P. 1
šeme za seminarski iz poslovne analize

šeme za seminarski iz poslovne analize

|Views: 184|Likes:
Published by Ozren Mihajlovic

More info:

Published by: Ozren Mihajlovic on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE BIJELJINA

SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine

Mentor
Doc. dr Vitomir Starčević

Student

Bijeljina, 2010. godine

3. Imovinski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. LITERATURA .2.1. Stopa pokrivenosti zaliha 1.3.d.2. Adekvatnost kapitala 1.1.„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA 3. Poslovni rashodi 1. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata 1.3.d. Koeficijent trenutne likvidnosti 1.2.2.2.1.2. Zaduženost 1.1. ZAKLJUČAK 4.1. Poslovni prihodi 1. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .2.2.1.3. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 1. Ugljevik Sažeti bilans uspeha preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Opšta ( tekuća ) likvidnost 1.2.2. Solventnost 1. Prosečan broj dana naplate potraživanja 1. Struktura prihoda i rashoda 1.1. Koeficijenti obrta 1.1.5.2. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU 1.1.1.1. Finansijska ravnoteža 1.1.d. Rentabilnost 2. Kratkoročna finansijska ravnoteža 1.1. Profitabilnost preduzeća 1.1.3. Koeficijent ubrzane likvidnosti 1. Ugljevik 1.3. Likvidnost 1. Struktura imovine 1.4.1.3.2. Ugljevik 1.1.4.3.4.1.SADRŽAJ UVOD Sažeti bilans stanja preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.1. Ugljevik 1. Stanje i efikasnost imovine 1.5. Dugoročna finansijska ravnoteža 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a. Ugljevik 1.3.2.2. Finansijski položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.3.1.1.1.1.d.1.3.1.3.3.d.

Kratkoročna potraživanja. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G. Kratkoročne obaveze 1. DUGOROČNA REZERVISANJA V. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. UKUPNA PASIVA AOP Iznos 2009 2008 2007 001 002 008 021 031 032 039 040 046 055 059 061 062 063 064 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 117 122 125 132 133 142 159 161 162 163 . UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Kratkoročna potraživanja 2. Ugljevik . Ulozi 5. Dugoročne obaveze II. POSLOVNA AKTIVA D. Državni kapital 6. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Akcijski kapital 2. Aktivna vremenska razgraničenja V. Zadružni udjeli 4.d.u KM POZICIJA AKTIVA A.Sažeti bilans stanja preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. postrojenja. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. Kratkoročni finansijski plasmani 3. plasmani i gotovina 1. VANBILANSNA PASIVA Đ. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. VANBILANSNA AKTIVA Đ. OBAVEZE I. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. Pasivna vremenska razgraničenja G. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. POSLOVNA PASIVA D.

DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA I Dobitak pre oporezivanja POZICIJA 201 202 206 210 211 212 215 216 217 218 219 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 238 240 244 245 246 257 268 269 270 280 293 AOP Iznos . GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA I. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI II FINANSIJSKI RASHODI 1. Ostali poslovni prihodi II.u KM Iznos POZICIJA AOP 2009 2008 2007 A. POSLOVNI DOBITAK V. Prihodi od prodaje učinaka 3.Sažeti bilans uspeha preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Ugljevik . DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA Z. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.d. Troškovi zarada.Troškovi amortizacije 5. Troškovi proizvodnih usluga 5. Nematerijalni troškovi 7. OSTALI PRIHODI I RASHODI I OSTALI PRIHODI II OSTALI RASHODI Ž. Troškovi poreza 8. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI E. POSLOVNI RASHODI 1. Nabavna vrednost prodate robe 2. Prihodi od prodaje robe 2.1. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine II Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine J. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI 1. Troškovi materijala 3. Troškovi doprinosa B. Rashodi kamata D. POSLOVNI GUBITAK G.2. Troškovi rezervisanja 6. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI Đ.

UKUPNI NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu II Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu M. Neto gubitak tekuće godine LJ. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT L.2009 II Gubitak pre oporezivanja K. UKUPNI RASHODI 294 295 298 299 2008 2007 317 318 325 326 1. OCENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM POSTUPKU . Neto dobitak tekuće godine 2. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. UKUPNI PRIHODI N.

1..00% 100. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Likvidnost LIKVIDNOST u KM .. Kratkoročni finansijski plasmani 3.Dugor. Kratkoročne obaveze II. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (7 do 9) 10. Stalna imovina 001 9. Neto obrtni kapital (13–14) 16.) AOP 040 046 055 059 2009 2008 2007 142 fin.) 13. Zalihe. Kratkoročni izvori finansiranja (5) KRATKOROČNA FIN. Trajni i dugoročni kapital 101. RAVNOTEŽA (I/II) REFERENTNA VREDNOST . 1.Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od .000 1.) 101 125 132 1.1.d. Zalihe.000 100.000 1.1. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (15/16´ 100) REFERENTNA VREDNOST .00% 1.109 15.Kratkor.000 1.000 1.. Ugljevik 1. Aktivna vremenska razgraničenja I. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 4.132 14. Dugoročna rezervisanja 12.1. Kapital 11.. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (10 do 12) DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA (III/IV) REFERENTNA VREDNOST . fin. ravnoteža (Veće od . ravnoteža (Manje od . Kratkoročno vezana sredstva (1 do 4) 5. Upisani neuplaćeni kapital 109 8. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital 001.125. FINANSIJSKA RAVNOTEŽA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA u KM POZICIJA 1.00% 100.000 7..1.. stalna sredstva i sredstva obustavljenog 032 poslovanja namenjena prodaji III. Kratkoročna potraživanja 2. Dugoročne obaveze IV.2.

132 2009 2008 2007 1.000 1..000 1. Zaduženost ADEKVATNOST KAPITALA u KM .000 2.3.000 1.000 1.000 1..000 (033*365)/ (202+206) 1.PDobavljači J A odnosno 365 O Z I C I × 181 Tekuća likvidnost: Tekuća imovina Kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST likvidnost (Veće od . Poslovna aktiva 2.000 2.4..) AOP 062 125.000 1.000 Redukovana likvidnost gotovina + kratkoročna potraživanja / (055+040)/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Redukovana likvidnost (Veće od …) Trenutna likvidnost gotovina / 055/142 kratkoročne obaveze REFERENTNA VREDNOST – Trenutna likvidnost Prosečan broj dana naplate potraživanja Potraživanja x 365 / Prihodi od prodaje 1. Solventnost SOLVENTNOST u KM POZICIJA 1. Dugovi KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2) REFERENTNA VREDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od .1.1.) / Tekuća AOP 2009 2008 2007 031/142 2..000 1.000 1.

Državni kapital 7.1.1. REVALORIZACIONE REZERVE V. GUBITAK DO VISINE KAPITALA UKUPNI KAPITAL (I do VII) AOP 103 104 105 106 107 108 110 111 114 117 122 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. BILANS STANJA u KM POZICIJA Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću 4.5.1. Ugljevik Struktura imovine 2009 2008 2007 . EMISIONA PREMIJA III.POZICIJA AOP 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % 1. Adekvatnost kapitala STRUKTURA KAPITALA u KM POZICIJA 1. NERASPOREĐENI DOBITAK VI.132 PASIVA (1 + 2) REFERENTNA VREDNOST Kapital/Dugovi: Kapital: 50% Dugovi: 50% - 1. Akcijski kapital Akcijski kapital .d. Kapital 101 2. Dugovi 125.ukupno 3. Zadružni udeli 5.1. REZERVE IV. 1. Ostali osnovni kapital I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 7) II. Ulozi 6.

DUGOROČNA REZERVISANJA V. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4. Pasivna vremenska razgraničenja G. Ostali osnovni kapital II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL III EMISIONA PREMIJA IV REZERVE V REVALORIZACIONE REZERVE VI NERASPOREĐENI DOBITAK VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA B. Akcijski kapital 2. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA G.Iznos AKTIVA % Iznos % Iznos % A. POSLOVNA AKTIVA D. UKUPNA AKTIVA PASIVA A. Kratkoročna potraživanja 2. Kratkoročne obaveze 1. postrojenja. oprema i investicione nekretnine III Dugoročni finansijski plasmani B. STALNA IMOVINA I Nematerijalna ulaganja II Nekretnine. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću 3. Stanje i efikasnost imovine EFIKASNOST IMOVINE u KM POZICIJA 1. Kratkoročni finansijski plasmani 3.2. Ukupan prihod AOP 325 2009 2008 2007 . Ulozi 5. POSLOVNA PASIVA D. KAPITAL I OSNOVNI KAPITAL 1. Kratkoročna potraživanja. Dugoročne obaveze II. stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namenjena prodaji II. TEKUĆA IMOVINA I Zalihe. UKUPNA PASIVA 1. VANBILANSNA AKTIVA Đ. VANBILANSNA PASIVA Đ. Državni kapital 6. Zadružni udjeli 4. plasmani i gotovina 1. OBAVEZE I.1. Aktivna vremenska razgraničenja V.

Ugljevik 1.000 0. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2) 5b.2. Prihodi od prodaje 2.2. Prosečna potraživanja 5a.000 0. Dani vezivanja zaliha 7a. EFIKASNOST IMOVINE (1/2) REFERENTNA VREDNOST Efikasnost imovine (Veće od .d..2.3. Prosečna poslovna imovina 3.3.) 062/2 - 0. Koeficijent obrta potraživanja (1/4) 7b. Dani vezivanja potraživanja AOP 202.1. Dani vezivanja obrtne imovine 6a. Prosečna obrtna imovina 3. Koeficijent obrta IMOVINSKI POLOŽAJ u KM POZICIJA 1.. Prosečne zalihe 4. Koeficijent obrta zaliha (1/3) 6b.000 1. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.206 031/2 032/2 040/2 2009 2008 2007 1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda POSLOVNI PRIHODI I RASHODI u KM POZICIJA 2009 2008 2007 .

Povećanje vrednosti zaliha učinaka 5. Ostali poslovni prihodi I. ODNOS POSL. Prihodi od prodaje učinaka 3. PRIHODA I RASHODA (I / II) REFERENTNA VREDNOST . Prihodi od prodaje robe 2.Odnos posl. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.. REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I . RELATIVNA RAZLIKA POSL.00% 100.000 0. Troškovi amortizacije I rezervisanja 6. Poslovni prihodi (1 do 6) Struktura poslovnih rashoda: 1..00% 1.) V.000 0. Poslovni prihodi 2.000 100. Troškovi poreza 8. posl.) IV.00% 0. Nabavna vrednost prodate robe 2. Troškovi proizvodnih usluga 5..Relativna razlika posl. PRIHODA I RASHODA ((I/II)-100%) REFERENTNA VREDNOST .2.Troškovi zarada.00% 100. Troškovi doprinosa II.) % Iznos % Iznos % 0. Struktura prihoda i rashoda BILANS USPEHA u KM POZICIJA 1. prihoda i rashoda (Veće od .Iznos Struktura poslovnih prihoda: 1. Poslovni rashodi (1 do 8) III. Nematerijalni troškovi 7. prihoda i rashoda (Veće od .Rezul. aktivnosti (Veće od . Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 6. Finansijski prihodi 3.00% 0.. Troškovi materijala 3.1. Ostali prihodi AOP 201 231 246 2009 Iznos % 2008 Iznos % 2007 Iznos % ..II) REFERENTNA VREDNOST .. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka 4.00% 0.

I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3) 4.) 0.3.294 2. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom 317.2) 4. Tekući I odloženi porez na dobit 295 3. Varijabilni rashodi 3. Ostali rashodi III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8) 9.318 periodu 4.Koef. Finansijski rashodi 8.. Dobitak/(Gubitak) pre oporezivanja 293. profitabilnosti (Veće od . Profitabilnost preduzeća BILANS USPEHA u KM POZICIJA AOP Iznos 2009 2008 2007 1.4.000 0. Vanredni rashodi 10.3. Revalorizacioni prihodi 269 II UKUPNI PRIHODI (I+4+5) 6.000 1. Rashodi revalorizacije i priznavanja imparitetnih gubitaka IV UKUPNI RASHODI (III+7+8) 216 238 257 268 270 1. Poslovni prihodi 2.3. Marža pokrića (1 . Fiksni i pretežno fiksni rashodi 2008 2007 . Poslovni rashodi 7.000 0.. Ukupan prihod 325 KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4) REFERENTNA VREDNOST . Rizik ostvarenja finansijskog rezultata RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA u KM POZICIJA 2009 1. Vanredni prihodi 267 5.

Rashodi kamata 6.3. FAKTORI RIZIKA : 8. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100 12. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9 13. Poslovni rezultat (3 .3. Poslovnog (3/6) 8.) 9. Koeficijent marže pokrića (3/1) 10.5.1.1. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100 1. Rentabilnost . Finansijskog (6/7) 8. Ukupnog (8.4) 7. * 8. Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9) 11.5) 8. Bruto finansijski rezultat (6 .2.5.2.

„Z-skore“ i „ZETA“ ANALIZA . Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100 REFERENTNA VREDNOST .00% 0.00% 0.. Prosečan sopstveni kapital 5.) 9.00% 2..00% 0.00% 0. NOVIJE METODE ANALIZE OCENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA .Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od .. Prosečan ukupan kapital 6..Rentabilnost ukupnog kapitala (Veće od .00% 0..) 8. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2) 4.) AOP 298 240 102/2 101/2 (102+114)/2 2009 2008 2007 0. Neto dobitak / (gubitak) 2. Prosečan investirani kapital 7.00% 0. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)× 100 REFERENTNA VREDNOST ..00% 0. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)× 100 REFERENTNA VREDNOST .RENTABILNOST u KM POZICIJA 1. Rashodi kamata 3.00% 0.Rentabilnost investiranog kapitala (Veće od .

8. Тржишна вриједност капитала Укупне обавезе Х4 (7/8) 9. 2. 4. 1.0Х5 З= 0. 10. 6. Бруто добит Укупна актива Х3 (5/6) 7. Приходи од продаје Укупна актива Х5 (9/10) '' З '' ЗЕТА З= 1.4Х2 + 3.999Х5 .3Х3 + 0.бр.033Х3 + 0. Нето добит Укупна актива Х2 (3/4) 5.6Х4 + 1.014Х2 + 0.2Х1+ 1. ОПИС Капитал Укупна актива Х1 (1/2) 2009 2008 2007 3.012Х1 + 0.Р.006Х4 + + 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->