag-no-text-2.wikipedia.0 Unported  Prispievatelia: w:cs:Wikipedista:VitecekVít Hněvkovský image:molecular.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: File:NGC 6302HST.org/w/index.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Súbor:Orion Nebula .org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.png  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Súbor:T Tauri.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Optical: NASA/HST/ASU/J.php?title=Súbor:M57_The_Ring_Nebula. ESA.5  Prispievatelia: Stephan Baum (converted to SVG by different users.png  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Patrick Hartigan Obrázok:Herbig-Haro object HH32.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.png  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.sk.org/w/index. Hester et al.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Crystal_Project_konquest.wikipedia Súbor:Stellar evolutionary tracks-en.svg  Zdroj: http://sk.750pix.sk.

org/w/index.svg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Vrstvy_Slnka. ESA.wikipedia.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Zhatt Súbor:orbit4.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Spacepotato Súbor:HD 98800.php?title=Súbor:Orbit1.php?title=Súbor:Magnetosphere_rendition.wikipedia.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA Súbor:H-R diagram.php?title=Súbor:Orbit3.php?title=Súbor:Irregular_galaxy_NGC_1427A_(captured_by_the_Hubble_Space_Telescope).png  Zdroj: http://sk.org/w/index.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.php?title=Súbor:Astro_4d_stars_proper_radial_ba_rg_8mag_big.org/w/index. and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Obrázok:NGC 1553 Hubble.gif  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Orbit5.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Sun projection with spotting-scope large.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: File:CNO Cycle.wikipedia.php?title=Súbor:Orbit4.php?title=Súbor:Fomalhaut_with_Disk_Ring_and_extrasolar_planet_b.org/w/index.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.gif  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Prispievatelia: Alexander Meleg Súbor:Sun920607.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) 267 .jpeg  Licencia: Attribution  Prispievatelia: Rochus Hess Súbor:Canopus.png  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3. E.php?title=Súbor:Mobile-diagrams.org/w/index.org/w/index.php?title=Súbor:CNO_Cycle.svg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Vrstvy Slnka.wikipedia Súbor:Ba_b_do8mag_c6_big. and later an anonymous edit re-credited it to "zaria mayers" .wikipedia.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA Headquarters Greatest Images of NASA (NASA-HQ-GRIN) Súbor:Hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-NGC1300.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Mobile-diagrams.wikipedia. J.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA. and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) Súbor:rxj1242_comp.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?title=Súbor:Astro_4D_stars_proper_radial_g_rb_8mag_big.php?title=Súbor:Astro_4D_stars_proper_radial_g_b_8mag_big.wikipedia.wikipedia.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA) Súbor:Morgan-Keenan spectral classification.gif  Zdroj: http://sk.png  Zdroj: http://sk.wikipedia. ESA.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/Walt Feimer Súbor:Triple-Alpha_Process.php?title=Súbor:Spiral_galaxy_arms_diagram.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.0 Unported  Prispievatelia: Súbor:FusionintheSun.wikipedia.php?title=Súbor:FusionintheSun.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA Súbor:L-dwarf-nasa-hurt.png  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk. see below) Súbor:Planets2008.0 Unported  Prispievatelia: Luc Viatour Súbor:Magnetosphere rendition.org/w/index.svg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Edits by Farry.php?title=Súbor:Brown_Dwarf_Gliese_229B.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: R.wikipedia.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index. P. ESA.php?title=Súbor:O5v-spectre.org/w/index.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Spacepotato.org/w/index.wikipedia.php?title=Súbor:Hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-NGC1300.0 Unported  Prispievatelia: User:SiriusB Súbor:Solar eclips 1999 5. Súbor:Fomalhaut with Disk Ring and extrasolar planet b.wikipedia.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia Obrázok:Spiral galaxy arms diagram.0 Unported  Prispievatelia: Luc Viatour Súbor:Solar_eclips_1999_4.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia._2008.org/w/index.wikipedia.php?title=Súbor:Sun920607.org/w/index.wikipedia.php?title=Súbor:Pleiades-comet-Machholz.gif  Zdroj: http://sk. Clampin (NASA Goddard Space Flight Center). Source image on English Wikipedia credited by original uploader to "Martin Kornmesser".wikipedia. Hurt/NASA Súbor:T-dwarf-nasa-hurt._2008.wikipedia.wikipedia.php?title=Súbor:Triple-Alpha_Process.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: w:NASANASA Súbor:Voyager 1 entering heliosheath region.jpg  Zdroj: http://sk.gif  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Prispievatelia: Alexander Meleg Súbor:Disambig.wikipedia.php?title=Súbor:Accretion_Disk_Binary_System. M.gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Zhatt Súbor:orbit5.wikipedia.wikipedia.php?title=Súbor:HD_98800. E.php?title=Súbor:Planets2008.org/w/index.wikipedia.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: R.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Canopus. ESA.php?title=Súbor:Voyager_1_entering_heliosheath_region.gif  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:NGC_4414_(NASA-med).gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Zhatt Súbor:orbit2.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.php?title=Súbor:NGC_1553_Hubble.png  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia.5  Prispievatelia: Stephan Baum (converted to SVG by different users.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Medium69 Súbor:M87 jet.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index. and K.org/w/index. licencie a prispievatelia Súbor:Brown Dwarf Gliese 229B.php?title=Súbor:Morgan-Keenan_spectral_classification.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Original uploader was Friendlystar at en.gif  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Hoag's_object. NASA/ESA.wikipedia. Berkeley).org/w/index.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.gif  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Solar_eclips_1999_5.gif  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Prispievatelia: Alexander Meleg Súbor:Astro_4d_stars_proper_radial_ba_rg_8mag_big. Fitzgerald (Lawrence Livermore National Laboratory). ESA.png  Zdroj: http://sk. Stapelfeldt and J.org/w/index.php?title=Súbor:NGC_6745. Súbor:orbit1.php?title=Súbor:H-R_diagram.jpg  Zdroj: http://sk.svg  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?title=Súbor:Orbit2.wikipedia.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Súbor:O5v-spectre.php?title=Súbor:M87_jet.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Hubble Space Telescope WFPC Team. Chiang. Kalas.wikipedia.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA Súbor:NGC_6745.org/w/index.wikipedia.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.org/w/index.org/w/index.org/w/index.svg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Rursus Súbor:Obafgkm noao big. and The Hubble Heritage Team STScI/AURA) Obrázok:Irregular_galaxy_NGC_1427A_(captured_by_the_Hubble_Space_Telescope).gif  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Prispievatelia: Alexander Meleg Súbor:Pleiades-comet-Machholz.gif  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Sun_projection_with_spotting-scope_large.wikipedia.wikipedia.php?title=Súbor:NGC4881_HST_1995-07.org/w/index. Kite (University of California. M. Graham.php?title=Súbor:Rxj1242_comp.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.gif  Zdroj: http://sk.svg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: File:Accretion Disk Binary System.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Zhatt Súbor:orbit3.jpg  Zdroj: http://sk.svg  Zdroj: http://sk.gif  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.wikipedia.gif  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User:Zhatt Súbor:Tokovinin-multiple-star-notation.wikipedia.gif  Licencia: Creative Commons Attribution-Share Alike  Prispievatelia: Alexander Meleg Súbor:Astro_4D_stars_proper_radial_g_rb_8mag_big.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Astro_4D_stars_proper_radial_obafgkm_b_7mag_big.php?title=Súbor:Tokovinin-multiple-star-notation.org/w/index.php?title=Súbor:HD188753_orbit.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA Goddard Space Flight Center NASA-GSFC Súbor:NGC4881_HST_1995-07.php?title=Súbor:L-dwarf-nasa-hurt.org/w/index.php?title=Súbor:Hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-NGC1300.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.jpeg  Zdroj: http://sk.wikipedia. and The Hubble Heritage Team STScI/AURA) Súbor:Hoag's object.org/w/index.php?title=Súbor:Solar_eclips_1999_4.wikipedia.gif  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Obafgkm_noao_big.svg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: User:Dbenbenn / User:Mysid Image:Hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-NGC1300.org/w/index.wikipedia.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index. Krist (NASA Jet Propulsion Laboratory) Súbor:HD188753 orbit.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Original uploader was Gypaete at fr.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA Súbor:Astro_4D_stars_proper_radial_g_b_8mag_big.org/w/index.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.wikipedia.wikipedia. STScI Obrázok:Ngc5866 hst big.Zdroje obrázkov.org/w/index.php?title=Súbor:Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_September_29. Hurt/NASA Súbor:Astro_4D_stars_proper_radial_obafgkm_b_7mag_big.wikipedia.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.svg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: Súbor:Solar_prominence_from_STEREO_spacecraft_September_29.wikipedia.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/JPL-Caltech/T.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia. Pyle (SSC) Súbor:NGC 4414 (NASA-med).php?title=Súbor:Ba_b_do8mag_c6_big.wikipedia.php?title=Súbor:Disambig.php?title=Súbor:T-dwarf-nasa-hurt.php?title=Súbor:Ngc5866_hst_big.org/w/index.org/w/index.

svg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: helix84 Súbor:Stonehenge Wide Angle.wikipedia.wikipedia. ESA.wikipedia Súbor:Hubble sequence photo.svg  Licencia: Creative Commons Attribution 3.php?title=Súbor:BlackHole. and ESA Súbor:large.org/w/index.JPG  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.php?title=Súbor:Messier_041_2MASS.org/w/index.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Large.svg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Universum.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.JPG  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Wiktionary-ico-de.svg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: User Nmnogueira on en.php?title=Súbor:Spacetime_curvature.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:QuasarStarburst. Hartig (STScI).jpg  Zdroj: http://sk. and the Hubble SM4 ERO Team Súbor:Sirius A and B artwork. Súbor:Mira.php?title=Súbor:Čierna_diera.php?title=Súbor:Natal_Microcosm.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:TakakkawFalls2.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: П.jpg  Zdroj: http://sk.png  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA.jpg  Zdroj: http://sk.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Súbor:Messier_041_2MASS.org/w/index. AURA/Caltech.php?title=Súbor:Tarantula_nebula_detail.wikipedia.php?title=Súbor:Circinus.jpg  Zdroj: http://sk. Бендель Súbor:String theory.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.wikipedia Súbor:BlackHole.svg  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?title=Súbor:Hinducosm_Map1.5  Prispievatelia: en:User:Lunch Súbor:Hubble ultra deep field.0  Prispievatelia: Súbor:Accretion disk.at Súbor:Hinducosm Map1.org/w/index.php?title=Súbor:Infrared_dog.wikipedia.heikenwaelder.jpg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: Two Micron All Sky Survey (2MASS).png  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3. Email : heikenwaelder@aon.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.org/w/index.wikipedia.arp.svg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Infrared dog.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA and the European Space Agency.svg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: Súbor:Natal Microcosm.wikipedia.User Maros on sk.wikipedia.wikipedia.wikipedia.php?title=Súbor:Satellite_Galaxies.php?title=Súbor:World_lines_and_world_sheet.gif  Zdroj: http://sk.png  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.svg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Súbor:Speed of light (Fizeau).org/w/index.org/w/index.svg  Zdroj: http://sk.org/w/index.org/w/index.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/JPL-Caltech Súbor:Tarantula nebula detail.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:NGC4676.JPG  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:LorentzianWormhole.wikipedia.wikipedia.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.png  Zdroj: http://sk.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Panzi Súbor:LorentzianWormhole.php?title=Súbor:QuasarStarburst. G. svg version by Actam Súbor:Calabi-Yau.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Original uploader was Adrian at sk.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.5  Prispievatelia: Heikenwaelder Hugo.JPG  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Jankaka Súbor:Protostar Herbig-Haro 46 47.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: User:Johnstone Súbor:Wormhole-demo.php?title=Súbor:NGC4676.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Wikiquote-logo.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA Súbor:Red Giant convective zone.wikipedia.at.jpg  Zdroj: http://sk. Ford (JHU).org/w/index.php?title=Súbor:Nearsc.wikipedia.php?title=Súbor:Pleiades_large.wikipedia.Zdroje obrázkov.php?title=Súbor:Solenoid. AURA/Caltech.org/w/index. Súbor:spacetime_curvature. the ACS Science Team.5  Prispievatelia: Richard Powell Image:Andromeda galaxy.0 Unported  Prispievatelia: Maros M r a z .wikipedia 268 .jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia. funded by the National Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation.wikipedia.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.galaxy.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: The Hubble Heritage Team (AURA / STScI / NASA) Súbor:Eta Carinae (captured by the Hubble Space Telescope).org/w/index.svg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Accretion_disk.0 Unported  Prispievatelia: Maros M r a z .php?title=Súbor:LorentzT_paused.org/w/index.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index. a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology.wikipedia.php?title=Súbor:Mira.png  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Original uploader was Adrian at sk.php?title=Súbor:Sirius_A_and_B_artwork. ESA.wikipedia.wikipedia.php?title=Súbor:String_theory.png  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3. www.org/w/index.org/w/index.png  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.png  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index.php?title=Súbor:Wormhole-demo.org/w/index.php?title=Súbor:Cierna_diera.wikipedia.php?title=Súbor:Horsehead-Hubble. Palomar Observatory Image:Wikiquote-logo.svg  Zdroj: http://sk.mc.org/w/index.svg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Light_cone_sk.750pix.wikipedia.org/w/index.wikipedia. Palomar Observatory Súbor:Priestorocas vzdialenost dvoch bodov.png  Licencia: logo  Prispievatelia: Súbor:Albert Einstein 1979 USSR Stamp.php?title=Súbor:Eta_Carinae_(captured_by_the_Hubble_Space_Telescope).wikipedia.wikipedia.wikipedia.Clampin (STScI).gif  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2. Súbor:Black Hole Milkyway.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Original uploader was Safo at sk.wikipedia.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA. NOAO.php?title=Súbor:Priestorocas_vzdialenost_dvoch_udalosti.wikipedia.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Súbor:Čierna diera.wikipedia.JPG  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Obrázok:Solenoid.org/w/index.5  Prispievatelia: Richard Powell Image:Nearsc.wikipedia.wikipedia.php?title=Súbor:CNO_Cycle.User Maros on sk.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Jantar Mantar at Jaipur.0  Prispievatelia: AllenMcC.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Zdroj: http://sk.JPG  Zdroj: http://sk.wikipedia.wikipedia Súbor:TakakkawFalls2.JPG  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/JPL/California Institute of Technology Obrázok:Blackbody_sk.wikipedia. G.wikipedia.svg  Zdroj: http://sk.wikipedia.php?title=Súbor:Light_cone_sk.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.750pix.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:light cone sk.750pix.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.org/w/index.wikipedia.org/w/index.org/w/index. licencie a prispievatelia Obrázok:Circinus.org/w/index.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: NASA/IPAC Súbor:Universum.jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.php?title=Súbor:Jantar_Mantar_at_Jaipur.org/w/index.php?title=Súbor:Blackbody_sk.png  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.wikipedia.php?title=Súbor:Albert_Einstein_1979_USSR_Stamp.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: Súbor:Hubbleova_ladicka.php?title=Súbor:Hubble_sequence_photo.org/w/index. H. Bacon (STScI) Súbor:Pleiades large.php?title=Súbor:Pleiades_large.wikipedia.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA.0 Unported  Prispievatelia: ~~helix84 Image:Wiktionary-ico-de.750pix.php?title=Súbor:Speed_of_light_(Fizeau).wikipedia Image:Horsehead-Hubble. Austria.arp.php?title=Súbor:Andromeda_galaxy. ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA Image:Pleiades large.wikipedia.0  Prispievatelia: MissMJ Súbor:World lines and world sheet.svg  Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Prispievatelia: Súbor:LorentzT paused.org/w/index.wikipedia.org/w/index.png  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Original uploader was Maros at sk.org/w/index.JPG  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Jankaka Súbor: Priestorocas vzdialenost dvoch udalosti.php?title=Súbor:Interferometer_slk.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:light_cone_sk.jpg  Licencia: neznámi  Prispievatelia: ESO Súbor:CNO Cycle.php?title=Súbor:Red_Giant_convective_zone.php?title=Súbor:Priestorocas_vzdialenost_dvoch_bodov.galaxy.jpg  Licencia: Public domain  Prispievatelia: NASA. ESA. M.php?title=Súbor:Black_Hole_Milkyway.mc. ESA Credit: G.php?title=Súbor:Hubbleova_ladicka.svg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Kurochka.php?title=Súbor:Stonehenge_Wide_Angle.wikipedia.php?title=Súbor:Protostar_Herbig-Haro_46_47.png  Zdroj: http://sk.org/w/index.wikipedia.wikipedia.wikipedia Súbor:Interferometer slk.jpg  Zdroj: http://sk.php?title=Súbor:Hubble_ultra_deep_field.php?title=Súbor:Calabi-Yau.org/w/index.org/w/index.wikipedia Súbor:Cierna diera.jpg  Licencia: Public Domain  Prispievatelia: Súbor:Satellite Galaxies. Illingworth (UCSC/LO).wikipedia.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.

jpg  Zdroj: http://sk.org/w/index.jpg  Zdroj: http://sk.Zdroje obrázkov.jpg  Zdroj: http://sk.wikipedia.org/w/index.5  Prispievatelia: - 269 .php?title=Súbor:Gammadecay-1.wikipedia.jpg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: w:en:user:Kevin Baasuser:Kevin Baas Súbor:Gammadecay-1.php?title=Súbor:Sr1.jpg  Licencia: GNU Free Documentation License  Prispievatelia: Súbor:sr3.php?title=Súbor:Sr3. licencie a prispievatelia Súbor:sr1.org/w/index.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 2.wikipedia.

0 Unported http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3.Licencia 270 Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0/ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->