BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

Ugljevik 1. Poslovni prihodi 1. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.1.1.d. Likvidnost 1.2.5. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.1.3.1. Profitabilnost preduzeća 1. Finansijska ravnoteža 1.1.2.4.4.1.1. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.5.d. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. ZAKLJUČAK 4.1. Ugljevik 1. Zaduženost 1.2. Ugljevik 1.2.3. Rentabilnost 2. Ugljevik 1.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3.1.1. Stopa pokrivenosti zaliha 1. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.3.d. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1.1.1.2. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1.4.1.1.2.2.3. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1. Koeficijenti obrta 1. Struktura imovine 1. Adekvatnost kapitala 1.3.d.3.3.1.1.1.2.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Solventnost 1. LITERATURA .1.3.1.3. Struktura prihoda i rashoda 1.d.2.2.3. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1.3. Stanje i efikasnost imovine 1.2. Poslovni rashodi 1.1. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1.1.1.2.3.1. Dugoročna finansijska ravnoteža 1. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .2.1.2.3.

Pasivna vremenska razgraničenja G. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. DUGOROČNA REZERVISANJA V. postrojenja. VANBILANSNA PASIVA Đ. POSLOVNA AKTIVA D. Ugljevik . Kratkoročne obaveze 1. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. OBAVEZE I. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Kratkoročna potraživanja. Ulozi 5. Kratkoročna potraživanja 2. Kratkoročni finansijski plasmani 3. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine.d. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Akcijski kapital 2. Državni kapital 6. plasmani i gotovina 1.u KM POZICIJA AKTIVA A. POSLOVNA PASIVA D. Dugoročne obaveze II. VANBILANSNA AKTIVA Đ. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. Aktivna vremenska razgraničenja V.Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Zadružni udjeli 4.

Troškovi materijala 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.d. Nematerijalni troškovi 7. Ostali poslovni prihodi II.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. Prihodi od prodaje robe 2. Ugljevik . GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. Nabavna vrednost prodate robe 2.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A.Troškovi amortizacije 5. POSLOVNI RASHODI 1. Troškovi zarada. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I.2. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. POSLOVNI DOBITAK V. Rashodi kamata D. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Prihodi od prodaje učinaka 3. Troškovi rezervisanja 6. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z. Troškovi poreza 8. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1. Troškovi proizvodnih usluga 5. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ. POSLOVNI GUBITAK G. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž. Troškovi doprinosa B.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J.

UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1.2009 II Gubitak pre oporezivanja K. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU . TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L. Neto gubitak tekuće godine LJ. Neto dobitak tekuće godine 2.UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. UKUPNI PRIHODI N. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1.

000 1. Zalihe.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od . Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST . TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST . Kratkoročne obaveze II. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .000 1. Kratkoročna potraživanja 2..000 1. fin.109 15. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.000 1. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST .) 101 125 132 1. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001. Upisani neuplaćeni kapital 109 8.00% 1.000 7.1. Ugljevik 1. Kapital 11.1. ravnoteža (Veće od . Neto obrtni kapital (13–14) 16. Dugoročne obaveze IV..2. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.) 13.1. ravnoteža (Manje od . Kratkoročni finansijski plasmani 3.d.Dugor..1.1.00% 100. 1.. Stalna imovina 001 9.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin. Aktivna vremenska razgraničenja I.000 100.132 14. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III. Zalihe.. Dugoročna rezervisanja 12.125.Kratkor. Trajni i dugoročni kapital 101. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4..00% 100. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10.

.000 1.1.3.000 1. Poslovna aktiva 2.) AOP 062 125.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2.PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od .4. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1.000 1..000 2.000 1. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .000 1..000 1.1.000 (033*365)/ (202+206) 1. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od ..000 1.000 1.132 2009 2008 2007 1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1.000 2.

Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. EMISIONA PREMIJA III.1.1. 1.1.d. Državni kapital 7.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1. Kapital 101 2. Ostali osnovni kapital I.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1.ukupno 3. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. Zadružni udeli 5. Dugovi 125. BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4. REVALORIZACIONE REZERVE V. REZERVE IV.5.1. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 . Ulozi 6. Akcijski kapital Akcijski kapital . NERASPOREĐENI DOBITAK VI.

Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. Akcijski kapital 2. Kratkoročna potraživanja. Kratkoročna potraživanja 2. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. VANBILANSNA AKTIVA Đ. Kratkoročni finansijski plasmani 3. postrojenja. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. UKUPNA PASIVA 1. Pasivna vremenska razgraničenja G.1. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Ulozi 5. POSLOVNA PASIVA D. POSLOVNA AKTIVA D. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II.2. Zadružni udjeli 4. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Dugoročne obaveze II. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. UKUPNA AKTIVA PASIVA A.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. DUGOROČNA REZERVISANJA V. VANBILANSNA PASIVA Đ. OBAVEZE I. plasmani i gotovina 1. Kratkoročne obaveze 1. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Državni kapital 6. Aktivna vremenska razgraničenja V.

.d. Dani vezivanja potraživanja AOP 202. Prosečna poslovna imovina 3.000 0. Ugljevik 1.3. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 . Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1. Dani vezivanja zaliha 7a.206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b..2. Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b.000 0. Prosečna potraživanja 5a.000 1.2. Dani vezivanja obrtne imovine 6a. Prosečna obrtna imovina 3.1. Prihodi od prodaje 2.3.) 062/2 - 0.2. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od . Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Prosečne zalihe 4. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b.

Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. aktivnosti (Veće od ..00% 1.00% 0.. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST . Finansijski prihodi 3. Poslovni rashodi (1 do 8) III.000 100.Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. Nematerijalni troškovi 7.Rezul. Prihodi od prodaje robe 2.00% 0. prihoda i rashoda (Veće od .2. Troškovi proizvodnih usluga 5. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % .Relativna razlika posl. Troškovi amortizacije I rezervisanja 6. Ostali poslovni prihodi I.00% 100.. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Troškovi poreza 8. Nabavna vrednost prodate robe 2. Poslovni prihodi 2. Prihodi od prodaje učinaka 3. Troškovi doprinosa II.1.Troškovi zarada. ODNOS POSL. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I . Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1. prihoda i rashoda (Veće od . naknada zarada i ostali lični rashodi 4. posl. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST .000 0.) V.Odnos posl..II) REFERENTNA VREDNOST ..000 0.00% 100.. Troškovi materijala 3.00% 0.) IV. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1. RELATIVNA RAZLIKA POSL.) % Iznos % Iznos % 0. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.

Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST .Koef.318 periodu 4. Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9.3. Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.000 0. Vanredni prihodi 267 5. Marža pokrića (1 . Tekući I odloženi porez na dobit 295 3.4. Poslovni prihodi 2.2) 4.000 0.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6..3.000 1. Finansijski rashodi 8. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 . Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317. Varijabilni rashodi 3. Poslovni rashodi 7. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293. profitabilnosti (Veće od .3. Vanredni rashodi 10.294 2.) 0.. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1.

Finansijskog (6/7) 8.1.) 9.5) 8. Rentabilnost .2. FAKTORI RIZIKA : 8. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10.3.1. * 8.2.5. Rashodi kamata 6.4) 7. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13. Poslovnog (3/6) 8. Poslovni rezultat (3 . Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12. Bruto finansijski rezultat (6 .3.5. Ukupnog (8. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1.

Neto dobitak / (gubitak) 2. Rashodi kamata 3. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .00% 0.00% 0. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST .Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od .00% 0.00% 0. Prosečan ukupan kapital 6.RENTABILNOST u KM POZICIJA 1.00% 0.) 8.) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0.00% 0. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4.Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od ..00% 2. Prosečan investirani kapital 7.00% 0.00% 0.. Prosečan sopstveni kapital 5.. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST ..) 9.Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od .. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST .„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA ..

6Х4 + 1. 10.006Х4 + + 0. 2.999Х5 . Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7.0Х5 З= 0. 6. 1.Р. 4. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3. 8.014Х2 + 0.2Х1+ 1.012Х1 + 0. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5.4Х2 + 3.бр.3Х3 + 0.033Х3 + 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful