P. 1
šeme za seminarski iz poslovne analize

šeme za seminarski iz poslovne analize

|Views: 184|Likes:
Published by Ozren Mihajlovic

More info:

Published by: Ozren Mihajlovic on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.1.2.d.1.2.3.1. Koeficijenti obrta 1.3.1.3. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.2. Ugljevik 1.3. Zaduženost 1.1. Likvidnost 1.4. Rentabilnost 2.5.3.2.2.1. Struktura prihoda i rashoda 1.2.4.2.1. Stopa pokrivenosti zaliha 1.2.3.1. ZAKLJUČAK 4.1.1. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1.2.1.1.3. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1.3.1.1. Poslovni rashodi 1.1.3. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .1.5. Ugljevik 1. Ugljevik 1. Solventnost 1.2.3. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1.1. Finansijska ravnoteža 1. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1.d.d. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.2. Dugoročna finansijska ravnoteža 1.4.2. Ugljevik 1. Poslovni prihodi 1.2.3.3. Profitabilnost preduzeća 1.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3.1. Struktura imovine 1. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.1.2. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1.1. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d.1. Adekvatnost kapitala 1.3. Stanje i efikasnost imovine 1. LITERATURA .d.1.1.

Aktivna vremenska razgraničenja V. Kratkoročna potraživanja 2. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. postrojenja. Ulozi 5. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Kratkoročne obaveze 1. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. POSLOVNA AKTIVA D. VANBILANSNA PASIVA Đ. POSLOVNA PASIVA D. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . OBAVEZE I. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Zadružni udjeli 4. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. Kratkoročna potraživanja. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G.d. Akcijski kapital 2. Dugoročne obaveze II. Kratkoročni finansijski plasmani 3. DUGOROČNA REZERVISANJA V. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. plasmani i gotovina 1. Pasivna vremenska razgraničenja G. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.u KM POZICIJA AKTIVA A. Državni kapital 6. Ugljevik . VANBILANSNA AKTIVA Đ.Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. UKUPNA AKTIVA PASIVA A.

Prihodi od prodaje robe 2. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž. Rashodi kamata D. Nabavna vrednost prodate robe 2. Nematerijalni troškovi 7. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Ugljevik . GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. POSLOVNI GUBITAK G. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J. POSLOVNI RASHODI 1. Troškovi poreza 8. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ.1.Troškovi amortizacije 5. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I. Troškovi zarada. Troškovi rezervisanja 6. Troškovi doprinosa B. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.2. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. Ostali poslovni prihodi II. Troškovi materijala 3.d.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Troškovi proizvodnih usluga 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . POSLOVNI DOBITAK V. Prihodi od prodaje učinaka 3.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A.

2009 II Gubitak pre oporezivanja K.UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU . UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1. Neto dobitak tekuće godine 2. UKUPNI PRIHODI N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L. Neto gubitak tekuće godine LJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1.

Kratkoročni finansijski plasmani 3. fin. Kratkoročna potraživanja 2.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin. Upisani neuplaćeni kapital 109 8. Kratkoročne obaveze II. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST .Dugor..132 14.d..00% 1. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5.1. Ugljevik 1.000 1. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST . Trajni i dugoročni kapital 101..1. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001.000 7. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN.00% 100.000 100.109 15..125.000 1.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od . Likvidnost LIKVIDNOST u KM .1.1. 1. ravnoteža (Veće od . Stalna imovina 001 9.) 101 125 132 1.Kratkor.000 1. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST .1. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Neto obrtni kapital (13–14) 16. Kapital 11. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10.2.) 13. Zalihe..00% 100. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1.. Zalihe. Aktivna vremenska razgraničenja I. ravnoteža (Manje od . Dugoročna rezervisanja 12.000 1. Dugoročne obaveze IV.

) AOP 062 125.000 2.000 1.1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1.000 (033*365)/ (202+206) 1.000 1.000 1.132 2009 2008 2007 1.000 1.000 1.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od ..000 1.3.000 1..4.000 1..000 2. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od . Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1..1. Poslovna aktiva 2.

ukupno 3. Ulozi 6.5. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 . Ostali osnovni kapital I. 1.1.1. Dugovi 125.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1. Zadružni udeli 5.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. REVALORIZACIONE REZERVE V. Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1.d. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4. NERASPOREĐENI DOBITAK VI. Državni kapital 7.1. EMISIONA PREMIJA III. Akcijski kapital Akcijski kapital .1. BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Kapital 101 2. REZERVE IV.

Kratkoročni finansijski plasmani 3. Kratkoročna potraživanja. Akcijski kapital 2. UKUPNA PASIVA 1. OBAVEZE I. Dugoročne obaveze II. VANBILANSNA AKTIVA Đ. Zadružni udjeli 4. Kratkoročna potraživanja 2. POSLOVNA AKTIVA D. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. VANBILANSNA PASIVA Đ. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. plasmani i gotovina 1.2. Državni kapital 6. Aktivna vremenska razgraničenja V. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. POSLOVNA PASIVA D. DUGOROČNA REZERVISANJA V.1. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . Kratkoročne obaveze 1. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. postrojenja. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Pasivna vremenska razgraničenja G. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. Ulozi 5.

.2.000 1. Dani vezivanja potraživanja AOP 202.2.3. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b. Prosečna poslovna imovina 3.206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1.000 0.. Ugljevik 1. Prosečna potraživanja 5a. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od . Dani vezivanja zaliha 7a. Prosečne zalihe 4. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b.3. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 . Prihodi od prodaje 2.1.d.000 0. Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b. Dani vezivanja obrtne imovine 6a.) 062/2 - 0.2. Prosečna obrtna imovina 3. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.

posl. Prihodi od prodaje učinaka 3. Troškovi materijala 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5.Odnos posl. Nabavna vrednost prodate robe 2..II) REFERENTNA VREDNOST .00% 0. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST ..) V. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I .1. Poslovni prihodi 2. Troškovi amortizacije I rezervisanja 6..000 0.Rezul. aktivnosti (Veće od . Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. prihoda i rashoda (Veće od . Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1.2. Troškovi doprinosa II. Prihodi od prodaje robe 2. Troškovi proizvodnih usluga 5. Ostali poslovni prihodi I. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. RELATIVNA RAZLIKA POSL.000 100. Nematerijalni troškovi 7. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % .00% 100.) IV.00% 1.00% 100. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST . prihoda i rashoda (Veće od ..00% 0. Poslovni rashodi (1 do 8) III.) % Iznos % Iznos % 0.. ODNOS POSL.. Troškovi poreza 8.00% 0.Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1.000 0. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1.Troškovi zarada.Relativna razlika posl. Finansijski prihodi 3. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.

3. Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 .2) 4. Varijabilni rashodi 3.000 1.318 periodu 4.000 0. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293. Tekući I odloženi porez na dobit 295 3.3. Vanredni rashodi 10. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST . Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1. Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.Koef. Poslovni prihodi 2. Poslovni rashodi 7.I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4.3.) 0. Finansijski rashodi 8.. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317.294 2. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1. Vanredni prihodi 267 5. profitabilnosti (Veće od . Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6. Marža pokrića (1 .4..000 0.

Rashodi kamata 6.1. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1.2. Rentabilnost . Finansijskog (6/7) 8.) 9. Poslovni rezultat (3 .1. Poslovnog (3/6) 8.3.2. * 8.4) 7. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11. Ukupnog (8. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13.5.5) 8. FAKTORI RIZIKA : 8. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10.3. Bruto finansijski rezultat (6 .5.

.00% 0.00% 0...00% 0.Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od . Prosečan sopstveni kapital 5.00% 0. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA . Prosečan ukupan kapital 6.Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od .00% 0.00% 0.00% 0.00% 2. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4.) 8. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0..) 9..Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od . Prosečan investirani kapital 7.RENTABILNOST u KM POZICIJA 1.) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST . Neto dobitak / (gubitak) 2. Rashodi kamata 3. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST ..

ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3.бр.2Х1+ 1. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9.999Х5 . 2. 6.014Х2 + 0. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7.033Х3 + 0. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5. 4. 10.Р.0Х5 З= 0.006Х4 + + 0. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1. 8. 1.3Х3 + 0.012Х1 + 0.6Х4 + 1.4Х2 + 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->